dk.dst 007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0 18 CodeList urn:ddi:dk.dst:007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0:18 dk.dst 007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0 18 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2014-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2014-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Arbejde og Indkomst","en":"Labour and Income"} cm:IsCurrent True cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:33735884-a622-4644-a4ec-7526ed2ada55:4 cm:ContactPerson {"da":"JAQ","en":"JAQ"} DSTLM01\rkr SOCIO13_V1_2014 SOCIO13_V1_2014 Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Socio-Economic Classification (SOCIO13), v1:2014 Den socioøkonomiske klassifikation (SOCIO13) dannes som hovedregel ud fra oplysninger om den væsentligste indkomstkilde eller beskæftigelse for personen. Ud fra indkomstkilden fastlægges, om personen er selvstændig erhvervsdrivende, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, arbejdsløs, eller uden for arbejdsstyrken, herunder pensionist, kontanthjælpsmodtager (inkl. kontanthjælpsmodtagere i aktivering) eller uddannelsessøgende. SOCIO13 afløste SOCIO02 i 2014 og dækker perioden fra 1991 og frem. The Socio-Economic Classification (SOCIO13) is based on information on the main source of income or employment for the person. Based on the source of income, it is determined whether a person is self-employed, assisting spouse, employee, unemployed or outside the workforce, including pensioner, cash beneficiary or education applicant. SOCIO13 replaced SOCIO02 in 2014 and covers the time period from 1991 and onwards. urn:ddi:dk.dst:c35c83a2-1ea6-4107-8d3d-ebe9e8743470:18 dk.dst c35c83a2-1ea6-4107-8d3d-ebe9e8743470 18 dk.dst 917c232f-b8ea-4d02-b31e-f62bab887d8d 3 Category 1 urn:ddi:dk.dst:70ea7706-0168-4702-970f-dbf5932067a2:18 dk.dst 70ea7706-0168-4702-970f-dbf5932067a2 18 dk.dst 1d4770a2-78e9-4ab9-9fc4-51ef87a2b0d3 3 Category 11 urn:ddi:dk.dst:f7a3e4cb-ebf0-4776-a8b4-1ffe0e0a983e:18 dk.dst f7a3e4cb-ebf0-4776-a8b4-1ffe0e0a983e 18 dk.dst ee8f5d51-5ce9-461c-9184-f08bb8732a46 3 Category 110 urn:ddi:dk.dst:4f042272-c719-48d5-8be5-5c322c6da56a:18 dk.dst 4f042272-c719-48d5-8be5-5c322c6da56a 18 dk.dst 6d75e2a9-cedd-40a7-9335-b4fdb6f8ccfd 3 Category 111 urn:ddi:dk.dst:141fd2a2-09c9-491e-9064-a4f6aa81ce59:18 dk.dst 141fd2a2-09c9-491e-9064-a4f6aa81ce59 18 dk.dst d580014f-984d-4148-9b75-f5a87b072cfa 3 Category 112 urn:ddi:dk.dst:3c69e8fb-3bdf-4521-87bf-734c9716e3bc:18 dk.dst 3c69e8fb-3bdf-4521-87bf-734c9716e3bc 18 dk.dst 02f39083-c3aa-4f98-b436-5978f2fce843 3 Category 113 urn:ddi:dk.dst:3df37e81-0ef7-4cef-976b-039854f895db:18 dk.dst 3df37e81-0ef7-4cef-976b-039854f895db 18 dk.dst 694ba58f-d14f-4e6a-997b-43d7bf1fb31c 3 Category 114 urn:ddi:dk.dst:0843a60f-c108-4551-b499-3a0858105d8d:18 dk.dst 0843a60f-c108-4551-b499-3a0858105d8d 18 dk.dst 4ce9e646-83da-4cf5-8c67-2d6423cb0ff2 3 Category 12 urn:ddi:dk.dst:6697dc27-d62c-40d6-b928-29b05b4e4752:18 dk.dst 6697dc27-d62c-40d6-b928-29b05b4e4752 18 dk.dst f1aaf0fc-c6dc-4e9c-946b-da7f4abe6fd4 3 Category 120 urn:ddi:dk.dst:8f695e01-74e0-4cca-a998-e214c92ae100:18 dk.dst 8f695e01-74e0-4cca-a998-e214c92ae100 18 dk.dst 0371d8f3-8eaa-4244-88a4-610084f7884d 3 Category 13 urn:ddi:dk.dst:4d0e3097-0302-4b6f-ba5f-f9125884c11e:18 dk.dst 4d0e3097-0302-4b6f-ba5f-f9125884c11e 18 dk.dst 3fd1c413-5090-456a-acfb-ff5971f74ec3 3 Category 131 urn:ddi:dk.dst:8d2c098f-b67c-49e9-90c3-2b59c9d12182:18 dk.dst 8d2c098f-b67c-49e9-90c3-2b59c9d12182 18 dk.dst 447e9e73-ef73-49f7-b718-3cb3145504b2 3 Category 132 urn:ddi:dk.dst:1031e78f-9255-4b1d-9c8e-d26f76114982:18 dk.dst 1031e78f-9255-4b1d-9c8e-d26f76114982 18 dk.dst e27e67bd-5b22-4289-a3b8-6c1841628a3f 3 Category 133 urn:ddi:dk.dst:9d034b88-dc56-49ed-bc7b-516d6dd974e0:18 dk.dst 9d034b88-dc56-49ed-bc7b-516d6dd974e0 18 dk.dst 28c4ab00-c5c7-4b09-8d5f-e914848aafc4 3 Category 134 urn:ddi:dk.dst:2608787d-1ae6-49f5-9562-b62bff70b220:18 dk.dst 2608787d-1ae6-49f5-9562-b62bff70b220 18 dk.dst bcb6305a-6bd7-4b1c-a08d-489d93e2b714 3 Category 135 urn:ddi:dk.dst:d73823c1-e802-4993-9367-d842b288006d:18 dk.dst d73823c1-e802-4993-9367-d842b288006d 18 dk.dst 2e542355-b644-48c2-99b1-602e584ee170 3 Category 139 urn:ddi:dk.dst:228b9448-ef0f-4318-af8f-80935ae8f42d:18 dk.dst 228b9448-ef0f-4318-af8f-80935ae8f42d 18 dk.dst a7389100-2880-45c9-91a0-cb3e59df7f78 4 Category 2 urn:ddi:dk.dst:85c81456-fdd4-4bcd-bf8c-d731472f3a7b:18 dk.dst 85c81456-fdd4-4bcd-bf8c-d731472f3a7b 18 dk.dst 57b6a02e-29e8-4362-b436-19c4d1a36ae0 3 Category 21 urn:ddi:dk.dst:66a70e40-be88-4400-96c1-41dcc9786f7a:18 dk.dst 66a70e40-be88-4400-96c1-41dcc9786f7a 18 dk.dst 71a6cfa6-7079-4e79-8654-fc6c301f76e8 3 Category 210 urn:ddi:dk.dst:f88573f6-17a3-4abb-801c-55f60a25625d:18 dk.dst f88573f6-17a3-4abb-801c-55f60a25625d 18 dk.dst 20403aab-a590-48b4-b65e-82a97f3e9b6a 3 Category 22 urn:ddi:dk.dst:88a91fcd-50f9-48cd-b6e9-3ded8d47c214:18 dk.dst 88a91fcd-50f9-48cd-b6e9-3ded8d47c214 18 dk.dst 3db6cee3-8387-4863-874b-a719cb285c1a 3 Category 220 urn:ddi:dk.dst:414b84a5-56f3-4bc1-acbc-eb654d828f8f:18 dk.dst 414b84a5-56f3-4bc1-acbc-eb654d828f8f 18 dk.dst 7e6bdaa2-f883-4893-a2f8-05d07dff0a86 3 Category 3 urn:ddi:dk.dst:2b3a4a42-5798-461b-9648-1a441a48fb7a:18 dk.dst 2b3a4a42-5798-461b-9648-1a441a48fb7a 18 dk.dst 34094c64-cef2-4b24-aed0-f6e537859046 3 Category 31 urn:ddi:dk.dst:fc1646a2-f51c-4e5f-b89b-f167202042c5:18 dk.dst fc1646a2-f51c-4e5f-b89b-f167202042c5 18 dk.dst 0dd8d8b5-22b8-47b4-9f60-4878fe5dd7eb 3 Category 310 urn:ddi:dk.dst:0489cd3d-bf45-40ff-9c79-ff5bf47055da:18 dk.dst 0489cd3d-bf45-40ff-9c79-ff5bf47055da 18 dk.dst c7b46664-075d-4d17-ad3a-9571a6d498cc 3 Category 32 urn:ddi:dk.dst:a30e999d-e75f-41b4-9ef8-84ae023dd969:18 dk.dst a30e999d-e75f-41b4-9ef8-84ae023dd969 18 dk.dst 8f6163a0-d38f-4a36-8ad4-131ec235c77d 3 Category 321 urn:ddi:dk.dst:3791265d-2c74-409a-840f-d3c023f11a04:18 dk.dst 3791265d-2c74-409a-840f-d3c023f11a04 18 dk.dst 56f9db5a-c942-48c7-b5b3-32c5c1968898 3 Category 322 urn:ddi:dk.dst:d00b4d34-2b42-4e08-ae12-b78bde430908:18 dk.dst d00b4d34-2b42-4e08-ae12-b78bde430908 18 dk.dst 2ba1839a-d23f-4f57-841f-ebf392afe1ce 3 Category 323 urn:ddi:dk.dst:d5190fdf-ea04-4036-8bde-18c6d885c456:18 dk.dst d5190fdf-ea04-4036-8bde-18c6d885c456 18 dk.dst 8b82ef5a-cf0e-4d88-84e5-dfa8fc7bc873 3 Category 33 urn:ddi:dk.dst:2ca7caa4-0501-4453-9c8b-34fc97dd1942:18 dk.dst 2ca7caa4-0501-4453-9c8b-34fc97dd1942 18 dk.dst e6164c28-eba8-4cf4-b6b0-4a7f1f396e50 3 Category 330 urn:ddi:dk.dst:7fb9ade6-ee7c-45d0-9a95-4cd4aaf91d28:18 dk.dst 7fb9ade6-ee7c-45d0-9a95-4cd4aaf91d28 18 dk.dst ab285b30-c764-4eb5-a8e6-beba43ad4b83 3 Category 4 urn:ddi:dk.dst:8e484fc5-b823-465c-92ac-7cb9a3f334a0:18 dk.dst 8e484fc5-b823-465c-92ac-7cb9a3f334a0 18 dk.dst bf387c2f-f7cc-4f65-aca3-2b33e30c4d0f 3 Category 41 urn:ddi:dk.dst:c61228d3-16fa-40dc-a85c-f20cf1c6c4f2:18 dk.dst c61228d3-16fa-40dc-a85c-f20cf1c6c4f2 18 dk.dst aa387dda-4a16-4401-9c8d-3736dd166814 3 Category 410 urn:ddi:dk.dst:4394f173-7957-42dc-95f4-ed0f14e4ae1e:18 dk.dst 4394f173-7957-42dc-95f4-ed0f14e4ae1e 18 dk.dst ed6c0f09-356a-4dc8-b5dc-9b0b1e5b4732 3 Category 42 urn:ddi:dk.dst:cef5c050-e1c3-4933-a2f9-c48695a3cc54:18 dk.dst cef5c050-e1c3-4933-a2f9-c48695a3cc54 18 dk.dst ea147d78-1063-4c5b-a352-a0a182a097df 3 Category 420 urn:ddi:dk.dst:0c61f799-3641-4fae-9016-b6d0743dc20e:18 dk.dst 0c61f799-3641-4fae-9016-b6d0743dc20e 18 csv_da 007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0csv_da 007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0csv_da urn:ddi:dk.dst:31aaaf26-97d5-4406-9e86-3b8b90314952:18 dk.dst 31aaaf26-97d5-4406-9e86-3b8b90314952 18 ddi_da 007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0ddi_da 007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0ddi_da urn:ddi:dk.dst:c2469341-057a-43c1-a44d-511cb7c58a93:18 dk.dst c2469341-057a-43c1-a44d-511cb7c58a93 18 csv_en 007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0csv_en 007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0csv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0csv_en urn:ddi:dk.dst:2773f9e7-5da8-4cca-81d2-a26b61568d5b:18 dk.dst 2773f9e7-5da8-4cca-81d2-a26b61568d5b 18 ddi_en 007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0ddi_en 007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0ddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/007fb11c-4b35-4c7a-ad2d-f0a2cb0155c0ddi_en urn:ddi:dk.dst:917c232f-b8ea-4d02-b31e-f62bab887d8d:3 dk.dst 917c232f-b8ea-4d02-b31e-f62bab887d8d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Erhvervsaktive Economically active Erhvervsaktive Economically active urn:ddi:dk.dst:1d4770a2-78e9-4ab9-9fc4-51ef87a2b0d3:3 dk.dst 1d4770a2-78e9-4ab9-9fc4-51ef87a2b0d3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Selvstændige Self-employed Selvstændige Self-employed urn:ddi:dk.dst:ee8f5d51-5ce9-461c-9184-f08bb8732a46:3 dk.dst ee8f5d51-5ce9-461c-9184-f08bb8732a46 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Selvstændige Self-employed Selvstændige Self-employed Fra 1991 til 1993 er selvstændige ikke underopdelt efter hvor mange ansatte de har i virksomheden, men har alle kodeværdien 110. urn:ddi:dk.dst:6d75e2a9-cedd-40a7-9335-b4fdb6f8ccfd:3 dk.dst 6d75e2a9-cedd-40a7-9335-b4fdb6f8ccfd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Selvstændige erhvervsdrivende med 10 eller flere ansatte Self-employed with 10 or more employees Selvstændige erhvervsdrivende med 10 eller flere ansatte Self-employed with 10 or more employees urn:ddi:dk.dst:d580014f-984d-4148-9b75-f5a87b072cfa:3 dk.dst d580014f-984d-4148-9b75-f5a87b072cfa 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Selvstændige erhvervsdrivende med 5-9 ansatte Self-employed with 5-9 employees Selvstændige erhvervsdrivende med 5-9 ansatte Self-employed with 5-9 employees urn:ddi:dk.dst:02f39083-c3aa-4f98-b436-5978f2fce843:3 dk.dst 02f39083-c3aa-4f98-b436-5978f2fce843 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Selvstændige erhvervsdrivende med 1-4 ansatte Self-employed with 1-4 employees Selvstændige erhvervsdrivende med 1-4 ansatte Self-employed with 1-4 employees urn:ddi:dk.dst:694ba58f-d14f-4e6a-997b-43d7bf1fb31c:3 dk.dst 694ba58f-d14f-4e6a-997b-43d7bf1fb31c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte Self-employed with no employees Selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte Self-employed with no employees urn:ddi:dk.dst:4ce9e646-83da-4cf5-8c67-2d6423cb0ff2:3 dk.dst 4ce9e646-83da-4cf5-8c67-2d6423cb0ff2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Medarbejdende ægtefælle Assisting spouses Medarbejdende ægtefælle Assisting spouses urn:ddi:dk.dst:f1aaf0fc-c6dc-4e9c-946b-da7f4abe6fd4:3 dk.dst f1aaf0fc-c6dc-4e9c-946b-da7f4abe6fd4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Medarbejdende ægtefælle Assisting spouses Medarbejdende ægtefælle Assisting spouses Personer, hvis væsentligste indkomst er som medarbejdende ægtefælle til selvstændige. urn:ddi:dk.dst:0371d8f3-8eaa-4244-88a4-610084f7884d:3 dk.dst 0371d8f3-8eaa-4244-88a4-610084f7884d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Lønmodtagere Employees Lønmodtagere Employees urn:ddi:dk.dst:3fd1c413-5090-456a-acfb-ff5971f74ec3:3 dk.dst 3fd1c413-5090-456a-acfb-ff5971f74ec3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Lønmodtagere med ledelsesarbejde Employees with management work Lønmodtagere med ledelsesarbejde Employees with management work urn:ddi:dk.dst:447e9e73-ef73-49f7-b718-3cb3145504b2:3 dk.dst 447e9e73-ef73-49f7-b718-3cb3145504b2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på højeste niveau Employees in jobs that requires skills at highest level Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på højeste niveau Employees in jobs that requires skills at highest level urn:ddi:dk.dst:e27e67bd-5b22-4289-a3b8-6c1841628a3f:3 dk.dst e27e67bd-5b22-4289-a3b8-6c1841628a3f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på mellemniveau Employees in jobs that requires skills at medium level Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på mellemniveau Employees in jobs that requires skills at medium level urn:ddi:dk.dst:28c4ab00-c5c7-4b09-8d5f-e914848aafc4:3 dk.dst 28c4ab00-c5c7-4b09-8d5f-e914848aafc4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på grundniveau Employees in jobs that requires skills at basic level Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på grundniveau Employees in jobs that requires skills at basic level urn:ddi:dk.dst:bcb6305a-6bd7-4b1c-a08d-489d93e2b714:3 dk.dst bcb6305a-6bd7-4b1c-a08d-489d93e2b714 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Andre lønmodtagere Other employees Andre lønmodtagere Other employees urn:ddi:dk.dst:2e542355-b644-48c2-99b1-602e584ee170:3 dk.dst 2e542355-b644-48c2-99b1-602e584ee170 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Lønmodtager uden nærmere angivelse Employees n.e.c. Lønmodtager uden nærmere angivelse Employees n.e.c. urn:ddi:dk.dst:a7389100-2880-45c9-91a0-cb3e59df7f78:4 dk.dst a7389100-2880-45c9-91a0-cb3e59df7f78 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Midlertidigt ikke erhvervsaktive Temporarily not economically active Midlertidigt ikke erhvervsaktive Temporarily not economically active urn:ddi:dk.dst:57b6a02e-29e8-4362-b436-19c4d1a36ae0:3 dk.dst 57b6a02e-29e8-4362-b436-19c4d1a36ae0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Arbejdsløs mindst halvdelen af året Unemployed at least half of the year Arbejdsløs mindst halvdelen af året Unemployed at least half of the year urn:ddi:dk.dst:71a6cfa6-7079-4e79-8654-fc6c301f76e8:3 dk.dst 71a6cfa6-7079-4e79-8654-fc6c301f76e8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Arbejdsløse mindst halvdelen af året Unemployed Arbejdsløse mindst halvdelen af året Unemployed Personer, der har været registreret som nettoledige mere end halvdelen af året inklusiv jobparate kontanthjælpsmodtagere. urn:ddi:dk.dst:20403aab-a590-48b4-b65e-82a97f3e9b6a:3 dk.dst 20403aab-a590-48b4-b65e-82a97f3e9b6a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Sygedagpenge, orlov mv. Sickness benefits, leave, etc. Sygedagpenge, orlov mv. Sickness benefits, leave, etc. urn:ddi:dk.dst:3db6cee3-8387-4863-874b-a719cb285c1a:3 dk.dst 3db6cee3-8387-4863-874b-a719cb285c1a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Modtager af sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse, orlovsydelser mv. Temporarily outside the labour force Modtager af sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse, orlovsydelser mv. Temporarily outside the labour force Personer, der hverken er kategoriseret som arbejdsløse eller studerende, og hvis væsentligste indkomst er sygedagpenge, barselsdagpenge eller andre godtgørelser for midlertidigt fravær fra job, betegnes som midlertidigt ude af arbejdsstyrken. urn:ddi:dk.dst:7e6bdaa2-f883-4893-a2f8-05d07dff0a86:3 dk.dst 7e6bdaa2-f883-4893-a2f8-05d07dff0a86 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Ikke erhvervsaktive Not economically active Ikke erhvervsaktive Not economically active urn:ddi:dk.dst:34094c64-cef2-4b24-aed0-f6e537859046:3 dk.dst 34094c64-cef2-4b24-aed0-f6e537859046 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Uddannelsessøgende In education Uddannelsessøgende In education urn:ddi:dk.dst:0dd8d8b5-22b8-47b4-9f60-4878fe5dd7eb:3 dk.dst 0dd8d8b5-22b8-47b4-9f60-4878fe5dd7eb 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Under uddannelse, inkl. skoleelever på min. 15 år Students Under uddannelse, inkl. skoleelever på min. 15 år Students Personer, som var studieaktive 1. oktober eller mindst 3 måneder i løbet af året og har under 950 løntimer. urn:ddi:dk.dst:c7b46664-075d-4d17-ad3a-9571a6d498cc:3 dk.dst c7b46664-075d-4d17-ad3a-9571a6d498cc 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Pensionist/efterløn Pensioners/retirement Pensionist/efterløn Pensioners/retirement urn:ddi:dk.dst:8f6163a0-d38f-4a36-8ad4-131ec235c77d:3 dk.dst 8f6163a0-d38f-4a36-8ad4-131ec235c77d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Førtidspensionister Non-old age pensioners Førtidspensionister Non-old age pensioners urn:ddi:dk.dst:56f9db5a-c942-48c7-b5b3-32c5c1968898:3 dk.dst 56f9db5a-c942-48c7-b5b3-32c5c1968898 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Folkepensionister Old age pensioners Folkepensionister Old age pensioners urn:ddi:dk.dst:2ba1839a-d23f-4f57-841f-ebf392afe1ce:3 dk.dst 2ba1839a-d23f-4f57-841f-ebf392afe1ce 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Efterlønsmodtagere mv. Early retirement Efterlønsmodtagere mv. Early retirement urn:ddi:dk.dst:8b82ef5a-cf0e-4d88-84e5-dfa8fc7bc873:3 dk.dst 8b82ef5a-cf0e-4d88-84e5-dfa8fc7bc873 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Kontanthjælp Cash benefits Kontanthjælp Cash benefits urn:ddi:dk.dst:e6164c28-eba8-4cf4-b6b0-4a7f1f396e50:3 dk.dst e6164c28-eba8-4cf4-b6b0-4a7f1f396e50 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Kontanthjælpsmodtagere Recipients of cash benefits Kontanthjælpsmodtagere Recipients of cash benefits urn:ddi:dk.dst:ab285b30-c764-4eb5-a8e6-beba43ad4b83:3 dk.dst ab285b30-c764-4eb5-a8e6-beba43ad4b83 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Andre og børn Others and children Andre og børn Others and children urn:ddi:dk.dst:bf387c2f-f7cc-4f65-aca3-2b33e30c4d0f:3 dk.dst bf387c2f-f7cc-4f65-aca3-2b33e30c4d0f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Andre Others Andre Others urn:ddi:dk.dst:aa387dda-4a16-4401-9c8d-3736dd166814:3 dk.dst aa387dda-4a16-4401-9c8d-3736dd166814 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Andre Other persons Andre Other persons Personer, som har ingen eller lille tilknytning til arbejdsmarkedet, med erhvervsindkomst eler indkomst fra dagpenge eller kontanthjælp på under 58.600 kr. (2016 priser), samt at de ikke er under uddannelse. urn:ddi:dk.dst:ed6c0f09-356a-4dc8-b5dc-9b0b1e5b4732:3 dk.dst ed6c0f09-356a-4dc8-b5dc-9b0b1e5b4732 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Børn Children Børn Children urn:ddi:dk.dst:ea147d78-1063-4c5b-a352-a0a182a097df:3 dk.dst ea147d78-1063-4c5b-a352-a0a182a097df 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Adding Classification -- Socioøkonomisk Klassifikation (SOCIO13), v1:2014 Børn under 15 år, ultimo året Children Børn under 15 år, ultimo året Children Personer under 15 år, ultimo året, kategoriseres som børn.