The SAS System

Obs projekt projekt_titel nr_navn
1 700708 Beskæftigelsesdatabase-AKF 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
2 700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
3 700791 Husholdningens energiforbrug 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
4 700796 Sundhed og marginalisering 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
5 701780 AKF-Forløbsregister 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
6 701926 Unges til- og fravalg af matematiske og naturvidenskabelige fag i de gymnasiale uddannelser og videre vej i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
7 702106 Kommunernes integrationsindsats II 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
8 702429 Effekten af økonomiske incitamenter 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
9 702517 Heldbred og Arbejdsmarkedet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
10 702550 Produktivitetsanalyse i Almen Praksis 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
11 702585 Indvandreres kvalifikationer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
12 702624 Integrationslovens effekt 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
13 702672 Analyse af deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
14 702768 Ebeltoft projekt - social ulighed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
15 702833 Nomeringer, sygefravær og udstødelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
16 702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
17 702861 Statistisk model for udgifter vedr. børn og unge med særlige behov 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
18 702917 En Sundhedsøkonomisk analyse af søvnapnø og andre relaterede neurologiske sygdomme 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
19 702921 Social- og sundhedsassistenternes og social- og sundhedshjælpernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
20 702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
21 702936 Benchmarkanalyser og forklaringer på de kommunale forskelle førtidspension og fleksjobs, samt betydningen af refusionsændringer - videreførsel af o 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
22 702949 NCK - Effektanalyser af VEU 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
23 702959 Undersøgelse af indvandrerkvinders barrierer og muligheder for deltagelse i danskuddannelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
24 702961 Brugerundersøgelse 2008 vedrørende introduktionsprogrammet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
25 702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
26 702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
27 703002 Bolig og ulighed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
28 703027 Sygedagpengemodtageres brug af sundhedsydelser 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
29 703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
30 703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
31 703076 Anbragte børn og helbred 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
32 703212 Evaluation of agglomeration economies and their effects on job mobility 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
33 703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
34 703246 Undersøgelse af udviklingen på specialundervisningsområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
35 703269 Retention of Vocational Students in the Danish VET 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
36 703430 Vejen til førtidspension en snirklet rute med oversete stikveje. 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
37 703451 Samfundsøkonomiske omkostninger ved smerteintensive diagnoser 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
38 703452 Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
39 703465 Effekter af efteruddannelse for faglærte og ufaglærte projekt for Landsorganisationen i Danmark (LO) 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
40 703467 Nydanske unges vej gennem uddannelsessystemet og frem til evt beskæftigelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
41 703476 De ufaglærtes arbejdsmarked i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
42 705757 PISA 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
43 700797 Virksomhedernes Sociale engagement 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
44 701929 Fattigdom blandt børn 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
45 701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
46 702403 Effektivitet i aktiveringsindsatsen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
47 702415 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
48 702419 Analyse af befolkningens opsparingsadfærd 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
49 702458 Do Workers Underreport Morbidity 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
50 702470 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
51 702471 Labour Market Policies and Their Effects on Labour Market Outcomes -Éffects of institutions and client-system contacts 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
52 702559 Udsatte lejere 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
53 702562 Begrænsning af sygefravær og sikring af sygemeldtes arbejdsmarkedstilknytning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
54 702589 Effekter fra aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
55 702617 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
56 702652 Relations between health and labour market outcome in Denmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
57 702656 Analyser af årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
58 702682 The effect of public student grants on tertiary education - do they affect time of completion and socail mobility? 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
59 702812 Lønforskelle mellem mænd og kvinder, 1997-2005 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
60 702907 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
61 702944 Pardannelse og fertilitet, delprojekt 1 og 2 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
62 702965 Undersøgelse af PSP - samarbejdet 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
63 702971 Arbejdsulykker 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
64 702996 Risikofaktorer og levekår i barndommen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
65 703017 Børn og unge i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
66 703044 En analyse af sammenhængene mellem sagsbehandleres handlinger og lediges fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet en analyse ud fra spørgeskema og 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
67 703096 Forældre med og uden børn med handicap: Økonomiske og sociale forskelle 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
68 703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
69 703204 Registerbaseret analyse af hjemløshed og social marginalisering i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
70 703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
71 703213 From Day Care to High School 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
72 703234 Løn og køn i kokkefaget 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
73 703251 Danske hjemvendte soldater 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
74 703260 Lokal integration af førtidspensionister 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
75 703268 Vold mod børn og unge 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
76 703274 Financial Incentives and Job Information Networks 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
77 703275 Tvillingeprojek 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
78 703281 TVILLINGEPROJEK 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
79 703282 illingeprojekt - Financial Incentives and Job Information Network 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
80 703284 illingeprojekt - Befolkningens opsparingsadfær 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
81 703443 villingeprojek 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
82 705702 Marginalisering og marginaliserede 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
83 705706 The Welfare State threats, problems and some solutions 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
84 701906 Forløbsanalyse af ventetider på behandling på sygehuse i 2000 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
85 701953 Social Arv 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
86 702105 En generel analyse af mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet med fokus på den regionale udvikling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
87 702543 Uligheder i forhold til sundhed, kriminalitet, arbejdsmiljø - socialisering på arbejdsstedet - mv. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
88 703205 Registerbaseret analyse af Pension Danmarks medlemmer 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
89 705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
90 700730 Indkomstfordeling og mobilitet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
91 701806 Jobmobility in Denmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
92 702569 Fælles database 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
93 703098 Produktivitetsprojekt - projekt 703420 fra september 2010 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
94 703413 Trafikstøj i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
95 703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
96 703462 Underdeklarering af skat 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
97 702597 Hjertestatistik 2007 5. Statens Institut for Folkesundhed
98 702817 Videnskabelig undersøgelse af helbredsforhold blandt klinikassistenter og tanlæger med henblik på at belyse metallisk kviksølvs skadevirkninger 5. Statens Institut for Folkesundhed
99 702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 5. Statens Institut for Folkesundhed
100 702874 De langsigtede konsekvenser af ulykke for brug af sundhedsvæsenet 5. Statens Institut for Folkesundhed
101 702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed
102 702935 Druknedød i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed
103 702937 Forbyggelse af uræmiprogression og uræmirelateret kardiovaskulær sygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed
104 703068 Effekten af hjerterehabilitering efter 3 års opfølgning 5. Statens Institut for Folkesundhed
105 703250 Risiko for frakturer hos patienter med Multipel Sclerose 5. Statens Institut for Folkesundhed
106 705782 Social konsekvenser af cerebral parese 5. Statens Institut for Folkesundhed
107 702427 Lungecancer hos brugere af NASID 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
108 702440 Cancerrisiko hos brugere af statiner 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
109 702534 Social ulighed og kræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
110 702546 Pakinsons sygdom i Danmark, ætiologi og diagnostiske kriterier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
111 702566 FOCARE - Forskning i Cancer Rehabilitering 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
112 702892 Brystkræft og Stress 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
113 703032 Psykosociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
114 703042 Udvalgte risikofaktorer for Multipel System Atrofi 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
115 703070 HPV vaccinenes følgevirkninger 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
116 703092 Børn, Unge og sorg 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
117 703418 Nordic childhood cancer Study 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
118 702450 Arbejdsmarkedsrapport 2006 7. Dansk Arbejdsgiverforening
119 702568 Specialkørsel vedrørende ledige 2007 7. Dansk Arbejdsgiverforening
120 702883 Familie- og arbejdsliv 7. Dansk Arbejdsgiverforening
121 702981 Fleksjob og førtidspension 7. Dansk Arbejdsgiverforening
122 703235 Generelle registerbaserede arbejdsmarkedsanalyser 7. Dansk Arbejdsgiverforening
123 702410 Økonomiske og demografiske analyser af boligmarkedet 8. By og Byg
124 702979 Energibesparelse i bygninger 8. By og Byg
125 703005 Tilflytning til yderområder 8. By og Byg
126 703249 Evaluering af byfornyelsesindsats i 14 byområder 8. By og Byg
127 703263 Analyse af indvandreres boligkarriere 8. By og Byg
128 705785 Analyse af den boligsociale udvikling i Danmark og af udviklingen i 7 kvarrterløftområder 8. By og Byg
129 700790 Kostens sammenhæng 9. Center for Registerforskning, Århus
130 702013 Arv og Miljø 9. Center for Registerforskning, Århus
131 702056 Psykosociale faktorer og brystkræft 9. Center for Registerforskning, Århus
132 702113 Record Linkage studies of suicide in later life 9. Center for Registerforskning, Århus
133 702713 Psykiatri og selvmord 9. Center for Registerforskning, Århus
134 702726 Psykiatri og selvmord II 9. Center for Registerforskning, Århus
135 702752 Psykiatriprojekter 9. Center for Registerforskning, Århus
136 702753 PKU 9. Center for Registerforskning, Århus
137 702797 Foranstaltninger overfor udsatte børn og unge 9. Center for Registerforskning, Århus
138 703305 Risk factors for schizophrenia 9. Center for Registerforskning, Århus
139 702103 ASUSI 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
140 702478 Erhverv og cancer 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
141 702669 Brystkræftscreening 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
142 702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
143 703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
144 703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
145 701985 Etablering af SØ-CPR 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
146 702526 Digitalis medicinering og risiko for endocrin-relaterede cancersygdomme 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
147 702666 Kan højt indtag af docosahexaensyre i graviditeten beskytte imod fødselsdepression? 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
148 702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
149 702858 Non-intendeded effects of antibiotic use in childhood 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
150 702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
151 702869 Adgang til Forebyggelsesregisteret 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
152 702885 Livtidsfaktorer og atopisk sygdom 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
153 703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
154 703046 Astma som risikofaktor for udvikling af lungemetastaser ved brystkræft 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
155 703048 Antihelminthica/parasitinfektion og risiko for kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
156 703097 Influential factors and residual consequenses of MMR vaccination patterns in Denmark: How can this data influence current vaccination policy? 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
157 703245 ANTIBIOTIC USE AND RISK OF CANCER 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
158 702405 Metropolit-projektet 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
159 702467 Impact of social factors in the treatment of patients with colorectal cancer 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
160 702475 Forbyggelse i kommunerne 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
161 702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
162 702827 Faktorer for deltagelse i kolo-rektal cancerscreening 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
163 702855 Inter99 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
164 702864 Afprøvning af WHI-Algoritmens evne til at forudsige hoftebrud hos kvinder 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
165 702899 Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
166 702934 Allergi i befolkningen - udvikling i forekomst og studier af gen-miljø interaktion 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
167 702985 Social position og prognosen efter hysterektomi 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
168 701965 Arbejdsmarkedskarriere - Baggrund i erhvervsuddannelse, ansættelsesforhold og efteruddannelsesdeltagelse 17. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (Carma)
169 702715 Nordisk mobilitetsprojekt 17. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (Carma)
170 702966 Labour market mobility in the Nordic welfare states 17. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (Carma)
171 701894 Energy, Effort and Equal Pay 19. CIM, Århus
172 701972 The Male Marital Wage Premium in Denmark 19. CIM, Århus
173 701904 HK's medlemsspejl 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
174 701829 Skoleeleveres faglige færdigheder 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
175 702736 Børn i Århus Kommune 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
176 703243 Multi-level analyse af forskelle i indvandreres og flygtninges beskæftigelsessituation 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
177 702064 Stress hos gravide og barnets helbred 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
178 702424 Den erhvervsaktive befolknings indbetalinger til supplerende pensionsordninger 26. ATP
179 702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 26. ATP
180 703217 Analyse af oprindelsesland for de elever, som arbejdsgiverne har modtaget præmie for hos AER. 26. ATP
181 703303 Børn og unges anvendelse af smertestillende medicin i Nordjyllands Amt 27. Arbejdsmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk enhed, Ålborg
182 702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
183 702560 Erhverv og psykiatrisk sygdom 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
184 702598 Nyuddannede SOSU'ers frafald fra ældreplejen 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
185 702807 ATIS/VOV 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
186 702819 Arbejdsmiljø og medicinforbrug 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
187 703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
188 703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
189 703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
190 703298 Muskel- og skeletbesvær undersøgelse 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
191 705743 AMI/Sygelighed og erhverv 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
192 703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. 29. Ældresagen
193 703419 Fremtidsstudiet 2010 29. Ældresagen
194 702481 Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn (HPA 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
195 702679 Læsetest i 7. klasse 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
196 702940 Tidligere anbragtes veje i uddannelsessystemet efter folkeskolen 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
197 702997 Negativ social arv 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
198 702079 Schooling differentials and health and mortality 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
199 702080 Sample selection and determinants of healthy ageing 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
200 702081 The male/female paradox in health and survival 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
201 702082 Cohort advances in health among the oldest-old 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
202 702535 Hyppigheden af cancerdiagnoser hos brugere af valproat 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
203 702711 Læbe-ganespaltepatienter og deres slægtninge 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
204 702781 Parental union dissolution and children's educ. outcomes 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
205 702977 Sundheds- og sygdomsprofil for Esbjerg kommune 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
206 703018 Risiko for knogleskørhed ved brug af Preotact 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
207 703040 Har lokalområder betydning for den generelle mortalitet og kræftforekomst i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
208 703233 Postmarketing study of Auto Immune diseases and Immunotherapy 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
209 703310 Consequences of thyroid diseases 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
210 703415 Brug af eksogene hormoner og andre lægemidler og risiko for intrakraniel meningeom 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
211 703426 Forekomst af migræne hos patienter, der har fået foretaget transthoracal sympatectomi 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
212 701994 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 32. Centre for Economic and Business Research
213 702428 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 32. Centre for Economic and Business Research
214 702430 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers 32. Centre for Economic and Business Research
215 702444 EU udvidelsen og det danske arbejdsmarked 32. Centre for Economic and Business Research
216 702482 Kvalitetsjusteret arbejdskraftindeks 32. Centre for Economic and Business Research
217 702570 Indkomst, opsparing og portføljesammensætning over tid 32. Centre for Economic and Business Research
218 702879 Effekten af private sundhedsforsikringer på indtjening i forbindelse med sygdomsforløb 32. Centre for Economic and Business Research
219 703055 Samfundsøkonomiske afkast af IT-Universitetets uddannelser 32. Centre for Economic and Business Research
220 703071 Ageing Households 32. Centre for Economic and Business Research
221 703088 Produktivitetsanalyse FUHU 32. Centre for Economic and Business Research
222 703089 Cost-benefit analyse af en ekstra indsats overfor yngre mødre 32. Centre for Economic and Business Research
223 703229 Skatteanalyse af forskerindkomst 32. Centre for Economic and Business Research
224 703232 Kædemigration (Rockwoolfonden) 32. Centre for Economic and Business Research
225 703279 ErhvervsPhD-ordningen 32. Centre for Economic and Business Research
226 703402 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens investeringer 32. Centre for Economic and Business Research
227 703404 Innovation og produktion - deskriptive analyser til FI 32. Centre for Economic and Business Research
228 703416 Produktivitetsanalyse Djøf 32. Centre for Economic and Business Research
229 703433 Effektmåling af standarder vha. mikrodata 32. Centre for Economic and Business Research
230 703464 Nyt projekt 32. Centre for Economic and Business Research
231 702571 Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og -olie, herunder data for engroshandel 33. Fødevareøkonomisk Institut
232 702583 Opgørelsesmetoder for besparelsestiltag på husstandsniveau 33. Fødevareøkonomisk Institut
233 703003 Evaluering af Ny Regulering 33. Fødevareøkonomisk Institut
234 703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) 33. Fødevareøkonomisk Institut
235 703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 33. Fødevareøkonomisk Institut
236 700788 Styret fertilitet 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
237 702028 Socio-demografiske strukturer 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
238 703011 Findes der woorking poors i Danmark 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
239 703050 Ulighed i sundhed blandt børn 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
240 703414 Disease pattern among Danish diabetes patients: Medication, Cancer and Cardiovascular disease 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
241 702530 Beskytter antidepressiv medicin mod demens 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
242 702893 Krage søger mage - en registerundersøgelse over sammenhæng mellem psykiatrisk lidelse og valg af partner 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
243 702894 Effekt af antidepressiv medicin og depression ved graviditet 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
244 703215 Hvem de ældre seksualkriminelle 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
245 703265 Psykiske lidelser og reaktioner hos danskere som oplevede tsunami-katastrofen. 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
246 702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
247 702670 Employment and wages among Ph.D.'s 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
248 702988 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
249 701931 Analyse af ingeniør arbejdsmarked 39. Institut for Produktion og Ledelse Danmarks tekniske Universitet
250 701941 Analyse af uddannelsesvalg, sabbatorlov og løn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
251 702037 Effekt af kvalifikationer 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
252 702057 Gender differences in top-management jobs 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
253 702069 Labor Market Dynamics and Growth 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
254 702087 Maternity leave and child outcome 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
255 702574 Registerbaseret analyse af tansmission af human kapital fra forældre til børn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
256 702701 Partnerskrift 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
257 702727 Unges uddannelsesvalg - årsager og konsekvenser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
258 702728 Transitions between labour market states 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
259 702734 Globalization and Industry Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
260 702744 High-Performance Management, Trade Union and Wages 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
261 702767 Peer effect on the job finding rate for unemployed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
262 702779 The Impact of Education on the Onset of Disability and Disability-Related Labour Market Exit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
263 702780 Models for Automobile attributes 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
264 702785 Long-term effects of the youth unemployment programme 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
265 702791 Gender differences in top-management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
266 702799 Grendel projekter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
267 702832 Quantile regression on panel data in the presence&. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
268 702970 Workplaces that are bad for your health 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
269 703301 ECONAU Projektdatabase (tidligere ALMARG) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
270 701819 Akademikernes arbejdsmarked 44. PLS RAMBØLL Management A/S
271 701948 Knoglebrud som følge af sygdom og medicinsk behandling 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
272 702060 Mortalitet efter hoftefrakturer 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
273 702739 Behandling for osteoporose: Virkninger og bivirkninger 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
274 702757 Thiazolinediones use and fractures 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
275 702774 Morfika og risiko for knoglebrud 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
276 703307 Effects of hip and knee replacement 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
277 702745 Midler til vidtgående specialundervisning i Næstved 48. Epinion A/S
278 702787 Turnusanalyse på skoleområdet i Slagelse kommune 48. Epinion A/S
279 703313 Skolernes sociale profil i Middelfart Kommune 48. Epinion A/S
280 703469 Kortlægning af befolkningen i Syddjurs Kommune 48. Epinion A/S
281 702044 Depressionsbehandling under graviditeten 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
282 702733 Socioøkonomiske faktorer og diabetes 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
283 702755 Repræsentativitet af stikprøvepopulation i Århus kommune 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
284 702763 Anti-biotics and -virals and outcomes in the child 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
285 702764 Prenatal Exposure to Synthetic Glucocorticoids 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
286 702783 Tidlig psyk. diagnosticering af langtidssygemeldte 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
287 702788 Hjerterehabilitering i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
288 702820 Håndtering af hyperkolesterolæmi hos patienter med øget risiko for hjertekarsygdomme i alemen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
289 702703 Prognose efter ny hofte 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
290 702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
291 702724 Prognosen for børn med hjertefejl 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
292 702731 Brystcancer recidiv, Tamoxifen og SSRI 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
293 702732 Ballonudvidelse og blodprop i hjerte 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
294 702735 Børn og unge med hjertesygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
295 702741 Prognosen efter lægemiddel-eksponering 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
296 702750 Use of penicillin and risk of multiple sclerosis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
297 702751 Varenicline preganancy cohort study 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
298 702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
299 702773 Statiner og tilbagefald af brystkræft 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
300 702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
301 702778 Lægemidler og risiko for udvikling af malign lymfom 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
302 703302 Univentricular hearts in Denmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
303 703309 Diabetes behandling og cancer risiko 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
304 703075 Incitamenter til opsparing og danskernes gældsstiftelse 52. Erhvervs- og Vækstministeriet
305 702853 Analyse af befolkningens brug af offentlige overførselsindkomster 53. COWI A/S, Division 1
306 702880 Behandlingspraksis, relaterede sygedomme og omkostninger for langtidsvirkende insuliner 53. COWI A/S, Division 1
307 702540 Fødevarebårne bakterielle infektioner 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
308 702573 Generel registerbaseret analyse af fotosensitivelægemidlers betydning for udvikling af hudkræft 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
309 702877 Undersøgelse af konsekvenser af lave forsørgelsesydelser for udsatte unge 57. CASA
310 703236 Enlige mødres beskæftigelses- og uddannelsesmæssige muligheder. 57. CASA
311 702590 Registerbaseret trafik mikro-database 59. DTU Transport
312 702662 Sociale karakteristika hos uheldsimplicerede 59. DTU Transport
313 702829 Udviklingen i ungdomskriminalitet, især med henblik på undersøgelse af eventuelle ændringer i den indivivuelle kriminalitetsfrekvens 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
314 703024 Effekten af tidsbegrænsning af foranstaltningsdomme 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
315 703041 Karakteristika ved personer, der ifølge politiet er rockere, bandemedlemmer m.v. 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
316 702423 Nye udfordringer i det skattefinansierede velfærdssamfund 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
317 702920 Anbringelse af børn og unge 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
318 703060 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
319 703280 Projektdatabase for Rockwool Fondens Forskningsenhed 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
320 703431 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
321 702034 Grænsependling II 65. Institut for Grænseregionsforskning
322 702890 Forskeres rekruttering og mobilitet - uden stillingsoplysninger 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
323 702903 Forskeres rekruttering og mobilitet 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
324 703216 Rekruttering til de voderegående uddannelser i Danmark 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
325 703231 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
326 702760 Svækkede ældre 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
327 703283 Sammenhængen mellem kvalitet af behandling og socioøkonomiske karakteristika. 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
328 702976 Husholdningernes valg af finansielle aktiver 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
329 702913 Omkostninger ved glaukom (grøn stær) i Danmark 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
330 703202 Omkostningseffektivitet af PET-CT som tillæg til standardudredningen af ikke-småcellet lungecancer 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
331 702514 De danske regioner og erhvervsklynger 72. Copenhagen Economics
332 703241 Analyse af væksten i 25 danske provinsbyer på baggrund af menneskelige ressourcer 72. Copenhagen Economics
333 703247 Arbejdstidseffekter 72. Copenhagen Economics
334 702557 Fattigdomsundersøgelse for 6 udvalgte kommuner 73. Ledelsesinformation, Statistik og Selvbetjening, Økonomiforvaltningen Københavns Kommune
335 703411 Sammenhæng mellem forældres socioøkonomiske status og børns sundhed og trivsel. Udvikling af en børnesundhedsprofil med data fra en tværsnitsundersøg 73. Ledelsesinformation, Statistik og Selvbetjening, Økonomiforvaltningen Københavns Kommune
336 702035 Autisme og medicin 74. North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances (NANEA)
337 702070 Cerebral parese og kunstig befrugtning 74. North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances (NANEA)
338 702802 Sammenhæng ml. prænatalt testosteron og autisme 74. North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances (NANEA)
339 702761 Kræftforløb og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
340 702766 LMDB og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
341 702496 En fremskrivningsmodel for det danske uddannelsessystem 77. Dream
342 703255 TVILLINGEPROJEK 77. Dream
343 703256 TVILLINGEPROJEK 77. Dream
344 702441 Dansk Hjertestopregister 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
345 702002 F&U analyse 2001 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
346 702771 SSRI and adverse effects in the offspring 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
347 702862 Den socialeøkonomiske positions betydning for overlevelsen hos patienter med non-melanom hudcancer i DK 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
348 702948 Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
349 703259 Hjemmerøverier og utryghed i lokalsamfund 86. Forskningsafdeling III, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
350 702848 Overvågningsmodellen, Arbejdsmarkedsstyrelsen 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
351 702801 Socio-Economic Determinants of Cooperation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
352 702818 Analyse af overvægt blandt unge danske mænd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
353 702951 Diffusion of Wind Energy Technology in Europe: Organisations and Geographic Spaces 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
354 703253 Sammenhænhgen mellem etnisk diskrimination på arbejdsmarkedet og socioøkonomiske karakteristika 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
355 702009 Befolkning, sundhedsvæsen og forbrug af sundhedsydelser 95. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
356 702071 Accelereret forløb for hjertepatienter 95. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
357 702085 Ældres brug af sovemedicin 95. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
358 702018 International New Venture Project 96. Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Odense
359 703057 FUI Odense kommune 96. Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Odense
360 702626 The Governance and organization of family business 98. Økonomisk Institut, CBS
361 703224 Projektdatabase, Økonomisk Institut CBS 98. Økonomisk Institut, CBS
362 703226 A General Equilibrium Analysis of University Funding and Admissions Policies (under projektdatabase 703224) 98. Økonomisk Institut, CBS
363 703278 Household Finance - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
364 703424 Infertility Treatment Decisions and the Value of Children 98. Økonomisk Institut, CBS
365 702551 Ordination af receptpligtige lægsmidler til gravide kvinder i Danmark, år 1996-2005 99. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet
366 703439 Ordination af receptpligtige lægsmidler til gravide kvinder i Danmark, år 1996-2005 (Kopi af 702551) 99. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet
367 702564 Fedme og overvægt blandt skolebørn i Nykøbing Falster Kommune 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
368 703083 Forskelle i den orale mikroflora og carieserfaringen hos børn født med kejsersnit og ved vaginal fødsel 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
369 702031 Vestliv Ringkøbing 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
370 702578 ASUSI-projektet: Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social arv og intervention 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
371 702664 ASUSI 2 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
372 702746 Stress, prognose og arbejdsevne 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
373 702748 RHH-Vestliv 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
374 702749 RHH-ASUSI 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
375 702772 Arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
376 702112 Københavns Universitet 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
377 702636 Sygedom og brugen af sundhedsydelser bla. flygtninge og sammenførte i Danmark 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
378 702463 Kulegravning af kontanthjælpsområdet 104. Beskæftigelsesministeriet
379 702648 Fremtidens arbejdskraft 104. Beskæftigelsesministeriet
380 702702 Voldtægtofre 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
381 702654 Human resources and firm performance 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
382 702716 Stress og iværksætteres erfaringer 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
383 702720 Iværksættere i Danmark 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
384 702448 Prævalens, incidens, mortalitet og medicinforbrug hos diabetikere i Danmark 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
385 703220 Etniske forskelle i medicinforbrug blandt børn og unge 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
386 702960 Sociodemografisk analyse af ansatte i den finansielle sektor 112. Finansforbundets Udviklingsafdeling
387 702691 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet 121. LO – Afdelingen for Beskæftigelse og Arbejdsmarked
388 702688 Er danske kvinders faldende fertilitet bestemt af deres fødselsår? 123. Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet
389 702048 Prognose for patienter med sclerose 126. Aalborg Sygehus, Neurologisk Afdeling
390 702054 Sulfonylurinstoffer og myokardieinfarkt 130. Århus Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
391 703266 The role of gene-environment interaction in the evolving obesity epidemic 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
392 705722 Social status og helbred 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
393 703206 Måling af opløselig urokinase plasminogen aktiverings receptor (suPAR) som infektionsmarkør hos bloddonorerne i HS Blodbank. 135. Blodbanken, klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet
394 702887 Catching up Qualifications or Fooling Around? - The transition from education to word among young people 142. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet
395 702876 Prisme projekt 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
396 703021 Risikofaktor for udvikling af operationskrævende primær artrose i knæ og hofter 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
397 703053 Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
398 702842 Overvågningsmodellen, Erhvervs og Byggestyrelsen 145. Erhvervsstyrelsen
399 702984 Effekten af Nordjysk iværksætter Netværks (NiN) støtte til iværksættere_kopi af 702842 145. Erhvervsstyrelsen
400 702841 Overvågningsmodellen, Visit Denmark 146. VisitDenmark
401 702089 Lægemidler og perifer artiel sygdom 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
402 702950 Evaluation of displacement effects of private job subsidies 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
403 703004 SDU, Institut for Idræt og Biomekanik 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
404 703219 Evaluering af optagelsesprojekt. Prædiktiv validitet 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
405 702050 Velfærdsstat, uddannelse og arbejdsmarked 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
406 702084 DISKO surveys 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
407 702582 Danes Abroad 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
408 703099 Widening participation in higher education 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
409 703207 Retention of Vocational Students in the Danish VET-system 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
410 703078 Antidepressiv Medicin under Svangerskabet og Risiko for Persisterende Pulmonal Hypertension og Hjertemisdannelser hos Nyfødte 157. Børnekardiologisk sektion, Rigshospitalet
411 702469 Internationalt adopterede børns sundhed 158. Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab,Kbh. Uni.
412 702473 Langtidsprognose efter tidlig fødsel/lav fødselsvægt 161. Rigshospitalets Neonatalklinik
413 703429 Analyse af potentialet for godkendt teknologisk service samt dækningen af det nuværende behov. 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
414 702504 Generel registerbaseret analyse af lønstivheder på tværs af sektorer 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
415 703227 Udenlandsk ejede virksomheder 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
416 705741 Fordelings analyser 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
417 703045 Generel registerbaseret, regional analyse af nydanskere og danskeres arbejdsmarkedstilknytning, arbejdsmarkedshistorik og højest fuldførte uddannelse 165. Dansk Industri, Afdeling for økonomisk analyse og politik
418 703237 Boligforhold for personer med fysiske og psykisk funktionsnedsættelse 169. Socialministeriet, ØSK-Bolig
419 702406 Andelen af forældre blandt psykisk syge 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
420 702867 Døves socioøkonomiske status 173. Capacent A/S
421 703035 Efterskolers effekt på unges uddannelse 2 173. Capacent A/S
422 702905 Causes and consequences of xenophobia 174. CBS Learning Lab
423 702813 Lovmodeldata til Finansrådet 175. Finansrådet
424 701918 Indflydelsen af p-piller og hormonbrug på risikoen for at udvikle cancer hos kvinder 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
425 703445 Hormonal contraception and venous thromboembolism 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
426 702871 Psykiatridata til Københavns Kommune 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
427 702567 En randomiseret kontrolleret undersøgelse af integreret behandling versus standardbehandling af patienter med første sygdomsepisode indenfor det skiz 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
428 702743 Fleksjobordningen 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
429 702086 Analyse af folkeskolekarakterer II 184. CEPOS
430 702740 Grundskole- og gymnasieeffekter 184. CEPOS
431 703036 Analyse af universitære uddannelser kontrolleret for gymnasium resultater 184. CEPOS
432 702099 Sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
433 702754 Resistente stafylokokker 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
434 702786 Globalisering og psykisk arbejdsmiljø 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
435 702549 Generel registerbaseret analyse af uddannelse og produktivitet i servicesektoren 190. Dansk Erhverv
436 702717 Bedre integration 190. Dansk Erhverv
437 703065 Fremtidens behov i erhvervsuddannelserne 191. FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsen
438 702575 Antibiotika brug i barndommen og senere udvikling af diabetes 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
439 703087 Betydning af etnicitet for diabetes behandling, kontrol og behandlingsresultat 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
440 702561 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
441 702831 Hjertestopregister for Københavns Lægeambulance 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
442 702969 Mortalitet, morbiditet og behandling af 25000 patienter med hjerteinsufficiens eller akut myokardieinfarkt. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
443 703308 Compliance med Clopidogrel 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
444 703421 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler. Tvillingeprojekt til 702561 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
445 702840 Overvågningsmodellen, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 199. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland
446 702593 Selvmordsadfærd blandt børn 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense
447 702581 Pensionopsparing - analyser af opsparingsbehov og restgruppeproblematikken 202. Forsikring & Pension
448 703001 Landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 203. Enheden for Brugerundersøgelser, Frederiksberg Hospital
449 702806 Frafald på HG 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
450 702942 Undersøgelse blandt forældre til elever i den vidtgående specialundervisning 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
451 702989 Evaluering af VVU (Videregående Voksen Uddannelse) 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
452 703052 Frafald på læreruddannelsen årgang 2009 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
453 703238 Menneskelige ressourcer, udstødelse, tilbagetrækning og mobilitet i den offentlige sektor 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
454 702930 Landsbyer i Storkommunen 208. Kuben Management
455 703292 Sundhedsøkonomisk analyse af opsøgende psykoteams i Tønder, København og Falster 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
456 702839 Overvågningsmodellen, Region Hovedstaden 213. Sekretariatet for Vækstforum, Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling
457 702838 Overvågningsmodellen, Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
458 702845 Overvågningsmodellen, Beskæftigelses region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
459 702843 Overvågningsmodellen, Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
460 702847 Overvågningsmodellen, Beskæftigelses region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
461 702854 Unges uddannelsesvalg 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
462 702925 Registerbaseret analyse af de gymnasiale uddannelser HTX, HHX, STX og HF i Region Midjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
463 702837 Overvågningsmodellen, Region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
464 702846 Overvågningsmodellen, Beskæftigelses region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
465 702637 Betydning af social ulighed og sundhedsprofilen 217. Steno Diabetes Center
466 702803 Forbrugsundersøgelsen 218. Institut for miljø- og erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
467 702844 Overvågningsmodellen, Region Sjælland 221. Vækstforumsekretariatet, Region Sjælland
468 703063 Arbejdsrelaterede paternelle risikofaktorer for infertilitet i første generation 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
469 703222 Sammenhæng mellem Depression og Lange Arbejdstider blandt Danske Overlæger 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
470 703286 Påvirkes afkommets køn af moderens socio-økonomiske baggrund 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
471 703288 Organisationsændringer og forbrug af antidepressiv og antihypertensiv medicin 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
472 703438 Evaluering af forskerkarriereveje 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
473 702888 "Hvem er sygeplejersken" - Registerbaseret analyse af sygeplejerskers lønforhold, arbejdsliv, familieliv og organisatioriske liv 226. Dansk Sygeplejeråd
474 702723 Regional udvikling i Region Midt og Vestjylland 228. Center for Innovation og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet
475 702938 Sekulariseringen og folkekirkens demografi 229. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
476 703030 Effekt af psykoterapi - Forbrug af sundhedsydelser og tilknytning til arbejdsmarkedet 232. Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstaden
477 703093 7 års spørgeskema-followup i en kohorte af danske 16 årige børn som tidligere har deltaget i prævalens-undersøgelse omhandlende børnepsykiatriske syg 236. Det Børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Region Syddanmark
478 702863 Overvågningsmodellen, Bornholms Regionskommune 238. Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling og Økonomi & Analyse
479 702882 General registerananlyse af det danske arbejdsmarked 240. Arbejdsmarkedskommissionen
480 702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel 242. Medicinsk Endokrinologisk afdeling M, Århus Sygehus
481 702974 Effekterne af Vækstforum Sjællands aktiviteter 243. Oxford Research A/S
482 702891 Københavns Kommunes statistikberedskab 244. Københavns Kommune, Koncernservice
483 703435 Evaluering af de udlejningsordninger som Kommunen har aftalt med Boligselskabernes Landsforening(BL aftalen). 244. Københavns Kommune, Koncernservice
484 703450 Københavns Kommunes statistikberedskab 244. Københavns Kommune, Koncernservice
485 702898 Overgang fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse 245. FTF
486 702964 Generel registerbaseret analyse af personer på fleksjob og ledighedsydelse 1998-2007 245. FTF
487 702901 Mangfoldighed i forskningsverdenen 246. Styrelsen for Forskning og Innovation
488 702918 Effekt af farmakoterapi på fald i lungefunktion og risiko for hospitalsindlæggelse 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
489 702928 Effekten af Hepatitis C Virus (HCV) infektion på dødelighed. Et landsdækkende, populationsbaseret studie 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
490 702762 Cholesterol og overlevelse 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
491 702896 Kvalitet i lægemiddelanvendelse hos patienter med astma 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
492 702987 Genindlæggelse af KOL-patienter 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
493 703007 Hypertension 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
494 702926 Influence of thromboembolisms & nationvide cohort study 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
495 702998 Prostata kræft 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
496 703006 Mapping the risk of cancer 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
497 702932 Overvågningsmodellen - Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter 251. Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet
498 702939 Danskernes opsparings- og forbrugsadfærd - med fokus på pension 252. Danica Kommunikation - Analyseenheden
499 702941 Overvågningsmodellen - Ringkøbing-Skjern Kommune 253. Analyse- og Kvalitetsafdelingen, Ringkøbing-Skjern Kommune
500 703223 Registerbaseret analyse af ingeniører 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
501 703012 Arbejdsmarkedsanalyse blandt dimittender fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). 258. DAMVAD
502 703058 Produktivitersanalyse Region Nordjylland 258. DAMVAD
503 703262 Analyse af HAKLs målgruppe (AMU Kursister) 258. DAMVAD
504 703264 Effekterne af virksomhedernes forskningssamspil med videninstitutioner 258. DAMVAD
505 703267 Velfærdsvirksomheder i DK 258. DAMVAD
506 703412 Evaluering af GTS-institutter 258. DAMVAD
507 703425 Udbud og efterspørgsel af Djøfere 258. DAMVAD
508 703434 Vækstpotentiale i jyske yderområder 258. DAMVAD
509 702992 Folkeskolen som skaber af social kapital 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
510 703015 Pludselig død blandt yngre Danskere: frekvens, symptomatologi, sektionsfund samt disponerede faktorer inkl. medicinstatus 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
511 703038 Undersøgelse om medborgerskab 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
512 703064 De etniske minoriteters valgdeltagelse ved kommunalvalget 2009 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
513 703248 Undersøgelse af kvoteflygtninge og uledsagede mindreårige flygtninges livssituation i Danmark 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
514 703294 Analyse af arbejdskraftindvandringen i Danmark ankommet i perioden 2006-2008. 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
515 702973 Analyser af løn til brug for Lønkommissionen 271. Lønkommissionen
516 703008 Omkosninger ved farmakologisk behandling af hovedpinepatienter 273. Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital
517 703084 Uddannelsesforløb for studerende indenfor natur- og teknik 274. Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
518 703026 Study of Osteoporosis and Male Aging  275. Endokrinologisk forskningsenhed, knogle og calcium gruppen, Odense Universitetshospital
519 703033 Risikostratificeret screening for oseoporose i Region Syddanmark 275. Endokrinologisk forskningsenhed, knogle og calcium gruppen, Odense Universitetshospital
520 702866 Samfundsøkonomiske analyser af behandlingsstrategier mod allergiske luftvejssygdomme 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
521 703271 Velbefindende og Boligejerskab 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
522 703203 Conflicts over reproductive investment 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
523 703066 3F medlemmer 281. 3F, Økonomisk sekretariat
524 703067 Affektivundersøgelsen i Region Syddanmark 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
525 703049 Generel registerbaseret analyse af uddannelsesniveauet blandt kontant- og dagpengemodtagere i Københavns Kommune. 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
526 702097 Etniske minoriteters sundhed 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
527 703023 Variation i behandling af carotisstenose i Danmark 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
528 703214 Effekten af at undgå hjerte- lunge-maskine ved omkørselsoperationer på hjertets kranspulsårer 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
529 703289 Kronisk obstruktiv lungesygdom 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
530 703296 Sundhedsprofil for region og kommuner 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
531 703082 Fødselsvægt og risiko for perinatale komplikationer hos søskende børn, hvor det ene barn er født efter spontan koncipering det andet barn reagensglas 287. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
532 703054 Evaluering, validering og videreudvikling af sprogvurdering af 3-årige og supplerende test 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
533 703061 Intern modellering af fremtidige levetidsforbedringer 290. SAMPENSION KP Livsforsikring A/S
534 703062 Sammenhæng mellem behandling med beta2-agonister og udvikling af Takotsubo Cardiomyophathy 291. Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling, Hillerød Hospital
535 703073 Udskrivning af medicin i forbindelse med AKS 293. McKinsey & Company
536 703077 Tidlig opsporing og rehabilitering af personer med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
537 703437 Analyses of health care system utilization 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
538 703244 Spørgeskema og registerbaseret analyse af danskernes forventninger til udviklingen på boligmarkedet. 297. Boligøkonomisk Videncenter, Realdania
539 702775 Bortfaldsanalyse for sygedagpengemodtagere 298. Forskningsenheden Vest,Center for Psykiatrisk Forskning, Herning
540 703258 Elevindgange, elevvandringer og studenteroutput 301. Gymnasieskolernes Rektorforening
541 703272 Tildeling af førtidspension og invaliditetsydelse på baggrund af tilgrundliggende hudlidelse. 305. Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus
542 703441 Danske cleantechvirksomheders uddannelsessammensætning 307. Brøndum & Fliess A/S
543 702495 Kardiovaskulære lægemidler 330. Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
544 702075 Polyfarmaci og psykiske lidelser 338. Center for Skizofreni, Region Nordjylland
545 702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår 342. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup
546 702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. 360. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
547 702538 Bisfosfonatbehandling af osteoporose hos danske patienter med knoglebrud 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
548 703436 lægemiddelsikkerheden ved zoledronat og perorale bisfosfonater 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital