dk.dst 27573556-f064-4660-946b-53ab7938ee2b 29 CodeList urn:ddi:dk.dst:27573556-f064-4660-946b-53ab7938ee2b:29 dk.dst 27573556-f064-4660-946b-53ab7938ee2b 29 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2010-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2010-01-01"} cm:IsCurrent True cm:MaintenanceUnit {"da":"Privatøkonomi og Velfærd","en":"Personal Finances and Welfare"} cm:ContactPerson {"da":"NSL","en":"NSL"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:ec4f3246-ea1a-4e8b-b229-f03c0dc680c6:1 DSTLM01\rkr DISCO_08_V1_2010 DISCO_08_V1_2010 Danmarks Statistiks Fagklassifikation (DISCO-08), v1:2010 Statistics Denmark's Classification of Occupations (DISCO-08), v1:2010 DISCO-08 er en sekscifret klassifikation med fem niveauer der anvendes til klassificering og aggregering af oplysninger om arbejdsfunktioner fra forskellige statistiske undersøgelser. Klassifikationen er en revideret udgave af fagklassifikationen fra 1988 (DISCO-88), som den erstatter. Klassifikationen er et redskab til at organisere jobs eller stillinger, i nogle klart definerede grupper, i forhold til de opgaver der udføres i jobbet eller stillingen. Anvendelsen af DISCO-08 gør det muligt at sammenligne personer med samme arbejdsfunktion, uanset medarbejderens formelle titel og uddannelse. DISCO-08 er den officielle danske version af den internationale fagklassifikation, [International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)](http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm), som udarbejdes af International Labour Organisation (ILO). I forhold til ISCO-08, har man fra dansk side valgt, at udvide klassifikationen fra fire til fem niveauer, for på den måde, at tilgodese de behov der måtte være for yderligere opdeling af arbejdsfunktionerne på det danske arbejdsmarked. Udvidelsen betyder, at arbejdsfunktionerne i DISCO-08 – i den mest detaljerede form – opdeles i 563 grupper, mod ISCO-08´s 439 undergrupper. DISCO-08 is a six-digit, five-level classification for classifying and aggregating information about job functions in statistical studies. The classification is a revised version of the 1988 occupational classification (DISCO-88) which it replaces. The classification is a tool for organizing jobs or occupational functions in clearly defined groups, in relation to the tasks performed in the job or occupation. The use of DISCO-08 makes it possible to compare people with the same job function - regardless of the employee's formal title and education. DISCO-08 is the official Danish version of the international professional classification, [International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)](http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm), which is prepared by the International Labor Organization (ILO). Compared to ISCO-08, Denmark has chosen to extend the classification from four to five levels, in order to meet the needs for further division of labour functions in the Danish labor market. The extension means that the labour functions of DISCO-08 - in the most detailed form - are divided into 563 groups, against ISCO-08's 439 subgroups. DISCO_HOVEDGRUPPE DISCO_HOVEDGRUPPE Hovedgruppe følger ISCO-08. Nominal DISCO_OVERGRUPPE DISCO_OVERGRUPPE Overgruppe følger ISCO-08. Nominal DISCO_MELLEMGRUPPE DISCO_MELLEMGRUPPE Mellemgruppe følger ISCO-08. Nominal DISCO_UNDEGRUPPE DISCO_UNDEGRUPPE Undergruppe følger ISCO-08. Nominal DISCO_KODE DISCO_KODE Dansk udvidelse i forhold til ISCO-08. Nominal urn:ddi:dk.dst:f3779006-c4b1-432d-afc2-413b5e723b7d:29 dk.dst f3779006-c4b1-432d-afc2-413b5e723b7d 29 dk.dst 805309ff-90d0-4fc4-b327-88289142d810 2 Category 1 urn:ddi:dk.dst:0a00d5c9-bb0c-48b9-a30c-9ed28251b1c4:29 dk.dst 0a00d5c9-bb0c-48b9-a30c-9ed28251b1c4 29 dk.dst 651414ae-ea3b-4ba3-98f6-d15cbe1cd1d5 2 Category 11 urn:ddi:dk.dst:1ff1a44e-7034-4c45-9022-3970071ade5d:29 dk.dst 1ff1a44e-7034-4c45-9022-3970071ade5d 29 dk.dst 32798e54-f862-40dd-8f93-06b3f3e898e6 2 Category 111 urn:ddi:dk.dst:36fba7cc-c1fa-4e6c-90a9-317d1daa15fe:29 dk.dst 36fba7cc-c1fa-4e6c-90a9-317d1daa15fe 29 dk.dst 74019c09-c436-4ba2-867e-e52f13a2c036 2 Category 1111 urn:ddi:dk.dst:834fe65c-c441-4967-8bd8-5206491c1155:29 dk.dst 834fe65c-c441-4967-8bd8-5206491c1155 29 dk.dst 61cb2773-6192-4e89-9031-8697a2656461 2 Category 111100 urn:ddi:dk.dst:800378cb-56e6-4fc5-ad15-9b3bb278ab06:29 dk.dst 800378cb-56e6-4fc5-ad15-9b3bb278ab06 29 dk.dst a214a540-cb35-430d-b140-00ec28bac9cc 2 Category 1112 urn:ddi:dk.dst:14dfa386-aab6-4918-9e11-5a0bb3b26e1f:29 dk.dst 14dfa386-aab6-4918-9e11-5a0bb3b26e1f 29 dk.dst 6214297c-6c2c-4ba8-a4cb-9a4317c88545 2 Category 111200 urn:ddi:dk.dst:bf88f8c0-4eb6-4fd5-a29b-0dae1f6443ca:29 dk.dst bf88f8c0-4eb6-4fd5-a29b-0dae1f6443ca 29 dk.dst 2d128076-07b4-44f0-9251-c1b70db62931 2 Category 1114 urn:ddi:dk.dst:007586bd-568c-42ab-89aa-2e012db54452:29 dk.dst 007586bd-568c-42ab-89aa-2e012db54452 29 dk.dst 3203e79d-eb5d-4373-8d12-e527f254a209 2 Category 111400 urn:ddi:dk.dst:0dffa197-856e-4283-9a6f-1a1fed32a7c3:29 dk.dst 0dffa197-856e-4283-9a6f-1a1fed32a7c3 29 dk.dst a620425d-1a22-4ae6-9c97-74167329935f 2 Category 112 urn:ddi:dk.dst:f6989bfb-8a06-4c44-b6d3-446cf2601e17:29 dk.dst f6989bfb-8a06-4c44-b6d3-446cf2601e17 29 dk.dst f776d2f8-ec66-4f17-bd4b-882deb768a82 2 Category 1120 urn:ddi:dk.dst:b0d79812-5aa2-4237-905b-2c242a94ad0a:29 dk.dst b0d79812-5aa2-4237-905b-2c242a94ad0a 29 dk.dst 6ad7cb9e-05e4-47df-9b0f-b5cfc833a7ee 2 Category 112010 urn:ddi:dk.dst:f841d867-243b-40cd-8584-8b1cca38b5a3:29 dk.dst f841d867-243b-40cd-8584-8b1cca38b5a3 29 dk.dst adab3e06-41f6-4d82-824b-d704ff2a12c5 2 Category 112020 urn:ddi:dk.dst:0f3fabcd-3286-467b-ae3b-be0b14a4fdb3:29 dk.dst 0f3fabcd-3286-467b-ae3b-be0b14a4fdb3 29 dk.dst 5dca248c-0c64-405e-aae0-9245fa9a5f30 2 Category 12 urn:ddi:dk.dst:4091ea85-119b-442a-8187-629f6a4d1282:29 dk.dst 4091ea85-119b-442a-8187-629f6a4d1282 29 dk.dst 2d1aa7c3-edf2-4fe7-8d70-8f115ab57420 2 Category 121 urn:ddi:dk.dst:573d48e3-ff10-4d29-8fce-1a0144733a0d:29 dk.dst 573d48e3-ff10-4d29-8fce-1a0144733a0d 29 dk.dst 6b11fcfe-41c8-4ae0-9bf1-4a292877a962 2 Category 1211 urn:ddi:dk.dst:7ddd5910-0e09-4d1f-85f5-6c5215979460:29 dk.dst 7ddd5910-0e09-4d1f-85f5-6c5215979460 29 dk.dst 29a9b818-d177-427a-a844-d7ac0e0c3835 2 Category 121100 urn:ddi:dk.dst:838b6355-a75f-4441-abf4-d8d8a6b8abbd:29 dk.dst 838b6355-a75f-4441-abf4-d8d8a6b8abbd 29 dk.dst 19f21e99-8c29-4f5d-8c81-87ce74067300 2 Category 1212 urn:ddi:dk.dst:70725792-a6b5-4090-b3b9-9399628eac60:29 dk.dst 70725792-a6b5-4090-b3b9-9399628eac60 29 dk.dst a54658d4-d51f-4fbd-9aa0-48bd71713e64 2 Category 121200 urn:ddi:dk.dst:4b5ef5a5-5ab5-43b5-b5f3-49e447fcdc20:29 dk.dst 4b5ef5a5-5ab5-43b5-b5f3-49e447fcdc20 29 dk.dst 07958024-3bd3-45fd-86f0-9d78a4e332d4 2 Category 1213 urn:ddi:dk.dst:8f38b31e-fc79-4c09-a13c-25f6928301b1:29 dk.dst 8f38b31e-fc79-4c09-a13c-25f6928301b1 29 dk.dst 83296058-8fe8-4deb-8bca-b471172d046e 2 Category 121310 urn:ddi:dk.dst:f4a58168-a8c7-4057-91b2-1cb8114f7b53:29 dk.dst f4a58168-a8c7-4057-91b2-1cb8114f7b53 29 dk.dst 028f50e3-c26e-47d2-803a-e31b1f26da80 2 Category 121320 urn:ddi:dk.dst:f3a01394-9a76-4d00-bcc4-98d850d8cd84:29 dk.dst f3a01394-9a76-4d00-bcc4-98d850d8cd84 29 dk.dst 368a37e9-540f-42db-8ed3-2a5b03c19e3e 2 Category 1219 urn:ddi:dk.dst:412a6bae-e4e1-4969-af66-df975a1da855:29 dk.dst 412a6bae-e4e1-4969-af66-df975a1da855 29 dk.dst 3cb07235-daa3-4443-a23b-d3b42e058be9 2 Category 121910 urn:ddi:dk.dst:942933c3-5165-4651-a72a-f0202fcd3699:29 dk.dst 942933c3-5165-4651-a72a-f0202fcd3699 29 dk.dst 1983b3f1-e822-4d16-a94b-7446abcf271c 2 Category 121920 urn:ddi:dk.dst:49ca1f95-824c-4fd9-b34c-b0513d6dd040:29 dk.dst 49ca1f95-824c-4fd9-b34c-b0513d6dd040 29 dk.dst 0fdc69f8-1d14-4218-bd17-bf71dc08a144 2 Category 121990 urn:ddi:dk.dst:50e921b3-dd71-42f2-b68b-a9be5db2744c:29 dk.dst 50e921b3-dd71-42f2-b68b-a9be5db2744c 29 dk.dst ceaec473-b04c-485d-8200-62e7231ff5ee 2 Category 122 urn:ddi:dk.dst:cf1ef68e-166c-4023-b0c4-cad670283677:29 dk.dst cf1ef68e-166c-4023-b0c4-cad670283677 29 dk.dst fd156c37-c2ab-4ea4-b980-feb40c66ce85 2 Category 1221 urn:ddi:dk.dst:3d7897d1-5495-48b2-b720-25cdd99f847e:29 dk.dst 3d7897d1-5495-48b2-b720-25cdd99f847e 29 dk.dst 0c86f14e-8b08-4199-bcae-5bdd61337ee9 2 Category 122100 urn:ddi:dk.dst:60d3f0db-2afb-4a61-8203-762cc8dba124:29 dk.dst 60d3f0db-2afb-4a61-8203-762cc8dba124 29 dk.dst 66c65716-ec4a-4c0c-944f-23e5814e1742 2 Category 1222 urn:ddi:dk.dst:1ac2d7bc-5959-400b-afe5-7ece3a1af99f:29 dk.dst 1ac2d7bc-5959-400b-afe5-7ece3a1af99f 29 dk.dst 8354bb1e-a47f-436b-9b15-6c99c6e52109 2 Category 122200 urn:ddi:dk.dst:e0ca8431-5e5f-417d-bfc6-7b541e6a23ec:29 dk.dst e0ca8431-5e5f-417d-bfc6-7b541e6a23ec 29 dk.dst c53b6db7-5ea7-4984-853c-7c0ae133e2b6 2 Category 1223 urn:ddi:dk.dst:836c5d5f-8b2b-4d04-8ccd-c5d499510a87:29 dk.dst 836c5d5f-8b2b-4d04-8ccd-c5d499510a87 29 dk.dst ca2e149d-bcac-4ed9-918c-9410d8f42e74 2 Category 122300 urn:ddi:dk.dst:98e207df-fc9a-4478-8d73-d04f00a102c7:29 dk.dst 98e207df-fc9a-4478-8d73-d04f00a102c7 29 dk.dst 61064341-ed52-4286-b010-0af8fd016030 2 Category 13 urn:ddi:dk.dst:09ec4d2e-3378-4612-a5d5-916a5e09c787:29 dk.dst 09ec4d2e-3378-4612-a5d5-916a5e09c787 29 dk.dst efeb89db-cd11-4ea4-8fa5-e53f8e136d15 2 Category 131 urn:ddi:dk.dst:641ce48f-83cf-4d4e-ac5d-e095d9806207:29 dk.dst 641ce48f-83cf-4d4e-ac5d-e095d9806207 29 dk.dst b64b7bea-e028-494f-90a4-2e3678158d31 2 Category 1311 urn:ddi:dk.dst:ac25aa3e-cc70-4d07-9c9c-7367ecf56704:29 dk.dst ac25aa3e-cc70-4d07-9c9c-7367ecf56704 29 dk.dst f9dd3f70-528d-405e-8487-82468ee7f616 2 Category 131100 urn:ddi:dk.dst:14f61879-4e83-4f0c-b647-a64a0c1ea471:29 dk.dst 14f61879-4e83-4f0c-b647-a64a0c1ea471 29 dk.dst cc14a454-430c-46e5-8045-232efa6ff180 2 Category 1312 urn:ddi:dk.dst:26894554-ea4f-4297-8dc1-c5837ba05713:29 dk.dst 26894554-ea4f-4297-8dc1-c5837ba05713 29 dk.dst cec5ff2c-f587-484c-b0d4-dc75a2bddc4e 2 Category 131200 urn:ddi:dk.dst:263e38b9-4df2-41c3-a0b6-39642f5e6308:29 dk.dst 263e38b9-4df2-41c3-a0b6-39642f5e6308 29 dk.dst 14a29661-2f9b-47ce-913e-7602cd475b79 2 Category 132 urn:ddi:dk.dst:cdc2419b-59b2-4292-ae8b-b22ed298efe8:29 dk.dst cdc2419b-59b2-4292-ae8b-b22ed298efe8 29 dk.dst 0672ecf3-44b1-4541-871c-e52084933544 2 Category 1321 urn:ddi:dk.dst:f70fe60b-7886-4dbf-8ac5-69b1e0d5663f:29 dk.dst f70fe60b-7886-4dbf-8ac5-69b1e0d5663f 29 dk.dst f54c5fba-742b-461c-8585-c9584b35b669 2 Category 132100 urn:ddi:dk.dst:6ba5f780-cc1f-4192-834b-b6958ae38ab0:29 dk.dst 6ba5f780-cc1f-4192-834b-b6958ae38ab0 29 dk.dst e3fd3bd0-2b8f-407a-a8a9-de38a9d7ccb5 2 Category 1322 urn:ddi:dk.dst:533bc548-d20d-45b3-bcd8-c40b118a010f:29 dk.dst 533bc548-d20d-45b3-bcd8-c40b118a010f 29 dk.dst cc6dc7d0-7639-4094-88b2-98450a31ccde 2 Category 132200 urn:ddi:dk.dst:755034e7-70b5-465b-98cf-252b4543b1c1:29 dk.dst 755034e7-70b5-465b-98cf-252b4543b1c1 29 dk.dst 0a4b17e3-2b5f-49d0-ae54-e806ba4bdd60 2 Category 1323 urn:ddi:dk.dst:7c391e9e-88fe-477c-85b8-73fc6fb48dcd:29 dk.dst 7c391e9e-88fe-477c-85b8-73fc6fb48dcd 29 dk.dst 90725d42-b3f2-4293-8eb9-5cddacc192a7 2 Category 132300 urn:ddi:dk.dst:a5a8f304-d781-4d1b-b3ab-afd42cc3b06b:29 dk.dst a5a8f304-d781-4d1b-b3ab-afd42cc3b06b 29 dk.dst 967371bc-daa0-4cb5-9b5c-61d2adec045c 2 Category 1324 urn:ddi:dk.dst:b3cc8b12-5a92-46f5-ae5d-d9a06f454251:29 dk.dst b3cc8b12-5a92-46f5-ae5d-d9a06f454251 29 dk.dst 7b07b576-753f-4928-ba32-1fa91624c4e9 2 Category 132400 urn:ddi:dk.dst:335eb092-9fa3-4b1d-83a8-85f728eec6c9:29 dk.dst 335eb092-9fa3-4b1d-83a8-85f728eec6c9 29 dk.dst 1c28439c-9d06-4ce0-ba97-8ecc727bf75e 2 Category 133 urn:ddi:dk.dst:36c7fd98-0332-4f36-95ce-37d46950bd3a:29 dk.dst 36c7fd98-0332-4f36-95ce-37d46950bd3a 29 dk.dst 23383dc8-a3b6-43e9-9504-791c4113be05 2 Category 1330 urn:ddi:dk.dst:156c4e9c-0742-4330-be4c-220a7bd0f083:29 dk.dst 156c4e9c-0742-4330-be4c-220a7bd0f083 29 dk.dst 98600d8d-982a-4bbc-bb16-a06f6b6ebfec 2 Category 133010 urn:ddi:dk.dst:3496bdc5-d32d-4c92-aabc-37ee3d58e659:29 dk.dst 3496bdc5-d32d-4c92-aabc-37ee3d58e659 29 dk.dst 5e2f8c74-cbc6-40b8-87c5-272c5e778e75 2 Category 133020 urn:ddi:dk.dst:078380de-2699-42cc-9e33-1c2d5c16b970:29 dk.dst 078380de-2699-42cc-9e33-1c2d5c16b970 29 dk.dst b6862366-5a30-4e16-a931-60d7ce7a205e 2 Category 134 urn:ddi:dk.dst:e9bdb09e-14bc-4066-bdaf-e50464c87533:29 dk.dst e9bdb09e-14bc-4066-bdaf-e50464c87533 29 dk.dst 123198c9-2725-4737-b8ac-031986c84add 2 Category 1341 urn:ddi:dk.dst:83829184-7d13-4f4c-a834-545c67077d87:29 dk.dst 83829184-7d13-4f4c-a834-545c67077d87 29 dk.dst 2fabcadf-b30f-4d18-b47e-43ca2ccdb697 2 Category 134100 urn:ddi:dk.dst:75e5cca1-2402-4bdb-994e-ea626e5f4964:29 dk.dst 75e5cca1-2402-4bdb-994e-ea626e5f4964 29 dk.dst c0e2fc99-e935-4551-9e75-7895c67fb7e0 2 Category 1342 urn:ddi:dk.dst:8eaa380d-ae5f-4423-9ab2-43c72d377848:29 dk.dst 8eaa380d-ae5f-4423-9ab2-43c72d377848 29 dk.dst da4ee4df-d71a-4d65-a684-5c95877e9b23 2 Category 134200 urn:ddi:dk.dst:26c7d66d-8f2f-4592-a294-4840e7ba9829:29 dk.dst 26c7d66d-8f2f-4592-a294-4840e7ba9829 29 dk.dst c0008e47-f70d-46d7-ba79-63d33a860afc 2 Category 1343 urn:ddi:dk.dst:7904173f-bfe7-43a2-b1bc-9cabd7087bfb:29 dk.dst 7904173f-bfe7-43a2-b1bc-9cabd7087bfb 29 dk.dst c7574a98-163e-4381-b87a-b6c083e1621f 2 Category 134300 urn:ddi:dk.dst:267d49ca-eee8-47e4-96d2-60d9b05e3b6c:29 dk.dst 267d49ca-eee8-47e4-96d2-60d9b05e3b6c 29 dk.dst 1a596511-c1f8-44b8-8483-e263afc144a0 2 Category 1344 urn:ddi:dk.dst:01b2d134-5cab-442c-b2d7-1304740f920d:29 dk.dst 01b2d134-5cab-442c-b2d7-1304740f920d 29 dk.dst fb8e0fe3-0953-4cb9-9428-5b725ff5c410 2 Category 134400 urn:ddi:dk.dst:e327a9a1-2cba-4fc5-8f9a-ab3755722e96:29 dk.dst e327a9a1-2cba-4fc5-8f9a-ab3755722e96 29 dk.dst 2d64695b-0f49-46db-9105-2021e5d636f0 2 Category 1345 urn:ddi:dk.dst:e29cab73-d162-4470-b38c-d45ff89888c9:29 dk.dst e29cab73-d162-4470-b38c-d45ff89888c9 29 dk.dst 338d807b-8367-4cae-8865-cf901266389f 2 Category 134500 urn:ddi:dk.dst:3f5d7aa9-8b1c-4e56-b7b8-a40f801687a0:29 dk.dst 3f5d7aa9-8b1c-4e56-b7b8-a40f801687a0 29 dk.dst 76852250-1c94-4c5e-88ad-9fe086c2921b 2 Category 1346 urn:ddi:dk.dst:09603994-fe9f-4526-8845-b981e56e97ab:29 dk.dst 09603994-fe9f-4526-8845-b981e56e97ab 29 dk.dst bc45f196-5280-4f5b-b508-e728c164684b 2 Category 134600 urn:ddi:dk.dst:21b31ca7-403f-4d2a-b544-fc084c0f8af5:29 dk.dst 21b31ca7-403f-4d2a-b544-fc084c0f8af5 29 dk.dst 55bd8846-98b8-4df2-b2c4-23e316861465 2 Category 1349 urn:ddi:dk.dst:0b12dc0f-ad89-4f07-8ab8-4c20a2d0a197:29 dk.dst 0b12dc0f-ad89-4f07-8ab8-4c20a2d0a197 29 dk.dst d51ae07e-d18a-426a-9d31-9e3122c742c2 2 Category 134910 urn:ddi:dk.dst:61b03a60-31bc-4aeb-b5fe-ecb702e7e0d7:29 dk.dst 61b03a60-31bc-4aeb-b5fe-ecb702e7e0d7 29 dk.dst 28689322-9962-497d-9692-1949931ac582 2 Category 134990 urn:ddi:dk.dst:d2f737b3-ec27-456c-8947-a117e00a3db7:29 dk.dst d2f737b3-ec27-456c-8947-a117e00a3db7 29 dk.dst f1a98984-fbbc-4d5b-bbe9-cbf4cc6d2eb1 2 Category 14 urn:ddi:dk.dst:f51f55e5-1aac-48b9-b29b-d05c9cb174dc:29 dk.dst f51f55e5-1aac-48b9-b29b-d05c9cb174dc 29 dk.dst f2894a41-26f3-4103-85b6-4326b7333dfd 2 Category 141 urn:ddi:dk.dst:69929b2d-1d21-4d30-83b6-f3c91bed87bd:29 dk.dst 69929b2d-1d21-4d30-83b6-f3c91bed87bd 29 dk.dst 99a8b460-0bec-4c5b-b12e-798a9ea9eb92 2 Category 1411 urn:ddi:dk.dst:ec9642d4-fb16-4610-a2bb-18dd1f3e4d63:29 dk.dst ec9642d4-fb16-4610-a2bb-18dd1f3e4d63 29 dk.dst 0b1beb1b-7f32-466f-b695-ea068043e3ae 2 Category 141100 urn:ddi:dk.dst:034fbc70-1e36-431c-9d1e-5552b6deae48:29 dk.dst 034fbc70-1e36-431c-9d1e-5552b6deae48 29 dk.dst 3e9304bf-227c-4452-b142-2776d5d9638a 2 Category 1412 urn:ddi:dk.dst:51be36f4-9d69-4ca8-9e66-4a5197f7388c:29 dk.dst 51be36f4-9d69-4ca8-9e66-4a5197f7388c 29 dk.dst 675d50d1-ac49-4a1e-a8c2-3bcec92e58d5 2 Category 141200 urn:ddi:dk.dst:61629480-e076-4726-865d-06341b46a99b:29 dk.dst 61629480-e076-4726-865d-06341b46a99b 29 dk.dst bc962c96-dd1d-460c-9afd-df42ffb8b137 2 Category 142 urn:ddi:dk.dst:7fc8496e-43b6-424a-8a99-caeb28a3eaf8:29 dk.dst 7fc8496e-43b6-424a-8a99-caeb28a3eaf8 29 dk.dst fdf5cdef-f6e9-4e29-b89a-43c59e4c686d 2 Category 1420 urn:ddi:dk.dst:1d20f58c-8e97-49ef-9ad2-2143f3b323db:29 dk.dst 1d20f58c-8e97-49ef-9ad2-2143f3b323db 29 dk.dst e1fbafca-4ccd-4430-a5cf-e852736dbef0 2 Category 142010 urn:ddi:dk.dst:46912a9e-8aec-4f90-9c3d-7af3521834cd:29 dk.dst 46912a9e-8aec-4f90-9c3d-7af3521834cd 29 dk.dst fa4907ce-2d5a-4276-99ab-3d4474db1500 2 Category 142020 urn:ddi:dk.dst:11868344-0593-4288-8948-fb477fe3a2d4:29 dk.dst 11868344-0593-4288-8948-fb477fe3a2d4 29 dk.dst 4b7c05d6-2b81-4954-bb74-6b9933745af1 2 Category 143 urn:ddi:dk.dst:5117aeba-1215-4da6-bffa-0a6e888ca6e0:29 dk.dst 5117aeba-1215-4da6-bffa-0a6e888ca6e0 29 dk.dst 76854e85-8102-4f61-8a49-92ba14c05870 2 Category 1431 urn:ddi:dk.dst:307ee68b-99eb-4296-8353-cef3d9a959ef:29 dk.dst 307ee68b-99eb-4296-8353-cef3d9a959ef 29 dk.dst 2065ec3c-a947-4148-8fb9-4ee320d5d708 2 Category 143100 urn:ddi:dk.dst:7cd83fdf-26ae-4773-9800-e033c4c8c8a9:29 dk.dst 7cd83fdf-26ae-4773-9800-e033c4c8c8a9 29 dk.dst 7371352a-e927-44ea-a830-76a138a9858d 2 Category 1439 urn:ddi:dk.dst:782b5689-8076-4eaf-957f-a0e68b29e65b:29 dk.dst 782b5689-8076-4eaf-957f-a0e68b29e65b 29 dk.dst 3e9b5ddf-c162-410e-bfe3-c0c3708a1120 2 Category 143900 urn:ddi:dk.dst:baef1ae3-ab23-408e-8ecf-e06b50fdc5ad:29 dk.dst baef1ae3-ab23-408e-8ecf-e06b50fdc5ad 29 dk.dst 8e16b709-2a17-4331-92a3-3c0ef4b8b56f 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:5b211ee1-0783-46f0-8aad-d853e5601be1:29 dk.dst 5b211ee1-0783-46f0-8aad-d853e5601be1 29 dk.dst 74744d44-97fd-4f77-be8a-b94a262e5c35 2 Category 21 urn:ddi:dk.dst:1c314d06-bdee-4a01-b1c4-8a4913822ad6:29 dk.dst 1c314d06-bdee-4a01-b1c4-8a4913822ad6 29 dk.dst fcadb0c9-d476-45d5-8323-86836fbb0c87 2 Category 211 urn:ddi:dk.dst:53824be7-c6bc-4ec5-8754-ed32ddaad9cd:29 dk.dst 53824be7-c6bc-4ec5-8754-ed32ddaad9cd 29 dk.dst bae633b2-3645-418a-bfaa-9b4e5a2ee60a 2 Category 2111 urn:ddi:dk.dst:d7a40004-5eea-4e6e-a615-cc95bde48525:29 dk.dst d7a40004-5eea-4e6e-a615-cc95bde48525 29 dk.dst 18aade24-9d29-4626-801e-47f299450f1e 2 Category 211100 urn:ddi:dk.dst:4c2d13ad-b312-49ae-9c56-102223b4aa4b:29 dk.dst 4c2d13ad-b312-49ae-9c56-102223b4aa4b 29 dk.dst ca6f650d-a862-41da-adcc-9d7029423a47 2 Category 2112 urn:ddi:dk.dst:e9fbb114-1f71-4e26-afc9-b13957def111:29 dk.dst e9fbb114-1f71-4e26-afc9-b13957def111 29 dk.dst 10889a0f-d5df-40ad-9d71-4d6bcb746ed0 2 Category 211200 urn:ddi:dk.dst:9aedec59-9131-4fae-8209-455af04cd846:29 dk.dst 9aedec59-9131-4fae-8209-455af04cd846 29 dk.dst 988aad08-a7f0-4679-8982-e0c7e67e4b06 2 Category 2113 urn:ddi:dk.dst:0a48c0f7-44c8-466c-953d-f29b666b0dcf:29 dk.dst 0a48c0f7-44c8-466c-953d-f29b666b0dcf 29 dk.dst 74d1379d-d1b9-4639-98d0-2d877cf0eb38 2 Category 211300 urn:ddi:dk.dst:729d603c-956a-4cbb-be60-785cf45c27d2:29 dk.dst 729d603c-956a-4cbb-be60-785cf45c27d2 29 dk.dst c5ba4ab2-8995-43c4-9816-43826ca190f3 2 Category 2114 urn:ddi:dk.dst:0372df5d-cd39-4b80-ac15-eb3df1c54050:29 dk.dst 0372df5d-cd39-4b80-ac15-eb3df1c54050 29 dk.dst 8ed3e383-e7b2-4a45-a439-d94bef3d964a 2 Category 211400 urn:ddi:dk.dst:b1f8bd8b-5aba-4d7f-99f9-fbf5be921f6d:29 dk.dst b1f8bd8b-5aba-4d7f-99f9-fbf5be921f6d 29 dk.dst 3983852b-102e-442a-859d-f2765cc49723 2 Category 212 urn:ddi:dk.dst:47e64b82-1778-4574-ba3e-59d488a9c604:29 dk.dst 47e64b82-1778-4574-ba3e-59d488a9c604 29 dk.dst b532b1ae-a225-4e98-91f6-2b3f30319bd4 2 Category 2120 urn:ddi:dk.dst:cb9bb86e-6159-4721-8a7b-10b7187f2303:29 dk.dst cb9bb86e-6159-4721-8a7b-10b7187f2303 29 dk.dst 7471378b-5f69-4d31-ace1-3f61f7708315 2 Category 212000 urn:ddi:dk.dst:d98a8f0e-d65a-4558-8116-cb9698a21546:29 dk.dst d98a8f0e-d65a-4558-8116-cb9698a21546 29 dk.dst e9886f68-0595-4994-8bd9-747ccdeb1b88 2 Category 213 urn:ddi:dk.dst:ada89f4b-f11e-4182-a5dc-1d2a4a61d612:29 dk.dst ada89f4b-f11e-4182-a5dc-1d2a4a61d612 29 dk.dst 25201814-d7dd-41fa-bc9d-748e9c584ad6 2 Category 2131 urn:ddi:dk.dst:408a7b08-8339-4df7-b985-ebaf469f8d0c:29 dk.dst 408a7b08-8339-4df7-b985-ebaf469f8d0c 29 dk.dst 355b9828-28f0-4ec2-aa2e-4db4ec640c35 2 Category 213110 urn:ddi:dk.dst:4ef064ba-f446-4060-a51e-5ccf3032871e:29 dk.dst 4ef064ba-f446-4060-a51e-5ccf3032871e 29 dk.dst 478e8ea1-22b9-4960-9628-2bea77bfcf55 2 Category 213120 urn:ddi:dk.dst:74c53060-9905-4e15-9e70-343eee843678:29 dk.dst 74c53060-9905-4e15-9e70-343eee843678 29 dk.dst c8f21ac0-7e65-4aed-8b37-8c5fd03118ca 2 Category 2132 urn:ddi:dk.dst:ea5b412a-a9f3-4c23-b1b8-9f0804d3b636:29 dk.dst ea5b412a-a9f3-4c23-b1b8-9f0804d3b636 29 dk.dst dfa47516-1e63-4ba7-95cd-8a5234978851 2 Category 213200 urn:ddi:dk.dst:0078d1af-8e8e-45f3-b1c1-8e78c73ce9db:29 dk.dst 0078d1af-8e8e-45f3-b1c1-8e78c73ce9db 29 dk.dst 123ce727-77d4-4c89-b8c3-742988a9fc84 2 Category 2133 urn:ddi:dk.dst:4e3e7c9d-9fca-49aa-990c-1fb158a26553:29 dk.dst 4e3e7c9d-9fca-49aa-990c-1fb158a26553 29 dk.dst 9b91c701-b484-4c43-8792-c59e605641bd 2 Category 213300 urn:ddi:dk.dst:f54b6cc1-e5f4-4b9b-b47e-6b7feff6f5ca:29 dk.dst f54b6cc1-e5f4-4b9b-b47e-6b7feff6f5ca 29 dk.dst e73b9a0d-c94b-445a-bcc8-76fda0cbf289 2 Category 214 urn:ddi:dk.dst:6f9c8db9-a8bd-4a49-9d0d-d0e648d5dfc3:29 dk.dst 6f9c8db9-a8bd-4a49-9d0d-d0e648d5dfc3 29 dk.dst 7251cb7c-b5df-4fec-bc3e-806bb967594f 2 Category 2141 urn:ddi:dk.dst:05f0f2bb-8294-4467-bbb0-1aeb300357af:29 dk.dst 05f0f2bb-8294-4467-bbb0-1aeb300357af 29 dk.dst bb387dcf-e3f8-4a27-8add-a84d6bc59329 2 Category 214100 urn:ddi:dk.dst:2e98fb55-859b-4e5b-80d6-e99fdc93d1b4:29 dk.dst 2e98fb55-859b-4e5b-80d6-e99fdc93d1b4 29 dk.dst d9920159-76e5-45f0-a6f9-2547805c2605 2 Category 2142 urn:ddi:dk.dst:d1ceb8ee-7596-402b-8193-17ff4685080b:29 dk.dst d1ceb8ee-7596-402b-8193-17ff4685080b 29 dk.dst b0ac5781-8e5f-407f-8e05-064e3796f583 2 Category 214200 urn:ddi:dk.dst:7451526b-7a14-4bde-8eb1-f8b252bcf8b9:29 dk.dst 7451526b-7a14-4bde-8eb1-f8b252bcf8b9 29 dk.dst 74fb9add-2e5f-4f78-b290-eaaaa5c4e103 2 Category 2143 urn:ddi:dk.dst:a8f8c10f-cd08-4a68-87e9-9854544a63f4:29 dk.dst a8f8c10f-cd08-4a68-87e9-9854544a63f4 29 dk.dst 50e07b8d-e101-4436-a289-82a498ac60a3 2 Category 214300 urn:ddi:dk.dst:bcb1d1a0-4080-4be2-bd8f-6d9abae27034:29 dk.dst bcb1d1a0-4080-4be2-bd8f-6d9abae27034 29 dk.dst 8610d5f4-53a3-44a9-bbbb-d39d490d2c2f 2 Category 2144 urn:ddi:dk.dst:4cda2654-4e1d-4724-b683-08374f319edc:29 dk.dst 4cda2654-4e1d-4724-b683-08374f319edc 29 dk.dst 127688e9-3752-429f-80dc-65a82fe72740 2 Category 214400 urn:ddi:dk.dst:9874eaa1-2b3d-4375-b405-8fb5da741178:29 dk.dst 9874eaa1-2b3d-4375-b405-8fb5da741178 29 dk.dst 4556a95c-17dd-4a91-870f-ffad4f0b1031 2 Category 2145 urn:ddi:dk.dst:e7b9b3d7-e44c-42a2-bf49-1402e4bd3374:29 dk.dst e7b9b3d7-e44c-42a2-bf49-1402e4bd3374 29 dk.dst 78ee97de-b9cc-401f-aa9f-6e0e9d0fe562 2 Category 214500 urn:ddi:dk.dst:4df4ee9b-651a-4f48-983a-5b8b393332ed:29 dk.dst 4df4ee9b-651a-4f48-983a-5b8b393332ed 29 dk.dst 96ecb83e-1ebd-47ec-b8e0-5f206d41f288 2 Category 2146 urn:ddi:dk.dst:2fabb15c-f2cf-42c7-85f2-e58e8980fdc4:29 dk.dst 2fabb15c-f2cf-42c7-85f2-e58e8980fdc4 29 dk.dst 57d89da3-03fc-4edf-8b0c-13cbd6c17ef4 2 Category 214600 urn:ddi:dk.dst:81f87751-4ad0-4b18-8ce6-89f5cb52ee25:29 dk.dst 81f87751-4ad0-4b18-8ce6-89f5cb52ee25 29 dk.dst 2f091485-c73b-498b-aab6-7be2fedc04c5 2 Category 2149 urn:ddi:dk.dst:32f61fc1-3107-4380-910b-4a41ed2374bb:29 dk.dst 32f61fc1-3107-4380-910b-4a41ed2374bb 29 dk.dst 17229f42-35ff-4c9f-a5ab-070c3ff4a1b6 2 Category 214900 urn:ddi:dk.dst:254f338f-3ca3-4e2c-b2da-e8a6bc97a30d:29 dk.dst 254f338f-3ca3-4e2c-b2da-e8a6bc97a30d 29 dk.dst afa23361-3c9e-458d-a1ab-2543e10ef586 2 Category 215 urn:ddi:dk.dst:5c4a1ccb-113d-4c5c-ab35-322c4875bfec:29 dk.dst 5c4a1ccb-113d-4c5c-ab35-322c4875bfec 29 dk.dst 5c3e4c1d-0f5c-4e5c-b267-21231130f717 2 Category 2151 urn:ddi:dk.dst:b2f240c5-0494-487d-b838-332f775935d1:29 dk.dst b2f240c5-0494-487d-b838-332f775935d1 29 dk.dst 6f25d41a-76b9-4729-a018-f3c0f2dbf82c 2 Category 215100 urn:ddi:dk.dst:8b6bd2a8-773d-4a65-af93-db1ecf9eac38:29 dk.dst 8b6bd2a8-773d-4a65-af93-db1ecf9eac38 29 dk.dst 50eb5652-0e26-488f-aff4-89383ad9e5da 2 Category 2152 urn:ddi:dk.dst:22d2a667-ee4f-4972-adf8-ba27f7d426f8:29 dk.dst 22d2a667-ee4f-4972-adf8-ba27f7d426f8 29 dk.dst 718bfa37-ec65-454e-bd42-52337efb6862 2 Category 215200 urn:ddi:dk.dst:138707cd-c053-4ef0-a873-4db6cabffea1:29 dk.dst 138707cd-c053-4ef0-a873-4db6cabffea1 29 dk.dst a8758e00-4f85-4b8a-a092-05b7e5a905ce 2 Category 2153 urn:ddi:dk.dst:ee06b7a4-926c-415b-8f93-b0de6c91f236:29 dk.dst ee06b7a4-926c-415b-8f93-b0de6c91f236 29 dk.dst 5f1bd85a-37f9-4e99-9df7-da901f3cb78f 2 Category 215300 urn:ddi:dk.dst:993bd090-97dc-45dd-be15-eb4467e6faa8:29 dk.dst 993bd090-97dc-45dd-be15-eb4467e6faa8 29 dk.dst 8b982a3e-2eef-4d33-849e-55c1802b16b0 2 Category 216 urn:ddi:dk.dst:419bf564-f724-490e-8517-68fee2d5b33c:29 dk.dst 419bf564-f724-490e-8517-68fee2d5b33c 29 dk.dst 84abab8b-3efd-4cb1-81f4-ad1abc1b5e56 2 Category 2161 urn:ddi:dk.dst:68058783-b0fb-472c-85ab-4ad2fe71ecc0:29 dk.dst 68058783-b0fb-472c-85ab-4ad2fe71ecc0 29 dk.dst d9fde8b6-c2ce-4def-98f7-183a579e02c3 2 Category 216100 urn:ddi:dk.dst:8e7e9c07-57e5-42ba-be84-eff190abff60:29 dk.dst 8e7e9c07-57e5-42ba-be84-eff190abff60 29 dk.dst 68e8dae7-24dd-4806-affb-b4043b0cc0d3 2 Category 2162 urn:ddi:dk.dst:9b35caa4-2a64-4dde-bb06-371bc80f45bf:29 dk.dst 9b35caa4-2a64-4dde-bb06-371bc80f45bf 29 dk.dst 7133110f-660b-4636-a2dc-4e71d78f1189 2 Category 216200 urn:ddi:dk.dst:0d111d50-b62f-46b1-a3bc-d19712644884:29 dk.dst 0d111d50-b62f-46b1-a3bc-d19712644884 29 dk.dst e1238dda-ba59-41a8-a4fc-f887c55109b4 2 Category 2163 urn:ddi:dk.dst:1e2a682f-db1a-4fa4-a434-678358990071:29 dk.dst 1e2a682f-db1a-4fa4-a434-678358990071 29 dk.dst 5e51616c-f088-4c8d-9772-79566692f665 2 Category 216300 urn:ddi:dk.dst:1dd4496d-8d48-452c-bf8d-4d0035761c02:29 dk.dst 1dd4496d-8d48-452c-bf8d-4d0035761c02 29 dk.dst 9f8ab030-b9f4-414e-9034-50e41a8f431f 2 Category 2164 urn:ddi:dk.dst:6a8f4173-17a3-499a-bed1-01757dd7b27c:29 dk.dst 6a8f4173-17a3-499a-bed1-01757dd7b27c 29 dk.dst 19fb2da8-ee19-433b-89c3-4a04ec85c6a8 2 Category 216400 urn:ddi:dk.dst:b8d6fad2-7f85-4065-abbb-03e5a352e213:29 dk.dst b8d6fad2-7f85-4065-abbb-03e5a352e213 29 dk.dst 3e59dfc8-8f36-4752-bfbd-41a03449ab44 2 Category 2165 urn:ddi:dk.dst:bf73d495-980d-4856-aa13-a3ff80ed2d30:29 dk.dst bf73d495-980d-4856-aa13-a3ff80ed2d30 29 dk.dst 281b4b57-483c-4571-9992-3dccd76c16fd 2 Category 216500 urn:ddi:dk.dst:ab5a9d7c-a389-4e86-81fb-ad97c88bdd16:29 dk.dst ab5a9d7c-a389-4e86-81fb-ad97c88bdd16 29 dk.dst bfdcfc0c-d8b4-45b3-adcd-8a900b0b378b 2 Category 2166 urn:ddi:dk.dst:26b99499-032e-4b09-8cfd-f6c3db8c74d9:29 dk.dst 26b99499-032e-4b09-8cfd-f6c3db8c74d9 29 dk.dst 7be1de6e-fa1d-46d9-b331-2a0842af5f68 2 Category 216600 urn:ddi:dk.dst:4336b879-b70c-4b0e-b2e4-fc08353e613c:29 dk.dst 4336b879-b70c-4b0e-b2e4-fc08353e613c 29 dk.dst c3a04136-eb2c-4cd1-b7d7-355ff98ad041 2 Category 22 urn:ddi:dk.dst:967ca9d9-3b3d-45cd-a67c-6f1203c640ca:29 dk.dst 967ca9d9-3b3d-45cd-a67c-6f1203c640ca 29 dk.dst d28d1fc6-0ee2-4439-8593-d7614d64ce26 2 Category 221 urn:ddi:dk.dst:30fb7330-1279-49d0-a491-ef089e5297b0:29 dk.dst 30fb7330-1279-49d0-a491-ef089e5297b0 29 dk.dst 35c0ab9f-ecee-49a3-82aa-f423fb084a98 2 Category 2211 urn:ddi:dk.dst:2d1e72c3-91d2-4662-a1e2-a01563e7841c:29 dk.dst 2d1e72c3-91d2-4662-a1e2-a01563e7841c 29 dk.dst 2dc32ae2-de91-4e04-bbcf-54ec425f8faf 2 Category 221100 urn:ddi:dk.dst:be38d4d1-e3fe-486f-a48a-bb424c05b864:29 dk.dst be38d4d1-e3fe-486f-a48a-bb424c05b864 29 dk.dst 7998f3c7-0650-4ff6-866e-a578dcefd2a5 2 Category 2212 urn:ddi:dk.dst:80dd365e-69eb-4232-98d4-320087ba12c8:29 dk.dst 80dd365e-69eb-4232-98d4-320087ba12c8 29 dk.dst 81657c12-d4c0-495a-9289-52b6efa02dd1 2 Category 221200 urn:ddi:dk.dst:55085d4b-911b-4d6d-bbe4-1e940514f71b:29 dk.dst 55085d4b-911b-4d6d-bbe4-1e940514f71b 29 dk.dst 3bcedb6d-a27c-4a83-af03-f0787586dd3d 2 Category 222 urn:ddi:dk.dst:56a933a2-1ed5-4d38-98fe-50b006ebfd7a:29 dk.dst 56a933a2-1ed5-4d38-98fe-50b006ebfd7a 29 dk.dst 16aba766-0cfc-4b70-96d0-9325b33c7fe2 2 Category 2221 urn:ddi:dk.dst:30657ec8-17a2-4841-9293-64cec4eeb47d:29 dk.dst 30657ec8-17a2-4841-9293-64cec4eeb47d 29 dk.dst ddc5fe6a-5e98-4e54-8c19-4fb928d8c95b 2 Category 222110 urn:ddi:dk.dst:d044a60e-5bee-4d55-a2d8-ebc3d463ec1f:29 dk.dst d044a60e-5bee-4d55-a2d8-ebc3d463ec1f 29 dk.dst 0e2e36f5-6223-4ad7-ab9d-12043385fc58 2 Category 222120 urn:ddi:dk.dst:f798c15a-4c3e-468a-ba00-51b948c3e6ec:29 dk.dst f798c15a-4c3e-468a-ba00-51b948c3e6ec 29 dk.dst 2e5368a8-d580-4a7c-a7cc-035a9abb2ee5 2 Category 222130 urn:ddi:dk.dst:954cec41-d9a2-4eb2-ba32-fc7aa086f138:29 dk.dst 954cec41-d9a2-4eb2-ba32-fc7aa086f138 29 dk.dst 9e357417-65d3-4d5c-9e8d-080d3fd19e26 2 Category 2222 urn:ddi:dk.dst:5acab85a-2afb-472e-8a0f-6a7bd8dd0de4:29 dk.dst 5acab85a-2afb-472e-8a0f-6a7bd8dd0de4 29 dk.dst 121d0d25-92b6-4701-b99f-45c257d2d582 2 Category 222200 urn:ddi:dk.dst:f8a0eea6-1dd3-47f7-b090-e65df4692eea:29 dk.dst f8a0eea6-1dd3-47f7-b090-e65df4692eea 29 dk.dst e18f2d9b-1e29-426a-8610-d94b581648ff 2 Category 223 urn:ddi:dk.dst:fa3b7f9a-4528-440a-8fbc-e5f912501018:29 dk.dst fa3b7f9a-4528-440a-8fbc-e5f912501018 29 dk.dst 1e97ef2a-f2b0-4f0b-ab7a-092247b4ee12 2 Category 2230 urn:ddi:dk.dst:b35031c4-d217-4b7d-983c-a709c8f6c1e2:29 dk.dst b35031c4-d217-4b7d-983c-a709c8f6c1e2 29 dk.dst 8e7a4e36-dd1f-4397-8598-c95a455cd29b 2 Category 223000 urn:ddi:dk.dst:cf8e2016-9694-4b53-b039-7c78530889a4:29 dk.dst cf8e2016-9694-4b53-b039-7c78530889a4 29 dk.dst dcbc237d-15cc-4f30-9cf9-40db9d6b3699 2 Category 224 urn:ddi:dk.dst:ccc26100-b532-4fd6-bd57-42fee413e9c3:29 dk.dst ccc26100-b532-4fd6-bd57-42fee413e9c3 29 dk.dst 2452b222-f7b2-41ad-9506-b79e84e942dd 2 Category 2240 urn:ddi:dk.dst:7680cd82-22fd-4245-9865-a8582235bd23:29 dk.dst 7680cd82-22fd-4245-9865-a8582235bd23 29 dk.dst d5cd2bd8-08d0-4e8b-8cca-048e7e932809 2 Category 224000 urn:ddi:dk.dst:4856b9fd-36b3-46d7-82c0-422581a8e858:29 dk.dst 4856b9fd-36b3-46d7-82c0-422581a8e858 29 dk.dst 654c2f04-239a-43a9-9982-66c718990f01 2 Category 225 urn:ddi:dk.dst:f09f560f-b82c-4ac4-a021-cc7f3d239bb8:29 dk.dst f09f560f-b82c-4ac4-a021-cc7f3d239bb8 29 dk.dst e7000c86-3b7a-4b65-a599-b5f5ac3e35b2 2 Category 2250 urn:ddi:dk.dst:64d38f42-b228-467e-9285-ca6617bc30fc:29 dk.dst 64d38f42-b228-467e-9285-ca6617bc30fc 29 dk.dst 55c24eaa-477f-4fed-af47-a2be4947c91c 2 Category 225000 urn:ddi:dk.dst:42902901-41b4-409d-85fb-a5fa09fc1f49:29 dk.dst 42902901-41b4-409d-85fb-a5fa09fc1f49 29 dk.dst d08a5cca-917f-468a-bce5-d3d26ea6a27a 2 Category 226 urn:ddi:dk.dst:ae3c0dd4-2401-4255-a858-25fa987cad08:29 dk.dst ae3c0dd4-2401-4255-a858-25fa987cad08 29 dk.dst b39073d0-145e-4392-8f58-60d69ae1d031 2 Category 2261 urn:ddi:dk.dst:54728109-e958-443f-8111-e2a745fdcfb1:29 dk.dst 54728109-e958-443f-8111-e2a745fdcfb1 29 dk.dst a0dd5774-e3a1-4fe5-b103-178bb7516eb1 2 Category 226100 urn:ddi:dk.dst:1f9157ad-4744-434a-b213-5f8a5ee0470a:29 dk.dst 1f9157ad-4744-434a-b213-5f8a5ee0470a 29 dk.dst f9e96a42-64fe-40b8-80ec-c906e5361e88 2 Category 2262 urn:ddi:dk.dst:4bae5e5b-d4ad-4e2e-9e8a-4de6315781e8:29 dk.dst 4bae5e5b-d4ad-4e2e-9e8a-4de6315781e8 29 dk.dst 64c75731-744e-4bf9-b493-8d13003fad9c 2 Category 226200 urn:ddi:dk.dst:104368d7-2a71-4941-a1c8-eae89b7952a7:29 dk.dst 104368d7-2a71-4941-a1c8-eae89b7952a7 29 dk.dst 5ad50155-037d-4399-9407-8e6522d74264 2 Category 2263 urn:ddi:dk.dst:df3df03f-47f3-4617-a975-5c59a3eb6b86:29 dk.dst df3df03f-47f3-4617-a975-5c59a3eb6b86 29 dk.dst 9dd909d9-d77a-45d9-8195-ddc28bd31359 2 Category 226300 urn:ddi:dk.dst:f4308d4a-7056-4d91-83ae-f5775e5024de:29 dk.dst f4308d4a-7056-4d91-83ae-f5775e5024de 29 dk.dst 83d7c076-cef7-4593-a230-298351d5a6c6 2 Category 2264 urn:ddi:dk.dst:22a08230-e494-4c43-88c6-bfb022e23542:29 dk.dst 22a08230-e494-4c43-88c6-bfb022e23542 29 dk.dst 2675f252-dcf1-4575-9100-c3be8107cd79 2 Category 226410 urn:ddi:dk.dst:67c1598b-5d0b-4efd-8e05-cd671c6fa7af:29 dk.dst 67c1598b-5d0b-4efd-8e05-cd671c6fa7af 29 dk.dst 8a78b81c-1d1c-4367-91e3-709cff21116f 2 Category 226420 urn:ddi:dk.dst:c7a0bc63-ecbb-4513-a8f7-f399e32cd4b4:29 dk.dst c7a0bc63-ecbb-4513-a8f7-f399e32cd4b4 29 dk.dst f0189d74-cd7d-4104-98aa-27840ede8dd7 2 Category 2265 urn:ddi:dk.dst:3b92fc76-c97d-477f-a2a6-c87f433d3095:29 dk.dst 3b92fc76-c97d-477f-a2a6-c87f433d3095 29 dk.dst 44757005-5740-4fd4-abf9-932962be67b1 2 Category 226510 urn:ddi:dk.dst:35bb1743-f30f-415e-9486-4fb94454bbc3:29 dk.dst 35bb1743-f30f-415e-9486-4fb94454bbc3 29 dk.dst 91519e66-3097-43ee-b79a-c65957b51fe6 2 Category 226520 urn:ddi:dk.dst:0cac6e8c-cf3a-4a56-9c1d-5359b6ce8c31:29 dk.dst 0cac6e8c-cf3a-4a56-9c1d-5359b6ce8c31 29 dk.dst d36fe9c9-8635-4c25-a854-2e9df4321970 2 Category 2266 urn:ddi:dk.dst:39c0a39d-050e-4721-a636-ddb9632dc485:29 dk.dst 39c0a39d-050e-4721-a636-ddb9632dc485 29 dk.dst 4809185d-90ed-4ea4-a370-7bdcc2357f04 2 Category 226610 urn:ddi:dk.dst:73f08876-2623-44db-906e-59abea290eb4:29 dk.dst 73f08876-2623-44db-906e-59abea290eb4 29 dk.dst 9c486cea-bf57-4f49-9d1f-294f5c4c8742 2 Category 226620 urn:ddi:dk.dst:e359a4b0-4928-43c3-aab0-1bd9a3e24be3:29 dk.dst e359a4b0-4928-43c3-aab0-1bd9a3e24be3 29 dk.dst 18443f49-cc9a-47df-9270-225e8141c476 2 Category 2267 urn:ddi:dk.dst:3db04fe8-c63e-44cc-a50e-c8797759b6e8:29 dk.dst 3db04fe8-c63e-44cc-a50e-c8797759b6e8 29 dk.dst 3f4adf12-e587-4a78-a3ff-02fb004ff3f4 2 Category 226700 urn:ddi:dk.dst:1d5382d4-cb4f-43ff-b294-3d3713513ced:29 dk.dst 1d5382d4-cb4f-43ff-b294-3d3713513ced 29 dk.dst 11a1f577-7fae-42f5-9586-e72a5e4dbbe5 2 Category 2269 urn:ddi:dk.dst:b96e804b-7604-4e66-995b-c19057632af9:29 dk.dst b96e804b-7604-4e66-995b-c19057632af9 29 dk.dst 05ddef6c-e008-41fd-b19d-91a200a26e87 2 Category 226910 urn:ddi:dk.dst:c9954516-f3b8-4fe4-b46c-7d574d288750:29 dk.dst c9954516-f3b8-4fe4-b46c-7d574d288750 29 dk.dst 14195d5c-e8ee-4fcd-a8c6-ab152a717183 2 Category 226920 urn:ddi:dk.dst:095af531-af0d-46a7-a0e3-c2a93a9969ed:29 dk.dst 095af531-af0d-46a7-a0e3-c2a93a9969ed 29 dk.dst 2c9ae77d-2f81-4830-be69-e28b7a380603 2 Category 226930 urn:ddi:dk.dst:c355d44f-9fd3-4356-9191-d88ef58aa245:29 dk.dst c355d44f-9fd3-4356-9191-d88ef58aa245 29 dk.dst 9c1f40f3-395a-40fc-8aae-246a5a45d421 2 Category 226990 urn:ddi:dk.dst:7ed6396c-54be-4efb-a235-a4e0510f50a2:29 dk.dst 7ed6396c-54be-4efb-a235-a4e0510f50a2 29 dk.dst 2b485a95-8cd9-413c-875a-cda61bdd7840 2 Category 23 urn:ddi:dk.dst:aea01228-959c-4a65-a4b5-ff68baedea66:29 dk.dst aea01228-959c-4a65-a4b5-ff68baedea66 29 dk.dst 0cef6d14-feaf-4b7c-8de7-c7c8d9129746 2 Category 231 urn:ddi:dk.dst:fc387045-556f-43f5-b2df-d64764c616ed:29 dk.dst fc387045-556f-43f5-b2df-d64764c616ed 29 dk.dst 7f54c781-79b7-493a-bc1c-a077a53de73a 2 Category 2310 urn:ddi:dk.dst:8084533a-4130-4715-af70-0ccecae4c9eb:29 dk.dst 8084533a-4130-4715-af70-0ccecae4c9eb 29 dk.dst 77848924-498e-4db0-aafe-546cccb1c3a0 2 Category 231010 urn:ddi:dk.dst:703f8a50-cc92-47b7-bf09-ed0ef5196b97:29 dk.dst 703f8a50-cc92-47b7-bf09-ed0ef5196b97 29 dk.dst 21d282b8-c606-4414-a16c-f8f493d857c4 2 Category 231020 urn:ddi:dk.dst:28110d5d-9d03-40da-a37a-5e652de801c7:29 dk.dst 28110d5d-9d03-40da-a37a-5e652de801c7 29 dk.dst 85d4373d-999b-4623-aa1b-7a8340c82627 2 Category 231030 urn:ddi:dk.dst:ff75c444-806a-4d39-9d0a-e1db17870a5f:29 dk.dst ff75c444-806a-4d39-9d0a-e1db17870a5f 29 dk.dst 3fe1f35d-46dc-46f9-83bd-3e728e4ff0f1 2 Category 232 urn:ddi:dk.dst:a6d54f7e-aacb-47eb-a3dd-422443d470a4:29 dk.dst a6d54f7e-aacb-47eb-a3dd-422443d470a4 29 dk.dst 0a8a39e3-b608-43f7-898b-cea0a7d5b976 2 Category 2320 urn:ddi:dk.dst:d513c0d8-ee06-40ef-a51c-09ef7a629ed5:29 dk.dst d513c0d8-ee06-40ef-a51c-09ef7a629ed5 29 dk.dst 878a078f-c571-45b7-b068-5f04dfdbba1b 2 Category 232010 urn:ddi:dk.dst:6defb321-7c76-4c88-9823-fe7b8f11a0aa:29 dk.dst 6defb321-7c76-4c88-9823-fe7b8f11a0aa 29 dk.dst ef7a3c4a-8dc8-4c21-bf76-66724df7f3e2 2 Category 232020 urn:ddi:dk.dst:2cfaa052-6655-4590-8b00-25b1b24d85d0:29 dk.dst 2cfaa052-6655-4590-8b00-25b1b24d85d0 29 dk.dst 35d7c976-9158-48e1-8b24-b3b8491ec1c8 2 Category 232030 urn:ddi:dk.dst:1c841982-36df-4845-a959-e68ddcc228f0:29 dk.dst 1c841982-36df-4845-a959-e68ddcc228f0 29 dk.dst cabdae00-82f6-4e84-ba7c-e0ccb2383139 2 Category 233 urn:ddi:dk.dst:60f0b01e-582b-416b-96b9-1cde43b0467e:29 dk.dst 60f0b01e-582b-416b-96b9-1cde43b0467e 29 dk.dst 0c392899-1b45-46ec-9051-ac27ef002c3f 2 Category 2330 urn:ddi:dk.dst:4da0e728-0342-442d-82be-700fc7a70dd9:29 dk.dst 4da0e728-0342-442d-82be-700fc7a70dd9 29 dk.dst 06e78d97-34df-4729-b0e3-ede73228ecac 2 Category 233010 urn:ddi:dk.dst:9efd8985-d4dc-49d9-b2b6-2978e9441fa4:29 dk.dst 9efd8985-d4dc-49d9-b2b6-2978e9441fa4 29 dk.dst e5d1367b-6c89-47ad-b32c-1c39cbf998cc 2 Category 233020 urn:ddi:dk.dst:a8542354-3852-4add-b2a2-20753c781646:29 dk.dst a8542354-3852-4add-b2a2-20753c781646 29 dk.dst d39a758d-52fa-4f76-b74f-4e82702063f7 2 Category 234 urn:ddi:dk.dst:c6c0c6bc-0f19-4d7c-99e7-bc962f7a837f:29 dk.dst c6c0c6bc-0f19-4d7c-99e7-bc962f7a837f 29 dk.dst d9d605c9-d815-4003-aa10-632ee9b413c8 2 Category 2341 urn:ddi:dk.dst:22727af4-9974-4e8f-aa1a-21c1c10b6284:29 dk.dst 22727af4-9974-4e8f-aa1a-21c1c10b6284 29 dk.dst 45ee393c-428e-431a-a4cd-b015c6d7dd72 2 Category 234110 urn:ddi:dk.dst:b257b3f1-9e69-4205-8d51-683a86cf6d15:29 dk.dst b257b3f1-9e69-4205-8d51-683a86cf6d15 29 dk.dst efafea33-81a4-4585-b080-0df9a1795a1b 2 Category 234120 urn:ddi:dk.dst:3ec5a540-5b26-40a1-8bcd-5faee72fcbe4:29 dk.dst 3ec5a540-5b26-40a1-8bcd-5faee72fcbe4 29 dk.dst 92e49473-20fe-40fd-9110-f8ad1d1e8261 2 Category 234130 urn:ddi:dk.dst:df668f01-f5ce-4bc7-85b3-49b322e1cffe:29 dk.dst df668f01-f5ce-4bc7-85b3-49b322e1cffe 29 dk.dst 554d8325-7862-40d8-bc6c-4e239d14e940 2 Category 2342 urn:ddi:dk.dst:8e02745b-5cce-424a-8d8e-cd9120c8d1a7:29 dk.dst 8e02745b-5cce-424a-8d8e-cd9120c8d1a7 29 dk.dst 997b939b-9c18-4f3c-b853-159b94cd4061 2 Category 234200 urn:ddi:dk.dst:11b7f2cd-8128-45ad-a4a9-8cd081fc5008:29 dk.dst 11b7f2cd-8128-45ad-a4a9-8cd081fc5008 29 dk.dst 4c32be30-becd-451a-a4a2-16b4333a920b 2 Category 2343 urn:ddi:dk.dst:b0516106-83ef-4ec5-a6c2-ce14ba13789b:29 dk.dst b0516106-83ef-4ec5-a6c2-ce14ba13789b 29 dk.dst d645ed6c-9f0d-494a-aef5-9d956db6193e 2 Category 234310 urn:ddi:dk.dst:83a57df2-2fe4-4e69-9c71-1c8ab6ac28db:29 dk.dst 83a57df2-2fe4-4e69-9c71-1c8ab6ac28db 29 dk.dst ded40613-f5fa-4bb2-84a2-8e69f6fbf6bf 2 Category 234320 urn:ddi:dk.dst:d1f25de7-1b86-4feb-bcf4-87a4a35e97ca:29 dk.dst d1f25de7-1b86-4feb-bcf4-87a4a35e97ca 29 dk.dst 0dd5bd9b-0a4c-4ba4-991a-7bf7685dfbb6 2 Category 234330 urn:ddi:dk.dst:fa8d9003-ca4b-4b75-bf14-6ce31bbdc09b:29 dk.dst fa8d9003-ca4b-4b75-bf14-6ce31bbdc09b 29 dk.dst e9168cb5-4fc0-4ea6-9ddd-6d6298e13e7a 2 Category 234340 urn:ddi:dk.dst:fcc71d00-1c80-4618-a780-2bf1d04cfa6a:29 dk.dst fcc71d00-1c80-4618-a780-2bf1d04cfa6a 29 dk.dst 8dc25b45-9b9a-4eb3-aa99-0e50e714fde7 2 Category 234390 urn:ddi:dk.dst:45702ca9-7937-4c1c-84e4-3a6a68a9678c:29 dk.dst 45702ca9-7937-4c1c-84e4-3a6a68a9678c 29 dk.dst d2ea36cf-3b23-4391-8be9-e2ff9175236c 2 Category 235 urn:ddi:dk.dst:b269da77-e9dd-40c3-a911-a677f2e4e582:29 dk.dst b269da77-e9dd-40c3-a911-a677f2e4e582 29 dk.dst 6a4d4372-55d7-4718-a466-a05161cb0c4b 2 Category 2351 urn:ddi:dk.dst:e8262991-f186-460a-9fc1-8606c7f51c9c:29 dk.dst e8262991-f186-460a-9fc1-8606c7f51c9c 29 dk.dst 45ad9473-0db4-405b-a95f-d7b53fe03ac2 2 Category 235100 urn:ddi:dk.dst:12b0f195-98e6-46b0-ae42-b30ba48bd1bf:29 dk.dst 12b0f195-98e6-46b0-ae42-b30ba48bd1bf 29 dk.dst df342506-f6af-46c6-84ba-b9c1edb7c760 2 Category 2352 urn:ddi:dk.dst:b6a7e60d-11e5-430b-849d-13c05229c759:29 dk.dst b6a7e60d-11e5-430b-849d-13c05229c759 29 dk.dst 3ba4c0fe-c142-4b7b-a43d-2f1f873d8d82 2 Category 235210 urn:ddi:dk.dst:77f900ec-c6fe-4e39-99d0-55c624fdc310:29 dk.dst 77f900ec-c6fe-4e39-99d0-55c624fdc310 29 dk.dst 71409bf9-c5a6-49b6-8bcd-a556d8d61461 2 Category 235220 urn:ddi:dk.dst:3d6498ed-124b-4f1c-bede-ea7454a0949a:29 dk.dst 3d6498ed-124b-4f1c-bede-ea7454a0949a 29 dk.dst 7f3e1726-89b5-46ce-8e48-b9a2cc5cdb55 2 Category 235230 urn:ddi:dk.dst:6b71049d-6c2c-4cae-98f9-e228e60ac34f:29 dk.dst 6b71049d-6c2c-4cae-98f9-e228e60ac34f 29 dk.dst 2520bbed-17ff-444d-94c8-b6d53dabffde 2 Category 2353 urn:ddi:dk.dst:18b0dbb8-a7a0-4d48-8489-b75563957cdb:29 dk.dst 18b0dbb8-a7a0-4d48-8489-b75563957cdb 29 dk.dst ab44bb64-89b4-4ffa-acb2-200fdab5822a 2 Category 235300 urn:ddi:dk.dst:743c59ce-bd2a-46e7-8e2a-24d3aa2612e4:29 dk.dst 743c59ce-bd2a-46e7-8e2a-24d3aa2612e4 29 dk.dst c920af49-01b9-4beb-bdc9-d9b8e7c3efc7 2 Category 2354 urn:ddi:dk.dst:b7175a04-2d6f-4a9c-954f-720f84617e48:29 dk.dst b7175a04-2d6f-4a9c-954f-720f84617e48 29 dk.dst 13f3470b-70ba-4f1e-8f1a-c5e777094d83 2 Category 235400 urn:ddi:dk.dst:c41df02f-3eab-436f-9f12-d1852167f8dd:29 dk.dst c41df02f-3eab-436f-9f12-d1852167f8dd 29 dk.dst 0616a353-2343-45b2-aeb8-920b9074ad35 2 Category 2355 urn:ddi:dk.dst:d870cd66-1271-43f1-a82c-dda509f3d98f:29 dk.dst d870cd66-1271-43f1-a82c-dda509f3d98f 29 dk.dst a012f9d9-c29d-4be2-8e51-3824615447d9 2 Category 235500 urn:ddi:dk.dst:96bfb821-b3da-4cce-abbc-b143ba25df42:29 dk.dst 96bfb821-b3da-4cce-abbc-b143ba25df42 29 dk.dst 083d5222-9ecc-467d-be2e-68ec115a4e23 2 Category 2356 urn:ddi:dk.dst:25717f5d-ea8a-4bf2-af4f-95fec8c31e37:29 dk.dst 25717f5d-ea8a-4bf2-af4f-95fec8c31e37 29 dk.dst 6ff06f6e-83da-47d2-87a1-cc71c6da4604 2 Category 235600 urn:ddi:dk.dst:a3ec2a62-11b6-408e-8c46-58530a4203cb:29 dk.dst a3ec2a62-11b6-408e-8c46-58530a4203cb 29 dk.dst 9486d45e-ae1e-41bd-bf3f-8c223ec7a4bf 2 Category 2357 urn:ddi:dk.dst:d4d21ed7-cd1b-471c-896b-43ec70fc0055:29 dk.dst d4d21ed7-cd1b-471c-896b-43ec70fc0055 29 dk.dst 789220cc-c50d-440f-a874-48b1a94700c7 2 Category 235710 urn:ddi:dk.dst:21d88a2d-af8f-4a8c-afee-d5a86fd38496:29 dk.dst 21d88a2d-af8f-4a8c-afee-d5a86fd38496 29 dk.dst 07d64c94-363d-4ca0-b05b-0b0f9c564292 2 Category 235720 urn:ddi:dk.dst:99b547e2-ecdb-4a4d-8e00-1a15c152ef69:29 dk.dst 99b547e2-ecdb-4a4d-8e00-1a15c152ef69 29 dk.dst 16ec3818-bbf1-4331-bca9-3313cc86f9f6 2 Category 235730 urn:ddi:dk.dst:877d2c2e-b7b4-4721-8d6e-6fabeb5b58d5:29 dk.dst 877d2c2e-b7b4-4721-8d6e-6fabeb5b58d5 29 dk.dst e237f3f2-931c-4374-ad0d-f3d1764f582f 2 Category 235740 urn:ddi:dk.dst:7ee11bcc-4c09-456f-8af3-30e0f2ce2e12:29 dk.dst 7ee11bcc-4c09-456f-8af3-30e0f2ce2e12 29 dk.dst 337dc199-1065-41ed-8ba2-a4fd6cd77661 2 Category 235750 urn:ddi:dk.dst:4eb6fbf7-cfac-4bff-8768-1f7b365e86c0:29 dk.dst 4eb6fbf7-cfac-4bff-8768-1f7b365e86c0 29 dk.dst 412dbd83-8f48-4dfa-8d42-eb6540608f25 2 Category 235760 urn:ddi:dk.dst:3ee851f7-318c-4946-9e0d-64fdc4da10c1:29 dk.dst 3ee851f7-318c-4946-9e0d-64fdc4da10c1 29 dk.dst 7efe4eb9-9464-4082-b21a-6324324e24c8 2 Category 235790 urn:ddi:dk.dst:72eb5f9b-ac7a-48d0-ba92-d52c0497305b:29 dk.dst 72eb5f9b-ac7a-48d0-ba92-d52c0497305b 29 dk.dst 84e75542-d033-4635-8942-0bade1cc41f9 2 Category 2359 urn:ddi:dk.dst:ef051ea3-c28e-4b3d-873a-a0b8a9bbf0f1:29 dk.dst ef051ea3-c28e-4b3d-873a-a0b8a9bbf0f1 29 dk.dst 143d92b2-0f06-481c-9be2-7418828b2867 2 Category 235910 urn:ddi:dk.dst:334d08bc-94c7-4062-a0c3-f26a5d483131:29 dk.dst 334d08bc-94c7-4062-a0c3-f26a5d483131 29 dk.dst 72367b9d-27f9-4f8d-933f-c52f93f0284e 2 Category 235920 urn:ddi:dk.dst:dc599f21-590a-4ff8-88cd-c5f811d6d44a:29 dk.dst dc599f21-590a-4ff8-88cd-c5f811d6d44a 29 dk.dst 7a1d78a8-12f6-471c-9aac-65739b9c644e 2 Category 24 urn:ddi:dk.dst:0e715a50-37d1-417a-a05c-5f26aaa566ae:29 dk.dst 0e715a50-37d1-417a-a05c-5f26aaa566ae 29 dk.dst e1992248-a3f4-47c8-96fd-c0a531a96f38 2 Category 241 urn:ddi:dk.dst:4384f532-6e2f-4fe0-8931-417e90aa6494:29 dk.dst 4384f532-6e2f-4fe0-8931-417e90aa6494 29 dk.dst 8cfaa484-2af4-42ff-88c3-949a10c3d9b3 2 Category 2411 urn:ddi:dk.dst:2029bb95-2a6f-4e25-a053-eabc03099d4c:29 dk.dst 2029bb95-2a6f-4e25-a053-eabc03099d4c 29 dk.dst 4c110f71-0a42-40b0-87f7-65cb64c9c655 2 Category 241100 urn:ddi:dk.dst:ec5230e5-4c3f-4f3f-902a-2618bd344518:29 dk.dst ec5230e5-4c3f-4f3f-902a-2618bd344518 29 dk.dst d1c5fed5-fd5f-4cdc-84e0-d30db3c272f7 2 Category 2412 urn:ddi:dk.dst:ee9fe5e8-fcfa-4a3c-8b75-22b0984f1e35:29 dk.dst ee9fe5e8-fcfa-4a3c-8b75-22b0984f1e35 29 dk.dst 32abf7a4-d93c-4806-a88a-2160b24843fc 2 Category 241210 urn:ddi:dk.dst:3faeaa2e-2d76-4234-809d-95ce425a06f3:29 dk.dst 3faeaa2e-2d76-4234-809d-95ce425a06f3 29 dk.dst bb9f86b1-6e4b-4e16-af62-50da8ffcb3ae 2 Category 241220 urn:ddi:dk.dst:d56bd77d-60e0-4b29-8fe5-5677a541e066:29 dk.dst d56bd77d-60e0-4b29-8fe5-5677a541e066 29 dk.dst 1405342b-5c56-433e-9388-d68494f999cb 2 Category 241230 urn:ddi:dk.dst:69d2dfac-4f83-4594-94be-0401ba9420a5:29 dk.dst 69d2dfac-4f83-4594-94be-0401ba9420a5 29 dk.dst d1b10ce7-f4af-4f95-945f-9d3940727a3d 2 Category 241240 urn:ddi:dk.dst:5e5ac11b-ac41-45ed-8aab-74a064745626:29 dk.dst 5e5ac11b-ac41-45ed-8aab-74a064745626 29 dk.dst a9089c2c-341a-417f-88d6-0d2b54a60eee 2 Category 2413 urn:ddi:dk.dst:aa1ee4ed-2d3f-4004-b1bf-e371f6a0ca50:29 dk.dst aa1ee4ed-2d3f-4004-b1bf-e371f6a0ca50 29 dk.dst abe9814d-c091-4f5b-b5bf-0450b17d0c6f 2 Category 241310 urn:ddi:dk.dst:7491ac64-4b73-4479-a5c1-7b6e93ef1e03:29 dk.dst 7491ac64-4b73-4479-a5c1-7b6e93ef1e03 29 dk.dst 8d7b7060-b947-490d-a492-e5f9c89d0dec 2 Category 241320 urn:ddi:dk.dst:524a7876-a55d-43cc-bb7f-00c56a682ac0:29 dk.dst 524a7876-a55d-43cc-bb7f-00c56a682ac0 29 dk.dst 3c86e053-605c-4733-b1cd-57bf0a1a7c61 2 Category 242 urn:ddi:dk.dst:767d0392-9654-4f09-b6b0-c744d35fca16:29 dk.dst 767d0392-9654-4f09-b6b0-c744d35fca16 29 dk.dst 641eba41-bb94-459e-9da6-02850fd9912d 2 Category 2421 urn:ddi:dk.dst:55a28334-043c-4a80-94c7-2db94eb0614f:29 dk.dst 55a28334-043c-4a80-94c7-2db94eb0614f 29 dk.dst e36e8070-d334-47a9-a106-b44337a918ad 2 Category 242100 urn:ddi:dk.dst:ad8c4bd8-e33a-4bee-bb63-e3b5c3b96820:29 dk.dst ad8c4bd8-e33a-4bee-bb63-e3b5c3b96820 29 dk.dst 5473ffa7-b144-4ef0-b1ae-5fb0dc7335ec 2 Category 2422 urn:ddi:dk.dst:247b7674-38af-40bf-81a4-48f7ebb2eb7f:29 dk.dst 247b7674-38af-40bf-81a4-48f7ebb2eb7f 29 dk.dst 69f0de35-4f9f-4f7a-b196-a4b2092719f3 2 Category 242200 urn:ddi:dk.dst:37454465-e15b-4ea9-b4eb-37dc8e50dac3:29 dk.dst 37454465-e15b-4ea9-b4eb-37dc8e50dac3 29 dk.dst 6fa9cdce-3577-401d-b133-044eb2d96be3 2 Category 2423 urn:ddi:dk.dst:09a72327-3489-431e-b921-e157acad9fff:29 dk.dst 09a72327-3489-431e-b921-e157acad9fff 29 dk.dst f93e2ef7-5e9d-44c7-abd9-70026ba7e09b 2 Category 242300 urn:ddi:dk.dst:ee9de818-6992-4361-8461-3a9b5857aabd:29 dk.dst ee9de818-6992-4361-8461-3a9b5857aabd 29 dk.dst 4014408e-92bb-4311-b151-c4a4fc329968 2 Category 2424 urn:ddi:dk.dst:66fb5aee-a66e-4a35-9c7c-96e27e82da62:29 dk.dst 66fb5aee-a66e-4a35-9c7c-96e27e82da62 29 dk.dst 953b3272-8763-48d9-b45f-a9553f792329 2 Category 242400 urn:ddi:dk.dst:c14c8ff6-2053-44b0-87ff-dec5b1df7320:29 dk.dst c14c8ff6-2053-44b0-87ff-dec5b1df7320 29 dk.dst c55dc01d-f644-4a8b-8916-f9f82792d1d4 2 Category 243 urn:ddi:dk.dst:bad5bbda-00ea-4318-9561-a6f0e84cc4c4:29 dk.dst bad5bbda-00ea-4318-9561-a6f0e84cc4c4 29 dk.dst b7e83d69-8725-4113-95b1-614ea92a9025 2 Category 2431 urn:ddi:dk.dst:6a5c8570-d10d-4db7-9b04-63bcd0463f8b:29 dk.dst 6a5c8570-d10d-4db7-9b04-63bcd0463f8b 29 dk.dst a4ef3bba-2582-43a2-8288-3fcc49000fb5 2 Category 243100 urn:ddi:dk.dst:f134c1e5-17a1-40d6-8e16-ac0a2543acf4:29 dk.dst f134c1e5-17a1-40d6-8e16-ac0a2543acf4 29 dk.dst bdf556dd-7856-4860-bc6c-1e967748596b 2 Category 2432 urn:ddi:dk.dst:d58bcc24-a62a-468e-9dce-e5b1f67fe645:29 dk.dst d58bcc24-a62a-468e-9dce-e5b1f67fe645 29 dk.dst e32a4c10-1c17-4585-9cc8-e4ef373c1d71 2 Category 243200 urn:ddi:dk.dst:1ba84415-be9f-48b8-a18d-ff08739bfbd2:29 dk.dst 1ba84415-be9f-48b8-a18d-ff08739bfbd2 29 dk.dst f6b1d794-c127-4341-9a68-1258f68b71d9 2 Category 2433 urn:ddi:dk.dst:55c9a790-44a4-4eb7-9f37-4ca5858c2c71:29 dk.dst 55c9a790-44a4-4eb7-9f37-4ca5858c2c71 29 dk.dst 261571f8-a45c-4fbf-9d32-4b367f925cdb 2 Category 243310 urn:ddi:dk.dst:17f0a667-dd23-403b-bdc4-bb57c662cead:29 dk.dst 17f0a667-dd23-403b-bdc4-bb57c662cead 29 dk.dst 48346a66-c55c-4b4e-af26-765883152690 2 Category 243320 urn:ddi:dk.dst:7f28083d-9d23-4e54-991d-38784789fdf9:29 dk.dst 7f28083d-9d23-4e54-991d-38784789fdf9 29 dk.dst e93341ab-2a71-40bc-80f9-9eff19acaa21 2 Category 2434 urn:ddi:dk.dst:429ff882-89de-483c-be1e-64f33712e249:29 dk.dst 429ff882-89de-483c-be1e-64f33712e249 29 dk.dst bf2f5e2b-aa4f-40a6-9032-a64720a0f575 2 Category 243400 urn:ddi:dk.dst:91d242ad-c203-42ea-9920-e94331c19933:29 dk.dst 91d242ad-c203-42ea-9920-e94331c19933 29 dk.dst bb5657d2-6109-4b5b-856a-65ee882bf94d 2 Category 25 urn:ddi:dk.dst:647284a6-cb20-40a6-9108-8ede61f57582:29 dk.dst 647284a6-cb20-40a6-9108-8ede61f57582 29 dk.dst 5f79108d-c491-4aed-afac-7f7b7a2b351a 2 Category 251 urn:ddi:dk.dst:6f26e69e-4563-43f5-bbae-1bedd59bde89:29 dk.dst 6f26e69e-4563-43f5-bbae-1bedd59bde89 29 dk.dst 2b35978e-ad60-4625-ada7-3117b7a774f3 2 Category 2511 urn:ddi:dk.dst:293403fd-7bc0-4b09-917c-4d25d66be0ee:29 dk.dst 293403fd-7bc0-4b09-917c-4d25d66be0ee 29 dk.dst 3c0b8e57-66fd-41d6-91d6-45f25486acc1 2 Category 251110 urn:ddi:dk.dst:0e6fde80-a020-4492-a47e-26bf71d5c190:29 dk.dst 0e6fde80-a020-4492-a47e-26bf71d5c190 29 dk.dst 5513b1c3-9212-4317-aeaa-3ef7ae6b0d43 2 Category 251120 urn:ddi:dk.dst:5e5f9139-e837-4f1c-9dd1-3306ecea5af7:29 dk.dst 5e5f9139-e837-4f1c-9dd1-3306ecea5af7 29 dk.dst e74be456-69b8-450e-b36f-149ab080fba9 2 Category 2512 urn:ddi:dk.dst:49032bf2-0786-4fa2-9075-38e16937e3f4:29 dk.dst 49032bf2-0786-4fa2-9075-38e16937e3f4 29 dk.dst b4fe856e-e36f-43e9-9e52-7464b2777ef0 2 Category 251210 urn:ddi:dk.dst:71bb51f0-7d0c-4853-ba14-1b80ca54b8ee:29 dk.dst 71bb51f0-7d0c-4853-ba14-1b80ca54b8ee 29 dk.dst d4749531-ecdf-4b6c-9b5b-2b68531c7719 2 Category 251220 urn:ddi:dk.dst:898ebe69-321f-42f3-978f-a665a6dfcdce:29 dk.dst 898ebe69-321f-42f3-978f-a665a6dfcdce 29 dk.dst 6ca51aa0-a3c3-44df-ad7a-95e72e2e60d7 2 Category 2513 urn:ddi:dk.dst:3ea0e8d5-9e59-42b5-8f74-a808470b3c27:29 dk.dst 3ea0e8d5-9e59-42b5-8f74-a808470b3c27 29 dk.dst 10a980d4-d07b-4066-b03c-1967cd33be98 2 Category 251300 urn:ddi:dk.dst:193ddbcc-f839-4f68-b634-f57edad4e964:29 dk.dst 193ddbcc-f839-4f68-b634-f57edad4e964 29 dk.dst 4c58d428-bbf8-43d9-87e9-8a7a9b87c26f 2 Category 2514 urn:ddi:dk.dst:70faeef9-49b0-40e6-846c-c6c79b3e074c:29 dk.dst 70faeef9-49b0-40e6-846c-c6c79b3e074c 29 dk.dst 44043ad8-0b96-40c2-ad51-f41f351d9698 2 Category 251400 urn:ddi:dk.dst:263eb89a-6c84-46f5-85d4-d002644d87bf:29 dk.dst 263eb89a-6c84-46f5-85d4-d002644d87bf 29 dk.dst c88fcc5d-2148-423b-8117-d4574548b66c 2 Category 2519 urn:ddi:dk.dst:b1696312-455b-419e-915a-1ac9a79e5594:29 dk.dst b1696312-455b-419e-915a-1ac9a79e5594 29 dk.dst 77809eb1-e9ed-4367-ae41-611e1b72b3d2 2 Category 251900 urn:ddi:dk.dst:6f9b1cd3-ebc8-469f-beb5-3a39e9cc5424:29 dk.dst 6f9b1cd3-ebc8-469f-beb5-3a39e9cc5424 29 dk.dst 78999e4d-be32-423d-a819-db67aea4ecea 2 Category 252 urn:ddi:dk.dst:d79e5348-2489-44cc-88e4-07b565cb864a:29 dk.dst d79e5348-2489-44cc-88e4-07b565cb864a 29 dk.dst 92fe3b85-6c4a-4729-ad75-384cf7f0f655 2 Category 2521 urn:ddi:dk.dst:61485afe-b411-4a41-9fd3-8938576b6ecf:29 dk.dst 61485afe-b411-4a41-9fd3-8938576b6ecf 29 dk.dst 8dd31cf4-ca92-40fa-8ec0-be3e82f1dec5 2 Category 252100 urn:ddi:dk.dst:d9495ced-aaba-4686-916d-5ca2f7f2d17b:29 dk.dst d9495ced-aaba-4686-916d-5ca2f7f2d17b 29 dk.dst bc885962-1032-43e9-89ca-17aac07b0023 2 Category 2522 urn:ddi:dk.dst:666de33f-a3fd-48f1-896c-8758ace5c3a7:29 dk.dst 666de33f-a3fd-48f1-896c-8758ace5c3a7 29 dk.dst 614ef81f-cdea-4908-9b7a-690295e3030e 2 Category 252200 urn:ddi:dk.dst:ce6b9742-ee72-49e4-9d99-5f071be6a12b:29 dk.dst ce6b9742-ee72-49e4-9d99-5f071be6a12b 29 dk.dst 97d8bc14-78b5-4ee7-9988-ab3260cede2f 2 Category 2523 urn:ddi:dk.dst:ea70787a-354d-4cc4-bddc-b848b091d2ac:29 dk.dst ea70787a-354d-4cc4-bddc-b848b091d2ac 29 dk.dst 4519e52f-47a0-4ab2-ab46-2ae71fbe4b46 2 Category 252300 urn:ddi:dk.dst:3bf062ab-3ca1-4999-bae6-02ab3c440d52:29 dk.dst 3bf062ab-3ca1-4999-bae6-02ab3c440d52 29 dk.dst 6b9b4ae6-96f6-41aa-b198-81cfa5baef54 2 Category 2529 urn:ddi:dk.dst:60932965-482c-4262-8162-3f6e82cb1aaf:29 dk.dst 60932965-482c-4262-8162-3f6e82cb1aaf 29 dk.dst 14e3acae-5aa9-48bc-a2b9-c139cd41dffa 2 Category 252900 urn:ddi:dk.dst:e6288a19-0734-4a47-90f7-42bddccfd9d0:29 dk.dst e6288a19-0734-4a47-90f7-42bddccfd9d0 29 dk.dst ba1890ec-5226-44d8-ad89-4eb29dae1967 2 Category 26 urn:ddi:dk.dst:03d75ec2-d294-4a75-a803-e30b23009476:29 dk.dst 03d75ec2-d294-4a75-a803-e30b23009476 29 dk.dst 87bdedf6-97b5-4be9-a115-e1b166ec31a9 2 Category 261 urn:ddi:dk.dst:b088aff7-3cdb-4f11-8c63-36c540e4b422:29 dk.dst b088aff7-3cdb-4f11-8c63-36c540e4b422 29 dk.dst 488b410e-6655-40c5-a2d5-2b1030ce4596 2 Category 2611 urn:ddi:dk.dst:8442700a-d1df-407b-8f1e-d36e0358b2cf:29 dk.dst 8442700a-d1df-407b-8f1e-d36e0358b2cf 29 dk.dst e97dc164-a24f-4ae9-a889-e8ad34fb1ec6 2 Category 261110 urn:ddi:dk.dst:df625287-6bee-43cb-9bc7-517a85613305:29 dk.dst df625287-6bee-43cb-9bc7-517a85613305 29 dk.dst 52c0c6df-bc7e-4459-b404-d328237544ce 2 Category 261120 urn:ddi:dk.dst:0319f307-1cc5-4811-aea8-cbad2c2837d7:29 dk.dst 0319f307-1cc5-4811-aea8-cbad2c2837d7 29 dk.dst d8a5b02a-851c-449d-b780-ded9f95450bc 2 Category 2612 urn:ddi:dk.dst:2b561560-06f1-42c1-a568-53006d450a6f:29 dk.dst 2b561560-06f1-42c1-a568-53006d450a6f 29 dk.dst 3f73235d-217b-4783-aa88-7e5d258e1ddc 2 Category 261200 urn:ddi:dk.dst:0345cd95-0623-47f5-a777-6dfa8437a849:29 dk.dst 0345cd95-0623-47f5-a777-6dfa8437a849 29 dk.dst 03df6f26-c124-43c9-b678-ada25b9119a8 2 Category 2619 urn:ddi:dk.dst:233f9e74-c219-4dac-a33a-562793b30787:29 dk.dst 233f9e74-c219-4dac-a33a-562793b30787 29 dk.dst 644d4732-43d1-4bac-9204-0e678d5d3934 2 Category 261900 urn:ddi:dk.dst:eac66684-6b17-41fc-8cc2-8bd2f110c43a:29 dk.dst eac66684-6b17-41fc-8cc2-8bd2f110c43a 29 dk.dst 06dd1e9e-56ce-497b-8718-318a8e45c4f7 2 Category 262 urn:ddi:dk.dst:23eec1e7-a1bc-4d00-8fc1-28dfd163ed9c:29 dk.dst 23eec1e7-a1bc-4d00-8fc1-28dfd163ed9c 29 dk.dst 44fe5655-a85d-4b6d-acc3-d71e3715eea2 2 Category 2621 urn:ddi:dk.dst:ed2840b2-08c1-4273-bdf6-0fad08647080:29 dk.dst ed2840b2-08c1-4273-bdf6-0fad08647080 29 dk.dst 1674e673-2932-419d-96d4-393833fb36c6 2 Category 262100 urn:ddi:dk.dst:a7fb228b-a271-4ea9-b93f-2df31f8a89d0:29 dk.dst a7fb228b-a271-4ea9-b93f-2df31f8a89d0 29 dk.dst bad4f362-3a02-44e0-a81b-d73b6f07acc5 2 Category 2622 urn:ddi:dk.dst:474e8ecd-8302-4de8-b249-d98e5e9b550c:29 dk.dst 474e8ecd-8302-4de8-b249-d98e5e9b550c 29 dk.dst b5cce19a-3a53-438d-89f0-3e7749a2c361 2 Category 262200 urn:ddi:dk.dst:e75c2763-acc3-4284-b460-a342b3cab9e7:29 dk.dst e75c2763-acc3-4284-b460-a342b3cab9e7 29 dk.dst e816c570-1e7f-41cb-818a-3d1735f99981 2 Category 263 urn:ddi:dk.dst:2f9bfd15-ed5e-430d-b1f5-d17134f6ea2e:29 dk.dst 2f9bfd15-ed5e-430d-b1f5-d17134f6ea2e 29 dk.dst 2371f65d-bf4d-45dd-b431-435061ff48f8 2 Category 2631 urn:ddi:dk.dst:efafe0e9-3968-429a-80ca-c9cff53f31e0:29 dk.dst efafe0e9-3968-429a-80ca-c9cff53f31e0 29 dk.dst bffbb415-0c1e-405d-94c0-35f41667dbda 2 Category 263100 urn:ddi:dk.dst:f4ef4936-556d-4604-9504-7c4c1ec0dd32:29 dk.dst f4ef4936-556d-4604-9504-7c4c1ec0dd32 29 dk.dst 6875b8e7-e58f-4181-b5b2-8594ca61480d 2 Category 2632 urn:ddi:dk.dst:b9c15090-8ab7-4e07-ab37-70e817b08141:29 dk.dst b9c15090-8ab7-4e07-ab37-70e817b08141 29 dk.dst fca3a730-1e56-4b6c-a547-161886f832f2 2 Category 263200 urn:ddi:dk.dst:ffe6e58d-e1d8-46fb-bb8f-11abfb578c1c:29 dk.dst ffe6e58d-e1d8-46fb-bb8f-11abfb578c1c 29 dk.dst 77c97254-90c0-4482-9d5c-8c30d77afb59 2 Category 2633 urn:ddi:dk.dst:33fe26d6-7dd8-4178-8b99-03dd611a5982:29 dk.dst 33fe26d6-7dd8-4178-8b99-03dd611a5982 29 dk.dst 3db7b8cf-0f9b-489e-88a3-908b69b29641 2 Category 263300 urn:ddi:dk.dst:6d16dd7e-049b-4e13-97f0-dffc1eadcf44:29 dk.dst 6d16dd7e-049b-4e13-97f0-dffc1eadcf44 29 dk.dst c3c1a960-4052-4f76-aa9c-13f3fa5f36b7 2 Category 2634 urn:ddi:dk.dst:556bf921-9ec3-466e-91b7-f9b3d9a241f6:29 dk.dst 556bf921-9ec3-466e-91b7-f9b3d9a241f6 29 dk.dst 4dae4f60-24ec-48b2-886f-97c3783f7429 2 Category 263400 urn:ddi:dk.dst:520debdc-ff3b-4359-976a-b9b553c8225d:29 dk.dst 520debdc-ff3b-4359-976a-b9b553c8225d 29 dk.dst 23f3a564-477f-46f7-9483-d1b7e186e2ed 2 Category 2635 urn:ddi:dk.dst:124c409a-1f18-40f4-ac41-0723cbe87c04:29 dk.dst 124c409a-1f18-40f4-ac41-0723cbe87c04 29 dk.dst 3d16fb25-4231-4998-8375-c35cb48fd0c4 2 Category 263500 urn:ddi:dk.dst:088c5162-92b4-4240-8d57-3c38b16dc529:29 dk.dst 088c5162-92b4-4240-8d57-3c38b16dc529 29 dk.dst 3e81fbda-d374-47b1-a97f-30d4723c0f16 2 Category 2636 urn:ddi:dk.dst:34036664-ecb7-4f0c-b33c-397ed90745f5:29 dk.dst 34036664-ecb7-4f0c-b33c-397ed90745f5 29 dk.dst 33e706bc-5494-4164-9299-cf51c0520d77 2 Category 263600 urn:ddi:dk.dst:ab7ffde1-a46e-47f2-8912-54592fee4fbf:29 dk.dst ab7ffde1-a46e-47f2-8912-54592fee4fbf 29 dk.dst 2b27af30-6f9a-483f-947c-c80bd4051533 2 Category 264 urn:ddi:dk.dst:829c06a6-9914-4dc0-a216-fa12d055fc04:29 dk.dst 829c06a6-9914-4dc0-a216-fa12d055fc04 29 dk.dst 5436eb3c-c21b-471f-b02d-3c8e4308693e 2 Category 2641 urn:ddi:dk.dst:b3432184-d54e-4f62-a41a-572be30d4430:29 dk.dst b3432184-d54e-4f62-a41a-572be30d4430 29 dk.dst e4d44c0d-ebff-44d9-ae09-3276ac8066e3 2 Category 264100 urn:ddi:dk.dst:afa775df-417c-4f57-bbd3-e59b5e47aef6:29 dk.dst afa775df-417c-4f57-bbd3-e59b5e47aef6 29 dk.dst 25afa3cf-be10-4222-97bb-99b5e24151b8 2 Category 2642 urn:ddi:dk.dst:bf29aafc-bbd2-445e-8662-cbd640054d2b:29 dk.dst bf29aafc-bbd2-445e-8662-cbd640054d2b 29 dk.dst 64be7451-d210-46db-a1a3-a7f7bb9d236a 2 Category 264200 urn:ddi:dk.dst:8b172dc9-9c30-400e-856e-67b8bacff129:29 dk.dst 8b172dc9-9c30-400e-856e-67b8bacff129 29 dk.dst e302c439-369c-43a3-afad-56724c465e4d 2 Category 2643 urn:ddi:dk.dst:f58f7392-9500-48c6-9a2a-952b379a9ef3:29 dk.dst f58f7392-9500-48c6-9a2a-952b379a9ef3 29 dk.dst d0748aa6-5ab5-4228-a243-99bd02a80701 2 Category 264310 urn:ddi:dk.dst:0c69bf85-4088-405b-901c-5388d980cdc6:29 dk.dst 0c69bf85-4088-405b-901c-5388d980cdc6 29 dk.dst 48cb9787-c4c5-42a1-ace1-8e631b968461 2 Category 264320 urn:ddi:dk.dst:a974a992-2599-424a-8443-b7a021cf5ef9:29 dk.dst a974a992-2599-424a-8443-b7a021cf5ef9 29 dk.dst 196c1d44-f6f2-473e-9e5b-1c7c1fb349d5 2 Category 264390 urn:ddi:dk.dst:3585e1a7-8023-4f38-9b5a-ae2c5ee0c726:29 dk.dst 3585e1a7-8023-4f38-9b5a-ae2c5ee0c726 29 dk.dst 0091e627-6c66-4404-a20d-07a468094e1e 2 Category 265 urn:ddi:dk.dst:6c089342-7eee-4881-acc5-a2275aac481f:29 dk.dst 6c089342-7eee-4881-acc5-a2275aac481f 29 dk.dst 0be332c9-d9d2-46cd-8d1b-ce118d03a0ba 2 Category 2651 urn:ddi:dk.dst:9881374d-1986-44f8-8129-89d2933ae4be:29 dk.dst 9881374d-1986-44f8-8129-89d2933ae4be 29 dk.dst f49d1e21-6460-49bb-a51c-e4ff82732461 2 Category 265100 urn:ddi:dk.dst:bc37ccfc-d3e2-4c55-9440-a5dfa6d7635f:29 dk.dst bc37ccfc-d3e2-4c55-9440-a5dfa6d7635f 29 dk.dst 321237a1-1b4a-465a-bac9-0deb854b526d 2 Category 2652 urn:ddi:dk.dst:ba31c338-6650-4c0f-98b8-277d7b0e4cc5:29 dk.dst ba31c338-6650-4c0f-98b8-277d7b0e4cc5 29 dk.dst 6072d777-2e30-44e3-af64-a32ecf50954e 2 Category 265200 urn:ddi:dk.dst:f09be4a3-9c5c-4b11-829b-a49a53fc0c1e:29 dk.dst f09be4a3-9c5c-4b11-829b-a49a53fc0c1e 29 dk.dst 5fad1443-3251-4b2e-b8b5-dafed5982ca5 2 Category 2653 urn:ddi:dk.dst:f16a54f4-b8d4-419d-8cb9-106642f0909c:29 dk.dst f16a54f4-b8d4-419d-8cb9-106642f0909c 29 dk.dst 8bbc4c15-bde1-4d09-845b-4cf24cbaff70 2 Category 265300 urn:ddi:dk.dst:77ecf3d6-bf53-4dec-b7ec-b3f6f7e8fe52:29 dk.dst 77ecf3d6-bf53-4dec-b7ec-b3f6f7e8fe52 29 dk.dst 4e517c4a-b576-495c-9ea5-7a1d4ad1dd86 2 Category 2654 urn:ddi:dk.dst:36231c8b-663e-4a10-afaa-267115f860f0:29 dk.dst 36231c8b-663e-4a10-afaa-267115f860f0 29 dk.dst 673149af-cbdb-46fa-b276-aed0daeae1b2 2 Category 265400 urn:ddi:dk.dst:e0eef18f-0991-458f-8ea0-77a1203dbbf2:29 dk.dst e0eef18f-0991-458f-8ea0-77a1203dbbf2 29 dk.dst 5fb99179-eead-4a78-8caa-d130de9bbcd5 2 Category 2655 urn:ddi:dk.dst:ce0f76db-9207-433d-85d6-4d374432e32d:29 dk.dst ce0f76db-9207-433d-85d6-4d374432e32d 29 dk.dst ff59a23d-8aca-48cf-ae7b-c748b81a32b4 2 Category 265500 urn:ddi:dk.dst:bc38caec-c0fa-4e52-b38d-b2356843389f:29 dk.dst bc38caec-c0fa-4e52-b38d-b2356843389f 29 dk.dst 1fe39b00-1de3-4cee-8d50-ba9e107a6fd4 2 Category 2656 urn:ddi:dk.dst:09942d2c-5c50-40ec-8f5a-c4d39c101511:29 dk.dst 09942d2c-5c50-40ec-8f5a-c4d39c101511 29 dk.dst be7a21a4-3c76-462b-addb-11f07fb49935 2 Category 265600 urn:ddi:dk.dst:a817a442-9e5c-477c-a175-4e5e9354c35e:29 dk.dst a817a442-9e5c-477c-a175-4e5e9354c35e 29 dk.dst 35ea11fc-10e0-4238-9fc0-1721087d929a 2 Category 2659 urn:ddi:dk.dst:29c32483-fe4f-4288-ba7f-36798218724e:29 dk.dst 29c32483-fe4f-4288-ba7f-36798218724e 29 dk.dst a7a92ac0-6520-4bba-8f17-bd50fe106722 2 Category 265900 urn:ddi:dk.dst:e8c06aed-28cf-4e81-bf81-0535038db86b:29 dk.dst e8c06aed-28cf-4e81-bf81-0535038db86b 29 dk.dst 4c01963a-2232-4b2e-aff8-901d4afdb336 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:9566bc46-90aa-4fbb-9607-3f4e7c220ce5:29 dk.dst 9566bc46-90aa-4fbb-9607-3f4e7c220ce5 29 dk.dst dd8130bb-3575-4170-9399-787f7adaa5ce 2 Category 31 urn:ddi:dk.dst:ed7b9272-5f51-4bba-b423-3db789fd9fa4:29 dk.dst ed7b9272-5f51-4bba-b423-3db789fd9fa4 29 dk.dst c2fa1124-d856-4af8-b1d2-0adcfe7bf228 2 Category 311 urn:ddi:dk.dst:1bf6443b-4dee-4321-a116-f0424d7b87ad:29 dk.dst 1bf6443b-4dee-4321-a116-f0424d7b87ad 29 dk.dst 7101e1da-a907-47bf-bf14-b687407455cd 2 Category 3111 urn:ddi:dk.dst:2abda7b2-e9a0-401e-8fcc-d3e20f4f82a8:29 dk.dst 2abda7b2-e9a0-401e-8fcc-d3e20f4f82a8 29 dk.dst 9916faf8-ce13-40e0-afc6-59f3074ef98d 2 Category 311110 urn:ddi:dk.dst:829053a2-50c5-4136-85bc-62b262c54cc9:29 dk.dst 829053a2-50c5-4136-85bc-62b262c54cc9 29 dk.dst ce95b449-a4e6-4228-b92b-1b0d5d1a0ef0 2 Category 311120 urn:ddi:dk.dst:e7ba87cd-ec5a-4332-9ddf-a5c1ed68c619:29 dk.dst e7ba87cd-ec5a-4332-9ddf-a5c1ed68c619 29 dk.dst a61be031-1740-4e2b-8cff-49b99ed142d6 2 Category 311130 urn:ddi:dk.dst:0382c5f4-1cd4-49c2-82d3-db22203b8b14:29 dk.dst 0382c5f4-1cd4-49c2-82d3-db22203b8b14 29 dk.dst d36090a9-5e02-4a6a-868a-17556c4e8b75 2 Category 311140 urn:ddi:dk.dst:0338d52d-42c6-43a8-8343-89135558d1d8:29 dk.dst 0338d52d-42c6-43a8-8343-89135558d1d8 29 dk.dst 6aca4524-6587-4d02-aa53-12de8a15a6f2 2 Category 3112 urn:ddi:dk.dst:b0342f95-3b1e-48a3-8be8-f6f49b4e7678:29 dk.dst b0342f95-3b1e-48a3-8be8-f6f49b4e7678 29 dk.dst 62ebb69a-6ca5-4681-a0b0-8dad09778b38 2 Category 311200 urn:ddi:dk.dst:0d731dd0-27b4-4605-bf07-7ffeb44068d2:29 dk.dst 0d731dd0-27b4-4605-bf07-7ffeb44068d2 29 dk.dst d2ece715-3c81-4152-8a7b-6e525af01835 2 Category 3113 urn:ddi:dk.dst:946070d8-4e31-44db-8826-df60726bf6bd:29 dk.dst 946070d8-4e31-44db-8826-df60726bf6bd 29 dk.dst 65bdd9af-f324-409b-92d9-ec5185c52390 2 Category 311300 urn:ddi:dk.dst:51b46201-c9e8-41f0-8fa2-c37e3bf43db0:29 dk.dst 51b46201-c9e8-41f0-8fa2-c37e3bf43db0 29 dk.dst 47f00995-4864-4019-bddd-700d9035029c 2 Category 3114 urn:ddi:dk.dst:34c746bf-6ab7-4f06-b859-62e628d80e1a:29 dk.dst 34c746bf-6ab7-4f06-b859-62e628d80e1a 29 dk.dst 684bc50b-1eef-48b2-a255-515fb5c12591 2 Category 311400 urn:ddi:dk.dst:d787eba0-0d9f-468b-ba38-ee5fdc6ad7f6:29 dk.dst d787eba0-0d9f-468b-ba38-ee5fdc6ad7f6 29 dk.dst 2e94db43-912b-4114-b2c0-703a91a4ce5e 2 Category 3115 urn:ddi:dk.dst:d08bbb3f-2d55-4a0f-8627-3756d88e90b3:29 dk.dst d08bbb3f-2d55-4a0f-8627-3756d88e90b3 29 dk.dst deb5bcac-dd42-41f9-9b70-60fe2a68cd51 2 Category 311510 urn:ddi:dk.dst:969e73f6-8559-411b-9618-b5cb3167b1f4:29 dk.dst 969e73f6-8559-411b-9618-b5cb3167b1f4 29 dk.dst b64584e3-2912-4505-a929-4ca5cb436c8f 2 Category 311590 urn:ddi:dk.dst:243e5bf5-b2cc-4e45-a085-cbf320872b22:29 dk.dst 243e5bf5-b2cc-4e45-a085-cbf320872b22 29 dk.dst 2251ddac-e7b0-4e02-86a8-3a35254d08b5 2 Category 3116 urn:ddi:dk.dst:283efc53-4bf3-4d1c-8932-669398dfd5c9:29 dk.dst 283efc53-4bf3-4d1c-8932-669398dfd5c9 29 dk.dst 01e41cf8-c176-4d5f-b793-c0a28f6b1aa2 2 Category 311600 urn:ddi:dk.dst:649e9894-27cb-4b30-a595-efe27f33db7a:29 dk.dst 649e9894-27cb-4b30-a595-efe27f33db7a 29 dk.dst 5b33f0e9-4e93-4f16-a35f-e035da406053 2 Category 3117 urn:ddi:dk.dst:7b22b406-6c47-4305-a729-2a5eee7747cb:29 dk.dst 7b22b406-6c47-4305-a729-2a5eee7747cb 29 dk.dst a596779f-83fa-4f40-a2cd-4f8dff0f5eae 2 Category 311700 urn:ddi:dk.dst:18a0e201-3769-481a-9159-a2956ac90a65:29 dk.dst 18a0e201-3769-481a-9159-a2956ac90a65 29 dk.dst 5fb2cb5e-7fb0-45c4-b4e5-2118c7c01fe2 2 Category 3118 urn:ddi:dk.dst:18c8da77-19e7-4640-b6f8-0a4ad4f2438a:29 dk.dst 18c8da77-19e7-4640-b6f8-0a4ad4f2438a 29 dk.dst f76f9974-10f6-45ad-9e47-d1b2fe268e0d 2 Category 311800 urn:ddi:dk.dst:a6462c60-2a40-4394-9ade-628d9b44873e:29 dk.dst a6462c60-2a40-4394-9ade-628d9b44873e 29 dk.dst 0563b1ec-dc5f-4b03-b81b-0d983ec3dd55 2 Category 3119 urn:ddi:dk.dst:8e24faa5-c2ce-496b-9229-467a77c45866:29 dk.dst 8e24faa5-c2ce-496b-9229-467a77c45866 29 dk.dst 26f4be32-d860-4e58-823c-17f211c92bbf 2 Category 311900 urn:ddi:dk.dst:dc6fd99c-603f-44f7-b572-90fc42d7e8bf:29 dk.dst dc6fd99c-603f-44f7-b572-90fc42d7e8bf 29 dk.dst 860b6a38-808d-4ef4-a1bc-00377e3f379e 2 Category 312 urn:ddi:dk.dst:c0dbe715-5a35-4cac-a7a8-62f99f8d9755:29 dk.dst c0dbe715-5a35-4cac-a7a8-62f99f8d9755 29 dk.dst a37dfbd0-264d-478a-b3ef-6c40573b66ef 2 Category 3121 urn:ddi:dk.dst:346a00b0-d015-47c0-b659-9516880ffb05:29 dk.dst 346a00b0-d015-47c0-b659-9516880ffb05 29 dk.dst 6f5bc0af-5e33-4ccf-b4eb-bedf28ac3f67 2 Category 312100 urn:ddi:dk.dst:9353a8c3-f3f8-4a03-b787-d7012937b784:29 dk.dst 9353a8c3-f3f8-4a03-b787-d7012937b784 29 dk.dst 2cd7702a-794c-4942-92a6-53631d2c57ad 2 Category 3122 urn:ddi:dk.dst:0940eaae-9f8a-4e76-be36-190718a7c36b:29 dk.dst 0940eaae-9f8a-4e76-be36-190718a7c36b 29 dk.dst 5b685d85-064a-4bfe-9041-89f71c86e238 2 Category 312200 urn:ddi:dk.dst:c340deeb-4e86-4742-9227-aa2638c538e8:29 dk.dst c340deeb-4e86-4742-9227-aa2638c538e8 29 dk.dst dc1f6f07-1a2f-4b88-9985-3c7e6804ea9e 2 Category 3123 urn:ddi:dk.dst:60535239-a159-4537-afc1-c80537798eb4:29 dk.dst 60535239-a159-4537-afc1-c80537798eb4 29 dk.dst 2cbaf8e0-312a-4d47-9aa8-077f83e6cbdd 2 Category 312300 urn:ddi:dk.dst:43de5275-b65d-42ed-9d44-69d3b0d02d5a:29 dk.dst 43de5275-b65d-42ed-9d44-69d3b0d02d5a 29 dk.dst 8c925511-86a1-4ee1-8b21-40e921e342aa 2 Category 313 urn:ddi:dk.dst:6e68edb0-4b8f-4c62-a112-5fcc2d41485d:29 dk.dst 6e68edb0-4b8f-4c62-a112-5fcc2d41485d 29 dk.dst 4a6b9db5-c44f-4866-a90f-58c8bde44b94 2 Category 3131 urn:ddi:dk.dst:901fbb0d-6ca6-4b44-9049-26ec6c3e02bd:29 dk.dst 901fbb0d-6ca6-4b44-9049-26ec6c3e02bd 29 dk.dst 4217eb69-60c3-4cea-951a-e97bae7ceedc 2 Category 313100 urn:ddi:dk.dst:9d06851c-1bcd-42ef-9175-ae725e9cb9fd:29 dk.dst 9d06851c-1bcd-42ef-9175-ae725e9cb9fd 29 dk.dst b895f585-12e1-4207-bb87-86dd5337aa49 2 Category 3132 urn:ddi:dk.dst:dd59970c-d26c-4c8f-bdc7-93ce3a2ddc24:29 dk.dst dd59970c-d26c-4c8f-bdc7-93ce3a2ddc24 29 dk.dst e8a0022a-8fba-4fd3-b939-e96fe2551215 2 Category 313200 urn:ddi:dk.dst:b1d9dcf9-d3d6-486b-861d-79915488828d:29 dk.dst b1d9dcf9-d3d6-486b-861d-79915488828d 29 dk.dst b4e290e8-ba0a-48ad-98cb-7e98745e0d39 2 Category 3133 urn:ddi:dk.dst:429ba479-221e-4a36-b4d2-9bb835dcc6f8:29 dk.dst 429ba479-221e-4a36-b4d2-9bb835dcc6f8 29 dk.dst 12e2fb9d-5574-4b2a-b33a-9075f1365a1c 2 Category 313300 urn:ddi:dk.dst:1bfbf148-fd09-42ee-b1ea-0ee04d20d4dd:29 dk.dst 1bfbf148-fd09-42ee-b1ea-0ee04d20d4dd 29 dk.dst d33d516b-a1eb-4947-8a6a-b6b799a76701 2 Category 3134 urn:ddi:dk.dst:78323786-ba45-4e41-b17f-551474ba6895:29 dk.dst 78323786-ba45-4e41-b17f-551474ba6895 29 dk.dst 3bffe907-e1c3-4734-9f28-88925e057bc8 2 Category 313400 urn:ddi:dk.dst:a896bbe7-14e5-4a06-9bd6-b8ce81b021a3:29 dk.dst a896bbe7-14e5-4a06-9bd6-b8ce81b021a3 29 dk.dst 907b5dde-7264-47fa-a531-55535c94ca20 2 Category 3135 urn:ddi:dk.dst:2b64b2ec-241c-4366-b3bf-8ba4bb1c6ab1:29 dk.dst 2b64b2ec-241c-4366-b3bf-8ba4bb1c6ab1 29 dk.dst 103f4495-6ce2-45e7-a603-2ca5c45565df 2 Category 313500 urn:ddi:dk.dst:0109ee87-2b1a-4d0d-869d-bdbfa654381c:29 dk.dst 0109ee87-2b1a-4d0d-869d-bdbfa654381c 29 dk.dst 4508c800-3063-4172-b6a4-7c4473ad3930 2 Category 3139 urn:ddi:dk.dst:1e205e23-b4bd-4c6d-a895-e7bbb5bd6fe4:29 dk.dst 1e205e23-b4bd-4c6d-a895-e7bbb5bd6fe4 29 dk.dst 3e5eb901-2531-4284-b123-96153cf2361f 2 Category 313900 urn:ddi:dk.dst:68a19799-68d5-4ac8-b57b-fb6bdcbf58a6:29 dk.dst 68a19799-68d5-4ac8-b57b-fb6bdcbf58a6 29 dk.dst 73ce1eda-dd21-4a38-a539-5d3561052712 2 Category 314 urn:ddi:dk.dst:0d1b3b53-8f14-4e95-8478-8a764fb0229f:29 dk.dst 0d1b3b53-8f14-4e95-8478-8a764fb0229f 29 dk.dst 352b5307-7b59-4274-b553-83802e381dd8 2 Category 3141 urn:ddi:dk.dst:62bbf8aa-73c6-4986-a9ff-b6ce3c46265a:29 dk.dst 62bbf8aa-73c6-4986-a9ff-b6ce3c46265a 29 dk.dst d076b58d-bd76-40f5-9ccf-b5ae1941e01d 2 Category 314100 urn:ddi:dk.dst:6ac76b60-ec9e-4003-bdac-446d698c9d5b:29 dk.dst 6ac76b60-ec9e-4003-bdac-446d698c9d5b 29 dk.dst 76317cd6-d040-4f5a-8b3b-e24e52624c1d 2 Category 3142 urn:ddi:dk.dst:d2f0a0c9-a8de-4a3c-8256-4f86aa1bd33a:29 dk.dst d2f0a0c9-a8de-4a3c-8256-4f86aa1bd33a 29 dk.dst 257a15ab-0e38-45f9-9491-2421e8719860 2 Category 314200 urn:ddi:dk.dst:465e9ed9-2f95-4d0c-9f1b-4d488de71473:29 dk.dst 465e9ed9-2f95-4d0c-9f1b-4d488de71473 29 dk.dst c6bb1916-9b62-4865-8c84-d4d1d3fab957 2 Category 3143 urn:ddi:dk.dst:7615057d-3e99-468d-bb8e-1563c9a99259:29 dk.dst 7615057d-3e99-468d-bb8e-1563c9a99259 29 dk.dst 0c95e955-ec7c-418c-9796-18156c364799 2 Category 314300 urn:ddi:dk.dst:fede2413-6d9e-4e02-aa76-d418f97ef636:29 dk.dst fede2413-6d9e-4e02-aa76-d418f97ef636 29 dk.dst 48a83c7d-aed7-474b-85ca-e5f22ed2be81 2 Category 315 urn:ddi:dk.dst:faf9ab00-0d5c-40a3-8f8a-0ba3d1a4453f:29 dk.dst faf9ab00-0d5c-40a3-8f8a-0ba3d1a4453f 29 dk.dst 92332524-c208-4eb3-b10f-f41c2701d5e0 2 Category 3151 urn:ddi:dk.dst:de52ac47-4a8f-4143-992a-84399bd7286f:29 dk.dst de52ac47-4a8f-4143-992a-84399bd7286f 29 dk.dst 2ec24464-01df-41bd-a1e0-af9c9d57203d 2 Category 315100 urn:ddi:dk.dst:32081940-7fa2-4041-9a05-fcd23fe533a5:29 dk.dst 32081940-7fa2-4041-9a05-fcd23fe533a5 29 dk.dst 642157c3-171e-47fc-a0e0-d5feb24cb1f3 2 Category 3152 urn:ddi:dk.dst:b9a9dabc-12e8-468f-ae38-19936ac64cf7:29 dk.dst b9a9dabc-12e8-468f-ae38-19936ac64cf7 29 dk.dst 7da50604-808f-4495-be97-02b9155cda00 2 Category 315200 urn:ddi:dk.dst:04ab6661-783e-4b4e-8761-f5ea045909e6:29 dk.dst 04ab6661-783e-4b4e-8761-f5ea045909e6 29 dk.dst a9f67744-aa03-41a4-a34d-0444559401de 2 Category 3153 urn:ddi:dk.dst:0d9ed24f-2359-4da5-9b08-b7bfe8e332e3:29 dk.dst 0d9ed24f-2359-4da5-9b08-b7bfe8e332e3 29 dk.dst 438b4900-5014-44d0-accd-f97009962e2b 2 Category 315300 urn:ddi:dk.dst:b1605c7d-296a-46ba-80f1-4297f03a8845:29 dk.dst b1605c7d-296a-46ba-80f1-4297f03a8845 29 dk.dst 598e1139-9039-4afd-9d07-050611c99687 2 Category 3154 urn:ddi:dk.dst:e73294f1-e2c5-497b-b9f8-088bb8bc55c9:29 dk.dst e73294f1-e2c5-497b-b9f8-088bb8bc55c9 29 dk.dst 73127bf2-4a08-4f4c-a7ff-5af4a25bcdb7 2 Category 315410 urn:ddi:dk.dst:8759aa82-1234-4d5d-9c5f-57aa3513cccc:29 dk.dst 8759aa82-1234-4d5d-9c5f-57aa3513cccc 29 dk.dst 6bfa379c-f033-47c7-bc18-699cb36b6fcc 2 Category 315420 urn:ddi:dk.dst:b06aeb6b-f6f3-47fa-95c8-94886a14df16:29 dk.dst b06aeb6b-f6f3-47fa-95c8-94886a14df16 29 dk.dst 3fee9b3b-1e96-4802-9097-44086134ce5f 2 Category 3155 urn:ddi:dk.dst:1ff960c2-034e-4e9a-8480-0d00b43d762f:29 dk.dst 1ff960c2-034e-4e9a-8480-0d00b43d762f 29 dk.dst 2cf13785-b399-49af-b3d4-0d26df4da4e9 2 Category 315500 urn:ddi:dk.dst:0e42d9c7-74e1-44c0-9585-787eaab9786e:29 dk.dst 0e42d9c7-74e1-44c0-9585-787eaab9786e 29 dk.dst 47846b8b-d0f4-418a-a8cc-134dfc6730c7 2 Category 32 urn:ddi:dk.dst:5d8cf789-7859-461c-aa78-4e05dee81082:29 dk.dst 5d8cf789-7859-461c-aa78-4e05dee81082 29 dk.dst 05f41a09-b802-4a6c-a63e-b5e66aa4ff45 2 Category 321 urn:ddi:dk.dst:24f4351f-7986-4684-b0e2-b6801467120c:29 dk.dst 24f4351f-7986-4684-b0e2-b6801467120c 29 dk.dst a4fd67fa-78bd-4681-99bd-a213416fa480 2 Category 3211 urn:ddi:dk.dst:ea4c1655-78b7-409b-8059-7ebe43e92a1f:29 dk.dst ea4c1655-78b7-409b-8059-7ebe43e92a1f 29 dk.dst 01751ba7-5a8d-4d58-82a3-0b8c8aabff18 2 Category 321100 urn:ddi:dk.dst:93d653c5-0d91-4322-8630-43fc03fb3d77:29 dk.dst 93d653c5-0d91-4322-8630-43fc03fb3d77 29 dk.dst 8f6841ba-d50f-4049-a35a-8289591d6941 2 Category 3212 urn:ddi:dk.dst:be08f371-1a6c-43b9-b9d6-3d5596213493:29 dk.dst be08f371-1a6c-43b9-b9d6-3d5596213493 29 dk.dst fdd680a4-4753-4260-ad4e-c7b828a26a62 2 Category 321210 urn:ddi:dk.dst:79f8c7af-0e99-4b45-b490-e5f3024ad164:29 dk.dst 79f8c7af-0e99-4b45-b490-e5f3024ad164 29 dk.dst f00f9db9-9c68-4f1e-9bbc-cd57e3621c3b 2 Category 321220 urn:ddi:dk.dst:542dd116-9ad6-4846-b63b-47d656618867:29 dk.dst 542dd116-9ad6-4846-b63b-47d656618867 29 dk.dst f1c4b311-9809-437f-a85c-2e6f0404c19e 2 Category 321230 urn:ddi:dk.dst:00bafbf9-ef36-49ab-8aff-36deabae93c0:29 dk.dst 00bafbf9-ef36-49ab-8aff-36deabae93c0 29 dk.dst 3b6c6842-e9a4-44a3-a81b-0fbab67ec9fc 2 Category 321290 urn:ddi:dk.dst:48b17485-8b29-4a3d-aa08-53ade0c7d572:29 dk.dst 48b17485-8b29-4a3d-aa08-53ade0c7d572 29 dk.dst 537a52ac-01bf-464c-aae9-22ec09851492 2 Category 3213 urn:ddi:dk.dst:8aadf8ed-1fa4-4a47-a61e-a7a16de6a534:29 dk.dst 8aadf8ed-1fa4-4a47-a61e-a7a16de6a534 29 dk.dst a2a7586d-1fd5-4902-9b70-10552c733403 2 Category 321310 urn:ddi:dk.dst:245c2100-eb3a-497a-b402-72da65678313:29 dk.dst 245c2100-eb3a-497a-b402-72da65678313 29 dk.dst b99267d1-4cbe-4683-9109-fd52c1a9ab1d 2 Category 321390 urn:ddi:dk.dst:5c34bab2-1eb9-4297-a25b-16f1d359d28e:29 dk.dst 5c34bab2-1eb9-4297-a25b-16f1d359d28e 29 dk.dst 2415652b-9f8b-48a5-92ef-4cab903f105f 2 Category 3214 urn:ddi:dk.dst:bad3685b-6846-4b14-98fc-945ebb522207:29 dk.dst bad3685b-6846-4b14-98fc-945ebb522207 29 dk.dst f80ce9d0-3625-46fd-8e80-8e7b45bc90bd 2 Category 321400 urn:ddi:dk.dst:d9618894-4c3c-431e-bb3f-2fd5af7dc323:29 dk.dst d9618894-4c3c-431e-bb3f-2fd5af7dc323 29 dk.dst 2e26649e-d314-4619-93b1-1c7f5d2b3b5b 2 Category 322 urn:ddi:dk.dst:f09f641d-c178-444d-9db9-1119dc379586:29 dk.dst f09f641d-c178-444d-9db9-1119dc379586 29 dk.dst 27c21915-e9c9-4ca7-ba21-1f918c15f49a 2 Category 3221 urn:ddi:dk.dst:46e72c18-3934-4689-abe5-9b939c27857b:29 dk.dst 46e72c18-3934-4689-abe5-9b939c27857b 29 dk.dst b08f5639-9dac-4dd1-b115-fc7f43179a4e 2 Category 322100 urn:ddi:dk.dst:9d6deb98-d62e-4159-b737-4f52f3fface7:29 dk.dst 9d6deb98-d62e-4159-b737-4f52f3fface7 29 dk.dst 44417095-da8b-43b2-8e64-44b6225f3559 2 Category 3222 urn:ddi:dk.dst:253dcf8d-5000-43ac-a580-44dc0860663a:29 dk.dst 253dcf8d-5000-43ac-a580-44dc0860663a 29 dk.dst fa5ebd5d-75fa-479c-b3fb-08103267911c 2 Category 322200 urn:ddi:dk.dst:10db61cc-d5c2-4c13-a999-cbadd06d52dd:29 dk.dst 10db61cc-d5c2-4c13-a999-cbadd06d52dd 29 dk.dst b7663f44-cf99-4b52-8dc6-bd9e9b6dd48e 2 Category 323 urn:ddi:dk.dst:761b1e11-4723-4c0f-8564-63244888f15d:29 dk.dst 761b1e11-4723-4c0f-8564-63244888f15d 29 dk.dst a5091f24-3d76-4d64-b711-9924b2196d2b 2 Category 3230 urn:ddi:dk.dst:5cb85302-3788-409a-80bf-9354ab7f142b:29 dk.dst 5cb85302-3788-409a-80bf-9354ab7f142b 29 dk.dst 17b41d15-2189-4035-b58e-45d384ff8da6 2 Category 323000 urn:ddi:dk.dst:9d330073-0392-48c6-88b2-9c1b36b6db6e:29 dk.dst 9d330073-0392-48c6-88b2-9c1b36b6db6e 29 dk.dst 2a1bbc96-edd9-455a-9847-31431ad779a9 2 Category 324 urn:ddi:dk.dst:ecd25155-a17a-4583-b829-effce201d2d2:29 dk.dst ecd25155-a17a-4583-b829-effce201d2d2 29 dk.dst 6c590ed2-a376-4f4e-ae7f-1e6f050fa1b8 2 Category 3240 urn:ddi:dk.dst:93d0bfe6-e3c4-4461-b8fc-1eaedf344255:29 dk.dst 93d0bfe6-e3c4-4461-b8fc-1eaedf344255 29 dk.dst 9289507d-6fd6-4c3b-a524-17736e488df3 2 Category 324000 urn:ddi:dk.dst:9f2bf32b-1a93-4fae-9eba-778796e349e6:29 dk.dst 9f2bf32b-1a93-4fae-9eba-778796e349e6 29 dk.dst fe54a7c2-991c-484a-a303-31a25d1a3560 2 Category 325 urn:ddi:dk.dst:9d753173-6ec0-4fe5-858e-4abdc353f09f:29 dk.dst 9d753173-6ec0-4fe5-858e-4abdc353f09f 29 dk.dst 50ed6eee-d3c8-474f-8eb7-2a1d73310640 2 Category 3251 urn:ddi:dk.dst:e6193c52-e58f-41b1-b99e-bf0bd467a66c:29 dk.dst e6193c52-e58f-41b1-b99e-bf0bd467a66c 29 dk.dst 558f9fb6-4e3b-4d5e-99c8-cf343023c693 2 Category 325110 urn:ddi:dk.dst:afc4cf12-17e7-4c2f-856e-af2f3a457faa:29 dk.dst afc4cf12-17e7-4c2f-856e-af2f3a457faa 29 dk.dst e9e825e0-4c17-4f44-ae5d-0cebab0f25cc 2 Category 325120 urn:ddi:dk.dst:69d56eb9-e6c1-4941-8963-5e00af5ceb30:29 dk.dst 69d56eb9-e6c1-4941-8963-5e00af5ceb30 29 dk.dst 79e36eec-a402-49e8-8da0-bb942054cb2f 2 Category 3252 urn:ddi:dk.dst:e5ed15a8-7f2b-4feb-a5fd-81a49652ea3f:29 dk.dst e5ed15a8-7f2b-4feb-a5fd-81a49652ea3f 29 dk.dst 90dba029-0749-42b8-a373-ee4b79135d32 2 Category 325200 urn:ddi:dk.dst:8cd354c2-37c6-481c-b017-9ba0a27ac395:29 dk.dst 8cd354c2-37c6-481c-b017-9ba0a27ac395 29 dk.dst 881fcb67-e628-4fc9-b81c-5c132568716c 2 Category 3253 urn:ddi:dk.dst:eac91df8-ea75-4df0-aeba-ff75ea7ae35b:29 dk.dst eac91df8-ea75-4df0-aeba-ff75ea7ae35b 29 dk.dst 3b477928-536f-4bd6-9882-fe659b7f4b1b 2 Category 325300 urn:ddi:dk.dst:5482951a-d979-4a7c-add5-c90850d431b0:29 dk.dst 5482951a-d979-4a7c-add5-c90850d431b0 29 dk.dst de9b97e8-0dc4-4ad0-b373-313fa00471dd 2 Category 3254 urn:ddi:dk.dst:76d429c8-b5a4-4824-8cb0-b2d9888e719b:29 dk.dst 76d429c8-b5a4-4824-8cb0-b2d9888e719b 29 dk.dst 3f5f0cb4-4b2d-4ceb-8a26-a2503ff9622a 2 Category 325400 urn:ddi:dk.dst:249bbb63-0523-4527-a633-318fd82dc7a2:29 dk.dst 249bbb63-0523-4527-a633-318fd82dc7a2 29 dk.dst 3d0b6f5d-d7e5-4fe7-96d3-bf869acebd93 2 Category 3255 urn:ddi:dk.dst:a1969975-868d-481e-a2ba-3d939b54f3fb:29 dk.dst a1969975-868d-481e-a2ba-3d939b54f3fb 29 dk.dst e32b05df-8740-4e74-9829-0de215be5a6e 2 Category 325500 urn:ddi:dk.dst:28d72cf7-3046-4b16-8d66-cc0849f550a0:29 dk.dst 28d72cf7-3046-4b16-8d66-cc0849f550a0 29 dk.dst 0e20c37d-5370-4ebe-a33b-1308de30848c 2 Category 3256 urn:ddi:dk.dst:7b322dd4-7a2f-4a7b-a05c-4f214233c83e:29 dk.dst 7b322dd4-7a2f-4a7b-a05c-4f214233c83e 29 dk.dst 01b61e8e-51d4-47ae-af81-08fdb345898a 2 Category 325600 urn:ddi:dk.dst:64cdf6ea-1e24-427e-ac7b-b3bf6f6503b3:29 dk.dst 64cdf6ea-1e24-427e-ac7b-b3bf6f6503b3 29 dk.dst 3f14823a-30a4-4a95-a8d2-0e0d7756d2cc 2 Category 3257 urn:ddi:dk.dst:12215330-91be-4fbd-8c86-b7cbc3e85d8f:29 dk.dst 12215330-91be-4fbd-8c86-b7cbc3e85d8f 29 dk.dst 4d171623-b125-4b8e-917f-7b7e90d2c7db 2 Category 325710 urn:ddi:dk.dst:b3309c1c-4bb5-4f40-9b8d-def99a4c38ba:29 dk.dst b3309c1c-4bb5-4f40-9b8d-def99a4c38ba 29 dk.dst ad2f5303-0424-4d00-b702-19db478853a5 2 Category 325720 urn:ddi:dk.dst:9ce27d86-bcb8-407d-9202-4f20fce944f1:29 dk.dst 9ce27d86-bcb8-407d-9202-4f20fce944f1 29 dk.dst eb36c5e0-6238-4afb-a8d6-eace1f927fca 2 Category 325730 urn:ddi:dk.dst:3e90988e-fb23-400a-8ee9-037219deb9eb:29 dk.dst 3e90988e-fb23-400a-8ee9-037219deb9eb 29 dk.dst cfd3aeb3-7d24-4ea5-969f-b681141e40cf 2 Category 3258 urn:ddi:dk.dst:4271b13c-e88f-4192-bd22-95f0df67b899:29 dk.dst 4271b13c-e88f-4192-bd22-95f0df67b899 29 dk.dst f760ae48-8db8-4a2a-abfc-a25b1452c317 2 Category 325800 urn:ddi:dk.dst:ce78d03a-7d16-435f-9504-6da23f34e30c:29 dk.dst ce78d03a-7d16-435f-9504-6da23f34e30c 29 dk.dst f1f47c53-2a80-4b18-8b06-535582b94174 2 Category 3259 urn:ddi:dk.dst:a2abcc86-7c8f-49ee-9ce5-5badf46e7b1f:29 dk.dst a2abcc86-7c8f-49ee-9ce5-5badf46e7b1f 29 dk.dst 6f787a24-917f-4f6c-afb4-8dfb17770716 2 Category 325900 urn:ddi:dk.dst:0669b2d8-6354-4df6-a13a-6a2a2114cf7b:29 dk.dst 0669b2d8-6354-4df6-a13a-6a2a2114cf7b 29 dk.dst 2320b027-54fa-4075-a9a2-921e228f306f 2 Category 33 urn:ddi:dk.dst:a8304f46-7843-4c22-874d-166acb39f0ad:29 dk.dst a8304f46-7843-4c22-874d-166acb39f0ad 29 dk.dst e1a45a1f-dcca-4517-836c-53d6a8093c26 2 Category 331 urn:ddi:dk.dst:7eb58194-f1cc-4e9d-b114-41dd60b2158e:29 dk.dst 7eb58194-f1cc-4e9d-b114-41dd60b2158e 29 dk.dst f4c9b3db-5692-4b9e-9f38-a5d65d8bb1ee 2 Category 3311 urn:ddi:dk.dst:e393f7e6-d03f-4657-ba22-961273fe7007:29 dk.dst e393f7e6-d03f-4657-ba22-961273fe7007 29 dk.dst f5581d4d-1328-478e-af70-c1c6d9b3361e 2 Category 331110 urn:ddi:dk.dst:7fea14e5-bc11-4cf8-8c4c-470838b476ea:29 dk.dst 7fea14e5-bc11-4cf8-8c4c-470838b476ea 29 dk.dst 5867595f-2835-4f0d-9bec-725f6949ab14 2 Category 331120 urn:ddi:dk.dst:c08e6f3a-b3d8-49dc-8c88-2d034c0b7acc:29 dk.dst c08e6f3a-b3d8-49dc-8c88-2d034c0b7acc 29 dk.dst 10d65624-a91a-4a21-a600-e07372130aaf 2 Category 3312 urn:ddi:dk.dst:d16f8ae9-710e-4d78-938f-4b121d3faaaa:29 dk.dst d16f8ae9-710e-4d78-938f-4b121d3faaaa 29 dk.dst 2e4b0972-2742-41a9-9dbe-158af4e4de4f 2 Category 331210 urn:ddi:dk.dst:63f92e03-6f76-4372-b244-974ef238e036:29 dk.dst 63f92e03-6f76-4372-b244-974ef238e036 29 dk.dst a05dda26-b868-44d1-8852-c13aa8765801 2 Category 331220 urn:ddi:dk.dst:6fbddcd6-2caf-4f88-b09f-411ab233cd8c:29 dk.dst 6fbddcd6-2caf-4f88-b09f-411ab233cd8c 29 dk.dst e8f052aa-11bf-4a30-8cdf-0da77159ee1d 2 Category 331230 urn:ddi:dk.dst:bb5d8932-c303-4ffe-9f0e-f97e0e9464b4:29 dk.dst bb5d8932-c303-4ffe-9f0e-f97e0e9464b4 29 dk.dst 1baa1b00-b110-4973-829f-7bd9cdb8f0eb 2 Category 331240 urn:ddi:dk.dst:f1ff4b1e-1226-4cd8-99ef-9adf347e3900:29 dk.dst f1ff4b1e-1226-4cd8-99ef-9adf347e3900 29 dk.dst e2cb091d-5def-4e21-a4d6-353df5b45a01 2 Category 3313 urn:ddi:dk.dst:ec7718cb-99cc-4bbc-ba26-127cc81504fa:29 dk.dst ec7718cb-99cc-4bbc-ba26-127cc81504fa 29 dk.dst e45c715e-976d-4bfa-8072-9ab2eaedabca 2 Category 331300 urn:ddi:dk.dst:6aa4d5db-381f-4a0a-acf5-d93a107fa6f9:29 dk.dst 6aa4d5db-381f-4a0a-acf5-d93a107fa6f9 29 dk.dst 6771a067-3a17-4685-9032-1e22ed356c5e 2 Category 3314 urn:ddi:dk.dst:5428b0cf-379c-4a55-8bc6-878cf3552a1d:29 dk.dst 5428b0cf-379c-4a55-8bc6-878cf3552a1d 29 dk.dst 0b825174-bb75-4fa8-8d0d-7dc219ad8d2a 2 Category 331400 urn:ddi:dk.dst:e762a3b2-6a10-454d-9d83-aa6cc1dc1e47:29 dk.dst e762a3b2-6a10-454d-9d83-aa6cc1dc1e47 29 dk.dst 7e1932f2-696b-4189-b556-1ac4da16ddcf 2 Category 3315 urn:ddi:dk.dst:451729d4-326c-4e06-b34b-f9538e104d11:29 dk.dst 451729d4-326c-4e06-b34b-f9538e104d11 29 dk.dst ba791616-6344-44d8-8399-e75c3afe4d55 2 Category 331500 urn:ddi:dk.dst:77e4cbcd-d328-4628-959a-fca35d5432ad:29 dk.dst 77e4cbcd-d328-4628-959a-fca35d5432ad 29 dk.dst 9b83fec1-b740-4197-af68-fe9815e594e3 2 Category 332 urn:ddi:dk.dst:00a2b8b3-4537-4284-939d-d98d4212aade:29 dk.dst 00a2b8b3-4537-4284-939d-d98d4212aade 29 dk.dst 7a211b7a-9cf8-4e7d-8a54-121aa4f9e0d5 2 Category 3321 urn:ddi:dk.dst:7f158731-bdb0-4de6-a6ad-1dea564a7ca3:29 dk.dst 7f158731-bdb0-4de6-a6ad-1dea564a7ca3 29 dk.dst 7387ec4e-dc3f-4680-bef8-ecbb6dc25981 2 Category 332110 urn:ddi:dk.dst:33d2d27b-e693-4e22-8f2d-bc72359e5fe2:29 dk.dst 33d2d27b-e693-4e22-8f2d-bc72359e5fe2 29 dk.dst 148411c5-61bc-42ed-b8fc-17262be5df20 2 Category 332120 urn:ddi:dk.dst:a86d5d52-523b-40de-beac-c154c5ecbea0:29 dk.dst a86d5d52-523b-40de-beac-c154c5ecbea0 29 dk.dst 858cedeb-6d9d-456f-86e3-87ed0f2284d3 2 Category 332130 urn:ddi:dk.dst:4b5eb086-880e-4488-90db-8078f5bbf664:29 dk.dst 4b5eb086-880e-4488-90db-8078f5bbf664 29 dk.dst 57c02481-7b68-4a32-b313-d56812d97395 2 Category 3322 urn:ddi:dk.dst:2dcb1cf1-8a43-4fe4-b5b6-0dc4c4e26521:29 dk.dst 2dcb1cf1-8a43-4fe4-b5b6-0dc4c4e26521 29 dk.dst d48f7e1a-e858-4e04-8fa8-3041a44a676c 2 Category 332200 urn:ddi:dk.dst:10bb9148-dfab-49e9-ab19-4c17389ed0e7:29 dk.dst 10bb9148-dfab-49e9-ab19-4c17389ed0e7 29 dk.dst 5cedbc8d-c079-4d0f-888a-d01bd4dd7dbe 2 Category 3323 urn:ddi:dk.dst:c1a7749f-1b13-4e88-a4dd-bca97d477045:29 dk.dst c1a7749f-1b13-4e88-a4dd-bca97d477045 29 dk.dst 8fe49584-ed4e-4254-b7e0-1d3908203b82 2 Category 332300 urn:ddi:dk.dst:f95ac960-74b1-48a2-8e60-ade2672644ff:29 dk.dst f95ac960-74b1-48a2-8e60-ade2672644ff 29 dk.dst 93298703-1e84-4ce3-a2fa-1875187db9f2 2 Category 3324 urn:ddi:dk.dst:aa9882aa-002d-4490-a240-5b24cf3d3f71:29 dk.dst aa9882aa-002d-4490-a240-5b24cf3d3f71 29 dk.dst e34a1d66-8846-43f8-b178-9609d3f624a5 2 Category 332400 urn:ddi:dk.dst:6453726e-ea19-41ad-8ec0-6ef7d290c7d2:29 dk.dst 6453726e-ea19-41ad-8ec0-6ef7d290c7d2 29 dk.dst eb0fd60e-6e88-4dc5-82ea-aed0d0254c59 2 Category 333 urn:ddi:dk.dst:07606c9d-f5e9-4ebf-9de2-7903d1ec42b8:29 dk.dst 07606c9d-f5e9-4ebf-9de2-7903d1ec42b8 29 dk.dst 714a1677-8eae-4db9-b043-a67c3749dfd7 2 Category 3331 urn:ddi:dk.dst:72bba81c-a0b2-4f85-a30b-20d9ad0c338d:29 dk.dst 72bba81c-a0b2-4f85-a30b-20d9ad0c338d 29 dk.dst 465b67b4-cf39-477b-92bc-d8fdf0c9c507 2 Category 333110 urn:ddi:dk.dst:2866e1fb-8367-4540-be2b-47c8ebbaacda:29 dk.dst 2866e1fb-8367-4540-be2b-47c8ebbaacda 29 dk.dst 3b04c8ba-07f3-4a8f-b29f-56e88dea2650 2 Category 333120 urn:ddi:dk.dst:12b1ef70-56cb-45de-a90d-8015380a6f55:29 dk.dst 12b1ef70-56cb-45de-a90d-8015380a6f55 29 dk.dst 5e2c93aa-d732-42e4-80c9-b3b14f72c771 2 Category 333190 urn:ddi:dk.dst:e352e9a4-bd48-4325-b7f4-ea91d97e5fa0:29 dk.dst e352e9a4-bd48-4325-b7f4-ea91d97e5fa0 29 dk.dst 3b3ea411-abfe-4a86-99da-f74e44c71585 2 Category 3332 urn:ddi:dk.dst:76ad8664-59c2-4c21-9cf8-eb366acc70c5:29 dk.dst 76ad8664-59c2-4c21-9cf8-eb366acc70c5 29 dk.dst d9f6278c-4b82-42c4-8a2e-a5e3f811411f 2 Category 333200 urn:ddi:dk.dst:815c27e3-8944-42d3-9168-2da1480feea8:29 dk.dst 815c27e3-8944-42d3-9168-2da1480feea8 29 dk.dst c01d714f-a927-4054-8903-a62842781e69 2 Category 3333 urn:ddi:dk.dst:9a133088-17c7-47dc-80b9-5b49a8192ec4:29 dk.dst 9a133088-17c7-47dc-80b9-5b49a8192ec4 29 dk.dst 6680f069-d1f0-4098-b69e-4f27183892ea 2 Category 333300 urn:ddi:dk.dst:842b5acb-9034-4927-8157-26d52234689d:29 dk.dst 842b5acb-9034-4927-8157-26d52234689d 29 dk.dst 81b55cf3-4554-49e3-a5c7-9c169e44a38e 2 Category 3334 urn:ddi:dk.dst:c806343c-de80-4624-802c-afc1abed34ca:29 dk.dst c806343c-de80-4624-802c-afc1abed34ca 29 dk.dst 959d4cef-189f-4ee5-a239-d290bb205785 2 Category 333410 urn:ddi:dk.dst:9db649c6-e782-4db9-9378-dd9d189be41c:29 dk.dst 9db649c6-e782-4db9-9378-dd9d189be41c 29 dk.dst e0b93688-c09c-480f-9d9d-e581bfcb663f 2 Category 333420 urn:ddi:dk.dst:d662695a-bea8-4e53-8e0f-0b7d1c11feff:29 dk.dst d662695a-bea8-4e53-8e0f-0b7d1c11feff 29 dk.dst 23772ed8-1391-4fef-b679-b9c449fd8c57 2 Category 333430 urn:ddi:dk.dst:86cb0957-6f20-467b-bb36-b6ed21a35595:29 dk.dst 86cb0957-6f20-467b-bb36-b6ed21a35595 29 dk.dst 781a1f0c-15ff-4b11-91f9-4e383236fb6b 2 Category 3339 urn:ddi:dk.dst:55f858b4-126b-4bf4-85cc-86d3d27138d6:29 dk.dst 55f858b4-126b-4bf4-85cc-86d3d27138d6 29 dk.dst ee16c785-21d3-42d4-8666-dd2214e2c9c8 2 Category 333900 urn:ddi:dk.dst:9ac91abc-75a9-427c-96cb-a48bb893881a:29 dk.dst 9ac91abc-75a9-427c-96cb-a48bb893881a 29 dk.dst 4e1e9082-5628-459f-a615-f4b97a3c4449 2 Category 334 urn:ddi:dk.dst:24e56717-aaab-4f8b-88e1-6e753f4deb6e:29 dk.dst 24e56717-aaab-4f8b-88e1-6e753f4deb6e 29 dk.dst e2f7b5e7-317b-4b2e-b8cb-8a57a8daa6e0 2 Category 3341 urn:ddi:dk.dst:8d7630ff-c8cc-44a4-8f13-c64f025ba7a9:29 dk.dst 8d7630ff-c8cc-44a4-8f13-c64f025ba7a9 29 dk.dst 4655a8ad-979e-4972-bab8-ccfab86e055f 2 Category 334100 urn:ddi:dk.dst:9ed2785a-16e8-4e5b-aa32-cd45dca4788e:29 dk.dst 9ed2785a-16e8-4e5b-aa32-cd45dca4788e 29 dk.dst c747a280-ed31-4495-8643-5dfd62183228 2 Category 3342 urn:ddi:dk.dst:77edb274-a88f-45ba-bcfa-947f9a11703b:29 dk.dst 77edb274-a88f-45ba-bcfa-947f9a11703b 29 dk.dst 88bbd6ff-e79f-42c5-9026-fe1f3c866daa 2 Category 334200 urn:ddi:dk.dst:61c51cc9-ee5d-4426-a9cc-362943236284:29 dk.dst 61c51cc9-ee5d-4426-a9cc-362943236284 29 dk.dst ea7985b7-4fb3-41a0-946b-9ed092c2f0ac 2 Category 3343 urn:ddi:dk.dst:3592f5ab-2fa2-4941-84ee-cdb7fe298587:29 dk.dst 3592f5ab-2fa2-4941-84ee-cdb7fe298587 29 dk.dst 8cf0e311-d8c4-44c7-abe4-21b199881ab8 2 Category 334310 urn:ddi:dk.dst:97bd85f2-d9a4-47c2-857c-ab5ae65e0c60:29 dk.dst 97bd85f2-d9a4-47c2-857c-ab5ae65e0c60 29 dk.dst dc76a05d-9ec9-4533-8d55-1fade4405ee4 2 Category 334320 urn:ddi:dk.dst:3267d68e-2ecb-48c9-bf2a-fae6754553e2:29 dk.dst 3267d68e-2ecb-48c9-bf2a-fae6754553e2 29 dk.dst 312c38b9-e518-4423-ab92-9067f063d347 2 Category 3344 urn:ddi:dk.dst:65783724-e16e-40c0-b552-0139ad7e3fbe:29 dk.dst 65783724-e16e-40c0-b552-0139ad7e3fbe 29 dk.dst 3cd3e9b2-79b2-4f27-92aa-31170f3cfe0c 2 Category 334400 urn:ddi:dk.dst:b9b30266-3861-4da6-87e9-ea9c077779b5:29 dk.dst b9b30266-3861-4da6-87e9-ea9c077779b5 29 dk.dst 5a98a520-68ee-4497-9129-ef70f9a4e70e 2 Category 335 urn:ddi:dk.dst:72c13adf-f9c2-498d-8acd-36b7d1c48569:29 dk.dst 72c13adf-f9c2-498d-8acd-36b7d1c48569 29 dk.dst 82fc885b-12e0-416f-b4b9-389b2a01a626 2 Category 3351 urn:ddi:dk.dst:505a97ad-c611-4fec-ad1e-0cfe45290880:29 dk.dst 505a97ad-c611-4fec-ad1e-0cfe45290880 29 dk.dst b2dfae1d-dec1-459a-95fc-2cdc1845deb3 2 Category 335100 urn:ddi:dk.dst:268c0be0-e73e-4f13-8791-e008d799cf14:29 dk.dst 268c0be0-e73e-4f13-8791-e008d799cf14 29 dk.dst 13002b4e-6b28-4a5e-888f-3f08d4e8c5aa 2 Category 3352 urn:ddi:dk.dst:5d771141-ae58-48cf-ba47-66184632158b:29 dk.dst 5d771141-ae58-48cf-ba47-66184632158b 29 dk.dst d49924a3-f2a5-432a-856b-e5b5de973212 2 Category 335200 urn:ddi:dk.dst:11835f03-4853-4466-bd81-e47dc2bbc86f:29 dk.dst 11835f03-4853-4466-bd81-e47dc2bbc86f 29 dk.dst ac669449-51b7-4bf0-a973-6d914814485a 2 Category 3353 urn:ddi:dk.dst:d448e8c5-9da7-46ab-b55a-855912b84e0a:29 dk.dst d448e8c5-9da7-46ab-b55a-855912b84e0a 29 dk.dst 3a6e5e9f-a3cd-4973-b09f-95ac687866bc 2 Category 335300 urn:ddi:dk.dst:7a790982-6a54-44b1-8834-552248ef575f:29 dk.dst 7a790982-6a54-44b1-8834-552248ef575f 29 dk.dst 3f84965f-9158-4920-a85c-97b29012774d 2 Category 3354 urn:ddi:dk.dst:f0bf70be-2977-4844-b8cb-8a7fccb65766:29 dk.dst f0bf70be-2977-4844-b8cb-8a7fccb65766 29 dk.dst 49a8b4bd-991e-4509-a320-06085dc730f3 2 Category 335400 urn:ddi:dk.dst:ce778df9-6e33-4e8d-853f-e76ea65075be:29 dk.dst ce778df9-6e33-4e8d-853f-e76ea65075be 29 dk.dst 73bc203a-8056-4b22-8371-e4a8564895a8 2 Category 3355 urn:ddi:dk.dst:467219b0-3097-46ca-b20e-ab7f0576c47c:29 dk.dst 467219b0-3097-46ca-b20e-ab7f0576c47c 29 dk.dst 159ec212-48c1-4378-88a0-a7e22870067f 2 Category 335500 urn:ddi:dk.dst:d0d49351-e7ac-423b-97de-14aa2308c1e6:29 dk.dst d0d49351-e7ac-423b-97de-14aa2308c1e6 29 dk.dst 697efca5-5812-4c9e-b591-0c22665c6150 2 Category 3359 urn:ddi:dk.dst:33612179-0ae4-4e19-bd83-eb29d788f711:29 dk.dst 33612179-0ae4-4e19-bd83-eb29d788f711 29 dk.dst c8be47cc-b137-40ca-9b7e-71e9734ab24f 2 Category 335900 urn:ddi:dk.dst:32904193-8dbc-4613-a4bc-c032e57be532:29 dk.dst 32904193-8dbc-4613-a4bc-c032e57be532 29 dk.dst 340631e6-f805-47bd-8e90-3a75189513f8 2 Category 34 urn:ddi:dk.dst:3c2d99a6-0365-466d-818e-a87cd2a994a2:29 dk.dst 3c2d99a6-0365-466d-818e-a87cd2a994a2 29 dk.dst a88eff3e-d47f-47c7-b90d-a96051d7f815 2 Category 341 urn:ddi:dk.dst:65f2d579-cce7-4f1c-bf70-7b68e4a46566:29 dk.dst 65f2d579-cce7-4f1c-bf70-7b68e4a46566 29 dk.dst 41a25294-334e-4dda-a050-8e1fbad04f8e 2 Category 3411 urn:ddi:dk.dst:c6cdd34c-1712-4026-9731-f210139c0a1b:29 dk.dst c6cdd34c-1712-4026-9731-f210139c0a1b 29 dk.dst 0299f1a0-dc15-4fc5-85fd-127d920bafce 2 Category 341100 urn:ddi:dk.dst:e5095f57-0bf1-466a-8498-18a46c5b7d48:29 dk.dst e5095f57-0bf1-466a-8498-18a46c5b7d48 29 dk.dst 3d09200d-663d-448b-9c28-2e0a19865cd3 2 Category 3412 urn:ddi:dk.dst:49a14e05-02a7-42b5-8a66-40e4f7c94d2d:29 dk.dst 49a14e05-02a7-42b5-8a66-40e4f7c94d2d 29 dk.dst f6092525-1941-472b-b5a3-dc3c56609131 2 Category 341200 urn:ddi:dk.dst:052e7b3f-8a78-4989-8b0c-de06e0ceaaf4:29 dk.dst 052e7b3f-8a78-4989-8b0c-de06e0ceaaf4 29 dk.dst 45eb34b3-9fbd-460f-907f-8d9f4cf212f4 2 Category 3413 urn:ddi:dk.dst:e40a584e-886d-4a53-9d49-7dc94b4acf35:29 dk.dst e40a584e-886d-4a53-9d49-7dc94b4acf35 29 dk.dst 599759de-fa75-4ff4-b9c7-ea0733dc0e83 2 Category 341300 urn:ddi:dk.dst:630efffe-467f-4011-ab89-d38bf9fa6c33:29 dk.dst 630efffe-467f-4011-ab89-d38bf9fa6c33 29 dk.dst 45152962-fe61-448b-979a-4d2546649c93 2 Category 342 urn:ddi:dk.dst:7cf8489e-f609-4a7a-9b81-76f7e3f042c4:29 dk.dst 7cf8489e-f609-4a7a-9b81-76f7e3f042c4 29 dk.dst 5499442b-c46d-47dc-8904-3a50888ba491 2 Category 3421 urn:ddi:dk.dst:f2729092-2200-4a47-bf01-b055d219b49d:29 dk.dst f2729092-2200-4a47-bf01-b055d219b49d 29 dk.dst 05243589-2dd2-42b5-9205-2ae9d5ac3da9 2 Category 342100 urn:ddi:dk.dst:4565328a-d0b2-4b98-92da-f4b3e0f22457:29 dk.dst 4565328a-d0b2-4b98-92da-f4b3e0f22457 29 dk.dst 5fc2cd47-1346-4b05-bc4a-79a24c5ee322 2 Category 3422 urn:ddi:dk.dst:1b0c3798-ede6-4a9d-ba9c-869ae15fd192:29 dk.dst 1b0c3798-ede6-4a9d-ba9c-869ae15fd192 29 dk.dst 69494e29-72f0-4a07-8ec5-971be446b863 2 Category 342200 urn:ddi:dk.dst:c743c61a-4116-4e74-ad93-14a0b1ca11d1:29 dk.dst c743c61a-4116-4e74-ad93-14a0b1ca11d1 29 dk.dst bb89cbe0-3a67-491c-835b-31438de566c0 2 Category 3423 urn:ddi:dk.dst:da800166-8701-4096-8e92-3d44cce03d59:29 dk.dst da800166-8701-4096-8e92-3d44cce03d59 29 dk.dst a26fa8e8-0d42-43b4-a455-8b872084c7e5 2 Category 342300 urn:ddi:dk.dst:2f2ebe35-7063-44d4-8165-dbb1d9386946:29 dk.dst 2f2ebe35-7063-44d4-8165-dbb1d9386946 29 dk.dst b908e336-3e07-4fcc-bf3f-98c41c34fbc5 2 Category 343 urn:ddi:dk.dst:214c47fd-9486-424b-b599-633e0636f48c:29 dk.dst 214c47fd-9486-424b-b599-633e0636f48c 29 dk.dst da17c7eb-c847-433c-911c-1ad8a78f6f38 2 Category 3431 urn:ddi:dk.dst:f07f0218-21f0-4608-b588-ac25f92a53ae:29 dk.dst f07f0218-21f0-4608-b588-ac25f92a53ae 29 dk.dst 557ee5a9-49be-4d2b-a412-1be32e20bcac 2 Category 343100 urn:ddi:dk.dst:ba3f05e4-3ccc-473e-9e8f-bb30d623808f:29 dk.dst ba3f05e4-3ccc-473e-9e8f-bb30d623808f 29 dk.dst 67a6ac41-892e-40ce-9faf-7888dbcd2d9a 2 Category 3432 urn:ddi:dk.dst:acb06152-d1f0-49c4-bea0-cb7d2ffd6c73:29 dk.dst acb06152-d1f0-49c4-bea0-cb7d2ffd6c73 29 dk.dst 3610b4d1-f6d9-445a-b190-2ccc4e74cc3f 2 Category 343200 urn:ddi:dk.dst:fd6eb6f2-c1c5-4411-9819-e9acf52abeaa:29 dk.dst fd6eb6f2-c1c5-4411-9819-e9acf52abeaa 29 dk.dst 2cd3bcc2-b8fa-4820-9762-43e57dfeaa18 2 Category 3433 urn:ddi:dk.dst:da9396c9-c9e8-439e-9dc1-72c3ff909333:29 dk.dst da9396c9-c9e8-439e-9dc1-72c3ff909333 29 dk.dst 232ce780-5b68-4819-b5f7-51e654aeddc6 2 Category 343300 urn:ddi:dk.dst:58a66e07-0905-4caa-b442-55da3832fbfd:29 dk.dst 58a66e07-0905-4caa-b442-55da3832fbfd 29 dk.dst a5d48f09-a6f1-43ee-a0fd-54dc9f082779 2 Category 3434 urn:ddi:dk.dst:96dab608-4433-429f-8495-c2cae7f2f753:29 dk.dst 96dab608-4433-429f-8495-c2cae7f2f753 29 dk.dst ba17b112-3186-4105-a3fb-f82cffb64c28 2 Category 343400 urn:ddi:dk.dst:8bd5ebaa-8687-445e-a419-c11c823b5dcd:29 dk.dst 8bd5ebaa-8687-445e-a419-c11c823b5dcd 29 dk.dst cb539826-c14f-411e-ba44-829dce05b47d 2 Category 3435 urn:ddi:dk.dst:51f2f87d-5a32-4626-ab98-3f37d43c4b80:29 dk.dst 51f2f87d-5a32-4626-ab98-3f37d43c4b80 29 dk.dst ceba9712-a540-46a0-b254-98cdeab6aa05 2 Category 343500 urn:ddi:dk.dst:068f311a-f5b6-4c57-a8b6-48814cf54f8b:29 dk.dst 068f311a-f5b6-4c57-a8b6-48814cf54f8b 29 dk.dst eabf1aa9-e94e-4163-b1df-71645db160df 2 Category 35 urn:ddi:dk.dst:081260ac-d2e9-4cc0-922b-75f30380c493:29 dk.dst 081260ac-d2e9-4cc0-922b-75f30380c493 29 dk.dst 3d98e51d-f1c4-4027-8e41-f2b9d589a9f9 2 Category 351 urn:ddi:dk.dst:b020e651-6baa-4b3e-a18c-c324ce858366:29 dk.dst b020e651-6baa-4b3e-a18c-c324ce858366 29 dk.dst eef7a042-ba52-492f-bf14-53dfa6a47328 2 Category 3511 urn:ddi:dk.dst:aa04e6e5-5bac-4ed8-8cfe-a3b3145eec8b:29 dk.dst aa04e6e5-5bac-4ed8-8cfe-a3b3145eec8b 29 dk.dst 95869a92-d161-486b-972f-62a66f7aed4a 2 Category 351100 urn:ddi:dk.dst:a00d8be7-51e7-4c40-808e-1aa404fb683f:29 dk.dst a00d8be7-51e7-4c40-808e-1aa404fb683f 29 dk.dst 6da77cdc-bd72-4d45-b9e5-37abde858092 2 Category 3512 urn:ddi:dk.dst:1cd7e5c1-9133-43ff-83b2-53d6468dcb04:29 dk.dst 1cd7e5c1-9133-43ff-83b2-53d6468dcb04 29 dk.dst 231039ae-20f2-4543-86e7-40a7f41e70e7 2 Category 351200 urn:ddi:dk.dst:bdf9fd51-b417-47ab-8bdb-1bb3e229e766:29 dk.dst bdf9fd51-b417-47ab-8bdb-1bb3e229e766 29 dk.dst 770c1680-b9ce-4739-8f4a-8d341e9f9912 2 Category 3513 urn:ddi:dk.dst:357de437-d312-4a3f-8cb3-e0f5bd423227:29 dk.dst 357de437-d312-4a3f-8cb3-e0f5bd423227 29 dk.dst 9a16ed31-eb32-4478-9415-f10a27162572 2 Category 351300 urn:ddi:dk.dst:8083087b-098e-48b7-9a57-c1d66438b339:29 dk.dst 8083087b-098e-48b7-9a57-c1d66438b339 29 dk.dst 20cf63de-f2bc-44ed-a527-a4fb3511136e 2 Category 3514 urn:ddi:dk.dst:b6b8754f-5028-45fb-9d73-09f10fb62631:29 dk.dst b6b8754f-5028-45fb-9d73-09f10fb62631 29 dk.dst 2dc34a02-2b04-4daa-9586-50e0fd69c072 2 Category 351400 urn:ddi:dk.dst:b2d66c13-e925-4963-af30-8f35d8315540:29 dk.dst b2d66c13-e925-4963-af30-8f35d8315540 29 dk.dst 4dd1e355-c629-4094-ba1e-4625120a093b 2 Category 352 urn:ddi:dk.dst:b0a9dd54-7e81-47f2-8162-fd7f9251453c:29 dk.dst b0a9dd54-7e81-47f2-8162-fd7f9251453c 29 dk.dst a803ee4d-b856-4d5d-933d-f8326e2b1838 2 Category 3521 urn:ddi:dk.dst:bd4d308d-9fa5-4b75-84c0-396aaae81622:29 dk.dst bd4d308d-9fa5-4b75-84c0-396aaae81622 29 dk.dst 091bbfe9-9085-4743-9bdb-af91ce19e558 2 Category 352100 urn:ddi:dk.dst:12c96817-900d-486c-87bf-b9d3171176d8:29 dk.dst 12c96817-900d-486c-87bf-b9d3171176d8 29 dk.dst e0bbdb31-0fdb-4e02-bc1e-41f67ec8619b 2 Category 3522 urn:ddi:dk.dst:1452675f-aa20-4889-b6af-8b345d1b35fc:29 dk.dst 1452675f-aa20-4889-b6af-8b345d1b35fc 29 dk.dst c189d7be-4f6c-4854-991e-8efb52e6f2e9 2 Category 352200 urn:ddi:dk.dst:56794e2f-46b2-4d11-8c57-61e43e5b697c:29 dk.dst 56794e2f-46b2-4d11-8c57-61e43e5b697c 29 dk.dst eb792047-34a9-4eec-a488-de09178b1a67 2 Category 4 urn:ddi:dk.dst:4d6cb36d-e878-4b28-85d9-74b6b0d46cb6:29 dk.dst 4d6cb36d-e878-4b28-85d9-74b6b0d46cb6 29 dk.dst d80da4e6-34fc-4382-9e66-6760a5e6c839 2 Category 41 urn:ddi:dk.dst:825f4c13-9da3-4434-bddf-2cd3ec5b574b:29 dk.dst 825f4c13-9da3-4434-bddf-2cd3ec5b574b 29 dk.dst 8e01110a-de28-4801-9b3d-7a9614ef55e2 2 Category 411 urn:ddi:dk.dst:fa7f0466-c3fb-4852-90e6-39a45b604d93:29 dk.dst fa7f0466-c3fb-4852-90e6-39a45b604d93 29 dk.dst 3f189c3d-60bd-4b60-8e94-1e9910f35bc9 2 Category 4110 urn:ddi:dk.dst:30465211-9ebf-4877-be1d-85041e061162:29 dk.dst 30465211-9ebf-4877-be1d-85041e061162 29 dk.dst 43ca07b3-a67b-4e3e-a6a7-c5eafc40ac1b 2 Category 411000 urn:ddi:dk.dst:0b03be7e-6321-411d-913b-6980460f4174:29 dk.dst 0b03be7e-6321-411d-913b-6980460f4174 29 dk.dst 1b64c6dd-5b5f-4530-8e20-443c4831fc5f 2 Category 412 urn:ddi:dk.dst:c2926c79-3b04-456c-a486-ebec70c73ee3:29 dk.dst c2926c79-3b04-456c-a486-ebec70c73ee3 29 dk.dst 8f70bb9f-8ca6-4392-abc8-6fb3127995df 2 Category 4120 urn:ddi:dk.dst:860e7270-aa81-4f63-bf03-5176fc2147e0:29 dk.dst 860e7270-aa81-4f63-bf03-5176fc2147e0 29 dk.dst 7f829b23-b5ef-4924-b1e0-f19960ee190e 2 Category 412000 urn:ddi:dk.dst:56bd3d85-428c-41a3-a6ef-218632ae361d:29 dk.dst 56bd3d85-428c-41a3-a6ef-218632ae361d 29 dk.dst 36ae9d69-5cfc-47d9-a8d4-43994a587a35 2 Category 413 urn:ddi:dk.dst:38a29e5e-d428-4565-983c-7d16d97e2569:29 dk.dst 38a29e5e-d428-4565-983c-7d16d97e2569 29 dk.dst 36396536-7aef-4d32-95fd-021143b7c8e9 2 Category 4131 urn:ddi:dk.dst:ec308581-51c0-42e6-a106-a10879539b17:29 dk.dst ec308581-51c0-42e6-a106-a10879539b17 29 dk.dst e1600aff-dba8-4160-a0fe-8c0401717250 2 Category 413100 urn:ddi:dk.dst:9538dbfc-c47c-496f-a853-cf472f4537e8:29 dk.dst 9538dbfc-c47c-496f-a853-cf472f4537e8 29 dk.dst 1395df28-7e82-4a03-b583-b4e30606773d 2 Category 4132 urn:ddi:dk.dst:a1761691-f6a1-4995-89a0-bc680d537e5b:29 dk.dst a1761691-f6a1-4995-89a0-bc680d537e5b 29 dk.dst af836d5e-ac4f-461c-839a-b1a993a50951 2 Category 413200 urn:ddi:dk.dst:ae1c6a62-5186-42b6-a224-6b553a71e718:29 dk.dst ae1c6a62-5186-42b6-a224-6b553a71e718 29 dk.dst e5c1f2e0-d42b-4aa9-aa2f-9fb24e23d49d 2 Category 42 urn:ddi:dk.dst:8cc1f907-bf82-4e0f-a62b-880a3818460c:29 dk.dst 8cc1f907-bf82-4e0f-a62b-880a3818460c 29 dk.dst 2c9ef5d4-98dd-45e4-8e47-9db85c51a476 2 Category 421 urn:ddi:dk.dst:b7e20f2d-8045-4e68-9e70-7bed909a5738:29 dk.dst b7e20f2d-8045-4e68-9e70-7bed909a5738 29 dk.dst 40c841f4-316c-44d0-9c75-b068189ebc13 2 Category 4211 urn:ddi:dk.dst:451a738c-cfde-4f2e-946c-963b71da5b0e:29 dk.dst 451a738c-cfde-4f2e-946c-963b71da5b0e 29 dk.dst 53f9d80e-8df6-4d99-b06e-75bce6235d7f 2 Category 421100 urn:ddi:dk.dst:06255baf-1339-46c0-8af7-0a7616aa5135:29 dk.dst 06255baf-1339-46c0-8af7-0a7616aa5135 29 dk.dst 9df68159-16f6-42e5-8a82-a7991e2713cf 2 Category 4212 urn:ddi:dk.dst:72396938-3b59-48b7-b313-1338df47c8de:29 dk.dst 72396938-3b59-48b7-b313-1338df47c8de 29 dk.dst a86aab84-d600-4adb-9073-130599f902ac 2 Category 421200 urn:ddi:dk.dst:9bc97b17-4b42-49e0-adcf-eb7e92c6756f:29 dk.dst 9bc97b17-4b42-49e0-adcf-eb7e92c6756f 29 dk.dst 995be32a-378a-4932-9fa9-7d8cd41919e6 2 Category 4213 urn:ddi:dk.dst:53e9c213-ed71-4a34-ab1e-25dc3ce59fec:29 dk.dst 53e9c213-ed71-4a34-ab1e-25dc3ce59fec 29 dk.dst 6135f497-26ca-4bb2-9b4b-a01ed7ff0294 2 Category 421300 urn:ddi:dk.dst:ab709e67-01c4-4839-91e5-907b32986490:29 dk.dst ab709e67-01c4-4839-91e5-907b32986490 29 dk.dst 19834a0c-d986-4391-8c86-71b59c04a9ae 2 Category 4214 urn:ddi:dk.dst:efe9f034-d33d-4624-a1c4-f745f70a5fb1:29 dk.dst efe9f034-d33d-4624-a1c4-f745f70a5fb1 29 dk.dst 7ff052e9-6184-4e2f-b45c-709120c43757 2 Category 421400 urn:ddi:dk.dst:73a4b9ba-b208-4d60-b204-3a50ddac2125:29 dk.dst 73a4b9ba-b208-4d60-b204-3a50ddac2125 29 dk.dst af4fcefc-e0da-4d05-965b-66ae682dc7cd 2 Category 422 urn:ddi:dk.dst:3169dac2-c35b-4608-90b6-27e4dffeda96:29 dk.dst 3169dac2-c35b-4608-90b6-27e4dffeda96 29 dk.dst 0450c761-2e25-45b2-bd72-62a0200bc7e2 2 Category 4221 urn:ddi:dk.dst:1ff1f324-7073-4570-b43d-2d3781361cf3:29 dk.dst 1ff1f324-7073-4570-b43d-2d3781361cf3 29 dk.dst fd2ae36b-d2dc-492f-b772-3a4119436d56 2 Category 422100 urn:ddi:dk.dst:4f2ef278-3b3f-4b57-86e3-2aa704738ce7:29 dk.dst 4f2ef278-3b3f-4b57-86e3-2aa704738ce7 29 dk.dst ec6476fb-b797-42f7-b4f1-f34283749ab4 2 Category 4222 urn:ddi:dk.dst:4eb80667-42e9-4586-a4c2-8308fe6b65bf:29 dk.dst 4eb80667-42e9-4586-a4c2-8308fe6b65bf 29 dk.dst a86f71ef-6430-42a4-bed1-d996fe9d2e41 2 Category 422200 urn:ddi:dk.dst:e2e04742-4da8-4ea8-aa4f-338e05af9d49:29 dk.dst e2e04742-4da8-4ea8-aa4f-338e05af9d49 29 dk.dst 1cf4317f-b02e-4081-9cb9-271bb709a1d1 2 Category 4223 urn:ddi:dk.dst:007f523d-ed32-4338-b323-c5179bef28a2:29 dk.dst 007f523d-ed32-4338-b323-c5179bef28a2 29 dk.dst 02521263-e0eb-4b22-ad9e-f7bbf75cf060 2 Category 422300 urn:ddi:dk.dst:05611889-90ab-42e3-bc38-8351c94cc058:29 dk.dst 05611889-90ab-42e3-bc38-8351c94cc058 29 dk.dst 5c0891de-fcb7-414d-bceb-200e3e5a17fa 2 Category 4224 urn:ddi:dk.dst:e8835e59-f1cb-47bc-b654-9f0c9fda10fd:29 dk.dst e8835e59-f1cb-47bc-b654-9f0c9fda10fd 29 dk.dst 1e5991ae-7c59-4896-97a0-345bd4eef321 2 Category 422400 urn:ddi:dk.dst:e00f2b32-a77a-429b-ba06-b1069dae075f:29 dk.dst e00f2b32-a77a-429b-ba06-b1069dae075f 29 dk.dst b9899654-f4a0-4af4-a963-ba72887377f9 2 Category 4225 urn:ddi:dk.dst:41eddfdb-c738-49ac-9bed-27a5ef115fa2:29 dk.dst 41eddfdb-c738-49ac-9bed-27a5ef115fa2 29 dk.dst 36776048-ddfe-4ea0-8a39-b95d39a59ae6 2 Category 422500 urn:ddi:dk.dst:0b8833c1-17d1-40bc-a155-e9042c12ec0d:29 dk.dst 0b8833c1-17d1-40bc-a155-e9042c12ec0d 29 dk.dst 4430892a-a18d-4cf9-a603-1169d171b1c2 2 Category 4226 urn:ddi:dk.dst:250356c3-55cc-468f-852e-2dd5fa5baa4e:29 dk.dst 250356c3-55cc-468f-852e-2dd5fa5baa4e 29 dk.dst fb15d13d-84ee-446a-a82a-046c72409507 2 Category 422600 urn:ddi:dk.dst:b10ac646-76f3-42a7-adfc-65af60673aa5:29 dk.dst b10ac646-76f3-42a7-adfc-65af60673aa5 29 dk.dst c45a3871-2ee9-4aa3-9d51-f99d6b976986 2 Category 4227 urn:ddi:dk.dst:1b8a5c44-6d74-4e26-8d14-fe3a09aee1ff:29 dk.dst 1b8a5c44-6d74-4e26-8d14-fe3a09aee1ff 29 dk.dst 59b16e1d-8429-47db-893d-d71c4bb39e33 2 Category 422700 urn:ddi:dk.dst:f7863b2f-a6ba-4e2b-8103-c1640f8b9b12:29 dk.dst f7863b2f-a6ba-4e2b-8103-c1640f8b9b12 29 dk.dst b7969c7d-dcc3-424d-86b3-7f8211b14736 2 Category 4229 urn:ddi:dk.dst:678b4712-eac2-459f-9678-f006653c6982:29 dk.dst 678b4712-eac2-459f-9678-f006653c6982 29 dk.dst 3c7fb63b-2f18-4d10-9ef6-cc2c452b2c13 2 Category 422900 urn:ddi:dk.dst:7ac04c32-9bce-4bce-93dc-db4a5e223465:29 dk.dst 7ac04c32-9bce-4bce-93dc-db4a5e223465 29 dk.dst 51d3e47d-8ea4-4aaf-9aa5-28f81a9f270e 2 Category 43 urn:ddi:dk.dst:5dc05afe-3b02-4bb3-bb62-0b627b0a9d13:29 dk.dst 5dc05afe-3b02-4bb3-bb62-0b627b0a9d13 29 dk.dst 19487176-fba3-4b37-ab14-eb80abff4473 2 Category 431 urn:ddi:dk.dst:f666473d-4f57-4297-b9e5-7190eab2c83a:29 dk.dst f666473d-4f57-4297-b9e5-7190eab2c83a 29 dk.dst 4ce5e58b-5ac3-4ece-a3f0-ce447d477718 2 Category 4311 urn:ddi:dk.dst:e4e1ce77-3328-40fa-b738-c0286a571dc1:29 dk.dst e4e1ce77-3328-40fa-b738-c0286a571dc1 29 dk.dst b85fe520-1bc1-477f-bb8d-98a7103c2d6f 2 Category 431100 urn:ddi:dk.dst:b142d0bd-acc7-46e6-bf54-a75a6308c56c:29 dk.dst b142d0bd-acc7-46e6-bf54-a75a6308c56c 29 dk.dst 1d86ae22-0009-4550-b6da-de13a3d33067 2 Category 4312 urn:ddi:dk.dst:e56dc7dd-4aa5-4428-a212-20dcd1cb8198:29 dk.dst e56dc7dd-4aa5-4428-a212-20dcd1cb8198 29 dk.dst a0a0a215-4599-4621-83ee-c90333c9f2b1 2 Category 431210 urn:ddi:dk.dst:85dc3e07-af59-4e80-9777-1629b32ded30:29 dk.dst 85dc3e07-af59-4e80-9777-1629b32ded30 29 dk.dst b70cc429-56f0-49e9-8379-af20139e1ac9 2 Category 431220 urn:ddi:dk.dst:0683a486-f729-4d33-b3a0-2de4a0ed4067:29 dk.dst 0683a486-f729-4d33-b3a0-2de4a0ed4067 29 dk.dst 677991fd-bbdc-4608-8013-7b31abe9451d 2 Category 431230 urn:ddi:dk.dst:4226fb4f-b07a-4691-9fff-a7ee9c5d397c:29 dk.dst 4226fb4f-b07a-4691-9fff-a7ee9c5d397c 29 dk.dst 00ecab27-95b7-4192-b55b-3c52dc37993e 2 Category 431240 urn:ddi:dk.dst:1800b49f-6267-422b-bac7-83d8b867b4dd:29 dk.dst 1800b49f-6267-422b-bac7-83d8b867b4dd 29 dk.dst 2d9f8710-0ed0-4793-b4e2-7c25ee9aa8f3 2 Category 4313 urn:ddi:dk.dst:cfd0865f-4cfd-4b48-8b22-d9802414d1bc:29 dk.dst cfd0865f-4cfd-4b48-8b22-d9802414d1bc 29 dk.dst 391ef952-a648-4f41-a4c6-2c977a37ebb8 2 Category 431300 urn:ddi:dk.dst:2e650647-7960-4a6b-b5f1-8ff47df70726:29 dk.dst 2e650647-7960-4a6b-b5f1-8ff47df70726 29 dk.dst aca6c3f2-c768-4a41-8c5a-46f3ab6cc889 2 Category 432 urn:ddi:dk.dst:e27fc31e-75c3-4438-a655-4a3f1a6bd8f2:29 dk.dst e27fc31e-75c3-4438-a655-4a3f1a6bd8f2 29 dk.dst a7340a76-9aa3-4452-8486-1a2886a0d486 2 Category 4321 urn:ddi:dk.dst:4ea2128b-2755-4dd4-b7ff-06ecb5843231:29 dk.dst 4ea2128b-2755-4dd4-b7ff-06ecb5843231 29 dk.dst 459a4a98-7689-4e91-ba9b-e03c34f5f8a4 2 Category 432100 urn:ddi:dk.dst:02d45f9e-d4bb-4fba-ab09-5d61840e0fa5:29 dk.dst 02d45f9e-d4bb-4fba-ab09-5d61840e0fa5 29 dk.dst 247e926e-978f-410f-83f4-e697369fbd39 2 Category 4322 urn:ddi:dk.dst:9609ffc2-2f60-4372-af8c-18bc0ea1fd19:29 dk.dst 9609ffc2-2f60-4372-af8c-18bc0ea1fd19 29 dk.dst 991e63f2-e529-47da-930d-36a55853b301 2 Category 432200 urn:ddi:dk.dst:d70e901f-7c83-4517-8368-8b3f7946b277:29 dk.dst d70e901f-7c83-4517-8368-8b3f7946b277 29 dk.dst 3b9c3a56-76a0-4f5d-8220-9468f18c9242 2 Category 4323 urn:ddi:dk.dst:0bbcab95-7331-4f19-8fba-2866d8e49c79:29 dk.dst 0bbcab95-7331-4f19-8fba-2866d8e49c79 29 dk.dst 9b7585a9-e6ad-48d4-9221-53f9ee829f8a 2 Category 432310 urn:ddi:dk.dst:1b9559ed-0855-425e-8b88-76af1a3e0936:29 dk.dst 1b9559ed-0855-425e-8b88-76af1a3e0936 29 dk.dst 106aa408-171a-414a-86a4-30f4fae0cc39 2 Category 432320 urn:ddi:dk.dst:ea3d62b0-2fd4-484c-ac99-e6082c609b1b:29 dk.dst ea3d62b0-2fd4-484c-ac99-e6082c609b1b 29 dk.dst 472f2578-d826-47ae-9bff-32a821d7bf47 2 Category 432330 urn:ddi:dk.dst:b48cb541-bbcd-414f-84f1-dba857be0fb7:29 dk.dst b48cb541-bbcd-414f-84f1-dba857be0fb7 29 dk.dst dffe2831-4d76-48fe-8131-847e1be97ce9 2 Category 432340 urn:ddi:dk.dst:99b899c0-123b-4bfb-b217-dfcca984790c:29 dk.dst 99b899c0-123b-4bfb-b217-dfcca984790c 29 dk.dst 22c12329-7682-4c3f-a285-aa0f678c519d 2 Category 432390 urn:ddi:dk.dst:bca513df-6fe5-4a3e-b7dd-974189a6a87a:29 dk.dst bca513df-6fe5-4a3e-b7dd-974189a6a87a 29 dk.dst e519b0b0-60e9-4a9d-928d-24caecf7584c 2 Category 44 urn:ddi:dk.dst:156779d7-e860-48b3-a47c-f2dde1db7cda:29 dk.dst 156779d7-e860-48b3-a47c-f2dde1db7cda 29 dk.dst eac800c0-ba21-4cdf-b7fa-e7bc90144b52 3 Category 441 urn:ddi:dk.dst:fcaffe12-5494-429c-b0df-a150916565de:29 dk.dst fcaffe12-5494-429c-b0df-a150916565de 29 dk.dst de61d0e9-e665-4bdc-9ea7-cee62f2c53ea 2 Category 4411 urn:ddi:dk.dst:8261b543-67e5-4437-947d-236e6b2fa1b3:29 dk.dst 8261b543-67e5-4437-947d-236e6b2fa1b3 29 dk.dst 82e474a1-dc1d-4bdf-99c9-a92a26e6057b 2 Category 441100 urn:ddi:dk.dst:6e0d14cd-9b25-4760-9cac-9d751f16eb05:29 dk.dst 6e0d14cd-9b25-4760-9cac-9d751f16eb05 29 dk.dst 4402237f-758b-48fa-94be-5b44533ec7f4 2 Category 4412 urn:ddi:dk.dst:d2e9d4c1-6a48-4912-abce-8490623027b8:29 dk.dst d2e9d4c1-6a48-4912-abce-8490623027b8 29 dk.dst fe5f7cc8-ccb0-47e3-9b2c-e1bfe0ecf596 2 Category 441210 urn:ddi:dk.dst:a8f0d2bb-01ce-4d6d-9bbf-62b134fef7c8:29 dk.dst a8f0d2bb-01ce-4d6d-9bbf-62b134fef7c8 29 dk.dst 0cbf2944-de88-4788-aee9-a3f1fbc96f93 2 Category 441220 urn:ddi:dk.dst:6f032215-da54-47e3-ac89-56ea3b58a10c:29 dk.dst 6f032215-da54-47e3-ac89-56ea3b58a10c 29 dk.dst f4a36570-991c-4bec-9c95-a9e3c030eab9 2 Category 4413 urn:ddi:dk.dst:281f0505-e47a-48a6-97bf-6f6920ca7905:29 dk.dst 281f0505-e47a-48a6-97bf-6f6920ca7905 29 dk.dst d9bd146c-5404-4589-ae65-100efb6994a7 2 Category 441300 urn:ddi:dk.dst:5e0dd2eb-6a01-4a9e-8d71-a56891016dd7:29 dk.dst 5e0dd2eb-6a01-4a9e-8d71-a56891016dd7 29 dk.dst d652915f-ff00-422d-a5c4-092682b7bce6 2 Category 4415 urn:ddi:dk.dst:d8e4fb52-7a92-4dca-8195-e4941275374e:29 dk.dst d8e4fb52-7a92-4dca-8195-e4941275374e 29 dk.dst 67ca1791-1573-48b2-a771-13ffc6f9a865 2 Category 441500 urn:ddi:dk.dst:988f601c-d081-4841-9bae-fbb03d7b6ba4:29 dk.dst 988f601c-d081-4841-9bae-fbb03d7b6ba4 29 dk.dst 64c1f43a-462e-46e6-8774-a7f8103387e1 2 Category 4416 urn:ddi:dk.dst:0249e718-e4ba-4531-8140-c2bec91b7592:29 dk.dst 0249e718-e4ba-4531-8140-c2bec91b7592 29 dk.dst f7087451-1760-4237-aaed-ea76cc60e9f6 2 Category 441600 urn:ddi:dk.dst:5d2cbb55-3606-40ed-ab66-0cc45f6a123c:29 dk.dst 5d2cbb55-3606-40ed-ab66-0cc45f6a123c 29 dk.dst e37373b8-daee-41b2-ab4b-bf779ebef3bd 2 Category 4419 urn:ddi:dk.dst:47326cb8-5779-4fac-b338-57bf8329a373:29 dk.dst 47326cb8-5779-4fac-b338-57bf8329a373 29 dk.dst b26c5ed9-f300-4bac-a673-2168d736fc22 2 Category 441900 urn:ddi:dk.dst:f9881f6f-03a0-4a27-9359-969adad5b85f:29 dk.dst f9881f6f-03a0-4a27-9359-969adad5b85f 29 dk.dst 45c385f5-625b-4807-84d0-ddebf1d6b2ca 2 Category 5 urn:ddi:dk.dst:d9c65550-80c5-471e-8e2d-925d536545c3:29 dk.dst d9c65550-80c5-471e-8e2d-925d536545c3 29 dk.dst 597561b2-f439-429d-8fb9-1edacf5c60ad 2 Category 51 urn:ddi:dk.dst:ceba6fb8-0bc7-47ee-9b37-44468e3caba4:29 dk.dst ceba6fb8-0bc7-47ee-9b37-44468e3caba4 29 dk.dst f4ea5896-85a3-4b78-8b1d-ec3d90002ab5 2 Category 511 urn:ddi:dk.dst:11bdfc5c-c273-447b-93b8-75d287db9292:29 dk.dst 11bdfc5c-c273-447b-93b8-75d287db9292 29 dk.dst 77a4de0a-9511-482b-a323-5940417965b3 2 Category 5111 urn:ddi:dk.dst:4c55a043-f363-4b2e-839b-6d30bab31d1d:29 dk.dst 4c55a043-f363-4b2e-839b-6d30bab31d1d 29 dk.dst 5d30a60e-afc3-4123-ae38-4a73b4593fbb 2 Category 511110 urn:ddi:dk.dst:e9011c82-b6b6-460f-8a2e-f60f45384127:29 dk.dst e9011c82-b6b6-460f-8a2e-f60f45384127 29 dk.dst 96d176d3-ae81-4983-b65c-35f4bf2c2fce 2 Category 511120 urn:ddi:dk.dst:2f6fad34-245a-4a2a-b7af-41c953d0fb8d:29 dk.dst 2f6fad34-245a-4a2a-b7af-41c953d0fb8d 29 dk.dst c2f64528-fc64-4e01-b86e-bd8577b92109 2 Category 5112 urn:ddi:dk.dst:da5d5d8c-5a77-43e0-814e-1149bd971af8:29 dk.dst da5d5d8c-5a77-43e0-814e-1149bd971af8 29 dk.dst ea829ef2-711d-4ec5-93f7-cdccc59706b3 2 Category 511200 urn:ddi:dk.dst:7a190ff1-fea7-41ad-a87e-8a6f5ad2dfd2:29 dk.dst 7a190ff1-fea7-41ad-a87e-8a6f5ad2dfd2 29 dk.dst 13802b79-96c0-4192-9821-8482a20b756a 2 Category 5113 urn:ddi:dk.dst:af1cde30-8c48-47b8-8781-49b8e7420d60:29 dk.dst af1cde30-8c48-47b8-8781-49b8e7420d60 29 dk.dst e039fda6-c74c-4b60-99cd-b940a71023db 2 Category 511300 urn:ddi:dk.dst:dd95d0e3-6fd6-47c7-89fd-8c27acf79dba:29 dk.dst dd95d0e3-6fd6-47c7-89fd-8c27acf79dba 29 dk.dst 9f8a5785-8bcb-4a5e-9c57-39f8b29e4f9c 2 Category 512 urn:ddi:dk.dst:de195121-fb52-4601-ae7c-ac2813f74e52:29 dk.dst de195121-fb52-4601-ae7c-ac2813f74e52 29 dk.dst 2c199ea4-d613-4f64-87d4-2ffec259656e 2 Category 5120 urn:ddi:dk.dst:188b1cad-69a0-40ee-9044-536107bd0c91:29 dk.dst 188b1cad-69a0-40ee-9044-536107bd0c91 29 dk.dst 61498f95-5b7e-4e65-b9b5-42b39aee258f 2 Category 512000 urn:ddi:dk.dst:b1ff058f-bb88-4f47-910e-021ca1cdc731:29 dk.dst b1ff058f-bb88-4f47-910e-021ca1cdc731 29 dk.dst d69c2b4c-8730-4923-b321-1be4deb243f0 2 Category 513 urn:ddi:dk.dst:26a35877-d444-4593-97db-1b0747aeb87d:29 dk.dst 26a35877-d444-4593-97db-1b0747aeb87d 29 dk.dst ad3ed419-5280-452e-af3a-41346546a220 2 Category 5131 urn:ddi:dk.dst:82ef4c19-eccf-4528-84be-6a8ecf22b363:29 dk.dst 82ef4c19-eccf-4528-84be-6a8ecf22b363 29 dk.dst bb5bd5c1-b4b3-4546-a778-989df1890234 2 Category 513100 urn:ddi:dk.dst:51aaa12b-e828-4912-a4c0-3473970adee1:29 dk.dst 51aaa12b-e828-4912-a4c0-3473970adee1 29 dk.dst 9d5471ea-b511-49a1-86b9-105de8219054 2 Category 5132 urn:ddi:dk.dst:9785d31a-941c-49a7-bcd1-f0dda6836e00:29 dk.dst 9785d31a-941c-49a7-bcd1-f0dda6836e00 29 dk.dst 5116d200-5528-46b1-99b5-853c5ef6c4f4 2 Category 513200 urn:ddi:dk.dst:3fdd4cad-e512-425b-a1c3-cf7c7f3e4392:29 dk.dst 3fdd4cad-e512-425b-a1c3-cf7c7f3e4392 29 dk.dst 42bb8824-3a57-4367-a9f2-3cc0c2c0265f 2 Category 514 urn:ddi:dk.dst:abb84d35-a678-4a45-a67a-0532dec2eca7:29 dk.dst abb84d35-a678-4a45-a67a-0532dec2eca7 29 dk.dst c81f30dd-b1dd-4c92-a817-665e11e9d6ea 2 Category 5141 urn:ddi:dk.dst:42211004-0b49-453b-90d7-7d88c1b8e2fd:29 dk.dst 42211004-0b49-453b-90d7-7d88c1b8e2fd 29 dk.dst 6dea327e-804c-429b-b717-703cbe5c15ee 2 Category 514100 urn:ddi:dk.dst:09f42dc5-e67c-4790-83cc-411a09ca139e:29 dk.dst 09f42dc5-e67c-4790-83cc-411a09ca139e 29 dk.dst efc2893d-a274-4a79-8311-c09ff580910d 2 Category 5142 urn:ddi:dk.dst:94568da3-3169-46c2-8ca8-22bcc9989cbc:29 dk.dst 94568da3-3169-46c2-8ca8-22bcc9989cbc 29 dk.dst 738f0eb3-6fa6-40b3-9026-6eade7b2d5f3 2 Category 514200 urn:ddi:dk.dst:5a782f11-c4a7-41c1-a5b5-58bdb081c6bb:29 dk.dst 5a782f11-c4a7-41c1-a5b5-58bdb081c6bb 29 dk.dst 16fb0df3-4ec1-48cc-8fa5-51c914366d9c 2 Category 515 urn:ddi:dk.dst:064ab301-c201-4591-bdbb-e0ad57259eb7:29 dk.dst 064ab301-c201-4591-bdbb-e0ad57259eb7 29 dk.dst 8ab94c83-74c1-4a76-aff8-ed9915df377d 2 Category 5151 urn:ddi:dk.dst:18485517-16b2-4300-977f-5f7db075a1d4:29 dk.dst 18485517-16b2-4300-977f-5f7db075a1d4 29 dk.dst 9ebf7d56-89ed-4624-9516-04f966a7f1e5 2 Category 515100 urn:ddi:dk.dst:51de2963-f2f2-4918-b35c-20bac337eb37:29 dk.dst 51de2963-f2f2-4918-b35c-20bac337eb37 29 dk.dst 7baccc73-9765-4c51-b02c-c69d0bec6c57 2 Category 5152 urn:ddi:dk.dst:84cf0867-77c5-470a-89f2-6188d7b6ae24:29 dk.dst 84cf0867-77c5-470a-89f2-6188d7b6ae24 29 dk.dst 17547a56-56ca-48f1-b1e0-991ca59e004a 2 Category 515200 urn:ddi:dk.dst:9c2c0813-fa4d-45e4-bcc4-643fa28ddbef:29 dk.dst 9c2c0813-fa4d-45e4-bcc4-643fa28ddbef 29 dk.dst 5e055d0d-125e-4ac2-b8c9-9cf8b0d40689 2 Category 5153 urn:ddi:dk.dst:dc6a97f3-cca2-4fe9-a2f0-ec03a5a91c73:29 dk.dst dc6a97f3-cca2-4fe9-a2f0-ec03a5a91c73 29 dk.dst e247b73c-8c34-4491-9606-d6462613fed2 2 Category 515300 urn:ddi:dk.dst:e1872631-1248-4b96-9c2d-8d52d5229e5e:29 dk.dst e1872631-1248-4b96-9c2d-8d52d5229e5e 29 dk.dst fc36d4ac-4a17-4857-a33a-5ae4e69eb031 2 Category 516 urn:ddi:dk.dst:5bf1702f-c90e-491a-99cd-cca12f48d8ca:29 dk.dst 5bf1702f-c90e-491a-99cd-cca12f48d8ca 29 dk.dst 3653977d-f88f-49c4-be99-932cad61db4a 2 Category 5161 urn:ddi:dk.dst:812694c7-d09b-43db-927a-fd157c2434f4:29 dk.dst 812694c7-d09b-43db-927a-fd157c2434f4 29 dk.dst 76bffb53-5db4-4963-bf32-b3a6d6c34637 2 Category 516100 urn:ddi:dk.dst:946da904-ef1e-4345-9b43-d72ed5db169e:29 dk.dst 946da904-ef1e-4345-9b43-d72ed5db169e 29 dk.dst 6edf8859-89f2-4a5c-ab15-6f5df83331d9 2 Category 5162 urn:ddi:dk.dst:e482d58a-190b-4572-9206-eef5337b948a:29 dk.dst e482d58a-190b-4572-9206-eef5337b948a 29 dk.dst fe128dbe-6708-4777-8d4a-0aab04fe1b77 2 Category 516200 urn:ddi:dk.dst:ff2f0464-3e34-4dbe-a371-107cb74f5b6c:29 dk.dst ff2f0464-3e34-4dbe-a371-107cb74f5b6c 29 dk.dst d27f49ec-8515-4e75-8080-053d51e51f20 2 Category 5163 urn:ddi:dk.dst:2fa89f41-0f1b-4df1-a9d3-22a8de73bb03:29 dk.dst 2fa89f41-0f1b-4df1-a9d3-22a8de73bb03 29 dk.dst 3027ddf2-493c-43ef-9873-62ace5ed4879 2 Category 516300 urn:ddi:dk.dst:834cd250-09a9-4258-b858-61c044f7cec8:29 dk.dst 834cd250-09a9-4258-b858-61c044f7cec8 29 dk.dst e82717bd-0822-4492-9836-0465eb3618fe 2 Category 5164 urn:ddi:dk.dst:0b78e3ee-450b-4a57-885e-74084424c4f1:29 dk.dst 0b78e3ee-450b-4a57-885e-74084424c4f1 29 dk.dst 98f7328a-f21c-46ba-b387-8c64a26bb080 2 Category 516400 urn:ddi:dk.dst:e1f9c754-dba1-42be-b449-18d82f753cd5:29 dk.dst e1f9c754-dba1-42be-b449-18d82f753cd5 29 dk.dst d0fb1b95-25ac-4b81-93f2-4954a7025599 2 Category 5165 urn:ddi:dk.dst:a3b4f0e7-fe51-4a2b-aad4-361dbf96248e:29 dk.dst a3b4f0e7-fe51-4a2b-aad4-361dbf96248e 29 dk.dst d8e8d5b6-5b80-4479-8b28-361bb23d321a 2 Category 516500 urn:ddi:dk.dst:8c410b60-b0d7-49e4-a98f-70b387f4e7a2:29 dk.dst 8c410b60-b0d7-49e4-a98f-70b387f4e7a2 29 dk.dst bff0c262-e69f-436a-8c48-a9b2ea75df92 2 Category 5169 urn:ddi:dk.dst:18a40974-6c25-489e-b78b-00b278ea1017:29 dk.dst 18a40974-6c25-489e-b78b-00b278ea1017 29 dk.dst fee6addb-394b-4c2a-8487-a94311a1f74d 2 Category 516900 urn:ddi:dk.dst:679ba691-ee6e-438e-a945-8bf820aa7201:29 dk.dst 679ba691-ee6e-438e-a945-8bf820aa7201 29 dk.dst a88ea114-6555-408e-9942-3a0e5221de29 2 Category 52 urn:ddi:dk.dst:ca95b7f9-bdf4-4f0a-ae6a-74a5d82a100b:29 dk.dst ca95b7f9-bdf4-4f0a-ae6a-74a5d82a100b 29 dk.dst 087353bb-8d68-4b78-a6c9-2557d306445e 2 Category 521 urn:ddi:dk.dst:08977041-4822-416f-91fa-02222e04ab7a:29 dk.dst 08977041-4822-416f-91fa-02222e04ab7a 29 dk.dst 8ce3e71b-6026-40d4-9e3a-2961be4a690f 2 Category 5211 urn:ddi:dk.dst:a3ea8a06-f31f-4772-8b2f-0e6f50bedf1d:29 dk.dst a3ea8a06-f31f-4772-8b2f-0e6f50bedf1d 29 dk.dst bd4c13e6-19ba-49d9-8b45-0d0cb9016c95 2 Category 521100 urn:ddi:dk.dst:c1c7c8ba-816e-4e5b-95c4-435407a99590:29 dk.dst c1c7c8ba-816e-4e5b-95c4-435407a99590 29 dk.dst 6f6551b8-b739-4876-9fda-9d10bf438846 2 Category 5212 urn:ddi:dk.dst:fe9cdf40-576f-4f2d-a62c-761a19b1265b:29 dk.dst fe9cdf40-576f-4f2d-a62c-761a19b1265b 29 dk.dst da354335-a8b4-4401-88d6-d2a0f65b8fb8 2 Category 521200 urn:ddi:dk.dst:38597d5a-cf33-404a-bedd-534795031635:29 dk.dst 38597d5a-cf33-404a-bedd-534795031635 29 dk.dst 90c9b755-4406-4358-9527-de0a0840dbb2 2 Category 522 urn:ddi:dk.dst:25286ec0-008c-44d5-9f66-211611ba6dbb:29 dk.dst 25286ec0-008c-44d5-9f66-211611ba6dbb 29 dk.dst f7cda99d-1d62-482c-86bd-6f0aa27ee0c0 2 Category 5221 urn:ddi:dk.dst:df117c55-0db1-4c13-a970-3e2a3567e1b7:29 dk.dst df117c55-0db1-4c13-a970-3e2a3567e1b7 29 dk.dst e3144e36-2c5e-4dd3-80fa-bd3be14f3405 2 Category 522100 urn:ddi:dk.dst:126605ca-e1f4-466c-aed4-ae44bc0f442c:29 dk.dst 126605ca-e1f4-466c-aed4-ae44bc0f442c 29 dk.dst d3ff4faa-c72e-43df-9381-df239cf66c12 2 Category 5222 urn:ddi:dk.dst:addbbb55-0e5a-4931-9596-aed8d1c36961:29 dk.dst addbbb55-0e5a-4931-9596-aed8d1c36961 29 dk.dst 303dfa52-cbd8-4a79-99c1-b265dc0b7bd3 2 Category 522200 urn:ddi:dk.dst:7a9f23a2-13da-47f9-a44d-97092f6ebc4d:29 dk.dst 7a9f23a2-13da-47f9-a44d-97092f6ebc4d 29 dk.dst c494dd51-0c1e-4ad1-ab9a-d49bf8eb9060 2 Category 5223 urn:ddi:dk.dst:923138d8-d8c0-4d0d-adc7-530f586b902b:29 dk.dst 923138d8-d8c0-4d0d-adc7-530f586b902b 29 dk.dst 340f722c-2393-4bb4-81be-c37dc4573d0e 2 Category 522300 urn:ddi:dk.dst:f0ff6374-ea02-4e73-9d5c-657118d789f9:29 dk.dst f0ff6374-ea02-4e73-9d5c-657118d789f9 29 dk.dst 55ff91c1-d48b-4d88-979e-66a55c31af6c 2 Category 523 urn:ddi:dk.dst:29766739-035e-4e3f-b349-f3c46d003e5b:29 dk.dst 29766739-035e-4e3f-b349-f3c46d003e5b 29 dk.dst 1379d323-da54-42c3-a16f-59eddc34a3c3 2 Category 5230 urn:ddi:dk.dst:6e25ff0e-9bd2-42e3-aba1-20f0ad705af5:29 dk.dst 6e25ff0e-9bd2-42e3-aba1-20f0ad705af5 29 dk.dst 6f3699db-99bb-460f-874d-abd516f53ac0 2 Category 523000 urn:ddi:dk.dst:5ec0f864-91fa-443b-91f5-09c69c491785:29 dk.dst 5ec0f864-91fa-443b-91f5-09c69c491785 29 dk.dst aab09625-7829-425b-83f7-08e4d6777af5 2 Category 524 urn:ddi:dk.dst:02d46e37-14d4-4303-8931-ffc0fd0c6876:29 dk.dst 02d46e37-14d4-4303-8931-ffc0fd0c6876 29 dk.dst bdef54dd-9979-42a1-9a05-5be23cf705f7 2 Category 5241 urn:ddi:dk.dst:3caae5bb-d01d-4c44-b948-6121313603db:29 dk.dst 3caae5bb-d01d-4c44-b948-6121313603db 29 dk.dst f0febc20-45b3-434d-a632-36afb62e00a7 2 Category 524100 urn:ddi:dk.dst:0e91ec69-1422-45a8-98a3-c44ace872cd7:29 dk.dst 0e91ec69-1422-45a8-98a3-c44ace872cd7 29 dk.dst ef830d97-b3eb-4012-bcb4-c3ae58235c93 2 Category 5242 urn:ddi:dk.dst:cff0a7e4-2dcc-4f71-ba87-0ef5545946f2:29 dk.dst cff0a7e4-2dcc-4f71-ba87-0ef5545946f2 29 dk.dst 71942bc1-0b98-412e-b16e-7c14ab37a705 2 Category 524200 urn:ddi:dk.dst:f2d48dcd-a2b1-417f-8989-3189d7e2b9f8:29 dk.dst f2d48dcd-a2b1-417f-8989-3189d7e2b9f8 29 dk.dst cef15361-0ce6-4f96-9797-83f114e78c8f 2 Category 5244 urn:ddi:dk.dst:a5853cf0-1801-449f-a311-71e9adf9c3ca:29 dk.dst a5853cf0-1801-449f-a311-71e9adf9c3ca 29 dk.dst 41aa44a9-5d6c-49c7-84a7-9717332897e5 2 Category 524400 urn:ddi:dk.dst:db157a44-2960-48f2-84bb-728480b24be4:29 dk.dst db157a44-2960-48f2-84bb-728480b24be4 29 dk.dst 37c78fe3-ebc7-4349-b680-eecde75bb8a2 2 Category 5245 urn:ddi:dk.dst:29612cdb-5553-461e-8fe5-10da6c46b724:29 dk.dst 29612cdb-5553-461e-8fe5-10da6c46b724 29 dk.dst 5c429268-40d0-4eb1-97a5-c074bb8ab90b 2 Category 524500 urn:ddi:dk.dst:91066739-db90-4723-90d1-3b47f96908b6:29 dk.dst 91066739-db90-4723-90d1-3b47f96908b6 29 dk.dst d292d391-261a-4a67-b112-9ae40a9920ed 2 Category 5246 urn:ddi:dk.dst:434181f2-97f1-4b07-bb3e-d7cd423e01c6:29 dk.dst 434181f2-97f1-4b07-bb3e-d7cd423e01c6 29 dk.dst e23ccbda-ff90-4a56-998f-65c0b948e7db 2 Category 524600 urn:ddi:dk.dst:7d1f9186-ea41-4b62-bb4f-53435375cd2c:29 dk.dst 7d1f9186-ea41-4b62-bb4f-53435375cd2c 29 dk.dst 9ca9887c-a7c8-41b3-8ac2-491b24030584 2 Category 5249 urn:ddi:dk.dst:f7fa63c2-78b3-4a47-bccc-f75584bf9cd1:29 dk.dst f7fa63c2-78b3-4a47-bccc-f75584bf9cd1 29 dk.dst 4f419596-e59a-401c-a53e-71921d00f136 2 Category 524900 urn:ddi:dk.dst:2f34a23a-1a62-4880-a670-bcd56afbecb0:29 dk.dst 2f34a23a-1a62-4880-a670-bcd56afbecb0 29 dk.dst 0e18beb9-0f11-4cbd-bd9f-541bfb0bf6cd 2 Category 53 urn:ddi:dk.dst:7910d5b6-eaec-49da-8808-be3459f8f905:29 dk.dst 7910d5b6-eaec-49da-8808-be3459f8f905 29 dk.dst 047e35e5-730b-4ba6-959c-c42a44c5c464 2 Category 531 urn:ddi:dk.dst:09b3511a-56cc-4978-90ff-750877b31e8a:29 dk.dst 09b3511a-56cc-4978-90ff-750877b31e8a 29 dk.dst 3f526112-8fb2-456d-8afa-7f975f1e4383 2 Category 5311 urn:ddi:dk.dst:92a16f27-ac40-4e5a-bc69-e2a99b5f205e:29 dk.dst 92a16f27-ac40-4e5a-bc69-e2a99b5f205e 29 dk.dst d13238e4-03c4-4098-90b3-500defabc55e 2 Category 531110 urn:ddi:dk.dst:6eab18ac-0bf7-4432-973d-888840f442ae:29 dk.dst 6eab18ac-0bf7-4432-973d-888840f442ae 29 dk.dst c2d88b7e-9cc3-41e3-9c44-ba8a4fcbd624 2 Category 531120 urn:ddi:dk.dst:fafeb885-ec25-46b8-a990-da02778ffb88:29 dk.dst fafeb885-ec25-46b8-a990-da02778ffb88 29 dk.dst b14db7cd-ed9f-40f8-9a58-1089576e5ffb 2 Category 531190 urn:ddi:dk.dst:4e910f2a-e011-4cad-a9ee-629aae3f8bb1:29 dk.dst 4e910f2a-e011-4cad-a9ee-629aae3f8bb1 29 dk.dst 1b5de6a7-571f-49cc-bb57-d703b3f931fe 2 Category 5312 urn:ddi:dk.dst:97ca29dd-cbca-40c4-926e-7046a5089cf6:29 dk.dst 97ca29dd-cbca-40c4-926e-7046a5089cf6 29 dk.dst 04018dc4-29b4-43ba-b404-89f8fd20f8f1 2 Category 531200 urn:ddi:dk.dst:b6cc845d-61fd-4807-9f33-1b768bcb42ca:29 dk.dst b6cc845d-61fd-4807-9f33-1b768bcb42ca 29 dk.dst 8ac87d8b-99c6-4757-b286-8ce3e83a1015 2 Category 532 urn:ddi:dk.dst:7fde60f6-e5ee-40c9-a7a7-392bd461df8c:29 dk.dst 7fde60f6-e5ee-40c9-a7a7-392bd461df8c 29 dk.dst 0e73fbd8-4dd4-48b5-a8a2-d8b951b2241f 2 Category 5321 urn:ddi:dk.dst:e2beba2a-7540-4f90-a793-e65cd8e11773:29 dk.dst e2beba2a-7540-4f90-a793-e65cd8e11773 29 dk.dst 73b4ae42-7802-4cbc-abc2-c2ea3c84802b 2 Category 532110 urn:ddi:dk.dst:91e13326-cea3-4a2a-8dfb-33cd2eb89467:29 dk.dst 91e13326-cea3-4a2a-8dfb-33cd2eb89467 29 dk.dst e6dbeeff-1ab3-410d-a2f2-5f6ed3ff7755 2 Category 532120 urn:ddi:dk.dst:f35ab779-d927-45c0-8168-a8cc5d7fcd50:29 dk.dst f35ab779-d927-45c0-8168-a8cc5d7fcd50 29 dk.dst 8369c65a-3e7f-4374-9616-8e8f1e6b1bc2 2 Category 532130 urn:ddi:dk.dst:85f87821-c4e3-4ec3-9fb3-44f2e507c261:29 dk.dst 85f87821-c4e3-4ec3-9fb3-44f2e507c261 29 dk.dst 8e2e2d29-88bd-44ed-8e0d-546b65f1749f 2 Category 532190 urn:ddi:dk.dst:944d5b8a-20d3-4381-99f1-5da1cdcdb870:29 dk.dst 944d5b8a-20d3-4381-99f1-5da1cdcdb870 29 dk.dst 15e552be-603b-442a-81d7-8dfe83cb7f9f 2 Category 5322 urn:ddi:dk.dst:d6c4ebba-27d9-4e50-a785-1f69142daf49:29 dk.dst d6c4ebba-27d9-4e50-a785-1f69142daf49 29 dk.dst 28768d54-2be3-4c75-9bea-4f141b292922 2 Category 532210 urn:ddi:dk.dst:eb07659a-1b14-49d7-99d5-b622b3fbd1e9:29 dk.dst eb07659a-1b14-49d7-99d5-b622b3fbd1e9 29 dk.dst 9b7da00d-6a8b-43e4-ab97-86bdb96f53a6 2 Category 532220 urn:ddi:dk.dst:463424a6-25a1-4c77-bd3a-087d14a0a97c:29 dk.dst 463424a6-25a1-4c77-bd3a-087d14a0a97c 29 dk.dst bf1d89e5-cb8e-47b5-b899-3a6c2fd3c347 2 Category 5329 urn:ddi:dk.dst:c75dbf49-ec1e-4c97-bb14-47fe3042181b:29 dk.dst c75dbf49-ec1e-4c97-bb14-47fe3042181b 29 dk.dst 35a09753-0431-4035-93bb-17105600f7e5 2 Category 532900 urn:ddi:dk.dst:17548548-2604-48cf-b79a-0d9b5983d9cb:29 dk.dst 17548548-2604-48cf-b79a-0d9b5983d9cb 29 dk.dst cfa48d4e-bc31-4d43-90ab-b590986cb164 2 Category 54 urn:ddi:dk.dst:cafc3400-251c-4112-b490-a7366ddc45ce:29 dk.dst cafc3400-251c-4112-b490-a7366ddc45ce 29 dk.dst f00958f6-a9f3-495e-9e69-fd2aefcd4d56 2 Category 541 urn:ddi:dk.dst:153c4efb-8a94-459e-a9cd-a98c3ad21549:29 dk.dst 153c4efb-8a94-459e-a9cd-a98c3ad21549 29 dk.dst f8777e01-c136-4f17-8668-eb569df7e485 2 Category 5411 urn:ddi:dk.dst:216dc59c-f32a-4b04-b37f-1acbb61d5d21:29 dk.dst 216dc59c-f32a-4b04-b37f-1acbb61d5d21 29 dk.dst ae747bcf-1ed3-4612-8149-7dd11cd5325a 2 Category 541100 urn:ddi:dk.dst:4922dc4e-aac1-4056-8073-9e4566ed169a:29 dk.dst 4922dc4e-aac1-4056-8073-9e4566ed169a 29 dk.dst e7067c99-2463-4c4c-a50e-c49106328e2f 2 Category 5412 urn:ddi:dk.dst:8550d031-2f51-497b-97f9-ef95a83d7c78:29 dk.dst 8550d031-2f51-497b-97f9-ef95a83d7c78 29 dk.dst 40cd85d9-36ef-489b-8990-f265a6f7fa60 2 Category 541200 urn:ddi:dk.dst:a8d38199-a2e6-412a-b39e-5b3a0cd39512:29 dk.dst a8d38199-a2e6-412a-b39e-5b3a0cd39512 29 dk.dst 76f17b52-af74-45c0-af5b-e4d27e58c669 2 Category 5413 urn:ddi:dk.dst:c4a3a76d-48c3-4cbe-8b2a-b85f6e7fb0c1:29 dk.dst c4a3a76d-48c3-4cbe-8b2a-b85f6e7fb0c1 29 dk.dst f929390b-3f0d-4c0a-8ac1-7f1d129ccd2a 2 Category 541300 urn:ddi:dk.dst:f2f90e73-1287-422c-94af-72a3a257ce3d:29 dk.dst f2f90e73-1287-422c-94af-72a3a257ce3d 29 dk.dst 1a5209ec-15fe-48cc-a1bc-92595d270459 2 Category 5414 urn:ddi:dk.dst:b7c8013e-5b6e-4f81-83e1-28d4f5f94838:29 dk.dst b7c8013e-5b6e-4f81-83e1-28d4f5f94838 29 dk.dst eec42cae-95cc-4d11-8f75-13acf567298d 2 Category 541400 urn:ddi:dk.dst:f6323e74-2cdc-4705-a858-336bcc14b4c1:29 dk.dst f6323e74-2cdc-4705-a858-336bcc14b4c1 29 dk.dst ef444529-d46f-4650-b766-d42776ea94cf 2 Category 5419 urn:ddi:dk.dst:2905cda7-3354-40b7-9bee-656ac3c2c40d:29 dk.dst 2905cda7-3354-40b7-9bee-656ac3c2c40d 29 dk.dst 4c7a8d3f-6479-40b6-922b-a8dc873a6729 2 Category 541900 urn:ddi:dk.dst:28c25c69-0788-4c5c-8f5b-c5c683228385:29 dk.dst 28c25c69-0788-4c5c-8f5b-c5c683228385 29 dk.dst aaef58d8-dce4-4495-bf10-9972e8ef8054 2 Category 6 urn:ddi:dk.dst:470ae4db-821a-40f1-8f33-fd4c90dbc1e6:29 dk.dst 470ae4db-821a-40f1-8f33-fd4c90dbc1e6 29 dk.dst 6a6165e8-a557-47a5-b6b4-2d70eafb8349 2 Category 61 urn:ddi:dk.dst:5556daf0-9180-4da4-be7c-6ac358f9de2e:29 dk.dst 5556daf0-9180-4da4-be7c-6ac358f9de2e 29 dk.dst cd8fcc70-a6df-4b1b-b12c-6dc923e7fd4f 2 Category 611 urn:ddi:dk.dst:0c5600f7-d341-44b6-a42d-ce76897b3fd2:29 dk.dst 0c5600f7-d341-44b6-a42d-ce76897b3fd2 29 dk.dst c44051eb-5d2f-450f-bfca-d5af28c82fed 2 Category 6111 urn:ddi:dk.dst:49f1fd52-50dc-4b51-af72-761e68fc2b3a:29 dk.dst 49f1fd52-50dc-4b51-af72-761e68fc2b3a 29 dk.dst 4873cbfc-1c20-4c0f-b476-144fd7de32f6 2 Category 611100 urn:ddi:dk.dst:9b98a14b-cc8b-4c19-b6f4-9675f608cca4:29 dk.dst 9b98a14b-cc8b-4c19-b6f4-9675f608cca4 29 dk.dst a30089b6-e2d8-45fb-b05a-48775f06182d 2 Category 6112 urn:ddi:dk.dst:f9e1e832-7f8f-458e-a2f2-3d4314f6db42:29 dk.dst f9e1e832-7f8f-458e-a2f2-3d4314f6db42 29 dk.dst 41af2525-98e6-4752-b235-805b5308f6bc 2 Category 611200 urn:ddi:dk.dst:3bf007e6-6364-423d-89b0-36413421b946:29 dk.dst 3bf007e6-6364-423d-89b0-36413421b946 29 dk.dst e09901f6-8a36-46db-b084-2df184c7d965 2 Category 6113 urn:ddi:dk.dst:87ed3b8e-f9b7-4a4f-a917-759792005649:29 dk.dst 87ed3b8e-f9b7-4a4f-a917-759792005649 29 dk.dst 816c3e39-1874-4990-a4e0-43b49d39d9a8 2 Category 611310 urn:ddi:dk.dst:66ba8e9d-276d-4aa1-85c6-752ab0c18491:29 dk.dst 66ba8e9d-276d-4aa1-85c6-752ab0c18491 29 dk.dst 42601ead-f24d-43db-bd70-3f6af6ef73a8 2 Category 611320 urn:ddi:dk.dst:83d06785-5c1b-4c72-b94e-d073d3f56231:29 dk.dst 83d06785-5c1b-4c72-b94e-d073d3f56231 29 dk.dst e82b775a-dd4f-41d4-ba6c-72893eb6a7e4 2 Category 611390 urn:ddi:dk.dst:b8a0cdfa-56bc-43fa-83bd-d18e6232ed1a:29 dk.dst b8a0cdfa-56bc-43fa-83bd-d18e6232ed1a 29 dk.dst f5c32903-9f7f-483d-bef8-8744529a8be2 2 Category 6114 urn:ddi:dk.dst:5d0f279e-2d73-4a7d-a0ae-67609b7bc98b:29 dk.dst 5d0f279e-2d73-4a7d-a0ae-67609b7bc98b 29 dk.dst 17f3599e-7ec5-48cc-be40-34028dcf3c81 2 Category 611400 urn:ddi:dk.dst:82967b6e-b464-441f-a07e-c3665d9f5252:29 dk.dst 82967b6e-b464-441f-a07e-c3665d9f5252 29 dk.dst e75060c3-58a3-4154-92b3-6ee7a17deb7f 2 Category 612 urn:ddi:dk.dst:ccab68e9-506b-46ae-8dd2-22439871691f:29 dk.dst ccab68e9-506b-46ae-8dd2-22439871691f 29 dk.dst 496ee3cd-ba91-458b-b1a8-208c1e50f7c6 2 Category 6121 urn:ddi:dk.dst:db72dae5-a2a2-4e7d-bbce-704ca2af58dc:29 dk.dst db72dae5-a2a2-4e7d-bbce-704ca2af58dc 29 dk.dst c8d28f2b-e16b-4afe-a7a7-50c0c8554b69 2 Category 612100 urn:ddi:dk.dst:2b5442ec-6a1a-4b10-b598-4ff5a8c2139c:29 dk.dst 2b5442ec-6a1a-4b10-b598-4ff5a8c2139c 29 dk.dst deaa1ad3-5fc8-44bf-8a41-743c6e1f8e39 2 Category 6122 urn:ddi:dk.dst:d89eecd9-08ec-4535-803d-383a893959b7:29 dk.dst d89eecd9-08ec-4535-803d-383a893959b7 29 dk.dst fc05df93-e5bb-452c-8ffc-4cde2cf32d24 2 Category 612200 urn:ddi:dk.dst:ef745199-2f0b-495c-9289-0257983b8464:29 dk.dst ef745199-2f0b-495c-9289-0257983b8464 29 dk.dst a63751ec-b4a7-4a30-b715-1964f7e75867 2 Category 6123 urn:ddi:dk.dst:ef63b187-d0d6-4e60-a51c-a2400e6bbb1d:29 dk.dst ef63b187-d0d6-4e60-a51c-a2400e6bbb1d 29 dk.dst 60119061-6e7c-42ef-983b-10f27e0b8a17 2 Category 612300 urn:ddi:dk.dst:6b236283-a50e-44ad-afa4-bff7aaaf18e9:29 dk.dst 6b236283-a50e-44ad-afa4-bff7aaaf18e9 29 dk.dst c1385c76-a0a5-4528-9834-47f03b7f36cc 2 Category 6129 urn:ddi:dk.dst:a1a6857d-2957-4217-9ad7-a52d2ab24d8c:29 dk.dst a1a6857d-2957-4217-9ad7-a52d2ab24d8c 29 dk.dst 7b8f4f42-6cf9-48c2-a988-21d3f5a0e108 2 Category 612900 urn:ddi:dk.dst:c6c97c01-5784-4d36-8518-38bcdb7e49da:29 dk.dst c6c97c01-5784-4d36-8518-38bcdb7e49da 29 dk.dst 8ada16e7-bb85-4cc9-bad6-8490f150acaa 2 Category 613 urn:ddi:dk.dst:000e72b1-d35e-407a-b2d1-8e0253456be8:29 dk.dst 000e72b1-d35e-407a-b2d1-8e0253456be8 29 dk.dst e0fa6110-80e6-42d8-a299-a80bf7690e9e 2 Category 6130 urn:ddi:dk.dst:4a9c1455-a865-4a77-abf7-ca43feb2e81d:29 dk.dst 4a9c1455-a865-4a77-abf7-ca43feb2e81d 29 dk.dst 883d69af-07e6-48e1-8615-5746fcdd83d8 2 Category 613000 urn:ddi:dk.dst:b97d79d8-54c0-4788-93a5-3f33aa185787:29 dk.dst b97d79d8-54c0-4788-93a5-3f33aa185787 29 dk.dst b4c07e4d-8e92-49ef-bfa3-2c9b953f4cd3 2 Category 62 urn:ddi:dk.dst:65297ce3-6991-4c28-9490-733ddec73265:29 dk.dst 65297ce3-6991-4c28-9490-733ddec73265 29 dk.dst 994e39c7-cc07-4226-9d3f-e0674bc37176 2 Category 621 urn:ddi:dk.dst:397c0128-525b-4ec5-923a-18073c9374f4:29 dk.dst 397c0128-525b-4ec5-923a-18073c9374f4 29 dk.dst 2b557ab4-62d2-450d-bcfe-b65c6174f9fd 2 Category 6210 urn:ddi:dk.dst:93b8e6aa-7d58-4438-abba-e9e9922352a8:29 dk.dst 93b8e6aa-7d58-4438-abba-e9e9922352a8 29 dk.dst 9425c7a4-1819-45c5-b8b5-a32302a45c0a 2 Category 621000 urn:ddi:dk.dst:57e19388-f619-4b59-b9ff-ddb7aebab045:29 dk.dst 57e19388-f619-4b59-b9ff-ddb7aebab045 29 dk.dst cb368770-9c3c-456b-a8fd-23e35055dc43 2 Category 622 urn:ddi:dk.dst:280e7aa2-5274-4794-95c3-ad84daefd885:29 dk.dst 280e7aa2-5274-4794-95c3-ad84daefd885 29 dk.dst 10bdeaaa-83e7-4ef7-9958-37808a3bc7b1 2 Category 6221 urn:ddi:dk.dst:ecababa1-1d98-4ea2-aa95-385b6c0f09ac:29 dk.dst ecababa1-1d98-4ea2-aa95-385b6c0f09ac 29 dk.dst 19a62d0f-b12a-497f-952d-b660ad3c0cd3 2 Category 622100 urn:ddi:dk.dst:f2f3800c-17e2-42f5-b81c-735593f163fc:29 dk.dst f2f3800c-17e2-42f5-b81c-735593f163fc 29 dk.dst a016a024-ada7-49bb-8919-3b82a5ff5fb6 2 Category 6222 urn:ddi:dk.dst:12cae1c9-1778-40eb-9cd6-b0cbea95c13f:29 dk.dst 12cae1c9-1778-40eb-9cd6-b0cbea95c13f 29 dk.dst e55d4544-3c8a-42f9-96e3-2acb92836045 2 Category 622200 urn:ddi:dk.dst:4e16ea20-81d7-4799-bef5-ef6cbbf4d1b0:29 dk.dst 4e16ea20-81d7-4799-bef5-ef6cbbf4d1b0 29 dk.dst 2951ccec-7603-4406-9520-03c8300ef312 2 Category 6223 urn:ddi:dk.dst:de49299e-083e-4ac1-b6f6-9594edbf13cf:29 dk.dst de49299e-083e-4ac1-b6f6-9594edbf13cf 29 dk.dst c4d0c979-ddcc-4848-b324-254dfc990f94 2 Category 622300 urn:ddi:dk.dst:7518697c-5a28-42d0-8962-1d05f4c5e76f:29 dk.dst 7518697c-5a28-42d0-8962-1d05f4c5e76f 29 dk.dst 71458285-6bdd-4f50-a90b-8ddeb2a5476a 2 Category 6224 urn:ddi:dk.dst:7d0d06bb-fa0e-4c8a-91c1-2f69b1affd56:29 dk.dst 7d0d06bb-fa0e-4c8a-91c1-2f69b1affd56 29 dk.dst 7d8571ef-23d6-4223-95d7-2da004dfeaf0 2 Category 622400 urn:ddi:dk.dst:8c2d0806-f9f3-473f-91d2-37d763bcf921:29 dk.dst 8c2d0806-f9f3-473f-91d2-37d763bcf921 29 dk.dst 068dba3b-7ab0-45cd-aa28-8ceee1398e93 2 Category 7 urn:ddi:dk.dst:b0b5b015-059d-40a2-b5e9-2ded0ce85db1:29 dk.dst b0b5b015-059d-40a2-b5e9-2ded0ce85db1 29 dk.dst fc5b46f5-c6b0-4fad-9d1c-3e5c66bcea51 2 Category 71 urn:ddi:dk.dst:bcdab27b-0a8a-46e2-95aa-ab8639dca9f5:29 dk.dst bcdab27b-0a8a-46e2-95aa-ab8639dca9f5 29 dk.dst 0f519698-f925-4e34-825b-20300bca643d 2 Category 711 urn:ddi:dk.dst:d9585bc7-0db6-49b5-b94b-9a20d3d9ee07:29 dk.dst d9585bc7-0db6-49b5-b94b-9a20d3d9ee07 29 dk.dst 8577379a-8d02-4268-bbcb-7b81ebd5005f 2 Category 7112 urn:ddi:dk.dst:2036f464-1020-4172-b637-50cb50786c44:29 dk.dst 2036f464-1020-4172-b637-50cb50786c44 29 dk.dst c245649d-99c2-4a62-9053-7894955b84f7 2 Category 711210 urn:ddi:dk.dst:de2e2212-6404-4949-9db2-36d459d36aa2:29 dk.dst de2e2212-6404-4949-9db2-36d459d36aa2 29 dk.dst 1bb7c728-c50a-4239-bd77-22f825f1b657 2 Category 711220 urn:ddi:dk.dst:3e3de061-3916-4c8d-b695-d3aaefd600c9:29 dk.dst 3e3de061-3916-4c8d-b695-d3aaefd600c9 29 dk.dst 04a1d543-fa50-449c-a71d-8a051bf680c3 2 Category 7113 urn:ddi:dk.dst:3697935f-f9bd-417a-ab58-3f9f38083e74:29 dk.dst 3697935f-f9bd-417a-ab58-3f9f38083e74 29 dk.dst b4158d8c-fd24-472f-a074-c1f4949fa589 2 Category 711300 urn:ddi:dk.dst:a5df7e80-7a40-4a36-9112-6d55e18c9a91:29 dk.dst a5df7e80-7a40-4a36-9112-6d55e18c9a91 29 dk.dst 9c4e2638-d2e5-4b43-ac96-ad74646cae35 2 Category 7114 urn:ddi:dk.dst:905c0b47-0a51-4fbd-a038-8c1551b0ec67:29 dk.dst 905c0b47-0a51-4fbd-a038-8c1551b0ec67 29 dk.dst f0aa940f-4dce-448c-b3fe-5774645dff73 2 Category 711410 urn:ddi:dk.dst:7b93834f-4a82-46ba-a477-995636e753b0:29 dk.dst 7b93834f-4a82-46ba-a477-995636e753b0 29 dk.dst 2ba44b73-30ff-425a-b907-a7d3056bf0b8 2 Category 711420 urn:ddi:dk.dst:b71955c5-96ed-421b-b0fd-92d210d90ace:29 dk.dst b71955c5-96ed-421b-b0fd-92d210d90ace 29 dk.dst 1d6f3296-b095-4b54-848e-50feb7d3ab2e 2 Category 7115 urn:ddi:dk.dst:988a7009-1fc3-449e-9deb-7d2393dd5c4e:29 dk.dst 988a7009-1fc3-449e-9deb-7d2393dd5c4e 29 dk.dst 7c020d4b-1557-466e-9034-b28a3a14033b 2 Category 711510 urn:ddi:dk.dst:c4648c4d-6ffe-4f1e-b6c0-94c0917f28b3:29 dk.dst c4648c4d-6ffe-4f1e-b6c0-94c0917f28b3 29 dk.dst f48b0e05-a92d-4c00-8067-4380327debb1 2 Category 711520 urn:ddi:dk.dst:41f4a480-e585-4cd1-b521-583299eb6c62:29 dk.dst 41f4a480-e585-4cd1-b521-583299eb6c62 29 dk.dst 702be05d-17e0-4ea9-b433-25d719ab9c0e 2 Category 7119 urn:ddi:dk.dst:2a76d8da-7560-415d-8a03-dc69b7c5c549:29 dk.dst 2a76d8da-7560-415d-8a03-dc69b7c5c549 29 dk.dst cbad13ac-69a6-46a7-bc3b-582837d106f9 2 Category 711910 urn:ddi:dk.dst:64ce1e38-7c4f-4a82-a646-dca84a7f1e85:29 dk.dst 64ce1e38-7c4f-4a82-a646-dca84a7f1e85 29 dk.dst 09d4e3f7-0ea8-4c6a-b878-523ad22f575d 2 Category 711990 urn:ddi:dk.dst:f2b17068-493c-4d81-bb92-e2ba8268bdd7:29 dk.dst f2b17068-493c-4d81-bb92-e2ba8268bdd7 29 dk.dst 7c1e64be-8cbe-4e82-a6e0-91196f1687c4 2 Category 712 urn:ddi:dk.dst:fa1f1165-51d4-467b-a9d5-b2bdee9e3239:29 dk.dst fa1f1165-51d4-467b-a9d5-b2bdee9e3239 29 dk.dst 06a76ea2-feca-4b77-9480-54d6e83a0299 2 Category 7121 urn:ddi:dk.dst:3f4c6b00-a796-439f-9aa1-8a16c69487ea:29 dk.dst 3f4c6b00-a796-439f-9aa1-8a16c69487ea 29 dk.dst cacb8996-df98-4a15-9970-ffdd9a99ab59 2 Category 712100 urn:ddi:dk.dst:30b009bb-c8e7-45c6-9c99-8349aa15fc36:29 dk.dst 30b009bb-c8e7-45c6-9c99-8349aa15fc36 29 dk.dst 3deca799-68a5-40af-96a6-d9a64b07b7bc 2 Category 7122 urn:ddi:dk.dst:e586ec65-0901-468c-a1ed-21dc4a694cfe:29 dk.dst e586ec65-0901-468c-a1ed-21dc4a694cfe 29 dk.dst 69ae4277-e1e0-48b9-b51b-d390a3bc3c30 2 Category 712200 urn:ddi:dk.dst:ac7e2f0d-15d1-4dfe-bc87-2c938a37f35a:29 dk.dst ac7e2f0d-15d1-4dfe-bc87-2c938a37f35a 29 dk.dst 9764c7a7-cda7-4aea-9be7-1af256c8f237 2 Category 7123 urn:ddi:dk.dst:03e391cd-2d9e-4949-b685-9bf9fdb0ffed:29 dk.dst 03e391cd-2d9e-4949-b685-9bf9fdb0ffed 29 dk.dst 52726ec6-9b63-4e78-ac39-57c0dee0e948 2 Category 712300 urn:ddi:dk.dst:4663b12a-e8c3-4b6a-a142-dc3038e17b59:29 dk.dst 4663b12a-e8c3-4b6a-a142-dc3038e17b59 29 dk.dst 2c607b66-6a78-45d3-94cc-f234008b3064 2 Category 7124 urn:ddi:dk.dst:0d6b1bbf-83c2-4c00-b97f-3f19e8319ce3:29 dk.dst 0d6b1bbf-83c2-4c00-b97f-3f19e8319ce3 29 dk.dst 87933ad4-f47b-421f-9a39-1fd625cc527c 2 Category 712400 urn:ddi:dk.dst:1b141115-74e3-4b82-9932-4be4176f5f8a:29 dk.dst 1b141115-74e3-4b82-9932-4be4176f5f8a 29 dk.dst df1865c3-791f-4b4e-a4a0-233a00ae4071 2 Category 7125 urn:ddi:dk.dst:ad7cc9c0-40fc-45f9-8938-b3c3be01c193:29 dk.dst ad7cc9c0-40fc-45f9-8938-b3c3be01c193 29 dk.dst f628e8e0-f1f5-4d4a-87b0-9263b090d357 2 Category 712500 urn:ddi:dk.dst:531feb02-df2f-4b63-b5d9-f9f6f6c0dbe8:29 dk.dst 531feb02-df2f-4b63-b5d9-f9f6f6c0dbe8 29 dk.dst b99ca2ca-629e-4714-8632-cde03c06c459 2 Category 7126 urn:ddi:dk.dst:bfe8304d-13ee-4bc2-a096-bdc52564d1c3:29 dk.dst bfe8304d-13ee-4bc2-a096-bdc52564d1c3 29 dk.dst b962726e-f474-4648-8079-d61988f7cee0 2 Category 712600 urn:ddi:dk.dst:57ed0de7-ad21-4068-88ed-fdfa2dce8172:29 dk.dst 57ed0de7-ad21-4068-88ed-fdfa2dce8172 29 dk.dst e2f91118-11b7-4a25-81a7-4aab5c707200 2 Category 7127 urn:ddi:dk.dst:e3282878-47d8-4f90-882f-3b42f89a4154:29 dk.dst e3282878-47d8-4f90-882f-3b42f89a4154 29 dk.dst 1621d386-7684-49cf-834c-4daf6ca3ef3a 2 Category 712700 urn:ddi:dk.dst:ab3464b1-eaf5-4be6-8fb9-7b9b488ab9e1:29 dk.dst ab3464b1-eaf5-4be6-8fb9-7b9b488ab9e1 29 dk.dst 3ba20515-180f-45ed-bbc5-842ab23946d0 2 Category 713 urn:ddi:dk.dst:7c47bb50-82d1-472d-b185-5ed1f08a80fe:29 dk.dst 7c47bb50-82d1-472d-b185-5ed1f08a80fe 29 dk.dst 6f9b34e7-166f-4c4d-97a0-8ddd025bfb5c 2 Category 7131 urn:ddi:dk.dst:f2bec5fc-8794-4ff7-ab5c-18d6654c89a6:29 dk.dst f2bec5fc-8794-4ff7-ab5c-18d6654c89a6 29 dk.dst 0057566b-e0b5-47ec-938b-b8ac018e7a63 2 Category 713110 urn:ddi:dk.dst:9422a42b-c269-4588-bf8f-d864d8bcd54e:29 dk.dst 9422a42b-c269-4588-bf8f-d864d8bcd54e 29 dk.dst 80d3239e-ad84-4843-b3b2-e5270ccae5df 2 Category 713120 urn:ddi:dk.dst:d955c702-ec50-46cc-8a4a-b9c2a7299e0a:29 dk.dst d955c702-ec50-46cc-8a4a-b9c2a7299e0a 29 dk.dst 8dab6c4b-77c0-4da3-a0a3-2f5b19d3b89b 2 Category 7132 urn:ddi:dk.dst:85d530c8-2ed1-41d3-b8c2-5bca43fbbb66:29 dk.dst 85d530c8-2ed1-41d3-b8c2-5bca43fbbb66 29 dk.dst d67946a5-82be-43ee-b318-80b83298115a 2 Category 713200 urn:ddi:dk.dst:16292afe-109d-4a0f-8d76-edc909feb323:29 dk.dst 16292afe-109d-4a0f-8d76-edc909feb323 29 dk.dst a6c3df13-d2ed-46f2-9062-cdf7850ec7e5 2 Category 7133 urn:ddi:dk.dst:81b9c508-d2c5-44bc-b94f-6d7b3ab35972:29 dk.dst 81b9c508-d2c5-44bc-b94f-6d7b3ab35972 29 dk.dst da4459e5-6e13-4094-b939-fe0acce6ac6a 2 Category 713310 urn:ddi:dk.dst:f174ccee-ff68-4764-a5c0-231e95459a65:29 dk.dst f174ccee-ff68-4764-a5c0-231e95459a65 29 dk.dst e6c20ae9-6720-42c0-a93c-6ba1dc24a989 2 Category 713320 urn:ddi:dk.dst:d0129b41-113e-4bd4-9e64-aa8dca8d9322:29 dk.dst d0129b41-113e-4bd4-9e64-aa8dca8d9322 29 dk.dst 3b22ccc8-d810-4f1e-9b3f-6a7838475386 2 Category 72 urn:ddi:dk.dst:e677f3fb-37b2-45cd-85eb-d917b84e9818:29 dk.dst e677f3fb-37b2-45cd-85eb-d917b84e9818 29 dk.dst e1544761-30ef-4d45-a8c2-d7be7bce1bc9 2 Category 721 urn:ddi:dk.dst:30e4769b-1364-4444-ab87-9f02484b5a67:29 dk.dst 30e4769b-1364-4444-ab87-9f02484b5a67 29 dk.dst 3053631c-25dc-427c-8bfe-3c36d92eb88f 2 Category 7211 urn:ddi:dk.dst:54576af9-8014-48d3-870f-e7d1bf85e727:29 dk.dst 54576af9-8014-48d3-870f-e7d1bf85e727 29 dk.dst 2d4a452d-48e6-4b46-a22a-b641ab277cb8 2 Category 721100 urn:ddi:dk.dst:e63bcd76-3623-4005-9a49-27b932d7b358:29 dk.dst e63bcd76-3623-4005-9a49-27b932d7b358 29 dk.dst bf170db4-6e4d-4404-8db7-9d8a71215832 2 Category 7212 urn:ddi:dk.dst:cf1978f9-575e-49ac-b64e-e38c5c68ccbb:29 dk.dst cf1978f9-575e-49ac-b64e-e38c5c68ccbb 29 dk.dst 56144d1a-9c3c-47fd-92ed-5a3284899817 2 Category 721200 urn:ddi:dk.dst:a3f2a8a9-8514-4188-b4c8-53923e3ed49c:29 dk.dst a3f2a8a9-8514-4188-b4c8-53923e3ed49c 29 dk.dst 683d85b4-2653-4c9a-b84b-dfef3986feaa 2 Category 7213 urn:ddi:dk.dst:eee65590-07bc-4345-9489-6a203a308a33:29 dk.dst eee65590-07bc-4345-9489-6a203a308a33 29 dk.dst 5a8deb87-0779-4f88-b6a1-609d2ef845a2 2 Category 721300 urn:ddi:dk.dst:4aea8579-86d5-42e9-bf3c-5e7a772d1571:29 dk.dst 4aea8579-86d5-42e9-bf3c-5e7a772d1571 29 dk.dst 7b6b00f1-b344-4844-8caa-8f6d1678d9cb 2 Category 7214 urn:ddi:dk.dst:283f3dcf-5816-445a-ba27-2fb59302b977:29 dk.dst 283f3dcf-5816-445a-ba27-2fb59302b977 29 dk.dst 5e941ae4-0ca0-4521-a911-fac490b87dd0 2 Category 721400 urn:ddi:dk.dst:85ef4aff-564c-4bb3-8c86-529edc6d2986:29 dk.dst 85ef4aff-564c-4bb3-8c86-529edc6d2986 29 dk.dst 1ce744b7-b383-41db-a388-4792b13696bd 2 Category 7215 urn:ddi:dk.dst:d33373b9-2ccd-4640-8321-b1e3ed88ac7b:29 dk.dst d33373b9-2ccd-4640-8321-b1e3ed88ac7b 29 dk.dst e9c55464-5db3-4317-b9c7-a62b669ed930 2 Category 721500 urn:ddi:dk.dst:443f93ae-e0e2-4f8b-9ba0-f08fcfeeb7d7:29 dk.dst 443f93ae-e0e2-4f8b-9ba0-f08fcfeeb7d7 29 dk.dst 4ef2ea65-e2e6-4e95-afd5-82a2782c7955 2 Category 722 urn:ddi:dk.dst:4341d666-ae6f-4494-b9ec-5159d0b6c8b8:29 dk.dst 4341d666-ae6f-4494-b9ec-5159d0b6c8b8 29 dk.dst 8a77a72c-fde5-4648-8ffd-671924611f22 2 Category 7221 urn:ddi:dk.dst:66075280-0ae0-4928-9221-10923095facc:29 dk.dst 66075280-0ae0-4928-9221-10923095facc 29 dk.dst 1e3c2a67-441a-477a-a759-8bb7be92a06c 2 Category 722100 urn:ddi:dk.dst:a2952977-0c63-4ea5-a250-026875bb5abf:29 dk.dst a2952977-0c63-4ea5-a250-026875bb5abf 29 dk.dst 9dc02cf1-d7f9-4625-a5ab-40c87bd9ac2f 2 Category 7222 urn:ddi:dk.dst:25bf11f6-4f75-4303-96a4-91068a2e27bb:29 dk.dst 25bf11f6-4f75-4303-96a4-91068a2e27bb 29 dk.dst acd47a3d-461a-41b0-a551-58d9089473ab 2 Category 722200 urn:ddi:dk.dst:2e15f80c-2885-460d-bbdd-26f45aa85e88:29 dk.dst 2e15f80c-2885-460d-bbdd-26f45aa85e88 29 dk.dst c46de0c9-adb6-4bae-add7-77e311c62e63 2 Category 7223 urn:ddi:dk.dst:e63bb9fe-010f-4485-aa57-37ea39344e85:29 dk.dst e63bb9fe-010f-4485-aa57-37ea39344e85 29 dk.dst d0208ed7-052a-44a4-8354-9cc4e3c6d1d1 2 Category 722300 urn:ddi:dk.dst:4164a794-ef68-432d-a72a-612015bfe0f2:29 dk.dst 4164a794-ef68-432d-a72a-612015bfe0f2 29 dk.dst 01c35756-a4e6-4122-97d3-128b2778b3c0 2 Category 7224 urn:ddi:dk.dst:ec808e34-351c-4e16-8611-684889448821:29 dk.dst ec808e34-351c-4e16-8611-684889448821 29 dk.dst 3d2ae2bf-45f1-40c7-a66c-331ab82241dd 2 Category 722400 urn:ddi:dk.dst:a5a1a55f-7a5b-42fc-881d-94ca4846bf46:29 dk.dst a5a1a55f-7a5b-42fc-881d-94ca4846bf46 29 dk.dst 15aa8110-9ba5-4617-869e-7c5d65492d6b 2 Category 723 urn:ddi:dk.dst:6ff1068d-ab34-40f4-863f-df2444fb9da3:29 dk.dst 6ff1068d-ab34-40f4-863f-df2444fb9da3 29 dk.dst 2abe813b-6da0-4e1d-a17d-eae997f6d934 2 Category 7231 urn:ddi:dk.dst:ff93be0c-f29d-449e-ae91-25a29d7edff5:29 dk.dst ff93be0c-f29d-449e-ae91-25a29d7edff5 29 dk.dst 66837b5e-3dda-4ece-bb95-9dcd21142d3b 2 Category 723110 urn:ddi:dk.dst:8c3a3b1e-6ec4-4608-b3c2-fbf8a29b8f61:29 dk.dst 8c3a3b1e-6ec4-4608-b3c2-fbf8a29b8f61 29 dk.dst 58b438fb-5e3e-42e0-8d90-2ceea05416df 2 Category 723120 urn:ddi:dk.dst:02380465-e8ce-46f7-92ea-7ab6b4a36752:29 dk.dst 02380465-e8ce-46f7-92ea-7ab6b4a36752 29 dk.dst e38533a1-179c-4822-beaa-6a5b9de56b67 2 Category 723190 urn:ddi:dk.dst:4246ef08-cd03-4738-94a2-90438ab9d2a5:29 dk.dst 4246ef08-cd03-4738-94a2-90438ab9d2a5 29 dk.dst 5340c82c-7eb8-49db-a7da-9bace7bbb5bd 2 Category 7232 urn:ddi:dk.dst:61d30115-5f03-499b-a22e-78bee220ca0f:29 dk.dst 61d30115-5f03-499b-a22e-78bee220ca0f 29 dk.dst f55398b3-76fd-4065-9369-9869b00e4fe9 2 Category 723200 urn:ddi:dk.dst:6fe12f0b-a294-4bd2-9011-5bb70c9eb3db:29 dk.dst 6fe12f0b-a294-4bd2-9011-5bb70c9eb3db 29 dk.dst 6f8970d0-57b7-4156-b47b-58d9ec2a6c3b 2 Category 7233 urn:ddi:dk.dst:343635fc-a1fc-449a-a4b7-9a889b6de698:29 dk.dst 343635fc-a1fc-449a-a4b7-9a889b6de698 29 dk.dst b1d3b01d-350e-4fdb-9322-a37d8da1dda8 2 Category 723300 urn:ddi:dk.dst:bcc9a68e-3c7b-4b4a-955c-caf39828fb50:29 dk.dst bcc9a68e-3c7b-4b4a-955c-caf39828fb50 29 dk.dst 1add5132-abc8-4707-9e4e-02102cec66f2 2 Category 7234 urn:ddi:dk.dst:4bea0abc-4364-4e1f-86bb-5d8f9c69a8f8:29 dk.dst 4bea0abc-4364-4e1f-86bb-5d8f9c69a8f8 29 dk.dst c36ac222-982f-4235-8c50-7522218afdc2 2 Category 723400 urn:ddi:dk.dst:e5130d88-27eb-4adf-b5db-fde93181d651:29 dk.dst e5130d88-27eb-4adf-b5db-fde93181d651 29 dk.dst 5f2423dd-bd62-42a0-9b69-923a3755f991 2 Category 73 urn:ddi:dk.dst:e192f1d0-65da-4367-b179-6f5d85e7031f:29 dk.dst e192f1d0-65da-4367-b179-6f5d85e7031f 29 dk.dst f5b88059-b2de-49d2-afd2-dc8589496b09 2 Category 731 urn:ddi:dk.dst:a04cbcd8-09f2-4259-81e8-5862f553be2c:29 dk.dst a04cbcd8-09f2-4259-81e8-5862f553be2c 29 dk.dst 9a645134-1c85-4785-baab-560386d6771f 2 Category 7311 urn:ddi:dk.dst:71427464-d3a4-45b2-9368-8f197fb95048:29 dk.dst 71427464-d3a4-45b2-9368-8f197fb95048 29 dk.dst 5ac8fb04-45ee-4eaf-aaeb-ed5dfa956163 2 Category 731100 urn:ddi:dk.dst:d930c3df-bed9-46d3-ac6b-4eab58284402:29 dk.dst d930c3df-bed9-46d3-ac6b-4eab58284402 29 dk.dst e63a49ef-3811-4b3f-8591-633b96bfa46e 2 Category 7312 urn:ddi:dk.dst:97a6fa6e-76a7-4284-a91e-4de03452a117:29 dk.dst 97a6fa6e-76a7-4284-a91e-4de03452a117 29 dk.dst 9525542f-226c-43d0-994a-59f39d527dab 2 Category 731200 urn:ddi:dk.dst:6e904992-fa51-4c72-8aa2-1dae3b100306:29 dk.dst 6e904992-fa51-4c72-8aa2-1dae3b100306 29 dk.dst e351742f-9482-49f2-9ee8-8869198f1380 2 Category 7313 urn:ddi:dk.dst:03e4f649-29e3-4c4d-8539-ccd56d07c1c6:29 dk.dst 03e4f649-29e3-4c4d-8539-ccd56d07c1c6 29 dk.dst 3cd284c9-2034-4c12-b3fb-4d2ce90ea98b 2 Category 731300 urn:ddi:dk.dst:d95b35f7-af83-42bb-a155-0fe69d4b85e2:29 dk.dst d95b35f7-af83-42bb-a155-0fe69d4b85e2 29 dk.dst c895cbcd-7c63-4f5f-8b6a-19bd2896db53 2 Category 7314 urn:ddi:dk.dst:b52fccdb-7a2c-4db9-87f4-f0a7ce118544:29 dk.dst b52fccdb-7a2c-4db9-87f4-f0a7ce118544 29 dk.dst 46a65571-bc2f-4270-a156-681f7afbbe68 2 Category 731400 urn:ddi:dk.dst:228a804a-543d-4478-9ef7-e5055a2ce980:29 dk.dst 228a804a-543d-4478-9ef7-e5055a2ce980 29 dk.dst 762dd90c-7147-4089-8095-8e3ab356b9c2 2 Category 7315 urn:ddi:dk.dst:307814d4-e90f-4513-b07b-20cb6704996c:29 dk.dst 307814d4-e90f-4513-b07b-20cb6704996c 29 dk.dst e8416bfa-12cd-4c33-b4e9-92da2c4ca5a6 2 Category 731500 urn:ddi:dk.dst:d0cc761b-6bc1-4400-aa1c-8b86d3d2c1f6:29 dk.dst d0cc761b-6bc1-4400-aa1c-8b86d3d2c1f6 29 dk.dst f12bfb74-884d-482b-8cb2-83c838781e66 2 Category 7316 urn:ddi:dk.dst:d2aec154-81fc-497e-9b1c-f999f2d99d0a:29 dk.dst d2aec154-81fc-497e-9b1c-f999f2d99d0a 29 dk.dst 156835bb-61de-4599-b0e5-411b74354e61 2 Category 731610 urn:ddi:dk.dst:77e20da6-4bf2-47a8-8669-04fc6a3430be:29 dk.dst 77e20da6-4bf2-47a8-8669-04fc6a3430be 29 dk.dst 6f01f80b-7360-4ebe-81c7-a6ccbd6ba3aa 2 Category 731620 urn:ddi:dk.dst:8e97fad2-4a5b-4bfd-b948-f7218c3082b0:29 dk.dst 8e97fad2-4a5b-4bfd-b948-f7218c3082b0 29 dk.dst 98b1127c-90ce-4efe-acd1-2a1698fb133c 2 Category 731690 urn:ddi:dk.dst:f4a21bdc-fc05-47a9-89ca-e06ffeceb245:29 dk.dst f4a21bdc-fc05-47a9-89ca-e06ffeceb245 29 dk.dst 6f9520ca-e4f8-4d4a-82d6-d154698053ac 2 Category 7317 urn:ddi:dk.dst:e0d3eb2a-f418-479d-9418-53c9cce6952b:29 dk.dst e0d3eb2a-f418-479d-9418-53c9cce6952b 29 dk.dst 66325e44-8388-4103-888a-0cc9234b2939 2 Category 731700 urn:ddi:dk.dst:8e212bf0-5cab-4358-92fd-ae2df603ca59:29 dk.dst 8e212bf0-5cab-4358-92fd-ae2df603ca59 29 dk.dst 798af6cc-648a-4d00-8ace-0dba5ffd47c2 2 Category 7318 urn:ddi:dk.dst:e0798ec4-2f2d-4602-9c84-2dcf6c1374a3:29 dk.dst e0798ec4-2f2d-4602-9c84-2dcf6c1374a3 29 dk.dst e8bd8bed-0a3d-4629-9432-b9c7500769bd 2 Category 731800 urn:ddi:dk.dst:c927b40a-12a6-441f-ac8d-088797997b2c:29 dk.dst c927b40a-12a6-441f-ac8d-088797997b2c 29 dk.dst e08cc23b-b907-4b96-938e-afd4f0e17607 2 Category 7319 urn:ddi:dk.dst:bb20b713-f08b-4546-87b9-8a9054eb8ea6:29 dk.dst bb20b713-f08b-4546-87b9-8a9054eb8ea6 29 dk.dst d464154e-4356-42e0-9333-d144959e6bed 2 Category 731900 urn:ddi:dk.dst:331ab8d0-fa77-4226-9610-d296225ecebc:29 dk.dst 331ab8d0-fa77-4226-9610-d296225ecebc 29 dk.dst b2bfdb98-7abc-4824-a5d5-5bd3eb85c62a 2 Category 732 urn:ddi:dk.dst:2576d335-ca5d-4478-8c80-448b651fc08c:29 dk.dst 2576d335-ca5d-4478-8c80-448b651fc08c 29 dk.dst 030b6100-c946-43da-b3e3-74aa53c6c077 2 Category 7321 urn:ddi:dk.dst:a5f66be8-e6ec-42d8-a549-3dac5dd153c0:29 dk.dst a5f66be8-e6ec-42d8-a549-3dac5dd153c0 29 dk.dst 87f71910-05d7-48f1-85de-5bb7a292d0cd 2 Category 732100 urn:ddi:dk.dst:8a6cf5f5-77c8-4306-8414-601d106a33f8:29 dk.dst 8a6cf5f5-77c8-4306-8414-601d106a33f8 29 dk.dst fd15491f-fef6-441b-bea3-af51989f4218 2 Category 7322 urn:ddi:dk.dst:0d04c002-2051-4eb2-ad8c-d82f5760b02a:29 dk.dst 0d04c002-2051-4eb2-ad8c-d82f5760b02a 29 dk.dst b163681d-c789-4e10-8b55-2937f8c7587d 2 Category 732200 urn:ddi:dk.dst:567e9cb1-7bd4-4bc7-a732-055a4c37dd10:29 dk.dst 567e9cb1-7bd4-4bc7-a732-055a4c37dd10 29 dk.dst bb5bf3bc-af35-4c8a-a14f-46431485c271 2 Category 7323 urn:ddi:dk.dst:613ece95-2a6f-4010-bd2b-e4a085f536a6:29 dk.dst 613ece95-2a6f-4010-bd2b-e4a085f536a6 29 dk.dst b970efc0-9eb3-431d-b5f2-49563283ac42 2 Category 732300 urn:ddi:dk.dst:b645c710-9f8b-472e-9890-de4e103b4ea1:29 dk.dst b645c710-9f8b-472e-9890-de4e103b4ea1 29 dk.dst 60321bbb-45ad-4473-8143-dce398f5470a 2 Category 74 urn:ddi:dk.dst:9b0b9915-9a74-471a-96fb-e581e954d332:29 dk.dst 9b0b9915-9a74-471a-96fb-e581e954d332 29 dk.dst f28fd286-ac2c-471f-946d-4c1b60bc8d92 2 Category 741 urn:ddi:dk.dst:3fccdfed-e140-45d6-9192-357456e1a2f1:29 dk.dst 3fccdfed-e140-45d6-9192-357456e1a2f1 29 dk.dst d4f741bd-7bfa-4280-848d-8a867e1bc13b 2 Category 7411 urn:ddi:dk.dst:37b92f62-dd03-4004-9c73-92ae0e802edb:29 dk.dst 37b92f62-dd03-4004-9c73-92ae0e802edb 29 dk.dst fb879672-ab7a-43a6-b82b-0cc8f6aa1b65 2 Category 741100 urn:ddi:dk.dst:7cde4b2c-db30-403b-abda-ad9d3195ccc0:29 dk.dst 7cde4b2c-db30-403b-abda-ad9d3195ccc0 29 dk.dst dc089486-5206-449e-8929-556596e9c531 2 Category 7412 urn:ddi:dk.dst:28291889-1ab5-409c-8903-2e3f449872ce:29 dk.dst 28291889-1ab5-409c-8903-2e3f449872ce 29 dk.dst 403f466d-df2d-4ae2-9fc3-056da7901580 2 Category 741200 urn:ddi:dk.dst:2ee40caf-a7eb-41e2-995d-70e20509ba69:29 dk.dst 2ee40caf-a7eb-41e2-995d-70e20509ba69 29 dk.dst f8c12477-f8a5-4ef1-a843-9ae9a09abd6c 2 Category 7413 urn:ddi:dk.dst:da4f25f3-6b3b-40e0-af0b-78f6cded64a1:29 dk.dst da4f25f3-6b3b-40e0-af0b-78f6cded64a1 29 dk.dst 1e2fd9be-a312-4401-a6c6-970d4300cac2 2 Category 741300 urn:ddi:dk.dst:ae3591ef-1e3f-4bdb-ae64-c536131b9b94:29 dk.dst ae3591ef-1e3f-4bdb-ae64-c536131b9b94 29 dk.dst 5ab0ef75-4f2d-412a-b95c-1e4df5f307e1 2 Category 742 urn:ddi:dk.dst:12158705-003e-44cd-943f-b3000a66d52a:29 dk.dst 12158705-003e-44cd-943f-b3000a66d52a 29 dk.dst 84132ef5-781a-45ba-bdcf-d6c9df1e61fe 2 Category 7421 urn:ddi:dk.dst:1406df61-95d0-4e7a-899c-0834f2e9e1e0:29 dk.dst 1406df61-95d0-4e7a-899c-0834f2e9e1e0 29 dk.dst 5ea7f1ce-64e5-4cd3-be0d-fd4af877858a 2 Category 742100 urn:ddi:dk.dst:419f8c2b-820a-4be6-933d-4d2c00db27ff:29 dk.dst 419f8c2b-820a-4be6-933d-4d2c00db27ff 29 dk.dst 8f4d6482-e439-42aa-bd3e-6236dd8888d5 2 Category 7422 urn:ddi:dk.dst:f6b58cbd-6fe9-4a1a-a87e-eabc7a848a5d:29 dk.dst f6b58cbd-6fe9-4a1a-a87e-eabc7a848a5d 29 dk.dst 83e87b80-5764-4420-a4d7-774b423d000a 2 Category 742200 urn:ddi:dk.dst:4afda2cc-0c30-46b8-b218-ac1386bb2a4f:29 dk.dst 4afda2cc-0c30-46b8-b218-ac1386bb2a4f 29 dk.dst 402481b6-298d-47f1-ac79-f4ccd03caad3 2 Category 75 urn:ddi:dk.dst:1c5cb51b-22dc-447c-b98e-904beb99c224:29 dk.dst 1c5cb51b-22dc-447c-b98e-904beb99c224 29 dk.dst d1ecd085-2f14-4d31-872c-2fe558503475 2 Category 751 urn:ddi:dk.dst:c23834b7-0cf6-499e-a77c-4fe9987f4a83:29 dk.dst c23834b7-0cf6-499e-a77c-4fe9987f4a83 29 dk.dst 7b114705-6cd2-4c48-8224-47459156916b 2 Category 7511 urn:ddi:dk.dst:893f49a3-f14b-4170-bb03-73705a8ff331:29 dk.dst 893f49a3-f14b-4170-bb03-73705a8ff331 29 dk.dst e30c5174-e53e-4a09-aad4-0b062a00b24d 2 Category 751110 urn:ddi:dk.dst:ae1abdb8-3410-4727-8542-627bbcd1b538:29 dk.dst ae1abdb8-3410-4727-8542-627bbcd1b538 29 dk.dst e5d06c04-fc1d-4e90-8212-bf41263aee02 2 Category 751120 urn:ddi:dk.dst:c7248f4c-8a05-4074-9725-e9088b85004f:29 dk.dst c7248f4c-8a05-4074-9725-e9088b85004f 29 dk.dst 0d7c902f-97fb-456d-b189-7cd771301016 2 Category 751190 urn:ddi:dk.dst:02c6ff3c-95e6-4db8-ba80-35945a81ad90:29 dk.dst 02c6ff3c-95e6-4db8-ba80-35945a81ad90 29 dk.dst 8f0aa251-945e-4f9e-b321-4e9c4f6b76f9 2 Category 7512 urn:ddi:dk.dst:0434ab38-7e3c-4d79-82e2-e58f98b6318c:29 dk.dst 0434ab38-7e3c-4d79-82e2-e58f98b6318c 29 dk.dst 0616f5c6-cc8b-4ba7-b043-6ad637a36337 2 Category 751200 urn:ddi:dk.dst:a17504bc-8f38-46c0-ba6d-4f0ad6a35eb3:29 dk.dst a17504bc-8f38-46c0-ba6d-4f0ad6a35eb3 29 dk.dst 634e0a2c-691a-4b02-811d-ab0a55741945 2 Category 7513 urn:ddi:dk.dst:b5d7df5f-d919-48f0-8845-6bb12229c39c:29 dk.dst b5d7df5f-d919-48f0-8845-6bb12229c39c 29 dk.dst c19beca4-f137-4fc4-99dd-7ca8dabd1add 2 Category 751300 urn:ddi:dk.dst:845be399-0210-4ffb-9775-7c8aa00d5607:29 dk.dst 845be399-0210-4ffb-9775-7c8aa00d5607 29 dk.dst 17f6efd0-b4a6-4d64-9fd5-9ffda7705043 2 Category 7514 urn:ddi:dk.dst:2bbaaf04-01e8-44fb-a99c-d1ae25653af7:29 dk.dst 2bbaaf04-01e8-44fb-a99c-d1ae25653af7 29 dk.dst 477dedd9-86e5-4895-935f-b9d932b81410 2 Category 751400 urn:ddi:dk.dst:aebd2774-5bca-44c2-8042-9897638ea101:29 dk.dst aebd2774-5bca-44c2-8042-9897638ea101 29 dk.dst 616df61a-94ee-4b05-8521-6c95bb100222 2 Category 7515 urn:ddi:dk.dst:285dc137-532a-4a90-9d47-f87c08f82bd3:29 dk.dst 285dc137-532a-4a90-9d47-f87c08f82bd3 29 dk.dst b8f41449-8b0e-45fe-a0c1-9b3b892b48e7 2 Category 751500 urn:ddi:dk.dst:283acf28-b8e2-4720-aaeb-c02e78eadf72:29 dk.dst 283acf28-b8e2-4720-aaeb-c02e78eadf72 29 dk.dst 9445a568-b12b-43d3-bd76-644b38c85eff 2 Category 7516 urn:ddi:dk.dst:f6c3677a-953c-47af-9108-91bfc3d6f928:29 dk.dst f6c3677a-953c-47af-9108-91bfc3d6f928 29 dk.dst 53bcfe4c-66f2-4de7-98f0-c589fde24fbb 2 Category 751600 urn:ddi:dk.dst:b252c038-4b96-4309-8f55-5076fa48047a:29 dk.dst b252c038-4b96-4309-8f55-5076fa48047a 29 dk.dst 9e00ed2b-f94b-4a00-b516-0fc0dfb9a686 2 Category 752 urn:ddi:dk.dst:b4bccb1d-dfc9-454a-8cce-e1aea965eaa3:29 dk.dst b4bccb1d-dfc9-454a-8cce-e1aea965eaa3 29 dk.dst e46059ba-7165-49bf-8b4e-78e3e33496d9 2 Category 7521 urn:ddi:dk.dst:82bc5e05-f69e-4f2b-a171-7bd975c3de18:29 dk.dst 82bc5e05-f69e-4f2b-a171-7bd975c3de18 29 dk.dst 75eadfc6-0c7d-4eb9-b39d-9358a76ef186 2 Category 752100 urn:ddi:dk.dst:77a3a3c0-05d8-4e5d-b01f-027033fa2f12:29 dk.dst 77a3a3c0-05d8-4e5d-b01f-027033fa2f12 29 dk.dst fd788938-c966-446e-8346-0f04a2b4af0f 2 Category 7522 urn:ddi:dk.dst:821777cd-363b-42c0-9be2-b11576b84d21:29 dk.dst 821777cd-363b-42c0-9be2-b11576b84d21 29 dk.dst c489782b-8dcb-4aab-890e-2c55fc97e14c 2 Category 752200 urn:ddi:dk.dst:6aa8f8b6-53b3-4b22-9a28-88ae15344923:29 dk.dst 6aa8f8b6-53b3-4b22-9a28-88ae15344923 29 dk.dst ed3998d0-1e9b-421c-b648-2b0d8dfd5f4c 2 Category 7523 urn:ddi:dk.dst:d6d5a5b2-d42e-4164-98b4-b4169ca01e8a:29 dk.dst d6d5a5b2-d42e-4164-98b4-b4169ca01e8a 29 dk.dst b589df61-552b-41ae-8d58-26fc6e41378f 2 Category 752300 urn:ddi:dk.dst:27165246-f812-4eac-a1a4-1ed5cb3c14c4:29 dk.dst 27165246-f812-4eac-a1a4-1ed5cb3c14c4 29 dk.dst f4072d8b-395a-49a7-af11-4245cbee6cd3 2 Category 753 urn:ddi:dk.dst:1faa86af-32ee-4242-9858-dce861b3edc4:29 dk.dst 1faa86af-32ee-4242-9858-dce861b3edc4 29 dk.dst 7a9cb0a2-07ee-4c2a-9551-964df58de32c 2 Category 7531 urn:ddi:dk.dst:2db9add5-69e1-44a1-87d3-0b73bcd7074b:29 dk.dst 2db9add5-69e1-44a1-87d3-0b73bcd7074b 29 dk.dst 5916a6ed-e901-4e5b-bbfb-ed5cb9433cca 2 Category 753100 urn:ddi:dk.dst:79ecdeec-571c-4b37-97ca-31f5721eb7e8:29 dk.dst 79ecdeec-571c-4b37-97ca-31f5721eb7e8 29 dk.dst 24ff6e98-1634-40ed-8cde-ae87021bc188 2 Category 7532 urn:ddi:dk.dst:d2d8f497-7c0d-4940-9499-986879160e55:29 dk.dst d2d8f497-7c0d-4940-9499-986879160e55 29 dk.dst bb94c810-6e30-4e49-a2fc-13cf2d084bd6 2 Category 753200 urn:ddi:dk.dst:76bad390-0452-49d4-976d-a8cee407ac2c:29 dk.dst 76bad390-0452-49d4-976d-a8cee407ac2c 29 dk.dst 70542ad0-fae7-4371-bbcc-ddd301263eab 2 Category 7533 urn:ddi:dk.dst:ad879f9a-9511-4d9e-a576-968517f101f9:29 dk.dst ad879f9a-9511-4d9e-a576-968517f101f9 29 dk.dst b6a9e3d6-31f5-480e-88f5-99ef1b33c679 2 Category 753300 urn:ddi:dk.dst:e531bccf-5df2-48d2-b45f-f4d3b0d5b8b2:29 dk.dst e531bccf-5df2-48d2-b45f-f4d3b0d5b8b2 29 dk.dst 81680955-91f8-4287-84e2-7b565328e2ff 2 Category 7534 urn:ddi:dk.dst:85210feb-3a47-4fd5-be1d-03c7b90f8d6b:29 dk.dst 85210feb-3a47-4fd5-be1d-03c7b90f8d6b 29 dk.dst 769f903e-76ad-4f36-8db3-16fab14ae9aa 2 Category 753400 urn:ddi:dk.dst:52002304-cefd-47fe-81cd-2a4d6f68dd96:29 dk.dst 52002304-cefd-47fe-81cd-2a4d6f68dd96 29 dk.dst 201a9ed7-3fe6-49ff-865f-5112d1b4ee63 2 Category 7535 urn:ddi:dk.dst:4320092e-3952-4c09-a6ab-cb7b4dd859d5:29 dk.dst 4320092e-3952-4c09-a6ab-cb7b4dd859d5 29 dk.dst f4c7ace3-3553-418c-9a0b-175a89e89f1a 2 Category 753500 urn:ddi:dk.dst:6f89152b-50ba-410c-96be-e74503e7f305:29 dk.dst 6f89152b-50ba-410c-96be-e74503e7f305 29 dk.dst 8193d11f-524c-42bc-b866-9ee6ab86d433 2 Category 7536 urn:ddi:dk.dst:e1d8d814-a6f3-4505-ab52-f48abe2d45e9:29 dk.dst e1d8d814-a6f3-4505-ab52-f48abe2d45e9 29 dk.dst f534f787-7fd6-4086-8ee8-a65e4a203b86 2 Category 753600 urn:ddi:dk.dst:fce05b6b-c4d6-499a-9c16-8f275ee1ec63:29 dk.dst fce05b6b-c4d6-499a-9c16-8f275ee1ec63 29 dk.dst 42a96c2e-fce6-4539-821f-9788f2ff60fd 2 Category 754 urn:ddi:dk.dst:6a564cc0-13a3-44c5-a9be-5f24f84163cb:29 dk.dst 6a564cc0-13a3-44c5-a9be-5f24f84163cb 29 dk.dst 4443bc45-32c0-4a0f-82c7-aecc0a81b6ba 2 Category 7541 urn:ddi:dk.dst:d215fdd7-b351-4612-b9e7-94adb61a2c46:29 dk.dst d215fdd7-b351-4612-b9e7-94adb61a2c46 29 dk.dst efe9184d-2a68-46e1-aea1-9613419fd592 2 Category 754100 urn:ddi:dk.dst:7e59ce66-5b08-42b7-9551-def6e4af95ee:29 dk.dst 7e59ce66-5b08-42b7-9551-def6e4af95ee 29 dk.dst 701ae5c4-2b2c-4aa8-af31-9698cf8cb622 2 Category 7542 urn:ddi:dk.dst:03a52cf0-04c8-4ee8-a231-2d315853dba2:29 dk.dst 03a52cf0-04c8-4ee8-a231-2d315853dba2 29 dk.dst 6e7a2350-6542-4c7f-8192-334d249e1a88 2 Category 754200 urn:ddi:dk.dst:dbab6445-7a79-4670-bf21-61f89ff8c55d:29 dk.dst dbab6445-7a79-4670-bf21-61f89ff8c55d 29 dk.dst f8b71a44-6bed-443b-97be-1021cc935ace 2 Category 7543 urn:ddi:dk.dst:ea71ac5a-ecab-4714-a590-b3001e3236ba:29 dk.dst ea71ac5a-ecab-4714-a590-b3001e3236ba 29 dk.dst 17ae40fc-7579-49ae-b4ba-7fe99f439022 2 Category 754300 urn:ddi:dk.dst:c2bddb04-6ba9-4ec9-bdf2-af31178411d3:29 dk.dst c2bddb04-6ba9-4ec9-bdf2-af31178411d3 29 dk.dst 3eefa4df-1127-4dd0-a766-6bec0b5b00ca 2 Category 7544 urn:ddi:dk.dst:4e09b250-3e5c-493e-9a6f-02ffe38c77e9:29 dk.dst 4e09b250-3e5c-493e-9a6f-02ffe38c77e9 29 dk.dst b15c45f0-78a6-4a0d-bd65-b2df6a0bfa45 2 Category 754400 urn:ddi:dk.dst:76295aed-8d35-4390-9ca5-f24418f10c8c:29 dk.dst 76295aed-8d35-4390-9ca5-f24418f10c8c 29 dk.dst 22596955-377b-4a78-862b-ffbb0d65132d 2 Category 7549 urn:ddi:dk.dst:dc6ea55b-c8a2-4976-93fe-4585e2c9e22e:29 dk.dst dc6ea55b-c8a2-4976-93fe-4585e2c9e22e 29 dk.dst 494977c1-bee9-42ee-93d2-3e71baf1d38c 2 Category 754900 urn:ddi:dk.dst:03b2b038-e9e3-4bf5-8f3c-ec35d14209e4:29 dk.dst 03b2b038-e9e3-4bf5-8f3c-ec35d14209e4 29 dk.dst 1ca6c77b-40b2-4d12-bf92-951210320688 2 Category 8 urn:ddi:dk.dst:d3d9dfcc-8209-44eb-8522-09a1205c116a:29 dk.dst d3d9dfcc-8209-44eb-8522-09a1205c116a 29 dk.dst c931230a-751f-4ba1-9efe-b88a000d268b 2 Category 81 urn:ddi:dk.dst:7417d1ff-9d94-41ec-88a1-e13430c35287:29 dk.dst 7417d1ff-9d94-41ec-88a1-e13430c35287 29 dk.dst 2398b5c3-919e-4a22-a035-6487e1968f98 2 Category 811 urn:ddi:dk.dst:d9028a4e-a63a-416f-b9e6-7b1a13c61bf1:29 dk.dst d9028a4e-a63a-416f-b9e6-7b1a13c61bf1 29 dk.dst f845a2c7-fd7d-4acc-bdee-3a1a056b4266 2 Category 8111 urn:ddi:dk.dst:0dc711e2-1370-4e65-85ae-a10f0785a854:29 dk.dst 0dc711e2-1370-4e65-85ae-a10f0785a854 29 dk.dst e5577e3a-255a-4046-b556-c5cae07a69fd 2 Category 811100 urn:ddi:dk.dst:23eb4885-8846-4f85-9283-d067e9ad3fe4:29 dk.dst 23eb4885-8846-4f85-9283-d067e9ad3fe4 29 dk.dst 73a14515-c34a-4962-a0d4-4d36be2d5f90 2 Category 8112 urn:ddi:dk.dst:22559317-4acd-4473-b8ca-02d49bd48a56:29 dk.dst 22559317-4acd-4473-b8ca-02d49bd48a56 29 dk.dst 6017cb84-4706-4922-8f16-d16b40a8c2a9 2 Category 811200 urn:ddi:dk.dst:60a62bbe-95f8-4c26-8e04-303aeb684684:29 dk.dst 60a62bbe-95f8-4c26-8e04-303aeb684684 29 dk.dst c9191b3a-69e6-43da-9724-d8167fbf2a8e 2 Category 8113 urn:ddi:dk.dst:b4a85d89-dc3c-4aa0-976a-804ebd3620d7:29 dk.dst b4a85d89-dc3c-4aa0-976a-804ebd3620d7 29 dk.dst f1a90e88-8174-4bdf-b866-1f7963438dce 2 Category 811300 urn:ddi:dk.dst:23af5ccd-97ed-4737-bcee-b46353c99725:29 dk.dst 23af5ccd-97ed-4737-bcee-b46353c99725 29 dk.dst 58f4c68d-e35d-441d-8500-0f90a6eac0b4 2 Category 8114 urn:ddi:dk.dst:1c77c3c7-5a5a-45e5-a93a-4b2686561ed6:29 dk.dst 1c77c3c7-5a5a-45e5-a93a-4b2686561ed6 29 dk.dst 2398f83e-c979-4cc4-9fd4-8c1b86356dc5 2 Category 811400 urn:ddi:dk.dst:097d0b25-1b11-41b5-a8ca-e6168b17cc8b:29 dk.dst 097d0b25-1b11-41b5-a8ca-e6168b17cc8b 29 dk.dst 27918091-bf2a-40b0-9faa-cd6efb76c816 2 Category 812 urn:ddi:dk.dst:8934b528-46bb-4463-b33a-566e57a230b4:29 dk.dst 8934b528-46bb-4463-b33a-566e57a230b4 29 dk.dst cfc9c330-4f7b-4ef4-9dcc-04887423e7ae 2 Category 8121 urn:ddi:dk.dst:abfa6873-c8e2-4086-beb5-d075547e9621:29 dk.dst abfa6873-c8e2-4086-beb5-d075547e9621 29 dk.dst 5953f360-cf3a-4a72-80d1-7af962c4bf64 2 Category 812100 urn:ddi:dk.dst:4458db28-884c-49c9-aacc-bdfee096a09c:29 dk.dst 4458db28-884c-49c9-aacc-bdfee096a09c 29 dk.dst 8ab7daee-bc2f-485c-a782-677ccfd0fb02 2 Category 8122 urn:ddi:dk.dst:bc1e9f42-8809-4208-8441-0529d82deb49:29 dk.dst bc1e9f42-8809-4208-8441-0529d82deb49 29 dk.dst 6cd5c14d-e3f4-4c6b-93d5-ca1622ae14e4 2 Category 812200 urn:ddi:dk.dst:3d075456-9581-4975-b887-67631703f668:29 dk.dst 3d075456-9581-4975-b887-67631703f668 29 dk.dst bcc41c74-ab75-403c-acd5-a126f5cceaa6 2 Category 813 urn:ddi:dk.dst:412f6dc4-6a4f-47da-ad8e-c299930cf1c3:29 dk.dst 412f6dc4-6a4f-47da-ad8e-c299930cf1c3 29 dk.dst de15eeff-5ca8-49d7-a765-93cc9eb9ba87 2 Category 8131 urn:ddi:dk.dst:7bb85a9a-dda6-4d38-b467-53b73fe34548:29 dk.dst 7bb85a9a-dda6-4d38-b467-53b73fe34548 29 dk.dst 186c5a49-cde8-4db5-817a-fdf37987c865 2 Category 813110 urn:ddi:dk.dst:7c847491-c667-4054-98a0-39d493427e68:29 dk.dst 7c847491-c667-4054-98a0-39d493427e68 29 dk.dst 983e5ac8-7338-4215-9252-801609ca230f 2 Category 813120 urn:ddi:dk.dst:90f87e83-b2f1-460a-9aad-664fa497017d:29 dk.dst 90f87e83-b2f1-460a-9aad-664fa497017d 29 dk.dst 2124d180-eb92-4d24-9fec-3cae2d949b3f 2 Category 8132 urn:ddi:dk.dst:b07e18e2-ca19-4277-950f-260f599ec790:29 dk.dst b07e18e2-ca19-4277-950f-260f599ec790 29 dk.dst 1944ac7e-d2b0-4eb2-8a92-da6577d43d92 2 Category 813200 urn:ddi:dk.dst:f1376812-96f7-4551-a686-279fbc1e9d5c:29 dk.dst f1376812-96f7-4551-a686-279fbc1e9d5c 29 dk.dst f9f953f2-9490-41c9-b844-f667aa9055f7 2 Category 814 urn:ddi:dk.dst:ba521f16-f5dc-46df-b617-416897cbe733:29 dk.dst ba521f16-f5dc-46df-b617-416897cbe733 29 dk.dst e490e1b1-4979-4554-8efb-9b0069bb2ea4 2 Category 8141 urn:ddi:dk.dst:b6b6bccd-78eb-4e31-8bf0-b2b24ed6f946:29 dk.dst b6b6bccd-78eb-4e31-8bf0-b2b24ed6f946 29 dk.dst 865014df-a692-438c-9147-9b0a06dc2c77 2 Category 814100 urn:ddi:dk.dst:9d648615-9d3e-4ef4-b2d6-46a69dfbe77a:29 dk.dst 9d648615-9d3e-4ef4-b2d6-46a69dfbe77a 29 dk.dst 2f103db2-1216-417c-8a4d-6a989c9ad82f 2 Category 8142 urn:ddi:dk.dst:5c2a4fe7-37ef-4c25-b02b-a6ad04e61e5b:29 dk.dst 5c2a4fe7-37ef-4c25-b02b-a6ad04e61e5b 29 dk.dst fd4f2bd0-d477-44ad-bf1e-3cf48ea5294a 2 Category 814210 urn:ddi:dk.dst:bfeb6fcf-f09a-497b-a3ef-86ce0160b7d7:29 dk.dst bfeb6fcf-f09a-497b-a3ef-86ce0160b7d7 29 dk.dst 96b3e845-2dfc-4df3-a996-c80ebb9a5ff0 2 Category 814220 urn:ddi:dk.dst:85e9bf29-a159-40d6-a184-ab7783b778a8:29 dk.dst 85e9bf29-a159-40d6-a184-ab7783b778a8 29 dk.dst 946ee025-4d15-4ed7-a5b1-341ed7cec296 2 Category 8143 urn:ddi:dk.dst:b873b000-93f5-4d0e-9247-b32cd3bf4664:29 dk.dst b873b000-93f5-4d0e-9247-b32cd3bf4664 29 dk.dst f9272115-7525-43fa-af38-1c70c3c92e01 2 Category 814300 urn:ddi:dk.dst:ccbfe041-8964-40e8-958d-2f35e842cf0e:29 dk.dst ccbfe041-8964-40e8-958d-2f35e842cf0e 29 dk.dst 138f7d27-726e-4cff-9f75-71826dd01c8e 2 Category 815 urn:ddi:dk.dst:ae2a2262-81dc-4a53-96b0-4ea6e36dac20:29 dk.dst ae2a2262-81dc-4a53-96b0-4ea6e36dac20 29 dk.dst 702053a2-a7ed-4919-a4e7-6f88ab0bb2af 2 Category 8151 urn:ddi:dk.dst:bddce592-b4ce-438a-a03b-6859ce3d3651:29 dk.dst bddce592-b4ce-438a-a03b-6859ce3d3651 29 dk.dst 29391924-7667-4bee-9bec-227ea1afd963 2 Category 815100 urn:ddi:dk.dst:b3e21500-caf8-433d-bf41-d659fbd28fe4:29 dk.dst b3e21500-caf8-433d-bf41-d659fbd28fe4 29 dk.dst 170965af-0988-42d8-af21-937e07282b17 2 Category 8152 urn:ddi:dk.dst:df06861f-b7a6-40bc-ad10-df33303376db:29 dk.dst df06861f-b7a6-40bc-ad10-df33303376db 29 dk.dst a0b92078-e1cb-49e3-a6ca-2f3eecd5c693 2 Category 815200 urn:ddi:dk.dst:b0ec49a8-980c-465b-add7-22fce0646ba0:29 dk.dst b0ec49a8-980c-465b-add7-22fce0646ba0 29 dk.dst 99dd3712-bf10-4e93-b99f-c72a54c56ced 2 Category 8153 urn:ddi:dk.dst:c2af4419-a02f-4d46-ae98-d8e1ddc9ea3f:29 dk.dst c2af4419-a02f-4d46-ae98-d8e1ddc9ea3f 29 dk.dst d6f73468-8aa2-4fa7-82af-9d33a82b32de 2 Category 815300 urn:ddi:dk.dst:1c58b621-8dba-4b1c-9c2a-ee70e93138b0:29 dk.dst 1c58b621-8dba-4b1c-9c2a-ee70e93138b0 29 dk.dst d7452c3e-fb21-488e-b11d-a0d4e383485c 2 Category 8154 urn:ddi:dk.dst:16139ffc-00eb-44b6-9327-8ca992df03a3:29 dk.dst 16139ffc-00eb-44b6-9327-8ca992df03a3 29 dk.dst 5db5b56b-d723-442b-9a77-cd509080537c 2 Category 815400 urn:ddi:dk.dst:4673c496-6d64-49fb-9d92-d100fa90f441:29 dk.dst 4673c496-6d64-49fb-9d92-d100fa90f441 29 dk.dst e89a81d1-7aee-44f9-916a-60fe97b2ee1f 2 Category 8155 urn:ddi:dk.dst:a11d4fd5-5d95-4d63-81a9-8494707de7a1:29 dk.dst a11d4fd5-5d95-4d63-81a9-8494707de7a1 29 dk.dst abc6ad06-2f56-4809-b255-ac51a4d4883b 2 Category 815500 urn:ddi:dk.dst:1e7ae56a-5b3a-4607-a251-e7a2d67ace64:29 dk.dst 1e7ae56a-5b3a-4607-a251-e7a2d67ace64 29 dk.dst f8eead7f-e58a-43a3-8706-fca9465259d5 2 Category 8156 urn:ddi:dk.dst:645bb509-6c62-4c1e-8c63-0a16a5fe502d:29 dk.dst 645bb509-6c62-4c1e-8c63-0a16a5fe502d 29 dk.dst a6785829-330e-42a6-a417-371cf248d725 2 Category 815600 urn:ddi:dk.dst:1037f072-3747-4c9e-9202-5af9bd6d0db6:29 dk.dst 1037f072-3747-4c9e-9202-5af9bd6d0db6 29 dk.dst 5ec9d533-0d0b-4d1b-a9f2-039e7b1e4f69 2 Category 8157 urn:ddi:dk.dst:7f4679b0-d06f-4ebf-b6c5-02ebeeb4c34d:29 dk.dst 7f4679b0-d06f-4ebf-b6c5-02ebeeb4c34d 29 dk.dst a223c874-01cd-44fd-8cce-28f9e185938d 2 Category 815700 urn:ddi:dk.dst:9aeec00a-dd96-4c4d-a10c-a72136e4a7c9:29 dk.dst 9aeec00a-dd96-4c4d-a10c-a72136e4a7c9 29 dk.dst 6d04fe13-b26c-48ed-8213-9d19d2962487 2 Category 8159 urn:ddi:dk.dst:a5b56e72-1134-4de3-92c6-3247742524a3:29 dk.dst a5b56e72-1134-4de3-92c6-3247742524a3 29 dk.dst 7e8fd642-df52-4f3d-8752-e2dc463b5987 2 Category 815900 urn:ddi:dk.dst:884fda64-c0c7-4fc3-ac6c-7ed821fb697c:29 dk.dst 884fda64-c0c7-4fc3-ac6c-7ed821fb697c 29 dk.dst d6e44ae0-00ba-4dbd-ba2d-916f35ce30ab 2 Category 816 urn:ddi:dk.dst:20168574-c8ae-4678-b611-54f417248760:29 dk.dst 20168574-c8ae-4678-b611-54f417248760 29 dk.dst befa3f81-8c30-4b6c-8d32-6fb0309dcdeb 2 Category 8160 urn:ddi:dk.dst:cab6d1be-43b3-4b99-8050-b3faf96e4de9:29 dk.dst cab6d1be-43b3-4b99-8050-b3faf96e4de9 29 dk.dst cb0d555a-4532-4984-9e73-2f74e82d62df 2 Category 816010 urn:ddi:dk.dst:6f6cdd89-da79-4d19-bcc1-68f63b552323:29 dk.dst 6f6cdd89-da79-4d19-bcc1-68f63b552323 29 dk.dst 43b0ddb8-17c8-46f9-989a-e9c75cf6f3fc 2 Category 816020 urn:ddi:dk.dst:1d465369-4815-4237-a5bc-ca99f3fab062:29 dk.dst 1d465369-4815-4237-a5bc-ca99f3fab062 29 dk.dst 275a0d05-1e8e-42b0-8804-cffddcc30efe 2 Category 816030 urn:ddi:dk.dst:f7238c2a-5d3d-4c5e-93fe-bd56a5f572fb:29 dk.dst f7238c2a-5d3d-4c5e-93fe-bd56a5f572fb 29 dk.dst 61fa2470-b3e8-4e0f-aa19-fca870e7ba47 2 Category 816040 urn:ddi:dk.dst:87587f47-57ce-434b-b8cc-1ad8c8fd9f94:29 dk.dst 87587f47-57ce-434b-b8cc-1ad8c8fd9f94 29 dk.dst 56c473d7-fd22-4080-b4a9-578931ef77b8 2 Category 817 urn:ddi:dk.dst:052b85a7-346e-4bb8-84b6-e7117248cf47:29 dk.dst 052b85a7-346e-4bb8-84b6-e7117248cf47 29 dk.dst 87436783-99e2-4341-95ec-996c79954eb1 2 Category 8171 urn:ddi:dk.dst:d81c06dc-9702-43d4-ae7b-79ce3295456e:29 dk.dst d81c06dc-9702-43d4-ae7b-79ce3295456e 29 dk.dst 5a015e90-864a-4c49-9a6a-f970cffa0023 2 Category 817100 urn:ddi:dk.dst:cd2c7be5-fc45-4a32-b487-3128de92ee53:29 dk.dst cd2c7be5-fc45-4a32-b487-3128de92ee53 29 dk.dst e5d49f34-3b7c-426e-90f9-489119b9df5b 2 Category 8172 urn:ddi:dk.dst:dbf28d39-3d69-4e33-87fe-ba8ac72f6c76:29 dk.dst dbf28d39-3d69-4e33-87fe-ba8ac72f6c76 29 dk.dst b9c01dd8-3e05-4e7f-b97c-01226a0eedb2 2 Category 817200 urn:ddi:dk.dst:061b0786-bb59-4114-8450-4f8980050bce:29 dk.dst 061b0786-bb59-4114-8450-4f8980050bce 29 dk.dst e0ca736f-752f-47fc-a8b4-95989c68c186 2 Category 818 urn:ddi:dk.dst:10cc44aa-f347-4e7b-88c0-460964172f08:29 dk.dst 10cc44aa-f347-4e7b-88c0-460964172f08 29 dk.dst 7cbd52a6-bcf8-486f-ac1c-3492ac706da7 2 Category 8181 urn:ddi:dk.dst:d1382f2b-5845-49e1-b0a7-7da238668402:29 dk.dst d1382f2b-5845-49e1-b0a7-7da238668402 29 dk.dst 2572ca32-feda-44c3-8f75-7d8934c52897 2 Category 818100 urn:ddi:dk.dst:3366b4e5-aecb-4cde-86a5-a7640e67492e:29 dk.dst 3366b4e5-aecb-4cde-86a5-a7640e67492e 29 dk.dst 4a45f27e-43e5-431f-8e2e-bc664345c53c 2 Category 8182 urn:ddi:dk.dst:08a3f079-26dd-4cdc-8751-68bc8d12b5d0:29 dk.dst 08a3f079-26dd-4cdc-8751-68bc8d12b5d0 29 dk.dst 4c991f39-6208-4061-8da9-ef8552b50e98 2 Category 818210 urn:ddi:dk.dst:22884e9a-2cdc-4afe-bc0b-33430b1b24ce:29 dk.dst 22884e9a-2cdc-4afe-bc0b-33430b1b24ce 29 dk.dst 29906d6a-47e7-4d1b-97f0-14b443771b17 2 Category 818290 urn:ddi:dk.dst:d6f84514-f00b-473e-97ac-58119969e9e8:29 dk.dst d6f84514-f00b-473e-97ac-58119969e9e8 29 dk.dst 4dc75ae7-3495-45c3-9c1d-74eea9f05c41 2 Category 8183 urn:ddi:dk.dst:d1bfdb1a-99a9-4302-9d88-242de66b89aa:29 dk.dst d1bfdb1a-99a9-4302-9d88-242de66b89aa 29 dk.dst 706822f9-2458-46ef-a4f7-d02f983c6d29 2 Category 818300 urn:ddi:dk.dst:35f3c2d3-b289-4756-99c5-14a5420f502b:29 dk.dst 35f3c2d3-b289-4756-99c5-14a5420f502b 29 dk.dst ac51ed30-654c-4147-9da8-2c786cc2c171 2 Category 8189 urn:ddi:dk.dst:92df9589-86f4-4004-ae96-629c5785c68e:29 dk.dst 92df9589-86f4-4004-ae96-629c5785c68e 29 dk.dst 23f05fb9-7641-4137-9c71-4cbba6410329 2 Category 818910 urn:ddi:dk.dst:82be3caa-5fb6-47a6-98ff-de6a334673a2:29 dk.dst 82be3caa-5fb6-47a6-98ff-de6a334673a2 29 dk.dst ae4efbb9-dd90-4119-a770-5250d3b4521c 2 Category 818990 urn:ddi:dk.dst:c166139c-d6b7-424a-b750-4b579ffbbee0:29 dk.dst c166139c-d6b7-424a-b750-4b579ffbbee0 29 dk.dst 4adb5c00-8e36-4454-8dfa-615658aa7be6 2 Category 82 urn:ddi:dk.dst:9c5b072a-c24f-43ea-a2d8-799abf375fb1:29 dk.dst 9c5b072a-c24f-43ea-a2d8-799abf375fb1 29 dk.dst ee4db974-f395-42e9-a04f-6104704230cf 2 Category 821 urn:ddi:dk.dst:4c1a7100-ff11-4637-ae7a-ffefc8c2257a:29 dk.dst 4c1a7100-ff11-4637-ae7a-ffefc8c2257a 29 dk.dst 2fc84364-bb13-41a8-973a-8b2b293dfc49 2 Category 8211 urn:ddi:dk.dst:352adf97-a41e-4778-a518-87061dea1f0f:29 dk.dst 352adf97-a41e-4778-a518-87061dea1f0f 29 dk.dst d982a968-8ca1-4436-a484-95d162fcd477 2 Category 821100 urn:ddi:dk.dst:355b81ee-2c19-443b-a9b7-1ea8cc5f8753:29 dk.dst 355b81ee-2c19-443b-a9b7-1ea8cc5f8753 29 dk.dst fc547fcc-2088-495c-ab3f-c85df7d527ee 2 Category 8212 urn:ddi:dk.dst:f25715c3-0f8e-4740-a85a-ea51594dc313:29 dk.dst f25715c3-0f8e-4740-a85a-ea51594dc313 29 dk.dst 69ef2590-3d38-4176-a290-f2b1fbffc4e8 2 Category 821200 urn:ddi:dk.dst:fb1128d2-7821-448c-a266-30436b925d92:29 dk.dst fb1128d2-7821-448c-a266-30436b925d92 29 dk.dst 141fc4e7-5061-4b3f-88f7-5c7b8565c8d5 2 Category 8219 urn:ddi:dk.dst:1011e261-8463-457a-985e-1a1cbb2dc1ba:29 dk.dst 1011e261-8463-457a-985e-1a1cbb2dc1ba 29 dk.dst 846df344-a22d-4150-8bce-3690f0f7e0ce 2 Category 821900 urn:ddi:dk.dst:741a930d-0ca2-4dba-b44c-aaaa41a9fe6f:29 dk.dst 741a930d-0ca2-4dba-b44c-aaaa41a9fe6f 29 dk.dst ef6c3004-7b59-44c8-b2f3-24f562dac45d 2 Category 83 urn:ddi:dk.dst:95a790e5-5bde-4d16-81f7-73740d2e634e:29 dk.dst 95a790e5-5bde-4d16-81f7-73740d2e634e 29 dk.dst d60fe2dd-c425-4815-91f6-ed30ad28d727 2 Category 831 urn:ddi:dk.dst:b037ef96-3ac0-4efc-bb82-61dfa384933c:29 dk.dst b037ef96-3ac0-4efc-bb82-61dfa384933c 29 dk.dst c58b57a0-fe84-4051-9e3a-a4be7fb541c2 2 Category 8311 urn:ddi:dk.dst:7a69e5a1-871d-428a-9123-201c77e2da88:29 dk.dst 7a69e5a1-871d-428a-9123-201c77e2da88 29 dk.dst 2a703ddc-443e-4e50-8d4d-b1c93f5b4e0f 2 Category 831100 urn:ddi:dk.dst:6dc56a44-01c5-4f5c-9b29-e98f933ed826:29 dk.dst 6dc56a44-01c5-4f5c-9b29-e98f933ed826 29 dk.dst 06f07fa9-2ac6-43e0-a7e4-0b86686eb477 2 Category 8312 urn:ddi:dk.dst:6c1c63cb-6c34-4029-bac3-30441308f34b:29 dk.dst 6c1c63cb-6c34-4029-bac3-30441308f34b 29 dk.dst c6e89a01-924d-4842-9e60-edb3239ffcad 2 Category 831200 urn:ddi:dk.dst:8089af95-aa41-415c-bb0c-6f5303442b4b:29 dk.dst 8089af95-aa41-415c-bb0c-6f5303442b4b 29 dk.dst e5da2e07-39c2-4d0c-9155-153cff9c89c2 2 Category 832 urn:ddi:dk.dst:5ea2cd95-2e24-4eaa-aa59-cd4d68a3be36:29 dk.dst 5ea2cd95-2e24-4eaa-aa59-cd4d68a3be36 29 dk.dst b92b0484-df21-4595-af48-6624ee6a16a8 2 Category 8321 urn:ddi:dk.dst:8714bed9-46c4-43f7-bb72-036a8958d574:29 dk.dst 8714bed9-46c4-43f7-bb72-036a8958d574 29 dk.dst 01f426cc-c50c-4621-9cc2-acb6ee393ccc 2 Category 832100 urn:ddi:dk.dst:3460e7a4-ce4c-4421-9648-de98ac27eb3e:29 dk.dst 3460e7a4-ce4c-4421-9648-de98ac27eb3e 29 dk.dst b7fdd9e6-3a4a-46ea-90a7-b32212006106 2 Category 8322 urn:ddi:dk.dst:626d5560-900d-4d61-9e0a-86c449fd89c3:29 dk.dst 626d5560-900d-4d61-9e0a-86c449fd89c3 29 dk.dst b9a7b0fa-4c6a-4079-a456-48e12a4a0e90 2 Category 832210 urn:ddi:dk.dst:761018dc-c139-44f4-b576-dab821b5e152:29 dk.dst 761018dc-c139-44f4-b576-dab821b5e152 29 dk.dst 7d88d518-61b2-4b58-bac4-af9e2e9e89e0 2 Category 832220 urn:ddi:dk.dst:3066b9e9-c080-49aa-8185-d0e980e4669c:29 dk.dst 3066b9e9-c080-49aa-8185-d0e980e4669c 29 dk.dst 8990c8ba-88c7-4dbb-9727-dab47b7e3928 2 Category 832230 urn:ddi:dk.dst:d778d7cc-a93f-4367-adfa-23e78694b90a:29 dk.dst d778d7cc-a93f-4367-adfa-23e78694b90a 29 dk.dst 808ce676-ea0e-449a-b8d5-bea0d671bda3 2 Category 832240 urn:ddi:dk.dst:91128193-7119-484d-a598-d825d980582e:29 dk.dst 91128193-7119-484d-a598-d825d980582e 29 dk.dst d80a44c1-4d2f-43e3-9f84-e3b84937d917 2 Category 833 urn:ddi:dk.dst:ad455642-540f-47f8-be0f-607c4930c814:29 dk.dst ad455642-540f-47f8-be0f-607c4930c814 29 dk.dst e7d7235c-d1c1-43a5-860d-a174294c88b2 2 Category 8331 urn:ddi:dk.dst:7819b22f-3340-4a93-8cd7-cd2fc123bb97:29 dk.dst 7819b22f-3340-4a93-8cd7-cd2fc123bb97 29 dk.dst 4c11b35c-f1f4-4bfc-bd13-0a45a00035b1 2 Category 833110 urn:ddi:dk.dst:5ac57211-d4de-4f4d-9809-c0aa2e473108:29 dk.dst 5ac57211-d4de-4f4d-9809-c0aa2e473108 29 dk.dst bfbd364e-1e39-4316-9c81-866c238dab18 2 Category 833120 urn:ddi:dk.dst:87c0be83-82fc-4385-9bce-78e7073540d0:29 dk.dst 87c0be83-82fc-4385-9bce-78e7073540d0 29 dk.dst 9fbfbac0-d64e-4077-b514-7c73a392a760 2 Category 833130 urn:ddi:dk.dst:e2aee6ba-f6ec-4bf0-8706-7bc347dc4135:29 dk.dst e2aee6ba-f6ec-4bf0-8706-7bc347dc4135 29 dk.dst 6dbba1e5-4bac-4223-a08e-fc17cd594ecd 2 Category 833140 urn:ddi:dk.dst:d68d08b3-df99-47d4-87b5-339739b4ff47:29 dk.dst d68d08b3-df99-47d4-87b5-339739b4ff47 29 dk.dst b46eb1d6-bbe1-4d80-886b-c4001818719b 2 Category 8332 urn:ddi:dk.dst:22aa688b-c35c-4cc2-9e61-78e92b9c4b92:29 dk.dst 22aa688b-c35c-4cc2-9e61-78e92b9c4b92 29 dk.dst b66d1c8b-deee-472c-bf56-c371f1074bd1 2 Category 833210 urn:ddi:dk.dst:c86977e9-726f-4e7f-8688-0e5d3f108ada:29 dk.dst c86977e9-726f-4e7f-8688-0e5d3f108ada 29 dk.dst 5083572c-af31-465c-8d77-173cc1ab6700 2 Category 833220 urn:ddi:dk.dst:b6a60699-d017-4346-a05d-7134c1ae531d:29 dk.dst b6a60699-d017-4346-a05d-7134c1ae531d 29 dk.dst 0b98a494-f634-4c2a-b3d2-5cfa83626215 2 Category 833230 urn:ddi:dk.dst:751adb15-652a-4f1c-acac-295599c2cba6:29 dk.dst 751adb15-652a-4f1c-acac-295599c2cba6 29 dk.dst 41a58e09-b039-4bba-8225-120a8b955a80 2 Category 833240 urn:ddi:dk.dst:1e5e4e90-7cee-4e8d-b9bf-71c0b7831818:29 dk.dst 1e5e4e90-7cee-4e8d-b9bf-71c0b7831818 29 dk.dst 4a83b91c-9816-41f7-9be4-a9691250aff7 2 Category 833250 urn:ddi:dk.dst:982331d1-0cff-4dea-8520-ea505008cb4b:29 dk.dst 982331d1-0cff-4dea-8520-ea505008cb4b 29 dk.dst 1fd4dbb1-9eaf-4258-8295-254887cda2dc 2 Category 833260 urn:ddi:dk.dst:f01c8616-1e79-4f5d-aec5-0fe884299d55:29 dk.dst f01c8616-1e79-4f5d-aec5-0fe884299d55 29 dk.dst f4fa7039-e490-44d1-9356-87299e5fff8d 2 Category 834 urn:ddi:dk.dst:0e84aa3a-a3fa-4f15-acbf-aae737ddde30:29 dk.dst 0e84aa3a-a3fa-4f15-acbf-aae737ddde30 29 dk.dst 7cbffe7a-c333-49b7-9773-4d2a86461d20 2 Category 8341 urn:ddi:dk.dst:e6ef5076-15d4-46ac-934d-d95d094f771d:29 dk.dst e6ef5076-15d4-46ac-934d-d95d094f771d 29 dk.dst ef967588-8c57-4c63-bc4e-5dc745989868 2 Category 834100 urn:ddi:dk.dst:c4694430-02dc-4bb5-b00c-b4c2975eb964:29 dk.dst c4694430-02dc-4bb5-b00c-b4c2975eb964 29 dk.dst f351877c-7f60-4dd8-8cf7-027251776d14 2 Category 8342 urn:ddi:dk.dst:c2170437-defc-4101-a656-02ba1b6ae57c:29 dk.dst c2170437-defc-4101-a656-02ba1b6ae57c 29 dk.dst 4c0f3f75-8cff-4f36-bba9-f1233b2d4350 2 Category 834200 urn:ddi:dk.dst:79618662-3913-400a-ad0c-27615951cf64:29 dk.dst 79618662-3913-400a-ad0c-27615951cf64 29 dk.dst 24eafb03-2e0b-4a33-8b0b-afdd48819b02 2 Category 8343 urn:ddi:dk.dst:150f495c-85b3-41f1-8843-5fff9b1ff21c:29 dk.dst 150f495c-85b3-41f1-8843-5fff9b1ff21c 29 dk.dst 762575a1-06b5-4134-b405-5f417c84dfd2 2 Category 834310 urn:ddi:dk.dst:90cd0a88-af67-4120-b3fc-90009823b9fa:29 dk.dst 90cd0a88-af67-4120-b3fc-90009823b9fa 29 dk.dst 7b6e335d-ec5f-4d29-8979-5edd1df7bad6 2 Category 834320 urn:ddi:dk.dst:3bb97de1-cd2c-494b-84cf-94bdf725716c:29 dk.dst 3bb97de1-cd2c-494b-84cf-94bdf725716c 29 dk.dst 8cf4eb9b-ae7e-4b5c-b384-8f37dfb6c551 2 Category 8344 urn:ddi:dk.dst:1b4e9726-1e84-4ea5-91d7-3b731ffbfbd0:29 dk.dst 1b4e9726-1e84-4ea5-91d7-3b731ffbfbd0 29 dk.dst 0400ea4a-1427-4d52-8730-d3256e9642d9 2 Category 834400 urn:ddi:dk.dst:fdcb6026-dcd9-40bd-9f08-ba906daa1d51:29 dk.dst fdcb6026-dcd9-40bd-9f08-ba906daa1d51 29 dk.dst 30e17d02-d0f7-41e3-b954-c51a85802761 2 Category 835 urn:ddi:dk.dst:8b6ad890-309f-4c33-b4da-ce852b990dee:29 dk.dst 8b6ad890-309f-4c33-b4da-ce852b990dee 29 dk.dst fddd092b-5d99-46aa-8b8f-508bc2dd0371 2 Category 8350 urn:ddi:dk.dst:0928aac2-5951-4aab-9c86-20dba30eaf13:29 dk.dst 0928aac2-5951-4aab-9c86-20dba30eaf13 29 dk.dst 442c28b9-275e-4ff2-b9f8-ff6399439888 2 Category 835000 urn:ddi:dk.dst:795767e6-86e4-4e42-b52d-6939ddc4ab41:29 dk.dst 795767e6-86e4-4e42-b52d-6939ddc4ab41 29 dk.dst cea327ab-3b48-496a-b01b-a03fbdcb6ab8 2 Category 9 urn:ddi:dk.dst:7fe5c160-44eb-4622-ac58-6e46a306f701:29 dk.dst 7fe5c160-44eb-4622-ac58-6e46a306f701 29 dk.dst e428f8ab-acfd-44e5-b3a2-122d3ac7e04a 2 Category 91 urn:ddi:dk.dst:011f6788-d2c0-4136-88dc-423007af589a:29 dk.dst 011f6788-d2c0-4136-88dc-423007af589a 29 dk.dst a9031eea-e1a0-4f03-8d8f-bde1fc295f40 2 Category 911 urn:ddi:dk.dst:5e489f3d-7f89-42a4-9e9f-d0daef1ae5eb:29 dk.dst 5e489f3d-7f89-42a4-9e9f-d0daef1ae5eb 29 dk.dst a59f2167-9218-489d-a7f5-4f3f69d2d8ee 2 Category 9111 urn:ddi:dk.dst:6145122b-2964-402e-8d12-21bd2ef8508e:29 dk.dst 6145122b-2964-402e-8d12-21bd2ef8508e 29 dk.dst a86e4f4b-f4af-4101-8df7-972c79aa105b 2 Category 911100 urn:ddi:dk.dst:c2b7d1c2-9279-4b2f-ac58-3ca54a608ae0:29 dk.dst c2b7d1c2-9279-4b2f-ac58-3ca54a608ae0 29 dk.dst 5ebeeacf-2d4b-447c-835e-8e21232aad6a 2 Category 9112 urn:ddi:dk.dst:cd71680e-c897-45f2-9c46-1533824f724e:29 dk.dst cd71680e-c897-45f2-9c46-1533824f724e 29 dk.dst 8b19dea4-3717-41f4-a171-c079a8e476d9 2 Category 911210 urn:ddi:dk.dst:01d5e0b6-9e70-4612-8e8c-20045e2ae498:29 dk.dst 01d5e0b6-9e70-4612-8e8c-20045e2ae498 29 dk.dst 669b1df7-cc79-4224-80a7-1a6214cbc35d 2 Category 911220 urn:ddi:dk.dst:f4dca90d-a02a-4827-b568-2e4da345d3b8:29 dk.dst f4dca90d-a02a-4827-b568-2e4da345d3b8 29 dk.dst 351e729d-3951-4782-9589-044c6bdca115 2 Category 911230 urn:ddi:dk.dst:53615461-d8eb-4bd3-8e84-5f259752de68:29 dk.dst 53615461-d8eb-4bd3-8e84-5f259752de68 29 dk.dst ea813d88-9c39-4039-a439-eb0131cbb022 2 Category 911240 urn:ddi:dk.dst:5582ecae-34f7-4314-875e-f04c42af8e8c:29 dk.dst 5582ecae-34f7-4314-875e-f04c42af8e8c 29 dk.dst f7bb8706-0e5f-48dc-8867-2deb4beb1aa9 2 Category 911250 urn:ddi:dk.dst:c5cee0ea-f5bf-4ace-bd53-1c68882f98b9:29 dk.dst c5cee0ea-f5bf-4ace-bd53-1c68882f98b9 29 dk.dst ca62c0b8-6aad-402a-81f9-97db3585d75e 2 Category 911260 urn:ddi:dk.dst:ada1b85d-38a3-41a4-94fd-6b6069850bfb:29 dk.dst ada1b85d-38a3-41a4-94fd-6b6069850bfb 29 dk.dst 18410d20-c1db-45a3-871c-9b5887fd17ce 2 Category 912 urn:ddi:dk.dst:4a16b3c1-bca2-48f7-b6f7-5a7492523194:29 dk.dst 4a16b3c1-bca2-48f7-b6f7-5a7492523194 29 dk.dst d387433d-67fa-4cdd-9384-43751806c8a5 2 Category 9121 urn:ddi:dk.dst:2e1ae3ee-7cd4-48b9-bb69-078f629f94bc:29 dk.dst 2e1ae3ee-7cd4-48b9-bb69-078f629f94bc 29 dk.dst a6335e16-8a73-4714-8f3d-e8592874fc68 2 Category 912100 urn:ddi:dk.dst:ef4658f5-8955-4482-ab75-cd7f3dfca1f7:29 dk.dst ef4658f5-8955-4482-ab75-cd7f3dfca1f7 29 dk.dst 4c69a932-2759-4ac6-96cb-0a167c9c845b 2 Category 9122 urn:ddi:dk.dst:7bef5ef4-6c2f-46f7-bbd6-b7a8b5e68b36:29 dk.dst 7bef5ef4-6c2f-46f7-bbd6-b7a8b5e68b36 29 dk.dst f7581854-2b02-412a-bcee-bf5616a9491d 2 Category 912200 urn:ddi:dk.dst:29fac5de-5366-4f1c-8f06-62bd14a5ff2e:29 dk.dst 29fac5de-5366-4f1c-8f06-62bd14a5ff2e 29 dk.dst 9b860364-b692-42d9-b31f-1f9648b94056 2 Category 9123 urn:ddi:dk.dst:86df3f54-d937-4f9b-8c03-337b0e365de1:29 dk.dst 86df3f54-d937-4f9b-8c03-337b0e365de1 29 dk.dst f42fdf13-f457-447e-8808-ff515c852eaa 2 Category 912300 urn:ddi:dk.dst:804076e8-d931-4a4b-ae07-ed854e62e1ea:29 dk.dst 804076e8-d931-4a4b-ae07-ed854e62e1ea 29 dk.dst 4d3beaca-28cb-4db4-9e96-f518d032f5be 2 Category 9129 urn:ddi:dk.dst:53b363ac-b317-4397-ad56-0f53ddbd42db:29 dk.dst 53b363ac-b317-4397-ad56-0f53ddbd42db 29 dk.dst 0e302ffc-1ed3-4f5e-ba85-bb76c1dd0094 2 Category 912910 urn:ddi:dk.dst:504eb7c0-7bc2-40d8-98de-52c938e1c401:29 dk.dst 504eb7c0-7bc2-40d8-98de-52c938e1c401 29 dk.dst 20d1c758-70fa-463e-8bd6-c50c9dd71812 2 Category 912990 urn:ddi:dk.dst:2ce846bc-30c1-449f-83e2-5615ee395477:29 dk.dst 2ce846bc-30c1-449f-83e2-5615ee395477 29 dk.dst 196210f9-5c08-461f-b8f5-0d869625f971 2 Category 92 urn:ddi:dk.dst:30f59d67-8ca7-491a-a922-16d731c3d7d9:29 dk.dst 30f59d67-8ca7-491a-a922-16d731c3d7d9 29 dk.dst 897fc71e-88aa-4eb9-bb2a-17e56496f6cb 2 Category 921 urn:ddi:dk.dst:e67fd0fd-c098-4cc9-b577-5d94bf37cda3:29 dk.dst e67fd0fd-c098-4cc9-b577-5d94bf37cda3 29 dk.dst 2e4a0ed5-4bcb-4d03-a8a7-dd68c2d28134 2 Category 9211 urn:ddi:dk.dst:ae6c4bb0-ae85-4756-abfb-f5ce7e5f2bcd:29 dk.dst ae6c4bb0-ae85-4756-abfb-f5ce7e5f2bcd 29 dk.dst 8a098ded-1e98-4c24-a607-742b997549ca 2 Category 921100 urn:ddi:dk.dst:b3c563cd-e5d2-4bb2-a05a-0dfa3945c533:29 dk.dst b3c563cd-e5d2-4bb2-a05a-0dfa3945c533 29 dk.dst 701c29e5-9790-45cf-8e6d-4483df4d05f8 2 Category 9212 urn:ddi:dk.dst:b93ec33a-8732-4acf-8f9d-e20d9ca4b820:29 dk.dst b93ec33a-8732-4acf-8f9d-e20d9ca4b820 29 dk.dst c0ade382-d715-430d-a7d1-bae1cc74f525 2 Category 921200 urn:ddi:dk.dst:cd393259-9d77-48f6-ad6f-abb368e32e34:29 dk.dst cd393259-9d77-48f6-ad6f-abb368e32e34 29 dk.dst b8254985-4c63-4ca1-8ea1-169073693bf2 2 Category 9213 urn:ddi:dk.dst:ed35ea68-1503-4787-b193-29e0e855c8c6:29 dk.dst ed35ea68-1503-4787-b193-29e0e855c8c6 29 dk.dst 7b042a3a-8196-452a-97c2-42960e7b9eda 2 Category 921300 urn:ddi:dk.dst:99c33e2e-1d6d-4872-a007-06c272805192:29 dk.dst 99c33e2e-1d6d-4872-a007-06c272805192 29 dk.dst 8a92909c-70ba-4100-ae1b-9a37d6190c9c 2 Category 9214 urn:ddi:dk.dst:45ae8401-6ce8-4343-8589-aa98a0755e24:29 dk.dst 45ae8401-6ce8-4343-8589-aa98a0755e24 29 dk.dst 775a13ae-90c8-46bf-8bb5-61b8d103f8ca 2 Category 921400 urn:ddi:dk.dst:e30c06c7-843c-485c-91b7-6c754a6eb988:29 dk.dst e30c06c7-843c-485c-91b7-6c754a6eb988 29 dk.dst 39eb6e30-0d9e-44f3-8121-508b8f316bb0 2 Category 9215 urn:ddi:dk.dst:5b4051df-d4b6-4127-8981-214ea84e9005:29 dk.dst 5b4051df-d4b6-4127-8981-214ea84e9005 29 dk.dst 059ed906-c0df-48ff-8f6a-572d3063ccdc 2 Category 921500 urn:ddi:dk.dst:8ab88673-1406-4ac1-89b2-565c52281374:29 dk.dst 8ab88673-1406-4ac1-89b2-565c52281374 29 dk.dst 8aa4526d-2a31-47b2-a865-8d3e451cf8f2 2 Category 9216 urn:ddi:dk.dst:3c2efdfd-1998-495e-830c-c58072be71c1:29 dk.dst 3c2efdfd-1998-495e-830c-c58072be71c1 29 dk.dst 87ba6d85-ee5c-4034-9a4b-b7afcff091e0 2 Category 921600 urn:ddi:dk.dst:6cda6872-a0ca-47ae-bcf8-97e2c9f8aa96:29 dk.dst 6cda6872-a0ca-47ae-bcf8-97e2c9f8aa96 29 dk.dst 10b03171-76e7-4a79-9ebd-879f9f1d06ce 2 Category 93 urn:ddi:dk.dst:1dacf0b0-69ed-4e95-aa23-46aaa4463ee2:29 dk.dst 1dacf0b0-69ed-4e95-aa23-46aaa4463ee2 29 dk.dst 5484847a-83a2-457b-98e1-3899f4e7f0e6 2 Category 931 urn:ddi:dk.dst:688ef412-0936-4827-b948-a51df9e5bae9:29 dk.dst 688ef412-0936-4827-b948-a51df9e5bae9 29 dk.dst 492897f2-4ff4-4461-afa6-042b204fca60 2 Category 9311 urn:ddi:dk.dst:12569b26-4f87-4538-b55c-103c09d1cde6:29 dk.dst 12569b26-4f87-4538-b55c-103c09d1cde6 29 dk.dst 1fec41b6-cc22-434d-b35d-ba0fc775a450 2 Category 931100 urn:ddi:dk.dst:42429a4c-a437-42af-872b-ee715863d0a2:29 dk.dst 42429a4c-a437-42af-872b-ee715863d0a2 29 dk.dst b58d0f2e-b52e-44f2-9fd0-b1d757fb205a 2 Category 9312 urn:ddi:dk.dst:e216e70d-0c91-44c9-8a73-bf69c88519d7:29 dk.dst e216e70d-0c91-44c9-8a73-bf69c88519d7 29 dk.dst 4eb3ef4a-2e67-4ece-bc2d-e11d4d1f50ab 2 Category 931210 urn:ddi:dk.dst:9e301c73-93a3-4563-9f07-3182cbdf6c13:29 dk.dst 9e301c73-93a3-4563-9f07-3182cbdf6c13 29 dk.dst 21bec4a4-0a1d-44f6-a073-1e0c6c56238d 2 Category 931220 urn:ddi:dk.dst:d6114142-6566-40c1-9a9d-54037dee4473:29 dk.dst d6114142-6566-40c1-9a9d-54037dee4473 29 dk.dst d2ae1c5a-2d31-4756-aaae-7fc66115e7df 2 Category 931230 urn:ddi:dk.dst:9b53dd31-4fd2-4858-afb4-4e092102644f:29 dk.dst 9b53dd31-4fd2-4858-afb4-4e092102644f 29 dk.dst 9b92520f-9c48-444f-bfda-77f9b37bb42b 2 Category 931240 urn:ddi:dk.dst:2e25de2c-212f-4e45-b160-b2a007aa0a3b:29 dk.dst 2e25de2c-212f-4e45-b160-b2a007aa0a3b 29 dk.dst a9048414-3e20-47c7-b022-c30d8e64bf61 2 Category 931290 urn:ddi:dk.dst:c4f97e22-4527-4e90-a8a1-4216b41ecd6b:29 dk.dst c4f97e22-4527-4e90-a8a1-4216b41ecd6b 29 dk.dst a6dc441f-ea82-4e3b-86cc-4c82cd9fee39 2 Category 9313 urn:ddi:dk.dst:8c75ed2b-d808-4c58-9b4a-a7687cca33a1:29 dk.dst 8c75ed2b-d808-4c58-9b4a-a7687cca33a1 29 dk.dst 781bccc7-4298-4aa9-ade8-ee950dabf4d2 2 Category 931310 urn:ddi:dk.dst:a4a995a8-df4a-4aaa-9444-53e07ab713bd:29 dk.dst a4a995a8-df4a-4aaa-9444-53e07ab713bd 29 dk.dst 1633fecc-6b70-4b7d-a0b3-aea309876a81 2 Category 931320 urn:ddi:dk.dst:cea0e77f-d040-463b-9540-ac7966d4c1fc:29 dk.dst cea0e77f-d040-463b-9540-ac7966d4c1fc 29 dk.dst 8ef42ea7-6a9d-46c0-a722-2632f6f6c1b7 2 Category 931330 urn:ddi:dk.dst:d6859a6a-6c2a-4c14-a7d8-9149218d3ce0:29 dk.dst d6859a6a-6c2a-4c14-a7d8-9149218d3ce0 29 dk.dst 21595e24-5d6d-4a2c-8391-2b0c47f82725 2 Category 931340 urn:ddi:dk.dst:7f19aa77-dd3b-4837-a88a-d10fefb241c6:29 dk.dst 7f19aa77-dd3b-4837-a88a-d10fefb241c6 29 dk.dst ca466d0c-02bf-46e5-9695-43cf1ea59c0d 2 Category 931350 urn:ddi:dk.dst:e63f3fb3-8d76-486b-bd7e-274a89b9606e:29 dk.dst e63f3fb3-8d76-486b-bd7e-274a89b9606e 29 dk.dst 523f3d93-ccaf-4712-aec7-fbd97cf830b9 2 Category 931390 urn:ddi:dk.dst:e9dac64c-fa27-44d6-9023-a86d372f3d94:29 dk.dst e9dac64c-fa27-44d6-9023-a86d372f3d94 29 dk.dst 70c027ce-58b0-41cd-9714-157a8e53226f 2 Category 932 urn:ddi:dk.dst:8bcd0f36-b6cb-40ec-a5eb-15152fc3e63c:29 dk.dst 8bcd0f36-b6cb-40ec-a5eb-15152fc3e63c 29 dk.dst e356a66c-24eb-40fb-a4dd-918f7ad8c6b0 2 Category 9321 urn:ddi:dk.dst:33bd8434-a930-43e9-bc4a-a74e8acfd9e2:29 dk.dst 33bd8434-a930-43e9-bc4a-a74e8acfd9e2 29 dk.dst 24a87f9c-4689-4ef9-9689-cb8ca0ad10a9 2 Category 932100 urn:ddi:dk.dst:0f7afd3b-e05e-4a58-9633-f018c496a08a:29 dk.dst 0f7afd3b-e05e-4a58-9633-f018c496a08a 29 dk.dst 7c7e8cd0-fc04-4cf3-9c12-5480b0b2090d 2 Category 9329 urn:ddi:dk.dst:810d611d-be0b-44db-93dd-6a555be11512:29 dk.dst 810d611d-be0b-44db-93dd-6a555be11512 29 dk.dst 5eaeb0b2-4425-4981-a0f8-a65672075389 2 Category 932900 urn:ddi:dk.dst:e26d5202-8356-4d77-a55f-f8798bfe9b3a:29 dk.dst e26d5202-8356-4d77-a55f-f8798bfe9b3a 29 dk.dst 00edcc67-7e51-4daa-9db2-0bae0ad3de44 2 Category 933 urn:ddi:dk.dst:f2d095d5-fa9f-4934-b6b9-7e7b1aead07c:29 dk.dst f2d095d5-fa9f-4934-b6b9-7e7b1aead07c 29 dk.dst c0080308-3012-419e-af47-ab756570887f 2 Category 9331 urn:ddi:dk.dst:6a39112f-95fe-49f5-afe4-82a566386876:29 dk.dst 6a39112f-95fe-49f5-afe4-82a566386876 29 dk.dst bcd12449-3ed1-493f-8d00-9ce6be67735c 2 Category 933100 urn:ddi:dk.dst:599b94f2-a4ba-4e5b-8aa1-312f71a205a6:29 dk.dst 599b94f2-a4ba-4e5b-8aa1-312f71a205a6 29 dk.dst 56d7e125-e13b-4566-a702-035dcfef18e3 2 Category 9332 urn:ddi:dk.dst:1ed52031-d600-4b8e-883e-bf5fd7e4a607:29 dk.dst 1ed52031-d600-4b8e-883e-bf5fd7e4a607 29 dk.dst f632cdd1-b563-40db-a08f-05ad1eb1fb7a 2 Category 933200 urn:ddi:dk.dst:422da56d-35f3-4440-b652-4a46f44a82bf:29 dk.dst 422da56d-35f3-4440-b652-4a46f44a82bf 29 dk.dst 06472749-182e-4a6c-b1a7-0fac2f61be25 2 Category 9333 urn:ddi:dk.dst:6cf6e1b6-fa9a-4ba3-aa59-130e4ef9eeba:29 dk.dst 6cf6e1b6-fa9a-4ba3-aa59-130e4ef9eeba 29 dk.dst 71ebca2b-3b88-4483-ac14-3b924717a45d 2 Category 933300 urn:ddi:dk.dst:cb997d96-c12e-45ea-b0f1-021ee9090b7a:29 dk.dst cb997d96-c12e-45ea-b0f1-021ee9090b7a 29 dk.dst ea12c07a-a0d6-4b81-af6e-0f13e21275c5 2 Category 9334 urn:ddi:dk.dst:4cfafcb5-3664-49b5-a7e1-94704abbb8cb:29 dk.dst 4cfafcb5-3664-49b5-a7e1-94704abbb8cb 29 dk.dst 69144656-f1b2-453c-b40c-c9e528fdfdbc 2 Category 933410 urn:ddi:dk.dst:ee7fa4bc-5d72-4483-8022-4c10074cd16f:29 dk.dst ee7fa4bc-5d72-4483-8022-4c10074cd16f 29 dk.dst bb494452-9d96-47b4-ad05-15705089f68d 2 Category 933420 urn:ddi:dk.dst:aaebcb8a-4272-435b-aed2-7df0bf3e1870:29 dk.dst aaebcb8a-4272-435b-aed2-7df0bf3e1870 29 dk.dst 95da1fc0-b8be-4aa5-bfe0-52eb52052144 2 Category 94 urn:ddi:dk.dst:fd98c8fc-7837-4d0f-82c9-00a97d1e201f:29 dk.dst fd98c8fc-7837-4d0f-82c9-00a97d1e201f 29 dk.dst 89d773f4-8c45-473b-843d-704e108b4e81 2 Category 941 urn:ddi:dk.dst:d6553486-9d6e-40c5-bf84-2bc34169d9e6:29 dk.dst d6553486-9d6e-40c5-bf84-2bc34169d9e6 29 dk.dst e22fbc4b-87c5-416b-b2f4-d40e043a8325 2 Category 9411 urn:ddi:dk.dst:1595e56d-f7a2-48cc-94f6-25f4ec7abc6a:29 dk.dst 1595e56d-f7a2-48cc-94f6-25f4ec7abc6a 29 dk.dst 13bba292-14cc-484d-b20e-f4d48726d4d6 2 Category 941100 urn:ddi:dk.dst:3e7d4a36-4615-4ecd-bdf8-4c8cf07ebcb6:29 dk.dst 3e7d4a36-4615-4ecd-bdf8-4c8cf07ebcb6 29 dk.dst c5ba435a-d767-4752-824c-71222e72cc92 2 Category 9412 urn:ddi:dk.dst:d5084f97-35a8-4843-bf12-f4dd479c7345:29 dk.dst d5084f97-35a8-4843-bf12-f4dd479c7345 29 dk.dst 66d0edee-4d13-4752-b033-697a6aaa6971 2 Category 941210 urn:ddi:dk.dst:478aa32d-290e-45b1-b7da-2a4132e210e6:29 dk.dst 478aa32d-290e-45b1-b7da-2a4132e210e6 29 dk.dst fd7cda58-5dbd-4331-b627-11dc4b38efc7 2 Category 941220 urn:ddi:dk.dst:59d9de84-5de0-47de-92e4-bf8e1a9e0c0d:29 dk.dst 59d9de84-5de0-47de-92e4-bf8e1a9e0c0d 29 dk.dst 4a929783-c5bf-4c25-8477-0799f4b243ac 2 Category 95 urn:ddi:dk.dst:96883093-c661-4066-8d8b-8cab5a001dca:29 dk.dst 96883093-c661-4066-8d8b-8cab5a001dca 29 dk.dst 8ad76cb7-1671-405f-9b83-56680d33ac7f 2 Category 951 urn:ddi:dk.dst:1f38d678-a24e-4ba0-a591-13c43b781a78:29 dk.dst 1f38d678-a24e-4ba0-a591-13c43b781a78 29 dk.dst 5ca5d8e5-4af9-46ec-b856-76c8c03ed41a 2 Category 9510 urn:ddi:dk.dst:f19a1850-88cd-4bf9-a4fb-6d4bb825c675:29 dk.dst f19a1850-88cd-4bf9-a4fb-6d4bb825c675 29 dk.dst 4564adca-8fc3-40f5-b7bf-c9d1d4d13f36 2 Category 951000 urn:ddi:dk.dst:fe8d36c2-6385-4ad3-8e6b-92c6bba7e852:29 dk.dst fe8d36c2-6385-4ad3-8e6b-92c6bba7e852 29 dk.dst 881e3e21-5862-41a6-adc9-1237a73678d5 2 Category 952 urn:ddi:dk.dst:081a881c-6ee5-40e1-bb23-236a72837dfa:29 dk.dst 081a881c-6ee5-40e1-bb23-236a72837dfa 29 dk.dst 986f132b-d1b2-4633-8f07-643ec24d5f1a 2 Category 9520 urn:ddi:dk.dst:cb41f713-615b-4d2c-9fe1-81e166ac77be:29 dk.dst cb41f713-615b-4d2c-9fe1-81e166ac77be 29 dk.dst 30fa77b3-1162-49ca-95a7-d29f2ea77606 2 Category 952000 urn:ddi:dk.dst:5004ea61-6fc7-43ce-8245-114f2302ff51:29 dk.dst 5004ea61-6fc7-43ce-8245-114f2302ff51 29 dk.dst 6d612aea-ac91-4318-89a4-58b70d18bcd3 2 Category 96 urn:ddi:dk.dst:e685870a-07ac-4573-92f5-b976952aa77b:29 dk.dst e685870a-07ac-4573-92f5-b976952aa77b 29 dk.dst 27842f11-13d4-4127-8fb3-a7895146b4bd 2 Category 961 urn:ddi:dk.dst:40a8ab86-237e-4d89-804f-cd2fad063449:29 dk.dst 40a8ab86-237e-4d89-804f-cd2fad063449 29 dk.dst c1bd0fb2-4cbe-4a3d-a216-2b987d1fb8e5 2 Category 9611 urn:ddi:dk.dst:0220ec08-9efb-4f46-b400-251470beeac0:29 dk.dst 0220ec08-9efb-4f46-b400-251470beeac0 29 dk.dst e540ee89-0c8c-4bf9-bfea-143db9d5f9da 2 Category 961100 urn:ddi:dk.dst:d80b5934-5f3d-4575-8bce-7897f19d1669:29 dk.dst d80b5934-5f3d-4575-8bce-7897f19d1669 29 dk.dst 96224bd3-7f90-4c21-8b64-72def6a023bb 2 Category 9612 urn:ddi:dk.dst:7ad19e43-943b-45da-8de3-0b5e2878c0e5:29 dk.dst 7ad19e43-943b-45da-8de3-0b5e2878c0e5 29 dk.dst 7d0b8de3-9d5a-4180-84bd-58c5d534634f 2 Category 961200 urn:ddi:dk.dst:02d48e5c-6675-4014-96b5-f4299abc316d:29 dk.dst 02d48e5c-6675-4014-96b5-f4299abc316d 29 dk.dst 9e0a7921-e665-4ca4-9437-b34f3a4ab131 2 Category 9613 urn:ddi:dk.dst:cbe291c0-a699-4b2d-ad0e-80d5fec375bc:29 dk.dst cbe291c0-a699-4b2d-ad0e-80d5fec375bc 29 dk.dst 03468d07-b1a2-4378-a4d1-f84c2822f201 2 Category 961300 urn:ddi:dk.dst:1fe518cf-d99a-4a53-b462-e5be674b193f:29 dk.dst 1fe518cf-d99a-4a53-b462-e5be674b193f 29 dk.dst 2161282c-8402-4307-8f0a-821ab016b99e 2 Category 962 urn:ddi:dk.dst:df12f88d-7a52-4ae9-8ae5-5bcc524e8968:29 dk.dst df12f88d-7a52-4ae9-8ae5-5bcc524e8968 29 dk.dst daa04cad-d5f7-4915-a189-4a78743f33ee 2 Category 9621 urn:ddi:dk.dst:721af85e-c1be-4e14-84c5-d0870ce4c53d:29 dk.dst 721af85e-c1be-4e14-84c5-d0870ce4c53d 29 dk.dst 86b6f7a7-2bde-476e-8638-4ed8f00545a0 2 Category 962110 urn:ddi:dk.dst:42e6d77b-9d9f-42c6-943a-6c1e5cea7ac9:29 dk.dst 42e6d77b-9d9f-42c6-943a-6c1e5cea7ac9 29 dk.dst c8719558-8458-4799-a1b2-aca7a6cc0cc2 2 Category 962120 urn:ddi:dk.dst:f227007c-fd8a-47d2-bfd7-667a7f592586:29 dk.dst f227007c-fd8a-47d2-bfd7-667a7f592586 29 dk.dst 1f7e2149-ab6a-45db-b039-7b8ddf5648e8 2 Category 9622 urn:ddi:dk.dst:e0edc95b-0efc-4988-9535-bb98c7e5b287:29 dk.dst e0edc95b-0efc-4988-9535-bb98c7e5b287 29 dk.dst c1da7f69-90d9-43ab-9c89-b00c8b906f3b 2 Category 962200 urn:ddi:dk.dst:21078591-f2fb-49f4-8f18-7e41196676d6:29 dk.dst 21078591-f2fb-49f4-8f18-7e41196676d6 29 dk.dst 57c4e3fc-af80-46d3-af2f-6c89eee3d122 2 Category 9623 urn:ddi:dk.dst:ef2d3411-3410-4af1-ac6d-ca7c4a8bcff3:29 dk.dst ef2d3411-3410-4af1-ac6d-ca7c4a8bcff3 29 dk.dst 848f8de7-7fd5-42d4-9646-acec947a88fa 2 Category 962300 urn:ddi:dk.dst:b39b2dad-34d7-42e8-b38e-0ecf764606ea:29 dk.dst b39b2dad-34d7-42e8-b38e-0ecf764606ea 29 dk.dst 2625476e-86d7-4920-a44c-cca5d0b0c5d2 2 Category 9629 urn:ddi:dk.dst:8bacc162-7316-4bbd-8bcc-4114d2a97d3e:29 dk.dst 8bacc162-7316-4bbd-8bcc-4114d2a97d3e 29 dk.dst de17d310-7be5-4db9-ada8-1a177d5d7bcc 2 Category 962900 urn:ddi:dk.dst:bbdac317-1bc3-4201-9431-cd44f3c4aa80:29 dk.dst bbdac317-1bc3-4201-9431-cd44f3c4aa80 29 dk.dst 19de3ff4-a9c3-453f-9bb9-295437584ace 2 Category 0 urn:ddi:dk.dst:ea33b3df-a928-479a-900f-01943c8c95b8:29 dk.dst ea33b3df-a928-479a-900f-01943c8c95b8 29 dk.dst c75ca67c-9317-4e7c-a354-a527deffdc89 2 Category 01 urn:ddi:dk.dst:c04fad35-2918-4029-b383-52a9491bb2fd:29 dk.dst c04fad35-2918-4029-b383-52a9491bb2fd 29 dk.dst fc6f6b2b-5069-47e4-a85b-65debd81cc7b 2 Category 011 urn:ddi:dk.dst:8727cfa3-71c2-4560-a83c-e4e116787fd0:29 dk.dst 8727cfa3-71c2-4560-a83c-e4e116787fd0 29 dk.dst 312cd59d-0b8e-47ff-a5ac-f5134425a7cc 2 Category 0110 urn:ddi:dk.dst:d1050ab4-ffce-4e4b-ae29-ab8b416a7369:29 dk.dst d1050ab4-ffce-4e4b-ae29-ab8b416a7369 29 dk.dst fe21f782-73fb-40d5-83ad-e1c72aec6f3a 2 Category 011000 urn:ddi:dk.dst:5cf0f844-6ba0-48af-89f4-cf0f089bb405:29 dk.dst 5cf0f844-6ba0-48af-89f4-cf0f089bb405 29 dk.dst 9bf66919-a2d8-4c5a-85df-8f24a6070aca 2 Category 02 urn:ddi:dk.dst:06e1cd2d-73a9-499b-b25c-6a70f1c3502c:29 dk.dst 06e1cd2d-73a9-499b-b25c-6a70f1c3502c 29 dk.dst c2206e97-0335-47a5-b84a-102298b759aa 2 Category 021 urn:ddi:dk.dst:480325d6-57e5-427c-9f57-b8c9e0e49742:29 dk.dst 480325d6-57e5-427c-9f57-b8c9e0e49742 29 dk.dst 774264f6-4d3c-44d9-b5a8-a27c1c300403 2 Category 0210 urn:ddi:dk.dst:93bdb06c-98e1-4ad6-9373-060463313f6b:29 dk.dst 93bdb06c-98e1-4ad6-9373-060463313f6b 29 dk.dst 3793c2e1-f442-4cf1-ad92-a68c5c6dcb6d 2 Category 021000 urn:ddi:dk.dst:972bb98b-655c-4e98-bcfe-e9d9e98cdf3d:29 dk.dst 972bb98b-655c-4e98-bcfe-e9d9e98cdf3d 29 dk.dst 7979df7d-0307-47ca-9908-40dd0a48d8a0 2 Category 03 urn:ddi:dk.dst:1afa8995-116f-48ed-a4f9-8e88d623a1f0:29 dk.dst 1afa8995-116f-48ed-a4f9-8e88d623a1f0 29 dk.dst 4e2cba75-de95-411d-8f55-5ca68e24e919 2 Category 031 urn:ddi:dk.dst:8de895cf-194f-43be-a85e-3e9af83e29fc:29 dk.dst 8de895cf-194f-43be-a85e-3e9af83e29fc 29 dk.dst 11e0351d-cba7-4f95-8ca7-3b532fda9c34 2 Category 0310 urn:ddi:dk.dst:aa8d9b13-7701-46f6-89cb-18bb92f7a174:29 dk.dst aa8d9b13-7701-46f6-89cb-18bb92f7a174 29 dk.dst 86b9a6b5-5d42-4a17-8e19-7f404ac4c376 2 Category 031000 urn:ddi:dk.dst:2cf4b650-78f7-4345-9adf-09fc443a05f1:29 dk.dst 2cf4b650-78f7-4345-9adf-09fc443a05f1 29 attatchment_da Danmarks Statistiks Fagklassifikation 2008 (DISCO-08) http://colectica:25233/File/8e92d788-a464-42c6-9e54-e0428ee6b417 application/pdf urn:ddi:dk.dst:976c0107-c1b2-4baa-aef2-d09a69893624:29 dk.dst 976c0107-c1b2-4baa-aef2-d09a69893624 29 csv_da 27573556-f064-4660-946b-53ab7938ee2bcsv_da 27573556-f064-4660-946b-53ab7938ee2bcsv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/27573556-f064-4660-946b-53ab7938ee2bcsv_da urn:ddi:dk.dst:afba06cc-09f2-4311-871d-25ba9b6d1425:29 dk.dst afba06cc-09f2-4311-871d-25ba9b6d1425 29 ddi_da 27573556-f064-4660-946b-53ab7938ee2bddi_da 27573556-f064-4660-946b-53ab7938ee2bddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/27573556-f064-4660-946b-53ab7938ee2bddi_da urn:ddi:dk.dst:ddd59786-62b8-4b04-9a9d-48b34e92d23d:29 dk.dst ddd59786-62b8-4b04-9a9d-48b34e92d23d 29 urn:ddi:dk.dst:f3f69147-62e2-4b38-bc08-b389f0a6ff1e:29 dk.dst f3f69147-62e2-4b38-bc08-b389f0a6ff1e 29 urn:ddi:dk.dst:805309ff-90d0-4fc4-b327-88289142d810:2 dk.dst 805309ff-90d0-4fc4-b327-88289142d810 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelsesarbejde Ledelsesarbejde urn:ddi:dk.dst:651414ae-ea3b-4ba3-98f6-d15cbe1cd1d5:2 dk.dst 651414ae-ea3b-4ba3-98f6-d15cbe1cd1d5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer urn:ddi:dk.dst:32798e54-f862-40dd-8f93-06b3f3e898e6:2 dk.dst 32798e54-f862-40dd-8f93-06b3f3e898e6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer urn:ddi:dk.dst:74019c09-c436-4ba2-867e-e52f13a2c036:2 dk.dst 74019c09-c436-4ba2-867e-e52f13a2c036 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder Øverste ledelse i lovgivende myndigheder urn:ddi:dk.dst:61cb2773-6192-4e89-9031-8697a2656461:2 dk.dst 61cb2773-6192-4e89-9031-8697a2656461 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder Øverste ledelse i lovgivende myndigheder urn:ddi:dk.dst:a214a540-cb35-430d-b140-00ec28bac9cc:2 dk.dst a214a540-cb35-430d-b140-00ec28bac9cc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Øverste ledelse i offentlige virksomheder Øverste ledelse i offentlige virksomheder urn:ddi:dk.dst:6214297c-6c2c-4ba8-a4cb-9a4317c88545:2 dk.dst 6214297c-6c2c-4ba8-a4cb-9a4317c88545 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Øverste ledelse i offentlige virksomheder Øverste ledelse i offentlige virksomheder urn:ddi:dk.dst:2d128076-07b4-44f0-9251-c1b70db62931:2 dk.dst 2d128076-07b4-44f0-9251-c1b70db62931 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Øverste ledelse i interesseorganisationer Øverste ledelse i interesseorganisationer urn:ddi:dk.dst:3203e79d-eb5d-4373-8d12-e527f254a209:2 dk.dst 3203e79d-eb5d-4373-8d12-e527f254a209 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Øverste ledelse i interesseorganisationer Øverste ledelse i interesseorganisationer urn:ddi:dk.dst:a620425d-1a22-4ae6-9c97-74167329935f:2 dk.dst a620425d-1a22-4ae6-9c97-74167329935f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Øverste virksomhedsledelse Øverste virksomhedsledelse urn:ddi:dk.dst:f776d2f8-ec66-4f17-bd4b-882deb768a82:2 dk.dst f776d2f8-ec66-4f17-bd4b-882deb768a82 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Øverste virksomhedsledelse Øverste virksomhedsledelse urn:ddi:dk.dst:6ad7cb9e-05e4-47df-9b0f-b5cfc833a7ee:2 dk.dst 6ad7cb9e-05e4-47df-9b0f-b5cfc833a7ee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Øverste administrerende virksomhedsledelse Øverste administrerende virksomhedsledelse urn:ddi:dk.dst:adab3e06-41f6-4d82-824b-d704ff2a12c5:2 dk.dst adab3e06-41f6-4d82-824b-d704ff2a12c5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Virksomhedsledelse af tværgående funktioner Virksomhedsledelse af tværgående funktioner urn:ddi:dk.dst:5dca248c-0c64-405e-aae0-9245fa9a5f30:2 dk.dst 5dca248c-0c64-405e-aae0-9245fa9a5f30 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner urn:ddi:dk.dst:2d1aa7c3-edf2-4fe7-8d70-8f115ab57420:2 dk.dst 2d1aa7c3-edf2-4fe7-8d70-8f115ab57420 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner urn:ddi:dk.dst:6b11fcfe-41c8-4ae0-9bf1-4a292877a962:2 dk.dst 6b11fcfe-41c8-4ae0-9bf1-4a292877a962 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse inden for økonomifunktioner Ledelse inden for økonomifunktioner urn:ddi:dk.dst:29a9b818-d177-427a-a844-d7ac0e0c3835:2 dk.dst 29a9b818-d177-427a-a844-d7ac0e0c3835 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse inden for økonomifunktioner Ledelse inden for økonomifunktioner urn:ddi:dk.dst:19f21e99-8c29-4f5d-8c81-87ce74067300:2 dk.dst 19f21e99-8c29-4f5d-8c81-87ce74067300 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse inden for HR-funktioner Ledelse inden for HR-funktioner urn:ddi:dk.dst:a54658d4-d51f-4fbd-9aa0-48bd71713e64:2 dk.dst a54658d4-d51f-4fbd-9aa0-48bd71713e64 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse inden for HR-funktioner Ledelse inden for HR-funktioner urn:ddi:dk.dst:07958024-3bd3-45fd-86f0-9d78a4e332d4:2 dk.dst 07958024-3bd3-45fd-86f0-9d78a4e332d4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området urn:ddi:dk.dst:83296058-8fe8-4deb-8bca-b471172d046e:2 dk.dst 83296058-8fe8-4deb-8bca-b471172d046e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse inden for virksomhedsstrategi/policy området Ledelse inden for virksomhedsstrategi/policy området urn:ddi:dk.dst:028f50e3-c26e-47d2-803a-e31b1f26da80:2 dk.dst 028f50e3-c26e-47d2-803a-e31b1f26da80 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Administrativ ledelse i den offentlige sektor Administrativ ledelse i den offentlige sektor urn:ddi:dk.dst:368a37e9-540f-42db-8ed3-2a5b03c19e3e:2 dk.dst 368a37e9-540f-42db-8ed3-2a5b03c19e3e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner urn:ddi:dk.dst:3cb07235-daa3-4443-a23b-d3b42e058be9:2 dk.dst 3cb07235-daa3-4443-a23b-d3b42e058be9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af rengøringsfunktioner o.l. Ledelse af rengøringsfunktioner o.l. urn:ddi:dk.dst:1983b3f1-e822-4d16-a94b-7446abcf271c:2 dk.dst 1983b3f1-e822-4d16-a94b-7446abcf271c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af logistikfunktioner Ledelse af logistikfunktioner urn:ddi:dk.dst:0fdc69f8-1d14-4218-bd17-bf71dc08a144:2 dk.dst 0fdc69f8-1d14-4218-bd17-bf71dc08a144 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt urn:ddi:dk.dst:ceaec473-b04c-485d-8200-62e7231ff5ee:2 dk.dst ceaec473-b04c-485d-8200-62e7231ff5ee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner urn:ddi:dk.dst:fd156c37-c2ab-4ea4-b980-feb40c66ce85:2 dk.dst fd156c37-c2ab-4ea4-b980-feb40c66ce85 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af salg og marketing Ledelse af salg og marketing urn:ddi:dk.dst:0c86f14e-8b08-4199-bcae-5bdd61337ee9:2 dk.dst 0c86f14e-8b08-4199-bcae-5bdd61337ee9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af salg og marketing Ledelse af salg og marketing urn:ddi:dk.dst:66c65716-ec4a-4c0c-944f-23e5814e1742:2 dk.dst 66c65716-ec4a-4c0c-944f-23e5814e1742 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af reklame og PR Ledelse af reklame og PR urn:ddi:dk.dst:8354bb1e-a47f-436b-9b15-6c99c6e52109:2 dk.dst 8354bb1e-a47f-436b-9b15-6c99c6e52109 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af reklame og PR Ledelse af reklame og PR urn:ddi:dk.dst:c53b6db7-5ea7-4984-853c-7c0ae133e2b6:2 dk.dst c53b6db7-5ea7-4984-853c-7c0ae133e2b6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling Ledelse af kommerciel forskning og udvikling urn:ddi:dk.dst:ca2e149d-bcac-4ed9-918c-9410d8f42e74:2 dk.dst ca2e149d-bcac-4ed9-918c-9410d8f42e74 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling Ledelse af kommerciel forskning og udvikling urn:ddi:dk.dst:61064341-ed52-4286-b010-0af8fd016030:2 dk.dst 61064341-ed52-4286-b010-0af8fd016030 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed urn:ddi:dk.dst:efeb89db-cd11-4ea4-8fa5-e53f8e136d15:2 dk.dst efeb89db-cd11-4ea4-8fa5-e53f8e136d15 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri urn:ddi:dk.dst:b64b7bea-e028-494f-90a4-2e3678158d31:2 dk.dst b64b7bea-e028-494f-90a4-2e3678158d31 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug urn:ddi:dk.dst:f9dd3f70-528d-405e-8487-82468ee7f616:2 dk.dst f9dd3f70-528d-405e-8487-82468ee7f616 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug urn:ddi:dk.dst:cc14a454-430c-46e5-8045-232efa6ff180:2 dk.dst cc14a454-430c-46e5-8045-232efa6ff180 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri urn:ddi:dk.dst:cec5ff2c-f587-484c-b0d4-dc75a2bddc4e:2 dk.dst cec5ff2c-f587-484c-b0d4-dc75a2bddc4e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri urn:ddi:dk.dst:14a29661-2f9b-47ce-913e-7602cd475b79:2 dk.dst 14a29661-2f9b-47ce-913e-7602cd475b79 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv. Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv. urn:ddi:dk.dst:0672ecf3-44b1-4541-871c-e52084933544:2 dk.dst 0672ecf3-44b1-4541-871c-e52084933544 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) urn:ddi:dk.dst:f54c5fba-742b-461c-8585-c9584b35b669:2 dk.dst f54c5fba-742b-461c-8585-c9584b35b669 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) urn:ddi:dk.dst:e3fd3bd0-2b8f-407a-a8a9-de38a9d7ccb5:2 dk.dst e3fd3bd0-2b8f-407a-a8a9-de38a9d7ccb5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding urn:ddi:dk.dst:cc6dc7d0-7639-4094-88b2-98450a31ccde:2 dk.dst cc6dc7d0-7639-4094-88b2-98450a31ccde 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding urn:ddi:dk.dst:0a4b17e3-2b5f-49d0-ae54-e806ba4bdd60:2 dk.dst 0a4b17e3-2b5f-49d0-ae54-e806ba4bdd60 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed urn:ddi:dk.dst:90725d42-b3f2-4293-8eb9-5cddacc192a7:2 dk.dst 90725d42-b3f2-4293-8eb9-5cddacc192a7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed urn:ddi:dk.dst:967371bc-daa0-4cb5-9b5c-61d2adec045c:2 dk.dst 967371bc-daa0-4cb5-9b5c-61d2adec045c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. urn:ddi:dk.dst:7b07b576-753f-4928-ba32-1fa91624c4e9:2 dk.dst 7b07b576-753f-4928-ba32-1fa91624c4e9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. urn:ddi:dk.dst:1c28439c-9d06-4ce0-ba97-8ecc727bf75e:2 dk.dst 1c28439c-9d06-4ce0-ba97-8ecc727bf75e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi urn:ddi:dk.dst:23383dc8-a3b6-43e9-9504-791c4113be05:2 dk.dst 23383dc8-a3b6-43e9-9504-791c4113be05 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi urn:ddi:dk.dst:98600d8d-982a-4bbc-bb16-a06f6b6ebfec:2 dk.dst 98600d8d-982a-4bbc-bb16-a06f6b6ebfec 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) urn:ddi:dk.dst:5e2f8c74-cbc6-40b8-87c5-272c5e778e75:2 dk.dst 5e2f8c74-cbc6-40b8-87c5-272c5e778e75 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af intern IT Ledelse af intern IT urn:ddi:dk.dst:b6862366-5a30-4e16-a931-60d7ce7a205e:2 dk.dst b6862366-5a30-4e16-a931-60d7ce7a205e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag urn:ddi:dk.dst:123198c9-2725-4737-b8ac-031986c84add:2 dk.dst 123198c9-2725-4737-b8ac-031986c84add 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn urn:ddi:dk.dst:2fabcadf-b30f-4d18-b47e-43ca2ccdb697:2 dk.dst 2fabcadf-b30f-4d18-b47e-43ca2ccdb697 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn urn:ddi:dk.dst:c0e2fc99-e935-4551-9e75-7895c67fb7e0:2 dk.dst c0e2fc99-e935-4551-9e75-7895c67fb7e0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet urn:ddi:dk.dst:da4ee4df-d71a-4d65-a684-5c95877e9b23:2 dk.dst da4ee4df-d71a-4d65-a684-5c95877e9b23 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet urn:ddi:dk.dst:c0008e47-f70d-46d7-ba79-63d33a860afc:2 dk.dst c0008e47-f70d-46d7-ba79-63d33a860afc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen urn:ddi:dk.dst:c7574a98-163e-4381-b87a-b6c083e1621f:2 dk.dst c7574a98-163e-4381-b87a-b6c083e1621f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen urn:ddi:dk.dst:1a596511-c1f8-44b8-8483-e263afc144a0:2 dk.dst 1a596511-c1f8-44b8-8483-e263afc144a0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område urn:ddi:dk.dst:fb8e0fe3-0953-4cb9-9428-5b725ff5c410:2 dk.dst fb8e0fe3-0953-4cb9-9428-5b725ff5c410 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område urn:ddi:dk.dst:2d64695b-0f49-46db-9105-2021e5d636f0:2 dk.dst 2d64695b-0f49-46db-9105-2021e5d636f0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet urn:ddi:dk.dst:338d807b-8367-4cae-8865-cf901266389f:2 dk.dst 338d807b-8367-4cae-8865-cf901266389f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet urn:ddi:dk.dst:76852250-1c94-4c5e-88ad-9fe086c2921b:2 dk.dst 76852250-1c94-4c5e-88ad-9fe086c2921b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet urn:ddi:dk.dst:bc45f196-5280-4f5b-b508-e728c164684b:2 dk.dst bc45f196-5280-4f5b-b508-e728c164684b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet urn:ddi:dk.dst:55bd8846-98b8-4df2-b2c4-23e316861465:2 dk.dst 55bd8846-98b8-4df2-b2c4-23e316861465 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag urn:ddi:dk.dst:d51ae07e-d18a-426a-9d31-9e3122c742c2:2 dk.dst d51ae07e-d18a-426a-9d31-9e3122c742c2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen urn:ddi:dk.dst:28689322-9962-497d-9692-1949931ac582:2 dk.dst 28689322-9962-497d-9692-1949931ac582 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt urn:ddi:dk.dst:f1a98984-fbbc-4d5b-bbe9-cbf4cc6d2eb1:2 dk.dst f1a98984-fbbc-4d5b-bbe9-cbf4cc6d2eb1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder urn:ddi:dk.dst:f2894a41-26f3-4103-85b6-4326b7333dfd:2 dk.dst f2894a41-26f3-4103-85b6-4326b7333dfd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration urn:ddi:dk.dst:99a8b460-0bec-4c5b-b12e-798a9ea9eb92:2 dk.dst 99a8b460-0bec-4c5b-b12e-798a9ea9eb92 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller urn:ddi:dk.dst:0b1beb1b-7f32-466f-b695-ea068043e3ae:2 dk.dst 0b1beb1b-7f32-466f-b695-ea068043e3ae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller urn:ddi:dk.dst:3e9304bf-227c-4452-b142-2776d5d9638a:2 dk.dst 3e9304bf-227c-4452-b142-2776d5d9638a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration urn:ddi:dk.dst:675d50d1-ac49-4a1e-a8c2-3bcec92e58d5:2 dk.dst 675d50d1-ac49-4a1e-a8c2-3bcec92e58d5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration urn:ddi:dk.dst:bc962c96-dd1d-460c-9afd-df42ffb8b137:2 dk.dst bc962c96-dd1d-460c-9afd-df42ffb8b137 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel urn:ddi:dk.dst:fdf5cdef-f6e9-4e29-b89a-43c59e4c686d:2 dk.dst fdf5cdef-f6e9-4e29-b89a-43c59e4c686d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel urn:ddi:dk.dst:e1fbafca-4ccd-4430-a5cf-e852736dbef0:2 dk.dst e1fbafca-4ccd-4430-a5cf-e852736dbef0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel urn:ddi:dk.dst:fa4907ce-2d5a-4276-99ab-3d4474db1500:2 dk.dst fa4907ce-2d5a-4276-99ab-3d4474db1500 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel urn:ddi:dk.dst:4b7c05d6-2b81-4954-bb74-6b9933745af1:2 dk.dst 4b7c05d6-2b81-4954-bb74-6b9933745af1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder urn:ddi:dk.dst:76854e85-8102-4f61-8a49-92ba14c05870:2 dk.dst 76854e85-8102-4f61-8a49-92ba14c05870 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur urn:ddi:dk.dst:2065ec3c-a947-4148-8fb9-4ee320d5d708:2 dk.dst 2065ec3c-a947-4148-8fb9-4ee320d5d708 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur urn:ddi:dk.dst:7371352a-e927-44ea-a830-76a138a9858d:2 dk.dst 7371352a-e927-44ea-a830-76a138a9858d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder urn:ddi:dk.dst:3e9b5ddf-c162-410e-bfe3-c0c3708a1120:2 dk.dst 3e9b5ddf-c162-410e-bfe3-c0c3708a1120 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder urn:ddi:dk.dst:8e16b709-2a17-4331-92a3-3c0ef4b8b56f:2 dk.dst 8e16b709-2a17-4331-92a3-3c0ef4b8b56f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område urn:ddi:dk.dst:74744d44-97fd-4f77-be8a-b94a262e5c35:2 dk.dst 74744d44-97fd-4f77-be8a-b94a262e5c35 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed urn:ddi:dk.dst:fcadb0c9-d476-45d5-8323-86836fbb0c87:2 dk.dst fcadb0c9-d476-45d5-8323-86836fbb0c87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for fysik og geologi Arbejde inden for fysik og geologi urn:ddi:dk.dst:bae633b2-3645-418a-bfaa-9b4e5a2ee60a:2 dk.dst bae633b2-3645-418a-bfaa-9b4e5a2ee60a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for fysik og astronomi Arbejde inden for fysik og astronomi urn:ddi:dk.dst:18aade24-9d29-4626-801e-47f299450f1e:2 dk.dst 18aade24-9d29-4626-801e-47f299450f1e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for fysik og astronomi Arbejde inden for fysik og astronomi urn:ddi:dk.dst:ca6f650d-a862-41da-adcc-9d7029423a47:2 dk.dst ca6f650d-a862-41da-adcc-9d7029423a47 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for meteorologi Arbejde inden for meteorologi urn:ddi:dk.dst:10889a0f-d5df-40ad-9d71-4d6bcb746ed0:2 dk.dst 10889a0f-d5df-40ad-9d71-4d6bcb746ed0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for meteorologi Arbejde inden for meteorologi urn:ddi:dk.dst:988aad08-a7f0-4679-8982-e0c7e67e4b06:2 dk.dst 988aad08-a7f0-4679-8982-e0c7e67e4b06 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for kemi Arbejde inden for kemi urn:ddi:dk.dst:74d1379d-d1b9-4639-98d0-2d877cf0eb38:2 dk.dst 74d1379d-d1b9-4639-98d0-2d877cf0eb38 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for kemi Arbejde inden for kemi urn:ddi:dk.dst:c5ba4ab2-8995-43c4-9816-43826ca190f3:2 dk.dst c5ba4ab2-8995-43c4-9816-43826ca190f3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for geologi og geofysik Arbejde inden for geologi og geofysik urn:ddi:dk.dst:8ed3e383-e7b2-4a45-a439-d94bef3d964a:2 dk.dst 8ed3e383-e7b2-4a45-a439-d94bef3d964a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for geologi og geofysik Arbejde inden for geologi og geofysik urn:ddi:dk.dst:3983852b-102e-442a-859d-f2765cc49723:2 dk.dst 3983852b-102e-442a-859d-f2765cc49723 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier urn:ddi:dk.dst:b532b1ae-a225-4e98-91f6-2b3f30319bd4:2 dk.dst b532b1ae-a225-4e98-91f6-2b3f30319bd4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier urn:ddi:dk.dst:7471378b-5f69-4d31-ace1-3f61f7708315:2 dk.dst 7471378b-5f69-4d31-ace1-3f61f7708315 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier urn:ddi:dk.dst:e9886f68-0595-4994-8bd9-747ccdeb1b88:2 dk.dst e9886f68-0595-4994-8bd9-747ccdeb1b88 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for biovidenskab Arbejde inden for biovidenskab urn:ddi:dk.dst:25201814-d7dd-41fa-bc9d-748e9c584ad6:2 dk.dst 25201814-d7dd-41fa-bc9d-748e9c584ad6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder urn:ddi:dk.dst:355b9828-28f0-4ec2-aa2e-4db4ec640c35:2 dk.dst 355b9828-28f0-4ec2-aa2e-4db4ec640c35 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for biokemi Arbejde inden for biokemi urn:ddi:dk.dst:478e8ea1-22b9-4960-9628-2bea77bfcf55:2 dk.dst 478e8ea1-22b9-4960-9628-2bea77bfcf55 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder urn:ddi:dk.dst:c8f21ac0-7e65-4aed-8b37-8c5fd03118ca:2 dk.dst c8f21ac0-7e65-4aed-8b37-8c5fd03118ca 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri urn:ddi:dk.dst:dfa47516-1e63-4ba7-95cd-8a5234978851:2 dk.dst dfa47516-1e63-4ba7-95cd-8a5234978851 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri urn:ddi:dk.dst:123ce727-77d4-4c89-b8c3-742988a9fc84:2 dk.dst 123ce727-77d4-4c89-b8c3-742988a9fc84 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for miljøbeskyttelse Arbejde inden for miljøbeskyttelse urn:ddi:dk.dst:9b91c701-b484-4c43-8792-c59e605641bd:2 dk.dst 9b91c701-b484-4c43-8792-c59e605641bd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde inden for miljøbeskyttelse Arbejde inden for miljøbeskyttelse urn:ddi:dk.dst:e73b9a0d-c94b-445a-bcc8-76fda0cbf289:2 dk.dst e73b9a0d-c94b-445a-bcc8-76fda0cbf289 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) urn:ddi:dk.dst:7251cb7c-b5df-4fec-bc3e-806bb967594f:2 dk.dst 7251cb7c-b5df-4fec-bc3e-806bb967594f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde i industri og produktion Ingeniørarbejde i industri og produktion urn:ddi:dk.dst:bb387dcf-e3f8-4a27-8add-a84d6bc59329:2 dk.dst bb387dcf-e3f8-4a27-8add-a84d6bc59329 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde i industri og produktion Ingeniørarbejde i industri og produktion urn:ddi:dk.dst:d9920159-76e5-45f0-a6f9-2547805c2605:2 dk.dst d9920159-76e5-45f0-a6f9-2547805c2605 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg urn:ddi:dk.dst:b0ac5781-8e5f-407f-8e05-064e3796f583:2 dk.dst b0ac5781-8e5f-407f-8e05-064e3796f583 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg urn:ddi:dk.dst:74fb9add-2e5f-4f78-b290-eaaaa5c4e103:2 dk.dst 74fb9add-2e5f-4f78-b290-eaaaa5c4e103 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for miljø Ingeniørarbejde inden for miljø urn:ddi:dk.dst:50e07b8d-e101-4436-a289-82a498ac60a3:2 dk.dst 50e07b8d-e101-4436-a289-82a498ac60a3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for miljø Ingeniørarbejde inden for miljø urn:ddi:dk.dst:8610d5f4-53a3-44a9-bbbb-d39d490d2c2f:2 dk.dst 8610d5f4-53a3-44a9-bbbb-d39d490d2c2f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer urn:ddi:dk.dst:127688e9-3752-429f-80dc-65a82fe72740:2 dk.dst 127688e9-3752-429f-80dc-65a82fe72740 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer urn:ddi:dk.dst:4556a95c-17dd-4a91-870f-ffad4f0b1031:2 dk.dst 4556a95c-17dd-4a91-870f-ffad4f0b1031 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for kemi Ingeniørarbejde inden for kemi urn:ddi:dk.dst:78ee97de-b9cc-401f-aa9f-6e0e9d0fe562:2 dk.dst 78ee97de-b9cc-401f-aa9f-6e0e9d0fe562 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for kemi Ingeniørarbejde inden for kemi urn:ddi:dk.dst:96ecb83e-1ebd-47ec-b8e0-5f206d41f288:2 dk.dst 96ecb83e-1ebd-47ec-b8e0-5f206d41f288 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder urn:ddi:dk.dst:57d89da3-03fc-4edf-8b0c-13cbd6c17ef4:2 dk.dst 57d89da3-03fc-4edf-8b0c-13cbd6c17ef4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder urn:ddi:dk.dst:2f091485-c73b-498b-aab6-7be2fedc04c5:2 dk.dst 2f091485-c73b-498b-aab6-7be2fedc04c5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) urn:ddi:dk.dst:17229f42-35ff-4c9f-a5ab-070c3ff4a1b6:2 dk.dst 17229f42-35ff-4c9f-a5ab-070c3ff4a1b6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) urn:ddi:dk.dst:afa23361-3c9e-458d-a1ab-2543e10ef586:2 dk.dst afa23361-3c9e-458d-a1ab-2543e10ef586 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi urn:ddi:dk.dst:5c3e4c1d-0f5c-4e5c-b267-21231130f717:2 dk.dst 5c3e4c1d-0f5c-4e5c-b267-21231130f717 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for elektricitet Ingeniørarbejde inden for elektricitet urn:ddi:dk.dst:6f25d41a-76b9-4729-a018-f3c0f2dbf82c:2 dk.dst 6f25d41a-76b9-4729-a018-f3c0f2dbf82c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for elektricitet Ingeniørarbejde inden for elektricitet urn:ddi:dk.dst:50eb5652-0e26-488f-aff4-89383ad9e5da:2 dk.dst 50eb5652-0e26-488f-aff4-89383ad9e5da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for elektronik Ingeniørarbejde inden for elektronik urn:ddi:dk.dst:718bfa37-ec65-454e-bd42-52337efb6862:2 dk.dst 718bfa37-ec65-454e-bd42-52337efb6862 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for elektronik Ingeniørarbejde inden for elektronik urn:ddi:dk.dst:a8758e00-4f85-4b8a-a092-05b7e5a905ce:2 dk.dst a8758e00-4f85-4b8a-a092-05b7e5a905ce 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation Ingeniørarbejde inden for telekommunikation urn:ddi:dk.dst:5f1bd85a-37f9-4e99-9df7-da901f3cb78f:2 dk.dst 5f1bd85a-37f9-4e99-9df7-da901f3cb78f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation Ingeniørarbejde inden for telekommunikation urn:ddi:dk.dst:8b982a3e-2eef-4d33-849e-55c1802b16b0:2 dk.dst 8b982a3e-2eef-4d33-849e-55c1802b16b0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design urn:ddi:dk.dst:84abab8b-3efd-4cb1-81f4-ad1abc1b5e56:2 dk.dst 84abab8b-3efd-4cb1-81f4-ad1abc1b5e56 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med bygningsarkitektur Arbejde med bygningsarkitektur urn:ddi:dk.dst:d9fde8b6-c2ce-4def-98f7-183a579e02c3:2 dk.dst d9fde8b6-c2ce-4def-98f7-183a579e02c3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med bygningsarkitektur Arbejde med bygningsarkitektur urn:ddi:dk.dst:68e8dae7-24dd-4806-affb-b4043b0cc0d3:2 dk.dst 68e8dae7-24dd-4806-affb-b4043b0cc0d3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med landskabsarkitektur Arbejde med landskabsarkitektur urn:ddi:dk.dst:7133110f-660b-4636-a2dc-4e71d78f1189:2 dk.dst 7133110f-660b-4636-a2dc-4e71d78f1189 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med landskabsarkitektur Arbejde med landskabsarkitektur urn:ddi:dk.dst:e1238dda-ba59-41a8-a4fc-f887c55109b4:2 dk.dst e1238dda-ba59-41a8-a4fc-f887c55109b4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med produkt- og tøjdesign Arbejde med produkt- og tøjdesign urn:ddi:dk.dst:5e51616c-f088-4c8d-9772-79566692f665:2 dk.dst 5e51616c-f088-4c8d-9772-79566692f665 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med produkt- og tøjdesign Arbejde med produkt- og tøjdesign urn:ddi:dk.dst:9f8ab030-b9f4-414e-9034-50e41a8f431f:2 dk.dst 9f8ab030-b9f4-414e-9034-50e41a8f431f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med by- og trafikplanlægning Arbejde med by- og trafikplanlægning urn:ddi:dk.dst:19fb2da8-ee19-433b-89c3-4a04ec85c6a8:2 dk.dst 19fb2da8-ee19-433b-89c3-4a04ec85c6a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med by- og trafikplanlægning Arbejde med by- og trafikplanlægning urn:ddi:dk.dst:3e59dfc8-8f36-4752-bfbd-41a03449ab44:2 dk.dst 3e59dfc8-8f36-4752-bfbd-41a03449ab44 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde urn:ddi:dk.dst:281b4b57-483c-4571-9992-3dccd76c16fd:2 dk.dst 281b4b57-483c-4571-9992-3dccd76c16fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Adding Classification -- DISCO-08, v.1.0:2011 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde urn:ddi:dk.dst:bfdcfc0c-d8b4-45b3-adcd-8a900b0b378b:2 dk.dst bfdcfc0c-d8b4-45b3-adcd-8a900b0b378b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""}