dk.dst 168035e0-5cb3-4861-a185-a72763e3048d 50 CodeList urn:ddi:dk.dst:168035e0-5cb3-4861-a185-a72763e3048d:50 dk.dst 168035e0-5cb3-4861-a185-a72763e3048d 50 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ContactPerson {"da":"NSL","en":"NSL"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Privatøkonomi og Velfærd","en":"Personal Finances and Welfare"} cm:IsCurrent False cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2010-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2010-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2011-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2011-12-31"} cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:2e456ad5-ccd0-48e3-81ff-84a1fe041a2c:1 cm:Successor urn:ddi:dk.dst:0577b228-04df-4617-9b26-996a239d9723:7 DSTLM01\rkr DISCO_LOEN_V1_2010 DISCO_LOEN_V1_2010 DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 DISCO-08 in wage statistics, v1:2010 DISCO-08 er den officielle danske version af den internationale fagklassifikation [International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)](http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm), som udarbejdes af International Labour Organisation (ILO). DISCO-08 erstatter fra 2010 DISCO-88 som var den danske version af ISCO-88. DISCO-08 i lønstatistikken er en særlig udgave af Danmarks Statistiks Fagklassifikation 2008 (DISCO-08), fordi der til lønstatistikken skal indberettes en 6-cifret kode, der angiver medarbejderens arbejdsfunktion. DISCO-08 is the official Danish version of [International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)](http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm). ISCO is prepared by the International Labor Organization (ILO). From 2010, DISCO-08 replaces DISCO-88 which was the official Danish version of ISCO-88. DISCO-08 in wage statistics is a special edition of DISCO-08. The wage statistics must include a 6-digit code describing the employee's work function. urn:ddi:dk.dst:d6d8bfde-dbf7-4e02-b90d-53c2a9d557ac:50 dk.dst d6d8bfde-dbf7-4e02-b90d-53c2a9d557ac 50 dk.dst 62d69f75-58df-4cc5-8790-7dd89724c983 2 Category 1 urn:ddi:dk.dst:ad568ac1-0db9-41d7-a428-eb5894e02f79:50 dk.dst ad568ac1-0db9-41d7-a428-eb5894e02f79 50 dk.dst a56b6f7b-73d1-4b6e-9eaa-51aad96f71db 2 Category 11 urn:ddi:dk.dst:1cd50b1a-f7d7-4f13-8bcd-d2198fac1826:50 dk.dst 1cd50b1a-f7d7-4f13-8bcd-d2198fac1826 50 dk.dst 618fe028-0ac7-4707-94c5-b0311cf2efc6 2 Category 111 urn:ddi:dk.dst:103a9c16-c0fa-4565-9152-56dc33dfd87e:50 dk.dst 103a9c16-c0fa-4565-9152-56dc33dfd87e 50 dk.dst e6fa3763-1831-4d18-a5ce-0970f30d840e 2 Category 1111 urn:ddi:dk.dst:37f2e2c7-4287-4529-ba5f-371bef91fa19:50 dk.dst 37f2e2c7-4287-4529-ba5f-371bef91fa19 50 dk.dst 4b92d098-7d3c-4d94-b3b6-6abed9dc72d8 2 Category 111100 urn:ddi:dk.dst:9eafd686-d9bf-401d-bf3a-bde3b3b58eef:50 dk.dst 9eafd686-d9bf-401d-bf3a-bde3b3b58eef 50 dk.dst 70643a20-266e-4af9-8adb-e46b3806c6ff 2 Category 1112 urn:ddi:dk.dst:daa67cf0-576d-4a72-8dbe-a909b6b6ac47:50 dk.dst daa67cf0-576d-4a72-8dbe-a909b6b6ac47 50 dk.dst def62904-2033-4bfe-b1b4-99c701ba065b 2 Category 111200 urn:ddi:dk.dst:a3b34f3e-0d34-44af-af49-599b90eb4ee2:50 dk.dst a3b34f3e-0d34-44af-af49-599b90eb4ee2 50 dk.dst 3362681b-8b02-4b2e-86a8-3431a446787d 2 Category 1114 urn:ddi:dk.dst:23c70e15-4a50-46a8-9bc6-db3796966526:50 dk.dst 23c70e15-4a50-46a8-9bc6-db3796966526 50 dk.dst 766e84c4-490b-4e89-97a9-89080b4b3d5e 2 Category 111400 urn:ddi:dk.dst:87cb96ba-8cf9-426d-a828-13162e49e621:50 dk.dst 87cb96ba-8cf9-426d-a828-13162e49e621 50 dk.dst d2a34cd5-4449-4ce4-8e3e-06619e429068 2 Category 112 urn:ddi:dk.dst:99c363dd-d764-464a-92c2-da2a266b18db:50 dk.dst 99c363dd-d764-464a-92c2-da2a266b18db 50 dk.dst b1aaf4e8-432b-487a-8d08-fded25ca553f 2 Category 1120 urn:ddi:dk.dst:f0f2de7e-80dc-4bbd-a17a-d43c8277bd4d:50 dk.dst f0f2de7e-80dc-4bbd-a17a-d43c8277bd4d 50 dk.dst 04fc2aa1-2a61-4316-bae7-4c8bf8f4f481 2 Category 112010 urn:ddi:dk.dst:fb549ca0-1cc1-4d61-bc8c-f77fcd0112e2:50 dk.dst fb549ca0-1cc1-4d61-bc8c-f77fcd0112e2 50 dk.dst fce25193-fe16-462f-a0b8-1b38bb432d62 2 Category 112020 urn:ddi:dk.dst:3215abfb-4405-4942-b712-66afca146fe1:50 dk.dst 3215abfb-4405-4942-b712-66afca146fe1 50 dk.dst 2419b47e-121a-42c2-985c-f4ead0280c76 2 Category 12 urn:ddi:dk.dst:5d263670-7925-4c02-8866-0aa8393f5482:50 dk.dst 5d263670-7925-4c02-8866-0aa8393f5482 50 dk.dst 5184fcfa-a98b-4f00-80bf-7b91706e678c 2 Category 121 urn:ddi:dk.dst:aefa83e9-0452-4e51-a041-401a7fcdc36b:50 dk.dst aefa83e9-0452-4e51-a041-401a7fcdc36b 50 dk.dst 5a7492d4-df1b-481d-a02d-cfe11b754405 2 Category 1211 urn:ddi:dk.dst:e2736801-04ca-4404-a7f5-c3b4b57b0fa2:50 dk.dst e2736801-04ca-4404-a7f5-c3b4b57b0fa2 50 dk.dst 550525d6-77e3-466c-a4dd-068f6e2e408e 2 Category 121100 urn:ddi:dk.dst:8c875db1-ee62-40e4-9365-b3473314b5de:50 dk.dst 8c875db1-ee62-40e4-9365-b3473314b5de 50 dk.dst b89fe482-4fc7-486d-bc39-69f0acbc7651 2 Category 1212 urn:ddi:dk.dst:4d72f255-7452-4ac5-8fda-fb8ec7f719cb:50 dk.dst 4d72f255-7452-4ac5-8fda-fb8ec7f719cb 50 dk.dst 9f3fc880-1381-4331-ae52-5e2f08d3e440 2 Category 121200 urn:ddi:dk.dst:651afc19-ff91-4d9c-b348-a3d0f3869fca:50 dk.dst 651afc19-ff91-4d9c-b348-a3d0f3869fca 50 dk.dst 1e2365f1-34e1-491c-b13e-75f7a2594242 2 Category 1213 urn:ddi:dk.dst:4f5facdb-37fb-4dc1-8181-03333c3cfb3b:50 dk.dst 4f5facdb-37fb-4dc1-8181-03333c3cfb3b 50 dk.dst a3fec616-8e38-45e1-8637-a492a350dc61 2 Category 121310 urn:ddi:dk.dst:a40c4221-fbca-4eba-a054-d32249f0b644:50 dk.dst a40c4221-fbca-4eba-a054-d32249f0b644 50 dk.dst 611483b5-0f2b-4a74-a3e4-548aca628c4d 2 Category 121320 urn:ddi:dk.dst:d2f81dae-552e-45a0-96ce-376941dc22c9:50 dk.dst d2f81dae-552e-45a0-96ce-376941dc22c9 50 dk.dst a1eb6e86-3745-4a28-8aaa-8d95072009f3 2 Category 1219 urn:ddi:dk.dst:ea5c6961-2293-4040-aba2-5b97369e55f6:50 dk.dst ea5c6961-2293-4040-aba2-5b97369e55f6 50 dk.dst 0ec1b617-489c-4bd6-beda-70a9d962c58e 2 Category 121910 urn:ddi:dk.dst:9a629b14-b81d-4f2a-9f0b-3d76f7e213da:50 dk.dst 9a629b14-b81d-4f2a-9f0b-3d76f7e213da 50 dk.dst f3caabf0-f87d-4ed8-ac86-4d858e9e3823 2 Category 121920 urn:ddi:dk.dst:1b08f089-0ef1-490b-b5bd-0ddeaefe853b:50 dk.dst 1b08f089-0ef1-490b-b5bd-0ddeaefe853b 50 dk.dst f0a709c7-f39b-45fd-a181-f59e2dbba510 2 Category 121990 urn:ddi:dk.dst:e89b5de0-d4dc-4a8d-99c1-5a8061b1893a:50 dk.dst e89b5de0-d4dc-4a8d-99c1-5a8061b1893a 50 dk.dst b286370f-b026-48a5-83e2-ca0b8ece25be 2 Category 122 urn:ddi:dk.dst:62d35cb0-7702-4a0d-8a11-23fe4e34a4a1:50 dk.dst 62d35cb0-7702-4a0d-8a11-23fe4e34a4a1 50 dk.dst f4f29b32-83e1-4616-aaf8-e2048a74dfff 2 Category 1221 urn:ddi:dk.dst:336238ba-71ad-4d9c-9600-7684de35c4f9:50 dk.dst 336238ba-71ad-4d9c-9600-7684de35c4f9 50 dk.dst 74ab14e4-49b2-42ab-aaf8-7e1b27bbe74a 2 Category 122100 urn:ddi:dk.dst:9204b63f-5c18-4896-9cbd-d25db93d9859:50 dk.dst 9204b63f-5c18-4896-9cbd-d25db93d9859 50 dk.dst 5d3722e9-4b96-4223-8530-5b3a8d967c00 2 Category 1222 urn:ddi:dk.dst:a24a9e19-0159-4be7-b538-da10414bcf21:50 dk.dst a24a9e19-0159-4be7-b538-da10414bcf21 50 dk.dst c1c94115-da65-49df-b303-18abfcd7eda3 2 Category 122200 urn:ddi:dk.dst:f38d9376-e531-401c-9c0f-e1666873f0e1:50 dk.dst f38d9376-e531-401c-9c0f-e1666873f0e1 50 dk.dst 1b5dcac0-7d92-4673-baa6-c507e8073dc4 2 Category 1223 urn:ddi:dk.dst:469352e3-ef28-42e5-b336-f008f5eeb20d:50 dk.dst 469352e3-ef28-42e5-b336-f008f5eeb20d 50 dk.dst f3a74368-40e7-4336-be09-800a820bf56e 2 Category 122300 urn:ddi:dk.dst:782a9f6b-9d70-4a26-ae64-a79ad2667042:50 dk.dst 782a9f6b-9d70-4a26-ae64-a79ad2667042 50 dk.dst 6e3a2328-14a0-4978-a30d-8f9f5c3c5432 2 Category 13 urn:ddi:dk.dst:1053d6f5-23dc-45a0-ac81-3528b136daf7:50 dk.dst 1053d6f5-23dc-45a0-ac81-3528b136daf7 50 dk.dst 17251cbf-6320-4dfc-8d90-7a8fb4bf066c 2 Category 131 urn:ddi:dk.dst:d0727c03-6815-4558-8aa1-c64bbb1d016a:50 dk.dst d0727c03-6815-4558-8aa1-c64bbb1d016a 50 dk.dst 14665b72-22cc-4578-bbc5-f36d9712a58a 2 Category 1311 urn:ddi:dk.dst:d54c8f24-e943-45ae-b41e-901305ec8058:50 dk.dst d54c8f24-e943-45ae-b41e-901305ec8058 50 dk.dst 706f1447-038a-400c-bc0e-c63506e4f4c4 2 Category 131100 urn:ddi:dk.dst:548a0142-8363-4fdb-82c5-72644ad353b3:50 dk.dst 548a0142-8363-4fdb-82c5-72644ad353b3 50 dk.dst 1ec22ba6-75f9-4d76-81f4-9075a267a4e6 2 Category 1312 urn:ddi:dk.dst:2c69e069-16eb-4c07-8223-801629425fc9:50 dk.dst 2c69e069-16eb-4c07-8223-801629425fc9 50 dk.dst 2fc01430-7dde-4a7d-bce8-641116e70d9a 2 Category 131200 urn:ddi:dk.dst:31d04a93-1a44-4de9-92d7-957bb279338f:50 dk.dst 31d04a93-1a44-4de9-92d7-957bb279338f 50 dk.dst 5144f1b6-9052-44fe-89ad-d56e3bcc9a23 2 Category 132 urn:ddi:dk.dst:015e8265-4a20-4b48-90d2-2d84b17e7b6d:50 dk.dst 015e8265-4a20-4b48-90d2-2d84b17e7b6d 50 dk.dst a664e0a4-d4b2-4350-9936-195ee3a986dc 2 Category 1321 urn:ddi:dk.dst:717a0ff7-7dda-49d6-83c3-f5abc06025ae:50 dk.dst 717a0ff7-7dda-49d6-83c3-f5abc06025ae 50 dk.dst b41bb414-a357-4ac5-867f-0afa5416e657 2 Category 132100 urn:ddi:dk.dst:747aab46-aba2-407b-ade4-9832c0885824:50 dk.dst 747aab46-aba2-407b-ade4-9832c0885824 50 dk.dst e068508f-7d9a-4d32-adeb-1f8d4ed795ac 2 Category 1322 urn:ddi:dk.dst:75246f77-cf04-4cfd-9bfc-2f0d9ee5c5e5:50 dk.dst 75246f77-cf04-4cfd-9bfc-2f0d9ee5c5e5 50 dk.dst e35003bc-4d87-46e4-bdfb-7170ce5d89db 2 Category 132200 urn:ddi:dk.dst:73f1592d-d48e-4d73-880c-2222122749bf:50 dk.dst 73f1592d-d48e-4d73-880c-2222122749bf 50 dk.dst 067b3dab-b49d-4186-aec4-f292b90e9860 2 Category 1323 urn:ddi:dk.dst:f50bb102-2b43-49dd-815f-f77b57517ebc:50 dk.dst f50bb102-2b43-49dd-815f-f77b57517ebc 50 dk.dst 847f0823-95cb-4020-9ad6-cd99420ac3de 2 Category 132300 urn:ddi:dk.dst:67b61f04-d024-4667-9e54-6a12dc4606a1:50 dk.dst 67b61f04-d024-4667-9e54-6a12dc4606a1 50 dk.dst ad7edc3e-4958-4e4b-8222-0e2345e004af 2 Category 1324 urn:ddi:dk.dst:bec85e77-c24f-4dad-a1cd-3bf30c66d8b0:50 dk.dst bec85e77-c24f-4dad-a1cd-3bf30c66d8b0 50 dk.dst 4502e084-455a-44d6-ad8b-ece6cd3d4eb6 2 Category 132400 urn:ddi:dk.dst:17c1e2ac-fc3d-47cd-87bb-5168bf2356c7:50 dk.dst 17c1e2ac-fc3d-47cd-87bb-5168bf2356c7 50 dk.dst 2f21af4e-eeef-4109-b30f-70d623b15a08 2 Category 133 urn:ddi:dk.dst:2572f3c4-89e3-4e81-b912-19dbc83c0097:50 dk.dst 2572f3c4-89e3-4e81-b912-19dbc83c0097 50 dk.dst bcb44222-8a1e-4482-8368-6a9a04466676 2 Category 1330 urn:ddi:dk.dst:e4e288a0-88a4-471c-993a-825dd7a4b969:50 dk.dst e4e288a0-88a4-471c-993a-825dd7a4b969 50 dk.dst 130572db-3d65-4ec8-8639-06e6430eac22 2 Category 133010 urn:ddi:dk.dst:c73396f2-b928-4913-8343-02ea36f475a4:50 dk.dst c73396f2-b928-4913-8343-02ea36f475a4 50 dk.dst bc265074-6e99-4c92-8c12-5a52488f7bd5 2 Category 133020 urn:ddi:dk.dst:8c380ac5-a905-415e-9527-dea83b9f816a:50 dk.dst 8c380ac5-a905-415e-9527-dea83b9f816a 50 dk.dst 82587d21-fbf7-4bb2-9f7a-c09989a82929 2 Category 134 urn:ddi:dk.dst:3d244eb6-262a-4ed0-8571-b566b3adaa11:50 dk.dst 3d244eb6-262a-4ed0-8571-b566b3adaa11 50 dk.dst 7f0aa33e-2d5d-4744-a4e3-76ee30927ebe 2 Category 1341 urn:ddi:dk.dst:50ea3c9b-b92f-4926-b994-9f4cddb9aef5:50 dk.dst 50ea3c9b-b92f-4926-b994-9f4cddb9aef5 50 dk.dst 88041239-032f-4035-9faa-a851317de1ca 2 Category 134100 urn:ddi:dk.dst:3807636d-42d6-4a9c-98d7-1249d67b90ad:50 dk.dst 3807636d-42d6-4a9c-98d7-1249d67b90ad 50 dk.dst 191ea1fe-b051-4ef4-abb6-f8427d61f366 2 Category 1342 urn:ddi:dk.dst:0d5b3739-8983-40f1-83b0-a7f0daa938c0:50 dk.dst 0d5b3739-8983-40f1-83b0-a7f0daa938c0 50 dk.dst 3d9c1037-54ac-41f6-94d5-a01208aa3f30 2 Category 134200 urn:ddi:dk.dst:3f81ea8a-5f31-4a0a-bd07-1834ebcf554e:50 dk.dst 3f81ea8a-5f31-4a0a-bd07-1834ebcf554e 50 dk.dst 92720dd0-cf74-46a0-a9a1-a48a052aa99d 2 Category 1343 urn:ddi:dk.dst:2e402c86-7bb9-43b0-af04-ce70278e8740:50 dk.dst 2e402c86-7bb9-43b0-af04-ce70278e8740 50 dk.dst 5857c91e-d600-4dac-a11b-0eb8622cdaeb 2 Category 134300 urn:ddi:dk.dst:568de592-2404-43e6-9f76-83eb62762a0e:50 dk.dst 568de592-2404-43e6-9f76-83eb62762a0e 50 dk.dst 849d5049-12f0-4a62-ba0d-4f59a4135377 2 Category 1344 urn:ddi:dk.dst:c3007be6-6de6-4f82-8e2d-debc57995ef7:50 dk.dst c3007be6-6de6-4f82-8e2d-debc57995ef7 50 dk.dst ee3e2fe9-9ec5-4ac4-88a7-8cc8f98bf3cb 2 Category 134400 urn:ddi:dk.dst:e94dc513-596f-4ea9-a2a2-1d72284c4747:50 dk.dst e94dc513-596f-4ea9-a2a2-1d72284c4747 50 dk.dst d8b9a5cb-9af9-4790-9758-ecd7b089e5a3 2 Category 1345 urn:ddi:dk.dst:96acba5c-f566-4a42-a0f6-a5c3850f50b5:50 dk.dst 96acba5c-f566-4a42-a0f6-a5c3850f50b5 50 dk.dst 280b0803-f185-48cb-9a9b-8273ccaf65d2 2 Category 134500 urn:ddi:dk.dst:577fd214-87b0-47e5-973f-1c2c3a1d6fd6:50 dk.dst 577fd214-87b0-47e5-973f-1c2c3a1d6fd6 50 dk.dst 26467a06-7055-4e51-9aff-b82ecd638253 2 Category 1346 urn:ddi:dk.dst:95469861-3186-4cb9-885c-8bf4ca44ca29:50 dk.dst 95469861-3186-4cb9-885c-8bf4ca44ca29 50 dk.dst 620d0109-d73e-43cf-81e2-0a19eb77f657 2 Category 134600 urn:ddi:dk.dst:4a675683-8783-451a-a7f8-3a143e7a7efe:50 dk.dst 4a675683-8783-451a-a7f8-3a143e7a7efe 50 dk.dst ea708338-e9ee-44e6-a07b-be9c10df4a9b 2 Category 1349 urn:ddi:dk.dst:0310938e-92d1-4743-9796-7d2f4d56da2e:50 dk.dst 0310938e-92d1-4743-9796-7d2f4d56da2e 50 dk.dst e66d67b0-4e91-4728-92f3-c8e81c935ded 2 Category 134910 urn:ddi:dk.dst:ab8dccf3-3b3a-4461-8fa3-8a56d79de4ef:50 dk.dst ab8dccf3-3b3a-4461-8fa3-8a56d79de4ef 50 dk.dst 13949ada-b41d-4d6b-85eb-917281089196 2 Category 134990 urn:ddi:dk.dst:87b1052a-72cf-461f-b20e-e6bb74772cf5:50 dk.dst 87b1052a-72cf-461f-b20e-e6bb74772cf5 50 dk.dst a3900a9f-518a-4b43-a8f7-7833fa580608 2 Category 14 urn:ddi:dk.dst:4b350d37-2c13-4658-8ed3-3e2875359e9b:50 dk.dst 4b350d37-2c13-4658-8ed3-3e2875359e9b 50 dk.dst 935aac08-d6e0-4708-b0ae-cb12d5a64bb0 2 Category 141 urn:ddi:dk.dst:68844646-6fa8-4353-b65e-ffa0ca04bd9c:50 dk.dst 68844646-6fa8-4353-b65e-ffa0ca04bd9c 50 dk.dst 2c4bdc31-42a4-4aef-8b4d-998b6744886e 2 Category 1411 urn:ddi:dk.dst:3db1991c-aeaf-4e22-b2ff-039b36940bbe:50 dk.dst 3db1991c-aeaf-4e22-b2ff-039b36940bbe 50 dk.dst da150073-cbf8-42ae-ada3-2cfe2e3fee2b 2 Category 141100 urn:ddi:dk.dst:6a661d9d-fca3-42e9-994b-3c84cf447419:50 dk.dst 6a661d9d-fca3-42e9-994b-3c84cf447419 50 dk.dst 7fca1ce6-552e-42e0-b830-cf7984a01b8b 2 Category 1412 urn:ddi:dk.dst:8e9755ba-3b21-41a5-a4ff-657cfd8b0632:50 dk.dst 8e9755ba-3b21-41a5-a4ff-657cfd8b0632 50 dk.dst 6bfeb4b0-0c26-44cc-a629-dc4e332c28e5 2 Category 141200 urn:ddi:dk.dst:d4709f59-f9a6-411c-8581-e4ea1e9d7365:50 dk.dst d4709f59-f9a6-411c-8581-e4ea1e9d7365 50 dk.dst e6f57699-1a51-4311-a507-b6441a7e1948 2 Category 142 urn:ddi:dk.dst:1e7aee23-9de2-403b-9ee0-60992e0e9510:50 dk.dst 1e7aee23-9de2-403b-9ee0-60992e0e9510 50 dk.dst 8917ddb4-9e65-43b2-a9e4-7f4207aaf39e 2 Category 1420 urn:ddi:dk.dst:31714bfb-62fd-4823-a66d-b83e4744b00a:50 dk.dst 31714bfb-62fd-4823-a66d-b83e4744b00a 50 dk.dst 6c71f08e-fd16-42a7-9086-4860b83a23db 2 Category 142010 urn:ddi:dk.dst:3d152db9-9d3f-496f-8ba8-12a2b36235d3:50 dk.dst 3d152db9-9d3f-496f-8ba8-12a2b36235d3 50 dk.dst e2127efa-1932-4e16-8fe3-6dd5746586b7 2 Category 142020 urn:ddi:dk.dst:d57996b2-7202-4abf-b50a-b409fa0c3766:50 dk.dst d57996b2-7202-4abf-b50a-b409fa0c3766 50 dk.dst c6620b77-907b-49f0-bf07-06b6c8053c89 2 Category 143 urn:ddi:dk.dst:ac9e5f1c-ed81-4c5d-ad78-3315b901202d:50 dk.dst ac9e5f1c-ed81-4c5d-ad78-3315b901202d 50 dk.dst 20875058-cf85-4a22-a368-87bf101f1531 2 Category 1431 urn:ddi:dk.dst:8f383030-cd6e-4160-a2a4-001ca2a5b629:50 dk.dst 8f383030-cd6e-4160-a2a4-001ca2a5b629 50 dk.dst 2553aa9f-b268-41dd-b04f-5d561727f8e2 2 Category 143100 urn:ddi:dk.dst:613e1481-98b1-4bf6-b9b2-4e16d294cb4b:50 dk.dst 613e1481-98b1-4bf6-b9b2-4e16d294cb4b 50 dk.dst dadc2610-f152-4270-a715-0289aa854d29 2 Category 1439 urn:ddi:dk.dst:a2af4f77-b592-4a02-b46e-3574f1a63841:50 dk.dst a2af4f77-b592-4a02-b46e-3574f1a63841 50 dk.dst b0bc366d-ce83-46db-ba04-917dce2949dc 2 Category 143900 urn:ddi:dk.dst:2e5ef68b-be13-4e91-9956-5e486e2290cf:50 dk.dst 2e5ef68b-be13-4e91-9956-5e486e2290cf 50 dk.dst 9524a413-834d-4b3b-8276-20a4b45ebbb2 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:3bf542a0-4d2f-4cb3-afcb-de3befd92e66:50 dk.dst 3bf542a0-4d2f-4cb3-afcb-de3befd92e66 50 dk.dst d17e2f21-eddf-452a-9d39-b6398d06a921 2 Category 21 urn:ddi:dk.dst:b2a033f9-4ab5-49c2-9746-bb7ac089f669:50 dk.dst b2a033f9-4ab5-49c2-9746-bb7ac089f669 50 dk.dst f8b694dd-af99-4f54-815c-b39914bc86a8 2 Category 211 urn:ddi:dk.dst:e817f457-c160-4a68-a1c9-b454fccedb16:50 dk.dst e817f457-c160-4a68-a1c9-b454fccedb16 50 dk.dst e7960b89-d058-46f3-90fd-e91a52faad8e 2 Category 2111 urn:ddi:dk.dst:32c7133e-faea-4011-87f7-c504671aff67:50 dk.dst 32c7133e-faea-4011-87f7-c504671aff67 50 dk.dst a1acb0db-04af-4dc4-bbb5-ea57e1c8976f 2 Category 211100 urn:ddi:dk.dst:c3e1b814-aa6c-4546-8bec-3265ec683c38:50 dk.dst c3e1b814-aa6c-4546-8bec-3265ec683c38 50 dk.dst 04c17f55-f7dc-49a1-b1be-728cbefa4709 2 Category 2112 urn:ddi:dk.dst:4fb88e32-3ef6-4c3f-a256-e8a982d05f15:50 dk.dst 4fb88e32-3ef6-4c3f-a256-e8a982d05f15 50 dk.dst c0e6f6f6-d8ad-4c78-b7f4-3c76a8dac8ef 2 Category 211200 urn:ddi:dk.dst:a986a7b9-b61c-4c41-a9e7-0bc808280213:50 dk.dst a986a7b9-b61c-4c41-a9e7-0bc808280213 50 dk.dst eed0afad-9cb3-45da-a498-2ed70648e6b1 2 Category 2113 urn:ddi:dk.dst:00eb24eb-f43a-41bb-8f15-5b1c436df900:50 dk.dst 00eb24eb-f43a-41bb-8f15-5b1c436df900 50 dk.dst 5f1171ff-a50a-4580-b4d2-4400e0e4b4fe 2 Category 211300 urn:ddi:dk.dst:b53cbad3-0378-4f2c-8312-116a734c6549:50 dk.dst b53cbad3-0378-4f2c-8312-116a734c6549 50 dk.dst ec4bc4d1-a88c-4ab2-8d5b-92cf601d0d1a 2 Category 2114 urn:ddi:dk.dst:d1cedbac-3c29-465f-8013-2819ea47ab7d:50 dk.dst d1cedbac-3c29-465f-8013-2819ea47ab7d 50 dk.dst 65236476-3671-4d00-9316-5ece48ccf0ee 2 Category 211400 urn:ddi:dk.dst:c17c991b-b6ef-444a-8b0e-4a54d383d730:50 dk.dst c17c991b-b6ef-444a-8b0e-4a54d383d730 50 dk.dst cfcc77ca-732f-4a3e-93fe-c78dd859b62a 2 Category 212 urn:ddi:dk.dst:15612b62-12c9-45eb-aa45-55bd826b310a:50 dk.dst 15612b62-12c9-45eb-aa45-55bd826b310a 50 dk.dst 809277bc-1de6-4f6c-8bce-2b8e95e90f95 2 Category 2120 urn:ddi:dk.dst:fe93b75f-4b64-415c-bafd-93fc98d1f256:50 dk.dst fe93b75f-4b64-415c-bafd-93fc98d1f256 50 dk.dst a7994971-e058-4f77-b4b1-a5e3fa6b4937 2 Category 212000 urn:ddi:dk.dst:2854a260-bd71-411f-9557-ffcb49e61675:50 dk.dst 2854a260-bd71-411f-9557-ffcb49e61675 50 dk.dst b433cb2c-cb21-4ddd-890c-4b10282b9aae 2 Category 213 urn:ddi:dk.dst:6a2cc25a-1e50-4067-8241-ceb53ea90014:50 dk.dst 6a2cc25a-1e50-4067-8241-ceb53ea90014 50 dk.dst 02f66166-ea4b-4d90-8835-7720e486cf14 2 Category 2131 urn:ddi:dk.dst:28157807-0be9-448f-9d1d-4061687f9134:50 dk.dst 28157807-0be9-448f-9d1d-4061687f9134 50 dk.dst f0417531-3913-4eb7-aa44-b7fb25cc08da 2 Category 213110 urn:ddi:dk.dst:b6a2efe0-b96b-4341-ae7a-2a8175ce8e0a:50 dk.dst b6a2efe0-b96b-4341-ae7a-2a8175ce8e0a 50 dk.dst edcf4904-c0cb-427e-9226-5a0a52a23edd 2 Category 213120 urn:ddi:dk.dst:959fdd3c-507f-4ae7-8050-872997f96227:50 dk.dst 959fdd3c-507f-4ae7-8050-872997f96227 50 dk.dst 11a30902-c902-4a4a-99e8-89a201101323 2 Category 2132 urn:ddi:dk.dst:b9a92549-bfc3-422f-8762-4e10d6fde610:50 dk.dst b9a92549-bfc3-422f-8762-4e10d6fde610 50 dk.dst 7f480bc5-22fa-4ded-af8a-45439854838c 2 Category 213200 urn:ddi:dk.dst:ffb0a97e-81cc-427d-b9f9-901099e68727:50 dk.dst ffb0a97e-81cc-427d-b9f9-901099e68727 50 dk.dst 1fe175e6-510c-452a-ab30-7fb6607123c9 2 Category 2133 urn:ddi:dk.dst:26a292c9-d238-4e7f-ae4a-f143e1a16b70:50 dk.dst 26a292c9-d238-4e7f-ae4a-f143e1a16b70 50 dk.dst 6f7da25e-4bb9-46de-83cb-2cde64338812 2 Category 213300 urn:ddi:dk.dst:c8333231-194f-44f1-8ea3-e937a145baa7:50 dk.dst c8333231-194f-44f1-8ea3-e937a145baa7 50 dk.dst d431bc5a-ec1d-4656-9f17-d854b9b3bb81 2 Category 214 urn:ddi:dk.dst:df90ef00-4a18-427b-b4fe-46f951b5a286:50 dk.dst df90ef00-4a18-427b-b4fe-46f951b5a286 50 dk.dst 267a22e0-a1e7-4922-b845-67f5cecdf0b4 2 Category 2141 urn:ddi:dk.dst:24c55910-b07d-4b11-86a1-3317ac5649ee:50 dk.dst 24c55910-b07d-4b11-86a1-3317ac5649ee 50 dk.dst 5a4f592f-4728-4682-a098-36050b2e01d8 2 Category 214100 urn:ddi:dk.dst:d060aac6-fd10-4bbf-83b1-1a7c74270343:50 dk.dst d060aac6-fd10-4bbf-83b1-1a7c74270343 50 dk.dst c7660438-d35e-4f62-a89a-7a7242025350 2 Category 2142 urn:ddi:dk.dst:3ea32b8a-b1ec-4e95-9a49-a2a0c732f2ab:50 dk.dst 3ea32b8a-b1ec-4e95-9a49-a2a0c732f2ab 50 dk.dst 48b84edd-debc-4ce4-818c-44733222a98d 2 Category 214200 urn:ddi:dk.dst:7a116e7d-694f-4019-b512-f1718f5d6bfd:50 dk.dst 7a116e7d-694f-4019-b512-f1718f5d6bfd 50 dk.dst f64f8ae7-130e-4b06-9fb3-9b24d79c4ff7 2 Category 2143 urn:ddi:dk.dst:0034239c-4757-42e7-94f0-a6dff6c4ac82:50 dk.dst 0034239c-4757-42e7-94f0-a6dff6c4ac82 50 dk.dst 9527bb74-82fd-4a22-b473-ea23786e9833 2 Category 214300 urn:ddi:dk.dst:8b7195d8-31a8-40d0-987c-64805eaf5279:50 dk.dst 8b7195d8-31a8-40d0-987c-64805eaf5279 50 dk.dst 414d3dcc-23da-482e-9558-3478020f3561 2 Category 2144 urn:ddi:dk.dst:253dfb64-090d-4bd9-a67d-5e80a1c14eb4:50 dk.dst 253dfb64-090d-4bd9-a67d-5e80a1c14eb4 50 dk.dst b9f1dcce-d391-428e-b1a2-13e26d3a9cb2 2 Category 214400 urn:ddi:dk.dst:3167687d-b518-4b4e-87b4-2dc6d4e86489:50 dk.dst 3167687d-b518-4b4e-87b4-2dc6d4e86489 50 dk.dst 83194565-6677-4046-bf36-741866ddabf3 2 Category 2145 urn:ddi:dk.dst:cec6dbb5-8e8c-493a-b2eb-c6454603102b:50 dk.dst cec6dbb5-8e8c-493a-b2eb-c6454603102b 50 dk.dst bec94ab4-0fa3-421b-af1d-3c38ad941b2b 2 Category 214500 urn:ddi:dk.dst:b106dda1-9169-4d91-bfef-363199bef3d5:50 dk.dst b106dda1-9169-4d91-bfef-363199bef3d5 50 dk.dst 29437d82-831d-41ee-ae91-66d24b6ec9cf 2 Category 2146 urn:ddi:dk.dst:1ec7605e-3138-4af6-9a41-f17b5189f336:50 dk.dst 1ec7605e-3138-4af6-9a41-f17b5189f336 50 dk.dst 2c9e0e8b-7f74-4c77-b33e-fa2721b4a6a4 2 Category 214600 urn:ddi:dk.dst:1566f275-fde1-4671-ad07-af4124f6fd71:50 dk.dst 1566f275-fde1-4671-ad07-af4124f6fd71 50 dk.dst 38186c39-209e-4c00-8bfb-a702ae1bcf51 2 Category 2149 urn:ddi:dk.dst:5424f655-bd01-457e-85c4-eda190af75c7:50 dk.dst 5424f655-bd01-457e-85c4-eda190af75c7 50 dk.dst 128df61d-d784-4615-b04b-5fbc46d46412 2 Category 214900 urn:ddi:dk.dst:4c66568b-0569-463e-845b-13ae40f44ade:50 dk.dst 4c66568b-0569-463e-845b-13ae40f44ade 50 dk.dst c3442a89-478e-48c0-989b-8a95954881e1 2 Category 215 urn:ddi:dk.dst:c6dce91b-f42d-449c-9e3c-0fbdc697630a:50 dk.dst c6dce91b-f42d-449c-9e3c-0fbdc697630a 50 dk.dst bebd8523-7b33-424f-83f3-8c741432986c 2 Category 2151 urn:ddi:dk.dst:22aa9531-769b-41fa-b6e0-80b907555ace:50 dk.dst 22aa9531-769b-41fa-b6e0-80b907555ace 50 dk.dst 8c8d502e-425f-427b-98bd-4d62ae02ab1c 2 Category 215100 urn:ddi:dk.dst:eb2a7963-ae9d-4916-9286-011566335d6b:50 dk.dst eb2a7963-ae9d-4916-9286-011566335d6b 50 dk.dst 569440a3-023f-4cc9-b1e0-3d16f4ed3f34 2 Category 2152 urn:ddi:dk.dst:cc9c2ad1-7386-4c75-8c9f-9e3fb4139e98:50 dk.dst cc9c2ad1-7386-4c75-8c9f-9e3fb4139e98 50 dk.dst f2af403c-3164-4320-9b73-df381408455d 2 Category 215200 urn:ddi:dk.dst:eb398c3e-dbfa-4867-8865-8af37a23773c:50 dk.dst eb398c3e-dbfa-4867-8865-8af37a23773c 50 dk.dst 52f224d6-2a76-49b9-9200-293727e149ca 2 Category 2153 urn:ddi:dk.dst:96a0421d-5d55-4b96-8b5d-e4a3bdac6d60:50 dk.dst 96a0421d-5d55-4b96-8b5d-e4a3bdac6d60 50 dk.dst d645d46f-0657-4268-8270-e518b99f22f7 2 Category 215300 urn:ddi:dk.dst:0db75bab-3961-4323-88da-78f4d6b4d914:50 dk.dst 0db75bab-3961-4323-88da-78f4d6b4d914 50 dk.dst 1fddd2b6-31b7-4b45-8750-0d327922091e 2 Category 216 urn:ddi:dk.dst:e29790e6-c57a-4317-8c03-e64616aeb91c:50 dk.dst e29790e6-c57a-4317-8c03-e64616aeb91c 50 dk.dst 0f6340c1-b1ef-48c6-843e-92924b709a25 2 Category 2161 urn:ddi:dk.dst:9728b6f1-5ab1-4492-9f36-069a42c48553:50 dk.dst 9728b6f1-5ab1-4492-9f36-069a42c48553 50 dk.dst 1e569f90-b767-4cbf-91e7-6cfbb95c0274 2 Category 216100 urn:ddi:dk.dst:a0433a0c-651e-4e0a-a226-0857a1d9a6d3:50 dk.dst a0433a0c-651e-4e0a-a226-0857a1d9a6d3 50 dk.dst 96931914-073d-4056-a925-047eda6c5654 2 Category 2162 urn:ddi:dk.dst:d91d2615-04a2-45ef-838f-7d9157c12985:50 dk.dst d91d2615-04a2-45ef-838f-7d9157c12985 50 dk.dst ab14ea1c-7649-4d5c-8425-fad2b2b426ae 2 Category 216200 urn:ddi:dk.dst:1793e539-05e1-4706-8339-14feb2e8094d:50 dk.dst 1793e539-05e1-4706-8339-14feb2e8094d 50 dk.dst b68ea8f3-0f87-4481-85b5-9df057fb1931 2 Category 2163 urn:ddi:dk.dst:95e12603-cca7-41c8-9876-f69811de9112:50 dk.dst 95e12603-cca7-41c8-9876-f69811de9112 50 dk.dst e14a48b2-b7e3-4b0e-ae66-8b5abef00ee7 2 Category 216300 urn:ddi:dk.dst:f07dc110-cffa-458b-9627-b48e678f5795:50 dk.dst f07dc110-cffa-458b-9627-b48e678f5795 50 dk.dst 9d26ce79-932b-4d34-a803-f7aa9eca9f87 2 Category 2164 urn:ddi:dk.dst:e9323eb5-936b-4bb0-9a70-441abe90c1c6:50 dk.dst e9323eb5-936b-4bb0-9a70-441abe90c1c6 50 dk.dst fe855732-593d-4175-9adf-f52667812632 2 Category 216400 urn:ddi:dk.dst:7c53fb11-0a6a-4bb5-b96c-49a9f3173cb2:50 dk.dst 7c53fb11-0a6a-4bb5-b96c-49a9f3173cb2 50 dk.dst 7ffb9f98-a531-4869-a225-2e4b6a286da5 2 Category 2165 urn:ddi:dk.dst:90927d04-552c-4fea-b0cf-4a6b1c68886b:50 dk.dst 90927d04-552c-4fea-b0cf-4a6b1c68886b 50 dk.dst 81e963a5-07cd-4d2a-ac0b-07e8055379f8 2 Category 216500 urn:ddi:dk.dst:c9f9a83c-0747-4988-a124-5b8280cccf6e:50 dk.dst c9f9a83c-0747-4988-a124-5b8280cccf6e 50 dk.dst 9a40dc58-2215-4200-b83c-3dc1f71a23a0 2 Category 2166 urn:ddi:dk.dst:0a50a276-c75e-466e-bd7d-ef253d62c3a0:50 dk.dst 0a50a276-c75e-466e-bd7d-ef253d62c3a0 50 dk.dst 2fd8b49c-5847-40a6-bf49-47c3c04a60bc 2 Category 216600 urn:ddi:dk.dst:06e2a9cc-8469-4dd8-818a-47772efcb286:50 dk.dst 06e2a9cc-8469-4dd8-818a-47772efcb286 50 dk.dst 5cfe020d-0d48-4e31-92ff-acbb905f3248 2 Category 22 urn:ddi:dk.dst:fe15dd63-0ee3-477b-a4ac-ee1d18cb899d:50 dk.dst fe15dd63-0ee3-477b-a4ac-ee1d18cb899d 50 dk.dst 3cdc0b1e-49a4-4bf3-8686-882735c4328a 2 Category 221 urn:ddi:dk.dst:2ef38a38-3c72-4929-b2fe-22261e1c50f0:50 dk.dst 2ef38a38-3c72-4929-b2fe-22261e1c50f0 50 dk.dst 22ce5557-0224-4c1c-b699-310a6902b6c1 2 Category 2211 urn:ddi:dk.dst:69bc9328-5a61-4edc-9b06-5a1a2522668c:50 dk.dst 69bc9328-5a61-4edc-9b06-5a1a2522668c 50 dk.dst 454332ea-b88b-490d-b1f2-bdaa3c6aee37 2 Category 221100 urn:ddi:dk.dst:50763337-8232-48f6-b651-fce9346bafc6:50 dk.dst 50763337-8232-48f6-b651-fce9346bafc6 50 dk.dst a788df95-6579-4800-b724-98008d2764b9 2 Category 2212 urn:ddi:dk.dst:335b2f96-1548-4284-bce1-244b7dc0d027:50 dk.dst 335b2f96-1548-4284-bce1-244b7dc0d027 50 dk.dst 81c2a628-3bae-445b-a277-b1a68fcc4afe 2 Category 221200 urn:ddi:dk.dst:a124505e-a19f-442a-a04d-bcc5451eed75:50 dk.dst a124505e-a19f-442a-a04d-bcc5451eed75 50 dk.dst d49285f0-057d-4270-9ee4-f2cff1ed5a38 2 Category 222 urn:ddi:dk.dst:7a6694c7-8ff9-4f5d-b1da-e708b6482664:50 dk.dst 7a6694c7-8ff9-4f5d-b1da-e708b6482664 50 dk.dst baca53bb-3fd9-4dc5-b132-724d5ebb5f5e 2 Category 2221 urn:ddi:dk.dst:34690790-db50-4a3d-ae7e-25cbe0efdf2f:50 dk.dst 34690790-db50-4a3d-ae7e-25cbe0efdf2f 50 dk.dst 95b417ae-2fa8-434e-a6d1-c9af0ad19a61 2 Category 222110 urn:ddi:dk.dst:514357ca-bc79-4eb9-a12a-8debdae40e7b:50 dk.dst 514357ca-bc79-4eb9-a12a-8debdae40e7b 50 dk.dst 61110013-509c-4840-83c4-4f854a1a90c3 2 Category 222120 urn:ddi:dk.dst:4ea8d98a-fdea-4793-8dea-bab38a0476c1:50 dk.dst 4ea8d98a-fdea-4793-8dea-bab38a0476c1 50 dk.dst 57a9aa1b-56dc-4f51-b8df-6b7ee2370285 2 Category 222130 urn:ddi:dk.dst:5ec19c46-0cdf-4486-9b37-0c2508e5b126:50 dk.dst 5ec19c46-0cdf-4486-9b37-0c2508e5b126 50 dk.dst b64b54ef-0789-4141-9bf4-530b678f8380 2 Category 2222 urn:ddi:dk.dst:4bc8a7ab-f285-4e0a-a0d0-606c357e7b31:50 dk.dst 4bc8a7ab-f285-4e0a-a0d0-606c357e7b31 50 dk.dst edbd13f5-2b90-440e-a506-174ac62b8b59 2 Category 222200 urn:ddi:dk.dst:699d9729-67bb-4cc5-9eaf-c884b7c674a4:50 dk.dst 699d9729-67bb-4cc5-9eaf-c884b7c674a4 50 dk.dst 76f125e7-9f3d-4c30-a918-204cf901e0de 2 Category 223 urn:ddi:dk.dst:dd4e8b4a-ae6b-449e-b644-b08f6dd622e9:50 dk.dst dd4e8b4a-ae6b-449e-b644-b08f6dd622e9 50 dk.dst 4d679c04-8eff-4cfa-9812-ad8f124af8eb 2 Category 2230 urn:ddi:dk.dst:643a7d02-6dbf-4bd6-bada-1d5c1c9bca31:50 dk.dst 643a7d02-6dbf-4bd6-bada-1d5c1c9bca31 50 dk.dst 895bf04d-4089-4e41-ac6e-d7983fc01baa 2 Category 223000 urn:ddi:dk.dst:6b3b2803-006a-4b14-868f-73612f4e3af4:50 dk.dst 6b3b2803-006a-4b14-868f-73612f4e3af4 50 dk.dst 5d92704b-c34c-41fb-aae9-cb70867446f7 2 Category 224 urn:ddi:dk.dst:4b324a25-92ae-413a-8c3f-bb2ae74aea75:50 dk.dst 4b324a25-92ae-413a-8c3f-bb2ae74aea75 50 dk.dst 35ce70f7-4ef5-44b3-9308-4ccf8f714231 2 Category 2240 urn:ddi:dk.dst:bbc8b750-1bd2-4c40-b398-d170a41f22e3:50 dk.dst bbc8b750-1bd2-4c40-b398-d170a41f22e3 50 dk.dst e8f24e95-d062-47ee-a6c6-2f1429ebd88b 2 Category 224000 urn:ddi:dk.dst:1da73e2a-4ca2-41fa-b28e-41de970e7c3c:50 dk.dst 1da73e2a-4ca2-41fa-b28e-41de970e7c3c 50 dk.dst afa642ae-2eef-4137-942a-f34ff2eb8ca5 2 Category 225 urn:ddi:dk.dst:257814c5-3c15-4a8f-95ef-d1e59d373e2c:50 dk.dst 257814c5-3c15-4a8f-95ef-d1e59d373e2c 50 dk.dst 0d03bcdf-d944-4d33-b7cc-64941123bec5 2 Category 2250 urn:ddi:dk.dst:ee61dd1f-7ee0-490d-a52f-3d98a1e6c77b:50 dk.dst ee61dd1f-7ee0-490d-a52f-3d98a1e6c77b 50 dk.dst 96124e12-acab-40ca-9751-d49d8a68cb00 2 Category 225000 urn:ddi:dk.dst:bf80fc99-c974-4b1b-8e9b-d57edcb3f812:50 dk.dst bf80fc99-c974-4b1b-8e9b-d57edcb3f812 50 dk.dst 428d85dd-5bc8-4832-aa55-9ac7f5ae04c4 2 Category 226 urn:ddi:dk.dst:8abf84af-9204-4fcb-a969-49d525c1be8c:50 dk.dst 8abf84af-9204-4fcb-a969-49d525c1be8c 50 dk.dst 4d90b46f-3bdc-4483-98e7-3c8a802e6f48 2 Category 2261 urn:ddi:dk.dst:7afc36b3-b583-4482-9879-db84744e1e65:50 dk.dst 7afc36b3-b583-4482-9879-db84744e1e65 50 dk.dst 9dc7f014-fdde-4aa2-abdf-b7a81cbe8957 2 Category 226100 urn:ddi:dk.dst:5fd4d439-ff1c-4b0f-a4fd-fd174fb889fd:50 dk.dst 5fd4d439-ff1c-4b0f-a4fd-fd174fb889fd 50 dk.dst 63644673-47be-4d29-ad7a-56d893fc89e6 2 Category 2262 urn:ddi:dk.dst:ff397ffc-45c1-4593-8f35-480da5a7d342:50 dk.dst ff397ffc-45c1-4593-8f35-480da5a7d342 50 dk.dst 476f9b99-7b4f-4d9a-9cd5-4f34919063a0 2 Category 226200 urn:ddi:dk.dst:25064a7b-5700-4c40-a599-d2ae41c5fc20:50 dk.dst 25064a7b-5700-4c40-a599-d2ae41c5fc20 50 dk.dst 4e73d7fd-766d-48fc-ace7-697c9872e21b 2 Category 2263 urn:ddi:dk.dst:de9b7e82-67ce-4b4c-b7b4-c27fe7e68309:50 dk.dst de9b7e82-67ce-4b4c-b7b4-c27fe7e68309 50 dk.dst 3a9b85ef-b801-4055-8a1a-46c33568791e 2 Category 226300 urn:ddi:dk.dst:c3f1e7a8-7088-418e-b386-a9ef97c0936e:50 dk.dst c3f1e7a8-7088-418e-b386-a9ef97c0936e 50 dk.dst e5b56392-0768-49a6-bbb4-37de8c42fb8d 2 Category 2264 urn:ddi:dk.dst:7278d0f2-1dc5-4fe8-ac31-843457567fdb:50 dk.dst 7278d0f2-1dc5-4fe8-ac31-843457567fdb 50 dk.dst 38ae4a26-845f-4aca-9751-0ce2229b1436 2 Category 226410 urn:ddi:dk.dst:fbfa9837-a899-4204-9e90-8ddcbf870c61:50 dk.dst fbfa9837-a899-4204-9e90-8ddcbf870c61 50 dk.dst 7959994b-f07a-431d-9685-30e58c126d56 2 Category 226420 urn:ddi:dk.dst:07143862-bf3b-4623-aed1-9effd4c25a4a:50 dk.dst 07143862-bf3b-4623-aed1-9effd4c25a4a 50 dk.dst 7cddf4ee-b498-4db5-aa31-e835832e4fb2 2 Category 2265 urn:ddi:dk.dst:c92c3166-4ade-41b3-83c4-bb6f21a95e37:50 dk.dst c92c3166-4ade-41b3-83c4-bb6f21a95e37 50 dk.dst 78233870-c7a4-455f-a2c9-1de13d996b17 2 Category 226510 urn:ddi:dk.dst:d74748d0-b40e-4774-8880-f171a526b7b4:50 dk.dst d74748d0-b40e-4774-8880-f171a526b7b4 50 dk.dst 8cda4599-d2ae-4791-82a2-30d8d91536a8 2 Category 226520 urn:ddi:dk.dst:9b2e42cd-5e1f-4c25-b119-fa39c0ae3e15:50 dk.dst 9b2e42cd-5e1f-4c25-b119-fa39c0ae3e15 50 dk.dst 15ac1868-1610-4f0b-a953-502a62607d6a 2 Category 2266 urn:ddi:dk.dst:bbc0f902-29b7-4678-910e-31f53fed720b:50 dk.dst bbc0f902-29b7-4678-910e-31f53fed720b 50 dk.dst 9d354468-cadd-4085-9a83-14a943f68e36 2 Category 226610 urn:ddi:dk.dst:8b8ed0be-27a9-4618-a2f8-9452ddd9639d:50 dk.dst 8b8ed0be-27a9-4618-a2f8-9452ddd9639d 50 dk.dst 15dfa4ba-1e4a-4aff-b82f-be320e0e305f 2 Category 226620 urn:ddi:dk.dst:bf111939-90ff-4e78-a8b1-8cab87470ad8:50 dk.dst bf111939-90ff-4e78-a8b1-8cab87470ad8 50 dk.dst 6f2fa69c-5c35-4726-8eb3-09a37079add3 2 Category 2267 urn:ddi:dk.dst:7d4c28e0-f4f6-4958-a4ce-bd68db8d3b11:50 dk.dst 7d4c28e0-f4f6-4958-a4ce-bd68db8d3b11 50 dk.dst fd181bc4-8479-4d28-a708-a3641c574313 2 Category 226700 urn:ddi:dk.dst:4ed5f7a9-f3fa-43eb-9859-12f666c878a0:50 dk.dst 4ed5f7a9-f3fa-43eb-9859-12f666c878a0 50 dk.dst 3c2be9f7-c4f3-46d7-9b15-74e9b37e47e7 2 Category 2269 urn:ddi:dk.dst:07335c49-6afe-4d6a-a482-41219bb49600:50 dk.dst 07335c49-6afe-4d6a-a482-41219bb49600 50 dk.dst 20025fe3-a82b-4003-8edf-60b0e3ae5b9f 2 Category 226910 urn:ddi:dk.dst:63091e67-db7f-4425-ad53-21cab3822617:50 dk.dst 63091e67-db7f-4425-ad53-21cab3822617 50 dk.dst aaf32538-0b23-4657-9ec2-ef272d40558c 2 Category 226920 urn:ddi:dk.dst:905ed04b-ecb9-467f-ac45-ae03f8a7cef5:50 dk.dst 905ed04b-ecb9-467f-ac45-ae03f8a7cef5 50 dk.dst 7b9e3bd4-eeef-4ae2-a411-2944836a82ed 2 Category 226930 urn:ddi:dk.dst:e7deef2a-9172-4c36-ab38-64d935d3be29:50 dk.dst e7deef2a-9172-4c36-ab38-64d935d3be29 50 dk.dst 54130ca8-5165-4f1d-8eaf-ff3de7c28b4a 2 Category 226990 urn:ddi:dk.dst:8bb872d3-d5ee-4a49-9c1f-243d72e27220:50 dk.dst 8bb872d3-d5ee-4a49-9c1f-243d72e27220 50 dk.dst 82e8b15e-19af-4bd6-94ca-faf2d7e408c6 2 Category 23 urn:ddi:dk.dst:d29a23b7-17f7-496d-b02f-38ce1c9e4e30:50 dk.dst d29a23b7-17f7-496d-b02f-38ce1c9e4e30 50 dk.dst c660769a-267b-4fc7-b54f-b9444f9e797d 2 Category 231 urn:ddi:dk.dst:045c8598-488d-4860-af1c-00b153475142:50 dk.dst 045c8598-488d-4860-af1c-00b153475142 50 dk.dst 08236585-9166-48a3-abb7-febbf5184b89 2 Category 2310 urn:ddi:dk.dst:f31995c0-4543-4ec4-be3a-81512755e4a9:50 dk.dst f31995c0-4543-4ec4-be3a-81512755e4a9 50 dk.dst afa17273-4d46-482a-a86e-9b473cd10109 2 Category 231010 urn:ddi:dk.dst:3c2fa5b4-6037-4862-9333-2cb0dd80d36e:50 dk.dst 3c2fa5b4-6037-4862-9333-2cb0dd80d36e 50 dk.dst 75e714db-5599-442a-b7bc-c59e377d0b52 2 Category 231020 urn:ddi:dk.dst:f2661d8e-712e-4ba7-8912-8aa200550cf9:50 dk.dst f2661d8e-712e-4ba7-8912-8aa200550cf9 50 dk.dst ca423fcf-8274-4935-81f9-cf3d8fa6277c 2 Category 231030 urn:ddi:dk.dst:8264cd62-83b6-4a42-a012-881eea11ce5a:50 dk.dst 8264cd62-83b6-4a42-a012-881eea11ce5a 50 dk.dst 00a14082-c8bf-4e7d-8d4a-223a774cd278 2 Category 232 urn:ddi:dk.dst:df74dd06-5327-40fa-9c28-9b5df238dcd7:50 dk.dst df74dd06-5327-40fa-9c28-9b5df238dcd7 50 dk.dst 88de231a-125d-4bc1-b9a7-8837c93919e4 2 Category 2320 urn:ddi:dk.dst:b257aa1b-ef51-4aac-8951-9d9a552dd403:50 dk.dst b257aa1b-ef51-4aac-8951-9d9a552dd403 50 dk.dst 6d5f229a-68fe-40e6-8f13-7c85bb4c7057 2 Category 232010 urn:ddi:dk.dst:8602414f-b0d0-492b-a1ac-7d50c1e20c88:50 dk.dst 8602414f-b0d0-492b-a1ac-7d50c1e20c88 50 dk.dst 98b4a9c5-c1fd-4730-be9a-2db97bfe5d82 2 Category 232020 urn:ddi:dk.dst:705d338e-19b9-421a-9928-ab9d286ba0fa:50 dk.dst 705d338e-19b9-421a-9928-ab9d286ba0fa 50 dk.dst a7733bd2-1a7e-49a1-b892-03740acfcd70 2 Category 232030 urn:ddi:dk.dst:970783e3-b410-41ca-b021-f1ba605fc406:50 dk.dst 970783e3-b410-41ca-b021-f1ba605fc406 50 dk.dst 56bd68d3-4994-4931-a926-65ae4b727bf1 2 Category 233 urn:ddi:dk.dst:8bdebd70-a581-431f-a523-c32ea191e19c:50 dk.dst 8bdebd70-a581-431f-a523-c32ea191e19c 50 dk.dst 63785a5b-a630-48f9-9306-12199bcc3367 2 Category 2330 urn:ddi:dk.dst:b12dd652-ce83-4d83-a506-a1249c86eaa9:50 dk.dst b12dd652-ce83-4d83-a506-a1249c86eaa9 50 dk.dst 4ce3b3e3-9127-4cfd-ac6d-a8ac57378ed4 2 Category 233010 urn:ddi:dk.dst:92dd17bb-57af-4104-ac5c-fc6cad77f163:50 dk.dst 92dd17bb-57af-4104-ac5c-fc6cad77f163 50 dk.dst 09b1e517-b385-4fdc-88c5-014522225a01 2 Category 233020 urn:ddi:dk.dst:21b980c6-a14d-4f1d-968e-cc05948bd528:50 dk.dst 21b980c6-a14d-4f1d-968e-cc05948bd528 50 dk.dst b82e6a87-2428-4cc9-a696-268be927fd5c 2 Category 234 urn:ddi:dk.dst:637fa6a6-da1b-4c6d-8fe6-bbf9ebc5b2c7:50 dk.dst 637fa6a6-da1b-4c6d-8fe6-bbf9ebc5b2c7 50 dk.dst 78fb4f6c-a8a0-4149-9f93-2fdbe245225e 2 Category 2341 urn:ddi:dk.dst:e06a61a8-4932-42da-9fb9-742c410e0951:50 dk.dst e06a61a8-4932-42da-9fb9-742c410e0951 50 dk.dst dcc1d777-5194-4c48-8b1f-7ee51f424c0b 2 Category 234110 urn:ddi:dk.dst:63b04459-cc1f-475e-afa6-14f90ed78ad6:50 dk.dst 63b04459-cc1f-475e-afa6-14f90ed78ad6 50 dk.dst 3d7dbf4c-3798-4f27-8752-f19a022e5a95 2 Category 234120 urn:ddi:dk.dst:cf7fff4c-3352-4cc2-95ed-5a79d7f11104:50 dk.dst cf7fff4c-3352-4cc2-95ed-5a79d7f11104 50 dk.dst 3ff67371-1339-432f-a505-8c94c3e7dc19 2 Category 234130 urn:ddi:dk.dst:8cde84b0-cddd-42dc-a1d9-d43ee83e8653:50 dk.dst 8cde84b0-cddd-42dc-a1d9-d43ee83e8653 50 dk.dst b1ff071d-2484-4a23-9c2c-bbc6d6cd356f 2 Category 2342 urn:ddi:dk.dst:8468c573-b06d-48c4-babd-d9fd2f6f040b:50 dk.dst 8468c573-b06d-48c4-babd-d9fd2f6f040b 50 dk.dst cdf14147-bac0-4578-b95a-ff1e9edb215d 2 Category 234200 urn:ddi:dk.dst:2313a159-1f5a-4145-8470-59b13c0fc5a3:50 dk.dst 2313a159-1f5a-4145-8470-59b13c0fc5a3 50 dk.dst c443b6e8-dabf-439a-84de-d2ca0c8bd0c4 2 Category 2343 urn:ddi:dk.dst:8eb2a0d0-45b9-4a85-ade9-4171ac9e61b3:50 dk.dst 8eb2a0d0-45b9-4a85-ade9-4171ac9e61b3 50 dk.dst 25b21edc-89d7-4afe-afb8-f80f3790ffbe 2 Category 234310 urn:ddi:dk.dst:96ce4dc3-1d1c-4fe6-922f-956492d71347:50 dk.dst 96ce4dc3-1d1c-4fe6-922f-956492d71347 50 dk.dst 73aa21ef-e637-4598-a536-d5993fc95ccb 2 Category 234320 urn:ddi:dk.dst:7f1f4c3b-a08f-48c7-a97d-c528b13dcace:50 dk.dst 7f1f4c3b-a08f-48c7-a97d-c528b13dcace 50 dk.dst 6ea07994-569b-4758-829b-16439779065a 2 Category 234330 urn:ddi:dk.dst:208a1b3d-af0f-4dc6-a0ab-5df73ab45fab:50 dk.dst 208a1b3d-af0f-4dc6-a0ab-5df73ab45fab 50 dk.dst ba07c159-7a80-48e4-9c0f-90236c30bb93 2 Category 234340 urn:ddi:dk.dst:52f1750b-1b9b-44c1-b854-a8cc1062e6e7:50 dk.dst 52f1750b-1b9b-44c1-b854-a8cc1062e6e7 50 dk.dst fb69ddf1-8f03-4efa-a5e6-4dc8d9ec4231 2 Category 234390 urn:ddi:dk.dst:baca9496-f75f-4af0-9d8e-97b7525ff56c:50 dk.dst baca9496-f75f-4af0-9d8e-97b7525ff56c 50 dk.dst ec8b2ca3-1a0d-4cdb-9fab-b47e291636ca 2 Category 235 urn:ddi:dk.dst:711d0f3e-9578-4afb-a16b-0a28778622cf:50 dk.dst 711d0f3e-9578-4afb-a16b-0a28778622cf 50 dk.dst 8a1688be-2c94-406a-be94-470576ca0b5b 2 Category 2351 urn:ddi:dk.dst:e875d24c-bc7a-4f5e-aa9a-dd48dbcc1791:50 dk.dst e875d24c-bc7a-4f5e-aa9a-dd48dbcc1791 50 dk.dst 0a38bd14-8ae6-4b48-80ea-d5598cd48f85 2 Category 235100 urn:ddi:dk.dst:418cc0bd-81a4-49ab-95dc-8c40157ad0fb:50 dk.dst 418cc0bd-81a4-49ab-95dc-8c40157ad0fb 50 dk.dst ab704f15-0c8a-480d-a340-9c3aebc1b263 2 Category 2352 urn:ddi:dk.dst:48914ce3-815f-4de4-b0dd-d9a37e38ffed:50 dk.dst 48914ce3-815f-4de4-b0dd-d9a37e38ffed 50 dk.dst 088014d2-9660-4312-b3d4-cd8ddc465f2f 2 Category 235210 urn:ddi:dk.dst:7e3e4ab4-cc37-4251-8aa3-a60532f67294:50 dk.dst 7e3e4ab4-cc37-4251-8aa3-a60532f67294 50 dk.dst c74687a9-db0c-48bf-b797-39d740b4c56f 2 Category 235220 urn:ddi:dk.dst:4873c05d-848b-4025-90c6-74a76b2f57dc:50 dk.dst 4873c05d-848b-4025-90c6-74a76b2f57dc 50 dk.dst 037bd090-5332-4e5a-8a86-df37012ba797 2 Category 235230 urn:ddi:dk.dst:2f76e0e0-da15-40e3-82db-a5945580ada1:50 dk.dst 2f76e0e0-da15-40e3-82db-a5945580ada1 50 dk.dst 45211410-c718-486d-a123-8da1c20bf55d 2 Category 2353 urn:ddi:dk.dst:f49fe06b-d57a-4e83-a5c7-6120138cd4cf:50 dk.dst f49fe06b-d57a-4e83-a5c7-6120138cd4cf 50 dk.dst 0d965fcb-472c-41fb-a35d-c6b97540eaf5 2 Category 235300 urn:ddi:dk.dst:b36f2d12-d75b-4d13-af98-b55e9805761c:50 dk.dst b36f2d12-d75b-4d13-af98-b55e9805761c 50 dk.dst 9327683c-2f4d-4a1b-8cab-58952c26a9d2 2 Category 2354 urn:ddi:dk.dst:62e65598-02c7-44a1-8a0c-25ce77ae1b20:50 dk.dst 62e65598-02c7-44a1-8a0c-25ce77ae1b20 50 dk.dst df6d1ed6-d27d-4b61-9d26-2b121974200a 2 Category 235400 urn:ddi:dk.dst:b617098f-d28f-4d44-a315-6aa556c2737d:50 dk.dst b617098f-d28f-4d44-a315-6aa556c2737d 50 dk.dst e44c2c65-fd6a-4c57-9d10-50a23aaa10b1 2 Category 2355 urn:ddi:dk.dst:44b9f339-d8fa-4165-9b1a-b79a6609cd1d:50 dk.dst 44b9f339-d8fa-4165-9b1a-b79a6609cd1d 50 dk.dst 26ff532c-9be4-4185-a7e7-a07ec20e4672 2 Category 235500 urn:ddi:dk.dst:0faa6031-0280-48f1-a38a-f8d195b499a8:50 dk.dst 0faa6031-0280-48f1-a38a-f8d195b499a8 50 dk.dst ea3b5081-ee6e-4fb6-acc3-b4c1c8ba92a9 2 Category 2356 urn:ddi:dk.dst:e32f5b24-0dd7-4ec7-9c74-0642e086eccc:50 dk.dst e32f5b24-0dd7-4ec7-9c74-0642e086eccc 50 dk.dst 127e40d1-facc-4bf4-9868-ffc47ac66859 2 Category 235600 urn:ddi:dk.dst:7244830a-186b-436a-9112-cf2f3653121f:50 dk.dst 7244830a-186b-436a-9112-cf2f3653121f 50 dk.dst 17df8b60-2b76-4b1c-b100-56c6f5490220 2 Category 2357 urn:ddi:dk.dst:19a82c25-c3a3-4211-8bf8-2e25400893f4:50 dk.dst 19a82c25-c3a3-4211-8bf8-2e25400893f4 50 dk.dst 9ec9b03b-693e-4c71-9a62-2849ff9356e8 2 Category 235710 urn:ddi:dk.dst:c51c7d9f-c0e2-49bd-9a8f-3c88adc7a018:50 dk.dst c51c7d9f-c0e2-49bd-9a8f-3c88adc7a018 50 dk.dst b4716f8b-7a14-4f80-b0d3-046f4a3fda0f 2 Category 235720 urn:ddi:dk.dst:5b64bc88-ed3f-43ee-bc7a-b2dfff2c37d8:50 dk.dst 5b64bc88-ed3f-43ee-bc7a-b2dfff2c37d8 50 dk.dst 0c56ab2c-fc76-4a5c-9cc3-f3c7fc7bc332 2 Category 235730 urn:ddi:dk.dst:6728a873-a691-4222-9cf8-cda40ae6b43f:50 dk.dst 6728a873-a691-4222-9cf8-cda40ae6b43f 50 dk.dst 43cd84da-0e87-4958-b7df-404aea2b8f45 2 Category 235740 urn:ddi:dk.dst:e39deb79-4934-4490-81a8-9f247f75b644:50 dk.dst e39deb79-4934-4490-81a8-9f247f75b644 50 dk.dst 1e51015f-f1f3-48bc-9653-65c93ca2da16 2 Category 235750 urn:ddi:dk.dst:359db35e-c11e-458e-9195-7937d6934daa:50 dk.dst 359db35e-c11e-458e-9195-7937d6934daa 50 dk.dst f652ee9e-de16-4528-baf3-fa93ed0c30cb 2 Category 235760 urn:ddi:dk.dst:9f41dbfc-6849-4eb2-aed7-8b49e9d81d94:50 dk.dst 9f41dbfc-6849-4eb2-aed7-8b49e9d81d94 50 dk.dst d1fa7063-e48a-43aa-9104-de96932ae956 2 Category 235790 urn:ddi:dk.dst:4bbfaed4-e498-4464-82d0-482732eebb8d:50 dk.dst 4bbfaed4-e498-4464-82d0-482732eebb8d 50 dk.dst 59a38967-a72a-48ad-98f9-58f0881cb70f 2 Category 2359 urn:ddi:dk.dst:7eaf2462-c9d7-4fb5-8425-384234d680d8:50 dk.dst 7eaf2462-c9d7-4fb5-8425-384234d680d8 50 dk.dst fa0bf5ac-35a6-4a53-a833-433a4884b083 2 Category 235910 urn:ddi:dk.dst:3c57ffe4-5853-44d3-83fc-85b9ef99bec3:50 dk.dst 3c57ffe4-5853-44d3-83fc-85b9ef99bec3 50 dk.dst c08189b7-b73c-4d1f-8320-3ae3d3a1edc3 2 Category 235920 urn:ddi:dk.dst:7db590ec-554c-408b-9f50-cb5da919cc86:50 dk.dst 7db590ec-554c-408b-9f50-cb5da919cc86 50 dk.dst 3bb2821e-ae6e-4b99-bc2c-20df17a98c53 2 Category 24 urn:ddi:dk.dst:d5038187-75a0-458f-9d8e-d2d7970bfb10:50 dk.dst d5038187-75a0-458f-9d8e-d2d7970bfb10 50 dk.dst 3903472b-2dae-4edf-9c4e-e90bc473efb0 2 Category 241 urn:ddi:dk.dst:3e594417-cc9e-47af-bd18-4996b293e99e:50 dk.dst 3e594417-cc9e-47af-bd18-4996b293e99e 50 dk.dst 1b007f3b-1607-4834-95f9-cd50e0844bb1 2 Category 2411 urn:ddi:dk.dst:06f470b6-499d-45ae-b009-cb3f64e6e07b:50 dk.dst 06f470b6-499d-45ae-b009-cb3f64e6e07b 50 dk.dst 67048896-7f2b-4f9d-a102-c74587e880c9 2 Category 241100 urn:ddi:dk.dst:04115c86-e434-4e38-becf-30222c6dde29:50 dk.dst 04115c86-e434-4e38-becf-30222c6dde29 50 dk.dst 981ef7d9-fb97-4922-8c56-1fde70d0fcaf 2 Category 2412 urn:ddi:dk.dst:d4553982-886e-497a-b43d-e0dd33836308:50 dk.dst d4553982-886e-497a-b43d-e0dd33836308 50 dk.dst f6e9816b-8265-4cd6-9bb5-033106d49ec0 2 Category 241210 urn:ddi:dk.dst:bfb76460-0c7c-492a-a27c-6701acb0d25b:50 dk.dst bfb76460-0c7c-492a-a27c-6701acb0d25b 50 dk.dst 6278b796-495e-44ef-953a-97cec6839541 2 Category 241220 urn:ddi:dk.dst:00b09b51-02af-4e58-af3f-869453bd4e97:50 dk.dst 00b09b51-02af-4e58-af3f-869453bd4e97 50 dk.dst 35c32994-e23c-4313-8c83-8c2ba178bb1b 2 Category 241230 urn:ddi:dk.dst:7644ccfd-e9fd-4d33-856d-aaeab95b5a4c:50 dk.dst 7644ccfd-e9fd-4d33-856d-aaeab95b5a4c 50 dk.dst 0af179cf-af2b-4812-9964-7f85aaf2c437 2 Category 241240 urn:ddi:dk.dst:abe3253a-c53b-4776-b226-85b1496d89df:50 dk.dst abe3253a-c53b-4776-b226-85b1496d89df 50 dk.dst 0da87e05-df32-403c-9516-fcfb0e1157dd 2 Category 2413 urn:ddi:dk.dst:8519d8ca-36e1-48d7-ab87-53d39ece6b8f:50 dk.dst 8519d8ca-36e1-48d7-ab87-53d39ece6b8f 50 dk.dst 75c1f21a-63a2-4aa2-af4d-e1dfdf9cbf5a 2 Category 241310 urn:ddi:dk.dst:bab70d0c-78a8-49d8-95b4-0f62eef8aed9:50 dk.dst bab70d0c-78a8-49d8-95b4-0f62eef8aed9 50 dk.dst b74be1f6-3051-4295-8e51-52ed659ea1dc 2 Category 241320 urn:ddi:dk.dst:88660761-de1e-40f6-a92b-bd3335b79337:50 dk.dst 88660761-de1e-40f6-a92b-bd3335b79337 50 dk.dst 7ca7986a-a8d7-42c3-8ec8-3fb075ed2c20 2 Category 242 urn:ddi:dk.dst:2eac60ae-3172-4618-9eda-e292b69ab2c6:50 dk.dst 2eac60ae-3172-4618-9eda-e292b69ab2c6 50 dk.dst 62d01354-1adf-414b-9a25-6d60fec2c001 2 Category 2421 urn:ddi:dk.dst:b13d5bb2-526d-4fa8-9f9b-362349edce35:50 dk.dst b13d5bb2-526d-4fa8-9f9b-362349edce35 50 dk.dst f9406559-319f-4328-abf6-288dc589ab52 2 Category 242100 urn:ddi:dk.dst:93767e3b-7136-4dd4-82c3-05029521998a:50 dk.dst 93767e3b-7136-4dd4-82c3-05029521998a 50 dk.dst a205ac71-617b-4936-abc4-660b5afbc804 2 Category 2422 urn:ddi:dk.dst:f27be927-48ab-4c3b-b3ff-506c9e2ac2ed:50 dk.dst f27be927-48ab-4c3b-b3ff-506c9e2ac2ed 50 dk.dst d06ebbc4-f6e0-4735-a68d-092e7cf2f44d 2 Category 242200 urn:ddi:dk.dst:73a5c41b-442e-4c3b-bdf7-ed0deb91911d:50 dk.dst 73a5c41b-442e-4c3b-bdf7-ed0deb91911d 50 dk.dst 036ad710-f9f4-46e8-a55b-b6c7e344ec07 2 Category 2423 urn:ddi:dk.dst:22e10258-6b01-4f9d-9ae8-f80ce899be14:50 dk.dst 22e10258-6b01-4f9d-9ae8-f80ce899be14 50 dk.dst 6abc1289-c8ec-48b9-9891-6d877aa9f638 2 Category 242300 urn:ddi:dk.dst:06335132-9710-4004-98b4-753b537f3a7a:50 dk.dst 06335132-9710-4004-98b4-753b537f3a7a 50 dk.dst 2d656cc7-bcd1-4a38-9950-56c4329461b3 2 Category 2424 urn:ddi:dk.dst:f009847a-37df-4bb4-926b-e0aa4870db3b:50 dk.dst f009847a-37df-4bb4-926b-e0aa4870db3b 50 dk.dst e9b5721c-4a82-49fd-958c-ee9178cc3725 2 Category 242400 urn:ddi:dk.dst:0c16900d-66e5-4602-8bdb-9ec4e0fbb3ae:50 dk.dst 0c16900d-66e5-4602-8bdb-9ec4e0fbb3ae 50 dk.dst 641561ca-8ad4-4ef6-81b4-b7a7dcc944e8 2 Category 243 urn:ddi:dk.dst:f07b0fa8-9fb6-4f6e-985c-4b586a2e1661:50 dk.dst f07b0fa8-9fb6-4f6e-985c-4b586a2e1661 50 dk.dst fc5e51c9-92f7-4da2-85e0-d021de02005d 2 Category 2431 urn:ddi:dk.dst:12c6f98a-4ed3-4daf-bdce-b502ebe0f63a:50 dk.dst 12c6f98a-4ed3-4daf-bdce-b502ebe0f63a 50 dk.dst e217a073-b61a-4313-b520-df2fe0a19498 2 Category 243100 urn:ddi:dk.dst:de624884-9f2b-4035-8f17-bd1b922b42c7:50 dk.dst de624884-9f2b-4035-8f17-bd1b922b42c7 50 dk.dst b8b410ae-738d-416a-8ab9-c7d83fa056f1 2 Category 2432 urn:ddi:dk.dst:f2a5dfad-2d72-4542-9262-b2484a6d7dbf:50 dk.dst f2a5dfad-2d72-4542-9262-b2484a6d7dbf 50 dk.dst f80a38f4-5692-4f78-bd6d-a7db84007d62 2 Category 243200 urn:ddi:dk.dst:632a879b-0b9c-4bcb-ab8b-8dec264f2c30:50 dk.dst 632a879b-0b9c-4bcb-ab8b-8dec264f2c30 50 dk.dst 0bd19ec3-b432-4189-9b95-8e1a15aabe05 2 Category 2433 urn:ddi:dk.dst:4a6c318c-7866-46d1-ace9-5def695889ec:50 dk.dst 4a6c318c-7866-46d1-ace9-5def695889ec 50 dk.dst d8183c0b-2356-4fba-a45d-1203abb80305 2 Category 243310 urn:ddi:dk.dst:51e4c56a-92af-4d54-a458-656fb1b20dd1:50 dk.dst 51e4c56a-92af-4d54-a458-656fb1b20dd1 50 dk.dst 010d032e-4a49-4099-bbfe-78125b72e6a8 2 Category 243320 urn:ddi:dk.dst:5b898fb3-145d-4d78-b0d6-26d675081444:50 dk.dst 5b898fb3-145d-4d78-b0d6-26d675081444 50 dk.dst 652ac660-897c-4e2c-b8d9-118ce47af578 2 Category 2434 urn:ddi:dk.dst:7256f590-c77c-4869-a32c-94cba6fad8a2:50 dk.dst 7256f590-c77c-4869-a32c-94cba6fad8a2 50 dk.dst 2bb89fc9-93cc-43c3-bc75-aa6ff3c20ce9 2 Category 243400 urn:ddi:dk.dst:d5f759d5-df80-4adb-bcec-a28ee872df13:50 dk.dst d5f759d5-df80-4adb-bcec-a28ee872df13 50 dk.dst c4024f9f-4c63-4a2c-97c7-4c7219bbfe65 2 Category 25 urn:ddi:dk.dst:a509550b-a3e2-4468-86ed-b68ec6e80e02:50 dk.dst a509550b-a3e2-4468-86ed-b68ec6e80e02 50 dk.dst 3551ea00-ffbf-4c35-88f7-e541d1c6d5cb 2 Category 251 urn:ddi:dk.dst:55ac15ae-7e69-41b2-a68e-e2cd1f39a8df:50 dk.dst 55ac15ae-7e69-41b2-a68e-e2cd1f39a8df 50 dk.dst 71b8701f-d6bd-4e0a-b5c1-a5ddd5c199a5 2 Category 2511 urn:ddi:dk.dst:50e53c4b-7ea6-4686-b2a4-d2f1a5af1039:50 dk.dst 50e53c4b-7ea6-4686-b2a4-d2f1a5af1039 50 dk.dst 1dc9382d-3959-43fe-80be-0dc8e1e8a113 2 Category 251110 urn:ddi:dk.dst:84e1b901-f2da-4864-b07a-9a907df8c56a:50 dk.dst 84e1b901-f2da-4864-b07a-9a907df8c56a 50 dk.dst 45423159-dcd2-46c2-bd50-a59525c617a6 2 Category 251120 urn:ddi:dk.dst:c024c9bf-3366-4381-8fcb-aa5a1d8b133b:50 dk.dst c024c9bf-3366-4381-8fcb-aa5a1d8b133b 50 dk.dst 794886d0-d370-4e65-9f36-39ac86d5e7e0 2 Category 2512 urn:ddi:dk.dst:50a8e479-46ea-40f8-a75f-64e6263147be:50 dk.dst 50a8e479-46ea-40f8-a75f-64e6263147be 50 dk.dst 11424a38-bdea-43be-ad3f-a47eedf0eb1d 2 Category 251210 urn:ddi:dk.dst:98f74062-818a-4bb3-93ce-4657842899cf:50 dk.dst 98f74062-818a-4bb3-93ce-4657842899cf 50 dk.dst 2a997228-ced4-45e9-89d6-7dd67e2ef72e 2 Category 251220 urn:ddi:dk.dst:cf37583a-59b3-4873-9730-7315173c7a22:50 dk.dst cf37583a-59b3-4873-9730-7315173c7a22 50 dk.dst e7c974d9-6e8d-4ca6-ae5d-cd6f7ec470bb 2 Category 2513 urn:ddi:dk.dst:bfe62862-8011-45c1-a9b1-bc1b70b8f638:50 dk.dst bfe62862-8011-45c1-a9b1-bc1b70b8f638 50 dk.dst 28556397-3e29-42f7-9956-b7609ac93f96 2 Category 251300 urn:ddi:dk.dst:b8e5fa2a-f4bd-4d0d-b180-39124572c3f1:50 dk.dst b8e5fa2a-f4bd-4d0d-b180-39124572c3f1 50 dk.dst 9bea2460-0a17-4598-81e3-6faad96b71ed 2 Category 2514 urn:ddi:dk.dst:08d919c4-ad8b-4c95-9638-35ef702db01f:50 dk.dst 08d919c4-ad8b-4c95-9638-35ef702db01f 50 dk.dst 898e8315-ca10-48de-a1bd-c3d1f79f45f4 2 Category 251400 urn:ddi:dk.dst:014cefb6-aa78-40cc-98b2-44723af86ae5:50 dk.dst 014cefb6-aa78-40cc-98b2-44723af86ae5 50 dk.dst 26199c2b-cc12-44f3-9598-e3136fdb132c 2 Category 2519 urn:ddi:dk.dst:80d7dd3e-6d59-4904-8a03-c31e496fb296:50 dk.dst 80d7dd3e-6d59-4904-8a03-c31e496fb296 50 dk.dst dcb042f2-e740-40cc-9493-6e4455f24053 2 Category 251900 urn:ddi:dk.dst:eb65a603-194f-4dbd-b0e0-6e49a2f22614:50 dk.dst eb65a603-194f-4dbd-b0e0-6e49a2f22614 50 dk.dst 4b036fcc-93a3-42df-b62b-a2071ecec806 2 Category 252 urn:ddi:dk.dst:45aeeb90-941a-4d8a-b97b-947245b28bd3:50 dk.dst 45aeeb90-941a-4d8a-b97b-947245b28bd3 50 dk.dst 88e2a40c-279a-4801-82d2-8798ae7a6080 2 Category 2521 urn:ddi:dk.dst:b84dcfdb-89af-4209-86c7-49b69ecc2256:50 dk.dst b84dcfdb-89af-4209-86c7-49b69ecc2256 50 dk.dst 25d637dc-266f-44b4-8450-8ba9c23aca87 2 Category 252100 urn:ddi:dk.dst:51ff2320-5f88-402d-9922-b2774e46b434:50 dk.dst 51ff2320-5f88-402d-9922-b2774e46b434 50 dk.dst 17c337d7-ee1f-461b-bfab-6784b35f4153 2 Category 2522 urn:ddi:dk.dst:97c79e2e-105e-466f-9017-d6b706f360a8:50 dk.dst 97c79e2e-105e-466f-9017-d6b706f360a8 50 dk.dst 6fd7101e-5b01-4f8a-8aa5-ed8430af05b6 2 Category 252200 urn:ddi:dk.dst:6794f2d4-3e33-42c9-a171-8e2ba3dfb11a:50 dk.dst 6794f2d4-3e33-42c9-a171-8e2ba3dfb11a 50 dk.dst 294fcd13-7ecf-4ba6-9a10-73a606c936f0 2 Category 2523 urn:ddi:dk.dst:735ee735-3a95-4956-9245-9133cee679fb:50 dk.dst 735ee735-3a95-4956-9245-9133cee679fb 50 dk.dst bdc659b1-05d2-4a43-bafa-f7923dbcdcd1 2 Category 252300 urn:ddi:dk.dst:7bfa4f1f-6902-4d3d-b883-08742000889f:50 dk.dst 7bfa4f1f-6902-4d3d-b883-08742000889f 50 dk.dst a697ed43-d80a-4c27-bfe9-3d17a5b22475 2 Category 2529 urn:ddi:dk.dst:cd7dfc8b-8f64-41c1-af88-e950bd62a8e3:50 dk.dst cd7dfc8b-8f64-41c1-af88-e950bd62a8e3 50 dk.dst 18b3ad94-b35f-4b80-adf0-52352fcad386 2 Category 252900 urn:ddi:dk.dst:d072a1c2-5d8c-4aec-8b96-cbdb60bbfc1b:50 dk.dst d072a1c2-5d8c-4aec-8b96-cbdb60bbfc1b 50 dk.dst e067a016-60d0-49dc-aafd-0535c594f2ea 2 Category 26 urn:ddi:dk.dst:252b1036-18e1-40db-ae31-b3acdf4ba6e0:50 dk.dst 252b1036-18e1-40db-ae31-b3acdf4ba6e0 50 dk.dst 1584cabe-57c1-47f9-8efa-8309802aea0b 2 Category 261 urn:ddi:dk.dst:fc80619e-61ae-4efe-b59b-9e0b75fd8b38:50 dk.dst fc80619e-61ae-4efe-b59b-9e0b75fd8b38 50 dk.dst 134e83df-8858-4330-98bd-fcf53c141606 2 Category 2611 urn:ddi:dk.dst:cf684bab-ab5d-4c6e-b87c-5d1f976e8d05:50 dk.dst cf684bab-ab5d-4c6e-b87c-5d1f976e8d05 50 dk.dst 425686b5-6d2a-427c-89af-e79a6342c374 2 Category 261110 urn:ddi:dk.dst:897f52ac-3181-4d72-808e-5b7085f877c5:50 dk.dst 897f52ac-3181-4d72-808e-5b7085f877c5 50 dk.dst 69f9a729-ba04-48cd-a166-37a60331cda8 2 Category 261120 urn:ddi:dk.dst:3cb9d680-e305-45e6-8460-5a3f1b9f8bd3:50 dk.dst 3cb9d680-e305-45e6-8460-5a3f1b9f8bd3 50 dk.dst ecb49a13-6693-4e31-945d-16f8cda84d84 2 Category 2612 urn:ddi:dk.dst:541eca63-358a-4384-808a-843750213307:50 dk.dst 541eca63-358a-4384-808a-843750213307 50 dk.dst 9eadf19e-ffe2-4900-83ac-b57eae6775f8 2 Category 261200 urn:ddi:dk.dst:85e44105-5fb1-4beb-a8eb-fa93835786e5:50 dk.dst 85e44105-5fb1-4beb-a8eb-fa93835786e5 50 dk.dst c173e78d-94a3-47ae-a4ad-7dffcb8d0597 2 Category 2619 urn:ddi:dk.dst:7c934e60-ca76-450c-9850-f343ec3239dd:50 dk.dst 7c934e60-ca76-450c-9850-f343ec3239dd 50 dk.dst 1bb9e222-49e9-4055-965c-2d83a6952da8 2 Category 261900 urn:ddi:dk.dst:093f6a17-fff4-4fff-a6c4-6b79487dd13d:50 dk.dst 093f6a17-fff4-4fff-a6c4-6b79487dd13d 50 dk.dst 18d51c44-2c9f-4b7e-b5cc-262b69a35b19 2 Category 262 urn:ddi:dk.dst:605df73c-9118-4153-88bb-562bd9002462:50 dk.dst 605df73c-9118-4153-88bb-562bd9002462 50 dk.dst 333f2a99-1dff-4c4e-a7e5-ab1b5de30d59 2 Category 2621 urn:ddi:dk.dst:19860c73-a905-4f91-affe-04c976c85466:50 dk.dst 19860c73-a905-4f91-affe-04c976c85466 50 dk.dst 34f9f7e0-438f-4951-bd47-1e916a462d1b 2 Category 262100 urn:ddi:dk.dst:3aef4d13-a940-4c1f-a6d7-6364c845ecf9:50 dk.dst 3aef4d13-a940-4c1f-a6d7-6364c845ecf9 50 dk.dst 9ae1e796-4f81-4cbb-85f5-4619cbd57272 2 Category 2622 urn:ddi:dk.dst:1b8dd89f-c35d-4f05-bfbc-c076805ed992:50 dk.dst 1b8dd89f-c35d-4f05-bfbc-c076805ed992 50 dk.dst b095f6cd-29db-4c48-b75b-34aac2ac1e36 2 Category 262200 urn:ddi:dk.dst:84854fbb-37a4-46de-b451-e521c6415b79:50 dk.dst 84854fbb-37a4-46de-b451-e521c6415b79 50 dk.dst 1b60b31e-5aff-4ebb-bdba-6f9e39c5a16c 2 Category 263 urn:ddi:dk.dst:bc9f57d8-b14b-45ab-b5fc-684480d2b3b5:50 dk.dst bc9f57d8-b14b-45ab-b5fc-684480d2b3b5 50 dk.dst 1073a451-f5c9-4efc-a8d7-a48a736b2cb6 2 Category 2631 urn:ddi:dk.dst:8541ec0e-7daa-477c-91bd-7b765809037e:50 dk.dst 8541ec0e-7daa-477c-91bd-7b765809037e 50 dk.dst ac108c07-0780-4384-a326-b3d0b644ce19 2 Category 263100 urn:ddi:dk.dst:46851862-e938-44d6-b909-aaee21b5f22a:50 dk.dst 46851862-e938-44d6-b909-aaee21b5f22a 50 dk.dst b4b08fc4-0353-4279-b3b7-d98c4670fb39 2 Category 2632 urn:ddi:dk.dst:70b98109-2a6d-422a-a1f2-cc479585e3bf:50 dk.dst 70b98109-2a6d-422a-a1f2-cc479585e3bf 50 dk.dst d88353d8-0297-4a2c-910e-f0a7e7755ab5 2 Category 263200 urn:ddi:dk.dst:6fce1812-ad95-49de-8c41-90d66ba84610:50 dk.dst 6fce1812-ad95-49de-8c41-90d66ba84610 50 dk.dst 89f3069c-bbcf-4c8b-aa91-e259cec8f07e 2 Category 2633 urn:ddi:dk.dst:8175a202-682e-4449-9511-6083867d3d7f:50 dk.dst 8175a202-682e-4449-9511-6083867d3d7f 50 dk.dst c5eefb09-e758-4cac-b546-4478cac8006b 2 Category 263300 urn:ddi:dk.dst:378c461b-0904-4f93-9cdd-a421e526295f:50 dk.dst 378c461b-0904-4f93-9cdd-a421e526295f 50 dk.dst de32ef86-beea-463b-b0b9-43d7e6152da4 2 Category 2634 urn:ddi:dk.dst:bd1926e4-b118-4206-a4e2-d955b587c324:50 dk.dst bd1926e4-b118-4206-a4e2-d955b587c324 50 dk.dst e49981de-06e7-4e4f-a9c5-388fa8ff0e5b 2 Category 263400 urn:ddi:dk.dst:bd0cb86a-fca6-4806-82bc-e1b402720c4c:50 dk.dst bd0cb86a-fca6-4806-82bc-e1b402720c4c 50 dk.dst 23735a15-f0a7-42e8-9e68-437fe8231377 2 Category 2635 urn:ddi:dk.dst:fe105fcb-257e-4e0b-8540-219a127b752c:50 dk.dst fe105fcb-257e-4e0b-8540-219a127b752c 50 dk.dst 1c220660-e163-42d7-b5cf-2e8887ceb588 2 Category 263500 urn:ddi:dk.dst:e581b1b8-eec1-43f2-83e2-33babae37411:50 dk.dst e581b1b8-eec1-43f2-83e2-33babae37411 50 dk.dst 7b735bfc-027e-40b9-b5d5-d7306fdf2310 2 Category 2636 urn:ddi:dk.dst:bbd746a9-fedb-46ee-aa68-71076b619146:50 dk.dst bbd746a9-fedb-46ee-aa68-71076b619146 50 dk.dst 9b3bf57c-00dd-481f-8384-2344c65c9e87 2 Category 263600 urn:ddi:dk.dst:6ffe4115-ae35-49b2-8552-25930de99146:50 dk.dst 6ffe4115-ae35-49b2-8552-25930de99146 50 dk.dst 2bc05468-77c7-45b8-9371-c55213ea1f89 2 Category 264 urn:ddi:dk.dst:857ffbe5-fd6a-4450-aa93-2b67055430ac:50 dk.dst 857ffbe5-fd6a-4450-aa93-2b67055430ac 50 dk.dst 2b25f940-ec64-4f80-8019-ad2b5ec34eca 2 Category 2641 urn:ddi:dk.dst:a3781bf4-be58-4335-a824-e5e2589abcb1:50 dk.dst a3781bf4-be58-4335-a824-e5e2589abcb1 50 dk.dst 5a73d90c-0f56-4356-9ae7-83771c67ff2f 2 Category 264100 urn:ddi:dk.dst:ec62c9b2-bb7f-40e4-b053-aab65e670b39:50 dk.dst ec62c9b2-bb7f-40e4-b053-aab65e670b39 50 dk.dst f8d0c295-1bfa-4c6c-a4b5-3006457a1dc9 2 Category 2642 urn:ddi:dk.dst:dd19ec2e-ed01-4a75-bc3e-c6c8f9a8705a:50 dk.dst dd19ec2e-ed01-4a75-bc3e-c6c8f9a8705a 50 dk.dst aaa007cc-c274-404d-ac47-b841225c0146 2 Category 264200 urn:ddi:dk.dst:fe9bf44e-e004-431f-94f7-17fcb29bef5d:50 dk.dst fe9bf44e-e004-431f-94f7-17fcb29bef5d 50 dk.dst eda988d2-83c1-4974-8d00-69f4ebda4293 2 Category 2643 urn:ddi:dk.dst:82bd2abc-f232-4778-aa08-0eb0fed14a33:50 dk.dst 82bd2abc-f232-4778-aa08-0eb0fed14a33 50 dk.dst 39577483-2616-44c2-b90b-f66e65810891 2 Category 264310 urn:ddi:dk.dst:6a176148-8323-4345-ac1d-3bef246f8651:50 dk.dst 6a176148-8323-4345-ac1d-3bef246f8651 50 dk.dst 02b8773a-f6d4-41bf-afa3-8330b1435566 2 Category 264320 urn:ddi:dk.dst:92d8c7ca-3f45-4ec1-b80f-4aa5b7dd8ec8:50 dk.dst 92d8c7ca-3f45-4ec1-b80f-4aa5b7dd8ec8 50 dk.dst 4a8db376-828a-4d92-a14b-db2a7caa417f 2 Category 264390 urn:ddi:dk.dst:c55f27bc-e4f8-4aad-bbbd-168863171364:50 dk.dst c55f27bc-e4f8-4aad-bbbd-168863171364 50 dk.dst d5ebc069-5c91-47ea-a145-6fa5766c8967 2 Category 265 urn:ddi:dk.dst:af9970d3-ab5a-44c5-b24f-97d0bbdbe59f:50 dk.dst af9970d3-ab5a-44c5-b24f-97d0bbdbe59f 50 dk.dst 831c3a86-37c6-4f9b-b486-d8df43b3c342 2 Category 2651 urn:ddi:dk.dst:46d69d9d-14b3-48e7-b568-84e68b182a25:50 dk.dst 46d69d9d-14b3-48e7-b568-84e68b182a25 50 dk.dst 7f47ed81-edbb-4b4c-abd4-76239da6ddeb 2 Category 265100 urn:ddi:dk.dst:16a0ff48-5866-46d0-ba61-5b1ccba15fbb:50 dk.dst 16a0ff48-5866-46d0-ba61-5b1ccba15fbb 50 dk.dst 8730b983-add4-4684-a15d-20ea88d6892c 2 Category 2652 urn:ddi:dk.dst:a266083e-8838-4693-b8d5-3dbe73879fa1:50 dk.dst a266083e-8838-4693-b8d5-3dbe73879fa1 50 dk.dst d7e2a128-369b-4748-b8f7-1dda3d2092cb 2 Category 265200 urn:ddi:dk.dst:2b36fc47-6a51-4c65-beb4-007edc9cf416:50 dk.dst 2b36fc47-6a51-4c65-beb4-007edc9cf416 50 dk.dst dcd3acf6-94dd-4707-bca3-54b2a72e1de8 2 Category 2653 urn:ddi:dk.dst:c3b2c06b-d358-4f57-914c-a7dbcf99afda:50 dk.dst c3b2c06b-d358-4f57-914c-a7dbcf99afda 50 dk.dst d552e3bb-4f1e-4485-8854-6edec62f4959 2 Category 265300 urn:ddi:dk.dst:903a85f6-98ec-4035-a4a7-6a3e7dd60382:50 dk.dst 903a85f6-98ec-4035-a4a7-6a3e7dd60382 50 dk.dst b1137389-2042-4a9c-9fd8-ca9db697ce07 2 Category 2654 urn:ddi:dk.dst:c20bdf49-b6d0-4e15-9c21-313813f4e90d:50 dk.dst c20bdf49-b6d0-4e15-9c21-313813f4e90d 50 dk.dst b000df46-15c0-4b26-a263-bbcd2b465877 2 Category 265400 urn:ddi:dk.dst:14b79f5f-42ce-4ea5-8af8-bb42d6016ec3:50 dk.dst 14b79f5f-42ce-4ea5-8af8-bb42d6016ec3 50 dk.dst 211b2cdd-1081-46ce-b13b-cc4191eb91e4 2 Category 2655 urn:ddi:dk.dst:974fe814-f00c-4b70-97a4-1ba76e1bf5dd:50 dk.dst 974fe814-f00c-4b70-97a4-1ba76e1bf5dd 50 dk.dst 4960e3e4-d107-41e3-842e-16aae0a202a1 2 Category 265500 urn:ddi:dk.dst:8ba58ae2-f49d-4e3a-894a-9ed4f79b8040:50 dk.dst 8ba58ae2-f49d-4e3a-894a-9ed4f79b8040 50 dk.dst 343dce58-ad44-4e4e-b0a4-358a05bec3eb 2 Category 2656 urn:ddi:dk.dst:eb018bcd-4509-409c-907c-5eb7e074e7b9:50 dk.dst eb018bcd-4509-409c-907c-5eb7e074e7b9 50 dk.dst c58fbae1-831c-479e-9918-903a6f3da641 2 Category 265600 urn:ddi:dk.dst:2e2644dc-3eb8-412d-b2b5-5eda030273e4:50 dk.dst 2e2644dc-3eb8-412d-b2b5-5eda030273e4 50 dk.dst 89d4228a-4946-4828-ac13-14ae39c47eec 2 Category 2659 urn:ddi:dk.dst:e0b5f8cf-7cea-4a83-81a4-bdec8914580f:50 dk.dst e0b5f8cf-7cea-4a83-81a4-bdec8914580f 50 dk.dst f35d74bb-eca8-4518-b107-dad2b7a6964e 2 Category 265900 urn:ddi:dk.dst:104896cc-0a88-4ba8-8baa-601f560f56ee:50 dk.dst 104896cc-0a88-4ba8-8baa-601f560f56ee 50 dk.dst a03a6cc3-9b5d-4e7f-b2cf-9b907ec81c0a 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:65dfc46d-f0bb-49d9-a108-b606d720be44:50 dk.dst 65dfc46d-f0bb-49d9-a108-b606d720be44 50 dk.dst 9fc73677-54ba-4205-971c-1608783d2329 2 Category 31 urn:ddi:dk.dst:59eeae7b-2e75-4329-a1a8-9b50c5b85511:50 dk.dst 59eeae7b-2e75-4329-a1a8-9b50c5b85511 50 dk.dst 8d338193-28d6-4803-8a6f-ee899e06523f 2 Category 311 urn:ddi:dk.dst:4d53d109-b38d-4a8e-9e71-c3911ab3f59d:50 dk.dst 4d53d109-b38d-4a8e-9e71-c3911ab3f59d 50 dk.dst b2bd5354-46f8-4734-9cb1-01917e2dcfb3 2 Category 3111 urn:ddi:dk.dst:9e7fa24e-0791-4451-9493-396f278684d4:50 dk.dst 9e7fa24e-0791-4451-9493-396f278684d4 50 dk.dst f91206b9-772a-4b27-ae75-2cb1d2681e5d 2 Category 311110 urn:ddi:dk.dst:74e0a818-87f4-4c4f-a22b-d73736c1c79f:50 dk.dst 74e0a818-87f4-4c4f-a22b-d73736c1c79f 50 dk.dst 59ff5c0f-84c9-418e-ab28-341b4ef887c2 2 Category 311120 urn:ddi:dk.dst:ef564944-e9ad-473d-9db1-85863108d110:50 dk.dst ef564944-e9ad-473d-9db1-85863108d110 50 dk.dst 971ba5eb-d555-49c3-97ba-78b41d88ecc8 2 Category 311130 urn:ddi:dk.dst:8d39d36d-271c-4c29-b4ab-faab11633dfe:50 dk.dst 8d39d36d-271c-4c29-b4ab-faab11633dfe 50 dk.dst 3670f584-8c15-40ce-a9e3-3727edd130bf 2 Category 311140 urn:ddi:dk.dst:76461f6f-053b-4893-8247-66f50f8d9add:50 dk.dst 76461f6f-053b-4893-8247-66f50f8d9add 50 dk.dst a370080c-36b9-41fb-812a-41d053c50418 2 Category 3112 urn:ddi:dk.dst:6823ae8b-902c-4ec9-9787-6a31a280e762:50 dk.dst 6823ae8b-902c-4ec9-9787-6a31a280e762 50 dk.dst a534e185-952e-458e-9d37-af79d8b198a8 2 Category 311200 urn:ddi:dk.dst:48026f3d-3f79-45dc-9348-6d7eba891362:50 dk.dst 48026f3d-3f79-45dc-9348-6d7eba891362 50 dk.dst 07a05059-abbd-4a24-8737-2ac7d4d4c4be 2 Category 3113 urn:ddi:dk.dst:b0ef0336-c5e5-4f90-b79a-ed6ecee6f544:50 dk.dst b0ef0336-c5e5-4f90-b79a-ed6ecee6f544 50 dk.dst 2f7541b0-0fe2-48b6-8241-47f32d12520b 2 Category 311300 urn:ddi:dk.dst:5c5f4121-e6f1-4a25-9396-57b68f189a5c:50 dk.dst 5c5f4121-e6f1-4a25-9396-57b68f189a5c 50 dk.dst 1417d06b-28d6-49ed-89c9-ee826097666b 2 Category 3114 urn:ddi:dk.dst:36dc1e10-8fa3-43db-b273-98254c4ad977:50 dk.dst 36dc1e10-8fa3-43db-b273-98254c4ad977 50 dk.dst 79d7d305-891e-40ee-af9f-17b879632197 2 Category 311400 urn:ddi:dk.dst:3ec1b32d-9a90-489e-bfaa-6c0c6f4e6cd0:50 dk.dst 3ec1b32d-9a90-489e-bfaa-6c0c6f4e6cd0 50 dk.dst 91c53d65-f157-4c1b-97d3-00ed8c46df32 2 Category 3115 urn:ddi:dk.dst:022058d1-25c2-41ca-9116-6b7d96b2b1db:50 dk.dst 022058d1-25c2-41ca-9116-6b7d96b2b1db 50 dk.dst eca0d635-f03d-48b5-acb3-ca53dfc9cbfe 2 Category 311510 urn:ddi:dk.dst:6be88917-2272-4f8d-bcee-38a69f2ab0e9:50 dk.dst 6be88917-2272-4f8d-bcee-38a69f2ab0e9 50 dk.dst 274c09e9-3e63-4e61-b1cf-3e4e12416409 2 Category 311590 urn:ddi:dk.dst:c0a75285-7c70-461f-b683-c1774d26ecff:50 dk.dst c0a75285-7c70-461f-b683-c1774d26ecff 50 dk.dst 01ccb972-4095-4fb5-8f06-a7713e367f13 2 Category 3116 urn:ddi:dk.dst:6c267ade-0488-495a-986b-6a1cc08b3657:50 dk.dst 6c267ade-0488-495a-986b-6a1cc08b3657 50 dk.dst 71765a9a-69fc-4e3e-934f-f3f9a4bc0ceb 2 Category 311600 urn:ddi:dk.dst:5cc69f58-96c3-43a1-afa3-e595b516a2ce:50 dk.dst 5cc69f58-96c3-43a1-afa3-e595b516a2ce 50 dk.dst f9fa2567-ddbb-47e4-94e6-b8c38ffb696d 2 Category 3117 urn:ddi:dk.dst:469dcb45-ee9a-4384-82cd-2680bcf4fed1:50 dk.dst 469dcb45-ee9a-4384-82cd-2680bcf4fed1 50 dk.dst 83fc8d69-df75-49e0-8033-8e0a0a2da0fa 2 Category 311700 urn:ddi:dk.dst:adb1b5fa-c9e9-4522-8966-20a040ca0eb3:50 dk.dst adb1b5fa-c9e9-4522-8966-20a040ca0eb3 50 dk.dst fd13b51e-b833-457f-ad14-d5cfd6eefd5e 2 Category 3118 urn:ddi:dk.dst:d0085380-a654-4be3-b8f7-8ff693e4f7ba:50 dk.dst d0085380-a654-4be3-b8f7-8ff693e4f7ba 50 dk.dst 3427e4bd-1f12-4544-b6dd-107d9a88deea 2 Category 311800 urn:ddi:dk.dst:e06dba4d-aa64-4635-a54c-43c88ae423d2:50 dk.dst e06dba4d-aa64-4635-a54c-43c88ae423d2 50 dk.dst 6d67258f-bb1c-42f2-993f-8952e5c4f4c4 2 Category 3119 urn:ddi:dk.dst:7afb7ba7-144d-45d3-8daf-d0c5525d82b3:50 dk.dst 7afb7ba7-144d-45d3-8daf-d0c5525d82b3 50 dk.dst dd06b2b4-64af-4ecc-8193-f9f4bb3904c4 2 Category 311900 urn:ddi:dk.dst:bef61da6-6626-494a-8f8c-aae7673b4268:50 dk.dst bef61da6-6626-494a-8f8c-aae7673b4268 50 dk.dst 129480e3-142c-46eb-92b9-554bd2bb21c0 2 Category 313 urn:ddi:dk.dst:25fb89fc-7327-42de-81ef-67f426abc171:50 dk.dst 25fb89fc-7327-42de-81ef-67f426abc171 50 dk.dst dd50bbbe-4e08-4f15-aa9e-c24fc88bb264 2 Category 3131 urn:ddi:dk.dst:4c778491-a7c4-49c4-84a4-45edcc10b9bf:50 dk.dst 4c778491-a7c4-49c4-84a4-45edcc10b9bf 50 dk.dst 791c5160-24c7-4c42-8be7-e8e50840cbb3 2 Category 313100 urn:ddi:dk.dst:3a092340-ae5c-4afd-9ac9-30267dc1d01a:50 dk.dst 3a092340-ae5c-4afd-9ac9-30267dc1d01a 50 dk.dst 655621c0-bec6-4440-9369-0ce365c6b993 2 Category 3132 urn:ddi:dk.dst:140f0f32-d468-49e6-aafa-2c63bf521a11:50 dk.dst 140f0f32-d468-49e6-aafa-2c63bf521a11 50 dk.dst 9763730c-d73a-4efb-8dee-23be55b02dd4 2 Category 313200 urn:ddi:dk.dst:025b7ed7-9050-4942-9a8c-fb7d4a051387:50 dk.dst 025b7ed7-9050-4942-9a8c-fb7d4a051387 50 dk.dst df06eaab-1f03-4403-96ad-0809af392365 2 Category 3133 urn:ddi:dk.dst:8d1b879c-02e1-4ac7-93d8-0acb6d6be20d:50 dk.dst 8d1b879c-02e1-4ac7-93d8-0acb6d6be20d 50 dk.dst a4c0cf9e-df56-4ee5-8659-0f8f80d359e4 2 Category 313300 urn:ddi:dk.dst:a3bdce53-13ed-4e53-82f7-34feba13aa01:50 dk.dst a3bdce53-13ed-4e53-82f7-34feba13aa01 50 dk.dst f8d27a42-b288-469b-a3c6-7334a406e4f4 2 Category 3134 urn:ddi:dk.dst:d9ab686f-0506-404b-8d1b-52014ef03f5e:50 dk.dst d9ab686f-0506-404b-8d1b-52014ef03f5e 50 dk.dst 6dfef954-1ff2-481b-875c-66becd779a43 2 Category 313400 urn:ddi:dk.dst:9fe470dd-d3c7-4bed-b970-717575e45255:50 dk.dst 9fe470dd-d3c7-4bed-b970-717575e45255 50 dk.dst 58a9cd64-12e3-4237-8583-5f64d6561215 2 Category 3135 urn:ddi:dk.dst:3f76246b-d97e-4d2e-ac32-e54fbc45395c:50 dk.dst 3f76246b-d97e-4d2e-ac32-e54fbc45395c 50 dk.dst 63d35e94-8d17-43da-be6a-32aa86d13a22 2 Category 313500 urn:ddi:dk.dst:55dd40ef-635f-43ca-b839-312f30dd4286:50 dk.dst 55dd40ef-635f-43ca-b839-312f30dd4286 50 dk.dst 86c65bc5-271f-4f49-8d96-6734c49f55b3 2 Category 3139 urn:ddi:dk.dst:205fd22b-1585-4900-b32d-6c94dfeda744:50 dk.dst 205fd22b-1585-4900-b32d-6c94dfeda744 50 dk.dst 0bf76003-9d93-4a62-8cce-7b3b595c16cf 2 Category 313900 urn:ddi:dk.dst:511c8d3f-ca9f-4bfd-bff7-b051ed049a87:50 dk.dst 511c8d3f-ca9f-4bfd-bff7-b051ed049a87 50 dk.dst 9b31d3fa-f21d-4662-987c-56116e3bc93e 2 Category 314 urn:ddi:dk.dst:fa10b3ba-050f-4809-9e8b-95094c48c6d7:50 dk.dst fa10b3ba-050f-4809-9e8b-95094c48c6d7 50 dk.dst f2556543-8a33-4c78-82de-d69bcddb8002 2 Category 3141 urn:ddi:dk.dst:d32c2791-8051-4910-adb7-dcadb7fa139f:50 dk.dst d32c2791-8051-4910-adb7-dcadb7fa139f 50 dk.dst be91d1c8-a686-4846-9818-61131ba2158a 2 Category 314100 urn:ddi:dk.dst:fb46e4d1-c6d9-4d3b-bd5c-2cc38e90e96a:50 dk.dst fb46e4d1-c6d9-4d3b-bd5c-2cc38e90e96a 50 dk.dst eaea1a08-d4ea-4bcd-a308-58801b3d9034 2 Category 3142 urn:ddi:dk.dst:bb7f0b5e-0ba4-4992-9a2a-deedd8309cd1:50 dk.dst bb7f0b5e-0ba4-4992-9a2a-deedd8309cd1 50 dk.dst e2bc1b80-b308-4af7-8c81-de316094e88b 2 Category 314200 urn:ddi:dk.dst:cfd3f2ed-0901-40fe-b89f-68572920a995:50 dk.dst cfd3f2ed-0901-40fe-b89f-68572920a995 50 dk.dst 795ad1ca-ec8d-426a-9ac8-45da70da76dc 2 Category 3143 urn:ddi:dk.dst:e841dd73-92aa-4857-966f-b5397b763c53:50 dk.dst e841dd73-92aa-4857-966f-b5397b763c53 50 dk.dst 20249ab9-a460-45cc-abfe-989426575657 2 Category 314300 urn:ddi:dk.dst:3175f96b-5a17-4f14-a787-6ba868b42238:50 dk.dst 3175f96b-5a17-4f14-a787-6ba868b42238 50 dk.dst 52850990-47aa-484e-9b1a-aa65bac4ea37 2 Category 315 urn:ddi:dk.dst:60792ccd-b913-4336-8e9d-1bde9ae8b6c4:50 dk.dst 60792ccd-b913-4336-8e9d-1bde9ae8b6c4 50 dk.dst 6c679201-9709-40c8-a82a-71c473d45db5 2 Category 3151 urn:ddi:dk.dst:bb8755b1-3402-4506-b039-9cdf267c6829:50 dk.dst bb8755b1-3402-4506-b039-9cdf267c6829 50 dk.dst 6244e46e-52d1-4d0d-b216-92e6af950e52 2 Category 315100 urn:ddi:dk.dst:d0e6f209-a18e-4fe5-afec-c458e3368f81:50 dk.dst d0e6f209-a18e-4fe5-afec-c458e3368f81 50 dk.dst a38c4b19-c387-4e49-ad31-63a07083b6b6 2 Category 3152 urn:ddi:dk.dst:2cefe659-b047-484d-9ea3-0736c50fd7ae:50 dk.dst 2cefe659-b047-484d-9ea3-0736c50fd7ae 50 dk.dst 0f1273f2-d667-4b83-9caf-ad4457476b51 2 Category 315200 urn:ddi:dk.dst:d3cd1c61-deed-4fde-83c2-759df0866b33:50 dk.dst d3cd1c61-deed-4fde-83c2-759df0866b33 50 dk.dst 4bf1df11-3973-490f-a6ed-55eceee18861 2 Category 3153 urn:ddi:dk.dst:7e99205b-3e58-4640-b7cd-4dd81861e35f:50 dk.dst 7e99205b-3e58-4640-b7cd-4dd81861e35f 50 dk.dst d5c1383e-12a3-446a-8004-d30750b8a2c7 2 Category 315300 urn:ddi:dk.dst:5aaf7f71-c2a7-4a62-8d1a-6e3d451a09a6:50 dk.dst 5aaf7f71-c2a7-4a62-8d1a-6e3d451a09a6 50 dk.dst 67f38d54-fb0b-40cb-93a5-11f306da023c 2 Category 3154 urn:ddi:dk.dst:3298f3ae-8904-474d-86f2-994206a2a65a:50 dk.dst 3298f3ae-8904-474d-86f2-994206a2a65a 50 dk.dst 7770412b-cc0d-4767-8239-9bdac540560a 2 Category 315410 urn:ddi:dk.dst:0860dbb2-fa7f-4b7a-886a-c5ff9ef0b4d9:50 dk.dst 0860dbb2-fa7f-4b7a-886a-c5ff9ef0b4d9 50 dk.dst d2d6afb2-6e08-4996-b547-05034f4c4bfd 2 Category 315420 urn:ddi:dk.dst:347264b8-ae69-4ff7-b7d3-c35547b8f090:50 dk.dst 347264b8-ae69-4ff7-b7d3-c35547b8f090 50 dk.dst 6a984220-4393-4102-83fb-126d0746f50e 2 Category 3155 urn:ddi:dk.dst:fb9858d5-4c7e-4ee7-b124-f4b67eb6eecd:50 dk.dst fb9858d5-4c7e-4ee7-b124-f4b67eb6eecd 50 dk.dst c0ac4af4-3433-4df5-9b0f-39b9bb74b042 2 Category 315500 urn:ddi:dk.dst:444e5387-9ccd-4bd2-8d2c-f5067636f5dd:50 dk.dst 444e5387-9ccd-4bd2-8d2c-f5067636f5dd 50 dk.dst 5f18bcfb-5a7e-4b2c-a427-a00bc05efcac 2 Category 32 urn:ddi:dk.dst:5fc52696-5fc0-4883-8b43-3c198e08afb8:50 dk.dst 5fc52696-5fc0-4883-8b43-3c198e08afb8 50 dk.dst bab17a48-73a5-479f-9c5a-46000d70fcba 2 Category 321 urn:ddi:dk.dst:9d7be03c-c5b5-4f6b-b901-33fe6d03bfc6:50 dk.dst 9d7be03c-c5b5-4f6b-b901-33fe6d03bfc6 50 dk.dst 0547b53f-4250-40ef-8627-c86e4d9397da 2 Category 3211 urn:ddi:dk.dst:24c5c439-53fd-4b37-8653-3b6b69d82a51:50 dk.dst 24c5c439-53fd-4b37-8653-3b6b69d82a51 50 dk.dst 17c406ea-3d7e-4701-8d1c-f655b83a7a84 2 Category 321100 urn:ddi:dk.dst:7b63a597-e189-4d63-b59e-4139a2414cac:50 dk.dst 7b63a597-e189-4d63-b59e-4139a2414cac 50 dk.dst e80c10e1-7c98-4434-bae0-2c54465af38f 2 Category 3212 urn:ddi:dk.dst:e8354156-3e00-45ed-b99f-6f5855e568b6:50 dk.dst e8354156-3e00-45ed-b99f-6f5855e568b6 50 dk.dst 69b749d6-7092-49a6-a247-e2ab2493f384 2 Category 321210 urn:ddi:dk.dst:92ebfce7-65fe-47af-baed-aaaae65c56e3:50 dk.dst 92ebfce7-65fe-47af-baed-aaaae65c56e3 50 dk.dst 36fd1b50-b43c-4bfa-a759-f752ed06838b 2 Category 321220 urn:ddi:dk.dst:17440941-9056-46b6-8c08-1893906c37cf:50 dk.dst 17440941-9056-46b6-8c08-1893906c37cf 50 dk.dst 52dee4f8-9cb8-4ff2-9b1a-be3163ba97e3 2 Category 321230 urn:ddi:dk.dst:aab3ce19-27a5-454c-ba48-9541990a46bc:50 dk.dst aab3ce19-27a5-454c-ba48-9541990a46bc 50 dk.dst 9010d514-7781-47cb-ad73-e8ed4ae3caa1 2 Category 321290 urn:ddi:dk.dst:bdcc4858-0100-4d17-bf0a-f7513be8ddcc:50 dk.dst bdcc4858-0100-4d17-bf0a-f7513be8ddcc 50 dk.dst 9df610db-51f1-453e-a7fc-b2a1be983ad7 2 Category 3213 urn:ddi:dk.dst:aa301276-8b4a-4349-af37-6f7ecb72acb7:50 dk.dst aa301276-8b4a-4349-af37-6f7ecb72acb7 50 dk.dst 8e14a386-1cda-4dd2-b8c9-8ac5da2f0433 2 Category 321310 urn:ddi:dk.dst:e4f9f953-f22c-4de7-bc1f-0beeae529673:50 dk.dst e4f9f953-f22c-4de7-bc1f-0beeae529673 50 dk.dst 929b32b2-0e4f-4ba4-9d9f-d88f9727c08e 2 Category 321390 urn:ddi:dk.dst:222263b7-5bfd-4119-9fbd-8e4167237f3c:50 dk.dst 222263b7-5bfd-4119-9fbd-8e4167237f3c 50 dk.dst 9b808eee-ad61-44f2-9bdc-9a202b891360 2 Category 3214 urn:ddi:dk.dst:28838d44-1b79-40a6-b528-0deabbe573b3:50 dk.dst 28838d44-1b79-40a6-b528-0deabbe573b3 50 dk.dst fd2fd88a-64b6-43f9-bf38-255b328ec15d 2 Category 321400 urn:ddi:dk.dst:53e2b725-ca69-445f-88d1-d8477370df2b:50 dk.dst 53e2b725-ca69-445f-88d1-d8477370df2b 50 dk.dst aaecc67f-6677-44eb-a4cf-52263deebd37 2 Category 322 urn:ddi:dk.dst:274b7ccd-4f66-4fbe-8ed6-783db30f23e4:50 dk.dst 274b7ccd-4f66-4fbe-8ed6-783db30f23e4 50 dk.dst f4431f8d-f915-444f-825b-12db63da8af6 2 Category 3221 urn:ddi:dk.dst:f1d448c7-d744-4392-afdd-fb100b41b454:50 dk.dst f1d448c7-d744-4392-afdd-fb100b41b454 50 dk.dst 490e4d75-0a07-4c66-8864-b57a067a3a59 2 Category 322100 urn:ddi:dk.dst:90a3c338-7f66-426c-8200-1ab4bbc8bac6:50 dk.dst 90a3c338-7f66-426c-8200-1ab4bbc8bac6 50 dk.dst 7f28a635-daea-452b-8f21-6753d4fd2f47 2 Category 3222 urn:ddi:dk.dst:b2e70198-293c-429d-add1-f1a2d7c7c309:50 dk.dst b2e70198-293c-429d-add1-f1a2d7c7c309 50 dk.dst 5e561c77-e526-4d57-a1d5-e3a8970b054f 2 Category 322200 urn:ddi:dk.dst:95c810e7-f735-4659-b004-069ca24c392e:50 dk.dst 95c810e7-f735-4659-b004-069ca24c392e 50 dk.dst a1bd3cc6-7b5b-4959-86c5-779599d3b64b 2 Category 323 urn:ddi:dk.dst:fb70685d-56f0-4f79-95c8-31782f45507e:50 dk.dst fb70685d-56f0-4f79-95c8-31782f45507e 50 dk.dst 620274f7-f2a0-4fe9-bab8-f3a98f79dd9a 2 Category 3230 urn:ddi:dk.dst:5ebc4fac-5893-4e04-97ad-af17cf7fd136:50 dk.dst 5ebc4fac-5893-4e04-97ad-af17cf7fd136 50 dk.dst 74cdea8b-55cd-48e3-8c73-505888de4551 2 Category 323000 urn:ddi:dk.dst:d6e7a254-cae8-4ea1-a17b-3be700096344:50 dk.dst d6e7a254-cae8-4ea1-a17b-3be700096344 50 dk.dst 33e1fcea-515c-47c1-97c4-d534db29b632 2 Category 324 urn:ddi:dk.dst:1f898525-c3d6-43cd-8abe-2cd26b061302:50 dk.dst 1f898525-c3d6-43cd-8abe-2cd26b061302 50 dk.dst 63077682-f269-4062-a858-0456d8e929cc 2 Category 3240 urn:ddi:dk.dst:2f5e7739-d217-49b4-989f-56fde845a611:50 dk.dst 2f5e7739-d217-49b4-989f-56fde845a611 50 dk.dst 7e22c60e-e65f-45fc-beaf-317c6aabd7b8 2 Category 324000 urn:ddi:dk.dst:2ceeb446-1061-4983-9c8a-743e2c694d49:50 dk.dst 2ceeb446-1061-4983-9c8a-743e2c694d49 50 dk.dst e12b8c04-9eec-427c-83de-43e5b232ff0d 2 Category 325 urn:ddi:dk.dst:5a7399f5-a70e-44ab-9eb9-ecb09e1c3543:50 dk.dst 5a7399f5-a70e-44ab-9eb9-ecb09e1c3543 50 dk.dst 42efe3c1-f265-4cf4-a841-c44558f7fcf9 2 Category 3251 urn:ddi:dk.dst:d681e017-8d57-452a-b9e6-9a3d5cf4ab59:50 dk.dst d681e017-8d57-452a-b9e6-9a3d5cf4ab59 50 dk.dst 3cbcc88d-3bdf-4ed4-8a74-81dab61f9990 2 Category 325110 urn:ddi:dk.dst:b0a41b55-c013-42eb-bfac-98dda8e4d071:50 dk.dst b0a41b55-c013-42eb-bfac-98dda8e4d071 50 dk.dst 72853e2b-cc9e-47a5-a809-733109a31c7c 2 Category 325120 urn:ddi:dk.dst:666b472e-43cb-4c18-9b86-bde08718d67d:50 dk.dst 666b472e-43cb-4c18-9b86-bde08718d67d 50 dk.dst 4c4d87dd-fcba-43aa-9852-548ecda5d2df 2 Category 3252 urn:ddi:dk.dst:04c92049-70fa-4aa1-aa2c-7ea4a3959c2a:50 dk.dst 04c92049-70fa-4aa1-aa2c-7ea4a3959c2a 50 dk.dst b98dcd07-044b-48d9-bdaf-cd4e4e0e3754 2 Category 325200 urn:ddi:dk.dst:b971c90f-10cf-4a1a-9767-53b2b795f893:50 dk.dst b971c90f-10cf-4a1a-9767-53b2b795f893 50 dk.dst 3adda333-18d5-4db1-a2d5-5796a25d96f0 2 Category 3253 urn:ddi:dk.dst:6effb5dc-4412-4f4b-8787-2d47d1cc9aae:50 dk.dst 6effb5dc-4412-4f4b-8787-2d47d1cc9aae 50 dk.dst 94071182-30e9-4d24-bbf9-e54bb92aeb24 2 Category 325300 urn:ddi:dk.dst:a9dae4e0-319c-44a4-aebd-ede825aee1f9:50 dk.dst a9dae4e0-319c-44a4-aebd-ede825aee1f9 50 dk.dst 97b2288d-b5a5-4216-a2b2-e1d48e80607b 2 Category 3254 urn:ddi:dk.dst:7cb5ada8-5636-49e2-a91f-7057f3cfb0a6:50 dk.dst 7cb5ada8-5636-49e2-a91f-7057f3cfb0a6 50 dk.dst ca4a0960-fc8e-45b5-8f1c-b68d025a87b7 2 Category 325400 urn:ddi:dk.dst:417010f9-0ec6-4ef5-b7f0-d9aedd50d0be:50 dk.dst 417010f9-0ec6-4ef5-b7f0-d9aedd50d0be 50 dk.dst 88d6fee8-35ac-44ed-9c1e-2baeae403ae9 2 Category 3255 urn:ddi:dk.dst:6440c690-d3fe-4417-b8b9-3ab101abee8a:50 dk.dst 6440c690-d3fe-4417-b8b9-3ab101abee8a 50 dk.dst 97e8fe10-3809-4164-89c7-c9555e99d4db 2 Category 325500 urn:ddi:dk.dst:e9193259-e894-47af-8bcf-8e58eb3d62ff:50 dk.dst e9193259-e894-47af-8bcf-8e58eb3d62ff 50 dk.dst 50f109ab-1d64-4a01-a2e3-909179cc3a3f 2 Category 3256 urn:ddi:dk.dst:d5102714-8e38-4073-9731-c92c4497749e:50 dk.dst d5102714-8e38-4073-9731-c92c4497749e 50 dk.dst 49f17680-01ce-4bab-9fa6-785fe46feb40 2 Category 325600 urn:ddi:dk.dst:0ae16a08-7f11-40b2-965f-c41fb2852e5c:50 dk.dst 0ae16a08-7f11-40b2-965f-c41fb2852e5c 50 dk.dst 4fbb13f7-f8e6-4ac0-900a-1231e41092cc 2 Category 3257 urn:ddi:dk.dst:660cfb38-17b0-4220-900c-195594f0dcb1:50 dk.dst 660cfb38-17b0-4220-900c-195594f0dcb1 50 dk.dst 45664bfc-f735-4613-8621-e8df8ae07548 2 Category 325710 urn:ddi:dk.dst:eebe5cbb-4639-4e64-8b05-bfa6ec50e8f3:50 dk.dst eebe5cbb-4639-4e64-8b05-bfa6ec50e8f3 50 dk.dst 74a51caf-e733-493c-bba5-8b7548225c76 2 Category 325720 urn:ddi:dk.dst:e1215c0a-2745-421e-87db-dc8764c53543:50 dk.dst e1215c0a-2745-421e-87db-dc8764c53543 50 dk.dst d2b3fbda-564b-4188-9876-4327b7f29ffd 2 Category 325730 urn:ddi:dk.dst:e4c2101c-4df9-48a2-a752-061206c9f496:50 dk.dst e4c2101c-4df9-48a2-a752-061206c9f496 50 dk.dst db7a7f6b-9766-494d-8d01-f95c40983ac2 2 Category 3258 urn:ddi:dk.dst:7095fce5-79d9-457b-8069-ec3786ab3cc5:50 dk.dst 7095fce5-79d9-457b-8069-ec3786ab3cc5 50 dk.dst 169e1690-fdcb-4904-87b0-cd127c533b91 2 Category 325800 urn:ddi:dk.dst:0beec660-823c-4cbc-82d9-556dd18505e4:50 dk.dst 0beec660-823c-4cbc-82d9-556dd18505e4 50 dk.dst 868b4094-30ce-437f-a007-8ad732a60c01 2 Category 3259 urn:ddi:dk.dst:6cc50312-c1fe-49ad-9def-92a1978dffb3:50 dk.dst 6cc50312-c1fe-49ad-9def-92a1978dffb3 50 dk.dst c9c090fd-8e7a-46d4-8699-8f0cfa4da116 2 Category 325900 urn:ddi:dk.dst:61e539cc-837e-4466-8022-0a014d59ba09:50 dk.dst 61e539cc-837e-4466-8022-0a014d59ba09 50 dk.dst b348aa58-b784-45e8-9318-507124c008fb 2 Category 33 urn:ddi:dk.dst:aa2ea773-bd2d-4752-87e1-908744a872c1:50 dk.dst aa2ea773-bd2d-4752-87e1-908744a872c1 50 dk.dst a98a609c-90ff-4ba1-ae5a-8833efb2ec09 2 Category 331 urn:ddi:dk.dst:e9286491-84a8-49a7-b9a2-2f21c2eddb0d:50 dk.dst e9286491-84a8-49a7-b9a2-2f21c2eddb0d 50 dk.dst 5a1011d3-5d3e-4d25-a107-9ccb23763c53 2 Category 3311 urn:ddi:dk.dst:f5688dc1-2467-4444-bfaa-bf100aa28a7c:50 dk.dst f5688dc1-2467-4444-bfaa-bf100aa28a7c 50 dk.dst 20fe3673-5b2a-4d3c-ba60-11db997aef69 2 Category 331110 urn:ddi:dk.dst:929aa430-8a1c-42bc-8f4e-6386e3432dfe:50 dk.dst 929aa430-8a1c-42bc-8f4e-6386e3432dfe 50 dk.dst e837c16e-2530-496b-a273-3e03bb81b3b6 2 Category 331120 urn:ddi:dk.dst:28afc245-36b7-42f3-a46a-1778fd64d8ec:50 dk.dst 28afc245-36b7-42f3-a46a-1778fd64d8ec 50 dk.dst 059c58ab-d3a6-4b11-88db-afd19b882a20 2 Category 3312 urn:ddi:dk.dst:75e6259e-2d07-4f84-8eb7-e45076267236:50 dk.dst 75e6259e-2d07-4f84-8eb7-e45076267236 50 dk.dst 68a1efbf-e9b5-4e04-99db-ab4dfa31702b 2 Category 331210 urn:ddi:dk.dst:537c476b-966e-47c7-952d-354dcea1f397:50 dk.dst 537c476b-966e-47c7-952d-354dcea1f397 50 dk.dst 60bf70eb-f6a9-4155-8903-2d054a22c431 2 Category 331220 urn:ddi:dk.dst:de76c3c5-cee2-4cd0-b901-3d2b3f940b99:50 dk.dst de76c3c5-cee2-4cd0-b901-3d2b3f940b99 50 dk.dst 3b0cc217-4bfa-49ca-9d43-a332cf28b32a 2 Category 331230 urn:ddi:dk.dst:77e3cdac-8728-4f88-b9cd-acca45e92977:50 dk.dst 77e3cdac-8728-4f88-b9cd-acca45e92977 50 dk.dst f435bf95-de4d-47c1-8c6c-4d95dee3f90d 2 Category 331240 urn:ddi:dk.dst:58a38bdb-effd-411d-93c0-305bf6e94f97:50 dk.dst 58a38bdb-effd-411d-93c0-305bf6e94f97 50 dk.dst 3ecb5fac-a9bf-4999-a18c-60c5a6ebeb52 2 Category 3313 urn:ddi:dk.dst:4a79dd4c-207f-4c66-b996-4b0aa35debae:50 dk.dst 4a79dd4c-207f-4c66-b996-4b0aa35debae 50 dk.dst 20c15739-0cd5-46df-89f0-49fd8d150d33 2 Category 331300 urn:ddi:dk.dst:7f28b61f-e4e6-43f0-84a2-e3cd387853c1:50 dk.dst 7f28b61f-e4e6-43f0-84a2-e3cd387853c1 50 dk.dst 0a2b1b91-00f2-4b9f-b807-ca90c7ffd5b8 2 Category 3314 urn:ddi:dk.dst:82a75766-6f3b-441c-867b-e92075977938:50 dk.dst 82a75766-6f3b-441c-867b-e92075977938 50 dk.dst a338d771-d00c-43f9-a5a1-9de99562d38c 2 Category 331400 urn:ddi:dk.dst:893b6899-f689-421f-a427-13997d23bec0:50 dk.dst 893b6899-f689-421f-a427-13997d23bec0 50 dk.dst d0ed67e3-eb82-4345-90a0-1727108e48e1 2 Category 3315 urn:ddi:dk.dst:01cc6ced-74a1-467b-a5be-51c0b22d68bc:50 dk.dst 01cc6ced-74a1-467b-a5be-51c0b22d68bc 50 dk.dst fe894901-a0dd-4354-9419-4ed0ded1bf87 2 Category 331500 urn:ddi:dk.dst:7e1b9580-8811-4273-aff9-0917ddab1b1c:50 dk.dst 7e1b9580-8811-4273-aff9-0917ddab1b1c 50 dk.dst 1e36fe44-1790-4177-9b69-175e38846d0a 2 Category 332 urn:ddi:dk.dst:cc0a9753-1df2-4a49-a859-37db2d8c933f:50 dk.dst cc0a9753-1df2-4a49-a859-37db2d8c933f 50 dk.dst b5e8d343-5a91-428c-a56d-afc092067451 2 Category 3321 urn:ddi:dk.dst:aa1b234b-a479-4b33-b831-dc8b3a7dc364:50 dk.dst aa1b234b-a479-4b33-b831-dc8b3a7dc364 50 dk.dst 0028c93e-74ab-4e06-b0c3-340ce97e7122 2 Category 332110 urn:ddi:dk.dst:49497cc9-983f-419d-8a4c-37197ef5c786:50 dk.dst 49497cc9-983f-419d-8a4c-37197ef5c786 50 dk.dst bb729218-11e4-43e9-b712-57846068d9c9 2 Category 332120 urn:ddi:dk.dst:b302b430-4974-459c-8a6b-26798ec828f6:50 dk.dst b302b430-4974-459c-8a6b-26798ec828f6 50 dk.dst 98972c40-e4a3-482e-b514-3b138e8ce204 2 Category 332130 urn:ddi:dk.dst:f342c95a-2b47-4b10-9608-30de29a327ab:50 dk.dst f342c95a-2b47-4b10-9608-30de29a327ab 50 dk.dst 65e8a59b-30cb-4b22-80ac-1fc00068da37 2 Category 3322 urn:ddi:dk.dst:66bb0449-7ecd-4fff-93b8-6d6e65a39f89:50 dk.dst 66bb0449-7ecd-4fff-93b8-6d6e65a39f89 50 dk.dst 33e849d5-75bb-4cb3-959c-4b4f2931a655 2 Category 332200 urn:ddi:dk.dst:e5570ddb-b52d-4e54-9e9a-8dc2606ecd1c:50 dk.dst e5570ddb-b52d-4e54-9e9a-8dc2606ecd1c 50 dk.dst 71e96e36-0f49-4f4c-8a66-8217f07e8b7f 2 Category 3323 urn:ddi:dk.dst:286d33fa-fb9f-4bee-b9a7-78049ca0a668:50 dk.dst 286d33fa-fb9f-4bee-b9a7-78049ca0a668 50 dk.dst d1ceab67-568b-4a82-90c6-7d454750f27c 2 Category 332300 urn:ddi:dk.dst:4173f976-c2c2-4086-a896-df71251f769a:50 dk.dst 4173f976-c2c2-4086-a896-df71251f769a 50 dk.dst aaa1794f-fcf5-4966-b5f4-72b01ea171e3 2 Category 3324 urn:ddi:dk.dst:c3581b7b-d5d5-4556-9c53-50cc7e2df9e8:50 dk.dst c3581b7b-d5d5-4556-9c53-50cc7e2df9e8 50 dk.dst fbb6d29f-ea49-4759-bedb-3051fc5064d6 2 Category 332400 urn:ddi:dk.dst:d85d1183-a6fa-4c08-9938-e367814dd5a5:50 dk.dst d85d1183-a6fa-4c08-9938-e367814dd5a5 50 dk.dst c7dbded3-84b5-4098-afd3-e543a9ffe77a 2 Category 333 urn:ddi:dk.dst:4b12c08b-6277-4ede-be7e-b757070f66d2:50 dk.dst 4b12c08b-6277-4ede-be7e-b757070f66d2 50 dk.dst 5cbe02d8-2166-427f-aaec-b9f8cc551bac 2 Category 3331 urn:ddi:dk.dst:6f74e9a5-d72b-468f-ba6c-0a63e614d052:50 dk.dst 6f74e9a5-d72b-468f-ba6c-0a63e614d052 50 dk.dst 94bccb17-0ecb-4e7b-a214-f0bc27c63436 2 Category 333110 urn:ddi:dk.dst:4bf81ef4-b71e-4a41-bd5c-82358afab8e7:50 dk.dst 4bf81ef4-b71e-4a41-bd5c-82358afab8e7 50 dk.dst e3aaa3c4-a45f-426e-80ed-b9c217f547bb 2 Category 333120 urn:ddi:dk.dst:5ab2af50-37e2-4006-bc91-dac38ea3fbf5:50 dk.dst 5ab2af50-37e2-4006-bc91-dac38ea3fbf5 50 dk.dst e625d615-4be1-4af0-b942-b3fa9cc50e4e 2 Category 333190 urn:ddi:dk.dst:140f9030-3387-4fbd-8fa6-2adb4526aa6a:50 dk.dst 140f9030-3387-4fbd-8fa6-2adb4526aa6a 50 dk.dst 0e2de350-74ad-4df4-b993-542f5bfe47e0 2 Category 3332 urn:ddi:dk.dst:e196008f-8ec9-45c8-aece-c3502ee08af4:50 dk.dst e196008f-8ec9-45c8-aece-c3502ee08af4 50 dk.dst 976108e7-0e22-44ce-8e9a-bc8fcf114407 2 Category 333200 urn:ddi:dk.dst:b44816f8-07f3-4a38-99b3-2e42d7e5c95f:50 dk.dst b44816f8-07f3-4a38-99b3-2e42d7e5c95f 50 dk.dst ba359af1-1732-4cd7-afd6-5b4552c4aa69 2 Category 3333 urn:ddi:dk.dst:19225e01-1a28-4fd0-be92-9efd554a8d77:50 dk.dst 19225e01-1a28-4fd0-be92-9efd554a8d77 50 dk.dst 1f621998-8632-486d-8af1-15dd36decc91 2 Category 333300 urn:ddi:dk.dst:b9050fb6-749d-4665-871b-c8a2e475fdc1:50 dk.dst b9050fb6-749d-4665-871b-c8a2e475fdc1 50 dk.dst 482019c7-453d-465b-99d1-8c986e728699 2 Category 3334 urn:ddi:dk.dst:c423aac7-efd8-42bd-a9b2-b58c4c920ee8:50 dk.dst c423aac7-efd8-42bd-a9b2-b58c4c920ee8 50 dk.dst 0ee6bb16-2544-4bfd-8d47-e99ea035b1a7 2 Category 333410 urn:ddi:dk.dst:37caeee7-13a4-4d31-9f93-4ce81bde1aa0:50 dk.dst 37caeee7-13a4-4d31-9f93-4ce81bde1aa0 50 dk.dst 4105e1b5-7a35-4a43-9030-3a05691f6078 2 Category 333420 urn:ddi:dk.dst:0aef89c3-c17d-4799-81a1-5bfda76a7679:50 dk.dst 0aef89c3-c17d-4799-81a1-5bfda76a7679 50 dk.dst bbda6358-d89d-4860-951a-00ffd94aadd2 2 Category 333430 urn:ddi:dk.dst:e9879056-adbb-432b-b673-360127acef4c:50 dk.dst e9879056-adbb-432b-b673-360127acef4c 50 dk.dst 3e324734-5057-4de2-929f-8a66b506a4e0 2 Category 3339 urn:ddi:dk.dst:ef42452f-31c6-478b-8be7-1dd85bec45a4:50 dk.dst ef42452f-31c6-478b-8be7-1dd85bec45a4 50 dk.dst 15f8c026-2809-4e23-968e-61ac00d72734 2 Category 333900 urn:ddi:dk.dst:7f428278-09fb-40ae-86d8-1567ed7faf47:50 dk.dst 7f428278-09fb-40ae-86d8-1567ed7faf47 50 dk.dst 61acd0c3-c81b-4eb0-8bd6-231ebb53d922 2 Category 334 urn:ddi:dk.dst:bab05a3d-3bf6-4cdf-9864-054c9cabb6b3:50 dk.dst bab05a3d-3bf6-4cdf-9864-054c9cabb6b3 50 dk.dst 1f915809-7151-4f47-8d5c-dd0e9781682d 2 Category 3342 urn:ddi:dk.dst:5915bbb0-a6f6-4152-b606-d45e716c5fed:50 dk.dst 5915bbb0-a6f6-4152-b606-d45e716c5fed 50 dk.dst afe5218a-fd5a-471c-884d-5385f823f974 2 Category 334200 urn:ddi:dk.dst:7e834e2f-1c78-4d88-b947-c7f06831d703:50 dk.dst 7e834e2f-1c78-4d88-b947-c7f06831d703 50 dk.dst 7812013b-61a9-419c-949e-ae030a15d764 2 Category 3343 urn:ddi:dk.dst:29ec624f-afeb-49e2-b45d-6e69f100b187:50 dk.dst 29ec624f-afeb-49e2-b45d-6e69f100b187 50 dk.dst 16bc2783-1db1-4ceb-b226-8f4e4dede0e4 2 Category 334310 urn:ddi:dk.dst:6faed927-2f06-414f-999a-c7040da509e1:50 dk.dst 6faed927-2f06-414f-999a-c7040da509e1 50 dk.dst 0491ccba-4b1f-4675-ba06-55cced9c29cc 2 Category 334320 urn:ddi:dk.dst:b6d241c5-62cf-4988-b5ab-2674d1bbe359:50 dk.dst b6d241c5-62cf-4988-b5ab-2674d1bbe359 50 dk.dst b82a7879-25af-4a74-9788-20f36c6f262d 2 Category 3344 urn:ddi:dk.dst:649567cc-94c0-4e67-9926-8e354eebfc66:50 dk.dst 649567cc-94c0-4e67-9926-8e354eebfc66 50 dk.dst d9737062-f28d-4ee3-903e-b9dc7855ad24 2 Category 334400 urn:ddi:dk.dst:55a65873-daa1-40b5-8544-1f1aa40c7028:50 dk.dst 55a65873-daa1-40b5-8544-1f1aa40c7028 50 dk.dst 680ebd54-670e-426f-931d-a88622174502 2 Category 335 urn:ddi:dk.dst:cdf41278-cf37-4d1b-ba78-c870766a6617:50 dk.dst cdf41278-cf37-4d1b-ba78-c870766a6617 50 dk.dst 76db0349-de48-4cbf-907f-f7bb6517aa6d 2 Category 3351 urn:ddi:dk.dst:f8664c1e-2fe2-481a-bff7-fff738300b2f:50 dk.dst f8664c1e-2fe2-481a-bff7-fff738300b2f 50 dk.dst e704c779-a0bc-47d9-b82b-285897e41c9a 2 Category 335100 urn:ddi:dk.dst:e3696870-e1d3-494e-9abe-8ddd5471dc61:50 dk.dst e3696870-e1d3-494e-9abe-8ddd5471dc61 50 dk.dst cf179112-346f-4441-829d-713085bf7c37 2 Category 3352 urn:ddi:dk.dst:818cf4dd-6e0c-4f0c-b0b3-26986ab027c4:50 dk.dst 818cf4dd-6e0c-4f0c-b0b3-26986ab027c4 50 dk.dst ed67106d-0b47-434d-a963-5fb9ffcd8bbf 2 Category 335200 urn:ddi:dk.dst:c057179a-3fc4-4f00-bcc5-9c90527d9b6a:50 dk.dst c057179a-3fc4-4f00-bcc5-9c90527d9b6a 50 dk.dst 35760568-fc25-47c0-b217-a45d2dbae6ac 2 Category 3353 urn:ddi:dk.dst:3ae6223d-82d3-4c52-bf0c-4fbf27d4e448:50 dk.dst 3ae6223d-82d3-4c52-bf0c-4fbf27d4e448 50 dk.dst c3d2fe5e-f437-4559-b920-94e7d948a82f 2 Category 335300 urn:ddi:dk.dst:40d6d48d-cf96-49da-834f-c2cade0f16a3:50 dk.dst 40d6d48d-cf96-49da-834f-c2cade0f16a3 50 dk.dst f1264296-72e2-4d11-b459-2fe29bf9a50f 2 Category 3354 urn:ddi:dk.dst:61f84166-5930-4455-a7bc-43ace90e78a3:50 dk.dst 61f84166-5930-4455-a7bc-43ace90e78a3 50 dk.dst 98792d05-3877-4910-a7f4-106c4cd6d567 2 Category 335400 urn:ddi:dk.dst:29b938aa-33d5-452a-be48-9c461488bbce:50 dk.dst 29b938aa-33d5-452a-be48-9c461488bbce 50 dk.dst cd913be2-7325-4503-908c-0916c6a504c4 2 Category 3355 urn:ddi:dk.dst:90b925fc-d07d-4b1f-816f-3b126e537649:50 dk.dst 90b925fc-d07d-4b1f-816f-3b126e537649 50 dk.dst dcb554b3-e68a-4682-a464-2ada1c0c2243 2 Category 335500 urn:ddi:dk.dst:dbb42df5-8ce7-468f-9f51-b4a837ec9876:50 dk.dst dbb42df5-8ce7-468f-9f51-b4a837ec9876 50 dk.dst b2493422-98b4-4e3a-96d4-d7f79e8471d1 2 Category 3359 urn:ddi:dk.dst:b2c0d0e5-d18a-42d4-89b8-535ec89384e1:50 dk.dst b2c0d0e5-d18a-42d4-89b8-535ec89384e1 50 dk.dst 73861c39-3ec1-425d-be0a-47594218f3c2 2 Category 335900 urn:ddi:dk.dst:7517fbc1-ad22-43d6-b1ab-5d839d8ed186:50 dk.dst 7517fbc1-ad22-43d6-b1ab-5d839d8ed186 50 dk.dst 18852c93-8f8e-43d4-b15a-7c2655d20b75 2 Category 34 urn:ddi:dk.dst:ae558dbd-eb6b-4469-91e6-bd0123ff0286:50 dk.dst ae558dbd-eb6b-4469-91e6-bd0123ff0286 50 dk.dst 811d6ec0-40d7-43e5-ab77-895bc7972f8b 2 Category 341 urn:ddi:dk.dst:0d4936f3-3406-4762-b687-13bcb10a21db:50 dk.dst 0d4936f3-3406-4762-b687-13bcb10a21db 50 dk.dst 7b1d7c06-389d-4a9a-a866-ea9ae432196a 2 Category 3411 urn:ddi:dk.dst:3e1bcc06-8db8-4fce-a58e-941b76646209:50 dk.dst 3e1bcc06-8db8-4fce-a58e-941b76646209 50 dk.dst 1593d07d-4b1e-4e72-a8e3-f9d64d8e299d 2 Category 341100 urn:ddi:dk.dst:348df9ae-c8a1-41ff-bd5e-42e4b1db8034:50 dk.dst 348df9ae-c8a1-41ff-bd5e-42e4b1db8034 50 dk.dst e8e2bc25-ee5a-4478-aa70-53d721ab055e 2 Category 3412 urn:ddi:dk.dst:553797e2-5f17-4d37-85da-35ee4535f6a6:50 dk.dst 553797e2-5f17-4d37-85da-35ee4535f6a6 50 dk.dst b97a9d2d-04ac-48bf-bdaf-48f4758b0610 2 Category 341200 urn:ddi:dk.dst:a362432a-12eb-4501-b965-69c53d4c7e8d:50 dk.dst a362432a-12eb-4501-b965-69c53d4c7e8d 50 dk.dst bbf58ef9-c281-4e1c-9b89-fcf75b44ce9d 2 Category 3413 urn:ddi:dk.dst:56f83b2d-fdb4-4e65-9101-640bb87deecc:50 dk.dst 56f83b2d-fdb4-4e65-9101-640bb87deecc 50 dk.dst c91a5fe0-6fb4-447c-a6c2-1b1d6a241765 2 Category 341300 urn:ddi:dk.dst:4d17a77d-8156-4205-8b4c-7c3ea4dde66e:50 dk.dst 4d17a77d-8156-4205-8b4c-7c3ea4dde66e 50 dk.dst 3be3c1fe-65df-4a41-9064-ba7f0221f6d2 2 Category 342 urn:ddi:dk.dst:30f450e0-75e1-40af-ba48-f2bc7cca2beb:50 dk.dst 30f450e0-75e1-40af-ba48-f2bc7cca2beb 50 dk.dst a81c1efd-2e57-4cc3-bf5e-0f879808134d 2 Category 3421 urn:ddi:dk.dst:b38ea7da-f6f3-4dfd-a176-ccb595b7eaaf:50 dk.dst b38ea7da-f6f3-4dfd-a176-ccb595b7eaaf 50 dk.dst c9820d84-10dd-43f8-8bd0-cab70d64ca53 2 Category 342100 urn:ddi:dk.dst:3c4caf89-909c-47c7-b141-865c9863d319:50 dk.dst 3c4caf89-909c-47c7-b141-865c9863d319 50 dk.dst 9adf4f90-67c4-4d3b-8767-5611062feb1f 2 Category 3422 urn:ddi:dk.dst:2aa64ec7-d9c9-48a0-8de4-b3b081a4f5a4:50 dk.dst 2aa64ec7-d9c9-48a0-8de4-b3b081a4f5a4 50 dk.dst 42819dc0-50ae-4c5d-a370-0c7ddf016dfd 2 Category 342200 urn:ddi:dk.dst:cd6a9472-05d5-4cb7-bbfb-d744570350a9:50 dk.dst cd6a9472-05d5-4cb7-bbfb-d744570350a9 50 dk.dst 67f968e9-eed5-4470-9c75-c2e1dd783687 2 Category 3423 urn:ddi:dk.dst:efcb0ff9-874b-4ba1-8e3d-12375b00b781:50 dk.dst efcb0ff9-874b-4ba1-8e3d-12375b00b781 50 dk.dst 068cfbc9-42b7-4dd1-9479-cc41236009fe 2 Category 342300 urn:ddi:dk.dst:d08f820c-9d55-4bc8-b503-dd81fbd21798:50 dk.dst d08f820c-9d55-4bc8-b503-dd81fbd21798 50 dk.dst a8dd144f-6abd-41e2-b38c-18d70d34c522 2 Category 343 urn:ddi:dk.dst:ff749ffc-c053-48fa-bfaf-ab4a291c0e3f:50 dk.dst ff749ffc-c053-48fa-bfaf-ab4a291c0e3f 50 dk.dst 3d8d4827-8a2b-4731-84a8-f07dabb7dc36 2 Category 3431 urn:ddi:dk.dst:eb0d3dc1-e667-407d-baeb-2fea4b088e2a:50 dk.dst eb0d3dc1-e667-407d-baeb-2fea4b088e2a 50 dk.dst 54efd63e-f1d9-474d-a256-828932f9e47a 2 Category 343100 urn:ddi:dk.dst:691e9fb9-748b-47f2-8958-0334caffd9a1:50 dk.dst 691e9fb9-748b-47f2-8958-0334caffd9a1 50 dk.dst bc77421f-0e79-40d8-8abd-26175318c751 2 Category 3432 urn:ddi:dk.dst:23bf6259-5394-472d-86cd-b87522b169a2:50 dk.dst 23bf6259-5394-472d-86cd-b87522b169a2 50 dk.dst 630e2179-1de7-4b7a-ab6b-ab83f5be8069 2 Category 343200 urn:ddi:dk.dst:84fbfd6d-2d4e-4b5b-ad09-921fb71ef59b:50 dk.dst 84fbfd6d-2d4e-4b5b-ad09-921fb71ef59b 50 dk.dst ae7b1b83-70b6-4c2c-a842-4098131e434e 2 Category 3433 urn:ddi:dk.dst:167760d8-1620-4318-b646-b850e32ac33e:50 dk.dst 167760d8-1620-4318-b646-b850e32ac33e 50 dk.dst ee8f67bd-0c67-40e9-8456-5ccfc8015309 2 Category 343300 urn:ddi:dk.dst:32d26a0e-96b1-4925-99c7-4b48db519e83:50 dk.dst 32d26a0e-96b1-4925-99c7-4b48db519e83 50 dk.dst b28cb166-aebf-4a4b-8439-2816c07f60db 2 Category 3434 urn:ddi:dk.dst:18b94ad8-93ee-4eca-8c12-3cbd089e167b:50 dk.dst 18b94ad8-93ee-4eca-8c12-3cbd089e167b 50 dk.dst f9e3b7d3-c722-4eb8-a754-ba9ca1f119bb 2 Category 343400 urn:ddi:dk.dst:744697d2-c466-4dae-8327-ab744b51a97f:50 dk.dst 744697d2-c466-4dae-8327-ab744b51a97f 50 dk.dst e6a77bb3-f08e-4d65-9483-dce35dc36b75 2 Category 3435 urn:ddi:dk.dst:5cf4b195-eb8c-4c72-b12c-3b5a8cae65e1:50 dk.dst 5cf4b195-eb8c-4c72-b12c-3b5a8cae65e1 50 dk.dst 4d2b658f-62af-401b-956a-325e9edc719d 2 Category 343500 urn:ddi:dk.dst:9cc45dda-b3b4-43a2-b562-e08986cf7b67:50 dk.dst 9cc45dda-b3b4-43a2-b562-e08986cf7b67 50 dk.dst 3239e5d6-4996-4bb9-8f3b-b0f2c46aa91b 2 Category 35 urn:ddi:dk.dst:bfa16baf-aa7f-4c53-9a33-ffb317d5ed7b:50 dk.dst bfa16baf-aa7f-4c53-9a33-ffb317d5ed7b 50 dk.dst 7f0cfd37-96d3-44e2-9d5c-a1325458779d 2 Category 351 urn:ddi:dk.dst:e93d6bdf-cc25-42f2-8a2b-d1f3b971c342:50 dk.dst e93d6bdf-cc25-42f2-8a2b-d1f3b971c342 50 dk.dst b0c98adb-99a8-45a7-bf1e-ab7c6581b149 2 Category 3511 urn:ddi:dk.dst:89612b99-6076-45e7-ae69-99c245a79cf0:50 dk.dst 89612b99-6076-45e7-ae69-99c245a79cf0 50 dk.dst 415c8bf7-4582-44e2-be39-5df0599a3232 2 Category 351100 urn:ddi:dk.dst:04bc63d7-fdbd-42bc-891a-fc32f86fefb7:50 dk.dst 04bc63d7-fdbd-42bc-891a-fc32f86fefb7 50 dk.dst 88786179-da72-4a29-8999-732c1c493cfd 2 Category 3512 urn:ddi:dk.dst:e5184b7d-2055-435f-a1f0-c015b0c8a5a6:50 dk.dst e5184b7d-2055-435f-a1f0-c015b0c8a5a6 50 dk.dst b4ab81f2-fe25-4974-a48a-47dd0662c8ae 2 Category 351200 urn:ddi:dk.dst:647f7fba-a8bf-47f7-8809-0379de396baa:50 dk.dst 647f7fba-a8bf-47f7-8809-0379de396baa 50 dk.dst 3d7dcc7a-3442-4c9f-a5f3-749dc8ecbb14 2 Category 3513 urn:ddi:dk.dst:7f1a7c5c-9849-4a95-8c7f-0f7bb7fd4371:50 dk.dst 7f1a7c5c-9849-4a95-8c7f-0f7bb7fd4371 50 dk.dst 9d2ecc07-a836-4caf-9b96-b82b7aacc4c2 2 Category 351300 urn:ddi:dk.dst:f7c2e167-ab86-4685-9056-cdb4007336ca:50 dk.dst f7c2e167-ab86-4685-9056-cdb4007336ca 50 dk.dst 4d55833d-2c06-4d4e-97bf-002eda04e599 2 Category 3514 urn:ddi:dk.dst:ce2a427f-b556-4d9b-98f8-6d13ae8fa7e8:50 dk.dst ce2a427f-b556-4d9b-98f8-6d13ae8fa7e8 50 dk.dst ead96ba5-21aa-4248-88d9-fc4065a99485 2 Category 351400 urn:ddi:dk.dst:2581f58e-7465-478f-9047-818de1168fdf:50 dk.dst 2581f58e-7465-478f-9047-818de1168fdf 50 dk.dst 8108592c-a052-4953-a952-afeefebfa7a2 2 Category 352 urn:ddi:dk.dst:a2f9d240-5378-4ffa-b647-599677c58beb:50 dk.dst a2f9d240-5378-4ffa-b647-599677c58beb 50 dk.dst 9810acff-afdc-4a3c-a81c-9de558ef45fb 2 Category 3521 urn:ddi:dk.dst:30718dd9-c1d8-428b-b7d7-b18981a9631b:50 dk.dst 30718dd9-c1d8-428b-b7d7-b18981a9631b 50 dk.dst 94b01ed9-cd13-4af9-b289-b059b9ff2c14 2 Category 352100 urn:ddi:dk.dst:806bb7e3-3e8f-4f71-85ef-07a740b676a0:50 dk.dst 806bb7e3-3e8f-4f71-85ef-07a740b676a0 50 dk.dst c86e050f-4d37-4f38-af1a-247acaff378c 2 Category 3522 urn:ddi:dk.dst:31212945-82a1-44df-a424-83c5c1846de6:50 dk.dst 31212945-82a1-44df-a424-83c5c1846de6 50 dk.dst 707206d8-8ca0-44fa-9a59-cf51c57863b6 2 Category 352200 urn:ddi:dk.dst:31780a8b-c26d-4187-83ff-af24532a75da:50 dk.dst 31780a8b-c26d-4187-83ff-af24532a75da 50 dk.dst cf4b16d0-0c97-4508-ad1e-66dea7a09fd3 2 Category 4 urn:ddi:dk.dst:160d7e3f-abe3-499f-bd39-f4444b5f42f9:50 dk.dst 160d7e3f-abe3-499f-bd39-f4444b5f42f9 50 dk.dst 1a803a01-f8e2-4d44-b328-b953187a3c19 2 Category 41 urn:ddi:dk.dst:d28721b0-bc0f-4cb5-b332-2a08a57d8ffc:50 dk.dst d28721b0-bc0f-4cb5-b332-2a08a57d8ffc 50 dk.dst 22adbf9e-aa9e-40df-b4b3-620b9295d423 2 Category 411 urn:ddi:dk.dst:a2c75aa2-e70c-4b38-b04c-0c7760999868:50 dk.dst a2c75aa2-e70c-4b38-b04c-0c7760999868 50 dk.dst de96184a-b19e-4276-8572-5bb1cfecc6b6 2 Category 4110 urn:ddi:dk.dst:25728c5c-006d-4467-859c-c3733183b737:50 dk.dst 25728c5c-006d-4467-859c-c3733183b737 50 dk.dst 8ed80fe1-4a09-46bd-9e69-5f69a598f7be 2 Category 411000 urn:ddi:dk.dst:b1f2c065-6c89-4d52-afac-f2a50a61fa06:50 dk.dst b1f2c065-6c89-4d52-afac-f2a50a61fa06 50 dk.dst 021691b5-5f34-418c-b927-dcd5f29f0597 2 Category 412 urn:ddi:dk.dst:eb8b0452-604b-4367-b858-61d1d260b415:50 dk.dst eb8b0452-604b-4367-b858-61d1d260b415 50 dk.dst 89da48b3-cadb-4b98-8c9b-694472316335 2 Category 4120 urn:ddi:dk.dst:f7b9de9d-dede-40d6-9120-e43eb0202ae8:50 dk.dst f7b9de9d-dede-40d6-9120-e43eb0202ae8 50 dk.dst bb43b07c-3458-4d1c-a2b2-97f37eb2f35a 2 Category 412000 urn:ddi:dk.dst:c18c83e6-549f-4f3d-94cc-9e3417969e47:50 dk.dst c18c83e6-549f-4f3d-94cc-9e3417969e47 50 dk.dst 08b52ade-a15b-4fdc-b701-6580c6420556 2 Category 413 urn:ddi:dk.dst:9a6a76cb-c54b-47c5-bdf6-36c3af9e3530:50 dk.dst 9a6a76cb-c54b-47c5-bdf6-36c3af9e3530 50 dk.dst d24f3236-e030-4d4a-8831-0353985a6907 2 Category 4131 urn:ddi:dk.dst:8201d4c9-b860-4e73-942b-3820da0d6e1a:50 dk.dst 8201d4c9-b860-4e73-942b-3820da0d6e1a 50 dk.dst c9deb0f4-6f70-4786-8451-d29fc969589d 2 Category 413100 urn:ddi:dk.dst:8afe1486-985a-4522-9d94-933f501baa54:50 dk.dst 8afe1486-985a-4522-9d94-933f501baa54 50 dk.dst 8a28aa17-d80c-416c-a7ad-0e49f3578ffb 2 Category 4132 urn:ddi:dk.dst:3cd76948-f180-4d6e-9533-4e49d5699aba:50 dk.dst 3cd76948-f180-4d6e-9533-4e49d5699aba 50 dk.dst e422ce50-88c0-4c1c-b3f2-415a714ed65b 2 Category 413200 urn:ddi:dk.dst:eaa11fe5-5d20-41cb-8c74-da46370cac02:50 dk.dst eaa11fe5-5d20-41cb-8c74-da46370cac02 50 dk.dst 8c12bc7e-fe56-400a-abb1-52e3db748d2d 2 Category 42 urn:ddi:dk.dst:2cb1943d-d967-4b98-bf8c-25550178c634:50 dk.dst 2cb1943d-d967-4b98-bf8c-25550178c634 50 dk.dst 44fc6405-dad6-4dc4-a05a-ff6f9be58d8f 2 Category 421 urn:ddi:dk.dst:85bec03e-1a26-4985-83c2-e6f0e9ea9fe6:50 dk.dst 85bec03e-1a26-4985-83c2-e6f0e9ea9fe6 50 dk.dst 16d2fdc2-9c9d-4f56-95ad-22c74a21e608 2 Category 4211 urn:ddi:dk.dst:3a6e3315-e495-459e-aad1-d37ed3209c06:50 dk.dst 3a6e3315-e495-459e-aad1-d37ed3209c06 50 dk.dst 9860c8b4-40f4-441f-b492-dae0e377d8fb 2 Category 421100 urn:ddi:dk.dst:3cb51ff6-1005-4dd1-8cfb-c40762c94b50:50 dk.dst 3cb51ff6-1005-4dd1-8cfb-c40762c94b50 50 dk.dst d91b3149-08c5-4754-8b4e-bb9651744130 2 Category 4212 urn:ddi:dk.dst:54ea46d8-cdcf-43fe-9fc8-039dbe7c0b20:50 dk.dst 54ea46d8-cdcf-43fe-9fc8-039dbe7c0b20 50 dk.dst bedd3957-29d7-4e33-a36f-27a71288a4de 2 Category 421200 urn:ddi:dk.dst:1998027a-40a2-4fd3-b347-795a04bf4017:50 dk.dst 1998027a-40a2-4fd3-b347-795a04bf4017 50 dk.dst 7a2f285f-e197-466e-a4b2-e9b033ce5e07 2 Category 4213 urn:ddi:dk.dst:332d4a99-19e5-4524-b19d-082a16a21542:50 dk.dst 332d4a99-19e5-4524-b19d-082a16a21542 50 dk.dst 47df38e2-8f4a-4902-ae73-b4d355bbc12f 2 Category 421300 urn:ddi:dk.dst:71ba4363-d2f8-494e-a92e-6827f15f774d:50 dk.dst 71ba4363-d2f8-494e-a92e-6827f15f774d 50 dk.dst 1be3e855-62d9-44b3-9612-85ac933ec41b 2 Category 4214 urn:ddi:dk.dst:c23fda0e-4c18-49b0-8174-bafc322b029c:50 dk.dst c23fda0e-4c18-49b0-8174-bafc322b029c 50 dk.dst a12cf410-d476-4354-a425-01f7c38f9217 2 Category 421400 urn:ddi:dk.dst:bc9f6669-518e-4598-adea-9cf53c9aa28b:50 dk.dst bc9f6669-518e-4598-adea-9cf53c9aa28b 50 dk.dst 024d2c26-7fbc-4082-a030-a8dc838681a4 2 Category 422 urn:ddi:dk.dst:2d49020b-5ea9-4c35-81fc-60b5537eef0a:50 dk.dst 2d49020b-5ea9-4c35-81fc-60b5537eef0a 50 dk.dst 23f12f1f-8b3e-44d4-9e02-3bd1cbea6e0d 2 Category 4221 urn:ddi:dk.dst:1b2d9d45-5725-4263-b72e-c349c9cd0197:50 dk.dst 1b2d9d45-5725-4263-b72e-c349c9cd0197 50 dk.dst 100d2256-05b6-497b-9783-6c9a3d777922 2 Category 422100 urn:ddi:dk.dst:8300483c-f01e-49cd-aa95-852ef12ac693:50 dk.dst 8300483c-f01e-49cd-aa95-852ef12ac693 50 dk.dst 0638df93-612e-4a91-8fa6-8c0a281b3840 2 Category 4222 urn:ddi:dk.dst:11da2940-b420-4865-a4bd-4d890bbadcaf:50 dk.dst 11da2940-b420-4865-a4bd-4d890bbadcaf 50 dk.dst 66af5530-97a8-4d90-9954-11c6c2bf230f 2 Category 422200 urn:ddi:dk.dst:2f8670ee-c7c4-4878-82ac-45435de795f7:50 dk.dst 2f8670ee-c7c4-4878-82ac-45435de795f7 50 dk.dst e3a40fb8-29b0-4dbe-9a97-eeabc0cff918 2 Category 4223 urn:ddi:dk.dst:a5f17f59-09ff-425a-b405-64b3ce45d204:50 dk.dst a5f17f59-09ff-425a-b405-64b3ce45d204 50 dk.dst c7a124d5-3754-4a4d-8914-7de301e57f51 2 Category 422300 urn:ddi:dk.dst:136238a9-9562-40dd-9c1d-45f6ad508b7c:50 dk.dst 136238a9-9562-40dd-9c1d-45f6ad508b7c 50 dk.dst 990875cd-1b5e-4e5b-92ff-709cae676bf2 2 Category 4224 urn:ddi:dk.dst:94552bea-0ca6-4723-bee3-1d568fd4d2e9:50 dk.dst 94552bea-0ca6-4723-bee3-1d568fd4d2e9 50 dk.dst 29ce19e8-ae96-44d9-8ec1-d52dbea70185 2 Category 422400 urn:ddi:dk.dst:d0d3f28d-af92-4eef-bdaf-89c30f8cf94f:50 dk.dst d0d3f28d-af92-4eef-bdaf-89c30f8cf94f 50 dk.dst 857b1207-cc8a-4b8b-82d7-e5a201b4e001 2 Category 4225 urn:ddi:dk.dst:ec1f5a7f-6e92-49d1-946d-d6927470bcbb:50 dk.dst ec1f5a7f-6e92-49d1-946d-d6927470bcbb 50 dk.dst aaf98e0f-19cb-4cbf-9aea-b21a63d7413a 2 Category 422500 urn:ddi:dk.dst:cd14651d-07fb-4264-b4aa-890eef0468a9:50 dk.dst cd14651d-07fb-4264-b4aa-890eef0468a9 50 dk.dst e3fa8615-b2e2-4f64-9ff5-ae56295107fb 2 Category 4226 urn:ddi:dk.dst:046e8d94-0ffe-4bcd-a4f9-d03dc149f221:50 dk.dst 046e8d94-0ffe-4bcd-a4f9-d03dc149f221 50 dk.dst 378544d1-0f1b-4d70-a8e3-7fa8049abc4c 2 Category 422600 urn:ddi:dk.dst:811fe09f-422b-4fee-9f68-f98aa7712f7d:50 dk.dst 811fe09f-422b-4fee-9f68-f98aa7712f7d 50 dk.dst 20c47e37-8a43-4f33-a3be-f1e0527d3b41 2 Category 4227 urn:ddi:dk.dst:57c4fdf7-3e98-42ed-92e6-e04d9682964d:50 dk.dst 57c4fdf7-3e98-42ed-92e6-e04d9682964d 50 dk.dst b7d11834-2803-4771-9ed4-87c4a56979e6 2 Category 422700 urn:ddi:dk.dst:63774bbd-424a-4860-a6d5-a78455385152:50 dk.dst 63774bbd-424a-4860-a6d5-a78455385152 50 dk.dst ed84f86a-f813-4bfe-9af5-64fc46a621b2 2 Category 4229 urn:ddi:dk.dst:da77c33a-b7b9-41d7-8acd-7623233049a3:50 dk.dst da77c33a-b7b9-41d7-8acd-7623233049a3 50 dk.dst d45ac91d-7f95-4f63-9ac9-8d9c2ddb1ba5 2 Category 422900 urn:ddi:dk.dst:fd7a2647-0599-4bfe-ac27-f813a908f33b:50 dk.dst fd7a2647-0599-4bfe-ac27-f813a908f33b 50 dk.dst 685ef4c8-ff66-48b6-a960-ba9fb87b2e15 2 Category 43 urn:ddi:dk.dst:5fbc8eb2-296d-4fba-bfc3-cd4e1044a701:50 dk.dst 5fbc8eb2-296d-4fba-bfc3-cd4e1044a701 50 dk.dst c9c4301d-b94a-499e-811a-25c66817d718 2 Category 431 urn:ddi:dk.dst:6d801af9-a076-423f-b158-b2b04617cf10:50 dk.dst 6d801af9-a076-423f-b158-b2b04617cf10 50 dk.dst 34496449-6923-4340-901e-16cf3d530cb6 2 Category 4311 urn:ddi:dk.dst:00e3c6bf-d6f8-4e76-bb26-a0f862af99c8:50 dk.dst 00e3c6bf-d6f8-4e76-bb26-a0f862af99c8 50 dk.dst 0f42917e-d717-42ae-aabd-f76117873c04 2 Category 431100 urn:ddi:dk.dst:705fd4aa-ca05-470e-9047-f21ad4c40782:50 dk.dst 705fd4aa-ca05-470e-9047-f21ad4c40782 50 dk.dst 1dcf348f-bd08-4157-a092-a56af11bca2d 2 Category 4312 urn:ddi:dk.dst:7cc91b77-2695-4285-82bd-58b486c6d517:50 dk.dst 7cc91b77-2695-4285-82bd-58b486c6d517 50 dk.dst e6d58eae-5425-453b-9baa-5b5d77ea3261 2 Category 431210 urn:ddi:dk.dst:d8ac3516-c3b7-41f7-b1db-dfcb6bf388c8:50 dk.dst d8ac3516-c3b7-41f7-b1db-dfcb6bf388c8 50 dk.dst c8a88e86-132b-4be4-8337-4914072cb24f 2 Category 431220 urn:ddi:dk.dst:65b278d9-5a7b-4be8-aad9-254247ccfb4b:50 dk.dst 65b278d9-5a7b-4be8-aad9-254247ccfb4b 50 dk.dst ddb48c5e-c2cb-404a-a5e7-799f6f7bbf9c 2 Category 431230 urn:ddi:dk.dst:726c63d3-9e7d-4eb3-af50-da387d2a2696:50 dk.dst 726c63d3-9e7d-4eb3-af50-da387d2a2696 50 dk.dst 261a3e42-ec9c-4c4a-af45-f0064110c838 2 Category 431240 urn:ddi:dk.dst:81fc7f3f-2794-4e03-a17b-e864f90266ea:50 dk.dst 81fc7f3f-2794-4e03-a17b-e864f90266ea 50 dk.dst 9ce900a2-2632-45c0-815c-ef2d0a2fa279 2 Category 4313 urn:ddi:dk.dst:a15e8d6d-5969-4ff9-acf8-86f4c2790b69:50 dk.dst a15e8d6d-5969-4ff9-acf8-86f4c2790b69 50 dk.dst 731cdc19-b688-4aa7-bbb1-5d0b5aae9321 2 Category 431300 urn:ddi:dk.dst:3d88a424-7736-47ec-9fbc-c47e2e2b5bf2:50 dk.dst 3d88a424-7736-47ec-9fbc-c47e2e2b5bf2 50 dk.dst f76e647c-3d94-447b-8768-ce9f6bae7286 2 Category 432 urn:ddi:dk.dst:f6973666-8b4d-4eff-9a9a-0bb6ef89a85f:50 dk.dst f6973666-8b4d-4eff-9a9a-0bb6ef89a85f 50 dk.dst bb2f93ee-02f0-4d88-88b3-2e149b954161 2 Category 4321 urn:ddi:dk.dst:a9758fa3-9c42-4c19-9523-fcd056141751:50 dk.dst a9758fa3-9c42-4c19-9523-fcd056141751 50 dk.dst 1955b7d1-f2df-4ecc-b823-511daed0ff6e 2 Category 432100 urn:ddi:dk.dst:d919dbb1-599d-43c9-a9d3-5ce39c35c063:50 dk.dst d919dbb1-599d-43c9-a9d3-5ce39c35c063 50 dk.dst b06b864a-49d9-403b-bf6c-d1cb4f6db0b1 2 Category 4322 urn:ddi:dk.dst:5154e7cd-dc65-455c-9101-97728738cec1:50 dk.dst 5154e7cd-dc65-455c-9101-97728738cec1 50 dk.dst 22855412-0fd0-4c66-bfb1-98fa6e75f3b8 2 Category 432200 urn:ddi:dk.dst:eabb610c-c787-40e7-ba2d-9acd43a5e298:50 dk.dst eabb610c-c787-40e7-ba2d-9acd43a5e298 50 dk.dst 532e69ff-1541-4dda-958a-9b19c10eb896 2 Category 4323 urn:ddi:dk.dst:89ac54dd-586b-45a3-9d44-122b8fb1a259:50 dk.dst 89ac54dd-586b-45a3-9d44-122b8fb1a259 50 dk.dst fc7a1219-33db-4aee-b8d9-2244f0def187 2 Category 432310 urn:ddi:dk.dst:82cd9356-12e1-43b0-913e-47c0f107994e:50 dk.dst 82cd9356-12e1-43b0-913e-47c0f107994e 50 dk.dst 98cd8d4f-26fc-471b-93f0-b41e92614b3d 2 Category 432320 urn:ddi:dk.dst:26c87fcf-bf70-4e5a-bd2c-94b79a1c7864:50 dk.dst 26c87fcf-bf70-4e5a-bd2c-94b79a1c7864 50 dk.dst 3ae833b8-8fff-42c8-91db-1f5905be6ecd 2 Category 432330 urn:ddi:dk.dst:38b4e861-5771-41ec-ab50-3d962970dc38:50 dk.dst 38b4e861-5771-41ec-ab50-3d962970dc38 50 dk.dst e0c9c568-f77a-408b-964b-1d255bfbbe61 2 Category 432340 urn:ddi:dk.dst:3cb64058-31f7-478d-8069-2aecc7c8d65d:50 dk.dst 3cb64058-31f7-478d-8069-2aecc7c8d65d 50 dk.dst 7dafa5a3-b19c-43eb-bfa8-c960c09135c5 2 Category 432390 urn:ddi:dk.dst:361d2d41-78e5-4ef7-89ba-5707eaf2661e:50 dk.dst 361d2d41-78e5-4ef7-89ba-5707eaf2661e 50 dk.dst b53db5bc-1b46-41dc-9baf-a4df2952b3da 2 Category 44 urn:ddi:dk.dst:0b488c1a-dc70-400e-8f52-c013da76f9f7:50 dk.dst 0b488c1a-dc70-400e-8f52-c013da76f9f7 50 dk.dst db27ef79-f77c-4e02-aa69-66b0190af87f 2 Category 441 urn:ddi:dk.dst:0657800e-3801-4a7b-868b-90440a91fc93:50 dk.dst 0657800e-3801-4a7b-868b-90440a91fc93 50 dk.dst 1beb0509-23d8-4b7b-9ef2-b4f9648cc426 2 Category 4411 urn:ddi:dk.dst:cd874e28-39b0-4d3d-a8c9-75c38456a577:50 dk.dst cd874e28-39b0-4d3d-a8c9-75c38456a577 50 dk.dst f5f8a238-96a5-43f4-b4b1-3fbb7aefb2fb 2 Category 441100 urn:ddi:dk.dst:04ea3e97-84d7-40e6-8047-683ede54b5d8:50 dk.dst 04ea3e97-84d7-40e6-8047-683ede54b5d8 50 dk.dst afda35ff-a135-402f-9699-19fdadaf2402 2 Category 4412 urn:ddi:dk.dst:accfe554-5e06-4bc4-969f-500f771c193c:50 dk.dst accfe554-5e06-4bc4-969f-500f771c193c 50 dk.dst 4c24d964-fbc9-4c42-b75e-8e3ba5adb954 2 Category 441210 urn:ddi:dk.dst:a7cf4974-15cc-4007-b76d-57ff1e2c3a55:50 dk.dst a7cf4974-15cc-4007-b76d-57ff1e2c3a55 50 dk.dst 6224204a-209b-410a-81f1-86289d03423f 2 Category 441220 urn:ddi:dk.dst:ba4ea5b5-0db3-4597-abe5-39e634bce754:50 dk.dst ba4ea5b5-0db3-4597-abe5-39e634bce754 50 dk.dst 6e33a477-25bb-4d49-b1ca-b4a2d42b5098 2 Category 4413 urn:ddi:dk.dst:411ebf29-0f7d-448b-a191-12412c21ec16:50 dk.dst 411ebf29-0f7d-448b-a191-12412c21ec16 50 dk.dst f5c3358e-12ad-49eb-99e9-1bb0235266f4 2 Category 441300 urn:ddi:dk.dst:ba138d7c-77bf-4487-887d-b5cd79c67fc5:50 dk.dst ba138d7c-77bf-4487-887d-b5cd79c67fc5 50 dk.dst 93889f98-d649-4bd7-8f74-b755114388f4 2 Category 4415 urn:ddi:dk.dst:d0ebef36-bd02-4947-9003-facc1ea49ad4:50 dk.dst d0ebef36-bd02-4947-9003-facc1ea49ad4 50 dk.dst 99b2cfad-7d0a-4b72-bf85-1ee9fe231c02 2 Category 441500 urn:ddi:dk.dst:1286452a-3c61-47ea-a482-d5e6cd7c3416:50 dk.dst 1286452a-3c61-47ea-a482-d5e6cd7c3416 50 dk.dst 11add7d2-5b3b-4b8c-83c7-80a931bd6748 2 Category 4416 urn:ddi:dk.dst:d1e0416e-f8ec-47ba-882a-29b776b6ad99:50 dk.dst d1e0416e-f8ec-47ba-882a-29b776b6ad99 50 dk.dst f46de670-7b10-4583-a017-87eeb2103f6b 2 Category 441600 urn:ddi:dk.dst:2d725dfc-5849-4123-9b27-32eed21b533d:50 dk.dst 2d725dfc-5849-4123-9b27-32eed21b533d 50 dk.dst dde124b7-a60b-4044-a19e-6ab69e9506b4 2 Category 4419 urn:ddi:dk.dst:93df6a8b-6ca4-4b67-bd73-fc0f408ccba0:50 dk.dst 93df6a8b-6ca4-4b67-bd73-fc0f408ccba0 50 dk.dst 0af3e296-c31a-4dc3-a968-71697f548003 2 Category 441900 urn:ddi:dk.dst:08cc7275-0a8f-4223-811c-47491f3fde6c:50 dk.dst 08cc7275-0a8f-4223-811c-47491f3fde6c 50 dk.dst 7e6e583a-68e4-4372-9d08-45e83c7143f5 2 Category 5 urn:ddi:dk.dst:621f33d9-c152-49fd-814b-095f7160890a:50 dk.dst 621f33d9-c152-49fd-814b-095f7160890a 50 dk.dst ba92ca18-ef5f-4a9c-9393-5c38249816bc 2 Category 51 urn:ddi:dk.dst:bd32ce17-842e-4e26-8458-70c6c0de1855:50 dk.dst bd32ce17-842e-4e26-8458-70c6c0de1855 50 dk.dst 1a59d6c6-ce42-4169-9bf0-c11ac1fb4568 2 Category 511 urn:ddi:dk.dst:60166abc-e65f-4ecc-977c-d270856ca092:50 dk.dst 60166abc-e65f-4ecc-977c-d270856ca092 50 dk.dst 1600b2e2-2540-48a2-9238-ac3dc984a2d8 2 Category 5111 urn:ddi:dk.dst:a1ce5158-57f6-40e0-bd71-a7db6fcf5842:50 dk.dst a1ce5158-57f6-40e0-bd71-a7db6fcf5842 50 dk.dst 25e75d54-fbbc-4e98-835e-ca9d7b7cb13a 2 Category 511110 urn:ddi:dk.dst:a820dc8e-5c54-4a53-af65-4ef59ba7a63a:50 dk.dst a820dc8e-5c54-4a53-af65-4ef59ba7a63a 50 dk.dst 9e264db4-dbb4-44f5-921e-4a7e91379858 2 Category 511120 urn:ddi:dk.dst:ba127dab-e356-4267-a5ca-7881355b6009:50 dk.dst ba127dab-e356-4267-a5ca-7881355b6009 50 dk.dst d2dec7f1-c46e-4430-9c47-db596720f9cc 2 Category 5112 urn:ddi:dk.dst:3ff04ad7-09bf-4a24-8813-7b1c6eb3e135:50 dk.dst 3ff04ad7-09bf-4a24-8813-7b1c6eb3e135 50 dk.dst fbdb7986-8f58-4ff4-bb24-e4e993dd0b2c 2 Category 511200 urn:ddi:dk.dst:8d537ecf-99b9-41fb-a0d3-67c0cf58d441:50 dk.dst 8d537ecf-99b9-41fb-a0d3-67c0cf58d441 50 dk.dst c16b8979-ec71-42c3-ad82-2d0f77b8de01 2 Category 5113 urn:ddi:dk.dst:84f03238-bad5-4ce8-b75d-029d11762e0f:50 dk.dst 84f03238-bad5-4ce8-b75d-029d11762e0f 50 dk.dst bf22bb4f-1de3-4909-8c2d-4df9fb0c3fce 2 Category 511300 urn:ddi:dk.dst:ab4ef57a-5cc7-4915-b1ce-cace7fa758cd:50 dk.dst ab4ef57a-5cc7-4915-b1ce-cace7fa758cd 50 dk.dst 476bafaa-a5eb-462d-ad5a-8519a458497f 2 Category 512 urn:ddi:dk.dst:376fc974-6b16-4520-be11-0952ca246dba:50 dk.dst 376fc974-6b16-4520-be11-0952ca246dba 50 dk.dst 0970ac66-f5d2-4992-acd2-1807b794d666 2 Category 5120 urn:ddi:dk.dst:4d3a13e1-a6d5-4992-a28b-0b2cacfd8545:50 dk.dst 4d3a13e1-a6d5-4992-a28b-0b2cacfd8545 50 dk.dst 0d96c5c5-e776-44ee-99f6-1b21cf6c6ac0 2 Category 512000 urn:ddi:dk.dst:be429685-f02f-47a3-b5ae-09ccb84b2d57:50 dk.dst be429685-f02f-47a3-b5ae-09ccb84b2d57 50 dk.dst bd77b3ad-f5f9-4109-8aef-bcd5b3d9b353 2 Category 513 urn:ddi:dk.dst:331ccc16-10bb-4f4e-bfd5-36f1b31547ea:50 dk.dst 331ccc16-10bb-4f4e-bfd5-36f1b31547ea 50 dk.dst 9f7f31d1-75fa-4631-8813-15ddb086657c 2 Category 5131 urn:ddi:dk.dst:1db62c75-9971-44a8-891d-06f76f137c72:50 dk.dst 1db62c75-9971-44a8-891d-06f76f137c72 50 dk.dst 881b6dd6-4304-436c-be63-2a2ff65ca508 2 Category 513100 urn:ddi:dk.dst:898bbe4f-4ac4-4ab4-9d0c-13adce6f75c6:50 dk.dst 898bbe4f-4ac4-4ab4-9d0c-13adce6f75c6 50 dk.dst 2fcb0ee3-1cac-480a-8aea-d053a82ff6b8 2 Category 5132 urn:ddi:dk.dst:fcfd1a60-8d30-4fba-b752-b7ade577c481:50 dk.dst fcfd1a60-8d30-4fba-b752-b7ade577c481 50 dk.dst 2006a7e2-1133-4ba4-b5ff-f7167dcaeb0c 2 Category 513200 urn:ddi:dk.dst:3f45d718-c9e2-4201-ac0f-60261395b1e4:50 dk.dst 3f45d718-c9e2-4201-ac0f-60261395b1e4 50 dk.dst c912c847-ad0d-4493-b383-bfab115df21e 2 Category 514 urn:ddi:dk.dst:e319f089-69b4-40c7-82d8-73b4c7c9f2c6:50 dk.dst e319f089-69b4-40c7-82d8-73b4c7c9f2c6 50 dk.dst 36d261d1-27be-4932-85b4-dbe41a904b17 2 Category 5141 urn:ddi:dk.dst:eb179a7d-b67f-474d-a467-bd1d96880860:50 dk.dst eb179a7d-b67f-474d-a467-bd1d96880860 50 dk.dst fd12406f-8f6c-479e-8211-b654556c4ad5 2 Category 514100 urn:ddi:dk.dst:386b397a-a0f3-44e6-b8a0-c76617e2ea57:50 dk.dst 386b397a-a0f3-44e6-b8a0-c76617e2ea57 50 dk.dst e1b477f0-af16-43f8-bf50-48aec4028b04 2 Category 5142 urn:ddi:dk.dst:327d476a-d16e-460b-b17e-f944ebc137ea:50 dk.dst 327d476a-d16e-460b-b17e-f944ebc137ea 50 dk.dst 7ff41daf-3dd1-43d5-af85-413528984467 2 Category 514200 urn:ddi:dk.dst:08c671aa-5f13-4f84-99f1-4607aba83b4f:50 dk.dst 08c671aa-5f13-4f84-99f1-4607aba83b4f 50 dk.dst 91cdd9bb-04b2-4cbe-a70d-5f7e230e33d7 2 Category 515 urn:ddi:dk.dst:28536bcc-6f36-487d-8caa-59498afbe362:50 dk.dst 28536bcc-6f36-487d-8caa-59498afbe362 50 dk.dst 64e27452-e464-47da-b0f6-52c1adeb8b2e 2 Category 5151 urn:ddi:dk.dst:e6cef60f-db9e-4ec5-a43b-e71691c4cabf:50 dk.dst e6cef60f-db9e-4ec5-a43b-e71691c4cabf 50 dk.dst 9cd29f86-7da1-4c77-84df-098c024d109e 2 Category 515100 urn:ddi:dk.dst:439e6892-7bad-40ee-a2e2-369a380668b8:50 dk.dst 439e6892-7bad-40ee-a2e2-369a380668b8 50 dk.dst 8294e1a4-43f2-4025-be60-df25c2013706 2 Category 5152 urn:ddi:dk.dst:f83150f5-9ebe-4fae-b64a-c02a12c3ce64:50 dk.dst f83150f5-9ebe-4fae-b64a-c02a12c3ce64 50 dk.dst 507d7e92-d57a-462b-9c12-9b2727bc5052 2 Category 515200 urn:ddi:dk.dst:55a90625-ecae-4475-a010-d236e8ca3550:50 dk.dst 55a90625-ecae-4475-a010-d236e8ca3550 50 dk.dst ba8e025d-e8b6-4486-b428-30f9d604554c 2 Category 5153 urn:ddi:dk.dst:3498ed6a-e545-48c3-8aef-f4163a6369ee:50 dk.dst 3498ed6a-e545-48c3-8aef-f4163a6369ee 50 dk.dst c392267c-352f-4f5d-9876-7d4feb17c793 2 Category 515300 urn:ddi:dk.dst:b73f508d-97c3-4be4-ac17-300462f5ec00:50 dk.dst b73f508d-97c3-4be4-ac17-300462f5ec00 50 dk.dst 5d64c479-adc6-4575-807f-d62af28366d7 2 Category 516 urn:ddi:dk.dst:46238f6b-a2c4-41f4-9c22-149bf0770635:50 dk.dst 46238f6b-a2c4-41f4-9c22-149bf0770635 50 dk.dst 9ab85059-8f8f-4fb4-8c0a-6e50ed1a6101 2 Category 5161 urn:ddi:dk.dst:a8297a2b-4781-40d0-8593-eb881d7de485:50 dk.dst a8297a2b-4781-40d0-8593-eb881d7de485 50 dk.dst e07cc1df-06d1-4e1c-9335-56908b6be20a 2 Category 516100 urn:ddi:dk.dst:edd0dace-6ea4-4992-a240-528ec725ce21:50 dk.dst edd0dace-6ea4-4992-a240-528ec725ce21 50 dk.dst ee5f66b4-7e16-4381-96c3-9e509f01fa03 2 Category 5162 urn:ddi:dk.dst:d7442a4f-14b4-4bd2-af94-7a4272dbf081:50 dk.dst d7442a4f-14b4-4bd2-af94-7a4272dbf081 50 dk.dst 66d3277a-f9b5-4a11-add1-42568acca008 2 Category 516200 urn:ddi:dk.dst:1b88b268-b17c-489a-b9f1-990a1efa8cea:50 dk.dst 1b88b268-b17c-489a-b9f1-990a1efa8cea 50 dk.dst cf614b65-4e98-4c77-b9af-ea7171749cf8 2 Category 5163 urn:ddi:dk.dst:7621bba7-0e38-4bf1-aae3-7dea9262bf2f:50 dk.dst 7621bba7-0e38-4bf1-aae3-7dea9262bf2f 50 dk.dst 77afcee8-dc38-43df-8f68-af77a5cd50b5 2 Category 516300 urn:ddi:dk.dst:5947fa1e-54b1-410b-a494-4b8d096bc7b8:50 dk.dst 5947fa1e-54b1-410b-a494-4b8d096bc7b8 50 dk.dst 39414572-9dd6-41e1-a4ae-1e4e39c95634 2 Category 5164 urn:ddi:dk.dst:f010e271-805b-4bff-bfe8-2e5642ea9910:50 dk.dst f010e271-805b-4bff-bfe8-2e5642ea9910 50 dk.dst caba2f47-6d3e-46b0-8b12-b18723e8eaf5 2 Category 516400 urn:ddi:dk.dst:ab7a1dbb-3c48-48d0-86cc-773eb557f1f3:50 dk.dst ab7a1dbb-3c48-48d0-86cc-773eb557f1f3 50 dk.dst 8d557adb-5d4c-47f9-a814-fd25f07643bc 2 Category 5165 urn:ddi:dk.dst:ae99beb4-e5c3-4076-b3b3-b80825079c9d:50 dk.dst ae99beb4-e5c3-4076-b3b3-b80825079c9d 50 dk.dst c1ea4734-2889-4444-b1c2-3df7b7d6d892 2 Category 516500 urn:ddi:dk.dst:942f46a3-2f67-441f-88ec-a987b6547e83:50 dk.dst 942f46a3-2f67-441f-88ec-a987b6547e83 50 dk.dst bbaf8597-fcea-423b-a2dc-726d0f3fec85 2 Category 5169 urn:ddi:dk.dst:f1dce8e8-030a-4938-80c3-ee5cdcf825e3:50 dk.dst f1dce8e8-030a-4938-80c3-ee5cdcf825e3 50 dk.dst ff1dd13e-c018-4515-b80b-34c99c9ef0d7 2 Category 516900 urn:ddi:dk.dst:86c0a43c-aac3-497d-82ab-ef77bd6f2311:50 dk.dst 86c0a43c-aac3-497d-82ab-ef77bd6f2311 50 dk.dst 453aace6-b2c0-448d-a5a1-245aeec4da1e 2 Category 52 urn:ddi:dk.dst:47438044-f87c-47fd-88bf-e191af0b7dca:50 dk.dst 47438044-f87c-47fd-88bf-e191af0b7dca 50 dk.dst c0c774c3-d110-43c3-a81f-ad3505f5e94a 2 Category 521 urn:ddi:dk.dst:e1f3e17a-f716-452e-b2e2-bcf338a0b136:50 dk.dst e1f3e17a-f716-452e-b2e2-bcf338a0b136 50 dk.dst f61fe62a-490c-4db0-8319-ea2c967ddce0 2 Category 5211 urn:ddi:dk.dst:b247759d-d60c-4232-a07f-cd111543ca39:50 dk.dst b247759d-d60c-4232-a07f-cd111543ca39 50 dk.dst 749d9557-ebc2-468e-a50b-68f29ff91cfe 2 Category 521100 urn:ddi:dk.dst:2a604d1d-d5b8-4928-92d5-0b21a772d0ee:50 dk.dst 2a604d1d-d5b8-4928-92d5-0b21a772d0ee 50 dk.dst 040d2bf8-23b2-469c-a5b8-eedc3e3db204 2 Category 5212 urn:ddi:dk.dst:aeabff4b-4538-46be-ae39-4cfc86c8a0cf:50 dk.dst aeabff4b-4538-46be-ae39-4cfc86c8a0cf 50 dk.dst e3d40060-2123-4053-917c-096146f8be79 2 Category 521200 urn:ddi:dk.dst:233a0373-a9d5-4eee-8640-5c6971dccdfb:50 dk.dst 233a0373-a9d5-4eee-8640-5c6971dccdfb 50 dk.dst 8e0fe6f2-83f5-492e-beec-eabab172a1b3 2 Category 522 urn:ddi:dk.dst:1e15a281-f599-483b-a9e5-56c7cfec0d32:50 dk.dst 1e15a281-f599-483b-a9e5-56c7cfec0d32 50 dk.dst 6f9b5159-c4d1-43b4-8648-692136eac6a9 2 Category 5223 urn:ddi:dk.dst:c66a847f-eb2b-4e95-8296-c770405a0ff1:50 dk.dst c66a847f-eb2b-4e95-8296-c770405a0ff1 50 dk.dst 6d050ae6-4f89-490f-a777-3b966c2041d4 2 Category 522300 urn:ddi:dk.dst:de2f2a7c-3327-4bdf-9de1-ce22d24409c5:50 dk.dst de2f2a7c-3327-4bdf-9de1-ce22d24409c5 50 dk.dst 392b870c-75bf-4a58-822b-a04176e5a6c2 2 Category 523 urn:ddi:dk.dst:41d29559-384b-4149-a01d-5b0819e301d0:50 dk.dst 41d29559-384b-4149-a01d-5b0819e301d0 50 dk.dst 6265c6bf-5f6a-4e38-82c1-19ea457c4e99 2 Category 5230 urn:ddi:dk.dst:f3d10d9a-22fb-42a0-a171-1b69d08996b1:50 dk.dst f3d10d9a-22fb-42a0-a171-1b69d08996b1 50 dk.dst cf2ade42-43c1-47c3-89e1-616e5a668df9 2 Category 523000 urn:ddi:dk.dst:e4cbbf5a-e697-4c32-986a-fe6d9ef6155d:50 dk.dst e4cbbf5a-e697-4c32-986a-fe6d9ef6155d 50 dk.dst f3b8ef39-ef4a-4863-8c95-cccd9d96b7a5 2 Category 524 urn:ddi:dk.dst:6aac87f6-ed27-42c4-aff0-7f4108864b26:50 dk.dst 6aac87f6-ed27-42c4-aff0-7f4108864b26 50 dk.dst a53edb77-9c33-4e2e-a784-33f5d13d5a5e 2 Category 5241 urn:ddi:dk.dst:084687e3-ccc2-4258-9914-10f1de6f783c:50 dk.dst 084687e3-ccc2-4258-9914-10f1de6f783c 50 dk.dst 9ef43520-a53a-4319-a23d-73ae5c6abe00 2 Category 524100 urn:ddi:dk.dst:5517b2db-4c42-4740-9c01-8e2475be8224:50 dk.dst 5517b2db-4c42-4740-9c01-8e2475be8224 50 dk.dst 0f8e54dd-f744-4eb4-98d1-aa44fd930cf6 2 Category 5242 urn:ddi:dk.dst:04f2e679-8f17-44f5-bd82-dcc265f4e5cc:50 dk.dst 04f2e679-8f17-44f5-bd82-dcc265f4e5cc 50 dk.dst 203275d7-1773-4977-a39a-44291c83c631 2 Category 524200 urn:ddi:dk.dst:6bbe815a-3243-455c-89cb-85341be34c27:50 dk.dst 6bbe815a-3243-455c-89cb-85341be34c27 50 dk.dst 440404b0-82e1-483d-a762-c05f3df96ef4 2 Category 5244 urn:ddi:dk.dst:bb3d3df1-ce74-4f38-9d00-1db1f483dff2:50 dk.dst bb3d3df1-ce74-4f38-9d00-1db1f483dff2 50 dk.dst f0d67b05-a691-4ad3-9591-2dec807b4de2 2 Category 524400 urn:ddi:dk.dst:47765363-2f5d-438b-a5f9-8acb9569c1d9:50 dk.dst 47765363-2f5d-438b-a5f9-8acb9569c1d9 50 dk.dst c4054045-d7e4-4b6e-a0bd-18e3deb32c5f 2 Category 5245 urn:ddi:dk.dst:451f7c52-2031-40e1-8a34-b0434e4afb08:50 dk.dst 451f7c52-2031-40e1-8a34-b0434e4afb08 50 dk.dst 2cdac60a-3073-4d13-90b1-b5b71e12d69f 2 Category 524500 urn:ddi:dk.dst:ea9e5bd9-379d-4c5f-9031-2d0169e7632f:50 dk.dst ea9e5bd9-379d-4c5f-9031-2d0169e7632f 50 dk.dst 0b5431d7-741d-49b8-803e-e2b0b599c96e 2 Category 5246 urn:ddi:dk.dst:cb0ff1ea-774d-4491-b1fd-c6f387ad68e9:50 dk.dst cb0ff1ea-774d-4491-b1fd-c6f387ad68e9 50 dk.dst d3e1cf66-3f24-4b7b-aa38-662a410b7eba 2 Category 524600 urn:ddi:dk.dst:4ab219a0-5665-4738-8486-2ff6aba458fd:50 dk.dst 4ab219a0-5665-4738-8486-2ff6aba458fd 50 dk.dst 5d7e9da3-19c6-484b-9da1-e66f9810b80b 2 Category 5249 urn:ddi:dk.dst:854a84d1-cc99-4783-9989-c54ecf6a2eba:50 dk.dst 854a84d1-cc99-4783-9989-c54ecf6a2eba 50 dk.dst 148207a3-5c7a-41de-93dd-e98096c40d6d 2 Category 524900 urn:ddi:dk.dst:8fc8aa98-55a9-4d6b-bf27-cb617520c79c:50 dk.dst 8fc8aa98-55a9-4d6b-bf27-cb617520c79c 50 dk.dst 9f8c6846-7979-45b8-9aa8-281d0ae75b28 2 Category 53 urn:ddi:dk.dst:d60aa425-d59e-463a-b82f-b549297ab906:50 dk.dst d60aa425-d59e-463a-b82f-b549297ab906 50 dk.dst cdbc9c58-6fea-4630-bacc-23ecb35cd377 2 Category 531 urn:ddi:dk.dst:ed53b3fe-3e3b-4f2e-be8f-83c8c66b44c2:50 dk.dst ed53b3fe-3e3b-4f2e-be8f-83c8c66b44c2 50 dk.dst f3d24d19-49e2-44d0-97c1-94fd5cbb44ca 2 Category 5311 urn:ddi:dk.dst:3cb04410-e236-4fcc-b1be-16c03349ff82:50 dk.dst 3cb04410-e236-4fcc-b1be-16c03349ff82 50 dk.dst 75cc65fb-774a-44c1-8ede-5cc156d9f016 2 Category 531110 urn:ddi:dk.dst:4394add6-34f4-4ab4-a720-5627765ea41c:50 dk.dst 4394add6-34f4-4ab4-a720-5627765ea41c 50 dk.dst 3debd04e-0727-4d3a-a7cd-e8f271e088a9 2 Category 531120 urn:ddi:dk.dst:db8888f4-6c36-4e35-a2f3-9db073b60d96:50 dk.dst db8888f4-6c36-4e35-a2f3-9db073b60d96 50 dk.dst 0b9d2eda-ad46-4a8c-bd9a-ccd92c45f9f2 2 Category 531190 urn:ddi:dk.dst:8c7beddc-d757-4bed-8f40-25ce485ddce9:50 dk.dst 8c7beddc-d757-4bed-8f40-25ce485ddce9 50 dk.dst d114a0ad-15ab-4c22-8033-d8aa6a2cf471 2 Category 5312 urn:ddi:dk.dst:1e80912c-9579-40ac-b051-93c97c16012b:50 dk.dst 1e80912c-9579-40ac-b051-93c97c16012b 50 dk.dst 36e30d32-6944-4bd5-9c6c-87b6eb5b0c4c 2 Category 531200 urn:ddi:dk.dst:37c1b5a8-dccd-4b15-9b0b-ea6574a57f9d:50 dk.dst 37c1b5a8-dccd-4b15-9b0b-ea6574a57f9d 50 dk.dst 9d1fde8c-543a-4564-b909-f5ff629b704f 2 Category 532 urn:ddi:dk.dst:fd3f3bca-2219-4eb1-b3e0-4db8f52496b4:50 dk.dst fd3f3bca-2219-4eb1-b3e0-4db8f52496b4 50 dk.dst 9231828e-bb2a-4d84-8def-5d1588062978 2 Category 5321 urn:ddi:dk.dst:cc0fa1cc-aad9-40f6-b275-79a1cde9cfdb:50 dk.dst cc0fa1cc-aad9-40f6-b275-79a1cde9cfdb 50 dk.dst 51d13a10-4b45-47a1-8ef3-a2fa9d14c9eb 2 Category 532110 urn:ddi:dk.dst:ea5730af-d2f2-422b-bf45-f1410c78070a:50 dk.dst ea5730af-d2f2-422b-bf45-f1410c78070a 50 dk.dst b5a12543-e590-4c90-a9a6-fad049d178a7 2 Category 532120 urn:ddi:dk.dst:33eb9b2a-d9e0-485d-9ec9-68ae6fb197ea:50 dk.dst 33eb9b2a-d9e0-485d-9ec9-68ae6fb197ea 50 dk.dst f350b32f-a75f-4781-a643-0b385e79c48c 2 Category 532130 urn:ddi:dk.dst:89392452-22e9-45bb-8e77-4f9982c54f8a:50 dk.dst 89392452-22e9-45bb-8e77-4f9982c54f8a 50 dk.dst 46c9112a-90f5-4ffb-a122-06ff5e3a980d 2 Category 532190 urn:ddi:dk.dst:95ccb08e-a90e-478e-81dc-4a31f99d9018:50 dk.dst 95ccb08e-a90e-478e-81dc-4a31f99d9018 50 dk.dst 2d523335-f8f1-4ecd-82d8-fe9b759e73d3 2 Category 5322 urn:ddi:dk.dst:8718300d-fcfa-4382-b733-60baa784cc96:50 dk.dst 8718300d-fcfa-4382-b733-60baa784cc96 50 dk.dst ca11be8a-332c-4c0a-a1c7-374b4a98f1b4 2 Category 532210 urn:ddi:dk.dst:261289e5-5e99-4ac7-814f-a9f9be39791f:50 dk.dst 261289e5-5e99-4ac7-814f-a9f9be39791f 50 dk.dst 83cd9b41-debc-4f35-a64b-999691b5ab47 2 Category 532220 urn:ddi:dk.dst:d31fdf56-3ef4-4045-9881-42e542c5ec73:50 dk.dst d31fdf56-3ef4-4045-9881-42e542c5ec73 50 dk.dst 95c61466-5b1a-4e6c-9ec8-c6c8da7337fb 2 Category 5329 urn:ddi:dk.dst:b086fcc6-febb-4193-88c1-5ed8cf7de52d:50 dk.dst b086fcc6-febb-4193-88c1-5ed8cf7de52d 50 dk.dst f61fe6b6-eabe-4e38-b13f-1fef94d8b978 2 Category 532900 urn:ddi:dk.dst:af0e9357-fce3-44d9-bd26-37ecd99cf92f:50 dk.dst af0e9357-fce3-44d9-bd26-37ecd99cf92f 50 dk.dst 4124e406-d2b2-452c-a4dc-4fe5ad8747bb 2 Category 54 urn:ddi:dk.dst:64b75cd6-b29e-4b10-abfe-5d55cf4f7acf:50 dk.dst 64b75cd6-b29e-4b10-abfe-5d55cf4f7acf 50 dk.dst b6bb0e7e-786a-4b67-9c28-f14b09c90188 2 Category 541 urn:ddi:dk.dst:3bad852e-ff20-4b87-8f92-a126603cf6bd:50 dk.dst 3bad852e-ff20-4b87-8f92-a126603cf6bd 50 dk.dst 4884cc57-0f32-4eb9-817e-3536cab09261 2 Category 5411 urn:ddi:dk.dst:4134d7ba-9b34-41aa-8206-06177895046d:50 dk.dst 4134d7ba-9b34-41aa-8206-06177895046d 50 dk.dst 8c77f59c-14b7-4836-93b0-b18950d31065 2 Category 541100 urn:ddi:dk.dst:6d7da70c-3cc5-4740-845b-dc81298de068:50 dk.dst 6d7da70c-3cc5-4740-845b-dc81298de068 50 dk.dst 3aa38604-611b-4ddf-abf4-21cd4f45a9c0 2 Category 5412 urn:ddi:dk.dst:3474d6f7-c0af-41f8-af73-4b6cc53f18a4:50 dk.dst 3474d6f7-c0af-41f8-af73-4b6cc53f18a4 50 dk.dst 85d2aeb7-5686-4278-8cf8-46f7eb6105b7 2 Category 541200 urn:ddi:dk.dst:fbd936b5-a81e-439b-b9d6-7f62f7dbf267:50 dk.dst fbd936b5-a81e-439b-b9d6-7f62f7dbf267 50 dk.dst 30848495-dfa6-4e33-bf14-df5370380fcb 2 Category 5413 urn:ddi:dk.dst:0bdf96b9-2615-4a5b-be72-ba66c8782191:50 dk.dst 0bdf96b9-2615-4a5b-be72-ba66c8782191 50 dk.dst d6da2535-5040-4fd3-8173-33cf1c2f5b2c 2 Category 541300 urn:ddi:dk.dst:35b7645f-da78-4fd7-87c2-9bb897556155:50 dk.dst 35b7645f-da78-4fd7-87c2-9bb897556155 50 dk.dst 619c8f81-31e7-46b6-96a7-9fccb6bb8538 2 Category 5414 urn:ddi:dk.dst:1510e7a6-fe3b-491a-97d6-42c8117547dc:50 dk.dst 1510e7a6-fe3b-491a-97d6-42c8117547dc 50 dk.dst 9c95d2bf-9f2e-4533-9112-3a6e418546d0 2 Category 541400 urn:ddi:dk.dst:c8083b2b-87af-4ac8-a2de-b09da7ca3cf7:50 dk.dst c8083b2b-87af-4ac8-a2de-b09da7ca3cf7 50 dk.dst 3ee1a15d-8873-4fc0-ba74-f9813d75b5c9 2 Category 5419 urn:ddi:dk.dst:a0fecec0-72f7-42c8-aa25-9a7503b854e5:50 dk.dst a0fecec0-72f7-42c8-aa25-9a7503b854e5 50 dk.dst 34648c71-a11f-4bfe-9966-3b080ce1aabd 2 Category 541900 urn:ddi:dk.dst:27c991eb-f089-4914-a71b-a05b98d3f05d:50 dk.dst 27c991eb-f089-4914-a71b-a05b98d3f05d 50 dk.dst afd7a6fd-a021-4de9-8043-280308ffbbb0 2 Category 6 urn:ddi:dk.dst:6a48b662-a03b-4a44-a95c-9b2426523ee6:50 dk.dst 6a48b662-a03b-4a44-a95c-9b2426523ee6 50 dk.dst 60858927-1b3c-40ef-8479-8a4e6f7dc56a 2 Category 61 urn:ddi:dk.dst:e11bdc72-2b35-4747-8e6d-e44e6658eb04:50 dk.dst e11bdc72-2b35-4747-8e6d-e44e6658eb04 50 dk.dst 31be687f-496b-4f6a-92a0-92b41c813a35 2 Category 611 urn:ddi:dk.dst:f735b06b-d5b4-4737-874e-91b7360f3690:50 dk.dst f735b06b-d5b4-4737-874e-91b7360f3690 50 dk.dst d3940e86-3736-44e5-89aa-074fd3756ad3 2 Category 6111 urn:ddi:dk.dst:5b56562d-055b-475d-8fd5-cb901bf4454b:50 dk.dst 5b56562d-055b-475d-8fd5-cb901bf4454b 50 dk.dst 646b2741-c56b-44d1-b811-2b0869a87d88 2 Category 611100 urn:ddi:dk.dst:1ec9903a-2a42-40bb-b6a7-b9c5394c09ed:50 dk.dst 1ec9903a-2a42-40bb-b6a7-b9c5394c09ed 50 dk.dst 9a013f69-7224-48d6-8548-8c200b6b6799 2 Category 6112 urn:ddi:dk.dst:e9cd26bb-5924-41f0-b210-6cd0a9754178:50 dk.dst e9cd26bb-5924-41f0-b210-6cd0a9754178 50 dk.dst caa26d43-6d39-4dce-b828-24723432955a 2 Category 611200 urn:ddi:dk.dst:8111bde6-3c34-4e73-954b-024bec61493a:50 dk.dst 8111bde6-3c34-4e73-954b-024bec61493a 50 dk.dst e6c9d49b-e183-409c-8a3c-c30c9d5970fa 2 Category 6113 urn:ddi:dk.dst:50f0cf30-5578-4e4c-8df4-ce7542ac1e07:50 dk.dst 50f0cf30-5578-4e4c-8df4-ce7542ac1e07 50 dk.dst 66e08693-0a76-4fea-a01c-893dd6684af3 2 Category 611310 urn:ddi:dk.dst:b598a31b-a541-4f5c-9e72-efdfbde37510:50 dk.dst b598a31b-a541-4f5c-9e72-efdfbde37510 50 dk.dst 7d9df677-bf1c-454b-8861-a6b9f501122b 2 Category 611320 urn:ddi:dk.dst:f82fd6ff-ec17-42e4-9f83-79c1cf9aa632:50 dk.dst f82fd6ff-ec17-42e4-9f83-79c1cf9aa632 50 dk.dst f4fce2b5-6755-4729-8e9f-743cb36e19dd 2 Category 611390 urn:ddi:dk.dst:10e6ebc6-3c30-4ff5-a994-0440c395cdd9:50 dk.dst 10e6ebc6-3c30-4ff5-a994-0440c395cdd9 50 dk.dst 86838a78-fee7-4e09-8611-bcdfb739e1f4 2 Category 6114 urn:ddi:dk.dst:0ae418ba-dabf-4af7-84c6-7f7cf28bd8ef:50 dk.dst 0ae418ba-dabf-4af7-84c6-7f7cf28bd8ef 50 dk.dst f67ba59f-a568-4040-83f1-28da911069c7 2 Category 611400 urn:ddi:dk.dst:d4451fd0-b3c3-4adc-8c78-9ea5aad008a3:50 dk.dst d4451fd0-b3c3-4adc-8c78-9ea5aad008a3 50 dk.dst 651aca18-064e-42a1-bb5e-42a6a5a8b316 2 Category 612 urn:ddi:dk.dst:6d0867b9-75ac-4122-bc30-3fbd01d0120a:50 dk.dst 6d0867b9-75ac-4122-bc30-3fbd01d0120a 50 dk.dst 99501064-a602-4687-b8a9-12475469624d 2 Category 6121 urn:ddi:dk.dst:df95a422-992d-4e79-a98c-8559d5156655:50 dk.dst df95a422-992d-4e79-a98c-8559d5156655 50 dk.dst adc3b738-dbab-4564-9b98-9ae7fd932c7a 2 Category 612100 urn:ddi:dk.dst:fa4feb13-e7ec-4c38-a56d-213184f07a6c:50 dk.dst fa4feb13-e7ec-4c38-a56d-213184f07a6c 50 dk.dst f4385775-1679-4f78-8a77-ced03c432739 2 Category 6122 urn:ddi:dk.dst:ad85e23e-a178-40fc-9850-cb91183c1b94:50 dk.dst ad85e23e-a178-40fc-9850-cb91183c1b94 50 dk.dst 6ac37fd1-8a32-4034-ae3d-2e35de12a868 2 Category 612200 urn:ddi:dk.dst:17c7e67f-1843-409f-b668-2a1fbc1f4eaa:50 dk.dst 17c7e67f-1843-409f-b668-2a1fbc1f4eaa 50 dk.dst c0c898ac-9535-4e9a-ab78-29abc57cf8fe 2 Category 6123 urn:ddi:dk.dst:8e20a419-eb1f-4ab3-ba82-693397cc4767:50 dk.dst 8e20a419-eb1f-4ab3-ba82-693397cc4767 50 dk.dst 6a0a6930-b3b0-48c8-90db-cb3135a12355 2 Category 612300 urn:ddi:dk.dst:004193a0-9ab9-4495-9247-3f1c94418c58:50 dk.dst 004193a0-9ab9-4495-9247-3f1c94418c58 50 dk.dst 70552d2a-4d5a-4bc7-96ca-cd747173069b 2 Category 6129 urn:ddi:dk.dst:6408633d-5969-416b-b2dc-13a88de4cf9f:50 dk.dst 6408633d-5969-416b-b2dc-13a88de4cf9f 50 dk.dst a20807b6-a576-4364-bdb6-a8ec35b47270 2 Category 612900 urn:ddi:dk.dst:b9ee0620-247d-4e41-9c79-4e28e52565fc:50 dk.dst b9ee0620-247d-4e41-9c79-4e28e52565fc 50 dk.dst 1826d693-3c99-4794-9109-eed4c3f65c8d 2 Category 613 urn:ddi:dk.dst:02d8f362-459a-4051-a0ff-15bcfbcd5a20:50 dk.dst 02d8f362-459a-4051-a0ff-15bcfbcd5a20 50 dk.dst fa5c5a47-03d2-4b95-9135-a600f54fc82b 2 Category 6130 urn:ddi:dk.dst:c3a2bd6b-4f83-48d2-9ccd-803c495ae1af:50 dk.dst c3a2bd6b-4f83-48d2-9ccd-803c495ae1af 50 dk.dst 624b8d09-9230-4049-87b2-f00ea1e241dd 2 Category 613000 urn:ddi:dk.dst:61b6cd23-c498-4355-8e2a-b7e21ffa4b99:50 dk.dst 61b6cd23-c498-4355-8e2a-b7e21ffa4b99 50 dk.dst 92125fda-810a-4836-82f4-6a03a41f4f3a 2 Category 62 urn:ddi:dk.dst:c448fef8-9718-4408-993d-8e426ec23f08:50 dk.dst c448fef8-9718-4408-993d-8e426ec23f08 50 dk.dst a0a5d907-7012-49de-a229-9f7779ab9fee 2 Category 621 urn:ddi:dk.dst:e81d7754-3290-481f-adeb-86364be0950f:50 dk.dst e81d7754-3290-481f-adeb-86364be0950f 50 dk.dst d2c6e29b-ef85-46f8-9f3e-49c7e2fa2bb1 2 Category 6210 urn:ddi:dk.dst:a1b46455-dc7e-4dca-8270-cab45e87c1c6:50 dk.dst a1b46455-dc7e-4dca-8270-cab45e87c1c6 50 dk.dst 2ea249a3-48e4-44be-a7e9-b48f926b431a 2 Category 621000 urn:ddi:dk.dst:e7b55484-77bd-4654-9165-9a4e95253098:50 dk.dst e7b55484-77bd-4654-9165-9a4e95253098 50 dk.dst 53d31fb3-0ac9-48b5-986a-4806137f8bec 2 Category 622 urn:ddi:dk.dst:570edb60-9acc-49ea-b073-f5a3f48372fb:50 dk.dst 570edb60-9acc-49ea-b073-f5a3f48372fb 50 dk.dst 439ef907-02f6-49b1-9cda-4304915452eb 2 Category 6221 urn:ddi:dk.dst:172f8ffa-940d-4914-9b11-4391c075222a:50 dk.dst 172f8ffa-940d-4914-9b11-4391c075222a 50 dk.dst cd206c80-3db4-4f00-ae4b-a4593c0cfde9 2 Category 622100 urn:ddi:dk.dst:65e13a73-b606-4bc1-9c3b-d3f452f3d3c9:50 dk.dst 65e13a73-b606-4bc1-9c3b-d3f452f3d3c9 50 dk.dst 97a5ffbf-6bec-4236-b3f2-be5fdac312ff 2 Category 6222 urn:ddi:dk.dst:3c6331b0-f5dd-48f8-ae32-c3b1a49d3af3:50 dk.dst 3c6331b0-f5dd-48f8-ae32-c3b1a49d3af3 50 dk.dst f95a5f06-d48b-4d94-a203-ec36d2fef690 2 Category 622200 urn:ddi:dk.dst:468ed751-2af0-4e41-a312-02cf973f7fd3:50 dk.dst 468ed751-2af0-4e41-a312-02cf973f7fd3 50 dk.dst bb7d1ae0-4a3a-4a2f-9051-1469d1058e33 2 Category 6223 urn:ddi:dk.dst:6db03163-92dc-4c79-89c0-7c67654edf05:50 dk.dst 6db03163-92dc-4c79-89c0-7c67654edf05 50 dk.dst 5de8c303-5d56-4f77-9f09-9986945416de 2 Category 622300 urn:ddi:dk.dst:a486a9d2-9085-4846-b0e5-8af126e5a234:50 dk.dst a486a9d2-9085-4846-b0e5-8af126e5a234 50 dk.dst a83ab3cf-ac85-45aa-a742-6b5620d8e709 2 Category 6224 urn:ddi:dk.dst:fbae30f2-24f9-45bc-8dc2-5d6be4cedc59:50 dk.dst fbae30f2-24f9-45bc-8dc2-5d6be4cedc59 50 dk.dst 8cc15819-8196-4a8f-a2b9-10f90dcacca0 2 Category 622400 urn:ddi:dk.dst:812adbb7-d130-4deb-869e-1e897e3e63b6:50 dk.dst 812adbb7-d130-4deb-869e-1e897e3e63b6 50 dk.dst 390ba47a-4504-48a4-b20a-8531af3ae394 2 Category 7 urn:ddi:dk.dst:640d71f4-782d-49d7-ab9c-0302f807cc7a:50 dk.dst 640d71f4-782d-49d7-ab9c-0302f807cc7a 50 dk.dst 3a5298c6-211a-4534-a54a-2b29de9a8026 2 Category 71 urn:ddi:dk.dst:c6fee057-e8f8-40c6-91d3-d7255bfb19bf:50 dk.dst c6fee057-e8f8-40c6-91d3-d7255bfb19bf 50 dk.dst 8a66b088-d91d-4770-ae97-7ce73f3d5c3a 2 Category 711 urn:ddi:dk.dst:6a9a1305-b3ab-4060-be8a-21b47d24fee9:50 dk.dst 6a9a1305-b3ab-4060-be8a-21b47d24fee9 50 dk.dst cf5c589b-0840-4f7e-a246-40f23eb95df4 2 Category 7112 urn:ddi:dk.dst:b0d157be-c17b-4e6e-bb4f-3d00468e88cd:50 dk.dst b0d157be-c17b-4e6e-bb4f-3d00468e88cd 50 dk.dst be664b62-30f3-4f23-bde0-6837126c53c8 2 Category 711210 urn:ddi:dk.dst:65b18966-b069-4103-a9e1-dd3f91b3c0a8:50 dk.dst 65b18966-b069-4103-a9e1-dd3f91b3c0a8 50 dk.dst 5fa087dd-1242-4d24-8727-a67c86cfa62a 2 Category 711220 urn:ddi:dk.dst:affc43f2-8ba7-4d2a-b55c-9fbd8fe22469:50 dk.dst affc43f2-8ba7-4d2a-b55c-9fbd8fe22469 50 dk.dst 1d49370a-ee75-4004-bc14-1e2f5e010f69 2 Category 7113 urn:ddi:dk.dst:58219d77-be5c-4574-95de-d0dd2feba0bf:50 dk.dst 58219d77-be5c-4574-95de-d0dd2feba0bf 50 dk.dst f6148d8e-6df1-417f-be67-267f465ae175 2 Category 711300 urn:ddi:dk.dst:ea943173-ba66-43d1-bcf7-63bc0714e520:50 dk.dst ea943173-ba66-43d1-bcf7-63bc0714e520 50 dk.dst 6f6b2562-cabd-4472-b62e-46a17ebbf864 2 Category 7114 urn:ddi:dk.dst:79731d60-85ec-4b21-a7d1-ac78b9e20f9e:50 dk.dst 79731d60-85ec-4b21-a7d1-ac78b9e20f9e 50 dk.dst c50d3e16-577f-42ed-91c0-c0b5fbf8d8c6 2 Category 711410 urn:ddi:dk.dst:3ed77a70-0659-4fc9-93e8-f96153de65c8:50 dk.dst 3ed77a70-0659-4fc9-93e8-f96153de65c8 50 dk.dst 3eaa3d5b-7711-4a3e-8e56-3d9686095c1f 2 Category 711420 urn:ddi:dk.dst:350eb623-6a1e-4230-a9d6-52e2ff482982:50 dk.dst 350eb623-6a1e-4230-a9d6-52e2ff482982 50 dk.dst 79c49b06-1030-4dee-b95a-e557d6ebe45a 2 Category 7115 urn:ddi:dk.dst:e2f72fa3-c9f5-4ba7-8c98-31989df7df6a:50 dk.dst e2f72fa3-c9f5-4ba7-8c98-31989df7df6a 50 dk.dst db70915a-913f-46ff-b7c9-e8ef468164b0 2 Category 711510 urn:ddi:dk.dst:c838e36e-4a21-47d4-b417-7f8822ffed2d:50 dk.dst c838e36e-4a21-47d4-b417-7f8822ffed2d 50 dk.dst 986ecce8-b2b1-4804-bb3d-d9cffd28f764 2 Category 711520 urn:ddi:dk.dst:7b073861-f7da-45b2-80bd-4ee841abfda7:50 dk.dst 7b073861-f7da-45b2-80bd-4ee841abfda7 50 dk.dst e8c126dc-2737-45c5-b04c-a07b76e06279 2 Category 7119 urn:ddi:dk.dst:7ecc137e-df8a-4224-89bf-c4912b5184fe:50 dk.dst 7ecc137e-df8a-4224-89bf-c4912b5184fe 50 dk.dst 1aaa0e9c-b012-439e-830a-9642878a36ce 2 Category 711910 urn:ddi:dk.dst:609dfa41-975f-417d-a61e-08b30beb7761:50 dk.dst 609dfa41-975f-417d-a61e-08b30beb7761 50 dk.dst 290836df-713c-454c-a0e3-437781c46ff3 2 Category 711990 urn:ddi:dk.dst:240ed439-fa89-4ca3-a6bf-eedcdb289b27:50 dk.dst 240ed439-fa89-4ca3-a6bf-eedcdb289b27 50 dk.dst 142a0f18-1dc0-45cc-b5f7-e2bf3a70e8d2 2 Category 712 urn:ddi:dk.dst:b71831af-d5e4-4983-bc66-6cba87f3bd64:50 dk.dst b71831af-d5e4-4983-bc66-6cba87f3bd64 50 dk.dst b3a7ebc4-b6d1-4e81-aac3-238b04de4f94 2 Category 7121 urn:ddi:dk.dst:7a697fdd-39cb-4fd9-8698-1d08883a405d:50 dk.dst 7a697fdd-39cb-4fd9-8698-1d08883a405d 50 dk.dst f9630da0-1be4-475e-9d8f-aa60bdbaa253 2 Category 712100 urn:ddi:dk.dst:90426879-d3f1-49a2-8f9a-d30d34a6249e:50 dk.dst 90426879-d3f1-49a2-8f9a-d30d34a6249e 50 dk.dst b484f2a8-589c-42ef-84be-4d9e60cd62ee 2 Category 7122 urn:ddi:dk.dst:a6bdbb6c-0244-456a-af54-56c122c1bfe9:50 dk.dst a6bdbb6c-0244-456a-af54-56c122c1bfe9 50 dk.dst 080909b1-ccd0-4c13-bd77-c01ebdd51e75 2 Category 712200 urn:ddi:dk.dst:aac1a5d4-830f-4112-9de8-795aa90f1b10:50 dk.dst aac1a5d4-830f-4112-9de8-795aa90f1b10 50 dk.dst 49dce966-18f2-4684-9b8f-6567feec1773 2 Category 7123 urn:ddi:dk.dst:706ccf30-f25d-4e5d-886d-cabef11982ff:50 dk.dst 706ccf30-f25d-4e5d-886d-cabef11982ff 50 dk.dst 014e01b7-ca78-40f6-8473-bccb8d958df6 2 Category 712300 urn:ddi:dk.dst:6216fad5-d2fe-44b7-954b-01ffedcb7745:50 dk.dst 6216fad5-d2fe-44b7-954b-01ffedcb7745 50 dk.dst f6c13db3-2b66-42a8-ada2-87a4c7b0b586 2 Category 7124 urn:ddi:dk.dst:0955fd7f-11e2-4037-a963-657710aed2eb:50 dk.dst 0955fd7f-11e2-4037-a963-657710aed2eb 50 dk.dst 43f756c6-46e2-4c8c-b58f-8d60daac6722 2 Category 712400 urn:ddi:dk.dst:dd9abd7a-9747-4f9a-9d90-bb5f305544d7:50 dk.dst dd9abd7a-9747-4f9a-9d90-bb5f305544d7 50 dk.dst 5933941b-8bf3-4250-9840-22d7b4817c29 2 Category 7125 urn:ddi:dk.dst:2a54b892-93cb-4bae-99ba-7483e2414c8b:50 dk.dst 2a54b892-93cb-4bae-99ba-7483e2414c8b 50 dk.dst 9d9b5587-7015-464f-97f2-289aded04b7c 2 Category 712500 urn:ddi:dk.dst:48deeffd-278c-4d58-8b06-1cefab9e0c3c:50 dk.dst 48deeffd-278c-4d58-8b06-1cefab9e0c3c 50 dk.dst 64732e0a-1c89-4abf-96c7-f2e36a242288 2 Category 7126 urn:ddi:dk.dst:0841c0cc-80be-4438-b6c6-eac7641cdd97:50 dk.dst 0841c0cc-80be-4438-b6c6-eac7641cdd97 50 dk.dst 74490762-8d75-418c-ae84-ad8ab7c2ac29 2 Category 712600 urn:ddi:dk.dst:bf035198-633f-427e-84a7-e2e93a726ae1:50 dk.dst bf035198-633f-427e-84a7-e2e93a726ae1 50 dk.dst c253f4f4-36aa-41ca-a617-ce927f35fe9e 2 Category 7127 urn:ddi:dk.dst:27c7f566-7ff7-43c6-aac5-58fb66f12a1b:50 dk.dst 27c7f566-7ff7-43c6-aac5-58fb66f12a1b 50 dk.dst e15ca0f7-d622-4c1b-a9d8-044061361bde 2 Category 712700 urn:ddi:dk.dst:4e276d8b-09a4-4e21-8ecc-af15e8909e3b:50 dk.dst 4e276d8b-09a4-4e21-8ecc-af15e8909e3b 50 dk.dst 20db5933-a9a0-411f-b51b-39676b4a6586 2 Category 713 urn:ddi:dk.dst:2c4bbdfb-c399-47b2-8dc4-b7451f65f437:50 dk.dst 2c4bbdfb-c399-47b2-8dc4-b7451f65f437 50 dk.dst c9873c97-422d-4919-a496-9dea4d9199dd 2 Category 7131 urn:ddi:dk.dst:42ecfb1c-3cd9-4462-b235-3e94417f6f72:50 dk.dst 42ecfb1c-3cd9-4462-b235-3e94417f6f72 50 dk.dst a268164d-94a7-457f-a624-fbc19b2784ed 2 Category 713110 urn:ddi:dk.dst:3314f9d2-b33f-429d-acf8-6ff1201c0d0a:50 dk.dst 3314f9d2-b33f-429d-acf8-6ff1201c0d0a 50 dk.dst bef18019-1441-4201-bdb4-561818eae01c 2 Category 713120 urn:ddi:dk.dst:33f5b746-5407-46d7-8c2c-21e8a5d84785:50 dk.dst 33f5b746-5407-46d7-8c2c-21e8a5d84785 50 dk.dst 84092834-c64e-491f-ba9a-4ab0669c54c9 2 Category 7132 urn:ddi:dk.dst:9f817bc6-3bdc-4ca6-b169-56eea7de462c:50 dk.dst 9f817bc6-3bdc-4ca6-b169-56eea7de462c 50 dk.dst 8e147590-145d-42b0-bca5-3a04f364884b 2 Category 713200 urn:ddi:dk.dst:f642f52b-80f2-4000-a498-4aa5bc5bb0fb:50 dk.dst f642f52b-80f2-4000-a498-4aa5bc5bb0fb 50 dk.dst 26737012-00a6-4726-b0fb-fda2d95f740e 2 Category 7133 urn:ddi:dk.dst:3236b4f8-7af2-448c-8a3a-91b0fbe13c4f:50 dk.dst 3236b4f8-7af2-448c-8a3a-91b0fbe13c4f 50 dk.dst 05508a1c-5ac6-47fc-8444-0246aba7f55e 2 Category 713310 urn:ddi:dk.dst:3e4c5526-e4ce-474a-8506-3b79c08e5e33:50 dk.dst 3e4c5526-e4ce-474a-8506-3b79c08e5e33 50 dk.dst 9724c4d4-dda2-4745-b221-769797405802 2 Category 713320 urn:ddi:dk.dst:a8ef11f4-37f6-472a-a096-c046462559ef:50 dk.dst a8ef11f4-37f6-472a-a096-c046462559ef 50 dk.dst 53a09bf3-7743-4b7c-95e4-dd6232e6042e 2 Category 72 urn:ddi:dk.dst:c061ea0e-812b-45c1-80f4-ca6e7ef44a50:50 dk.dst c061ea0e-812b-45c1-80f4-ca6e7ef44a50 50 dk.dst a914a4c5-b006-42ad-b04d-88f874a8cd17 2 Category 721 urn:ddi:dk.dst:b8adb52f-b8f3-4768-8be0-c6b5f77dab12:50 dk.dst b8adb52f-b8f3-4768-8be0-c6b5f77dab12 50 dk.dst 24081ae6-6fbc-4ab1-b4ca-4df3bac4ec82 2 Category 7211 urn:ddi:dk.dst:2f2bcbb8-373e-4ce4-9619-03f9dfcadd24:50 dk.dst 2f2bcbb8-373e-4ce4-9619-03f9dfcadd24 50 dk.dst f1ca4874-aade-4f34-9da9-e08b9e7438ee 2 Category 721100 urn:ddi:dk.dst:cb49d0fd-d1f4-4321-8e6e-6bb92922eb3f:50 dk.dst cb49d0fd-d1f4-4321-8e6e-6bb92922eb3f 50 dk.dst e7a0fc50-1854-4633-b6b3-aad76686474a 2 Category 7212 urn:ddi:dk.dst:2851dc5f-0bc5-4ad0-8e88-207a14c8b2c5:50 dk.dst 2851dc5f-0bc5-4ad0-8e88-207a14c8b2c5 50 dk.dst 24e83583-e010-41de-9190-6eb89a207224 2 Category 721200 urn:ddi:dk.dst:4fa8a441-ebe3-4fd2-985b-3055d1712062:50 dk.dst 4fa8a441-ebe3-4fd2-985b-3055d1712062 50 dk.dst 23e38b22-e4c6-4c58-8356-bf9123e2e112 2 Category 7213 urn:ddi:dk.dst:82c33d48-3b1c-4f77-ae0e-f539097a3267:50 dk.dst 82c33d48-3b1c-4f77-ae0e-f539097a3267 50 dk.dst f1c7cff2-820e-4ba3-91de-0a455085209e 2 Category 721300 urn:ddi:dk.dst:828bf65e-8e46-4ab3-a0b2-08a4cd67d1f9:50 dk.dst 828bf65e-8e46-4ab3-a0b2-08a4cd67d1f9 50 dk.dst d1222815-9b96-49ad-b19b-f339bd0557ef 2 Category 7214 urn:ddi:dk.dst:c40ea56e-daa2-4820-9f7c-f8e1ea8eb3cd:50 dk.dst c40ea56e-daa2-4820-9f7c-f8e1ea8eb3cd 50 dk.dst 256eaf8c-f3c0-45ef-a595-be4397b0c3e7 2 Category 721400 urn:ddi:dk.dst:4b299c01-a703-4be1-b708-90dc49f4beb4:50 dk.dst 4b299c01-a703-4be1-b708-90dc49f4beb4 50 dk.dst ebd0b9bc-4079-4cc7-8cbd-b65d63c79954 2 Category 7215 urn:ddi:dk.dst:049fc351-ff5b-4150-9448-e51bab376f77:50 dk.dst 049fc351-ff5b-4150-9448-e51bab376f77 50 dk.dst 84c555a9-6936-4cf9-aa29-761c6681d202 2 Category 721500 urn:ddi:dk.dst:2bfab429-17f9-4831-8129-687d9abd97e2:50 dk.dst 2bfab429-17f9-4831-8129-687d9abd97e2 50 dk.dst 566655c3-27f5-4ffc-b17a-f23ce0dbac87 2 Category 722 urn:ddi:dk.dst:c2cd6bda-43aa-4262-8b5a-5cc0721dd7ac:50 dk.dst c2cd6bda-43aa-4262-8b5a-5cc0721dd7ac 50 dk.dst e09497c2-f1e8-4f21-b67e-b5d3858cde4b 2 Category 7221 urn:ddi:dk.dst:55fd3c81-7b81-4b01-9bb4-3614617b5fb6:50 dk.dst 55fd3c81-7b81-4b01-9bb4-3614617b5fb6 50 dk.dst 6a7af2ec-af79-4d81-9af2-c3c50883bae7 2 Category 722100 urn:ddi:dk.dst:868d6128-6002-4b93-b349-c1ae8af0eb46:50 dk.dst 868d6128-6002-4b93-b349-c1ae8af0eb46 50 dk.dst 713e81e8-2825-44a5-91c0-527a04eb86e7 2 Category 7222 urn:ddi:dk.dst:9c25ed5b-b4d8-4c26-9c01-c5adc305ce1e:50 dk.dst 9c25ed5b-b4d8-4c26-9c01-c5adc305ce1e 50 dk.dst f64fafcd-3dc8-4276-926f-f4adecee7a46 2 Category 722200 urn:ddi:dk.dst:12a4fd71-e366-4e7e-b44c-87581ccc88c3:50 dk.dst 12a4fd71-e366-4e7e-b44c-87581ccc88c3 50 dk.dst fee73e7f-a25a-4505-9c3f-f0e107d5c946 2 Category 7223 urn:ddi:dk.dst:498586b9-f105-4832-800c-f3a79aec51d8:50 dk.dst 498586b9-f105-4832-800c-f3a79aec51d8 50 dk.dst 0e1bae0a-9317-41b1-bc2e-7556c8566c07 2 Category 722300 urn:ddi:dk.dst:92c8247b-a18c-437c-86d1-188ba290c368:50 dk.dst 92c8247b-a18c-437c-86d1-188ba290c368 50 dk.dst a8a9d367-0669-4339-99cf-8790a78e1313 2 Category 7224 urn:ddi:dk.dst:bf3e4694-a117-4174-bd56-2b033c664325:50 dk.dst bf3e4694-a117-4174-bd56-2b033c664325 50 dk.dst 3251cba6-898c-4de4-a4c6-2444e3b40ed4 2 Category 722400 urn:ddi:dk.dst:03d7a6fa-c3ff-41e4-a9af-5ad2ad2affca:50 dk.dst 03d7a6fa-c3ff-41e4-a9af-5ad2ad2affca 50 dk.dst bd4dff6e-b60d-428e-8a0e-61d2f2a0de21 2 Category 723 urn:ddi:dk.dst:85f89e55-f23c-40de-950b-149b53612d18:50 dk.dst 85f89e55-f23c-40de-950b-149b53612d18 50 dk.dst 6b5b2258-97f0-42ea-b9ea-3325eb928230 2 Category 7231 urn:ddi:dk.dst:c5c21483-4ff5-4daa-90da-24e0c8235e87:50 dk.dst c5c21483-4ff5-4daa-90da-24e0c8235e87 50 dk.dst d4ee465c-e082-4868-9a44-9e7a48f0cdd7 2 Category 723110 urn:ddi:dk.dst:e9aa3981-7a11-4428-9d12-49751e30d858:50 dk.dst e9aa3981-7a11-4428-9d12-49751e30d858 50 dk.dst f60eb3e9-e64d-4975-8605-786c011fc711 2 Category 723120 urn:ddi:dk.dst:c6ade5d5-9035-4eb0-9af6-39dd9ff26631:50 dk.dst c6ade5d5-9035-4eb0-9af6-39dd9ff26631 50 dk.dst 86d4668c-735c-4099-887c-b6168a9d424d 2 Category 723190 urn:ddi:dk.dst:ff190c16-690b-49ef-b930-2f7f502ce6ce:50 dk.dst ff190c16-690b-49ef-b930-2f7f502ce6ce 50 dk.dst 509f56f8-3938-4cc7-ad1d-3befff673433 2 Category 7232 urn:ddi:dk.dst:80ee3cfa-10fc-4a74-b6cb-57c7fce6f2d2:50 dk.dst 80ee3cfa-10fc-4a74-b6cb-57c7fce6f2d2 50 dk.dst 2bdff90a-2219-46fc-9281-d25d859e5b51 2 Category 723200 urn:ddi:dk.dst:0e8ae6e9-7ec4-4c01-a4dc-a4d5c8838ee7:50 dk.dst 0e8ae6e9-7ec4-4c01-a4dc-a4d5c8838ee7 50 dk.dst c20dea7b-a317-452a-95f1-51af85c2d93d 2 Category 7233 urn:ddi:dk.dst:6c94456a-54bf-4350-8b0c-d68b976aadf4:50 dk.dst 6c94456a-54bf-4350-8b0c-d68b976aadf4 50 dk.dst 62ec4664-2bb6-43ee-bee6-6bccd0a150b9 2 Category 723300 urn:ddi:dk.dst:5899b6b7-10c6-43d6-a38c-a4f77cb9f826:50 dk.dst 5899b6b7-10c6-43d6-a38c-a4f77cb9f826 50 dk.dst b5cfc178-6c97-4dc3-aed0-05b7b986d051 2 Category 7234 urn:ddi:dk.dst:7c66ffa8-c031-41f1-96b9-66e1ff278f95:50 dk.dst 7c66ffa8-c031-41f1-96b9-66e1ff278f95 50 dk.dst 0378762d-0df8-4bc5-892c-11fcfd7d1281 2 Category 723400 urn:ddi:dk.dst:b1c163a8-750d-4f84-9220-c62fd2e38329:50 dk.dst b1c163a8-750d-4f84-9220-c62fd2e38329 50 dk.dst fafda0eb-61a9-494b-9ee7-86a662c49753 2 Category 73 urn:ddi:dk.dst:862aa056-5b02-43b1-a5d3-3d116cb58237:50 dk.dst 862aa056-5b02-43b1-a5d3-3d116cb58237 50 dk.dst aec4b9c5-65cd-45d9-8c0a-499016d8ed72 2 Category 731 urn:ddi:dk.dst:de54d47c-dbde-43da-891d-6278a3b6f4cf:50 dk.dst de54d47c-dbde-43da-891d-6278a3b6f4cf 50 dk.dst 5e4ddcac-6134-460d-a0bd-c03b1f0d0596 2 Category 7311 urn:ddi:dk.dst:3315612d-c70a-4b53-b3c0-c6984ec264a9:50 dk.dst 3315612d-c70a-4b53-b3c0-c6984ec264a9 50 dk.dst 3518b4d1-e089-44dd-b1f6-134260a2a07d 2 Category 731100 urn:ddi:dk.dst:8ada7dea-efaf-4491-a84d-7a7c23ff66cf:50 dk.dst 8ada7dea-efaf-4491-a84d-7a7c23ff66cf 50 dk.dst fb2727a6-ee81-4dae-82f8-b1201af33b71 2 Category 7312 urn:ddi:dk.dst:00155df2-eebe-4d7e-a582-6c09c316151d:50 dk.dst 00155df2-eebe-4d7e-a582-6c09c316151d 50 dk.dst 0ff3dcb6-f451-4ebe-9da8-2adc8418e05c 2 Category 731200 urn:ddi:dk.dst:108106e4-5e55-48da-8fae-9debc8074058:50 dk.dst 108106e4-5e55-48da-8fae-9debc8074058 50 dk.dst 4d0bf1e7-619e-4957-8a41-166a7671240f 2 Category 7313 urn:ddi:dk.dst:bfa9bff3-5374-4fd1-ac7f-b7c608723840:50 dk.dst bfa9bff3-5374-4fd1-ac7f-b7c608723840 50 dk.dst 4cc5c6cb-3aa5-4226-93db-779e8b3030b2 2 Category 731300 urn:ddi:dk.dst:b4abf79f-cd51-404e-896c-56bb6fe4ca05:50 dk.dst b4abf79f-cd51-404e-896c-56bb6fe4ca05 50 dk.dst 680a3ea6-a5c3-47b8-8dc1-afb2e475c318 2 Category 7314 urn:ddi:dk.dst:c4cd5480-9677-4332-9786-df4f66970ad4:50 dk.dst c4cd5480-9677-4332-9786-df4f66970ad4 50 dk.dst b24bff07-4545-40ae-af17-b1e28a7569ba 2 Category 731400 urn:ddi:dk.dst:23ebbfd4-5ecb-4d97-af5b-4e504998fd25:50 dk.dst 23ebbfd4-5ecb-4d97-af5b-4e504998fd25 50 dk.dst 65fe5915-94fd-4b38-9a86-b360ed43904d 2 Category 7315 urn:ddi:dk.dst:d7d58e5a-b958-466a-b5df-7fb8602bed27:50 dk.dst d7d58e5a-b958-466a-b5df-7fb8602bed27 50 dk.dst 86436cf8-8ca7-4f07-ad56-84dfbf26ce7b 2 Category 731500 urn:ddi:dk.dst:f227f8ee-358c-4c28-a45f-790d9edf8ee4:50 dk.dst f227f8ee-358c-4c28-a45f-790d9edf8ee4 50 dk.dst 7eba188d-f980-4d37-8e56-27ac6e6199c9 2 Category 7316 urn:ddi:dk.dst:259c73b4-c855-4040-a53a-09c09628de83:50 dk.dst 259c73b4-c855-4040-a53a-09c09628de83 50 dk.dst 8c2b8925-2cf3-4d6f-9dc8-1dfaf5c6fb3a 2 Category 731610 urn:ddi:dk.dst:23f0fa41-d4c6-49ee-925c-6f2d9197d41f:50 dk.dst 23f0fa41-d4c6-49ee-925c-6f2d9197d41f 50 dk.dst 668a76bb-3af8-401c-b3cb-c086c9aefe22 2 Category 731620 urn:ddi:dk.dst:5c701bb3-82d2-48ae-9d75-8390d435adfe:50 dk.dst 5c701bb3-82d2-48ae-9d75-8390d435adfe 50 dk.dst 71ac228d-4159-4065-9638-989e767bd200 2 Category 731690 urn:ddi:dk.dst:21ed729c-2a11-4d6c-8cef-2543ce780d14:50 dk.dst 21ed729c-2a11-4d6c-8cef-2543ce780d14 50 dk.dst 4d34b6a9-fe0e-459f-8ef0-87f676a24d6b 2 Category 7317 urn:ddi:dk.dst:0fa5c3ec-7c91-44d4-b5f2-f24a12dc0046:50 dk.dst 0fa5c3ec-7c91-44d4-b5f2-f24a12dc0046 50 dk.dst af81011a-a74b-4af4-94ec-8ee0b23c7bbd 2 Category 731700 urn:ddi:dk.dst:a4641178-10e1-4ff5-a1f0-33e3300657e7:50 dk.dst a4641178-10e1-4ff5-a1f0-33e3300657e7 50 dk.dst 8781ca89-e9a9-43ec-9bc5-560c16fd8120 2 Category 7318 urn:ddi:dk.dst:6c0eb724-7970-43d8-b498-a8005857a770:50 dk.dst 6c0eb724-7970-43d8-b498-a8005857a770 50 dk.dst 24ce4a95-502b-4b5b-a2a6-5b999c3ed828 2 Category 731800 urn:ddi:dk.dst:7d220e51-51ee-42bd-a741-4cfc79b2f4a1:50 dk.dst 7d220e51-51ee-42bd-a741-4cfc79b2f4a1 50 dk.dst f1cab70e-b426-488c-be9a-5e596e2eec80 2 Category 7319 urn:ddi:dk.dst:ee891195-df4f-463e-a4e2-ee5ea013f275:50 dk.dst ee891195-df4f-463e-a4e2-ee5ea013f275 50 dk.dst 08d41236-1974-4093-9be6-4f81f5d704d7 2 Category 731900 urn:ddi:dk.dst:71bdb93e-9032-407b-8f54-eac0e14306f9:50 dk.dst 71bdb93e-9032-407b-8f54-eac0e14306f9 50 dk.dst d0f00f76-85c5-46bb-821b-88390e504f56 2 Category 732 urn:ddi:dk.dst:5ffeb2b6-e2bb-4815-9aa7-4aa95a339f01:50 dk.dst 5ffeb2b6-e2bb-4815-9aa7-4aa95a339f01 50 dk.dst 35a1f218-cfb2-4bbf-b6f4-6c11667cc2ee 2 Category 7321 urn:ddi:dk.dst:7ba3ada6-c8f5-479a-a72b-72a3ebfa6089:50 dk.dst 7ba3ada6-c8f5-479a-a72b-72a3ebfa6089 50 dk.dst bc01730c-dff5-4e2d-bfca-a43954dcdc7b 2 Category 732100 urn:ddi:dk.dst:d0ace1d3-ed54-4a1b-8a82-8deb75218c8f:50 dk.dst d0ace1d3-ed54-4a1b-8a82-8deb75218c8f 50 dk.dst b1ef9bc8-61fe-4080-a6a6-3399d6375e8b 2 Category 7322 urn:ddi:dk.dst:478ade39-dd1c-479c-a2fe-6bf2800040ad:50 dk.dst 478ade39-dd1c-479c-a2fe-6bf2800040ad 50 dk.dst 82eafe40-a4e1-4ef9-a44b-608d82227e54 2 Category 732200 urn:ddi:dk.dst:5375d9a4-731d-4f37-a4e0-353d077258ba:50 dk.dst 5375d9a4-731d-4f37-a4e0-353d077258ba 50 dk.dst 3ae389ed-e432-415c-bdbb-bd1817f84434 2 Category 7323 urn:ddi:dk.dst:036ae109-de6f-4567-9120-249c475f7074:50 dk.dst 036ae109-de6f-4567-9120-249c475f7074 50 dk.dst 0410c60d-aa89-4137-a9a4-a1d90a077d76 2 Category 732300 urn:ddi:dk.dst:9e7bc21f-f6e2-4d94-ba29-3d0ea7b1a5b5:50 dk.dst 9e7bc21f-f6e2-4d94-ba29-3d0ea7b1a5b5 50 dk.dst 77f003d4-5b29-46a8-b572-33e2b50b3c65 2 Category 74 urn:ddi:dk.dst:9b9c5359-1b79-4e6f-ab96-422673e139e0:50 dk.dst 9b9c5359-1b79-4e6f-ab96-422673e139e0 50 dk.dst 4b453228-6814-4b2d-9604-d3222cb1fdb2 2 Category 741 urn:ddi:dk.dst:5ab564a5-54f1-4a6b-a177-3eef698b7d8d:50 dk.dst 5ab564a5-54f1-4a6b-a177-3eef698b7d8d 50 dk.dst 5a47d57d-0165-4e73-83f2-2b3e8b8a0cde 2 Category 7411 urn:ddi:dk.dst:eb30a8c5-e0d1-419f-88b8-171147ef5fcc:50 dk.dst eb30a8c5-e0d1-419f-88b8-171147ef5fcc 50 dk.dst c146389c-68ca-4d62-8032-4c888ec558c7 2 Category 741100 urn:ddi:dk.dst:83252968-f730-45a9-8a7a-8453373f76e3:50 dk.dst 83252968-f730-45a9-8a7a-8453373f76e3 50 dk.dst dbe40da6-b059-40ef-914d-cf90f6cb81ba 2 Category 7412 urn:ddi:dk.dst:9497858f-a0bf-4ea0-af25-1b9a9d81f6bf:50 dk.dst 9497858f-a0bf-4ea0-af25-1b9a9d81f6bf 50 dk.dst 5014f37c-8bfc-4d3c-801a-cf62e1122195 2 Category 741200 urn:ddi:dk.dst:41a1854d-1d4e-4fc2-9c83-d2396e0a8d2a:50 dk.dst 41a1854d-1d4e-4fc2-9c83-d2396e0a8d2a 50 dk.dst b0027050-6ab6-46ad-a650-6ec9e931a8d1 2 Category 7413 urn:ddi:dk.dst:7d1d3a48-9b49-456d-8134-6860ee997e7f:50 dk.dst 7d1d3a48-9b49-456d-8134-6860ee997e7f 50 dk.dst 335bc21f-d6db-41d8-a2ab-b086789364b7 2 Category 741300 urn:ddi:dk.dst:6490a177-70cd-4f46-9833-a47fe8d1a662:50 dk.dst 6490a177-70cd-4f46-9833-a47fe8d1a662 50 dk.dst e3228cb2-7285-4708-97df-cd34a0e8684d 2 Category 742 urn:ddi:dk.dst:2811f37b-6678-4e15-9871-bf739565d779:50 dk.dst 2811f37b-6678-4e15-9871-bf739565d779 50 dk.dst bddfd157-9486-4799-bb4a-bbecfab0a940 2 Category 7421 urn:ddi:dk.dst:c3e87f29-5be2-455e-b4f1-ec15a8f51b5e:50 dk.dst c3e87f29-5be2-455e-b4f1-ec15a8f51b5e 50 dk.dst 49b40212-0186-431a-b106-d9650a69fee4 2 Category 742100 urn:ddi:dk.dst:a4c2d448-d651-4641-9eb6-661df96437e1:50 dk.dst a4c2d448-d651-4641-9eb6-661df96437e1 50 dk.dst 6bcf73e6-a640-4f9e-add1-0d8726efed4e 2 Category 7422 urn:ddi:dk.dst:e806fa49-cd0c-4b30-b94a-5fb9c939a7a7:50 dk.dst e806fa49-cd0c-4b30-b94a-5fb9c939a7a7 50 dk.dst 05fd2ae0-fb9b-4d73-8d1b-21079b08f8d3 2 Category 742200 urn:ddi:dk.dst:cbc4c2ee-2aa8-47fb-8ee5-b8196af4b36d:50 dk.dst cbc4c2ee-2aa8-47fb-8ee5-b8196af4b36d 50 dk.dst d22edbdf-ca52-4650-a443-6d05d31e4bd9 2 Category 75 urn:ddi:dk.dst:b3b4a93d-72fa-495f-ae14-da8b1ced8cb2:50 dk.dst b3b4a93d-72fa-495f-ae14-da8b1ced8cb2 50 dk.dst c0f9cafa-89ed-42a7-8540-98f626d85dcf 2 Category 751 urn:ddi:dk.dst:b34cf4d0-9881-4fb7-ad9a-e9dd542367af:50 dk.dst b34cf4d0-9881-4fb7-ad9a-e9dd542367af 50 dk.dst e4d23318-10be-4857-8737-73b61d84be24 2 Category 7511 urn:ddi:dk.dst:3f08eb7f-021a-43d9-b5d6-5cb183750e2e:50 dk.dst 3f08eb7f-021a-43d9-b5d6-5cb183750e2e 50 dk.dst cc6f8e7c-d2c9-43a4-940f-7cfe7d91e309 2 Category 751110 urn:ddi:dk.dst:1bbd9061-ca48-4d8c-aa0b-3f93630418ed:50 dk.dst 1bbd9061-ca48-4d8c-aa0b-3f93630418ed 50 dk.dst 8fa80ef2-8a6c-4721-96e0-5d1f1eddd457 2 Category 751120 urn:ddi:dk.dst:62b4c26a-15d5-402c-ac8f-c1a78e052aaf:50 dk.dst 62b4c26a-15d5-402c-ac8f-c1a78e052aaf 50 dk.dst 5f33b197-6726-4a9b-bd9e-8798808081f9 2 Category 751190 urn:ddi:dk.dst:218ed6c2-8b26-49b5-a01c-71ea842eb50e:50 dk.dst 218ed6c2-8b26-49b5-a01c-71ea842eb50e 50 dk.dst 1885707e-6946-4292-8a1a-f070cd56407b 2 Category 7512 urn:ddi:dk.dst:890db99d-92d1-47e8-9a30-0d40b6237bf1:50 dk.dst 890db99d-92d1-47e8-9a30-0d40b6237bf1 50 dk.dst b0f2744b-4020-40fa-99bf-db6ad9072cad 2 Category 751200 urn:ddi:dk.dst:36289883-1a10-490d-8f43-1d76585da608:50 dk.dst 36289883-1a10-490d-8f43-1d76585da608 50 dk.dst 5eb31f83-8082-4edd-9355-57cde07a8537 2 Category 7513 urn:ddi:dk.dst:5bcfb9b6-d491-49e0-ae0a-810ed9d2cbca:50 dk.dst 5bcfb9b6-d491-49e0-ae0a-810ed9d2cbca 50 dk.dst e011f45d-8ed3-4347-af5f-b5fedb0217be 2 Category 751300 urn:ddi:dk.dst:adf61185-c35a-43d5-9101-283c4aae1cf4:50 dk.dst adf61185-c35a-43d5-9101-283c4aae1cf4 50 dk.dst cc1d4dcb-633d-44aa-81d0-9dc77460c221 2 Category 7514 urn:ddi:dk.dst:acd6b8b2-2c73-4ef0-8037-2bdd38510f77:50 dk.dst acd6b8b2-2c73-4ef0-8037-2bdd38510f77 50 dk.dst c5f71489-e44e-4aa4-99ea-b4efaaae456d 2 Category 751400 urn:ddi:dk.dst:15b1eac7-d71e-4c34-9d06-9e33a8e44ba0:50 dk.dst 15b1eac7-d71e-4c34-9d06-9e33a8e44ba0 50 dk.dst 2dceb10b-6dca-46c2-a4b2-064485489fb5 2 Category 7515 urn:ddi:dk.dst:c2846e97-9cb8-4dea-93b2-1a878e2896e8:50 dk.dst c2846e97-9cb8-4dea-93b2-1a878e2896e8 50 dk.dst 459bf91b-ba37-4da1-b0e2-3cffbfba2c68 2 Category 751500 urn:ddi:dk.dst:d79e99cb-a6ee-40a2-828c-9e6625425176:50 dk.dst d79e99cb-a6ee-40a2-828c-9e6625425176 50 dk.dst 0bee1807-ad9b-440c-871e-d0d594ce9ff9 2 Category 7516 urn:ddi:dk.dst:41a39ca6-de3c-4193-aeb0-bb3c84b97768:50 dk.dst 41a39ca6-de3c-4193-aeb0-bb3c84b97768 50 dk.dst f0529761-2afa-4395-8c0e-1fcc09f44c9d 2 Category 751600 urn:ddi:dk.dst:43d98e57-da7f-462b-9327-0a91a3b980c1:50 dk.dst 43d98e57-da7f-462b-9327-0a91a3b980c1 50 dk.dst f8d36098-f790-4a69-8bb9-c19a3ec50cef 2 Category 752 urn:ddi:dk.dst:24b2ffe4-001c-4852-8ac4-8e3e0049757e:50 dk.dst 24b2ffe4-001c-4852-8ac4-8e3e0049757e 50 dk.dst 122e05cf-0f0b-45fd-969d-284fba4bafb4 2 Category 7521 urn:ddi:dk.dst:81207d32-f1ee-466c-91d4-4fc0e96ed192:50 dk.dst 81207d32-f1ee-466c-91d4-4fc0e96ed192 50 dk.dst 61d10076-1788-4d21-be50-a9fc18b5ea6e 2 Category 752100 urn:ddi:dk.dst:b8f6c43d-d306-42d1-baef-d1a2d76eb7e8:50 dk.dst b8f6c43d-d306-42d1-baef-d1a2d76eb7e8 50 dk.dst 8b8d2b98-aaa2-48e3-9ab3-c399f0ffbe96 2 Category 7522 urn:ddi:dk.dst:7f08d919-ed76-41e1-8090-f7591c56a947:50 dk.dst 7f08d919-ed76-41e1-8090-f7591c56a947 50 dk.dst 433840ed-0fc1-47b6-9cf5-201b316c1a92 2 Category 752200 urn:ddi:dk.dst:9a9be726-d628-42bc-a97c-39485e737652:50 dk.dst 9a9be726-d628-42bc-a97c-39485e737652 50 dk.dst 4c7f031c-c523-4ad1-baf1-1ba62c102fee 2 Category 7523 urn:ddi:dk.dst:e5f99c07-8e41-4c4f-b167-60e84a926fe1:50 dk.dst e5f99c07-8e41-4c4f-b167-60e84a926fe1 50 dk.dst 4b0be16b-a93b-49de-97a0-6b4f69b3d23d 2 Category 752300 urn:ddi:dk.dst:a3a01c9a-be2f-414b-8317-c059da94159d:50 dk.dst a3a01c9a-be2f-414b-8317-c059da94159d 50 dk.dst 7dfe1cc4-2e1f-4e8d-bd3d-ad5fa61e161e 2 Category 753 urn:ddi:dk.dst:6c69aedc-ce22-4489-8c24-de2cac38d106:50 dk.dst 6c69aedc-ce22-4489-8c24-de2cac38d106 50 dk.dst 95169be6-426a-492e-a0a8-df15e79ff062 2 Category 7531 urn:ddi:dk.dst:37aa95e2-436e-4905-8989-b0271ead2292:50 dk.dst 37aa95e2-436e-4905-8989-b0271ead2292 50 dk.dst 1dbcb489-ca03-4969-b34c-8c4a7cc9ea62 2 Category 753100 urn:ddi:dk.dst:afe50e09-7e6d-4564-9984-7e637da082d3:50 dk.dst afe50e09-7e6d-4564-9984-7e637da082d3 50 dk.dst 2f31aea0-71de-4523-b533-e5ca06b5839d 2 Category 7532 urn:ddi:dk.dst:28580f1f-9582-471b-a4a5-173c6413e4cd:50 dk.dst 28580f1f-9582-471b-a4a5-173c6413e4cd 50 dk.dst 84a8fd5f-e3b7-4e09-9a6c-906bdaedc959 2 Category 753200 urn:ddi:dk.dst:fc80ab37-363d-45dd-bfb6-572c99597658:50 dk.dst fc80ab37-363d-45dd-bfb6-572c99597658 50 dk.dst 052206d0-0434-4ff0-937f-cb5136905020 2 Category 7533 urn:ddi:dk.dst:35cd4672-9aee-4407-a21c-c92a7d7ce183:50 dk.dst 35cd4672-9aee-4407-a21c-c92a7d7ce183 50 dk.dst 255d5720-6684-416f-a590-6f9452c96069 2 Category 753300 urn:ddi:dk.dst:407a4a21-6625-42e5-86c4-6dda6d674135:50 dk.dst 407a4a21-6625-42e5-86c4-6dda6d674135 50 dk.dst a61ffe36-9420-4356-92fc-d05593a118e4 2 Category 7534 urn:ddi:dk.dst:9b4e2ba6-ccce-474e-bf62-7e1988c056fd:50 dk.dst 9b4e2ba6-ccce-474e-bf62-7e1988c056fd 50 dk.dst bc19290f-5701-4fd7-9dfd-9bbe8601b265 2 Category 753400 urn:ddi:dk.dst:fb6418ab-8f7a-4047-9360-5a4f0d2e2858:50 dk.dst fb6418ab-8f7a-4047-9360-5a4f0d2e2858 50 dk.dst 6b475e7d-1853-4000-bbe9-630b04621156 2 Category 7535 urn:ddi:dk.dst:fb30fd65-0790-41dc-b907-7514718f87ff:50 dk.dst fb30fd65-0790-41dc-b907-7514718f87ff 50 dk.dst ea2858fb-daaa-42af-a233-b1781cc937d3 2 Category 753500 urn:ddi:dk.dst:a7237ca7-3a08-43ca-a770-4c3bb13f265c:50 dk.dst a7237ca7-3a08-43ca-a770-4c3bb13f265c 50 dk.dst 3989e4e4-5480-491c-81ae-02bb544b934f 2 Category 7536 urn:ddi:dk.dst:2b1d8b3a-fa33-48d8-aed3-2a9b5f98714d:50 dk.dst 2b1d8b3a-fa33-48d8-aed3-2a9b5f98714d 50 dk.dst 29d4e239-7749-41d8-8841-8dd14200f34a 2 Category 753600 urn:ddi:dk.dst:0f2a837b-cf91-4e90-8feb-bd655e1e0d32:50 dk.dst 0f2a837b-cf91-4e90-8feb-bd655e1e0d32 50 dk.dst bb0128b6-b6a6-452c-b789-a3935933deee 2 Category 754 urn:ddi:dk.dst:34154d0c-3d2c-41d7-9a6a-32f2d953c5bd:50 dk.dst 34154d0c-3d2c-41d7-9a6a-32f2d953c5bd 50 dk.dst cfbc369d-cf98-45f4-9cf2-432ec892c91c 2 Category 7541 urn:ddi:dk.dst:89c33687-a830-46b9-a481-fcff8f0dcba1:50 dk.dst 89c33687-a830-46b9-a481-fcff8f0dcba1 50 dk.dst ce03e510-6ab1-4321-a78a-3c131c94789f 2 Category 754100 urn:ddi:dk.dst:8649836e-90e2-4800-872e-2ec9ac6f8b47:50 dk.dst 8649836e-90e2-4800-872e-2ec9ac6f8b47 50 dk.dst a930516b-e819-42d7-a630-4981cb731fae 2 Category 7542 urn:ddi:dk.dst:94c8cd8c-7fb5-40a0-9713-a2a783b6a5ab:50 dk.dst 94c8cd8c-7fb5-40a0-9713-a2a783b6a5ab 50 dk.dst a0c1478d-81d6-420b-ab18-616cb998b0bf 2 Category 754200 urn:ddi:dk.dst:1187e43e-6c44-44c7-b134-62f4bae7700a:50 dk.dst 1187e43e-6c44-44c7-b134-62f4bae7700a 50 dk.dst a3376540-8074-4495-9d7f-19a9a8d05ef6 2 Category 7543 urn:ddi:dk.dst:b4335d6a-7929-4968-a14c-ee6d8d671cb6:50 dk.dst b4335d6a-7929-4968-a14c-ee6d8d671cb6 50 dk.dst 1a6840d3-a7f2-4c15-b52c-0127fc48cabc 2 Category 754300 urn:ddi:dk.dst:945fd6a8-4955-415f-9a39-af4e60b364b7:50 dk.dst 945fd6a8-4955-415f-9a39-af4e60b364b7 50 dk.dst bb683ec2-f7e6-43ee-b63e-7bf059246755 2 Category 7544 urn:ddi:dk.dst:4d92799c-a940-437d-b861-b28f72235bb9:50 dk.dst 4d92799c-a940-437d-b861-b28f72235bb9 50 dk.dst 725ac9d6-bdb2-463a-ab53-e97ee489feb7 2 Category 754400 urn:ddi:dk.dst:76c48d8a-2ea6-498e-aef6-dff29b689d49:50 dk.dst 76c48d8a-2ea6-498e-aef6-dff29b689d49 50 dk.dst 7dd42e80-faf3-4e52-b1f7-59f3b82961bc 2 Category 7549 urn:ddi:dk.dst:7577bf14-1dd5-4f61-827f-30326cca9cd0:50 dk.dst 7577bf14-1dd5-4f61-827f-30326cca9cd0 50 dk.dst e8c3c9c5-4a76-4e59-92bc-e629c40600f2 2 Category 754900 urn:ddi:dk.dst:697d4cb6-ee95-4bff-92cc-6c2d4b127139:50 dk.dst 697d4cb6-ee95-4bff-92cc-6c2d4b127139 50 dk.dst c4f81a10-934b-4f2d-a441-088514160d86 2 Category 8 urn:ddi:dk.dst:e3919c26-8721-42fb-b404-e2cc54c682a8:50 dk.dst e3919c26-8721-42fb-b404-e2cc54c682a8 50 dk.dst 75f65a8a-55cf-46bc-8b43-c70cfeaf4d4e 2 Category 81 urn:ddi:dk.dst:8a19233a-be2f-496b-b4b1-b53215360898:50 dk.dst 8a19233a-be2f-496b-b4b1-b53215360898 50 dk.dst 22cddbe8-a259-4468-ae57-210289d0c197 2 Category 811 urn:ddi:dk.dst:a7742c14-074c-4473-8508-cf92e67940fa:50 dk.dst a7742c14-074c-4473-8508-cf92e67940fa 50 dk.dst 3b7e032c-98ed-4fa6-9f40-3921b8b1a4c7 2 Category 8111 urn:ddi:dk.dst:b5d65f3d-3d06-4534-9b20-3c3e9f6209d7:50 dk.dst b5d65f3d-3d06-4534-9b20-3c3e9f6209d7 50 dk.dst 2fb1c6fb-28b3-48ad-bc36-966d7b3f236b 2 Category 811100 urn:ddi:dk.dst:a5f8f433-d4c7-4709-9812-2b29b0ec9fb4:50 dk.dst a5f8f433-d4c7-4709-9812-2b29b0ec9fb4 50 dk.dst cc3aeb95-873b-48d4-b14b-d93c0ffee7b3 2 Category 8112 urn:ddi:dk.dst:7e91d970-2124-461f-b2a3-ec5afd9caf79:50 dk.dst 7e91d970-2124-461f-b2a3-ec5afd9caf79 50 dk.dst 3a595cfd-2303-4589-b952-9637e50e29f9 2 Category 811200 urn:ddi:dk.dst:0c137080-0b4a-4d43-b4b1-a7c3627845dd:50 dk.dst 0c137080-0b4a-4d43-b4b1-a7c3627845dd 50 dk.dst 9ca78f1b-f969-442c-88e3-6b9838271325 2 Category 8113 urn:ddi:dk.dst:634afdf4-7d01-408b-bad9-592d1fa113d9:50 dk.dst 634afdf4-7d01-408b-bad9-592d1fa113d9 50 dk.dst a1c11f50-9f23-400d-850b-36bc515848e3 2 Category 811300 urn:ddi:dk.dst:4331d29a-f245-4b21-b445-a28ccf5c8ce7:50 dk.dst 4331d29a-f245-4b21-b445-a28ccf5c8ce7 50 dk.dst b7c335f6-1fe2-45c1-869b-df58cd223ec4 2 Category 8114 urn:ddi:dk.dst:e6a9ec90-8935-4071-9c78-abc38f35df65:50 dk.dst e6a9ec90-8935-4071-9c78-abc38f35df65 50 dk.dst 358a1e1b-9add-49f3-add3-05432ced7ed9 2 Category 811400 urn:ddi:dk.dst:b0963ccf-5ecd-465f-a3fb-adad6bd4bb6f:50 dk.dst b0963ccf-5ecd-465f-a3fb-adad6bd4bb6f 50 dk.dst 3adec0d8-1e72-4126-8fb1-f6b9c1310228 2 Category 812 urn:ddi:dk.dst:3f62b382-732c-40c1-b078-d1f72edb6c5d:50 dk.dst 3f62b382-732c-40c1-b078-d1f72edb6c5d 50 dk.dst e4c50077-e811-4529-ae0d-2c2d5fb4a938 2 Category 8121 urn:ddi:dk.dst:23927232-2feb-461d-86fa-b8851c5492ee:50 dk.dst 23927232-2feb-461d-86fa-b8851c5492ee 50 dk.dst acf45a2b-cea9-4e65-a014-0c8d1ccda8b7 2 Category 812100 urn:ddi:dk.dst:b606f0f0-69e1-4193-99ca-1fd76e459e62:50 dk.dst b606f0f0-69e1-4193-99ca-1fd76e459e62 50 dk.dst afce0f9c-b564-405d-b926-dde7b2edf05c 2 Category 8122 urn:ddi:dk.dst:3911f5a9-a90c-402f-b5ad-a56967287938:50 dk.dst 3911f5a9-a90c-402f-b5ad-a56967287938 50 dk.dst ec12e58e-e8c1-4896-bdb3-f8d2f39cb4b9 2 Category 812200 urn:ddi:dk.dst:1133821d-803a-4a65-b4db-6854933f282d:50 dk.dst 1133821d-803a-4a65-b4db-6854933f282d 50 dk.dst 4136c397-779d-4bf2-9b93-ab9b174bf680 2 Category 813 urn:ddi:dk.dst:9a70c4a3-a073-4e30-878b-15f57c3e9811:50 dk.dst 9a70c4a3-a073-4e30-878b-15f57c3e9811 50 dk.dst aa389d3d-f64f-4bc9-80e6-2d4a86852a60 2 Category 8131 urn:ddi:dk.dst:0989b145-8ca7-4b48-a8e9-742825397836:50 dk.dst 0989b145-8ca7-4b48-a8e9-742825397836 50 dk.dst 5dc33518-f1f2-48e6-a3d9-13e966d24109 2 Category 813110 urn:ddi:dk.dst:ed2fd99d-0cc7-4427-8d06-4c685192fb96:50 dk.dst ed2fd99d-0cc7-4427-8d06-4c685192fb96 50 dk.dst 4efb7915-c945-44d3-afca-dd174da3784c 2 Category 813120 urn:ddi:dk.dst:8c9a2494-2fe2-4e04-8374-3bdae7561400:50 dk.dst 8c9a2494-2fe2-4e04-8374-3bdae7561400 50 dk.dst d34c9b77-e317-46c4-a758-b14ff5f01770 2 Category 8132 urn:ddi:dk.dst:67c2efb2-8bd1-439f-a9fb-c10e252c8236:50 dk.dst 67c2efb2-8bd1-439f-a9fb-c10e252c8236 50 dk.dst 2ffc8699-dceb-4ad7-ae5a-2ca6a482feba 2 Category 813200 urn:ddi:dk.dst:d3d35ee4-7684-43b0-aa38-4199fd0c0bc7:50 dk.dst d3d35ee4-7684-43b0-aa38-4199fd0c0bc7 50 dk.dst 13555d2f-a54d-42d1-a604-2f387b666067 2 Category 814 urn:ddi:dk.dst:d64e2347-c851-4175-9c01-35ba713b5257:50 dk.dst d64e2347-c851-4175-9c01-35ba713b5257 50 dk.dst 428d5afd-8969-4232-a9ad-c10ad4d27da7 2 Category 8141 urn:ddi:dk.dst:3db42821-4def-44a4-8094-f76774a517b8:50 dk.dst 3db42821-4def-44a4-8094-f76774a517b8 50 dk.dst 456748fe-daae-4863-b707-b0314109f5cd 2 Category 814100 urn:ddi:dk.dst:0fdcd163-1d85-4839-902d-7af7f555d171:50 dk.dst 0fdcd163-1d85-4839-902d-7af7f555d171 50 dk.dst 9bc5cb9d-5ffd-4b2b-855c-9200d6981660 2 Category 8142 urn:ddi:dk.dst:6c7b46e2-f9c2-4adb-86f0-b35d7652d136:50 dk.dst 6c7b46e2-f9c2-4adb-86f0-b35d7652d136 50 dk.dst 8be93315-352e-4883-b9f8-48096d9e37be 2 Category 814210 urn:ddi:dk.dst:e419dc49-9c7a-4919-b398-5ea96d1c359c:50 dk.dst e419dc49-9c7a-4919-b398-5ea96d1c359c 50 dk.dst 4cd0e3c7-bdfd-40d6-bc45-362e3a513f0f 2 Category 814220 urn:ddi:dk.dst:41893e11-d2a8-4cac-98dd-112ca43e427f:50 dk.dst 41893e11-d2a8-4cac-98dd-112ca43e427f 50 dk.dst 880bdedc-37ba-4e8a-8e5d-0ffe3f630a97 2 Category 8143 urn:ddi:dk.dst:22d1af38-a862-4394-b194-b37fc836c579:50 dk.dst 22d1af38-a862-4394-b194-b37fc836c579 50 dk.dst 4d90d540-e691-4448-90cc-49b3db490c57 2 Category 814300 urn:ddi:dk.dst:edc105e4-1e17-4303-b501-591a8a2ccf96:50 dk.dst edc105e4-1e17-4303-b501-591a8a2ccf96 50 dk.dst a154ec44-cf5b-4efb-aedf-025a1efc3782 2 Category 815 urn:ddi:dk.dst:22a48287-3e7a-4d7a-8f55-2ed6d7117881:50 dk.dst 22a48287-3e7a-4d7a-8f55-2ed6d7117881 50 dk.dst 5e43ca6a-c442-42c1-b781-4ffa63efdb02 2 Category 8151 urn:ddi:dk.dst:e2233e8f-f550-4928-be4e-88e3fb5b5d0b:50 dk.dst e2233e8f-f550-4928-be4e-88e3fb5b5d0b 50 dk.dst 38d1f1b0-5f71-4dea-87b5-97a1259b00bf 2 Category 815100 urn:ddi:dk.dst:b59e0164-333c-4e9b-a2ce-059cb14cec64:50 dk.dst b59e0164-333c-4e9b-a2ce-059cb14cec64 50 dk.dst abfbafbf-d892-453c-8a8c-9cbfcc2dbb10 2 Category 8152 urn:ddi:dk.dst:d763c7b3-197c-44a4-bb9f-bac96b3a7d83:50 dk.dst d763c7b3-197c-44a4-bb9f-bac96b3a7d83 50 dk.dst f6d1abee-32ec-4b13-af16-0b3f6b43c107 2 Category 815200 urn:ddi:dk.dst:ea03266b-19f3-4bb7-8385-a3876d582eea:50 dk.dst ea03266b-19f3-4bb7-8385-a3876d582eea 50 dk.dst 36c2c18d-d109-432d-80f0-1963b4d4affb 2 Category 8153 urn:ddi:dk.dst:f6412b45-4d8e-462a-93b6-039ec350eb07:50 dk.dst f6412b45-4d8e-462a-93b6-039ec350eb07 50 dk.dst fa5114f1-0354-48d6-9ad4-13b1cb92db32 2 Category 815300 urn:ddi:dk.dst:0fe29758-98f7-473d-9f4c-93a41e194e65:50 dk.dst 0fe29758-98f7-473d-9f4c-93a41e194e65 50 dk.dst a8def610-f79f-4c68-8dbf-6d0becf0803d 2 Category 8154 urn:ddi:dk.dst:7cdbdf5d-f386-4ace-b53a-9b5ddf6c275b:50 dk.dst 7cdbdf5d-f386-4ace-b53a-9b5ddf6c275b 50 dk.dst 91655f71-c788-463a-9802-e519281a7185 2 Category 815400 urn:ddi:dk.dst:f61f4613-06b8-45a9-b167-5b26d906e676:50 dk.dst f61f4613-06b8-45a9-b167-5b26d906e676 50 dk.dst d9ee2fc2-3665-4575-b3a7-e00993e87045 2 Category 8155 urn:ddi:dk.dst:52a3b863-b019-4a11-989d-a10191790303:50 dk.dst 52a3b863-b019-4a11-989d-a10191790303 50 dk.dst aaf22b17-87da-4e68-9d93-a22183ba8ffe 2 Category 815500 urn:ddi:dk.dst:8847f065-340f-4449-bb08-b52af171848e:50 dk.dst 8847f065-340f-4449-bb08-b52af171848e 50 dk.dst e8b8f43c-b703-4dc0-b52e-230e1524cd86 2 Category 8156 urn:ddi:dk.dst:08a477d4-fe19-46f2-9298-efee408bcb97:50 dk.dst 08a477d4-fe19-46f2-9298-efee408bcb97 50 dk.dst e84827aa-46a2-44c3-91a6-fc7bacad5083 2 Category 815600 urn:ddi:dk.dst:3913aed1-56ac-4dd7-987c-34d567b763eb:50 dk.dst 3913aed1-56ac-4dd7-987c-34d567b763eb 50 dk.dst bcc95eee-2084-4559-879b-0d0e690fdca7 2 Category 8157 urn:ddi:dk.dst:eac3efba-72d4-4328-8812-1f36180469f5:50 dk.dst eac3efba-72d4-4328-8812-1f36180469f5 50 dk.dst 85c91dc8-4819-4101-9a32-4606e9d665b2 2 Category 815700 urn:ddi:dk.dst:8aacd9f9-cbf0-4af3-bc18-9c565a9f0be5:50 dk.dst 8aacd9f9-cbf0-4af3-bc18-9c565a9f0be5 50 dk.dst 5522ec7d-feb1-4b24-aa2e-259316d69783 2 Category 8159 urn:ddi:dk.dst:48d9db06-cf0a-426f-b1b8-4d8308adcf7e:50 dk.dst 48d9db06-cf0a-426f-b1b8-4d8308adcf7e 50 dk.dst 14af4d58-ff5c-4688-b661-1a23fdab4cdb 2 Category 815900 urn:ddi:dk.dst:a112f726-a400-47b1-a391-bb1bdcb2bd4f:50 dk.dst a112f726-a400-47b1-a391-bb1bdcb2bd4f 50 dk.dst 6cbd93a5-77ad-4d21-a4f3-e901d37a409d 2 Category 816 urn:ddi:dk.dst:5422b65b-46ba-4f29-be0f-d7c8bdf780c5:50 dk.dst 5422b65b-46ba-4f29-be0f-d7c8bdf780c5 50 dk.dst 535ffbbf-1cab-48b7-b09d-aa5683d1fe4c 2 Category 8160 urn:ddi:dk.dst:a011b11e-7a28-4261-9ece-bdf721f94ee1:50 dk.dst a011b11e-7a28-4261-9ece-bdf721f94ee1 50 dk.dst 8eae3722-591d-47f3-a554-6024fbb4ce46 2 Category 816010 urn:ddi:dk.dst:2c57b788-c8c3-4e55-8c44-9dda15a08683:50 dk.dst 2c57b788-c8c3-4e55-8c44-9dda15a08683 50 dk.dst bea5cc16-4e62-440e-8785-ecf66df8036c 2 Category 816020 urn:ddi:dk.dst:86d3fa69-d981-4376-bc0b-1858284fbe83:50 dk.dst 86d3fa69-d981-4376-bc0b-1858284fbe83 50 dk.dst 6f6b4f75-736f-4d25-b9b3-88849fe597a0 2 Category 816030 urn:ddi:dk.dst:58083f14-bb7e-4b5b-a6af-ba9ecc4c5d4b:50 dk.dst 58083f14-bb7e-4b5b-a6af-ba9ecc4c5d4b 50 dk.dst d73dd44d-e178-4ce5-9922-428646ea80b7 2 Category 816040 urn:ddi:dk.dst:8264b433-0320-4de6-974a-432758fe22fe:50 dk.dst 8264b433-0320-4de6-974a-432758fe22fe 50 dk.dst de3bd0be-e3f7-4167-a49a-0c5120e4b60a 2 Category 817 urn:ddi:dk.dst:9d9fb88e-619f-42a5-8063-e0ad72c9d92a:50 dk.dst 9d9fb88e-619f-42a5-8063-e0ad72c9d92a 50 dk.dst 31661858-dd73-43f3-b00c-acea09bd4b67 2 Category 8171 urn:ddi:dk.dst:6dfddf79-efa9-48bf-8462-c03c7f17675d:50 dk.dst 6dfddf79-efa9-48bf-8462-c03c7f17675d 50 dk.dst 5e5d45ca-4daf-4b71-b041-6eb16568e8f3 2 Category 817100 urn:ddi:dk.dst:dc688001-5d0e-4bb8-9856-aed768a73ec3:50 dk.dst dc688001-5d0e-4bb8-9856-aed768a73ec3 50 dk.dst cffe518e-eeeb-482c-b5b1-7c5029798537 2 Category 8172 urn:ddi:dk.dst:acf6467c-cbec-4f73-8e9f-8d04ac3019af:50 dk.dst acf6467c-cbec-4f73-8e9f-8d04ac3019af 50 dk.dst a1acb7b8-6336-4ccf-9275-dcbb565d236f 2 Category 817200 urn:ddi:dk.dst:8c6bbdab-8ff2-4695-a2c3-9a72d1866894:50 dk.dst 8c6bbdab-8ff2-4695-a2c3-9a72d1866894 50 dk.dst 04d2b3ea-621c-4026-9974-9126b806a5c8 2 Category 818 urn:ddi:dk.dst:7c9dcfc8-8a6b-4e7e-9652-76cb2e5d35f8:50 dk.dst 7c9dcfc8-8a6b-4e7e-9652-76cb2e5d35f8 50 dk.dst 68fa2035-d0d3-4523-95a5-e0f4e77915d1 2 Category 8181 urn:ddi:dk.dst:2d0e43c1-8a71-497b-abff-8249e9dedc6b:50 dk.dst 2d0e43c1-8a71-497b-abff-8249e9dedc6b 50 dk.dst cce63ac1-ceb0-4f82-8461-3be058b36b9b 2 Category 818100 urn:ddi:dk.dst:7f54bab9-c419-4fe2-b25f-4b7339c8619e:50 dk.dst 7f54bab9-c419-4fe2-b25f-4b7339c8619e 50 dk.dst 4ba81aed-9678-41f3-b804-22e948844fc6 2 Category 8182 urn:ddi:dk.dst:4cb16b3f-a25f-461d-a4a1-8b4828d7d297:50 dk.dst 4cb16b3f-a25f-461d-a4a1-8b4828d7d297 50 dk.dst 720eb22e-bfe2-4611-b7b3-9a9bd2eee838 2 Category 818210 urn:ddi:dk.dst:2cb7095b-59d9-4376-93e3-17820349e744:50 dk.dst 2cb7095b-59d9-4376-93e3-17820349e744 50 dk.dst e65adfd4-0cd3-445c-8621-43b480516738 2 Category 818290 urn:ddi:dk.dst:fb6f94de-6e09-474c-b8e6-d70d00623b15:50 dk.dst fb6f94de-6e09-474c-b8e6-d70d00623b15 50 dk.dst d064d499-d231-42f9-bd78-c70a0a80e247 2 Category 8183 urn:ddi:dk.dst:b5b57615-6b08-4fd3-9623-0a20c4694e68:50 dk.dst b5b57615-6b08-4fd3-9623-0a20c4694e68 50 dk.dst 628f6f8a-b42c-47ee-9a61-d3fbca331e93 2 Category 818300 urn:ddi:dk.dst:dbe6bb23-ff59-4c24-a8ea-6d388ce890ed:50 dk.dst dbe6bb23-ff59-4c24-a8ea-6d388ce890ed 50 dk.dst c8f24fef-79ce-460c-932b-f60ed713f06c 2 Category 8189 urn:ddi:dk.dst:6b2d2a25-b2cd-446a-b823-1dcce5a6b318:50 dk.dst 6b2d2a25-b2cd-446a-b823-1dcce5a6b318 50 dk.dst b3c0a082-cd40-4a81-b7ef-896b10cbcdc0 2 Category 818910 urn:ddi:dk.dst:c30be235-e0b2-424f-97db-4be1aca1d193:50 dk.dst c30be235-e0b2-424f-97db-4be1aca1d193 50 dk.dst 14d75d6c-9846-4589-a1b7-5149a22849a7 2 Category 818990 urn:ddi:dk.dst:c51ed7c0-3332-4d4c-91e6-fdece9533d7b:50 dk.dst c51ed7c0-3332-4d4c-91e6-fdece9533d7b 50 dk.dst 9414456d-0eea-4a2b-8958-288b903197e2 2 Category 82 urn:ddi:dk.dst:cd333003-4257-4c38-94ce-edfafa5015c1:50 dk.dst cd333003-4257-4c38-94ce-edfafa5015c1 50 dk.dst f8bf17c2-5f0e-46c0-9072-130eb1fccb44 2 Category 821 urn:ddi:dk.dst:4b28139f-0ce2-46a0-9d3a-7d2e042bb927:50 dk.dst 4b28139f-0ce2-46a0-9d3a-7d2e042bb927 50 dk.dst f36899f3-b728-4917-8a21-1246565e3fc6 2 Category 8211 urn:ddi:dk.dst:5fd11648-b06a-443d-9082-82b106c24c3d:50 dk.dst 5fd11648-b06a-443d-9082-82b106c24c3d 50 dk.dst 0893ca71-400f-45a6-b7d4-c1367c575d78 2 Category 821100 urn:ddi:dk.dst:95e67377-5be4-4ade-9de3-3133f5c36393:50 dk.dst 95e67377-5be4-4ade-9de3-3133f5c36393 50 dk.dst 327c7681-ab83-4bd3-9c50-7744c9a31977 2 Category 8212 urn:ddi:dk.dst:7cf5a737-7695-4f7d-9c1d-152b44b6c1f9:50 dk.dst 7cf5a737-7695-4f7d-9c1d-152b44b6c1f9 50 dk.dst f44071ea-0db1-4ff7-81c9-9be467f57193 2 Category 821200 urn:ddi:dk.dst:ce70667c-57da-41d0-a7dd-54b1b5a92861:50 dk.dst ce70667c-57da-41d0-a7dd-54b1b5a92861 50 dk.dst 46633af2-68c6-473d-b649-072469ffc374 2 Category 8219 urn:ddi:dk.dst:1a699f7b-da4f-4158-93ab-0f2ef3b2c86e:50 dk.dst 1a699f7b-da4f-4158-93ab-0f2ef3b2c86e 50 dk.dst 34d59d35-7757-4d80-9ba9-ceb1c9b62360 2 Category 821900 urn:ddi:dk.dst:02a7d39f-4f2a-47a3-be84-d9d703fea8f8:50 dk.dst 02a7d39f-4f2a-47a3-be84-d9d703fea8f8 50 dk.dst c735f2dd-4a00-49ef-a869-fce23b0f013a 2 Category 83 urn:ddi:dk.dst:9dcae8d2-e2c2-4ff3-b5e1-5d396aec8473:50 dk.dst 9dcae8d2-e2c2-4ff3-b5e1-5d396aec8473 50 dk.dst a394b68e-d171-461d-82f2-e2d0b429ef8b 2 Category 831 urn:ddi:dk.dst:d03cb254-ad99-4cae-823d-411124e4dc7a:50 dk.dst d03cb254-ad99-4cae-823d-411124e4dc7a 50 dk.dst 962258f9-8672-43bf-98ff-1399d4d124b7 2 Category 8311 urn:ddi:dk.dst:e1018661-0ca7-4ee9-a98f-d95f6449aa2b:50 dk.dst e1018661-0ca7-4ee9-a98f-d95f6449aa2b 50 dk.dst c7b8201d-0bfc-472e-9f7a-28778b2ddce1 2 Category 831100 urn:ddi:dk.dst:7804e863-6a06-4f85-9ccc-367535527a9a:50 dk.dst 7804e863-6a06-4f85-9ccc-367535527a9a 50 dk.dst 179f6093-ba03-4010-a133-4f82179d87b2 2 Category 8312 urn:ddi:dk.dst:65f3d372-29d5-43ff-bec0-1f1fa9897567:50 dk.dst 65f3d372-29d5-43ff-bec0-1f1fa9897567 50 dk.dst 32a119ce-f2a1-437c-8731-4091f80aaa98 2 Category 831200 urn:ddi:dk.dst:bad81bdd-a1c1-49a4-ae3a-bec6778e12dd:50 dk.dst bad81bdd-a1c1-49a4-ae3a-bec6778e12dd 50 dk.dst 35518005-ce1b-4580-b554-a33760986d8f 2 Category 832 urn:ddi:dk.dst:f4ea6a41-4651-44c6-ac7b-f7bc2a654137:50 dk.dst f4ea6a41-4651-44c6-ac7b-f7bc2a654137 50 dk.dst 36b9db37-e219-449d-8f41-609b9b9b827c 2 Category 8321 urn:ddi:dk.dst:5397f732-d1e1-4f49-8275-e4d4562adfb1:50 dk.dst 5397f732-d1e1-4f49-8275-e4d4562adfb1 50 dk.dst ad598ce5-afeb-4b38-b78f-f379275c6c65 2 Category 832100 urn:ddi:dk.dst:0e089f70-c1d7-454d-a9d5-e386e05909e8:50 dk.dst 0e089f70-c1d7-454d-a9d5-e386e05909e8 50 dk.dst dae6e4a9-7b7c-474e-88af-ecd406488489 2 Category 8322 urn:ddi:dk.dst:3d93930a-b922-4f29-aa4d-12a78b62d178:50 dk.dst 3d93930a-b922-4f29-aa4d-12a78b62d178 50 dk.dst bf1a5fda-0a94-472a-baac-7ff71dcc6117 2 Category 832210 urn:ddi:dk.dst:74dc49dc-d913-408f-8146-6c141f23ff03:50 dk.dst 74dc49dc-d913-408f-8146-6c141f23ff03 50 dk.dst 747d3552-68d2-44fd-85e3-bf0f5f1b30df 2 Category 832220 urn:ddi:dk.dst:f91d52ac-2e73-49e9-8c9f-6e81981e4fdb:50 dk.dst f91d52ac-2e73-49e9-8c9f-6e81981e4fdb 50 dk.dst 6f31b30b-6574-48f4-9ad4-fc461665cf7b 2 Category 832230 urn:ddi:dk.dst:7e04293d-e70b-4675-87b7-74d93a8afcc0:50 dk.dst 7e04293d-e70b-4675-87b7-74d93a8afcc0 50 dk.dst 0c313141-1d6c-4552-8bbb-a226ad3c15f9 2 Category 832240 urn:ddi:dk.dst:8e20500e-14a2-4296-ae31-0a7d9ba7454c:50 dk.dst 8e20500e-14a2-4296-ae31-0a7d9ba7454c 50 dk.dst 0491d3b3-f92e-42f6-b4cf-c105ff8453b5 2 Category 833 urn:ddi:dk.dst:d9928c05-1c19-4b36-a5fa-db64c49791bc:50 dk.dst d9928c05-1c19-4b36-a5fa-db64c49791bc 50 dk.dst 20b86c3c-8e4b-4d29-a93e-361c871cc267 2 Category 8331 urn:ddi:dk.dst:b666b884-a253-4df4-b060-64074eaa8380:50 dk.dst b666b884-a253-4df4-b060-64074eaa8380 50 dk.dst 353d02d1-daa8-4d47-9cb3-848eb4ceb3c2 2 Category 833110 urn:ddi:dk.dst:1951ec82-84ba-4be8-adc9-95ad16547024:50 dk.dst 1951ec82-84ba-4be8-adc9-95ad16547024 50 dk.dst 18f67c90-0092-491c-ba28-47b4b42ba67c 2 Category 833120 urn:ddi:dk.dst:068572bb-ee5b-4663-9aa9-9fd54c6d0777:50 dk.dst 068572bb-ee5b-4663-9aa9-9fd54c6d0777 50 dk.dst ca020718-42a2-46c6-a0e2-395f66241ffe 2 Category 833130 urn:ddi:dk.dst:57777aeb-1e5b-424d-89fd-dd32dc4ff5f4:50 dk.dst 57777aeb-1e5b-424d-89fd-dd32dc4ff5f4 50 dk.dst 009c36c8-50af-45a2-a5f7-0db015a7672e 2 Category 833140 urn:ddi:dk.dst:0e1d10b4-4f27-4c4d-aa31-76b985f74b05:50 dk.dst 0e1d10b4-4f27-4c4d-aa31-76b985f74b05 50 dk.dst eb8a3a3c-3953-4a73-9a89-5bba29f46400 2 Category 8332 urn:ddi:dk.dst:60e4504a-c523-4f72-917b-20d476dc322e:50 dk.dst 60e4504a-c523-4f72-917b-20d476dc322e 50 dk.dst fdb2d711-f3da-4e62-818e-0b915db4e247 2 Category 833210 urn:ddi:dk.dst:f508f3c4-34d0-4170-be44-25d98e1fcfa6:50 dk.dst f508f3c4-34d0-4170-be44-25d98e1fcfa6 50 dk.dst 87a3f80c-6886-4348-8c26-810fa46639da 2 Category 833220 urn:ddi:dk.dst:eae996d8-84d3-4e73-94c7-823855ded216:50 dk.dst eae996d8-84d3-4e73-94c7-823855ded216 50 dk.dst 839c1d58-15d1-4da3-9363-926f0b981d18 2 Category 833230 urn:ddi:dk.dst:27a8474b-fef1-4d08-8c14-d4fbd1e00eb7:50 dk.dst 27a8474b-fef1-4d08-8c14-d4fbd1e00eb7 50 dk.dst e9163f6d-30f5-47f1-8a4f-bfb918bdbf23 2 Category 833240 urn:ddi:dk.dst:848e5af7-f2cf-4a12-83be-330dc1a032d5:50 dk.dst 848e5af7-f2cf-4a12-83be-330dc1a032d5 50 dk.dst 0664283a-bde3-4dd9-b76c-d60f9964ae4f 2 Category 833250 urn:ddi:dk.dst:30fe1ba3-5886-4273-89b6-ad62758b5506:50 dk.dst 30fe1ba3-5886-4273-89b6-ad62758b5506 50 dk.dst a96d55c2-3050-4702-9127-84f2430c0029 2 Category 833260 urn:ddi:dk.dst:6bebfda3-2b91-4882-b4bf-97acd45ff4ce:50 dk.dst 6bebfda3-2b91-4882-b4bf-97acd45ff4ce 50 dk.dst fc9746f0-1656-4fff-93c5-607ddd9b8bf7 2 Category 834 urn:ddi:dk.dst:89ed0e33-728f-4786-be7d-0a223915b1c4:50 dk.dst 89ed0e33-728f-4786-be7d-0a223915b1c4 50 dk.dst e64d01c3-6fb6-47ea-a98e-bfb3a38b5a43 2 Category 8341 urn:ddi:dk.dst:0e5f8c31-16e5-4ebb-b069-42b01d49e204:50 dk.dst 0e5f8c31-16e5-4ebb-b069-42b01d49e204 50 dk.dst 46fa81dc-5f20-4e80-81ef-7b175bc49d2b 2 Category 834100 urn:ddi:dk.dst:d1f5f28e-661a-4eff-b5f1-ecf4e44c3bc1:50 dk.dst d1f5f28e-661a-4eff-b5f1-ecf4e44c3bc1 50 dk.dst 22db6fd0-1cba-4225-913a-2efb139c67f7 2 Category 8342 urn:ddi:dk.dst:93ea4f0d-d5a5-48b5-860e-faab2669bcd1:50 dk.dst 93ea4f0d-d5a5-48b5-860e-faab2669bcd1 50 dk.dst 10bb7d8a-f106-41df-b0bf-2a9a303433f6 2 Category 834200 urn:ddi:dk.dst:405a75c6-cf5f-4250-835c-5dea16bc3222:50 dk.dst 405a75c6-cf5f-4250-835c-5dea16bc3222 50 dk.dst 60eacf8a-71f0-4567-97aa-ad09ca9826bf 2 Category 8343 urn:ddi:dk.dst:5644dcc7-6dac-4231-985f-07e209846f94:50 dk.dst 5644dcc7-6dac-4231-985f-07e209846f94 50 dk.dst c3cbb82f-3519-48dd-9bbc-04d9820ab3a8 2 Category 834310 urn:ddi:dk.dst:fd1f9dbc-fa4e-418c-b19e-28d6f074318c:50 dk.dst fd1f9dbc-fa4e-418c-b19e-28d6f074318c 50 dk.dst 1bd507cd-c419-4074-83b2-1b8b63e3c1e1 2 Category 834320 urn:ddi:dk.dst:4875db7b-c514-4967-8629-6a54f31668be:50 dk.dst 4875db7b-c514-4967-8629-6a54f31668be 50 dk.dst af100d44-f06a-4d10-b17f-5c372ffa4bed 2 Category 8344 urn:ddi:dk.dst:0a573fbd-96bc-437e-bf9a-23fd3f55896b:50 dk.dst 0a573fbd-96bc-437e-bf9a-23fd3f55896b 50 dk.dst e5506b1e-12d6-4450-90f2-8959185aeed2 2 Category 834400 urn:ddi:dk.dst:33fa055f-378e-4f24-aa6f-193fbe2b6b9a:50 dk.dst 33fa055f-378e-4f24-aa6f-193fbe2b6b9a 50 dk.dst 1c78425e-ce17-4496-9ce9-4c1e17c21069 2 Category 835 urn:ddi:dk.dst:975c3606-5f68-4e0d-95c3-9063c2ee2674:50 dk.dst 975c3606-5f68-4e0d-95c3-9063c2ee2674 50 dk.dst 60b588fd-8e4c-42c8-8e6d-7570dd424c70 2 Category 8350 urn:ddi:dk.dst:5a4e7699-1dce-499b-adac-2aaa7800821d:50 dk.dst 5a4e7699-1dce-499b-adac-2aaa7800821d 50 dk.dst 1a658eeb-ce84-444d-82d0-f12127fcf832 2 Category 835000 urn:ddi:dk.dst:918a1947-c1e9-415c-b7fe-b3f2eb5673eb:50 dk.dst 918a1947-c1e9-415c-b7fe-b3f2eb5673eb 50 dk.dst b13e1c25-17bc-41b7-b52f-97a2f1818f81 2 Category 9 urn:ddi:dk.dst:891699f9-2216-4c21-9147-25138e15ccb9:50 dk.dst 891699f9-2216-4c21-9147-25138e15ccb9 50 dk.dst 44197caf-a312-47af-94de-bc26859668b6 2 Category 91 urn:ddi:dk.dst:f953a257-4d3e-4b12-b182-7f927b1c365c:50 dk.dst f953a257-4d3e-4b12-b182-7f927b1c365c 50 dk.dst c4e06ab6-2e46-4db3-9fc3-83533bf72325 2 Category 911 urn:ddi:dk.dst:c1545c36-cfde-46a9-9e7c-d53f265a4205:50 dk.dst c1545c36-cfde-46a9-9e7c-d53f265a4205 50 dk.dst 325d16e3-60f4-4c53-902d-e5ac9ae330d5 2 Category 9111 urn:ddi:dk.dst:44b7015b-54e2-4c24-b868-69b1c6972180:50 dk.dst 44b7015b-54e2-4c24-b868-69b1c6972180 50 dk.dst 8464d38f-d1dc-4e2c-8482-d4c6d3f5ad04 2 Category 911100 urn:ddi:dk.dst:eb3fc74e-9a0e-44e2-97e4-b69a847890ef:50 dk.dst eb3fc74e-9a0e-44e2-97e4-b69a847890ef 50 dk.dst 99b2a0b3-c8c6-42f1-8637-54516ff3e6e5 2 Category 9112 urn:ddi:dk.dst:07586554-7b72-48f1-878a-7a91b378b0db:50 dk.dst 07586554-7b72-48f1-878a-7a91b378b0db 50 dk.dst dd1e5356-7fce-4254-b4f1-21a33a54d040 2 Category 911210 urn:ddi:dk.dst:0b619a98-cfeb-4c51-82c4-8af0181e8ce8:50 dk.dst 0b619a98-cfeb-4c51-82c4-8af0181e8ce8 50 dk.dst fdbfaef5-9c9b-4675-9be2-c9c0a85c5a1e 2 Category 911220 urn:ddi:dk.dst:2e4a7d1b-3cbd-4c96-9daa-ab3e8fc19637:50 dk.dst 2e4a7d1b-3cbd-4c96-9daa-ab3e8fc19637 50 dk.dst 9006d3bc-2d62-48e6-b933-ee54d2ac4f87 2 Category 911230 urn:ddi:dk.dst:17eb613d-b07d-40cb-9efc-71a4a77347ea:50 dk.dst 17eb613d-b07d-40cb-9efc-71a4a77347ea 50 dk.dst e4e2e832-5fb5-47e4-b287-bd918c499b95 2 Category 911240 urn:ddi:dk.dst:caec5c15-cd03-421c-8bea-de2bcf56d7a2:50 dk.dst caec5c15-cd03-421c-8bea-de2bcf56d7a2 50 dk.dst 9e77457f-9a8c-48e9-bb30-4c6cbc83808e 2 Category 911250 urn:ddi:dk.dst:64b179c4-78ce-47c0-bf1a-d30bf68fcb68:50 dk.dst 64b179c4-78ce-47c0-bf1a-d30bf68fcb68 50 dk.dst 96fc98e0-335c-4760-9c67-502d26a48037 2 Category 911260 urn:ddi:dk.dst:6e07b0e3-e646-4cb3-b05a-2f1ef5668d35:50 dk.dst 6e07b0e3-e646-4cb3-b05a-2f1ef5668d35 50 dk.dst 99c262db-9032-40a8-9ef8-4fbe8636af38 2 Category 912 urn:ddi:dk.dst:fc6cc106-b8c2-489f-b86f-bb097ac4a79f:50 dk.dst fc6cc106-b8c2-489f-b86f-bb097ac4a79f 50 dk.dst ff022ecc-884c-48f8-a125-1400eb7cd9ec 2 Category 9121 urn:ddi:dk.dst:48e2242f-b221-4124-a079-e3b0a7bfc179:50 dk.dst 48e2242f-b221-4124-a079-e3b0a7bfc179 50 dk.dst dba4c749-6bf6-4891-8878-aaab2d814acb 2 Category 912100 urn:ddi:dk.dst:0f7b1e77-127c-4ba0-b39a-ff832921b415:50 dk.dst 0f7b1e77-127c-4ba0-b39a-ff832921b415 50 dk.dst e8393ca5-295f-4c8f-95f5-65db202e3cb2 2 Category 9122 urn:ddi:dk.dst:00475564-37f3-4c44-8a95-5061be61d758:50 dk.dst 00475564-37f3-4c44-8a95-5061be61d758 50 dk.dst 9a6b3dc2-4f6e-4a61-b786-53fd553c6235 2 Category 912200 urn:ddi:dk.dst:cca074e6-fd64-4dfe-a30d-1fe5101f8cfd:50 dk.dst cca074e6-fd64-4dfe-a30d-1fe5101f8cfd 50 dk.dst 9c0c34c3-a5a2-4d75-8fdc-f1b583e76a63 2 Category 9123 urn:ddi:dk.dst:c1d5c28e-050e-4d8b-b725-84ffaf4253c8:50 dk.dst c1d5c28e-050e-4d8b-b725-84ffaf4253c8 50 dk.dst 45565736-e4d1-44a5-9c3b-c7b573edc1e4 2 Category 912300 urn:ddi:dk.dst:a8ddcb6c-8ab7-4645-a7e9-619a6579769a:50 dk.dst a8ddcb6c-8ab7-4645-a7e9-619a6579769a 50 dk.dst cd16b95f-e267-4eca-bbdf-29a2669f2eba 2 Category 9129 urn:ddi:dk.dst:9a7e06c8-365a-4f9f-ba67-6e1e3bf4c50b:50 dk.dst 9a7e06c8-365a-4f9f-ba67-6e1e3bf4c50b 50 dk.dst 1bac7eb5-a296-461e-aefe-e2ae8ca52ebf 2 Category 912910 urn:ddi:dk.dst:473f23e3-f531-4c55-ba35-1df9449c502d:50 dk.dst 473f23e3-f531-4c55-ba35-1df9449c502d 50 dk.dst 1972ebcb-5a00-4c19-8dad-b66be4afa831 2 Category 912990 urn:ddi:dk.dst:6b7dcd20-a849-4c28-a0cf-6ddd2b374f0d:50 dk.dst 6b7dcd20-a849-4c28-a0cf-6ddd2b374f0d 50 dk.dst 4c57d2f1-9b57-4b2b-8d08-b0913b7a21dc 2 Category 92 urn:ddi:dk.dst:95f5e1e1-51e6-4a2d-9a91-1a4cae6aae59:50 dk.dst 95f5e1e1-51e6-4a2d-9a91-1a4cae6aae59 50 dk.dst c581f50e-eedb-4cc4-ac4b-d30b284cd9d8 2 Category 921 urn:ddi:dk.dst:c42d7f10-8b7e-4005-91c3-331e5b0db66a:50 dk.dst c42d7f10-8b7e-4005-91c3-331e5b0db66a 50 dk.dst 6259cc09-52b6-4f8e-82d0-d71d1230d052 2 Category 9211 urn:ddi:dk.dst:2f9ba4a7-6ed5-48fb-835f-6b288c2f7e5d:50 dk.dst 2f9ba4a7-6ed5-48fb-835f-6b288c2f7e5d 50 dk.dst 869b442b-7e1b-498b-a7c9-042c74b0e5c6 2 Category 921100 urn:ddi:dk.dst:5a7b6c67-4655-427c-bfe5-ff63862cb6d9:50 dk.dst 5a7b6c67-4655-427c-bfe5-ff63862cb6d9 50 dk.dst 6afe5f07-4177-4e2c-810f-2d2ea9b4b76c 2 Category 9212 urn:ddi:dk.dst:99b8ba01-e1a8-4304-b954-6e655a95230c:50 dk.dst 99b8ba01-e1a8-4304-b954-6e655a95230c 50 dk.dst 1f6b5ad6-6c4b-4503-bce6-61d8dd4657f7 2 Category 921200 urn:ddi:dk.dst:e8ffabe2-8c36-4cad-a80f-8ade07cafcff:50 dk.dst e8ffabe2-8c36-4cad-a80f-8ade07cafcff 50 dk.dst a1af218b-3a42-491b-858c-0bbba4ca77a6 2 Category 9213 urn:ddi:dk.dst:0c844790-8446-4cf4-9a7d-40b3ea5ace8b:50 dk.dst 0c844790-8446-4cf4-9a7d-40b3ea5ace8b 50 dk.dst 85afb2b2-c602-4ad3-8010-386af69e9629 2 Category 921300 urn:ddi:dk.dst:71c9540a-1112-4e37-b30e-6768d693822f:50 dk.dst 71c9540a-1112-4e37-b30e-6768d693822f 50 dk.dst 9346270c-0ff5-4c13-ac2d-f4336433b442 2 Category 9214 urn:ddi:dk.dst:05dc34bc-6562-411c-8b4e-678f45dfa719:50 dk.dst 05dc34bc-6562-411c-8b4e-678f45dfa719 50 dk.dst d4d3ca81-c19c-4661-aa16-46316fb11d62 2 Category 921400 urn:ddi:dk.dst:1dc22351-91f1-47fa-bd6c-a44e019ca007:50 dk.dst 1dc22351-91f1-47fa-bd6c-a44e019ca007 50 dk.dst 72e56ab9-60a9-44c6-b9e7-9a8341470ab4 2 Category 9215 urn:ddi:dk.dst:cad0747f-7b05-407e-b7a4-dacc96a8e127:50 dk.dst cad0747f-7b05-407e-b7a4-dacc96a8e127 50 dk.dst 6cc6cd7f-7a53-4986-82c1-384d88b15bdf 2 Category 921500 urn:ddi:dk.dst:127e89aa-2b1d-497d-9e39-4b6e30388dbc:50 dk.dst 127e89aa-2b1d-497d-9e39-4b6e30388dbc 50 dk.dst cd545e48-cbb7-497a-845d-e4cb32b4b4be 2 Category 9216 urn:ddi:dk.dst:a8e47136-d483-4c67-8332-d98a5109633d:50 dk.dst a8e47136-d483-4c67-8332-d98a5109633d 50 dk.dst c0077157-462d-411a-80d5-bcd7b3f70b9d 2 Category 921600 urn:ddi:dk.dst:cda0b3b3-ca6f-474e-8871-a367b3c473be:50 dk.dst cda0b3b3-ca6f-474e-8871-a367b3c473be 50 dk.dst 7aab254e-be97-450d-a71b-0b430ed4e7a7 2 Category 93 urn:ddi:dk.dst:c50ca4bc-d63e-44ba-9452-f9583e1416ab:50 dk.dst c50ca4bc-d63e-44ba-9452-f9583e1416ab 50 dk.dst 836106a1-5df5-4f2d-82c6-9157d62ea90b 2 Category 931 urn:ddi:dk.dst:6f6b02cd-2301-4adf-821a-144d2b413229:50 dk.dst 6f6b02cd-2301-4adf-821a-144d2b413229 50 dk.dst e253e1fa-000c-4aea-8624-1531911f7aed 2 Category 9311 urn:ddi:dk.dst:3c75bbdd-1fde-417e-9d91-9536d7d22eee:50 dk.dst 3c75bbdd-1fde-417e-9d91-9536d7d22eee 50 dk.dst 9e924a59-461d-4daa-ae4a-1d0de82899ba 2 Category 931100 urn:ddi:dk.dst:9d948a2b-f2dd-4510-974f-f784dfcaf300:50 dk.dst 9d948a2b-f2dd-4510-974f-f784dfcaf300 50 dk.dst 3169d426-edcd-42e6-b864-ddfccaa6f1b2 2 Category 9312 urn:ddi:dk.dst:dce625d2-86bd-440b-bf6c-12cf8b94a925:50 dk.dst dce625d2-86bd-440b-bf6c-12cf8b94a925 50 dk.dst 9ccda8ff-5605-494c-b8cf-409c951c6d65 2 Category 931210 urn:ddi:dk.dst:b4162b1a-d58d-4412-a67a-36ee1903ff9d:50 dk.dst b4162b1a-d58d-4412-a67a-36ee1903ff9d 50 dk.dst 64b14108-5704-4b4b-ba88-4efd380d5e95 2 Category 931220 urn:ddi:dk.dst:cca9685b-2087-4da2-ae48-bde81090fa18:50 dk.dst cca9685b-2087-4da2-ae48-bde81090fa18 50 dk.dst 873ddb36-5cef-4d3c-8a62-1ef31140c865 2 Category 931230 urn:ddi:dk.dst:d2211a57-9567-4626-87eb-65908ac12d03:50 dk.dst d2211a57-9567-4626-87eb-65908ac12d03 50 dk.dst c1d931ae-831b-4ce3-827e-9f7bf11c65e3 2 Category 931240 urn:ddi:dk.dst:7d8f9725-4549-405b-a6c1-3dc08d30869b:50 dk.dst 7d8f9725-4549-405b-a6c1-3dc08d30869b 50 dk.dst 9e0a4b41-52e7-4118-afa8-d9f10578ae28 2 Category 931290 urn:ddi:dk.dst:3b43f39c-39ff-43ba-846b-e21063fe91ea:50 dk.dst 3b43f39c-39ff-43ba-846b-e21063fe91ea 50 dk.dst ece42280-ab7c-4cd3-9c24-e22c05befcd3 2 Category 9313 urn:ddi:dk.dst:b1a8a368-349f-4e02-acef-b978d2983e59:50 dk.dst b1a8a368-349f-4e02-acef-b978d2983e59 50 dk.dst 9c87ffc9-8054-4341-b98f-0668a8648491 2 Category 931310 urn:ddi:dk.dst:048d9e05-e426-4226-948e-ae9642bd6d72:50 dk.dst 048d9e05-e426-4226-948e-ae9642bd6d72 50 dk.dst 25fb01f7-8ada-4079-960b-d1f4e0683176 2 Category 931320 urn:ddi:dk.dst:d047d77e-df1d-4e49-b162-e26b097cae45:50 dk.dst d047d77e-df1d-4e49-b162-e26b097cae45 50 dk.dst ce89c682-a523-40a8-a657-a32e6a492bad 2 Category 931330 urn:ddi:dk.dst:2b6d782b-0d35-4bc1-bd22-bb21a1587866:50 dk.dst 2b6d782b-0d35-4bc1-bd22-bb21a1587866 50 dk.dst bf5e5bbb-bbf9-4415-9566-a8500865512e 2 Category 931340 urn:ddi:dk.dst:90504e43-cb33-46f4-863d-eb9bcdbde1eb:50 dk.dst 90504e43-cb33-46f4-863d-eb9bcdbde1eb 50 dk.dst b8a60655-7821-4d4a-a886-4c5d993d3c75 2 Category 931350 urn:ddi:dk.dst:69ab2ea4-253a-47c6-bf36-4a894ee88bd7:50 dk.dst 69ab2ea4-253a-47c6-bf36-4a894ee88bd7 50 dk.dst 428fd8f0-edb7-4f6b-a5be-b44a20c5afa0 2 Category 931390 urn:ddi:dk.dst:1b5e71e2-11a6-48ac-b5d6-e3bca5bf7b27:50 dk.dst 1b5e71e2-11a6-48ac-b5d6-e3bca5bf7b27 50 dk.dst 74509656-dc8e-4070-884f-9cdebde0a7c2 2 Category 932 urn:ddi:dk.dst:52acb389-5ae7-4749-9d1c-55c15bc62b4a:50 dk.dst 52acb389-5ae7-4749-9d1c-55c15bc62b4a 50 dk.dst 10339d61-9187-46f2-b93b-03ca0dbfccf2 2 Category 9321 urn:ddi:dk.dst:ceb9bcaa-80a3-46d2-ad04-ccc21f3ed705:50 dk.dst ceb9bcaa-80a3-46d2-ad04-ccc21f3ed705 50 dk.dst 9932da91-92b0-409e-a551-7bce094567fc 2 Category 932100 urn:ddi:dk.dst:d257f554-441d-4164-8587-5bfe342ec22d:50 dk.dst d257f554-441d-4164-8587-5bfe342ec22d 50 dk.dst 0555818e-596a-437c-9a1f-e9675aa8d80f 2 Category 9329 urn:ddi:dk.dst:4afdcc1c-ddf0-4900-ada8-8c26c9cb9052:50 dk.dst 4afdcc1c-ddf0-4900-ada8-8c26c9cb9052 50 dk.dst 5f63fa94-be69-4030-ae1b-375a9fa23abe 2 Category 932900 urn:ddi:dk.dst:70edecdf-716b-455f-bde8-83c944c13a35:50 dk.dst 70edecdf-716b-455f-bde8-83c944c13a35 50 dk.dst 2a8048cd-ea43-4323-bb6f-de01c41aeb9b 2 Category 933 urn:ddi:dk.dst:22929c28-cc38-41cd-a8ee-b0e25e7f8e89:50 dk.dst 22929c28-cc38-41cd-a8ee-b0e25e7f8e89 50 dk.dst b1b04dfc-dbbf-41c8-a89d-9848375297fc 2 Category 9331 urn:ddi:dk.dst:9a814220-aa1e-404c-b2d0-963737167900:50 dk.dst 9a814220-aa1e-404c-b2d0-963737167900 50 dk.dst c36901cd-3afc-4f58-b5b4-113850c1ca12 2 Category 933100 urn:ddi:dk.dst:3c74d1cc-d1a5-44d5-a81c-296b8100a9c0:50 dk.dst 3c74d1cc-d1a5-44d5-a81c-296b8100a9c0 50 dk.dst 5928e540-bcce-4691-b9fc-763af629cd97 2 Category 9332 urn:ddi:dk.dst:cc27f1aa-935f-4634-a83c-768120a0f651:50 dk.dst cc27f1aa-935f-4634-a83c-768120a0f651 50 dk.dst a5890497-7fcc-4045-9e2d-cbb3dea96c4d 2 Category 933200 urn:ddi:dk.dst:470adbb5-c77a-47fb-aba1-fdb31051fe8a:50 dk.dst 470adbb5-c77a-47fb-aba1-fdb31051fe8a 50 dk.dst 87aa3842-5bfb-4c93-8283-d8220d95fe7c 2 Category 9333 urn:ddi:dk.dst:0a877c53-460e-4811-9e59-c67e2af66460:50 dk.dst 0a877c53-460e-4811-9e59-c67e2af66460 50 dk.dst 5f808b8a-5ac0-4f92-9281-9f9141e516b8 2 Category 933300 urn:ddi:dk.dst:c8ad1a47-7e50-4097-bc4c-4d797f9a92d0:50 dk.dst c8ad1a47-7e50-4097-bc4c-4d797f9a92d0 50 dk.dst e704b700-9ce3-4d84-9e3c-9675c86e5d11 2 Category 9334 urn:ddi:dk.dst:71aed5e3-eb16-4cd1-82cb-14bac26b13df:50 dk.dst 71aed5e3-eb16-4cd1-82cb-14bac26b13df 50 dk.dst 8942db56-4af8-4b66-a932-09840179070a 2 Category 933410 urn:ddi:dk.dst:b6593195-ce5b-46af-aaa4-026752f6c7ed:50 dk.dst b6593195-ce5b-46af-aaa4-026752f6c7ed 50 dk.dst 5a0f6c99-a758-4eef-9f80-3733a3aa50e1 2 Category 933420 urn:ddi:dk.dst:789cb3da-5e18-4dfa-9135-621b7b98f76b:50 dk.dst 789cb3da-5e18-4dfa-9135-621b7b98f76b 50 dk.dst b903a0b6-783b-4502-8a73-6130079c06c9 2 Category 94 urn:ddi:dk.dst:15bd88ee-dd6c-4174-a310-90e031b5b7dc:50 dk.dst 15bd88ee-dd6c-4174-a310-90e031b5b7dc 50 dk.dst 014bace8-1920-4b00-bab2-a9de7f216531 2 Category 941 urn:ddi:dk.dst:7dd468b7-96f4-4699-abcd-022545f69c42:50 dk.dst 7dd468b7-96f4-4699-abcd-022545f69c42 50 dk.dst a7e783c4-cdb9-43a2-978b-0970d476a804 2 Category 9411 urn:ddi:dk.dst:d8223d9b-4c72-4b88-ab60-35315899281d:50 dk.dst d8223d9b-4c72-4b88-ab60-35315899281d 50 dk.dst 2b723f10-0241-4339-afd1-6f84c738bc2c 2 Category 941100 urn:ddi:dk.dst:beedbb45-2d4d-410c-a5be-de65ad942161:50 dk.dst beedbb45-2d4d-410c-a5be-de65ad942161 50 dk.dst 061d9af5-9a6c-4a71-8b17-f9b99b0062d0 2 Category 9412 urn:ddi:dk.dst:16e1a860-4dfa-4a2e-a7aa-5b00f6bd8168:50 dk.dst 16e1a860-4dfa-4a2e-a7aa-5b00f6bd8168 50 dk.dst 93885da2-ca40-4e01-b546-50f421dd07cd 2 Category 941210 urn:ddi:dk.dst:b605d7be-d2ac-4b5e-99d6-5d4cd191db2a:50 dk.dst b605d7be-d2ac-4b5e-99d6-5d4cd191db2a 50 dk.dst 6be2222d-e27b-4bc0-a9a7-37db64c50eaf 2 Category 941220 urn:ddi:dk.dst:96054203-0b7b-4161-b22d-9dc6fc91ebcd:50 dk.dst 96054203-0b7b-4161-b22d-9dc6fc91ebcd 50 dk.dst 34c074a1-b2b4-40b5-9e7c-974cfe241bc1 2 Category 95 urn:ddi:dk.dst:60d16c76-5f5d-467a-ba8c-ad872f0fc955:50 dk.dst 60d16c76-5f5d-467a-ba8c-ad872f0fc955 50 dk.dst d03d05ec-4ad8-427a-9411-2592bf1118f7 2 Category 951 urn:ddi:dk.dst:6411f122-2620-4313-968d-6e36feb96934:50 dk.dst 6411f122-2620-4313-968d-6e36feb96934 50 dk.dst 8453eaac-0b8a-44a8-8fc6-92e32ca3ceb9 2 Category 9510 urn:ddi:dk.dst:b2abc9e2-0828-4a87-af13-3f4a1ce8d413:50 dk.dst b2abc9e2-0828-4a87-af13-3f4a1ce8d413 50 dk.dst 88712911-cad9-433b-bc64-1698ae6f6cd3 2 Category 951000 urn:ddi:dk.dst:1ce691c5-e4e8-4b02-a774-0c44ac719fc0:50 dk.dst 1ce691c5-e4e8-4b02-a774-0c44ac719fc0 50 dk.dst 3bcb5e1a-5af9-455f-b557-fce03bb56716 2 Category 952 urn:ddi:dk.dst:cae1cb64-464c-47ca-ab3a-1aef3d3e4c26:50 dk.dst cae1cb64-464c-47ca-ab3a-1aef3d3e4c26 50 dk.dst 82de7683-9aa9-4b34-84f4-3699fec12915 2 Category 9520 urn:ddi:dk.dst:8bfe00ec-7cc7-444a-99ab-d929f526144f:50 dk.dst 8bfe00ec-7cc7-444a-99ab-d929f526144f 50 dk.dst 76fe6573-f245-4c23-9112-7ee16d294613 2 Category 952000 urn:ddi:dk.dst:22377fd4-bfc0-43f2-b6da-1fbb81f99a14:50 dk.dst 22377fd4-bfc0-43f2-b6da-1fbb81f99a14 50 dk.dst 93fcc9a3-d80f-48ec-914b-8e80fc1a88d4 2 Category 96 urn:ddi:dk.dst:3b720ebf-3a20-4130-a854-6121ed5fe6fa:50 dk.dst 3b720ebf-3a20-4130-a854-6121ed5fe6fa 50 dk.dst fd6f7638-2596-4b1c-a637-5b8ec227a415 2 Category 961 urn:ddi:dk.dst:b4ffb032-7c0b-4379-af8e-a421e63683d3:50 dk.dst b4ffb032-7c0b-4379-af8e-a421e63683d3 50 dk.dst bdfb7aaa-5941-4dc7-af47-b6c148d1f0a8 2 Category 9611 urn:ddi:dk.dst:a4fc4699-ce53-4ea7-9c15-27bdfca55fcd:50 dk.dst a4fc4699-ce53-4ea7-9c15-27bdfca55fcd 50 dk.dst 35c0adf9-be1d-426b-b72c-6404503e8786 2 Category 961100 urn:ddi:dk.dst:f1baf904-76aa-40db-aedf-ddf572516b19:50 dk.dst f1baf904-76aa-40db-aedf-ddf572516b19 50 dk.dst 064589e3-38e0-49e9-832b-483aacba18fa 2 Category 9612 urn:ddi:dk.dst:9b98a9e3-9c84-4271-ad7f-b15ff4e241f0:50 dk.dst 9b98a9e3-9c84-4271-ad7f-b15ff4e241f0 50 dk.dst 91a6d9a3-0f1e-4f98-a8c0-e539116eadd1 2 Category 961200 urn:ddi:dk.dst:ddc633e2-99a7-4efd-a4ca-e572e4c1366f:50 dk.dst ddc633e2-99a7-4efd-a4ca-e572e4c1366f 50 dk.dst ca01a7d2-7211-43c3-9f6b-f10e8fd6cbe1 2 Category 9613 urn:ddi:dk.dst:e23ae8f6-1221-46a3-a54b-5cc76135a990:50 dk.dst e23ae8f6-1221-46a3-a54b-5cc76135a990 50 dk.dst 6af28a75-52a7-4b7e-9b22-f82961094d05 2 Category 961300 urn:ddi:dk.dst:5901252c-53f4-4fce-83c3-c1f29936df48:50 dk.dst 5901252c-53f4-4fce-83c3-c1f29936df48 50 dk.dst 4e77ab6e-89bc-4d5e-9085-91c8f8982146 2 Category 962 urn:ddi:dk.dst:4f36b478-3d92-47fa-837a-7bd84a188b9a:50 dk.dst 4f36b478-3d92-47fa-837a-7bd84a188b9a 50 dk.dst 04f63fd2-1397-4174-8630-30880e8ccb3c 2 Category 9621 urn:ddi:dk.dst:2f39afd4-e621-4865-94fc-5bd12c140ce9:50 dk.dst 2f39afd4-e621-4865-94fc-5bd12c140ce9 50 dk.dst b8ed3f84-a8b1-4813-9c92-423c07559203 2 Category 962110 urn:ddi:dk.dst:e9d534a2-0b87-4518-88ee-618315024c81:50 dk.dst e9d534a2-0b87-4518-88ee-618315024c81 50 dk.dst 334e2aee-58a5-48c2-922c-a77639dc291b 2 Category 962120 urn:ddi:dk.dst:836f70e9-f12e-4754-b38c-508ae57c8068:50 dk.dst 836f70e9-f12e-4754-b38c-508ae57c8068 50 dk.dst 287f4bc1-9fbc-42a0-a310-c251f5924b59 2 Category 9622 urn:ddi:dk.dst:e700a41f-3880-4a55-8359-0311a5e40da6:50 dk.dst e700a41f-3880-4a55-8359-0311a5e40da6 50 dk.dst 8d6efeb4-0cba-49bc-aaf5-ed757bf791e9 2 Category 962200 urn:ddi:dk.dst:0255c55c-8de0-4cad-aaa2-780897d5d904:50 dk.dst 0255c55c-8de0-4cad-aaa2-780897d5d904 50 dk.dst 36771b16-23d6-4a3f-a482-0dc337fc5865 2 Category 9623 urn:ddi:dk.dst:3ad84cf3-66d8-411e-83d0-f38b4c3fd246:50 dk.dst 3ad84cf3-66d8-411e-83d0-f38b4c3fd246 50 dk.dst e7b9f713-7956-458c-8622-63e133e22da0 2 Category 962300 urn:ddi:dk.dst:b9e2ddd9-d9ac-4053-a7f8-2a54ebf05b76:50 dk.dst b9e2ddd9-d9ac-4053-a7f8-2a54ebf05b76 50 dk.dst 17dd3dc2-54a1-4777-9396-d9f933b3bfb6 2 Category 962400 urn:ddi:dk.dst:cde738f3-ca19-4869-b9c0-9b2bd3d0659b:50 dk.dst cde738f3-ca19-4869-b9c0-9b2bd3d0659b 50 dk.dst 14b29778-3a91-4dba-a39d-c75b5480faf2 2 Category 9629 urn:ddi:dk.dst:da9d2151-817b-4808-884e-4ca64405058c:50 dk.dst da9d2151-817b-4808-884e-4ca64405058c 50 dk.dst c408b92e-b4aa-45cd-86cb-2f21f23b5b17 2 Category 962900 urn:ddi:dk.dst:64b5789a-0dab-46ce-96d3-ece2a725ab84:50 dk.dst 64b5789a-0dab-46ce-96d3-ece2a725ab84 50 dk.dst 69b0a728-a00f-4f32-ab6c-e8e0a2699b62 2 Category 0 urn:ddi:dk.dst:dec949b4-a305-4129-992b-6658cce06896:50 dk.dst dec949b4-a305-4129-992b-6658cce06896 50 dk.dst 2b144861-d7cd-4a29-9652-4e8abc0cf861 2 Category 1 urn:ddi:dk.dst:36630398-a887-4e7d-b129-1bff26d854eb:50 dk.dst 36630398-a887-4e7d-b129-1bff26d854eb 50 dk.dst 6e4acb8a-420d-4864-bf45-015d3088ba32 2 Category 11 urn:ddi:dk.dst:e731b0e2-0b2b-496d-a46e-b9a948a1cfcb:50 dk.dst e731b0e2-0b2b-496d-a46e-b9a948a1cfcb 50 dk.dst 043b8114-22b3-42fa-b20e-7b05ce2ae8cc 2 Category 110 urn:ddi:dk.dst:f6a6b268-f083-4233-912b-aa6c7d161672:50 dk.dst f6a6b268-f083-4233-912b-aa6c7d161672 50 dk.dst 4f8d85be-7ba4-4e53-add5-fcdf37c2946e 2 Category 11000 urn:ddi:dk.dst:9bb51be1-d7dd-4d6c-bcb8-f3c4c047cf31:50 dk.dst 9bb51be1-d7dd-4d6c-bcb8-f3c4c047cf31 50 dk.dst a68ec207-af20-4bfa-aa1b-643a1d4f62b6 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:7ba02436-2bbb-41bf-9076-ca035d41ad49:50 dk.dst 7ba02436-2bbb-41bf-9076-ca035d41ad49 50 dk.dst 42f90d69-3e5b-4f6a-a5b8-c9a3b09b0a74 2 Category 21 urn:ddi:dk.dst:72ff3d09-fc2c-4a76-801f-d2c8394a6fbe:50 dk.dst 72ff3d09-fc2c-4a76-801f-d2c8394a6fbe 50 dk.dst 4e69209b-8646-4055-9b68-3502a2ec6d6f 2 Category 210 urn:ddi:dk.dst:46ff348a-fccd-4f7a-b370-1c753d10a7f6:50 dk.dst 46ff348a-fccd-4f7a-b370-1c753d10a7f6 50 dk.dst 4139adef-a19c-4c41-95e5-bd52d6ca7453 2 Category 21000 urn:ddi:dk.dst:710385f3-16e7-4371-b5c1-69dde1d85324:50 dk.dst 710385f3-16e7-4371-b5c1-69dde1d85324 50 dk.dst ad100b0f-5e5f-482e-aa0f-c8b990887034 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:71cfd439-492e-4549-bb37-418ad68ce771:50 dk.dst 71cfd439-492e-4549-bb37-418ad68ce771 50 dk.dst de420846-b26a-42f5-a69c-955b2d7c24e4 2 Category 31 urn:ddi:dk.dst:330993c5-b999-4c65-b870-fa9e13d483b1:50 dk.dst 330993c5-b999-4c65-b870-fa9e13d483b1 50 dk.dst 13f2863e-334d-48fe-963f-d416bcb40f79 2 Category 310 urn:ddi:dk.dst:d6b7177e-68be-480f-8200-3c7638c1f8da:50 dk.dst d6b7177e-68be-480f-8200-3c7638c1f8da 50 dk.dst 50501853-c525-4ec6-b0c3-25a0867f6fd6 2 Category 31000 urn:ddi:dk.dst:c31b6801-a014-4df5-81a8-3a5fad8a8732:50 dk.dst c31b6801-a014-4df5-81a8-3a5fad8a8732 50 attatchment_da DISCO-08 i lønstatistikken (1. udgave) http://colectica:25233/File/b25b70e3-1e1e-4932-a1b7-8c53cbadce7a application/pdf urn:ddi:dk.dst:3f843e9d-63b9-445d-adda-204b2527457e:50 dk.dst 3f843e9d-63b9-445d-adda-204b2527457e 50 attatchment_da Konverteringstabel fra DISCOLØN 2004 til DISCO-08 i lønstatistikken http://colectica:25233/File/c9fbcb32-4c6c-4f7a-a5a7-cf62277446e7 application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet urn:ddi:dk.dst:8789e2b2-4b46-4a81-b933-4e50b4bd1956:50 dk.dst 8789e2b2-4b46-4a81-b933-4e50b4bd1956 50 csv_da 168035e0-5cb3-4861-a185-a72763e3048dcsv_da 168035e0-5cb3-4861-a185-a72763e3048dcsv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/168035e0-5cb3-4861-a185-a72763e3048dcsv_da urn:ddi:dk.dst:eab4a2b8-f6a1-42f5-b1d4-8a6f4509726b:50 dk.dst eab4a2b8-f6a1-42f5-b1d4-8a6f4509726b 50 ddi_da 168035e0-5cb3-4861-a185-a72763e3048dddi_da 168035e0-5cb3-4861-a185-a72763e3048dddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/168035e0-5cb3-4861-a185-a72763e3048dddi_da urn:ddi:dk.dst:e8868f84-02e1-4bef-8195-cd56c833863a:50 dk.dst e8868f84-02e1-4bef-8195-cd56c833863a 50 urn:ddi:dk.dst:5b9bd7f6-b734-41fa-b34f-2adf170a9aff:50 dk.dst 5b9bd7f6-b734-41fa-b34f-2adf170a9aff 50 urn:ddi:dk.dst:62d69f75-58df-4cc5-8790-7dd89724c983:2 dk.dst 62d69f75-58df-4cc5-8790-7dd89724c983 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelsesarbejde Ledelsesarbejde Ledelsesarbejde er defineret ved, at omfatte personer som vedtager, planlægger, koordinerer og sikrer udførelsen af den overordnede aktivitet i private og offentlige virksomheder eller organisationer eller i organisatoriske afdelinger indenfor disse virksomheder eller organisationer. urn:ddi:dk.dst:a56b6f7b-73d1-4b6e-9eaa-51aad96f71db:2 dk.dst a56b6f7b-73d1-4b6e-9eaa-51aad96f71db 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer urn:ddi:dk.dst:618fe028-0ac7-4707-94c5-b0311cf2efc6:2 dk.dst 618fe028-0ac7-4707-94c5-b0311cf2efc6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer urn:ddi:dk.dst:e6fa3763-1831-4d18-a5ce-0970f30d840e:2 dk.dst e6fa3763-1831-4d18-a5ce-0970f30d840e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder Øverste ledelse i lovgivende myndigheder urn:ddi:dk.dst:4b92d098-7d3c-4d94-b3b6-6abed9dc72d8:2 dk.dst 4b92d098-7d3c-4d94-b3b6-6abed9dc72d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder Øverste ledelse i lovgivende myndigheder urn:ddi:dk.dst:70643a20-266e-4af9-8adb-e46b3806c6ff:2 dk.dst 70643a20-266e-4af9-8adb-e46b3806c6ff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Øverste ledelse i offentlige virksomheder Øverste ledelse i offentlige virksomheder urn:ddi:dk.dst:def62904-2033-4bfe-b1b4-99c701ba065b:2 dk.dst def62904-2033-4bfe-b1b4-99c701ba065b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Øverste ledelse i offentlige virksomheder Øverste ledelse i offentlige virksomheder urn:ddi:dk.dst:3362681b-8b02-4b2e-86a8-3431a446787d:2 dk.dst 3362681b-8b02-4b2e-86a8-3431a446787d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Øverste ledelse i interesseorganisationer Øverste ledelse i interesseorganisationer urn:ddi:dk.dst:766e84c4-490b-4e89-97a9-89080b4b3d5e:2 dk.dst 766e84c4-490b-4e89-97a9-89080b4b3d5e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Øverste ledelse i interesseorganisationer Øverste ledelse i interesseorganisationer urn:ddi:dk.dst:d2a34cd5-4449-4ce4-8e3e-06619e429068:2 dk.dst d2a34cd5-4449-4ce4-8e3e-06619e429068 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Øverste virksomhedsledelse Øverste virksomhedsledelse urn:ddi:dk.dst:b1aaf4e8-432b-487a-8d08-fded25ca553f:2 dk.dst b1aaf4e8-432b-487a-8d08-fded25ca553f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Øverste virksomhedsledelse Øverste virksomhedsledelse urn:ddi:dk.dst:04fc2aa1-2a61-4316-bae7-4c8bf8f4f481:2 dk.dst 04fc2aa1-2a61-4316-bae7-4c8bf8f4f481 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Øverste administrerende virksomhedsledelse Øverste administrerende virksomhedsledelse urn:ddi:dk.dst:fce25193-fe16-462f-a0b8-1b38bb432d62:2 dk.dst fce25193-fe16-462f-a0b8-1b38bb432d62 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Virksomhedsledelse af tværgående funktioner Virksomhedsledelse af tværgående funktioner urn:ddi:dk.dst:2419b47e-121a-42c2-985c-f4ead0280c76:2 dk.dst 2419b47e-121a-42c2-985c-f4ead0280c76 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner urn:ddi:dk.dst:5184fcfa-a98b-4f00-80bf-7b91706e678c:2 dk.dst 5184fcfa-a98b-4f00-80bf-7b91706e678c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner urn:ddi:dk.dst:5a7492d4-df1b-481d-a02d-cfe11b754405:2 dk.dst 5a7492d4-df1b-481d-a02d-cfe11b754405 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse inden for økonomifunktioner Ledelse inden for økonomifunktioner urn:ddi:dk.dst:550525d6-77e3-466c-a4dd-068f6e2e408e:2 dk.dst 550525d6-77e3-466c-a4dd-068f6e2e408e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse inden for økonomifunktioner Ledelse inden for økonomifunktioner urn:ddi:dk.dst:b89fe482-4fc7-486d-bc39-69f0acbc7651:2 dk.dst b89fe482-4fc7-486d-bc39-69f0acbc7651 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse inden for HR-funktioner Ledelse inden for HR-funktioner urn:ddi:dk.dst:9f3fc880-1381-4331-ae52-5e2f08d3e440:2 dk.dst 9f3fc880-1381-4331-ae52-5e2f08d3e440 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse inden for HR-funktioner Ledelse inden for HR-funktioner urn:ddi:dk.dst:1e2365f1-34e1-491c-b13e-75f7a2594242:2 dk.dst 1e2365f1-34e1-491c-b13e-75f7a2594242 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området urn:ddi:dk.dst:a3fec616-8e38-45e1-8637-a492a350dc61:2 dk.dst a3fec616-8e38-45e1-8637-a492a350dc61 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse inden for virksomhedsstrategi/policy området Ledelse inden for virksomhedsstrategi/policy området urn:ddi:dk.dst:611483b5-0f2b-4a74-a3e4-548aca628c4d:2 dk.dst 611483b5-0f2b-4a74-a3e4-548aca628c4d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Administrativ ledelse i den offentlige sektor Administrativ ledelse i den offentlige sektor urn:ddi:dk.dst:a1eb6e86-3745-4a28-8aaa-8d95072009f3:2 dk.dst a1eb6e86-3745-4a28-8aaa-8d95072009f3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner urn:ddi:dk.dst:0ec1b617-489c-4bd6-beda-70a9d962c58e:2 dk.dst 0ec1b617-489c-4bd6-beda-70a9d962c58e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af rengøringsfunktioner o.l. Ledelse af rengøringsfunktioner o.l. urn:ddi:dk.dst:f3caabf0-f87d-4ed8-ac86-4d858e9e3823:2 dk.dst f3caabf0-f87d-4ed8-ac86-4d858e9e3823 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af logistikfunktioner Ledelse af logistikfunktioner urn:ddi:dk.dst:f0a709c7-f39b-45fd-a181-f59e2dbba510:2 dk.dst f0a709c7-f39b-45fd-a181-f59e2dbba510 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt urn:ddi:dk.dst:b286370f-b026-48a5-83e2-ca0b8ece25be:2 dk.dst b286370f-b026-48a5-83e2-ca0b8ece25be 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner urn:ddi:dk.dst:f4f29b32-83e1-4616-aaf8-e2048a74dfff:2 dk.dst f4f29b32-83e1-4616-aaf8-e2048a74dfff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af salg og marketing Ledelse af salg og marketing urn:ddi:dk.dst:74ab14e4-49b2-42ab-aaf8-7e1b27bbe74a:2 dk.dst 74ab14e4-49b2-42ab-aaf8-7e1b27bbe74a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af salg og marketing Ledelse af salg og marketing urn:ddi:dk.dst:5d3722e9-4b96-4223-8530-5b3a8d967c00:2 dk.dst 5d3722e9-4b96-4223-8530-5b3a8d967c00 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af reklame og PR Ledelse af reklame og PR urn:ddi:dk.dst:c1c94115-da65-49df-b303-18abfcd7eda3:2 dk.dst c1c94115-da65-49df-b303-18abfcd7eda3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af reklame og PR Ledelse af reklame og PR urn:ddi:dk.dst:1b5dcac0-7d92-4673-baa6-c507e8073dc4:2 dk.dst 1b5dcac0-7d92-4673-baa6-c507e8073dc4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling Ledelse af kommerciel forskning og udvikling urn:ddi:dk.dst:f3a74368-40e7-4336-be09-800a820bf56e:2 dk.dst f3a74368-40e7-4336-be09-800a820bf56e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling Ledelse af kommerciel forskning og udvikling urn:ddi:dk.dst:6e3a2328-14a0-4978-a30d-8f9f5c3c5432:2 dk.dst 6e3a2328-14a0-4978-a30d-8f9f5c3c5432 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed urn:ddi:dk.dst:17251cbf-6320-4dfc-8d90-7a8fb4bf066c:2 dk.dst 17251cbf-6320-4dfc-8d90-7a8fb4bf066c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri urn:ddi:dk.dst:14665b72-22cc-4578-bbc5-f36d9712a58a:2 dk.dst 14665b72-22cc-4578-bbc5-f36d9712a58a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug urn:ddi:dk.dst:706f1447-038a-400c-bc0e-c63506e4f4c4:2 dk.dst 706f1447-038a-400c-bc0e-c63506e4f4c4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug urn:ddi:dk.dst:1ec22ba6-75f9-4d76-81f4-9075a267a4e6:2 dk.dst 1ec22ba6-75f9-4d76-81f4-9075a267a4e6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri urn:ddi:dk.dst:2fc01430-7dde-4a7d-bce8-641116e70d9a:2 dk.dst 2fc01430-7dde-4a7d-bce8-641116e70d9a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri urn:ddi:dk.dst:5144f1b6-9052-44fe-89ad-d56e3bcc9a23:2 dk.dst 5144f1b6-9052-44fe-89ad-d56e3bcc9a23 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv. Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv. urn:ddi:dk.dst:a664e0a4-d4b2-4350-9936-195ee3a986dc:2 dk.dst a664e0a4-d4b2-4350-9936-195ee3a986dc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) urn:ddi:dk.dst:b41bb414-a357-4ac5-867f-0afa5416e657:2 dk.dst b41bb414-a357-4ac5-867f-0afa5416e657 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) urn:ddi:dk.dst:e068508f-7d9a-4d32-adeb-1f8d4ed795ac:2 dk.dst e068508f-7d9a-4d32-adeb-1f8d4ed795ac 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding urn:ddi:dk.dst:e35003bc-4d87-46e4-bdfb-7170ce5d89db:2 dk.dst e35003bc-4d87-46e4-bdfb-7170ce5d89db 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding urn:ddi:dk.dst:067b3dab-b49d-4186-aec4-f292b90e9860:2 dk.dst 067b3dab-b49d-4186-aec4-f292b90e9860 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed urn:ddi:dk.dst:847f0823-95cb-4020-9ad6-cd99420ac3de:2 dk.dst 847f0823-95cb-4020-9ad6-cd99420ac3de 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed urn:ddi:dk.dst:ad7edc3e-4958-4e4b-8222-0e2345e004af:2 dk.dst ad7edc3e-4958-4e4b-8222-0e2345e004af 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. urn:ddi:dk.dst:4502e084-455a-44d6-ad8b-ece6cd3d4eb6:2 dk.dst 4502e084-455a-44d6-ad8b-ece6cd3d4eb6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. urn:ddi:dk.dst:2f21af4e-eeef-4109-b30f-70d623b15a08:2 dk.dst 2f21af4e-eeef-4109-b30f-70d623b15a08 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi urn:ddi:dk.dst:bcb44222-8a1e-4482-8368-6a9a04466676:2 dk.dst bcb44222-8a1e-4482-8368-6a9a04466676 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi urn:ddi:dk.dst:130572db-3d65-4ec8-8639-06e6430eac22:2 dk.dst 130572db-3d65-4ec8-8639-06e6430eac22 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) urn:ddi:dk.dst:bc265074-6e99-4c92-8c12-5a52488f7bd5:2 dk.dst bc265074-6e99-4c92-8c12-5a52488f7bd5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af intern IT Ledelse af intern IT urn:ddi:dk.dst:82587d21-fbf7-4bb2-9f7a-c09989a82929:2 dk.dst 82587d21-fbf7-4bb2-9f7a-c09989a82929 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag urn:ddi:dk.dst:7f0aa33e-2d5d-4744-a4e3-76ee30927ebe:2 dk.dst 7f0aa33e-2d5d-4744-a4e3-76ee30927ebe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn urn:ddi:dk.dst:88041239-032f-4035-9faa-a851317de1ca:2 dk.dst 88041239-032f-4035-9faa-a851317de1ca 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn urn:ddi:dk.dst:191ea1fe-b051-4ef4-abb6-f8427d61f366:2 dk.dst 191ea1fe-b051-4ef4-abb6-f8427d61f366 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet urn:ddi:dk.dst:3d9c1037-54ac-41f6-94d5-a01208aa3f30:2 dk.dst 3d9c1037-54ac-41f6-94d5-a01208aa3f30 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet urn:ddi:dk.dst:92720dd0-cf74-46a0-a9a1-a48a052aa99d:2 dk.dst 92720dd0-cf74-46a0-a9a1-a48a052aa99d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen urn:ddi:dk.dst:5857c91e-d600-4dac-a11b-0eb8622cdaeb:2 dk.dst 5857c91e-d600-4dac-a11b-0eb8622cdaeb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen urn:ddi:dk.dst:849d5049-12f0-4a62-ba0d-4f59a4135377:2 dk.dst 849d5049-12f0-4a62-ba0d-4f59a4135377 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område urn:ddi:dk.dst:ee3e2fe9-9ec5-4ac4-88a7-8cc8f98bf3cb:2 dk.dst ee3e2fe9-9ec5-4ac4-88a7-8cc8f98bf3cb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område urn:ddi:dk.dst:d8b9a5cb-9af9-4790-9758-ecd7b089e5a3:2 dk.dst d8b9a5cb-9af9-4790-9758-ecd7b089e5a3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet urn:ddi:dk.dst:280b0803-f185-48cb-9a9b-8273ccaf65d2:2 dk.dst 280b0803-f185-48cb-9a9b-8273ccaf65d2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet urn:ddi:dk.dst:26467a06-7055-4e51-9aff-b82ecd638253:2 dk.dst 26467a06-7055-4e51-9aff-b82ecd638253 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet urn:ddi:dk.dst:620d0109-d73e-43cf-81e2-0a19eb77f657:2 dk.dst 620d0109-d73e-43cf-81e2-0a19eb77f657 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet urn:ddi:dk.dst:ea708338-e9ee-44e6-a07b-be9c10df4a9b:2 dk.dst ea708338-e9ee-44e6-a07b-be9c10df4a9b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag urn:ddi:dk.dst:e66d67b0-4e91-4728-92f3-c8e81c935ded:2 dk.dst e66d67b0-4e91-4728-92f3-c8e81c935ded 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen urn:ddi:dk.dst:13949ada-b41d-4d6b-85eb-917281089196:2 dk.dst 13949ada-b41d-4d6b-85eb-917281089196 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt urn:ddi:dk.dst:a3900a9f-518a-4b43-a8f7-7833fa580608:2 dk.dst a3900a9f-518a-4b43-a8f7-7833fa580608 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder urn:ddi:dk.dst:935aac08-d6e0-4708-b0ae-cb12d5a64bb0:2 dk.dst 935aac08-d6e0-4708-b0ae-cb12d5a64bb0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration urn:ddi:dk.dst:2c4bdc31-42a4-4aef-8b4d-998b6744886e:2 dk.dst 2c4bdc31-42a4-4aef-8b4d-998b6744886e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller - Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller - Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller urn:ddi:dk.dst:da150073-cbf8-42ae-ada3-2cfe2e3fee2b:2 dk.dst da150073-cbf8-42ae-ada3-2cfe2e3fee2b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller - Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller - Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller urn:ddi:dk.dst:7fca1ce6-552e-42e0-b830-cf7984a01b8b:2 dk.dst 7fca1ce6-552e-42e0-b830-cf7984a01b8b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration urn:ddi:dk.dst:6bfeb4b0-0c26-44cc-a629-dc4e332c28e5:2 dk.dst 6bfeb4b0-0c26-44cc-a629-dc4e332c28e5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration urn:ddi:dk.dst:e6f57699-1a51-4311-a507-b6441a7e1948:2 dk.dst e6f57699-1a51-4311-a507-b6441a7e1948 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel urn:ddi:dk.dst:8917ddb4-9e65-43b2-a9e4-7f4207aaf39e:2 dk.dst 8917ddb4-9e65-43b2-a9e4-7f4207aaf39e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel urn:ddi:dk.dst:6c71f08e-fd16-42a7-9086-4860b83a23db:2 dk.dst 6c71f08e-fd16-42a7-9086-4860b83a23db 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel urn:ddi:dk.dst:e2127efa-1932-4e16-8fe3-6dd5746586b7:2 dk.dst e2127efa-1932-4e16-8fe3-6dd5746586b7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel urn:ddi:dk.dst:c6620b77-907b-49f0-bf07-06b6c8053c89:2 dk.dst c6620b77-907b-49f0-bf07-06b6c8053c89 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder urn:ddi:dk.dst:20875058-cf85-4a22-a368-87bf101f1531:2 dk.dst 20875058-cf85-4a22-a368-87bf101f1531 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur urn:ddi:dk.dst:2553aa9f-b268-41dd-b04f-5d561727f8e2:2 dk.dst 2553aa9f-b268-41dd-b04f-5d561727f8e2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur urn:ddi:dk.dst:dadc2610-f152-4270-a715-0289aa854d29:2 dk.dst dadc2610-f152-4270-a715-0289aa854d29 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder urn:ddi:dk.dst:b0bc366d-ce83-46db-ba04-917dce2949dc:2 dk.dst b0bc366d-ce83-46db-ba04-917dce2949dc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder urn:ddi:dk.dst:9524a413-834d-4b3b-8276-20a4b45ebbb2:2 dk.dst 9524a413-834d-4b3b-8276-20a4b45ebbb2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område Arbejde der består i anvendelse af viden og/eller forskning på det højeste niveau inden for et bestemt fagområde. Det være sig såvel inden for undervisning og pædagogik, IT-arbejde samt kunstnerisk eller anden intellektuel udfoldelse på højt niveau. Som eksempler kan nævnes ingeniører, læger, akademikere, arkitekter, advokater, lærere, pædagoger, sygeplejersker, terapeuter og journalister. urn:ddi:dk.dst:d17e2f21-eddf-452a-9d39-b6398d06a921:2 dk.dst d17e2f21-eddf-452a-9d39-b6398d06a921 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed urn:ddi:dk.dst:f8b694dd-af99-4f54-815c-b39914bc86a8:2 dk.dst f8b694dd-af99-4f54-815c-b39914bc86a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for fysik og geologi Arbejde inden for fysik og geologi urn:ddi:dk.dst:e7960b89-d058-46f3-90fd-e91a52faad8e:2 dk.dst e7960b89-d058-46f3-90fd-e91a52faad8e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for fysik og astronomi Arbejde inden for fysik og astronomi urn:ddi:dk.dst:a1acb0db-04af-4dc4-bbb5-ea57e1c8976f:2 dk.dst a1acb0db-04af-4dc4-bbb5-ea57e1c8976f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for fysik og astronomi Arbejde inden for fysik og astronomi urn:ddi:dk.dst:04c17f55-f7dc-49a1-b1be-728cbefa4709:2 dk.dst 04c17f55-f7dc-49a1-b1be-728cbefa4709 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for meteorologi Arbejde inden for meteorologi urn:ddi:dk.dst:c0e6f6f6-d8ad-4c78-b7f4-3c76a8dac8ef:2 dk.dst c0e6f6f6-d8ad-4c78-b7f4-3c76a8dac8ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for meteorologi Arbejde inden for meteorologi urn:ddi:dk.dst:eed0afad-9cb3-45da-a498-2ed70648e6b1:2 dk.dst eed0afad-9cb3-45da-a498-2ed70648e6b1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for kemi Arbejde inden for kemi urn:ddi:dk.dst:5f1171ff-a50a-4580-b4d2-4400e0e4b4fe:2 dk.dst 5f1171ff-a50a-4580-b4d2-4400e0e4b4fe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for kemi Arbejde inden for kemi urn:ddi:dk.dst:ec4bc4d1-a88c-4ab2-8d5b-92cf601d0d1a:2 dk.dst ec4bc4d1-a88c-4ab2-8d5b-92cf601d0d1a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for geologi og geofysik Arbejde inden for geologi og geofysik urn:ddi:dk.dst:65236476-3671-4d00-9316-5ece48ccf0ee:2 dk.dst 65236476-3671-4d00-9316-5ece48ccf0ee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for geologi og geofysik Arbejde inden for geologi og geofysik urn:ddi:dk.dst:cfcc77ca-732f-4a3e-93fe-c78dd859b62a:2 dk.dst cfcc77ca-732f-4a3e-93fe-c78dd859b62a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier urn:ddi:dk.dst:809277bc-1de6-4f6c-8bce-2b8e95e90f95:2 dk.dst 809277bc-1de6-4f6c-8bce-2b8e95e90f95 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier urn:ddi:dk.dst:a7994971-e058-4f77-b4b1-a5e3fa6b4937:2 dk.dst a7994971-e058-4f77-b4b1-a5e3fa6b4937 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier urn:ddi:dk.dst:b433cb2c-cb21-4ddd-890c-4b10282b9aae:2 dk.dst b433cb2c-cb21-4ddd-890c-4b10282b9aae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for biovidenskab Arbejde inden for biovidenskab urn:ddi:dk.dst:02f66166-ea4b-4d90-8835-7720e486cf14:2 dk.dst 02f66166-ea4b-4d90-8835-7720e486cf14 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder urn:ddi:dk.dst:f0417531-3913-4eb7-aa44-b7fb25cc08da:2 dk.dst f0417531-3913-4eb7-aa44-b7fb25cc08da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for biokemi Arbejde inden for biokemi urn:ddi:dk.dst:edcf4904-c0cb-427e-9226-5a0a52a23edd:2 dk.dst edcf4904-c0cb-427e-9226-5a0a52a23edd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder urn:ddi:dk.dst:11a30902-c902-4a4a-99e8-89a201101323:2 dk.dst 11a30902-c902-4a4a-99e8-89a201101323 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri urn:ddi:dk.dst:7f480bc5-22fa-4ded-af8a-45439854838c:2 dk.dst 7f480bc5-22fa-4ded-af8a-45439854838c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri urn:ddi:dk.dst:1fe175e6-510c-452a-ab30-7fb6607123c9:2 dk.dst 1fe175e6-510c-452a-ab30-7fb6607123c9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for miljøbeskyttelse Arbejde inden for miljøbeskyttelse urn:ddi:dk.dst:6f7da25e-4bb9-46de-83cb-2cde64338812:2 dk.dst 6f7da25e-4bb9-46de-83cb-2cde64338812 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Arbejde inden for miljøbeskyttelse Arbejde inden for miljøbeskyttelse urn:ddi:dk.dst:d431bc5a-ec1d-4656-9f17-d854b9b3bb81:2 dk.dst d431bc5a-ec1d-4656-9f17-d854b9b3bb81 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) urn:ddi:dk.dst:267a22e0-a1e7-4922-b845-67f5cecdf0b4:2 dk.dst 267a22e0-a1e7-4922-b845-67f5cecdf0b4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde i industri og produktion Ingeniørarbejde i industri og produktion urn:ddi:dk.dst:5a4f592f-4728-4682-a098-36050b2e01d8:2 dk.dst 5a4f592f-4728-4682-a098-36050b2e01d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde i industri og produktion Ingeniørarbejde i industri og produktion urn:ddi:dk.dst:c7660438-d35e-4f62-a89a-7a7242025350:2 dk.dst c7660438-d35e-4f62-a89a-7a7242025350 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg urn:ddi:dk.dst:48b84edd-debc-4ce4-818c-44733222a98d:2 dk.dst 48b84edd-debc-4ce4-818c-44733222a98d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg urn:ddi:dk.dst:f64f8ae7-130e-4b06-9fb3-9b24d79c4ff7:2 dk.dst f64f8ae7-130e-4b06-9fb3-9b24d79c4ff7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde inden for miljø Ingeniørarbejde inden for miljø urn:ddi:dk.dst:9527bb74-82fd-4a22-b473-ea23786e9833:2 dk.dst 9527bb74-82fd-4a22-b473-ea23786e9833 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde inden for miljø Ingeniørarbejde inden for miljø urn:ddi:dk.dst:414d3dcc-23da-482e-9558-3478020f3561:2 dk.dst 414d3dcc-23da-482e-9558-3478020f3561 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer urn:ddi:dk.dst:b9f1dcce-d391-428e-b1a2-13e26d3a9cb2:2 dk.dst b9f1dcce-d391-428e-b1a2-13e26d3a9cb2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer urn:ddi:dk.dst:83194565-6677-4046-bf36-741866ddabf3:2 dk.dst 83194565-6677-4046-bf36-741866ddabf3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde inden for kemi Ingeniørarbejde inden for kemi urn:ddi:dk.dst:bec94ab4-0fa3-421b-af1d-3c38ad941b2b:2 dk.dst bec94ab4-0fa3-421b-af1d-3c38ad941b2b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde inden for kemi Ingeniørarbejde inden for kemi urn:ddi:dk.dst:29437d82-831d-41ee-ae91-66d24b6ec9cf:2 dk.dst 29437d82-831d-41ee-ae91-66d24b6ec9cf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder urn:ddi:dk.dst:2c9e0e8b-7f74-4c77-b33e-fa2721b4a6a4:2 dk.dst 2c9e0e8b-7f74-4c77-b33e-fa2721b4a6a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder urn:ddi:dk.dst:38186c39-209e-4c00-8bfb-a702ae1bcf51:2 dk.dst 38186c39-209e-4c00-8bfb-a702ae1bcf51 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) urn:ddi:dk.dst:128df61d-d784-4615-b04b-5fbc46d46412:2 dk.dst 128df61d-d784-4615-b04b-5fbc46d46412 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) urn:ddi:dk.dst:c3442a89-478e-48c0-989b-8a95954881e1:2 dk.dst c3442a89-478e-48c0-989b-8a95954881e1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Adding Classification -- DISCO-08 i lønstatistikken, v1:2010 Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi