dk.dst cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090 11 CodeList urn:ddi:dk.dst:cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090:11 dk.dst cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090 11 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2020-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2020-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:ContactPerson {"da":"MML","en":"MML"} cm:IsCurrent True cm:MaintenanceUnit {"da":"Udenrigsøkonomi","en":"External Economy"} DSTLM01\rkr LANDE_UHT_BB_V1_2020 LANDE_UHT_BB_V1_2020 Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Countries in international trade in services and balance of payments, v1:2020 Danmarks udenrigshandel med tjenester og betalingsbalance opgøres på grundlag af FN's tjenestehandelsnomenklatur [Extended Balance of Payments Services Classification (EBOPS 2010)](https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/ebops---tjeneste-art--poster-), som fremgår af den internationale tjenestehandelsmanual [Manual on Statistics of International Trade in Services (MSITS 2010)](https://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/default.htm), der er udgivet af FN m.fl. senest i 2010. EBOPS er indbygget som nomenklatur i EU’s forordning om betalingsbalance mv. jf. oven for, som tager udgangspunkt i ISO 3166-1 alpha-2 standarden. Metoder og fremgangsmåder som anvendes ved udarbejdelse af udenrigshandelsstatistikken er beskrevet i publikationen [Udenrigshandel og Betalingsbalance - Kilder og Metoder](https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=28426) løbende årgange. International trade in services and the balance of payments are calculated on the basis of the UN's Nomenclature of Services Extended Balance of Payments Services Classification (EBOPS 2010), as stated in the [Manual on Statistics of International Trade in Services (MSITS 2010)](https://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/default.htm), issued by the UN, et al in 2010. EBOPS is incorporated as a nomenclature in the EU balance of payments regulation etc. cf. above, which is based on the ISO 3166-1 alpha-2 standard. urn:ddi:dk.dst:63a540a7-2997-484a-a1b6-b523d1dcac59:11 dk.dst 63a540a7-2997-484a-a1b6-b523d1dcac59 11 dk.dst 582b6b66-4862-43f9-9b66-52df457541df 2 Category E1 urn:ddi:dk.dst:b626d6be-26c0-4e38-b954-f94fdf8d7104:11 dk.dst b626d6be-26c0-4e38-b954-f94fdf8d7104 11 dk.dst ce51a4aa-f626-46cf-b291-4f53c4130fbb 2 Category B6 urn:ddi:dk.dst:bef27782-6faf-4a4a-9d8d-8aa2356932b3:11 dk.dst bef27782-6faf-4a4a-9d8d-8aa2356932b3 11 dk.dst af4e9570-cba8-4323-a8a5-6cac439676b8 2 Category I8 urn:ddi:dk.dst:5e872478-de41-4fa2-9d06-e20b8a536589:11 dk.dst 5e872478-de41-4fa2-9d06-e20b8a536589 11 dk.dst d9527fd9-0322-4f0f-8aca-a0a865dbc46c 2 Category BE urn:ddi:dk.dst:6d75edd1-f402-420e-ad51-b2506ae2f457:11 dk.dst 6d75edd1-f402-420e-ad51-b2506ae2f457 11 dk.dst 2eee4026-acef-4937-9995-9410e9c4c99c 2 Category CY urn:ddi:dk.dst:8f16b9f2-c9cd-4459-b2f5-ff33a2e35e36:11 dk.dst 8f16b9f2-c9cd-4459-b2f5-ff33a2e35e36 11 dk.dst 399918da-5355-489a-895e-a587045acb4c 2 Category EE urn:ddi:dk.dst:49e81b6d-ebcd-4700-825d-694b66d87e05:11 dk.dst 49e81b6d-ebcd-4700-825d-694b66d87e05 11 dk.dst fc932030-3844-401a-9ee1-af9818265893 2 Category FI urn:ddi:dk.dst:83c7cda5-8200-4477-89ee-f7cef85bd8d9:11 dk.dst 83c7cda5-8200-4477-89ee-f7cef85bd8d9 11 dk.dst 947c3dd9-e470-4a76-89c7-0519269047b8 2 Category FR urn:ddi:dk.dst:fc1aaad2-ebd5-46dc-86a9-68ddff18ec07:11 dk.dst fc1aaad2-ebd5-46dc-86a9-68ddff18ec07 11 dk.dst 255ee47f-d14c-471b-99d3-c7c35815370b 2 Category GR urn:ddi:dk.dst:961023e2-b546-487c-9068-0faf96e8173a:11 dk.dst 961023e2-b546-487c-9068-0faf96e8173a 11 dk.dst ed50e62a-fd5b-4516-a533-3f2a08f3a38c 2 Category IE urn:ddi:dk.dst:2e6f1ce4-2bf0-47ce-b096-2b6a6faaa6c7:11 dk.dst 2e6f1ce4-2bf0-47ce-b096-2b6a6faaa6c7 11 dk.dst 028eb720-0c04-468c-8993-1be4484bb4d2 2 Category IT urn:ddi:dk.dst:e5138db4-1902-4b81-b244-f640fe389f8b:11 dk.dst e5138db4-1902-4b81-b244-f640fe389f8b 11 dk.dst 0760fe1f-7ea9-4c1a-a435-387ee7ce25b8 2 Category LV urn:ddi:dk.dst:73dfd358-272a-4e35-9835-99d8f1094244:11 dk.dst 73dfd358-272a-4e35-9835-99d8f1094244 11 dk.dst 856f486d-97af-462c-94c8-9dade3fa0002 2 Category LT urn:ddi:dk.dst:27c931c0-83fd-4747-85e8-d843e8bcf6cd:11 dk.dst 27c931c0-83fd-4747-85e8-d843e8bcf6cd 11 dk.dst 3223faf0-0e66-4522-807f-eedc4a5cc29e 2 Category LU urn:ddi:dk.dst:f6d3d7b5-76bc-4a59-a65b-560b0ace81b6:11 dk.dst f6d3d7b5-76bc-4a59-a65b-560b0ace81b6 11 dk.dst b6f0e3ff-1980-48b2-a8e1-668687cfb635 2 Category MT urn:ddi:dk.dst:63fe99a9-2c81-4b00-bdf9-7054b93e5228:11 dk.dst 63fe99a9-2c81-4b00-bdf9-7054b93e5228 11 dk.dst a21b9424-1095-4087-9b52-cf19e96d1253 2 Category NL urn:ddi:dk.dst:cbd42752-bb34-42ee-aa5e-7671f01972e7:11 dk.dst cbd42752-bb34-42ee-aa5e-7671f01972e7 11 dk.dst 0142244d-fc14-4a86-9619-4c31da51ff53 2 Category PT urn:ddi:dk.dst:d8e20f00-287b-41a0-adbe-1b0a49a11d09:11 dk.dst d8e20f00-287b-41a0-adbe-1b0a49a11d09 11 dk.dst 08a959ba-b9c5-4246-acda-907d118f3781 2 Category SK urn:ddi:dk.dst:eaa4f6ca-ae62-475c-b56f-7eb5cfcc119f:11 dk.dst eaa4f6ca-ae62-475c-b56f-7eb5cfcc119f 11 dk.dst e50f38af-f537-4a6f-aa0b-e242482f2402 2 Category SI urn:ddi:dk.dst:1dae1f4b-fb47-4a51-aaa2-d1bc497dc333:11 dk.dst 1dae1f4b-fb47-4a51-aaa2-d1bc497dc333 11 dk.dst 6fd6879b-d854-41c6-a98d-5892148e9152 2 Category ES urn:ddi:dk.dst:8529582a-7e77-4060-9e77-c888e796d352:11 dk.dst 8529582a-7e77-4060-9e77-c888e796d352 11 dk.dst fb48f3c9-db0f-4238-a60c-579aa05fc24c 2 Category DE urn:ddi:dk.dst:f3af6702-46cf-4839-9b28-0f8980726131:11 dk.dst f3af6702-46cf-4839-9b28-0f8980726131 11 dk.dst 9b59e3f4-035d-4a67-8593-e7e856eadb74 2 Category AT urn:ddi:dk.dst:62ed71d1-99e7-4111-971b-c95d8fedd633:11 dk.dst 62ed71d1-99e7-4111-971b-c95d8fedd633 11 dk.dst 0f836720-26bd-4b98-a5b6-9d8dabfcdc86 2 Category 4Y urn:ddi:dk.dst:18317dd2-1c78-4c9a-a0d5-3eb3e87376b7:11 dk.dst 18317dd2-1c78-4c9a-a0d5-3eb3e87376b7 11 dk.dst 5fcb5a82-12fc-4d1d-98e7-cc8872213839 2 Category 4A urn:ddi:dk.dst:a0a25036-c9f7-4d7e-b46b-6a4726552e72:11 dk.dst a0a25036-c9f7-4d7e-b46b-6a4726552e72 11 dk.dst 6eb51096-f3f9-4378-9c63-a66bb47a9037 2 Category 4F urn:ddi:dk.dst:e8e5c96c-4407-4973-97f1-15296b882360:11 dk.dst e8e5c96c-4407-4973-97f1-15296b882360 11 dk.dst f596ecda-700c-4896-9d84-11bf0b4ed59b 2 Category 4S urn:ddi:dk.dst:23945601-4c61-4b25-8292-f5d2d8579556:11 dk.dst 23945601-4c61-4b25-8292-f5d2d8579556 11 dk.dst cdbf4dc7-fc71-462b-b115-323c7dff95c3 2 Category 4W urn:ddi:dk.dst:6cb3a6ab-1197-4d4e-880a-962717df74b1:11 dk.dst 6cb3a6ab-1197-4d4e-880a-962717df74b1 11 dk.dst 97603b99-870c-429c-9718-73893ee1ab6e 2 Category J8 urn:ddi:dk.dst:b4610318-7e07-4baa-bfc8-f18e61732093:11 dk.dst b4610318-7e07-4baa-bfc8-f18e61732093 11 dk.dst bee0759a-8132-4184-9ada-1a1618b130ab 2 Category BG urn:ddi:dk.dst:91bdc56e-13b6-4ae9-bbda-17b6297d497f:11 dk.dst 91bdc56e-13b6-4ae9-bbda-17b6297d497f 11 dk.dst 80d5c215-d78f-4e54-8745-b6a7305d6add 2 Category CZ urn:ddi:dk.dst:46871d53-4e0f-4abe-bcd1-7706e2f83a17:11 dk.dst 46871d53-4e0f-4abe-bcd1-7706e2f83a17 11 dk.dst 0e22f077-8be4-41ba-ad58-3de2301761f4 2 Category DK urn:ddi:dk.dst:3a99dd7c-c315-4e6e-90eb-506a248a405b:11 dk.dst 3a99dd7c-c315-4e6e-90eb-506a248a405b 11 dk.dst 7025b19a-5cc0-4173-a81f-3880e7e26a5c 2 Category HU urn:ddi:dk.dst:bb34e3f2-eacb-48f0-bc33-11ea82a93e7f:11 dk.dst bb34e3f2-eacb-48f0-bc33-11ea82a93e7f 11 dk.dst a6fe4206-baa0-4202-bea5-8ec2582136b9 2 Category HR urn:ddi:dk.dst:bdf5f414-8e06-4335-bbca-884dd462b501:11 dk.dst bdf5f414-8e06-4335-bbca-884dd462b501 11 dk.dst b0e49b7f-59b5-42a6-a999-c85e35ef2ad8 2 Category PL urn:ddi:dk.dst:ebd87679-c2d9-4e0e-a0cc-d3789f99e958:11 dk.dst ebd87679-c2d9-4e0e-a0cc-d3789f99e958 11 dk.dst 61816f68-bf7b-4ae7-b44e-8435be2202ea 2 Category RO urn:ddi:dk.dst:da91d0f5-345b-4673-aa7a-d9a98121780d:11 dk.dst da91d0f5-345b-4673-aa7a-d9a98121780d 11 dk.dst 379ade8c-0878-4717-b8fd-292d3e7f2c53 2 Category SE urn:ddi:dk.dst:f4bf8ffb-6b10-4e06-bea7-d449fb0839fb:11 dk.dst f4bf8ffb-6b10-4e06-bea7-d449fb0839fb 11 dk.dst 70382c32-140e-41af-965b-eb3660e16371 2 Category D6 urn:ddi:dk.dst:499287ea-c5b4-420b-a27a-ddb7182fcd0f:11 dk.dst 499287ea-c5b4-420b-a27a-ddb7182fcd0f 11 dk.dst 4c73dff9-1197-45a1-9b04-da38dd7b486c 2 Category R2 urn:ddi:dk.dst:eee27dc5-7320-463c-bb88-f92dec9c7a54:11 dk.dst eee27dc5-7320-463c-bb88-f92dec9c7a54 11 dk.dst 587a73c4-35e7-45ac-8e6f-18546856f67c 2 Category IS urn:ddi:dk.dst:05ce3a00-0c4a-4228-a3cb-7649d9079d79:11 dk.dst 05ce3a00-0c4a-4228-a3cb-7649d9079d79 11 dk.dst 27a166b6-e072-46fd-911e-34a1755c292a 2 Category LI urn:ddi:dk.dst:4512a32b-cbbd-414e-8623-47fada9ea84d:11 dk.dst 4512a32b-cbbd-414e-8623-47fada9ea84d 11 dk.dst 9fbd66df-4bdd-4f8a-bead-6bb0984e386d 2 Category NO urn:ddi:dk.dst:bcb0d895-7cd7-4516-8a97-54604b26027a:11 dk.dst bcb0d895-7cd7-4516-8a97-54604b26027a 11 dk.dst fac25f15-1dc3-4db6-833f-0c8d82d50d2f 2 Category CH urn:ddi:dk.dst:2e80fdf1-fa9b-42d8-a7eb-c5f89b81729d:11 dk.dst 2e80fdf1-fa9b-42d8-a7eb-c5f89b81729d 11 dk.dst a4956599-a3ff-4f7e-8b3e-453df0fcbd80 2 Category G9 urn:ddi:dk.dst:f87d6a10-80a2-4c4d-9f06-10f282314c39:11 dk.dst f87d6a10-80a2-4c4d-9f06-10f282314c39 11 dk.dst b3d5eb87-2628-400d-b38e-706ed3c998d8 3 Category AD urn:ddi:dk.dst:a31ded02-fd26-4824-a603-3dc8bbfa8b26:11 dk.dst a31ded02-fd26-4824-a603-3dc8bbfa8b26 11 dk.dst 6b9188e1-576b-4b44-a0f1-fbaff1481229 3 Category AL urn:ddi:dk.dst:0ccbf185-db0c-4421-af8c-9401ec7c1e3c:11 dk.dst 0ccbf185-db0c-4421-af8c-9401ec7c1e3c 11 dk.dst d00fc501-864e-423f-8f11-b331fb28eccb 2 Category BA urn:ddi:dk.dst:3ddf818e-7e7b-4224-90cc-1b84dcd45b91:11 dk.dst 3ddf818e-7e7b-4224-90cc-1b84dcd45b91 11 dk.dst 93e5c12b-d8ed-47f0-a4c8-1949ab1212c0 2 Category BY urn:ddi:dk.dst:5cfccb6d-d94d-4530-a77c-aa1ba4ca84fd:11 dk.dst 5cfccb6d-d94d-4530-a77c-aa1ba4ca84fd 11 dk.dst 3e2ae390-7cf3-4898-a1a6-e207769d88f5 2 Category FO urn:ddi:dk.dst:348aa233-03a7-4ba4-aee6-b811dbad3173:11 dk.dst 348aa233-03a7-4ba4-aee6-b811dbad3173 11 dk.dst 986e5918-6606-492b-8e51-67f9d35454c1 2 Category GB urn:ddi:dk.dst:77423d18-b220-4a12-a9ce-42f9b7688b5c:11 dk.dst 77423d18-b220-4a12-a9ce-42f9b7688b5c 11 dk.dst fd12cee8-39cf-490e-8bed-42125818871c 2 Category GG urn:ddi:dk.dst:13f28428-da25-4bec-b347-b1d80c1e59d9:11 dk.dst 13f28428-da25-4bec-b347-b1d80c1e59d9 11 dk.dst 219cc908-7f06-4b87-b546-43ff85b71d98 2 Category GI urn:ddi:dk.dst:4917bdc6-2e30-45ea-bfe9-79e3f778010d:11 dk.dst 4917bdc6-2e30-45ea-bfe9-79e3f778010d 11 dk.dst 73845841-655b-401a-8263-ca48b72c7258 2 Category IM urn:ddi:dk.dst:d710b104-a828-4c7f-9e6a-c0da2dce1c28:11 dk.dst d710b104-a828-4c7f-9e6a-c0da2dce1c28 11 dk.dst aad22098-53f3-4427-98cf-71b8638d58f1 2 Category JE urn:ddi:dk.dst:9db7197f-14bc-496b-83f4-49fe0f9be3c4:11 dk.dst 9db7197f-14bc-496b-83f4-49fe0f9be3c4 11 dk.dst a432d033-5272-46ea-8125-29386ceef4f4 2 Category MD urn:ddi:dk.dst:7d0e60b0-c90d-4486-bdb4-5ccc160edee6:11 dk.dst 7d0e60b0-c90d-4486-bdb4-5ccc160edee6 11 dk.dst 98b8e0c9-c6ba-4997-be21-0cd09bb3d756 2 Category ME urn:ddi:dk.dst:348526a8-c347-4e43-8c9e-7f6d8dbb101a:11 dk.dst 348526a8-c347-4e43-8c9e-7f6d8dbb101a 11 dk.dst fdcb4636-79f6-49c0-937d-b5e95d274167 3 Category MK urn:ddi:dk.dst:347f02b3-a34c-48c9-b2ae-49fa67340a34:11 dk.dst 347f02b3-a34c-48c9-b2ae-49fa67340a34 11 dk.dst def25ec2-f052-49ae-ac46-ca44a514f63b 2 Category RS urn:ddi:dk.dst:8e19358d-7b05-47d2-8476-4f660ee923a7:11 dk.dst 8e19358d-7b05-47d2-8476-4f660ee923a7 11 dk.dst 957278d3-8726-4a5b-9af1-c4adf586ed16 2 Category RU urn:ddi:dk.dst:9a16e19a-5c97-438a-89af-e7ee209fa587:11 dk.dst 9a16e19a-5c97-438a-89af-e7ee209fa587 11 dk.dst 7e492456-05ad-4711-9745-cf20596e2668 2 Category SM urn:ddi:dk.dst:61f0bc23-1327-43b6-9a4f-7baf948d655b:11 dk.dst 61f0bc23-1327-43b6-9a4f-7baf948d655b 11 dk.dst 9899622a-89a8-44ac-b400-6e267ee2bfe4 2 Category TR urn:ddi:dk.dst:3de4dbae-a27a-4dbc-b767-ccc4973e7116:11 dk.dst 3de4dbae-a27a-4dbc-b767-ccc4973e7116 11 dk.dst 6f38c385-43cc-4c90-8636-0b18c5482d40 2 Category UA urn:ddi:dk.dst:9cd3f7d9-9be7-4314-8052-367a142f33f4:11 dk.dst 9cd3f7d9-9be7-4314-8052-367a142f33f4 11 dk.dst 9814434d-0846-4461-8c16-5d41cafc5738 2 Category VA urn:ddi:dk.dst:8fb1c618-ecba-480d-a786-201a39719990:11 dk.dst 8fb1c618-ecba-480d-a786-201a39719990 11 dk.dst 96b5241d-0ff3-43f8-9bfc-af39b89703d6 2 Category F1 urn:ddi:dk.dst:3300d872-00f0-46d8-82ba-065d61a27222:11 dk.dst 3300d872-00f0-46d8-82ba-065d61a27222 11 dk.dst 9b59bb4c-3318-404a-83e5-b67952863ad8 2 Category F4 urn:ddi:dk.dst:be7587dd-321d-4f16-8a68-2292f575fd63:11 dk.dst be7587dd-321d-4f16-8a68-2292f575fd63 11 dk.dst 67fd77bc-5078-4f2b-906d-cfde1fe37be0 2 Category F4 urn:ddi:dk.dst:5f1421e7-446b-44b2-9119-de35af6aa74d:11 dk.dst 5f1421e7-446b-44b2-9119-de35af6aa74d 11 dk.dst 8f96b457-19c3-48fa-b1fe-6990607196b7 2 Category DZ urn:ddi:dk.dst:7a20c33a-da45-4979-b585-ae314f07b507:11 dk.dst 7a20c33a-da45-4979-b585-ae314f07b507 11 dk.dst 7a9dabfe-33a6-4448-9e5e-8097a97513b0 2 Category EG urn:ddi:dk.dst:60fae581-acf3-41c7-bbd1-35685abda393:11 dk.dst 60fae581-acf3-41c7-bbd1-35685abda393 11 dk.dst 8e7921f2-d1e3-4f2f-bfc6-e2077535a1c3 2 Category LY urn:ddi:dk.dst:7556b5e0-fd3d-47f8-beda-36ae7cd92d1c:11 dk.dst 7556b5e0-fd3d-47f8-beda-36ae7cd92d1c 11 dk.dst 82f5f471-36f9-4c1b-bd6b-eb7d3c7b386d 2 Category MA urn:ddi:dk.dst:de9c372f-6c45-458f-b736-03b7fc1a9c54:11 dk.dst de9c372f-6c45-458f-b736-03b7fc1a9c54 11 dk.dst e5741853-c89d-45e2-967b-384fcf1cc05e 2 Category TN urn:ddi:dk.dst:283c7bb9-9f7d-41bd-830b-9ff8e24c499a:11 dk.dst 283c7bb9-9f7d-41bd-830b-9ff8e24c499a 11 dk.dst 811afea6-0231-42dc-ba06-700f52d75ecb 2 Category F2 urn:ddi:dk.dst:785e5707-dd5e-441b-baf2-612f98039c9c:11 dk.dst 785e5707-dd5e-441b-baf2-612f98039c9c 11 dk.dst afc7e2a8-e440-4f38-a8e1-54eecfc1caf4 2 Category F2 urn:ddi:dk.dst:8a654a60-26c3-4876-a3f5-35bd408bc358:11 dk.dst 8a654a60-26c3-4876-a3f5-35bd408bc358 11 dk.dst 3aa7a8e0-3b26-4a71-91cd-c3e2358dbdc8 2 Category AO urn:ddi:dk.dst:f7d7b473-417d-4ffd-88a7-ab5a480026ab:11 dk.dst f7d7b473-417d-4ffd-88a7-ab5a480026ab 11 dk.dst 40f9ba89-0f41-4638-a4d3-e83795ab06b2 2 Category BJ urn:ddi:dk.dst:16072a69-62dd-421c-80a9-127e75bce4d6:11 dk.dst 16072a69-62dd-421c-80a9-127e75bce4d6 11 dk.dst f74e1e97-8c3a-41c9-bffa-b7cbb628a52f 2 Category BW urn:ddi:dk.dst:523b743e-8da4-4091-bc0a-ac1fe04e6d99:11 dk.dst 523b743e-8da4-4091-bc0a-ac1fe04e6d99 11 dk.dst c370c508-129c-40a7-9546-671110ecf8a9 2 Category IO urn:ddi:dk.dst:37ec8ad0-ee98-4995-9850-7b19a9271978:11 dk.dst 37ec8ad0-ee98-4995-9850-7b19a9271978 11 dk.dst 4b505857-25cb-45da-b4bb-9d48fc6f2fd3 2 Category BF urn:ddi:dk.dst:d1a44b87-9688-44c7-a7dc-5937dfd3f0c0:11 dk.dst d1a44b87-9688-44c7-a7dc-5937dfd3f0c0 11 dk.dst 382da6f4-0dfa-4e93-8351-24ac9af8d0ef 2 Category BI urn:ddi:dk.dst:19f3154b-9bf2-4933-8075-1733044ba101:11 dk.dst 19f3154b-9bf2-4933-8075-1733044ba101 11 dk.dst 8bea736c-0d0d-49e4-9ab2-66a478f72efe 2 Category CM urn:ddi:dk.dst:76a95ab5-e2b3-4529-b0c1-ba05f905481f:11 dk.dst 76a95ab5-e2b3-4529-b0c1-ba05f905481f 11 dk.dst e3cab25e-bf55-4d79-ae3a-6585e49a87ae 2 Category CV urn:ddi:dk.dst:3a0f59e0-42da-4aa1-9d7d-e2efd34a1e7f:11 dk.dst 3a0f59e0-42da-4aa1-9d7d-e2efd34a1e7f 11 dk.dst 742abc65-66a0-49fb-8f30-824c38d26163 2 Category CF urn:ddi:dk.dst:f76d50af-f322-4b39-9d21-9b02d126e9be:11 dk.dst f76d50af-f322-4b39-9d21-9b02d126e9be 11 dk.dst 8a2361be-da06-493c-8ac9-c6969217db26 2 Category TD urn:ddi:dk.dst:aa2990a8-4741-4158-85f5-8c743d2c67d8:11 dk.dst aa2990a8-4741-4158-85f5-8c743d2c67d8 11 dk.dst 874c3ad1-69b8-4042-975b-3cca9139ddeb 2 Category KM urn:ddi:dk.dst:2b8d3bf8-5493-4f45-b5f6-13b3e57fda43:11 dk.dst 2b8d3bf8-5493-4f45-b5f6-13b3e57fda43 11 dk.dst 56855e6d-45dc-4ff1-9e1e-77e677be2c0a 2 Category CG urn:ddi:dk.dst:ad8c2db2-44cb-4507-b1f8-368c9128b8dc:11 dk.dst ad8c2db2-44cb-4507-b1f8-368c9128b8dc 11 dk.dst 60e16c6e-eacc-42bd-b542-2a289760461f 2 Category CI urn:ddi:dk.dst:e013057b-0626-4677-8e54-2db9f8b2ecd9:11 dk.dst e013057b-0626-4677-8e54-2db9f8b2ecd9 11 dk.dst 77301da0-b99a-405c-9df5-c503bff2ffc0 2 Category CD urn:ddi:dk.dst:94e3acc8-87e3-4ed4-8039-442d1ceef328:11 dk.dst 94e3acc8-87e3-4ed4-8039-442d1ceef328 11 dk.dst 643ca536-a860-4a6d-a832-cb1e342cfd3a 2 Category DJ urn:ddi:dk.dst:db31f226-5c2e-4cd1-b43e-e2ea187148a5:11 dk.dst db31f226-5c2e-4cd1-b43e-e2ea187148a5 11 dk.dst 1a7c5f3d-1e15-41b2-aaaf-b80bd786c00e 2 Category GQ urn:ddi:dk.dst:58ac206a-a92b-4e1f-9d82-b3ba05bfa1d1:11 dk.dst 58ac206a-a92b-4e1f-9d82-b3ba05bfa1d1 11 dk.dst c642d80d-d6e8-44d7-8c2a-dc2e1e33911a 2 Category ER urn:ddi:dk.dst:5abb8cc6-25b1-49b4-9f31-c7e05da9c9ed:11 dk.dst 5abb8cc6-25b1-49b4-9f31-c7e05da9c9ed 11 dk.dst 323b2a06-c366-45a5-996e-337e16e5146e 2 Category ET urn:ddi:dk.dst:d80cb1cd-de04-46d2-851a-42088c4784da:11 dk.dst d80cb1cd-de04-46d2-851a-42088c4784da 11 dk.dst f7066585-07c9-4c9a-bf92-c87971a98843 2 Category GA urn:ddi:dk.dst:bf85b900-d96d-4105-9b7c-f87a794186bc:11 dk.dst bf85b900-d96d-4105-9b7c-f87a794186bc 11 dk.dst 3a8290f0-eb58-4e1a-a27d-b6a5db6cae2e 2 Category GM urn:ddi:dk.dst:3a3fbe6b-6a70-4853-b693-6e880ba17972:11 dk.dst 3a3fbe6b-6a70-4853-b693-6e880ba17972 11 dk.dst 638c1351-b0ee-4827-9b62-e2b82b7ee6af 2 Category GH urn:ddi:dk.dst:df33ef45-6eef-4ee8-b7d2-15c2a7082dec:11 dk.dst df33ef45-6eef-4ee8-b7d2-15c2a7082dec 11 dk.dst 619633df-c9ec-4cd1-9348-6e43c4b72196 2 Category GN urn:ddi:dk.dst:f867c8b6-5558-404d-a802-43e201e12455:11 dk.dst f867c8b6-5558-404d-a802-43e201e12455 11 dk.dst 206b9760-32c1-4725-8e9d-88ddd1d95369 2 Category GW urn:ddi:dk.dst:27686c77-6e95-41eb-b0e4-8faa58565eab:11 dk.dst 27686c77-6e95-41eb-b0e4-8faa58565eab 11 dk.dst 3facf40f-43cc-48fb-868d-e023ccf313e1 2 Category KE urn:ddi:dk.dst:92751982-dcc7-46b6-acac-1d524f20d200:11 dk.dst 92751982-dcc7-46b6-acac-1d524f20d200 11 dk.dst 44f28970-3427-4921-b500-bb6c4ecc178f 2 Category LS urn:ddi:dk.dst:582cebbf-5d0d-4c1d-aaac-415401c211a1:11 dk.dst 582cebbf-5d0d-4c1d-aaac-415401c211a1 11 dk.dst a342a831-e1bb-4f04-8967-3698d2e972e9 2 Category LR urn:ddi:dk.dst:f78cacfc-d453-478d-a069-a5ab834f731f:11 dk.dst f78cacfc-d453-478d-a069-a5ab834f731f 11 dk.dst 94784a3e-e95a-491f-a2ca-2d3a89f6e305 2 Category MG urn:ddi:dk.dst:5de104da-c8ce-4275-94f0-3829290ab7bb:11 dk.dst 5de104da-c8ce-4275-94f0-3829290ab7bb 11 dk.dst f8114b1f-0007-4234-b72d-a20333e320a6 2 Category MW urn:ddi:dk.dst:053ee085-d847-426b-9e10-63041b2d113b:11 dk.dst 053ee085-d847-426b-9e10-63041b2d113b 11 dk.dst bd370597-56c3-4c07-ae10-0064859e69a0 2 Category ML urn:ddi:dk.dst:a61138e9-bea5-4253-855e-1009dff961e4:11 dk.dst a61138e9-bea5-4253-855e-1009dff961e4 11 dk.dst 3cb20529-0aa6-46bd-b9b4-e40443e8ac6c 2 Category MR urn:ddi:dk.dst:cc7164a2-7748-4ce1-9148-b16d66cedac5:11 dk.dst cc7164a2-7748-4ce1-9148-b16d66cedac5 11 dk.dst dbfabf67-c679-4377-b9c2-926b76a96e38 2 Category MU urn:ddi:dk.dst:1a3b0492-5622-4f8a-9075-d176d00f6ce2:11 dk.dst 1a3b0492-5622-4f8a-9075-d176d00f6ce2 11 dk.dst 7b22eaed-0593-48be-b086-2a28ecc0e3a0 2 Category MZ urn:ddi:dk.dst:44786b96-30a3-4df4-88f2-746d81a90058:11 dk.dst 44786b96-30a3-4df4-88f2-746d81a90058 11 dk.dst d06c9d07-511a-4bbe-a66e-0be220a87dc4 2 Category NA urn:ddi:dk.dst:6709c20a-ae21-4560-9661-837c3bbc4675:11 dk.dst 6709c20a-ae21-4560-9661-837c3bbc4675 11 dk.dst 3b88d0c7-5fce-4c61-b186-07db4842f4b0 2 Category NE urn:ddi:dk.dst:6a93d78e-4bb1-4e16-b11d-ed2f033719c1:11 dk.dst 6a93d78e-4bb1-4e16-b11d-ed2f033719c1 11 dk.dst c3c29395-1c9b-43bf-9ad5-2bc78706f45a 2 Category NG urn:ddi:dk.dst:8fbb343c-e1dd-4411-aae5-f9b4374e270c:11 dk.dst 8fbb343c-e1dd-4411-aae5-f9b4374e270c 11 dk.dst c7442667-e84f-4db5-a416-58029f191cc8 2 Category ZA urn:ddi:dk.dst:2c2d2ffa-4647-4677-b246-6b3adea0fa27:11 dk.dst 2c2d2ffa-4647-4677-b246-6b3adea0fa27 11 dk.dst 705bb941-8e2c-4179-a07c-4b40dedf1be6 2 Category RW urn:ddi:dk.dst:8c3dcb8b-2dbf-4f5d-ad0b-d5d8b07c9f9b:11 dk.dst 8c3dcb8b-2dbf-4f5d-ad0b-d5d8b07c9f9b 11 dk.dst 2382d457-1145-4b32-aa4d-c983b8857275 2 Category SH urn:ddi:dk.dst:e8ba8f2e-275e-4527-baf1-6e693ee61e0c:11 dk.dst e8ba8f2e-275e-4527-baf1-6e693ee61e0c 11 dk.dst 8ccff0c6-49e5-42fd-90e4-60ce1ccf3197 2 Category ST urn:ddi:dk.dst:902b134a-a1b8-46fd-b046-d67be171813f:11 dk.dst 902b134a-a1b8-46fd-b046-d67be171813f 11 dk.dst 39468819-9048-4f9a-9144-b2254ca8612e 2 Category SN urn:ddi:dk.dst:227b4ae3-cd7d-4535-b5ab-bda0f1c32a46:11 dk.dst 227b4ae3-cd7d-4535-b5ab-bda0f1c32a46 11 dk.dst 51a2d1ba-2e78-4886-9fca-c4204b8c42ea 2 Category SC urn:ddi:dk.dst:347075e2-761a-4de7-b0a5-69f9d7816292:11 dk.dst 347075e2-761a-4de7-b0a5-69f9d7816292 11 dk.dst 5d1eeb64-b6bb-4ffd-9cf8-206f609d0134 2 Category SL urn:ddi:dk.dst:7ddb7684-eecb-4ccb-a2db-c30411a923f8:11 dk.dst 7ddb7684-eecb-4ccb-a2db-c30411a923f8 11 dk.dst 1c47bf33-0043-492d-91a3-7047589561c8 2 Category SO urn:ddi:dk.dst:eb8e71b5-b8b9-4012-961b-3c5301c44d49:11 dk.dst eb8e71b5-b8b9-4012-961b-3c5301c44d49 11 dk.dst c2c80d85-d9ba-4a07-b10a-aa7097042ff5 2 Category SD urn:ddi:dk.dst:ff50e466-aa18-4bd4-a417-e4c20f49356a:11 dk.dst ff50e466-aa18-4bd4-a417-e4c20f49356a 11 dk.dst 25f69faf-cd47-459c-96bb-d9e4d38a8239 2 Category SS urn:ddi:dk.dst:8e92893d-3719-4fee-8ad0-14b1f2382155:11 dk.dst 8e92893d-3719-4fee-8ad0-14b1f2382155 11 dk.dst 4a651f4d-344f-4de1-a1aa-316a07389142 2 Category SZ urn:ddi:dk.dst:bd56316c-73ac-484d-8fbe-2bd996b6d35b:11 dk.dst bd56316c-73ac-484d-8fbe-2bd996b6d35b 11 dk.dst e6ac9c98-b309-4106-8411-687b2695f0c2 2 Category TZ urn:ddi:dk.dst:f5e833fa-e8a6-4cfe-b47f-57ebd7b80791:11 dk.dst f5e833fa-e8a6-4cfe-b47f-57ebd7b80791 11 dk.dst fdfccd56-ec1c-41b3-8d11-a4d5fb349b51 2 Category TG urn:ddi:dk.dst:bd4327e3-f22a-42bb-9299-410b83e43ce7:11 dk.dst bd4327e3-f22a-42bb-9299-410b83e43ce7 11 dk.dst f45964ca-1c20-459d-bae5-2022132673be 2 Category UG urn:ddi:dk.dst:7b7b5e9a-da40-4f64-97f3-ba20ae71945f:11 dk.dst 7b7b5e9a-da40-4f64-97f3-ba20ae71945f 11 dk.dst 98b6904f-9ed4-420d-8fda-25d9488e58fd 2 Category ZM urn:ddi:dk.dst:3cbece89-996f-48af-972a-42f272543cf0:11 dk.dst 3cbece89-996f-48af-972a-42f272543cf0 11 dk.dst f516d83d-b402-45c3-bbf5-735c20477fbb 2 Category ZW urn:ddi:dk.dst:89f9e73c-2a5f-46f9-81e7-f62c5dc6fb32:11 dk.dst 89f9e73c-2a5f-46f9-81e7-f62c5dc6fb32 11 dk.dst e3593720-0010-42d1-a2ea-6f542730fc78 2 Category A1 urn:ddi:dk.dst:8456ad42-458d-4bc4-a6cf-c7b8305f174b:11 dk.dst 8456ad42-458d-4bc4-a6cf-c7b8305f174b 11 dk.dst 69621faf-b5f0-4951-ad0a-f6290f972b56 2 Category A2 urn:ddi:dk.dst:3c691f5e-f6a6-4128-b1ef-b61c54771580:11 dk.dst 3c691f5e-f6a6-4128-b1ef-b61c54771580 11 dk.dst c27faeb7-bdcc-4deb-bc8b-ff191ee76b11 2 Category A2 urn:ddi:dk.dst:ee08c894-3f0a-4a13-afb6-8f472db00a69:11 dk.dst ee08c894-3f0a-4a13-afb6-8f472db00a69 11 dk.dst a0435fb2-1099-4fc0-add8-5942c8b60fea 2 Category CA urn:ddi:dk.dst:02261fc0-b992-45fd-a129-d082598bb6b7:11 dk.dst 02261fc0-b992-45fd-a129-d082598bb6b7 11 dk.dst 2c54a758-c700-4874-b99d-f29935447da8 2 Category GL urn:ddi:dk.dst:0efa2a06-c38c-4ee7-9cbc-312d0c8e6c8f:11 dk.dst 0efa2a06-c38c-4ee7-9cbc-312d0c8e6c8f 11 dk.dst de9e4872-9f92-4068-8c3f-7f00df80473e 2 Category US urn:ddi:dk.dst:33906652-ae2c-49b9-a24c-a872a4b26c67:11 dk.dst 33906652-ae2c-49b9-a24c-a872a4b26c67 11 dk.dst accd6bd3-d73f-4dcb-8ca8-fa5294377e7f 2 Category A5 urn:ddi:dk.dst:c187f823-5a43-4787-8d7c-a5963f1b4e07:11 dk.dst c187f823-5a43-4787-8d7c-a5963f1b4e07 11 dk.dst 2818aa8f-84d6-4b4b-a983-c96e60990484 2 Category A5 urn:ddi:dk.dst:7d60fb65-275f-4f36-8909-e97d188c2de4:11 dk.dst 7d60fb65-275f-4f36-8909-e97d188c2de4 11 dk.dst f4292765-e85e-4d48-8ded-45f7bd38bf9c 2 Category AI urn:ddi:dk.dst:2b8cce14-a5e8-4d15-ae63-8c788e539051:11 dk.dst 2b8cce14-a5e8-4d15-ae63-8c788e539051 11 dk.dst a71e6e2f-fbfb-4382-ba83-84b80c9299c6 2 Category AG urn:ddi:dk.dst:62cad888-7215-4d06-ae3a-dca29af6d7ed:11 dk.dst 62cad888-7215-4d06-ae3a-dca29af6d7ed 11 dk.dst 48a772c6-bd4d-46a2-93b2-3203945825f6 2 Category AW urn:ddi:dk.dst:de45e838-9f2d-48a6-b33c-07624b79d798:11 dk.dst de45e838-9f2d-48a6-b33c-07624b79d798 11 dk.dst 6aeea5cc-d7d7-4ec4-988c-9454363c0a51 2 Category BS urn:ddi:dk.dst:23147762-a9ab-45cd-a2da-6bf52479c603:11 dk.dst 23147762-a9ab-45cd-a2da-6bf52479c603 11 dk.dst fb75e5b4-519d-4fda-a876-a45481a41c5f 2 Category BB urn:ddi:dk.dst:da76b591-8f32-470f-a451-01c3d1342577:11 dk.dst da76b591-8f32-470f-a451-01c3d1342577 11 dk.dst c0c994b2-4d2e-4a5b-9f44-24567ef68bec 2 Category BZ urn:ddi:dk.dst:487e7d95-58f9-45c4-ade8-3bd2c5068762:11 dk.dst 487e7d95-58f9-45c4-ade8-3bd2c5068762 11 dk.dst 5e17869a-3d73-435e-b7a6-f65d00c3dc29 2 Category BM urn:ddi:dk.dst:b3f271cf-8ac4-4fdd-870a-32f37a530fe4:11 dk.dst b3f271cf-8ac4-4fdd-870a-32f37a530fe4 11 dk.dst a0c3cee7-d8f1-497f-b88d-f3684643c71a 2 Category BQ urn:ddi:dk.dst:f8eec4b8-c06e-472c-bac2-6d60782bfecd:11 dk.dst f8eec4b8-c06e-472c-bac2-6d60782bfecd 11 dk.dst 8251b995-ad25-40d8-b76b-ccda7ff70f6c 2 Category VG urn:ddi:dk.dst:2ba9262b-de41-4566-b03a-4822419cc0e1:11 dk.dst 2ba9262b-de41-4566-b03a-4822419cc0e1 11 dk.dst d123cd1a-7e01-41de-b41a-62ee730de7f0 2 Category KY urn:ddi:dk.dst:b7e87b81-2b68-4633-ba52-61812f4e776a:11 dk.dst b7e87b81-2b68-4633-ba52-61812f4e776a 11 dk.dst aacedd76-e723-498e-b75d-dd677cb77ab3 2 Category CR urn:ddi:dk.dst:97976515-5069-44ba-8e19-55677977c9dd:11 dk.dst 97976515-5069-44ba-8e19-55677977c9dd 11 dk.dst efd0a453-93a2-47a2-8fba-7915db2e8676 2 Category CU urn:ddi:dk.dst:f1d6ce06-f06c-49d1-b60c-dd0292d2f0ca:11 dk.dst f1d6ce06-f06c-49d1-b60c-dd0292d2f0ca 11 dk.dst f55f1dc0-7a14-43c3-818e-7dcefd3e3267 2 Category CW urn:ddi:dk.dst:553e8e1b-31a3-4092-a3d6-03251dd07be7:11 dk.dst 553e8e1b-31a3-4092-a3d6-03251dd07be7 11 dk.dst be48fe37-2fb7-46ea-8398-3fe95730d1b8 2 Category DM urn:ddi:dk.dst:fce81f99-880c-45cf-891f-b3c60203f909:11 dk.dst fce81f99-880c-45cf-891f-b3c60203f909 11 dk.dst 42f6691e-9e1e-488a-ae3c-84ac9de19626 2 Category DO urn:ddi:dk.dst:810a141b-e421-4b0d-b352-de67ffaa8d70:11 dk.dst 810a141b-e421-4b0d-b352-de67ffaa8d70 11 dk.dst 3ec8e6f4-f67d-456c-8fcf-28e53a0bc610 2 Category SV urn:ddi:dk.dst:4bc97153-1d36-4eff-8695-92ad4b6695f2:11 dk.dst 4bc97153-1d36-4eff-8695-92ad4b6695f2 11 dk.dst e231bdff-a2ac-4459-a512-2d6dc5d0901a 2 Category GD urn:ddi:dk.dst:1c38cbdc-4fd3-4a6d-9425-3ab666d57172:11 dk.dst 1c38cbdc-4fd3-4a6d-9425-3ab666d57172 11 dk.dst c9aff365-cb5d-4924-8406-574c373370a8 2 Category GT urn:ddi:dk.dst:267e715a-9010-4457-a364-836ac986a1c4:11 dk.dst 267e715a-9010-4457-a364-836ac986a1c4 11 dk.dst 83c03bf6-7170-4395-9f94-d8a510e5ca01 2 Category HT urn:ddi:dk.dst:cc784805-e846-4c57-babf-b0aba3bb3645:11 dk.dst cc784805-e846-4c57-babf-b0aba3bb3645 11 dk.dst ad55f1fc-e401-4112-af68-de68c625c96d 2 Category HN urn:ddi:dk.dst:5e3b76da-6fa2-4e4d-8f3f-f01e6cb2792c:11 dk.dst 5e3b76da-6fa2-4e4d-8f3f-f01e6cb2792c 11 dk.dst 645bf480-7f72-49ec-b470-0274bca06167 2 Category JM urn:ddi:dk.dst:7766fc7a-63b7-468d-8f5e-679c6ce8a8bc:11 dk.dst 7766fc7a-63b7-468d-8f5e-679c6ce8a8bc 11 dk.dst ad07f01e-afa5-4c3a-b913-4d7b081ae0dd 2 Category MX urn:ddi:dk.dst:cb03c50b-3cd7-459d-96d3-6ab0603ce081:11 dk.dst cb03c50b-3cd7-459d-96d3-6ab0603ce081 11 dk.dst 7ea9405e-27fb-4536-b20a-e57f9df7dbe8 2 Category MS urn:ddi:dk.dst:d3688859-d630-4553-b037-4fd0c1d0d434:11 dk.dst d3688859-d630-4553-b037-4fd0c1d0d434 11 dk.dst 1ed2138f-d177-477d-aa27-39cab1746a93 2 Category NI urn:ddi:dk.dst:7d919c24-bbbf-426d-af0b-588f1cdc2879:11 dk.dst 7d919c24-bbbf-426d-af0b-588f1cdc2879 11 dk.dst 1d2999ac-8c56-4273-a9e7-751a00030d9d 2 Category PA urn:ddi:dk.dst:b2e7689b-adbf-49cc-9b7c-4071858f3a58:11 dk.dst b2e7689b-adbf-49cc-9b7c-4071858f3a58 11 dk.dst e865c349-3505-4305-9efe-30614d05c58e 2 Category KN urn:ddi:dk.dst:c171b152-f8b3-401a-ba97-76eb34fcae7f:11 dk.dst c171b152-f8b3-401a-ba97-76eb34fcae7f 11 dk.dst 517047b9-49e3-4eb3-bc2a-d232bb8ff589 2 Category LC urn:ddi:dk.dst:35072500-80bc-4614-a1c8-56b921b2ae0a:11 dk.dst 35072500-80bc-4614-a1c8-56b921b2ae0a 11 dk.dst e027af6b-f2e4-4998-bc17-deb9b58849b0 2 Category SX urn:ddi:dk.dst:a3daf244-e7ee-4e8b-a2b6-975d4ee70215:11 dk.dst a3daf244-e7ee-4e8b-a2b6-975d4ee70215 11 dk.dst d1d541b9-f587-4b1c-907b-1c9a4f3a5d87 2 Category VC urn:ddi:dk.dst:93c0d60b-02f9-4e58-aa9c-a89da51e0987:11 dk.dst 93c0d60b-02f9-4e58-aa9c-a89da51e0987 11 dk.dst 03f3b501-b387-43d7-9573-23c840d886ed 2 Category TT urn:ddi:dk.dst:601e5ab6-4170-4e63-86a5-abc9049fc5a2:11 dk.dst 601e5ab6-4170-4e63-86a5-abc9049fc5a2 11 dk.dst e2744dad-b5fd-4d64-b807-ae1e0b97e7ff 2 Category TC urn:ddi:dk.dst:6f0ce44f-6232-49d6-a8b2-dfe6e141bcb1:11 dk.dst 6f0ce44f-6232-49d6-a8b2-dfe6e141bcb1 11 dk.dst 4c33d4e5-4b5c-4459-9270-2bba64bdceae 2 Category VI urn:ddi:dk.dst:07decd45-c02f-454a-b9d1-bc05210c4cdf:11 dk.dst 07decd45-c02f-454a-b9d1-bc05210c4cdf 11 dk.dst e1009059-8c8c-4786-8707-7341e30966f6 2 Category A7 urn:ddi:dk.dst:2e5d46e7-d189-473c-8c92-ae0a5b3a298b:11 dk.dst 2e5d46e7-d189-473c-8c92-ae0a5b3a298b 11 dk.dst 7f673219-1785-469b-88f6-b95199f943d8 2 Category A7 urn:ddi:dk.dst:69a1092c-8bd8-4401-aee1-0645e39dadac:11 dk.dst 69a1092c-8bd8-4401-aee1-0645e39dadac 11 dk.dst cf9b3c79-09ba-4d69-804e-cb8d4695a832 2 Category AR urn:ddi:dk.dst:7a33ed33-0a71-413e-a71b-4e12028a08f4:11 dk.dst 7a33ed33-0a71-413e-a71b-4e12028a08f4 11 dk.dst 2d8caece-72bf-4ec4-a3fd-82cadb5d9dc4 2 Category BO urn:ddi:dk.dst:cfa8469e-ef57-45ee-ab5b-b3f4b7d4afaf:11 dk.dst cfa8469e-ef57-45ee-ab5b-b3f4b7d4afaf 11 dk.dst d6be08f7-a5d1-4299-af48-7f328e465f5f 2 Category BR urn:ddi:dk.dst:c55ac566-d6df-470a-ad55-39481d3c7aea:11 dk.dst c55ac566-d6df-470a-ad55-39481d3c7aea 11 dk.dst e9d628a8-b2ae-4eee-89cf-f347a259c52a 2 Category CL urn:ddi:dk.dst:0d841906-9c53-4c1d-b73b-bce6fb551181:11 dk.dst 0d841906-9c53-4c1d-b73b-bce6fb551181 11 dk.dst 87549d7f-9aea-499d-8f4e-f4265440d953 2 Category CO urn:ddi:dk.dst:7df91e38-705d-41b9-af8c-09c8961681ce:11 dk.dst 7df91e38-705d-41b9-af8c-09c8961681ce 11 dk.dst 0a7dc742-201e-46a9-8c8a-d922e6bc71ff 2 Category EC urn:ddi:dk.dst:6ab5b7dc-b54f-49d8-9fb4-49be6e6a1690:11 dk.dst 6ab5b7dc-b54f-49d8-9fb4-49be6e6a1690 11 dk.dst 9df0dc4c-ede8-43ab-bfcd-6bbba939554e 2 Category FK urn:ddi:dk.dst:15604094-1e34-46f6-9488-49e3f33fedd8:11 dk.dst 15604094-1e34-46f6-9488-49e3f33fedd8 11 dk.dst 94e8a1f5-1df8-45fe-a71d-0213bcb069d3 2 Category GY urn:ddi:dk.dst:5efe2926-c2b1-4466-bcff-fccf66c42c4b:11 dk.dst 5efe2926-c2b1-4466-bcff-fccf66c42c4b 11 dk.dst 173a1639-63db-4dec-a02a-dfbb68ba34a6 2 Category PY urn:ddi:dk.dst:a0ac1fd3-9510-429a-ad6f-d47d8c0e22c2:11 dk.dst a0ac1fd3-9510-429a-ad6f-d47d8c0e22c2 11 dk.dst 6b804d06-8eae-4a13-bfc1-854c5895747f 2 Category PE urn:ddi:dk.dst:0189ff1b-3bf4-4f26-abd5-8d75bbe68d30:11 dk.dst 0189ff1b-3bf4-4f26-abd5-8d75bbe68d30 11 dk.dst 368e55f9-24b3-4be5-be29-76e98bf192e4 2 Category SR urn:ddi:dk.dst:8c3ea0ac-efe3-4a56-8519-bdbe21386414:11 dk.dst 8c3ea0ac-efe3-4a56-8519-bdbe21386414 11 dk.dst bea8dd38-e183-4006-9c63-bfe20cf55c1d 2 Category UY urn:ddi:dk.dst:4913d165-25a5-44d2-b891-989e46d49003:11 dk.dst 4913d165-25a5-44d2-b891-989e46d49003 11 dk.dst ef9bcf8c-8d71-4449-8808-91a909202518 2 Category VE urn:ddi:dk.dst:f618b6b4-ee16-43e9-a650-7337fef6851e:11 dk.dst f618b6b4-ee16-43e9-a650-7337fef6851e 11 dk.dst 3c5d4fcf-4c41-4e2f-8a1b-2d7f6cd0b778 2 Category S1 urn:ddi:dk.dst:bcc18ca2-4a35-46a5-a6a5-a437202de6c3:11 dk.dst bcc18ca2-4a35-46a5-a6a5-a437202de6c3 11 dk.dst 64bb0ffb-d9b7-4e60-9752-f52f8e659e8b 3 Category S3 urn:ddi:dk.dst:8e4bdd65-ff9b-41f5-a0cd-ed2d8438b4d9:11 dk.dst 8e4bdd65-ff9b-41f5-a0cd-ed2d8438b4d9 11 dk.dst 3c9ff8b6-8d18-433d-92d9-11b45d332aa7 2 Category S35 urn:ddi:dk.dst:cbe3a7b0-9657-4906-8fd3-1b320126203c:11 dk.dst cbe3a7b0-9657-4906-8fd3-1b320126203c 11 dk.dst ff771654-34fd-40cd-8297-91ec282dfec3 2 Category BH urn:ddi:dk.dst:4e8b030c-b3d0-4e33-af3e-97916810a1e4:11 dk.dst 4e8b030c-b3d0-4e33-af3e-97916810a1e4 11 dk.dst f817afcb-6362-46e5-bf46-428332864ec6 2 Category IQ urn:ddi:dk.dst:764657fa-90fc-49f5-ac82-cafb4410f3ac:11 dk.dst 764657fa-90fc-49f5-ac82-cafb4410f3ac 11 dk.dst d5de606f-ea52-4c6c-8dfd-3bd528e78a2d 2 Category KW urn:ddi:dk.dst:764fd5fe-a49b-49c2-9f8e-e26ee921c6da:11 dk.dst 764fd5fe-a49b-49c2-9f8e-e26ee921c6da 11 dk.dst c1dd3568-4f02-43e9-b93e-212a0c7cd1ea 2 Category OM urn:ddi:dk.dst:24807b53-35c6-4e95-ba1b-1188d563c00d:11 dk.dst 24807b53-35c6-4e95-ba1b-1188d563c00d 11 dk.dst 4e6d56b5-37c8-4630-bfdb-0233618a2df1 2 Category QA urn:ddi:dk.dst:7d05d3ad-2323-4765-a0f4-488a441e539c:11 dk.dst 7d05d3ad-2323-4765-a0f4-488a441e539c 11 dk.dst 65c84531-b7e9-47a1-90c6-34af25403b6c 2 Category SA urn:ddi:dk.dst:6a0f81dc-16d8-48cd-bc32-a64ab6892324:11 dk.dst 6a0f81dc-16d8-48cd-bc32-a64ab6892324 11 dk.dst f404e7d6-998e-4d1a-a1e7-023f21f9d99f 2 Category AE urn:ddi:dk.dst:c4f5f7a7-8af3-4548-9be9-84f47b243cdf:11 dk.dst c4f5f7a7-8af3-4548-9be9-84f47b243cdf 11 dk.dst e23a9583-8421-45a7-921c-1e4284b5d678 2 Category YE urn:ddi:dk.dst:5831f552-2394-4fda-9fd9-35ebd76dfdd2:11 dk.dst 5831f552-2394-4fda-9fd9-35ebd76dfdd2 11 dk.dst 329f89fc-defe-419d-8087-2d7bdb98daad 2 Category S37 urn:ddi:dk.dst:025b89e5-1577-42b3-98f4-b27a115fcfd0:11 dk.dst 025b89e5-1577-42b3-98f4-b27a115fcfd0 11 dk.dst 2060f69a-7a45-4af9-b438-3f03f49ca523 2 Category AM urn:ddi:dk.dst:5a7f5876-5cdc-45dc-bf92-9894d733639f:11 dk.dst 5a7f5876-5cdc-45dc-bf92-9894d733639f 11 dk.dst 49bade5a-a897-45c8-86a9-120bfef08e85 2 Category AZ urn:ddi:dk.dst:71d0f58a-f1a4-44d0-a09c-8130821d275f:11 dk.dst 71d0f58a-f1a4-44d0-a09c-8130821d275f 11 dk.dst 9d73e60d-30cb-4c95-8c59-5b683826a90b 2 Category GE urn:ddi:dk.dst:1c0620bf-4490-46b3-b648-bf77cfb06e2e:11 dk.dst 1c0620bf-4490-46b3-b648-bf77cfb06e2e 11 dk.dst 07858b93-903a-4434-8197-cd6733fbbe14 2 Category IL urn:ddi:dk.dst:a3dc90a0-8a8b-417c-ba2b-1c5d69b87001:11 dk.dst a3dc90a0-8a8b-417c-ba2b-1c5d69b87001 11 dk.dst 57ce81db-951d-4adc-b327-722f94176f88 2 Category JO urn:ddi:dk.dst:fcf46083-54e8-4822-9fda-6db76c0aa713:11 dk.dst fcf46083-54e8-4822-9fda-6db76c0aa713 11 dk.dst dab30ca7-0fe3-47b5-bc4b-48063b5df7ae 2 Category LB urn:ddi:dk.dst:3bc15788-3f44-460d-a5cc-a84e9560860f:11 dk.dst 3bc15788-3f44-460d-a5cc-a84e9560860f 11 dk.dst 2f330b0f-e259-4e0f-aac0-ba1e2c1fc090 3 Category PS urn:ddi:dk.dst:055aa60d-f990-4cd0-82a1-725dd4a28838:11 dk.dst 055aa60d-f990-4cd0-82a1-725dd4a28838 11 dk.dst 625e1c28-4c1d-415d-9d18-7124a9efaf01 2 Category SY urn:ddi:dk.dst:2bf5181a-9c13-4501-a5ee-b5165882f1c0:11 dk.dst 2bf5181a-9c13-4501-a5ee-b5165882f1c0 11 dk.dst d2df5818-b114-4c1e-8dd7-d2f03e12f392 2 Category S6 urn:ddi:dk.dst:d278fd2f-783b-447e-8556-e2db1fd4ba79:11 dk.dst d278fd2f-783b-447e-8556-e2db1fd4ba79 11 dk.dst 2e899d6c-4508-433a-adb3-c8418ce29d8b 2 Category S6 urn:ddi:dk.dst:e898d719-b7f9-49ad-9930-3db52f250d81:11 dk.dst e898d719-b7f9-49ad-9930-3db52f250d81 11 dk.dst 30f4a077-d899-4fdd-b697-69452850b6aa 2 Category AF urn:ddi:dk.dst:7107582e-2db8-4183-9589-f1e593662480:11 dk.dst 7107582e-2db8-4183-9589-f1e593662480 11 dk.dst a3a335bf-d6f6-4592-9d00-77d5ee388aea 2 Category BD urn:ddi:dk.dst:600dc85f-e7dc-43b2-96e9-b4bfef800535:11 dk.dst 600dc85f-e7dc-43b2-96e9-b4bfef800535 11 dk.dst 0a5306f1-219f-446e-ae45-b7d889bf13fd 2 Category BT urn:ddi:dk.dst:8ba08203-5807-47f4-ba40-62bcb36fd57e:11 dk.dst 8ba08203-5807-47f4-ba40-62bcb36fd57e 11 dk.dst 9c5814aa-33a5-4c8c-8c58-02e60cf5b693 2 Category BN urn:ddi:dk.dst:08624295-2482-40a7-afe0-97750a93e592:11 dk.dst 08624295-2482-40a7-afe0-97750a93e592 11 dk.dst 51f14993-2878-46c5-bcf4-5222e415886b 2 Category MM urn:ddi:dk.dst:1f568f64-0fe4-44b7-9fac-17033ed66707:11 dk.dst 1f568f64-0fe4-44b7-9fac-17033ed66707 11 dk.dst f76953d7-700a-48b7-a4fd-713ad085d7a8 2 Category KH urn:ddi:dk.dst:5e0900e5-ec42-4f77-8206-85e4422d16f3:11 dk.dst 5e0900e5-ec42-4f77-8206-85e4422d16f3 11 dk.dst f39b873e-4918-4c64-a774-c453e0493f2e 2 Category CN urn:ddi:dk.dst:41cd4901-bb06-4a55-8ab7-991e2686b672:11 dk.dst 41cd4901-bb06-4a55-8ab7-991e2686b672 11 dk.dst d80a09b6-a552-43fd-b667-e16b6c1c1bda 2 Category HK urn:ddi:dk.dst:5bd549f6-7cb6-4ff7-8d4e-ff34d0f00e71:11 dk.dst 5bd549f6-7cb6-4ff7-8d4e-ff34d0f00e71 11 dk.dst b62393ea-51ce-4f05-b13e-b29d986f6fb9 2 Category IN urn:ddi:dk.dst:e271dda7-64fa-4acf-bade-e50188827183:11 dk.dst e271dda7-64fa-4acf-bade-e50188827183 11 dk.dst a579a8fc-f532-4b58-90af-c504b69c20cf 2 Category ID urn:ddi:dk.dst:6dddc213-1a86-4a81-8c16-1ae4c7e4a0e2:11 dk.dst 6dddc213-1a86-4a81-8c16-1ae4c7e4a0e2 11 dk.dst e8e47205-8cfa-422f-9c3d-83b9e6b8ea15 2 Category IR urn:ddi:dk.dst:d961d724-5873-46c9-8e6a-cb12a40f1d61:11 dk.dst d961d724-5873-46c9-8e6a-cb12a40f1d61 11 dk.dst abaa59c2-2d74-40b9-a99f-bb420064cf46 2 Category JP urn:ddi:dk.dst:f91546b5-0305-4657-b843-8b00db18ce0f:11 dk.dst f91546b5-0305-4657-b843-8b00db18ce0f 11 dk.dst a627c5aa-4877-4f0c-bfc3-3d7a35f81015 2 Category KZ urn:ddi:dk.dst:6c221a53-f20a-4c93-a362-6dd6c4d4a9f9:11 dk.dst 6c221a53-f20a-4c93-a362-6dd6c4d4a9f9 11 dk.dst 6417b497-88a0-4e2d-8156-0d591e3b29b3 2 Category KG urn:ddi:dk.dst:4c370f3a-3c00-4df7-9a96-f1452d900860:11 dk.dst 4c370f3a-3c00-4df7-9a96-f1452d900860 11 dk.dst 7af4b4b9-84ff-40ca-933a-7e21d42df768 2 Category LA urn:ddi:dk.dst:3e8ab2be-96bf-43f4-a7e0-5b6a1fa8c1d8:11 dk.dst 3e8ab2be-96bf-43f4-a7e0-5b6a1fa8c1d8 11 dk.dst 9f597b84-c85f-45e5-bcc9-0c2d3bd780f4 2 Category MO urn:ddi:dk.dst:04475d6b-42dd-4cc4-86fe-366f7883005e:11 dk.dst 04475d6b-42dd-4cc4-86fe-366f7883005e 11 dk.dst 308b520b-ce30-42f3-94f5-4f787af61ca0 2 Category MY urn:ddi:dk.dst:6a316e61-2dcd-478e-832a-fa7ca35e3565:11 dk.dst 6a316e61-2dcd-478e-832a-fa7ca35e3565 11 dk.dst 75aae900-baf0-4b0c-b1d3-d9a8a46bf5c2 2 Category MV urn:ddi:dk.dst:6682c872-bcc3-44c8-99e4-1cff4fd3cac7:11 dk.dst 6682c872-bcc3-44c8-99e4-1cff4fd3cac7 11 dk.dst bc2d7feb-73c0-4904-9189-49345e5ae908 2 Category MN urn:ddi:dk.dst:8561ed21-f4a8-44e1-b465-0a0133f90765:11 dk.dst 8561ed21-f4a8-44e1-b465-0a0133f90765 11 dk.dst 5b4acd5c-5d8f-4f67-a85b-c4af6afef94b 2 Category NP urn:ddi:dk.dst:c294e9c9-dd0a-429a-89db-e1568e8655c2:11 dk.dst c294e9c9-dd0a-429a-89db-e1568e8655c2 11 dk.dst e18e78fd-7c5c-4610-9a10-e13bc88c4ce1 2 Category KP urn:ddi:dk.dst:530e94e2-6eea-4c0b-93dc-7ad072adca6d:11 dk.dst 530e94e2-6eea-4c0b-93dc-7ad072adca6d 11 dk.dst 1636fdc8-e4d6-4dc6-82f1-2f00c6c75ac2 2 Category PK urn:ddi:dk.dst:1c3602f4-5eac-4c81-8dd3-839c4886e98b:11 dk.dst 1c3602f4-5eac-4c81-8dd3-839c4886e98b 11 dk.dst 54394ef7-139f-47a8-bd48-6e747dac7187 2 Category PH urn:ddi:dk.dst:d2dec756-b217-4398-aae2-110acb710fd4:11 dk.dst d2dec756-b217-4398-aae2-110acb710fd4 11 dk.dst 2de9fb29-537b-44e7-b9f1-b1620e9b7bf7 2 Category SG urn:ddi:dk.dst:e689c29e-4783-49be-945e-e48666eeafd7:11 dk.dst e689c29e-4783-49be-945e-e48666eeafd7 11 dk.dst 0d74fe51-f660-416e-acdb-ec2d05628321 2 Category KR urn:ddi:dk.dst:be87c1e4-b4ac-4ce6-9b2e-57b9ffa1f960:11 dk.dst be87c1e4-b4ac-4ce6-9b2e-57b9ffa1f960 11 dk.dst 75922885-85a8-4bdb-875c-ef68a287db3a 2 Category LK urn:ddi:dk.dst:3cc49708-ee0a-4a63-b997-5dc44b907ff9:11 dk.dst 3cc49708-ee0a-4a63-b997-5dc44b907ff9 11 dk.dst 35f414fa-b087-49ca-85a6-6400a7df8791 2 Category TW urn:ddi:dk.dst:e6bc02c1-dbea-4e99-a5bc-5ed2cd77be10:11 dk.dst e6bc02c1-dbea-4e99-a5bc-5ed2cd77be10 11 dk.dst e9887e30-9252-4998-89c9-766d8d84588a 2 Category TJ urn:ddi:dk.dst:35731d83-4057-40bb-9a3a-cb79ed7ceac8:11 dk.dst 35731d83-4057-40bb-9a3a-cb79ed7ceac8 11 dk.dst 36a187f1-ca14-4ee9-9ba5-048fd4083e30 2 Category TH urn:ddi:dk.dst:4076e408-07ac-493b-9cea-46126e676de1:11 dk.dst 4076e408-07ac-493b-9cea-46126e676de1 11 dk.dst a9285dd8-665e-4c94-a251-e2da5c9558a4 2 Category TL urn:ddi:dk.dst:0774dbe5-091d-4ff6-b313-9c3bd821dda6:11 dk.dst 0774dbe5-091d-4ff6-b313-9c3bd821dda6 11 dk.dst d7106181-53df-4581-8252-b94c4fce6a5d 2 Category TM urn:ddi:dk.dst:823177c2-daf4-4edd-b807-5342968b8cce:11 dk.dst 823177c2-daf4-4edd-b807-5342968b8cce 11 dk.dst ae2585ca-f91d-41bb-8139-260eb56be3dd 2 Category UZ urn:ddi:dk.dst:b4bcf696-8224-40ee-ae61-077400c7abb3:11 dk.dst b4bcf696-8224-40ee-ae61-077400c7abb3 11 dk.dst 924102c6-7d04-48dc-8e17-a1c15724b4e1 2 Category VN urn:ddi:dk.dst:58249699-50ad-4540-b065-cd70b5c7aa1d:11 dk.dst 58249699-50ad-4540-b065-cd70b5c7aa1d 11 dk.dst 1b028f5e-70d4-41c8-84ea-7edd1f2570a9 2 Category O1 urn:ddi:dk.dst:a9dfdf88-628c-435e-bdec-d301f7f16bdd:11 dk.dst a9dfdf88-628c-435e-bdec-d301f7f16bdd 11 dk.dst dcfb1d65-3e08-4bfa-83fd-89aadf438b93 2 Category O2 urn:ddi:dk.dst:12ba5112-d1d6-49c4-90d0-0e00f4453f29:11 dk.dst 12ba5112-d1d6-49c4-90d0-0e00f4453f29 11 dk.dst ab5aaa42-46cc-47c6-bab9-4df189b76515 2 Category O3 urn:ddi:dk.dst:fbb81c64-c11c-4122-b579-48ce67bbb503:11 dk.dst fbb81c64-c11c-4122-b579-48ce67bbb503 11 dk.dst 56bd29dc-d726-4f41-a78c-776a6809eae9 2 Category AS urn:ddi:dk.dst:26ab8bfd-e5a4-4163-85d0-3b888d2d9113:11 dk.dst 26ab8bfd-e5a4-4163-85d0-3b888d2d9113 11 dk.dst 94b864f6-4076-4351-8d0c-b08c097e298d 2 Category GU urn:ddi:dk.dst:64cae9f2-8ac7-42f7-9d73-8a29ffa9e360:11 dk.dst 64cae9f2-8ac7-42f7-9d73-8a29ffa9e360 11 dk.dst d4809936-b77d-4d8f-85b5-f256faa2fe21 2 Category UM urn:ddi:dk.dst:dec8e447-fe67-43b0-b44a-2ff01aa97ef6:11 dk.dst dec8e447-fe67-43b0-b44a-2ff01aa97ef6 11 dk.dst 9ecc871d-9fd0-45d1-b2cd-3917e61172cd 2 Category AU urn:ddi:dk.dst:68b33c05-d154-482a-9eb1-b5aa906a1ab6:11 dk.dst 68b33c05-d154-482a-9eb1-b5aa906a1ab6 11 dk.dst 44dee0d0-9c10-4a1b-87f4-3ea229e00ac8 2 Category CC urn:ddi:dk.dst:2c3da239-0e05-4fc0-8cb8-8444b32a21e7:11 dk.dst 2c3da239-0e05-4fc0-8cb8-8444b32a21e7 11 dk.dst a7cb252b-d7ed-4e40-9111-b8258b2ec5e3 2 Category CX urn:ddi:dk.dst:1848fb0c-6bdd-4a34-a30d-f736512bb498:11 dk.dst 1848fb0c-6bdd-4a34-a30d-f736512bb498 11 dk.dst 3728aa13-0e69-4d7d-acaa-5648aab98efc 2 Category HM urn:ddi:dk.dst:603faf45-b0ca-4f64-8777-e730d32bfa57:11 dk.dst 603faf45-b0ca-4f64-8777-e730d32bfa57 11 dk.dst 3f1fd083-bcc2-47c6-ac0c-16c83cc74174 2 Category NF urn:ddi:dk.dst:032df09d-37df-40b2-8fd0-4607d78c4d5b:11 dk.dst 032df09d-37df-40b2-8fd0-4607d78c4d5b 11 dk.dst 39359cfa-a017-4ce7-bb25-b0966b6bb87f 2 Category FJ urn:ddi:dk.dst:a1bcde42-5cfe-45be-bfac-c81fb438ace0:11 dk.dst a1bcde42-5cfe-45be-bfac-c81fb438ace0 11 dk.dst b4a68975-923f-441b-a47d-b3031c1498aa 2 Category PF urn:ddi:dk.dst:bbae3337-ae96-405a-9aa0-3955eee6a2b1:11 dk.dst bbae3337-ae96-405a-9aa0-3955eee6a2b1 11 dk.dst b7dc382b-bcfe-4762-b86c-0db8907ec933 2 Category KI urn:ddi:dk.dst:fdcb8cb6-b947-432b-bcad-c8195f114d27:11 dk.dst fdcb8cb6-b947-432b-bcad-c8195f114d27 11 dk.dst 1413f00b-e42c-4b42-ad09-fae38c804469 2 Category MH urn:ddi:dk.dst:fc040c74-13ae-4a5f-82ae-3bd1d987f1ed:11 dk.dst fc040c74-13ae-4a5f-82ae-3bd1d987f1ed 11 dk.dst 7fea6eb0-0957-4eaa-a301-a65d7a10b437 2 Category FM urn:ddi:dk.dst:72552eea-772a-458d-b2eb-1583fdc8e231:11 dk.dst 72552eea-772a-458d-b2eb-1583fdc8e231 11 dk.dst 69b287a9-2f5c-496a-9884-c73d7aba3920 2 Category NR urn:ddi:dk.dst:cee61dff-70c1-4795-9061-5b83d00d2921:11 dk.dst cee61dff-70c1-4795-9061-5b83d00d2921 11 dk.dst c229e8a2-238a-418f-838d-7d0dd2ba7428 2 Category NC urn:ddi:dk.dst:7e7a5b17-d7b0-4d55-83df-0c8a15d898ea:11 dk.dst 7e7a5b17-d7b0-4d55-83df-0c8a15d898ea 11 dk.dst 4b372232-3562-489a-a5fb-610cba5472d5 2 Category NZ urn:ddi:dk.dst:84c7d768-e354-4a31-a102-d43a548e098e:11 dk.dst 84c7d768-e354-4a31-a102-d43a548e098e 11 dk.dst 257429e5-6e6e-4556-8e5e-498fdfe968e9 2 Category CK urn:ddi:dk.dst:deab4dc8-d172-4b93-ac82-059a6d2dada1:11 dk.dst deab4dc8-d172-4b93-ac82-059a6d2dada1 11 dk.dst f79b26fc-7a41-4e12-921a-f3ae496e615f 2 Category NU urn:ddi:dk.dst:e8bc3824-ee41-4c76-a653-d122ed5a8ce0:11 dk.dst e8bc3824-ee41-4c76-a653-d122ed5a8ce0 11 dk.dst 95b0d54a-62e2-479f-ad8b-3d5c602187a1 2 Category TK urn:ddi:dk.dst:e5922272-bf38-43f9-ae96-ce2fe7f65c0a:11 dk.dst e5922272-bf38-43f9-ae96-ce2fe7f65c0a 11 dk.dst f1c38f2f-bef7-4c75-ae68-ff6f31ee2371 2 Category MP urn:ddi:dk.dst:a01b3239-e09b-42c3-bf6e-92b39768cd61:11 dk.dst a01b3239-e09b-42c3-bf6e-92b39768cd61 11 dk.dst 0fa278d8-32a2-4e67-bff1-aedcfcf680e8 2 Category PW urn:ddi:dk.dst:fd20d3af-9139-42fa-b86a-8000391eadee:11 dk.dst fd20d3af-9139-42fa-b86a-8000391eadee 11 dk.dst 04a28c0e-c420-4bd4-b53a-2b64ec6300a5 2 Category PG urn:ddi:dk.dst:fda5d1c3-4381-4f1e-a1aa-411c923377e6:11 dk.dst fda5d1c3-4381-4f1e-a1aa-411c923377e6 11 dk.dst ae030a8c-9af8-46c9-addb-0908c0018b74 2 Category PN urn:ddi:dk.dst:1bd40066-4e21-445d-b8f4-c8df327b136b:11 dk.dst 1bd40066-4e21-445d-b8f4-c8df327b136b 11 dk.dst 4fc33218-d769-4f3f-9658-98073b30f647 2 Category AQ urn:ddi:dk.dst:0f820c47-9de7-4405-a60c-9f179d4e99fa:11 dk.dst 0f820c47-9de7-4405-a60c-9f179d4e99fa 11 dk.dst ee6c8114-6e1b-4a1d-9998-974fad1c09a8 2 Category BV urn:ddi:dk.dst:be92c504-15ac-4643-a0f3-475e66144587:11 dk.dst be92c504-15ac-4643-a0f3-475e66144587 11 dk.dst c1979c3f-f589-45ee-96e2-3ea96e36432d 2 Category GS urn:ddi:dk.dst:190701ee-8a1e-4726-89f1-29c0ff5ee65d:11 dk.dst 190701ee-8a1e-4726-89f1-29c0ff5ee65d 11 dk.dst 03a7abaa-217a-4e8d-93b8-120cc02f397b 2 Category TF urn:ddi:dk.dst:b9b9f992-aaae-4d19-aaf4-282c36ea47c6:11 dk.dst b9b9f992-aaae-4d19-aaf4-282c36ea47c6 11 dk.dst 2e0a89db-94a0-4ef0-9c90-2c2c2805c3eb 2 Category SB urn:ddi:dk.dst:098e5850-85b7-4770-a58d-751fad15932f:11 dk.dst 098e5850-85b7-4770-a58d-751fad15932f 11 dk.dst 16205db6-6156-4d17-894f-5b032c454011 2 Category TO urn:ddi:dk.dst:dfa2a68d-35e2-419b-bb1a-343ed31eb2f7:11 dk.dst dfa2a68d-35e2-419b-bb1a-343ed31eb2f7 11 dk.dst c09f309d-d4df-41a6-9357-4f42f7ae2102 2 Category TV urn:ddi:dk.dst:03d754ff-e870-415c-9cd4-c9ba4ad1492a:11 dk.dst 03d754ff-e870-415c-9cd4-c9ba4ad1492a 11 dk.dst 8b64afb2-fd9a-4706-b249-c269e9f9edd1 2 Category VU urn:ddi:dk.dst:24ab6eb9-a7eb-4225-a541-320e186074a4:11 dk.dst 24ab6eb9-a7eb-4225-a541-320e186074a4 11 dk.dst a6651ca5-d4a4-4101-971c-271dd009b0da 2 Category WS urn:ddi:dk.dst:c700000c-0939-4f38-bd49-89d3981cfa71:11 dk.dst c700000c-0939-4f38-bd49-89d3981cfa71 11 dk.dst f506b2da-663e-4a28-9ae0-d92a1f6b39cd 2 Category WF urn:ddi:dk.dst:184eb4e5-2898-4522-addd-0c1912a257ea:11 dk.dst 184eb4e5-2898-4522-addd-0c1912a257ea 11 dk.dst 84816a16-80ca-4990-9bd1-32cd4f3976ef 2 Category ORG urn:ddi:dk.dst:d98c3752-c9de-4554-a6cc-959a3a590532:11 dk.dst d98c3752-c9de-4554-a6cc-959a3a590532 11 dk.dst b57df124-1abe-43f5-a383-bc4b86a2a40a 2 Category ORG urn:ddi:dk.dst:0b596e59-c9a5-454d-ad75-a609d90b0b95:11 dk.dst 0b596e59-c9a5-454d-ad75-a609d90b0b95 11 dk.dst 45f8a6a3-1a20-4bc3-90be-f99ad36d03f5 2 Category 9A urn:ddi:dk.dst:c618051b-b71c-43d8-a9f2-279b00e64096:11 dk.dst c618051b-b71c-43d8-a9f2-279b00e64096 11 dk.dst b4efdc56-6475-48ca-8488-7fa47cc24270 2 Category P4 urn:ddi:dk.dst:39ab381f-339d-4dfb-a274-6baeae005a46:11 dk.dst 39ab381f-339d-4dfb-a274-6baeae005a46 11 dk.dst 68eb76a5-9a99-4f16-9f72-085724d25131 2 Category P5 urn:ddi:dk.dst:efa8514e-2472-48bf-9737-c848bc3c6615:11 dk.dst efa8514e-2472-48bf-9737-c848bc3c6615 11 dk.dst 88e16cec-6632-45a4-92ec-5d647ee658fd 2 Category P2 urn:ddi:dk.dst:be846dc7-8133-4ad2-8290-5c56c84099cf:11 dk.dst be846dc7-8133-4ad2-8290-5c56c84099cf 11 dk.dst 35646345-9ef2-4567-a411-f252e2e7ba87 2 Category P3 urn:ddi:dk.dst:46b3dff0-8682-430a-8ea3-1a945bc20326:11 dk.dst 46b3dff0-8682-430a-8ea3-1a945bc20326 11 attatchment_da Forskelle i landekoder mellem udenrigshandel med varer og udenrigshandel med tjenester http://colectica:25233/File/f2978508-d447-4252-9d4b-d8634ed77117 application/pdf urn:ddi:dk.dst:7ff894f1-eac5-44ad-a028-65eaba1cba02:11 dk.dst 7ff894f1-eac5-44ad-a028-65eaba1cba02 11 attatchment_da Balance of Payments (BOP) Vademecum http://colectica:25233/File/86670717-7cc2-4561-888b-55703bea1cba application/pdf urn:ddi:dk.dst:82f84283-0d7e-45c4-b451-868874732266:11 dk.dst 82f84283-0d7e-45c4-b451-868874732266 11 csv_da cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090csv_da cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090csv_da urn:ddi:dk.dst:7d742846-db88-420e-8df1-c721ff0c65ae:11 dk.dst 7d742846-db88-420e-8df1-c721ff0c65ae 11 ddi_da cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090ddi_da cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/cbf746ec-0d23-4f30-96c4-6abc38942090ddi_da urn:ddi:dk.dst:582b6b66-4862-43f9-9b66-52df457541df:2 dk.dst 582b6b66-4862-43f9-9b66-52df457541df 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Europa Europa urn:ddi:dk.dst:ce51a4aa-f626-46cf-b291-4f53c4130fbb:2 dk.dst ce51a4aa-f626-46cf-b291-4f53c4130fbb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 EU-27 (uden Storbritannien) EU-27 (uden Storbritannien) urn:ddi:dk.dst:af4e9570-cba8-4323-a8a5-6cac439676b8:2 dk.dst af4e9570-cba8-4323-a8a5-6cac439676b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ud over de europæiske lande under I8 indgår den Europæiske Central Bank (ECB) (4F), European Financial Stability Facility (EFSF) (4W) og Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) (4S).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Euroområdet-19 Euroområdet-19 urn:ddi:dk.dst:d9527fd9-0322-4f0f-8aca-a0a865dbc46c:2 dk.dst d9527fd9-0322-4f0f-8aca-a0a865dbc46c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Belgien Belgien urn:ddi:dk.dst:2eee4026-acef-4937-9995-9410e9c4c99c:2 dk.dst 2eee4026-acef-4937-9995-9410e9c4c99c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Cypern Cypern urn:ddi:dk.dst:399918da-5355-489a-895e-a587045acb4c:2 dk.dst 399918da-5355-489a-895e-a587045acb4c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Estland Estland urn:ddi:dk.dst:fc932030-3844-401a-9ee1-af9818265893:2 dk.dst fc932030-3844-401a-9ee1-af9818265893 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ålandsøerne (AX).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Finland Finland urn:ddi:dk.dst:947c3dd9-e470-4a76-89c7-0519269047b8:2 dk.dst 947c3dd9-e470-4a76-89c7-0519269047b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Monaco (MC), Fransk Guyana (GF), Martinique (MQ), Guadeloupe (GP), Reunion (RE), Mayotte (YT), Skt. Barthelemy (BL), Skt. Martin (FR)(MF), Skt. Pierre og Miquelon (PM).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Fransk Polynesien (PF), Ny Kaledonien (NC), Wallis og Fortuna (WF). Franske Sydlige og Antarktiske Territorier (TF).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Frankrig Frankrig urn:ddi:dk.dst:255ee47f-d14c-471b-99d3-c7c35815370b:2 dk.dst 255ee47f-d14c-471b-99d3-c7c35815370b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Grækenland Grækenland urn:ddi:dk.dst:ed50e62a-fd5b-4516-a533-3f2a08f3a38c:2 dk.dst ed50e62a-fd5b-4516-a533-3f2a08f3a38c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Irland Irland urn:ddi:dk.dst:028eb720-0c04-468c-8993-1be4484bb4d2:2 dk.dst 028eb720-0c04-468c-8993-1be4484bb4d2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"San Marino (SM) og Vatikanstaten (VA).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Italien Italien urn:ddi:dk.dst:0760fe1f-7ea9-4c1a-a435-387ee7ce25b8:2 dk.dst 0760fe1f-7ea9-4c1a-a435-387ee7ce25b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Letland Letland urn:ddi:dk.dst:856f486d-97af-462c-94c8-9dade3fa0002:2 dk.dst 856f486d-97af-462c-94c8-9dade3fa0002 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Litauen Litauen urn:ddi:dk.dst:3223faf0-0e66-4522-807f-eedc4a5cc29e:2 dk.dst 3223faf0-0e66-4522-807f-eedc4a5cc29e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Luxembourg Luxembourg urn:ddi:dk.dst:b6f0e3ff-1980-48b2-a8e1-668687cfb635:2 dk.dst b6f0e3ff-1980-48b2-a8e1-668687cfb635 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Malta Malta urn:ddi:dk.dst:a21b9424-1095-4087-9b52-cf19e96d1253:2 dk.dst a21b9424-1095-4087-9b52-cf19e96d1253 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Aruba (AW), Bonaire, Sint Eustatius and Saba (BQ), Curaçao (CW) og Sint Maarten (SX).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nederlandene Nederlandene urn:ddi:dk.dst:0142244d-fc14-4a86-9619-4c31da51ff53:2 dk.dst 0142244d-fc14-4a86-9619-4c31da51ff53 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Macau (MO).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Portugal Portugal urn:ddi:dk.dst:08a959ba-b9c5-4246-acda-907d118f3781:2 dk.dst 08a959ba-b9c5-4246-acda-907d118f3781 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Slovakiet Slovakiet urn:ddi:dk.dst:e50f38af-f537-4a6f-aa0b-e242482f2402:2 dk.dst e50f38af-f537-4a6f-aa0b-e242482f2402 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Slovenien Slovenien urn:ddi:dk.dst:6fd6879b-d854-41c6-a98d-5892148e9152:2 dk.dst 6fd6879b-d854-41c6-a98d-5892148e9152 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ceuta (XC) og Melilla (XL).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Andorra (AD).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Spanien Spanien urn:ddi:dk.dst:fb48f3c9-db0f-4238-a60c-579aa05fc24c:2 dk.dst fb48f3c9-db0f-4238-a60c-579aa05fc24c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tyskland Tyskland urn:ddi:dk.dst:9b59e3f4-035d-4a67-8593-e7e856eadb74:2 dk.dst 9b59e3f4-035d-4a67-8593-e7e856eadb74 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Østrig Østrig urn:ddi:dk.dst:0f836720-26bd-4b98-a5b6-9d8dabfcdc86:2 dk.dst 0f836720-26bd-4b98-a5b6-9d8dabfcdc86 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Alle EU-institutioner, organer og organismer, inkl. ECB og ESM Alle EU-institutioner, organer og organismer, inkl. ECB og ESM Integrity rule for All the European Union Institutions, Organs and Organisms, including ECB, ESM and EFSF will be updated to 4Y=4A+4F+4S+4W. Reclassification will be applicable starting from July 2020 (for monthly BOP), from Q3 of 2020 (for quarterly BOP and IIP) and from 2021 (for annual ITSS and FDI). Additionally, the ESM (European Stability Mechanism) will be reclassified from sector S125 to S13. (Se Balance of Payments Vademecum). urn:ddi:dk.dst:5fcb5a82-12fc-4d1d-98e7-cc8872213839:2 dk.dst 5fcb5a82-12fc-4d1d-98e7-cc8872213839 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 EU-institutioner (ekskl. ECB and ESM) EU-institutioner (ekskl. ECB and ESM) urn:ddi:dk.dst:6eb51096-f3f9-4378-9c63-a66bb47a9037:2 dk.dst 6eb51096-f3f9-4378-9c63-a66bb47a9037 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Europæiske Central Bank (ECB) Europæiske Central Bank (ECB) urn:ddi:dk.dst:f596ecda-700c-4896-9d84-11bf0b4ed59b:2 dk.dst f596ecda-700c-4896-9d84-11bf0b4ed59b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) urn:ddi:dk.dst:cdbf4dc7-fc71-462b-b115-323c7dff95c3:2 dk.dst cdbf4dc7-fc71-462b-b115-323c7dff95c3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 European Financial Stability Facility (EFSF) European Financial Stability Facility (EFSF) EFSF (European Financial Stability Facility) will be reclassified from ‘Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds’ (S125), resident in Luxembourg and will become a new European institution of the euro area with code 4W and in reference sector ‘general government’ (S13). (Se Balance of Payments Vademecum). urn:ddi:dk.dst:97603b99-870c-429c-9718-73893ee1ab6e:2 dk.dst 97603b99-870c-429c-9718-73893ee1ab6e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ud over de europæiske lande under J8 indgår EFTA (R2), Andre europæiske lande (G9), Afrika (F1), Amerika (A1), Asien (S1), Oceanien og polarregionerne (O1), EU-institutioner (ekskl. ECB and ESM) (4A) og Internationale organisationer undtagen EU-institutioner (9A).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Extra euroområdet-19 Extra euroområdet-19 urn:ddi:dk.dst:bee0759a-8132-4184-9ada-1a1618b130ab:2 dk.dst bee0759a-8132-4184-9ada-1a1618b130ab 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bulgarien Bulgarien urn:ddi:dk.dst:80d5c215-d78f-4e54-8745-b6a7305d6add:2 dk.dst 80d5c215-d78f-4e54-8745-b6a7305d6add 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tjekkiet Tjekkiet urn:ddi:dk.dst:0e22f077-8be4-41ba-ad58-3de2301761f4:2 dk.dst 0e22f077-8be4-41ba-ad58-3de2301761f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Danmark Danmark urn:ddi:dk.dst:7025b19a-5cc0-4173-a81f-3880e7e26a5c:2 dk.dst 7025b19a-5cc0-4173-a81f-3880e7e26a5c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Ungarn Ungarn urn:ddi:dk.dst:a6fe4206-baa0-4202-bea5-8ec2582136b9:2 dk.dst a6fe4206-baa0-4202-bea5-8ec2582136b9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kroatien Kroatien urn:ddi:dk.dst:b0e49b7f-59b5-42a6-a999-c85e35ef2ad8:2 dk.dst b0e49b7f-59b5-42a6-a999-c85e35ef2ad8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Polen Polen urn:ddi:dk.dst:61816f68-bf7b-4ae7-b44e-8435be2202ea:2 dk.dst 61816f68-bf7b-4ae7-b44e-8435be2202ea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Rumænien Rumænien urn:ddi:dk.dst:379ade8c-0878-4717-b8fd-292d3e7f2c53:2 dk.dst 379ade8c-0878-4717-b8fd-292d3e7f2c53 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sverige Sverige urn:ddi:dk.dst:70382c32-140e-41af-965b-eb3660e16371:2 dk.dst 70382c32-140e-41af-965b-eb3660e16371 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ud over de europæiske lande under EFTA (R2) og Andre europæiske lande (G9) indgår Afrika (F1), Amerika (A1), Asien (S1), Oceanien og polarregionerne (O1), EU-institutioner (ekskl. ECB and ESM) (4A) og Internationale organisationer undtagen EU-institutioner (9A).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Extra EU-27 Extra EU-27 urn:ddi:dk.dst:4c73dff9-1197-45a1-9b04-da38dd7b486c:2 dk.dst 4c73dff9-1197-45a1-9b04-da38dd7b486c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 EFTA EFTA urn:ddi:dk.dst:587a73c4-35e7-45ac-8e6f-18546856f67c:2 dk.dst 587a73c4-35e7-45ac-8e6f-18546856f67c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Island Island urn:ddi:dk.dst:27a166b6-e072-46fd-911e-34a1755c292a:2 dk.dst 27a166b6-e072-46fd-911e-34a1755c292a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Liechtenstein Liechtenstein urn:ddi:dk.dst:9fbd66df-4bdd-4f8a-bead-6bb0984e386d:2 dk.dst 9fbd66df-4bdd-4f8a-bead-6bb0984e386d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Svabard og Jan Mayen (SJ).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Norge Norge urn:ddi:dk.dst:fac25f15-1dc3-4db6-833f-0c8d82d50d2f:2 dk.dst fac25f15-1dc3-4db6-833f-0c8d82d50d2f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Schweiz Schweiz urn:ddi:dk.dst:a4956599-a3ff-4f7e-8b3e-453df0fcbd80:2 dk.dst a4956599-a3ff-4f7e-8b3e-453df0fcbd80 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Andre europæiske lande Andre europæiske lande urn:ddi:dk.dst:b3d5eb87-2628-400d-b38e-706ed3c998d8:3 dk.dst b3d5eb87-2628-400d-b38e-706ed3c998d8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Andorra Andorra urn:ddi:dk.dst:6b9188e1-576b-4b44-a0f1-fbaff1481229:3 dk.dst 6b9188e1-576b-4b44-a0f1-fbaff1481229 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Albanien Albanien urn:ddi:dk.dst:d00fc501-864e-423f-8f11-b331fb28eccb:2 dk.dst d00fc501-864e-423f-8f11-b331fb28eccb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina urn:ddi:dk.dst:93e5c12b-d8ed-47f0-a4c8-1949ab1212c0:2 dk.dst 93e5c12b-d8ed-47f0-a4c8-1949ab1212c0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Hviderusland Hviderusland urn:ddi:dk.dst:3e2ae390-7cf3-4898-a1a6-e207769d88f5:2 dk.dst 3e2ae390-7cf3-4898-a1a6-e207769d88f5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Færøerne Færøerne urn:ddi:dk.dst:986e5918-6606-492b-8e51-67f9d35454c1:2 dk.dst 986e5918-6606-492b-8e51-67f9d35454c1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Guernsey (GG), Jersey (JE), Gibraltar (GI), Isle of Man (IM), Anguilla (AI), Bermuda (BM), Montserrat (MS), Britiske Jomfruøer (VG), Turks- og Caicosøerne (TC), Caymanøerne (KY), Falklandsøerne (FK), Britisk territorium i det Indiske Ocean (IO), St Helena (SH), Pitcairn (PN) og Sydgeorgien og Sydsandwichøerne (GS).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Storbritannien Storbritannien urn:ddi:dk.dst:fd12cee8-39cf-490e-8bed-42125818871c:2 dk.dst fd12cee8-39cf-490e-8bed-42125818871c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Guernsey Guernsey urn:ddi:dk.dst:219cc908-7f06-4b87-b546-43ff85b71d98:2 dk.dst 219cc908-7f06-4b87-b546-43ff85b71d98 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Gibraltar Gibraltar urn:ddi:dk.dst:73845841-655b-401a-8263-ca48b72c7258:2 dk.dst 73845841-655b-401a-8263-ca48b72c7258 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Isle of Man Isle of Man urn:ddi:dk.dst:aad22098-53f3-4427-98cf-71b8638d58f1:2 dk.dst aad22098-53f3-4427-98cf-71b8638d58f1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Jersey Jersey urn:ddi:dk.dst:a432d033-5272-46ea-8125-29386ceef4f4:2 dk.dst a432d033-5272-46ea-8125-29386ceef4f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Moldova Moldova urn:ddi:dk.dst:98b8e0c9-c6ba-4997-be21-0cd09bb3d756:2 dk.dst 98b8e0c9-c6ba-4997-be21-0cd09bb3d756 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Montenegro Montenegro urn:ddi:dk.dst:fdcb4636-79f6-49c0-937d-b5e95d274167:3 dk.dst fdcb4636-79f6-49c0-937d-b5e95d274167 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordmakedonien Nordmakedonien urn:ddi:dk.dst:def25ec2-f052-49ae-ac46-ca44a514f63b:2 dk.dst def25ec2-f052-49ae-ac46-ca44a514f63b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Kosovo (XK).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Serbien Serbien urn:ddi:dk.dst:957278d3-8726-4a5b-9af1-c4adf586ed16:2 dk.dst 957278d3-8726-4a5b-9af1-c4adf586ed16 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Rusland Rusland urn:ddi:dk.dst:7e492456-05ad-4711-9745-cf20596e2668:2 dk.dst 7e492456-05ad-4711-9745-cf20596e2668 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 San Marino San Marino urn:ddi:dk.dst:9899622a-89a8-44ac-b400-6e267ee2bfe4:2 dk.dst 9899622a-89a8-44ac-b400-6e267ee2bfe4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tyrkiet Tyrkiet urn:ddi:dk.dst:6f38c385-43cc-4c90-8636-0b18c5482d40:2 dk.dst 6f38c385-43cc-4c90-8636-0b18c5482d40 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Ukraine Ukraine urn:ddi:dk.dst:9814434d-0846-4461-8c16-5d41cafc5738:2 dk.dst 9814434d-0846-4461-8c16-5d41cafc5738 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Vatikanstaten Vatikanstaten urn:ddi:dk.dst:96b5241d-0ff3-43f8-9bfc-af39b89703d6:2 dk.dst 96b5241d-0ff3-43f8-9bfc-af39b89703d6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Afrika Afrika urn:ddi:dk.dst:9b59bb4c-3318-404a-83e5-b67952863ad8:2 dk.dst 9b59bb4c-3318-404a-83e5-b67952863ad8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordafrika Nordafrika urn:ddi:dk.dst:67fd77bc-5078-4f2b-906d-cfde1fe37be0:2 dk.dst 67fd77bc-5078-4f2b-906d-cfde1fe37be0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordafrika Nordafrika urn:ddi:dk.dst:8f96b457-19c3-48fa-b1fe-6990607196b7:2 dk.dst 8f96b457-19c3-48fa-b1fe-6990607196b7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Algeriet Algeriet urn:ddi:dk.dst:7a9dabfe-33a6-4448-9e5e-8097a97513b0:2 dk.dst 7a9dabfe-33a6-4448-9e5e-8097a97513b0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Egypten Egypten urn:ddi:dk.dst:8e7921f2-d1e3-4f2f-bfc6-e2077535a1c3:2 dk.dst 8e7921f2-d1e3-4f2f-bfc6-e2077535a1c3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Libyen Libyen urn:ddi:dk.dst:82f5f471-36f9-4c1b-bd6b-eb7d3c7b386d:2 dk.dst 82f5f471-36f9-4c1b-bd6b-eb7d3c7b386d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Vestsahara (EH).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Marokko Marokko urn:ddi:dk.dst:e5741853-c89d-45e2-967b-384fcf1cc05e:2 dk.dst e5741853-c89d-45e2-967b-384fcf1cc05e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tunesien Tunesien urn:ddi:dk.dst:811afea6-0231-42dc-ba06-700f52d75ecb:2 dk.dst 811afea6-0231-42dc-ba06-700f52d75ecb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Andre afrikanske lande Andre afrikanske lande urn:ddi:dk.dst:afc7e2a8-e440-4f38-a8e1-54eecfc1caf4:2 dk.dst afc7e2a8-e440-4f38-a8e1-54eecfc1caf4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Andre afrikanske lande Andre afrikanske lande urn:ddi:dk.dst:3aa7a8e0-3b26-4a71-91cd-c3e2358dbdc8:2 dk.dst 3aa7a8e0-3b26-4a71-91cd-c3e2358dbdc8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Angola Angola urn:ddi:dk.dst:40f9ba89-0f41-4638-a4d3-e83795ab06b2:2 dk.dst 40f9ba89-0f41-4638-a4d3-e83795ab06b2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Benin Benin urn:ddi:dk.dst:f74e1e97-8c3a-41c9-bffa-b7cbb628a52f:2 dk.dst f74e1e97-8c3a-41c9-bffa-b7cbb628a52f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Botswana Botswana urn:ddi:dk.dst:c370c508-129c-40a7-9546-671110ecf8a9:2 dk.dst c370c508-129c-40a7-9546-671110ecf8a9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Britisk territorium i det Indiske Ocean Britisk territorium i det Indiske Ocean urn:ddi:dk.dst:4b505857-25cb-45da-b4bb-9d48fc6f2fd3:2 dk.dst 4b505857-25cb-45da-b4bb-9d48fc6f2fd3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Burkina Faso Burkina Faso urn:ddi:dk.dst:382da6f4-0dfa-4e93-8351-24ac9af8d0ef:2 dk.dst 382da6f4-0dfa-4e93-8351-24ac9af8d0ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Burundi Burundi urn:ddi:dk.dst:8bea736c-0d0d-49e4-9ab2-66a478f72efe:2 dk.dst 8bea736c-0d0d-49e4-9ab2-66a478f72efe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Cameroun Cameroun urn:ddi:dk.dst:e3cab25e-bf55-4d79-ae3a-6585e49a87ae:2 dk.dst e3cab25e-bf55-4d79-ae3a-6585e49a87ae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kap Verde Kap Verde urn:ddi:dk.dst:742abc65-66a0-49fb-8f30-824c38d26163:2 dk.dst 742abc65-66a0-49fb-8f30-824c38d26163 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Centralafrikansk Republik Centralafrikansk Republik urn:ddi:dk.dst:8a2361be-da06-493c-8ac9-c6969217db26:2 dk.dst 8a2361be-da06-493c-8ac9-c6969217db26 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tchad Tchad urn:ddi:dk.dst:874c3ad1-69b8-4042-975b-3cca9139ddeb:2 dk.dst 874c3ad1-69b8-4042-975b-3cca9139ddeb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Comorerne Comorerne urn:ddi:dk.dst:56855e6d-45dc-4ff1-9e1e-77e677be2c0a:2 dk.dst 56855e6d-45dc-4ff1-9e1e-77e677be2c0a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Congo, Republikken Congo, Republikken urn:ddi:dk.dst:60e16c6e-eacc-42bd-b542-2a289760461f:2 dk.dst 60e16c6e-eacc-42bd-b542-2a289760461f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Elfenbenskysten Elfenbenskysten urn:ddi:dk.dst:77301da0-b99a-405c-9df5-c503bff2ffc0:2 dk.dst 77301da0-b99a-405c-9df5-c503bff2ffc0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Congo, Demokratiske Republik Congo, Demokratiske Republik urn:ddi:dk.dst:643ca536-a860-4a6d-a832-cb1e342cfd3a:2 dk.dst 643ca536-a860-4a6d-a832-cb1e342cfd3a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Djibouti Djibouti urn:ddi:dk.dst:1a7c5f3d-1e15-41b2-aaaf-b80bd786c00e:2 dk.dst 1a7c5f3d-1e15-41b2-aaaf-b80bd786c00e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Ækvatorialguinea Ækvatorialguinea urn:ddi:dk.dst:c642d80d-d6e8-44d7-8c2a-dc2e1e33911a:2 dk.dst c642d80d-d6e8-44d7-8c2a-dc2e1e33911a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Eritrea Eritrea urn:ddi:dk.dst:323b2a06-c366-45a5-996e-337e16e5146e:2 dk.dst 323b2a06-c366-45a5-996e-337e16e5146e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Etiopien Etiopien urn:ddi:dk.dst:f7066585-07c9-4c9a-bf92-c87971a98843:2 dk.dst f7066585-07c9-4c9a-bf92-c87971a98843 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Gabon Gabon urn:ddi:dk.dst:3a8290f0-eb58-4e1a-a27d-b6a5db6cae2e:2 dk.dst 3a8290f0-eb58-4e1a-a27d-b6a5db6cae2e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Gambia Gambia urn:ddi:dk.dst:638c1351-b0ee-4827-9b62-e2b82b7ee6af:2 dk.dst 638c1351-b0ee-4827-9b62-e2b82b7ee6af 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Ghana Ghana urn:ddi:dk.dst:619633df-c9ec-4cd1-9348-6e43c4b72196:2 dk.dst 619633df-c9ec-4cd1-9348-6e43c4b72196 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Guinea Guinea urn:ddi:dk.dst:206b9760-32c1-4725-8e9d-88ddd1d95369:2 dk.dst 206b9760-32c1-4725-8e9d-88ddd1d95369 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Guinea-Bissau Guinea-Bissau urn:ddi:dk.dst:3facf40f-43cc-48fb-868d-e023ccf313e1:2 dk.dst 3facf40f-43cc-48fb-868d-e023ccf313e1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kenya Kenya urn:ddi:dk.dst:44f28970-3427-4921-b500-bb6c4ecc178f:2 dk.dst 44f28970-3427-4921-b500-bb6c4ecc178f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Lesotho Lesotho urn:ddi:dk.dst:a342a831-e1bb-4f04-8967-3698d2e972e9:2 dk.dst a342a831-e1bb-4f04-8967-3698d2e972e9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Liberia Liberia urn:ddi:dk.dst:94784a3e-e95a-491f-a2ca-2d3a89f6e305:2 dk.dst 94784a3e-e95a-491f-a2ca-2d3a89f6e305 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Madagaskar Madagaskar urn:ddi:dk.dst:f8114b1f-0007-4234-b72d-a20333e320a6:2 dk.dst f8114b1f-0007-4234-b72d-a20333e320a6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Malawi Malawi urn:ddi:dk.dst:bd370597-56c3-4c07-ae10-0064859e69a0:2 dk.dst bd370597-56c3-4c07-ae10-0064859e69a0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mali Mali urn:ddi:dk.dst:3cb20529-0aa6-46bd-b9b4-e40443e8ac6c:2 dk.dst 3cb20529-0aa6-46bd-b9b4-e40443e8ac6c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mauretanien Mauretanien urn:ddi:dk.dst:dbfabf67-c679-4377-b9c2-926b76a96e38:2 dk.dst dbfabf67-c679-4377-b9c2-926b76a96e38 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mauritius Mauritius urn:ddi:dk.dst:7b22eaed-0593-48be-b086-2a28ecc0e3a0:2 dk.dst 7b22eaed-0593-48be-b086-2a28ecc0e3a0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mozambique Mozambique urn:ddi:dk.dst:d06c9d07-511a-4bbe-a66e-0be220a87dc4:2 dk.dst d06c9d07-511a-4bbe-a66e-0be220a87dc4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Namibia Namibia urn:ddi:dk.dst:3b88d0c7-5fce-4c61-b186-07db4842f4b0:2 dk.dst 3b88d0c7-5fce-4c61-b186-07db4842f4b0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Niger Niger urn:ddi:dk.dst:c3c29395-1c9b-43bf-9ad5-2bc78706f45a:2 dk.dst c3c29395-1c9b-43bf-9ad5-2bc78706f45a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nigeria Nigeria urn:ddi:dk.dst:c7442667-e84f-4db5-a416-58029f191cc8:2 dk.dst c7442667-e84f-4db5-a416-58029f191cc8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sydafrika Sydafrika urn:ddi:dk.dst:705bb941-8e2c-4179-a07c-4b40dedf1be6:2 dk.dst 705bb941-8e2c-4179-a07c-4b40dedf1be6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Rwanda Rwanda urn:ddi:dk.dst:2382d457-1145-4b32-aa4d-c983b8857275:2 dk.dst 2382d457-1145-4b32-aa4d-c983b8857275 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Skt. Helena Skt. Helena urn:ddi:dk.dst:8ccff0c6-49e5-42fd-90e4-60ce1ccf3197:2 dk.dst 8ccff0c6-49e5-42fd-90e4-60ce1ccf3197 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sao Tome og Principe Sao Tome og Principe urn:ddi:dk.dst:39468819-9048-4f9a-9144-b2254ca8612e:2 dk.dst 39468819-9048-4f9a-9144-b2254ca8612e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Senegal Senegal urn:ddi:dk.dst:51a2d1ba-2e78-4886-9fca-c4204b8c42ea:2 dk.dst 51a2d1ba-2e78-4886-9fca-c4204b8c42ea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Seychellerne Seychellerne urn:ddi:dk.dst:5d1eeb64-b6bb-4ffd-9cf8-206f609d0134:2 dk.dst 5d1eeb64-b6bb-4ffd-9cf8-206f609d0134 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sierra Leone Sierra Leone urn:ddi:dk.dst:1c47bf33-0043-492d-91a3-7047589561c8:2 dk.dst 1c47bf33-0043-492d-91a3-7047589561c8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Somalia Somalia urn:ddi:dk.dst:c2c80d85-d9ba-4a07-b10a-aa7097042ff5:2 dk.dst c2c80d85-d9ba-4a07-b10a-aa7097042ff5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sudan Sudan urn:ddi:dk.dst:25f69faf-cd47-459c-96bb-d9e4d38a8239:2 dk.dst 25f69faf-cd47-459c-96bb-d9e4d38a8239 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sydsudan Sydsudan urn:ddi:dk.dst:4a651f4d-344f-4de1-a1aa-316a07389142:2 dk.dst 4a651f4d-344f-4de1-a1aa-316a07389142 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Swaziland Swaziland urn:ddi:dk.dst:e6ac9c98-b309-4106-8411-687b2695f0c2:2 dk.dst e6ac9c98-b309-4106-8411-687b2695f0c2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tanzania Tanzania urn:ddi:dk.dst:fdfccd56-ec1c-41b3-8d11-a4d5fb349b51:2 dk.dst fdfccd56-ec1c-41b3-8d11-a4d5fb349b51 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Togo Togo urn:ddi:dk.dst:f45964ca-1c20-459d-bae5-2022132673be:2 dk.dst f45964ca-1c20-459d-bae5-2022132673be 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Uganda Uganda urn:ddi:dk.dst:98b6904f-9ed4-420d-8fda-25d9488e58fd:2 dk.dst 98b6904f-9ed4-420d-8fda-25d9488e58fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Zambia Zambia urn:ddi:dk.dst:f516d83d-b402-45c3-bbf5-735c20477fbb:2 dk.dst f516d83d-b402-45c3-bbf5-735c20477fbb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Zimbabwe Zimbabwe urn:ddi:dk.dst:e3593720-0010-42d1-a2ea-6f542730fc78:2 dk.dst e3593720-0010-42d1-a2ea-6f542730fc78 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Amerika Amerika urn:ddi:dk.dst:69621faf-b5f0-4951-ad0a-f6290f972b56:2 dk.dst 69621faf-b5f0-4951-ad0a-f6290f972b56 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordamerika Nordamerika urn:ddi:dk.dst:c27faeb7-bdcc-4deb-bc8b-ff191ee76b11:2 dk.dst c27faeb7-bdcc-4deb-bc8b-ff191ee76b11 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordamerika Nordamerika urn:ddi:dk.dst:a0435fb2-1099-4fc0-add8-5942c8b60fea:2 dk.dst a0435fb2-1099-4fc0-add8-5942c8b60fea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Canada Canada urn:ddi:dk.dst:2c54a758-c700-4874-b99d-f29935447da8:2 dk.dst 2c54a758-c700-4874-b99d-f29935447da8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Grønland Grønland urn:ddi:dk.dst:de9e4872-9f92-4068-8c3f-7f00df80473e:2 dk.dst de9e4872-9f92-4068-8c3f-7f00df80473e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Puerto Rico (PR).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 USA USA urn:ddi:dk.dst:accd6bd3-d73f-4dcb-8ca8-fa5294377e7f:2 dk.dst accd6bd3-d73f-4dcb-8ca8-fa5294377e7f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Centralamerika Centralamerika urn:ddi:dk.dst:2818aa8f-84d6-4b4b-a983-c96e60990484:2 dk.dst 2818aa8f-84d6-4b4b-a983-c96e60990484 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Centralamerika Centralamerika urn:ddi:dk.dst:f4292765-e85e-4d48-8ded-45f7bd38bf9c:2 dk.dst f4292765-e85e-4d48-8ded-45f7bd38bf9c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Anguilla Anguilla urn:ddi:dk.dst:a71e6e2f-fbfb-4382-ba83-84b80c9299c6:2 dk.dst a71e6e2f-fbfb-4382-ba83-84b80c9299c6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda urn:ddi:dk.dst:48a772c6-bd4d-46a2-93b2-3203945825f6:2 dk.dst 48a772c6-bd4d-46a2-93b2-3203945825f6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Aruba Aruba urn:ddi:dk.dst:6aeea5cc-d7d7-4ec4-988c-9454363c0a51:2 dk.dst 6aeea5cc-d7d7-4ec4-988c-9454363c0a51 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bahamas Bahamas urn:ddi:dk.dst:fb75e5b4-519d-4fda-a876-a45481a41c5f:2 dk.dst fb75e5b4-519d-4fda-a876-a45481a41c5f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Barbados Barbados urn:ddi:dk.dst:c0c994b2-4d2e-4a5b-9f44-24567ef68bec:2 dk.dst c0c994b2-4d2e-4a5b-9f44-24567ef68bec 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Belize Belize urn:ddi:dk.dst:5e17869a-3d73-435e-b7a6-f65d00c3dc29:2 dk.dst 5e17869a-3d73-435e-b7a6-f65d00c3dc29 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bermuda Bermuda urn:ddi:dk.dst:a0c3cee7-d8f1-497f-b88d-f3684643c71a:2 dk.dst a0c3cee7-d8f1-497f-b88d-f3684643c71a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bonaire, Skt. Eustatius og Saba Bonaire, Skt. Eustatius og Saba urn:ddi:dk.dst:8251b995-ad25-40d8-b76b-ccda7ff70f6c:2 dk.dst 8251b995-ad25-40d8-b76b-ccda7ff70f6c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Britiske Jomfruøer Britiske Jomfruøer urn:ddi:dk.dst:d123cd1a-7e01-41de-b41a-62ee730de7f0:2 dk.dst d123cd1a-7e01-41de-b41a-62ee730de7f0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Caymanøerne Caymanøerne urn:ddi:dk.dst:aacedd76-e723-498e-b75d-dd677cb77ab3:2 dk.dst aacedd76-e723-498e-b75d-dd677cb77ab3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Costa Rica Costa Rica urn:ddi:dk.dst:efd0a453-93a2-47a2-8fba-7915db2e8676:2 dk.dst efd0a453-93a2-47a2-8fba-7915db2e8676 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Cuba Cuba urn:ddi:dk.dst:f55f1dc0-7a14-43c3-818e-7dcefd3e3267:2 dk.dst f55f1dc0-7a14-43c3-818e-7dcefd3e3267 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Curacao Curacao urn:ddi:dk.dst:be48fe37-2fb7-46ea-8398-3fe95730d1b8:2 dk.dst be48fe37-2fb7-46ea-8398-3fe95730d1b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Dominica Dominica urn:ddi:dk.dst:42f6691e-9e1e-488a-ae3c-84ac9de19626:2 dk.dst 42f6691e-9e1e-488a-ae3c-84ac9de19626 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Dominikanske Republik Dominikanske Republik urn:ddi:dk.dst:3ec8e6f4-f67d-456c-8fcf-28e53a0bc610:2 dk.dst 3ec8e6f4-f67d-456c-8fcf-28e53a0bc610 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 El Salvador El Salvador urn:ddi:dk.dst:e231bdff-a2ac-4459-a512-2d6dc5d0901a:2 dk.dst e231bdff-a2ac-4459-a512-2d6dc5d0901a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Grenada Grenada urn:ddi:dk.dst:c9aff365-cb5d-4924-8406-574c373370a8:2 dk.dst c9aff365-cb5d-4924-8406-574c373370a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Guatemala Guatemala urn:ddi:dk.dst:83c03bf6-7170-4395-9f94-d8a510e5ca01:2 dk.dst 83c03bf6-7170-4395-9f94-d8a510e5ca01 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Haiti Haiti urn:ddi:dk.dst:ad55f1fc-e401-4112-af68-de68c625c96d:2 dk.dst ad55f1fc-e401-4112-af68-de68c625c96d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Honduras Honduras urn:ddi:dk.dst:645bf480-7f72-49ec-b470-0274bca06167:2 dk.dst 645bf480-7f72-49ec-b470-0274bca06167 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Jamaica Jamaica urn:ddi:dk.dst:ad07f01e-afa5-4c3a-b913-4d7b081ae0dd:2 dk.dst ad07f01e-afa5-4c3a-b913-4d7b081ae0dd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mexico Mexico urn:ddi:dk.dst:7ea9405e-27fb-4536-b20a-e57f9df7dbe8:2 dk.dst 7ea9405e-27fb-4536-b20a-e57f9df7dbe8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Montserrat Montserrat urn:ddi:dk.dst:1ed2138f-d177-477d-aa27-39cab1746a93:2 dk.dst 1ed2138f-d177-477d-aa27-39cab1746a93 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nicaragua Nicaragua urn:ddi:dk.dst:1d2999ac-8c56-4273-a9e7-751a00030d9d:2 dk.dst 1d2999ac-8c56-4273-a9e7-751a00030d9d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Panama Panama urn:ddi:dk.dst:e865c349-3505-4305-9efe-30614d05c58e:2 dk.dst e865c349-3505-4305-9efe-30614d05c58e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Skt. Kitts og Nevis Skt. Kitts og Nevis urn:ddi:dk.dst:517047b9-49e3-4eb3-bc2a-d232bb8ff589:2 dk.dst 517047b9-49e3-4eb3-bc2a-d232bb8ff589 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Skt. Lucia Skt. Lucia urn:ddi:dk.dst:e027af6b-f2e4-4998-bc17-deb9b58849b0:2 dk.dst e027af6b-f2e4-4998-bc17-deb9b58849b0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Skt. Martin (NL) Skt. Martin (NL) urn:ddi:dk.dst:d1d541b9-f587-4b1c-907b-1c9a4f3a5d87:2 dk.dst d1d541b9-f587-4b1c-907b-1c9a4f3a5d87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Skt. Vincent og Grenadinerne Skt. Vincent og Grenadinerne urn:ddi:dk.dst:03f3b501-b387-43d7-9573-23c840d886ed:2 dk.dst 03f3b501-b387-43d7-9573-23c840d886ed 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago urn:ddi:dk.dst:e2744dad-b5fd-4d64-b807-ae1e0b97e7ff:2 dk.dst e2744dad-b5fd-4d64-b807-ae1e0b97e7ff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Turks- og Caicosøerne Turks- og Caicosøerne urn:ddi:dk.dst:4c33d4e5-4b5c-4459-9270-2bba64bdceae:2 dk.dst 4c33d4e5-4b5c-4459-9270-2bba64bdceae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Amerikanske Jomfruøer Amerikanske Jomfruøer urn:ddi:dk.dst:e1009059-8c8c-4786-8707-7341e30966f6:2 dk.dst e1009059-8c8c-4786-8707-7341e30966f6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sydamerika Sydamerika urn:ddi:dk.dst:7f673219-1785-469b-88f6-b95199f943d8:2 dk.dst 7f673219-1785-469b-88f6-b95199f943d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sydamerika Sydamerika urn:ddi:dk.dst:cf9b3c79-09ba-4d69-804e-cb8d4695a832:2 dk.dst cf9b3c79-09ba-4d69-804e-cb8d4695a832 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Argentina Argentina urn:ddi:dk.dst:2d8caece-72bf-4ec4-a3fd-82cadb5d9dc4:2 dk.dst 2d8caece-72bf-4ec4-a3fd-82cadb5d9dc4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bolivia Bolivia urn:ddi:dk.dst:d6be08f7-a5d1-4299-af48-7f328e465f5f:2 dk.dst d6be08f7-a5d1-4299-af48-7f328e465f5f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Brasilien Brasilien urn:ddi:dk.dst:e9d628a8-b2ae-4eee-89cf-f347a259c52a:2 dk.dst e9d628a8-b2ae-4eee-89cf-f347a259c52a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Chile Chile urn:ddi:dk.dst:87549d7f-9aea-499d-8f4e-f4265440d953:2 dk.dst 87549d7f-9aea-499d-8f4e-f4265440d953 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Colombia Colombia urn:ddi:dk.dst:0a7dc742-201e-46a9-8c8a-d922e6bc71ff:2 dk.dst 0a7dc742-201e-46a9-8c8a-d922e6bc71ff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Ecuador Ecuador urn:ddi:dk.dst:9df0dc4c-ede8-43ab-bfcd-6bbba939554e:2 dk.dst 9df0dc4c-ede8-43ab-bfcd-6bbba939554e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Falklandsøerne Falklandsøerne urn:ddi:dk.dst:94e8a1f5-1df8-45fe-a71d-0213bcb069d3:2 dk.dst 94e8a1f5-1df8-45fe-a71d-0213bcb069d3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Guyana Guyana urn:ddi:dk.dst:173a1639-63db-4dec-a02a-dfbb68ba34a6:2 dk.dst 173a1639-63db-4dec-a02a-dfbb68ba34a6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Paraguay Paraguay urn:ddi:dk.dst:6b804d06-8eae-4a13-bfc1-854c5895747f:2 dk.dst 6b804d06-8eae-4a13-bfc1-854c5895747f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Peru Peru urn:ddi:dk.dst:368e55f9-24b3-4be5-be29-76e98bf192e4:2 dk.dst 368e55f9-24b3-4be5-be29-76e98bf192e4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Surinam Surinam urn:ddi:dk.dst:bea8dd38-e183-4006-9c63-bfe20cf55c1d:2 dk.dst bea8dd38-e183-4006-9c63-bfe20cf55c1d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Uruguay Uruguay urn:ddi:dk.dst:ef9bcf8c-8d71-4449-8808-91a909202518:2 dk.dst ef9bcf8c-8d71-4449-8808-91a909202518 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Venezuela Venezuela urn:ddi:dk.dst:3c5d4fcf-4c41-4e2f-8a1b-2d7f6cd0b778:2 dk.dst 3c5d4fcf-4c41-4e2f-8a1b-2d7f6cd0b778 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Asien Asien urn:ddi:dk.dst:64bb0ffb-d9b7-4e60-9752-f52f8e659e8b:3 dk.dst 64bb0ffb-d9b7-4e60-9752-f52f8e659e8b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nær- og mellemøstlige lande Nær- og mellemøstlige lande urn:ddi:dk.dst:3c9ff8b6-8d18-433d-92d9-11b45d332aa7:2 dk.dst 3c9ff8b6-8d18-433d-92d9-11b45d332aa7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 De golfarabiske lande De golfarabiske lande urn:ddi:dk.dst:ff771654-34fd-40cd-8297-91ec282dfec3:2 dk.dst ff771654-34fd-40cd-8297-91ec282dfec3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bahrain Bahrain urn:ddi:dk.dst:f817afcb-6362-46e5-bf46-428332864ec6:2 dk.dst f817afcb-6362-46e5-bf46-428332864ec6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Irak Irak urn:ddi:dk.dst:d5de606f-ea52-4c6c-8dfd-3bd528e78a2d:2 dk.dst d5de606f-ea52-4c6c-8dfd-3bd528e78a2d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kuwait Kuwait urn:ddi:dk.dst:c1dd3568-4f02-43e9-b93e-212a0c7cd1ea:2 dk.dst c1dd3568-4f02-43e9-b93e-212a0c7cd1ea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Oman Oman urn:ddi:dk.dst:4e6d56b5-37c8-4630-bfdb-0233618a2df1:2 dk.dst 4e6d56b5-37c8-4630-bfdb-0233618a2df1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Qatar Qatar urn:ddi:dk.dst:65c84531-b7e9-47a1-90c6-34af25403b6c:2 dk.dst 65c84531-b7e9-47a1-90c6-34af25403b6c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Saudi-Arabien Saudi-Arabien urn:ddi:dk.dst:f404e7d6-998e-4d1a-a1e7-023f21f9d99f:2 dk.dst f404e7d6-998e-4d1a-a1e7-023f21f9d99f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater urn:ddi:dk.dst:e23a9583-8421-45a7-921c-1e4284b5d678:2 dk.dst e23a9583-8421-45a7-921c-1e4284b5d678 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Yemen Yemen urn:ddi:dk.dst:329f89fc-defe-419d-8087-2d7bdb98daad:2 dk.dst 329f89fc-defe-419d-8087-2d7bdb98daad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Øvrige nær- og mellemøstlige lande Øvrige nær- og mellemøstlige lande urn:ddi:dk.dst:2060f69a-7a45-4af9-b438-3f03f49ca523:2 dk.dst 2060f69a-7a45-4af9-b438-3f03f49ca523 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Armenien Armenien urn:ddi:dk.dst:49bade5a-a897-45c8-86a9-120bfef08e85:2 dk.dst 49bade5a-a897-45c8-86a9-120bfef08e85 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Aserbajdsjan Aserbajdsjan urn:ddi:dk.dst:9d73e60d-30cb-4c95-8c59-5b683826a90b:2 dk.dst 9d73e60d-30cb-4c95-8c59-5b683826a90b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Georgien Georgien urn:ddi:dk.dst:07858b93-903a-4434-8197-cd6733fbbe14:2 dk.dst 07858b93-903a-4434-8197-cd6733fbbe14 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Israel Israel urn:ddi:dk.dst:57ce81db-951d-4adc-b327-722f94176f88:2 dk.dst 57ce81db-951d-4adc-b327-722f94176f88 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Jordan Jordan urn:ddi:dk.dst:dab30ca7-0fe3-47b5-bc4b-48063b5df7ae:2 dk.dst dab30ca7-0fe3-47b5-bc4b-48063b5df7ae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Libanon Libanon urn:ddi:dk.dst:2f330b0f-e259-4e0f-aac0-ba1e2c1fc090:3 dk.dst 2f330b0f-e259-4e0f-aac0-ba1e2c1fc090 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Palæstina Palæstina urn:ddi:dk.dst:625e1c28-4c1d-415d-9d18-7124a9efaf01:2 dk.dst 625e1c28-4c1d-415d-9d18-7124a9efaf01 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Syrien Syrien urn:ddi:dk.dst:d2df5818-b114-4c1e-8dd7-d2f03e12f392:2 dk.dst d2df5818-b114-4c1e-8dd7-d2f03e12f392 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Andre Asiatiske lande Andre Asiatiske lande urn:ddi:dk.dst:2e899d6c-4508-433a-adb3-c8418ce29d8b:2 dk.dst 2e899d6c-4508-433a-adb3-c8418ce29d8b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Andre Asiatiske lande Andre Asiatiske lande urn:ddi:dk.dst:30f4a077-d899-4fdd-b697-69452850b6aa:2 dk.dst 30f4a077-d899-4fdd-b697-69452850b6aa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Afghanistan Afghanistan urn:ddi:dk.dst:a3a335bf-d6f6-4592-9d00-77d5ee388aea:2 dk.dst a3a335bf-d6f6-4592-9d00-77d5ee388aea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bangladesh Bangladesh urn:ddi:dk.dst:0a5306f1-219f-446e-ae45-b7d889bf13fd:2 dk.dst 0a5306f1-219f-446e-ae45-b7d889bf13fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bhutan Bhutan urn:ddi:dk.dst:9c5814aa-33a5-4c8c-8c58-02e60cf5b693:2 dk.dst 9c5814aa-33a5-4c8c-8c58-02e60cf5b693 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Brunei Brunei urn:ddi:dk.dst:51f14993-2878-46c5-bcf4-5222e415886b:2 dk.dst 51f14993-2878-46c5-bcf4-5222e415886b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Myanmar Myanmar urn:ddi:dk.dst:f76953d7-700a-48b7-a4fd-713ad085d7a8:2 dk.dst f76953d7-700a-48b7-a4fd-713ad085d7a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Cambodja Cambodja urn:ddi:dk.dst:f39b873e-4918-4c64-a774-c453e0493f2e:2 dk.dst f39b873e-4918-4c64-a774-c453e0493f2e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kina Kina urn:ddi:dk.dst:d80a09b6-a552-43fd-b667-e16b6c1c1bda:2 dk.dst d80a09b6-a552-43fd-b667-e16b6c1c1bda 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Hongkong Hongkong urn:ddi:dk.dst:b62393ea-51ce-4f05-b13e-b29d986f6fb9:2 dk.dst b62393ea-51ce-4f05-b13e-b29d986f6fb9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Indien Indien urn:ddi:dk.dst:a579a8fc-f532-4b58-90af-c504b69c20cf:2 dk.dst a579a8fc-f532-4b58-90af-c504b69c20cf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Indonesien Indonesien urn:ddi:dk.dst:e8e47205-8cfa-422f-9c3d-83b9e6b8ea15:2 dk.dst e8e47205-8cfa-422f-9c3d-83b9e6b8ea15 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Iran Iran urn:ddi:dk.dst:abaa59c2-2d74-40b9-a99f-bb420064cf46:2 dk.dst abaa59c2-2d74-40b9-a99f-bb420064cf46 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Japan Japan urn:ddi:dk.dst:a627c5aa-4877-4f0c-bfc3-3d7a35f81015:2 dk.dst a627c5aa-4877-4f0c-bfc3-3d7a35f81015 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kasakhstan Kasakhstan urn:ddi:dk.dst:6417b497-88a0-4e2d-8156-0d591e3b29b3:2 dk.dst 6417b497-88a0-4e2d-8156-0d591e3b29b3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kirgisistan Kirgisistan urn:ddi:dk.dst:7af4b4b9-84ff-40ca-933a-7e21d42df768:2 dk.dst 7af4b4b9-84ff-40ca-933a-7e21d42df768 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Laos Laos urn:ddi:dk.dst:9f597b84-c85f-45e5-bcc9-0c2d3bd780f4:2 dk.dst 9f597b84-c85f-45e5-bcc9-0c2d3bd780f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Macao Macao urn:ddi:dk.dst:308b520b-ce30-42f3-94f5-4f787af61ca0:2 dk.dst 308b520b-ce30-42f3-94f5-4f787af61ca0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Malaysia Malaysia urn:ddi:dk.dst:75aae900-baf0-4b0c-b1d3-d9a8a46bf5c2:2 dk.dst 75aae900-baf0-4b0c-b1d3-d9a8a46bf5c2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Maldiverne Maldiverne urn:ddi:dk.dst:bc2d7feb-73c0-4904-9189-49345e5ae908:2 dk.dst bc2d7feb-73c0-4904-9189-49345e5ae908 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mongoliet Mongoliet urn:ddi:dk.dst:5b4acd5c-5d8f-4f67-a85b-c4af6afef94b:2 dk.dst 5b4acd5c-5d8f-4f67-a85b-c4af6afef94b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nepal Nepal urn:ddi:dk.dst:e18e78fd-7c5c-4610-9a10-e13bc88c4ce1:2 dk.dst e18e78fd-7c5c-4610-9a10-e13bc88c4ce1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordkorea Nordkorea urn:ddi:dk.dst:1636fdc8-e4d6-4dc6-82f1-2f00c6c75ac2:2 dk.dst 1636fdc8-e4d6-4dc6-82f1-2f00c6c75ac2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Pakistan Pakistan urn:ddi:dk.dst:54394ef7-139f-47a8-bd48-6e747dac7187:2 dk.dst 54394ef7-139f-47a8-bd48-6e747dac7187 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Filippinerne Filippinerne urn:ddi:dk.dst:2de9fb29-537b-44e7-b9f1-b1620e9b7bf7:2 dk.dst 2de9fb29-537b-44e7-b9f1-b1620e9b7bf7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Singapore Singapore urn:ddi:dk.dst:0d74fe51-f660-416e-acdb-ec2d05628321:2 dk.dst 0d74fe51-f660-416e-acdb-ec2d05628321 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sydkorea Sydkorea urn:ddi:dk.dst:75922885-85a8-4bdb-875c-ef68a287db3a:2 dk.dst 75922885-85a8-4bdb-875c-ef68a287db3a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sri Lanka Sri Lanka urn:ddi:dk.dst:35f414fa-b087-49ca-85a6-6400a7df8791:2 dk.dst 35f414fa-b087-49ca-85a6-6400a7df8791 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Taiwan Taiwan urn:ddi:dk.dst:e9887e30-9252-4998-89c9-766d8d84588a:2 dk.dst e9887e30-9252-4998-89c9-766d8d84588a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tadsjikistan Tadsjikistan urn:ddi:dk.dst:36a187f1-ca14-4ee9-9ba5-048fd4083e30:2 dk.dst 36a187f1-ca14-4ee9-9ba5-048fd4083e30 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Thailand Thailand urn:ddi:dk.dst:a9285dd8-665e-4c94-a251-e2da5c9558a4:2 dk.dst a9285dd8-665e-4c94-a251-e2da5c9558a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Østtimor Østtimor urn:ddi:dk.dst:d7106181-53df-4581-8252-b94c4fce6a5d:2 dk.dst d7106181-53df-4581-8252-b94c4fce6a5d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Turkmenistan Turkmenistan urn:ddi:dk.dst:ae2585ca-f91d-41bb-8139-260eb56be3dd:2 dk.dst ae2585ca-f91d-41bb-8139-260eb56be3dd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Usbekistan Usbekistan urn:ddi:dk.dst:924102c6-7d04-48dc-8e17-a1c15724b4e1:2 dk.dst 924102c6-7d04-48dc-8e17-a1c15724b4e1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Vietnam Vietnam urn:ddi:dk.dst:1b028f5e-70d4-41c8-84ea-7edd1f2570a9:2 dk.dst 1b028f5e-70d4-41c8-84ea-7edd1f2570a9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Oceanien og Polarregionerne Oceanien og Polarregionerne urn:ddi:dk.dst:dcfb1d65-3e08-4bfa-83fd-89aadf438b93:2 dk.dst dcfb1d65-3e08-4bfa-83fd-89aadf438b93 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Oceanien og Polarregionerne Oceanien og Polarregionerne urn:ddi:dk.dst:ab5aaa42-46cc-47c6-bab9-4df189b76515:2 dk.dst ab5aaa42-46cc-47c6-bab9-4df189b76515 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Oceanien og Polarregionerne Oceanien og Polarregionerne urn:ddi:dk.dst:56bd29dc-d726-4f41-a78c-776a6809eae9:2 dk.dst 56bd29dc-d726-4f41-a78c-776a6809eae9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Amerikansk Samoa Amerikansk Samoa urn:ddi:dk.dst:94b864f6-4076-4351-8d0c-b08c097e298d:2 dk.dst 94b864f6-4076-4351-8d0c-b08c097e298d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Guam Guam urn:ddi:dk.dst:d4809936-b77d-4d8f-85b5-f256faa2fe21:2 dk.dst d4809936-b77d-4d8f-85b5-f256faa2fe21 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 USAs mindre øbesiddelser USAs mindre øbesiddelser urn:ddi:dk.dst:9ecc871d-9fd0-45d1-b2cd-3917e61172cd:2 dk.dst 9ecc871d-9fd0-45d1-b2cd-3917e61172cd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Australien Australien urn:ddi:dk.dst:44dee0d0-9c10-4a1b-87f4-3ea229e00ac8:2 dk.dst 44dee0d0-9c10-4a1b-87f4-3ea229e00ac8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Cocosøerne Cocosøerne urn:ddi:dk.dst:a7cb252b-d7ed-4e40-9111-b8258b2ec5e3:2 dk.dst a7cb252b-d7ed-4e40-9111-b8258b2ec5e3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Juleøen Juleøen urn:ddi:dk.dst:3728aa13-0e69-4d7d-acaa-5648aab98efc:2 dk.dst 3728aa13-0e69-4d7d-acaa-5648aab98efc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Heard- og McDonaldøerne Heard- og McDonaldøerne urn:ddi:dk.dst:3f1fd083-bcc2-47c6-ac0c-16c83cc74174:2 dk.dst 3f1fd083-bcc2-47c6-ac0c-16c83cc74174 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Norfolkøen Norfolkøen urn:ddi:dk.dst:39359cfa-a017-4ce7-bb25-b0966b6bb87f:2 dk.dst 39359cfa-a017-4ce7-bb25-b0966b6bb87f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Fiji Fiji urn:ddi:dk.dst:b4a68975-923f-441b-a47d-b3031c1498aa:2 dk.dst b4a68975-923f-441b-a47d-b3031c1498aa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Fransk Polynesien Fransk Polynesien urn:ddi:dk.dst:b7dc382b-bcfe-4762-b86c-0db8907ec933:2 dk.dst b7dc382b-bcfe-4762-b86c-0db8907ec933 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Kiribati Kiribati urn:ddi:dk.dst:1413f00b-e42c-4b42-ad09-fae38c804469:2 dk.dst 1413f00b-e42c-4b42-ad09-fae38c804469 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Marshalløerne Marshalløerne urn:ddi:dk.dst:7fea6eb0-0957-4eaa-a301-a65d7a10b437:2 dk.dst 7fea6eb0-0957-4eaa-a301-a65d7a10b437 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Mikronesien Mikronesien urn:ddi:dk.dst:69b287a9-2f5c-496a-9884-c73d7aba3920:2 dk.dst 69b287a9-2f5c-496a-9884-c73d7aba3920 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nauru Nauru urn:ddi:dk.dst:c229e8a2-238a-418f-838d-7d0dd2ba7428:2 dk.dst c229e8a2-238a-418f-838d-7d0dd2ba7428 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Ny Kaledonien Ny Kaledonien urn:ddi:dk.dst:4b372232-3562-489a-a5fb-610cba5472d5:2 dk.dst 4b372232-3562-489a-a5fb-610cba5472d5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 New Zealand New Zealand urn:ddi:dk.dst:257429e5-6e6e-4556-8e5e-498fdfe968e9:2 dk.dst 257429e5-6e6e-4556-8e5e-498fdfe968e9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Cookøerne Cookøerne urn:ddi:dk.dst:f79b26fc-7a41-4e12-921a-f3ae496e615f:2 dk.dst f79b26fc-7a41-4e12-921a-f3ae496e615f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Niue Niue urn:ddi:dk.dst:95b0d54a-62e2-479f-ad8b-3d5c602187a1:2 dk.dst 95b0d54a-62e2-479f-ad8b-3d5c602187a1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tokelau Tokelau urn:ddi:dk.dst:f1c38f2f-bef7-4c75-ae68-ff6f31ee2371:2 dk.dst f1c38f2f-bef7-4c75-ae68-ff6f31ee2371 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Nordmarianerne Nordmarianerne urn:ddi:dk.dst:0fa278d8-32a2-4e67-bff1-aedcfcf680e8:2 dk.dst 0fa278d8-32a2-4e67-bff1-aedcfcf680e8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Palau Palau urn:ddi:dk.dst:04a28c0e-c420-4bd4-b53a-2b64ec6300a5:2 dk.dst 04a28c0e-c420-4bd4-b53a-2b64ec6300a5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Papua Ny Guinea Papua Ny Guinea urn:ddi:dk.dst:ae030a8c-9af8-46c9-addb-0908c0018b74:2 dk.dst ae030a8c-9af8-46c9-addb-0908c0018b74 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Pitcairn Pitcairn urn:ddi:dk.dst:4fc33218-d769-4f3f-9658-98073b30f647:2 dk.dst 4fc33218-d769-4f3f-9658-98073b30f647 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Antarktis Antarktis urn:ddi:dk.dst:ee6c8114-6e1b-4a1d-9998-974fad1c09a8:2 dk.dst ee6c8114-6e1b-4a1d-9998-974fad1c09a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Bouvetøen Bouvetøen urn:ddi:dk.dst:c1979c3f-f589-45ee-96e2-3ea96e36432d:2 dk.dst c1979c3f-f589-45ee-96e2-3ea96e36432d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Sydgeorgien og Sydsandwichøerne Sydgeorgien og Sydsandwichøerne urn:ddi:dk.dst:03a7abaa-217a-4e8d-93b8-120cc02f397b:2 dk.dst 03a7abaa-217a-4e8d-93b8-120cc02f397b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Franske Sydlige og Antarktiske Territorier Franske Sydlige og Antarktiske Territorier urn:ddi:dk.dst:2e0a89db-94a0-4ef0-9c90-2c2c2805c3eb:2 dk.dst 2e0a89db-94a0-4ef0-9c90-2c2c2805c3eb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Salomonøerne Salomonøerne urn:ddi:dk.dst:16205db6-6156-4d17-894f-5b032c454011:2 dk.dst 16205db6-6156-4d17-894f-5b032c454011 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tonga Tonga urn:ddi:dk.dst:c09f309d-d4df-41a6-9357-4f42f7ae2102:2 dk.dst c09f309d-d4df-41a6-9357-4f42f7ae2102 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Tuvalu Tuvalu urn:ddi:dk.dst:8b64afb2-fd9a-4706-b249-c269e9f9edd1:2 dk.dst 8b64afb2-fd9a-4706-b249-c269e9f9edd1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Vanuatu Vanuatu urn:ddi:dk.dst:a6651ca5-d4a4-4101-971c-271dd009b0da:2 dk.dst a6651ca5-d4a4-4101-971c-271dd009b0da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Samoa Samoa urn:ddi:dk.dst:f506b2da-663e-4a28-9ae0-d92a1f6b39cd:2 dk.dst f506b2da-663e-4a28-9ae0-d92a1f6b39cd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Wallis og Futuna Wallis og Futuna urn:ddi:dk.dst:84816a16-80ca-4990-9bd1-32cd4f3976ef:2 dk.dst 84816a16-80ca-4990-9bd1-32cd4f3976ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Organisationer Organisationer urn:ddi:dk.dst:b57df124-1abe-43f5-a383-bc4b86a2a40a:2 dk.dst b57df124-1abe-43f5-a383-bc4b86a2a40a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Organisationer Organisationer urn:ddi:dk.dst:45f8a6a3-1a20-4bc3-90be-f99ad36d03f5:2 dk.dst 45f8a6a3-1a20-4bc3-90be-f99ad36d03f5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Internationale organisationer undtagen EU-institutioner Internationale organisationer undtagen EU-institutioner urn:ddi:dk.dst:b4efdc56-6475-48ca-8488-7fa47cc24270:2 dk.dst b4efdc56-6475-48ca-8488-7fa47cc24270 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Australien (AU), Belgien (BE), Canada (CA), Schweiz (CH), Chile (CL), Tjekkiet (CZ), Tyskland (DE), Danmark (DK), Estland (EE), Spanien (ES), Finland (FI), Frankrig (FR), Storbritannien (GB), Grækenland (GR), Luxembourg (LU), Letland (LV), Ungarn (HU), Irland (IE), Israel (IL), Island (IS), Italien (IT), Japan (JP), Sydkorea (KR), Mexico (MX), Nederlandene (NL), Norge (NO), New Zealand (NZ), Polen (PL), Portugal (PT), Sverige (SE), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Tyrkiet (TR), USA (US) og Østrig (AT).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 OECD (fra 2016) OECD (fra 2016) urn:ddi:dk.dst:68eb76a5-9a99-4f16-9f72-085724d25131:2 dk.dst 68eb76a5-9a99-4f16-9f72-085724d25131 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Australien (AU), Belgien (BE), Canada (CA), Schweiz (CH), Chile (CL), Tjekkiet (CZ), Tyskland (DE), Danmark (DK), Estland (EE), Spanien (ES), Finland (FI), Frankrig (FR), Storbritannien (GB), Grækenland (GR), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Letland (LV), Ungarn (HU), Irland (IE), Israel (IL), Island (IS), Italien (IT), Japan (JP), Sydkorea (KR), Mexico (MX), Nederlandene (NL), Norge (NO), New Zealand (NZ), Polen (PL), Portugal (PT), Sverige (SE), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Tyrkiet (TR), USA (US) og Østrig (AT).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 OECD (fra 2019) OECD (fra 2019) P5 er en ny kode fra 2019, som inkluderer Litauen (LT), der blev medlem af OECD den 5. juli 2018. urn:ddi:dk.dst:88e16cec-6632-45a4-92ec-5d647ee658fd:2 dk.dst 88e16cec-6632-45a4-92ec-5d647ee658fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Brasilien (BR), Rusland (RU), Indien (IN) og Kina (CN).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 BRIK BRIK urn:ddi:dk.dst:35646345-9ef2-4567-a411-f252e2e7ba87:2 dk.dst 35646345-9ef2-4567-a411-f252e2e7ba87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Brasilien (BR), Rusland (RU), Indien (IN), Indonesien (ID), Kina (CN) og Sydafrika (ZA).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 Adding Classification -- LANDE_UHT_BB_V1_2020 - Lande i udenrigshandel med tjenester og betalingsbalancen, v1:2020 BRIIKS BRIIKS