dk.dst 78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77 39 CodeList urn:ddi:dk.dst:78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77:39 dk.dst 78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77 39 extension:type cm:StatisticalClassification cm:MaintenanceUnit {"da":"Offentlige finanser","en":"Government finances"} cm:ContactPerson {"da":"LOM","en":"LOM"} cm:IsCurrent True cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":"2018-02-01T00:00:00","DateOnly":"2019-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2019-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":"2019-01-31T00:00:00","DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:030223c4-9c9d-440c-b4ad-5b506baa070a:12 DSTLM01\rkr ESSPROS_V1_2019 ESSPROS_V1_2019 Sociale udgifter, v1:2019 Social protection expenditure, v1:2019 Sociale udgifter klassificeres efter funktion, dvs. udgifter forbundet med social beskyttelse. Social beskyttelse omfatter et samfunds sociale ordninger og ydelser, hvis formål er at lette personers eller husholdningers økonomiske byrde i forbindelse med en eller flere definerede risici eller behov, fx sygdom eller arbejdsløshed. Klassifikationen tager udgangspunkt i de begreber, som er fastlagt i klassifikationen [European System of integrated Social PROtection Statistics (ESSPROS)](https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-19-014). Social benefits are classified by function, i.e. expenditure associated with social protection. Social protection expenditures refers to a society's social arrangements and benefits, where the purpose is to ease the financial burden of individuals or households in connection with one or more defined risks or needs, e.g. illness or unemployment. The classification is based on the concepts that are defined in the [European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS) classification](https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-19-014). ESSPROS_AGGREGERET ESSPROS_AGGREGERET Nominal ESSPROS_DETALJERET ESSPROS_DETALJERET Nominal urn:ddi:dk.dst:c0c68b3c-d139-4d29-8ece-62b319be5c32:39 dk.dst c0c68b3c-d139-4d29-8ece-62b319be5c32 39 dk.dst 20ef2610-a830-4b77-af3e-8cc191c45987 6 Category 1 urn:ddi:dk.dst:abd37267-68cb-42c8-a734-16f37375b8fb:39 dk.dst abd37267-68cb-42c8-a734-16f37375b8fb 39 dk.dst 724ee8f9-24cc-4e0a-b7dc-3ac5e3b66da0 3 Category 1.1 urn:ddi:dk.dst:392854d6-3922-4a4c-906a-3b9a231864cb:39 dk.dst 392854d6-3922-4a4c-906a-3b9a231864cb 39 dk.dst 49ce218c-84c7-40b8-85f4-19cc8d6480e7 3 Category 1.2 urn:ddi:dk.dst:78d7a3d3-eac6-4d8d-940c-7d8119f29997:39 dk.dst 78d7a3d3-eac6-4d8d-940c-7d8119f29997 39 dk.dst b7d9dc28-8dc6-4202-ab60-1591a9d166c0 3 Category 1.3 urn:ddi:dk.dst:36ce6a1e-7db9-44ee-85b2-034205877ecf:39 dk.dst 36ce6a1e-7db9-44ee-85b2-034205877ecf 39 dk.dst 546f1c81-4d29-4f73-b1b4-d3335bfbef04 3 Category 1.4 urn:ddi:dk.dst:b03f0122-7e0b-4d85-9fd5-2edd54aa1339:39 dk.dst b03f0122-7e0b-4d85-9fd5-2edd54aa1339 39 dk.dst 4d8340ae-b973-4935-81f3-68c04942220f 3 Category 1.5 urn:ddi:dk.dst:ddc96c7f-5646-4286-b379-665d2205273c:39 dk.dst ddc96c7f-5646-4286-b379-665d2205273c 39 dk.dst 9a9892c8-eb49-42e3-a2c4-127fa286b9d1 3 Category 1.6 urn:ddi:dk.dst:d4fc3c5a-aca6-4b02-a4c4-a38ea8097048:39 dk.dst d4fc3c5a-aca6-4b02-a4c4-a38ea8097048 39 dk.dst 345f9193-1aeb-49e5-a666-87de17fcaa91 3 Category 1.7 urn:ddi:dk.dst:4a660a24-11e1-404e-9683-dfa2c76f5ef0:39 dk.dst 4a660a24-11e1-404e-9683-dfa2c76f5ef0 39 dk.dst 9d6b6709-0866-4287-ba09-dbcb68ec9501 3 Category 1.8 urn:ddi:dk.dst:02e342bd-112f-413e-a982-b38caba593fc:39 dk.dst 02e342bd-112f-413e-a982-b38caba593fc 39 dk.dst a8423263-608c-49c6-a387-83988e6b727a 5 Category 2 urn:ddi:dk.dst:ed59c9c8-b09c-4345-ad16-1d8289824dad:39 dk.dst ed59c9c8-b09c-4345-ad16-1d8289824dad 39 dk.dst a04b0bd0-8a5f-4d86-85bc-522ed438a6db 3 Category 2.1 urn:ddi:dk.dst:132ff66d-e465-4f4c-90d5-e79547b82c4c:39 dk.dst 132ff66d-e465-4f4c-90d5-e79547b82c4c 39 dk.dst b59d97b2-4a8c-422c-91a8-d8dae551d96b 3 Category 2.2 urn:ddi:dk.dst:27908ae6-29b9-4596-b008-768e80882bdd:39 dk.dst 27908ae6-29b9-4596-b008-768e80882bdd 39 dk.dst be805ae1-c046-43cf-bba4-0d669d98877f 3 Category 2.3 urn:ddi:dk.dst:b9081928-5e8a-4875-b69b-f61c28ecb28d:39 dk.dst b9081928-5e8a-4875-b69b-f61c28ecb28d 39 dk.dst 96fc25cc-9dfc-4675-9930-0333b32cbb67 3 Category 2.4 urn:ddi:dk.dst:8d37626c-8ba8-4b98-b1a5-40c8cccdc481:39 dk.dst 8d37626c-8ba8-4b98-b1a5-40c8cccdc481 39 dk.dst 0609b93a-60e2-4cb4-b65e-2357751082ce 3 Category 2.5 urn:ddi:dk.dst:be54d599-91ba-44b6-9bb9-46b476504b1b:39 dk.dst be54d599-91ba-44b6-9bb9-46b476504b1b 39 dk.dst 34019f9c-0485-4a29-a3fc-d22608f49367 3 Category 2.6 urn:ddi:dk.dst:80321541-2161-470a-b56d-c757eac5d154:39 dk.dst 80321541-2161-470a-b56d-c757eac5d154 39 dk.dst e569e8bb-413f-4c69-afa8-39a12e609b68 3 Category 2.7 urn:ddi:dk.dst:c163a579-5f72-4a8f-b757-ad72ed78bbb6:39 dk.dst c163a579-5f72-4a8f-b757-ad72ed78bbb6 39 dk.dst bb345a64-fc2c-4ab9-96a3-c82d5c9cf766 3 Category 2.8 urn:ddi:dk.dst:8dec1571-6820-4f9b-8c91-c252462220ba:39 dk.dst 8dec1571-6820-4f9b-8c91-c252462220ba 39 dk.dst e37358b2-25e3-4196-b6c4-2ce690e1ed85 3 Category 2.9 urn:ddi:dk.dst:478b9a2e-339d-46db-96da-7db34da5bae2:39 dk.dst 478b9a2e-339d-46db-96da-7db34da5bae2 39 dk.dst a13be6be-1fda-498d-a9e3-90c9d6af800d 3 Category 2.10 urn:ddi:dk.dst:16258f27-2d66-406b-82a1-4a867c2646d4:39 dk.dst 16258f27-2d66-406b-82a1-4a867c2646d4 39 dk.dst d6ee65d9-34c4-43b7-babe-b5c790f108f8 3 Category 2.11 urn:ddi:dk.dst:995d2e12-73e7-485f-b239-61f6b451e111:39 dk.dst 995d2e12-73e7-485f-b239-61f6b451e111 39 dk.dst 919e3608-7ac4-4d43-9afb-c2f775eb884c 4 Category 3 urn:ddi:dk.dst:0ac9128f-ea85-458b-b421-b9d78060fc75:39 dk.dst 0ac9128f-ea85-458b-b421-b9d78060fc75 39 dk.dst e94c17e8-2ec5-4dac-ae0c-be899eee472a 3 Category 3.1 urn:ddi:dk.dst:fbd44622-9eaf-4ae9-b812-00f1cc35f491:39 dk.dst fbd44622-9eaf-4ae9-b812-00f1cc35f491 39 dk.dst 99de9d85-8674-4796-a257-2aef51590428 3 Category 3.2 urn:ddi:dk.dst:a2bb2bb2-8b32-4fa4-adc8-e3d4ad897962:39 dk.dst a2bb2bb2-8b32-4fa4-adc8-e3d4ad897962 39 dk.dst f59ea49d-c6db-4ebf-80de-d69894d00d44 3 Category 3.3 urn:ddi:dk.dst:94aa47b3-25e3-4ef7-8fc1-aff905200d4e:39 dk.dst 94aa47b3-25e3-4ef7-8fc1-aff905200d4e 39 dk.dst a23ee31a-083c-4487-9bea-ec1378b0d311 3 Category 3.4 urn:ddi:dk.dst:64c23c05-8e5f-49a9-86d8-01ddf160852d:39 dk.dst 64c23c05-8e5f-49a9-86d8-01ddf160852d 39 dk.dst aa7cff58-3bdf-4741-bb63-d40ae716fe64 3 Category 3.5 urn:ddi:dk.dst:8b7d6553-09bb-44fa-a706-4ffd4eb08ed0:39 dk.dst 8b7d6553-09bb-44fa-a706-4ffd4eb08ed0 39 dk.dst d668b3bf-75ab-4f37-8e9b-326898df9e4d 3 Category 3.6 urn:ddi:dk.dst:105322ef-cf83-443c-a997-786a29b14815:39 dk.dst 105322ef-cf83-443c-a997-786a29b14815 39 dk.dst e297fdcc-3286-4028-82ad-b0fda8dea95f 4 Category 4 urn:ddi:dk.dst:675e714b-c33c-494f-abe9-38fda265fae6:39 dk.dst 675e714b-c33c-494f-abe9-38fda265fae6 39 dk.dst bf75bad3-bbf2-4260-815d-76fcd1179ab4 3 Category 4.1 urn:ddi:dk.dst:87d5e650-ee74-41bd-ae5d-1c1158d3b6d8:39 dk.dst 87d5e650-ee74-41bd-ae5d-1c1158d3b6d8 39 dk.dst cc992e34-77f2-4f04-aa04-9b04bfcaabc8 3 Category 4.2 urn:ddi:dk.dst:bf9b3c73-c22f-4ada-95d5-5444778cd568:39 dk.dst bf9b3c73-c22f-4ada-95d5-5444778cd568 39 dk.dst 25762c46-c8bb-4eb1-9f31-c667a5a4a3e3 3 Category 4.3 urn:ddi:dk.dst:fc3b3a69-0e94-404e-9f47-c81275a87a30:39 dk.dst fc3b3a69-0e94-404e-9f47-c81275a87a30 39 dk.dst eb074386-17f7-4c12-b800-d10020523ced 4 Category 5 urn:ddi:dk.dst:2ff121d0-7a8f-4b40-b053-5cd08a581cea:39 dk.dst 2ff121d0-7a8f-4b40-b053-5cd08a581cea 39 dk.dst da91ec58-6ab7-47a1-9f72-83b8b99cf476 3 Category 5.1 urn:ddi:dk.dst:c5cdb164-8773-4092-8877-0ec2a65568bb:39 dk.dst c5cdb164-8773-4092-8877-0ec2a65568bb 39 dk.dst f65fe4ca-ca05-440a-b2c8-95ebec276e96 3 Category 5.2 urn:ddi:dk.dst:141788a4-4920-4052-9607-413f677b9429:39 dk.dst 141788a4-4920-4052-9607-413f677b9429 39 dk.dst 32a400ae-c620-4c16-b3fb-f7ce16d5f7a6 3 Category 5.3 urn:ddi:dk.dst:d515ae6f-423c-494e-96f8-4883f219e318:39 dk.dst d515ae6f-423c-494e-96f8-4883f219e318 39 dk.dst cc791969-404f-45e6-83c8-246f3e00aca1 3 Category 5.4 urn:ddi:dk.dst:0b4acd82-115e-4d1d-87ab-9c0cc923a038:39 dk.dst 0b4acd82-115e-4d1d-87ab-9c0cc923a038 39 dk.dst 3cb9c658-de42-429c-a4d6-675f57104f9f 3 Category 5.5 urn:ddi:dk.dst:e30e1b55-2822-402f-a4f7-eca25b975fd3:39 dk.dst e30e1b55-2822-402f-a4f7-eca25b975fd3 39 dk.dst 37492484-aae8-4771-b449-d17f9d09330e 4 Category 6 urn:ddi:dk.dst:5b16968e-90f1-44af-9b1d-9a6652b77156:39 dk.dst 5b16968e-90f1-44af-9b1d-9a6652b77156 39 dk.dst 29c79b98-adb0-4748-b62a-9d5769dd3927 3 Category 6.1 urn:ddi:dk.dst:c21114a7-64cb-4188-b051-b0db0520b071:39 dk.dst c21114a7-64cb-4188-b051-b0db0520b071 39 dk.dst 5d60a61f-d526-4972-979c-d68f7adb7498 3 Category 6.2 urn:ddi:dk.dst:03716f0a-b4b2-4c1a-ad30-35a00ab8bd9e:39 dk.dst 03716f0a-b4b2-4c1a-ad30-35a00ab8bd9e 39 dk.dst 9b14d824-cd18-48c6-8a94-4972d3323ed2 3 Category 6.3 urn:ddi:dk.dst:b58b2d91-dd5c-44d9-9c26-fabe9d2290a8:39 dk.dst b58b2d91-dd5c-44d9-9c26-fabe9d2290a8 39 dk.dst 93f8cef3-03c2-4a04-93f1-09ba3e7bb565 3 Category 6.4 urn:ddi:dk.dst:616b1316-ebb4-486f-8e53-90d175cc4a5b:39 dk.dst 616b1316-ebb4-486f-8e53-90d175cc4a5b 39 dk.dst 9539ad10-a0ac-4484-98c6-5028a2ca05d1 4 Category 7 urn:ddi:dk.dst:20149e0a-be83-45ac-850c-ef1de852bd18:39 dk.dst 20149e0a-be83-45ac-850c-ef1de852bd18 39 dk.dst ca5026b2-715e-4333-9d92-c51d90ef6f6d 3 Category 7.1 urn:ddi:dk.dst:5f425a00-a454-4924-9d3b-92f62454bfa3:39 dk.dst 5f425a00-a454-4924-9d3b-92f62454bfa3 39 dk.dst 1140a653-fc6b-42b4-ae42-0001d16cc818 3 Category 7.2 urn:ddi:dk.dst:51c18b4e-068e-4a83-8a8f-f7fecc4cb386:39 dk.dst 51c18b4e-068e-4a83-8a8f-f7fecc4cb386 39 dk.dst 5da511ba-9922-4824-bcf7-97cdc081c8c3 5 Category 8 urn:ddi:dk.dst:bb8d54b7-31d8-4686-9594-0490c7a6a3f7:39 dk.dst bb8d54b7-31d8-4686-9594-0490c7a6a3f7 39 dk.dst f86b799f-e19b-42c4-92d5-ae3a9d7ee80e 3 Category 8.1 urn:ddi:dk.dst:1f6fc688-bdfa-46d1-bef5-5547f16ed1f8:39 dk.dst 1f6fc688-bdfa-46d1-bef5-5547f16ed1f8 39 dk.dst a8d0c992-47fa-4cf6-9ede-afe00e98fc79 3 Category 8.2 urn:ddi:dk.dst:6c2e6ea8-53c1-4e51-b54a-7f6a7e721d65:39 dk.dst 6c2e6ea8-53c1-4e51-b54a-7f6a7e721d65 39 dk.dst 80421c95-80d6-4f39-b68d-e16bcb616e17 3 Category 8.3 urn:ddi:dk.dst:f5f29352-34f5-4041-a4f2-9f399e45a8a7:39 dk.dst f5f29352-34f5-4041-a4f2-9f399e45a8a7 39 dk.dst 4cbf40b0-2503-43cb-b9b8-3c1370034786 3 Category 8.4 urn:ddi:dk.dst:e95caa97-0595-418a-865a-83993f4ee568:39 dk.dst e95caa97-0595-418a-865a-83993f4ee568 39 dk.dst 801b1169-f38e-4424-929e-0e891b3e5c75 3 Category 8.5 urn:ddi:dk.dst:b2ff3680-3a22-4404-acff-97dce13f8c8b:39 dk.dst b2ff3680-3a22-4404-acff-97dce13f8c8b 39 dk.dst 9094ed44-773a-48ab-977b-5457ee87b89c 3 Category 8.6 urn:ddi:dk.dst:566ed735-1ce5-4e74-9b70-48e3d9fa39b9:39 dk.dst 566ed735-1ce5-4e74-9b70-48e3d9fa39b9 39 dk.dst 1b7c177b-623d-4630-abb2-aea3d09fbb50 3 Category 8.7 urn:ddi:dk.dst:47b7cf8e-7321-4384-8d8d-e1936035c6cd:39 dk.dst 47b7cf8e-7321-4384-8d8d-e1936035c6cd 39 dk.dst 28082a08-c146-4a6e-af81-a16bec513b4e 3 Category 8.8 urn:ddi:dk.dst:17cdf880-9cb9-4888-852e-b487e0b590fa:39 dk.dst 17cdf880-9cb9-4888-852e-b487e0b590fa 39 dk.dst aece0c3a-f3dc-43f0-b2a3-42a15d1d8a63 3 Category 8.9 urn:ddi:dk.dst:51ce1580-6d86-43f0-ae88-3dc22b3f665b:39 dk.dst 51ce1580-6d86-43f0-ae88-3dc22b3f665b 39 dk.dst bd9067e4-3074-4ca4-ba6c-497a388f9180 3 Category 8.10 urn:ddi:dk.dst:c8d30d3d-6670-493d-9181-1e9a3364b934:39 dk.dst c8d30d3d-6670-493d-9181-1e9a3364b934 39 dk.dst 2a228f16-49a0-4801-9970-3315d4ded333 2 Category 8.11 urn:ddi:dk.dst:6a81b93e-b6e8-4d2a-9efd-c84da8cb0a62:39 dk.dst 6a81b93e-b6e8-4d2a-9efd-c84da8cb0a62 39 dk.dst e91d89b2-0824-4666-9c36-93480a706616 3 Category 9 urn:ddi:dk.dst:65dc437a-e5df-4c53-9b55-82909e50fa56:39 dk.dst 65dc437a-e5df-4c53-9b55-82909e50fa56 39 csv_da 78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77csv_da 78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77csv_da urn:ddi:dk.dst:56c1f83a-8137-490e-b9b5-b82cdfc406c1:39 dk.dst 56c1f83a-8137-490e-b9b5-b82cdfc406c1 39 ddi_da 78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77ddi_da 78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77ddi_da urn:ddi:dk.dst:a0dcb6d8-f0f5-499a-8901-64fdf9b7bb91:39 dk.dst a0dcb6d8-f0f5-499a-8901-64fdf9b7bb91 39 csv_en 78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77csv_en 78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77csv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77csv_en urn:ddi:dk.dst:362d4806-3541-44b9-9cd5-a126216f34bf:39 dk.dst 362d4806-3541-44b9-9cd5-a126216f34bf 39 ddi_en 78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77ddi_en 78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77ddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77ddi_en urn:ddi:dk.dst:48586d1b-8b4e-47d8-9da5-210f5066082c:39 dk.dst 48586d1b-8b4e-47d8-9da5-210f5066082c 39 attatchment_da ESSPROS Manual and user guidelines – 2019 edition ESSPROS Manual and user guidelines – 2019 edition http://colectica:25233/File/044e0e03-41db-4572-bff6-0fdb0bf21759 application/pdf urn:ddi:dk.dst:95d68871-873c-4ee1-8dc5-39d71b25d0fa:39 dk.dst 95d68871-873c-4ee1-8dc5-39d71b25d0fa 39 urn:ddi:dk.dst:c5436f30-1729-4295-9520-2b18ab137344:39 dk.dst c5436f30-1729-4295-9520-2b18ab137344 39 urn:ddi:dk.dst:04da9f78-e938-461a-963e-7b862f7b308e:39 dk.dst 04da9f78-e938-461a-963e-7b862f7b308e 39 urn:ddi:dk.dst:af90af93-d7e9-4171-acb4-b7072a078922:39 dk.dst af90af93-d7e9-4171-acb4-b7072a078922 39 urn:ddi:dk.dst:20ef2610-a830-4b77-af3e-8cc191c45987:6 dk.dst 20ef2610-a830-4b77-af3e-8cc191c45987 6 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Sygdom og sundhed Sickness and health care Sygdom og sundhed Sickness and health care Ydelser i kontanter eller naturalier, der har til formål at opretholde borgerens tabte indkomst i forbindelse med sygdom, samt genoprette eller forbedre sundheden for sygdomsramte personer uanset oprindelsen af sygdommen. I Danmark indeholder funktionen sygesikring herunder skole og børnetandpleje og hjemmesygepleje, dagpenge under sygdom udbetalt af kommunerne, arbejdsgivernes beregnede udgifter til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, hospitals- og sundhedsvæsen, forebyggende sundhedspleje herunder svangerskabsundersøgelser og lægeundersøgelser af børn. urn:ddi:dk.dst:724ee8f9-24cc-4e0a-b7dc-3ac5e3b66da0:3 dk.dst 724ee8f9-24cc-4e0a-b7dc-3ac5e3b66da0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Offentlig sygeskring Public health insurance Offentlig sygeskring Public health insurance urn:ddi:dk.dst:49ce218c-84c7-40b8-85f4-19cc8d6480e7:3 dk.dst 49ce218c-84c7-40b8-85f4-19cc8d6480e7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Sygehusvæsenet Hospitals Sygehusvæsenet Hospitals urn:ddi:dk.dst:b7d9dc28-8dc6-4202-ab60-1591a9d166c0:3 dk.dst b7d9dc28-8dc6-4202-ab60-1591a9d166c0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Kommunale sundhedsydelser Municipal health care benefits Kommunale sundhedsydelser Municipal health care benefits urn:ddi:dk.dst:546f1c81-4d29-4f73-b1b4-d3335bfbef04:3 dk.dst 546f1c81-4d29-4f73-b1b4-d3335bfbef04 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Arbejdsgivernes udgifter til sygedagpenge Employers expenses to sickness benefits Arbejdsgivernes udgifter til sygedagpenge Employers expenses to sickness benefits urn:ddi:dk.dst:4d8340ae-b973-4935-81f3-68c04942220f:3 dk.dst 4d8340ae-b973-4935-81f3-68c04942220f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Sygedagpenge, arbejdsstyrken Sickness benefits Sygedagpenge, arbejdsstyrken Sickness benefits urn:ddi:dk.dst:9a9892c8-eb49-42e3-a2c4-127fa286b9d1:3 dk.dst 9a9892c8-eb49-42e3-a2c4-127fa286b9d1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Frivillig sygesikring Voluntary sickness insurance Frivillig sygesikring Voluntary sickness insurance urn:ddi:dk.dst:345f9193-1aeb-49e5-a666-87de17fcaa91:3 dk.dst 345f9193-1aeb-49e5-a666-87de17fcaa91 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Forsørgelse til pårørende samt eventuelle udgifter Care allowances to relatives (sickness) and other expenses Forsørgelse til pårørende samt eventuelle udgifter Care allowances to relatives (sickness) and other expenses urn:ddi:dk.dst:9d6b6709-0866-4287-ba09-dbcb68ec9501:3 dk.dst 9d6b6709-0866-4287-ba09-dbcb68ec9501 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Kommunale udgifter til genoptræning Municipal expenses to rehabilitation Kommunale udgifter til genoptræning Municipal expenses to rehabilitation urn:ddi:dk.dst:a8423263-608c-49c6-a387-83988e6b727a:5 dk.dst a8423263-608c-49c6-a387-83988e6b727a 5 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Invaliditet Disability Invaliditet Disability Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset sundhedsydelser) i forbindelse med fysisk eller psykisk handicap. I Danmark indeholder funktionen bl.a. førtidspension, højeste og mellemste førtidspension, arbejdsskadeforsikring, revalidering, forsorg for handicappede, hjælp til familier med handicappede børn eller voksne, institutioner, hjemmehjælp til handicappede, støtte til hjælpemidler til handicappede. urn:ddi:dk.dst:a04b0bd0-8a5f-4d86-85bc-522ed438a6db:3 dk.dst a04b0bd0-8a5f-4d86-85bc-522ed438a6db 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Pleje- og botilbud for personer med nedsat funktionevne, aflastning samt anden hjælp Care and accomodation to disabled people as well as other help Pleje- og botilbud for personer med nedsat funktionevne, aflastning samt anden hjælp Care and accomodation to disabled people as well as other help urn:ddi:dk.dst:b59d97b2-4a8c-422c-91a8-d8dae551d96b:3 dk.dst b59d97b2-4a8c-422c-91a8-d8dae551d96b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Dag- og klubtilbud samt personlig hjælp til børn og unge med nedsat funktionsevne Special day-care facilities for children in special need for assistance Dag- og klubtilbud samt personlig hjælp til børn og unge med nedsat funktionsevne Special day-care facilities for children in special need for assistance urn:ddi:dk.dst:be805ae1-c046-43cf-bba4-0d669d98877f:3 dk.dst be805ae1-c046-43cf-bba4-0d669d98877f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Støtte til aktiviteter til personer med nedsat funktionsevne Support to activities for disabled people Støtte til aktiviteter til personer med nedsat funktionsevne Support to activities for disabled people urn:ddi:dk.dst:96fc25cc-9dfc-4675-9930-0333b32cbb67:3 dk.dst 96fc25cc-9dfc-4675-9930-0333b32cbb67 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Ledighedsydelse Unemployment benefits for unemployed persons with limited working capacities Ledighedsydelse Unemployment benefits for unemployed persons with limited working capacities urn:ddi:dk.dst:0609b93a-60e2-4cb4-b65e-2357751082ce:3 dk.dst 0609b93a-60e2-4cb4-b65e-2357751082ce 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Førtidspension inkl tillæg Early retirement (including supplements) Førtidspension inkl tillæg Early retirement (including supplements) urn:ddi:dk.dst:34019f9c-0485-4a29-a3fc-d22608f49367:3 dk.dst 34019f9c-0485-4a29-a3fc-d22608f49367 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Invalidepensioner fra pensionskasser og forsikringsselskaber og erstatninger Disability payouts from insurance companies and pension funds Invalidepensioner fra pensionskasser og forsikringsselskaber og erstatninger Disability payouts from insurance companies and pension funds urn:ddi:dk.dst:e569e8bb-413f-4c69-afa8-39a12e609b68:3 dk.dst e569e8bb-413f-4c69-afa8-39a12e609b68 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Kontante tilskud til handicappede med aktivt arbejdsliv Cash allowances to disabled people in work or selfemployed (engaged in economic activities) Kontante tilskud til handicappede med aktivt arbejdsliv Cash allowances to disabled people in work or selfemployed (engaged in economic activities) urn:ddi:dk.dst:bb345a64-fc2c-4ab9-96a3-c82d5c9cf766:3 dk.dst bb345a64-fc2c-4ab9-96a3-c82d5c9cf766 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Øvrige kontante tilskud Other benefits to disabled persons Øvrige kontante tilskud Other benefits to disabled persons urn:ddi:dk.dst:e37358b2-25e3-4196-b6c4-2ce690e1ed85:3 dk.dst e37358b2-25e3-4196-b6c4-2ce690e1ed85 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Forsørgelse til pårørende Care allowances to relatives (disability) Forsørgelse til pårørende Care allowances to relatives (disability) urn:ddi:dk.dst:a13be6be-1fda-498d-a9e3-90c9d6af800d:3 dk.dst a13be6be-1fda-498d-a9e3-90c9d6af800d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Arbejdsskadessikring Occupational injuries insurance Arbejdsskadessikring Occupational injuries insurance urn:ddi:dk.dst:d6ee65d9-34c4-43b7-babe-b5c790f108f8:3 dk.dst d6ee65d9-34c4-43b7-babe-b5c790f108f8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Seniorpension Senior pension Seniorpension Senior pension urn:ddi:dk.dst:919e3608-7ac4-4d43-9afb-c2f775eb884c:4 dk.dst 919e3608-7ac4-4d43-9afb-c2f775eb884c 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Alderdom Old age Alderdom Old age Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset sundhedsydelser) i forbindelse med alderdom. I Danmark indeholder funktionen bl.a. folkepension, delpension, ATP, tjenestemandspensioner, pensionskasser, efterløn, plejehjem, pleje- og omsorgsarbejde, herunder hjemmehjælp og støtte til hjælpemidler til ældre. Udbetalte pensioner fra pensionskasser er efter fradrag af præmieindtægter. urn:ddi:dk.dst:e94c17e8-2ec5-4dac-ae0c-be899eee472a:3 dk.dst e94c17e8-2ec5-4dac-ae0c-be899eee472a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Pleje- og botilbud til ældre, aflastning og øvrige hjælpeordninger Care and accommodation for elderly and other help Pleje- og botilbud til ældre, aflastning og øvrige hjælpeordninger Care and accommodation for elderly and other help urn:ddi:dk.dst:99de9d85-8674-4796-a257-2aef51590428:3 dk.dst 99de9d85-8674-4796-a257-2aef51590428 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Folkepension (inkl. delpension, tillæg og ældrecheck) Old age pensions including supplements Folkepension (inkl. delpension, tillæg og ældrecheck) Old age pensions including supplements urn:ddi:dk.dst:f59ea49d-c6db-4ebf-80de-d69894d00d44:3 dk.dst f59ea49d-c6db-4ebf-80de-d69894d00d44 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Tjenestemandspensioner Civil servant pensions Tjenestemandspensioner Civil servant pensions urn:ddi:dk.dst:a23ee31a-083c-4487-9bea-ec1378b0d311:3 dk.dst a23ee31a-083c-4487-9bea-ec1378b0d311 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Øvrige obligatoriske alderspensioner Obligatory labor market pensions Øvrige obligatoriske alderspensioner Obligatory labor market pensions urn:ddi:dk.dst:aa7cff58-3bdf-4741-bb63-d40ae716fe64:3 dk.dst aa7cff58-3bdf-4741-bb63-d40ae716fe64 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Efterløn og fleksydelse Anticipated old age pension Efterløn og fleksydelse Anticipated old age pension urn:ddi:dk.dst:d668b3bf-75ab-4f37-8e9b-326898df9e4d:3 dk.dst d668b3bf-75ab-4f37-8e9b-326898df9e4d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Labour market supplementary pension Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Labour market supplementary pension urn:ddi:dk.dst:e297fdcc-3286-4028-82ad-b0fda8dea95f:4 dk.dst e297fdcc-3286-4028-82ad-b0fda8dea95f 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Efterladte Survivors Efterladte Survivors Ydelser i kontanter eller naturalier i forbindelse med et familiemedlems død. I Danmark indeholder funktionen bl.a. begravelseshjælp samt udbetalte pensioner fra livsforsikringsselskaber, dvs. udover ægtefællepensioner og børnepensioner også alderspensioner og invalidepensioner. Udbetalte pensioner er efter fradrag af præmieindtægter. urn:ddi:dk.dst:bf75bad3-bbf2-4260-815d-76fcd1179ab4:3 dk.dst bf75bad3-bbf2-4260-815d-76fcd1179ab4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Øvrige ydelser til efterladte Other benefits to survivors Øvrige ydelser til efterladte Other benefits to survivors urn:ddi:dk.dst:cc992e34-77f2-4f04-aa04-9b04bfcaabc8:3 dk.dst cc992e34-77f2-4f04-aa04-9b04bfcaabc8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Ægtefællepensioner og børnepensioner Survivors pensions Ægtefællepensioner og børnepensioner Survivors pensions urn:ddi:dk.dst:25762c46-c8bb-4eb1-9f31-c667a5a4a3e3:3 dk.dst 25762c46-c8bb-4eb1-9f31-c667a5a4a3e3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Begravelseshjælp mm. (hjemtransport) Funeral expenses Begravelseshjælp mm. (hjemtransport) Funeral expenses urn:ddi:dk.dst:eb074386-17f7-4c12-b800-d10020523ced:4 dk.dst eb074386-17f7-4c12-b800-d10020523ced 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Familier Family and children Familier Family and children Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset fra sundhedsydelser) knyttet til børnefamilier. I Danmark indeholder funktionen bl.a. barselsdagpenge, børnefamilieydelse, børnetilskud, dag- og døgninstitutioner for børn og unge samt foranstaltninger for at undgå børns anbringelse uden for hjemmet. urn:ddi:dk.dst:da91ec58-6ab7-47a1-9f72-83b8b99cf476:3 dk.dst da91ec58-6ab7-47a1-9f72-83b8b99cf476 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Daginstitutioner og fritidstilbud Child day care Daginstitutioner og fritidstilbud Child day care urn:ddi:dk.dst:f65fe4ca-ca05-440a-b2c8-95ebec276e96:3 dk.dst f65fe4ca-ca05-440a-b2c8-95ebec276e96 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Tilbud til familier med særlige problemer Supportive measures for families Tilbud til familier med særlige problemer Supportive measures for families urn:ddi:dk.dst:32a400ae-c620-4c16-b3fb-f7ce16d5f7a6:3 dk.dst 32a400ae-c620-4c16-b3fb-f7ce16d5f7a6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Barselsdagpenge samt løn under barsel Maternity leave benefits Barselsdagpenge samt løn under barsel Maternity leave benefits urn:ddi:dk.dst:cc791969-404f-45e6-83c8-246f3e00aca1:3 dk.dst cc791969-404f-45e6-83c8-246f3e00aca1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Børne- og ungeydelse og familieydelse Family allowances Børne- og ungeydelse og familieydelse Family allowances urn:ddi:dk.dst:3cb9c658-de42-429c-a4d6-675f57104f9f:3 dk.dst 3cb9c658-de42-429c-a4d6-675f57104f9f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Børnebidrag udbetalt af kommunen Child support paid by the municipality Børnebidrag udbetalt af kommunen Child support paid by the municipality urn:ddi:dk.dst:37492484-aae8-4771-b449-d17f9d09330e:4 dk.dst 37492484-aae8-4771-b449-d17f9d09330e 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Arbejdsløshed Unemployment Arbejdsløshed Unemployment Ydelser i kontanter eller naturalier i forbindelse med arbejdsløshed. I Danmark indeholder funktionen bl.a. arbejdsløshedsdagpenge, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, godtgørelse for indkomsttab under uddannelse/omskoling ydet af staten, beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og jobcentre. urn:ddi:dk.dst:29c79b98-adb0-4748-b62a-9d5769dd3927:3 dk.dst 29c79b98-adb0-4748-b62a-9d5769dd3927 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Beskæftigelsesindsatsen Municipal employment measures Beskæftigelsesindsatsen Municipal employment measures urn:ddi:dk.dst:5d60a61f-d526-4972-979c-d68f7adb7498:3 dk.dst 5d60a61f-d526-4972-979c-d68f7adb7498 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Udgifter til aktivering af ledige Active employment measures Udgifter til aktivering af ledige Active employment measures urn:ddi:dk.dst:9b14d824-cd18-48c6-8a94-4972d3323ed2:3 dk.dst 9b14d824-cd18-48c6-8a94-4972d3323ed2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Forsørgelse forsikrede ikke-aktiverede ledige Unemployment insurance benefits; unemployed people not joining training programmes Forsørgelse forsikrede ikke-aktiverede ledige Unemployment insurance benefits; unemployed people not joining training programmes urn:ddi:dk.dst:93f8cef3-03c2-4a04-93f1-09ba3e7bb565:3 dk.dst 93f8cef3-03c2-4a04-93f1-09ba3e7bb565 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Forsørgelse, aktiverede ledige Unemployment insurance benefits and other income substitution for unemployed people in training programmes Forsørgelse, aktiverede ledige Unemployment insurance benefits and other income substitution for unemployed people in training programmes urn:ddi:dk.dst:9539ad10-a0ac-4484-98c6-5028a2ca05d1:4 dk.dst 9539ad10-a0ac-4484-98c6-5028a2ca05d1 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Bolig Housing Bolig Housing Hjælp til boligudgifter. I Danmark indeholder funktionen boligsikring og boligydelse. urn:ddi:dk.dst:ca5026b2-715e-4333-9d92-c51d90ef6f6d:3 dk.dst ca5026b2-715e-4333-9d92-c51d90ef6f6d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Boligsikring Housing benefit (families) Boligsikring Housing benefit (families) urn:ddi:dk.dst:1140a653-fc6b-42b4-ae42-0001d16cc818:3 dk.dst 1140a653-fc6b-42b4-ae42-0001d16cc818 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Boligydelse Housing benefit (pensioners) Boligydelse Housing benefit (pensioners) urn:ddi:dk.dst:5da511ba-9922-4824-bcf7-97cdc081c8c3:5 dk.dst 5da511ba-9922-4824-bcf7-97cdc081c8c3 5 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Øvrige sociale ydelser Other social benefits Øvrige sociale ydelser Other social benefits Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset fra sundhedsydelser) specielt beregnet til bekæmpelse af social udstødelse, og hvor de berørte personer ikke er omfattet af en af de ovennævnte funktioner. I Danmark omfatter funktionen bl.a. kontanthjælp efter bistandsloven herunder hjælp til flygtninge, diverse integrationsindsatser, Lønmodtagernes Garantifond, forsorgshjem samt behandling af alkohol- og stofmisbrug. urn:ddi:dk.dst:f86b799f-e19b-42c4-92d5-ae3a9d7ee80e:3 dk.dst f86b799f-e19b-42c4-92d5-ae3a9d7ee80e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Botilbud til voksne med særlige sociale problemer Residential institutions for people with special social problems Botilbud til voksne med særlige sociale problemer Residential institutions for people with special social problems urn:ddi:dk.dst:a8d0c992-47fa-4cf6-9ede-afe00e98fc79:3 dk.dst a8d0c992-47fa-4cf6-9ede-afe00e98fc79 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Behandling, aktivitetstilbud og anden hjælp til voksne med særlige sociale problemer Treatment and other assistance to people with special social problems (alcohol/drugs) Behandling, aktivitetstilbud og anden hjælp til voksne med særlige sociale problemer Treatment and other assistance to people with special social problems (alcohol/drugs) urn:ddi:dk.dst:80421c95-80d6-4f39-b68d-e16bcb616e17:3 dk.dst 80421c95-80d6-4f39-b68d-e16bcb616e17 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Udgifter i forbindelse med asylansøgere Asylum applicants - various costs Udgifter i forbindelse med asylansøgere Asylum applicants - various costs urn:ddi:dk.dst:4cbf40b0-2503-43cb-b9b8-3c1370034786:3 dk.dst 4cbf40b0-2503-43cb-b9b8-3c1370034786 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Udgifter i forbindelse med indvandrere Immigrants - various costs Udgifter i forbindelse med indvandrere Immigrants - various costs urn:ddi:dk.dst:801b1169-f38e-4424-929e-0e891b3e5c75:3 dk.dst 801b1169-f38e-4424-929e-0e891b3e5c75 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Støtte fra private organisationer Various support through private organisations Støtte fra private organisationer Various support through private organisations urn:ddi:dk.dst:9094ed44-773a-48ab-977b-5457ee87b89c:3 dk.dst 9094ed44-773a-48ab-977b-5457ee87b89c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Øvrige udgifter Other social benefits Øvrige udgifter Other social benefits urn:ddi:dk.dst:1b7c177b-623d-4630-abb2-aea3d09fbb50:3 dk.dst 1b7c177b-623d-4630-abb2-aea3d09fbb50 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Forsørgelse, ikke- arbejdsmarkedsparate ledige Subsistence income for people outside the labourmarket Forsørgelse, ikke- arbejdsmarkedsparate ledige Subsistence income for people outside the labourmarket urn:ddi:dk.dst:28082a08-c146-4a6e-af81-a16bec513b4e:3 dk.dst 28082a08-c146-4a6e-af81-a16bec513b4e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Forsørgelse, asylansøgere Asylum applicants and immigrants; subsistence income and cash benefits Forsørgelse, asylansøgere Asylum applicants and immigrants; subsistence income and cash benefits urn:ddi:dk.dst:aece0c3a-f3dc-43f0-b2a3-42a15d1d8a63:3 dk.dst aece0c3a-f3dc-43f0-b2a3-42a15d1d8a63 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond Benefits from the Wage Earners Guarantee Fund Ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond Benefits from the Wage Earners Guarantee Fund urn:ddi:dk.dst:bd9067e4-3074-4ca4-ba6c-497a388f9180:3 dk.dst bd9067e4-3074-4ca4-ba6c-497a388f9180 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Kompensation for energiafgifter (grøn check) Compensations for increased duties on energy Kompensation for energiafgifter (grøn check) Compensations for increased duties on energy urn:ddi:dk.dst:2a228f16-49a0-4801-9970-3315d4ded333:2 dk.dst 2a228f16-49a0-4801-9970-3315d4ded333 2 cm:IsGenerated False Obligatorisk pensionsordning for modtagere af overførselsindkomst Compulsory pension scheme for recipients of transfer payments Obligatorisk pensionsordning for modtagere af overførselsindkomst Compulsory pension scheme for recipients of transfer payments urn:ddi:dk.dst:e91d89b2-0824-4666-9c36-93480a706616:3 dk.dst e91d89b2-0824-4666-9c36-93480a706616 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Adding Classification -- ESSPROS_V1_2019 - Sociale udgifter, v1:2019 Administrationsudgifter Administration costs Administrationsudgifter Administration costs