dk.dst 0577b228-04df-4617-9b26-996a239d9723 25 CodeList urn:ddi:dk.dst:0577b228-04df-4617-9b26-996a239d9723:25 dk.dst 0577b228-04df-4617-9b26-996a239d9723 25 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2012-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2012-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Arbejde og Indkomst","en":"Labour and Income"} cm:ContactPerson {"da":"SLB","en":"SLB"} cm:IsCurrent True cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:168035e0-5cb3-4861-a185-a72763e3048d:42 DSTLM01\rkr DISCO_LOEN_V2_2012 DISCO_LOEN_V2_2012 DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 DISCO-08 in wage statistics, v2:2012 DISCO-08 er den officielle danske version af den internationale fagklassifikation [International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)](http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm), som udarbejdes af International Labour Organisation (ILO). DISCO-08 erstatter fra 2010 DISCO-88 som var den danske version af ISCO-88. DISCO-08 i lønstatistikken er en særlig udgave af Danmarks Statistiks Fagklassifikation 2008 (DISCO-08), fordi der til lønstatistikken skal indberettes en 6-cifret kode, som angiver medarbejderens arbejdsfunktion. [Søg på arbejdsfunktion](http://www.dst.dk/stilling) i DISCO-08 i lønstatistikken. I forhold til 1. udgave af DISCO-08 i lønstatistikken, afviger denne udgave stort set udelukkende ved præcisering af indholdet af enkelte arbejdsfunktionskoder, samt i definitionen af hovedgruppe 1. Der er kun foretaget én enkelt kodemæssig ændring til klassifikationen. Arbejdsfunktionen *962400 Arbejde med indsamling af vand og brænde* findes ikke på det danske arbejdsmarked og er derfor fjernet. DISCO-08 is the official Danish version of [International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)](http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm). ISCO is prepared by the International Labor Organization (ILO). From 2010, DISCO-08 replaces DISCO-88 which was the official Danish version of ISCO-88. DISCO-08 in wage statistics is a special edition of DISCO-08. The wage statistics must include a 6-digit code describing the employee's work function. urn:ddi:dk.dst:26e116a4-7cd3-4f2c-b0c4-acbe7d63e6bd:25 dk.dst 26e116a4-7cd3-4f2c-b0c4-acbe7d63e6bd 25 dk.dst 8e8c6cfd-6517-4cb5-9570-4582e07d09e8 2 Category 1 urn:ddi:dk.dst:83c05105-e8a5-42fc-b679-4087b9380959:25 dk.dst 83c05105-e8a5-42fc-b679-4087b9380959 25 dk.dst d658283c-f884-40dd-b235-d14a0da80122 2 Category 11 urn:ddi:dk.dst:36f1417f-1086-40bd-b0b7-e460f9dce63e:25 dk.dst 36f1417f-1086-40bd-b0b7-e460f9dce63e 25 dk.dst f8f0a3f4-1041-4d53-907d-eded5be5766a 2 Category 111 urn:ddi:dk.dst:18043cf0-ac39-43e6-aa99-727ece5614ba:25 dk.dst 18043cf0-ac39-43e6-aa99-727ece5614ba 25 dk.dst adc89afd-2192-4fb6-8f6a-9b42764ad94e 2 Category 1111 urn:ddi:dk.dst:3633f08e-4ab5-42db-8918-39d61a4aab73:25 dk.dst 3633f08e-4ab5-42db-8918-39d61a4aab73 25 dk.dst 2610362d-e54a-447d-9fec-b5adf3928aef 2 Category 111100 urn:ddi:dk.dst:ba1117a1-aab6-4a08-8ab6-87c8b041eec6:25 dk.dst ba1117a1-aab6-4a08-8ab6-87c8b041eec6 25 dk.dst 6cd5f24b-39cf-456d-b898-8a2a13e3db6b 2 Category 1112 urn:ddi:dk.dst:d7f4f898-14bc-4cc6-9b77-0f4b0b195fdb:25 dk.dst d7f4f898-14bc-4cc6-9b77-0f4b0b195fdb 25 dk.dst eeb73cfe-ba64-4569-b366-7072d7bbeab8 2 Category 111200 urn:ddi:dk.dst:4b4c40bd-06a4-472d-8b82-144b3e4cae77:25 dk.dst 4b4c40bd-06a4-472d-8b82-144b3e4cae77 25 dk.dst 5871011d-7110-48d4-907f-2153dac3fcce 2 Category 1114 urn:ddi:dk.dst:ea71fb13-e041-4154-b439-a0be8720e2fc:25 dk.dst ea71fb13-e041-4154-b439-a0be8720e2fc 25 dk.dst 8e1c8ccb-6c1c-44e8-9f45-2c5fd18ab921 2 Category 111400 urn:ddi:dk.dst:fb891491-b8d5-4ba7-81eb-e8586b3fd9c7:25 dk.dst fb891491-b8d5-4ba7-81eb-e8586b3fd9c7 25 dk.dst 928e9565-580f-4f24-ba72-424995a92d6e 2 Category 112 urn:ddi:dk.dst:e0ec5f2f-33d8-4a22-95c9-d4688a1f37f0:25 dk.dst e0ec5f2f-33d8-4a22-95c9-d4688a1f37f0 25 dk.dst 1e83196b-9002-4bcb-a4d0-1d8762a36d60 2 Category 1120 urn:ddi:dk.dst:77392e3a-d7d7-42df-a0c9-f51d6ebb0632:25 dk.dst 77392e3a-d7d7-42df-a0c9-f51d6ebb0632 25 dk.dst 326eebd4-9c31-4d74-b5a6-ad8c32412214 2 Category 112010 urn:ddi:dk.dst:b5fa1c2d-de17-462c-b9d6-4db65b52ccd3:25 dk.dst b5fa1c2d-de17-462c-b9d6-4db65b52ccd3 25 dk.dst 90abe021-4b38-49a1-88bd-c03608802417 2 Category 112020 urn:ddi:dk.dst:26a063da-21fa-43e2-bd42-fd6ac141c904:25 dk.dst 26a063da-21fa-43e2-bd42-fd6ac141c904 25 dk.dst 3f813460-23a3-45d9-bfa1-9038514dc647 2 Category 12 urn:ddi:dk.dst:382852d0-a424-4654-aca6-9669f5243485:25 dk.dst 382852d0-a424-4654-aca6-9669f5243485 25 dk.dst 92d6fcd4-307c-49d8-b386-5e3eee578928 2 Category 121 urn:ddi:dk.dst:9124b201-19db-4b8e-b07b-d71c2d666eea:25 dk.dst 9124b201-19db-4b8e-b07b-d71c2d666eea 25 dk.dst 7ad7ee69-eead-47d1-9699-17cef6d62835 2 Category 1211 urn:ddi:dk.dst:4bb74803-42e3-42ec-9319-eb3da5e345e9:25 dk.dst 4bb74803-42e3-42ec-9319-eb3da5e345e9 25 dk.dst 638bd7ba-577f-4c50-91ac-148c8f3f9c51 2 Category 121100 urn:ddi:dk.dst:007a2269-5745-4118-971c-76b090f22175:25 dk.dst 007a2269-5745-4118-971c-76b090f22175 25 dk.dst 2f896f48-beb2-4a53-8aaf-c579f20eb05f 2 Category 1212 urn:ddi:dk.dst:cc82bb21-e095-4140-b17a-de3f9e173d68:25 dk.dst cc82bb21-e095-4140-b17a-de3f9e173d68 25 dk.dst fae1962f-534c-48e6-8009-69472559c8e6 2 Category 121200 urn:ddi:dk.dst:d00c64ea-8109-44f5-ab95-8a896993f8dc:25 dk.dst d00c64ea-8109-44f5-ab95-8a896993f8dc 25 dk.dst c2263a3e-1052-47c1-8cb7-e89abbbe78b5 2 Category 1213 urn:ddi:dk.dst:7795cf10-9a2f-4ab8-a451-66281b1333ec:25 dk.dst 7795cf10-9a2f-4ab8-a451-66281b1333ec 25 dk.dst 7c27a0a3-40cd-4a9e-b79a-9e1899d1a673 2 Category 121310 urn:ddi:dk.dst:7693c798-eb4d-458b-9b76-eefc04647489:25 dk.dst 7693c798-eb4d-458b-9b76-eefc04647489 25 dk.dst 95dfc773-97d9-4d65-9854-8e2a83fe0937 2 Category 121320 urn:ddi:dk.dst:c5b34e07-83aa-4204-8df8-66d9fd044cb8:25 dk.dst c5b34e07-83aa-4204-8df8-66d9fd044cb8 25 dk.dst 82c16a03-2268-416f-ae7f-7427c095ebd6 2 Category 1219 urn:ddi:dk.dst:ae76206e-4b7a-4f2a-9110-75cfe99c6d4f:25 dk.dst ae76206e-4b7a-4f2a-9110-75cfe99c6d4f 25 dk.dst 389a3f0f-6c65-4c9a-8e40-2d7661ac8995 2 Category 121910 urn:ddi:dk.dst:03214132-d3a4-4a93-8125-e7a48ce5d338:25 dk.dst 03214132-d3a4-4a93-8125-e7a48ce5d338 25 dk.dst 40f2140c-bb31-4547-ade5-6d9c9ad77653 2 Category 121920 urn:ddi:dk.dst:5d830f57-6aa5-4947-8387-8feb56af6628:25 dk.dst 5d830f57-6aa5-4947-8387-8feb56af6628 25 dk.dst 19454bdd-2e9e-4261-91b5-d86c71546437 2 Category 121990 urn:ddi:dk.dst:96c2ec11-d548-4121-830e-1fe2ba9de4af:25 dk.dst 96c2ec11-d548-4121-830e-1fe2ba9de4af 25 dk.dst 387ea880-e6be-4cd5-b4db-054418da6ab3 2 Category 122 urn:ddi:dk.dst:930055cc-0997-496f-a1a6-0dff38094cd1:25 dk.dst 930055cc-0997-496f-a1a6-0dff38094cd1 25 dk.dst 174b58be-c194-4598-81d0-a00e8c83dd9f 2 Category 1221 urn:ddi:dk.dst:55cd8325-e12b-422c-b50b-d9f946e0863f:25 dk.dst 55cd8325-e12b-422c-b50b-d9f946e0863f 25 dk.dst 92894d16-745d-42cf-9b29-1d487110966c 2 Category 122100 urn:ddi:dk.dst:2cccbe0e-9fe0-447a-9cdc-260d1cf21d98:25 dk.dst 2cccbe0e-9fe0-447a-9cdc-260d1cf21d98 25 dk.dst a7e738d5-9673-4d76-b0bf-a53f1e2e66c5 2 Category 1222 urn:ddi:dk.dst:abea74ee-3813-4325-9e75-9c06bf0e677f:25 dk.dst abea74ee-3813-4325-9e75-9c06bf0e677f 25 dk.dst cf0e126a-f476-484f-91f2-0d449fbde83d 2 Category 122200 urn:ddi:dk.dst:6b92485e-ed10-4b10-87b9-5bd2b690cca8:25 dk.dst 6b92485e-ed10-4b10-87b9-5bd2b690cca8 25 dk.dst d9053fd9-ef91-4363-a625-397e05565008 2 Category 1223 urn:ddi:dk.dst:3241b686-e5f0-4001-99b4-529dcecad571:25 dk.dst 3241b686-e5f0-4001-99b4-529dcecad571 25 dk.dst d57ad524-a983-4609-93c9-9f91731ae83e 2 Category 122300 urn:ddi:dk.dst:d2c686d8-df18-4eac-9313-6884e10da396:25 dk.dst d2c686d8-df18-4eac-9313-6884e10da396 25 dk.dst 7cdd6bc6-a244-45b8-a38e-892b23911708 2 Category 13 urn:ddi:dk.dst:609c8a31-7bee-41a0-aeb0-bf1ba463a097:25 dk.dst 609c8a31-7bee-41a0-aeb0-bf1ba463a097 25 dk.dst 358bd251-1ea1-410a-8792-e6d97fba66eb 2 Category 131 urn:ddi:dk.dst:4b6ac9b5-ce23-4be9-afaa-06096b4787ff:25 dk.dst 4b6ac9b5-ce23-4be9-afaa-06096b4787ff 25 dk.dst d07d62c9-aa25-47ee-9e56-e36e1ea847fd 2 Category 1311 urn:ddi:dk.dst:67fc8603-e7f7-42b2-b50f-27d4ec14ae17:25 dk.dst 67fc8603-e7f7-42b2-b50f-27d4ec14ae17 25 dk.dst 2f18281f-cae8-43a2-9288-c30c33812cc0 2 Category 131100 urn:ddi:dk.dst:9488e9d9-6d81-406e-b14f-a5e5686c4b3a:25 dk.dst 9488e9d9-6d81-406e-b14f-a5e5686c4b3a 25 dk.dst 2afe1bcc-4946-480f-8d74-b9b18fd0ada5 2 Category 1312 urn:ddi:dk.dst:6b7f9afc-26eb-40bf-948b-71cb40e80469:25 dk.dst 6b7f9afc-26eb-40bf-948b-71cb40e80469 25 dk.dst 5de148ee-2ef8-40f5-bc73-e78279163396 2 Category 131200 urn:ddi:dk.dst:dc2185ee-c1db-45b2-876c-49e9db51223e:25 dk.dst dc2185ee-c1db-45b2-876c-49e9db51223e 25 dk.dst 0a25a298-82b5-4bbf-ab31-f4e26a169a27 2 Category 132 urn:ddi:dk.dst:1a017e1f-0e17-417e-b4cf-7313ef541df7:25 dk.dst 1a017e1f-0e17-417e-b4cf-7313ef541df7 25 dk.dst c222520b-1c52-4f62-a12f-65f010791cf7 2 Category 1321 urn:ddi:dk.dst:698a9214-2141-4a96-bd70-2fd39489159a:25 dk.dst 698a9214-2141-4a96-bd70-2fd39489159a 25 dk.dst f2d8d9de-f561-471c-9dbf-a7b6ea290e8a 2 Category 132100 urn:ddi:dk.dst:dfdbd992-9ba0-4abf-8969-393fb7f8277c:25 dk.dst dfdbd992-9ba0-4abf-8969-393fb7f8277c 25 dk.dst 3b68990a-1b1f-4e0f-bff0-0d9911a24c75 2 Category 1322 urn:ddi:dk.dst:be6591e8-22d0-4c52-953c-81032c9b5e14:25 dk.dst be6591e8-22d0-4c52-953c-81032c9b5e14 25 dk.dst 7dfd8eb4-9940-4fbc-8f5e-a4a391f86c87 2 Category 132200 urn:ddi:dk.dst:132c62ec-0377-489e-9c2f-260c791fb6b5:25 dk.dst 132c62ec-0377-489e-9c2f-260c791fb6b5 25 dk.dst e80eb8ab-e0c3-46c6-be8d-ba990e5d8733 2 Category 1323 urn:ddi:dk.dst:dfab6ddd-e449-494d-bdde-0365160d3d7f:25 dk.dst dfab6ddd-e449-494d-bdde-0365160d3d7f 25 dk.dst 2bfb55c6-8ea4-4a9e-98c2-b78e6f3560c6 2 Category 132300 urn:ddi:dk.dst:a9c612ba-151d-44c0-93cd-19c8f7f7e2ac:25 dk.dst a9c612ba-151d-44c0-93cd-19c8f7f7e2ac 25 dk.dst 5469b2b4-0dbb-4b0c-b42e-557af2214d53 2 Category 1324 urn:ddi:dk.dst:1e76caed-3e01-481f-b782-28c093629134:25 dk.dst 1e76caed-3e01-481f-b782-28c093629134 25 dk.dst f41341c7-f8ef-4ead-80b9-e566c51581f3 2 Category 132400 urn:ddi:dk.dst:9d54dc03-d5bf-4328-a1fe-7f639243a19e:25 dk.dst 9d54dc03-d5bf-4328-a1fe-7f639243a19e 25 dk.dst 7d0a163e-2a40-4740-b93c-c00355cec6f2 2 Category 133 urn:ddi:dk.dst:4c8248d7-4de6-450b-b638-deac32857cfd:25 dk.dst 4c8248d7-4de6-450b-b638-deac32857cfd 25 dk.dst 7ceb6095-1b50-43de-88ac-9728a3201e37 2 Category 1330 urn:ddi:dk.dst:cf86ad62-c89f-4d54-8fd9-82cb8b057bf5:25 dk.dst cf86ad62-c89f-4d54-8fd9-82cb8b057bf5 25 dk.dst b5f5e8a5-7bb8-4992-b036-46c5ab5933ec 2 Category 133010 urn:ddi:dk.dst:f35ecfcb-eaa4-4499-b292-3426eb04c507:25 dk.dst f35ecfcb-eaa4-4499-b292-3426eb04c507 25 dk.dst e70a2b25-0897-4aae-ab9b-40038aad3654 2 Category 133020 urn:ddi:dk.dst:82e61acb-6317-4fb8-a22d-7fa1d240c1c0:25 dk.dst 82e61acb-6317-4fb8-a22d-7fa1d240c1c0 25 dk.dst 2f8145dc-a024-48c9-b410-e48c895861e6 2 Category 134 urn:ddi:dk.dst:a3890797-54db-44e4-abd2-0529cf192f10:25 dk.dst a3890797-54db-44e4-abd2-0529cf192f10 25 dk.dst a5d24576-ca7b-4b5d-a993-15cb6a873ce4 2 Category 1341 urn:ddi:dk.dst:471f3718-e837-492c-a0ae-a43131eeaca7:25 dk.dst 471f3718-e837-492c-a0ae-a43131eeaca7 25 dk.dst 8c2bbc3c-954e-4487-945b-cb46b464ec21 2 Category 134100 urn:ddi:dk.dst:6310978b-3832-4e17-ad77-608055bb8994:25 dk.dst 6310978b-3832-4e17-ad77-608055bb8994 25 dk.dst ece90af3-6857-4a6d-85f4-895152f926c0 2 Category 1342 urn:ddi:dk.dst:731a2063-fb3f-4812-93fb-b45f59e53e92:25 dk.dst 731a2063-fb3f-4812-93fb-b45f59e53e92 25 dk.dst eba86738-6e36-4a05-842a-108b933efc67 2 Category 134200 urn:ddi:dk.dst:ac6532db-8fc4-4898-974b-9f31de72997e:25 dk.dst ac6532db-8fc4-4898-974b-9f31de72997e 25 dk.dst 17e6649a-887e-4031-aa32-3fdc0f00291b 2 Category 1343 urn:ddi:dk.dst:c4a5e2bb-1fdc-4131-8afe-cc4b9503f569:25 dk.dst c4a5e2bb-1fdc-4131-8afe-cc4b9503f569 25 dk.dst 7b77c8a3-4dc4-496a-8e2c-1dc0477da2c8 2 Category 134300 urn:ddi:dk.dst:fbdc907f-be52-489d-9bfd-19a8a82f44d0:25 dk.dst fbdc907f-be52-489d-9bfd-19a8a82f44d0 25 dk.dst 9af3fd15-f2cc-4942-85ed-55313c3b0752 2 Category 1344 urn:ddi:dk.dst:22115c2a-d0ec-4bec-8526-84dca4ed71b8:25 dk.dst 22115c2a-d0ec-4bec-8526-84dca4ed71b8 25 dk.dst 3b5df35d-2cbf-4c27-a901-aee8ab96fee1 2 Category 134400 urn:ddi:dk.dst:8a33f23a-dfc4-4b3a-8ab5-90d9db0bf327:25 dk.dst 8a33f23a-dfc4-4b3a-8ab5-90d9db0bf327 25 dk.dst c3fa7a24-7340-484b-b736-41b2b2a11ead 2 Category 1345 urn:ddi:dk.dst:0259513e-9ac1-4fa8-a982-22b255fe7541:25 dk.dst 0259513e-9ac1-4fa8-a982-22b255fe7541 25 dk.dst e26149ad-bfdb-4195-a8e7-5ad36c147aee 2 Category 134500 urn:ddi:dk.dst:d65a93a5-883b-429a-94ff-8764b4235eb1:25 dk.dst d65a93a5-883b-429a-94ff-8764b4235eb1 25 dk.dst dd2b3210-8e53-4713-9df9-1c385c6d8ce1 2 Category 1346 urn:ddi:dk.dst:ef75ecbd-b299-4ebb-a7c5-5ea2cb5820e3:25 dk.dst ef75ecbd-b299-4ebb-a7c5-5ea2cb5820e3 25 dk.dst 7c3af2e8-6589-4cb4-8fae-8718e5cb24e3 2 Category 134600 urn:ddi:dk.dst:344ff670-b2c1-4112-9a07-dfd4eb32f0ff:25 dk.dst 344ff670-b2c1-4112-9a07-dfd4eb32f0ff 25 dk.dst 4d28540a-bd07-4ee4-8573-6642da30535e 2 Category 1349 urn:ddi:dk.dst:af43a731-4210-4477-bd8d-ca6e3926aa1a:25 dk.dst af43a731-4210-4477-bd8d-ca6e3926aa1a 25 dk.dst dbcc865b-2481-41d4-a976-68eecf342e24 2 Category 134910 urn:ddi:dk.dst:3c8661bf-575a-4b26-9e36-fdd25af8a2b1:25 dk.dst 3c8661bf-575a-4b26-9e36-fdd25af8a2b1 25 dk.dst d72de068-5780-4dff-acc6-d3c1995bf3c5 2 Category 134990 urn:ddi:dk.dst:10ce8fa6-c7b8-4b41-aa23-6e959602707b:25 dk.dst 10ce8fa6-c7b8-4b41-aa23-6e959602707b 25 dk.dst 2493eb61-7c33-447e-965e-d8d4429280c4 2 Category 14 urn:ddi:dk.dst:f0f405a3-0740-47b8-9912-038383635335:25 dk.dst f0f405a3-0740-47b8-9912-038383635335 25 dk.dst 64983bd4-b7fe-44f4-8a30-6bffa9a2d640 2 Category 141 urn:ddi:dk.dst:9859417f-8106-41bf-806a-10f4e83743fa:25 dk.dst 9859417f-8106-41bf-806a-10f4e83743fa 25 dk.dst 043697c7-29f7-4a33-994a-70e9938b25b9 2 Category 1411 urn:ddi:dk.dst:7f23cc26-4182-4e94-8c7b-5f390c43e41b:25 dk.dst 7f23cc26-4182-4e94-8c7b-5f390c43e41b 25 dk.dst 7aa07395-c344-40f5-8561-c3df37a3ccf4 2 Category 141100 urn:ddi:dk.dst:2466311d-b033-4185-a7e0-fa2a2aebab0e:25 dk.dst 2466311d-b033-4185-a7e0-fa2a2aebab0e 25 dk.dst 691d0b30-3593-42f3-85ff-e5bed5bc72e9 2 Category 1412 urn:ddi:dk.dst:99d5ef9b-78bf-41d2-9e89-cfa273dfb32d:25 dk.dst 99d5ef9b-78bf-41d2-9e89-cfa273dfb32d 25 dk.dst 1304e706-f36d-406c-b539-2d8e7f009025 2 Category 141200 urn:ddi:dk.dst:be686665-3c4e-4122-baf1-1be1803eff65:25 dk.dst be686665-3c4e-4122-baf1-1be1803eff65 25 dk.dst 6e614828-009a-481e-8c43-4e2871b8396a 2 Category 142 urn:ddi:dk.dst:c0058c79-42f6-4012-9b32-b7266d35e2f8:25 dk.dst c0058c79-42f6-4012-9b32-b7266d35e2f8 25 dk.dst 31512d15-9542-44a0-80af-4db6ba2205a5 2 Category 1420 urn:ddi:dk.dst:acf14370-a6cd-4224-af96-5344d8b5cad3:25 dk.dst acf14370-a6cd-4224-af96-5344d8b5cad3 25 dk.dst 9ef467ff-c2c9-471a-8955-78c9f07c3f0e 2 Category 142010 urn:ddi:dk.dst:8a47a607-77ce-442b-bf17-090cf72f6fc8:25 dk.dst 8a47a607-77ce-442b-bf17-090cf72f6fc8 25 dk.dst c6c94844-7b95-4e40-a167-fbb250f4ec75 2 Category 142020 urn:ddi:dk.dst:77ba95cc-933d-46c5-a476-efcf5fd831ed:25 dk.dst 77ba95cc-933d-46c5-a476-efcf5fd831ed 25 dk.dst da11fdbe-effb-42fe-89dc-8c65349be6f4 2 Category 143 urn:ddi:dk.dst:a2286a0a-9840-4a2d-8266-3e2ea94f0d92:25 dk.dst a2286a0a-9840-4a2d-8266-3e2ea94f0d92 25 dk.dst b19d2ec0-7825-44ad-85fa-a2a748af9a3c 2 Category 1431 urn:ddi:dk.dst:e50ceb73-dc2d-4e5c-bf30-0cde2583f49b:25 dk.dst e50ceb73-dc2d-4e5c-bf30-0cde2583f49b 25 dk.dst 37c501a6-f3d6-458d-9b16-272a9df880ae 2 Category 143100 urn:ddi:dk.dst:1bbb01fe-90e6-47fa-bddf-e0ab287ca28d:25 dk.dst 1bbb01fe-90e6-47fa-bddf-e0ab287ca28d 25 dk.dst aa261f41-b393-4f01-ac5c-8f1525761e5a 2 Category 1439 urn:ddi:dk.dst:6107fb7b-48cd-4148-8908-42b52f00294a:25 dk.dst 6107fb7b-48cd-4148-8908-42b52f00294a 25 dk.dst 1bd18fd4-fb23-4c6d-a84d-8ee4a834e692 2 Category 143900 urn:ddi:dk.dst:373572f6-cc0c-40cf-b36b-416ae9ad8bd3:25 dk.dst 373572f6-cc0c-40cf-b36b-416ae9ad8bd3 25 dk.dst b71533a2-f1d7-4d33-a28f-dc904f4ee47e 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:bce4f815-575b-460e-9495-e7893d1515d8:25 dk.dst bce4f815-575b-460e-9495-e7893d1515d8 25 dk.dst b8f9b72b-8095-4dbd-b6c1-01359ac67c13 2 Category 21 urn:ddi:dk.dst:490d329b-6d5d-49e9-84b0-2974380699ff:25 dk.dst 490d329b-6d5d-49e9-84b0-2974380699ff 25 dk.dst d919ea63-1c52-44e7-9ef9-e2fe5a4193d4 2 Category 211 urn:ddi:dk.dst:e8af501d-2c2d-486f-b420-df57d03e44b5:25 dk.dst e8af501d-2c2d-486f-b420-df57d03e44b5 25 dk.dst 95eab17d-d1ab-4eb3-a22c-b7b513aeec68 2 Category 2111 urn:ddi:dk.dst:51b98116-9f6f-40ee-94cb-c3b4f8f7b070:25 dk.dst 51b98116-9f6f-40ee-94cb-c3b4f8f7b070 25 dk.dst f08fbb9a-dd98-4cbe-9e4a-566b28a921d5 2 Category 211100 urn:ddi:dk.dst:7f7d9cc3-758a-42d3-839c-098c658c891e:25 dk.dst 7f7d9cc3-758a-42d3-839c-098c658c891e 25 dk.dst 96854ae5-a2c5-4f0f-9749-11c75601f306 2 Category 2112 urn:ddi:dk.dst:230be300-0843-4345-97fe-cb4db9a84c1d:25 dk.dst 230be300-0843-4345-97fe-cb4db9a84c1d 25 dk.dst 35fe6617-3fc2-4d7a-94ef-a0d7e93f41e4 2 Category 211200 urn:ddi:dk.dst:6004128f-4a8d-4983-9005-58b8925e5cc4:25 dk.dst 6004128f-4a8d-4983-9005-58b8925e5cc4 25 dk.dst 5e8c23de-5cc0-42e3-af4d-382bf49645f9 2 Category 2113 urn:ddi:dk.dst:f7a4c2d1-1bd3-4c60-a664-b3a0bcc7a25e:25 dk.dst f7a4c2d1-1bd3-4c60-a664-b3a0bcc7a25e 25 dk.dst 44d097f9-1e57-4b07-b753-fb01a1c07981 2 Category 211300 urn:ddi:dk.dst:4df906f0-d986-4180-b1e9-16469d25192d:25 dk.dst 4df906f0-d986-4180-b1e9-16469d25192d 25 dk.dst 2405da5f-ee70-40fb-8319-b3d16c67a0ab 2 Category 2114 urn:ddi:dk.dst:0d68210d-5318-482f-af44-37339506f0f3:25 dk.dst 0d68210d-5318-482f-af44-37339506f0f3 25 dk.dst e641efb8-6b95-4d4f-b557-90c400ae8132 2 Category 211400 urn:ddi:dk.dst:81b37083-aa2c-4ae3-99ba-9149b60ca2a9:25 dk.dst 81b37083-aa2c-4ae3-99ba-9149b60ca2a9 25 dk.dst 30732d2a-ff23-45dd-8fb4-8b302df4e72a 2 Category 212 urn:ddi:dk.dst:cc17c4d7-a0c6-444f-b13e-1eb1a6255b8b:25 dk.dst cc17c4d7-a0c6-444f-b13e-1eb1a6255b8b 25 dk.dst 4b557495-7afb-47ed-a953-758ab00dd262 2 Category 2120 urn:ddi:dk.dst:870fdbf5-eeac-4553-8ee6-5de841d645fe:25 dk.dst 870fdbf5-eeac-4553-8ee6-5de841d645fe 25 dk.dst eddcfe0c-b91f-4edb-b184-cfae166a8868 2 Category 212000 urn:ddi:dk.dst:df889ff8-6698-42a5-8110-ba5282f4465c:25 dk.dst df889ff8-6698-42a5-8110-ba5282f4465c 25 dk.dst 97630ae4-0057-420b-9e3a-1b3a7877771f 2 Category 213 urn:ddi:dk.dst:718fc1bc-5ef0-4853-94ef-e72b69627d60:25 dk.dst 718fc1bc-5ef0-4853-94ef-e72b69627d60 25 dk.dst 151fafa6-768c-49e8-8f27-5409e3ca6fd0 2 Category 2131 urn:ddi:dk.dst:82f0e3d3-b4b5-42f8-ab40-5963c6731e0e:25 dk.dst 82f0e3d3-b4b5-42f8-ab40-5963c6731e0e 25 dk.dst 0f60c508-ab97-42e9-b10b-ecf4611555d0 2 Category 213110 urn:ddi:dk.dst:7e5ed562-81f0-4371-98ce-f6cae71b1843:25 dk.dst 7e5ed562-81f0-4371-98ce-f6cae71b1843 25 dk.dst 72b17aa5-8b9c-44ab-be43-b635353badb4 2 Category 213120 urn:ddi:dk.dst:a0172cad-4272-41df-a602-f544e8165bc2:25 dk.dst a0172cad-4272-41df-a602-f544e8165bc2 25 dk.dst fa6bc1e9-e89e-4a2e-858d-d4005d6e26ca 2 Category 2132 urn:ddi:dk.dst:ac6f021d-0ec8-4fc5-a81b-f8acf27ad7b9:25 dk.dst ac6f021d-0ec8-4fc5-a81b-f8acf27ad7b9 25 dk.dst 513e6e76-c697-4c6c-ae41-bbba6893daf3 2 Category 213200 urn:ddi:dk.dst:ec4729a0-d779-4bc8-a492-0dda570c283b:25 dk.dst ec4729a0-d779-4bc8-a492-0dda570c283b 25 dk.dst a4aa607b-fee9-42cb-83ee-b4821e4ab0cf 2 Category 2133 urn:ddi:dk.dst:c33a7b54-df3e-4bb6-92ec-969d78b17c39:25 dk.dst c33a7b54-df3e-4bb6-92ec-969d78b17c39 25 dk.dst 30957989-4df6-44af-bead-af83b858ad68 2 Category 213300 urn:ddi:dk.dst:38e3ae01-6c3e-4bfa-ad45-3a90a8da499d:25 dk.dst 38e3ae01-6c3e-4bfa-ad45-3a90a8da499d 25 dk.dst 6bb505a5-b8e9-4bf0-9a53-2aea800d8ef1 2 Category 214 urn:ddi:dk.dst:3ade9e94-bb85-47d7-a512-ca31467524e6:25 dk.dst 3ade9e94-bb85-47d7-a512-ca31467524e6 25 dk.dst a650ae66-c5b7-402d-9090-e8dc8a6e7cf2 2 Category 2141 urn:ddi:dk.dst:3fdeb6ff-2f5d-4743-b798-38ee5fe2f1c9:25 dk.dst 3fdeb6ff-2f5d-4743-b798-38ee5fe2f1c9 25 dk.dst a070b47d-0673-48ef-b296-a404cad782a7 2 Category 214100 urn:ddi:dk.dst:0c343173-ab87-46e5-b192-5bb6984ed692:25 dk.dst 0c343173-ab87-46e5-b192-5bb6984ed692 25 dk.dst 8870132d-2c6d-408f-b635-317a53af2fa7 2 Category 2142 urn:ddi:dk.dst:95605b14-a537-4ede-a579-955574b92eff:25 dk.dst 95605b14-a537-4ede-a579-955574b92eff 25 dk.dst daa9a99d-276b-418b-8bff-98c90af5dbe1 2 Category 214200 urn:ddi:dk.dst:4d5bbf01-327c-4176-b671-10833bac9cd0:25 dk.dst 4d5bbf01-327c-4176-b671-10833bac9cd0 25 dk.dst 9d28c957-9931-4daf-b950-f243c543a99f 2 Category 2143 urn:ddi:dk.dst:91662837-98b3-4724-b3b7-c077d16900b4:25 dk.dst 91662837-98b3-4724-b3b7-c077d16900b4 25 dk.dst cd2f206e-44d0-45e7-9982-f72422b11389 2 Category 214300 urn:ddi:dk.dst:9de8ec59-6dcb-494a-80a1-2c960097eb66:25 dk.dst 9de8ec59-6dcb-494a-80a1-2c960097eb66 25 dk.dst 11570419-b5da-4f13-be6d-a7b2611d245f 2 Category 2144 urn:ddi:dk.dst:5bedfe6b-b52c-4b81-93de-1c950ba361e6:25 dk.dst 5bedfe6b-b52c-4b81-93de-1c950ba361e6 25 dk.dst f5510677-b81d-4afd-a4c9-6d5a3a9cfc3b 2 Category 214400 urn:ddi:dk.dst:e0437aed-8063-4272-b60c-760f7456b4f2:25 dk.dst e0437aed-8063-4272-b60c-760f7456b4f2 25 dk.dst 06cbc3ef-844a-4cbd-9aa1-a65a9487e1c7 2 Category 2145 urn:ddi:dk.dst:5dc3b9a4-73ec-4f40-8be9-6ecb60365573:25 dk.dst 5dc3b9a4-73ec-4f40-8be9-6ecb60365573 25 dk.dst 90a25430-db28-4bf2-a5fe-7f71e1c901ed 2 Category 214500 urn:ddi:dk.dst:e39eac40-ebd8-46b4-92ed-d298481e7e05:25 dk.dst e39eac40-ebd8-46b4-92ed-d298481e7e05 25 dk.dst 056dcb78-8054-491d-a19d-7fc9f51c0c78 2 Category 2146 urn:ddi:dk.dst:590c6761-d6d5-4d7d-937f-c1ecfebbc974:25 dk.dst 590c6761-d6d5-4d7d-937f-c1ecfebbc974 25 dk.dst 3d353e52-2122-45e8-af1a-d9ec7a23da01 2 Category 214600 urn:ddi:dk.dst:57582d0e-9cf3-498c-9345-e68702a42a81:25 dk.dst 57582d0e-9cf3-498c-9345-e68702a42a81 25 dk.dst c8d7e874-d460-40fe-a72d-5c18ffc4dc29 2 Category 2149 urn:ddi:dk.dst:0b70baf4-1efe-4559-87e7-622b4dcba565:25 dk.dst 0b70baf4-1efe-4559-87e7-622b4dcba565 25 dk.dst 783d8b91-f125-4d9f-80ee-306c2268ef70 2 Category 214900 urn:ddi:dk.dst:246c773b-ae50-4a53-87ff-4f356cc3f8ad:25 dk.dst 246c773b-ae50-4a53-87ff-4f356cc3f8ad 25 dk.dst 1b9e9995-07b1-41a4-8edc-092268b29a7e 2 Category 215 urn:ddi:dk.dst:9d30645d-d787-4e3e-b2f7-611e9f7f6c3c:25 dk.dst 9d30645d-d787-4e3e-b2f7-611e9f7f6c3c 25 dk.dst b7cfe7ef-ee5a-4427-a102-e6ffb3bcb71d 2 Category 2151 urn:ddi:dk.dst:900d47fe-586b-4fa3-a77d-dbcd91d38275:25 dk.dst 900d47fe-586b-4fa3-a77d-dbcd91d38275 25 dk.dst 39850dce-71f6-4a14-aa57-d8da90dabe06 2 Category 215100 urn:ddi:dk.dst:243075be-552e-401d-be91-51eec12749c9:25 dk.dst 243075be-552e-401d-be91-51eec12749c9 25 dk.dst 78619610-0678-44d3-8129-cd77d7491420 2 Category 2152 urn:ddi:dk.dst:d9484607-7d2c-49af-940c-d6ead911d9e5:25 dk.dst d9484607-7d2c-49af-940c-d6ead911d9e5 25 dk.dst 6787ea54-4234-47b4-8319-cd9f6cf29234 2 Category 215200 urn:ddi:dk.dst:fc86c5e2-29b2-4b05-b50e-61f6ddc0c752:25 dk.dst fc86c5e2-29b2-4b05-b50e-61f6ddc0c752 25 dk.dst 4581e2c4-fd80-4a3f-b05d-8659d9955168 2 Category 2153 urn:ddi:dk.dst:cb2ab957-f4f6-47d9-b7c1-aba28c4cb001:25 dk.dst cb2ab957-f4f6-47d9-b7c1-aba28c4cb001 25 dk.dst c28506dd-f13c-4ff2-b295-797ac9de3869 2 Category 215300 urn:ddi:dk.dst:7e05aebf-5105-4362-9f3e-946acda18ab9:25 dk.dst 7e05aebf-5105-4362-9f3e-946acda18ab9 25 dk.dst a4d6f734-1f3a-4bb1-b619-70cb8cbba94a 2 Category 216 urn:ddi:dk.dst:c696a236-96cc-4d00-962c-6b34c60f944d:25 dk.dst c696a236-96cc-4d00-962c-6b34c60f944d 25 dk.dst 6072edcc-4777-4ad2-a15c-f2fb7fc4ddca 2 Category 2161 urn:ddi:dk.dst:52d699ed-135c-4edd-8204-236c2df32e82:25 dk.dst 52d699ed-135c-4edd-8204-236c2df32e82 25 dk.dst 8ffed3c3-96e3-49ea-805c-69849eb497a7 2 Category 216100 urn:ddi:dk.dst:5c60d7f9-88ff-47c7-9368-1536497b1e3c:25 dk.dst 5c60d7f9-88ff-47c7-9368-1536497b1e3c 25 dk.dst 1afe12da-d0f1-4953-9908-afe1fffb36f9 2 Category 2162 urn:ddi:dk.dst:187cd495-55dd-41ec-8c91-7ce1875dd17c:25 dk.dst 187cd495-55dd-41ec-8c91-7ce1875dd17c 25 dk.dst 2cd783e1-8320-41b4-8de3-66ecdf870cc3 2 Category 216200 urn:ddi:dk.dst:1d5f180d-9af8-4c07-8a86-be78ce93dfe7:25 dk.dst 1d5f180d-9af8-4c07-8a86-be78ce93dfe7 25 dk.dst 2278e64a-3f25-416f-9179-8af1f157f1c0 2 Category 2163 urn:ddi:dk.dst:5ad9e19e-734f-4751-b2ce-5e1f7f50342c:25 dk.dst 5ad9e19e-734f-4751-b2ce-5e1f7f50342c 25 dk.dst 20f40268-99df-48f4-ab4d-4f082cb05329 2 Category 216300 urn:ddi:dk.dst:17057a96-ebb5-482e-a93d-c3e0752f95ba:25 dk.dst 17057a96-ebb5-482e-a93d-c3e0752f95ba 25 dk.dst 7951cfbc-1ada-4354-a745-cb3195605d63 2 Category 2164 urn:ddi:dk.dst:1edcdb17-9228-4145-b03b-26cdfc7724e9:25 dk.dst 1edcdb17-9228-4145-b03b-26cdfc7724e9 25 dk.dst 2669378b-6842-4b86-acdd-6a5ec58a04b2 2 Category 216400 urn:ddi:dk.dst:f9add297-0ef1-4145-9f03-9325a1f4f4e5:25 dk.dst f9add297-0ef1-4145-9f03-9325a1f4f4e5 25 dk.dst 8c3900bf-dd3e-49bd-964f-87c1ff2ed754 2 Category 2165 urn:ddi:dk.dst:d61a6ed9-37a3-41f2-8900-57e9e6a9573a:25 dk.dst d61a6ed9-37a3-41f2-8900-57e9e6a9573a 25 dk.dst be9cbb7c-fa44-4e6e-9854-38cad9ce49de 2 Category 216500 urn:ddi:dk.dst:4a333129-17c8-4329-9796-38b4e0389e50:25 dk.dst 4a333129-17c8-4329-9796-38b4e0389e50 25 dk.dst 253e2c55-8d14-4b35-a2f7-7b23c6c9f064 2 Category 2166 urn:ddi:dk.dst:e24120f5-8e0d-477c-b3a1-745e412f368f:25 dk.dst e24120f5-8e0d-477c-b3a1-745e412f368f 25 dk.dst 2c927ce7-8a71-466d-9694-5917e6fae312 2 Category 216600 urn:ddi:dk.dst:6ff9efb8-64da-4d6c-8047-29cbac2fe048:25 dk.dst 6ff9efb8-64da-4d6c-8047-29cbac2fe048 25 dk.dst 775c505f-3069-4e5b-8815-d1587081abf1 2 Category 22 urn:ddi:dk.dst:3d9b75f1-5c95-4645-be17-9624bb717ef7:25 dk.dst 3d9b75f1-5c95-4645-be17-9624bb717ef7 25 dk.dst 4c0e6cb5-8165-4d43-b6c4-6f8b3b58e508 2 Category 221 urn:ddi:dk.dst:a9520596-cdbe-4513-b5a7-d64655b88319:25 dk.dst a9520596-cdbe-4513-b5a7-d64655b88319 25 dk.dst 6f79ddbf-0dda-49f7-ade1-5f04715c8cb3 2 Category 2211 urn:ddi:dk.dst:a9d58d43-4e7a-4ff4-9189-f8c323013704:25 dk.dst a9d58d43-4e7a-4ff4-9189-f8c323013704 25 dk.dst 1b62a33e-84c9-4164-8a2f-1899c806a3a1 2 Category 221100 urn:ddi:dk.dst:169d3ded-7235-4946-bb2d-c578a70fe31b:25 dk.dst 169d3ded-7235-4946-bb2d-c578a70fe31b 25 dk.dst bcdf9b69-da73-4d29-8d30-1c98a3aa1fcb 2 Category 2212 urn:ddi:dk.dst:f2ac6935-e6d0-4085-bc08-b986376b00f4:25 dk.dst f2ac6935-e6d0-4085-bc08-b986376b00f4 25 dk.dst 584c02f0-1caa-44fb-b390-2f80f74bdc5e 2 Category 221200 urn:ddi:dk.dst:9f620d26-6e3f-4a27-97cf-231e4f47c174:25 dk.dst 9f620d26-6e3f-4a27-97cf-231e4f47c174 25 dk.dst 8d51bbd8-1e09-4320-94b4-0a08080b96bb 2 Category 222 urn:ddi:dk.dst:2c47a9b0-1bf5-48e8-a83b-780b21569e3d:25 dk.dst 2c47a9b0-1bf5-48e8-a83b-780b21569e3d 25 dk.dst 18a3a433-00df-42c9-8954-0cfc39d182c5 2 Category 2221 urn:ddi:dk.dst:154509ce-5e61-413e-b860-d4790b076d04:25 dk.dst 154509ce-5e61-413e-b860-d4790b076d04 25 dk.dst 58c3c370-405c-4641-b1e0-b2d2c5c6f3c4 2 Category 222110 urn:ddi:dk.dst:c8a51e83-e826-40f5-b0ae-381da64c1174:25 dk.dst c8a51e83-e826-40f5-b0ae-381da64c1174 25 dk.dst c292ebc9-e0c6-4240-80e2-c72cb2e69ca4 2 Category 222120 urn:ddi:dk.dst:38147bce-68f2-4185-ac10-3c6416babdb2:25 dk.dst 38147bce-68f2-4185-ac10-3c6416babdb2 25 dk.dst d137e449-77f0-4a28-880d-297eb459733c 2 Category 222130 urn:ddi:dk.dst:973a71a3-6c7d-418c-911e-6c59590e2698:25 dk.dst 973a71a3-6c7d-418c-911e-6c59590e2698 25 dk.dst 3ad66c22-2b1b-4a66-9b5a-914454820f67 2 Category 2222 urn:ddi:dk.dst:0a03de80-7792-484c-b2bc-cd6c0edfd494:25 dk.dst 0a03de80-7792-484c-b2bc-cd6c0edfd494 25 dk.dst e3e089dd-d6e3-4bd1-b1c4-768aa236f434 2 Category 222200 urn:ddi:dk.dst:d8f52508-2cfe-4d09-9db9-5cd666c2b000:25 dk.dst d8f52508-2cfe-4d09-9db9-5cd666c2b000 25 dk.dst 376fc31c-92e4-4a9c-8dd8-f203e6dd5556 2 Category 223 urn:ddi:dk.dst:722d840b-dd88-42b6-978d-65af97546ea3:25 dk.dst 722d840b-dd88-42b6-978d-65af97546ea3 25 dk.dst d4a3e3bb-d6b7-4d2f-8956-5ba020608f1b 2 Category 2230 urn:ddi:dk.dst:32f20421-6c5f-40e0-8711-e1e04e45521c:25 dk.dst 32f20421-6c5f-40e0-8711-e1e04e45521c 25 dk.dst 41c3ede9-6074-4429-8415-197bd473b297 2 Category 223000 urn:ddi:dk.dst:ee6f0632-c75a-4490-93e6-e7f53a1ad184:25 dk.dst ee6f0632-c75a-4490-93e6-e7f53a1ad184 25 dk.dst 62780a8b-91a2-4b4a-a986-e192979f0ec8 2 Category 224 urn:ddi:dk.dst:a017cf7d-3008-477d-b001-faf6cbb4ad20:25 dk.dst a017cf7d-3008-477d-b001-faf6cbb4ad20 25 dk.dst 071740a9-b77c-4371-a3d1-435f843a053f 2 Category 2240 urn:ddi:dk.dst:c34abf46-f848-4ed3-9b13-ecce12e5e070:25 dk.dst c34abf46-f848-4ed3-9b13-ecce12e5e070 25 dk.dst 756f7742-79f2-4d7f-91d3-76545b2a0b3a 2 Category 224000 urn:ddi:dk.dst:2c6b0da6-02fb-4f8f-b8eb-b0d3a5aac499:25 dk.dst 2c6b0da6-02fb-4f8f-b8eb-b0d3a5aac499 25 dk.dst 81d4f2c5-8a75-479e-a708-875b15db4378 2 Category 225 urn:ddi:dk.dst:ab92ace5-e877-4426-8bcb-36a6335d920e:25 dk.dst ab92ace5-e877-4426-8bcb-36a6335d920e 25 dk.dst e047752f-b184-4b5a-8bd8-45f44f6224e2 2 Category 2250 urn:ddi:dk.dst:2ea8bfda-935d-4472-9d1f-4f563d52bb90:25 dk.dst 2ea8bfda-935d-4472-9d1f-4f563d52bb90 25 dk.dst bfc8eb89-25f3-4f3d-a11a-bfded9be2379 2 Category 225000 urn:ddi:dk.dst:ab3544a6-bb72-49af-a6a0-ecf9bc24d7a8:25 dk.dst ab3544a6-bb72-49af-a6a0-ecf9bc24d7a8 25 dk.dst 91ddb4ca-bc56-48db-8dfe-aaa946949fa3 2 Category 226 urn:ddi:dk.dst:1d095b76-5663-45b0-92e5-d88e085ab6d2:25 dk.dst 1d095b76-5663-45b0-92e5-d88e085ab6d2 25 dk.dst 6d21b16a-bc43-4fbe-a86e-a01690e5a541 2 Category 2261 urn:ddi:dk.dst:021651e0-cf46-4a53-82c1-9f1c273925fe:25 dk.dst 021651e0-cf46-4a53-82c1-9f1c273925fe 25 dk.dst f6a93bd7-6dda-4f35-b0a9-0c1685b8f7af 2 Category 226100 urn:ddi:dk.dst:728177f7-63f0-475c-a973-4495f8c7a160:25 dk.dst 728177f7-63f0-475c-a973-4495f8c7a160 25 dk.dst b9656c25-dc9d-4d80-82b6-c5f45f621b37 2 Category 2262 urn:ddi:dk.dst:5c5ae0b6-1489-440f-bec3-2feb9dccd0c6:25 dk.dst 5c5ae0b6-1489-440f-bec3-2feb9dccd0c6 25 dk.dst 3b559e0b-8c70-4282-a972-bd90272bea1c 2 Category 226200 urn:ddi:dk.dst:74ab5676-8883-4408-8794-a99280d9b901:25 dk.dst 74ab5676-8883-4408-8794-a99280d9b901 25 dk.dst 79b8be36-6154-491d-ac26-0e9f85c067b9 2 Category 2263 urn:ddi:dk.dst:7b5eb830-cd49-4bb7-bfca-e9629d571a59:25 dk.dst 7b5eb830-cd49-4bb7-bfca-e9629d571a59 25 dk.dst 2f6e2e74-5e6a-4598-bd82-fe04689b7431 2 Category 226300 urn:ddi:dk.dst:1c0d2096-e7ce-47af-8bfb-a233d1ae5ca4:25 dk.dst 1c0d2096-e7ce-47af-8bfb-a233d1ae5ca4 25 dk.dst 9423448b-071e-43dd-b189-7c673851a88d 2 Category 2264 urn:ddi:dk.dst:1a57b1ac-f174-416d-af6c-94e8a1896f76:25 dk.dst 1a57b1ac-f174-416d-af6c-94e8a1896f76 25 dk.dst 12eec3d5-efcc-4061-b473-dcda7a0ba418 2 Category 226410 urn:ddi:dk.dst:16b7a3d4-2fa8-4fd7-9869-49cea921c26c:25 dk.dst 16b7a3d4-2fa8-4fd7-9869-49cea921c26c 25 dk.dst e5b4ec63-50fa-46a0-a656-29597cf22934 2 Category 226420 urn:ddi:dk.dst:f3f185cf-43ed-40e5-8735-128f4200ef0c:25 dk.dst f3f185cf-43ed-40e5-8735-128f4200ef0c 25 dk.dst 9ede18bd-4d72-44b3-aece-f8f91a40bf38 2 Category 2265 urn:ddi:dk.dst:a2f87730-03bb-44a4-8848-550d3c816b7a:25 dk.dst a2f87730-03bb-44a4-8848-550d3c816b7a 25 dk.dst 2c790ca4-ba1b-4f8a-969e-d02e2084290a 2 Category 226510 urn:ddi:dk.dst:e7811df1-db62-4666-a378-dca2ac7a27eb:25 dk.dst e7811df1-db62-4666-a378-dca2ac7a27eb 25 dk.dst a39a7516-88b8-434f-b631-8be7c3cf2552 2 Category 226520 urn:ddi:dk.dst:a4ced2e5-a49f-40bc-9583-1451befe85c8:25 dk.dst a4ced2e5-a49f-40bc-9583-1451befe85c8 25 dk.dst 4fcb028e-b085-4a9b-b258-b825e386c594 2 Category 2266 urn:ddi:dk.dst:ff57eebe-8dfc-4df5-a5ba-52aac6adba12:25 dk.dst ff57eebe-8dfc-4df5-a5ba-52aac6adba12 25 dk.dst ed744d66-17ef-418a-821e-640b314acbc4 2 Category 226610 urn:ddi:dk.dst:f447ff6b-2c79-4cdf-aa49-29661370e16b:25 dk.dst f447ff6b-2c79-4cdf-aa49-29661370e16b 25 dk.dst cd62748f-5044-40bf-bec5-a235175ebe5e 2 Category 226620 urn:ddi:dk.dst:520caf75-8a2a-438c-9fcf-8358a3243f82:25 dk.dst 520caf75-8a2a-438c-9fcf-8358a3243f82 25 dk.dst 7f99c0e7-0986-45f4-b31e-27738a832ac8 2 Category 2267 urn:ddi:dk.dst:2556d8b1-1381-42b2-b8be-cf646e7ca35c:25 dk.dst 2556d8b1-1381-42b2-b8be-cf646e7ca35c 25 dk.dst 160d2b05-b64d-41d5-9dde-1d7f9e42ac4f 2 Category 226700 urn:ddi:dk.dst:1b6ef2ba-b03e-40bd-97ab-087da71bac06:25 dk.dst 1b6ef2ba-b03e-40bd-97ab-087da71bac06 25 dk.dst 36b27c57-147b-4484-97d1-5f5239b1f33d 2 Category 2269 urn:ddi:dk.dst:832a3d38-9f00-4147-9686-8bfe22f71f06:25 dk.dst 832a3d38-9f00-4147-9686-8bfe22f71f06 25 dk.dst 674ce85f-8663-4f49-94a3-abf18a0ea955 2 Category 226910 urn:ddi:dk.dst:ccae22de-1f9b-4525-82ff-29addf510975:25 dk.dst ccae22de-1f9b-4525-82ff-29addf510975 25 dk.dst f2667c52-4077-431a-9929-1b2468534aaf 2 Category 226920 urn:ddi:dk.dst:5c837a60-901d-4ab9-9bfb-8bae24434239:25 dk.dst 5c837a60-901d-4ab9-9bfb-8bae24434239 25 dk.dst 4ddc11ee-10c0-4a31-9ae6-4733b5ddd9b0 2 Category 226930 urn:ddi:dk.dst:54f58cc3-1bcd-4523-8159-95dcfc8c6893:25 dk.dst 54f58cc3-1bcd-4523-8159-95dcfc8c6893 25 dk.dst 7ac8ec10-ec35-4cbc-b0fb-6ed456830a40 2 Category 226990 urn:ddi:dk.dst:842e31ae-4a49-46dd-940c-cf544d6dc07c:25 dk.dst 842e31ae-4a49-46dd-940c-cf544d6dc07c 25 dk.dst 3f27dd50-48a5-4a87-9f02-a3db1f611d67 2 Category 23 urn:ddi:dk.dst:d01f0940-2d6c-4f8e-8d5c-c8065d517a60:25 dk.dst d01f0940-2d6c-4f8e-8d5c-c8065d517a60 25 dk.dst 142289d2-8f57-4399-b1f0-5804ade4bd18 2 Category 231 urn:ddi:dk.dst:3beebdf2-fc14-4482-ba97-6baa6508baf9:25 dk.dst 3beebdf2-fc14-4482-ba97-6baa6508baf9 25 dk.dst 4875f5b1-aa9e-45e4-b65f-d5398360a908 2 Category 2310 urn:ddi:dk.dst:0c74b31a-4a65-41e2-bba2-e60b4a90b531:25 dk.dst 0c74b31a-4a65-41e2-bba2-e60b4a90b531 25 dk.dst e410995d-9041-4da5-8a16-6ffa685525e4 2 Category 231010 urn:ddi:dk.dst:5021e770-9742-41d4-8a9b-4366af02462d:25 dk.dst 5021e770-9742-41d4-8a9b-4366af02462d 25 dk.dst 55501855-b7eb-4b1a-b819-bdf645cd40d2 2 Category 231020 urn:ddi:dk.dst:afbb5c5c-e977-46c6-882d-459e4b3ae5f2:25 dk.dst afbb5c5c-e977-46c6-882d-459e4b3ae5f2 25 dk.dst 55ff1686-8a4a-4f29-8eb6-bdd7c5daf542 2 Category 231030 urn:ddi:dk.dst:0e1d5d35-7d46-473f-9f25-6407ec3b7a9a:25 dk.dst 0e1d5d35-7d46-473f-9f25-6407ec3b7a9a 25 dk.dst a143842e-9b60-4a8f-9840-74aeaa69694b 2 Category 232 urn:ddi:dk.dst:57a64f68-ae54-4550-b172-0a3cf2b54ae0:25 dk.dst 57a64f68-ae54-4550-b172-0a3cf2b54ae0 25 dk.dst 6e6a2a4d-27d3-4713-ac78-2ac3c80f09e2 2 Category 2320 urn:ddi:dk.dst:ee9b7e84-6374-4a3b-b740-bed42b7d798a:25 dk.dst ee9b7e84-6374-4a3b-b740-bed42b7d798a 25 dk.dst e9db8062-73f3-480c-b032-7054e1d7c339 2 Category 232010 urn:ddi:dk.dst:861c113b-92fd-4a4c-aa1c-a2e47cdb650d:25 dk.dst 861c113b-92fd-4a4c-aa1c-a2e47cdb650d 25 dk.dst 4f49bbc7-8383-45b6-9ee7-32961b36a766 2 Category 232020 urn:ddi:dk.dst:77c86549-99c5-48a9-a004-b3fb1ed9c7ee:25 dk.dst 77c86549-99c5-48a9-a004-b3fb1ed9c7ee 25 dk.dst 6d5184f3-7410-472a-b5a5-dd346f92a3e0 2 Category 232030 urn:ddi:dk.dst:5dc46696-8dbb-464b-a20b-8f2b1f8f92d3:25 dk.dst 5dc46696-8dbb-464b-a20b-8f2b1f8f92d3 25 dk.dst ff03f06d-5ed4-474e-bda5-b56ba6eb5734 2 Category 233 urn:ddi:dk.dst:356de008-b11e-4a99-ace1-9d6fbec965dd:25 dk.dst 356de008-b11e-4a99-ace1-9d6fbec965dd 25 dk.dst 592f2c66-7b57-411e-a697-ce6fef3ba9d0 2 Category 2330 urn:ddi:dk.dst:dd98e3fc-8bb3-489d-aaff-57d3eda573cf:25 dk.dst dd98e3fc-8bb3-489d-aaff-57d3eda573cf 25 dk.dst ca36430b-87c6-4606-9144-c8d30dde53cd 2 Category 233010 urn:ddi:dk.dst:7b5818d8-c3a1-4288-9d8a-e84248563cbc:25 dk.dst 7b5818d8-c3a1-4288-9d8a-e84248563cbc 25 dk.dst 8ee9030b-22eb-4708-b811-5693dc943941 2 Category 233020 urn:ddi:dk.dst:3d9065e0-aeb5-4a3f-b797-88ed1e62798f:25 dk.dst 3d9065e0-aeb5-4a3f-b797-88ed1e62798f 25 dk.dst 66a1109b-5fb4-4db2-b997-cc7f1a448ce9 2 Category 234 urn:ddi:dk.dst:e4973272-6681-44a6-93e5-9179bb1f101b:25 dk.dst e4973272-6681-44a6-93e5-9179bb1f101b 25 dk.dst 4763cf9c-473c-4c22-b2d3-e65ed82683a4 2 Category 2341 urn:ddi:dk.dst:44949f75-7fa5-4591-8147-8324d7e6e62a:25 dk.dst 44949f75-7fa5-4591-8147-8324d7e6e62a 25 dk.dst 781ce9fa-0b44-4ceb-b7c0-1b4e9cbc2169 2 Category 234110 urn:ddi:dk.dst:4c6fd5d4-4e82-46ef-bc8c-ed099df0ccdb:25 dk.dst 4c6fd5d4-4e82-46ef-bc8c-ed099df0ccdb 25 dk.dst adbdcb9e-8196-4dbd-94aa-b38d3d4b4a2c 2 Category 234120 urn:ddi:dk.dst:e0db8951-a522-4f90-8901-21ec6a5ec4e1:25 dk.dst e0db8951-a522-4f90-8901-21ec6a5ec4e1 25 dk.dst c0f09f1a-7061-4d54-b3db-cb9dbd948ec6 2 Category 234130 urn:ddi:dk.dst:ea2ff470-6912-4213-9adf-041660e5ad47:25 dk.dst ea2ff470-6912-4213-9adf-041660e5ad47 25 dk.dst 6a4db141-4864-4658-9ea5-3b9a73b4af4b 2 Category 2342 urn:ddi:dk.dst:6a3acdce-5ce6-4320-a3c5-c3e20c1a0c60:25 dk.dst 6a3acdce-5ce6-4320-a3c5-c3e20c1a0c60 25 dk.dst ba11a26a-6929-4167-9e16-5b39ed17e24e 2 Category 234200 urn:ddi:dk.dst:fc14836d-d144-422b-b0b5-8f150d7d7775:25 dk.dst fc14836d-d144-422b-b0b5-8f150d7d7775 25 dk.dst effde7b1-1e2b-4824-9715-054a553a81bf 2 Category 2343 urn:ddi:dk.dst:560a9d8d-2773-48d9-934b-e5a69aec4a50:25 dk.dst 560a9d8d-2773-48d9-934b-e5a69aec4a50 25 dk.dst 1ca2d87b-f92a-47c7-aa81-ddc2a58d51c4 2 Category 234310 urn:ddi:dk.dst:c1e02cf5-3e3d-4bba-b5c9-bd51305c58d6:25 dk.dst c1e02cf5-3e3d-4bba-b5c9-bd51305c58d6 25 dk.dst 7fd1a456-8ce2-4a5f-89d2-765a90fa43e5 2 Category 234320 urn:ddi:dk.dst:ea34b8a9-5324-421f-b830-8dad0602d328:25 dk.dst ea34b8a9-5324-421f-b830-8dad0602d328 25 dk.dst a95dbcc8-8267-4d8e-8778-8ee035dfa6a5 2 Category 234330 urn:ddi:dk.dst:f7c916b4-0615-42b2-a5b2-eb755fa6ca99:25 dk.dst f7c916b4-0615-42b2-a5b2-eb755fa6ca99 25 dk.dst 57889b70-294e-42eb-bdfc-7facbdc20f36 2 Category 234340 urn:ddi:dk.dst:aab7ec9b-7c5a-4ffe-b751-05516bb6ae4a:25 dk.dst aab7ec9b-7c5a-4ffe-b751-05516bb6ae4a 25 dk.dst 8b0153ba-089b-465f-956f-8528f1bcb060 2 Category 234390 urn:ddi:dk.dst:fc9fcb3c-6d78-4acf-95b9-0c38efb888b3:25 dk.dst fc9fcb3c-6d78-4acf-95b9-0c38efb888b3 25 dk.dst e25cc2f0-0090-4f13-adeb-a58e5f8ffc3c 2 Category 235 urn:ddi:dk.dst:012e1be7-9590-493e-b057-c7d3d71e42e2:25 dk.dst 012e1be7-9590-493e-b057-c7d3d71e42e2 25 dk.dst 67ac0ef5-6996-4fd2-b61c-e4b378a1cf63 2 Category 2351 urn:ddi:dk.dst:3fb73fb1-aad7-48eb-b667-2a6a3302dbe2:25 dk.dst 3fb73fb1-aad7-48eb-b667-2a6a3302dbe2 25 dk.dst 0c83f48b-3d96-4632-bcec-17b25587262d 2 Category 235100 urn:ddi:dk.dst:c28d6566-6071-4ae5-a09b-fd29ddd93e53:25 dk.dst c28d6566-6071-4ae5-a09b-fd29ddd93e53 25 dk.dst 160874dc-c035-48b7-8197-ac1d5e03b975 2 Category 2352 urn:ddi:dk.dst:3ab6d3fe-f0d5-4db4-bf91-f5392d04942d:25 dk.dst 3ab6d3fe-f0d5-4db4-bf91-f5392d04942d 25 dk.dst 006d20b9-ea06-4d3b-a812-d623bb66b25e 2 Category 235210 urn:ddi:dk.dst:6edbecea-21f8-4a2c-abd6-5d725c3565b9:25 dk.dst 6edbecea-21f8-4a2c-abd6-5d725c3565b9 25 dk.dst 74e2b97b-2135-4c1e-b078-938625e79408 2 Category 235220 urn:ddi:dk.dst:32433bbc-c1ad-48d2-8922-2c4956efe285:25 dk.dst 32433bbc-c1ad-48d2-8922-2c4956efe285 25 dk.dst 52ddeb22-a8f2-42e3-a79f-c6213c7b824d 2 Category 235230 urn:ddi:dk.dst:35fe3d9c-2aa2-47de-b3c3-04131fc10572:25 dk.dst 35fe3d9c-2aa2-47de-b3c3-04131fc10572 25 dk.dst 66b79d6e-26bc-400a-bcf2-695ce5decb37 2 Category 2353 urn:ddi:dk.dst:fbc8cbba-2cb8-45fe-9836-e037fede061d:25 dk.dst fbc8cbba-2cb8-45fe-9836-e037fede061d 25 dk.dst 7ca0e76f-bd9d-4394-9aa0-00d68e8a2ca2 2 Category 235300 urn:ddi:dk.dst:38f15ceb-682e-4418-96dd-a6a5fe3a19be:25 dk.dst 38f15ceb-682e-4418-96dd-a6a5fe3a19be 25 dk.dst 8cdfc20e-896a-4abb-92e6-3560b5b410cf 2 Category 2354 urn:ddi:dk.dst:0dafcedb-b3bd-4406-ab60-d1aa49d331a8:25 dk.dst 0dafcedb-b3bd-4406-ab60-d1aa49d331a8 25 dk.dst 3a3c0fe6-3606-4942-9f22-4345c2694304 2 Category 235400 urn:ddi:dk.dst:f19edeba-7ec9-4b40-b339-aca776d4de2e:25 dk.dst f19edeba-7ec9-4b40-b339-aca776d4de2e 25 dk.dst 8bb413b6-c64d-43bc-b914-5bf89296907e 2 Category 2355 urn:ddi:dk.dst:6aa32555-83a8-452a-9ce4-51c503ed9578:25 dk.dst 6aa32555-83a8-452a-9ce4-51c503ed9578 25 dk.dst edcc79c3-7250-40e9-a254-2789745253a3 2 Category 235500 urn:ddi:dk.dst:f84a1ff2-6ed8-4a54-84b9-1a5c4c2f4421:25 dk.dst f84a1ff2-6ed8-4a54-84b9-1a5c4c2f4421 25 dk.dst d5d559fe-105c-4aa7-8d43-7a4b875a5ffe 2 Category 2356 urn:ddi:dk.dst:bf3912fc-e81c-4a7c-b132-da2fa0b21b7b:25 dk.dst bf3912fc-e81c-4a7c-b132-da2fa0b21b7b 25 dk.dst d7bccb07-1247-45a8-a04c-c83b20f7727a 2 Category 235600 urn:ddi:dk.dst:52cb4448-eab5-4f61-adbf-6a4bb7824747:25 dk.dst 52cb4448-eab5-4f61-adbf-6a4bb7824747 25 dk.dst 43afb705-13ee-4bf5-a3b5-9a9272d5095c 2 Category 2357 urn:ddi:dk.dst:9ddc13fc-84aa-41c3-b8f1-8073154dea9a:25 dk.dst 9ddc13fc-84aa-41c3-b8f1-8073154dea9a 25 dk.dst 70e5b05e-2871-4973-a771-e85b7ad8dc0d 2 Category 235710 urn:ddi:dk.dst:024856b4-323d-4f97-bef5-577245551beb:25 dk.dst 024856b4-323d-4f97-bef5-577245551beb 25 dk.dst ce853698-2470-4946-bf61-49b78977174b 2 Category 235720 urn:ddi:dk.dst:7954546e-4fea-4166-a0bd-8d1a8b93cf84:25 dk.dst 7954546e-4fea-4166-a0bd-8d1a8b93cf84 25 dk.dst 18994b82-e61a-45fd-bcc1-d68ce6271ade 2 Category 235730 urn:ddi:dk.dst:eb5b5781-626f-48f1-99a8-c267991e313b:25 dk.dst eb5b5781-626f-48f1-99a8-c267991e313b 25 dk.dst 021c74af-e171-4c95-9a71-4f3beb8653e7 2 Category 235740 urn:ddi:dk.dst:c8ddbc5c-c0ed-4917-94e5-00db71870190:25 dk.dst c8ddbc5c-c0ed-4917-94e5-00db71870190 25 dk.dst 0d0505e7-8d24-4e14-8789-b80717735347 2 Category 235750 urn:ddi:dk.dst:c582e843-e98e-4832-b57d-a3ad4cc066fd:25 dk.dst c582e843-e98e-4832-b57d-a3ad4cc066fd 25 dk.dst 1f1fd3fc-8c15-4fa4-bab4-69daafb1afad 2 Category 235760 urn:ddi:dk.dst:daabb488-437a-4ae2-9e88-c3d85f1e3d07:25 dk.dst daabb488-437a-4ae2-9e88-c3d85f1e3d07 25 dk.dst 79db816b-1107-4826-ad38-82c43d391ee9 2 Category 235790 urn:ddi:dk.dst:cf39780f-c15d-4240-9ad7-6966053a4e86:25 dk.dst cf39780f-c15d-4240-9ad7-6966053a4e86 25 dk.dst 0181ae20-7d23-4045-888a-1996f49d33e2 2 Category 2359 urn:ddi:dk.dst:41c59acf-c8df-4e49-96b7-d7ed006bb8bc:25 dk.dst 41c59acf-c8df-4e49-96b7-d7ed006bb8bc 25 dk.dst 10c95ed8-c082-4774-adde-f8d3ff411ca9 2 Category 235910 urn:ddi:dk.dst:6cea3cde-f597-4aaf-b336-45ad5aa7f4b6:25 dk.dst 6cea3cde-f597-4aaf-b336-45ad5aa7f4b6 25 dk.dst 8b6fc77b-46f2-4aac-bdaf-fc4a9e6de9b1 2 Category 235920 urn:ddi:dk.dst:982131ac-85ec-44e3-887b-6e041531cf34:25 dk.dst 982131ac-85ec-44e3-887b-6e041531cf34 25 dk.dst f0facfce-b8b6-434f-974b-c3ab52b2c7ed 2 Category 24 urn:ddi:dk.dst:29b4f61e-520b-47d1-9d97-061c2f0bdbdc:25 dk.dst 29b4f61e-520b-47d1-9d97-061c2f0bdbdc 25 dk.dst 75e8b3ed-3426-4c74-865d-aec9bd31db82 2 Category 241 urn:ddi:dk.dst:b9d757cc-2401-4004-8932-8e797bfafb7e:25 dk.dst b9d757cc-2401-4004-8932-8e797bfafb7e 25 dk.dst bf9fe654-d5cc-4bff-a695-352a3be5704e 2 Category 2411 urn:ddi:dk.dst:c24548ae-57ad-4820-a0eb-e967d3908fdb:25 dk.dst c24548ae-57ad-4820-a0eb-e967d3908fdb 25 dk.dst 71b6d2f2-838f-42be-9912-c8245708c62b 2 Category 241100 urn:ddi:dk.dst:41bfcdec-6ecb-4259-a578-ba3fa22a043a:25 dk.dst 41bfcdec-6ecb-4259-a578-ba3fa22a043a 25 dk.dst 1ef0306b-e223-4483-b0ec-e44f6a10f597 2 Category 2412 urn:ddi:dk.dst:92488441-14a9-4ef5-969c-b4a37a84fad9:25 dk.dst 92488441-14a9-4ef5-969c-b4a37a84fad9 25 dk.dst 0ce9dcae-d663-4a2f-8772-a7d76bacfabc 2 Category 241210 urn:ddi:dk.dst:529abd29-87fa-4041-afbc-135635569db5:25 dk.dst 529abd29-87fa-4041-afbc-135635569db5 25 dk.dst e62be66e-bf31-48d1-b645-964f2c27b814 2 Category 241220 urn:ddi:dk.dst:3f5aabc5-31c5-4ebb-8b8d-f415ef5a7ab8:25 dk.dst 3f5aabc5-31c5-4ebb-8b8d-f415ef5a7ab8 25 dk.dst 4cff5625-3644-4034-a466-f0c6985d4c49 2 Category 241230 urn:ddi:dk.dst:42719b69-5669-4258-a65d-c55c1147eaf5:25 dk.dst 42719b69-5669-4258-a65d-c55c1147eaf5 25 dk.dst b6ffd666-952d-4c6c-9647-6b6489449b83 2 Category 241240 urn:ddi:dk.dst:ee2a78b3-f635-4a53-ad3c-f145c2b05a15:25 dk.dst ee2a78b3-f635-4a53-ad3c-f145c2b05a15 25 dk.dst 58a59711-d258-4c58-927e-374aa68f0f48 2 Category 2413 urn:ddi:dk.dst:b6b470fb-2259-4f64-b3ed-cbcb8063d097:25 dk.dst b6b470fb-2259-4f64-b3ed-cbcb8063d097 25 dk.dst 223debd1-4b13-470a-8f74-801ac2bd1047 2 Category 241310 urn:ddi:dk.dst:e50bb5fa-77c6-4260-b511-32d01bfeddd8:25 dk.dst e50bb5fa-77c6-4260-b511-32d01bfeddd8 25 dk.dst 479eca97-c359-4ba7-a860-ed032a7bd96b 2 Category 241320 urn:ddi:dk.dst:2be965da-8c73-4b4a-ab8f-989fa66a27d0:25 dk.dst 2be965da-8c73-4b4a-ab8f-989fa66a27d0 25 dk.dst 4a90f795-7605-434a-bc77-22e8ca416d70 2 Category 242 urn:ddi:dk.dst:955c1758-abba-4524-9aa7-cdf51d022dcd:25 dk.dst 955c1758-abba-4524-9aa7-cdf51d022dcd 25 dk.dst 253aecf7-fc31-42ae-90be-b39b4819970d 2 Category 2421 urn:ddi:dk.dst:f4d0076c-de48-42dc-b9a3-ab2e53a122e6:25 dk.dst f4d0076c-de48-42dc-b9a3-ab2e53a122e6 25 dk.dst 13795e98-a40a-4993-9ca3-8c19cf3d6e2d 2 Category 242100 urn:ddi:dk.dst:7a4537da-21e2-4c30-90c5-cf4447608835:25 dk.dst 7a4537da-21e2-4c30-90c5-cf4447608835 25 dk.dst e78f7061-5c94-47b2-9862-ecca5a4ce227 2 Category 2422 urn:ddi:dk.dst:62af2551-0aa2-4583-8250-d808ab669701:25 dk.dst 62af2551-0aa2-4583-8250-d808ab669701 25 dk.dst 797ac691-ad88-4de1-a9d5-93114f1fbdd9 2 Category 242200 urn:ddi:dk.dst:64b4febe-9f96-4d4e-95f3-5175bb513f13:25 dk.dst 64b4febe-9f96-4d4e-95f3-5175bb513f13 25 dk.dst 9ce83012-e015-477a-9de8-c3ef01eca8f4 2 Category 2423 urn:ddi:dk.dst:72a46b71-ec02-4ada-8678-f566a39d3d4c:25 dk.dst 72a46b71-ec02-4ada-8678-f566a39d3d4c 25 dk.dst a37c6658-1efa-4905-9670-b0d5b869a468 2 Category 242300 urn:ddi:dk.dst:47ce4d47-a18a-46e9-9842-a3349efb28d8:25 dk.dst 47ce4d47-a18a-46e9-9842-a3349efb28d8 25 dk.dst 5f803ee3-63e3-4002-a75e-1053a1a603ec 2 Category 2424 urn:ddi:dk.dst:0fb3d3ac-d598-4140-aa9e-105a55fc8442:25 dk.dst 0fb3d3ac-d598-4140-aa9e-105a55fc8442 25 dk.dst 87026a65-01de-47da-961b-fcf0e993663b 2 Category 242400 urn:ddi:dk.dst:6b55471f-19fc-4888-9a4d-433f6697c637:25 dk.dst 6b55471f-19fc-4888-9a4d-433f6697c637 25 dk.dst 78a10bec-7949-4bc1-a7d4-d29df7292a7d 2 Category 243 urn:ddi:dk.dst:0f39a360-3068-427b-9aa0-9871f1da36db:25 dk.dst 0f39a360-3068-427b-9aa0-9871f1da36db 25 dk.dst 719f0124-f812-4c49-8644-316f7f2b24ee 2 Category 2431 urn:ddi:dk.dst:3abbd93f-33d2-43ef-80e8-1b085640aa63:25 dk.dst 3abbd93f-33d2-43ef-80e8-1b085640aa63 25 dk.dst 9071d53e-37d7-43c7-87d7-23f17266e853 2 Category 243100 urn:ddi:dk.dst:2732f135-a74c-4637-823a-b91ed6dc988e:25 dk.dst 2732f135-a74c-4637-823a-b91ed6dc988e 25 dk.dst a8481463-10c7-42f9-94e0-97ec6d68a64b 2 Category 2432 urn:ddi:dk.dst:9ff8ffe0-f7cb-4669-96a3-dacb1b92024c:25 dk.dst 9ff8ffe0-f7cb-4669-96a3-dacb1b92024c 25 dk.dst ce3ae70c-094f-48e3-80cf-5d1236eef5a7 2 Category 243200 urn:ddi:dk.dst:48d66483-c362-4eb5-a5d4-501e2f8373b6:25 dk.dst 48d66483-c362-4eb5-a5d4-501e2f8373b6 25 dk.dst 8eea30b4-16a2-4d15-b6ca-642bf27890c5 2 Category 2433 urn:ddi:dk.dst:5702a8a6-9c86-4dd6-8c18-3fea9ace4532:25 dk.dst 5702a8a6-9c86-4dd6-8c18-3fea9ace4532 25 dk.dst e1c8d9e4-e03b-4ee5-9821-094f2aced7b0 2 Category 243310 urn:ddi:dk.dst:0a6c3ba3-7101-4beb-9413-6345eff01bab:25 dk.dst 0a6c3ba3-7101-4beb-9413-6345eff01bab 25 dk.dst f0c26e9c-eb9c-44f4-8026-8d96ffa41d03 2 Category 243320 urn:ddi:dk.dst:a86ca2b6-b192-47ef-b8aa-8fd883897247:25 dk.dst a86ca2b6-b192-47ef-b8aa-8fd883897247 25 dk.dst de54068f-9d68-4670-8e3f-bfc2f56619cc 2 Category 2434 urn:ddi:dk.dst:13957453-927f-401d-9384-a3285dbc3d00:25 dk.dst 13957453-927f-401d-9384-a3285dbc3d00 25 dk.dst 3b1b00dd-b353-4a58-94d5-14ff2e9d6b1f 2 Category 243400 urn:ddi:dk.dst:455c69d7-bf39-47ba-b902-42454bd897e5:25 dk.dst 455c69d7-bf39-47ba-b902-42454bd897e5 25 dk.dst 23634af2-8c5d-497a-8a36-b659007685eb 2 Category 25 urn:ddi:dk.dst:374da856-7ffd-444d-80d2-067ebd3011a3:25 dk.dst 374da856-7ffd-444d-80d2-067ebd3011a3 25 dk.dst 70a080a7-006d-4fa5-aa3c-42fcf915963f 2 Category 251 urn:ddi:dk.dst:e4b2037a-cd28-4361-9754-6241af67f151:25 dk.dst e4b2037a-cd28-4361-9754-6241af67f151 25 dk.dst 02e3c52c-d52a-40b9-bbf8-3c633aef2f39 2 Category 2511 urn:ddi:dk.dst:bdb91d74-4267-43b2-aaa0-160a8773abd1:25 dk.dst bdb91d74-4267-43b2-aaa0-160a8773abd1 25 dk.dst f4595a90-36a9-4601-afad-5efce60128c2 2 Category 251110 urn:ddi:dk.dst:d2f0ee52-72d4-416e-b425-d2650be76a44:25 dk.dst d2f0ee52-72d4-416e-b425-d2650be76a44 25 dk.dst 862cab34-a9c8-4450-87b0-a0ea5bfd8f48 2 Category 251120 urn:ddi:dk.dst:d7c8b2ba-c976-4a0c-a8be-ff49c5b5e70f:25 dk.dst d7c8b2ba-c976-4a0c-a8be-ff49c5b5e70f 25 dk.dst f2adbd82-8df5-42d6-a3e7-a7df34e5f5b5 2 Category 2512 urn:ddi:dk.dst:26df31a3-698f-4484-8bbb-da62d4949740:25 dk.dst 26df31a3-698f-4484-8bbb-da62d4949740 25 dk.dst a95c6f02-f165-4860-a35c-8448c565fad0 2 Category 251210 urn:ddi:dk.dst:649ed113-46c5-461b-8a87-6b9b06c4bafc:25 dk.dst 649ed113-46c5-461b-8a87-6b9b06c4bafc 25 dk.dst 30efa38e-9387-473e-9793-aec7fd0d11da 2 Category 251220 urn:ddi:dk.dst:557a4617-2304-4f23-9786-b4875aeabd34:25 dk.dst 557a4617-2304-4f23-9786-b4875aeabd34 25 dk.dst a3dbb1d1-a630-43a4-ac29-7cdd86061865 2 Category 2513 urn:ddi:dk.dst:c496be43-9278-498d-9fd1-2e6f6dee70cd:25 dk.dst c496be43-9278-498d-9fd1-2e6f6dee70cd 25 dk.dst 29979c7c-5786-4635-a2e5-776efc79983b 2 Category 251300 urn:ddi:dk.dst:07b03980-ea54-4cca-945c-1de106602f2e:25 dk.dst 07b03980-ea54-4cca-945c-1de106602f2e 25 dk.dst 1c0cefc6-2438-4558-a9af-dac81809a936 2 Category 2514 urn:ddi:dk.dst:e9f265cf-a5c9-4997-8cc5-af139673053a:25 dk.dst e9f265cf-a5c9-4997-8cc5-af139673053a 25 dk.dst 2c8be22d-e3e5-42c6-b414-e3b89e8df355 2 Category 251400 urn:ddi:dk.dst:d44d4e46-abf7-4013-8e31-e7914af60ebd:25 dk.dst d44d4e46-abf7-4013-8e31-e7914af60ebd 25 dk.dst 42471c06-fa61-4a42-9769-e6b99de8cce6 2 Category 2519 urn:ddi:dk.dst:11bbfec5-1625-4da5-90be-70dc9efd66ee:25 dk.dst 11bbfec5-1625-4da5-90be-70dc9efd66ee 25 dk.dst cfa166ed-7d58-4378-92cf-0d0aefe8a8b9 2 Category 251900 urn:ddi:dk.dst:082dde45-9865-401c-bc8d-2c3c465e4c40:25 dk.dst 082dde45-9865-401c-bc8d-2c3c465e4c40 25 dk.dst 37982fc1-245a-4e30-a4a1-0a1c14c0c610 2 Category 252 urn:ddi:dk.dst:330dd719-ebf7-426d-9fa7-94be7a7138cf:25 dk.dst 330dd719-ebf7-426d-9fa7-94be7a7138cf 25 dk.dst 656337bc-17b7-499a-9bcf-92a9af63bd7a 2 Category 2521 urn:ddi:dk.dst:1f7bb726-5c0c-44cc-8fe2-5872c30e9813:25 dk.dst 1f7bb726-5c0c-44cc-8fe2-5872c30e9813 25 dk.dst 7bbb33c2-5434-42b6-8d27-b823634197c7 2 Category 252100 urn:ddi:dk.dst:e28f4131-380f-4d4e-988b-ffd8210a257a:25 dk.dst e28f4131-380f-4d4e-988b-ffd8210a257a 25 dk.dst 63c1dc69-64e9-4abd-bf84-a31fc2fb3969 2 Category 2522 urn:ddi:dk.dst:c6acc24b-60da-4250-b5bd-2b9edb7c9133:25 dk.dst c6acc24b-60da-4250-b5bd-2b9edb7c9133 25 dk.dst 5070ee3a-2b74-45de-bd55-49b2f836a3ae 2 Category 252200 urn:ddi:dk.dst:840599ca-0f64-484b-9d8f-87e2b80e1aab:25 dk.dst 840599ca-0f64-484b-9d8f-87e2b80e1aab 25 dk.dst f7ba1975-9544-4e1f-bb43-0dfca432d9e9 2 Category 2523 urn:ddi:dk.dst:6868a9df-0074-4df6-96b3-5394f0443e53:25 dk.dst 6868a9df-0074-4df6-96b3-5394f0443e53 25 dk.dst ebad8e24-f327-470d-8e63-ee944a8dd98a 2 Category 252300 urn:ddi:dk.dst:fda8f224-defa-4bd4-bd7e-c5d67e80922c:25 dk.dst fda8f224-defa-4bd4-bd7e-c5d67e80922c 25 dk.dst e9acc665-b4bb-4e49-b09f-d2a5a2bf301a 2 Category 2529 urn:ddi:dk.dst:e2d4557c-a49e-4344-a6df-5aab93c21478:25 dk.dst e2d4557c-a49e-4344-a6df-5aab93c21478 25 dk.dst 182b4b72-b2b4-4a95-8595-958522f4e36f 2 Category 252900 urn:ddi:dk.dst:db96cc03-118b-45e3-9d4b-bac978773f0b:25 dk.dst db96cc03-118b-45e3-9d4b-bac978773f0b 25 dk.dst 77a601b2-6e1f-4fb1-8f9b-ac80e59b6f58 2 Category 26 urn:ddi:dk.dst:b8da5fdc-8539-4b97-9d2b-aaa39ef39adc:25 dk.dst b8da5fdc-8539-4b97-9d2b-aaa39ef39adc 25 dk.dst 2fda7955-1da0-4188-b540-eacb82feb3f9 2 Category 261 urn:ddi:dk.dst:73e0915d-5d70-4e8d-9beb-de0fc08c4e93:25 dk.dst 73e0915d-5d70-4e8d-9beb-de0fc08c4e93 25 dk.dst fb86d2a0-10e1-4361-8618-8c96add9e1f8 2 Category 2611 urn:ddi:dk.dst:0a3a3d33-393a-4f6c-856e-fefb5f2b891c:25 dk.dst 0a3a3d33-393a-4f6c-856e-fefb5f2b891c 25 dk.dst 49c80b21-4e5e-4de8-844a-b6d50a16457d 2 Category 261110 urn:ddi:dk.dst:60c6a160-88a6-49af-895f-ad434e15a0c6:25 dk.dst 60c6a160-88a6-49af-895f-ad434e15a0c6 25 dk.dst 09a98590-33e0-4613-a38d-97eb9a75d10e 2 Category 261120 urn:ddi:dk.dst:fdc89fe7-c090-463f-bf67-623f52f6a154:25 dk.dst fdc89fe7-c090-463f-bf67-623f52f6a154 25 dk.dst ae5c1f7c-d70c-42d6-aeaf-9755fc20ed42 2 Category 2612 urn:ddi:dk.dst:052edc2f-0a71-4907-afb2-1a40536d1a69:25 dk.dst 052edc2f-0a71-4907-afb2-1a40536d1a69 25 dk.dst 8605e319-a0f5-49ad-b147-28c52e19e9c6 2 Category 261200 urn:ddi:dk.dst:d1ea249a-447e-45f0-a209-988208364725:25 dk.dst d1ea249a-447e-45f0-a209-988208364725 25 dk.dst 4402e448-dde1-4ab6-821f-d14cdf984de7 2 Category 2619 urn:ddi:dk.dst:9ce5b23b-64a9-4089-bfa9-fc67b93cdff8:25 dk.dst 9ce5b23b-64a9-4089-bfa9-fc67b93cdff8 25 dk.dst 9069b7ff-db60-40e7-b9c0-501c91fab3d6 2 Category 261900 urn:ddi:dk.dst:14561aa1-5d1b-4509-b16e-4babb0f61893:25 dk.dst 14561aa1-5d1b-4509-b16e-4babb0f61893 25 dk.dst 2abc66df-b3e4-477f-b6c5-4863ec8123f9 2 Category 262 urn:ddi:dk.dst:b1b02b3b-2bd0-48c8-b33b-ac3e8790bdef:25 dk.dst b1b02b3b-2bd0-48c8-b33b-ac3e8790bdef 25 dk.dst 15a2d606-d529-465b-a6fc-7052bf2f9833 2 Category 2621 urn:ddi:dk.dst:a261e56a-9540-4b95-a3a2-45f5a8c8b2d5:25 dk.dst a261e56a-9540-4b95-a3a2-45f5a8c8b2d5 25 dk.dst 52a22c48-85fc-49f3-bfcf-53c0843ab4c0 2 Category 262100 urn:ddi:dk.dst:bfc8f80a-2dc0-4d1f-8109-40f83b9abb73:25 dk.dst bfc8f80a-2dc0-4d1f-8109-40f83b9abb73 25 dk.dst d13f6186-da85-46db-999b-68b179b6f448 2 Category 2622 urn:ddi:dk.dst:2453b8ff-ca55-4677-8e3f-771274d75462:25 dk.dst 2453b8ff-ca55-4677-8e3f-771274d75462 25 dk.dst 681f4b6d-f5c1-466e-8a97-13964a36975c 2 Category 262200 urn:ddi:dk.dst:107cfc88-282a-4f0f-aa2f-fc08ef4b3c94:25 dk.dst 107cfc88-282a-4f0f-aa2f-fc08ef4b3c94 25 dk.dst 4ac721e6-f58c-4c97-8b53-036cce627197 2 Category 263 urn:ddi:dk.dst:928ff18c-e7b2-4725-9b0d-68b127fdb505:25 dk.dst 928ff18c-e7b2-4725-9b0d-68b127fdb505 25 dk.dst f4058286-ca3a-4bb3-9042-b41c7457d97c 2 Category 2631 urn:ddi:dk.dst:842e4353-b73a-4d67-b65c-22f25a3ddfb1:25 dk.dst 842e4353-b73a-4d67-b65c-22f25a3ddfb1 25 dk.dst 9b7b0abf-a4aa-41aa-a108-fbf0fc2f3600 2 Category 263100 urn:ddi:dk.dst:52cb0e7a-de1a-487e-a065-659349c47646:25 dk.dst 52cb0e7a-de1a-487e-a065-659349c47646 25 dk.dst 0d4a9aef-523f-4a46-acef-a2b3a6773b39 2 Category 2632 urn:ddi:dk.dst:72915ba4-d6d4-4c48-b6c3-e1b8148ae585:25 dk.dst 72915ba4-d6d4-4c48-b6c3-e1b8148ae585 25 dk.dst dbc6daa4-304c-4c3b-b9bb-54fc87e842c1 2 Category 263200 urn:ddi:dk.dst:e66881ed-b6df-4d14-8d5d-2d68a230023a:25 dk.dst e66881ed-b6df-4d14-8d5d-2d68a230023a 25 dk.dst 9d574954-5045-4f94-8559-0ba2393779aa 2 Category 2633 urn:ddi:dk.dst:feeb8469-92a2-4f29-8c06-0df151d7427b:25 dk.dst feeb8469-92a2-4f29-8c06-0df151d7427b 25 dk.dst e1b6e716-5b75-487f-a562-07a2215643c1 2 Category 263300 urn:ddi:dk.dst:f8ccd9a8-76f3-441e-a9d0-47c1ed53881f:25 dk.dst f8ccd9a8-76f3-441e-a9d0-47c1ed53881f 25 dk.dst d915abec-1d08-4f36-b128-7e1cf53e231b 2 Category 2634 urn:ddi:dk.dst:08abdf15-c1cd-4f97-b2d9-1d85c951c874:25 dk.dst 08abdf15-c1cd-4f97-b2d9-1d85c951c874 25 dk.dst 9d8fc6da-374c-4b38-ade6-53f09b17fa23 2 Category 263400 urn:ddi:dk.dst:e481fe2e-096b-4e90-8f7a-a97f54989bf6:25 dk.dst e481fe2e-096b-4e90-8f7a-a97f54989bf6 25 dk.dst ad82a3ab-40df-456e-9cb0-c21c1ad5559d 2 Category 2635 urn:ddi:dk.dst:9b49e5e4-4a02-428a-9a02-6a3a768ed453:25 dk.dst 9b49e5e4-4a02-428a-9a02-6a3a768ed453 25 dk.dst eb377546-8f01-46cb-a0d0-be9f4d4d0a86 2 Category 263500 urn:ddi:dk.dst:6de22ec9-0aea-47f5-892e-5e19ef78dd43:25 dk.dst 6de22ec9-0aea-47f5-892e-5e19ef78dd43 25 dk.dst 1c084a73-13d3-4a7e-9214-1c4cc55df756 2 Category 2636 urn:ddi:dk.dst:f458aa5e-532f-4933-acf6-167e97dc0044:25 dk.dst f458aa5e-532f-4933-acf6-167e97dc0044 25 dk.dst ba99069e-2105-418c-ac63-2f56aa864765 2 Category 263600 urn:ddi:dk.dst:d64e9a1b-a3a4-4156-a6fd-2997569e39d4:25 dk.dst d64e9a1b-a3a4-4156-a6fd-2997569e39d4 25 dk.dst 14fe8718-2b49-4744-9e8f-8fe82e0bae74 2 Category 264 urn:ddi:dk.dst:d7d7a047-a630-4dc3-8b83-4ddef1e0cf9b:25 dk.dst d7d7a047-a630-4dc3-8b83-4ddef1e0cf9b 25 dk.dst d61d341a-4f43-4bff-a6c2-b8418fe5a217 2 Category 2641 urn:ddi:dk.dst:52509489-d19b-45af-8f71-678a508696a7:25 dk.dst 52509489-d19b-45af-8f71-678a508696a7 25 dk.dst 94b41aa8-00f2-47cb-88b3-65e909681542 2 Category 264100 urn:ddi:dk.dst:903d451b-ddac-4146-8ee8-a0090fe6e988:25 dk.dst 903d451b-ddac-4146-8ee8-a0090fe6e988 25 dk.dst 32c00235-8ae5-4a35-9d5c-f3dc83e57138 2 Category 2642 urn:ddi:dk.dst:c773143a-d379-43b4-8822-cd34ad16e1f3:25 dk.dst c773143a-d379-43b4-8822-cd34ad16e1f3 25 dk.dst 05f47ba6-454f-4d52-a046-da25bccdb68b 2 Category 264200 urn:ddi:dk.dst:a4e667df-fef9-4d36-a9f0-e62826c48f69:25 dk.dst a4e667df-fef9-4d36-a9f0-e62826c48f69 25 dk.dst bc515c74-8b71-42fd-b0ed-cd6b363aa484 2 Category 2643 urn:ddi:dk.dst:69f53b1b-c00d-49b4-acad-11ece8c97d27:25 dk.dst 69f53b1b-c00d-49b4-acad-11ece8c97d27 25 dk.dst 28061a02-866d-435a-b9f2-f75ecc68bebc 2 Category 264310 urn:ddi:dk.dst:622a621b-d814-4fce-8504-a1daddb7870a:25 dk.dst 622a621b-d814-4fce-8504-a1daddb7870a 25 dk.dst 02cf4321-e223-41eb-b4d7-9de1d36e0fb9 2 Category 264320 urn:ddi:dk.dst:e75b2fcc-f45b-4a78-9126-11bea16cc8d5:25 dk.dst e75b2fcc-f45b-4a78-9126-11bea16cc8d5 25 dk.dst 1ae118e9-5c53-46f2-b8b5-d3693951fd88 2 Category 264390 urn:ddi:dk.dst:b8737ce9-4405-4242-94a1-d754fd301b01:25 dk.dst b8737ce9-4405-4242-94a1-d754fd301b01 25 dk.dst 9d294bfe-3214-496d-8eef-54d5ecbbd604 2 Category 265 urn:ddi:dk.dst:c390ed38-e240-439e-8145-d3632cecedd3:25 dk.dst c390ed38-e240-439e-8145-d3632cecedd3 25 dk.dst 8abe7dfd-3e4e-4430-88ac-82449463d3d5 2 Category 2651 urn:ddi:dk.dst:90323b21-9e53-4d34-a709-399c5b0ae972:25 dk.dst 90323b21-9e53-4d34-a709-399c5b0ae972 25 dk.dst 5749374b-5b91-4d07-a59b-69e2db30822c 2 Category 265100 urn:ddi:dk.dst:ca4418bc-6706-45a9-b144-7d5ebb175238:25 dk.dst ca4418bc-6706-45a9-b144-7d5ebb175238 25 dk.dst 96c4785a-789e-4c7c-92ab-f4d835c2ecac 2 Category 2652 urn:ddi:dk.dst:d58fecc3-02ff-4ec8-94ca-858a1b3dbd6e:25 dk.dst d58fecc3-02ff-4ec8-94ca-858a1b3dbd6e 25 dk.dst 776f8fb2-c347-49bb-a73b-72e12f7e37d0 2 Category 265200 urn:ddi:dk.dst:87dcb94d-e9c5-4d16-86c8-beb1efa3112f:25 dk.dst 87dcb94d-e9c5-4d16-86c8-beb1efa3112f 25 dk.dst eba45085-1515-46bc-8249-d5a3dad4b270 2 Category 2653 urn:ddi:dk.dst:6b237009-c043-4113-9c52-2a6b3720e041:25 dk.dst 6b237009-c043-4113-9c52-2a6b3720e041 25 dk.dst 6897ebdf-8d59-4e71-af9e-96601bdfdb3c 2 Category 265300 urn:ddi:dk.dst:58c49c89-af48-4717-9314-b25bc502b9b7:25 dk.dst 58c49c89-af48-4717-9314-b25bc502b9b7 25 dk.dst bbe08dce-11b1-44ad-8391-19fe7e8375b8 2 Category 2654 urn:ddi:dk.dst:81ad110e-5e93-4e55-a131-ba02fbd5c0c2:25 dk.dst 81ad110e-5e93-4e55-a131-ba02fbd5c0c2 25 dk.dst bebb80f5-4290-44a7-a689-3c30bfd6444f 2 Category 265400 urn:ddi:dk.dst:1438faef-3ed2-459e-b4cb-acbde6b3aacf:25 dk.dst 1438faef-3ed2-459e-b4cb-acbde6b3aacf 25 dk.dst 0c67ffbd-5f64-48ec-b630-67f3bf9f7fa9 2 Category 2655 urn:ddi:dk.dst:a3383184-6f48-4ef5-867b-aec84e52f6ac:25 dk.dst a3383184-6f48-4ef5-867b-aec84e52f6ac 25 dk.dst 865dceea-4ebb-44fb-a9d5-8e5836f1b0b8 2 Category 265500 urn:ddi:dk.dst:03b6bdeb-c7a5-41eb-b664-8a880d5a2b24:25 dk.dst 03b6bdeb-c7a5-41eb-b664-8a880d5a2b24 25 dk.dst 19288f74-440d-468b-bab2-5938a6ea027e 2 Category 2656 urn:ddi:dk.dst:aa6f6ca1-c2f6-42f2-94b5-02e0a9990edc:25 dk.dst aa6f6ca1-c2f6-42f2-94b5-02e0a9990edc 25 dk.dst 4e384b9c-3c09-45eb-8113-297e51589b32 2 Category 265600 urn:ddi:dk.dst:c8ea0915-8222-4554-b979-254de5507326:25 dk.dst c8ea0915-8222-4554-b979-254de5507326 25 dk.dst 038e241d-ac02-42ed-86a1-8744920c2883 2 Category 2659 urn:ddi:dk.dst:bc02afd4-f41e-497e-897f-c28fab33d675:25 dk.dst bc02afd4-f41e-497e-897f-c28fab33d675 25 dk.dst 84b499ac-3226-416c-95e0-44a24d7f79ff 2 Category 265900 urn:ddi:dk.dst:42b963b6-7903-429f-8a56-36f33b85b841:25 dk.dst 42b963b6-7903-429f-8a56-36f33b85b841 25 dk.dst 4a1e6677-66c2-410c-b4d4-5936fdb100ed 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:a706e446-9203-4e5f-8013-0898e4e7ea57:25 dk.dst a706e446-9203-4e5f-8013-0898e4e7ea57 25 dk.dst d618c273-3385-40c8-8178-14cf9bac36bb 2 Category 31 urn:ddi:dk.dst:6b4cc93d-7a3e-407b-a7bd-44efbec8293f:25 dk.dst 6b4cc93d-7a3e-407b-a7bd-44efbec8293f 25 dk.dst d1e0e25f-cf68-427b-ad0f-f790d07a9bb8 2 Category 311 urn:ddi:dk.dst:a88114ff-f6bc-4b3d-bc28-50014a5f314d:25 dk.dst a88114ff-f6bc-4b3d-bc28-50014a5f314d 25 dk.dst e5535cb4-3dbd-4392-822a-52c021b1a350 2 Category 3111 urn:ddi:dk.dst:342e7ac9-4987-4ea5-8366-2e359026aab5:25 dk.dst 342e7ac9-4987-4ea5-8366-2e359026aab5 25 dk.dst 9d9d7226-460b-48ed-929a-196179b5b4ec 2 Category 311110 urn:ddi:dk.dst:80026a29-d491-489c-9d71-014b12b298e9:25 dk.dst 80026a29-d491-489c-9d71-014b12b298e9 25 dk.dst 7bd18bee-cbe4-471d-978e-51a6893a4b19 2 Category 311120 urn:ddi:dk.dst:d99cfb39-d118-43c5-ad40-de66e4f1b4ca:25 dk.dst d99cfb39-d118-43c5-ad40-de66e4f1b4ca 25 dk.dst 1780104a-e2bc-4301-97f8-9149df8e10e9 2 Category 311130 urn:ddi:dk.dst:892394a0-8782-4d18-ac35-c782d91293c0:25 dk.dst 892394a0-8782-4d18-ac35-c782d91293c0 25 dk.dst 89ffe17f-80ea-4ca7-9b3f-e339862ea908 2 Category 311140 urn:ddi:dk.dst:72c97551-de6e-47b3-9d92-c77695ef1c81:25 dk.dst 72c97551-de6e-47b3-9d92-c77695ef1c81 25 dk.dst 1dd24deb-695a-4ac2-a332-c4b527cc8339 2 Category 3112 urn:ddi:dk.dst:ab1cd864-e50a-4e08-a674-37ffc353661e:25 dk.dst ab1cd864-e50a-4e08-a674-37ffc353661e 25 dk.dst 2ca98b99-4378-4238-872a-a3d1a77d0813 2 Category 311200 urn:ddi:dk.dst:310c4338-804c-44ba-8bbf-2107cb62fe49:25 dk.dst 310c4338-804c-44ba-8bbf-2107cb62fe49 25 dk.dst 8a116662-c281-4d7b-965d-2954432d8b9e 2 Category 3113 urn:ddi:dk.dst:168c8838-a42d-4445-af60-82ec987e6d15:25 dk.dst 168c8838-a42d-4445-af60-82ec987e6d15 25 dk.dst 0110b1b0-00a2-4f0e-94b6-2f9802e7bd3f 2 Category 311300 urn:ddi:dk.dst:4c238a95-fa9c-4f91-b9a6-c602253c6490:25 dk.dst 4c238a95-fa9c-4f91-b9a6-c602253c6490 25 dk.dst e4b0f8e3-53b7-41ef-bb06-50672b04d464 2 Category 3114 urn:ddi:dk.dst:a9eed9a0-23a5-4c19-af0a-46980275b325:25 dk.dst a9eed9a0-23a5-4c19-af0a-46980275b325 25 dk.dst 4cf1b9f1-e711-494a-9426-1caef09513b6 2 Category 311400 urn:ddi:dk.dst:0b1154b0-1ddf-4f88-97a3-308d9acb7742:25 dk.dst 0b1154b0-1ddf-4f88-97a3-308d9acb7742 25 dk.dst b3774176-db2c-4b44-bbc4-1ddefa494a18 2 Category 3115 urn:ddi:dk.dst:b16efc47-dc5e-4a1a-a8eb-0d3f41c2591b:25 dk.dst b16efc47-dc5e-4a1a-a8eb-0d3f41c2591b 25 dk.dst 04c4fad9-4cd2-446e-9cd9-07e4835b66b5 2 Category 311510 urn:ddi:dk.dst:ed7693d1-985d-4010-9700-f9003bef7c35:25 dk.dst ed7693d1-985d-4010-9700-f9003bef7c35 25 dk.dst 8ece741b-036f-4086-95b3-47106b9c7ca3 2 Category 311590 urn:ddi:dk.dst:0320608c-3f1f-413d-a1a8-a59ac8bd607f:25 dk.dst 0320608c-3f1f-413d-a1a8-a59ac8bd607f 25 dk.dst b7d0c763-5167-484b-8422-881044e4deae 2 Category 3116 urn:ddi:dk.dst:b35c9468-cae1-4562-87ae-2ab3eae476db:25 dk.dst b35c9468-cae1-4562-87ae-2ab3eae476db 25 dk.dst a830e9e4-0f8b-49ad-8e37-d5755d917ef9 2 Category 311600 urn:ddi:dk.dst:7f05ff71-9233-4d69-9089-626639ff08f7:25 dk.dst 7f05ff71-9233-4d69-9089-626639ff08f7 25 dk.dst c5854799-e3b8-4ecd-8326-8e1ea8c92a74 2 Category 3117 urn:ddi:dk.dst:f469191d-80e1-4e07-ae20-933cb7e986f9:25 dk.dst f469191d-80e1-4e07-ae20-933cb7e986f9 25 dk.dst 39a022eb-3da7-47ba-a947-2bbdde2b0bd7 2 Category 311700 urn:ddi:dk.dst:c85b05f8-2e4c-4c25-a304-c1a8d4a23928:25 dk.dst c85b05f8-2e4c-4c25-a304-c1a8d4a23928 25 dk.dst f751cae3-e193-4759-89ec-09cec4dc6057 2 Category 3118 urn:ddi:dk.dst:d134d32c-e251-4328-b414-4eb094fe1ec5:25 dk.dst d134d32c-e251-4328-b414-4eb094fe1ec5 25 dk.dst 03a7427c-576c-44eb-8342-82117fe80acb 2 Category 311800 urn:ddi:dk.dst:9096b13e-52e3-4278-85ff-bce0c24aae14:25 dk.dst 9096b13e-52e3-4278-85ff-bce0c24aae14 25 dk.dst e4038a94-4402-47c5-a1cb-c0cc63df7a9a 2 Category 3119 urn:ddi:dk.dst:9629b6be-4d5d-4ff9-a860-e946859f0a4d:25 dk.dst 9629b6be-4d5d-4ff9-a860-e946859f0a4d 25 dk.dst 90036b3b-5322-4e60-bed9-5e3e0cca4ba3 2 Category 311900 urn:ddi:dk.dst:5ef00f6f-a6cc-4da7-b542-1001515eaecc:25 dk.dst 5ef00f6f-a6cc-4da7-b542-1001515eaecc 25 dk.dst 32cb0a8d-ba5f-4adf-bbff-1bf69a55a638 2 Category 313 urn:ddi:dk.dst:95ab82e1-218f-4289-a60d-0a6c0662173c:25 dk.dst 95ab82e1-218f-4289-a60d-0a6c0662173c 25 dk.dst 07e826f8-09cc-4b5a-a2fa-c9dfb5226855 2 Category 3131 urn:ddi:dk.dst:240445c5-12a7-4096-a16b-d166f01d76fb:25 dk.dst 240445c5-12a7-4096-a16b-d166f01d76fb 25 dk.dst 2229d071-dc20-478c-a56d-a63a39150e53 2 Category 313100 urn:ddi:dk.dst:8fb008fb-c4df-4cb5-9f68-b619b4a9007f:25 dk.dst 8fb008fb-c4df-4cb5-9f68-b619b4a9007f 25 dk.dst f232a998-b9a7-4b50-af5a-acab2f7286ac 2 Category 3132 urn:ddi:dk.dst:37800710-9762-462e-9723-d8b16b03fd6a:25 dk.dst 37800710-9762-462e-9723-d8b16b03fd6a 25 dk.dst e7941198-fcbb-4904-9ae3-d5389fb522f2 2 Category 313200 urn:ddi:dk.dst:d9aa10eb-e558-4a2b-bd21-59ee4d5cd3d5:25 dk.dst d9aa10eb-e558-4a2b-bd21-59ee4d5cd3d5 25 dk.dst 18ef5b6f-453a-4e51-b116-b73633e9c873 2 Category 3133 urn:ddi:dk.dst:a4f474d9-c5e9-4e66-9821-3816e3c64599:25 dk.dst a4f474d9-c5e9-4e66-9821-3816e3c64599 25 dk.dst 135c0c6c-2312-4406-84da-67668fe4314e 2 Category 313300 urn:ddi:dk.dst:e4cd9517-200c-4509-ae09-d03396c3f0c1:25 dk.dst e4cd9517-200c-4509-ae09-d03396c3f0c1 25 dk.dst 0a88dc3a-2d46-48d2-9b9d-a23812d4b346 2 Category 3134 urn:ddi:dk.dst:1fc0c3ca-e825-4344-901b-55437d01ea90:25 dk.dst 1fc0c3ca-e825-4344-901b-55437d01ea90 25 dk.dst bbda9f5d-66c4-4c6b-ad92-24d7ce2326b8 2 Category 313400 urn:ddi:dk.dst:a46bba5a-4e15-42f2-9ba9-c6e252c6ae97:25 dk.dst a46bba5a-4e15-42f2-9ba9-c6e252c6ae97 25 dk.dst 9ac5c33f-eee7-45a2-b545-62021f8a04a0 2 Category 3135 urn:ddi:dk.dst:4991e93d-a00e-46aa-ac54-211319fecd98:25 dk.dst 4991e93d-a00e-46aa-ac54-211319fecd98 25 dk.dst c6ddb2db-3474-4ef1-875f-09dbe793f284 2 Category 313500 urn:ddi:dk.dst:519a2d48-83e6-4cf7-b60c-bdc409f96a6e:25 dk.dst 519a2d48-83e6-4cf7-b60c-bdc409f96a6e 25 dk.dst cb728335-663f-4131-be98-553aef1b53fe 2 Category 3139 urn:ddi:dk.dst:cba9c320-e00c-4f35-9ff9-852f95891ef0:25 dk.dst cba9c320-e00c-4f35-9ff9-852f95891ef0 25 dk.dst a39ada87-e16a-48ce-ab8c-e3ca670ce1ec 2 Category 313900 urn:ddi:dk.dst:691f639f-feab-4db8-a772-7531e5108e20:25 dk.dst 691f639f-feab-4db8-a772-7531e5108e20 25 dk.dst 01674acf-4ea5-4989-b2fb-deaaac7afa54 2 Category 314 urn:ddi:dk.dst:b89e42ff-93c3-4b88-9001-d0b44c472a96:25 dk.dst b89e42ff-93c3-4b88-9001-d0b44c472a96 25 dk.dst 88b3f97c-c0a6-4690-b0ea-37b2aa26a3bd 2 Category 3141 urn:ddi:dk.dst:9e376877-0a26-4ee6-afdd-cb722ba5c1f8:25 dk.dst 9e376877-0a26-4ee6-afdd-cb722ba5c1f8 25 dk.dst 44204561-cb54-49a4-9f09-73e2f6a2b4b4 2 Category 314100 urn:ddi:dk.dst:938c7afd-6a68-43c2-bc08-4df3e852009a:25 dk.dst 938c7afd-6a68-43c2-bc08-4df3e852009a 25 dk.dst 1cb13263-da10-4be7-ba14-13ebf5a6e479 2 Category 3142 urn:ddi:dk.dst:3d1e46bf-c6fb-49d8-9004-a5fe84628cd0:25 dk.dst 3d1e46bf-c6fb-49d8-9004-a5fe84628cd0 25 dk.dst 42cbdb2f-b77e-4039-8ee5-7dcb4f9c5677 2 Category 314200 urn:ddi:dk.dst:5b0d85b2-d506-42ad-af1e-745e5c801371:25 dk.dst 5b0d85b2-d506-42ad-af1e-745e5c801371 25 dk.dst 361c5926-6300-45aa-8392-e416abf82ad9 2 Category 3143 urn:ddi:dk.dst:8ac9b820-103a-4372-8b1b-7198a3c538b9:25 dk.dst 8ac9b820-103a-4372-8b1b-7198a3c538b9 25 dk.dst 5c41b3d7-5857-48f8-b8eb-44c914da09c9 2 Category 314300 urn:ddi:dk.dst:952e43d3-be2e-4192-afce-7fe2ed7efe3f:25 dk.dst 952e43d3-be2e-4192-afce-7fe2ed7efe3f 25 dk.dst f17ec4a4-ef83-4882-88ea-92046235e995 2 Category 315 urn:ddi:dk.dst:995c0c52-db2e-4300-81cb-ed7cfc2914ad:25 dk.dst 995c0c52-db2e-4300-81cb-ed7cfc2914ad 25 dk.dst 39e57f2a-79d4-4e13-9d14-1f1e9bc30840 2 Category 3151 urn:ddi:dk.dst:ff7ce545-c774-494a-8779-52a451b4be3d:25 dk.dst ff7ce545-c774-494a-8779-52a451b4be3d 25 dk.dst eb72dcd0-28f1-49cf-94dd-06cd8cf170b3 2 Category 315100 urn:ddi:dk.dst:ab6d180e-e66e-446a-b739-4fad032febb9:25 dk.dst ab6d180e-e66e-446a-b739-4fad032febb9 25 dk.dst 103defa4-d0c2-4886-8b65-18b835ca394f 2 Category 3152 urn:ddi:dk.dst:12580fb3-d7a7-4377-9587-9ff22d79d22e:25 dk.dst 12580fb3-d7a7-4377-9587-9ff22d79d22e 25 dk.dst 0952c678-aaa6-45b0-b380-291b17f41c79 2 Category 315200 urn:ddi:dk.dst:12b32cf5-bf49-457b-9f3b-0ad28f96427e:25 dk.dst 12b32cf5-bf49-457b-9f3b-0ad28f96427e 25 dk.dst abb465d8-915d-43e7-b269-12e1b174245e 2 Category 3153 urn:ddi:dk.dst:6b4f842d-081c-4754-acd5-f2b0dc40b3bb:25 dk.dst 6b4f842d-081c-4754-acd5-f2b0dc40b3bb 25 dk.dst f995b5f9-b2e2-4cbb-aea0-1d2ef67797de 2 Category 315300 urn:ddi:dk.dst:5d5a8eeb-5733-4ed9-b829-20878d925b45:25 dk.dst 5d5a8eeb-5733-4ed9-b829-20878d925b45 25 dk.dst 28e4f074-2ee8-423e-a553-69f7a05d1a2a 2 Category 3154 urn:ddi:dk.dst:1ad9d60b-62c3-4432-bbec-609026ac72d3:25 dk.dst 1ad9d60b-62c3-4432-bbec-609026ac72d3 25 dk.dst 898377c8-8882-4934-81a1-e30f0ae63036 2 Category 315410 urn:ddi:dk.dst:74ffc4ac-6f88-4660-b533-11c161db9d43:25 dk.dst 74ffc4ac-6f88-4660-b533-11c161db9d43 25 dk.dst 257bd318-c56a-4d82-a5c5-5630f8f46091 2 Category 315420 urn:ddi:dk.dst:04ff7d25-1aba-417f-8c1b-8c2da88c2b22:25 dk.dst 04ff7d25-1aba-417f-8c1b-8c2da88c2b22 25 dk.dst ed14fa2d-7c26-4955-bdaf-6e22d4d48e48 2 Category 3155 urn:ddi:dk.dst:83c622b4-477f-4513-9795-99321597d9b4:25 dk.dst 83c622b4-477f-4513-9795-99321597d9b4 25 dk.dst 8c4bb1b1-24fb-4376-ba3b-beeae62e5f1e 2 Category 315500 urn:ddi:dk.dst:b11229da-5529-478a-a6d6-e50709e0cc95:25 dk.dst b11229da-5529-478a-a6d6-e50709e0cc95 25 dk.dst 2c377d67-e8be-4bf1-93b3-38ec2dc503cd 2 Category 32 urn:ddi:dk.dst:35eacbf9-96c9-4cf0-9445-65cb1b4ac9d7:25 dk.dst 35eacbf9-96c9-4cf0-9445-65cb1b4ac9d7 25 dk.dst e367c4e7-b1ad-46e5-9197-db6f62c0fbc4 2 Category 321 urn:ddi:dk.dst:71afc805-9d38-44a1-98de-5dcf2deedb42:25 dk.dst 71afc805-9d38-44a1-98de-5dcf2deedb42 25 dk.dst bbaf2fa4-57ba-4ace-b0ed-7d5dce40b3dd 2 Category 3211 urn:ddi:dk.dst:fed49367-1012-4e78-93e0-e03978e514f8:25 dk.dst fed49367-1012-4e78-93e0-e03978e514f8 25 dk.dst bbac7a58-9115-4d17-b432-860d2793e7cf 2 Category 321100 urn:ddi:dk.dst:5628e8ad-936b-4e8b-ab04-304489876384:25 dk.dst 5628e8ad-936b-4e8b-ab04-304489876384 25 dk.dst 0fbeed47-739b-4361-81f3-3a54b1130421 2 Category 3212 urn:ddi:dk.dst:be4ba547-4c81-41b9-9e13-49e3a3688d9b:25 dk.dst be4ba547-4c81-41b9-9e13-49e3a3688d9b 25 dk.dst d0c935cb-7c74-4906-a5ba-676aeb9be51c 2 Category 321210 urn:ddi:dk.dst:cba3fd9c-c442-4994-8cbb-ba472f6cd6b3:25 dk.dst cba3fd9c-c442-4994-8cbb-ba472f6cd6b3 25 dk.dst d26ba003-5062-49cb-bf42-b5b4a23cffe2 2 Category 321220 urn:ddi:dk.dst:d849f077-5eb1-43a5-a7a7-450cc6678d56:25 dk.dst d849f077-5eb1-43a5-a7a7-450cc6678d56 25 dk.dst 2b667862-7a5d-4538-b59f-4d86aaa5998f 2 Category 321230 urn:ddi:dk.dst:2920f33d-ded6-4b16-989c-68e2810a8288:25 dk.dst 2920f33d-ded6-4b16-989c-68e2810a8288 25 dk.dst ab965f1b-81c6-46f6-833e-2723b1f7d7a7 2 Category 321290 urn:ddi:dk.dst:19d8cbf8-db8c-48a6-a805-c0d425678607:25 dk.dst 19d8cbf8-db8c-48a6-a805-c0d425678607 25 dk.dst 79356c46-319c-4a47-bc1f-173a61308bec 2 Category 3213 urn:ddi:dk.dst:460febb2-cdb1-4ea0-b397-10d11a5bab4b:25 dk.dst 460febb2-cdb1-4ea0-b397-10d11a5bab4b 25 dk.dst 5aff7f7d-addf-4802-ae3b-0306e4ccd8b6 2 Category 321310 urn:ddi:dk.dst:d070c6fa-09ed-44db-9507-78b5f3603553:25 dk.dst d070c6fa-09ed-44db-9507-78b5f3603553 25 dk.dst 1e460a92-7b15-401f-a15e-5df9e611c057 2 Category 321390 urn:ddi:dk.dst:a7fb6b03-9e59-45dd-a7e4-5448bc41814f:25 dk.dst a7fb6b03-9e59-45dd-a7e4-5448bc41814f 25 dk.dst baad71c5-ddc6-4ff7-8ff0-9b36dc257f87 2 Category 3214 urn:ddi:dk.dst:ec968dd6-7039-4a13-9638-720f893db691:25 dk.dst ec968dd6-7039-4a13-9638-720f893db691 25 dk.dst f75aed64-e9fa-4d7d-a13b-1224dfbcdb56 2 Category 321400 urn:ddi:dk.dst:cbcc9bb6-32f8-4688-bfed-c9d427f56dcb:25 dk.dst cbcc9bb6-32f8-4688-bfed-c9d427f56dcb 25 dk.dst 012af0a3-0592-4087-b36c-caa2c86b966a 2 Category 322 urn:ddi:dk.dst:343b4ed1-c599-4890-bdea-a1f422f722d8:25 dk.dst 343b4ed1-c599-4890-bdea-a1f422f722d8 25 dk.dst 5a31a971-35d0-44e9-8a68-6cdc81a6cf8b 2 Category 3221 urn:ddi:dk.dst:5d394439-36d4-4f6d-91f1-13269603de20:25 dk.dst 5d394439-36d4-4f6d-91f1-13269603de20 25 dk.dst c612d1d5-8873-4d0b-9b68-40f8360cc978 2 Category 322100 urn:ddi:dk.dst:67106336-b479-42b1-8086-5237cb335deb:25 dk.dst 67106336-b479-42b1-8086-5237cb335deb 25 dk.dst 21245b29-95a8-43f2-9cbd-d8d995a1ce55 2 Category 3222 urn:ddi:dk.dst:7349aa83-8cf0-4255-aaab-7cc7c1881c4f:25 dk.dst 7349aa83-8cf0-4255-aaab-7cc7c1881c4f 25 dk.dst 15a65ce3-2770-488b-900e-45ca95aece83 2 Category 322200 urn:ddi:dk.dst:d1ec5aec-ba10-43e9-8600-4da4c2ef6e10:25 dk.dst d1ec5aec-ba10-43e9-8600-4da4c2ef6e10 25 dk.dst 438399b9-0de9-45a6-87fd-f2d4a128ae27 2 Category 323 urn:ddi:dk.dst:a5a15290-b725-44e5-a941-b1ea189483d7:25 dk.dst a5a15290-b725-44e5-a941-b1ea189483d7 25 dk.dst 322b444c-5636-4b33-be99-412587c1b8f7 2 Category 3230 urn:ddi:dk.dst:5f3954cc-ebcc-42f8-bb8d-6a51fa16b292:25 dk.dst 5f3954cc-ebcc-42f8-bb8d-6a51fa16b292 25 dk.dst a6206989-07cf-4900-be98-6e47ca64f757 2 Category 323000 urn:ddi:dk.dst:67aba6ec-b54a-4213-b73e-65888aa96759:25 dk.dst 67aba6ec-b54a-4213-b73e-65888aa96759 25 dk.dst a905bd69-86b2-473a-a80e-bfb886e8cf40 2 Category 324 urn:ddi:dk.dst:6e290693-af6c-4986-9ebd-47ea898e04a4:25 dk.dst 6e290693-af6c-4986-9ebd-47ea898e04a4 25 dk.dst c2cfe643-1049-4699-acce-d4ee2f3ead63 2 Category 3240 urn:ddi:dk.dst:1e633fbf-d98a-4330-a5de-3f14cc7e971a:25 dk.dst 1e633fbf-d98a-4330-a5de-3f14cc7e971a 25 dk.dst f89f573e-b69e-48f2-b2d2-5dde1f8643d1 2 Category 324000 urn:ddi:dk.dst:6851776b-500a-421a-9d24-02691a8069cd:25 dk.dst 6851776b-500a-421a-9d24-02691a8069cd 25 dk.dst 4ae10a96-52ac-4358-bff1-a0ef9c417a88 2 Category 325 urn:ddi:dk.dst:58721e44-0b5b-4c76-a4cc-adb734e06a2f:25 dk.dst 58721e44-0b5b-4c76-a4cc-adb734e06a2f 25 dk.dst 4bb2a322-4928-4820-b86c-4d77b7b1d463 2 Category 3251 urn:ddi:dk.dst:1e382337-453d-4992-918b-5865b86bb3e7:25 dk.dst 1e382337-453d-4992-918b-5865b86bb3e7 25 dk.dst 72589c56-2257-4e1f-992c-a5e05b82fb26 2 Category 325110 urn:ddi:dk.dst:1a2eadfb-2c61-4d44-8ecf-1b724a76e967:25 dk.dst 1a2eadfb-2c61-4d44-8ecf-1b724a76e967 25 dk.dst b1f06079-9a0e-453e-b01a-78101fe744f0 2 Category 325120 urn:ddi:dk.dst:804fc63d-75fb-4edc-bb2f-9480f5da061a:25 dk.dst 804fc63d-75fb-4edc-bb2f-9480f5da061a 25 dk.dst f1f7b2a4-cb5a-40d5-a4e9-55399cf69cf2 2 Category 3252 urn:ddi:dk.dst:a3f7c058-2c92-4223-9048-71181814925b:25 dk.dst a3f7c058-2c92-4223-9048-71181814925b 25 dk.dst fb3b943f-1a46-4351-8484-c561cbfaccd8 2 Category 325200 urn:ddi:dk.dst:e751a416-1b71-465e-90a6-246bf2b9ae32:25 dk.dst e751a416-1b71-465e-90a6-246bf2b9ae32 25 dk.dst 5eb8f178-eaf4-4af6-9c3e-1f2b51b8c166 2 Category 3253 urn:ddi:dk.dst:6fd1d2b7-4f0f-4475-801c-28110dfeaf02:25 dk.dst 6fd1d2b7-4f0f-4475-801c-28110dfeaf02 25 dk.dst 3a3be474-11a8-4815-bb08-8f9aecefba28 2 Category 325300 urn:ddi:dk.dst:b0a31ecf-0cb2-4392-82d2-1c0b33b328a1:25 dk.dst b0a31ecf-0cb2-4392-82d2-1c0b33b328a1 25 dk.dst 91c8c322-eb6c-4fb8-8607-ada1c37adcaa 2 Category 3254 urn:ddi:dk.dst:3fd1f86a-b62a-4fde-a2f7-73157cbadc32:25 dk.dst 3fd1f86a-b62a-4fde-a2f7-73157cbadc32 25 dk.dst d5982b42-ea30-473f-b787-3c2ff406237e 2 Category 325400 urn:ddi:dk.dst:ec324c1f-2fcc-4ee8-b734-dc2a57d41de5:25 dk.dst ec324c1f-2fcc-4ee8-b734-dc2a57d41de5 25 dk.dst 98e00e4a-ada5-4999-a395-2aeefc2cb81b 2 Category 3255 urn:ddi:dk.dst:8c491f63-833c-42d3-8fe5-460e1e1c19be:25 dk.dst 8c491f63-833c-42d3-8fe5-460e1e1c19be 25 dk.dst 43cbd8d4-8123-469d-b106-0a430840504b 2 Category 325500 urn:ddi:dk.dst:8c898d59-ab24-42af-a8b3-28e4c16b60b4:25 dk.dst 8c898d59-ab24-42af-a8b3-28e4c16b60b4 25 dk.dst 32269e23-fe83-4570-b60d-ce3255539e6c 2 Category 3256 urn:ddi:dk.dst:aeb225ba-817f-4b4a-b677-11f215375b50:25 dk.dst aeb225ba-817f-4b4a-b677-11f215375b50 25 dk.dst 1db87e67-badb-44ea-89e7-8c5261b807fe 2 Category 325600 urn:ddi:dk.dst:e69a684a-5ed8-4b96-9a20-e56d4959833e:25 dk.dst e69a684a-5ed8-4b96-9a20-e56d4959833e 25 dk.dst 39a05f97-d4b3-45fe-a9fa-b843de200fec 2 Category 3257 urn:ddi:dk.dst:d0f8a330-63ac-47b2-8960-9e5d22850565:25 dk.dst d0f8a330-63ac-47b2-8960-9e5d22850565 25 dk.dst b229fc22-1efd-44e9-81f3-5f20d70733b6 2 Category 325710 urn:ddi:dk.dst:5580adf2-8a1d-4f10-af5c-cd13d0434fef:25 dk.dst 5580adf2-8a1d-4f10-af5c-cd13d0434fef 25 dk.dst 077e20d0-fed0-4b27-872b-047e107697a7 2 Category 325720 urn:ddi:dk.dst:f8ea7887-3d7c-436c-9caa-dc70855e6ab1:25 dk.dst f8ea7887-3d7c-436c-9caa-dc70855e6ab1 25 dk.dst d4707822-7833-46d7-a3e5-b7ffc15dfe74 2 Category 325730 urn:ddi:dk.dst:5e32512e-206c-43a0-af4d-b12c9fdf4690:25 dk.dst 5e32512e-206c-43a0-af4d-b12c9fdf4690 25 dk.dst b456ab07-6ef9-43ce-8deb-02f788af6270 2 Category 3258 urn:ddi:dk.dst:bedfe52a-bce1-4a65-9976-427c96d13796:25 dk.dst bedfe52a-bce1-4a65-9976-427c96d13796 25 dk.dst 6f58ec5c-8723-469d-92e6-40b02eac91fc 2 Category 325800 urn:ddi:dk.dst:f4b8ec08-b375-4e4b-b40b-2335ab4a187b:25 dk.dst f4b8ec08-b375-4e4b-b40b-2335ab4a187b 25 dk.dst 08ad6497-e5b0-4006-bcd1-84857ab979c9 2 Category 3259 urn:ddi:dk.dst:496dcb0e-3718-468a-9c71-94f08f3929bb:25 dk.dst 496dcb0e-3718-468a-9c71-94f08f3929bb 25 dk.dst 011bbb8f-7602-4f80-b117-8e89b3340ac2 2 Category 325900 urn:ddi:dk.dst:56bb5724-ee17-4460-aa33-4a1226f008f3:25 dk.dst 56bb5724-ee17-4460-aa33-4a1226f008f3 25 dk.dst 61587b25-73d6-4b2c-b8a2-129cdca25c71 2 Category 33 urn:ddi:dk.dst:7dff9b7f-daa7-4239-841c-55962c5b0984:25 dk.dst 7dff9b7f-daa7-4239-841c-55962c5b0984 25 dk.dst cb95b240-1e79-474f-99a8-9e506c35947c 2 Category 331 urn:ddi:dk.dst:7d68f251-e96c-41f0-8cf3-6682007e0002:25 dk.dst 7d68f251-e96c-41f0-8cf3-6682007e0002 25 dk.dst f097970e-5b16-4c88-9032-252cd0168ef9 2 Category 3311 urn:ddi:dk.dst:997b09e4-8019-40e6-8b69-003196088762:25 dk.dst 997b09e4-8019-40e6-8b69-003196088762 25 dk.dst 46aba30b-768a-40a4-862a-b063239c7e31 2 Category 331110 urn:ddi:dk.dst:fd7d72a4-47f4-4e4d-b60b-a3334a16288a:25 dk.dst fd7d72a4-47f4-4e4d-b60b-a3334a16288a 25 dk.dst 06531a5e-29ad-46dc-a55a-437f80643bc3 2 Category 331120 urn:ddi:dk.dst:cc025a4e-5955-4db4-9cb2-3f7ca130dfd1:25 dk.dst cc025a4e-5955-4db4-9cb2-3f7ca130dfd1 25 dk.dst 92ce9020-8535-453c-91e0-c280a9d31a50 2 Category 3312 urn:ddi:dk.dst:31fd14ce-49cd-463e-9738-eda008562ed2:25 dk.dst 31fd14ce-49cd-463e-9738-eda008562ed2 25 dk.dst fd01ba40-ef16-4a0a-8568-9eb400745255 2 Category 331210 urn:ddi:dk.dst:70cc6a32-79b9-479f-a610-25042495ac3b:25 dk.dst 70cc6a32-79b9-479f-a610-25042495ac3b 25 dk.dst cfe3911b-0563-41b8-bd41-2c41e53545c4 2 Category 331220 urn:ddi:dk.dst:91b58f75-082a-4ef8-8306-65ffceb87707:25 dk.dst 91b58f75-082a-4ef8-8306-65ffceb87707 25 dk.dst 819bdd81-5e22-4447-b5e7-b2983b98d658 2 Category 331230 urn:ddi:dk.dst:d6698955-d59c-4df8-9e3a-a4f97e450f24:25 dk.dst d6698955-d59c-4df8-9e3a-a4f97e450f24 25 dk.dst cbd7efa7-6535-4f47-b372-75c0cd99a4c0 2 Category 331240 urn:ddi:dk.dst:f88ef4dc-ddad-412b-b5cc-4c4a4fa5b9fe:25 dk.dst f88ef4dc-ddad-412b-b5cc-4c4a4fa5b9fe 25 dk.dst a6a2aa88-a5e5-48e9-b4ea-ea5ec315eb2d 2 Category 3313 urn:ddi:dk.dst:b53aee4b-83a7-48ea-be1d-94c3076ce53c:25 dk.dst b53aee4b-83a7-48ea-be1d-94c3076ce53c 25 dk.dst ae54d13a-74db-49e7-8f4f-aab308682deb 2 Category 331300 urn:ddi:dk.dst:6e51c0a1-8360-4b96-9471-c5017fd2af41:25 dk.dst 6e51c0a1-8360-4b96-9471-c5017fd2af41 25 dk.dst 1f14e3cc-1467-4918-bc8e-1367be00df66 2 Category 3314 urn:ddi:dk.dst:87896dff-c178-45e8-8b51-9604688c8162:25 dk.dst 87896dff-c178-45e8-8b51-9604688c8162 25 dk.dst 24cf5886-b80d-45ed-a324-1054517d9c21 2 Category 331400 urn:ddi:dk.dst:ec04f8d0-bd3e-429b-8b43-aa83992c9d53:25 dk.dst ec04f8d0-bd3e-429b-8b43-aa83992c9d53 25 dk.dst 176bade8-8fac-44db-a678-8d7b22b3089b 2 Category 3315 urn:ddi:dk.dst:b6d7677f-767d-4306-91be-6cbc8deae581:25 dk.dst b6d7677f-767d-4306-91be-6cbc8deae581 25 dk.dst b4a1e364-cac4-4710-9841-3724f25ee6b3 2 Category 331500 urn:ddi:dk.dst:b31ef4fd-2de7-4174-9fd3-5b64b0273a53:25 dk.dst b31ef4fd-2de7-4174-9fd3-5b64b0273a53 25 dk.dst ff80ff83-16d7-4711-b155-b3995cb40fbb 2 Category 332 urn:ddi:dk.dst:1eae8865-629a-4e60-9067-7bbbee66a0e6:25 dk.dst 1eae8865-629a-4e60-9067-7bbbee66a0e6 25 dk.dst 97156660-bd56-42f8-aad0-36b14a408a34 2 Category 3321 urn:ddi:dk.dst:f5462aae-e89a-4078-8b34-9f9b81428a5a:25 dk.dst f5462aae-e89a-4078-8b34-9f9b81428a5a 25 dk.dst bdb94b14-ff16-4c1f-8546-8b3923e44337 2 Category 332110 urn:ddi:dk.dst:17ce1ed0-8c81-4101-934a-156ce8026baf:25 dk.dst 17ce1ed0-8c81-4101-934a-156ce8026baf 25 dk.dst 9c194e51-8b44-44a0-9728-f40b2a62cda0 2 Category 332120 urn:ddi:dk.dst:a0be24da-a662-475f-8cb3-636d6553df27:25 dk.dst a0be24da-a662-475f-8cb3-636d6553df27 25 dk.dst d25f4998-d2ed-431a-8e5e-ea3a88b68918 2 Category 332130 urn:ddi:dk.dst:a8d22948-9fd2-4d1e-95fd-69180319c179:25 dk.dst a8d22948-9fd2-4d1e-95fd-69180319c179 25 dk.dst e553b383-f875-4676-b4bb-64ad9ebe8bf2 2 Category 3322 urn:ddi:dk.dst:4c887127-7fc9-49d2-b1e6-5a04f7ff7153:25 dk.dst 4c887127-7fc9-49d2-b1e6-5a04f7ff7153 25 dk.dst 30938d58-78a2-4f1f-8caa-3ae11c221b6b 2 Category 332200 urn:ddi:dk.dst:a730f636-4e84-48cf-a526-11c27cccb784:25 dk.dst a730f636-4e84-48cf-a526-11c27cccb784 25 dk.dst ac7c0c3c-fc84-4fe6-a580-1f77771f5fff 2 Category 3323 urn:ddi:dk.dst:133e1b19-943c-4539-827f-253ad1471a9d:25 dk.dst 133e1b19-943c-4539-827f-253ad1471a9d 25 dk.dst 7cf7ca6e-0222-4333-aafb-c821b7bd34fe 2 Category 332300 urn:ddi:dk.dst:b6f67bf5-50bd-4057-9d8c-effda1909282:25 dk.dst b6f67bf5-50bd-4057-9d8c-effda1909282 25 dk.dst e9ca9f0d-787c-4f63-9e05-5ae9847554d1 2 Category 3324 urn:ddi:dk.dst:4c2100e1-e8d0-4aa6-8baa-c852eee3b8dd:25 dk.dst 4c2100e1-e8d0-4aa6-8baa-c852eee3b8dd 25 dk.dst 7dec0521-37ec-4325-a2bd-ff38df7a1cf0 2 Category 332400 urn:ddi:dk.dst:7662ca6c-1ae0-40a3-8f65-d0e808a3c53a:25 dk.dst 7662ca6c-1ae0-40a3-8f65-d0e808a3c53a 25 dk.dst 4c8dfea7-bc00-422f-a4a4-bf8f6f044729 2 Category 333 urn:ddi:dk.dst:685a1565-ce85-4aec-9468-68ff56457274:25 dk.dst 685a1565-ce85-4aec-9468-68ff56457274 25 dk.dst dd208d5c-69b3-4754-9e46-d5c47263923e 2 Category 3331 urn:ddi:dk.dst:87984021-6623-412c-9f49-cac906175f3b:25 dk.dst 87984021-6623-412c-9f49-cac906175f3b 25 dk.dst d5839985-bf6e-42ac-8eec-7fd9aa479bf5 2 Category 333110 urn:ddi:dk.dst:8e9baed3-340d-4cae-8708-e19977efe23c:25 dk.dst 8e9baed3-340d-4cae-8708-e19977efe23c 25 dk.dst 5c38ef58-f6dc-424c-9a68-e104b834b287 2 Category 333120 urn:ddi:dk.dst:b07bbc03-78c3-446a-a95c-dcb702d58291:25 dk.dst b07bbc03-78c3-446a-a95c-dcb702d58291 25 dk.dst 1f914778-9938-4fb0-ab20-852ee95304fa 2 Category 333190 urn:ddi:dk.dst:2e2473a4-04a9-4fb7-809c-15b74f631630:25 dk.dst 2e2473a4-04a9-4fb7-809c-15b74f631630 25 dk.dst 9eab5079-1d20-4c79-990e-f5c6cf4d8fb7 2 Category 3332 urn:ddi:dk.dst:8ca25292-1735-442f-88bf-73bcc2982ac9:25 dk.dst 8ca25292-1735-442f-88bf-73bcc2982ac9 25 dk.dst dd141fa4-f956-4ab0-968e-d74903f36c7d 2 Category 333200 urn:ddi:dk.dst:b479df4b-38a5-4b31-aa0d-1b27b6a581ef:25 dk.dst b479df4b-38a5-4b31-aa0d-1b27b6a581ef 25 dk.dst 011a333d-9c53-49b7-bd48-ac4d8d5b337c 2 Category 3333 urn:ddi:dk.dst:cde3517a-4b94-41e9-9e03-744a8ca8cbfc:25 dk.dst cde3517a-4b94-41e9-9e03-744a8ca8cbfc 25 dk.dst 2dbe5e9f-1789-4cc7-8add-d9225eeaae2d 2 Category 333300 urn:ddi:dk.dst:6aaeb585-38d8-4224-b7ae-508f7b317835:25 dk.dst 6aaeb585-38d8-4224-b7ae-508f7b317835 25 dk.dst 8bfac9cc-a2b7-4db4-99f8-4c75f1c278e4 2 Category 3334 urn:ddi:dk.dst:42afbc27-acd3-4352-8c48-1797022e7bde:25 dk.dst 42afbc27-acd3-4352-8c48-1797022e7bde 25 dk.dst a104e5f7-c33a-4a67-ac4a-0193d7e5dc77 2 Category 333410 urn:ddi:dk.dst:861e2633-586b-4142-8081-7516c9abb862:25 dk.dst 861e2633-586b-4142-8081-7516c9abb862 25 dk.dst 0d73c2f9-7bc8-443f-9822-f80e753d71df 2 Category 333420 urn:ddi:dk.dst:a1aba7e9-5f92-492f-a6f3-499282a7ce0f:25 dk.dst a1aba7e9-5f92-492f-a6f3-499282a7ce0f 25 dk.dst 58dac464-71b4-4864-bf9d-849a95859f82 2 Category 333430 urn:ddi:dk.dst:1975db44-ebee-48d9-adc0-72834b87a7df:25 dk.dst 1975db44-ebee-48d9-adc0-72834b87a7df 25 dk.dst 84bff040-ea2a-481a-8be4-55f5f0ebbb84 2 Category 3339 urn:ddi:dk.dst:a5523a72-b3c5-4daf-a5d6-3ff754ac3f62:25 dk.dst a5523a72-b3c5-4daf-a5d6-3ff754ac3f62 25 dk.dst eee48816-1dcc-4bca-bbc1-fd9a0c333336 2 Category 333900 urn:ddi:dk.dst:a7318c4b-eb23-4000-956d-642842b21f49:25 dk.dst a7318c4b-eb23-4000-956d-642842b21f49 25 dk.dst bcd17d3c-c2e7-45f1-9649-ef8b93ab69fd 2 Category 334 urn:ddi:dk.dst:aafeaff2-7c69-476f-bcc9-1f70bfcb3886:25 dk.dst aafeaff2-7c69-476f-bcc9-1f70bfcb3886 25 dk.dst f1a974e1-19d8-45a0-9a48-8bacedcfbf5c 2 Category 3342 urn:ddi:dk.dst:18ce6b89-b16b-4cad-a117-1b3d6ee22a07:25 dk.dst 18ce6b89-b16b-4cad-a117-1b3d6ee22a07 25 dk.dst 71501c0a-c3e2-4207-8aa8-7f9d9344692c 2 Category 334200 urn:ddi:dk.dst:3f561ca5-c21d-4bb4-9ca1-d070313bd393:25 dk.dst 3f561ca5-c21d-4bb4-9ca1-d070313bd393 25 dk.dst bb27ec48-bcf6-4a47-8ced-eccf76eddf26 2 Category 3343 urn:ddi:dk.dst:08fb0bf2-adc0-4627-82c0-a91bc9d64b85:25 dk.dst 08fb0bf2-adc0-4627-82c0-a91bc9d64b85 25 dk.dst f7dfff78-0a93-466d-858e-40596038fac3 2 Category 334310 urn:ddi:dk.dst:cf85e38b-3c40-4f17-9764-4563e2bfd5e3:25 dk.dst cf85e38b-3c40-4f17-9764-4563e2bfd5e3 25 dk.dst c0a541ac-6059-458e-9ecd-f5e4cde317f6 2 Category 334320 urn:ddi:dk.dst:ee7ad8d1-6abc-488c-ad34-f6972dbcf913:25 dk.dst ee7ad8d1-6abc-488c-ad34-f6972dbcf913 25 dk.dst c399a2cc-f70f-49fc-9144-e6f2d2d14b1a 2 Category 3344 urn:ddi:dk.dst:4b210a93-de7d-4ab8-a222-068fc8f6b617:25 dk.dst 4b210a93-de7d-4ab8-a222-068fc8f6b617 25 dk.dst 4d301f13-2d06-41e0-8381-c6a0581d6619 2 Category 334400 urn:ddi:dk.dst:4218a5a1-af03-4267-b601-e0d2231b6c39:25 dk.dst 4218a5a1-af03-4267-b601-e0d2231b6c39 25 dk.dst b50a2b5a-2a9f-47b8-89e2-e8c0059fb2c0 2 Category 335 urn:ddi:dk.dst:4ab3bd63-95b5-4e8f-8f4b-ca9b6ab68fce:25 dk.dst 4ab3bd63-95b5-4e8f-8f4b-ca9b6ab68fce 25 dk.dst 74df52d5-b57d-450c-b525-a743672082ab 2 Category 3351 urn:ddi:dk.dst:ba6c7750-507d-4a3c-afb2-b4f792ad3657:25 dk.dst ba6c7750-507d-4a3c-afb2-b4f792ad3657 25 dk.dst 5b32db68-db0a-426f-8933-5f32526ce302 2 Category 335100 urn:ddi:dk.dst:5211824e-05f9-42c2-bc26-c538c8f97bc5:25 dk.dst 5211824e-05f9-42c2-bc26-c538c8f97bc5 25 dk.dst 3e45aae4-4e21-43c8-9bfc-9348038e0c80 2 Category 3352 urn:ddi:dk.dst:22651787-6013-402d-849a-25b10cd17392:25 dk.dst 22651787-6013-402d-849a-25b10cd17392 25 dk.dst 0425651d-1b9c-473b-b412-53945534836a 2 Category 335200 urn:ddi:dk.dst:eda104fa-e241-4c7f-879f-953e6fbf50e0:25 dk.dst eda104fa-e241-4c7f-879f-953e6fbf50e0 25 dk.dst f5384ebc-68be-4318-aa92-9c8a4491e0d3 2 Category 3353 urn:ddi:dk.dst:087a4b30-1b37-4932-806e-b2f6209b9851:25 dk.dst 087a4b30-1b37-4932-806e-b2f6209b9851 25 dk.dst 647baae5-2137-4364-8712-190ed53e91f0 2 Category 335300 urn:ddi:dk.dst:141eccd6-2a7b-4438-a626-ee19effe1363:25 dk.dst 141eccd6-2a7b-4438-a626-ee19effe1363 25 dk.dst 57efd67a-fc7e-4f49-90a2-71509948558f 2 Category 3354 urn:ddi:dk.dst:1b8faf56-1454-46eb-8228-c68d3c51fc31:25 dk.dst 1b8faf56-1454-46eb-8228-c68d3c51fc31 25 dk.dst f6ac6d02-6eea-4b28-bc3a-ed252646cc1c 2 Category 335400 urn:ddi:dk.dst:deba9dc2-ef17-4457-a4c6-461a41fe35d2:25 dk.dst deba9dc2-ef17-4457-a4c6-461a41fe35d2 25 dk.dst 8ec786a0-cc89-415c-a7bb-1c5f909cf86d 2 Category 3355 urn:ddi:dk.dst:96bf8edc-31eb-4f37-bad2-f8ff9b8316ee:25 dk.dst 96bf8edc-31eb-4f37-bad2-f8ff9b8316ee 25 dk.dst 97ae4a95-0e62-4aa6-ab78-548c6bec9a2b 2 Category 335500 urn:ddi:dk.dst:06f07c94-663e-4411-b529-dd01a5bd1cfa:25 dk.dst 06f07c94-663e-4411-b529-dd01a5bd1cfa 25 dk.dst a69da24d-1fba-4082-b7a7-629fe986171e 2 Category 3359 urn:ddi:dk.dst:24dbf800-0ff8-41ab-829c-b0eaef1ccfdf:25 dk.dst 24dbf800-0ff8-41ab-829c-b0eaef1ccfdf 25 dk.dst 1216171e-2aca-4da7-8f5b-b22494adf5c7 2 Category 335900 urn:ddi:dk.dst:42eb252e-6a21-4ae2-ae62-f326d4047792:25 dk.dst 42eb252e-6a21-4ae2-ae62-f326d4047792 25 dk.dst 6cd6009a-1e5f-4f18-a2d0-5f1db5f49c61 2 Category 34 urn:ddi:dk.dst:099af32e-2ddc-4099-a00a-9d30e16f7df2:25 dk.dst 099af32e-2ddc-4099-a00a-9d30e16f7df2 25 dk.dst 0332c7fe-dca3-48e9-8ad9-c445f36a4858 2 Category 341 urn:ddi:dk.dst:3d5fd1d4-fdd6-4d94-af4b-d6aaa63e87ff:25 dk.dst 3d5fd1d4-fdd6-4d94-af4b-d6aaa63e87ff 25 dk.dst e7e850f0-ff48-46a1-ab3e-9625628d4260 2 Category 3411 urn:ddi:dk.dst:76df7f50-abe3-47a8-9fa9-6647329a2f3c:25 dk.dst 76df7f50-abe3-47a8-9fa9-6647329a2f3c 25 dk.dst c15f6df7-91f2-4f58-8c64-78912f7e8781 2 Category 341100 urn:ddi:dk.dst:498e3f2f-73c7-4e6f-b25d-31121c6a5336:25 dk.dst 498e3f2f-73c7-4e6f-b25d-31121c6a5336 25 dk.dst 43995a5b-d0b9-4d24-8083-b744465de015 2 Category 3412 urn:ddi:dk.dst:a2ae7fc6-9b5b-4c1c-9e7f-0e9f8468c22b:25 dk.dst a2ae7fc6-9b5b-4c1c-9e7f-0e9f8468c22b 25 dk.dst 3b63a079-0be0-441d-aa90-cf2d792af8b2 2 Category 341200 urn:ddi:dk.dst:4e5ea216-4ece-4ccb-aad6-73d0a8b1ea1f:25 dk.dst 4e5ea216-4ece-4ccb-aad6-73d0a8b1ea1f 25 dk.dst 67d6f29c-f24e-4754-b111-452b0d8ddc1d 2 Category 3413 urn:ddi:dk.dst:93ae0de2-576d-4e08-9015-90e82601b1a0:25 dk.dst 93ae0de2-576d-4e08-9015-90e82601b1a0 25 dk.dst 97a331c9-6b96-4b41-b7b6-dc15c8f8f622 2 Category 341300 urn:ddi:dk.dst:3b4037d4-01c0-417b-b555-4579b3cec709:25 dk.dst 3b4037d4-01c0-417b-b555-4579b3cec709 25 dk.dst ad22ba2a-281b-4d52-ac8e-3f1698c3d0fa 2 Category 342 urn:ddi:dk.dst:3dff9d8e-3c00-434a-a101-725b05a67de0:25 dk.dst 3dff9d8e-3c00-434a-a101-725b05a67de0 25 dk.dst 6db9e816-852c-4943-9035-8697444f8d68 2 Category 3421 urn:ddi:dk.dst:a3c928f0-165c-4d24-ba22-68571f38f736:25 dk.dst a3c928f0-165c-4d24-ba22-68571f38f736 25 dk.dst aa1eb976-072d-4a1a-96d3-474d5116c519 2 Category 342100 urn:ddi:dk.dst:9c314406-2610-4fb2-91a2-c182456a6e0a:25 dk.dst 9c314406-2610-4fb2-91a2-c182456a6e0a 25 dk.dst 6a09571e-742c-471d-9e69-f13d6ba2fcb0 2 Category 3422 urn:ddi:dk.dst:fc9e618c-685b-453e-86a6-93b09932b4be:25 dk.dst fc9e618c-685b-453e-86a6-93b09932b4be 25 dk.dst c8a4383b-2e4c-4a70-a698-0e34160423b9 2 Category 342200 urn:ddi:dk.dst:cf531a12-6786-4d4f-abc8-b9c793de5d8d:25 dk.dst cf531a12-6786-4d4f-abc8-b9c793de5d8d 25 dk.dst c598468f-50da-4078-8c83-384db2ee9e5a 2 Category 3423 urn:ddi:dk.dst:b0084480-c745-4fad-ad01-5803e9ff70b2:25 dk.dst b0084480-c745-4fad-ad01-5803e9ff70b2 25 dk.dst 1e696c13-aa28-42c0-ad7a-335b7e1a7471 2 Category 342300 urn:ddi:dk.dst:0726fbdd-1728-45b4-8755-96025f3be4fe:25 dk.dst 0726fbdd-1728-45b4-8755-96025f3be4fe 25 dk.dst d0447b60-046a-4ac8-9847-38af2f2ee94e 2 Category 343 urn:ddi:dk.dst:42b7ab84-3e35-4294-90b0-cc29a8c3b63a:25 dk.dst 42b7ab84-3e35-4294-90b0-cc29a8c3b63a 25 dk.dst a5e917b1-e7e4-4bdf-a886-5353277cbe75 2 Category 3431 urn:ddi:dk.dst:02402cac-ad07-4586-b243-0f15647a768b:25 dk.dst 02402cac-ad07-4586-b243-0f15647a768b 25 dk.dst 85b17e35-025f-4f23-911b-aef28ea9600f 2 Category 343100 urn:ddi:dk.dst:17f5dab9-9af8-4400-86e1-eeac184b3e94:25 dk.dst 17f5dab9-9af8-4400-86e1-eeac184b3e94 25 dk.dst 4f38a248-2d40-4510-9e9b-e5231f6d39ac 2 Category 3432 urn:ddi:dk.dst:4ae0d66f-b389-4c80-ad50-8961c05c0f14:25 dk.dst 4ae0d66f-b389-4c80-ad50-8961c05c0f14 25 dk.dst af13195c-43a1-4b92-8cbd-c92d1a292df1 2 Category 343200 urn:ddi:dk.dst:d9cfa10f-8458-4f75-8344-29310af9dcaa:25 dk.dst d9cfa10f-8458-4f75-8344-29310af9dcaa 25 dk.dst 3e9a9d53-bbeb-4910-96e5-32303fe5d4cf 2 Category 3433 urn:ddi:dk.dst:df28206d-8586-4fca-91cb-ed8284880fcd:25 dk.dst df28206d-8586-4fca-91cb-ed8284880fcd 25 dk.dst 0db4aa63-c433-4c7a-a76e-aacd9997ecdd 2 Category 343300 urn:ddi:dk.dst:ab6d1abb-b486-4151-ab8b-7d07336bfe71:25 dk.dst ab6d1abb-b486-4151-ab8b-7d07336bfe71 25 dk.dst 1463b7ad-5fc6-420e-b811-de4fa5f9062a 2 Category 3434 urn:ddi:dk.dst:868f9f63-6e4b-4fc5-838e-83db1abc4a7f:25 dk.dst 868f9f63-6e4b-4fc5-838e-83db1abc4a7f 25 dk.dst 714cd54a-b063-40fe-9c3c-e198d52b8369 2 Category 343400 urn:ddi:dk.dst:d105487e-e97d-40fd-97d1-6595e3dd6c7b:25 dk.dst d105487e-e97d-40fd-97d1-6595e3dd6c7b 25 dk.dst ad9d2bad-3f47-4c78-b124-74347ae1f86b 2 Category 3435 urn:ddi:dk.dst:5b144a86-2f66-4b0b-91c7-710b9e62424d:25 dk.dst 5b144a86-2f66-4b0b-91c7-710b9e62424d 25 dk.dst 99add7c5-0cd9-4109-81a3-27c2ce564f06 2 Category 343500 urn:ddi:dk.dst:d071f8dd-c535-4c27-84e0-599b6d9f2003:25 dk.dst d071f8dd-c535-4c27-84e0-599b6d9f2003 25 dk.dst 16616bfa-87ac-430c-be20-62201e872e12 2 Category 35 urn:ddi:dk.dst:6a45938f-7643-490e-93aa-5d1048ffe9a1:25 dk.dst 6a45938f-7643-490e-93aa-5d1048ffe9a1 25 dk.dst 1900dbeb-a829-4652-9b71-20d71c98be81 2 Category 351 urn:ddi:dk.dst:1901099e-8228-4a3b-bf85-026397563467:25 dk.dst 1901099e-8228-4a3b-bf85-026397563467 25 dk.dst 45e146cb-5eb1-4de6-81f8-24d63f4c60f3 2 Category 3511 urn:ddi:dk.dst:eb98a400-c7e7-4cf4-b9cf-b21e18cebb88:25 dk.dst eb98a400-c7e7-4cf4-b9cf-b21e18cebb88 25 dk.dst f5fb50d2-9aa0-4f59-88fa-a8dbe198027b 2 Category 351100 urn:ddi:dk.dst:b5184389-f7c6-4b13-a22c-e4945d8a3de7:25 dk.dst b5184389-f7c6-4b13-a22c-e4945d8a3de7 25 dk.dst 37755414-505b-49f1-a5f1-e4f317820133 2 Category 3512 urn:ddi:dk.dst:bad3166c-7163-407a-ad57-0437c5566993:25 dk.dst bad3166c-7163-407a-ad57-0437c5566993 25 dk.dst d7c5230c-935e-4c4e-a163-c60cc1b74ede 2 Category 351200 urn:ddi:dk.dst:cfcff069-3ad8-490b-865e-0e70b5e6dc97:25 dk.dst cfcff069-3ad8-490b-865e-0e70b5e6dc97 25 dk.dst ba5bb107-fcb3-4e93-9cd4-518d7910bbcb 2 Category 3513 urn:ddi:dk.dst:ead3e1cc-c66f-4263-9ea1-eaa7315533ac:25 dk.dst ead3e1cc-c66f-4263-9ea1-eaa7315533ac 25 dk.dst c325559b-5551-4069-8b0d-bfe58acad241 2 Category 351300 urn:ddi:dk.dst:ec662c7d-4a51-4708-9762-768ce5f333df:25 dk.dst ec662c7d-4a51-4708-9762-768ce5f333df 25 dk.dst 1cbd20df-cccd-41df-a8d6-ef2978e94aa3 2 Category 3514 urn:ddi:dk.dst:48d21cf0-5378-46a4-b191-96eb5fb5552b:25 dk.dst 48d21cf0-5378-46a4-b191-96eb5fb5552b 25 dk.dst 468d985a-a5ea-4200-9fcb-7ff50697bf3f 2 Category 351400 urn:ddi:dk.dst:46ee4456-e794-489e-8d05-7b1d6a10b43b:25 dk.dst 46ee4456-e794-489e-8d05-7b1d6a10b43b 25 dk.dst d50a23fb-c867-4fc8-bde7-a3fe5c884143 2 Category 352 urn:ddi:dk.dst:ff3dd079-3478-4dbf-a04a-b0682bd10b61:25 dk.dst ff3dd079-3478-4dbf-a04a-b0682bd10b61 25 dk.dst 4802d9b6-28e3-4c3a-92ee-2f75bf625145 2 Category 3521 urn:ddi:dk.dst:b219b1ad-5552-4256-9b61-3987af0de60e:25 dk.dst b219b1ad-5552-4256-9b61-3987af0de60e 25 dk.dst 9595197e-2c42-4095-994b-c804404e6f0f 2 Category 352100 urn:ddi:dk.dst:0a17ec4b-4c8a-4c92-974e-fb7d0ed81695:25 dk.dst 0a17ec4b-4c8a-4c92-974e-fb7d0ed81695 25 dk.dst a64ab95d-325c-40b8-97c9-efa5dcb9039f 2 Category 3522 urn:ddi:dk.dst:8df3804f-f2a7-4226-b57e-65c33b00fee0:25 dk.dst 8df3804f-f2a7-4226-b57e-65c33b00fee0 25 dk.dst 89f7328a-a7fa-4b9c-839c-3a609e1a8fa9 2 Category 352200 urn:ddi:dk.dst:2afcbe3b-d439-422b-8bca-bf48f9c4251b:25 dk.dst 2afcbe3b-d439-422b-8bca-bf48f9c4251b 25 dk.dst e0774dc6-2d60-4dbd-9562-4db91eba50e2 2 Category 4 urn:ddi:dk.dst:85659ecf-9d47-4c26-aaf2-f683e43d115b:25 dk.dst 85659ecf-9d47-4c26-aaf2-f683e43d115b 25 dk.dst 77c175e6-5737-4b59-a934-616bb21e25c2 2 Category 41 urn:ddi:dk.dst:43d95529-e2fb-4228-9f8e-ddc5c7e7fb05:25 dk.dst 43d95529-e2fb-4228-9f8e-ddc5c7e7fb05 25 dk.dst 12924c8a-e0a3-4c50-b051-4128819aa8cd 2 Category 411 urn:ddi:dk.dst:03c9e311-7ccc-442f-bfc9-9a317bd0f24a:25 dk.dst 03c9e311-7ccc-442f-bfc9-9a317bd0f24a 25 dk.dst c500edd9-8b2e-4683-9f70-49d58f3c0870 2 Category 4110 urn:ddi:dk.dst:ab97bf87-5d6f-4a27-bfb1-09e6079c3bbf:25 dk.dst ab97bf87-5d6f-4a27-bfb1-09e6079c3bbf 25 dk.dst f3ec5c92-5b0d-4e31-a08e-63f044907a58 2 Category 411000 urn:ddi:dk.dst:1959c897-b2a3-4836-aa87-8000951202c3:25 dk.dst 1959c897-b2a3-4836-aa87-8000951202c3 25 dk.dst 2bcae9cc-de16-4059-acc0-6ed18a7aca5b 2 Category 412 urn:ddi:dk.dst:e9d8445b-d91a-435e-a090-8f93290ac33f:25 dk.dst e9d8445b-d91a-435e-a090-8f93290ac33f 25 dk.dst 611f5f67-c2d8-457f-89fa-8ee0ab9c9c63 2 Category 4120 urn:ddi:dk.dst:ad756c23-5299-422f-8ea6-fb3230f40337:25 dk.dst ad756c23-5299-422f-8ea6-fb3230f40337 25 dk.dst 64765e95-ec5d-4208-91fd-2938ee89fb19 2 Category 412000 urn:ddi:dk.dst:8d34002e-a975-486e-8cc0-c91f196e158a:25 dk.dst 8d34002e-a975-486e-8cc0-c91f196e158a 25 dk.dst 161e944f-f88a-40ff-8de6-d5b65d2cf191 2 Category 413 urn:ddi:dk.dst:e97ce6ef-4153-4781-afc4-041a91f3fa17:25 dk.dst e97ce6ef-4153-4781-afc4-041a91f3fa17 25 dk.dst 2378fd77-4bae-43f2-9ef7-c25a4890f719 2 Category 4131 urn:ddi:dk.dst:1a8fe0b1-6881-4959-81d8-e02a4ae095c5:25 dk.dst 1a8fe0b1-6881-4959-81d8-e02a4ae095c5 25 dk.dst b663c2ad-521b-49be-9b64-381de42e479f 2 Category 413100 urn:ddi:dk.dst:765bdd8e-6603-4edb-a98c-e7541bf5d27b:25 dk.dst 765bdd8e-6603-4edb-a98c-e7541bf5d27b 25 dk.dst a74b5d04-36b1-4b39-8fbd-dcf564cdfe82 2 Category 4132 urn:ddi:dk.dst:8a5b507a-8683-40ae-bacd-f76dfae4ce23:25 dk.dst 8a5b507a-8683-40ae-bacd-f76dfae4ce23 25 dk.dst ad1dc9a0-1916-4572-a03a-1377ddb9bd75 2 Category 413200 urn:ddi:dk.dst:a5ae89e6-4bdf-405d-9574-1dbcb1d36f60:25 dk.dst a5ae89e6-4bdf-405d-9574-1dbcb1d36f60 25 dk.dst 6d9a7fc0-42a3-47df-818a-2f28eeb6b7fc 2 Category 42 urn:ddi:dk.dst:185217b8-c271-434d-9ace-ceb53455e2b0:25 dk.dst 185217b8-c271-434d-9ace-ceb53455e2b0 25 dk.dst 4d884cc4-4f59-4f4b-a50f-8cda8dced8f0 2 Category 421 urn:ddi:dk.dst:14957a8c-6b7f-45b1-8d6a-25cca0804a25:25 dk.dst 14957a8c-6b7f-45b1-8d6a-25cca0804a25 25 dk.dst 84141dab-58c8-4ad6-9d30-d4a04b57f51d 2 Category 4211 urn:ddi:dk.dst:8d1bc3c2-e6a3-4eb0-aae9-fb9dab24c96f:25 dk.dst 8d1bc3c2-e6a3-4eb0-aae9-fb9dab24c96f 25 dk.dst 119bea3e-468f-4490-9ea8-28b106169a6e 2 Category 421100 urn:ddi:dk.dst:b9d94863-5206-4f35-8fda-f3b7a2c1fbbf:25 dk.dst b9d94863-5206-4f35-8fda-f3b7a2c1fbbf 25 dk.dst d014ddc1-29e2-428e-b152-f163fab8d94b 2 Category 4212 urn:ddi:dk.dst:c4589594-5c1e-42a6-9ed4-02cae67e68e6:25 dk.dst c4589594-5c1e-42a6-9ed4-02cae67e68e6 25 dk.dst 36461f01-815c-4a7e-8793-914402d1c3e7 2 Category 421200 urn:ddi:dk.dst:78f371a4-f3a2-4372-bdf5-7a4e3bcbb2eb:25 dk.dst 78f371a4-f3a2-4372-bdf5-7a4e3bcbb2eb 25 dk.dst 6113551d-0134-49d7-9276-a613aadc8d0f 2 Category 4213 urn:ddi:dk.dst:1067ca02-b014-4082-8c90-3b4c23b44208:25 dk.dst 1067ca02-b014-4082-8c90-3b4c23b44208 25 dk.dst 29645093-579a-400f-a87d-1027a8d9b495 2 Category 421300 urn:ddi:dk.dst:122a51c2-20a8-4e12-8128-9417dbd5098a:25 dk.dst 122a51c2-20a8-4e12-8128-9417dbd5098a 25 dk.dst 8d2e74dd-f189-4cfe-9e93-821235be9aa0 2 Category 4214 urn:ddi:dk.dst:c03ab952-d59e-442d-9153-0049af17a16d:25 dk.dst c03ab952-d59e-442d-9153-0049af17a16d 25 dk.dst f429032c-9901-4912-81e1-76cf9fec05c3 2 Category 421400 urn:ddi:dk.dst:34873429-4757-44b1-9f63-13756f03a823:25 dk.dst 34873429-4757-44b1-9f63-13756f03a823 25 dk.dst 0ccb262a-2b29-428f-b822-f02c78894b6a 2 Category 422 urn:ddi:dk.dst:e53d79a2-7c87-4f37-a2a6-0e749dec3c75:25 dk.dst e53d79a2-7c87-4f37-a2a6-0e749dec3c75 25 dk.dst ba292141-9c0a-434e-ba4e-4f3edcd7e039 2 Category 4221 urn:ddi:dk.dst:46804b2b-2d9d-4c5b-8672-dc7b8c55d702:25 dk.dst 46804b2b-2d9d-4c5b-8672-dc7b8c55d702 25 dk.dst 9021325c-4272-4dfe-8015-9ef6e9137d41 2 Category 422100 urn:ddi:dk.dst:d50b6afe-3b8d-4a4b-82e6-ef45121c53be:25 dk.dst d50b6afe-3b8d-4a4b-82e6-ef45121c53be 25 dk.dst f1446a92-fc19-4893-a69e-9c895ea3aa0e 2 Category 4222 urn:ddi:dk.dst:7e931af4-65d3-4ea3-b237-d40283f3a315:25 dk.dst 7e931af4-65d3-4ea3-b237-d40283f3a315 25 dk.dst 917f3ce3-d6e1-470b-879a-32eba7a103a9 2 Category 422200 urn:ddi:dk.dst:54cafa55-2c15-499c-9aac-58450794029f:25 dk.dst 54cafa55-2c15-499c-9aac-58450794029f 25 dk.dst c094a03f-4a72-49d7-b5e2-db402bc71745 2 Category 4223 urn:ddi:dk.dst:29a084c2-2eeb-4abd-8a07-370ebbc6307d:25 dk.dst 29a084c2-2eeb-4abd-8a07-370ebbc6307d 25 dk.dst eb9230fb-ef0d-4a9f-b95f-327796a0570d 2 Category 422300 urn:ddi:dk.dst:95b8da75-5c50-49c1-920c-74b22ca2ce78:25 dk.dst 95b8da75-5c50-49c1-920c-74b22ca2ce78 25 dk.dst ac9083f3-19e1-4c13-a29c-2ba79da487ab 2 Category 4224 urn:ddi:dk.dst:be0fba5a-ce0a-4531-97c1-8aa0052b39c5:25 dk.dst be0fba5a-ce0a-4531-97c1-8aa0052b39c5 25 dk.dst 8689051d-d3a6-42e5-bb0c-5d869f7c207f 2 Category 422400 urn:ddi:dk.dst:49573a9c-808d-4673-8ca3-5734592d7bd0:25 dk.dst 49573a9c-808d-4673-8ca3-5734592d7bd0 25 dk.dst 28af3ed2-1cc5-41ab-a2a9-367b6989aa68 2 Category 4225 urn:ddi:dk.dst:9351d0e9-34ad-44ac-9dfb-80dd671e0347:25 dk.dst 9351d0e9-34ad-44ac-9dfb-80dd671e0347 25 dk.dst 5670b6d4-9269-49cd-bab6-1a00af0d940c 2 Category 422500 urn:ddi:dk.dst:22bc35e8-4bd5-4874-8946-98c1d8a66e95:25 dk.dst 22bc35e8-4bd5-4874-8946-98c1d8a66e95 25 dk.dst 232d92a9-578c-4f13-a47e-09c6cc30d5dc 2 Category 4226 urn:ddi:dk.dst:0b42be12-3b26-4018-93e2-a02effba782c:25 dk.dst 0b42be12-3b26-4018-93e2-a02effba782c 25 dk.dst b959c46f-9f91-4e33-b011-44fa8dd22636 2 Category 422600 urn:ddi:dk.dst:edc68dd6-e6df-42ed-820b-7ea1c40dc9a4:25 dk.dst edc68dd6-e6df-42ed-820b-7ea1c40dc9a4 25 dk.dst 72c16e06-156f-4db4-a65d-cf4d372561ae 2 Category 4227 urn:ddi:dk.dst:33058b81-f286-4a08-b06f-c5cc0e9c02cd:25 dk.dst 33058b81-f286-4a08-b06f-c5cc0e9c02cd 25 dk.dst 97a9a652-27bb-42b1-9770-60a28be7d403 2 Category 422700 urn:ddi:dk.dst:0a3abe96-c552-4376-bcc0-15d957d3e8fb:25 dk.dst 0a3abe96-c552-4376-bcc0-15d957d3e8fb 25 dk.dst d6000908-5aa5-4e92-ad28-ccbffb2aad1b 2 Category 4229 urn:ddi:dk.dst:a81c8548-a4a2-4545-9e79-1a889fa7b93a:25 dk.dst a81c8548-a4a2-4545-9e79-1a889fa7b93a 25 dk.dst f92b831d-78bd-4b80-89dd-f8771eb0ba81 2 Category 422900 urn:ddi:dk.dst:bd20648d-0d62-45db-8095-3309195b56eb:25 dk.dst bd20648d-0d62-45db-8095-3309195b56eb 25 dk.dst be59ad36-ebff-43f3-96f6-6e94cf055bb4 2 Category 43 urn:ddi:dk.dst:1c88387d-0c26-4dad-a941-291c6619b1f6:25 dk.dst 1c88387d-0c26-4dad-a941-291c6619b1f6 25 dk.dst 4dc34d39-993a-4c78-9217-4965376f77b2 2 Category 431 urn:ddi:dk.dst:c6f261a9-c245-464a-8717-003c21f71495:25 dk.dst c6f261a9-c245-464a-8717-003c21f71495 25 dk.dst 65588a09-8c07-4dde-a2f6-5cf086d0da49 2 Category 4311 urn:ddi:dk.dst:7f1b0e8b-6364-41c7-83c5-673cea30bbf8:25 dk.dst 7f1b0e8b-6364-41c7-83c5-673cea30bbf8 25 dk.dst 12257f40-3689-498b-8ab8-2d96158e3b06 2 Category 431100 urn:ddi:dk.dst:194e524e-4dd9-4f12-a933-b121d606325c:25 dk.dst 194e524e-4dd9-4f12-a933-b121d606325c 25 dk.dst bec2b9c7-844e-4781-a727-aadedbe8e3c1 2 Category 4312 urn:ddi:dk.dst:778553ce-e91d-4606-9fde-b7518d0d01cf:25 dk.dst 778553ce-e91d-4606-9fde-b7518d0d01cf 25 dk.dst 6fe684c9-5ca3-43d0-b291-05ba7ec9a93d 2 Category 431210 urn:ddi:dk.dst:d1a891bf-2abc-41e3-9b59-3a654a16561b:25 dk.dst d1a891bf-2abc-41e3-9b59-3a654a16561b 25 dk.dst 155269e3-138d-40c7-bbee-ca226fb1032f 2 Category 431220 urn:ddi:dk.dst:464e42c1-2846-460c-8f5f-1bd642c4121f:25 dk.dst 464e42c1-2846-460c-8f5f-1bd642c4121f 25 dk.dst af54db3f-b0aa-4bd3-92ee-d18d3b29a7ea 2 Category 431230 urn:ddi:dk.dst:7888aa99-d762-4557-a877-ae271df029a5:25 dk.dst 7888aa99-d762-4557-a877-ae271df029a5 25 dk.dst f1d1ee90-a343-4dbf-8ca0-6761b14e170f 2 Category 431240 urn:ddi:dk.dst:0178d559-25be-41d3-b5fc-e1e71ec893aa:25 dk.dst 0178d559-25be-41d3-b5fc-e1e71ec893aa 25 dk.dst 66c329e5-7636-478f-a98d-d648157f6822 2 Category 4313 urn:ddi:dk.dst:28c8ea79-5962-4021-8b7f-fc65d3ab6f48:25 dk.dst 28c8ea79-5962-4021-8b7f-fc65d3ab6f48 25 dk.dst 2637be30-9c6e-4678-93fe-5d29f59fd0e9 2 Category 431300 urn:ddi:dk.dst:fe12ef57-7186-4b07-aead-d9a8f265bbcb:25 dk.dst fe12ef57-7186-4b07-aead-d9a8f265bbcb 25 dk.dst 4d12ed13-ee88-4f2e-b29c-31f0d8ea1070 2 Category 432 urn:ddi:dk.dst:13d26a07-8748-4701-8805-cd16ebe2238c:25 dk.dst 13d26a07-8748-4701-8805-cd16ebe2238c 25 dk.dst 9d341d87-8d2b-4456-be97-07ea707423cc 2 Category 4321 urn:ddi:dk.dst:a99297f8-11e1-40ce-8718-a8692d400ed7:25 dk.dst a99297f8-11e1-40ce-8718-a8692d400ed7 25 dk.dst be1b3d22-e6b1-45da-895b-758bb313f423 2 Category 432100 urn:ddi:dk.dst:886efcff-9a3b-4858-af0c-04e7bfad56b4:25 dk.dst 886efcff-9a3b-4858-af0c-04e7bfad56b4 25 dk.dst bff50767-59f5-4c72-95d1-f45d40847535 2 Category 4322 urn:ddi:dk.dst:abc0dfd5-1b94-4de2-9326-27be9e8c7857:25 dk.dst abc0dfd5-1b94-4de2-9326-27be9e8c7857 25 dk.dst 912f2e08-89f8-40c9-8c19-fd6eacd0baae 2 Category 432200 urn:ddi:dk.dst:2aa264d1-96f2-4008-ad36-03c6cda6050c:25 dk.dst 2aa264d1-96f2-4008-ad36-03c6cda6050c 25 dk.dst 6dd89d3a-ff1f-4c6d-bc9d-9b52f7d7256e 2 Category 4323 urn:ddi:dk.dst:d5cd37c6-f8d3-4497-8c58-2bbf1b979d8b:25 dk.dst d5cd37c6-f8d3-4497-8c58-2bbf1b979d8b 25 dk.dst c0cb34bf-27b8-454b-9820-8fb837262f8e 2 Category 432310 urn:ddi:dk.dst:dac08a2e-9b39-40c4-8435-5b0594640c1e:25 dk.dst dac08a2e-9b39-40c4-8435-5b0594640c1e 25 dk.dst 477ef4ad-0d72-4d74-b492-ec21b63308ec 2 Category 432320 urn:ddi:dk.dst:03e8be78-2cf4-419f-a9e5-616468bc79c6:25 dk.dst 03e8be78-2cf4-419f-a9e5-616468bc79c6 25 dk.dst 9f164f54-c8e0-4300-a9c8-82957df2e451 2 Category 432330 urn:ddi:dk.dst:bf009676-2e40-4a4e-8179-5bef9e52cfc0:25 dk.dst bf009676-2e40-4a4e-8179-5bef9e52cfc0 25 dk.dst 90f8d63b-26d1-4f39-817f-5b422d8774f1 2 Category 432340 urn:ddi:dk.dst:9dc428a0-4fee-4d87-8193-6e333daa8232:25 dk.dst 9dc428a0-4fee-4d87-8193-6e333daa8232 25 dk.dst 4fec2d43-bb53-4b70-8f85-68baeca90457 2 Category 432390 urn:ddi:dk.dst:4da2b468-074a-464f-b192-f3c0f0d9ac5a:25 dk.dst 4da2b468-074a-464f-b192-f3c0f0d9ac5a 25 dk.dst 2310e80d-8751-4845-a4ec-e787887e1567 2 Category 44 urn:ddi:dk.dst:36cea785-c91e-4264-8a46-09210831c9c5:25 dk.dst 36cea785-c91e-4264-8a46-09210831c9c5 25 dk.dst 57ce7349-65c3-4efb-b194-fb31ef574b92 2 Category 441 urn:ddi:dk.dst:847b065f-dc53-447e-ae67-c9accee3e6f5:25 dk.dst 847b065f-dc53-447e-ae67-c9accee3e6f5 25 dk.dst aaec7747-fc9f-4929-8bd7-eb817565f8a3 2 Category 4411 urn:ddi:dk.dst:f1a2c9f3-b406-42eb-8205-93ce0864a90a:25 dk.dst f1a2c9f3-b406-42eb-8205-93ce0864a90a 25 dk.dst ff6bd522-a7e1-492c-9cf1-6acabca5a0e1 2 Category 441100 urn:ddi:dk.dst:44a6247a-5575-478f-b528-6e19fedc176e:25 dk.dst 44a6247a-5575-478f-b528-6e19fedc176e 25 dk.dst eef8b678-28c0-4be3-ad74-e83eefff2bb2 2 Category 4412 urn:ddi:dk.dst:b3adf0e1-ec8d-4a54-8cd5-f3abd7ab1c82:25 dk.dst b3adf0e1-ec8d-4a54-8cd5-f3abd7ab1c82 25 dk.dst e282be50-f73d-4a53-8b63-b5fc07e7dbf8 2 Category 441210 urn:ddi:dk.dst:886c2051-5ff1-43e7-9f25-aa19ba8d903b:25 dk.dst 886c2051-5ff1-43e7-9f25-aa19ba8d903b 25 dk.dst 84ce4793-0bcf-4f9c-a407-91b894ae6f43 2 Category 441220 urn:ddi:dk.dst:7601a544-7863-4aae-afae-c2378746325a:25 dk.dst 7601a544-7863-4aae-afae-c2378746325a 25 dk.dst 09823f6e-5ef2-4528-ad28-3527e5e8d084 2 Category 4413 urn:ddi:dk.dst:cd3c5b1c-e15f-4aa4-9e29-1d7c7aa1a796:25 dk.dst cd3c5b1c-e15f-4aa4-9e29-1d7c7aa1a796 25 dk.dst f8ec391d-45b1-4412-82f1-5bbad4f04209 2 Category 441300 urn:ddi:dk.dst:f9794c09-056b-47b1-ada4-b45626626b13:25 dk.dst f9794c09-056b-47b1-ada4-b45626626b13 25 dk.dst dbb3f0d3-0c52-4eaf-b6cc-a5f87665e294 2 Category 4415 urn:ddi:dk.dst:4b171fae-3f66-404b-8c36-f28a21ea2214:25 dk.dst 4b171fae-3f66-404b-8c36-f28a21ea2214 25 dk.dst fdb9938e-bed3-461b-8bd7-c8efdd3ee09a 2 Category 441500 urn:ddi:dk.dst:7223f680-d473-4cae-bc6f-8aa3afb73549:25 dk.dst 7223f680-d473-4cae-bc6f-8aa3afb73549 25 dk.dst d70fba4a-6863-44db-a9af-3d06a8b05c0e 2 Category 4416 urn:ddi:dk.dst:49d48271-3f57-4cd7-8cc7-fee6bae42978:25 dk.dst 49d48271-3f57-4cd7-8cc7-fee6bae42978 25 dk.dst 34bdbbdd-d888-4df7-80dc-d11cbbd0739a 2 Category 441600 urn:ddi:dk.dst:81778cce-911a-4958-bc06-f38593a712f5:25 dk.dst 81778cce-911a-4958-bc06-f38593a712f5 25 dk.dst f8b74e51-cc0c-4c0b-bc75-d884a816b14a 2 Category 4419 urn:ddi:dk.dst:bad694dd-2c0a-4d8d-94a1-79ab40d3ee99:25 dk.dst bad694dd-2c0a-4d8d-94a1-79ab40d3ee99 25 dk.dst 71958281-28db-4d97-aa0c-bfc03824eaa0 2 Category 441900 urn:ddi:dk.dst:27c4cb54-65a6-45e8-85d4-5d95745823df:25 dk.dst 27c4cb54-65a6-45e8-85d4-5d95745823df 25 dk.dst 20f3db75-8ec2-451e-91c7-e0a75f07308e 2 Category 5 urn:ddi:dk.dst:24072435-bd73-48d9-9870-b3d465f4271f:25 dk.dst 24072435-bd73-48d9-9870-b3d465f4271f 25 dk.dst 82e7b406-610a-428b-a300-d668859e09c8 2 Category 51 urn:ddi:dk.dst:695a22f4-90f1-4136-9598-76c4008622bc:25 dk.dst 695a22f4-90f1-4136-9598-76c4008622bc 25 dk.dst 7f55e996-9b09-41e7-94bf-6264fbbf1c63 2 Category 511 urn:ddi:dk.dst:e71b43c1-d347-4de7-b081-6f0ee37e56b2:25 dk.dst e71b43c1-d347-4de7-b081-6f0ee37e56b2 25 dk.dst 0acee8ae-9697-4694-8319-26994e70b1dc 2 Category 5111 urn:ddi:dk.dst:b02cea96-8c80-4e77-82ae-8424339518d3:25 dk.dst b02cea96-8c80-4e77-82ae-8424339518d3 25 dk.dst dc4f2240-874c-4e54-a298-d2d263439f7c 2 Category 511110 urn:ddi:dk.dst:c981f393-6a67-4ab7-a7fe-db3e12b0291e:25 dk.dst c981f393-6a67-4ab7-a7fe-db3e12b0291e 25 dk.dst 91bc6a1a-2401-4b6e-8f80-d7a9328fce5e 2 Category 511120 urn:ddi:dk.dst:1636cbcf-8cc2-46a8-ad3c-9462cc6806c1:25 dk.dst 1636cbcf-8cc2-46a8-ad3c-9462cc6806c1 25 dk.dst 272f6626-5bf7-4904-8fa4-36524f5d901c 2 Category 5112 urn:ddi:dk.dst:5024274f-5298-4290-b5b8-a8c440189d2a:25 dk.dst 5024274f-5298-4290-b5b8-a8c440189d2a 25 dk.dst e7737f03-f143-40b6-9c2f-6a1cd77968e6 2 Category 511200 urn:ddi:dk.dst:49e381c8-c524-41d3-bfa9-92c49f8d9183:25 dk.dst 49e381c8-c524-41d3-bfa9-92c49f8d9183 25 dk.dst 8b0df0d5-4930-45bc-b9de-c24041a1c858 2 Category 5113 urn:ddi:dk.dst:a7beee5c-c6a5-4fac-933a-d6273b54d6c3:25 dk.dst a7beee5c-c6a5-4fac-933a-d6273b54d6c3 25 dk.dst d69a9e6d-5cda-4219-8922-a69613aca42a 2 Category 511300 urn:ddi:dk.dst:201eb5de-f8bb-4357-b980-19716140d297:25 dk.dst 201eb5de-f8bb-4357-b980-19716140d297 25 dk.dst d7ff39df-126a-47fd-ad5b-76fcb57410bc 2 Category 512 urn:ddi:dk.dst:039b6505-0428-45f4-811f-1d6fdba8aebf:25 dk.dst 039b6505-0428-45f4-811f-1d6fdba8aebf 25 dk.dst e8bed2fe-5d6a-4ccd-8651-88f1ea2b77d5 2 Category 5120 urn:ddi:dk.dst:963573ee-7efb-4d32-b76c-342bc70fbc6a:25 dk.dst 963573ee-7efb-4d32-b76c-342bc70fbc6a 25 dk.dst 506bbe60-25c5-4e6f-ae60-31eecb47abe2 2 Category 512000 urn:ddi:dk.dst:331d30c9-b07c-4211-8e73-8d0bc3291455:25 dk.dst 331d30c9-b07c-4211-8e73-8d0bc3291455 25 dk.dst 7b0cb276-4269-4d70-8332-c1a82d00221a 2 Category 513 urn:ddi:dk.dst:e38faf98-e6a9-43a0-b3e2-a3dc1ebd6707:25 dk.dst e38faf98-e6a9-43a0-b3e2-a3dc1ebd6707 25 dk.dst 5c71584c-20f8-4447-b97d-ca202eb8c22d 2 Category 5131 urn:ddi:dk.dst:fa91abba-f0a1-4527-9054-1e094055c59f:25 dk.dst fa91abba-f0a1-4527-9054-1e094055c59f 25 dk.dst 1c38be83-b325-492e-9295-389f658309d9 2 Category 513100 urn:ddi:dk.dst:e7b1799e-b8b4-4b0d-af53-6e7e2e8d7097:25 dk.dst e7b1799e-b8b4-4b0d-af53-6e7e2e8d7097 25 dk.dst 267a4ecb-e556-41fa-9cfb-941731a86e10 2 Category 5132 urn:ddi:dk.dst:d7061229-8df9-44de-9efc-97c7a08027a3:25 dk.dst d7061229-8df9-44de-9efc-97c7a08027a3 25 dk.dst e4e06a45-4d7f-492c-87f8-65dbf7e8c839 2 Category 513200 urn:ddi:dk.dst:2037dfa0-6762-4255-a4e8-68138262e12b:25 dk.dst 2037dfa0-6762-4255-a4e8-68138262e12b 25 dk.dst 5dc4dd46-9244-4908-9f42-e89571fc1150 2 Category 514 urn:ddi:dk.dst:d3ff4abf-3b14-4eb4-af32-af63a30a837c:25 dk.dst d3ff4abf-3b14-4eb4-af32-af63a30a837c 25 dk.dst e2a76387-246f-445c-859a-ae73f19614bb 2 Category 5141 urn:ddi:dk.dst:d59a539e-d9d5-43f8-9d82-7cf7dfc3f312:25 dk.dst d59a539e-d9d5-43f8-9d82-7cf7dfc3f312 25 dk.dst aa2c3659-7838-4411-8420-d67efa9236bf 2 Category 514100 urn:ddi:dk.dst:cf7080b7-3d7f-4fc9-ad90-5731ccedfba8:25 dk.dst cf7080b7-3d7f-4fc9-ad90-5731ccedfba8 25 dk.dst 8cb9c57e-1faf-4b96-ae17-f6e82463fcf6 2 Category 5142 urn:ddi:dk.dst:1c90eee1-7b1d-4a2e-b91a-8e28645faafb:25 dk.dst 1c90eee1-7b1d-4a2e-b91a-8e28645faafb 25 dk.dst dc1bd93d-5cc6-43af-8b93-e507e36f0655 2 Category 514200 urn:ddi:dk.dst:6e23bd86-1e65-45cc-9933-f4ac918517ab:25 dk.dst 6e23bd86-1e65-45cc-9933-f4ac918517ab 25 dk.dst 9a7f05cf-da80-4231-9318-ac0df3914054 2 Category 515 urn:ddi:dk.dst:a911ca36-5717-43ac-a22d-3d72430f188d:25 dk.dst a911ca36-5717-43ac-a22d-3d72430f188d 25 dk.dst 9274af6e-7ec8-4568-97e2-0eb76e20a901 2 Category 5151 urn:ddi:dk.dst:8f99bf15-0540-42ed-990a-ec71cca46169:25 dk.dst 8f99bf15-0540-42ed-990a-ec71cca46169 25 dk.dst 623f8b26-393e-4830-82ce-38a6850ed056 2 Category 515100 urn:ddi:dk.dst:6e5ab9ba-dee2-49aa-8e61-30134d87d757:25 dk.dst 6e5ab9ba-dee2-49aa-8e61-30134d87d757 25 dk.dst a1f1e1a3-8f19-491b-8872-d48b8b15cc1e 2 Category 5152 urn:ddi:dk.dst:d01f629a-6572-43ae-96b2-2a44010fdbe4:25 dk.dst d01f629a-6572-43ae-96b2-2a44010fdbe4 25 dk.dst 47675802-7ce6-4683-b771-3c7e3525687d 2 Category 515200 urn:ddi:dk.dst:d80cc303-f1d4-49fd-a657-4a2123bb8b3e:25 dk.dst d80cc303-f1d4-49fd-a657-4a2123bb8b3e 25 dk.dst 348b2a7c-90ac-4b4f-9403-30ea34759387 2 Category 5153 urn:ddi:dk.dst:90380d97-d715-4922-bfcd-25dc536aa691:25 dk.dst 90380d97-d715-4922-bfcd-25dc536aa691 25 dk.dst 16f0f979-7c97-47c2-9df6-e909924ec2a7 2 Category 515300 urn:ddi:dk.dst:a38664d0-2451-4d3b-83ec-cdf242496804:25 dk.dst a38664d0-2451-4d3b-83ec-cdf242496804 25 dk.dst c597e334-1abd-418a-b23f-1bb56163fed7 2 Category 516 urn:ddi:dk.dst:aa06cce8-f386-4fba-9dee-51f35aaf4ed4:25 dk.dst aa06cce8-f386-4fba-9dee-51f35aaf4ed4 25 dk.dst 20594356-bd0b-47e2-aefb-777c41a69cbb 2 Category 5161 urn:ddi:dk.dst:f050b92d-993d-4865-a82b-c6dbe66fd384:25 dk.dst f050b92d-993d-4865-a82b-c6dbe66fd384 25 dk.dst 97b14869-c4fa-4ada-bae3-655e1a594a5f 2 Category 516100 urn:ddi:dk.dst:ac9a7ac0-fcb5-4821-8c38-29d948588368:25 dk.dst ac9a7ac0-fcb5-4821-8c38-29d948588368 25 dk.dst e15ba213-234c-48e2-9359-f04e5a736081 2 Category 5162 urn:ddi:dk.dst:15ff29c7-c64a-4783-abbe-2c9ddbe90427:25 dk.dst 15ff29c7-c64a-4783-abbe-2c9ddbe90427 25 dk.dst 705ebe03-36f1-4633-b03e-25703b3f0f37 2 Category 516200 urn:ddi:dk.dst:20592eca-0818-4542-9fb2-ad094ecccb5c:25 dk.dst 20592eca-0818-4542-9fb2-ad094ecccb5c 25 dk.dst d0fc6d1e-3a35-4553-91ea-0f0c3db770f2 2 Category 5163 urn:ddi:dk.dst:6a5a14b6-bfd9-4d40-b2f8-f365fac92fd4:25 dk.dst 6a5a14b6-bfd9-4d40-b2f8-f365fac92fd4 25 dk.dst eededdba-f5c4-48ff-8c4e-fca489b67274 2 Category 516300 urn:ddi:dk.dst:91d6ee1d-c3ea-4047-9f93-53e17f9939ac:25 dk.dst 91d6ee1d-c3ea-4047-9f93-53e17f9939ac 25 dk.dst 1258e4ca-d662-40b7-8776-c74ef2858c08 2 Category 5164 urn:ddi:dk.dst:d72fbbac-4d59-4512-ae84-2762fa539fe6:25 dk.dst d72fbbac-4d59-4512-ae84-2762fa539fe6 25 dk.dst b9b291c7-ed14-4116-833c-a8a7bcd9aa16 2 Category 516400 urn:ddi:dk.dst:0ab93f22-d4ee-4463-85dc-e2f71d281400:25 dk.dst 0ab93f22-d4ee-4463-85dc-e2f71d281400 25 dk.dst 4781c941-04a6-49a3-b737-0941280e8bd5 2 Category 5165 urn:ddi:dk.dst:8133193e-c039-421f-90ed-db5d0c741e54:25 dk.dst 8133193e-c039-421f-90ed-db5d0c741e54 25 dk.dst ce2fe256-7542-4654-a982-281460811ffb 2 Category 516500 urn:ddi:dk.dst:9870f9f8-ea88-4eb8-a3b5-7dbe69233b20:25 dk.dst 9870f9f8-ea88-4eb8-a3b5-7dbe69233b20 25 dk.dst 0c040764-a566-412c-9811-ddbe9b6ac536 2 Category 5169 urn:ddi:dk.dst:80853046-ed0d-4d8a-8902-28d7842ac8d7:25 dk.dst 80853046-ed0d-4d8a-8902-28d7842ac8d7 25 dk.dst 36e9f551-b71e-4ece-bf37-210c55a6e5f9 2 Category 516900 urn:ddi:dk.dst:e042b6be-f9d0-406d-b212-b8a9890af68e:25 dk.dst e042b6be-f9d0-406d-b212-b8a9890af68e 25 dk.dst 09607f79-5dc3-4d11-9a55-7476366888c8 2 Category 52 urn:ddi:dk.dst:e8715253-8784-4d68-a1ba-5e2fdf80b7a8:25 dk.dst e8715253-8784-4d68-a1ba-5e2fdf80b7a8 25 dk.dst 2e5ac6f4-7a01-422f-b04a-f328b08403c2 2 Category 521 urn:ddi:dk.dst:73b5a9aa-cc8e-4938-86c7-5f6b4682ea0a:25 dk.dst 73b5a9aa-cc8e-4938-86c7-5f6b4682ea0a 25 dk.dst 63ba70fe-fd4d-41d3-83f0-9917df523004 2 Category 5211 urn:ddi:dk.dst:54ba8f1a-f28e-4eea-b601-7001035b5dd2:25 dk.dst 54ba8f1a-f28e-4eea-b601-7001035b5dd2 25 dk.dst ada02cc1-5447-4c78-932e-955d64254436 2 Category 521100 urn:ddi:dk.dst:e4037e9f-e952-4708-8ec8-1805178b6d9c:25 dk.dst e4037e9f-e952-4708-8ec8-1805178b6d9c 25 dk.dst bbdd952f-6473-454f-97c9-2b011c2bfc7b 2 Category 5212 urn:ddi:dk.dst:d791a7cf-7e48-409c-aa93-a6643e603259:25 dk.dst d791a7cf-7e48-409c-aa93-a6643e603259 25 dk.dst 7bf60389-6ac9-41c7-a72c-b485669bdb03 2 Category 521200 urn:ddi:dk.dst:35036070-045c-4c66-bb27-555ad7955c3f:25 dk.dst 35036070-045c-4c66-bb27-555ad7955c3f 25 dk.dst 52930c65-c342-41a8-aaf5-58e3e5d3f50b 2 Category 522 urn:ddi:dk.dst:17927f19-8562-4392-b470-2fadc48193a8:25 dk.dst 17927f19-8562-4392-b470-2fadc48193a8 25 dk.dst 107a8e86-df42-473b-9ea1-fa32aabaa9f3 2 Category 5223 urn:ddi:dk.dst:c81bdd89-7736-4b92-93d7-4d4cad416048:25 dk.dst c81bdd89-7736-4b92-93d7-4d4cad416048 25 dk.dst 89d09735-c5c4-45eb-ad31-f39030e3343a 2 Category 522300 urn:ddi:dk.dst:844bb282-1ee5-4e0a-975a-0e695195dfaf:25 dk.dst 844bb282-1ee5-4e0a-975a-0e695195dfaf 25 dk.dst b6b80a18-87a9-4f9f-8aac-c3a424ad3dc0 2 Category 523 urn:ddi:dk.dst:e04ffa86-9ead-4b10-bc9c-3f78fb66cd1a:25 dk.dst e04ffa86-9ead-4b10-bc9c-3f78fb66cd1a 25 dk.dst 846156af-d5fb-406a-b2ff-34616f7ca4e0 2 Category 5230 urn:ddi:dk.dst:6432b948-b1e4-4a55-9b68-cbc4bcc0e7db:25 dk.dst 6432b948-b1e4-4a55-9b68-cbc4bcc0e7db 25 dk.dst 6819a2fc-2b4c-4f93-9852-91755cc63b00 2 Category 523000 urn:ddi:dk.dst:f8011f5b-584e-4f95-a4b5-948202faeaa3:25 dk.dst f8011f5b-584e-4f95-a4b5-948202faeaa3 25 dk.dst c23bf186-1e7d-4026-80fc-019029318a46 2 Category 524 urn:ddi:dk.dst:562d1534-5382-4581-ae0c-1143c0987697:25 dk.dst 562d1534-5382-4581-ae0c-1143c0987697 25 dk.dst fc15f3c8-443c-49a9-b763-8c3372aeee15 2 Category 5241 urn:ddi:dk.dst:03ad0b86-d07b-4eab-9076-d32db25f771a:25 dk.dst 03ad0b86-d07b-4eab-9076-d32db25f771a 25 dk.dst 7d403e08-d249-4a24-a9da-e2a9d488090f 2 Category 524100 urn:ddi:dk.dst:f30638d8-e623-424a-81f2-ed63aec550c1:25 dk.dst f30638d8-e623-424a-81f2-ed63aec550c1 25 dk.dst 5ee18699-e687-4108-9305-e7f837da55c0 2 Category 5242 urn:ddi:dk.dst:096d7ca3-4394-4ece-81a7-e532adcdc30d:25 dk.dst 096d7ca3-4394-4ece-81a7-e532adcdc30d 25 dk.dst bf394cd7-ccd8-4f75-ae95-b50efc15c06e 2 Category 524200 urn:ddi:dk.dst:f9b96d61-0639-47e4-97c2-3821c8c55d1e:25 dk.dst f9b96d61-0639-47e4-97c2-3821c8c55d1e 25 dk.dst 79e55f36-f436-4715-8441-ca4cc34117e9 2 Category 5244 urn:ddi:dk.dst:fcfc832c-f471-4c63-bfc8-874963de4768:25 dk.dst fcfc832c-f471-4c63-bfc8-874963de4768 25 dk.dst 321122d8-8c6a-4c83-8da4-37adb620d34a 2 Category 524400 urn:ddi:dk.dst:36e826c6-350c-4370-ab8c-92fd7ccc639a:25 dk.dst 36e826c6-350c-4370-ab8c-92fd7ccc639a 25 dk.dst 9ab9cbed-fd25-46d3-acee-ea3b396135b8 2 Category 5245 urn:ddi:dk.dst:6c0853a6-43e4-4734-8caf-44187d6bda2c:25 dk.dst 6c0853a6-43e4-4734-8caf-44187d6bda2c 25 dk.dst 7208d321-2649-4ef7-bd8f-3364770478a2 2 Category 524500 urn:ddi:dk.dst:59d2d1c4-6b93-489c-92d0-9ca3aec0236e:25 dk.dst 59d2d1c4-6b93-489c-92d0-9ca3aec0236e 25 dk.dst c682e43b-2858-405d-b913-fe8150c1c4bb 2 Category 5246 urn:ddi:dk.dst:99d0baed-2556-4fad-9bd5-fb03e0cda96b:25 dk.dst 99d0baed-2556-4fad-9bd5-fb03e0cda96b 25 dk.dst f7fcb2ef-3173-438f-9947-e5778aa88825 2 Category 524600 urn:ddi:dk.dst:12c78924-839b-46f1-94c0-d425116f352a:25 dk.dst 12c78924-839b-46f1-94c0-d425116f352a 25 dk.dst 4744a672-4910-4541-ae7b-3b06f8e3d27e 2 Category 5249 urn:ddi:dk.dst:d9cd3141-3c9e-476c-9447-2c7e4f5c52c8:25 dk.dst d9cd3141-3c9e-476c-9447-2c7e4f5c52c8 25 dk.dst 90842ba7-c748-43f8-bdc9-b650da5c1006 2 Category 524900 urn:ddi:dk.dst:3ebb13e1-8525-4c51-8be6-abd20fd0bdc1:25 dk.dst 3ebb13e1-8525-4c51-8be6-abd20fd0bdc1 25 dk.dst 9a290417-6959-47c4-af33-354040585166 2 Category 53 urn:ddi:dk.dst:4b3bbcc0-5898-437e-a429-a6035a32ed80:25 dk.dst 4b3bbcc0-5898-437e-a429-a6035a32ed80 25 dk.dst 366ea389-ce46-4dbe-a95e-b1560dcef680 2 Category 531 urn:ddi:dk.dst:92923cd2-8c94-4a63-84f7-dac629f6710b:25 dk.dst 92923cd2-8c94-4a63-84f7-dac629f6710b 25 dk.dst da542857-aec1-4284-99df-3f211c7f0650 2 Category 5311 urn:ddi:dk.dst:7ad5bd9f-06fc-4a63-8507-14195444a4af:25 dk.dst 7ad5bd9f-06fc-4a63-8507-14195444a4af 25 dk.dst 9b511f5d-6036-472a-8e4a-2f5cf72679c4 2 Category 531110 urn:ddi:dk.dst:c0e1641f-9c0d-4d4f-9e61-7ff7fa4daace:25 dk.dst c0e1641f-9c0d-4d4f-9e61-7ff7fa4daace 25 dk.dst 769bbe2f-e88a-427e-8852-9d0655f243f9 2 Category 531120 urn:ddi:dk.dst:852d1b4f-6dd2-4099-ac54-013d7dcdea08:25 dk.dst 852d1b4f-6dd2-4099-ac54-013d7dcdea08 25 dk.dst 83995e22-407f-4212-b57d-6d53801c2dd6 2 Category 531190 urn:ddi:dk.dst:a7135503-e6e1-45f5-b19f-da13668d57c3:25 dk.dst a7135503-e6e1-45f5-b19f-da13668d57c3 25 dk.dst 8e68562b-3854-42e7-a6a5-57f4db46a040 2 Category 5312 urn:ddi:dk.dst:23102586-d8f7-4cbc-9477-804ae9e228cd:25 dk.dst 23102586-d8f7-4cbc-9477-804ae9e228cd 25 dk.dst b89ff7c1-5c70-41a9-bd6f-5973ea43c76a 2 Category 531200 urn:ddi:dk.dst:132ed219-d571-41f0-b3b6-45dddcfdf320:25 dk.dst 132ed219-d571-41f0-b3b6-45dddcfdf320 25 dk.dst 4e597937-3ab6-4dba-98a9-54294d26d7e4 2 Category 532 urn:ddi:dk.dst:de226efa-7853-4362-ba01-cedad78fb104:25 dk.dst de226efa-7853-4362-ba01-cedad78fb104 25 dk.dst 7310818f-ac39-4596-9007-7aa766be88b9 2 Category 5321 urn:ddi:dk.dst:3a8ac26d-b0e5-4a01-a594-af323b2242a2:25 dk.dst 3a8ac26d-b0e5-4a01-a594-af323b2242a2 25 dk.dst f55373a0-535e-4080-991a-0079beb60af6 2 Category 532110 urn:ddi:dk.dst:f95393b6-c5ff-4b9b-8974-841ab39b8497:25 dk.dst f95393b6-c5ff-4b9b-8974-841ab39b8497 25 dk.dst 179249b9-7f3c-4367-8404-7d42d2fde916 2 Category 532120 urn:ddi:dk.dst:de4fe3d1-6bb8-42a9-a043-128c02bd5af3:25 dk.dst de4fe3d1-6bb8-42a9-a043-128c02bd5af3 25 dk.dst 379d06ba-8649-4aef-a941-20f536a83b26 2 Category 532130 urn:ddi:dk.dst:99911756-0123-4ece-b3ed-76aab8a4c748:25 dk.dst 99911756-0123-4ece-b3ed-76aab8a4c748 25 dk.dst 51422340-7253-4591-9c51-c0f0f89747e2 2 Category 532190 urn:ddi:dk.dst:4e7bea0b-07a9-467d-94d8-ac3bf262f7c0:25 dk.dst 4e7bea0b-07a9-467d-94d8-ac3bf262f7c0 25 dk.dst 113b3a0a-90f6-45e1-acca-b474a1f09b2a 2 Category 5322 urn:ddi:dk.dst:546460d6-64cf-49e1-9613-114127dbf3d2:25 dk.dst 546460d6-64cf-49e1-9613-114127dbf3d2 25 dk.dst d6a0ce97-c126-493e-a725-3bb8fb6ff0c8 2 Category 532210 urn:ddi:dk.dst:2fdb27fc-e7c0-4471-9df5-a3cbe81ceb50:25 dk.dst 2fdb27fc-e7c0-4471-9df5-a3cbe81ceb50 25 dk.dst d1fe751f-503f-46d1-bd6f-78fe694c71f4 2 Category 532220 urn:ddi:dk.dst:7b8238f1-4c42-4eef-87b3-27a468a5d56b:25 dk.dst 7b8238f1-4c42-4eef-87b3-27a468a5d56b 25 dk.dst 73f70f57-2240-421d-8974-de28a6de77ac 2 Category 5329 urn:ddi:dk.dst:9ffe9167-dc5f-4465-bae0-c9c784a01045:25 dk.dst 9ffe9167-dc5f-4465-bae0-c9c784a01045 25 dk.dst 896f5785-e88d-4461-ad76-cd635d3ff912 2 Category 532900 urn:ddi:dk.dst:397bd44b-0024-437f-8231-e152b6908970:25 dk.dst 397bd44b-0024-437f-8231-e152b6908970 25 dk.dst cf2b517e-96ff-4e07-9522-778e021e91a1 2 Category 54 urn:ddi:dk.dst:60bea3f8-7297-488d-976a-062db30680b3:25 dk.dst 60bea3f8-7297-488d-976a-062db30680b3 25 dk.dst 19673aa5-a280-4188-bb94-031e9085dfaa 2 Category 541 urn:ddi:dk.dst:0a8480b1-64ed-454f-b8b5-d01b7c05864e:25 dk.dst 0a8480b1-64ed-454f-b8b5-d01b7c05864e 25 dk.dst 00caa72c-8bfb-440d-a9ff-a94e743494b1 2 Category 5411 urn:ddi:dk.dst:1f7c54ed-9dd6-4387-a0c3-9d5190a22513:25 dk.dst 1f7c54ed-9dd6-4387-a0c3-9d5190a22513 25 dk.dst a2c654ef-6f23-4531-99c8-43c5a40a73a8 2 Category 541100 urn:ddi:dk.dst:88e61d38-295f-4ab5-9701-825b9b0db1f0:25 dk.dst 88e61d38-295f-4ab5-9701-825b9b0db1f0 25 dk.dst 6880e3a2-be3b-4778-ba4f-3ebb91f36ecd 2 Category 5412 urn:ddi:dk.dst:98eec0ca-f129-4244-abd2-c8649571071e:25 dk.dst 98eec0ca-f129-4244-abd2-c8649571071e 25 dk.dst b4590d70-dd04-4f4a-8baa-a8df98a54070 2 Category 541200 urn:ddi:dk.dst:9e28fedb-14ab-4ca5-b7a1-a508f37bd3de:25 dk.dst 9e28fedb-14ab-4ca5-b7a1-a508f37bd3de 25 dk.dst b5a7fc24-d3f4-4311-acad-5d5f1cdc6a1a 2 Category 5413 urn:ddi:dk.dst:6a96cc7f-b65a-4ee8-8543-0de692337d49:25 dk.dst 6a96cc7f-b65a-4ee8-8543-0de692337d49 25 dk.dst 81545148-0a95-4570-b025-f008fe764d91 2 Category 541300 urn:ddi:dk.dst:0a211eda-e3e0-4af4-8d33-c44d200cca6b:25 dk.dst 0a211eda-e3e0-4af4-8d33-c44d200cca6b 25 dk.dst e4bab4f6-c370-4450-8621-a18c8d68bb6f 2 Category 5414 urn:ddi:dk.dst:32550892-ce46-4afa-ae6b-51efc466bf2d:25 dk.dst 32550892-ce46-4afa-ae6b-51efc466bf2d 25 dk.dst 5b6d7958-a0cf-4ea0-bec0-068df4fa8a46 2 Category 541400 urn:ddi:dk.dst:2ccb67dd-03ae-4f28-99d8-0861d47e9834:25 dk.dst 2ccb67dd-03ae-4f28-99d8-0861d47e9834 25 dk.dst 2c735992-25ba-4b52-81d2-960ab880602e 2 Category 5419 urn:ddi:dk.dst:755add47-26c7-4710-8500-390a5f4e3801:25 dk.dst 755add47-26c7-4710-8500-390a5f4e3801 25 dk.dst cb2a0a7f-fc71-4713-8ab4-b752d77f0ced 2 Category 541900 urn:ddi:dk.dst:3c9d2e9e-2350-433a-9d6c-d35112776488:25 dk.dst 3c9d2e9e-2350-433a-9d6c-d35112776488 25 dk.dst 67d61846-2bfa-4bf6-a93a-f8030d53e7e2 2 Category 6 urn:ddi:dk.dst:2f92060c-ff59-4f37-884a-a69e24bb5138:25 dk.dst 2f92060c-ff59-4f37-884a-a69e24bb5138 25 dk.dst a4e3465d-4f67-4b76-a4da-af787216129e 2 Category 61 urn:ddi:dk.dst:1febf90b-468a-4c88-8c27-d7a71be738e9:25 dk.dst 1febf90b-468a-4c88-8c27-d7a71be738e9 25 dk.dst 20b9a6c8-4b55-41c7-8bde-e1e1bc0eba96 2 Category 611 urn:ddi:dk.dst:34749e1e-8224-468c-ab61-9873ed01a6a1:25 dk.dst 34749e1e-8224-468c-ab61-9873ed01a6a1 25 dk.dst 21af45ae-79c0-4e87-9980-da882fe581fb 2 Category 6111 urn:ddi:dk.dst:76d3d38a-494e-4cee-9346-2c7c8fddb496:25 dk.dst 76d3d38a-494e-4cee-9346-2c7c8fddb496 25 dk.dst 6d2487d0-cf42-4172-8570-79f6c992482e 2 Category 611100 urn:ddi:dk.dst:a9c95034-cc0d-4584-960b-39be7be3829e:25 dk.dst a9c95034-cc0d-4584-960b-39be7be3829e 25 dk.dst 7429c12e-6914-4ae5-a8a3-12e29a9e90a1 2 Category 6112 urn:ddi:dk.dst:209e3649-157a-4d3e-bd1e-4b028a5411a8:25 dk.dst 209e3649-157a-4d3e-bd1e-4b028a5411a8 25 dk.dst f8d17ae7-f2bc-4e5c-909f-0d86f847666b 2 Category 611200 urn:ddi:dk.dst:93f0ce8a-dfbf-4de6-bc26-1b502ab5c3a4:25 dk.dst 93f0ce8a-dfbf-4de6-bc26-1b502ab5c3a4 25 dk.dst 67c65bfc-f98f-49c3-8a1a-08048ffe1453 2 Category 6113 urn:ddi:dk.dst:d4679334-87d6-4f1a-90d8-7ede69a0c862:25 dk.dst d4679334-87d6-4f1a-90d8-7ede69a0c862 25 dk.dst 783d5cd4-e49c-4839-9e01-0ee64b47507b 2 Category 611310 urn:ddi:dk.dst:cc5596a4-89eb-4b36-ae0c-2958a9949a1f:25 dk.dst cc5596a4-89eb-4b36-ae0c-2958a9949a1f 25 dk.dst ea9b0de6-6809-4cfd-be5a-8a8254cbc45d 2 Category 611320 urn:ddi:dk.dst:0ba2f08e-0468-4f01-8c13-0d4ef4f4b13c:25 dk.dst 0ba2f08e-0468-4f01-8c13-0d4ef4f4b13c 25 dk.dst 501e3f34-b2c3-4580-afb0-81a8a965788c 2 Category 611390 urn:ddi:dk.dst:cabfa4db-1e99-4c21-9a1f-b4aa59853679:25 dk.dst cabfa4db-1e99-4c21-9a1f-b4aa59853679 25 dk.dst 11359ddc-5e05-4f37-909f-543164f1f1ec 2 Category 6114 urn:ddi:dk.dst:1f6a009d-21b0-40e0-8f04-0a20b40311f8:25 dk.dst 1f6a009d-21b0-40e0-8f04-0a20b40311f8 25 dk.dst 8fd1ff44-e570-4c6e-8589-6754584ff6c0 2 Category 611400 urn:ddi:dk.dst:bf3f425c-605d-4423-9e72-f82d267c9551:25 dk.dst bf3f425c-605d-4423-9e72-f82d267c9551 25 dk.dst 303f9fef-8047-4c9f-9b0c-88b63752f5f0 2 Category 612 urn:ddi:dk.dst:7a5340d2-b20e-4b8e-9f93-da8a647f6951:25 dk.dst 7a5340d2-b20e-4b8e-9f93-da8a647f6951 25 dk.dst 4d72ef0f-7acc-480e-ba37-1ecc1e9d4d3a 2 Category 6121 urn:ddi:dk.dst:89d6cc77-84f7-4401-9735-c037806e28c9:25 dk.dst 89d6cc77-84f7-4401-9735-c037806e28c9 25 dk.dst 8acb4c8f-fd88-49d6-afaf-861fc76333fd 2 Category 612100 urn:ddi:dk.dst:7295144a-8373-4ab6-ac56-8f70bc03b2bc:25 dk.dst 7295144a-8373-4ab6-ac56-8f70bc03b2bc 25 dk.dst f9810ec2-c4dd-4b14-850c-ddb58f493000 2 Category 6122 urn:ddi:dk.dst:1bc0f5bc-e807-47d6-acc7-4bd691ec2b0a:25 dk.dst 1bc0f5bc-e807-47d6-acc7-4bd691ec2b0a 25 dk.dst 600a1235-8df9-4749-9d54-468bc222925f 2 Category 612200 urn:ddi:dk.dst:bede65b4-81f9-4a87-94cd-e7aa434115e2:25 dk.dst bede65b4-81f9-4a87-94cd-e7aa434115e2 25 dk.dst c5da2f50-7764-4ecf-8364-88b13a9d0aef 2 Category 6123 urn:ddi:dk.dst:43e94ae4-1a3f-4616-99f5-f6af962eb5de:25 dk.dst 43e94ae4-1a3f-4616-99f5-f6af962eb5de 25 dk.dst ebbad61f-0076-4c4d-be72-2f6f57ff0ff9 2 Category 612300 urn:ddi:dk.dst:9b5c5484-db4c-4303-98cb-a0b21cc57f81:25 dk.dst 9b5c5484-db4c-4303-98cb-a0b21cc57f81 25 dk.dst c36b5cde-8594-42fa-87b5-c583d1b7edd6 2 Category 6129 urn:ddi:dk.dst:a31eeede-7436-4bcb-b6ae-36e073da7cef:25 dk.dst a31eeede-7436-4bcb-b6ae-36e073da7cef 25 dk.dst b1977c02-8bc1-42d8-b1c0-2a492ac9ffa6 2 Category 612900 urn:ddi:dk.dst:d7a5d305-8984-421e-88a9-bc15d52ce1c2:25 dk.dst d7a5d305-8984-421e-88a9-bc15d52ce1c2 25 dk.dst 457d44dc-a642-44a9-bd63-8342ab99e492 2 Category 613 urn:ddi:dk.dst:7162cd13-96f2-4342-8fc1-386f6fcb1e9d:25 dk.dst 7162cd13-96f2-4342-8fc1-386f6fcb1e9d 25 dk.dst ee9d8fb3-82e7-4c8b-810a-bfe4d0975ec5 2 Category 6130 urn:ddi:dk.dst:061faceb-64c7-49ca-afc9-38980ce04d9f:25 dk.dst 061faceb-64c7-49ca-afc9-38980ce04d9f 25 dk.dst 9bf2a6bb-b54a-495f-871c-f8c81de04a4d 2 Category 613000 urn:ddi:dk.dst:ce1dc29a-dc02-4998-84a0-701dc9b88fd9:25 dk.dst ce1dc29a-dc02-4998-84a0-701dc9b88fd9 25 dk.dst f5553dfa-81f9-45ea-a408-b725564aed95 2 Category 62 urn:ddi:dk.dst:1253849c-aca6-44b0-9c70-f2f49c54aca0:25 dk.dst 1253849c-aca6-44b0-9c70-f2f49c54aca0 25 dk.dst e7738902-7e8a-46cb-b1ec-b1e2314a31af 2 Category 621 urn:ddi:dk.dst:d0d3fb5d-c4a2-4b10-a199-c32704df533a:25 dk.dst d0d3fb5d-c4a2-4b10-a199-c32704df533a 25 dk.dst f98c0875-d739-4a8f-be06-5bc7563aec1c 2 Category 6210 urn:ddi:dk.dst:fc751f0b-2222-4612-a25c-63e576c15268:25 dk.dst fc751f0b-2222-4612-a25c-63e576c15268 25 dk.dst d9b4a588-1c6b-4faf-bff8-7e871e9ca9d8 2 Category 621000 urn:ddi:dk.dst:f3b099ae-c74f-4b14-8ee6-8d3bdf71da3a:25 dk.dst f3b099ae-c74f-4b14-8ee6-8d3bdf71da3a 25 dk.dst 27be7476-b349-420e-86ff-7da64fa81edb 2 Category 622 urn:ddi:dk.dst:67f04b00-6b34-4374-8014-e01b7dabd78a:25 dk.dst 67f04b00-6b34-4374-8014-e01b7dabd78a 25 dk.dst 33917223-5d31-44b5-889e-ca94d5d305aa 2 Category 6221 urn:ddi:dk.dst:46bf2ad1-e6db-401f-9353-416e1c50ea16:25 dk.dst 46bf2ad1-e6db-401f-9353-416e1c50ea16 25 dk.dst 13fc4793-c542-46d1-aba8-292f35f07c64 2 Category 622100 urn:ddi:dk.dst:90412749-c341-408f-893a-527e46bbb2f0:25 dk.dst 90412749-c341-408f-893a-527e46bbb2f0 25 dk.dst 20192bbc-0163-439d-b77f-e0bd99798da7 2 Category 6222 urn:ddi:dk.dst:ad5d079c-b1b2-46b1-b9ef-990b615ccb7e:25 dk.dst ad5d079c-b1b2-46b1-b9ef-990b615ccb7e 25 dk.dst d7b82f4f-106b-49e3-9426-610e4ef0db8d 2 Category 622200 urn:ddi:dk.dst:a1689f12-20d6-443f-946a-6df6eb9ef243:25 dk.dst a1689f12-20d6-443f-946a-6df6eb9ef243 25 dk.dst 71499bed-9514-4543-971d-7fdb2eb19bef 2 Category 6223 urn:ddi:dk.dst:94e0572f-5a23-414d-aa14-35554099e799:25 dk.dst 94e0572f-5a23-414d-aa14-35554099e799 25 dk.dst 1c10691e-66e4-4c8b-9436-50793dc4f5bd 2 Category 622300 urn:ddi:dk.dst:c9336ca4-e5cd-4b5f-88ef-8787519fcca4:25 dk.dst c9336ca4-e5cd-4b5f-88ef-8787519fcca4 25 dk.dst 2a706e18-3a97-4a91-9d2e-8e9d6c078bd4 2 Category 6224 urn:ddi:dk.dst:2c064900-62ec-45e1-8d79-a08a8e4cc2b3:25 dk.dst 2c064900-62ec-45e1-8d79-a08a8e4cc2b3 25 dk.dst 73ef66fe-4feb-4820-be46-36482a76d05d 2 Category 622400 urn:ddi:dk.dst:f012f459-79e7-433b-a0ee-8b7abb49420e:25 dk.dst f012f459-79e7-433b-a0ee-8b7abb49420e 25 dk.dst 174670ea-bfa1-46f9-850a-2698f2d522c6 2 Category 7 urn:ddi:dk.dst:0022a49e-baf7-41a9-b6ff-3956c0c14658:25 dk.dst 0022a49e-baf7-41a9-b6ff-3956c0c14658 25 dk.dst 23da4a08-1519-486f-9d6a-b2d531bc50d4 2 Category 71 urn:ddi:dk.dst:249ea8f6-db50-4906-b2bf-867b022c2872:25 dk.dst 249ea8f6-db50-4906-b2bf-867b022c2872 25 dk.dst 3def451c-ee39-4963-8ce3-059601b79faf 2 Category 711 urn:ddi:dk.dst:b07ff7d4-2886-43a3-8c6c-75a04e5803bf:25 dk.dst b07ff7d4-2886-43a3-8c6c-75a04e5803bf 25 dk.dst 4cb8cef1-ab06-4101-961d-8f39a51c9002 2 Category 7112 urn:ddi:dk.dst:ad6a099f-9998-43f6-8559-fec39f6b1ad5:25 dk.dst ad6a099f-9998-43f6-8559-fec39f6b1ad5 25 dk.dst 2d9736fc-8972-4c4a-8a66-351173bf262d 2 Category 711210 urn:ddi:dk.dst:3e7ca80a-e45c-42c9-ae4b-d752bf733259:25 dk.dst 3e7ca80a-e45c-42c9-ae4b-d752bf733259 25 dk.dst dfb711f9-0c6f-4467-84d6-2bbc930b9174 2 Category 711220 urn:ddi:dk.dst:9bca8c82-bfd7-4d65-b23e-71510c0aaf42:25 dk.dst 9bca8c82-bfd7-4d65-b23e-71510c0aaf42 25 dk.dst 35859fd2-8625-4bdd-a27c-5f81e585c542 2 Category 7113 urn:ddi:dk.dst:6c3db689-888c-445f-bab8-51be06bc7e7e:25 dk.dst 6c3db689-888c-445f-bab8-51be06bc7e7e 25 dk.dst e1407340-60bc-4ce2-ab5f-4a8258bdc701 2 Category 711300 urn:ddi:dk.dst:7afbb2fc-ce6d-4c4c-afec-d49094013d1c:25 dk.dst 7afbb2fc-ce6d-4c4c-afec-d49094013d1c 25 dk.dst c0f9fe11-45fb-4a08-92b5-b7ca106ab01b 2 Category 7114 urn:ddi:dk.dst:f19f8241-6bb0-4668-ac12-b18d18808f60:25 dk.dst f19f8241-6bb0-4668-ac12-b18d18808f60 25 dk.dst 12e15cbf-f611-4b0f-b960-9a410a3c52c2 2 Category 711410 urn:ddi:dk.dst:40bec38f-220e-4397-9387-dfd8e5c5a85d:25 dk.dst 40bec38f-220e-4397-9387-dfd8e5c5a85d 25 dk.dst d66145fb-6ba6-4e80-aae7-22e456af6cb1 2 Category 711420 urn:ddi:dk.dst:bf99e18b-998c-42c3-a80b-bbac06d23914:25 dk.dst bf99e18b-998c-42c3-a80b-bbac06d23914 25 dk.dst 7781bac4-413f-491b-a006-2361f11f6d2c 2 Category 7115 urn:ddi:dk.dst:f34d6ea3-c1bc-41be-a609-c0ea87f1dbbe:25 dk.dst f34d6ea3-c1bc-41be-a609-c0ea87f1dbbe 25 dk.dst 281ab67b-2cae-4a57-8405-56e189b0ca61 2 Category 711510 urn:ddi:dk.dst:57131cc4-dc1e-4d73-a65a-9b66f1b0d0bd:25 dk.dst 57131cc4-dc1e-4d73-a65a-9b66f1b0d0bd 25 dk.dst 7b4c6f04-6ace-4313-a905-016cb23ccdd4 2 Category 711520 urn:ddi:dk.dst:2fd83a3f-346c-456d-bb69-2da210c448cc:25 dk.dst 2fd83a3f-346c-456d-bb69-2da210c448cc 25 dk.dst 30dc755d-7952-49be-b61d-006e19603f82 2 Category 7119 urn:ddi:dk.dst:ce0d2dae-ed39-4de6-b47e-f86dd32ec638:25 dk.dst ce0d2dae-ed39-4de6-b47e-f86dd32ec638 25 dk.dst c572da10-0d59-46f5-8f9b-41660b9d675e 2 Category 711910 urn:ddi:dk.dst:1435b02e-9b08-44d9-961c-3d7f579dca36:25 dk.dst 1435b02e-9b08-44d9-961c-3d7f579dca36 25 dk.dst d384aee7-eca5-4eee-8b4d-a0b261e796a8 2 Category 711990 urn:ddi:dk.dst:ff9be2b6-4773-4b35-85a8-a7f67c763afe:25 dk.dst ff9be2b6-4773-4b35-85a8-a7f67c763afe 25 dk.dst fa2c83c3-75f9-4a4a-aeb6-ce96596ad784 2 Category 712 urn:ddi:dk.dst:fe57bcfb-1408-4344-bf6e-46cef4ed59fe:25 dk.dst fe57bcfb-1408-4344-bf6e-46cef4ed59fe 25 dk.dst a58fd02e-2cae-4c89-9039-ff1eb4b4bb45 2 Category 7121 urn:ddi:dk.dst:428a69ca-c66c-484a-844d-38324b9adbfc:25 dk.dst 428a69ca-c66c-484a-844d-38324b9adbfc 25 dk.dst 3c04b910-ef60-4504-8943-1485b966cada 2 Category 712100 urn:ddi:dk.dst:82bee59a-3c0f-4804-af50-cf9dabacf37e:25 dk.dst 82bee59a-3c0f-4804-af50-cf9dabacf37e 25 dk.dst 400755e7-219f-4489-a991-d5cce4ad2ae5 2 Category 7122 urn:ddi:dk.dst:611ad429-3b8c-4b26-b1aa-19b8b9934d9a:25 dk.dst 611ad429-3b8c-4b26-b1aa-19b8b9934d9a 25 dk.dst 15fc5f08-d54f-406e-b666-587d1a33e7a6 2 Category 712200 urn:ddi:dk.dst:e4b2387c-e4e3-4e11-b72d-646e31217c1e:25 dk.dst e4b2387c-e4e3-4e11-b72d-646e31217c1e 25 dk.dst 7ea65434-fa28-4362-9d8c-ea756662cf28 2 Category 7123 urn:ddi:dk.dst:21eeef6e-a4b0-429d-bb2c-d7295f9444c8:25 dk.dst 21eeef6e-a4b0-429d-bb2c-d7295f9444c8 25 dk.dst f8789a70-be7d-4bd5-baab-df187ac0464b 2 Category 712300 urn:ddi:dk.dst:e7ba5924-ce57-479f-a1b1-aa5062e57cf9:25 dk.dst e7ba5924-ce57-479f-a1b1-aa5062e57cf9 25 dk.dst 2316f190-7d75-4170-9413-aa72411fc5c3 2 Category 7124 urn:ddi:dk.dst:a1f51dc1-02b5-41c0-9672-2ff62f1b0695:25 dk.dst a1f51dc1-02b5-41c0-9672-2ff62f1b0695 25 dk.dst 31f7fc2e-adc4-48ed-8a2f-2f1b3c891e49 2 Category 712400 urn:ddi:dk.dst:865c7744-22f9-4f31-9265-a93525919406:25 dk.dst 865c7744-22f9-4f31-9265-a93525919406 25 dk.dst 9d5a830e-55ba-4f1a-8c32-5fe24f2f357c 2 Category 7125 urn:ddi:dk.dst:86d28b82-18bd-492d-a671-7ad3e5ced4a1:25 dk.dst 86d28b82-18bd-492d-a671-7ad3e5ced4a1 25 dk.dst 3700eb46-fed7-4e45-a165-b33a31d5e9ad 2 Category 712500 urn:ddi:dk.dst:96349239-e244-4551-b43c-3f51f4eb0ed4:25 dk.dst 96349239-e244-4551-b43c-3f51f4eb0ed4 25 dk.dst f6faec6e-3d04-4441-8ad8-a75b26dcd73e 2 Category 7126 urn:ddi:dk.dst:ac9dc76b-dc4d-41cd-bb43-400e21baae3c:25 dk.dst ac9dc76b-dc4d-41cd-bb43-400e21baae3c 25 dk.dst a3e949b1-39aa-4ef0-b48b-b75fd548772e 2 Category 712600 urn:ddi:dk.dst:0f7861d8-cc42-49cd-83bb-4ba651151a80:25 dk.dst 0f7861d8-cc42-49cd-83bb-4ba651151a80 25 dk.dst 314fd652-d070-47ad-a5f3-a2a480be553c 2 Category 7127 urn:ddi:dk.dst:a9dc363d-4cc8-49c3-95ff-b9587ff72509:25 dk.dst a9dc363d-4cc8-49c3-95ff-b9587ff72509 25 dk.dst 451c3f30-52cd-4348-8d37-8ee495cf0e61 2 Category 712700 urn:ddi:dk.dst:6f9caa2d-491f-48c8-8f39-bf993ba8e7fe:25 dk.dst 6f9caa2d-491f-48c8-8f39-bf993ba8e7fe 25 dk.dst 7a8f30d8-798e-4d57-aafb-a7b318e1d93f 2 Category 713 urn:ddi:dk.dst:5042778e-d5e6-4dee-9fe1-8f3754fdcd5d:25 dk.dst 5042778e-d5e6-4dee-9fe1-8f3754fdcd5d 25 dk.dst 7630c723-2980-4ce7-a6d2-f4890bda63b9 2 Category 7131 urn:ddi:dk.dst:8a95b316-ecd1-4b26-b226-bbee8aeb5a93:25 dk.dst 8a95b316-ecd1-4b26-b226-bbee8aeb5a93 25 dk.dst aca19b1a-a57a-4b81-b698-1be0bf9cfed7 2 Category 713110 urn:ddi:dk.dst:04b71b76-5cff-4a64-b028-f81680951335:25 dk.dst 04b71b76-5cff-4a64-b028-f81680951335 25 dk.dst 78e5ecb2-80df-4679-8142-184fad8b13fb 2 Category 713120 urn:ddi:dk.dst:7a10bc45-cdfe-4c43-88cb-81123b169123:25 dk.dst 7a10bc45-cdfe-4c43-88cb-81123b169123 25 dk.dst fbf2e875-796a-4812-b467-e42f7d15b2a1 2 Category 7132 urn:ddi:dk.dst:90a9b435-067e-4538-9ba0-f1f5b83347bb:25 dk.dst 90a9b435-067e-4538-9ba0-f1f5b83347bb 25 dk.dst 4d761346-7e27-4dcb-a7d6-4a3ddadbedb1 2 Category 713200 urn:ddi:dk.dst:6bb57715-e7c2-4080-a0c5-839d927c155a:25 dk.dst 6bb57715-e7c2-4080-a0c5-839d927c155a 25 dk.dst e836ce2b-f779-4a23-9155-cc1eac1db95f 2 Category 7133 urn:ddi:dk.dst:c412e883-69ae-47c2-92f0-982b5e306083:25 dk.dst c412e883-69ae-47c2-92f0-982b5e306083 25 dk.dst 370624c3-a223-41eb-87a1-1320214aad99 2 Category 713310 urn:ddi:dk.dst:c70b5d79-78d6-4a7b-b77e-f5967bbcee2e:25 dk.dst c70b5d79-78d6-4a7b-b77e-f5967bbcee2e 25 dk.dst 6f310ac4-6176-4a7e-be76-5989bcf3f53b 2 Category 713320 urn:ddi:dk.dst:bc0655cd-a828-46b0-83b7-963b53b21a03:25 dk.dst bc0655cd-a828-46b0-83b7-963b53b21a03 25 dk.dst d31a5f81-c354-41fb-b645-d0e535291d5f 2 Category 72 urn:ddi:dk.dst:d9990f5d-e9da-4098-bd36-34c2f2c5b16c:25 dk.dst d9990f5d-e9da-4098-bd36-34c2f2c5b16c 25 dk.dst 60e1dca2-b925-4cba-9797-99b9f48a54da 2 Category 721 urn:ddi:dk.dst:9dc694f1-69fd-4b31-82d9-961a49f82d86:25 dk.dst 9dc694f1-69fd-4b31-82d9-961a49f82d86 25 dk.dst 0e5114c2-97b1-4e67-9e8d-16b6b605633d 2 Category 7211 urn:ddi:dk.dst:c742e70f-44b4-4bab-99cf-c78e65fd945c:25 dk.dst c742e70f-44b4-4bab-99cf-c78e65fd945c 25 dk.dst 09aaed0b-0ecf-4e7f-b0ed-db9fff82d33a 2 Category 721100 urn:ddi:dk.dst:a91f1121-a643-4edb-bd01-4b5c937f1ca3:25 dk.dst a91f1121-a643-4edb-bd01-4b5c937f1ca3 25 dk.dst c488024b-e9d3-44cf-87eb-4f12d89eae2a 2 Category 7212 urn:ddi:dk.dst:b4b114ef-0d2e-4611-977b-94410c486288:25 dk.dst b4b114ef-0d2e-4611-977b-94410c486288 25 dk.dst 9ebd3b87-24f0-41e7-8148-003f365bc118 2 Category 721200 urn:ddi:dk.dst:9d835fd1-284d-4320-83c0-bb6bb4edcded:25 dk.dst 9d835fd1-284d-4320-83c0-bb6bb4edcded 25 dk.dst a98ace69-f6dc-4cd2-90ee-99533aebc2ed 2 Category 7213 urn:ddi:dk.dst:f5863d68-30fc-46b3-93d5-7135fc8b4f0c:25 dk.dst f5863d68-30fc-46b3-93d5-7135fc8b4f0c 25 dk.dst f972a746-eaa9-46cf-a369-438f421097d0 2 Category 721300 urn:ddi:dk.dst:411f5ce8-d042-4ca6-aded-0ab414a5b7b2:25 dk.dst 411f5ce8-d042-4ca6-aded-0ab414a5b7b2 25 dk.dst 9213a9eb-adb0-4fe5-8330-a8f03a3da736 2 Category 7214 urn:ddi:dk.dst:f21f0840-132e-41ff-92b3-41063e37075b:25 dk.dst f21f0840-132e-41ff-92b3-41063e37075b 25 dk.dst c2b21483-dcfc-4c35-9a57-09c958b4cd07 2 Category 721400 urn:ddi:dk.dst:2ca9f107-22f5-4ec9-9247-2dd5df37a9ed:25 dk.dst 2ca9f107-22f5-4ec9-9247-2dd5df37a9ed 25 dk.dst e2868749-89c4-4b3f-b0ba-fd4cc0468bed 2 Category 7215 urn:ddi:dk.dst:4a283bf1-c7f3-41a2-939d-8386fbac15ca:25 dk.dst 4a283bf1-c7f3-41a2-939d-8386fbac15ca 25 dk.dst 79016c78-0a2a-4a29-bda0-51814d11b14b 2 Category 721500 urn:ddi:dk.dst:76858666-0f0e-46fe-a62f-857914695b05:25 dk.dst 76858666-0f0e-46fe-a62f-857914695b05 25 dk.dst d13af80d-f9d3-46f1-bc9e-130ea2806113 2 Category 722 urn:ddi:dk.dst:d3de7bd0-be83-4388-afdc-49a1b198639a:25 dk.dst d3de7bd0-be83-4388-afdc-49a1b198639a 25 dk.dst 9e0bab4d-1c0e-434f-a82e-e3ab8b8f4d9d 2 Category 7221 urn:ddi:dk.dst:667eb2df-f020-4540-b4c1-23225832618a:25 dk.dst 667eb2df-f020-4540-b4c1-23225832618a 25 dk.dst 0f7f9117-23bf-48d2-8620-18584f5b1ffe 2 Category 722100 urn:ddi:dk.dst:e9a773a9-a9a6-449c-b5f1-8939b1135abd:25 dk.dst e9a773a9-a9a6-449c-b5f1-8939b1135abd 25 dk.dst 432621d5-135f-4da6-8635-dbb592e86a36 2 Category 7222 urn:ddi:dk.dst:8e7a3e8d-4aa8-468c-af5a-55ddac01a214:25 dk.dst 8e7a3e8d-4aa8-468c-af5a-55ddac01a214 25 dk.dst 5a24f141-6234-4255-9a8e-f39dc5c8b2b5 2 Category 722200 urn:ddi:dk.dst:901afb56-531a-42e5-8fe2-5e0e3437e8fe:25 dk.dst 901afb56-531a-42e5-8fe2-5e0e3437e8fe 25 dk.dst 31c9d4e6-4ca0-4513-b30b-807d67cefb91 2 Category 7223 urn:ddi:dk.dst:f3f2dae5-ae2a-421d-9423-d502ba4eb4dd:25 dk.dst f3f2dae5-ae2a-421d-9423-d502ba4eb4dd 25 dk.dst 8f546b1d-99a4-43ab-be6c-67ee24c868fe 2 Category 722300 urn:ddi:dk.dst:24484852-828e-4512-900d-bfbbb0088c79:25 dk.dst 24484852-828e-4512-900d-bfbbb0088c79 25 dk.dst d9835602-5cc5-4c81-a39c-50811390bbdf 2 Category 7224 urn:ddi:dk.dst:9607c58e-beed-4993-a3eb-a96ba4acaa79:25 dk.dst 9607c58e-beed-4993-a3eb-a96ba4acaa79 25 dk.dst 5cf408d4-ba1a-4e37-b69d-d45bd022d9cf 2 Category 722400 urn:ddi:dk.dst:31b48f0f-992b-4b99-acec-f0617c2ccfad:25 dk.dst 31b48f0f-992b-4b99-acec-f0617c2ccfad 25 dk.dst a725310e-8a81-465a-b903-1410ea6658be 2 Category 723 urn:ddi:dk.dst:12ae63ba-fcd9-47a1-b44a-f8eb4822b9cb:25 dk.dst 12ae63ba-fcd9-47a1-b44a-f8eb4822b9cb 25 dk.dst 044d0c7b-8334-46dd-be76-cd7215038192 2 Category 7231 urn:ddi:dk.dst:bb336ef3-5520-45ac-9ef1-c7b87c560852:25 dk.dst bb336ef3-5520-45ac-9ef1-c7b87c560852 25 dk.dst d85e12bb-d593-4f55-acc6-3b9a345a7ed3 2 Category 723110 urn:ddi:dk.dst:1ad8219b-fcd7-45b4-9763-fa6a68437295:25 dk.dst 1ad8219b-fcd7-45b4-9763-fa6a68437295 25 dk.dst 81464283-88ce-4e54-a7c9-63e6bb524623 2 Category 723120 urn:ddi:dk.dst:e45ae9c0-e777-42e4-92ea-eb895ff6864c:25 dk.dst e45ae9c0-e777-42e4-92ea-eb895ff6864c 25 dk.dst 1e2c34b0-d13e-4de1-a115-d2af3c692ff8 2 Category 723190 urn:ddi:dk.dst:760f0c76-0e4f-457f-a25b-d526a3c151ad:25 dk.dst 760f0c76-0e4f-457f-a25b-d526a3c151ad 25 dk.dst 9e91cecc-efbd-4056-96a5-8fb1062ece27 2 Category 7232 urn:ddi:dk.dst:e72bf159-aa90-456a-85b7-c4cf621836e6:25 dk.dst e72bf159-aa90-456a-85b7-c4cf621836e6 25 dk.dst e3936563-1e84-4449-8707-6b6e2b9e2482 2 Category 723200 urn:ddi:dk.dst:cd9c77f2-8465-4964-abec-614e2aa1be13:25 dk.dst cd9c77f2-8465-4964-abec-614e2aa1be13 25 dk.dst 13aa4898-3b05-467b-a2fe-e92eb3381a58 2 Category 7233 urn:ddi:dk.dst:e42d6409-7d91-4244-99c1-9d691d709927:25 dk.dst e42d6409-7d91-4244-99c1-9d691d709927 25 dk.dst bd1c1c0e-2ea9-419e-9b70-b13a9a5c3624 2 Category 723300 urn:ddi:dk.dst:c173ce29-49c9-4a51-9d5d-3620757b1938:25 dk.dst c173ce29-49c9-4a51-9d5d-3620757b1938 25 dk.dst d2c69ddd-9383-4e55-84a6-71d8f6c4b98b 2 Category 7234 urn:ddi:dk.dst:b51470f4-533c-4121-89f1-18d4161bfaed:25 dk.dst b51470f4-533c-4121-89f1-18d4161bfaed 25 dk.dst 99cc3cf4-9ba4-4fd2-9a62-533617a06c60 2 Category 723400 urn:ddi:dk.dst:82e98e26-3b98-44fe-b6c9-f81348faa2d0:25 dk.dst 82e98e26-3b98-44fe-b6c9-f81348faa2d0 25 dk.dst 5c5b758a-f899-45c3-af50-473b0ca40e0f 2 Category 73 urn:ddi:dk.dst:7a4fd3e3-33bd-4987-9d9f-5054ff8484b3:25 dk.dst 7a4fd3e3-33bd-4987-9d9f-5054ff8484b3 25 dk.dst b710c2b7-0fb8-4ad1-84ab-6e5d41707f6d 2 Category 731 urn:ddi:dk.dst:6f1b11fe-d0a8-40fe-951f-9bac14b25861:25 dk.dst 6f1b11fe-d0a8-40fe-951f-9bac14b25861 25 dk.dst 672ca711-8150-4970-9730-1383663c7089 2 Category 7311 urn:ddi:dk.dst:7f233314-c100-4c95-a742-2ebdb19c928d:25 dk.dst 7f233314-c100-4c95-a742-2ebdb19c928d 25 dk.dst ca848715-04f1-4503-b379-e574b3b261e6 2 Category 731100 urn:ddi:dk.dst:c9aefd6b-ec3b-4864-9f49-bffc608fd650:25 dk.dst c9aefd6b-ec3b-4864-9f49-bffc608fd650 25 dk.dst 6533df60-4285-4bcd-aa48-e51ceaecea10 2 Category 7312 urn:ddi:dk.dst:3ec4774e-56f5-4929-a9ef-3fdcff846238:25 dk.dst 3ec4774e-56f5-4929-a9ef-3fdcff846238 25 dk.dst ddd4457e-c816-4548-8e00-3eace74f1e7a 2 Category 731200 urn:ddi:dk.dst:5b3cb762-41e6-42b6-b5de-75f3c3c501d1:25 dk.dst 5b3cb762-41e6-42b6-b5de-75f3c3c501d1 25 dk.dst 5121a252-8d26-4630-8a73-a20481af4858 2 Category 7313 urn:ddi:dk.dst:ec452399-17e7-42d3-984f-41b7c0f8671a:25 dk.dst ec452399-17e7-42d3-984f-41b7c0f8671a 25 dk.dst 482f08e4-f7a8-4449-9910-f4ab1e23d8f5 2 Category 731300 urn:ddi:dk.dst:ad0f1648-1130-4c72-b9a1-f3a797dc013e:25 dk.dst ad0f1648-1130-4c72-b9a1-f3a797dc013e 25 dk.dst 2f1bc4a7-4dd4-43c5-b9f1-2809ad5fbccf 2 Category 7314 urn:ddi:dk.dst:5971a0f1-2c57-4216-a4cd-f9e43d731e3b:25 dk.dst 5971a0f1-2c57-4216-a4cd-f9e43d731e3b 25 dk.dst 926494d7-e029-41d7-a5c8-4df423b3c221 2 Category 731400 urn:ddi:dk.dst:09895d57-b405-4cdc-8c36-6c404bc61adf:25 dk.dst 09895d57-b405-4cdc-8c36-6c404bc61adf 25 dk.dst 18fc87fd-12d4-483d-a4fa-4d59b798a2b9 2 Category 7315 urn:ddi:dk.dst:97f5cbe5-0c1b-4a66-b568-87995c016451:25 dk.dst 97f5cbe5-0c1b-4a66-b568-87995c016451 25 dk.dst 2e177e47-c17a-44a5-b041-1738a9f1b7ee 2 Category 731500 urn:ddi:dk.dst:ae766de3-46fe-490e-8a6f-5bf4390bb95d:25 dk.dst ae766de3-46fe-490e-8a6f-5bf4390bb95d 25 dk.dst 384e6e46-b8db-49a3-b623-630447089c8d 2 Category 7316 urn:ddi:dk.dst:2106585f-e16b-46f4-8ebf-36437759ae0b:25 dk.dst 2106585f-e16b-46f4-8ebf-36437759ae0b 25 dk.dst 499c89bd-9f0a-42b0-b7a2-e35c15158ac8 2 Category 731610 urn:ddi:dk.dst:fca2582b-6ce4-4e18-89e7-496d51a0c196:25 dk.dst fca2582b-6ce4-4e18-89e7-496d51a0c196 25 dk.dst 1256778a-ce4b-498a-b350-514cf45f188a 2 Category 731620 urn:ddi:dk.dst:1ebe9968-ca32-405e-93ca-c14e5e1f520c:25 dk.dst 1ebe9968-ca32-405e-93ca-c14e5e1f520c 25 dk.dst 3c035d55-d22a-4d24-8d4e-c8573aa7ff69 2 Category 731690 urn:ddi:dk.dst:c4b5b0f4-1fe0-4483-a7d6-71b2f9fb091a:25 dk.dst c4b5b0f4-1fe0-4483-a7d6-71b2f9fb091a 25 dk.dst e05f72cb-ed48-4f7c-a52c-6edcf77a14a8 2 Category 7317 urn:ddi:dk.dst:6543846c-a867-413b-ad0f-6cbf42ba8365:25 dk.dst 6543846c-a867-413b-ad0f-6cbf42ba8365 25 dk.dst d1613e37-c110-46d2-8407-47fd83d75600 2 Category 731700 urn:ddi:dk.dst:39719659-e245-404d-9e26-91ddbcd9c65a:25 dk.dst 39719659-e245-404d-9e26-91ddbcd9c65a 25 dk.dst ad329377-5092-43ac-a70b-023baf43e5ff 2 Category 7318 urn:ddi:dk.dst:6184a9f8-c30c-4057-97a9-827bcdb2881d:25 dk.dst 6184a9f8-c30c-4057-97a9-827bcdb2881d 25 dk.dst 85dfacdb-4901-42ee-a5a7-e390cc464daf 2 Category 731800 urn:ddi:dk.dst:495b6a0f-7b5b-40fc-b01e-bb73a764ecb2:25 dk.dst 495b6a0f-7b5b-40fc-b01e-bb73a764ecb2 25 dk.dst e3764c49-32a6-47a4-9160-6da9a52e1689 2 Category 7319 urn:ddi:dk.dst:fd552f86-16b6-45aa-83b7-cc54a01ced96:25 dk.dst fd552f86-16b6-45aa-83b7-cc54a01ced96 25 dk.dst 667bd433-8d88-4313-8422-6908425c9424 2 Category 731900 urn:ddi:dk.dst:16955f76-6950-4bbc-bc37-71e3ccdbdc8a:25 dk.dst 16955f76-6950-4bbc-bc37-71e3ccdbdc8a 25 dk.dst 08248829-5a19-4fbc-b041-6d02dafb5a72 2 Category 732 urn:ddi:dk.dst:074ddc3a-2e38-4e40-96ed-a7ee2b63afa8:25 dk.dst 074ddc3a-2e38-4e40-96ed-a7ee2b63afa8 25 dk.dst 0140eb34-e450-4c4b-b4ac-70b544e5fdb6 2 Category 7321 urn:ddi:dk.dst:1859c0b2-3dbe-4bf6-a4a3-0ba78cce59e5:25 dk.dst 1859c0b2-3dbe-4bf6-a4a3-0ba78cce59e5 25 dk.dst 2c09ed43-bbf5-431b-b961-6a86f44a6fca 2 Category 732100 urn:ddi:dk.dst:331fb524-52c0-4b42-8b5c-17b696fdf6e2:25 dk.dst 331fb524-52c0-4b42-8b5c-17b696fdf6e2 25 dk.dst 7b8af010-bacb-4bdd-84d8-ee5f871356f6 2 Category 7322 urn:ddi:dk.dst:c2d921f0-8b0d-4f07-9a5f-329e854bac3c:25 dk.dst c2d921f0-8b0d-4f07-9a5f-329e854bac3c 25 dk.dst 5a69a4b5-14b7-4c32-805f-a4f8a7491f1f 2 Category 732200 urn:ddi:dk.dst:5b0a65fa-eca3-4b2b-9cb8-e28c7be2fe16:25 dk.dst 5b0a65fa-eca3-4b2b-9cb8-e28c7be2fe16 25 dk.dst 0592c206-ad33-4dde-801d-9885d7a1cad1 2 Category 7323 urn:ddi:dk.dst:dbf82847-509c-451c-8efa-d72e53554cc9:25 dk.dst dbf82847-509c-451c-8efa-d72e53554cc9 25 dk.dst caf5e514-1a04-4b6d-a573-1a9cc778a95c 2 Category 732300 urn:ddi:dk.dst:c2a18df0-6294-4fa2-90d7-de75dd94f795:25 dk.dst c2a18df0-6294-4fa2-90d7-de75dd94f795 25 dk.dst 8dde44fb-4a8f-4f9b-a1c2-39ad119d964a 2 Category 74 urn:ddi:dk.dst:c847f48c-003c-40b1-8a83-0df465904501:25 dk.dst c847f48c-003c-40b1-8a83-0df465904501 25 dk.dst e28f4018-1075-443e-8e91-2cc4a5ebe176 2 Category 741 urn:ddi:dk.dst:6ced21ce-61bf-499b-9d4f-6277045b4a61:25 dk.dst 6ced21ce-61bf-499b-9d4f-6277045b4a61 25 dk.dst 2bcd0971-ed70-4c0d-a897-fbb5a6e6d5a1 2 Category 7411 urn:ddi:dk.dst:098e8190-2b37-4f55-b5f6-b36c4d5df990:25 dk.dst 098e8190-2b37-4f55-b5f6-b36c4d5df990 25 dk.dst 9c51d6ff-4c20-47e3-bdc0-57b3e311e3b1 2 Category 741100 urn:ddi:dk.dst:a1829fbb-45ab-461b-9a71-12f0876d9100:25 dk.dst a1829fbb-45ab-461b-9a71-12f0876d9100 25 dk.dst 53ac9655-9b32-4e33-81d9-29e89e801f5e 2 Category 7412 urn:ddi:dk.dst:6e876177-daf3-4f96-870e-67aa70654048:25 dk.dst 6e876177-daf3-4f96-870e-67aa70654048 25 dk.dst 40635a42-c9d0-4736-9223-5508ef6242b8 2 Category 741200 urn:ddi:dk.dst:51bc6221-3c48-4dfa-844d-c33f849b557c:25 dk.dst 51bc6221-3c48-4dfa-844d-c33f849b557c 25 dk.dst b5ca4e66-2f36-479e-9aa0-754a4427e7e1 2 Category 7413 urn:ddi:dk.dst:c9a5ff00-65e3-488d-91f4-462d5636abdf:25 dk.dst c9a5ff00-65e3-488d-91f4-462d5636abdf 25 dk.dst 11897712-786b-4dd9-9622-1dcee89dbdfc 2 Category 741300 urn:ddi:dk.dst:d91f4784-289a-46d0-8d4f-608e3c20262b:25 dk.dst d91f4784-289a-46d0-8d4f-608e3c20262b 25 dk.dst ecf495d1-e4cc-4ec7-8e3b-6845eecfc25e 2 Category 742 urn:ddi:dk.dst:83069e7c-fb0d-42d9-a738-1108b541cb4a:25 dk.dst 83069e7c-fb0d-42d9-a738-1108b541cb4a 25 dk.dst ad955c6c-52ee-4425-9b10-93f416806306 2 Category 7421 urn:ddi:dk.dst:c33ff446-c9d5-4d9b-af37-48dca2506c07:25 dk.dst c33ff446-c9d5-4d9b-af37-48dca2506c07 25 dk.dst fab0aee5-b621-49ad-a4e7-d79d5044b590 2 Category 742100 urn:ddi:dk.dst:9ed9266c-9255-40c4-8360-6621199d505a:25 dk.dst 9ed9266c-9255-40c4-8360-6621199d505a 25 dk.dst 15b91077-4816-4475-bd0c-050c9c2e49a9 2 Category 7422 urn:ddi:dk.dst:8c88e72f-d988-4be7-b8a2-709181662528:25 dk.dst 8c88e72f-d988-4be7-b8a2-709181662528 25 dk.dst 4d5a6305-60ed-4f6f-9168-7796c4f9036a 2 Category 742200 urn:ddi:dk.dst:038e37ed-ac99-40cc-860f-13b67f59c2c2:25 dk.dst 038e37ed-ac99-40cc-860f-13b67f59c2c2 25 dk.dst 1d3dd912-5f5b-4a6c-afe8-fdb871ac6218 2 Category 75 urn:ddi:dk.dst:cf904530-e08f-4125-81e1-346035cf49e1:25 dk.dst cf904530-e08f-4125-81e1-346035cf49e1 25 dk.dst ce097bdd-e39c-4494-b979-1f7befc99fa7 2 Category 751 urn:ddi:dk.dst:972b7957-882d-49ab-9f98-85655eec166c:25 dk.dst 972b7957-882d-49ab-9f98-85655eec166c 25 dk.dst 151bd59b-fff6-4c62-ad19-edd5b004b42e 2 Category 7511 urn:ddi:dk.dst:5af085f4-5d48-4ffd-bcd4-6f5c263e85e5:25 dk.dst 5af085f4-5d48-4ffd-bcd4-6f5c263e85e5 25 dk.dst e40b0588-a3c8-4c41-a772-31b45fad46ea 2 Category 751110 urn:ddi:dk.dst:b98808d9-7865-43a0-820b-450e49369355:25 dk.dst b98808d9-7865-43a0-820b-450e49369355 25 dk.dst c8a43c95-fa6a-4e20-8d1b-df59da6c1372 2 Category 751120 urn:ddi:dk.dst:385e0735-efa6-4ec6-a335-c417868c4666:25 dk.dst 385e0735-efa6-4ec6-a335-c417868c4666 25 dk.dst 64244483-c6f6-4907-b621-7baf5bb24755 2 Category 751190 urn:ddi:dk.dst:65ee6405-1a07-4110-a179-df0b897c1888:25 dk.dst 65ee6405-1a07-4110-a179-df0b897c1888 25 dk.dst f2b6822e-40d9-4817-ba58-e11225a9c940 2 Category 7512 urn:ddi:dk.dst:f2971f8a-41b4-4cb2-b11a-928a794aa09a:25 dk.dst f2971f8a-41b4-4cb2-b11a-928a794aa09a 25 dk.dst 98cc2864-2791-4117-8e54-a6f3b5c94086 2 Category 751200 urn:ddi:dk.dst:d62b3112-072e-4ac3-bbaa-287e9162c445:25 dk.dst d62b3112-072e-4ac3-bbaa-287e9162c445 25 dk.dst 8b6d7413-cd86-4df4-bc9b-86354954351a 2 Category 7513 urn:ddi:dk.dst:5c8745bc-b054-4546-940c-e0ba419e1b71:25 dk.dst 5c8745bc-b054-4546-940c-e0ba419e1b71 25 dk.dst 7cc7bf38-4b5c-4a9e-adf6-66092fa9f66d 2 Category 751300 urn:ddi:dk.dst:0a7543ba-1b56-4dae-b67d-de92ee177854:25 dk.dst 0a7543ba-1b56-4dae-b67d-de92ee177854 25 dk.dst 7980e1ef-9875-45d7-8f07-bc98a07a0c6e 2 Category 7514 urn:ddi:dk.dst:7b3613ff-596a-4546-a7ae-e4bfcb3bca99:25 dk.dst 7b3613ff-596a-4546-a7ae-e4bfcb3bca99 25 dk.dst a50dee63-e1a9-4854-bcbf-511725566071 2 Category 751400 urn:ddi:dk.dst:f2af20ac-42a8-449d-9e4e-f481d4b70a78:25 dk.dst f2af20ac-42a8-449d-9e4e-f481d4b70a78 25 dk.dst 8a0fb5d6-55ba-4f31-bcdb-d12cd8a07c81 2 Category 7515 urn:ddi:dk.dst:8cd39195-8880-4be9-9482-af433b14214e:25 dk.dst 8cd39195-8880-4be9-9482-af433b14214e 25 dk.dst 25d6d078-df32-400f-8e3a-561f4fa12f00 2 Category 751500 urn:ddi:dk.dst:036b2d86-b70e-438a-8c7d-7947e3c8c5be:25 dk.dst 036b2d86-b70e-438a-8c7d-7947e3c8c5be 25 dk.dst affa0994-9775-49d8-a401-d65360541934 2 Category 7516 urn:ddi:dk.dst:f5894440-ad9e-44b3-895c-71502f485f21:25 dk.dst f5894440-ad9e-44b3-895c-71502f485f21 25 dk.dst 2063abf0-ea61-4d3b-b772-62b7748dbdcf 2 Category 751600 urn:ddi:dk.dst:e2e29dc7-6ead-47a7-a12b-626053c4d231:25 dk.dst e2e29dc7-6ead-47a7-a12b-626053c4d231 25 dk.dst 90e3fc73-eac0-4db5-9614-411d004465ac 2 Category 752 urn:ddi:dk.dst:9bfbb3a1-6810-49ac-aef3-fc71619bba7e:25 dk.dst 9bfbb3a1-6810-49ac-aef3-fc71619bba7e 25 dk.dst 432d453a-accf-4ada-b9d8-a0a47150adc3 2 Category 7521 urn:ddi:dk.dst:d081fb71-d4f2-4db0-a0ba-9523f3ed4dc4:25 dk.dst d081fb71-d4f2-4db0-a0ba-9523f3ed4dc4 25 dk.dst a8273e9f-40be-4aa1-b1ba-4cd1ca2850b8 2 Category 752100 urn:ddi:dk.dst:5c02db07-9648-4540-a60f-b24b6f4d4a76:25 dk.dst 5c02db07-9648-4540-a60f-b24b6f4d4a76 25 dk.dst dd9ef8ee-13ca-4aac-9e0f-5cb6b1029329 2 Category 7522 urn:ddi:dk.dst:a40b51d2-3c32-4e66-8913-7ab0e3049c35:25 dk.dst a40b51d2-3c32-4e66-8913-7ab0e3049c35 25 dk.dst d45d5a37-cbc1-4ea5-8422-e2e34bf8f720 2 Category 752200 urn:ddi:dk.dst:3b312e1c-158e-4bd5-ac28-b257cf76af97:25 dk.dst 3b312e1c-158e-4bd5-ac28-b257cf76af97 25 dk.dst 4e44939d-6094-45de-afda-e612cfde5dd5 2 Category 7523 urn:ddi:dk.dst:73ed6705-e419-4897-9622-f355810667e7:25 dk.dst 73ed6705-e419-4897-9622-f355810667e7 25 dk.dst 3b8ee377-58b8-4f90-b95c-daa5231b8989 2 Category 752300 urn:ddi:dk.dst:9e0e2423-9a87-45b7-91c1-38cba9f732be:25 dk.dst 9e0e2423-9a87-45b7-91c1-38cba9f732be 25 dk.dst aaf4e94c-1e08-47b7-a5ea-c3a6a5a5053b 2 Category 753 urn:ddi:dk.dst:6d24ae19-5be8-4dea-b043-d361756a87b9:25 dk.dst 6d24ae19-5be8-4dea-b043-d361756a87b9 25 dk.dst 8d19cb0b-6af0-47d3-a749-e8a8965f80ec 2 Category 7531 urn:ddi:dk.dst:b6431779-0193-4af0-a4fe-072a934af343:25 dk.dst b6431779-0193-4af0-a4fe-072a934af343 25 dk.dst 186676f8-50c3-4b90-bb4c-5558a186c5df 2 Category 753100 urn:ddi:dk.dst:f91a67e2-bd03-4b87-896a-6d7e1a63c730:25 dk.dst f91a67e2-bd03-4b87-896a-6d7e1a63c730 25 dk.dst 4f67b1a0-b585-4b7e-b918-6af0501251c3 2 Category 7532 urn:ddi:dk.dst:aa56142e-cf90-47bc-ac5f-35d9f958ff93:25 dk.dst aa56142e-cf90-47bc-ac5f-35d9f958ff93 25 dk.dst dc3d5f0b-ccb8-42e1-929e-6c0284388173 2 Category 753200 urn:ddi:dk.dst:30a91562-e347-4fda-9a12-4064cc5ef7b1:25 dk.dst 30a91562-e347-4fda-9a12-4064cc5ef7b1 25 dk.dst 174cbd19-c21a-4f92-9269-57d9b74cdb94 2 Category 7533 urn:ddi:dk.dst:fc69559f-364b-4706-bd6e-65f3d2868920:25 dk.dst fc69559f-364b-4706-bd6e-65f3d2868920 25 dk.dst f641aa23-9151-43bc-9bb9-7f93eb1a8e32 2 Category 753300 urn:ddi:dk.dst:7cc9a405-bd3d-43ed-aecd-31a6b6386677:25 dk.dst 7cc9a405-bd3d-43ed-aecd-31a6b6386677 25 dk.dst d0cc8265-e36c-4c9a-8b17-611e5e550460 2 Category 7534 urn:ddi:dk.dst:a69b34d5-176f-4afd-b8f0-110e47509bab:25 dk.dst a69b34d5-176f-4afd-b8f0-110e47509bab 25 dk.dst d68471dc-9a0d-4718-8ee4-a3ec98db1f25 2 Category 753400 urn:ddi:dk.dst:2848dbc7-395c-4872-9f91-16969eb7efb9:25 dk.dst 2848dbc7-395c-4872-9f91-16969eb7efb9 25 dk.dst aaf0ac2b-dbc2-4f7f-9e46-5d310c88f4cb 2 Category 7535 urn:ddi:dk.dst:bf00de5e-04cb-4ff0-810e-308eb902428e:25 dk.dst bf00de5e-04cb-4ff0-810e-308eb902428e 25 dk.dst ca732ec7-4d60-4482-8267-5d08617d34e0 2 Category 753500 urn:ddi:dk.dst:c8817526-dcbc-4333-8466-2c51c77c7fc4:25 dk.dst c8817526-dcbc-4333-8466-2c51c77c7fc4 25 dk.dst e24ba45a-7e77-4c99-bb29-a7cdfae508dd 2 Category 7536 urn:ddi:dk.dst:204c4fe5-b1bc-4c58-b367-3f92c17ad343:25 dk.dst 204c4fe5-b1bc-4c58-b367-3f92c17ad343 25 dk.dst b02005c3-1491-485d-851b-da4e5fc8c094 2 Category 753600 urn:ddi:dk.dst:625c6e0b-8e41-44f2-817a-53caa4644007:25 dk.dst 625c6e0b-8e41-44f2-817a-53caa4644007 25 dk.dst f36f852e-95a6-4b58-9595-1b07cbf3e1c5 2 Category 754 urn:ddi:dk.dst:90fb6f9d-eb2e-47d9-8b09-d77f52980396:25 dk.dst 90fb6f9d-eb2e-47d9-8b09-d77f52980396 25 dk.dst 4f150d66-40f6-48d3-8c63-4e9560baf192 2 Category 7541 urn:ddi:dk.dst:38a3a160-2419-4184-b98d-3a998a2624f1:25 dk.dst 38a3a160-2419-4184-b98d-3a998a2624f1 25 dk.dst 54f91db6-5ed7-4bb6-9dbc-a4ef5911afd4 2 Category 754100 urn:ddi:dk.dst:8efee894-053f-4ebe-a86a-a985797f5049:25 dk.dst 8efee894-053f-4ebe-a86a-a985797f5049 25 dk.dst fabad6c4-0474-4b2d-aeb5-37f6e3321f48 2 Category 7542 urn:ddi:dk.dst:26935f84-dc6b-49c6-96d6-318fc18db631:25 dk.dst 26935f84-dc6b-49c6-96d6-318fc18db631 25 dk.dst 6e292a3e-bb94-4a65-85bb-71e62367e7ab 2 Category 754200 urn:ddi:dk.dst:138cd8fa-7ba0-41bc-a5aa-ca1284176276:25 dk.dst 138cd8fa-7ba0-41bc-a5aa-ca1284176276 25 dk.dst 091b87cf-b573-4717-aee3-9bf340c327f0 2 Category 7543 urn:ddi:dk.dst:b7956ee3-379e-4efb-bc2c-badcab01b3e5:25 dk.dst b7956ee3-379e-4efb-bc2c-badcab01b3e5 25 dk.dst 62e52297-9a39-4c0a-8fd4-ebe40da1b54f 2 Category 754300 urn:ddi:dk.dst:26c085f8-565e-466b-a4df-1e9b886790f3:25 dk.dst 26c085f8-565e-466b-a4df-1e9b886790f3 25 dk.dst 56fbafab-9936-4eb2-96b8-e6f773555e27 2 Category 7544 urn:ddi:dk.dst:335f7fe3-3ba4-4db7-99a3-450c73b2c92e:25 dk.dst 335f7fe3-3ba4-4db7-99a3-450c73b2c92e 25 dk.dst 26b5bf03-f3f5-4026-8d15-26965021128e 2 Category 754400 urn:ddi:dk.dst:1eb3062a-6c47-45e7-8cd4-c38626a76fa7:25 dk.dst 1eb3062a-6c47-45e7-8cd4-c38626a76fa7 25 dk.dst c817d97b-f02b-4cb7-ac4b-359492e9a7e2 2 Category 7549 urn:ddi:dk.dst:e1230357-b28b-44b8-98ff-9b6cec35a31d:25 dk.dst e1230357-b28b-44b8-98ff-9b6cec35a31d 25 dk.dst 09004016-82ec-4f49-9b56-20cb2b580d46 2 Category 754900 urn:ddi:dk.dst:52fe240d-1442-4a7c-877d-77ca4e065021:25 dk.dst 52fe240d-1442-4a7c-877d-77ca4e065021 25 dk.dst 2465b392-eef9-4149-a7f5-479cc4ff8215 2 Category 8 urn:ddi:dk.dst:708afd28-8225-4beb-ad69-52100022077c:25 dk.dst 708afd28-8225-4beb-ad69-52100022077c 25 dk.dst c7d8a730-054e-4912-9f5a-4342333ff28f 2 Category 81 urn:ddi:dk.dst:cf16ca1d-4b8b-4e02-9bf4-bb0d7003b734:25 dk.dst cf16ca1d-4b8b-4e02-9bf4-bb0d7003b734 25 dk.dst e9132e12-95a6-41f2-b4f7-6783ba4bf60d 2 Category 811 urn:ddi:dk.dst:84730fff-3bd4-4fd8-8614-7981423349ea:25 dk.dst 84730fff-3bd4-4fd8-8614-7981423349ea 25 dk.dst 5b1fae41-189e-4da6-bdc0-d16e0b7fd765 2 Category 8111 urn:ddi:dk.dst:31d4acc2-3c7b-4efc-971a-24de86907a23:25 dk.dst 31d4acc2-3c7b-4efc-971a-24de86907a23 25 dk.dst 48046b86-fe74-4bf7-b45e-ce3a6df6ae64 2 Category 811100 urn:ddi:dk.dst:3f8172a4-a053-4fbb-9f05-fafe307ea545:25 dk.dst 3f8172a4-a053-4fbb-9f05-fafe307ea545 25 dk.dst 19db2970-7512-403b-a40d-a4e0f3c2e361 2 Category 8112 urn:ddi:dk.dst:9502f65f-a07b-468a-88cc-3a00c385cf52:25 dk.dst 9502f65f-a07b-468a-88cc-3a00c385cf52 25 dk.dst b5dc1184-f0c0-4f85-9283-91b1af40112b 2 Category 811200 urn:ddi:dk.dst:33589459-3c7f-4ce8-8fcc-dabe9ab45fb1:25 dk.dst 33589459-3c7f-4ce8-8fcc-dabe9ab45fb1 25 dk.dst 1758f7b6-186f-42ca-9049-554832b8a6cf 2 Category 8113 urn:ddi:dk.dst:32502c88-2fc8-4eb7-a136-2d4e5af56b49:25 dk.dst 32502c88-2fc8-4eb7-a136-2d4e5af56b49 25 dk.dst 62cb183b-8a64-4561-b9ef-8c8580fdf3e4 2 Category 811300 urn:ddi:dk.dst:205f1f64-1153-4e32-8e82-2b3f5b332ae8:25 dk.dst 205f1f64-1153-4e32-8e82-2b3f5b332ae8 25 dk.dst 15ff3ab4-934c-46be-8ef2-74aa5df72b46 2 Category 8114 urn:ddi:dk.dst:0e1c981b-10e8-41b0-9eb4-5b97c2aeb8af:25 dk.dst 0e1c981b-10e8-41b0-9eb4-5b97c2aeb8af 25 dk.dst b5ff1fd3-0bf7-49dc-b03e-cb68ff46d8ba 2 Category 811400 urn:ddi:dk.dst:496ec62d-7f70-4445-9491-2d448630aeff:25 dk.dst 496ec62d-7f70-4445-9491-2d448630aeff 25 dk.dst bce5691c-d389-4a18-91cf-2028065f4bff 2 Category 812 urn:ddi:dk.dst:4d5dd780-57dc-4cf9-a37e-595af9cd3ccf:25 dk.dst 4d5dd780-57dc-4cf9-a37e-595af9cd3ccf 25 dk.dst 466abb66-2044-4d47-88b3-70ba3bd4629b 2 Category 8121 urn:ddi:dk.dst:7abb26be-9bcb-4cdb-b064-ba7eddb5f639:25 dk.dst 7abb26be-9bcb-4cdb-b064-ba7eddb5f639 25 dk.dst dbbff24a-08e1-4c36-a2d0-7e305b796031 2 Category 812100 urn:ddi:dk.dst:46c005e8-07e3-4efc-aaa0-3224edde93bf:25 dk.dst 46c005e8-07e3-4efc-aaa0-3224edde93bf 25 dk.dst 85c3464b-cbfd-4fb5-8325-9fdfa7611349 2 Category 8122 urn:ddi:dk.dst:9e0bc044-121e-4958-873f-c4e1c1cccc6d:25 dk.dst 9e0bc044-121e-4958-873f-c4e1c1cccc6d 25 dk.dst c0b09e74-1cd9-45e4-b81c-c9908813f720 2 Category 812200 urn:ddi:dk.dst:cf73a83e-4572-4801-af2c-e813024034ed:25 dk.dst cf73a83e-4572-4801-af2c-e813024034ed 25 dk.dst 1419747f-b2ff-42a6-b5f8-9494412abb3c 2 Category 813 urn:ddi:dk.dst:911ee61e-8161-476b-82e9-2951cf19bdab:25 dk.dst 911ee61e-8161-476b-82e9-2951cf19bdab 25 dk.dst dcd25f3b-a17a-4ae0-8e3a-516f24a9d6d8 2 Category 8131 urn:ddi:dk.dst:1d901320-71bf-4683-bfc4-e83d5f702b71:25 dk.dst 1d901320-71bf-4683-bfc4-e83d5f702b71 25 dk.dst 473e7e76-e235-49b9-ad71-4d576923eef1 2 Category 813110 urn:ddi:dk.dst:3e1ffa07-a663-418f-9e54-3002fb955974:25 dk.dst 3e1ffa07-a663-418f-9e54-3002fb955974 25 dk.dst 4cbe1c05-ce2c-4bc6-a7b9-7e399b322146 2 Category 813120 urn:ddi:dk.dst:0f2fc61c-6a63-4bf8-bd85-ed7898f79f82:25 dk.dst 0f2fc61c-6a63-4bf8-bd85-ed7898f79f82 25 dk.dst bc56c18b-b175-469d-b302-01e1b01bdaab 2 Category 8132 urn:ddi:dk.dst:cd99f561-89fa-48a4-b64e-9a4a013879a7:25 dk.dst cd99f561-89fa-48a4-b64e-9a4a013879a7 25 dk.dst f8151070-6fc0-4d0c-8e86-5f8ea2a457c6 2 Category 813200 urn:ddi:dk.dst:ee8f10c4-57d7-4d3c-ac8d-f8af51f4678c:25 dk.dst ee8f10c4-57d7-4d3c-ac8d-f8af51f4678c 25 dk.dst 920a36a2-596e-456d-b7e3-5ea2b87b9356 2 Category 814 urn:ddi:dk.dst:c1e1225f-12b8-4465-9a4c-cecc3454870c:25 dk.dst c1e1225f-12b8-4465-9a4c-cecc3454870c 25 dk.dst 87eff1ce-4019-4748-b6d5-b5e7b62f51ee 2 Category 8141 urn:ddi:dk.dst:9512307b-3ba8-482e-8da4-3860a238e4ef:25 dk.dst 9512307b-3ba8-482e-8da4-3860a238e4ef 25 dk.dst 3b02d61b-f923-462d-b3da-ff6ea7a4b8d8 2 Category 814100 urn:ddi:dk.dst:56b70d52-e993-44da-8365-359e688c6051:25 dk.dst 56b70d52-e993-44da-8365-359e688c6051 25 dk.dst 24a37d1b-3020-446b-bffc-e5edf13e60b1 2 Category 8142 urn:ddi:dk.dst:3d519f6d-37cb-4e0f-9d34-1f5a78c166c5:25 dk.dst 3d519f6d-37cb-4e0f-9d34-1f5a78c166c5 25 dk.dst ed5f6134-28f9-468b-baa8-8e1821fbb4f4 2 Category 814210 urn:ddi:dk.dst:0402d18f-7049-4a0e-a4ee-ef8cdd4c263a:25 dk.dst 0402d18f-7049-4a0e-a4ee-ef8cdd4c263a 25 dk.dst 76d4519e-2241-43a2-8359-7f613054797a 2 Category 814220 urn:ddi:dk.dst:e6f284a3-9ca1-4c69-a704-f5fe3f39954a:25 dk.dst e6f284a3-9ca1-4c69-a704-f5fe3f39954a 25 dk.dst 34333b3c-83c4-4035-a52b-1afd3638d6f6 2 Category 8143 urn:ddi:dk.dst:1e3f0257-c0dc-4959-a62a-d5bd2a51f5c8:25 dk.dst 1e3f0257-c0dc-4959-a62a-d5bd2a51f5c8 25 dk.dst 2be8ff1e-ff73-484c-95b3-0370e16d79bf 2 Category 814300 urn:ddi:dk.dst:8663ce74-942c-470c-9000-986f24f50f32:25 dk.dst 8663ce74-942c-470c-9000-986f24f50f32 25 dk.dst 35352f4f-8918-4bfb-a1bc-ef684680b657 2 Category 815 urn:ddi:dk.dst:ad7aa493-9373-41a4-b4bb-472b0308956f:25 dk.dst ad7aa493-9373-41a4-b4bb-472b0308956f 25 dk.dst 27e7b708-3b7c-4d84-98d1-e86d9f941586 2 Category 8151 urn:ddi:dk.dst:f8ecc9f0-4ebf-46c7-9949-5f16fce140c2:25 dk.dst f8ecc9f0-4ebf-46c7-9949-5f16fce140c2 25 dk.dst 7bf94321-26e2-4d1d-9f2e-2718a8740fc2 2 Category 815100 urn:ddi:dk.dst:b69b6431-7000-4a4c-a2bc-13b08e126623:25 dk.dst b69b6431-7000-4a4c-a2bc-13b08e126623 25 dk.dst 64e32993-49d5-4b66-b99c-0e224ce7ca54 2 Category 8152 urn:ddi:dk.dst:d6289f4d-df99-4032-8ff0-a4f68efd0a3f:25 dk.dst d6289f4d-df99-4032-8ff0-a4f68efd0a3f 25 dk.dst 9cf2a3d0-ddbc-4dfa-be6b-3de797a279bc 2 Category 815200 urn:ddi:dk.dst:e8f0b90e-80f2-4356-a420-513c089c91ea:25 dk.dst e8f0b90e-80f2-4356-a420-513c089c91ea 25 dk.dst 6f60482a-593e-420f-9e8e-476b63b3fb97 2 Category 8153 urn:ddi:dk.dst:2df2352d-ea0a-4d14-874a-d7c8ca9fd9cf:25 dk.dst 2df2352d-ea0a-4d14-874a-d7c8ca9fd9cf 25 dk.dst a0894db0-c543-41c1-985f-6d840f2777be 2 Category 815300 urn:ddi:dk.dst:5cc04f35-edee-4ea1-a58b-1328d6fa15be:25 dk.dst 5cc04f35-edee-4ea1-a58b-1328d6fa15be 25 dk.dst 92d813c2-0b38-4768-9ef9-8368e766e798 2 Category 8154 urn:ddi:dk.dst:3db33369-4e0f-4f97-b5de-8e7185fcf1c3:25 dk.dst 3db33369-4e0f-4f97-b5de-8e7185fcf1c3 25 dk.dst fa53b374-35dd-4248-a53c-6dcc4e5244db 2 Category 815400 urn:ddi:dk.dst:9b70dfd3-70e8-47b2-9a4f-c10a6819d828:25 dk.dst 9b70dfd3-70e8-47b2-9a4f-c10a6819d828 25 dk.dst c7e348d2-474f-47cb-b8e9-7dba3bb48ec8 2 Category 8155 urn:ddi:dk.dst:6f4a7bff-4d94-48aa-82a6-08f19408a5cd:25 dk.dst 6f4a7bff-4d94-48aa-82a6-08f19408a5cd 25 dk.dst 5317d13e-c3a8-4566-89ac-80d8a4508994 2 Category 815500 urn:ddi:dk.dst:a3684480-f50d-4c21-b4ff-ae9e3e31cad0:25 dk.dst a3684480-f50d-4c21-b4ff-ae9e3e31cad0 25 dk.dst 60dc2d4a-568e-478f-a00a-462ca365557a 2 Category 8156 urn:ddi:dk.dst:941925f6-047c-4ddd-b32c-1b0e177cc7a9:25 dk.dst 941925f6-047c-4ddd-b32c-1b0e177cc7a9 25 dk.dst a0e34dba-210a-4f34-a26f-2cd463f36d34 2 Category 815600 urn:ddi:dk.dst:00154da7-e904-4dc1-a5ff-f54d8140da77:25 dk.dst 00154da7-e904-4dc1-a5ff-f54d8140da77 25 dk.dst 8d193d12-c12e-4c35-a7a2-ac994d00b8f6 2 Category 8157 urn:ddi:dk.dst:71f8a17f-232f-4700-a2f2-7ca40c87d19e:25 dk.dst 71f8a17f-232f-4700-a2f2-7ca40c87d19e 25 dk.dst 4271f0f4-ba7f-4b1e-9dd0-c50a0daf0bba 2 Category 815700 urn:ddi:dk.dst:9108f553-ce2a-4a14-adce-4dbb06256adf:25 dk.dst 9108f553-ce2a-4a14-adce-4dbb06256adf 25 dk.dst ba8d8424-fc70-4d83-8fe0-f13c29f0fed5 2 Category 8159 urn:ddi:dk.dst:68892d78-3ec7-480b-82ba-3865ff9031f3:25 dk.dst 68892d78-3ec7-480b-82ba-3865ff9031f3 25 dk.dst ef63eb2b-f17c-4c14-8458-b56c013cfe20 2 Category 815900 urn:ddi:dk.dst:f283de7c-5ee6-42b4-a4d8-8190e765a95e:25 dk.dst f283de7c-5ee6-42b4-a4d8-8190e765a95e 25 dk.dst 101a52cb-f6c0-4350-a4e2-269b814b8ac2 2 Category 816 urn:ddi:dk.dst:8fa55d31-3d0b-45cd-a308-b75997f5f479:25 dk.dst 8fa55d31-3d0b-45cd-a308-b75997f5f479 25 dk.dst de18191b-358a-4719-9772-17c3efe951e1 2 Category 8160 urn:ddi:dk.dst:c01c67be-f523-4550-86da-e04f62cbc4c1:25 dk.dst c01c67be-f523-4550-86da-e04f62cbc4c1 25 dk.dst 8137e2ff-c085-48d7-b76d-7df8a5962954 2 Category 816010 urn:ddi:dk.dst:ab785ca0-b0cc-4ca8-ac4c-ef85467a1721:25 dk.dst ab785ca0-b0cc-4ca8-ac4c-ef85467a1721 25 dk.dst 1ebb4dc0-9fea-4673-88df-0254299f1ddb 2 Category 816020 urn:ddi:dk.dst:051b01ec-f578-456f-8cb6-29b20cad729d:25 dk.dst 051b01ec-f578-456f-8cb6-29b20cad729d 25 dk.dst 34909ad0-fd9c-45e2-a87c-916481931e19 2 Category 816030 urn:ddi:dk.dst:ff8c9347-dc92-41d9-a92d-4f90052981ea:25 dk.dst ff8c9347-dc92-41d9-a92d-4f90052981ea 25 dk.dst 1ecdf31d-d0eb-4b05-8d06-74c8d0a590fe 2 Category 816040 urn:ddi:dk.dst:91808079-e262-4edc-ac81-77e6ca290b17:25 dk.dst 91808079-e262-4edc-ac81-77e6ca290b17 25 dk.dst 13eadda1-4b3c-4ddc-b4eb-b3e51ea037c1 2 Category 817 urn:ddi:dk.dst:923101b1-4280-4013-a131-a595c0fdddf7:25 dk.dst 923101b1-4280-4013-a131-a595c0fdddf7 25 dk.dst b29595dc-2c60-43fa-b24c-8d62eb62489e 2 Category 8171 urn:ddi:dk.dst:aef78e34-bdc8-4d1c-ae1e-69290d6d6a1d:25 dk.dst aef78e34-bdc8-4d1c-ae1e-69290d6d6a1d 25 dk.dst beae4cb4-606c-4b03-b2d0-0c13f94a2187 2 Category 817100 urn:ddi:dk.dst:7fafb7c5-f947-4b14-a645-533c8c8a34c7:25 dk.dst 7fafb7c5-f947-4b14-a645-533c8c8a34c7 25 dk.dst 7ce37c69-107a-45a2-8003-7b4ba99942e6 2 Category 8172 urn:ddi:dk.dst:20b26e8b-486d-41b6-94d4-ea12eaf37813:25 dk.dst 20b26e8b-486d-41b6-94d4-ea12eaf37813 25 dk.dst 11e283a4-1119-45bf-abd7-fb68140aa0f3 2 Category 817200 urn:ddi:dk.dst:e75a5efc-5362-439d-88d9-817a5ebaf0f9:25 dk.dst e75a5efc-5362-439d-88d9-817a5ebaf0f9 25 dk.dst 5e23c13b-162a-4ee7-80c8-9670b847a050 2 Category 818 urn:ddi:dk.dst:f325b0fe-3821-4a75-956f-b2eb54084cd2:25 dk.dst f325b0fe-3821-4a75-956f-b2eb54084cd2 25 dk.dst 65fbbc65-fd8a-4938-8aa5-8ea1f11468b9 2 Category 8181 urn:ddi:dk.dst:cd4c5ceb-91a6-47a4-a2b9-26a5b22cb01c:25 dk.dst cd4c5ceb-91a6-47a4-a2b9-26a5b22cb01c 25 dk.dst 1774c712-5dfb-498f-a547-0adb0b653d5a 2 Category 818100 urn:ddi:dk.dst:6416cee9-9f36-4854-878d-ade69763e0e0:25 dk.dst 6416cee9-9f36-4854-878d-ade69763e0e0 25 dk.dst b4e800e1-655e-4853-bbca-0eb1c2401fc9 2 Category 8182 urn:ddi:dk.dst:d58ff22a-6bbc-4c94-ac51-31fdb005e0ed:25 dk.dst d58ff22a-6bbc-4c94-ac51-31fdb005e0ed 25 dk.dst 07751926-4631-4044-ae56-13374b554446 2 Category 818210 urn:ddi:dk.dst:a7a33de6-368d-45a8-bc86-2ca765bdaeb2:25 dk.dst a7a33de6-368d-45a8-bc86-2ca765bdaeb2 25 dk.dst 79f0a785-a2bf-47a2-a11f-e83661ad5c74 2 Category 818290 urn:ddi:dk.dst:c9f77511-d61b-44be-8d14-b7c8f896cb39:25 dk.dst c9f77511-d61b-44be-8d14-b7c8f896cb39 25 dk.dst 543169ee-03e7-4184-871c-59b867ccf446 2 Category 8183 urn:ddi:dk.dst:09c1c8bd-5157-40e2-955e-a1fe8512685f:25 dk.dst 09c1c8bd-5157-40e2-955e-a1fe8512685f 25 dk.dst a1993505-e3f4-4582-ba53-2e8fcd63a60d 2 Category 818300 urn:ddi:dk.dst:dea4c2cd-9121-461f-8460-248102d3beb9:25 dk.dst dea4c2cd-9121-461f-8460-248102d3beb9 25 dk.dst b5707fe0-7ff9-41bb-b684-112fe14a2549 2 Category 8189 urn:ddi:dk.dst:b7b8ab6d-de88-4cd0-b47a-5e064bba1554:25 dk.dst b7b8ab6d-de88-4cd0-b47a-5e064bba1554 25 dk.dst aa04d162-f028-4c3c-8e0f-cfc31a3c5a92 2 Category 818910 urn:ddi:dk.dst:f6c88595-b377-43a0-813c-0e62fc8a4d96:25 dk.dst f6c88595-b377-43a0-813c-0e62fc8a4d96 25 dk.dst 9b78b91c-8316-48dd-b192-5a51bfe0ccf2 2 Category 818990 urn:ddi:dk.dst:7d7d6f42-2163-4815-b6a1-ce9df2298b28:25 dk.dst 7d7d6f42-2163-4815-b6a1-ce9df2298b28 25 dk.dst 73619cae-ac51-46a8-a728-1eb35732b0a4 2 Category 82 urn:ddi:dk.dst:535acd42-ac5d-4f94-a6f2-7c955ec8b4e7:25 dk.dst 535acd42-ac5d-4f94-a6f2-7c955ec8b4e7 25 dk.dst ef09bc27-7b77-44f2-856f-f31b5368063c 2 Category 821 urn:ddi:dk.dst:34e6887d-4a6d-4f4f-ab32-4dd2569e19b5:25 dk.dst 34e6887d-4a6d-4f4f-ab32-4dd2569e19b5 25 dk.dst 0153f3e7-b5bc-428f-a0d4-d105b2f5d5e5 2 Category 8211 urn:ddi:dk.dst:8af5b0b6-8d63-48f9-9e06-4fe891963799:25 dk.dst 8af5b0b6-8d63-48f9-9e06-4fe891963799 25 dk.dst 36d79a52-a80d-4b5d-96d1-226cb59c0c63 2 Category 821100 urn:ddi:dk.dst:71f4eacf-a9c7-427c-862e-d8dea1feb5b8:25 dk.dst 71f4eacf-a9c7-427c-862e-d8dea1feb5b8 25 dk.dst c2f894bd-ac49-4e32-9a5c-e90bb2f2be9f 2 Category 8212 urn:ddi:dk.dst:dd8f127a-16b3-4b7b-9512-f5cb06f2fee3:25 dk.dst dd8f127a-16b3-4b7b-9512-f5cb06f2fee3 25 dk.dst 7bc87cde-6f00-4ad7-9171-12ad22257968 2 Category 821200 urn:ddi:dk.dst:4ab2e916-9e12-4105-b1c7-800df7260272:25 dk.dst 4ab2e916-9e12-4105-b1c7-800df7260272 25 dk.dst 3316f94e-2d08-4c2f-a77a-3c67ab6739d4 2 Category 8219 urn:ddi:dk.dst:7de77aa9-7d21-4c71-bd1d-a3f19b92f89a:25 dk.dst 7de77aa9-7d21-4c71-bd1d-a3f19b92f89a 25 dk.dst 627351d6-1d20-4093-a403-7f46da20519a 2 Category 821900 urn:ddi:dk.dst:fe03503b-36da-466c-a8aa-d2ee583f7898:25 dk.dst fe03503b-36da-466c-a8aa-d2ee583f7898 25 dk.dst 0c07fdd7-9661-493f-a45f-9bdbc6a05519 2 Category 83 urn:ddi:dk.dst:a8216314-3b7e-4b5c-837a-4fb6d8312808:25 dk.dst a8216314-3b7e-4b5c-837a-4fb6d8312808 25 dk.dst f27e9990-0c95-4179-a0b8-98014efc27b7 2 Category 831 urn:ddi:dk.dst:a2f79603-b6d9-4e07-adb2-e32a72ad7898:25 dk.dst a2f79603-b6d9-4e07-adb2-e32a72ad7898 25 dk.dst dc1c14f3-21ab-4f81-83ec-d5b773c01092 2 Category 8311 urn:ddi:dk.dst:e60dc0b9-c2f5-45d2-a2bf-376c0f95e68c:25 dk.dst e60dc0b9-c2f5-45d2-a2bf-376c0f95e68c 25 dk.dst af127187-13d1-43e5-b0f1-a36d0220bd1d 2 Category 831100 urn:ddi:dk.dst:73c76f85-55b6-4665-ac07-1b508174d886:25 dk.dst 73c76f85-55b6-4665-ac07-1b508174d886 25 dk.dst bb25b2d0-d1fe-4c32-bd87-ef4f22899646 2 Category 8312 urn:ddi:dk.dst:76b23539-0bbb-4c41-bd90-66be26eb5fce:25 dk.dst 76b23539-0bbb-4c41-bd90-66be26eb5fce 25 dk.dst ec0b6f85-4258-424c-abeb-ba3ec81312b2 2 Category 831200 urn:ddi:dk.dst:e33912dd-fc5d-4290-b4e1-9c4ca78a861c:25 dk.dst e33912dd-fc5d-4290-b4e1-9c4ca78a861c 25 dk.dst 08bc9010-8181-4eed-9115-c986fe56c310 2 Category 832 urn:ddi:dk.dst:88f40d60-c155-4a04-980a-4c90b2985da0:25 dk.dst 88f40d60-c155-4a04-980a-4c90b2985da0 25 dk.dst dc944c00-363c-4e5e-9820-a6e52f1e337e 2 Category 8321 urn:ddi:dk.dst:7010b290-4e63-4140-a89e-fe6ea3fbae38:25 dk.dst 7010b290-4e63-4140-a89e-fe6ea3fbae38 25 dk.dst 95bd5dff-f0a2-45f1-9332-9dbba317e73c 2 Category 832100 urn:ddi:dk.dst:c3cf3759-382c-4fd8-a9cf-05c5cb901a5e:25 dk.dst c3cf3759-382c-4fd8-a9cf-05c5cb901a5e 25 dk.dst c3dc8f81-5dc9-4799-acb2-b4caacfd5f4f 2 Category 8322 urn:ddi:dk.dst:2c52b422-aba1-4585-8092-fd08fdd8653f:25 dk.dst 2c52b422-aba1-4585-8092-fd08fdd8653f 25 dk.dst 0d7b1c10-3e1e-4e98-97b8-fc8308f5f433 2 Category 832210 urn:ddi:dk.dst:464ef11a-7061-430f-9dc5-dfca13e1b2e3:25 dk.dst 464ef11a-7061-430f-9dc5-dfca13e1b2e3 25 dk.dst ba8e2ee0-0be0-4cc0-8ceb-709d8ef0bd62 2 Category 832220 urn:ddi:dk.dst:468e5f64-f474-4c2f-b9ac-c0ff8a3972cf:25 dk.dst 468e5f64-f474-4c2f-b9ac-c0ff8a3972cf 25 dk.dst c9204f27-0b68-4cd1-9665-c41d7b596a28 2 Category 832230 urn:ddi:dk.dst:3685a8aa-1a30-4724-b362-439ed91086b7:25 dk.dst 3685a8aa-1a30-4724-b362-439ed91086b7 25 dk.dst 9456eb03-60d7-4fbe-b2c1-8c3a86624d3f 2 Category 832240 urn:ddi:dk.dst:3e24ca63-cd96-41a6-88b2-8f93271854e9:25 dk.dst 3e24ca63-cd96-41a6-88b2-8f93271854e9 25 dk.dst 628dcdd9-438e-4a9c-adad-3ae3456280b4 2 Category 833 urn:ddi:dk.dst:e0ad9441-8feb-461a-909d-abf80f428c3a:25 dk.dst e0ad9441-8feb-461a-909d-abf80f428c3a 25 dk.dst 4f310e18-f262-438f-9728-0c1de8924ab4 2 Category 8331 urn:ddi:dk.dst:a5b86f35-58eb-42b1-85c4-e8d8de1585b5:25 dk.dst a5b86f35-58eb-42b1-85c4-e8d8de1585b5 25 dk.dst 41462508-be98-41fa-989b-1a47e51b17af 2 Category 833110 urn:ddi:dk.dst:fb8f01c6-c96e-4a30-b8ff-c53f107357f9:25 dk.dst fb8f01c6-c96e-4a30-b8ff-c53f107357f9 25 dk.dst 90b53167-3429-45ae-a164-2629f4eab3dc 2 Category 833120 urn:ddi:dk.dst:d9dc4e56-f74d-4955-9295-299fa10af648:25 dk.dst d9dc4e56-f74d-4955-9295-299fa10af648 25 dk.dst 5ba711e0-0b82-420c-bdd2-18f088528fd2 2 Category 833130 urn:ddi:dk.dst:2a3a81c3-b375-4f42-ad5e-3007f78a2dc1:25 dk.dst 2a3a81c3-b375-4f42-ad5e-3007f78a2dc1 25 dk.dst b3bc1ff1-b55e-4dd4-998d-1dc76c67236f 2 Category 833140 urn:ddi:dk.dst:a5fc2fa4-139c-4d7c-ac9f-6c6df972a127:25 dk.dst a5fc2fa4-139c-4d7c-ac9f-6c6df972a127 25 dk.dst d425a63f-b2fa-47fe-a6a5-025c1f11875c 2 Category 8332 urn:ddi:dk.dst:6c323f47-fedb-479a-8078-c768f033fcea:25 dk.dst 6c323f47-fedb-479a-8078-c768f033fcea 25 dk.dst 0491a731-7774-4027-83ff-3ed7b8f118f0 2 Category 833210 urn:ddi:dk.dst:ef5bc180-e2eb-44b8-b33c-32e8b83ac91f:25 dk.dst ef5bc180-e2eb-44b8-b33c-32e8b83ac91f 25 dk.dst 0cd9069b-c14b-4699-9cb2-baceb8e34ca2 2 Category 833220 urn:ddi:dk.dst:855f6c54-7965-4628-a3f8-22d6a265f4f0:25 dk.dst 855f6c54-7965-4628-a3f8-22d6a265f4f0 25 dk.dst 0966b9e3-730f-497b-8961-5a584d4f912b 2 Category 833230 urn:ddi:dk.dst:a4a72346-c69f-4bbf-9237-4e3caa2214d4:25 dk.dst a4a72346-c69f-4bbf-9237-4e3caa2214d4 25 dk.dst 2136037f-743a-4cbe-a329-050c219dfc93 2 Category 833240 urn:ddi:dk.dst:185ae68e-18a1-4e17-ac08-013b6ce72584:25 dk.dst 185ae68e-18a1-4e17-ac08-013b6ce72584 25 dk.dst 4a7acd38-71bd-4c1f-8577-8a82205b1cda 2 Category 833250 urn:ddi:dk.dst:55b02436-f8f1-4fff-9938-1c5f6be67cca:25 dk.dst 55b02436-f8f1-4fff-9938-1c5f6be67cca 25 dk.dst 6e107e35-37bb-442e-8801-b353f60cd95e 2 Category 833260 urn:ddi:dk.dst:056ed8d3-4f38-4a02-a2fa-206644ad2589:25 dk.dst 056ed8d3-4f38-4a02-a2fa-206644ad2589 25 dk.dst 002f3bf6-52ac-47cc-8624-0f02e0a4bdc1 2 Category 834 urn:ddi:dk.dst:6414050e-7a9a-4ac2-9b71-e6de19ecd3c2:25 dk.dst 6414050e-7a9a-4ac2-9b71-e6de19ecd3c2 25 dk.dst 8144d498-a74c-44f8-af51-229ef7a4b619 2 Category 8341 urn:ddi:dk.dst:73c92e01-c592-4338-afd1-ec20d63e584e:25 dk.dst 73c92e01-c592-4338-afd1-ec20d63e584e 25 dk.dst d7cc0061-b7a6-411b-a918-0076da3f22e3 2 Category 834100 urn:ddi:dk.dst:bc91c2ad-86b5-4b87-812a-9c8c2627201a:25 dk.dst bc91c2ad-86b5-4b87-812a-9c8c2627201a 25 dk.dst 62a4a13c-abfd-4408-82eb-084964219ab7 2 Category 8342 urn:ddi:dk.dst:05b33e79-f619-42d9-af7f-406846efabca:25 dk.dst 05b33e79-f619-42d9-af7f-406846efabca 25 dk.dst e89a35df-dbb2-431d-a6b3-0fc3b97b6082 2 Category 834200 urn:ddi:dk.dst:fc078d5f-e9d1-41b4-965e-ad6b5a3c34ee:25 dk.dst fc078d5f-e9d1-41b4-965e-ad6b5a3c34ee 25 dk.dst b8d1c6fa-5ffb-45b6-b971-78f43b48e39a 2 Category 8343 urn:ddi:dk.dst:65835686-7fdf-45fe-88bc-036a1b98b55c:25 dk.dst 65835686-7fdf-45fe-88bc-036a1b98b55c 25 dk.dst 5266ec81-a256-465a-9e4f-23b9300af598 2 Category 834310 urn:ddi:dk.dst:c7f2347e-1f83-49a5-b1c8-21bcf8df787f:25 dk.dst c7f2347e-1f83-49a5-b1c8-21bcf8df787f 25 dk.dst 45e3525f-960e-4a30-a7bf-ed6b92603599 2 Category 834320 urn:ddi:dk.dst:bc97510e-8278-45e9-8048-08b8c06f607d:25 dk.dst bc97510e-8278-45e9-8048-08b8c06f607d 25 dk.dst bcb91d1d-fc3f-4403-91e2-cf49e41adceb 2 Category 8344 urn:ddi:dk.dst:2d85f9b8-41d1-4ecb-9e73-cffe341f2617:25 dk.dst 2d85f9b8-41d1-4ecb-9e73-cffe341f2617 25 dk.dst 7594c292-b092-46de-aa9f-9c1418442275 2 Category 834400 urn:ddi:dk.dst:04adfd00-ab9b-404c-b263-8224fa97b3d7:25 dk.dst 04adfd00-ab9b-404c-b263-8224fa97b3d7 25 dk.dst b7191bb9-a35d-459b-bc0d-63c9e4aa8c30 2 Category 835 urn:ddi:dk.dst:64949701-b82c-45b2-8a81-768070b13f0d:25 dk.dst 64949701-b82c-45b2-8a81-768070b13f0d 25 dk.dst ae3a94c6-95ac-4118-8e17-559b5545626f 2 Category 8350 urn:ddi:dk.dst:9be54ce9-da6d-4a11-9a55-869960a9bf1b:25 dk.dst 9be54ce9-da6d-4a11-9a55-869960a9bf1b 25 dk.dst 7a225b71-189c-4826-b92f-5bd3c117d3ed 2 Category 835000 urn:ddi:dk.dst:2d3719a8-b641-4a4c-8b00-3722cdc3cb2f:25 dk.dst 2d3719a8-b641-4a4c-8b00-3722cdc3cb2f 25 dk.dst 263afc58-a07b-4dbd-a40c-aaeda76face9 2 Category 9 urn:ddi:dk.dst:70be31ee-10d5-42eb-88db-ce9dc4ac0faa:25 dk.dst 70be31ee-10d5-42eb-88db-ce9dc4ac0faa 25 dk.dst 16667db5-1d54-4de1-856d-632ccfb6a21b 2 Category 91 urn:ddi:dk.dst:cd5ae3c7-dfaf-4fc1-b412-900d23608511:25 dk.dst cd5ae3c7-dfaf-4fc1-b412-900d23608511 25 dk.dst 4942f779-6f1d-4893-aa37-362a57443089 2 Category 911 urn:ddi:dk.dst:91e5377c-eafe-459c-b369-967b0caa7af2:25 dk.dst 91e5377c-eafe-459c-b369-967b0caa7af2 25 dk.dst 80793f72-20d5-48a9-99f3-e162d6b84255 2 Category 9111 urn:ddi:dk.dst:1a73176c-ea81-400f-931f-8ce5aaa1c396:25 dk.dst 1a73176c-ea81-400f-931f-8ce5aaa1c396 25 dk.dst e0a591ec-f33e-42e8-b4b5-5353414aa598 2 Category 911100 urn:ddi:dk.dst:1b519329-969a-4718-a41b-540e805e3bec:25 dk.dst 1b519329-969a-4718-a41b-540e805e3bec 25 dk.dst 8847ef38-38e0-4a43-abd7-53936268f75f 2 Category 9112 urn:ddi:dk.dst:7e66733c-3b28-4671-b398-549872d9c6c7:25 dk.dst 7e66733c-3b28-4671-b398-549872d9c6c7 25 dk.dst d3d6de4d-2834-4964-ba5f-9b439c94090e 2 Category 911210 urn:ddi:dk.dst:3f68bf9f-5ae0-44ae-a416-bab1b7a5f177:25 dk.dst 3f68bf9f-5ae0-44ae-a416-bab1b7a5f177 25 dk.dst 16ea9343-5dd8-4d75-b563-4966bec19a80 2 Category 911220 urn:ddi:dk.dst:db94212d-08e5-495f-809d-634a7debcc24:25 dk.dst db94212d-08e5-495f-809d-634a7debcc24 25 dk.dst c524efad-592f-4b10-b82b-3949c4c23bbc 2 Category 911230 urn:ddi:dk.dst:b61bd496-0968-4c70-b548-a62bc8ecd420:25 dk.dst b61bd496-0968-4c70-b548-a62bc8ecd420 25 dk.dst b2e8d29d-3ad1-4f17-b373-c8239f14d591 2 Category 911240 urn:ddi:dk.dst:1bacee76-9dee-4dc2-8d66-71380766f0c6:25 dk.dst 1bacee76-9dee-4dc2-8d66-71380766f0c6 25 dk.dst 2304f26f-a5f5-4f6b-bd08-cf09ee96b90c 2 Category 911250 urn:ddi:dk.dst:f619ab23-0605-44d7-8a88-36c6620acdf3:25 dk.dst f619ab23-0605-44d7-8a88-36c6620acdf3 25 dk.dst 62030cc9-f332-4fe7-b832-32f1f7f3efd7 2 Category 911260 urn:ddi:dk.dst:bafc1d63-75ce-49fa-970a-5f3faab32de9:25 dk.dst bafc1d63-75ce-49fa-970a-5f3faab32de9 25 dk.dst d9f944f8-2a34-48a5-b339-3a55c7d7543e 2 Category 912 urn:ddi:dk.dst:31b4922d-bf70-4a34-afad-8a45265fe108:25 dk.dst 31b4922d-bf70-4a34-afad-8a45265fe108 25 dk.dst ab2bdfeb-151a-49c4-9538-864913e41e9d 2 Category 9121 urn:ddi:dk.dst:0caeb3f6-830e-4a93-adb0-2291822cf31a:25 dk.dst 0caeb3f6-830e-4a93-adb0-2291822cf31a 25 dk.dst 526951ce-4777-4794-8839-23d0c1c886dc 2 Category 912100 urn:ddi:dk.dst:7aba8d7d-ea94-41bb-a59c-1e654d2ece1c:25 dk.dst 7aba8d7d-ea94-41bb-a59c-1e654d2ece1c 25 dk.dst 36db7d9c-0a61-49d2-b913-223813b96f35 2 Category 9122 urn:ddi:dk.dst:530bb51d-de54-470c-8f40-ec8998a05a77:25 dk.dst 530bb51d-de54-470c-8f40-ec8998a05a77 25 dk.dst edffc1b1-e50b-4f6a-872a-1dd8052a632d 2 Category 912200 urn:ddi:dk.dst:a31d0bf0-82d3-4a69-8669-1fa56a694cd0:25 dk.dst a31d0bf0-82d3-4a69-8669-1fa56a694cd0 25 dk.dst 93bb2ab2-244b-4483-8d37-a235db0d480b 2 Category 9123 urn:ddi:dk.dst:8bde462e-f857-4ad0-8e58-82faff5147c8:25 dk.dst 8bde462e-f857-4ad0-8e58-82faff5147c8 25 dk.dst cb1fb6d4-11bf-4aa5-8b7d-ab83a317d0ab 2 Category 912300 urn:ddi:dk.dst:23302f36-74fb-4e5b-9e0e-d1daa9e8375e:25 dk.dst 23302f36-74fb-4e5b-9e0e-d1daa9e8375e 25 dk.dst b0d66d31-7d1a-4292-a207-b656dd0a61e4 2 Category 9129 urn:ddi:dk.dst:ec0793e3-e678-49b6-bb39-c20dce0f6657:25 dk.dst ec0793e3-e678-49b6-bb39-c20dce0f6657 25 dk.dst 07bae1a8-d963-4416-a7a6-6be5322a8d6f 2 Category 912910 urn:ddi:dk.dst:41663d3a-7007-4a0b-a283-00d5749c9ca1:25 dk.dst 41663d3a-7007-4a0b-a283-00d5749c9ca1 25 dk.dst 9a995a76-9395-4fe6-aacb-fce8d7080d45 2 Category 912990 urn:ddi:dk.dst:d06317d5-7d6c-47fc-89c0-9e4ca0104eb7:25 dk.dst d06317d5-7d6c-47fc-89c0-9e4ca0104eb7 25 dk.dst b20ec6dc-8d53-46ea-9e70-445b0ae9bdf1 2 Category 92 urn:ddi:dk.dst:7d902b19-5c0c-41f6-af10-f1c71d070a21:25 dk.dst 7d902b19-5c0c-41f6-af10-f1c71d070a21 25 dk.dst 651dba13-8058-4195-a74f-d230cda12e97 2 Category 921 urn:ddi:dk.dst:93321f0c-76b7-4faa-b6d8-9189a1b3ec6a:25 dk.dst 93321f0c-76b7-4faa-b6d8-9189a1b3ec6a 25 dk.dst b01dac10-4050-4587-8b0c-29d7b9bba04d 2 Category 9211 urn:ddi:dk.dst:af64a25f-9673-47ef-a2be-7c52f1816b72:25 dk.dst af64a25f-9673-47ef-a2be-7c52f1816b72 25 dk.dst b3ef574b-3276-4698-a3ad-6af4c71df8d5 2 Category 921100 urn:ddi:dk.dst:38d4c6f6-0f02-4a37-9358-2e2db85d3c78:25 dk.dst 38d4c6f6-0f02-4a37-9358-2e2db85d3c78 25 dk.dst 34408e54-fb28-4b36-a5f4-a38ffd670f3b 2 Category 9212 urn:ddi:dk.dst:b5e9c4fd-5799-4cad-b9cb-af08a60c8124:25 dk.dst b5e9c4fd-5799-4cad-b9cb-af08a60c8124 25 dk.dst 28cd5816-54e8-4b67-b8f0-474fb7490ea4 2 Category 921200 urn:ddi:dk.dst:94804ffe-55b6-408d-9ee9-d5674b44b356:25 dk.dst 94804ffe-55b6-408d-9ee9-d5674b44b356 25 dk.dst acfaad64-0bcc-443a-9501-5f388d9ecaa1 2 Category 9213 urn:ddi:dk.dst:8951fd21-144e-4604-b763-3b09ed70019c:25 dk.dst 8951fd21-144e-4604-b763-3b09ed70019c 25 dk.dst 9b95e946-46a0-4369-887c-cd6e66630ee5 2 Category 921300 urn:ddi:dk.dst:3da26b85-62bd-4a91-bdd8-df05913d3a6e:25 dk.dst 3da26b85-62bd-4a91-bdd8-df05913d3a6e 25 dk.dst 1bc96cef-571d-4057-af46-55c7afd5fecd 2 Category 9214 urn:ddi:dk.dst:ff802527-602d-4658-ac0a-e0e64fd30008:25 dk.dst ff802527-602d-4658-ac0a-e0e64fd30008 25 dk.dst 541f0291-516e-4aa1-8827-61db53711d82 2 Category 921400 urn:ddi:dk.dst:aae06952-0972-4076-9d46-e66eb270b33a:25 dk.dst aae06952-0972-4076-9d46-e66eb270b33a 25 dk.dst bba5185b-4748-4d05-9f52-43e82dc9c557 2 Category 9215 urn:ddi:dk.dst:044aa565-ab15-4a5d-8d92-3fe0a8d38f64:25 dk.dst 044aa565-ab15-4a5d-8d92-3fe0a8d38f64 25 dk.dst e2b2ba99-784b-47b3-b150-fd898dbcbabc 2 Category 921500 urn:ddi:dk.dst:0e6ec433-7cbc-4ed5-8906-a55f9f53fe4c:25 dk.dst 0e6ec433-7cbc-4ed5-8906-a55f9f53fe4c 25 dk.dst d11bbeba-b696-4a42-b5a8-49a1c2e257de 2 Category 9216 urn:ddi:dk.dst:fe18b275-e2ac-4c9b-87f1-7c060d1624c2:25 dk.dst fe18b275-e2ac-4c9b-87f1-7c060d1624c2 25 dk.dst 90875e73-8f5f-4ba4-b6f8-642a5da9e872 2 Category 921600 urn:ddi:dk.dst:f2c088e8-d588-4b3a-a5d5-f0ac6de44225:25 dk.dst f2c088e8-d588-4b3a-a5d5-f0ac6de44225 25 dk.dst 4f91cd87-f334-4063-bd9d-109d6b69b079 2 Category 93 urn:ddi:dk.dst:7fec2415-1a81-4c09-9d9e-d05b16d06803:25 dk.dst 7fec2415-1a81-4c09-9d9e-d05b16d06803 25 dk.dst 791057c8-3925-477e-ae32-24fe91775f6b 2 Category 931 urn:ddi:dk.dst:3bbd3d2e-bf20-4c83-9535-0db61ef1ab48:25 dk.dst 3bbd3d2e-bf20-4c83-9535-0db61ef1ab48 25 dk.dst 516ec122-0bfa-48b6-9a3f-df4f60d7105d 2 Category 9311 urn:ddi:dk.dst:43d1e1e8-d24e-4e6a-be9b-94cf7e69ad6d:25 dk.dst 43d1e1e8-d24e-4e6a-be9b-94cf7e69ad6d 25 dk.dst 8a14fd64-5619-41e9-8be0-634a084d70ad 2 Category 931100 urn:ddi:dk.dst:528256f3-4084-42d5-bc3a-e88dfa15a0f4:25 dk.dst 528256f3-4084-42d5-bc3a-e88dfa15a0f4 25 dk.dst eaec27ca-e580-447e-b25a-b593b917b687 2 Category 9312 urn:ddi:dk.dst:6a4c1d35-dc12-4b11-91ab-dea6d171f5a9:25 dk.dst 6a4c1d35-dc12-4b11-91ab-dea6d171f5a9 25 dk.dst 74d53e25-e785-46a7-bb77-20af5a484bd6 2 Category 931210 urn:ddi:dk.dst:5cf3766f-8f44-4770-acc5-c5f41a569ac6:25 dk.dst 5cf3766f-8f44-4770-acc5-c5f41a569ac6 25 dk.dst 1452f925-fc00-4e3d-8c46-031e664d7aa6 2 Category 931220 urn:ddi:dk.dst:33cfcf2a-441e-4085-afe9-1184ae86e4f0:25 dk.dst 33cfcf2a-441e-4085-afe9-1184ae86e4f0 25 dk.dst ddf979cd-be10-4c51-9657-8641e26eec6e 2 Category 931230 urn:ddi:dk.dst:f74b0756-5bf3-4f8a-b702-cfdc7c2d71e8:25 dk.dst f74b0756-5bf3-4f8a-b702-cfdc7c2d71e8 25 dk.dst 1492f1a6-2e01-4738-9adc-9e3aff5776ba 2 Category 931240 urn:ddi:dk.dst:0ceaf489-e46f-436f-89f1-768e3eb2229f:25 dk.dst 0ceaf489-e46f-436f-89f1-768e3eb2229f 25 dk.dst 6157da60-4b1d-4af6-b340-7e23da31b594 2 Category 931290 urn:ddi:dk.dst:0e8dddeb-82e8-4c9c-885c-5389fd6b0e33:25 dk.dst 0e8dddeb-82e8-4c9c-885c-5389fd6b0e33 25 dk.dst 8ed47f20-8d6a-477c-8d19-10ab3427ea81 2 Category 9313 urn:ddi:dk.dst:5a00b7ea-da2a-458f-a4ef-4a6c570fb176:25 dk.dst 5a00b7ea-da2a-458f-a4ef-4a6c570fb176 25 dk.dst 8c9d961c-7ae8-4335-903e-09fc18aef236 2 Category 931310 urn:ddi:dk.dst:3f9f4aa6-35c4-42fa-bee3-dca0805dc979:25 dk.dst 3f9f4aa6-35c4-42fa-bee3-dca0805dc979 25 dk.dst 0fdcfc49-6c26-4e01-a6da-0eaf7d2c6812 2 Category 931320 urn:ddi:dk.dst:3a8f99fb-b7a7-4ea5-be4f-3ba1a298e315:25 dk.dst 3a8f99fb-b7a7-4ea5-be4f-3ba1a298e315 25 dk.dst 099cf2b3-4599-49fd-9721-318bef0cc07c 2 Category 931330 urn:ddi:dk.dst:662ba24a-85fd-4de8-ada0-046632405773:25 dk.dst 662ba24a-85fd-4de8-ada0-046632405773 25 dk.dst 64dee31f-5717-4301-85aa-4f24c867731b 2 Category 931340 urn:ddi:dk.dst:bb60f1a1-fa13-4960-9f9d-804a724dc7ac:25 dk.dst bb60f1a1-fa13-4960-9f9d-804a724dc7ac 25 dk.dst 12de6fe1-4876-4161-8541-7b4c57365da7 2 Category 931350 urn:ddi:dk.dst:170209ec-583f-4e1c-8649-a3631ea872b7:25 dk.dst 170209ec-583f-4e1c-8649-a3631ea872b7 25 dk.dst b16c500d-56c1-4cf3-918a-cfd1ff9a9347 2 Category 931390 urn:ddi:dk.dst:25f2ec5a-4381-4f4d-b3f2-28eaa337dc58:25 dk.dst 25f2ec5a-4381-4f4d-b3f2-28eaa337dc58 25 dk.dst 7d65854a-6e90-4dca-9fe3-b3fa32486771 2 Category 932 urn:ddi:dk.dst:d46ccc5f-6ed4-4150-a349-81368ae4eba2:25 dk.dst d46ccc5f-6ed4-4150-a349-81368ae4eba2 25 dk.dst b53a967a-3caa-4a97-9200-4ca6b51a6fb3 2 Category 9321 urn:ddi:dk.dst:5801003c-9da6-4106-9927-9ac97791771b:25 dk.dst 5801003c-9da6-4106-9927-9ac97791771b 25 dk.dst c9761712-6256-4210-84f3-8f62d6a4e058 2 Category 932100 urn:ddi:dk.dst:bf4b558f-46ab-4427-be70-cda87a013ba2:25 dk.dst bf4b558f-46ab-4427-be70-cda87a013ba2 25 dk.dst 63e861f8-0a5e-4a11-9e6c-bc88aa0f5cd1 2 Category 9329 urn:ddi:dk.dst:f056211e-17fc-4ef9-ba8f-519dad6da8b8:25 dk.dst f056211e-17fc-4ef9-ba8f-519dad6da8b8 25 dk.dst 240075c5-0aa2-4e80-94a0-35abc32254f8 2 Category 932900 urn:ddi:dk.dst:29f2abfe-83f2-4ff2-982e-cc1f80425174:25 dk.dst 29f2abfe-83f2-4ff2-982e-cc1f80425174 25 dk.dst 9ccd68c2-a68c-44f1-bc22-1cc62701ad56 2 Category 933 urn:ddi:dk.dst:c75a77f3-c5eb-4037-8b6c-36b2a9791e7b:25 dk.dst c75a77f3-c5eb-4037-8b6c-36b2a9791e7b 25 dk.dst 7344d7dc-56d6-4048-a6f1-ee3e5c0c3c92 2 Category 9331 urn:ddi:dk.dst:364a4bbf-f312-4028-9485-a64e83212b13:25 dk.dst 364a4bbf-f312-4028-9485-a64e83212b13 25 dk.dst 8c20e220-c06d-44b5-85f3-3065951d7b63 2 Category 933100 urn:ddi:dk.dst:113c5ffc-c665-4b97-b0d1-7fc9c1c73238:25 dk.dst 113c5ffc-c665-4b97-b0d1-7fc9c1c73238 25 dk.dst 74773daa-7b92-4a1e-ba88-a0ebe819a690 2 Category 9332 urn:ddi:dk.dst:84312a57-412f-4ee6-89fb-f952dde825b4:25 dk.dst 84312a57-412f-4ee6-89fb-f952dde825b4 25 dk.dst 728b17ea-9e28-4d98-a11b-34f218d2de4e 2 Category 933200 urn:ddi:dk.dst:e1eafff4-139b-4997-8376-f6110fc0353f:25 dk.dst e1eafff4-139b-4997-8376-f6110fc0353f 25 dk.dst d3242b36-45ff-4946-9bc8-87ec4433be62 2 Category 9333 urn:ddi:dk.dst:28ec197d-d8af-4725-ae4d-491d61562aff:25 dk.dst 28ec197d-d8af-4725-ae4d-491d61562aff 25 dk.dst 56635e37-a884-48af-b468-dc3dccbdff22 2 Category 933300 urn:ddi:dk.dst:9cf19a15-4d5f-45ff-bc1d-afb599498a1b:25 dk.dst 9cf19a15-4d5f-45ff-bc1d-afb599498a1b 25 dk.dst 17e4bfa1-ebf3-48cb-8fb6-85ef43dabfb0 2 Category 9334 urn:ddi:dk.dst:177aecf4-72c5-45d9-851a-54b57e1f5eba:25 dk.dst 177aecf4-72c5-45d9-851a-54b57e1f5eba 25 dk.dst ec56191c-be7e-4e15-a55b-1051474bcf88 2 Category 933410 urn:ddi:dk.dst:6e2d1909-f0ec-4d8b-a3a6-06f467f0dc57:25 dk.dst 6e2d1909-f0ec-4d8b-a3a6-06f467f0dc57 25 dk.dst 461e8d0a-df37-4a41-8313-ca5917c17ac3 2 Category 933420 urn:ddi:dk.dst:e1ad0716-4def-4237-a55f-e79d57e44274:25 dk.dst e1ad0716-4def-4237-a55f-e79d57e44274 25 dk.dst dd1d00f4-d482-4c20-b66b-131ab717ef37 2 Category 94 urn:ddi:dk.dst:f582cc6c-219a-490c-8156-d7d8e30f733e:25 dk.dst f582cc6c-219a-490c-8156-d7d8e30f733e 25 dk.dst 52b72f6d-75b5-482a-b249-a1973f609abc 2 Category 941 urn:ddi:dk.dst:0bf15d4d-6035-47c6-a447-d40772f99a2d:25 dk.dst 0bf15d4d-6035-47c6-a447-d40772f99a2d 25 dk.dst 27e2ad22-b733-4701-92f3-757c5a414f44 2 Category 9411 urn:ddi:dk.dst:2ec41c53-b703-446f-92e9-e72bd543d48c:25 dk.dst 2ec41c53-b703-446f-92e9-e72bd543d48c 25 dk.dst f1ef70ad-0d2e-46fc-bed1-319c3262e67b 2 Category 941100 urn:ddi:dk.dst:4c5ef944-c465-40a5-8efe-81e14590560d:25 dk.dst 4c5ef944-c465-40a5-8efe-81e14590560d 25 dk.dst 60488b9d-d9d3-421b-b7d3-f5ea96618787 2 Category 9412 urn:ddi:dk.dst:b6585d96-1a40-49c7-aeca-de66f3478f22:25 dk.dst b6585d96-1a40-49c7-aeca-de66f3478f22 25 dk.dst c24c9603-edd5-46cc-baef-e42ea15a03f4 2 Category 941210 urn:ddi:dk.dst:50f94c29-8f29-4055-8a12-9e19cd1e726e:25 dk.dst 50f94c29-8f29-4055-8a12-9e19cd1e726e 25 dk.dst 84293d8c-6723-4b01-a897-8ed3fb98c5ac 2 Category 941220 urn:ddi:dk.dst:78efe6e9-da0b-4f8c-9e94-3e7c29772071:25 dk.dst 78efe6e9-da0b-4f8c-9e94-3e7c29772071 25 dk.dst 1e7e63b7-c2e6-4fa4-9aac-811d91776882 2 Category 95 urn:ddi:dk.dst:db962de2-7729-43b1-96fe-bf0dd795dac7:25 dk.dst db962de2-7729-43b1-96fe-bf0dd795dac7 25 dk.dst 9128d406-d337-45e2-af21-33ac23aa1c17 2 Category 951 urn:ddi:dk.dst:e16f88ec-1657-4dfa-b6ae-b6136f47ead8:25 dk.dst e16f88ec-1657-4dfa-b6ae-b6136f47ead8 25 dk.dst 5d0f5861-6692-484e-9c1f-b06e0a3d802c 2 Category 9510 urn:ddi:dk.dst:1dd85fc0-49cd-4146-812f-d8f0fa76f10b:25 dk.dst 1dd85fc0-49cd-4146-812f-d8f0fa76f10b 25 dk.dst 565341d5-b814-4262-a249-eedd7d47f6fd 2 Category 951000 urn:ddi:dk.dst:ad711de0-483d-4871-903b-8b1b7182a087:25 dk.dst ad711de0-483d-4871-903b-8b1b7182a087 25 dk.dst 13a0dfe0-0eb5-4806-bd85-0203034ef53e 2 Category 952 urn:ddi:dk.dst:ea8c8101-08be-4221-ae05-71833452d9c3:25 dk.dst ea8c8101-08be-4221-ae05-71833452d9c3 25 dk.dst 84602dbf-842f-426b-8b9f-e9c0117a8305 2 Category 9520 urn:ddi:dk.dst:1816e076-df03-41d3-8038-607b1ceabdf1:25 dk.dst 1816e076-df03-41d3-8038-607b1ceabdf1 25 dk.dst 445d173a-a4d0-4045-89a0-3261bac3d7ec 2 Category 952000 urn:ddi:dk.dst:75aff633-5ce4-459d-af86-98c16dd8c597:25 dk.dst 75aff633-5ce4-459d-af86-98c16dd8c597 25 dk.dst 0d871fa1-1455-49a6-9134-125c790453fb 2 Category 96 urn:ddi:dk.dst:388c7a49-b4a7-4e1c-ae0d-09520d401cbd:25 dk.dst 388c7a49-b4a7-4e1c-ae0d-09520d401cbd 25 dk.dst a0f0c30e-b015-496a-aecf-cc13366ec573 2 Category 961 urn:ddi:dk.dst:121e69bb-cc46-47c8-82b3-76f5f1c69c3c:25 dk.dst 121e69bb-cc46-47c8-82b3-76f5f1c69c3c 25 dk.dst a03212e7-a655-4fab-9089-839db4efea86 2 Category 9611 urn:ddi:dk.dst:98282e51-8ff7-424c-88f7-9e76ce1df393:25 dk.dst 98282e51-8ff7-424c-88f7-9e76ce1df393 25 dk.dst c2e8b263-4327-47bf-9aee-9127bd56b82d 2 Category 961100 urn:ddi:dk.dst:23ff774f-d6f0-4b29-9e2e-15cf40f00e7c:25 dk.dst 23ff774f-d6f0-4b29-9e2e-15cf40f00e7c 25 dk.dst 766940f3-f0de-4aba-a36a-97ea518fef9a 2 Category 9612 urn:ddi:dk.dst:6eb18c7c-1bb3-4f0f-922c-df8cc10fd546:25 dk.dst 6eb18c7c-1bb3-4f0f-922c-df8cc10fd546 25 dk.dst 704be54e-9cc8-4555-beb5-1ca3bda176fc 2 Category 961200 urn:ddi:dk.dst:25d56ff0-7bb1-42b5-8bc0-5d7d4ba29906:25 dk.dst 25d56ff0-7bb1-42b5-8bc0-5d7d4ba29906 25 dk.dst 08896a5d-261b-467d-87d8-860ec9d74b2b 2 Category 9613 urn:ddi:dk.dst:2e060774-5e81-4a27-845b-ec7c8bd9caa8:25 dk.dst 2e060774-5e81-4a27-845b-ec7c8bd9caa8 25 dk.dst fbd3ed06-fd0d-4754-8534-73d1b2e21c66 2 Category 961300 urn:ddi:dk.dst:ed1475a6-eb5a-4d79-8259-772dd62419de:25 dk.dst ed1475a6-eb5a-4d79-8259-772dd62419de 25 dk.dst cbe30735-e4f6-4cf9-b02a-e60c8cd35a1a 2 Category 962 urn:ddi:dk.dst:72072044-7ad3-499d-97c6-d1a0aa1c3aaa:25 dk.dst 72072044-7ad3-499d-97c6-d1a0aa1c3aaa 25 dk.dst c8a33068-f445-4849-99d3-a0b5f58dfb96 2 Category 9621 urn:ddi:dk.dst:e4955047-8639-46fb-b045-51c670f97a2a:25 dk.dst e4955047-8639-46fb-b045-51c670f97a2a 25 dk.dst 0e2baa84-7d8f-4eb8-9732-c3d23420b4b0 2 Category 962110 urn:ddi:dk.dst:073ba839-6939-4647-b42f-17180570fdba:25 dk.dst 073ba839-6939-4647-b42f-17180570fdba 25 dk.dst 7e2bf8b4-e9e7-486f-b00a-f7fe9d79cf3f 2 Category 962120 urn:ddi:dk.dst:2c6b9faf-28ff-4b29-95ea-861febb795c0:25 dk.dst 2c6b9faf-28ff-4b29-95ea-861febb795c0 25 dk.dst acfd6ee7-243a-4513-992c-da521ac7b43a 2 Category 9622 urn:ddi:dk.dst:ba6548ef-3a77-42d8-8086-551f59246ce1:25 dk.dst ba6548ef-3a77-42d8-8086-551f59246ce1 25 dk.dst 7949db8c-eb76-414a-a5fd-fd565c6adc9c 2 Category 962200 urn:ddi:dk.dst:2c7379da-d9a3-4fa6-8306-a7409e463b4f:25 dk.dst 2c7379da-d9a3-4fa6-8306-a7409e463b4f 25 dk.dst 912eee50-fdcd-4cf7-b8aa-86e48482356d 2 Category 9623 urn:ddi:dk.dst:5e6cff40-26fc-46c4-9b38-bb469f4361bf:25 dk.dst 5e6cff40-26fc-46c4-9b38-bb469f4361bf 25 dk.dst 5de6e800-9291-41a2-9d39-80aed9d82496 2 Category 962300 urn:ddi:dk.dst:e558882f-46f0-4848-acc3-08003e0641f6:25 dk.dst e558882f-46f0-4848-acc3-08003e0641f6 25 dk.dst 1db3f348-155d-4cb8-b50b-26290b56bb6a 2 Category 9629 urn:ddi:dk.dst:4984824c-eec3-4e08-bda4-d1a459d7715c:25 dk.dst 4984824c-eec3-4e08-bda4-d1a459d7715c 25 dk.dst 04fc0aa1-e80b-4195-a1ad-96e29c6dc11e 2 Category 962900 urn:ddi:dk.dst:83be4ecb-334a-4fe3-ade2-17e7d40724e5:25 dk.dst 83be4ecb-334a-4fe3-ade2-17e7d40724e5 25 dk.dst 0c9e9b8b-b8bb-4c85-9bfe-8fadb6d67312 2 Category 0 urn:ddi:dk.dst:b64341a8-9b6d-452d-8d83-634346ba7612:25 dk.dst b64341a8-9b6d-452d-8d83-634346ba7612 25 dk.dst cb6077e4-7895-4ca1-b459-b5f41444df2c 2 Category 1 urn:ddi:dk.dst:67be35ad-5041-4703-9735-98efba9318eb:25 dk.dst 67be35ad-5041-4703-9735-98efba9318eb 25 dk.dst 1c5883ed-b2e2-44ac-a147-2155f54b6201 2 Category 11 urn:ddi:dk.dst:642aba5c-8b29-4259-8bfd-698ebe48a197:25 dk.dst 642aba5c-8b29-4259-8bfd-698ebe48a197 25 dk.dst 8f03a10d-6fbd-42a7-9405-5ab101191664 2 Category 110 urn:ddi:dk.dst:db52bf0a-d67b-40e4-899f-647b2c88065d:25 dk.dst db52bf0a-d67b-40e4-899f-647b2c88065d 25 dk.dst 0d7ec54c-3db1-43c6-a226-aa1eef3b6c72 2 Category 11000 urn:ddi:dk.dst:86768d24-ed5b-412d-84cb-754bab61176e:25 dk.dst 86768d24-ed5b-412d-84cb-754bab61176e 25 dk.dst 13ad5c91-c3a7-4a1f-8052-8b912fcd9062 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:9d092547-8cbd-4d9c-a746-2c609e1d078e:25 dk.dst 9d092547-8cbd-4d9c-a746-2c609e1d078e 25 dk.dst 557ff858-913c-40c9-a9f0-bbacaa5a6c45 2 Category 21 urn:ddi:dk.dst:592d9c19-6f4b-49a1-9bd6-5ca7b61396aa:25 dk.dst 592d9c19-6f4b-49a1-9bd6-5ca7b61396aa 25 dk.dst 7a0897fd-e462-4b5e-b2dd-008d18d2b452 2 Category 210 urn:ddi:dk.dst:b071e718-6ffd-434a-9a74-e07cf69006b2:25 dk.dst b071e718-6ffd-434a-9a74-e07cf69006b2 25 dk.dst 4c5f7c9b-aae9-42d7-8bec-1e1b2c4bcd35 2 Category 21000 urn:ddi:dk.dst:7b755d4d-c64a-4fbc-8199-8031d698e26d:25 dk.dst 7b755d4d-c64a-4fbc-8199-8031d698e26d 25 dk.dst 25b226a4-88d1-47ba-a70e-d491487ccad0 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:a7ed62f7-1ff3-4fc6-8f44-d0f801ed88f1:25 dk.dst a7ed62f7-1ff3-4fc6-8f44-d0f801ed88f1 25 dk.dst 837b692b-c3e1-46eb-aba3-ef49189cb7fb 2 Category 31 urn:ddi:dk.dst:d79d887d-7a49-4d62-a412-9002330a4e60:25 dk.dst d79d887d-7a49-4d62-a412-9002330a4e60 25 dk.dst 8095b9a6-8a59-4cb6-b321-b0045325de13 2 Category 310 urn:ddi:dk.dst:99c5810e-b2af-48bc-839c-04dac8e15e3c:25 dk.dst 99c5810e-b2af-48bc-839c-04dac8e15e3c 25 dk.dst 4cbd5f00-8379-4f0c-838d-60493844d775 2 Category 31000 urn:ddi:dk.dst:c33a1d75-e418-4b49-a774-d14e91dbf9bd:25 dk.dst c33a1d75-e418-4b49-a774-d14e91dbf9bd 25 attatchment_da Konverteringstabel fra DISCOLØN 2004 til DISCO-08 i lønstatistikken http://colectica:25233/File/e506bad6-9213-410a-bcdb-3563b4b3f336 application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet urn:ddi:dk.dst:793a30fd-1731-4e66-957f-ee0d8cfdf7d1:25 dk.dst 793a30fd-1731-4e66-957f-ee0d8cfdf7d1 25 attatchment_da DISCO-08 i lønstatistikken (2. udgave) http://colectica:25233/File/1785c94e-4226-45b3-9d72-898fc19c81fa application/pdf urn:ddi:dk.dst:295b5551-415c-4ca8-b577-095413f5a9a0:25 dk.dst 295b5551-415c-4ca8-b577-095413f5a9a0 25 csv_da 0577b228-04df-4617-9b26-996a239d9723csv_da 0577b228-04df-4617-9b26-996a239d9723csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0577b228-04df-4617-9b26-996a239d9723csv_da urn:ddi:dk.dst:ae1f58e5-f243-4e5e-895d-79eeb7176209:25 dk.dst ae1f58e5-f243-4e5e-895d-79eeb7176209 25 ddi_da 0577b228-04df-4617-9b26-996a239d9723ddi_da 0577b228-04df-4617-9b26-996a239d9723ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0577b228-04df-4617-9b26-996a239d9723ddi_da urn:ddi:dk.dst:afd70d0d-64fe-4dcf-b609-930c24ae8d85:25 dk.dst afd70d0d-64fe-4dcf-b609-930c24ae8d85 25 urn:ddi:dk.dst:89bb997d-8c05-42d2-8e61-3df62b293eff:25 dk.dst 89bb997d-8c05-42d2-8e61-3df62b293eff 25 urn:ddi:dk.dst:8e8c6cfd-6517-4cb5-9570-4582e07d09e8:2 dk.dst 8e8c6cfd-6517-4cb5-9570-4582e07d09e8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelsesarbejde Ledelsesarbejde Ledelsesarbejde er defineret ved, at omfatte personer som vedtager, planlægger, koordinerer og sikrer udførelsen af den overordnede aktivitet i private og offentlige virksomheder eller organisationer eller i organisatoriske afdelinger indenfor disse virksomheder eller organisationer. urn:ddi:dk.dst:d658283c-f884-40dd-b235-d14a0da80122:2 dk.dst d658283c-f884-40dd-b235-d14a0da80122 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer urn:ddi:dk.dst:f8f0a3f4-1041-4d53-907d-eded5be5766a:2 dk.dst f8f0a3f4-1041-4d53-907d-eded5be5766a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer urn:ddi:dk.dst:adc89afd-2192-4fb6-8f6a-9b42764ad94e:2 dk.dst adc89afd-2192-4fb6-8f6a-9b42764ad94e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder Øverste ledelse i lovgivende myndigheder urn:ddi:dk.dst:2610362d-e54a-447d-9fec-b5adf3928aef:2 dk.dst 2610362d-e54a-447d-9fec-b5adf3928aef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Borgerrepræsentant, Borgmester, Byrådsmedlem, EU parlamentsmedlem, Folketingsmedlem, Kommunalbestyrelsesmedlem, Medlem af EU parlament, Ministerråd, Overborgmester, Socialudvalgsformand, Øverste ledelse i lovgivende myndigheder","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder Øverste ledelse i lovgivende myndigheder urn:ddi:dk.dst:6cd5f24b-39cf-456d-b898-8a2a13e3db6b:2 dk.dst 6cd5f24b-39cf-456d-b898-8a2a13e3db6b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Øverste ledelse i offentlige virksomheder Øverste ledelse i offentlige virksomheder urn:ddi:dk.dst:eeb73cfe-ba64-4569-b366-7072d7bbeab8:2 dk.dst eeb73cfe-ba64-4569-b366-7072d7bbeab8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Afdelingschef - stat, Ambassadør, Beredskabschef, Beredskabsdirektør, Beredskabsinspektør, Biskop, Brandinspektør, Brigadechef (redningsberedskab), Departementschef, Diplomat, Embedslæge, Forbrugerombudsmand, Fængselsinspektør, Kolonnechef (Redningsberedskab), Kommunaldirektør, Konsul, Kredsdyrlæge, Kredslæge, Ligningschef, Luftfartsdirektør, Medicinaldirektør, Ombudsmand, Politidirektør, Retspræsident, Rigsadvokat, Rigsarkivar, Rigspolitichef, Rigsrevisor, Skattedirektør, Skatteinspektør, Skoledirektør, Socialchef, Socialdirektør, Stadsarkitekt, Stadsarkivar, Stadsdyrlæge, Stadsgartner, Stadsingeniør, Stadslæge, Styrelseschef, Undervisningsdirektør, Universitetsdirektør, Veterinærdirektør, Veterinærinspektør, Viceberedskabschef, Viceberedskabsdirektør, Vicebrandchef, Øverste ledelse i offentlige virksomheder","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Øverste ledelse i offentlige virksomheder Øverste ledelse i offentlige virksomheder urn:ddi:dk.dst:5871011d-7110-48d4-907f-2153dac3fcce:2 dk.dst 5871011d-7110-48d4-907f-2153dac3fcce 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Øverste ledelse i interesseorganisationer Øverste ledelse i interesseorganisationer urn:ddi:dk.dst:8e1c8ccb-6c1c-44e8-9f45-2c5fd18ab921:2 dk.dst 8e1c8ccb-6c1c-44e8-9f45-2c5fd18ab921 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"A-Kasse Formand, Amtskredsformand, Amtskredssekretær, AOF Formand, Fagforeningsformand, Forbundsformand, Forbundsnæstformand, Korpschef, Landsformand - politik, Landssekretær - politik, Museumsformand, Partiformand, Partisekretær, Øverste ledelse i interesseorganisationer","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Øverste ledelse i interesseorganisationer Øverste ledelse i interesseorganisationer urn:ddi:dk.dst:928e9565-580f-4f24-ba72-424995a92d6e:2 dk.dst 928e9565-580f-4f24-ba72-424995a92d6e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Øverste virksomhedsledelse Øverste virksomhedsledelse urn:ddi:dk.dst:1e83196b-9002-4bcb-a4d0-1d8762a36d60:2 dk.dst 1e83196b-9002-4bcb-a4d0-1d8762a36d60 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Øverste virksomhedsledelse Øverste virksomhedsledelse urn:ddi:dk.dst:326eebd4-9c31-4d74-b5a6-ad8c32412214:2 dk.dst 326eebd4-9c31-4d74-b5a6-ad8c32412214 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"bestyrelsesmedlem, Adm. Direktør, Jernbanedirektør, Koncerndirektør, Nationalbankdirektør, Øverste administrerende virksomhedsledelse","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Øverste administrerende virksomhedsledelse Øverste administrerende virksomhedsledelse urn:ddi:dk.dst:90abe021-4b38-49a1-88bd-c03608802417:2 dk.dst 90abe021-4b38-49a1-88bd-c03608802417 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Vice Adm. Direktør, Vicegeneraldirektør, Virksomhedsledelse af tværgående funktioner","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Virksomhedsledelse af tværgående funktioner Virksomhedsledelse af tværgående funktioner urn:ddi:dk.dst:3f813460-23a3-45d9-bfa1-9038514dc647:2 dk.dst 3f813460-23a3-45d9-bfa1-9038514dc647 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner urn:ddi:dk.dst:92d6fcd4-307c-49d8-b386-5e3eee578928:2 dk.dst 92d6fcd4-307c-49d8-b386-5e3eee578928 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner urn:ddi:dk.dst:7ad7ee69-eead-47d1-9699-17cef6d62835:2 dk.dst 7ad7ee69-eead-47d1-9699-17cef6d62835 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse inden for økonomifunktioner Ledelse inden for økonomifunktioner urn:ddi:dk.dst:638bd7ba-577f-4c50-91ac-148c8f3f9c51:2 dk.dst 638bd7ba-577f-4c50-91ac-148c8f3f9c51 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Amtsforvalter, Finansdirektør, Regnskabsdirektør, Viceøkonomichef, Økonomichef, Økonomidirektør, Ledelse inden for økonomifunktioner","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse inden for økonomifunktioner Ledelse inden for økonomifunktioner urn:ddi:dk.dst:2f896f48-beb2-4a53-8aaf-c579f20eb05f:2 dk.dst 2f896f48-beb2-4a53-8aaf-c579f20eb05f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse inden for HR-funktioner Ledelse inden for HR-funktioner urn:ddi:dk.dst:fae1962f-534c-48e6-8009-69472559c8e6:2 dk.dst fae1962f-534c-48e6-8009-69472559c8e6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Løn og personalechef, Lønningschef, Personaleadministrator, Personalechef, Personaledirektør, Rekrutteringschef, Uddannelseschef, Ledelse inden for HR-funktioner","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse inden for HR-funktioner Ledelse inden for HR-funktioner urn:ddi:dk.dst:c2263a3e-1052-47c1-8cb7-e89abbbe78b5:2 dk.dst c2263a3e-1052-47c1-8cb7-e89abbbe78b5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området urn:ddi:dk.dst:7c27a0a3-40cd-4a9e-b79a-9e1899d1a673:2 dk.dst 7c27a0a3-40cd-4a9e-b79a-9e1899d1a673 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området urn:ddi:dk.dst:95dfc773-97d9-4d65-9854-8e2a83fe0937:2 dk.dst 95dfc773-97d9-4d65-9854-8e2a83fe0937 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Administrativ ledelse i den offentlige sektor","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Administrativ ledelse i den offentlige sektor Administrativ ledelse i den offentlige sektor urn:ddi:dk.dst:82c16a03-2268-416f-ae7f-7427c095ebd6:2 dk.dst 82c16a03-2268-416f-ae7f-7427c095ebd6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner urn:ddi:dk.dst:389a3f0f-6c65-4c9a-8e40-2d7661ac8995:2 dk.dst 389a3f0f-6c65-4c9a-8e40-2d7661ac8995 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af rengøringsfunktioner o.l. Ledelse af rengøringsfunktioner o.l. urn:ddi:dk.dst:40f2140c-bb31-4547-ade5-6d9c9ad77653:2 dk.dst 40f2140c-bb31-4547-ade5-6d9c9ad77653 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Leverancechef, Logistikchef, Materielchef, Ledelse af logistikfunktioner","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af logistikfunktioner Ledelse af logistikfunktioner urn:ddi:dk.dst:19454bdd-2e9e-4261-91b5-d86c71546437:2 dk.dst 19454bdd-2e9e-4261-91b5-d86c71546437 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Abonnementschef, Emballagechef, Kvalitetschef, Kvalitetsdirektør, Miljøchef, Rationaliseringschef, Rationaliseringsleder, Registreringschef, Reklamationschef, Servicechef, Sikringschef, Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt urn:ddi:dk.dst:387ea880-e6be-4cd5-b4db-054418da6ab3:2 dk.dst 387ea880-e6be-4cd5-b4db-054418da6ab3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner urn:ddi:dk.dst:174b58be-c194-4598-81d0-a00e8c83dd9f:2 dk.dst 174b58be-c194-4598-81d0-a00e8c83dd9f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af salg og marketing Ledelse af salg og marketing urn:ddi:dk.dst:92894d16-745d-42cf-9b29-1d487110966c:2 dk.dst 92894d16-745d-42cf-9b29-1d487110966c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Afsætningschef, Agenturchef, Akkvisitionschef, Akkvisitørchef, Eksportchef, Eksportdirektør, Eksportsalgschef, Markedsdirektør, Marketingchef, Marketingdirektør, Marketingschef, Marketingsdirektør, Mediachef, Prischef, Produktchef, Sales Manager, Salgsafdelingschef, Salgschef, Salgsdirektør, Ledelse af salg og marketing","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af salg og marketing Ledelse af salg og marketing urn:ddi:dk.dst:a7e738d5-9673-4d76-b0bf-a53f1e2e66c5:2 dk.dst a7e738d5-9673-4d76-b0bf-a53f1e2e66c5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af reklame og PR Ledelse af reklame og PR urn:ddi:dk.dst:cf0e126a-f476-484f-91f2-0d449fbde83d:2 dk.dst cf0e126a-f476-484f-91f2-0d449fbde83d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"PR chef, Pressechef, Reklamechef, Ledelse af reklame og PR","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af reklame og PR Ledelse af reklame og PR urn:ddi:dk.dst:d9053fd9-ef91-4363-a625-397e05565008:2 dk.dst d9053fd9-ef91-4363-a625-397e05565008 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling Ledelse af kommerciel forskning og udvikling urn:ddi:dk.dst:d57ad524-a983-4609-93c9-9f91731ae83e:2 dk.dst d57ad524-a983-4609-93c9-9f91731ae83e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Forskningschef, Produktudviklingschef, Researchchef, Udviklingschef, Udviklingsdirektør, Ledelse af kommerciel forskning og udvikling","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling Ledelse af kommerciel forskning og udvikling urn:ddi:dk.dst:7cdd6bc6-a244-45b8-a38e-892b23911708:2 dk.dst 7cdd6bc6-a244-45b8-a38e-892b23911708 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed urn:ddi:dk.dst:358bd251-1ea1-410a-8792-e6d97fba66eb:2 dk.dst 358bd251-1ea1-410a-8792-e6d97fba66eb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri urn:ddi:dk.dst:d07d62c9-aa25-47ee-9e56-e36e1ea847fd:2 dk.dst d07d62c9-aa25-47ee-9e56-e36e1ea847fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug urn:ddi:dk.dst:2f18281f-cae8-43a2-9288-c30c33812cc0:2 dk.dst 2f18281f-cae8-43a2-9288-c30c33812cc0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Godsejer, Gårdforpagter, Kyllingefarmer, Landbrugsforpagter, Proprietær, Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug urn:ddi:dk.dst:2afe1bcc-4946-480f-8d74-b9b18fd0ada5:2 dk.dst 2afe1bcc-4946-480f-8d74-b9b18fd0ada5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri urn:ddi:dk.dst:5de148ee-2ef8-40f5-bc73-e78279163396:2 dk.dst 5de148ee-2ef8-40f5-bc73-e78279163396 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Fiskeriforpagter, Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri urn:ddi:dk.dst:0a25a298-82b5-4bbf-ab31-f4e26a169a27:2 dk.dst 0a25a298-82b5-4bbf-ab31-f4e26a169a27 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv. Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv. urn:ddi:dk.dst:c222520b-1c52-4f62-a12f-65f010791cf7:2 dk.dst c222520b-1c52-4f62-a12f-65f010791cf7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) urn:ddi:dk.dst:f2d8d9de-f561-471c-9dbf-a7b6ea290e8a:2 dk.dst f2d8d9de-f561-471c-9dbf-a7b6ea290e8a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Bagerichef, Bladchef, Bladudgiver, Bogtrykkeridirektør, Bryggerichef, Driftsdirektør, Fabrikschef, Fabriksdirektør, Forlagsleder, Forlægger, Kunstforlægger, Mejerichef, Mejeridirektør, Mejerileder, Musikforlægger, Produktionschef, Produktionsdirektør, Savværksleder, Støberichef, Støberileder, Tapperichef, Teknisk direktør, Trykkerichef, Udgiver, Værkchef, Væverileder, Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri) urn:ddi:dk.dst:3b68990a-1b1f-4e0f-bff0-0d9911a24c75:2 dk.dst 3b68990a-1b1f-4e0f-bff0-0d9911a24c75 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding urn:ddi:dk.dst:7dfd8eb4-9940-4fbc-8f5e-a4a391f86c87:2 dk.dst 7dfd8eb4-9940-4fbc-8f5e-a4a391f86c87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Platformschef/OIM (Offshore), Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding urn:ddi:dk.dst:e80eb8ab-e0c3-46c6-be8d-ba990e5d8733:2 dk.dst e80eb8ab-e0c3-46c6-be8d-ba990e5d8733 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed urn:ddi:dk.dst:2bfb55c6-8ea4-4a9e-98c2-b78e6f3560c6:2 dk.dst 2bfb55c6-8ea4-4a9e-98c2-b78e6f3560c6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Byggeentreprenør, Bygmester, Entreprenør, Entreprisechef, Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed urn:ddi:dk.dst:5469b2b4-0dbb-4b0c-b42e-557af2214d53:2 dk.dst 5469b2b4-0dbb-4b0c-b42e-557af2214d53 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. urn:ddi:dk.dst:f41341c7-f8ef-4ead-80b9-e566c51581f3:2 dk.dst f41341c7-f8ef-4ead-80b9-e566c51581f3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Budcentralindehaver, Depotbestyrer, Depotchef, Depotejer, Depotindehaver, Distributionschef, Distributionsdirektør, Energichef, Ferskvarechef, Forsyningschef, Importchef, Importleder, Importmanager, Indkøbschef, Indkøbsdirektør, Kraftværkschef, Lagerchef, Rutebilforpagter, Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. urn:ddi:dk.dst:7d0a163e-2a40-4740-b93c-c00355cec6f2:2 dk.dst 7d0a163e-2a40-4740-b93c-c00355cec6f2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi urn:ddi:dk.dst:7ceb6095-1b50-43de-88ac-9728a3201e37:2 dk.dst 7ceb6095-1b50-43de-88ac-9728a3201e37 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi urn:ddi:dk.dst:b5f5e8a5-7bb8-4992-b036-46c5ab5933ec:2 dk.dst b5f5e8a5-7bb8-4992-b036-46c5ab5933ec 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"IT-chef, IT-direktør, Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business)","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) urn:ddi:dk.dst:e70a2b25-0897-4aae-ab9b-40038aad3654:2 dk.dst e70a2b25-0897-4aae-ab9b-40038aad3654 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"IT-chef, IT-direktør, Ledelse af intern IT","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af intern IT Ledelse af intern IT urn:ddi:dk.dst:2f8145dc-a024-48c9-b410-e48c895861e6:2 dk.dst 2f8145dc-a024-48c9-b410-e48c895861e6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag urn:ddi:dk.dst:a5d24576-ca7b-4b5d-a993-15cb6a873ce4:2 dk.dst a5d24576-ca7b-4b5d-a993-15cb6a873ce4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn urn:ddi:dk.dst:8c2bbc3c-954e-4487-945b-cb46b464ec21:2 dk.dst 8c2bbc3c-954e-4487-945b-cb46b464ec21 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Børnehavebestyrer, Børnehaveforpagter, Børnehjemsleder, Fritidscenterleder, Fritidshjemsbestyrer, Fritidshjemsleder, Klubhusbestyrer, Klubleder, Vuggestueleder, Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn urn:ddi:dk.dst:ece90af3-6857-4a6d-85f4-895152f926c0:2 dk.dst ece90af3-6857-4a6d-85f4-895152f926c0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet urn:ddi:dk.dst:eba86738-6e36-4a05-842a-108b933efc67:2 dk.dst eba86738-6e36-4a05-842a-108b933efc67 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Hospitalsdirektør, Hospitalsforstander, Sygehusadministrator, Sygehuschef, Sygehusdirektør, Sygehusforstander, Sygehusforvalter, Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet urn:ddi:dk.dst:17e6649a-887e-4031-aa32-3fdc0f00291b:2 dk.dst 17e6649a-887e-4031-aa32-3fdc0f00291b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen urn:ddi:dk.dst:7b77c8a3-4dc4-496a-8e2c-1dc0477da2c8:2 dk.dst 7b77c8a3-4dc4-496a-8e2c-1dc0477da2c8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Hvilehjemsbestyrer, Hvilehjemsejer, Hvilehjemsforstander, Plejehjemsbestyrer, Plejehjemsforstander, Plejehjemsleder, Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen urn:ddi:dk.dst:9af3fd15-f2cc-4942-85ed-55313c3b0752:2 dk.dst 9af3fd15-f2cc-4942-85ed-55313c3b0752 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område urn:ddi:dk.dst:3b5df35d-2cbf-4c27-a901-aee8ab96fee1:2 dk.dst 3b5df35d-2cbf-4c27-a901-aee8ab96fee1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Asylbestyrer, Asylleder, Orlogshjemsleder, Socialcenterleder, Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område urn:ddi:dk.dst:c3fa7a24-7340-484b-b736-41b2b2a11ead:2 dk.dst c3fa7a24-7340-484b-b736-41b2b2a11ead 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet urn:ddi:dk.dst:e26149ad-bfdb-4195-a8e7-5ad36c147aee:2 dk.dst e26149ad-bfdb-4195-a8e7-5ad36c147aee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Aftenskoleinspektør, Aftenskoleleder, Efterskoleforstander, Friskoleleder, Handelsskoleinspektør, Handelsskoleforstander, Handelsskoleinspektør, Højskoleforstander, Højskoleleder, Kostskoleforstander, Kostskoleinspektør, Musikskoleinspektør, Musikskoleleder, Naturskoleleder, Navigationsforstander, Rektor, Seminarieforstander, Seminarierektor, Skolebestyrer, Skoleforstander, Skoleinspektør, Skoleleder, Undervisningschef, Ungdomsskoleforstander, Ungdomsskoleinspektør, Ungdomsskoleleder, Vicerektor, Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet urn:ddi:dk.dst:dd2b3210-8e53-4713-9df9-1c385c6d8ce1:2 dk.dst dd2b3210-8e53-4713-9df9-1c385c6d8ce1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet urn:ddi:dk.dst:7c3af2e8-6589-4cb4-8fae-8718e5cb24e3:2 dk.dst 7c3af2e8-6589-4cb4-8fae-8718e5cb24e3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Bankbestyrer, Bankdirektør, Bankfilialchef, Børschef, Filialdirektør - finansiel sektor, Filialdirektør, Fondschef, Kreditchef, Kreditdirektør, Kreditforeningschef, Kreditforeningsdirektør, Sparekassedirektør, Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions- og forsikringsområdet","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet urn:ddi:dk.dst:4d28540a-bd07-4ee4-8573-6642da30535e:2 dk.dst 4d28540a-bd07-4ee4-8573-6642da30535e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag urn:ddi:dk.dst:dbcc865b-2481-41d4-a976-68eecf342e24:2 dk.dst dbcc865b-2481-41d4-a976-68eecf342e24 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Politiadvokat, Politimester, Vicepolitichef, Vicepolitidirektør, Vicepolitimester, Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen urn:ddi:dk.dst:d72de068-5780-4dff-acc6-d3c1995bf3c5:2 dk.dst d72de068-5780-4dff-acc6-d3c1995bf3c5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Banechef, Beredskabsmester, Brandmester, Flyvechef, Flyvepladsleder, Godsbureauleder, Godssalgschef, Haldirektør, Havnebestyrer, Havnechef, Ht Chef, Indenrigschef, Kirkegårdsleder, Kolonnechef (Redningsberedskab), Luftfartschef, Luftfragtchef, Lufthavnschef, Overfartsleder, Overpostmester, Postmester, Reder, Rederichef, Sektionschef (Redningsberedskab), Skibsejer, Sporvejsdirektør, Stationschef, Stationsforstander, Stationsleder, Terminalchef, Trafikdirektør, Øldepotbestyrer, Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt urn:ddi:dk.dst:2493eb61-7c33-447e-965e-d8d4429280c4:2 dk.dst 2493eb61-7c33-447e-965e-d8d4429280c4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder urn:ddi:dk.dst:64983bd4-b7fe-44f4-8a30-6bffa9a2d640:2 dk.dst 64983bd4-b7fe-44f4-8a30-6bffa9a2d640 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration urn:ddi:dk.dst:043697c7-29f7-4a33-994a-70e9938b25b9:2 dk.dst 043697c7-29f7-4a33-994a-70e9938b25b9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller urn:ddi:dk.dst:7aa07395-c344-40f5-8561-c3df37a3ccf4:2 dk.dst 7aa07395-c344-40f5-8561-c3df37a3ccf4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Gæstgiver, Hotelbestyrer, Hotelchef, Hoteldirektør, Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller urn:ddi:dk.dst:691d0b30-3593-42f3-85ff-e5bed5bc72e9:2 dk.dst 691d0b30-3593-42f3-85ff-e5bed5bc72e9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration urn:ddi:dk.dst:1304e706-f36d-406c-b539-2d8e7f009025:2 dk.dst 1304e706-f36d-406c-b539-2d8e7f009025 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Restaurationsbestyrer, Restaurationschef, Restaurationsforpagter, Restaurationsleder, Restaurationsmanager, Restauratør, Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration urn:ddi:dk.dst:6e614828-009a-481e-8c43-4e2871b8396a:2 dk.dst 6e614828-009a-481e-8c43-4e2871b8396a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel urn:ddi:dk.dst:31512d15-9542-44a0-80af-4db6ba2205a5:2 dk.dst 31512d15-9542-44a0-80af-4db6ba2205a5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel urn:ddi:dk.dst:9ef467ff-c2c9-471a-8955-78c9f07c3f0e:2 dk.dst 9ef467ff-c2c9-471a-8955-78c9f07c3f0e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Varehuschef, Vin og tobakshandler, Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel urn:ddi:dk.dst:c6c94844-7b95-4e40-a167-fbb250f4ec75:2 dk.dst c6c94844-7b95-4e40-a167-fbb250f4ec75 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Engroschef, Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel urn:ddi:dk.dst:da11fdbe-effb-42fe-89dc-8c65349be6f4:2 dk.dst da11fdbe-effb-42fe-89dc-8c65349be6f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder urn:ddi:dk.dst:b19d2ec0-7825-44ad-85fa-a2a748af9a3c:2 dk.dst b19d2ec0-7825-44ad-85fa-a2a748af9a3c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur urn:ddi:dk.dst:37c501a6-f3d6-458d-9b16-272a9df880ae:2 dk.dst 37c501a6-f3d6-458d-9b16-272a9df880ae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Museumsbestyrer, Museumsdirektør, Museumsforstander, Museumsleder, Parkchef, Radioleder, Radiostationsleder, Teateradministrator, Teaterchef, Teaterdirektør, Teaterleder, TV producer, Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur urn:ddi:dk.dst:aa261f41-b393-4f01-ac5c-8f1525761e5a:2 dk.dst aa261f41-b393-4f01-ac5c-8f1525761e5a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder urn:ddi:dk.dst:1bd18fd4-fb23-4c6d-a84d-8ee4a834e692:2 dk.dst 1bd18fd4-fb23-4c6d-a84d-8ee4a834e692 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder urn:ddi:dk.dst:b71533a2-f1d7-4d33-a28f-dc904f4ee47e:2 dk.dst b71533a2-f1d7-4d33-a28f-dc904f4ee47e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område Arbejde der består i anvendelse af viden og/eller forskning på det højeste niveau inden for et bestemt fagområde. Det være sig såvel inden for undervisning og pædagogik, IT-arbejde samt kunstnerisk eller anden intellektuel udfoldelse på højt niveau. Som eksempler kan nævnes ingeniører, læger, akademikere, arkitekter, advokater, lærere, pædagoger, sygeplejersker, terapeuter og journalister. urn:ddi:dk.dst:b8f9b72b-8095-4dbd-b6c1-01359ac67c13:2 dk.dst b8f9b72b-8095-4dbd-b6c1-01359ac67c13 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed urn:ddi:dk.dst:d919ea63-1c52-44e7-9ef9-e2fe5a4193d4:2 dk.dst d919ea63-1c52-44e7-9ef9-e2fe5a4193d4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for fysik og geologi Arbejde inden for fysik og geologi urn:ddi:dk.dst:95eab17d-d1ab-4eb3-a22c-b7b513aeec68:2 dk.dst 95eab17d-d1ab-4eb3-a22c-b7b513aeec68 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for fysik og astronomi Arbejde inden for fysik og astronomi urn:ddi:dk.dst:f08fbb9a-dd98-4cbe-9e4a-566b28a921d5:2 dk.dst f08fbb9a-dd98-4cbe-9e4a-566b28a921d5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Astronom, Fysiker, Kosmolog, Arbejde inden for fysik og astronomi","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for fysik og astronomi Arbejde inden for fysik og astronomi urn:ddi:dk.dst:96854ae5-a2c5-4f0f-9749-11c75601f306:2 dk.dst 96854ae5-a2c5-4f0f-9749-11c75601f306 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for meteorologi Arbejde inden for meteorologi urn:ddi:dk.dst:35fe6617-3fc2-4d7a-94ef-a0d7e93f41e4:2 dk.dst 35fe6617-3fc2-4d7a-94ef-a0d7e93f41e4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Klimatolog, Meteorolog, Overmeteorolog, Statsmeteorolog, Arbejde inden for meteorologi","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for meteorologi Arbejde inden for meteorologi urn:ddi:dk.dst:5e8c23de-5cc0-42e3-af4d-382bf49645f9:2 dk.dst 5e8c23de-5cc0-42e3-af4d-382bf49645f9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for kemi Arbejde inden for kemi urn:ddi:dk.dst:44d097f9-1e57-4b07-b753-fb01a1c07981:2 dk.dst 44d097f9-1e57-4b07-b753-fb01a1c07981 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Kemiker, Proceskemiker, Arbejde inden for kemi","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for kemi Arbejde inden for kemi urn:ddi:dk.dst:2405da5f-ee70-40fb-8319-b3d16c67a0ab:2 dk.dst 2405da5f-ee70-40fb-8319-b3d16c67a0ab 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for geologi og geofysik Arbejde inden for geologi og geofysik urn:ddi:dk.dst:e641efb8-6b95-4d4f-b557-90c400ae8132:2 dk.dst e641efb8-6b95-4d4f-b557-90c400ae8132 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Chefgeodæt, Geodæt, Geofysiker, Geolog, Grundvandshydrolog, Hydrolog, Mikropalæont, Naturgaskonsulent, Oceanograf, Statsgeodæt, Statsgeolog, Arbejde inden for geologi og geofysik","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for geologi og geofysik Arbejde inden for geologi og geofysik urn:ddi:dk.dst:30732d2a-ff23-45dd-8fb4-8b302df4e72a:2 dk.dst 30732d2a-ff23-45dd-8fb4-8b302df4e72a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier urn:ddi:dk.dst:4b557495-7afb-47ed-a953-758ab00dd262:2 dk.dst 4b557495-7afb-47ed-a953-758ab00dd262 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier urn:ddi:dk.dst:eddcfe0c-b91f-4edb-b184-cfae166a8868:2 dk.dst eddcfe0c-b91f-4edb-b184-cfae166a8868 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Aktuar, Chefaktuar, Chefstatistiker, Forsikringsmatematiker, Matematiker, Statistiker, Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier urn:ddi:dk.dst:97630ae4-0057-420b-9e3a-1b3a7877771f:2 dk.dst 97630ae4-0057-420b-9e3a-1b3a7877771f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for biovidenskab Arbejde inden for biovidenskab urn:ddi:dk.dst:151fafa6-768c-49e8-8f27-5409e3ca6fd0:2 dk.dst 151fafa6-768c-49e8-8f27-5409e3ca6fd0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder urn:ddi:dk.dst:0f60c508-ab97-42e9-b10b-ecf4611555d0:2 dk.dst 0f60c508-ab97-42e9-b10b-ecf4611555d0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Biokemiker, Mikrokemiker, Arbejde inden for biokemi","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for biokemi Arbejde inden for biokemi urn:ddi:dk.dst:72b17aa5-8b9c-44ab-be43-b635353badb4:2 dk.dst 72b17aa5-8b9c-44ab-be43-b635353badb4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Biolog, Botaniker, Fiskeribiolog, Fiskerikonsulent, Havbiolog, Marinebiolog, Mikrobiolog, Ornitolog, Statsbiolog, Vildtforvalter, Zoolog, Økolog, Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder urn:ddi:dk.dst:fa6bc1e9-e89e-4a2e-858d-d4005d6e26ca:2 dk.dst fa6bc1e9-e89e-4a2e-858d-d4005d6e26ca 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri urn:ddi:dk.dst:513e6e76-c697-4c6c-ae41-bbba6893daf3:2 dk.dst 513e6e76-c697-4c6c-ae41-bbba6893daf3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Agrartekniker, Agronom, Agronomkonsulent, Agronomtekniker, Agrotekniker, Avlskontrollør, Cand Silv, Chefskovrider, Civilhortonom, Dambrugskonsulent, Forstfuldmægtig, Forstinspektør, Forstkandidat, Forstkonsulent, Frøavlskonsulent, Fåreavlskonsulent, Havebrugskandidat, Havebrugskonsulent, Hortonom, Husdyrbrugstekniker, Husdyrsbrugskonsulent, Kvægavlskonsulent, Kvægbrugskonsulent, Kvægbrugstekniker, Landbrugskandidat, Landbrugskonsulent, Landbrugstekniker, Lic Agro, Planteavlskonsulent, Skadedyrskonsulent, Skovbrugskandidat, Skovbrugskonsulent, Skovrider, Statsskovrider, Svineavlskonsulent, Vildtkonsulent, Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri urn:ddi:dk.dst:a4aa607b-fee9-42cb-83ee-b4821e4ab0cf:2 dk.dst a4aa607b-fee9-42cb-83ee-b4821e4ab0cf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for miljøbeskyttelse Arbejde inden for miljøbeskyttelse urn:ddi:dk.dst:30957989-4df6-44af-bead-af83b858ad68:2 dk.dst 30957989-4df6-44af-bead-af83b858ad68 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Arbejde inden for miljøbeskyttelse","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Arbejde inden for miljøbeskyttelse Arbejde inden for miljøbeskyttelse urn:ddi:dk.dst:6bb505a5-b8e9-4bf0-9a53-2aea800d8ef1:2 dk.dst 6bb505a5-b8e9-4bf0-9a53-2aea800d8ef1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) urn:ddi:dk.dst:a650ae66-c5b7-402d-9090-e8dc8a6e7cf2:2 dk.dst a650ae66-c5b7-402d-9090-e8dc8a6e7cf2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ingeniørarbejde i industri og produktion Ingeniørarbejde i industri og produktion urn:ddi:dk.dst:a070b47d-0673-48ef-b296-a404cad782a7:2 dk.dst a070b47d-0673-48ef-b296-a404cad782a7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Produktionsingeniør, Ingeniørarbejde i industri og produktion","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ingeniørarbejde i industri og produktion Ingeniørarbejde i industri og produktion urn:ddi:dk.dst:8870132d-2c6d-408f-b635-317a53af2fa7:2 dk.dst 8870132d-2c6d-408f-b635-317a53af2fa7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg urn:ddi:dk.dst:daa9a99d-276b-418b-8bff-98c90af5dbe1:2 dk.dst daa9a99d-276b-418b-8bff-98c90af5dbe1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Anlægsingeniør, Bygningsingeniør, Bygningskonsulent, Civilingeniør - infrastruktur, Distriktsvejingeniør, Havneingeniør, Ingeniør - infrastruktur, Vejingeniør, Vejinspektør, VVS ingeniør, Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg urn:ddi:dk.dst:9d28c957-9931-4daf-b950-f243c543a99f:2 dk.dst 9d28c957-9931-4daf-b950-f243c543a99f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ingeniørarbejde inden for miljø Ingeniørarbejde inden for miljø urn:ddi:dk.dst:cd2f206e-44d0-45e7-9982-f72422b11389:2 dk.dst cd2f206e-44d0-45e7-9982-f72422b11389 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ingeniørarbejde inden for miljø","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ingeniørarbejde inden for miljø Ingeniørarbejde inden for miljø urn:ddi:dk.dst:11570419-b5da-4f13-be6d-a7b2611d245f:2 dk.dst 11570419-b5da-4f13-be6d-a7b2611d245f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer urn:ddi:dk.dst:f5510677-b81d-4afd-a4c9-6d5a3a9cfc3b:2 dk.dst f5510677-b81d-4afd-a4c9-6d5a3a9cfc3b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Ingeniør - maskin- og skibsingeniør, Køleingeniør, Maskiningeniør, Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer urn:ddi:dk.dst:06cbc3ef-844a-4cbd-9aa1-a65a9487e1c7:2 dk.dst 06cbc3ef-844a-4cbd-9aa1-a65a9487e1c7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Adding Classification -- DISCO_LOEN_V2_2012 - DISCO-08 i lønstatistikken, v2:2012 Ingeniørarbejde inden for kemi Ingeniørarbejde inden for kemi urn:ddi:dk.dst:90a25430-db28-4bf2-a5fe-7f71e1c901ed:2 dk.dst 90a25430-db28-4bf2-a5fe-7f71e1c901ed 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Betoningeniør, Ingeniør - kemi, Kemiingeniør, Mud Engineer (Offshore), Ingeniørarbejde inden for kemi","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""}