SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"1";1;Erhvervsaktive;;;;;; 2;"11";2;Selvstændige;;;;;; 3;"110";3;Selvstændige;;;;;; 4;"111";3;Selvstændige erhvervsdrivende med 10 eller flere ansatte;;;;;; 5;"112";3;Selvstændige erhvervsdrivende med 5-9 ansatte;;;;;; 6;"113";3;Selvstændige erhvervsdrivende med 1-4 ansatte;;;;;; 7;"114";3;Selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte;;;;;; 8;"12";2;Medarbejdende ægtefælle;;;;;; 9;"120";3;Medarbejdende ægtefælle;;;;;; 10;"13";2;Lønmodtagere;;;;;; 11;"130";3;Lønmodtagere;;;;;; 12;"2";1;Midlertidigt ikke erhvervsaktive;;;;;; 13;"21";2;Arbejdsløs mindst halvdelen af året;;;;;; 14;"210";3;Arbejdsløse mindst halvdelen af året;;;;;; 15;"22";2;Sygedagpenge, orlov mv.;;;;;; 16;"220";3;Modtager af sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse, orlovsydelser mv.;;;;;; 17;"3";1;Ikke erhvervsaktive;;;;;; 18;"31";2;Uddannelsessøgende;;;;;; 19;"310";3;Under uddannelse, inkl. skoleelever på min. 15 år;;;;;; 20;"32";2;Pensionist/efterløn;;;;;; 21;"321";3;Førtidspensionister;;;;;; 22;"322";3;Folkepensionister;;;;;; 23;"323";3;Efterlønsmodtagere mv.;;;;;; 24;"33";2;Kontanthjælp;;;;;; 25;"330";3;Kontanthjælpsmodtagere;;;;;; 26;"4";1;Andre og børn;;;;;; 27;"41";2;Andre;;;;;; 28;"410";3;Andre;;;;;; 29;"42";2;Børn;;;;;; 30;"420";3;Børn under 15 år, ultimo året;;;;;;