dk.dst 6288e2f3-11bf-4206-90bf-a3b6f6ebbc4d 9 CodeList urn:ddi:dk.dst:6288e2f3-11bf-4206-90bf-a3b6f6ebbc4d:9 dk.dst 6288e2f3-11bf-4206-90bf-a3b6f6ebbc4d 9 extension:type cm:StatisticalClassification cm:IsCurrent True cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2023-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2023-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2023-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2023-12-31"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Udenrigsøkonomi","en":"External Economy"} cm:ContactPerson {"da":"SFB","en":"SFB"} DSTLM01\rkr Pre Workflow Replikering: Adding to Danish: KN_V1_2023 - Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2023 (dk.dst:6288e2f3-11bf-4206-90bf-a3b6f6ebbc4d:8) , English: KN_V1_2023 - Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2023 (dk.dst:6288e2f3-11bf-4206-90bf-a3b6f6ebbc4d:8) , Danish: KN_V1_2022 - Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2022 (dk.dst:a2a52813-81e3-4448-b7d4-12b366c09580:7) , English: KN_V1_2022 - Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2022 (dk.dst:a2a52813-81e3-4448-b7d4-12b366c09580:7) , Danish: OVERTRAEDTYPE_V1_2022 - Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2022 (dk.dst:18627f9f-6efe-44a1-b0a7-4f712530f13c:16) , English: OVERTRAEDTYPE_V1_2022 - Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2022 (dk.dst:18627f9f-6efe-44a1-b0a7-4f712530f13c:16) , Danish: DISCED15_AUDD_HOVED_V1_2023 - Uddannelsesklassifikation (DISCED-15), afsluttede uddannelser, v1:2023 (dk.dst:c517e8f3-114e-4295-b912-baa26e6727b5:11) , Danish: DISCED15_AUDD_TYPE_V1_2023 - DISCED-15, Uddannelsestype, afsluttede uddannelser, v1:2023 (dk.dst:ee430466-1b00-4955-b837-7668984eccdf:6) , Danish: DISCED15_AUDD_NIVEAU_V1_2023 - DISCED-15, Uddannelsesniveau, afsluttede uddannelser, v1:2023 (dk.dst:8437f8fd-1927-4cc7-8b8d-0b0b0ca1a110:6) , Danish: DISCED15_AUDD_FAG_V1_2023 - DISCED-15, Fagområde, afsluttede uddannelser, v1:2023 (dk.dst:c734b221-aaee-4366-b723-81d319edc3f1:6) , Danish: DISCED15_UDD_HOVED_V1_2023 - Uddannelsesklassifikation (DISCED-15), igangværende uddannelser, v1:2023 (dk.dst:36d558f8-5885-46a0-9760-cbd944c6c68d:12) , Danish: DISCED15_UDD_TYPE_V1_2023 - DISCED-15, Uddannelsestype, igangværende uddannelser, v1:2023 (dk.dst:8216f04f-d96d-4fee-b624-a7e792ce03af:6) , Danish: DISCED15_UDD_NIVEAU_V1_2023 - DISCED-15, Uddannelsesniveau, igangværende uddannelser, v1:2023 (dk.dst:45cb741f-ff02-4f9d-80e4-08192cdb5482:6) , Danish: DISCED15_UDD_FAG_V1_2023 - DISCED-15, Fagområde, igangværende uddannelser, v1:2023 (dk.dst:af1e77b9-211a-4605-b7eb-b49e1e95680a:6) , Danish: LANDE_DST_V2_2023 - Danmarks Statistiks landeklassifikation, v2:2023 (dk.dst:2d9bb461-08ed-437c-935e-726089116220:10) , English: LANDE_DST_V2_2023 - Danmarks Statistiks landeklassifikation, v2:2023 (dk.dst:2d9bb461-08ed-437c-935e-726089116220:10) , Danish: LANDE_DST_V1_2013 - Lande og landesammenslutninger, v1:2013 (dk.dst:e99b4260-d385-4a37-8813-331537179042:8) , English: LANDE_DST_V1_2013 - Lande og landesammenslutninger, v1:2013 (dk.dst:e99b4260-d385-4a37-8813-331537179042:8) Pre Workflow Replikering: Adding to Danish: KN_V1_2023 - Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2023 (dk.dst:6288e2f3-11bf-4206-90bf-a3b6f6ebbc4d:8) , English: KN_V1_2023 - Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2023 (dk.dst:6288e2f3-11bf-4206-90bf-a3b6f6ebbc4d:8) , Danish: KN_V1_2022 - Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2022 (dk.dst:a2a52813-81e3-4448-b7d4-12b366c09580:7) , English: KN_V1_2022 - Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2022 (dk.dst:a2a52813-81e3-4448-b7d4-12b366c09580:7) , Danish: OVERTRAEDTYPE_V1_2022 - Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2022 (dk.dst:18627f9f-6efe-44a1-b0a7-4f712530f13c:16) , English: OVERTRAEDTYPE_V1_2022 - Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2022 (dk.dst:18627f9f-6efe-44a1-b0a7-4f712530f13c:16) , Danish: DISCED15_AUDD_HOVED_V1_2023 - Uddannelsesklassifikation (DISCED-15), afsluttede uddannelser, v1:2023 (dk.dst:c517e8f3-114e-4295-b912-baa26e6727b5:11) , Danish: DISCED15_AUDD_TYPE_V1_2023 - DISCED-15, Uddannelsestype, afsluttede uddannelser, v1:2023 (dk.dst:ee430466-1b00-4955-b837-7668984eccdf:6) , Danish: DISCED15_AUDD_NIVEAU_V1_2023 - DISCED-15, Uddannelsesniveau, afsluttede uddannelser, v1:2023 (dk.dst:8437f8fd-1927-4cc7-8b8d-0b0b0ca1a110:6) , Danish: DISCED15_AUDD_FAG_V1_2023 - DISCED-15, Fagområde, afsluttede uddannelser, v1:2023 (dk.dst:c734b221-aaee-4366-b723-81d319edc3f1:6) , Danish: DISCED15_UDD_HOVED_V1_2023 - Uddannelsesklassifikation (DISCED-15), igangværende uddannelser, v1:2023 (dk.dst:36d558f8-5885-46a0-9760-cbd944c6c68d:12) , Danish: DISCED15_UDD_TYPE_V1_2023 - DISCED-15, Uddannelsestype, igangværende uddannelser, v1:2023 (dk.dst:8216f04f-d96d-4fee-b624-a7e792ce03af:6) , Danish: DISCED15_UDD_NIVEAU_V1_2023 - DISCED-15, Uddannelsesniveau, igangværende uddannelser, v1:2023 (dk.dst:45cb741f-ff02-4f9d-80e4-08192cdb5482:6) , Danish: DISCED15_UDD_FAG_V1_2023 - DISCED-15, Fagområde, igangværende uddannelser, v1:2023 (dk.dst:af1e77b9-211a-4605-b7eb-b49e1e95680a:6) , Danish: LANDE_DST_V2_2023 - Danmarks Statistiks landeklassifikation, v2:2023 (dk.dst:2d9bb461-08ed-437c-935e-726089116220:10) , English: LANDE_DST_V2_2023 - Danmarks Statistiks landeklassifikation, v2:2023 (dk.dst:2d9bb461-08ed-437c-935e-726089116220:10) , Danish: LANDE_DST_V1_2013 - Lande og landesammenslutninger, v1:2013 (dk.dst:e99b4260-d385-4a37-8813-331537179042:8) , English: LANDE_DST_V1_2013 - Lande og landesammenslutninger, v1:2013 (dk.dst:e99b4260-d385-4a37-8813-331537179042:8) KN_V1_2023 KN_V1_2023 Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2023 The Combined Nomenclature (CN), v1:2023 Den Kombinerede Nomenklatur (KN) er EU's varenomenklatur, som opfylder kravene til statistik over udenrigshandelen. Nomenklaturen, der især er henvendt til oplysningspligtige i forbindelse med samhandel inden for EU, indeholder den komplette KN (dog uden toldsatserne) og de dermed forbundne supplerende enheder. [Søgning efter varekoder eller fritekst på engelsk ](https://eurostat.prod.3ceonline.com/) The Combined Nomenclature (CN) is the EU Product Nomenclature, which meets the requirements for foreign trade statistics. The Nomenclature, which is specifically addressed to information providers in intra-EU trade, contains the complete CN (without duty rates) and the associated additional units. KN_AFSNIT KN_AFSNIT Nominal KN_KAPITEL KN_KAPITEL Nominal KN_4 KN_4 Nominal KN_6 KN_6 Nominal KN_8 KN_8 Nominal urn:ddi:dk.dst:37cab236-9b87-4b2e-9a63-1b5661c63382:9 dk.dst 37cab236-9b87-4b2e-9a63-1b5661c63382 9 dk.dst 82dd5453-3148-4def-96a1-39b95564c877 3 Category I urn:ddi:dk.dst:c5bee040-6ba4-4813-a6bd-a94066469195:9 dk.dst c5bee040-6ba4-4813-a6bd-a94066469195 9 dk.dst 08ec7eed-5960-4bee-893c-bc338c639f10 3 Category 01 urn:ddi:dk.dst:0105dad3-1dcb-4941-82a3-781da182b984:9 dk.dst 0105dad3-1dcb-4941-82a3-781da182b984 9 dk.dst c9afe22b-256e-4370-a488-512fd91f1f3c 3 Category 0101 urn:ddi:dk.dst:4517840e-1e4f-434e-9de2-817f76de6136:9 dk.dst 4517840e-1e4f-434e-9de2-817f76de6136 9 dk.dst 912ea4f6-c26a-4b70-89da-b122fb0a4391 3 Category 0101 21 urn:ddi:dk.dst:d789f41e-37c1-4e2a-aa72-7b5320db3229:9 dk.dst d789f41e-37c1-4e2a-aa72-7b5320db3229 9 dk.dst cb118fa0-2b65-4cd8-97de-430a471b8897 3 Category 0101 21 00 urn:ddi:dk.dst:7819983d-39d6-40e3-b2ac-7efc08206667:9 dk.dst 7819983d-39d6-40e3-b2ac-7efc08206667 9 dk.dst 2d19f235-b9b7-4305-9d97-262817b06854 3 Category 0101 29 urn:ddi:dk.dst:fca73ab4-afcd-4d38-85eb-c90034877b7a:9 dk.dst fca73ab4-afcd-4d38-85eb-c90034877b7a 9 dk.dst b792929b-6a30-4ade-a5d0-422904e9abad 3 Category 0101 29 10 urn:ddi:dk.dst:b20e17a9-6839-454e-aa31-f2d1d629ef09:9 dk.dst b20e17a9-6839-454e-aa31-f2d1d629ef09 9 dk.dst 675c9ce3-cdc6-4e86-af6c-0bb3f41ae8e8 3 Category 0101 29 90 urn:ddi:dk.dst:4c0651fd-e689-4d0f-9236-48eca0cc62be:9 dk.dst 4c0651fd-e689-4d0f-9236-48eca0cc62be 9 dk.dst f3425515-8459-4973-912f-a91234acaa54 3 Category 0101 30 urn:ddi:dk.dst:8fa8e2d9-95a6-42fb-97fd-731cdc827b6d:9 dk.dst 8fa8e2d9-95a6-42fb-97fd-731cdc827b6d 9 dk.dst 4fa67b5e-fb7d-4fea-9a92-e40bef4667f9 3 Category 0101 30 00 urn:ddi:dk.dst:fea98003-481d-466e-b40b-6940c2b1aa71:9 dk.dst fea98003-481d-466e-b40b-6940c2b1aa71 9 dk.dst 1baea4e4-a8d4-45b2-99c3-b48269068dcd 3 Category 0101 90 urn:ddi:dk.dst:a31b8373-1f11-4596-852e-53dfc3944118:9 dk.dst a31b8373-1f11-4596-852e-53dfc3944118 9 dk.dst 1e9a5006-fcfc-491f-bc54-af1a3081fcc6 3 Category 0101 90 00 urn:ddi:dk.dst:ee43892a-14e8-4173-b589-9944e341a662:9 dk.dst ee43892a-14e8-4173-b589-9944e341a662 9 dk.dst 37bb68e9-9df8-433c-a06c-3cb059d5dfec 3 Category 0102 urn:ddi:dk.dst:490adf8a-8bce-4139-9d6f-74e64fc8c7e8:9 dk.dst 490adf8a-8bce-4139-9d6f-74e64fc8c7e8 9 dk.dst 52da17ea-d1b7-4596-a209-a15a784bd841 3 Category 0102 21 urn:ddi:dk.dst:b3640bc8-166e-47ee-ad38-3ced1c36e286:9 dk.dst b3640bc8-166e-47ee-ad38-3ced1c36e286 9 dk.dst ea7b1f9d-45a5-4194-8183-c5f6522ff645 3 Category 0102 21 10 urn:ddi:dk.dst:c33d3c99-528d-46e6-b0ee-0567bc87790f:9 dk.dst c33d3c99-528d-46e6-b0ee-0567bc87790f 9 dk.dst 214091c3-ddc4-4bf2-a3f0-e27683a37d69 3 Category 0102 21 30 urn:ddi:dk.dst:ca42adae-9001-4dca-9661-f1297bba2a57:9 dk.dst ca42adae-9001-4dca-9661-f1297bba2a57 9 dk.dst 0a1dd65d-168f-4054-b763-76add7ddff0f 3 Category 0102 21 90 urn:ddi:dk.dst:600908ea-ac51-4f4a-a0b6-5a16d2f555b8:9 dk.dst 600908ea-ac51-4f4a-a0b6-5a16d2f555b8 9 dk.dst 26cc11bf-4ab4-44bc-88c4-3373808eaab2 3 Category 0102 29 urn:ddi:dk.dst:4ccbd873-38cf-4e06-a81e-42dbdb5efd56:9 dk.dst 4ccbd873-38cf-4e06-a81e-42dbdb5efd56 9 dk.dst 6d975514-dece-46af-9a56-6eff9558c274 3 Category 0102 29 05 urn:ddi:dk.dst:a60ab489-8958-4057-bbd7-6bd64eee78e3:9 dk.dst a60ab489-8958-4057-bbd7-6bd64eee78e3 9 dk.dst af2f80a4-a442-4408-b33f-1ca3c37be63c 3 Category 0102 29 10 urn:ddi:dk.dst:992840bd-0fd3-4a39-8754-baca35c9ae39:9 dk.dst 992840bd-0fd3-4a39-8754-baca35c9ae39 9 dk.dst 60c0691c-4454-4886-9118-e853a7452613 3 Category 0102 29 21 urn:ddi:dk.dst:8127a9ae-b8fa-496f-b79e-3f4608e48a2c:9 dk.dst 8127a9ae-b8fa-496f-b79e-3f4608e48a2c 9 dk.dst 10ed1ea6-1b45-4aa8-999f-477f26c8457d 3 Category 0102 29 29 urn:ddi:dk.dst:4a431389-03cc-4096-93f1-95df18f986fe:9 dk.dst 4a431389-03cc-4096-93f1-95df18f986fe 9 dk.dst b1668c17-3660-41b1-bfdf-b78825f8aac0 3 Category 0102 29 41 urn:ddi:dk.dst:f882d496-a4d2-4991-9deb-ae63d4f0c10b:9 dk.dst f882d496-a4d2-4991-9deb-ae63d4f0c10b 9 dk.dst 53b95bc3-1004-4c16-adca-8a9560d7dc92 3 Category 0102 29 49 urn:ddi:dk.dst:3c011100-0ac4-4fa4-8007-8f632132134b:9 dk.dst 3c011100-0ac4-4fa4-8007-8f632132134b 9 dk.dst e0a8852a-e123-4a64-9afb-e691679f1b17 3 Category 0102 29 51 urn:ddi:dk.dst:90ae2393-104e-4dc8-b6f7-1f7ff7b42227:9 dk.dst 90ae2393-104e-4dc8-b6f7-1f7ff7b42227 9 dk.dst 144aef35-a95d-47d2-8489-1be9be5fd683 3 Category 0102 29 59 urn:ddi:dk.dst:f425f444-90e3-472e-bbbb-c5e60b1ccc05:9 dk.dst f425f444-90e3-472e-bbbb-c5e60b1ccc05 9 dk.dst 25a082fb-ce92-4a63-8b60-321acdb0c6b1 3 Category 0102 29 61 urn:ddi:dk.dst:58ba1eff-ae54-4893-9439-afa221c64431:9 dk.dst 58ba1eff-ae54-4893-9439-afa221c64431 9 dk.dst f789abe3-8aec-4c19-88b4-acf0f5deaeed 3 Category 0102 29 69 urn:ddi:dk.dst:0fe32bbd-c72f-4665-8673-e3dee1827c10:9 dk.dst 0fe32bbd-c72f-4665-8673-e3dee1827c10 9 dk.dst be786991-515d-4845-b48e-c8becd783128 3 Category 0102 29 91 urn:ddi:dk.dst:3cfb033e-0c38-4fa3-a0c9-327fa148e6ec:9 dk.dst 3cfb033e-0c38-4fa3-a0c9-327fa148e6ec 9 dk.dst e7f5f310-e7a2-4317-8f80-4d51efd94c83 3 Category 0102 29 99 urn:ddi:dk.dst:9c7447b6-0582-4e83-9991-d32449af9739:9 dk.dst 9c7447b6-0582-4e83-9991-d32449af9739 9 dk.dst a3b7f703-276d-4e96-8835-fd2b7b873a20 3 Category 0102 31 urn:ddi:dk.dst:6ae65420-63fd-4560-9143-f8ee2309f8ca:9 dk.dst 6ae65420-63fd-4560-9143-f8ee2309f8ca 9 dk.dst 1bfda77e-134f-4041-b6f2-b7799e8a3d5a 3 Category 0102 31 00 urn:ddi:dk.dst:aa0c1b2a-8a40-48af-8b10-eab831479447:9 dk.dst aa0c1b2a-8a40-48af-8b10-eab831479447 9 dk.dst 57047a7b-2cfb-4016-b865-8232b650f4f4 3 Category 0102 39 urn:ddi:dk.dst:ebfa8e66-7551-415d-8f22-5199bd27baa7:9 dk.dst ebfa8e66-7551-415d-8f22-5199bd27baa7 9 dk.dst 6e9b1b11-a93d-462b-8457-27a110292fb2 3 Category 0102 39 10 urn:ddi:dk.dst:a5b7e5f8-a758-447f-9513-a8e6171912bd:9 dk.dst a5b7e5f8-a758-447f-9513-a8e6171912bd 9 dk.dst dc2a35d8-abc1-4971-8255-98a94511ae4b 3 Category 0102 39 90 urn:ddi:dk.dst:017e7901-fbc2-423a-b2f1-4cc35b6f8558:9 dk.dst 017e7901-fbc2-423a-b2f1-4cc35b6f8558 9 dk.dst 4c3012a5-7db3-4412-acb9-8cb50cfe7d9d 3 Category 0102 90 urn:ddi:dk.dst:ad35b45d-1861-4890-84e9-e50fe68effa8:9 dk.dst ad35b45d-1861-4890-84e9-e50fe68effa8 9 dk.dst 3d41ca7f-1d68-44d3-ae8a-3210ec9a10d5 3 Category 0102 90 20 urn:ddi:dk.dst:4d967cf6-1e91-48fc-9f1e-428c14d01463:9 dk.dst 4d967cf6-1e91-48fc-9f1e-428c14d01463 9 dk.dst afe7fe2a-fb7a-4ecc-b5db-c504f1e2bd6a 3 Category 0102 90 91 urn:ddi:dk.dst:b97bed5c-ba75-4f64-a9a0-f78c5fec3159:9 dk.dst b97bed5c-ba75-4f64-a9a0-f78c5fec3159 9 dk.dst 9544f2ec-9f09-491c-963e-b7bded1d4420 3 Category 0102 90 99 urn:ddi:dk.dst:4185b6a6-b0f9-4b06-b76d-8be7d5d6e869:9 dk.dst 4185b6a6-b0f9-4b06-b76d-8be7d5d6e869 9 dk.dst 6a9fc5cc-f215-423f-ba66-40386a978560 3 Category 0103 urn:ddi:dk.dst:6241798b-2336-439d-8922-567fc02713e9:9 dk.dst 6241798b-2336-439d-8922-567fc02713e9 9 dk.dst b19dadba-e416-44d3-a8db-18f0bbaa45ec 3 Category 0103 10 urn:ddi:dk.dst:b23fb242-ff96-4ea0-8de1-92c4de443f6b:9 dk.dst b23fb242-ff96-4ea0-8de1-92c4de443f6b 9 dk.dst 15fcf8b3-6f01-4ea8-b032-53184a6facd7 3 Category 0103 10 00 urn:ddi:dk.dst:b8c6679a-2ff5-424a-bea5-e68b0373f5d2:9 dk.dst b8c6679a-2ff5-424a-bea5-e68b0373f5d2 9 dk.dst 9c721e34-a4cd-44ec-92af-fb4314db3a07 3 Category 0103 91 urn:ddi:dk.dst:653b163c-2bfc-40c7-8baa-e934ed318fc7:9 dk.dst 653b163c-2bfc-40c7-8baa-e934ed318fc7 9 dk.dst 8629d9b7-2daa-42e2-90b5-fef565fd74e0 3 Category 0103 91 10 urn:ddi:dk.dst:f6551a21-d618-4c92-88e9-cfb1ca618269:9 dk.dst f6551a21-d618-4c92-88e9-cfb1ca618269 9 dk.dst b0e48ac2-9215-497a-9e83-8c943e5169c1 3 Category 0103 91 90 urn:ddi:dk.dst:a80a1544-2c14-49dd-bab8-634fb9dcbd1f:9 dk.dst a80a1544-2c14-49dd-bab8-634fb9dcbd1f 9 dk.dst 068a1621-3a5a-4c1f-ba6b-4e710ce3eb50 3 Category 0103 92 urn:ddi:dk.dst:dba0363d-0729-48ad-a044-cd6e69363ba7:9 dk.dst dba0363d-0729-48ad-a044-cd6e69363ba7 9 dk.dst 9f0cdeb4-cd93-4d26-8919-311c85b6e8d7 3 Category 0103 92 11 urn:ddi:dk.dst:548dd7e2-679b-4242-8879-bce2bb8e8a93:9 dk.dst 548dd7e2-679b-4242-8879-bce2bb8e8a93 9 dk.dst 5e53af1c-7621-4790-90ff-b164fe2bd039 3 Category 0103 92 19 urn:ddi:dk.dst:4c604f20-3913-405c-8e45-7745257c90a9:9 dk.dst 4c604f20-3913-405c-8e45-7745257c90a9 9 dk.dst 24bacb8d-adbe-420b-bae6-757872fdc13f 3 Category 0103 92 90 urn:ddi:dk.dst:3045bfbc-2128-4eb9-9eff-57ff0503f054:9 dk.dst 3045bfbc-2128-4eb9-9eff-57ff0503f054 9 dk.dst 4f9786bd-1022-4964-9ab4-47240151278a 3 Category 0104 urn:ddi:dk.dst:91865d61-58dd-406e-9b95-5702ca0b46f1:9 dk.dst 91865d61-58dd-406e-9b95-5702ca0b46f1 9 dk.dst 58a0814b-7ec9-44c5-ac7e-fd5616a44d0e 3 Category 0104 10 urn:ddi:dk.dst:527cdb23-a942-433d-b611-e9a9039c864e:9 dk.dst 527cdb23-a942-433d-b611-e9a9039c864e 9 dk.dst d730fe8f-2b59-42e0-98cb-49525ab1fbfc 3 Category 0104 10 10 urn:ddi:dk.dst:3e959593-511a-4160-95d2-d66ea5af9bc2:9 dk.dst 3e959593-511a-4160-95d2-d66ea5af9bc2 9 dk.dst 2c58e6ac-4a9c-4f15-8673-8636f3db44ad 3 Category 0104 10 30 urn:ddi:dk.dst:3ee98eb8-d8bb-46a0-a190-79e5d7ea0192:9 dk.dst 3ee98eb8-d8bb-46a0-a190-79e5d7ea0192 9 dk.dst 703e106d-e1ff-4472-9b96-5fa5c650381e 3 Category 0104 10 80 urn:ddi:dk.dst:e80877a2-0349-4159-bbf1-e6b4da3b35c6:9 dk.dst e80877a2-0349-4159-bbf1-e6b4da3b35c6 9 dk.dst da827260-5fac-466b-ad1e-38fac3dadba8 3 Category 0104 20 urn:ddi:dk.dst:2bf2f35a-4221-4b09-860f-43febce63381:9 dk.dst 2bf2f35a-4221-4b09-860f-43febce63381 9 dk.dst 264d9d3e-cd87-4adc-b33a-b401adadd95c 3 Category 0104 20 10 urn:ddi:dk.dst:6a79d49d-1c76-4491-aad2-6c5705b36d9c:9 dk.dst 6a79d49d-1c76-4491-aad2-6c5705b36d9c 9 dk.dst 2373d972-80f0-4029-a550-3ef942480cab 3 Category 0104 20 90 urn:ddi:dk.dst:98c1ce0c-61e7-486a-8e95-f89e2a299dec:9 dk.dst 98c1ce0c-61e7-486a-8e95-f89e2a299dec 9 dk.dst 989f1fa7-39a1-4f35-b1e2-feee0391e470 3 Category 0105 urn:ddi:dk.dst:6b8d4968-e3d1-4d9f-bf95-a90f7277cf63:9 dk.dst 6b8d4968-e3d1-4d9f-bf95-a90f7277cf63 9 dk.dst 9fa81a95-9ba5-41cb-81f5-e131ed8016d3 3 Category 0105 11 urn:ddi:dk.dst:b83fea6b-c649-45fd-b7a3-ae9919bf20cb:9 dk.dst b83fea6b-c649-45fd-b7a3-ae9919bf20cb 9 dk.dst a213eb23-ca3b-4893-a334-47aaf60afb39 3 Category 0105 11 11 urn:ddi:dk.dst:e32f2193-d7ff-4638-9eca-515376e24460:9 dk.dst e32f2193-d7ff-4638-9eca-515376e24460 9 dk.dst 3c9fec97-b5df-42ba-8664-09ecc9274e20 3 Category 0105 11 19 urn:ddi:dk.dst:97b7a975-1274-46d6-a76f-cd189d0c3782:9 dk.dst 97b7a975-1274-46d6-a76f-cd189d0c3782 9 dk.dst abba908a-76f9-417f-9635-d278e916b27c 3 Category 0105 11 91 urn:ddi:dk.dst:86a102b7-b965-42a7-a39b-0a92bb071c7a:9 dk.dst 86a102b7-b965-42a7-a39b-0a92bb071c7a 9 dk.dst 44499958-c5ba-4b08-b186-d4b20ec14264 3 Category 0105 11 99 urn:ddi:dk.dst:cb739e91-34f7-4414-b62f-bef191520c18:9 dk.dst cb739e91-34f7-4414-b62f-bef191520c18 9 dk.dst 796a6508-2685-4e74-b517-18de02f96afe 3 Category 0105 12 urn:ddi:dk.dst:f3a280da-fc7a-48a3-b943-5a51ccafd6f0:9 dk.dst f3a280da-fc7a-48a3-b943-5a51ccafd6f0 9 dk.dst 361c6dfb-3095-4af9-b20b-c1cd9f8a6dd9 3 Category 0105 12 00 urn:ddi:dk.dst:2a892523-e164-4b23-8c69-db35ba1a2302:9 dk.dst 2a892523-e164-4b23-8c69-db35ba1a2302 9 dk.dst 245d86cc-0f91-463b-9c4c-adb7cf995c2e 3 Category 0105 13 urn:ddi:dk.dst:26c88f51-fa05-4ecf-89b7-8014c61300be:9 dk.dst 26c88f51-fa05-4ecf-89b7-8014c61300be 9 dk.dst ead6bcc2-d8dd-413c-96fd-a5c8df6ee691 3 Category 0105 13 00 urn:ddi:dk.dst:83cdc4cb-deb9-4611-a264-903279ac1d7f:9 dk.dst 83cdc4cb-deb9-4611-a264-903279ac1d7f 9 dk.dst 5ca29025-9677-43a8-98e6-2eb54e621390 3 Category 0105 14 urn:ddi:dk.dst:c7188cd0-0435-40b7-b918-45a7e434c486:9 dk.dst c7188cd0-0435-40b7-b918-45a7e434c486 9 dk.dst 7360e76f-7825-437f-8396-bca6345f3965 3 Category 0105 14 00 urn:ddi:dk.dst:f71c47cd-6cbf-4716-9eee-9c5b07eba15e:9 dk.dst f71c47cd-6cbf-4716-9eee-9c5b07eba15e 9 dk.dst 7f403105-acbd-4d5e-a783-49b517ea42b9 3 Category 0105 15 urn:ddi:dk.dst:b97efd33-3e89-4606-ab2b-840235e1804c:9 dk.dst b97efd33-3e89-4606-ab2b-840235e1804c 9 dk.dst 6c75f7d3-b435-49ab-a8d1-e2eaf24cfe8e 3 Category 0105 15 00 urn:ddi:dk.dst:8f83e940-0219-4f64-a02a-96d2bda3f58f:9 dk.dst 8f83e940-0219-4f64-a02a-96d2bda3f58f 9 dk.dst 42b91ed4-cf32-476e-9ddc-644487cbae19 3 Category 0105 94 urn:ddi:dk.dst:8aac7a28-e895-45c8-bcae-e145f087faf7:9 dk.dst 8aac7a28-e895-45c8-bcae-e145f087faf7 9 dk.dst b3fbb0e0-5e50-4af5-9465-17074344a962 3 Category 0105 94 00 urn:ddi:dk.dst:488b92a3-64a3-4959-9bde-e770a024c5d5:9 dk.dst 488b92a3-64a3-4959-9bde-e770a024c5d5 9 dk.dst 317fc50a-74ad-43c0-bbe5-a248042fdf18 3 Category 0105 99 urn:ddi:dk.dst:38c16c04-8a61-451b-9324-70074dcedabe:9 dk.dst 38c16c04-8a61-451b-9324-70074dcedabe 9 dk.dst 340bf21a-22e4-430c-a687-9caf954b5edf 3 Category 0105 99 10 urn:ddi:dk.dst:755ced4c-4477-4eba-8d42-68de0f0bd16b:9 dk.dst 755ced4c-4477-4eba-8d42-68de0f0bd16b 9 dk.dst 16b8569b-8448-47a0-b041-18bd26d187b8 3 Category 0105 99 20 urn:ddi:dk.dst:6cbfd0f4-ad8c-45c8-8325-17ff752159d1:9 dk.dst 6cbfd0f4-ad8c-45c8-8325-17ff752159d1 9 dk.dst c01bc45d-8576-4e00-b274-718ee23943b7 3 Category 0105 99 30 urn:ddi:dk.dst:62ec7789-fc05-4170-ad45-111952c3e5a3:9 dk.dst 62ec7789-fc05-4170-ad45-111952c3e5a3 9 dk.dst 1161aaff-45a6-415a-8561-ebd14fb1903f 3 Category 0105 99 50 urn:ddi:dk.dst:5dd32c34-2c03-4e4b-9dd8-7d377681b3ed:9 dk.dst 5dd32c34-2c03-4e4b-9dd8-7d377681b3ed 9 dk.dst 1e937195-1daf-409c-a89a-0009c195468f 3 Category 0106 urn:ddi:dk.dst:5cee8413-a9c1-4e16-a663-6229c11362d2:9 dk.dst 5cee8413-a9c1-4e16-a663-6229c11362d2 9 dk.dst ffa8fd08-c692-493d-85da-88f6db863e8a 3 Category 0106 11 urn:ddi:dk.dst:6be2e50c-6e2a-45ff-8b77-f07550f75e11:9 dk.dst 6be2e50c-6e2a-45ff-8b77-f07550f75e11 9 dk.dst d1540d35-fa3b-4792-be44-845532c0405e 3 Category 0106 11 00 urn:ddi:dk.dst:40b1b1d7-70b5-4c3a-b346-a28a275d048b:9 dk.dst 40b1b1d7-70b5-4c3a-b346-a28a275d048b 9 dk.dst 1cdcf04d-23d8-43f2-8949-cb4d7da7495c 3 Category 0106 12 urn:ddi:dk.dst:91039e49-ff4e-4b89-8683-b62f473729c7:9 dk.dst 91039e49-ff4e-4b89-8683-b62f473729c7 9 dk.dst 5900c4d4-3eee-42da-a1a8-6cc7b64cd318 3 Category 0106 12 00 urn:ddi:dk.dst:21443576-54a5-468b-930a-4fb6d50d3bd4:9 dk.dst 21443576-54a5-468b-930a-4fb6d50d3bd4 9 dk.dst 0f05ca53-7753-40e2-8f79-a572fae27191 3 Category 0106 13 urn:ddi:dk.dst:77e5a9da-6bd3-48bc-a0aa-4dd9343cf28b:9 dk.dst 77e5a9da-6bd3-48bc-a0aa-4dd9343cf28b 9 dk.dst dc6ff2d3-b194-4f24-9839-1671eb805bf2 3 Category 0106 13 00 urn:ddi:dk.dst:1765c4e5-1284-48aa-833a-b5d94e3cce8b:9 dk.dst 1765c4e5-1284-48aa-833a-b5d94e3cce8b 9 dk.dst 3c585532-4eee-4041-b699-124471dc01a4 3 Category 0106 14 urn:ddi:dk.dst:2cb4b878-8d2b-49c1-b4ce-62c6f543fcd9:9 dk.dst 2cb4b878-8d2b-49c1-b4ce-62c6f543fcd9 9 dk.dst af52fe28-5f77-4d64-a8fd-8a17b8e4161c 3 Category 0106 14 10 urn:ddi:dk.dst:fd67d918-415b-4e77-a572-9def5b079b9e:9 dk.dst fd67d918-415b-4e77-a572-9def5b079b9e 9 dk.dst 1c90fe45-9398-41a2-841b-7071a6a3b618 3 Category 0106 14 90 urn:ddi:dk.dst:469ce159-6157-4d73-993e-8295f38e8361:9 dk.dst 469ce159-6157-4d73-993e-8295f38e8361 9 dk.dst ff282785-54c0-4876-9520-c3cf35c73d2f 3 Category 0106 19 urn:ddi:dk.dst:559c7b1b-5499-4419-9cc0-3278e873a5a0:9 dk.dst 559c7b1b-5499-4419-9cc0-3278e873a5a0 9 dk.dst 157326c7-7af9-4d32-9cd3-7f70493392f4 3 Category 0106 19 00 urn:ddi:dk.dst:6fc78466-f6dd-4cef-801a-3e0bab8476d5:9 dk.dst 6fc78466-f6dd-4cef-801a-3e0bab8476d5 9 dk.dst 2adea19b-26f4-4e95-a576-c48ed2f45c24 3 Category 0106 20 urn:ddi:dk.dst:0156f8f8-1e27-45e9-aa85-9e05ae188097:9 dk.dst 0156f8f8-1e27-45e9-aa85-9e05ae188097 9 dk.dst 7fa13067-294f-49b6-a69b-5ddb6adc7ac5 3 Category 0106 20 00 urn:ddi:dk.dst:11931c29-7dfa-4878-9a48-2d22a92b4692:9 dk.dst 11931c29-7dfa-4878-9a48-2d22a92b4692 9 dk.dst 7b6018a3-c87c-4ebf-b7dc-9bbefa781597 3 Category 0106 31 urn:ddi:dk.dst:d15675c6-88ec-4d6f-b6b2-98db988562ab:9 dk.dst d15675c6-88ec-4d6f-b6b2-98db988562ab 9 dk.dst 37c29de4-3187-469a-9086-45a9aca4f6ad 3 Category 0106 31 00 urn:ddi:dk.dst:9df892b0-a387-4f55-806b-10b821f08b31:9 dk.dst 9df892b0-a387-4f55-806b-10b821f08b31 9 dk.dst fcdf512f-5b45-4493-9f62-e6ec9736dcde 3 Category 0106 32 urn:ddi:dk.dst:f8a89af9-540b-43af-ac31-87218a07c476:9 dk.dst f8a89af9-540b-43af-ac31-87218a07c476 9 dk.dst 0ec38c15-2d81-4677-b80f-c3a43a9ed85b 3 Category 0106 32 00 urn:ddi:dk.dst:b117b240-2a48-46d4-91de-87c1974cc686:9 dk.dst b117b240-2a48-46d4-91de-87c1974cc686 9 dk.dst 67d94c82-c9b8-4db0-9a09-3240a39cfff2 3 Category 0106 33 urn:ddi:dk.dst:59d8104a-0678-4a5f-b1a2-a83a70e89f2f:9 dk.dst 59d8104a-0678-4a5f-b1a2-a83a70e89f2f 9 dk.dst f5527326-603a-40aa-bb01-a46a64eed41f 3 Category 0106 33 00 urn:ddi:dk.dst:062e586c-15f8-4e40-b2d9-93ae0083d403:9 dk.dst 062e586c-15f8-4e40-b2d9-93ae0083d403 9 dk.dst 00f05842-f66d-4c51-bcb6-09499730441c 3 Category 0106 39 urn:ddi:dk.dst:5953148a-2191-4073-9e53-faf72786cc59:9 dk.dst 5953148a-2191-4073-9e53-faf72786cc59 9 dk.dst 0ed70b4e-2b23-4dfc-b7c4-9d3d0d2bb2a6 3 Category 0106 39 10 urn:ddi:dk.dst:86723643-bf0c-408c-9679-0541bb9bae09:9 dk.dst 86723643-bf0c-408c-9679-0541bb9bae09 9 dk.dst 346efa56-1568-4866-911f-c78339153388 3 Category 0106 39 80 urn:ddi:dk.dst:de96dcc6-0ee4-4009-a700-14eee92731f1:9 dk.dst de96dcc6-0ee4-4009-a700-14eee92731f1 9 dk.dst 8c099756-07c6-4c3d-af64-78cd0339ab6c 3 Category 0106 41 urn:ddi:dk.dst:234dd1d7-9db4-4374-ae85-dfd6c0cc27e2:9 dk.dst 234dd1d7-9db4-4374-ae85-dfd6c0cc27e2 9 dk.dst 33c8a612-0bd1-47ef-b364-839c01414394 3 Category 0106 41 00 urn:ddi:dk.dst:9f2d12ad-f4de-4429-ade7-9ea316458e03:9 dk.dst 9f2d12ad-f4de-4429-ade7-9ea316458e03 9 dk.dst 46d303f3-9b9c-4a01-a61c-df8a49122e63 3 Category 0106 49 urn:ddi:dk.dst:6324069a-518f-4375-a594-d0be1331d3da:9 dk.dst 6324069a-518f-4375-a594-d0be1331d3da 9 dk.dst 274fb10e-ab92-4270-a382-90cae7b2466e 3 Category 0106 49 00 urn:ddi:dk.dst:ec17641a-3e7b-47b5-9bbf-564d4d5a2187:9 dk.dst ec17641a-3e7b-47b5-9bbf-564d4d5a2187 9 dk.dst 8412646a-0942-4291-99fb-37382d46a6e1 3 Category 0106 90 urn:ddi:dk.dst:cfc76799-5c20-4dab-9c33-88e04a3b0e7f:9 dk.dst cfc76799-5c20-4dab-9c33-88e04a3b0e7f 9 dk.dst 4e9873b7-3599-47e4-a2a2-e41f074fe0db 3 Category 0106 90 00 urn:ddi:dk.dst:09421a8d-312d-4ae8-9c25-4516a2743d0f:9 dk.dst 09421a8d-312d-4ae8-9c25-4516a2743d0f 9 dk.dst 4289da6f-334f-468e-bf2f-8d3ae021b4f7 3 Category 02 urn:ddi:dk.dst:7944fdd7-063d-41c4-91c3-40fc63ec616c:9 dk.dst 7944fdd7-063d-41c4-91c3-40fc63ec616c 9 dk.dst c90d085a-d2ea-4d66-a11b-95c3102742f1 3 Category 0201 urn:ddi:dk.dst:f911c173-e631-4949-993e-ed9d6bb82ce2:9 dk.dst f911c173-e631-4949-993e-ed9d6bb82ce2 9 dk.dst d30dec9e-8f72-4970-a793-298e2113445f 3 Category 0201 10 urn:ddi:dk.dst:2a5d7924-a95b-4364-ab08-aa80b56cfdfd:9 dk.dst 2a5d7924-a95b-4364-ab08-aa80b56cfdfd 9 dk.dst 93a09195-621f-4b85-b28d-7c4a918995b1 3 Category 0201 10 00 urn:ddi:dk.dst:491c7e0f-6b39-4359-a5b7-f9a0053fee3b:9 dk.dst 491c7e0f-6b39-4359-a5b7-f9a0053fee3b 9 dk.dst 50a92ad6-922b-435c-9eaf-a0e9f9bbeb7c 3 Category 0201 20 urn:ddi:dk.dst:502d3d54-b966-40ad-a514-0b328f9da2a8:9 dk.dst 502d3d54-b966-40ad-a514-0b328f9da2a8 9 dk.dst f821a4d1-a6bc-4021-a1ba-2ab1454b12bb 3 Category 0201 20 20 urn:ddi:dk.dst:98309024-8b0c-48ea-86f1-8f0f9465f0f1:9 dk.dst 98309024-8b0c-48ea-86f1-8f0f9465f0f1 9 dk.dst 2f839d8c-b128-410a-9600-cbe7260171dd 3 Category 0201 20 30 urn:ddi:dk.dst:568ff234-83a3-427e-8fee-2f77c8fb5a51:9 dk.dst 568ff234-83a3-427e-8fee-2f77c8fb5a51 9 dk.dst 57d2c37f-d645-49db-913a-da1c7f4e8de8 3 Category 0201 20 50 urn:ddi:dk.dst:75b08da0-247e-4110-804d-94c56c0f53d4:9 dk.dst 75b08da0-247e-4110-804d-94c56c0f53d4 9 dk.dst b7c7d4e6-b4e6-4cb6-90fc-38c54d9e2869 3 Category 0201 20 90 urn:ddi:dk.dst:b5fedf1d-e054-4760-be59-6481dccdb02a:9 dk.dst b5fedf1d-e054-4760-be59-6481dccdb02a 9 dk.dst b2af7b6b-6e94-40a1-85be-e0a59c1ce382 3 Category 0201 30 urn:ddi:dk.dst:50f5c785-b8cc-420a-9982-a1fecd09c78b:9 dk.dst 50f5c785-b8cc-420a-9982-a1fecd09c78b 9 dk.dst 130d46d8-7d7b-4b60-87e8-3a40117a1e1f 3 Category 0201 30 00 urn:ddi:dk.dst:05ef4929-4826-4428-aa1c-4876c05ac52e:9 dk.dst 05ef4929-4826-4428-aa1c-4876c05ac52e 9 dk.dst 5d147416-8adb-48f9-b36c-3f7905d8cc1c 3 Category 0202 urn:ddi:dk.dst:56f71e97-4d9c-4e05-a9a0-d4c24ab2e785:9 dk.dst 56f71e97-4d9c-4e05-a9a0-d4c24ab2e785 9 dk.dst 1c516173-d220-4010-9a18-96da6239aab1 3 Category 0202 10 urn:ddi:dk.dst:26dc7a5f-66b8-4554-bfdd-72e364a53751:9 dk.dst 26dc7a5f-66b8-4554-bfdd-72e364a53751 9 dk.dst d2454709-d354-4663-b712-0b7057e20b46 3 Category 0202 10 00 urn:ddi:dk.dst:ccee1eae-5a36-4d3e-a545-022f64880717:9 dk.dst ccee1eae-5a36-4d3e-a545-022f64880717 9 dk.dst 981fdf8a-4986-489e-ab6b-dde23207683e 3 Category 0202 20 urn:ddi:dk.dst:f4ca6923-4c88-4bc5-ac4d-2e719373cdb6:9 dk.dst f4ca6923-4c88-4bc5-ac4d-2e719373cdb6 9 dk.dst f46ce035-9072-4135-bde5-54d776cf1da6 3 Category 0202 20 10 urn:ddi:dk.dst:13f40d12-9962-4182-9a9e-60da7900ff26:9 dk.dst 13f40d12-9962-4182-9a9e-60da7900ff26 9 dk.dst 3c5d0143-935d-44dd-87e7-0eb18288310c 3 Category 0202 20 30 urn:ddi:dk.dst:983f975d-2190-4774-82ec-36f137e1abee:9 dk.dst 983f975d-2190-4774-82ec-36f137e1abee 9 dk.dst 8f5ef52c-e54d-4c36-bd1c-ba430fc48063 3 Category 0202 20 50 urn:ddi:dk.dst:362147f5-1250-46fc-b4bf-8aca08031747:9 dk.dst 362147f5-1250-46fc-b4bf-8aca08031747 9 dk.dst 7d25c624-9578-4086-8551-0c11fd20293a 3 Category 0202 20 90 urn:ddi:dk.dst:223edfca-5b0a-4636-855b-2af7eda245f3:9 dk.dst 223edfca-5b0a-4636-855b-2af7eda245f3 9 dk.dst 5ced0bc9-ba78-42a2-acc1-fba8309e165f 3 Category 0202 30 urn:ddi:dk.dst:01b43f76-f1fe-4484-ae41-328f69d586dd:9 dk.dst 01b43f76-f1fe-4484-ae41-328f69d586dd 9 dk.dst a32ff1a6-453a-41a5-91cb-bb8a7fb4b507 3 Category 0202 30 10 urn:ddi:dk.dst:a15ed286-7ede-48b8-89ac-7041dbb55942:9 dk.dst a15ed286-7ede-48b8-89ac-7041dbb55942 9 dk.dst 68dc4d5e-2fc7-4962-bd29-a8cc0275e5b8 3 Category 0202 30 50 urn:ddi:dk.dst:55fff14f-2d27-4976-8c90-c027b4b89646:9 dk.dst 55fff14f-2d27-4976-8c90-c027b4b89646 9 dk.dst 82647be2-d823-4dd4-8a17-06634d4792d8 3 Category 0202 30 90 urn:ddi:dk.dst:affe0054-ff2e-471d-a44b-b1eb5b1bc15e:9 dk.dst affe0054-ff2e-471d-a44b-b1eb5b1bc15e 9 dk.dst 681212ab-5921-4097-b6dc-e35a515964f4 3 Category 0203 urn:ddi:dk.dst:6a3c74ec-93d2-4146-9ff5-4cef76ec6b79:9 dk.dst 6a3c74ec-93d2-4146-9ff5-4cef76ec6b79 9 dk.dst 9b9e8d9c-3b28-4c11-ac49-c335abb9c5de 3 Category 0203 11 urn:ddi:dk.dst:80b528c4-dd47-4c23-9cca-af599d921bab:9 dk.dst 80b528c4-dd47-4c23-9cca-af599d921bab 9 dk.dst 1d4c8f73-049f-47ce-a03e-656649aff32e 3 Category 0203 11 10 urn:ddi:dk.dst:85786396-d69b-4853-b1b5-73cec1b29232:9 dk.dst 85786396-d69b-4853-b1b5-73cec1b29232 9 dk.dst 4cca56bf-5938-492a-a1f8-ef493ab02ba0 3 Category 0203 11 90 urn:ddi:dk.dst:b0b44615-8778-4806-961c-0caac2724282:9 dk.dst b0b44615-8778-4806-961c-0caac2724282 9 dk.dst 8444735d-9835-4dcf-8289-72ed32850c8f 3 Category 0203 12 urn:ddi:dk.dst:e413003a-7bc6-4472-8282-0992094c09ab:9 dk.dst e413003a-7bc6-4472-8282-0992094c09ab 9 dk.dst 5022d552-65c1-449e-a627-9c7f1a38da53 3 Category 0203 12 11 urn:ddi:dk.dst:08b57eb4-f352-44ca-b8f0-e7999927b5ac:9 dk.dst 08b57eb4-f352-44ca-b8f0-e7999927b5ac 9 dk.dst 2ba45ead-cf68-43f6-983a-ceab9d5997a6 3 Category 0203 12 19 urn:ddi:dk.dst:1ca3e675-6a5e-4307-8244-a58b8a909a8d:9 dk.dst 1ca3e675-6a5e-4307-8244-a58b8a909a8d 9 dk.dst 9135a7a4-a005-42cd-afb9-20110574d987 3 Category 0203 12 90 urn:ddi:dk.dst:f10ae20e-c6fb-41bd-b2f0-c34fa8e7ab7e:9 dk.dst f10ae20e-c6fb-41bd-b2f0-c34fa8e7ab7e 9 dk.dst afbbc3b5-7d31-4b11-967a-505b575c4cb5 3 Category 0203 19 urn:ddi:dk.dst:6f57374a-4089-4e2e-bf73-665e618c8d2b:9 dk.dst 6f57374a-4089-4e2e-bf73-665e618c8d2b 9 dk.dst 9dbdd987-1b46-4812-bd83-dae4ef3daccb 3 Category 0203 19 11 urn:ddi:dk.dst:edd603e7-7c6c-41a0-b6ee-4cf5aa76b834:9 dk.dst edd603e7-7c6c-41a0-b6ee-4cf5aa76b834 9 dk.dst 3c9b89b8-bff9-4b78-906d-55926034c36a 3 Category 0203 19 13 urn:ddi:dk.dst:3b090bdc-ecbb-4caa-b1f3-2393b489ad2b:9 dk.dst 3b090bdc-ecbb-4caa-b1f3-2393b489ad2b 9 dk.dst e74983de-5407-4e7b-8664-47df33fd6775 3 Category 0203 19 15 urn:ddi:dk.dst:e721efe1-1b1d-4837-84bd-257ecbbe78da:9 dk.dst e721efe1-1b1d-4837-84bd-257ecbbe78da 9 dk.dst ea621839-125b-418c-a37f-04cf1d8d5ee9 3 Category 0203 19 55 urn:ddi:dk.dst:9aca0791-da27-4ccc-b833-25f494d1f1fb:9 dk.dst 9aca0791-da27-4ccc-b833-25f494d1f1fb 9 dk.dst b656a069-0af1-473c-8436-ef058a12383b 3 Category 0203 19 59 urn:ddi:dk.dst:ad1ca67a-2cf9-43aa-b8dd-3e79cac0e5d1:9 dk.dst ad1ca67a-2cf9-43aa-b8dd-3e79cac0e5d1 9 dk.dst cc1f08c5-7e20-4f3b-a217-3bee9639334a 3 Category 0203 19 90 urn:ddi:dk.dst:d68d98f1-9c23-4d01-8e72-d3fcaa437a07:9 dk.dst d68d98f1-9c23-4d01-8e72-d3fcaa437a07 9 dk.dst 5f128498-9ef5-47ad-b1b3-a34057ce73c8 3 Category 0203 21 urn:ddi:dk.dst:91cb76e7-3d0b-49b8-860c-e52a4535d598:9 dk.dst 91cb76e7-3d0b-49b8-860c-e52a4535d598 9 dk.dst ea99a319-ae92-456c-916c-1614c9f75645 3 Category 0203 21 10 urn:ddi:dk.dst:b8b1e19e-c9f3-4181-b6d9-0d644a8f04de:9 dk.dst b8b1e19e-c9f3-4181-b6d9-0d644a8f04de 9 dk.dst 753ba9dd-3368-4499-9d42-3c5797a1844c 3 Category 0203 21 90 urn:ddi:dk.dst:5ca5b08e-fe1b-45e4-8175-cc5c0c077bb6:9 dk.dst 5ca5b08e-fe1b-45e4-8175-cc5c0c077bb6 9 dk.dst 43edbc27-4c7a-4387-9510-6c1fff4bdf30 3 Category 0203 22 urn:ddi:dk.dst:240f64e2-9a70-4080-98cb-cbc21a38c7d8:9 dk.dst 240f64e2-9a70-4080-98cb-cbc21a38c7d8 9 dk.dst 7aa2a475-7673-4783-b0dc-7eb4a10ffd54 3 Category 0203 22 11 urn:ddi:dk.dst:295af45f-6728-4a04-a485-53d841dcf5be:9 dk.dst 295af45f-6728-4a04-a485-53d841dcf5be 9 dk.dst 26ed7f71-7b1e-4edd-aadf-1ab8f22d49cf 3 Category 0203 22 19 urn:ddi:dk.dst:b752f53e-6131-4c85-b4df-34e2c8b199cb:9 dk.dst b752f53e-6131-4c85-b4df-34e2c8b199cb 9 dk.dst 7a91ec1b-47a5-428f-98de-80f43a99aa40 3 Category 0203 22 90 urn:ddi:dk.dst:0b67f99a-988f-4309-b76f-cb1ed515c6e2:9 dk.dst 0b67f99a-988f-4309-b76f-cb1ed515c6e2 9 dk.dst 5472aba9-a8b1-4221-8925-1be6b90d4d7e 3 Category 0203 29 urn:ddi:dk.dst:03256e14-b0b0-4f59-a9ad-c9ac67593385:9 dk.dst 03256e14-b0b0-4f59-a9ad-c9ac67593385 9 dk.dst d085d8c4-aeea-439a-be7c-322d0181e31c 3 Category 0203 29 11 urn:ddi:dk.dst:2e3431c1-fe91-4516-869f-b7a09d581ae9:9 dk.dst 2e3431c1-fe91-4516-869f-b7a09d581ae9 9 dk.dst 22b3a3ae-0b1b-4a4a-b326-b9e9b34e5842 3 Category 0203 29 13 urn:ddi:dk.dst:d4809635-60b8-4155-8638-641147ab9f06:9 dk.dst d4809635-60b8-4155-8638-641147ab9f06 9 dk.dst ecdca104-7a59-41ca-bbab-29a31c26d8ad 3 Category 0203 29 15 urn:ddi:dk.dst:9e399777-0e99-4c78-89a4-1a6cc8bd0243:9 dk.dst 9e399777-0e99-4c78-89a4-1a6cc8bd0243 9 dk.dst 142e203c-2ea9-4a6f-951f-d6464a15c622 3 Category 0203 29 55 urn:ddi:dk.dst:7d889c83-5fed-4bce-8bfe-d395dd6195dc:9 dk.dst 7d889c83-5fed-4bce-8bfe-d395dd6195dc 9 dk.dst 188d835a-7e83-498d-b3f3-8516701bb6a1 3 Category 0203 29 59 urn:ddi:dk.dst:1b5d4353-8adf-4fe3-86c0-04c16eec53d3:9 dk.dst 1b5d4353-8adf-4fe3-86c0-04c16eec53d3 9 dk.dst 90fe6d94-df3a-4feb-9ec0-596aa9faa1a4 3 Category 0203 29 90 urn:ddi:dk.dst:001da11d-8356-452d-ba1b-5300bce0f02b:9 dk.dst 001da11d-8356-452d-ba1b-5300bce0f02b 9 dk.dst f082228f-e2cd-4dd2-b3e4-fa34dbb33a53 3 Category 0204 urn:ddi:dk.dst:7252612b-a25b-4a32-96e0-1d14d61a98bf:9 dk.dst 7252612b-a25b-4a32-96e0-1d14d61a98bf 9 dk.dst 3d4ddc7c-c2e1-424f-9929-098bd3eaa4a5 3 Category 0204 10 urn:ddi:dk.dst:cf7cdb90-5b7b-4764-a06b-4910b5205349:9 dk.dst cf7cdb90-5b7b-4764-a06b-4910b5205349 9 dk.dst 8303b217-a1bc-4cd3-b09d-6ba4f66a39a8 3 Category 0204 10 00 urn:ddi:dk.dst:b9829daa-81d4-483a-8fa0-37d632495759:9 dk.dst b9829daa-81d4-483a-8fa0-37d632495759 9 dk.dst 87fc50ee-3df7-4ad1-a5a3-b23e4b4a7662 3 Category 0204 21 urn:ddi:dk.dst:3e92c629-adb1-41ec-bdf3-a674379e545f:9 dk.dst 3e92c629-adb1-41ec-bdf3-a674379e545f 9 dk.dst 2a2af676-b584-4ee2-b8b1-af22101ade22 3 Category 0204 21 00 urn:ddi:dk.dst:0935ea17-1d7e-4c63-95e2-91ee40fa5728:9 dk.dst 0935ea17-1d7e-4c63-95e2-91ee40fa5728 9 dk.dst 50a18937-39a7-440a-89f1-a3d213576067 3 Category 0204 22 urn:ddi:dk.dst:c29a24f0-78b7-4e4c-865d-f1c29ab35cb5:9 dk.dst c29a24f0-78b7-4e4c-865d-f1c29ab35cb5 9 dk.dst 936e89eb-7142-4179-96fa-6255af28cf4e 3 Category 0204 22 10 urn:ddi:dk.dst:e00cc719-0ae0-4d6f-bcac-4a7b3d94fab5:9 dk.dst e00cc719-0ae0-4d6f-bcac-4a7b3d94fab5 9 dk.dst e571a0a3-df42-401c-8a4d-d2bd053131dd 3 Category 0204 22 30 urn:ddi:dk.dst:e90f8ecc-952f-44fe-88f8-2600b85e4fd9:9 dk.dst e90f8ecc-952f-44fe-88f8-2600b85e4fd9 9 dk.dst 14903baa-c575-4f68-86a2-bcf93eb0e12a 3 Category 0204 22 50 urn:ddi:dk.dst:1cf0771c-b426-4498-8d94-f703649cc542:9 dk.dst 1cf0771c-b426-4498-8d94-f703649cc542 9 dk.dst d1bcf48a-d1ac-4485-bfb9-eff969fa257d 3 Category 0204 22 90 urn:ddi:dk.dst:1177c805-cd06-4c82-ab30-10a0b5e46b4a:9 dk.dst 1177c805-cd06-4c82-ab30-10a0b5e46b4a 9 dk.dst e9edd465-a4a4-4575-b3c8-2731552de7fa 3 Category 0204 23 urn:ddi:dk.dst:e3f58b07-de7c-494f-a176-eb0ecf76a9a1:9 dk.dst e3f58b07-de7c-494f-a176-eb0ecf76a9a1 9 dk.dst d0227065-429e-4891-b774-35adee69f84b 3 Category 0204 23 00 urn:ddi:dk.dst:aed8781c-c4a3-4fcd-9dd3-06c33b97b1df:9 dk.dst aed8781c-c4a3-4fcd-9dd3-06c33b97b1df 9 dk.dst 4e84427b-49a7-43ec-8fef-56ada6492a59 3 Category 0204 30 urn:ddi:dk.dst:56177e19-1c97-4650-b513-dd5e0ddfe9a3:9 dk.dst 56177e19-1c97-4650-b513-dd5e0ddfe9a3 9 dk.dst c352a35a-ab99-4c18-8069-7714fa3c7591 3 Category 0204 30 00 urn:ddi:dk.dst:21fab210-e55f-4e4d-972f-8bf5616bbd1f:9 dk.dst 21fab210-e55f-4e4d-972f-8bf5616bbd1f 9 dk.dst 527a3a48-6371-4173-9a9a-2a7c57fedcdd 3 Category 0204 41 urn:ddi:dk.dst:2b917d84-9401-4c67-9649-2c0915164d3c:9 dk.dst 2b917d84-9401-4c67-9649-2c0915164d3c 9 dk.dst 1f8bfa59-8a4f-4584-b3fc-47d9e7836b03 3 Category 0204 41 00 urn:ddi:dk.dst:4844b698-5281-470b-b675-aeb248929da9:9 dk.dst 4844b698-5281-470b-b675-aeb248929da9 9 dk.dst 3dcd59b8-a7d1-4a08-bd1d-c6dcbb1fe675 3 Category 0204 42 urn:ddi:dk.dst:c1c9664c-7960-479d-a66c-ab501adeaa40:9 dk.dst c1c9664c-7960-479d-a66c-ab501adeaa40 9 dk.dst 30163f00-3b92-4adb-bd47-ece3f35ed145 3 Category 0204 42 10 urn:ddi:dk.dst:1464307c-4fcd-44ce-a86b-eaa2e71ddf38:9 dk.dst 1464307c-4fcd-44ce-a86b-eaa2e71ddf38 9 dk.dst d4f8841d-cbfb-4117-9c2f-36c3dabd4dba 3 Category 0204 42 30 urn:ddi:dk.dst:57b39e6b-3732-4a85-a132-fa24fe98dc52:9 dk.dst 57b39e6b-3732-4a85-a132-fa24fe98dc52 9 dk.dst f4ce10e2-156d-4882-9b23-a73fb44f42da 3 Category 0204 42 50 urn:ddi:dk.dst:a0a5b313-cd10-4843-b0b4-05add4bfe582:9 dk.dst a0a5b313-cd10-4843-b0b4-05add4bfe582 9 dk.dst 0728763f-ca68-47a7-b60f-d35c173411b2 3 Category 0204 42 90 urn:ddi:dk.dst:53069a1e-78eb-4854-8ecf-99024ab323a7:9 dk.dst 53069a1e-78eb-4854-8ecf-99024ab323a7 9 dk.dst b91f3646-5a7b-4a4f-a21f-cd86a108c1ff 3 Category 0204 43 urn:ddi:dk.dst:85826d6f-4905-416d-bdc6-4203bf06a49f:9 dk.dst 85826d6f-4905-416d-bdc6-4203bf06a49f 9 dk.dst fa99c1fd-6822-4c92-8d90-0aa1963c6748 3 Category 0204 43 10 urn:ddi:dk.dst:b3c3a5b1-31cb-4c3e-a908-186cbf0327f7:9 dk.dst b3c3a5b1-31cb-4c3e-a908-186cbf0327f7 9 dk.dst 3353d68a-4349-4ba9-b8f6-38d3ae4d2edb 3 Category 0204 43 90 urn:ddi:dk.dst:179c4477-7a36-45b1-b2ca-6c21259fdcb7:9 dk.dst 179c4477-7a36-45b1-b2ca-6c21259fdcb7 9 dk.dst f99c4bb5-d5ac-457c-a899-0ca7484ae09a 3 Category 0204 50 urn:ddi:dk.dst:78ee037e-a5e0-496f-8e25-862702192665:9 dk.dst 78ee037e-a5e0-496f-8e25-862702192665 9 dk.dst 02d4cca6-6cbb-45e4-bdf4-eb839945df0b 3 Category 0204 50 11 urn:ddi:dk.dst:8ea0b036-0d6b-475b-bbea-1217f404f1d3:9 dk.dst 8ea0b036-0d6b-475b-bbea-1217f404f1d3 9 dk.dst c5be9fdc-1b6e-4479-89bf-b89d15e897ec 3 Category 0204 50 13 urn:ddi:dk.dst:5187058e-cf64-465f-975d-13348a73d848:9 dk.dst 5187058e-cf64-465f-975d-13348a73d848 9 dk.dst da2c7e4d-3ff8-4daa-9763-4b1ead494e94 3 Category 0204 50 15 urn:ddi:dk.dst:458566fc-1ae8-4180-a501-2bab239b0b3f:9 dk.dst 458566fc-1ae8-4180-a501-2bab239b0b3f 9 dk.dst 7477e861-a95c-49c5-9c16-b6e990d17749 3 Category 0204 50 19 urn:ddi:dk.dst:222859a0-6433-4a1b-9f2b-b772ab92db49:9 dk.dst 222859a0-6433-4a1b-9f2b-b772ab92db49 9 dk.dst 49ac1d3d-1d89-46c0-b379-46fe83bffdea 3 Category 0204 50 31 urn:ddi:dk.dst:4e65ef03-f4a2-4b42-a14c-027f12795501:9 dk.dst 4e65ef03-f4a2-4b42-a14c-027f12795501 9 dk.dst 3469b150-847c-41d0-b269-2e22bca87316 3 Category 0204 50 39 urn:ddi:dk.dst:39081f73-e8c1-4464-97d1-21ea845ed13c:9 dk.dst 39081f73-e8c1-4464-97d1-21ea845ed13c 9 dk.dst 7e4e59e1-1897-4ba3-bf57-6c4a7a71920d 3 Category 0204 50 51 urn:ddi:dk.dst:43f47e6d-348a-4754-81e3-94aa8e188b53:9 dk.dst 43f47e6d-348a-4754-81e3-94aa8e188b53 9 dk.dst 972354c5-c18b-4294-88c2-aad6802b32af 3 Category 0204 50 53 urn:ddi:dk.dst:dd50230e-9411-4d4f-9333-af9d21b15ede:9 dk.dst dd50230e-9411-4d4f-9333-af9d21b15ede 9 dk.dst 90ce5d10-30cf-48ef-9a4d-9b7118ad2c73 3 Category 0204 50 55 urn:ddi:dk.dst:3c678868-3ec9-4710-9060-2fb9bca1906a:9 dk.dst 3c678868-3ec9-4710-9060-2fb9bca1906a 9 dk.dst 47ec2530-0310-49f4-b8c6-b5d350ce6a6f 3 Category 0204 50 59 urn:ddi:dk.dst:48c0ea5f-5460-414e-ac1c-1f0f5113f11d:9 dk.dst 48c0ea5f-5460-414e-ac1c-1f0f5113f11d 9 dk.dst 0a577ba2-a830-4648-9173-ee5c421c868d 3 Category 0204 50 71 urn:ddi:dk.dst:8ea2d795-1cfb-475d-9623-c2d089888d2f:9 dk.dst 8ea2d795-1cfb-475d-9623-c2d089888d2f 9 dk.dst ae9d933f-4d7c-4091-b4e1-daf00544cac4 3 Category 0204 50 79 urn:ddi:dk.dst:095be5ff-c072-40e4-b143-49d07c90ba80:9 dk.dst 095be5ff-c072-40e4-b143-49d07c90ba80 9 dk.dst fc5218be-72b8-4dde-9235-a30acac4bb5b 3 Category 0205 urn:ddi:dk.dst:c7617d3e-77c4-4c1c-9233-502afc279fa2:9 dk.dst c7617d3e-77c4-4c1c-9233-502afc279fa2 9 dk.dst 0637f304-9302-45d9-9a84-b20b5fe3a333 3 Category 0205 00 urn:ddi:dk.dst:db6c42d9-8aec-4ec4-9ef5-414913a4a1cc:9 dk.dst db6c42d9-8aec-4ec4-9ef5-414913a4a1cc 9 dk.dst aa759c39-f37e-4522-a374-5a40b35bac1c 3 Category 0205 00 20 urn:ddi:dk.dst:55cbe6e5-2051-4788-beb1-16b992bb2d45:9 dk.dst 55cbe6e5-2051-4788-beb1-16b992bb2d45 9 dk.dst 69b6ec97-7741-4c73-aae8-c9035aff0dd5 3 Category 0205 00 80 urn:ddi:dk.dst:e9f16d8f-8323-4a67-aecb-179affa4c4bb:9 dk.dst e9f16d8f-8323-4a67-aecb-179affa4c4bb 9 dk.dst 2bb6f971-d97b-419e-8981-6bf1be923e3c 3 Category 0206 urn:ddi:dk.dst:09a6b77b-f203-4bda-a9c5-c62e0fab1776:9 dk.dst 09a6b77b-f203-4bda-a9c5-c62e0fab1776 9 dk.dst 8b4d2537-0dff-426d-ba5c-8520c60c7811 3 Category 0206 10 urn:ddi:dk.dst:c72ccac2-70cc-4abf-87b0-ca3d4322ed49:9 dk.dst c72ccac2-70cc-4abf-87b0-ca3d4322ed49 9 dk.dst 82b857e9-fa91-4d9a-98d8-1f038b6be574 3 Category 0206 10 10 urn:ddi:dk.dst:ba2588a6-2b50-4a3d-a479-7604d6418d48:9 dk.dst ba2588a6-2b50-4a3d-a479-7604d6418d48 9 dk.dst f9ea985f-9fef-4a8b-ae6f-681dd36d3920 3 Category 0206 10 95 urn:ddi:dk.dst:74e42952-b070-4247-a84a-20db42d73199:9 dk.dst 74e42952-b070-4247-a84a-20db42d73199 9 dk.dst 86e6174d-df00-47fa-8102-09357fda09d1 3 Category 0206 10 98 urn:ddi:dk.dst:6de047e4-9455-4c1a-953d-fcb934699e05:9 dk.dst 6de047e4-9455-4c1a-953d-fcb934699e05 9 dk.dst c1ecec2d-6297-4844-8c0c-908772bdeb58 3 Category 0206 21 urn:ddi:dk.dst:b0a3ce96-1694-49bf-a678-c9d697faa0aa:9 dk.dst b0a3ce96-1694-49bf-a678-c9d697faa0aa 9 dk.dst d1816bfa-6909-47ec-9d24-237036484093 3 Category 0206 21 00 urn:ddi:dk.dst:51b14fc6-f0d2-44cc-89cf-249ace1d238e:9 dk.dst 51b14fc6-f0d2-44cc-89cf-249ace1d238e 9 dk.dst 7900381f-3a4a-4ce4-9167-6633642ab19e 3 Category 0206 22 urn:ddi:dk.dst:faf469f3-ff50-44ad-b3c9-487859120647:9 dk.dst faf469f3-ff50-44ad-b3c9-487859120647 9 dk.dst 1e31b7d7-9680-4be2-9a19-1b850ec5f3de 3 Category 0206 22 00 urn:ddi:dk.dst:ea15f324-e1ba-4af8-ae76-0f8d349f61a4:9 dk.dst ea15f324-e1ba-4af8-ae76-0f8d349f61a4 9 dk.dst 1652b1f1-57c0-4494-88e9-3f847a5cde0d 3 Category 0206 29 urn:ddi:dk.dst:b428d18b-b567-4e34-a57d-5acac82826f4:9 dk.dst b428d18b-b567-4e34-a57d-5acac82826f4 9 dk.dst a30a49ad-c6a9-438d-af5d-570b7b86b132 3 Category 0206 29 10 urn:ddi:dk.dst:fcb0d9e4-b4e6-4118-bbcc-c8020758ec17:9 dk.dst fcb0d9e4-b4e6-4118-bbcc-c8020758ec17 9 dk.dst e8c57e6e-e961-4606-b084-7de5e3bc97da 3 Category 0206 29 91 urn:ddi:dk.dst:9beacba9-93d8-43ad-bfe4-90e6eba460f0:9 dk.dst 9beacba9-93d8-43ad-bfe4-90e6eba460f0 9 dk.dst 47258e8e-4d79-4e0d-af2a-4264b04664e4 3 Category 0206 29 99 urn:ddi:dk.dst:6eacab2d-4aa1-485f-ad1b-e802abd2db09:9 dk.dst 6eacab2d-4aa1-485f-ad1b-e802abd2db09 9 dk.dst 2c441f6a-5111-4d24-92e9-8337a96f0fe0 3 Category 0206 30 urn:ddi:dk.dst:18b9384e-f95d-49dd-8f0c-73f78ceffbd1:9 dk.dst 18b9384e-f95d-49dd-8f0c-73f78ceffbd1 9 dk.dst 39e49ddc-181f-44bf-8854-71f606426ce9 3 Category 0206 30 00 urn:ddi:dk.dst:9cb55aba-725b-4c6f-97ad-2a2f9e5a9abb:9 dk.dst 9cb55aba-725b-4c6f-97ad-2a2f9e5a9abb 9 dk.dst 803224d0-f68b-4a2d-9f36-7310adbba4af 3 Category 0206 41 urn:ddi:dk.dst:954d449d-07cf-44af-9673-8de559f22bad:9 dk.dst 954d449d-07cf-44af-9673-8de559f22bad 9 dk.dst 2532c451-0807-4013-929e-1392327f7993 3 Category 0206 41 00 urn:ddi:dk.dst:5a9317d0-8b93-4623-89d9-2b75f999759e:9 dk.dst 5a9317d0-8b93-4623-89d9-2b75f999759e 9 dk.dst aa7e7bb3-72c8-42b9-b0c7-e6b0ffdd4166 3 Category 0206 49 urn:ddi:dk.dst:9693200c-34e2-4a7b-9ab4-bfb6f1b0fb3b:9 dk.dst 9693200c-34e2-4a7b-9ab4-bfb6f1b0fb3b 9 dk.dst b8422bcf-fca6-410f-98ed-0ec34cb67c08 3 Category 0206 49 00 urn:ddi:dk.dst:73faf925-4020-484b-b956-9a60d8156b9f:9 dk.dst 73faf925-4020-484b-b956-9a60d8156b9f 9 dk.dst 939de9c2-7431-48c2-a1f7-acf1f1442689 3 Category 0206 80 urn:ddi:dk.dst:0b382ad1-d5c7-4574-a0d9-27b4af4c134b:9 dk.dst 0b382ad1-d5c7-4574-a0d9-27b4af4c134b 9 dk.dst 9de9fcbe-8851-406f-9264-ba59dbf39727 3 Category 0206 80 10 urn:ddi:dk.dst:0d4d145d-e452-40ec-ad59-8916331424d2:9 dk.dst 0d4d145d-e452-40ec-ad59-8916331424d2 9 dk.dst aa15344a-7e0d-4b36-a447-5e3f06b4cd59 3 Category 0206 80 91 urn:ddi:dk.dst:16989d60-6eca-4895-b498-b6e1061d1ecf:9 dk.dst 16989d60-6eca-4895-b498-b6e1061d1ecf 9 dk.dst 1f356eeb-18ad-4611-b534-95991d0f1b71 3 Category 0206 80 99 urn:ddi:dk.dst:4b1188fb-005d-4125-b2c4-cfb8f0919008:9 dk.dst 4b1188fb-005d-4125-b2c4-cfb8f0919008 9 dk.dst 4a4b92dd-bcd6-4988-9291-53c665746ae3 3 Category 0206 90 urn:ddi:dk.dst:6642bf67-c4f0-4fc6-82d1-cfcc9733cfb4:9 dk.dst 6642bf67-c4f0-4fc6-82d1-cfcc9733cfb4 9 dk.dst 55736eda-efd0-4a36-b8b0-276310b9f3fd 3 Category 0206 90 10 urn:ddi:dk.dst:489bde85-2751-43a8-ae09-aed1fd2d79f2:9 dk.dst 489bde85-2751-43a8-ae09-aed1fd2d79f2 9 dk.dst f7c99d40-38ab-416a-8aa9-8def7c82f243 3 Category 0206 90 91 urn:ddi:dk.dst:346bd0af-1482-487b-8d23-bb9b3f0e58cb:9 dk.dst 346bd0af-1482-487b-8d23-bb9b3f0e58cb 9 dk.dst 6787906e-85e6-4148-a2e1-975a17156419 3 Category 0206 90 99 urn:ddi:dk.dst:2b03d6f7-195f-4b8d-a25e-d7501da18621:9 dk.dst 2b03d6f7-195f-4b8d-a25e-d7501da18621 9 dk.dst bd73587d-f34d-4b3d-a488-0f254b55869a 3 Category 0207 urn:ddi:dk.dst:0a68beed-f168-4b97-a5ec-5ba849bfa0fd:9 dk.dst 0a68beed-f168-4b97-a5ec-5ba849bfa0fd 9 dk.dst a8a0ea38-c7dc-4f0f-8d7a-71031d56c927 3 Category 0207 11 urn:ddi:dk.dst:b2bb7527-b533-47d6-9233-7a3bd1151fd3:9 dk.dst b2bb7527-b533-47d6-9233-7a3bd1151fd3 9 dk.dst 2063fac5-a27a-4b0e-92d2-cf374ff7a586 3 Category 0207 11 10 urn:ddi:dk.dst:f5b607e7-97a3-4ecb-8b60-83c5da58167d:9 dk.dst f5b607e7-97a3-4ecb-8b60-83c5da58167d 9 dk.dst 42d08b77-8164-4ca4-b8a9-452de20a1c86 3 Category 0207 11 30 urn:ddi:dk.dst:221a5b38-5e7d-405f-b291-b82943976931:9 dk.dst 221a5b38-5e7d-405f-b291-b82943976931 9 dk.dst 90c1c621-702d-4beb-a783-6c2b1485d45e 3 Category 0207 11 90 urn:ddi:dk.dst:cdf55eab-e2d4-4a47-bd4e-0127b11f46af:9 dk.dst cdf55eab-e2d4-4a47-bd4e-0127b11f46af 9 dk.dst 250ef538-93ab-42cb-9114-a59b8776af3c 3 Category 0207 12 urn:ddi:dk.dst:adb74b4a-2d55-49fd-8061-66ef792ce78b:9 dk.dst adb74b4a-2d55-49fd-8061-66ef792ce78b 9 dk.dst 12a48341-c854-4a2e-8536-e924bab2811f 3 Category 0207 12 10 urn:ddi:dk.dst:dc8cba30-e623-4852-a2e4-ee30bbdbea19:9 dk.dst dc8cba30-e623-4852-a2e4-ee30bbdbea19 9 dk.dst 7f084939-1365-4811-ac29-6982921f6c4e 3 Category 0207 12 90 urn:ddi:dk.dst:2bed1ce6-91fb-4b49-8080-e75ce9992f47:9 dk.dst 2bed1ce6-91fb-4b49-8080-e75ce9992f47 9 dk.dst 9bcf1f5a-0cea-4dd4-a2d1-421e246a0fa7 3 Category 0207 13 urn:ddi:dk.dst:b503c046-f3e4-4e90-ab45-b04f70e5748a:9 dk.dst b503c046-f3e4-4e90-ab45-b04f70e5748a 9 dk.dst 31fdb2b5-dbcd-4274-98d5-410097eadce3 3 Category 0207 13 10 urn:ddi:dk.dst:21cfefc2-255b-415a-a204-d0d76d054a87:9 dk.dst 21cfefc2-255b-415a-a204-d0d76d054a87 9 dk.dst f56d77db-bfcd-49f5-a13d-1267c6533c60 3 Category 0207 13 20 urn:ddi:dk.dst:ae37c308-5533-4b0f-aec6-812f0d166c43:9 dk.dst ae37c308-5533-4b0f-aec6-812f0d166c43 9 dk.dst cbaad894-05cc-4d3c-b724-ce8037d31370 3 Category 0207 13 30 urn:ddi:dk.dst:9d53dfdb-a93d-4d6f-b21c-33b4a97d045d:9 dk.dst 9d53dfdb-a93d-4d6f-b21c-33b4a97d045d 9 dk.dst 94f38299-1d89-4305-aa65-00c98955be6a 3 Category 0207 13 40 urn:ddi:dk.dst:5eb7af5b-f8af-4e8b-9757-b37d7d21a80c:9 dk.dst 5eb7af5b-f8af-4e8b-9757-b37d7d21a80c 9 dk.dst bf3e892f-e9e2-4170-9e8e-2b0ad0dd4d19 3 Category 0207 13 50 urn:ddi:dk.dst:ec00ea3a-73b8-4bf6-89e1-b53c03709626:9 dk.dst ec00ea3a-73b8-4bf6-89e1-b53c03709626 9 dk.dst 5709f958-8d57-49dc-9afa-037a529e7300 3 Category 0207 13 60 urn:ddi:dk.dst:302049b9-d449-4dcd-a0f4-e268d113b0a1:9 dk.dst 302049b9-d449-4dcd-a0f4-e268d113b0a1 9 dk.dst bfe7326a-0e52-4520-af0e-2f3b0a4c924f 3 Category 0207 13 70 urn:ddi:dk.dst:00806cbb-ee0d-4ad7-a53c-ff0f6d6c1f13:9 dk.dst 00806cbb-ee0d-4ad7-a53c-ff0f6d6c1f13 9 dk.dst dd69613a-ea0b-4f49-b27f-d824d681a10f 3 Category 0207 13 91 urn:ddi:dk.dst:2fd8fc85-6e33-4676-a231-287c5befe8a1:9 dk.dst 2fd8fc85-6e33-4676-a231-287c5befe8a1 9 dk.dst 54260bf7-0231-47e5-abe9-cc119f9c8ac3 3 Category 0207 13 99 urn:ddi:dk.dst:ccf8e66c-db5f-4559-86ed-1e858e5c43c7:9 dk.dst ccf8e66c-db5f-4559-86ed-1e858e5c43c7 9 dk.dst 364f3297-9f1b-4349-812c-14ec56219d5d 3 Category 0207 14 urn:ddi:dk.dst:02cd90a6-ed5a-4916-96d9-3b3b2c1bf362:9 dk.dst 02cd90a6-ed5a-4916-96d9-3b3b2c1bf362 9 dk.dst b1e0b941-ad92-441e-b73f-a533ca333591 3 Category 0207 14 10 urn:ddi:dk.dst:8ba6d26e-cfc0-4110-9a4b-8b5a4987b090:9 dk.dst 8ba6d26e-cfc0-4110-9a4b-8b5a4987b090 9 dk.dst 71be81a4-c327-42e4-8173-734c0906aaf7 3 Category 0207 14 20 urn:ddi:dk.dst:e69d8a3a-1241-4fe9-883f-aa6035072f9a:9 dk.dst e69d8a3a-1241-4fe9-883f-aa6035072f9a 9 dk.dst 8ef1f804-f710-41b8-8b9c-6fbdbf48c5fe 3 Category 0207 14 30 urn:ddi:dk.dst:d7f47572-1a70-4df8-91e9-cbac835c04c6:9 dk.dst d7f47572-1a70-4df8-91e9-cbac835c04c6 9 dk.dst 17d543db-c789-47aa-88b0-1217f1079bbb 3 Category 0207 14 40 urn:ddi:dk.dst:f30bc274-41c9-4bce-9943-d8b01d2786cc:9 dk.dst f30bc274-41c9-4bce-9943-d8b01d2786cc 9 dk.dst 5fe822db-d58a-4239-95ea-ac7f99a38137 3 Category 0207 14 50 urn:ddi:dk.dst:5099304a-8b4b-4d68-acdc-2bc4e3603fc0:9 dk.dst 5099304a-8b4b-4d68-acdc-2bc4e3603fc0 9 dk.dst 81f397cc-e674-4555-97e4-4fd080eece3d 3 Category 0207 14 60 urn:ddi:dk.dst:b0526fcf-b486-4070-ba4c-4a1e10a8e57b:9 dk.dst b0526fcf-b486-4070-ba4c-4a1e10a8e57b 9 dk.dst a242c0ff-1afa-40d8-8c60-f204aee8b534 3 Category 0207 14 70 urn:ddi:dk.dst:11255657-2008-43c1-bb01-9a2ec9f46ef4:9 dk.dst 11255657-2008-43c1-bb01-9a2ec9f46ef4 9 dk.dst 6fd8b93d-ecff-419a-a655-173d56a9c1be 3 Category 0207 14 91 urn:ddi:dk.dst:6bb7fb8f-667b-409a-9e89-4c5c87519db3:9 dk.dst 6bb7fb8f-667b-409a-9e89-4c5c87519db3 9 dk.dst dae31acf-317a-4a46-aeea-5498cd28b5eb 3 Category 0207 14 99 urn:ddi:dk.dst:45cf3f8b-7138-4fda-b90e-0550fdd00112:9 dk.dst 45cf3f8b-7138-4fda-b90e-0550fdd00112 9 dk.dst 10083d4c-51e9-4ea2-8d2a-de1f1b252c79 3 Category 0207 24 urn:ddi:dk.dst:a5f8f41e-f310-42a1-b967-cc9b864e8979:9 dk.dst a5f8f41e-f310-42a1-b967-cc9b864e8979 9 dk.dst 98340e49-633a-444d-8e76-3b86fb72a988 3 Category 0207 24 10 urn:ddi:dk.dst:bf36a48d-08af-4c95-af97-f170c7317dff:9 dk.dst bf36a48d-08af-4c95-af97-f170c7317dff 9 dk.dst f7807a58-1c9f-49c3-8e16-cd9c8725946e 3 Category 0207 24 90 urn:ddi:dk.dst:31ec105a-1c3e-407c-8e65-e4dd38d88c7f:9 dk.dst 31ec105a-1c3e-407c-8e65-e4dd38d88c7f 9 dk.dst 7d0311e0-e1dc-40ab-a33a-8e924ee73289 3 Category 0207 25 urn:ddi:dk.dst:fdbe8be1-6ba0-42e7-94f7-f13485e47f8a:9 dk.dst fdbe8be1-6ba0-42e7-94f7-f13485e47f8a 9 dk.dst 31ba72e1-cf9d-4332-a280-cfd594920211 3 Category 0207 25 10 urn:ddi:dk.dst:46ea7494-8453-43ae-b2b4-899ac2a5a58a:9 dk.dst 46ea7494-8453-43ae-b2b4-899ac2a5a58a 9 dk.dst c8b27825-f5a9-47c3-ba92-c6d4dec8dee3 3 Category 0207 25 90 urn:ddi:dk.dst:37bbb2f1-1dcf-4b93-9050-be28814c5b50:9 dk.dst 37bbb2f1-1dcf-4b93-9050-be28814c5b50 9 dk.dst aca6a351-7d24-428a-b24b-70126fc4b86b 3 Category 0207 26 urn:ddi:dk.dst:b109c0b7-ed0b-4e39-8d01-7e70f955f7d2:9 dk.dst b109c0b7-ed0b-4e39-8d01-7e70f955f7d2 9 dk.dst 87c91adf-b83c-4e8a-850b-6f50dc6cac19 3 Category 0207 26 10 urn:ddi:dk.dst:1d2be156-4f2a-453c-ae63-047f7fb23af3:9 dk.dst 1d2be156-4f2a-453c-ae63-047f7fb23af3 9 dk.dst 99e44ee2-04f5-42ac-a203-49b65fffc267 3 Category 0207 26 20 urn:ddi:dk.dst:1fbff593-f6ff-449a-8ab5-93844e2da58f:9 dk.dst 1fbff593-f6ff-449a-8ab5-93844e2da58f 9 dk.dst 8f6c3be5-a5c2-4282-8ad9-3a9d30364ca4 3 Category 0207 26 30 urn:ddi:dk.dst:fc894bfb-8a8c-4af0-9ed0-28286e1579c0:9 dk.dst fc894bfb-8a8c-4af0-9ed0-28286e1579c0 9 dk.dst 46c106b4-9aa1-447b-8aee-214dd6fed1e3 3 Category 0207 26 40 urn:ddi:dk.dst:8ea5e8b5-376f-4505-9463-a5ac20f770a2:9 dk.dst 8ea5e8b5-376f-4505-9463-a5ac20f770a2 9 dk.dst 12810b41-f267-43e1-9dc8-107edd9d5c7e 3 Category 0207 26 50 urn:ddi:dk.dst:97510339-89bb-4cff-aad9-e081d571c36d:9 dk.dst 97510339-89bb-4cff-aad9-e081d571c36d 9 dk.dst bd75fadf-919a-4bd1-a689-94436fc2aa9b 3 Category 0207 26 60 urn:ddi:dk.dst:94a35a6b-db12-40c3-9d45-bee7b85ec068:9 dk.dst 94a35a6b-db12-40c3-9d45-bee7b85ec068 9 dk.dst be2194cc-b6a8-433e-88d1-b52072cd9210 3 Category 0207 26 70 urn:ddi:dk.dst:f32fd317-7fb6-42ab-b8d2-5452c336c626:9 dk.dst f32fd317-7fb6-42ab-b8d2-5452c336c626 9 dk.dst d082257a-1b03-4785-9b71-8511b6a43ddb 3 Category 0207 26 80 urn:ddi:dk.dst:882cc066-d057-4b8a-b332-89a8bd1fb9fa:9 dk.dst 882cc066-d057-4b8a-b332-89a8bd1fb9fa 9 dk.dst 0de556ff-b617-4a6f-bd1e-1b2ed610f766 3 Category 0207 26 91 urn:ddi:dk.dst:11241d2b-dfaf-47ed-9a7f-804a8ccfa730:9 dk.dst 11241d2b-dfaf-47ed-9a7f-804a8ccfa730 9 dk.dst e2cb8f60-4a2e-453e-8188-0a9d5bfe75e7 3 Category 0207 26 99 urn:ddi:dk.dst:7ceed2f5-e051-4345-98dc-67bbc3983079:9 dk.dst 7ceed2f5-e051-4345-98dc-67bbc3983079 9 dk.dst 461ccdd7-d3bb-4d30-9f04-48be7d9d5971 3 Category 0207 27 urn:ddi:dk.dst:f21d2d4c-494d-416c-a80a-3be4262adcb7:9 dk.dst f21d2d4c-494d-416c-a80a-3be4262adcb7 9 dk.dst c1ea98d0-7581-4d00-96fd-9945841c52e4 3 Category 0207 27 10 urn:ddi:dk.dst:d5b68545-b1f1-4d56-bfba-b4a99579dfff:9 dk.dst d5b68545-b1f1-4d56-bfba-b4a99579dfff 9 dk.dst 372a5374-7287-41c0-99ed-bc38168e47e6 3 Category 0207 27 20 urn:ddi:dk.dst:32301e45-d5bd-470d-bb62-2c299a177773:9 dk.dst 32301e45-d5bd-470d-bb62-2c299a177773 9 dk.dst d30908cd-ef9c-4aeb-8fee-5cd83472303a 3 Category 0207 27 30 urn:ddi:dk.dst:d0dbf760-d8d6-4bb4-b77a-a47ecaa6a5b1:9 dk.dst d0dbf760-d8d6-4bb4-b77a-a47ecaa6a5b1 9 dk.dst b71fbd84-4b29-407d-93c1-f61512cc9bba 3 Category 0207 27 40 urn:ddi:dk.dst:01e85f1c-11fa-438a-be39-c1cfcbf9e2f0:9 dk.dst 01e85f1c-11fa-438a-be39-c1cfcbf9e2f0 9 dk.dst 08aa52dc-5ebd-49c4-a38f-9ab1f30b3d28 3 Category 0207 27 50 urn:ddi:dk.dst:d496e0fe-6461-46a5-8d9e-f180991fbfa9:9 dk.dst d496e0fe-6461-46a5-8d9e-f180991fbfa9 9 dk.dst 7db2fdde-98a9-4645-8709-72fdebe006ba 3 Category 0207 27 60 urn:ddi:dk.dst:7f3d6f51-d4e1-4205-a111-576fc9f55886:9 dk.dst 7f3d6f51-d4e1-4205-a111-576fc9f55886 9 dk.dst 491cb03d-9960-4baf-858f-a2ee27405e73 3 Category 0207 27 70 urn:ddi:dk.dst:629d9388-61af-4948-a672-8318acb4bbb0:9 dk.dst 629d9388-61af-4948-a672-8318acb4bbb0 9 dk.dst 589571a0-9134-4f7d-b9cd-817d55648846 3 Category 0207 27 80 urn:ddi:dk.dst:4b962dd0-6ba4-4ad2-8ade-6453e5c14a96:9 dk.dst 4b962dd0-6ba4-4ad2-8ade-6453e5c14a96 9 dk.dst 12935088-98fe-4bb5-95cc-bc4b05a79f8c 3 Category 0207 27 91 urn:ddi:dk.dst:5511c668-6d8e-4489-ab0a-65418a0eb6e8:9 dk.dst 5511c668-6d8e-4489-ab0a-65418a0eb6e8 9 dk.dst c6d24480-41e8-4d9e-847a-30234f38b544 3 Category 0207 27 99 urn:ddi:dk.dst:f3b30464-05ce-4435-89d8-af59dd6ece2d:9 dk.dst f3b30464-05ce-4435-89d8-af59dd6ece2d 9 dk.dst b9a5e19c-c562-4363-acbf-aca7404bfc61 3 Category 0207 41 urn:ddi:dk.dst:368693c9-4575-4b9d-9cef-8ba752656f73:9 dk.dst 368693c9-4575-4b9d-9cef-8ba752656f73 9 dk.dst a3546e16-4505-4da3-bc88-c054709dbf8f 3 Category 0207 41 20 urn:ddi:dk.dst:96d768e2-f6c8-4cc1-9a68-ce276ac98eab:9 dk.dst 96d768e2-f6c8-4cc1-9a68-ce276ac98eab 9 dk.dst b33e93a2-9559-494e-8061-c5cda0b9a656 3 Category 0207 41 30 urn:ddi:dk.dst:3d210148-c1f5-47fe-b16d-9807cbf520f7:9 dk.dst 3d210148-c1f5-47fe-b16d-9807cbf520f7 9 dk.dst e20128a0-d566-4caa-a6e1-7817668e7662 3 Category 0207 41 80 urn:ddi:dk.dst:221cd29e-4b5e-45ce-92d3-4f8c578c9a47:9 dk.dst 221cd29e-4b5e-45ce-92d3-4f8c578c9a47 9 dk.dst 72388bdf-e6fc-4d37-b612-f47c4574d7ff 3 Category 0207 42 urn:ddi:dk.dst:e0f7bf8a-de1f-41dc-844b-c4d215a6d0b9:9 dk.dst e0f7bf8a-de1f-41dc-844b-c4d215a6d0b9 9 dk.dst a7244067-2f37-4f24-ac7c-cb61084cd26b 3 Category 0207 42 30 urn:ddi:dk.dst:f7e17dfb-01d7-4a2c-9606-512ef41e6bc8:9 dk.dst f7e17dfb-01d7-4a2c-9606-512ef41e6bc8 9 dk.dst fc68b2a4-4bd1-476e-b247-28ad1c5c950b 3 Category 0207 42 80 urn:ddi:dk.dst:0f62bc10-386f-45c8-82e4-e7cadf20fcfa:9 dk.dst 0f62bc10-386f-45c8-82e4-e7cadf20fcfa 9 dk.dst 6252ecb9-ff83-471b-86ee-955205822d52 3 Category 0207 43 urn:ddi:dk.dst:8b29bb17-3127-4fb1-9430-9b0c454d8ec6:9 dk.dst 8b29bb17-3127-4fb1-9430-9b0c454d8ec6 9 dk.dst 3339e8cb-2b17-4170-956e-feb776f5ffc8 3 Category 0207 43 00 urn:ddi:dk.dst:c90ba3a6-8112-43af-9565-cda3a51b5d7a:9 dk.dst c90ba3a6-8112-43af-9565-cda3a51b5d7a 9 dk.dst 528add6b-3942-44df-8bba-75a14d128942 3 Category 0207 44 urn:ddi:dk.dst:275a1fc8-967f-49dd-aa2a-8f5f0cf7cb1a:9 dk.dst 275a1fc8-967f-49dd-aa2a-8f5f0cf7cb1a 9 dk.dst c32d8dbf-3d55-412a-b849-1cc8f69afdb2 3 Category 0207 44 10 urn:ddi:dk.dst:f6117d4d-f3ab-43f2-a353-aaf578ae19d9:9 dk.dst f6117d4d-f3ab-43f2-a353-aaf578ae19d9 9 dk.dst 4d7a39d1-492a-4184-b7ee-569579c0590b 3 Category 0207 44 21 urn:ddi:dk.dst:32eb2fc8-8f79-4df4-b502-c0c62b18d1b5:9 dk.dst 32eb2fc8-8f79-4df4-b502-c0c62b18d1b5 9 dk.dst 8ed93568-3221-4a64-941f-530ed442c917 3 Category 0207 44 31 urn:ddi:dk.dst:b41bb83d-7c5f-485e-934b-c0440d77cd99:9 dk.dst b41bb83d-7c5f-485e-934b-c0440d77cd99 9 dk.dst d6aeace6-94b3-4d0d-be9c-ae1da1cf366b 3 Category 0207 44 41 urn:ddi:dk.dst:c5acc80f-441a-4a44-a007-165add6ea2f0:9 dk.dst c5acc80f-441a-4a44-a007-165add6ea2f0 9 dk.dst 603b6aab-b0e1-4607-8bc3-610316c33fb5 3 Category 0207 44 51 urn:ddi:dk.dst:f44d9f42-cdd0-43ec-bab7-c1f681e688c2:9 dk.dst f44d9f42-cdd0-43ec-bab7-c1f681e688c2 9 dk.dst 118d7a63-fa37-49d4-9a87-8d2dcbe2f0a8 3 Category 0207 44 61 urn:ddi:dk.dst:125ee8e6-d64a-460b-8905-054c22128471:9 dk.dst 125ee8e6-d64a-460b-8905-054c22128471 9 dk.dst 3796c04a-50f7-47ad-a8b4-3187e6e7dc95 3 Category 0207 44 71 urn:ddi:dk.dst:8e27c931-5581-4d6c-81fc-7d4fc627510a:9 dk.dst 8e27c931-5581-4d6c-81fc-7d4fc627510a 9 dk.dst af6f4c4d-5919-460c-93e9-e9cc007d992e 3 Category 0207 44 81 urn:ddi:dk.dst:e02d8cc0-6170-4aff-b997-2cbe286c1748:9 dk.dst e02d8cc0-6170-4aff-b997-2cbe286c1748 9 dk.dst d1154cdb-455b-4480-be17-9fbe29769de9 3 Category 0207 44 91 urn:ddi:dk.dst:ed0cfade-7955-4b92-b367-7bc2198e3868:9 dk.dst ed0cfade-7955-4b92-b367-7bc2198e3868 9 dk.dst ff27cf0c-fe46-4cfe-ae80-7cdfcf5ec97e 3 Category 0207 44 99 urn:ddi:dk.dst:1ca1365a-7425-4a8e-9ebd-38faa5e14e26:9 dk.dst 1ca1365a-7425-4a8e-9ebd-38faa5e14e26 9 dk.dst 845a682e-6bd4-4f5a-9159-23a0fec395c1 3 Category 0207 45 urn:ddi:dk.dst:1e02adac-e151-40bd-a9a6-eea6c219fea3:9 dk.dst 1e02adac-e151-40bd-a9a6-eea6c219fea3 9 dk.dst b3d02473-dd86-471a-8574-4e59adf5dc5a 3 Category 0207 45 10 urn:ddi:dk.dst:62921226-c9a5-4b6b-aedc-3c9c9ef5af0e:9 dk.dst 62921226-c9a5-4b6b-aedc-3c9c9ef5af0e 9 dk.dst f0bbe315-ecc4-4362-916a-3d5b687623ce 3 Category 0207 45 21 urn:ddi:dk.dst:e3774203-ad96-4eba-9106-031ab4aa5590:9 dk.dst e3774203-ad96-4eba-9106-031ab4aa5590 9 dk.dst 2c94688f-3682-495a-b829-a0039dd6bb23 3 Category 0207 45 31 urn:ddi:dk.dst:3d6c4998-4664-4627-9d85-2ada197b79c4:9 dk.dst 3d6c4998-4664-4627-9d85-2ada197b79c4 9 dk.dst 1c9c2183-180b-4899-a3ee-9aef5abb95b8 3 Category 0207 45 41 urn:ddi:dk.dst:78956a26-6321-4c6e-bc0f-91a6283edd82:9 dk.dst 78956a26-6321-4c6e-bc0f-91a6283edd82 9 dk.dst 13f9ddda-ec41-4ca6-90a2-cc814fdb89a1 3 Category 0207 45 51 urn:ddi:dk.dst:468b4408-a7c5-4d7b-9f46-1af46daf98dd:9 dk.dst 468b4408-a7c5-4d7b-9f46-1af46daf98dd 9 dk.dst 93b22fea-1eab-404a-9d9f-354eeed1bbd6 3 Category 0207 45 61 urn:ddi:dk.dst:fee0fbd8-c9ff-4bd6-b4a9-b72dcd81e269:9 dk.dst fee0fbd8-c9ff-4bd6-b4a9-b72dcd81e269 9 dk.dst fc6516a9-cc24-4e68-8bee-30dfa81e425e 3 Category 0207 45 71 urn:ddi:dk.dst:6057ad13-6ee1-4237-a218-a556f6dba326:9 dk.dst 6057ad13-6ee1-4237-a218-a556f6dba326 9 dk.dst 828c51d3-d199-43a7-8b83-01a42028845a 3 Category 0207 45 81 urn:ddi:dk.dst:76dc50f0-eec1-45b8-884f-ca952db86027:9 dk.dst 76dc50f0-eec1-45b8-884f-ca952db86027 9 dk.dst 7c9dc021-71a1-44ca-8907-7a510e2eacb7 3 Category 0207 45 93 urn:ddi:dk.dst:ce2ac9be-e5fc-4510-b0a3-ef821cae8cce:9 dk.dst ce2ac9be-e5fc-4510-b0a3-ef821cae8cce 9 dk.dst ad96b671-f13d-4cce-ba0a-f2a860c5ddc5 3 Category 0207 45 95 urn:ddi:dk.dst:9d3ba9a1-d819-44bd-b27e-c37431ef1ed3:9 dk.dst 9d3ba9a1-d819-44bd-b27e-c37431ef1ed3 9 dk.dst e88c1570-6136-433b-b0f7-080df0208dee 3 Category 0207 45 99 urn:ddi:dk.dst:2a745cc5-1a7b-4307-9b24-855e13a9f115:9 dk.dst 2a745cc5-1a7b-4307-9b24-855e13a9f115 9 dk.dst 3cd33086-93c2-4698-958e-dba5707a3e70 3 Category 0207 51 urn:ddi:dk.dst:10ac8853-29b6-445b-a4b5-4b3d1f02d10a:9 dk.dst 10ac8853-29b6-445b-a4b5-4b3d1f02d10a 9 dk.dst 0575293b-290d-485a-a0cb-a7cd6d132aee 3 Category 0207 51 10 urn:ddi:dk.dst:9f6ea726-335c-4a74-90d0-4daec767536e:9 dk.dst 9f6ea726-335c-4a74-90d0-4daec767536e 9 dk.dst 2b456251-e95e-49f5-8399-7e5ffdad43b5 3 Category 0207 51 90 urn:ddi:dk.dst:cc84f27a-8e6d-434c-ac76-6ba8be8fde3f:9 dk.dst cc84f27a-8e6d-434c-ac76-6ba8be8fde3f 9 dk.dst 31bf8c20-6b2c-4aa1-89f9-9a1e1038f320 3 Category 0207 52 urn:ddi:dk.dst:cd025fa5-14cd-4428-b587-03fb4f4b670f:9 dk.dst cd025fa5-14cd-4428-b587-03fb4f4b670f 9 dk.dst c5fba49f-4dd3-4cf6-b4c3-eef39ce74dc6 3 Category 0207 52 10 urn:ddi:dk.dst:08e0141b-be02-49ee-bdc0-6304002ef1c6:9 dk.dst 08e0141b-be02-49ee-bdc0-6304002ef1c6 9 dk.dst 7b1d6f9b-3173-4b9d-a1a3-15de5ad7b07b 3 Category 0207 52 90 urn:ddi:dk.dst:88bbc81e-ba63-4cf2-8858-ecfe982d4cdb:9 dk.dst 88bbc81e-ba63-4cf2-8858-ecfe982d4cdb 9 dk.dst e14cb8ed-37e3-4c1b-8e5a-77e6e5cf2c9c 3 Category 0207 53 urn:ddi:dk.dst:fa196bff-af53-4177-a8b8-65b12b7ea911:9 dk.dst fa196bff-af53-4177-a8b8-65b12b7ea911 9 dk.dst 7cf4430a-1910-4f10-9806-fa30362b7392 3 Category 0207 53 00 urn:ddi:dk.dst:8258dd96-740b-4165-8ebe-5f0196d50858:9 dk.dst 8258dd96-740b-4165-8ebe-5f0196d50858 9 dk.dst 3a16d1e9-f48d-4422-8edc-fe59c5eed046 3 Category 0207 54 urn:ddi:dk.dst:60a92536-b061-4873-ad54-eab5f896d0bf:9 dk.dst 60a92536-b061-4873-ad54-eab5f896d0bf 9 dk.dst f222e136-5a35-4184-8511-e5acf86c5c9b 3 Category 0207 54 10 urn:ddi:dk.dst:cf1391ba-0ca5-426e-a8ce-847a9771c18e:9 dk.dst cf1391ba-0ca5-426e-a8ce-847a9771c18e 9 dk.dst a60889b4-1e38-453b-b503-b2ed51bf6db6 3 Category 0207 54 21 urn:ddi:dk.dst:b73b58f1-467b-4d93-8855-3d4ac580efbd:9 dk.dst b73b58f1-467b-4d93-8855-3d4ac580efbd 9 dk.dst 47a0dc9a-0519-4902-a4e6-0805475c3f9e 3 Category 0207 54 31 urn:ddi:dk.dst:3d07dfe6-31bd-4f99-9e53-4c4b11667be0:9 dk.dst 3d07dfe6-31bd-4f99-9e53-4c4b11667be0 9 dk.dst 18195b07-25f3-4dc1-a3d8-1657f82fb341 3 Category 0207 54 41 urn:ddi:dk.dst:f033e353-281f-4494-b92a-f5e201f60942:9 dk.dst f033e353-281f-4494-b92a-f5e201f60942 9 dk.dst a3e23a55-f7e4-4dfb-83ae-366b145364a3 3 Category 0207 54 51 urn:ddi:dk.dst:89b88275-0957-4a21-a393-812b2341c634:9 dk.dst 89b88275-0957-4a21-a393-812b2341c634 9 dk.dst 494e9bbd-8241-455a-ada9-c6d34443dcf1 3 Category 0207 54 61 urn:ddi:dk.dst:6b2e9fc4-7c0a-4bf8-bdf7-527f7d5064ac:9 dk.dst 6b2e9fc4-7c0a-4bf8-bdf7-527f7d5064ac 9 dk.dst 3365bf28-38da-43ae-a19c-66d10ec17d4e 3 Category 0207 54 71 urn:ddi:dk.dst:dcc83d9b-b5a9-4a87-8196-843826fb8c5c:9 dk.dst dcc83d9b-b5a9-4a87-8196-843826fb8c5c 9 dk.dst dac31b66-adf0-4f28-a96d-0833b3310b16 3 Category 0207 54 81 urn:ddi:dk.dst:a6f1f9d2-3497-4f0b-b79f-ae36b9bec767:9 dk.dst a6f1f9d2-3497-4f0b-b79f-ae36b9bec767 9 dk.dst dd19e7d8-6d3c-4c7a-8367-88c2b996b9aa 3 Category 0207 54 91 urn:ddi:dk.dst:68fb5b4e-51a0-4b57-aaee-d955d5bd0228:9 dk.dst 68fb5b4e-51a0-4b57-aaee-d955d5bd0228 9 dk.dst 00b238fb-c716-4c4b-a6da-bc6a5ae4426a 3 Category 0207 54 99 urn:ddi:dk.dst:5b9a273e-0087-4d1e-9f24-189c7794a760:9 dk.dst 5b9a273e-0087-4d1e-9f24-189c7794a760 9 dk.dst e71c1501-5ce8-47f9-9593-a8abaa82865b 3 Category 0207 55 urn:ddi:dk.dst:e0366c6d-dab0-4575-bfc9-f73d7c611b7a:9 dk.dst e0366c6d-dab0-4575-bfc9-f73d7c611b7a 9 dk.dst b46f302f-f62c-48a5-b57b-7560a7d7bf17 3 Category 0207 55 10 urn:ddi:dk.dst:ce06f229-d6b1-43d8-a0ee-79030fe5bcd7:9 dk.dst ce06f229-d6b1-43d8-a0ee-79030fe5bcd7 9 dk.dst 65ad8db5-4660-4cf6-bcf9-4cfd32a7b85e 3 Category 0207 55 21 urn:ddi:dk.dst:ab3f2d38-4f95-4db3-bab1-4308a71b1b47:9 dk.dst ab3f2d38-4f95-4db3-bab1-4308a71b1b47 9 dk.dst 11a5e188-fcf4-4881-ab20-09df7c74d975 3 Category 0207 55 31 urn:ddi:dk.dst:87af7877-6b11-4500-a077-44d810790e1c:9 dk.dst 87af7877-6b11-4500-a077-44d810790e1c 9 dk.dst 9adf77db-32e3-4993-a6f4-fd60992cc983 3 Category 0207 55 41 urn:ddi:dk.dst:51f740ff-7771-4bb7-a448-fbbf443dd093:9 dk.dst 51f740ff-7771-4bb7-a448-fbbf443dd093 9 dk.dst 4ad495f1-2d87-4450-8768-bc25ee20c16d 3 Category 0207 55 51 urn:ddi:dk.dst:dd651fbb-1916-4e19-87e6-6ed37150bd55:9 dk.dst dd651fbb-1916-4e19-87e6-6ed37150bd55 9 dk.dst d6260133-440c-4a2d-9652-d296fd3cb477 3 Category 0207 55 61 urn:ddi:dk.dst:d7c8f226-a551-4c8f-a78e-46af7c5c451d:9 dk.dst d7c8f226-a551-4c8f-a78e-46af7c5c451d 9 dk.dst c0989656-64fa-43f4-a446-73614425a9e4 3 Category 0207 55 71 urn:ddi:dk.dst:19ea54b4-2c45-4cce-9f85-7140e8fec374:9 dk.dst 19ea54b4-2c45-4cce-9f85-7140e8fec374 9 dk.dst 49389c5c-c677-4d37-94cf-446c75f816b5 3 Category 0207 55 81 urn:ddi:dk.dst:838d2b0a-def2-40e9-be1a-ace566db030e:9 dk.dst 838d2b0a-def2-40e9-be1a-ace566db030e 9 dk.dst 38732863-39e0-4b2f-82cd-5f3874767c31 3 Category 0207 55 93 urn:ddi:dk.dst:31a2b3cc-36f7-4b14-8690-81e0d54724d7:9 dk.dst 31a2b3cc-36f7-4b14-8690-81e0d54724d7 9 dk.dst 26903122-7ba9-434f-892a-2766276018a1 3 Category 0207 55 95 urn:ddi:dk.dst:a923c29d-6ba2-4911-b9a8-f2217bfe6439:9 dk.dst a923c29d-6ba2-4911-b9a8-f2217bfe6439 9 dk.dst 119dce0a-8cc2-4f5d-bff1-1ac160fabb81 3 Category 0207 55 99 urn:ddi:dk.dst:f7ea8004-a012-461d-b2d9-2cd36fef7203:9 dk.dst f7ea8004-a012-461d-b2d9-2cd36fef7203 9 dk.dst bf526321-4f09-4b88-b12a-3ba7591827b8 3 Category 0207 60 urn:ddi:dk.dst:032546d5-ada8-4591-94a5-142ad8bd9bcc:9 dk.dst 032546d5-ada8-4591-94a5-142ad8bd9bcc 9 dk.dst ecbf67eb-8fa1-48ec-acae-8dde66fc3a3c 3 Category 0207 60 05 urn:ddi:dk.dst:b90312a7-5992-4195-b6a3-2d5aa8fab4d2:9 dk.dst b90312a7-5992-4195-b6a3-2d5aa8fab4d2 9 dk.dst eff6578b-381c-4d08-a8bd-90cd5eae6a04 3 Category 0207 60 10 urn:ddi:dk.dst:a39e1b24-1b49-445f-bdcc-cf3062685a2e:9 dk.dst a39e1b24-1b49-445f-bdcc-cf3062685a2e 9 dk.dst b304c945-251e-493e-8cce-dfd239e28ab1 3 Category 0207 60 21 urn:ddi:dk.dst:c1000f4e-cdeb-48e6-8c8b-f2470ce5c976:9 dk.dst c1000f4e-cdeb-48e6-8c8b-f2470ce5c976 9 dk.dst f9b47ae2-8f37-487e-ae9a-dd9dd193b9d0 3 Category 0207 60 31 urn:ddi:dk.dst:f2ad886a-ea06-464f-beae-7b2ad6db8a86:9 dk.dst f2ad886a-ea06-464f-beae-7b2ad6db8a86 9 dk.dst 52ce7370-cf72-4b21-b1a6-7cf4a30a2ae9 3 Category 0207 60 41 urn:ddi:dk.dst:013ddaf1-a3b2-4fe8-b2f5-582a972b7279:9 dk.dst 013ddaf1-a3b2-4fe8-b2f5-582a972b7279 9 dk.dst 7b7b044b-b5e5-4c0c-a664-97130737ea5a 3 Category 0207 60 51 urn:ddi:dk.dst:5132ea21-5ee2-4c1b-b1f5-3cf0b1b76e3b:9 dk.dst 5132ea21-5ee2-4c1b-b1f5-3cf0b1b76e3b 9 dk.dst 00d622fd-e9fc-4cd0-8fd9-c68b6fb9c89a 3 Category 0207 60 61 urn:ddi:dk.dst:5d25998c-505d-4963-9808-1159f8d49377:9 dk.dst 5d25998c-505d-4963-9808-1159f8d49377 9 dk.dst e9541dbd-252d-4ac7-a2f9-2f288fce434a 3 Category 0207 60 81 urn:ddi:dk.dst:0fd15b16-479f-4ad1-918f-c39996d9fe8e:9 dk.dst 0fd15b16-479f-4ad1-918f-c39996d9fe8e 9 dk.dst f5155f77-47eb-4959-8c9f-455510dc2cc4 3 Category 0207 60 91 urn:ddi:dk.dst:97e5a32d-1789-48da-8bb9-6516c7caf8d3:9 dk.dst 97e5a32d-1789-48da-8bb9-6516c7caf8d3 9 dk.dst c3b9fca9-ebb6-4c51-8df6-bf79258321fd 3 Category 0207 60 99 urn:ddi:dk.dst:d742e2b7-b6cb-48df-ba7f-975564ba9065:9 dk.dst d742e2b7-b6cb-48df-ba7f-975564ba9065 9 dk.dst 215330df-7b31-4932-ac2b-2c98bf3b006c 3 Category 0208 urn:ddi:dk.dst:fc968824-656c-43b1-ad8a-889ed4531168:9 dk.dst fc968824-656c-43b1-ad8a-889ed4531168 9 dk.dst 11e95656-f918-47ed-b3cc-ee27ec0983c0 3 Category 0208 10 urn:ddi:dk.dst:d94f8e6e-4c3f-4279-a62e-8c2e46fe1992:9 dk.dst d94f8e6e-4c3f-4279-a62e-8c2e46fe1992 9 dk.dst 65678656-883e-4a62-a3dc-54ab5f5d831d 3 Category 0208 10 10 urn:ddi:dk.dst:cf516609-c1ec-44ab-be7e-b614971f0978:9 dk.dst cf516609-c1ec-44ab-be7e-b614971f0978 9 dk.dst 17ab7fc3-c92e-465b-9493-a69408ed4d97 3 Category 0208 10 90 urn:ddi:dk.dst:9a16995a-84d8-42f4-b4e1-7a676a21dd67:9 dk.dst 9a16995a-84d8-42f4-b4e1-7a676a21dd67 9 dk.dst 08444cda-585e-4d93-81cf-456198cf91a9 3 Category 0208 30 urn:ddi:dk.dst:8ac640c6-54b4-4b07-8978-6d9a2fe1de12:9 dk.dst 8ac640c6-54b4-4b07-8978-6d9a2fe1de12 9 dk.dst 406a75d4-dc5f-4950-9a49-60a064d92a60 3 Category 0208 30 00 urn:ddi:dk.dst:c8a6e896-46b7-4c27-8f32-409c3fc24528:9 dk.dst c8a6e896-46b7-4c27-8f32-409c3fc24528 9 dk.dst c1442c0c-2552-43bb-a52f-be9db8642315 3 Category 0208 40 urn:ddi:dk.dst:e1fa79b2-2bbf-48c3-8105-24088cb46ea4:9 dk.dst e1fa79b2-2bbf-48c3-8105-24088cb46ea4 9 dk.dst 59553dc9-5ff9-48a2-8566-0228e566ee2a 3 Category 0208 40 10 urn:ddi:dk.dst:f6aacf33-551d-4f8c-81e7-271f85f197c1:9 dk.dst f6aacf33-551d-4f8c-81e7-271f85f197c1 9 dk.dst 7162ee94-5a9f-457c-80f5-b80bc57f6b5c 3 Category 0208 40 20 urn:ddi:dk.dst:bb78cd20-131e-4fb7-91bd-4667c396b8da:9 dk.dst bb78cd20-131e-4fb7-91bd-4667c396b8da 9 dk.dst d98d81e4-6738-4aa9-b63c-5946146ff56a 3 Category 0208 40 80 urn:ddi:dk.dst:872d4772-c843-46f6-8ab4-dc41362890ce:9 dk.dst 872d4772-c843-46f6-8ab4-dc41362890ce 9 dk.dst 702bb0d1-58eb-4523-b6f2-a2c092dfcdb2 3 Category 0208 50 urn:ddi:dk.dst:8848cc1c-053a-4cc0-9fa5-2270f519c130:9 dk.dst 8848cc1c-053a-4cc0-9fa5-2270f519c130 9 dk.dst 41753f55-0108-4ba1-9c89-89969caa445e 3 Category 0208 50 00 urn:ddi:dk.dst:0d9c2cf1-0819-4f74-bd5a-b48b8fb317b4:9 dk.dst 0d9c2cf1-0819-4f74-bd5a-b48b8fb317b4 9 dk.dst cfc0cb9f-7b79-403d-9aa3-edf0e9399321 3 Category 0208 60 urn:ddi:dk.dst:ecf3e21e-d69b-455a-a5f4-e19dcb5c4871:9 dk.dst ecf3e21e-d69b-455a-a5f4-e19dcb5c4871 9 dk.dst ec24b189-e64f-4888-891a-c5b62899faee 3 Category 0208 60 00 urn:ddi:dk.dst:e391e4ee-a0b6-4be4-92dd-708f34176c79:9 dk.dst e391e4ee-a0b6-4be4-92dd-708f34176c79 9 dk.dst 5b084ab2-52b8-4dc5-a8d7-ba2e824786a7 3 Category 0208 90 urn:ddi:dk.dst:05bb91ea-6d45-4d53-8767-eaa0fff05871:9 dk.dst 05bb91ea-6d45-4d53-8767-eaa0fff05871 9 dk.dst 5d5d73e0-86d7-485b-aee1-819b3ff33d4c 3 Category 0208 90 10 urn:ddi:dk.dst:ae031ed6-f2c7-4893-9d42-b815017ebb3b:9 dk.dst ae031ed6-f2c7-4893-9d42-b815017ebb3b 9 dk.dst c2d32ce4-ff29-404c-9c53-5431a004e2f6 3 Category 0208 90 30 urn:ddi:dk.dst:f4d04ded-7058-47f6-a91e-55b82bb9a4fc:9 dk.dst f4d04ded-7058-47f6-a91e-55b82bb9a4fc 9 dk.dst 81d90da5-59e6-43a0-a317-fb03acfe7522 3 Category 0208 90 60 urn:ddi:dk.dst:90b01b87-ca5f-44a8-ba72-392ec68d1a24:9 dk.dst 90b01b87-ca5f-44a8-ba72-392ec68d1a24 9 dk.dst 5662d2bf-95d7-4964-8c06-65267848b314 3 Category 0208 90 70 urn:ddi:dk.dst:c8cbaf81-aa51-4bd3-b502-09f5a6e8dba3:9 dk.dst c8cbaf81-aa51-4bd3-b502-09f5a6e8dba3 9 dk.dst 5b00fa90-5d3b-4853-8c7e-e86bb34b0ed3 3 Category 0208 90 98 urn:ddi:dk.dst:074f0912-bcc4-4968-b240-5e7dbda4de16:9 dk.dst 074f0912-bcc4-4968-b240-5e7dbda4de16 9 dk.dst 8003c5f5-1bd6-4444-8492-90d66c0f3260 3 Category 0209 urn:ddi:dk.dst:fd574c7b-e785-4811-9fbd-b5023759785c:9 dk.dst fd574c7b-e785-4811-9fbd-b5023759785c 9 dk.dst 9824d8ff-7d5e-4a2f-9af0-b8881c89038f 3 Category 0209 10 urn:ddi:dk.dst:6b10c51a-25be-4788-b4a0-86ed620c9787:9 dk.dst 6b10c51a-25be-4788-b4a0-86ed620c9787 9 dk.dst 52ce8ab9-a369-471e-891f-8dcbe890ec2f 3 Category 0209 10 11 urn:ddi:dk.dst:307dbf0b-3f44-4ee6-b5a0-5b864ce65ede:9 dk.dst 307dbf0b-3f44-4ee6-b5a0-5b864ce65ede 9 dk.dst b8dd3b9a-18eb-4ba9-95a2-e7dca5cb00fd 3 Category 0209 10 19 urn:ddi:dk.dst:345dbe3b-28b4-40ee-831d-939c0c1fe997:9 dk.dst 345dbe3b-28b4-40ee-831d-939c0c1fe997 9 dk.dst aee6d942-4b0f-47a7-b898-2916165d42ac 3 Category 0209 10 90 urn:ddi:dk.dst:b2c8eaae-79bf-4a43-8652-9aa2a4a49793:9 dk.dst b2c8eaae-79bf-4a43-8652-9aa2a4a49793 9 dk.dst 2d0ba195-bb37-4e53-adc1-aa3926131274 3 Category 0209 90 urn:ddi:dk.dst:9ffa148b-b3f3-4341-ba40-a6ee14a499f7:9 dk.dst 9ffa148b-b3f3-4341-ba40-a6ee14a499f7 9 dk.dst a038f405-5e64-4bc6-b502-041235c839fb 3 Category 0209 90 00 urn:ddi:dk.dst:15368368-c27b-4fae-aac2-5d7661a14369:9 dk.dst 15368368-c27b-4fae-aac2-5d7661a14369 9 dk.dst 28b65a48-e195-4c36-abc1-32b1315c8d96 3 Category 0210 urn:ddi:dk.dst:8da9c974-a415-4e22-a045-c0660b1a05a0:9 dk.dst 8da9c974-a415-4e22-a045-c0660b1a05a0 9 dk.dst b01acc98-1e3e-4de9-a7e9-226facf9d0e0 3 Category 0210 11 urn:ddi:dk.dst:343af401-d962-4aa7-9d20-bece412add23:9 dk.dst 343af401-d962-4aa7-9d20-bece412add23 9 dk.dst d0c77a12-5ad8-4cef-b948-484856ec308f 3 Category 0210 11 11 urn:ddi:dk.dst:1470afae-3a3d-47dd-885e-43289c545e6b:9 dk.dst 1470afae-3a3d-47dd-885e-43289c545e6b 9 dk.dst cfa15487-c495-4eb6-a3ed-b25c0d0d98a7 3 Category 0210 11 19 urn:ddi:dk.dst:f6af4b28-33ac-4ad9-9842-f02088eba9db:9 dk.dst f6af4b28-33ac-4ad9-9842-f02088eba9db 9 dk.dst 51353bc5-f928-4b0a-9814-068a3a9c23b3 3 Category 0210 11 31 urn:ddi:dk.dst:bd2b8d95-8361-4868-ad8b-94eb91c4d546:9 dk.dst bd2b8d95-8361-4868-ad8b-94eb91c4d546 9 dk.dst aa726c01-56ab-4621-9dac-03ffef00ea31 3 Category 0210 11 39 urn:ddi:dk.dst:688c7a52-afb4-45aa-9194-81f228097dde:9 dk.dst 688c7a52-afb4-45aa-9194-81f228097dde 9 dk.dst 73ed1523-6c24-487a-a8c7-9eee3e59459c 3 Category 0210 11 90 urn:ddi:dk.dst:c393bea6-4e82-4601-b3f3-c66c632599d2:9 dk.dst c393bea6-4e82-4601-b3f3-c66c632599d2 9 dk.dst 3fa67222-c6ff-4d84-96b9-81dfaf70583d 3 Category 0210 12 urn:ddi:dk.dst:0967c46c-93b4-4c61-8dfd-4bc5f77186cb:9 dk.dst 0967c46c-93b4-4c61-8dfd-4bc5f77186cb 9 dk.dst 8d3edbc4-57af-496f-a86f-95871eb57746 3 Category 0210 12 11 urn:ddi:dk.dst:76b89a7b-ce25-4c1f-9143-8959a022519f:9 dk.dst 76b89a7b-ce25-4c1f-9143-8959a022519f 9 dk.dst f65440e1-afb3-4910-b229-13c3cd3653c6 3 Category 0210 12 19 urn:ddi:dk.dst:3cf87d7f-8bd2-422c-b36b-ead19d85124b:9 dk.dst 3cf87d7f-8bd2-422c-b36b-ead19d85124b 9 dk.dst 2e9f8e1f-10fd-4bcc-b8db-8d13171d1bab 3 Category 0210 12 90 urn:ddi:dk.dst:f32ed8ed-31f4-4ee2-82ec-0e6fab6cf622:9 dk.dst f32ed8ed-31f4-4ee2-82ec-0e6fab6cf622 9 dk.dst 99718849-d94c-4b34-b58d-5faac1e5ec4c 3 Category 0210 19 urn:ddi:dk.dst:88090efa-86e3-4ea3-a6f7-8ae465b0c66b:9 dk.dst 88090efa-86e3-4ea3-a6f7-8ae465b0c66b 9 dk.dst 3aabdb30-8988-40cd-91d0-f1b89f02f1ef 3 Category 0210 19 10 urn:ddi:dk.dst:47bd0f1a-5f8f-41ca-af36-2d6925f9b3a9:9 dk.dst 47bd0f1a-5f8f-41ca-af36-2d6925f9b3a9 9 dk.dst 71ed8c7e-a1da-41da-8a49-9999a16f18c4 3 Category 0210 19 20 urn:ddi:dk.dst:2c0a0cd7-dfd3-477c-8ac7-d5ca3d5dddfe:9 dk.dst 2c0a0cd7-dfd3-477c-8ac7-d5ca3d5dddfe 9 dk.dst c33db9a7-6959-4780-a2bf-6817442e307d 3 Category 0210 19 30 urn:ddi:dk.dst:18077346-0821-47d6-8662-499eecec1fc6:9 dk.dst 18077346-0821-47d6-8662-499eecec1fc6 9 dk.dst 73091e2a-7b7c-4620-84eb-6ca681bb2abd 3 Category 0210 19 40 urn:ddi:dk.dst:9a07cf9a-5995-4c99-b0ec-e24b269580bf:9 dk.dst 9a07cf9a-5995-4c99-b0ec-e24b269580bf 9 dk.dst 92cf918c-b609-4907-954f-4acb8f1c1afc 3 Category 0210 19 50 urn:ddi:dk.dst:5efcb1c1-a587-4493-8c05-f7066e1ff796:9 dk.dst 5efcb1c1-a587-4493-8c05-f7066e1ff796 9 dk.dst 6b63b5e3-e9a9-40bc-ace7-f88013d31384 3 Category 0210 19 60 urn:ddi:dk.dst:dda55eb7-528a-4152-96f1-b3a97af74700:9 dk.dst dda55eb7-528a-4152-96f1-b3a97af74700 9 dk.dst 4cfdcd91-04f2-412f-a550-041927b8552e 3 Category 0210 19 70 urn:ddi:dk.dst:f660c0f1-5336-4614-975c-c5739723f634:9 dk.dst f660c0f1-5336-4614-975c-c5739723f634 9 dk.dst eac5bf4f-7521-4fcd-8aeb-124d0fb057e3 3 Category 0210 19 81 urn:ddi:dk.dst:91bdceed-ecfe-4670-bdb3-ddc9e96e3a49:9 dk.dst 91bdceed-ecfe-4670-bdb3-ddc9e96e3a49 9 dk.dst dcc8a737-fe1e-44e9-91e5-47dd3c5e44fe 3 Category 0210 19 89 urn:ddi:dk.dst:2a5c7e7b-0e46-4fb5-a693-7054feda3708:9 dk.dst 2a5c7e7b-0e46-4fb5-a693-7054feda3708 9 dk.dst ea4a5762-5f96-4d07-b395-8e1cd82d6625 3 Category 0210 19 90 urn:ddi:dk.dst:df7ba96c-7ca4-4f28-8a1e-8036b5afb638:9 dk.dst df7ba96c-7ca4-4f28-8a1e-8036b5afb638 9 dk.dst 8d6640d9-8704-4de7-9be2-19e197451164 3 Category 0210 20 urn:ddi:dk.dst:068f1a6a-f50b-4170-b3bc-f1a9849d3593:9 dk.dst 068f1a6a-f50b-4170-b3bc-f1a9849d3593 9 dk.dst 0ce6f2c1-7a85-4220-8107-060c49db9640 3 Category 0210 20 10 urn:ddi:dk.dst:75e846fd-54e8-465a-a19b-85b03bf62826:9 dk.dst 75e846fd-54e8-465a-a19b-85b03bf62826 9 dk.dst 5b44d3d7-e64f-42d5-852f-9631addbdef4 3 Category 0210 20 90 urn:ddi:dk.dst:d8e646d3-2808-4fcc-8e71-e36a4aed2033:9 dk.dst d8e646d3-2808-4fcc-8e71-e36a4aed2033 9 dk.dst 60c69257-5991-4f7e-82e9-6f769c1259d1 3 Category 0210 91 urn:ddi:dk.dst:d60cd5dd-6d7c-4f44-b764-0df9a666f0b2:9 dk.dst d60cd5dd-6d7c-4f44-b764-0df9a666f0b2 9 dk.dst 8c6a09a6-5fe8-4d56-a2be-a7a788583ab6 3 Category 0210 91 00 urn:ddi:dk.dst:08d82029-df8c-4578-9f85-9cbc763585ae:9 dk.dst 08d82029-df8c-4578-9f85-9cbc763585ae 9 dk.dst d476a44b-8967-4090-95be-3cf9d74db135 3 Category 0210 92 urn:ddi:dk.dst:98339130-d946-4779-9363-89116d6464be:9 dk.dst 98339130-d946-4779-9363-89116d6464be 9 dk.dst 0b03392e-27cd-4d40-aaeb-d7ed7fcf95b7 3 Category 0210 92 10 urn:ddi:dk.dst:c215f465-6caa-4175-8653-9fc4808f1826:9 dk.dst c215f465-6caa-4175-8653-9fc4808f1826 9 dk.dst f7891f3c-e9ad-4601-921c-e1fd8ae6b380 3 Category 0210 92 91 urn:ddi:dk.dst:2bb66f29-0171-4f8a-9ad7-9f02f0b9ffab:9 dk.dst 2bb66f29-0171-4f8a-9ad7-9f02f0b9ffab 9 dk.dst 8c3011c2-512a-4d0e-9966-c02cbc06ea57 3 Category 0210 92 92 urn:ddi:dk.dst:6b65a8c6-c847-4a28-96f6-25a0dd8f7fe0:9 dk.dst 6b65a8c6-c847-4a28-96f6-25a0dd8f7fe0 9 dk.dst d48a810a-934f-4b9d-9ce7-b172313f8c8e 3 Category 0210 92 99 urn:ddi:dk.dst:9944d51d-c978-441d-94be-c78c65f44258:9 dk.dst 9944d51d-c978-441d-94be-c78c65f44258 9 dk.dst adffeb6c-bdfc-46b0-9f26-1ed7af1b8565 3 Category 0210 93 urn:ddi:dk.dst:0688c80d-6d01-4e82-a1d2-2fc471572134:9 dk.dst 0688c80d-6d01-4e82-a1d2-2fc471572134 9 dk.dst 2383c1d7-5aa7-4b4c-b242-006d7280f682 3 Category 0210 93 00 urn:ddi:dk.dst:f762a16d-d167-4e0a-b02e-165efe29075b:9 dk.dst f762a16d-d167-4e0a-b02e-165efe29075b 9 dk.dst 3ac9a2bb-a2a0-48b7-846a-8bca6f5afc8c 3 Category 0210 99 urn:ddi:dk.dst:41b2c7fa-f280-4c94-960e-b48fc5d9d1e4:9 dk.dst 41b2c7fa-f280-4c94-960e-b48fc5d9d1e4 9 dk.dst 8c583231-05fe-48d1-9fcc-5fec46b95c1c 3 Category 0210 99 10 urn:ddi:dk.dst:bd6612da-d0fc-424c-ae12-2049cbad38fb:9 dk.dst bd6612da-d0fc-424c-ae12-2049cbad38fb 9 dk.dst 2572c8be-1809-4fcb-9463-3b84409bbc55 3 Category 0210 99 21 urn:ddi:dk.dst:d5c9b1b6-c49b-408e-9dfc-e6504da20d19:9 dk.dst d5c9b1b6-c49b-408e-9dfc-e6504da20d19 9 dk.dst 9be7e317-e296-4eb2-8020-87ec6b23b683 3 Category 0210 99 29 urn:ddi:dk.dst:14721a6b-deba-42a3-a863-630bb52e28a9:9 dk.dst 14721a6b-deba-42a3-a863-630bb52e28a9 9 dk.dst e4aec26f-c7f7-48a3-b129-437e9648ccee 3 Category 0210 99 31 urn:ddi:dk.dst:e2338274-b59f-4d64-b134-5833027ec5a9:9 dk.dst e2338274-b59f-4d64-b134-5833027ec5a9 9 dk.dst 2b0ec315-4791-48e1-b5bc-053db11fe10e 3 Category 0210 99 39 urn:ddi:dk.dst:78223af9-e30d-427a-954a-513a63d2098e:9 dk.dst 78223af9-e30d-427a-954a-513a63d2098e 9 dk.dst ef10633f-a377-4047-83b0-c6344bd0927a 3 Category 0210 99 41 urn:ddi:dk.dst:417cf39a-4bb7-49cd-8662-61d4f1dcbf96:9 dk.dst 417cf39a-4bb7-49cd-8662-61d4f1dcbf96 9 dk.dst e2165d19-cafc-4919-bba6-fb6e0e65c3cf 3 Category 0210 99 49 urn:ddi:dk.dst:1f926d20-e70f-4de0-a55d-46d4a10511e0:9 dk.dst 1f926d20-e70f-4de0-a55d-46d4a10511e0 9 dk.dst f5536493-ebc0-44b5-b57c-66940073c856 3 Category 0210 99 51 urn:ddi:dk.dst:07425fae-e3ab-429b-9a74-c1b47525f9c2:9 dk.dst 07425fae-e3ab-429b-9a74-c1b47525f9c2 9 dk.dst 0e828e27-602e-4056-9501-3bac1277e4d6 3 Category 0210 99 59 urn:ddi:dk.dst:8d697dbe-918d-4f2c-a928-a743ec2d2187:9 dk.dst 8d697dbe-918d-4f2c-a928-a743ec2d2187 9 dk.dst c570bcc4-fdab-467b-a77d-3b13a88cec7b 3 Category 0210 99 71 urn:ddi:dk.dst:4e733938-fbaa-4b1c-b3c2-399bc31d6018:9 dk.dst 4e733938-fbaa-4b1c-b3c2-399bc31d6018 9 dk.dst 838a1c1e-3a56-46c8-aefe-8c5892fa3552 3 Category 0210 99 79 urn:ddi:dk.dst:5d35a569-0f07-4431-ab7f-beb5ca64730c:9 dk.dst 5d35a569-0f07-4431-ab7f-beb5ca64730c 9 dk.dst 723a6e4f-672c-45d7-b0cc-097d9d79762b 3 Category 0210 99 85 urn:ddi:dk.dst:46f6fdfd-d0db-4349-b26e-fc76f0dfb872:9 dk.dst 46f6fdfd-d0db-4349-b26e-fc76f0dfb872 9 dk.dst 3da10467-5ef5-4b79-beca-9a1fcebda96d 3 Category 0210 99 90 urn:ddi:dk.dst:730a016e-aa05-46fb-95ea-2b2c5f279d3b:9 dk.dst 730a016e-aa05-46fb-95ea-2b2c5f279d3b 9 dk.dst 6cd2aa10-0f76-41f2-bf2a-5775fa4ea8bd 3 Category 03 urn:ddi:dk.dst:fc6d95f5-e11e-4ffb-9f10-19658647ec1a:9 dk.dst fc6d95f5-e11e-4ffb-9f10-19658647ec1a 9 dk.dst 5b427b84-ab1a-4b91-a734-d360cfc10fcd 3 Category 0301 urn:ddi:dk.dst:f40bffc6-649f-470f-b20a-335b8b8a795d:9 dk.dst f40bffc6-649f-470f-b20a-335b8b8a795d 9 dk.dst 52b69d15-0679-468a-aa85-21b1f1efd456 3 Category 0301 11 urn:ddi:dk.dst:19ce76ac-4c89-43f5-baae-ae782ab973fd:9 dk.dst 19ce76ac-4c89-43f5-baae-ae782ab973fd 9 dk.dst 62c91781-a237-4146-b71a-d6a8c3a2e5cc 3 Category 0301 11 00 urn:ddi:dk.dst:c421aaee-5f2b-467a-a9bf-dff72af221e9:9 dk.dst c421aaee-5f2b-467a-a9bf-dff72af221e9 9 dk.dst 2f712f46-26b5-4aad-b17b-4d548279d18d 3 Category 0301 19 urn:ddi:dk.dst:1d73be9f-4ceb-4422-9fd2-53295b505509:9 dk.dst 1d73be9f-4ceb-4422-9fd2-53295b505509 9 dk.dst 50366fdc-592a-4cf8-850a-2c04d75c708c 3 Category 0301 19 00 urn:ddi:dk.dst:067c4e3e-0837-4e91-8ec2-25f8eb128b42:9 dk.dst 067c4e3e-0837-4e91-8ec2-25f8eb128b42 9 dk.dst 6e4cb12c-47b0-42b1-9e8f-f1b02bdca5bb 3 Category 0301 91 urn:ddi:dk.dst:4c8d08f8-205a-4818-8ea4-c70be772659d:9 dk.dst 4c8d08f8-205a-4818-8ea4-c70be772659d 9 dk.dst 19f3a9b6-bcc5-45c6-a8d0-9dc9b4cb2a91 3 Category 0301 91 10 urn:ddi:dk.dst:e2a72cd2-7a6a-4173-aef9-e925269e2a5c:9 dk.dst e2a72cd2-7a6a-4173-aef9-e925269e2a5c 9 dk.dst 339b619f-9458-457b-bbad-f7d4ff18f848 3 Category 0301 91 90 urn:ddi:dk.dst:3448c5e4-4f85-40e2-93f0-a1a19206c2ef:9 dk.dst 3448c5e4-4f85-40e2-93f0-a1a19206c2ef 9 dk.dst 7c4d29a9-fac4-4fb5-8534-012f732ad24c 3 Category 0301 92 urn:ddi:dk.dst:06b91d8b-a669-4cf2-a652-62ebc8efec0e:9 dk.dst 06b91d8b-a669-4cf2-a652-62ebc8efec0e 9 dk.dst 8992a3c8-d3c3-4d65-a2a0-c10f9563cc55 3 Category 0301 92 10 urn:ddi:dk.dst:235cb8f2-f092-4b25-8226-6a70005a2d79:9 dk.dst 235cb8f2-f092-4b25-8226-6a70005a2d79 9 dk.dst 9a5f0a6a-c79e-4652-a592-11bcca25aa82 3 Category 0301 92 30 urn:ddi:dk.dst:18fb2c19-aa08-44fc-b5c1-09bb15629cbf:9 dk.dst 18fb2c19-aa08-44fc-b5c1-09bb15629cbf 9 dk.dst 8077137e-9bb0-4c58-8a8b-598a3d37ab00 3 Category 0301 92 90 urn:ddi:dk.dst:858ad35d-f9db-4bb9-bc46-874d2c8e9f81:9 dk.dst 858ad35d-f9db-4bb9-bc46-874d2c8e9f81 9 dk.dst 159b42de-8305-4bf8-a5ab-e119a158640f 3 Category 0301 93 urn:ddi:dk.dst:13293205-9a99-4fb8-9317-f043217eeadd:9 dk.dst 13293205-9a99-4fb8-9317-f043217eeadd 9 dk.dst 0f6b05f3-3956-47ea-a5ca-3b6a92776040 3 Category 0301 93 00 urn:ddi:dk.dst:4083a43a-5830-46a4-bd02-dda4d8e7bf6d:9 dk.dst 4083a43a-5830-46a4-bd02-dda4d8e7bf6d 9 dk.dst 484fecc7-64e3-4b70-b52f-3c30a5575c5e 3 Category 0301 94 urn:ddi:dk.dst:7780afe2-583f-4a23-a8a6-5003bd763b5e:9 dk.dst 7780afe2-583f-4a23-a8a6-5003bd763b5e 9 dk.dst 9c86c0a1-287b-4b16-823e-13788f8aad81 3 Category 0301 94 10 urn:ddi:dk.dst:59adf087-1c90-4243-ac4f-a3c956c3b56e:9 dk.dst 59adf087-1c90-4243-ac4f-a3c956c3b56e 9 dk.dst 4b67f3f6-773f-4ce2-acf1-2a062e69f81d 3 Category 0301 94 90 urn:ddi:dk.dst:1794b807-e46e-4311-84b2-197d8daa4224:9 dk.dst 1794b807-e46e-4311-84b2-197d8daa4224 9 dk.dst a0bea9d9-8a77-4bf8-b138-9adf0a0ed148 3 Category 0301 95 urn:ddi:dk.dst:360e891b-e80a-4fb3-9ece-140651ac2d92:9 dk.dst 360e891b-e80a-4fb3-9ece-140651ac2d92 9 dk.dst 942971c9-9443-477a-805b-c4869e6920bf 3 Category 0301 95 00 urn:ddi:dk.dst:281b4327-6e89-4a30-9f3d-80d0af73f4de:9 dk.dst 281b4327-6e89-4a30-9f3d-80d0af73f4de 9 dk.dst cb1edaed-281f-4528-8d51-5bf9f000b1cb 3 Category 0301 99 urn:ddi:dk.dst:652f061d-d4c5-4ed7-a53c-b78bc11c76a4:9 dk.dst 652f061d-d4c5-4ed7-a53c-b78bc11c76a4 9 dk.dst 8efc86d7-273e-430c-83de-715321f6f80f 3 Category 0301 99 11 urn:ddi:dk.dst:63a1a96f-2abc-4d92-a176-46dc4ace7dee:9 dk.dst 63a1a96f-2abc-4d92-a176-46dc4ace7dee 9 dk.dst ced5067b-c6d8-4bb2-9936-044952647747 3 Category 0301 99 17 urn:ddi:dk.dst:3145d533-757a-4712-b090-b5faa38a0841:9 dk.dst 3145d533-757a-4712-b090-b5faa38a0841 9 dk.dst 1a15bc4e-dd53-4f2e-974e-18542935253d 3 Category 0301 99 85 urn:ddi:dk.dst:0e46244f-a990-4661-89fe-2358719906ae:9 dk.dst 0e46244f-a990-4661-89fe-2358719906ae 9 dk.dst 85653763-4458-44fd-b932-10c3db809fbe 3 Category 0302 urn:ddi:dk.dst:b5605775-7103-4309-ab2e-087d67a4a1a8:9 dk.dst b5605775-7103-4309-ab2e-087d67a4a1a8 9 dk.dst 4f44161e-8f8f-4327-b116-c054c4c32c48 3 Category 0302 11 urn:ddi:dk.dst:ca7e7b34-002a-49ac-8e0c-a8be662b21d0:9 dk.dst ca7e7b34-002a-49ac-8e0c-a8be662b21d0 9 dk.dst 39dd2862-f741-4a27-a5d0-b59ae9f5dd10 3 Category 0302 11 10 urn:ddi:dk.dst:3ff31de2-6447-48e0-bb6f-783466a193ac:9 dk.dst 3ff31de2-6447-48e0-bb6f-783466a193ac 9 dk.dst 784505b4-9ced-46c5-b081-bff7ee02ea7d 3 Category 0302 11 20 urn:ddi:dk.dst:86f525a9-259f-43bb-8d4c-70e5133f8d48:9 dk.dst 86f525a9-259f-43bb-8d4c-70e5133f8d48 9 dk.dst 29076b3a-9463-432f-b258-5bfdefdca83c 3 Category 0302 11 80 urn:ddi:dk.dst:f4550ae2-cac4-4520-a237-bda741dc54e4:9 dk.dst f4550ae2-cac4-4520-a237-bda741dc54e4 9 dk.dst 6effb235-39d2-4001-b24c-e8ba6d82f422 3 Category 0302 13 urn:ddi:dk.dst:19d7b28e-f83c-4090-b267-39717c927145:9 dk.dst 19d7b28e-f83c-4090-b267-39717c927145 9 dk.dst e6395c97-a8ec-4f87-aea3-4b0479b9d601 3 Category 0302 13 00 urn:ddi:dk.dst:f5152475-5814-4bfa-9d3a-0cd3bff14bcf:9 dk.dst f5152475-5814-4bfa-9d3a-0cd3bff14bcf 9 dk.dst a9be065e-20f8-4d42-96a3-8207a973b63c 3 Category 0302 14 urn:ddi:dk.dst:947c89d7-a2b1-4bd5-a309-99d87675863b:9 dk.dst 947c89d7-a2b1-4bd5-a309-99d87675863b 9 dk.dst 49ec31a8-19f7-47f8-bf8e-29dbba5565c3 3 Category 0302 14 00 urn:ddi:dk.dst:56564269-9156-4919-ac56-f0493d0aad53:9 dk.dst 56564269-9156-4919-ac56-f0493d0aad53 9 dk.dst bbc8871c-b613-4d99-95f0-b96d9e75eea8 3 Category 0302 19 urn:ddi:dk.dst:7a45b904-31c2-4434-8e05-36f662d287ef:9 dk.dst 7a45b904-31c2-4434-8e05-36f662d287ef 9 dk.dst b0613587-0d8f-4d67-9a53-a878ba8e33b7 3 Category 0302 19 00 urn:ddi:dk.dst:f3e2349b-cb5c-4339-9f48-e9dbf6d8f54a:9 dk.dst f3e2349b-cb5c-4339-9f48-e9dbf6d8f54a 9 dk.dst 24f207ad-916e-4c36-a731-d80fabb88e81 3 Category 0302 21 urn:ddi:dk.dst:85bf319b-3704-4d71-ae62-4bcf86a3ece8:9 dk.dst 85bf319b-3704-4d71-ae62-4bcf86a3ece8 9 dk.dst b7559b6c-fdbf-470a-b6f1-75cb1afcde88 3 Category 0302 21 10 urn:ddi:dk.dst:285b95f2-c4da-4415-9e8f-09615374df0f:9 dk.dst 285b95f2-c4da-4415-9e8f-09615374df0f 9 dk.dst e797ca36-3a2c-4d01-9100-7fc958fac107 3 Category 0302 21 30 urn:ddi:dk.dst:e2a644bd-a8a8-4096-b323-22c7227a93a0:9 dk.dst e2a644bd-a8a8-4096-b323-22c7227a93a0 9 dk.dst 42a9f8de-4647-41ab-ae1a-8c3832fef8c3 3 Category 0302 21 90 urn:ddi:dk.dst:0f4b7798-3b39-4e97-9121-50d11ba26e06:9 dk.dst 0f4b7798-3b39-4e97-9121-50d11ba26e06 9 dk.dst 803f511d-8c2c-43ba-838d-8cf7855b8bdf 3 Category 0302 22 urn:ddi:dk.dst:6e06a072-8848-4333-b30c-2ee9536ef04e:9 dk.dst 6e06a072-8848-4333-b30c-2ee9536ef04e 9 dk.dst 6caccfc3-9a73-4e47-a2f7-6c073c77558b 3 Category 0302 22 00 urn:ddi:dk.dst:6d3c71d6-8654-42d0-9e08-5e69fb83e3f1:9 dk.dst 6d3c71d6-8654-42d0-9e08-5e69fb83e3f1 9 dk.dst 4e41d1d0-15cf-48cd-8f8a-d8f282154862 3 Category 0302 23 urn:ddi:dk.dst:a811f3fe-f0ea-4b2c-b852-1059720d9ab4:9 dk.dst a811f3fe-f0ea-4b2c-b852-1059720d9ab4 9 dk.dst 53188a6e-1c87-40a5-a5ef-9315543812ac 3 Category 0302 23 00 urn:ddi:dk.dst:d0c0cbc7-72ea-4ad4-aa64-8928b0b6ea21:9 dk.dst d0c0cbc7-72ea-4ad4-aa64-8928b0b6ea21 9 dk.dst 10839cea-9e62-4eb3-90dc-8514ecbf3cb4 3 Category 0302 24 urn:ddi:dk.dst:7ec434ca-4346-4262-90f8-e18eaa796a4e:9 dk.dst 7ec434ca-4346-4262-90f8-e18eaa796a4e 9 dk.dst 766e6ac0-de60-4c61-be04-b5ebdec977d2 3 Category 0302 24 00 urn:ddi:dk.dst:19c08c14-9cc1-49a2-bc6d-c3e7021202db:9 dk.dst 19c08c14-9cc1-49a2-bc6d-c3e7021202db 9 dk.dst a5e39345-9845-4f68-a5af-4f53c6e4d81a 3 Category 0302 29 urn:ddi:dk.dst:020c9bc2-433a-4386-b087-08014b065d43:9 dk.dst 020c9bc2-433a-4386-b087-08014b065d43 9 dk.dst 20bbecb6-9fe6-4620-ba40-fd7faac30da7 3 Category 0302 29 10 urn:ddi:dk.dst:f30305c9-871d-4251-a9b1-11d0907bcb37:9 dk.dst f30305c9-871d-4251-a9b1-11d0907bcb37 9 dk.dst 8fdae729-a738-462e-9914-abe1566225c6 3 Category 0302 29 80 urn:ddi:dk.dst:6c3b6f5f-e527-4f3e-aff5-09f396e4465a:9 dk.dst 6c3b6f5f-e527-4f3e-aff5-09f396e4465a 9 dk.dst 41121c04-8f46-4c43-ae3e-283503d54ed0 3 Category 0302 31 urn:ddi:dk.dst:23f5fcb5-68b8-47c2-92c7-7f11eece51a6:9 dk.dst 23f5fcb5-68b8-47c2-92c7-7f11eece51a6 9 dk.dst 8c0c2df9-8899-4261-8f37-b668ec852585 3 Category 0302 31 10 urn:ddi:dk.dst:3f0da914-c315-4a75-acfa-0f0ad8e641af:9 dk.dst 3f0da914-c315-4a75-acfa-0f0ad8e641af 9 dk.dst a7b16adc-34c2-4133-a03b-8a21d9795b73 3 Category 0302 31 90 urn:ddi:dk.dst:3a448555-9c39-49d6-b71b-3558a9bc21d5:9 dk.dst 3a448555-9c39-49d6-b71b-3558a9bc21d5 9 dk.dst 13cb919a-48cc-419c-84d8-d57e3f6a2b45 3 Category 0302 32 urn:ddi:dk.dst:522319e6-6a18-4e79-8b6f-b7c19f365e22:9 dk.dst 522319e6-6a18-4e79-8b6f-b7c19f365e22 9 dk.dst ab0d7739-80f1-49f3-aa34-2d56ceb378fb 3 Category 0302 32 10 urn:ddi:dk.dst:4ce04072-4aff-4cea-9639-a01e33b4b4b6:9 dk.dst 4ce04072-4aff-4cea-9639-a01e33b4b4b6 9 dk.dst ca45986c-88dc-4d47-a54d-671446c7ecea 3 Category 0302 32 90 urn:ddi:dk.dst:ee84ca7f-97b7-4a95-b4b1-a028cf9d376a:9 dk.dst ee84ca7f-97b7-4a95-b4b1-a028cf9d376a 9 dk.dst 996b38c2-23df-42df-a841-9e1a009de787 3 Category 0302 33 urn:ddi:dk.dst:c23e5c14-7243-46b8-a3ab-3c8d6290a977:9 dk.dst c23e5c14-7243-46b8-a3ab-3c8d6290a977 9 dk.dst 16364a23-b07d-4561-a18a-9c2aedba8ac8 3 Category 0302 33 10 urn:ddi:dk.dst:54af6b31-3913-4505-8036-b429aa8fd84f:9 dk.dst 54af6b31-3913-4505-8036-b429aa8fd84f 9 dk.dst d3bf339b-1d21-4ace-ad55-10eef33fa8a1 3 Category 0302 33 90 urn:ddi:dk.dst:69c7fa87-29d0-40b8-9daa-9f65a2844740:9 dk.dst 69c7fa87-29d0-40b8-9daa-9f65a2844740 9 dk.dst c689ae46-2a1f-4a6b-9066-38ec00200f3e 3 Category 0302 34 urn:ddi:dk.dst:60b61e48-7975-4071-8ad2-b243d6c30e1e:9 dk.dst 60b61e48-7975-4071-8ad2-b243d6c30e1e 9 dk.dst 6d5378de-fb19-4dfd-87ae-83cd938a5794 3 Category 0302 34 10 urn:ddi:dk.dst:04e58f5c-3943-4711-a99d-ecb2db7877b1:9 dk.dst 04e58f5c-3943-4711-a99d-ecb2db7877b1 9 dk.dst f78d3cc1-b347-4d82-8c65-a5e8564f1220 3 Category 0302 34 90 urn:ddi:dk.dst:b510714e-2f33-42f6-9934-2fa92a11dfca:9 dk.dst b510714e-2f33-42f6-9934-2fa92a11dfca 9 dk.dst 313167bf-22b2-41d5-9b7b-23cbf3ca376d 3 Category 0302 35 urn:ddi:dk.dst:a736482f-b8eb-44c9-a4b7-af53c5f23983:9 dk.dst a736482f-b8eb-44c9-a4b7-af53c5f23983 9 dk.dst 64ffd6fb-84a7-409a-bc2f-0d88d14cf38f 3 Category 0302 35 11 urn:ddi:dk.dst:fd52bb13-f267-4c91-9b5a-297e96e179fd:9 dk.dst fd52bb13-f267-4c91-9b5a-297e96e179fd 9 dk.dst 75e9d9c3-3fa2-424b-b5df-d318c61c895e 3 Category 0302 35 19 urn:ddi:dk.dst:aca43275-330d-43a2-8ecc-8e5ab4075512:9 dk.dst aca43275-330d-43a2-8ecc-8e5ab4075512 9 dk.dst 3c842072-af69-42aa-87b7-70454ba8e796 3 Category 0302 35 91 urn:ddi:dk.dst:d7088271-1506-4a1d-880b-47416c50dd8c:9 dk.dst d7088271-1506-4a1d-880b-47416c50dd8c 9 dk.dst 56517a88-da2c-4830-b704-bee9a8e23783 3 Category 0302 35 99 urn:ddi:dk.dst:5ed8530c-a251-498a-98bf-b8e5b6bda883:9 dk.dst 5ed8530c-a251-498a-98bf-b8e5b6bda883 9 dk.dst e595bc80-ab73-48d0-9950-2ce0dd67634b 3 Category 0302 36 urn:ddi:dk.dst:d5f07480-01f1-4e8a-aabe-f9d737367f5c:9 dk.dst d5f07480-01f1-4e8a-aabe-f9d737367f5c 9 dk.dst 5a0ba94f-531a-41c4-92ce-53b2eaf4ae1c 3 Category 0302 36 10 urn:ddi:dk.dst:955cf3d8-efab-4a5e-973e-564a60057551:9 dk.dst 955cf3d8-efab-4a5e-973e-564a60057551 9 dk.dst eabc09bf-83e1-4d9f-bae5-599c359640b3 3 Category 0302 36 90 urn:ddi:dk.dst:696867eb-a9f1-44d4-89fa-d996e5c32a1d:9 dk.dst 696867eb-a9f1-44d4-89fa-d996e5c32a1d 9 dk.dst 0bd31aa3-1495-41e6-842e-402842152580 3 Category 0302 39 urn:ddi:dk.dst:544e3878-0629-4923-bd92-72ce39a5a12d:9 dk.dst 544e3878-0629-4923-bd92-72ce39a5a12d 9 dk.dst 6b315854-b20d-4f7a-97f7-ef6fad0543fb 3 Category 0302 39 20 urn:ddi:dk.dst:bb56b3db-5f60-4358-a4e3-1e08dd146182:9 dk.dst bb56b3db-5f60-4358-a4e3-1e08dd146182 9 dk.dst 1055b8e6-3a49-476f-b987-e2cd2eebbdda 3 Category 0302 39 80 urn:ddi:dk.dst:5c19522e-2651-421b-b54c-7758bad24459:9 dk.dst 5c19522e-2651-421b-b54c-7758bad24459 9 dk.dst c7fb0f09-d316-486e-b337-48918e57e583 3 Category 0302 41 urn:ddi:dk.dst:c21df104-afd8-41ff-8be3-53ee88519572:9 dk.dst c21df104-afd8-41ff-8be3-53ee88519572 9 dk.dst 24a65989-df1c-4571-8d5b-0c9089df9a5b 3 Category 0302 41 00 urn:ddi:dk.dst:b4d66882-0338-45e9-a1ed-4e0d70faeb83:9 dk.dst b4d66882-0338-45e9-a1ed-4e0d70faeb83 9 dk.dst ada1d402-8015-4fef-a265-16966854b4e6 3 Category 0302 42 urn:ddi:dk.dst:72b5fa7c-f562-4152-8a30-bddc86a83df6:9 dk.dst 72b5fa7c-f562-4152-8a30-bddc86a83df6 9 dk.dst f319c86d-5899-4215-8078-b7a553eb5c3d 3 Category 0302 42 00 urn:ddi:dk.dst:d9366e1b-f2c7-44c2-8640-d5c4565ac0e2:9 dk.dst d9366e1b-f2c7-44c2-8640-d5c4565ac0e2 9 dk.dst 784eaf4b-69c2-4cde-a228-931ff663a795 3 Category 0302 43 urn:ddi:dk.dst:0b7d7222-850d-463c-b4c5-6a82a05e2a6b:9 dk.dst 0b7d7222-850d-463c-b4c5-6a82a05e2a6b 9 dk.dst db709cca-f440-4df1-b231-df1822e9adbe 3 Category 0302 43 10 urn:ddi:dk.dst:6ec42789-1308-4141-bb29-d946b8f56dd8:9 dk.dst 6ec42789-1308-4141-bb29-d946b8f56dd8 9 dk.dst 1e691ea7-4c35-40a9-abb3-b47801c4e0a8 3 Category 0302 43 30 urn:ddi:dk.dst:ad6c59d5-51c1-4ec6-ad92-e211eeec5131:9 dk.dst ad6c59d5-51c1-4ec6-ad92-e211eeec5131 9 dk.dst 53c18d4e-30e7-4c8b-b825-d659b05a16f0 3 Category 0302 43 90 urn:ddi:dk.dst:876e28e7-a4bf-4658-ab07-50e7379e7f8a:9 dk.dst 876e28e7-a4bf-4658-ab07-50e7379e7f8a 9 dk.dst dc9be0e0-7336-4209-8181-8154562d512a 3 Category 0302 44 urn:ddi:dk.dst:395b4df5-7bd9-40da-a577-47448e59b594:9 dk.dst 395b4df5-7bd9-40da-a577-47448e59b594 9 dk.dst 60997915-b800-4329-aa78-6b375410e7a2 3 Category 0302 44 00 urn:ddi:dk.dst:503cc82b-1e9c-4a70-82c3-e0024994190f:9 dk.dst 503cc82b-1e9c-4a70-82c3-e0024994190f 9 dk.dst bf63dc16-00c7-4871-8e51-fc987b54e18f 3 Category 0302 45 urn:ddi:dk.dst:0d01e063-cc92-49f7-8d98-4a8d33f925c8:9 dk.dst 0d01e063-cc92-49f7-8d98-4a8d33f925c8 9 dk.dst df07c47f-06d4-472a-b172-222b4fe2a1fa 3 Category 0302 45 10 urn:ddi:dk.dst:bf8d8595-c0bb-4588-997f-811c3f764d97:9 dk.dst bf8d8595-c0bb-4588-997f-811c3f764d97 9 dk.dst 970872fb-42d0-4e2c-a3eb-31e7c35949bc 3 Category 0302 45 30 urn:ddi:dk.dst:c9dd3bf0-4904-410e-a7ef-1b5820be2027:9 dk.dst c9dd3bf0-4904-410e-a7ef-1b5820be2027 9 dk.dst 6cc3da2e-336e-4849-8006-e901905836f5 3 Category 0302 45 90 urn:ddi:dk.dst:4a230a40-93fe-4521-8b2d-19600205de62:9 dk.dst 4a230a40-93fe-4521-8b2d-19600205de62 9 dk.dst 214ab33b-15c4-45f4-ac19-83d3da93f4c7 3 Category 0302 46 urn:ddi:dk.dst:5d183da5-9578-45ee-ad30-a7c0058338ac:9 dk.dst 5d183da5-9578-45ee-ad30-a7c0058338ac 9 dk.dst 5c11fd92-5b04-4849-888d-adbab8917a50 3 Category 0302 46 00 urn:ddi:dk.dst:c888ef31-ac66-4613-9a03-b38ad3c6a2c4:9 dk.dst c888ef31-ac66-4613-9a03-b38ad3c6a2c4 9 dk.dst 928010cf-1802-4890-af35-517e9805f2db 3 Category 0302 47 urn:ddi:dk.dst:75d294f4-116e-41f5-ab94-25f479e15b1e:9 dk.dst 75d294f4-116e-41f5-ab94-25f479e15b1e 9 dk.dst 7c172738-db29-4720-872d-550cf1c8439a 3 Category 0302 47 00 urn:ddi:dk.dst:2108267f-d582-4ca2-9d7f-4e03b815e6bb:9 dk.dst 2108267f-d582-4ca2-9d7f-4e03b815e6bb 9 dk.dst bd0282be-1d67-403d-9a52-4a0be083d050 3 Category 0302 49 urn:ddi:dk.dst:6e4fc1a5-d65c-4e38-a6b5-f19f4c160dfa:9 dk.dst 6e4fc1a5-d65c-4e38-a6b5-f19f4c160dfa 9 dk.dst 2f5346d9-2541-4762-80af-32bb03631e71 3 Category 0302 49 11 urn:ddi:dk.dst:1fc18fd5-0c00-40d8-951e-35250b4b2730:9 dk.dst 1fc18fd5-0c00-40d8-951e-35250b4b2730 9 dk.dst 4be94c57-cbeb-422d-aae0-ad9c07a48845 3 Category 0302 49 19 urn:ddi:dk.dst:72323901-e16e-4109-8071-fb4564f7e275:9 dk.dst 72323901-e16e-4109-8071-fb4564f7e275 9 dk.dst 7ebc959f-de26-4a0a-a095-f0f6d0b92444 3 Category 0302 49 90 urn:ddi:dk.dst:5748b9fd-fdb8-43c8-82ea-9d0c1b3e99c9:9 dk.dst 5748b9fd-fdb8-43c8-82ea-9d0c1b3e99c9 9 dk.dst 46cfbdbc-58b1-426e-a057-45bfc6ab8788 3 Category 0302 51 urn:ddi:dk.dst:747426f8-c52d-4903-ad8b-4994c04b7628:9 dk.dst 747426f8-c52d-4903-ad8b-4994c04b7628 9 dk.dst ec35f2a6-1e4d-463b-abb1-16a566efac96 3 Category 0302 51 10 urn:ddi:dk.dst:7c9eae4f-237d-4ac0-a3ff-3dd295108905:9 dk.dst 7c9eae4f-237d-4ac0-a3ff-3dd295108905 9 dk.dst f7470144-ea53-4344-92e5-78e9a5301781 3 Category 0302 51 90 urn:ddi:dk.dst:f9024111-5339-4be9-9503-94c9c861c4a4:9 dk.dst f9024111-5339-4be9-9503-94c9c861c4a4 9 dk.dst 5e293a60-5b77-4edc-bb49-055b3ca21477 3 Category 0302 52 urn:ddi:dk.dst:1db7e801-e290-4728-af9b-9544ec39dcd3:9 dk.dst 1db7e801-e290-4728-af9b-9544ec39dcd3 9 dk.dst d35b9069-e2d0-4f2e-9160-92f59376e2d4 3 Category 0302 52 00 urn:ddi:dk.dst:a1a3ec8c-3c79-48e4-93d3-2ee3b219b2b8:9 dk.dst a1a3ec8c-3c79-48e4-93d3-2ee3b219b2b8 9 dk.dst 6a7ce557-7dff-41e6-acf4-f53c7db784b6 3 Category 0302 53 urn:ddi:dk.dst:0817682d-d942-4a76-a03d-474ec5069b8c:9 dk.dst 0817682d-d942-4a76-a03d-474ec5069b8c 9 dk.dst aeed6b3a-f975-45eb-b361-e8fc92d0c031 3 Category 0302 53 00 urn:ddi:dk.dst:79d0d13c-b122-4a35-9476-5474969209d5:9 dk.dst 79d0d13c-b122-4a35-9476-5474969209d5 9 dk.dst f64ecd7b-9390-466c-bb59-0dd5d94699ba 3 Category 0302 54 urn:ddi:dk.dst:018532cc-186b-4301-9e75-16be223cbc1e:9 dk.dst 018532cc-186b-4301-9e75-16be223cbc1e 9 dk.dst 80e097c0-6cc3-4865-8eb5-3b1b324dd38a 3 Category 0302 54 11 urn:ddi:dk.dst:aa744ad8-5d15-4561-8b72-aef1cfdc3c4a:9 dk.dst aa744ad8-5d15-4561-8b72-aef1cfdc3c4a 9 dk.dst 14d90cda-cbfc-4d32-b9f7-e21d4460f4f2 3 Category 0302 54 15 urn:ddi:dk.dst:fa270756-f1e8-43ab-800c-9464c08b8a24:9 dk.dst fa270756-f1e8-43ab-800c-9464c08b8a24 9 dk.dst 5a7a09e8-14dd-4ea1-9275-6a234508e7c6 3 Category 0302 54 19 urn:ddi:dk.dst:488473a5-a4ff-4f64-9d2d-5367e5c1900f:9 dk.dst 488473a5-a4ff-4f64-9d2d-5367e5c1900f 9 dk.dst 47051b80-bed6-4e40-bee1-079bdb46c7b0 3 Category 0302 54 90 urn:ddi:dk.dst:83133200-dcfe-4915-8393-9c6a2dab2234:9 dk.dst 83133200-dcfe-4915-8393-9c6a2dab2234 9 dk.dst 02a46a19-9188-4eac-a5b2-325c6c657517 3 Category 0302 55 urn:ddi:dk.dst:9642ed0a-4010-458b-b003-8a0db269efa0:9 dk.dst 9642ed0a-4010-458b-b003-8a0db269efa0 9 dk.dst 61867192-8c3d-47d0-bc42-79608980877d 3 Category 0302 55 00 urn:ddi:dk.dst:f4ac2bfb-fb00-4c50-ba74-96e38ef1c4e5:9 dk.dst f4ac2bfb-fb00-4c50-ba74-96e38ef1c4e5 9 dk.dst 7014aba0-567f-48ec-b549-ff6ac2b702c7 3 Category 0302 56 urn:ddi:dk.dst:8a2ab1db-bd7d-413a-8727-cea9c50b8b3e:9 dk.dst 8a2ab1db-bd7d-413a-8727-cea9c50b8b3e 9 dk.dst b57180b5-1025-4d1b-9b6e-5f13d6c29caf 3 Category 0302 56 00 urn:ddi:dk.dst:7e5ee6b7-ce74-4c49-ba8e-81f671865abb:9 dk.dst 7e5ee6b7-ce74-4c49-ba8e-81f671865abb 9 dk.dst 160654bf-f858-4ebe-ae8b-ff5422df4112 3 Category 0302 59 urn:ddi:dk.dst:52918119-2720-44fa-97d3-e01ce3b4efba:9 dk.dst 52918119-2720-44fa-97d3-e01ce3b4efba 9 dk.dst bf97646c-f17c-4a08-89b6-bf05fe4c0501 3 Category 0302 59 10 urn:ddi:dk.dst:6167e049-edac-4916-8c4a-39e5cdcde3ee:9 dk.dst 6167e049-edac-4916-8c4a-39e5cdcde3ee 9 dk.dst 2b5a00cf-0fcf-4831-b03d-9fd64aff9e72 3 Category 0302 59 20 urn:ddi:dk.dst:109f2c9c-ebdb-4e2c-ab68-f07b049a88cb:9 dk.dst 109f2c9c-ebdb-4e2c-ab68-f07b049a88cb 9 dk.dst c0e8a1e4-60e9-41c1-8f69-1ef7190855c4 3 Category 0302 59 30 urn:ddi:dk.dst:2ce36d20-1561-4339-99f6-c97b531404f3:9 dk.dst 2ce36d20-1561-4339-99f6-c97b531404f3 9 dk.dst 21e00f82-5fc0-4027-96cb-ed199de69068 3 Category 0302 59 40 urn:ddi:dk.dst:239e4c03-241d-4128-91f0-2b6ff8841807:9 dk.dst 239e4c03-241d-4128-91f0-2b6ff8841807 9 dk.dst 9a0286a7-a8b6-412a-81e2-f38bd89c4b8b 3 Category 0302 59 90 urn:ddi:dk.dst:d259ea91-3d20-4e66-9e9d-fce885bd8d65:9 dk.dst d259ea91-3d20-4e66-9e9d-fce885bd8d65 9 dk.dst 9ead49d3-b7e0-4b2c-84d7-c14830c878cf 3 Category 0302 71 urn:ddi:dk.dst:520919f1-d9de-4b03-b67c-bdec5e1132a4:9 dk.dst 520919f1-d9de-4b03-b67c-bdec5e1132a4 9 dk.dst be5210b5-7fe7-47d4-97b6-091c1a135888 3 Category 0302 71 00 urn:ddi:dk.dst:fa6fe6e2-6ae7-4efa-bf06-0ab1b5db9553:9 dk.dst fa6fe6e2-6ae7-4efa-bf06-0ab1b5db9553 9 dk.dst 2641ef1a-e01f-4372-8bb0-36c7fac87fa8 3 Category 0302 72 urn:ddi:dk.dst:d932a42f-ce0f-4b11-bdc4-c008fba0b154:9 dk.dst d932a42f-ce0f-4b11-bdc4-c008fba0b154 9 dk.dst 0aa649c4-6901-4ac2-9056-8f218fb0fd62 3 Category 0302 72 00 urn:ddi:dk.dst:54ae54f8-5dda-471b-8e31-724b12081a49:9 dk.dst 54ae54f8-5dda-471b-8e31-724b12081a49 9 dk.dst d3624ae4-cf7b-41f6-bc8e-562cc71d9146 3 Category 0302 73 urn:ddi:dk.dst:0542c2f2-865a-4678-9c26-014656717c3c:9 dk.dst 0542c2f2-865a-4678-9c26-014656717c3c 9 dk.dst 3b740598-2dae-44a4-a529-1001b37db66e 3 Category 0302 73 00 urn:ddi:dk.dst:2f0d830f-6b94-4395-9911-4ef5140815a6:9 dk.dst 2f0d830f-6b94-4395-9911-4ef5140815a6 9 dk.dst de2a64e3-8078-46c5-803b-2693f09e7110 3 Category 0302 74 urn:ddi:dk.dst:61ad7c12-9a8c-47bf-b94a-a6fc68622b2a:9 dk.dst 61ad7c12-9a8c-47bf-b94a-a6fc68622b2a 9 dk.dst bf147922-c955-48e6-898e-55ae582f6157 3 Category 0302 74 00 urn:ddi:dk.dst:9cd40433-d417-4bab-9d4a-e1db717b1fbd:9 dk.dst 9cd40433-d417-4bab-9d4a-e1db717b1fbd 9 dk.dst 87d0cc92-e0e8-462b-94f6-5d02dd0c656a 3 Category 0302 79 urn:ddi:dk.dst:5fd3c357-09fc-4f71-930d-d1033207e1e1:9 dk.dst 5fd3c357-09fc-4f71-930d-d1033207e1e1 9 dk.dst 4e1a32bc-eabf-4a11-b262-606c53247702 3 Category 0302 79 00 urn:ddi:dk.dst:b6f13e74-f8c7-4e48-845a-c996a46dddf9:9 dk.dst b6f13e74-f8c7-4e48-845a-c996a46dddf9 9 dk.dst a00eec0a-9c8f-4bf3-ab02-361e69f988bb 3 Category 0302 81 urn:ddi:dk.dst:eedd6e17-bdf5-45cb-bf97-57208d228b2d:9 dk.dst eedd6e17-bdf5-45cb-bf97-57208d228b2d 9 dk.dst 35017715-6a95-4b6c-82bc-f0fbd570f91e 3 Category 0302 81 15 urn:ddi:dk.dst:b5c79a25-82f9-4a04-b8a1-8821392df46e:9 dk.dst b5c79a25-82f9-4a04-b8a1-8821392df46e 9 dk.dst 4c9b97e4-2ac2-4c3c-a0a2-7d9662af904a 3 Category 0302 81 30 urn:ddi:dk.dst:4da5224b-1084-4d8a-b017-8a046182fa64:9 dk.dst 4da5224b-1084-4d8a-b017-8a046182fa64 9 dk.dst 2119e610-4664-4d85-86eb-6b5fe1c87d3e 3 Category 0302 81 40 urn:ddi:dk.dst:2e6b3ba4-0d83-47d4-924c-d2eec1dbc201:9 dk.dst 2e6b3ba4-0d83-47d4-924c-d2eec1dbc201 9 dk.dst 3ccf0ef4-e59f-4ad4-80b3-2fa4996ce91b 3 Category 0302 81 80 urn:ddi:dk.dst:12a160db-8a94-40bc-9abc-f5f937339505:9 dk.dst 12a160db-8a94-40bc-9abc-f5f937339505 9 dk.dst 76db00dd-8ab5-44ae-81ef-3320e4693495 3 Category 0302 82 urn:ddi:dk.dst:a50145ca-436a-4f0f-a8f5-959815223195:9 dk.dst a50145ca-436a-4f0f-a8f5-959815223195 9 dk.dst 89438a4c-2b62-4e8f-b7df-25f0eb877eed 3 Category 0302 82 00 urn:ddi:dk.dst:b4858404-bcfc-4658-917a-c2fb6713d620:9 dk.dst b4858404-bcfc-4658-917a-c2fb6713d620 9 dk.dst f477f896-02c0-48df-bbd4-1be229c84c2a 3 Category 0302 83 urn:ddi:dk.dst:36a205a1-3a96-4200-a625-0d0626ad87ba:9 dk.dst 36a205a1-3a96-4200-a625-0d0626ad87ba 9 dk.dst 252fa768-c9ff-40e2-b7e8-8f33ca24b341 3 Category 0302 83 00 urn:ddi:dk.dst:9dc89610-f354-4352-9f6e-41d6016f05d2:9 dk.dst 9dc89610-f354-4352-9f6e-41d6016f05d2 9 dk.dst c78a32a1-7379-4bec-9182-5de927e4e72d 3 Category 0302 84 urn:ddi:dk.dst:09416ea9-24b9-436f-9c06-6bea4170b31d:9 dk.dst 09416ea9-24b9-436f-9c06-6bea4170b31d 9 dk.dst 509ae539-0c55-4355-b5a8-5ebd9a686a5b 3 Category 0302 84 10 urn:ddi:dk.dst:30bf32f3-f772-4688-b665-76eb4b79681e:9 dk.dst 30bf32f3-f772-4688-b665-76eb4b79681e 9 dk.dst 8e6c1f2d-bc0f-4a84-8f28-3b8c9a1c720b 3 Category 0302 84 90 urn:ddi:dk.dst:25a4b4d2-4aa1-41cd-9b35-264776d18d97:9 dk.dst 25a4b4d2-4aa1-41cd-9b35-264776d18d97 9 dk.dst 3f581f1a-785c-41e2-808f-7e24a6d26e52 3 Category 0302 85 urn:ddi:dk.dst:699a9ac6-907a-4ee4-b290-75167bdbc114:9 dk.dst 699a9ac6-907a-4ee4-b290-75167bdbc114 9 dk.dst 27450636-34eb-4ff5-b769-a4904dbc6e9c 3 Category 0302 85 10 urn:ddi:dk.dst:45cc6174-c5bb-4019-b748-d5b91fcfd826:9 dk.dst 45cc6174-c5bb-4019-b748-d5b91fcfd826 9 dk.dst 094855dc-21c7-41a3-96b3-b91aed5b4b7f 3 Category 0302 85 30 urn:ddi:dk.dst:578bde1c-d3d3-496e-9b93-eefa4e4793db:9 dk.dst 578bde1c-d3d3-496e-9b93-eefa4e4793db 9 dk.dst 3fdf01d8-ead6-431b-896a-8357043f567c 3 Category 0302 85 90 urn:ddi:dk.dst:bb98a773-a281-4295-8835-4358398e12c5:9 dk.dst bb98a773-a281-4295-8835-4358398e12c5 9 dk.dst 292b749b-6e97-49a6-9d0b-a5ba1e8b1c1a 3 Category 0302 89 urn:ddi:dk.dst:84ed9f77-e293-4a66-8a0b-4bd2b44e52c6:9 dk.dst 84ed9f77-e293-4a66-8a0b-4bd2b44e52c6 9 dk.dst 70785583-5ad4-4294-b7c6-ef0b78231594 3 Category 0302 89 10 urn:ddi:dk.dst:bb45df83-2e21-4ab1-aed6-359fbf068c80:9 dk.dst bb45df83-2e21-4ab1-aed6-359fbf068c80 9 dk.dst cb18e761-f18f-4d2c-bbde-b2af6706b23b 3 Category 0302 89 21 urn:ddi:dk.dst:fca8669a-3d82-4382-9d57-25a41a89fb86:9 dk.dst fca8669a-3d82-4382-9d57-25a41a89fb86 9 dk.dst 8e778ab4-7ebb-48ac-aa82-363dac5769cf 3 Category 0302 89 29 urn:ddi:dk.dst:36e96389-040b-499c-8f59-1d17bec1f33a:9 dk.dst 36e96389-040b-499c-8f59-1d17bec1f33a 9 dk.dst 747d3193-5d25-43fc-8bf7-a1cb7abd8753 3 Category 0302 89 31 urn:ddi:dk.dst:8bc3f274-3e11-44c1-bb7c-844ba1ec095a:9 dk.dst 8bc3f274-3e11-44c1-bb7c-844ba1ec095a 9 dk.dst fc630b2d-2a1a-4886-b91a-71d29e452b4f 3 Category 0302 89 39 urn:ddi:dk.dst:9a3948fd-0624-4459-9828-17d6cb1d3aa0:9 dk.dst 9a3948fd-0624-4459-9828-17d6cb1d3aa0 9 dk.dst 260e06de-7815-4c79-b603-67f6f3ccc27a 3 Category 0302 89 40 urn:ddi:dk.dst:5a6ca300-a186-416a-9794-0f04645985ad:9 dk.dst 5a6ca300-a186-416a-9794-0f04645985ad 9 dk.dst 6e532fb4-39e5-4783-a4cb-aaf60c21c9a3 3 Category 0302 89 50 urn:ddi:dk.dst:2a78e02d-de46-43c0-be2f-40c2baa2295a:9 dk.dst 2a78e02d-de46-43c0-be2f-40c2baa2295a 9 dk.dst 545c0a0a-1702-4758-8154-d59d342713b5 3 Category 0302 89 60 urn:ddi:dk.dst:64c8d9f1-bae4-4119-853a-bdbf5b9762e6:9 dk.dst 64c8d9f1-bae4-4119-853a-bdbf5b9762e6 9 dk.dst 20be00b0-e47e-46d1-888f-70751793eb99 3 Category 0302 89 90 urn:ddi:dk.dst:3d97a1d3-216f-42de-bedf-c5439d9a161f:9 dk.dst 3d97a1d3-216f-42de-bedf-c5439d9a161f 9 dk.dst 4c9c5c01-6da3-44f4-b047-e4325cec9864 3 Category 0302 91 urn:ddi:dk.dst:5c161c96-dffc-41b3-ba52-63ae2a484e2e:9 dk.dst 5c161c96-dffc-41b3-ba52-63ae2a484e2e 9 dk.dst 40ecd9f5-cb4d-488a-9805-0cdeae77d7fd 3 Category 0302 91 00 urn:ddi:dk.dst:7d66d123-c430-40e9-b1a3-cdf4aad0306e:9 dk.dst 7d66d123-c430-40e9-b1a3-cdf4aad0306e 9 dk.dst 16b85df3-ed41-4eb3-ad5e-8f2c37bdcf1f 3 Category 0302 92 urn:ddi:dk.dst:9b2473f3-fd3a-444e-80b5-e2a14790499e:9 dk.dst 9b2473f3-fd3a-444e-80b5-e2a14790499e 9 dk.dst 044e7a0a-335e-4812-932e-ba99957778c7 3 Category 0302 92 00 urn:ddi:dk.dst:6d4a4906-9e7b-4c22-943b-a108daf6690c:9 dk.dst 6d4a4906-9e7b-4c22-943b-a108daf6690c 9 dk.dst 233e8c32-88b9-4cca-9abd-623b45e62e91 3 Category 0302 99 urn:ddi:dk.dst:6c3b56bc-0bdc-4e9d-b335-8bb9f4aa1a00:9 dk.dst 6c3b56bc-0bdc-4e9d-b335-8bb9f4aa1a00 9 dk.dst 5e91ee8f-d9a8-485d-bfb9-1b6a8529776a 3 Category 0302 99 00 urn:ddi:dk.dst:6cb761c1-9b12-4abc-b8ae-194a1e615f84:9 dk.dst 6cb761c1-9b12-4abc-b8ae-194a1e615f84 9 dk.dst 7404b597-89ef-447e-87e9-532705364ef7 3 Category 0303 urn:ddi:dk.dst:4269f9d5-5462-4564-912a-1ae29391030a:9 dk.dst 4269f9d5-5462-4564-912a-1ae29391030a 9 dk.dst 2560c6df-6b81-4d85-aec2-5aa7ab8e33f2 3 Category 0303 11 urn:ddi:dk.dst:f6f21b7b-0a52-444c-8578-c2ef9bd4d4cb:9 dk.dst f6f21b7b-0a52-444c-8578-c2ef9bd4d4cb 9 dk.dst d4ca3353-f524-485d-b2a5-f2fb4319bf64 3 Category 0303 11 00 urn:ddi:dk.dst:285997c2-910f-4098-95c1-79bae70e2288:9 dk.dst 285997c2-910f-4098-95c1-79bae70e2288 9 dk.dst 22fbd950-e60c-4cbc-ae5b-28ddb0a1ab4f 3 Category 0303 12 urn:ddi:dk.dst:0e1a0bd9-ccf4-4a40-bf90-55abed03e495:9 dk.dst 0e1a0bd9-ccf4-4a40-bf90-55abed03e495 9 dk.dst d032940b-dc66-4450-9cfc-75454b14b723 3 Category 0303 12 00 urn:ddi:dk.dst:eb53d3d5-504f-453a-9718-722fc4ae71db:9 dk.dst eb53d3d5-504f-453a-9718-722fc4ae71db 9 dk.dst 9b82e7ec-ec9a-4217-80a5-c03bb3f8e8f1 3 Category 0303 13 urn:ddi:dk.dst:a7981e6f-384e-41ef-81d2-ec261e6881b2:9 dk.dst a7981e6f-384e-41ef-81d2-ec261e6881b2 9 dk.dst dc6ef7b8-8619-4da7-86b1-70888cefae3b 3 Category 0303 13 00 urn:ddi:dk.dst:c1b460d1-e152-49fc-9596-75288936f878:9 dk.dst c1b460d1-e152-49fc-9596-75288936f878 9 dk.dst 8dafc66c-4dba-4626-b81c-763ddb4641b9 3 Category 0303 14 urn:ddi:dk.dst:edb2c20e-1b68-4162-9a53-bcb8643cb278:9 dk.dst edb2c20e-1b68-4162-9a53-bcb8643cb278 9 dk.dst b170392f-136e-4bce-b200-20e6069629e1 3 Category 0303 14 10 urn:ddi:dk.dst:b38b81bb-b106-4191-8774-dd6a746f105f:9 dk.dst b38b81bb-b106-4191-8774-dd6a746f105f 9 dk.dst 262d75f0-aa25-4d7c-b9ae-1d9bb66484cb 3 Category 0303 14 20 urn:ddi:dk.dst:eca5099a-af47-4d01-8560-79664238437a:9 dk.dst eca5099a-af47-4d01-8560-79664238437a 9 dk.dst 4ae1efa0-058b-404c-8176-7e17bd39fda7 3 Category 0303 14 90 urn:ddi:dk.dst:deef079b-ce66-4def-a23e-ac2945a5dcfc:9 dk.dst deef079b-ce66-4def-a23e-ac2945a5dcfc 9 dk.dst 2dd27566-2a2a-4a72-8e85-b2af975873f3 3 Category 0303 19 urn:ddi:dk.dst:d53d7442-a12a-447b-af2c-d8283f41d3b6:9 dk.dst d53d7442-a12a-447b-af2c-d8283f41d3b6 9 dk.dst e7b7c18f-dd66-413e-831c-f30b2d36c5a3 3 Category 0303 19 00 urn:ddi:dk.dst:a0a01e33-bff3-423f-99f8-a16b458f91ff:9 dk.dst a0a01e33-bff3-423f-99f8-a16b458f91ff 9 dk.dst d1a3e8ee-c146-4593-b3a9-720425181985 3 Category 0303 23 urn:ddi:dk.dst:f3ba29be-e51f-453e-aebc-696537b4c0f0:9 dk.dst f3ba29be-e51f-453e-aebc-696537b4c0f0 9 dk.dst 139973a4-cf93-4ded-914f-bec72046610c 3 Category 0303 23 00 urn:ddi:dk.dst:956d9309-ba0b-4d93-b37f-ab96ee2991aa:9 dk.dst 956d9309-ba0b-4d93-b37f-ab96ee2991aa 9 dk.dst d7ca9fe6-6f00-4bb3-a191-47ef7dab8f56 3 Category 0303 24 urn:ddi:dk.dst:f9bece25-a330-4b34-8ca1-5d2d679ac44d:9 dk.dst f9bece25-a330-4b34-8ca1-5d2d679ac44d 9 dk.dst 3bb121ab-39de-44e3-88ef-d6e268471612 3 Category 0303 24 00 urn:ddi:dk.dst:648f6224-46bb-49ea-8b0b-0102a67213ef:9 dk.dst 648f6224-46bb-49ea-8b0b-0102a67213ef 9 dk.dst d5619b6b-e274-4a38-838e-85892bf0e29f 3 Category 0303 25 urn:ddi:dk.dst:73ddb597-3534-4f14-aa16-e088eda55fab:9 dk.dst 73ddb597-3534-4f14-aa16-e088eda55fab 9 dk.dst 8b0bee7e-6857-4e75-b436-7846cccfaa94 3 Category 0303 25 00 urn:ddi:dk.dst:e218eac9-8e11-4baf-bb71-ba7e8d51548a:9 dk.dst e218eac9-8e11-4baf-bb71-ba7e8d51548a 9 dk.dst d010a2da-1ffe-46d4-8561-21c2e56a395c 3 Category 0303 26 urn:ddi:dk.dst:d29525cd-967b-4207-bb7b-034cdaccc5ad:9 dk.dst d29525cd-967b-4207-bb7b-034cdaccc5ad 9 dk.dst 89bd9923-d9d5-4b45-a3aa-c12acb5af326 3 Category 0303 26 00 urn:ddi:dk.dst:38a8d5af-08f4-40e9-82b8-4e8afd8a4c9a:9 dk.dst 38a8d5af-08f4-40e9-82b8-4e8afd8a4c9a 9 dk.dst d654159d-347b-4d09-abbb-1bc437b8cf82 3 Category 0303 29 urn:ddi:dk.dst:d2f58187-0917-4e5c-aeb1-97fc8459793e:9 dk.dst d2f58187-0917-4e5c-aeb1-97fc8459793e 9 dk.dst 746de9eb-c910-44c7-b325-b3a532d83759 3 Category 0303 29 00 urn:ddi:dk.dst:ab2e5c1f-74f6-4c8d-b778-4a116e8bb5d2:9 dk.dst ab2e5c1f-74f6-4c8d-b778-4a116e8bb5d2 9 dk.dst 2756c8bc-a280-4663-877e-04955fc63231 3 Category 0303 31 urn:ddi:dk.dst:7813f1ab-bf21-4ca9-9f5a-53ac2586c40a:9 dk.dst 7813f1ab-bf21-4ca9-9f5a-53ac2586c40a 9 dk.dst faa8bbb0-07ad-4892-873e-86194ec9d63f 3 Category 0303 31 10 urn:ddi:dk.dst:dc29bdc4-1ed1-43e2-a867-da9b66560f1b:9 dk.dst dc29bdc4-1ed1-43e2-a867-da9b66560f1b 9 dk.dst 61ffa778-9bf1-4735-bcec-1e41fd5296d5 3 Category 0303 31 30 urn:ddi:dk.dst:c8871858-5eb7-4553-aee2-578082702086:9 dk.dst c8871858-5eb7-4553-aee2-578082702086 9 dk.dst 7a98e68d-f670-4bf0-a711-d2a319bac17b 3 Category 0303 31 90 urn:ddi:dk.dst:3b291874-ce53-44c6-95da-b3e8b72a102c:9 dk.dst 3b291874-ce53-44c6-95da-b3e8b72a102c 9 dk.dst 916e7d2c-23ff-4847-972f-5cffc4ac4349 3 Category 0303 32 urn:ddi:dk.dst:bcf5683b-de60-4b92-ba6a-476e46fccd31:9 dk.dst bcf5683b-de60-4b92-ba6a-476e46fccd31 9 dk.dst 0940981f-1b79-4d60-9c9d-df545d7fb6b9 3 Category 0303 32 00 urn:ddi:dk.dst:d0e9c245-f560-429d-b204-c759711a8239:9 dk.dst d0e9c245-f560-429d-b204-c759711a8239 9 dk.dst 3925c9e2-257c-48a9-8061-0d373982d0f8 3 Category 0303 33 urn:ddi:dk.dst:2f1f0cf5-83f0-47c9-8d6a-603024087661:9 dk.dst 2f1f0cf5-83f0-47c9-8d6a-603024087661 9 dk.dst 417a062d-e34f-4403-920b-9376c271ed36 3 Category 0303 33 00 urn:ddi:dk.dst:a0697777-e72f-4bae-b142-9eb8de6c9974:9 dk.dst a0697777-e72f-4bae-b142-9eb8de6c9974 9 dk.dst 5302c65e-56f3-4b35-b845-03853440cd89 3 Category 0303 34 urn:ddi:dk.dst:d65b2ba6-1acf-453d-bc1d-899d90389fa5:9 dk.dst d65b2ba6-1acf-453d-bc1d-899d90389fa5 9 dk.dst 1e8f86ab-db34-4a5d-a71e-30502e8a07c8 3 Category 0303 34 00 urn:ddi:dk.dst:5b3ee293-47ba-4a9b-8385-b15fbf894ac3:9 dk.dst 5b3ee293-47ba-4a9b-8385-b15fbf894ac3 9 dk.dst 7c883d98-8772-4153-bd64-e021762ceaa6 3 Category 0303 39 urn:ddi:dk.dst:3cae25eb-6318-4b57-8088-3fd8c2fce475:9 dk.dst 3cae25eb-6318-4b57-8088-3fd8c2fce475 9 dk.dst c9fca2dd-2614-46f1-9493-64d4d8dc05db 3 Category 0303 39 10 urn:ddi:dk.dst:9be1dca1-cf27-482b-b87b-94edc0f7df28:9 dk.dst 9be1dca1-cf27-482b-b87b-94edc0f7df28 9 dk.dst 624f6ae2-f6d5-4905-a57a-ca7114a78493 3 Category 0303 39 30 urn:ddi:dk.dst:623b4425-71ef-4412-bd77-0c18c639df6b:9 dk.dst 623b4425-71ef-4412-bd77-0c18c639df6b 9 dk.dst d6942df1-7b55-4b3b-b48b-3d2c6aff64b2 3 Category 0303 39 50 urn:ddi:dk.dst:0b1d30e0-e2cf-40e3-9c6f-e033417af450:9 dk.dst 0b1d30e0-e2cf-40e3-9c6f-e033417af450 9 dk.dst 5ad2fc2d-6601-41a9-9f01-688aa7482587 3 Category 0303 39 85 urn:ddi:dk.dst:00c8d33b-e477-4488-bfb6-9e65b309a96e:9 dk.dst 00c8d33b-e477-4488-bfb6-9e65b309a96e 9 dk.dst 743135d1-e3b1-4928-b64e-2beeee24a72e 3 Category 0303 41 urn:ddi:dk.dst:d4fe5150-ebe7-4604-ac18-a463597e4363:9 dk.dst d4fe5150-ebe7-4604-ac18-a463597e4363 9 dk.dst afd9a58f-28f8-467f-9664-e655f1d43164 3 Category 0303 41 10 urn:ddi:dk.dst:78dcc649-1588-4db0-af39-9f2e3c4f3b7d:9 dk.dst 78dcc649-1588-4db0-af39-9f2e3c4f3b7d 9 dk.dst 238e5d91-27c5-4f83-a2fb-6f116e602a60 3 Category 0303 41 90 urn:ddi:dk.dst:2cfb3a7f-ecc1-453b-84f9-b707239fc031:9 dk.dst 2cfb3a7f-ecc1-453b-84f9-b707239fc031 9 dk.dst ed6e0d6d-dbc5-46dc-8a52-4f343f9a13db 3 Category 0303 42 urn:ddi:dk.dst:621a5768-4a7d-4ea7-bec8-f90cb502d9c6:9 dk.dst 621a5768-4a7d-4ea7-bec8-f90cb502d9c6 9 dk.dst cdd79286-3631-4658-96a0-d4832d9b2399 3 Category 0303 42 20 urn:ddi:dk.dst:1e625bf9-4483-4797-aa69-687042f91bad:9 dk.dst 1e625bf9-4483-4797-aa69-687042f91bad 9 dk.dst 6d8640cd-1330-4987-8687-9958d0985093 3 Category 0303 42 90 urn:ddi:dk.dst:4f646ff9-07fd-4eb8-863d-6f78a93b4bfc:9 dk.dst 4f646ff9-07fd-4eb8-863d-6f78a93b4bfc 9 dk.dst a42ad815-747f-4975-9d3c-f3d5ab7c7236 3 Category 0303 43 urn:ddi:dk.dst:46dd6e34-2b13-496c-96f5-e8a9a42fc343:9 dk.dst 46dd6e34-2b13-496c-96f5-e8a9a42fc343 9 dk.dst a9a6799f-ffce-4dbf-a839-ec7b9c46aaaa 3 Category 0303 43 10 urn:ddi:dk.dst:d32f4e4e-2bf8-47ec-8e20-dea1b2d14a48:9 dk.dst d32f4e4e-2bf8-47ec-8e20-dea1b2d14a48 9 dk.dst fce85bad-489f-4a50-8acc-c68235641fd9 3 Category 0303 43 90 urn:ddi:dk.dst:5c353d4e-732f-4e00-b630-9135b9dd736a:9 dk.dst 5c353d4e-732f-4e00-b630-9135b9dd736a 9 dk.dst 9b381e8e-b803-432c-9ea1-77633bedad77 3 Category 0303 44 urn:ddi:dk.dst:15216aee-78d8-41dd-97b5-42537f6bc63d:9 dk.dst 15216aee-78d8-41dd-97b5-42537f6bc63d 9 dk.dst 58312cee-e4a8-475f-9d2d-ac4b8178b130 3 Category 0303 44 10 urn:ddi:dk.dst:1dfd3815-203b-4955-859e-a9594dd9093b:9 dk.dst 1dfd3815-203b-4955-859e-a9594dd9093b 9 dk.dst 28a66b0f-c960-441f-bc12-65c7308f29c7 3 Category 0303 44 90 urn:ddi:dk.dst:7eae88c9-d976-4b64-a0f9-ed876bde02fb:9 dk.dst 7eae88c9-d976-4b64-a0f9-ed876bde02fb 9 dk.dst 6d06f8c8-32b9-478b-8006-afd434dd57f8 3 Category 0303 45 urn:ddi:dk.dst:a267f9b7-162e-40a3-abeb-917269f22546:9 dk.dst a267f9b7-162e-40a3-abeb-917269f22546 9 dk.dst 6cc9928c-89e4-4da8-a2e7-4b9566ae74b9 3 Category 0303 45 12 urn:ddi:dk.dst:84715feb-4023-4cb8-a86d-de2f0c60ac79:9 dk.dst 84715feb-4023-4cb8-a86d-de2f0c60ac79 9 dk.dst cde78f16-3204-49e5-a0d1-001d9fb08da7 3 Category 0303 45 18 urn:ddi:dk.dst:4144ccef-2ee7-4c34-8b9d-fe2843426d73:9 dk.dst 4144ccef-2ee7-4c34-8b9d-fe2843426d73 9 dk.dst be793b63-b067-4a01-94c4-ec4ce2b6cdbb 3 Category 0303 45 91 urn:ddi:dk.dst:50f1f41e-5d6f-413c-9dcd-d2314956e401:9 dk.dst 50f1f41e-5d6f-413c-9dcd-d2314956e401 9 dk.dst ba5f6344-389b-439a-b484-afc8f23d09d9 3 Category 0303 45 99 urn:ddi:dk.dst:f344571e-09dd-4f4c-8c42-1cf70e36ad61:9 dk.dst f344571e-09dd-4f4c-8c42-1cf70e36ad61 9 dk.dst fce5945c-fffd-4cac-917a-3b39ce4c870a 3 Category 0303 46 urn:ddi:dk.dst:ad0aa8e7-ddb0-45bb-94f7-8c7d12681d2d:9 dk.dst ad0aa8e7-ddb0-45bb-94f7-8c7d12681d2d 9 dk.dst 339d8921-465b-4505-bee7-c7dde31066e3 3 Category 0303 46 10 urn:ddi:dk.dst:a4890007-42e7-45ec-9121-4128c2265287:9 dk.dst a4890007-42e7-45ec-9121-4128c2265287 9 dk.dst 32e88829-4709-4186-ae6c-34dc2fc86e52 3 Category 0303 46 90 urn:ddi:dk.dst:97f19df0-6bac-48b2-92c0-821992057740:9 dk.dst 97f19df0-6bac-48b2-92c0-821992057740 9 dk.dst 914ee9a9-81eb-4fe2-b12e-29f2b20d2046 3 Category 0303 49 urn:ddi:dk.dst:46c9b43a-b60f-4bcd-9d2c-06da37f02572:9 dk.dst 46c9b43a-b60f-4bcd-9d2c-06da37f02572 9 dk.dst 03b98bcd-8de6-4340-8e18-c0d9eea7f5e9 3 Category 0303 49 20 urn:ddi:dk.dst:8787e86d-2d4f-4a99-8f17-11b14b704b16:9 dk.dst 8787e86d-2d4f-4a99-8f17-11b14b704b16 9 dk.dst e84b0b19-de8a-467e-9d5f-fae1f65ab2e3 3 Category 0303 49 85 urn:ddi:dk.dst:dd8d8311-8fdf-4e80-b885-6692c34f29fe:9 dk.dst dd8d8311-8fdf-4e80-b885-6692c34f29fe 9 dk.dst 66cc0dbd-1082-4e57-8a9c-7aa8e9e7f5d8 3 Category 0303 51 urn:ddi:dk.dst:db471ac0-8cf0-4afc-b765-4b05acf5942d:9 dk.dst db471ac0-8cf0-4afc-b765-4b05acf5942d 9 dk.dst 3a916ed8-1142-4eab-ad06-bd2428fb9df0 3 Category 0303 51 00 urn:ddi:dk.dst:d2e5e643-fd25-4b67-9961-da82c51624b3:9 dk.dst d2e5e643-fd25-4b67-9961-da82c51624b3 9 dk.dst 319ce98a-0407-4128-86d5-85735299bda6 3 Category 0303 53 urn:ddi:dk.dst:eba1ccb7-35f2-47f4-800f-6b029d4e7e7e:9 dk.dst eba1ccb7-35f2-47f4-800f-6b029d4e7e7e 9 dk.dst 34a104ac-8b46-4c10-9ac1-bc08234043e2 3 Category 0303 53 10 urn:ddi:dk.dst:97b7df1a-cd7c-46fa-84d8-d9e882e8bdbd:9 dk.dst 97b7df1a-cd7c-46fa-84d8-d9e882e8bdbd 9 dk.dst 092a2734-f044-4cb7-8420-8aa619f97764 3 Category 0303 53 30 urn:ddi:dk.dst:8300fa2d-ff3b-41c4-a620-1854417b50ac:9 dk.dst 8300fa2d-ff3b-41c4-a620-1854417b50ac 9 dk.dst 7c3b2101-f0bf-4661-b022-392d3e696c95 3 Category 0303 53 90 urn:ddi:dk.dst:b1595752-4c81-40e9-a292-e4fce6135f4c:9 dk.dst b1595752-4c81-40e9-a292-e4fce6135f4c 9 dk.dst a4dc4242-f074-4329-b176-9145096a429e 3 Category 0303 54 urn:ddi:dk.dst:48544d8c-1e34-470b-8827-7ab387a6d198:9 dk.dst 48544d8c-1e34-470b-8827-7ab387a6d198 9 dk.dst 0286cafa-bb54-4b8e-85be-211aa145ee10 3 Category 0303 54 10 urn:ddi:dk.dst:9fcd0fd9-b5b9-4e89-8f62-78ff38b6be87:9 dk.dst 9fcd0fd9-b5b9-4e89-8f62-78ff38b6be87 9 dk.dst 64651b6b-324e-4a94-881f-f6b1405acc53 3 Category 0303 54 90 urn:ddi:dk.dst:e24a3f97-3598-4793-b7bf-ade47b87fe86:9 dk.dst e24a3f97-3598-4793-b7bf-ade47b87fe86 9 dk.dst 8535786d-ffc1-4c59-8f3c-f52143d256cc 3 Category 0303 55 urn:ddi:dk.dst:be24ecbd-f1cb-4f18-b89d-6d9bbb36a6c0:9 dk.dst be24ecbd-f1cb-4f18-b89d-6d9bbb36a6c0 9 dk.dst 967dd712-356f-48d4-812e-33555818a90b 3 Category 0303 55 10 urn:ddi:dk.dst:5c89e65d-a09d-4f1a-ac83-5c5944b82c13:9 dk.dst 5c89e65d-a09d-4f1a-ac83-5c5944b82c13 9 dk.dst 47a8087c-63fd-4d40-a04d-4ae08f96b7fd 3 Category 0303 55 30 urn:ddi:dk.dst:23e820ca-da52-4936-af98-cd314269e819:9 dk.dst 23e820ca-da52-4936-af98-cd314269e819 9 dk.dst 8d7ae68a-f2f1-4f9e-924e-6a29ffba0d93 3 Category 0303 55 90 urn:ddi:dk.dst:98a6dcc7-2f47-47c2-b06b-468d3aa4c905:9 dk.dst 98a6dcc7-2f47-47c2-b06b-468d3aa4c905 9 dk.dst 4e5b7b9f-b74a-407b-baec-d037aaa21ef4 3 Category 0303 56 urn:ddi:dk.dst:3248b37d-fc8c-4ae4-808d-c3e8596daa3b:9 dk.dst 3248b37d-fc8c-4ae4-808d-c3e8596daa3b 9 dk.dst 22b4b4bd-5895-463e-a3a2-2652a6dabcfa 3 Category 0303 56 00 urn:ddi:dk.dst:b3fe8427-c99f-41f8-8feb-1e678e063c0e:9 dk.dst b3fe8427-c99f-41f8-8feb-1e678e063c0e 9 dk.dst 31121aa7-944d-4cf5-be22-60dfd3b1327a 3 Category 0303 57 urn:ddi:dk.dst:6c87c7f8-c87d-459f-83f9-b3b2970c6f51:9 dk.dst 6c87c7f8-c87d-459f-83f9-b3b2970c6f51 9 dk.dst 59052dd7-0212-43a8-a605-0d3e0711c207 3 Category 0303 57 00 urn:ddi:dk.dst:05a44adb-90e2-4118-a794-522e5c6a91ed:9 dk.dst 05a44adb-90e2-4118-a794-522e5c6a91ed 9 dk.dst 071c84d5-691b-43eb-b865-0c52f282670b 3 Category 0303 59 urn:ddi:dk.dst:626cd04a-c3a6-4ab5-896c-fb10ff7cd304:9 dk.dst 626cd04a-c3a6-4ab5-896c-fb10ff7cd304 9 dk.dst 8eeaceec-0403-431e-87ad-2e0aef86337e 3 Category 0303 59 10 urn:ddi:dk.dst:f7e673c4-b48d-4046-9ad8-fdc3996590c4:9 dk.dst f7e673c4-b48d-4046-9ad8-fdc3996590c4 9 dk.dst f46fd1c7-5529-4417-9619-51465bd977ef 3 Category 0303 59 21 urn:ddi:dk.dst:98f8a7f1-8265-4cae-8783-6d510b3f7bba:9 dk.dst 98f8a7f1-8265-4cae-8783-6d510b3f7bba 9 dk.dst 391ab3aa-e31a-4539-acb5-d6008b4f98f8 3 Category 0303 59 29 urn:ddi:dk.dst:3c372bc3-a5ba-41ad-b917-5ba8a750d386:9 dk.dst 3c372bc3-a5ba-41ad-b917-5ba8a750d386 9 dk.dst d2419855-f800-4cd8-a81e-76f14b752b69 3 Category 0303 59 90 urn:ddi:dk.dst:d808a385-4c80-4f75-9f66-c88d75e7f8fc:9 dk.dst d808a385-4c80-4f75-9f66-c88d75e7f8fc 9 dk.dst 6c9b3f2d-54e1-4777-a0e8-82bdcfbcf963 3 Category 0303 63 urn:ddi:dk.dst:e77db5bd-6456-4bbb-943f-5dca60b49209:9 dk.dst e77db5bd-6456-4bbb-943f-5dca60b49209 9 dk.dst 32ce3abe-f8e4-4d69-bbc2-92715360486d 3 Category 0303 63 10 urn:ddi:dk.dst:f73866dc-93a8-4861-a267-9e9b2014abc2:9 dk.dst f73866dc-93a8-4861-a267-9e9b2014abc2 9 dk.dst d5e5f1db-3d68-4b6f-98cf-7c139883a205 3 Category 0303 63 30 urn:ddi:dk.dst:3d62e686-414d-4061-8c02-abe34eb0d59a:9 dk.dst 3d62e686-414d-4061-8c02-abe34eb0d59a 9 dk.dst c98c7d19-7acd-4a81-b1f1-9fbb3fca6a97 3 Category 0303 63 90 urn:ddi:dk.dst:a0026a38-0b75-40c7-97bf-4fe756355dd2:9 dk.dst a0026a38-0b75-40c7-97bf-4fe756355dd2 9 dk.dst b98128ed-d89f-46c3-9e89-b10fb6f61091 3 Category 0303 64 urn:ddi:dk.dst:08f102c9-3804-4dba-93cc-cfb805262c06:9 dk.dst 08f102c9-3804-4dba-93cc-cfb805262c06 9 dk.dst c064c24f-1f39-4de0-a949-d4c124b070ef 3 Category 0303 64 00 urn:ddi:dk.dst:7f89c405-02d3-49f1-b87e-e35cafc15d14:9 dk.dst 7f89c405-02d3-49f1-b87e-e35cafc15d14 9 dk.dst 62231c56-e1f0-484c-b81d-a0071c846bad 3 Category 0303 65 urn:ddi:dk.dst:ed42ab3f-3a99-4c19-b122-50c26b7708f4:9 dk.dst ed42ab3f-3a99-4c19-b122-50c26b7708f4 9 dk.dst 7cef82ea-27cf-4dd5-9b2f-51c6632d8ba6 3 Category 0303 65 00 urn:ddi:dk.dst:09107d36-3627-48c3-aa50-1a23a5c2f4c8:9 dk.dst 09107d36-3627-48c3-aa50-1a23a5c2f4c8 9 dk.dst 71b98315-86c1-498c-b56f-d64806c399eb 3 Category 0303 66 urn:ddi:dk.dst:0565b497-dfe1-46f9-a114-e2a52a02fd88:9 dk.dst 0565b497-dfe1-46f9-a114-e2a52a02fd88 9 dk.dst 3b15c401-b164-4ba8-bbef-fb4170719a3c 3 Category 0303 66 11 urn:ddi:dk.dst:f86bdafc-e979-42c0-a02a-8f7747c8e745:9 dk.dst f86bdafc-e979-42c0-a02a-8f7747c8e745 9 dk.dst 83ae6b4c-d764-4ca5-a3a7-3f121a3b9f97 3 Category 0303 66 12 urn:ddi:dk.dst:8c5ed3ef-4806-4858-820f-3035e16822bc:9 dk.dst 8c5ed3ef-4806-4858-820f-3035e16822bc 9 dk.dst 290d8c8a-c8b6-4030-be3d-3f335d7cbf4d 3 Category 0303 66 13 urn:ddi:dk.dst:a1e075e4-a23f-4ae9-8d33-34a084927b7f:9 dk.dst a1e075e4-a23f-4ae9-8d33-34a084927b7f 9 dk.dst 027cd7b4-c803-4588-baa3-b358dd48e239 3 Category 0303 66 19 urn:ddi:dk.dst:83ea44b5-0c51-4da8-9b00-b4f6db78355a:9 dk.dst 83ea44b5-0c51-4da8-9b00-b4f6db78355a 9 dk.dst 71da556b-acab-495b-bf43-11c38c0907e0 3 Category 0303 66 90 urn:ddi:dk.dst:5b4e4b0a-65c1-45b4-a174-55e695b59867:9 dk.dst 5b4e4b0a-65c1-45b4-a174-55e695b59867 9 dk.dst 485dff66-aa84-4ccd-b77b-b9c953608040 3 Category 0303 67 urn:ddi:dk.dst:ede76fc8-ce5f-4306-8010-e5f76a76bdb1:9 dk.dst ede76fc8-ce5f-4306-8010-e5f76a76bdb1 9 dk.dst 69460362-9a0f-48e5-8943-a8aa84462f47 3 Category 0303 67 00 urn:ddi:dk.dst:6e9fb3af-6b69-4ade-ba9d-230069bb5cdf:9 dk.dst 6e9fb3af-6b69-4ade-ba9d-230069bb5cdf 9 dk.dst d3765011-08d2-48c8-ad2c-50da227c4d43 3 Category 0303 68 urn:ddi:dk.dst:c41e3b6a-25e7-4a1c-8866-b7f87b6ac407:9 dk.dst c41e3b6a-25e7-4a1c-8866-b7f87b6ac407 9 dk.dst 45166d13-a175-470e-9e4a-9005c2030ce9 3 Category 0303 68 10 urn:ddi:dk.dst:a506294a-0d79-4618-8023-f7bc2f4af821:9 dk.dst a506294a-0d79-4618-8023-f7bc2f4af821 9 dk.dst 15952c82-4697-4d7b-9e00-c1c59713a041 3 Category 0303 68 90 urn:ddi:dk.dst:1ad24537-fa23-466c-9c47-7b8c52474df2:9 dk.dst 1ad24537-fa23-466c-9c47-7b8c52474df2 9 dk.dst ef97db89-af1f-425c-951f-f5d4b42affee 3 Category 0303 69 urn:ddi:dk.dst:2dfe81a8-d4a9-43fb-9e97-1dbfc830fbf6:9 dk.dst 2dfe81a8-d4a9-43fb-9e97-1dbfc830fbf6 9 dk.dst 5335e487-8c5e-4ebf-908f-9a152a95459c 3 Category 0303 69 10 urn:ddi:dk.dst:6d9de364-e85c-4d1d-8952-c9c5bc2655c5:9 dk.dst 6d9de364-e85c-4d1d-8952-c9c5bc2655c5 9 dk.dst 163a8641-5f1b-4bf6-ad50-ba81f85f5eb1 3 Category 0303 69 30 urn:ddi:dk.dst:0c901e80-4f72-411d-b245-2e6be0f9a54a:9 dk.dst 0c901e80-4f72-411d-b245-2e6be0f9a54a 9 dk.dst dafb7a29-9cc9-4f51-8b72-7bbba4e3da2e 3 Category 0303 69 50 urn:ddi:dk.dst:d3f2a684-3930-48df-bec4-712f23185cfa:9 dk.dst d3f2a684-3930-48df-bec4-712f23185cfa 9 dk.dst 9a2a2708-5811-43ad-8362-8094e59d0d6b 3 Category 0303 69 70 urn:ddi:dk.dst:31b78de5-37e5-4ec5-b29f-ae182bd789dc:9 dk.dst 31b78de5-37e5-4ec5-b29f-ae182bd789dc 9 dk.dst e31206fc-50ef-4336-b08e-47d8e90ac77c 3 Category 0303 69 80 urn:ddi:dk.dst:c87ceeac-c09e-4679-955c-96f7146f4140:9 dk.dst c87ceeac-c09e-4679-955c-96f7146f4140 9 dk.dst cff82e07-f32f-4400-9a38-f19c30ab53fb 3 Category 0303 69 90 urn:ddi:dk.dst:6914f800-34f3-4b20-bd71-10e0e86ac5b1:9 dk.dst 6914f800-34f3-4b20-bd71-10e0e86ac5b1 9 dk.dst 3372cb38-179c-4e55-b9f2-c6e7d8f736b3 3 Category 0303 81 urn:ddi:dk.dst:76d015e9-05cb-44a5-ba86-7144cdee96d4:9 dk.dst 76d015e9-05cb-44a5-ba86-7144cdee96d4 9 dk.dst 0becfe95-a7f9-4426-8f93-e6cab545c2a8 3 Category 0303 81 15 urn:ddi:dk.dst:a684cfe0-b79f-4838-9735-22e856ffa476:9 dk.dst a684cfe0-b79f-4838-9735-22e856ffa476 9 dk.dst 7f77203b-aaf4-4ad0-99f3-52f7aa3ccae0 3 Category 0303 81 30 urn:ddi:dk.dst:1da7bf12-0cef-4121-98ba-9d9605ee02d7:9 dk.dst 1da7bf12-0cef-4121-98ba-9d9605ee02d7 9 dk.dst 48d86636-ef40-4781-a96e-c789848a4e7a 3 Category 0303 81 40 urn:ddi:dk.dst:89b2a368-bc7e-4b1e-9169-b822d8a589fa:9 dk.dst 89b2a368-bc7e-4b1e-9169-b822d8a589fa 9 dk.dst 293f3166-8947-4158-b450-a7459292b099 3 Category 0303 81 90 urn:ddi:dk.dst:e81e7eb5-a521-4e7c-8405-dc647c07b080:9 dk.dst e81e7eb5-a521-4e7c-8405-dc647c07b080 9 dk.dst 5d842b42-688c-44b8-a199-007f9fc4cf41 3 Category 0303 82 urn:ddi:dk.dst:0e78089d-5ca9-46ce-9733-2ba20754393d:9 dk.dst 0e78089d-5ca9-46ce-9733-2ba20754393d 9 dk.dst fe49415e-2451-4627-b694-d61bfafe87da 3 Category 0303 82 00 urn:ddi:dk.dst:214ecafe-635d-4df6-836c-ca1be7bf5931:9 dk.dst 214ecafe-635d-4df6-836c-ca1be7bf5931 9 dk.dst c3d93164-1cb9-4c00-a9c6-68f3274db531 3 Category 0303 83 urn:ddi:dk.dst:d6ee3faf-3a6a-4868-b3a4-26fd7e0f0940:9 dk.dst d6ee3faf-3a6a-4868-b3a4-26fd7e0f0940 9 dk.dst 1847036c-090d-4c4b-825c-04dabef61e85 3 Category 0303 83 00 urn:ddi:dk.dst:10157963-31fd-4e7d-8cbf-76e73760bb05:9 dk.dst 10157963-31fd-4e7d-8cbf-76e73760bb05 9 dk.dst 9661b5f9-3c0c-4fe0-bb88-cdb192f42241 3 Category 0303 84 urn:ddi:dk.dst:7ee24fad-ea25-4d2b-8059-a75c059356bc:9 dk.dst 7ee24fad-ea25-4d2b-8059-a75c059356bc 9 dk.dst 7b13101e-f047-4884-99d2-846103442cb5 3 Category 0303 84 10 urn:ddi:dk.dst:89bd4fc4-d3cc-460c-80af-cb4d18c5ed73:9 dk.dst 89bd4fc4-d3cc-460c-80af-cb4d18c5ed73 9 dk.dst 0c4cb066-c72d-4b4a-aa24-83bd92c97703 3 Category 0303 84 90 urn:ddi:dk.dst:8017a4ae-75fa-46f9-9407-8ea0d11f0c2f:9 dk.dst 8017a4ae-75fa-46f9-9407-8ea0d11f0c2f 9 dk.dst c58df872-f1f2-4a38-b32e-f9aa44a17180 3 Category 0303 89 urn:ddi:dk.dst:bf7a2bc7-8ae6-4dc2-ab9a-a6feeb2e6fdb:9 dk.dst bf7a2bc7-8ae6-4dc2-ab9a-a6feeb2e6fdb 9 dk.dst f033c1c9-acfa-46ab-b945-815d6988b805 3 Category 0303 89 10 urn:ddi:dk.dst:2ddefd79-1597-4616-a823-34a01b712703:9 dk.dst 2ddefd79-1597-4616-a823-34a01b712703 9 dk.dst a62785bd-0feb-4c71-85d4-1a1219b8abe1 3 Category 0303 89 21 urn:ddi:dk.dst:9cbf3a6c-e956-47a1-88a0-2093e1738f1e:9 dk.dst 9cbf3a6c-e956-47a1-88a0-2093e1738f1e 9 dk.dst 6e2ac179-3b07-48bc-adb6-26a19db0c37d 3 Category 0303 89 29 urn:ddi:dk.dst:c5a98655-af7c-42bb-a144-df0220a60d5a:9 dk.dst c5a98655-af7c-42bb-a144-df0220a60d5a 9 dk.dst b40f3a5c-1a71-47d8-b4d8-fb5d69a98025 3 Category 0303 89 31 urn:ddi:dk.dst:df7901fa-8494-49e4-bcdc-651cfa6ed3ac:9 dk.dst df7901fa-8494-49e4-bcdc-651cfa6ed3ac 9 dk.dst 6025235c-1a7a-4d42-9d21-6adeb2ee5756 3 Category 0303 89 39 urn:ddi:dk.dst:014f6680-820d-4240-9ece-476ed24abc42:9 dk.dst 014f6680-820d-4240-9ece-476ed24abc42 9 dk.dst adbc1ae3-0a6a-4dda-b7af-05056e7d617d 3 Category 0303 89 40 urn:ddi:dk.dst:01a794a1-537e-49f8-b9f9-79ec2d76fde9:9 dk.dst 01a794a1-537e-49f8-b9f9-79ec2d76fde9 9 dk.dst 20e4d96e-4f3f-4e3a-9d3b-108db0d7939e 3 Category 0303 89 50 urn:ddi:dk.dst:b81a42f2-1ed9-4ca3-8ddd-7c0d1b1d4714:9 dk.dst b81a42f2-1ed9-4ca3-8ddd-7c0d1b1d4714 9 dk.dst 21b87988-c133-4836-80ac-e4072caf4368 3 Category 0303 89 55 urn:ddi:dk.dst:e48fc025-67bc-4f94-9027-403506272278:9 dk.dst e48fc025-67bc-4f94-9027-403506272278 9 dk.dst a53cff41-fbc4-419b-9fbd-12013f6a7361 3 Category 0303 89 60 urn:ddi:dk.dst:6f34a4bc-75b1-437e-8f5b-34694d4ed746:9 dk.dst 6f34a4bc-75b1-437e-8f5b-34694d4ed746 9 dk.dst 11694b52-15b6-4b6e-818b-02d746f5d129 3 Category 0303 89 65 urn:ddi:dk.dst:dae4ac85-3d6b-4523-9bc2-093a929e081e:9 dk.dst dae4ac85-3d6b-4523-9bc2-093a929e081e 9 dk.dst 2051a441-aa81-4858-9d8d-dec05b56ba1e 3 Category 0303 89 70 urn:ddi:dk.dst:e26a64ff-f3f2-48ab-b096-884c0d7be4ab:9 dk.dst e26a64ff-f3f2-48ab-b096-884c0d7be4ab 9 dk.dst 891e2fec-a548-4bff-8eaa-cca48d87966e 3 Category 0303 89 90 urn:ddi:dk.dst:da46dc7e-9d06-40fc-8be5-0d8573e55b1a:9 dk.dst da46dc7e-9d06-40fc-8be5-0d8573e55b1a 9 dk.dst 811f4e30-00d2-4d22-9c74-bd7a0ebe5a89 3 Category 0303 91 urn:ddi:dk.dst:dc8a7d7e-ceec-4c93-9ae3-03bb9ef70473:9 dk.dst dc8a7d7e-ceec-4c93-9ae3-03bb9ef70473 9 dk.dst 87cd9ff9-16e2-4a1f-b826-f3d99fa8dc61 3 Category 0303 91 10 urn:ddi:dk.dst:1f57f9a2-6b0e-45f3-a140-888fb2f2873b:9 dk.dst 1f57f9a2-6b0e-45f3-a140-888fb2f2873b 9 dk.dst 8c9525a1-282e-48ce-9993-56991c8ae87e 3 Category 0303 91 90 urn:ddi:dk.dst:47e8e627-b59b-462a-b345-04ab07476f5e:9 dk.dst 47e8e627-b59b-462a-b345-04ab07476f5e 9 dk.dst 0d0f3f2e-208c-47e6-9b2d-34cfaf180f82 3 Category 0303 92 urn:ddi:dk.dst:f7f9e639-8053-49b1-992d-5880a31dc3b8:9 dk.dst f7f9e639-8053-49b1-992d-5880a31dc3b8 9 dk.dst cb1f159a-82fb-4a87-8897-928e4e284798 3 Category 0303 92 00 urn:ddi:dk.dst:b9718ef7-5a5f-4168-b7bc-b2be938deabc:9 dk.dst b9718ef7-5a5f-4168-b7bc-b2be938deabc 9 dk.dst accdd21a-3c0c-4e7c-8c96-d3d7809450f8 3 Category 0303 99 urn:ddi:dk.dst:393e1281-a83e-41e1-a53c-3d84e4b6f079:9 dk.dst 393e1281-a83e-41e1-a53c-3d84e4b6f079 9 dk.dst 39898740-d0f9-48fd-9735-7d5ae5c25929 3 Category 0303 99 00 urn:ddi:dk.dst:96901bd7-4b34-471f-9597-a38f573b24ce:9 dk.dst 96901bd7-4b34-471f-9597-a38f573b24ce 9 dk.dst 9072820e-b62d-4562-a242-a425c64012f5 3 Category 0304 urn:ddi:dk.dst:7a519d39-d6cd-4cd8-8753-fd15dfb87641:9 dk.dst 7a519d39-d6cd-4cd8-8753-fd15dfb87641 9 dk.dst 8f4a0d2b-eb7e-44e6-9f79-d056582c6e76 3 Category 0304 31 urn:ddi:dk.dst:0f99efae-42f8-4414-a158-b40d8a018a2a:9 dk.dst 0f99efae-42f8-4414-a158-b40d8a018a2a 9 dk.dst 42e45bbf-077c-4783-a8d8-2a1aba138fd2 3 Category 0304 31 00 urn:ddi:dk.dst:2ccdcb85-70f6-4b9e-8d03-eb8efb7e4ce4:9 dk.dst 2ccdcb85-70f6-4b9e-8d03-eb8efb7e4ce4 9 dk.dst 6d6f5245-a615-421b-b33e-94d942f9e89e 3 Category 0304 32 urn:ddi:dk.dst:28ad4e0c-1bbf-4af5-b80e-465e9e009c54:9 dk.dst 28ad4e0c-1bbf-4af5-b80e-465e9e009c54 9 dk.dst dec86f75-467b-4e55-b441-85f53c8d46b0 3 Category 0304 32 00 urn:ddi:dk.dst:5ff1dec4-df3a-4372-b7c5-726398903b75:9 dk.dst 5ff1dec4-df3a-4372-b7c5-726398903b75 9 dk.dst 484c112a-fa50-41f3-bec8-fa9c802622e5 3 Category 0304 33 urn:ddi:dk.dst:007a1a46-0bcc-4259-8e08-560ccacfcc6e:9 dk.dst 007a1a46-0bcc-4259-8e08-560ccacfcc6e 9 dk.dst 809193e3-97a1-485b-8d1d-3598a142c268 3 Category 0304 33 00 urn:ddi:dk.dst:78dd8192-8137-4b7c-a7ae-97912cbe2db7:9 dk.dst 78dd8192-8137-4b7c-a7ae-97912cbe2db7 9 dk.dst 10af0825-935e-4059-ad88-9f4b45cca26f 3 Category 0304 39 urn:ddi:dk.dst:48719f7e-334d-4198-91c3-d1c8fc09e4b4:9 dk.dst 48719f7e-334d-4198-91c3-d1c8fc09e4b4 9 dk.dst 68a02174-078a-4e4e-80ee-abe90a3c6d5e 3 Category 0304 39 00 urn:ddi:dk.dst:73c6da95-5497-47da-8917-7fdab39fd88a:9 dk.dst 73c6da95-5497-47da-8917-7fdab39fd88a 9 dk.dst a84af758-fba3-43bf-9b7f-9c0295e90a9c 3 Category 0304 41 urn:ddi:dk.dst:12c021df-1d84-45b1-96a3-e3f2e891e8ee:9 dk.dst 12c021df-1d84-45b1-96a3-e3f2e891e8ee 9 dk.dst 25ae4da0-dca3-457d-8412-f74602f4bac9 3 Category 0304 41 00 urn:ddi:dk.dst:36ea5c98-82c7-4a2e-83ef-2868b32301ca:9 dk.dst 36ea5c98-82c7-4a2e-83ef-2868b32301ca 9 dk.dst 9c1fc36c-7f5e-4e85-9e2d-00c6122526e6 3 Category 0304 42 urn:ddi:dk.dst:589b2ca7-bec0-43ec-b0f3-06a309ae97e0:9 dk.dst 589b2ca7-bec0-43ec-b0f3-06a309ae97e0 9 dk.dst e0f48edd-ae23-43fc-8374-070e4b286b0f 3 Category 0304 42 10 urn:ddi:dk.dst:e5a41e23-c1c5-46e2-8925-40369b4975e3:9 dk.dst e5a41e23-c1c5-46e2-8925-40369b4975e3 9 dk.dst ff1d13fe-a499-49f2-8f54-7dc0a7631c16 3 Category 0304 42 50 urn:ddi:dk.dst:5c2be09e-6c15-44b2-8283-6c01a93d0ea8:9 dk.dst 5c2be09e-6c15-44b2-8283-6c01a93d0ea8 9 dk.dst e1e7a71b-1268-4860-8997-6fad8751e99e 3 Category 0304 42 90 urn:ddi:dk.dst:9a83aa66-e963-4c86-a1bb-8ea8e63c3945:9 dk.dst 9a83aa66-e963-4c86-a1bb-8ea8e63c3945 9 dk.dst c6670729-47ec-4b4b-b363-77198ea88156 3 Category 0304 43 urn:ddi:dk.dst:635c45bf-bcc7-47b7-946f-b365e1801ea7:9 dk.dst 635c45bf-bcc7-47b7-946f-b365e1801ea7 9 dk.dst 8d699902-abfe-48a7-b8f1-4e96878264d4 3 Category 0304 43 00 urn:ddi:dk.dst:89e0de68-829e-475b-ae7f-f24163c0e955:9 dk.dst 89e0de68-829e-475b-ae7f-f24163c0e955 9 dk.dst 8c8a8934-9421-4580-af24-78003a9a22a5 3 Category 0304 44 urn:ddi:dk.dst:e3fe818b-c6a9-4982-81ab-27e30ee07fa6:9 dk.dst e3fe818b-c6a9-4982-81ab-27e30ee07fa6 9 dk.dst 235ac24e-1cc0-430e-a604-b54ee35a0965 3 Category 0304 44 10 urn:ddi:dk.dst:cb80b9f8-158a-4ce2-81c0-0fbb0e181489:9 dk.dst cb80b9f8-158a-4ce2-81c0-0fbb0e181489 9 dk.dst c71dc3bc-708d-4aea-98f1-425075d26e8c 3 Category 0304 44 30 urn:ddi:dk.dst:b249b047-5d2d-4bf6-a3df-6cc8efb77f83:9 dk.dst b249b047-5d2d-4bf6-a3df-6cc8efb77f83 9 dk.dst c0a0ece6-29db-4f46-9f74-dba14457ba53 3 Category 0304 44 90 urn:ddi:dk.dst:53e85ea5-1be6-428a-b812-55587f7ad569:9 dk.dst 53e85ea5-1be6-428a-b812-55587f7ad569 9 dk.dst e95a6f2a-fccc-4721-bf9d-127965c6501f 3 Category 0304 45 urn:ddi:dk.dst:6e2c4bd2-631c-43e2-a66f-655cf1fec483:9 dk.dst 6e2c4bd2-631c-43e2-a66f-655cf1fec483 9 dk.dst 84f7a619-1a78-4577-810e-1da9701c9323 3 Category 0304 45 00 urn:ddi:dk.dst:cf5f583d-29b5-4274-81a0-9b68f90054bd:9 dk.dst cf5f583d-29b5-4274-81a0-9b68f90054bd 9 dk.dst 99f934be-b94e-4e9d-bac6-483deec7ebeb 3 Category 0304 46 urn:ddi:dk.dst:90f4c042-651d-43e9-81ee-2b880bdcbb49:9 dk.dst 90f4c042-651d-43e9-81ee-2b880bdcbb49 9 dk.dst f2277ffc-aa2d-46df-a4e7-de5181c91cd8 3 Category 0304 46 00 urn:ddi:dk.dst:8fece60e-9205-4a3b-8f4b-835f5fea4373:9 dk.dst 8fece60e-9205-4a3b-8f4b-835f5fea4373 9 dk.dst 79c7ca1d-b642-4158-8e03-96e83156ec5d 3 Category 0304 47 urn:ddi:dk.dst:f07139ca-d83b-4e94-b7bb-0997ccf4b568:9 dk.dst f07139ca-d83b-4e94-b7bb-0997ccf4b568 9 dk.dst b4f1f6b6-79ba-4580-9dc4-6760000da3d9 3 Category 0304 47 10 urn:ddi:dk.dst:c484f059-6b6d-43a3-bf37-28aac7079699:9 dk.dst c484f059-6b6d-43a3-bf37-28aac7079699 9 dk.dst 47e33431-7ed0-4d0a-a8b1-6d26cc509917 3 Category 0304 47 20 urn:ddi:dk.dst:15199a32-02aa-40e2-ad5c-41407c8923ae:9 dk.dst 15199a32-02aa-40e2-ad5c-41407c8923ae 9 dk.dst 3c4ee23c-7aa0-4112-8920-ea1b9eaa3104 3 Category 0304 47 30 urn:ddi:dk.dst:22c4c60e-b793-498c-a979-e60bc5a101fc:9 dk.dst 22c4c60e-b793-498c-a979-e60bc5a101fc 9 dk.dst 1d4fce7d-6e52-4948-821f-7d6d4c01359e 3 Category 0304 47 90 urn:ddi:dk.dst:61291169-e6ec-42ce-bc36-108f24dd5de2:9 dk.dst 61291169-e6ec-42ce-bc36-108f24dd5de2 9 dk.dst 43fa5cb2-ee40-490a-9571-b82e6803db16 3 Category 0304 48 urn:ddi:dk.dst:b3f968f1-23a8-453c-947c-65161a9de20a:9 dk.dst b3f968f1-23a8-453c-947c-65161a9de20a 9 dk.dst 54932144-b2b2-415e-abfb-7433e870a5ba 3 Category 0304 48 00 urn:ddi:dk.dst:cb9f3c13-c684-4f5a-bebf-bc6b17156223:9 dk.dst cb9f3c13-c684-4f5a-bebf-bc6b17156223 9 dk.dst da184d1e-1405-4b21-a8f5-e2b86f60e62d 3 Category 0304 49 urn:ddi:dk.dst:583f455f-ce70-4706-ae75-ca9f4109cbc9:9 dk.dst 583f455f-ce70-4706-ae75-ca9f4109cbc9 9 dk.dst 984094bd-23ce-4970-8b6f-8540b64e10ec 3 Category 0304 49 10 urn:ddi:dk.dst:ca2746c1-5a9a-41ab-a99f-dd98a36f688e:9 dk.dst ca2746c1-5a9a-41ab-a99f-dd98a36f688e 9 dk.dst 38f59fbc-78c4-487c-af36-e0c5b458ab04 3 Category 0304 49 50 urn:ddi:dk.dst:2bc7fc80-4b1a-4609-bf41-ac69da54bcbe:9 dk.dst 2bc7fc80-4b1a-4609-bf41-ac69da54bcbe 9 dk.dst 7e10f154-1564-4437-8343-cd756d8168b4 3 Category 0304 49 90 urn:ddi:dk.dst:d5f230f9-9a9f-4f86-8665-e025dfbe109b:9 dk.dst d5f230f9-9a9f-4f86-8665-e025dfbe109b 9 dk.dst 64f5ff5e-4086-45a4-bb27-372c0397dca0 3 Category 0304 51 urn:ddi:dk.dst:40ecb4d3-61f5-4d84-881d-5fb4f772d645:9 dk.dst 40ecb4d3-61f5-4d84-881d-5fb4f772d645 9 dk.dst e4b03db9-1bd6-4fab-8fa8-65e858b4bc8d 3 Category 0304 51 00 urn:ddi:dk.dst:863796c5-e700-44d4-b17d-540ac64e7c4a:9 dk.dst 863796c5-e700-44d4-b17d-540ac64e7c4a 9 dk.dst 206b7ea2-8c8e-4cb3-9f7e-266746c71f57 3 Category 0304 52 urn:ddi:dk.dst:000b0388-b68a-4f2d-95e6-2a1d11e270c9:9 dk.dst 000b0388-b68a-4f2d-95e6-2a1d11e270c9 9 dk.dst 57d5f72c-25e7-49e3-b41c-0ca1fc7685e0 3 Category 0304 52 00 urn:ddi:dk.dst:e8d9a4f7-dc03-483a-84d5-378afbd9c75f:9 dk.dst e8d9a4f7-dc03-483a-84d5-378afbd9c75f 9 dk.dst d71f0b3b-67aa-4b59-8e53-af027aaa4e2a 3 Category 0304 53 urn:ddi:dk.dst:da6debec-397e-4246-acc7-07653106ea92:9 dk.dst da6debec-397e-4246-acc7-07653106ea92 9 dk.dst ddfca197-262c-428f-9c50-5490f30dc693 3 Category 0304 53 00 urn:ddi:dk.dst:41f25c3d-7fd2-4d56-9beb-9ac6cf89d9c9:9 dk.dst 41f25c3d-7fd2-4d56-9beb-9ac6cf89d9c9 9 dk.dst 8eb1f903-363e-4614-aa21-14a7e7113a85 3 Category 0304 54 urn:ddi:dk.dst:c4504821-f50d-43ef-bb10-658b49b29bfa:9 dk.dst c4504821-f50d-43ef-bb10-658b49b29bfa 9 dk.dst ac2fcba0-54e3-40fc-a2f4-772017aab1c0 3 Category 0304 54 00 urn:ddi:dk.dst:0033a417-0c88-4236-9ded-b437a60dbe59:9 dk.dst 0033a417-0c88-4236-9ded-b437a60dbe59 9 dk.dst 74121070-41a2-4667-b544-7bb65dba2c48 3 Category 0304 55 urn:ddi:dk.dst:70e8170b-7689-418c-b8cf-870eb877e17e:9 dk.dst 70e8170b-7689-418c-b8cf-870eb877e17e 9 dk.dst 17117b0a-b85b-4d1c-b908-b4bab93a2b53 3 Category 0304 55 00 urn:ddi:dk.dst:f0543ed0-949f-4634-ba01-f171eaf80678:9 dk.dst f0543ed0-949f-4634-ba01-f171eaf80678 9 dk.dst 8cf8cccb-1685-4dbb-aa95-9b8f4ccd6dcb 3 Category 0304 56 urn:ddi:dk.dst:925c565c-0351-46ae-8f2c-7d9bad1e8753:9 dk.dst 925c565c-0351-46ae-8f2c-7d9bad1e8753 9 dk.dst 323d2e7b-42c5-4010-b603-96d1563b1b70 3 Category 0304 56 10 urn:ddi:dk.dst:e7792394-d38c-4d2c-978e-de833f9efeb1:9 dk.dst e7792394-d38c-4d2c-978e-de833f9efeb1 9 dk.dst 4595dc70-c1a4-45b5-b6a6-554d146931f1 3 Category 0304 56 20 urn:ddi:dk.dst:f6691c57-ca35-4075-872a-1be826ff5cb3:9 dk.dst f6691c57-ca35-4075-872a-1be826ff5cb3 9 dk.dst 6e002451-2235-4313-a7cd-e7278f1e052e 3 Category 0304 56 30 urn:ddi:dk.dst:a04b58af-cfb7-4b16-937d-b3207d33e729:9 dk.dst a04b58af-cfb7-4b16-937d-b3207d33e729 9 dk.dst c8e649e1-db94-46c9-8ebc-a1c117ae2a8e 3 Category 0304 56 90 urn:ddi:dk.dst:bfd155aa-e82d-4c46-8df7-c1d251303669:9 dk.dst bfd155aa-e82d-4c46-8df7-c1d251303669 9 dk.dst de82d904-5e25-4def-a32d-8753510b3625 3 Category 0304 57 urn:ddi:dk.dst:42adf420-d8e7-4dc5-8706-431eae2e491e:9 dk.dst 42adf420-d8e7-4dc5-8706-431eae2e491e 9 dk.dst 7b5675db-cfe0-4096-a53b-eeec0b4994a6 3 Category 0304 57 00 urn:ddi:dk.dst:548967dc-e050-4938-983d-b8f678af0273:9 dk.dst 548967dc-e050-4938-983d-b8f678af0273 9 dk.dst 26d71989-8cde-48f7-abe2-e4aadc737532 3 Category 0304 59 urn:ddi:dk.dst:e78a8b5b-a90c-4c3e-88fb-0841ac7e538c:9 dk.dst e78a8b5b-a90c-4c3e-88fb-0841ac7e538c 9 dk.dst 58eb14fc-e750-43f0-a226-b011629d9aa5 3 Category 0304 59 10 urn:ddi:dk.dst:8da97383-07f4-4169-8be4-2ff2ae4dfb5a:9 dk.dst 8da97383-07f4-4169-8be4-2ff2ae4dfb5a 9 dk.dst 8de32908-bb4f-4994-828d-7516ee4a774d 3 Category 0304 59 50 urn:ddi:dk.dst:02795df0-e828-4c8a-b9e2-1219f5bebf82:9 dk.dst 02795df0-e828-4c8a-b9e2-1219f5bebf82 9 dk.dst 142aacf5-1333-49fe-ba16-20a712f13560 3 Category 0304 59 90 urn:ddi:dk.dst:e9725de0-b85a-4c34-965a-b70a84688adc:9 dk.dst e9725de0-b85a-4c34-965a-b70a84688adc 9 dk.dst 76871f19-cc5f-4d60-bd31-3941338b33e5 3 Category 0304 61 urn:ddi:dk.dst:83a74614-ccc6-4981-9d56-4d8c3271de8b:9 dk.dst 83a74614-ccc6-4981-9d56-4d8c3271de8b 9 dk.dst d262e877-595b-4d62-a579-e8fd97006830 3 Category 0304 61 00 urn:ddi:dk.dst:6b566bad-0346-44f5-9ede-63971906dafa:9 dk.dst 6b566bad-0346-44f5-9ede-63971906dafa 9 dk.dst 80a66634-cdaa-4824-96fe-f290f6a6ce18 3 Category 0304 62 urn:ddi:dk.dst:12a086fc-9ab5-4a3f-add3-bb21264df78c:9 dk.dst 12a086fc-9ab5-4a3f-add3-bb21264df78c 9 dk.dst 5d8d7829-d44b-4a68-a731-cb0a4fa97e89 3 Category 0304 62 00 urn:ddi:dk.dst:b782ce10-79ba-4463-842f-59df60806142:9 dk.dst b782ce10-79ba-4463-842f-59df60806142 9 dk.dst 2b00bb53-25f5-4f17-b25d-e499f22865a2 3 Category 0304 63 urn:ddi:dk.dst:13b9bb8a-0d64-45bb-8743-6dbae28bce24:9 dk.dst 13b9bb8a-0d64-45bb-8743-6dbae28bce24 9 dk.dst 328abcc0-4199-47e4-a80f-263723a13307 3 Category 0304 63 00 urn:ddi:dk.dst:6d7f6b0e-a24d-4979-8c32-bd443e7488c3:9 dk.dst 6d7f6b0e-a24d-4979-8c32-bd443e7488c3 9 dk.dst be03e631-f922-4e12-8dc9-6bf3af198bc7 3 Category 0304 69 urn:ddi:dk.dst:af76d4c3-1dfd-4a40-a5bc-7e190f66a014:9 dk.dst af76d4c3-1dfd-4a40-a5bc-7e190f66a014 9 dk.dst fbbdea5c-1686-4609-824f-dc6b578254a1 3 Category 0304 69 00 urn:ddi:dk.dst:2c4b59a1-deef-401c-b5cf-3a6aae0d2020:9 dk.dst 2c4b59a1-deef-401c-b5cf-3a6aae0d2020 9 dk.dst ba3dd5fd-7e8b-4184-873e-2630bcab1a5d 3 Category 0304 71 urn:ddi:dk.dst:7f6a0190-8f17-42c9-8dfb-1b1ef6b8ac98:9 dk.dst 7f6a0190-8f17-42c9-8dfb-1b1ef6b8ac98 9 dk.dst 466499bb-5a30-40df-be7f-0ed59094b118 3 Category 0304 71 10 urn:ddi:dk.dst:7ddc8de9-f933-41f6-8179-3372fe8e704e:9 dk.dst 7ddc8de9-f933-41f6-8179-3372fe8e704e 9 dk.dst f23b9cb8-2c43-4be0-ba55-289c090b0388 3 Category 0304 71 90 urn:ddi:dk.dst:1a26147a-dc97-4433-898e-acec7299f3ca:9 dk.dst 1a26147a-dc97-4433-898e-acec7299f3ca 9 dk.dst f04abb30-4971-4363-b9ac-1605a654bb23 3 Category 0304 72 urn:ddi:dk.dst:7f3b1957-f7f4-474a-b3e4-be51d331bb72:9 dk.dst 7f3b1957-f7f4-474a-b3e4-be51d331bb72 9 dk.dst f2080671-9036-4e84-9b86-0550b1e37e03 3 Category 0304 72 00 urn:ddi:dk.dst:7a718272-ed04-4a07-a4f4-b8d8c38240d1:9 dk.dst 7a718272-ed04-4a07-a4f4-b8d8c38240d1 9 dk.dst e97f22aa-322b-4435-bc4a-73a46b28a563 3 Category 0304 73 urn:ddi:dk.dst:347e40e7-68b9-41ae-97c8-feef6c959067:9 dk.dst 347e40e7-68b9-41ae-97c8-feef6c959067 9 dk.dst dcd4abb8-5142-4561-867e-20dce191971e 3 Category 0304 73 00 urn:ddi:dk.dst:3cc5b5c3-6b47-42cd-883c-baedae41721e:9 dk.dst 3cc5b5c3-6b47-42cd-883c-baedae41721e 9 dk.dst 0e95a82f-86a7-455e-bb50-209543c1eeca 3 Category 0304 74 urn:ddi:dk.dst:eefae5b2-401b-49ec-a4c7-520873fb8dba:9 dk.dst eefae5b2-401b-49ec-a4c7-520873fb8dba 9 dk.dst 21402610-31ff-4dab-aaf0-dda4e127351a 3 Category 0304 74 11 urn:ddi:dk.dst:5e791e39-fd7e-4700-a924-1123917c94e1:9 dk.dst 5e791e39-fd7e-4700-a924-1123917c94e1 9 dk.dst 694bb092-54e5-4613-8f8a-e3faff92fb80 3 Category 0304 74 15 urn:ddi:dk.dst:38aae376-fac5-495c-b9e4-c16c1776527d:9 dk.dst 38aae376-fac5-495c-b9e4-c16c1776527d 9 dk.dst 92752597-9710-41f0-8688-88f104812883 3 Category 0304 74 19 urn:ddi:dk.dst:4a57b191-21c9-475f-a43b-a5961a42ae68:9 dk.dst 4a57b191-21c9-475f-a43b-a5961a42ae68 9 dk.dst 4abb0623-6de5-4883-b8e4-9583557fc6a3 3 Category 0304 74 90 urn:ddi:dk.dst:15162e52-d796-460c-ad97-f854dc0b3921:9 dk.dst 15162e52-d796-460c-ad97-f854dc0b3921 9 dk.dst 78942e82-d542-4e5e-bc65-c2a5e0acb6f6 3 Category 0304 75 urn:ddi:dk.dst:60cce696-35f2-49e4-bcd5-8c96d8f97954:9 dk.dst 60cce696-35f2-49e4-bcd5-8c96d8f97954 9 dk.dst 6b96fc17-e9be-4c5b-b768-0953ad067da1 3 Category 0304 75 00 urn:ddi:dk.dst:05e00bba-dc9a-4ce6-83cc-057702473a77:9 dk.dst 05e00bba-dc9a-4ce6-83cc-057702473a77 9 dk.dst 014c22a5-138d-45b3-aa59-0a6311ad759c 3 Category 0304 79 urn:ddi:dk.dst:ecc4ffda-e710-4f87-8c0e-650dc7880bf0:9 dk.dst ecc4ffda-e710-4f87-8c0e-650dc7880bf0 9 dk.dst f3af5646-7e22-4701-ae16-b1d54154acf5 3 Category 0304 79 10 urn:ddi:dk.dst:54d9ad5f-fa4e-42ff-9581-0efa18ec5ff2:9 dk.dst 54d9ad5f-fa4e-42ff-9581-0efa18ec5ff2 9 dk.dst 9b23dedd-fb45-4aae-8991-36a97be60b1e 3 Category 0304 79 30 urn:ddi:dk.dst:349365cf-0180-4f3d-a10e-62e4978f31e3:9 dk.dst 349365cf-0180-4f3d-a10e-62e4978f31e3 9 dk.dst 6166c54b-7257-4a3e-9150-9ace15dfc7be 3 Category 0304 79 50 urn:ddi:dk.dst:a818dd0b-63b2-4c99-a3be-6408122a6af8:9 dk.dst a818dd0b-63b2-4c99-a3be-6408122a6af8 9 dk.dst ce80b835-2cbe-45ef-9358-e3cd03dd7b99 3 Category 0304 79 80 urn:ddi:dk.dst:08dd51d3-6a7c-4e7f-87d5-820598e8e9db:9 dk.dst 08dd51d3-6a7c-4e7f-87d5-820598e8e9db 9 dk.dst 374474f6-dd79-49d2-be3d-c082ac3b9743 3 Category 0304 79 90 urn:ddi:dk.dst:a4367ec0-f619-4f06-bed9-2a0190848eae:9 dk.dst a4367ec0-f619-4f06-bed9-2a0190848eae 9 dk.dst 97ee47ce-d1df-451f-a5da-086214826d62 3 Category 0304 81 urn:ddi:dk.dst:09fe8933-0ac2-44c0-9226-1a14bb7f3ec8:9 dk.dst 09fe8933-0ac2-44c0-9226-1a14bb7f3ec8 9 dk.dst 1c55d2c1-49da-491d-bf09-83b729f6f116 3 Category 0304 81 00 urn:ddi:dk.dst:579f4f50-f6fb-4236-bf17-101c1d075663:9 dk.dst 579f4f50-f6fb-4236-bf17-101c1d075663 9 dk.dst b5571114-b5f7-4b31-97d3-85565dadd25d 3 Category 0304 82 urn:ddi:dk.dst:f846a219-ac12-492f-9e97-39b14db519c7:9 dk.dst f846a219-ac12-492f-9e97-39b14db519c7 9 dk.dst b7c2239d-4434-4bf3-ae23-4d9506f5180d 3 Category 0304 82 10 urn:ddi:dk.dst:37efedfa-b3d4-4836-b7db-ba50d9220a70:9 dk.dst 37efedfa-b3d4-4836-b7db-ba50d9220a70 9 dk.dst fa708bfa-c31b-434c-9452-91edba51d498 3 Category 0304 82 50 urn:ddi:dk.dst:e757d811-bb64-4a64-98d0-11abe0889e70:9 dk.dst e757d811-bb64-4a64-98d0-11abe0889e70 9 dk.dst 478e17ab-9f9a-4c02-b074-ade2826f9ca2 3 Category 0304 82 90 urn:ddi:dk.dst:5a0eb3e1-f5fd-4e56-b4a0-f4b3f94f4f29:9 dk.dst 5a0eb3e1-f5fd-4e56-b4a0-f4b3f94f4f29 9 dk.dst cb963484-d64b-451c-b207-aff148880a88 3 Category 0304 83 urn:ddi:dk.dst:ce1389a9-b533-427e-bbd6-2ba42b83b835:9 dk.dst ce1389a9-b533-427e-bbd6-2ba42b83b835 9 dk.dst 3b7bb70c-b0f6-44d8-b45d-8e88e53c4b92 3 Category 0304 83 10 urn:ddi:dk.dst:042e39d2-dae5-424b-a327-5268e6f7c4df:9 dk.dst 042e39d2-dae5-424b-a327-5268e6f7c4df 9 dk.dst 5386cb59-774d-4467-b769-a26ac25055fe 3 Category 0304 83 30 urn:ddi:dk.dst:55dd14da-e94d-4dcf-80d3-8fb700f24fea:9 dk.dst 55dd14da-e94d-4dcf-80d3-8fb700f24fea 9 dk.dst 5f98df06-345b-423d-bb54-766c339e1b2a 3 Category 0304 83 50 urn:ddi:dk.dst:cc010ba3-b00a-493b-9c62-5d3f9b9bfc12:9 dk.dst cc010ba3-b00a-493b-9c62-5d3f9b9bfc12 9 dk.dst a0028b44-fe97-48a0-b4d9-f55150870d80 3 Category 0304 83 90 urn:ddi:dk.dst:6332700f-5f46-42ea-be04-f33c44b72842:9 dk.dst 6332700f-5f46-42ea-be04-f33c44b72842 9 dk.dst 8a0ca452-41ac-4298-b92c-fd1f23219f85 3 Category 0304 84 urn:ddi:dk.dst:873c8d5d-15ef-4284-a0e8-2279e22bce97:9 dk.dst 873c8d5d-15ef-4284-a0e8-2279e22bce97 9 dk.dst e36e0ddd-995f-428f-8a11-f00e0610a358 3 Category 0304 84 00 urn:ddi:dk.dst:62da1dc1-b96f-47c3-a298-d6c2625a0333:9 dk.dst 62da1dc1-b96f-47c3-a298-d6c2625a0333 9 dk.dst 94ca6d4f-8e5c-4945-83f5-0f7e774f98d5 3 Category 0304 85 urn:ddi:dk.dst:77956c09-6427-417a-a72b-13e808a320eb:9 dk.dst 77956c09-6427-417a-a72b-13e808a320eb 9 dk.dst be37a5e8-df98-4921-a734-e4823f4731c8 3 Category 0304 85 00 urn:ddi:dk.dst:d0042f51-5b01-47dc-b3d2-3c7de6c99c9f:9 dk.dst d0042f51-5b01-47dc-b3d2-3c7de6c99c9f 9 dk.dst 5fdf328d-c755-4a9f-9015-ee5d13678cad 3 Category 0304 86 urn:ddi:dk.dst:93bce57e-3a1a-4505-99b3-c5efcc560e41:9 dk.dst 93bce57e-3a1a-4505-99b3-c5efcc560e41 9 dk.dst 52ca7b96-7fed-4555-a263-49269e999595 3 Category 0304 86 00 urn:ddi:dk.dst:84ea1f2a-45c0-4402-b182-c0e0b377c9e3:9 dk.dst 84ea1f2a-45c0-4402-b182-c0e0b377c9e3 9 dk.dst 83b61b7a-7d95-47a5-9ede-5bbcf3234c24 3 Category 0304 87 urn:ddi:dk.dst:ff6af62d-9de8-4a95-9574-df4eb96a588f:9 dk.dst ff6af62d-9de8-4a95-9574-df4eb96a588f 9 dk.dst 613b44e5-e2a9-48e2-8970-495e1b723577 3 Category 0304 87 00 urn:ddi:dk.dst:179d775c-1962-4594-90e0-451eb8ba7e53:9 dk.dst 179d775c-1962-4594-90e0-451eb8ba7e53 9 dk.dst 84fdd23d-8661-4241-a259-f5560a0618fb 3 Category 0304 88 urn:ddi:dk.dst:ffb3bd6c-cf93-45be-9f14-ea1e3e0cfbb1:9 dk.dst ffb3bd6c-cf93-45be-9f14-ea1e3e0cfbb1 9 dk.dst 713d5b66-3356-4d2a-88d6-f64162d5be09 3 Category 0304 88 11 urn:ddi:dk.dst:fe9ed114-3ce4-4fbc-987c-c83d8367f45f:9 dk.dst fe9ed114-3ce4-4fbc-987c-c83d8367f45f 9 dk.dst 0711a1cf-fa42-4044-97b5-ae3659fdcadc 3 Category 0304 88 15 urn:ddi:dk.dst:8af047fb-5dc0-4759-a854-57d42a83e31f:9 dk.dst 8af047fb-5dc0-4759-a854-57d42a83e31f 9 dk.dst c1282e66-1513-4267-8131-b260c1c49870 3 Category 0304 88 18 urn:ddi:dk.dst:564117bb-3db2-4226-9e67-6175e49c4929:9 dk.dst 564117bb-3db2-4226-9e67-6175e49c4929 9 dk.dst aa3e0968-be50-4650-8019-f83dc804bda5 3 Category 0304 88 19 urn:ddi:dk.dst:317a0f70-4c2e-49f8-acce-9b94fcf160f6:9 dk.dst 317a0f70-4c2e-49f8-acce-9b94fcf160f6 9 dk.dst 16bc1362-728f-4350-854e-a72c1a38cd78 3 Category 0304 88 90 urn:ddi:dk.dst:68a95efd-706c-49a1-b7af-390c66171be2:9 dk.dst 68a95efd-706c-49a1-b7af-390c66171be2 9 dk.dst 95b9f40c-863f-4392-b27a-add57b77da70 3 Category 0304 89 urn:ddi:dk.dst:40dee267-7cac-4ccc-b500-4f0dd8dea8ec:9 dk.dst 40dee267-7cac-4ccc-b500-4f0dd8dea8ec 9 dk.dst cff83b96-f37f-46fd-95cd-8b2c8226b5ed 3 Category 0304 89 10 urn:ddi:dk.dst:6a5e9d4e-1ed4-43ca-b4c9-969cc7dcb674:9 dk.dst 6a5e9d4e-1ed4-43ca-b4c9-969cc7dcb674 9 dk.dst acc41331-e1e3-44ac-b584-50d0d6177b49 3 Category 0304 89 21 urn:ddi:dk.dst:19c08209-a0cb-4a87-9585-383f9bc3112c:9 dk.dst 19c08209-a0cb-4a87-9585-383f9bc3112c 9 dk.dst dbc884f2-2ecb-4c56-ae85-53e2db1dfaf5 3 Category 0304 89 29 urn:ddi:dk.dst:bae3688e-ea2c-4e92-80ca-72d9ce44b9bd:9 dk.dst bae3688e-ea2c-4e92-80ca-72d9ce44b9bd 9 dk.dst 9739cac4-1db1-44fb-9074-b8a8189e3dc5 3 Category 0304 89 30 urn:ddi:dk.dst:fb431285-dbcf-48c1-99f7-fc315ffa62c3:9 dk.dst fb431285-dbcf-48c1-99f7-fc315ffa62c3 9 dk.dst 18478056-61f9-4585-b8dc-64f103c0b855 3 Category 0304 89 41 urn:ddi:dk.dst:49de3dad-b240-4751-a1e7-8c7e6fd6bf1e:9 dk.dst 49de3dad-b240-4751-a1e7-8c7e6fd6bf1e 9 dk.dst 749ce6d9-e989-4cb1-9bbd-67d310a41264 3 Category 0304 89 49 urn:ddi:dk.dst:e248f98d-df38-42fb-b44e-3f4b1b9b9902:9 dk.dst e248f98d-df38-42fb-b44e-3f4b1b9b9902 9 dk.dst 1fd2a41a-8945-498c-99d7-5d3916dc6bf8 3 Category 0304 89 60 urn:ddi:dk.dst:832ac271-b7a6-4412-9810-c6d6ac33a82d:9 dk.dst 832ac271-b7a6-4412-9810-c6d6ac33a82d 9 dk.dst d8cb9c1e-59b9-4ff0-a1b8-f23cbc1c1fdf 3 Category 0304 89 90 urn:ddi:dk.dst:7141b615-dfb8-4de8-a18b-10089fec549d:9 dk.dst 7141b615-dfb8-4de8-a18b-10089fec549d 9 dk.dst 4b5c04ab-a419-4a2d-9f76-ba7ad88b81f7 3 Category 0304 91 urn:ddi:dk.dst:f8b5f2ba-a179-4f34-946c-dc4bfa155d0c:9 dk.dst f8b5f2ba-a179-4f34-946c-dc4bfa155d0c 9 dk.dst 95a3724d-d593-4e69-a9a0-2ffc398a3fb2 3 Category 0304 91 00 urn:ddi:dk.dst:3d8c7f65-6762-4768-a17e-c831e073c841:9 dk.dst 3d8c7f65-6762-4768-a17e-c831e073c841 9 dk.dst a98799db-763b-4d88-875f-5b9164f47887 3 Category 0304 92 urn:ddi:dk.dst:e81b1b38-234a-4dfb-b399-45276220766d:9 dk.dst e81b1b38-234a-4dfb-b399-45276220766d 9 dk.dst 2d50a9f9-c233-4660-86c4-2833b4d2bd67 3 Category 0304 92 00 urn:ddi:dk.dst:dbc38a4d-d7d4-491d-bae8-e20f48c616e6:9 dk.dst dbc38a4d-d7d4-491d-bae8-e20f48c616e6 9 dk.dst e2b87a61-3296-49c8-9e5e-a2e0342a5dc3 3 Category 0304 93 urn:ddi:dk.dst:fd843c5e-f800-4256-8cf3-541374416e00:9 dk.dst fd843c5e-f800-4256-8cf3-541374416e00 9 dk.dst 949cba2d-f69c-4ecf-9b5a-271dafcfd550 3 Category 0304 93 10 urn:ddi:dk.dst:33735439-4f4f-4253-af24-02eb56de36c2:9 dk.dst 33735439-4f4f-4253-af24-02eb56de36c2 9 dk.dst 99cbf1cc-b4db-4aaf-a480-1d94981f72cc 3 Category 0304 93 90 urn:ddi:dk.dst:62ee73e5-fcb0-42d8-b82e-e373544a37c8:9 dk.dst 62ee73e5-fcb0-42d8-b82e-e373544a37c8 9 dk.dst eb2a74c5-fc30-4789-88ff-558ded36bf9e 3 Category 0304 94 urn:ddi:dk.dst:77936b9f-fdb3-46a2-9773-845c3b0b36e0:9 dk.dst 77936b9f-fdb3-46a2-9773-845c3b0b36e0 9 dk.dst fba8f7b2-34b0-4d07-8e6d-5ca0f7bd3ddb 3 Category 0304 94 10 urn:ddi:dk.dst:b5d088a5-4751-46fa-9aa6-07e8a60ab785:9 dk.dst b5d088a5-4751-46fa-9aa6-07e8a60ab785 9 dk.dst 90825fd1-32bb-4c04-8ea7-9daa125d8fa9 3 Category 0304 94 90 urn:ddi:dk.dst:63ab3d02-8a79-40ab-99c5-329c18ee7c31:9 dk.dst 63ab3d02-8a79-40ab-99c5-329c18ee7c31 9 dk.dst 12912df2-537b-4462-bee3-60164f1f9f4e 3 Category 0304 95 urn:ddi:dk.dst:73e36166-9745-4529-a751-0c4689f62661:9 dk.dst 73e36166-9745-4529-a751-0c4689f62661 9 dk.dst 8b392043-e1a1-470e-a19e-6c63c260a625 3 Category 0304 95 10 urn:ddi:dk.dst:2a04bf80-4e71-48e4-9d44-ae5df8f36235:9 dk.dst 2a04bf80-4e71-48e4-9d44-ae5df8f36235 9 dk.dst ca85e282-a1fb-492f-804a-d91f095a08c1 3 Category 0304 95 21 urn:ddi:dk.dst:9e279789-fe93-4be7-96b1-c4d9b2fdc6cc:9 dk.dst 9e279789-fe93-4be7-96b1-c4d9b2fdc6cc 9 dk.dst b7843699-163d-477a-9eaf-ea0d4ac98af2 3 Category 0304 95 25 urn:ddi:dk.dst:f24dc78d-f9dd-4f92-b182-c6c7e4974c8c:9 dk.dst f24dc78d-f9dd-4f92-b182-c6c7e4974c8c 9 dk.dst a6176d7d-3697-48ff-af06-d578ad3b8da4 3 Category 0304 95 29 urn:ddi:dk.dst:5971ecf6-2a8d-468d-b378-9be029993614:9 dk.dst 5971ecf6-2a8d-468d-b378-9be029993614 9 dk.dst f8a554f0-a7ec-4992-ab9a-a8f1da74448b 3 Category 0304 95 30 urn:ddi:dk.dst:5603e89c-bb08-4934-8d30-6e7ba44abc66:9 dk.dst 5603e89c-bb08-4934-8d30-6e7ba44abc66 9 dk.dst f5ba6a21-44e1-4e53-97b5-9d9bdff3f774 3 Category 0304 95 40 urn:ddi:dk.dst:41e0e129-e0d0-4fae-93b0-d0e75e006b9f:9 dk.dst 41e0e129-e0d0-4fae-93b0-d0e75e006b9f 9 dk.dst 45ff5e28-aeac-435d-8dd4-f7415dddea93 3 Category 0304 95 50 urn:ddi:dk.dst:8b1a627e-28bb-4fb5-80f2-122939393e8f:9 dk.dst 8b1a627e-28bb-4fb5-80f2-122939393e8f 9 dk.dst b23c9a1b-99b4-4afe-9396-59d16b9444e5 3 Category 0304 95 60 urn:ddi:dk.dst:6e8e5972-739a-4676-9992-e9c021c5fce5:9 dk.dst 6e8e5972-739a-4676-9992-e9c021c5fce5 9 dk.dst 06f57100-0da6-4f01-907d-1a8159174d2b 3 Category 0304 95 90 urn:ddi:dk.dst:27c8535e-d323-49ec-8e78-62c3350513d8:9 dk.dst 27c8535e-d323-49ec-8e78-62c3350513d8 9 dk.dst 23ae842a-7ad5-408f-be64-f071b6eb36d7 3 Category 0304 96 urn:ddi:dk.dst:9cf716d0-d55a-4975-9dc0-0c302d17957a:9 dk.dst 9cf716d0-d55a-4975-9dc0-0c302d17957a 9 dk.dst 6ca55b8f-3324-491a-9cc3-d33407620de5 3 Category 0304 96 10 urn:ddi:dk.dst:07a00dff-1b66-4b1c-9ab2-957d0c09bdaf:9 dk.dst 07a00dff-1b66-4b1c-9ab2-957d0c09bdaf 9 dk.dst db5ba17a-5c24-4872-a864-f2b930eeeb11 3 Category 0304 96 20 urn:ddi:dk.dst:c08a1a5a-ed90-434c-8b08-d1913649b9e4:9 dk.dst c08a1a5a-ed90-434c-8b08-d1913649b9e4 9 dk.dst 9d8aab6e-6f60-4c80-9d6a-81e439cf2023 3 Category 0304 96 30 urn:ddi:dk.dst:67837ad0-19bd-478b-9c35-0bd164fef894:9 dk.dst 67837ad0-19bd-478b-9c35-0bd164fef894 9 dk.dst 5cd24405-c790-45f2-9742-c87d26219707 3 Category 0304 96 90 urn:ddi:dk.dst:a558a3d0-c599-48ac-9613-5a1a3b0b58ca:9 dk.dst a558a3d0-c599-48ac-9613-5a1a3b0b58ca 9 dk.dst 4a869eba-1eff-41e3-81e6-1dc1d1587f9e 3 Category 0304 97 urn:ddi:dk.dst:73e12f21-a05b-4e30-b494-d5973ac7b6fc:9 dk.dst 73e12f21-a05b-4e30-b494-d5973ac7b6fc 9 dk.dst 7826b7d7-fba8-4c88-8f46-554b21422bc0 3 Category 0304 97 00 urn:ddi:dk.dst:4e749df8-dda9-454a-8e1f-afca7d39a6be:9 dk.dst 4e749df8-dda9-454a-8e1f-afca7d39a6be 9 dk.dst 9ffc3857-db9a-4e2c-9a00-8eaaf1f92766 3 Category 0304 99 urn:ddi:dk.dst:e3755b7c-7622-4e60-88c2-326931ba940e:9 dk.dst e3755b7c-7622-4e60-88c2-326931ba940e 9 dk.dst b923c5a5-b1f7-42f0-a4bd-7200fa60fb64 3 Category 0304 99 10 urn:ddi:dk.dst:cc336b3d-1cd4-46c1-a271-f93873b6087e:9 dk.dst cc336b3d-1cd4-46c1-a271-f93873b6087e 9 dk.dst 757d0171-7fab-4e6a-8738-d2db898ceb83 3 Category 0304 99 21 urn:ddi:dk.dst:38d06570-2eb3-412b-9441-85527da649f3:9 dk.dst 38d06570-2eb3-412b-9441-85527da649f3 9 dk.dst 58103342-9cfa-40db-874a-036c1ed8893e 3 Category 0304 99 23 urn:ddi:dk.dst:77518368-b800-47dd-8736-4302974479db:9 dk.dst 77518368-b800-47dd-8736-4302974479db 9 dk.dst 8f8dd529-d2c1-4520-bd02-58e2f214c8a5 3 Category 0304 99 29 urn:ddi:dk.dst:d4717af4-0bb4-443a-8935-72fb8931b748:9 dk.dst d4717af4-0bb4-443a-8935-72fb8931b748 9 dk.dst db22d440-2baf-46bb-a402-a24ee481758d 3 Category 0304 99 55 urn:ddi:dk.dst:bfdffa5f-1543-4fc8-ac13-130e16b83098:9 dk.dst bfdffa5f-1543-4fc8-ac13-130e16b83098 9 dk.dst e4869e8e-0d39-4d19-9f3d-87c090341d4f 3 Category 0304 99 61 urn:ddi:dk.dst:4530cb75-9106-4d06-b8d1-7528e6c1e7ce:9 dk.dst 4530cb75-9106-4d06-b8d1-7528e6c1e7ce 9 dk.dst dc7e2ad1-5108-434f-9727-93965581d3da 3 Category 0304 99 65 urn:ddi:dk.dst:4f08c065-3c16-4d96-9b34-dc934f7c3942:9 dk.dst 4f08c065-3c16-4d96-9b34-dc934f7c3942 9 dk.dst c0eb8355-3b87-4353-b5b2-9aebec3367ba 3 Category 0304 99 99 urn:ddi:dk.dst:03d467cb-7674-4c79-8e6b-eb1daa7f0889:9 dk.dst 03d467cb-7674-4c79-8e6b-eb1daa7f0889 9 dk.dst 328a6303-0194-4649-a68e-b456450e2e30 3 Category 0305 urn:ddi:dk.dst:4c3d73a8-95b4-4125-8a21-933aaa5cb11a:9 dk.dst 4c3d73a8-95b4-4125-8a21-933aaa5cb11a 9 dk.dst c33b87ee-49e5-4e06-b328-b2f88e731ba6 3 Category 0305 20 urn:ddi:dk.dst:7aeb4185-3af6-43a6-8a80-de76bbb47553:9 dk.dst 7aeb4185-3af6-43a6-8a80-de76bbb47553 9 dk.dst 3dcb5b69-d650-4e04-b1f1-675d9afe7dc5 3 Category 0305 20 00 urn:ddi:dk.dst:d656f189-9b37-4a64-8365-b086e009074c:9 dk.dst d656f189-9b37-4a64-8365-b086e009074c 9 dk.dst 2c2f4bbb-5470-431e-8e7c-971812442f1a 3 Category 0305 31 urn:ddi:dk.dst:abcad7e6-f0ca-493d-a605-ec528bf22d19:9 dk.dst abcad7e6-f0ca-493d-a605-ec528bf22d19 9 dk.dst 69186207-90ba-43f8-83be-e492cfbc38c1 3 Category 0305 31 00 urn:ddi:dk.dst:352860bb-0684-436a-beb3-cb5e8030d505:9 dk.dst 352860bb-0684-436a-beb3-cb5e8030d505 9 dk.dst 5d0a3a3f-5897-4598-9835-c6193a71fecb 3 Category 0305 32 urn:ddi:dk.dst:a1c75b73-c0b3-46d2-bf11-057177041630:9 dk.dst a1c75b73-c0b3-46d2-bf11-057177041630 9 dk.dst 5a5a0f02-f818-4594-b542-95d677c39c4e 3 Category 0305 32 11 urn:ddi:dk.dst:91bec0f5-822d-4747-8e03-e9a881895695:9 dk.dst 91bec0f5-822d-4747-8e03-e9a881895695 9 dk.dst bc305694-9d91-4dc3-8cda-5409a798fd0b 3 Category 0305 32 19 urn:ddi:dk.dst:1988c7fc-0725-49bc-8529-110fad162be0:9 dk.dst 1988c7fc-0725-49bc-8529-110fad162be0 9 dk.dst 8bb32e84-b902-41bd-a01c-6b7b487c88c3 3 Category 0305 32 90 urn:ddi:dk.dst:b430b6b1-d8ed-49fd-aa5e-35a152216820:9 dk.dst b430b6b1-d8ed-49fd-aa5e-35a152216820 9 dk.dst 88ec9262-1336-4b21-a9f3-b9232aecfe9d 3 Category 0305 39 urn:ddi:dk.dst:7d36e4f1-608f-46c6-94f6-c2ef237d96f3:9 dk.dst 7d36e4f1-608f-46c6-94f6-c2ef237d96f3 9 dk.dst 211fbb9b-d3ac-4416-83e1-9292becdc593 3 Category 0305 39 10 urn:ddi:dk.dst:f698016e-af96-40c5-b62d-a5d23adc7171:9 dk.dst f698016e-af96-40c5-b62d-a5d23adc7171 9 dk.dst 3f998da6-cd56-4bf7-8a74-7518675441b1 3 Category 0305 39 50 urn:ddi:dk.dst:caf3b184-45c0-44ef-8023-f9f87de35ca0:9 dk.dst caf3b184-45c0-44ef-8023-f9f87de35ca0 9 dk.dst 9a4d25a8-a244-4e83-9723-2b4d4940be86 3 Category 0305 39 90 urn:ddi:dk.dst:e03b1960-15f2-4a15-9524-b94eec9b5a69:9 dk.dst e03b1960-15f2-4a15-9524-b94eec9b5a69 9 dk.dst c4011afe-ce69-434a-8cd7-8e1d2f7895fa 3 Category 0305 41 urn:ddi:dk.dst:95a23717-59b6-449a-805e-02e0fdd68559:9 dk.dst 95a23717-59b6-449a-805e-02e0fdd68559 9 dk.dst c559dd48-5a3a-4795-8e45-e724451acdf5 3 Category 0305 41 00 urn:ddi:dk.dst:2fd61b63-82be-40f4-9238-3c1d108563a5:9 dk.dst 2fd61b63-82be-40f4-9238-3c1d108563a5 9 dk.dst c785b8da-ca5c-47f1-84aa-d7ffa1222889 3 Category 0305 42 urn:ddi:dk.dst:f62f5a5c-7a5f-4839-a7b9-ec276e582196:9 dk.dst f62f5a5c-7a5f-4839-a7b9-ec276e582196 9 dk.dst 33d292c6-7049-483c-baf7-5f4d2dc8e6e3 3 Category 0305 42 00 urn:ddi:dk.dst:a62367b4-f8ba-4ba2-b1f0-6b7edf83db28:9 dk.dst a62367b4-f8ba-4ba2-b1f0-6b7edf83db28 9 dk.dst 010f6be3-7cc1-4736-a482-7240b81120a2 3 Category 0305 43 urn:ddi:dk.dst:dbecd887-1ef6-4912-ae6c-870b5a339e4d:9 dk.dst dbecd887-1ef6-4912-ae6c-870b5a339e4d 9 dk.dst 28a037be-6c84-48fa-af21-a66760c1f97a 3 Category 0305 43 00 urn:ddi:dk.dst:17964a81-9092-4ecc-b9f9-6acf8a874c19:9 dk.dst 17964a81-9092-4ecc-b9f9-6acf8a874c19 9 dk.dst 78a2cc6d-e7b8-491f-a418-7e21190c29d8 3 Category 0305 44 urn:ddi:dk.dst:1fa96763-2c5b-482b-9ef9-e632ef3fcaf3:9 dk.dst 1fa96763-2c5b-482b-9ef9-e632ef3fcaf3 9 dk.dst 96e67d53-fe75-4508-8d83-8fabef6f48a0 3 Category 0305 44 10 urn:ddi:dk.dst:0788c3b4-060d-4149-8521-d47bf083fd4c:9 dk.dst 0788c3b4-060d-4149-8521-d47bf083fd4c 9 dk.dst aff2565e-ce07-4a3f-87e9-3ba271d0b9b6 3 Category 0305 44 90 urn:ddi:dk.dst:280185c9-25c4-448d-8595-9db589b963dd:9 dk.dst 280185c9-25c4-448d-8595-9db589b963dd 9 dk.dst 6f715e10-316c-4c7a-884a-6f69618d9393 3 Category 0305 49 urn:ddi:dk.dst:c5aa21d2-ed5f-4af0-80d5-e02c28b71612:9 dk.dst c5aa21d2-ed5f-4af0-80d5-e02c28b71612 9 dk.dst 52452dc4-714f-4e21-840a-ad89104d3f89 3 Category 0305 49 10 urn:ddi:dk.dst:07857f75-b358-4bff-8f9f-838bfbf2b6e6:9 dk.dst 07857f75-b358-4bff-8f9f-838bfbf2b6e6 9 dk.dst de5f34b1-c207-48c6-81a0-186ff252c777 3 Category 0305 49 20 urn:ddi:dk.dst:cbffb71f-0125-4563-a05c-dca19ffcadd0:9 dk.dst cbffb71f-0125-4563-a05c-dca19ffcadd0 9 dk.dst 674245b1-8639-4c04-a378-6107565116c2 3 Category 0305 49 30 urn:ddi:dk.dst:d76fe63a-4890-4173-bc33-1933448fe5fe:9 dk.dst d76fe63a-4890-4173-bc33-1933448fe5fe 9 dk.dst 02112904-aa7a-40d4-bd03-247e9bc24a18 3 Category 0305 49 80 urn:ddi:dk.dst:0d170f89-dea7-48bf-9590-3e848ce7fffb:9 dk.dst 0d170f89-dea7-48bf-9590-3e848ce7fffb 9 dk.dst aec83795-d0ff-4b06-9eed-abb7368af7eb 3 Category 0305 51 urn:ddi:dk.dst:94c27a8f-6927-4c37-9bf3-deb3d06c7ff5:9 dk.dst 94c27a8f-6927-4c37-9bf3-deb3d06c7ff5 9 dk.dst 3b0aa085-0f07-4817-a131-116bf6717e38 3 Category 0305 51 10 urn:ddi:dk.dst:000a1f32-e655-4187-8b4c-19da12916eef:9 dk.dst 000a1f32-e655-4187-8b4c-19da12916eef 9 dk.dst 60239f4f-5c7d-401b-92d3-cbac15b22bc4 3 Category 0305 51 90 urn:ddi:dk.dst:ae0fa14c-4061-425b-b80b-9a68b2b88358:9 dk.dst ae0fa14c-4061-425b-b80b-9a68b2b88358 9 dk.dst a92637da-8707-4137-b27e-0b8e128a803e 3 Category 0305 52 urn:ddi:dk.dst:bc2e54a1-2b34-46fe-b56a-c0fc47916361:9 dk.dst bc2e54a1-2b34-46fe-b56a-c0fc47916361 9 dk.dst d4d53d52-8588-4c60-8024-cb2be520e810 3 Category 0305 52 00 urn:ddi:dk.dst:fe294570-d7d0-4319-b77a-1ab8fcd1bc41:9 dk.dst fe294570-d7d0-4319-b77a-1ab8fcd1bc41 9 dk.dst 6d3d1b77-6d80-48a6-afb1-3957801ff4ce 3 Category 0305 53 urn:ddi:dk.dst:6f1a9889-9706-4d29-ad12-ac25511be835:9 dk.dst 6f1a9889-9706-4d29-ad12-ac25511be835 9 dk.dst e2ef410c-628c-4442-bc30-fc56fdda91e7 3 Category 0305 53 10 urn:ddi:dk.dst:1c64d74c-4f96-4d81-b6af-43a9560dae58:9 dk.dst 1c64d74c-4f96-4d81-b6af-43a9560dae58 9 dk.dst 212b9a12-dccd-440d-9527-a12436f965a3 3 Category 0305 53 90 urn:ddi:dk.dst:0322013a-da21-49e9-9649-21e9060ac57f:9 dk.dst 0322013a-da21-49e9-9649-21e9060ac57f 9 dk.dst 23d3064e-df01-4193-8f07-52c38d856100 3 Category 0305 54 urn:ddi:dk.dst:d6038639-64cd-434a-b25f-b097beebadca:9 dk.dst d6038639-64cd-434a-b25f-b097beebadca 9 dk.dst 97ab53b8-9d84-46ad-9242-39ef0bcc9f09 3 Category 0305 54 30 urn:ddi:dk.dst:8a929231-6b48-4c53-a60f-6596fd7f469e:9 dk.dst 8a929231-6b48-4c53-a60f-6596fd7f469e 9 dk.dst 3ff99ab6-064e-4fcb-9b42-d7a3cf9759f1 3 Category 0305 54 50 urn:ddi:dk.dst:ae623c1d-b4e6-4224-a796-21a14f78f071:9 dk.dst ae623c1d-b4e6-4224-a796-21a14f78f071 9 dk.dst 506dd449-6ff9-4768-8f58-afbf52c505a9 3 Category 0305 54 90 urn:ddi:dk.dst:df9b2f8f-ddbe-4f1e-9106-d354d0d3f02e:9 dk.dst df9b2f8f-ddbe-4f1e-9106-d354d0d3f02e 9 dk.dst cb60de44-4bdf-480a-b1cd-5ff4e7dc3ead 3 Category 0305 59 urn:ddi:dk.dst:b546a40b-8ad4-41d1-a106-9d3e36bdf556:9 dk.dst b546a40b-8ad4-41d1-a106-9d3e36bdf556 9 dk.dst f027d7b4-930f-43e0-9e77-7846677e4ce5 3 Category 0305 59 70 urn:ddi:dk.dst:b64dd8d8-6df5-4897-a79c-986b1af5a065:9 dk.dst b64dd8d8-6df5-4897-a79c-986b1af5a065 9 dk.dst dab3aedf-6b38-4502-95b6-c9e3c77cd4a3 3 Category 0305 59 85 urn:ddi:dk.dst:b153afe4-ff4a-449c-ba17-e00544bd6fca:9 dk.dst b153afe4-ff4a-449c-ba17-e00544bd6fca 9 dk.dst 99346498-d315-4ef5-9edb-ac44c598fd17 3 Category 0305 61 urn:ddi:dk.dst:4fc7dcb8-64fe-4295-a947-9055dab578f9:9 dk.dst 4fc7dcb8-64fe-4295-a947-9055dab578f9 9 dk.dst e7acf4b3-f237-42b8-9bb3-25bed1f36639 3 Category 0305 61 00 urn:ddi:dk.dst:a67d00a5-1045-49de-83c8-a631081cef58:9 dk.dst a67d00a5-1045-49de-83c8-a631081cef58 9 dk.dst 0e51b9a7-e466-4507-ab53-c205ded62beb 3 Category 0305 62 urn:ddi:dk.dst:29f5112f-87e9-48e1-8763-7e07de412f62:9 dk.dst 29f5112f-87e9-48e1-8763-7e07de412f62 9 dk.dst 5fc5be48-149b-4478-bd2c-c5511758fc65 3 Category 0305 62 00 urn:ddi:dk.dst:8c91fa17-70fc-4d6d-bdff-a863faa4c0b2:9 dk.dst 8c91fa17-70fc-4d6d-bdff-a863faa4c0b2 9 dk.dst b12ccf84-d0d9-48b5-a732-647218df697c 3 Category 0305 63 urn:ddi:dk.dst:15f6fe67-d3b4-484c-9468-e9faed31a9e4:9 dk.dst 15f6fe67-d3b4-484c-9468-e9faed31a9e4 9 dk.dst 5248d52f-a493-4be5-856c-26843f218307 3 Category 0305 63 00 urn:ddi:dk.dst:b0c1fb5b-3572-45a1-8d02-698dc66a8333:9 dk.dst b0c1fb5b-3572-45a1-8d02-698dc66a8333 9 dk.dst 569e0d04-e950-4fa6-97f3-32b9a0f8ae9a 3 Category 0305 64 urn:ddi:dk.dst:2c5ad4e9-60ce-4a6c-a641-484de2314a27:9 dk.dst 2c5ad4e9-60ce-4a6c-a641-484de2314a27 9 dk.dst 7018bdde-7d3d-472e-8df3-b2dadbbbfdf2 3 Category 0305 64 00 urn:ddi:dk.dst:8b958d1a-5a93-48d9-b16f-ef5e150da64b:9 dk.dst 8b958d1a-5a93-48d9-b16f-ef5e150da64b 9 dk.dst 78fe519d-b3d2-42ab-8ed8-30494c5b6241 3 Category 0305 69 urn:ddi:dk.dst:2a3da3d7-a66b-474d-a210-222da0a84af8:9 dk.dst 2a3da3d7-a66b-474d-a210-222da0a84af8 9 dk.dst ad6727ec-f306-4655-9193-4f40b4a5088a 3 Category 0305 69 10 urn:ddi:dk.dst:f57e7e5b-0344-49ae-959b-281fe9a33bdc:9 dk.dst f57e7e5b-0344-49ae-959b-281fe9a33bdc 9 dk.dst 9d7913ff-e982-4fc0-99da-5b96ca7d586e 3 Category 0305 69 30 urn:ddi:dk.dst:0486d77d-a9c9-408c-810a-e3e00b49646d:9 dk.dst 0486d77d-a9c9-408c-810a-e3e00b49646d 9 dk.dst 741a0ee5-8eb1-460a-9e28-4104cc6716ff 3 Category 0305 69 50 urn:ddi:dk.dst:ffa38deb-2ed5-4078-b533-8f0abeffb860:9 dk.dst ffa38deb-2ed5-4078-b533-8f0abeffb860 9 dk.dst aa573ba7-2310-4e8c-b4a6-2e9f14dc02a1 3 Category 0305 69 80 urn:ddi:dk.dst:01ddd991-2703-4729-bacf-2b5dba6e8222:9 dk.dst 01ddd991-2703-4729-bacf-2b5dba6e8222 9 dk.dst 6be3894b-87eb-4833-a80f-b19950fccb7f 3 Category 0305 71 urn:ddi:dk.dst:1fdf4d84-ef65-42ef-8653-246927581e55:9 dk.dst 1fdf4d84-ef65-42ef-8653-246927581e55 9 dk.dst 411bf429-568d-47b3-ba9b-2382d4531f4f 3 Category 0305 71 00 urn:ddi:dk.dst:5ea570b3-cb6d-4516-b4f6-4a6c311c9b5c:9 dk.dst 5ea570b3-cb6d-4516-b4f6-4a6c311c9b5c 9 dk.dst 3b2f1acc-c01e-4fde-9dee-9c9443abe1ac 3 Category 0305 72 urn:ddi:dk.dst:4ca62a6c-8971-47b3-83eb-5dd946736ba2:9 dk.dst 4ca62a6c-8971-47b3-83eb-5dd946736ba2 9 dk.dst cf8ebcc2-3950-41d2-abd7-b9e7f06710a8 3 Category 0305 72 00 urn:ddi:dk.dst:b398ddeb-8fc7-4bbf-a72c-e1cb35b0a3df:9 dk.dst b398ddeb-8fc7-4bbf-a72c-e1cb35b0a3df 9 dk.dst 6b3521c5-b98a-40ac-bb87-55a7cab434d3 3 Category 0305 79 urn:ddi:dk.dst:dc379713-0e18-4125-a25f-8893c925c863:9 dk.dst dc379713-0e18-4125-a25f-8893c925c863 9 dk.dst 420fc470-5a48-4dc5-8002-835ccf65d05a 3 Category 0305 79 00 urn:ddi:dk.dst:801d574f-da7f-497b-8239-1c2314a2a8b4:9 dk.dst 801d574f-da7f-497b-8239-1c2314a2a8b4 9 dk.dst 2c37b12f-d641-44bc-a98e-cef7ed5e98f2 3 Category 0306 urn:ddi:dk.dst:8a072c22-d6f6-4bed-a32c-75f68850b7fb:9 dk.dst 8a072c22-d6f6-4bed-a32c-75f68850b7fb 9 dk.dst 3f2900db-4937-49ea-8115-1c1daf67313d 3 Category 0306 11 urn:ddi:dk.dst:1a1c5b8f-ce8f-4a51-bdd4-9a1e2d7605bd:9 dk.dst 1a1c5b8f-ce8f-4a51-bdd4-9a1e2d7605bd 9 dk.dst e1599389-9eec-48c2-99ef-6413648f34a4 3 Category 0306 11 10 urn:ddi:dk.dst:afdcfa1d-07e9-4cfb-b876-0da735ff43e3:9 dk.dst afdcfa1d-07e9-4cfb-b876-0da735ff43e3 9 dk.dst 03361e62-cd2f-44f2-8189-62905bfcf43e 3 Category 0306 11 90 urn:ddi:dk.dst:5da23acf-408f-4ced-b6fc-efa6c85d8340:9 dk.dst 5da23acf-408f-4ced-b6fc-efa6c85d8340 9 dk.dst 341f8a7c-283e-44f2-ab1a-20c883dd7ce9 3 Category 0306 12 urn:ddi:dk.dst:eb7b4acb-a555-441f-aa3d-6644aca23f11:9 dk.dst eb7b4acb-a555-441f-aa3d-6644aca23f11 9 dk.dst ba612ec4-569a-4f58-904e-89f6467d06e0 3 Category 0306 12 10 urn:ddi:dk.dst:83ae396d-8364-4f38-92f6-b40f93ea685b:9 dk.dst 83ae396d-8364-4f38-92f6-b40f93ea685b 9 dk.dst 68487b3b-5624-4d33-b2b1-feafb266e2e0 3 Category 0306 12 90 urn:ddi:dk.dst:444111cc-2594-45d2-89be-b4eb9dcd1276:9 dk.dst 444111cc-2594-45d2-89be-b4eb9dcd1276 9 dk.dst 8e39334c-a8dc-4f60-87cf-08a1b6723595 3 Category 0306 14 urn:ddi:dk.dst:984e4662-57bd-4d85-a0c1-323fd0f5078b:9 dk.dst 984e4662-57bd-4d85-a0c1-323fd0f5078b 9 dk.dst 71979fe8-fe3a-4a04-8a3c-f21f1106f16b 3 Category 0306 14 10 urn:ddi:dk.dst:9ef484e5-c21c-41f2-bc99-03e329cbde76:9 dk.dst 9ef484e5-c21c-41f2-bc99-03e329cbde76 9 dk.dst 4cb5586f-0f89-4b1a-a5ba-3dc7754ab477 3 Category 0306 14 30 urn:ddi:dk.dst:0d047149-1f1a-4021-9a0b-82eae35f07b9:9 dk.dst 0d047149-1f1a-4021-9a0b-82eae35f07b9 9 dk.dst 7ab27472-2e2a-41b5-8de6-c7ad85ccc0cf 3 Category 0306 14 90 urn:ddi:dk.dst:a40b65e0-0618-4f7c-9293-252beb47f19c:9 dk.dst a40b65e0-0618-4f7c-9293-252beb47f19c 9 dk.dst ca502126-513a-42b8-96d8-321a6359cd84 3 Category 0306 15 urn:ddi:dk.dst:172b6ebb-a892-4243-89ed-40b0a55a4b87:9 dk.dst 172b6ebb-a892-4243-89ed-40b0a55a4b87 9 dk.dst b9a1b72c-5626-4189-828b-fd7887eb514c 3 Category 0306 15 00 urn:ddi:dk.dst:a5741293-da3f-4b53-995c-20e37122ee53:9 dk.dst a5741293-da3f-4b53-995c-20e37122ee53 9 dk.dst 96988001-5888-4595-8f9c-888af099be2b 3 Category 0306 16 urn:ddi:dk.dst:bf5cde1b-cd8a-40b5-8685-b70893e42e00:9 dk.dst bf5cde1b-cd8a-40b5-8685-b70893e42e00 9 dk.dst a845355b-fe96-45c2-8c2f-ac49d883569a 3 Category 0306 16 91 urn:ddi:dk.dst:97ee9b1a-273f-4cef-926f-f097ef1a1f9e:9 dk.dst 97ee9b1a-273f-4cef-926f-f097ef1a1f9e 9 dk.dst 22d1473d-cded-48f3-9dfe-313c50a3aea3 3 Category 0306 16 99 urn:ddi:dk.dst:de0f8f49-81aa-42fb-b21b-415e9ddb472d:9 dk.dst de0f8f49-81aa-42fb-b21b-415e9ddb472d 9 dk.dst cbda9fd1-7233-48c7-868d-6730cc2ed2fe 3 Category 0306 17 urn:ddi:dk.dst:b5b6cd15-3245-4fa1-8180-53827d04c57d:9 dk.dst b5b6cd15-3245-4fa1-8180-53827d04c57d 9 dk.dst a8c4c2bb-3f35-47ac-b1de-97d7ab9b1cb4 3 Category 0306 17 91 urn:ddi:dk.dst:b069a448-48bf-4f60-ad23-e51864b16161:9 dk.dst b069a448-48bf-4f60-ad23-e51864b16161 9 dk.dst 5584f594-48d6-454a-9bf9-e30b584a13b7 3 Category 0306 17 92 urn:ddi:dk.dst:646bb354-2ae4-40aa-b029-697b2ab91c6c:9 dk.dst 646bb354-2ae4-40aa-b029-697b2ab91c6c 9 dk.dst c62ef0ef-3dec-4751-b2ec-3eb5d9e51114 3 Category 0306 17 93 urn:ddi:dk.dst:48f4137c-e9ca-4391-bf85-c73e6617677f:9 dk.dst 48f4137c-e9ca-4391-bf85-c73e6617677f 9 dk.dst 1aa0121e-0fe3-456c-927d-73a2bf197407 3 Category 0306 17 94 urn:ddi:dk.dst:45b00ec5-cd69-4afa-a7e8-6480a7ebbeeb:9 dk.dst 45b00ec5-cd69-4afa-a7e8-6480a7ebbeeb 9 dk.dst 8ebfc45f-37be-4953-8a79-93841a544bee 3 Category 0306 17 99 urn:ddi:dk.dst:7bb3bfae-cad8-4df7-bda2-9902a4614882:9 dk.dst 7bb3bfae-cad8-4df7-bda2-9902a4614882 9 dk.dst fafb739b-4846-4951-9edc-cf4778a3f543 3 Category 0306 19 urn:ddi:dk.dst:ede194c7-3f01-4d2b-88c1-b627f8b4515c:9 dk.dst ede194c7-3f01-4d2b-88c1-b627f8b4515c 9 dk.dst fb466468-c3d8-4faa-b5db-b69e7ea415fb 3 Category 0306 19 10 urn:ddi:dk.dst:d7294c57-119a-4b4e-903c-b5004eb04a03:9 dk.dst d7294c57-119a-4b4e-903c-b5004eb04a03 9 dk.dst aeedaf65-a38e-4372-9c36-80b1760ab61d 3 Category 0306 19 90 urn:ddi:dk.dst:c7637bd1-138d-4cfe-a56a-930762dfa7e0:9 dk.dst c7637bd1-138d-4cfe-a56a-930762dfa7e0 9 dk.dst 6685eb9b-1dbd-45df-afb2-4efc2b085e83 3 Category 0306 31 urn:ddi:dk.dst:9872ec54-ea94-4e69-9902-9976af0177a1:9 dk.dst 9872ec54-ea94-4e69-9902-9976af0177a1 9 dk.dst b8a7333d-fdfc-403d-9e97-e59f2906b042 3 Category 0306 31 00 urn:ddi:dk.dst:6ff21c37-d6a3-457b-9c95-185ac8d8cb45:9 dk.dst 6ff21c37-d6a3-457b-9c95-185ac8d8cb45 9 dk.dst ffeedc61-5be1-4b6d-80f7-7a15e087515a 3 Category 0306 32 urn:ddi:dk.dst:ff6a7200-a8fa-4c4e-b8c1-81e1da3bcadb:9 dk.dst ff6a7200-a8fa-4c4e-b8c1-81e1da3bcadb 9 dk.dst aaa3d403-e264-45b2-be61-d2a5ed161d0f 3 Category 0306 32 10 urn:ddi:dk.dst:44db623e-4df8-4429-a7d8-4a00950afe3f:9 dk.dst 44db623e-4df8-4429-a7d8-4a00950afe3f 9 dk.dst 4b76457c-6d17-4d0d-a82f-fe59267a0a0c 3 Category 0306 32 91 urn:ddi:dk.dst:3f0ea5da-8c0c-4e16-8c9b-1bd78124e105:9 dk.dst 3f0ea5da-8c0c-4e16-8c9b-1bd78124e105 9 dk.dst 6c7d0519-0700-4ec2-9f54-2d7aa7af1fac 3 Category 0306 32 99 urn:ddi:dk.dst:693a3d4e-5745-4236-8c5d-027018f33b33:9 dk.dst 693a3d4e-5745-4236-8c5d-027018f33b33 9 dk.dst be412854-b405-43d7-891c-157be374313a 3 Category 0306 33 urn:ddi:dk.dst:9b5edb28-683c-4563-bf3e-9957b2875f45:9 dk.dst 9b5edb28-683c-4563-bf3e-9957b2875f45 9 dk.dst c7e04fed-4096-4c38-bca2-f042030e3953 3 Category 0306 33 10 urn:ddi:dk.dst:b5b19ca4-ca0c-4d23-8b95-9b94f0e4a021:9 dk.dst b5b19ca4-ca0c-4d23-8b95-9b94f0e4a021 9 dk.dst 5b5a0a78-c087-432a-b459-9babcf7169f1 3 Category 0306 33 90 urn:ddi:dk.dst:9261a491-3530-4fee-8884-a78f808af813:9 dk.dst 9261a491-3530-4fee-8884-a78f808af813 9 dk.dst 389ef7d4-7af2-451b-ba8b-7f8489c08725 3 Category 0306 34 urn:ddi:dk.dst:60d85e85-fe26-4b22-83a7-99fe7ad73c22:9 dk.dst 60d85e85-fe26-4b22-83a7-99fe7ad73c22 9 dk.dst 0fe43033-abc2-4400-b832-4663274f9897 3 Category 0306 34 00 urn:ddi:dk.dst:72ca680a-9ced-4962-a8de-19d0f6f50fc9:9 dk.dst 72ca680a-9ced-4962-a8de-19d0f6f50fc9 9 dk.dst e6fd64cb-9cc8-45b3-b9f7-7bccb9b46591 3 Category 0306 35 urn:ddi:dk.dst:84f93956-2d3f-4868-a3f4-3978dbf43d28:9 dk.dst 84f93956-2d3f-4868-a3f4-3978dbf43d28 9 dk.dst a2ec41f7-f9cb-457f-8113-5dbba252b1d3 3 Category 0306 35 10 urn:ddi:dk.dst:ef0d8a15-e8fe-402d-b7ec-d41a07b7b289:9 dk.dst ef0d8a15-e8fe-402d-b7ec-d41a07b7b289 9 dk.dst c910514c-408c-4b9e-bf1c-977cfb50116f 3 Category 0306 35 50 urn:ddi:dk.dst:e064752b-e890-40ff-b88d-05253021553d:9 dk.dst e064752b-e890-40ff-b88d-05253021553d 9 dk.dst 7f8e19b8-c2a5-49f0-ac9c-d62971bf73a3 3 Category 0306 35 90 urn:ddi:dk.dst:ce709c02-7bcd-4fd6-a47e-d1ba7e8a276c:9 dk.dst ce709c02-7bcd-4fd6-a47e-d1ba7e8a276c 9 dk.dst 42d57d0d-bcd3-494e-983a-6b215d0f8202 3 Category 0306 36 urn:ddi:dk.dst:23b383de-3ada-4ddd-bfc1-107209668900:9 dk.dst 23b383de-3ada-4ddd-bfc1-107209668900 9 dk.dst 31d414f5-fb5b-4e7c-9eda-baac32846411 3 Category 0306 36 10 urn:ddi:dk.dst:afa9d1eb-798f-496c-8327-8a800a398b61:9 dk.dst afa9d1eb-798f-496c-8327-8a800a398b61 9 dk.dst 405d1c63-9e0f-4e5a-be09-5f8646880b9d 3 Category 0306 36 50 urn:ddi:dk.dst:42e48dde-e37e-4f03-9647-e244f7997ef8:9 dk.dst 42e48dde-e37e-4f03-9647-e244f7997ef8 9 dk.dst fa5e3df4-e68b-4c37-b40d-403bc37fb3cf 3 Category 0306 36 90 urn:ddi:dk.dst:47a653e3-a044-4bec-92dc-7b0293d53ba7:9 dk.dst 47a653e3-a044-4bec-92dc-7b0293d53ba7 9 dk.dst c7b8bbfc-b7ae-4e10-a01a-e3be6eb972bb 3 Category 0306 39 urn:ddi:dk.dst:d271e03e-cd7a-44d8-aa9e-2268a957a187:9 dk.dst d271e03e-cd7a-44d8-aa9e-2268a957a187 9 dk.dst cf5c60d1-6374-4b64-9167-560cade7c4f5 3 Category 0306 39 10 urn:ddi:dk.dst:1e008c90-e809-42a9-92ec-c75426ddd456:9 dk.dst 1e008c90-e809-42a9-92ec-c75426ddd456 9 dk.dst 0f1de6d5-e810-4994-90ee-f9e37bc41817 3 Category 0306 39 90 urn:ddi:dk.dst:25429d87-c4f9-4d26-8502-c3cfac6c4539:9 dk.dst 25429d87-c4f9-4d26-8502-c3cfac6c4539 9 dk.dst 76005415-628b-45f1-86ab-8b277a9f2f8c 3 Category 0306 91 urn:ddi:dk.dst:2339d814-b18d-487a-91bf-e8eccd1adcd6:9 dk.dst 2339d814-b18d-487a-91bf-e8eccd1adcd6 9 dk.dst 673693d9-4e64-4551-848b-f0cfc10cbdd9 3 Category 0306 91 00 urn:ddi:dk.dst:22f06ca5-44b7-4743-bc2d-8a657ef85361:9 dk.dst 22f06ca5-44b7-4743-bc2d-8a657ef85361 9 dk.dst b0ce2eca-e5e3-4d1b-91c6-0dfa295f201d 3 Category 0306 92 urn:ddi:dk.dst:b011aeab-efb8-433c-b8d1-adff63ff1ff8:9 dk.dst b011aeab-efb8-433c-b8d1-adff63ff1ff8 9 dk.dst 778b81f2-0de0-45dc-813e-66e0fd4ee69d 3 Category 0306 92 10 urn:ddi:dk.dst:f70cb22a-26d4-4f42-b7e7-c400c36f8229:9 dk.dst f70cb22a-26d4-4f42-b7e7-c400c36f8229 9 dk.dst 2b67ae89-9b14-4117-999e-e4e46cdef497 3 Category 0306 92 90 urn:ddi:dk.dst:3a902eaf-61b4-4775-85d1-7de36ad86d41:9 dk.dst 3a902eaf-61b4-4775-85d1-7de36ad86d41 9 dk.dst 9aac9605-c4e6-462b-aa48-4399cff00c6d 3 Category 0306 93 urn:ddi:dk.dst:b52f1c68-0610-4e15-a781-61ed71015838:9 dk.dst b52f1c68-0610-4e15-a781-61ed71015838 9 dk.dst 06f050ce-5f37-4c06-9edd-6c0bc58299c0 3 Category 0306 93 10 urn:ddi:dk.dst:59dbdc31-b985-449f-9fd0-db033fe5dba8:9 dk.dst 59dbdc31-b985-449f-9fd0-db033fe5dba8 9 dk.dst 61ca3868-beb8-4768-9fc9-c21a28554562 3 Category 0306 93 90 urn:ddi:dk.dst:eeb29263-76a2-4185-9a8a-fa71b0e5f406:9 dk.dst eeb29263-76a2-4185-9a8a-fa71b0e5f406 9 dk.dst a987d964-2b11-4873-b4c0-dfd3262a9d8b 3 Category 0306 94 urn:ddi:dk.dst:939389c9-e888-4b86-b40a-26d021e95591:9 dk.dst 939389c9-e888-4b86-b40a-26d021e95591 9 dk.dst c33c49ab-67fa-4dc8-b1f6-655b1e190944 3 Category 0306 94 00 urn:ddi:dk.dst:64b03aa8-af6e-4ae5-bf02-c090077666fc:9 dk.dst 64b03aa8-af6e-4ae5-bf02-c090077666fc 9 dk.dst a035dbe1-fa1e-4954-ba3f-0ce206bb09a9 3 Category 0306 95 urn:ddi:dk.dst:ed0e9a18-5a32-4786-b37a-783df0e73048:9 dk.dst ed0e9a18-5a32-4786-b37a-783df0e73048 9 dk.dst 3f0b0193-b095-4f30-b52a-5ff002ef0dac 3 Category 0306 95 11 urn:ddi:dk.dst:7585429c-a201-4a93-a206-eba1e2a704ce:9 dk.dst 7585429c-a201-4a93-a206-eba1e2a704ce 9 dk.dst 1be6aff2-78c3-4d1b-a8f5-8cb49a7ce32e 3 Category 0306 95 19 urn:ddi:dk.dst:c7fe5f83-2c80-46d6-99ed-e92c6a09873a:9 dk.dst c7fe5f83-2c80-46d6-99ed-e92c6a09873a 9 dk.dst 65cdfd3a-97f8-4ff1-a116-bf38a0fabdf0 3 Category 0306 95 20 urn:ddi:dk.dst:10c0f06e-610c-442c-a3ec-16cd2d303762:9 dk.dst 10c0f06e-610c-442c-a3ec-16cd2d303762 9 dk.dst 4c1bcfe9-744d-4076-8761-5b3b9c008f7c 3 Category 0306 95 30 urn:ddi:dk.dst:7ba70f39-91e3-437d-a848-8e42109ed2bc:9 dk.dst 7ba70f39-91e3-437d-a848-8e42109ed2bc 9 dk.dst 4301235d-b0c9-44bb-b776-1d5c497291c4 3 Category 0306 95 40 urn:ddi:dk.dst:de177b88-069f-4224-b3f6-68752f7939be:9 dk.dst de177b88-069f-4224-b3f6-68752f7939be 9 dk.dst f125ab7a-fcdc-4180-9a88-43856c40c2cc 3 Category 0306 95 90 urn:ddi:dk.dst:813befe8-4dc7-4c8d-b0ee-cf6e2f87fd5d:9 dk.dst 813befe8-4dc7-4c8d-b0ee-cf6e2f87fd5d 9 dk.dst 051177cb-4708-4b5c-b915-109fe13b9225 3 Category 0306 99 urn:ddi:dk.dst:7306395f-44ad-4aeb-b4a0-39907dd7f203:9 dk.dst 7306395f-44ad-4aeb-b4a0-39907dd7f203 9 dk.dst 1e8458ad-53ed-440e-8dd2-a4ca3c6bd66e 3 Category 0306 99 10 urn:ddi:dk.dst:ca3d5c1b-ad01-4ffd-a947-8def8afbacc4:9 dk.dst ca3d5c1b-ad01-4ffd-a947-8def8afbacc4 9 dk.dst 7a75e179-7b2b-43a9-b9c4-569702856f01 3 Category 0306 99 90 urn:ddi:dk.dst:40aa871d-7cc2-4694-ba76-8203453aea75:9 dk.dst 40aa871d-7cc2-4694-ba76-8203453aea75 9 dk.dst 749cc4ff-d6ad-4541-be8c-58502ea04bfb 3 Category 0307 urn:ddi:dk.dst:c6d60480-fc38-422e-9715-007c3f061b2d:9 dk.dst c6d60480-fc38-422e-9715-007c3f061b2d 9 dk.dst bdcc755a-0ecf-47f2-9fe7-cf5189c1a039 3 Category 0307 11 urn:ddi:dk.dst:4d2f92f7-57a8-4723-960e-b843b102609e:9 dk.dst 4d2f92f7-57a8-4723-960e-b843b102609e 9 dk.dst b8fcaf5f-f65a-40c3-8cf0-d6c628b92dd0 3 Category 0307 11 10 urn:ddi:dk.dst:ab6155ae-567b-4dfa-a433-28c5aaaef096:9 dk.dst ab6155ae-567b-4dfa-a433-28c5aaaef096 9 dk.dst fd3182a0-49a9-4aa3-941b-d3a9f488f335 3 Category 0307 11 90 urn:ddi:dk.dst:5e6445ab-58f6-4ac3-88a9-064bf7ffe4fa:9 dk.dst 5e6445ab-58f6-4ac3-88a9-064bf7ffe4fa 9 dk.dst 04f4988f-abe1-4dbf-9917-cf0cea0b20a6 3 Category 0307 12 urn:ddi:dk.dst:b8db7235-c538-400b-bda5-385264e209a6:9 dk.dst b8db7235-c538-400b-bda5-385264e209a6 9 dk.dst f9936de4-cb93-4f3b-a557-0d98b58642f1 3 Category 0307 12 00 urn:ddi:dk.dst:ee242a38-0196-47d1-8f7e-382e6f92181d:9 dk.dst ee242a38-0196-47d1-8f7e-382e6f92181d 9 dk.dst 0c8b330b-0cb5-47cf-a3a1-68ef602854a8 3 Category 0307 19 urn:ddi:dk.dst:59917283-73a7-4b9b-a45d-c415ca38d64c:9 dk.dst 59917283-73a7-4b9b-a45d-c415ca38d64c 9 dk.dst 290288d3-c892-4223-9aac-5c93c691d0ae 3 Category 0307 19 00 urn:ddi:dk.dst:0ee528fb-4295-4b7f-803f-aafb9ef23b11:9 dk.dst 0ee528fb-4295-4b7f-803f-aafb9ef23b11 9 dk.dst 12887dfd-38aa-4222-8f1d-6d43013f4a55 3 Category 0307 21 urn:ddi:dk.dst:2cf60409-92cb-4425-be98-9aecdc4f8611:9 dk.dst 2cf60409-92cb-4425-be98-9aecdc4f8611 9 dk.dst 052bc4bc-4b9f-467b-8378-c4c0987b49c9 3 Category 0307 21 10 urn:ddi:dk.dst:66a6c7f5-70d6-4143-99b5-4224db608c71:9 dk.dst 66a6c7f5-70d6-4143-99b5-4224db608c71 9 dk.dst 5a5afa98-c407-4a6b-b17f-36247c45eabc 3 Category 0307 21 90 urn:ddi:dk.dst:d7f9788a-17e2-47a8-aac3-1ed7090855d7:9 dk.dst d7f9788a-17e2-47a8-aac3-1ed7090855d7 9 dk.dst 3af18341-0314-45b4-b024-a2760972b393 3 Category 0307 22 urn:ddi:dk.dst:e7cb1059-29b0-4fd6-88ea-a216d01ba1ee:9 dk.dst e7cb1059-29b0-4fd6-88ea-a216d01ba1ee 9 dk.dst 510b38a1-0fdb-47fb-b194-848be094cbf8 3 Category 0307 22 10 urn:ddi:dk.dst:d1cce946-bb2f-404f-a634-a8d101de2f2f:9 dk.dst d1cce946-bb2f-404f-a634-a8d101de2f2f 9 dk.dst 808c99dd-cc8a-4ea2-9638-6f3ed635cfce 3 Category 0307 22 90 urn:ddi:dk.dst:aca10b64-bf8c-4943-a15c-fdd70a376162:9 dk.dst aca10b64-bf8c-4943-a15c-fdd70a376162 9 dk.dst b2eb47d9-77a0-471a-8596-65c608cf0ab4 3 Category 0307 22 95 urn:ddi:dk.dst:59c825b8-0b9f-4575-abdc-782c4847e9c4:9 dk.dst 59c825b8-0b9f-4575-abdc-782c4847e9c4 9 dk.dst b2da192c-621d-49dc-9a1c-b8e8e806051e 3 Category 0307 29 urn:ddi:dk.dst:b090d486-5c2c-47f0-bdac-5df33336c537:9 dk.dst b090d486-5c2c-47f0-bdac-5df33336c537 9 dk.dst 7d2e6475-ebe1-4a4a-8687-470bcbd9dd16 3 Category 0307 29 10 urn:ddi:dk.dst:cd55041a-bdab-4237-b29a-ca59ddb52cd0:9 dk.dst cd55041a-bdab-4237-b29a-ca59ddb52cd0 9 dk.dst 13ce719d-dfb8-4966-a9fa-59399470a3b5 3 Category 0307 29 90 urn:ddi:dk.dst:a90d0382-f4b6-45a1-9aab-fed6ffff367e:9 dk.dst a90d0382-f4b6-45a1-9aab-fed6ffff367e 9 dk.dst 88795dcd-4671-4593-9ecc-3df838684c6a 3 Category 0307 31 urn:ddi:dk.dst:3a947b03-3ef8-42e8-9d42-8a31c5ce15a1:9 dk.dst 3a947b03-3ef8-42e8-9d42-8a31c5ce15a1 9 dk.dst 0313d598-8a86-48a3-94d6-96e736c4904c 3 Category 0307 31 10 urn:ddi:dk.dst:2c8e81ee-7a6c-4880-83ac-ff779c059778:9 dk.dst 2c8e81ee-7a6c-4880-83ac-ff779c059778 9 dk.dst 1bc73307-345a-428d-960c-f711c16310c3 3 Category 0307 31 90 urn:ddi:dk.dst:205af6a7-c53a-4dfd-a153-bbf53f42fdb9:9 dk.dst 205af6a7-c53a-4dfd-a153-bbf53f42fdb9 9 dk.dst 7f549ade-35f2-483e-9f4a-c35a607dec61 3 Category 0307 32 urn:ddi:dk.dst:de2427c8-499a-4e9e-9650-0c27923345a6:9 dk.dst de2427c8-499a-4e9e-9650-0c27923345a6 9 dk.dst 91ce1e92-ae48-4b34-a642-df5bafd675db 3 Category 0307 32 10 urn:ddi:dk.dst:1c91d7fe-47a2-484d-a295-fb500b9c0b4c:9 dk.dst 1c91d7fe-47a2-484d-a295-fb500b9c0b4c 9 dk.dst b515c6be-68d0-4509-9682-44f9858efd9a 3 Category 0307 32 90 urn:ddi:dk.dst:66f6cc0f-9f8e-4a1b-a684-c842a928878f:9 dk.dst 66f6cc0f-9f8e-4a1b-a684-c842a928878f 9 dk.dst af954506-d2ab-4c4a-b6a5-dae946da91d1 3 Category 0307 39 urn:ddi:dk.dst:482f0923-3906-4fca-b21a-39065848bc58:9 dk.dst 482f0923-3906-4fca-b21a-39065848bc58 9 dk.dst a032a244-389a-4fb5-a72a-ed691056c482 3 Category 0307 39 20 urn:ddi:dk.dst:5142d334-d038-419c-9b00-4c10ba9db111:9 dk.dst 5142d334-d038-419c-9b00-4c10ba9db111 9 dk.dst 3ae82c8d-c4bd-4a89-ada8-4a8614b6c2d9 3 Category 0307 39 80 urn:ddi:dk.dst:e7b1dc56-dbb6-46a7-af3e-3bf0bcec0346:9 dk.dst e7b1dc56-dbb6-46a7-af3e-3bf0bcec0346 9 dk.dst 48bb205f-0330-43f8-8dd8-e7213375c01b 3 Category 0307 42 urn:ddi:dk.dst:9d157172-8541-4e36-8bf4-6eed12facef3:9 dk.dst 9d157172-8541-4e36-8bf4-6eed12facef3 9 dk.dst 789cae50-a69f-46a6-8b23-448e0000f797 3 Category 0307 42 10 urn:ddi:dk.dst:90ce8467-c641-4677-9009-32daaf7be89d:9 dk.dst 90ce8467-c641-4677-9009-32daaf7be89d 9 dk.dst cf76f345-3f82-4144-bce8-cbff49393198 3 Category 0307 42 20 urn:ddi:dk.dst:12485fa5-28da-447e-ad3c-9669017c09ff:9 dk.dst 12485fa5-28da-447e-ad3c-9669017c09ff 9 dk.dst 993c5429-5f10-45a2-98a5-5a9bfcd08b47 3 Category 0307 42 30 urn:ddi:dk.dst:40d59390-edf1-469d-a50b-10617dbc654c:9 dk.dst 40d59390-edf1-469d-a50b-10617dbc654c 9 dk.dst a7de9b80-7be8-44fa-8604-dbb7a4d06d28 3 Category 0307 42 40 urn:ddi:dk.dst:f67e4d44-7737-4d2b-abf9-bf28a8d89b3d:9 dk.dst f67e4d44-7737-4d2b-abf9-bf28a8d89b3d 9 dk.dst 147ef0f4-0648-408b-94b1-0fe90371fede 3 Category 0307 42 90 urn:ddi:dk.dst:bc24390a-17ea-45ff-b1f6-a32c36ec888a:9 dk.dst bc24390a-17ea-45ff-b1f6-a32c36ec888a 9 dk.dst 62952c0a-aa9f-4f37-8362-00de58cc3e0f 3 Category 0307 43 urn:ddi:dk.dst:3ed0d35e-37a9-4190-be7d-6cd691751a2e:9 dk.dst 3ed0d35e-37a9-4190-be7d-6cd691751a2e 9 dk.dst e3e1cfd4-1892-4d36-9bfb-c72a76f96f31 3 Category 0307 43 21 urn:ddi:dk.dst:6c5da026-142d-4b5b-8021-299407fd4c7c:9 dk.dst 6c5da026-142d-4b5b-8021-299407fd4c7c 9 dk.dst 93536529-8c1a-4e99-af27-0e39442b9317 3 Category 0307 43 25 urn:ddi:dk.dst:6a555bad-5d3a-4f44-b11a-207e6006960c:9 dk.dst 6a555bad-5d3a-4f44-b11a-207e6006960c 9 dk.dst 223516b1-9108-47b3-b56e-5a4a1d3f77ae 3 Category 0307 43 29 urn:ddi:dk.dst:2627d958-b441-4a75-ac1e-05f04dba635c:9 dk.dst 2627d958-b441-4a75-ac1e-05f04dba635c 9 dk.dst 9f2b1fef-b9a3-4eae-97bc-18bf6a82e689 3 Category 0307 43 31 urn:ddi:dk.dst:cf20e21b-e8df-4c1f-a0c5-997404cb03c6:9 dk.dst cf20e21b-e8df-4c1f-a0c5-997404cb03c6 9 dk.dst 0b309b72-3968-4b29-aab8-cf0818d16339 3 Category 0307 43 33 urn:ddi:dk.dst:4b5ac78c-5744-475e-9e0b-f0c3c673507c:9 dk.dst 4b5ac78c-5744-475e-9e0b-f0c3c673507c 9 dk.dst 8685a893-764b-47ad-8ca4-538d9c587e04 3 Category 0307 43 35 urn:ddi:dk.dst:3a438c56-d329-4524-956a-5b084d1bce45:9 dk.dst 3a438c56-d329-4524-956a-5b084d1bce45 9 dk.dst b4cba594-81b6-48a8-8b23-95d4b23d16c2 3 Category 0307 43 38 urn:ddi:dk.dst:e1f4e3ce-7250-445b-829c-559892a0cafe:9 dk.dst e1f4e3ce-7250-445b-829c-559892a0cafe 9 dk.dst dde396ee-2bbb-4032-8088-ce1eb111ac3b 3 Category 0307 43 91 urn:ddi:dk.dst:05bd7652-7153-4437-b10e-2a0261e112b1:9 dk.dst 05bd7652-7153-4437-b10e-2a0261e112b1 9 dk.dst 67ed68f1-6c6c-4dce-b1f5-c74502a26724 3 Category 0307 43 92 urn:ddi:dk.dst:fc4eff07-51eb-4c1f-85d8-765bf5763a12:9 dk.dst fc4eff07-51eb-4c1f-85d8-765bf5763a12 9 dk.dst 9112b6d7-2b72-45fa-af26-cb7548af75e5 3 Category 0307 43 95 urn:ddi:dk.dst:b53a957d-4ee6-402a-ae1e-06aa4eb6631b:9 dk.dst b53a957d-4ee6-402a-ae1e-06aa4eb6631b 9 dk.dst 5f71c9c9-f680-4f3d-a3ff-32c66f3f8088 3 Category 0307 43 99 urn:ddi:dk.dst:d913accc-dd91-4969-89bd-70aeac6ebbda:9 dk.dst d913accc-dd91-4969-89bd-70aeac6ebbda 9 dk.dst 6d592f8f-b9f4-448c-8852-1a52ef148416 3 Category 0307 49 urn:ddi:dk.dst:22fb180a-a9d2-4ea1-8a4d-1da4f36ef7f3:9 dk.dst 22fb180a-a9d2-4ea1-8a4d-1da4f36ef7f3 9 dk.dst 5698c7c9-ece2-4085-bf4a-09a6e70e22a8 3 Category 0307 49 20 urn:ddi:dk.dst:3337964c-e72b-4dca-a487-3bc629927018:9 dk.dst 3337964c-e72b-4dca-a487-3bc629927018 9 dk.dst f34bdca6-2a59-47ea-bd5e-b38884cedf55 3 Category 0307 49 40 urn:ddi:dk.dst:df41598f-98ed-46bc-99f6-59ee30f68a32:9 dk.dst df41598f-98ed-46bc-99f6-59ee30f68a32 9 dk.dst 03698bda-b132-49d6-8e45-7c9a4dec3911 3 Category 0307 49 50 urn:ddi:dk.dst:cdb925f4-c32f-455c-a0d2-ca3043b82fd9:9 dk.dst cdb925f4-c32f-455c-a0d2-ca3043b82fd9 9 dk.dst 8b15b4d9-991d-4919-9db1-56579ca977bf 3 Category 0307 49 60 urn:ddi:dk.dst:f8782b36-86ef-412d-bd9a-2af8233db4ae:9 dk.dst f8782b36-86ef-412d-bd9a-2af8233db4ae 9 dk.dst 72238c6b-fdfe-491d-83d3-4b0ce498dd9f 3 Category 0307 49 80 urn:ddi:dk.dst:c75bd6d6-1dc3-4ee7-8ad1-24646be5fa0d:9 dk.dst c75bd6d6-1dc3-4ee7-8ad1-24646be5fa0d 9 dk.dst 218343c4-773e-4563-af8b-ed92eb33649e 3 Category 0307 51 urn:ddi:dk.dst:0fbc33b9-20d0-44ec-a98e-bee9ae3eff4b:9 dk.dst 0fbc33b9-20d0-44ec-a98e-bee9ae3eff4b 9 dk.dst d93e9aae-1081-449f-bf3c-605e3c424034 3 Category 0307 51 00 urn:ddi:dk.dst:12431da8-f2b8-416f-95ab-c9d28db054d4:9 dk.dst 12431da8-f2b8-416f-95ab-c9d28db054d4 9 dk.dst d86e9e9a-5b6f-49b0-9dd8-d1e4756cff78 3 Category 0307 52 urn:ddi:dk.dst:8949c233-2d04-4805-8cb6-876c75cb738b:9 dk.dst 8949c233-2d04-4805-8cb6-876c75cb738b 9 dk.dst 45b83ddb-15f5-4821-a141-db322526f02c 3 Category 0307 52 00 urn:ddi:dk.dst:028a8ddd-b5a8-4362-9e0c-a9654bb03aed:9 dk.dst 028a8ddd-b5a8-4362-9e0c-a9654bb03aed 9 dk.dst 0975ea62-4076-47e2-8fd7-8d4236f66cd4 3 Category 0307 59 urn:ddi:dk.dst:c70362bd-7c67-41d0-a756-ede0d8b5e291:9 dk.dst c70362bd-7c67-41d0-a756-ede0d8b5e291 9 dk.dst 758c534a-0b6f-4105-aa75-56ddde1e6253 3 Category 0307 59 00 urn:ddi:dk.dst:13bc404d-c131-41aa-adff-67d846ad337b:9 dk.dst 13bc404d-c131-41aa-adff-67d846ad337b 9 dk.dst ecde94dd-9a22-4b9a-9847-231acd950efc 3 Category 0307 60 urn:ddi:dk.dst:b9a30b96-22c9-42d1-ab76-b511883b53f4:9 dk.dst b9a30b96-22c9-42d1-ab76-b511883b53f4 9 dk.dst 702beb45-b386-43b7-b0ad-f8355ca02af4 3 Category 0307 60 00 urn:ddi:dk.dst:98b4a9a0-461d-4dab-af08-0fc4ee6eac94:9 dk.dst 98b4a9a0-461d-4dab-af08-0fc4ee6eac94 9 dk.dst b5e3bf7e-ef75-4276-92e8-75e15c6e1cfa 3 Category 0307 71 urn:ddi:dk.dst:3c7ea44f-bb4a-4c70-a5de-d81d03265de8:9 dk.dst 3c7ea44f-bb4a-4c70-a5de-d81d03265de8 9 dk.dst b1826e93-67ca-4aaf-9e2f-b1564ec3e7c0 3 Category 0307 71 00 urn:ddi:dk.dst:28752512-130a-490e-9fe3-601b8eaa9e69:9 dk.dst 28752512-130a-490e-9fe3-601b8eaa9e69 9 dk.dst ea6a4139-6ec1-4128-88e6-f5a477f1d7b1 3 Category 0307 72 urn:ddi:dk.dst:902876af-8def-4f4a-88b6-9dc325200019:9 dk.dst 902876af-8def-4f4a-88b6-9dc325200019 9 dk.dst 80af6fe5-52be-4ff0-89ee-31e9573c5406 3 Category 0307 72 10 urn:ddi:dk.dst:f61bb470-75ba-4433-b1d8-d9bb6ac77110:9 dk.dst f61bb470-75ba-4433-b1d8-d9bb6ac77110 9 dk.dst d087979c-6215-449b-b661-964ef2964699 3 Category 0307 72 90 urn:ddi:dk.dst:f0216036-b91a-4137-8f61-b7e272847e04:9 dk.dst f0216036-b91a-4137-8f61-b7e272847e04 9 dk.dst 0fa5370a-a386-4224-8738-3a4082fb0488 3 Category 0307 79 urn:ddi:dk.dst:eada08be-6fb7-4230-8935-c48909c0b5fe:9 dk.dst eada08be-6fb7-4230-8935-c48909c0b5fe 9 dk.dst cdca9bd8-d496-48fc-88ed-bf1183ebb5f1 3 Category 0307 79 00 urn:ddi:dk.dst:cb79909f-5817-45f1-a70d-79c12a2bbd4c:9 dk.dst cb79909f-5817-45f1-a70d-79c12a2bbd4c 9 dk.dst c85be1cb-6ca9-4ff7-96fa-b43ddc4b84f0 3 Category 0307 81 urn:ddi:dk.dst:25f5efc0-bdab-4d3c-8882-0d58361cfc01:9 dk.dst 25f5efc0-bdab-4d3c-8882-0d58361cfc01 9 dk.dst 7636f9d2-1ccf-48d0-9dd5-f820d3d58530 3 Category 0307 81 00 urn:ddi:dk.dst:95a61dc5-d1c4-4668-aa94-68e93f5c5869:9 dk.dst 95a61dc5-d1c4-4668-aa94-68e93f5c5869 9 dk.dst 139e3c0b-8dc6-42eb-8301-b742a96bfb2e 3 Category 0307 82 urn:ddi:dk.dst:ca7d971a-1ba1-4376-97c2-b6fe8947377e:9 dk.dst ca7d971a-1ba1-4376-97c2-b6fe8947377e 9 dk.dst b07d1f19-c616-4c57-bee8-843a65d0f581 3 Category 0307 82 00 urn:ddi:dk.dst:11c1db0f-52af-48e2-9e70-3a97a797c920:9 dk.dst 11c1db0f-52af-48e2-9e70-3a97a797c920 9 dk.dst 0579859a-eb8a-46c7-9794-7853de587b31 3 Category 0307 83 urn:ddi:dk.dst:b506451d-c8af-408e-af75-885f965d030d:9 dk.dst b506451d-c8af-408e-af75-885f965d030d 9 dk.dst 3c43c9af-4f12-4498-8c72-15b0709ba076 3 Category 0307 83 00 urn:ddi:dk.dst:4ef19015-f6b0-47ff-bd10-c6e671f72373:9 dk.dst 4ef19015-f6b0-47ff-bd10-c6e671f72373 9 dk.dst de089f32-00d5-4bf6-a360-688e600a88ee 3 Category 0307 84 urn:ddi:dk.dst:19f0850a-98a2-42a6-b233-5cff8d7473c6:9 dk.dst 19f0850a-98a2-42a6-b233-5cff8d7473c6 9 dk.dst 8a5d8263-369d-4183-9410-ad9cb8a9e0c8 3 Category 0307 84 00 urn:ddi:dk.dst:47dd6a06-b28c-4c84-bafe-c574ee2a1afe:9 dk.dst 47dd6a06-b28c-4c84-bafe-c574ee2a1afe 9 dk.dst 8f0162ff-2d5a-4e33-a8db-910909fb2451 3 Category 0307 87 urn:ddi:dk.dst:f2e4a43b-2e3c-4262-9e46-68db2b9a7ae8:9 dk.dst f2e4a43b-2e3c-4262-9e46-68db2b9a7ae8 9 dk.dst 55d0978d-f5fb-4f8e-883d-0ba730c5cf34 3 Category 0307 87 00 urn:ddi:dk.dst:69c2545a-6eff-4382-b1e5-2094a7787b00:9 dk.dst 69c2545a-6eff-4382-b1e5-2094a7787b00 9 dk.dst c42eab87-f5ab-47de-9219-506638d395db 3 Category 0307 88 urn:ddi:dk.dst:6357af5c-75a5-4183-80d5-71d40334201c:9 dk.dst 6357af5c-75a5-4183-80d5-71d40334201c 9 dk.dst 5833f289-a8fe-4766-be04-ba543f37a6d4 3 Category 0307 88 00 urn:ddi:dk.dst:dde80561-7900-4af0-864f-6fd6110de9f8:9 dk.dst dde80561-7900-4af0-864f-6fd6110de9f8 9 dk.dst ba25cc5f-68db-43a8-adbb-672998c40543 3 Category 0307 91 urn:ddi:dk.dst:45e67472-2312-4120-a581-266275888dab:9 dk.dst 45e67472-2312-4120-a581-266275888dab 9 dk.dst 5aa6d4ea-c1c7-485d-9213-090410b4de01 3 Category 0307 91 00 urn:ddi:dk.dst:d6a71c7d-abf1-4784-94c7-ab4b04822d04:9 dk.dst d6a71c7d-abf1-4784-94c7-ab4b04822d04 9 dk.dst 6901d75e-5ba0-414a-9136-1eba4897dceb 3 Category 0307 92 urn:ddi:dk.dst:547cdfa6-5bad-4c14-bcd7-27d81f9089a7:9 dk.dst 547cdfa6-5bad-4c14-bcd7-27d81f9089a7 9 dk.dst 183eb638-f171-47c7-9e79-1f53a0a2d7cd 3 Category 0307 92 00 urn:ddi:dk.dst:c993e4ec-533b-4d58-b0f2-f039e029dd7e:9 dk.dst c993e4ec-533b-4d58-b0f2-f039e029dd7e 9 dk.dst 433c6253-dbcb-43fc-93c1-64a2fc72bbfe 3 Category 0307 99 urn:ddi:dk.dst:a7963aaf-4734-4f33-8d7f-4dd87e2bb4a3:9 dk.dst a7963aaf-4734-4f33-8d7f-4dd87e2bb4a3 9 dk.dst 06d9fe3f-6cd0-4204-a14d-85728e187b93 3 Category 0307 99 00 urn:ddi:dk.dst:e4c8a7b2-ff06-4397-abce-5d85994af189:9 dk.dst e4c8a7b2-ff06-4397-abce-5d85994af189 9 dk.dst c334e46e-5508-4c1f-966a-ed8b5846f910 3 Category 0308 urn:ddi:dk.dst:d9a813fc-f55d-4f1b-8703-ed90cb62c137:9 dk.dst d9a813fc-f55d-4f1b-8703-ed90cb62c137 9 dk.dst 418ed5fc-3962-40a2-bd50-81059bbb041d 3 Category 0308 11 urn:ddi:dk.dst:797a6a58-83e0-41bb-a9c0-38e06fbb99fe:9 dk.dst 797a6a58-83e0-41bb-a9c0-38e06fbb99fe 9 dk.dst cc618b68-1a4f-4836-8fab-d67504619f06 3 Category 0308 11 00 urn:ddi:dk.dst:432fc6d4-b0e5-488c-a476-57d5521d75cd:9 dk.dst 432fc6d4-b0e5-488c-a476-57d5521d75cd 9 dk.dst 1d1b6013-c1c8-4202-b32c-5125f59d558f 3 Category 0308 12 urn:ddi:dk.dst:a5819461-336f-45ea-bff1-cc7ba272855d:9 dk.dst a5819461-336f-45ea-bff1-cc7ba272855d 9 dk.dst 31e6268d-a2ef-46cd-8e77-892756fed0b8 3 Category 0308 12 00 urn:ddi:dk.dst:a02b58fc-18fe-451b-92ec-4895f3159f9c:9 dk.dst a02b58fc-18fe-451b-92ec-4895f3159f9c 9 dk.dst f38808e8-cabd-46b8-9975-fd4429bd115f 3 Category 0308 19 urn:ddi:dk.dst:5bb78864-37db-46df-a69f-e5bee058982c:9 dk.dst 5bb78864-37db-46df-a69f-e5bee058982c 9 dk.dst eeaca7ba-1983-413e-85ca-18f833fefbc7 3 Category 0308 19 00 urn:ddi:dk.dst:48bb34af-32b8-4c5c-8ee3-699f388d60a0:9 dk.dst 48bb34af-32b8-4c5c-8ee3-699f388d60a0 9 dk.dst 86d0de93-7747-4cf1-b8f7-424886e719fa 3 Category 0308 21 urn:ddi:dk.dst:855d6f82-0568-49c7-9c5d-884e9c96a350:9 dk.dst 855d6f82-0568-49c7-9c5d-884e9c96a350 9 dk.dst 34ffea97-a418-44d5-942f-b6905c54f961 3 Category 0308 21 00 urn:ddi:dk.dst:00f15d6d-adf1-473d-8f13-cf29014dfa3a:9 dk.dst 00f15d6d-adf1-473d-8f13-cf29014dfa3a 9 dk.dst df93ee5d-6a4a-4100-80d6-7c98e55f00b6 3 Category 0308 22 urn:ddi:dk.dst:ed509001-bf2d-4a34-9aa8-2905caa8d4e1:9 dk.dst ed509001-bf2d-4a34-9aa8-2905caa8d4e1 9 dk.dst 0dfc4cb4-0fcc-4e1b-8f42-ba749a49aa8b 3 Category 0308 22 00 urn:ddi:dk.dst:1d02c427-8256-48cb-9765-9a286e1d349e:9 dk.dst 1d02c427-8256-48cb-9765-9a286e1d349e 9 dk.dst 31a2308d-1bfa-477c-9c74-abd229c442b7 3 Category 0308 29 urn:ddi:dk.dst:4a882796-b0e0-43b5-aafa-6cd6625c667d:9 dk.dst 4a882796-b0e0-43b5-aafa-6cd6625c667d 9 dk.dst 61851e0e-12d9-44fa-bfac-2dc4657c5ace 3 Category 0308 29 00 urn:ddi:dk.dst:f9f96557-2987-41d5-a47e-75e075873ac1:9 dk.dst f9f96557-2987-41d5-a47e-75e075873ac1 9 dk.dst 10cb0807-2ad6-4944-ae20-50f32973c533 3 Category 0308 30 urn:ddi:dk.dst:c0fe47d6-4564-4fba-a9f5-1773db64e3d3:9 dk.dst c0fe47d6-4564-4fba-a9f5-1773db64e3d3 9 dk.dst 9b821e5b-3dab-44b2-8d0a-229b20b8c125 3 Category 0308 30 50 urn:ddi:dk.dst:05df24ad-421d-4192-a912-45dc560f3380:9 dk.dst 05df24ad-421d-4192-a912-45dc560f3380 9 dk.dst a641a56c-f940-4bfc-93b2-2cc172a76b0c 3 Category 0308 30 80 urn:ddi:dk.dst:a49601d0-eb32-40bf-b861-bc5478c80672:9 dk.dst a49601d0-eb32-40bf-b861-bc5478c80672 9 dk.dst ed7fb7d9-0f02-40e7-a987-ac4083f0a42f 3 Category 0308 90 urn:ddi:dk.dst:a6ad961c-bdb7-4290-8c4d-eac819a5a33d:9 dk.dst a6ad961c-bdb7-4290-8c4d-eac819a5a33d 9 dk.dst e5e8b273-7c3b-4a43-91d6-e7d8e1021c2b 3 Category 0308 90 10 urn:ddi:dk.dst:b8f194d0-0197-44e0-ae07-10791e5b17b7:9 dk.dst b8f194d0-0197-44e0-ae07-10791e5b17b7 9 dk.dst 63d2e83b-157d-4ee8-bae2-01351aae2877 3 Category 0308 90 50 urn:ddi:dk.dst:e739d8e0-147a-4325-ac2b-d3f1acbe70dc:9 dk.dst e739d8e0-147a-4325-ac2b-d3f1acbe70dc 9 dk.dst 5e708ec2-c665-480e-af77-8885e5b97523 3 Category 0308 90 90 urn:ddi:dk.dst:43e5da27-9cf2-42e1-9227-4348bc40fdf2:9 dk.dst 43e5da27-9cf2-42e1-9227-4348bc40fdf2 9 dk.dst 44235a77-79d5-46b9-927f-c696f4924f99 3 Category 0309 urn:ddi:dk.dst:3676a9f5-9bf9-4002-91db-123d3aa12f0c:9 dk.dst 3676a9f5-9bf9-4002-91db-123d3aa12f0c 9 dk.dst ca609591-2b8e-4802-9208-efd9623852aa 3 Category 0309 10 urn:ddi:dk.dst:19a09db5-9f0c-48c5-96fb-dd97000b1d47:9 dk.dst 19a09db5-9f0c-48c5-96fb-dd97000b1d47 9 dk.dst 6b2e6c88-1b9d-4f0c-8301-f8ffade47ca2 3 Category 0309 10 00 urn:ddi:dk.dst:235e10d7-fad0-40e3-8370-b167ff09c968:9 dk.dst 235e10d7-fad0-40e3-8370-b167ff09c968 9 dk.dst 74845289-c59a-4ed3-8165-cc90e4b33d3f 3 Category 0309 90 urn:ddi:dk.dst:3c0719cb-d70c-45fd-afa2-f6a8540e3118:9 dk.dst 3c0719cb-d70c-45fd-afa2-f6a8540e3118 9 dk.dst 7bb43d01-6d12-4021-ba39-56876938be23 3 Category 0309 90 00 urn:ddi:dk.dst:319c122d-5fd9-4c8d-9e75-555dda2887e0:9 dk.dst 319c122d-5fd9-4c8d-9e75-555dda2887e0 9 dk.dst cc06088a-7e5b-4683-b6c2-5ceea6829262 3 Category 04 urn:ddi:dk.dst:0513a7e2-67d4-4157-84e0-5a14ae0a96d0:9 dk.dst 0513a7e2-67d4-4157-84e0-5a14ae0a96d0 9 dk.dst d58ee5c7-d121-4ea2-b3fd-a1827972ecfb 3 Category 0401 urn:ddi:dk.dst:52ac84c4-6714-4f41-8817-8a1fe4b02554:9 dk.dst 52ac84c4-6714-4f41-8817-8a1fe4b02554 9 dk.dst 3cac63e5-ed05-4a31-aa43-5fc0ec89ec26 3 Category 0401 10 urn:ddi:dk.dst:3219f7d8-30e8-4cca-b704-264d8299f2fc:9 dk.dst 3219f7d8-30e8-4cca-b704-264d8299f2fc 9 dk.dst d6c77a1d-9857-4c12-87ae-24306ba464cf 3 Category 0401 10 10 urn:ddi:dk.dst:32e930e8-0a0e-4b7a-b460-ecb0bf5afd44:9 dk.dst 32e930e8-0a0e-4b7a-b460-ecb0bf5afd44 9 dk.dst 54dba8f3-b4fa-494d-ba2e-3fad94889394 3 Category 0401 10 90 urn:ddi:dk.dst:55ea2ec6-4f4f-4616-ba52-73b968a82202:9 dk.dst 55ea2ec6-4f4f-4616-ba52-73b968a82202 9 dk.dst 72f285a2-304f-4966-b6b1-80215d6d7443 3 Category 0401 20 urn:ddi:dk.dst:25684ac9-5f20-4e21-b3f3-22f9f9063a65:9 dk.dst 25684ac9-5f20-4e21-b3f3-22f9f9063a65 9 dk.dst 9b16f000-10e7-43bf-b15f-eb2092781b77 3 Category 0401 20 11 urn:ddi:dk.dst:ca081dab-6300-4392-b917-45bc70d15db3:9 dk.dst ca081dab-6300-4392-b917-45bc70d15db3 9 dk.dst b91b086f-5c9e-4df4-9f54-ceaaf66f701b 3 Category 0401 20 19 urn:ddi:dk.dst:172139ed-5bc0-4483-8ae0-13cff29e1621:9 dk.dst 172139ed-5bc0-4483-8ae0-13cff29e1621 9 dk.dst a80befe4-2d9d-4a33-9840-35f0f1d024fa 3 Category 0401 20 91 urn:ddi:dk.dst:2d46fc0e-6427-4422-9ad1-f4237058e74b:9 dk.dst 2d46fc0e-6427-4422-9ad1-f4237058e74b 9 dk.dst 8b3952dd-3dda-4c90-9d67-20efbc9edaf1 3 Category 0401 20 99 urn:ddi:dk.dst:23958c58-747a-4f8e-b438-13c188c243f9:9 dk.dst 23958c58-747a-4f8e-b438-13c188c243f9 9 dk.dst 18c04839-026e-4d28-a9c5-5edc4be23ffa 3 Category 0401 40 urn:ddi:dk.dst:3a96fa28-9960-48ec-bfc4-70339905710e:9 dk.dst 3a96fa28-9960-48ec-bfc4-70339905710e 9 dk.dst 2c310407-d74f-4b1b-a43e-9ee84a12ecc7 3 Category 0401 40 10 urn:ddi:dk.dst:bc5d0acd-c041-4f72-a298-cb259cf62148:9 dk.dst bc5d0acd-c041-4f72-a298-cb259cf62148 9 dk.dst f6209c26-f61a-4aa2-8296-17ae1d4d49fc 3 Category 0401 40 90 urn:ddi:dk.dst:604b4c0d-ddcd-4966-94f9-5c0eafd0710c:9 dk.dst 604b4c0d-ddcd-4966-94f9-5c0eafd0710c 9 dk.dst 40894dc5-c50e-43b5-9d57-603c28281240 3 Category 0401 50 urn:ddi:dk.dst:99f0f4a8-0c21-4bf9-b1ef-93308e3ebcbf:9 dk.dst 99f0f4a8-0c21-4bf9-b1ef-93308e3ebcbf 9 dk.dst 21a466ce-6c2f-4a08-aee1-be05a39d963d 3 Category 0401 50 11 urn:ddi:dk.dst:3def0e68-1b8b-41ba-91f9-8539ecd452b5:9 dk.dst 3def0e68-1b8b-41ba-91f9-8539ecd452b5 9 dk.dst f03871a3-683c-4260-a3c3-bf4a1911e516 3 Category 0401 50 19 urn:ddi:dk.dst:eedbf3a7-b925-4d78-a75b-1e38a4704d5f:9 dk.dst eedbf3a7-b925-4d78-a75b-1e38a4704d5f 9 dk.dst 27d8ca6c-edef-4520-acaf-dca14afe7ea6 3 Category 0401 50 31 urn:ddi:dk.dst:98ac3f5d-c77b-462f-99fe-2dcea56636ee:9 dk.dst 98ac3f5d-c77b-462f-99fe-2dcea56636ee 9 dk.dst e0e590ae-b075-426a-87ef-58f92006713f 3 Category 0401 50 39 urn:ddi:dk.dst:730323a9-5b0c-40fc-9732-8ab575e74c13:9 dk.dst 730323a9-5b0c-40fc-9732-8ab575e74c13 9 dk.dst e40524ac-e692-4c83-a8f6-826c1bea2f08 3 Category 0401 50 91 urn:ddi:dk.dst:fe35342f-3a1f-4001-bbf4-d14614be6159:9 dk.dst fe35342f-3a1f-4001-bbf4-d14614be6159 9 dk.dst 23fe9cf5-1a44-457b-a6b3-6c9d46738bad 3 Category 0401 50 99 urn:ddi:dk.dst:79d129f7-8c45-4f41-a7c0-7e0ca3c90ccf:9 dk.dst 79d129f7-8c45-4f41-a7c0-7e0ca3c90ccf 9 dk.dst 769f0724-de9d-4488-9237-0579b1219158 3 Category 0402 urn:ddi:dk.dst:962a9fe5-b0b2-4764-86c4-8dc266dd9f85:9 dk.dst 962a9fe5-b0b2-4764-86c4-8dc266dd9f85 9 dk.dst 48bd3bf8-c134-4ad3-bf34-649a99c86ff3 3 Category 0402 10 urn:ddi:dk.dst:68630424-4fd4-451d-b111-d2ddf55aa1fb:9 dk.dst 68630424-4fd4-451d-b111-d2ddf55aa1fb 9 dk.dst 7abcb9d4-db09-4504-8aa1-f1b77d9e6ca6 3 Category 0402 10 11 urn:ddi:dk.dst:febb1eb4-c787-40da-9667-7285e9766415:9 dk.dst febb1eb4-c787-40da-9667-7285e9766415 9 dk.dst 8ad2d3fb-4d8e-4f44-9b59-2ae931fce27c 3 Category 0402 10 19 urn:ddi:dk.dst:0c8990b2-db02-44af-8334-fd134db7c323:9 dk.dst 0c8990b2-db02-44af-8334-fd134db7c323 9 dk.dst ffbc5ed6-9553-4a72-92ef-9f71dc51a21f 3 Category 0402 10 91 urn:ddi:dk.dst:2911acba-e2a1-4dba-8143-e98cd596f89a:9 dk.dst 2911acba-e2a1-4dba-8143-e98cd596f89a 9 dk.dst 5f2f1456-5cea-430f-8093-910da9c61ca1 3 Category 0402 10 99 urn:ddi:dk.dst:731d903f-acdf-4425-aa04-ded32a27097e:9 dk.dst 731d903f-acdf-4425-aa04-ded32a27097e 9 dk.dst ac1a6993-b763-474c-be26-3f18b81b2791 3 Category 0402 21 urn:ddi:dk.dst:212cd5c1-7c6b-481c-9c68-2a8d914c8e55:9 dk.dst 212cd5c1-7c6b-481c-9c68-2a8d914c8e55 9 dk.dst a2922bd1-d402-49e4-b810-60f3c9fd987f 3 Category 0402 21 11 urn:ddi:dk.dst:291d7dae-df97-49d5-8a8d-e4bf82326909:9 dk.dst 291d7dae-df97-49d5-8a8d-e4bf82326909 9 dk.dst e2c5880f-95a4-4ab2-81a2-ae5a7c16db31 3 Category 0402 21 18 urn:ddi:dk.dst:8649eb54-a20e-470a-a21f-8c0cf8ff1209:9 dk.dst 8649eb54-a20e-470a-a21f-8c0cf8ff1209 9 dk.dst 4090ac0b-baaf-40d6-b7af-cce1468f7695 3 Category 0402 21 91 urn:ddi:dk.dst:54a2f4de-c9d9-489d-80fb-676c8fcff8a4:9 dk.dst 54a2f4de-c9d9-489d-80fb-676c8fcff8a4 9 dk.dst 573dcdc9-6d0e-462b-8619-b61835a5e714 3 Category 0402 21 99 urn:ddi:dk.dst:446dfc68-b6dc-469a-bde1-7b367d451614:9 dk.dst 446dfc68-b6dc-469a-bde1-7b367d451614 9 dk.dst 770e8d3d-787e-4995-bdec-d856f423a3fb 3 Category 0402 29 urn:ddi:dk.dst:2864673e-344a-46e1-aa5c-c0d520171431:9 dk.dst 2864673e-344a-46e1-aa5c-c0d520171431 9 dk.dst e2889d4e-47b0-41c7-9bfb-e674a2c887da 3 Category 0402 29 11 urn:ddi:dk.dst:cbd14333-6b01-4853-8445-36346e98afae:9 dk.dst cbd14333-6b01-4853-8445-36346e98afae 9 dk.dst dc547974-22ad-450c-8d78-ad41a3b1ed20 3 Category 0402 29 15 urn:ddi:dk.dst:a8812c0f-f5a6-4155-b0ca-94e780c66329:9 dk.dst a8812c0f-f5a6-4155-b0ca-94e780c66329 9 dk.dst 7b43e940-b387-4dc9-95fe-022ed6151732 3 Category 0402 29 19 urn:ddi:dk.dst:57b74582-1bc7-4fb4-90d8-39ffa29e250a:9 dk.dst 57b74582-1bc7-4fb4-90d8-39ffa29e250a 9 dk.dst 6b271cf7-7f1e-496f-9455-3df31db11ff0 3 Category 0402 29 91 urn:ddi:dk.dst:54dafd21-0e5d-4256-8d3e-c3e6413a7902:9 dk.dst 54dafd21-0e5d-4256-8d3e-c3e6413a7902 9 dk.dst 77c3e3a2-40fb-45bf-b84f-526d557bcc55 3 Category 0402 29 99 urn:ddi:dk.dst:6ba82184-de80-4312-9862-0032c5341a39:9 dk.dst 6ba82184-de80-4312-9862-0032c5341a39 9 dk.dst 2b46445d-1c06-4340-858e-06677d77609b 3 Category 0402 91 urn:ddi:dk.dst:e0c53cd6-3c0c-4a47-9baa-9c57616fb884:9 dk.dst e0c53cd6-3c0c-4a47-9baa-9c57616fb884 9 dk.dst bfb036d6-9ea8-41d2-bbf4-7a372d6ec1b7 3 Category 0402 91 10 urn:ddi:dk.dst:8a839c66-1ba1-4f6a-9d8b-516501b28408:9 dk.dst 8a839c66-1ba1-4f6a-9d8b-516501b28408 9 dk.dst 8e1835bb-5e47-4f00-a807-10f4f458aa62 3 Category 0402 91 30 urn:ddi:dk.dst:a8050f9c-403a-4c7e-8868-706ef404b4ca:9 dk.dst a8050f9c-403a-4c7e-8868-706ef404b4ca 9 dk.dst a315fb78-3ea4-4fe5-a786-2d490ce21806 3 Category 0402 91 51 urn:ddi:dk.dst:6784dfe8-1a61-4f01-9d2c-5dc0c7044fc7:9 dk.dst 6784dfe8-1a61-4f01-9d2c-5dc0c7044fc7 9 dk.dst 157aafa9-bbe1-488b-b2b4-f5b975d8c4f9 3 Category 0402 91 59 urn:ddi:dk.dst:f0b6502a-fef6-402b-8122-c63a56bf61fd:9 dk.dst f0b6502a-fef6-402b-8122-c63a56bf61fd 9 dk.dst 92e1c826-a620-4047-a808-5c8bba8072ae 3 Category 0402 91 91 urn:ddi:dk.dst:e9959607-667f-4f9a-96d6-dfc9d311922e:9 dk.dst e9959607-667f-4f9a-96d6-dfc9d311922e 9 dk.dst 34913b8a-5292-4d02-9681-b91256b3b5ab 3 Category 0402 91 99 urn:ddi:dk.dst:ca405e4b-e1e6-4a11-b6c3-0a366b139fba:9 dk.dst ca405e4b-e1e6-4a11-b6c3-0a366b139fba 9 dk.dst 9b56406e-d2e9-4082-bb7d-96e20aa976e9 3 Category 0402 99 urn:ddi:dk.dst:1a32a668-70e0-441d-9c92-5d517e9562ce:9 dk.dst 1a32a668-70e0-441d-9c92-5d517e9562ce 9 dk.dst b16c96b3-c566-46d5-b3d6-ef34453f7c3b 3 Category 0402 99 10 urn:ddi:dk.dst:a353d3ba-6445-4df0-b825-a9273685bd96:9 dk.dst a353d3ba-6445-4df0-b825-a9273685bd96 9 dk.dst f832a074-713d-4ee8-9fba-fb185312d751 3 Category 0402 99 31 urn:ddi:dk.dst:df27843f-0a82-4979-bdff-a28d1a827aee:9 dk.dst df27843f-0a82-4979-bdff-a28d1a827aee 9 dk.dst ec3abcd8-9db7-4b7f-9d09-30623e66af9b 3 Category 0402 99 39 urn:ddi:dk.dst:290667d3-5a22-4e73-835c-3ab0810b36d3:9 dk.dst 290667d3-5a22-4e73-835c-3ab0810b36d3 9 dk.dst ee0a10ba-2a2d-4dfe-a419-f0c89f15d3a3 3 Category 0402 99 91 urn:ddi:dk.dst:d343c255-8a3b-4590-a087-ec2cee8411e5:9 dk.dst d343c255-8a3b-4590-a087-ec2cee8411e5 9 dk.dst 51871da4-1db5-43a6-8191-2bf864c71ece 3 Category 0402 99 99 urn:ddi:dk.dst:d7836c5b-c7f9-4816-871b-17ae8f23b2a4:9 dk.dst d7836c5b-c7f9-4816-871b-17ae8f23b2a4 9 dk.dst ab9ef04b-d315-4fdf-8fc4-271236d75cde 3 Category 0403 urn:ddi:dk.dst:8773ecec-b76b-4947-8713-0a16b39dd622:9 dk.dst 8773ecec-b76b-4947-8713-0a16b39dd622 9 dk.dst 95375aea-d5da-4619-b66b-3187de27c412 3 Category 0403 20 urn:ddi:dk.dst:89205ad0-b4a7-4995-865e-8d4687cb0d57:9 dk.dst 89205ad0-b4a7-4995-865e-8d4687cb0d57 9 dk.dst 8d9fd1e5-294d-4184-a1e8-dbfe333675f1 3 Category 0403 20 11 urn:ddi:dk.dst:6e4d5b8a-a624-4057-9c77-962f909cae50:9 dk.dst 6e4d5b8a-a624-4057-9c77-962f909cae50 9 dk.dst 4028c9a2-9165-401b-8bee-4202b01a0daa 3 Category 0403 20 13 urn:ddi:dk.dst:7a39c0a4-a3c1-4552-89d0-cc49bd10c9fb:9 dk.dst 7a39c0a4-a3c1-4552-89d0-cc49bd10c9fb 9 dk.dst 1b1f37a2-b1bb-4fda-a09a-a8f95254d3db 3 Category 0403 20 19 urn:ddi:dk.dst:99560e44-b2c8-404e-8a8e-2c49f6b23c06:9 dk.dst 99560e44-b2c8-404e-8a8e-2c49f6b23c06 9 dk.dst 9aef8e1b-c660-44ca-908f-f63943b9ed50 3 Category 0403 20 31 urn:ddi:dk.dst:d6edb7ac-7fbf-47cb-accf-3766e7a9e214:9 dk.dst d6edb7ac-7fbf-47cb-accf-3766e7a9e214 9 dk.dst 6aece7a2-23fd-427a-8282-0fcf22f614cf 3 Category 0403 20 33 urn:ddi:dk.dst:bc306903-0f41-4eb1-9f93-148317b20ff7:9 dk.dst bc306903-0f41-4eb1-9f93-148317b20ff7 9 dk.dst 3655287b-ec98-48c9-828e-5e1dd6e08466 3 Category 0403 20 39 urn:ddi:dk.dst:044addb0-6ed0-4720-a305-2aa558404d7e:9 dk.dst 044addb0-6ed0-4720-a305-2aa558404d7e 9 dk.dst a9fd1d95-6635-4e0a-be13-3828b6fc27ec 3 Category 0403 20 41 urn:ddi:dk.dst:ccedbbda-3601-4e3b-bc2a-80db4dcc4e0e:9 dk.dst ccedbbda-3601-4e3b-bc2a-80db4dcc4e0e 9 dk.dst 1df790e1-d75c-4772-9bae-74337229594b 3 Category 0403 20 49 urn:ddi:dk.dst:2eb1feaf-2677-41a0-a7bc-0c2a1ef40e12:9 dk.dst 2eb1feaf-2677-41a0-a7bc-0c2a1ef40e12 9 dk.dst 47a75b27-f71f-4e95-9c3c-6ed3c9d8c694 3 Category 0403 20 51 urn:ddi:dk.dst:6325260e-4b16-4833-9e52-782f83396114:9 dk.dst 6325260e-4b16-4833-9e52-782f83396114 9 dk.dst 2f081800-760e-42cc-8334-127141ac7548 3 Category 0403 20 53 urn:ddi:dk.dst:339764dc-4d32-471e-ba46-6582600abf82:9 dk.dst 339764dc-4d32-471e-ba46-6582600abf82 9 dk.dst 45c1a979-8788-40d2-b5b1-f50c6ea6d9ec 3 Category 0403 20 59 urn:ddi:dk.dst:793da494-3d7b-480f-8822-fee87fb821d4:9 dk.dst 793da494-3d7b-480f-8822-fee87fb821d4 9 dk.dst 3603b79d-6a67-4c66-b4b0-8eac9c927504 3 Category 0403 20 91 urn:ddi:dk.dst:d8fad3af-e20f-48b2-af0c-42d50aa6ef48:9 dk.dst d8fad3af-e20f-48b2-af0c-42d50aa6ef48 9 dk.dst 8d1cf693-184d-4489-8b19-1d56a82c002a 3 Category 0403 20 93 urn:ddi:dk.dst:7d8396f3-56ef-4886-8958-808842710600:9 dk.dst 7d8396f3-56ef-4886-8958-808842710600 9 dk.dst 0c808332-1c86-4893-9490-031ecddbd8b6 3 Category 0403 20 99 urn:ddi:dk.dst:15be29d3-085b-47fc-9a50-414be32fe2c8:9 dk.dst 15be29d3-085b-47fc-9a50-414be32fe2c8 9 dk.dst 64bb3f0e-5a0b-45e0-a8f0-062bb1daf280 3 Category 0403 90 urn:ddi:dk.dst:1966bd29-6584-4e18-bc82-741ff7a4139d:9 dk.dst 1966bd29-6584-4e18-bc82-741ff7a4139d 9 dk.dst 17a3a464-bc1f-410a-9b47-f8d65be857df 3 Category 0403 90 11 urn:ddi:dk.dst:419b05cf-8982-431f-a2e1-97a67c2c9852:9 dk.dst 419b05cf-8982-431f-a2e1-97a67c2c9852 9 dk.dst 27f17246-2740-45a7-9aac-2c5da3605cc3 3 Category 0403 90 13 urn:ddi:dk.dst:bcd9cd3b-2155-445d-9641-e9aa13be44f7:9 dk.dst bcd9cd3b-2155-445d-9641-e9aa13be44f7 9 dk.dst 09b213a5-3271-47ba-9e63-f9c7c0917a4c 3 Category 0403 90 19 urn:ddi:dk.dst:0eaca6ee-ef77-4bad-8061-3d8219f27a4a:9 dk.dst 0eaca6ee-ef77-4bad-8061-3d8219f27a4a 9 dk.dst 98f276dc-a33e-4c9e-81e5-f6f563a383fa 3 Category 0403 90 31 urn:ddi:dk.dst:35fba07f-8730-4a56-ba66-64c00c31a207:9 dk.dst 35fba07f-8730-4a56-ba66-64c00c31a207 9 dk.dst 6ee2e888-de7b-45a6-9440-83ba4efa329f 3 Category 0403 90 33 urn:ddi:dk.dst:fcdc7cc1-8453-4a6a-8768-0de0fdde1506:9 dk.dst fcdc7cc1-8453-4a6a-8768-0de0fdde1506 9 dk.dst 1dd4c105-acb7-4943-aea2-51b0d5d53f39 3 Category 0403 90 39 urn:ddi:dk.dst:48096886-c6d3-4feb-ae79-edfd4d5a18a1:9 dk.dst 48096886-c6d3-4feb-ae79-edfd4d5a18a1 9 dk.dst 491cf04d-8b1e-49ee-903d-6bc2697ccd03 3 Category 0403 90 51 urn:ddi:dk.dst:67bc37f4-a159-4b5d-a57e-d82923b27a89:9 dk.dst 67bc37f4-a159-4b5d-a57e-d82923b27a89 9 dk.dst e29dcd1e-68b0-4a10-832a-3c5a7fe341db 3 Category 0403 90 53 urn:ddi:dk.dst:3b2f391a-a900-4ce7-9b6b-0ff5dda1d6eb:9 dk.dst 3b2f391a-a900-4ce7-9b6b-0ff5dda1d6eb 9 dk.dst 7225b944-19c0-40d2-ac5b-24fdf4b5033b 3 Category 0403 90 59 urn:ddi:dk.dst:3a4a4602-1543-40c0-a48f-4042f7fb2157:9 dk.dst 3a4a4602-1543-40c0-a48f-4042f7fb2157 9 dk.dst 779e6a78-df94-42d8-987c-4d40c82ac9c9 3 Category 0403 90 61 urn:ddi:dk.dst:ebd325e0-194f-4f1a-8117-f2a154afd1ba:9 dk.dst ebd325e0-194f-4f1a-8117-f2a154afd1ba 9 dk.dst b31432c2-91aa-4f55-afc6-9b8ab6a2e9a7 3 Category 0403 90 63 urn:ddi:dk.dst:6fa14f2f-1e58-4749-bbfc-cb9b6d7cafea:9 dk.dst 6fa14f2f-1e58-4749-bbfc-cb9b6d7cafea 9 dk.dst e6f994ce-38e4-4b0b-b88c-45df690d0ac5 3 Category 0403 90 69 urn:ddi:dk.dst:c99503a7-8ad3-4b56-a58b-6e9d7194501a:9 dk.dst c99503a7-8ad3-4b56-a58b-6e9d7194501a 9 dk.dst c8143fe0-b37d-4924-859a-66749c6d66bf 3 Category 0403 90 71 urn:ddi:dk.dst:93ac5d34-e4a4-494d-a3ad-47884e64a29d:9 dk.dst 93ac5d34-e4a4-494d-a3ad-47884e64a29d 9 dk.dst 5247eb3c-e963-4bfa-9d75-b37c4293edb7 3 Category 0403 90 73 urn:ddi:dk.dst:f7f8901a-5507-4a01-8737-9a886eb33e4b:9 dk.dst f7f8901a-5507-4a01-8737-9a886eb33e4b 9 dk.dst 2046cf62-cbe7-4c3e-ad40-3bfc06c73db5 3 Category 0403 90 79 urn:ddi:dk.dst:1aee7cfb-a4ce-4096-9fb3-3129f85797b8:9 dk.dst 1aee7cfb-a4ce-4096-9fb3-3129f85797b8 9 dk.dst 562ea078-5743-4385-b669-88bc8d788931 3 Category 0403 90 91 urn:ddi:dk.dst:a67640f1-ec12-4489-942a-1e7c7f412854:9 dk.dst a67640f1-ec12-4489-942a-1e7c7f412854 9 dk.dst f24116d1-aa19-41ca-8286-4a7bdd2f9991 3 Category 0403 90 93 urn:ddi:dk.dst:773fa9e5-1962-4200-a8d0-5de55398c421:9 dk.dst 773fa9e5-1962-4200-a8d0-5de55398c421 9 dk.dst dc0c8547-2b8c-459d-8ef7-27483e7cc8a0 3 Category 0403 90 99 urn:ddi:dk.dst:188b8ed9-c8c1-41f4-bfa7-729d7d6e23b4:9 dk.dst 188b8ed9-c8c1-41f4-bfa7-729d7d6e23b4 9 dk.dst 2e598bc4-9100-4dcb-9c91-55d617eb47ca 3 Category 0404 urn:ddi:dk.dst:ccb43d20-dc27-44b2-9c00-8077d0f24b89:9 dk.dst ccb43d20-dc27-44b2-9c00-8077d0f24b89 9 dk.dst 36c3b57e-d799-4e7c-b84f-f9cee28b69ca 3 Category 0404 10 urn:ddi:dk.dst:9ff55232-f0cf-4010-8401-70b45eab8920:9 dk.dst 9ff55232-f0cf-4010-8401-70b45eab8920 9 dk.dst 76981906-fa3f-44ae-8f9b-1edbda23fee2 3 Category 0404 10 02 urn:ddi:dk.dst:584f1b91-3419-4d7e-97bf-5302846c7c85:9 dk.dst 584f1b91-3419-4d7e-97bf-5302846c7c85 9 dk.dst d9064d9a-1215-4ed8-a88f-a84278292910 3 Category 0404 10 04 urn:ddi:dk.dst:90d4640b-e6a6-4d1e-a181-b94a63153bb3:9 dk.dst 90d4640b-e6a6-4d1e-a181-b94a63153bb3 9 dk.dst 51ef2ef1-a013-444b-8c90-2cfff33562cf 3 Category 0404 10 06 urn:ddi:dk.dst:dbf274e4-719f-448d-8c79-aa80f7a16ed4:9 dk.dst dbf274e4-719f-448d-8c79-aa80f7a16ed4 9 dk.dst d5a48cb0-551d-4af9-a8bc-bbdc4db8d874 3 Category 0404 10 12 urn:ddi:dk.dst:de1e1397-9c3f-4f0e-9dc4-48c8be59b424:9 dk.dst de1e1397-9c3f-4f0e-9dc4-48c8be59b424 9 dk.dst 27138582-3d90-4ef9-8c33-d5d8aae47bc1 3 Category 0404 10 14 urn:ddi:dk.dst:7b896ec3-8fac-4cb2-b6fa-7ae79db9d9ce:9 dk.dst 7b896ec3-8fac-4cb2-b6fa-7ae79db9d9ce 9 dk.dst 2489e217-ceb6-4afb-a3db-64b41702cb7c 3 Category 0404 10 16 urn:ddi:dk.dst:b490e5e9-cf90-4919-afbe-eff6184c8d80:9 dk.dst b490e5e9-cf90-4919-afbe-eff6184c8d80 9 dk.dst 53c2e886-8a13-4f5e-9e7f-c1396b3b653a 3 Category 0404 10 26 urn:ddi:dk.dst:852cbf13-c0a0-4f42-9cb2-1d756ebd3664:9 dk.dst 852cbf13-c0a0-4f42-9cb2-1d756ebd3664 9 dk.dst ff11ef21-0691-4cf2-a36e-419ea4deb195 3 Category 0404 10 28 urn:ddi:dk.dst:e7f51495-d9ce-4b21-81c3-31b6e38039c8:9 dk.dst e7f51495-d9ce-4b21-81c3-31b6e38039c8 9 dk.dst d51512f4-000b-4221-b51b-d072ea225560 3 Category 0404 10 32 urn:ddi:dk.dst:f846c3d8-ab9c-4314-8d04-0c06b40761cb:9 dk.dst f846c3d8-ab9c-4314-8d04-0c06b40761cb 9 dk.dst 15fa1fa9-7fab-4b33-97c8-ba0734cb0367 3 Category 0404 10 34 urn:ddi:dk.dst:2ad2e9db-e527-40de-8f1f-7a89a482338e:9 dk.dst 2ad2e9db-e527-40de-8f1f-7a89a482338e 9 dk.dst 1b89a74c-65c9-43f6-9694-b68b375836f5 3 Category 0404 10 36 urn:ddi:dk.dst:294044f7-655a-4409-a55a-7777492867c0:9 dk.dst 294044f7-655a-4409-a55a-7777492867c0 9 dk.dst eec27d5a-8901-4acd-a6a2-fc9568c391da 3 Category 0404 10 38 urn:ddi:dk.dst:38a422b4-d5c3-42e3-b17e-5dfc9c93ca8e:9 dk.dst 38a422b4-d5c3-42e3-b17e-5dfc9c93ca8e 9 dk.dst 1951943d-51e4-4a77-91b5-ca81724d7118 3 Category 0404 10 48 urn:ddi:dk.dst:8179aaa9-126a-41e2-bfec-44dde570fd7c:9 dk.dst 8179aaa9-126a-41e2-bfec-44dde570fd7c 9 dk.dst 77e76819-c031-4dd3-bca5-5483b797e2aa 3 Category 0404 10 52 urn:ddi:dk.dst:f58d1ae5-420b-493a-9a1b-07ec323c0254:9 dk.dst f58d1ae5-420b-493a-9a1b-07ec323c0254 9 dk.dst 98d9a706-0159-4619-b115-2b491f1f2093 3 Category 0404 10 54 urn:ddi:dk.dst:5602d799-3e80-454c-b331-78716ea93903:9 dk.dst 5602d799-3e80-454c-b331-78716ea93903 9 dk.dst 3aa63bfa-e802-4f58-85aa-23723a3f4811 3 Category 0404 10 56 urn:ddi:dk.dst:4a6768e4-f625-4906-aed9-b446e10cdf03:9 dk.dst 4a6768e4-f625-4906-aed9-b446e10cdf03 9 dk.dst 79e49d3b-e23b-47ed-982c-5bbd356f8923 3 Category 0404 10 58 urn:ddi:dk.dst:ec4cdc20-a2b0-4b4e-b7a7-92e525f6ac02:9 dk.dst ec4cdc20-a2b0-4b4e-b7a7-92e525f6ac02 9 dk.dst a0448157-cedc-4e3e-bac3-74bb9da87f15 3 Category 0404 10 62 urn:ddi:dk.dst:2e7023c3-8f03-437d-a727-df9e7ba4710c:9 dk.dst 2e7023c3-8f03-437d-a727-df9e7ba4710c 9 dk.dst 7abc95e1-09f9-4b16-89b3-eb962d7f3868 3 Category 0404 10 72 urn:ddi:dk.dst:d24949f1-26a4-459d-9082-0330aef5ac31:9 dk.dst d24949f1-26a4-459d-9082-0330aef5ac31 9 dk.dst 522b0171-49a8-4757-a32f-5c79614593aa 3 Category 0404 10 74 urn:ddi:dk.dst:ec50cf56-4360-4584-9f4d-02c6efe77faf:9 dk.dst ec50cf56-4360-4584-9f4d-02c6efe77faf 9 dk.dst 5a2dbb58-c615-4384-b617-d63444a13551 3 Category 0404 10 76 urn:ddi:dk.dst:e91c8cfb-556e-4dcb-80a3-887e55cae1f7:9 dk.dst e91c8cfb-556e-4dcb-80a3-887e55cae1f7 9 dk.dst 1a8e8054-ce8e-4bc0-8a63-7a982ef8cd8e 3 Category 0404 10 78 urn:ddi:dk.dst:a4ca9c6f-caac-46f1-9c2b-50ee9ff311cd:9 dk.dst a4ca9c6f-caac-46f1-9c2b-50ee9ff311cd 9 dk.dst 5d57ce34-cf1b-4e74-afb9-96dbd1138c58 3 Category 0404 10 82 urn:ddi:dk.dst:bc9c421e-57f5-42ae-901a-d92f263ffba0:9 dk.dst bc9c421e-57f5-42ae-901a-d92f263ffba0 9 dk.dst 38d34179-4585-488f-87c5-093aa10bd850 3 Category 0404 10 84 urn:ddi:dk.dst:0f1dbec7-a770-4716-babf-ed81c0c69783:9 dk.dst 0f1dbec7-a770-4716-babf-ed81c0c69783 9 dk.dst 40a7d6ae-1242-4a6e-9fc7-43826e4a2530 3 Category 0404 90 urn:ddi:dk.dst:bc91e8f6-daaf-4ce5-b65a-6737a07889fc:9 dk.dst bc91e8f6-daaf-4ce5-b65a-6737a07889fc 9 dk.dst a0cb8ddd-5cf1-481b-b176-e810299e95b4 3 Category 0404 90 21 urn:ddi:dk.dst:7075ae96-ca55-4a0c-bfcb-1c39aa6c1cc3:9 dk.dst 7075ae96-ca55-4a0c-bfcb-1c39aa6c1cc3 9 dk.dst 18922fac-b7fd-4058-846e-b5aaf03ecb04 3 Category 0404 90 23 urn:ddi:dk.dst:c8022238-a013-4949-b489-739726f7101b:9 dk.dst c8022238-a013-4949-b489-739726f7101b 9 dk.dst 55cca9ab-4aef-4d3b-a0ae-d86a92cbdaa5 3 Category 0404 90 29 urn:ddi:dk.dst:68d07a1f-8e40-45f1-b8a7-90e8febdc24d:9 dk.dst 68d07a1f-8e40-45f1-b8a7-90e8febdc24d 9 dk.dst 96cadccb-42d4-4de2-bdd4-dc2d0818a5b9 3 Category 0404 90 81 urn:ddi:dk.dst:621897d8-190c-442a-ac00-d77b27f18d43:9 dk.dst 621897d8-190c-442a-ac00-d77b27f18d43 9 dk.dst 25645adf-6dd3-4793-a371-635e0c5101fe 3 Category 0404 90 83 urn:ddi:dk.dst:efed6147-cbb5-48d9-8044-92056fd6d6f2:9 dk.dst efed6147-cbb5-48d9-8044-92056fd6d6f2 9 dk.dst 2d3fa522-d330-4bbc-8139-efdfafcf4add 3 Category 0404 90 89 urn:ddi:dk.dst:4ac260dc-237e-4d2c-9181-41d4ebd73267:9 dk.dst 4ac260dc-237e-4d2c-9181-41d4ebd73267 9 dk.dst 37d58bb6-aa44-4550-9c3b-95aa3ad336b2 3 Category 0405 urn:ddi:dk.dst:5675f866-ee89-4ed5-ab11-5e800b3cd044:9 dk.dst 5675f866-ee89-4ed5-ab11-5e800b3cd044 9 dk.dst 8aeab972-0848-40f4-983a-7eae2450d5e2 3 Category 0405 10 urn:ddi:dk.dst:e5f96569-36b8-48aa-bf5d-bf2aec587941:9 dk.dst e5f96569-36b8-48aa-bf5d-bf2aec587941 9 dk.dst 66a4763d-e194-49f0-84e7-4510a9cfd12e 3 Category 0405 10 11 urn:ddi:dk.dst:0a56d4b7-9ded-4fd4-bbff-8478c34b335d:9 dk.dst 0a56d4b7-9ded-4fd4-bbff-8478c34b335d 9 dk.dst 4487c907-d5fe-469a-b819-fcf33989dcde 3 Category 0405 10 19 urn:ddi:dk.dst:58b1b282-5b5a-472c-8dca-289feb081345:9 dk.dst 58b1b282-5b5a-472c-8dca-289feb081345 9 dk.dst 24796453-9cde-449b-ab30-bcb4b6068c4a 3 Category 0405 10 30 urn:ddi:dk.dst:72a606c0-b4e9-4027-81c5-2160b46231b1:9 dk.dst 72a606c0-b4e9-4027-81c5-2160b46231b1 9 dk.dst d651ff1c-d333-493b-bc2a-05411e08b8d7 3 Category 0405 10 50 urn:ddi:dk.dst:06684f60-33bb-484c-8590-8179d25e50e2:9 dk.dst 06684f60-33bb-484c-8590-8179d25e50e2 9 dk.dst 983dd4a1-442e-43b3-bba6-3d92d9b3b954 3 Category 0405 10 90 urn:ddi:dk.dst:60c5e6f0-f2f6-49cc-9886-2b98c26a0ec2:9 dk.dst 60c5e6f0-f2f6-49cc-9886-2b98c26a0ec2 9 dk.dst 9dc5bd31-31d5-4883-8337-73e57986dd55 3 Category 0405 20 urn:ddi:dk.dst:20b6c1e6-4025-4138-bf77-d5f2552f72d7:9 dk.dst 20b6c1e6-4025-4138-bf77-d5f2552f72d7 9 dk.dst 46168fc5-aba0-43b9-91d4-dd9a41a7b2c8 3 Category 0405 20 10 urn:ddi:dk.dst:e7d8c142-9683-46a9-b876-9ee32706b329:9 dk.dst e7d8c142-9683-46a9-b876-9ee32706b329 9 dk.dst 1076a707-06b4-4f08-8c29-8eb098ec5c42 3 Category 0405 20 30 urn:ddi:dk.dst:26620ed3-4b40-405d-8663-31f42638d71d:9 dk.dst 26620ed3-4b40-405d-8663-31f42638d71d 9 dk.dst c2482714-7a94-4ecb-b5d1-b60628b719db 3 Category 0405 20 90 urn:ddi:dk.dst:66278265-ad7d-443e-9048-5f3eeeea6557:9 dk.dst 66278265-ad7d-443e-9048-5f3eeeea6557 9 dk.dst cadc9867-4795-4252-8e3f-3db8d9b284a4 3 Category 0405 90 urn:ddi:dk.dst:589c9f27-faf7-4887-80b8-13cb199eca2c:9 dk.dst 589c9f27-faf7-4887-80b8-13cb199eca2c 9 dk.dst 0183dcc0-466d-486c-871d-36a8191b6eb7 3 Category 0405 90 10 urn:ddi:dk.dst:ee492790-01ce-4311-bb3f-e5e898a6cec3:9 dk.dst ee492790-01ce-4311-bb3f-e5e898a6cec3 9 dk.dst 0ad13d46-02d5-477e-9f8b-74dde9b108cb 3 Category 0405 90 90 urn:ddi:dk.dst:676ff2e4-33d5-404b-9bec-a2ca078c9fe4:9 dk.dst 676ff2e4-33d5-404b-9bec-a2ca078c9fe4 9 dk.dst ff0cf356-6e49-4bc2-b2d8-3bba0c33baf0 3 Category 0406 urn:ddi:dk.dst:24ad395d-5d90-46bf-b822-3b33e7c50e11:9 dk.dst 24ad395d-5d90-46bf-b822-3b33e7c50e11 9 dk.dst 3ee962cd-451f-458c-b8f0-dbbd1e29bd16 3 Category 0406 10 urn:ddi:dk.dst:9e2ce80f-802a-44ac-8765-d23f119206d4:9 dk.dst 9e2ce80f-802a-44ac-8765-d23f119206d4 9 dk.dst a98fb53b-ef9c-418b-a1f7-a04618aad435 3 Category 0406 10 30 urn:ddi:dk.dst:1f15a32b-daac-49bf-b711-764cc87c6b31:9 dk.dst 1f15a32b-daac-49bf-b711-764cc87c6b31 9 dk.dst 5a0a3e6f-d66c-482a-a76d-55e27d934587 3 Category 0406 10 50 urn:ddi:dk.dst:ca71f7c7-c0bf-409f-84a5-ac2a02972cb4:9 dk.dst ca71f7c7-c0bf-409f-84a5-ac2a02972cb4 9 dk.dst d6c1bb15-d219-4f1f-9e87-42bc797c0c3a 3 Category 0406 10 80 urn:ddi:dk.dst:411d8b26-5001-482d-9476-be21293985a6:9 dk.dst 411d8b26-5001-482d-9476-be21293985a6 9 dk.dst f8815174-b189-4f23-95c9-c6552ea46c4d 3 Category 0406 20 urn:ddi:dk.dst:b868340f-7e63-44bf-b851-c885ac4d89dd:9 dk.dst b868340f-7e63-44bf-b851-c885ac4d89dd 9 dk.dst 593ac719-638c-4113-93cd-dc7009786b46 3 Category 0406 20 00 urn:ddi:dk.dst:8b342427-ee9f-4dec-9e67-a85b0efa88e1:9 dk.dst 8b342427-ee9f-4dec-9e67-a85b0efa88e1 9 dk.dst a767a22d-d81b-4245-b429-0625cba22bfa 3 Category 0406 30 urn:ddi:dk.dst:ade6700b-7066-418c-904b-cd3afa19f3cd:9 dk.dst ade6700b-7066-418c-904b-cd3afa19f3cd 9 dk.dst d277d487-3fe6-4e29-82ab-23f1186a4194 3 Category 0406 30 10 urn:ddi:dk.dst:0a307ee0-eac0-446c-b7f1-b42bf5d6fff8:9 dk.dst 0a307ee0-eac0-446c-b7f1-b42bf5d6fff8 9 dk.dst a17613d2-74df-4d81-87a7-149166e26405 3 Category 0406 30 31 urn:ddi:dk.dst:fa346fa3-eea2-4fdb-ad14-c506a4639d1f:9 dk.dst fa346fa3-eea2-4fdb-ad14-c506a4639d1f 9 dk.dst 040d2bbd-373a-4b41-acd4-c27cb9ccea52 3 Category 0406 30 39 urn:ddi:dk.dst:e9a0cb46-ef10-499b-b64d-f16193796f09:9 dk.dst e9a0cb46-ef10-499b-b64d-f16193796f09 9 dk.dst 0864bff5-0cbf-4981-8e85-3e7a43f5a634 3 Category 0406 30 90 urn:ddi:dk.dst:d3ef337c-a633-43a4-a813-67016b8f77b5:9 dk.dst d3ef337c-a633-43a4-a813-67016b8f77b5 9 dk.dst 0756fc31-3bf0-4c1a-b9b3-3c249c07d6dd 3 Category 0406 40 urn:ddi:dk.dst:ca7d21bf-dfc1-4fa2-a582-25e6777f8272:9 dk.dst ca7d21bf-dfc1-4fa2-a582-25e6777f8272 9 dk.dst c6061c57-d834-411f-9b23-8b33fefbf27d 3 Category 0406 40 10 urn:ddi:dk.dst:3bdbe63d-68b3-4d6c-b481-a1854178f773:9 dk.dst 3bdbe63d-68b3-4d6c-b481-a1854178f773 9 dk.dst 9d1a610b-b11e-40e2-83dc-9372fef7af8d 3 Category 0406 40 50 urn:ddi:dk.dst:23c2ba1f-d800-4868-97ca-bf921d6370ec:9 dk.dst 23c2ba1f-d800-4868-97ca-bf921d6370ec 9 dk.dst 5c4fc304-12ab-433b-bdca-0208e31a5525 3 Category 0406 40 90 urn:ddi:dk.dst:fb8fce13-94c9-4d12-b5de-92f90c6e3db4:9 dk.dst fb8fce13-94c9-4d12-b5de-92f90c6e3db4 9 dk.dst 656c8c43-57fd-44f2-bfd8-5139cbc58055 3 Category 0406 90 urn:ddi:dk.dst:cb46bb9a-8bac-4d45-b7c5-5b06c587b063:9 dk.dst cb46bb9a-8bac-4d45-b7c5-5b06c587b063 9 dk.dst 5bdc6f9a-6208-49a6-a715-916ffd84c7dd 3 Category 0406 90 01 urn:ddi:dk.dst:dd0d8077-93a6-4b45-9698-2b279c60b825:9 dk.dst dd0d8077-93a6-4b45-9698-2b279c60b825 9 dk.dst 629e7b8a-82c2-4548-8622-d56fd6080563 3 Category 0406 90 13 urn:ddi:dk.dst:0a93c1bf-1d56-4390-a2c3-7ac727148a02:9 dk.dst 0a93c1bf-1d56-4390-a2c3-7ac727148a02 9 dk.dst 61e72546-f9e6-496d-a7af-f53ac08d926c 3 Category 0406 90 15 urn:ddi:dk.dst:1fde3b57-4496-4181-b85c-6858bb081b95:9 dk.dst 1fde3b57-4496-4181-b85c-6858bb081b95 9 dk.dst 5d621a58-76c9-4018-8c82-29adbb8f4d65 3 Category 0406 90 17 urn:ddi:dk.dst:958b6713-da48-4c31-ade2-9dbb7d6190ab:9 dk.dst 958b6713-da48-4c31-ade2-9dbb7d6190ab 9 dk.dst 32de5e9f-463d-4c65-bf00-ee8162d0c753 3 Category 0406 90 18 urn:ddi:dk.dst:0411a661-ffc1-488c-a394-5dc2aed973c6:9 dk.dst 0411a661-ffc1-488c-a394-5dc2aed973c6 9 dk.dst 88b11e84-fce4-45bc-b7c7-ad078b8e4a95 3 Category 0406 90 21 urn:ddi:dk.dst:d9a15d81-d2f6-4874-9790-1ae2eec901ea:9 dk.dst d9a15d81-d2f6-4874-9790-1ae2eec901ea 9 dk.dst 592983b6-23be-4d41-b8a0-9f7cb7c96aff 3 Category 0406 90 23 urn:ddi:dk.dst:c7b7baff-b789-4173-9f34-bc0e7f7facf7:9 dk.dst c7b7baff-b789-4173-9f34-bc0e7f7facf7 9 dk.dst c0dea7e9-9175-475d-95c3-adbe65a4bd25 3 Category 0406 90 25 urn:ddi:dk.dst:cc26c7e2-b7b3-429d-a9bf-1bd7de5e4a60:9 dk.dst cc26c7e2-b7b3-429d-a9bf-1bd7de5e4a60 9 dk.dst 70a4e19b-fd43-4b25-8f7b-9cfc976dcc6e 3 Category 0406 90 29 urn:ddi:dk.dst:4eac520f-13d5-4209-809d-4e255449614b:9 dk.dst 4eac520f-13d5-4209-809d-4e255449614b 9 dk.dst ea803247-1a0b-48ca-b4f2-f802391e169e 3 Category 0406 90 32 urn:ddi:dk.dst:62aaed03-0b64-4670-bc52-0d11975f27b9:9 dk.dst 62aaed03-0b64-4670-bc52-0d11975f27b9 9 dk.dst ac0f2a59-956a-42f6-bbd2-2927f5f378e1 3 Category 0406 90 35 urn:ddi:dk.dst:570da1e9-0958-415a-b152-6a3ee246ab7a:9 dk.dst 570da1e9-0958-415a-b152-6a3ee246ab7a 9 dk.dst e0854af0-19a3-48e3-97e7-943222c7452c 3 Category 0406 90 37 urn:ddi:dk.dst:ac54f798-59cf-43e8-93d3-3ee6cbce6a1f:9 dk.dst ac54f798-59cf-43e8-93d3-3ee6cbce6a1f 9 dk.dst 78f41834-b6e8-4599-947e-0e64b5407bef 3 Category 0406 90 39 urn:ddi:dk.dst:ab6ebd60-d5e8-4a2d-beec-6c217dd9f689:9 dk.dst ab6ebd60-d5e8-4a2d-beec-6c217dd9f689 9 dk.dst 2e228cd2-6bc8-4cb1-bb51-78d47391e974 3 Category 0406 90 50 urn:ddi:dk.dst:78e914f6-8749-4b06-895d-3a21d9d46c1b:9 dk.dst 78e914f6-8749-4b06-895d-3a21d9d46c1b 9 dk.dst 45ffe0b0-3c28-4af2-9651-5dc556bff077 3 Category 0406 90 61 urn:ddi:dk.dst:a9a45860-5a08-42e5-83cd-a3b5dd530e49:9 dk.dst a9a45860-5a08-42e5-83cd-a3b5dd530e49 9 dk.dst a387a6ed-3a2f-4ace-8999-49a0972eb797 3 Category 0406 90 63 urn:ddi:dk.dst:d6c3020c-f3d4-45d8-8c2d-354369128c2b:9 dk.dst d6c3020c-f3d4-45d8-8c2d-354369128c2b 9 dk.dst fa88e896-502e-4c04-8133-9f4f0ad75ce5 3 Category 0406 90 69 urn:ddi:dk.dst:e7995fcf-1832-4449-93bf-f1c2b4854ce9:9 dk.dst e7995fcf-1832-4449-93bf-f1c2b4854ce9 9 dk.dst 429427eb-084f-4094-91e4-adb233c6e9ba 3 Category 0406 90 73 urn:ddi:dk.dst:b5ff4da9-713b-4bea-a05f-4df7c31c3eef:9 dk.dst b5ff4da9-713b-4bea-a05f-4df7c31c3eef 9 dk.dst e8d17632-31e5-4e74-be56-c473321fbf24 3 Category 0406 90 74 urn:ddi:dk.dst:443df05c-2f34-4d18-bdb3-4797d2240253:9 dk.dst 443df05c-2f34-4d18-bdb3-4797d2240253 9 dk.dst 6ef5f008-490a-4ba2-bfbf-0d72d5e520c9 3 Category 0406 90 75 urn:ddi:dk.dst:94a05b1f-d854-40e5-8b3f-80040bd685d7:9 dk.dst 94a05b1f-d854-40e5-8b3f-80040bd685d7 9 dk.dst 99d4c19c-43f6-4bfd-9f42-ca4c29ccefc4 3 Category 0406 90 76 urn:ddi:dk.dst:408e68ed-b8cb-443f-93cb-c6eb7d07c7fa:9 dk.dst 408e68ed-b8cb-443f-93cb-c6eb7d07c7fa 9 dk.dst 4ed97a17-f1b0-45b1-8121-885c2c7d6c81 3 Category 0406 90 78 urn:ddi:dk.dst:23426512-b095-4ea3-8402-f3e05639ccba:9 dk.dst 23426512-b095-4ea3-8402-f3e05639ccba 9 dk.dst 8ab5f441-519f-4bdc-ad1a-bd57e61b3968 3 Category 0406 90 79 urn:ddi:dk.dst:588dcdb2-cff7-4e21-a882-b01685259fc5:9 dk.dst 588dcdb2-cff7-4e21-a882-b01685259fc5 9 dk.dst beaefc5d-643f-4076-95ce-898ac873413c 3 Category 0406 90 81 urn:ddi:dk.dst:d55d77ac-55f2-43f7-80f4-aaff4ea7e2ea:9 dk.dst d55d77ac-55f2-43f7-80f4-aaff4ea7e2ea 9 dk.dst a1067d08-addf-4307-a798-57c12fe3e1c6 3 Category 0406 90 82 urn:ddi:dk.dst:378b806e-739e-4d4c-811d-fd186b1b5c42:9 dk.dst 378b806e-739e-4d4c-811d-fd186b1b5c42 9 dk.dst 74750070-35f8-433f-89d3-d7df32c2f681 3 Category 0406 90 84 urn:ddi:dk.dst:3c3db4f7-bf8c-46dd-9406-cb2887d68368:9 dk.dst 3c3db4f7-bf8c-46dd-9406-cb2887d68368 9 dk.dst 33fe6858-af01-4fc5-adb6-aa8173a86501 3 Category 0406 90 85 urn:ddi:dk.dst:ae283946-2e6f-4cab-838d-190d19ec5eb4:9 dk.dst ae283946-2e6f-4cab-838d-190d19ec5eb4 9 dk.dst 96d7b5c9-5aaf-4425-9d86-1856824047ff 3 Category 0406 90 86 urn:ddi:dk.dst:f7f7e359-7c8b-4bf0-afc3-9f48cd33a7de:9 dk.dst f7f7e359-7c8b-4bf0-afc3-9f48cd33a7de 9 dk.dst 6184d024-b2a4-4e57-b144-e3f959c75ddd 3 Category 0406 90 89 urn:ddi:dk.dst:8871af11-9e9c-4470-8d47-1517bd0732e7:9 dk.dst 8871af11-9e9c-4470-8d47-1517bd0732e7 9 dk.dst 74095a29-84f7-4147-95a1-6458fb4355b4 3 Category 0406 90 92 urn:ddi:dk.dst:65ce0a12-5b75-48a7-bcd1-74b9c0ca4067:9 dk.dst 65ce0a12-5b75-48a7-bcd1-74b9c0ca4067 9 dk.dst 3c49ebae-8781-43c9-b33e-3078aae43a27 3 Category 0406 90 93 urn:ddi:dk.dst:fdc40bbd-403a-4999-ab53-38ae93a8823a:9 dk.dst fdc40bbd-403a-4999-ab53-38ae93a8823a 9 dk.dst 9be7ff2d-ae5a-4d08-ba41-bfe1ae1c3602 3 Category 0406 90 99 urn:ddi:dk.dst:230271cd-30ab-475c-8ea3-d3606b365d7d:9 dk.dst 230271cd-30ab-475c-8ea3-d3606b365d7d 9 dk.dst 35fb37d1-dd1e-45b4-9bf1-4dd959547f05 3 Category 0407 urn:ddi:dk.dst:cd7768df-d78c-4f78-a2ed-90efae556fc2:9 dk.dst cd7768df-d78c-4f78-a2ed-90efae556fc2 9 dk.dst eca31071-bd3d-498a-831c-090753c74b3e 3 Category 0407 11 urn:ddi:dk.dst:ee25e9d7-b644-4b55-96a9-4c8fd3fe9d4a:9 dk.dst ee25e9d7-b644-4b55-96a9-4c8fd3fe9d4a 9 dk.dst 52140fdf-b6f6-4f5f-9adb-53f158355fe6 3 Category 0407 11 00 urn:ddi:dk.dst:d4acae88-f265-47b6-9225-53b94d45cb88:9 dk.dst d4acae88-f265-47b6-9225-53b94d45cb88 9 dk.dst 2b1aa81a-b6be-452f-92d3-df8ec10b3c1d 3 Category 0407 19 urn:ddi:dk.dst:18556901-90e7-4542-bcd8-b2d1ac9b6b0f:9 dk.dst 18556901-90e7-4542-bcd8-b2d1ac9b6b0f 9 dk.dst 84302cea-3f96-4ada-baec-624a7eaaf3bb 3 Category 0407 19 11 urn:ddi:dk.dst:5ff0e480-7b11-42bc-a890-d5845f455784:9 dk.dst 5ff0e480-7b11-42bc-a890-d5845f455784 9 dk.dst 347ca1a8-8502-492c-bc17-0ee1708fc36c 3 Category 0407 19 19 urn:ddi:dk.dst:c73ec456-e3ae-43ac-a6df-8b4bf2d9d584:9 dk.dst c73ec456-e3ae-43ac-a6df-8b4bf2d9d584 9 dk.dst 8c3e945c-47b9-43b0-8d2c-a3e586e33f07 3 Category 0407 19 90 urn:ddi:dk.dst:94134b2f-be8e-4797-a8a4-c6b064854918:9 dk.dst 94134b2f-be8e-4797-a8a4-c6b064854918 9 dk.dst 9ec49853-7681-42ab-9fc4-7b020b59fc25 3 Category 0407 21 urn:ddi:dk.dst:924c2823-d5cf-45ed-ad16-0437415d6e34:9 dk.dst 924c2823-d5cf-45ed-ad16-0437415d6e34 9 dk.dst 85440f74-4964-4857-bc2b-bc2a693352c4 3 Category 0407 21 00 urn:ddi:dk.dst:e287bcab-79e0-4c39-9e76-16a958d23239:9 dk.dst e287bcab-79e0-4c39-9e76-16a958d23239 9 dk.dst 0c7156c9-c69c-406c-ab55-8c28fdde2c46 3 Category 0407 29 urn:ddi:dk.dst:a5f5201d-a85b-4860-a476-5fe3dcfb5296:9 dk.dst a5f5201d-a85b-4860-a476-5fe3dcfb5296 9 dk.dst bedfcbd8-19ce-4fac-9f06-a99822e3b977 3 Category 0407 29 10 urn:ddi:dk.dst:c5afad1b-06d4-4df4-9984-ac98a85d7062:9 dk.dst c5afad1b-06d4-4df4-9984-ac98a85d7062 9 dk.dst 9a50d479-1d11-470c-b1e4-39f776dccf6b 3 Category 0407 29 90 urn:ddi:dk.dst:8cd7eb2f-4ef1-456d-b662-ee6cd57ce9f7:9 dk.dst 8cd7eb2f-4ef1-456d-b662-ee6cd57ce9f7 9 dk.dst 117b53bf-2aa4-4a29-82bb-a95bc3075380 3 Category 0407 90 urn:ddi:dk.dst:a7a5c82f-f5b9-4a66-83e7-3f6975420848:9 dk.dst a7a5c82f-f5b9-4a66-83e7-3f6975420848 9 dk.dst 2c08d034-a781-4a50-b186-95ca57d5bfec 3 Category 0407 90 10 urn:ddi:dk.dst:36e1b782-5eeb-4355-9968-ae5bd3a34c40:9 dk.dst 36e1b782-5eeb-4355-9968-ae5bd3a34c40 9 dk.dst 62d209cd-b08c-4397-856c-33349aa3d426 3 Category 0407 90 90 urn:ddi:dk.dst:22da9109-8d09-4283-9d0f-b549c9ac5d37:9 dk.dst 22da9109-8d09-4283-9d0f-b549c9ac5d37 9 dk.dst 9b7b22b8-c3ab-4cbe-bc1c-6a33b831f963 3 Category 0408 urn:ddi:dk.dst:b3323a42-7915-45ce-b4c1-71c387e55dbe:9 dk.dst b3323a42-7915-45ce-b4c1-71c387e55dbe 9 dk.dst 7afb65e4-61ec-4e92-8fa2-821505dc0517 3 Category 0408 11 urn:ddi:dk.dst:d1b52ab5-fb84-4af3-8073-b05defbb7254:9 dk.dst d1b52ab5-fb84-4af3-8073-b05defbb7254 9 dk.dst 2c21fb0d-b46a-4530-a594-1cc84981c8e1 3 Category 0408 11 20 urn:ddi:dk.dst:978a3682-81aa-498c-bbd8-07d31a4cfe27:9 dk.dst 978a3682-81aa-498c-bbd8-07d31a4cfe27 9 dk.dst f91f869e-abaa-4be4-86a3-d6b36afe97cf 3 Category 0408 11 80 urn:ddi:dk.dst:f89c14d4-acc0-4f7d-9de4-5c88c8fd111e:9 dk.dst f89c14d4-acc0-4f7d-9de4-5c88c8fd111e 9 dk.dst 4f9c204f-8793-47f5-900b-82e7bdc9e16b 3 Category 0408 19 urn:ddi:dk.dst:1b5921fd-db55-4595-a22a-4e8aefb99eaa:9 dk.dst 1b5921fd-db55-4595-a22a-4e8aefb99eaa 9 dk.dst a5965cfe-3e6b-4da9-b140-3e81a5539e20 3 Category 0408 19 20 urn:ddi:dk.dst:1a4bd6f4-f57a-43ca-b4b2-733e66076fd2:9 dk.dst 1a4bd6f4-f57a-43ca-b4b2-733e66076fd2 9 dk.dst ca4d6a9b-02b4-4fc2-b590-6037f420306b 3 Category 0408 19 81 urn:ddi:dk.dst:d2606c6c-2b0e-42e5-a0cf-b801be50baf3:9 dk.dst d2606c6c-2b0e-42e5-a0cf-b801be50baf3 9 dk.dst 71b8fd23-32e8-4a71-9f74-9d633a3a74ea 3 Category 0408 19 89 urn:ddi:dk.dst:e843d2f1-0038-4545-bdd4-23b48e2ebd5d:9 dk.dst e843d2f1-0038-4545-bdd4-23b48e2ebd5d 9 dk.dst 7e9946f4-2f7f-4377-916c-ad35e3d07f6b 3 Category 0408 91 urn:ddi:dk.dst:51ea239a-4512-4453-a0d7-42c4de344bc9:9 dk.dst 51ea239a-4512-4453-a0d7-42c4de344bc9 9 dk.dst e2eba426-8aa7-436c-88a4-9e07b9a5412e 3 Category 0408 91 20 urn:ddi:dk.dst:d9205259-9296-401d-ab65-2277868f01a8:9 dk.dst d9205259-9296-401d-ab65-2277868f01a8 9 dk.dst 182f88b6-0f6b-433d-9088-c6574746770a 3 Category 0408 91 80 urn:ddi:dk.dst:9e52ce72-a613-4961-9a14-0dcba2853301:9 dk.dst 9e52ce72-a613-4961-9a14-0dcba2853301 9 dk.dst 489e2645-1f67-4278-80af-f956b41b1723 3 Category 0408 99 urn:ddi:dk.dst:0faf4047-03d2-43a5-a25b-7748d701506d:9 dk.dst 0faf4047-03d2-43a5-a25b-7748d701506d 9 dk.dst c2f3f489-fba1-4e61-aa5b-e550c02d4007 3 Category 0408 99 20 urn:ddi:dk.dst:8b0bf1f0-881b-4d6d-9f3f-c957c12957fc:9 dk.dst 8b0bf1f0-881b-4d6d-9f3f-c957c12957fc 9 dk.dst 0c1f93f2-b08f-4f55-88b6-347f677fa051 3 Category 0408 99 80 urn:ddi:dk.dst:486d7086-3577-4898-8fed-81bdc44150f6:9 dk.dst 486d7086-3577-4898-8fed-81bdc44150f6 9 dk.dst 1d5bd835-e841-4be5-b07a-25f2f8cd3820 3 Category 0409 urn:ddi:dk.dst:933d85a5-0536-4959-8d6b-c080ee03a065:9 dk.dst 933d85a5-0536-4959-8d6b-c080ee03a065 9 dk.dst 94d9bf3b-efe6-4854-ae89-bab708503d9e 3 Category 0409 00 urn:ddi:dk.dst:cf6da536-485b-4c2a-850c-71b67af98fe8:9 dk.dst cf6da536-485b-4c2a-850c-71b67af98fe8 9 dk.dst 1a9db0df-75b7-4dec-b2eb-5bb4e1693bc0 3 Category 0409 00 00 urn:ddi:dk.dst:ec86381a-599e-42fc-84ae-8f613ad3802c:9 dk.dst ec86381a-599e-42fc-84ae-8f613ad3802c 9 dk.dst ecaf2bbe-677d-44b3-8af1-e65bad77c42f 3 Category 0410 urn:ddi:dk.dst:886cc7ce-9ca5-4c84-9bc6-a313f471e2c6:9 dk.dst 886cc7ce-9ca5-4c84-9bc6-a313f471e2c6 9 dk.dst 7711f58b-b22a-4399-937a-1c865e094dae 3 Category 0410 10 urn:ddi:dk.dst:a4c3e450-d91f-4233-9c3f-261bd87b2adf:9 dk.dst a4c3e450-d91f-4233-9c3f-261bd87b2adf 9 dk.dst beb4d759-8192-4dbe-a506-d54e4f1132ee 3 Category 0410 10 10 urn:ddi:dk.dst:c5828ca2-b987-4e16-8978-3f11f9c3a388:9 dk.dst c5828ca2-b987-4e16-8978-3f11f9c3a388 9 dk.dst d33259ac-4338-458a-be1d-adb6d64f3ccb 3 Category 0410 10 91 urn:ddi:dk.dst:bbab2b2a-03a6-4fed-9e21-8bbef5c86d72:9 dk.dst bbab2b2a-03a6-4fed-9e21-8bbef5c86d72 9 dk.dst b5008baf-7ca9-412e-9b41-862ac5421b28 3 Category 0410 10 99 urn:ddi:dk.dst:34537ddf-0829-486e-b3a4-cd811f3ec303:9 dk.dst 34537ddf-0829-486e-b3a4-cd811f3ec303 9 dk.dst 82dc89d0-4d49-4d31-804f-65acc17fc1d1 3 Category 0410 90 urn:ddi:dk.dst:fc7ccd84-c921-428d-8918-b132afbd7cbe:9 dk.dst fc7ccd84-c921-428d-8918-b132afbd7cbe 9 dk.dst 8041a83a-33f2-4306-aaaa-6c125558fd77 3 Category 0410 90 00 urn:ddi:dk.dst:90d4d9d1-41a3-4e68-b429-d4f5b0c83436:9 dk.dst 90d4d9d1-41a3-4e68-b429-d4f5b0c83436 9 dk.dst 81a46672-a535-47d5-a225-4075b8ddcc29 3 Category 05 urn:ddi:dk.dst:7b5c7fb2-78df-4c56-8413-d0ff820624a6:9 dk.dst 7b5c7fb2-78df-4c56-8413-d0ff820624a6 9 dk.dst 513694f2-4aac-462e-8d84-f7d8d8a92d62 3 Category 0501 urn:ddi:dk.dst:40e807b4-f43c-42cd-92fe-99ee6c24f449:9 dk.dst 40e807b4-f43c-42cd-92fe-99ee6c24f449 9 dk.dst 551848fb-d3a4-4c28-bead-65a969eebd94 3 Category 0501 00 urn:ddi:dk.dst:5c63a123-b241-4394-adba-c6bfe7d2c221:9 dk.dst 5c63a123-b241-4394-adba-c6bfe7d2c221 9 dk.dst 493d7b43-faea-4bb5-ab12-9d94caca150d 3 Category 0501 00 00 urn:ddi:dk.dst:10adc525-1180-4f20-97b5-0e68a2211278:9 dk.dst 10adc525-1180-4f20-97b5-0e68a2211278 9 dk.dst 8dda9865-fcd2-43c4-88ae-3dc20379f355 3 Category 0502 urn:ddi:dk.dst:bdfdd8c4-e255-4e17-b69f-65fdb451a8ab:9 dk.dst bdfdd8c4-e255-4e17-b69f-65fdb451a8ab 9 dk.dst c1b68035-d903-4104-81a9-ef6421fcef82 3 Category 0502 10 urn:ddi:dk.dst:271c0ed9-2791-46d7-9653-6ee0c2d4708c:9 dk.dst 271c0ed9-2791-46d7-9653-6ee0c2d4708c 9 dk.dst 2488e94d-c207-450f-baf8-96889ce900ba 3 Category 0502 10 00 urn:ddi:dk.dst:0860a7a8-0323-4c77-a694-3351753009a8:9 dk.dst 0860a7a8-0323-4c77-a694-3351753009a8 9 dk.dst 18849cfe-6fe1-4a55-8b1a-c12d255489bc 3 Category 0502 90 urn:ddi:dk.dst:552e02cd-0df0-4371-b971-1c0c452f0e7c:9 dk.dst 552e02cd-0df0-4371-b971-1c0c452f0e7c 9 dk.dst f375c4c0-2437-41a7-9265-6801256b6c8c 3 Category 0502 90 00 urn:ddi:dk.dst:9f1abae0-69be-4025-a857-0d0cf3bea29a:9 dk.dst 9f1abae0-69be-4025-a857-0d0cf3bea29a 9 dk.dst e8a3be10-2983-42ab-87f9-172aa3d9a5f0 3 Category 0504 urn:ddi:dk.dst:b8a993c3-b4f9-42ae-978f-457df3707f23:9 dk.dst b8a993c3-b4f9-42ae-978f-457df3707f23 9 dk.dst 5a0972b9-f88c-4d2d-b84e-cbf0fc5375e4 3 Category 0504 00 urn:ddi:dk.dst:d23b60e3-7c1e-4ca9-8254-8da9479ae402:9 dk.dst d23b60e3-7c1e-4ca9-8254-8da9479ae402 9 dk.dst 278e1669-a7fb-46d8-bef4-b7169462ab89 3 Category 0504 00 00 urn:ddi:dk.dst:7f0e2d89-5d75-4a27-90cb-e1dea1f73a24:9 dk.dst 7f0e2d89-5d75-4a27-90cb-e1dea1f73a24 9 dk.dst 684a9898-7cba-4b80-84eb-254a9970ce38 3 Category 0505 urn:ddi:dk.dst:2df026a1-8251-492a-8c74-f2fe101c5915:9 dk.dst 2df026a1-8251-492a-8c74-f2fe101c5915 9 dk.dst 8204fa0e-4610-4cb1-9f97-5479577d9d01 3 Category 0505 10 urn:ddi:dk.dst:7af53b3d-6878-49d1-8560-775ddc2ae96d:9 dk.dst 7af53b3d-6878-49d1-8560-775ddc2ae96d 9 dk.dst 0dd87350-7f8e-45ab-bd74-c8a2f5071248 3 Category 0505 10 10 urn:ddi:dk.dst:42c02f7c-d1fd-41b9-9882-03af0c4496da:9 dk.dst 42c02f7c-d1fd-41b9-9882-03af0c4496da 9 dk.dst d1cdb13f-f803-4786-ab4c-25629133f41c 3 Category 0505 10 90 urn:ddi:dk.dst:f56d2d08-4c10-4349-b5d8-b156c2b5ee27:9 dk.dst f56d2d08-4c10-4349-b5d8-b156c2b5ee27 9 dk.dst 0d1e2b9b-bc75-43ab-ae6e-ceeecd23738f 3 Category 0505 90 urn:ddi:dk.dst:85b9c5a7-37fe-42fc-8250-6f16dc9922b7:9 dk.dst 85b9c5a7-37fe-42fc-8250-6f16dc9922b7 9 dk.dst dd3a7310-3f10-41a4-8833-45d898ed4353 3 Category 0505 90 00 urn:ddi:dk.dst:d9c5b94a-0583-41c5-bbf2-e65edcccfa68:9 dk.dst d9c5b94a-0583-41c5-bbf2-e65edcccfa68 9 dk.dst 897cd43e-fc82-408e-8400-ce2b0e8d74cd 3 Category 0506 urn:ddi:dk.dst:eda0db13-99e4-435c-8cd1-b59d9eb44947:9 dk.dst eda0db13-99e4-435c-8cd1-b59d9eb44947 9 dk.dst af153f08-976f-4fae-8f04-ab657232c0b9 3 Category 0506 10 urn:ddi:dk.dst:d7c59d3e-5134-4782-a402-3b966f50c59d:9 dk.dst d7c59d3e-5134-4782-a402-3b966f50c59d 9 dk.dst c1a7d6e9-93f8-4d60-8291-b8077e28fb95 3 Category 0506 10 00 urn:ddi:dk.dst:4c027d43-c1d7-4c6a-81d5-79565ac0f332:9 dk.dst 4c027d43-c1d7-4c6a-81d5-79565ac0f332 9 dk.dst 53e74223-90a6-4750-ab66-596866436627 3 Category 0506 90 urn:ddi:dk.dst:4652c83b-6195-46c8-b686-530ff3ccde06:9 dk.dst 4652c83b-6195-46c8-b686-530ff3ccde06 9 dk.dst e7f8ce1b-6cb2-4912-97ed-8462e999eb12 3 Category 0506 90 00 urn:ddi:dk.dst:2fe8cd03-39f2-4927-bfc0-09452d4d46b8:9 dk.dst 2fe8cd03-39f2-4927-bfc0-09452d4d46b8 9 dk.dst 8f496fd7-74a9-4c1e-a010-e70426a27d4c 3 Category 0507 urn:ddi:dk.dst:8b85f2b6-4003-4022-9a81-9dd8a67af486:9 dk.dst 8b85f2b6-4003-4022-9a81-9dd8a67af486 9 dk.dst 7595d746-a59d-4884-bc15-7e1b66b4cefa 3 Category 0507 10 urn:ddi:dk.dst:5ea5f879-d846-4ca7-b1a9-e526bae9269e:9 dk.dst 5ea5f879-d846-4ca7-b1a9-e526bae9269e 9 dk.dst 726fa69f-e14e-44b1-9c4f-b2bc51bfa0cb 3 Category 0507 10 00 urn:ddi:dk.dst:d2ed504d-3fa3-4c50-b0f6-0f74fa4cef5a:9 dk.dst d2ed504d-3fa3-4c50-b0f6-0f74fa4cef5a 9 dk.dst 5a50eff3-5d6e-4014-b7a2-004b127153cc 3 Category 0507 90 urn:ddi:dk.dst:ffc3f14c-9a12-4aed-8981-6e55e1a215c1:9 dk.dst ffc3f14c-9a12-4aed-8981-6e55e1a215c1 9 dk.dst bd2360e2-6d5a-4d3d-b86b-096c1ac36360 3 Category 0507 90 00 urn:ddi:dk.dst:1f083d51-b5b5-4138-8bc2-97e9ccec9f1b:9 dk.dst 1f083d51-b5b5-4138-8bc2-97e9ccec9f1b 9 dk.dst 55772979-e9e5-4b29-ae09-4bcbbc732208 3 Category 0508 urn:ddi:dk.dst:61c12989-e663-487f-ac20-ec395b3cebc7:9 dk.dst 61c12989-e663-487f-ac20-ec395b3cebc7 9 dk.dst 98268a50-0839-4f00-98c7-080392172935 3 Category 0508 00 urn:ddi:dk.dst:4c228821-7838-4c90-be72-14cac12e2d55:9 dk.dst 4c228821-7838-4c90-be72-14cac12e2d55 9 dk.dst 9d43c792-707e-4248-bde1-8febb1c51199 3 Category 0508 00 10 urn:ddi:dk.dst:c0d1d225-55ac-4384-86ec-edf166fc03c0:9 dk.dst c0d1d225-55ac-4384-86ec-edf166fc03c0 9 dk.dst fdc5425a-c977-4ba9-b7da-288e3c6fa37d 3 Category 0508 00 90 urn:ddi:dk.dst:309d0fc3-66be-4c61-b6de-7b2e731b0cc4:9 dk.dst 309d0fc3-66be-4c61-b6de-7b2e731b0cc4 9 dk.dst 81764f89-eddb-4f11-8f15-5dcaad398e2a 3 Category 0510 urn:ddi:dk.dst:59ab1d83-3d25-4870-8c95-d84aacf5c254:9 dk.dst 59ab1d83-3d25-4870-8c95-d84aacf5c254 9 dk.dst fe244c5c-91ad-4ceb-b57e-4740cea74de8 3 Category 0510 00 urn:ddi:dk.dst:392a3c13-17e1-4705-ad54-e2234df83398:9 dk.dst 392a3c13-17e1-4705-ad54-e2234df83398 9 dk.dst b72eb8a8-5f9d-47cb-a58d-317e98833eab 3 Category 0510 00 00 urn:ddi:dk.dst:c09eab5a-9cda-4266-be68-4d87ad7a8807:9 dk.dst c09eab5a-9cda-4266-be68-4d87ad7a8807 9 dk.dst 1f4e8d81-ffd7-4415-810a-a1e309e5eda1 3 Category 0511 urn:ddi:dk.dst:edb00fe0-8d2f-4773-98f5-37b756e2bb7d:9 dk.dst edb00fe0-8d2f-4773-98f5-37b756e2bb7d 9 dk.dst 697ca65f-99d0-4da4-beda-faad7decde8a 3 Category 0511 10 urn:ddi:dk.dst:3b8ac766-e078-4d5e-a8d6-2fd5a77fcb4f:9 dk.dst 3b8ac766-e078-4d5e-a8d6-2fd5a77fcb4f 9 dk.dst 0e721843-10b5-4813-93aa-a78dc2999ca5 3 Category 0511 10 00 urn:ddi:dk.dst:631fc426-69c6-4769-91b6-9c31d81cc3e3:9 dk.dst 631fc426-69c6-4769-91b6-9c31d81cc3e3 9 dk.dst 3e3ebf71-ee88-497b-9d18-66e446253852 3 Category 0511 91 urn:ddi:dk.dst:3cef1173-e393-4c07-8711-27b9e38581f2:9 dk.dst 3cef1173-e393-4c07-8711-27b9e38581f2 9 dk.dst 3b48404f-1a64-4804-bd2b-696765c9082e 3 Category 0511 91 10 urn:ddi:dk.dst:26ff65a8-7603-4740-98d7-43dd30cf8099:9 dk.dst 26ff65a8-7603-4740-98d7-43dd30cf8099 9 dk.dst 8ff84f4b-18ad-4b00-8c35-aa8c73fe01f3 3 Category 0511 91 90 urn:ddi:dk.dst:06b988dd-c8df-4c2d-a738-d3dff8349c5f:9 dk.dst 06b988dd-c8df-4c2d-a738-d3dff8349c5f 9 dk.dst 93cdef78-8452-48e6-a368-5f8318d74fd7 3 Category 0511 99 urn:ddi:dk.dst:ea9cad5f-32af-44fc-bb2a-0ed51e38290c:9 dk.dst ea9cad5f-32af-44fc-bb2a-0ed51e38290c 9 dk.dst ca3055dc-a22f-498f-8e2d-28df8461dbb4 3 Category 0511 99 10 urn:ddi:dk.dst:456cad61-1038-41e3-ba0a-605dbb880a9a:9 dk.dst 456cad61-1038-41e3-ba0a-605dbb880a9a 9 dk.dst 0711de94-e1c0-4ab9-be1b-8ef1e94940e7 3 Category 0511 99 31 urn:ddi:dk.dst:afbe3fe9-6de9-446b-8d80-17f11653b578:9 dk.dst afbe3fe9-6de9-446b-8d80-17f11653b578 9 dk.dst 492e5fe5-238e-495f-a34f-5a914839af1e 3 Category 0511 99 39 urn:ddi:dk.dst:787d246e-9e90-4ba6-9a50-2c4bdaa48e90:9 dk.dst 787d246e-9e90-4ba6-9a50-2c4bdaa48e90 9 dk.dst 3c4a3f2d-2f7f-4ee7-bfcf-aad8c8358a3f 3 Category 0511 99 85 urn:ddi:dk.dst:45f62220-46de-4c02-8548-91036bd0d741:9 dk.dst 45f62220-46de-4c02-8548-91036bd0d741 9 dk.dst 6a657055-108a-4679-a82b-6cfe10946d97 3 Category II urn:ddi:dk.dst:8d5e52f8-39e5-4cd4-b7c6-c5e2ade3b78a:9 dk.dst 8d5e52f8-39e5-4cd4-b7c6-c5e2ade3b78a 9 dk.dst 0fe2af34-8fe0-4f2b-8974-a032da2e9392 3 Category 06 urn:ddi:dk.dst:083b6beb-3f83-44e4-8b44-c9c2c189d720:9 dk.dst 083b6beb-3f83-44e4-8b44-c9c2c189d720 9 dk.dst dcd0c9b5-a503-4630-9202-97cf5ed515aa 3 Category 0601 urn:ddi:dk.dst:c29db638-0c42-498c-ac44-d3bfab16359f:9 dk.dst c29db638-0c42-498c-ac44-d3bfab16359f 9 dk.dst a2b6445e-475e-4fee-8b61-0bd3f2b5fcaa 3 Category 0601 10 urn:ddi:dk.dst:16a3d96d-2170-4282-a045-433362445ab5:9 dk.dst 16a3d96d-2170-4282-a045-433362445ab5 9 dk.dst fb4de2b5-61a2-4c02-a836-37cfefd6b3c2 3 Category 0601 10 10 urn:ddi:dk.dst:7cfc4c42-b507-40e1-9e91-b7dd89907ea7:9 dk.dst 7cfc4c42-b507-40e1-9e91-b7dd89907ea7 9 dk.dst 4cab1ccf-eef8-4b52-8b08-a57f589469ce 3 Category 0601 10 20 urn:ddi:dk.dst:3c16a9b9-0f83-4028-b985-fb501bf72fde:9 dk.dst 3c16a9b9-0f83-4028-b985-fb501bf72fde 9 dk.dst c4006d62-8ff3-44d6-b432-ba36d71a70c9 3 Category 0601 10 30 urn:ddi:dk.dst:85acb78f-fa81-463a-acde-bb08e88f0388:9 dk.dst 85acb78f-fa81-463a-acde-bb08e88f0388 9 dk.dst 784ba3ff-2494-4b9b-ac12-795b5685c31a 3 Category 0601 10 40 urn:ddi:dk.dst:0b149127-3d0f-46db-885c-b7c25a4213d5:9 dk.dst 0b149127-3d0f-46db-885c-b7c25a4213d5 9 dk.dst 89bb67d3-e7c7-4e9a-b2c7-bd1780564f0f 3 Category 0601 10 90 urn:ddi:dk.dst:1841cd47-1b33-43f0-ab56-b554c2f53157:9 dk.dst 1841cd47-1b33-43f0-ab56-b554c2f53157 9 dk.dst da80d19a-e087-422f-b0f1-91b31f1d114a 3 Category 0601 20 urn:ddi:dk.dst:53cc3932-0b01-4ef3-ae48-700cd2d798cf:9 dk.dst 53cc3932-0b01-4ef3-ae48-700cd2d798cf 9 dk.dst 17615e74-56be-4852-92c5-52fa3360c4c8 3 Category 0601 20 10 urn:ddi:dk.dst:d4771f86-3fae-4f92-87cc-522e63b9adf1:9 dk.dst d4771f86-3fae-4f92-87cc-522e63b9adf1 9 dk.dst 3368814f-10bf-41b9-a0b5-ab518fa39db3 3 Category 0601 20 30 urn:ddi:dk.dst:12d29722-7b9a-4ed6-a9f5-9db3e4cbde1e:9 dk.dst 12d29722-7b9a-4ed6-a9f5-9db3e4cbde1e 9 dk.dst 10fbe615-9086-4e2a-a1ad-2880ee30fdd4 3 Category 0601 20 90 urn:ddi:dk.dst:48aacb14-d726-42c8-a120-edbeec9aa4b5:9 dk.dst 48aacb14-d726-42c8-a120-edbeec9aa4b5 9 dk.dst ef6ed9c2-e29a-4ba9-8546-8b9aaae572d3 3 Category 0602 urn:ddi:dk.dst:4649bab5-d528-442d-ac2d-84a5f4e710d0:9 dk.dst 4649bab5-d528-442d-ac2d-84a5f4e710d0 9 dk.dst 37bba614-d486-4d83-9a8c-7e1191483820 3 Category 0602 10 urn:ddi:dk.dst:c0cf0491-fff9-4973-b081-b68ff9272ffc:9 dk.dst c0cf0491-fff9-4973-b081-b68ff9272ffc 9 dk.dst 0fb90c67-8198-4afd-a828-894af087b68f 3 Category 0602 10 10 urn:ddi:dk.dst:ed1c7132-29a9-4e76-a1ca-aedb20c3931f:9 dk.dst ed1c7132-29a9-4e76-a1ca-aedb20c3931f 9 dk.dst a9ecfe94-b291-4811-82ac-4951e5a6e2ba 3 Category 0602 10 90 urn:ddi:dk.dst:22db1cbb-cc13-4c80-ab73-2522a3135ce6:9 dk.dst 22db1cbb-cc13-4c80-ab73-2522a3135ce6 9 dk.dst 723e87f6-5202-44a7-989b-9f605a9525fb 3 Category 0602 20 urn:ddi:dk.dst:bd79f6b4-f05a-43fd-9648-d21635e675ee:9 dk.dst bd79f6b4-f05a-43fd-9648-d21635e675ee 9 dk.dst 72a01cc4-2c7b-4f7f-9975-a0ef513f9998 3 Category 0602 20 10 urn:ddi:dk.dst:a39ca8bd-6c41-427a-aeae-660a770950c6:9 dk.dst a39ca8bd-6c41-427a-aeae-660a770950c6 9 dk.dst 202ed209-d341-457d-aaba-eb084aa75c13 3 Category 0602 20 20 urn:ddi:dk.dst:6561c806-0e2c-40bf-86d5-3891748c8c37:9 dk.dst 6561c806-0e2c-40bf-86d5-3891748c8c37 9 dk.dst 6089e882-c17a-4f02-95c8-757e1321c8aa 3 Category 0602 20 30 urn:ddi:dk.dst:8d3f46f4-5a97-4c16-8ffc-299146778b6d:9 dk.dst 8d3f46f4-5a97-4c16-8ffc-299146778b6d 9 dk.dst f7231d40-6b66-4258-b400-a214a5406e6c 3 Category 0602 20 80 urn:ddi:dk.dst:99b9d198-63d7-4013-af97-28329c1c27aa:9 dk.dst 99b9d198-63d7-4013-af97-28329c1c27aa 9 dk.dst 49139137-df3e-4a97-bbe1-60e834aa4221 3 Category 0602 30 urn:ddi:dk.dst:ffb872f5-9ab6-47b8-b94f-58e936b11a17:9 dk.dst ffb872f5-9ab6-47b8-b94f-58e936b11a17 9 dk.dst 830049ed-fef1-458c-90b7-019c40f3102d 3 Category 0602 30 00 urn:ddi:dk.dst:41b8a8c5-aa34-4732-a6ad-af912fa43e1b:9 dk.dst 41b8a8c5-aa34-4732-a6ad-af912fa43e1b 9 dk.dst 16666634-3d25-4797-84a8-f9d5a1afff9a 3 Category 0602 40 urn:ddi:dk.dst:e061feda-df36-49bb-8341-1dc248c0628c:9 dk.dst e061feda-df36-49bb-8341-1dc248c0628c 9 dk.dst 71e8c3f1-226f-46f7-947d-44a04c646568 3 Category 0602 40 00 urn:ddi:dk.dst:7c87efd8-eae4-4899-a6d7-9419fe8439c5:9 dk.dst 7c87efd8-eae4-4899-a6d7-9419fe8439c5 9 dk.dst 626a88f2-5f09-41f7-9965-1fbfc722df2b 3 Category 0602 90 urn:ddi:dk.dst:ba61978f-14d3-4897-956d-352d4e0b39b5:9 dk.dst ba61978f-14d3-4897-956d-352d4e0b39b5 9 dk.dst 8d6fdd9d-3f68-4dac-a942-6ff5e3e61346 3 Category 0602 90 10 urn:ddi:dk.dst:abe12066-e9dd-48e7-83e4-72629f4686c9:9 dk.dst abe12066-e9dd-48e7-83e4-72629f4686c9 9 dk.dst 60baf312-d7c2-491a-893c-b80c4612940f 3 Category 0602 90 20 urn:ddi:dk.dst:5a27c98a-0a38-4ef5-81bc-dbf797f8913e:9 dk.dst 5a27c98a-0a38-4ef5-81bc-dbf797f8913e 9 dk.dst 12da17e3-3cd3-4547-a72e-e2ca11df12ce 3 Category 0602 90 30 urn:ddi:dk.dst:6b0172b7-2384-4f3d-a5f7-a2d633b4ae68:9 dk.dst 6b0172b7-2384-4f3d-a5f7-a2d633b4ae68 9 dk.dst 9044f15c-cd9f-4eb1-98ff-3d8bb9cd991e 3 Category 0602 90 41 urn:ddi:dk.dst:59bbad70-7e14-41e8-8adb-121a515428c3:9 dk.dst 59bbad70-7e14-41e8-8adb-121a515428c3 9 dk.dst e24c47dd-1b96-4336-976f-a73b890d343a 3 Category 0602 90 45 urn:ddi:dk.dst:0983217d-74b5-455b-9d27-c7dcf355afa1:9 dk.dst 0983217d-74b5-455b-9d27-c7dcf355afa1 9 dk.dst 12f7a707-6929-4191-aa88-132f9c527041 3 Category 0602 90 46 urn:ddi:dk.dst:5987eab5-b245-4134-a461-d5f07d1b429f:9 dk.dst 5987eab5-b245-4134-a461-d5f07d1b429f 9 dk.dst 91208c25-d7d9-4298-bab7-4fc891b2073a 3 Category 0602 90 47 urn:ddi:dk.dst:239338ec-5b51-4b77-ac52-21804ebd786a:9 dk.dst 239338ec-5b51-4b77-ac52-21804ebd786a 9 dk.dst 9c035e11-a12a-46d4-ad54-af670a60863b 3 Category 0602 90 48 urn:ddi:dk.dst:b4a263f1-2317-4138-afd8-8cb6ac609fb2:9 dk.dst b4a263f1-2317-4138-afd8-8cb6ac609fb2 9 dk.dst d828293f-f4b6-4883-a83c-c48c4fd02860 3 Category 0602 90 50 urn:ddi:dk.dst:fcf8c71b-b377-4a6c-a244-ee133a370c0f:9 dk.dst fcf8c71b-b377-4a6c-a244-ee133a370c0f 9 dk.dst 5bdddb8e-0ea8-40c0-ad7c-50cbae84e64b 3 Category 0602 90 70 urn:ddi:dk.dst:e7e25d7a-fbeb-46ba-87bd-45a18756c83c:9 dk.dst e7e25d7a-fbeb-46ba-87bd-45a18756c83c 9 dk.dst f3b6f8c0-ff48-4697-9482-2b4a99f062d1 3 Category 0602 90 91 urn:ddi:dk.dst:efaa37f9-0062-48a8-ac8b-e810385fa138:9 dk.dst efaa37f9-0062-48a8-ac8b-e810385fa138 9 dk.dst 36e0d2ba-25de-401e-97a7-821bc19a8584 3 Category 0602 90 99 urn:ddi:dk.dst:f564c72d-7732-497f-99b2-53c2cb8fce42:9 dk.dst f564c72d-7732-497f-99b2-53c2cb8fce42 9 dk.dst 6cd531a0-ca13-46df-bda7-614206bc8a20 3 Category 0603 urn:ddi:dk.dst:cc59b6d7-3614-4f94-bdde-d386b7169fdb:9 dk.dst cc59b6d7-3614-4f94-bdde-d386b7169fdb 9 dk.dst 3f3f66f9-a3a2-45c0-8626-f9c9a915d3ab 3 Category 0603 11 urn:ddi:dk.dst:66301abd-2c2a-428b-99ab-2fd386a596f8:9 dk.dst 66301abd-2c2a-428b-99ab-2fd386a596f8 9 dk.dst 43978afb-c676-4636-b85c-e92e5df968ea 3 Category 0603 11 00 urn:ddi:dk.dst:d800ba02-1d73-45f3-b19c-f9a2dcd1af67:9 dk.dst d800ba02-1d73-45f3-b19c-f9a2dcd1af67 9 dk.dst 0fdfc7f5-c381-4fe3-8611-d1e3ee30a438 3 Category 0603 12 urn:ddi:dk.dst:2bc5969c-8b88-45b8-9487-deb845b8fbd2:9 dk.dst 2bc5969c-8b88-45b8-9487-deb845b8fbd2 9 dk.dst a5d936c6-7642-4457-9d85-6da13f564a04 3 Category 0603 12 00 urn:ddi:dk.dst:1d1b7431-fa6c-435e-be1c-71c7bb6af32a:9 dk.dst 1d1b7431-fa6c-435e-be1c-71c7bb6af32a 9 dk.dst 5b624416-3262-433a-8b58-5ab7c6694356 3 Category 0603 13 urn:ddi:dk.dst:c7ec8b73-ffe6-42cd-9858-b2ec5bdcbfd9:9 dk.dst c7ec8b73-ffe6-42cd-9858-b2ec5bdcbfd9 9 dk.dst afaf128e-c797-42bc-a9b9-57d3106959e1 3 Category 0603 13 00 urn:ddi:dk.dst:b76b1f96-22ea-4aa0-9dd4-6bfa84197aa7:9 dk.dst b76b1f96-22ea-4aa0-9dd4-6bfa84197aa7 9 dk.dst 8b847908-1f01-4346-a303-b89462e225bf 3 Category 0603 14 urn:ddi:dk.dst:6faab4b9-bdaf-48ec-b8a0-597c1d5adff4:9 dk.dst 6faab4b9-bdaf-48ec-b8a0-597c1d5adff4 9 dk.dst c8c3d37a-7955-4c45-8dc3-bdba00f23a02 3 Category 0603 14 00 urn:ddi:dk.dst:ce4b5fbf-a4c9-40b3-8d63-fc5f6b9bf87c:9 dk.dst ce4b5fbf-a4c9-40b3-8d63-fc5f6b9bf87c 9 dk.dst 6a07ccb6-78bb-442a-addf-15aab7e59663 3 Category 0603 15 urn:ddi:dk.dst:d950fe02-44df-44a6-8b62-077fc0d671fb:9 dk.dst d950fe02-44df-44a6-8b62-077fc0d671fb 9 dk.dst d7fb4e23-a660-4765-8bea-1235d931612d 3 Category 0603 15 00 urn:ddi:dk.dst:4b386658-f889-496a-bce4-9a0f0c009dd8:9 dk.dst 4b386658-f889-496a-bce4-9a0f0c009dd8 9 dk.dst 0d0ec5b4-98f9-4f59-9aad-0680b23a6649 3 Category 0603 19 urn:ddi:dk.dst:0ea663e5-a7ed-4068-a9b0-eba6b9a63659:9 dk.dst 0ea663e5-a7ed-4068-a9b0-eba6b9a63659 9 dk.dst a2f46137-b132-41af-9224-dca28e12476b 3 Category 0603 19 10 urn:ddi:dk.dst:fd72ad41-9e2b-49b6-8aea-535ea4a907f9:9 dk.dst fd72ad41-9e2b-49b6-8aea-535ea4a907f9 9 dk.dst d12ca328-26d0-48f8-a7f4-31e4d9999376 3 Category 0603 19 20 urn:ddi:dk.dst:6e093937-9bbe-4698-8cb4-2d1ced5368ba:9 dk.dst 6e093937-9bbe-4698-8cb4-2d1ced5368ba 9 dk.dst b07c2949-06ad-4cec-9096-08510e9f452a 3 Category 0603 19 70 urn:ddi:dk.dst:7a3d12d8-ce72-42a1-a9a2-943d202499bb:9 dk.dst 7a3d12d8-ce72-42a1-a9a2-943d202499bb 9 dk.dst 542a5c1a-7a08-4082-a141-622d43c1c46a 3 Category 0603 90 urn:ddi:dk.dst:472e5c67-2d86-44d1-8e45-fcb7d42d565e:9 dk.dst 472e5c67-2d86-44d1-8e45-fcb7d42d565e 9 dk.dst 540184a7-c599-4c40-b759-171479a4c73e 3 Category 0603 90 00 urn:ddi:dk.dst:dc409b7c-5bc6-464e-90bf-df9f917c861b:9 dk.dst dc409b7c-5bc6-464e-90bf-df9f917c861b 9 dk.dst 3e893519-0cc7-4447-b130-59095c360047 3 Category 0604 urn:ddi:dk.dst:411ebe22-7e15-49de-b054-6f72755f8d06:9 dk.dst 411ebe22-7e15-49de-b054-6f72755f8d06 9 dk.dst 800ccba9-69d9-449e-a846-62b076fa9168 3 Category 0604 20 urn:ddi:dk.dst:cabc586c-50d0-4c05-9eb6-494327282cdc:9 dk.dst cabc586c-50d0-4c05-9eb6-494327282cdc 9 dk.dst 36629425-6bcf-4ece-a21e-406d528d75e3 3 Category 0604 20 11 urn:ddi:dk.dst:f09cfa7b-ac12-472c-9eb1-f54094c62cb2:9 dk.dst f09cfa7b-ac12-472c-9eb1-f54094c62cb2 9 dk.dst 3a5ddc1b-057a-4931-a685-035f04d5bf5c 3 Category 0604 20 19 urn:ddi:dk.dst:aae3403b-2107-44b8-adaa-0675105d99e3:9 dk.dst aae3403b-2107-44b8-adaa-0675105d99e3 9 dk.dst e1af4b3b-8603-4e25-a780-4e6db6c3ec4d 3 Category 0604 20 20 urn:ddi:dk.dst:837c3a33-059b-4609-b855-27a285a33843:9 dk.dst 837c3a33-059b-4609-b855-27a285a33843 9 dk.dst ee914f0e-c1d0-4ca1-a6c0-d571c5bb501f 3 Category 0604 20 40 urn:ddi:dk.dst:7eb4f498-a1bd-492d-bd6a-f2a064738d06:9 dk.dst 7eb4f498-a1bd-492d-bd6a-f2a064738d06 9 dk.dst de48765d-630f-4f44-a629-e8239734d18e 3 Category 0604 20 90 urn:ddi:dk.dst:cdf90446-f58b-49e8-a581-680c0c1d2a1c:9 dk.dst cdf90446-f58b-49e8-a581-680c0c1d2a1c 9 dk.dst b7180408-caaf-4daf-9709-5897058b731c 3 Category 0604 90 urn:ddi:dk.dst:59d5e9dc-fa7d-4509-bc50-f1a886ca6c80:9 dk.dst 59d5e9dc-fa7d-4509-bc50-f1a886ca6c80 9 dk.dst 0cae79d6-8926-4256-b97e-a4cd9eb24c9f 3 Category 0604 90 11 urn:ddi:dk.dst:07731708-cb28-450d-a350-4e8a8acdd971:9 dk.dst 07731708-cb28-450d-a350-4e8a8acdd971 9 dk.dst e8ed3da9-bbaa-466c-a89f-0c39ae48d524 3 Category 0604 90 19 urn:ddi:dk.dst:91485308-057e-49fa-b91c-593245daeef4:9 dk.dst 91485308-057e-49fa-b91c-593245daeef4 9 dk.dst 84adf40a-63b4-4162-83ec-ae0932ee34a1 3 Category 0604 90 91 urn:ddi:dk.dst:6571c562-9558-468e-8883-4cb1d26f5867:9 dk.dst 6571c562-9558-468e-8883-4cb1d26f5867 9 dk.dst 76215970-f8e1-4485-91fc-250375992370 3 Category 0604 90 99 urn:ddi:dk.dst:b11f4424-c6b1-4eed-809c-b42fa5547b82:9 dk.dst b11f4424-c6b1-4eed-809c-b42fa5547b82 9 dk.dst ff39249e-c1c5-4b05-a682-4a50c9f790b3 3 Category 07 urn:ddi:dk.dst:ccbcfba4-bc7d-46b9-af43-e50e618a2397:9 dk.dst ccbcfba4-bc7d-46b9-af43-e50e618a2397 9 dk.dst 4d010356-28c8-49d6-8b57-1f53a3d338a3 3 Category 0701 urn:ddi:dk.dst:1c977f6d-1644-4a29-9ed9-0538379c3758:9 dk.dst 1c977f6d-1644-4a29-9ed9-0538379c3758 9 dk.dst b00b23d1-a5fb-4e29-9fe9-df506bc504cf 3 Category 0701 10 urn:ddi:dk.dst:ec96643d-e763-4540-b068-92c14960c4b3:9 dk.dst ec96643d-e763-4540-b068-92c14960c4b3 9 dk.dst 37fe1bac-2ac0-489d-8fe2-108abf8ce93f 3 Category 0701 10 00 urn:ddi:dk.dst:eb173397-4a3a-4ca8-a4f3-41fe27264c79:9 dk.dst eb173397-4a3a-4ca8-a4f3-41fe27264c79 9 dk.dst a599d60e-7f6c-41f9-9011-49134769899f 3 Category 0701 90 urn:ddi:dk.dst:4fd77eda-f401-4d65-bc71-42269b04ed1e:9 dk.dst 4fd77eda-f401-4d65-bc71-42269b04ed1e 9 dk.dst 93661c93-e757-4a58-b4cb-3caf01609cf2 3 Category 0701 90 10 urn:ddi:dk.dst:43e06bb2-c04a-402b-8898-34bfd5bfe0bb:9 dk.dst 43e06bb2-c04a-402b-8898-34bfd5bfe0bb 9 dk.dst 45feb17e-de71-4a0d-b4a6-a753dc0c78ee 3 Category 0701 90 50 urn:ddi:dk.dst:829e2b22-9257-4601-8d0e-2820bfc86306:9 dk.dst 829e2b22-9257-4601-8d0e-2820bfc86306 9 dk.dst 6b7b4cce-a710-4a14-a5de-7a8bc22a2d07 3 Category 0701 90 90 urn:ddi:dk.dst:6108cb01-b30b-4ec4-a713-a59c47e97326:9 dk.dst 6108cb01-b30b-4ec4-a713-a59c47e97326 9 dk.dst a0bf31f3-962b-43bc-a7c7-5fd407b54c76 3 Category 0702 urn:ddi:dk.dst:1696e390-0569-47a8-8b06-7bfabc1ebbff:9 dk.dst 1696e390-0569-47a8-8b06-7bfabc1ebbff 9 dk.dst 8dd6a345-f547-46db-ba09-c6f50988904e 3 Category 0702 00 urn:ddi:dk.dst:dfcb29a4-8ad9-4828-9ea8-8925bb695338:9 dk.dst dfcb29a4-8ad9-4828-9ea8-8925bb695338 9 dk.dst ec1d7338-9178-4853-825a-6fc2dff5ddff 3 Category 0702 00 00 urn:ddi:dk.dst:518f5baf-1be6-402d-b13a-3588f03344a6:9 dk.dst 518f5baf-1be6-402d-b13a-3588f03344a6 9 dk.dst 86aa9e44-af8c-488f-adb0-0383c7c66392 3 Category 0703 urn:ddi:dk.dst:8752f4e6-e348-44b8-9733-437960113875:9 dk.dst 8752f4e6-e348-44b8-9733-437960113875 9 dk.dst afad2b59-306d-46bb-b969-da42e1f3fdaf 3 Category 0703 10 urn:ddi:dk.dst:d9c502d5-80dd-4b52-a30d-541711de8af0:9 dk.dst d9c502d5-80dd-4b52-a30d-541711de8af0 9 dk.dst 348a651a-4ee0-4f64-9319-718a10915725 3 Category 0703 10 11 urn:ddi:dk.dst:6b7afd0c-1fc0-4d72-85dc-6e1c1c40d8ed:9 dk.dst 6b7afd0c-1fc0-4d72-85dc-6e1c1c40d8ed 9 dk.dst d3a6181c-e79b-4f95-8c0f-b559f19fad90 3 Category 0703 10 19 urn:ddi:dk.dst:826ca15c-ce89-4973-a3e1-ca2c44c1f4f5:9 dk.dst 826ca15c-ce89-4973-a3e1-ca2c44c1f4f5 9 dk.dst 178061ae-1213-4b63-a70a-5195eae448f1 3 Category 0703 10 90 urn:ddi:dk.dst:46d51047-e315-4635-9fba-f803cff13883:9 dk.dst 46d51047-e315-4635-9fba-f803cff13883 9 dk.dst c48022c6-73ec-434a-970c-48401b764fad 3 Category 0703 20 urn:ddi:dk.dst:24d6bf84-5073-4b6a-9733-7f5339869c10:9 dk.dst 24d6bf84-5073-4b6a-9733-7f5339869c10 9 dk.dst f3ec6ac8-2e22-4b98-8cbc-372cf7867e51 3 Category 0703 20 00 urn:ddi:dk.dst:023683fc-840e-4bb5-9713-0abe13062a1d:9 dk.dst 023683fc-840e-4bb5-9713-0abe13062a1d 9 dk.dst 22742f3a-eba6-43d6-9953-f571462f28d9 3 Category 0703 90 urn:ddi:dk.dst:5da6c1b5-bd04-45fd-b685-a93acec10b70:9 dk.dst 5da6c1b5-bd04-45fd-b685-a93acec10b70 9 dk.dst d6e583aa-a7ee-493e-a63e-bbf9ee30a140 3 Category 0703 90 00 urn:ddi:dk.dst:2e878311-45f2-497c-ac97-076b8d9c02e5:9 dk.dst 2e878311-45f2-497c-ac97-076b8d9c02e5 9 dk.dst 265b4fa9-9536-46f2-9b32-eae888fe0344 3 Category 0704 urn:ddi:dk.dst:7f14f625-bf6f-452c-b3c5-88c2851dd108:9 dk.dst 7f14f625-bf6f-452c-b3c5-88c2851dd108 9 dk.dst d03f5f79-6d25-4622-b7e1-10a6a1b66d8c 3 Category 0704 10 urn:ddi:dk.dst:f538a60c-46e9-4d57-8eee-ea6fc02b9642:9 dk.dst f538a60c-46e9-4d57-8eee-ea6fc02b9642 9 dk.dst a1368dee-d4a7-41d8-8790-efdb7b427cc8 3 Category 0704 10 10 urn:ddi:dk.dst:1c693ac0-0f3b-46c1-ac67-ac1d77edca7c:9 dk.dst 1c693ac0-0f3b-46c1-ac67-ac1d77edca7c 9 dk.dst d180becd-d8f0-4775-9b6e-4cef6523c776 3 Category 0704 10 90 urn:ddi:dk.dst:e45e60f1-6c37-428b-a9aa-614ccdb00f25:9 dk.dst e45e60f1-6c37-428b-a9aa-614ccdb00f25 9 dk.dst e02a4013-1cdd-49bd-8ed0-17476c7fc338 3 Category 0704 20 urn:ddi:dk.dst:be6cf29a-ffd9-4a5d-a31b-c13e8b4ecc6b:9 dk.dst be6cf29a-ffd9-4a5d-a31b-c13e8b4ecc6b 9 dk.dst d039ebbf-3ec0-43b9-b68b-7dfe9eb4be48 3 Category 0704 20 00 urn:ddi:dk.dst:e27e5cb6-ecc2-4300-9613-b871cbfed3d9:9 dk.dst e27e5cb6-ecc2-4300-9613-b871cbfed3d9 9 dk.dst f365e70c-cdf1-4331-b537-05c7b29b92f5 3 Category 0704 90 urn:ddi:dk.dst:4d2a8d76-168e-4dae-8cec-2c9bad5f2bc6:9 dk.dst 4d2a8d76-168e-4dae-8cec-2c9bad5f2bc6 9 dk.dst 23cddfb5-057f-42ee-9c43-0fb0f59ac6b5 3 Category 0704 90 10 urn:ddi:dk.dst:fde0f103-a972-4b30-bafd-1b75081c404e:9 dk.dst fde0f103-a972-4b30-bafd-1b75081c404e 9 dk.dst 650fee93-ad8f-4a73-ae80-2775ac83ff55 3 Category 0704 90 90 urn:ddi:dk.dst:74cdf1f5-a7f7-4847-8b7c-20e2901326af:9 dk.dst 74cdf1f5-a7f7-4847-8b7c-20e2901326af 9 dk.dst d722cbf1-f951-4f84-8baf-a0687ba83386 3 Category 0705 urn:ddi:dk.dst:ecfd4f34-6f77-405f-ae7c-ac6a37be0650:9 dk.dst ecfd4f34-6f77-405f-ae7c-ac6a37be0650 9 dk.dst b1be4276-726d-4a32-b6e3-a7ed1239d075 3 Category 0705 11 urn:ddi:dk.dst:3ea096fe-9904-4b4c-a3c0-cdce5f455af3:9 dk.dst 3ea096fe-9904-4b4c-a3c0-cdce5f455af3 9 dk.dst b1d97196-0c0a-497c-a2dd-c5b544574ac9 3 Category 0705 11 00 urn:ddi:dk.dst:6eab5201-e7dc-4a8d-94c8-5ab55d752cc9:9 dk.dst 6eab5201-e7dc-4a8d-94c8-5ab55d752cc9 9 dk.dst 8ac9de4f-de45-43a5-97c6-3fdb015ea3a2 3 Category 0705 19 urn:ddi:dk.dst:21da6a58-8e0b-465d-8c74-7b6fa73a5287:9 dk.dst 21da6a58-8e0b-465d-8c74-7b6fa73a5287 9 dk.dst d929863c-0415-400b-aeda-9fcad7774697 3 Category 0705 19 00 urn:ddi:dk.dst:0a92c6c5-b521-4907-bfcc-8dd016ca6a5c:9 dk.dst 0a92c6c5-b521-4907-bfcc-8dd016ca6a5c 9 dk.dst f2460985-0555-40dc-ae86-7d6f2eb0e15d 3 Category 0705 21 urn:ddi:dk.dst:ccac1e04-9430-4060-a35a-027935085e26:9 dk.dst ccac1e04-9430-4060-a35a-027935085e26 9 dk.dst da538239-6eed-4ef2-8a3b-89b226963bc5 3 Category 0705 21 00 urn:ddi:dk.dst:0f6e7da3-82d4-4e13-ab72-21b1432a8433:9 dk.dst 0f6e7da3-82d4-4e13-ab72-21b1432a8433 9 dk.dst 0ac9fd52-a1cc-49b4-a4f9-5ebd7ef61382 3 Category 0705 29 urn:ddi:dk.dst:db481706-ceb0-4b15-8dca-892033e89dd6:9 dk.dst db481706-ceb0-4b15-8dca-892033e89dd6 9 dk.dst 1e1a0200-4699-4b3e-8a70-8b1628a6002f 3 Category 0705 29 00 urn:ddi:dk.dst:61625e72-21ef-40c8-8ee1-3b624a250f12:9 dk.dst 61625e72-21ef-40c8-8ee1-3b624a250f12 9 dk.dst 725b3ffa-0f37-4e8e-903c-9cf53cfc4608 3 Category 0706 urn:ddi:dk.dst:f4913f14-901e-490c-b55a-90647dcdea4a:9 dk.dst f4913f14-901e-490c-b55a-90647dcdea4a 9 dk.dst 61f57f9a-82fe-4eea-aec6-546bacd143f4 3 Category 0706 10 urn:ddi:dk.dst:4e3b209a-f4c5-4f58-995c-064755e5c154:9 dk.dst 4e3b209a-f4c5-4f58-995c-064755e5c154 9 dk.dst 2c91170b-033c-40c6-82d3-903274c69243 3 Category 0706 10 00 urn:ddi:dk.dst:2d3748c3-aea8-4a3a-8f25-145af81907d8:9 dk.dst 2d3748c3-aea8-4a3a-8f25-145af81907d8 9 dk.dst bd0a9db7-a7a1-418f-b873-d997cb5d0b1b 3 Category 0706 90 urn:ddi:dk.dst:54e0aedb-877d-4bce-9626-f4a3481b1d50:9 dk.dst 54e0aedb-877d-4bce-9626-f4a3481b1d50 9 dk.dst f7ac956b-7e6f-478c-b304-0e1955f3e1ca 3 Category 0706 90 10 urn:ddi:dk.dst:58c30a85-29d9-44cf-81ae-499bb428b510:9 dk.dst 58c30a85-29d9-44cf-81ae-499bb428b510 9 dk.dst d6ab5d02-e424-4cd2-ab1e-b38a0cf209cb 3 Category 0706 90 30 urn:ddi:dk.dst:5dc70988-0589-4699-afe4-f3b6958b9d09:9 dk.dst 5dc70988-0589-4699-afe4-f3b6958b9d09 9 dk.dst 83241a2b-71db-4165-9a8f-ddfcd63d7b05 3 Category 0706 90 90 urn:ddi:dk.dst:6f319b8d-1bb9-47bb-a800-146313c3407f:9 dk.dst 6f319b8d-1bb9-47bb-a800-146313c3407f 9 dk.dst cf59e9fb-c111-41a1-b42b-e0acf6ef8f68 3 Category 0707 urn:ddi:dk.dst:3809db9c-9919-412b-8c9e-96c1fa13089b:9 dk.dst 3809db9c-9919-412b-8c9e-96c1fa13089b 9 dk.dst c015765f-7c44-48ca-b2ef-af1b5d919f1f 3 Category 0707 00 urn:ddi:dk.dst:7b0ea007-c0d8-4dba-9fb6-2ee5d0b92e91:9 dk.dst 7b0ea007-c0d8-4dba-9fb6-2ee5d0b92e91 9 dk.dst 112350c0-984d-466f-ab76-1c1899a18170 3 Category 0707 00 05 urn:ddi:dk.dst:43751170-b8f6-42da-8c4c-f33167aa625c:9 dk.dst 43751170-b8f6-42da-8c4c-f33167aa625c 9 dk.dst 663b91ad-6457-44b6-abd5-943bec0b2fef 3 Category 0707 00 90 urn:ddi:dk.dst:94db0ad7-dfbd-45f6-bc22-edbffcf7ca75:9 dk.dst 94db0ad7-dfbd-45f6-bc22-edbffcf7ca75 9 dk.dst b29437b9-c5fb-4e7e-a7ba-2d9e3c1eeb72 3 Category 0708 urn:ddi:dk.dst:d8bfea7e-10b2-49d3-82ef-f979ac871f01:9 dk.dst d8bfea7e-10b2-49d3-82ef-f979ac871f01 9 dk.dst a0dbca10-a590-48c4-a494-30f64d7ff49c 3 Category 0708 10 urn:ddi:dk.dst:c3644552-d547-4e78-be53-3fe83a81438c:9 dk.dst c3644552-d547-4e78-be53-3fe83a81438c 9 dk.dst 50305612-ddf4-4f13-a3de-b1f87d1a348b 3 Category 0708 10 00 urn:ddi:dk.dst:acc5d625-5811-410d-8a39-54fa5b7a2b90:9 dk.dst acc5d625-5811-410d-8a39-54fa5b7a2b90 9 dk.dst 2d86ee6a-fee8-4e86-a628-95a3df0f8d7e 3 Category 0708 20 urn:ddi:dk.dst:39030eaf-5e41-4762-98d2-b62800656eca:9 dk.dst 39030eaf-5e41-4762-98d2-b62800656eca 9 dk.dst a25a207d-da51-4d53-a4d6-a33f500a57cd 3 Category 0708 20 00 urn:ddi:dk.dst:b37cbfde-d1b1-4eb7-b7d0-c5a6379717f1:9 dk.dst b37cbfde-d1b1-4eb7-b7d0-c5a6379717f1 9 dk.dst a3289da3-1d52-4734-8121-8730cee890ec 3 Category 0708 90 urn:ddi:dk.dst:775b88c0-488b-487f-b117-a15c2c244e66:9 dk.dst 775b88c0-488b-487f-b117-a15c2c244e66 9 dk.dst 0a713c8b-d35b-4eba-a0f5-9ea44a2c4b6b 3 Category 0708 90 00 urn:ddi:dk.dst:2f896bc4-2fb9-4b48-ba8c-7e10566c05d7:9 dk.dst 2f896bc4-2fb9-4b48-ba8c-7e10566c05d7 9 dk.dst 6cc95e1d-19f6-4ae3-b176-5af5f873c3c0 3 Category 0709 urn:ddi:dk.dst:f284a6a9-ec46-4735-a8c4-52bf0cd4a847:9 dk.dst f284a6a9-ec46-4735-a8c4-52bf0cd4a847 9 dk.dst d4f1b70d-a130-47ff-bdde-72a1eec23152 3 Category 0709 20 urn:ddi:dk.dst:a2ff8d84-e28f-4c04-ae4a-86f3533307bf:9 dk.dst a2ff8d84-e28f-4c04-ae4a-86f3533307bf 9 dk.dst 07b4fd74-0b4a-4f44-a827-1e923033b529 3 Category 0709 20 00 urn:ddi:dk.dst:ccd90eb4-cd1b-4c9d-929d-d42aa7c7ba28:9 dk.dst ccd90eb4-cd1b-4c9d-929d-d42aa7c7ba28 9 dk.dst 1076f3da-daf6-44f0-a413-83580caa3519 3 Category 0709 30 urn:ddi:dk.dst:31084782-94e0-4cf7-aa50-dae7ea0f6f8a:9 dk.dst 31084782-94e0-4cf7-aa50-dae7ea0f6f8a 9 dk.dst 5de29cd4-6115-4d62-a5a3-01e5b876361a 3 Category 0709 30 00 urn:ddi:dk.dst:5ab7cb14-cdcd-4753-b413-fb82a1a87d6c:9 dk.dst 5ab7cb14-cdcd-4753-b413-fb82a1a87d6c 9 dk.dst 57bec773-5790-4625-adc9-177d7fc8fa80 3 Category 0709 40 urn:ddi:dk.dst:e75c90ee-f025-483a-a5d2-6db3c6ec4b47:9 dk.dst e75c90ee-f025-483a-a5d2-6db3c6ec4b47 9 dk.dst 666e4e30-94c1-4ddd-9b6b-53efe5986a5b 3 Category 0709 40 00 urn:ddi:dk.dst:6d311f59-b349-4ad4-8451-d647b73c9218:9 dk.dst 6d311f59-b349-4ad4-8451-d647b73c9218 9 dk.dst bab716d7-c53c-4efb-9810-0fcb1f3e63f5 3 Category 0709 51 urn:ddi:dk.dst:43cf33a1-15c8-4ba7-8892-1c864751dd5c:9 dk.dst 43cf33a1-15c8-4ba7-8892-1c864751dd5c 9 dk.dst bf593885-485f-4c3d-bd36-493d28ddc127 3 Category 0709 51 00 urn:ddi:dk.dst:28e38588-699e-4d4f-9a26-66cbed317e5b:9 dk.dst 28e38588-699e-4d4f-9a26-66cbed317e5b 9 dk.dst 781d4263-5243-4ab2-a243-e672cfa5d992 3 Category 0709 52 urn:ddi:dk.dst:405d7ee4-5a12-4a88-8863-06a7fb597a42:9 dk.dst 405d7ee4-5a12-4a88-8863-06a7fb597a42 9 dk.dst 5523ba63-88d1-4d9a-80c2-b2eadde6fcd3 3 Category 0709 52 00 urn:ddi:dk.dst:31a8781c-8455-4212-8364-3d77f1286187:9 dk.dst 31a8781c-8455-4212-8364-3d77f1286187 9 dk.dst cef9850e-3e2b-4271-84e5-f11bf0a7fc80 3 Category 0709 53 urn:ddi:dk.dst:c34c05d0-c5af-4bc1-b85e-50df4882614a:9 dk.dst c34c05d0-c5af-4bc1-b85e-50df4882614a 9 dk.dst 540e31a4-a81c-43ba-b4d2-fb738617d04b 3 Category 0709 53 00 urn:ddi:dk.dst:a56d6370-50c7-4675-88c6-53eb4f3c0748:9 dk.dst a56d6370-50c7-4675-88c6-53eb4f3c0748 9 dk.dst 804070e1-0c4b-444f-ab99-5e5322ae570e 3 Category 0709 54 urn:ddi:dk.dst:24fe365d-af9f-4f64-bdfc-24e4f17f5568:9 dk.dst 24fe365d-af9f-4f64-bdfc-24e4f17f5568 9 dk.dst 94c1ec5e-5f32-4261-8b5b-a6caa179abc7 3 Category 0709 54 00 urn:ddi:dk.dst:1e441897-b2ca-4626-9e9f-aa7c3e3bdde4:9 dk.dst 1e441897-b2ca-4626-9e9f-aa7c3e3bdde4 9 dk.dst 8b2b62ac-c4e0-4c94-a62b-5923724838ad 3 Category 0709 55 urn:ddi:dk.dst:7d1cff36-4b43-4800-9b53-181a78e305eb:9 dk.dst 7d1cff36-4b43-4800-9b53-181a78e305eb 9 dk.dst 09dadc6b-5feb-48da-b563-0f41f230e1dd 3 Category 0709 55 00 urn:ddi:dk.dst:c8444be5-f0aa-4ce2-b37a-c7b17d87fbe8:9 dk.dst c8444be5-f0aa-4ce2-b37a-c7b17d87fbe8 9 dk.dst 2c5e4a7d-c348-4456-a51b-47e23308b79f 3 Category 0709 56 urn:ddi:dk.dst:644e3eab-2240-41b3-b481-35c26ec1efe3:9 dk.dst 644e3eab-2240-41b3-b481-35c26ec1efe3 9 dk.dst 4ef7abd9-aefd-4c2a-9f14-b79551ee10cb 3 Category 0709 56 00 urn:ddi:dk.dst:adeeb06c-a400-4061-b650-295ab383a822:9 dk.dst adeeb06c-a400-4061-b650-295ab383a822 9 dk.dst cdadcb18-8346-4f20-bd66-a94c0d8b8ed9 3 Category 0709 59 urn:ddi:dk.dst:dc7bac24-1e56-4b4e-bbe2-0f2801e33f4e:9 dk.dst dc7bac24-1e56-4b4e-bbe2-0f2801e33f4e 9 dk.dst 138668f1-660f-4029-9faa-b549ff3e1e12 3 Category 0709 59 00 urn:ddi:dk.dst:ae1c256c-8472-4a9d-808b-b53584a7d0ca:9 dk.dst ae1c256c-8472-4a9d-808b-b53584a7d0ca 9 dk.dst 15812650-ed78-442f-bc46-19d3a443e590 3 Category 0709 60 urn:ddi:dk.dst:75612d3a-1b52-4f3f-8258-02a7d396d600:9 dk.dst 75612d3a-1b52-4f3f-8258-02a7d396d600 9 dk.dst 8b42901a-3a65-4f72-bac8-8dd129b02cbb 3 Category 0709 60 10 urn:ddi:dk.dst:cf9382b2-fab9-4667-af6f-9a4c2e67b2d7:9 dk.dst cf9382b2-fab9-4667-af6f-9a4c2e67b2d7 9 dk.dst 954a16bd-6166-49a0-8e93-596d14c92434 3 Category 0709 60 91 urn:ddi:dk.dst:5cf7de30-a4eb-49a5-ad39-de04bc0596dd:9 dk.dst 5cf7de30-a4eb-49a5-ad39-de04bc0596dd 9 dk.dst 7b34e3be-cdfa-4d8c-b386-7b8f92d404df 3 Category 0709 60 95 urn:ddi:dk.dst:0654d475-c53b-4263-a6a3-7d632d3aeba8:9 dk.dst 0654d475-c53b-4263-a6a3-7d632d3aeba8 9 dk.dst f43b0a25-2fb9-46ed-bddc-c3e865dd7b82 3 Category 0709 60 99 urn:ddi:dk.dst:bf008f26-eed9-4187-8662-18bd344da00e:9 dk.dst bf008f26-eed9-4187-8662-18bd344da00e 9 dk.dst b19f0466-dd9e-407e-8608-4151476b3922 3 Category 0709 70 urn:ddi:dk.dst:de25c158-d684-4a62-a5d9-caf22355bdc0:9 dk.dst de25c158-d684-4a62-a5d9-caf22355bdc0 9 dk.dst 19c2c7bb-6816-41f6-b9ef-20041a70a7bc 3 Category 0709 70 00 urn:ddi:dk.dst:6002ff2e-852c-4fa3-8426-75a533a12aab:9 dk.dst 6002ff2e-852c-4fa3-8426-75a533a12aab 9 dk.dst 0a7702e2-4556-46a1-bd63-2011fcf3af4a 3 Category 0709 91 urn:ddi:dk.dst:511e2192-21eb-4ecb-8294-dfc36cde13ed:9 dk.dst 511e2192-21eb-4ecb-8294-dfc36cde13ed 9 dk.dst 5d870444-e4ce-4bef-99e6-515221f89722 3 Category 0709 91 00 urn:ddi:dk.dst:9128f477-9c97-4f8c-a552-e9181fdaeef7:9 dk.dst 9128f477-9c97-4f8c-a552-e9181fdaeef7 9 dk.dst 8b01fe04-0dc7-4572-9c9d-29c186f41f13 3 Category 0709 92 urn:ddi:dk.dst:b84d0920-6ac1-4030-b176-cb6415e20b90:9 dk.dst b84d0920-6ac1-4030-b176-cb6415e20b90 9 dk.dst 5019bb95-c346-411f-a2d4-9e272dd84063 3 Category 0709 92 10 urn:ddi:dk.dst:0a68c8c4-0782-4cba-a3ae-caf2f35de1cd:9 dk.dst 0a68c8c4-0782-4cba-a3ae-caf2f35de1cd 9 dk.dst 4e58d5eb-d86b-47ed-94b7-0e1150b9e905 3 Category 0709 92 90 urn:ddi:dk.dst:f792179c-9a5a-48a4-836e-be61eaaac57a:9 dk.dst f792179c-9a5a-48a4-836e-be61eaaac57a 9 dk.dst 6c8e076b-64a0-46f7-8833-08a5d4460bcb 3 Category 0709 93 urn:ddi:dk.dst:c0d578ab-5d8c-4464-b16e-d102639a3dc8:9 dk.dst c0d578ab-5d8c-4464-b16e-d102639a3dc8 9 dk.dst 35333191-c109-4185-94e0-9a1e5aba8b71 3 Category 0709 93 10 urn:ddi:dk.dst:9c29a276-c650-4585-8416-43353620b853:9 dk.dst 9c29a276-c650-4585-8416-43353620b853 9 dk.dst 1d3eaaf3-49d1-47c6-a57d-ed8ab93d91ac 3 Category 0709 93 90 urn:ddi:dk.dst:5297898c-352f-4eb5-8d48-bd9701eb86eb:9 dk.dst 5297898c-352f-4eb5-8d48-bd9701eb86eb 9 dk.dst f83ac252-c3c0-4029-9eac-8ee42379f1d5 3 Category 0709 99 urn:ddi:dk.dst:933586aa-6837-48d8-99c1-59f86411c338:9 dk.dst 933586aa-6837-48d8-99c1-59f86411c338 9 dk.dst fe6d4fe1-9b6d-4481-ba1f-c68272736971 3 Category 0709 99 10 urn:ddi:dk.dst:33ca5d62-be8c-42f1-a971-089e047b3370:9 dk.dst 33ca5d62-be8c-42f1-a971-089e047b3370 9 dk.dst 245e1ccb-fc6e-4b03-874c-648a1fa3082a 3 Category 0709 99 20 urn:ddi:dk.dst:81468ecd-d616-4b9e-92d8-98be9cbe2323:9 dk.dst 81468ecd-d616-4b9e-92d8-98be9cbe2323 9 dk.dst da228606-1e96-4707-a255-be7718bea521 3 Category 0709 99 40 urn:ddi:dk.dst:8e7c492b-4aa9-4dfe-87cc-5ede4096b1ec:9 dk.dst 8e7c492b-4aa9-4dfe-87cc-5ede4096b1ec 9 dk.dst af1c8f29-ca71-4de6-b206-739d3d6948ec 3 Category 0709 99 50 urn:ddi:dk.dst:ddd43958-1f88-48c2-aed6-11ba9b6c82c4:9 dk.dst ddd43958-1f88-48c2-aed6-11ba9b6c82c4 9 dk.dst f2a4fc96-6b2a-41fb-a2f9-50405639c8d3 3 Category 0709 99 60 urn:ddi:dk.dst:5184af2a-7dfe-4f70-9ce7-7004c39640bc:9 dk.dst 5184af2a-7dfe-4f70-9ce7-7004c39640bc 9 dk.dst 966054f4-c570-4098-88d4-0c89e962e9b7 3 Category 0709 99 90 urn:ddi:dk.dst:1a85bae8-a79f-4019-a78d-15f500e894f5:9 dk.dst 1a85bae8-a79f-4019-a78d-15f500e894f5 9 dk.dst eddb32d4-1ab8-431d-b9c5-44add219a71f 3 Category 0710 urn:ddi:dk.dst:5bb8421c-66d6-49ef-8d41-388f077b45f2:9 dk.dst 5bb8421c-66d6-49ef-8d41-388f077b45f2 9 dk.dst c7d1e14d-7718-47d9-9261-0267194b72ab 3 Category 0710 10 urn:ddi:dk.dst:97cc4138-e593-4417-854a-2dfc63e6f46f:9 dk.dst 97cc4138-e593-4417-854a-2dfc63e6f46f 9 dk.dst 8c859dcc-0b6a-4f02-bc5b-30fd83897119 3 Category 0710 10 00 urn:ddi:dk.dst:8c522591-285f-4c11-bb85-2b590c8a3568:9 dk.dst 8c522591-285f-4c11-bb85-2b590c8a3568 9 dk.dst 33580243-5912-44ad-b9a0-633ae9b128c6 3 Category 0710 21 urn:ddi:dk.dst:f6d5ef7d-bbff-4686-88b8-6e225306549d:9 dk.dst f6d5ef7d-bbff-4686-88b8-6e225306549d 9 dk.dst f343390b-cdcc-4b1b-b4de-7514eb1acb36 3 Category 0710 21 00 urn:ddi:dk.dst:85599017-f9dd-417f-8dcb-9f99861c7b5a:9 dk.dst 85599017-f9dd-417f-8dcb-9f99861c7b5a 9 dk.dst 94413588-3880-4c28-bdd2-5f7c7276280e 3 Category 0710 22 urn:ddi:dk.dst:b538f360-97c7-48fa-b2e9-dc9e44dde6bf:9 dk.dst b538f360-97c7-48fa-b2e9-dc9e44dde6bf 9 dk.dst 5e0b7a4f-73fa-46fa-92d1-c424b2665b16 3 Category 0710 22 00 urn:ddi:dk.dst:c00e41c5-286a-4225-a3d4-0e74135d680f:9 dk.dst c00e41c5-286a-4225-a3d4-0e74135d680f 9 dk.dst 0f49a915-ef02-434c-ad5d-1b6366a6ac74 3 Category 0710 29 urn:ddi:dk.dst:b458265d-4464-4d8f-b053-950c1080bcba:9 dk.dst b458265d-4464-4d8f-b053-950c1080bcba 9 dk.dst 20b124fc-5828-4e3e-aae0-47f0847961c6 3 Category 0710 29 00 urn:ddi:dk.dst:252829bb-1ac6-4368-9f30-bcf16b6b090c:9 dk.dst 252829bb-1ac6-4368-9f30-bcf16b6b090c 9 dk.dst 56118e5f-3ab3-4863-9acf-a7dcf1809817 3 Category 0710 30 urn:ddi:dk.dst:6d652440-702d-4b88-8e09-ff3023f8e648:9 dk.dst 6d652440-702d-4b88-8e09-ff3023f8e648 9 dk.dst 0476ba40-de51-4145-8450-52d97d3677db 3 Category 0710 30 00 urn:ddi:dk.dst:b4fbff48-23c9-4bc7-90aa-1ccd7d9576f9:9 dk.dst b4fbff48-23c9-4bc7-90aa-1ccd7d9576f9 9 dk.dst 04598fcc-9d97-4255-9cdb-c711c0853b22 3 Category 0710 40 urn:ddi:dk.dst:35b84869-d929-426c-b313-32f63ac6c100:9 dk.dst 35b84869-d929-426c-b313-32f63ac6c100 9 dk.dst 5c2f0aaa-4c80-4a3e-942a-ade51331d4ab 3 Category 0710 40 00 urn:ddi:dk.dst:7a3b14b1-3ce9-48dd-a176-cda5a58c1077:9 dk.dst 7a3b14b1-3ce9-48dd-a176-cda5a58c1077 9 dk.dst f3c36dec-7c9d-42a9-8fc5-ec8474a77f05 3 Category 0710 80 urn:ddi:dk.dst:82d20f20-bc9e-4554-a5a7-b785393e9acc:9 dk.dst 82d20f20-bc9e-4554-a5a7-b785393e9acc 9 dk.dst 3efcfe4b-c878-448e-995c-9326a2b9d01c 3 Category 0710 80 10 urn:ddi:dk.dst:d2ba866a-145d-4975-86f4-58c06f081f0b:9 dk.dst d2ba866a-145d-4975-86f4-58c06f081f0b 9 dk.dst 80a4f20c-4258-48fe-8514-65afe03b0f1e 3 Category 0710 80 51 urn:ddi:dk.dst:d10580dd-8ca6-4d85-9c79-a44c024a8cbe:9 dk.dst d10580dd-8ca6-4d85-9c79-a44c024a8cbe 9 dk.dst 1e19f122-46a7-423d-9912-011e17214c8e 3 Category 0710 80 59 urn:ddi:dk.dst:e5d8f78e-ed12-48a4-b97e-25d9d771b611:9 dk.dst e5d8f78e-ed12-48a4-b97e-25d9d771b611 9 dk.dst 5654d462-5ae2-4e8d-92cc-4f8aa3dafef0 3 Category 0710 80 61 urn:ddi:dk.dst:3743f161-7b93-4ad9-a347-2342246249a1:9 dk.dst 3743f161-7b93-4ad9-a347-2342246249a1 9 dk.dst a248b52c-ed42-48b6-a90c-bbccc8d42403 3 Category 0710 80 69 urn:ddi:dk.dst:540f0f8b-b971-48bc-a583-fae4ea4288fe:9 dk.dst 540f0f8b-b971-48bc-a583-fae4ea4288fe 9 dk.dst faa9cc29-f844-414c-a4c7-19f60d1ce35a 3 Category 0710 80 70 urn:ddi:dk.dst:eebd5953-41a1-449a-8fae-667eeb168994:9 dk.dst eebd5953-41a1-449a-8fae-667eeb168994 9 dk.dst 078753a5-2220-462b-8cf3-b1e4e73346c9 3 Category 0710 80 80 urn:ddi:dk.dst:f2cce523-38ad-45f1-9864-b536424f6c22:9 dk.dst f2cce523-38ad-45f1-9864-b536424f6c22 9 dk.dst 66762de8-7fae-4935-ac6b-1f87e992e654 3 Category 0710 80 85 urn:ddi:dk.dst:890a017d-21be-4990-96ad-420afc501a9c:9 dk.dst 890a017d-21be-4990-96ad-420afc501a9c 9 dk.dst 0db00557-476b-4b80-91bb-88dd163cc624 3 Category 0710 80 95 urn:ddi:dk.dst:8231f494-8f5f-480e-b115-ceda51023d1c:9 dk.dst 8231f494-8f5f-480e-b115-ceda51023d1c 9 dk.dst caea1d6a-9949-4f70-a323-b5937c119c21 3 Category 0710 90 urn:ddi:dk.dst:16537ff4-11a0-4a5c-a8e7-898879d34a81:9 dk.dst 16537ff4-11a0-4a5c-a8e7-898879d34a81 9 dk.dst 19e9b9ba-192e-4120-8a9a-a66b91b68432 3 Category 0710 90 00 urn:ddi:dk.dst:c32eb8f7-5048-49d4-bf08-f446b58e019c:9 dk.dst c32eb8f7-5048-49d4-bf08-f446b58e019c 9 dk.dst 2fe08fd6-ad5e-479e-a1df-94637bca6b21 3 Category 0711 urn:ddi:dk.dst:dd551295-a37e-40c2-b017-2e03a1198be0:9 dk.dst dd551295-a37e-40c2-b017-2e03a1198be0 9 dk.dst 4d05d030-ee75-467d-8535-a04b49a98569 3 Category 0711 20 urn:ddi:dk.dst:1dd30a4d-b0b8-4f10-ae92-1c664f8506ae:9 dk.dst 1dd30a4d-b0b8-4f10-ae92-1c664f8506ae 9 dk.dst 1ab7ce70-bcff-4905-816c-bc1ef6520efc 3 Category 0711 20 10 urn:ddi:dk.dst:3868f9ca-25db-4618-8fd6-bc2095b188c3:9 dk.dst 3868f9ca-25db-4618-8fd6-bc2095b188c3 9 dk.dst 675620fd-0173-440e-93ba-88691c829131 3 Category 0711 20 90 urn:ddi:dk.dst:c5fd899d-611e-476d-bf41-3c45eca0522d:9 dk.dst c5fd899d-611e-476d-bf41-3c45eca0522d 9 dk.dst eab28388-7888-4bb8-9926-1a4cf15033f9 3 Category 0711 40 urn:ddi:dk.dst:c4c2fc01-d79f-4de3-b410-b7f3ede11588:9 dk.dst c4c2fc01-d79f-4de3-b410-b7f3ede11588 9 dk.dst ea758ea8-d3dd-478b-8aef-9b3853f2556f 3 Category 0711 40 00 urn:ddi:dk.dst:52b23394-c606-401a-b040-849d9f4542ce:9 dk.dst 52b23394-c606-401a-b040-849d9f4542ce 9 dk.dst 4ea451ed-340a-4643-ae9e-4e12de252e4d 3 Category 0711 51 urn:ddi:dk.dst:bb1caac7-8daa-47be-a8d9-1a0c2baefe35:9 dk.dst bb1caac7-8daa-47be-a8d9-1a0c2baefe35 9 dk.dst c54a207c-675f-4d3d-bf22-b354abcb3107 3 Category 0711 51 00 urn:ddi:dk.dst:9919e3e4-402b-4c3e-b620-056570c1e098:9 dk.dst 9919e3e4-402b-4c3e-b620-056570c1e098 9 dk.dst 90fde67a-149b-4687-86b5-40441cf4c5b2 3 Category 0711 59 urn:ddi:dk.dst:85216e1a-2c69-4b1d-92ac-a419fcbe68d2:9 dk.dst 85216e1a-2c69-4b1d-92ac-a419fcbe68d2 9 dk.dst 871f735c-c223-45c2-89f5-6dfda911c00b 3 Category 0711 59 00 urn:ddi:dk.dst:61cd2907-dd03-49ad-9e78-5fd537d9e7de:9 dk.dst 61cd2907-dd03-49ad-9e78-5fd537d9e7de 9 dk.dst e2345574-4ed9-4b96-9765-157b8f4dc929 3 Category 0711 90 urn:ddi:dk.dst:65594cb7-38a7-4ca7-85fa-d4f7c618a93c:9 dk.dst 65594cb7-38a7-4ca7-85fa-d4f7c618a93c 9 dk.dst 3a5cbd94-6e80-46d0-9b2d-94649d66c6ac 3 Category 0711 90 10 urn:ddi:dk.dst:f65bdd79-5922-43f2-b99e-f3f0341f9c53:9 dk.dst f65bdd79-5922-43f2-b99e-f3f0341f9c53 9 dk.dst f0d0037f-50ee-4f1b-8092-2f76d0431d61 3 Category 0711 90 30 urn:ddi:dk.dst:17c3fdf0-c01a-4229-8ae2-3718839b14fe:9 dk.dst 17c3fdf0-c01a-4229-8ae2-3718839b14fe 9 dk.dst 06d257ca-76eb-4d97-81b6-73c29ac2eba2 3 Category 0711 90 50 urn:ddi:dk.dst:ec139b7c-127d-4e75-a845-ea1d272060fd:9 dk.dst ec139b7c-127d-4e75-a845-ea1d272060fd 9 dk.dst 53cb4a28-2315-4b10-b162-fba797825af0 3 Category 0711 90 70 urn:ddi:dk.dst:841fc98e-33a9-4168-8cf2-6cf40fb87a62:9 dk.dst 841fc98e-33a9-4168-8cf2-6cf40fb87a62 9 dk.dst c2a8c852-4bd3-4943-9344-7299491cc821 3 Category 0711 90 80 urn:ddi:dk.dst:ce822620-cfcf-4e07-8082-f200bec5e7b1:9 dk.dst ce822620-cfcf-4e07-8082-f200bec5e7b1 9 dk.dst dc2ce390-7f6c-439c-b0fd-65e17317bb19 3 Category 0711 90 90 urn:ddi:dk.dst:95077f4a-1529-444b-8c25-48563ab8e187:9 dk.dst 95077f4a-1529-444b-8c25-48563ab8e187 9 dk.dst a5b4cdf2-6874-4b94-9bcf-ea30d2168f79 3 Category 0712 urn:ddi:dk.dst:264d490b-bfb8-4636-b407-d5bf96f50a2d:9 dk.dst 264d490b-bfb8-4636-b407-d5bf96f50a2d 9 dk.dst af4b09a0-de6f-4b33-a4f9-287bf62cdf2e 3 Category 0712 20 urn:ddi:dk.dst:3f6f133a-d5b2-424a-9ae4-6f8783568dda:9 dk.dst 3f6f133a-d5b2-424a-9ae4-6f8783568dda 9 dk.dst 36ee03b2-6050-4258-8cf3-174d9ecf062d 3 Category 0712 20 00 urn:ddi:dk.dst:6d08b21e-94aa-44f1-8313-ad7caf4d9b2c:9 dk.dst 6d08b21e-94aa-44f1-8313-ad7caf4d9b2c 9 dk.dst ee76e3fe-c9f7-4c73-a95f-6229e837d243 3 Category 0712 31 urn:ddi:dk.dst:0ee96f82-255d-4d3d-8cf8-449a2edcb04f:9 dk.dst 0ee96f82-255d-4d3d-8cf8-449a2edcb04f 9 dk.dst 5cc1b183-449b-4026-bb2f-6b120cdc10bb 3 Category 0712 31 00 urn:ddi:dk.dst:6c59fefd-b038-49a5-8a3b-607d5e12ec4a:9 <