Kode fra NACE93 til BRCH-77 BRCH77 Danmarks Statistiks Erhversgrupperingskode 1977
NACE-93 Dansk Branchekode 1993
NACE-93 BRCH-77 Tekst
11110 11101 Kornavl
11190 11101 Agerbrug undtagen kornavl
11210 11102 Gartnerier
11220 11102 Planteskoler
11300 11102 Dyrkning af frugt og bær
12110 11101 Malkekvæghold
12190 11101 Kvægavl undtagen malkekvæghold
12210 11106 Stutterier
12220 11101 Fåreavl
12300 11101 Svineavl
12400 11101 Fjerkræavl
12510 11104 Pelsdyravl
12520 11105 Biavl
12530 11107 Kenneler
12590 11101 Gedeavl, kaninavl mv.
13000 11101 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet d
14110 11201 Landbrugsmaskinstationer
14120 11103 Anlægsgartnerier
14190 11202 Drift af afvandingssystemer for landbrugsjord
14200 11209 Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl
15000 11300 Jagt og vildtpleje
20100 12000 Skovbrug
20200 12000 Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug
50100 13010 Fiskeri undtagen ferskvandsfiskeri
50200 13021 Dambrug
102000 21000 Brunkulsejer
103000 29090 Tørvegrave
111000 22000 Udvinding af råolie og naturgas
112000 22000 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med o
120000 23000 Brydning af uran- og thoriummalme
132000 23000 Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undta
141110 29011 Stenbrud
141120 29012 Stenfiskeri
141200 29013 Kalkbrud
142100 29011 Grus- og sandgrave, sandsugning
142200 29011 Udvinding af ler og kaolin
143000 29020 Udvinding af mineraler til gødnings- og kemis
144000 29030 Saltudvinding
145000 29090 Brydning af kiselgur, flint og moler mv.
151110 31111 Svineslagterier
151120 31113 Kreaturslagterier
151130 31116 Tarmrenserier
151140 31154 Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker ude
151200 31117 Fjerkræslagterier
151310 31112 Fremstilling af færdigretter
151390 31112 Kødforarbejdning undtagen fremstilling af fær
152010 31142 Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabri
152020 31141 Røgning og saltning af fisk
152030 31153 Fiskemelsfabrikker
153100 31219 Forarbejdning og konservering af kartofler un
153200 31130 Fremstilling af frugt- og grønsagssaft
153300 31130 Forarbejdning og konservering af frugt og grø
154100 31151 Fremstilling af råolier og fedtstoffer
154200 31151 Fremstilling af raffinerede olier og fedtstof
154300 31152 Margarinefabrikker
155110 31121 Mejerier samt ostefremstilling undtagen frems
155120 31123 Mælkekondenseringsfabrikker
155200 31124 Konsumisfabrikker
156100 31160 Møller
156200 31211 Fremstilling af anden stivelse og andre stive
157110 31220 Fremstilling af færdige foderblandinger til l
157120 31220 Fremstilling af færdige foderblandinger til d
157200 31154 Kødfoderfabrikker
158110 31171 Brødfabrikker
158120 31174 Bagerforretninger
158200 31173 Kagefabrikker i øvrigt
158300 31180 Sukkerfabrikker og -raffinaderier
158400 31190 Chokolade- og sukkervarefabrikker
158500 31179 Fremstilling af makaroni og spaghetti mv.
158600 31219 Forarbejdning af te og kaffe
158700 31219 Krydderimøller, fremstilling af smagspræparat
158800 31219 Fremstilling af homogeniserede produkter og d
158900 31219 Fremstilling af andre næringsmidler i.a.n.
159100 31310 Fremstilling af spiritus
159300 31310 Sprit- og likørfabrikker mv.
159400 31130 Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer
159600 31330 Bryggerier
159700 31330 Maltfabrikker
159800 31340 Mineralvandsfabrikker
160000 31400 Tobaksfabrikker
171000 32111 Uldspinderier
172000 32112 Bomuldsvæverier
173000 32117 Tekstilfarverier og -imprægneringsfabrikker
173400 83329 K22 NACE=71.34.00
174010 32123 Flag- og teltfabrikker (inkl. sejlmagerier)
174020 32129 Fremstilling af dyner, puder mv.
174090 32129 Anden fremstilling af færdige tekstilvarer i
175100 32140 Tæppefabrikker
175210 32151 Rebslagerier
175220 32152 Fiskenetfabrikker
175300 32129 FREMSTILLING AF VARER AF FIBERDUG
175400 32190 Fremstilling af filt, vat og tvist mv.
176000 32130 Fremstilling af trikotagestoffer
177100 32130 Strømpefabrikker
177200 32130 Fremstilling af pullovere, cardigans mv.
177500 32130 K22 FREMSTILLING AF ANDRE TRIKOTAGEVARER SAMT
181000 32211 Fremstilling af læderbeklædning til herrer
182100 32211 Fremstilling af arbejdsbeklædning undtagen ki
182210 32213 Fremstilling af dameovertøj undtagen læderbek
182220 32211 Fremstilling af jakker, bukser og anden yderb
182230 32212 Kjolekonfektionsfabrikker
182310 32214 Skjortefabrikker
182390 32130 Fremstilling af strikket eller hæklet underbe
182410 32219 Fremstilling af småbørnsbeklædning
182490 32219 Fremstilling af træningsdragter, badetøj, sli
183000 32320 Beredning og farvning af pelsskind
191000 32310 Garverier
192000 32330 Fremstilling af tasker, kufferter mv.
193010 32401 Skotøjsfabrikker
193020 32403 Træskofabrikker
201010 33111 Savværker mv.
201020 33112 Træimprægneringsanstalter
202000 33113 Fremstilling af spånplader, finer mv.
203010 33192 Rammelistefabrikker
203020 33114 Fremstilling af dele af træ til bygninger
203030 33114 Fremstilling af præfabrikerede bygninger elle
204000 33121 Træemballagefabrikker undtagen bødkere
205110 33193 Trædrejere
205120 33197 Ligkistefabrikker
205190 33191 Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt u
205200 33123 Kurvemagere
211100 34110 Fremstilling af papirmasse
211200 34110 Fremstilling af papir og pap undtagen papirma
212100 34120 Fremstilling af bølgepap og emballage af papi
212200 34199 Fremstilling af husholdnings- og toiletartikl
212310 34199 Fremstilling af skrivepapir
212390 34199 Fremstilling af kontorartikler af papir og pa
212400 34191 Tapetfabrikker
212500 34120 Fremstilling af støbte æggebakker
221110 34291 Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget tr
221120 34291 Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget t
221210 34240 Udgivelse af dagblade med eget trykkeri
221220 34240 Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri
221310 34292 Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget t
221320 34292 Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget
221330 34293 Udgivelse af distrikts- og annonceblade med e
221340 34293 Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden
221400 34291 Udgivelse af lydoptagelser
221500 34299 Udgivelse af fagblade, foreningsblade mv.
222100 34229 Avistrykkerier
222210 34221 Bogtrykkerier
222220 34222 Offsettrykkerier (plantryk)
222230 34223 Serigrafiske trykkerier
222290 34229 Trykkerier i øvrigt undtagen avistrykkerier
222300 34230 Bogbinding og færdigbearbejdning
222410 34211 Reproduktionsanstalter
222420 34212 Sætterier
222500 34299 Anden virksomhed i forbindelse med trykning
223100 94143 Grammofonpladeindspilning mv.
223200 94110 Reproduktion af videooptagelser
223300 83230 Reproduktion af edb-medier
232000 35300 Mineralolieraffinaderier
241100 35111 Fremstilling af ilt og andre industrigasser
241200 35119 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
241300 35119 Fremstilling af uorganiske basiskemikalier
241400 35119 Fremstilling af organiske basiskemikalier
241500 35121 Fremstilling af kunstgødning
241600 35131 Fremstilling af basisplast
242000 35122 Fremstilling af pesticider og andre agrokemis
243000 35210 Farve- og lakfabrikker
244100 35220 Fremstilling af farmaceutiske råvarer
244200 35220 Medicinalfabrikker
245110 35231 Sæbefabrikker mv.
245120 35292 Pudse- og rensemiddelfabrikker
245200 35232 Kosmetikfabrikker
246100 35291 Sprængstoffabrikker
246200 35294 Limfabrikker
246300 35119 Fremstilling af æteriske olier
246400 35295 Fremstilling af lysfølsomt papir og pap
246500 38520 Fremstilling af råfilm
246600 35299 Fremstilling af blæk, tusch, antifrostpræpara
247000 35132 Fremstilling af kemofibre
251100 35510 Fremstilling af gummidæk og gummislanger
251200 35510 Vulkaniseringsanstalter
251300 35590 Fremstilling af andre gummiprodukter
252110 35132 Fremstilling af plader, ark, film og andre fl
252120 35132 Fremstilling af rør og slanger af plast
252130 35132 Fremstilling af stænger og profiler af plast
252200 35601 Fremstilling af plastemballage
252310 35609 Fremstilling af sanitetsartikler af plast
252390 35609 Fremstilling af bygningsartikler af plast
252410 35609 Fremstilling af kontor- og skoleartikler af p
252420 35609 Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr a
252490 35609 Fremstilling af andre plastprodukter i.a.n.
261100 36201 Fremstilling af planglas
261200 36202 Formning og forarbejdning af planglas
261300 36201 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
261400 36994 Fremstilling af glasuld og glasfiber
261500 36202 Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt
262100 36102 Fremstilling af keramiske husholdningsartikle
262200 36101 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
262300 36101 Fremstilling af keramiske isolatorer og isole
262400 36101 Fremstilling af andre keramiske produkter til
262500 36102 Fremstilling af potter, krukker o.l.
262600 36911 Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste k
263000 36911 Fremstilling af fliser og kakler
264000 36911 Fremstilling af ikke-ildfaste byggematerialer
265100 36921 Cementfabrikker
265200 36922 Kalkværker
266110 36993 Betonvarefabrikker
266120 36993 Betonelementfabrikker
266200 36995 Fremstilling af kalksandsten og gipsplader
266300 36992 Fremstilling af færdigblandet beton
266400 36923 Mørtelfabrikker
266500 36993 Fremstilling af fibercementprodukter
266600 36999 Fremstilling af beton-, gips- og cementproduk
267000 36991 Stenhuggerier
268100 36996 Fremstilling af slibematerialer
268210 35401 Asfaltfabrikker
268220 36999 Fremstilling af stenuld (rockwool)
268290 36999 Fremstilling af andre ikke-metalholdige miner
271000 37101 Jern- og stålværker
272100 38193 Fremstilling af jern- og stålfittings (støbte
272200 38133 Rørfabrikker
273100 37101 Koldtrækning
273200 37101 Koldvalsning af jern- og stålbånd
273300 37101 Koldbehandling
273500 37101 Anden bearbejdning af jern og stål i.a.n.
274100 37201 Fremstilling af ædelmetaller
274200 37201 Fremstilling og første bearbejdning af alumin
274300 37201 Fremstilling og første bearbejdning af bly, z
274400 37201 Fremstilling og første bearbejdning af kobber
274500 37201 Fremstilling og første bearbejdning af andre
275100 37102 Støbning af jernprodukter undtagen rør
275200 37102 Støbning af stålprodukter undtagen rør
275300 37202 Støbning af letmetalprodukter
275400 37202 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodu
281100 38131 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele h
281200 38131 Fremstilling af døre og vinduer samt rammer h
282100 38132 Fremstilling af tanke og beholdere af jern/st
282200 38192 Fremstilling af radiatorer til centralvarmean
283000 38132 Fremstilling af dampkedler undtagen centralva
284000 38199 K22 FREMSTILLING AF ANDRE JERN- OG METALVARER
285100 38195 Galvaniseringsanstalter mv.
285200 38280 Smede- og maskinværksteder undtagen sliberier
286100 38110 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedsk
286200 38110 Fremstilling af håndværktøj
286310 38110 Låsefabrikker
286320 38110 Fremstilling af beslag
287100 38191 Fremstilling af metaltønder og lignende behol
287200 38191 Fremstilling af konservesdåser mv.
287300 38198 Fremstilling af trådvarer
287400 38197 Fremstilling af fjedre og kæder
287510 39097 Fremstilling af metalskilte
287520 38199 Fremstilling af sanitets- og husholdningsarti
287590 38199 Fremstilling af andre færdige metalprodukter
291110 38413 Skibsmotorfabrikker
291120 38413 Reparation af skibsmotorer
291190 38210 Fremstilling af motorer (bortset fra elektris
291210 38299 Fremstilling af luftpumper og -kompressorer u
291220 38299 Fremstilling af væskepumper
291230 38299 Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske ma
291300 38193 Fremstilling af haner og ventiler
291400 38296 Fremstilling af tandhjul og transmissionsaksl
292100 38192 Fremstilling af ovne undtagen bageriovne
292210 38294 Fremstilling af båndtransportører og elevator
292220 38294 Fremstilling af kraner samt talje- og hejsevæ
292230 38294 Fremstilling af trucks
292290 38294 Fremstilling af andet håndteringsudstyr
292310 38299 Fremstilling af køle- og fryseanlæg til indus
292320 38299 Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg t
292400 38242 K22 NACE=29.24.20
292410 38252 Vægtfabrikker
292420 38242 Fremstilling af emballeringsmaskiner
292430 38299 Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere,
292490 38299 Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere
293100 38220 Fremstilling af traktorer
293210 38220 Fremstilling af høstmaskiner mv.
293220 38220 Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til
293230 38220 Fremstilling af andre maskiner til land- og s
293240 38280 Maskinreparationsværksteder
294000 38232 Fremstilling af værktøjsmaskiner
295100 38233 Fremstilling af støberimaskiner og maskiner t
295210 38249 Fremstilling af maskiner til fremstilling af
295290 38249 Fremstilling af maskiner til entreprenørarbej
295310 38242 Fremstilling af mejerimaskiner
295320 38220 Fremstilling af maskiner og apparater til beh
295330 38242 Fremstilling af maskiner til sukkervareindust
295340 38242 Fremstilling af maskiner til forarbejdning af
295390 38242 Fremstilling af andre maskiner til nærings- o
295400 38241 Fremstilling af tekstilmaskiner og tilbehør u
295500 38243 Fremstilling af maskiner til papir- og papind
295610 38232 Fremstilling af støbeforme
295620 38249 Fremstilling af tørringsanlæg, undtagen til l
295690 38249 Fremstilling af maskiner til teglværksindustr
296000 38199 Fremstilling af våben og ammunition
297110 38293 Fremstilling af køleskabe og frysebokse til h
297120 38292 Fremstilling af elektriske komfurer, kogeappa
297130 38293 Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremask
297190 38332 Fremstilling af øvrige el-husholdningsartikle
297200 38292 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsa
300100 38520 Fremstilling af fotokopimaskiner
300200 38251 Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-uds
311010 38311 Fremstilling af elmotorer og -generatorer
311020 38311 Fremstilling af generatorsæt med forbrændings
311030 38311 Fremstilling af transformere og omformere
311040 38131 Fremstilling af vindmøller
312010 38311 Fremstilling af elektriske fordelings- og kon
312090 38399 Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer,
313000 38391 Kabelfabrikker
314000 38392 Akkumalator- og tørelementfabrikker
315000 38122 Lampefabrikker
316100 38311 Fremstilling af elektrisk udstyr til motorer
316210 38329 Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsud
316220 38312 Elektromekaniske værksteder
316290 38329 Fremstilling af andet elektrisk signalapparat
321010 38329 Fremstilling af trykte og integrerede kredslø
321090 38329 Fremstilling af elektroniske rør og komponent
322010 38329 Fremstilling af apparater til radiotelegrafi
322020 38329 Fremstilling af telefonapparater og -anlæg sa
323010 38321 Fremstilling af radioer, fjernsyn mv.
323020 38321 Fremstilling af højtalere mv.
323030 38321 Fremstilling af antenner og antenneanlæg
331010 38511 Fremstilling af kanyler og sprøjter
331020 38512 Fremstilling af høreapparater og dele hertil
331030 38512 Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater
331040 38511 Fremstilling af inventar til medicinsk og den
331090 38511 Fremstilling af proteser og ortopædiske artik
332010 38513 Fremstilling af navigationsudstyr i øvrigt
332020 38513 Fremstilling af apparater til måling af forbr
332030 38514 Fremstilling af apparater til måling eller ko
332040 38513 Fremstilling af instrumenter og apparater til
332090 38513 Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr
333000 38514 Fremstilling af udstyr til industrielle proce
334010 38520 Fremstilling af brilleglas og optiske instrum
334020 38520 Fremstilling af reproduktionskameraer
334090 38520 Fremstilling af fotografisk og kinematografis
335000 95140 Reparation af ure mv.
341000 38431 Samling og fremstilling af biler mv.
342000 38432 Karosserifabrikker, herunder fremstilling af
343000 38439 Fremstilling af gear, bremser og andre dele t
351100 38411 Jern- og stålskibsværfter
351200 38412 Bygning af lystfartøjer mv.
352000 38420 Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne
353000 38450 Flyvemaskineværksteder
354100 38440 FREMSTILLING AF KNALLERT OG MOTORCYKLER
354200 38440 Fremstilling af cykler
354300 38499 Fremstilling af invalidekøretøjer
355000 38491 Fremstilling af håndtransportvogne
361110 33201 Fremstilling af stole og andre siddemøbler af
361120 33202 Møbelpolstrere
361200 33201 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undta
361300 33201 Fremstilling af køkkeninventar i øvrigt
361410 33201 Fremstilling af andre møbler til boliger undt
361490 33209 Lakering samt afsyring mv. af møbler
361500 33203 Madrasfabrikker
362100 39011 Fremstilling af mønter og medaljer
362210 39011 Guld- og sølvvarefabrikker
362220 39012 Guld- og sølvsmedeværksteder
363000 39020 Fremstilling af musikinstrumenter
364000 39030 Fremstilling af sportsrekvisitter i øvrigt
365000 39091 Legetøjsfabrikker i øvrigt
366100 39099 Fremstilling af bijouterivarer
366200 39092 Fremstilling af børstevarer
366310 35293 Fremstilling af stearinlys
366390 39099 Fremstilling af andre varer i.a.n.
371000 61173 Genbrug af metalaffaldsprodukter
372000 61173 Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
385200 38280 K22 NACE=28.52.00
401000 41010 Fremstilling og distribution af elektricitet
402000 41020 Gasforsyning
403000 41030 Varmeværker
410000 42000 Vandværker mv.
451100 50121 Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører
451200 50121 Funderingsundersøgelser
452100 50121 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra ne
452200 50193 Tagtækkere og tagpapdækkere
452510 50130 Almindeligt murerarbejde
452520 50123 Brolæggermestre
452530 50124 Kloakmestre
452540 50196 Stilladsforretninger
452590 50194 Brøndborere
453100 50170 Elektroinstallationsforretninger
453200 50192 Isoleringsforretninger
453300 50160 VVS-installatører og blikkenslagerforretninge
454100 50199 Stukkatørvirksomhed
454200 50140 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
454310 50191 Gulvbelægningsvirksomhed
454320 50191 Gulvafhøvling og gulvafslibning
454410 50150 Malerforretninger
454420 50180 Glarmesterforretninger
454500 50199 Facadesandblæsning og andet færdiggørelsesarb
455000 50121 Udlejning af entreprenørmateriel med betjenin
501010 61191 Engroshandel med biler
501020 62211 Detailhandel med biler
501030 62212 Detailhandel med campingvogne mv.
502010 95131 Autoreparationsværksteder
502020 95132 Karosseriværksteder (pladesmede)
502030 95134 Autoelektrikere
502040 95132 Undervognsbehandling
502050 95133 Autolakererier
502060 61191 Engroshandel med dæk
502090 95139 Autoservice i øvrigt
503010 61191 Engroshandel med reservedele og tilbehør til
503020 62212 Autoudstyrsforretninger
504000 62211 Detailhandel med motorcykler, reservedele og
505010 62213 Servicestationer uden kiosksalg
505020 62213 Servicestationer med kiosksalg
511100 61312 Kvægkommissionærer
511200 61311 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metall
511300 61311 Agenturhandel med tømmer og andre byggemateri
511400 61311 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, s
511500 61311 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikle
511600 61319 Auktionshandel med tekstiler, beklædning, fod
511710 61315 Fiskeauktioner
511790 61311 Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler
511800 61311 Agenturhandel med andet specialiseret sortime
511900 61311 Agenturhandel med blandet sortiment
512100 61161 Engroshandel med korn og foderstoffer
512200 61158 Engroshandel med blomster og planter
512300 61163 Handel med kreaturer og grise mv.
512400 61164 Handel med råhuder, læder og skind
513100 61114 Engroshandel med frugt og grøntsager
513200 61112 Engroshandel med kød, kødvarer, fjerkræ og vi
513300 61115 Engroshandel med mælk, smør, ost og æg
513410 61119 Engroshandel med øl og mineralvand
513420 61121 Engroshandel med vin og spiritus
513490 61111 Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv.  0
513500 61122 Engroshandel med tobaksvarer                 0
513600 61117 Engroshandel med chokolade og sukkervarer    0
513700 61116 Engroshandel med kaffe, te og kakao          0
513800 61111 K22 IKKE-SPECIALISERET ENGROSHANDEL MED NÆRIN0
513810 61113 Engroshandel med fisk                        0
513820 61118 Engroshandel med brød, kager og biskuit      0
513830 61111 Engroshandel med helsekostprodukter          0
513890 61111 Anden specialiseret engroshandel med nærings-0
513900 61111 Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- 0
513910 61113 K22 ENGROSHANDEL MED FISK OG FISKEPRODUKTER  0
514100 61132 Engroshandel med møbelstoffer og boligtekstil0
514210 61131 Engroshandel med beklædning, trikotage og man0
514220 61133 Engroshandel med skotøj                      0
514310 61144 Engroshandel med hårde hvidevarer            0
514320 61142 Engroshandel med radio og tv                 0
514330 61142 Engroshandel med grammofonplader samt indspil0
514340 61144 Engroshandel med belysningsartikler          0
514410 61143 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer     0
514420 61151 Engroshandel med rengøringsmidler            0
514500 61151 Engroshandel med toiletartikler og parfumeriv0
514610 61152 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejea0
514620 61185 Handel med læge- og hospitalsartikler
514705 61141 Engroshandel med møbler undtagen kontormøbler
514710 61132 Engroshandel med tæpper
514715 61153 Engroshandel med guld- og sølvvarer
514720 61153 Engroshandel med ure og optik
514725 61153 Engroshandel med fotografiske artikler
514730 61154 Engroshandel med cykler, knallerter, barnevog
514735 61155 Engroshandel med sportsartikler, campingudsty
514740 61155 Engroshandel med legetøj
514745 61156 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer u
514750 61157 Engroshandel med lædervarer, galanterivarer o
514790 61143 Engroshandel med ikke-elektriske husholdnings
515100 61192 Engroshandel med benzin, fast og flydende bræ
515200 61167 Handel med jern og andre metaller
515310 61168 Engroshandel med træ, trælast og byggemateria
515320 61171 Engroshandel med lak, maling og tapet
515400 61169 Handel med rør, sanitet og støbegods
515500 61166 Handel med kemikalier i øvrigt
515610 61179 Engroshandel med emballageartikler
515690 61179 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrika
515700 61173 Engroshandel med affaldsprodukter
516100 61183 Engroshandel med værktøjsmaskiner, værktøj og
516200 61182 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør
516300 61182 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør
516410 61184 Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner
516420 61156 Engroshandel med kontorartikler
516510 61172 Engroshandel med el-installationsmateriel
516520 61172 Engroshandel med elektroniske komponenter
516590 61189 Engroshandel med andre maskiner og andet udst
516600 61181 Handel med landbrugsmaskiner
517000 61299 Anden engroshandel
521110 62111 Kolonialhandel uden grovvarer
521120 62111 Døgnkiosker
521130 62113 Supermarkeder
521210 62114 Varehuse (dobbeltsupermarkeder)
521220 62140 Stormagasiner
522100 62125 Frugt- og grøntforretninger
522200 62121 Slagter- og viktualieforretninger
522300 62122 Fiskeforretninger
522400 62123 Brødudsalg
522410 62123 BRØDUDSALG
522420 62128 CHOKOLADE OG KONFEKTIONSFORRETNINGER
522500 62126 Vinforretninger (specialiseret)
522600 62126 Tobaks- og vinforretninger
522710 62124 Osteforretninger
522720 62128 Chokoladeforretninger
522730 62111 Helsekostforretninger
522790 62127 Kaffe-, te- og delikatesseforretninger
523100 62134 Apoteker
523200 62132 Detailhandel med sygeplejeartikler
523310 62132 Parfumerier
523320 62133 Materialister
524100 62151 Manufakturforretninger
524210 62155 Damekonfektionsforretninger
524220 62154 Herreekviperingsforretninger
524230 62156 Herre- og damekonfektionsforretninger
524240 62153 Babyudstyr- og børnetøjforretninger
524310 62157 Skotøjsforretninger
524320 62158 Lædervareforretninger
524410 62161 Møbelforretninger
524420 62162 Tæppeforretninger
524430 62152 Boligtekstilforretninger
524440 62171 Detailhandel udelukkende med køkkenudstyr, gl
524450 62179 Detailhandel med belysningsartikler
524510 62172 Specialforretninger for hårde hvidevarer
524520 62176 Radio- og tv-forretninger
524530 62176 Pladeforretninger
524540 62177 Musikforretninger
524610 62171 Isenkramforretninger med fuldt sortiment
524620 61168 Byggemarkeder
524630 62131 Farve- og tapetforretninger
524700 62191 Boghandlere
524805 62181 Urmagerforretninger
524810 62182 Urmager- og guldsmedeforretninger
524815 62183 Guldsmede- og juvelerforretninger
524820 62184 Specialoptikere
524825 62185 Fotoforretninger
524830 62164 Detailhandel med gaveartikler og brugskunst (
524835 62163 Kunsthandel og gallerivirksomhed
524840 62195 Frimærke- og møntforretninger
524845 62173 Sportsforretninger mv.
524850 62291 Legetøjs- og hobbyforretninger
524855 62212 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
524860 62174 Cykel- og knallertforretninger
524865 61184 Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og pro
524870 61184 Detailhandel med telekommunikationsudstyr
524875 62292 Blomsterforretninger
524880 11102 Planteforhandlere og havecentre
524885 62293 Fugle- og akvarieforretninger
524890 62221 Detailhandel med fyringsolie og fast brændsel
524895 62299 Pornobutikker
524899 62299 Detailhandel med andre varer
525010 62192 Bogantikvariater
525020 62163 Antikvitetsforretninger
525090 62159 Forhandlere af brugt tøj
526100 62299 K22 ANDRE FORRETNINGER
526210 62125 Frugt- og grøntstader
526290 62299 K22 ANDRE FORRETNINGER
526300 62299 Detailhandel ved dørsalg eller fra salgsautom
527100 95110 Reparation af skotøj og andre lædervarer
527210 95122 Reparation af elektriske husholdningsmaskiner
527220 95121 Radio- og tv-reparationsværksteder
527300 95140 Reparation af ure
527410 95150 Cykelreparationsværksteder
527420 95190 Låsesmede
527490 95190 Anden reparationsvirksomhed af varer til pers
551110 63201 Hoteller med restauration
551120 63209 Konferencecentre og kursusejendomme
551200 63201 Hoteller uden restauration
552100 63202 Vandrehjem
552200 63203 Campingpladser
552310 63209 Feriecentre
552390 63209 Feriekolonier
553010 63101 Restauranter
553020 63109 Pølsevogne, grillbarer, isbarer o.l.
553090 63109 Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.
554010 63101 Værtshuse, bodegaer o.l.
554020 63101 Diskoteker og natklubber
554090 63109 Kaffebarer mv.
555100 63102 Marketenderier
555200 63101 Catering og diner transportable
601000 71110 Passager- og godstransport med fjerntog og re
602100 71121 Busdrift (rutebiler)
602200 71132 Taxivognmænd
602300 71131 Turistbuskørsel
602410 71141 Vognmandsforretninger (undtagen persontranspo
602420 71142 Flytteforretninger
603000 71150 Rørtransport
611010 71211 Rederivirksomhed, oceanfart
611020 71212 Færgefart
611210 71212 K22 FÆRGEFART
612000 71219 Bådfart
621000 71311 Ruteflyvning
622010 71311 Charterflyvning med passagerer
622020 71311 Charterflyvning med gods
622030 71319 Anden lufttransport
631100 71233 Laste- og losseentreprenører (stevedorer)
631200 71920 Pakhus- og oplagringsvirksomhed
632110 71110 Jernbanestationer
632120 71169 Hjælpevirksomheder for landtransport, herunde
632130 71169 Anden hjælpevirksomhed for landtransport
632210 71232 Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne)
632220 71232 Lystbådehavne
632230 71234 Fyrvæsen og lodserier
632240 71231 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
632300 71321 Lufthavne
633010 71911 Turistbureauer
633020 71911 Rejsebureauer, turarrangerende
633030 71911 Rejsebureauer, billetudstedende
633040 71911 Turistguidevirksomhed
634010 71912 Skibsmæglere
634020 71913 Speditører og shippingvirksomhed
634030 71914 Vejere og målere
634090 71919 Andre tjenesteydelser i forbindelse med trans
641100 72001 Postvæsen
641200 71149 Budforretninger, (herunder kurertjeneste og u
642000 72002 Telekommunikation
651100 81011 Nationalbank
651200 81012 Forretningsbanker
652100 83310 Finansiel leasing
652210 81021 Realkreditinstitutter
652220 81023 Finansieringsfonde
652230 81021 REALKREDITINSTITUTTER
652240 81022 ANDRE KREDITINSTITUTTER
652250 81029 KREDITFORMIDLING AF ANDRE INSTITUTTER
652260 81029 FINANSERINGSSELSKABER
652290 81024 Kreditkort- og bankiervirksomhed
652295 81203 ANDEN UDLÅNSVIRKSOMHED
652310 81028 Investeringsforeninger
652320 81029 INVESTERINGSSELSKABER
652330 81030 FONDSMÆGLERSELSKABER
652340 81024 FINANSIELLE HOLDINGSSELSKABER
652390 81024 Finansielle holdingselskaber
652395 81029 FINANSERING IØVRIGT
660100 82001 Livsforsikring
660210 82004 Pensionskasser
660290 82005 Anden pensionsforsikring, undtagen ATP
660310 82001 Skadesforsikringsvirksomhed
660320 82006 Sygeforsikringsselskaber
660390 82009 Anden forsikringsvirksomhed
671100 81030 Fondsbørsen mv.
671200 81027 Børsmæglerselskaber
671300 81030 Anden servicevirksomhed i forbindelse med pen
672010 82003 Forsikringsagenturer
672090 82003 Anden servicevirksomhed i forbindelse med for
701100 83111 Udstykning af fast ejendom
701200 83121 Køb og salg af fast ejendom for egen regning
702010 83111 Almennyttige boligselskaber
702020 83111 Private andelsboligforeninger
702030 83111 Anden udlejning af egne boliger
702040 83111 Udlejning af erhvervsejendomme
703110 83121 Ejendomsmæglere
703120 83122 Boliganvisning undtagen fritidsboliganvisning
703130 83122 Ferieboligudlejning
703210 83112 Administration af fremmede ejendomme
703220 93503 Grundejerforeninger
704010 62176 K22 NACE=71.40.10
711000 71161 Biludlejning undtagen udlejning af campingvog
712110 71161 Udlejning af påhængsvogne mv.
712190 71161 Udlejning af lastbiler og andet materiel til
712200 71239 Udlejning af skibe
712300 71329 Udlejning af luftfartøjer
713100 83321 Udlejning af landbrugsmaskiner og -driftsmidl
713200 83322 Udlejning af maskiner til bygge- og anlægsvir
713310 83324 Udlejning af edb-maskiner og -udstyr
713320 83324 Udlejning af kontormaskiner
713400 83329 Udlejning af andre maskiner og udstyr i.a.n.
714010 62176 Udlejning af videobånd
714090 95207 Udlejning af kitler, håndklæder o.l.
721000 83230 Konsulentvirksomhed vedr. hardware
722000 83230 Levering af programmel og konsulentbistand i
723000 83230 Databehandling
724000 83230 Databaseværter og -formidlere
725000 38251 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskin
726000 83230 Anden virksomhed i forbindelse med databehand
731000 93200 Forskning og eksperimentel udvikling inden fo
732000 93200 Forskning og eksperimentel udvikling inden fo
741100 83210 Advokatvirksomheder
741200 83220 Revisions- og bogføringsvirksomheder
741300 83250 Meningsmåling og markedsanalyse
741410 83294 Landbrugskonsulenter
741490 83295 Rationaliserings- og planlægningskonsulenter
741500 81024 Ikke-finansielle holdingselskaber
742000 83241 K22 NACE=74.20.20
742010 83241 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor bygger
742020 83241 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produk
742030 83241 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæ
742040 83243 Arkitektvirksomhed
742050 83244 Havearkitektvirksomheder
742060 83249 Teknisk rådgivning vedrørende geologiske unde
742070 83242 Landinspektører
742080 83249 Patentbureauer
742090 83249 Anden teknisk rådgivning
743010 83245 Kontrol af levnedsmidler
743020 83245 Teknisk afprøvning og kontrol
743030 83249 Miljøtekniske målinger og analyser
743090 83245 Anden måling og teknisk analyse
744010 83250 Reklamebureauvirksomhed
744090 83250 Dekoratørvirksomhed
745010 91019 Arbejdsformidling
745020 83299 Vikarbureauer
745030 83295 Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgel
746000 83299 Detektiv- og overvågningsvirksomhed
747010 92021 Almindelig rengøring
747020 92021 Specialiseret rengøring
747030 92022 Vinduespolering
747040 92023 Skorstensfejere
747050 92024 Desinfektion, skadedyrsbekæmpelse o.l.
748110 95920 Fotografer
748120 95920 Fotolaboratorier
748200 83299 Pakkerier mv.
748310 83293 Adresseringsbureauer
748320 83299 Tolkning og oversættelse
748390 83299 Kontorservice i øvrigt
748410 83243 Indretningsarkitekter
748420 83299 Formgivning og industrielt design
748430 83299 Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
748440 83250 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
748490 83299 Musikbureauer og anden forretningsservice i ø
751100 91050 Generelle offentlige tjenester i forbindelse
751200 91050 Offentlig administration af sundhedsvæsen, un
751300 91050 Offentlig administration vedrørende erhverv o
751400 91019 Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontr
751500 91050 K22 NACE=75.25.00
752100 91011 Udenrigsanliggender
752200 91030 Forsvar og civilforsvar mv.
752310 91020 Domstole
752320 91020 Fængselsvæsen
752400 91020 Politiet
752500 71162 Redningskorps
753000 82007 Arbejdsløshedskasser
801010 93103 Børneskoler
801020 93107 Specialskoler for handicappede
801030 93104 Ungdoms- og efterskoler
802030 93101 K22 NACE=80.30.20
802100 93102 Gymnasier, HF- og studenterkurser
802210 93106 Skoler med pædagogiske uddannelser
802220 93105 Skoler med handels- og kontoruddannelser
802230 93105 Skoler med industri- og håndværkeruddannelser
802240 93106 Skoler med landbrugs- og levnedsmiddelsuddann
802250 93106 Skoler med transportuddannelser
802260 93106 Skoler med sundheds- og forsorgsuddannelser
802270 93106 K22 ANDRE FAGSKOLER
803010 93101 Universiteter
803020 93101 Læreanstalter med pædagogiske uddannelser
803030 93101 Læreanstalter med humanistiske og kunstnerisk
803040 93101 Læreanstalter med samfundsvidenskabelige udda
803050 93101 Læreanstalter med tekniske uddannelser
803060 93101 Læreanstalter med landbrugsvidenskabelige udd
803070 93101 Læreanstalter med sundhedsuddannelser
803080 91030 Forsvar og civilforsvar
804100 93108 Køreskoler
804210 93106 Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning
804220 93104 Folkehøjskoler
804230 93104 Aftenskoler, VUC, enkeltfagskurser på HF
804290 93109 Undervisning i øvrigt
851100 93311 Hospitaler, sanatorier og lignende helbredels
851210 93312 Alment praktiserende læger
851220 93312 Praktiserende speciallæger og ambulatorier
851310 93313 Praktiserende tandlæger
851320 93314 Praktiserende tandteknikere
851410 93319 K22 ANDRE INSTITUTIONER OG PRAKTISERENDE INDE
851420 93316 Fødeklinikker og praktiserende jordemødre
851430 93317 Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende
851440 93319 Psykologisk rådgivning
851450 93319 Lægelaboratorier
851460 93319 Bedriftsundhedstjenesten
851470 93319 Kiropraktorer
851480 93317 Fodplejere
851490 93319 Zoneterapi, naturlæger og andre alternative f
852000 93320 Dyrlægevirksomheder
853110 93404 Andre døgninstitutioner for børn og unge
853120 93404 Familiepleje
853130 93407 Velfærdsinstitutioner og -foreninger for alko
853140 93406 Døgninstitutioner for voksne med handicap
853150 93408 Plejehjem og beskyttede boliger
853160 93409 Forsorgshjem mv.
853190 93409 Andre sociale foranstaltninger omfattende ins
853205 93402 Dagplejemødre
853210 93402 Vuggestuer
853215 93402 Børnehaver
853220 93403 Fritidshjem mv.
853225 93402 K22 VUGGESTUER OG BØRNEHAVER
853230 93403 Fritidsklubber for unge
853235 93408 K22 VELFÆRDSINSTITUTIONER OG -FORENINGER FOR
853240 93408 Dagcentre for ældre mv.
853245 93406 Revalideringsinstitutioner
853250 93409 Flygtningecentre
853255 93406 Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale f
853260 93409 Legater og fonde med velgørende formål
853290 93409 Andre sociale foranstaltninger uden instituti
854230 93403 K22 NACE=85.32.30
900010 92011 Kloakvæsen
900020 92012 Renovation og renholdelse
900030 92012 Lossepladser og forbrændingsanstalter
911100 93501 Arbejdsgiverforeninger og erhvervsorganisatio
911200 93993 Faglige, oplysende foreninger
912000 93502 Lønmodtagerorganisationer
913100 93910 RELIGIØSE FORENINGER OG INSTITUTIONER
913110 93910 Folkekirken
913120 93910 Andre trossamfund
913200 93991 Politiske partier
913310 93504 Lejerforeninger
913320 93995 Friluftsorganisationer
913330 93992 Politiske og ideologiske organisationer
913340 93994 Andre oplysende og kulturelle foreninger og i
913390 93996 Selskabelige foreninger og loger
921100 94110 Film- og videoproduktion
921200 94121 Filmudlejning
921300 94122 Biografer
922000 94130 Radio- og tv-virksomhed
923110 94141 Produktion af teaterforestillinger
923120 94150 Selvstændigt udøvende kunstnere
923200 94149 Billetbureauer
923300 94901 Forlystelsesparker
923400 94909 Danseskoler mv.
924000 83291 Presse- og telegrambureauer
925110 94200 Folkebiblioteker
925120 94200 Forsknings- og universitetsbiblioteker
925130 94200 Arkiver
925200 94200 Museer
925300 94200 Botaniske og zoologiske haver
926110 94903 Idræts- og svømmehaller
926190 94903 Andre sportsanlæg bortset fra væddeløbsbaner
926210 94902 Idrætsklubber
926290 94909 Rideskoler
927100 94909 Lotteri- og anden spillevirksomhed
927200 94149 Impresarier
930110 95201 Vaskerier
930120 95202 Selvbetjeningsvaskerier
930130 95204 Renserier og farverier
930210 95911 Damefrisører
930220 95911 Skønheds- og hudpleje
930310 95993 Bedemænd
930320 95993 Begravelsesvæsen
930400 95911 Solarier
930500 95999 Andre personlige tjenesteydelser i øvrigt
933200 94149 K22 NACE=92.32.00
950000 95400 Private husholdninger med ansat medhjælp
980000 81090 Hvilende selskaber
990000 96002 Fremmede staters repræsentationer
999998 99998 K22 UOPLYST
999999 99999 K22 UOPLYST