dk.dst e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833c 40 CodeList urn:ddi:dk.dst:e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833c:40 dk.dst e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833c 40 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"1970-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"1970-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2006-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2006-12-31"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Metode og Analyse","en":"Methodology and Analysis"} cm:ContactPerson {"da":"RKR","en":"RKR"} cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:4c4a2921-d116-4bce-9145-2f7ad9184c4d:20 cm:Successor urn:ddi:dk.dst:5d18d1e0-400b-4505-92ad-6782915980a3:22 cm:IsFloating True cm:IsCurrent True DSTLM01\kdb AMT_KOM_V3_2006 AMT_KOM_V3_2006 Amter og kommuner, v3:2006 Counties and municipalities, v3:2006 Før 1970 var Danmark inddelt i ca. 1300 sognekommuner, 86 købstadskommuner og 25 amter. Kommunalreformen i 1970 resulterede ved lov i en ny lokal og regional struktur gældende for hele landet med to administrative niveauer - primærkommuner og amtskommuner - og derved et skift af administrative enheder. Med kommunalreformen i 1970 blev antallet af amter reduceret til 14 og kommuner til 277. Københavns Kommune (kode 101) og Frederiksberg Kommune (kode 147) fik som de eneste tillagt særstatus som både primær- og amtskommunale opgaver. Efter sammenlægningen af de Bornholmske kommuner og nedlæggelsen af Bornholms Amt i 2003, fik Bornholms Regionskommune (kode 400) samme særstatus som København og Frederiksberg. Den 1. april 1974 blev Sengeløse Kommune indlemmet i Høje-Taastrup Kommune (kode 169) og Store Magleby Kommune indlemmet i Dragør Kommune (kode 155), hvilket reducerede det samlede antal kommuner til 275. Den 1. januar 2003 oprettes Bornholms Regionskommune (kode 400) ved sammenlægning af Allinge-Gudhjem (kode 401), Hasle (kode 403), Nexø (kode 405), Rønne (kode 407) og Aakirkeby (kode 409) Kommuner samt Bornholms Amtskommune jf. lov nr. 144 af 25. marts 2002 om sammenlægning af de bornholmske kommuner. Sammenlægningen reducerede det samlede antal kommuner til 271. Den 1. januar 2006 oprettes Ærø Kommune (kode 492) ved sammenlægning af Marstal Kommune (kode 443) og Ærøskøbing Kommune (kode 493), hvilket reducerede det samlede antal kommuner til 270. Denne klassifikation inkluderer Christiansø (kode 411). Christiansø hører ikke ind under en kommune men forvaltes direkte af staten via Forsvarsministeriet. Den geografiske inddeling af Danmark i amter og kommuner er konsistent med den fælleseuropæiske statistiske nomenklatur for regionale enheder ([NUTS](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background)). Before 1970, Denmark was divided into approx. 1300 parish municipalities, 86 market town municipalities and 25 counties. The Danish Municipal Reform in 1970 resulted by law in a new local and regional structure for the whole country with two administrative levels - municipalities and counties - and thereby a change of administrative units. With the Danish Municipal Reform in 1970, the number of counties was reduced to 14 and municipalities to 277. Copenhagen Municipality (code 101) and Frederiksberg Municipality (code 147) were the only ones assigned both county and municipal tasks. After the amalgamation of the Bornholm municipalities in 2003, Bornholm's Regional Municipality (code 400) held the same special status as Copenhagen and Frederiksberg. From 1 April 1974, Sengeløse Municipality was incorporated into Høje-Taastrup Municipality (code 169) and Store Magleby Municipality was incorporated into Dragør Municipality (code 155), which reduced the total number of municipalities to 275. From 1 January 2003, Bornholm's Regional Municipality (code 400) was established by merging Allinge-Gudhjem (code 401), Hasle (code 403), Nexø (code 405), Rønne (code 407) and Aakirkeby (code 409) Municipalities and Bornholm County. The merger reduced the total number of municipalities in Denmark to 271. From 1 January 2006, Ærø Municipality (code 492) was be established by merging Marstal Municipality (code 443) and Ærøskøbing Municipality (code 493), which reduced the total number of municipalities in Denmark to 270. This classification includes Christiansø (code 411). Christiansø is not part of a municipality. Instead it is administered directly by the state through the Danish Ministry of Defence. The geographical breakdown of counties and municipalities is consistent with the Nomenclature of territorial units for statistics ([NUTS](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background)). AMTER COUNTIES NUTS 3 Nominal KOMMUNER MUNICIPALITIES Mindre administrative enheder Nominal urn:ddi:dk.dst:8e135b6f-d19f-40cc-a038-9da836fe704f:40 dk.dst 8e135b6f-d19f-40cc-a038-9da836fe704f 40 dk.dst a4e106a0-957e-4552-8429-711f128dee6c 6 Category 100 urn:ddi:dk.dst:fc949945-81ab-40bc-b549-0846bbdf5efe:40 dk.dst fc949945-81ab-40bc-b549-0846bbdf5efe 40 dk.dst edfefb1a-c2ee-4b71-846d-4b4dde5f1729 3 Category 101 urn:ddi:dk.dst:488ae2e6-7c11-4065-a5d1-72cd2ef9d24c:40 dk.dst 488ae2e6-7c11-4065-a5d1-72cd2ef9d24c 40 dk.dst 5f84192d-9633-40df-a13d-e93cad56c34e 3 Category 147 urn:ddi:dk.dst:2d9bd4c2-bada-4d26-a5ca-65b61dc257c5:40 dk.dst 2d9bd4c2-bada-4d26-a5ca-65b61dc257c5 40 dk.dst 87a16137-58ef-4571-9bb4-8c1aad1059b2 3 Category 150 urn:ddi:dk.dst:3031e9d7-59ed-4178-b949-d41575871854:40 dk.dst 3031e9d7-59ed-4178-b949-d41575871854 40 dk.dst 0354dd3b-06c5-4baf-9424-1e405666e670 3 Category 151 urn:ddi:dk.dst:9c63b41f-6f21-420c-9819-465da3e30bd2:40 dk.dst 9c63b41f-6f21-420c-9819-465da3e30bd2 40 dk.dst cd4cc013-c16e-47e1-aa8e-de65e42f9c64 3 Category 153 urn:ddi:dk.dst:f35a9526-442f-4498-938c-73f2e94ad895:40 dk.dst f35a9526-442f-4498-938c-73f2e94ad895 40 dk.dst a7bab77f-2f39-40b5-8f20-06f3d6253fcc 3 Category 155 urn:ddi:dk.dst:020bd1ae-d496-470d-8c31-d0c5da19107a:40 dk.dst 020bd1ae-d496-470d-8c31-d0c5da19107a 40 dk.dst 45356cd3-2c57-4152-86b1-5710561c8ed3 4 Category 157 urn:ddi:dk.dst:065d5e6f-7ef4-42d0-a4d0-5e4bef315b90:40 dk.dst 065d5e6f-7ef4-42d0-a4d0-5e4bef315b90 40 dk.dst e4588c68-fdaa-442e-b3ed-878414ff8b3e 4 Category 159 urn:ddi:dk.dst:79b64439-fd9a-4a12-ad8c-a9fe9483bf5c:40 dk.dst 79b64439-fd9a-4a12-ad8c-a9fe9483bf5c 40 dk.dst c2c8bf8f-e114-4e95-ba63-b3b284a474c7 4 Category 161 urn:ddi:dk.dst:39dbe653-1191-4a7a-91e0-6bf707a2306b:40 dk.dst 39dbe653-1191-4a7a-91e0-6bf707a2306b 40 dk.dst db6c5ca7-dfe2-4c27-a1b1-036297cd23c1 3 Category 163 urn:ddi:dk.dst:d4630d28-d4d7-4f21-96d2-5b1427295fee:40 dk.dst d4630d28-d4d7-4f21-96d2-5b1427295fee 40 dk.dst 34d5ba7b-f955-449e-bec6-5d5755bf5953 3 Category 165 urn:ddi:dk.dst:10dd3b07-2604-4866-85ee-8ddd125645c0:40 dk.dst 10dd3b07-2604-4866-85ee-8ddd125645c0 40 dk.dst dd506c10-3dc4-492d-9349-3cec17df9f90 3 Category 167 urn:ddi:dk.dst:47bae00b-0e78-4cb8-9ad6-753d8801e623:40 dk.dst 47bae00b-0e78-4cb8-9ad6-753d8801e623 40 dk.dst 08d1c3b5-84a6-4361-b089-0a751715a0aa 3 Category 169 urn:ddi:dk.dst:720812ba-7faf-4818-ad43-0cd1c652bf2a:40 dk.dst 720812ba-7faf-4818-ad43-0cd1c652bf2a 40 dk.dst 3a613902-a0bc-4893-8578-f0252fe2e5ec 3 Category 171 urn:ddi:dk.dst:0650a84c-f2a9-4ef4-982e-b95c49d0b05e:40 dk.dst 0650a84c-f2a9-4ef4-982e-b95c49d0b05e 40 dk.dst bf8ae6f2-c1df-4153-b6b0-fd2df0ada42e 3 Category 173 urn:ddi:dk.dst:c34d907e-349e-46a7-a9d5-0b6323f74a5f:40 dk.dst c34d907e-349e-46a7-a9d5-0b6323f74a5f 40 dk.dst e1978c2b-ced2-4682-bf10-4c2fa68a0973 3 Category 175 urn:ddi:dk.dst:ec4e328d-7716-4da4-9a4b-847ddce7688e:40 dk.dst ec4e328d-7716-4da4-9a4b-847ddce7688e 40 dk.dst 384cf516-38d1-44a5-bc6e-46cdaddd96c8 3 Category 181 urn:ddi:dk.dst:dbf4fb1e-ba09-4292-a196-3409133c42c8:40 dk.dst dbf4fb1e-ba09-4292-a196-3409133c42c8 40 dk.dst a12eacd7-9ca4-4a46-b5f3-7721c931a2f8 3 Category 183 urn:ddi:dk.dst:11b003a4-00c7-435e-b446-4711166a5244:40 dk.dst 11b003a4-00c7-435e-b446-4711166a5244 40 dk.dst 960d579f-2b38-4880-8d22-143c6254eb91 3 Category 185 urn:ddi:dk.dst:82701015-c9d7-4d4c-91e6-74defdfe7ba5:40 dk.dst 82701015-c9d7-4d4c-91e6-74defdfe7ba5 40 dk.dst 14f9ed47-a2b3-4107-b0e1-05367231d578 3 Category 187 urn:ddi:dk.dst:2674fddf-6a3c-4aae-9a1f-8587f4cf8ed5:40 dk.dst 2674fddf-6a3c-4aae-9a1f-8587f4cf8ed5 40 dk.dst 04ab7835-0a68-4ce6-b0a1-b6141a5ef6c8 3 Category 189 urn:ddi:dk.dst:e9273498-fa10-4426-8ce3-a37146d5a90e:40 dk.dst e9273498-fa10-4426-8ce3-a37146d5a90e 40 dk.dst 630ce90c-2f41-4cd4-ba39-4a48da77c655 3 Category 200 urn:ddi:dk.dst:05c74245-5f80-4be5-a01d-d79e85e1010a:40 dk.dst 05c74245-5f80-4be5-a01d-d79e85e1010a 40 dk.dst b3983a52-1b8b-4f77-9c7e-60e030a1c980 3 Category 201 urn:ddi:dk.dst:6efc3bb9-d867-442d-9666-3f6d69e33b1b:40 dk.dst 6efc3bb9-d867-442d-9666-3f6d69e33b1b 40 dk.dst b9f4bcaa-2715-4aea-adf0-3d9faead1060 3 Category 205 urn:ddi:dk.dst:7c1aecff-555b-48e3-be73-1548a7f0eb38:40 dk.dst 7c1aecff-555b-48e3-be73-1548a7f0eb38 40 dk.dst b689ec8e-2d82-45fb-b22a-1b8846ab6628 3 Category 207 urn:ddi:dk.dst:287a43f0-8ec8-483a-b5cb-617782c937a7:40 dk.dst 287a43f0-8ec8-483a-b5cb-617782c937a7 40 dk.dst 0fb8d2f5-f9b4-4012-a0a9-320408df1bcd 3 Category 208 urn:ddi:dk.dst:b03ceb57-9265-4ff8-99fc-37e3c4fe8ea2:40 dk.dst b03ceb57-9265-4ff8-99fc-37e3c4fe8ea2 40 dk.dst 1a70c088-0bb2-4797-b4b2-0ffbe057d60f 3 Category 209 urn:ddi:dk.dst:dbe7b317-21db-4064-9d0d-370558e18b85:40 dk.dst dbe7b317-21db-4064-9d0d-370558e18b85 40 dk.dst 2a7c7f90-0599-475c-9e06-4c1a9df06a1d 3 Category 211 urn:ddi:dk.dst:ef5209df-8a9d-433d-b5aa-3b808398c584:40 dk.dst ef5209df-8a9d-433d-b5aa-3b808398c584 40 dk.dst 3ea20e6e-cde7-4c85-8e49-0feda3569a90 3 Category 213 urn:ddi:dk.dst:60482236-64fc-4b2c-9d1e-bac436fff52c:40 dk.dst 60482236-64fc-4b2c-9d1e-bac436fff52c 40 dk.dst 292c6949-855b-4aef-b20a-3562ed0b9544 3 Category 215 urn:ddi:dk.dst:92b0bfef-124d-480f-8182-e29622cd9f89:40 dk.dst 92b0bfef-124d-480f-8182-e29622cd9f89 40 dk.dst 5b763b92-9a6a-4b48-8ab8-316a9e9c0853 3 Category 217 urn:ddi:dk.dst:e0b98ac2-59c1-4e6e-b262-c55b3baa5b82:40 dk.dst e0b98ac2-59c1-4e6e-b262-c55b3baa5b82 40 dk.dst b447c8b7-1a85-4b20-a7d5-bef371f7b063 3 Category 219 urn:ddi:dk.dst:dccd1343-33af-4a0d-882f-b562bb0e8b4a:40 dk.dst dccd1343-33af-4a0d-882f-b562bb0e8b4a 40 dk.dst 3bb96bf9-759d-4ad2-a568-bc5ca33003a6 3 Category 221 urn:ddi:dk.dst:b2a66e5a-31ff-48a8-9297-7d3a2454cda3:40 dk.dst b2a66e5a-31ff-48a8-9297-7d3a2454cda3 40 dk.dst 1fa8f1ec-f6ca-4916-8c23-93d18386cdb9 3 Category 223 urn:ddi:dk.dst:e893da4b-c9b6-4b62-b286-246c1f705429:40 dk.dst e893da4b-c9b6-4b62-b286-246c1f705429 40 dk.dst fa129073-17dd-46b7-9850-59a7ca9ea0c6 3 Category 225 urn:ddi:dk.dst:90d403af-0425-443d-bc35-2f66ccc7e234:40 dk.dst 90d403af-0425-443d-bc35-2f66ccc7e234 40 dk.dst 9bbcebba-5803-4c62-9795-ff03d6a5d893 3 Category 227 urn:ddi:dk.dst:3c76c1d4-0eb4-4344-9cd3-1d140b9c3667:40 dk.dst 3c76c1d4-0eb4-4344-9cd3-1d140b9c3667 40 dk.dst 93c148c5-96f9-4888-84b6-fa013db3a74d 3 Category 229 urn:ddi:dk.dst:4676b88b-d7d1-4c6a-b90e-ffeb63637654:40 dk.dst 4676b88b-d7d1-4c6a-b90e-ffeb63637654 40 dk.dst e18be827-aebf-41e4-8667-df7c81c6e6f0 3 Category 231 urn:ddi:dk.dst:9a28cfa3-5d7b-4058-adff-cb3aa6ec87d9:40 dk.dst 9a28cfa3-5d7b-4058-adff-cb3aa6ec87d9 40 dk.dst f8ac4d45-7eac-40ae-8e52-007d50a7db0a 3 Category 233 urn:ddi:dk.dst:5fe65676-2e4c-40d4-8ae1-abad3fd0ded4:40 dk.dst 5fe65676-2e4c-40d4-8ae1-abad3fd0ded4 40 dk.dst affac7b0-3513-4831-90f1-037c70e131f6 3 Category 235 urn:ddi:dk.dst:360aecb4-f61b-4443-a785-76100d9da51e:40 dk.dst 360aecb4-f61b-4443-a785-76100d9da51e 40 dk.dst 221508a3-766a-4ba8-86c1-33f7e650fe0c 3 Category 237 urn:ddi:dk.dst:b14c8f9b-dd00-4d8f-9fd9-2e9fa76d5d7f:40 dk.dst b14c8f9b-dd00-4d8f-9fd9-2e9fa76d5d7f 40 dk.dst 50ccd853-a721-4845-87ed-2570fc660d19 3 Category 250 urn:ddi:dk.dst:4ab53530-7c3e-4770-aecf-09dadb90e351:40 dk.dst 4ab53530-7c3e-4770-aecf-09dadb90e351 40 dk.dst 346b34dc-dff0-4df8-94b5-a8e70e03c8ea 3 Category 251 urn:ddi:dk.dst:a86a1688-5046-4fb2-8aa0-980518cb5bd2:40 dk.dst a86a1688-5046-4fb2-8aa0-980518cb5bd2 40 dk.dst eeaaedae-c6ca-48cf-846e-06153cb27ee8 3 Category 253 urn:ddi:dk.dst:35bd5f1e-fac1-48bc-86f6-7e1b3cc716be:40 dk.dst 35bd5f1e-fac1-48bc-86f6-7e1b3cc716be 40 dk.dst 64156b47-f1f9-45dd-8e6b-318342a44bbd 3 Category 255 urn:ddi:dk.dst:c8136218-e43a-4dba-9eea-dbe0e26f4c73:40 dk.dst c8136218-e43a-4dba-9eea-dbe0e26f4c73 40 dk.dst 6fc65d67-cbc1-4e6e-a46e-df75d612418f 3 Category 257 urn:ddi:dk.dst:eb2ab3ab-b26c-4caa-b967-66e2cbcefe0e:40 dk.dst eb2ab3ab-b26c-4caa-b967-66e2cbcefe0e 40 dk.dst e8b083f7-f944-4438-bd0c-051218916dcc 3 Category 259 urn:ddi:dk.dst:af4cf461-ef0f-480a-86a0-05623ae63eb0:40 dk.dst af4cf461-ef0f-480a-86a0-05623ae63eb0 40 dk.dst 2a5af5e3-001d-4674-8a17-89dbaf47b65d 3 Category 261 urn:ddi:dk.dst:e50876af-6e32-4d2d-ae93-365bab012069:40 dk.dst e50876af-6e32-4d2d-ae93-365bab012069 40 dk.dst b2f7e214-cf28-415c-81d7-cf665385a379 3 Category 263 urn:ddi:dk.dst:26d4ec5b-dea6-49c3-9363-73f155546197:40 dk.dst 26d4ec5b-dea6-49c3-9363-73f155546197 40 dk.dst df37ab68-218d-4324-b8db-22b6dc2a8a71 3 Category 265 urn:ddi:dk.dst:41ca1a50-5002-42fb-85aa-df2ca611371b:40 dk.dst 41ca1a50-5002-42fb-85aa-df2ca611371b 40 dk.dst d6f3922c-e7cc-4229-8a39-a5d0d3f59e09 3 Category 267 urn:ddi:dk.dst:bd8d470f-d5f5-4928-ba7c-db75c81fd529:40 dk.dst bd8d470f-d5f5-4928-ba7c-db75c81fd529 40 dk.dst ebbc7aba-75e5-45cd-8e2f-5a9a3beddb9b 3 Category 269 urn:ddi:dk.dst:af3694a5-cff5-4753-b8e8-b9559898fc2b:40 dk.dst af3694a5-cff5-4753-b8e8-b9559898fc2b 40 dk.dst 5481502c-3f98-414d-b146-788c6cd6ddda 3 Category 271 urn:ddi:dk.dst:237b7bfc-9bb7-4108-86a0-be47987962b6:40 dk.dst 237b7bfc-9bb7-4108-86a0-be47987962b6 40 dk.dst b9453795-71ad-40f0-8ae2-4dfb4524c5ff 3 Category 300 urn:ddi:dk.dst:753b9d44-a443-4904-97de-c932a0330214:40 dk.dst 753b9d44-a443-4904-97de-c932a0330214 40 dk.dst dfc80454-5f10-4d12-94ec-2c56f0dcaa16 3 Category 301 urn:ddi:dk.dst:e2467117-bc99-47b1-8104-8b0ea08512d4:40 dk.dst e2467117-bc99-47b1-8104-8b0ea08512d4 40 dk.dst a54b220c-06fb-40fe-a7d3-7dbc51ba8bd4 3 Category 303 urn:ddi:dk.dst:0970353c-0462-4807-b150-a79c7f6937f0:40 dk.dst 0970353c-0462-4807-b150-a79c7f6937f0 40 dk.dst 3e5e4abb-d7c6-480b-9834-80fce10fb6b6 3 Category 305 urn:ddi:dk.dst:a938e5f8-1e86-41a1-83d3-08aebefa7d91:40 dk.dst a938e5f8-1e86-41a1-83d3-08aebefa7d91 40 dk.dst 062c6f32-5736-4e53-a8f7-85a732c1ab6c 3 Category 307 urn:ddi:dk.dst:e32e4d8f-c04e-4fd2-a67f-174e2fda52a8:40 dk.dst e32e4d8f-c04e-4fd2-a67f-174e2fda52a8 40 dk.dst 540a46b6-afc4-41e6-917e-3f995236c1e2 3 Category 309 urn:ddi:dk.dst:93373a4e-c679-4629-9a47-1d325ddf717c:40 dk.dst 93373a4e-c679-4629-9a47-1d325ddf717c 40 dk.dst 9092ed10-fa9d-4940-ad86-de1f9bdc4ff8 3 Category 311 urn:ddi:dk.dst:6860aef1-7e9f-456e-b1d3-dcbf019937bb:40 dk.dst 6860aef1-7e9f-456e-b1d3-dcbf019937bb 40 dk.dst 875102e0-1d31-4da8-9704-aa21ab3df866 3 Category 313 urn:ddi:dk.dst:fc86e0c7-90f1-4b4c-a5c7-67aebc759332:40 dk.dst fc86e0c7-90f1-4b4c-a5c7-67aebc759332 40 dk.dst 7450c300-4281-4e68-87c0-10eb18255ca3 3 Category 315 urn:ddi:dk.dst:6f931261-2103-4e83-a7ac-23e4e20359d9:40 dk.dst 6f931261-2103-4e83-a7ac-23e4e20359d9 40 dk.dst 842ae77d-3fad-4df9-84c2-c287ccf2f370 3 Category 317 urn:ddi:dk.dst:9d26d187-eed0-4ed8-b5e5-e9384e418694:40 dk.dst 9d26d187-eed0-4ed8-b5e5-e9384e418694 40 dk.dst 902f4736-2c47-4c05-b7f9-4bad7464073e 3 Category 319 urn:ddi:dk.dst:501e2e39-95a9-4321-b10f-fb98369ec7e5:40 dk.dst 501e2e39-95a9-4321-b10f-fb98369ec7e5 40 dk.dst bfe81c30-e39e-47a4-9424-8c87e21f60fe 3 Category 321 urn:ddi:dk.dst:f72384cd-2013-435a-80e2-e1d81d5ffc41:40 dk.dst f72384cd-2013-435a-80e2-e1d81d5ffc41 40 dk.dst 8d84e3d4-5dd3-467a-9203-4aaf7defc6cd 3 Category 323 urn:ddi:dk.dst:ff30bae2-a42c-48cf-ac3b-3b1802f24c9f:40 dk.dst ff30bae2-a42c-48cf-ac3b-3b1802f24c9f 40 dk.dst 2a18e91a-e63a-4e63-abbf-a791bf0d3d6e 3 Category 325 urn:ddi:dk.dst:af63d44d-af3c-4c02-a8a4-710868f530c0:40 dk.dst af63d44d-af3c-4c02-a8a4-710868f530c0 40 dk.dst a930f140-2076-4fa3-9477-f2a2081e6e2e 3 Category 327 urn:ddi:dk.dst:c3345254-a754-438f-aab5-6440346f41fa:40 dk.dst c3345254-a754-438f-aab5-6440346f41fa 40 dk.dst c0bd7c52-b49f-4a83-bc07-2f5348ac9ce9 3 Category 329 urn:ddi:dk.dst:5756fa22-22a1-4a66-8049-64497cb70e6d:40 dk.dst 5756fa22-22a1-4a66-8049-64497cb70e6d 40 dk.dst 920ced24-dabd-45ea-a023-148363d239fa 3 Category 331 urn:ddi:dk.dst:ff7bc8d7-b61f-46d4-818d-cd7a2c72140e:40 dk.dst ff7bc8d7-b61f-46d4-818d-cd7a2c72140e 40 dk.dst 64c41f67-b8a3-4cc9-90a8-56318ee60708 3 Category 333 urn:ddi:dk.dst:78d767e7-3e8f-4000-ac60-4076a02bf7a9:40 dk.dst 78d767e7-3e8f-4000-ac60-4076a02bf7a9 40 dk.dst 12dd3416-5197-432a-be63-6462d1f3534b 3 Category 335 urn:ddi:dk.dst:e3f97fe0-8d5c-4b18-b904-580377f3e58d:40 dk.dst e3f97fe0-8d5c-4b18-b904-580377f3e58d 40 dk.dst ebe98d46-0b8c-48ea-a033-7e26d5cd0cdd 3 Category 337 urn:ddi:dk.dst:b11c9643-8e8e-4d1a-8b70-1e6654c02298:40 dk.dst b11c9643-8e8e-4d1a-8b70-1e6654c02298 40 dk.dst 4472a1c1-2fff-4e46-ac5c-4b60c06ffec8 3 Category 339 urn:ddi:dk.dst:8316ba06-8b63-4033-a324-d5416e0e97e8:40 dk.dst 8316ba06-8b63-4033-a324-d5416e0e97e8 40 dk.dst a3153899-6470-436f-82fb-fbf9c6e003f3 3 Category 341 urn:ddi:dk.dst:99ca1212-2c6f-4fc6-b0aa-77e0a651345f:40 dk.dst 99ca1212-2c6f-4fc6-b0aa-77e0a651345f 40 dk.dst 1124ac23-65a8-4b8c-b993-38dcf7d77ca5 3 Category 343 urn:ddi:dk.dst:2455f7cf-a631-40fe-b8d3-3768e3e542c8:40 dk.dst 2455f7cf-a631-40fe-b8d3-3768e3e542c8 40 dk.dst 5808ce89-009a-4338-8d18-65c99db7676e 3 Category 345 urn:ddi:dk.dst:57119d14-01d3-4094-bcad-78ab67154a26:40 dk.dst 57119d14-01d3-4094-bcad-78ab67154a26 40 dk.dst ba654b0d-0f42-4d3f-8cd4-bcc955b41ffe 3 Category 350 urn:ddi:dk.dst:41a8ff0a-8cec-4a28-a1a4-ca35b0aeaca7:40 dk.dst 41a8ff0a-8cec-4a28-a1a4-ca35b0aeaca7 40 dk.dst 702a8c69-10d1-432e-ae65-6b141385d709 3 Category 351 urn:ddi:dk.dst:cace12ba-c5de-442e-962e-1190917651ac:40 dk.dst cace12ba-c5de-442e-962e-1190917651ac 40 dk.dst c79ee461-f1b8-4edc-abc3-81fce1b46854 3 Category 353 urn:ddi:dk.dst:f8f1bdf4-b017-45e8-a771-090ec09687ad:40 dk.dst f8f1bdf4-b017-45e8-a771-090ec09687ad 40 dk.dst c2465f15-f497-4024-adfa-0fdc1f5c05ad 3 Category 355 urn:ddi:dk.dst:99a8e137-ebc3-40cd-bdae-341e7859d59a:40 dk.dst 99a8e137-ebc3-40cd-bdae-341e7859d59a 40 dk.dst 5ec77994-ea79-4a4f-90ad-0aa15ee05465 3 Category 357 urn:ddi:dk.dst:dcb0f627-6a34-4a62-b69f-82bd65ad51bc:40 dk.dst dcb0f627-6a34-4a62-b69f-82bd65ad51bc 40 dk.dst c9122396-a31b-456f-8ab1-f10e6299fc94 3 Category 359 urn:ddi:dk.dst:3a915dac-36be-477b-8dcc-5225261aad0c:40 dk.dst 3a915dac-36be-477b-8dcc-5225261aad0c 40 dk.dst c3cb5d34-c9d8-4c1a-a9df-33beba7b35d8 3 Category 361 urn:ddi:dk.dst:2461fd41-4531-4711-8a35-f0e091a31ac5:40 dk.dst 2461fd41-4531-4711-8a35-f0e091a31ac5 40 dk.dst 94f69bb3-8070-4b38-8676-3cccd731a040 3 Category 363 urn:ddi:dk.dst:d554223e-d9dc-4738-bfaf-41d2efd9bc47:40 dk.dst d554223e-d9dc-4738-bfaf-41d2efd9bc47 40 dk.dst 43fc0d68-273e-413f-8f5a-a3a1f3a3ba3a 3 Category 365 urn:ddi:dk.dst:facde792-890e-406b-a4b6-d23ab9af213d:40 dk.dst facde792-890e-406b-a4b6-d23ab9af213d 40 dk.dst 4661fe86-b12a-4201-8c00-14c42bbb955b 3 Category 367 urn:ddi:dk.dst:0233648f-2770-4422-b3b0-996d07cc3343:40 dk.dst 0233648f-2770-4422-b3b0-996d07cc3343 40 dk.dst 664fc098-6c12-4b1a-8980-ae87e77c802f 3 Category 369 urn:ddi:dk.dst:87b7be2c-238c-46ab-9833-de14be2f2d76:40 dk.dst 87b7be2c-238c-46ab-9833-de14be2f2d76 40 dk.dst f329c625-269c-4a5f-a8df-0b2e5f7713d9 3 Category 371 urn:ddi:dk.dst:c9e78207-a1cb-43ab-87dd-2f902bdc48de:40 dk.dst c9e78207-a1cb-43ab-87dd-2f902bdc48de 40 dk.dst d98c4172-b17a-402d-975c-d79acb8b259a 3 Category 373 urn:ddi:dk.dst:0448aa23-f520-4e9c-8351-ff0453f92c56:40 dk.dst 0448aa23-f520-4e9c-8351-ff0453f92c56 40 dk.dst 3d7f4649-8b5b-4fb1-90a1-9d172307c2e2 3 Category 375 urn:ddi:dk.dst:00726019-2aa0-4691-b1a9-ddffd6514987:40 dk.dst 00726019-2aa0-4691-b1a9-ddffd6514987 40 dk.dst d40e687e-3fcc-4792-9e37-659652a8047a 3 Category 377 urn:ddi:dk.dst:919806cb-fc5f-4ba1-8fa1-9666d40f4405:40 dk.dst 919806cb-fc5f-4ba1-8fa1-9666d40f4405 40 dk.dst 0e2f2fdd-fd67-4560-b26d-255d468d93c6 3 Category 379 urn:ddi:dk.dst:03d7b8cf-4e11-440e-8b58-fc25ee5d936d:40 dk.dst 03d7b8cf-4e11-440e-8b58-fc25ee5d936d 40 dk.dst 30be7c3a-f486-4d0d-a697-3b496b844808 3 Category 381 urn:ddi:dk.dst:4f070e9d-6f14-4516-b40a-62c6ccea7ac3:40 dk.dst 4f070e9d-6f14-4516-b40a-62c6ccea7ac3 40 dk.dst 5a3044a6-e916-401f-b8dd-eda62452df15 3 Category 383 urn:ddi:dk.dst:7de2db9d-548b-41a5-9e86-d3a17d71f431:40 dk.dst 7de2db9d-548b-41a5-9e86-d3a17d71f431 40 dk.dst 7627a9cf-be33-4455-b9a3-4b2e4d6dbc83 3 Category 385 urn:ddi:dk.dst:a23d8da2-ec49-4972-aea7-36c2ce5ceda9:40 dk.dst a23d8da2-ec49-4972-aea7-36c2ce5ceda9 40 dk.dst 285b6a29-56e4-4c00-85b3-3a1333cf2235 3 Category 387 urn:ddi:dk.dst:dfb33041-6c17-4d67-bb01-a3bb298013d4:40 dk.dst dfb33041-6c17-4d67-bb01-a3bb298013d4 40 dk.dst a2bc78a7-07a3-441e-a555-6c776b89f0db 3 Category 389 urn:ddi:dk.dst:36b33eca-3592-4af3-80ee-25083e4e7586:40 dk.dst 36b33eca-3592-4af3-80ee-25083e4e7586 40 dk.dst b1ae05e0-5197-444e-bccf-8ff89551f36c 3 Category 391 urn:ddi:dk.dst:ff2a9020-089c-477b-8bac-2c13c0dece0e:40 dk.dst ff2a9020-089c-477b-8bac-2c13c0dece0e 40 dk.dst 70c10ae8-4ca0-4608-bd4b-5d08d8d76832 3 Category 393 urn:ddi:dk.dst:6527f3f8-2291-4408-8cba-a72ce4143f8f:40 dk.dst 6527f3f8-2291-4408-8cba-a72ce4143f8f 40 dk.dst 212cbbef-81d8-48eb-9df7-daa2ad77d794 3 Category 395 urn:ddi:dk.dst:c25703a3-4b3a-4a39-85f8-5042e1b46759:40 dk.dst c25703a3-4b3a-4a39-85f8-5042e1b46759 40 dk.dst ea0a04f5-21cc-496b-83f5-a634d37a1be5 3 Category 397 urn:ddi:dk.dst:fae1f8cb-bdc8-4be1-9582-6f8f98850a54:40 dk.dst fae1f8cb-bdc8-4be1-9582-6f8f98850a54 40 dk.dst d09074d3-1acb-4797-b9f5-5227d22c9d94 6 Category 400 urn:ddi:dk.dst:2dc3aeed-b3b7-416b-9928-d630c6eb96b8:40 dk.dst 2dc3aeed-b3b7-416b-9928-d630c6eb96b8 40 dk.dst 0aa99953-2e21-4956-bd65-a868bd731e68 7 Category 400 urn:ddi:dk.dst:5eafafae-308e-463c-812c-3c53c22d06e2:40 dk.dst 5eafafae-308e-463c-812c-3c53c22d06e2 40 dk.dst b22d52f3-b4e8-47b3-bdf1-860c0779b395 3 Category 401 urn:ddi:dk.dst:84679b46-f7e1-42f0-ab32-e2d4bbb36c29:40 dk.dst 84679b46-f7e1-42f0-ab32-e2d4bbb36c29 40 dk.dst 6743439f-db30-42be-ae24-dbc8ced45447 3 Category 403 urn:ddi:dk.dst:64cd08eb-15c3-4651-9559-b485ded4fd61:40 dk.dst 64cd08eb-15c3-4651-9559-b485ded4fd61 40 dk.dst 5ae9fbcb-335b-4c44-9340-39c3d848b017 3 Category 405 urn:ddi:dk.dst:a584e1f1-a87b-49e8-ab09-5693ab2be91f:40 dk.dst a584e1f1-a87b-49e8-ab09-5693ab2be91f 40 dk.dst e69ea741-d68e-4836-9acd-aaf39dc373a8 3 Category 407 urn:ddi:dk.dst:12f0628d-50a4-4a99-9e34-56206e383b2e:40 dk.dst 12f0628d-50a4-4a99-9e34-56206e383b2e 40 dk.dst 58ac17dd-f87e-4871-b1f2-321a4235a6f1 4 Category 409 urn:ddi:dk.dst:6e4b345e-1c63-45f2-9b40-bac9dc6fe973:40 dk.dst 6e4b345e-1c63-45f2-9b40-bac9dc6fe973 40 dk.dst b3dec663-5e3c-46ab-9338-f641e1d7c340 5 Category 411 urn:ddi:dk.dst:d347bbb0-0b63-457e-8a1d-e9bc1daf36f0:40 dk.dst d347bbb0-0b63-457e-8a1d-e9bc1daf36f0 40 dk.dst 25996e03-2b38-49db-a844-8f565036b119 4 Category 420 urn:ddi:dk.dst:84a5b20d-96d6-4fe2-bb45-308493fa1f42:40 dk.dst 84a5b20d-96d6-4fe2-bb45-308493fa1f42 40 dk.dst 4000a12f-98a6-4d09-a2fb-a0c732ad1722 3 Category 421 urn:ddi:dk.dst:54baa3d9-f297-4556-8ee9-f486dc75421b:40 dk.dst 54baa3d9-f297-4556-8ee9-f486dc75421b 40 dk.dst 84f64eec-ddbd-48f3-b7cc-d6c3a6603382 3 Category 423 urn:ddi:dk.dst:b0ea64e4-c939-41a6-8f98-01e4d3a8b4ea:40 dk.dst b0ea64e4-c939-41a6-8f98-01e4d3a8b4ea 40 dk.dst 2df7585e-c312-4f79-9d79-ef1a43a8707c 3 Category 425 urn:ddi:dk.dst:ad525c8b-f64f-4b2a-908e-4ba829b98ef5:40 dk.dst ad525c8b-f64f-4b2a-908e-4ba829b98ef5 40 dk.dst 9b840db6-a00a-4672-84fb-9dbd3eef969d 3 Category 427 urn:ddi:dk.dst:17a36ab6-437b-47b9-a9ff-4020dd42869a:40 dk.dst 17a36ab6-437b-47b9-a9ff-4020dd42869a 40 dk.dst 482c7b07-b1b3-428c-a876-c4cb79709ad5 3 Category 429 urn:ddi:dk.dst:fc8e09c7-18b2-4908-b583-f868f2d65b44:40 dk.dst fc8e09c7-18b2-4908-b583-f868f2d65b44 40 dk.dst 90889837-da36-438d-9332-467ce2793fbd 3 Category 431 urn:ddi:dk.dst:fc7eb853-1dae-4783-9635-9fade45fa1fb:40 dk.dst fc7eb853-1dae-4783-9635-9fade45fa1fb 40 dk.dst 769f1837-3a1b-4def-85bb-a72193146bab 3 Category 433 urn:ddi:dk.dst:b70dc388-8104-4a01-9724-0e8a0ccb411e:40 dk.dst b70dc388-8104-4a01-9724-0e8a0ccb411e 40 dk.dst 2b378c82-061a-496e-911a-b9fb4ff34c37 3 Category 435 urn:ddi:dk.dst:063e3995-ed31-4f15-9fa5-0b57cd7e16fa:40 dk.dst 063e3995-ed31-4f15-9fa5-0b57cd7e16fa 40 dk.dst 78e155e2-7c9a-4f19-84bf-f7228fa531a8 3 Category 437 urn:ddi:dk.dst:8d61c376-4f6a-4493-8d3e-ce9664ef9e7c:40 dk.dst 8d61c376-4f6a-4493-8d3e-ce9664ef9e7c 40 dk.dst ff6d4327-f531-40f8-ad83-cf61da536c35 3 Category 439 urn:ddi:dk.dst:6f0ec537-9f7e-4739-8331-972a5f0411b3:40 dk.dst 6f0ec537-9f7e-4739-8331-972a5f0411b3 40 dk.dst 61488e89-1858-4486-bd27-62b0abd52ec9 3 Category 441 urn:ddi:dk.dst:cec99276-c26d-4186-a03f-0b2cef040573:40 dk.dst cec99276-c26d-4186-a03f-0b2cef040573 40 dk.dst 5f51d31c-4e86-4263-840f-690610c56ce2 2 Category 443 urn:ddi:dk.dst:aacdef75-9979-43c1-977a-2e0e78271ff5:40 dk.dst aacdef75-9979-43c1-977a-2e0e78271ff5 40 dk.dst f2c81a3f-b4c2-4b33-9459-8730ecd4d737 3 Category 445 urn:ddi:dk.dst:8076e180-9b83-4fc2-8b88-6a804e42ada9:40 dk.dst 8076e180-9b83-4fc2-8b88-6a804e42ada9 40 dk.dst 64aa5dd9-ba1b-4cea-b9ce-1e31cbb8df43 3 Category 447 urn:ddi:dk.dst:6b2355d2-6315-4f59-a8a6-0bd35fd990c7:40 dk.dst 6b2355d2-6315-4f59-a8a6-0bd35fd990c7 40 dk.dst b995dbae-0436-4719-9189-1fb0c1181232 3 Category 449 urn:ddi:dk.dst:bf97f227-6f7a-410a-a7ec-83a21aa2a334:40 dk.dst bf97f227-6f7a-410a-a7ec-83a21aa2a334 40 dk.dst ceb92d0d-3ec4-467f-b7c3-e57a20a880e9 3 Category 451 urn:ddi:dk.dst:66f6c172-dded-4ec8-ba5e-7171f2345325:40 dk.dst 66f6c172-dded-4ec8-ba5e-7171f2345325 40 dk.dst 905710fd-7848-4ee9-a908-63494b0dc04c 3 Category 461 urn:ddi:dk.dst:50326f45-fb80-4ea7-a4fa-cabaacc358f2:40 dk.dst 50326f45-fb80-4ea7-a4fa-cabaacc358f2 40 dk.dst b249b995-33df-419d-9a51-efda889c3499 3 Category 471 urn:ddi:dk.dst:34ac20d4-2019-482e-85af-ac1909f74b49:40 dk.dst 34ac20d4-2019-482e-85af-ac1909f74b49 40 dk.dst ede93572-9579-46b9-90e0-9f1b428a6b06 3 Category 473 urn:ddi:dk.dst:a6fdd2bc-bff9-484d-8ec1-91aed6cd284f:40 dk.dst a6fdd2bc-bff9-484d-8ec1-91aed6cd284f 40 dk.dst 3b43fdfb-6b53-44e1-aed3-bb4466ec94fb 3 Category 475 urn:ddi:dk.dst:f2f8e2aa-1ea6-4d70-a612-baecf2feaa16:40 dk.dst f2f8e2aa-1ea6-4d70-a612-baecf2feaa16 40 dk.dst 3b0614dc-0f2e-4e21-84b9-a9aa56831eff 3 Category 477 urn:ddi:dk.dst:c6ad5da4-cd5f-4021-a97d-4a3b634f0afe:40 dk.dst c6ad5da4-cd5f-4021-a97d-4a3b634f0afe 40 dk.dst e57a481f-b031-4a21-9914-dbeee855a9f9 3 Category 479 urn:ddi:dk.dst:800a038d-89f2-4e3c-83d2-71f579ee6582:40 dk.dst 800a038d-89f2-4e3c-83d2-71f579ee6582 40 dk.dst 253cde39-fdcc-496c-889f-e870bfc140ee 3 Category 481 urn:ddi:dk.dst:4e45faed-2202-4b0c-ae39-6831a7790054:40 dk.dst 4e45faed-2202-4b0c-ae39-6831a7790054 40 dk.dst 6b8185eb-3e8c-4336-a4a5-3ff492219780 3 Category 483 urn:ddi:dk.dst:266f9e6c-b282-4aff-9a36-e7b1c3ff757e:40 dk.dst 266f9e6c-b282-4aff-9a36-e7b1c3ff757e 40 dk.dst 8271ff4a-00ca-47f6-924d-908e37dc47f1 3 Category 485 urn:ddi:dk.dst:593f9290-c151-46af-8de0-635efa64bc5b:40 dk.dst 593f9290-c151-46af-8de0-635efa64bc5b 40 dk.dst 55ae31c0-869e-4fa6-990a-913c84722b21 3 Category 487 urn:ddi:dk.dst:43df9364-f8d0-49c5-a66f-52354169b876:40 dk.dst 43df9364-f8d0-49c5-a66f-52354169b876 40 dk.dst 0c5fcb84-9c87-4d38-9f4b-2c05d97ea7f6 3 Category 489 urn:ddi:dk.dst:1c1b68db-057b-4f65-a5ff-95d54c9718cf:40 dk.dst 1c1b68db-057b-4f65-a5ff-95d54c9718cf 40 dk.dst f53eb89f-c57a-44b9-8f60-2a150ac19ed0 3 Category 491 urn:ddi:dk.dst:767a912a-9ade-4d98-9a15-28107e1bec05:40 dk.dst 767a912a-9ade-4d98-9a15-28107e1bec05 40 dk.dst bf7ac454-c573-4f54-b3d6-601cbd96d5eb 4 Category 492 urn:ddi:dk.dst:cf1c44ea-db93-4286-8b91-3baa437f00ca:40 dk.dst cf1c44ea-db93-4286-8b91-3baa437f00ca 40 dk.dst 2a34dd20-7fa9-4392-bbcc-8b33f6ea5500 2 Category 493 urn:ddi:dk.dst:244f5bd2-7857-4353-a842-4d0b27c82ac2:40 dk.dst 244f5bd2-7857-4353-a842-4d0b27c82ac2 40 dk.dst 1c195ecc-cf92-4132-87bf-814409c1660d 3 Category 495 urn:ddi:dk.dst:dedc20b7-b892-44de-83fd-beda095ef89f:40 dk.dst dedc20b7-b892-44de-83fd-beda095ef89f 40 dk.dst 1292e054-87a2-43d6-8087-4d6645e8ba33 3 Category 497 urn:ddi:dk.dst:3faa9ce1-ed9b-4c9a-8c72-6ffec4e50117:40 dk.dst 3faa9ce1-ed9b-4c9a-8c72-6ffec4e50117 40 dk.dst 52850c03-ebe8-4d23-a155-2f3bc7a07800 3 Category 499 urn:ddi:dk.dst:cbe2938a-0e91-464c-baee-b09f3496fd56:40 dk.dst cbe2938a-0e91-464c-baee-b09f3496fd56 40 dk.dst e425d2ce-4444-4d6f-bd46-91a5a5f64017 3 Category 500 urn:ddi:dk.dst:46727337-f03d-4bcf-88fe-a5a29a0c1839:40 dk.dst 46727337-f03d-4bcf-88fe-a5a29a0c1839 40 dk.dst fac4f9b2-6aae-4351-a8e6-6d84cef63c4f 3 Category 501 urn:ddi:dk.dst:0c109851-d00f-4010-bb29-4e73994bfc56:40 dk.dst 0c109851-d00f-4010-bb29-4e73994bfc56 40 dk.dst 2dba719f-050c-4547-8c52-2423aa9a0de1 3 Category 503 urn:ddi:dk.dst:44757f7f-58e3-448c-a1f6-36b61f0cba06:40 dk.dst 44757f7f-58e3-448c-a1f6-36b61f0cba06 40 dk.dst f3717007-1957-4015-b758-7bb5db7f7231 3 Category 505 urn:ddi:dk.dst:db5a0f53-b869-43cb-8d9f-fb1fe477e2b5:40 dk.dst db5a0f53-b869-43cb-8d9f-fb1fe477e2b5 40 dk.dst 3cde767d-d202-41c0-a152-7ff635b8718b 3 Category 507 urn:ddi:dk.dst:4e9a2ff6-c207-4616-b9a7-52d5e83adbe2:40 dk.dst 4e9a2ff6-c207-4616-b9a7-52d5e83adbe2 40 dk.dst e1982f77-224e-4442-b1a7-58c0b00cf155 3 Category 509 urn:ddi:dk.dst:d515e144-315c-4d0e-a1d9-bfa7e09ae94c:40 dk.dst d515e144-315c-4d0e-a1d9-bfa7e09ae94c 40 dk.dst 66e3dc4b-9a2d-4b7c-83f5-8a41bb5657cd 3 Category 511 urn:ddi:dk.dst:e5f646e2-6563-41e4-9626-21c1c8f59119:40 dk.dst e5f646e2-6563-41e4-9626-21c1c8f59119 40 dk.dst d4b86fa3-57b4-438a-af6b-fcac0429baae 3 Category 513 urn:ddi:dk.dst:f28ddd47-efc0-4aca-98a1-c85417aa9fe6:40 dk.dst f28ddd47-efc0-4aca-98a1-c85417aa9fe6 40 dk.dst 0170f3de-2a0f-4f77-970d-95bf0823b855 3 Category 515 urn:ddi:dk.dst:0ee14bc1-641f-4225-9ee0-d50278f38b4a:40 dk.dst 0ee14bc1-641f-4225-9ee0-d50278f38b4a 40 dk.dst ee90f3ee-f38a-4217-9c46-0deaf8e78304 3 Category 517 urn:ddi:dk.dst:e7320cee-2f08-4d95-87b1-13247d29b574:40 dk.dst e7320cee-2f08-4d95-87b1-13247d29b574 40 dk.dst e68ad1bf-a2ad-42b7-a573-419cbf263d61 3 Category 519 urn:ddi:dk.dst:a521207d-8a50-4396-a51c-414c63740547:40 dk.dst a521207d-8a50-4396-a51c-414c63740547 40 dk.dst 2fe65a21-c946-45c4-a663-da2cdff44dee 3 Category 521 urn:ddi:dk.dst:07f57b0e-7272-44c8-9131-42ec2bb25f47:40 dk.dst 07f57b0e-7272-44c8-9131-42ec2bb25f47 40 dk.dst c41dc9b4-7f9f-4083-9561-d6196865a54d 3 Category 523 urn:ddi:dk.dst:71b73454-dd7c-4dc5-8fb4-cb052e92607c:40 dk.dst 71b73454-dd7c-4dc5-8fb4-cb052e92607c 40 dk.dst c7621640-1281-49a9-83db-532fa94fed2f 3 Category 525 urn:ddi:dk.dst:f1840770-bed7-4373-8df5-80cd56d519c2:40 dk.dst f1840770-bed7-4373-8df5-80cd56d519c2 40 dk.dst 8a7f803a-98da-49f9-bbe2-e28ad27374d8 3 Category 527 urn:ddi:dk.dst:81051997-32e4-4f85-9444-5abb8ff5a357:40 dk.dst 81051997-32e4-4f85-9444-5abb8ff5a357 40 dk.dst bcc5a5a0-8040-4614-a9e2-ad032a5a8dbb 3 Category 529 urn:ddi:dk.dst:94435620-8815-4656-a348-43ed0b943b13:40 dk.dst 94435620-8815-4656-a348-43ed0b943b13 40 dk.dst be029dcd-1477-413d-ae56-4d16bf8c746f 3 Category 531 urn:ddi:dk.dst:724b5610-d862-41a8-907d-a2c7801b87aa:40 dk.dst 724b5610-d862-41a8-907d-a2c7801b87aa 40 dk.dst f10c0e6a-ab97-4d9a-b6b3-a18c852099f3 3 Category 533 urn:ddi:dk.dst:0b1e44ee-f168-4a18-b2dc-35200f5dce05:40 dk.dst 0b1e44ee-f168-4a18-b2dc-35200f5dce05 40 dk.dst faf50926-20f6-4658-8590-46505f408583 3 Category 535 urn:ddi:dk.dst:8c22d928-a604-40e0-bc00-537e6e10391b:40 dk.dst 8c22d928-a604-40e0-bc00-537e6e10391b 40 dk.dst 8f772b7c-178c-4ac3-9601-9468cbe21182 3 Category 537 urn:ddi:dk.dst:0a88c7b3-a370-4569-a7ca-046da6547fa2:40 dk.dst 0a88c7b3-a370-4569-a7ca-046da6547fa2 40 dk.dst 46f505ba-95e0-4231-be89-d773c333fea5 3 Category 539 urn:ddi:dk.dst:ad5c8c82-2d0d-47d5-89b4-b5946195249c:40 dk.dst ad5c8c82-2d0d-47d5-89b4-b5946195249c 40 dk.dst ba0e9903-1062-4e37-82b7-d2ee27002765 3 Category 541 urn:ddi:dk.dst:8dbb1e2e-73be-4455-932c-077eaf73cf5f:40 dk.dst 8dbb1e2e-73be-4455-932c-077eaf73cf5f 40 dk.dst 66fa61a1-98b3-449d-8621-6e8e419690b6 3 Category 543 urn:ddi:dk.dst:b8498d3d-a8f8-4fbc-b360-7df39af2a384:40 dk.dst b8498d3d-a8f8-4fbc-b360-7df39af2a384 40 dk.dst 8890934e-95be-4aef-b8e2-89274bbe18c0 3 Category 545 urn:ddi:dk.dst:5ba23451-b0d8-4ca6-944d-397c9d3395a9:40 dk.dst 5ba23451-b0d8-4ca6-944d-397c9d3395a9 40 dk.dst 2cb19b19-756b-445b-87b7-a017f6f5dc6d 4 Category 550 urn:ddi:dk.dst:16ba2725-aa50-4384-a8cd-cd74a1eed3b2:40 dk.dst 16ba2725-aa50-4384-a8cd-cd74a1eed3b2 40 dk.dst 666330a6-c11a-491d-b5ea-3c43106894e3 3 Category 551 urn:ddi:dk.dst:6d345cfa-d68d-4de9-8455-5cae1def5c8d:40 dk.dst 6d345cfa-d68d-4de9-8455-5cae1def5c8d 40 dk.dst 032f469e-bf44-4a64-9de3-1dfe167345df 3 Category 553 urn:ddi:dk.dst:7b479cc5-3895-41a9-97bb-548f1cf74c30:40 dk.dst 7b479cc5-3895-41a9-97bb-548f1cf74c30 40 dk.dst b8e2a421-8996-40bd-808b-a49292f9c21f 3 Category 555 urn:ddi:dk.dst:7af5b4d1-2e98-43e4-918f-804d2fec6e9d:40 dk.dst 7af5b4d1-2e98-43e4-918f-804d2fec6e9d 40 dk.dst c309b957-cbcc-4078-a29e-dc6010495214 3 Category 557 urn:ddi:dk.dst:40d468c2-74b0-444f-b1cb-bf2adec44fd5:40 dk.dst 40d468c2-74b0-444f-b1cb-bf2adec44fd5 40 dk.dst 2fd87aab-63d8-4a67-a5a0-c44e0e6f3440 3 Category 559 urn:ddi:dk.dst:48a23f3e-2a5d-42e6-a49d-c0a5e9f686d3:40 dk.dst 48a23f3e-2a5d-42e6-a49d-c0a5e9f686d3 40 dk.dst bc03faaa-3ec6-40c2-8405-fd6360cc94ee 3 Category 561 urn:ddi:dk.dst:ba0fac60-79b7-4569-9efd-2d24ac51c531:40 dk.dst ba0fac60-79b7-4569-9efd-2d24ac51c531 40 dk.dst 937a3890-c4cd-4e74-a08b-86435e4ad9e8 3 Category 563 urn:ddi:dk.dst:59d24e98-a17b-4721-960a-4157f5440c0f:40 dk.dst 59d24e98-a17b-4721-960a-4157f5440c0f 40 dk.dst d972993a-8145-47b5-9b91-08fa185890a4 3 Category 565 urn:ddi:dk.dst:b6d7d3ca-4b49-4348-bd97-2e35fbbfb2a1:40 dk.dst b6d7d3ca-4b49-4348-bd97-2e35fbbfb2a1 40 dk.dst 22463825-ba3d-4b9c-b0c0-aab3d3ca9c0e 3 Category 567 urn:ddi:dk.dst:5bc776dc-ed91-4422-8102-1ba59778e31f:40 dk.dst 5bc776dc-ed91-4422-8102-1ba59778e31f 40 dk.dst d95255c8-2ed1-499a-84d4-6f4b1d70fa47 3 Category 569 urn:ddi:dk.dst:7cc1b3c6-5e3b-45d1-bf08-3548d286068d:40 dk.dst 7cc1b3c6-5e3b-45d1-bf08-3548d286068d 40 dk.dst 3703cc04-a943-46a2-ad9e-ecee326ca961 3 Category 571 urn:ddi:dk.dst:831f5325-e5d9-4184-a0fa-5a70d55a1256:40 dk.dst 831f5325-e5d9-4184-a0fa-5a70d55a1256 40 dk.dst 9d8aba07-2e5a-4172-9e2b-3229f8b60128 3 Category 573 urn:ddi:dk.dst:89866302-a8d3-46b2-8749-2fc7eda6c948:40 dk.dst 89866302-a8d3-46b2-8749-2fc7eda6c948 40 dk.dst e2edb59e-41d9-497c-bda1-e277e31d09c4 3 Category 575 urn:ddi:dk.dst:f882901e-f0e4-46fc-bf3f-061b099850f5:40 dk.dst f882901e-f0e4-46fc-bf3f-061b099850f5 40 dk.dst e0870d3b-9ea0-4a3f-b45d-51f863b6908b 3 Category 577 urn:ddi:dk.dst:9f0f8694-b4ed-4fbf-bcf8-e2f360a29360:40 dk.dst 9f0f8694-b4ed-4fbf-bcf8-e2f360a29360 40 dk.dst 54493307-840f-4e6f-82d3-04542f902172 3 Category 600 urn:ddi:dk.dst:0089ee85-10ef-4623-bead-6e5fd684f3e6:40 dk.dst 0089ee85-10ef-4623-bead-6e5fd684f3e6 40 dk.dst 7b86920d-698d-4fe7-8c9a-bd710cc6bd08 3 Category 601 urn:ddi:dk.dst:e3b2d2d4-073e-4e2e-a633-f024e744660b:40 dk.dst e3b2d2d4-073e-4e2e-a633-f024e744660b 40 dk.dst 683b342e-fdf3-4cd6-b59b-10054b4a7c10 3 Category 603 urn:ddi:dk.dst:3289a04d-d582-4604-9357-77e144687eae:40 dk.dst 3289a04d-d582-4604-9357-77e144687eae 40 dk.dst 8043acf3-4e2e-4a12-8d48-b20e8f92c9e3 3 Category 605 urn:ddi:dk.dst:597c23f4-9ee6-408b-b256-fb40992a1120:40 dk.dst 597c23f4-9ee6-408b-b256-fb40992a1120 40 dk.dst 174b9a56-25fa-4201-94fb-f8b548df4ed8 3 Category 607 urn:ddi:dk.dst:b6d48f05-6e44-4601-be3d-6099618e3270:40 dk.dst b6d48f05-6e44-4601-be3d-6099618e3270 40 dk.dst 8a4dfed1-2e1c-4255-bb56-e4e0b59d3488 3 Category 609 urn:ddi:dk.dst:c2a87ca8-9709-4a07-89ab-515a1ce5deb0:40 dk.dst c2a87ca8-9709-4a07-89ab-515a1ce5deb0 40 dk.dst 416dd95f-b7dd-44ca-a732-88a235aaac5c 3 Category 611 urn:ddi:dk.dst:c14b224c-fcb2-440a-8f2d-75a0c8d307ec:40 dk.dst c14b224c-fcb2-440a-8f2d-75a0c8d307ec 40 dk.dst 9b4a4fdd-5563-4d31-a7c0-6386c86d1a37 3 Category 613 urn:ddi:dk.dst:93f9e4b9-d1ed-40a8-97c9-410af950fe28:40 dk.dst 93f9e4b9-d1ed-40a8-97c9-410af950fe28 40 dk.dst 8b8fc7f2-b5ae-43ab-a5b3-e8eaf0723292 3 Category 615 urn:ddi:dk.dst:4c392f68-9036-4691-9efa-fec01cb6956d:40 dk.dst 4c392f68-9036-4691-9efa-fec01cb6956d 40 dk.dst e8261133-0632-408d-bc65-ccebc9f165f0 3 Category 617 urn:ddi:dk.dst:b7579e66-f476-45bc-a23f-9b7cf64d85c2:40 dk.dst b7579e66-f476-45bc-a23f-9b7cf64d85c2 40 dk.dst e9cbc3ed-fdca-4c67-b5e3-a851cc70d59c 3 Category 619 urn:ddi:dk.dst:babb3059-7382-4c21-bd5e-2e679a228188:40 dk.dst babb3059-7382-4c21-bd5e-2e679a228188 40 dk.dst 3875a880-4441-4658-aaa9-04fc6941b33c 3 Category 621 urn:ddi:dk.dst:248b7f18-41fc-43d9-a020-eef9a3a6f73e:40 dk.dst 248b7f18-41fc-43d9-a020-eef9a3a6f73e 40 dk.dst bcc6a202-ae38-45d0-89fe-38150316f2bc 3 Category 623 urn:ddi:dk.dst:9a69c8bb-086c-4797-b845-3f7112025e84:40 dk.dst 9a69c8bb-086c-4797-b845-3f7112025e84 40 dk.dst 87550389-e8c4-4680-8a6a-65b91eaabea7 3 Category 625 urn:ddi:dk.dst:97859c40-31ba-48fb-b8c0-8703c1429fc1:40 dk.dst 97859c40-31ba-48fb-b8c0-8703c1429fc1 40 dk.dst 8b698e0c-75fd-4274-9530-f5b235bb5f39 3 Category 627 urn:ddi:dk.dst:34af763e-aa87-4224-8ab7-a2344f1888fc:40 dk.dst 34af763e-aa87-4224-8ab7-a2344f1888fc 40 dk.dst d8fd961e-f5db-4b6a-9559-f68bd0013000 3 Category 629 urn:ddi:dk.dst:f0dd2bbf-6696-42fb-a99e-3a1367023686:40 dk.dst f0dd2bbf-6696-42fb-a99e-3a1367023686 40 dk.dst eb9c503d-3eca-495a-9b3f-7f7d1e752094 3 Category 631 urn:ddi:dk.dst:4ad717e2-0a80-4727-9723-ece28dfbd293:40 dk.dst 4ad717e2-0a80-4727-9723-ece28dfbd293 40 dk.dst 24332ebb-6626-429d-b260-9d942c004773 3 Category 650 urn:ddi:dk.dst:b8ae908a-2cbc-4aa8-be2b-b07796252ab2:40 dk.dst b8ae908a-2cbc-4aa8-be2b-b07796252ab2 40 dk.dst ad757969-e661-4dd3-8af3-bf51b4aabcda 3 Category 651 urn:ddi:dk.dst:c5ddc9fe-e16b-4f72-908a-d54d10b0e720:40 dk.dst c5ddc9fe-e16b-4f72-908a-d54d10b0e720 40 dk.dst f15e346a-9836-4367-8bbb-f2b83d54d8a5 3 Category 653 urn:ddi:dk.dst:8de4be88-a148-470f-8a9e-091127c15607:40 dk.dst 8de4be88-a148-470f-8a9e-091127c15607 40 dk.dst a334a2c5-aad6-4d7c-9832-2ade78fd7c54 3 Category 655 urn:ddi:dk.dst:81b1c8c1-b071-48a4-9486-747d68c9e0ee:40 dk.dst 81b1c8c1-b071-48a4-9486-747d68c9e0ee 40 dk.dst aa107aea-e6d0-4097-be78-9a371c095d2b 3 Category 657 urn:ddi:dk.dst:85a8a53b-7155-4676-88ad-f1559ce44902:40 dk.dst 85a8a53b-7155-4676-88ad-f1559ce44902 40 dk.dst f86c181b-fc94-4888-82a4-06b9eb071062 3 Category 659 urn:ddi:dk.dst:261d7e18-af1f-4aa3-82db-61de7e4595bc:40 dk.dst 261d7e18-af1f-4aa3-82db-61de7e4595bc 40 dk.dst a3a4ba5f-6d56-4697-8b45-8cb74b3eda02 3 Category 661 urn:ddi:dk.dst:7dcef7ea-6b8a-4ad8-b2ce-87c3269419c9:40 dk.dst 7dcef7ea-6b8a-4ad8-b2ce-87c3269419c9 40 dk.dst 29d5a5da-6716-4560-a0b8-a311a9aedd86 3 Category 663 urn:ddi:dk.dst:5a6d1c35-2a15-4c92-875d-55d2b557bfdc:40 dk.dst 5a6d1c35-2a15-4c92-875d-55d2b557bfdc 40 dk.dst 9c573d8d-b251-4e62-843f-b610bf4da950 3 Category 665 urn:ddi:dk.dst:ab0fe113-9c34-4f70-8438-53bc3b4924b0:40 dk.dst ab0fe113-9c34-4f70-8438-53bc3b4924b0 40 dk.dst 4466457f-dddf-472c-8913-42420f451595 3 Category 667 urn:ddi:dk.dst:cb4e123d-4f5c-49ed-9ca6-ef9156afc1fd:40 dk.dst cb4e123d-4f5c-49ed-9ca6-ef9156afc1fd 40 dk.dst ea1ecc82-83d9-4238-a415-6b31270fdc0f 3 Category 669 urn:ddi:dk.dst:60b3c47d-476a-4252-8b75-bec324d08969:40 dk.dst 60b3c47d-476a-4252-8b75-bec324d08969 40 dk.dst 34e98bbc-e8e8-4133-b48a-91be3e780cad 3 Category 671 urn:ddi:dk.dst:b3fbcc6d-e8b6-4165-a3f8-f206fc96e99c:40 dk.dst b3fbcc6d-e8b6-4165-a3f8-f206fc96e99c 40 dk.dst 2c2c9d15-e201-4ec4-87ab-ed80c502c5ed 3 Category 673 urn:ddi:dk.dst:b25a8b25-78b2-4d56-b214-ef207d4d412f:40 dk.dst b25a8b25-78b2-4d56-b214-ef207d4d412f 40 dk.dst 15527b8b-ed37-475b-8dbc-ff4b5b336fbf 3 Category 675 urn:ddi:dk.dst:0c484043-83ed-4c42-9f0a-31d0fe440dc1:40 dk.dst 0c484043-83ed-4c42-9f0a-31d0fe440dc1 40 dk.dst d150c7b0-7e19-42a0-9aef-03f19e19dc25 3 Category 677 urn:ddi:dk.dst:c4981207-66b6-4a0f-a1f0-a2e67a7869b7:40 dk.dst c4981207-66b6-4a0f-a1f0-a2e67a7869b7 40 dk.dst 77f54562-102d-4f2e-97e6-3b36b7d64f37 3 Category 679 urn:ddi:dk.dst:622e4d7e-c313-423f-be24-8d8e748cb6ef:40 dk.dst 622e4d7e-c313-423f-be24-8d8e748cb6ef 40 dk.dst 69904131-100b-4927-8b6a-dde21634b0f0 3 Category 681 urn:ddi:dk.dst:9ef4682f-ecd5-4b07-8cd4-f540626b75a2:40 dk.dst 9ef4682f-ecd5-4b07-8cd4-f540626b75a2 40 dk.dst bc4a5760-abfd-4a64-92d9-a58f40b356c8 3 Category 683 urn:ddi:dk.dst:11d8905e-2a66-4ff1-ac60-b6a9277e7f84:40 dk.dst 11d8905e-2a66-4ff1-ac60-b6a9277e7f84 40 dk.dst 7b45527f-1a36-4532-9604-53754df521b0 3 Category 685 urn:ddi:dk.dst:d79f07c0-fff1-49e8-82fd-face0c70caf1:40 dk.dst d79f07c0-fff1-49e8-82fd-face0c70caf1 40 dk.dst 7bf2ebd8-a177-416a-8dab-2377d0d0fc37 3 Category 700 urn:ddi:dk.dst:e804eeb8-6413-4d53-b674-7c96d58527cb:40 dk.dst e804eeb8-6413-4d53-b674-7c96d58527cb 40 dk.dst dd13e92b-5628-4018-9e98-9aa191529f5b 3 Category 701 urn:ddi:dk.dst:9bc2140c-67fe-45e8-896a-013278358ca9:40 dk.dst 9bc2140c-67fe-45e8-896a-013278358ca9 40 dk.dst 93f4a01d-c438-4bc9-b385-fed1d2e440ec 3 Category 703 urn:ddi:dk.dst:b87f8e94-7ece-4445-ba0f-986a29da0fae:40 dk.dst b87f8e94-7ece-4445-ba0f-986a29da0fae 40 dk.dst 16f1214d-4dca-4c29-84f9-f112c2162d14 3 Category 705 urn:ddi:dk.dst:2fae9fec-97ab-49b2-a547-e82af96350b7:40 dk.dst 2fae9fec-97ab-49b2-a547-e82af96350b7 40 dk.dst dab4ed73-6bff-4e2c-8d37-4c68ae9953ce 3 Category 707 urn:ddi:dk.dst:a7a8d23a-006e-46b5-a43f-7ed51efc1a6a:40 dk.dst a7a8d23a-006e-46b5-a43f-7ed51efc1a6a 40 dk.dst 2d016dcf-58b6-4fcf-89c5-ab92c9b51f7f 3 Category 709 urn:ddi:dk.dst:68a2c644-3b2f-49dd-8cec-5b2e3192b86d:40 dk.dst 68a2c644-3b2f-49dd-8cec-5b2e3192b86d 40 dk.dst b11c58be-16d2-4451-ad39-f24c993be555 3 Category 711 urn:ddi:dk.dst:6afb499f-0f66-495d-bbe7-aef95b4257fa:40 dk.dst 6afb499f-0f66-495d-bbe7-aef95b4257fa 40 dk.dst 5670b93a-0249-45c7-b307-1c63e50641b2 3 Category 713 urn:ddi:dk.dst:a06d20ca-3cf1-44b8-bd54-5fdf3efc9d88:40 dk.dst a06d20ca-3cf1-44b8-bd54-5fdf3efc9d88 40 dk.dst 1dd9f75c-ac72-4bf5-ba75-bb8ebcc3bf41 3 Category 715 urn:ddi:dk.dst:4beebfb1-6dd8-4cde-918a-bfe1b2bbfedc:40 dk.dst 4beebfb1-6dd8-4cde-918a-bfe1b2bbfedc 40 dk.dst e69435ba-16cc-4fcc-a66a-4dde93ee3aec 3 Category 717 urn:ddi:dk.dst:70d4f0c4-c04d-46dd-8907-1ff7ff0c2272:40 dk.dst 70d4f0c4-c04d-46dd-8907-1ff7ff0c2272 40 dk.dst 2c5aebb8-f5f7-4ab2-b6a5-bcabcd06c17f 3 Category 719 urn:ddi:dk.dst:fb1e5e8c-4e72-472b-b368-3a14d3061099:40 dk.dst fb1e5e8c-4e72-472b-b368-3a14d3061099 40 dk.dst 60b9599e-3109-49ff-bbb2-8aff0dc5c76f 3 Category 721 urn:ddi:dk.dst:fdc88670-58d7-43ec-9243-28e0c692a80f:40 dk.dst fdc88670-58d7-43ec-9243-28e0c692a80f 40 dk.dst 4dbb8c14-0c35-4844-9586-f86437023063 3 Category 723 urn:ddi:dk.dst:b0bf6538-2c76-4bf3-9f86-397efa6193e7:40 dk.dst b0bf6538-2c76-4bf3-9f86-397efa6193e7 40 dk.dst 12b8d3eb-97ed-49de-a089-ae9e08168394 3 Category 725 urn:ddi:dk.dst:ab182f57-aafb-4542-bb4c-0b573fcf2c56:40 dk.dst ab182f57-aafb-4542-bb4c-0b573fcf2c56 40 dk.dst 12cc647b-bf71-4498-8bbb-6849b6abe1b1 3 Category 727 urn:ddi:dk.dst:022ad9f2-a9d1-4adc-b26f-354685b5dc5c:40 dk.dst 022ad9f2-a9d1-4adc-b26f-354685b5dc5c 40 dk.dst 234f021b-1f51-4e72-9b5e-1206a0ec7be8 3 Category 729 urn:ddi:dk.dst:c9f7de49-b28a-4770-ad06-b70b4b6e03f3:40 dk.dst c9f7de49-b28a-4770-ad06-b70b4b6e03f3 40 dk.dst 307b63a4-98c0-4642-9cf9-37ce6f11232b 3 Category 731 urn:ddi:dk.dst:96f1c112-7efb-42dd-91db-cc1dace48d93:40 dk.dst 96f1c112-7efb-42dd-91db-cc1dace48d93 40 dk.dst 2c76c356-8928-438f-9446-7f681f285214 3 Category 733 urn:ddi:dk.dst:fa0d3564-e4dc-4b5c-9e32-2b671b70e0f6:40 dk.dst fa0d3564-e4dc-4b5c-9e32-2b671b70e0f6 40 dk.dst 930d5626-2dc4-48e6-a375-3c97dfe873c6 3 Category 735 urn:ddi:dk.dst:cdf5b6a9-2266-4da9-9c32-b74389801166:40 dk.dst cdf5b6a9-2266-4da9-9c32-b74389801166 40 dk.dst db4aac0c-238f-4b50-bf33-5ca949a63afe 3 Category 737 urn:ddi:dk.dst:5341f6a7-1790-4c93-b3f6-04f189438497:40 dk.dst 5341f6a7-1790-4c93-b3f6-04f189438497 40 dk.dst f17aa2aa-e5c1-4138-bd8e-0171df5b483c 3 Category 739 urn:ddi:dk.dst:ba9f5be1-7edd-4ef8-8995-47a205dff77a:40 dk.dst ba9f5be1-7edd-4ef8-8995-47a205dff77a 40 dk.dst 17f1d3f6-e0dd-45e4-a45d-87ed7c6ca669 3 Category 741 urn:ddi:dk.dst:efee3da4-aea3-4546-a257-fffb62b07a83:40 dk.dst efee3da4-aea3-4546-a257-fffb62b07a83 40 dk.dst 1481a0be-85ce-4a3d-9578-10d60b1da864 3 Category 743 urn:ddi:dk.dst:b89def51-dfc3-4cae-9c01-416d1ed83e00:40 dk.dst b89def51-dfc3-4cae-9c01-416d1ed83e00 40 dk.dst a463f1bd-c48e-4525-adc7-3207d4ce7cad 3 Category 745 urn:ddi:dk.dst:5685dce8-6d96-4927-ac28-6b958a00d41a:40 dk.dst 5685dce8-6d96-4927-ac28-6b958a00d41a 40 dk.dst 7e1698d1-4bdd-4f28-b7fa-d4efbfaa94a2 3 Category 747 urn:ddi:dk.dst:ab9f752a-d1d8-45e3-bd51-4e484c0cf0ba:40 dk.dst ab9f752a-d1d8-45e3-bd51-4e484c0cf0ba 40 dk.dst fa54a318-c278-4539-9b12-c4650fdc4962 3 Category 749 urn:ddi:dk.dst:01c3fbd2-0a69-4d5f-946b-37a2783a14f2:40 dk.dst 01c3fbd2-0a69-4d5f-946b-37a2783a14f2 40 dk.dst 072f5619-6c9f-405b-86ee-973297c47824 3 Category 751 urn:ddi:dk.dst:7d014f55-0480-46db-85e4-18352d3c3d84:40 dk.dst 7d014f55-0480-46db-85e4-18352d3c3d84 40 dk.dst 6aeb6295-c092-452e-ba6d-15de667942c8 3 Category 760 urn:ddi:dk.dst:038111bd-6254-44de-ad93-3727f384446a:40 dk.dst 038111bd-6254-44de-ad93-3727f384446a 40 dk.dst 80b4b868-f435-4d19-95c0-09e74a303ac1 3 Category 761 urn:ddi:dk.dst:114a39ed-6e3e-4890-acc7-91f89dcbcd26:40 dk.dst 114a39ed-6e3e-4890-acc7-91f89dcbcd26 40 dk.dst 43b82919-e0f0-4efe-8890-ecda1a702b37 3 Category 763 urn:ddi:dk.dst:f7f9661a-3aa4-41ae-94d9-3883395d9a42:40 dk.dst f7f9661a-3aa4-41ae-94d9-3883395d9a42 40 dk.dst d278272c-c261-4722-83f4-febbc00eeb4a 3 Category 765 urn:ddi:dk.dst:6197c50c-a744-4eca-b74e-dedb33d4fe44:40 dk.dst 6197c50c-a744-4eca-b74e-dedb33d4fe44 40 dk.dst 4d0d6edf-1d1e-4ca1-a3d3-827fb3272d7e 3 Category 767 urn:ddi:dk.dst:fb0bd543-3adf-415b-9c95-4b36f4379071:40 dk.dst fb0bd543-3adf-415b-9c95-4b36f4379071 40 dk.dst e77fb040-069c-4bf3-83d8-b95d2c5df49e 3 Category 769 urn:ddi:dk.dst:66937b30-ce00-4950-8eb1-a280f6ea1360:40 dk.dst 66937b30-ce00-4950-8eb1-a280f6ea1360 40 dk.dst e3cf8ba7-b7a8-4ef7-8faa-5b340b7db29b 3 Category 771 urn:ddi:dk.dst:9c18335f-1a4f-4c17-a4b6-d0c450ec8d29:40 dk.dst 9c18335f-1a4f-4c17-a4b6-d0c450ec8d29 40 dk.dst 33e531d9-3ec5-43b8-9976-c9767d7a8a58 3 Category 773 urn:ddi:dk.dst:b253a030-2f1e-477f-8262-a8c71956d03e:40 dk.dst b253a030-2f1e-477f-8262-a8c71956d03e 40 dk.dst a1833976-e2c6-4bce-8234-69275d75b3a0 3 Category 775 urn:ddi:dk.dst:9fc3aa1f-ffac-4f31-b8d0-7b27483a788f:40 dk.dst 9fc3aa1f-ffac-4f31-b8d0-7b27483a788f 40 dk.dst c9f1df83-ff48-4372-b521-f069eab8bec3 3 Category 777 urn:ddi:dk.dst:00bdd1cd-10b5-4749-a499-79b2fc188a5c:40 dk.dst 00bdd1cd-10b5-4749-a499-79b2fc188a5c 40 dk.dst 8940197e-3b02-432d-8c2a-213e48e41049 3 Category 779 urn:ddi:dk.dst:20e30f2d-8799-4371-8371-71307ebdbd29:40 dk.dst 20e30f2d-8799-4371-8371-71307ebdbd29 40 dk.dst f757fd8c-048b-4d94-9f2c-2f9a5b1ce238 3 Category 781 urn:ddi:dk.dst:f5e384b9-51ea-486b-84f3-67302f61e668:40 dk.dst f5e384b9-51ea-486b-84f3-67302f61e668 40 dk.dst a4e7b797-cce0-420d-b058-99014d7de198 3 Category 783 urn:ddi:dk.dst:69fe76c9-b027-452f-91fd-5a425306d994:40 dk.dst 69fe76c9-b027-452f-91fd-5a425306d994 40 dk.dst 4006a164-10b3-46d0-9a09-3adf07af8852 3 Category 785 urn:ddi:dk.dst:d6522fc5-62c8-49bb-af18-96fba85a0e9e:40 dk.dst d6522fc5-62c8-49bb-af18-96fba85a0e9e 40 dk.dst 32b46d95-7942-4da7-a59e-1680669a8815 3 Category 787 urn:ddi:dk.dst:bfc5a1ae-8e88-4f78-8caa-17ff3138c82e:40 dk.dst bfc5a1ae-8e88-4f78-8caa-17ff3138c82e 40 dk.dst 3363f58d-57d7-41f5-acb1-6ee9d60f43ab 3 Category 789 urn:ddi:dk.dst:ab600d53-9801-4d3b-9492-be81ccb8ccd5:40 dk.dst ab600d53-9801-4d3b-9492-be81ccb8ccd5 40 dk.dst a38f82f9-84af-417e-8fe0-d45ca3fa6e7e 3 Category 791 urn:ddi:dk.dst:5b3e3d10-7321-4b4e-8ac5-ca6262e7b740:40 dk.dst 5b3e3d10-7321-4b4e-8ac5-ca6262e7b740 40 dk.dst 1c818b94-cdcd-4083-8f18-14171f24e6e5 3 Category 793 urn:ddi:dk.dst:d04bba30-5e68-47ae-993e-39421ce15868:40 dk.dst d04bba30-5e68-47ae-993e-39421ce15868 40 dk.dst bec20343-409b-470a-ba1c-1c6ce99d2db3 3 Category 800 urn:ddi:dk.dst:00e21445-5a25-4f9c-9d06-774b259bf9a1:40 dk.dst 00e21445-5a25-4f9c-9d06-774b259bf9a1 40 dk.dst 687a3da1-e079-46f1-9398-62c4daa61f21 3 Category 801 urn:ddi:dk.dst:31068f7c-bd82-47f6-a5b5-26fb5c4bea8f:40 dk.dst 31068f7c-bd82-47f6-a5b5-26fb5c4bea8f 40 dk.dst cad472c8-80ee-46ca-85f9-d0fcfe723624 3 Category 803 urn:ddi:dk.dst:fad43d9c-d5ff-4370-b936-3468a529b942:40 dk.dst fad43d9c-d5ff-4370-b936-3468a529b942 40 dk.dst 7331329f-f1cb-431b-8945-aa1aa79517ca 3 Category 805 urn:ddi:dk.dst:ff3f6536-fe46-455a-ac65-9c525153ccd5:40 dk.dst ff3f6536-fe46-455a-ac65-9c525153ccd5 40 dk.dst 51394e49-cdd7-4aa6-9a51-0c16a130063d 3 Category 807 urn:ddi:dk.dst:d3474440-f7ee-485b-a14a-782a5938d810:40 dk.dst d3474440-f7ee-485b-a14a-782a5938d810 40 dk.dst 1f42eb78-6741-4076-9231-bc4fb7092258 3 Category 809 urn:ddi:dk.dst:e9f8a32a-53f7-4077-831c-d9de46fa280b:40 dk.dst e9f8a32a-53f7-4077-831c-d9de46fa280b 40 dk.dst 1bcb743b-7de5-469f-a3d4-8df8f7add6c5 3 Category 811 urn:ddi:dk.dst:062ad269-2c38-45e5-969e-7a507d47da3d:40 dk.dst 062ad269-2c38-45e5-969e-7a507d47da3d 40 dk.dst 1e1d78ee-7a81-4507-a060-379052b4d310 3 Category 813 urn:ddi:dk.dst:a6e99c20-76e4-4fb1-a2e7-b1de89ef8bf0:40 dk.dst a6e99c20-76e4-4fb1-a2e7-b1de89ef8bf0 40 dk.dst 6510ff2d-f783-4bff-b299-604ef2f66494 3 Category 815 urn:ddi:dk.dst:ffaf1612-92f1-499d-9c6d-b88bb8e84549:40 dk.dst ffaf1612-92f1-499d-9c6d-b88bb8e84549 40 dk.dst 3cb1caeb-4ac6-418d-b6d3-9d96235a76c0 3 Category 817 urn:ddi:dk.dst:b9f7bafa-5b21-4e50-98f1-ce4394fabb9f:40 dk.dst b9f7bafa-5b21-4e50-98f1-ce4394fabb9f 40 dk.dst 73fb6d4c-0555-4be0-85d8-1d831e9af5ab 3 Category 819 urn:ddi:dk.dst:508b4006-e518-449c-96a2-98174c2d1b91:40 dk.dst 508b4006-e518-449c-96a2-98174c2d1b91 40 dk.dst 5166182c-3234-4f1c-9471-942049489ffd 3 Category 821 urn:ddi:dk.dst:127a75d1-54d7-43b6-b244-da535d901c49:40 dk.dst 127a75d1-54d7-43b6-b244-da535d901c49 40 dk.dst 5d306d91-bae7-402d-adb8-bf90fafc9e0f 3 Category 823 urn:ddi:dk.dst:83497664-dff9-4172-b77c-ea5429e77cce:40 dk.dst 83497664-dff9-4172-b77c-ea5429e77cce 40 dk.dst 0dca0ee9-b5b6-4c38-aea4-c29a6b35ee23 3 Category 825 urn:ddi:dk.dst:7d3fc8b6-07d7-4219-8fdb-3f56da0f4c20:40 dk.dst 7d3fc8b6-07d7-4219-8fdb-3f56da0f4c20 40 dk.dst 2ab8ba5b-089d-4fc3-b912-d5741f36c74f 3 Category 827 urn:ddi:dk.dst:bd35f0e6-340c-46bb-a2aa-5bffa8347e2a:40 dk.dst bd35f0e6-340c-46bb-a2aa-5bffa8347e2a 40 dk.dst 1577a8c4-95fa-4141-9d30-b39993f3c3ec 3 Category 829 urn:ddi:dk.dst:05347b7e-f3c8-48cb-9c4a-22259307619d:40 dk.dst 05347b7e-f3c8-48cb-9c4a-22259307619d 40 dk.dst 8acf5b72-48f0-4756-9914-4bf525eaaa53 3 Category 831 urn:ddi:dk.dst:9266959f-2036-4ccc-8404-0f5212f5a21e:40 dk.dst 9266959f-2036-4ccc-8404-0f5212f5a21e 40 dk.dst 12da318e-e766-4d9e-8766-263b5241dc82 3 Category 833 urn:ddi:dk.dst:036b5445-b848-4804-a51f-15118a5497b4:40 dk.dst 036b5445-b848-4804-a51f-15118a5497b4 40 dk.dst ceef6b11-d074-497b-a5b3-a927a177dfbd 3 Category 835 urn:ddi:dk.dst:1ebc2734-0f09-419e-a917-dc857b1733b1:40 dk.dst 1ebc2734-0f09-419e-a917-dc857b1733b1 40 dk.dst 0a589cff-443f-4288-9f86-92ce3af15aa6 3 Category 837 urn:ddi:dk.dst:a122bb47-48ab-4bf6-a895-bbb32850c29a:40 dk.dst a122bb47-48ab-4bf6-a895-bbb32850c29a 40 dk.dst a0d6d43d-c370-4871-8281-04983541e911 3 Category 839 urn:ddi:dk.dst:e1217e5d-377a-40fb-a323-87a3fa574d86:40 dk.dst e1217e5d-377a-40fb-a323-87a3fa574d86 40 dk.dst abf60247-ec01-4ba8-9b9b-8adadd714e21 3 Category 841 urn:ddi:dk.dst:f57db222-5023-4c73-a355-bb9cf80afb18:40 dk.dst f57db222-5023-4c73-a355-bb9cf80afb18 40 dk.dst 28479b7b-db12-4494-8a6c-5b3e9db7a412 3 Category 843 urn:ddi:dk.dst:1c6f4586-5369-4259-9270-944d4093dbb9:40 dk.dst 1c6f4586-5369-4259-9270-944d4093dbb9 40 dk.dst 733518f8-1452-40cf-b4ab-7772f861c814 3 Category 845 urn:ddi:dk.dst:1032bdb7-d41b-40cc-adcd-3a71527bb75a:40 dk.dst 1032bdb7-d41b-40cc-adcd-3a71527bb75a 40 dk.dst b468d191-d248-4627-bbb7-49bdbcb61359 3 Category 847 urn:ddi:dk.dst:7acbba3c-f33e-40cd-93ba-67d183f11f9e:40 dk.dst 7acbba3c-f33e-40cd-93ba-67d183f11f9e 40 dk.dst 21c49e8d-3cca-4602-b2e6-f68a2c86e5fe 3 Category 849 urn:ddi:dk.dst:07c86b99-f9b4-4da2-8907-5f2cec2c5503:40 dk.dst 07c86b99-f9b4-4da2-8907-5f2cec2c5503 40 dk.dst 504d61db-3e0f-48ad-90b5-9c0b25ce3412 3 Category 851 urn:ddi:dk.dst:73863d6d-4622-4f49-a331-c7b66c2c5629:40 dk.dst 73863d6d-4622-4f49-a331-c7b66c2c5629 40 dk.dst b3ee417f-2506-419e-b4e5-f65b0bc7b2f2 3 Category 861 urn:ddi:dk.dst:9940663a-d62f-4782-9547-f9c3d0b21898:40 dk.dst 9940663a-d62f-4782-9547-f9c3d0b21898 40 csv_da e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833ccsv_da e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833ccsv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833ccsv_da urn:ddi:dk.dst:7dcc9bff-e85d-4dd2-b539-95c70add140d:40 dk.dst 7dcc9bff-e85d-4dd2-b539-95c70add140d 40 ddi_da e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833cddi_da e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833cddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833cddi_da urn:ddi:dk.dst:3578d930-7e25-4f68-b138-dd76d29431d9:40 dk.dst 3578d930-7e25-4f68-b138-dd76d29431d9 40 csv_en e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833ccsv_en e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833ccsv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833ccsv_en urn:ddi:dk.dst:a69d9ba6-ffd2-4501-97d4-e771a049455b:40 dk.dst a69d9ba6-ffd2-4501-97d4-e771a049455b 40 ddi_en e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833cddi_en e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833cddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/e6e3c1d3-df3b-4e69-bc2b-c5d3f343833cddi_en urn:ddi:dk.dst:4c4f57ca-e90f-4a7e-b031-da37870b4324:40 dk.dst 4c4f57ca-e90f-4a7e-b031-da37870b4324 40 attatchment_da Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1059/2003 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1059/2003 http://colectica:25233/File/82001a03-b79c-4f0a-bffd-2ad39019a93c application/pdf urn:ddi:dk.dst:0ffc0640-acac-45de-9d5a-7ee3728326bf:40 dk.dst 0ffc0640-acac-45de-9d5a-7ee3728326bf 40 attatchment_da Korrespondancetabel mellem kommuner før og efter kommunalreformen i 2007 Korrespondancetabel mellem kommuner før og efter kommunalreformen i 2007 http://colectica:25233/File/11162d0b-b408-4aba-bfc1-7b63d3ddda59 application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet urn:ddi:dk.dst:d8c4d325-0fbc-42fe-9ef8-69e7e5330dbe:40 dk.dst d8c4d325-0fbc-42fe-9ef8-69e7e5330dbe 40 urn:ddi:dk.dst:0b7f5449-cb53-4fb0-89ec-6ce6d9ee8974:40 dk.dst 0b7f5449-cb53-4fb0-89ec-6ce6d9ee8974 40 urn:ddi:dk.dst:f071e5e7-aa80-4cf7-91bd-cf35c6799956:40 dk.dst f071e5e7-aa80-4cf7-91bd-cf35c6799956 40 urn:ddi:dk.dst:8bb4b7a5-b778-4cc2-9518-1fbb89d1b2d8:40 dk.dst 8bb4b7a5-b778-4cc2-9518-1fbb89d1b2d8 40 urn:ddi:dk.dst:a4e106a0-957e-4552-8429-711f128dee6c:6 dk.dst a4e106a0-957e-4552-8429-711f128dee6c 6 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} DSTLM01\svn København og Frederiksberg København and Frederiksberg København og Frederiksberg København and Frederiksberg urn:ddi:dk.dst:edfefb1a-c2ee-4b71-846d-4b4dde5f1729:3 dk.dst edfefb1a-c2ee-4b71-846d-4b4dde5f1729 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 København København København København urn:ddi:dk.dst:5f84192d-9633-40df-a13d-e93cad56c34e:3 dk.dst 5f84192d-9633-40df-a13d-e93cad56c34e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg urn:ddi:dk.dst:87a16137-58ef-4571-9bb4-8c1aad1059b2:3 dk.dst 87a16137-58ef-4571-9bb4-8c1aad1059b2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Københavns Amt Københavns Amt Københavns Amt Københavns Amt urn:ddi:dk.dst:0354dd3b-06c5-4baf-9424-1e405666e670:3 dk.dst 0354dd3b-06c5-4baf-9424-1e405666e670 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ballerup Ballerup Ballerup Ballerup urn:ddi:dk.dst:cd4cc013-c16e-47e1-aa8e-de65e42f9c64:3 dk.dst cd4cc013-c16e-47e1-aa8e-de65e42f9c64 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Brøndby Brøndby Brøndby Brøndby urn:ddi:dk.dst:a7bab77f-2f39-40b5-8f20-06f3d6253fcc:3 dk.dst a7bab77f-2f39-40b5-8f20-06f3d6253fcc 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Dragør Dragør Dragør Dragør urn:ddi:dk.dst:45356cd3-2c57-4152-86b1-5710561c8ed3:4 dk.dst 45356cd3-2c57-4152-86b1-5710561c8ed3 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Gentofte Gentofte Gentofte Gentofte urn:ddi:dk.dst:e4588c68-fdaa-442e-b3ed-878414ff8b3e:4 dk.dst e4588c68-fdaa-442e-b3ed-878414ff8b3e 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Gladsaxe Gladsaxe Gladsaxe Gladsaxe urn:ddi:dk.dst:c2c8bf8f-e114-4e95-ba63-b3b284a474c7:4 dk.dst c2c8bf8f-e114-4e95-ba63-b3b284a474c7 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Glostrup Glostrup Glostrup Glostrup urn:ddi:dk.dst:db6c5ca7-dfe2-4c27-a1b1-036297cd23c1:3 dk.dst db6c5ca7-dfe2-4c27-a1b1-036297cd23c1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Herlev Herlev Herlev Herlev urn:ddi:dk.dst:34d5ba7b-f955-449e-bec6-5d5755bf5953:3 dk.dst 34d5ba7b-f955-449e-bec6-5d5755bf5953 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Albertslund Albertslund Albertslund Albertslund urn:ddi:dk.dst:dd506c10-3dc4-492d-9349-3cec17df9f90:3 dk.dst dd506c10-3dc4-492d-9349-3cec17df9f90 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hvidovre Hvidovre Hvidovre Hvidovre urn:ddi:dk.dst:08d1c3b5-84a6-4361-b089-0a751715a0aa:3 dk.dst 08d1c3b5-84a6-4361-b089-0a751715a0aa 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup Høje Taastrup urn:ddi:dk.dst:3a613902-a0bc-4893-8578-f0252fe2e5ec:3 dk.dst 3a613902-a0bc-4893-8578-f0252fe2e5ec 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ledøje-Smørum Ledøje-Smørum Ledøje-Smørum Ledøje-Smørum urn:ddi:dk.dst:bf8ae6f2-c1df-4153-b6b0-fd2df0ada42e:3 dk.dst bf8ae6f2-c1df-4153-b6b0-fd2df0ada42e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk urn:ddi:dk.dst:e1978c2b-ced2-4682-bf10-4c2fa68a0973:3 dk.dst e1978c2b-ced2-4682-bf10-4c2fa68a0973 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Rødovre Rødovre Rødovre Rødovre urn:ddi:dk.dst:384cf516-38d1-44a5-bc6e-46cdaddd96c8:3 dk.dst 384cf516-38d1-44a5-bc6e-46cdaddd96c8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Søllerød Søllerød Søllerød Søllerød urn:ddi:dk.dst:a12eacd7-9ca4-4a46-b5f3-7721c931a2f8:3 dk.dst a12eacd7-9ca4-4a46-b5f3-7721c931a2f8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ishøj Ishøj Ishøj Ishøj urn:ddi:dk.dst:960d579f-2b38-4880-8d22-143c6254eb91:3 dk.dst 960d579f-2b38-4880-8d22-143c6254eb91 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Tårnby Tårnby Tårnby Tårnby urn:ddi:dk.dst:14f9ed47-a2b3-4107-b0e1-05367231d578:3 dk.dst 14f9ed47-a2b3-4107-b0e1-05367231d578 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Vallensbæk Vallensbæk Vallensbæk Vallensbæk urn:ddi:dk.dst:04ab7835-0a68-4ce6-b0a1-b6141a5ef6c8:3 dk.dst 04ab7835-0a68-4ce6-b0a1-b6141a5ef6c8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Værløse Værløse Værløse Værløse urn:ddi:dk.dst:630ce90c-2f41-4cd4-ba39-4a48da77c655:3 dk.dst 630ce90c-2f41-4cd4-ba39-4a48da77c655 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Frederiksborg Amt Frederiksborg Amt Frederiksborg Amt Frederiksborg Amt urn:ddi:dk.dst:b3983a52-1b8b-4f77-9c7e-60e030a1c980:3 dk.dst b3983a52-1b8b-4f77-9c7e-60e030a1c980 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Allerød Allerød Allerød Allerød urn:ddi:dk.dst:b9f4bcaa-2715-4aea-adf0-3d9faead1060:3 dk.dst b9f4bcaa-2715-4aea-adf0-3d9faead1060 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Birkerød Birkerød Birkerød Birkerød urn:ddi:dk.dst:b689ec8e-2d82-45fb-b22a-1b8846ab6628:3 dk.dst b689ec8e-2d82-45fb-b22a-1b8846ab6628 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Farum Farum Farum Farum urn:ddi:dk.dst:0fb8d2f5-f9b4-4012-a0a9-320408df1bcd:3 dk.dst 0fb8d2f5-f9b4-4012-a0a9-320408df1bcd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Fredensborg-Humlebæk Fredensborg-Humlebæk Fredensborg-Humlebæk Fredensborg-Humlebæk urn:ddi:dk.dst:1a70c088-0bb2-4797-b4b2-0ffbe057d60f:3 dk.dst 1a70c088-0bb2-4797-b4b2-0ffbe057d60f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund urn:ddi:dk.dst:2a7c7f90-0599-475c-9e06-4c1a9df06a1d:3 dk.dst 2a7c7f90-0599-475c-9e06-4c1a9df06a1d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Frederiksværk Frederiksværk Frederiksværk Frederiksværk urn:ddi:dk.dst:3ea20e6e-cde7-4c85-8e49-0feda3569a90:3 dk.dst 3ea20e6e-cde7-4c85-8e49-0feda3569a90 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Græsted-Gilleleje Græsted-Gilleleje Græsted-Gilleleje Græsted-Gilleleje urn:ddi:dk.dst:292c6949-855b-4aef-b20a-3562ed0b9544:3 dk.dst 292c6949-855b-4aef-b20a-3562ed0b9544 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Helsinge Helsinge Helsinge Helsinge urn:ddi:dk.dst:5b763b92-9a6a-4b48-8ab8-316a9e9c0853:3 dk.dst 5b763b92-9a6a-4b48-8ab8-316a9e9c0853 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Helsingør Helsingør Helsingør Helsingør urn:ddi:dk.dst:b447c8b7-1a85-4b20-a7d5-bef371f7b063:3 dk.dst b447c8b7-1a85-4b20-a7d5-bef371f7b063 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hillerød Hillerød Hillerød Hillerød urn:ddi:dk.dst:3bb96bf9-759d-4ad2-a568-bc5ca33003a6:3 dk.dst 3bb96bf9-759d-4ad2-a568-bc5ca33003a6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hundested Hundested Hundested Hundested urn:ddi:dk.dst:1fa8f1ec-f6ca-4916-8c23-93d18386cdb9:3 dk.dst 1fa8f1ec-f6ca-4916-8c23-93d18386cdb9 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hørsholm Hørsholm Hørsholm Hørsholm urn:ddi:dk.dst:fa129073-17dd-46b7-9850-59a7ca9ea0c6:3 dk.dst fa129073-17dd-46b7-9850-59a7ca9ea0c6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Jægerspris Jægerspris Jægerspris Jægerspris urn:ddi:dk.dst:9bbcebba-5803-4c62-9795-ff03d6a5d893:3 dk.dst 9bbcebba-5803-4c62-9795-ff03d6a5d893 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Karlebo Karlebo Karlebo Karlebo urn:ddi:dk.dst:93c148c5-96f9-4888-84b6-fa013db3a74d:3 dk.dst 93c148c5-96f9-4888-84b6-fa013db3a74d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Skibby Skibby Skibby Skibby urn:ddi:dk.dst:e18be827-aebf-41e4-8667-df7c81c6e6f0:3 dk.dst e18be827-aebf-41e4-8667-df7c81c6e6f0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Skævinge Skævinge Skævinge Skævinge urn:ddi:dk.dst:f8ac4d45-7eac-40ae-8e52-007d50a7db0a:3 dk.dst f8ac4d45-7eac-40ae-8e52-007d50a7db0a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Slangerup Slangerup Slangerup Slangerup urn:ddi:dk.dst:affac7b0-3513-4831-90f1-037c70e131f6:3 dk.dst affac7b0-3513-4831-90f1-037c70e131f6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Stenløse Stenløse Stenløse Stenløse urn:ddi:dk.dst:221508a3-766a-4ba8-86c1-33f7e650fe0c:3 dk.dst 221508a3-766a-4ba8-86c1-33f7e650fe0c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ølstykke Ølstykke Ølstykke Ølstykke urn:ddi:dk.dst:50ccd853-a721-4845-87ed-2570fc660d19:3 dk.dst 50ccd853-a721-4845-87ed-2570fc660d19 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Roskilde Amt Roskilde Amt Roskilde Amt Roskilde Amt urn:ddi:dk.dst:346b34dc-dff0-4df8-94b5-a8e70e03c8ea:3 dk.dst 346b34dc-dff0-4df8-94b5-a8e70e03c8ea 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Bramsnæs Bramsnæs Bramsnæs Bramsnæs urn:ddi:dk.dst:eeaaedae-c6ca-48cf-846e-06153cb27ee8:3 dk.dst eeaaedae-c6ca-48cf-846e-06153cb27ee8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Greve Greve Greve Greve urn:ddi:dk.dst:64156b47-f1f9-45dd-8e6b-318342a44bbd:3 dk.dst 64156b47-f1f9-45dd-8e6b-318342a44bbd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Gundsø Gundsø Gundsø Gundsø urn:ddi:dk.dst:6fc65d67-cbc1-4e6e-a46e-df75d612418f:3 dk.dst 6fc65d67-cbc1-4e6e-a46e-df75d612418f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hvalsø Hvalsø Hvalsø Hvalsø urn:ddi:dk.dst:e8b083f7-f944-4438-bd0c-051218916dcc:3 dk.dst e8b083f7-f944-4438-bd0c-051218916dcc 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Køge Køge Køge Køge urn:ddi:dk.dst:2a5af5e3-001d-4674-8a17-89dbaf47b65d:3 dk.dst 2a5af5e3-001d-4674-8a17-89dbaf47b65d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Lejre Lejre Lejre Lejre urn:ddi:dk.dst:b2f7e214-cf28-415c-81d7-cf665385a379:3 dk.dst b2f7e214-cf28-415c-81d7-cf665385a379 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ramsø Ramsø Ramsø Ramsø urn:ddi:dk.dst:df37ab68-218d-4324-b8db-22b6dc2a8a71:3 dk.dst df37ab68-218d-4324-b8db-22b6dc2a8a71 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde urn:ddi:dk.dst:d6f3922c-e7cc-4229-8a39-a5d0d3f59e09:3 dk.dst d6f3922c-e7cc-4229-8a39-a5d0d3f59e09 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Skovbo Skovbo Skovbo Skovbo urn:ddi:dk.dst:ebbc7aba-75e5-45cd-8e2f-5a9a3beddb9b:3 dk.dst ebbc7aba-75e5-45cd-8e2f-5a9a3beddb9b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Solrød Solrød Solrød Solrød urn:ddi:dk.dst:5481502c-3f98-414d-b146-788c6cd6ddda:3 dk.dst 5481502c-3f98-414d-b146-788c6cd6ddda 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Vallø Vallø Vallø Vallø urn:ddi:dk.dst:b9453795-71ad-40f0-8ae2-4dfb4524c5ff:3 dk.dst b9453795-71ad-40f0-8ae2-4dfb4524c5ff 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Vestsjællands Amt Vestsjællands Amt Vestsjællands Amt Vestsjællands Amt urn:ddi:dk.dst:dfc80454-5f10-4d12-94ec-2c56f0dcaa16:3 dk.dst dfc80454-5f10-4d12-94ec-2c56f0dcaa16 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Bjergsted Bjergsted Bjergsted Bjergsted urn:ddi:dk.dst:a54b220c-06fb-40fe-a7d3-7dbc51ba8bd4:3 dk.dst a54b220c-06fb-40fe-a7d3-7dbc51ba8bd4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Dianalund Dianalund Dianalund Dianalund urn:ddi:dk.dst:3e5e4abb-d7c6-480b-9834-80fce10fb6b6:3 dk.dst 3e5e4abb-d7c6-480b-9834-80fce10fb6b6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Dragsholm Dragsholm Dragsholm Dragsholm urn:ddi:dk.dst:062c6f32-5736-4e53-a8f7-85a732c1ab6c:3 dk.dst 062c6f32-5736-4e53-a8f7-85a732c1ab6c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Fuglebjerg Fuglebjerg Fuglebjerg Fuglebjerg urn:ddi:dk.dst:540a46b6-afc4-41e6-917e-3f995236c1e2:3 dk.dst 540a46b6-afc4-41e6-917e-3f995236c1e2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Gørlev Gørlev Gørlev Gørlev urn:ddi:dk.dst:9092ed10-fa9d-4940-ad86-de1f9bdc4ff8:3 dk.dst 9092ed10-fa9d-4940-ad86-de1f9bdc4ff8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hashøj Hashøj Hashøj Hashøj urn:ddi:dk.dst:875102e0-1d31-4da8-9704-aa21ab3df866:3 dk.dst 875102e0-1d31-4da8-9704-aa21ab3df866 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Haslev Haslev Haslev Haslev urn:ddi:dk.dst:7450c300-4281-4e68-87c0-10eb18255ca3:3 dk.dst 7450c300-4281-4e68-87c0-10eb18255ca3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Holbæk Holbæk Holbæk Holbæk urn:ddi:dk.dst:842ae77d-3fad-4df9-84c2-c287ccf2f370:3 dk.dst 842ae77d-3fad-4df9-84c2-c287ccf2f370 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hvidebæk Hvidebæk Hvidebæk Hvidebæk urn:ddi:dk.dst:902f4736-2c47-4c05-b7f9-4bad7464073e:3 dk.dst 902f4736-2c47-4c05-b7f9-4bad7464073e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Høng Høng Høng Høng urn:ddi:dk.dst:bfe81c30-e39e-47a4-9424-8c87e21f60fe:3 dk.dst bfe81c30-e39e-47a4-9424-8c87e21f60fe 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Jernløse Jernløse Jernløse Jernløse urn:ddi:dk.dst:8d84e3d4-5dd3-467a-9203-4aaf7defc6cd:3 dk.dst 8d84e3d4-5dd3-467a-9203-4aaf7defc6cd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Kalundborg Kalundborg Kalundborg Kalundborg urn:ddi:dk.dst:2a18e91a-e63a-4e63-abbf-a791bf0d3d6e:3 dk.dst 2a18e91a-e63a-4e63-abbf-a791bf0d3d6e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Korsør Korsør Korsør Korsør urn:ddi:dk.dst:a930f140-2076-4fa3-9477-f2a2081e6e2e:3 dk.dst a930f140-2076-4fa3-9477-f2a2081e6e2e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nykøbing-Rørvig Nykøbing-Rørvig Nykøbing-Rørvig Nykøbing-Rørvig urn:ddi:dk.dst:c0bd7c52-b49f-4a83-bc07-2f5348ac9ce9:3 dk.dst c0bd7c52-b49f-4a83-bc07-2f5348ac9ce9 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ringsted Ringsted Ringsted Ringsted urn:ddi:dk.dst:920ced24-dabd-45ea-a023-148363d239fa:3 dk.dst 920ced24-dabd-45ea-a023-148363d239fa 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Skælskør Skælskør Skælskør Skælskør urn:ddi:dk.dst:64c41f67-b8a3-4cc9-90a8-56318ee60708:3 dk.dst 64c41f67-b8a3-4cc9-90a8-56318ee60708 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Slagelse Slagelse Slagelse Slagelse urn:ddi:dk.dst:12dd3416-5197-432a-be63-6462d1f3534b:3 dk.dst 12dd3416-5197-432a-be63-6462d1f3534b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sorø Sorø Sorø Sorø urn:ddi:dk.dst:ebe98d46-0b8c-48ea-a033-7e26d5cd0cdd:3 dk.dst ebe98d46-0b8c-48ea-a033-7e26d5cd0cdd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Stenlille Stenlille Stenlille Stenlille urn:ddi:dk.dst:4472a1c1-2fff-4e46-ac5c-4b60c06ffec8:3 dk.dst 4472a1c1-2fff-4e46-ac5c-4b60c06ffec8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Svinninge Svinninge Svinninge Svinninge urn:ddi:dk.dst:a3153899-6470-436f-82fb-fbf9c6e003f3:3 dk.dst a3153899-6470-436f-82fb-fbf9c6e003f3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Tornved Tornved Tornved Tornved urn:ddi:dk.dst:1124ac23-65a8-4b8c-b993-38dcf7d77ca5:3 dk.dst 1124ac23-65a8-4b8c-b993-38dcf7d77ca5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Trundholm Trundholm Trundholm Trundholm urn:ddi:dk.dst:5808ce89-009a-4338-8d18-65c99db7676e:3 dk.dst 5808ce89-009a-4338-8d18-65c99db7676e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Tølløse Tølløse Tølløse Tølløse urn:ddi:dk.dst:ba654b0d-0f42-4d3f-8cd4-bcc955b41ffe:3 dk.dst ba654b0d-0f42-4d3f-8cd4-bcc955b41ffe 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Storstrøms Amt Storstrøms Amt Storstrøms Amt Storstrøms Amt urn:ddi:dk.dst:702a8c69-10d1-432e-ae65-6b141385d709:3 dk.dst 702a8c69-10d1-432e-ae65-6b141385d709 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Fakse Fakse Fakse Fakse urn:ddi:dk.dst:c79ee461-f1b8-4edc-abc3-81fce1b46854:3 dk.dst c79ee461-f1b8-4edc-abc3-81fce1b46854 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Fladså Fladså Fladså Fladså urn:ddi:dk.dst:c2465f15-f497-4024-adfa-0fdc1f5c05ad:3 dk.dst c2465f15-f497-4024-adfa-0fdc1f5c05ad 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Holeby Holeby Holeby Holeby urn:ddi:dk.dst:5ec77994-ea79-4a4f-90ad-0aa15ee05465:3 dk.dst 5ec77994-ea79-4a4f-90ad-0aa15ee05465 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Holmegaard Holmegaard Holmegaard Holmegaard urn:ddi:dk.dst:c9122396-a31b-456f-8ab1-f10e6299fc94:3 dk.dst c9122396-a31b-456f-8ab1-f10e6299fc94 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Højreby Højreby Højreby Højreby urn:ddi:dk.dst:c3cb5d34-c9d8-4c1a-a9df-33beba7b35d8:3 dk.dst c3cb5d34-c9d8-4c1a-a9df-33beba7b35d8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Langebæk Langebæk Langebæk Langebæk urn:ddi:dk.dst:94f69bb3-8070-4b38-8676-3cccd731a040:3 dk.dst 94f69bb3-8070-4b38-8676-3cccd731a040 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Maribo Maribo Maribo Maribo urn:ddi:dk.dst:43fc0d68-273e-413f-8f5a-a3a1f3a3ba3a:3 dk.dst 43fc0d68-273e-413f-8f5a-a3a1f3a3ba3a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Møn Møn Møn Møn urn:ddi:dk.dst:4661fe86-b12a-4201-8c00-14c42bbb955b:3 dk.dst 4661fe86-b12a-4201-8c00-14c42bbb955b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nakskov Nakskov Nakskov Nakskov urn:ddi:dk.dst:664fc098-6c12-4b1a-8980-ae87e77c802f:3 dk.dst 664fc098-6c12-4b1a-8980-ae87e77c802f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nykøbing Falster Nykøbing Falster Nykøbing Falster Nykøbing Falster urn:ddi:dk.dst:f329c625-269c-4a5f-a8df-0b2e5f7713d9:3 dk.dst f329c625-269c-4a5f-a8df-0b2e5f7713d9 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nysted Nysted Nysted Nysted urn:ddi:dk.dst:d98c4172-b17a-402d-975c-d79acb8b259a:3 dk.dst d98c4172-b17a-402d-975c-d79acb8b259a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Næstved Næstved Næstved Næstved urn:ddi:dk.dst:3d7f4649-8b5b-4fb1-90a1-9d172307c2e2:3 dk.dst 3d7f4649-8b5b-4fb1-90a1-9d172307c2e2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nørre Alslev Nørre Alslev Nørre Alslev Nørre Alslev urn:ddi:dk.dst:d40e687e-3fcc-4792-9e37-659652a8047a:3 dk.dst d40e687e-3fcc-4792-9e37-659652a8047a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Præstø Præstø Præstø Præstø urn:ddi:dk.dst:0e2f2fdd-fd67-4560-b26d-255d468d93c6:3 dk.dst 0e2f2fdd-fd67-4560-b26d-255d468d93c6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ravnsborg Ravnsborg Ravnsborg Ravnsborg urn:ddi:dk.dst:30be7c3a-f486-4d0d-a697-3b496b844808:3 dk.dst 30be7c3a-f486-4d0d-a697-3b496b844808 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Rudbjerg Rudbjerg Rudbjerg Rudbjerg urn:ddi:dk.dst:5a3044a6-e916-401f-b8dd-eda62452df15:3 dk.dst 5a3044a6-e916-401f-b8dd-eda62452df15 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Rødby Rødby Rødby Rødby urn:ddi:dk.dst:7627a9cf-be33-4455-b9a3-4b2e4d6dbc83:3 dk.dst 7627a9cf-be33-4455-b9a3-4b2e4d6dbc83 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Rønnede Rønnede Rønnede Rønnede urn:ddi:dk.dst:285b6a29-56e4-4c00-85b3-3a1333cf2235:3 dk.dst 285b6a29-56e4-4c00-85b3-3a1333cf2235 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sakskøbing Sakskøbing Sakskøbing Sakskøbing urn:ddi:dk.dst:a2bc78a7-07a3-441e-a555-6c776b89f0db:3 dk.dst a2bc78a7-07a3-441e-a555-6c776b89f0db 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Stevns Stevns Stevns Stevns urn:ddi:dk.dst:b1ae05e0-5197-444e-bccf-8ff89551f36c:3 dk.dst b1ae05e0-5197-444e-bccf-8ff89551f36c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Stubbekøbing Stubbekøbing Stubbekøbing Stubbekøbing urn:ddi:dk.dst:70c10ae8-4ca0-4608-bd4b-5d08d8d76832:3 dk.dst 70c10ae8-4ca0-4608-bd4b-5d08d8d76832 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Suså Suså Suså Suså urn:ddi:dk.dst:212cbbef-81d8-48eb-9df7-daa2ad77d794:3 dk.dst 212cbbef-81d8-48eb-9df7-daa2ad77d794 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sydfalster Sydfalster Sydfalster Sydfalster urn:ddi:dk.dst:ea0a04f5-21cc-496b-83f5-a634d37a1be5:3 dk.dst ea0a04f5-21cc-496b-83f5-a634d37a1be5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Vordingborg Vordingborg Vordingborg Vordingborg urn:ddi:dk.dst:d09074d3-1acb-4797-b9f5-5227d22c9d94:6 dk.dst d09074d3-1acb-4797-b9f5-5227d22c9d94 6 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} DSTLM01\svn Bornholm Bornholm Bornholm Bornholm Bornholms Regionskommune urn:ddi:dk.dst:0aa99953-2e21-4956-bd65-a868bd731e68:7 dk.dst 0aa99953-2e21-4956-bd65-a868bd731e68 7 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:ValidFrom {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2003-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2003-01-01"} cm:ValidTo {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Bornholm Bornholm Bornholm Bornholm urn:ddi:dk.dst:b22d52f3-b4e8-47b3-bdf1-860c0779b395:3 dk.dst b22d52f3-b4e8-47b3-bdf1-860c0779b395 3 cm:IsGenerated False cm:ValidFrom {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:ValidTo {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2002-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2002-12-31"} Allinge-Gudhjem Allinge-Gudhjem Allinge-Gudhjem Allinge-Gudhjem urn:ddi:dk.dst:6743439f-db30-42be-ae24-dbc8ced45447:3 dk.dst 6743439f-db30-42be-ae24-dbc8ced45447 3 cm:ValidTo {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2002-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2002-12-31"} cm:ValidFrom {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} Hasle Hasle Hasle Hasle urn:ddi:dk.dst:5ae9fbcb-335b-4c44-9340-39c3d848b017:3 dk.dst 5ae9fbcb-335b-4c44-9340-39c3d848b017 3 cm:IsGenerated False cm:ValidTo {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2002-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2002-12-31"} cm:ValidFrom {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} Nexø Nexø Nexø Nexø urn:ddi:dk.dst:e69ea741-d68e-4836-9acd-aaf39dc373a8:3 dk.dst e69ea741-d68e-4836-9acd-aaf39dc373a8 3 cm:IsGenerated False cm:ValidTo {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2002-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2002-12-31"} cm:ValidFrom {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} Rønne Rønne Rønne Rønne urn:ddi:dk.dst:58ac17dd-f87e-4871-b1f2-321a4235a6f1:4 dk.dst 58ac17dd-f87e-4871-b1f2-321a4235a6f1 4 cm:IsGenerated False cm:ValidTo {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2002-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2002-12-31"} cm:ValidFrom {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} Aakirkeby Aakirkeby Aakirkeby Aakirkeby urn:ddi:dk.dst:b3dec663-5e3c-46ab-9338-f641e1d7c340:5 dk.dst b3dec663-5e3c-46ab-9338-f641e1d7c340 5 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø urn:ddi:dk.dst:25996e03-2b38-49db-a844-8f565036b119:4 dk.dst 25996e03-2b38-49db-a844-8f565036b119 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Fyns Amt Fyns Amt Fyns Amt Fyns Amt urn:ddi:dk.dst:4000a12f-98a6-4d09-a2fb-a0c732ad1722:3 dk.dst 4000a12f-98a6-4d09-a2fb-a0c732ad1722 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Assens Assens Assens Assens urn:ddi:dk.dst:84f64eec-ddbd-48f3-b7cc-d6c3a6603382:3 dk.dst 84f64eec-ddbd-48f3-b7cc-d6c3a6603382 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Bogense Bogense Bogense Bogense urn:ddi:dk.dst:2df7585e-c312-4f79-9d79-ef1a43a8707c:3 dk.dst 2df7585e-c312-4f79-9d79-ef1a43a8707c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Broby Broby Broby Broby urn:ddi:dk.dst:9b840db6-a00a-4672-84fb-9dbd3eef969d:3 dk.dst 9b840db6-a00a-4672-84fb-9dbd3eef969d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Egebjerg Egebjerg Egebjerg Egebjerg urn:ddi:dk.dst:482c7b07-b1b3-428c-a876-c4cb79709ad5:3 dk.dst 482c7b07-b1b3-428c-a876-c4cb79709ad5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ejby Ejby Ejby Ejby urn:ddi:dk.dst:90889837-da36-438d-9332-467ce2793fbd:3 dk.dst 90889837-da36-438d-9332-467ce2793fbd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Faaborg Faaborg Faaborg Faaborg urn:ddi:dk.dst:769f1837-3a1b-4def-85bb-a72193146bab:3 dk.dst 769f1837-3a1b-4def-85bb-a72193146bab 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Glamsbjerg Glamsbjerg Glamsbjerg Glamsbjerg urn:ddi:dk.dst:2b378c82-061a-496e-911a-b9fb4ff34c37:3 dk.dst 2b378c82-061a-496e-911a-b9fb4ff34c37 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Gudme Gudme Gudme Gudme urn:ddi:dk.dst:78e155e2-7c9a-4f19-84bf-f7228fa531a8:3 dk.dst 78e155e2-7c9a-4f19-84bf-f7228fa531a8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Haarby Haarby Haarby Haarby urn:ddi:dk.dst:ff6d4327-f531-40f8-ad83-cf61da536c35:3 dk.dst ff6d4327-f531-40f8-ad83-cf61da536c35 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Kerteminde Kerteminde Kerteminde Kerteminde urn:ddi:dk.dst:61488e89-1858-4486-bd27-62b0abd52ec9:3 dk.dst 61488e89-1858-4486-bd27-62b0abd52ec9 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Langeskov Langeskov Langeskov Langeskov urn:ddi:dk.dst:5f51d31c-4e86-4263-840f-690610c56ce2:2 dk.dst 5f51d31c-4e86-4263-840f-690610c56ce2 2 cm:IsGenerated False cm:ValidFrom {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:ValidTo {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2005-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2005-12-31"} Marstal Marstal Marstal Marstal urn:ddi:dk.dst:f2c81a3f-b4c2-4b33-9459-8730ecd4d737:3 dk.dst f2c81a3f-b4c2-4b33-9459-8730ecd4d737 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Middelfart Middelfart Middelfart Middelfart urn:ddi:dk.dst:64aa5dd9-ba1b-4cea-b9ce-1e31cbb8df43:3 dk.dst 64aa5dd9-ba1b-4cea-b9ce-1e31cbb8df43 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Munkebo Munkebo Munkebo Munkebo urn:ddi:dk.dst:b995dbae-0436-4719-9189-1fb0c1181232:3 dk.dst b995dbae-0436-4719-9189-1fb0c1181232 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg urn:ddi:dk.dst:ceb92d0d-3ec4-467f-b7c3-e57a20a880e9:3 dk.dst ceb92d0d-3ec4-467f-b7c3-e57a20a880e9 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nørre Aaby Nørre Aaby Nørre Aaby Nørre Aaby urn:ddi:dk.dst:905710fd-7848-4ee9-a908-63494b0dc04c:3 dk.dst 905710fd-7848-4ee9-a908-63494b0dc04c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Odense Odense Odense Odense urn:ddi:dk.dst:b249b995-33df-419d-9a51-efda889c3499:3 dk.dst b249b995-33df-419d-9a51-efda889c3499 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Otterup Otterup Otterup Otterup urn:ddi:dk.dst:ede93572-9579-46b9-90e0-9f1b428a6b06:3 dk.dst ede93572-9579-46b9-90e0-9f1b428a6b06 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ringe Ringe Ringe Ringe urn:ddi:dk.dst:3b43fdfb-6b53-44e1-aed3-bb4466ec94fb:3 dk.dst 3b43fdfb-6b53-44e1-aed3-bb4466ec94fb 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Rudkøbing Rudkøbing Rudkøbing Rudkøbing urn:ddi:dk.dst:3b0614dc-0f2e-4e21-84b9-a9aa56831eff:3 dk.dst 3b0614dc-0f2e-4e21-84b9-a9aa56831eff 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ryslinge Ryslinge Ryslinge Ryslinge urn:ddi:dk.dst:e57a481f-b031-4a21-9914-dbeee855a9f9:3 dk.dst e57a481f-b031-4a21-9914-dbeee855a9f9 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Svendborg Svendborg Svendborg Svendborg urn:ddi:dk.dst:253cde39-fdcc-496c-889f-e870bfc140ee:3 dk.dst 253cde39-fdcc-496c-889f-e870bfc140ee 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sydlangeland Sydlangeland Sydlangeland Sydlangeland urn:ddi:dk.dst:6b8185eb-3e8c-4336-a4a5-3ff492219780:3 dk.dst 6b8185eb-3e8c-4336-a4a5-3ff492219780 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Søndersø Søndersø Søndersø Søndersø urn:ddi:dk.dst:8271ff4a-00ca-47f6-924d-908e37dc47f1:3 dk.dst 8271ff4a-00ca-47f6-924d-908e37dc47f1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Tommerup Tommerup Tommerup Tommerup urn:ddi:dk.dst:55ae31c0-869e-4fa6-990a-913c84722b21:3 dk.dst 55ae31c0-869e-4fa6-990a-913c84722b21 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Tranekær Tranekær Tranekær Tranekær urn:ddi:dk.dst:0c5fcb84-9c87-4d38-9f4b-2c05d97ea7f6:3 dk.dst 0c5fcb84-9c87-4d38-9f4b-2c05d97ea7f6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ullerslev Ullerslev Ullerslev Ullerslev urn:ddi:dk.dst:f53eb89f-c57a-44b9-8f60-2a150ac19ed0:3 dk.dst f53eb89f-c57a-44b9-8f60-2a150ac19ed0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Vissenbjerg Vissenbjerg Vissenbjerg Vissenbjerg urn:ddi:dk.dst:bf7ac454-c573-4f54-b3d6-601cbd96d5eb:4 dk.dst bf7ac454-c573-4f54-b3d6-601cbd96d5eb 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:ValidFrom {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2006-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2006-01-01"} cm:ValidTo {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ærø Ærø Ærø Ærø urn:ddi:dk.dst:2a34dd20-7fa9-4392-bbcc-8b33f6ea5500:2 dk.dst 2a34dd20-7fa9-4392-bbcc-8b33f6ea5500 2 cm:ValidFrom {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:ValidTo {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2005-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2005-12-31"} Ærøskøbing Ærøskøbing Ærøskøbing Ærøskøbing urn:ddi:dk.dst:1c195ecc-cf92-4132-87bf-814409c1660d:3 dk.dst 1c195ecc-cf92-4132-87bf-814409c1660d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ørbæk Ørbæk Ørbæk Ørbæk urn:ddi:dk.dst:1292e054-87a2-43d6-8087-4d6645e8ba33:3 dk.dst 1292e054-87a2-43d6-8087-4d6645e8ba33 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Årslev Årslev Årslev Årslev urn:ddi:dk.dst:52850c03-ebe8-4d23-a155-2f3bc7a07800:3 dk.dst 52850c03-ebe8-4d23-a155-2f3bc7a07800 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Aarup Aarup Aarup Aarup urn:ddi:dk.dst:e425d2ce-4444-4d6f-bd46-91a5a5f64017:3 dk.dst e425d2ce-4444-4d6f-bd46-91a5a5f64017 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sønderjyllands Amt Sønderjyllands Amt Sønderjyllands Amt Sønderjyllands Amt urn:ddi:dk.dst:fac4f9b2-6aae-4351-a8e6-6d84cef63c4f:3 dk.dst fac4f9b2-6aae-4351-a8e6-6d84cef63c4f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Augustenborg Augustenborg Augustenborg Augustenborg urn:ddi:dk.dst:2dba719f-050c-4547-8c52-2423aa9a0de1:3 dk.dst 2dba719f-050c-4547-8c52-2423aa9a0de1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Bov Bov Bov Bov urn:ddi:dk.dst:f3717007-1957-4015-b758-7bb5db7f7231:3 dk.dst f3717007-1957-4015-b758-7bb5db7f7231 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Bredebro Bredebro Bredebro Bredebro urn:ddi:dk.dst:3cde767d-d202-41c0-a152-7ff635b8718b:3 dk.dst 3cde767d-d202-41c0-a152-7ff635b8718b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Broager Broager Broager Broager urn:ddi:dk.dst:e1982f77-224e-4442-b1a7-58c0b00cf155:3 dk.dst e1982f77-224e-4442-b1a7-58c0b00cf155 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld Christiansfeld urn:ddi:dk.dst:66e3dc4b-9a2d-4b7c-83f5-8a41bb5657cd:3 dk.dst 66e3dc4b-9a2d-4b7c-83f5-8a41bb5657cd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Gram Gram Gram Gram urn:ddi:dk.dst:d4b86fa3-57b4-438a-af6b-fcac0429baae:3 dk.dst d4b86fa3-57b4-438a-af6b-fcac0429baae 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Gråsten Gråsten Gråsten Gråsten urn:ddi:dk.dst:0170f3de-2a0f-4f77-970d-95bf0823b855:3 dk.dst 0170f3de-2a0f-4f77-970d-95bf0823b855 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Haderslev Haderslev Haderslev Haderslev urn:ddi:dk.dst:ee90f3ee-f38a-4217-9c46-0deaf8e78304:3 dk.dst ee90f3ee-f38a-4217-9c46-0deaf8e78304 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Højer Højer Højer Højer urn:ddi:dk.dst:e68ad1bf-a2ad-42b7-a573-419cbf263d61:3 dk.dst e68ad1bf-a2ad-42b7-a573-419cbf263d61 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Lundtoft Lundtoft Lundtoft Lundtoft urn:ddi:dk.dst:2fe65a21-c946-45c4-a663-da2cdff44dee:3 dk.dst 2fe65a21-c946-45c4-a663-da2cdff44dee 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Løgumkloster Løgumkloster Løgumkloster Løgumkloster urn:ddi:dk.dst:c41dc9b4-7f9f-4083-9561-d6196865a54d:3 dk.dst c41dc9b4-7f9f-4083-9561-d6196865a54d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nordborg Nordborg Nordborg Nordborg urn:ddi:dk.dst:c7621640-1281-49a9-83db-532fa94fed2f:3 dk.dst c7621640-1281-49a9-83db-532fa94fed2f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nørre Rangstrup Nørre Rangstrup Nørre Rangstrup Nørre Rangstrup urn:ddi:dk.dst:8a7f803a-98da-49f9-bbe2-e28ad27374d8:3 dk.dst 8a7f803a-98da-49f9-bbe2-e28ad27374d8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Rødding Rødding Rødding Rødding urn:ddi:dk.dst:bcc5a5a0-8040-4614-a9e2-ad032a5a8dbb:3 dk.dst bcc5a5a0-8040-4614-a9e2-ad032a5a8dbb 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Rødekro Rødekro Rødekro Rødekro urn:ddi:dk.dst:be029dcd-1477-413d-ae56-4d16bf8c746f:3 dk.dst be029dcd-1477-413d-ae56-4d16bf8c746f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Skærbæk Skærbæk Skærbæk Skærbæk urn:ddi:dk.dst:f10c0e6a-ab97-4d9a-b6b3-a18c852099f3:3 dk.dst f10c0e6a-ab97-4d9a-b6b3-a18c852099f3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sundeved Sundeved Sundeved Sundeved urn:ddi:dk.dst:faf50926-20f6-4658-8590-46505f408583:3 dk.dst faf50926-20f6-4658-8590-46505f408583 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sydals Sydals Sydals Sydals urn:ddi:dk.dst:8f772b7c-178c-4ac3-9601-9468cbe21182:3 dk.dst 8f772b7c-178c-4ac3-9601-9468cbe21182 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sønderborg Sønderborg Sønderborg Sønderborg urn:ddi:dk.dst:46f505ba-95e0-4231-be89-d773c333fea5:3 dk.dst 46f505ba-95e0-4231-be89-d773c333fea5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Tinglev Tinglev Tinglev Tinglev urn:ddi:dk.dst:ba0e9903-1062-4e37-82b7-d2ee27002765:3 dk.dst ba0e9903-1062-4e37-82b7-d2ee27002765 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Tønder Tønder Tønder Tønder urn:ddi:dk.dst:66fa61a1-98b3-449d-8621-6e8e419690b6:3 dk.dst 66fa61a1-98b3-449d-8621-6e8e419690b6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Vojens Vojens Vojens Vojens urn:ddi:dk.dst:8890934e-95be-4aef-b8e2-89274bbe18c0:3 dk.dst 8890934e-95be-4aef-b8e2-89274bbe18c0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa urn:ddi:dk.dst:2cb19b19-756b-445b-87b7-a017f6f5dc6d:4 dk.dst 2cb19b19-756b-445b-87b7-a017f6f5dc6d 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} DSTLM01\rkr Ribe Amt Ribe Amt Ribe Amt Ribe Amt urn:ddi:dk.dst:666330a6-c11a-491d-b5ea-3c43106894e3:3 dk.dst 666330a6-c11a-491d-b5ea-3c43106894e3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Billund Billund Billund Billund urn:ddi:dk.dst:032f469e-bf44-4a64-9de3-1dfe167345df:3 dk.dst 032f469e-bf44-4a64-9de3-1dfe167345df 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Blåbjerg Blåbjerg Blåbjerg Blåbjerg urn:ddi:dk.dst:b8e2a421-8996-40bd-808b-a49292f9c21f:3 dk.dst b8e2a421-8996-40bd-808b-a49292f9c21f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Blåvandshuk Blåvandshuk Blåvandshuk Blåvandshuk urn:ddi:dk.dst:c309b957-cbcc-4078-a29e-dc6010495214:3 dk.dst c309b957-cbcc-4078-a29e-dc6010495214 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Bramming Bramming Bramming Bramming urn:ddi:dk.dst:2fd87aab-63d8-4a67-a5a0-c44e0e6f3440:3 dk.dst 2fd87aab-63d8-4a67-a5a0-c44e0e6f3440 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Brørup Brørup Brørup Brørup urn:ddi:dk.dst:bc03faaa-3ec6-40c2-8405-fd6360cc94ee:3 dk.dst bc03faaa-3ec6-40c2-8405-fd6360cc94ee 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Esbjerg Esbjerg Esbjerg Esbjerg urn:ddi:dk.dst:937a3890-c4cd-4e74-a08b-86435e4ad9e8:3 dk.dst 937a3890-c4cd-4e74-a08b-86435e4ad9e8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Fanø Fanø Fanø Fanø urn:ddi:dk.dst:d972993a-8145-47b5-9b91-08fa185890a4:3 dk.dst d972993a-8145-47b5-9b91-08fa185890a4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Grindsted Grindsted Grindsted Grindsted urn:ddi:dk.dst:22463825-ba3d-4b9c-b0c0-aab3d3ca9c0e:3 dk.dst 22463825-ba3d-4b9c-b0c0-aab3d3ca9c0e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Helle Helle Helle Helle urn:ddi:dk.dst:d95255c8-2ed1-499a-84d4-6f4b1d70fa47:3 dk.dst d95255c8-2ed1-499a-84d4-6f4b1d70fa47 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Holsted Holsted Holsted Holsted urn:ddi:dk.dst:3703cc04-a943-46a2-ad9e-ecee326ca961:3 dk.dst 3703cc04-a943-46a2-ad9e-ecee326ca961 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ribe Ribe Ribe Ribe urn:ddi:dk.dst:9d8aba07-2e5a-4172-9e2b-3229f8b60128:3 dk.dst 9d8aba07-2e5a-4172-9e2b-3229f8b60128 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Varde Varde Varde Varde urn:ddi:dk.dst:e2edb59e-41d9-497c-bda1-e277e31d09c4:3 dk.dst e2edb59e-41d9-497c-bda1-e277e31d09c4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Vejen Vejen Vejen Vejen urn:ddi:dk.dst:e0870d3b-9ea0-4a3f-b45d-51f863b6908b:3 dk.dst e0870d3b-9ea0-4a3f-b45d-51f863b6908b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ølgod Ølgod Ølgod Ølgod urn:ddi:dk.dst:54493307-840f-4e6f-82d3-04542f902172:3 dk.dst 54493307-840f-4e6f-82d3-04542f902172 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Vejle Amt Vejle Amt Vejle Amt Vejle Amt urn:ddi:dk.dst:7b86920d-698d-4fe7-8c9a-bd710cc6bd08:3 dk.dst 7b86920d-698d-4fe7-8c9a-bd710cc6bd08 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Brædstrup Brædstrup Brædstrup Brædstrup urn:ddi:dk.dst:683b342e-fdf3-4cd6-b59b-10054b4a7c10:3 dk.dst 683b342e-fdf3-4cd6-b59b-10054b4a7c10 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Børkop Børkop Børkop Børkop urn:ddi:dk.dst:8043acf3-4e2e-4a12-8d48-b20e8f92c9e3:3 dk.dst 8043acf3-4e2e-4a12-8d48-b20e8f92c9e3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Egtved Egtved Egtved Egtved urn:ddi:dk.dst:174b9a56-25fa-4201-94fb-f8b548df4ed8:3 dk.dst 174b9a56-25fa-4201-94fb-f8b548df4ed8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Fredericia Fredericia Fredericia Fredericia urn:ddi:dk.dst:8a4dfed1-2e1c-4255-bb56-e4e0b59d3488:3 dk.dst 8a4dfed1-2e1c-4255-bb56-e4e0b59d3488 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Gedved Gedved Gedved Gedved urn:ddi:dk.dst:416dd95f-b7dd-44ca-a732-88a235aaac5c:3 dk.dst 416dd95f-b7dd-44ca-a732-88a235aaac5c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Give Give Give Give urn:ddi:dk.dst:9b4a4fdd-5563-4d31-a7c0-6386c86d1a37:3 dk.dst 9b4a4fdd-5563-4d31-a7c0-6386c86d1a37 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hedensted Hedensted Hedensted Hedensted urn:ddi:dk.dst:8b8fc7f2-b5ae-43ab-a5b3-e8eaf0723292:3 dk.dst 8b8fc7f2-b5ae-43ab-a5b3-e8eaf0723292 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Horsens Horsens Horsens Horsens urn:ddi:dk.dst:e8261133-0632-408d-bc65-ccebc9f165f0:3 dk.dst e8261133-0632-408d-bc65-ccebc9f165f0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Jelling Jelling Jelling Jelling urn:ddi:dk.dst:e9cbc3ed-fdca-4c67-b5e3-a851cc70d59c:3 dk.dst e9cbc3ed-fdca-4c67-b5e3-a851cc70d59c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Juelsminde Juelsminde Juelsminde Juelsminde urn:ddi:dk.dst:3875a880-4441-4658-aaa9-04fc6941b33c:3 dk.dst 3875a880-4441-4658-aaa9-04fc6941b33c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Kolding Kolding Kolding Kolding urn:ddi:dk.dst:bcc6a202-ae38-45d0-89fe-38150316f2bc:3 dk.dst bcc6a202-ae38-45d0-89fe-38150316f2bc 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Lunderskov Lunderskov Lunderskov Lunderskov urn:ddi:dk.dst:87550389-e8c4-4680-8a6a-65b91eaabea7:3 dk.dst 87550389-e8c4-4680-8a6a-65b91eaabea7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nørre Snede Nørre Snede Nørre Snede Nørre Snede urn:ddi:dk.dst:8b698e0c-75fd-4274-9530-f5b235bb5f39:3 dk.dst 8b698e0c-75fd-4274-9530-f5b235bb5f39 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Tørring-Uldum Tørring-Uldum Tørring-Uldum Tørring-Uldum urn:ddi:dk.dst:d8fd961e-f5db-4b6a-9559-f68bd0013000:3 dk.dst d8fd961e-f5db-4b6a-9559-f68bd0013000 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Vamdrup Vamdrup Vamdrup Vamdrup urn:ddi:dk.dst:eb9c503d-3eca-495a-9b3f-7f7d1e752094:3 dk.dst eb9c503d-3eca-495a-9b3f-7f7d1e752094 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Vejle Vejle Vejle Vejle urn:ddi:dk.dst:24332ebb-6626-429d-b260-9d942c004773:3 dk.dst 24332ebb-6626-429d-b260-9d942c004773 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ringkøbing Amt Ringkøbing Amt Ringkøbing Amt Ringkøbing Amt urn:ddi:dk.dst:ad757969-e661-4dd3-8af3-bf51b4aabcda:3 dk.dst ad757969-e661-4dd3-8af3-bf51b4aabcda 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Aulum-Haderup Aulum-Haderup Aulum-Haderup Aulum-Haderup urn:ddi:dk.dst:f15e346a-9836-4367-8bbb-f2b83d54d8a5:3 dk.dst f15e346a-9836-4367-8bbb-f2b83d54d8a5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Brande Brande Brande Brande urn:ddi:dk.dst:a334a2c5-aad6-4d7c-9832-2ade78fd7c54:3 dk.dst a334a2c5-aad6-4d7c-9832-2ade78fd7c54 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Egvad Egvad Egvad Egvad urn:ddi:dk.dst:aa107aea-e6d0-4097-be78-9a371c095d2b:3 dk.dst aa107aea-e6d0-4097-be78-9a371c095d2b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Herning Herning Herning Herning urn:ddi:dk.dst:f86c181b-fc94-4888-82a4-06b9eb071062:3 dk.dst f86c181b-fc94-4888-82a4-06b9eb071062 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Holmsland Holmsland Holmsland Holmsland urn:ddi:dk.dst:a3a4ba5f-6d56-4697-8b45-8cb74b3eda02:3 dk.dst a3a4ba5f-6d56-4697-8b45-8cb74b3eda02 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Holstebro Holstebro Holstebro Holstebro urn:ddi:dk.dst:29d5a5da-6716-4560-a0b8-a311a9aedd86:3 dk.dst 29d5a5da-6716-4560-a0b8-a311a9aedd86 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ikast Ikast Ikast Ikast urn:ddi:dk.dst:9c573d8d-b251-4e62-843f-b610bf4da950:3 dk.dst 9c573d8d-b251-4e62-843f-b610bf4da950 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Lemvig Lemvig Lemvig Lemvig urn:ddi:dk.dst:4466457f-dddf-472c-8913-42420f451595:3 dk.dst 4466457f-dddf-472c-8913-42420f451595 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ringkøbing Ringkøbing Ringkøbing Ringkøbing urn:ddi:dk.dst:ea1ecc82-83d9-4238-a415-6b31270fdc0f:3 dk.dst ea1ecc82-83d9-4238-a415-6b31270fdc0f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Skjern Skjern Skjern Skjern urn:ddi:dk.dst:34e98bbc-e8e8-4133-b48a-91be3e780cad:3 dk.dst 34e98bbc-e8e8-4133-b48a-91be3e780cad 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Struer Struer Struer Struer urn:ddi:dk.dst:2c2c9d15-e201-4ec4-87ab-ed80c502c5ed:3 dk.dst 2c2c9d15-e201-4ec4-87ab-ed80c502c5ed 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Thyborøn-Harboøre Thyborøn-Harboøre Thyborøn-Harboøre Thyborøn-Harboøre urn:ddi:dk.dst:15527b8b-ed37-475b-8dbc-ff4b5b336fbf:3 dk.dst 15527b8b-ed37-475b-8dbc-ff4b5b336fbf 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Thyholm Thyholm Thyholm Thyholm urn:ddi:dk.dst:d150c7b0-7e19-42a0-9aef-03f19e19dc25:3 dk.dst d150c7b0-7e19-42a0-9aef-03f19e19dc25 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Trehøje Trehøje Trehøje Trehøje urn:ddi:dk.dst:77f54562-102d-4f2e-97e6-3b36b7d64f37:3 dk.dst 77f54562-102d-4f2e-97e6-3b36b7d64f37 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ulfborg-Vemb Ulfborg-Vemb Ulfborg-Vemb Ulfborg-Vemb urn:ddi:dk.dst:69904131-100b-4927-8b6a-dde21634b0f0:3 dk.dst 69904131-100b-4927-8b6a-dde21634b0f0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Videbæk Videbæk Videbæk Videbæk urn:ddi:dk.dst:bc4a5760-abfd-4a64-92d9-a58f40b356c8:3 dk.dst bc4a5760-abfd-4a64-92d9-a58f40b356c8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Vinderup Vinderup Vinderup Vinderup urn:ddi:dk.dst:7b45527f-1a36-4532-9604-53754df521b0:3 dk.dst 7b45527f-1a36-4532-9604-53754df521b0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Åskov Åskov Åskov Åskov urn:ddi:dk.dst:7bf2ebd8-a177-416a-8dab-2377d0d0fc37:3 dk.dst 7bf2ebd8-a177-416a-8dab-2377d0d0fc37 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Århus Amt Århus Amt Århus Amt Århus Amt urn:ddi:dk.dst:dd13e92b-5628-4018-9e98-9aa191529f5b:3 dk.dst dd13e92b-5628-4018-9e98-9aa191529f5b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ebeltoft Ebeltoft Ebeltoft Ebeltoft urn:ddi:dk.dst:93f4a01d-c438-4bc9-b385-fed1d2e440ec:3 dk.dst 93f4a01d-c438-4bc9-b385-fed1d2e440ec 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Galten Galten Galten Galten urn:ddi:dk.dst:16f1214d-4dca-4c29-84f9-f112c2162d14:3 dk.dst 16f1214d-4dca-4c29-84f9-f112c2162d14 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Gjern Gjern Gjern Gjern urn:ddi:dk.dst:dab4ed73-6bff-4e2c-8d37-4c68ae9953ce:3 dk.dst dab4ed73-6bff-4e2c-8d37-4c68ae9953ce 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Grenaa Grenaa Grenaa Grenaa urn:ddi:dk.dst:2d016dcf-58b6-4fcf-89c5-ab92c9b51f7f:3 dk.dst 2d016dcf-58b6-4fcf-89c5-ab92c9b51f7f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hadsten Hadsten Hadsten Hadsten urn:ddi:dk.dst:b11c58be-16d2-4451-ad39-f24c993be555:3 dk.dst b11c58be-16d2-4451-ad39-f24c993be555 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hammel Hammel Hammel Hammel urn:ddi:dk.dst:5670b93a-0249-45c7-b307-1c63e50641b2:3 dk.dst 5670b93a-0249-45c7-b307-1c63e50641b2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hinnerup Hinnerup Hinnerup Hinnerup urn:ddi:dk.dst:1dd9f75c-ac72-4bf5-ba75-bb8ebcc3bf41:3 dk.dst 1dd9f75c-ac72-4bf5-ba75-bb8ebcc3bf41 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hørning Hørning Hørning Hørning urn:ddi:dk.dst:e69435ba-16cc-4fcc-a66a-4dde93ee3aec:3 dk.dst e69435ba-16cc-4fcc-a66a-4dde93ee3aec 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Langå Langå Langå Langå urn:ddi:dk.dst:2c5aebb8-f5f7-4ab2-b6a5-bcabcd06c17f:3 dk.dst 2c5aebb8-f5f7-4ab2-b6a5-bcabcd06c17f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Mariager Mariager Mariager Mariager urn:ddi:dk.dst:60b9599e-3109-49ff-bbb2-8aff0dc5c76f:3 dk.dst 60b9599e-3109-49ff-bbb2-8aff0dc5c76f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Midtdjurs Midtdjurs Midtdjurs Midtdjurs urn:ddi:dk.dst:4dbb8c14-0c35-4844-9586-f86437023063:3 dk.dst 4dbb8c14-0c35-4844-9586-f86437023063 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nørhald Nørhald Nørhald Nørhald urn:ddi:dk.dst:12b8d3eb-97ed-49de-a089-ae9e08168394:3 dk.dst 12b8d3eb-97ed-49de-a089-ae9e08168394 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nørre Djurs Nørre Djurs Nørre Djurs Nørre Djurs urn:ddi:dk.dst:12cc647b-bf71-4498-8bbb-6849b6abe1b1:3 dk.dst 12cc647b-bf71-4498-8bbb-6849b6abe1b1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Odder Odder Odder Odder urn:ddi:dk.dst:234f021b-1f51-4e72-9b5e-1206a0ec7be8:3 dk.dst 234f021b-1f51-4e72-9b5e-1206a0ec7be8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Purhus Purhus Purhus Purhus urn:ddi:dk.dst:307b63a4-98c0-4642-9cf9-37ce6f11232b:3 dk.dst 307b63a4-98c0-4642-9cf9-37ce6f11232b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Randers Randers Randers Randers urn:ddi:dk.dst:2c76c356-8928-438f-9446-7f681f285214:3 dk.dst 2c76c356-8928-438f-9446-7f681f285214 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Rosenholm Rosenholm Rosenholm Rosenholm urn:ddi:dk.dst:930d5626-2dc4-48e6-a375-3c97dfe873c6:3 dk.dst 930d5626-2dc4-48e6-a375-3c97dfe873c6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Rougsø Rougsø Rougsø Rougsø urn:ddi:dk.dst:db4aac0c-238f-4b50-bf33-5ca949a63afe:3 dk.dst db4aac0c-238f-4b50-bf33-5ca949a63afe 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Ry Ry Ry Ry urn:ddi:dk.dst:f17aa2aa-e5c1-4138-bd8e-0171df5b483c:3 dk.dst f17aa2aa-e5c1-4138-bd8e-0171df5b483c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Rønde Rønde Rønde Rønde urn:ddi:dk.dst:17f1d3f6-e0dd-45e4-a45d-87ed7c6ca669:3 dk.dst 17f1d3f6-e0dd-45e4-a45d-87ed7c6ca669 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Samsø Samsø Samsø Samsø urn:ddi:dk.dst:1481a0be-85ce-4a3d-9578-10d60b1da864:3 dk.dst 1481a0be-85ce-4a3d-9578-10d60b1da864 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Silkeborg Silkeborg Silkeborg Silkeborg urn:ddi:dk.dst:a463f1bd-c48e-4525-adc7-3207d4ce7cad:3 dk.dst a463f1bd-c48e-4525-adc7-3207d4ce7cad 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Skanderborg Skanderborg Skanderborg Skanderborg urn:ddi:dk.dst:7e1698d1-4bdd-4f28-b7fa-d4efbfaa94a2:3 dk.dst 7e1698d1-4bdd-4f28-b7fa-d4efbfaa94a2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sønderhald Sønderhald Sønderhald Sønderhald urn:ddi:dk.dst:fa54a318-c278-4539-9b12-c4650fdc4962:3 dk.dst fa54a318-c278-4539-9b12-c4650fdc4962 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Them Them Them Them urn:ddi:dk.dst:072f5619-6c9f-405b-86ee-973297c47824:3 dk.dst 072f5619-6c9f-405b-86ee-973297c47824 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Århus Århus Århus Århus urn:ddi:dk.dst:6aeb6295-c092-452e-ba6d-15de667942c8:3 dk.dst 6aeb6295-c092-452e-ba6d-15de667942c8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Viborg Amt Viborg Amt Viborg Amt Viborg Amt urn:ddi:dk.dst:80b4b868-f435-4d19-95c0-09e74a303ac1:3 dk.dst 80b4b868-f435-4d19-95c0-09e74a303ac1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Bjerringbro Bjerringbro Bjerringbro Bjerringbro urn:ddi:dk.dst:43b82919-e0f0-4efe-8890-ecda1a702b37:3 dk.dst 43b82919-e0f0-4efe-8890-ecda1a702b37 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Fjends Fjends Fjends Fjends urn:ddi:dk.dst:d278272c-c261-4722-83f4-febbc00eeb4a:3 dk.dst d278272c-c261-4722-83f4-febbc00eeb4a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hanstholm Hanstholm Hanstholm Hanstholm urn:ddi:dk.dst:4d0d6edf-1d1e-4ca1-a3d3-827fb3272d7e:3 dk.dst 4d0d6edf-1d1e-4ca1-a3d3-827fb3272d7e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hvorslev Hvorslev Hvorslev Hvorslev urn:ddi:dk.dst:e77fb040-069c-4bf3-83d8-b95d2c5df49e:3 dk.dst e77fb040-069c-4bf3-83d8-b95d2c5df49e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Karup Karup Karup Karup urn:ddi:dk.dst:e3cf8ba7-b7a8-4ef7-8faa-5b340b7db29b:3 dk.dst e3cf8ba7-b7a8-4ef7-8faa-5b340b7db29b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Kjellerup Kjellerup Kjellerup Kjellerup urn:ddi:dk.dst:33e531d9-3ec5-43b8-9976-c9767d7a8a58:3 dk.dst 33e531d9-3ec5-43b8-9976-c9767d7a8a58 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Morsø Morsø Morsø Morsø urn:ddi:dk.dst:a1833976-e2c6-4bce-8234-69275d75b3a0:3 dk.dst a1833976-e2c6-4bce-8234-69275d75b3a0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Møldrup Møldrup Møldrup Møldrup urn:ddi:dk.dst:c9f1df83-ff48-4372-b521-f069eab8bec3:3 dk.dst c9f1df83-ff48-4372-b521-f069eab8bec3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sallingsund Sallingsund Sallingsund Sallingsund urn:ddi:dk.dst:8940197e-3b02-432d-8c2a-213e48e41049:3 dk.dst 8940197e-3b02-432d-8c2a-213e48e41049 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Skive Skive Skive Skive urn:ddi:dk.dst:f757fd8c-048b-4d94-9f2c-2f9a5b1ce238:3 dk.dst f757fd8c-048b-4d94-9f2c-2f9a5b1ce238 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Spøttrup Spøttrup Spøttrup Spøttrup urn:ddi:dk.dst:a4e7b797-cce0-420d-b058-99014d7de198:3 dk.dst a4e7b797-cce0-420d-b058-99014d7de198 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sundsøre Sundsøre Sundsøre Sundsøre urn:ddi:dk.dst:4006a164-10b3-46d0-9a09-3adf07af8852:3 dk.dst 4006a164-10b3-46d0-9a09-3adf07af8852 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sydthy Sydthy Sydthy Sydthy urn:ddi:dk.dst:32b46d95-7942-4da7-a59e-1680669a8815:3 dk.dst 32b46d95-7942-4da7-a59e-1680669a8815 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Thisted Thisted Thisted Thisted urn:ddi:dk.dst:3363f58d-57d7-41f5-acb1-6ee9d60f43ab:3 dk.dst 3363f58d-57d7-41f5-acb1-6ee9d60f43ab 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Tjele Tjele Tjele Tjele urn:ddi:dk.dst:a38f82f9-84af-417e-8fe0-d45ca3fa6e7e:3 dk.dst a38f82f9-84af-417e-8fe0-d45ca3fa6e7e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Viborg Viborg Viborg Viborg urn:ddi:dk.dst:1c818b94-cdcd-4083-8f18-14171f24e6e5:3 dk.dst 1c818b94-cdcd-4083-8f18-14171f24e6e5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Aalestrup Aalestrup Aalestrup Aalestrup urn:ddi:dk.dst:bec20343-409b-470a-ba1c-1c6ce99d2db3:3 dk.dst bec20343-409b-470a-ba1c-1c6ce99d2db3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nordjyllands Amt Nordjyllands Amt Nordjyllands Amt Nordjyllands Amt urn:ddi:dk.dst:687a3da1-e079-46f1-9398-62c4daa61f21:3 dk.dst 687a3da1-e079-46f1-9398-62c4daa61f21 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Arden Arden Arden Arden urn:ddi:dk.dst:cad472c8-80ee-46ca-85f9-d0fcfe723624:3 dk.dst cad472c8-80ee-46ca-85f9-d0fcfe723624 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Brovst Brovst Brovst Brovst urn:ddi:dk.dst:7331329f-f1cb-431b-8945-aa1aa79517ca:3 dk.dst 7331329f-f1cb-431b-8945-aa1aa79517ca 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Brønderslev Brønderslev Brønderslev Brønderslev urn:ddi:dk.dst:51394e49-cdd7-4aa6-9a51-0c16a130063d:3 dk.dst 51394e49-cdd7-4aa6-9a51-0c16a130063d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Dronninglund Dronninglund Dronninglund Dronninglund urn:ddi:dk.dst:1f42eb78-6741-4076-9231-bc4fb7092258:3 dk.dst 1f42eb78-6741-4076-9231-bc4fb7092258 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Farsø Farsø Farsø Farsø urn:ddi:dk.dst:1bcb743b-7de5-469f-a3d4-8df8f7add6c5:3 dk.dst 1bcb743b-7de5-469f-a3d4-8df8f7add6c5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Fjerritslev Fjerritslev Fjerritslev Fjerritslev urn:ddi:dk.dst:1e1d78ee-7a81-4507-a060-379052b4d310:3 dk.dst 1e1d78ee-7a81-4507-a060-379052b4d310 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Frederikshavn Frederikshavn Frederikshavn Frederikshavn urn:ddi:dk.dst:6510ff2d-f783-4bff-b299-604ef2f66494:3 dk.dst 6510ff2d-f783-4bff-b299-604ef2f66494 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hadsund Hadsund Hadsund Hadsund urn:ddi:dk.dst:3cb1caeb-4ac6-418d-b6d3-9d96235a76c0:3 dk.dst 3cb1caeb-4ac6-418d-b6d3-9d96235a76c0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hals Hals Hals Hals urn:ddi:dk.dst:73fb6d4c-0555-4be0-85d8-1d831e9af5ab:3 dk.dst 73fb6d4c-0555-4be0-85d8-1d831e9af5ab 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hirtshals Hirtshals Hirtshals Hirtshals urn:ddi:dk.dst:5166182c-3234-4f1c-9471-942049489ffd:3 dk.dst 5166182c-3234-4f1c-9471-942049489ffd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hjørring Hjørring Hjørring Hjørring urn:ddi:dk.dst:5d306d91-bae7-402d-adb8-bf90fafc9e0f:3 dk.dst 5d306d91-bae7-402d-adb8-bf90fafc9e0f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Hobro Hobro Hobro Hobro urn:ddi:dk.dst:0dca0ee9-b5b6-4c38-aea4-c29a6b35ee23:3 dk.dst 0dca0ee9-b5b6-4c38-aea4-c29a6b35ee23 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Læsø Læsø Læsø Læsø urn:ddi:dk.dst:2ab8ba5b-089d-4fc3-b912-d5741f36c74f:3 dk.dst 2ab8ba5b-089d-4fc3-b912-d5741f36c74f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Løgstør Løgstør Løgstør Løgstør urn:ddi:dk.dst:1577a8c4-95fa-4141-9d30-b39993f3c3ec:3 dk.dst 1577a8c4-95fa-4141-9d30-b39993f3c3ec 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Løkken-Vrå Løkken-Vrå Løkken-Vrå Løkken-Vrå urn:ddi:dk.dst:8acf5b72-48f0-4756-9914-4bf525eaaa53:3 dk.dst 8acf5b72-48f0-4756-9914-4bf525eaaa53 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nibe Nibe Nibe Nibe urn:ddi:dk.dst:12da318e-e766-4d9e-8766-263b5241dc82:3 dk.dst 12da318e-e766-4d9e-8766-263b5241dc82 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Nørager Nørager Nørager Nørager urn:ddi:dk.dst:ceef6b11-d074-497b-a5b3-a927a177dfbd:3 dk.dst ceef6b11-d074-497b-a5b3-a927a177dfbd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Pandrup Pandrup Pandrup Pandrup urn:ddi:dk.dst:0a589cff-443f-4288-9f86-92ce3af15aa6:3 dk.dst 0a589cff-443f-4288-9f86-92ce3af15aa6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sejlflod Sejlflod Sejlflod Sejlflod urn:ddi:dk.dst:a0d6d43d-c370-4871-8281-04983541e911:3 dk.dst a0d6d43d-c370-4871-8281-04983541e911 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sindal Sindal Sindal Sindal urn:ddi:dk.dst:abf60247-ec01-4ba8-9b9b-8adadd714e21:3 dk.dst abf60247-ec01-4ba8-9b9b-8adadd714e21 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Skagen Skagen Skagen Skagen urn:ddi:dk.dst:28479b7b-db12-4494-8a6c-5b3e9db7a412:3 dk.dst 28479b7b-db12-4494-8a6c-5b3e9db7a412 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Skørping Skørping Skørping Skørping urn:ddi:dk.dst:733518f8-1452-40cf-b4ab-7772f861c814:3 dk.dst 733518f8-1452-40cf-b4ab-7772f861c814 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Støvring Støvring Støvring Støvring urn:ddi:dk.dst:b468d191-d248-4627-bbb7-49bdbcb61359:3 dk.dst b468d191-d248-4627-bbb7-49bdbcb61359 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Sæby Sæby Sæby Sæby urn:ddi:dk.dst:21c49e8d-3cca-4602-b2e6-f68a2c86e5fe:3 dk.dst 21c49e8d-3cca-4602-b2e6-f68a2c86e5fe 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Aabybro Aabybro Aabybro Aabybro urn:ddi:dk.dst:504d61db-3e0f-48ad-90b5-9c0b25ce3412:3 dk.dst 504d61db-3e0f-48ad-90b5-9c0b25ce3412 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg urn:ddi:dk.dst:b3ee417f-2506-419e-b4e5-f65b0bc7b2f2:3 dk.dst b3ee417f-2506-419e-b4e5-f65b0bc7b2f2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Adding Classification -- Amter og kommuner, v. 3.0:2006 Aars Aars Aars Aars