dk.dst cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090 5 CodeList urn:ddi:dk.dst:cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090:5 dk.dst cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090 5 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2020-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2020-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:ContactPerson {"da":"MML","en":"MML"} cm:IsCurrent True cm:MaintenanceUnit {"da":"Udenrigsøkonomi","en":"External Economy"} DSTLM01\rkr Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 LANDE_UHT_BB_V1_2020 LANDE_UHT_BB_V1_2020 Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Countries in international trade in services and balance of payments, v1:2020 Danmarks udenrigshandel med tjenester og betalingsbalance opgøres på grundlag af FN's tjenestehandelsnomenklatur [Extended Balance of Payments Services Classification (EBOPS 2010)](https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/ebops---tjeneste-art--poster-), som fremgår af den internationale tjenestehandelsmanual [Manual on Statistics of International Trade in Services (MSITS 2010)](https://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/default.htm), der er udgivet af FN m.fl. senest i 2010. EBOPS er indbygget som nomenklatur i EU’s forordning om betalingsbalance mv. jf. oven for, som tager udgangspunkt i ISO 3166-1 alpha-2 standarden. Metoder og fremgangsmåder som anvendes ved udarbejdelse af udenrigshandelsstatistikken er beskrevet i publikationen [Udenrigshandel og Betalingsbalance - Kilder og Metoder](https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=28426) løbende årgange. International trade in services and the balance of payments are calculated on the basis of the UN's Nomenclature of Services Extended Balance of Payments Services Classification (EBOPS 2010), as stated in the [Manual on Statistics of International Trade in Services (MSITS 2010)](https://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/default.htm), issued by the UN, et al in 2010. EBOPS is incorporated as a nomenclature in the EU balance of payments regulation etc. cf. above, which is based on the ISO 3166-1 alpha-2 standard. urn:ddi:dk.dst:63a540a7-2997-484a-a1b6-b523d1dcac59:5 dk.dst 63a540a7-2997-484a-a1b6-b523d1dcac59 5 dk.dst 582b6b66-4862-43f9-9b66-52df457541df 2 Category E1 urn:ddi:dk.dst:b626d6be-26c0-4e38-b954-f94fdf8d7104:5 dk.dst b626d6be-26c0-4e38-b954-f94fdf8d7104 5 dk.dst ce51a4aa-f626-46cf-b291-4f53c4130fbb 2 Category B6 urn:ddi:dk.dst:bef27782-6faf-4a4a-9d8d-8aa2356932b3:5 dk.dst bef27782-6faf-4a4a-9d8d-8aa2356932b3 5 dk.dst af4e9570-cba8-4323-a8a5-6cac439676b8 2 Category I8 urn:ddi:dk.dst:5e872478-de41-4fa2-9d06-e20b8a536589:5 dk.dst 5e872478-de41-4fa2-9d06-e20b8a536589 5 dk.dst d9527fd9-0322-4f0f-8aca-a0a865dbc46c 2 Category BE urn:ddi:dk.dst:6d75edd1-f402-420e-ad51-b2506ae2f457:5 dk.dst 6d75edd1-f402-420e-ad51-b2506ae2f457 5 dk.dst 2eee4026-acef-4937-9995-9410e9c4c99c 2 Category CY urn:ddi:dk.dst:8f16b9f2-c9cd-4459-b2f5-ff33a2e35e36:5 dk.dst 8f16b9f2-c9cd-4459-b2f5-ff33a2e35e36 5 dk.dst 399918da-5355-489a-895e-a587045acb4c 2 Category EE urn:ddi:dk.dst:49e81b6d-ebcd-4700-825d-694b66d87e05:5 dk.dst 49e81b6d-ebcd-4700-825d-694b66d87e05 5 dk.dst fc932030-3844-401a-9ee1-af9818265893 2 Category FI urn:ddi:dk.dst:83c7cda5-8200-4477-89ee-f7cef85bd8d9:5 dk.dst 83c7cda5-8200-4477-89ee-f7cef85bd8d9 5 dk.dst 947c3dd9-e470-4a76-89c7-0519269047b8 2 Category FR urn:ddi:dk.dst:fc1aaad2-ebd5-46dc-86a9-68ddff18ec07:5 dk.dst fc1aaad2-ebd5-46dc-86a9-68ddff18ec07 5 dk.dst 255ee47f-d14c-471b-99d3-c7c35815370b 2 Category GR urn:ddi:dk.dst:961023e2-b546-487c-9068-0faf96e8173a:5 dk.dst 961023e2-b546-487c-9068-0faf96e8173a 5 dk.dst ed50e62a-fd5b-4516-a533-3f2a08f3a38c 2 Category IE urn:ddi:dk.dst:2e6f1ce4-2bf0-47ce-b096-2b6a6faaa6c7:5 dk.dst 2e6f1ce4-2bf0-47ce-b096-2b6a6faaa6c7 5 dk.dst 028eb720-0c04-468c-8993-1be4484bb4d2 2 Category IT urn:ddi:dk.dst:e5138db4-1902-4b81-b244-f640fe389f8b:5 dk.dst e5138db4-1902-4b81-b244-f640fe389f8b 5 dk.dst 0760fe1f-7ea9-4c1a-a435-387ee7ce25b8 2 Category LV urn:ddi:dk.dst:73dfd358-272a-4e35-9835-99d8f1094244:5 dk.dst 73dfd358-272a-4e35-9835-99d8f1094244 5 dk.dst 856f486d-97af-462c-94c8-9dade3fa0002 2 Category LT urn:ddi:dk.dst:27c931c0-83fd-4747-85e8-d843e8bcf6cd:5 dk.dst 27c931c0-83fd-4747-85e8-d843e8bcf6cd 5 dk.dst 3223faf0-0e66-4522-807f-eedc4a5cc29e 2 Category LU urn:ddi:dk.dst:f6d3d7b5-76bc-4a59-a65b-560b0ace81b6:5 dk.dst f6d3d7b5-76bc-4a59-a65b-560b0ace81b6 5 dk.dst b6f0e3ff-1980-48b2-a8e1-668687cfb635 2 Category MT urn:ddi:dk.dst:63fe99a9-2c81-4b00-bdf9-7054b93e5228:5 dk.dst 63fe99a9-2c81-4b00-bdf9-7054b93e5228 5 dk.dst a21b9424-1095-4087-9b52-cf19e96d1253 2 Category NL urn:ddi:dk.dst:cbd42752-bb34-42ee-aa5e-7671f01972e7:5 dk.dst cbd42752-bb34-42ee-aa5e-7671f01972e7 5 dk.dst 0142244d-fc14-4a86-9619-4c31da51ff53 2 Category PT urn:ddi:dk.dst:d8e20f00-287b-41a0-adbe-1b0a49a11d09:5 dk.dst d8e20f00-287b-41a0-adbe-1b0a49a11d09 5 dk.dst 08a959ba-b9c5-4246-acda-907d118f3781 2 Category SK urn:ddi:dk.dst:eaa4f6ca-ae62-475c-b56f-7eb5cfcc119f:5 dk.dst eaa4f6ca-ae62-475c-b56f-7eb5cfcc119f 5 dk.dst e50f38af-f537-4a6f-aa0b-e242482f2402 2 Category SI urn:ddi:dk.dst:1dae1f4b-fb47-4a51-aaa2-d1bc497dc333:5 dk.dst 1dae1f4b-fb47-4a51-aaa2-d1bc497dc333 5 dk.dst 6fd6879b-d854-41c6-a98d-5892148e9152 2 Category ES urn:ddi:dk.dst:8529582a-7e77-4060-9e77-c888e796d352:5 dk.dst 8529582a-7e77-4060-9e77-c888e796d352 5 dk.dst fb48f3c9-db0f-4238-a60c-579aa05fc24c 2 Category DE urn:ddi:dk.dst:f3af6702-46cf-4839-9b28-0f8980726131:5 dk.dst f3af6702-46cf-4839-9b28-0f8980726131 5 dk.dst 9b59e3f4-035d-4a67-8593-e7e856eadb74 2 Category AT urn:ddi:dk.dst:62ed71d1-99e7-4111-971b-c95d8fedd633:5 dk.dst 62ed71d1-99e7-4111-971b-c95d8fedd633 5 dk.dst 0f836720-26bd-4b98-a5b6-9d8dabfcdc86 2 Category 4Y urn:ddi:dk.dst:18317dd2-1c78-4c9a-a0d5-3eb3e87376b7:5 dk.dst 18317dd2-1c78-4c9a-a0d5-3eb3e87376b7 5 dk.dst 5fcb5a82-12fc-4d1d-98e7-cc8872213839 2 Category 4A urn:ddi:dk.dst:a0a25036-c9f7-4d7e-b46b-6a4726552e72:5 dk.dst a0a25036-c9f7-4d7e-b46b-6a4726552e72 5 dk.dst 6eb51096-f3f9-4378-9c63-a66bb47a9037 2 Category 4F urn:ddi:dk.dst:e8e5c96c-4407-4973-97f1-15296b882360:5 dk.dst e8e5c96c-4407-4973-97f1-15296b882360 5 dk.dst f596ecda-700c-4896-9d84-11bf0b4ed59b 2 Category 4S urn:ddi:dk.dst:23945601-4c61-4b25-8292-f5d2d8579556:5 dk.dst 23945601-4c61-4b25-8292-f5d2d8579556 5 dk.dst cdbf4dc7-fc71-462b-b115-323c7dff95c3 2 Category 4W urn:ddi:dk.dst:6cb3a6ab-1197-4d4e-880a-962717df74b1:5 dk.dst 6cb3a6ab-1197-4d4e-880a-962717df74b1 5 dk.dst 97603b99-870c-429c-9718-73893ee1ab6e 2 Category J8 urn:ddi:dk.dst:b4610318-7e07-4baa-bfc8-f18e61732093:5 dk.dst b4610318-7e07-4baa-bfc8-f18e61732093 5 dk.dst bee0759a-8132-4184-9ada-1a1618b130ab 2 Category BG urn:ddi:dk.dst:91bdc56e-13b6-4ae9-bbda-17b6297d497f:5 dk.dst 91bdc56e-13b6-4ae9-bbda-17b6297d497f 5 dk.dst 80d5c215-d78f-4e54-8745-b6a7305d6add 2 Category CZ urn:ddi:dk.dst:46871d53-4e0f-4abe-bcd1-7706e2f83a17:5 dk.dst 46871d53-4e0f-4abe-bcd1-7706e2f83a17 5 dk.dst 0e22f077-8be4-41ba-ad58-3de2301761f4 2 Category DK urn:ddi:dk.dst:3a99dd7c-c315-4e6e-90eb-506a248a405b:5 dk.dst 3a99dd7c-c315-4e6e-90eb-506a248a405b 5 dk.dst 7025b19a-5cc0-4173-a81f-3880e7e26a5c 2 Category HU urn:ddi:dk.dst:bb34e3f2-eacb-48f0-bc33-11ea82a93e7f:5 dk.dst bb34e3f2-eacb-48f0-bc33-11ea82a93e7f 5 dk.dst a6fe4206-baa0-4202-bea5-8ec2582136b9 2 Category HR urn:ddi:dk.dst:bdf5f414-8e06-4335-bbca-884dd462b501:5 dk.dst bdf5f414-8e06-4335-bbca-884dd462b501 5 dk.dst b0e49b7f-59b5-42a6-a999-c85e35ef2ad8 2 Category PL urn:ddi:dk.dst:ebd87679-c2d9-4e0e-a0cc-d3789f99e958:5 dk.dst ebd87679-c2d9-4e0e-a0cc-d3789f99e958 5 dk.dst 61816f68-bf7b-4ae7-b44e-8435be2202ea 2 Category RO urn:ddi:dk.dst:da91d0f5-345b-4673-aa7a-d9a98121780d:5 dk.dst da91d0f5-345b-4673-aa7a-d9a98121780d 5 dk.dst 379ade8c-0878-4717-b8fd-292d3e7f2c53 2 Category SE urn:ddi:dk.dst:f4bf8ffb-6b10-4e06-bea7-d449fb0839fb:5 dk.dst f4bf8ffb-6b10-4e06-bea7-d449fb0839fb 5 dk.dst 70382c32-140e-41af-965b-eb3660e16371 2 Category D6 urn:ddi:dk.dst:499287ea-c5b4-420b-a27a-ddb7182fcd0f:5 dk.dst 499287ea-c5b4-420b-a27a-ddb7182fcd0f 5 dk.dst 4c73dff9-1197-45a1-9b04-da38dd7b486c 2 Category R2 urn:ddi:dk.dst:eee27dc5-7320-463c-bb88-f92dec9c7a54:5 dk.dst eee27dc5-7320-463c-bb88-f92dec9c7a54 5 dk.dst 587a73c4-35e7-45ac-8e6f-18546856f67c 2 Category IS urn:ddi:dk.dst:05ce3a00-0c4a-4228-a3cb-7649d9079d79:5 dk.dst 05ce3a00-0c4a-4228-a3cb-7649d9079d79 5 dk.dst 27a166b6-e072-46fd-911e-34a1755c292a 2 Category LI urn:ddi:dk.dst:4512a32b-cbbd-414e-8623-47fada9ea84d:5 dk.dst 4512a32b-cbbd-414e-8623-47fada9ea84d 5 dk.dst 9fbd66df-4bdd-4f8a-bead-6bb0984e386d 2 Category NO urn:ddi:dk.dst:bcb0d895-7cd7-4516-8a97-54604b26027a:5 dk.dst bcb0d895-7cd7-4516-8a97-54604b26027a 5 dk.dst fac25f15-1dc3-4db6-833f-0c8d82d50d2f 2 Category CH urn:ddi:dk.dst:2e80fdf1-fa9b-42d8-a7eb-c5f89b81729d:5 dk.dst 2e80fdf1-fa9b-42d8-a7eb-c5f89b81729d 5 dk.dst a4956599-a3ff-4f7e-8b3e-453df0fcbd80 2 Category G9 urn:ddi:dk.dst:f87d6a10-80a2-4c4d-9f06-10f282314c39:5 dk.dst f87d6a10-80a2-4c4d-9f06-10f282314c39 5 dk.dst b3d5eb87-2628-400d-b38e-706ed3c998d8 2 Category AD urn:ddi:dk.dst:a31ded02-fd26-4824-a603-3dc8bbfa8b26:5 dk.dst a31ded02-fd26-4824-a603-3dc8bbfa8b26 5 dk.dst 6b9188e1-576b-4b44-a0f1-fbaff1481229 2 Category AL urn:ddi:dk.dst:0ccbf185-db0c-4421-af8c-9401ec7c1e3c:5 dk.dst 0ccbf185-db0c-4421-af8c-9401ec7c1e3c 5 dk.dst d00fc501-864e-423f-8f11-b331fb28eccb 2 Category BA urn:ddi:dk.dst:3ddf818e-7e7b-4224-90cc-1b84dcd45b91:5 dk.dst 3ddf818e-7e7b-4224-90cc-1b84dcd45b91 5 dk.dst 93e5c12b-d8ed-47f0-a4c8-1949ab1212c0 2 Category BY urn:ddi:dk.dst:5cfccb6d-d94d-4530-a77c-aa1ba4ca84fd:5 dk.dst 5cfccb6d-d94d-4530-a77c-aa1ba4ca84fd 5 dk.dst 3e2ae390-7cf3-4898-a1a6-e207769d88f5 2 Category FO urn:ddi:dk.dst:348aa233-03a7-4ba4-aee6-b811dbad3173:5 dk.dst 348aa233-03a7-4ba4-aee6-b811dbad3173 5 dk.dst 986e5918-6606-492b-8e51-67f9d35454c1 2 Category GB urn:ddi:dk.dst:77423d18-b220-4a12-a9ce-42f9b7688b5c:5 dk.dst 77423d18-b220-4a12-a9ce-42f9b7688b5c 5 dk.dst fd12cee8-39cf-490e-8bed-42125818871c 2 Category GG urn:ddi:dk.dst:13f28428-da25-4bec-b347-b1d80c1e59d9:5 dk.dst 13f28428-da25-4bec-b347-b1d80c1e59d9 5 dk.dst 219cc908-7f06-4b87-b546-43ff85b71d98 2 Category GI urn:ddi:dk.dst:4917bdc6-2e30-45ea-bfe9-79e3f778010d:5 dk.dst 4917bdc6-2e30-45ea-bfe9-79e3f778010d 5 dk.dst 73845841-655b-401a-8263-ca48b72c7258 2 Category IM urn:ddi:dk.dst:d710b104-a828-4c7f-9e6a-c0da2dce1c28:5 dk.dst d710b104-a828-4c7f-9e6a-c0da2dce1c28 5 dk.dst aad22098-53f3-4427-98cf-71b8638d58f1 2 Category JE urn:ddi:dk.dst:9db7197f-14bc-496b-83f4-49fe0f9be3c4:5 dk.dst 9db7197f-14bc-496b-83f4-49fe0f9be3c4 5 dk.dst a432d033-5272-46ea-8125-29386ceef4f4 2 Category MD urn:ddi:dk.dst:7d0e60b0-c90d-4486-bdb4-5ccc160edee6:5 dk.dst 7d0e60b0-c90d-4486-bdb4-5ccc160edee6 5 dk.dst 98b8e0c9-c6ba-4997-be21-0cd09bb3d756 2 Category ME urn:ddi:dk.dst:348526a8-c347-4e43-8c9e-7f6d8dbb101a:5 dk.dst 348526a8-c347-4e43-8c9e-7f6d8dbb101a 5 dk.dst fdcb4636-79f6-49c0-937d-b5e95d274167 2 Category MK urn:ddi:dk.dst:347f02b3-a34c-48c9-b2ae-49fa67340a34:5 dk.dst 347f02b3-a34c-48c9-b2ae-49fa67340a34 5 dk.dst def25ec2-f052-49ae-ac46-ca44a514f63b 2 Category RS urn:ddi:dk.dst:8e19358d-7b05-47d2-8476-4f660ee923a7:5 dk.dst 8e19358d-7b05-47d2-8476-4f660ee923a7 5 dk.dst 957278d3-8726-4a5b-9af1-c4adf586ed16 2 Category RU urn:ddi:dk.dst:9a16e19a-5c97-438a-89af-e7ee209fa587:5 dk.dst 9a16e19a-5c97-438a-89af-e7ee209fa587 5 dk.dst 7e492456-05ad-4711-9745-cf20596e2668 2 Category SM urn:ddi:dk.dst:61f0bc23-1327-43b6-9a4f-7baf948d655b:5 dk.dst 61f0bc23-1327-43b6-9a4f-7baf948d655b 5 dk.dst 9899622a-89a8-44ac-b400-6e267ee2bfe4 2 Category TR urn:ddi:dk.dst:3de4dbae-a27a-4dbc-b767-ccc4973e7116:5 dk.dst 3de4dbae-a27a-4dbc-b767-ccc4973e7116 5 dk.dst 6f38c385-43cc-4c90-8636-0b18c5482d40 2 Category UA urn:ddi:dk.dst:9cd3f7d9-9be7-4314-8052-367a142f33f4:5 dk.dst 9cd3f7d9-9be7-4314-8052-367a142f33f4 5 dk.dst 9814434d-0846-4461-8c16-5d41cafc5738 2 Category VA urn:ddi:dk.dst:8fb1c618-ecba-480d-a786-201a39719990:5 dk.dst 8fb1c618-ecba-480d-a786-201a39719990 5 dk.dst 96b5241d-0ff3-43f8-9bfc-af39b89703d6 2 Category F1 urn:ddi:dk.dst:3300d872-00f0-46d8-82ba-065d61a27222:5 dk.dst 3300d872-00f0-46d8-82ba-065d61a27222 5 dk.dst 9b59bb4c-3318-404a-83e5-b67952863ad8 2 Category F4 urn:ddi:dk.dst:be7587dd-321d-4f16-8a68-2292f575fd63:5 dk.dst be7587dd-321d-4f16-8a68-2292f575fd63 5 dk.dst 67fd77bc-5078-4f2b-906d-cfde1fe37be0 2 Category F4 urn:ddi:dk.dst:5f1421e7-446b-44b2-9119-de35af6aa74d:5 dk.dst 5f1421e7-446b-44b2-9119-de35af6aa74d 5 dk.dst 8f96b457-19c3-48fa-b1fe-6990607196b7 2 Category DZ urn:ddi:dk.dst:7a20c33a-da45-4979-b585-ae314f07b507:5 dk.dst 7a20c33a-da45-4979-b585-ae314f07b507 5 dk.dst 7a9dabfe-33a6-4448-9e5e-8097a97513b0 2 Category EG urn:ddi:dk.dst:60fae581-acf3-41c7-bbd1-35685abda393:5 dk.dst 60fae581-acf3-41c7-bbd1-35685abda393 5 dk.dst 8e7921f2-d1e3-4f2f-bfc6-e2077535a1c3 2 Category LY urn:ddi:dk.dst:7556b5e0-fd3d-47f8-beda-36ae7cd92d1c:5 dk.dst 7556b5e0-fd3d-47f8-beda-36ae7cd92d1c 5 dk.dst 82f5f471-36f9-4c1b-bd6b-eb7d3c7b386d 2 Category MA urn:ddi:dk.dst:de9c372f-6c45-458f-b736-03b7fc1a9c54:5 dk.dst de9c372f-6c45-458f-b736-03b7fc1a9c54 5 dk.dst e5741853-c89d-45e2-967b-384fcf1cc05e 2 Category TN urn:ddi:dk.dst:283c7bb9-9f7d-41bd-830b-9ff8e24c499a:5 dk.dst 283c7bb9-9f7d-41bd-830b-9ff8e24c499a 5 dk.dst 811afea6-0231-42dc-ba06-700f52d75ecb 2 Category F2 urn:ddi:dk.dst:785e5707-dd5e-441b-baf2-612f98039c9c:5 dk.dst 785e5707-dd5e-441b-baf2-612f98039c9c 5 dk.dst afc7e2a8-e440-4f38-a8e1-54eecfc1caf4 2 Category F2 urn:ddi:dk.dst:8a654a60-26c3-4876-a3f5-35bd408bc358:5 dk.dst 8a654a60-26c3-4876-a3f5-35bd408bc358 5 dk.dst 3aa7a8e0-3b26-4a71-91cd-c3e2358dbdc8 2 Category AO urn:ddi:dk.dst:f7d7b473-417d-4ffd-88a7-ab5a480026ab:5 dk.dst f7d7b473-417d-4ffd-88a7-ab5a480026ab 5 dk.dst 40f9ba89-0f41-4638-a4d3-e83795ab06b2 2 Category BJ urn:ddi:dk.dst:16072a69-62dd-421c-80a9-127e75bce4d6:5 dk.dst 16072a69-62dd-421c-80a9-127e75bce4d6 5 dk.dst f74e1e97-8c3a-41c9-bffa-b7cbb628a52f 2 Category BW urn:ddi:dk.dst:523b743e-8da4-4091-bc0a-ac1fe04e6d99:5 dk.dst 523b743e-8da4-4091-bc0a-ac1fe04e6d99 5 dk.dst c370c508-129c-40a7-9546-671110ecf8a9 2 Category IO urn:ddi:dk.dst:37ec8ad0-ee98-4995-9850-7b19a9271978:5 dk.dst 37ec8ad0-ee98-4995-9850-7b19a9271978 5 dk.dst 4b505857-25cb-45da-b4bb-9d48fc6f2fd3 2 Category BF urn:ddi:dk.dst:d1a44b87-9688-44c7-a7dc-5937dfd3f0c0:5 dk.dst d1a44b87-9688-44c7-a7dc-5937dfd3f0c0 5 dk.dst 382da6f4-0dfa-4e93-8351-24ac9af8d0ef 2 Category BI urn:ddi:dk.dst:19f3154b-9bf2-4933-8075-1733044ba101:5 dk.dst 19f3154b-9bf2-4933-8075-1733044ba101 5 dk.dst 8bea736c-0d0d-49e4-9ab2-66a478f72efe 2 Category CM urn:ddi:dk.dst:76a95ab5-e2b3-4529-b0c1-ba05f905481f:5 dk.dst 76a95ab5-e2b3-4529-b0c1-ba05f905481f 5 dk.dst e3cab25e-bf55-4d79-ae3a-6585e49a87ae 2 Category CV urn:ddi:dk.dst:3a0f59e0-42da-4aa1-9d7d-e2efd34a1e7f:5 dk.dst 3a0f59e0-42da-4aa1-9d7d-e2efd34a1e7f 5 dk.dst 742abc65-66a0-49fb-8f30-824c38d26163 2 Category CF urn:ddi:dk.dst:f76d50af-f322-4b39-9d21-9b02d126e9be:5 dk.dst f76d50af-f322-4b39-9d21-9b02d126e9be 5 dk.dst 8a2361be-da06-493c-8ac9-c6969217db26 2 Category TD urn:ddi:dk.dst:aa2990a8-4741-4158-85f5-8c743d2c67d8:5 dk.dst aa2990a8-4741-4158-85f5-8c743d2c67d8 5 dk.dst 874c3ad1-69b8-4042-975b-3cca9139ddeb 2 Category KM urn:ddi:dk.dst:2b8d3bf8-5493-4f45-b5f6-13b3e57fda43:5 dk.dst 2b8d3bf8-5493-4f45-b5f6-13b3e57fda43 5 dk.dst 56855e6d-45dc-4ff1-9e1e-77e677be2c0a 2 Category CG urn:ddi:dk.dst:ad8c2db2-44cb-4507-b1f8-368c9128b8dc:5 dk.dst ad8c2db2-44cb-4507-b1f8-368c9128b8dc 5 dk.dst 60e16c6e-eacc-42bd-b542-2a289760461f 2 Category CI urn:ddi:dk.dst:e013057b-0626-4677-8e54-2db9f8b2ecd9:5 dk.dst e013057b-0626-4677-8e54-2db9f8b2ecd9 5 dk.dst 77301da0-b99a-405c-9df5-c503bff2ffc0 2 Category CD urn:ddi:dk.dst:94e3acc8-87e3-4ed4-8039-442d1ceef328:5 dk.dst 94e3acc8-87e3-4ed4-8039-442d1ceef328 5 dk.dst 643ca536-a860-4a6d-a832-cb1e342cfd3a 2 Category DJ urn:ddi:dk.dst:db31f226-5c2e-4cd1-b43e-e2ea187148a5:5 dk.dst db31f226-5c2e-4cd1-b43e-e2ea187148a5 5 dk.dst 1a7c5f3d-1e15-41b2-aaaf-b80bd786c00e 2 Category GQ urn:ddi:dk.dst:58ac206a-a92b-4e1f-9d82-b3ba05bfa1d1:5 dk.dst 58ac206a-a92b-4e1f-9d82-b3ba05bfa1d1 5 dk.dst c642d80d-d6e8-44d7-8c2a-dc2e1e33911a 2 Category ER urn:ddi:dk.dst:5abb8cc6-25b1-49b4-9f31-c7e05da9c9ed:5 dk.dst 5abb8cc6-25b1-49b4-9f31-c7e05da9c9ed 5 dk.dst 323b2a06-c366-45a5-996e-337e16e5146e 2 Category ET urn:ddi:dk.dst:d80cb1cd-de04-46d2-851a-42088c4784da:5 dk.dst d80cb1cd-de04-46d2-851a-42088c4784da 5 dk.dst f7066585-07c9-4c9a-bf92-c87971a98843 2 Category GA urn:ddi:dk.dst:bf85b900-d96d-4105-9b7c-f87a794186bc:5 dk.dst bf85b900-d96d-4105-9b7c-f87a794186bc 5 dk.dst 3a8290f0-eb58-4e1a-a27d-b6a5db6cae2e 2 Category GM urn:ddi:dk.dst:3a3fbe6b-6a70-4853-b693-6e880ba17972:5 dk.dst 3a3fbe6b-6a70-4853-b693-6e880ba17972 5 dk.dst 638c1351-b0ee-4827-9b62-e2b82b7ee6af 2 Category GH urn:ddi:dk.dst:df33ef45-6eef-4ee8-b7d2-15c2a7082dec:5 dk.dst df33ef45-6eef-4ee8-b7d2-15c2a7082dec 5 dk.dst 619633df-c9ec-4cd1-9348-6e43c4b72196 2 Category GN urn:ddi:dk.dst:f867c8b6-5558-404d-a802-43e201e12455:5 dk.dst f867c8b6-5558-404d-a802-43e201e12455 5 dk.dst 206b9760-32c1-4725-8e9d-88ddd1d95369 2 Category GW urn:ddi:dk.dst:27686c77-6e95-41eb-b0e4-8faa58565eab:5 dk.dst 27686c77-6e95-41eb-b0e4-8faa58565eab 5 dk.dst 3facf40f-43cc-48fb-868d-e023ccf313e1 2 Category KE urn:ddi:dk.dst:92751982-dcc7-46b6-acac-1d524f20d200:5 dk.dst 92751982-dcc7-46b6-acac-1d524f20d200 5 dk.dst 44f28970-3427-4921-b500-bb6c4ecc178f 2 Category LS urn:ddi:dk.dst:582cebbf-5d0d-4c1d-aaac-415401c211a1:5 dk.dst 582cebbf-5d0d-4c1d-aaac-415401c211a1 5 dk.dst a342a831-e1bb-4f04-8967-3698d2e972e9 2 Category LR urn:ddi:dk.dst:f78cacfc-d453-478d-a069-a5ab834f731f:5 dk.dst f78cacfc-d453-478d-a069-a5ab834f731f 5 dk.dst 94784a3e-e95a-491f-a2ca-2d3a89f6e305 2 Category MG urn:ddi:dk.dst:5de104da-c8ce-4275-94f0-3829290ab7bb:5 dk.dst 5de104da-c8ce-4275-94f0-3829290ab7bb 5 dk.dst f8114b1f-0007-4234-b72d-a20333e320a6 2 Category MW urn:ddi:dk.dst:053ee085-d847-426b-9e10-63041b2d113b:5 dk.dst 053ee085-d847-426b-9e10-63041b2d113b 5 dk.dst bd370597-56c3-4c07-ae10-0064859e69a0 2 Category ML urn:ddi:dk.dst:a61138e9-bea5-4253-855e-1009dff961e4:5 dk.dst a61138e9-bea5-4253-855e-1009dff961e4 5 dk.dst 3cb20529-0aa6-46bd-b9b4-e40443e8ac6c 2 Category MR urn:ddi:dk.dst:cc7164a2-7748-4ce1-9148-b16d66cedac5:5 dk.dst cc7164a2-7748-4ce1-9148-b16d66cedac5 5 dk.dst dbfabf67-c679-4377-b9c2-926b76a96e38 2 Category MU urn:ddi:dk.dst:1a3b0492-5622-4f8a-9075-d176d00f6ce2:5 dk.dst 1a3b0492-5622-4f8a-9075-d176d00f6ce2 5 dk.dst 7b22eaed-0593-48be-b086-2a28ecc0e3a0 2 Category MZ urn:ddi:dk.dst:44786b96-30a3-4df4-88f2-746d81a90058:5 dk.dst 44786b96-30a3-4df4-88f2-746d81a90058 5 dk.dst d06c9d07-511a-4bbe-a66e-0be220a87dc4 2 Category NA urn:ddi:dk.dst:6709c20a-ae21-4560-9661-837c3bbc4675:5 dk.dst 6709c20a-ae21-4560-9661-837c3bbc4675 5 dk.dst 3b88d0c7-5fce-4c61-b186-07db4842f4b0 2 Category NE urn:ddi:dk.dst:6a93d78e-4bb1-4e16-b11d-ed2f033719c1:5 dk.dst 6a93d78e-4bb1-4e16-b11d-ed2f033719c1 5 dk.dst c3c29395-1c9b-43bf-9ad5-2bc78706f45a 2 Category NG urn:ddi:dk.dst:8fbb343c-e1dd-4411-aae5-f9b4374e270c:5 dk.dst 8fbb343c-e1dd-4411-aae5-f9b4374e270c 5 dk.dst c7442667-e84f-4db5-a416-58029f191cc8 2 Category ZA urn:ddi:dk.dst:2c2d2ffa-4647-4677-b246-6b3adea0fa27:5 dk.dst 2c2d2ffa-4647-4677-b246-6b3adea0fa27 5 dk.dst 705bb941-8e2c-4179-a07c-4b40dedf1be6 2 Category RW urn:ddi:dk.dst:8c3dcb8b-2dbf-4f5d-ad0b-d5d8b07c9f9b:5 dk.dst 8c3dcb8b-2dbf-4f5d-ad0b-d5d8b07c9f9b 5 dk.dst 2382d457-1145-4b32-aa4d-c983b8857275 2 Category SH urn:ddi:dk.dst:e8ba8f2e-275e-4527-baf1-6e693ee61e0c:5 dk.dst e8ba8f2e-275e-4527-baf1-6e693ee61e0c 5 dk.dst 8ccff0c6-49e5-42fd-90e4-60ce1ccf3197 2 Category ST urn:ddi:dk.dst:902b134a-a1b8-46fd-b046-d67be171813f:5 dk.dst 902b134a-a1b8-46fd-b046-d67be171813f 5 dk.dst 39468819-9048-4f9a-9144-b2254ca8612e 2 Category SN urn:ddi:dk.dst:227b4ae3-cd7d-4535-b5ab-bda0f1c32a46:5 dk.dst 227b4ae3-cd7d-4535-b5ab-bda0f1c32a46 5 dk.dst 51a2d1ba-2e78-4886-9fca-c4204b8c42ea 2 Category SC urn:ddi:dk.dst:347075e2-761a-4de7-b0a5-69f9d7816292:5 dk.dst 347075e2-761a-4de7-b0a5-69f9d7816292 5 dk.dst 5d1eeb64-b6bb-4ffd-9cf8-206f609d0134 2 Category SL urn:ddi:dk.dst:7ddb7684-eecb-4ccb-a2db-c30411a923f8:5 dk.dst 7ddb7684-eecb-4ccb-a2db-c30411a923f8 5 dk.dst 1c47bf33-0043-492d-91a3-7047589561c8 2 Category SO urn:ddi:dk.dst:eb8e71b5-b8b9-4012-961b-3c5301c44d49:5 dk.dst eb8e71b5-b8b9-4012-961b-3c5301c44d49 5 dk.dst c2c80d85-d9ba-4a07-b10a-aa7097042ff5 2 Category SD urn:ddi:dk.dst:ff50e466-aa18-4bd4-a417-e4c20f49356a:5 dk.dst ff50e466-aa18-4bd4-a417-e4c20f49356a 5 dk.dst 25f69faf-cd47-459c-96bb-d9e4d38a8239 2 Category SS urn:ddi:dk.dst:8e92893d-3719-4fee-8ad0-14b1f2382155:5 dk.dst 8e92893d-3719-4fee-8ad0-14b1f2382155 5 dk.dst 4a651f4d-344f-4de1-a1aa-316a07389142 2 Category SZ urn:ddi:dk.dst:bd56316c-73ac-484d-8fbe-2bd996b6d35b:5 dk.dst bd56316c-73ac-484d-8fbe-2bd996b6d35b 5 dk.dst e6ac9c98-b309-4106-8411-687b2695f0c2 2 Category TZ urn:ddi:dk.dst:f5e833fa-e8a6-4cfe-b47f-57ebd7b80791:5 dk.dst f5e833fa-e8a6-4cfe-b47f-57ebd7b80791 5 dk.dst fdfccd56-ec1c-41b3-8d11-a4d5fb349b51 2 Category TG urn:ddi:dk.dst:bd4327e3-f22a-42bb-9299-410b83e43ce7:5 dk.dst bd4327e3-f22a-42bb-9299-410b83e43ce7 5 dk.dst f45964ca-1c20-459d-bae5-2022132673be 2 Category UG urn:ddi:dk.dst:7b7b5e9a-da40-4f64-97f3-ba20ae71945f:5 dk.dst 7b7b5e9a-da40-4f64-97f3-ba20ae71945f 5 dk.dst 98b6904f-9ed4-420d-8fda-25d9488e58fd 2 Category ZM urn:ddi:dk.dst:3cbece89-996f-48af-972a-42f272543cf0:5 dk.dst 3cbece89-996f-48af-972a-42f272543cf0 5 dk.dst f516d83d-b402-45c3-bbf5-735c20477fbb 2 Category ZW urn:ddi:dk.dst:89f9e73c-2a5f-46f9-81e7-f62c5dc6fb32:5 dk.dst 89f9e73c-2a5f-46f9-81e7-f62c5dc6fb32 5 dk.dst e3593720-0010-42d1-a2ea-6f542730fc78 2 Category A1 urn:ddi:dk.dst:8456ad42-458d-4bc4-a6cf-c7b8305f174b:5 dk.dst 8456ad42-458d-4bc4-a6cf-c7b8305f174b 5 dk.dst 69621faf-b5f0-4951-ad0a-f6290f972b56 2 Category A2 urn:ddi:dk.dst:3c691f5e-f6a6-4128-b1ef-b61c54771580:5 dk.dst 3c691f5e-f6a6-4128-b1ef-b61c54771580 5 dk.dst c27faeb7-bdcc-4deb-bc8b-ff191ee76b11 2 Category A2 urn:ddi:dk.dst:ee08c894-3f0a-4a13-afb6-8f472db00a69:5 dk.dst ee08c894-3f0a-4a13-afb6-8f472db00a69 5 dk.dst a0435fb2-1099-4fc0-add8-5942c8b60fea 2 Category CA urn:ddi:dk.dst:02261fc0-b992-45fd-a129-d082598bb6b7:5 dk.dst 02261fc0-b992-45fd-a129-d082598bb6b7 5 dk.dst 2c54a758-c700-4874-b99d-f29935447da8 2 Category GL urn:ddi:dk.dst:0efa2a06-c38c-4ee7-9cbc-312d0c8e6c8f:5 dk.dst 0efa2a06-c38c-4ee7-9cbc-312d0c8e6c8f 5 dk.dst de9e4872-9f92-4068-8c3f-7f00df80473e 2 Category US urn:ddi:dk.dst:33906652-ae2c-49b9-a24c-a872a4b26c67:5 dk.dst 33906652-ae2c-49b9-a24c-a872a4b26c67 5 dk.dst accd6bd3-d73f-4dcb-8ca8-fa5294377e7f 2 Category A5 urn:ddi:dk.dst:c187f823-5a43-4787-8d7c-a5963f1b4e07:5 dk.dst c187f823-5a43-4787-8d7c-a5963f1b4e07 5 dk.dst 2818aa8f-84d6-4b4b-a983-c96e60990484 2 Category A5 urn:ddi:dk.dst:7d60fb65-275f-4f36-8909-e97d188c2de4:5 dk.dst 7d60fb65-275f-4f36-8909-e97d188c2de4 5 dk.dst f4292765-e85e-4d48-8ded-45f7bd38bf9c 2 Category AI urn:ddi:dk.dst:2b8cce14-a5e8-4d15-ae63-8c788e539051:5 dk.dst 2b8cce14-a5e8-4d15-ae63-8c788e539051 5 dk.dst a71e6e2f-fbfb-4382-ba83-84b80c9299c6 2 Category AG urn:ddi:dk.dst:62cad888-7215-4d06-ae3a-dca29af6d7ed:5 dk.dst 62cad888-7215-4d06-ae3a-dca29af6d7ed 5 dk.dst 48a772c6-bd4d-46a2-93b2-3203945825f6 2 Category AW urn:ddi:dk.dst:de45e838-9f2d-48a6-b33c-07624b79d798:5 dk.dst de45e838-9f2d-48a6-b33c-07624b79d798 5 dk.dst 6aeea5cc-d7d7-4ec4-988c-9454363c0a51 2 Category BS urn:ddi:dk.dst:23147762-a9ab-45cd-a2da-6bf52479c603:5 dk.dst 23147762-a9ab-45cd-a2da-6bf52479c603 5 dk.dst fb75e5b4-519d-4fda-a876-a45481a41c5f 2 Category BB urn:ddi:dk.dst:da76b591-8f32-470f-a451-01c3d1342577:5 dk.dst da76b591-8f32-470f-a451-01c3d1342577 5 dk.dst c0c994b2-4d2e-4a5b-9f44-24567ef68bec 2 Category BZ urn:ddi:dk.dst:487e7d95-58f9-45c4-ade8-3bd2c5068762:5 dk.dst 487e7d95-58f9-45c4-ade8-3bd2c5068762 5 dk.dst 5e17869a-3d73-435e-b7a6-f65d00c3dc29 2 Category BM urn:ddi:dk.dst:b3f271cf-8ac4-4fdd-870a-32f37a530fe4:5 dk.dst b3f271cf-8ac4-4fdd-870a-32f37a530fe4 5 dk.dst a0c3cee7-d8f1-497f-b88d-f3684643c71a 2 Category BQ urn:ddi:dk.dst:f8eec4b8-c06e-472c-bac2-6d60782bfecd:5 dk.dst f8eec4b8-c06e-472c-bac2-6d60782bfecd 5 dk.dst 8251b995-ad25-40d8-b76b-ccda7ff70f6c 2 Category VG urn:ddi:dk.dst:2ba9262b-de41-4566-b03a-4822419cc0e1:5 dk.dst 2ba9262b-de41-4566-b03a-4822419cc0e1 5 dk.dst d123cd1a-7e01-41de-b41a-62ee730de7f0 2 Category KY urn:ddi:dk.dst:b7e87b81-2b68-4633-ba52-61812f4e776a:5 dk.dst b7e87b81-2b68-4633-ba52-61812f4e776a 5 dk.dst aacedd76-e723-498e-b75d-dd677cb77ab3 2 Category CR urn:ddi:dk.dst:97976515-5069-44ba-8e19-55677977c9dd:5 dk.dst 97976515-5069-44ba-8e19-55677977c9dd 5 dk.dst efd0a453-93a2-47a2-8fba-7915db2e8676 2 Category CU urn:ddi:dk.dst:f1d6ce06-f06c-49d1-b60c-dd0292d2f0ca:5 dk.dst f1d6ce06-f06c-49d1-b60c-dd0292d2f0ca 5 dk.dst f55f1dc0-7a14-43c3-818e-7dcefd3e3267 2 Category CW urn:ddi:dk.dst:553e8e1b-31a3-4092-a3d6-03251dd07be7:5 dk.dst 553e8e1b-31a3-4092-a3d6-03251dd07be7 5 dk.dst be48fe37-2fb7-46ea-8398-3fe95730d1b8 2 Category DM urn:ddi:dk.dst:fce81f99-880c-45cf-891f-b3c60203f909:5 dk.dst fce81f99-880c-45cf-891f-b3c60203f909 5 dk.dst 42f6691e-9e1e-488a-ae3c-84ac9de19626 2 Category DO urn:ddi:dk.dst:810a141b-e421-4b0d-b352-de67ffaa8d70:5 dk.dst 810a141b-e421-4b0d-b352-de67ffaa8d70 5 dk.dst 3ec8e6f4-f67d-456c-8fcf-28e53a0bc610 2 Category SV urn:ddi:dk.dst:4bc97153-1d36-4eff-8695-92ad4b6695f2:5 dk.dst 4bc97153-1d36-4eff-8695-92ad4b6695f2 5 dk.dst e231bdff-a2ac-4459-a512-2d6dc5d0901a 2 Category GD urn:ddi:dk.dst:1c38cbdc-4fd3-4a6d-9425-3ab666d57172:5 dk.dst 1c38cbdc-4fd3-4a6d-9425-3ab666d57172 5 dk.dst c9aff365-cb5d-4924-8406-574c373370a8 2 Category GT urn:ddi:dk.dst:267e715a-9010-4457-a364-836ac986a1c4:5 dk.dst 267e715a-9010-4457-a364-836ac986a1c4 5 dk.dst 83c03bf6-7170-4395-9f94-d8a510e5ca01 2 Category HT urn:ddi:dk.dst:cc784805-e846-4c57-babf-b0aba3bb3645:5 dk.dst cc784805-e846-4c57-babf-b0aba3bb3645 5 dk.dst ad55f1fc-e401-4112-af68-de68c625c96d 2 Category HN urn:ddi:dk.dst:5e3b76da-6fa2-4e4d-8f3f-f01e6cb2792c:5 dk.dst 5e3b76da-6fa2-4e4d-8f3f-f01e6cb2792c 5 dk.dst 645bf480-7f72-49ec-b470-0274bca06167 2 Category JM urn:ddi:dk.dst:7766fc7a-63b7-468d-8f5e-679c6ce8a8bc:5 dk.dst 7766fc7a-63b7-468d-8f5e-679c6ce8a8bc 5 dk.dst ad07f01e-afa5-4c3a-b913-4d7b081ae0dd 2 Category MX urn:ddi:dk.dst:cb03c50b-3cd7-459d-96d3-6ab0603ce081:5 dk.dst cb03c50b-3cd7-459d-96d3-6ab0603ce081 5 dk.dst 7ea9405e-27fb-4536-b20a-e57f9df7dbe8 2 Category MS urn:ddi:dk.dst:d3688859-d630-4553-b037-4fd0c1d0d434:5 dk.dst d3688859-d630-4553-b037-4fd0c1d0d434 5 dk.dst 1ed2138f-d177-477d-aa27-39cab1746a93 2 Category NI urn:ddi:dk.dst:7d919c24-bbbf-426d-af0b-588f1cdc2879:5 dk.dst 7d919c24-bbbf-426d-af0b-588f1cdc2879 5 dk.dst 1d2999ac-8c56-4273-a9e7-751a00030d9d 2 Category PA urn:ddi:dk.dst:b2e7689b-adbf-49cc-9b7c-4071858f3a58:5 dk.dst b2e7689b-adbf-49cc-9b7c-4071858f3a58 5 dk.dst e865c349-3505-4305-9efe-30614d05c58e 2 Category KN urn:ddi:dk.dst:c171b152-f8b3-401a-ba97-76eb34fcae7f:5 dk.dst c171b152-f8b3-401a-ba97-76eb34fcae7f 5 dk.dst 517047b9-49e3-4eb3-bc2a-d232bb8ff589 2 Category LC urn:ddi:dk.dst:35072500-80bc-4614-a1c8-56b921b2ae0a:5 dk.dst 35072500-80bc-4614-a1c8-56b921b2ae0a 5 dk.dst e027af6b-f2e4-4998-bc17-deb9b58849b0 2 Category SX urn:ddi:dk.dst:a3daf244-e7ee-4e8b-a2b6-975d4ee70215:5 dk.dst a3daf244-e7ee-4e8b-a2b6-975d4ee70215 5 dk.dst d1d541b9-f587-4b1c-907b-1c9a4f3a5d87 2 Category VC urn:ddi:dk.dst:93c0d60b-02f9-4e58-aa9c-a89da51e0987:5 dk.dst 93c0d60b-02f9-4e58-aa9c-a89da51e0987 5 dk.dst 03f3b501-b387-43d7-9573-23c840d886ed 2 Category TT urn:ddi:dk.dst:601e5ab6-4170-4e63-86a5-abc9049fc5a2:5 dk.dst 601e5ab6-4170-4e63-86a5-abc9049fc5a2 5 dk.dst e2744dad-b5fd-4d64-b807-ae1e0b97e7ff 2 Category TC urn:ddi:dk.dst:6f0ce44f-6232-49d6-a8b2-dfe6e141bcb1:5 dk.dst 6f0ce44f-6232-49d6-a8b2-dfe6e141bcb1 5 dk.dst 4c33d4e5-4b5c-4459-9270-2bba64bdceae 2 Category VI urn:ddi:dk.dst:07decd45-c02f-454a-b9d1-bc05210c4cdf:5 dk.dst 07decd45-c02f-454a-b9d1-bc05210c4cdf 5 dk.dst e1009059-8c8c-4786-8707-7341e30966f6 2 Category A7 urn:ddi:dk.dst:2e5d46e7-d189-473c-8c92-ae0a5b3a298b:5 dk.dst 2e5d46e7-d189-473c-8c92-ae0a5b3a298b 5 dk.dst 7f673219-1785-469b-88f6-b95199f943d8 2 Category A7 urn:ddi:dk.dst:69a1092c-8bd8-4401-aee1-0645e39dadac:5 dk.dst 69a1092c-8bd8-4401-aee1-0645e39dadac 5 dk.dst cf9b3c79-09ba-4d69-804e-cb8d4695a832 2 Category AR urn:ddi:dk.dst:7a33ed33-0a71-413e-a71b-4e12028a08f4:5 dk.dst 7a33ed33-0a71-413e-a71b-4e12028a08f4 5 dk.dst 2d8caece-72bf-4ec4-a3fd-82cadb5d9dc4 2 Category BO urn:ddi:dk.dst:cfa8469e-ef57-45ee-ab5b-b3f4b7d4afaf:5 dk.dst cfa8469e-ef57-45ee-ab5b-b3f4b7d4afaf 5 dk.dst d6be08f7-a5d1-4299-af48-7f328e465f5f 2 Category BR urn:ddi:dk.dst:c55ac566-d6df-470a-ad55-39481d3c7aea:5 dk.dst c55ac566-d6df-470a-ad55-39481d3c7aea 5 dk.dst e9d628a8-b2ae-4eee-89cf-f347a259c52a 2 Category CL urn:ddi:dk.dst:0d841906-9c53-4c1d-b73b-bce6fb551181:5 dk.dst 0d841906-9c53-4c1d-b73b-bce6fb551181 5 dk.dst 87549d7f-9aea-499d-8f4e-f4265440d953 2 Category CO urn:ddi:dk.dst:7df91e38-705d-41b9-af8c-09c8961681ce:5 dk.dst 7df91e38-705d-41b9-af8c-09c8961681ce 5 dk.dst 0a7dc742-201e-46a9-8c8a-d922e6bc71ff 2 Category EC urn:ddi:dk.dst:6ab5b7dc-b54f-49d8-9fb4-49be6e6a1690:5 dk.dst 6ab5b7dc-b54f-49d8-9fb4-49be6e6a1690 5 dk.dst 9df0dc4c-ede8-43ab-bfcd-6bbba939554e 2 Category FK urn:ddi:dk.dst:15604094-1e34-46f6-9488-49e3f33fedd8:5 dk.dst 15604094-1e34-46f6-9488-49e3f33fedd8 5 dk.dst 94e8a1f5-1df8-45fe-a71d-0213bcb069d3 2 Category GY urn:ddi:dk.dst:5efe2926-c2b1-4466-bcff-fccf66c42c4b:5 dk.dst 5efe2926-c2b1-4466-bcff-fccf66c42c4b 5 dk.dst 173a1639-63db-4dec-a02a-dfbb68ba34a6 2 Category PY urn:ddi:dk.dst:a0ac1fd3-9510-429a-ad6f-d47d8c0e22c2:5 dk.dst a0ac1fd3-9510-429a-ad6f-d47d8c0e22c2 5 dk.dst 6b804d06-8eae-4a13-bfc1-854c5895747f 2 Category PE urn:ddi:dk.dst:0189ff1b-3bf4-4f26-abd5-8d75bbe68d30:5 dk.dst 0189ff1b-3bf4-4f26-abd5-8d75bbe68d30 5 dk.dst 368e55f9-24b3-4be5-be29-76e98bf192e4 2 Category SR urn:ddi:dk.dst:8c3ea0ac-efe3-4a56-8519-bdbe21386414:5 dk.dst 8c3ea0ac-efe3-4a56-8519-bdbe21386414 5 dk.dst bea8dd38-e183-4006-9c63-bfe20cf55c1d 2 Category UY urn:ddi:dk.dst:4913d165-25a5-44d2-b891-989e46d49003:5 dk.dst 4913d165-25a5-44d2-b891-989e46d49003 5 dk.dst ef9bcf8c-8d71-4449-8808-91a909202518 2 Category VE urn:ddi:dk.dst:f618b6b4-ee16-43e9-a650-7337fef6851e:5 dk.dst f618b6b4-ee16-43e9-a650-7337fef6851e 5 dk.dst 3c5d4fcf-4c41-4e2f-8a1b-2d7f6cd0b778 2 Category S1 urn:ddi:dk.dst:bcc18ca2-4a35-46a5-a6a5-a437202de6c3:5 dk.dst bcc18ca2-4a35-46a5-a6a5-a437202de6c3 5 dk.dst 64bb0ffb-d9b7-4e60-9752-f52f8e659e8b 2 Category S3 urn:ddi:dk.dst:8e4bdd65-ff9b-41f5-a0cd-ed2d8438b4d9:5 dk.dst 8e4bdd65-ff9b-41f5-a0cd-ed2d8438b4d9 5 dk.dst 3c9ff8b6-8d18-433d-92d9-11b45d332aa7 2 Category S35 urn:ddi:dk.dst:cbe3a7b0-9657-4906-8fd3-1b320126203c:5 dk.dst cbe3a7b0-9657-4906-8fd3-1b320126203c 5 dk.dst ff771654-34fd-40cd-8297-91ec282dfec3 2 Category BH urn:ddi:dk.dst:4e8b030c-b3d0-4e33-af3e-97916810a1e4:5 dk.dst 4e8b030c-b3d0-4e33-af3e-97916810a1e4 5 dk.dst f817afcb-6362-46e5-bf46-428332864ec6 2 Category IQ urn:ddi:dk.dst:764657fa-90fc-49f5-ac82-cafb4410f3ac:5 dk.dst 764657fa-90fc-49f5-ac82-cafb4410f3ac 5 dk.dst d5de606f-ea52-4c6c-8dfd-3bd528e78a2d 2 Category KW urn:ddi:dk.dst:764fd5fe-a49b-49c2-9f8e-e26ee921c6da:5 dk.dst 764fd5fe-a49b-49c2-9f8e-e26ee921c6da 5 dk.dst c1dd3568-4f02-43e9-b93e-212a0c7cd1ea 2 Category OM urn:ddi:dk.dst:24807b53-35c6-4e95-ba1b-1188d563c00d:5 dk.dst 24807b53-35c6-4e95-ba1b-1188d563c00d 5 dk.dst 4e6d56b5-37c8-4630-bfdb-0233618a2df1 2 Category QA urn:ddi:dk.dst:7d05d3ad-2323-4765-a0f4-488a441e539c:5 dk.dst 7d05d3ad-2323-4765-a0f4-488a441e539c 5 dk.dst 65c84531-b7e9-47a1-90c6-34af25403b6c 2 Category SA urn:ddi:dk.dst:6a0f81dc-16d8-48cd-bc32-a64ab6892324:5 dk.dst 6a0f81dc-16d8-48cd-bc32-a64ab6892324 5 dk.dst f404e7d6-998e-4d1a-a1e7-023f21f9d99f 2 Category AE urn:ddi:dk.dst:c4f5f7a7-8af3-4548-9be9-84f47b243cdf:5 dk.dst c4f5f7a7-8af3-4548-9be9-84f47b243cdf 5 dk.dst e23a9583-8421-45a7-921c-1e4284b5d678 2 Category YE urn:ddi:dk.dst:5831f552-2394-4fda-9fd9-35ebd76dfdd2:5 dk.dst 5831f552-2394-4fda-9fd9-35ebd76dfdd2 5 dk.dst 329f89fc-defe-419d-8087-2d7bdb98daad 2 Category S37 urn:ddi:dk.dst:025b89e5-1577-42b3-98f4-b27a115fcfd0:5 dk.dst 025b89e5-1577-42b3-98f4-b27a115fcfd0 5 dk.dst 2060f69a-7a45-4af9-b438-3f03f49ca523 2 Category AM urn:ddi:dk.dst:5a7f5876-5cdc-45dc-bf92-9894d733639f:5 dk.dst 5a7f5876-5cdc-45dc-bf92-9894d733639f 5 dk.dst 49bade5a-a897-45c8-86a9-120bfef08e85 2 Category AZ urn:ddi:dk.dst:71d0f58a-f1a4-44d0-a09c-8130821d275f:5 dk.dst 71d0f58a-f1a4-44d0-a09c-8130821d275f 5 dk.dst 9d73e60d-30cb-4c95-8c59-5b683826a90b 2 Category GE urn:ddi:dk.dst:1c0620bf-4490-46b3-b648-bf77cfb06e2e:5 dk.dst 1c0620bf-4490-46b3-b648-bf77cfb06e2e 5 dk.dst 07858b93-903a-4434-8197-cd6733fbbe14 2 Category IL urn:ddi:dk.dst:a3dc90a0-8a8b-417c-ba2b-1c5d69b87001:5 dk.dst a3dc90a0-8a8b-417c-ba2b-1c5d69b87001 5 dk.dst 57ce81db-951d-4adc-b327-722f94176f88 2 Category JO urn:ddi:dk.dst:fcf46083-54e8-4822-9fda-6db76c0aa713:5 dk.dst fcf46083-54e8-4822-9fda-6db76c0aa713 5 dk.dst dab30ca7-0fe3-47b5-bc4b-48063b5df7ae 2 Category LB urn:ddi:dk.dst:3bc15788-3f44-460d-a5cc-a84e9560860f:5 dk.dst 3bc15788-3f44-460d-a5cc-a84e9560860f 5 dk.dst 2f330b0f-e259-4e0f-aac0-ba1e2c1fc090 2 Category PS urn:ddi:dk.dst:055aa60d-f990-4cd0-82a1-725dd4a28838:5 dk.dst 055aa60d-f990-4cd0-82a1-725dd4a28838 5 dk.dst 625e1c28-4c1d-415d-9d18-7124a9efaf01 2 Category SY urn:ddi:dk.dst:2bf5181a-9c13-4501-a5ee-b5165882f1c0:5 dk.dst 2bf5181a-9c13-4501-a5ee-b5165882f1c0 5 dk.dst d2df5818-b114-4c1e-8dd7-d2f03e12f392 2 Category S6 urn:ddi:dk.dst:d278fd2f-783b-447e-8556-e2db1fd4ba79:5 dk.dst d278fd2f-783b-447e-8556-e2db1fd4ba79 5 dk.dst 2e899d6c-4508-433a-adb3-c8418ce29d8b 2 Category S6 urn:ddi:dk.dst:e898d719-b7f9-49ad-9930-3db52f250d81:5 dk.dst e898d719-b7f9-49ad-9930-3db52f250d81 5 dk.dst 30f4a077-d899-4fdd-b697-69452850b6aa 2 Category AF urn:ddi:dk.dst:7107582e-2db8-4183-9589-f1e593662480:5 dk.dst 7107582e-2db8-4183-9589-f1e593662480 5 dk.dst a3a335bf-d6f6-4592-9d00-77d5ee388aea 2 Category BD urn:ddi:dk.dst:600dc85f-e7dc-43b2-96e9-b4bfef800535:5 dk.dst 600dc85f-e7dc-43b2-96e9-b4bfef800535 5 dk.dst 0a5306f1-219f-446e-ae45-b7d889bf13fd 2 Category BT urn:ddi:dk.dst:8ba08203-5807-47f4-ba40-62bcb36fd57e:5 dk.dst 8ba08203-5807-47f4-ba40-62bcb36fd57e 5 dk.dst 9c5814aa-33a5-4c8c-8c58-02e60cf5b693 2 Category BN urn:ddi:dk.dst:08624295-2482-40a7-afe0-97750a93e592:5 dk.dst 08624295-2482-40a7-afe0-97750a93e592 5 dk.dst 51f14993-2878-46c5-bcf4-5222e415886b 2 Category MM urn:ddi:dk.dst:1f568f64-0fe4-44b7-9fac-17033ed66707:5 dk.dst 1f568f64-0fe4-44b7-9fac-17033ed66707 5 dk.dst f76953d7-700a-48b7-a4fd-713ad085d7a8 2 Category KH urn:ddi:dk.dst:5e0900e5-ec42-4f77-8206-85e4422d16f3:5 dk.dst 5e0900e5-ec42-4f77-8206-85e4422d16f3 5 dk.dst f39b873e-4918-4c64-a774-c453e0493f2e 2 Category CN urn:ddi:dk.dst:41cd4901-bb06-4a55-8ab7-991e2686b672:5 dk.dst 41cd4901-bb06-4a55-8ab7-991e2686b672 5 dk.dst d80a09b6-a552-43fd-b667-e16b6c1c1bda 2 Category HK urn:ddi:dk.dst:5bd549f6-7cb6-4ff7-8d4e-ff34d0f00e71:5 dk.dst 5bd549f6-7cb6-4ff7-8d4e-ff34d0f00e71 5 dk.dst b62393ea-51ce-4f05-b13e-b29d986f6fb9 2 Category IN urn:ddi:dk.dst:e271dda7-64fa-4acf-bade-e50188827183:5 dk.dst e271dda7-64fa-4acf-bade-e50188827183 5 dk.dst a579a8fc-f532-4b58-90af-c504b69c20cf 2 Category ID urn:ddi:dk.dst:6dddc213-1a86-4a81-8c16-1ae4c7e4a0e2:5 dk.dst 6dddc213-1a86-4a81-8c16-1ae4c7e4a0e2 5 dk.dst e8e47205-8cfa-422f-9c3d-83b9e6b8ea15 2 Category IR urn:ddi:dk.dst:d961d724-5873-46c9-8e6a-cb12a40f1d61:5 dk.dst d961d724-5873-46c9-8e6a-cb12a40f1d61 5 dk.dst abaa59c2-2d74-40b9-a99f-bb420064cf46 2 Category JP urn:ddi:dk.dst:f91546b5-0305-4657-b843-8b00db18ce0f:5 dk.dst f91546b5-0305-4657-b843-8b00db18ce0f 5 dk.dst a627c5aa-4877-4f0c-bfc3-3d7a35f81015 2 Category KZ urn:ddi:dk.dst:6c221a53-f20a-4c93-a362-6dd6c4d4a9f9:5 dk.dst 6c221a53-f20a-4c93-a362-6dd6c4d4a9f9 5 dk.dst 6417b497-88a0-4e2d-8156-0d591e3b29b3 2 Category KG urn:ddi:dk.dst:4c370f3a-3c00-4df7-9a96-f1452d900860:5 dk.dst 4c370f3a-3c00-4df7-9a96-f1452d900860 5 dk.dst 7af4b4b9-84ff-40ca-933a-7e21d42df768 2 Category LA urn:ddi:dk.dst:3e8ab2be-96bf-43f4-a7e0-5b6a1fa8c1d8:5 dk.dst 3e8ab2be-96bf-43f4-a7e0-5b6a1fa8c1d8 5 dk.dst 9f597b84-c85f-45e5-bcc9-0c2d3bd780f4 2 Category MO urn:ddi:dk.dst:04475d6b-42dd-4cc4-86fe-366f7883005e:5 dk.dst 04475d6b-42dd-4cc4-86fe-366f7883005e 5 dk.dst 308b520b-ce30-42f3-94f5-4f787af61ca0 2 Category MY urn:ddi:dk.dst:6a316e61-2dcd-478e-832a-fa7ca35e3565:5 dk.dst 6a316e61-2dcd-478e-832a-fa7ca35e3565 5 dk.dst 75aae900-baf0-4b0c-b1d3-d9a8a46bf5c2 2 Category MV urn:ddi:dk.dst:6682c872-bcc3-44c8-99e4-1cff4fd3cac7:5 dk.dst 6682c872-bcc3-44c8-99e4-1cff4fd3cac7 5 dk.dst bc2d7feb-73c0-4904-9189-49345e5ae908 2 Category MN urn:ddi:dk.dst:8561ed21-f4a8-44e1-b465-0a0133f90765:5 dk.dst 8561ed21-f4a8-44e1-b465-0a0133f90765 5 dk.dst 5b4acd5c-5d8f-4f67-a85b-c4af6afef94b 2 Category NP urn:ddi:dk.dst:c294e9c9-dd0a-429a-89db-e1568e8655c2:5 dk.dst c294e9c9-dd0a-429a-89db-e1568e8655c2 5 dk.dst e18e78fd-7c5c-4610-9a10-e13bc88c4ce1 2 Category KP urn:ddi:dk.dst:530e94e2-6eea-4c0b-93dc-7ad072adca6d:5 dk.dst 530e94e2-6eea-4c0b-93dc-7ad072adca6d 5 dk.dst 1636fdc8-e4d6-4dc6-82f1-2f00c6c75ac2 2 Category PK urn:ddi:dk.dst:1c3602f4-5eac-4c81-8dd3-839c4886e98b:5 dk.dst 1c3602f4-5eac-4c81-8dd3-839c4886e98b 5 dk.dst 54394ef7-139f-47a8-bd48-6e747dac7187 2 Category PH urn:ddi:dk.dst:d2dec756-b217-4398-aae2-110acb710fd4:5 dk.dst d2dec756-b217-4398-aae2-110acb710fd4 5 dk.dst 2de9fb29-537b-44e7-b9f1-b1620e9b7bf7 2 Category SG urn:ddi:dk.dst:e689c29e-4783-49be-945e-e48666eeafd7:5 dk.dst e689c29e-4783-49be-945e-e48666eeafd7 5 dk.dst 0d74fe51-f660-416e-acdb-ec2d05628321 2 Category KR urn:ddi:dk.dst:be87c1e4-b4ac-4ce6-9b2e-57b9ffa1f960:5 dk.dst be87c1e4-b4ac-4ce6-9b2e-57b9ffa1f960 5 dk.dst 75922885-85a8-4bdb-875c-ef68a287db3a 2 Category LK urn:ddi:dk.dst:3cc49708-ee0a-4a63-b997-5dc44b907ff9:5 dk.dst 3cc49708-ee0a-4a63-b997-5dc44b907ff9 5 dk.dst 35f414fa-b087-49ca-85a6-6400a7df8791 2 Category TW urn:ddi:dk.dst:e6bc02c1-dbea-4e99-a5bc-5ed2cd77be10:5 dk.dst e6bc02c1-dbea-4e99-a5bc-5ed2cd77be10 5 dk.dst e9887e30-9252-4998-89c9-766d8d84588a 2 Category TJ urn:ddi:dk.dst:35731d83-4057-40bb-9a3a-cb79ed7ceac8:5 dk.dst 35731d83-4057-40bb-9a3a-cb79ed7ceac8 5 dk.dst 36a187f1-ca14-4ee9-9ba5-048fd4083e30 2 Category TH urn:ddi:dk.dst:4076e408-07ac-493b-9cea-46126e676de1:5 dk.dst 4076e408-07ac-493b-9cea-46126e676de1 5 dk.dst a9285dd8-665e-4c94-a251-e2da5c9558a4 2 Category TL urn:ddi:dk.dst:0774dbe5-091d-4ff6-b313-9c3bd821dda6:5 dk.dst 0774dbe5-091d-4ff6-b313-9c3bd821dda6 5 dk.dst d7106181-53df-4581-8252-b94c4fce6a5d 2 Category TM urn:ddi:dk.dst:823177c2-daf4-4edd-b807-5342968b8cce:5 dk.dst 823177c2-daf4-4edd-b807-5342968b8cce 5 dk.dst ae2585ca-f91d-41bb-8139-260eb56be3dd 2 Category UZ urn:ddi:dk.dst:b4bcf696-8224-40ee-ae61-077400c7abb3:5 dk.dst b4bcf696-8224-40ee-ae61-077400c7abb3 5 dk.dst 924102c6-7d04-48dc-8e17-a1c15724b4e1 2 Category VN urn:ddi:dk.dst:58249699-50ad-4540-b065-cd70b5c7aa1d:5 dk.dst 58249699-50ad-4540-b065-cd70b5c7aa1d 5 dk.dst 1b028f5e-70d4-41c8-84ea-7edd1f2570a9 2 Category O1 urn:ddi:dk.dst:a9dfdf88-628c-435e-bdec-d301f7f16bdd:5 dk.dst a9dfdf88-628c-435e-bdec-d301f7f16bdd 5 dk.dst dcfb1d65-3e08-4bfa-83fd-89aadf438b93 2 Category O2 urn:ddi:dk.dst:12ba5112-d1d6-49c4-90d0-0e00f4453f29:5 dk.dst 12ba5112-d1d6-49c4-90d0-0e00f4453f29 5 dk.dst ab5aaa42-46cc-47c6-bab9-4df189b76515 2 Category O3 urn:ddi:dk.dst:fbb81c64-c11c-4122-b579-48ce67bbb503:5 dk.dst fbb81c64-c11c-4122-b579-48ce67bbb503 5 dk.dst 56bd29dc-d726-4f41-a78c-776a6809eae9 2 Category AS urn:ddi:dk.dst:26ab8bfd-e5a4-4163-85d0-3b888d2d9113:5 dk.dst 26ab8bfd-e5a4-4163-85d0-3b888d2d9113 5 dk.dst 94b864f6-4076-4351-8d0c-b08c097e298d 2 Category GU urn:ddi:dk.dst:64cae9f2-8ac7-42f7-9d73-8a29ffa9e360:5 dk.dst 64cae9f2-8ac7-42f7-9d73-8a29ffa9e360 5 dk.dst d4809936-b77d-4d8f-85b5-f256faa2fe21 2 Category UM urn:ddi:dk.dst:dec8e447-fe67-43b0-b44a-2ff01aa97ef6:5 dk.dst dec8e447-fe67-43b0-b44a-2ff01aa97ef6 5 dk.dst 9ecc871d-9fd0-45d1-b2cd-3917e61172cd 2 Category AU urn:ddi:dk.dst:68b33c05-d154-482a-9eb1-b5aa906a1ab6:5 dk.dst 68b33c05-d154-482a-9eb1-b5aa906a1ab6 5 dk.dst 44dee0d0-9c10-4a1b-87f4-3ea229e00ac8 2 Category CC urn:ddi:dk.dst:2c3da239-0e05-4fc0-8cb8-8444b32a21e7:5 dk.dst 2c3da239-0e05-4fc0-8cb8-8444b32a21e7 5 dk.dst a7cb252b-d7ed-4e40-9111-b8258b2ec5e3 2 Category CX urn:ddi:dk.dst:1848fb0c-6bdd-4a34-a30d-f736512bb498:5 dk.dst 1848fb0c-6bdd-4a34-a30d-f736512bb498 5 dk.dst 3728aa13-0e69-4d7d-acaa-5648aab98efc 2 Category HM urn:ddi:dk.dst:603faf45-b0ca-4f64-8777-e730d32bfa57:5 dk.dst 603faf45-b0ca-4f64-8777-e730d32bfa57 5 dk.dst 3f1fd083-bcc2-47c6-ac0c-16c83cc74174 2 Category NF urn:ddi:dk.dst:032df09d-37df-40b2-8fd0-4607d78c4d5b:5 dk.dst 032df09d-37df-40b2-8fd0-4607d78c4d5b 5 dk.dst 39359cfa-a017-4ce7-bb25-b0966b6bb87f 2 Category FJ urn:ddi:dk.dst:a1bcde42-5cfe-45be-bfac-c81fb438ace0:5 dk.dst a1bcde42-5cfe-45be-bfac-c81fb438ace0 5 dk.dst b4a68975-923f-441b-a47d-b3031c1498aa 2 Category PF urn:ddi:dk.dst:bbae3337-ae96-405a-9aa0-3955eee6a2b1:5 dk.dst bbae3337-ae96-405a-9aa0-3955eee6a2b1 5 dk.dst b7dc382b-bcfe-4762-b86c-0db8907ec933 2 Category KI urn:ddi:dk.dst:fdcb8cb6-b947-432b-bcad-c8195f114d27:5 dk.dst fdcb8cb6-b947-432b-bcad-c8195f114d27 5 dk.dst 1413f00b-e42c-4b42-ad09-fae38c804469 2 Category MH urn:ddi:dk.dst:fc040c74-13ae-4a5f-82ae-3bd1d987f1ed:5 dk.dst fc040c74-13ae-4a5f-82ae-3bd1d987f1ed 5 dk.dst 7fea6eb0-0957-4eaa-a301-a65d7a10b437 2 Category FM urn:ddi:dk.dst:72552eea-772a-458d-b2eb-1583fdc8e231:5 dk.dst 72552eea-772a-458d-b2eb-1583fdc8e231 5 dk.dst 69b287a9-2f5c-496a-9884-c73d7aba3920 2 Category NR urn:ddi:dk.dst:cee61dff-70c1-4795-9061-5b83d00d2921:5 dk.dst cee61dff-70c1-4795-9061-5b83d00d2921 5 dk.dst c229e8a2-238a-418f-838d-7d0dd2ba7428 2 Category NC urn:ddi:dk.dst:7e7a5b17-d7b0-4d55-83df-0c8a15d898ea:5 dk.dst 7e7a5b17-d7b0-4d55-83df-0c8a15d898ea 5 dk.dst 4b372232-3562-489a-a5fb-610cba5472d5 2 Category NZ urn:ddi:dk.dst:84c7d768-e354-4a31-a102-d43a548e098e:5 dk.dst 84c7d768-e354-4a31-a102-d43a548e098e 5 dk.dst 257429e5-6e6e-4556-8e5e-498fdfe968e9 2 Category CK urn:ddi:dk.dst:deab4dc8-d172-4b93-ac82-059a6d2dada1:5 dk.dst deab4dc8-d172-4b93-ac82-059a6d2dada1 5 dk.dst f79b26fc-7a41-4e12-921a-f3ae496e615f 2 Category NU urn:ddi:dk.dst:e8bc3824-ee41-4c76-a653-d122ed5a8ce0:5 dk.dst e8bc3824-ee41-4c76-a653-d122ed5a8ce0 5 dk.dst 95b0d54a-62e2-479f-ad8b-3d5c602187a1 2 Category TK urn:ddi:dk.dst:e5922272-bf38-43f9-ae96-ce2fe7f65c0a:5 dk.dst e5922272-bf38-43f9-ae96-ce2fe7f65c0a 5 dk.dst f1c38f2f-bef7-4c75-ae68-ff6f31ee2371 2 Category MP urn:ddi:dk.dst:a01b3239-e09b-42c3-bf6e-92b39768cd61:5 dk.dst a01b3239-e09b-42c3-bf6e-92b39768cd61 5 dk.dst 0fa278d8-32a2-4e67-bff1-aedcfcf680e8 2 Category PW urn:ddi:dk.dst:fd20d3af-9139-42fa-b86a-8000391eadee:5 dk.dst fd20d3af-9139-42fa-b86a-8000391eadee 5 dk.dst 04a28c0e-c420-4bd4-b53a-2b64ec6300a5 2 Category PG urn:ddi:dk.dst:fda5d1c3-4381-4f1e-a1aa-411c923377e6:5 dk.dst fda5d1c3-4381-4f1e-a1aa-411c923377e6 5 dk.dst ae030a8c-9af8-46c9-addb-0908c0018b74 2 Category PN urn:ddi:dk.dst:1bd40066-4e21-445d-b8f4-c8df327b136b:5 dk.dst 1bd40066-4e21-445d-b8f4-c8df327b136b 5 dk.dst 4fc33218-d769-4f3f-9658-98073b30f647 2 Category AQ urn:ddi:dk.dst:0f820c47-9de7-4405-a60c-9f179d4e99fa:5 dk.dst 0f820c47-9de7-4405-a60c-9f179d4e99fa 5 dk.dst ee6c8114-6e1b-4a1d-9998-974fad1c09a8 2 Category BV urn:ddi:dk.dst:be92c504-15ac-4643-a0f3-475e66144587:5 dk.dst be92c504-15ac-4643-a0f3-475e66144587 5 dk.dst c1979c3f-f589-45ee-96e2-3ea96e36432d 2 Category GS urn:ddi:dk.dst:190701ee-8a1e-4726-89f1-29c0ff5ee65d:5 dk.dst 190701ee-8a1e-4726-89f1-29c0ff5ee65d 5 dk.dst 03a7abaa-217a-4e8d-93b8-120cc02f397b 2 Category TF urn:ddi:dk.dst:b9b9f992-aaae-4d19-aaf4-282c36ea47c6:5 dk.dst b9b9f992-aaae-4d19-aaf4-282c36ea47c6 5 dk.dst 2e0a89db-94a0-4ef0-9c90-2c2c2805c3eb 2 Category SB urn:ddi:dk.dst:098e5850-85b7-4770-a58d-751fad15932f:5 dk.dst 098e5850-85b7-4770-a58d-751fad15932f 5 dk.dst 16205db6-6156-4d17-894f-5b032c454011 2 Category TO urn:ddi:dk.dst:dfa2a68d-35e2-419b-bb1a-343ed31eb2f7:5 dk.dst dfa2a68d-35e2-419b-bb1a-343ed31eb2f7 5 dk.dst c09f309d-d4df-41a6-9357-4f42f7ae2102 2 Category TV urn:ddi:dk.dst:03d754ff-e870-415c-9cd4-c9ba4ad1492a:5 dk.dst 03d754ff-e870-415c-9cd4-c9ba4ad1492a 5 dk.dst 8b64afb2-fd9a-4706-b249-c269e9f9edd1 2 Category VU urn:ddi:dk.dst:24ab6eb9-a7eb-4225-a541-320e186074a4:5 dk.dst 24ab6eb9-a7eb-4225-a541-320e186074a4 5 dk.dst a6651ca5-d4a4-4101-971c-271dd009b0da 2 Category WS urn:ddi:dk.dst:c700000c-0939-4f38-bd49-89d3981cfa71:5 dk.dst c700000c-0939-4f38-bd49-89d3981cfa71 5 dk.dst f506b2da-663e-4a28-9ae0-d92a1f6b39cd 2 Category WF urn:ddi:dk.dst:184eb4e5-2898-4522-addd-0c1912a257ea:5 dk.dst 184eb4e5-2898-4522-addd-0c1912a257ea 5 dk.dst 84816a16-80ca-4990-9bd1-32cd4f3976ef 2 Category ORG urn:ddi:dk.dst:d98c3752-c9de-4554-a6cc-959a3a590532:5 dk.dst d98c3752-c9de-4554-a6cc-959a3a590532 5 dk.dst b57df124-1abe-43f5-a383-bc4b86a2a40a 2 Category ORG urn:ddi:dk.dst:0b596e59-c9a5-454d-ad75-a609d90b0b95:5 dk.dst 0b596e59-c9a5-454d-ad75-a609d90b0b95 5 dk.dst 45f8a6a3-1a20-4bc3-90be-f99ad36d03f5 2 Category 9A urn:ddi:dk.dst:c618051b-b71c-43d8-a9f2-279b00e64096:5 dk.dst c618051b-b71c-43d8-a9f2-279b00e64096 5 dk.dst b4efdc56-6475-48ca-8488-7fa47cc24270 2 Category P4 urn:ddi:dk.dst:39ab381f-339d-4dfb-a274-6baeae005a46:5 dk.dst 39ab381f-339d-4dfb-a274-6baeae005a46 5 dk.dst 68eb76a5-9a99-4f16-9f72-085724d25131 2 Category P5 urn:ddi:dk.dst:efa8514e-2472-48bf-9737-c848bc3c6615:5 dk.dst efa8514e-2472-48bf-9737-c848bc3c6615 5 dk.dst 88e16cec-6632-45a4-92ec-5d647ee658fd 2 Category P2 urn:ddi:dk.dst:be846dc7-8133-4ad2-8290-5c56c84099cf:5 dk.dst be846dc7-8133-4ad2-8290-5c56c84099cf 5 dk.dst 35646345-9ef2-4567-a411-f252e2e7ba87 2 Category P3 urn:ddi:dk.dst:46b3dff0-8682-430a-8ea3-1a945bc20326:5 dk.dst 46b3dff0-8682-430a-8ea3-1a945bc20326 5 attatchment_da Forskelle i landekoder mellem udenrigshandel med varer og udenrigshandel med tjenester http://colectica:25233/File/f2978508-d447-4252-9d4b-d8634ed77117 application/pdf urn:ddi:dk.dst:7ff894f1-eac5-44ad-a028-65eaba1cba02:5 dk.dst 7ff894f1-eac5-44ad-a028-65eaba1cba02 5 attatchment_da Balance of Payments (BOP) Vademecum http://colectica:25233/File/86670717-7cc2-4561-888b-55703bea1cba application/pdf urn:ddi:dk.dst:82d00e2f-6cd0-4d6c-a722-fe9e16b23a3a:5 dk.dst 82d00e2f-6cd0-4d6c-a722-fe9e16b23a3a 5 csv_da cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090csv_da urn:ddi:dk.dst:bdcd0eed-304a-4409-b1b2-4f251aed9be4:5 dk.dst bdcd0eed-304a-4409-b1b2-4f251aed9be4 5 ddi_da cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090ddi_da urn:ddi:dk.dst:582b6b66-4862-43f9-9b66-52df457541df:2 dk.dst 582b6b66-4862-43f9-9b66-52df457541df 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Europa Europa urn:ddi:dk.dst:ce51a4aa-f626-46cf-b291-4f53c4130fbb:2 dk.dst ce51a4aa-f626-46cf-b291-4f53c4130fbb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 EU-27 (uden Storbritannien) EU-27 (uden Storbritannien) urn:ddi:dk.dst:af4e9570-cba8-4323-a8a5-6cac439676b8:2 dk.dst af4e9570-cba8-4323-a8a5-6cac439676b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ud over de europæiske lande under I8 indgår den Europæiske Central Bank (ECB) (4F), European Financial Stability Facility (EFSF) (4W) og Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) (4S).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Euroområdet-19 Euroområdet-19 urn:ddi:dk.dst:d9527fd9-0322-4f0f-8aca-a0a865dbc46c:2 dk.dst d9527fd9-0322-4f0f-8aca-a0a865dbc46c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Belgien Belgien urn:ddi:dk.dst:2eee4026-acef-4937-9995-9410e9c4c99c:2 dk.dst 2eee4026-acef-4937-9995-9410e9c4c99c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Cypern Cypern urn:ddi:dk.dst:399918da-5355-489a-895e-a587045acb4c:2 dk.dst 399918da-5355-489a-895e-a587045acb4c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Estland Estland urn:ddi:dk.dst:fc932030-3844-401a-9ee1-af9818265893:2 dk.dst fc932030-3844-401a-9ee1-af9818265893 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ålandsøerne (AX).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Finland Finland urn:ddi:dk.dst:947c3dd9-e470-4a76-89c7-0519269047b8:2 dk.dst 947c3dd9-e470-4a76-89c7-0519269047b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Monaco (MC), Fransk Guyana (GF), Martinique (MQ), Guadeloupe (GP), Reunion (RE), Mayotte (YT), Skt. Barthelemy (BL), Skt. Martin (FR)(MF), Skt. Pierre og Miquelon (PM).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Fransk Polynesien (PF), Ny Kaledonien (NC), Wallis og Fortuna (WF). Franske Sydlige og Antarktiske Territorier (TF).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Frankrig Frankrig urn:ddi:dk.dst:255ee47f-d14c-471b-99d3-c7c35815370b:2 dk.dst 255ee47f-d14c-471b-99d3-c7c35815370b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Grækenland Grækenland urn:ddi:dk.dst:ed50e62a-fd5b-4516-a533-3f2a08f3a38c:2 dk.dst ed50e62a-fd5b-4516-a533-3f2a08f3a38c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Irland Irland urn:ddi:dk.dst:028eb720-0c04-468c-8993-1be4484bb4d2:2 dk.dst 028eb720-0c04-468c-8993-1be4484bb4d2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"San Marino (SM) og Vatikanstaten (VA).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Italien Italien urn:ddi:dk.dst:0760fe1f-7ea9-4c1a-a435-387ee7ce25b8:2 dk.dst 0760fe1f-7ea9-4c1a-a435-387ee7ce25b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Letland Letland urn:ddi:dk.dst:856f486d-97af-462c-94c8-9dade3fa0002:2 dk.dst 856f486d-97af-462c-94c8-9dade3fa0002 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Litauen Litauen urn:ddi:dk.dst:3223faf0-0e66-4522-807f-eedc4a5cc29e:2 dk.dst 3223faf0-0e66-4522-807f-eedc4a5cc29e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Luxembourg Luxembourg urn:ddi:dk.dst:b6f0e3ff-1980-48b2-a8e1-668687cfb635:2 dk.dst b6f0e3ff-1980-48b2-a8e1-668687cfb635 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Malta Malta urn:ddi:dk.dst:a21b9424-1095-4087-9b52-cf19e96d1253:2 dk.dst a21b9424-1095-4087-9b52-cf19e96d1253 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Aruba (AW), Bonaire, Sint Eustatius and Saba (BQ), Curaçao (CW) og Sint Maarten (SX).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nederlandene Nederlandene urn:ddi:dk.dst:0142244d-fc14-4a86-9619-4c31da51ff53:2 dk.dst 0142244d-fc14-4a86-9619-4c31da51ff53 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Macau (MO).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Portugal Portugal urn:ddi:dk.dst:08a959ba-b9c5-4246-acda-907d118f3781:2 dk.dst 08a959ba-b9c5-4246-acda-907d118f3781 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Slovakiet Slovakiet urn:ddi:dk.dst:e50f38af-f537-4a6f-aa0b-e242482f2402:2 dk.dst e50f38af-f537-4a6f-aa0b-e242482f2402 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Slovenien Slovenien urn:ddi:dk.dst:6fd6879b-d854-41c6-a98d-5892148e9152:2 dk.dst 6fd6879b-d854-41c6-a98d-5892148e9152 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ceuta (XC) og Melilla (XL).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Andorra (AD).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Spanien Spanien urn:ddi:dk.dst:fb48f3c9-db0f-4238-a60c-579aa05fc24c:2 dk.dst fb48f3c9-db0f-4238-a60c-579aa05fc24c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tyskland Tyskland urn:ddi:dk.dst:9b59e3f4-035d-4a67-8593-e7e856eadb74:2 dk.dst 9b59e3f4-035d-4a67-8593-e7e856eadb74 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Østrig Østrig urn:ddi:dk.dst:0f836720-26bd-4b98-a5b6-9d8dabfcdc86:2 dk.dst 0f836720-26bd-4b98-a5b6-9d8dabfcdc86 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Alle EU-institutioner, organer og organismer, inkl. ECB og ESM Alle EU-institutioner, organer og organismer, inkl. ECB og ESM Integrity rule for All the European Union Institutions, Organs and Organisms, including ECB, ESM and EFSF will be updated to 4Y=4A+4F+4S+4W. Reclassification will be applicable starting from July 2020 (for monthly BOP), from Q3 of 2020 (for quarterly BOP and IIP) and from 2021 (for annual ITSS and FDI). Additionally, the ESM (European Stability Mechanism) will be reclassified from sector S125 to S13. (Se Balance of Payments Vademecum). urn:ddi:dk.dst:5fcb5a82-12fc-4d1d-98e7-cc8872213839:2 dk.dst 5fcb5a82-12fc-4d1d-98e7-cc8872213839 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 EU-institutioner (ekskl. ECB and ESM) EU-institutioner (ekskl. ECB and ESM) urn:ddi:dk.dst:6eb51096-f3f9-4378-9c63-a66bb47a9037:2 dk.dst 6eb51096-f3f9-4378-9c63-a66bb47a9037 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Europæiske Central Bank (ECB) Europæiske Central Bank (ECB) urn:ddi:dk.dst:f596ecda-700c-4896-9d84-11bf0b4ed59b:2 dk.dst f596ecda-700c-4896-9d84-11bf0b4ed59b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) urn:ddi:dk.dst:cdbf4dc7-fc71-462b-b115-323c7dff95c3:2 dk.dst cdbf4dc7-fc71-462b-b115-323c7dff95c3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 European Financial Stability Facility (EFSF) European Financial Stability Facility (EFSF) EFSF (European Financial Stability Facility) will be reclassified from ‘Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds’ (S125), resident in Luxembourg and will become a new European institution of the euro area with code 4W and in reference sector ‘general government’ (S13). (Se Balance of Payments Vademecum). urn:ddi:dk.dst:97603b99-870c-429c-9718-73893ee1ab6e:2 dk.dst 97603b99-870c-429c-9718-73893ee1ab6e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ud over de europæiske lande under J8 indgår EFTA (R2), Andre europæiske lande (G9), Afrika (F1), Amerika (A1), Asien (S1), Oceanien og polarregionerne (O1), EU-institutioner (ekskl. ECB and ESM) (4A) og Internationale organisationer undtagen EU-institutioner (9A).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Extra euroområdet-19 Extra euroområdet-19 urn:ddi:dk.dst:bee0759a-8132-4184-9ada-1a1618b130ab:2 dk.dst bee0759a-8132-4184-9ada-1a1618b130ab 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bulgarien Bulgarien urn:ddi:dk.dst:80d5c215-d78f-4e54-8745-b6a7305d6add:2 dk.dst 80d5c215-d78f-4e54-8745-b6a7305d6add 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tjekkiet Tjekkiet urn:ddi:dk.dst:0e22f077-8be4-41ba-ad58-3de2301761f4:2 dk.dst 0e22f077-8be4-41ba-ad58-3de2301761f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Danmark Danmark urn:ddi:dk.dst:7025b19a-5cc0-4173-a81f-3880e7e26a5c:2 dk.dst 7025b19a-5cc0-4173-a81f-3880e7e26a5c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Ungarn Ungarn urn:ddi:dk.dst:a6fe4206-baa0-4202-bea5-8ec2582136b9:2 dk.dst a6fe4206-baa0-4202-bea5-8ec2582136b9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kroatien Kroatien urn:ddi:dk.dst:b0e49b7f-59b5-42a6-a999-c85e35ef2ad8:2 dk.dst b0e49b7f-59b5-42a6-a999-c85e35ef2ad8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Polen Polen urn:ddi:dk.dst:61816f68-bf7b-4ae7-b44e-8435be2202ea:2 dk.dst 61816f68-bf7b-4ae7-b44e-8435be2202ea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Rumænien Rumænien urn:ddi:dk.dst:379ade8c-0878-4717-b8fd-292d3e7f2c53:2 dk.dst 379ade8c-0878-4717-b8fd-292d3e7f2c53 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sverige Sverige urn:ddi:dk.dst:70382c32-140e-41af-965b-eb3660e16371:2 dk.dst 70382c32-140e-41af-965b-eb3660e16371 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ud over de europæiske lande under EFTA (R2) og Andre europæiske lande (G9) indgår Afrika (F1), Amerika (A1), Asien (S1), Oceanien og polarregionerne (O1), EU-institutioner (ekskl. ECB and ESM) (4A) og Internationale organisationer undtagen EU-institutioner (9A).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Extra EU-27 Extra EU-27 urn:ddi:dk.dst:4c73dff9-1197-45a1-9b04-da38dd7b486c:2 dk.dst 4c73dff9-1197-45a1-9b04-da38dd7b486c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 EFTA EFTA urn:ddi:dk.dst:587a73c4-35e7-45ac-8e6f-18546856f67c:2 dk.dst 587a73c4-35e7-45ac-8e6f-18546856f67c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Island Island urn:ddi:dk.dst:27a166b6-e072-46fd-911e-34a1755c292a:2 dk.dst 27a166b6-e072-46fd-911e-34a1755c292a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Liechtenstein Liechtenstein urn:ddi:dk.dst:9fbd66df-4bdd-4f8a-bead-6bb0984e386d:2 dk.dst 9fbd66df-4bdd-4f8a-bead-6bb0984e386d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Svabard og Jan Mayen (SJ).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Norge Norge urn:ddi:dk.dst:fac25f15-1dc3-4db6-833f-0c8d82d50d2f:2 dk.dst fac25f15-1dc3-4db6-833f-0c8d82d50d2f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Schweiz Schweiz urn:ddi:dk.dst:a4956599-a3ff-4f7e-8b3e-453df0fcbd80:2 dk.dst a4956599-a3ff-4f7e-8b3e-453df0fcbd80 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Andre europæiske lande Andre europæiske lande urn:ddi:dk.dst:b3d5eb87-2628-400d-b38e-706ed3c998d8:2 dk.dst b3d5eb87-2628-400d-b38e-706ed3c998d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Albanien Albanien urn:ddi:dk.dst:6b9188e1-576b-4b44-a0f1-fbaff1481229:2 dk.dst 6b9188e1-576b-4b44-a0f1-fbaff1481229 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Andorra Andorra urn:ddi:dk.dst:d00fc501-864e-423f-8f11-b331fb28eccb:2 dk.dst d00fc501-864e-423f-8f11-b331fb28eccb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina urn:ddi:dk.dst:93e5c12b-d8ed-47f0-a4c8-1949ab1212c0:2 dk.dst 93e5c12b-d8ed-47f0-a4c8-1949ab1212c0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Hviderusland Hviderusland urn:ddi:dk.dst:3e2ae390-7cf3-4898-a1a6-e207769d88f5:2 dk.dst 3e2ae390-7cf3-4898-a1a6-e207769d88f5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Færøerne Færøerne urn:ddi:dk.dst:986e5918-6606-492b-8e51-67f9d35454c1:2 dk.dst 986e5918-6606-492b-8e51-67f9d35454c1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Guernsey (GG), Jersey (JE), Gibraltar (GI), Isle of Man (IM), Anguilla (AI), Bermuda (BM), Montserrat (MS), Britiske Jomfruøer (VG), Turks- og Caicosøerne (TC), Caymanøerne (KY), Falklandsøerne (FK), Britisk territorium i det Indiske Ocean (IO), St Helena (SH), Pitcairn (PN) og Sydgeorgien og Sydsandwichøerne (GS).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Storbritannien Storbritannien urn:ddi:dk.dst:fd12cee8-39cf-490e-8bed-42125818871c:2 dk.dst fd12cee8-39cf-490e-8bed-42125818871c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Guernsey Guernsey urn:ddi:dk.dst:219cc908-7f06-4b87-b546-43ff85b71d98:2 dk.dst 219cc908-7f06-4b87-b546-43ff85b71d98 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Gibraltar Gibraltar urn:ddi:dk.dst:73845841-655b-401a-8263-ca48b72c7258:2 dk.dst 73845841-655b-401a-8263-ca48b72c7258 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Isle of Man Isle of Man urn:ddi:dk.dst:aad22098-53f3-4427-98cf-71b8638d58f1:2 dk.dst aad22098-53f3-4427-98cf-71b8638d58f1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Jersey Jersey urn:ddi:dk.dst:a432d033-5272-46ea-8125-29386ceef4f4:2 dk.dst a432d033-5272-46ea-8125-29386ceef4f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Moldova Moldova urn:ddi:dk.dst:98b8e0c9-c6ba-4997-be21-0cd09bb3d756:2 dk.dst 98b8e0c9-c6ba-4997-be21-0cd09bb3d756 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Montenegro Montenegro urn:ddi:dk.dst:fdcb4636-79f6-49c0-937d-b5e95d274167:2 dk.dst fdcb4636-79f6-49c0-937d-b5e95d274167 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordmakedonien Nordmakedonien urn:ddi:dk.dst:def25ec2-f052-49ae-ac46-ca44a514f63b:2 dk.dst def25ec2-f052-49ae-ac46-ca44a514f63b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Kosovo (XK).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Serbien Serbien urn:ddi:dk.dst:957278d3-8726-4a5b-9af1-c4adf586ed16:2 dk.dst 957278d3-8726-4a5b-9af1-c4adf586ed16 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Rusland Rusland urn:ddi:dk.dst:7e492456-05ad-4711-9745-cf20596e2668:2 dk.dst 7e492456-05ad-4711-9745-cf20596e2668 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 San Marino San Marino urn:ddi:dk.dst:9899622a-89a8-44ac-b400-6e267ee2bfe4:2 dk.dst 9899622a-89a8-44ac-b400-6e267ee2bfe4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tyrkiet Tyrkiet urn:ddi:dk.dst:6f38c385-43cc-4c90-8636-0b18c5482d40:2 dk.dst 6f38c385-43cc-4c90-8636-0b18c5482d40 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Ukraine Ukraine urn:ddi:dk.dst:9814434d-0846-4461-8c16-5d41cafc5738:2 dk.dst 9814434d-0846-4461-8c16-5d41cafc5738 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Vatikanstaten Vatikanstaten urn:ddi:dk.dst:96b5241d-0ff3-43f8-9bfc-af39b89703d6:2 dk.dst 96b5241d-0ff3-43f8-9bfc-af39b89703d6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Afrika Afrika urn:ddi:dk.dst:9b59bb4c-3318-404a-83e5-b67952863ad8:2 dk.dst 9b59bb4c-3318-404a-83e5-b67952863ad8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordafrika Nordafrika urn:ddi:dk.dst:67fd77bc-5078-4f2b-906d-cfde1fe37be0:2 dk.dst 67fd77bc-5078-4f2b-906d-cfde1fe37be0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordafrika Nordafrika urn:ddi:dk.dst:8f96b457-19c3-48fa-b1fe-6990607196b7:2 dk.dst 8f96b457-19c3-48fa-b1fe-6990607196b7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Algeriet Algeriet urn:ddi:dk.dst:7a9dabfe-33a6-4448-9e5e-8097a97513b0:2 dk.dst 7a9dabfe-33a6-4448-9e5e-8097a97513b0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Egypten Egypten urn:ddi:dk.dst:8e7921f2-d1e3-4f2f-bfc6-e2077535a1c3:2 dk.dst 8e7921f2-d1e3-4f2f-bfc6-e2077535a1c3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Libyen Libyen urn:ddi:dk.dst:82f5f471-36f9-4c1b-bd6b-eb7d3c7b386d:2 dk.dst 82f5f471-36f9-4c1b-bd6b-eb7d3c7b386d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Vestsahara (EH).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Marokko Marokko urn:ddi:dk.dst:e5741853-c89d-45e2-967b-384fcf1cc05e:2 dk.dst e5741853-c89d-45e2-967b-384fcf1cc05e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tunesien Tunesien urn:ddi:dk.dst:811afea6-0231-42dc-ba06-700f52d75ecb:2 dk.dst 811afea6-0231-42dc-ba06-700f52d75ecb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Andre afrikanske lande Andre afrikanske lande urn:ddi:dk.dst:afc7e2a8-e440-4f38-a8e1-54eecfc1caf4:2 dk.dst afc7e2a8-e440-4f38-a8e1-54eecfc1caf4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Andre afrikanske lande Andre afrikanske lande urn:ddi:dk.dst:3aa7a8e0-3b26-4a71-91cd-c3e2358dbdc8:2 dk.dst 3aa7a8e0-3b26-4a71-91cd-c3e2358dbdc8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Angola Angola urn:ddi:dk.dst:40f9ba89-0f41-4638-a4d3-e83795ab06b2:2 dk.dst 40f9ba89-0f41-4638-a4d3-e83795ab06b2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Benin Benin urn:ddi:dk.dst:f74e1e97-8c3a-41c9-bffa-b7cbb628a52f:2 dk.dst f74e1e97-8c3a-41c9-bffa-b7cbb628a52f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Botswana Botswana urn:ddi:dk.dst:c370c508-129c-40a7-9546-671110ecf8a9:2 dk.dst c370c508-129c-40a7-9546-671110ecf8a9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Britisk territorium i det Indiske Ocean Britisk territorium i det Indiske Ocean urn:ddi:dk.dst:4b505857-25cb-45da-b4bb-9d48fc6f2fd3:2 dk.dst 4b505857-25cb-45da-b4bb-9d48fc6f2fd3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Burkina Faso Burkina Faso urn:ddi:dk.dst:382da6f4-0dfa-4e93-8351-24ac9af8d0ef:2 dk.dst 382da6f4-0dfa-4e93-8351-24ac9af8d0ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Burundi Burundi urn:ddi:dk.dst:8bea736c-0d0d-49e4-9ab2-66a478f72efe:2 dk.dst 8bea736c-0d0d-49e4-9ab2-66a478f72efe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Cameroun Cameroun urn:ddi:dk.dst:e3cab25e-bf55-4d79-ae3a-6585e49a87ae:2 dk.dst e3cab25e-bf55-4d79-ae3a-6585e49a87ae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kap Verde Kap Verde urn:ddi:dk.dst:742abc65-66a0-49fb-8f30-824c38d26163:2 dk.dst 742abc65-66a0-49fb-8f30-824c38d26163 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Centralafrikansk Republik Centralafrikansk Republik urn:ddi:dk.dst:8a2361be-da06-493c-8ac9-c6969217db26:2 dk.dst 8a2361be-da06-493c-8ac9-c6969217db26 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tchad Tchad urn:ddi:dk.dst:874c3ad1-69b8-4042-975b-3cca9139ddeb:2 dk.dst 874c3ad1-69b8-4042-975b-3cca9139ddeb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Comorerne Comorerne urn:ddi:dk.dst:56855e6d-45dc-4ff1-9e1e-77e677be2c0a:2 dk.dst 56855e6d-45dc-4ff1-9e1e-77e677be2c0a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Congo, Republikken Congo, Republikken urn:ddi:dk.dst:60e16c6e-eacc-42bd-b542-2a289760461f:2 dk.dst 60e16c6e-eacc-42bd-b542-2a289760461f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Elfenbenskysten Elfenbenskysten urn:ddi:dk.dst:77301da0-b99a-405c-9df5-c503bff2ffc0:2 dk.dst 77301da0-b99a-405c-9df5-c503bff2ffc0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Congo, Demokratiske Republik Congo, Demokratiske Republik urn:ddi:dk.dst:643ca536-a860-4a6d-a832-cb1e342cfd3a:2 dk.dst 643ca536-a860-4a6d-a832-cb1e342cfd3a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Djibouti Djibouti urn:ddi:dk.dst:1a7c5f3d-1e15-41b2-aaaf-b80bd786c00e:2 dk.dst 1a7c5f3d-1e15-41b2-aaaf-b80bd786c00e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Ækvatorialguinea Ækvatorialguinea urn:ddi:dk.dst:c642d80d-d6e8-44d7-8c2a-dc2e1e33911a:2 dk.dst c642d80d-d6e8-44d7-8c2a-dc2e1e33911a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Eritrea Eritrea urn:ddi:dk.dst:323b2a06-c366-45a5-996e-337e16e5146e:2 dk.dst 323b2a06-c366-45a5-996e-337e16e5146e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Etiopien Etiopien urn:ddi:dk.dst:f7066585-07c9-4c9a-bf92-c87971a98843:2 dk.dst f7066585-07c9-4c9a-bf92-c87971a98843 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Gabon Gabon urn:ddi:dk.dst:3a8290f0-eb58-4e1a-a27d-b6a5db6cae2e:2 dk.dst 3a8290f0-eb58-4e1a-a27d-b6a5db6cae2e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Gambia Gambia urn:ddi:dk.dst:638c1351-b0ee-4827-9b62-e2b82b7ee6af:2 dk.dst 638c1351-b0ee-4827-9b62-e2b82b7ee6af 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Ghana Ghana urn:ddi:dk.dst:619633df-c9ec-4cd1-9348-6e43c4b72196:2 dk.dst 619633df-c9ec-4cd1-9348-6e43c4b72196 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Guinea Guinea urn:ddi:dk.dst:206b9760-32c1-4725-8e9d-88ddd1d95369:2 dk.dst 206b9760-32c1-4725-8e9d-88ddd1d95369 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Guinea-Bissau Guinea-Bissau urn:ddi:dk.dst:3facf40f-43cc-48fb-868d-e023ccf313e1:2 dk.dst 3facf40f-43cc-48fb-868d-e023ccf313e1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kenya Kenya urn:ddi:dk.dst:44f28970-3427-4921-b500-bb6c4ecc178f:2 dk.dst 44f28970-3427-4921-b500-bb6c4ecc178f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Lesotho Lesotho urn:ddi:dk.dst:a342a831-e1bb-4f04-8967-3698d2e972e9:2 dk.dst a342a831-e1bb-4f04-8967-3698d2e972e9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Liberia Liberia urn:ddi:dk.dst:94784a3e-e95a-491f-a2ca-2d3a89f6e305:2 dk.dst 94784a3e-e95a-491f-a2ca-2d3a89f6e305 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Madagaskar Madagaskar urn:ddi:dk.dst:f8114b1f-0007-4234-b72d-a20333e320a6:2 dk.dst f8114b1f-0007-4234-b72d-a20333e320a6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Malawi Malawi urn:ddi:dk.dst:bd370597-56c3-4c07-ae10-0064859e69a0:2 dk.dst bd370597-56c3-4c07-ae10-0064859e69a0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mali Mali urn:ddi:dk.dst:3cb20529-0aa6-46bd-b9b4-e40443e8ac6c:2 dk.dst 3cb20529-0aa6-46bd-b9b4-e40443e8ac6c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mauretanien Mauretanien urn:ddi:dk.dst:dbfabf67-c679-4377-b9c2-926b76a96e38:2 dk.dst dbfabf67-c679-4377-b9c2-926b76a96e38 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mauritius Mauritius urn:ddi:dk.dst:7b22eaed-0593-48be-b086-2a28ecc0e3a0:2 dk.dst 7b22eaed-0593-48be-b086-2a28ecc0e3a0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mozambique Mozambique urn:ddi:dk.dst:d06c9d07-511a-4bbe-a66e-0be220a87dc4:2 dk.dst d06c9d07-511a-4bbe-a66e-0be220a87dc4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Namibia Namibia urn:ddi:dk.dst:3b88d0c7-5fce-4c61-b186-07db4842f4b0:2 dk.dst 3b88d0c7-5fce-4c61-b186-07db4842f4b0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Niger Niger urn:ddi:dk.dst:c3c29395-1c9b-43bf-9ad5-2bc78706f45a:2 dk.dst c3c29395-1c9b-43bf-9ad5-2bc78706f45a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nigeria Nigeria urn:ddi:dk.dst:c7442667-e84f-4db5-a416-58029f191cc8:2 dk.dst c7442667-e84f-4db5-a416-58029f191cc8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sydafrika Sydafrika urn:ddi:dk.dst:705bb941-8e2c-4179-a07c-4b40dedf1be6:2 dk.dst 705bb941-8e2c-4179-a07c-4b40dedf1be6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Rwanda Rwanda urn:ddi:dk.dst:2382d457-1145-4b32-aa4d-c983b8857275:2 dk.dst 2382d457-1145-4b32-aa4d-c983b8857275 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Skt. Helena Skt. Helena urn:ddi:dk.dst:8ccff0c6-49e5-42fd-90e4-60ce1ccf3197:2 dk.dst 8ccff0c6-49e5-42fd-90e4-60ce1ccf3197 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sao Tome og Principe Sao Tome og Principe urn:ddi:dk.dst:39468819-9048-4f9a-9144-b2254ca8612e:2 dk.dst 39468819-9048-4f9a-9144-b2254ca8612e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Senegal Senegal urn:ddi:dk.dst:51a2d1ba-2e78-4886-9fca-c4204b8c42ea:2 dk.dst 51a2d1ba-2e78-4886-9fca-c4204b8c42ea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Seychellerne Seychellerne urn:ddi:dk.dst:5d1eeb64-b6bb-4ffd-9cf8-206f609d0134:2 dk.dst 5d1eeb64-b6bb-4ffd-9cf8-206f609d0134 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sierra Leone Sierra Leone urn:ddi:dk.dst:1c47bf33-0043-492d-91a3-7047589561c8:2 dk.dst 1c47bf33-0043-492d-91a3-7047589561c8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Somalia Somalia urn:ddi:dk.dst:c2c80d85-d9ba-4a07-b10a-aa7097042ff5:2 dk.dst c2c80d85-d9ba-4a07-b10a-aa7097042ff5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sudan Sudan urn:ddi:dk.dst:25f69faf-cd47-459c-96bb-d9e4d38a8239:2 dk.dst 25f69faf-cd47-459c-96bb-d9e4d38a8239 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sydsudan Sydsudan urn:ddi:dk.dst:4a651f4d-344f-4de1-a1aa-316a07389142:2 dk.dst 4a651f4d-344f-4de1-a1aa-316a07389142 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Swaziland Swaziland urn:ddi:dk.dst:e6ac9c98-b309-4106-8411-687b2695f0c2:2 dk.dst e6ac9c98-b309-4106-8411-687b2695f0c2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tanzania Tanzania urn:ddi:dk.dst:fdfccd56-ec1c-41b3-8d11-a4d5fb349b51:2 dk.dst fdfccd56-ec1c-41b3-8d11-a4d5fb349b51 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Togo Togo urn:ddi:dk.dst:f45964ca-1c20-459d-bae5-2022132673be:2 dk.dst f45964ca-1c20-459d-bae5-2022132673be 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Uganda Uganda urn:ddi:dk.dst:98b6904f-9ed4-420d-8fda-25d9488e58fd:2 dk.dst 98b6904f-9ed4-420d-8fda-25d9488e58fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Zambia Zambia urn:ddi:dk.dst:f516d83d-b402-45c3-bbf5-735c20477fbb:2 dk.dst f516d83d-b402-45c3-bbf5-735c20477fbb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Zimbabwe Zimbabwe urn:ddi:dk.dst:e3593720-0010-42d1-a2ea-6f542730fc78:2 dk.dst e3593720-0010-42d1-a2ea-6f542730fc78 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Amerika Amerika urn:ddi:dk.dst:69621faf-b5f0-4951-ad0a-f6290f972b56:2 dk.dst 69621faf-b5f0-4951-ad0a-f6290f972b56 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordamerika Nordamerika urn:ddi:dk.dst:c27faeb7-bdcc-4deb-bc8b-ff191ee76b11:2 dk.dst c27faeb7-bdcc-4deb-bc8b-ff191ee76b11 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordamerika Nordamerika urn:ddi:dk.dst:a0435fb2-1099-4fc0-add8-5942c8b60fea:2 dk.dst a0435fb2-1099-4fc0-add8-5942c8b60fea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Canada Canada urn:ddi:dk.dst:2c54a758-c700-4874-b99d-f29935447da8:2 dk.dst 2c54a758-c700-4874-b99d-f29935447da8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Grønland Grønland urn:ddi:dk.dst:de9e4872-9f92-4068-8c3f-7f00df80473e:2 dk.dst de9e4872-9f92-4068-8c3f-7f00df80473e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Puerto Rico (PR).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 USA USA urn:ddi:dk.dst:accd6bd3-d73f-4dcb-8ca8-fa5294377e7f:2 dk.dst accd6bd3-d73f-4dcb-8ca8-fa5294377e7f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Centralamerika Centralamerika urn:ddi:dk.dst:2818aa8f-84d6-4b4b-a983-c96e60990484:2 dk.dst 2818aa8f-84d6-4b4b-a983-c96e60990484 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Centralamerika Centralamerika urn:ddi:dk.dst:f4292765-e85e-4d48-8ded-45f7bd38bf9c:2 dk.dst f4292765-e85e-4d48-8ded-45f7bd38bf9c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Anguilla Anguilla urn:ddi:dk.dst:a71e6e2f-fbfb-4382-ba83-84b80c9299c6:2 dk.dst a71e6e2f-fbfb-4382-ba83-84b80c9299c6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda urn:ddi:dk.dst:48a772c6-bd4d-46a2-93b2-3203945825f6:2 dk.dst 48a772c6-bd4d-46a2-93b2-3203945825f6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Aruba Aruba urn:ddi:dk.dst:6aeea5cc-d7d7-4ec4-988c-9454363c0a51:2 dk.dst 6aeea5cc-d7d7-4ec4-988c-9454363c0a51 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bahamas Bahamas urn:ddi:dk.dst:fb75e5b4-519d-4fda-a876-a45481a41c5f:2 dk.dst fb75e5b4-519d-4fda-a876-a45481a41c5f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Barbados Barbados urn:ddi:dk.dst:c0c994b2-4d2e-4a5b-9f44-24567ef68bec:2 dk.dst c0c994b2-4d2e-4a5b-9f44-24567ef68bec 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Belize Belize urn:ddi:dk.dst:5e17869a-3d73-435e-b7a6-f65d00c3dc29:2 dk.dst 5e17869a-3d73-435e-b7a6-f65d00c3dc29 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bermuda Bermuda urn:ddi:dk.dst:a0c3cee7-d8f1-497f-b88d-f3684643c71a:2 dk.dst a0c3cee7-d8f1-497f-b88d-f3684643c71a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bonaire, Skt. Eustatius og Saba Bonaire, Skt. Eustatius og Saba urn:ddi:dk.dst:8251b995-ad25-40d8-b76b-ccda7ff70f6c:2 dk.dst 8251b995-ad25-40d8-b76b-ccda7ff70f6c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Britiske Jomfruøer Britiske Jomfruøer urn:ddi:dk.dst:d123cd1a-7e01-41de-b41a-62ee730de7f0:2 dk.dst d123cd1a-7e01-41de-b41a-62ee730de7f0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Caymanøerne Caymanøerne urn:ddi:dk.dst:aacedd76-e723-498e-b75d-dd677cb77ab3:2 dk.dst aacedd76-e723-498e-b75d-dd677cb77ab3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Costa Rica Costa Rica urn:ddi:dk.dst:efd0a453-93a2-47a2-8fba-7915db2e8676:2 dk.dst efd0a453-93a2-47a2-8fba-7915db2e8676 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Cuba Cuba urn:ddi:dk.dst:f55f1dc0-7a14-43c3-818e-7dcefd3e3267:2 dk.dst f55f1dc0-7a14-43c3-818e-7dcefd3e3267 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Curacao Curacao urn:ddi:dk.dst:be48fe37-2fb7-46ea-8398-3fe95730d1b8:2 dk.dst be48fe37-2fb7-46ea-8398-3fe95730d1b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Dominica Dominica urn:ddi:dk.dst:42f6691e-9e1e-488a-ae3c-84ac9de19626:2 dk.dst 42f6691e-9e1e-488a-ae3c-84ac9de19626 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Dominikanske Republik Dominikanske Republik urn:ddi:dk.dst:3ec8e6f4-f67d-456c-8fcf-28e53a0bc610:2 dk.dst 3ec8e6f4-f67d-456c-8fcf-28e53a0bc610 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 El Salvador El Salvador urn:ddi:dk.dst:e231bdff-a2ac-4459-a512-2d6dc5d0901a:2 dk.dst e231bdff-a2ac-4459-a512-2d6dc5d0901a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Grenada Grenada urn:ddi:dk.dst:c9aff365-cb5d-4924-8406-574c373370a8:2 dk.dst c9aff365-cb5d-4924-8406-574c373370a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Guatemala Guatemala urn:ddi:dk.dst:83c03bf6-7170-4395-9f94-d8a510e5ca01:2 dk.dst 83c03bf6-7170-4395-9f94-d8a510e5ca01 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Haiti Haiti urn:ddi:dk.dst:ad55f1fc-e401-4112-af68-de68c625c96d:2 dk.dst ad55f1fc-e401-4112-af68-de68c625c96d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Honduras Honduras urn:ddi:dk.dst:645bf480-7f72-49ec-b470-0274bca06167:2 dk.dst 645bf480-7f72-49ec-b470-0274bca06167 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Jamaica Jamaica urn:ddi:dk.dst:ad07f01e-afa5-4c3a-b913-4d7b081ae0dd:2 dk.dst ad07f01e-afa5-4c3a-b913-4d7b081ae0dd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mexico Mexico urn:ddi:dk.dst:7ea9405e-27fb-4536-b20a-e57f9df7dbe8:2 dk.dst 7ea9405e-27fb-4536-b20a-e57f9df7dbe8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Montserrat Montserrat urn:ddi:dk.dst:1ed2138f-d177-477d-aa27-39cab1746a93:2 dk.dst 1ed2138f-d177-477d-aa27-39cab1746a93 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nicaragua Nicaragua urn:ddi:dk.dst:1d2999ac-8c56-4273-a9e7-751a00030d9d:2 dk.dst 1d2999ac-8c56-4273-a9e7-751a00030d9d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Panama Panama urn:ddi:dk.dst:e865c349-3505-4305-9efe-30614d05c58e:2 dk.dst e865c349-3505-4305-9efe-30614d05c58e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Skt. Kitts og Nevis Skt. Kitts og Nevis urn:ddi:dk.dst:517047b9-49e3-4eb3-bc2a-d232bb8ff589:2 dk.dst 517047b9-49e3-4eb3-bc2a-d232bb8ff589 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Skt. Lucia Skt. Lucia urn:ddi:dk.dst:e027af6b-f2e4-4998-bc17-deb9b58849b0:2 dk.dst e027af6b-f2e4-4998-bc17-deb9b58849b0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Skt. Martin (NL) Skt. Martin (NL) urn:ddi:dk.dst:d1d541b9-f587-4b1c-907b-1c9a4f3a5d87:2 dk.dst d1d541b9-f587-4b1c-907b-1c9a4f3a5d87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Skt. Vincent og Grenadinerne Skt. Vincent og Grenadinerne urn:ddi:dk.dst:03f3b501-b387-43d7-9573-23c840d886ed:2 dk.dst 03f3b501-b387-43d7-9573-23c840d886ed 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago urn:ddi:dk.dst:e2744dad-b5fd-4d64-b807-ae1e0b97e7ff:2 dk.dst e2744dad-b5fd-4d64-b807-ae1e0b97e7ff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Turks- og Caicosøerne Turks- og Caicosøerne urn:ddi:dk.dst:4c33d4e5-4b5c-4459-9270-2bba64bdceae:2 dk.dst 4c33d4e5-4b5c-4459-9270-2bba64bdceae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Amerikanske Jomfruøer Amerikanske Jomfruøer urn:ddi:dk.dst:e1009059-8c8c-4786-8707-7341e30966f6:2 dk.dst e1009059-8c8c-4786-8707-7341e30966f6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sydamerika Sydamerika urn:ddi:dk.dst:7f673219-1785-469b-88f6-b95199f943d8:2 dk.dst 7f673219-1785-469b-88f6-b95199f943d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sydamerika Sydamerika urn:ddi:dk.dst:cf9b3c79-09ba-4d69-804e-cb8d4695a832:2 dk.dst cf9b3c79-09ba-4d69-804e-cb8d4695a832 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Argentina Argentina urn:ddi:dk.dst:2d8caece-72bf-4ec4-a3fd-82cadb5d9dc4:2 dk.dst 2d8caece-72bf-4ec4-a3fd-82cadb5d9dc4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bolivia Bolivia urn:ddi:dk.dst:d6be08f7-a5d1-4299-af48-7f328e465f5f:2 dk.dst d6be08f7-a5d1-4299-af48-7f328e465f5f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Brasilien Brasilien urn:ddi:dk.dst:e9d628a8-b2ae-4eee-89cf-f347a259c52a:2 dk.dst e9d628a8-b2ae-4eee-89cf-f347a259c52a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Chile Chile urn:ddi:dk.dst:87549d7f-9aea-499d-8f4e-f4265440d953:2 dk.dst 87549d7f-9aea-499d-8f4e-f4265440d953 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Colombia Colombia urn:ddi:dk.dst:0a7dc742-201e-46a9-8c8a-d922e6bc71ff:2 dk.dst 0a7dc742-201e-46a9-8c8a-d922e6bc71ff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Ecuador Ecuador urn:ddi:dk.dst:9df0dc4c-ede8-43ab-bfcd-6bbba939554e:2 dk.dst 9df0dc4c-ede8-43ab-bfcd-6bbba939554e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Falklandsøerne Falklandsøerne urn:ddi:dk.dst:94e8a1f5-1df8-45fe-a71d-0213bcb069d3:2 dk.dst 94e8a1f5-1df8-45fe-a71d-0213bcb069d3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Guyana Guyana urn:ddi:dk.dst:173a1639-63db-4dec-a02a-dfbb68ba34a6:2 dk.dst 173a1639-63db-4dec-a02a-dfbb68ba34a6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Paraguay Paraguay urn:ddi:dk.dst:6b804d06-8eae-4a13-bfc1-854c5895747f:2 dk.dst 6b804d06-8eae-4a13-bfc1-854c5895747f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Peru Peru urn:ddi:dk.dst:368e55f9-24b3-4be5-be29-76e98bf192e4:2 dk.dst 368e55f9-24b3-4be5-be29-76e98bf192e4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Surinam Surinam urn:ddi:dk.dst:bea8dd38-e183-4006-9c63-bfe20cf55c1d:2 dk.dst bea8dd38-e183-4006-9c63-bfe20cf55c1d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Uruguay Uruguay urn:ddi:dk.dst:ef9bcf8c-8d71-4449-8808-91a909202518:2 dk.dst ef9bcf8c-8d71-4449-8808-91a909202518 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Venezuela Venezuela urn:ddi:dk.dst:3c5d4fcf-4c41-4e2f-8a1b-2d7f6cd0b778:2 dk.dst 3c5d4fcf-4c41-4e2f-8a1b-2d7f6cd0b778 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Asien Asien urn:ddi:dk.dst:64bb0ffb-d9b7-4e60-9752-f52f8e659e8b:2 dk.dst 64bb0ffb-d9b7-4e60-9752-f52f8e659e8b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nær- og mellemøstlige lande Nær- og mellemøstlige lande urn:ddi:dk.dst:3c9ff8b6-8d18-433d-92d9-11b45d332aa7:2 dk.dst 3c9ff8b6-8d18-433d-92d9-11b45d332aa7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 De golfarabiske lande De golfarabiske lande urn:ddi:dk.dst:ff771654-34fd-40cd-8297-91ec282dfec3:2 dk.dst ff771654-34fd-40cd-8297-91ec282dfec3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bahrain Bahrain urn:ddi:dk.dst:f817afcb-6362-46e5-bf46-428332864ec6:2 dk.dst f817afcb-6362-46e5-bf46-428332864ec6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Irak Irak urn:ddi:dk.dst:d5de606f-ea52-4c6c-8dfd-3bd528e78a2d:2 dk.dst d5de606f-ea52-4c6c-8dfd-3bd528e78a2d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kuwait Kuwait urn:ddi:dk.dst:c1dd3568-4f02-43e9-b93e-212a0c7cd1ea:2 dk.dst c1dd3568-4f02-43e9-b93e-212a0c7cd1ea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Oman Oman urn:ddi:dk.dst:4e6d56b5-37c8-4630-bfdb-0233618a2df1:2 dk.dst 4e6d56b5-37c8-4630-bfdb-0233618a2df1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Qatar Qatar urn:ddi:dk.dst:65c84531-b7e9-47a1-90c6-34af25403b6c:2 dk.dst 65c84531-b7e9-47a1-90c6-34af25403b6c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Saudi-Arabien Saudi-Arabien urn:ddi:dk.dst:f404e7d6-998e-4d1a-a1e7-023f21f9d99f:2 dk.dst f404e7d6-998e-4d1a-a1e7-023f21f9d99f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater urn:ddi:dk.dst:e23a9583-8421-45a7-921c-1e4284b5d678:2 dk.dst e23a9583-8421-45a7-921c-1e4284b5d678 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Yemen Yemen urn:ddi:dk.dst:329f89fc-defe-419d-8087-2d7bdb98daad:2 dk.dst 329f89fc-defe-419d-8087-2d7bdb98daad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Øvrige nær- og mellemøstlige lande Øvrige nær- og mellemøstlige lande urn:ddi:dk.dst:2060f69a-7a45-4af9-b438-3f03f49ca523:2 dk.dst 2060f69a-7a45-4af9-b438-3f03f49ca523 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Armenien Armenien urn:ddi:dk.dst:49bade5a-a897-45c8-86a9-120bfef08e85:2 dk.dst 49bade5a-a897-45c8-86a9-120bfef08e85 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Aserbajdsjan Aserbajdsjan urn:ddi:dk.dst:9d73e60d-30cb-4c95-8c59-5b683826a90b:2 dk.dst 9d73e60d-30cb-4c95-8c59-5b683826a90b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Georgien Georgien urn:ddi:dk.dst:07858b93-903a-4434-8197-cd6733fbbe14:2 dk.dst 07858b93-903a-4434-8197-cd6733fbbe14 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Israel Israel urn:ddi:dk.dst:57ce81db-951d-4adc-b327-722f94176f88:2 dk.dst 57ce81db-951d-4adc-b327-722f94176f88 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Jordan Jordan urn:ddi:dk.dst:dab30ca7-0fe3-47b5-bc4b-48063b5df7ae:2 dk.dst dab30ca7-0fe3-47b5-bc4b-48063b5df7ae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Libanon Libanon urn:ddi:dk.dst:2f330b0f-e259-4e0f-aac0-ba1e2c1fc090:2 dk.dst 2f330b0f-e259-4e0f-aac0-ba1e2c1fc090 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Vestbredden og Gaza Vestbredden og Gaza urn:ddi:dk.dst:625e1c28-4c1d-415d-9d18-7124a9efaf01:2 dk.dst 625e1c28-4c1d-415d-9d18-7124a9efaf01 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Syrien Syrien urn:ddi:dk.dst:d2df5818-b114-4c1e-8dd7-d2f03e12f392:2 dk.dst d2df5818-b114-4c1e-8dd7-d2f03e12f392 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Andre Asiatiske lande Andre Asiatiske lande urn:ddi:dk.dst:2e899d6c-4508-433a-adb3-c8418ce29d8b:2 dk.dst 2e899d6c-4508-433a-adb3-c8418ce29d8b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Andre Asiatiske lande Andre Asiatiske lande urn:ddi:dk.dst:30f4a077-d899-4fdd-b697-69452850b6aa:2 dk.dst 30f4a077-d899-4fdd-b697-69452850b6aa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Afghanistan Afghanistan urn:ddi:dk.dst:a3a335bf-d6f6-4592-9d00-77d5ee388aea:2 dk.dst a3a335bf-d6f6-4592-9d00-77d5ee388aea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bangladesh Bangladesh urn:ddi:dk.dst:0a5306f1-219f-446e-ae45-b7d889bf13fd:2 dk.dst 0a5306f1-219f-446e-ae45-b7d889bf13fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bhutan Bhutan urn:ddi:dk.dst:9c5814aa-33a5-4c8c-8c58-02e60cf5b693:2 dk.dst 9c5814aa-33a5-4c8c-8c58-02e60cf5b693 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Brunei Brunei urn:ddi:dk.dst:51f14993-2878-46c5-bcf4-5222e415886b:2 dk.dst 51f14993-2878-46c5-bcf4-5222e415886b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Myanmar Myanmar urn:ddi:dk.dst:f76953d7-700a-48b7-a4fd-713ad085d7a8:2 dk.dst f76953d7-700a-48b7-a4fd-713ad085d7a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Cambodja Cambodja urn:ddi:dk.dst:f39b873e-4918-4c64-a774-c453e0493f2e:2 dk.dst f39b873e-4918-4c64-a774-c453e0493f2e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kina Kina urn:ddi:dk.dst:d80a09b6-a552-43fd-b667-e16b6c1c1bda:2 dk.dst d80a09b6-a552-43fd-b667-e16b6c1c1bda 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Hongkong Hongkong urn:ddi:dk.dst:b62393ea-51ce-4f05-b13e-b29d986f6fb9:2 dk.dst b62393ea-51ce-4f05-b13e-b29d986f6fb9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Indien Indien urn:ddi:dk.dst:a579a8fc-f532-4b58-90af-c504b69c20cf:2 dk.dst a579a8fc-f532-4b58-90af-c504b69c20cf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Indonesien Indonesien urn:ddi:dk.dst:e8e47205-8cfa-422f-9c3d-83b9e6b8ea15:2 dk.dst e8e47205-8cfa-422f-9c3d-83b9e6b8ea15 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Iran Iran urn:ddi:dk.dst:abaa59c2-2d74-40b9-a99f-bb420064cf46:2 dk.dst abaa59c2-2d74-40b9-a99f-bb420064cf46 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Japan Japan urn:ddi:dk.dst:a627c5aa-4877-4f0c-bfc3-3d7a35f81015:2 dk.dst a627c5aa-4877-4f0c-bfc3-3d7a35f81015 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kasakhstan Kasakhstan urn:ddi:dk.dst:6417b497-88a0-4e2d-8156-0d591e3b29b3:2 dk.dst 6417b497-88a0-4e2d-8156-0d591e3b29b3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kirgisistan Kirgisistan urn:ddi:dk.dst:7af4b4b9-84ff-40ca-933a-7e21d42df768:2 dk.dst 7af4b4b9-84ff-40ca-933a-7e21d42df768 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Laos Laos urn:ddi:dk.dst:9f597b84-c85f-45e5-bcc9-0c2d3bd780f4:2 dk.dst 9f597b84-c85f-45e5-bcc9-0c2d3bd780f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Macao Macao urn:ddi:dk.dst:308b520b-ce30-42f3-94f5-4f787af61ca0:2 dk.dst 308b520b-ce30-42f3-94f5-4f787af61ca0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Malaysia Malaysia urn:ddi:dk.dst:75aae900-baf0-4b0c-b1d3-d9a8a46bf5c2:2 dk.dst 75aae900-baf0-4b0c-b1d3-d9a8a46bf5c2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Maldiverne Maldiverne urn:ddi:dk.dst:bc2d7feb-73c0-4904-9189-49345e5ae908:2 dk.dst bc2d7feb-73c0-4904-9189-49345e5ae908 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mongoliet Mongoliet urn:ddi:dk.dst:5b4acd5c-5d8f-4f67-a85b-c4af6afef94b:2 dk.dst 5b4acd5c-5d8f-4f67-a85b-c4af6afef94b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nepal Nepal urn:ddi:dk.dst:e18e78fd-7c5c-4610-9a10-e13bc88c4ce1:2 dk.dst e18e78fd-7c5c-4610-9a10-e13bc88c4ce1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordkorea Nordkorea urn:ddi:dk.dst:1636fdc8-e4d6-4dc6-82f1-2f00c6c75ac2:2 dk.dst 1636fdc8-e4d6-4dc6-82f1-2f00c6c75ac2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Pakistan Pakistan urn:ddi:dk.dst:54394ef7-139f-47a8-bd48-6e747dac7187:2 dk.dst 54394ef7-139f-47a8-bd48-6e747dac7187 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Filippinerne Filippinerne urn:ddi:dk.dst:2de9fb29-537b-44e7-b9f1-b1620e9b7bf7:2 dk.dst 2de9fb29-537b-44e7-b9f1-b1620e9b7bf7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Singapore Singapore urn:ddi:dk.dst:0d74fe51-f660-416e-acdb-ec2d05628321:2 dk.dst 0d74fe51-f660-416e-acdb-ec2d05628321 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sydkorea Sydkorea urn:ddi:dk.dst:75922885-85a8-4bdb-875c-ef68a287db3a:2 dk.dst 75922885-85a8-4bdb-875c-ef68a287db3a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sri Lanka Sri Lanka urn:ddi:dk.dst:35f414fa-b087-49ca-85a6-6400a7df8791:2 dk.dst 35f414fa-b087-49ca-85a6-6400a7df8791 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Taiwan Taiwan urn:ddi:dk.dst:e9887e30-9252-4998-89c9-766d8d84588a:2 dk.dst e9887e30-9252-4998-89c9-766d8d84588a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tadsjikistan Tadsjikistan urn:ddi:dk.dst:36a187f1-ca14-4ee9-9ba5-048fd4083e30:2 dk.dst 36a187f1-ca14-4ee9-9ba5-048fd4083e30 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Thailand Thailand urn:ddi:dk.dst:a9285dd8-665e-4c94-a251-e2da5c9558a4:2 dk.dst a9285dd8-665e-4c94-a251-e2da5c9558a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Østtimor Østtimor urn:ddi:dk.dst:d7106181-53df-4581-8252-b94c4fce6a5d:2 dk.dst d7106181-53df-4581-8252-b94c4fce6a5d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Turkmenistan Turkmenistan urn:ddi:dk.dst:ae2585ca-f91d-41bb-8139-260eb56be3dd:2 dk.dst ae2585ca-f91d-41bb-8139-260eb56be3dd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Usbekistan Usbekistan urn:ddi:dk.dst:924102c6-7d04-48dc-8e17-a1c15724b4e1:2 dk.dst 924102c6-7d04-48dc-8e17-a1c15724b4e1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Vietnam Vietnam urn:ddi:dk.dst:1b028f5e-70d4-41c8-84ea-7edd1f2570a9:2 dk.dst 1b028f5e-70d4-41c8-84ea-7edd1f2570a9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Oceanien og Polarregionerne Oceanien og Polarregionerne urn:ddi:dk.dst:dcfb1d65-3e08-4bfa-83fd-89aadf438b93:2 dk.dst dcfb1d65-3e08-4bfa-83fd-89aadf438b93 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Oceanien og Polarregionerne Oceanien og Polarregionerne urn:ddi:dk.dst:ab5aaa42-46cc-47c6-bab9-4df189b76515:2 dk.dst ab5aaa42-46cc-47c6-bab9-4df189b76515 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Oceanien og Polarregionerne Oceanien og Polarregionerne urn:ddi:dk.dst:56bd29dc-d726-4f41-a78c-776a6809eae9:2 dk.dst 56bd29dc-d726-4f41-a78c-776a6809eae9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Amerikansk Samoa Amerikansk Samoa urn:ddi:dk.dst:94b864f6-4076-4351-8d0c-b08c097e298d:2 dk.dst 94b864f6-4076-4351-8d0c-b08c097e298d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Guam Guam urn:ddi:dk.dst:d4809936-b77d-4d8f-85b5-f256faa2fe21:2 dk.dst d4809936-b77d-4d8f-85b5-f256faa2fe21 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 USAs mindre øbesiddelser USAs mindre øbesiddelser urn:ddi:dk.dst:9ecc871d-9fd0-45d1-b2cd-3917e61172cd:2 dk.dst 9ecc871d-9fd0-45d1-b2cd-3917e61172cd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Australien Australien urn:ddi:dk.dst:44dee0d0-9c10-4a1b-87f4-3ea229e00ac8:2 dk.dst 44dee0d0-9c10-4a1b-87f4-3ea229e00ac8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Cocosøerne Cocosøerne urn:ddi:dk.dst:a7cb252b-d7ed-4e40-9111-b8258b2ec5e3:2 dk.dst a7cb252b-d7ed-4e40-9111-b8258b2ec5e3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Juleøen Juleøen urn:ddi:dk.dst:3728aa13-0e69-4d7d-acaa-5648aab98efc:2 dk.dst 3728aa13-0e69-4d7d-acaa-5648aab98efc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Heard- og McDonaldøerne Heard- og McDonaldøerne urn:ddi:dk.dst:3f1fd083-bcc2-47c6-ac0c-16c83cc74174:2 dk.dst 3f1fd083-bcc2-47c6-ac0c-16c83cc74174 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Norfolkøen Norfolkøen urn:ddi:dk.dst:39359cfa-a017-4ce7-bb25-b0966b6bb87f:2 dk.dst 39359cfa-a017-4ce7-bb25-b0966b6bb87f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Fiji Fiji urn:ddi:dk.dst:b4a68975-923f-441b-a47d-b3031c1498aa:2 dk.dst b4a68975-923f-441b-a47d-b3031c1498aa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Fransk Polynesien Fransk Polynesien urn:ddi:dk.dst:b7dc382b-bcfe-4762-b86c-0db8907ec933:2 dk.dst b7dc382b-bcfe-4762-b86c-0db8907ec933 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kiribati Kiribati urn:ddi:dk.dst:1413f00b-e42c-4b42-ad09-fae38c804469:2 dk.dst 1413f00b-e42c-4b42-ad09-fae38c804469 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Marshalløerne Marshalløerne urn:ddi:dk.dst:7fea6eb0-0957-4eaa-a301-a65d7a10b437:2 dk.dst 7fea6eb0-0957-4eaa-a301-a65d7a10b437 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mikronesien Mikronesien urn:ddi:dk.dst:69b287a9-2f5c-496a-9884-c73d7aba3920:2 dk.dst 69b287a9-2f5c-496a-9884-c73d7aba3920 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nauru Nauru urn:ddi:dk.dst:c229e8a2-238a-418f-838d-7d0dd2ba7428:2 dk.dst c229e8a2-238a-418f-838d-7d0dd2ba7428 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Ny Kaledonien Ny Kaledonien urn:ddi:dk.dst:4b372232-3562-489a-a5fb-610cba5472d5:2 dk.dst 4b372232-3562-489a-a5fb-610cba5472d5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 New Zealand New Zealand urn:ddi:dk.dst:257429e5-6e6e-4556-8e5e-498fdfe968e9:2 dk.dst 257429e5-6e6e-4556-8e5e-498fdfe968e9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Cookøerne Cookøerne urn:ddi:dk.dst:f79b26fc-7a41-4e12-921a-f3ae496e615f:2 dk.dst f79b26fc-7a41-4e12-921a-f3ae496e615f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Niue Niue urn:ddi:dk.dst:95b0d54a-62e2-479f-ad8b-3d5c602187a1:2 dk.dst 95b0d54a-62e2-479f-ad8b-3d5c602187a1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tokelau Tokelau urn:ddi:dk.dst:f1c38f2f-bef7-4c75-ae68-ff6f31ee2371:2 dk.dst f1c38f2f-bef7-4c75-ae68-ff6f31ee2371 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordmarianerne Nordmarianerne urn:ddi:dk.dst:0fa278d8-32a2-4e67-bff1-aedcfcf680e8:2 dk.dst 0fa278d8-32a2-4e67-bff1-aedcfcf680e8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Palau Palau urn:ddi:dk.dst:04a28c0e-c420-4bd4-b53a-2b64ec6300a5:2 dk.dst 04a28c0e-c420-4bd4-b53a-2b64ec6300a5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Papua Ny Guinea Papua Ny Guinea urn:ddi:dk.dst:ae030a8c-9af8-46c9-addb-0908c0018b74:2 dk.dst ae030a8c-9af8-46c9-addb-0908c0018b74 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Pitcairn Pitcairn urn:ddi:dk.dst:4fc33218-d769-4f3f-9658-98073b30f647:2 dk.dst 4fc33218-d769-4f3f-9658-98073b30f647 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Antarktis Antarktis urn:ddi:dk.dst:ee6c8114-6e1b-4a1d-9998-974fad1c09a8:2 dk.dst ee6c8114-6e1b-4a1d-9998-974fad1c09a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bouvetøen Bouvetøen urn:ddi:dk.dst:c1979c3f-f589-45ee-96e2-3ea96e36432d:2 dk.dst c1979c3f-f589-45ee-96e2-3ea96e36432d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sydgeorgien og Sydsandwichøerne Sydgeorgien og Sydsandwichøerne urn:ddi:dk.dst:03a7abaa-217a-4e8d-93b8-120cc02f397b:2 dk.dst 03a7abaa-217a-4e8d-93b8-120cc02f397b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Franske Sydlige og Antarktiske Territorier Franske Sydlige og Antarktiske Territorier urn:ddi:dk.dst:2e0a89db-94a0-4ef0-9c90-2c2c2805c3eb:2 dk.dst 2e0a89db-94a0-4ef0-9c90-2c2c2805c3eb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Salomonøerne Salomonøerne urn:ddi:dk.dst:16205db6-6156-4d17-894f-5b032c454011:2 dk.dst 16205db6-6156-4d17-894f-5b032c454011 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tonga Tonga urn:ddi:dk.dst:c09f309d-d4df-41a6-9357-4f42f7ae2102:2 dk.dst c09f309d-d4df-41a6-9357-4f42f7ae2102 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tuvalu Tuvalu urn:ddi:dk.dst:8b64afb2-fd9a-4706-b249-c269e9f9edd1:2 dk.dst 8b64afb2-fd9a-4706-b249-c269e9f9edd1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Vanuatu Vanuatu urn:ddi:dk.dst:a6651ca5-d4a4-4101-971c-271dd009b0da:2 dk.dst a6651ca5-d4a4-4101-971c-271dd009b0da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Samoa Samoa urn:ddi:dk.dst:f506b2da-663e-4a28-9ae0-d92a1f6b39cd:2 dk.dst f506b2da-663e-4a28-9ae0-d92a1f6b39cd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Wallis og Futuna Wallis og Futuna urn:ddi:dk.dst:84816a16-80ca-4990-9bd1-32cd4f3976ef:2 dk.dst 84816a16-80ca-4990-9bd1-32cd4f3976ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Organisationer Organisationer urn:ddi:dk.dst:b57df124-1abe-43f5-a383-bc4b86a2a40a:2 dk.dst b57df124-1abe-43f5-a383-bc4b86a2a40a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Organisationer Organisationer urn:ddi:dk.dst:45f8a6a3-1a20-4bc3-90be-f99ad36d03f5:2 dk.dst 45f8a6a3-1a20-4bc3-90be-f99ad36d03f5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Internationale organisationer undtagen EU-institutioner Internationale organisationer undtagen EU-institutioner urn:ddi:dk.dst:b4efdc56-6475-48ca-8488-7fa47cc24270:2 dk.dst b4efdc56-6475-48ca-8488-7fa47cc24270 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Australien (AU), Belgien (BE), Canada (CA), Schweiz (CH), Chile (CL), Tjekkiet (CZ), Tyskland (DE), Danmark (DK), Estland (EE), Spanien (ES), Finland (FI), Frankrig (FR), Storbritannien (GB), Grækenland (GR), Luxembourg (LU), Letland (LV), Ungarn (HU), Irland (IE), Israel (IL), Island (IS), Italien (IT), Japan (JP), Sydkorea (KR), Mexico (MX), Nederlandene (NL), Norge (NO), New Zealand (NZ), Polen (PL), Portugal (PT), Sverige (SE), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Tyrkiet (TR), USA (US) og Østrig (AT).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 OECD (fra 2016) OECD (fra 2016) urn:ddi:dk.dst:68eb76a5-9a99-4f16-9f72-085724d25131:2 dk.dst 68eb76a5-9a99-4f16-9f72-085724d25131 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Australien (AU), Belgien (BE), Canada (CA), Schweiz (CH), Chile (CL), Tjekkiet (CZ), Tyskland (DE), Danmark (DK), Estland (EE), Spanien (ES), Finland (FI), Frankrig (FR), Storbritannien (GB), Grækenland (GR), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Letland (LV), Ungarn (HU), Irland (IE), Israel (IL), Island (IS), Italien (IT), Japan (JP), Sydkorea (KR), Mexico (MX), Nederlandene (NL), Norge (NO), New Zealand (NZ), Polen (PL), Portugal (PT), Sverige (SE), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Tyrkiet (TR), USA (US) og Østrig (AT).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 OECD (fra 2019) OECD (fra 2019) P5 er en ny kode fra 2019, som inkluderer Litauen (LT), der blev medlem af OECD den 5. juli 2018. urn:ddi:dk.dst:88e16cec-6632-45a4-92ec-5d647ee658fd:2 dk.dst 88e16cec-6632-45a4-92ec-5d647ee658fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Brasilien (BR), Rusland (RU), Indien (IN) og Kina (CN).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 BRIK BRIK urn:ddi:dk.dst:35646345-9ef2-4567-a411-f252e2e7ba87:2 dk.dst 35646345-9ef2-4567-a411-f252e2e7ba87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Brasilien (BR), Rusland (RU), Indien (IN), Indonesien (ID), Kina (CN) og Sydafrika (ZA).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 BRIIKS BRIIKS