Obs pdb_status projekt PROJEKT_TITEL nr_navn
1 Selvstændigt projekt 700796 Sundhed og marginalisering 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
2 Selvstændigt projekt 701825 Tilbagetræknings undersøgelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
3 Selvstændigt projekt 701954 Intrahousehold allocation of time and money 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
4 Selvstændigt projekt 701976 Statistikgrundlag for EU-indikatorer om partner vold 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
5 Selvstændigt projekt 701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
6 Selvstændigt projekt 702092 Earnings instability and tenure 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
7 Selvstændigt projekt 702419 Analyse af befolkningens opsparingsadfærd 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
8 Selvstændigt projekt 702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
9 Selvstændigt projekt 702517 Heldbred og Arbejdsmarkedet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
10 Selvstændigt projekt 702541 Dynamic Labour Market Behaviour of Immigrants 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
11 Selvstændigt projekt 702563 Farmakogenomisk screening for CYP-polymorfismer ved behandling af depression - økonomi og patientpræferencer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
12 Selvstændigt projekt 702643 Analyse af effekten af loft over ydelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
13 Selvstændigt projekt 702672 Analyse af deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
14 Selvstændigt projekt 702705 Incidence of Military Service 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
15 Selvstændigt projekt 702710 Forældres uddannelse og børns vilkår 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
16 Selvstændigt projekt 702826 Sygeplejerskernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
17 Selvstændigt projekt 702849 Døgnanbragte unges uddannelsesforløb 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
18 Selvstændigt projekt 702921 Social- og sundhedsassistenternes og social- og sundhedshjælpernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
19 Selvstændigt projekt 702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
20 Underprojekt til projektdatabase 702949 NCK - Effektanalyser af VEU 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
21 Selvstændigt projekt 702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
22 Selvstændigt projekt 703076 Anbragte børn og helbred 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
23 Selvstændigt projekt 703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
24 Selvstændigt projekt 703204 Registerbaseret analyse af hjemløshed og social marginalisering i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
25 Selvstændigt projekt 703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
26 Selvstændigt projekt 703213 From Day Care to High School 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
27 Selvstændigt projekt 703251 Danske hjemvendte soldater 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
28 Selvstændigt projekt 703284 illingeprojekt - Befolkningens opsparingsadfær 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
29 Selvstændigt projekt 703443 Hjemvendte Soldater 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
30 Selvstændigt projekt 703477 Evaluering af patientuddannelsen "Lær at leve med kronisk sygdom" 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
31 Selvstændigt projekt 703513 Effekterne ved genotypisk testning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
32 Projektdatabase 703540 CSSR-projektdatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
33 Selvstændigt projekt 703585 Den danske voksenbefolknings tandsundhed 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
34 Selvstændigt projekt 703630 Moderne Psykiatri - investering og gevinster (PROJEKTET ER LUKKET PGA. DAMD DATA) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
35 Selvstændigt projekt 703646 Analyse af ligeløn i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
36 Selvstændigt projekt 703727 Barrierer for professionshøjskolernes udviklingsforpligtigelse, videnbasering og videncenterfunktion 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
37 Selvstændigt projekt 703756 Kortlægning af overuddannelse blandt etniske minoritetsborgere i Københavns Kommune 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
38 Selvstændigt projekt 703837 Børns skolegang og trivsel 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
39 Selvstændigt projekt 703840 Statistisk model for udgifter vedr. specialundervisning i folkeskolen i Kerteminde Kommune 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
40 Selvstændigt projekt 703886 Familieliv ved en skillevej en analyse af familiepraksis i pubertetsfamilien samt årsager til og konsekvenser af denne. Ph.d.-projekt. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
41 Selvstændigt projekt 703887 Benchmarking- og effektivitetsanalyse på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
42 Selvstændigt projekt 703924 Employer and employee learnin 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
43 Selvstændigt projekt 703964 The development of cognitive similarity in twins and singleton 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
44 Selvstændigt projekt 703965 Incidence of military service for twin 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
45 Selvstændigt projekt 703966 Twin families and lifetime earnings inequalit 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
46 Selvstændigt projekt 703977 Rent sharing I 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
47 Selvstændigt projekt 704042 Hjemløshed i velfærdsstaten 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
48 Selvstændigt projekt 704055 Effektiv ressourceudnyttelse i hjemmeplejen og visitation til hjemmepleje 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
49 Selvstændigt projekt 704063 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
50 Selvstændigt projekt 704111 Kvalitetsstandarder som styringsredskab på det kommunale træningsområde 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
51 Selvstændigt projekt 704132 Handicap og alderdom en socialpolitisk modsætning? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
52 Projektdatabase 704144 VIVE's PROJEKTDATABASE 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
53 Selvstændigt projekt 704146 Negativ social arv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
54 Selvstændigt projekt 704166 Evaluering af Natteravnene 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
55 Selvstændigt projekt 704204 Imputing health status from prescription medicine purchase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
56 Selvstændigt projekt 704208 Overgang fra skole til erhverv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
57 Underprojekt til projektdatabase 704218 Daycare, child development & education outcomes - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
58 Underprojekt til projektdatabase 704236 An Empirical Investigation of Dysfunctional Responses to Performance Budgeting - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
59 Underprojekt til projektdatabase 704237 Kvalitet i grundskolen og de forberedende uddannelser (erstatter dele af 703213) - - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
60 Underprojekt til projektdatabase 704260 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
61 Underprojekt til projektdatabase 704264 Børn og unge i Danmark - del af projektdatabse 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
62 Selvstændigt projekt 704286 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
63 Selvstændigt projekt 704290 De fælles patienter 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
64 Underprojekt til projektdatabase 704292 Unge, uddannelse og helbred 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
65 Underprojekt til projektdatabase 704305 Elevers inklusion og udvikling i folkeskolen (Inklusionspanel)- del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
66 Selvstændigt projekt 704312 Analyse af Virksomheders Sociale Engagement VSE 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
67 Underprojekt til projektdatabase 704321 Ældre indvandrere i Danmark - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
68 Underprojekt til projektdatabase 704371 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
69 Selvstændigt projekt 704374 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
70 Selvstændigt projekt 704390 Socialpsykiatri i Danmark siden 2007 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
71 Selvstændigt projekt 704396 Analyse af ligeløn i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
72 Selvstændigt projekt 704397 Evaluering af Ansvarslovforslaget 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
73 Selvstændigt projekt 704401 Tydelig feedback på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
74 Selvstændigt projekt 704427 Voting in times of Economic Crisis: Valgundersøgelsen 2011 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
75 Underprojekt til projektdatabase 704433 Arbejdsmarkedstilknytning, køn og etnicitet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
76 Selvstændigt projekt 704464 PISA-PIAAC 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
77 Underprojekt til projektdatabase 704479 Evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
78 Selvstændigt projekt 704556 Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede - del af SFI-projektdatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
79 Selvstændigt projekt 704569 Immigrants Integration and Well-Being When They Have a Say in Local Politics 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
80 Underprojekt til projektdatabase 704577 Effekter af den samlede indsats overfor plejefamilieanbragte unge 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
81 Selvstændigt projekt 704626 Levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
82 Selvstændigt projekt 704629 Skrøbelige ældre Betydende socioøkonomiske faktorer for ældres brug af pleje- og sundhedsydelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
83 Selvstændigt projekt 704631 Befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet med fokus på udviklingen i human kapital 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
84 Selvstændigt projekt 704673 Schooling, cognitive ability and savings 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
85 Underprojekt til projektdatabase 704784 Børn der vokser op i lavindkomstfamilier 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
86 Underprojekt til projektdatabase 704817 Materielle og sociale afsavn blandt økonomisk fattige og i den øvrige befolkning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
87 Selvstændigt projekt 704836 Evaluering af folkeskolereformen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
88 Underprojekt til projektdatabase 704848 Enkestand – Hvad fører det med sig 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
89 Underprojekt til projektdatabase 704877 Fra hjemmet til daginstitution, børns helbred og cognitive evner 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
90 Underprojekt til projektdatabase 704882 Undersøgelse af overgreb mod børn – under overgrebspakken 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
91 Underprojekt til projektdatabase 704927 Analyse af virksomhederne sociale engagement (VSE) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
92 Underprojekt til projektdatabase 704929 Danske pensionisters levevilkår 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
93 Underprojekt til projektdatabase 704998 Registerbaseret analyse af gymnasiekarakterer, motivation og senere outcomes i uddannelsessystemet. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
94 Underprojekt til projektdatabase 704999 I hvor høj grad er en persons evner bestemt af initiale ressourcer tidligt i livet og familiemæssig baggrund? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
95 Underprojekt til projektdatabase 705017 Undervisningsomfang og skoleresultater 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
96 Selvstændigt projekt 705109 Family wealth allocation and parental investments 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
97 Selvstændigt projekt 705732 Fordeling af ressourcer i danske familier 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
98 Selvstændigt projekt 705778 Kriminalitet og arbejdsmarked 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
99 Underprojekt til projektdatabase 705811 Betydningen af personlig SES samt områdespecifikke karakteristika for modtagelse af børne-vacciner 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
100 Underprojekt til projektdatabase 705835 Young adults, drugs and alcohol (YODA) - a 10 year longitudinal study 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
101 Underprojekt til projektdatabase 705876 De multiple evners betydning på arbejdsmarkedet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
102 Underprojekt til projektdatabase 705973 Ægteskabsmønstre i et sociologisk perspektiv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
103 Underprojekt til projektdatabase 705993 Evaluerings- og følgeforskning vedr. reform af folkeskolen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
104 Underprojekt til projektdatabase 706070 Nedrivning af huse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
105 Underprojekt til projektdatabase 706079 Hvorfor læser højt begavede og kvalificerede børn fra lavtuddannede hjem ikke en videregående uddannelse? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
106 Underprojekt til projektdatabase 706111 Medarbejderkonsekvenser ad udlicitering 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
107 Underprojekt til projektdatabase 706184 Dynamic Residential Sorting 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
108 Underprojekt til projektdatabase 706185 Does improved accessibility reduce or increase urban segregation? Estimating the effect of Copenhagen Metro on Public Housing Social Mix 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
109 Underprojekt til projektdatabase 706216 Long Run Earnings Dynamics 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
110 Underprojekt til projektdatabase 706222 Hjemløshed og hjemløsestrategiens indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
111 Underprojekt til projektdatabase 706288 Social eksklusion i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
112 Underprojekt til projektdatabase 706293 Processtøtte og evaluering af forsøg med integrationspålæg 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
113 Underprojekt til projektdatabase 706320 Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
114 Underprojekt til projektdatabase 706344 Personlige og samfundsmæssige omkostninger ved social udsathed 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
115 Underprojekt til projektdatabase 706349 Veje ind i prostitution 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
116 Underprojekt til projektdatabase 706520 Universelle indsatser og barnets udvikling 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
117 Underprojekt til projektdatabase 706546 Undersøgelse om levevilkår, beskæftigelse og helbred for befolkningen, handicappede samt for blinde og stærkt svagsynede 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
118 Underprojekt til projektdatabase 706547 SFIs ældredatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
119 Underprojekt til projektdatabase 706557 Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
120 Underprojekt til projektdatabase 706577 Hvordan går det adopterede børn i Danmark? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
121 Underprojekt til projektdatabase 706637 Danish military service, returning soldiers and skills 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
122 Underprojekt til projektdatabase 706691 Udviklingen i befolkningsgruppers arbejdsmarkedstilknytning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
123 Selvstændigt projekt 706720 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand_LMDB 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
124 Selvstændigt projekt 706782 Sklerosepatienters sygdomsudvikling og arbejdsmarkedstilknytning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
125 Underprojekt til projektdatabase 706810 Uddannelse, efteruddannelse og kompetencer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
126 Underprojekt til projektdatabase 706889 Evaluering af Lær at tackle job og sygdom: En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekt på beskæftigelsen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
127 Underprojekt til projektdatabase 706940 Beyond the bachelor degree 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
128 Selvstændigt projekt 706942 Danske hjemsendte Soldater II 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
129 Underprojekt til projektdatabase 707002 Analyser af udsatte boligområder 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
130 Underprojekt til projektdatabase 707032 Sundhedsøkonomisk undersøgelse af ’collaborative care’ i behandling af angst og depression. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
131 Underprojekt til projektdatabase 707102 Konsekvenser af kommunalreformen for kommunernes serviceniveau 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
132 Underprojekt til projektdatabase 707112 The risks and consequences of victimization in Denmark: A life-course approach applied to national registers. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
133 Underprojekt til projektdatabase 707114 Analyse af Aarhus Kommunes forventede udgiftsbehov på beskæftigelsesområdet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
134 Underprojekt til projektdatabase 707116 Evaluering af forskning i sundhed og afledte socioøkonomiske effekter 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
135 Underprojekt til projektdatabase 707137 Evaluering af ny proces for modtagelse i danske fængsler 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
136 Underprojekt til projektdatabase 707143 Borgernes pensionsformuer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
137 Underprojekt til projektdatabase 707144 Udsatte børn – karakteristika og skolepræstationer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
138 Underprojekt til projektdatabase 707145 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
139 Underprojekt til projektdatabase 707150 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser, der er foregået fra 2006 og frem 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
140 Underprojekt til projektdatabase 707194 Benchmarkinganalyser af danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
141 Underprojekt til projektdatabase 707205 EARN – Economic Assimilation Research Network 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
142 Underprojekt til projektdatabase 707207 Opfølgning og effektmåling af indsatsen VærDig 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
143 Underprojekt til projektdatabase 707211 Sundhedsøkonomisk evaluering af medicingennemgang leveret af apotek 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
144 Underprojekt til projektdatabase 707213 Chancelighed gennem legende lærende samspil. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
145 Underprojekt til projektdatabase 707267 Unge kriminalitetsofre – hvilke konsekvenser og hvad kan vi gøre for at hjælpe 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
146 Underprojekt til projektdatabase 707388 SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
147 Underprojekt til projektdatabase 707438 Fremtidige præferencer for ældreservice 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
148 Underprojekt til projektdatabase 707440 Ko-morbiditet blandt personer med brystkræft i Danmark - Et epidemiologisk registerstudie 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
149 Underprojekt til projektdatabase 707500 Senfølger efter seksuelle overgreb 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
150 Underprojekt til projektdatabase 707553 Sygdomsbyrden ved astma i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
151 Underprojekt til projektdatabase 707555 Uddannelsesresultater og mønstre for børn og unge med funktionsnedsættelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
152 Underprojekt til projektdatabase 707663 Promoting labor market participation of the chronically ill 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
153 Underprojekt til projektdatabase 707694 Bekymrende skolefravær 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
154 Underprojekt til projektdatabase 707696 Ældre med synstab 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
155 Underprojekt til projektdatabase 707714 Indkomstprofil for borgere i Holstebro, Herning, Silkeborg og Viborg Kommune. Mønstre, udvikling og mulige forklaringer. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
156 Underprojekt til projektdatabase 707762 DEED – Designerly Ways of Teaching for Entrepreneurship in Higher Education 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
157 Underprojekt til projektdatabase 707787 Evaluering af forskning i sundhed og afledte socioøkonomiske effekter II 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
158 Underprojekt til projektdatabase 707809 Understanding the decision to commit crime 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
159 Underprojekt til projektdatabase 707811 Kortlægning af PTSD blandt Fængselsbetjente og Politibetjente 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
160 Underprojekt til projektdatabase 707814 Enrichment of Poor Readers 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
161 Selvstændigt projekt 707840 Sammenhæng mellem funktionsevne og omkostninger 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
162 Selvstændigt projekt 707892 Omkostninger ved børneblindhed 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
163 Selvstændigt projekt 707893 Sammenhæng mellem funktionsevne og omkostninger 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
164 Underprojekt til projektdatabase 707901 Effekten af anbringelsestype. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
165 Underprojekt til projektdatabase 707911 Arbejdsmarked, helbred og produktivitet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
166 Underprojekt til projektdatabase 707914 Uddannelsesforventninger og -valg blandt udsatte unge 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
167 Underprojekt til projektdatabase 707937 The use of patient-specific preferences in QALY-based economic evaluations 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
168 Underprojekt til projektdatabase 707939 Anaplastisk Lymfom Kinase i ikke-småcellet lungekræft i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
169 Underprojekt til projektdatabase 707940 En registeranalyse med fokus på socioøkonomiske faktorer, komorbiditet og psykisk sygdom. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
170 Underprojekt til projektdatabase 707946 Forskningsbaseret evaluering af Nye Veje i Region Nordjylland. En undersøgelse af samdrift, tværsektorielt samarbejde, økonomi og patientoplevet kvalitet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
171 Underprojekt til projektdatabase 707968 Eftersyn af offentlige lederuddannelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
172 Underprojekt til projektdatabase 707972 Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
173 Underprojekt til projektdatabase 708016 Pædagogisk kvalitet i dagplejen (PKD): Abecedarian 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
174 Underprojekt til projektdatabase 708017 Prostitution og social eksklusion 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
175 Underprojekt til projektdatabase 708051 Unges risikoadfærd, hverdagsliv og trivsel 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
176 Underprojekt til projektdatabase 708052 Præferencer for allokering af sundhedsydelser i en offentlig sundhedssektor. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
177 Underprojekt til projektdatabase 708057 Frivillighedsundersøgelsen 2020 – En kvantitativ undersøgelse af danskernes frivillige deltagelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
178 Underprojekt til projektdatabase 708087 Effekter af forsøg med integrationspålæg 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
179 Underprojekt til projektdatabase 708093 Evaluering af inklusion og specialpædagogisk støtte 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
180 Underprojekt til projektdatabase 708103 Voksnes basale færdigheder i læsning, regning og problemløsning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
181 Underprojekt til projektdatabase 708116 Which matters more to disadvantaged children: school or neighborhood peers? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
182 Underprojekt til projektdatabase 708127 Analyse af medicinsk behandling af milde til moderarte smerter i Danmark – et registerbaseret studie på danske data. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
183 Underprojekt til projektdatabase 708135 Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
184 Underprojekt til projektdatabase 708155 Analyseprogram om jobcentrenes beskæftigelsesindsats 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
185 Underprojekt til projektdatabase 708178 The Market for Helth Care Workers 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
186 Underprojekt til projektdatabase 708190 Faktorer der har betydning for elevers faglige resultater og kommuners løfteevne 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
187 Underprojekt til projektdatabase 708216 Socioeconomic outcomes in extended families 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
188 Underprojekt til projektdatabase 708268 Norms and the gender wage gap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
189 Underprojekt til projektdatabase 708269 LGBT-personers levevilkår og samfundsdeltagelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
190 Underprojekt til projektdatabase 708286 Grundskolen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
191 Underprojekt til projektdatabase 708292 Kortlægning af beskæftigelsessituationen blandt personer med handicap samt udviklingen heri over tid 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
192 Underprojekt til projektdatabase 708296 Families, public investment policies and parental investments 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
193 Underprojekt til projektdatabase 708297 Effekten på kompetenceudvikling og sundhed ved en opvækst som socialt udsat 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
194 Underprojekt til projektdatabase 708300 Dynamic Effects of Education 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
195 Underprojekt til projektdatabase 708307 Brugertilfredshedsundersøgelse på det specialiserede voksenområde 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
196 Underprojekt til projektdatabase 708324 Småbørns liv og udvikling 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
197 Underprojekt til projektdatabase 708354 Understanding the interplay between child well-being and learning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
198 Underprojekt til projektdatabase 708372 Sanctions or support? Effects of introducing new system responses to youth crime in Denmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
199 Underprojekt til projektdatabase 708376 Undersøgelse af baggrunden for COVID-19 udbrud 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
200 Underprojekt til projektdatabase 708400 Effekter af efteruddannelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
201 Underprojekt til projektdatabase 708436 Udvikling af sundhedsøkonomisk simulationsmodel 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
202 Selvstændigt projekt 702105 En generel analyse af mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet med fokus på den regionale udvikling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
203 Selvstændigt projekt 702543 Uligheder i forhold til sundhed, kriminalitet, arbejdsmiljø - socialisering på arbejdsstedet - mv. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
204 Selvstændigt projekt 704503 Registerbaseret analyse af iværksætteri. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
205 Projektdatabase 705110 AE's projektdatabase 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
206 Selvstændigt projekt 705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
207 Underprojekt til projektdatabase 706059 Registeranalyser af veje i uddannelsessystemet og overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
208 Underprojekt til projektdatabase 706197 Indkomst- og formuefordeling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
209 Underprojekt til projektdatabase 706252 Erhvervslivet og virksomheder 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
210 Underprojekt til projektdatabase 706276 Social marginalisering fordelt på boligområder. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
211 Underprojekt til projektdatabase 706277 Arbejdsmiljøet i Danmark, herunder arbejdsskader 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
212 Underprojekt til projektdatabase 706307 Forhold på arbejdsmarkedet 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
213 Underprojekt til projektdatabase 706707 Ulighed i livskvalitet blandt forskellige befolkningsgrupper i Danmark 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
214 Underprojekt til projektdatabase 707079 Kortlægning af Dansk Metals Fagforenings medlemmer 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
215 Underprojekt til projektdatabase 708002 Geografisk polarisering, mobilitet og ulighed i bosætning 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
216 Underprojekt til projektdatabase 708228 Coronakrisen på det danske arbejdsmarked 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
217 Underprojekt til projektdatabase 708414 Evaluering af støtteindsatser i uddannelsessystemet 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
218 Selvstændigt projekt 700730 Indkomstfordeling og mobilitet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
219 Selvstændigt projekt 701806 Jobmobility in Denmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
220 Underprojekt til projektdatabase 703252 Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger af ændret lovgivning 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
221 Selvstændigt projekt 703413 Trafikstøj i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
222 Selvstændigt projekt 703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
223 Projektdatabase 703503 DØRS projektdatabase 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
224 Selvstændigt projekt 703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
225 Selvstændigt projekt 703606 Ledighed og beskæftigelse 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
226 Selvstændigt projekt 703638 Sundhedsøkonomi 2 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
227 Underprojekt til projektdatabase 703781 Beskatning i Danmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
228 Selvstændigt projekt 703830 Analyse af færdselsuheld, køretøjers vægt og brændstofeffektivitet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
229 Underprojekt til projektdatabase 704849 Offentlig forsørgede 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
230 Underprojekt til projektdatabase 706448 Unge udenfor gennem høj- og lavkonjunkturer 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
231 Underprojekt til projektdatabase 706649 CO2-udledninger i den private biltransport 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
232 Underprojekt til projektdatabase 707105 Ulighed i miljø 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
233 Underprojekt til projektdatabase 707490 Befolkningens Sundhed 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
234 Underprojekt til projektdatabase 707491 Befolkningens aldring og udviklingen i sundhedsudgifterne 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
235 Underprojekt til projektdatabase 707949 Tidlig indsats 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
236 Underprojekt til projektdatabase 708429 Fordelingsmæssige konsekvenser i landbruget af en CO2e-afgift 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
237 Underprojekt til projektdatabase 708500 Uddannelsesfaktorer i grundskolen 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
238 Selvstændigt projekt 702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
239 Selvstændigt projekt 704243 Cerebral Parese 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
240 Selvstændigt projekt 704778 Indlæggelse med alkoholproblemer i relation til leversygdom og sygdom i bugspytkirtlen 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
241 Selvstændigt projekt 704831 Arcoxia 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
242 Projektdatabase 704990 SIFs Projektdatabase 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
243 Underprojekt til projektdatabase 705931 Livet med en hjertesygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
244 Underprojekt til projektdatabase 705950 Risikofaktorer for mortalitet og morbiditet efter akut mavetarmkirurgi 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
245 Underprojekt til projektdatabase 705969 Sygdomsbyrden i Danmark - Udvalgte risikofaktorer og sygdomme med fokus på social ulighed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
246 Selvstændigt projekt 705979 Forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre: prædiktive forhold og implementering af opfølgende hjemmebesøg 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
247 Underprojekt til projektdatabase 706017 Hernia repair with mesh and later cancer incidence 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
248 Selvstændigt projekt 706054 Nordisk registerstudie til kortlægning af patienter med moderat til svær astma 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
249 Underprojekt til projektdatabase 706068 Databasen Børns sundhed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
250 Underprojekt til projektdatabase 706085 DenHeart 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
251 Underprojekt til projektdatabase 706101 Risikofaktorer for unges risikoadfærd og trivsel 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
252 Underprojekt til projektdatabase 706330 Trivsel på Trods 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
253 Underprojekt til projektdatabase 706353 Risikofaktorer og arbejdsmarkedskonsekvenser i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
254 Underprojekt til projektdatabase 706477 Registeropfølgning af socialt udsatte i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
255 Underprojekt til projektdatabase 706479 Social og geografisk ulighed i hjertekarsygdom (CVD) 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
256 Underprojekt til projektdatabase 706545 Social ulighed i ulykker og vold 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
257 Underprojekt til projektdatabase 706556 Tværgenerationel transmission af alkoholafhængighed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
258 Underprojekt til projektdatabase 706580 Strukturel forebyggelse af alkoholforbrug og rygning 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
259 Underprojekt til projektdatabase 706584 Nabostøjgener i boliger og sammenhæng med bygningstyper 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
260 Underprojekt til projektdatabase 706601 Konsekvenser af graviditet og fødsel for kvinder med hjertesygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
261 Underprojekt til projektdatabase 706611 Akutlægehelikoptermissioner til ikke-landfaste øer i Danmark i perioden 2014-2016 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
262 Underprojekt til projektdatabase 706613 Health care utilization among caregivers of deceased persons in Denmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
263 Underprojekt til projektdatabase 706617 Registerbaseret analyse af The Danish Mental Health and Well-being Survey 2016. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
264 Underprojekt til projektdatabase 706694 A framework for identifying disease burden and estimating health-related quality of life and prevalence rates for 199 medicinally defined chronic conditions 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
265 Underprojekt til projektdatabase 706746 Reproduktive problemstillinger i Multipel Sklerose 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
266 Underprojekt til projektdatabase 706779 Association between use of antihistamine and risk of seizures, supraventricular tachycardia, and atrial fibrillation or flutter: A Nordic register-based study 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
267 Underprojekt til projektdatabase 706790 A register study on low-density lipoprotein cholesterol patterns, lipid-lowering therapy, and occurrence of cardiovascular events in the Danish population with atherosclerotic cardiovascular disease. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
268 Underprojekt til projektdatabase 706890 Sundhedsprofil for medlemmerne af PensionDanmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
269 Underprojekt til projektdatabase 707036 PASS study, Long-Term Safety study of disease modifying therapy in Multiple Sclerosis Patients 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
270 Underprojekt til projektdatabase 707050 Long-term outcomes of bariatric surgery and the impact of socioeconomic status: A Danish national register-based study 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
271 Underprojekt til projektdatabase 707059 Multisygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
272 Underprojekt til projektdatabase 707076 HPV Vaccination among Danish Girls and Boys: A Study of Determinants for Uptake, Effectiveness and Consequences of Human Papillomavirus Vaccination 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
273 Underprojekt til projektdatabase 707107 Postpartum depression assessed by Edinburgh Postnatal Depression Scale and ICD-10 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
274 Underprojekt til projektdatabase 707215 Relationship between alcohol screening scores on CAGE-Copenhagen and alcohol related morbidity and mortality. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
275 Underprojekt til projektdatabase 707243 Spædbørns risiko for at modtage en social foranstaltning senere i livet 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
276 Underprojekt til projektdatabase 707322 Undersøgelse af en potentiel sundhedsmæssig risiko i Grindsted 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
277 Underprojekt til projektdatabase 707323 Hjerteklapsygdom og social ulighed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
278 Underprojekt til projektdatabase 707340 Socioøkonomiske og behandlingsmæssige konsekvenser af sygdommen multipel sklerose (MS). 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
279 Underprojekt til projektdatabase 707420 Kostkvalitet, kødindtag og sundhed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
280 Underprojekt til projektdatabase 707474 Brug af spørgeskemadata til undersøgelse af om propensity score metoder kan balancere umålte variable i register-baserede studier 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
281 Underprojekt til projektdatabase 707499 Ungdomslivet med en hjertesygdom. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
282 Underprojekt til projektdatabase 707510 Sundhed og trivsel blandt unge på gymnasiale uddannelser 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
283 Underprojekt til projektdatabase 707609 Social ulighed i sundhed og sygdom i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
284 Underprojekt til projektdatabase 707628 Screening for præoperative risikofaktorer associeret med mortalitet og postoperative komplikationer efter hjertekirurgi 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
285 Underprojekt til projektdatabase 707658 Mental sundhed blandt unge i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
286 Underprojekt til projektdatabase 707716 CARDIAC REHABILITATION REFERRAL FOR HEART FAILURE IN DENMARK: A REGISTRY-BASED ANALYSIS OF TRENDS AND PREDICTORS 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
287 Underprojekt til projektdatabase 707717 Female infertility and multiple sclerosis 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
288 Underprojekt til projektdatabase 707743 Når børn, der har været på Julemærkehjem, bliver voksne 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
289 Underprojekt til projektdatabase 707759 Evaluering af Novavís behandlingstilbud 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
290 Underprojekt til projektdatabase 707812 Development and validation of a pediatric morbidity score 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
291 Underprojekt til projektdatabase 707891 Den ældre skrøbelige patient og dens omgivelser 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
292 Underprojekt til projektdatabase 707924 Evaluering af kurset ”Lær at tackle angst og depression blandt unge”. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
293 Underprojekt til projektdatabase 707967 Forekomst og socio-demografisk fordeling af overvægt og svær overvægt blandt danske børn og unge 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
294 Underprojekt til projektdatabase 707985 Sammenhængene mellem pesticider i drikkevand og maligne blodsygdomme og fødselsudfald. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
295 Underprojekt til projektdatabase 708003 SAMMENHÆNG MELLEM ALKOHOLFORBRUG OG SELVMORD OG DØDSULYKKER BLANDT UNGE I DANMARK 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
296 Underprojekt til projektdatabase 708067 Betydning af boligforhold og indeklima for folkesundheden 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
297 Underprojekt til projektdatabase 708068 Mental sundhed blandt børn og unge i region Syddanmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
298 Underprojekt til projektdatabase 708126 Implementering og afprøvning af PUF-programmet i den kommunale sundhedspleje 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
299 Underprojekt til projektdatabase 708187 Betydningen af COVID-19 krisen og pludselig arbejdsløshed på mental sundhed i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
300 Underprojekt til projektdatabase 708248 Betydningen af risikofaktorer for sygelighed og dødelighed i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
301 Underprojekt til projektdatabase 708267 Childhood poverty and long-term health consequences 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
302 Underprojekt til projektdatabase 708270 Sundhedstilstanden blandt personer med handicap 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
303 Underprojekt til projektdatabase 708273 Validity, reliability, and challenges of data from nationwide health surveys in Denmark. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
304 Underprojekt til projektdatabase 708349 Mental sundhed blandt unge – konsekvenser på den lange bane 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
305 Underprojekt til projektdatabase 708356 Muskel- og skeletlidelser i Danmark – Nøgletal 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
306 Underprojekt til projektdatabase 708366 SAMMENHÆNG MELLEM RISIKOFAKTORER BLANDT UNGE 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
307 Underprojekt til projektdatabase 708461 Uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og familieliv blandt unge voksne der har oplevet alvorlig sygdom hos en forælder i barndommen 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
308 Selvstændigt projekt 702432 Plasma enterolacton og risiko for colorestalcancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
309 Selvstændigt projekt 702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer (2021-DCRC-0068) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
310 Selvstændigt projekt 702886 Betydning af socioøkonomisk status og helbredsmæssige faktorer for udvikling af celleforandringer på cervix blandt kvinder, der er positive for human 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
311 Projektdatabase 704075 Kræftens Bekæmpelses Projektdatabase(2018-DCRC-0050) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
312 Underprojekt til projektdatabase 704248 Health consequences of noise exposure from road traffic (QUIET)(2018-DCRC-0015) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
313 Selvstændigt projekt 704289 Deltagelse i screeningsprogrammet mod cervixcancer(2019-DCRC-0042) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
314 Underprojekt til projektdatabase 704306 Risiko for hjerte-kar sygdomme hos overlevere efter lymfekræft (2019-DCRC-0072) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
315 Underprojekt til projektdatabase 704318 Psykosociale konsekvenser for overlevere efter børnekræft - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
316 Underprojekt til projektdatabase 704327 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endomentreicancer(2019-DCRC-0054) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
317 Underprojekt til projektdatabase 704340 Social position and referral to and use of rehabilitation for cancer patients. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
318 Underprojekt til projektdatabase 704362 Børn, unge og sorg (2019-DCRC-0124) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
319 Underprojekt til projektdatabase 704403 Incidens, behandling og overlevelse efter blæretumor (DP-0029) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
320 Selvstændigt projekt 704470 LBC-kohorten Vurdering af den langtidsprædiktive værdi af testning for human papilloma-virus (HPV) i relation til screening for cervix cancer(2019-DCRC-0008) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
321 Underprojekt til projektdatabase 704502 Social ulighed i hoved-hals cancer (2018-DCRC-0034) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
322 Selvstændigt projekt 704574 Cancer hos kvinder med CIN(CINHANC2)(2019-DCRC-0050) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
323 Underprojekt til projektdatabase 704645 Maternel infertilitet, fertilitetsbehandling og risiko for diabetes mellitus (2019-DCRC-0020) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
324 Underprojekt til projektdatabase 704649 Hyppigheden af kønsvorter i Danmark(Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
325 Selvstændigt projekt 704667 Testikelcancer: behandlingsresultater, risiko for sekundær cancer og risiko for sekundær germinalcelle cancer et nationalt kohortestudie(2019-DCRC-0021) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
326 Underprojekt til projektdatabase 704874 Forekomsten af celleforandringer, kræft og kønsvorter hos danske nyretransplanterede patienter og patienter i dialyse sammenlignet med den generelle befolkning(2019-DCRC-0094) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
327 Underprojekt til projektdatabase 704928 Effect of commonly used drugs on the prognosis of gynaecological and/or HPV-associated cancers(2019-DCRC-0093) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
328 Underprojekt til projektdatabase 704976 HPV vaccination og helbredseffekter(2019-DCRC-0025) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
329 Underprojekt til projektdatabase 705009 Helbredseffekter af vindmøllestøj 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
330 Underprojekt til projektdatabase 705049 Sundhedsrelaterede og psykosociale aspekter af neurofibromatose type 1 (NF1)(2018-DCRC-0012) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
331 Underprojekt til projektdatabase 705073 Højst opnået uddannelsesgrad og karaktergennemsnit hos danske børnekræftoverlevere og deres søskende: et populationsbaseret studie i Danmark, 1975-2013(2021-DCRC-0034) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
332 Underprojekt til projektdatabase 705842 Risikofaktorer for børnekræft(2019-DCRC-0096) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
333 Underprojekt til projektdatabase 705928 Psykologiske og socioøkonomiske konsekvenser hos forældre til børn med kræft(2018-DCRC-0049) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
334 Underprojekt til projektdatabase 705943 Socioøkonomiske faktorer, livsstil og helbred blandt 18-45 årige danskere(2019-DCRC-0026,2019-DCRC-0133) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
335 Underprojekt til projektdatabase 705951 Danske kvinders livsstil(2019-DCRC-0075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
336 Underprojekt til projektdatabase 706024 Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia(2018-DCRC-0044) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
337 Underprojekt til projektdatabase 706102 Anal cancer - estimering af progression fra normale celler eller forstadier til anal cancer samt identifikation af prædiktorer for progression(2019-DCRC-0007) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
338 Underprojekt til projektdatabase 706107 Psykiske, sociale og somatiske senfølger blandt kvinder behandlet for gynækologisk kræft og deres partnere(2019-DCRC-0031) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
339 Underprojekt til projektdatabase 706159 Copenhagen Self-sampling Initiative (CSI)(2019-DCRC-0045) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
340 Underprojekt til projektdatabase 706178 Er brug af sundhedsydelser og receptpligtig medicin tidlige indikatorer for en senere gliom diagnose?(2018-DCRC-0054) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
341 Underprojekt til projektdatabase 706234 Alvorlige senfølger efter behandling for kræft i bryst, tyktarm og prostata(2019-DCRC-0074) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
342 Underprojekt til projektdatabase 706263 Langtidsoverlevere efter ovarie- og tubacancer – karakteristika og prognose(2019-DCRC-0064) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
343 Underprojekt til projektdatabase 706282 Høje og lave niveauer af vitamin D og risiko for cancer: CopD studiet(2019-DCRC-0143) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
344 Underprojekt til projektdatabase 706363 Air pollution, socio-economic status and childhood cancer in Denmark(2019-DCRC-0113) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
345 Underprojekt til projektdatabase 706371 SICMUND: Survival and Incidence of second primary Cancers in Melanoma of the Uvea, a National Database study 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
346 Underprojekt til projektdatabase 706406 Mortality among Danish patients with colon or rectum cancer(2019-DCRC-0082, 2019-DCRC-0102) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
347 Underprojekt til projektdatabase 706439 Infertilitet blandt kvindelige overlevere efter behandling for kræft i barndom, ungdom og tidlig voksenalder: et klinisk epidemiologisk kohortestudie(2019-DCRC-0028) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
348 Underprojekt til projektdatabase 706440 Bilateral brystcancer – forekomst, risiko- og beskyttende faktorer og overlevelse(2018-DCRC-0020) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
349 Underprojekt til projektdatabase 706444 Trafik, luftforurening og støj i forhold til cancer i den danske befolkning(2019-DCRC-0113) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
350 Underprojekt til projektdatabase 706576 Risikoen for depression hos mænd med prostatakræft og deres partnere - et registerbaseret longitudinelt kohortestudie(2019-DCRC-0069) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
351 Underprojekt til projektdatabase 706646 NordSOUND - Støjeksponering og helbredseffekter i Skandinavien(2018-DCRC-0006) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
352 Underprojekt til projektdatabase 706814 Helbredseffekter af trafik, luftforurening og støj undersøgt i danske kohorter. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
353 Underprojekt til projektdatabase 706837 Birth Characteristics and Survival from Childhood Cancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
354 Underprojekt til projektdatabase 706838 Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia - without Prescription Data(2018-DCRC-0044) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
355 Underprojekt til projektdatabase 706895 Effekt af almindelig anvendte lægemidler på prognosen efter kræft(2020-DCRC-0006) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
356 Underprojekt til projektdatabase 706978 Socio-economic consequences of having a child diagnosed with cancer(2018-DCRC-0030) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
357 Underprojekt til projektdatabase 707066 BMI og risikoen for kræft og kræftforstadier(2019-DCRC-0049) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
358 Underprojekt til projektdatabase 707200 Potential biological markers for risk stratification of prostate cancer screening(2018-DCRC-0001) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
359 Underprojekt til projektdatabase 707223 Risiko for kræft og andre helbredsmæssige konsekvenser efter fjernelse af æggestokkene(2018-DCRC-0002) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
360 Underprojekt til projektdatabase 707239 Helbredseffekter af trafik, luftforurening, støj, grønne områder og nedsat hørelse undersøgt i den danske befolkning(2019-DCRC-0047,2018-DCRC-0055, 2018-DCRC-0010) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
361 Underprojekt til projektdatabase 707240 Big data screening for associations between medication use and amyotrophic lateral sclerosis (ALS)(2018-DCRC-0008) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
362 Underprojekt til projektdatabase 707363 Langsigtede konsekvenser hos overlevere efter kræft i ungdom og ung voksenalder på uddannelse, job, indkomst of stiftelse af familie(2018-DCRC-0026) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
363 Underprojekt til projektdatabase 707366 Kost kræft og helbred – Næste generationer (KKH-NG): kohorteprofil, repræsentativitet og inter-generationelle sammenhænge mellem livsstil, metaboliske profiler og sygdomsmønstre(2018-DCRC-0036) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
364 Underprojekt til projektdatabase 707417 HPV SCREEN DENMARK: Implementering af livmoderhalskræftscreening baseret på test for humant papillomavirus i Region Syddanmark(2018-DCRC-0004) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
365 Underprojekt til projektdatabase 707571 Sociale forholds betydning for prædiagnostisk forløb og behandlingsindikatorer hos børn (0-19 år) diagnosticeret med børnekræft(2018-DCRC-0053) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
366 Underprojekt til projektdatabase 707596 Risiko for HPV-associeret kræft og forstadier hos kvinder med forstadier til livmoderhalskræft(2019-DCRC-0050) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
367 Underprojekt til projektdatabase 707627 Graviditet og cancer(2019-DCRC-0087) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
368 Underprojekt til projektdatabase 707648 Determinanter for opfølgning og behandling efter et abnormt screeningsvar i screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft(2019-DCRC-0042) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
369 Underprojekt til projektdatabase 707660 Mødre og fædres erhverv, medicinforbrug og comorbiditet hos børn med kræft(2018-DCRC-0007) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
370 Underprojekt til projektdatabase 707695 Early mortality in childhood cancer – the role of social factors and morbidity(2019-DCRC-0034) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
371 Underprojekt til projektdatabase 707847 Heldbredskonsekvenser ved brug af hormonel prævention(2020-DCRC-0010) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
372 Underprojekt til projektdatabase 707981 Sammenhængen mellem indtag af fuldkorn og sund aldring/fravær af sygdom efter 50-års alderen(2020-DCRC-0013) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
373 Underprojekt til projektdatabase 707986 Evaluering af mismatch repair reflex screening; immunhistokemisk tab af MMR proteiner i kolorektal-, tyndtarm-, endometrie- og urotelial-kræft(2020-DCRC-0024) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
374 Underprojekt til projektdatabase 707988 Forekomst af og overlevelse efter cancer i Danmark. Betydning af COVID-19 og relation til socioøkonomiske position(2020-DCRC-0018,2020-DCRC-0031) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
375 Underprojekt til projektdatabase 708008 Brug af aspirin eller andre NSAID midler og risiko for kræft: betydning af langvaring eksponering og effektmodifikation(2020-DCRC-0025) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
376 Underprojekt til projektdatabase 708012 Helbredskonsekvenser ved brug af diabetes medicin. Herunder forekomst af udvalgte sygdomme, prognose efter udvalgte sygdomme og dødelighed hos patienter med behandlet og ubehandlet diabetes(2020-0023) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
377 Underprojekt til projektdatabase 708043 Hoved-hals-kræft i Danmark – social klasse og association med human papilloma-virus(2020-DCRC-0037) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
378 Underprojekt til projektdatabase 708118 Sammenhæng mellem alkoholforbrug og trivsel blandt unge i Danmark – en videnskabeligt studie baseret på ca. 70.000 elever på gymnasiale uddannelser. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
379 Underprojekt til projektdatabase 708145 Myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi - risikofaktorer, behandling og socioøkonomiske aspekter (2020-DCRC-0012) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
380 Underprojekt til projektdatabase 708167 Social Ulighed i Helbred efter Kræft – en national klinisk cancer database og spørgeskemabaseret undersøgelse (2019-DCRC-0066) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
381 Underprojekt til projektdatabase 708168 HPV og andre biomarkører i vulva cancer: Forekomst og betydning for overlevelse(2019-DCRC-0027) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
382 Underprojekt til projektdatabase 708201 Gynækologiske operationer – risiko for cancer og andre helbredsmæssige udfald(2020-DCRC-0068) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
383 Underprojekt til projektdatabase 708221 Cancer i familier med bryst- og/eller ovariecancer(2019-DCRC-0088) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
384 Underprojekt til projektdatabase 708224 Risiko for bryst-, livmoder- og æggestokkekræft hos kvinder med polycystisk ovariesyndrom(2021-DCRC-0002) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
385 Underprojekt til projektdatabase 708365 Source-specific nitrate intake in relation to disease risk and healthy ageing(2021-DCRC-0022) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
386 Underprojekt til projektdatabase 708453 Dietary supplements and healthy ageing(2021-DCRC-0030) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
387 Projektdatabase 704179 Projektdatabase for Dansk Arbejdsgiverforening 7. Dansk Arbejdsgiverforening
388 Underprojekt til projektdatabase 704271 Analyser af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet 7. Dansk Arbejdsgiverforening
389 Underprojekt til projektdatabase 704885 Arbejdsmarkedsrapport 2015 7. Dansk Arbejdsgiverforening
390 Underprojekt til projektdatabase 705822 Flere faglærte 7. Dansk Arbejdsgiverforening
391 Underprojekt til projektdatabase 706420 Voksen- og efteruddannelse 7. Dansk Arbejdsgiverforening
392 Underprojekt til projektdatabase 706564 Offentligt forsørgede 7. Dansk Arbejdsgiverforening
393 Underprojekt til projektdatabase 706893 Arbejdsmarkedstilknytning og mobilitet gennem arbejdslivet for ufaglærte 7. Dansk Arbejdsgiverforening
394 Underprojekt til projektdatabase 706969 Det er sundt at gå på arbejde 7. Dansk Arbejdsgiverforening
395 Underprojekt til projektdatabase 707087 Erhvervsskolers performance i forhold til praktikpladser, frafald, beskæftigelse mv. 7. Dansk Arbejdsgiverforening
396 Underprojekt til projektdatabase 707686 Livsstil og helbred i ungdomsårene og efterfølgende arbejdsmarkedstilknytning 7. Dansk Arbejdsgiverforening
397 Underprojekt til projektdatabase 707918 Seniorer på arbejdsmarkedet 7. Dansk Arbejdsgiverforening
398 Underprojekt til projektdatabase 708255 Lønulighed på det danske arbejdsmarked 7. Dansk Arbejdsgiverforening
399 Underprojekt til projektdatabase 708275 Ny arbejdsskadereform 7. Dansk Arbejdsgiverforening
400 Selvstændigt projekt 703822 Hvad producerer vi i de forskellige egne af Danmark? 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
401 Selvstændigt projekt 703831 Analyse af områdebaserede indsatser 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
402 Selvstændigt projekt 704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
403 Selvstændigt projekt 704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
404 Selvstændigt projekt 706563 Arbejdspladser, boliger, pendling og bystruktur 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
405 Selvstændigt projekt 706813 Byens form og struktur 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
406 Selvstændigt projekt 708095 Diagnoser og trafikuheld 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
407 Selvstændigt projekt 708161 Fører fleksibel afregning til mere effektiv el-anvendelse? 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
408 Selvstændigt projekt 708244 Effekten af periodisk syn på ulykkesrisikoen 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
409 Selvstændigt projekt 708280 Forskningsprojekt Dynamisk varmeregnskab 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
410 Underprojekt til projektdatabase 703355 Tidlige risikofaktorers effekt for forekomst af psykiatrisk sygdom, alkoholdiagnose, kriminalitet og selvmord med IQ som mediator 9. Center for Registerforskning, Århus
411 Projektdatabase 703373 Predictors and outcomes related to somatic and mental disorders, causes of death, social status and socioeconomic factor 9. Center for Registerforskning, Århus
412 Underprojekt til projektdatabase 703909 Psykiske sygdomme og køn, alder og andre demografiske faktorer 9. Center for Registerforskning, Århus
413 Underprojekt til projektdatabase 703920 GENETIC AND ENVIRONMENTAL CAUSES OF SCHIZOPHRENIA, BIPOLAR DISORDER, DEPRESSION, ADHD, AUTISM AND ANOREXIA NERVOSA 9. Center for Registerforskning, Århus
414 Underprojekt til projektdatabase 703921 Antipsychotic treatment in patients with schizophreni 9. Center for Registerforskning, Århus
415 Underprojekt til projektdatabase 703934 Psychiatric disorders and use of medication 9. Center for Registerforskning, Århus
416 Underprojekt til projektdatabase 703935 Prescription drug use, biological markers and genetics in psychiatric disorders” 9. Center for Registerforskning, Århus
417 Underprojekt til projektdatabase 703949 Understanding the Determinants of Suicidal Behaviour, Serious Accidents and Violence in Young Peopl 9. Center for Registerforskning, Århus
418 Underprojekt til projektdatabase 703969 Agricultural airborne N-pollution, agricultural particle pollution and public health effect 9. Center for Registerforskning, Århus
419 Underprojekt til projektdatabase 703986 Miljømæssige eksponeringer og kroniske sygdomm 9. Center for Registerforskning, Århus
420 Underprojekt til projektdatabase 703996 Involuntary treatment of patients with eating disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
421 Underprojekt til projektdatabase 704637 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom effekt af belastende livsbegivenheder 9. Center for Registerforskning, Århus
422 Underprojekt til projektdatabase 704638 Incidence and prevalence of mild, moderate and severe postpartum psychiatric disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
423 Underprojekt til projektdatabase 704919 Ethnic incongruity: individual and area-based associations 9. Center for Registerforskning, Århus
424 Underprojekt til projektdatabase 705873 Luftkvalitet og helbred 9. Center for Registerforskning, Århus
425 Underprojekt til projektdatabase 705958 Environmental exposures and human health 9. Center for Registerforskning, Århus
426 Underprojekt til projektdatabase 706006 Maternal illness and medication use during pregnancy and offspring adverse health outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
427 Underprojekt til projektdatabase 706391 Acute cardiovascular events in COPD 9. Center for Registerforskning, Århus
428 Underprojekt til projektdatabase 706392 Environmental risk factors for asthma 9. Center for Registerforskning, Århus
429 Underprojekt til projektdatabase 706741 HOPE Healthy Mothers: Improving Outcomes for women with Postpartum Depression 9. Center for Registerforskning, Århus
430 Underprojekt til projektdatabase 707060 Big data, environment and health related outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
431 Underprojekt til projektdatabase 707257 Environmental exposures and human health 2 9. Center for Registerforskning, Århus
432 Underprojekt til projektdatabase 707335 GxE study on periconceptional folic acid supplementation and offspring risk of autism and ADHD 9. Center for Registerforskning, Århus
433 Underprojekt til projektdatabase 707337 The cost of treated mental disorders: A record-linkage study based on Danish registers 9. Center for Registerforskning, Århus
434 Underprojekt til projektdatabase 707369 Psychiatric diagnoses, health and socioeconomic outcomes for refugees/migrants treated for torture and war trauma and their families as compared to the general population in Denmark. 9. Center for Registerforskning, Århus
435 Underprojekt til projektdatabase 707392 Individual and neighbourhood indicators of mental health 9. Center for Registerforskning, Århus
436 Underprojekt til projektdatabase 707673 Epilepsi og psykiatrisk og somatisk co-morbiditet 9. Center for Registerforskning, Århus
437 Underprojekt til projektdatabase 707724 DanSuRe: exploring mental health using Danish Surveys and Registers 9. Center for Registerforskning, Århus
438 Underprojekt til projektdatabase 707729 Neonatal hyperbilirubinemia and bilirubin induced neurologic dysfunction (BIND) 9. Center for Registerforskning, Århus
439 Selvstændigt projekt 707879 Et nationsbaseret kohortestudie af autoimmun/-inflammatorisk sygdom udviklet posttraumatisk til rygmarvsskade. 9. Center for Registerforskning, Århus
440 Underprojekt til projektdatabase 707883 Differences in rural and urban environments and the impact on incidence of psychiatric disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
441 Underprojekt til projektdatabase 708512 Towards Precision Psychiatry: Genetic markers and environmental architectures in mental disorders - P.O.C. 9. Center for Registerforskning, Århus
442 Selvstændigt projekt 704655 Konkurrence, regulering og produktivitet 10. Finansministeriet
443 Selvstændigt projekt 706983 Kortlægning og analyser af danske virksomheder og deres ansatte med fokus på sammenhænge mellem produktivitet, investeringer, eksport og udenlandsk ejerskab samt regionale vinkler. 10. Finansministeriet
444 Selvstændigt projekt 706403 Kejsersnits betydning for barnets kognitive funktion i barne- og voksenalder 12. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev
445 Selvstændigt projekt 707971 Urogenitalt prolaps og gynækologisk cancer 12. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev
446 Selvstændigt projekt 702669 Brystkræftscreening 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
447 Selvstændigt projekt 704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
448 Selvstændigt projekt 705084 Mortality, complications and cancer risk after anti-reflux surgery: a population-based Nordic cohort study 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
449 Selvstændigt projekt 705086 Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) hos indvandrere fra Færøerne til Danmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
450 Selvstændigt projekt 706118 Breast cancer outcomes after introduction of mammography screening programme in Denmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
451 Selvstændigt projekt 706390 Screening for livmoderhalskræft af kvinder tilbudt HPV-vaccination sammenlignet med ikke HPV-vaccinerede kvinder 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
452 Selvstændigt projekt 706960 Kohorte og registerbaseret analyse af risikofaktorer for udvikling af psykiske lidelser migræne og neurodegenerative lidelser 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
453 Selvstændigt projekt 707131 Celleforandringer på livmoderhalsen og brug af hormonspiral 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
454 Selvstændigt projekt 707306 Regression potential of Cervical Intraepithelial Neoplasia grade 2 in Denmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
455 Selvstændigt projekt 707850 Environmental Exposures and Health 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
456 Selvstændigt projekt 707969 Nordic Helicobacter Pylori Eradication Project (NordHePEP) 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
457 Selvstændigt projekt 708066 Brug af kondom til behandling af celleforandringer (CIN) på livmoderhalsen 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
458 Selvstændigt projekt 708368 Copenhagen Ultrafine Particles and Health (COUPH) 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
459 Selvstændigt projekt 702112 Forebyggende hjemmebesøg hos ældre mennesker 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
460 Selvstændigt projekt 703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
461 Projektdatabase 704615 Folkesundhedsdatabasen ved Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV), Københavns Universitet 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
462 Underprojekt til projektdatabase 704940 Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
463 Underprojekt til projektdatabase 705014 Extent and determinants of oral health inequalities in adolescents in Denmark (FSD003) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
464 Underprojekt til projektdatabase 705844 Konstruktion af et multimorbiditetsindeks 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
465 Underprojekt til projektdatabase 705845 Somatisk co-morbiditet og demente patienters plejehjemsanbringelse og mortalitet 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
466 Underprojekt til projektdatabase 705884 Obstetric use of oxytocin and possible consequences for mental and cognitive health in childhood 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
467 Underprojekt til projektdatabase 705972 MEMORIA: Work stressors, Perceived stress, Psychological stress and Dementia (FSD011) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
468 Underprojekt til projektdatabase 706066 Effekten af multimorbiditet og social ulighed på arbejdsmarkedstilknytning og overlevelse blandt patienter med kronisk sygdom (FSE002b) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
469 Underprojekt til projektdatabase 706122 Consequences of the Danish national colorectal cancer screening programme (FSE013) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
470 Underprojekt til projektdatabase 706123 Adverse social histories and early signs of aging. CAMB-043 (FSE0006) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
471 Underprojekt til projektdatabase 706158 Analyser af dødelighedsudviklingen i forskellige befolkningsgrupper (FSD017) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
472 Underprojekt til projektdatabase 706173 Social, etnisk og geografisk ulighed i ældres forbrug af sundhedsydelser i Danmark (FSE012) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
473 Underprojekt til projektdatabase 706370 Legalt provokerede aborter fordelt på etnicitet og etniske forskelle i kejsersnitshyppighed (FSD025) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
474 Underprojekt til projektdatabase 706373 Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred (FSD023) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
475 Underprojekt til projektdatabase 706407 Beskæftigelses- og helbredseffekter af ressourceforløb, fleksjob og førtidspension (FSD022) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
476 Underprojekt til projektdatabase 706411 Betydningen af livskvalitet for sygdom og tidlig død - CAMB052 (FSD021) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
477 Underprojekt til projektdatabase 706416 The Modifying Effect of Fatigue on the Impact of Inflammatory Cytokines on New Onset Cardiovascular Diseases, Diabetes, and Depression – CAMB054 (FSD007) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
478 Underprojekt til projektdatabase 706478 Psykosociale konsekvenser af svarmetode ved mistænkt lungekræft (FSD027) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
479 Underprojekt til projektdatabase 706484 MEMORIA II: Does stress reactivity in midlife increase the risk of dementia in old age? (FSD029) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
480 Underprojekt til projektdatabase 706497 Ændringer i ordinationspraksis hos patienter med subklinisk/klinisk hypothyreose (FSD028) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
481 Underprojekt til projektdatabase 706528 Childhood adversities and health outcomes (FSD026) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
482 Underprojekt til projektdatabase 706551 REGLINK-SHAREDK - registerkobling til SHARE-kohorte (FSD031) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
483 Underprojekt til projektdatabase 706599 DANAC II (FSD030) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
484 Underprojekt til projektdatabase 706648 Antidepressant, anxiolytic and sleep medication treatment, morbidity and mortality among social workers in Finland, Sweden and Denmark. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
485 Underprojekt til projektdatabase 706666 The BOND Study: Birth with Oxytocin and Normal/ Abnormal socioemotional Development 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
486 Underprojekt til projektdatabase 706686 Gravide kvinders fysiske og psykiske velbefindende – en forløbs undersøgelse om gravide kvinder i almen praksis. (FSD035) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
487 Underprojekt til projektdatabase 706840 Etnicitet og sociale forhold for gestationel diabetes mellitus 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
488 Underprojekt til projektdatabase 707054 DANlinkCAT (FSD038). 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
489 Underprojekt til projektdatabase 707057 Impact of Exposure to Air Pollution on Asthma: a Multi-Exposure Assessment 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
490 Underprojekt til projektdatabase 707167 Welfare state life courses: Social inequalities in the co-evolution of employment, health and critical life events (WELLIFE) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
491 Underprojekt til projektdatabase 707168 Childhood adversities and the risk of respiratory disorders (asthma and COPD), cardiovascular disease and premenopausal breast cancer in young adulthood 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
492 Underprojekt til projektdatabase 707199 MAMAACT - An intervention study promoting equality in reproductive health in Denmark 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
493 Underprojekt til projektdatabase 707276 Equity and the socioeconomic impact of disease management programs in Denmark (EQUIP) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
494 Underprojekt til projektdatabase 707300 Iron load and its association with mortality and morbidity. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
495 Underprojekt til projektdatabase 707301 Intergenerational perspectives on social inequality in morbidities among older Danish adults. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
496 Underprojekt til projektdatabase 707313 Sociale relationers betydning for børns sundhed 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
497 Underprojekt til projektdatabase 707318 Sociale og helbredsrelaterede langtidskonsekvenser af for tidlig fødsel 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
498 Underprojekt til projektdatabase 707350 Danish Longitudinal Study on Work, Unemployment and Health (DALWUH). FSE049 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
499 Underprojekt til projektdatabase 707372 Alkohol misbrug, depression og demens i et livsforløb. Et metode studie som integrerer hypothese og datadrevne metoder 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
500 Underprojekt til projektdatabase 707594 Vitamin K-antagonist (VKA) og lægemiddelinteraktioner 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
501 Underprojekt til projektdatabase 707652 CAMB bortfald - CAMB053 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
502 Underprojekt til projektdatabase 707726 Diabetes and cholesterol management in primary care in relation to medication use, morbidity and mortality. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
503 Underprojekt til projektdatabase 707796 Animal exposures and immune-dysregulatory diseases 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
504 Underprojekt til projektdatabase 707800 FSD054 - Use of candles and risk of cardiovascular disease, diabetes, and pulmonary diseases - CAMB073 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
505 Underprojekt til projektdatabase 707862 Betydningen af laboratorietest bestilt i Almen Praksis i Københavnsområdet 2000-2015 (CopLab) for sygdomsudvikling og opfølgning på sygdomme samt generaliserbarhed til den almene befolkning. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
506 Underprojekt til projektdatabase 707890 Effekter af forskellige regionale organiseringer af Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
507 Underprojekt til projektdatabase 707964 Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard (STRIT)- FSD050 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
508 Underprojekt til projektdatabase 708033 Samspil mellem arbejdsmiljøfaktorer og det gode arbejdsliv (FSD060) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
509 Underprojekt til projektdatabase 708074 FSD059 - Øger høj fysisk aktivitet på arbejdet risikoen for progression af åreforkalkning, hypertension og hjertesygdom – og er der forskelle mellem kvinder og mænd? (OPAHH) - CAMB071 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
510 Underprojekt til projektdatabase 708119 Mother infant relation and child and adolescent psychological health (FSD061) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
511 Underprojekt til projektdatabase 708214 Black box diseases: Trajectories and progression 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
512 Underprojekt til projektdatabase 708253 A population-based study on unintentional harms of conization following cervical cancer screening. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
513 Selvstændigt projekt 702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy 15. Epidemiologisk Forskning
514 Selvstændigt projekt 703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling 15. Epidemiologisk Forskning
515 Selvstændigt projekt 703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression 15. Epidemiologisk Forskning
516 Selvstændigt projekt 705804 Uspecifikke effekter af vacciner i Danmark 15. Epidemiologisk Forskning
517 Selvstændigt projekt 706117 Reproductive history and subsequent morbidity 15. Epidemiologisk Forskning
518 Selvstændigt projekt 706309 Evaluation of the Overall Health Effects of Childhood Vaccines in the Nordic Countries 15. Epidemiologisk Forskning
519 Selvstændigt projekt 706560 Effectiveness and safety of drugs for type 2 diabetes: a register-based cohort study 15. Epidemiologisk Forskning
520 Selvstændigt projekt 706568 Allergi og astma og komorbiditet 15. Epidemiologisk Forskning
521 Selvstændigt projekt 706723 Betydningen af infektionstryk i de første leveår for børn og unges sygelighed 15. Epidemiologisk Forskning
522 Selvstændigt projekt 706913 Current drug safety concerns in children with chronic autoimmune diseases 15. Epidemiologisk Forskning
523 Selvstændigt projekt 707162 Forekomst, Risikofaktorer og Komplikationer for Rabdomyolyse og Statiners rolle i sygdomsudvikling 15. Epidemiologisk Forskning
524 Selvstændigt projekt 707672 Socioøkonomiske effekter ved spinalkirurgi, og korrelation med patientrapporteret effekter 15. Epidemiologisk Forskning
525 Selvstændigt projekt 707941 Prædiktorer for skolegang og karaktergennemsnit hos børn med hovedtraumer gennem de sidste 30 år – et landsdækkende kohortestudie 15. Epidemiologisk Forskning
526 Selvstændigt projekt 708148 Vaccination granulomas in Denmark 2009-2020: Risk factors and prognosis 15. Epidemiologisk Forskning
527 Selvstændigt projekt 702405 Metropolit-projektet 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
528 Selvstændigt projekt 702475 Forbyggelse i kommunerne 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
529 Selvstændigt projekt 702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
530 Selvstændigt projekt 702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
531 Selvstændigt projekt 702855 Inter99 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
532 Selvstændigt projekt 703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
533 Selvstændigt projekt 706002 Gallstones – social determinants of disease and cancer morbidity following treatments 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
534 Projektdatabase 706212 FCFS Projektdatabase 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
535 Underprojekt til projektdatabase 706366 Treatment resistant depression- Risk factors and consequences 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
536 Underprojekt til projektdatabase 706558 Sundhedsprofilen 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
537 Underprojekt til projektdatabase 706760 Functional somatic disorders - The DanFunD Study 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
538 Underprojekt til projektdatabase 706781 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
539 Underprojekt til projektdatabase 706849 Psykiske følgevirkninger af en diagnose med Malignt Melanom og indflydelse på overlevelsen 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
540 Underprojekt til projektdatabase 706877 Byrden af allergiske sygdomme 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
541 Underprojekt til projektdatabase 706881 Post-commotionelt syndrom - hyppighed og risikofaktorer 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
542 Underprojekt til projektdatabase 706888 Course of illness and outcome in schizophrenia: A register-based follow-up study of the impact of clinical and neurobiological markers on societal outcome measures 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
543 Underprojekt til projektdatabase 706911 Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” i Region Hovedstaden over tid. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
544 Underprojekt til projektdatabase 707029 Aktiv Patientstøtte – udvikling 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
545 Selvstændigt projekt 707082 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
546 Underprojekt til projektdatabase 707231 Ensomhed og søvnproblemer 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
547 Underprojekt til projektdatabase 707339 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and microscopic colitis 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
548 Underprojekt til projektdatabase 707343 Aktiv patientstøtte – hele Danmark 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
549 Underprojekt til projektdatabase 707385 RESULT, Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
550 Underprojekt til projektdatabase 707487 Hormon substitution og depression 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
551 Underprojekt til projektdatabase 707504 Kropsstørrelse gennem livet og sundhed 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
552 Underprojekt til projektdatabase 707598 Risk factors for developing Charcot foot and the consequences of the disease 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
553 Underprojekt til projektdatabase 707600 Effekt og sikkerhed af forebyggende blodfortyndende behandling hos patienter, der har fået foretaget kirurgisk udskiftning af hofte- eller knæled i Danmark. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
554 Underprojekt til projektdatabase 707727 A cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis in Nordic Countries 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
555 Underprojekt til projektdatabase 707731 Sammenhæng mellem kommunal rehabilitering og hhv. arbejdsmarkedstilknytning og forbrug af sundhedsydelser 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
556 Underprojekt til projektdatabase 707838 The Bispebjerg Acute Cohort Study I 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
557 Underprojekt til projektdatabase 707851 Effekt og sikkerhed af behandling hos patienter, der har fået foretaget kirurgisk udskiftning af hofte- eller knæled i Danmark 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
558 Underprojekt til projektdatabase 707900 Risikofaktorer, prognoser og effekt af behandling af kronisk inflammatorisk sygdom i Danmark 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
559 Underprojekt til projektdatabase 707913 Nye perspektiver på farmakologisk behandling af mental sygdom. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
560 Underprojekt til projektdatabase 707961 Consequences of celiac disease 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
561 Underprojekt til projektdatabase 708022 Mønstre i rehabiliteringshenvisninger. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
562 Underprojekt til projektdatabase 708125 Do antiviral drugs protect from multiple sclerosis? 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
563 Underprojekt til projektdatabase 708198 Treatment patterns and outcome among patients with (familial) hypercholesterolemia 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
564 Underprojekt til projektdatabase 708282 Evaluering af effekten af jodberigelse på atrieflimren og behandling af thyroideasygdomme 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
565 Selvstændigt projekt 702714 Tax Reforms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
566 Selvstændigt projekt 707442 Arbejdsmarkedsudvikling 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
567 Selvstændigt projekt 702992 Folkeskolen som skaber af social kapital 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
568 Underprojekt til projektdatabase 703931 Børns skolegang og forældres holdninger til dette 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
569 Selvstændigt projekt 704163 Registerundersøgelser baseret på naturlige eksperimenter 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
570 Selvstændigt projekt 704352 UNDERSØGELSE AF NETVÆRKSEFFEKTER PÅ HELBRED OG SOCIALE FORHOLD BASERET PÅ DE DANSKE REGISTRE 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
571 Selvstændigt projekt 704511 Betydning af værnepligt for individers livsforløb 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
572 Selvstændigt projekt 704897 Reformer og performance: Konsekvenserne af politisk reformer for grundskolens økonomi og elevernes læring 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
573 Selvstændigt projekt 705838 Collaboration in Research 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
574 Selvstændigt projekt 707063 Konsekvenserne af mediedækning og beskæftigelsesreformer for arbejdsløses psykiske helbred 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
575 Underprojekt til projektdatabase 707212 Velbefindende og samfundsengagement mellem unge voksne med og uden indvandrerbaggrund 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
576 Selvstændigt projekt 707569 The Effects of Danish Citizenship on Immigrant Integration in Denmark 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
577 Selvstændigt projekt 707606 Konsekvenser af brugerbetaling for indvandreres helbred og brug af offentlige ydelser 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
578 Selvstændigt projekt 707739 Why are some groups more violent? 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
579 Selvstændigt projekt 707827 Wealth Trajectories and Political Behavior 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
580 Selvstændigt projekt 708030 Jobcentrenes adfærdsmæssige respons på Beskæftigelsesministeriets benchmarking-system 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
581 Underprojekt til projektdatabase 708134 Uddannelseseffekter: Opvækst, uddannelse og unge voksnes relation til samfundet. 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
582 Selvstændigt projekt 708151 Kandidater og vælgerbefolkninger ved kommunalvalgene 1993-2017 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
583 Selvstændigt projekt 708346 Assimilation Policies and Integration Outcomes in Danish Vulnerable Neighbourhoods 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
584 Selvstændigt projekt 708386 Ledelses-og organisationsudvikling i den offentlige sektor 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
585 Selvstændigt projekt 701885 Lægemiddelstudie 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
586 Selvstændigt projekt 702064 Stress hos gravide og barnets helbred 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
587 Selvstændigt projekt 704509 Analyse af befolkningens opsparings- og tilbagetrækningsadfærd 26. ATP
588 Selvstændigt projekt 702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
589 Selvstændigt projekt 702598 Nyuddannede SOSU'ers frafald fra ældreplejen 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
590 Selvstændigt projekt 703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
591 Selvstændigt projekt 703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
592 Selvstændigt projekt 703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
593 Selvstændigt projekt 703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
594 Selvstændigt projekt 704291 NFA tillægsspørgsmål til AKU 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
595 Selvstændigt projekt 704324 Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
596 Selvstændigt projekt 704686 Tvillingeprojekt til 704554 - Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
597 Selvstændigt projekt 705044 Dansk Psykosocialt Spørgeskema 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
598 Selvstændigt projekt 705056 Sygefraværet i Danmark 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
599 Selvstændigt projekt 705986 Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
600 Selvstændigt projekt 706315 Fysiske arbejdskrav og sygefravær 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
601 Selvstændigt projekt 706368 Arbejdstid, træthed og ulykker 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
602 Selvstændigt projekt 706452 Job Exposure Matrix Study of Psychosocial Factors and Healthy Ageing in Denmark (JEMPAD) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
603 Selvstændigt projekt 706706 Hvad betyder det psykosociale arbejdsmiljø for diabetes, sygefravær og førtidspensionering? (PSA-DISPO) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
604 Selvstændigt projekt 706986 Påvirker Pioner-interventionen medarbejdernes helbred? 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
605 Selvstændigt projekt 707259 SeniorArbejdsLiv (SAL) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
606 Selvstændigt projekt 707473 Analyse af indkomst og arbejdsmiljø. 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
607 Selvstændigt projekt 707560 Betydning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
608 Selvstændigt projekt 707718 Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
609 Selvstændigt projekt 707977 Betydning af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og certificeret arbejdsmiljøledelse 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
610 Selvstændigt projekt 708291 Langtidsopfølgning af det store TTA (Tilbage Til Arbejde)-projekt 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
611 Selvstændigt projekt 703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. 29. Ældresagen
612 Selvstændigt projekt 703419 Fremtidsstudiet 2010 29. Ældresagen
613 Selvstændigt projekt 706201 It-anvendelse i befolkningen 2011 - 2016 29. Ældresagen
614 Selvstændigt projekt 707348 Belysning af ældres situation, adfærd og præferencer på områder af særlig betydning for livskvaliteten 29. Ældresagen
615 Selvstændigt projekt 708208 Ulighed i sundhed 29. Ældresagen
616 Selvstændigt projekt 702582 Danes Abroad 30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
617 Selvstændigt projekt 703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
618 Selvstændigt projekt 703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen 30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
619 Selvstændigt projekt 704121 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
620 Selvstændigt projekt 707575 School Culture, Educational Transitions and Social inequality 30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
621 Selvstændigt projekt 708278 Uligheder i uddannelseskarriere: Et dynamisk livsforløbsperspektiv 30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
622 Selvstændigt projekt 702078 Brith Weight and school performance in Denmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
623 Selvstændigt projekt 703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
624 Selvstændigt projekt 704430 Forbrugsmønstre, omkostninger for lægemidler og demografiske forhold hos de højeste 1-percentil af lægemiddelbrugere 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
625 Selvstændigt projekt 704602 Long-lived individuals, siblings and their families: socio-economic factors and educatio 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
626 Selvstændigt projekt 704605 Health trajectories of singletons, opposite-sex and same-sex twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
627 Selvstændigt projekt 704606 Cost of twinning survival and fertility of twin parents 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
628 Selvstændigt projekt 705820 Malignt melanom og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
629 Selvstændigt projekt 706058 Kognitivt formåen og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
630 Selvstændigt projekt 706304 Declining cancer incidence at the oldest ages: hallmark of aging or artefact caused by lower diagnostic intensity? 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
631 Projektdatabase 706950 Projektdatabase for almen praksis- og sundhedsøkonomisk forskning 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
632 Underprojekt til projektdatabase 707067 Variation i kvalitetsindikatorer i almen praksis og sammenhæng med risiko for hospitalsindlæggelse og samlede omkostninger 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
633 Underprojekt til projektdatabase 707069 Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
634 Underprojekt til projektdatabase 707161 Studier af sociodemografi forbrug af sundhedsydelser omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
635 Underprojekt til projektdatabase 707201 Defining the power of recruitment and retention of nurses in the Region of Zealand - A mixed methods study 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
636 Underprojekt til projektdatabase 707202 National undersøgelse af patientstyrede indlæggelser i psykiatrien 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
637 Underprojekt til projektdatabase 707222 Registerstudie af langtidskonsekvenser af traumatisk rygmarvsskade og hjerneskade 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
638 Underprojekt til projektdatabase 707249 Ulighed i behandlingskvalitet og adgang til sundhedsvæsenet 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
639 Underprojekt til projektdatabase 707252 Behandlingseffekter hos patienter med iskæmisk hjertesygdom med følgesygdom angst eller depression 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
640 Underprojekt til projektdatabase 707299 Evaluering af ordning med Vederlagsfri Psykologhjælp til unge 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
641 Underprojekt til projektdatabase 707329 Accreditation in general practice 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
642 Underprojekt til projektdatabase 707396 Tidlig opsporing af kræft i almen praksis 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
643 Underprojekt til projektdatabase 707401 Tracing causes of inequality in health and well-being 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
644 Underprojekt til projektdatabase 707406 Epidemiologiske studier af symptomer og lægesøgning i befolkningen 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
645 Underprojekt til projektdatabase 707507 Prognose og behandlingsforløb hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom i almen 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
646 Underprojekt til projektdatabase 707508 Management of people with dementia in Danish General Practice 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
647 Underprojekt til projektdatabase 707617 Deltagelse i TOF (Tidlig Opsporing og Forebyggelse) pilot2 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
648 Underprojekt til projektdatabase 707620 Nordic comparisons of health care outcomes and costs 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
649 Underprojekt til projektdatabase 707639 Sundhedsøkonomisk evaluering af TeRa-projektet 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
650 Underprojekt til projektdatabase 707684 The impact of improving patients’ survival on utilisation of care 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
651 Underprojekt til projektdatabase 707690 Societal Impact of Research-Based Knowledge in Health Care 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
652 Underprojekt til projektdatabase 707711 Forbrug af smertestillende medicin før og efter knækirurgi 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
653 Underprojekt til projektdatabase 707819 Udvikling af et nyt databaseret værktøj til tidligere opsporing af kræft og af andre alvorlige sygdomme. 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
654 Underprojekt til projektdatabase 707820 Evaluering af patienters erfaringer med og holdninger til medicinsk cannabis samt deres anvendelse og oplevede effekt heraf 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
655 Underprojekt til projektdatabase 707856 NORMA 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
656 Underprojekt til projektdatabase 707965 Survey and register study of the Danish adult populations’ preferences and health related behaviour (EQUI-HEALTH) 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
657 Underprojekt til projektdatabase 708215 Registerbaseret analyse af forbrug af sundhedsydelser hos uhelbredeligt syge kræftpatienter det sidste år op til død. 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
658 Underprojekt til projektdatabase 708343 Incidensen af- og determinanter for fjernelse af modermærker og association til forekomsten af modermærkekræft i Danmark i perioden 1997-2019 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
659 Underprojekt til projektdatabase 704001 Energisektoranalyse 32. Centre for Economic and Business Research
660 Selvstændigt projekt 704028 Avanceret automationsteknologi og dansk konkurrenceevne 32. Centre for Economic and Business Research
661 Selvstændigt projekt 703003 Evaluering af Ny Regulering 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
662 Selvstændigt projekt 703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
663 Selvstændigt projekt 703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
664 Selvstændigt projekt 703829 Økonomisk eksperiment om danskeres samarbejdsadfærd 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
665 Selvstændigt projekt 704314 Case-studie i forbindelse med projekt Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
666 Selvstændigt projekt 704584 Analyse af beskæftigelse og aflønning i nordisk kystfiskeri 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
667 Selvstændigt projekt 705954 Undersøgelse af sammenhæng mellem antibiotika, produktivitet og indtjening i landbruget 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
668 Selvstændigt projekt 706067 Inducing consumer adoption of automated response technology for varying power Tariffs (INCAP) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
669 Selvstændigt projekt 706109 Flygtninges påvirkning af initial bopæls karakteristika 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
670 Selvstændigt projekt 706213 Danske landbrugsejendomme, prisdannelsen og karakteristik for ejere. 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
671 Selvstændigt projekt 706777 PREAR 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
672 Selvstændigt projekt 706938 Konsekvenser af aldring på fødevareadfærd 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
673 Selvstændigt projekt 707078 Analysing changes in the productive conditions for European farmers 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
674 Selvstændigt projekt 707130 Energitjek kampagne på husstande i Roskilde kommune 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
675 Selvstændigt projekt 707280 Personlige kostanbefalinger for personer der lever med kronisk livsstilsrelateret sygdom 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
676 Selvstændigt projekt 707746 Tættere på klimatilpasningens samlede effekter 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
677 Selvstændigt projekt 708144 EFFECT_WP4 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
678 Selvstændigt projekt 703050 Ulighed i sundhed blandt børn 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
679 Selvstændigt projekt 703922 Mænd, arbejdsulykker og sikkerhe 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
680 Selvstændigt projekt 703943 Unge på Kanten køn, lokalitet og uddannels 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
681 Projektdatabase 705020 AAUs projektdatabase 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
682 Underprojekt til projektdatabase 706302 Prekarisering og udviklingen af ulighed/polariseringen i det danske samfund 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
683 Underprojekt til projektdatabase 706496 Registerbaseret analyse af livsforløb blandt borgere omfattet af kontanthjælpsreformen fra 2014 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
684 Underprojekt til projektdatabase 706504 ALFA - Aldring og fysisk betonet arbejde 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
685 Underprojekt til projektdatabase 706524 Vestliv2 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
686 Underprojekt til projektdatabase 706868 Om at redefinere betydningen af sted – klasse og uddannelse i det senmordene samfund 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
687 Underprojekt til projektdatabase 707016 Family ties that bind: A new view of internal migration, immobility and labour-market outcomes 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
688 Underprojekt til projektdatabase 707033 The Danish Values Study 2017 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
689 Selvstændigt projekt 707945 Segregering og dets konsekvenserne for integrationen og holdninger i Danmark 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
690 Underprojekt til projektdatabase 707991 Ph.d.: En geodemografisk og sociologisk kortlægning og analyse af mental sundhed i Danmark 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
691 Selvstændigt projekt 708206 Drug Offenders and their sanctions from 2013 to 2019 – a study of Danish register data 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
692 Underprojekt til projektdatabase 708284 Registerkobling ISSP-undersøgelser 2018 – 2024 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
693 Selvstændigt projekt 706230 Danish Social Network Database: The influence of family and social relations in diabetes epidemiology 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
694 Selvstændigt projekt 704265 Lithium and chronic kidney disease 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
695 Selvstændigt projekt 704560 Orale antidiabetikas betydning for at udvikle affektive lidelser hos patienter med diabetes mellitus 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
696 Selvstændigt projekt 706220 Register wide association study (R-VAS). 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
697 Selvstændigt projekt 707352 Psychosocial functioning, psychiatric and somatic disorders and life expectancy in unaffected siblings 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
698 Selvstændigt projekt 708050 En undersøgelse af Behandlingsordningen 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
699 Projektdatabase 703535 DTU - Projektdatabase 39. DTU Management
700 Underprojekt til projektdatabase 703690 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - infrastruktur effekter 39. DTU Management
701 Underprojekt til projektdatabase 703743 Improving Road Safety - IMPROSA 39. DTU Management
702 Underprojekt til projektdatabase 704059 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen 39. DTU Management
703 Selvstændigt projekt 706757 AHEAD - Applied Hourly Electricity Analyses of Demand 39. DTU Management
704 Selvstændigt projekt 702727 Unges uddannelsesvalg - årsager og konsekvenser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
705 Selvstændigt projekt 702728 Transitions between labour market states 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
706 Selvstændigt projekt 702734 Globalization and Industry Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
707 Selvstændigt projekt 702767 Peer effect on the job finding rate for unemployed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
708 Selvstændigt projekt 702779 The Impact of Education on the Onset of Disability and Disability-Related Labour Market Exit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
709 Selvstændigt projekt 702799 Grendel projekter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
710 Projektdatabase 703301 ECONAU Projektdatabase (tidligere ALMARG) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
711 Underprojekt til projektdatabase 703321 Determinanter for patientadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
712 Selvstændigt projekt 703339 Fertility effects on labor supply 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
713 Selvstændigt projekt 703357 Productivity, Quality and Export Prices in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
714 Selvstændigt projekt 703367 Effekt af kvalifikationer II (702037) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
715 Selvstændigt projekt 703369 Maternity leave and child outcome I 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
716 Underprojekt til projektdatabase 703374 Uddannelse, børn og beskæftigelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
717 Underprojekt til projektdatabase 703377 Børn af bosnisk herkomst 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
718 Selvstændigt projekt 703902 Wealth and Consumptio 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
719 Underprojekt til projektdatabase 703904 Housing prices, demand and neighbourhood qualit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
720 Selvstændigt projekt 703923 Wage and Job Dynamic 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
721 Underprojekt til projektdatabase 703948 AKU, Improvement of variables on wages and labour market statu 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
722 Selvstændigt projekt 703953 FUI, R&D activities and firm growth and quality of worker and product quality 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
723 Underprojekt til projektdatabase 703978 Interventionsstudier af indsatser for børn og unge i Trygfondens Børneforskningscente 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
724 Underprojekt til projektdatabase 703989 Globalization and Industry Dynamics II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
725 Selvstændigt projekt 704733 How delegation affects management decisions 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
726 Underprojekt til projektdatabase 704750 Virkninger af Aarhus Kommunes skolehenvisningspolitik for tosprogede skolebegynderbørn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
727 Underprojekt til projektdatabase 704863 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
728 Underprojekt til projektdatabase 704903 Gender differences in top management jobs III 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
729 Underprojekt til projektdatabase 704937 The Market for Health Care Workers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
730 Underprojekt til projektdatabase 704959 Leadership and Performance (LEAP) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
731 Underprojekt til projektdatabase 704966 Læringslab Mini – sproglige, kognitive og sociale kompetencer hos vuggestuebørn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
732 Underprojekt til projektdatabase 705078 Fremtidens Dagtilbud – analyser af effekter af nye pædagogiske aktiviteter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
733 Underprojekt til projektdatabase 705088 Trivsel i folkeskolen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
734 Underprojekt til projektdatabase 705113 The Family Startup Program 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
735 Underprojekt til projektdatabase 705829 Family consequences of health shocks over the life cycle 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
736 Underprojekt til projektdatabase 705912 Skoleunderstøttende og skolerettede indsatse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
737 Underprojekt til projektdatabase 706022 Vi lærer sprog 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
738 Underprojekt til projektdatabase 706135 Sproget kan styrkes - Evaluering, validering og videreudvikling af sprogvurdering af 3-årige og supplerende test 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
739 Underprojekt til projektdatabase 706145 Forsøg med TURBO-forløb 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
740 Underprojekt til projektdatabase 706199 Register-based investigation of the origins of the variation in school performance 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
741 Underprojekt til projektdatabase 706285 Omfang og effekterne af diabetes hos børn og unge 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
742 Underprojekt til projektdatabase 706445 Lifecycle determinants of mortality and mobidity 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
743 Underprojekt til projektdatabase 706475 Register-based investigation of job loss in relation to within-household insurance and its effects on children 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
744 Underprojekt til projektdatabase 706505 Impact of providing social housing on segregation, children’s outcomes, crime, and house prices 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
745 Underprojekt til projektdatabase 706530 Økonomiske analyser af investeringer i børn og unge 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
746 Underprojekt til projektdatabase 706583 Evalueringer af arbejdsmarkedsprogrammer 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
747 Underprojekt til projektdatabase 706628 Generel registerbaseret analyse af kønsforskelle på arbejdsmarkedet over et karriereforløb 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
748 Underprojekt til projektdatabase 706645 The Case of Case Workers, Meetings, and Cuts in Benefits 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
749 Underprojekt til projektdatabase 706739 RISK 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
750 Underprojekt til projektdatabase 706824 Sektorforskelle i iværsætteri 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
751 Underprojekt til projektdatabase 706843 Undersøgelse af virkninger af en mentor for børn og unges trivsel, skoleengagement og risikoadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
752 Underprojekt til projektdatabase 706860 Labor adjustment cost 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
753 Underprojekt til projektdatabase 706898 Fertility effects on labor supply and effects on children’s outcomes 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
754 Underprojekt til projektdatabase 706912 Hvilken betydning har uddannelsestype og uddannelsesniveau for sandsynligheden for at blive i Danmark? 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
755 Underprojekt til projektdatabase 706957 Helbredsinvesteringer, risikofyldt adfærd og sociale interaktioner hos unge og deres familier 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
756 Underprojekt til projektdatabase 706991 Karrieresucces og incitamenter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
757 Underprojekt til projektdatabase 707028 Klyngedannelse 1 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
758 Underprojekt til projektdatabase 707052 Investering i humankapital hos børn med ADHD og relaterede psykiske lidelser og socio-emotionelle vanskeligheder 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
759 Underprojekt til projektdatabase 707058 Effekten af professionel sparring i skolen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
760 Underprojekt til projektdatabase 707080 Evalueringer af samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser og eftervideruddannelser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
761 Underprojekt til projektdatabase 707088 Job Application Behaviour and Sorting into Jobs 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
762 Underprojekt til projektdatabase 707098 Vi lærer sprog + 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
763 Underprojekt til projektdatabase 707099 Elevløftspuljen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
764 Underprojekt til projektdatabase 707275 Firm and Labor Market Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
765 Underprojekt til projektdatabase 707285 Assortative Matching, Gender Differences, and Consequences on Labor Supply and Children 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
766 Underprojekt til projektdatabase 707286 The labour market effects of trade, internationalisation and worker-firm sorting 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
767 Underprojekt til projektdatabase 707288 Trade, Technology and Labor Market 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
768 Underprojekt til projektdatabase 707336 Frafald på universitetet 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
769 Underprojekt til projektdatabase 707344 Employee diversity in the public and private sector 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
770 Underprojekt til projektdatabase 707365 The relationship between individuals, mortgage products and credit institutions 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
771 Underprojekt til projektdatabase 707367 The market for top management and the rise in compensation pay 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
772 Underprojekt til projektdatabase 707381 Effekten af arbejdsmarkedspolitiske reformer 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
773 Underprojekt til projektdatabase 707382 Udviklingen i ulighed på det danske arbejdsmarked. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
774 Underprojekt til projektdatabase 707402 Wage, productivity and reallocation patterns in matched employer-employee data 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
775 Underprojekt til projektdatabase 707456 The aggregate and distributional implications of micro-level links between employment dynamics, worker mobility and firm productivity 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
776 Underprojekt til projektdatabase 707478 Er vi i stand til at hjælpe ordblinde børn ? 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
777 Underprojekt til projektdatabase 707552 Determinants and mitigating factors of domestic violence 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
778 Underprojekt til projektdatabase 707570 Social inddragelse, indvandrere flyder fra EU og ikke-EU og indkomstulighed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
779 Underprojekt til projektdatabase 707677 Debt relief in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
780 Underprojekt til projektdatabase 707756 Export network decisions of Danish firms 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
781 Underprojekt til projektdatabase 707769 The interaction between the marriage market and labor market outcomes 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
782 Underprojekt til projektdatabase 707810 Uddannelsesparathedsvurderinger og succesfuld overgang til ungdomsuddannelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
783 Underprojekt til projektdatabase 707874 Composition of corporate boards and their effects on firm performance – a study of Danish firms 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
784 Underprojekt til projektdatabase 707889 Evalueringer af arbejdsmarkedsprogrammer II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
785 Underprojekt til projektdatabase 708006 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
786 Underprojekt til projektdatabase 708036 The mark of the criminal record 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
787 Underprojekt til projektdatabase 708037 School Performance and Retrospective Voting 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
788 Underprojekt til projektdatabase 708158 The effect of children on parental outcomes 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
789 Underprojekt til projektdatabase 708320 The effects of the Covid-19 crisis on SMEs in Denmark: Strategies, tactics, survival and growth 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
790 Underprojekt til projektdatabase 708322 Maternity leave and child outcome II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
791 Underprojekt til projektdatabase 708420 Pension wealth, Labor supply and changes in the Danish Pension system 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
792 Underprojekt til projektdatabase 708424 Effects of financial institutions on labor market dynamics and inequality 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
793 Underprojekt til projektdatabase 708440 Is there a child penalty in the Danish academic sector? 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
794 Underprojekt til projektdatabase 708496 Effects of permitting employers accessing to criminal records: Case in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
795 Selvstændigt projekt 704833 Voldsforekomst belyst ud fra skadestuetal 44. PLS RAMBØLL Management A/S
796 Selvstændigt projekt 707792 Kommunaløkonomiske omkostninger ved trafikuheld i Aalborg Kommune 44. PLS RAMBØLL Management A/S
797 Selvstændigt projekt 707841 Det specialiserede område i Odense Kommune og andre danske kommuner 44. PLS RAMBØLL Management A/S
798 Selvstændigt projekt 707926 Evaluering af projekt ”Social støtte i overgang til og fastholdelse i job” 44. PLS RAMBØLL Management A/S
799 Selvstændigt projekt 708001 Evaluering af projekt ”Frikommuneforsøg i det nordjyske frikommunenetværk” 44. PLS RAMBØLL Management A/S
800 Selvstændigt projekt 708157 Vejen til job gennem styrket praktikforløb 44. PLS RAMBØLL Management A/S
801 Selvstændigt projekt 708233 Undersøgelse af konsekvenser af fattigdom set fra et børne- og ungeperspektiv 44. PLS RAMBØLL Management A/S
802 Selvstændigt projekt 708397 Betydningen af uddannet personale på socialområdet 44. PLS RAMBØLL Management A/S
803 Selvstændigt projekt 702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
804 Selvstændigt projekt 703773 Disorders of sex development 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
805 Selvstændigt projekt 704037 Udvikling hos børn af mødre med type 1 diabetes 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
806 Selvstændigt projekt 704914 Marfan syndrom: diagnostik, incidens, mobiditet, mortalitet og socioøkonomiske forhold 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
807 Selvstændigt projekt 704983 Cardiovascular and endothelial dysfunction in early breast cancer survivors 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
808 Selvstændigt projekt 705962 The Epidemiology of Pheochromocytoma – Is the Incidence Increasing? 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
809 Selvstændigt projekt 705997 46,xy kvinder og 46,xx mænds epidemiologi 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
810 Selvstændigt projekt 707623 Cushing’s Syndrome - Socio-economic consequences before and after surgery 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
811 Selvstændigt projekt 708039 Epidemiologien for adrenogenitalt syndrom og 45,X/46,XY mosaicisme 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
812 Selvstændigt projekt 705864 Analyse af skolernes sociale profil i Aalborg Kommune 48. Epinion A/S
813 Selvstændigt projekt 706153 Dagtilbuddenes sociale profil i Billund Kommune 48. Epinion A/S
814 Selvstændigt projekt 707021 Registeranalyse af højtuddannedes branchetilknytning og ledighed 48. Epinion A/S
815 Selvstændigt projekt 707437 Geografisk Uddannelsesdækning i Region Hovedstaden 48. Epinion A/S
816 Selvstændigt projekt 708101 Evaluering af internationale udskolinger i rammeforsøg 48. Epinion A/S
817 Selvstændigt projekt 708142 Kolding Kommune - Sociale profiler for dagtilbud 2020 48. Epinion A/S
818 Selvstændigt projekt 708494 Hillerød og Frederikshavn Kommune - Sociale profiler for skoler 2022 48. Epinion A/S
819 Underprojekt til projektdatabase 703939 The outcomes of occupational exposure to organic dus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
820 Selvstændigt projekt 703981 Graviditet og medfødte misdannelser i kønsorganerne hos drenge 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
821 Projektdatabase 704618 PDB ALMAU: Effekt af helbredsundersøgelser foretaget i primærsektoren 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
822 Underprojekt til projektdatabase 704761 Multi-Registry Analyses of Multigenerational Familial and Environmental Risks for Autism (MINERvA) 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
823 Selvstændigt projekt 705005 The impact of pre-conceptional exposure for the development in children and young adults 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
824 Underprojekt til projektdatabase 705840 Prædiktorer for- og mulige bivirkninger af HPV-vaccinationer 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
825 Selvstændigt projekt 706071 Higher quality and better outcomes for the same costs – the case of stroke 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
826 Underprojekt til projektdatabase 706161 Prædiktorer og konsekvenser af børns fysiske og psykiske symptomer 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
827 Underprojekt til projektdatabase 706745 Omfang og konsekvenser af variation 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
828 Underprojekt til projektdatabase 706924 Helbred og kognitiv udvikling hos børn af forældre med langvarig sygdomme 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
829 Underprojekt til projektdatabase 707035 Factors of importance for readmission and premature mortality after hospitalization 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
830 Underprojekt til projektdatabase 707081 Maternelle sygdomme under graviditeten og for tidlig pubertetsudvikling hos børn 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
831 Underprojekt til projektdatabase 707119 Evaluering af sundhedsprojekt ’Tjek dit Helbred’ 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
832 Underprojekt til projektdatabase 707255 Astma, Allergi og KOL i relation til luftforurening og luftbåren allergen belastning 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
833 Underprojekt til projektdatabase 707338 Akut smertebehandling af patienter i opioidbehandling 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
834 Underprojekt til projektdatabase 707434 Health behavior and health care seeking behavior in adults at risk for Type 2 diabetes 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
835 Underprojekt til projektdatabase 707479 Prævalensen af, prædiktorer for og konsekvenser af endometriose 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
836 Underprojekt til projektdatabase 707517 Burden of disease, quality of care and adherence to antidiabetic medication in immigrants with type 2 diabetes 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
837 Underprojekt til projektdatabase 707685 Somatic Health-related Outcomes and Environment – SHOE 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
838 Underprojekt til projektdatabase 707775 Environmental exposures and reproductive health 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
839 Underprojekt til projektdatabase 707823 Complex multimorbidity and healthcare pathways in general practice 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
840 Underprojekt til projektdatabase 707842 Sammenligning af morbiditet i ikke-vestlige indvandrere i forhold til etnisk danske patienter 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
841 Underprojekt til projektdatabase 707882 A Multidisciplinary Outpatient Pathway for Multimorbid Patients 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
842 Underprojekt til projektdatabase 707953 15-års follow-up på ADDITION-studiet 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
843 Underprojekt til projektdatabase 708035 Forekomsten af irrationelle præferencer for mammografiscreening 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
844 Selvstændigt projekt 702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
845 Selvstændigt projekt 703327 Chronic Disease, Medication Use, Complications and Risk for Breast Cancer Recurrence 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
846 Selvstændigt projekt 703387 Statins and colorectal cancer recurrence 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
847 Selvstændigt projekt 703941 Faktorer af betydning for opnået og gennemført graviditet hos danske kvinde 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
848 Selvstændigt projekt 704169 Utilsigtede virkninger af lægemidler givet til gravide stofmisbrugere 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
849 Selvstændigt projekt 704647 Warfarin combined with platelet inhibitors: is the risk benefit balance similar in young and old? 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
850 Projektdatabase 705004 KEA-projektdatabase 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
851 Underprojekt til projektdatabase 705036 Medicinske, sociale og demografiske prædiktorer for det sygehusbaserede omkostningsniveau 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
852 Selvstændigt projekt 705815 Genetiske faktorer endokrin behandling og samtidig behandling med andre lægemidler og effekten ved brystkræft 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
853 Selvstændigt projekt 705837 Breast Cancer Risk in Chronic Users of Phthalate-Containing Medications 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
854 Selvstændigt projekt 706345 Hjertesvigt og risiko for genindlæggelse 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
855 Underprojekt til projektdatabase 706450 The Burden of Health Care Contacts, Medication Use, and Clinic Diagnoses Before and After HPV Vaccination 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
856 Selvstændigt projekt 706514 Prevalence, Prognosis and Societal Cost of Congenital Heart Disease 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
857 Selvstændigt projekt 706609 Faktorer af betydning for opnået og gennemført graviditet hos danske kvinder_uden LMDB 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
858 Underprojekt til projektdatabase 706650 The Long-Term Effects of Neighborhoods on Health Outcomes 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
859 Selvstændigt projekt 706658 Palliativ behandling i Danmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
860 Underprojekt til projektdatabase 706660 Risk Profiles for Suicide in the General Population 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
861 Underprojekt til projektdatabase 706732 Forekomst, risiko og prognose af somatisk og psykiatrisk multimorbiditet i Danmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
862 Selvstændigt projekt 706791 Risikoen for hudsygdomme efter tab af partner 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
863 Underprojekt til projektdatabase 706794 Forekomst, risiko, prognose og omkostninger ved hjernesygdomme i Danmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
864 Selvstændigt projekt 706797 Variation i behandlingskvaliteten på danske hospitaler 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
865 Selvstændigt projekt 706917 Langtidsprognose for patienter med atopisk dermatitis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
866 Selvstændigt projekt 706930 Socioeconomic predictors of interval cancer and adherence to follow-up colonoscopy .. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
867 Underprojekt til projektdatabase 707026 Forekomst, risiko, prognose og omkostninger for patienter med sygdomme i kredsløbsorganer i Danmark: 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
868 Underprojekt til projektdatabase 707031 The impact of disruptive work patterns on health outcomes 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
869 Selvstændigt projekt 707049 Understanding school attainement and employment of people with autism spectrum disorder - a cohort study in linked data in Denmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
870 Underprojekt til projektdatabase 707141 Characterizing Trauma Outcomes: From Pre-Trauma Risk to Post-Trauma Sequelae 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
871 Underprojekt til projektdatabase 707169 Forekomst, risiko, prognose og omkostninger for patienter med sygdomme knogler, muskler og bindevæv i Danmark. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
872 Selvstændigt projekt 707373 Metaboliske sygdomme: forekomst, risiko og prognose 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
873 Selvstændigt projekt 707398 Anorexi: Forekomst, risiko og prognose 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
874 Selvstændigt projekt 707416 The burden of myeloproliferative neoplasms:a descriptive Danish nationwide registry-based study 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
875 Underprojekt til projektdatabase 707488 Depression and Risk of Dementia: A Nationwide Danish Cohort Study 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
876 Underprojekt til projektdatabase 707528 Incidence, medical and sociodemographic risk factors, clinical course, outcomes and costs of psychiatric disorders in Denmark. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
877 Underprojekt til projektdatabase 707722 Apopleksi hos yngre – forekomst og prognose sammenlignet med ældre 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
878 Underprojekt til projektdatabase 707784 Sibling design in reproductive epidemiology – strengths and potential biases 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
879 Underprojekt til projektdatabase 707858 The Long-Term Effects of Neighborhoods on Health Outcomes II 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
880 Underprojekt til projektdatabase 707886 HbA1c trajectories in patients with prediabetes: diabetes treatment initiation, bad glycemic legacy, and their associations with clinical outcomes 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
881 Selvstændigt projekt 708009 The impact of prenatal exposures and exposures in childhood and adolescence on later development, somatic and mental health and socioeconomic status. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
882 Selvstændigt projekt 708026 Self-reported Overweight and Obesity related to Risk of Mood Disorders and Type 2 Diabetes Mellitus 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
883 Selvstændigt projekt 708056 Influenzavaccination blandt kræftpatienter og deres husstandskontakter: Dækningsgrad og klinisk effekt i et dansk landsdækkende register-baseret kohortestudie. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
884 Underprojekt til projektdatabase 708092 Risk and Prognosis in relation to COVID-19 in Denmark based on time-trend analyses, the test-negative and case-control design 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
885 Underprojekt til projektdatabase 708104 The epidemiology of rare diseases 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
886 Underprojekt til projektdatabase 708194 Use and safety of drugs, biologics, biosimilars, and biomarkers in diseases of endocrine system, immune system, dermatology, cardiovascular system and gastrointestinal diseases 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
887 Selvstændigt projekt 708211 Prevalence, risk factors, and prognosis of non-communicable diseases in young Danish men 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
888 Selvstændigt projekt 708281 PROstata CAncer RISiko (PROCARIS) – Effekten af anvendelsen af en genetisk test for livstidsrisiko for prostatakræft på diagnostik af prostatakræft i almen praksis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
889 Underprojekt til projektdatabase 708305 Vagotomi – kort- og langstidskonsekvenser 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
890 Underprojekt til projektdatabase 708330 Venøs tromboembolisme – risiko og prognose 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
891 Selvstændigt projekt 705100 Analyse af Parkinsonpatienters forsørgelsesstatus 2015 53. COWI A/S, Division 1
892 Selvstændigt projekt 706342 Målgrupper og effekter vedr. trafiksikkerhedsindsats 53. COWI A/S, Division 1
893 Selvstændigt projekt 706446 Analyse af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft 53. COWI A/S, Division 1
894 Selvstændigt projekt 706627 Evaluering af projekt High:Five 53. COWI A/S, Division 1
895 Selvstændigt projekt 706910 Befolkninger og flytninger i Brøndby, Gladsaxe, Høje-Taastrup, Esbjerg, Bornholm og mindre kommuner (Thisted, Morsø, Skive, Fanø, Samsø, Langeland). 53. COWI A/S, Division 1
896 Selvstændigt projekt 707023 Analyse af AspIT-uddannelsen 53. COWI A/S, Division 1
897 Selvstændigt projekt 707184 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_10 53. COWI A/S, Division 1
898 Selvstændigt projekt 707185 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_11 53. COWI A/S, Division 1
899 Selvstændigt projekt 707204 Registerbaseret analyse af forbruget af sundhedsydelser og lægemidler blandt demente 53. COWI A/S, Division 1
900 Selvstændigt projekt 707375 Analyse af Det Blå Danmark 53. COWI A/S, Division 1
901 Selvstændigt projekt 707415 Analyse af forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med betydelig psykisk og kognitiv funktionsnedsættelse 53. COWI A/S, Division 1
902 Selvstændigt projekt 707465 Befolkninger og flytninger i Albertslund og Bornholms kommune. 53. COWI A/S, Division 1
903 Selvstændigt projekt 707629 På vej mod en ungdomsuddannelse - Brøndby 53. COWI A/S, Division 1
904 Selvstændigt projekt 707747 Analyse om VEU-indsats for ledige dimittender med videregående uddannelser 53. COWI A/S, Division 1
905 Selvstændigt projekt 707757 Lokationsværktøj til placering af butikker i danske kommuner_1 53. COWI A/S, Division 1
906 Selvstændigt projekt 707758 Lokationsværktøj til placering af butikker i danske kommuner_2 53. COWI A/S, Division 1
907 Selvstændigt projekt 708040 Analyse af den ikke-vestlige arbejdskraftressource i to kommuner – Del I 53. COWI A/S, Division 1
908 Selvstændigt projekt 708076 Befolkninger og flytninger i udvalgte danske kommuner 53. COWI A/S, Division 1
909 Selvstændigt projekt 708357 Analyse af afledte demografiske effekter af seniorboliger 53. COWI A/S, Division 1
910 Selvstændigt projekt 707576 Tuberkulose i Danmark: risikofaktorer og smittespredning analyseret vha. nationale registerdata og hel-genom-sekventering 54. Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut
911 Selvstændigt projekt 707650 Determinanter for manglende vaccination i Danmark 54. Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut
912 Selvstændigt projekt 708302 Socioøkonomiske faktorer og covid-19 54. Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut
913 Selvstændigt projekt 708409 Vaccinationsovervågning og forskning i forbindelse med covid-19 54. Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut
914 Selvstændigt projekt 702593 Selvmordsadfærd blandt børn 55. Center for Selvmordsforskning
915 Selvstændigt projekt 706287 Regionale variationer i relation til selvmordsforsøg 55. Center for Selvmordsforskning
916 Selvstændigt projekt 708419 Kortlægning af risikofaktorer for hurtig vækst og udvikling af overvægt i barnets første leveår 61. Institut for Psykologi, Københavns Universitet
917 Projektdatabase 703280 Projektdatabase for Rockwool Fondens Forskningsenhed 62. Rockwool Fonden
918 Underprojekt til projektdatabase 703431 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fonden
919 Underprojekt til projektdatabase 703560 SundSkoleNettet 62. Rockwool Fonden
920 Underprojekt til projektdatabase 703561 Udviklingen i omfanget af sort arbejde og i strukturen på det sorte arbejdsmarked i Danmark 62. Rockwool Fonden
921 Underprojekt til projektdatabase 703563 Anbragte børn II - effekter af anbrigelser_inkl_LMDB 62. Rockwool Fonden
922 Underprojekt til projektdatabase 703566 Kriminalitet og arbejdsmarked II 62. Rockwool Fonden
923 Underprojekt til projektdatabase 703567 Indvandreres levevilkår og integration 62. Rockwool Fonden
924 Underprojekt til projektdatabase 703788 Skatteincitamenter og adfærdsændringer 62. Rockwool Fonden
925 Underprojekt til projektdatabase 704014 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv_inkl_LMDB 62. Rockwool Fonden
926 Underprojekt til projektdatabase 704176 Afkast af uddannelse 62. Rockwool Fonden
927 Underprojekt til projektdatabase 705830 Udsatte unge 62. Rockwool Fonden
928 Underprojekt til projektdatabase 705940 Flygtninge og indvandreres levevilkår og integration i et intergenerationelt perspektiv 62. Rockwool Fonden
929 Underprojekt til projektdatabase 706241 Ændringer i tidsbrug i danske familier i forbindelse med livsændringer 62. Rockwool Fonden
930 Underprojekt til projektdatabase 706424 Determinanter for beskæftigelses- og erhvervsfrekvenser 62. Rockwool Fonden
931 Underprojekt til projektdatabase 706574 Evaluering af beskæftigelsesindsatsen NExTWORK 62. Rockwool Fonden
932 Underprojekt til projektdatabase 706630 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv – Del 2 62. Rockwool Fonden
933 Underprojekt til projektdatabase 706711 Indsatser til fremme af kognitive, faglige og socio-emotionelle færdigheder hos børn i skole- og førskolealderen 62. Rockwool Fonden
934 Underprojekt til projektdatabase 706795 Virksomheder og den aktive arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fonden
935 Underprojekt til projektdatabase 706796 Nordisk komparativ analyse af integration af flygtninge 62. Rockwool Fonden
936 Underprojekt til projektdatabase 706954 Helbredsproblemer blandt asylansøgere 62. Rockwool Fonden
937 Underprojekt til projektdatabase 707013 Effekter af integrationsydelse og jobparathedsvurdering 62. Rockwool Fonden
938 Underprojekt til projektdatabase 707108 The origins and persistence of inequality in Denmark 62. Rockwool Fonden
939 Underprojekt til projektdatabase 707310 Effekter af krav til permanent ophold 62. Rockwool Fonden
940 Underprojekt til projektdatabase 707371 Udvikling af psykisk sårbarhed blandt unge og deres tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked 62. Rockwool Fonden
941 Underprojekt til projektdatabase 707527 Kønsforskelle i lønindkomst for danske kvinder og mænd 62. Rockwool Fonden
942 Underprojekt til projektdatabase 707676 Mentalt helbred i Danmark – kortlægning af fakta og årsager 62. Rockwool Fonden
943 Underprojekt til projektdatabase 707692 The origins and persistence of inequality in Denmark (dobbeltprojekt til 707108) 62. Rockwool Fonden
944 Underprojekt til projektdatabase 707698 Valg af leverandør til personlig og praktisk pleje blandt ældre. 62. Rockwool Fonden
945 Underprojekt til projektdatabase 707712 Indsatser til at fremme kognitive, faglige og socio-emotionelle færdigheder hos børn i førskolealderen 62. Rockwool Fonden
946 Underprojekt til projektdatabase 707772 Intergenerationel mobilitet i sundhed: Er uddannelse en kausal mekanisme 62. Rockwool Fonden
947 Underprojekt til projektdatabase 707938 Fordeling af velfærd i Danmark 62. Rockwool Fonden
948 Underprojekt til projektdatabase 707999 Effekter af COVID19 på tidsforbruget i danske husholdninger 62. Rockwool Fonden
949 Underprojekt til projektdatabase 708080 Effekter af dansk uddannelse for indvandrere 62. Rockwool Fonden
950 Underprojekt til projektdatabase 708083 Konsekvenser af nyere økonomiske kriser i velfærdsstaten 62. Rockwool Fonden
951 Underprojekt til projektdatabase 708085 Fertilitetsintentioner, -realiseringer og familiedannelser Denmark 62. Rockwool Fonden
952 Underprojekt til projektdatabase 708088 Children placed in residential care and group homes: a survey and a research project 62. Rockwool Fonden
953 Underprojekt til projektdatabase 708177 Boligmæssig segregering, uddannelse og livschancer i Danmark 62. Rockwool Fonden
954 Underprojekt til projektdatabase 708223 Ulighed i extended indkomst 62. Rockwool Fonden
955 Underprojekt til projektdatabase 708240 Cost/Benefit Analysis of Economic Policies in the Long Run 62. Rockwool Fonden
956 Underprojekt til projektdatabase 708308 Konsekvenser af nye familieformer for børn og forældre i Danmark 62. Rockwool Fonden
957 Underprojekt til projektdatabase 708416 The Supply and Demand for Vocational Education and Training in Denmark 62. Rockwool Fonden
958 Underprojekt til projektdatabase 708460 Mental health and peer effects in primary schools 62. Rockwool Fonden
959 Selvstændigt projekt 704549 Udviklingen i lønmodtagerorganiseringen i Danmark 1980-2011. Strukturelle og subjektive årsager til organisering i fagforening og a-kasse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
960 Selvstændigt projekt 704924 Political forces behind rising household debt: The relationship between private credit, social policies and public opinion 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
961 Selvstændigt projekt 706419 Digitalisering af servicearbejdet 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
962 Selvstændigt projekt 706941 Life Course Dynamics of Educational Tracking (LIFETRACK) 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
963 Selvstændigt projekt 707227 Arbejdsmarkedsintegration og de bredere konsekvenser af arbejdsmigration. 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
964 Selvstændigt projekt 707405 Social mobilitet blandt danske tvillinger og søskende 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
965 Selvstændigt projekt 707608 Mozart med Mor (MoMo): Familiebaggrund, kulturforbrug og social ulighed 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
966 Selvstændigt projekt 707865 Kortlægning af mindstelønsområdet i Danmark 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
967 Selvstændigt projekt 708252 Coronakrisens effekter på børns læring og ulighed heri 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
968 Selvstændigt projekt 708465 Social baggrund, evner og uddannelsesvalg 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
969 Selvstændigt projekt 704478 Mortality and morbidity in patients with Alzheimers dementia a Danish nationwide 12- year register study 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
970 Selvstændigt projekt 704487 Trends and correlates of all-cause and specific-cause mortality in patients with severe psychiatric disorders: Results from a Danish nationwide regis 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
971 Selvstændigt projekt 707284 Baseline characteristics and outcome of pediatric onset PNES 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
972 Selvstændigt projekt 707463 Predicting Autism Spectrum Disorder and Attention Deficit Hyperactive Disorder in a Danish cohort of children and adolescents. 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
973 Selvstændigt projekt 702976 Husholdningernes valg af finansielle aktiver 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
974 Underprojekt til projektdatabase 703278 Household Finance 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
975 Projektdatabase 705060 Projektdatabase FINCBS 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
976 Underprojekt til projektdatabase 706154 Performance, Netværk og Individer i Danske Virksomheder 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
977 Underprojekt til projektdatabase 706155 Donations and Behaviour 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
978 Underprojekt til projektdatabase 706517 FINANCIAL DECISIONS OF HOUSEHOLDS 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
979 Underprojekt til projektdatabase 706595 Household investment decision when interest rates change 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
980 Underprojekt til projektdatabase 707071 De multiple evners betydning på arbejdsmarkedet 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
981 Underprojekt til projektdatabase 707502 The Effect of Monetary Policy on Households 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
982 Underprojekt til projektdatabase 708111 Household Finance II 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
983 Underprojekt til projektdatabase 708427 Household Finance III 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
984 Selvstændigt projekt 708351 Ny huslejemodel for den almene sektor 72. Copenhagen Economics
985 Selvstændigt projekt 703450 Københavns Kommunes statistikberedskab 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
986 Selvstændigt projekt 704905 Registeranalyser i SUF 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
987 Selvstændigt projekt 707654 Tidlig opsporing af forebyggelige indlæggelser ved brug af kunstig intelligens (AI) 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
988 Selvstændigt projekt 707908 Analyse af tidsforbrug i hjemmesygeplejen 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
989 Selvstændigt projekt 707929 Analyse af borgere med funktionsnedsættelse i kommuner 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
990 Selvstændigt projekt 707930 Analyse af Borgertyret Personlig Assistance 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
991 Selvstændigt projekt 707956 Analyse af unge i restgruppen 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
992 Projektdatabase 708258 København Kommunes Myndighedsordning 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
993 Selvstændigt projekt 702761 Kræftforløb og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
994 Selvstændigt projekt 703945 At være pårørende til alvorligt syge patiente 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
995 Underprojekt til projektdatabase 703975 Mental health problems, multimorbidity and general practice variatio 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
996 Projektdatabase 704858 PDB FEAP: Diagnostiske forløb, behandling og follow-up i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
997 Underprojekt til projektdatabase 705055 Prognosis of cancer in persons with infrequent consultations with their GP 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
998 Underprojekt til projektdatabase 705888 Geografisk variation i kræftudkom i Danmark, Scotland og England 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
999 Underprojekt til projektdatabase 706091 The patient pathway for recurrent and new primary cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1000 Underprojekt til projektdatabase 706092 Routes to ovarian cancer diagnosis in Primary Care 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1001 Underprojekt til projektdatabase 706854 Diagnostic pathways among cancer patients with multimorbidity 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1002 Underprojekt til projektdatabase 706863 Undersøgelse af kræftpatienters behov og oplevelser – Barometer 2017 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1003 Underprojekt til projektdatabase 706966 The development of a comprehensive abdominal ‘yes-no’ pathway for primary care patients with vague and non-specific abdominal symptoms 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1004 Underprojekt til projektdatabase 706967 Acute exacerbation of chronic disease 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1005 Underprojekt til projektdatabase 707010 Kræftpatienters diagnostiske forløb i Danmark 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1006 Underprojekt til projektdatabase 707101 Acute injury or disease 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1007 Underprojekt til projektdatabase 707253 Complex multimorbidity 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1008 Underprojekt til projektdatabase 707265 The management of patients with anaemia 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1009 Underprojekt til projektdatabase 707303 Variation af antibiotika recepter udskrevet i den danske lægevagt 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1010 Underprojekt til projektdatabase 707492 Elderly Cancer Patients in Denmark - Route to Diagnosis, Treatment and Prognosis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1011 Underprojekt til projektdatabase 707493 Primary Health Care Utilization Among Survivors of Childhood Acute Lymphoblastic Leukaemia. 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1012 Underprojekt til projektdatabase 707545 Pancreatic Cancer Patients in Denmark – Routes to Diagnosis, Time to Diagnosis, and Healthcare use 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1013 Underprojekt til projektdatabase 707554 Fast læge på plejehjem – hvordan får vi mest muligt ud af ordningen? 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1014 Underprojekt til projektdatabase 707625 Udvikling og variation i brug af ’point-of-care’ tests i lægevagten i Danmark, Norge og England: a komparativ registerbaseret studie 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1015 Underprojekt til projektdatabase 707764 Safety and efficiency of different telephone triage models in out-of-hours care 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1016 Underprojekt til projektdatabase 707785 Patient and GP interaction in the diagnostic process of cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1017 Underprojekt til projektdatabase 707825 Undersøgelse af alment praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1018 Underprojekt til projektdatabase 708045 Effect of the COVID-19 pandemic on contact patterns with healthcare 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1019 Underprojekt til projektdatabase 708090 Forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt patienter med leddegigt 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1020 Underprojekt til projektdatabase 708133 Vulnerable cancer patients – diagnosis, treatment and prognosis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1021 Underprojekt til projektdatabase 708173 Functional somatic symptoms in young patients in general practice 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1022 Underprojekt til projektdatabase 708176 Does parents socioeconomic background relate to the level of care their children receive 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1023 Underprojekt til projektdatabase 708338 Ovarian Cancer Patients in Denmark. Use of primary healthcare and investigations before diagnosis. 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1024 Underprojekt til projektdatabase 708359 Udviklingen i sygehusomkostninger fordelt på sygdomsgrupper og lægelige speciale 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1025 Selvstændigt projekt 702496 Databeredskab til brug for inputdata til DREAMs økonomiske modeller samt selvstændige registerbaserede analyser. 77. Dream
1026 Selvstændigt projekt 703255 DREAMs server ved Danmarks Statistik 77. Dream
1027 Selvstændigt projekt 706721 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand 77. Dream
1028 Selvstændigt projekt 706722 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand_DEL1-3 (ex. LMDB) 77. Dream
1029 Selvstændigt projekt 702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
1030 Selvstændigt projekt 707096 Can cardiac rehabilitation diminish the socioeconomic and ethnic disparities in coronary heart disease outcomes in Denmark 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
1031 Selvstændigt projekt 708098 Socioeconomic differences in coronary heart disease – understanding mechanisms and personalizing treatment. SODICO-BIO 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
1032 Selvstændigt projekt 707565 Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU’s growth and competitiveness (GLOBALINTO) 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
1033 Selvstændigt projekt 707626 Analysing the effects of the implementation of CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) within bachelors engineering educations at DTU 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
1034 Selvstændigt projekt 708504 Analyse af iværksætteri ved Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
1035 Selvstændigt projekt 705891 Rehabiliteringsdatabase for blodproppatienter på AaUH 81. Klinisk Epidemiologisk Forskning, Aalborg Universitetshospital
1036 Selvstændigt projekt 706249 Atrieflimren og social ulighed 81. Klinisk Epidemiologisk Forskning, Aalborg Universitetshospital
1037 Selvstændigt projekt 707196 Social ulighed i sundhed med fokus på en særlig gruppe af sårbare mødre/familier og deres børn 81. Klinisk Epidemiologisk Forskning, Aalborg Universitetshospital
1038 Selvstændigt projekt 708331 Psykosociale konsekvenser for patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom 81. Klinisk Epidemiologisk Forskning, Aalborg Universitetshospital
1039 Selvstændigt projekt 707393 Total hoftealloplastik, re-operationer og patient rapporteret outcome efter behandling med periacetabular osteotomi for symptomatisk hoftedysplasi 82. Ortopædkirugisk Forskningsgruppe Århus Universitetshospital
1040 Selvstændigt projekt 707542 De trygheds- og trivselsmæssige konsekvenser af udsathed for kriminalitet 83. Department of Social Sciences, Roskilde University
1041 Selvstændigt projekt 707779 Analyse af sammenhæng mellem finansiering og udvikling i forskellige typer af lønnede medarbejdere i landsdækkende frivillige sociale organisationer i Danmark i perioden 2012-17 83. Department of Social Sciences, Roskilde University
1042 Selvstændigt projekt 708309 Hvordan påvirkes medarbejdere af virksomhedsoverdragelser 83. Department of Social Sciences, Roskilde University
1043 Selvstændigt projekt 703336 Kontakter til psykiatrien før og efter alkohol - og stofmisbrugsbehandling 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
1044 Selvstændigt projekt 703938 Social factors and consequences related to alcohol consumption and alcohol abus 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
1045 Selvstændigt projekt 703993 Unge, trivsel og rusmidler 2014 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
1046 Selvstændigt projekt 707503 CP-NORTH: Living Life with Cereberal Palsy (CP) in the Nordic Countries 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
1047 Selvstændigt projekt 703980 In vitro fertilization and somatic morbidity in childhoo 85. Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital
1048 Selvstændigt projekt 704452 The risk of adverse pregnancy outcome in women with endometriosis 85. Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital
1049 Selvstændigt projekt 704920 Hjertefejl og hjerneskader 85. Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital
1050 Selvstændigt projekt 707774 “Traces of Discrimination against Immigrants and Their Descendants in the Danish Criminal Justice System?” 86. Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
1051 Selvstændigt projekt 702525 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1052 Selvstændigt projekt 702801 Socio-Economic Determinants of Cooperation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1053 Projektdatabase 703770 CAMs projektdatabase 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1054 Underprojekt til projektdatabase 704209 Planning Retirement and The Effects of Retirement on Health and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1055 Underprojekt til projektdatabase 704222 Lokalpolitiske kompetencer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1056 Underprojekt til projektdatabase 704351 Modeling unemployment and income beliefs and perceptions 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1057 Selvstændigt projekt 704363 Hvordan spreder finansielle kriser sig til real-økonomien? 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1058 Underprojekt til projektdatabase 704365 Savings behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1059 Underprojekt til projektdatabase 704420 Microfounding the Keynesian Consumer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1060 Underprojekt til projektdatabase 704510 Inheritances and saving patterns 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1061 Underprojekt til projektdatabase 704526 Job search, match quality and the size of local labor markets 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1062 Underprojekt til projektdatabase 704590 Road User Charging (RUC) and urbanization 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1063 Underprojekt til projektdatabase 704613 Long-Term Effects of Fields of Study: Evidence from Danish Administrative Data. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1064 Underprojekt til projektdatabase 704666 Short and long-term consequences of in utero experiences for human development. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1065 Underprojekt til projektdatabase 704747 Homeownership 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1066 Underprojekt til projektdatabase 704838 Intergenerational Transmission of Human Capital and Economic Resources 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1067 Underprojekt til projektdatabase 704856 Relating Experiments in the Laboratory to Real Life Behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1068 Underprojekt til projektdatabase 704873 Den cykliske reallokering af arbejdere 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1069 Underprojekt til projektdatabase 704987 Understanding the Labor Market Effects of Parental Leave 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1070 Underprojekt til projektdatabase 704988 Consumption and Saving over the Life Cycle and the Retirement Behavior of Couples 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1071 Underprojekt til projektdatabase 705058 Parents and children: Labour market outcomes, marital stability and intergenerational mobility 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1072 Selvstændigt projekt 705752 Household Income, Consumption and Wealth 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1073 Selvstændigt projekt 705791 Income and savings processes over different life stages 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1074 Underprojekt til projektdatabase 705805 High Resolution Networks: The Social Fabric 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1075 Underprojekt til projektdatabase 705963 Optimal Regulation of the Pharmaceutical Industry 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1076 Underprojekt til projektdatabase 705966 Interpersonal Effects on Health, Education, Well-being, and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1077 Underprojekt til projektdatabase 705984 Geographical Effects on Health, Education, Well-being, and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1078 Underprojekt til projektdatabase 706039 Daginstitutioner, daginstitutionsvalg, familier og børns udvikling senere i livet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1079 Underprojekt til projektdatabase 706063 An analysis of income risk and self-insurance based on large purchase decisions 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1080 Underprojekt til projektdatabase 706136 Education and Choice 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1081 Underprojekt til projektdatabase 706141 Preferences, politics and public services in the Danish municipalities 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1082 Underprojekt til projektdatabase 706168 Selvstændige, tilbagetrækning og arbejdsløshedsforsikringer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1083 Underprojekt til projektdatabase 706202 Students at Danish universities: Background, choices, study environment and labor market outcomes. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1084 Underprojekt til projektdatabase 706248 Generel registerbaseret analyse af arbejdsudbud, løn og indkomst. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1085 Underprojekt til projektdatabase 706352 Opsparing, tilbagetrækning, helbred og pleje_LMDB 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1086 Underprojekt til projektdatabase 706362 Flexible Work and Wealth 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1087 Underprojekt til projektdatabase 706480 Effekter af anbringelsen af børn uden for hjemmet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1088 Underprojekt til projektdatabase 706523 Safety is Paramount: Household Portfolio Choice and the Demand for Safety Assets 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1089 Underprojekt til projektdatabase 706527 Housing wealth and its implications for the choice of occupation, consumption, and portfolio allocation across Life Stages 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1090 Underprojekt til projektdatabase 706531 Incomes, saving, and car replacement 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1091 Underprojekt til projektdatabase 706581 Income, wealth, rates of return, saving, and consumption, v2 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1092 Underprojekt til projektdatabase 706619 Forbrugs- og investeringsadfærd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1093 Selvstændigt projekt 706651 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte_incl. LMDB 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1094 Selvstændigt projekt 706695 The Governance and organization of family business_(703484) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1095 Selvstændigt projekt 706696 The Elasticity of Political Power to Agency Rent_(703749) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1096 Selvstændigt projekt 706697 Effekten af Offentliggjort Kritik af Sundhedspersoner_(704360) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1097 Underprojekt til projektdatabase 706726 Incomes, Consumption, and saving 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1098 Underprojekt til projektdatabase 706727 Cost Offsets from Psychological Treatment 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1099 Underprojekt til projektdatabase 706735 Financial Markets and Individual Spending and Financial Behavior. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1100 Underprojekt til projektdatabase 706822 Intra-household allocation of time and money, parental time and child outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1101 Underprojekt til projektdatabase 706831 Karakterer på videregående uddannelser, studieadfærd og arbejdsmarkedsstart 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1102 Underprojekt til projektdatabase 706943 Understanding job transitions and providing low-cost search advice. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1103 Underprojekt til projektdatabase 706976 Arbejdskraftefterspørgsel og løndannelse 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1104 Underprojekt til projektdatabase 707019 Betydningen af kønsroller og børn for mænd og kvinders adfærd på arbejdsmarkedet: Evidens og implikationer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1105 Underprojekt til projektdatabase 707068 Physician Career Paths, their practice style and patient outcomes and inequalities 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1106 Selvstændigt projekt 707090 Organizations and Incentives 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1107 Underprojekt til projektdatabase 707165 Waiting Time Guarantees, Hospital Choice, and Equal Access in Danish Health Care. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1108 Underprojekt til projektdatabase 707208 Analysis of the relationship between actual and perceived outcomes in society and attitudes about public policy and the role of government 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1109 Underprojekt til projektdatabase 707229 Behavioural Responses to Health Innovations and the Consequences for Socioeconomic Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1110 Underprojekt til projektdatabase 707347 Determinants of inequality 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1111 Underprojekt til projektdatabase 707418 Valg af videregående uddannelse 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1112 Underprojekt til projektdatabase 707454 Registerbaseret undersøgelse af sammenhængen mellem økonomiske incitamenter og forældres fordeling af barselsorlov. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1113 Underprojekt til projektdatabase 707455 Indvandring og integration 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1114 Selvstændigt projekt 707532 BRIDGE-The Interconnected Global Economy: Consequences of Economic Integration Across the Öresund 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1115 Underprojekt til projektdatabase 707558 Opsparing, tilbagetrækning, helbred og pleje - projekt II 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1116 Underprojekt til projektdatabase 707657 Revisiting the Estimation of Taxable Income Responses using Tax Reforms 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1117 Underprojekt til projektdatabase 707699 Fertility and lifetime income 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1118 Underprojekt til projektdatabase 707741 Antibiotic Resistance and Prescribing: Socio-Economic Determinants, Physician Diagnostic Expertise and Salience in Treatment Choice 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1119 Underprojekt til projektdatabase 707748 Understanding Jobseeker Transitions: The Influence of Caseworkers, ALMP & Jobseeker Beliefs 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1120 Underprojekt til projektdatabase 707788 The Optimal Age of Intervention 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1121 Underprojekt til projektdatabase 707801 The greater game of school choice 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1122 Underprojekt til projektdatabase 707813 Tidlige valg og omstændigheders effekt på kort- og langsigt 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1123 Underprojekt til projektdatabase 707829 Non-Standard Preferences, Behaviors and Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1124 Underprojekt til projektdatabase 707831 Husholdningsfinanser og arbejdsmarkedet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1125 Underprojekt til projektdatabase 707853 The importance of preferences for the development of labor supply over the life cycle 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1126 Underprojekt til projektdatabase 707906 Expectations 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1127 Underprojekt til projektdatabase 707927 Labour market concentration and monopsony power across OECD countries: The Danish Case 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1128 Underprojekt til projektdatabase 708044 Evaluering af optagelsessystemet til videregående uddannelser i Danmark 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1129 Underprojekt til projektdatabase 708150 Health inequality, physician and patient characteristics, and patient outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1130 Underprojekt til projektdatabase 708170 Demand for branded and generic drugs: the role of default cheapest option regulation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1131 Underprojekt til projektdatabase 708227 Dynamiske effekter af offentligt forbrug: Strukturel estimation og generel ligevægt 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1132 Underprojekt til projektdatabase 708241 Kreditforhold og virksomhedsbeslutninger 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1133 Underprojekt til projektdatabase 708243 Hvordan søger ledige job og kan vi hjælpe dem med at gøre det bedre? 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1134 Underprojekt til projektdatabase 708391 Undersøgelse af danske elevers trivsel undervejs i uddannelsessystemet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1135 Underprojekt til projektdatabase 708407 Overcoming intimate partner violence: the importance of networks for victimized women in Denmark 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1136 Underprojekt til projektdatabase 708455 Retirement savings and crowd-out effects. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1137 Underprojekt til projektdatabase 708506 Family and labor market 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1138 Selvstændigt projekt 704084 Human Capital, Labour Mobility and Intra-/Entrepreneurship 96. Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet
1139 Selvstændigt projekt 704026 Udvikling i incidens og prævalens af børneastma i Danmark 1977-2012 97. Copenhagen Prospective Study on Atopy in Childhood, Amtssygehuset i Gentofte (COPSAC)
1140 Projektdatabase 703224 Projektdatabase, Økonomisk Institut CBS 98. Økonomisk Institut, CBS
1141 Underprojekt til projektdatabase 703226 A General Equilibrium Analysis of University Funding and Admissions Policies (under projektdatabase 703224) 98. Økonomisk Institut, CBS
1142 Selvstændigt projekt 704244 Estimating the Short and Long-Run Impacts of Prenatal Exposure to Maternal Bereavement Stress 98. Økonomisk Institut, CBS
1143 Underprojekt til projektdatabase 704469 Housing Market Crises 98. Økonomisk Institut, CBS
1144 Underprojekt til projektdatabase 704472 What Explains the Gender Gap in Educational and Occupational Choices Among Young People in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1145 Underprojekt til projektdatabase 704837 Is worker mobility conditionally random? 98. Økonomisk Institut, CBS
1146 Underprojekt til projektdatabase 706218 Is the Child Penalty a Gender Effect? 98. Økonomisk Institut, CBS
1147 Underprojekt til projektdatabase 706257 Cost-savings-analyse af unge fædre 98. Økonomisk Institut, CBS
1148 Underprojekt til projektdatabase 706328 The Effects of Stricter Immigration Policies on Labour Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
1149 Underprojekt til projektdatabase 706395 Explaining income and wealth inequalities in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1150 Underprojekt til projektdatabase 706396 The impact of children's disabilities on household finances and labor force participation 98. Økonomisk Institut, CBS
1151 Underprojekt til projektdatabase 706561 Interest-Only Mortgages and the Housing Boom 98. Økonomisk Institut, CBS
1152 Underprojekt til projektdatabase 706661 Reducing the dropout rate from vocational schools 98. Økonomisk Institut, CBS
1153 Underprojekt til projektdatabase 706802 Infertility Treatment Decisions and the Value of Children_703424 98. Økonomisk Institut, CBS
1154 Underprojekt til projektdatabase 706804 Coordination of working hours within the firm_706758 98. Økonomisk Institut, CBS
1155 Underprojekt til projektdatabase 706919 Housing Tenure and Labor market Self-Selection 98. Økonomisk Institut, CBS
1156 Underprojekt til projektdatabase 706920 Trade and the distribution of welfare: an empirical approach 98. Økonomisk Institut, CBS
1157 Underprojekt til projektdatabase 707009 Assortative Mating and Income Dynamics of Couples 98. Økonomisk Institut, CBS
1158 Underprojekt til projektdatabase 707020 Omkostninger ved sygefravær 98. Økonomisk Institut, CBS
1159 Underprojekt til projektdatabase 707148 Modelling Employment – Retirement Transitions in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1160 Underprojekt til projektdatabase 707404 Investments, incentives, and the impact of Danish Research (Triple-I-Research) 98. Økonomisk Institut, CBS
1161 Underprojekt til projektdatabase 707509 Friends for Life? University Peers and Labour Market Networks 98. Økonomisk Institut, CBS
1162 Underprojekt til projektdatabase 707530 Which worker win from trade? Employment transition and uoskilling 98. Økonomisk Institut, CBS
1163 Underprojekt til projektdatabase 707531 The Residual Group (Restgruppen) in Denmark: Who is Really at Risk of Not Saving Enough for Retirement? 98. Økonomisk Institut, CBS
1164 Underprojekt til projektdatabase 707562 Labor Supply Responses to Tax Changes and Coordination of Working Hours 98. Økonomisk Institut, CBS
1165 Underprojekt til projektdatabase 707564 Pensions and inequality in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1166 Underprojekt til projektdatabase 707613 The dynamics of firm-level hours and wages and their impact on workers’ income dynamics 98. Økonomisk Institut, CBS
1167 Underprojekt til projektdatabase 707632 Benefits and family outcomes: Evidence from Danish reforms 98. Økonomisk Institut, CBS
1168 Underprojekt til projektdatabase 707697 Improving our Understanding of the Labor Market in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1169 Underprojekt til projektdatabase 707728 On the Role of Nonparticipation Turnover in European Unemployment 98. Økonomisk Institut, CBS
1170 Underprojekt til projektdatabase 707737 Socioeconomic background, socioeconomic outcomes, crime and punishment 98. Økonomisk Institut, CBS
1171 Underprojekt til projektdatabase 707863 The Impact of Home Country Conflict on Health 98. Økonomisk Institut, CBS
1172 Underprojekt til projektdatabase 707876 Hiring Behavior in Denmark – The effect of exposure to immigrants 98. Økonomisk Institut, CBS
1173 Underprojekt til projektdatabase 708054 Pension Fund Investment and Firm Productivity Growth 98. Økonomisk Institut, CBS
1174 Underprojekt til projektdatabase 708079 Housing Equity as a Pension Device: A Means to Smoothening Replacement Rates Across the Income Distribution? 98. Økonomisk Institut, CBS
1175 Underprojekt til projektdatabase 708106 Estimating the (local) causal effect of Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccination on experiencing a severe Covid19 infection and other factor affecting Covid19 infection 98. Økonomisk Institut, CBS
1176 Underprojekt til projektdatabase 708182 Linking housing and mortgage markets to wealth inequality 98. Økonomisk Institut, CBS
1177 Underprojekt til projektdatabase 708225 Migrants in the Danish Labor Market over the Life-cycle and across Generations. 98. Økonomisk Institut, CBS
1178 Underprojekt til projektdatabase 708230 Welfare spillovers 98. Økonomisk Institut, CBS
1179 Underprojekt til projektdatabase 708259 Evaluating the effects of blended learning in macroeconomics at HA Almen 98. Økonomisk Institut, CBS
1180 Underprojekt til projektdatabase 708358 Covid-19 and Student Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
1181 Underprojekt til projektdatabase 708510 The Impact of Immigration and Climate Risks on Firm Level Automation 98. Økonomisk Institut, CBS
1182 Selvstændigt projekt 704529 Velfærdsprofessioner mellem udkant og arbejderklasse 100. Institut for kommunikation ved Københavns Universitet
1183 Selvstændigt projekt 707957 Er tilstedeværelse af orale sygdomme i barndommen forbundet med øget risiko for udvikling af diabetes og hjerte-kar-sygdom? 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
1184 Selvstændigt projekt 708038 Samfundsgavnlige effekter af oral rehabilitering hos aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
1185 Selvstændigt projekt 708048 Oral Helse, orofacial funktion og tandplejeydelser ved Parkinsons sygdom 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
1186 Selvstændigt projekt 708272 Dental care services and implications for employment status among socially vulnerable people 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
1187 Selvstændigt projekt 702031 Vestliv Ringkøbing 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1188 Selvstændigt projekt 706964 Grundlæggende karakteristika trivsel samt funktionsniveau blandt vederlagsfri patienter 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1189 Selvstændigt projekt 706981 Undersøgelse af sammenhæng mellem socioøkonomisk status og ambulant opfølgning af epilepsipatienter 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1190 Selvstændigt projekt 707055 Patientopfølning på de arbejdsmedicinske klinikker i Danmark 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1191 Selvstændigt projekt 707220 Konsekvenser af elulykker 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1192 Selvstændigt projekt 707309 Effekten af holdbaseret genoptræning til borgere med skulderlidelser: Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie. 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1193 Selvstændigt projekt 707358 Trajectories of health care service utilization in people with musculoskeletal disorders in Denmark 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1194 Selvstændigt projekt 707742 State of health and health promotion needs in Danish fishermen 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1195 Selvstændigt projekt 708163 Psykisk sårbare unge og genindlæggelser 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1196 Selvstændigt projekt 702636 Sygedom og brugen af sundhedsydelser bla. flygtninge og sammenførte i Danmark 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1197 Selvstændigt projekt 704531 Sundhedssøgende adfærd blandt nyankomne indvandrere i Danmark et kontrolleret interventionsprojekt 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1198 Selvstændigt projekt 704630 Hjerterehabilitering hos indvandrere med AKS. Et komparativt studie af deltagelse i hospitalsbaseret hjerterehabilitering 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1199 Selvstændigt projekt 706053 Coming of Age in Exile (CAGE) 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1200 Selvstændigt projekt 706301 Sygdom og brugen af sundhedsvæsenet blandt flygtninge og familiesammenførte sammenlignet med danskfødte – uden lægemidler 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1201 Selvstændigt projekt 706438 Coming of Age in Exile (CAGE) - med lægemiddeldata 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1202 Selvstændigt projekt 708000 Understanding ethnic differences in COVID-19 in Denmark: 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1203 Selvstændigt projekt 708055 Maternal mental health and child outcomes among refugee and immigrant families 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1204 Selvstændigt projekt 707870 Effektmåling af offentligt løntilskud 104. Beskæftigelsesministeriet
1205 Selvstændigt projekt 708172 Mobbeundersøgelsen – undersøgelse af omfanget af konflikter, trusler, mobning, chikane og diskrimination på det danske arbejdsmarked 104. Beskæftigelsesministeriet
1206 Underprojekt til projektdatabase 707436 Sorghallucinationer efter tab af sin ægtefælle 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1207 Underprojekt til projektdatabase 707954 Effects of The Incredible Years parent training program in Danish municipalities 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1208 Selvstændigt projekt 706733 Prognostiske faktorer for forløb for patienter henvist til Rygcenter Syddanmark til brug i beslutningsstøtteredskab 107. Rygcenter Syddanmark
1209 Selvstændigt projekt 707174 Psychiatric comorbidity in back pain disorders 107. Rygcenter Syddanmark
1210 Selvstændigt projekt 707424 Sammenhænge mellem traumatisering, morfikaforbrug, psykisk sårbarhed og erhvervstilknytning hos patienter med kroniske rygsmerter 107. Rygcenter Syddanmark
1211 Selvstændigt projekt 702716 Stress og iværksætteres erfaringer 108. Aalborg University Business School (AAUDS)
1212 Selvstændigt projekt 702720 Iværksættere i Danmark 108. Aalborg University Business School (AAUDS)
1213 Selvstændigt projekt 704888 Labor Mobility Project 108. Aalborg University Business School (AAUDS)
1214 Selvstændigt projekt 707091 Finansiel stress i virksomheder og psykologisk stress hos medarbejderne 108. Aalborg University Business School (AAUDS)
1215 Selvstændigt projekt 707522 Effects of innovation: The impact of delayed amortisation in mortgage bonds on Danish household consumption and wealth 108. Aalborg University Business School (AAUDS)
1216 Selvstændigt projekt 707524 Time series analyses of the impact of drug safety advisories on drug utilization 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
1217 Selvstændigt projekt 708184 Stiller barsel kvinder ringere på det finansielle arbejdsmarkedet? 112. Finansforbundets Udviklingsafdeling
1218 Selvstændigt projekt 707075 Analyse af sort arbejde målt som ikke-registreret arbejdstid i Danmark 114. Skatteministeriet, Lovgivning, Politik og Samfundsøkonomi
1219 Selvstændigt projekt 708337 Ekspertgruppe vedr. udfasning af hjælpepakker 114. Skatteministeriet, Lovgivning, Politik og Samfundsøkonomi
1220 Selvstændigt projekt 702691 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1221 Selvstændigt projekt 702964 Generel registerbaseret analyse af personer på fleksjob og ledighedsydelse 1998-2007 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1222 Selvstændigt projekt 706774 Analyse af den effektive selskabsskat 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1223 Selvstændigt projekt 708064 Analyse af omfang, tilgang, frafald og gennemførelse i det ordinære uddannelsessystem og efter- og videregående uddannelsessystemet 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1224 Selvstændigt projekt 708263 Evaluering af ”Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser” 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1225 Selvstændigt projekt 707139 Helbred blandt danske sømænd, fiskere og offshore arbejdere CMSS 124. Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet
1226 Selvstændigt projekt 703556 Omkostningsanalyse af sundhedsudgifter samt mortalitetsopgørelse ved deltagelse i Danish Lung Cancer Screening Trial i forhold til en sammenlignelig 129. Forskningsenheden for Almen praksis, København
1227 Selvstændigt projekt 704571 Representativeness of newly diagnosed patients with T2DM 129. Forskningsenheden for Almen praksis, København
1228 Selvstændigt projekt 706752 Social ulighed i rehabiliteringen af patienter med mild traumatisk hjerneskade mTBI_Analyseprojekt 129. Forskningsenheden for Almen praksis, København
1229 Selvstændigt projekt 706544 Bloddonorkarakteristika (DBDS) 135. Blodbanken, klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet
1230 Selvstændigt projekt 706882 Udvikling i erhvervsbetingede hudlidelser over en 10-årig periode 140. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte
1231 Selvstændigt projekt 708311 Analyse af optag på ungdomsuddannelser af unge bosiddende i Himmerland 142. Institut for Kultur & Læring -Tidl. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet
1232 Selvstændigt projekt 703472 Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1233 Underprojekt til projektdatabase 704091 Styreneksponering og risiko for kræft og andre kroniske sygdomme 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1234 Selvstændigt projekt 704249 Natarbejde, lys om natten og risiko for brystkræft 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1235 Selvstændigt projekt 704765 The risk of interstitial lung diseases following antigen exposure: a long-term study of pigeon breeders exposed to avian proteins 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1236 Underprojekt til projektdatabase 706453 Operation for artrose i tommelens rodled – risiko og prognose i relation til håndbelastende arbejde. 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1237 Selvstændigt projekt 706864 Risiko for autoimmune reumatologiske sygdomme ved erhvervsmæssig eksponering for respiratorisk kvartsstøv 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1238 Selvstændigt projekt 707394 Skifteholdsarbejde og risiko for hjertekarsygdomme og brystkræft, en 10 års opfølgningsundersøgelse baseret på lønregister data 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1239 Selvstændigt projekt 707397 Helbredsfølger af begrænset udsættelse for sollys. En epidemiologiskundersøgelse af depression og multipel sclerose 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1240 Selvstændigt projekt 708171 EPoxy og ISocyanat Eksponering og Risiko for Allergi, Eksem og Astma på det Danske Arbejdsmarked: EPIS-studiet 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1241 Underprojekt til projektdatabase 708219 Eksponering for støvende arbejde og tidlig lungesygdom. En undersøgelse af støvniveauer og CT-skanninger: EkSACT-studiet. 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1242 Selvstændigt projekt 708310 Påvirker store organisatoriske forandringer medarbejdernes mentale helbred og arbejdspladsens produktivitet? (PRO-MENTA) 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1243 Selvstændigt projekt 708394 Styrene exposure and risk of lymphohematopoietic malignancies in a European-American cohort of reinforced plastic workers 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1244 Selvstændigt projekt 702841 Overvågningsmodellen, Visit Denmark 146. VisitDenmark
1245 Selvstændigt projekt 705883 PensionDanmarks medlemmers pensiondækningsgrader 150. PensionDanmark, Analyseafdeling
1246 Selvstændigt projekt 703910 Prognostisk betydning af småkarssygdo 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
1247 Selvstændigt projekt 705843 Fighting amputations of the lower limbs (FALL) – from epidemiological risk identification to cost effective direct actions. 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
1248 Selvstændigt projekt 707515 Evaluering af kommunalt screeningsprogram for hjertekarsygdomme - 67årige Viborgensere 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
1249 Selvstændigt projekt 707978 SundSkole2020 152. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
1250 Selvstændigt projekt 708070 Danmark i Bevægelse – Måling af hvordan og hvorfor vi bevæger os 152. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
1251 Selvstændigt projekt 702050 Velfærdsstat, uddannelse og arbejdsmarked 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1252 Selvstændigt projekt 705016 Evaluering af Hjørring Kommunes investering i arbejdsmarkedsrettet rehabilitering 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1253 Selvstændigt projekt 706618 Migrants Welfare State Attitudes (MIFARE) 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1254 Selvstændigt projekt 706834 The Politics of Social Cohesion. 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1255 Selvstændigt projekt 707053 Nye og atypiske ansættelses- og arbejdsformer på det danske arbejdsmarked 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1256 Selvstændigt projekt 707835 When do children of immigrants thrive? 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1257 Selvstændigt projekt 708153 Outside Citizenship 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1258 Selvstændigt projekt 708459 Resultatbaseret evaluering af CUBB 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1259 Selvstændigt projekt 706458 Langtidsprognose for tidligt fødte børn - 2 161. Neonatalklinikken, Rigshospitalet
1260 Projektdatabase 704572 Analyser vedrørende arbejdsmarkedet, uddannelse, løn, konkurrenceevne og produktivitet 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1261 Underprojekt til projektdatabase 704933 Det permanente projekt 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1262 Underprojekt til projektdatabase 704944 Behovet for arbejdskraft og mulighederne for at øge arbejdsstyrken og reducere antallet af personer på offentlig forsørgelse 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1263 Underprojekt til projektdatabase 704945 Befolkningens uddannelsesniveau og virksomhedernes viden og kompetencebehov 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1264 Underprojekt til projektdatabase 705001 Måling af konkurrenceevne og produktivitet i Danmark 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1265 Underprojekt til projektdatabase 706378 Lokalt Erhvervsklima 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1266 Underprojekt til projektdatabase 706575 Analyse af danske virksomheders elektroniske handel og værdien heraf 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1267 Underprojekt til projektdatabase 706902 Statistik for eksport af serviceydelser vedrørende energiteknologi 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1268 Underprojekt til projektdatabase 707597 Økonomisk bidrag til det danske samfund for forskellige befolkningsgrupper 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1269 Projektdatabase 702810 CRTs Projektdatabase - Overvågningsmodellen 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1270 Underprojekt til projektdatabase 704828 Modeludvikling af den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1271 Underprojekt til projektdatabase 707496 Kortlægning af danske erhvervsmæssige styrkepositioner 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1272 Underprojekt til projektdatabase 708463 Covid-19 and income inequality in Denmark: Evidence from monthly population registers 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1273 Selvstændigt projekt 704775 Sygdoms- og lægemiddel billede hos ældre 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1274 Selvstændigt projekt 705034 Mode of Delivery in Pregnant Women Living with HIV in Denmark 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1275 Selvstændigt projekt 706754 Speciallæger i Akutmodtagelsen 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1276 Selvstændigt projekt 706809 Sygdoms- og lægemiddel billede hos den danske befolkning 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1277 Selvstændigt projekt 707170 Effekten af medicinsk behandling med pladehæmmere, antikoagulantia og statiner på kardiovaskulære komplikationer og mortalitet hos > 50.000 patienter med akutte infektioner 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1278 Selvstændigt projekt 707574 Har den nye inflammationsmarkør suPAR prognostisk værdi i risikovurderingen af akutmedicinske patienter? 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1279 Selvstændigt projekt 707923 Dødsårsager i familier med HNPCC 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1280 Selvstændigt projekt 704183 Analyse af små og mellemstore virksomheder adgang til kapital. 175. Finansdanmark
1281 Selvstændigt projekt 704206 Danskernes opsparingsadfærd 175. Finansdanmark
1282 Selvstændigt projekt 704766 The influence of hormonal contraception on the risk of cancers in women of reproductive age 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1283 Selvstændigt projekt 706709 Børn og unge med en social sag 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
1284 Selvstændigt projekt 707837 Kriminalitetstruede borgere i Socialforvaltningen 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
1285 Selvstændigt projekt 703620 Eksogene stresspåvirkninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1286 Selvstændigt projekt 704039 Hjemløshed i et folkesundhedsperspektiv 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1287 Selvstændigt projekt 706819 Økonomisk evaluering af Sherpa og IPS interventionerne 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1288 Selvstændigt projekt 707281 Workplace bullying, mental health and suicide risk 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1289 Selvstændigt projekt 707316 Konsekvenser af- og årsager til psykisk lidelse - effekt af psykosociale belastninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1290 Selvstændigt projekt 707356 Evaluering af Flexible Assertive Community Treatment (F-ACT) i Danmark 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1291 Selvstændigt projekt 707400 OPUS post-implementering 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1292 Selvstændigt projekt 707403 Efterladte og pårørende til selvmordshandlinger (”Affected by suicidal behavior”) 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1293 Selvstændigt projekt 707519 The Danish High Risk and Resilience Study VIA 11 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1294 Selvstændigt projekt 707782 Evaluering af medicinsk cannabis 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1295 Selvstændigt projekt 707979 IBBIS – Integreret behandlings og beskæftigelses-indsats for sygemeldte med stress, angst eller depression 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1296 Selvstændigt projekt 707980 Monitorering af udbredelsen af Covid-19 i udsatte grupper med fokus på mennesker med psykisk sygdom, alkohol og stofmisbrug samt hjemløse 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1297 Projektdatabase 707992 Projektdatabase for psykiatrisk center København 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1298 Selvstændigt projekt 708082 Fysisk og psykisk helbred samt sociale faktorers indflydelse på dårligt helbred samt årsags-specifik og generel dødelighed 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1299 Selvstændigt projekt 708107 Project Collabri Flex 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1300 Underprojekt til projektdatabase 708237 Psykiatrisk og somatisk co-morbiditet, samt behandlingsmæssig betydning 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1301 Selvstændigt projekt 702743 Fleksjobordningen 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Universitetshospital
1302 Projektdatabase 705945 CEPOS Projektdatabase 184. CEPOS
1303 Underprojekt til projektdatabase 706126 Formuefordelingen 184. CEPOS
1304 Underprojekt til projektdatabase 706127 Indkomstfordelingen 184. CEPOS
1305 Underprojekt til projektdatabase 706724 Livskvalitet og tillid i kommuner 184. CEPOS
1306 Underprojekt til projektdatabase 708185 Sammenhæng mellem medarbejderkarakteristika og elevkarakteristika og institutionstype på de danske grundskoler og gymnasier 184. CEPOS
1307 Selvstændigt projekt 702099 Sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland 188. Bi og Analyse
1308 Projektdatabase 706332 Dansk Erhvervs projektdatabase 190. Dansk Erhverv
1309 Underprojekt til projektdatabase 706463 Hvad er op og ned i nutidens arbejdsmarked, og hvordan har det ændret sig over tid? 190. Dansk Erhverv
1310 Underprojekt til projektdatabase 706503 Iværksættere og iværksætteri - deskriptiv vidensopbygning og analyse af succesfaktorer 190. Dansk Erhverv
1311 Underprojekt til projektdatabase 706529 Erhvervsskolernes undervisningseffekter 190. Dansk Erhverv
1312 Underprojekt til projektdatabase 706652 Gymnasiale undervisningseffekter 190. Dansk Erhverv
1313 Underprojekt til projektdatabase 707407 Forløbsanalyseprojekt over personer på offentlige ydelser og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 190. Dansk Erhverv
1314 Underprojekt til projektdatabase 708183 Forløbsanalyser af strømme mellem beskæftigelse, selvforsørgelse og forskellige typer af overførsler over personer på offentlige ydelser 190. Dansk Erhverv
1315 Projektdatabase 703573 Registerepidemiologisk forskning i udvikling af sygdom og virkning af medicin - Projektdatabase 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1316 Underprojekt til projektdatabase 703657 Arvelighed og medicinbivirkninger 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1317 Underprojekt til projektdatabase 703661 Hjertestop i Danmark 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1318 Underprojekt til projektdatabase 703662 Risiko hos hjertepatienter 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1319 Underprojekt til projektdatabase 703664 Hjertekarrisiko hos kvinder som har været gravide 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1320 Underprojekt til projektdatabase 703678 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin hos patienter med blodprop i hjertet 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1321 Underprojekt til projektdatabase 703679 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin, antiarrytmisk medicin og radiofrekvens ablationsbehandling hos patienter med atrieflimren (AF). 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1322 Underprojekt til projektdatabase 703716 Geografisk og socioøkonomisk variation i forekomst, diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark. 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1323 Underprojekt til projektdatabase 703740 Cancerrisiko og hjerterisiko ved diabetes 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1324 Underprojekt til projektdatabase 703757 Prognosen ved aorta stenose og pharmaotherapy 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1325 Underprojekt til projektdatabase 703766 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med immuno-inflammatorisk sygdom 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1326 Underprojekt til projektdatabase 703775 Sundhed og sygdom hos kvinder og børn 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1327 Underprojekt til projektdatabase 703796 Effekt af co-morbiditet, farmakoterapi og socioøkonomiske faktorer for kardiovaskulær risiko efter apopleksi 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1328 Underprojekt til projektdatabase 703826 Operationer og ulykker 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1329 Underprojekt til projektdatabase 704254 Sundhedsprofil 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1330 Underprojekt til projektdatabase 704343 Pludselig uventet død hos individer under 50 år i Danmark 2000-2009 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1331 Underprojekt til projektdatabase 704413 Elektrokardiogram 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1332 Underprojekt til projektdatabase 704791 Farmakologiske interaktioner hos patienter med atrieflimren 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1333 Underprojekt til projektdatabase 704855 Ulykker i den danske befolkning 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1334 Underprojekt til projektdatabase 706011 Sundhed i Region Nordjylland 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1335 Underprojekt til projektdatabase 706076 Hjertestop udenfor hospital i Danmark - uden lægemiddeldata 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1336 Underprojekt til projektdatabase 706130 Prognose og følgesygdomme efter cancer 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1337 Underprojekt til projektdatabase 706131 HORMONER – Hormonsygdomme i den danske befolkning 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1338 Underprojekt til projektdatabase 706132 Arvelighed sygdomme – uden lægemiddeldata 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1339 Underprojekt til projektdatabase 706322 The Danish Heart Score Project 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1340 Underprojekt til projektdatabase 706336 Infektioner i Hjertet 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1341 Underprojekt til projektdatabase 706338 Påvirkning på elektrokardiogram 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1342 Underprojekt til projektdatabase 706359 PATS – Kardiovaskulære hændelser og overlevelse efter invasive kardiovaskulære procedurer i ØstDanmark 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1343 Underprojekt til projektdatabase 706469 Suspension af vaginaltoppen i forbindelse med benign hysterektomi – Et registerstudie. 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1344 Underprojekt til projektdatabase 706470 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med psoriasis samt nyresygdom 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1345 Underprojekt til projektdatabase 706502 Hjerteinsufficiens og plejehjem 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1346 Underprojekt til projektdatabase 706550 Endocarditis i den terminale nyrepopulation 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1347 Underprojekt til projektdatabase 706567 Social Ulighed i Sundhed 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1348 Underprojekt til projektdatabase 706582 Immuno-inflammatorisk sygdom – version 2 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1349 Underprojekt til projektdatabase 706673 Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1350 Underprojekt til projektdatabase 706734 Genetik, iskæmisk hjertesygdom og Diabetes 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1351 Underprojekt til projektdatabase 706815 Cancer – Udvikling af colorectal cancer og overlevelse ved colorectal cancer 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1352 Underprojekt til projektdatabase 706816 Inflammatorisk sygdom – Risikofaktorer for og betydningen af udviklingen af inflammatoriske og autoimmune sygdomme 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1353 Underprojekt til projektdatabase 706818 Hjertekarsygdom – Sygdomsbehandling og kardiovaskulær risiko 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1354 Underprojekt til projektdatabase 706835 Psykiatri 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1355 Underprojekt til projektdatabase 706931 Tvang i psykiatrien 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1356 Underprojekt til projektdatabase 707089 Hjertestop udenfor hospital – ESCAPE-NET 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1357 Underprojekt til projektdatabase 707246 Storebox 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1358 Selvstændigt projekt 704986 Early Onset Eating Disorders in a Danish Clinical Cohort 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1359 Selvstændigt projekt 706519 Børn (0-6 år) af forældre med alvorlig psykisk lidelse i Danmark 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1360 Selvstændigt projekt 707247 Follow-up studie af børn og unge med psykisk sygdom (LFCAP) 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1361 Projektdatabase 706398 Forsikring & Pensions projektdatabase 202. Forsikring & Pension
1362 Underprojekt til projektdatabase 706399 Aktuelle analyser 202. Forsikring & Pension
1363 Underprojekt til projektdatabase 706400 Pension og tilbagetrækning 202. Forsikring & Pension
1364 Underprojekt til projektdatabase 706501 Effektevaluering af sundhedsforsikringer 202. Forsikring & Pension
1365 Underprojekt til projektdatabase 707921 Fremtidige indkomster og formuer 202. Forsikring & Pension
1366 Selvstændigt projekt 707948 Analyse af svaradfærd i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2018 (LUP) for Somatik, Akutmodtagelse og Fødende. 203. Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden
1367 Selvstændigt projekt 704532 Fra ufaglært til faglært 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1368 Selvstændigt projekt 704625 Optagesystemet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1369 Selvstændigt projekt 706361 Frafaldspanel årgang 2016 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1370 Selvstændigt projekt 706625 Unges vej til ungdomsuddannelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1371 Selvstændigt projekt 706773 Uddannelsesudbud, søgemønstre og elevfordeling på ungdomsuddannelserne 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1372 Selvstændigt projekt 706872 Evaluering af 7-trinsskalaen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1373 Selvstændigt projekt 707077 Voksne på eud – før og efter erhvervsuddannelsesreformen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1374 Selvstændigt projekt 707129 Specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelserne 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1375 Selvstændigt projekt 707614 FVU-undersøgelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1376 Selvstændigt projekt 707644 Brugen af videregående VEU blandt virksomheder og individer 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1377 Selvstændigt projekt 707799 Undersøgelse af frafald på EUX 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1378 Selvstændigt projekt 708136 Systematisk erfaringsopsamling om læring fra Covid-19-perioden på grundskole-, ungdoms- og voksenuddannelsesområdet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1379 Selvstændigt projekt 708156 Evaulerings- og følgeforskningsprogram til FGU 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1380 Selvstændigt projekt 708262 Kvalitet i dagtilbud og forældres arbejdsudbud 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1381 Selvstændigt projekt 708442 Evaluering af ASF-klasser 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1382 Selvstændigt projekt 704263 Prognosen efter forgiftning 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1383 Selvstændigt projekt 706925 Sociale og helbredsmæssige problemer associeret med ulovlig brug af adrogene anabole steroider 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1384 Selvstændigt projekt 707172 Observationelt studie til evaluering af maternelle og føtale outcomes efter eksponering til duloxetin under graviditeten: Et registerstudie baseret på danske og svenske nationale registre 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1385 Selvstændigt projekt 702406 Andelen af forældre blandt psykisk syge 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1386 Selvstændigt projekt 704754 En landsdækkende registerundersøgelse af forekomst og forløb, herunder dødelighed, ved psykiatrisk hospitalsbehandlede spiseforstyrrelser i Danmark i 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1387 Selvstændigt projekt 708105 Registerbaseret follow-up studie af TOP –Tidlig Opsporing af Psykose. 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1388 Selvstændigt projekt 708191 Registerbaseret subgruppeanalyse af M-GAB (mentaliseringsbaseret gruppebehandling for patienter med Borderline Personlighedsforstyrrelse) 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1389 Selvstændigt projekt 702839 Overvågningsmodellen, Region Hovedstaden 213. Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
1390 Selvstændigt projekt 702838 Overvågningsmodellen, Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1391 Selvstændigt projekt 707235 Sundhedens geografi 1 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1392 Selvstændigt projekt 708069 Unge, trivsel og uddannelse i Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1393 Selvstændigt projekt 702843 Overvågningsmodellen, Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
1394 Selvstændigt projekt 702837 Overvågningsmodellen, Region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
1395 Underprojekt til projektdatabase 705841 Fremtidens kompetencebehov i Region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
1396 Selvstændigt projekt 705093 The treatment reality of type 2 diabetes patients in denmark 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1397 Selvstændigt projekt 707655 Trends i incidens, behandling og komplikationer af diabetes i Danmark 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1398 Selvstændigt projekt 707704 Sundhedsfremme på erhvervsskoler 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1399 Selvstændigt projekt 707832 Fibrosis markers as predictors of diabetic complications (FibroDot) 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1400 Selvstændigt projekt 707894 Steno Tech Explore 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1401 Selvstændigt projekt 707983 Screening for diabetes komplikationer af personer med type 1 og type 2 diabetes, der bor på bosteder og i udsatte boligområder. 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1402 Selvstændigt projekt 708192 Validering af den danske version af Type 1 Diabetes Distress Scale (T1-DDS) 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1403 Projektdatabase 704980 Projektdatabase DOCX 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1404 Underprojekt til projektdatabase 705858 Jobeksponeringsmatrice1 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1405 Underprojekt til projektdatabase 706232 The risk of cancer and lung disease in auto mechanics 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1406 Underprojekt til projektdatabase 706430 1970-census data combined with mortality and cancer incidence 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1407 Underprojekt til projektdatabase 706481 Prænatal eksponering til flygtig polyklorerede bifenyler og reproduktionsevne hos drengebørn 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1408 Selvstændigt projekt 706482 Sundhedseffekter af eksponering til flygtige polyklorerede bifenyler i hjemmet (HESPERUS EPI) 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1409 Selvstændigt projekt 706946 Føtal programmering af sædkvalitet (FEPOS) 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1410 Underprojekt til projektdatabase 707004 Association between occupational exposures and asthma incidence trends - with a special interest in asthma among cleaning workers 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1411 Underprojekt til projektdatabase 707040 Arbejdsbetinget tab af lungefunktion 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1412 Underprojekt til projektdatabase 707449 Repetitivt arbejde og lidelser i hænder, albuer, skuldre og nakke - fører til erhvervsskifte eller -ophør? 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1413 Underprojekt til projektdatabase 707719 Sammenhængen mellem fysiske og psykiske arbejdsmiljøeksponeringer og graviditet 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1414 Selvstændigt projekt 707777 Phthalate-containing medications and risk of uterine leiomyomata, endometriosis, and PCOS 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1415 Selvstændigt projekt 707896 Vold og trusler om vold på arbejdspladsen og udvikling af depression og angst 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1416 Underprojekt til projektdatabase 708046 EXIMIOUS Association between occupational exposures and development of autoimmune diseases 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1417 Underprojekt til projektdatabase 708121 Arbejdsrelateret smitte og hospitalsindlæggelse som følge af COVID-19 sygdom under epidemien i Danmark: en registerbaseret follow-up undersøgelse (COVID-19 WORK) 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1418 Underprojekt til projektdatabase 708164 Støvende arbejde og iskæmisk hjertesygdom. Et nationalt registerbaseret opfølgningsstudie i perioden 1970-2020 med fokus på støvets art (DOC*X DUST) 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1419 Underprojekt til projektdatabase 708341 Udforskning af arbejdsmiljø og muskuloskeletalt helbred med brug af Den Muskuloskeletale Forskningsdatabase ved Dansk Ramazzini Center 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1420 Selvstændigt projekt 706604 Analyse af Tab af Erhvervsevne forsikringer i Danmark 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
1421 Selvstændigt projekt 702888 Hvem er sygeplejersken 226. Dansk Sygeplejeråd
1422 Selvstændigt projekt 708195 Kortlægning og analyse af fremmedsprog i Uddannelsessektoren 229. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
1423 Selvstændigt projekt 706844 Evaluering af indsatser, som har modtaget midler fra satspuljen ’Styrket sammenhæng for de svageste ældre 235. Sundhedsstyrelsen
1424 Selvstændigt projekt 708075 Evaluering af puljen vedr. styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud 235. Sundhedsstyrelsen
1425 Selvstændigt projekt 708474 Undersøgelse af udvikling i Life Science-branchen 241. Lægemiddelindustriforeningen
1426 Selvstændigt projekt 707710 Analyse af administrative medarbejdere i HR 243. Oxford Research A/S
1427 Selvstændigt projekt 708071 Beskæftigelseseffekterne af TAMU-uddannelserne 243. Oxford Research A/S
1428 Selvstændigt projekt 708298 Lær For Livet elevernes afsluttende afgangskarakterer 243. Oxford Research A/S
1429 Selvstændigt projekt 708383 Beskæftigelseseffekterne af TAMU-uddannelserne – dannelse af kontrolgruppe 243. Oxford Research A/S
1430 Selvstændigt projekt 704654 Betydninger af Forskning og innovation i Danmark 246. Styrelsen for Forskning og Uddannelse
1431 Selvstændigt projekt 702918 Effekt af farmakoterapi på fald i lungefunktion og risiko for hospitalsindlæggelse 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
1432 Selvstændigt projekt 707586 Difficult-to-control and hidden severe asthma in the Danish general population 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
1433 Selvstændigt projekt 707715 Treatable Traits in Asthma. TRAIL Study 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
1434 Selvstændigt projekt 704156 Det Danske HIV Kohorte Studium 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1435 Selvstændigt projekt 706119 Langtidsprognose efter neuroinfektioner i Danmark 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1436 Selvstændigt projekt 707603 Long-term survival, health, social functioning, and education in persons, who tested negative for Lyme neuroborreliosis. 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1437 Selvstændigt projekt 708078 Short- and long-term risks of cardiac, joint, neurological and malignant diseases in patients diagnosed with Lyme borreliosis. A nationwide, population-based cohort study. 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1438 Selvstændigt projekt 708265 Short- and long-term risks of cardiac, joint, neurological and malignant diseases in patients diagnosed with Lyme borreliosis. A nationwide, population-based cohort study 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1439 Selvstændigt projekt 702987 Genindlæggelse af KOL-patienter 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1440 Selvstændigt projekt 704013 Syrerelaterede lidelser og faktorer af betydning for behandling 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1441 Selvstændigt projekt 704232 Antibiotikaordinationsmønstret i dansk almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1442 Selvstændigt projekt 704302 Symptomer og lægesøgning i befolkningen 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1443 Selvstændigt projekt 704683 Register- og survey-baseret beskrivelse og analyse af morbiditet, produktionsværdi og ressourceforbrug i det primære sundhedsvæsen/dansk almen praksi 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1444 Selvstændigt projekt 704808 Adgang til behandling af depression i Danmark - Del1 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1445 Selvstændigt projekt 704819 Adgang til behandling af depression i Danmark - Del 2 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1446 Selvstændigt projekt 704893 Economic Burden of COPD in Denmark 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1447 Selvstændigt projekt 707056 Cost-effectiveness of The Cancer Home Life Study – an economic evaluation alongside a RCT 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1448 Selvstændigt projekt 703006 Mapping the risk of cancer 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1449 Selvstændigt projekt 704064 Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1450 Projektdatabase 707072 OEBUSH projektdatabase (Herlev-Østerbroundersøgelsen) 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1451 Underprojekt til projektdatabase 707535 Acute coronary syndrome presentation 1995-2018: Cohort and nationwide studies to understand temporal changes and influence of medication and risk factors 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1452 Underprojekt til projektdatabase 707630 Diagnosis, treatment, and prognosis of patients with familial hypercholesterolemia in Denmark: A nationwide cohort study 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1453 Underprojekt til projektdatabase 707631 Sammenhængen mellem apolipoprotein B og tidlig død samt udvikling af iskæmisk kardiovaskulær sygdom: analyser i Herlev-Østerbroundersøgelsen 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1454 Underprojekt til projektdatabase 707976 Risikofaktorer for alvorlig COVID-19 infektion i den almindelige befolkning 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1455 Underprojekt til projektdatabase 708027 Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Asthma in Denmark, 1976-2019 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1456 Underprojekt til projektdatabase 708115 Cardiovascular outcomes based on Computed tomography-data 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1457 Underprojekt til projektdatabase 708406 Hjerte- karsygdomme i den danske befolkning: Kohorte og nationale studier til at forstå prævalens, incidens, risikofaktorer, ko-morbiditeter, behandling og prognose 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1458 Underprojekt til projektdatabase 708434 Kroppens jernniveau og risiko for infektion 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1459 Selvstændigt projekt 703223 Registerbaseret analyse af ingeniører 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
1460 Selvstændigt projekt 707467 Beskæftigelsesmønstre samt vej ind og ud arbejdsmarkedet for forskellige uddannelsesgrupper 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
1461 Selvstændigt projekt 705946 Sygdomsforløb og komplikationer ved inflammatorisk tarmsygdom i en populationsbaseret incidenskohorte med 10 års opfølgning 260. Forskningsenhed Gastroenheden, Hvidovre Hospital
1462 Selvstændigt projekt 706767 Familiær adenomatøs polypose (FAP) 260. Forskningsenhed Gastroenheden, Hvidovre Hospital
1463 Selvstændigt projekt 708024 Somatisk og psykiatrisk komorbiditet ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom- IBD 260. Forskningsenhed Gastroenheden, Hvidovre Hospital
1464 Selvstændigt projekt 708025 Somatisk og psykiatrisk komorbiditet ved de kronisk inflammatoriske sygdomme med debut i børnealderen 260. Forskningsenhed Gastroenheden, Hvidovre Hospital
1465 Selvstændigt projekt 704429 Causal Effects on Turnout turnout in the 2009 and 2013 Danish municipal elections 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1466 Selvstændigt projekt 706687 Registerbaseret analyse af vederlag, pensionsforhold, karriereforløb samt familiære omkostninger ved indvalg til politiske embeder 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1467 Selvstændigt projekt 704167 Kronisk inflammatorisk tarmsygdom; hyppighed og prognosestudier. 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1468 Selvstændigt projekt 707833 Social ulighed i vente tid til behandlingen af lungekræft 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1469 Selvstændigt projekt 705846 Mental health, entrepreneurship, creativity and career outcomes 264. Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet
1470 Selvstændigt projekt 703607 Udviklingen af forkammerflimren og pludselig hjertedød 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1471 Selvstændigt projekt 706639 24 måneders opfølgning efter afsluttet integreret rehabiliteringsprogram for atrieflimren 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1472 Selvstændigt projekt 707866 Heart and Mind - The psychological pathway in Takotsubo Syndrome (Broken heart syndrome) and how children cope with a parent suffering a cardiac disease 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1473 Selvstændigt projekt 707959 Impact of congenital heart disease on mortality, morbidity and socioeconomic circumstances 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1474 Selvstændigt projekt 704128 Overvågning af lægemiddelsikkerheden ved brug af psykofarmaka 267. Psykiatrisk Center Glostrup
1475 Selvstændigt projekt 707431 Forventet specialundervisningsbehov 270. Aarhus Kommune, Børn og Unge
1476 Selvstændigt projekt 707070 Registerbaseret analyse af socioøkonomiske forhold og fekunditet blandt migræne patienter og deres førstegradslægtninge. 273. Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital
1477 Selvstændigt projekt 701839 Dynamiske arbejdsmarkeder 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1478 Projektdatabase 704276 Projektdatabase for datakrævende økonomisk og sundhedsøkonomisk forskning 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1479 Selvstændigt projekt 704366 Employer-employee data beriget med survey information om virksomhedens R&D og innovationsaktiviteter 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1480 Underprojekt til projektdatabase 704624 Sick of Market Shocks 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1481 Underprojekt til projektdatabase 704663 Seasonality of birth and health and socioeconomic outcomes 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1482 Selvstændigt projekt 704707 Multisygdom og ressourceanvendelse 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1483 Underprojekt til projektdatabase 704881 Assortative Mating and Autism 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1484 Underprojekt til projektdatabase 704961 THE IMPACT OF ANTIDEPRESSANT USE ON TREATED INDIVIDUALS AND THEIR FAMILIES 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1485 Underprojekt til projektdatabase 705015 Breast cancer treatment and socioeconomic outcomes of treated women and their families 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1486 Underprojekt til projektdatabase 705075 Studier af omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1487 Underprojekt til projektdatabase 706025 Intergenerational Transmission of Capital: Evidence from Housing Wealth 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1488 Underprojekt til projektdatabase 706295 FIRM RISK EXPOSURE AND EMPLOYEE RISK PREFERENCE 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1489 Underprojekt til projektdatabase 706383 Modern Internationalization strategies of danish firms 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1490 Underprojekt til projektdatabase 706441 REGLINK-SHARE 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1491 Underprojekt til projektdatabase 707041 REGLINK-SHARE (706441) uden LMDB 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1492 Underprojekt til projektdatabase 707217 Datadreven identifikation af virksomheder med arbejdsmiljøproblemer 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1493 Underprojekt til projektdatabase 707282 BREAST CANCER TREATMENT AND SOCIOECONOMIC OUTCOMES OF TREATED WOMEN AND THEIR FAMILIES (kopi af 705015 uden lægemidler) 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1494 Underprojekt til projektdatabase 707304 Ulighed i sundhed – Analyse af ulighed i gigtpatienters behandling 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1495 Underprojekt til projektdatabase 707448 Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1496 Underprojekt til projektdatabase 707599 Forudsigelighed i straffeprocessen 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1497 Underprojekt til projektdatabase 707647 Kroniske lave rygsmerter og slidgigtssmerter i Danmark 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1498 Underprojekt til projektdatabase 707808 Inside the black box of welfare state expansion 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1499 Underprojekt til projektdatabase 707898 The epidemiology of transthyretin amyloid cardiomyopathy (ATTR-CM) in the Nordic countries – the Danish contribution 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1500 Underprojekt til projektdatabase 707917 Challenges to Implementation of Indexation of the Pension Age in Denmark 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1501 Underprojekt til projektdatabase 708007 REGLINK-SHARE VERSION 2 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1502 Underprojekt til projektdatabase 708152 Predicting stroke in low and high-risk individuals 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1503 Underprojekt til projektdatabase 708312 Industry and Employee level concordance in mental health 276. Økonomisk Institut, Syddansk Universitet
1504 Projektdatabase 704815 KL projektdatabase 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1505 Underprojekt til projektdatabase 704934 Urbanisering og dens afledte effekter 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1506 Underprojekt til projektdatabase 704935 Aktivitet på tværs af sundhedsvæsenet og samspillet mellem helbredsmæssige og sociale forhold i befolkningen 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1507 Underprojekt til projektdatabase 704936 Dokumentation i forhold til beskæftigelsesområdet 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1508 Underprojekt til projektdatabase 705048 Socialt udsatte borgeres psykiske og fysiske helbred, sociale situation og beskæftigelse 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1509 Underprojekt til projektdatabase 705836 Eftersyn af folkeskolen med særligt fokus på inklusion trivsel og effekterne af folkeskolereformen 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1510 Underprojekt til projektdatabase 706612 Kommunernes personalemæssige behov og udfordringer 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1511 Underprojekt til projektdatabase 706853 Aktuel udvikling i befolkning og beskæftigelse 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1512 Selvstændigt projekt 703203 Conflicts over reproductive investment 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
1513 Selvstændigt projekt 707320 Arbejdsmarkedsituation og vilkår på og uden for arbejdsmarkedet i et 3F- og lønmodtagerperspektiv. 281. 3F, Økonomisk Sekretariat
1514 Selvstændigt projekt 705091 Åben dialog i Region Syddanmark II 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark
1515 Selvstændigt projekt 706294 RESCueH - A research programme adressing challenges critical to the quality of care for patients with alcohol use disorder 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark
1516 Selvstændigt projekt 707111 Epidemiologi af ældre med problematisk alkohol forbrug 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark
1517 Selvstændigt projekt 707453 Dødelighed og risiko for at udvikle misbrugsdiagnoser blandt patienter med spiseforstyrrelser: Et register-baseret matched case-control studie 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark
1518 Selvstændigt projekt 707761 Hvilke virksomheder ansætter ledige? 285. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune
1519 Selvstændigt projekt 704769 Hvordan har du det (HHDD) 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1520 Selvstændigt projekt 706210 Organisational design of emergency medicine 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1521 Selvstændigt projekt 706271 Arbejdsmarkedstilknytning for kræftoverlevere i op til fem år efter diagnose 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1522 Selvstændigt projekt 707113 Unwarranted small-area variation in the use of healthcare: The case of psychiatry 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1523 Selvstændigt projekt 707195 Municipal return to work management in cancer survivors undergoing cancer treatment 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1524 Selvstændigt projekt 707386 Fysisk aktivitet og arbejdsmarkedsstatus under og efter kemobehandling 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1525 Selvstændigt projekt 707873 Kommunal hjerterehabilitering – En analyse af drop-out 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1526 Selvstændigt projekt 708089 Meromkostninger for patienter med skulderlidelser 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1527 Projektdatabase 708242 DEFACTUM sundheds- og arbejdsmarkedsdatabase 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1528 Underprojekt til projektdatabase 708299 Sundhedsøkonomisk analyse af rygmarvsstimulation for kroniske nervesmerter 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1529 Underprojekt til projektdatabase 708367 Hvordan har du det? 2021 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1530 Underprojekt til projektdatabase 708378 Hjerterehabilitering: Fra hospital til kommunalt regi 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1531 Selvstændigt projekt 706005 Nordic register study on morbidity and mortality in children born after assisted reproductive technology compared with children born after spontaneous conception 287. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
1532 Selvstændigt projekt 707378 Diabetes hos børn født efter assisteret reproduktion. 287. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
1533 Selvstændigt projekt 704777 Multisygdom - forekomst og karakteristika 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1534 Selvstændigt projekt 704157 Delivery by caesarean section possible implications for offspring future health and disease 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1535 Selvstændigt projekt 704210 Time-trends of cesarean delivery and neonatal outcome in the Nordic countries comparative studies 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1536 Selvstændigt projekt 704414 Aflastning i graviditet under hospitalsindlæggelse 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1537 Selvstændigt projekt 704461 Langtidskomplikationer efter hysterektomi ABC-Databasen 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1538 Selvstændigt projekt 707905 RIALTO 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1539 Selvstændigt projekt 702777 Psykisk afvigende kriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1540 Selvstændigt projekt 706088 Visitation og behandling af sexualkriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1541 Selvstændigt projekt 707368 Analyse af mentalundersøgte i 2012 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1542 Selvstændigt projekt 704106 Undersøgelse af mulige effekter af medicinforbrug under graviditeten på den psykiske udvikling: En flergenerations undersøgelse 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1543 Selvstændigt projekt 706364 Does cognitive ability in early adulthood influence the risk of developing mental disorders and Intelligence (IQ) and health - an analysis of factors contributing to the ”Flynn effect 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1544 Selvstændigt projekt 703334 Follow-up studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1545 Selvstændigt projekt 705807 Hvordan klarer personer med autismespektrumforstyrrelser sig senere i livet 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1546 Selvstændigt projekt 706256 Food Addiction Comorbid to Mental Disorders 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1547 Selvstændigt projekt 706313 Indlæggelse og medicinforbrug blandt danske børn 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1548 Selvstændigt projekt 706317 Risiko for infektioner, feberkramper og psykiatriske lidelser hos børn med multipel sclerose (MS) 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1549 Selvstændigt projekt 706799 Alvorlig infektion med respiratorisk syncytialvirus eller influenza blandt danske børn. 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1550 Selvstændigt projekt 707103 MRI prædiktorer for psykosociale og skolære outcomes ved erhvervede demyeliniserende sygdomme hos børn 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1551 Selvstændigt projekt 707362 Prognosis of childhood epilepsy and risk of general anesthesia in Denmark: A nationwide, population-based cohort study 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1552 Selvstændigt projekt 708020 A post-marketing registry-based prospective cohort study of long term safety of risankizumab in Denmark and Sweden 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1553 Selvstændigt projekt 708245 Undersøgelse af familieeffekter og afledte konsekvenser 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1554 Selvstændigt projekt 706631 The Impact of Systemic Eosinophilia on the Prognosis in Exacerbations in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Asthma 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
1555 Selvstændigt projekt 703648 Vaginal østrogen og risiko for tilbagefald af brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
1556 Selvstændigt projekt 708274 Langsigtede potentialer af den færdige Femern forbindelse 319. Erhvervshus Sjælland
1557 Selvstændigt projekt 707498 Kongenit katarakt - epidemiologi, livsvilkår og outcome efter operation 320. Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
1558 Selvstændigt projekt 703667 Performance blandt virksomheder med Vækstfondtilskud 322. Vækstfonden
1559 Selvstændigt projekt 708505 Registerbaseret analyse af iværksættervirksomheder i Danmark 322. Vækstfonden
1560 Selvstændigt projekt 707324 Kvalitet i dagtilbud 324. DEA
1561 Selvstændigt projekt 707514 Er der lige muligheder for alle – også på kanten af uddannelsessystemet? 324. DEA
1562 Selvstændigt projekt 707875 Hvilke virksomheder skal vi leve af i fremtiden? Vækstvirksomheder før og efter krisen 324. DEA
1563 Selvstændigt projekt 703702 Medicinforbrug hos patienter med demens 325. Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
1564 Selvstændigt projekt 703708 Danmarks økonomiske geografi: byerne og regionernes udvikling og potentiale 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1565 Selvstændigt projekt 705065 De bredere socioøkonomiske effekter af urbane transport investeringer 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1566 Selvstændigt projekt 707836 Center for Børn og Natur – statistisk grundlag for børns brug af naturen. 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1567 Selvstændigt projekt 704792 Forbrug af sundhedsydelser, kommunale ydelser og arbejdsmarkedsydelser (sygedagpenge) samt produktionstab for patienter med atrieflimren herunder patienter behandlet med blodfortyndende medicin 329. Incentive Partners Aps
1568 Selvstændigt projekt 706405 Forbrug af ydelser samt produktionstab for patienter med Crohns sygdom og ulcerøs colitis 329. Incentive Partners Aps
1569 Selvstændigt projekt 707095 Overlevelse og tilbagefald blandt kvinder med HER2-positiv brystkræft samt forbrug af sundhedsydelser, kommunale ydelser og produktionstab 329. Incentive Partners Aps
1570 Selvstændigt projekt 707481 Overlevelse og tilbagefald blandt kvinder med HER2-positiv brystkræft samt forbrug af sundhedsydelser, kommunale ydelser og produktionstab_LMDB 329. Incentive Partners Aps
1571 Selvstændigt projekt 707512 Sundhedsøkonomisk analyse af systematisk brug af hjemmemonitoreringskit for patienter med kronisk inflammatorisk tarmbetændelse. 329. Incentive Partners Aps
1572 Selvstændigt projekt 707573 Forekomst af celleforandringer og kræft i livmoderhals, efterfølgende keglesnit og HPV-vaccination 329. Incentive Partners Aps
1573 Selvstændigt projekt 707781 Udvikling i overlevelse og arbejdsmarkedsdeltagelse blandt lunge- og brystkræft patienter samt ”impact” på ægtefællerne. 329. Incentive Partners Aps
1574 Selvstændigt projekt 707805 Forekomst og omkostninger ved moderat til svær atopisk dermatitis. 329. Incentive Partners Aps
1575 Selvstændigt projekt 708034 Samfundsøkonomiske konsekvenser af overvægt 329. Incentive Partners Aps
1576 Selvstændigt projekt 708102 Forekomst og omkostninger ved moderat til svær atopisk dermatitis _LMDB 329. Incentive Partners Aps
1577 Selvstændigt projekt 708117 Blærecancer – incidens, behandling og behandlingspraksis 329. Incentive Partners Aps
1578 Selvstændigt projekt 703714 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund. 331. Fonden Kraka
1579 Projektdatabase 704797 Projektdatabase for Fonden KRAKA. 331. Fonden Kraka
1580 Underprojekt til projektdatabase 704798 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund – dagsaktuelle nyheder 331. Fonden Kraka
1581 Underprojekt til projektdatabase 705071 Integration af børn og unge med ikke-vestlig baggrund på bl.a. uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet 331. Fonden Kraka
1582 Underprojekt til projektdatabase 705072 Income, wealth, rates of return, saving, and consumption. 331. Fonden Kraka
1583 Underprojekt til projektdatabase 705831 Tilbagevenden til arbejde for personer indlagt/behandlet på sygehuse 331. Fonden Kraka
1584 Underprojekt til projektdatabase 706087 Udvikling, konsekvenser og potentiale i virksomheders sociale ansvar 331. Fonden Kraka
1585 Underprojekt til projektdatabase 706548 Uddannelsesvalg og konsekvenser heraf – den langsigtede udvikling 331. Fonden Kraka
1586 Underprojekt til projektdatabase 706562 Arbejdsmarkedet 331. Fonden Kraka
1587 Underprojekt til projektdatabase 706593 Demografi, pres på sundhedsvæsen og økonomiske konsekvenser af sygdomme 331. Fonden Kraka
1588 Underprojekt til projektdatabase 706594 Udgifter til medicintilskud 331. Fonden Kraka
1589 Underprojekt til projektdatabase 706736 Registerbaseret analyse af bygningsforhold og effekten heraf. 331. Fonden Kraka
1590 Underprojekt til projektdatabase 706945 Sammenhængskraftsanalyser 331. Fonden Kraka
1591 Underprojekt til projektdatabase 707518 Virksomhedsanalyser 331. Fonden Kraka
1592 Underprojekt til projektdatabase 707707 Arbejdslyst blandt danske beskæftigede 331. Fonden Kraka
1593 Underprojekt til projektdatabase 707806 Klima- og miljøanalyser 331. Fonden Kraka
1594 Underprojekt til projektdatabase 707857 Bolig til- og fraflytning 331. Fonden Kraka
1595 Underprojekt til projektdatabase 708042 Arbejdslyst blandt danske beskæftigede Del 2 331. Fonden Kraka
1596 Underprojekt til projektdatabase 708124 Analyser af frie købmænd 331. Fonden Kraka
1597 Underprojekt til projektdatabase 708236 Den finansielle sektor i Danmark 331. Fonden Kraka
1598 Underprojekt til projektdatabase 708361 Samfundsøkonomiske omkostninger ved gigtpatienter 331. Fonden Kraka
1599 Underprojekt til projektdatabase 708491 Langsigtet ejerskab af danske virksomheder 331. Fonden Kraka
1600 Underprojekt til projektdatabase 708526 Liberatio skattereform 331. Fonden Kraka
1601 Selvstændigt projekt 706083 Sociodemografisk baggrund hos småbørn med ADHD i Danmark 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
1602 Selvstændigt projekt 708415 Hair cortisol and self-perceived stress among adolescents with functional disorders – a comparison with general population data 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
1603 Selvstændigt projekt 704813 Kombination af bygnings-, energi- og husholdningsoplysninger 337. Energistyrelsen
1604 Selvstændigt projekt 706672 Adverse somaticevents and disorders following psychotrophic medication (ASEP) 342. Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden
1605 Selvstændigt projekt 707412 The Mind My Mind study 342. Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden
1606 Selvstændigt projekt 707674 Virkningen af stress på depression og angst 342. Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden
1607 Selvstændigt projekt 706143 El-forbrugsvaner og sociale faktorer 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1608 Selvstændigt projekt 706148 Labor Mobility Project 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1609 Selvstændigt projekt 706150 Inter-Enterprise Relations (702101) 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1610 Selvstændigt projekt 706152 Entrepreneurial Careers 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1611 Selvstændigt projekt 706289 Consumption Externalities of Antibiotics Use 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1612 Selvstændigt projekt 707135 Social norms, organizational characteristics, and the individuals’ careers and well-being 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1613 Selvstændigt projekt 707159 The Influence of Foreign Direct Investment, Offshoring and Divestiture on Developed Countries 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1614 Selvstændigt projekt 707319 Micro-foundations of the sharing economy: Entry, occupation and taxes 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1615 Selvstændigt projekt 708257 The Effects of Open Innovation on Employee Stress 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1616 Selvstændigt projekt 707000 Generelle registerbaserede analyser af akademikere og medlemmer af DMs arbejdsliv, herunder bl.a. efteruddannelse, lønforhold og uddannelser 349. DM - Dansk Magisterforening
1617 Selvstændigt projekt 704108 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen i den almene boligsektor set i forhold til landet som helhed. 351. Landsbyggefonden
1618 Selvstændigt projekt 704016 Psykiske efterreaktioner og sociale problemer hos danske soldater udsendt i international mission 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1619 Selvstændigt projekt 706665 Generelle registerbaserede analyser af udsendte med det danse forsvar 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1620 Selvstændigt projekt 706805 Intentional self-harm among Danish veterans 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1621 Selvstændigt projekt 707591 Opfølgning af danske veteraner efter hjemkomst fra international mission 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1622 Selvstændigt projekt 707615 Danske krigsveteraners anvendelse af psykiske sundhedsservices efter udsendelse i international mission. 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1623 Selvstændigt projekt 706883 Sammenhæng mellem effekten af det nationale screeningsprogram for tarmkræft og borgernes sociodemografiske position 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1624 Selvstændigt projekt 706932 Effekten af beslutningsstøtteværktøj i det danske nationale tarmkræftscreeningsprogram: Et randomiseret kontrolleret forsøg 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1625 Selvstændigt projekt 707878 TIMING: Rettidig opfølgning i tarmkræftscreening 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1626 Selvstændigt projekt 707942 Noget med maven? 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1627 Selvstændigt projekt 708059 Cancer epidemiology and screening participation among non-Western immigrant women in the Nordic countries 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1628 Selvstændigt projekt 708123 Forebyggelse af livmoderhalskræft hos ældre kvinder ved at udvide nuværende screeningsalder 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1629 Selvstændigt projekt 708362 How much does mammography screening reduce breast cancer mortality among breast cancer survivors? 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1630 Selvstændigt projekt 704175 Morbiditet og mortalitet ved polycystisk ovariesyndrom 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1631 Selvstændigt projekt 704670 Risikofaktorer for død og andre outcomes hos hoftefrakturpatienter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1632 Selvstændigt projekt 705079 Lægemiddelsikkerhed og -effekt ved behandling med bisfosfonater og andre lægemidler mod osteoporose i relation til forskelle i klinisk biokemiske variable, herunder nyrefunktion 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1633 Selvstændigt projekt 705801 BIO-CAC-studiet 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1634 Selvstændigt projekt 705828 Resource consumption and cost of gynecological cancer surgery in obese women 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1635 Selvstændigt projekt 706365 Patientrapporteret livskvalitet hos lungecancer patienter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1636 Selvstændigt projekt 706436 Validation of a comorbidity index for use in obstetric patient in a national cohort 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1637 Selvstændigt projekt 706570 Knoglemarkører som prædiktorer for behandlingseffekt 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1638 Selvstændigt projekt 706638 Imminent Osteoporotic Fracture risk - Epidemiologisk studium af hurtigt indsættende risiko for osteoporotiske knoglebrud. 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1639 Selvstændigt projekt 706873 Atypiske femurfrakturer: Et populationsbaseret studium af risikofaktorer og sammenhæng med anvendelse og ophør af bisfosfonatbehandling 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1640 Selvstændigt projekt 707065 Studying reorganisation of emergency departments 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1641 Selvstændigt projekt 707735 Morbidity in transgender persons in Denmark 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1642 Selvstændigt projekt 707907 REGISTERSTUDIUM AF TUMORINDUCERET OSTEOMALACI (TIO)I DANMARK 2007-2018 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1643 Projektdatabase 707932 PDB: OPEN Registerprojektdatabase 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1644 Selvstændigt projekt 707960 Langtidsopfølgning af behandlingseffekt efter antireflukskirurgi som værktøj til patientudvælgelse 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1645 Selvstændigt projekt 707995 Lymfødem og brystkræft 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1646 Underprojekt til projektdatabase 708128 Non-attendance at the national Danish screening program for Diabetic Retinopathy 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1647 Underprojekt til projektdatabase 708196 Oncological and surgical treatment modalities’ effect on survival in esophageal and gastric cancer in Denmark 2012-2018 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1648 Underprojekt til projektdatabase 708202 Measuring Experienced Burden of Disease (ExpBoD) 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1649 Underprojekt til projektdatabase 708231 Undersøgelse af sammenhængen mellem psykisk sygdom og diabetes mellitus 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1650 Underprojekt til projektdatabase 708256 Prosthetic joint infection after total hip arthroplasty; previous infections and seasonal variation, type of microorganisms and resistance patterns 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1651 Underprojekt til projektdatabase 708306 Har kvinder i Danmark ulige adgang til gynækolog? 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1652 Underprojekt til projektdatabase 708314 Management and care of MRSA carriers 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1653 Underprojekt til projektdatabase 708328 Syddansk Bakteriæmi Database. 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1654 Underprojekt til projektdatabase 708412 Livet efter Tabet- et forskningsprojekt om, hvordan forældre, der mister barn i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel, trives og oplever tiden efter tabet. 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1655 Underprojekt til projektdatabase 708489 Præhospitale blodprøver på akutte patienter hos lægebilen i Odense 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1656 Selvstændigt projekt 704308 Governance, Performance and Employee data, GPE 357. Center for Corporate Governance, CBS
1657 Selvstændigt projekt 704495 Arbejdsmiljø på bundlinien (702036) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1658 Selvstændigt projekt 702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. 360. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
1659 Selvstændigt projekt 708396 Myasthenia gravis: Epidemiology, treatment patterns and health care resource utilization 363. Institute of Applied Economics and Health Research Aps (ApEHR)
1660 Selvstændigt projekt 707931 Registerbaseret udvikling af forbrugersegmenter og prædiktion af forbrugeradfærd. 365. Ambition A/S
1661 Selvstændigt projekt 708401 Prædiktion af køb og leasing af grønne personbiler 365. Ambition A/S
1662 Selvstændigt projekt 703381 Risikofaktorer for knoglebrud samt de økonomiske omkostninger 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1663 Selvstændigt projekt 703382 Diabetes og cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1664 Selvstændigt projekt 704911 Thyroidea sygdom, graviditetsforløb og barnets udvikling 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1665 Selvstændigt projekt 706428 Pregnancy Outcomes and Health of Children born to Mothers with Thyroid Disease 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1666 Selvstændigt projekt 706667 Understanding Fracture Mortality Relationship: an International Collaborative Approach 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1667 Selvstændigt projekt 707409 Lægemiddelinterferens og reference intervaller 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1668 Selvstændigt projekt 707548 Incidens og sen-prognose af akromegali i Danmark 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1669 Projektdatabase 708347 Transportministeriet 367. Transportministeriet
1670 Selvstændigt projekt 705026 MIPAC - Medicalisation in Pregnancy and Childbirth 368. Københavns Professionshøjskole
1671 Selvstændigt projekt 706586 Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser – hvad virker for hvem og under hvilke omstændigheder? 368. Københavns Professionshøjskole
1672 Selvstændigt projekt 704048 Registerbaseret undersøgelse af individers betydning for finansiel performance 370. Institut for Regnskab, CBS
1673 Selvstændigt projekt 704844 Does Cost Stickiness arise as a consequence of forward looking managerial decision-making 370. Institut for Regnskab, CBS
1674 Selvstændigt projekt 706346 CEO renumeration and say-on-pay 370. Institut for Regnskab, CBS
1675 Selvstændigt projekt 707486 Survey- og registerbaseret undersøgelse af individers betydning for virksomheders risikotagning og performance i relation dertil. 370. Institut for Regnskab, CBS
1676 Selvstændigt projekt 708169 Niveau 3 aktiver: Tilstrækkelige og rettidige nedskrivninger i Covid-tider? 370. Institut for Regnskab, CBS
1677 Selvstændigt projekt 708218 Life History Strategies and Decision Making 370. Institut for Regnskab, CBS
1678 Selvstændigt projekt 704575 Genetiske risikofaktorer for psykiske lidelser 371. Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri, Region Hovedstaden
1679 Selvstændigt projekt 708389 Evaluering af GUDP 372. Landbrugsstyrelsen, Data & Analyse
1680 Selvstændigt projekt 704165 Registerbaseret analyse af socioøkonomiske og økonomiske forhold for kunder i Nykredit koncernen 374. Nykredit Realkredit, Regulering
1681 Selvstændigt projekt 703613 Effektmåling af boligsociale indsatser i udsatte områder 377. Center for Boligsocial Udvikling
1682 Selvstændigt projekt 708288 Registerbaseret analyse af borgeres forløb og behov i det sammenhængende sundhedsvæsen 381. Danske Regioner, Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler
1683 Selvstændigt projekt 707083 Generel registerbaseret analyse af behandling og beskæftigelse af flygtninge 382. Rigsrevisionen
1684 Selvstændigt projekt 707815 Beskæftigelse 382. Rigsrevisionen
1685 Selvstændigt projekt 707816 Uddannelse og sundhed 382. Rigsrevisionen
1686 Selvstændigt projekt 707817 Kriminalitet 382. Rigsrevisionen
1687 Selvstændigt projekt 708495 Sygefravær i statslige virksomheder 382. Rigsrevisionen
1688 Selvstændigt projekt 706381 Udenlandske virksomheder i Danmark 383. Copenhagen Capacity
1689 Selvstændigt projekt 704220 Registerbaseret beskæftigelsesanalyse af IT-Universitetets dimitterende kandidater 2006-2012 384. IT-Universitetet i København
1690 Selvstændigt projekt 707909 Anvendelse af specialundervisningstilbud i Danmark 386. Implement Consulting Group
1691 Selvstændigt projekt 708232 Husstandsindkomst blandt gaskunder 386. Implement Consulting Group
1692 Selvstændigt projekt 706410 Analyse for Efterskoleforeningen 387. Moos-Bjerre A/S
1693 Selvstændigt projekt 708373 Arbejdsmiljø 387. Moos-Bjerre A/S
1694 Selvstændigt projekt 708395 Arbejdsudbud, indkomster, formuer og sammensatte marginalskatter 387. Moos-Bjerre A/S
1695 Selvstændigt projekt 706571 Prospective study of consecutive lumbar discherniation operated patients; outcome and prognostic factors 389. Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus
1696 Selvstændigt projekt 704319 Demografiske og socioøkonomiske forhold samt risikofaktorer for udvikling af primær og recidiverende colon divertikulitis 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1697 Selvstændigt projekt 705961 The Danish Hernia Project 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1698 Selvstændigt projekt 707561 Hjertestop på hospital i Danmark 400. Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
1699 Selvstændigt projekt 708132 Socioøkonomisk status og hjertestop på hospital i Danmark 400. Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
1700 Selvstændigt projekt 708335 Præhospital transport af hjertestop uden for hospital i Danmark 400. Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
1701 Selvstændigt projekt 706471 Pivmecillinam compared to other antibiotics on community 401. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital
1702 Selvstændigt projekt 707312 Antibiotikaforbrug i Danmark – udvikling og sammenhænge og risikofaktorer for højt forbrug med særligt fokus på børn og ældre. 401. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital
1703 Selvstændigt projekt 708204 Analyse og udvikling af ungeindsatsen 411. BDO Consulting
1704 Selvstændigt projekt 708205 Analyse af puljen til uddannelsesløft samt to nye rettigheder til opkvalificering af ledige 411. BDO Consulting
1705 Selvstændigt projekt 708370 Evaluering af projekt ”Sønderborg i arbejde” 411. BDO Consulting
1706 Selvstændigt projekt 704539 Langtidseffekt af populations-screening og behandling af Helicobacter Pylori 413. Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital
1707 Selvstændigt projekt 706397 Analyse af politiske fokusområder i Odense Kommune 415. Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
1708 Selvstændigt projekt 705111 Løbende monitorering af universitetets studerendes beskæftigelsessituation 416. Fællesadministrationen, Roskilde Universitet
1709 Selvstændigt projekt 707616 P-pillebrug og forreste korsbåndssruptur 418. Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
1710 Selvstændigt projekt 707296 Life:teach – Exploring the potential of the teachable moment for healthy lifestyle changes in patients diagnosed with cancer 422. Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet
1711 Selvstændigt projekt 706311 Identifikation af prognostiske faktorer for sundhedsydelsesforbrug blandt patienter med kompliceret multisygdom 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1712 Selvstændigt projekt 707346 Behandling med antidepressive lægemidler hos patienter med nyopdaget leddegigt og matchede kontroller 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1713 Selvstændigt projekt 707605 Is there an association between receiving homecare and readmission rates and mortality among elderly persons who are acutely admitted? 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1714 Selvstændigt projekt 707671 Behandlingskrævende knæ- og hofteartrose og risikoen for Type 2 diabetes. 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1715 Selvstændigt projekt 706786 Prognostic and predictive factors associated with recurrence after surgery for colorectal cancer 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1716 Selvstændigt projekt 706852 Kroniske smerter og livskvalitet hos bariatrisk opererede patienter 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1717 Selvstændigt projekt 707998 Influenza vaccines betydning for det onkologiske forløb hos patienter med tyk- og endetarmskræft 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1718 Selvstændigt projekt 708374 Eksplorativ analyse med udarbejdelse af population til registerbaseret kohortestudie vedrørende langtidskomplikationer og sundhedsrelaterede omkostninger efter fedmekirurgi 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1719 Selvstændigt projekt 706010 Akademikerne på det danske arbejdsmarked 426. Akademikerne
1720 Selvstændigt projekt 704788 Innovationsbarometeret – undersøgelse af innovation i den offentlige sektor 428. Center for Offentlig Innovation
1721 Selvstændigt projekt 703811 Private and social costs of ADHD in adults 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1722 Selvstændigt projekt 705054 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1723 Selvstændigt projekt 706003 Beskæftigelseseffekter af iværksætteri_703854 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1724 Underprojekt til projektdatabase 706801 Demands and Payoffs for Competencies across University Degrees_706663 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1725 Underprojekt til projektdatabase 706803 Optimal design of funding for university education_706279 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1726 Underprojekt til projektdatabase 706933 Research-based education, innovation and firm performance 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1727 Underprojekt til projektdatabase 708109 UNDERSTANDING ENTREPRENEURSHIP DYNAMICS 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1728 Selvstændigt projekt 706036 Sundheds- og omsorgsydelser for de mest ressourcetunge borgere 430. Enhed for tværsektoriel udvikling, Center for Sundhed, Region Hovedstaden
1729 Selvstændigt projekt 706162 En ny uheldsdatabase baseret på Landspatientregistrets registrering af trafikuheld 433. Institut for Byggeri, By og Miljø
1730 Projektdatabase 700201 Ministerieordningen STAR - Windows 437. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
1731 Underprojekt til projektdatabase 706690 Analyse af kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 437. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
1732 Underprojekt til projektdatabase 708234 Evaluering af ”Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser 437. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
1733 Selvstændigt projekt 706137 SURVIVE – lad de døde gavne de levende 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1734 Selvstændigt projekt 706862 Mechanisms of premature death in people with schizophrenia and severe depression 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1735 Selvstændigt projekt 707494 Identifying deceased non-treatment seeking drug users 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1736 Selvstændigt projekt 703380 Atrium Septuim defect hos voksne 440. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1737 Selvstændigt projekt 707314 Fostermiljø og medfødt hjertefejl 440. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1738 Selvstændigt projekt 707550 Medfødt hjertesygdom og selvmord 440. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1739 Selvstændigt projekt 704002 D-tecting disease - from exposure to vitamin D during critical periods of life 442. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
1740 Selvstændigt projekt 708097 Skovbørnhave - et sundere valg? 442. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
1741 Selvstændigt projekt 704960 Generel registerbaseret analyse af udviklinger på arbejdsmarkedet 443. DJØF
1742 Selvstændigt projekt 706521 Effekten af en professionel ledelse i små og mellemstore virksomheder i Danmark 443. DJØF
1743 Projektdatabase 704350 Projektdatabase for Damvad Analytics 445. DAMVAD Analytics
1744 Underprojekt til projektdatabase 706134 Effektmåling af Hurtig Diagnose 445. DAMVAD Analytics
1745 Underprojekt til projektdatabase 706211 Vandsektorens samfundsbidrag 445. DAMVAD Analytics
1746 Underprojekt til projektdatabase 706778 Samfundsøkonomisk regnskab for internationale studerende på DTU 445. DAMVAD Analytics
1747 Underprojekt til projektdatabase 706808 Kvantitativ analyse til ATVs Science og Engineering projekt 445. DAMVAD Analytics
1748 Underprojekt til projektdatabase 706972 Lokal fastholdelse af dimittender 445. DAMVAD Analytics
1749 Underprojekt til projektdatabase 707064 Analyse af sygdomsrisiko og jobfravær 445. DAMVAD Analytics
1750 Underprojekt til projektdatabase 707094 Dimittendundersøgelse for Arkitektskolen 445. DAMVAD Analytics
1751 Underprojekt til projektdatabase 707709 Værdien af voksen- og efteruddannelser 445. DAMVAD Analytics
1752 Underprojekt til projektdatabase 707730 Forudsigelse af langtidssygdom 445. DAMVAD Analytics
1753 Underprojekt til projektdatabase 708029 Sygdomsfrekvenser og effektmåling 445. DAMVAD Analytics
1754 Underprojekt til projektdatabase 708154 Dimittendundersøgelse for RUC 445. DAMVAD Analytics
1755 Underprojekt til projektdatabase 708304 Uddannelsesniveau for pendlere 445. DAMVAD Analytics
1756 Underprojekt til projektdatabase 708317 Fremtidens arbejdsmarked for akademikere 445. DAMVAD Analytics
1757 Underprojekt til projektdatabase 708318 Kvinder i danske rederier 445. DAMVAD Analytics
1758 Underprojekt til projektdatabase 708319 Trafikkorridorer i Nordjylland 445. DAMVAD Analytics
1759 Underprojekt til projektdatabase 708355 Befolkningens formue- og boligforhold 445. DAMVAD Analytics
1760 Underprojekt til projektdatabase 708413 Analyse af rekruttering og optag 445. DAMVAD Analytics
1761 Underprojekt til projektdatabase 708451 Befolkningens boligforhold og flyttemønstre 445. DAMVAD Analytics
1762 Underprojekt til projektdatabase 708470 Købmændenes bidrag til lokalsamfundet 445. DAMVAD Analytics
1763 Underprojekt til projektdatabase 708484 Betydningen af forsøg med A-kasser 445. DAMVAD Analytics
1764 Underprojekt til projektdatabase 708515 Pneumokoksygdom i Danmark 445. DAMVAD Analytics
1765 Selvstændigt projekt 705991 Inflammatorisk tarmsygdom og Parkinssons sygdom 446. Danish Center for eHealth & Epidemiology, Nordsjællands Hospital
1766 Selvstændigt projekt 706019 50-års opfølgning af en populationsbaseret incidenskohorte af patienter med inflammatorisk tarmsygdom 446. Danish Center for eHealth & Epidemiology, Nordsjællands Hospital
1767 Selvstændigt projekt 706961 Behandlings strategier for Mikroskopisk kolit 446. Danish Center for eHealth & Epidemiology, Nordsjællands Hospital
1768 Projektdatabase 700207 Ministerieordningen - Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 448. Udlændinge- og Integrationsministeriet - ministerieordningen
1769 Selvstændigt projekt 702869 Sundhedsdatastyrelsens beredskab fra FBR 449. Sundhedsdatastyrelsen
1770 Selvstændigt projekt 703490 Bevægelsesregisteret 449. Sundhedsdatastyrelsen
1771 Projektdatabase 700203 Ministerieordningen Ankestyrelsen 450. Social- og Ældreministeriet (M)
1772 Selvstændigt projekt 705860 Prognose hos patienter med systematisk vaskulitis eller autoimmune granulomatøse tilstande 452. Klinik for Lupus og Vaskulitis, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet
1773 Selvstændigt projekt 707044 Prognose og sygdomsmønstre hos patienter med inflammatoriske autoimmune bindevævssygdomme i Danmark 452. Klinik for Lupus og Vaskulitis, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet
1774 Selvstændigt projekt 707656 Risiko for extra-pulmonal sygdom hos personer med svær alfa-1-antitrypsin mangel 453. Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus
1775 Selvstændigt projekt 707468 Registerbaseret analyse af visse generelle sygdommes sammenhæng med forekomst og incidens af paradentose samt analyse af niveau og variation i tandlægers diagnostik og behandling 454. Institut for Odontologi, Aarhus Universitet (nuværende Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet)
1776 Selvstændigt projekt 706657 Potentielle risikofaktorer for thromboemboli hos diabetes patienter med atrieflimren (705832) 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1777 Selvstændigt projekt 706683 Klinisk risiko stratifikation hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (tidl. 703794) 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1778 Selvstændigt projekt 706973 Effekt og risiko ved anti-trombotisk behandling af karkirurgiske patienter 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1779 Selvstændigt projekt 706738 Hvordan har du det 2017 459. Data og Udviklingsstøtte
1780 Selvstændigt projekt 707085 Socio-economic patterns of participation and validation of questionnaire data in Lolland-Falster Health Study (LOFUS) 459. Data og Udviklingsstøtte
1781 Selvstændigt projekt 707272 Lolland does not make people sick – but sick people move to Lolland 459. Data og Udviklingsstøtte
1782 Selvstændigt projekt 707484 Tid samme dag - en kvantitativ undersøgelse 459. Data og Udviklingsstøtte
1783 Selvstændigt projekt 708380 Overvågningsmodellen, Region Sjælland 459. Data og Udviklingsstøtte
1784 Selvstændigt projekt 706585 Billedkunstens økonomiske rum 460. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
1785 Selvstændigt projekt 707984 Kunstens og kulturens værdi for samfundet 460. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
1786 Projektdatabase 706114 Ministerieordningen EVM 464. Erhvervsministeriet (M)
1787 Selvstændigt projekt 706318 Undersøgelse af specialtilbud i den nye folkeskole 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1788 Selvstændigt projekt 706737 Følgeforskning af gymnasiereformen 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1789 Selvstændigt projekt 707593 Evaluering og følgeforskning i forbindelse med indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1790 Selvstændigt projekt 707751 Evaluering af rammeforsøg med mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1791 Selvstændigt projekt 707422 Evaluering af EUs fælles landbrugspolitik CAP 468. Analyse og Digitalisering, Miljø- og Fødevareministeriet
1792 Selvstændigt projekt 708417 Evaluering af erhvervsøkonomiske konsekvenser ved udformning af grøn skattereform 468. Analyse og Digitalisering, Miljø- og Fødevareministeriet
1793 Selvstændigt projekt 700205 Formueprojektets produktionssystem_SAMARBEJDSPROJEKT 470. Danmarks Nationalbank (M)
1794 Projektdatabase 706172 Ministerieordningen NATBNK 470. Danmarks Nationalbank (M)
1795 Underprojekt til projektdatabase 706636 Udviklingen i danske import- og producentpriser 470. Danmarks Nationalbank (M)
1796 Underprojekt til projektdatabase 707904 Firm-level responses to macroeconomic shocks and aggregate implications 470. Danmarks Nationalbank (M)
1797 Underprojekt til projektdatabase 708425 Firm Dynamics and Earnings Risk 470. Danmarks Nationalbank (M)
1798 Underprojekt til projektdatabase 708426 Analyse af danskernes pensionsopsparing og opsparingsmønstre 470. Danmarks Nationalbank (M)
1799 Selvstændigt projekt 706229 Brug af sundhedsvæsnet, socio-økonomiske konsekvenser mm 471. Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1800 Selvstændigt projekt 707429 Evaluering af Innovationsfondens programmer 472. Innovationsfonden
1801 Selvstændigt projekt 708188 Predicting Arrest Recidivism after Convictions for Financial Crime 473. Nationalt Efterforskningscenter, NEC
1802 Selvstændigt projekt 706207 Kunsten at blive 60 år gammel 474. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Psykiatrisk Center Sankt Hans
1803 Selvstændigt projekt 706891 REsearching Dual Diagnosis – Prognosis And Characteristics (REDD-PAC) 474. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Psykiatrisk Center Sankt Hans
1804 Selvstændigt projekt 707843 PASS387 475. IQVIA
1805 Selvstændigt projekt 708336 Tidlig opsporing af begyndende sygdom med data fra eksisterende systemer 475. IQVIA
1806 Selvstændigt projekt 707425 Analyser af ulighed i sundhed for borgere i Aarhus Kommune. 476. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
1807 Selvstændigt projekt 707563 Analyser af faktorers betydning for om en borger får hjemmepleje eller sygepleje. 476. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
1808 Projektdatabase 707411 Registerbaserede analyser af det danske velfærdssamfund 480. Højbjerre Brauer Schultz
1809 Underprojekt til projektdatabase 707651 Registerbaserede beregninger af det økonomiske potentiale ved at få mennesker med handicap i beskæftigelse. 480. Højbjerre Brauer Schultz
1810 Underprojekt til projektdatabase 707802 Arbejdsmarkedsmobilitet i Danmark 480. Højbjerre Brauer Schultz
1811 Underprojekt til projektdatabase 707803 Økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af det regionale uddannelsesniveau 480. Højbjerre Brauer Schultz
1812 Underprojekt til projektdatabase 707854 Analyse af personer uden for arbejdsmarkedet 480. Højbjerre Brauer Schultz
1813 Underprojekt til projektdatabase 707867 Registerbaseret lønstatistik for Ledernes medlemmer 480. Højbjerre Brauer Schultz
1814 Underprojekt til projektdatabase 708226 Analyse af Finansforbundets medlemsdatabase 480. Højbjerre Brauer Schultz
1815 Selvstændigt projekt 707595 Evaluering af DFF-Forskningsprojekter 481. IRIS Group
1816 Selvstændigt projekt 704847 Sammenhængen mellem reumatiodartrit, livsstil og kardiovaskulærsygdom i Danmark 485. Reumatologisk Forskningsenhed, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital
1817 Selvstændigt projekt 708433 Determinants of referral to remote control in rheumatoid arthritis 485. Reumatologisk Forskningsenhed, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital
1818 Selvstændigt projekt 706653 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet opdelt på uddannelsesgrupper 488. Analyse & Tal
1819 Selvstændigt projekt 706994 Beboere på forsorgshjem 488. Analyse & Tal
1820 Selvstændigt projekt 707773 Late-term shoulder pain and shoulder function after breast cancer surgery 490. Syddansk Colorectal Cancer Center, Vejle Sygehus
1821 Selvstændigt projekt 708250 POPULO: Colorectal cancer in Denmark - Variations in case mix, treatment and outcomes in a national perspective 490. Syddansk Colorectal Cancer Center, Vejle Sygehus
1822 Selvstændigt projekt 706578 Epidemiologisk undersøgelse af kronisk hæmolyse 492. Hæmatologisk forskningsenhed, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
1823 Selvstændigt projekt 707351 A population-based analysis of treatment related late morbidity and causes of non-lymphoma death in elderly DLBCL-patients 492. Hæmatologisk forskningsenhed, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
1824 Selvstændigt projekt 706775 Sundhedsøkononomisk analyse af hjernesygdomme 493. Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk neurofysiologisk afdeling, Rigshospitalet
1825 Selvstændigt projekt 707134 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark – Kortlægning af sammensætningen af udenlandsk arbejdskraft og virksomhedernes anvendelse. 494. Axcelfuture
1826 Selvstændigt projekt 707821 Danske virksomheders globale grønne fodspor 494. Axcelfuture
1827 Selvstændigt projekt 708405 Industrivirksomheders udledninger af drivhusgas fra energiforbrug 494. Axcelfuture
1828 Selvstændigt projekt 703855 Analyse af beboersammensætningen i de almene boligafdelinger 495. Bolig- og Planstyrelsen
1829 Projektdatabase 706710 Ministerieordningen TBB 495. Bolig- og Planstyrelsen
1830 Selvstændigt projekt 706870 Segregering i Danmark. Boligmarkedets rolle for forskellige socialklassers bosætningsmønstre. 499. BL- Danmarks Almene Boliger
1831 Selvstændigt projekt 707459 Den almene sektor – nuværende situation og renoveringsbehov 499. BL- Danmarks Almene Boliger
1832 Selvstændigt projekt 706829 Hjertekarscreening og social ulighed 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1833 Selvstændigt projekt 707122 NINAD - Novel Insights of Aortic Disease 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1834 Selvstændigt projekt 708031 Screening for hjertekarsygdom 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1835 Selvstændigt projekt 708476 Lymfomer i spytkirtler 502. Øre-, Næse-, Hals og Kæbekirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge
1836 Selvstændigt projekt 707248 Surveillance of antidepressant safety - development of a system based on healthcare register data 504. Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
1837 Selvstændigt projekt 707278 Potentially inappropriate prescriptions to elderly patients: Identification and risk minimization 504. Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
1838 Projektdatabase 707012 Ministerieordning Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed 510. Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed
1839 Selvstændigt projekt 706811 Obstetric and neonatal outcomes in rheumatic diseases 513. Reumatologisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1840 Selvstændigt projekt 707106 Det nationale tarmkræftscreenings projekt - en detaljeret analyse af patient-, behandlings- og økonomirelaterede konsekvenser 514. Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital
1841 Selvstændigt projekt 707975 Overlevelses- og sundhedsøkonomisk analyse ved behandling af patienter med metastatisk melanom, metastatisk nyrekræft, kastrationsresistent prostatakræft, lungekræft, brystkræft eller tyktarmskræft 516. Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital
1842 Selvstændigt projekt 706980 Matchning på arbejdsmarkedet. -Karriere sundhed og pensionering i Skandinavien 517. Institut for Menneskerettigheder
1843 Selvstændigt projekt 707232 Tvang i psykiatrien. Etniske minoriteter 517. Institut for Menneskerettigheder
1844 Selvstændigt projekt 707341 Ligestilling for personer med handicap 517. Institut for Menneskerettigheder
1845 Selvstændigt projekt 707547 Ofre med psykiske og kognitive lidelser 517. Institut for Menneskerettigheder
1846 Selvstændigt projekt 707679 Socioøkonomisk- og etnisk opdelte skoler i Danmark 517. Institut for Menneskerettigheder
1847 Selvstændigt projekt 708295 Diskrimination i retsvæsenet? En registerbaseret undersøgelse af forskelle i straffeforløbet fra anholdelse til dom 517. Institut for Menneskerettigheder
1848 Selvstændigt projekt 708462 Karakteristik af forældre til børn der er tvangsbortadopteret og tvangsanbragt 517. Institut for Menneskerettigheder
1849 Selvstændigt projekt 704047 Mortalitet og helbredsforhold ved dysfunktion af hypofyse-thyroidea aksen 519. Endokrinologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital
1850 Selvstændigt projekt 704542 Osteogenesis Imperfecta (OI) 519. Endokrinologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital
1851 Selvstændigt projekt 707678 Evaluation of musculoskeletal complaints and consequences of pain in Danish diabetic patients 519. Endokrinologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital
1852 Selvstændigt projekt 707791 Fracture risk after cholecystectomy 519. Endokrinologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital
1853 Selvstændigt projekt 707245 Risikoen for kræft blandt kvinder med tidligere livmoderhalskræft – et registerbaseret studie. 520. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
1854 Selvstændigt projekt 707713 Forebyggelse og behandling af psykiske lidelser 520. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
1855 Selvstændigt projekt 707241 Pregnancy outcomes in patients with inflammatory arthritis 524. COPECARE, Videncenter for reumatologi og rygsygdomme, Rigshospitalet
1856 Selvstændigt projekt 707421 Risiko for komplikationer sekundært til sygdom og til behandling blandt patienter med inflammatoriske gigtsygdomme sammenlignet med baggrundsbefolkningen. 524. COPECARE, Videncenter for reumatologi og rygsygdomme, Rigshospitalet
1857 Selvstændigt projekt 707251 Epidemiologisk undersøgelse af betydningen af hæmolyse i blodprøver 525. Forskningsenheden for Klinisk Biokemi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1858 Selvstændigt projekt 707441 Arterievæggen hos patienter med diabetes: Spiller basalmembransproteiner en rolle? Sker der ændret remodellering? 525. Forskningsenheden for Klinisk Biokemi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1859 Selvstændigt projekt 707768 Analyse for Gentofte Kommune af det specialiserede børne- og ungeområde. 526. PwC Consulting
1860 Selvstændigt projekt 708081 Analyse af det specialiserede børne- og ungeområde for Viborg Kommune 526. PwC Consulting
1861 Selvstændigt projekt 704702 KOL, allergi og depression 533. Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
1862 Selvstændigt projekt 707520 Progressiv fibroserende interstitiel lungesygdom: PF-ILD 533. Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
1863 Selvstændigt projekt 707559 : En undersøgelse af de sundheds-og socioøkono-miske konsekvenser af KOL og en række andre livsstilrelaterede sygdomme - herunder deres ind-byrdes korrelation 533. Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
1864 Selvstændigt projekt 703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1865 Selvstændigt projekt 704076 Relative Age in Class and Stimulant Drug Utilization for ADHD 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1866 Selvstændigt projekt 706193 Brug af antipsykotika, antidepressiva og stemningsstabiliserende antiepileptiske lægemidler under graviditet i Danmark 2000-2015: Et registerbaseret populationsstudie. 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1867 Selvstændigt projekt 706270 Lægemiddelinduceret nyresvigt 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1868 Selvstændigt projekt 706979 Statin use in the oldest old 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1869 Selvstændigt projekt 707125 Protopic JOint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation – Extension (JOELLE-E) Study 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1870 Selvstændigt projekt 707136 The Use of Vitamin A-analogues and risk of Multiple Sclerosis 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1871 Selvstændigt projekt 707224 A cohort assessment of gestational antidepressant exposure on long-term psychiatric outcomes 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1872 Selvstændigt projekt 707242 Association between use of alpha-adrenergic blocking agents and risk of Parkinsons disease 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1873 Selvstændigt projekt 707885 Preventive medication use at end-of-life among older Danes with cancer 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1874 Selvstændigt projekt 707982 Brug og bivirkninger ved brug af antidiabetika i Danmark 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1875 Selvstændigt projekt 708028 Impact of statins and metformin on breast cancer risk: methods to account for differential use of screening mammograms 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1876 Selvstændigt projekt 708271 Validation of prescribed daily dose (DOSO) and indication for use (INDO) in the Danish National Pre-scription Registry 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1877 Selvstændigt projekt 707308 Benchmark III - Regional kræftoverlevelse i Danmark efter modermærke-, pancreas-, og hjernekræft, samt kræft i spiserør og mavesæk. 541. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Frederiksberg Hospital
1878 Selvstændigt projekt 708159 Afledte konsekvenser af COVID-19 epidemien på sundhedsområdet: National kortlægning og analyse 541. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Frederiksberg Hospital
1879 Selvstændigt projekt 708371 Udvikling af resultatindikator i ADHD-databasen vha. data om folkeskolens afgangseksamen 541. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Frederiksberg Hospital
1880 Selvstændigt projekt 703588 DanCHASE 543. Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1881 Selvstændigt projekt 707912 Forstyrret spisning og spiseforstyrrelse i løbet af ungdommen: Forståelse af kontinuum af sygdom, forløb og etiologi. 543. Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1882 Selvstændigt projekt 707568 Youth Gaming Project 548. Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
1883 Selvstændigt projekt 707450 Analyse af Dialog imod Volds behandlingstilbud 549. Dialog mod Vold, Askovfonden
1884 Selvstændigt projekt 707834 Brain abscess: Studies of incidence, risk factors and outcome. 550. Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital
1885 Selvstændigt projekt 707895 Følger af hospitalserhvervet blodforgiftning i Region Nordjylland 550. Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital
1886 Selvstændigt projekt 707480 Health consequences of vertebral fractures detected by blinded screening of CT images. 552. Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
1887 Selvstændigt projekt 707435 SCAN-AED m. LMDB (Kopi af nordisk projekt 707018) 553. Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1888 Selvstændigt projekt 707537 Predicting the natural course of asthma 555. H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital
1889 Selvstændigt projekt 707804 Rehabilitation and palliative care to socially vulnerable patients with advanced cancer in Denmark 557. REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Region Syddanmark, OUH
1890 Selvstændigt projekt 707466 Well-being and Health Virtual Coach for Behavior Change 558. Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU)
1891 Selvstændigt projekt 707471 Udgiftsbehovet på ældreområdet 559. Index100
1892 Selvstændigt projekt 707506 Socioøkonomi og budgetfordeling på børneområdet 559. Index100
1893 Selvstændigt projekt 708210 Socioøkonomi og flyttemønstre 559. Index100
1894 Selvstændigt projekt 708482 Erhvervslivet og dets rammevilkår i Business Region Aarhus 559. Index100
1895 Selvstændigt projekt 707738 Multimorbidity and Psychosocial Vulnerability in Patients with Advanced Heart Failure 560. Aarhus Universitetshospital, Afdelingen for Hjertesygdomme
1896 Selvstændigt projekt 707859 Cross-Sectoral Cardiac Rehabilitation and Patient-Reported Outcome Measures as Visitation Support 560. Aarhus Universitetshospital, Afdelingen for Hjertesygdomme
1897 Selvstændigt projekt 708014 24-timers døgnblodtryk og kardiovaskulær sygdom 560. Aarhus Universitetshospital, Afdelingen for Hjertesygdomme
1898 Selvstændigt projekt 708197 Causes and long-term outcome in patients with aborted sudden cardiac death 560. Aarhus Universitetshospital, Afdelingen for Hjertesygdomme
1899 Selvstændigt projekt 707413 Senfølger efter blodprop i hjernen hos danske børn og unge 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1900 Selvstændigt projekt 707556 Måling af navlesnors pH i Danmark: Klinisk anvendelighed og implementering af nationale standarder 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1901 Selvstændigt projekt 707577 Variation i diagnostik, behandling, sundhedsfaglige ydelser og klinisk outcome hos psykiatriske patienter i Danmark 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1902 Selvstændigt projekt 707578 Kvaliteten af sundhedsvæsnets ydelser til patienter med akut fysisk sygdom og samtidig psykiatrisk co-morbiditet. 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1903 Selvstændigt projekt 707637 Kateterbaseret aurikellukning versus medicinsk behandling af atrieflimren. 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1904 Selvstændigt projekt 707689 Akut stroke i Danmark – Behandling og prognose 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1905 Selvstændigt projekt 707789 Forekomst, behandling og prognose ved atrieflimren i Danmark 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1906 Selvstændigt projekt 707958 Behandling og prognose for patienter med hjertesvigt i Danmark. 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1907 Selvstændigt projekt 707962 Sociale barrierer i behandling, rehabilitering og prognose hos patienter med akut koronart syndrom i Danmark 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1908 Selvstændigt projekt 708005 Forekomst af kardiovaskulær sygdom hos patienter med kræft i esophagus og gastroesophageal overgang samt vurdering af prognostisk betydning 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1909 Selvstændigt projekt 704152 Intrauterin eksposition for HIV og antiretroviral behandling 562. Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
1910 Selvstændigt projekt 707460 Kronisk Hepatitis B i Danmark 562. Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
1911 Selvstændigt projekt 707682 Reduktion af antibiotikaforbruget hos patienter indlagt med pneumoni 562. Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
1912 Selvstændigt projekt 707705 Risikofaktorer for og forekomst af invasiv meningokoksygdom i Danmark 562. Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
1913 Selvstændigt projekt 704664 Resilience for young people with ADHD 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1914 Projektdatabase 704965 IFS-projektdatabase 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1915 Underprojekt til projektdatabase 706511 Stress, helbred, og medicinforbrug hos gravide og barnets helbred 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1916 Underprojekt til projektdatabase 706861 Danske skolebørns mentale sundhed og trivsel – familie- og skolefaktorers betydning - (706278) 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1917 Underprojekt til projektdatabase 706927 Overgreb mod børn i Region Nord & Midt 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1918 Underprojekt til projektdatabase 706928 Virker PALS – og hvem virker det for? 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1919 Underprojekt til projektdatabase 707062 Socioøkonomiske aspekter af ADHD 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1920 Underprojekt til projektdatabase 707432 Børn og unges mentale helbred 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1921 Underprojekt til projektdatabase 707544 Hvad fører til vold og seksuelt misbrug af børn? 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1922 Selvstændigt projekt 707670 Analyse af sammenhængende faktorer for borgere med sår der ikke vil hele ved samkøring af register- og kommunale data 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1923 Underprojekt til projektdatabase 707723 Udvikling af visuelle analyser og algoritmer for risiko-indikatorer for dårlig trivsel hos danske børn og unge. 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1924 Underprojekt til projektdatabase 707750 Stress, helbred, og medicinforbrug hos gravide og barnets helbred (706511) uden LMDB 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1925 Selvstændigt projekt 708229 Glaukom i Danmark og omkostninger ved lav adherence 564. Dansk Lægemiddel Information, Market Intelligence
1926 Selvstændigt projekt 708333 Årsager til frafald af medicinsk behandling af ADHD 564. Dansk Lægemiddel Information, Market Intelligence
1927 Selvstændigt projekt 708345 Patienter med Hereditært Angioødem (HAE) og deres vej gennem sundhedssystemet 564. Dansk Lægemiddel Information, Market Intelligence
1928 Selvstændigt projekt 707539 Hormonafhængige canceres samtidighed 567. Institut for Regional Sundhedsforskning - IRS Center Sønderjylland, Sygehus Sønderjylland
1929 Selvstændigt projekt 707611 Myokardieinfarkt hos patienter med kronisk nyresygdom i Region Sønderjylland 567. Institut for Regional Sundhedsforskning - IRS Center Sønderjylland, Sygehus Sønderjylland
1930 Selvstændigt projekt 707798 Registerbaseret forskning til forbedring af behandlingsforløb blandt patienter med inflammatoriske tarmsygdomme 567. Institut for Regional Sundhedsforskning - IRS Center Sønderjylland, Sygehus Sønderjylland
1931 Selvstændigt projekt 708072 Arbejdsmarkedstilknytning blandt patienter med terminalt nyresvigt. 568. Socialmedicinsk Center, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
1932 Selvstændigt projekt 703873 Danske diplomater 569. Department of Organisation, CBS
1933 Selvstændigt projekt 706264 Netværksanalyse på elitegrupperinger i Danmark 569. Department of Organisation, CBS
1934 Selvstændigt projekt 708146 Kriminalitet og den yderste højrefløj 569. Department of Organisation, CBS
1935 Selvstændigt projekt 707691 Alkoholisk leversygdom – et dansk-engelsk epidemiologisk forskningssamarbejde 570. Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital
1936 Selvstændigt projekt 707845 Primary biliary cholangitis – translational studies from national registries to biomarkers for assessment of disease severity and prognosis 570. Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital
1937 Selvstændigt projekt 708364 Wilsons sygdom i Danmark: incidens, prævalens og prognose. 570. Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital
1938 Selvstændigt projekt 707734 Future Health and Gestational Diabetes – the FUDGE-study 571. Steno Diabetes Center Odense, Odense Universitetshospital
1939 Selvstændigt projekt 707725 Langtidsfølger efter hjernehindeblødning 573. Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
1940 Selvstændigt projekt 708147 The initial presentation of patients with spontaneous subarachnoid haemorrhage during emergency telephone calls 573. Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
1941 Selvstændigt projekt 707987 Diabetes i Region Midtjylland 574. Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), Aarhus Universitetshospital
1942 Selvstændigt projekt 708363 Short- and long-term effects of maternal type 2 diabetes in pregnancy on mother and child - kontrolpopulationsdannelse 574. Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), Aarhus Universitetshospital
1943 Selvstændigt projekt 708421 Interplay between diabetes and intergenerational transmission of health determinants over the life course 574. Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), Aarhus Universitetshospital
1944 Selvstændigt projekt 708112 Analyse af behandling og prognose for patienter med lungecancer i Danmark 576. AstraZeneca AB
1945 Selvstændigt projekt 708180 Analyse af behandling og prognose for patienter med ovariecancer i Danmark 576. AstraZeneca AB
1946 Selvstændigt projekt 707771 Eksportanalyse for Danske Maritime 577. Danske Maritime
1947 Selvstændigt projekt 708023 Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 10 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020 578. Afdeling for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL)
1948 Selvstændigt projekt 707887 Registerbaseret tidsserieanalyse af erhvervsaktive 579. FTFa
1949 Selvstændigt projekt 707877 Reproduktivt helbred hos mænd og kvinder med medfødt hjertesygdom 581. Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
1950 Selvstændigt projekt 707935 Ebstien’s Anomali: Et registerbaseret follow-up studie. 581. Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
1951 Selvstændigt projekt 707970 Prænatal diagnostik og medfødte hjertefejl 581. Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
1952 Selvstændigt projekt 707952 Evaluering af Team Danmark-ordningen 582. Idrættens Analyseinstitut
1953 Selvstændigt projekt 707861 Sociale uligheder i kolorektal cancer og kolorektal cancerscreening 583. Forskningsenheden for Kirurgi, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital
1954 Projektdatabase 708207 Projektdatabase til registerepidemiologisk forskning i regi af Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital 585. Klinisk Kræftforskningscenter, Aalborg Universitetshospital
1955 Underprojekt til projektdatabase 708209 Hæmatologiske sygdomme – ætiologi, prognose og livskvalitet 585. Klinisk Kræftforskningscenter, Aalborg Universitetshospital
1956 Underprojekt til projektdatabase 708277 Reumatologiske sygdomme – ætiologi, prognose, livskvalitet, behandlingseffekt og -bivirkninger 585. Klinisk Kræftforskningscenter, Aalborg Universitetshospital
1957 Underprojekt til projektdatabase 708360 Risiko for senkomplikationer på pacemakere efter DC-konvertering. 585. Klinisk Kræftforskningscenter, Aalborg Universitetshospital
1958 Underprojekt til projektdatabase 708466 Prognose ved inflammatoriske pankreassygdomme 585. Klinisk Kræftforskningscenter, Aalborg Universitetshospital
1959 Selvstændigt projekt 707216 Afprøvning af CTI til kvinder, der fraflytter krisecenter 588. Socialstyrelsen (M)
1960 Selvstændigt projekt 707776 Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien 588. Socialstyrelsen (M)
1961 Selvstændigt projekt 707807 Evaluering af Investering i Efterværn 588. Socialstyrelsen (M)
1962 Projektdatabase 708019 Ministerieordning Socialstyrelsen 588. Socialstyrelsen (M)
1963 Selvstændigt projekt 707919 personer med diabetes eller i risiko for at udvikle diabetes 591. Steno Diabetes Center Sjælland
1964 Selvstændigt projekt 708013 Bias and fairness in medicine 593. Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet
1965 Selvstændigt projekt 705938 Tidlig ovariealdring 595. Kvindesygdomme og Fødsler, Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
1966 Selvstændigt projekt 707997 Hvad er Downs syndrom i dag? Betydning af et nationalt screeningsprogram for morbiditet hos børn og forældre 595. Kvindesygdomme og Fødsler, Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
1967 Selvstændigt projekt 708213 OPTION – Optimizing Pharmacological Treatment in Obstetrics and Neonatology 595. Kvindesygdomme og Fødsler, Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
1968 Selvstændigt projekt 702013 Arv og Miljø 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1969 Selvstændigt projekt 702080 Sample selection and determinants of healthy ageing 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1970 Selvstændigt projekt 702081 The male/female paradox in health and survival 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1971 Selvstændigt projekt 702082 Twin/singleton - demographics and health profiles 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1972 Selvstændigt projekt 702083 Cohort advances in health among the oldest-old 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1973 Selvstændigt projekt 702711 Læbe-ganespaltepatienter og deres slægtninge 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1974 Underprojekt til projektdatabase 703914 Arv og miljø I 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1975 Underprojekt til projektdatabase 703967 Long-lived individuals, siblings and their families: health 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1976 Selvstændigt projekt 705935 Sex differences in health and mortality 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1977 Selvstændigt projekt 706110 Long-term consequences of reporting chronic conditions in a cohort of Danish Twins 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1978 Underprojekt til projektdatabase 707046 Female sex hormones and cognition in middle-aged and elderly Danish twins 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1979 Selvstændigt projekt 707048 Late effects of cancer and cancer-treatment in Danish twins and singletons 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1980 Selvstændigt projekt 707302 Paternal medications and congenital malformations in offspring 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1981 Projektdatabase 707990 EBB projektdatabase 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1982 Underprojekt til projektdatabase 708464 Long-term consequences of traumatic injury – a study of Danish twins discordant of trauma 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1983 Selvstændigt projekt 708165 Optimering af lokaliseret blærecancerbehandling, Dansk Blære Cancer Cohorte (DBCC) 602. Urologisk afdeling, Herlev Hospital
1984 Selvstændigt projekt 708108 Socioeconomic difference in coronary artery disease 603. Hjerteforskningsklinikken, Regionshospitalet Herning
1985 Selvstændigt projekt 708139 Søvnapnø: Langtidsoverlevelse, risiko for selvmord og selvskade, tilknytning til arbejdsmarkedet 604. Øre,- Næse- Halskirurgisk afdeling H, Aarhus Universitetshospital, Skejby
1986 Selvstændigt projekt 708487 Økonomiske effekter af erhvervspolitikken på private danske virksomheder vilkår 606. SMVdanmark
1987 Selvstændigt projekt 708294 Kundernes karakteristika 607. PenSam
1988 Selvstændigt projekt 708293 Excess deaths and life-years lost due to the COVID-19 pandemic in Denmark 608. Interdisciplinary Centre on Population Dynamics (CPop), Syddansk Universitet
1989 Selvstændigt projekt 706899 Hud- og inflammatorisk sygdom og behandling 613. Dermato-Venerologisk afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital
1990 Selvstændigt projekt 707587 Undfangelse, graviditet, fødsel og barndom 613. Dermato-Venerologisk afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital
1991 Selvstændigt projekt 707755 Skole, uddannelse og kognitiv funktion hos børn og unge med hudsygdomme 613. Dermato-Venerologisk afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital
1992 Selvstændigt projekt 708350 Analyse af ejendomsmarkedet i Danmark 614. Colliers Danmark
1993 Selvstændigt projekt 708513 Behandlingsmønstre for borgere med diagnosticeret modermærkekræft og i behandling med relateret medicin 620. NHG – Nordic Healthcare Group
1994 Selvstændigt projekt 706572 SRVDWUFM5 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
1995 Selvstændigt projekt 706751 SRVDWUFM4 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
1996 Selvstændigt projekt 706906 UVM (Undervisningsministeriet) 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
1997 Selvstændigt projekt 706907 UFM (Uddannelses- og Forskningsministeriet) 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
1998 Selvstændigt projekt 707641 SRVFSEUDD1_NYT 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
1999 Selvstændigt projekt 707928 Uddannelses- og Forskningsministeriet 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
2000 Selvstændigt projekt 708186 COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
2001 Selvstændigt projekt 708246 Betydningen af uddannelsesvalg 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor  N
pdb_status 50
Projektdatabase
Selvstændigt projekt 986
Underprojekt til projektdatabase 965
All 2001