dk.dst 948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593 16 CodeList urn:ddi:dk.dst:948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593:16 dk.dst 948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593 16 cm:IsCurrent True cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"1980-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"1980-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:ContactPerson {"da":"DLA","en":"DLA"} extension:type cm:StatisticalClassification cm:MaintenanceUnit {"da":"Befolkning og uddannelse","en":"Population and education"} cm:IsDisseminationAllowed True DSTLM01\rkr IE_TYPE_V1_1980 IE_TYPE_V1_1980 Herkomst, v1:1980 Ancestry, v1:1980 Herkomst er baseret på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR). Personens egne oplysninger om fødested og statsborgerskab samt forældrenes oplysninger om fødested og statsborgerskab ligger til grund for definitionen. Description only in Danish. IE_TYPE IE_TYPE Nominal urn:ddi:dk.dst:8c17fa55-d27f-45ec-afcb-d846a4243c5a:16 dk.dst 8c17fa55-d27f-45ec-afcb-d846a4243c5a 16 dk.dst 870eb7b3-4f07-406c-9c8e-efb54da010aa 4 Category 1 urn:ddi:dk.dst:6f6d7b07-3a5c-4772-9b92-dfd816490346:16 dk.dst 6f6d7b07-3a5c-4772-9b92-dfd816490346 16 dk.dst 44e82ac6-d7a9-4787-9215-61e25aa52bf7 3 Category 2 urn:ddi:dk.dst:217dcb27-4f78-432c-9944-056bfbbc66b4:16 dk.dst 217dcb27-4f78-432c-9944-056bfbbc66b4 16 dk.dst 3e36d345-36da-43f7-a9f1-626639178649 3 Category 3 urn:ddi:dk.dst:c453f8b7-665f-418a-83a1-a0a55da00614:16 dk.dst c453f8b7-665f-418a-83a1-a0a55da00614 16 dk.dst 70789024-a226-4baa-a09d-72621aa4bfc9 5 Category 9 urn:ddi:dk.dst:678b53f6-aa25-4440-ad90-376e6e38f9f2:16 dk.dst 678b53f6-aa25-4440-ad90-376e6e38f9f2 16 csv_da 948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593csv_da 948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593csv_da urn:ddi:dk.dst:b93a2831-0295-457e-99b4-e9aefcc3a884:16 dk.dst b93a2831-0295-457e-99b4-e9aefcc3a884 16 ddi_da 948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593ddi_da 948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593ddi_da urn:ddi:dk.dst:6d95015d-8c27-4a28-88e0-1a7d55a2299d:16 dk.dst 6d95015d-8c27-4a28-88e0-1a7d55a2299d 16 csv_en 948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593csv_en 948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593csv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593csv_en urn:ddi:dk.dst:1418130e-2063-4884-a9b4-cd07ec719a6e:16 dk.dst 1418130e-2063-4884-a9b4-cd07ec719a6e 16 ddi_en 948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593ddi_en 948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593ddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/948ef1c3-072c-4d76-ba2b-ce7d34691593ddi_en urn:ddi:dk.dst:60811c75-c6a1-4cf8-ade4-5fc78cbfb3ec:16 dk.dst 60811c75-c6a1-4cf8-ade4-5fc78cbfb3ec 16 urn:ddi:dk.dst:e65ca68f-a693-4dfb-a12c-48432e44af08:16 dk.dst e65ca68f-a693-4dfb-a12c-48432e44af08 16 urn:ddi:dk.dst:9881fa79-dd65-493e-97b4-d8a22b3c009c:16 dk.dst 9881fa79-dd65-493e-97b4-d8a22b3c009c 16 urn:ddi:dk.dst:cd9f0c75-3901-4682-81a5-875c535b08b6:16 dk.dst cd9f0c75-3901-4682-81a5-875c535b08b6 16 urn:ddi:dk.dst:870eb7b3-4f07-406c-9c8e-efb54da010aa:4 dk.dst 870eb7b3-4f07-406c-9c8e-efb54da010aa 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- IEType v1.0 - Indvandrer efterkommer type v1.0 Adding Classification -- IEType v1.0 - Indvandrer efterkommer type v1.0 Personer med dansk oprindelse Persons of Danish origin Personer med dansk oprindelse Persons of Danish origin Personer med dansk oprindelse er personer - uanset fødested - der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i Danmark, opfattes den pågældende som person med dansk oprindelse. urn:ddi:dk.dst:44e82ac6-d7a9-4787-9215-61e25aa52bf7:3 dk.dst 44e82ac6-d7a9-4787-9215-61e25aa52bf7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- IEType v1.0 - Indvandrer efterkommer type v1.0 Adding Classification -- IEType v1.0 - Indvandrer efterkommer type v1.0 Indvandrere Immigrants Indvandrere Immigrants Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. urn:ddi:dk.dst:3e36d345-36da-43f7-a9f1-626639178649:3 dk.dst 3e36d345-36da-43f7-a9f1-626639178649 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- IEType v1.0 - Indvandrer efterkommer type v1.0 Adding Classification -- IEType v1.0 - Indvandrer efterkommer type v1.0 Efterkommere Descendants Efterkommere Descendants Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere, men som personer med dansk oprindelse. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. urn:ddi:dk.dst:70789024-a226-4baa-a09d-72621aa4bfc9:5 dk.dst 70789024-a226-4baa-a09d-72621aa4bfc9 5 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- IEType v1.0 - Indvandrer efterkommer type v1.0 Adding Classification -- IEType v1.0 - Indvandrer efterkommer type v1.0 Uoplyst Unknown Uoplyst Unknown Uoplyst herkomst.