SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"HF.1";1;Offentlige sundhedsordninger og obligatoriske sundhedsforsikringsordninger;Finansieringsordninger til sundhed, der er fastsat ved lov eller bestemt af regeringen og hvortil der er fastlagt et særskilt budget, og for hvilket et forvaltningsorgan har det overordnede ansvar.;;;;; 2;"HF.1.1";2;Offentlige sundhedsordninger;Finansieringsordninger til sundhed, der er fastsat ved lov eller bestemt af regeringen og hvortil der er fastlagt et særskilt budget, og for hvilket et forvaltningsorgan har det overordnede ansvar.;;;;; 3;"HF.2";1;Frivillige sundhedsforsikringssordninger;Frivillige sundhedsforsikringsordninger, som ikke er obligatoriske ved lov. Omfatter frivillige sundhedsforsikringer og ordninger finansieret af non profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH).;;;;; 4;"HF.2.1";2;Frivillige sundhedsforsikringsordninger;"Ordninger baseret på køb af sundhedsforsikring, som ikke er obligatoriske ved lov, og hvor forsikringspræmier kan være subsidieret direkte eller indirekte af det offentlige. ";;;;; 5;"HF.2.2";2;Non profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH);Ordninger leveret af non profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH), som ikke er obligatoriske ved lov, og giver personer, som ikke betaler, ydelser på grundlag af donationer fra det offentlige, private virksomheder eller offentligheden generelt.;;;;; 6;"HF.2.3";2;Virksomhedsfinansieringsordninger;Omfatter primært ordninger, hvor virksomheder direkte leverer eller finansierer sundhedsydelser til deres ansatte uden brug af en forsikringslignende ordning. Arbejdsgiverbaserede forsikringsordninger bliver derfor ikke medtaget her.;;;;; 7;"HF.3";1;Husholdningernes egenbetaling;Direkte betaling for sundhedsydelser og tjenester fra hustandens primære indkomst eller opsparing, hvor betalingen foretages af brugeren på tidspunktet for indkøb af varer eller levering af ydelser.;;;;; 8;"HF.3.1";2;Husholdningernes egenbetaling uden tilskud;Omfatter husholdningernes egenbetaling uden finansiering og tilskud fra en tredjepart.;Håndkøbslægemidler uden tilskud fra den offentlige sygesikring;;;; 9;"HF.3.2";2;Husholdningernes egenbetaling med tilskud;Omfatter husholdningernes egenbetaling med finansiering og tilskud fra en tredjepart. Finansiering fra tredjepart kan komme fra enten offentlige ordninger eller private forsikringsordninger.;Håndkøbslægemidler med tilskud fra den offentlige sygesikring;;;; 10;"HF.4";1;Resten af verden;Omfatter finansielle ordninger, der involverer institutionelle enheder (eller administreres af institutionelle enheder), som er bosiddende i udlandet, men som indsamler, samler ressourcer og køber sundhedsvarer og -tjenester på vegne af beboere uden at overføre deres midler gennem en resident ordning.;;;;;