SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"A";1;Landbrug, skovbrug og fiskeri;;;;;; 2;"010000";2;Landbrug og gartneri;;;;;; 3;"020000";2;Skovbrug;;;;;; 4;"030000";2;Fiskeri;;;;;; 5;"B";1;Råstofindvinding;;;;;; 6;"060000";2;Indvinding af olie og gas;;;;;; 7;"080090";2;Indvinding af grus og sten;;;;;; 8;"090000";2;Service til råstofindvinding;;;;;; 9;"C";1;Industri;;;;;; 10;"100010";2;Slagterier;;;;;; 11;"100020";2;Fiskeindustri;;;;;; 12;"100030";2;Mejerier;;;;;; 13;"100040";2;Bagerier, brødfabrikker mv.;;;;;; 14;"100050";2;Anden fødevareindustri;;;;;; 15;"110000";2;Drikkevareindustri;;;;;; 16;"120000";2;Tobaksindustri;;;;;; 17;"130000";2;Tekstilindustri;;;;;; 18;"140000";2;Beklædningsindustri;;;;;; 19;"150000";2;Læder- og fodtøjsindustri;;;;;; 20;"160000";2;Træindustri;;;;;; 21;"170000";2;Papirindustri;;;;;; 22;"180000";2;Trykkerier mv.;;;;;; 23;"190000 ";2;Olieraffinaderier mv.;;;;;; 24;"200010 ";2;Fremstilling af basiskemikalier;;;;;; 25;"200020 ";2;Fremstilling af maling og sæbe mv.;;;;;; 26;"210000 ";2;Medicinalindustri;;;;;; 27;"220000 ";2;Plast- og gummiindustri;;;;;; 28;"230010 ";2;Glasindustri og keramisk industri;;;;;; 29;"230020 ";2;Betonindustri og teglværker;;;;;; 30;"240000 ";2;Fremstilling af metal;;;;;; 31;"250000 ";2;Metalvareindustri;;;;;; 32;"260010 ";2;Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv.;;;;;; 33;"260020 ";2;Fremstilling af andet elektronisk udstyr;;;;;; 34;"270010 ";2;Fremstilling af elektriske motorer mv.;;;;;; 35;"270020 ";2;Fremstilling af ledninger og kabler;;;;;; 36;"270030 ";2;Fremstilling af husholdningsapparater, lamper mv.;;;;;; 37;"280010 ";2;Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper;;;;;; 38;"280020 ";2;Fremstilling af andre maskiner;;;;;; 39;"290000 ";2;Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil;;;;;; 40;"300000 ";2;Fremstilling af skibe og andre transportmidler;;;;;; 41;"310000 ";2;Møbelindustri;;;;;; 42;"320010 ";2;Fremstilling af medicinske instrumenter mv.;;;;;; 43;"320020 ";2;Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed;;;;;; 44;"330000 ";2;Reparation og installation af maskiner og udstyr;;;;;; 45;"D";1;Energiforsyning;;;;;; 46;"350010 ";2;Elforsyning;;;;;; 47;"350020 ";2;Gasforsyning;;;;;; 48;"350030 ";2;Varmeforsyning;;;;;; 49;"E";1;Vandforsyning og renovation;;;;;; 50;"360000 ";2;Vandforsyning;;;;;; 51;"370000 ";2;Kloak- og rensningsanlæg;;;;;; 52;"383900 ";2;Renovation, genbrug og forureningsbekæmpelse;;;;;; 53;"F";1;Bygge og anlæg;;;;;; 54;"410009 ";2;Nybyggeri;;;;;; 55;"420000 ";2;Anlægsvirksomhed;;;;;; 56;"430003 ";2;Professionel reparation og vedligeholdelse af bygninger;;;;;; 57;"430004 ";2;Gør-det-selv reparation og vedligeholdelse af boliger;;;;;; 58;"G";1;Handel;;;;;; 59;"450010 ";2;Bilhandel;;;;;; 60;"450020 ";2;Bilværksteder mv.;;;;;; 61;"460000 ";2;Engroshandel;;;;;; 62;"470000 ";2;Detailhandel;;;;;; 63;"H";1;Transport;;;;;; 64;"490010 ";2;Regional- og fjerntog;;;;;; 65;"490020 ";2;Lokaltog, bus og taxi mv.;;;;;; 66;"490030 ";2;Fragtvognmænd og rørtransport;;;;;; 67;"500000 ";2;Skibsfart;;;;;; 68;"510000 ";2;Luftfart;;;;;; 69;"520000 ";2;Hjælpevirksomhed til transport;;;;;; 70;"530000 ";2;Post og kurertjeneste;;;;;; 71;"I";1;Hoteller og restauranter;;;;;; 72;"550000 ";2;Hoteller mv.;;;;;; 73;"560000 ";2;Restauranter;;;;;; 74;"J";1;Information og kommunikation;;;;;; 75;"580010 ";2;Forlag;;;;;; 76;"580020 ";2;Udgivelse af computerspil og anden software;;;;;; 77;"590000 ";2;Produktion af film, tv og musik mv.;;;;;; 78;"600000 ";2;Radio- og tv-stationer;;;;;; 79;"610000 ";2;Telekommunikation;;;;;; 80;"620000 ";2;It-konsulenter mv.;;;;;; 81;"630000 ";2;Informationstjenester;;;;;; 82;"K";1;Finansiering og forsikring;;;;;; 83;"640010 ";2;Pengeinstitutter;;;;;; 84;"640020 ";2;Kreditforeninger mv.;;;;;; 85;"650000 ";2;Forsikring og pension;;;;;; 86;"660000 ";2;Finansiel service;;;;;; 87;"LA";1;Ejendomshandel, udlejning af erhvervsejendomme;;;;;; 88;"680010 ";2;Ejendomsmæglere mv.;;;;;; 89;"680030 ";2;Udlejning af erhvervsejendomme;;;;;; 90;"LB";1;Boliger;;;;;; 91;"680023 ";2;Boliger, husleje i lejeboliger;;;;;; 92;"680024 ";2;Boliger, ejerboliger mv.;;;;;; 93;"M";1;Videnservice;;;;;; 94;"690010 ";2;Advokatvirksomhed;;;;;; 95;"690020 ";2;Revision og bogføring;;;;;; 96;"700000 ";2;Virksomhedskonsulenter;;;;;; 97;"710000 ";2;Arkitekter og rådgivende ingeniører;;;;;; 98;"720001 ";2;Forskning og udvikling, markedsmæssig;;;;;; 99;"720002 ";2;Forskning og udvikling, ikke-markedsmæssig;;;;;; 100;"730000 ";2;Reklame- og analysebureauer;;;;;; 101;"740000 ";2;Anden videnservice;;;;;; 102;"750000 ";2;Dyrlæger;;;;;; 103;"N";1;Rejsebureauer, rengøring mv.;;;;;; 104;"770000 ";2;Udlejning og leasing af materiel;;;;;; 105;"780000 ";2;Arbejdsformidling og vikarbureauer;;;;;; 106;"790000 ";2;Rejsebureauer;;;;;; 107;"800000 ";2;Vagt og sikkerhedstjeneste;;;;;; 108;"810000 ";2;Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere;;;;;; 109;"820000 ";2;Anden operationel service;;;;;; 110;"O";1;"Offentlig administration, forsvar, politi ";;;;;; 111;"840010 ";2;Offentlig administration;;;;;; 112;"840022 ";2;Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 113;"840021 ";2;Redningskorps mv., markedsmæssig;;;;;; 114;"P";1;Undervisning;;;;;; 115;"850010 ";2;Grundskoler;;;;;; 116;"850020 ";2;Gymnasier og erhvervsfaglige skoler;;;;;; 117;"850030 ";2;Videregående uddannelsesinstitutioner;;;;;; 118;"850042 ";2;Voksenundervisning mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 119;"850041 ";2;Voksenundervisning mv., markedsmæssig;;;;;; 120;"Q";1;Sundhed og socialvæsen;;;;;; 121;"860010 ";2;Hospitaler;;;;;; 122;"860020 ";2;Læger, tandlæger mv.;;;;;; 123;"870000 ";2;Plejehjem mv.;;;;;; 124;"880000 ";2;Daginstitutioner og dagcentre mv.;;;;;; 125;"R";1;Kultur og fritid;;;;;; 126;"900000 ";2;Teater, musik og kunst;;;;;; 127;"910001 ";2;Biblioteker, museer mv., markedsmæssig;;;;;; 128;"910002 ";2;Biblioteker, museer mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 129;"920000 ";2;Lotteri og andet spil;;;;;; 130;"930011 ";2;Sport, markedsmæssig;;;;;; 131;"930012 ";2;Sport, ikke-markedsmæssig;;;;;; 132;"930020 ";2;Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter;;;;;; 133;"SA";1;Andre serviceydelser;;;;;; 134;"940000 ";2;Organisationer og foreninger;;;;;; 135;"950000 ";2;Reparation af husholdningsudstyr;;;;;; 136;"960000 ";2;Frisører, vaskerier og andre serviceydelser;;;;;; 137;"SB";1;Private husholdninger med ansatte;;;;;; 138;"970000 ";2;Private husholdninger med ansatte;;;;;;