Liste 1. Betaling for diskforbrug 1. kvt. - 2. kvt. 2021 - kun de aktive projekter i kvartalet
Fordelt på Institutioner
Pris = 15 kr. pr. 5 GB ud over de første 5 GB

  Aktive projekter
i kvartalet
Aktive projekter i
kvartalet
1 2 1 2
aktive GB aktive GB pris pris
Institution 8980,9 6696,3 26.940 20.085
1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 8288,4 8618,4 24.855 25.845
8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet 1840,4 1899,4 5.505 5.685
10. Finansministeriet 918,0 947,0 2.745 2.835
12. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev 188,0 215,7 555 645
13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU 2119,2 2124,1 6.345 6.360
15. Epidemiologisk Forskning 6939,4 8004,6 20.805 24.000
16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital 11993 13377 35.970 40.125
24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 5865,8 7433,5 17.595 22.290
26. ATP 6021,0 6114,2 18.060 18.330
28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 7458,4 7151,6 22.365 21.450
29. Ældresagen 2887,7 2349,5 8.655 7.035
30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet 543,3 742,2 1.620 2.220
31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense 12797 11674 38.385 35.010
33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet 478,0 466,5 1.425 1.395
35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 1353,3 . 4.050 .
36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 904,4 905,1 2.700 2.700
37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet 1913,0 1452,8 5.730 4.350
44. PLS RAMBØLL Management A/S 400,9 358,8 1.200 1.065
46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital 1485,7 1603,3 4.455 4.800
48. Epinion A/S 409,0 . 1.215 .
50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 9163,6 9421,2 27.480 28.260
51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 20054 21630 60.150 64.875
53. COWI A/S, Division 1 958,5 1570,3 2.865 4.695
54. Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut 196,4 248,5 585 735
67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet 4261,9 6056,5 12.780 18.165
69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland 1470,0 1469,1 4.395 4.395
70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering 1245,4 1261,2 3.720 3.780
75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus 2550,7 3273,0 7.650 9.810
77. Dream 8208,7 8498,9 24.615 25.485
79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet 229,4 230,8 675 690
83. Department of Social Sciences, Roskilde University . 294,1 . 870
84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 565,4 570,9 1.680 1.710
85. Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital 441,8 446,9 1.320 1.335
96. Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet 480,3 . 1.425 .
97. Copenhagen Prospective Study on Atopy in Childhood, Amtssygehuset i Gentofte (COPSAC) 189,8 190,6 555 570
102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus 716,6 652,5 2.145 1.950
103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU 2455,8 2177,2 7.365 6.525
104. Beskæftigelsesministeriet . 182,4 . 540
107. Rygcenter Syddanmark 1423,1 1448,4 4.260 4.335
108. Aalborg University Business School (AAUDS) 912,2 968,5 2.730 2.895
121. Fagbevægelsens Hovedorganisation 799,9 724,7 2.385 2.160
124. Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet 668,0 674,8 1.995 2.010
135. Blodbanken, klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet 1047,5 1203,4 3.135 3.600
144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital 1309,8 1842,6 3.915 5.520
165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik 1838,9 1721,5 5.505 5.160
167. Center for Regional- og Turismeforskning 259,7 236,3 765 705
170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital 1089,8 1300,4 3.255 3.885
178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet 3461,3 3439,0 10.380 10.305
180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital 3962,4 3984,7 11.880 11.940
182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Universitetshospital 392,8 394,5 1.170 1.170
190. Dansk Erhverv 1998,5 2317,1 5.985 6.945
201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark 220,4 221,9 645 660
204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut 1409,1 1613,9 4.215 4.830
207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital 222,7 281,0 660 840
209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland 294,6 302,0 870 900
217. Steno Diabetes Center Copenhagen 3344,1 3543,2 10.020 10.620
222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital 3571,6 3364,6 10.710 10.080
224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab . 2788,1 . 8.355
226. Dansk Sygeplejeråd 982,6 982,6 2.940 2.940
248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet 1097,3 736,4 3.285 2.205
249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet 2496,8 2866,8 7.485 8.595
250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital 3754,9 4454,3 11.250 13.350
257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling 297,9 . 885 .
262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 1201,7 1273,3 3.600 3.810
266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet 2035,3 3027,0 6.090 9.075
267. Psykiatrisk Center Glostrup 820,9 821,0 2.460 2.460
270. Aarhus Kommune, Børn og Unge 269,2 . 795 .
278. KL (Kommunernes Landsforening) 7262,0 7795,9 21.780 23.385
279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet 612,6 . 1.830 .
281. 3F, Økonomisk Sekretariat 928,2 1003,3 2.775 3.000
286. DEFACTUM, Region Midtjylland 1577,8 1715,8 4.725 5.145
287. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet 1160,5 1187,3 3.465 3.555
302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital 539,4 447,3 1.605 1.335
308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 304,2 305,0 900 900
312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland 2055,7 2055,8 6.165 6.165
314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet 2047,8 2112,2 6.135 6.330
324. DEA 2359,7 2443,1 7.065 7.320
325. Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet . 892,1 . 2.670
329. Incentive Partners Aps 485,6 946,4 1.455 2.835
342. Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden . 177,9 . 525
344. Institut for Strategi og Innovation, CBS 2550,0 2559,2 7.635 7.665
349. Dansk Magisterforening 288,6 289,8 855 855
351. Landsbyggefonden 1379,7 1612,0 4.125 4.830
352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret 267,3 280,5 795 840
354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers . 222,8 . 660
355. OPEN, Odense Universitetshospital 2499,4 2730,7 7.485 8.190
366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd 7865,6 8315,1 23.595 24.930
368. Københavns Professionshøjskole 224,9 225,2 660 660
370. Institut for Regnskab, CBS 2998,0 2587,7 8.985 7.755
377. Center for Boligsocial Udvikling 2315,5 . 6.930 .
381. Danske Regioner, Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler . 297,9 . 885
382. Rigsrevisionen 1762,3 . 5.280 .
384. IT-Universitetet i København 189,3 . 555 .
392. Gastroenheden, Herlev Hospital . 683,3 . 2.040
415. Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune 1005,7 1011,5 3.015 3.030
426. Akademikerne 1525,6 1567,6 4.575 4.695
433. Institut for Byggeri, By og Miljø 1083,6 1083,6 3.240 3.240
439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet 823,8 825,7 2.460 2.475
443. DJØF 3147,1 3147,2 9.435 9.435
446. Danish Center for eHealth & Epidemiology, Nordsjællands Hospital 222,4 . 660 .
449. Sundhedsdatastyrelsen 3468,6 3636,9 10.395 10.905
452. Klinik for Lupus og Vaskulitis, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet 271,1 318,2 810 945
453. Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus 463,6 463,7 1.380 1.380
454. Institut for Odontologi, Aarhus Universitet (nuværende Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet) . 201,8 . 600
459. Data og Udviklingsstøtte 387,5 434,1 1.155 1.290
472. Innovationsfonden 487,1 487,1 1.455 1.455
474. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Psykiatrisk Center Sankt Hans 462,1 512,2 1.380 1.530
475. IQVIA 197,8 198,1 585 585
480. Højbjerre Brauer Schultz 3940,9 4529,1 11.820 13.575
488. Analyse & Tal 1282,4 1399,2 3.840 4.185
492. Hæmatologisk forskningsenhed, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital 453,7 466,9 1.350 1.395
493. Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk neurofysiologisk afdeling, Rigshospitalet 1985,0 1988,4 5.940 5.955
494. Axcelfuture . 270,0 . 795
495. Transport-. Bygnings- og Boligministeriet 297,9 309,4 885 915
501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital 453,7 485,6 1.350 1.455
504. Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet 3296,5 3590,1 9.885 10.755
517. Institut for Menneskerettigheder 2248,0 1096,5 6.735 3.285
519. Endokrinologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital 591,4 608,5 1.770 1.815
520. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 1519,1 1786,6 4.545 5.355
524. COPECARE, Videncenter for reumatologi og rygsygdomme, Rigshospitalet 676,5 665,5 2.025 1.995
533. Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital 1211,6 1555,0 3.630 4.650
540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet 547,8 840,5 1.635 2.505
543. Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 781,9 791,2 2.340 2.370
553. Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 418,0 465,0 1.245 1.380
559. Index100 972,4 1189,8 2.910 3.555
562. Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital 200,0 201,2 585 600
563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet 496,8 . 1.485 .
567. Institut for Regional Sundhedsforskning - IRS Center Sønderjylland, Sygehus Sønderjylland 670,6 755,2 2.010 2.250
569. Department of Organisation, CBS 1474,3 1637,0 4.410 4.905
570. Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital 306,8 314,0 915 930
579. FTFa . 264,8 . 780
583. Forskningsenheden for Kirurgi, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital 262,6 234,9 780 690
591. Steno Diabetes Center Sjælland 899,3 1622,0 2.685 4.860
593. Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet 288,8 627,5 855 1.875
598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet 2371,2 2373,6 7.110 7.110
613. Dermato-Venerologisk afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital 3286,6 3551,7 9.855 10.650
614. Colliers Danmark . 321,8 . 960
All 264311 275554 791.790 825.555