The SAS System

Obs projekt projekt_titel nr_navn
1 700708 Beskæftigelsesdatabase-AKF 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
2 700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
3 700791 Husholdningens energiforbrug 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
4 700796 Sundhed og marginalisering 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
5 701780 AKF-Forløbsregister 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
6 701960 Valg og fravalg af skoler 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
7 702429 Effekten af økonomiske incitamenter 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
8 702517 Heldbred og Arbejdsmarkedet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
9 702550 Produktivitetsanalyse i Almen Praksis 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
10 702577 Sundhedsøkonimsk af narkolepsi 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
11 702585 Indvandreres kvalifikationer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
12 702624 Integrationslovens effekt 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
13 702768 Ebeltoft projekt - social ulighed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
14 702833 Nomeringer, sygefravær og udstødelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
15 702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
16 702917 En Sundhedsøkonomisk analyse af søvnapnø og andre relaterede neurologiske sygdomme 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
17 702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
18 702949 NCK - Effektanalyser af VEU 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
19 702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
20 702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
21 703002 Bolig og ulighed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
22 703027 Sygedagpengemodtageres brug af sundhedsydelser 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
23 703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
24 703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
25 703076 Anbragte børn og helbred 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
26 703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
27 703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
28 703246 Undersøgelse af udviklingen på specialundervisningsområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
29 703269 Retention of Vocational Students in the Danish VET 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
30 703430 Vejen til førtidspension en snirklet rute med oversete stikveje. 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
31 703467 Nydanske unges vej gennem uddannelsessystemet og frem til evt beskæftigelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
32 703513 Effekterne ved genotypisk testning 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
33 703585 Den danske voksenbefolknings tandsundhed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
34 703586 Opfølgende hjemmebesøg 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
35 703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
36 703630 Moderne Psykiatri - investering og gevinster 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
37 703652 En registerbaseret opgørelse af de kommunale udgifter på alkoholområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
38 703675 Privatskolerne og det sociale ansvar. Hvilken rolle spiller de? 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
39 703688 Evaluering af metodeafprøvningsprojekt overfor ikke-vestlige sygedagpengemodtagere 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
40 703721 Kommunalreformen og de ansattes helbred 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
41 703727 Barrierer for professionshøjskolernes udviklingsforpligtigelse, videnbasering og videncenterfunktion 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
42 703756 Kortlægning af overuddannelse blandt etniske minoritetsborgere i Københavns Kommune 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
43 703767 Kortlægning af forbruget af antipsykotika 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
44 703840 Statistisk model for udgifter vedr. specialundervisning i folkeskolen i Kerteminde Kommune 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
45 703849 Analyse og evaluering af kommunernes indsats med anbragte børn. 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
46 703880 Evaluering af Natteravnene 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
47 703887 Benchmarking- og effektivitetsanalyse på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
48 703897 Håndbog om rehabilitering på ældreområdet - anbefalinger, metoder og redskaber 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
49 705752 Household Income, Consumption and Wealth 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
50 705757 PISA 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
51 700797 Virksomhedernes Sociale engagement 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
52 701935 Hjemløshed 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
53 701954 Intrahousehold allocation of time and money 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
54 701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
55 702415 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
56 702419 Analyse af befolkningens opsparingsadfærd 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
57 702458 Do Workers Underreport Morbidity 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
58 702470 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
59 702562 Begrænsning af sygefravær og sikring af sygemeldtes arbejdsmarkedstilknytning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
60 702617 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
61 702652 Relations between health and labour market outcome in Denmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
62 702656 Analyser af årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
63 702682 The effect of public student grants on tertiary education - do they affect time of completion and socail mobility? 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
64 702812 Lønforskelle mellem mænd og kvinder, 1997-2005 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
65 702907 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
66 702944 Pardannelse og fertilitet, delprojekt 1 og 2 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
67 702971 Arbejdsulykker 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
68 703017 Børn og unge i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
69 703044 En analyse af sammenhængene mellem sagsbehandleres handlinger og lediges fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet en analyse ud fra spørgeskema og 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
70 703096 Forældre med og uden børn med handicap: Økonomiske og sociale forskelle 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
71 703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
72 703204 Registerbaseret analyse af hjemløshed og social marginalisering i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
73 703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
74 703213 From Day Care to High School 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
75 703251 Danske hjemvendte soldater 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
76 703260 Lokal integration af førtidspensionister 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
77 703261 The Transition: An investigation of the social changes in Danish agriculture 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
78 703274 Financial Incentives and Job Information Networks 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
79 703275 Tvillingeprojek 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
80 703281 TVILLINGEPROJEK 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
81 703284 illingeprojekt - Befolkningens opsparingsadfær 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
82 703501 Udsatte lejere 2 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
83 703540 CSSR-projektdatabase 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
84 703601 Evaluering af virksomhedernes brug af den kønsopdelte lønstatistik 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
85 703629 Data til CSSR 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
86 703646 Analyse af ligeløn i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
87 703658 PIAAC Nordic 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
88 703682 Etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen og opbygningen af social kapital 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
89 703763 Bostøtte undersøgelse af understøttelse af sindslidende 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
90 703768 Effekter af revalidering af sygemeldte 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
91 703777 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
92 703778 Effektmåling af Forebyggelsesfondens projekter 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
93 703785 Børnefamilier, som boligudsættes 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
94 703792 Kommunernes rammevilkår for beskætigelsesindsatsen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
95 703798 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
96 703810 Parental Investments in their Children and Structural Barriers 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
97 703819 Betydningen af forældres tidsforbrug for børnenes skolepræstationer 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
98 703836 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
99 703837 Børns skolegang og trivsel 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
100 703844 Effekter af særlig opfølgningsindsats for sygemeldte 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
101 703886 Familieliv ved en skillevej en analyse af familiepraksis i pubertetsfamilien samt årsager til og konsekvenser af denne. Ph.d.-projekt. 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
102 704021 Læger på plejecentre 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
103 704027 Undersøgelse af dansk au pair ordning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
104 704042 Hjemløshed i velfærdsstaten 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
105 704050 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
106 704063 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
107 704070 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
108 705702 Marginalisering og marginaliserede 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
109 705706 The Welfare State threats, problems and some solutions 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
110 705732 Fordeling af ressourcer i danske familier 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
111 702105 En generel analyse af mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet med fokus på den regionale udvikling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
112 702543 Uligheder i forhold til sundhed, kriminalitet, arbejdsmiljø - socialisering på arbejdsstedet - mv. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
113 703669 Registerbaseret analyse af medlemmer af Industriens Pension 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
114 703808 Registerbaseret analyse af medlemmer af Dansk El-forbund 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
115 705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
116 700730 Indkomstfordeling og mobilitet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
117 701806 Jobmobility in Denmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
118 702569 Fælles database 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
119 703098 Produktivitetsprojekt - projekt 703420 fra september 2010 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
120 703252 Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger af ændret lovgivning 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
121 703413 Trafikstøj i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
122 703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
123 703462 Underdeklarering af skat 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
124 703503 DØRS projektdatabase 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
125 703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
126 703606 Ledighed og beskæftigelse 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
127 703626 Biodiversitet i de danske skove 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
128 703638 Sundhedsøkonomi 2 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
129 703641 Grønne arealer i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
130 703784 Vandringer og integration i Danmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
131 703830 Analyse af færdselsuheld, køretøjers vægt og brændstofeffektivitet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
132 704024 Ledighedsbevægelser 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
133 702815 Beskrivelse af kohorten Ungeshverdag.dk med fokus på validering og beskrivelse af data 5. Statens Institut for Folkesundhed
134 702817 Videnskabelig undersøgelse af helbredsforhold blandt klinikassistenter og tanlæger med henblik på at belyse metallisk kviksølvs skadevirkninger 5. Statens Institut for Folkesundhed
135 702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 5. Statens Institut for Folkesundhed
136 702874 De langsigtede konsekvenser af ulykke for brug af sundhedsvæsenet 5. Statens Institut for Folkesundhed
137 702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed
138 702937 Forbyggelse af uræmiprogression og uræmirelateret kardiovaskulær sygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed
139 703068 Effekten af hjerterehabilitering efter 3 års opfølgning 5. Statens Institut for Folkesundhed
140 703250 Risiko for frakturer hos patienter med Multipel Sclerose 5. Statens Institut for Folkesundhed
141 703617 Finasteride 5. Statens Institut for Folkesundhed
142 705782 Social konsekvenser af cerebral parese 5. Statens Institut for Folkesundhed
143 702534 Social ulighed og kræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
144 702546 Pakinsons sygdom i Danmark, ætiologi og diagnostiske kriterier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
145 702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
146 702892 Brystkræft og Stress 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
147 703032 Psykosociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
148 703070 HPV vaccinenes følgevirkninger 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
149 703092 Børn, Unge og sorg 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
150 703492 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endometriecancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
151 703521 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
152 703816 Analyse af kræftpatienters beskæftigelse og modtagelse af offentlige overførselsindkomster 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
153 702450 Arbejdsmarkedsrapport 2006 7. Dansk Arbejdsgiverforening
154 703235 Generelle registerbaserede arbejdsmarkedsanalyser 7. Dansk Arbejdsgiverforening
155 702410 Økonomiske og demografiske analyser af boligmarkedet 8. By og Byg
156 703263 Analyse af indvandreres boligkarriere 8. By og Byg
157 703683 SBI Tryghedsundersøgelse 8. By og Byg
158 700790 Kostens sammenhæng 9. Center for Registerforskning, Århus
159 701897 Parental background and children outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
160 702013 Arv og Miljø 9. Center for Registerforskning, Århus
161 702056 Psykosociale faktorer og brystkræft 9. Center for Registerforskning, Århus
162 702726 Psykiatri og selvmord II 9. Center for Registerforskning, Århus
163 702752 Psykiatriprojekter 9. Center for Registerforskning, Århus
164 702753 PKU 9. Center for Registerforskning, Århus
165 702797 Foranstaltninger overfor udsatte børn og unge 9. Center for Registerforskning, Århus
166 703305 Risk factors for schizophrenia 9. Center for Registerforskning, Århus
167 703355 Fars alder og deres børns I 9. Center for Registerforskning, Århus
168 703908 Mental health effects of residential mobility during childhoo 9. Center for Registerforskning, Århus
169 702103 ASUSI 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
170 702478 Erhverv og cancer 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
171 702669 Brystkræftscreening 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
172 703750 LONG-TERM CHANGES IN THE LIFE COURSE AS A CONSEQUENCE OF CERVICAL ABNORMALITIES 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
173 703751 Association between daughters use of HPV vaccination and mothers use of cervical screening 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
174 703752 CERVICAL CANCER The relationship between low immune status and risk of cervical cancer 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
175 702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
176 703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
177 703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
178 703408 Social ulighed i cystisk fibrose 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
179 703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
180 703588 DanCHASE 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
181 701985 Etablering af SØ-CPR 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
182 702526 Digitalis medicinering og risiko for endocrin-relaterede cancersygdomme 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
183 702666 Kan højt indtag af docosahexaensyre i graviditeten beskytte imod fødselsdepression? 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
184 702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
185 702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
186 702869 Adgang til Forebyggelsesregisteret 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
187 702885 Livtidsfaktorer og atopisk sygdom 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
188 703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
189 703245 ANTIBIOTIC USE AND RISK OF CANCER 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
190 703470 Herpes zoster and the risk of cerebral insult and other vascular disorders 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
191 703490 BVR 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
192 703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
193 702405 Metropolit-projektet 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
194 702467 Impact of social factors in the treatment of patients with colorectal cancer 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
195 702475 Forbyggelse i kommunerne 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
196 702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
197 702855 Inter99 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
198 702864 Afprøvning af WHI-Algoritmens evne til at forudsige hoftebrud hos kvinder 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
199 702899 Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
200 702934 Allergi i befolkningen - udvikling i forekomst og studier af gen-miljø interaktion 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
201 702985 Social position og prognosen efter hysterektomi 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
202 703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
203 703589 Mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
204 703774 Analysing the Decline In Coronary Heart Disease Mortality In Denmark Between 1991 and 2007 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
205 702966 Labour market mobility in the Nordic welfare states 17. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (Carma)
206 701812 Nystartede virksomheder 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
207 701813 Virksomheders aflønningsforhold 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
208 701835 Rent sharing, alternative wages and pay dynamics 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
209 701846 Hierarchies within Firms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
210 701847 Danish marched Employer-employee 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
211 701891 Risiko ved jobskift 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
212 702036 Arbejdsmiljø på bundlinien 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
213 702040 Ansatte i Vikarbureauer 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
214 702052 Internationalisering 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
215 702092 Earnings instability and tenure 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
216 702704 Consumption and Risk 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
217 702705 Incidence of Military Service 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
218 702710 Forældres uddannelse og børns vilkår 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
219 702712 Productivity in Danish Manufacturing and International Trade 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
220 702714 Tax Reforms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
221 701825 Tilbagetræknings undersøgelser 19. CIM, Århus
222 701894 Energy, Effort and Equal Pay 19. CIM, Århus
223 701904 HK's medlemsspejl 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
224 701829 Skoleeleveres faglige færdigheder 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
225 702736 Børn i Århus Kommune 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
226 703243 Multi-level analyse af forskelle i indvandreres og flygtninges beskæftigelsessituation 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
227 703697 Kortlægning af Social- og Velfærdsforskning i Danmark 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
228 703759 Sammenhængen mellem gymnasiernes ressourcer og resultater 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
229 703821 Lokal stemmeadfærd ved kommunalvalg 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
230 703881 Evaluering af forsøg med Heldagsskoler 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
231 701885 Lægemiddelstudie 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
232 702064 Stress hos gravide og barnets helbred 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
233 702424 Den erhvervsaktive befolknings indbetalinger til supplerende pensionsordninger 26. ATP
234 702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 26. ATP
235 702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
236 702560 Erhverv og psykiatrisk sygdom 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
237 702598 Nyuddannede SOSU'ers frafald fra ældreplejen 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
238 702807 ATIS/VOV 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
239 702819 Arbejdsmiljø og medicinforbrug 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
240 703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
241 703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
242 703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
243 703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
244 703473 Thyroideasygdomme og arbejdsevne 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
245 703570 Konsekvenser af funktionelle lidelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
246 703571 Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
247 703581 Longitudinelt risikovurderingsværktøj 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
248 703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
249 703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
250 704022 Diabetis 2 konsekvenser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
251 705743 AMI/Sygelighed og erhverv 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
252 703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. 29. Ældresagen
253 703419 Fremtidsstudiet 2010 29. Ældresagen
254 702481 Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn (HPA 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
255 702679 Læsetest i 7. klasse 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
256 702906 Analyser i forbindelse med projektet "Effekter af indsatser af projekt udsatte børn i dagtilbud" 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
257 702997 Negativ social arv 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
258 703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
259 703551 Gennemførelse af ungdomsuddannelse 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
260 703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
261 702078 Brith Weight and school performance in Denmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
262 702079 Schooling differentials and health and mortality 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
263 702535 Hyppigheden af cancerdiagnoser hos brugere af valproat 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
264 702642 Kvantitativ vurdering af betydningen af tilstedværelse af nakkesmerter 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
265 702711 Læbe-ganespaltepatienter og deres slægtninge 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
266 702977 Sundheds- og sygdomsprofil for Esbjerg kommune 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
267 703040 Har lokalområder betydning for den generelle mortalitet og kræftforekomst i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
268 703310 Consequences of thyroid diseases 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
269 703415 Brug af eksogene hormoner og andre lægemidler og risiko for intrakraniel meningeom 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
270 703515 Effektmåling af arbejdssundhedsforsikringer 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
271 703536 Forekomst og behandling af myasthenia gravis i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
272 703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
273 703680 Brug af Istanyl til smertebehandling hos cancerpatienter 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
274 704031 Protopipc Joint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation (JOELLE) Study 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
275 704076 Relative Age in Class and Stimulant Drug Utilization for ADHD 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
276 701994 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 32. Centre for Economic and Business Research
277 702428 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 32. Centre for Economic and Business Research
278 702444 EU udvidelsen og det danske arbejdsmarked 32. Centre for Economic and Business Research
279 703055 Samfundsøkonomiske afkast af IT-Universitetets uddannelser 32. Centre for Economic and Business Research
280 703071 Ageing Households 32. Centre for Economic and Business Research
281 703089 Cost-benefit analyse af en ekstra indsats overfor yngre mødre 32. Centre for Economic and Business Research
282 703229 Skatteanalyse af forskerindkomst 32. Centre for Economic and Business Research
283 703232 Kædemigration (Rockwoolfonden) 32. Centre for Economic and Business Research
284 703279 ErhvervsPhD-ordningen 32. Centre for Economic and Business Research
285 703404 Innovation og produktion - deskriptive analyser til FI 32. Centre for Economic and Business Research
286 703433 Effektmåling af standarder vha. mikrodata 32. Centre for Economic and Business Research
287 703457 Psykiatriske patienters arbejdsmarkedsforhold 32. Centre for Economic and Business Research
288 703464 Nyt projekt 32. Centre for Economic and Business Research
289 703531 Projekt for DI 32. Centre for Economic and Business Research
290 703578 Produktivitetsudvikling og PhDer 32. Centre for Economic and Business Research
291 703593 Afslag på videregående uddannelse 32. Centre for Economic and Business Research
292 703627 Hvad bidrager en EXPAT med til det danske samfund 32. Centre for Economic and Business Research
293 703710 Evaluering af Videnpilotordningen 32. Centre for Economic and Business Research
294 703762 Det samfundsøkonomiske potentiale ved indførelse af Leksand-modellen i Danmark 32. Centre for Economic and Business Research
295 703811 Private and social costs of ADHD in adults 32. Centre for Economic and Business Research
296 703854 Beskæftigelseseffekter af iværksættere 32. Centre for Economic and Business Research
297 704001 Energisektoranalyse 32. Centre for Economic and Business Research
298 704005 Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af kriminalitetsforebyggelse 32. Centre for Economic and Business Research
299 704028 Avanceret automationsteknologi og dansk konkurrenceevne 32. Centre for Economic and Business Research
300 702583 Opgørelsesmetoder for besparelsestiltag på husstandsniveau 33. Fødevareøkonomisk Institut
301 702676 Forskningsprojekt om den danske fødevaresektor 33. Fødevareøkonomisk Institut
302 703003 Evaluering af Ny Regulering 33. Fødevareøkonomisk Institut
303 703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) 33. Fødevareøkonomisk Institut
304 703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 33. Fødevareøkonomisk Institut
305 703539 Produktivitetsanalyse og international benchmarking af dansk landbrug og fødevareindustri sammenlignet med andre lande, herunder EU-lande 33. Fødevareøkonomisk Institut
306 703765 Etnicitet og småbørnsmad 33. Fødevareøkonomisk Institut
307 703793 Inducing consumer adoption of automated response technology for varying power Tariffs (INCAP). 33. Fødevareøkonomisk Institut
308 702028 Socio-demografiske strukturer 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
309 703050 Ulighed i sundhed blandt børn 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
310 703414 Disease pattern among Danish diabetes patients: Medication, Cancer and Cardiovascular disease 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
311 702530 Beskytter antidepressiv medicin mod demens 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
312 702894 Effekt af antidepressiv medicin og depression ved graviditet 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
313 703215 Hvem de ældre seksualkriminelle 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
314 702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
315 702670 Employment and wages among Ph.D.'s 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
316 702988 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
317 703612 Labor Mobility Project 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
318 703899 IPR Turnaround i danske virksomheder 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
319 704085 Inter-Enterprise Relations (702101) 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
320 701815 Virksomheders interne arbejdsmarkeder 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
321 701941 Analyse af uddannelsesvalg, sabbatorlov og løn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
322 702037 Effekt af kvalifikationer 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
323 702066 Effects of training 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
324 702069 Labor Market Dynamics and Growth 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
325 702087 Maternity leave and child outcome 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
326 702574 Registerbaseret analyse af tansmission af human kapital fra forældre til børn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
327 702701 Partnerskrift 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
328 702721 Learning by Hiring and Trade Spillovers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
329 702727 Unges uddannelsesvalg - årsager og konsekvenser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
330 702728 Transitions between labour market states 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
331 702734 Globalization and Industry Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
332 702744 High-Performance Management, Trade Union and Wages 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
333 702767 Peer effect on the job finding rate for unemployed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
334 702769 Management Composition and Firm Performance 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
335 702779 The Impact of Education on the Onset of Disability and Disability-Related Labour Market Exit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
336 702789 Cost of workplace bulliing 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
337 702791 Gender differences in top-management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
338 702792 Impact of spouses' relative income on marital outcomes 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
339 702799 Grendel projekter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
340 702832 Quantile regression on panel data in the presence&. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
341 702970 Workplaces that are bad for your health 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
342 703301 ECONAU Projektdatabase (tidligere ALMARG) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
343 703312 Friends or foe 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
344 703319 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
345 703321 Determinanter for patientadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
346 703331 Economic consequences of performance evaluation 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
347 703332 Vocational Education Completion 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
348 703339 Fertility effects on labor supply 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
349 703342 The influence of flexecurity policies on firm perfomance 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
350 703349 Does a low grade in Gymnasium determine your life? 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
351 703357 Productivity, Quality and Export Prices in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
352 703365 Micro Economic Simulation model for Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
353 703367 Effekt af kvalifikationer II (702037) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
354 703369 Maternity leave and child outcome I 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
355 703374 Uddannelse, børn og beskæftigelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
356 703377 Børn af bosnisk herkoms 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
357 703729 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
358 703894 Consumption Externalities of Antibiotics Use 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
359 703902 Wealth and Consumptio 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
360 703903 Discrete Choice Models for the demand for Automobile attribute 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
361 703904 Housing prices, demand and neighbourhood qualit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
362 701819 Akademikernes arbejdsmarked 44. PLS RAMBØLL Management A/S
363 703598 Evaluering af ungdomssanktionen 44. PLS RAMBØLL Management A/S
364 703603 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 44. PLS RAMBØLL Management A/S
365 703771 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 44. PLS RAMBØLL Management A/S
366 703779 Effektmåling og samfundsøkonomisk analyse af projekt High Five. 44. PLS RAMBØLL Management A/S
367 703852 Udslusning og opfølgning efter afsoning 44. PLS RAMBØLL Management A/S
368 701948 Knoglebrud som følge af sygdom og medicinsk behandling 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
369 702060 Mortalitet efter hoftefrakturer 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
370 702739 Behandling for osteoporose: Virkninger og bivirkninger 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
371 702757 Thiazolinediones use and fractures 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
372 702774 Morfika og risiko for knoglebrud 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
373 703307 Effects of hip and knee replacement 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
374 703318 Clopidogrel behandling og frakturhyppighe 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
375 703340 Testosteron behandling og kardio-vaskulær morbiditet 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
376 703555 Strategi til forebyggelse af børneulykker i Odense Kommune 47. Ulykke Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital
377 702747 Skolernes sociale profil i Vejen Kommune 48. Epinion A/S
378 703345 Skolernes sociale profil i Jammerbugt Kommune 48. Epinion A/S
379 703361 Skolernes sociale profil i Frederikshavn Kommune 48. Epinion A/S
380 703362 Skolernes sociale profil i Randers Kommune 48. Epinion A/S
381 703371 Skolernes sociale profil i Holbæk Kommune 48. Epinion A/S
382 703372 Skolernes sociale profil i Mariagerfjord Kommune 48. Epinion A/S
383 703378 Skolernes sociale profil i Hillerød Kommune 48. Epinion A/S
384 703668 Analyse af andel af fattige i Fredensborg Kommune 48. Epinion A/S
385 703684 Sociale profiler Herlev Kommune 48. Epinion A/S
386 703698 Registerbaseret analyse af uddannelsessøgende 48. Epinion A/S
387 703704 Ældre borgere i Esbjerg kommune 48. Epinion A/S
388 703789 Sociale forholds betydning for faglige præstationer i grundskolen 48. Epinion A/S
389 703843 Evaluering af Ungepakke II 48. Epinion A/S
390 703888 Kulturvaneundersøgelsen 2012 48. Epinion A/S
391 702044 Depressionsbehandling under graviditeten 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
392 702763 Anti-biotics and -virals and outcomes in the child 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
393 702764 Prenatal Exposure to Synthetic Glucocorticoids 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
394 702788 Hjerterehabilitering i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
395 702820 Håndtering af hyperkolesterolæmi hos patienter med øget risiko for hjertekarsygdomme i alemen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
396 703343 Screening for diabetes i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
397 703347 Bivirkninger ved brug af medicin under graviditet 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
398 703363 Assisted Reproduction and Child Neurodevelopment 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
399 703364 Stress hos gravide og barnets helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
400 703370 Neuropsychopharmaca during pregnanc 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
401 703695 Risk factors for and consequences of child psychiatric disorders 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
402 703895 Forbrug af hydroxklorokin ved lupus erythematosus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
403 702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
404 702724 Prognosen for børn med hjertefejl 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
405 702732 Ballonudvidelse og blodprop i hjerte 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
406 702735 Børn og unge med hjertesygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
407 702741 Prognosen efter lægemiddel-eksponering 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
408 702751 Varenicline preganancy cohort study 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
409 702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
410 702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
411 702778 Lægemidler og risiko for udvikling af malign lymfom 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
412 702794 Antibiotika i barnealderen og Crohns sygdom 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
413 702795 Cancer i spiserøret hos reflux patienter 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
414 703302 Univentricular hearts in Denmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
415 703309 Diabetes behandling og cancer risiko 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
416 703311 Denusomab global safety methodology and background rate assessment 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
417 703356 Diseases in children born to parents with inflammatory bowel diseas 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
418 703386 Risikofaktorer for udvikling af eosinofil esophagitis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
419 703390 Incident hjerteinsufficien 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
420 703391 Prognose efter rekonstruktion af forreste korsbån 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
421 703595 Risiko for og prognose efter bakteriæmi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
422 703724 Cholesterol-Lowering Drugs and advanced Prostate Cancer risk 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
423 703075 Incitamenter til opsparing og danskernes gældsstiftelse 52. Erhvervs- og Vækstministeriet
424 703518 Registerbaseret undersøgelse af de danske vækstvilkår 52. Erhvervs- og Vækstministeriet
425 703802 Husholdningsbudgetberegner 52. Erhvervs- og Vækstministeriet
426 702853 Analyse af befolkningens brug af offentlige overførselsindkomster 53. COWI A/S, Division 1
427 703685 Undersøgelse af omkostninger til receptpligtig KOL-medicin 53. COWI A/S, Division 1
428 703850 Evaluering af projekt Socialsygeplejerske 53. COWI A/S, Division 1
429 704043 Produktivitetsanalyse af transportsektoren 53. COWI A/S, Division 1
430 704053 Undersøgelse om offentlige udgifter ved trafikulykker 53. COWI A/S, Division 1
431 702573 Generel registerbaseret analyse af fotosensitivelægemidlers betydning for udvikling af hudkræft 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
432 703448 Risk of autoimmune and allergic diseases in Danish and Swedish children 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
433 703640 Faktorer for selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte soldater 55. Center for Selvmordsforskning
434 703772 Enlige mødres sociale og beskæftigelsesmæssige forhold de seneste 12 år 57. CASA
435 703807 Enkelttilskud til lægeordineret medicin en social profil 57. CASA
436 702590 Registerbaseret trafik mikro-database 59. DTU Transport
437 702657 Transportvaneundersøgelsen 59. DTU Transport
438 702662 Sociale karakteristika hos uheldsimplicerede 59. DTU Transport
439 703535 Projektdatabase 59. DTU Transport
440 703690 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - infrastruktur effekter 59. DTU Transport
441 703691 ACTUM 59. DTU Transport
442 703711 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - godstransport 59. DTU Transport
443 703737 NGM Internationale tog- og skibsmatricer 59. DTU Transport
444 703738 Opgørelse af emissioner 59. DTU Transport
445 703743 Improving Road Safety - IMPROSA 59. DTU Transport
446 703041 Karakteristika ved personer, der ifølge politiet er rockere, bandemedlemmer m.v. 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
447 703507 Karakteristika ved personer, der er ofre for kriminalitet 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
448 703557 Registerbaseret analyse af sager inden for sædelighedsområdet 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
449 702423 Nye udfordringer i det skattefinansierede velfærdssamfund 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
450 702920 Anbringelse af børn og unge 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
451 703280 Projektdatabase for Rockwool Fondens Forskningsenhed 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
452 703431 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
453 703560 SundSkoleNettet 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
454 703561 Udviklingen i omfanget af sort arbejde og i strukturen på det sorte arbejdsmarked i Danmark 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
455 703562 Incitamenter og arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
456 703563 Anbragte børn II - effekter af anbrigelser 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
457 703564 Danskernes tidsforbrug og husholdningsudgifter og helbredstilstand 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
458 703565 Børn, ulighed og uddannelse 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
459 703566 Kriminalitet og arbejdsmarked II 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
460 703567 Indvandreres levevilkår og integration 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
461 703692 Opfølgning på kapitel V om sort arbejde i Dansk Økonomi, forår 2011 fra De Økonomiske Råd 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
462 703735 Faglige og ikke-faglige kompetencer, uddannelse og kriminalitet 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
463 703746 Management, organisation and efficiency in the educational sector 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
464 703788 Skatteincitamenter og adfærdsændringer 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
465 704014 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
466 703354 Sedationsbehandling af intensivpatiente 64. Center for Psykiatrisk Grundforskning
467 702034 Grænsependling II 65. Institut for Grænseregionsforskning
468 702890 Forskeres rekruttering og mobilitet - uden stillingsoplysninger 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
469 703216 Rekruttering til de voderegående uddannelser i Danmark 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
470 703231 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
471 703758 Det danske arbejdsmarkeds branche- og stillingsmæssige segmentering 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
472 702760 Svækkede ældre 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
473 703712 Forekomst af psykiatriske symptomer hos en kohorte af danske IVF-børn 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
474 702976 Husholdningernes valg af finansielle aktiver 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
475 703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
476 703498 Effekten af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer pa ventetiderne ved offentlige hospitaler 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
477 703689 Cost-of-illness analyse af neuropatisk smerte (NeP) og generaliseret angst (GAD) 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
478 703820 Treatment of Spinal Fractures: Clinical Outcomes and Social Consequences 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
479 703891 Registerafdækning af kiropraktorpatienter 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
480 702514 De danske regioner og erhvervsklynger 72. Copenhagen Economics
481 703694 Evaluering af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 72. Copenhagen Economics
482 703706 CPH2020 72. Copenhagen Economics
483 703761 Økonomiske grænser for retshjælp og fri proces 72. Copenhagen Economics
484 702557 Fattigdomsundersøgelse for 6 udvalgte kommuner 73. Ledelsesinformation, Statistik og Selvbetjening, Økonomiforvaltningen Københavns Kommune
485 703411 Sammenhæng mellem forældres socioøkonomiske status og børns sundhed og trivsel. Udvikling af en børnesundhedsprofil med data fra en tværsnitsundersøg 73. Ledelsesinformation, Statistik og Selvbetjening, Økonomiforvaltningen Københavns Kommune
486 702035 Autisme og medicin 74. North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances (NANEA)
487 702070 Cerebral parese og kunstig befrugtning 74. North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances (NANEA)
488 702761 Kræftforløb og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
489 702766 LMDB og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
490 703594 Betydningen af uddannelse af alment praktiserende læger i behandling af KOL-patienter 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
491 702496 En fremskrivningsmodel for det danske uddannelsessystem 77. Dream
492 703255 TVILLINGEPROJEK 77. Dream
493 703713 Prognose for patienter med stabil angina pectoris uden obstruktiv koronarsygdom 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
494 702002 F&U analyse 2001 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
495 703316 Evaluering af virkemidlet forskningsprojekte 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
496 703875 Evaluering af støtte til postdoc-stipendier ved DFF 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
497 704029 Karriereveje for Ph.d.er 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
498 702765 KOL pat. forbrug af sociale og sundheds ydelser 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
499 702771 SSRI and adverse effects in the offspring 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
500 703327 Steroid og tilbagefald af brystkræf 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
501 703348 Betydningen af comorbiditet, medicinforbrug og social karakteristika for prognosen efter hjertekarsygdomme 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
502 703351 Use of Glucocorticoids and Risk and Outcomes of Colorectal Cancer 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
503 703380 Atrium Septuim defect hos voksne 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
504 704057 Ingeniører 83. Department of Social Sciences, Roskilde University
505 703290 Håndhævelse af narkotikalovgivningen i Danmark 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
506 703336 Kontakter til psykiatrien før og efter alkohol - og stofmisbrugsbehandling 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
507 703315 Fra barn til voksen med cystisk fibrose 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
508 703080 Registerbaseret analyse af omfanget af registreret kriminalitet blandt ikke-kriminelt belastede personer 86. Forskningsafdeling III, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
509 703639 Unges vej til videregående uddannelse 87. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter
510 703870 IHK 87. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter
511 703502 Projekt Unge Godt i gang 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
512 703827 Effekter af brugen af offentlige løntilskud og virksomhedspraktik på kommunale arbejdspladser 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
513 703865 Registerbaserede analyser af udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitiske initiativer og indsatser 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
514 701932 Household behaviour and welfare 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
515 702487 CAM's Master database 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
516 702525 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
517 702801 Socio-Economic Determinants of Cooperation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
518 702818 Analyse af overvægt blandt unge danske mænd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
519 703642 Betydningen af 'moral hazard' blandt personer, som søger om kompensation for tabt erhvervsevne som følge af piskesmældsrelaterede skader 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
520 703703 Danes abroad (kopi af 702988) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
521 702018 International New Venture Project 96. Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Odense
522 703057 FUI Odense kommune 96. Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Odense
523 703224 Projektdatabase, Økonomisk Institut CBS 98. Økonomisk Institut, CBS
524 703226 A General Equilibrium Analysis of University Funding and Admissions Policies (under projektdatabase 703224) 98. Økonomisk Institut, CBS
525 703277 Children af ART - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
526 703278 Household Finance - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
527 703424 Infertility Treatment Decisions and the Value of Children 98. Økonomisk Institut, CBS
528 703454 Nyt projekt 98. Økonomisk Institut, CBS
529 703484 Nyt projekt 98. Økonomisk Institut, CBS
530 703553 The Effect of Migrants on Natives' Labor Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
531 703749 The Elasticity of Political Power to Agency Rent 98. Økonomisk Institut, CBS
532 703439 Ordination af receptpligtige lægsmidler til gravide kvinder i Danmark, år 1996-2005 (Kopi af 702551) 99. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet
533 702830 Tandsundhed bland børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
534 703486 Nyt projekt 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
535 702031 Vestliv Ringkøbing 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
536 702664 ASUSI 2 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
537 702772 Arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
538 703359 Rotator cuff related shoulder disorders 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
539 702112 Københavns Universitet 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
540 702636 Sygedom og brugen af sundhedsydelser bla. flygtninge og sammenførte i Danmark 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
541 703856 KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og Palliation 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
542 703394 Psykosociale faktorers betydning for frygt for recidiv 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
543 703395 Psykosociale faktorers betydning for søvnprobleme 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
544 703907 Clinical and psychosocial predictors of breast reconstruction 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
545 703663 Forsørgelsesgrundlag efter hæmatologisk cancer 106. MarselisborgCentret
546 702654 Human resources and firm performance 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
547 702716 Stress og iværksætteres erfaringer 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
548 702720 Iværksættere i Danmark 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
549 703611 Shipping Project 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
550 702448 Prævalens, incidens, mortalitet og medicinforbrug hos diabetikere i Danmark 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
551 703220 Etniske forskelle i medicinforbrug blandt børn og unge 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
552 702960 Sociodemografisk analyse af ansatte i den finansielle sektor 112. Finansforbundets Udviklingsafdeling
553 704011 Analyse af demografiske betingende kompetencebehov. 117. New Insight A/S
554 702691 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet 121. LO – Afdelingen for Beskæftigelse og Arbejdsmarked
555 702688 Er danske kvinders faldende fertilitet bestemt af deres fødselsår? 123. Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet
556 703556 Omkostningsanalyse af sundhedsudgifter samt mortalitetsopgørelse ved deltagelse i Danish Lung Cancer Screening Trial i forhold til en sammenlignelig 129. Forskningsenheden for Almen praksis, København
557 703266 The role of gene-environment interaction in the evolving obesity epidemic 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
558 703892 NAFLD 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
559 705722 Social status og helbred 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
560 703206 Måling af opløselig urokinase plasminogen aktiverings receptor (suPAR) som infektionsmarkør hos bloddonorerne i HS Blodbank. 135. Blodbanken, klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet
561 703633 En registerbaseret klientundersøgelse, som beskriver Kriminalforsorgens klienter. 136. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
562 703449 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem kontaktallergi , socialgruppe og dødsårsag 140. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte
563 702887 Catching up Qualifications or Fooling Around? - The transition from education to word among young people 142. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet
564 702876 Prisme projekt 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
565 703021 Risikofaktor for udvikling af operationskrævende primær artrose i knæ og hofter 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
566 703053 Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
567 703472 Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
568 702842 Overvågningsmodellen, Erhvervs og Byggestyrelsen 145. Erhvervsstyrelsen
569 702984 Effekten af Nordjysk iværksætter Netværks (NiN) støtte til iværksættere_kopi af 702842 145. Erhvervsstyrelsen
570 703468 Monitorering og analyse af danske velfærdsvirksomheder 145. Erhvervsstyrelsen
571 702841 Overvågningsmodellen, Visit Denmark 146. VisitDenmark
572 702089 Lægemidler og perifer artiel sygdom 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
573 703325 Abdominalt aortaaneurisme 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
574 703004 SDU, Institut for Idræt og Biomekanik 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
575 703219 Evaluering af optagelsesprojekt. Prædiktiv validitet 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
576 702050 Velfærdsstat, uddannelse og arbejdsmarked 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
577 702582 Danes Abroad 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
578 703099 Widening participation in higher education 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
579 703517 Valg og gennemførsel af ungdomsuddannelse. Et forskningsprojekt om unges uddannelsesvalg med særligt henblik på frafaldstruede unge. 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
580 704051 Omsorgsbetinget livskvalitet for hjemmehjælpsmodtagere 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
581 703479 Registerbaseret undersøgelse af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen samt beskæftigelsen for faglærte inden for bygge- og anlægsfagene. 155. Dansk Byggeri
582 703341 Kognitiv terapi og funktionelle lidelser 156. Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser og Psykosomatik
583 702469 Internationalt adopterede børns sundhed 158. Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab,Kbh. Uni.
584 702473 Langtidsprognose efter tidlig fødsel/lav fødselsvægt 161. Rigshospitalets Neonatalklinik
585 703748 Prognose for erhvervslivets forskning, udvikling og innovation 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
586 703440 KOL og Osteoporose 163. Medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Gentofte
587 703857 Epidemiologi for knoglebrud i Danmark siden 1977 163. Medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Gentofte
588 703742 En konsekvensberegning af ændrede jordpriser på landbrugets solvens 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
589 703824 Analyse af virksomhedernes adgang til finansiering 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
590 705741 Fordelings analyser 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
591 703045 Generel registerbaseret, regional analyse af nydanskere og danskeres arbejdsmarkedstilknytning, arbejdsmarkedshistorik og højest fuldførte uddannelse 165. Dansk Industri, Afdeling for økonomisk analyse og politik
592 702406 Andelen af forældre blandt psykisk syge 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
593 703753 Risiko for frakturer, herunder specielt osteoporose-relaterede frakturer, hos patienter med kronisk pankreatit. Et epidemiologisk studie baseret på d 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
594 703898 Risikoen for død og cancer hos patienter med osteoporose, som modtager eller har modtaget behandling med paratyroidea hormon 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
595 702516 Invaliditet og erhverv 2005 176. Videncenteret for helbred og Forsikring
596 701918 Indflydelsen af p-piller og hormonbrug på risikoen for at udvikle cancer hos kvinder 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
597 703445 Hormonal contraception and venous thromboembolism 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
598 703653 Konsekvenser af reproduktionsadfærd bland danske par 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
599 703884 Budgetfordelingsmodel for udsatte børn og unge i Københavns kommune 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
600 703620 Eksogene stresspåvirkninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
601 704039 Hjemløshed i et folkesundhedsperspektiv 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
602 702743 Fleksjobordningen 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
603 703344 Medicinsk behandling af perifer arteriosklerose 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
604 703575 Klinisk risiko stratifikation hos patienter med kardiovaskulære sygdomme 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
605 703794 Klinisk risiko stratifikation hos patiente med kardiovaskulære sygdomme 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
606 703817 Elderly Care 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
607 702086 Analyse af folkeskolekarakterer II 184. CEPOS
608 702099 Sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
609 702786 Globalisering og psykisk arbejdsmiljø 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
610 703337 Anvendelse af humankapital i virksomheder 190. Dansk Erhverv
611 703375 Sammenhænge mellem sygefravær, behandling og arbejdsudbu 190. Dansk Erhverv
612 703396 Udvikling i velfærdsproduktionens fordeling på private, offentlige og selvejende 190. Dansk Erhverv
613 703065 Fremtidens behov i erhvervsuddannelserne 191. FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsen
614 703087 Betydning af etnicitet for diabetes behandling, kontrol og behandlingsresultat 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
615 703709 Diabetiske følgesygdomme 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
616 702561 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
617 703421 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler. Tvillingeprojekt til 702561 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
618 703573 Registerepidemiologisk forskning i udvikling af sygdom og virkning af medicin - Projektdatabase 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
619 703657 Arvelighed og medicinbivirkninger 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
620 703661 Hjertestop udenfor hospital i Danmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
621 703662 Risiko hos hjertepatienter 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
622 703664 Hjertekarrisiko hos kvinder som har været gravide 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
623 703678 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin hos patienter med blodprop i hjertet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
624 703679 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin, antiarrytmisk medicin og radiofrekvens ablationsbehandling hos patienter med atrieflimren (AF). 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
625 703716 Geografisk og socioøkonomisk variation i forekomst, diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
626 703740 Cancerrisiko og hjerterisiko ved diabetes 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
627 703757 Prognosen ved aorta stenose og pharmaotherapy 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
628 703766 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med immuno-inflammatorisk sygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
629 703775 Kvinder og hjertesygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
630 703776 Post-operativ risiko ved større kirurgi: Effekt af co-morbiditet og farmakologisk behandling. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
631 703795 Regionale forskelle i demensdiagnostik 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
632 703796 Effekt af co-morbiditet, farmakoterapi og socioøkonomiske faktorer for kardiovaskulær risiko efter apopleksi 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
633 703826 Operationer og hjerterisiko 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
634 703838 Hjertemedicin til eksamen: hvor meget, hvem, og hvad betyder det for fremtidig psykiatrisk velvære 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
635 702840 Overvågningsmodellen, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 199. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland
636 702593 Selvmordsadfærd blandt børn 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense
637 702581 Pensionopsparing - analyser af opsparingsbehov og restgruppeproblematikken 202. Forsikring & Pension
638 703809 Langsigtede menneskelige konsekvenser af katastrofer som Seest ulykken 202. Forsikring & Pension
639 703052 Frafald på læreruddannelsen årgang 2009 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
640 703541 Evaluering af skolepraktik i erhvervsuddannelserne 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
641 703592 Evaluering af folkeskolens 10. klasse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
642 703608 AMU som springbræt til fortsat uddannelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
643 703723 Effekter af gymnasiereformen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
644 703863 AMU for flygtninge/indvandrere 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
645 703896 Evaluering af HF-søfartsuddannelserne 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
646 704054 Læseindsatser for folkeskoleelever 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
647 704072 Veje og omveje 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
648 703292 Sundhedsøkonomisk analyse af opsøgende psykoteams i Tønder, København og Falster 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
649 703719 TOP - Tidlig opsporing af psykose 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
650 702838 Overvågningsmodellen, Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
651 703687 Produktivitetsudvikling i danske virksomheder betydning af geografisk placering 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
652 702843 Overvågningsmodellen, Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
653 702837 Overvågningsmodellen, Region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
654 702803 Forbrugsundersøgelsen 218. Institut for miljø- og erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
655 703529 Generiske pris og omkostnings funktioner for fiskeriet 218. Institut for miljø- og erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
656 702844 Overvågningsmodellen, Region Sjælland 221. Vækstforumsekretariatet, Region Sjælland
657 703063 Arbejdsrelaterede paternelle risikofaktorer for infertilitet i første generation 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
658 703288 Organisationsændringer og forbrug af antidepressiv og antihypertensiv medicin 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
659 703619 Hvad betyder tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for hjertesygdom og depression? 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
660 703670 Udsættelse for svejserøg og risikoen for kronisk bronchitis og asthma 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
661 703791 Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
662 703874 Yngre læger 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
663 703728 Forberedende voksenundervisning 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
664 704015 Sammenhænge mellem MBU- og BM-systemer 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
665 703013 SMV-vækst: Analyse af private virksomheders ophør, overlevelse og vækst. 225. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet
666 702888 "Hvem er sygeplejersken" - Registerbaseret analyse af sygeplejerskers lønforhold, arbejdsliv, familieliv og organisatioriske liv 226. Dansk Sygeplejeråd
667 702938 Sekulariseringen og folkekirkens demografi 229. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
668 703030 Effekt af psykoterapi - Forbrug af sundhedsydelser og tilknytning til arbejdsmarkedet 232. Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstaden
669 704060 Analyse af de medicinske afdelinger 234. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk Center
670 703093 7 års spørgeskema-followup i en kohorte af danske 16 årige børn som tidligere har deltaget i prævalens-undersøgelse omhandlende børnepsykiatriske syg 236. Det Børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Region Syddanmark
671 702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel 242. Medicinsk Endokrinologisk afdeling M, Århus Sygehus
672 702974 Effekterne af Vækstforum Sjællands aktiviteter 243. Oxford Research A/S
673 703744 Lean Energy 243. Oxford Research A/S
674 703839 Analyse af ErhvervsPhD-ordningen 243. Oxford Research A/S
675 703876 Analyse af videnpilot-ordningens beskæftigelseseffekt 243. Oxford Research A/S
676 703450 Københavns Kommunes statistikberedskab 244. Københavns Kommune, Koncernservice
677 702901 Mangfoldighed i forskningsverdenen 246. Styrelsen for Forskning og Innovation
678 702918 Effekt af farmakoterapi på fald i lungefunktion og risiko for hospitalsindlæggelse 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
679 702928 Effekten af Hepatitis C Virus (HCV) infektion på dødelighed. Et landsdækkende, populationsbaseret studie 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
680 703480 Langtidsprognosen for meningitis- og encephalitispatienter i Danmark fra 1977-2008. Et populationsbaseret, nationalt kohortestudie. 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
681 703534 Risiko for diabetes mellitus, profylaktisk behandling af kardiovaskulære risikofaktorer og det generelle medicinforbrug hos HIV patienter. Et landsdæ 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
682 702762 Cholesterol og overlevelse 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
683 702947 Adfærd ved kræft 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
684 702987 Genindlæggelse af KOL-patienter 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
685 703007 Hypertension 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
686 703401 Øreproblemer hos førskolebørn 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
687 703475 Sociale faktorers betydning for kræftpatienters rehabilitering 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
688 703602 Obstruktiv lungelidelse 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
689 703665 Sampling bias ved inklusion af hypertensions patienter 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
690 702998 Prostata kræft 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
691 703006 Mapping the risk of cancer 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
692 704064 Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
693 702932 Overvågningsmodellen - Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter 251. Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet
694 703889 Lokalisering og vækst for virksomheder i Danmark 251. Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet
695 703223 Registerbaseret analyse af ingeniører 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
696 703264 Effekterne af virksomhedernes forskningssamspil med videninstitutioner 258. DAMVAD
697 703358 Analyse af Dansk Energis betydning for Danmark 258. DAMVAD
698 703497 Arbejdsmarkedet og kompetencekrav: Aftagernes perspektiv på erhvervsakaemiuddannelserne 258. DAMVAD
699 703504 EUREKA 258. DAMVAD
700 703568 VUC i en policy-kontekst 258. DAMVAD
701 703582 Økonomiske Vækstområder i Norden 258. DAMVAD
702 703614 Måling af grøn vækst i Københavns Kommune 258. DAMVAD
703 703631 ITU 258. DAMVAD
704 703632 Byggeriets uddannelser 258. DAMVAD
705 703677 Beskæftigelsessituationen for ph.d. dimittender fra Universitetet i Bergen og sammenlignelige universiteter i Danmark. 258. DAMVAD
706 703693 Konkurrencedygtig produktion i danske fremstillingserhverv 258. DAMVAD
707 703730 Produktion i Danmark 258. DAMVAD
708 703731 Effekt af forskning 258. DAMVAD
709 703760 De nye ti: Hvem er de? 258. DAMVAD
710 703801 Afdækning af den grønne sektor 258. DAMVAD
711 703806 Efterskolerne som garanter for socialmobilitet 258. DAMVAD
712 703828 Arbejdsmiljø i de nordiske lande 258. DAMVAD
713 703841 Integrating global talent 258. DAMVAD
714 703851 Virksomhedsperformance 258. DAMVAD
715 704083 Klimastrategien i Region Hovedstaden 258. DAMVAD
716 704006 Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom 260. Forskningsenhed Gastroenheden, Hvidovre Hospital
717 702992 Folkeskolen som skaber af social kapital 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
718 703745 Danske værnepligtiges socio-demografiske baggrund 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
719 703270 Screening for lungekræft og brug af anxiolytika/antidepressiva 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
720 703508 Antibiotikaforbrug forud for udvikling af akut leukæmi hos børn 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
721 703580 Præoperativ behandling med TNF-alfa-antistof og risikoen for postoperative komplikationer hos patienter med Crohn's sygdom og colitis ulcerosa 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
722 703015 Pludselig død blandt yngre Danskere: frekvens, symptomatologi, sektionsfund samt disponerede faktorer inkl. medicinstatus 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
723 703491 Epilepsi og pludselig død 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
724 703607 Udviklingen af forkammerflimren og pludselig hjertedød 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
725 703038 Undersøgelse om medborgerskab 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
726 703064 De etniske minoriteters valgdeltagelse ved kommunalvalget 2009 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
727 703248 Undersøgelse af kvoteflygtninge og uledsagede mindreårige flygtninges livssituation i Danmark 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
728 703294 Analyse af arbejdskraftindvandringen i Danmark ankommet i perioden 2006-2008. 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
729 703599 Beskæftigelse og førtidspension 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
730 703747 Analyse af flygtninge og familiesammenførtes integration og bosætning 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
731 703867 Tilkendelser af førtidspension med fokus på herkomst 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
732 704032 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
733 703008 Omkosninger ved farmakologisk behandling af hovedpinepatienter 273. Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital
734 702816 Analyse af hospitals-genindlæggelser 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
735 703271 Velbefindende og Boligejerskab 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
736 703725 Problemstillinger forbundet med afregning af universitetshospitaler har højtspecialiserede enheder systematisk højere omkostninger? 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
737 703846 Boligprojekt 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
738 703618 Hvad kommer der ud af vores indsats på området for udsatte børn og unge 278. KL (Kommunernes Landsforening)
739 703715 Omfanget af selvforsørgede indvandrere 278. KL (Kommunernes Landsforening)
740 703815 Effektanalyse af den aktive beskæftigelsesindsats 278. KL (Kommunernes Landsforening)
741 704030 Analyse af overførselsmodtagere med en kronisk sygdom 278. KL (Kommunernes Landsforening)
742 704046 Incitamenter til at arbejde og jobsøgendes kanaler for jobsøgning. 278. KL (Kommunernes Landsforening)
743 704095 Spørgeskemaundersøgelse om dagpengemodtagere, som er ved at miste retten til dagpenge 278. KL (Kommunernes Landsforening)
744 703203 Conflicts over reproductive investment 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
745 703066 3F medlemmer 281. 3F, Økonomisk sekretariat
746 703722 Etnisk mangfoldighed i virksomheder 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
747 703769 Anden generationsindvandrere i Sverige og Danmark 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
748 704020 Analyse af den virksomhedsrettede aktivering i København 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
749 704087 Herkomst på ansatte i Københavns Kommune 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
750 702097 Etniske minoriteters sundhed 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
751 703296 Sundhedsprofil for region og kommuner 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
752 703393 MTV om obstruktiv søvnapnø syndro 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
753 703054 Evaluering, validering og videreudvikling af sprogvurdering af 3-årige og supplerende test 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
754 703061 Intern modellering af fremtidige levetidsforbedringer 290. SAMPENSION KP Livsforsikring A/S
755 703077 Tidlig opsporing og rehabilitering af personer med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
756 703437 Analyses of health care system utilization 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
757 702777 Psykisk afvigende kriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
758 703845 Kortlægning af sundheds- og velfærdsområdet 307. Brøndum & Fliess A/S
759 703878 Cleantechvirksomheders uddannelsessammensætning 307. Brøndum & Fliess A/S
760 703428 Maternal Prescription Drug Use and Autism Risk in a Danish Population-Based, Follow-up Study 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
761 703432 Betydningen af eksogene faktorer og børnefødsler for risikoen for multipel sklerose (MS) hos kvinder. 309. Dansk Multipel Sclerose Center
762 703333 Sammenhængen mellem ritalin og kræft hos ADHD-patienter 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
763 703334 Follow-up studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
764 703335 Pharmaepidemiologiske studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme. 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
765 703389 A follow-up study of mental disorders in IVF children 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
766 703848 Risiko for kognitive vanskeligheder efter eksposition af neurotrope lægemidler generelt i føtal-perioden 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
767 703720 Registerbaseret analyse af FOA-medlemmernes brug af offentlig service 315. Bureau 2000
768 703523 Tidlig opsporing og rehabilitering af borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (TORKOL-projektet) 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
769 703686 Ungeindsatsen i Syddanmark 318. Mploy A/S
770 703741 Kendetegn og indsats for ledige og langtidsledige 318. Mploy A/S
771 703797 Ungeindsatsen i Kalundborg og Hvidovre 318. Mploy A/S
772 703835 Unge og offentligt forsørgede i Midtjylland 318. Mploy A/S
773 703861 Førtidspensionsområdet i Furesø Kommune 318. Mploy A/S
774 703871 Ungeindsatsen i Rebild Kommune 318. Mploy A/S
775 703893 Hjælpemidler i beskæftigelsesindsatsen 318. Mploy A/S
776 704034 Arbejdsmarkederne i beskæftigelsesregionerne 318. Mploy A/S
777 703623 Epidemiologisk studie af retinale venøse okklusioner 320. Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
778 703814 Epidemiologisk studie af retinitis pigmentosa 320. Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
779 703866 Bedre data om de unges uddannelsesadfærd 321. Strategi og Udvikling, Gentofte Kommune
780 703667 Performance blandt virksomheder med Vækstfondtilskud 322. Vækstfonden
781 703906 Samfundsøkonomiske effekter af venturefinansierede virksomhede 322. Vækstfonden
782 703350 Methods for Improving Compliance with Medicine Intake 323. Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
783 703674 Praktikpladser kan det betale sig for virksomhederne 324. DEA
784 703707 Humanisternes arbejdsmarked 324. DEA
785 703803 Uddannelsesvalg efter gymnasiet en estimat ion af de gymnasiale uddannelsers kvalitet 324. DEA
786 703823 Effekterne af offshoring og importkonkurrence på danske løn- og beskæftigelsesforhold 324. DEA
787 703842 Finansiering af fremtidens kvalitetsuddannelser 324. DEA
788 704004 Diversitet i søgningen af uddannelser. 324. DEA
789 704009 Innovation, personaleforhold, og produktivitet 324. DEA
790 704035 Hvem bruger kompetencefondene og hvem betaler 324. DEA
791 703654 Analyse af hjertepatienters længerevarende fravær fra arbejdsmarkedet i forbindelse med et behandlingsforløb 325. Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
792 703702 Medicinforbrug hos patienter med demens 325. Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
793 703656 Sort arbejde 327. Pensionsstyrelsen
794 703708 Danmarks økonomiske geografi: byerne og regionernes udvikling og potentiale 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
795 702495 Kardiovaskulære lægemidler 330. Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
796 703883 Sociale forskelle i chlamydiatestning i Københavnsområdet 330. Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
797 703714 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund. 331. Fonden Kraka
798 703822 Hvad producerer vi i de forskellige egne af Danmark? 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
799 703831 Analyse af områdebaserede indsatser 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
800 703726 Tidlige tegn på ADHD og autisme hos småbørn 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
801 703832 Analyse af byggeriets produktivitet m.v. baseret på virksomhedsdata 337. Energistyrelsen
802 702075 Polyfarmaci og psykiske lidelser 338. Center for Skizofreni, Region Nordjylland
803 703879 Fattigdomsanalyse 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
804 703834 Transition to a low carbon society 341. Klima DTU Enheden, DTU
805 702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår 342. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup
806 703736 Organizational Design and Architecture of Offshoring 344. Institut for Strategi og Globalisering, CBS
807 703613 Effektmåling af boligsociale indsatser i udsatte områder 345. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
808 703855 Analyse af beboersammensætningen i de almene boligafdelinger 345. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
809 704033 Afgrænsning af land- og bydistriktomårder 345. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
810 704069 Ressourceeffektiviteten i danske virksomheder 348. Miljøstyrelsen
811 703847 Hvem er magistrene og hvad bidrager de med 349. Dansk Magisterforening
812 704023 Effekt af gluten eksponering 350. Bartholin Instituttet, Rigshospitalet
813 704012 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen og boligmassen i boligafdelinger i den almene sektor set i forhold til det øvrige samfund 351. Landsbyggefonden
814 704047 Mortalitet og helbredsforhold ved dysfunktion af hypofyse-thyroidea aksen 355. OPEN, Odense Universitetshospital
815 704010 Generel registerbaseret analyse af virksomheders produktivitet 358. Produktivitetskommissionen
816 704080 Generel registerbaseret analyse af virksomheders produktivitet 358. Produktivitetskommissionen
817 704008 Gravides brug af antibiotika 359. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital
818 702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. 360. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
819 704019 Ulighed i adgangen til specialiseret palliativ indsats 362. Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
820 703381 Risikofaktorer for knoglebrud samt de økonomiske omkostninger 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
821 703382 Diabetes og cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
822 702538 Bisfosfonatbehandling af osteoporose hos danske patienter med knoglebrud 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
823 703436 lægemiddelsikkerheden ved zoledronat og perorale bisfosfonater 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital