dk.dst 6b82e360-3b3b-4ca9-8ead-47dd359f111d 13 CodeList urn:ddi:dk.dst:6b82e360-3b3b-4ca9-8ead-47dd359f111d:13 dk.dst 6b82e360-3b3b-4ca9-8ead-47dd359f111d 13 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2021-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2021-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Udenrigsøkonomi","en":"External Economy"} cm:ContactPerson {"da":"SFB","en":"SFB"} cm:IsCurrent True DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi KN_V1_2021 KN_V1_2021 Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2021 The Combined Nomenclature (CN), v1:2021 Den Kombinerede Nomenklatur (KN) er EU's varenomenklatur, som opfylder kravene til statistik over udenrigshandelen. Nomenklaturen, der især er henvendt til oplysningspligtige i forbindelse med samhandel inden for EU, indeholder den komplette KN (dog uden toldsatserne) og de dermed forbundne supplerende enheder. [Søg i KN på dele af varekoder eller fritekst](https://dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/intrastat/vareopslag) [Søgning efter varekoder eller fritekst på engelsk ](https://eurostat.prod.3ceonline.com/) The Combined Nomenclature (CN) is the EU Product Nomenclature, which meets the requirements for foreign trade statistics. The Nomenclature, which is specifically addressed to information providers in intra-EU trade, contains the complete CN (without duty rates) and the associated additional units. KN_AFSNIT KN_AFSNIT Nominal KN_KAPITEL KN_KAPITEL Nominal KN_4 KN_4 Nominal KN_6 KN_6 Nominal KN_8 KN_8 Nominal urn:ddi:dk.dst:1ffe7489-ae3e-44da-a74c-cd4ff4b5f74a:13 dk.dst 1ffe7489-ae3e-44da-a74c-cd4ff4b5f74a 13 dk.dst 4abb56b3-0e45-4ea1-8ffa-792196447d03 4 Category I urn:ddi:dk.dst:f2c55ca8-9282-48f4-9f96-47bbb9cc03e7:13 dk.dst f2c55ca8-9282-48f4-9f96-47bbb9cc03e7 13 dk.dst d567c347-fac6-433c-9c21-098c6bcd242f 4 Category 01 urn:ddi:dk.dst:a0059b47-fa00-42b9-9aeb-fa022ad6c9a3:13 dk.dst a0059b47-fa00-42b9-9aeb-fa022ad6c9a3 13 dk.dst 2d9f41d0-75bb-44ab-8190-ffb0724b1237 3 Category 0101 urn:ddi:dk.dst:3ff6df87-ef30-4134-8096-a0804b87279c:13 dk.dst 3ff6df87-ef30-4134-8096-a0804b87279c 13 dk.dst a0dca87b-a5ca-4d88-bf50-b60e37628b0f 3 Category 0101 21 urn:ddi:dk.dst:43ea30fb-d755-4009-a4d4-c65fd1150f7e:13 dk.dst 43ea30fb-d755-4009-a4d4-c65fd1150f7e 13 dk.dst 8b366549-5bde-4469-b1fb-52f696a312d5 3 Category 0101 21 00 urn:ddi:dk.dst:4c444625-28df-4d2f-b359-8af2487cafae:13 dk.dst 4c444625-28df-4d2f-b359-8af2487cafae 13 dk.dst 03d242d3-1133-4d71-828a-619bc72398a1 3 Category 0101 29 urn:ddi:dk.dst:777b668d-4c4f-4f50-9753-eeab1df1d92e:13 dk.dst 777b668d-4c4f-4f50-9753-eeab1df1d92e 13 dk.dst 5e1d8aab-9988-4e10-b10d-2c7721ee941d 3 Category 0101 29 10 urn:ddi:dk.dst:24a5817f-11b5-4620-9a5c-70678280edbd:13 dk.dst 24a5817f-11b5-4620-9a5c-70678280edbd 13 dk.dst ee376363-9c0d-4483-a937-c82b3689b4ce 3 Category 0101 29 90 urn:ddi:dk.dst:7b8e68e0-cbd0-4e58-946d-9703e4116dac:13 dk.dst 7b8e68e0-cbd0-4e58-946d-9703e4116dac 13 dk.dst 3f839b96-e645-46df-a155-96a1eae50995 3 Category 0101 30 urn:ddi:dk.dst:d862dcc4-2382-41b4-b6e5-be1a19cf0667:13 dk.dst d862dcc4-2382-41b4-b6e5-be1a19cf0667 13 dk.dst 44cb78a1-9c5a-46d7-a33b-c2beb0720c77 3 Category 0101 30 00 urn:ddi:dk.dst:6e31d73c-ee6c-46c4-96c4-b479fd5949ff:13 dk.dst 6e31d73c-ee6c-46c4-96c4-b479fd5949ff 13 dk.dst cc4763a7-6751-49d4-9134-7cfe29792788 3 Category 0101 90 urn:ddi:dk.dst:1f5149b2-f777-4820-9cb7-6ecb4a38676c:13 dk.dst 1f5149b2-f777-4820-9cb7-6ecb4a38676c 13 dk.dst 9bb5494c-4a39-466c-a1ea-fbf9ba18857b 3 Category 0101 90 00 urn:ddi:dk.dst:3b1b4d97-0fa8-4cad-b08b-33a8a8dabd95:13 dk.dst 3b1b4d97-0fa8-4cad-b08b-33a8a8dabd95 13 dk.dst 3f61ebf1-7e62-44d9-8623-2adb31d9f462 3 Category 0102 urn:ddi:dk.dst:1e8e3303-62b3-4efe-861e-a10c2f19e483:13 dk.dst 1e8e3303-62b3-4efe-861e-a10c2f19e483 13 dk.dst 4eb11418-3e05-4dd6-8ce9-331095dffa64 3 Category 0102 21 urn:ddi:dk.dst:cdb664d0-5f6d-458a-b4bd-8a618cfac4e6:13 dk.dst cdb664d0-5f6d-458a-b4bd-8a618cfac4e6 13 dk.dst b90d2da2-f1f6-4e3f-bd7a-c762c79dd34b 3 Category 0102 21 10 urn:ddi:dk.dst:7a483de4-eb68-4e5f-befa-a24dcee6052e:13 dk.dst 7a483de4-eb68-4e5f-befa-a24dcee6052e 13 dk.dst da5d3348-7c3e-4648-81ed-cbad2a5470f5 3 Category 0102 21 30 urn:ddi:dk.dst:760e7060-56e7-456c-979e-93ef7de34a6a:13 dk.dst 760e7060-56e7-456c-979e-93ef7de34a6a 13 dk.dst 80b01754-d139-4240-bf53-3cd12c95462c 3 Category 0102 21 90 urn:ddi:dk.dst:d2f18983-8635-4cef-920a-10c2a3419ddf:13 dk.dst d2f18983-8635-4cef-920a-10c2a3419ddf 13 dk.dst 626fa16d-35c4-42a9-854a-1cef2f562251 3 Category 0102 29 urn:ddi:dk.dst:84d7a92b-dc25-4384-b656-ae5c71fbe370:13 dk.dst 84d7a92b-dc25-4384-b656-ae5c71fbe370 13 dk.dst bfea8df9-7c1c-4f67-8ede-912eb6371a24 3 Category 0102 29 05 urn:ddi:dk.dst:59b8c8f7-af65-4906-8e2e-855f91c4a850:13 dk.dst 59b8c8f7-af65-4906-8e2e-855f91c4a850 13 dk.dst 3c902639-e191-4503-a164-68b121345138 3 Category 0102 29 10 urn:ddi:dk.dst:a4eab0f6-078b-475d-9df8-82b82e5b0afd:13 dk.dst a4eab0f6-078b-475d-9df8-82b82e5b0afd 13 dk.dst 21e4a91d-f02e-413b-af3b-fafebfef7ccb 3 Category 0102 29 21 urn:ddi:dk.dst:b3a48bab-078d-4e96-9ebd-5ed3d8f8af12:13 dk.dst b3a48bab-078d-4e96-9ebd-5ed3d8f8af12 13 dk.dst e27d10ed-7bcf-45b8-9b96-0ab643785df4 3 Category 0102 29 29 urn:ddi:dk.dst:fe229f66-8fd5-4e81-adc8-b8dce5bfa0db:13 dk.dst fe229f66-8fd5-4e81-adc8-b8dce5bfa0db 13 dk.dst cfce6a57-f02e-4418-8fc1-c1eeb32d907a 3 Category 0102 29 41 urn:ddi:dk.dst:13fa8dc3-36fe-40f9-8429-f784e56fd192:13 dk.dst 13fa8dc3-36fe-40f9-8429-f784e56fd192 13 dk.dst b4cfe941-36da-43a9-85ba-e2e26b3c837f 3 Category 0102 29 49 urn:ddi:dk.dst:a627e71e-7161-4e93-b8e4-9eff30f31861:13 dk.dst a627e71e-7161-4e93-b8e4-9eff30f31861 13 dk.dst ab993bf7-6916-455c-b7e5-cc9cde0b4472 3 Category 0102 29 51 urn:ddi:dk.dst:47326e4c-3bf1-4cc2-9110-c9594b64bfcd:13 dk.dst 47326e4c-3bf1-4cc2-9110-c9594b64bfcd 13 dk.dst bb0fc331-5407-499b-b9a7-833cfc33f0c8 3 Category 0102 29 59 urn:ddi:dk.dst:059c6e8e-1e5d-496b-9584-6a5881eb3e16:13 dk.dst 059c6e8e-1e5d-496b-9584-6a5881eb3e16 13 dk.dst 78b29ff5-8a04-4089-9ea6-ff4cb4c61358 3 Category 0102 29 61 urn:ddi:dk.dst:37473535-163d-4cb5-bda7-52d001b6ee7c:13 dk.dst 37473535-163d-4cb5-bda7-52d001b6ee7c 13 dk.dst 7424cfd4-32df-473e-8244-91e56b1a31b8 3 Category 0102 29 69 urn:ddi:dk.dst:28b7cd26-68d8-4080-9bc1-0a9f021bfcf1:13 dk.dst 28b7cd26-68d8-4080-9bc1-0a9f021bfcf1 13 dk.dst ca666736-2eff-49eb-ad39-0c28ddc79af4 3 Category 0102 29 91 urn:ddi:dk.dst:2ead39cc-50c0-46d4-847c-e6db98969546:13 dk.dst 2ead39cc-50c0-46d4-847c-e6db98969546 13 dk.dst c8ca1c0d-8360-46a9-92e1-0d1f32a8eae6 3 Category 0102 29 99 urn:ddi:dk.dst:9ec3f505-5b42-42e9-884e-5020109f17f4:13 dk.dst 9ec3f505-5b42-42e9-884e-5020109f17f4 13 dk.dst 3a6d4f7f-093a-492f-b414-ed63f2c24c97 3 Category 0102 31 urn:ddi:dk.dst:91c6053b-e28b-44d9-9ae5-06b6ae6fe7ee:13 dk.dst 91c6053b-e28b-44d9-9ae5-06b6ae6fe7ee 13 dk.dst 9d8a32ab-b057-4227-a912-6fdd8d9263d3 3 Category 0102 31 00 urn:ddi:dk.dst:c0232c7c-559b-40a3-86dc-97bf3daa4a77:13 dk.dst c0232c7c-559b-40a3-86dc-97bf3daa4a77 13 dk.dst e79d9b38-bc73-4fbf-a963-e71da49edbe6 3 Category 0102 39 urn:ddi:dk.dst:11ea9b5f-2812-46af-a58a-34e8e1ce9e71:13 dk.dst 11ea9b5f-2812-46af-a58a-34e8e1ce9e71 13 dk.dst 1faf2348-5d68-49a9-86ee-75fe6bc3a29b 3 Category 0102 39 10 urn:ddi:dk.dst:c4680c48-6015-4a5f-bb4a-00cf3ebded0b:13 dk.dst c4680c48-6015-4a5f-bb4a-00cf3ebded0b 13 dk.dst c32a91fd-095b-4c5c-b12e-0fdce7010451 3 Category 0102 39 90 urn:ddi:dk.dst:09a7c841-1787-45c1-9cbd-456a623a3a25:13 dk.dst 09a7c841-1787-45c1-9cbd-456a623a3a25 13 dk.dst 2a3252b1-1558-48e5-89a7-7d89c2ff958f 3 Category 0102 90 urn:ddi:dk.dst:5209fe5e-4698-493a-9f7a-393fa667fdbc:13 dk.dst 5209fe5e-4698-493a-9f7a-393fa667fdbc 13 dk.dst e2a484f1-cd1e-4365-9d58-4428ac101928 3 Category 0102 90 20 urn:ddi:dk.dst:735bca82-2777-4a7d-9130-e49a227bcd33:13 dk.dst 735bca82-2777-4a7d-9130-e49a227bcd33 13 dk.dst 1842c951-4c5d-49a0-9527-aa9da1a02100 3 Category 0102 90 91 urn:ddi:dk.dst:b7547b3a-3f13-4aee-ae8b-6151cdc2140a:13 dk.dst b7547b3a-3f13-4aee-ae8b-6151cdc2140a 13 dk.dst 75c7d632-6fba-4e48-b4be-62a2a0d4d123 3 Category 0102 90 99 urn:ddi:dk.dst:8c9f59e2-7173-4d45-8c0b-3a3998a9c663:13 dk.dst 8c9f59e2-7173-4d45-8c0b-3a3998a9c663 13 dk.dst ca508e3f-df04-4186-a76c-ea6215030ac2 3 Category 0103 urn:ddi:dk.dst:1b633ae2-0f2d-41d8-8cb0-7518f75c7bd7:13 dk.dst 1b633ae2-0f2d-41d8-8cb0-7518f75c7bd7 13 dk.dst 035f7c64-12e7-499c-a602-2a1ce4868ef5 3 Category 0103 10 urn:ddi:dk.dst:529194d7-9c31-4e6b-a72d-6a1e148f0588:13 dk.dst 529194d7-9c31-4e6b-a72d-6a1e148f0588 13 dk.dst 974f50b5-ec74-4c2b-96a5-93e4f3561af8 3 Category 0103 10 00 urn:ddi:dk.dst:752d7407-cb62-40cf-9607-4240583545d4:13 dk.dst 752d7407-cb62-40cf-9607-4240583545d4 13 dk.dst ad6a5bd6-3c31-40f0-98fc-ea8c16897004 3 Category 0103 91 urn:ddi:dk.dst:e0c43eac-1586-4590-bc93-5dc4f2f28c39:13 dk.dst e0c43eac-1586-4590-bc93-5dc4f2f28c39 13 dk.dst 9454e6d7-6207-440f-ae11-6624ba2aea16 3 Category 0103 91 10 urn:ddi:dk.dst:de5d51d3-ef74-4d34-83ea-e6d60b8d2296:13 dk.dst de5d51d3-ef74-4d34-83ea-e6d60b8d2296 13 dk.dst 0e798a14-744b-4c55-8069-fdd2fb5ed850 3 Category 0103 91 90 urn:ddi:dk.dst:ae6af95e-ab21-4411-b84a-910d99269147:13 dk.dst ae6af95e-ab21-4411-b84a-910d99269147 13 dk.dst 150099b7-efce-47b6-93b6-4ad5c44efa58 3 Category 0103 92 urn:ddi:dk.dst:b76ed195-1a03-419c-baa3-6c0215d7f816:13 dk.dst b76ed195-1a03-419c-baa3-6c0215d7f816 13 dk.dst 715aadfe-59fd-4cfc-8cbe-487c41a17224 3 Category 0103 92 11 urn:ddi:dk.dst:59b7d3a5-474a-467b-8ade-aa2b1bda0234:13 dk.dst 59b7d3a5-474a-467b-8ade-aa2b1bda0234 13 dk.dst 95208937-3215-4991-b0e3-93a32a4cb70e 3 Category 0103 92 19 urn:ddi:dk.dst:14cdaa4f-82f3-4432-a996-39783313d957:13 dk.dst 14cdaa4f-82f3-4432-a996-39783313d957 13 dk.dst 27759a61-35ac-4532-8694-d98e504f68f2 3 Category 0103 92 90 urn:ddi:dk.dst:89cf014a-96a3-45db-aa6e-2cf55c1ffb5c:13 dk.dst 89cf014a-96a3-45db-aa6e-2cf55c1ffb5c 13 dk.dst cec913f9-c61e-4025-ab65-18919c5b6573 3 Category 0104 urn:ddi:dk.dst:d06b84ee-9b99-4096-b012-dc3c41e79902:13 dk.dst d06b84ee-9b99-4096-b012-dc3c41e79902 13 dk.dst 12fd0cd2-579b-44b5-83c0-bb2f1d581fcf 3 Category 0104 10 urn:ddi:dk.dst:eeefd0a0-8325-4cfa-bb2c-47f7b9c7ca8a:13 dk.dst eeefd0a0-8325-4cfa-bb2c-47f7b9c7ca8a 13 dk.dst 0084add9-3760-45f5-b54b-b13adcedc414 3 Category 0104 10 10 urn:ddi:dk.dst:9d99c819-7760-44ef-a448-2d8facb5adb6:13 dk.dst 9d99c819-7760-44ef-a448-2d8facb5adb6 13 dk.dst ce1a909e-299b-455e-be8e-4fd7e29e1f68 3 Category 0104 10 30 urn:ddi:dk.dst:f1bda4a5-5e00-42b8-9813-7aaf5285e381:13 dk.dst f1bda4a5-5e00-42b8-9813-7aaf5285e381 13 dk.dst bbfdf470-6de2-4a6a-9408-327db9ef235a 3 Category 0104 10 80 urn:ddi:dk.dst:28a26a8b-5fe6-4632-8936-9cb6c1a89ea8:13 dk.dst 28a26a8b-5fe6-4632-8936-9cb6c1a89ea8 13 dk.dst 2a926769-b870-49d7-a1e6-0190a97dd393 3 Category 0104 20 urn:ddi:dk.dst:45b8fb53-2128-4cfe-92d6-0618c3662e5f:13 dk.dst 45b8fb53-2128-4cfe-92d6-0618c3662e5f 13 dk.dst 2b4fa10f-b765-431b-be3a-9a3d5bef9787 3 Category 0104 20 10 urn:ddi:dk.dst:1def3a1d-cee5-429c-b779-ab7ebc5b34d4:13 dk.dst 1def3a1d-cee5-429c-b779-ab7ebc5b34d4 13 dk.dst a2b6c8be-fec4-4555-87e9-7a44148a0aa3 3 Category 0104 20 90 urn:ddi:dk.dst:5c15e65f-b50a-482a-ad57-4f8b3b84d36f:13 dk.dst 5c15e65f-b50a-482a-ad57-4f8b3b84d36f 13 dk.dst fd4a9232-259d-4f4c-93f5-6d763550fabf 3 Category 0105 urn:ddi:dk.dst:4d4beb6b-68eb-403e-befc-78e90988d9a8:13 dk.dst 4d4beb6b-68eb-403e-befc-78e90988d9a8 13 dk.dst bd068ebf-298d-4974-8133-a77b0f01926b 3 Category 0105 11 urn:ddi:dk.dst:cacfc34d-d7fb-411c-8730-032d5d24d7d1:13 dk.dst cacfc34d-d7fb-411c-8730-032d5d24d7d1 13 dk.dst 1cea75ef-6a9c-4f3e-87c8-d93aecf83cbf 3 Category 0105 11 11 urn:ddi:dk.dst:c7939501-8f3a-4f09-898f-1e1d160a57e6:13 dk.dst c7939501-8f3a-4f09-898f-1e1d160a57e6 13 dk.dst d6b4a9c1-3d6c-4a70-9fe6-6f8908687894 3 Category 0105 11 19 urn:ddi:dk.dst:e2cfe27c-87e4-4982-99dd-09866e131638:13 dk.dst e2cfe27c-87e4-4982-99dd-09866e131638 13 dk.dst 04392dde-1d84-412f-b3ce-331d2b83bd70 3 Category 0105 11 91 urn:ddi:dk.dst:4d7e9b50-3c00-49a3-a5b5-415d33f30e95:13 dk.dst 4d7e9b50-3c00-49a3-a5b5-415d33f30e95 13 dk.dst e42f9ff0-4f92-48ac-a0ff-7fbdc3e96232 3 Category 0105 11 99 urn:ddi:dk.dst:2497610b-3837-436b-b11c-3809e3df5249:13 dk.dst 2497610b-3837-436b-b11c-3809e3df5249 13 dk.dst d4d2f679-e7da-4838-908c-0b0de35993f5 3 Category 0105 12 urn:ddi:dk.dst:9c49dc3d-1787-4482-bdd9-b42963f415a1:13 dk.dst 9c49dc3d-1787-4482-bdd9-b42963f415a1 13 dk.dst dde976b5-837d-4a08-bba2-3a9eda96fa62 3 Category 0105 12 00 urn:ddi:dk.dst:d09a2f2b-646b-4c77-9f15-9da225e066b9:13 dk.dst d09a2f2b-646b-4c77-9f15-9da225e066b9 13 dk.dst 06d72204-5fec-4116-807a-3ae93f513a23 3 Category 0105 13 urn:ddi:dk.dst:e89c5f89-5b47-4de9-bb05-52a3ad7980c9:13 dk.dst e89c5f89-5b47-4de9-bb05-52a3ad7980c9 13 dk.dst be28ed4d-4d3f-422a-a558-7e677ac7aacf 3 Category 0105 13 00 urn:ddi:dk.dst:a60fc400-e43e-4291-a5bd-7dd854840acb:13 dk.dst a60fc400-e43e-4291-a5bd-7dd854840acb 13 dk.dst 9b080375-6158-46b7-8725-d9579572e108 3 Category 0105 14 urn:ddi:dk.dst:c5976bcb-1348-4d93-9134-6ea92fa38486:13 dk.dst c5976bcb-1348-4d93-9134-6ea92fa38486 13 dk.dst d3afc398-f0b1-46d9-bef2-eda4f9c40db7 3 Category 0105 14 00 urn:ddi:dk.dst:20365bee-da5e-48fc-aae7-c5a9ca197e24:13 dk.dst 20365bee-da5e-48fc-aae7-c5a9ca197e24 13 dk.dst 621a1f5b-ccba-49aa-b05f-e4dbe734cdef 3 Category 0105 15 urn:ddi:dk.dst:1834de87-acb1-4e10-ab03-738ee51d6dd8:13 dk.dst 1834de87-acb1-4e10-ab03-738ee51d6dd8 13 dk.dst db9e9904-eeb5-433f-844f-fa73dbce6649 3 Category 0105 15 00 urn:ddi:dk.dst:d6cb84d0-f211-4326-a031-ec50f31277b0:13 dk.dst d6cb84d0-f211-4326-a031-ec50f31277b0 13 dk.dst 394d2bb5-6e92-470e-9ca3-681a2c1f87b0 3 Category 0105 94 urn:ddi:dk.dst:2b9069b1-30af-43f5-9191-19a5048d2d15:13 dk.dst 2b9069b1-30af-43f5-9191-19a5048d2d15 13 dk.dst 146e375e-0bf0-4148-a03c-704ddb699960 3 Category 0105 94 00 urn:ddi:dk.dst:f8b4254d-db00-455f-98b8-a1ab54653a1e:13 dk.dst f8b4254d-db00-455f-98b8-a1ab54653a1e 13 dk.dst 5216cff5-ac48-4ddb-9ffc-0803d5761f14 3 Category 0105 99 urn:ddi:dk.dst:16b76476-2014-4ad9-b0c3-87c03cd65fe1:13 dk.dst 16b76476-2014-4ad9-b0c3-87c03cd65fe1 13 dk.dst 2bf6d327-0424-4d72-832a-38498dbd5922 3 Category 0105 99 10 urn:ddi:dk.dst:fac022bf-b8f2-4761-a466-90d61f1455a1:13 dk.dst fac022bf-b8f2-4761-a466-90d61f1455a1 13 dk.dst 22913d98-1af1-4d3b-a888-9f428c74c628 3 Category 0105 99 20 urn:ddi:dk.dst:4ce843a1-06e6-47e6-a712-8c0282e4ad9f:13 dk.dst 4ce843a1-06e6-47e6-a712-8c0282e4ad9f 13 dk.dst f0ccb194-2b0b-43cd-a6e5-0d0d5ed5066f 3 Category 0105 99 30 urn:ddi:dk.dst:0e4e60e8-22cb-464b-bd88-b613748d33c2:13 dk.dst 0e4e60e8-22cb-464b-bd88-b613748d33c2 13 dk.dst e4372167-2ada-461f-88d2-82ac8d852ef5 3 Category 0105 99 50 urn:ddi:dk.dst:5a91c7b9-38d1-4cdc-a32d-b5f047c718af:13 dk.dst 5a91c7b9-38d1-4cdc-a32d-b5f047c718af 13 dk.dst 77d241de-6d76-46c4-9271-d54d3de119e5 3 Category 0106 urn:ddi:dk.dst:313cf8c4-e3b4-44ad-854c-97886b4ed65e:13 dk.dst 313cf8c4-e3b4-44ad-854c-97886b4ed65e 13 dk.dst d9848fb8-b400-4375-bf73-bb6e842c79a6 3 Category 0106 11 urn:ddi:dk.dst:57f22ec5-ec33-4dec-bca7-2f195ab58215:13 dk.dst 57f22ec5-ec33-4dec-bca7-2f195ab58215 13 dk.dst b7bc517a-0d45-480f-afe8-6fede238e695 3 Category 0106 11 00 urn:ddi:dk.dst:f8e057c6-211b-4419-bb40-9072fe72a0b8:13 dk.dst f8e057c6-211b-4419-bb40-9072fe72a0b8 13 dk.dst 713be839-faee-43ba-8f57-49ee0419917c 3 Category 0106 12 urn:ddi:dk.dst:86b5d94e-46ae-4e81-acfa-7b2c09e639fc:13 dk.dst 86b5d94e-46ae-4e81-acfa-7b2c09e639fc 13 dk.dst 2372f17e-4e5d-4271-8407-c7be478504c4 3 Category 0106 12 00 urn:ddi:dk.dst:4103e358-1881-4dbc-a21e-6d169dd427c1:13 dk.dst 4103e358-1881-4dbc-a21e-6d169dd427c1 13 dk.dst 8c73ebb8-3f13-4392-9ad0-fac3808d1052 3 Category 0106 13 urn:ddi:dk.dst:f7138395-5284-4e67-b30c-dd15b5d46a75:13 dk.dst f7138395-5284-4e67-b30c-dd15b5d46a75 13 dk.dst 0c22c325-eab3-45ca-838f-e3633ddf9033 3 Category 0106 13 00 urn:ddi:dk.dst:8602b730-7544-42c5-b69d-0d18c4972172:13 dk.dst 8602b730-7544-42c5-b69d-0d18c4972172 13 dk.dst 95ab0f78-622a-4de2-9fa4-ae489b8ed9f0 3 Category 0106 14 urn:ddi:dk.dst:22370a75-81b6-4799-a0eb-e50c472af891:13 dk.dst 22370a75-81b6-4799-a0eb-e50c472af891 13 dk.dst ecb3ad7d-b651-48e0-b8c6-01e625e3f176 3 Category 0106 14 10 urn:ddi:dk.dst:826ac6eb-968e-4b4d-9c69-549e5854c790:13 dk.dst 826ac6eb-968e-4b4d-9c69-549e5854c790 13 dk.dst 37b158df-0c3e-49eb-ad5d-f2b20cb64c8a 3 Category 0106 14 90 urn:ddi:dk.dst:ed3f8b8d-b05f-4f51-abfb-cb06f78d2670:13 dk.dst ed3f8b8d-b05f-4f51-abfb-cb06f78d2670 13 dk.dst 57bda610-ca1a-46ff-aa50-acc7bc44fe95 3 Category 0106 19 urn:ddi:dk.dst:2e6239ef-b151-4973-bfb7-2f16964cd3a2:13 dk.dst 2e6239ef-b151-4973-bfb7-2f16964cd3a2 13 dk.dst cf005db1-b51c-429a-8f4f-d55d3ac4c022 3 Category 0106 19 00 urn:ddi:dk.dst:8301a909-dd23-4d71-96d8-a97ef9603771:13 dk.dst 8301a909-dd23-4d71-96d8-a97ef9603771 13 dk.dst 0b1a491d-ccbc-465a-9486-7a3ccbb1a1b3 3 Category 0106 20 urn:ddi:dk.dst:745cd2fc-d2f0-40e6-a75a-6f1805534c19:13 dk.dst 745cd2fc-d2f0-40e6-a75a-6f1805534c19 13 dk.dst 5f211896-456d-465b-a48b-cbdb9704d550 3 Category 0106 20 00 urn:ddi:dk.dst:6b8a41b4-4c6b-4c8f-a573-b8f09041ae83:13 dk.dst 6b8a41b4-4c6b-4c8f-a573-b8f09041ae83 13 dk.dst de86cada-c741-4a3a-a25f-cea78d14a01e 3 Category 0106 31 urn:ddi:dk.dst:7ab4b961-8569-411d-96f9-b6c0a0741d96:13 dk.dst 7ab4b961-8569-411d-96f9-b6c0a0741d96 13 dk.dst 2576e892-26fe-4b3e-bd1c-45cb998af054 3 Category 0106 31 00 urn:ddi:dk.dst:79d0d830-fb5a-4fe7-b8f5-40256cb03d39:13 dk.dst 79d0d830-fb5a-4fe7-b8f5-40256cb03d39 13 dk.dst 65537b2c-1972-4d08-8a23-4b7cb877fc92 3 Category 0106 32 urn:ddi:dk.dst:3b28c3f8-7a81-417b-a6e3-9a7b7bbd62f1:13 dk.dst 3b28c3f8-7a81-417b-a6e3-9a7b7bbd62f1 13 dk.dst e08d22ff-7a73-492c-b4bf-2e751a79d3e2 3 Category 0106 32 00 urn:ddi:dk.dst:6ea3a6f6-d716-4557-8b58-352e2252df1b:13 dk.dst 6ea3a6f6-d716-4557-8b58-352e2252df1b 13 dk.dst b2f00b7a-89c1-48be-945b-44b10d88883b 3 Category 0106 33 urn:ddi:dk.dst:b1a86350-57c6-4e01-a538-be7f90efc550:13 dk.dst b1a86350-57c6-4e01-a538-be7f90efc550 13 dk.dst 4dfd30b6-3dc6-44c5-abcf-071e059bb80f 3 Category 0106 33 00 urn:ddi:dk.dst:8eaff89d-15ad-42b3-a604-285c106e3749:13 dk.dst 8eaff89d-15ad-42b3-a604-285c106e3749 13 dk.dst 0b83dd81-8d9d-459f-934d-a487131ca0d4 3 Category 0106 39 urn:ddi:dk.dst:1e2b9ec3-3181-4810-83f2-41ba64b4b56e:13 dk.dst 1e2b9ec3-3181-4810-83f2-41ba64b4b56e 13 dk.dst 9ffd84a2-8af1-48ea-8bba-20edc08bc88e 3 Category 0106 39 10 urn:ddi:dk.dst:2cb75459-de5c-4556-82ed-bcfbf84527e6:13 dk.dst 2cb75459-de5c-4556-82ed-bcfbf84527e6 13 dk.dst 1c3d68c2-117e-49d3-97f2-c0da9310d84b 3 Category 0106 39 80 urn:ddi:dk.dst:a66ae340-b7f2-4c0c-b7fc-dc0c02c891fa:13 dk.dst a66ae340-b7f2-4c0c-b7fc-dc0c02c891fa 13 dk.dst 201a13fd-11c3-46a5-95dd-abc8d086784f 3 Category 0106 41 urn:ddi:dk.dst:52b897cc-b68d-4c86-af3d-72081a891401:13 dk.dst 52b897cc-b68d-4c86-af3d-72081a891401 13 dk.dst b12590c5-faa1-4e59-8a1d-3614a1b827d0 3 Category 0106 41 00 urn:ddi:dk.dst:5304b0ad-15e0-473f-b6cf-9f5e59412f4f:13 dk.dst 5304b0ad-15e0-473f-b6cf-9f5e59412f4f 13 dk.dst f40e2961-f70b-46b7-9183-56517fbc1139 3 Category 0106 49 urn:ddi:dk.dst:263059cf-fcad-4e57-bbfa-433455525d8f:13 dk.dst 263059cf-fcad-4e57-bbfa-433455525d8f 13 dk.dst f511550e-9173-40a3-b63c-a0274be367cb 3 Category 0106 49 00 urn:ddi:dk.dst:34eb926c-169c-40ce-bbe2-247c6def93f7:13 dk.dst 34eb926c-169c-40ce-bbe2-247c6def93f7 13 dk.dst 4d88130a-7e89-40fc-a763-7c64b442d674 3 Category 0106 90 urn:ddi:dk.dst:5d55871d-7f64-4fc4-a4cf-64d2a109e461:13 dk.dst 5d55871d-7f64-4fc4-a4cf-64d2a109e461 13 dk.dst b327d3cd-6209-490c-8cd3-06059b8ac5ae 3 Category 0106 90 00 urn:ddi:dk.dst:8f394592-6792-4c5f-91cc-0520b92e2c72:13 dk.dst 8f394592-6792-4c5f-91cc-0520b92e2c72 13 dk.dst 3e128308-37fe-4fd8-aa1d-9e57609d99d7 3 Category 02 urn:ddi:dk.dst:074d73e4-44ee-47e1-b7c8-6fb8195f6da9:13 dk.dst 074d73e4-44ee-47e1-b7c8-6fb8195f6da9 13 dk.dst cee4922d-7ee8-4cdf-b1cb-e35887ed2df3 3 Category 201 urn:ddi:dk.dst:782dc11f-7e2d-481a-8222-33da86016364:13 dk.dst 782dc11f-7e2d-481a-8222-33da86016364 13 dk.dst 6757153b-a288-4350-987a-6cbae63a74b0 3 Category 0201 10 urn:ddi:dk.dst:795bdfdb-5eb8-4062-8fae-523919916171:13 dk.dst 795bdfdb-5eb8-4062-8fae-523919916171 13 dk.dst a3cad564-82c7-4c3e-81ac-18e5e65e5bf0 3 Category 0201 10 00 urn:ddi:dk.dst:6f6cf8f4-a1ad-40da-a0f9-63dce8d073a2:13 dk.dst 6f6cf8f4-a1ad-40da-a0f9-63dce8d073a2 13 dk.dst 43bb9aaf-0fda-41fe-9d65-0360d6f9db12 3 Category 0201 20 urn:ddi:dk.dst:553f8bed-7166-4768-a9c4-981fb62ba223:13 dk.dst 553f8bed-7166-4768-a9c4-981fb62ba223 13 dk.dst ffc369d4-35fc-475e-b3b4-1b8c732fc1bc 3 Category 0201 20 20 urn:ddi:dk.dst:086ddd12-0296-41e7-85bc-45a0f12746d5:13 dk.dst 086ddd12-0296-41e7-85bc-45a0f12746d5 13 dk.dst 161671a8-2baa-48fa-8caa-bc8758898148 3 Category 0201 20 30 urn:ddi:dk.dst:86d6c306-b2a8-4f52-aa3a-b9209b0c0a0d:13 dk.dst 86d6c306-b2a8-4f52-aa3a-b9209b0c0a0d 13 dk.dst d0ca598e-889a-41ac-a8ab-7778dfcff296 3 Category 0201 20 50 urn:ddi:dk.dst:915aed91-6c13-4adb-bc0e-6290b4efbd69:13 dk.dst 915aed91-6c13-4adb-bc0e-6290b4efbd69 13 dk.dst f3ecd5e1-b6de-4b09-ae44-9c715a6367b9 3 Category 0201 20 90 urn:ddi:dk.dst:71fb69a3-cca9-4687-97bc-83af11e222b2:13 dk.dst 71fb69a3-cca9-4687-97bc-83af11e222b2 13 dk.dst cf14b6f1-b15d-4183-9d0c-d13d916f0bd2 3 Category 0201 30 urn:ddi:dk.dst:61a5dd75-66ae-421d-acf3-fc3dadfa6a22:13 dk.dst 61a5dd75-66ae-421d-acf3-fc3dadfa6a22 13 dk.dst 8234cfe4-588c-48a0-8a9c-b62483f50979 3 Category 0201 30 00 urn:ddi:dk.dst:3161ce6b-1970-432c-9308-e7af422548cc:13 dk.dst 3161ce6b-1970-432c-9308-e7af422548cc 13 dk.dst 815dd8b0-8d97-4663-b756-554f80435386 3 Category 202 urn:ddi:dk.dst:204f2944-fa81-4898-9e90-4c48d3a44c13:13 dk.dst 204f2944-fa81-4898-9e90-4c48d3a44c13 13 dk.dst cc9c301f-23a4-4c59-bb38-4d1f4767b20c 3 Category 0202 10 urn:ddi:dk.dst:64fefe2c-63a0-4de0-8fb9-6abc0ff36213:13 dk.dst 64fefe2c-63a0-4de0-8fb9-6abc0ff36213 13 dk.dst 7ef8dda0-a100-4034-a3d5-9cd3edb09005 3 Category 0202 10 00 urn:ddi:dk.dst:232599f5-3710-4f49-9f85-c772e9734392:13 dk.dst 232599f5-3710-4f49-9f85-c772e9734392 13 dk.dst 2305a6b7-803b-4d21-b7b6-a01b8bce03c2 3 Category 0202 20 urn:ddi:dk.dst:2225d5f1-381b-4b47-a1b5-9d6b48bd4a85:13 dk.dst 2225d5f1-381b-4b47-a1b5-9d6b48bd4a85 13 dk.dst 95f80d9e-a816-480d-96f1-8b757af099fd 3 Category 0202 20 10 urn:ddi:dk.dst:58b67f06-cfe5-49b5-b9d3-b19b38eebb3c:13 dk.dst 58b67f06-cfe5-49b5-b9d3-b19b38eebb3c 13 dk.dst c584cec3-e0e2-41dc-90e2-9e34734d7ed5 3 Category 0202 20 30 urn:ddi:dk.dst:425ea77e-77db-43a9-8bcc-710a304755a1:13 dk.dst 425ea77e-77db-43a9-8bcc-710a304755a1 13 dk.dst e8df351b-1dca-4fe0-8b86-21a68c889a84 3 Category 0202 20 50 urn:ddi:dk.dst:211d60aa-357b-4d3e-8532-61fe1bda5fab:13 dk.dst 211d60aa-357b-4d3e-8532-61fe1bda5fab 13 dk.dst d1650a73-2706-4f3e-b1fe-dac1c5d10da4 3 Category 0202 20 90 urn:ddi:dk.dst:9e273aaa-2916-46e3-9ba3-78417230d75c:13 dk.dst 9e273aaa-2916-46e3-9ba3-78417230d75c 13 dk.dst 3222b2e4-925d-4389-a192-0d3e26d24164 3 Category 0202 30 urn:ddi:dk.dst:0e4d37ca-1c70-4aa3-829b-270029daebc5:13 dk.dst 0e4d37ca-1c70-4aa3-829b-270029daebc5 13 dk.dst 3e554c00-c34a-48d8-8985-e352ba16b781 3 Category 0202 30 10 urn:ddi:dk.dst:9baa0e58-4f26-4caa-b931-e8f78cbd1783:13 dk.dst 9baa0e58-4f26-4caa-b931-e8f78cbd1783 13 dk.dst 92fcdcb4-326e-427c-9e34-16ffefdb20b1 3 Category 0202 30 50 urn:ddi:dk.dst:c8d0ea3b-a8df-4aae-984c-a6d9e3798f4c:13 dk.dst c8d0ea3b-a8df-4aae-984c-a6d9e3798f4c 13 dk.dst 1aee0e2c-af6a-4fc7-9346-ac5fec57b5e6 3 Category 0202 30 90 urn:ddi:dk.dst:6197c75d-0273-463e-ab49-ca2bc083b144:13 dk.dst 6197c75d-0273-463e-ab49-ca2bc083b144 13 dk.dst a0c9e70f-89ab-426c-ae78-0eef8705f285 3 Category 203 urn:ddi:dk.dst:ab902e3b-9148-419e-8fb4-52e34fe90d09:13 dk.dst ab902e3b-9148-419e-8fb4-52e34fe90d09 13 dk.dst 609e46cf-af98-40ba-986a-5625db701089 3 Category 0203 11 urn:ddi:dk.dst:b24f170d-3b44-4591-8d6e-c4ac2da3c895:13 dk.dst b24f170d-3b44-4591-8d6e-c4ac2da3c895 13 dk.dst 995d3a17-195d-4498-9440-8ea60638a079 3 Category 0203 11 10 urn:ddi:dk.dst:d0d58a0f-4250-4f4e-979e-bdf370c186c0:13 dk.dst d0d58a0f-4250-4f4e-979e-bdf370c186c0 13 dk.dst da1b60da-9808-41d6-8f73-95ec32eed5c1 3 Category 0203 11 90 urn:ddi:dk.dst:144b7e05-025f-4571-a3d3-f6e321e25d01:13 dk.dst 144b7e05-025f-4571-a3d3-f6e321e25d01 13 dk.dst ccd33297-fef0-4911-8a17-7a0b14c81258 3 Category 0203 12 urn:ddi:dk.dst:759d1567-7e14-40ab-afda-8c56a4c9f099:13 dk.dst 759d1567-7e14-40ab-afda-8c56a4c9f099 13 dk.dst 38aff6f0-7be6-4c6d-9148-ac57eaf9a05f 3 Category 0203 12 11 urn:ddi:dk.dst:9c5e9057-6c03-4833-a479-1ddf7ca9c37d:13 dk.dst 9c5e9057-6c03-4833-a479-1ddf7ca9c37d 13 dk.dst 2076566d-f912-452f-b1ac-36da183b5be3 3 Category 0203 12 19 urn:ddi:dk.dst:0c053dbd-d9a1-4aef-9464-112f47f79aa2:13 dk.dst 0c053dbd-d9a1-4aef-9464-112f47f79aa2 13 dk.dst 143f4075-7fef-47af-a586-f9ff108403fd 3 Category 0203 12 90 urn:ddi:dk.dst:8ff327c8-7108-4e0a-a36f-df623d1a587a:13 dk.dst 8ff327c8-7108-4e0a-a36f-df623d1a587a 13 dk.dst 2bfacf38-2f44-4af4-967f-90d6c9bef12b 3 Category 0203 19 urn:ddi:dk.dst:07ba47c1-874b-4a33-bf4b-aaee1832b762:13 dk.dst 07ba47c1-874b-4a33-bf4b-aaee1832b762 13 dk.dst 67b9b0c7-39af-44ca-9205-3a355158adfa 3 Category 0203 19 11 urn:ddi:dk.dst:d4d5321a-0c49-4db4-af99-f5348636424f:13 dk.dst d4d5321a-0c49-4db4-af99-f5348636424f 13 dk.dst 4fa1b9c7-9ed1-4851-8937-acd811fafb46 3 Category 0203 19 13 urn:ddi:dk.dst:c27f0b82-c108-4512-a11e-e646e2551c3d:13 dk.dst c27f0b82-c108-4512-a11e-e646e2551c3d 13 dk.dst 587a7ab5-66f8-4a59-babd-abbdd95e17b3 3 Category 0203 19 15 urn:ddi:dk.dst:654d3175-4462-47cd-90a8-fff6cdb259a6:13 dk.dst 654d3175-4462-47cd-90a8-fff6cdb259a6 13 dk.dst b8baa505-7113-4138-9dff-4d25a45ed04b 3 Category 0203 19 55 urn:ddi:dk.dst:46774596-17b1-4279-8fd9-a4e38f3cf205:13 dk.dst 46774596-17b1-4279-8fd9-a4e38f3cf205 13 dk.dst 28a1c0c8-1f7a-431f-ad65-80ff9940aadf 3 Category 0203 19 59 urn:ddi:dk.dst:f828b4f9-60bc-47a2-9747-096ed885dcbd:13 dk.dst f828b4f9-60bc-47a2-9747-096ed885dcbd 13 dk.dst 4a60757d-dbb7-4889-ab93-f700213efd8d 3 Category 0203 19 90 urn:ddi:dk.dst:1f1e1687-7d78-4af3-86c9-3ffc8074a9a8:13 dk.dst 1f1e1687-7d78-4af3-86c9-3ffc8074a9a8 13 dk.dst 64e2687a-8a94-4cd6-a0f6-7796fba4c790 3 Category 0203 21 urn:ddi:dk.dst:001d719b-a1ee-4a8d-8711-d72ec0438fd9:13 dk.dst 001d719b-a1ee-4a8d-8711-d72ec0438fd9 13 dk.dst 4bb4082d-72a0-4c24-a296-ac3e05b23a86 3 Category 0203 21 10 urn:ddi:dk.dst:4a59e9c3-c1d0-46bf-b588-9f59fed56340:13 dk.dst 4a59e9c3-c1d0-46bf-b588-9f59fed56340 13 dk.dst 7714fb0f-2b24-405d-b1a4-f3d2d19357d3 3 Category 0203 21 90 urn:ddi:dk.dst:a1e0387c-818a-4b2a-8c84-f614c74d3d1f:13 dk.dst a1e0387c-818a-4b2a-8c84-f614c74d3d1f 13 dk.dst cb4d0be6-c31a-4e17-babe-56b7aa1710b1 3 Category 0203 22 urn:ddi:dk.dst:2e03b532-db7d-4262-b37b-07c82a4a2a3f:13 dk.dst 2e03b532-db7d-4262-b37b-07c82a4a2a3f 13 dk.dst a559f497-efcc-454c-a8bb-571efee0fff7 3 Category 0203 22 11 urn:ddi:dk.dst:6b90facd-e4df-46bd-989c-9610164b8f0c:13 dk.dst 6b90facd-e4df-46bd-989c-9610164b8f0c 13 dk.dst 34eb5c6c-b193-4c5e-a67e-4a365feafe09 3 Category 0203 22 19 urn:ddi:dk.dst:a4803507-2ca3-4dd9-acf6-12a4ec76d930:13 dk.dst a4803507-2ca3-4dd9-acf6-12a4ec76d930 13 dk.dst 87a4aa58-f951-48eb-a200-e9f2b3582125 3 Category 0203 22 90 urn:ddi:dk.dst:27057009-cd52-4963-985c-e98a83c66454:13 dk.dst 27057009-cd52-4963-985c-e98a83c66454 13 dk.dst 41f394e8-1497-42af-b0d0-29f8b2c88f9b 3 Category 0203 29 urn:ddi:dk.dst:967b7522-6c68-482f-8057-b2e0068cd941:13 dk.dst 967b7522-6c68-482f-8057-b2e0068cd941 13 dk.dst 555a0ebd-c607-4134-b2b6-5307dcecad01 3 Category 0203 29 11 urn:ddi:dk.dst:59b79776-1b40-4e15-b818-23a0622081df:13 dk.dst 59b79776-1b40-4e15-b818-23a0622081df 13 dk.dst be1698ce-642a-42b5-9263-d20aeb45d533 3 Category 0203 29 13 urn:ddi:dk.dst:19a711c1-ef6f-48a0-9ec1-fcd8eda76ea8:13 dk.dst 19a711c1-ef6f-48a0-9ec1-fcd8eda76ea8 13 dk.dst e1415cea-2db3-4ba3-9cc2-52956686ffa4 3 Category 0203 29 15 urn:ddi:dk.dst:4be84af2-db53-4dc6-8b1a-216dc85c3e96:13 dk.dst 4be84af2-db53-4dc6-8b1a-216dc85c3e96 13 dk.dst 08e40b00-9dc8-40be-b0b0-c02ffd6c2bcb 3 Category 0203 29 55 urn:ddi:dk.dst:ff8c229d-46fe-4a3d-b3e6-b931800db2b4:13 dk.dst ff8c229d-46fe-4a3d-b3e6-b931800db2b4 13 dk.dst b75b0cf9-1a0f-42ca-8cbf-b7171f9e2914 3 Category 0203 29 59 urn:ddi:dk.dst:1f5e4b74-0404-4af8-98db-7af31224acf6:13 dk.dst 1f5e4b74-0404-4af8-98db-7af31224acf6 13 dk.dst 64663a65-7fda-4ae9-a3a3-9fea81362f7b 3 Category 0203 29 90 urn:ddi:dk.dst:eb65839b-5109-4624-8231-20494d5c747d:13 dk.dst eb65839b-5109-4624-8231-20494d5c747d 13 dk.dst ad44b16c-2126-468e-92c2-5411abff6b75 3 Category 204 urn:ddi:dk.dst:5501c59c-1ec7-4f90-8e4b-6f90f584f46e:13 dk.dst 5501c59c-1ec7-4f90-8e4b-6f90f584f46e 13 dk.dst be747fb1-fdce-43e0-a306-0b8dffdcd235 3 Category 0204 10 urn:ddi:dk.dst:4039460d-f290-4c3b-9a00-e2e09980878d:13 dk.dst 4039460d-f290-4c3b-9a00-e2e09980878d 13 dk.dst 23846327-c3d4-4009-aa64-cfe35b6415fd 3 Category 0204 10 00 urn:ddi:dk.dst:287d3d72-1442-4b78-93f8-7011c57f42e7:13 dk.dst 287d3d72-1442-4b78-93f8-7011c57f42e7 13 dk.dst 0b01a357-e4b1-45bd-acaf-02eabc93743e 3 Category 0204 21 urn:ddi:dk.dst:f7188a8f-286c-4152-b8cb-2b8e18eb2345:13 dk.dst f7188a8f-286c-4152-b8cb-2b8e18eb2345 13 dk.dst 1dd9c50a-54a5-4b9f-87b6-caf2b52a5c59 3 Category 0204 21 00 urn:ddi:dk.dst:a9c08795-32b9-461f-abfe-4ee76409c9a5:13 dk.dst a9c08795-32b9-461f-abfe-4ee76409c9a5 13 dk.dst adcd60ef-d147-4c0e-9aab-70c56591c356 3 Category 0204 22 urn:ddi:dk.dst:2343b7ab-d5b3-4cb8-89c1-fe03db5eabec:13 dk.dst 2343b7ab-d5b3-4cb8-89c1-fe03db5eabec 13 dk.dst ede0bca1-7860-44ce-9eb6-3a450c6e5c76 3 Category 0204 22 10 urn:ddi:dk.dst:0a37739f-d4b7-4ade-be20-bf0a51e04303:13 dk.dst 0a37739f-d4b7-4ade-be20-bf0a51e04303 13 dk.dst 0a133be1-998c-4dc4-9556-9300057c0e7c 3 Category 0204 22 30 urn:ddi:dk.dst:f221b71e-cda0-4712-bf14-1a007ff57cae:13 dk.dst f221b71e-cda0-4712-bf14-1a007ff57cae 13 dk.dst 2ad63c5a-3720-4b95-907e-97b74401b6a6 3 Category 0204 22 50 urn:ddi:dk.dst:37d4a750-1598-4805-b192-f7001e240143:13 dk.dst 37d4a750-1598-4805-b192-f7001e240143 13 dk.dst 99fa3f23-c28a-4813-9d72-49311a8369b6 3 Category 0204 22 90 urn:ddi:dk.dst:ff6cfcfa-b3ac-4d1b-9fb7-5b7b186d2da3:13 dk.dst ff6cfcfa-b3ac-4d1b-9fb7-5b7b186d2da3 13 dk.dst 85ba0f1b-39cd-4eac-989a-ad61dcc7725c 3 Category 0204 23 urn:ddi:dk.dst:2c460bb4-b8b6-4edb-a10b-af6d9dfd9638:13 dk.dst 2c460bb4-b8b6-4edb-a10b-af6d9dfd9638 13 dk.dst ea8a42b4-2157-48bf-810f-ac27e3402d59 3 Category 0204 23 00 urn:ddi:dk.dst:e30594c8-c2cf-4f3c-b3de-c539791f62d1:13 dk.dst e30594c8-c2cf-4f3c-b3de-c539791f62d1 13 dk.dst c453b460-bd93-43c2-ac44-f8eb55a9db44 3 Category 0204 30 urn:ddi:dk.dst:e5389206-8500-4cd0-8546-4769cb130937:13 dk.dst e5389206-8500-4cd0-8546-4769cb130937 13 dk.dst 970a7def-8697-407a-a6d1-a9c02aa4fb7c 3 Category 0204 30 00 urn:ddi:dk.dst:825f5a4e-9d27-48cf-825d-0438d525e488:13 dk.dst 825f5a4e-9d27-48cf-825d-0438d525e488 13 dk.dst 6e7b037f-ba1a-4414-9642-189b0e8d2c71 3 Category 0204 41 urn:ddi:dk.dst:cdb5efe1-885a-4f3f-961c-0bdea65d6ef8:13 dk.dst cdb5efe1-885a-4f3f-961c-0bdea65d6ef8 13 dk.dst a17434ff-5204-4a62-b513-607f8d62a112 3 Category 0204 41 00 urn:ddi:dk.dst:85546ece-8578-4720-a21e-d0310d72936b:13 dk.dst 85546ece-8578-4720-a21e-d0310d72936b 13 dk.dst c805bb1c-593c-4c6a-ab90-41654a7ef45f 3 Category 0204 42 urn:ddi:dk.dst:6ca159fb-912e-426a-8b09-bd296a20d9b0:13 dk.dst 6ca159fb-912e-426a-8b09-bd296a20d9b0 13 dk.dst d6bda72c-a89e-451a-a398-adcb1c188e4a 3 Category 0204 42 10 urn:ddi:dk.dst:fd15d24c-f301-4aa7-b49f-f954b2612f3e:13 dk.dst fd15d24c-f301-4aa7-b49f-f954b2612f3e 13 dk.dst cb7b94bb-7f49-40dc-a99e-ccbbeec3975e 3 Category 0204 42 30 urn:ddi:dk.dst:3b223c9c-b52c-4bbf-b30c-d3cb2f6009f0:13 dk.dst 3b223c9c-b52c-4bbf-b30c-d3cb2f6009f0 13 dk.dst 927d95e6-142f-46d2-b451-c1cdcf4aa524 3 Category 0204 42 50 urn:ddi:dk.dst:529edafc-213e-488d-b2c5-4b931a8aa69c:13 dk.dst 529edafc-213e-488d-b2c5-4b931a8aa69c 13 dk.dst 6f3ba006-7ef6-4ca6-bc67-0529a711f65a 3 Category 0204 42 90 urn:ddi:dk.dst:e6d8afa1-b7f8-4154-b3c0-c5f29ccb3c8c:13 dk.dst e6d8afa1-b7f8-4154-b3c0-c5f29ccb3c8c 13 dk.dst 8b4fb465-fa81-467b-bd2d-925a874f59d1 3 Category 0204 43 urn:ddi:dk.dst:b1d9a614-09a9-4ef6-8878-554d79df259c:13 dk.dst b1d9a614-09a9-4ef6-8878-554d79df259c 13 dk.dst 662b0308-cb33-49ad-9d5d-940cfed783ba 3 Category 0204 43 10 urn:ddi:dk.dst:f58eacef-bf5e-4acf-8282-900c6936f858:13 dk.dst f58eacef-bf5e-4acf-8282-900c6936f858 13 dk.dst b1046852-a69b-48c5-baae-6807c0516f8f 3 Category 0204 43 90 urn:ddi:dk.dst:fdd83adb-e6fa-4e2f-a21f-fa52a074563e:13 dk.dst fdd83adb-e6fa-4e2f-a21f-fa52a074563e 13 dk.dst 9c607269-820f-4599-bab9-bf07af66c397 3 Category 0204 50 urn:ddi:dk.dst:6870a1b3-e396-489f-a871-5c8db4dfe648:13 dk.dst 6870a1b3-e396-489f-a871-5c8db4dfe648 13 dk.dst cee7d68d-b24c-4bd1-a5c4-a81f91a15dd4 3 Category 0204 50 11 urn:ddi:dk.dst:0f744e4f-1fa6-498d-bcce-2abef925b25d:13 dk.dst 0f744e4f-1fa6-498d-bcce-2abef925b25d 13 dk.dst e59292e1-87e6-4477-a2f3-affe4538681a 3 Category 0204 50 13 urn:ddi:dk.dst:596238e1-5d6d-4815-b2ed-2f287aeca6b6:13 dk.dst 596238e1-5d6d-4815-b2ed-2f287aeca6b6 13 dk.dst de37e41c-a624-444c-8cf6-c40f92520e12 3 Category 0204 50 15 urn:ddi:dk.dst:02a4b341-c57b-4aa2-bb93-a692af8973f6:13 dk.dst 02a4b341-c57b-4aa2-bb93-a692af8973f6 13 dk.dst 6c48ea8b-3846-4109-910e-99b57ace2c83 3 Category 0204 50 19 urn:ddi:dk.dst:833a46c6-b615-4025-a4c2-4bae087bf8c2:13 dk.dst 833a46c6-b615-4025-a4c2-4bae087bf8c2 13 dk.dst 32e811d4-878f-4aca-98d5-53de5498ffc7 3 Category 0204 50 31 urn:ddi:dk.dst:c2f0808c-f382-4c04-9c74-d188d14928de:13 dk.dst c2f0808c-f382-4c04-9c74-d188d14928de 13 dk.dst 5c5c0fa0-8aa1-45a2-b7e7-781ea8956861 3 Category 0204 50 39 urn:ddi:dk.dst:13162e09-e054-4ba8-b213-b90a665aa7bf:13 dk.dst 13162e09-e054-4ba8-b213-b90a665aa7bf 13 dk.dst b3b720ec-468b-4365-b3d2-2bef3d9de620 3 Category 0204 50 51 urn:ddi:dk.dst:d0dab4fd-51a9-45d6-95e4-52fe49ded412:13 dk.dst d0dab4fd-51a9-45d6-95e4-52fe49ded412 13 dk.dst 725a74cd-4576-4f65-a941-069e71c898a6 3 Category 0204 50 53 urn:ddi:dk.dst:35db44e0-4945-4b33-9948-6f27a07dafe4:13 dk.dst 35db44e0-4945-4b33-9948-6f27a07dafe4 13 dk.dst 09bdfc68-e2ae-4c2c-9b18-76905941a203 3 Category 0204 50 55 urn:ddi:dk.dst:a6cdb4f0-f6e0-4baf-b1de-7173b8454954:13 dk.dst a6cdb4f0-f6e0-4baf-b1de-7173b8454954 13 dk.dst e3a6d438-b139-4f5c-9249-2c61cd8478ab 3 Category 0204 50 59 urn:ddi:dk.dst:d2a0ec47-9892-4efd-87e5-388becdac1cc:13 dk.dst d2a0ec47-9892-4efd-87e5-388becdac1cc 13 dk.dst aa1e2c45-fe5b-42bb-80e4-cf6ba209df27 3 Category 0204 50 71 urn:ddi:dk.dst:65a5add0-722b-4ee8-a715-45c3a14530a7:13 dk.dst 65a5add0-722b-4ee8-a715-45c3a14530a7 13 dk.dst 5c2aa52a-adf8-4dfc-ac09-aa3177172212 3 Category 0204 50 79 urn:ddi:dk.dst:88cbb593-4d69-46e7-b445-ee5e1f1c10e4:13 dk.dst 88cbb593-4d69-46e7-b445-ee5e1f1c10e4 13 dk.dst af13e73b-6093-4b1b-8d83-a44272f03b76 3 Category 205 urn:ddi:dk.dst:648e8edc-7046-4a7f-8c6b-95cd9e2a2c08:13 dk.dst 648e8edc-7046-4a7f-8c6b-95cd9e2a2c08 13 dk.dst 6cf8a7b8-e0cd-4914-a32d-c96f1d42156c 3 Category 0205 00 urn:ddi:dk.dst:b0bb6bd3-c3bb-40cc-b820-ba670aa424b9:13 dk.dst b0bb6bd3-c3bb-40cc-b820-ba670aa424b9 13 dk.dst 6121ec50-42f1-46d6-9324-160a4873310f 3 Category 0205 00 20 urn:ddi:dk.dst:7d002fd0-3a07-430c-9c14-ab632f40adde:13 dk.dst 7d002fd0-3a07-430c-9c14-ab632f40adde 13 dk.dst 84f1fa2c-9d3b-4735-bb4b-44fb5c09ab82 3 Category 0205 00 80 urn:ddi:dk.dst:153ec241-b80a-46b3-acf8-e7c0315126d0:13 dk.dst 153ec241-b80a-46b3-acf8-e7c0315126d0 13 dk.dst 8d72c3bc-7ed1-4225-9e42-f2d88cd9fb1e 3 Category 206 urn:ddi:dk.dst:92f37757-b563-4100-a064-de62cce3f78f:13 dk.dst 92f37757-b563-4100-a064-de62cce3f78f 13 dk.dst c73752eb-786b-4a48-b9e1-9b7315aefb29 3 Category 0206 10 urn:ddi:dk.dst:e8729ca7-6000-4b1a-89b2-b3b534cfd10a:13 dk.dst e8729ca7-6000-4b1a-89b2-b3b534cfd10a 13 dk.dst b2813673-5b58-4fea-bde0-0c6f5ab74451 3 Category 0206 10 10 urn:ddi:dk.dst:df82dcaf-ff8a-4922-a2f8-d2262e9035be:13 dk.dst df82dcaf-ff8a-4922-a2f8-d2262e9035be 13 dk.dst 62a5fbbb-077b-4ba3-86b6-7337f35e13b2 3 Category 0206 10 95 urn:ddi:dk.dst:4ab6002a-c062-48db-b995-708ca6eb058b:13 dk.dst 4ab6002a-c062-48db-b995-708ca6eb058b 13 dk.dst e5c29ed7-a908-4497-9c5e-0930b831ed82 3 Category 0206 10 98 urn:ddi:dk.dst:40017a56-6d8d-4c7e-879f-42153863178b:13 dk.dst 40017a56-6d8d-4c7e-879f-42153863178b 13 dk.dst 7ddddaf8-7fba-4235-9a78-9b974475aa99 3 Category 0206 21 urn:ddi:dk.dst:b0ecbd76-3214-4e87-8de2-da12efdf301d:13 dk.dst b0ecbd76-3214-4e87-8de2-da12efdf301d 13 dk.dst a341929a-2357-45c6-9828-0b320edb5370 3 Category 0206 21 00 urn:ddi:dk.dst:e3886e07-f392-466b-9994-52d32c5667a2:13 dk.dst e3886e07-f392-466b-9994-52d32c5667a2 13 dk.dst 59c1d34c-1f43-4823-b0da-65a3dee06573 3 Category 0206 22 urn:ddi:dk.dst:196e6a29-3793-481b-b662-32bb8dc9a3e2:13 dk.dst 196e6a29-3793-481b-b662-32bb8dc9a3e2 13 dk.dst bfa381c6-c9dd-441c-82d1-66956ec56536 3 Category 0206 22 00 urn:ddi:dk.dst:57724c36-883f-4562-9959-ef5e60b473dc:13 dk.dst 57724c36-883f-4562-9959-ef5e60b473dc 13 dk.dst 9506c951-5b19-4c68-af84-c993dd4441ac 3 Category 0206 29 urn:ddi:dk.dst:d7a7250a-97d5-4c04-b80b-40c13f9833a5:13 dk.dst d7a7250a-97d5-4c04-b80b-40c13f9833a5 13 dk.dst 0284bf4c-9e0b-44b1-9d56-92421cdd9caa 3 Category 0206 29 10 urn:ddi:dk.dst:07849426-32db-402c-8147-60bda74edd8d:13 dk.dst 07849426-32db-402c-8147-60bda74edd8d 13 dk.dst 4d52c34d-ce98-49e9-9ca8-8901acf3d16d 3 Category 0206 29 91 urn:ddi:dk.dst:46b6cb6a-efba-4dfd-9f8a-f6c535ba7484:13 dk.dst 46b6cb6a-efba-4dfd-9f8a-f6c535ba7484 13 dk.dst ee46774b-2406-41ca-8615-3e04697582cd 3 Category 0206 29 99 urn:ddi:dk.dst:5719967a-da7c-4ce6-a388-d724f59acf20:13 dk.dst 5719967a-da7c-4ce6-a388-d724f59acf20 13 dk.dst ba74f7e0-04f9-4294-8512-86e4e3d6b377 3 Category 0206 30 urn:ddi:dk.dst:e2ee09f6-fdb9-4ccc-981a-d0469ae46ca4:13 dk.dst e2ee09f6-fdb9-4ccc-981a-d0469ae46ca4 13 dk.dst 56fd48ae-bd5d-45e7-a8a8-206aa0d88e0f 3 Category 0206 30 00 urn:ddi:dk.dst:454d11ea-6abb-4c29-9318-3756bc787e8c:13 dk.dst 454d11ea-6abb-4c29-9318-3756bc787e8c 13 dk.dst 50389c1e-11cd-4442-a0e6-aecb29fa62c5 3 Category 0206 41 urn:ddi:dk.dst:3d4c73e6-476f-4ab3-9d15-758a587d65b2:13 dk.dst 3d4c73e6-476f-4ab3-9d15-758a587d65b2 13 dk.dst 45d40dec-7854-410e-861e-1ee59477d661 3 Category 0206 41 00 urn:ddi:dk.dst:f252821b-dd2d-487d-85fa-b6fe5030fe5c:13 dk.dst f252821b-dd2d-487d-85fa-b6fe5030fe5c 13 dk.dst cf9f12f0-52fb-4c92-9651-5e4f2f8e501a 3 Category 0206 49 urn:ddi:dk.dst:26c514db-6461-4f59-a691-241b5d7e8571:13 dk.dst 26c514db-6461-4f59-a691-241b5d7e8571 13 dk.dst 68691694-7ed9-4731-8690-b4abed41e036 3 Category 0206 49 00 urn:ddi:dk.dst:5e8f8a6d-4623-4c34-aefc-20e41f0d4fae:13 dk.dst 5e8f8a6d-4623-4c34-aefc-20e41f0d4fae 13 dk.dst 123890a6-e372-4124-818f-a0f7f767c3c0 3 Category 0206 80 urn:ddi:dk.dst:2c5ec8d8-8c38-4de1-b581-0b850de5138f:13 dk.dst 2c5ec8d8-8c38-4de1-b581-0b850de5138f 13 dk.dst 420ed72f-1820-4b76-8f4b-f95a1cdb4b58 3 Category 0206 80 10 urn:ddi:dk.dst:e9cd7163-944e-45a4-92c8-bef671285707:13 dk.dst e9cd7163-944e-45a4-92c8-bef671285707 13 dk.dst 8c5aa97d-dc67-4fa1-ab08-156e0a6fa6df 3 Category 0206 80 91 urn:ddi:dk.dst:3227e176-914a-4e07-af44-acb7555b6ec9:13 dk.dst 3227e176-914a-4e07-af44-acb7555b6ec9 13 dk.dst dac2c84d-1048-4c0c-b51d-8db3fba9a767 3 Category 0206 80 99 urn:ddi:dk.dst:3dde5227-e8df-42a7-aa57-97daf89fde89:13 dk.dst 3dde5227-e8df-42a7-aa57-97daf89fde89 13 dk.dst 65f63364-18c4-4024-b1bd-e1b5be280948 3 Category 0206 90 urn:ddi:dk.dst:5dae41bc-c29e-46ac-8aea-ed35f3ca4228:13 dk.dst 5dae41bc-c29e-46ac-8aea-ed35f3ca4228 13 dk.dst 4f46120e-50bf-4bba-95be-c30659639f8a 3 Category 0206 90 10 urn:ddi:dk.dst:bc23d176-0648-4f5b-8c1c-b079d472251e:13 dk.dst bc23d176-0648-4f5b-8c1c-b079d472251e 13 dk.dst b947cbfb-db17-40aa-a90d-8c4acd020e47 3 Category 0206 90 91 urn:ddi:dk.dst:662e6093-5651-498f-af22-565752a7622e:13 dk.dst 662e6093-5651-498f-af22-565752a7622e 13 dk.dst 678517b9-05a1-42f8-b7df-b0dadcfa0a38 3 Category 0206 90 99 urn:ddi:dk.dst:3ac3bed0-c2cb-4f18-9567-3f074add4968:13 dk.dst 3ac3bed0-c2cb-4f18-9567-3f074add4968 13 dk.dst 2a1cc109-b087-4d60-ab13-52abd48c18ef 3 Category 207 urn:ddi:dk.dst:902429e3-e369-42f6-ba56-b66c2f2e2589:13 dk.dst 902429e3-e369-42f6-ba56-b66c2f2e2589 13 dk.dst 28fce344-9402-443e-8828-e829d5d3302b 3 Category 0207 11 urn:ddi:dk.dst:fc289925-c757-45b9-8e50-d0e7221beb83:13 dk.dst fc289925-c757-45b9-8e50-d0e7221beb83 13 dk.dst c7eb8bba-de6d-4863-946d-608598167e3f 3 Category 0207 11 10 urn:ddi:dk.dst:7130f94a-55f5-4e5f-b089-671bcf3250ef:13 dk.dst 7130f94a-55f5-4e5f-b089-671bcf3250ef 13 dk.dst a2b8a3e5-fd62-4f8e-9823-8ec462aeadbe 3 Category 0207 11 30 urn:ddi:dk.dst:20f83dd9-2d66-437b-9336-8835738f7c16:13 dk.dst 20f83dd9-2d66-437b-9336-8835738f7c16 13 dk.dst 54a2f02b-3006-48a0-92d7-affb287d8bb2 3 Category 0207 11 90 urn:ddi:dk.dst:71e566e7-9557-4612-8e02-e766b7e8dd40:13 dk.dst 71e566e7-9557-4612-8e02-e766b7e8dd40 13 dk.dst e6f5bce3-6aa2-4dd8-a862-fae357828fed 3 Category 0207 12 urn:ddi:dk.dst:5d84159b-e31a-4b97-bc8a-e45c1ce1c5be:13 dk.dst 5d84159b-e31a-4b97-bc8a-e45c1ce1c5be 13 dk.dst 4fd0311e-edf8-449d-afbe-d83c91d11b11 3 Category 0207 12 10 urn:ddi:dk.dst:8754eba8-38ed-41b8-b0a5-8dfcf179d4e9:13 dk.dst 8754eba8-38ed-41b8-b0a5-8dfcf179d4e9 13 dk.dst 863b4f47-6303-4ac0-987f-d5737affc2a8 3 Category 0207 12 90 urn:ddi:dk.dst:1180677f-e5d2-4c6c-a85a-327ce178c936:13 dk.dst 1180677f-e5d2-4c6c-a85a-327ce178c936 13 dk.dst fbb34fcb-7215-4c8b-bf06-30566d4ea237 3 Category 0207 13 urn:ddi:dk.dst:20e64187-5d26-47f7-abe1-42276f702c60:13 dk.dst 20e64187-5d26-47f7-abe1-42276f702c60 13 dk.dst 189472e9-8101-4f18-ac6e-f27f4ed560aa 3 Category 0207 13 10 urn:ddi:dk.dst:6a30bbeb-5335-481c-9946-9dce4f448f3c:13 dk.dst 6a30bbeb-5335-481c-9946-9dce4f448f3c 13 dk.dst bb235150-048d-4ad0-9334-0a26420c1fa2 3 Category 0207 13 20 urn:ddi:dk.dst:39de00dd-920d-435f-8119-501d7322f446:13 dk.dst 39de00dd-920d-435f-8119-501d7322f446 13 dk.dst 7ba38fa6-8432-434a-9f79-9216452f6f37 3 Category 0207 13 30 urn:ddi:dk.dst:2b3a4372-da2b-44db-b417-f72f63c0b5c3:13 dk.dst 2b3a4372-da2b-44db-b417-f72f63c0b5c3 13 dk.dst a99e9d44-050b-4e80-9878-9a560f8207b9 3 Category 0207 13 40 urn:ddi:dk.dst:aa77ddf7-6972-4a16-8577-a0c52d820884:13 dk.dst aa77ddf7-6972-4a16-8577-a0c52d820884 13 dk.dst 86cb83b5-0886-4869-8860-b94f8273bb73 3 Category 0207 13 50 urn:ddi:dk.dst:b76c6302-440a-4bdf-bfca-56e8d8435044:13 dk.dst b76c6302-440a-4bdf-bfca-56e8d8435044 13 dk.dst 2a1650c4-3597-4b3c-8145-4df741233e4b 3 Category 0207 13 60 urn:ddi:dk.dst:abc6f59e-3fce-471c-b76e-b56430289e3d:13 dk.dst abc6f59e-3fce-471c-b76e-b56430289e3d 13 dk.dst cb2617a1-e922-4b2d-839f-a15898e2a6f0 3 Category 0207 13 70 urn:ddi:dk.dst:45420f45-7822-4daf-a0ca-075ca3045a71:13 dk.dst 45420f45-7822-4daf-a0ca-075ca3045a71 13 dk.dst 901d9c19-8bbd-4efd-a089-1d36e43afed6 3 Category 0207 13 91 urn:ddi:dk.dst:f934d268-3ca6-46b0-b6f9-2e7fd5cecc15:13 dk.dst f934d268-3ca6-46b0-b6f9-2e7fd5cecc15 13 dk.dst 3a263a00-d030-42f3-b398-31816bcdf32f 3 Category 0207 13 99 urn:ddi:dk.dst:31815715-cc60-4000-8877-2a0ad04d689a:13 dk.dst 31815715-cc60-4000-8877-2a0ad04d689a 13 dk.dst d176c302-5f7c-4883-ae44-b2336095f1ea 3 Category 0207 14 urn:ddi:dk.dst:c0433711-dc1d-4b18-bf4b-b985a9c6b666:13 dk.dst c0433711-dc1d-4b18-bf4b-b985a9c6b666 13 dk.dst 9fcbd996-3b02-4816-a542-6053cd898ba3 3 Category 0207 14 10 urn:ddi:dk.dst:2ffdf1bd-e88b-48e6-8593-06804ff9f41f:13 dk.dst 2ffdf1bd-e88b-48e6-8593-06804ff9f41f 13 dk.dst 457ce482-e87e-44dc-9bd3-642c9dabba1e 3 Category 0207 14 20 urn:ddi:dk.dst:654e35e0-a7c1-43cf-a7f2-30313d8dd03e:13 dk.dst 654e35e0-a7c1-43cf-a7f2-30313d8dd03e 13 dk.dst 5b74f498-eb6c-4c84-9b78-c757ebcb85a1 3 Category 0207 14 30 urn:ddi:dk.dst:71727bf2-1a72-4eec-9c03-0fb20078eba5:13 dk.dst 71727bf2-1a72-4eec-9c03-0fb20078eba5 13 dk.dst 29e65728-eabb-4955-84dd-d1ae56664872 3 Category 0207 14 40 urn:ddi:dk.dst:e2d654bf-5742-41b9-9910-10a3543aea20:13 dk.dst e2d654bf-5742-41b9-9910-10a3543aea20 13 dk.dst f89af771-112b-4163-a38e-8045c06514b7 3 Category 0207 14 50 urn:ddi:dk.dst:d1450c5d-6fb3-4af3-94fe-46bf64cde69a:13 dk.dst d1450c5d-6fb3-4af3-94fe-46bf64cde69a 13 dk.dst 9f81db35-a73a-4af9-ae4d-9a95c3c31e0d 3 Category 0207 14 60 urn:ddi:dk.dst:11b3c9da-167d-4082-91d0-4e8dec3f0c8b:13 dk.dst 11b3c9da-167d-4082-91d0-4e8dec3f0c8b 13 dk.dst 6c688c14-9f87-4c45-8c01-d12fb989534d 3 Category 0207 14 70 urn:ddi:dk.dst:517b946e-057d-487c-8cbd-5ef7023ddc5d:13 dk.dst 517b946e-057d-487c-8cbd-5ef7023ddc5d 13 dk.dst 0a77dfe6-d387-45b2-a61c-a46e5fec1c52 3 Category 0207 14 91 urn:ddi:dk.dst:04199ca3-5781-406c-9524-2f1bcaae62de:13 dk.dst 04199ca3-5781-406c-9524-2f1bcaae62de 13 dk.dst b1f1eca6-beee-4db4-8eb4-36bf062db365 3 Category 0207 14 99 urn:ddi:dk.dst:b296c36e-90bc-4f59-b398-210fb658cac6:13 dk.dst b296c36e-90bc-4f59-b398-210fb658cac6 13 dk.dst bda65540-4117-4564-bca1-edb34b5586b3 3 Category 0207 24 urn:ddi:dk.dst:a98a95b4-fe0b-4e78-a75b-4e722efb4eea:13 dk.dst a98a95b4-fe0b-4e78-a75b-4e722efb4eea 13 dk.dst 339ef2e5-e611-437b-ad96-2304a492dbd8 3 Category 0207 24 10 urn:ddi:dk.dst:6436311b-23e5-402d-b366-b771b433ac07:13 dk.dst 6436311b-23e5-402d-b366-b771b433ac07 13 dk.dst 064a0a99-a38d-4d1e-a354-3922c653933d 3 Category 0207 24 90 urn:ddi:dk.dst:a52ddb1d-5af1-43d6-94e9-198601b12a39:13 dk.dst a52ddb1d-5af1-43d6-94e9-198601b12a39 13 dk.dst 19856bc6-e231-45d2-830e-7185585325cc 3 Category 0207 25 urn:ddi:dk.dst:dd8eb707-3b67-4056-83ce-3d76ffaba29a:13 dk.dst dd8eb707-3b67-4056-83ce-3d76ffaba29a 13 dk.dst 3227278a-722e-40cb-80a9-10f5117e5a07 3 Category 0207 25 10 urn:ddi:dk.dst:08618cbd-6670-4ce7-a11d-e963382eb4e2:13 dk.dst 08618cbd-6670-4ce7-a11d-e963382eb4e2 13 dk.dst 4f5045d3-0c3d-4253-b7b1-908550c77e44 3 Category 0207 25 90 urn:ddi:dk.dst:8f23a2f4-9866-4de6-83ca-5bac65ec3db6:13 dk.dst 8f23a2f4-9866-4de6-83ca-5bac65ec3db6 13 dk.dst 9bb2c679-917d-4dda-bed6-132155854f35 3 Category 0207 26 urn:ddi:dk.dst:2c658fb6-b620-4aa8-9990-627adb673e0d:13 dk.dst 2c658fb6-b620-4aa8-9990-627adb673e0d 13 dk.dst 686a023a-d6a8-48b3-b68c-6f7d63676a55 3 Category 0207 26 10 urn:ddi:dk.dst:07ad9105-35bc-4547-b3c1-cda6e9a83632:13 dk.dst 07ad9105-35bc-4547-b3c1-cda6e9a83632 13 dk.dst 94bbc9bf-5311-4b5c-8c4f-fc4f1031df07 3 Category 0207 26 20 urn:ddi:dk.dst:8cbb4887-fcdb-44d6-bb06-687c0e2c580a:13 dk.dst 8cbb4887-fcdb-44d6-bb06-687c0e2c580a 13 dk.dst c2089dcb-5b4a-4616-aedd-df62f0d1b232 3 Category 0207 26 30 urn:ddi:dk.dst:fc241ace-d8e4-474b-ac6f-dc378fd1984f:13 dk.dst fc241ace-d8e4-474b-ac6f-dc378fd1984f 13 dk.dst 3de4b9a1-79c9-445a-a1f4-965a5074afe6 3 Category 0207 26 40 urn:ddi:dk.dst:09b2f17d-7f1b-44b2-aec8-f17e9f6da899:13 dk.dst 09b2f17d-7f1b-44b2-aec8-f17e9f6da899 13 dk.dst 411563b3-2575-49a0-866d-27963096b664 3 Category 0207 26 50 urn:ddi:dk.dst:111c95e8-70df-466f-86a4-88c627996d7b:13 dk.dst 111c95e8-70df-466f-86a4-88c627996d7b 13 dk.dst fb79387d-dd8d-4c22-b2fa-512095058a28 3 Category 0207 26 60 urn:ddi:dk.dst:e1d1b8ef-ea98-4db1-9148-df48c0d707cd:13 dk.dst e1d1b8ef-ea98-4db1-9148-df48c0d707cd 13 dk.dst 8e44238b-783a-47a1-9aa2-6cf6d7f50f79 3 Category 0207 26 70 urn:ddi:dk.dst:16cb6ec5-4cb8-4074-8e06-7e0f0df7faee:13 dk.dst 16cb6ec5-4cb8-4074-8e06-7e0f0df7faee 13 dk.dst 32d20ad5-74f0-4324-b97e-84c815ebb715 3 Category 0207 26 80 urn:ddi:dk.dst:b250d3a7-82e2-441e-81bd-649e66d8b58d:13 dk.dst b250d3a7-82e2-441e-81bd-649e66d8b58d 13 dk.dst 1f3892c0-0d76-43fa-8936-0a635d52dbe6 3 Category 0207 26 91 urn:ddi:dk.dst:07d4c814-2c0e-4a5c-99da-6586de4b7bd0:13 dk.dst 07d4c814-2c0e-4a5c-99da-6586de4b7bd0 13 dk.dst e6cdcfa6-6785-41d2-869c-8133a17d8b57 3 Category 0207 26 99 urn:ddi:dk.dst:5af9ea2c-b094-40f6-b142-b7132d885305:13 dk.dst 5af9ea2c-b094-40f6-b142-b7132d885305 13 dk.dst 84852db7-9899-4ef6-b043-b3c131d959dd 3 Category 0207 27 urn:ddi:dk.dst:e30cb4dd-08f7-4ba8-b71e-0eeafa979fa9:13 dk.dst e30cb4dd-08f7-4ba8-b71e-0eeafa979fa9 13 dk.dst 12d724b7-ac92-4421-bef5-093b474c0c78 3 Category 0207 27 10 urn:ddi:dk.dst:1b61cb7a-9551-46d6-918b-6387b7dc895f:13 dk.dst 1b61cb7a-9551-46d6-918b-6387b7dc895f 13 dk.dst d244a7b8-c0e4-4aa8-ad59-95ce231d4d79 3 Category 0207 27 20 urn:ddi:dk.dst:4533b948-7e94-4d7d-bcad-ba413ed4acac:13 dk.dst 4533b948-7e94-4d7d-bcad-ba413ed4acac 13 dk.dst 28b12119-57b4-4dc4-9306-73440f97225b 3 Category 0207 27 30 urn:ddi:dk.dst:d30e762e-8148-4d00-b5ef-2565d00accd8:13 dk.dst d30e762e-8148-4d00-b5ef-2565d00accd8 13 dk.dst f3d51ef5-f039-4569-90dd-3557b98655b1 3 Category 0207 27 40 urn:ddi:dk.dst:3e60a4a2-da33-468e-83d7-df6b969f93b0:13 dk.dst 3e60a4a2-da33-468e-83d7-df6b969f93b0 13 dk.dst 467199e8-9c06-4dc4-ad51-95bc686458df 3 Category 0207 27 50 urn:ddi:dk.dst:cb014521-f3dc-458d-953b-034b5e5c3670:13 dk.dst cb014521-f3dc-458d-953b-034b5e5c3670 13 dk.dst d62f693d-d23b-489f-954c-e7bc204c5a77 3 Category 0207 27 60 urn:ddi:dk.dst:ada63b36-e122-4669-8cb0-f4a29fe0f809:13 dk.dst ada63b36-e122-4669-8cb0-f4a29fe0f809 13 dk.dst 9aa7700d-201d-4f46-a425-f9d92236e8f1 3 Category 0207 27 70 urn:ddi:dk.dst:b87b6beb-4921-41bc-b606-5d687db0587c:13 dk.dst b87b6beb-4921-41bc-b606-5d687db0587c 13 dk.dst 6491db1f-6970-460c-af50-e87dcfdbeae6 3 Category 0207 27 80 urn:ddi:dk.dst:f301f7f3-6b5c-4e1b-be6d-bd7acdfecdce:13 dk.dst f301f7f3-6b5c-4e1b-be6d-bd7acdfecdce 13 dk.dst 85031893-66e2-4044-be52-829b64391bfb 3 Category 0207 27 91 urn:ddi:dk.dst:62bb7a15-9b83-4cb5-b8b1-c6da438073c5:13 dk.dst 62bb7a15-9b83-4cb5-b8b1-c6da438073c5 13 dk.dst ad83fb8c-2afd-481f-8e79-881bf0a8ab4c 3 Category 0207 27 99 urn:ddi:dk.dst:95906849-0eb0-448e-8e2d-d1a877ff51cc:13 dk.dst 95906849-0eb0-448e-8e2d-d1a877ff51cc 13 dk.dst 696cfdc5-35ea-4cad-b92d-eccdd3ac070f 3 Category 0207 41 urn:ddi:dk.dst:02dbecde-8b66-4020-8864-ccf0f02d0b89:13 dk.dst 02dbecde-8b66-4020-8864-ccf0f02d0b89 13 dk.dst c7f04fdf-3a47-4ecb-b214-e35c44cf3de8 3 Category 0207 41 20 urn:ddi:dk.dst:a546a60c-6f1d-4d8f-8c68-77bc30065e17:13 dk.dst a546a60c-6f1d-4d8f-8c68-77bc30065e17 13 dk.dst 519c926a-55c9-4d57-84e0-eb26a454cffa 3 Category 0207 41 30 urn:ddi:dk.dst:c9490959-00fb-49c1-a9e7-78fc09b128fe:13 dk.dst c9490959-00fb-49c1-a9e7-78fc09b128fe 13 dk.dst abf0d61f-3cf2-4397-a633-1e6d65d54f71 3 Category 0207 41 80 urn:ddi:dk.dst:73da8215-5acc-40fc-a565-da3a6752b36f:13 dk.dst 73da8215-5acc-40fc-a565-da3a6752b36f 13 dk.dst 77f0af70-2e09-456c-ad6d-80d329399969 3 Category 0207 42 urn:ddi:dk.dst:ad577225-0302-4518-a3a7-c994531ba983:13 dk.dst ad577225-0302-4518-a3a7-c994531ba983 13 dk.dst ba9728e2-d9f7-486c-9f3c-c3aa5c2b8f14 3 Category 0207 42 30 urn:ddi:dk.dst:b095bb0b-04e5-458a-9fda-5226b521035f:13 dk.dst b095bb0b-04e5-458a-9fda-5226b521035f 13 dk.dst ba1b952d-fcc7-48bd-a9d8-7be8ff9b44bc 3 Category 0207 42 80 urn:ddi:dk.dst:da8a92b1-a3fb-4123-8ec2-e99e0579ae60:13 dk.dst da8a92b1-a3fb-4123-8ec2-e99e0579ae60 13 dk.dst f30ef59d-956d-4ad4-adcc-548f48994b91 3 Category 0207 43 urn:ddi:dk.dst:98404f67-cf8e-4b39-98fc-4462d61c665e:13 dk.dst 98404f67-cf8e-4b39-98fc-4462d61c665e 13 dk.dst ead24e4d-e716-4e1d-9262-9c8cab761c06 3 Category 0207 43 00 urn:ddi:dk.dst:d6279946-4858-458a-9a44-c7af55e75707:13 dk.dst d6279946-4858-458a-9a44-c7af55e75707 13 dk.dst 37446ac4-b1c3-4851-a63c-8dccd8dbeaed 3 Category 0207 44 urn:ddi:dk.dst:71a1fc1d-9ff3-4ce4-bd71-fe3794f6e442:13 dk.dst 71a1fc1d-9ff3-4ce4-bd71-fe3794f6e442 13 dk.dst f7d486cc-a277-48d1-9290-a981ed8853a1 3 Category 0207 44 10 urn:ddi:dk.dst:84457cb5-2d1e-4e22-80f8-7f970db0f18a:13 dk.dst 84457cb5-2d1e-4e22-80f8-7f970db0f18a 13 dk.dst 79d782ad-244e-433c-a33c-2f73b2363767 3 Category 0207 44 21 urn:ddi:dk.dst:b6b80012-1853-41c4-9340-df3997ded659:13 dk.dst b6b80012-1853-41c4-9340-df3997ded659 13 dk.dst e2339158-e7a3-49b2-9621-5229b8a94140 3 Category 0207 44 31 urn:ddi:dk.dst:8466e763-e8d6-4d7f-802c-edc5da29fc7a:13 dk.dst 8466e763-e8d6-4d7f-802c-edc5da29fc7a 13 dk.dst af163979-48a2-4c1b-a3e8-0c295be3b7e6 3 Category 0207 44 41 urn:ddi:dk.dst:b1a87b18-46c8-4e11-9705-30bbcf453942:13 dk.dst b1a87b18-46c8-4e11-9705-30bbcf453942 13 dk.dst 7a4d1e5a-7867-4b90-8a1c-1d34223a0180 3 Category 0207 44 51 urn:ddi:dk.dst:b5866926-0a3f-4c9c-ac77-cf4cd27ba9a8:13 dk.dst b5866926-0a3f-4c9c-ac77-cf4cd27ba9a8 13 dk.dst 407f0a12-65c7-4e70-9f1b-eadebc14cf4f 3 Category 0207 44 61 urn:ddi:dk.dst:b0145177-94f4-44ab-8558-4b80ee8a85bb:13 dk.dst b0145177-94f4-44ab-8558-4b80ee8a85bb 13 dk.dst dd8ff637-fdcd-4a4c-84f1-9a61375f7c1d 3 Category 0207 44 71 urn:ddi:dk.dst:dfa36855-28e0-4bca-b3e5-4c23afeadac7:13 dk.dst dfa36855-28e0-4bca-b3e5-4c23afeadac7 13 dk.dst b73c7f60-7321-4711-a320-7d651a6a7701 3 Category 0207 44 81 urn:ddi:dk.dst:1008f1ec-09a5-43b1-8344-27c814dc3575:13 dk.dst 1008f1ec-09a5-43b1-8344-27c814dc3575 13 dk.dst 41722767-34aa-4f18-a948-834426ef8c6e 3 Category 0207 44 91 urn:ddi:dk.dst:edf93aeb-2ce3-4057-af1f-d78997f90971:13 dk.dst edf93aeb-2ce3-4057-af1f-d78997f90971 13 dk.dst ee72ef96-56f4-40bc-8909-0000274c1828 3 Category 0207 44 99 urn:ddi:dk.dst:27c40d72-cf18-4fb8-bbda-d842da08386b:13 dk.dst 27c40d72-cf18-4fb8-bbda-d842da08386b 13 dk.dst d8d431ec-7e4f-4994-9096-ca41185af51e 3 Category 0207 45 urn:ddi:dk.dst:de9eff48-38ca-42af-9ffa-a44787a2e884:13 dk.dst de9eff48-38ca-42af-9ffa-a44787a2e884 13 dk.dst cbb44834-af92-4a0e-9df2-bd52268273da 3 Category 0207 45 10 urn:ddi:dk.dst:11e45458-e862-490e-b52c-cd40d4d8d22a:13 dk.dst 11e45458-e862-490e-b52c-cd40d4d8d22a 13 dk.dst 841d4ec7-8e3a-4ddf-ad17-5841af71f93c 3 Category 0207 45 21 urn:ddi:dk.dst:133f725c-48c6-45ef-92e1-446ed15670ad:13 dk.dst 133f725c-48c6-45ef-92e1-446ed15670ad 13 dk.dst 4e9b7b90-264c-4215-b259-917d66978e0e 3 Category 0207 45 31 urn:ddi:dk.dst:b33c4dd3-886c-42bd-bdfc-b9309e44bc82:13 dk.dst b33c4dd3-886c-42bd-bdfc-b9309e44bc82 13 dk.dst 6b52d836-a397-49b4-9de8-72d29bf62ce5 3 Category 0207 45 41 urn:ddi:dk.dst:322bc13e-c36f-40b8-8097-540d68efed3e:13 dk.dst 322bc13e-c36f-40b8-8097-540d68efed3e 13 dk.dst 4608a545-2bbc-43d9-a16b-94989422a19d 3 Category 0207 45 51 urn:ddi:dk.dst:75f1b064-96db-4caf-a020-eca5f6db7a5d:13 dk.dst 75f1b064-96db-4caf-a020-eca5f6db7a5d 13 dk.dst 31b0550d-b45c-4ded-b89a-ee8598758cbe 3 Category 0207 45 61 urn:ddi:dk.dst:7487e956-71c8-44da-8813-0b9fcb21e295:13 dk.dst 7487e956-71c8-44da-8813-0b9fcb21e295 13 dk.dst 2fe28fd1-3cf9-41dc-9a2c-f6665c6ba0e0 3 Category 0207 45 71 urn:ddi:dk.dst:bc26c6e5-142b-407f-abb2-3cbfa5cedddf:13 dk.dst bc26c6e5-142b-407f-abb2-3cbfa5cedddf 13 dk.dst 75fd78f5-1733-4007-b6d2-0dabf8ac28fa 3 Category 0207 45 81 urn:ddi:dk.dst:d1bcd51b-6f3f-4ab4-870c-4a63a83fa6ae:13 dk.dst d1bcd51b-6f3f-4ab4-870c-4a63a83fa6ae 13 dk.dst fa0e16d7-5f94-425a-a539-58e4ac838f1b 3 Category 0207 45 93 urn:ddi:dk.dst:df5d823b-175b-439d-8420-7845981f4485:13 dk.dst df5d823b-175b-439d-8420-7845981f4485 13 dk.dst 502df6e5-bfe1-4339-acc1-3923aecd981f 3 Category 0207 45 95 urn:ddi:dk.dst:4ff1554d-8fdf-4522-81dc-5965667b0091:13 dk.dst 4ff1554d-8fdf-4522-81dc-5965667b0091 13 dk.dst 630b996f-7e05-489f-add0-bf161908d116 3 Category 0207 45 99 urn:ddi:dk.dst:9e18d782-b5d1-4346-88a1-2e0c8e88c75c:13 dk.dst 9e18d782-b5d1-4346-88a1-2e0c8e88c75c 13 dk.dst 3392c6a1-98dc-4c5d-bab2-938f72b38ba9 3 Category 0207 51 urn:ddi:dk.dst:90d86c18-de81-4209-bf76-3f8ab22171e5:13 dk.dst 90d86c18-de81-4209-bf76-3f8ab22171e5 13 dk.dst 5cd3b29e-b8db-4e25-bbb8-4796aa380dd7 3 Category 0207 51 10 urn:ddi:dk.dst:60ceffc9-c3a2-42d6-909c-abcebe366462:13 dk.dst 60ceffc9-c3a2-42d6-909c-abcebe366462 13 dk.dst 9b3b3220-337a-44a1-abbe-281e9c8237f9 3 Category 0207 51 90 urn:ddi:dk.dst:4fbc3410-dbef-4786-9756-4898825eae54:13 dk.dst 4fbc3410-dbef-4786-9756-4898825eae54 13 dk.dst db9e50e9-f67e-4615-87b5-c7d333d7bd81 3 Category 0207 52 urn:ddi:dk.dst:6b4d79be-bef5-4f90-8972-c434f2de2924:13 dk.dst 6b4d79be-bef5-4f90-8972-c434f2de2924 13 dk.dst 0a69511d-6a0a-46bd-b0e8-1efba3a12445 3 Category 0207 52 10 urn:ddi:dk.dst:2e0262da-2de9-492a-afff-ce3c189513bd:13 dk.dst 2e0262da-2de9-492a-afff-ce3c189513bd 13 dk.dst ec026175-c9ed-4cc8-84ae-a584602eb098 3 Category 0207 52 90 urn:ddi:dk.dst:38abae49-a6a7-4b5c-bb1b-3cb340b8b8fb:13 dk.dst 38abae49-a6a7-4b5c-bb1b-3cb340b8b8fb 13 dk.dst e168b9b0-5914-4ee6-aaff-576a4abac420 3 Category 0207 53 urn:ddi:dk.dst:34f60673-72f2-42ba-90b5-fdd6b6dfba85:13 dk.dst 34f60673-72f2-42ba-90b5-fdd6b6dfba85 13 dk.dst d7fae842-3619-4091-917c-a50d81bc4f9d 3 Category 0207 53 00 urn:ddi:dk.dst:71c733ee-b587-4b8a-9864-4625eac7805e:13 dk.dst 71c733ee-b587-4b8a-9864-4625eac7805e 13 dk.dst e16eb9c6-d6de-4ddd-a59d-9d5ef43c0f63 3 Category 0207 54 urn:ddi:dk.dst:cbdf31d4-0f18-4864-a866-673a4ed154b7:13 dk.dst cbdf31d4-0f18-4864-a866-673a4ed154b7 13 dk.dst 30ddcf09-efd7-480f-8aff-e1f0d16ac018 3 Category 0207 54 10 urn:ddi:dk.dst:e736428a-8e83-44b6-bcff-b3f4b7bcf2ee:13 dk.dst e736428a-8e83-44b6-bcff-b3f4b7bcf2ee 13 dk.dst 4ed0c905-c5ab-4c7a-9088-54be81a16485 3 Category 0207 54 21 urn:ddi:dk.dst:10c5c538-b59f-4365-82a1-fc858f17ff60:13 dk.dst 10c5c538-b59f-4365-82a1-fc858f17ff60 13 dk.dst da63e6a8-7ad0-4425-bc29-ff571afd1fe9 3 Category 0207 54 31 urn:ddi:dk.dst:035295fa-1c22-4fd0-af50-617a9180d918:13 dk.dst 035295fa-1c22-4fd0-af50-617a9180d918 13 dk.dst 6b3b6819-a70b-4e0f-9412-fc1ecc7378ab 3 Category 0207 54 41 urn:ddi:dk.dst:875e2e03-684f-478b-91ec-eb92a5af8ba6:13 dk.dst 875e2e03-684f-478b-91ec-eb92a5af8ba6 13 dk.dst 977d004e-0770-488c-abc3-9762e2b87726 3 Category 0207 54 51 urn:ddi:dk.dst:93d5d6db-381d-4f17-a1cf-f5e205315a84:13 dk.dst 93d5d6db-381d-4f17-a1cf-f5e205315a84 13 dk.dst 8b9abe0e-d5ec-4105-8d34-3e6ac30bcac6 3 Category 0207 54 61 urn:ddi:dk.dst:2f273e73-f332-4799-a42d-896c47037ba4:13 dk.dst 2f273e73-f332-4799-a42d-896c47037ba4 13 dk.dst a71be96b-8c07-4757-8f8e-5f1f20d0c11c 3 Category 0207 54 71 urn:ddi:dk.dst:3f7fb28c-5501-4e7c-ac6c-ba0dea2c3abe:13 dk.dst 3f7fb28c-5501-4e7c-ac6c-ba0dea2c3abe 13 dk.dst 1d8c1144-8b8b-4f95-a8ad-492e1a49cc58 3 Category 0207 54 81 urn:ddi:dk.dst:190d8b00-5bc5-4de3-a385-180b64813c1f:13 dk.dst 190d8b00-5bc5-4de3-a385-180b64813c1f 13 dk.dst 8977f925-c388-40ba-b6d2-42320ce1ef56 3 Category 0207 54 91 urn:ddi:dk.dst:fbf61611-a6f1-48dd-80ab-8817d6b5a8a1:13 dk.dst fbf61611-a6f1-48dd-80ab-8817d6b5a8a1 13 dk.dst 220bbffa-7097-4e9a-aae0-0f2bd116075f 3 Category 0207 54 99 urn:ddi:dk.dst:db129d2a-7528-46a2-b764-1a95c02613d8:13 dk.dst db129d2a-7528-46a2-b764-1a95c02613d8 13 dk.dst f9c2c464-20de-4d5d-a343-a8b4ce295b2a 3 Category 0207 55 urn:ddi:dk.dst:dd44642a-eaf0-41f2-b907-c4e2c28365f4:13 dk.dst dd44642a-eaf0-41f2-b907-c4e2c28365f4 13 dk.dst 0e6041e6-c97e-4156-8da4-b81fea41c9bd 3 Category 0207 55 10 urn:ddi:dk.dst:ff33144c-865e-4b82-8352-79b09f026f98:13 dk.dst ff33144c-865e-4b82-8352-79b09f026f98 13 dk.dst a2a04846-98ac-413c-bbe3-09ee6fd950ac 3 Category 0207 55 21 urn:ddi:dk.dst:c8c5ff47-36f1-49dc-b822-f554bd048005:13 dk.dst c8c5ff47-36f1-49dc-b822-f554bd048005 13 dk.dst 584dfec3-803e-41ef-9af4-445568ab48db 3 Category 0207 55 31 urn:ddi:dk.dst:772ca05f-de6a-4f88-91b9-3958645f35bd:13 dk.dst 772ca05f-de6a-4f88-91b9-3958645f35bd 13 dk.dst 54221dac-4ed7-4c70-aa56-a9c4ed6861ee 3 Category 0207 55 41 urn:ddi:dk.dst:5d0caf54-04fe-4b2e-b1d7-f0a2c0070bda:13 dk.dst 5d0caf54-04fe-4b2e-b1d7-f0a2c0070bda 13 dk.dst 27390689-8e0f-4697-9c6e-f0204f9d4535 3 Category 0207 55 51 urn:ddi:dk.dst:346c49d4-a9f8-432e-8508-501f3e363775:13 dk.dst 346c49d4-a9f8-432e-8508-501f3e363775 13 dk.dst dcbfcd2d-d494-4985-92a9-b85ea734f05c 3 Category 0207 55 61 urn:ddi:dk.dst:09c80d1b-7065-4e89-b7a4-cb948b9fb1f1:13 dk.dst 09c80d1b-7065-4e89-b7a4-cb948b9fb1f1 13 dk.dst 4b63028e-697a-42a1-bd9c-78c3bb6afa38 3 Category 0207 55 71 urn:ddi:dk.dst:6a701d1d-8b85-41c9-9b73-8d841c56040b:13 dk.dst 6a701d1d-8b85-41c9-9b73-8d841c56040b 13 dk.dst 1e1a2c2c-d465-408e-aae3-0f1ca7c36175 3 Category 0207 55 81 urn:ddi:dk.dst:f2efa643-ba5c-449d-b27b-5c7dba57945d:13 dk.dst f2efa643-ba5c-449d-b27b-5c7dba57945d 13 dk.dst 7edb1847-7722-4d7b-8ccd-d65920044b6f 3 Category 0207 55 93 urn:ddi:dk.dst:efd76de1-d941-4724-b69e-0629b8bb26a1:13 dk.dst efd76de1-d941-4724-b69e-0629b8bb26a1 13 dk.dst 8b98f3a9-07a8-4ac3-a98b-9c27d8cb3eec 3 Category 0207 55 95 urn:ddi:dk.dst:9ec9a847-c61a-41b1-981d-0af26833c763:13 dk.dst 9ec9a847-c61a-41b1-981d-0af26833c763 13 dk.dst b7cfe4c6-1f9c-495a-8629-098d570f4176 3 Category 0207 55 99 urn:ddi:dk.dst:86056147-2ec5-4671-9d21-0027b9d38abb:13 dk.dst 86056147-2ec5-4671-9d21-0027b9d38abb 13 dk.dst 1970ad26-6a6d-4799-97db-5f96b5368545 3 Category 0207 60 urn:ddi:dk.dst:a6ceaf5c-b461-4678-a6e4-f8f9e15c9f25:13 dk.dst a6ceaf5c-b461-4678-a6e4-f8f9e15c9f25 13 dk.dst 322175ab-1d10-43d1-bf72-be812a40f174 3 Category 0207 60 05 urn:ddi:dk.dst:b90be729-b970-44e5-a0d6-5fbea9bfe0b3:13 dk.dst b90be729-b970-44e5-a0d6-5fbea9bfe0b3 13 dk.dst 9bfdd933-c777-40d3-b53c-614b0f508c8d 3 Category 0207 60 10 urn:ddi:dk.dst:355031a2-f7a7-47b0-bb2f-2ded0909bee8:13 dk.dst 355031a2-f7a7-47b0-bb2f-2ded0909bee8 13 dk.dst b0000320-1190-40c9-899a-d89dcdea3fc2 3 Category 0207 60 21 urn:ddi:dk.dst:8c30a221-2f1a-44f1-b4ea-ef1fc8edce3f:13 dk.dst 8c30a221-2f1a-44f1-b4ea-ef1fc8edce3f 13 dk.dst 9d5512b5-3677-4b41-9280-c4601428ab46 3 Category 0207 60 31 urn:ddi:dk.dst:57d4f10f-81ad-4254-a3d0-99d8bdf2b384:13 dk.dst 57d4f10f-81ad-4254-a3d0-99d8bdf2b384 13 dk.dst 62c82d5b-a4b8-4e21-be20-d6ec361b0ec1 3 Category 0207 60 41 urn:ddi:dk.dst:487729cc-8755-4735-b8a6-36ef8700f342:13 dk.dst 487729cc-8755-4735-b8a6-36ef8700f342 13 dk.dst b5786707-a727-431b-a028-866bf19e6262 3 Category 0207 60 51 urn:ddi:dk.dst:5d350c88-b082-41e5-9043-c52f147cdc2d:13 dk.dst 5d350c88-b082-41e5-9043-c52f147cdc2d 13 dk.dst 92073ca8-d04f-422d-941f-e7b692424c07 3 Category 0207 60 61 urn:ddi:dk.dst:427299cd-f54a-4371-a2be-2f31b04217e5:13 dk.dst 427299cd-f54a-4371-a2be-2f31b04217e5 13 dk.dst 2e0a6755-5459-4222-9b65-18c52ac1d481 3 Category 0207 60 81 urn:ddi:dk.dst:8a482e1d-249e-421f-ae47-033c8e5731a3:13 dk.dst 8a482e1d-249e-421f-ae47-033c8e5731a3 13 dk.dst 67bb3b6b-f0a7-410b-92bb-0344481e2920 3 Category 0207 60 91 urn:ddi:dk.dst:aa3910d5-11dd-43ca-9c1e-c3db12288e9c:13 dk.dst aa3910d5-11dd-43ca-9c1e-c3db12288e9c 13 dk.dst bfb29fbc-e656-424f-81bf-f83742ac6c4d 3 Category 0207 60 99 urn:ddi:dk.dst:eb1aa4aa-315b-438e-917b-b2f585c74176:13 dk.dst eb1aa4aa-315b-438e-917b-b2f585c74176 13 dk.dst ecce2ab7-2141-4ddf-8f37-47a0ade7bf96 3 Category 208 urn:ddi:dk.dst:a56eeffb-1bd8-4332-8adb-34ece2717271:13 dk.dst a56eeffb-1bd8-4332-8adb-34ece2717271 13 dk.dst 99613aa9-91c2-48b7-8052-676723972582 3 Category 0208 10 urn:ddi:dk.dst:e0c94746-0f2b-42fb-bd7c-3c404e60916a:13 dk.dst e0c94746-0f2b-42fb-bd7c-3c404e60916a 13 dk.dst a44cf73f-8166-4d77-a023-8ff0ead66f1d 3 Category 0208 10 10 urn:ddi:dk.dst:1d5d84cc-7118-46c1-839a-566b5e44fe2f:13 dk.dst 1d5d84cc-7118-46c1-839a-566b5e44fe2f 13 dk.dst bbeebde8-4103-4601-8bf6-9168f761e6b3 3 Category 0208 10 90 urn:ddi:dk.dst:da70e766-4494-4255-8502-4aca3cfdb29a:13 dk.dst da70e766-4494-4255-8502-4aca3cfdb29a 13 dk.dst 75f16e16-d9b9-44d0-883b-1a63fe12099f 3 Category 0208 30 urn:ddi:dk.dst:d6277545-5f4e-49ce-a3d9-34d562957f31:13 dk.dst d6277545-5f4e-49ce-a3d9-34d562957f31 13 dk.dst 162056e8-734e-477d-a2d7-1632a5648ea1 3 Category 0208 30 00 urn:ddi:dk.dst:9c7f83fc-e427-4f56-a58e-1b180f0d23fd:13 dk.dst 9c7f83fc-e427-4f56-a58e-1b180f0d23fd 13 dk.dst d075aaaf-551a-4482-8a13-f6f8a1587463 3 Category 0208 40 urn:ddi:dk.dst:31c1fa34-9fe1-4ded-bb4f-9f876c3a24a9:13 dk.dst 31c1fa34-9fe1-4ded-bb4f-9f876c3a24a9 13 dk.dst f392047e-e448-467e-b973-7f6627bf1b63 3 Category 0208 40 10 urn:ddi:dk.dst:c4aa2426-2bd8-4e33-b379-9ff25ec67869:13 dk.dst c4aa2426-2bd8-4e33-b379-9ff25ec67869 13 dk.dst 821801c5-b7dd-4c8c-8094-711868a78a6a 3 Category 0208 40 20 urn:ddi:dk.dst:78cf07fa-0225-4710-a237-2f45193ac33b:13 dk.dst 78cf07fa-0225-4710-a237-2f45193ac33b 13 dk.dst a4ba94f3-fad6-4856-95aa-06265fe31ff1 3 Category 0208 40 80 urn:ddi:dk.dst:89682ae3-3f51-4b72-b54b-13de6713a5b8:13 dk.dst 89682ae3-3f51-4b72-b54b-13de6713a5b8 13 dk.dst 168f73a1-ebe8-40a6-9093-499a68f3d4d4 3 Category 0208 50 urn:ddi:dk.dst:c919b0bc-0537-4eee-a66f-88ae16359fc1:13 dk.dst c919b0bc-0537-4eee-a66f-88ae16359fc1 13 dk.dst 30ea836c-ca8f-48f0-9968-d76936636ba6 3 Category 0208 50 00 urn:ddi:dk.dst:97e1a0d2-8644-41b2-bcdc-38e443dd62da:13 dk.dst 97e1a0d2-8644-41b2-bcdc-38e443dd62da 13 dk.dst 17e99562-7d88-4bed-83d6-f86bfea65fc6 3 Category 0208 60 urn:ddi:dk.dst:fb29587f-b278-4457-a7ed-df85d0d47f75:13 dk.dst fb29587f-b278-4457-a7ed-df85d0d47f75 13 dk.dst 7ad191d2-93ec-4687-8dbe-3dee27c8bf26 3 Category 0208 60 00 urn:ddi:dk.dst:1fc8802c-2eb9-48f2-8875-1f228269910a:13 dk.dst 1fc8802c-2eb9-48f2-8875-1f228269910a 13 dk.dst 64e2b332-2bfe-4112-bc4d-950f0779141c 3 Category 0208 90 urn:ddi:dk.dst:19981364-fd0b-49f8-916c-053a1fc03ce6:13 dk.dst 19981364-fd0b-49f8-916c-053a1fc03ce6 13 dk.dst 23e3c5db-002d-4093-bdd8-5756969d4623 3 Category 0208 90 10 urn:ddi:dk.dst:efead820-8b1b-446c-9f55-e51f8a995401:13 dk.dst efead820-8b1b-446c-9f55-e51f8a995401 13 dk.dst 1c89b1c0-fd20-4331-8ac1-46fda643700f 3 Category 0208 90 30 urn:ddi:dk.dst:b8d808c7-c123-41a8-b934-958ccde591dd:13 dk.dst b8d808c7-c123-41a8-b934-958ccde591dd 13 dk.dst b162c56e-8c9b-4b48-8557-8da5859dfc89 3 Category 0208 90 60 urn:ddi:dk.dst:c4f9edd6-6b2d-4548-8743-402fae054310:13 dk.dst c4f9edd6-6b2d-4548-8743-402fae054310 13 dk.dst 3cfdcc93-6ca6-4697-92b9-0ab6f0ea42e6 3 Category 0208 90 70 urn:ddi:dk.dst:6af37760-b7ff-456d-b24a-964d02b4cbe6:13 dk.dst 6af37760-b7ff-456d-b24a-964d02b4cbe6 13 dk.dst 57dd8213-354f-4cb5-88c7-624574b33b38 3 Category 0208 90 98 urn:ddi:dk.dst:5e63a0a4-240b-4224-b788-2157ef98be4a:13 dk.dst 5e63a0a4-240b-4224-b788-2157ef98be4a 13 dk.dst 0fedccc3-a34d-4648-bd1f-37a7ff0b910a 3 Category 209 urn:ddi:dk.dst:1ec414a9-d68c-4557-8cd0-6f1842087d98:13 dk.dst 1ec414a9-d68c-4557-8cd0-6f1842087d98 13 dk.dst 119cf55c-255a-42b6-8250-6634b0fea97e 3 Category 0209 10 urn:ddi:dk.dst:24016677-7558-4e0f-9a4e-c5e61b5f60c2:13 dk.dst 24016677-7558-4e0f-9a4e-c5e61b5f60c2 13 dk.dst 48306eb5-db3e-4872-80c6-4e3e6c07dd5f 3 Category 0209 10 11 urn:ddi:dk.dst:6df0926f-efaf-4c0e-992f-b4de577203fb:13 dk.dst 6df0926f-efaf-4c0e-992f-b4de577203fb 13 dk.dst 838e8324-5c27-4c10-8948-d6f160141a25 3 Category 0209 10 19 urn:ddi:dk.dst:c28cda01-a1c5-45bc-8660-8c90d3194472:13 dk.dst c28cda01-a1c5-45bc-8660-8c90d3194472 13 dk.dst 740210b2-a03f-46d1-95d5-bd8b9e636951 3 Category 0209 10 90 urn:ddi:dk.dst:6d2ea9ed-386e-4e9d-8dcd-fc69b0014f3c:13 dk.dst 6d2ea9ed-386e-4e9d-8dcd-fc69b0014f3c 13 dk.dst 51094521-685d-475b-b48d-74676b59f3d1 3 Category 0209 90 urn:ddi:dk.dst:39ecf2da-62a6-41c6-b3ab-6da3afcf6b77:13 dk.dst 39ecf2da-62a6-41c6-b3ab-6da3afcf6b77 13 dk.dst 083d93a9-2997-437a-8bbd-4d89359c0935 3 Category 0209 90 00 urn:ddi:dk.dst:ba38c30d-fd27-40e6-a3c3-faf442abcf3e:13 dk.dst ba38c30d-fd27-40e6-a3c3-faf442abcf3e 13 dk.dst 21132b64-29a0-42ba-9553-8430a62d962f 3 Category 210 urn:ddi:dk.dst:e710469f-a89c-446f-a2d8-c7d5a0090c68:13 dk.dst e710469f-a89c-446f-a2d8-c7d5a0090c68 13 dk.dst 3a068afc-49e7-4702-bf9c-978f7320e134 3 Category 0210 11 urn:ddi:dk.dst:418284cd-9104-4ce8-83cb-703ea7e0ee8f:13 dk.dst 418284cd-9104-4ce8-83cb-703ea7e0ee8f 13 dk.dst ad533439-fc75-4665-b647-0fb031862d09 3 Category 0210 11 11 urn:ddi:dk.dst:0872d99a-9bda-4cad-87b7-cdc4adf428a8:13 dk.dst 0872d99a-9bda-4cad-87b7-cdc4adf428a8 13 dk.dst c4aece15-4412-4bf5-8043-e55bcccd2f4c 3 Category 0210 11 19 urn:ddi:dk.dst:8f174874-43c7-4603-944e-1407b8afd3fd:13 dk.dst 8f174874-43c7-4603-944e-1407b8afd3fd 13 dk.dst f297adfb-20a0-416a-bac5-368156555331 3 Category 0210 11 31 urn:ddi:dk.dst:ca130dcd-483c-4605-886c-e251a5b8a661:13 dk.dst ca130dcd-483c-4605-886c-e251a5b8a661 13 dk.dst 75368cd3-e662-42b7-b34d-8d4b7cc924c3 3 Category 0210 11 39 urn:ddi:dk.dst:7296648e-839f-4729-a11a-e1797e8fe086:13 dk.dst 7296648e-839f-4729-a11a-e1797e8fe086 13 dk.dst 6ab8c73b-3a61-474c-ac14-3b7b009f69c5 3 Category 0210 11 90 urn:ddi:dk.dst:37bc6866-aebe-43c1-b7fe-7af59844e42c:13 dk.dst 37bc6866-aebe-43c1-b7fe-7af59844e42c 13 dk.dst 091cfa9c-8435-4f92-9670-17f18953df7f 3 Category 0210 12 urn:ddi:dk.dst:21e12011-f724-4650-a404-26979779219c:13 dk.dst 21e12011-f724-4650-a404-26979779219c 13 dk.dst b8460849-eae7-4fca-bdd2-4b848a8872e1 3 Category 0210 12 11 urn:ddi:dk.dst:0d78e611-94c8-4d63-bc24-9a248bf890ae:13 dk.dst 0d78e611-94c8-4d63-bc24-9a248bf890ae 13 dk.dst 5c60e943-5594-4c81-a3ed-91d13164a2b8 3 Category 0210 12 19 urn:ddi:dk.dst:c98afe4d-c9e8-4d69-b09d-bdbb9c64deb6:13 dk.dst c98afe4d-c9e8-4d69-b09d-bdbb9c64deb6 13 dk.dst 1edf7c4c-c959-462e-9bec-419bb27a509c 3 Category 0210 12 90 urn:ddi:dk.dst:5f088591-b44a-470c-9932-65c747dc4397:13 dk.dst 5f088591-b44a-470c-9932-65c747dc4397 13 dk.dst 90d3331d-7ef8-44a5-85b3-5bb26770b0b5 3 Category 0210 19 urn:ddi:dk.dst:0d39bef7-fcf3-48e3-a5b8-8434de04e9c5:13 dk.dst 0d39bef7-fcf3-48e3-a5b8-8434de04e9c5 13 dk.dst b9c2ec7d-60ba-4daf-b15e-be900f06097c 3 Category 0210 19 10 urn:ddi:dk.dst:627462c0-d505-4616-b470-07f378097d54:13 dk.dst 627462c0-d505-4616-b470-07f378097d54 13 dk.dst e8f90531-cd3b-4ddf-a8b8-cc95ff97ce53 3 Category 0210 19 20 urn:ddi:dk.dst:85182e25-900e-4bda-a54e-67e633de53ee:13 dk.dst 85182e25-900e-4bda-a54e-67e633de53ee 13 dk.dst ad9605d1-69e0-4fb4-8783-f0abeefc9b23 3 Category 0210 19 30 urn:ddi:dk.dst:6d476baa-ce63-48c9-a9bd-f8a177af60a5:13 dk.dst 6d476baa-ce63-48c9-a9bd-f8a177af60a5 13 dk.dst df6ab4b7-b199-42ab-b01f-95ffbb691007 3 Category 0210 19 40 urn:ddi:dk.dst:d8e19b6a-723d-4732-85d7-90b59add0aeb:13 dk.dst d8e19b6a-723d-4732-85d7-90b59add0aeb 13 dk.dst d57ac75b-ad95-476a-94c1-bfb3ca775003 3 Category 0210 19 50 urn:ddi:dk.dst:f559de38-fb06-4fad-a155-621c06c3067b:13 dk.dst f559de38-fb06-4fad-a155-621c06c3067b 13 dk.dst e25131c4-1ab9-4520-8ea6-7a4f513e3a2c 3 Category 0210 19 60 urn:ddi:dk.dst:07da38c7-8a05-4c60-9af1-ca2395cac8b4:13 dk.dst 07da38c7-8a05-4c60-9af1-ca2395cac8b4 13 dk.dst 46dbc49f-d973-4bdb-befb-b20cfeab4c0f 3 Category 0210 19 70 urn:ddi:dk.dst:737ae131-9dd0-40d8-8ce0-41fe8ab10f84:13 dk.dst 737ae131-9dd0-40d8-8ce0-41fe8ab10f84 13 dk.dst 91f0ffb0-02c4-4a27-9900-85514eaabe20 3 Category 0210 19 81 urn:ddi:dk.dst:18126d22-a133-44de-8ddb-1ed7f63e62ae:13 dk.dst 18126d22-a133-44de-8ddb-1ed7f63e62ae 13 dk.dst ea4a5ca5-dff3-4cc0-967f-971f49afcc11 3 Category 0210 19 89 urn:ddi:dk.dst:52eecac5-ec18-4c2c-8c51-267b06ab7e96:13 dk.dst 52eecac5-ec18-4c2c-8c51-267b06ab7e96 13 dk.dst d601a5e3-28c8-47f1-a5f5-93ab1b6da63c 3 Category 0210 19 90 urn:ddi:dk.dst:36a8a14b-216c-45ce-adc7-c3e1cb36ce49:13 dk.dst 36a8a14b-216c-45ce-adc7-c3e1cb36ce49 13 dk.dst f2b8ed11-3d74-4c15-9a67-e99d8ee8b41e 3 Category 0210 20 urn:ddi:dk.dst:fccc7e3d-e7ff-415b-b5ea-db7a5d7962ad:13 dk.dst fccc7e3d-e7ff-415b-b5ea-db7a5d7962ad 13 dk.dst f5d534e5-3970-415b-a293-c1c937d70c5f 3 Category 0210 20 10 urn:ddi:dk.dst:c73d0ca4-b0d8-4426-a835-dbf687ca468a:13 dk.dst c73d0ca4-b0d8-4426-a835-dbf687ca468a 13 dk.dst 5b01c2ee-7e67-41fe-8392-cbd3c72e08db 3 Category 0210 20 90 urn:ddi:dk.dst:eb6c0677-ea10-420e-a084-83a69bfd3d49:13 dk.dst eb6c0677-ea10-420e-a084-83a69bfd3d49 13 dk.dst ee54893a-c800-43ef-ab2c-22b6699c7678 3 Category 0210 91 urn:ddi:dk.dst:d0aea3bb-af0a-4acf-a1a8-4af956d460ce:13 dk.dst d0aea3bb-af0a-4acf-a1a8-4af956d460ce 13 dk.dst 82890300-d7fb-40bd-ad88-9637383b037f 3 Category 0210 91 00 urn:ddi:dk.dst:14e08cf1-f877-42c0-a0fc-fe0fea7ad5dc:13 dk.dst 14e08cf1-f877-42c0-a0fc-fe0fea7ad5dc 13 dk.dst fdd9b596-29e4-439e-98d4-cbf135e3a546 3 Category 0210 92 urn:ddi:dk.dst:926095f0-9bb9-447f-bce4-d5cc8a9bd319:13 dk.dst 926095f0-9bb9-447f-bce4-d5cc8a9bd319 13 dk.dst 0a9667c1-8cf6-40e9-a31d-fd39da345934 3 Category 0210 92 10 urn:ddi:dk.dst:eae88298-e15f-407f-9889-6428a6bae40a:13 dk.dst eae88298-e15f-407f-9889-6428a6bae40a 13 dk.dst 5482b59d-3022-4868-a12c-43762d55e8ad 3 Category 0210 92 91 urn:ddi:dk.dst:ddb9191d-8409-4ce8-af28-9a8c9534c53e:13 dk.dst ddb9191d-8409-4ce8-af28-9a8c9534c53e 13 dk.dst a9b8c41c-4910-450f-9d0d-6cc030c83d29 3 Category 0210 92 92 urn:ddi:dk.dst:641523d1-c16e-4809-b623-e33a59f066a5:13 dk.dst 641523d1-c16e-4809-b623-e33a59f066a5 13 dk.dst 88640645-f9b8-4d83-9d8b-ad5a6cd369c7 3 Category 0210 92 99 urn:ddi:dk.dst:0561178d-5cea-43f1-b67c-1e403072a644:13 dk.dst 0561178d-5cea-43f1-b67c-1e403072a644 13 dk.dst 906bab8c-bf84-48b1-804d-172fd7565230 3 Category 0210 93 urn:ddi:dk.dst:df394507-9036-4912-8266-f625542ae2f0:13 dk.dst df394507-9036-4912-8266-f625542ae2f0 13 dk.dst 4ab5844d-c840-455f-b8bf-34004b88b2c6 3 Category 0210 93 00 urn:ddi:dk.dst:2eb9879b-554f-49e3-bd57-2c97d8a4b3df:13 dk.dst 2eb9879b-554f-49e3-bd57-2c97d8a4b3df 13 dk.dst cc490d3f-9213-4f48-872a-a9c6d1eaaba1 3 Category 0210 99 urn:ddi:dk.dst:3796579d-c24f-412a-a673-f969253ac209:13 dk.dst 3796579d-c24f-412a-a673-f969253ac209 13 dk.dst db998f56-a038-430b-aba1-5a7c4e7fc86e 3 Category 0210 99 10 urn:ddi:dk.dst:47c11c3a-add2-4ecc-8aca-b4f2c81cf402:13 dk.dst 47c11c3a-add2-4ecc-8aca-b4f2c81cf402 13 dk.dst 028afc2e-f422-40cc-8a13-e658be40b76d 3 Category 0210 99 21 urn:ddi:dk.dst:9388d5e9-9d3b-4298-81d3-2323d95225b8:13 dk.dst 9388d5e9-9d3b-4298-81d3-2323d95225b8 13 dk.dst 4bb7e638-9ab7-49f7-8abb-cb959b1aa26c 3 Category 0210 99 29 urn:ddi:dk.dst:f5cee252-47da-4848-b6c0-4df4aef96b5c:13 dk.dst f5cee252-47da-4848-b6c0-4df4aef96b5c 13 dk.dst feb25fa1-d898-4234-add5-8746aa81984c 3 Category 0210 99 31 urn:ddi:dk.dst:7df84e5a-b2e5-4c58-bd8c-e50d8b615ad7:13 dk.dst 7df84e5a-b2e5-4c58-bd8c-e50d8b615ad7 13 dk.dst 703b0892-c412-4a00-b4fd-21f6e0bb7f02 3 Category 0210 99 39 urn:ddi:dk.dst:e9b09428-3d2b-4dfa-8099-8de430d0f09a:13 dk.dst e9b09428-3d2b-4dfa-8099-8de430d0f09a 13 dk.dst 74280ec0-4f97-4d51-8505-57f28df15053 3 Category 0210 99 41 urn:ddi:dk.dst:e10ae76d-26a5-40e5-9c87-ba458d001845:13 dk.dst e10ae76d-26a5-40e5-9c87-ba458d001845 13 dk.dst f69a6aa9-1e40-41d9-a659-b4dddf6bae63 3 Category 0210 99 49 urn:ddi:dk.dst:e46bc721-1029-43dc-a13f-520309e87184:13 dk.dst e46bc721-1029-43dc-a13f-520309e87184 13 dk.dst 17b85bde-1192-46e1-b5c2-d220e08babe2 3 Category 0210 99 51 urn:ddi:dk.dst:10f6e55e-ce86-4eec-af8a-69998cbbbc69:13 dk.dst 10f6e55e-ce86-4eec-af8a-69998cbbbc69 13 dk.dst 7d2f27b2-2e0d-4a17-a2be-2fc666cf5f1a 3 Category 0210 99 59 urn:ddi:dk.dst:a7d20015-c438-4b0c-9b00-622b9594ea79:13 dk.dst a7d20015-c438-4b0c-9b00-622b9594ea79 13 dk.dst d7167c89-d7d2-4535-89bc-364179e25804 3 Category 0210 99 71 urn:ddi:dk.dst:0cdbc3c7-2d1f-4e41-ab04-aad52d0d7a3e:13 dk.dst 0cdbc3c7-2d1f-4e41-ab04-aad52d0d7a3e 13 dk.dst e1065997-b40b-4a3d-a542-4d2d1635452d 3 Category 0210 99 79 urn:ddi:dk.dst:6f1beeb0-93b3-4699-b396-8a4101e4f1fe:13 dk.dst 6f1beeb0-93b3-4699-b396-8a4101e4f1fe 13 dk.dst 3afe0862-0977-496c-9c94-3c765489d41b 3 Category 0210 99 85 urn:ddi:dk.dst:80ced0e3-67a7-45db-8078-141a5ecc1ee0:13 dk.dst 80ced0e3-67a7-45db-8078-141a5ecc1ee0 13 dk.dst 753887a5-7183-42cd-9d1e-6e7736ce0bd4 3 Category 0210 99 90 urn:ddi:dk.dst:f20e8598-ef23-407b-8149-a4c64ec88383:13 dk.dst f20e8598-ef23-407b-8149-a4c64ec88383 13 dk.dst c8fdb913-dcb9-46fa-9371-94aa730e6327 3 Category 03 urn:ddi:dk.dst:58e07d47-c078-4367-81ce-b1efa864059e:13 dk.dst 58e07d47-c078-4367-81ce-b1efa864059e 13 dk.dst 5996b8ab-137c-42f6-bdd6-c0a98e6b8232 3 Category 301 urn:ddi:dk.dst:7b36c74c-b165-4329-a10c-c99842804ba8:13 dk.dst 7b36c74c-b165-4329-a10c-c99842804ba8 13 dk.dst b75eef2b-34e1-4bf6-b08f-ef29c1e6794c 3 Category 0301 11 urn:ddi:dk.dst:e753a792-bf21-45b7-9818-56e959ab2085:13 dk.dst e753a792-bf21-45b7-9818-56e959ab2085 13 dk.dst 904f7052-9682-4708-98de-95dce43e261e 3 Category 0301 11 00 urn:ddi:dk.dst:272539b0-65af-47ec-a060-ac4985d72706:13 dk.dst 272539b0-65af-47ec-a060-ac4985d72706 13 dk.dst 7e4f6b52-14d0-4ec4-8879-063917d3010d 3 Category 0301 19 urn:ddi:dk.dst:8c105d11-3708-4814-b435-eefcdd4ffe7a:13 dk.dst 8c105d11-3708-4814-b435-eefcdd4ffe7a 13 dk.dst b5b96481-a8c1-4d0c-9239-35425cee1f32 3 Category 0301 19 00 urn:ddi:dk.dst:b91040d1-d6f5-4aa6-bcce-f603fbc3fee7:13 dk.dst b91040d1-d6f5-4aa6-bcce-f603fbc3fee7 13 dk.dst 16a6389f-facc-4645-9b37-b9cb51e0e5f0 3 Category 0301 91 urn:ddi:dk.dst:3b8af9e6-4272-4954-aec7-be04c81b0fb2:13 dk.dst 3b8af9e6-4272-4954-aec7-be04c81b0fb2 13 dk.dst 8fa3184c-a06d-4d49-a660-3e924cc9cae8 3 Category 0301 91 10 urn:ddi:dk.dst:8d3268e7-ff15-4d25-8fb4-55673592596a:13 dk.dst 8d3268e7-ff15-4d25-8fb4-55673592596a 13 dk.dst b3003af0-9f57-4978-b084-898771b1c5a2 3 Category 0301 91 90 urn:ddi:dk.dst:32783dbf-94f6-4ed3-bfd1-bd783ef3dbf5:13 dk.dst 32783dbf-94f6-4ed3-bfd1-bd783ef3dbf5 13 dk.dst 98a1968f-1c76-4240-b344-e07664103f59 3 Category 0301 92 urn:ddi:dk.dst:6fdee290-9c62-4a85-b224-f581c6369be7:13 dk.dst 6fdee290-9c62-4a85-b224-f581c6369be7 13 dk.dst 6f073d11-7dfc-4454-aa3e-f5cd02505a5c 3 Category 0301 92 10 urn:ddi:dk.dst:ddf9cf09-34ab-41b9-903f-f549af953981:13 dk.dst ddf9cf09-34ab-41b9-903f-f549af953981 13 dk.dst ae600c1e-4b8d-4ff6-883a-533e5869a1bf 3 Category 0301 92 30 urn:ddi:dk.dst:879bd1d3-19ca-4901-b2c8-4b2fe8493ffd:13 dk.dst 879bd1d3-19ca-4901-b2c8-4b2fe8493ffd 13 dk.dst f04a2c90-4d73-47db-a092-7894c5d53cee 3 Category 0301 92 90 urn:ddi:dk.dst:e8cd9ccc-aea5-46df-abb5-45273fc4b55f:13 dk.dst e8cd9ccc-aea5-46df-abb5-45273fc4b55f 13 dk.dst 3ace9c00-de85-47ef-abff-6e77d76b83b3 3 Category 0301 93 urn:ddi:dk.dst:d82ba537-47d0-4894-a1e1-23fd7e74b3f6:13 dk.dst d82ba537-47d0-4894-a1e1-23fd7e74b3f6 13 dk.dst 0f8fcd8a-bc16-42a1-918c-6022347e0434 3 Category 0301 93 00 urn:ddi:dk.dst:0f0a58d4-58b9-43ba-9dd6-16b3bc7263f3:13 dk.dst 0f0a58d4-58b9-43ba-9dd6-16b3bc7263f3 13 dk.dst 262f8b65-cd37-46f5-ad0f-2d0e7268f906 3 Category 0301 94 urn:ddi:dk.dst:9f73ea68-2706-472c-81cd-986a3c1230d1:13 dk.dst 9f73ea68-2706-472c-81cd-986a3c1230d1 13 dk.dst cd4d82e7-eea5-419f-a794-e3c855234fcb 3 Category 0301 94 10 urn:ddi:dk.dst:a2f0fd65-aad3-4afa-ba2a-ba071ab7035e:13 dk.dst a2f0fd65-aad3-4afa-ba2a-ba071ab7035e 13 dk.dst 83af58dc-38a4-427d-9338-429778a51279 3 Category 0301 94 90 urn:ddi:dk.dst:62d77be1-4d36-4666-9e5e-b13f691e009e:13 dk.dst 62d77be1-4d36-4666-9e5e-b13f691e009e 13 dk.dst c9315179-3ee6-4c68-b9d2-c5a0a15ae9fc 3 Category 0301 95 urn:ddi:dk.dst:59762680-d0f1-4ab6-9649-fb76a45f3ec4:13 dk.dst 59762680-d0f1-4ab6-9649-fb76a45f3ec4 13 dk.dst 735f878b-8def-467b-a6e2-31619a17bc5c 3 Category 0301 95 00 urn:ddi:dk.dst:9df8bb63-1304-40c3-a723-6463474212ef:13 dk.dst 9df8bb63-1304-40c3-a723-6463474212ef 13 dk.dst 4e5b4f2a-a674-4ddd-9656-1d5257118e49 3 Category 0301 99 urn:ddi:dk.dst:bf00d368-e2cc-45d4-b1ff-31011f036150:13 dk.dst bf00d368-e2cc-45d4-b1ff-31011f036150 13 dk.dst 435f27ca-35ce-44a7-a6fe-63782b7e20c2 3 Category 0301 99 11 urn:ddi:dk.dst:84562ec2-f2dd-4c81-a965-200b852aeb49:13 dk.dst 84562ec2-f2dd-4c81-a965-200b852aeb49 13 dk.dst be99cd94-e1b0-402f-a6cd-61b3b8559e3b 3 Category 0301 99 17 urn:ddi:dk.dst:32fdc226-f2df-46bd-8cf5-a596bdd735b9:13 dk.dst 32fdc226-f2df-46bd-8cf5-a596bdd735b9 13 dk.dst 0ad4455d-3607-4a3c-8f64-bbdc38b6322a 3 Category 0301 99 85 urn:ddi:dk.dst:23377637-23d0-4fd3-93fa-1afcc75e3588:13 dk.dst 23377637-23d0-4fd3-93fa-1afcc75e3588 13 dk.dst 5051e3f3-779d-4e7b-b2a8-5138dc0e19e7 3 Category 302 urn:ddi:dk.dst:1618860f-ed45-484c-91a1-7962685a44ce:13 dk.dst 1618860f-ed45-484c-91a1-7962685a44ce 13 dk.dst 4cd691c6-e1db-4729-8925-cc4fd6fa54d6 3 Category 0302 11 urn:ddi:dk.dst:fde3f40e-59ee-4587-8532-0a292f536906:13 dk.dst fde3f40e-59ee-4587-8532-0a292f536906 13 dk.dst e789d641-d24e-40d0-897c-7d33623cda6f 3 Category 0302 11 10 urn:ddi:dk.dst:c20d4382-6405-4e66-bf9b-f20a624aed36:13 dk.dst c20d4382-6405-4e66-bf9b-f20a624aed36 13 dk.dst 631bfb52-9fea-4db1-b233-28fa7ebf7002 3 Category 0302 11 20 urn:ddi:dk.dst:256aae74-6911-451c-a76b-fcd2dd2a3084:13 dk.dst 256aae74-6911-451c-a76b-fcd2dd2a3084 13 dk.dst 127c5622-eec8-471b-81d0-903f1c630f5d 3 Category 0302 11 80 urn:ddi:dk.dst:454ce0a3-39f6-4cb8-8bc3-6df05132e4aa:13 dk.dst 454ce0a3-39f6-4cb8-8bc3-6df05132e4aa 13 dk.dst ecd77dd2-34ed-4631-bc72-72f175048342 3 Category 0302 13 urn:ddi:dk.dst:11c41868-bb38-4e4b-b6c4-78682cb39371:13 dk.dst 11c41868-bb38-4e4b-b6c4-78682cb39371 13 dk.dst 23498fe2-bb28-4c38-8d58-467d8f3e9301 3 Category 0302 13 00 urn:ddi:dk.dst:ed41d212-2c68-4f09-874f-f1292a502dec:13 dk.dst ed41d212-2c68-4f09-874f-f1292a502dec 13 dk.dst 52004ca9-2a27-4525-a454-e044e74c515f 3 Category 0302 14 urn:ddi:dk.dst:facdd516-3ada-437d-9dec-88b3bdb99f99:13 dk.dst facdd516-3ada-437d-9dec-88b3bdb99f99 13 dk.dst cb7b7a4e-d411-44ef-8619-868d697453f6 3 Category 0302 14 00 urn:ddi:dk.dst:0430baa0-a01f-4f2a-a1b9-744ff51d5eec:13 dk.dst 0430baa0-a01f-4f2a-a1b9-744ff51d5eec 13 dk.dst 645b76f4-f6ba-4ed8-a2bb-db72ab33c840 3 Category 0302 19 urn:ddi:dk.dst:4a1a0a3e-c213-4757-a42d-f8639a102950:13 dk.dst 4a1a0a3e-c213-4757-a42d-f8639a102950 13 dk.dst ec97fecd-d2e0-445f-a1d0-e1fceaee02a7 3 Category 0302 19 00 urn:ddi:dk.dst:b971665f-42b6-4dbc-991b-d1a03c8b8337:13 dk.dst b971665f-42b6-4dbc-991b-d1a03c8b8337 13 dk.dst c03ef984-bf47-4d4b-abb6-10bb02d9567e 3 Category 0302 21 urn:ddi:dk.dst:1a4001d6-8772-419a-832e-ba9f2f668e8c:13 dk.dst 1a4001d6-8772-419a-832e-ba9f2f668e8c 13 dk.dst 469e5b1a-5484-4164-aac0-b0737659f529 3 Category 0302 21 10 urn:ddi:dk.dst:3bcc96f3-1004-4347-a229-aa1a4c48fda3:13 dk.dst 3bcc96f3-1004-4347-a229-aa1a4c48fda3 13 dk.dst a2794dcb-256d-44c9-85ae-e38982cea60f 3 Category 0302 21 30 urn:ddi:dk.dst:ee8fdd92-7624-41af-9274-3d573edd510a:13 dk.dst ee8fdd92-7624-41af-9274-3d573edd510a 13 dk.dst 1f1aa448-a3cc-4c07-aa32-cded0bbaf638 3 Category 0302 21 90 urn:ddi:dk.dst:ae5241b3-9051-48fb-8b14-4d9ceed078c3:13 dk.dst ae5241b3-9051-48fb-8b14-4d9ceed078c3 13 dk.dst 43f04144-567b-4cae-89a8-876bc103e2b0 3 Category 0302 22 urn:ddi:dk.dst:f1244548-f7cb-453c-abfe-86ddc957b931:13 dk.dst f1244548-f7cb-453c-abfe-86ddc957b931 13 dk.dst cbef94aa-4188-4b03-a0bd-277607c2e4af 3 Category 0302 22 00 urn:ddi:dk.dst:963360a2-b15d-4aec-ab21-134d469482fc:13 dk.dst 963360a2-b15d-4aec-ab21-134d469482fc 13 dk.dst 1a7e6915-6a80-4031-bcfc-2df59accf86c 3 Category 0302 23 urn:ddi:dk.dst:2fea0d4a-03c3-4109-b9b2-8aea6a3f2b3a:13 dk.dst 2fea0d4a-03c3-4109-b9b2-8aea6a3f2b3a 13 dk.dst cedfa955-fdbf-4d1d-ab8a-b5a099b30fb1 3 Category 0302 23 00 urn:ddi:dk.dst:b3e0f8fd-2a91-461c-9e79-eaa1de24ee24:13 dk.dst b3e0f8fd-2a91-461c-9e79-eaa1de24ee24 13 dk.dst baa464ff-90b7-430d-bc15-818ed54c97c8 3 Category 0302 24 urn:ddi:dk.dst:c9e16333-932f-4e8d-95e6-8d140fc3a4d6:13 dk.dst c9e16333-932f-4e8d-95e6-8d140fc3a4d6 13 dk.dst 2debff02-36aa-4fce-bcce-006ec9ae2d51 3 Category 0302 24 00 urn:ddi:dk.dst:6831ff5c-91a6-4507-877b-d689a4e73909:13 dk.dst 6831ff5c-91a6-4507-877b-d689a4e73909 13 dk.dst a7685e5a-37d9-4e64-8132-1a9efdd81a83 3 Category 0302 29 urn:ddi:dk.dst:6ea144b6-7737-4b90-9475-6737e0026717:13 dk.dst 6ea144b6-7737-4b90-9475-6737e0026717 13 dk.dst df880857-0e27-4f29-82f8-53033024d1cb 3 Category 0302 29 10 urn:ddi:dk.dst:94b22f28-8e44-47a8-8bf9-5e43fb239503:13 dk.dst 94b22f28-8e44-47a8-8bf9-5e43fb239503 13 dk.dst 1dfddb5b-2096-4d23-9b0d-3330e56fa665 3 Category 0302 29 80 urn:ddi:dk.dst:45817a11-f3ac-4409-8819-9db1c6c3999f:13 dk.dst 45817a11-f3ac-4409-8819-9db1c6c3999f 13 dk.dst cc4af598-6ced-4066-be95-6e1eb651c753 3 Category 0302 31 urn:ddi:dk.dst:d8b075a7-b8d6-4605-9aa7-e02ce4b1eb5c:13 dk.dst d8b075a7-b8d6-4605-9aa7-e02ce4b1eb5c 13 dk.dst 5ef8390e-b7dd-4b78-8849-95fdf14bebfd 3 Category 0302 31 10 urn:ddi:dk.dst:218f85ea-48e5-4e80-8ff6-a143ddd1f967:13 dk.dst 218f85ea-48e5-4e80-8ff6-a143ddd1f967 13 dk.dst 7ee0487e-086c-4285-96a1-a3c9de9929ec 3 Category 0302 31 90 urn:ddi:dk.dst:1768ffaa-6f81-4dc8-99d0-79dbe0bef6ad:13 dk.dst 1768ffaa-6f81-4dc8-99d0-79dbe0bef6ad 13 dk.dst 9f5bb4bb-00d1-417a-bf14-2a15b6a2c02d 3 Category 0302 32 urn:ddi:dk.dst:5775b46c-4d74-4887-8c34-9458f7e60187:13 dk.dst 5775b46c-4d74-4887-8c34-9458f7e60187 13 dk.dst 78aad41a-9512-4272-9a09-630f8ea333ea 3 Category 0302 32 10 urn:ddi:dk.dst:c2ce82c4-13e2-4490-b9ed-8bcef98d1e8d:13 dk.dst c2ce82c4-13e2-4490-b9ed-8bcef98d1e8d 13 dk.dst de5e9c37-240b-4b82-a2b9-2da27cd27b8a 3 Category 0302 32 90 urn:ddi:dk.dst:f9f3b169-a905-422c-bad0-038db2e8679a:13 dk.dst f9f3b169-a905-422c-bad0-038db2e8679a 13 dk.dst 458bc143-3031-4e73-b011-d2ab0aedb01f 3 Category 0302 33 urn:ddi:dk.dst:ab97d628-75bb-4a18-ad75-7c02c1cd4db0:13 dk.dst ab97d628-75bb-4a18-ad75-7c02c1cd4db0 13 dk.dst 1993f2f7-ea6a-40e3-a614-c54efa07db17 3 Category 0302 33 10 urn:ddi:dk.dst:0db4c699-a4a7-434a-a0b0-edaf01a42ffd:13 dk.dst 0db4c699-a4a7-434a-a0b0-edaf01a42ffd 13 dk.dst 3eceb0b8-0631-41ac-8b53-1b5717276004 3 Category 0302 33 90 urn:ddi:dk.dst:272b0d73-e3b6-4d74-b6ff-c2b2a21b81c0:13 dk.dst 272b0d73-e3b6-4d74-b6ff-c2b2a21b81c0 13 dk.dst ed922146-d2b8-4350-a4a8-20a2af3a48bd 3 Category 0302 34 urn:ddi:dk.dst:fc856431-bdb6-409d-80d2-05e44384d177:13 dk.dst fc856431-bdb6-409d-80d2-05e44384d177 13 dk.dst 8c4689a5-ddab-43f4-9913-eabaa65c5efa 3 Category 0302 34 10 urn:ddi:dk.dst:8a0702e7-8f13-418b-a3d2-7e526000218b:13 dk.dst 8a0702e7-8f13-418b-a3d2-7e526000218b 13 dk.dst 09f3bb48-c089-436d-8e2e-668fb485334d 3 Category 0302 34 90 urn:ddi:dk.dst:f2b8b6da-72f3-44ae-8b34-d21ca666af56:13 dk.dst f2b8b6da-72f3-44ae-8b34-d21ca666af56 13 dk.dst 5502c5a5-ec0d-4a93-b0c0-0b42c68388ec 3 Category 0302 35 urn:ddi:dk.dst:797ca601-a6d4-4966-95c9-1bc722f5913d:13 dk.dst 797ca601-a6d4-4966-95c9-1bc722f5913d 13 dk.dst 848c6669-5a3d-45e7-b248-de2e799d361c 3 Category 0302 35 11 urn:ddi:dk.dst:f40cbe43-9d96-4a4a-bf46-d98d97b42340:13 dk.dst f40cbe43-9d96-4a4a-bf46-d98d97b42340 13 dk.dst 097738b5-3693-491c-ab07-c51d822a48eb 3 Category 0302 35 19 urn:ddi:dk.dst:d7810a97-349d-481b-bd2e-c47951b53d25:13 dk.dst d7810a97-349d-481b-bd2e-c47951b53d25 13 dk.dst 71d74303-e4c4-4865-8905-1438738f9a91 3 Category 0302 35 91 urn:ddi:dk.dst:8756df35-07b6-4544-9259-1597164996cb:13 dk.dst 8756df35-07b6-4544-9259-1597164996cb 13 dk.dst eb59969c-57f9-4aa2-860d-f4ce8ce8f52f 3 Category 0302 35 99 urn:ddi:dk.dst:f07cb48d-86b7-43e4-959a-85d17331ed2a:13 dk.dst f07cb48d-86b7-43e4-959a-85d17331ed2a 13 dk.dst b87cdcf9-b9ba-4e7a-aab6-635d5af06d70 3 Category 0302 36 urn:ddi:dk.dst:4c3ca020-3e7f-4f1f-b1e0-07e692f790e9:13 dk.dst 4c3ca020-3e7f-4f1f-b1e0-07e692f790e9 13 dk.dst 47e3382f-f6eb-4aa8-84dd-2722907c6de9 3 Category 0302 36 10 urn:ddi:dk.dst:5b80026d-4828-4573-b1db-1f4121248c30:13 dk.dst 5b80026d-4828-4573-b1db-1f4121248c30 13 dk.dst afd7883a-5134-4468-a96a-c86b203b7530 3 Category 0302 36 90 urn:ddi:dk.dst:939cc311-3c99-44ac-a2b5-83d7dc9e40af:13 dk.dst 939cc311-3c99-44ac-a2b5-83d7dc9e40af 13 dk.dst b243b94e-e69a-4d3f-8109-a2ee0247afe2 3 Category 0302 39 urn:ddi:dk.dst:8bb99595-dadf-4aa8-bde1-39caa93beee0:13 dk.dst 8bb99595-dadf-4aa8-bde1-39caa93beee0 13 dk.dst e6e01e99-80da-45f4-a2d2-ce54ac95ea45 3 Category 0302 39 20 urn:ddi:dk.dst:89b43ffa-7209-4225-8322-d4cd4e3d28a8:13 dk.dst 89b43ffa-7209-4225-8322-d4cd4e3d28a8 13 dk.dst 211e14af-cac3-4f68-9f1c-300f2d8f7327 3 Category 0302 39 80 urn:ddi:dk.dst:11f3d818-5601-4228-9809-ac94a8baf40c:13 dk.dst 11f3d818-5601-4228-9809-ac94a8baf40c 13 dk.dst db02a7b4-d751-4628-adb3-6cb7b15367a7 3 Category 0302 41 urn:ddi:dk.dst:bfad70d3-13fc-4541-b2f7-5bf9557f3d3d:13 dk.dst bfad70d3-13fc-4541-b2f7-5bf9557f3d3d 13 dk.dst cff47336-715d-4921-8998-f283e9493938 3 Category 0302 41 00 urn:ddi:dk.dst:555e83a4-4103-4665-992b-46f0364882b2:13 dk.dst 555e83a4-4103-4665-992b-46f0364882b2 13 dk.dst f222003d-ec07-45d3-8ea1-77dc70bd5336 3 Category 0302 42 urn:ddi:dk.dst:8e47169c-d3c0-44a2-b3f3-935ea2a6cf21:13 dk.dst 8e47169c-d3c0-44a2-b3f3-935ea2a6cf21 13 dk.dst 7c08fa76-d32d-46a7-a8cf-9eee46ef6239 3 Category 0302 42 00 urn:ddi:dk.dst:c7d6f084-a8c9-4696-bc4e-9504fddbd840:13 dk.dst c7d6f084-a8c9-4696-bc4e-9504fddbd840 13 dk.dst 3b15d135-362d-4c2a-8790-78af12e01e78 3 Category 0302 43 urn:ddi:dk.dst:3a155335-7798-43ac-b520-64bfafb3919a:13 dk.dst 3a155335-7798-43ac-b520-64bfafb3919a 13 dk.dst 2f1f8036-8e0e-4851-aaca-7800b899a121 3 Category 0302 43 10 urn:ddi:dk.dst:ff813c41-d729-4d22-a7da-e108cfcc6e69:13 dk.dst ff813c41-d729-4d22-a7da-e108cfcc6e69 13 dk.dst 17608104-e86a-4776-8aeb-56b5f6da7d98 3 Category 0302 43 30 urn:ddi:dk.dst:70d66dd2-0cfc-4f70-ba4a-657f5dbcb4d0:13 dk.dst 70d66dd2-0cfc-4f70-ba4a-657f5dbcb4d0 13 dk.dst 0aca3c3b-d82f-42fb-a715-3664462d37c4 3 Category 0302 43 90 urn:ddi:dk.dst:1b80e71a-2f8f-43b7-bb59-3b3f8dd28fa4:13 dk.dst 1b80e71a-2f8f-43b7-bb59-3b3f8dd28fa4 13 dk.dst 62d80e2c-e978-4783-805c-6ae7982e89b3 3 Category 0302 44 urn:ddi:dk.dst:933f9dfb-6f9a-4d8c-871e-96fb2d41445d:13 dk.dst 933f9dfb-6f9a-4d8c-871e-96fb2d41445d 13 dk.dst bc2f63f6-98de-41fb-90eb-a3e93cab73ac 3 Category 0302 44 00 urn:ddi:dk.dst:12c3f4da-84ea-49df-a6c1-0b39f2b6367c:13 dk.dst 12c3f4da-84ea-49df-a6c1-0b39f2b6367c 13 dk.dst 142657af-3ef8-4e82-90ce-2c570e8226a1 3 Category 0302 45 urn:ddi:dk.dst:ab6366a2-d1e5-497a-adfa-c82118e9296b:13 dk.dst ab6366a2-d1e5-497a-adfa-c82118e9296b 13 dk.dst 8d5f64d7-5756-405f-bdc0-181b658de48a 3 Category 0302 45 10 urn:ddi:dk.dst:ffba58a2-144c-4542-8f81-6641a860a2be:13 dk.dst ffba58a2-144c-4542-8f81-6641a860a2be 13 dk.dst 6d5a05b3-db58-45f5-ba8e-37e10abead08 3 Category 0302 45 30 urn:ddi:dk.dst:3571ecb4-8c02-4429-adb5-679fd526f2d2:13 dk.dst 3571ecb4-8c02-4429-adb5-679fd526f2d2 13 dk.dst 31e86aab-4571-47b8-980d-05d63efc4d4d 3 Category 0302 45 90 urn:ddi:dk.dst:62910db8-5405-4e37-bc35-304e6151d478:13 dk.dst 62910db8-5405-4e37-bc35-304e6151d478 13 dk.dst c6137b1c-5db5-4642-be68-7c1141d3def9 3 Category 0302 46 urn:ddi:dk.dst:39277fb3-ebf0-44ff-8379-dcbf5216a4ee:13 dk.dst 39277fb3-ebf0-44ff-8379-dcbf5216a4ee 13 dk.dst 17e0d583-bd89-4612-b1f6-4e01ebed5614 3 Category 0302 46 00 urn:ddi:dk.dst:39bc8521-192b-4b77-8119-1500fdb96999:13 dk.dst 39bc8521-192b-4b77-8119-1500fdb96999 13 dk.dst 94ab076c-3911-415d-8802-bdebd8f5b164 3 Category 0302 47 urn:ddi:dk.dst:715f2bfa-0976-4c28-acaf-2bdc9ffac062:13 dk.dst 715f2bfa-0976-4c28-acaf-2bdc9ffac062 13 dk.dst 9da15a41-79dc-4e7b-8076-1022762b9170 3 Category 0302 47 00 urn:ddi:dk.dst:9f787f70-d8f4-4d87-bc5c-af5717af1040:13 dk.dst 9f787f70-d8f4-4d87-bc5c-af5717af1040 13 dk.dst e1252e22-2558-4d9a-b70f-589c68ea8e48 3 Category 0302 49 urn:ddi:dk.dst:ed5ad3ce-6284-40b5-94e2-fce0b0dbb748:13 dk.dst ed5ad3ce-6284-40b5-94e2-fce0b0dbb748 13 dk.dst a6c168b4-fbd9-4304-bb4b-333154ca85b9 3 Category 0302 49 11 urn:ddi:dk.dst:2de3ac47-dfa4-494e-b276-abbce8c9e2e1:13 dk.dst 2de3ac47-dfa4-494e-b276-abbce8c9e2e1 13 dk.dst 36bc5ef3-f6ba-4124-8d1f-0dea7883d917 3 Category 0302 49 19 urn:ddi:dk.dst:a2327224-50d5-4259-bc52-367efb172ec5:13 dk.dst a2327224-50d5-4259-bc52-367efb172ec5 13 dk.dst 1587981e-fd1e-489d-ae62-40addce628ff 3 Category 0302 49 90 urn:ddi:dk.dst:d569dda8-f57b-4341-bdf0-78f9e161e98e:13 dk.dst d569dda8-f57b-4341-bdf0-78f9e161e98e 13 dk.dst 573c9f2b-ac82-4b17-8877-690836c54e23 3 Category 0302 51 urn:ddi:dk.dst:e9f6997f-cc1e-4de6-a1d9-d30ab6f0ceac:13 dk.dst e9f6997f-cc1e-4de6-a1d9-d30ab6f0ceac 13 dk.dst 8c8b9700-1655-4606-8ad3-230b25b54450 3 Category 0302 51 10 urn:ddi:dk.dst:9b2745ce-2a56-44ea-a94d-d11a8f30b277:13 dk.dst 9b2745ce-2a56-44ea-a94d-d11a8f30b277 13 dk.dst e32ba942-2726-40f7-9ac7-214a5541c7f4 3 Category 0302 51 90 urn:ddi:dk.dst:b41be4f5-d4dc-4e42-9359-60d48a67b5f1:13 dk.dst b41be4f5-d4dc-4e42-9359-60d48a67b5f1 13 dk.dst 8e893503-5c20-409a-ae9d-3f875ab74543 3 Category 0302 52 urn:ddi:dk.dst:7c1deafd-0e2e-4dba-9237-fe9feed27a45:13 dk.dst 7c1deafd-0e2e-4dba-9237-fe9feed27a45 13 dk.dst e412e971-75c3-4fa9-8ae5-74959081a327 3 Category 0302 52 00 urn:ddi:dk.dst:a53eceb9-1cad-4ecb-89cf-659694c03ed5:13 dk.dst a53eceb9-1cad-4ecb-89cf-659694c03ed5 13 dk.dst ab2f3659-4389-45a6-8aff-37dc524933a1 3 Category 0302 53 urn:ddi:dk.dst:b628e7d2-226f-4ddf-8c01-1e21c6260193:13 dk.dst b628e7d2-226f-4ddf-8c01-1e21c6260193 13 dk.dst 6e4ed9c5-e900-4693-a384-93b78bee961f 3 Category 0302 53 00 urn:ddi:dk.dst:ffbaac88-1e56-4980-8c8d-cf6cd40061ed:13 dk.dst ffbaac88-1e56-4980-8c8d-cf6cd40061ed 13 dk.dst 6e575b3b-0638-4fec-a2ab-6feb57a842d3 3 Category 0302 54 urn:ddi:dk.dst:8c74ae1a-896b-4ecb-8718-1385456de406:13 dk.dst 8c74ae1a-896b-4ecb-8718-1385456de406 13 dk.dst a5a7bb92-5af0-4470-ae1f-af5467d6a3d6 3 Category 0302 54 11 urn:ddi:dk.dst:2f9b3045-6d84-4cf7-bc23-e584b388d192:13 dk.dst 2f9b3045-6d84-4cf7-bc23-e584b388d192 13 dk.dst 62d31e7b-29da-49bb-aace-4a38e838cb4a 3 Category 0302 54 15 urn:ddi:dk.dst:1371d783-02b4-4a9c-b32b-09b7e51b7055:13 dk.dst 1371d783-02b4-4a9c-b32b-09b7e51b7055 13 dk.dst 8c0fcd0a-6acd-45e4-9c84-f06f4259b0d5 3 Category 0302 54 19 urn:ddi:dk.dst:3b66970e-0336-4aa0-a77a-a44693e6b43a:13 dk.dst 3b66970e-0336-4aa0-a77a-a44693e6b43a 13 dk.dst a1a05990-623f-4acf-b35a-6725961ba388 3 Category 0302 54 90 urn:ddi:dk.dst:a13a23ea-8e2f-4d4a-ba18-fe1a498c5f7f:13 dk.dst a13a23ea-8e2f-4d4a-ba18-fe1a498c5f7f 13 dk.dst 167aeeed-47ad-4df6-a81c-e80ccd6a5cb0 3 Category 0302 55 urn:ddi:dk.dst:2b234cf4-0102-4d01-a639-712174c52712:13 dk.dst 2b234cf4-0102-4d01-a639-712174c52712 13 dk.dst 85859a07-b556-4854-adda-3faafbf10c80 3 Category 0302 55 00 urn:ddi:dk.dst:3f726a69-0eb5-4fc7-821c-a7d13be7550a:13 dk.dst 3f726a69-0eb5-4fc7-821c-a7d13be7550a 13 dk.dst 6140b60f-2506-4a5d-8621-520cad08c67b 3 Category 0302 56 urn:ddi:dk.dst:960f0583-621e-4368-ae3c-9b27481d2e50:13 dk.dst 960f0583-621e-4368-ae3c-9b27481d2e50 13 dk.dst 5f5b6f61-926a-4d1a-8d50-5073fd45c60a 3 Category 0302 56 00 urn:ddi:dk.dst:ff6bf889-d214-4c8f-a1dc-530a33722cea:13 dk.dst ff6bf889-d214-4c8f-a1dc-530a33722cea 13 dk.dst 3b4e0491-f162-4009-b376-3f59bb4f9a79 3 Category 0302 59 urn:ddi:dk.dst:68cdc432-bc2b-4a57-bd30-66389a249479:13 dk.dst 68cdc432-bc2b-4a57-bd30-66389a249479 13 dk.dst a2787d24-1733-426c-a6cf-bff1de03e80d 3 Category 0302 59 10 urn:ddi:dk.dst:d9882f86-19a0-4616-940b-7e7918c0af9f:13 dk.dst d9882f86-19a0-4616-940b-7e7918c0af9f 13 dk.dst 7f13f9d6-bb73-417d-a8c9-240b1ea5356c 3 Category 0302 59 20 urn:ddi:dk.dst:11cf7336-feb5-40d5-b1a0-1679776947ec:13 dk.dst 11cf7336-feb5-40d5-b1a0-1679776947ec 13 dk.dst 792b620d-f3a4-43ae-851f-32edd8e65814 3 Category 0302 59 30 urn:ddi:dk.dst:52b1f153-1e22-4875-a333-673231e09bd0:13 dk.dst 52b1f153-1e22-4875-a333-673231e09bd0 13 dk.dst fed94713-f252-457d-a749-113a7b579795 3 Category 0302 59 40 urn:ddi:dk.dst:f8139393-6e7b-4157-8046-42f49ab31f71:13 dk.dst f8139393-6e7b-4157-8046-42f49ab31f71 13 dk.dst fd335576-5a55-4d06-a134-9289c13de2e2 3 Category 0302 59 90 urn:ddi:dk.dst:ad2da5c0-f672-429f-a600-c0f5cd550879:13 dk.dst ad2da5c0-f672-429f-a600-c0f5cd550879 13 dk.dst fea742da-a312-4f6e-a534-80f3d2cffb59 3 Category 0302 71 urn:ddi:dk.dst:ceef833d-fa2e-4b77-b66d-8df824582508:13 dk.dst ceef833d-fa2e-4b77-b66d-8df824582508 13 dk.dst 17e5c015-c4b1-4a0e-a040-9013731c9b32 3 Category 0302 71 00 urn:ddi:dk.dst:0996fb66-7d97-4e1c-a213-36685520b83e:13 dk.dst 0996fb66-7d97-4e1c-a213-36685520b83e 13 dk.dst 2410ba8a-d8e5-448d-8be5-d7d5c76754c4 3 Category 0302 72 urn:ddi:dk.dst:030aecfa-07dd-4292-a176-3c8ed0869c48:13 dk.dst 030aecfa-07dd-4292-a176-3c8ed0869c48 13 dk.dst adfcd90e-1305-429b-aef7-4032d9cf5e50 3 Category 0302 72 00 urn:ddi:dk.dst:6a03fce6-a638-454d-bcfe-3d1ea99071b5:13 dk.dst 6a03fce6-a638-454d-bcfe-3d1ea99071b5 13 dk.dst 1182ce8e-36cd-429f-b1b7-9c4f790332fd 3 Category 0302 73 urn:ddi:dk.dst:d3306e5c-6188-44d0-8259-c04174ba8eb2:13 dk.dst d3306e5c-6188-44d0-8259-c04174ba8eb2 13 dk.dst f20b7cf7-2302-4e00-a8f5-07c62697cce1 3 Category 0302 73 00 urn:ddi:dk.dst:319efa9a-950a-4794-b233-45255b10be97:13 dk.dst 319efa9a-950a-4794-b233-45255b10be97 13 dk.dst 27558bd9-3b91-4f43-bfde-500ea7d671ac 3 Category 0302 74 urn:ddi:dk.dst:ec6b16ec-7a23-4cfc-b143-c0fe152458c8:13 dk.dst ec6b16ec-7a23-4cfc-b143-c0fe152458c8 13 dk.dst 1ec84fce-7ca6-42a2-a252-17bbf666bd18 3 Category 0302 74 00 urn:ddi:dk.dst:4310fcf4-90b1-4938-968f-9a8dbae1204b:13 dk.dst 4310fcf4-90b1-4938-968f-9a8dbae1204b 13 dk.dst 47b25d55-8e0f-4fdf-a27e-7ad5a8387098 3 Category 0302 79 urn:ddi:dk.dst:5c3a3d3b-c92a-44a7-989e-5c2f3f672690:13 dk.dst 5c3a3d3b-c92a-44a7-989e-5c2f3f672690 13 dk.dst 322e227b-9e16-4379-afac-47df96f58a04 3 Category 0302 79 00 urn:ddi:dk.dst:92b96145-2ae4-4292-9f2e-5ca1620105a2:13 dk.dst 92b96145-2ae4-4292-9f2e-5ca1620105a2 13 dk.dst 3c945289-6112-404f-be91-3a24f76c60cb 3 Category 0302 81 urn:ddi:dk.dst:0e025128-c481-4d1b-8eea-f6c0bd5febd8:13 dk.dst 0e025128-c481-4d1b-8eea-f6c0bd5febd8 13 dk.dst 4e259392-fea7-4835-bb33-8a754d2dc7eb 3 Category 0302 81 15 urn:ddi:dk.dst:fb1b3c2a-845a-4419-98f8-580c40998ba1:13 dk.dst fb1b3c2a-845a-4419-98f8-580c40998ba1 13 dk.dst e90e659b-6419-4f94-8315-b1e381fd0b23 3 Category 0302 81 30 urn:ddi:dk.dst:441c2288-61a9-4880-8906-5b2fa63ca644:13 dk.dst 441c2288-61a9-4880-8906-5b2fa63ca644 13 dk.dst 70bb58cf-cfec-40b7-b33b-b5038e4e21a5 3 Category 0302 81 40 urn:ddi:dk.dst:4e2edde8-e85f-44f5-a130-5db03f8abccd:13 dk.dst 4e2edde8-e85f-44f5-a130-5db03f8abccd 13 dk.dst dba1ecf8-4475-48f7-8c66-05ea8477f5f5 3 Category 0302 81 80 urn:ddi:dk.dst:178081e6-7778-44d0-ae6d-03674998b1fd:13 dk.dst 178081e6-7778-44d0-ae6d-03674998b1fd 13 dk.dst ae65ce7c-e4e9-4ea1-917f-40a8449dff3d 3 Category 0302 82 urn:ddi:dk.dst:3816d7d8-9e44-4a8d-ace6-66a104d2d2d8:13 dk.dst 3816d7d8-9e44-4a8d-ace6-66a104d2d2d8 13 dk.dst a2ada353-eed1-4af2-860b-5d2773ea2329 3 Category 0302 82 00 urn:ddi:dk.dst:9666c6a8-4624-4318-b250-342edd721c7d:13 dk.dst 9666c6a8-4624-4318-b250-342edd721c7d 13 dk.dst 6039b15a-8324-4da5-91d6-3837144a61b6 3 Category 0302 83 urn:ddi:dk.dst:1bfc3727-35b7-4790-a690-15dafa73a530:13 dk.dst 1bfc3727-35b7-4790-a690-15dafa73a530 13 dk.dst 8f6f966b-6302-43c8-ae61-00ea7ddeeb95 3 Category 0302 83 00 urn:ddi:dk.dst:921827d5-3f19-4c84-acc1-c625632fd5e9:13 dk.dst 921827d5-3f19-4c84-acc1-c625632fd5e9 13 dk.dst 36a870d1-af8d-4199-8d82-cded7f0b47b8 3 Category 0302 84 urn:ddi:dk.dst:bf6b6440-b863-4e01-a6ae-2cdcd31f5ed0:13 dk.dst bf6b6440-b863-4e01-a6ae-2cdcd31f5ed0 13 dk.dst 5388585a-70d2-4953-9f94-62f3be4ef285 3 Category 0302 84 10 urn:ddi:dk.dst:75eed375-8a06-47da-873f-874f2b66b70c:13 dk.dst 75eed375-8a06-47da-873f-874f2b66b70c 13 dk.dst 25bd7dd5-fed0-403a-a3f1-03986e840e62 3 Category 0302 84 90 urn:ddi:dk.dst:70c1ffd3-e351-430e-9c21-5d1aab1d26b1:13 dk.dst 70c1ffd3-e351-430e-9c21-5d1aab1d26b1 13 dk.dst 8c99f78d-f03e-438e-a69d-7ff035402487 3 Category 0302 85 urn:ddi:dk.dst:6a12215d-2fcf-49c4-b735-61dc2ab0cd79:13 dk.dst 6a12215d-2fcf-49c4-b735-61dc2ab0cd79 13 dk.dst a13342ab-3c1c-4e3b-a85b-3e7dd4b0597e 3 Category 0302 85 10 urn:ddi:dk.dst:fe386d80-8383-4e22-95fd-1e6307968e3c:13 dk.dst fe386d80-8383-4e22-95fd-1e6307968e3c 13 dk.dst 08476eb4-2a78-4bfb-8c9e-cf5e4e717025 3 Category 0302 85 30 urn:ddi:dk.dst:2cf83752-2e1d-4f37-b068-1a4629fe5fc6:13 dk.dst 2cf83752-2e1d-4f37-b068-1a4629fe5fc6 13 dk.dst 06fce633-dd00-43b4-8bc1-438337c09b4c 3 Category 0302 85 90 urn:ddi:dk.dst:da5cfd5a-657d-4a97-895a-95da20d42558:13 dk.dst da5cfd5a-657d-4a97-895a-95da20d42558 13 dk.dst efc25010-c57e-497a-a7b5-7a62a00cdfaf 3 Category 0302 89 urn:ddi:dk.dst:fa67b20b-ceb0-4aa5-aa93-bdf9e987309f:13 dk.dst fa67b20b-ceb0-4aa5-aa93-bdf9e987309f 13 dk.dst ecb57c98-f95e-42ed-acbf-43942b5795b9 3 Category 0302 89 10 urn:ddi:dk.dst:dba04ca0-0c4d-4658-8e83-13b2cfd95df1:13 dk.dst dba04ca0-0c4d-4658-8e83-13b2cfd95df1 13 dk.dst 1ca39418-e2ee-411a-b41c-6106eedfa399 3 Category 0302 89 21 urn:ddi:dk.dst:5a2128f1-33d6-4f9d-a35a-249cdcc371b0:13 dk.dst 5a2128f1-33d6-4f9d-a35a-249cdcc371b0 13 dk.dst 05a3df23-bf2b-44e7-904a-f3acff4f26b5 3 Category 0302 89 29 urn:ddi:dk.dst:4d1b9c72-dabd-4aa1-b66d-938da10a2f15:13 dk.dst 4d1b9c72-dabd-4aa1-b66d-938da10a2f15 13 dk.dst 5450cd1c-9e61-4c35-8fe9-206f6ab3d7cf 3 Category 0302 89 31 urn:ddi:dk.dst:7974f927-7d55-47f8-a65d-4f9a04542d69:13 dk.dst 7974f927-7d55-47f8-a65d-4f9a04542d69 13 dk.dst 0c862d4c-f5d8-401d-af14-249112a09fb7 3 Category 0302 89 39 urn:ddi:dk.dst:a8939293-7fd5-4325-957a-dee0f7341937:13 dk.dst a8939293-7fd5-4325-957a-dee0f7341937 13 dk.dst 5a3ce5b6-8d79-4f63-9d6a-beaa7c42a246 3 Category 0302 89 40 urn:ddi:dk.dst:d186b7f5-842b-429e-bded-4a14415a3817:13 dk.dst d186b7f5-842b-429e-bded-4a14415a3817 13 dk.dst b82f427d-6546-4ca6-aed9-269f80230c91 3 Category 0302 89 50 urn:ddi:dk.dst:baad0815-d14d-4396-b57a-68781005a164:13 dk.dst baad0815-d14d-4396-b57a-68781005a164 13 dk.dst 71d43b5a-191d-425b-b6a6-21e21d04d550 3 Category 0302 89 60 urn:ddi:dk.dst:1f5344d5-3178-4388-9a65-19a7c52c4ad0:13 dk.dst 1f5344d5-3178-4388-9a65-19a7c52c4ad0 13 dk.dst b4d43e4d-0c9e-4664-b5e8-cdeb63292421 3 Category 0302 89 90 urn:ddi:dk.dst:30d87e3b-e1bf-411e-b101-13ae3c8730f6:13 dk.dst 30d87e3b-e1bf-411e-b101-13ae3c8730f6 13 dk.dst a4a99858-2ae2-472c-89b1-e434a7d0054f 3 Category 0302 91 urn:ddi:dk.dst:65d0efde-2e1e-4cbd-81ff-071fdf9bfc6f:13 dk.dst 65d0efde-2e1e-4cbd-81ff-071fdf9bfc6f 13 dk.dst 0db90828-a67c-4401-b688-fa688d121a9b 3 Category 0302 91 00 urn:ddi:dk.dst:77f6e57f-afff-46a8-8da6-0b94f1c0babf:13 dk.dst 77f6e57f-afff-46a8-8da6-0b94f1c0babf 13 dk.dst 0b82b0d7-c8ef-4d9e-92f6-edd9f71b457b 3 Category 0302 92 urn:ddi:dk.dst:9c132e88-af49-463f-9004-352e32e3a77c:13 dk.dst 9c132e88-af49-463f-9004-352e32e3a77c 13 dk.dst 0be29aad-b606-4d3c-9a26-703cf729fb52 3 Category 0302 92 00 urn:ddi:dk.dst:34d51f4c-835e-48ea-966f-197b4d184bd6:13 dk.dst 34d51f4c-835e-48ea-966f-197b4d184bd6 13 dk.dst 78ba76e8-8d61-4711-a98d-0f98aa27096e 3 Category 0302 99 urn:ddi:dk.dst:b6ffc295-d2da-4f0e-a529-50f6fb23e554:13 dk.dst b6ffc295-d2da-4f0e-a529-50f6fb23e554 13 dk.dst ad4afe68-08fd-466d-b52b-05fa6ddd3739 3 Category 0302 99 00 urn:ddi:dk.dst:08758b90-25b4-46b7-a7da-4c1253c95716:13 dk.dst 08758b90-25b4-46b7-a7da-4c1253c95716 13 dk.dst 7e920784-8e17-4255-bfc5-498f815f3801 3 Category 303 urn:ddi:dk.dst:04c42ad2-48e1-4a58-8065-bd57273555c1:13 dk.dst 04c42ad2-48e1-4a58-8065-bd57273555c1 13 dk.dst d2e1fc0e-97a7-4aa0-8b82-977a7ab27d59 3 Category 0303 11 urn:ddi:dk.dst:58995ffa-3057-40fb-917d-a37450954dd6:13 dk.dst 58995ffa-3057-40fb-917d-a37450954dd6 13 dk.dst 9d9e2135-9fa4-49df-a0df-ac983c3d729b 3 Category 0303 11 00 urn:ddi:dk.dst:d18f2fee-30cd-4fec-a6d2-6dec03cff842:13 dk.dst d18f2fee-30cd-4fec-a6d2-6dec03cff842 13 dk.dst 74f8769e-e116-4e06-add8-e2a7fe279765 3 Category 0303 12 urn:ddi:dk.dst:77f53b04-3527-469e-8f9f-72f022507790:13 dk.dst 77f53b04-3527-469e-8f9f-72f022507790 13 dk.dst 8405ac9a-5f28-43bb-b152-481aea4b2539 3 Category 0303 12 00 urn:ddi:dk.dst:27a152df-de39-43c1-8da9-2b3d6ad0b970:13 dk.dst 27a152df-de39-43c1-8da9-2b3d6ad0b970 13 dk.dst f5f7cc6c-5fd2-49be-850e-300ecc4b9c10 3 Category 0303 13 urn:ddi:dk.dst:d69ba80b-8dab-4cbb-9c8f-8e53422db24f:13 dk.dst d69ba80b-8dab-4cbb-9c8f-8e53422db24f 13 dk.dst 89941047-1ae6-42f8-a123-19dd92a092f3 3 Category 0303 13 00 urn:ddi:dk.dst:0b4d5063-fa86-499c-b28c-8fffa992b250:13 dk.dst 0b4d5063-fa86-499c-b28c-8fffa992b250 13 dk.dst 47b30f41-f4a9-40ec-bbe1-ca0c171ba5ef 3 Category 0303 14 urn:ddi:dk.dst:2319c4d5-25db-4404-b4c4-70414817cd33:13 dk.dst 2319c4d5-25db-4404-b4c4-70414817cd33 13 dk.dst f0d322b0-e3bf-4aa9-b535-cc7878f181f7 3 Category 0303 14 10 urn:ddi:dk.dst:f9550bb7-859d-4b6e-9ea4-3cd9838c6db6:13 dk.dst f9550bb7-859d-4b6e-9ea4-3cd9838c6db6 13 dk.dst f9d8dd61-3d7b-461e-864b-7946cc1bbf54 3 Category 0303 14 20 urn:ddi:dk.dst:881b5c37-1040-4ee0-b2f4-c8ae6037fbf4:13 dk.dst 881b5c37-1040-4ee0-b2f4-c8ae6037fbf4 13 dk.dst 446c4a9d-88b7-462f-99ae-61e15a81b5be 3 Category 0303 14 90 urn:ddi:dk.dst:17bd2c2e-be8c-4e3b-8fb7-d93e94972253:13 dk.dst 17bd2c2e-be8c-4e3b-8fb7-d93e94972253 13 dk.dst 5b21eea2-7d3b-40ba-9584-268ace5f00b7 3 Category 0303 19 urn:ddi:dk.dst:54741ffa-c792-4fef-b33e-b059081d01af:13 dk.dst 54741ffa-c792-4fef-b33e-b059081d01af 13 dk.dst 04899803-20e4-42a3-8e37-54be641d7a36 3 Category 0303 19 00 urn:ddi:dk.dst:c9b860de-41e1-4b97-9ebd-098c38c110c6:13 dk.dst c9b860de-41e1-4b97-9ebd-098c38c110c6 13 dk.dst 2e8dfbda-3084-41d6-9d5a-a5bb6bd3ccda 3 Category 0303 23 urn:ddi:dk.dst:28725ac6-7af3-4899-8bc4-7021301afcfd:13 dk.dst 28725ac6-7af3-4899-8bc4-7021301afcfd 13 dk.dst 6881b7a6-ebac-4632-b805-94ad9f8c8f14 3 Category 0303 23 00 urn:ddi:dk.dst:55d9bcc6-ab13-4dee-83f2-3d8a3a4666b0:13 dk.dst 55d9bcc6-ab13-4dee-83f2-3d8a3a4666b0 13 dk.dst 6619d651-dd8f-4bb2-b8a3-621c55e25518 3 Category 0303 24 urn:ddi:dk.dst:a6267bfd-0547-48a5-95c7-8de6beaebd3c:13 dk.dst a6267bfd-0547-48a5-95c7-8de6beaebd3c 13 dk.dst 72d5249e-1158-49b9-b117-dce7ef08fa39 3 Category 0303 24 00 urn:ddi:dk.dst:9e8288e5-9141-4806-8361-cdedcf25ac70:13 dk.dst 9e8288e5-9141-4806-8361-cdedcf25ac70 13 dk.dst a641e515-9865-46aa-9a0a-3cd24ee1e514 3 Category 0303 25 urn:ddi:dk.dst:00aa553e-6145-4299-b825-de32e6d34b20:13 dk.dst 00aa553e-6145-4299-b825-de32e6d34b20 13 dk.dst 1a0e50e8-8a53-4137-bee4-82c132b3df0b 3 Category 0303 25 00 urn:ddi:dk.dst:732925be-74cc-4c91-98ba-20f31893cf25:13 dk.dst 732925be-74cc-4c91-98ba-20f31893cf25 13 dk.dst bc430183-c47b-416a-9cd4-1c7a5ee913d7 3 Category 0303 26 urn:ddi:dk.dst:92799a32-d47e-4d1e-bf77-f8d7d9fcc25f:13 dk.dst 92799a32-d47e-4d1e-bf77-f8d7d9fcc25f 13 dk.dst 4edd9460-464e-4614-ba30-c8d99f6761f9 3 Category 0303 26 00 urn:ddi:dk.dst:12590baa-fe59-4430-b3f5-90e80178f968:13 dk.dst 12590baa-fe59-4430-b3f5-90e80178f968 13 dk.dst 60524f0d-33cf-4d81-ad96-c9ddc84f82b2 3 Category 0303 29 urn:ddi:dk.dst:b824fa22-d7c1-42d3-b73b-2fbf8adfc743:13 dk.dst b824fa22-d7c1-42d3-b73b-2fbf8adfc743 13 dk.dst 837adfee-5105-4135-b6dc-2b0351deef40 3 Category 0303 29 00 urn:ddi:dk.dst:f3e59125-c9a9-41ca-bdaf-dd2b66bfb479:13 dk.dst f3e59125-c9a9-41ca-bdaf-dd2b66bfb479 13 dk.dst 2dacd36d-2968-44a4-b319-f47d43ad0102 3 Category 0303 31 urn:ddi:dk.dst:ea3431ae-621e-4cb4-8623-e5b237fa832b:13 dk.dst ea3431ae-621e-4cb4-8623-e5b237fa832b 13 dk.dst c3764c4d-1413-4451-a625-8f913326228d 3 Category 0303 31 10 urn:ddi:dk.dst:f7e0c94c-cb5f-4c4a-adaf-91d9315dd9f8:13 dk.dst f7e0c94c-cb5f-4c4a-adaf-91d9315dd9f8 13 dk.dst b4731dd0-7318-4e78-b89d-dd211e32feb8 3 Category 0303 31 30 urn:ddi:dk.dst:28fcd2c2-801d-4817-bac0-73f37fad1230:13 dk.dst 28fcd2c2-801d-4817-bac0-73f37fad1230 13 dk.dst 09c34492-3de5-4ec7-9ef2-30b5d3b27737 3 Category 0303 31 90 urn:ddi:dk.dst:765c7e04-2b71-4a55-bbe0-2a18436ed3f2:13 dk.dst 765c7e04-2b71-4a55-bbe0-2a18436ed3f2 13 dk.dst 2ed81315-6555-42c3-9a08-c7d411a56e6c 3 Category 0303 32 urn:ddi:dk.dst:04cd5eb4-a6dd-45ea-a75e-6b1668d3a01f:13 dk.dst 04cd5eb4-a6dd-45ea-a75e-6b1668d3a01f 13 dk.dst b4006443-ee2d-4c26-9dfc-ac399435860b 3 Category 0303 32 00 urn:ddi:dk.dst:0d64b1db-aed8-4dfa-806e-14b2dbccd94d:13 dk.dst 0d64b1db-aed8-4dfa-806e-14b2dbccd94d 13 dk.dst 94dc5a30-baf3-483a-b45d-2602e5f09d4c 3 Category 0303 33 urn:ddi:dk.dst:51709d3d-48e3-4a21-bb8a-dbcb77c1f1c5:13 dk.dst 51709d3d-48e3-4a21-bb8a-dbcb77c1f1c5 13 dk.dst 17cb7c1b-3c1a-4a31-85a0-de8082a22365 3 Category 0303 33 00 urn:ddi:dk.dst:03c64f79-a77c-4d65-a649-9b9e987bfbb2:13 dk.dst 03c64f79-a77c-4d65-a649-9b9e987bfbb2 13 dk.dst 37468236-1e99-4803-8f7f-23479041974d 3 Category 0303 34 urn:ddi:dk.dst:dd96adba-4b5a-4702-ae5a-85b052957c85:13 dk.dst dd96adba-4b5a-4702-ae5a-85b052957c85 13 dk.dst b99d4aec-89a4-4791-a462-e4b6eeda36a3 3 Category 0303 34 00 urn:ddi:dk.dst:2aafa2c3-db1d-4adf-ba7e-841622a43753:13 dk.dst 2aafa2c3-db1d-4adf-ba7e-841622a43753 13 dk.dst 80b75001-ad87-4d97-a891-f6a8ad27e463 3 Category 0303 39 urn:ddi:dk.dst:6182429e-c4e9-44a7-a4fb-3c272acfb70e:13 dk.dst 6182429e-c4e9-44a7-a4fb-3c272acfb70e 13 dk.dst 305db517-4fb2-40fa-adeb-27242e74f5a1 3 Category 0303 39 10 urn:ddi:dk.dst:566979d0-f584-4360-bbec-d1c356b2bd37:13 dk.dst 566979d0-f584-4360-bbec-d1c356b2bd37 13 dk.dst 94084f21-bd50-40c9-be0b-63417b45a827 3 Category 0303 39 30 urn:ddi:dk.dst:819a9016-1b95-46d5-acb3-2cd66a512619:13 dk.dst 819a9016-1b95-46d5-acb3-2cd66a512619 13 dk.dst af44b6eb-1926-4d8a-b5be-5de5a8a7c5b6 3 Category 0303 39 50 urn:ddi:dk.dst:1d1aa691-eaf9-48df-975b-b8fd3061d744:13 dk.dst 1d1aa691-eaf9-48df-975b-b8fd3061d744 13 dk.dst 52819609-ef0d-4702-aa9a-cf7ec40f3b9b 3 Category 0303 39 85 urn:ddi:dk.dst:b5047960-a756-4c9a-8ad5-24954e28827e:13 dk.dst b5047960-a756-4c9a-8ad5-24954e28827e 13 dk.dst 7d49c4a8-3c63-4711-84b6-0dbdb4c332f6 3 Category 0303 41 urn:ddi:dk.dst:59361472-a311-4dc8-9b31-3e77a9e4c3eb:13 dk.dst 59361472-a311-4dc8-9b31-3e77a9e4c3eb 13 dk.dst a9ee1fe5-9105-443c-9b23-8b6e7256814a 3 Category 0303 41 10 urn:ddi:dk.dst:577d7007-e05f-49dc-97b6-637ba2a1eaf9:13 dk.dst 577d7007-e05f-49dc-97b6-637ba2a1eaf9 13 dk.dst 471d9654-03ee-4de9-9610-12d520fd4e8b 3 Category 0303 41 90 urn:ddi:dk.dst:f3d5f9b8-58a4-4dce-8865-0cf38eea4c6f:13 dk.dst f3d5f9b8-58a4-4dce-8865-0cf38eea4c6f 13 dk.dst cd42ad52-a183-49b0-971e-891368855ac2 3 Category 0303 42 urn:ddi:dk.dst:4ec18137-dcce-49ec-8eb0-0e7904946855:13 dk.dst 4ec18137-dcce-49ec-8eb0-0e7904946855 13 dk.dst be9e9455-47b3-4880-8d70-d702a97eaea5 3 Category 0303 42 20 urn:ddi:dk.dst:1315a5b4-c10f-4cc3-93fa-e0c80ad6acb9:13 dk.dst 1315a5b4-c10f-4cc3-93fa-e0c80ad6acb9 13 dk.dst 53d6f91b-9158-4c21-ac3a-77dca8234882 3 Category 0303 42 90 urn:ddi:dk.dst:c48a6df0-2ecf-4172-a8d0-4f050a0fa10f:13 dk.dst c48a6df0-2ecf-4172-a8d0-4f050a0fa10f 13 dk.dst 46550866-fdf2-4a20-ba21-9846aef7ff5e 3 Category 0303 43 urn:ddi:dk.dst:a3935809-ba7c-4389-bc60-eabf36681196:13 dk.dst a3935809-ba7c-4389-bc60-eabf36681196 13 dk.dst 96f2f150-d445-4ea3-8c25-90f070c35fb5 3 Category 0303 43 10 urn:ddi:dk.dst:0ec921a5-50d4-41c1-bc4c-094f9995a5bb:13 dk.dst 0ec921a5-50d4-41c1-bc4c-094f9995a5bb 13 dk.dst 32fa716a-962f-4296-a7db-a601ba0c3b81 3 Category 0303 43 90 urn:ddi:dk.dst:b93177c4-06be-4695-9172-68d15b4b8ebf:13 dk.dst b93177c4-06be-4695-9172-68d15b4b8ebf 13 dk.dst 1ae011f2-8d11-4fa3-99de-343e64179da6 3 Category 0303 44 urn:ddi:dk.dst:6436e2a1-0dd5-4227-ab8f-adb1fab2b9f7:13 dk.dst 6436e2a1-0dd5-4227-ab8f-adb1fab2b9f7 13 dk.dst 2a289992-4f41-402d-a5c3-1ad1e4472698 3 Category 0303 44 10 urn:ddi:dk.dst:331b48a9-86f9-486b-b422-fd5250778f38:13 dk.dst 331b48a9-86f9-486b-b422-fd5250778f38 13 dk.dst a80f592f-926b-47ee-9b4f-79a90e43ef7b 3 Category 0303 44 90 urn:ddi:dk.dst:0fed50b6-e338-4f2f-aa38-10461bdd8469:13 dk.dst 0fed50b6-e338-4f2f-aa38-10461bdd8469 13 dk.dst efe07202-0139-4f86-8862-66d1e21e0909 3 Category 0303 45 urn:ddi:dk.dst:419db8d2-a547-4437-b5e9-47885945da71:13 dk.dst 419db8d2-a547-4437-b5e9-47885945da71 13 dk.dst c4b2579c-072a-4d5c-8d8d-331f0ff09728 3 Category 0303 45 12 urn:ddi:dk.dst:2f50c210-04f8-4345-b4c5-574b3f86eea9:13 dk.dst 2f50c210-04f8-4345-b4c5-574b3f86eea9 13 dk.dst 15d4b27a-3163-4111-85c9-1cd8ffee1d1d 3 Category 0303 45 18 urn:ddi:dk.dst:d4377456-2b95-44e3-9853-7c35edf1d8fa:13 dk.dst d4377456-2b95-44e3-9853-7c35edf1d8fa 13 dk.dst 3c57723c-43e4-47b9-8a01-6db4da568efd 3 Category 0303 45 91 urn:ddi:dk.dst:773770e8-5788-4b84-8d5b-a7d7acab8185:13 dk.dst 773770e8-5788-4b84-8d5b-a7d7acab8185 13 dk.dst 4b95d8e9-8477-4655-8199-9a30333e4542 3 Category 0303 45 99 urn:ddi:dk.dst:4cd94fe4-6eee-4500-92be-d92c70a4f961:13 dk.dst 4cd94fe4-6eee-4500-92be-d92c70a4f961 13 dk.dst 8ffe61fe-e063-40dd-9fa4-b6cdc28f4d3d 3 Category 0303 46 urn:ddi:dk.dst:61b267e6-37aa-458e-aeaa-ff7ae32f8bb1:13 dk.dst 61b267e6-37aa-458e-aeaa-ff7ae32f8bb1 13 dk.dst f5d2eead-6ff2-40cf-aed4-c137e287cfe6 3 Category 0303 46 10 urn:ddi:dk.dst:9a4c7f92-0ec7-406e-bf53-781e4d754b84:13 dk.dst 9a4c7f92-0ec7-406e-bf53-781e4d754b84 13 dk.dst 95915c9a-c644-4cb0-95a7-91ff2c300d55 3 Category 0303 46 90 urn:ddi:dk.dst:05c20dde-70f8-402c-b4de-c18eaa545612:13 dk.dst 05c20dde-70f8-402c-b4de-c18eaa545612 13 dk.dst 075db7d0-2963-4922-a55e-17b7ce4606a4 3 Category 0303 49 urn:ddi:dk.dst:ba87ba0c-10ac-471c-ad2b-113d150d1ae4:13 dk.dst ba87ba0c-10ac-471c-ad2b-113d150d1ae4 13 dk.dst 8349783d-55e3-4840-ba4f-fc465f04ff89 3 Category 0303 49 20 urn:ddi:dk.dst:cefba89b-bf00-42e9-87d4-089e1286ecbf:13 dk.dst cefba89b-bf00-42e9-87d4-089e1286ecbf 13 dk.dst 6fbbab25-6bee-4ecd-b764-ca71f695c296 3 Category 0303 49 85 urn:ddi:dk.dst:03b9e2e6-3247-484b-a37f-011257bc0fdc:13 dk.dst 03b9e2e6-3247-484b-a37f-011257bc0fdc 13 dk.dst 4499281a-57aa-4b7a-b73d-556cd63ddcd1 3 Category 0303 51 urn:ddi:dk.dst:fb115aed-fcf0-4184-b5a5-4291a81972a4:13 dk.dst fb115aed-fcf0-4184-b5a5-4291a81972a4 13 dk.dst 27305597-8f3c-4164-8a2c-fab9f327f7a6 3 Category 0303 51 00 urn:ddi:dk.dst:ee0c848e-8df6-48a2-8736-42ea330c2515:13 dk.dst ee0c848e-8df6-48a2-8736-42ea330c2515 13 dk.dst 8b5bc301-1964-41a3-a5a7-fe24c52d6307 3 Category 0303 53 urn:ddi:dk.dst:19fede28-b3ee-4dfc-8715-1076200b987f:13 dk.dst 19fede28-b3ee-4dfc-8715-1076200b987f 13 dk.dst f9bd9ebb-3b18-4172-8767-e349b304724c 3 Category 0303 53 10 urn:ddi:dk.dst:7bcc757d-a775-439a-860e-8e5b7b64480f:13 dk.dst 7bcc757d-a775-439a-860e-8e5b7b64480f 13 dk.dst 7a8bb25d-171b-4f93-b7b0-6e706a82dbca 3 Category 0303 53 30 urn:ddi:dk.dst:346aada0-29ad-4181-b14b-fd2b09b9623a:13 dk.dst 346aada0-29ad-4181-b14b-fd2b09b9623a 13 dk.dst d0f903b7-4741-43ae-85c3-f9af21d03718 3 Category 0303 53 90 urn:ddi:dk.dst:a08f326c-8607-41bc-a9b0-01259f45094e:13 dk.dst a08f326c-8607-41bc-a9b0-01259f45094e 13 dk.dst cb9d0258-9e77-4bc2-a27c-4b018fe0df1e 3 Category 0303 54 urn:ddi:dk.dst:0afb94e8-9f07-43ac-b7bd-183e7444d854:13 dk.dst 0afb94e8-9f07-43ac-b7bd-183e7444d854 13 dk.dst 229207fd-df90-47c1-b5e9-d4a8708e45d8 3 Category 0303 54 10 urn:ddi:dk.dst:827e7507-e2f0-4941-b35d-78ba895af998:13 dk.dst 827e7507-e2f0-4941-b35d-78ba895af998 13 dk.dst f5c027bf-4f63-4d0e-aaa0-88426a9f896f 3 Category 0303 54 90 urn:ddi:dk.dst:e1cb4191-06bf-4724-848e-c12a1b29f1bd:13 dk.dst e1cb4191-06bf-4724-848e-c12a1b29f1bd 13 dk.dst 2507b607-63c6-4e17-947e-2732ac15c53a 3 Category 0303 55 urn:ddi:dk.dst:0cfba00c-8306-4959-ab4c-c62cff0cfcc4:13 dk.dst 0cfba00c-8306-4959-ab4c-c62cff0cfcc4 13 dk.dst 0f6e617d-dfcd-49c3-b576-4bcc10d100e8 3 Category 0303 55 10 urn:ddi:dk.dst:066b614d-7f1d-41ed-b253-012a5cfa9181:13 dk.dst 066b614d-7f1d-41ed-b253-012a5cfa9181 13 dk.dst 8802bcd8-e74f-43e3-8807-551a7272ac61 3 Category 0303 55 30 urn:ddi:dk.dst:c2873dd8-acf6-40e1-890f-b399e9409128:13 dk.dst c2873dd8-acf6-40e1-890f-b399e9409128 13 dk.dst f1f5c9d5-ff5c-4edf-bc09-1c8e7be8a1f0 3 Category 0303 55 90 urn:ddi:dk.dst:24fc4e00-71fe-455b-bb87-8d8aefc683d6:13 dk.dst 24fc4e00-71fe-455b-bb87-8d8aefc683d6 13 dk.dst 1e831ed1-364a-4168-a8f1-5560a0eaa44e 3 Category 0303 56 urn:ddi:dk.dst:2eefcf32-7a2d-4394-adda-ce79e7f4c951:13 dk.dst 2eefcf32-7a2d-4394-adda-ce79e7f4c951 13 dk.dst dcb29c18-76c3-4112-8adb-28812f3ef37a 3 Category 0303 56 00 urn:ddi:dk.dst:0191f940-d9be-4a8b-87ad-c2b3ebcef99f:13 dk.dst 0191f940-d9be-4a8b-87ad-c2b3ebcef99f 13 dk.dst d07ca470-6249-4d21-a1fa-da30ddeff6cd 3 Category 0303 57 urn:ddi:dk.dst:b08af2c9-f4fa-4a0f-b3a8-aacfaa5ad72d:13 dk.dst b08af2c9-f4fa-4a0f-b3a8-aacfaa5ad72d 13 dk.dst c9bda8ad-e05d-4915-b54e-a29b1935ac1e 3 Category 0303 57 00 urn:ddi:dk.dst:43049d44-2c0a-431b-99ef-17a841332853:13 dk.dst 43049d44-2c0a-431b-99ef-17a841332853 13 dk.dst aa43392c-da43-4b7c-8ded-7834ff20239a 3 Category 0303 59 urn:ddi:dk.dst:f446bf5b-b3f8-4e64-974e-7e2a088de74d:13 dk.dst f446bf5b-b3f8-4e64-974e-7e2a088de74d 13 dk.dst 52393521-3409-4e26-bd10-6c5b6f1053c4 3 Category 0303 59 10 urn:ddi:dk.dst:da075b5c-5dc4-4cab-818b-521a680ecffc:13 dk.dst da075b5c-5dc4-4cab-818b-521a680ecffc 13 dk.dst bf4e4a71-9829-487b-9816-bb267bed3244 3 Category 0303 59 21 urn:ddi:dk.dst:2111a125-bced-419a-b87c-335d0cf4e765:13 dk.dst 2111a125-bced-419a-b87c-335d0cf4e765 13 dk.dst a5c0312f-2267-46a1-b6a7-1c5e7a47a536 3 Category 0303 59 29 urn:ddi:dk.dst:05a2023a-c367-4b77-b8b5-77de16dbde59:13 dk.dst 05a2023a-c367-4b77-b8b5-77de16dbde59 13 dk.dst 8a5e5ef2-f0b9-4c5c-86ad-fac4e9828dda 3 Category 0303 59 90 urn:ddi:dk.dst:cb77a6b9-e566-4759-8a12-a88800b0f086:13 dk.dst cb77a6b9-e566-4759-8a12-a88800b0f086 13 dk.dst 742b19cb-4e50-4db1-adf0-3e298e455a50 3 Category 0303 63 urn:ddi:dk.dst:b2510c96-e230-4bbe-891a-cde48e7b4fff:13 dk.dst b2510c96-e230-4bbe-891a-cde48e7b4fff 13 dk.dst 306b6556-4b7a-4f49-a4f7-dd7b919f0492 3 Category 0303 63 10 urn:ddi:dk.dst:c25b00c7-911c-4187-ae6c-7097d3689e84:13 dk.dst c25b00c7-911c-4187-ae6c-7097d3689e84 13 dk.dst 287717d3-cbe5-4677-ba91-f1f6efbec904 3 Category 0303 63 30 urn:ddi:dk.dst:dc7d3915-7e59-476d-879c-b58fdff0753c:13 dk.dst dc7d3915-7e59-476d-879c-b58fdff0753c 13 dk.dst 4adb7377-dd99-4955-858d-b212ac8cc9b9 3 Category 0303 63 90 urn:ddi:dk.dst:344120a7-6585-44b8-9c67-490b479df92e:13 dk.dst 344120a7-6585-44b8-9c67-490b479df92e 13 dk.dst 283cb53c-cd3b-4b5a-b534-1891d0391f1c 3 Category 0303 64 urn:ddi:dk.dst:ddb922b8-f4cf-4357-a17a-015dab097764:13 dk.dst ddb922b8-f4cf-4357-a17a-015dab097764 13 dk.dst b86cc075-ee8b-409b-8561-05c284b504a1 3 Category 0303 64 00 urn:ddi:dk.dst:573c9369-83d9-4ecc-acd8-4d9bf70c6c0c:13 dk.dst 573c9369-83d9-4ecc-acd8-4d9bf70c6c0c 13 dk.dst a0573c2f-ab79-4fb6-b833-b8da2c27bcbc 3 Category 0303 65 urn:ddi:dk.dst:61fd828a-91f4-48e1-9cb8-5b130e815307:13 dk.dst 61fd828a-91f4-48e1-9cb8-5b130e815307 13 dk.dst e8e422da-1f76-428e-a34f-c5a019114893 3 Category 0303 65 00 urn:ddi:dk.dst:8874e84c-0bbc-48ae-baf9-6fdf44f7061a:13 dk.dst 8874e84c-0bbc-48ae-baf9-6fdf44f7061a 13 dk.dst 5e329bd7-0557-4199-bc02-72dad5320329 3 Category 0303 66 urn:ddi:dk.dst:789d63ad-6642-4d0b-9d9c-087d1ba8ced3:13 dk.dst 789d63ad-6642-4d0b-9d9c-087d1ba8ced3 13 dk.dst d02734d6-eb11-49d3-a07f-7af2b6b23f67 3 Category 0303 66 11 urn:ddi:dk.dst:0b307c94-c1af-4dae-b8fa-6e34109ee73a:13 dk.dst 0b307c94-c1af-4dae-b8fa-6e34109ee73a 13 dk.dst 8c7352a0-910c-4b41-bd67-39ad5a0a06cc 3 Category 0303 66 12 urn:ddi:dk.dst:af4a0e95-b12e-4406-af3b-3c0d220c9822:13 dk.dst af4a0e95-b12e-4406-af3b-3c0d220c9822 13 dk.dst 7ed4b644-c81d-42dc-83ca-fa29b151afa7 3 Category 0303 66 13 urn:ddi:dk.dst:b3f0f1b9-86b0-408f-9835-e3cf6e8fecc1:13 dk.dst b3f0f1b9-86b0-408f-9835-e3cf6e8fecc1 13 dk.dst 71571a7c-6e61-446f-b493-1238cb0d396a 3 Category 0303 66 19 urn:ddi:dk.dst:90c44ecd-2d95-43a2-9d44-0032f749bc74:13 dk.dst 90c44ecd-2d95-43a2-9d44-0032f749bc74 13 dk.dst 47127471-9b7d-4617-9d0d-32d7796beea0 3 Category 0303 66 90 urn:ddi:dk.dst:77d08a49-786c-4753-8efa-4a05b78e98fc:13 dk.dst 77d08a49-786c-4753-8efa-4a05b78e98fc 13 dk.dst faa201e4-143d-4c44-98a7-253630183756 3 Category 0303 67 urn:ddi:dk.dst:458da7da-5141-462d-8118-de9f5c4105e4:13 dk.dst 458da7da-5141-462d-8118-de9f5c4105e4 13 dk.dst 9d9dcc7a-39b1-4d62-a68d-241b0f8c05f6 3 Category 0303 67 00 urn:ddi:dk.dst:a57a3286-bf23-441f-95d6-32da83024f39:13 dk.dst a57a3286-bf23-441f-95d6-32da83024f39 13 dk.dst e8c389a1-0b03-451a-8c9e-28bd3bc561ad 3 Category 0303 68 urn:ddi:dk.dst:c52c30b5-b064-4b8a-8168-29950130a81e:13 dk.dst c52c30b5-b064-4b8a-8168-29950130a81e 13 dk.dst 0e69d42f-8da7-490d-b38b-d215703aaa6f 3 Category 0303 68 10 urn:ddi:dk.dst:e2139c84-4d1f-4cf5-b6a2-430c0c371a51:13 dk.dst e2139c84-4d1f-4cf5-b6a2-430c0c371a51 13 dk.dst be3fa602-52ed-4a7e-b13b-9ef01da8a1a7 3 Category 0303 68 90 urn:ddi:dk.dst:cde63ad0-274b-4352-bbde-5128769c4a1c:13 dk.dst cde63ad0-274b-4352-bbde-5128769c4a1c 13 dk.dst 0cf4e93d-302b-46ca-975f-b6ba50d9997c 3 Category 0303 69 urn:ddi:dk.dst:aa6386b0-1d1a-452e-9bea-1668f476f841:13 dk.dst aa6386b0-1d1a-452e-9bea-1668f476f841 13 dk.dst 5f97eab1-6140-4787-b623-3706167f6be0 3 Category 0303 69 10 urn:ddi:dk.dst:ac1db8cf-442f-4269-a316-44035d258ad3:13 dk.dst ac1db8cf-442f-4269-a316-44035d258ad3 13 dk.dst 247a1686-d41b-4107-a48f-991bfe6e0fc3 3 Category 0303 69 30 urn:ddi:dk.dst:94d58bf5-3761-43b6-b0d7-934a3801baf5:13 dk.dst 94d58bf5-3761-43b6-b0d7-934a3801baf5 13 dk.dst d45992bf-48d0-4022-9e15-e76f358539fa 3 Category 0303 69 50 urn:ddi:dk.dst:3a978917-5a16-4cd3-b9ea-e52a293573a8:13 dk.dst 3a978917-5a16-4cd3-b9ea-e52a293573a8 13 dk.dst 2c8e2793-11c4-4ed6-8e1f-9bf1b793182c 3 Category 0303 69 70 urn:ddi:dk.dst:4bcd989d-400e-4290-bf3f-0fabfe8701e8:13 dk.dst 4bcd989d-400e-4290-bf3f-0fabfe8701e8 13 dk.dst bcabe79e-1e38-4467-b3e6-b6ce10ad6a0f 3 Category 0303 69 80 urn:ddi:dk.dst:ac3e5089-6cd1-4d4b-a693-108cd50da51b:13 dk.dst ac3e5089-6cd1-4d4b-a693-108cd50da51b 13 dk.dst 7780a509-870a-49c4-9eec-a3db4c913597 3 Category 0303 69 90 urn:ddi:dk.dst:c47f2679-b3ef-4bf4-a7c5-35dd2bd1c418:13 dk.dst c47f2679-b3ef-4bf4-a7c5-35dd2bd1c418 13 dk.dst 679e3006-1216-46a0-8b92-de32834098b1 3 Category 0303 81 urn:ddi:dk.dst:e3850b88-81bb-4a2e-974f-82f796f62922:13 dk.dst e3850b88-81bb-4a2e-974f-82f796f62922 13 dk.dst cd3b3c6b-65f6-42da-b8c2-281d673884de 3 Category 0303 81 15 urn:ddi:dk.dst:55e1ee58-986c-4d84-803f-e34e78bd32ea:13 dk.dst 55e1ee58-986c-4d84-803f-e34e78bd32ea 13 dk.dst ed190b8f-3996-4aeb-8a11-36c41e60f8dd 3 Category 0303 81 30 urn:ddi:dk.dst:f45f6c48-5bb5-4cf0-89d3-f048d9a50966:13 dk.dst f45f6c48-5bb5-4cf0-89d3-f048d9a50966 13 dk.dst 30ada877-bc66-4cb1-a875-23c06c301eb2 3 Category 0303 81 40 urn:ddi:dk.dst:3206685c-4e8f-4674-939b-25cae1b4f5bb:13 dk.dst 3206685c-4e8f-4674-939b-25cae1b4f5bb 13 dk.dst 4dafe3c1-b95c-41f6-ae2e-a29aa8d07e6e 3 Category 0303 81 90 urn:ddi:dk.dst:596a3913-7960-463c-9c38-98ca3d6f9238:13 dk.dst 596a3913-7960-463c-9c38-98ca3d6f9238 13 dk.dst 9c6afa0a-6427-45df-9d98-ce6ebd565599 3 Category 0303 82 urn:ddi:dk.dst:230d70ca-e248-49ec-9114-8a91a9125a14:13 dk.dst 230d70ca-e248-49ec-9114-8a91a9125a14 13 dk.dst 949f6719-e611-45d8-84df-092f6925de50 3 Category 0303 82 00 urn:ddi:dk.dst:c225214f-f6c3-4ea7-9722-e3a3393b83c9:13 dk.dst c225214f-f6c3-4ea7-9722-e3a3393b83c9 13 dk.dst f1040534-9c6c-49af-88c2-a20687debdfa 3 Category 0303 83 urn:ddi:dk.dst:47fbc7b0-a3f8-45f4-b617-4b1e90a9e3c2:13 dk.dst 47fbc7b0-a3f8-45f4-b617-4b1e90a9e3c2 13 dk.dst 3629c04f-2468-4462-82c2-b9569562dfd6 3 Category 0303 83 00 urn:ddi:dk.dst:cd97ebf5-77db-4069-8b3f-e82d2cfb86b7:13 dk.dst cd97ebf5-77db-4069-8b3f-e82d2cfb86b7 13 dk.dst 5c656315-b4d1-481e-a376-329b0bb3bd02 3 Category 0303 84 urn:ddi:dk.dst:30f00a74-17ce-4942-a4ef-a3f73353696f:13 dk.dst 30f00a74-17ce-4942-a4ef-a3f73353696f 13 dk.dst ee53d312-cc25-457a-9074-d1bde6610dfd 3 Category 0303 84 10 urn:ddi:dk.dst:5bb2f7d9-627f-4680-abc3-088566fe65bd:13 dk.dst 5bb2f7d9-627f-4680-abc3-088566fe65bd 13 dk.dst 321ba414-4ea9-4c4d-824f-a0b67a222048 3 Category 0303 84 90 urn:ddi:dk.dst:9d286571-f8f2-4e64-8805-40e6572e8eaa:13 dk.dst 9d286571-f8f2-4e64-8805-40e6572e8eaa 13 dk.dst fffffd28-d877-4dbb-8ff8-5c1cf454d78a 3 Category 0303 89 urn:ddi:dk.dst:bca20315-0247-4f05-96be-d286ec363822:13 dk.dst bca20315-0247-4f05-96be-d286ec363822 13 dk.dst baee1382-ef9b-48e5-8c95-391633c376bd 3 Category 0303 89 10 urn:ddi:dk.dst:5f839661-e121-49b4-9af4-5d2b5c4ece63:13 dk.dst 5f839661-e121-49b4-9af4-5d2b5c4ece63 13 dk.dst 647a0c4b-9fa9-42a8-b118-1560f6388943 3 Category 0303 89 21 urn:ddi:dk.dst:6a856f79-4ee6-4cd2-96bf-e9bbc5d001b1:13 dk.dst 6a856f79-4ee6-4cd2-96bf-e9bbc5d001b1 13 dk.dst 6cfd5ccf-f900-4fe0-9c50-ced369552964 3 Category 0303 89 29 urn:ddi:dk.dst:41c9b385-7a01-44cc-af13-5b3ad35e530b:13 dk.dst 41c9b385-7a01-44cc-af13-5b3ad35e530b 13 dk.dst 418adbf6-e5b8-471c-881a-8462098cae28 3 Category 0303 89 31 urn:ddi:dk.dst:69f469b6-4a2e-4f0f-8967-3e708eb3eda7:13 dk.dst 69f469b6-4a2e-4f0f-8967-3e708eb3eda7 13 dk.dst 40b27cb8-6df4-4501-9d23-9155a69a8792 3 Category 0303 89 39 urn:ddi:dk.dst:53b85f8a-bc7e-470d-9df2-0a921c8bd4a7:13 dk.dst 53b85f8a-bc7e-470d-9df2-0a921c8bd4a7 13 dk.dst 5d2e5cd1-15b7-45b7-83c5-c88298b72654 3 Category 0303 89 40 urn:ddi:dk.dst:141ef42c-6666-497c-8093-5dc99e265a64:13 dk.dst 141ef42c-6666-497c-8093-5dc99e265a64 13 dk.dst 22242b50-bf31-4a1c-87a8-6549bffdfcbf 3 Category 0303 89 50 urn:ddi:dk.dst:c4d1182b-de9b-4fe1-8656-63626c1b7802:13 dk.dst c4d1182b-de9b-4fe1-8656-63626c1b7802 13 dk.dst fc24f071-1677-4ef6-b329-8d77be0c9fce 3 Category 0303 89 55 urn:ddi:dk.dst:4fad3b40-6962-4320-8193-ac0d9751ee28:13 dk.dst 4fad3b40-6962-4320-8193-ac0d9751ee28 13 dk.dst 64d8b6d4-d12e-413e-ad03-f56a3483f8f1 3 Category 0303 89 60 urn:ddi:dk.dst:89d88c0f-9350-44c6-9e73-1672aa4739ed:13 dk.dst 89d88c0f-9350-44c6-9e73-1672aa4739ed 13 dk.dst 320480b5-2cda-4c02-9a58-dcfcbcd98899 3 Category 0303 89 65 urn:ddi:dk.dst:af124cf7-3d19-4a8b-a819-70afa781f2de:13 dk.dst af124cf7-3d19-4a8b-a819-70afa781f2de 13 dk.dst 5ba71807-ba49-42c2-b2c0-c517637d13e5 3 Category 0303 89 70 urn:ddi:dk.dst:e1540645-2cef-4696-94ab-08c47dce907f:13 dk.dst e1540645-2cef-4696-94ab-08c47dce907f 13 dk.dst dba20f1d-058b-40ef-bb19-80f88374fed4 3 Category 0303 89 90 urn:ddi:dk.dst:5aba6e05-0a84-4a27-a5cc-f063b8b73d65:13 dk.dst 5aba6e05-0a84-4a27-a5cc-f063b8b73d65 13 dk.dst cfda1f16-6f1c-4df4-b487-48b1ba437a2a 3 Category 0303 91 urn:ddi:dk.dst:efc78dfb-5f9c-4cdf-9c28-00d3eb41f158:13 dk.dst efc78dfb-5f9c-4cdf-9c28-00d3eb41f158 13 dk.dst aea48b80-3abb-467c-87ff-0b1c5fd17f07 3 Category 0303 91 10 urn:ddi:dk.dst:b6d2a54c-6b9f-4b9d-a8a2-3591bd2bef2b:13 dk.dst b6d2a54c-6b9f-4b9d-a8a2-3591bd2bef2b 13 dk.dst 40f617de-f678-4b5c-9795-f702f90a50ae 3 Category 0303 91 90 urn:ddi:dk.dst:e8d89f30-c1d3-4f93-aacd-c88b0ace8119:13 dk.dst e8d89f30-c1d3-4f93-aacd-c88b0ace8119 13 dk.dst ae5a34ca-26fa-4eb7-81c5-9e0fd7c837c3 3 Category 0303 92 urn:ddi:dk.dst:40c04cd7-dd2b-4035-85b2-40b32f127d70:13 dk.dst 40c04cd7-dd2b-4035-85b2-40b32f127d70 13 dk.dst ca1652c8-17c9-4d69-b46f-59d139b3878e 3 Category 0303 92 00 urn:ddi:dk.dst:4e282df6-6bfe-4956-8714-49adbb915ea6:13 dk.dst 4e282df6-6bfe-4956-8714-49adbb915ea6 13 dk.dst 5109838a-a5ab-4e12-90ed-c7fef7a7d8e8 3 Category 0303 99 urn:ddi:dk.dst:3b7db5a9-0ccf-47a7-8a79-31c35f1c9163:13 dk.dst 3b7db5a9-0ccf-47a7-8a79-31c35f1c9163 13 dk.dst d4392c97-df93-45f4-b376-254096293d3c 3 Category 0303 99 00 urn:ddi:dk.dst:716ed65c-841d-4065-b526-040c16037f37:13 dk.dst 716ed65c-841d-4065-b526-040c16037f37 13 dk.dst 817ca8ed-edea-4fae-b3d9-264be90e64c5 3 Category 304 urn:ddi:dk.dst:c69caad2-d148-421a-a538-e93c56921b07:13 dk.dst c69caad2-d148-421a-a538-e93c56921b07 13 dk.dst c20c7b42-a2f8-4f0d-96e9-adde342a9f7c 3 Category 0304 31 urn:ddi:dk.dst:938afbe4-b792-4297-824c-8827e8ea09df:13 dk.dst 938afbe4-b792-4297-824c-8827e8ea09df 13 dk.dst a815e742-2597-4d39-828e-aba1e27efa03 3 Category 0304 31 00 urn:ddi:dk.dst:b6d9cbac-5311-4127-aff5-cc156841c4a7:13 dk.dst b6d9cbac-5311-4127-aff5-cc156841c4a7 13 dk.dst 912de199-c782-4e64-be96-9f0868065238 3 Category 0304 32 urn:ddi:dk.dst:d292034f-8855-495a-b308-816eff2c8504:13 dk.dst d292034f-8855-495a-b308-816eff2c8504 13 dk.dst de7d287c-9a32-44b5-9f41-ef6169f93cdb 3 Category 0304 32 00 urn:ddi:dk.dst:af36f030-4457-40c2-a0f9-42cdb66d58e4:13 dk.dst af36f030-4457-40c2-a0f9-42cdb66d58e4 13 dk.dst c75f7a35-afaa-403f-bfa7-3e95274f87af 3 Category 0304 33 urn:ddi:dk.dst:3dd60072-3cde-4d5c-bf43-b068daa15d57:13 dk.dst 3dd60072-3cde-4d5c-bf43-b068daa15d57 13 dk.dst 8bec09aa-e211-4f4f-be16-03df88c087a8 3 Category 0304 33 00 urn:ddi:dk.dst:629e3f1d-f754-425c-bb67-4a51afc9f20f:13 dk.dst 629e3f1d-f754-425c-bb67-4a51afc9f20f 13 dk.dst c4c76839-b8f3-4d76-839c-00b446a0f8d7 3 Category 0304 39 urn:ddi:dk.dst:7b4f5cbc-35af-4f9a-b46f-b2c7cc3e4bfb:13 dk.dst 7b4f5cbc-35af-4f9a-b46f-b2c7cc3e4bfb 13 dk.dst 4deda528-7b2e-45d9-a1be-c62c5f17b388 3 Category 0304 39 00 urn:ddi:dk.dst:b11d04f4-104d-413c-b7b0-b83337a0efc6:13 dk.dst b11d04f4-104d-413c-b7b0-b83337a0efc6 13 dk.dst cf4e341b-9b6f-49cb-91a5-2f43acf44233 3 Category 0304 41 urn:ddi:dk.dst:9a81863e-c5a2-463a-817a-cb70987d1e2a:13 dk.dst 9a81863e-c5a2-463a-817a-cb70987d1e2a 13 dk.dst 708bc399-fc70-4359-bf3c-6098540ad943 3 Category 0304 41 00 urn:ddi:dk.dst:6ae989a7-99df-4f2e-bfbc-7d6552664283:13 dk.dst 6ae989a7-99df-4f2e-bfbc-7d6552664283 13 dk.dst a8bbf5ba-faf7-4ed3-a442-d16d09674317 3 Category 0304 42 urn:ddi:dk.dst:e4075425-49ec-41e9-b95e-0bc1d3ced699:13 dk.dst e4075425-49ec-41e9-b95e-0bc1d3ced699 13 dk.dst b263fac1-03f4-43e3-a332-5632edd2a023 3 Category 0304 42 10 urn:ddi:dk.dst:1f8bcdb6-bb1e-4ff8-b581-1b34e0ecb419:13 dk.dst 1f8bcdb6-bb1e-4ff8-b581-1b34e0ecb419 13 dk.dst bbdba4e8-6d67-4a46-8133-dba7bf387f8c 3 Category 0304 42 50 urn:ddi:dk.dst:fa8b5d24-c3c0-47f4-b6f9-ba29489380af:13 dk.dst fa8b5d24-c3c0-47f4-b6f9-ba29489380af 13 dk.dst 68de95ba-bc70-4426-8989-447e4c43abe2 3 Category 0304 42 90 urn:ddi:dk.dst:c906e85c-cd1a-47a5-b2e4-4370f5e7c677:13 dk.dst c906e85c-cd1a-47a5-b2e4-4370f5e7c677 13 dk.dst 3b5d7168-e569-49b3-91e8-5219ade1db28 3 Category 0304 43 urn:ddi:dk.dst:4074f3f0-1ae9-4dac-b76e-fa1d5341baba:13 dk.dst 4074f3f0-1ae9-4dac-b76e-fa1d5341baba 13 dk.dst 3d7f335c-8cf3-4a8e-96d6-7012bf121760 3 Category 0304 43 00 urn:ddi:dk.dst:45333970-7873-4dc3-8d9a-5909a7dae271:13 dk.dst 45333970-7873-4dc3-8d9a-5909a7dae271 13 dk.dst a7775fbb-b726-4134-b963-f1cb990e57a1 3 Category 0304 44 urn:ddi:dk.dst:f43534e3-a994-4baf-807b-c0bf07be844b:13 dk.dst f43534e3-a994-4baf-807b-c0bf07be844b 13 dk.dst d1652ffb-d05b-45cf-9b83-11c360afe3f9 3 Category 0304 44 10 urn:ddi:dk.dst:eb3abb06-b494-4436-82f9-2f8397cf7eae:13 dk.dst eb3abb06-b494-4436-82f9-2f8397cf7eae 13 dk.dst ad18b8d3-cf93-46dd-a8a0-cb35cb85e5e8 3 Category 0304 44 30 urn:ddi:dk.dst:8a41abc0-836a-4837-92b5-6584c27eaf8a:13 dk.dst 8a41abc0-836a-4837-92b5-6584c27eaf8a 13 dk.dst daa3880b-b5db-4bdb-a777-f4627fa44e6f 3 Category 0304 44 90 urn:ddi:dk.dst:23833ad2-2c7f-48a9-b1bd-453ec71e08b4:13 dk.dst 23833ad2-2c7f-48a9-b1bd-453ec71e08b4 13 dk.dst 3bf93dd8-5364-4741-9ab8-f3fac70c8039 3 Category 0304 45 urn:ddi:dk.dst:de5aa18c-d5e1-4e65-b81a-af0ff314b631:13 dk.dst de5aa18c-d5e1-4e65-b81a-af0ff314b631 13 dk.dst ad77c6ec-5d59-4e78-81cf-6f2139cb1cec 3 Category 0304 45 00 urn:ddi:dk.dst:8898a223-c533-47f4-8306-d35a6f69a005:13 dk.dst 8898a223-c533-47f4-8306-d35a6f69a005 13 dk.dst fe71bfbc-1fa6-452f-b13d-bc87adb7ac49 3 Category 0304 46 urn:ddi:dk.dst:d1810271-cb09-45fc-910e-5f2199796d7d:13 dk.dst d1810271-cb09-45fc-910e-5f2199796d7d 13 dk.dst ae47b18b-fe48-49b2-b15f-765469549c26 3 Category 0304 46 00 urn:ddi:dk.dst:41b724bd-339a-406c-9d65-329aaba77cac:13 dk.dst 41b724bd-339a-406c-9d65-329aaba77cac 13 dk.dst 8d5f5584-6592-4c28-b52d-e1b78cba5eac 3 Category 0304 47 urn:ddi:dk.dst:8ce18197-39e6-436d-8be4-53a92c361291:13 dk.dst 8ce18197-39e6-436d-8be4-53a92c361291 13 dk.dst f771eefa-96b9-433e-92db-9f3e69e7eab3 3 Category 0304 47 10 urn:ddi:dk.dst:48da2f3d-a24c-48ba-85b7-2c2ad4123274:13 dk.dst 48da2f3d-a24c-48ba-85b7-2c2ad4123274 13 dk.dst e78efffa-bb89-4e98-84d5-bf2d5f623cb4 3 Category 0304 47 20 urn:ddi:dk.dst:aa680965-5fd2-4f6a-9527-58f079aaf904:13 dk.dst aa680965-5fd2-4f6a-9527-58f079aaf904 13 dk.dst ea6888ae-cbef-4f03-9b9a-81b7d8cd6643 3 Category 0304 47 30 urn:ddi:dk.dst:139a88c1-8a4f-46d5-a52f-e087299d8774:13 dk.dst 139a88c1-8a4f-46d5-a52f-e087299d8774 13 dk.dst a270d745-f78f-48e0-a7be-ee8ac1bd0228 3 Category 0304 47 90 urn:ddi:dk.dst:55fb59b1-ea49-4373-a259-7e435dc39f2f:13 dk.dst 55fb59b1-ea49-4373-a259-7e435dc39f2f 13 dk.dst 7a93e757-713b-450d-843c-65079ef0da25 3 Category 0304 48 urn:ddi:dk.dst:f1a40a43-ab7d-4dc5-9329-338cd6ec2580:13 dk.dst f1a40a43-ab7d-4dc5-9329-338cd6ec2580 13 dk.dst 7065e467-b841-4539-8c75-01c60b0532f3 3 Category 0304 48 00 urn:ddi:dk.dst:32bf0d62-35f7-46a2-a73d-14fb484e45f9:13 dk.dst 32bf0d62-35f7-46a2-a73d-14fb484e45f9 13 dk.dst b40dd2d4-c350-4955-bfab-70e97bb58c21 3 Category 0304 49 urn:ddi:dk.dst:46578852-6116-4a70-9f1c-582caaf41a59:13 dk.dst 46578852-6116-4a70-9f1c-582caaf41a59 13 dk.dst 614d56e1-a7b0-43a2-b55c-6e9152c3a401 3 Category 0304 49 10 urn:ddi:dk.dst:0c9d9288-1060-4710-9962-0b494adc59d0:13 dk.dst 0c9d9288-1060-4710-9962-0b494adc59d0 13 dk.dst bd2be18d-cea3-4930-9386-5f5669b20588 3 Category 0304 49 50 urn:ddi:dk.dst:2c7a58c7-4588-4ffb-a73f-4c7e829bdd5b:13 dk.dst 2c7a58c7-4588-4ffb-a73f-4c7e829bdd5b 13 dk.dst aaa76890-fff1-4857-802a-5b301514175e 3 Category 0304 49 90 urn:ddi:dk.dst:5e8e35ce-d694-4c07-b257-17211f4cb766:13 dk.dst 5e8e35ce-d694-4c07-b257-17211f4cb766 13 dk.dst 97feb944-700c-48ca-b660-431214427eee 3 Category 0304 51 urn:ddi:dk.dst:a88a4053-8602-4630-977c-520141c2c217:13 dk.dst a88a4053-8602-4630-977c-520141c2c217 13 dk.dst 4c793c88-2443-4915-aa23-b3e691e6f90e 3 Category 0304 51 00 urn:ddi:dk.dst:055339e5-1dea-43ee-8df3-e8266affdca0:13 dk.dst 055339e5-1dea-43ee-8df3-e8266affdca0 13 dk.dst dbf8a43c-2a0b-46fd-b4da-4b2723a6e2bd 3 Category 0304 52 urn:ddi:dk.dst:1bdc4062-bf0c-42db-b123-eb9e22645498:13 dk.dst 1bdc4062-bf0c-42db-b123-eb9e22645498 13 dk.dst b1d1fcd7-5646-4206-a072-afe84d0607ac 3 Category 0304 52 00 urn:ddi:dk.dst:c3bb0633-64b7-49b5-8ee9-32430f7b0e0d:13 dk.dst c3bb0633-64b7-49b5-8ee9-32430f7b0e0d 13 dk.dst 6955e7bc-757f-49b0-b11b-c89693fcd50e 3 Category 0304 53 urn:ddi:dk.dst:5dd68f73-5aca-48e1-bbe9-2e098b435f5b:13 dk.dst 5dd68f73-5aca-48e1-bbe9-2e098b435f5b 13 dk.dst 83b538cb-2e1a-4ba3-b490-c1bdc604ace0 3 Category 0304 53 00 urn:ddi:dk.dst:5c42704a-837c-4ab9-8e9c-7dd34e3e93e6:13 dk.dst 5c42704a-837c-4ab9-8e9c-7dd34e3e93e6 13 dk.dst 6b43040c-fb45-48b1-8080-6c7c12937627 3 Category 0304 54 urn:ddi:dk.dst:fa3d9ca7-188e-4a3d-a05c-c254002aad89:13 dk.dst fa3d9ca7-188e-4a3d-a05c-c254002aad89 13 dk.dst b6b8a55c-516a-405c-80cc-2ebe963d7c56 3 Category 0304 54 00 urn:ddi:dk.dst:a30a6305-34c1-4cc4-97a7-f892f3742c0e:13 dk.dst a30a6305-34c1-4cc4-97a7-f892f3742c0e 13 dk.dst cfcb6276-d419-4649-921b-ecf95778fade 3 Category 0304 55 urn:ddi:dk.dst:f980a41e-e488-45ac-9265-eff019b73881:13 dk.dst f980a41e-e488-45ac-9265-eff019b73881 13 dk.dst 05fecf92-bada-45e3-99b2-a8786e38bbb6 3 Category 0304 55 00 urn:ddi:dk.dst:80971a68-01f4-4c25-b9e5-32360f760c07:13 dk.dst 80971a68-01f4-4c25-b9e5-32360f760c07 13 dk.dst 4f60c513-9643-4902-b792-cc46677e6c9b 3 Category 0304 56 urn:ddi:dk.dst:1af3fa79-c9e4-4d39-a9d6-bb6278b0f6b0:13 dk.dst 1af3fa79-c9e4-4d39-a9d6-bb6278b0f6b0 13 dk.dst 7335fcfb-56a0-4cce-be28-a9b72697020f 3 Category 0304 56 10 urn:ddi:dk.dst:10012e7b-a19b-4206-b114-f73332f15acd:13 dk.dst 10012e7b-a19b-4206-b114-f73332f15acd 13 dk.dst ee65fbf2-7709-44ef-871f-3d834f8b9b08 3 Category 0304 56 20 urn:ddi:dk.dst:6eb051e4-a89c-4921-958d-63347491637c:13 dk.dst 6eb051e4-a89c-4921-958d-63347491637c 13 dk.dst 39ba9bf6-698b-4262-83d0-6f341fcebdbd 3 Category 0304 56 30 urn:ddi:dk.dst:b50f0af3-0ecc-45ca-8f0a-9060f9435d48:13 dk.dst b50f0af3-0ecc-45ca-8f0a-9060f9435d48 13 dk.dst 6ef71745-b598-4b65-949c-8c5addcc77f8 3 Category 0304 56 90 urn:ddi:dk.dst:763e2566-235c-4440-b3bd-457640a51461:13 dk.dst 763e2566-235c-4440-b3bd-457640a51461 13 dk.dst dab025bb-1236-485f-82af-d5fd4cf80f8a 3 Category 0304 57 urn:ddi:dk.dst:c3a96b92-580b-4b39-9426-212e1633329a:13 dk.dst c3a96b92-580b-4b39-9426-212e1633329a 13 dk.dst 09bd56ac-23be-425c-87a7-9b67062ca173 3 Category 0304 57 00 urn:ddi:dk.dst:96b04342-b6be-476a-89f4-8d545be6e9ed:13 dk.dst 96b04342-b6be-476a-89f4-8d545be6e9ed 13 dk.dst 856c9325-d80a-4792-844d-2c674c2ef6ee 3 Category 0304 59 urn:ddi:dk.dst:2042bec5-5bde-4737-8ed3-feb9ea9f95fd:13 dk.dst 2042bec5-5bde-4737-8ed3-feb9ea9f95fd 13 dk.dst 6776adcf-9351-469c-a5aa-66fd79b14c38 3 Category 0304 59 10 urn:ddi:dk.dst:2a5daa02-f4d1-4108-bdac-70463f47f3ca:13 dk.dst 2a5daa02-f4d1-4108-bdac-70463f47f3ca 13 dk.dst 59f1d267-6e8d-40b9-bab4-1570d92c253b 3 Category 0304 59 50 urn:ddi:dk.dst:865b79e1-2e8f-48e1-ae25-73e1656b0640:13 dk.dst 865b79e1-2e8f-48e1-ae25-73e1656b0640 13 dk.dst a1e1e9d0-81ef-4448-a5ba-18f0503dbb89 3 Category 0304 59 90 urn:ddi:dk.dst:f5fce073-e765-4771-8646-ff6befbf9321:13 dk.dst f5fce073-e765-4771-8646-ff6befbf9321 13 dk.dst f1e184da-4c56-400b-a2f9-974fcc297be4 3 Category 0304 61 urn:ddi:dk.dst:dfdbd019-90c0-4e26-90e9-76d839c95a82:13 dk.dst dfdbd019-90c0-4e26-90e9-76d839c95a82 13 dk.dst bf7ff4d3-f7f9-4694-a77e-ca68b4d71122 3 Category 0304 61 00 urn:ddi:dk.dst:5766e3b4-48db-497e-b0ff-fe92fb3be58a:13 dk.dst 5766e3b4-48db-497e-b0ff-fe92fb3be58a 13 dk.dst ff6f3ace-e934-421e-830e-9189a92c8b37 3 Category 0304 62 urn:ddi:dk.dst:d21faf68-786b-46ca-806e-1fae01ba088b:13 dk.dst d21faf68-786b-46ca-806e-1fae01ba088b 13 dk.dst fc8a4c91-6342-48c7-a985-7679f9edf023 3 Category 0304 62 00 urn:ddi:dk.dst:d9a9579c-0215-45fe-8168-0694ada2880d:13 dk.dst d9a9579c-0215-45fe-8168-0694ada2880d 13 dk.dst a45d7309-f2a5-420f-89ba-422d5cdd8743 3 Category 0304 63 urn:ddi:dk.dst:b587bd7b-0a12-4eca-8350-a699022cc9a8:13 dk.dst b587bd7b-0a12-4eca-8350-a699022cc9a8 13 dk.dst e01d29a3-e737-46ea-bed4-0658c0eff41b 3 Category 0304 63 00 urn:ddi:dk.dst:94372683-c96d-4745-b554-4f2b6ce33285:13 dk.dst 94372683-c96d-4745-b554-4f2b6ce33285 13 dk.dst 1f45ef0d-eb35-4a30-af95-655d2b2b68ce 3 Category 0304 69 urn:ddi:dk.dst:83269159-d343-4f32-8848-a86336fda640:13 dk.dst 83269159-d343-4f32-8848-a86336fda640 13 dk.dst f9089b7f-66ac-4f34-8893-3dd261e96d19 3 Category 0304 69 00 urn:ddi:dk.dst:a7babd83-972d-476c-9a52-bea762948c9d:13 dk.dst a7babd83-972d-476c-9a52-bea762948c9d 13 dk.dst fb3eefe6-f858-4e32-b985-80db1a8c5d47 3 Category 0304 71 urn:ddi:dk.dst:5ab2805b-c4da-44e9-a3a7-6b364975e436:13 dk.dst 5ab2805b-c4da-44e9-a3a7-6b364975e436 13 dk.dst bf145d9f-7445-4fb9-a672-7bf33e4002f4 3 Category 0304 71 10 urn:ddi:dk.dst:170eaf64-496c-4c3c-91a1-f5d5d7ec93b0:13 dk.dst 170eaf64-496c-4c3c-91a1-f5d5d7ec93b0 13 dk.dst b6e1ca18-3220-4387-b19b-f2756bf2fb7d 3 Category 0304 71 90 urn:ddi:dk.dst:10183440-d2b1-481d-aa19-c09f60c73ad1:13 dk.dst 10183440-d2b1-481d-aa19-c09f60c73ad1 13 dk.dst 08da6831-dcf1-4eb2-b6d9-45bc5cc78099 3 Category 0304 72 urn:ddi:dk.dst:50c63713-250f-4b0f-8fbb-f45121e2ae44:13 dk.dst 50c63713-250f-4b0f-8fbb-f45121e2ae44 13 dk.dst 5d7f60a4-5f7f-44aa-9583-2a02ca9946d8 3 Category 0304 72 00 urn:ddi:dk.dst:afa5588b-ee6b-45e5-90a1-90ccacd689b9:13 dk.dst afa5588b-ee6b-45e5-90a1-90ccacd689b9 13 dk.dst 69021dfe-251c-4fcf-b241-1770ad985d65 3 Category 0304 73 urn:ddi:dk.dst:af8465b2-737e-42d1-8066-bf7fe508a55c:13 dk.dst af8465b2-737e-42d1-8066-bf7fe508a55c 13 dk.dst b9080579-e37c-4d17-bfe2-fe0481a277fd 3 Category 0304 73 00 urn:ddi:dk.dst:52976a4e-d921-4315-b9a5-5735db3337c5:13 dk.dst 52976a4e-d921-4315-b9a5-5735db3337c5 13 dk.dst f47154b5-f98c-45f0-b3ee-d4e3b4fa1bdb 3 Category 0304 74 urn:ddi:dk.dst:a21ccd84-7e88-4299-af54-ccc84d7661dd:13 dk.dst a21ccd84-7e88-4299-af54-ccc84d7661dd 13 dk.dst a6ea083d-627f-43d8-b751-d2816535c843 3 Category 0304 74 11 urn:ddi:dk.dst:3980cf0c-cd00-4758-8f3c-fcb269a34dc4:13 dk.dst 3980cf0c-cd00-4758-8f3c-fcb269a34dc4 13 dk.dst 0bb59b0c-78f1-4bab-bdd6-9e618d0feeb3 3 Category 0304 74 15 urn:ddi:dk.dst:26f8f2bb-9eeb-4be5-921a-062cfbecedfd:13 dk.dst 26f8f2bb-9eeb-4be5-921a-062cfbecedfd 13 dk.dst edcf6a18-016b-4c84-877e-993d03224755 3 Category 0304 74 19 urn:ddi:dk.dst:384e9eb4-aa01-4243-a2de-d585b9e7c4e1:13 dk.dst 384e9eb4-aa01-4243-a2de-d585b9e7c4e1 13 dk.dst 839e73cf-95d6-45d4-aea1-80ab73302899 3 Category 0304 74 90 urn:ddi:dk.dst:4c0fa307-99ad-4dbd-9df2-c811a4dfac2e:13 dk.dst 4c0fa307-99ad-4dbd-9df2-c811a4dfac2e 13 dk.dst 5fa9c7a6-6001-4d44-a2ab-57f32221dc6f 3 Category 0304 75 urn:ddi:dk.dst:8a57ca67-1c99-4394-a667-74d9a4b11d15:13 dk.dst 8a57ca67-1c99-4394-a667-74d9a4b11d15 13 dk.dst f47074cc-bba0-404b-b956-55fd96b3ab9d 3 Category 0304 75 00 urn:ddi:dk.dst:6ec617f9-f0a9-4714-a11b-b3238e0ed036:13 dk.dst 6ec617f9-f0a9-4714-a11b-b3238e0ed036 13 dk.dst c0dfa439-e189-4b03-b66d-417bd4c48603 3 Category 0304 79 urn:ddi:dk.dst:963284dc-f0bb-4696-ae81-1f930fec6af2:13 dk.dst 963284dc-f0bb-4696-ae81-1f930fec6af2 13 dk.dst 283acf13-dbe9-46d8-9bab-ba419eb7b463 3 Category 0304 79 10 urn:ddi:dk.dst:87a589d5-94c9-43f7-93e5-1f610b16bd06:13 dk.dst 87a589d5-94c9-43f7-93e5-1f610b16bd06 13 dk.dst b981b364-002c-4230-a652-3256813fc877 3 Category 0304 79 30 urn:ddi:dk.dst:3de6c1ed-31c1-4f61-bfaa-0c705ed93054:13 dk.dst 3de6c1ed-31c1-4f61-bfaa-0c705ed93054 13 dk.dst b464292a-9f1d-4302-80ee-f2ee566529e0 3 Category 0304 79 50 urn:ddi:dk.dst:bde965c6-6dc8-4574-94c7-0ca48ea62c59:13 dk.dst bde965c6-6dc8-4574-94c7-0ca48ea62c59 13 dk.dst 72a96652-f024-4877-9068-ea39b574cee4 3 Category 0304 79 80 urn:ddi:dk.dst:e20c27fc-2c11-404c-8c70-e9f91c081936:13 dk.dst e20c27fc-2c11-404c-8c70-e9f91c081936 13 dk.dst cc329505-a03a-42f9-909c-dca0a71a2117 3 Category 0304 79 90 urn:ddi:dk.dst:53215af1-b6a0-452a-a59c-4f476797a0a7:13 dk.dst 53215af1-b6a0-452a-a59c-4f476797a0a7 13 dk.dst dddff759-ffe8-40f9-b71d-06928aa0bee8 3 Category 0304 81 urn:ddi:dk.dst:e3d25f68-5cc5-455c-acad-76300b61aeab:13 dk.dst e3d25f68-5cc5-455c-acad-76300b61aeab 13 dk.dst b61816b3-868f-4e29-8790-c0842b5cba4a 3 Category 0304 81 00 urn:ddi:dk.dst:4bf0bbdb-c284-4e7b-ab11-fd12dfc081a0:13 dk.dst 4bf0bbdb-c284-4e7b-ab11-fd12dfc081a0 13 dk.dst f659edb3-2268-479e-a4e3-ea68fd35afc0 3 Category 0304 82 urn:ddi:dk.dst:1f00a445-542f-40b3-924e-4f468e540848:13 dk.dst 1f00a445-542f-40b3-924e-4f468e540848 13 dk.dst 25bb4038-03e7-45fe-9b96-3e471a9d3def 3 Category 0304 82 10 urn:ddi:dk.dst:af37c626-2798-4a35-baca-32ad6c6d8eae:13 dk.dst af37c626-2798-4a35-baca-32ad6c6d8eae 13 dk.dst eec4b7f0-4705-446c-93bd-bbe67bef905e 3 Category 0304 82 50 urn:ddi:dk.dst:e01c52f0-a28a-4fc8-9f39-3532beb330d3:13 dk.dst e01c52f0-a28a-4fc8-9f39-3532beb330d3 13 dk.dst 74b6ca02-4173-499b-acb8-022496ac93a4 3 Category 0304 82 90 urn:ddi:dk.dst:08c06ca3-33ca-406e-a458-3f22dc1d467c:13 dk.dst 08c06ca3-33ca-406e-a458-3f22dc1d467c 13 dk.dst 16c19206-9486-404a-acdc-c7d64e8f6f84 3 Category 0304 83 urn:ddi:dk.dst:a0229381-5e05-4f80-b56c-d649b1219be7:13 dk.dst a0229381-5e05-4f80-b56c-d649b1219be7 13 dk.dst b87795f4-a3e0-480f-8889-3b7278a12c9a 3 Category 0304 83 10 urn:ddi:dk.dst:17d27eb8-84f2-45e1-9b14-c984955e01b5:13 dk.dst 17d27eb8-84f2-45e1-9b14-c984955e01b5 13 dk.dst b143931f-e90c-4c52-ac82-23dd2917c516 3 Category 0304 83 30 urn:ddi:dk.dst:96f1d539-93c7-4c25-a709-7330142081c0:13 dk.dst 96f1d539-93c7-4c25-a709-7330142081c0 13 dk.dst bb25bc89-26da-49ea-bdab-1604a2bd2974 3 Category 0304 83 50 urn:ddi:dk.dst:8a855610-a8c9-48ad-af57-94aad06164e9:13 dk.dst 8a855610-a8c9-48ad-af57-94aad06164e9 13 dk.dst b5fba25b-3ee8-474c-b8da-8b3701c1097a 3 Category 0304 83 90 urn:ddi:dk.dst:3884e60e-4162-4210-b9c3-70f8a7320e51:13 dk.dst 3884e60e-4162-4210-b9c3-70f8a7320e51 13 dk.dst ef9e8091-41d3-4191-a294-dbe19e7de069 3 Category 0304 84 urn:ddi:dk.dst:792b0612-477d-49d8-8ce5-f6de80608c55:13 dk.dst 792b0612-477d-49d8-8ce5-f6de80608c55 13 dk.dst b6173897-a529-4552-a6ad-54fa9801c5c3 3 Category 0304 84 00 urn:ddi:dk.dst:1e5c4b80-fbb5-440d-ae3e-f05ba9bfc51f:13 dk.dst 1e5c4b80-fbb5-440d-ae3e-f05ba9bfc51f 13 dk.dst 996f46b5-bb67-4b8c-ae52-714986d5cbc2 3 Category 0304 85 urn:ddi:dk.dst:01b2a4cf-ecba-4c62-93e6-e744a0775523:13 dk.dst 01b2a4cf-ecba-4c62-93e6-e744a0775523 13 dk.dst d32b571d-39c3-4d9d-be7b-0f5c231e7ab5 3 Category 0304 85 00 urn:ddi:dk.dst:36ee95d1-81cc-441e-bda6-80124c47a840:13 dk.dst 36ee95d1-81cc-441e-bda6-80124c47a840 13 dk.dst eb31facf-369c-4269-8d93-37d43124d78f 3 Category 0304 86 urn:ddi:dk.dst:0334d4e3-d49c-47a4-b94b-7eceec36056b:13 dk.dst 0334d4e3-d49c-47a4-b94b-7eceec36056b 13 dk.dst b88b723b-2c2f-44a9-a807-9cb0b483ad05 3 Category 0304 86 00 urn:ddi:dk.dst:15d81028-c327-4e75-aea7-78e0438953ec:13 dk.dst 15d81028-c327-4e75-aea7-78e0438953ec 13 dk.dst 9e161fb3-83a7-4e7b-be5b-71bdc2e15b6b 3 Category 0304 87 urn:ddi:dk.dst:902387d9-7e5b-40b6-b636-9e13b5402c49:13 dk.dst 902387d9-7e5b-40b6-b636-9e13b5402c49 13 dk.dst 91df4eb6-b8a9-42f2-b6d2-a3efb655cd30 3 Category 0304 87 00 urn:ddi:dk.dst:a6211031-225b-4a46-88cd-852eb1a7ed6f:13 dk.dst a6211031-225b-4a46-88cd-852eb1a7ed6f 13 dk.dst 4140d260-fa56-4524-a589-ee6ee8ebf532 3 Category 0304 88 urn:ddi:dk.dst:1bffb5a4-4c9c-4c2c-aa6b-593608e3d5b3:13 dk.dst 1bffb5a4-4c9c-4c2c-aa6b-593608e3d5b3 13 dk.dst 496f86ca-6082-4978-a7c6-a1ee7e5431bf 3 Category 0304 88 11 urn:ddi:dk.dst:7938808f-3154-4efa-b55d-fb453c00aacf:13 dk.dst 7938808f-3154-4efa-b55d-fb453c00aacf 13 dk.dst 66c113ce-0bb0-4cb3-bf9f-cc7fc30c6bae 3 Category 0304 88 15 urn:ddi:dk.dst:c324d56e-ad26-4b6d-bafe-a84226d89a03:13 dk.dst c324d56e-ad26-4b6d-bafe-a84226d89a03 13 dk.dst f3fb13d9-5d01-47a3-88bc-f0451350dca5 3 Category 0304 88 18 urn:ddi:dk.dst:c2fc61e2-5f02-4195-b196-5ee236d1cac1:13 dk.dst c2fc61e2-5f02-4195-b196-5ee236d1cac1 13 dk.dst c40e4785-6f2f-4b73-8c4c-c344dce90c7b 3 Category 0304 88 19 urn:ddi:dk.dst:0c0a2084-1385-4473-9548-b0dcd3c3f3a8:13 dk.dst 0c0a2084-1385-4473-9548-b0dcd3c3f3a8 13 dk.dst 6cb58bc5-32bb-4e0b-b150-aa00df455e68 3 Category 0304 88 90 urn:ddi:dk.dst:c95f8f36-e91b-491e-873f-e4b6d6b3e25e:13 dk.dst c95f8f36-e91b-491e-873f-e4b6d6b3e25e 13 dk.dst d469f5c6-67ef-4a9b-8c07-d56c05e6d705 3 Category 0304 89 urn:ddi:dk.dst:86cf0dd9-97d4-47fe-bc35-e4bb3e5e4e21:13 dk.dst 86cf0dd9-97d4-47fe-bc35-e4bb3e5e4e21 13 dk.dst d4f88dff-b4a4-4869-b74d-7ed33f71ab98 3 Category 0304 89 10 urn:ddi:dk.dst:8886e182-259b-434e-92de-d36a0bdfbf0e:13 dk.dst 8886e182-259b-434e-92de-d36a0bdfbf0e 13 dk.dst 7c5dd068-6b2d-44c2-89e5-420bc00fd4c2 3 Category 0304 89 21 urn:ddi:dk.dst:ee5dda94-4a64-4df7-a2cb-cf28556537b1:13 dk.dst ee5dda94-4a64-4df7-a2cb-cf28556537b1 13 dk.dst b84c3308-9f4d-47cf-8ba1-bf3a233304fe 3 Category 0304 89 29 urn:ddi:dk.dst:0fbba5c5-17e2-43b7-966d-42022cd43689:13 dk.dst 0fbba5c5-17e2-43b7-966d-42022cd43689 13 dk.dst acddcad3-4d78-451e-880e-030119eaf19d 3 Category 0304 89 30 urn:ddi:dk.dst:17ef636d-df2f-44e7-890b-46172c00cda9:13 dk.dst 17ef636d-df2f-44e7-890b-46172c00cda9 13 dk.dst cd7e2585-71ed-4c61-9826-e0cb7e839c52 3 Category 0304 89 41 urn:ddi:dk.dst:38a80c6d-841c-4e54-9f0a-dbedd73b0c06:13 dk.dst 38a80c6d-841c-4e54-9f0a-dbedd73b0c06 13 dk.dst c0a4b51e-eac1-4d9e-a066-4006e8f617bd 3 Category 0304 89 49 urn:ddi:dk.dst:fa1f0e3f-9dcd-4307-8ba6-e2d2fa1a1fdf:13 dk.dst fa1f0e3f-9dcd-4307-8ba6-e2d2fa1a1fdf 13 dk.dst 441bbbd9-e82b-4b30-a132-2395399a3277 3 Category 0304 89 60 urn:ddi:dk.dst:c094f8cc-b594-47e6-b1d3-e7ec43d0812d:13 dk.dst c094f8cc-b594-47e6-b1d3-e7ec43d0812d 13 dk.dst dd54ddc1-f509-45d1-981e-08bab3054b28 3 Category 0304 89 90 urn:ddi:dk.dst:a4c8e6cb-bf00-48fc-891b-1e488bd5feca:13 dk.dst a4c8e6cb-bf00-48fc-891b-1e488bd5feca 13 dk.dst 185f57fb-9447-47e6-a698-6f6e1607f3d5 3 Category 0304 91 urn:ddi:dk.dst:5fbc54aa-760c-4219-9f80-c45c0771faa8:13 dk.dst 5fbc54aa-760c-4219-9f80-c45c0771faa8 13 dk.dst 9e703a70-c7ae-487a-97a2-fb740a2fdd1a 3 Category 0304 91 00 urn:ddi:dk.dst:791c87fd-61ff-4208-bfd7-cb2ea86986f0:13 dk.dst 791c87fd-61ff-4208-bfd7-cb2ea86986f0 13 dk.dst 067492df-5588-42c7-b6dd-f32f861eea16 3 Category 0304 92 urn:ddi:dk.dst:ac6146f9-a662-4df5-8b88-fe78a91f83d6:13 dk.dst ac6146f9-a662-4df5-8b88-fe78a91f83d6 13 dk.dst 2c81542f-42ef-4aa5-9139-249724a05d57 3 Category 0304 92 00 urn:ddi:dk.dst:67776525-2cce-4867-9319-2a2def198c59:13 dk.dst 67776525-2cce-4867-9319-2a2def198c59 13 dk.dst 787b2f75-d649-4b5b-96f5-875a20f5482c 3 Category 0304 93 urn:ddi:dk.dst:69c62229-fbe9-47e3-9b78-4a8bd9608c04:13 dk.dst 69c62229-fbe9-47e3-9b78-4a8bd9608c04 13 dk.dst ed1d9ace-6b3f-450a-8c90-94c0e11ba921 3 Category 0304 93 10 urn:ddi:dk.dst:c96e4c53-4a1c-4a6d-89e6-4f53e914d0f3:13 dk.dst c96e4c53-4a1c-4a6d-89e6-4f53e914d0f3 13 dk.dst 12cc1f1c-601a-4b23-9b3f-e18aad9dd48d 3 Category 0304 93 90 urn:ddi:dk.dst:58bd8bee-02bd-4843-8f9c-35ba82f4a17b:13 dk.dst 58bd8bee-02bd-4843-8f9c-35ba82f4a17b 13 dk.dst beca6046-c5fb-41dc-809c-1e272cd0dfef 3 Category 0304 94 urn:ddi:dk.dst:a014c9d8-28c4-401f-8450-5c910f11a8e3:13 dk.dst a014c9d8-28c4-401f-8450-5c910f11a8e3 13 dk.dst 6c77589e-dd07-48ae-844b-a8bf412a165c 3 Category 0304 94 10 urn:ddi:dk.dst:b34b4702-6c37-42ce-a31d-cce2320cb455:13 dk.dst b34b4702-6c37-42ce-a31d-cce2320cb455 13 dk.dst 313d7502-e236-4100-9e97-8097479b463a 3 Category 0304 94 90 urn:ddi:dk.dst:3ccb92d5-9a2f-42c6-bcde-98a9b62fd65c:13 dk.dst 3ccb92d5-9a2f-42c6-bcde-98a9b62fd65c 13 dk.dst bda1b6ca-3dec-4490-89e7-eb7052238112 3 Category 0304 95 urn:ddi:dk.dst:2004b2a2-7b8d-4951-9ffe-361f16b3ce3d:13 dk.dst 2004b2a2-7b8d-4951-9ffe-361f16b3ce3d 13 dk.dst 5299c7bb-aed2-4552-b520-a0c9493c91b7 3 Category 0304 95 10 urn:ddi:dk.dst:780a6889-611b-45c8-8e5b-3dd5000141f1:13 dk.dst 780a6889-611b-45c8-8e5b-3dd5000141f1 13 dk.dst 3364489d-39f1-4b17-87db-3af0bf11b469 3 Category 0304 95 21 urn:ddi:dk.dst:4b3a651a-616f-40ab-8abb-2b6a0e446880:13 dk.dst 4b3a651a-616f-40ab-8abb-2b6a0e446880 13 dk.dst bbb94b13-ffbf-4ee8-8a7e-bd9b5367ba9c 3 Category 0304 95 25 urn:ddi:dk.dst:57bf9899-50ff-401c-afea-0d096796b5bf:13 dk.dst 57bf9899-50ff-401c-afea-0d096796b5bf 13 dk.dst 7268431f-511b-40b1-946d-b3d5d55d5b5e 3 Category 0304 95 29 urn:ddi:dk.dst:8aa5c082-161b-4268-9999-0d9a7580a11b:13 dk.dst 8aa5c082-161b-4268-9999-0d9a7580a11b 13 dk.dst 795c275a-845d-4e52-abae-e39b8f94918d 3 Category 0304 95 30 urn:ddi:dk.dst:b06df322-1001-4579-ad6c-6db20dbc9264:13 dk.dst b06df322-1001-4579-ad6c-6db20dbc9264 13 dk.dst a8922019-979d-4078-9c7f-80720167cff6 3 Category 0304 95 40 urn:ddi:dk.dst:a2557e25-7c04-4231-9731-8df13da5d9a6:13 dk.dst a2557e25-7c04-4231-9731-8df13da5d9a6 13 dk.dst 947d7cbd-d022-4f15-a399-9bdef51adf46 3 Category 0304 95 50 urn:ddi:dk.dst:88282a10-a6ad-4fa1-9310-732383356084:13 dk.dst 88282a10-a6ad-4fa1-9310-732383356084 13 dk.dst e430c7d9-abea-4319-b6e0-59979946fba1 3 Category 0304 95 60 urn:ddi:dk.dst:afe9c184-244c-44c2-b5e3-02fd4fef36f4:13 dk.dst afe9c184-244c-44c2-b5e3-02fd4fef36f4 13 dk.dst dde35054-6a18-49e5-b2a9-9c2367e4bdbd 3 Category 0304 95 90 urn:ddi:dk.dst:786c8ca9-9263-4b1c-a22a-264dc1a5326b:13 dk.dst 786c8ca9-9263-4b1c-a22a-264dc1a5326b 13 dk.dst 6d464a74-2aff-4422-a60d-caa75e6bfa38 3 Category 0304 96 urn:ddi:dk.dst:1ca143af-ab41-47da-a716-95b0df7326d4:13 dk.dst 1ca143af-ab41-47da-a716-95b0df7326d4 13 dk.dst a98a8ddf-8400-4c14-a9d0-655468962482 3 Category 0304 96 10 urn:ddi:dk.dst:bd3aed4c-453a-45db-ac39-349c0e9ba4f5:13 dk.dst bd3aed4c-453a-45db-ac39-349c0e9ba4f5 13 dk.dst c2b1aed4-221c-47ca-915f-be3809b05605 3 Category 0304 96 20 urn:ddi:dk.dst:074a711b-4ddf-405e-a019-7bd3721b5e45:13 dk.dst 074a711b-4ddf-405e-a019-7bd3721b5e45 13 dk.dst 43ee288d-05dc-4fb7-af58-81475ac4250a 3 Category 0304 96 30 urn:ddi:dk.dst:29745a1e-9abd-424c-8f11-8441576f7ee7:13 dk.dst 29745a1e-9abd-424c-8f11-8441576f7ee7 13 dk.dst aee14c73-7e3e-4479-ab20-6280ea69578a 3 Category 0304 96 90 urn:ddi:dk.dst:03f5ddda-bb41-4dc0-ae23-983aef78b2aa:13 dk.dst 03f5ddda-bb41-4dc0-ae23-983aef78b2aa 13 dk.dst 4bd146e0-e82f-4562-aae7-0290ac8eea97 3 Category 0304 97 urn:ddi:dk.dst:69df8a4a-504a-4a83-a6a2-6f84a075d587:13 dk.dst 69df8a4a-504a-4a83-a6a2-6f84a075d587 13 dk.dst 6fdfc2fb-0779-4212-a11f-9c12f5b86eb8 3 Category 0304 97 00 urn:ddi:dk.dst:68c3a9d1-57ff-47ec-ae60-7dbe112b7b2d:13 dk.dst 68c3a9d1-57ff-47ec-ae60-7dbe112b7b2d 13 dk.dst 2a306e9d-89ef-4a72-a1ff-06b93277fc56 3 Category 0304 99 urn:ddi:dk.dst:c67b6440-0cde-49be-8ee6-05648449bf6d:13 dk.dst c67b6440-0cde-49be-8ee6-05648449bf6d 13 dk.dst 6f2bc2ba-965b-4f11-836c-6a73e9cfdc23 3 Category 0304 99 10 urn:ddi:dk.dst:7f936c36-1faa-4005-874b-fb6dd704f68c:13 dk.dst 7f936c36-1faa-4005-874b-fb6dd704f68c 13 dk.dst d48b5daf-38a5-4d20-b8b8-04f2d75cc138 3 Category 0304 99 21 urn:ddi:dk.dst:b23537a8-d467-4c37-9641-dc700170738b:13 dk.dst b23537a8-d467-4c37-9641-dc700170738b 13 dk.dst 2fc5426d-4caa-4bb1-b363-440fae435d65 3 Category 0304 99 23 urn:ddi:dk.dst:27b254bf-bf03-4897-b9b7-c8e20fee357d:13 dk.dst 27b254bf-bf03-4897-b9b7-c8e20fee357d 13 dk.dst 9ec5c5e5-ef32-41d4-8c8f-b9493f7882fe 3 Category 0304 99 29 urn:ddi:dk.dst:f1c1915f-7236-4596-b0af-558a8ad56a95:13 dk.dst f1c1915f-7236-4596-b0af-558a8ad56a95 13 dk.dst 4d3ca2d7-d5bb-4b80-ab88-5b1a927ab2a5 3 Category 0304 99 55 urn:ddi:dk.dst:65c9a26f-8122-4940-9448-941fe94f3759:13 dk.dst 65c9a26f-8122-4940-9448-941fe94f3759 13 dk.dst 9a9c3ba3-9e65-4433-97c4-9dc71f4491f4 3 Category 0304 99 61 urn:ddi:dk.dst:bf027012-23cc-42d4-bb2d-d424fe67d444:13 dk.dst bf027012-23cc-42d4-bb2d-d424fe67d444 13 dk.dst 9ff186dd-fe85-404f-9182-d4fa8fbf34eb 3 Category 0304 99 65 urn:ddi:dk.dst:2ec004b2-6d6a-4d80-b53e-24520ddadd93:13 dk.dst 2ec004b2-6d6a-4d80-b53e-24520ddadd93 13 dk.dst b5f4c45f-07c9-4cf1-a168-6f3131b5f77e 3 Category 0304 99 99 urn:ddi:dk.dst:6832e666-ca53-4116-a368-a8d996a22c6d:13 dk.dst 6832e666-ca53-4116-a368-a8d996a22c6d 13 dk.dst 882bcf53-6dfb-42f2-a3df-b8f6c897da69 3 Category 305 urn:ddi:dk.dst:95a9eace-1185-4207-a1d9-2256bc47d649:13 dk.dst 95a9eace-1185-4207-a1d9-2256bc47d649 13 dk.dst be29be3a-4846-4490-8406-ad1bc4abcffe 3 Category 0305 10 urn:ddi:dk.dst:07864555-7a68-4224-bfc2-4c1d907eddc5:13 dk.dst 07864555-7a68-4224-bfc2-4c1d907eddc5 13 dk.dst 210eb524-3845-4f82-a0e7-129a0d0e6588 3 Category 0305 10 00 urn:ddi:dk.dst:7a821ef9-167d-4a02-a25f-3d996cd6b9c5:13 dk.dst 7a821ef9-167d-4a02-a25f-3d996cd6b9c5 13 dk.dst 8b8de624-af6b-41c0-8618-b65ca680b59d 3 Category 0305 20 urn:ddi:dk.dst:2ba87ff9-b41f-4705-8aa1-ccd693938503:13 dk.dst 2ba87ff9-b41f-4705-8aa1-ccd693938503 13 dk.dst bb035d37-6d1b-4739-a562-761756964152 3 Category 0305 20 00 urn:ddi:dk.dst:575a3d9e-c5ca-4e3a-a52d-2547b2865df5:13 dk.dst 575a3d9e-c5ca-4e3a-a52d-2547b2865df5 13 dk.dst 46850e4a-5200-4914-9f91-5b38054b3504 3 Category 0305 31 urn:ddi:dk.dst:f5b01056-4a2d-4238-83fb-fc519f7906c8:13 dk.dst f5b01056-4a2d-4238-83fb-fc519f7906c8 13 dk.dst 6f337bb2-63bb-4921-b4c1-3c0b3250d8de 3 Category 0305 31 00 urn:ddi:dk.dst:b9378847-eb35-4e16-802a-f00e3572b4d6:13 dk.dst b9378847-eb35-4e16-802a-f00e3572b4d6 13 dk.dst ec5982b7-6b0e-4248-ab19-a13d05631651 3 Category 0305 32 urn:ddi:dk.dst:fa0ed83c-71ba-4867-9e0b-aae51a2b4326:13 dk.dst fa0ed83c-71ba-4867-9e0b-aae51a2b4326 13 dk.dst a4d12dd8-886a-435f-8213-988236c7f6b7 3 Category 0305 32 11 urn:ddi:dk.dst:8b8fa5ec-04a5-4495-ac19-98a872f7ca09:13 dk.dst 8b8fa5ec-04a5-4495-ac19-98a872f7ca09 13 dk.dst 0ec7d1d8-30c5-4cb4-950e-e2faa326bd4b 3 Category 0305 32 19 urn:ddi:dk.dst:9cf52acb-1d13-4879-89cb-daf4f3525ea1:13 dk.dst 9cf52acb-1d13-4879-89cb-daf4f3525ea1 13 dk.dst 5712b1d5-6949-4b48-a1c3-2070e38ccbdd 3 Category 0305 32 90 urn:ddi:dk.dst:ef88dc45-ed06-4ca4-aea8-68362597b8fe:13 dk.dst ef88dc45-ed06-4ca4-aea8-68362597b8fe 13 dk.dst 988d5e58-84ec-417f-920c-858fe44a44bc 3 Category 0305 39 urn:ddi:dk.dst:11617baf-0d3f-4940-9263-46836a7bb086:13 dk.dst 11617baf-0d3f-4940-9263-46836a7bb086 13 dk.dst cb78b6a5-accd-46be-8b13-730dde423bc0 3 Category 0305 39 10 urn:ddi:dk.dst:101355c3-b76e-44c0-be90-1bfe0c42fdf4:13 dk.dst 101355c3-b76e-44c0-be90-1bfe0c42fdf4 13 dk.dst ec7b5815-e52e-42b5-84d5-5c5a62c60a86 3 Category 0305 39 50 urn:ddi:dk.dst:4c1e0903-d959-4339-b7ee-8e4346bf407a:13 dk.dst 4c1e0903-d959-4339-b7ee-8e4346bf407a 13 dk.dst e3c639b9-45b8-4929-8e48-aa46f9dc6aeb 3 Category 0305 39 90 urn:ddi:dk.dst:0221513d-80a8-4420-8ecd-f102e127e467:13 dk.dst 0221513d-80a8-4420-8ecd-f102e127e467 13 dk.dst 4339b8aa-6f52-45d8-8959-84997f690700 3 Category 0305 41 urn:ddi:dk.dst:f0a8c5bc-dec3-483e-8f3d-08a09056a360:13 dk.dst f0a8c5bc-dec3-483e-8f3d-08a09056a360 13 dk.dst 12b976f8-43c9-4b14-af83-30f230acca69 3 Category 0305 41 00 urn:ddi:dk.dst:379e87ef-2176-43ac-b3a4-02768897348b:13 dk.dst 379e87ef-2176-43ac-b3a4-02768897348b 13 dk.dst e5e0a652-ea5e-4d7b-9429-bc7d968f2437 3 Category 0305 42 urn:ddi:dk.dst:26cb5665-2615-4333-b267-1be24e93fc34:13 dk.dst 26cb5665-2615-4333-b267-1be24e93fc34 13 dk.dst 62635518-1cad-421d-92b5-03bc4e353fff 3 Category 0305 42 00 urn:ddi:dk.dst:8df614f7-2cd9-4446-b152-5842b5f64229:13 dk.dst 8df614f7-2cd9-4446-b152-5842b5f64229 13 dk.dst de2bb03b-c4ab-42a0-ba33-d88a15094244 3 Category 0305 43 urn:ddi:dk.dst:2f5ea439-08a1-48fa-88fb-0faba0fb51d5:13 dk.dst 2f5ea439-08a1-48fa-88fb-0faba0fb51d5 13 dk.dst 2b7f5bca-176c-4a40-a3b7-a28269076188 3 Category 0305 43 00 urn:ddi:dk.dst:f9acf914-bb88-46d1-8b1d-d101c69a76b4:13 dk.dst f9acf914-bb88-46d1-8b1d-d101c69a76b4 13 dk.dst cfed2272-84f8-4c96-87d9-039357438f07 3 Category 0305 44 urn:ddi:dk.dst:74bb32ea-b9d7-4a72-8486-3411655e39ea:13 dk.dst 74bb32ea-b9d7-4a72-8486-3411655e39ea 13 dk.dst 3dea2e07-69da-4e3f-b74e-0bbbb0c87738 3 Category 0305 44 10 urn:ddi:dk.dst:a71dcb10-21d9-44ac-9a2d-5d7df260e697:13 dk.dst a71dcb10-21d9-44ac-9a2d-5d7df260e697 13 dk.dst 8fd0c7a5-df40-462b-8401-60c09927c5ab 3 Category 0305 44 90 urn:ddi:dk.dst:8dda5b0f-8dbb-4f1f-b653-41dc2e058682:13 dk.dst 8dda5b0f-8dbb-4f1f-b653-41dc2e058682 13 dk.dst 463972aa-1a6b-44af-a1fb-e44d48058aff 3 Category 0305 49 urn:ddi:dk.dst:2d86c6ed-9df9-4902-984b-695ece8bd5ee:13 dk.dst 2d86c6ed-9df9-4902-984b-695ece8bd5ee 13 dk.dst cf826eac-6fb6-47fd-96b5-d46190ca8fdf 3 Category 0305 49 10 urn:ddi:dk.dst:25101814-4d33-4fb2-a6b3-d1bc47f80e2f:13 dk.dst 25101814-4d33-4fb2-a6b3-d1bc47f80e2f 13 dk.dst db484e70-baf8-4033-9798-fa6c07b4f36b 3 Category 0305 49 20 urn:ddi:dk.dst:8a246c1e-17f2-4b52-89b1-3b01904df817:13 dk.dst 8a246c1e-17f2-4b52-89b1-3b01904df817 13 dk.dst eb96c7e3-6598-475b-a8f3-ca511d70659e 3 Category 0305 49 30 urn:ddi:dk.dst:a0fa19cf-d654-4e4b-b54d-4bb95e70ac1a:13 dk.dst a0fa19cf-d654-4e4b-b54d-4bb95e70ac1a 13 dk.dst 0cf167ad-45be-485b-9473-7009c0e3558c 3 Category 0305 49 80 urn:ddi:dk.dst:7a1f26ea-00c0-4249-a722-4a5a9000a305:13 dk.dst 7a1f26ea-00c0-4249-a722-4a5a9000a305 13 dk.dst 44f7017a-915a-4c0a-a944-f5bdae224651 3 Category 0305 51 urn:ddi:dk.dst:ebf2787a-545a-489f-b8df-2d2fba190939:13 dk.dst ebf2787a-545a-489f-b8df-2d2fba190939 13 dk.dst d58cb83c-c3a6-427c-a03f-deb26225611e 3 Category 0305 51 10 urn:ddi:dk.dst:a447ac98-f2fa-45ef-bf3d-714e386bbdfe:13 dk.dst a447ac98-f2fa-45ef-bf3d-714e386bbdfe 13 dk.dst d36260fc-777d-4124-8c4b-34427e4ebaef 3 Category 0305 51 90 urn:ddi:dk.dst:4509f234-c6fe-4bbe-a435-bc41b1f0e83b:13 dk.dst 4509f234-c6fe-4bbe-a435-bc41b1f0e83b 13 dk.dst db8e5f62-6592-4693-a643-053cea065ea2 3 Category 0305 52 urn:ddi:dk.dst:6b2ccfa8-d623-4b61-b7c6-82ab45c17f3d:13 dk.dst 6b2ccfa8-d623-4b61-b7c6-82ab45c17f3d 13 dk.dst 46d2959c-f080-4c94-8fbc-a83eb37a66c2 3 Category 0305 52 00 urn:ddi:dk.dst:e0703b04-3a33-4015-b2a9-16678ad978cd:13 dk.dst e0703b04-3a33-4015-b2a9-16678ad978cd 13 dk.dst de5a8401-ac64-4e99-87f1-af976669af3d 3 Category 0305 53 urn:ddi:dk.dst:2f8b216a-5993-4d72-91f1-ec0a06a80653:13 dk.dst 2f8b216a-5993-4d72-91f1-ec0a06a80653 13 dk.dst b1617508-57d6-40f3-a7ee-d9937c49aa07 3 Category 0305 53 10 urn:ddi:dk.dst:0ba580fc-15c9-4b99-a39c-dcff97fac24f:13 dk.dst 0ba580fc-15c9-4b99-a39c-dcff97fac24f 13 dk.dst 5891d041-f667-4c0d-bd9d-11822018ecae 3 Category 0305 53 90 urn:ddi:dk.dst:8ad182ef-619c-43b3-8289-7e9b7f966eeb:13 dk.dst 8ad182ef-619c-43b3-8289-7e9b7f966eeb 13 dk.dst 83223171-80d5-4501-a322-9914692d6d4e 3 Category 0305 54 urn:ddi:dk.dst:587c7d1a-6b24-4e88-b748-ed9b5cab3b3f:13 dk.dst 587c7d1a-6b24-4e88-b748-ed9b5cab3b3f 13 dk.dst 24e3c1ba-5302-4a0c-a7ab-72c29ebeb19a 3 Category 0305 54 30 urn:ddi:dk.dst:467c5ac8-0be2-417b-b441-294f28c67e3c:13 dk.dst 467c5ac8-0be2-417b-b441-294f28c67e3c 13 dk.dst 8439b5bf-82a4-4472-9e02-844c49ad8f9a 3 Category 0305 54 50 urn:ddi:dk.dst:ff1acdfa-876e-46c8-826e-870bb7ab0520:13 dk.dst ff1acdfa-876e-46c8-826e-870bb7ab0520 13 dk.dst 27b0f00a-50fe-4f53-ac9e-3c28b5e41f68 3 Category 0305 54 90 urn:ddi:dk.dst:a61ae15e-e99e-4cb6-bdca-2a31be8bcb4c:13 dk.dst a61ae15e-e99e-4cb6-bdca-2a31be8bcb4c 13 dk.dst 63da925f-9a2e-4c23-9c5c-4d386c3896c5 3 Category 0305 59 urn:ddi:dk.dst:f5a2fb72-08fd-4e79-8a65-05fdc2f3af00:13 dk.dst f5a2fb72-08fd-4e79-8a65-05fdc2f3af00 13 dk.dst 85db4a70-dcdf-4b02-bceb-82479872ecd3 3 Category 0305 59 70 urn:ddi:dk.dst:85f2f025-0945-4b39-828e-ba2e1fb53907:13 dk.dst 85f2f025-0945-4b39-828e-ba2e1fb53907 13 dk.dst b7969d4d-5b2b-4a86-9fc5-382f5cdd9510 3 Category 0305 59 85 urn:ddi:dk.dst:58b80dcf-998d-47c4-b539-88d886972394:13 dk.dst 58b80dcf-998d-47c4-b539-88d886972394 13 dk.dst c1af1986-3e06-4fca-bd3f-663a4026778f 3 Category 0305 61 urn:ddi:dk.dst:06c74347-c21b-40d6-9da4-c12597d08480:13 dk.dst 06c74347-c21b-40d6-9da4-c12597d08480 13 dk.dst bed0a7de-fcc0-4e7e-9e67-db33e2bcbe9b 3 Category 0305 61 00 urn:ddi:dk.dst:66820906-c8d1-4af7-927f-fcc77a557659:13 dk.dst 66820906-c8d1-4af7-927f-fcc77a557659 13 dk.dst dbb00758-2d02-40d0-ada1-b989304abdc0 3 Category 0305 62 urn:ddi:dk.dst:aa1ca101-ab86-4a8c-bfa9-2e47197bf2d1:13 dk.dst aa1ca101-ab86-4a8c-bfa9-2e47197bf2d1 13 dk.dst 0265d881-f887-4370-984b-ff592afaf167 3 Category 0305 62 00 urn:ddi:dk.dst:acf22e46-5e41-41ed-a084-902dcfd8fa1c:13 dk.dst acf22e46-5e41-41ed-a084-902dcfd8fa1c 13 dk.dst 096eb78c-fd76-41e3-9431-98199325398b 3 Category 0305 63 urn:ddi:dk.dst:efaaabf8-3f22-464e-b304-96d59cbb2c45:13 dk.dst efaaabf8-3f22-464e-b304-96d59cbb2c45 13 dk.dst 691baac2-336c-4045-ab68-353263bae74d 3 Category 0305 63 00 urn:ddi:dk.dst:77d02c6c-2846-49a0-bf15-9048e0b20bc1:13 dk.dst 77d02c6c-2846-49a0-bf15-9048e0b20bc1 13 dk.dst da1da17c-2dff-4063-b492-33ed49fdfeee 3 Category 0305 64 urn:ddi:dk.dst:d343d828-f6ee-453b-9836-b42dad3096bd:13 dk.dst d343d828-f6ee-453b-9836-b42dad3096bd 13 dk.dst a8774300-8f40-4b26-8e4d-c1a7f001b666 3 Category 0305 64 00 urn:ddi:dk.dst:f76078aa-cf77-42b8-941b-d79fd3531761:13 dk.dst f76078aa-cf77-42b8-941b-d79fd3531761 13 dk.dst 8780d635-6817-4c2c-87bd-8fc536631840 3 Category 0305 69 urn:ddi:dk.dst:8ea778a1-25f5-4958-830f-877615691150:13 dk.dst 8ea778a1-25f5-4958-830f-877615691150 13 dk.dst c2f7669b-b7f1-4f08-b622-f7eee330be71 3 Category 0305 69 10 urn:ddi:dk.dst:d4396e1d-3d9d-4ef3-9576-59171a0b3635:13 dk.dst d4396e1d-3d9d-4ef3-9576-59171a0b3635 13 dk.dst 4b96d621-804a-45ea-b772-5d296999b87c 3 Category 0305 69 30 urn:ddi:dk.dst:666fcb8a-d0df-40c3-b184-1fbc44fef090:13 dk.dst 666fcb8a-d0df-40c3-b184-1fbc44fef090 13 dk.dst a8bccd5a-f157-4063-ae6a-c2ad4fb455d4 3 Category 0305 69 50 urn:ddi:dk.dst:f630fa82-0b0e-44fe-b958-91b6ec67fe76:13 dk.dst f630fa82-0b0e-44fe-b958-91b6ec67fe76 13 dk.dst 4eadbaaf-7d79-4248-a48a-f56ec0f9cf57 3 Category 0305 69 80 urn:ddi:dk.dst:0214a823-e177-456b-a0e0-4d2157186fc0:13 dk.dst 0214a823-e177-456b-a0e0-4d2157186fc0 13 dk.dst fea4669d-d7a3-486c-b916-7a534509d8bb 3 Category 0305 71 urn:ddi:dk.dst:9b9fea6e-d8ff-4572-9ed6-edd6c66a3229:13 dk.dst 9b9fea6e-d8ff-4572-9ed6-edd6c66a3229 13 dk.dst 893deacb-1915-43c2-849f-e74c596e5a70 3 Category 0305 71 00 urn:ddi:dk.dst:3312b679-9ea6-4d5f-9121-bc68745c9e6d:13 dk.dst 3312b679-9ea6-4d5f-9121-bc68745c9e6d 13 dk.dst 402c9c4c-596c-42d7-851e-588766636356 3 Category 0305 72 urn:ddi:dk.dst:b513497d-83e8-4958-8c58-c3b519cf5945:13 dk.dst b513497d-83e8-4958-8c58-c3b519cf5945 13 dk.dst 308d421b-3394-4e7d-8e52-127d93afa2d7 3 Category 0305 72 00 urn:ddi:dk.dst:9e828d88-5704-4d2d-80c6-9c67da4ea12c:13 dk.dst 9e828d88-5704-4d2d-80c6-9c67da4ea12c 13 dk.dst 66308183-4225-4590-827b-f23a5f8efb1e 3 Category 0305 79 urn:ddi:dk.dst:be8465de-c968-4a8e-a4d9-44719ecedb96:13 dk.dst be8465de-c968-4a8e-a4d9-44719ecedb96 13 dk.dst 4d122911-4112-4325-94a6-b9d3f6822f63 3 Category 0305 79 00 urn:ddi:dk.dst:52889cc9-ec77-4c71-8695-8d3210df69fb:13 dk.dst 52889cc9-ec77-4c71-8695-8d3210df69fb 13 dk.dst 054f581e-3967-4e05-9903-9ac1501c1d79 3 Category 306 urn:ddi:dk.dst:eca79075-2dd8-41b7-9e97-dc1ec54e26d8:13 dk.dst eca79075-2dd8-41b7-9e97-dc1ec54e26d8 13 dk.dst c950985e-3633-4190-b720-3c9fdf3be321 3 Category 0306 11 urn:ddi:dk.dst:e438d660-40c0-4dce-8110-645bcd92469a:13 dk.dst e438d660-40c0-4dce-8110-645bcd92469a 13 dk.dst bb8e5208-7348-4d57-b0a5-d55becef7e98 3 Category 0306 11 10 urn:ddi:dk.dst:d288fc6b-92ed-4781-938d-0d63269617bb:13 dk.dst d288fc6b-92ed-4781-938d-0d63269617bb 13 dk.dst 910a6020-c5f1-4ef6-b80f-cbc3154ed0b4 3 Category 0306 11 90 urn:ddi:dk.dst:ad0b38e5-06de-44ac-8e91-664972ea01af:13 dk.dst ad0b38e5-06de-44ac-8e91-664972ea01af 13 dk.dst d6d66b0c-c9a8-4c00-a4ad-64ffa726ba75 3 Category 0306 12 urn:ddi:dk.dst:ef16e1ac-4986-46b6-ba74-df7c3a0233e6:13 dk.dst ef16e1ac-4986-46b6-ba74-df7c3a0233e6 13 dk.dst 111fa2ee-2f53-40e6-bf6c-8f026dfdbd86 3 Category 0306 12 10 urn:ddi:dk.dst:d8251ee6-6d47-4022-98e9-998998d9f76e:13 dk.dst d8251ee6-6d47-4022-98e9-998998d9f76e 13 dk.dst 163cff91-cbbd-4ba5-aecf-e51b6a31454a 3 Category 0306 12 90 urn:ddi:dk.dst:49ba3085-dd4a-4e25-9e6e-78df664c966c:13 dk.dst 49ba3085-dd4a-4e25-9e6e-78df664c966c 13 dk.dst 6d5fed31-258a-45b9-b016-a26c8189a4ee 3 Category 0306 14 urn:ddi:dk.dst:9b5e6e80-437d-44fd-b11e-32d547b17079:13 dk.dst 9b5e6e80-437d-44fd-b11e-32d547b17079 13 dk.dst 3a03b5ad-67e1-4980-a732-53c76c0c21f3 3 Category 0306 14 10 urn:ddi:dk.dst:4ba96ad0-b058-4a1e-98a2-1d830504046b:13 dk.dst 4ba96ad0-b058-4a1e-98a2-1d830504046b 13 dk.dst 3df4812e-9d4c-4688-8629-67de0625d998 3 Category 0306 14 30 urn:ddi:dk.dst:03fa574c-f493-4539-af0f-bc8bf2446b71:13 dk.dst 03fa574c-f493-4539-af0f-bc8bf2446b71 13 dk.dst 40d73096-9f4c-474b-8d80-b5b68c8ac111 3 Category 0306 14 90 urn:ddi:dk.dst:4b89f2ac-ebb7-465a-860f-fa1a28e2d6bd:13 dk.dst 4b89f2ac-ebb7-465a-860f-fa1a28e2d6bd 13 dk.dst 92e4a622-3cd2-4374-9c58-78126281ffc1 3 Category 0306 15 urn:ddi:dk.dst:b60308d1-9810-47c0-bf9b-26eebd9dee5c:13 dk.dst b60308d1-9810-47c0-bf9b-26eebd9dee5c 13 dk.dst a0b8e9d5-9775-4854-96ec-10dadcd97bc1 3 Category 0306 15 00 urn:ddi:dk.dst:6f83b926-caf3-412f-912c-524a6e4af8b9:13 dk.dst 6f83b926-caf3-412f-912c-524a6e4af8b9 13 dk.dst 82cd3252-3263-47fa-92a0-8187cdd118ac 3 Category 0306 16 urn:ddi:dk.dst:438a3ab8-0f29-4d73-9c78-a709e74bc37c:13 dk.dst 438a3ab8-0f29-4d73-9c78-a709e74bc37c 13 dk.dst bef99635-5077-41aa-8d7b-fc7fc92f4864 3 Category 0306 16 91 urn:ddi:dk.dst:73dfa584-d30c-4d92-b43d-8c1562ff204c:13 dk.dst 73dfa584-d30c-4d92-b43d-8c1562ff204c 13 dk.dst d62e29ba-3969-48e5-a7a7-1b5efbd48884 3 Category 0306 16 99 urn:ddi:dk.dst:2a4dbd44-12eb-4bcc-8f6d-c2d9e06e96d8:13 dk.dst 2a4dbd44-12eb-4bcc-8f6d-c2d9e06e96d8 13 dk.dst 1ddf5e61-c7bf-4971-bb97-bfd515a85fdf 3 Category 0306 17 urn:ddi:dk.dst:b97fba90-c2c6-49fc-a14a-a85f50d04441:13 dk.dst b97fba90-c2c6-49fc-a14a-a85f50d04441 13 dk.dst 2ef2b01c-a119-47e6-9811-a5f64b85239c 3 Category 0306 17 91 urn:ddi:dk.dst:87e2301f-431d-4ea3-98b7-e7a84a18b731:13 dk.dst 87e2301f-431d-4ea3-98b7-e7a84a18b731 13 dk.dst 27a71666-a182-4b0d-89e5-f794224c4ab0 3 Category 0306 17 92 urn:ddi:dk.dst:ac176f70-838c-4670-a980-dfccce975ff3:13 dk.dst ac176f70-838c-4670-a980-dfccce975ff3 13 dk.dst 023282ff-e3ce-4746-8000-b13809a444d9 3 Category 0306 17 93 urn:ddi:dk.dst:4e575b47-3a67-4ac6-9ead-af6ee82b2b03:13 dk.dst 4e575b47-3a67-4ac6-9ead-af6ee82b2b03 13 dk.dst 849a74c8-a170-4f9e-907c-0551d1459855 3 Category 0306 17 94 urn:ddi:dk.dst:0b0e81d7-21cb-4f6f-8fb7-be55ffe5fde3:13 dk.dst 0b0e81d7-21cb-4f6f-8fb7-be55ffe5fde3 13 dk.dst 799d1d8b-fc74-46d9-8135-4a5df46f55a3 3 Category 0306 17 99 urn:ddi:dk.dst:5a8173be-341f-424a-879e-2aa51d2f7feb:13 dk.dst 5a8173be-341f-424a-879e-2aa51d2f7feb 13 dk.dst 31c1a3b9-ee55-412f-8f7e-4e401073e431 3 Category 0306 19 urn:ddi:dk.dst:2d961d44-6c73-4912-adc5-cd7752964538:13 dk.dst 2d961d44-6c73-4912-adc5-cd7752964538 13 dk.dst 1a54183b-26e9-445a-a646-a36b948cfd5e 3 Category 0306 19 10 urn:ddi:dk.dst:a1f140a5-7fd2-4d32-a605-72ca18516ec8:13 dk.dst a1f140a5-7fd2-4d32-a605-72ca18516ec8 13 dk.dst 022f52d5-d694-48f0-b05e-935a17d1cd68 3 Category 0306 19 90 urn:ddi:dk.dst:d910e194-9bef-4591-9f86-93e369937b0f:13 dk.dst d910e194-9bef-4591-9f86-93e369937b0f 13 dk.dst 28a65816-ab02-40a8-9928-2385b6499a10 3 Category 0306 31 urn:ddi:dk.dst:8b02eebf-9c2f-4c9a-aa06-03b1c8913286:13 dk.dst 8b02eebf-9c2f-4c9a-aa06-03b1c8913286 13 dk.dst 584c881e-367b-4976-bd45-b029d4d317b0 3 Category 0306 31 00 urn:ddi:dk.dst:14b3612f-fbe8-4044-b482-468a1495524d:13 dk.dst 14b3612f-fbe8-4044-b482-468a1495524d 13 dk.dst f572f163-9cf3-4947-abca-9f06c25f296f 3 Category 0306 32 urn:ddi:dk.dst:8112f19f-9326-4749-8148-57b535938455:13 dk.dst 8112f19f-9326-4749-8148-57b535938455 13 dk.dst 99b681f5-8f0e-4726-b3ee-48aede55b61c 3 Category 0306 32 10 urn:ddi:dk.dst:ba7cbf59-9ede-42a7-a742-056156a67f8a:13 dk.dst ba7cbf59-9ede-42a7-a742-056156a67f8a 13 dk.dst 7b396c6d-2624-45b4-874c-9fc38e85033e 3 Category 0306 32 91 urn:ddi:dk.dst:e439161c-7b89-4458-bcc0-001e39277667:13 dk.dst e439161c-7b89-4458-bcc0-001e39277667 13 dk.dst b60dc208-6f2e-4bbc-b4c5-fc7bcc475abe 3 Category 0306 32 99 urn:ddi:dk.dst:245c2796-6165-48f8-a907-d93744a28428:13 dk.dst 245c2796-6165-48f8-a907-d93744a28428 13 dk.dst 4ba9618d-7c14-41a9-affe-e71f522ba2dc 3 Category 0306 33 urn:ddi:dk.dst:0b4d320b-e986-47d5-a5df-8915b1334f6b:13 dk.dst 0b4d320b-e986-47d5-a5df-8915b1334f6b 13 dk.dst c78afd24-f26f-49f7-a9c8-ae6e57639bb3 3 Category 0306 33 10 urn:ddi:dk.dst:58232a72-fd9d-4119-8873-0fd744a2149d:13 dk.dst 58232a72-fd9d-4119-8873-0fd744a2149d 13 dk.dst ea64dc56-8e04-4055-ab9d-bb7d2aa7d377 3 Category 0306 33 90 urn:ddi:dk.dst:ddfe4888-7da1-43c8-9a67-06c9f9082065:13 dk.dst ddfe4888-7da1-43c8-9a67-06c9f9082065 13 dk.dst dfec783e-dfe0-4172-9e61-8a643a59f1f0 3 Category 0306 34 urn:ddi:dk.dst:028658b8-2776-4142-ae20-9594ab39dbdc:13 dk.dst 028658b8-2776-4142-ae20-9594ab39dbdc 13 dk.dst f218b207-162b-4770-a8a5-f96f240aedb3 3 Category 0306 34 00 urn:ddi:dk.dst:31a70b58-3a42-4373-8839-d81ba975636d:13 dk.dst 31a70b58-3a42-4373-8839-d81ba975636d 13 dk.dst c9a07b79-dc12-497c-a326-94274cd044b1 3 Category 0306 35 urn:ddi:dk.dst:85fab5cb-c34e-4da3-b0ec-1854e2007529:13 dk.dst 85fab5cb-c34e-4da3-b0ec-1854e2007529 13 dk.dst 01ff4cbc-eb03-4e98-af44-46b4922a6489 3 Category 0306 35 10 urn:ddi:dk.dst:f2896e0f-8c7c-429e-8999-fd2bb7e72099:13 dk.dst f2896e0f-8c7c-429e-8999-fd2bb7e72099 13 dk.dst 9e0a0644-c885-4e19-bb18-e7b0854b0651 3 Category 0306 35 50 urn:ddi:dk.dst:4a34aa66-ef79-4bd9-b415-0e45152d0004:13 dk.dst 4a34aa66-ef79-4bd9-b415-0e45152d0004 13 dk.dst 0c47ac5f-3c71-4e5d-8ef4-ee60e468b986 3 Category 0306 35 90 urn:ddi:dk.dst:ce5b394f-6959-4d5d-9e18-62c22d9a4925:13 dk.dst ce5b394f-6959-4d5d-9e18-62c22d9a4925 13 dk.dst 2a272b55-eb8d-4a21-ad9b-b774d2317ace 3 Category 0306 36 urn:ddi:dk.dst:b05d6563-dacd-4270-bf11-62ffeb27c983:13 dk.dst b05d6563-dacd-4270-bf11-62ffeb27c983 13 dk.dst cef9224a-23fa-4cc6-9866-6e36aa49cc2c 3 Category 0306 36 10 urn:ddi:dk.dst:a7fa4ca4-d1ff-473f-8a85-7f779e406fd0:13 dk.dst a7fa4ca4-d1ff-473f-8a85-7f779e406fd0 13 dk.dst cc0563ff-1bf2-45e8-9fc3-44016d41d308 3 Category 0306 36 50 urn:ddi:dk.dst:33d473b1-6760-4c96-93fe-08ad9e8a84b6:13 dk.dst 33d473b1-6760-4c96-93fe-08ad9e8a84b6 13 dk.dst b03ee10a-2cb6-43e5-8551-f60538c3008f 3 Category 0306 36 90 urn:ddi:dk.dst:af729898-f0e5-47d3-8169-1796a6d6fb7f:13 dk.dst af729898-f0e5-47d3-8169-1796a6d6fb7f 13 dk.dst da74fcdb-52a7-4094-8729-17b32e03586c 3 Category 0306 39 urn:ddi:dk.dst:6c7c98e6-4dd8-4ad1-8577-f3de5ef44f2b:13 dk.dst 6c7c98e6-4dd8-4ad1-8577-f3de5ef44f2b 13 dk.dst f97bde51-731f-4086-8af8-87b751efeb71 3 Category 0306 39 10 urn:ddi:dk.dst:cd13fb90-39ac-42dd-a960-d7549a74a92e:13 dk.dst cd13fb90-39ac-42dd-a960-d7549a74a92e 13 dk.dst cee35d65-dede-4f73-aca1-61bec01ab746 3 Category 0306 39 90 urn:ddi:dk.dst:786930ba-b410-4346-9b62-4706674c4221:13 dk.dst 786930ba-b410-4346-9b62-4706674c4221 13 dk.dst f0f3f3e3-5a90-453c-9fab-42ade7157476 3 Category 0306 91 urn:ddi:dk.dst:b6c3c8b9-137d-4c77-9aef-b2682ffd03b9:13 dk.dst b6c3c8b9-137d-4c77-9aef-b2682ffd03b9 13 dk.dst 9c94afb4-a4e9-4488-9f59-5fa5cd976598 3 Category 0306 91 00 urn:ddi:dk.dst:13ade1fb-3ebd-4cd9-afdb-4c8a902550cf:13 dk.dst 13ade1fb-3ebd-4cd9-afdb-4c8a902550cf 13 dk.dst 4cfe46ae-c338-4f30-ac48-f346c53ee3bd 3 Category 0306 92 urn:ddi:dk.dst:453599bf-36ef-4739-a97f-c42a0b54ae6a:13 dk.dst 453599bf-36ef-4739-a97f-c42a0b54ae6a 13 dk.dst b4e24c88-220e-47dd-93fc-a2eb77a59a43 3 Category 0306 92 10 urn:ddi:dk.dst:48b96ebd-b450-4db9-a305-4da80ade6f22:13 dk.dst 48b96ebd-b450-4db9-a305-4da80ade6f22 13 dk.dst 97f434b7-613e-418d-bf0c-1e25ba7e1467 3 Category 0306 92 90 urn:ddi:dk.dst:24f229e2-fdc9-4de4-8d80-1ec726975280:13 dk.dst 24f229e2-fdc9-4de4-8d80-1ec726975280 13 dk.dst b59dea50-238a-4a94-8074-5501f685ca21 3 Category 0306 93 urn:ddi:dk.dst:3eeb2b6c-d129-4e8c-83e5-af093da0b415:13 dk.dst 3eeb2b6c-d129-4e8c-83e5-af093da0b415 13 dk.dst e583782f-a2c6-46c6-a4e9-ee3f90fb93f8 3 Category 0306 93 10 urn:ddi:dk.dst:1c740cf0-1761-4d26-8b61-dd8502e51e94:13 dk.dst 1c740cf0-1761-4d26-8b61-dd8502e51e94 13 dk.dst aebe1d96-581f-4904-903c-5efb0ddce9f2 3 Category 0306 93 90 urn:ddi:dk.dst:805ef90e-3e90-4048-8641-4478dddfa20a:13 dk.dst 805ef90e-3e90-4048-8641-4478dddfa20a 13 dk.dst d2a09151-7800-4cc7-817e-b50cb3cb573b 3 Category 0306 94 urn:ddi:dk.dst:743cf3d7-d5c3-43f1-a9e3-93e3c08c9b13:13 dk.dst 743cf3d7-d5c3-43f1-a9e3-93e3c08c9b13 13 dk.dst d7dc08da-b2c8-480a-a410-a3eb90ffccb4 3 Category 0306 94 00 urn:ddi:dk.dst:cec832ad-b2e2-44d0-b821-2cd332aeb77c:13 dk.dst cec832ad-b2e2-44d0-b821-2cd332aeb77c 13 dk.dst c1f96511-008b-4a28-a83c-48fd94e61414 3 Category 0306 95 urn:ddi:dk.dst:0564b557-b728-4a24-9506-9a6a85c05e14:13 dk.dst 0564b557-b728-4a24-9506-9a6a85c05e14 13 dk.dst 85f5c13e-3d02-4270-b6d1-eaa026baf23b 3 Category 0306 95 11 urn:ddi:dk.dst:f9d71dc2-517c-4ce6-85da-0a3cc1ef4bde:13 dk.dst f9d71dc2-517c-4ce6-85da-0a3cc1ef4bde 13 dk.dst 104d0186-4f0d-47fc-aa81-20b7e51b0633 3 Category 0306 95 19 urn:ddi:dk.dst:2b585f50-c692-474c-83e7-6508bab84005:13 dk.dst 2b585f50-c692-474c-83e7-6508bab84005 13 dk.dst d91e0c14-7265-44cd-b4ab-93d0ac2f6f2b 3 Category 0306 95 20 urn:ddi:dk.dst:e7e0f266-1dd6-4283-8e36-f2f4d578b0f3:13 dk.dst e7e0f266-1dd6-4283-8e36-f2f4d578b0f3 13 dk.dst fb486864-10b1-45ce-aaa9-a73f083c1f63 3 Category 0306 95 30 urn:ddi:dk.dst:f5bb8895-5552-4196-90ab-7f95a537a6da:13 dk.dst f5bb8895-5552-4196-90ab-7f95a537a6da 13 dk.dst 6f368f32-cc2d-48ac-8fb7-7d525f06188d 3 Category 0306 95 40 urn:ddi:dk.dst:47a3d9a4-a368-421b-94fd-01567723fef5:13 dk.dst 47a3d9a4-a368-421b-94fd-01567723fef5 13 dk.dst 75b5b82f-3e3c-4cec-90b0-e2db6c560f60 3 Category 0306 95 90 urn:ddi:dk.dst:f5d85dae-3f8b-4687-b25b-42bd6e07df1b:13 dk.dst f5d85dae-3f8b-4687-b25b-42bd6e07df1b 13 dk.dst fbbe1e26-296b-4558-aecb-8adb5601a787 3 Category 0306 99 urn:ddi:dk.dst:7073714d-7dac-46d6-a96a-c3626e2cfda7:13 dk.dst 7073714d-7dac-46d6-a96a-c3626e2cfda7 13 dk.dst 72e7bffe-d848-4486-a392-f347c2a7f262 3 Category 0306 99 10 urn:ddi:dk.dst:ac93474c-8488-4bde-aff6-c068ed171906:13 dk.dst ac93474c-8488-4bde-aff6-c068ed171906 13 dk.dst 51ca110f-c583-4ea4-8827-5b2012e8f260 3 Category 0306 99 90 urn:ddi:dk.dst:72b9a2f4-dcda-4102-8bbb-ea87a222a5b5:13 dk.dst 72b9a2f4-dcda-4102-8bbb-ea87a222a5b5 13 dk.dst 30926304-3379-430c-a45b-bf5484fbec36 3 Category 307 urn:ddi:dk.dst:c3e406bb-2321-46d1-8e7d-3f3f7b617392:13 dk.dst c3e406bb-2321-46d1-8e7d-3f3f7b617392 13 dk.dst 84eb6915-a774-4051-a01e-29adc9da0ed1 3 Category 0307 11 urn:ddi:dk.dst:dd86c5a6-7d1f-45a9-bc88-d91c11743ee0:13 dk.dst dd86c5a6-7d1f-45a9-bc88-d91c11743ee0 13 dk.dst 0354371b-9ff7-4a1b-bfff-b888afa7b611 3 Category 0307 11 10 urn:ddi:dk.dst:3f825e8b-c1c7-4d94-8470-772105f74135:13 dk.dst 3f825e8b-c1c7-4d94-8470-772105f74135 13 dk.dst bdf13717-7696-4cbc-b4d7-49f08db9421a 3 Category 0307 11 90 urn:ddi:dk.dst:986eb205-c06e-41ba-bbca-1b3902a3038c:13 dk.dst 986eb205-c06e-41ba-bbca-1b3902a3038c 13 dk.dst 20cfefb7-1231-445c-9034-a3046905a318 3 Category 0307 12 urn:ddi:dk.dst:6a3d0e62-d91b-45aa-9e1e-2a65e843c0ab:13 dk.dst 6a3d0e62-d91b-45aa-9e1e-2a65e843c0ab 13 dk.dst a2f48ab8-545b-46fe-a3e7-219694a903b3 3 Category 0307 12 00 urn:ddi:dk.dst:391f4f94-0c58-4ad4-94a6-17f8858fb297:13 dk.dst 391f4f94-0c58-4ad4-94a6-17f8858fb297 13 dk.dst 5377990c-ad5f-4211-9240-d74fd47663ac 3 Category 0307 19 urn:ddi:dk.dst:75af4aae-940c-4fc2-8b6c-d1d0bd568495:13 dk.dst 75af4aae-940c-4fc2-8b6c-d1d0bd568495 13 dk.dst 3d8e31de-a174-4220-aec2-76bd82804696 3 Category 0307 19 00 urn:ddi:dk.dst:e7dbe525-4519-45f9-962e-8a94891311c9:13 dk.dst e7dbe525-4519-45f9-962e-8a94891311c9 13 dk.dst 80dfcaa3-8c11-45a4-bda4-e17f745996df 3 Category 0307 21 urn:ddi:dk.dst:99a8cc93-3b0c-496e-afcb-ff510e2c8fdf:13 dk.dst 99a8cc93-3b0c-496e-afcb-ff510e2c8fdf 13 dk.dst d8514905-e549-4d8c-96be-8580a9b2f15f 3 Category 0307 21 00 urn:ddi:dk.dst:d7adedf6-5ca0-499c-92d2-907bf20abcf5:13 dk.dst d7adedf6-5ca0-499c-92d2-907bf20abcf5 13 dk.dst 3362d546-03b2-4021-a4c2-d5af16dbf368 3 Category 0307 22 urn:ddi:dk.dst:a7345da0-5b21-4272-ac02-eecb9809f97b:13 dk.dst a7345da0-5b21-4272-ac02-eecb9809f97b 13 dk.dst cb78c163-a871-4b30-ad9e-986f2ab51e50 3 Category 0307 22 10 urn:ddi:dk.dst:5f7e1c19-c934-404d-822a-079ebc2b0342:13 dk.dst 5f7e1c19-c934-404d-822a-079ebc2b0342 13 dk.dst e8f689d8-bb75-406f-b208-ac7e5753084a 3 Category 0307 22 90 urn:ddi:dk.dst:ae59e01e-aabb-4601-8ce2-b666aefc0e6d:13 dk.dst ae59e01e-aabb-4601-8ce2-b666aefc0e6d 13 dk.dst 0dc8aaca-2f1d-4115-8043-20c3c8e27171 3 Category 0307 29 urn:ddi:dk.dst:6d974012-c268-4de8-9a2c-20b41d75a281:13 dk.dst 6d974012-c268-4de8-9a2c-20b41d75a281 13 dk.dst 797604ea-615d-42a1-9547-cf54ee49d819 3 Category 0307 29 00 urn:ddi:dk.dst:f1ac1e87-9cb0-47a5-9cd8-531e1b7b1b2c:13 dk.dst f1ac1e87-9cb0-47a5-9cd8-531e1b7b1b2c 13 dk.dst 7ce87a38-69d8-4cb9-8be4-39034c815b27 3 Category 0307 31 urn:ddi:dk.dst:21fe0ab5-93d8-4546-a1f4-749687370398:13 dk.dst 21fe0ab5-93d8-4546-a1f4-749687370398 13 dk.dst 7de23bc2-ab69-4d31-9b9d-7201789764ba 3 Category 0307 31 10 urn:ddi:dk.dst:d0e14c07-eec0-4045-b5a8-3cb806271920:13 dk.dst d0e14c07-eec0-4045-b5a8-3cb806271920 13 dk.dst 57147623-b98e-4827-a541-a45c0835f271 3 Category 0307 31 90 urn:ddi:dk.dst:8a2ded5e-7019-42c7-95fa-48a499dcc92e:13 dk.dst 8a2ded5e-7019-42c7-95fa-48a499dcc92e 13 dk.dst 61ed5858-7809-4ce9-81c7-5d95d103e24a 3 Category 0307 32 urn:ddi:dk.dst:3d8379a8-572d-4894-bc01-53b383f1cacf:13 dk.dst 3d8379a8-572d-4894-bc01-53b383f1cacf 13 dk.dst aef1d0a7-76f8-4b1a-85ce-0303909bd0fe 3 Category 0307 32 10 urn:ddi:dk.dst:fbbd53d5-0200-4426-9f64-739bb6ad0ef2:13 dk.dst fbbd53d5-0200-4426-9f64-739bb6ad0ef2 13 dk.dst 1033f363-ac96-4700-8de7-52ed12b8c321 3 Category 0307 32 90 urn:ddi:dk.dst:2a874f22-f124-46bf-a047-f39edb634898:13 dk.dst 2a874f22-f124-46bf-a047-f39edb634898 13 dk.dst e6281b10-422a-4848-af94-a308ab94ee1b 3 Category 0307 39 urn:ddi:dk.dst:40008288-467b-490d-9936-f899aae4e3e5:13 dk.dst 40008288-467b-490d-9936-f899aae4e3e5 13 dk.dst 78003251-a466-4c51-bad5-92ac9e915444 3 Category 0307 39 20 urn:ddi:dk.dst:85814ae5-ca0d-4c82-ac1a-02d79c6be6d4:13 dk.dst 85814ae5-ca0d-4c82-ac1a-02d79c6be6d4 13 dk.dst 0302d764-8b03-4a16-9a84-c948d45b1329 3 Category 0307 39 80 urn:ddi:dk.dst:fa654694-877e-46e5-bccc-fb35feeae07c:13 dk.dst fa654694-877e-46e5-bccc-fb35feeae07c 13 dk.dst dc1872ec-651f-40f1-b94b-5e6f9c16525a 3 Category 0307 42 urn:ddi:dk.dst:f34a3d74-822d-47d8-bd35-cb318d965ac3:13 dk.dst f34a3d74-822d-47d8-bd35-cb318d965ac3 13 dk.dst 56533a70-2616-4f46-8419-71d36fbe1f3b 3 Category 0307 42 10 urn:ddi:dk.dst:8e360891-9a57-40ab-b522-e0ad322291b3:13 dk.dst 8e360891-9a57-40ab-b522-e0ad322291b3 13 dk.dst 3f7a4b1e-974f-4483-9319-2ce2b75f6720 3 Category 0307 42 20 urn:ddi:dk.dst:f045f46e-46cd-42f7-8415-bc69c396118a:13 dk.dst f045f46e-46cd-42f7-8415-bc69c396118a 13 dk.dst 63596b90-c9f2-4b75-9af1-bcfa0dd26aea 3 Category 0307 42 30 urn:ddi:dk.dst:6cb32e38-684a-4bbe-8e94-0649c8eb6008:13 dk.dst 6cb32e38-684a-4bbe-8e94-0649c8eb6008 13 dk.dst eadd8606-4eea-4a30-b595-b8e642c7f973 3 Category 0307 42 40 urn:ddi:dk.dst:5daf9ca2-d491-4d98-b7e2-be302a4028ac:13 dk.dst 5daf9ca2-d491-4d98-b7e2-be302a4028ac 13 dk.dst aa1262bb-c6ec-4b95-a070-15c5d98eb1e4 3 Category 0307 42 90 urn:ddi:dk.dst:c1805ec1-13c4-437e-a8bc-fbcce5ef823e:13 dk.dst c1805ec1-13c4-437e-a8bc-fbcce5ef823e 13 dk.dst 60e3379e-3d2b-472c-b8b0-4c3f0a9e4ecb 3 Category 0307 43 urn:ddi:dk.dst:509996a0-d119-43bc-9e07-3437e6447895:13 dk.dst 509996a0-d119-43bc-9e07-3437e6447895 13 dk.dst 8ae3395d-389f-4e0a-84af-54fa9bbd5d18 3 Category 0307 43 21 urn:ddi:dk.dst:37a097ec-ffbd-4f60-bcdf-a1ee894d59d1:13 dk.dst 37a097ec-ffbd-4f60-bcdf-a1ee894d59d1 13 dk.dst 2965a251-eb5d-4cae-9e28-18454a587484 3 Category 0307 43 25 urn:ddi:dk.dst:876db0e1-2d95-4be0-ae28-1c030680afd5:13 dk.dst 876db0e1-2d95-4be0-ae28-1c030680afd5 13 dk.dst aec05e46-7d72-474f-aca2-d1f77ccb66a7 3 Category 0307 43 29 urn:ddi:dk.dst:242c5685-9fdf-4d73-8577-e0e2569a3857:13 dk.dst 242c5685-9fdf-4d73-8577-e0e2569a3857 13 dk.dst 06bb524c-1c12-420f-a11c-522b8171d931 3 Category 0307 43 31 urn:ddi:dk.dst:6d67718b-2d26-463f-b426-28129ddea19f:13 dk.dst 6d67718b-2d26-463f-b426-28129ddea19f 13 dk.dst ef6442a8-9e35-4e9b-93da-3b08d20fa234 3 Category 0307 43 33 urn:ddi:dk.dst:ba00042a-9490-42e0-8dea-d461c5e0468e:13 dk.dst ba00042a-9490-42e0-8dea-d461c5e0468e 13 dk.dst 33398248-2556-440c-abaa-8a011c05d13d 3 Category 0307 43 35 urn:ddi:dk.dst:6be246ad-3fcb-4e13-ab9c-ee2878d211c6:13 dk.dst 6be246ad-3fcb-4e13-ab9c-ee2878d211c6 13 dk.dst 10ec8f8d-8de5-4855-a96e-d348f13f4827 3 Category 0307 43 38 urn:ddi:dk.dst:04d88df0-62cb-4705-adc1-2c31322d3aec:13 dk.dst 04d88df0-62cb-4705-adc1-2c31322d3aec 13 dk.dst 5622fdc6-cf3f-414a-8135-23853f1a3af2 3 Category 0307 43 91 urn:ddi:dk.dst:f717d14f-fdaa-41ca-a060-9453d2a5160d:13 dk.dst f717d14f-fdaa-41ca-a060-9453d2a5160d 13 dk.dst 0a4e9549-bcc2-4206-8e5b-8c7967fd9d4b 3 Category 0307 43 92 urn:ddi:dk.dst:b3ab422f-c8a5-48ad-8003-e95789f6222d:13 dk.dst b3ab422f-c8a5-48ad-8003-e95789f6222d 13 dk.dst 3fa09c42-6271-4f42-8deb-079c6a54b54e 3 Category 0307 43 95 urn:ddi:dk.dst:a37f4b7a-c722-4d96-9769-a6fb559b984e:13 dk.dst a37f4b7a-c722-4d96-9769-a6fb559b984e 13 dk.dst 133f4eda-f3d0-4b9e-b97e-8d6fe6d975b5 3 Category 0307 43 99 urn:ddi:dk.dst:98d2bdb5-43a2-4959-a80c-1ea70c024cf0:13 dk.dst 98d2bdb5-43a2-4959-a80c-1ea70c024cf0 13 dk.dst 4627d78a-9713-444b-9cff-7f74c3f5395d 3 Category 0307 49 urn:ddi:dk.dst:e44894bc-7ee4-45ad-b83b-dd7ca45b8446:13 dk.dst e44894bc-7ee4-45ad-b83b-dd7ca45b8446 13 dk.dst d811f02d-a2c4-4584-95ed-cf71a6a22a6a 3 Category 0307 49 20 urn:ddi:dk.dst:676faa7b-ea78-4975-a628-4c7a7cc92a16:13 dk.dst 676faa7b-ea78-4975-a628-4c7a7cc92a16 13 dk.dst ddd19043-b2fc-441b-b219-3fedee9a8537 3 Category 0307 49 40 urn:ddi:dk.dst:cfad2053-8d68-488e-92a4-8fd1da61888e:13 dk.dst cfad2053-8d68-488e-92a4-8fd1da61888e 13 dk.dst c06fdd55-f133-4b36-86ce-ce63b1c34746 3 Category 0307 49 50 urn:ddi:dk.dst:8fe789a1-e103-4317-b022-e38f55057733:13 dk.dst 8fe789a1-e103-4317-b022-e38f55057733 13 dk.dst 6fbde972-28dc-4446-b437-6aeba69d7f51 3 Category 0307 49 60 urn:ddi:dk.dst:9dcad8ef-7638-45f8-be30-c8281b59d9ee:13 dk.dst 9dcad8ef-7638-45f8-be30-c8281b59d9ee 13 dk.dst e5d3ca0a-612b-4777-8459-815594d8e6b5 3 Category 0307 49 80 urn:ddi:dk.dst:ebcb48dd-fbbe-45fb-a341-b1b0eaf2051d:13 dk.dst ebcb48dd-fbbe-45fb-a341-b1b0eaf2051d 13 dk.dst 3de99573-d8bf-48f1-9f9d-a0d0318c7d39 3 Category 0307 51 urn:ddi:dk.dst:062abe1a-be77-400b-922c-24a90b4f3f66:13 dk.dst 062abe1a-be77-400b-922c-24a90b4f3f66 13 dk.dst 42801172-e808-42c0-ba5a-2a9a8b0be82e 3 Category 0307 51 00 urn:ddi:dk.dst:48c26e2c-0cfb-43b0-b6be-c5a0fc4bdd5d:13 dk.dst 48c26e2c-0cfb-43b0-b6be-c5a0fc4bdd5d 13 dk.dst 192b862d-69d1-4376-9647-3004cdfbfb1a 3 Category 0307 52 urn:ddi:dk.dst:c4babdf7-3a00-43cc-9f0f-c44bc18357a6:13 dk.dst c4babdf7-3a00-43cc-9f0f-c44bc18357a6 13 dk.dst 6f4a62da-abe6-4514-9397-52c370598c21 3 Category 0307 52 00 urn:ddi:dk.dst:b17d1cf9-8a6c-4f51-967b-fba0fbe9d911:13 dk.dst b17d1cf9-8a6c-4f51-967b-fba0fbe9d911 13 dk.dst 2ea4739e-cb76-46ed-a392-2dbc798c672a 3 Category 0307 59 urn:ddi:dk.dst:034f9242-029d-421e-9f77-bbc90ca3ba66:13 dk.dst 034f9242-029d-421e-9f77-bbc90ca3ba66 13 dk.dst e04fa689-a959-4f6a-875c-f0e051d9853d 3 Category 0307 59 00 urn:ddi:dk.dst:909d4d9b-1044-4325-a430-017a9a82275f:13 dk.dst 909d4d9b-1044-4325-a430-017a9a82275f 13 dk.dst aa3851ce-3322-4555-b1b2-d7cebaaa695b 3 Category 0307 60 urn:ddi:dk.dst:9a48d825-beb6-42d6-8af1-c2c24b03e099:13 dk.dst 9a48d825-beb6-42d6-8af1-c2c24b03e099 13 dk.dst c1962ff4-6970-45e9-8015-02e702d36eb6 3 Category 0307 60 00 urn:ddi:dk.dst:3814559a-8a9c-4acd-b7a7-d36c282cdf71:13 dk.dst 3814559a-8a9c-4acd-b7a7-d36c282cdf71 13 dk.dst 404ecff5-aa6d-4b21-9604-d8bf9f821a73 3 Category 0307 71 urn:ddi:dk.dst:0750f384-d580-4b96-b35f-20b0a54a4b32:13 dk.dst 0750f384-d580-4b96-b35f-20b0a54a4b32 13 dk.dst 886447bf-be66-4fee-a344-ec397e38817b 3 Category 0307 71 00 urn:ddi:dk.dst:694ec05b-f487-482d-a38b-519d352b3fa6:13 dk.dst 694ec05b-f487-482d-a38b-519d352b3fa6 13 dk.dst d363ea35-1bf6-4e59-93f9-c10954267ed9 3 Category 0307 72 urn:ddi:dk.dst:4f929d42-63d4-4236-ad2e-5400dbe3d8df:13 dk.dst 4f929d42-63d4-4236-ad2e-5400dbe3d8df 13 dk.dst 06b9ae5c-eca9-4567-8f79-e4de1a8c268f 3 Category 0307 72 10 urn:ddi:dk.dst:da871d05-cce1-4d5f-8843-d6dcf88a1e7b:13 dk.dst da871d05-cce1-4d5f-8843-d6dcf88a1e7b 13 dk.dst 3124dfbc-b42e-45a7-bfbf-7281b217a804 3 Category 0307 72 90 urn:ddi:dk.dst:3276a40c-5945-43ef-9f07-4e44526a00bd:13 dk.dst 3276a40c-5945-43ef-9f07-4e44526a00bd 13 dk.dst 4efb31d9-6bd7-4a17-9d36-61402f52849c 3 Category 0307 79 urn:ddi:dk.dst:7cddf338-adfb-4bd8-a0a6-2b17379c94b7:13 dk.dst 7cddf338-adfb-4bd8-a0a6-2b17379c94b7 13 dk.dst a5acb624-3405-4c1d-a479-f074252e899a 3 Category 0307 79 00 urn:ddi:dk.dst:a57f1959-e7b4-4edd-a394-a3b1b7567163:13 dk.dst a57f1959-e7b4-4edd-a394-a3b1b7567163 13 dk.dst 1af24fcc-5172-4ba2-8b13-1381ec587ed6 3 Category 0307 81 urn:ddi:dk.dst:2e62577b-8c61-437b-b916-aa18f219a161:13 dk.dst 2e62577b-8c61-437b-b916-aa18f219a161 13 dk.dst bd39f856-01c8-4c00-aa90-6fcd8e18178a 3 Category 0307 81 00 urn:ddi:dk.dst:1bcf8974-61aa-450c-9598-22efeeec3bbd:13 dk.dst 1bcf8974-61aa-450c-9598-22efeeec3bbd 13 dk.dst 98d57c9c-0c26-452c-91ab-aa7e71b7de6b 3 Category 0307 82 urn:ddi:dk.dst:cc9162aa-d916-47fa-aa55-e24a5c27b15e:13 dk.dst cc9162aa-d916-47fa-aa55-e24a5c27b15e 13 dk.dst 16fc063f-5d0c-4262-88fe-665ea1a24d68 3 Category 0307 82 00 urn:ddi:dk.dst:084dfe5e-3773-4037-9dc5-8e5dbc89346b:13 dk.dst 084dfe5e-3773-4037-9dc5-8e5dbc89346b 13 dk.dst 9be029cb-3901-429b-89e0-79e04db68008 3 Category 0307 83 urn:ddi:dk.dst:1560d59a-06dd-4416-a3b3-708e56a94942:13 dk.dst 1560d59a-06dd-4416-a3b3-708e56a94942 13 dk.dst 7c0210ef-1eee-4e2c-9610-4337fc63cfa9 3 Category 0307 83 00 urn:ddi:dk.dst:bbd83004-ea6e-4f61-aa26-627462bba6a1:13 dk.dst bbd83004-ea6e-4f61-aa26-627462bba6a1 13 dk.dst f2ac2eca-5f0a-4cc1-bfb1-7cc086bc72c1 3 Category 0307 84 urn:ddi:dk.dst:288b0229-244a-41e8-90a0-46fa5fb9d38e:13 dk.dst 288b0229-244a-41e8-90a0-46fa5fb9d38e 13 dk.dst 94e12b5d-ff2b-4269-bff1-532eadbd71c8 3 Category 0307 84 00 urn:ddi:dk.dst:f6d94b86-3afe-419d-b25f-b17d3f7b4e98:13 dk.dst f6d94b86-3afe-419d-b25f-b17d3f7b4e98 13 dk.dst 9c1cfa97-c9ae-4ab8-ad6a-83446bfe8df8 3 Category 0307 87 urn:ddi:dk.dst:22a404fe-81fa-4aa5-b6e7-3323faea8036:13 dk.dst 22a404fe-81fa-4aa5-b6e7-3323faea8036 13 dk.dst 294a5f02-2eb1-4e58-8fd1-aa3f7dce5ae9 3 Category 0307 87 00 urn:ddi:dk.dst:40716b16-c30b-45bc-acc3-e0902d55bef0:13 dk.dst 40716b16-c30b-45bc-acc3-e0902d55bef0 13 dk.dst 0ec5232e-76ba-45f9-a650-7040694384c4 3 Category 0307 88 urn:ddi:dk.dst:d481e81b-dbde-484c-9962-465fcef1cfc3:13 dk.dst d481e81b-dbde-484c-9962-465fcef1cfc3 13 dk.dst d724cbce-fb42-4a03-bd49-ecb49f79e89c 3 Category 0307 88 00 urn:ddi:dk.dst:044f7d43-e784-4020-9ccb-0f9efd2d93cf:13 dk.dst 044f7d43-e784-4020-9ccb-0f9efd2d93cf 13 dk.dst a1cf6604-80f1-44a6-b1b9-d25175d6995f 3 Category 0307 91 urn:ddi:dk.dst:78c5aa62-30e1-4cd1-8904-905f5249f00c:13 dk.dst 78c5aa62-30e1-4cd1-8904-905f5249f00c 13 dk.dst 911a8a16-10f9-48ac-947d-8bfc5ae494a2 3 Category 0307 91 00 urn:ddi:dk.dst:3d169cd2-96e6-4a9b-b035-30ae11770d0a:13 dk.dst 3d169cd2-96e6-4a9b-b035-30ae11770d0a 13 dk.dst 2b4b3aca-ee74-4315-8f25-17ac8142a112 3 Category 0307 92 urn:ddi:dk.dst:c8fd70e6-e278-4664-b0fb-60fb5060dcb8:13 dk.dst c8fd70e6-e278-4664-b0fb-60fb5060dcb8 13 dk.dst 70044049-4984-4c79-be53-d672ce8d586e 3 Category 0307 92 00 urn:ddi:dk.dst:071e2864-d12b-44fa-b9ee-b45d4dd49187:13 dk.dst 071e2864-d12b-44fa-b9ee-b45d4dd49187 13 dk.dst 9e55d297-1446-4179-a349-a6ddfc2ffc4c 3 Category 0307 99 urn:ddi:dk.dst:07bd0519-ea5f-4a56-9f92-6982370b8438:13 dk.dst 07bd0519-ea5f-4a56-9f92-6982370b8438 13 dk.dst f1eaae7e-df7c-4d90-b952-ab80805f3f77 3 Category 0307 99 00 urn:ddi:dk.dst:c34f0cde-a134-4e39-9bd7-e3ab52625c88:13 dk.dst c34f0cde-a134-4e39-9bd7-e3ab52625c88 13 dk.dst d0c951cd-638e-4b56-b014-251abe545980 3 Category 308 urn:ddi:dk.dst:a3d78c4d-50a1-430e-9a87-99035fa64426:13 dk.dst a3d78c4d-50a1-430e-9a87-99035fa64426 13 dk.dst c9eb5d2f-18a2-4926-b84f-6c1c825bb06b 3 Category 0308 11 urn:ddi:dk.dst:14f60f86-515d-4ed1-9fde-2d0d3ebda0c7:13 dk.dst 14f60f86-515d-4ed1-9fde-2d0d3ebda0c7 13 dk.dst 7bec6721-c0a0-4429-9a64-4e8fcbb213cc 3 Category 0308 11 00 urn:ddi:dk.dst:c41f619a-d9c2-46f3-8880-7c03546ed128:13 dk.dst c41f619a-d9c2-46f3-8880-7c03546ed128 13 dk.dst 0cde40ea-406d-4026-b530-8de2e805daea 3 Category 0308 12 urn:ddi:dk.dst:dd5c826d-6e3a-44df-992f-550bfd10b6d2:13 dk.dst dd5c826d-6e3a-44df-992f-550bfd10b6d2 13 dk.dst 4fc5921c-92e7-4d9a-b3cf-e20bc90a7f8d 3 Category 0308 12 00 urn:ddi:dk.dst:f3f2c7ab-9c73-4802-8847-a25b453abf0a:13 dk.dst f3f2c7ab-9c73-4802-8847-a25b453abf0a 13 dk.dst d5a41d30-95c6-44f2-9ea7-66ee194335b8 3 Category 0308 19 urn:ddi:dk.dst:80fc6d7d-1669-4b86-95e1-684bc8b1c0eb:13 dk.dst 80fc6d7d-1669-4b86-95e1-684bc8b1c0eb 13 dk.dst c2ec60d6-ff0b-49e0-bb7f-5057f5117806 3 Category 0308 19 00 urn:ddi:dk.dst:5c23038f-f9f0-48c6-91ee-a33796fb910b:13 dk.dst 5c23038f-f9f0-48c6-91ee-a33796fb910b 13 dk.dst 53734682-1694-4dc4-bd60-cd89ed4dcac0 3 Category 0308 21 urn:ddi:dk.dst:241eb802-e438-476b-b268-7523b5add4bf:13 dk.dst 241eb802-e438-476b-b268-7523b5add4bf 13 dk.dst 0719c7b0-204c-49d7-8b6c-d602312e6f2d 3 Category 0308 21 00 urn:ddi:dk.dst:5c61f7e7-8f75-4727-8b01-56f12b4a4a0e:13 dk.dst 5c61f7e7-8f75-4727-8b01-56f12b4a4a0e 13 dk.dst b08540c1-3e4e-4c9e-99b4-452cca62791d 3 Category 0308 22 urn:ddi:dk.dst:e57e2b3b-1ccc-4e15-b9c3-300ddb67bc4c:13 dk.dst e57e2b3b-1ccc-4e15-b9c3-300ddb67bc4c 13 dk.dst 82a8ddc4-54a7-4b8f-82a0-235bbc00b7c0 3 Category 0308 22 00 urn:ddi:dk.dst:ce4d0c2b-8945-4be8-986f-851c2a60bc1d:13 dk.dst ce4d0c2b-8945-4be8-986f-851c2a60bc1d 13 dk.dst 9dfe1cde-ba5f-4769-aa05-e745ec1c9ab4 3 Category 0308 29 urn:ddi:dk.dst:70473c4d-5dfd-4a93-9673-89c3b99223bc:13 dk.dst 70473c4d-5dfd-4a93-9673-89c3b99223bc 13 dk.dst 746fc158-6259-4d8f-8b4f-42aade05294c 3 Category 0308 29 00 urn:ddi:dk.dst:d3cd5113-aa64-4a8a-90e0-2976f49f8151:13 dk.dst d3cd5113-aa64-4a8a-90e0-2976f49f8151 13 dk.dst 5cceaaa4-e344-42d7-b799-bde53807242b 3 Category 0308 30 urn:ddi:dk.dst:2970ef38-a5bf-4437-aab6-bbfca4dd4734:13 dk.dst 2970ef38-a5bf-4437-aab6-bbfca4dd4734 13 dk.dst 5049e1c9-0290-484c-957e-b1ef5a74f57c 3 Category 0308 30 50 urn:ddi:dk.dst:752e099f-447b-492d-9bad-2a7b21ef6e2a:13 dk.dst 752e099f-447b-492d-9bad-2a7b21ef6e2a 13 dk.dst 43dce7cf-063d-45a9-9b9c-b75ed4f541ac 3 Category 0308 30 80 urn:ddi:dk.dst:d85a9331-d3bd-411a-ae01-c636c94a4705:13 dk.dst d85a9331-d3bd-411a-ae01-c636c94a4705 13 dk.dst dff9d4de-4585-4b6b-9b3b-7ae014c31b7c 3 Category 0308 90 urn:ddi:dk.dst:e1f9e9e5-ed22-45ca-ae5e-d272b6ba88d5:13 dk.dst e1f9e9e5-ed22-45ca-ae5e-d272b6ba88d5 13 dk.dst 2c27bad7-9534-4516-8be2-9e321f3da6ef 3 Category 0308 90 10 urn:ddi:dk.dst:0a56dfda-d056-4c5b-8a60-8209e68eca65:13 dk.dst 0a56dfda-d056-4c5b-8a60-8209e68eca65 13 dk.dst 6ec09e70-533d-401b-b710-84021294830b 3 Category 0308 90 50 urn:ddi:dk.dst:1d598969-9e6f-4a5b-b05d-4db97f4a92e7:13 dk.dst 1d598969-9e6f-4a5b-b05d-4db97f4a92e7 13 dk.dst 034b53f3-2842-4c49-a088-4669986bae5f 3 Category 0308 90 90 urn:ddi:dk.dst:3655ad4f-62a9-431d-a01c-aabb8cec50eb:13 dk.dst 3655ad4f-62a9-431d-a01c-aabb8cec50eb 13 dk.dst eca1442b-e6d4-45ad-8d69-99c44bc29078 3 Category 04 urn:ddi:dk.dst:b2e86aa8-f436-4364-ab51-f0d3c3ba382f:13 dk.dst b2e86aa8-f436-4364-ab51-f0d3c3ba382f 13 dk.dst 77467d38-fcd6-465d-ad6e-847e981564d8 3 Category 401 urn:ddi:dk.dst:545fe15e-2310-4242-af8e-de7125c7aba2:13 dk.dst 545fe15e-2310-4242-af8e-de7125c7aba2 13 dk.dst 0f89bf7b-23b0-4671-a18f-d58bc4bec90e 3 Category 0401 10 urn:ddi:dk.dst:54a1a7af-c066-4860-a0fe-1e27ce21a32c:13 dk.dst 54a1a7af-c066-4860-a0fe-1e27ce21a32c 13 dk.dst de0f52f6-d1be-4cba-8e50-cf83e58f0809 3 Category 0401 10 10 urn:ddi:dk.dst:81718301-a191-4cff-80df-44cc838c10e8:13 dk.dst 81718301-a191-4cff-80df-44cc838c10e8 13 dk.dst b6bc7e7c-dcdb-4e91-8dc7-5da715fba140 3 Category 0401 10 90 urn:ddi:dk.dst:b6391a58-17af-49a9-b6dd-ddf9db9aa2e2:13 dk.dst b6391a58-17af-49a9-b6dd-ddf9db9aa2e2 13 dk.dst 4aebfcea-e2f6-4c48-99d8-a8938137d92b 3 Category 0401 20 urn:ddi:dk.dst:d3bf9fd1-9f86-4a5b-8ccb-d881039d8d2a:13 dk.dst d3bf9fd1-9f86-4a5b-8ccb-d881039d8d2a 13 dk.dst 4c6d60b3-870c-4d5f-931c-37ed1f851535 3 Category 0401 20 11 urn:ddi:dk.dst:434c9659-8707-44dc-b90d-30210f643486:13 dk.dst 434c9659-8707-44dc-b90d-30210f643486 13 dk.dst 5a725c16-94c3-4f9b-a40f-009cb383f5fa 3 Category 0401 20 19 urn:ddi:dk.dst:cd8b5c77-d7f1-4322-86f2-39a471539158:13 dk.dst cd8b5c77-d7f1-4322-86f2-39a471539158 13 dk.dst 35f60575-9e96-4645-84cf-76155f98a58b 3 Category 0401 20 91 urn:ddi:dk.dst:ee89cd94-9847-4131-9440-fe4632b5fd80:13 dk.dst ee89cd94-9847-4131-9440-fe4632b5fd80 13 dk.dst 0d6a7e52-0caa-420c-aa5e-8e58da31ef1c 3 Category 0401 20 99 urn:ddi:dk.dst:576e7172-09f0-4ba7-9a40-73594a583502:13 dk.dst 576e7172-09f0-4ba7-9a40-73594a583502 13 dk.dst 6fe3de9d-38b1-430a-9f15-a604b4901bd1 3 Category 0401 40 urn:ddi:dk.dst:30bf01c5-0266-4546-af30-f8b8111349d5:13 dk.dst 30bf01c5-0266-4546-af30-f8b8111349d5 13 dk.dst 95cbae13-09e5-4a87-8447-20160ad1762d 3 Category 0401 40 10 urn:ddi:dk.dst:16c1787f-94c2-4c7c-9cb1-51b4dbe12aff:13 dk.dst 16c1787f-94c2-4c7c-9cb1-51b4dbe12aff 13 dk.dst 55202bbe-2e5c-4015-af5f-57b450113b8a 3 Category 0401 40 90 urn:ddi:dk.dst:494412a2-bc27-427b-b485-ecb4e55e192f:13 dk.dst 494412a2-bc27-427b-b485-ecb4e55e192f 13 dk.dst 05ec0935-8eb7-4c0a-baeb-40bf8582ba6c 3 Category 0401 50 urn:ddi:dk.dst:8162b9e6-32d9-4985-b4c7-73fb5c51bb27:13 dk.dst 8162b9e6-32d9-4985-b4c7-73fb5c51bb27 13 dk.dst 6003388a-591d-4b62-95b9-384e0b0e0cc0 3 Category 0401 50 11 urn:ddi:dk.dst:d234b2e3-b9cc-43f2-ba28-cad8f36881d5:13 dk.dst d234b2e3-b9cc-43f2-ba28-cad8f36881d5 13 dk.dst 4b471e83-eb43-412e-81da-7ace3b0f1432 3 Category 0401 50 19 urn:ddi:dk.dst:b9c66435-bbf5-41cd-b98e-6b7735987e75:13 dk.dst b9c66435-bbf5-41cd-b98e-6b7735987e75 13 dk.dst a231b018-6126-408b-861b-bf82a7fe3bc3 3 Category 0401 50 31 urn:ddi:dk.dst:b6d828e6-ed6c-49d2-85c8-d116cfac3f5c:13 dk.dst b6d828e6-ed6c-49d2-85c8-d116cfac3f5c 13 dk.dst ca39833e-dc5a-4547-8dea-30ed01e1d0ee 3 Category 0401 50 39 urn:ddi:dk.dst:a310567c-613e-4e57-8c9e-412c87ffbdb8:13 dk.dst a310567c-613e-4e57-8c9e-412c87ffbdb8 13 dk.dst 6766a9d6-5b9b-48ac-9306-0fa68884f961 3 Category 0401 50 91 urn:ddi:dk.dst:50abb7d2-3073-455d-9e6f-bb005bb79c08:13 dk.dst 50abb7d2-3073-455d-9e6f-bb005bb79c08 13 dk.dst 38c5ed0b-4fbe-4743-9c13-2327266c48e6 3 Category 0401 50 99 urn:ddi:dk.dst:a5d6e836-e567-4748-a355-da82df1f0261:13 dk.dst a5d6e836-e567-4748-a355-da82df1f0261 13 dk.dst 28cd69f7-8cdd-4ceb-b078-3b9d36272986 3 Category 402 urn:ddi:dk.dst:b81cc6e7-ed24-4e9b-aad1-5693cbb023d9:13 dk.dst b81cc6e7-ed24-4e9b-aad1-5693cbb023d9 13 dk.dst 5752b6b9-cddc-4131-94d9-645779146032 3 Category 0402 10 urn:ddi:dk.dst:09870696-3ac2-4df4-88e8-c47b98315281:13 dk.dst 09870696-3ac2-4df4-88e8-c47b98315281 13 dk.dst 8a183238-8452-4198-9328-0c994f9daac4 3 Category 0402 10 11 urn:ddi:dk.dst:55decf7e-c333-4f8e-9316-6b8975447f1a:13 dk.dst 55decf7e-c333-4f8e-9316-6b8975447f1a 13 dk.dst 4ae25a46-b427-434e-ab8c-7621b715c67c 3 Category 0402 10 19 urn:ddi:dk.dst:0c01c0ae-66b3-4a31-bc0b-2462783059f4:13 dk.dst 0c01c0ae-66b3-4a31-bc0b-2462783059f4 13 dk.dst deb2c2ab-298e-45b9-b9cc-14a255bb4f64 3 Category 0402 10 91 urn:ddi:dk.dst:c53adba1-0721-4d27-a553-f0d164ad14ca:13 dk.dst c53adba1-0721-4d27-a553-f0d164ad14ca 13 dk.dst 7ec2b099-6295-46a6-bcaf-0a01c4c49026 3 Category 0402 10 99 urn:ddi:dk.dst:b1773bf6-1128-4b25-980e-622a1a0f322d:13 dk.dst b1773bf6-1128-4b25-980e-622a1a0f322d 13 dk.dst ae84c553-75c5-42cf-b163-00771d209386 3 Category 0402 21 urn:ddi:dk.dst:b4588754-fd90-4f16-ad4a-0145d3395b56:13 dk.dst b4588754-fd90-4f16-ad4a-0145d3395b56 13 dk.dst a607c0aa-c689-4933-b72f-fc0626b16f29 3 Category 0402 21 11 urn:ddi:dk.dst:7ed8eae5-5139-4291-8ae4-c9d3c4b96c55:13 dk.dst 7ed8eae5-5139-4291-8ae4-c9d3c4b96c55 13 dk.dst 0c0b3138-23cf-4062-99cc-1f51b66c689a 3 Category 0402 21 18 urn:ddi:dk.dst:9a48dfd2-d3b5-4722-9c9c-c4588840a778:13 dk.dst 9a48dfd2-d3b5-4722-9c9c-c4588840a778 13 dk.dst 2e846866-ca8b-46c4-be06-8131d8ad5454 3 Category 0402 21 91 urn:ddi:dk.dst:77253e7a-bad0-4738-aabd-e202b4c56327:13 dk.dst 77253e7a-bad0-4738-aabd-e202b4c56327 13 dk.dst 9ba747ca-a193-42e5-b720-71f1e190672a 3 Category 0402 21 99 urn:ddi:dk.dst:be02632a-f596-49a4-a042-965b1cd54113:13 dk.dst be02632a-f596-49a4-a042-965b1cd54113 13 dk.dst 4d4b1317-3561-4c54-bd2c-0ac816eacf4d 3 Category 0402 29 urn:ddi:dk.dst:20752c8a-441d-4c5a-9952-7d987a12c39e:13 dk.dst 20752c8a-441d-4c5a-9952-7d987a12c39e 13 dk.dst 4693b90b-8a62-41f8-b03b-be1cc2731640 3 Category 0402 29 11 urn:ddi:dk.dst:1fc2ea91-02a6-4d1b-9490-7b9fbcb6cd59:13 dk.dst 1fc2ea91-02a6-4d1b-9490-7b9fbcb6cd59 13 dk.dst 3a47c704-ca23-4b40-a490-7443957cf851 3 Category 0402 29 15 urn:ddi:dk.dst:73855e99-4318-4770-bafa-1e0d9ba81b37:13 dk.dst 73855e99-4318-4770-bafa-1e0d9ba81b37 13 dk.dst 65a7d942-eefd-41ae-88a8-15f087d91bcf 3 Category 0402 29 19 urn:ddi:dk.dst:dd2fe00f-f64d-4a31-b56a-f0fe9dfe1f24:13 dk.dst dd2fe00f-f64d-4a31-b56a-f0fe9dfe1f24 13 dk.dst 1e787c02-996a-49c7-987d-472ed16c247b 3 Category 0402 29 91 urn:ddi:dk.dst:b0b33c0f-3b8e-446a-aa3c-16078d3f066d:13 dk.dst b0b33c0f-3b8e-446a-aa3c-16078d3f066d 13 dk.dst 29bfc738-5bfd-4c71-90e8-2f86d6fcd12e 3 Category 0402 29 99 urn:ddi:dk.dst:cb09200e-fc24-44ba-825f-fef3ed941fb8:13 dk.dst cb09200e-fc24-44ba-825f-fef3ed941fb8 13 dk.dst aaf86e82-f0ee-43e3-a199-681033cb4e79 3 Category 0402 91 urn:ddi:dk.dst:2056cce5-2ad1-46c8-a17a-4cd6d91b014f:13 dk.dst 2056cce5-2ad1-46c8-a17a-4cd6d91b014f 13 dk.dst 6e735c44-e6c5-43fe-a5f2-d625931ef662 3 Category 0402 91 10 urn:ddi:dk.dst:f0226100-6312-4204-bc61-07edd23cb9a9:13 dk.dst f0226100-6312-4204-bc61-07edd23cb9a9 13 dk.dst 78e7f395-e407-46d3-8077-8b31c381fb8e 3 Category 0402 91 30 urn:ddi:dk.dst:ad307b5f-ed7c-4189-93e8-c2658a8b4131:13 dk.dst ad307b5f-ed7c-4189-93e8-c2658a8b4131 13 dk.dst 3236966a-23af-4716-9c8f-209a8a43d468 3 Category 0402 91 51 urn:ddi:dk.dst:55ff3d2e-8359-4ffa-8bfd-24ee592f4b49:13 dk.dst 55ff3d2e-8359-4ffa-8bfd-24ee592f4b49 13 dk.dst cd7203c0-bf24-4b35-92ed-e8501e4cc280 3 Category 0402 91 59 urn:ddi:dk.dst:9f798cc3-0ae6-4086-a44e-2d21ce774259:13 dk.dst 9f798cc3-0ae6-4086-a44e-2d21ce774259 13 dk.dst 375a0c0c-6b8e-43ad-9917-c04889556a81 3 Category 0402 91 91 urn:ddi:dk.dst:589463cf-d3cd-4393-9d4f-5d5387b2e9c7:13 dk.dst 589463cf-d3cd-4393-9d4f-5d5387b2e9c7 13 dk.dst bb0aa31c-6f15-421e-b7ae-ffc765c4fdae 3 Category 0402 91 99 urn:ddi:dk.dst:5d746daa-ebcc-448b-a1dc-18d827ea54af:13 dk.dst 5d746daa-ebcc-448b-a1dc-18d827ea54af 13 dk.dst e459c17d-0fe6-4c6c-9a7b-9dccf8fce9c4 3 Category 0402 99 urn:ddi:dk.dst:02e6e778-c192-43d2-a713-641505c4b609:13 dk.dst 02e6e778-c192-43d2-a713-641505c4b609 13 dk.dst d46c993d-1f15-4b4d-8157-dc437ace16f2 3 Category 0402 99 10 urn:ddi:dk.dst:8e51bc73-a0b4-4b3a-87cd-b326922a04f7:13 dk.dst 8e51bc73-a0b4-4b3a-87cd-b326922a04f7 13 dk.dst 74309128-74a6-4274-9c35-d09a4685713e 3 Category 0402 99 31 urn:ddi:dk.dst:ac16ed04-bc47-4263-b7cc-8cec6d9e0e66:13 dk.dst ac16ed04-bc47-4263-b7cc-8cec6d9e0e66 13 dk.dst ca2d5041-2eba-4bd8-9b79-9e9fd2de9871 3 Category 0402 99 39 urn:ddi:dk.dst:3617240c-73aa-4cf0-9507-10a40e80a192:13 dk.dst 3617240c-73aa-4cf0-9507-10a40e80a192 13 dk.dst a5828c63-f07e-40c6-ab50-a2e9ffdf384f 3 Category 0402 99 91 urn:ddi:dk.dst:60d87736-af23-45a4-8cfd-78326807fb5a:13 dk.dst 60d87736-af23-45a4-8cfd-78326807fb5a 13 dk.dst dd266628-26ae-488a-bc11-461840a0a1c8 3 Category 0402 99 99 urn:ddi:dk.dst:be70263d-8f32-4cf8-9fc4-83e9f19c3512:13 dk.dst be70263d-8f32-4cf8-9fc4-83e9f19c3512 13 dk.dst 8248589b-9f45-490f-a73e-6f50ffeaed25 3 Category 403 urn:ddi:dk.dst:89ace07e-270f-4071-b7aa-91bb55367859:13 dk.dst 89ace07e-270f-4071-b7aa-91bb55367859 13 dk.dst b3c48221-fdba-465e-80aa-754fa871d18a 3 Category 0403 10 urn:ddi:dk.dst:6d46b806-77aa-48d4-ad6d-873a967d8dd9:13 dk.dst 6d46b806-77aa-48d4-ad6d-873a967d8dd9 13 dk.dst 476eafaf-c011-4898-8105-0a01f7f49b7e 3 Category 0403 10 11 urn:ddi:dk.dst:96cbfa6b-54ac-4a91-ad5a-258958b0a8c6:13 dk.dst 96cbfa6b-54ac-4a91-ad5a-258958b0a8c6 13 dk.dst 79d96701-a5f1-4ce3-8539-1e1697aece7b 3 Category 0403 10 13 urn:ddi:dk.dst:0213e2bd-d949-40be-9936-b2632a3cc28c:13 dk.dst 0213e2bd-d949-40be-9936-b2632a3cc28c 13 dk.dst b9e0db30-c458-47f5-8f4e-2d38822f99b5 3 Category 0403 10 19 urn:ddi:dk.dst:08ca31dc-710e-4590-a811-006020b6ca63:13 dk.dst 08ca31dc-710e-4590-a811-006020b6ca63 13 dk.dst 3018ab30-bcb1-46fd-bb25-f28113ca2c20 3 Category 0403 10 31 urn:ddi:dk.dst:dcca6eb8-523f-45ae-afce-8fcb5451e61d:13 dk.dst dcca6eb8-523f-45ae-afce-8fcb5451e61d 13 dk.dst 31b17ddc-4bb4-4c9d-a530-d6c110512d38 3 Category 0403 10 33 urn:ddi:dk.dst:db96b57a-29de-4434-b9ad-41d62ce7dce9:13 dk.dst db96b57a-29de-4434-b9ad-41d62ce7dce9 13 dk.dst 4202f529-4db3-46a8-8984-479a72592937 3 Category 0403 10 39 urn:ddi:dk.dst:f0c38b26-1ab8-4072-a160-de9b94965b9a:13 dk.dst f0c38b26-1ab8-4072-a160-de9b94965b9a 13 dk.dst 3ad6160e-e16b-4783-9532-ce64d2a46956 3 Category 0403 10 51 urn:ddi:dk.dst:4c94ebb4-f1d4-44f6-9f04-530882ea14a2:13 dk.dst 4c94ebb4-f1d4-44f6-9f04-530882ea14a2 13 dk.dst dd36d0c5-6f6e-4a32-adfe-8d4791ed0a43 3 Category 0403 10 53 urn:ddi:dk.dst:3d2e333c-366c-468b-97e6-4c4716b0f594:13 dk.dst 3d2e333c-366c-468b-97e6-4c4716b0f594 13 dk.dst 4fbf91a2-5879-4483-9651-74e331fafb26 3 Category 0403 10 59 urn:ddi:dk.dst:6f942281-3f1e-47e3-903a-38bb925f8a16:13 dk.dst 6f942281-3f1e-47e3-903a-38bb925f8a16 13 dk.dst 86c8ecbc-0fe1-4a6e-a9a3-1b8c989a5109 3 Category 0403 10 91 urn:ddi:dk.dst:eaa07d87-7615-41f0-aab7-19180261a7ef:13 dk.dst eaa07d87-7615-41f0-aab7-19180261a7ef 13 dk.dst 22b574b6-71dc-4a54-95c3-dd08dcd75d5a 3 Category 0403 10 93 urn:ddi:dk.dst:3f050d45-ba89-4079-a01a-446236b80044:13 dk.dst 3f050d45-ba89-4079-a01a-446236b80044 13 dk.dst ed25378f-ed79-4bda-a7fc-5250f6705e4c 3 Category 0403 10 99 urn:ddi:dk.dst:e9481270-6646-40b8-b53d-2df8bdea9ee9:13 dk.dst e9481270-6646-40b8-b53d-2df8bdea9ee9 13 dk.dst 02ef7982-6e0f-4f4c-a1c7-eab87d91d9cf 3 Category 0403 90 urn:ddi:dk.dst:e56aacfd-858b-4b68-b967-c434e26373cf:13 dk.dst e56aacfd-858b-4b68-b967-c434e26373cf 13 dk.dst 061f592e-9782-4480-9bde-505d8e01b20e 3 Category 0403 90 11 urn:ddi:dk.dst:02a99877-7814-48a5-a2b5-7d5ef009ac25:13 dk.dst 02a99877-7814-48a5-a2b5-7d5ef009ac25 13 dk.dst 9a564f80-7f88-4333-86c3-68f39be0e2d4 3 Category 0403 90 13 urn:ddi:dk.dst:ac10e58a-f56f-4024-b406-9bf13e8a2151:13 dk.dst ac10e58a-f56f-4024-b406-9bf13e8a2151 13 dk.dst d712695e-fca4-4890-b8d8-2701a791a122 3 Category 0403 90 19 urn:ddi:dk.dst:b1068e39-f408-47b8-b338-2bfabe5ed320:13 dk.dst b1068e39-f408-47b8-b338-2bfabe5ed320 13 dk.dst 4927a84c-3f9a-4c4d-ba6e-b42d3a425ba3 3 Category 0403 90 31 urn:ddi:dk.dst:185a00c6-0b09-4b74-930b-58fbc55962ca:13 dk.dst 185a00c6-0b09-4b74-930b-58fbc55962ca 13 dk.dst 5645d9c5-8fae-498d-b5bc-2c0205b6c138 3 Category 0403 90 33 urn:ddi:dk.dst:8a1a91e9-c9de-4027-a291-e2a5b0747551:13 dk.dst 8a1a91e9-c9de-4027-a291-e2a5b0747551 13 dk.dst 4d49be1b-85ef-4205-8e0f-b11914aa8966 3 Category 0403 90 39 urn:ddi:dk.dst:f28fba13-4989-4d73-bf72-5eb68d83d722:13 dk.dst f28fba13-4989-4d73-bf72-5eb68d83d722 13 dk.dst 4d0f99cb-65d6-4370-ae32-503f1fd94246 3 Category 0403 90 51 urn:ddi:dk.dst:16ca416b-d362-4be2-a88a-b9bfb843c46b:13 dk.dst 16ca416b-d362-4be2-a88a-b9bfb843c46b 13 dk.dst f381cefe-6c07-4d36-91b7-aa04d4597902 3 Category 0403 90 53 urn:ddi:dk.dst:5d449a92-4e0c-4eb3-8aca-0d4a781bc4fd:13 dk.dst 5d449a92-4e0c-4eb3-8aca-0d4a781bc4fd 13 dk.dst 24656473-d40b-4b48-87bc-c0b27aa5241b 3 Category 0403 90 59 urn:ddi:dk.dst:197837d9-6b01-4100-86da-b7eb74926429:13 dk.dst 197837d9-6b01-4100-86da-b7eb74926429 13 dk.dst d716fc67-57ca-486c-ae4b-32f72c358481 3 Category 0403 90 61 urn:ddi:dk.dst:f3fab7f9-ba80-40c4-91af-770da25e3a7d:13 dk.dst f3fab7f9-ba80-40c4-91af-770da25e3a7d 13 dk.dst 8e6a34b2-d1e6-4a83-b446-1d7679100b0d 3 Category 0403 90 63 urn:ddi:dk.dst:e5894507-318a-4339-97c5-e3a5d3840758:13 dk.dst e5894507-318a-4339-97c5-e3a5d3840758 13 dk.dst 39e8cb06-3c1f-4d1b-9f0b-b129bca72da8 3 Category 0403 90 69 urn:ddi:dk.dst:bf587f30-e836-4b10-9d9c-9f34315b61dc:13 dk.dst bf587f30-e836-4b10-9d9c-9f34315b61dc 13 dk.dst 0af24485-6601-4a2e-91c4-779ebdea6a0f 3 Category 0403 90 71 urn:ddi:dk.dst:91b9d4c7-45a0-4b7d-bac2-f0e4116b1f4a:13 dk.dst 91b9d4c7-45a0-4b7d-bac2-f0e4116b1f4a 13 dk.dst a3feec11-63ab-43c3-8e7c-17d81611052f 3 Category 0403 90 73 urn:ddi:dk.dst:132282ac-f5de-4ebd-9eac-84cf75a45036:13 dk.dst 132282ac-f5de-4ebd-9eac-84cf75a45036 13 dk.dst 41c053ab-fba8-4573-8826-f44fd6b45882 3 Category 0403 90 79 urn:ddi:dk.dst:8e9bbad1-cbc7-4995-9a45-2ef5b49f8e7f:13 dk.dst 8e9bbad1-cbc7-4995-9a45-2ef5b49f8e7f 13 dk.dst 6d50ece3-b32c-4e48-a214-a89a99c4d59e 3 Category 0403 90 91 urn:ddi:dk.dst:63a9d87c-6747-46c3-a442-728489a17e26:13 dk.dst 63a9d87c-6747-46c3-a442-728489a17e26 13 dk.dst 33f41c57-4e7f-4af3-b86c-b914b7508743 3 Category 0403 90 93 urn:ddi:dk.dst:4189922b-8cf2-4092-bb0f-4e8fc99a414f:13 dk.dst 4189922b-8cf2-4092-bb0f-4e8fc99a414f 13 dk.dst 2e4c8e2d-de47-42a6-a9b3-7ff5d731949d 3 Category 0403 90 99 urn:ddi:dk.dst:d8e1d5e3-0d1c-4eab-912c-2d46dbc83a10:13 dk.dst d8e1d5e3-0d1c-4eab-912c-2d46dbc83a10 13 dk.dst 2d5f1fcb-0479-4c67-ab5f-251fb7d880cb 3 Category 404 urn:ddi:dk.dst:eab652ad-1fb9-41b9-b3e4-6f0a8b7c494a:13 dk.dst eab652ad-1fb9-41b9-b3e4-6f0a8b7c494a 13 dk.dst 51b4f950-4eea-4bfb-8e8a-0ba22502053d 3 Category 0404 10 urn:ddi:dk.dst:2aaa6392-c09e-4269-b4cb-924251683137:13 dk.dst 2aaa6392-c09e-4269-b4cb-924251683137 13 dk.dst e699393d-96dd-4fcc-8438-89b8fd74edfc 3 Category 0404 10 02 urn:ddi:dk.dst:c3afe522-1d15-412d-a145-042242245d46:13 dk.dst c3afe522-1d15-412d-a145-042242245d46 13 dk.dst 65b9a09d-ab2e-4f85-b614-39548c22d9be 3 Category 0404 10 04 urn:ddi:dk.dst:d19055cf-273e-421b-9f2d-ac471380ac8a:13 dk.dst d19055cf-273e-421b-9f2d-ac471380ac8a 13 dk.dst 38770040-d748-461d-9635-41ae2c53ad39 3 Category 0404 10 06 urn:ddi:dk.dst:e16903e4-a9d5-4ab6-90fd-b254aec20fbd:13 dk.dst e16903e4-a9d5-4ab6-90fd-b254aec20fbd 13 dk.dst b0217f26-f927-45ff-ab58-27c83fef9db3 3 Category 0404 10 12 urn:ddi:dk.dst:24ba5ba8-203b-4a27-8cf2-27fb10e9c119:13 dk.dst 24ba5ba8-203b-4a27-8cf2-27fb10e9c119 13 dk.dst 453628e6-3cfd-4d62-9171-04f31f401ae8 3 Category 0404 10 14 urn:ddi:dk.dst:21edb01d-dcf5-45da-9de7-5e176d9d84e7:13 dk.dst 21edb01d-dcf5-45da-9de7-5e176d9d84e7 13 dk.dst 19f75c39-bd04-4ad8-bc05-a55968711712 3 Category 0404 10 16 urn:ddi:dk.dst:c4c7c8ca-bd4d-4f9c-8a75-f57ed4782d9b:13 dk.dst c4c7c8ca-bd4d-4f9c-8a75-f57ed4782d9b 13 dk.dst 8e4fa21e-6939-4b15-abb8-8d7ed69d79de 3 Category 0404 10 26 urn:ddi:dk.dst:6872ba05-272d-4f54-9251-920f10553d33:13 dk.dst 6872ba05-272d-4f54-9251-920f10553d33 13 dk.dst e139db8e-9765-42bd-bece-df52fcc7bb52 3 Category 0404 10 28 urn:ddi:dk.dst:8c42253e-f835-4b1a-921f-995d50b2e276:13 dk.dst 8c42253e-f835-4b1a-921f-995d50b2e276 13 dk.dst 4624f2d0-1cff-414b-a797-86f393c48e93 3 Category 0404 10 32 urn:ddi:dk.dst:327ea5b0-6bad-46aa-a0c1-b3abebccb21c:13 dk.dst 327ea5b0-6bad-46aa-a0c1-b3abebccb21c 13 dk.dst faf156c0-3bca-4c1c-8a25-49a0729dc27c 3 Category 0404 10 34 urn:ddi:dk.dst:5d4af144-7774-416e-81c2-5bc2db75abb0:13 dk.dst 5d4af144-7774-416e-81c2-5bc2db75abb0 13 dk.dst 0bf5aef1-1648-447b-8bec-8a57fb15a83f 3 Category 0404 10 36 urn:ddi:dk.dst:efdd9ea6-6f31-4048-bb93-c3176f88bd41:13 dk.dst efdd9ea6-6f31-4048-bb93-c3176f88bd41 13 dk.dst 0ebbc68e-ade2-42a9-a6ed-ea3a7383515c 3 Category 0404 10 38 urn:ddi:dk.dst:9a62d5cc-172b-46b6-b954-4b84bbcbce7b:13 dk.dst 9a62d5cc-172b-46b6-b954-4b84bbcbce7b 13 dk.dst c0f6a7b2-4006-44ae-87b3-4069544395d5 3 Category 0404 10 48 urn:ddi:dk.dst:a16e23fd-6590-4cea-9bc0-0d27e161f5b8:13 dk.dst a16e23fd-6590-4cea-9bc0-0d27e161f5b8 13 dk.dst 8518c6e5-9ef7-4a6f-9950-172eca72c85a 3 Category 0404 10 52 urn:ddi:dk.dst:0021bd8e-fd4d-4187-a3c7-9e3e113657d8:13 dk.dst 0021bd8e-fd4d-4187-a3c7-9e3e113657d8 13 dk.dst f75639b9-42dc-4274-a661-2257bf2240a0 3 Category 0404 10 54 urn:ddi:dk.dst:9a0ce9ba-366a-40c6-bd70-ebdea36e82c4:13 dk.dst 9a0ce9ba-366a-40c6-bd70-ebdea36e82c4 13 dk.dst b69ea842-edff-41d4-9777-0117272aab08 3 Category 0404 10 56 urn:ddi:dk.dst:15d59e2d-3566-4e65-a4f1-9c42be0c8b8f:13 dk.dst 15d59e2d-3566-4e65-a4f1-9c42be0c8b8f 13 dk.dst 31ed4ae2-f785-4110-90b9-9d24c3f29207 3 Category 0404 10 58 urn:ddi:dk.dst:2a7422e2-9b2c-4ba7-b0d2-fa99228b765f:13 dk.dst 2a7422e2-9b2c-4ba7-b0d2-fa99228b765f 13 dk.dst 75c7c57a-44a7-489d-bb09-e26ef958a34d 3 Category 0404 10 62 urn:ddi:dk.dst:17d61329-0dbe-4d8f-a7db-bef5b619dbbe:13 dk.dst 17d61329-0dbe-4d8f-a7db-bef5b619dbbe 13 dk.dst 4461b050-7f44-4e9d-887c-931f22b0838f 3 Category 0404 10 72 urn:ddi:dk.dst:1c1f5183-b5f3-4614-99d6-1b8d77c0a2a9:13 dk.dst 1c1f5183-b5f3-4614-99d6-1b8d77c0a2a9 13 dk.dst 15298501-c4c8-4749-b888-bf8299083ae6 3 Category 0404 10 74 urn:ddi:dk.dst:daf669b6-3234-4865-b372-b9dce2116df0:13 dk.dst daf669b6-3234-4865-b372-b9dce2116df0 13 dk.dst 91dc9786-f526-4257-9a5e-8328bef4b7a2 3 Category 0404 10 76 urn:ddi:dk.dst:0e97a031-70ad-4c8e-b889-31ff6423e553:13 dk.dst 0e97a031-70ad-4c8e-b889-31ff6423e553 13 dk.dst 32d8963b-2684-43ab-8b0b-39dee1d1fcb6 3 Category 0404 10 78 urn:ddi:dk.dst:bd56423b-4f89-49ec-b13b-c27bb9dcf62b:13 dk.dst bd56423b-4f89-49ec-b13b-c27bb9dcf62b 13 dk.dst fa3e35eb-0385-4d0d-a8fc-b4936cfcc223 3 Category 0404 10 82 urn:ddi:dk.dst:674adabb-263d-459d-a30f-601256266a59:13 dk.dst 674adabb-263d-459d-a30f-601256266a59 13 dk.dst b7bb6d15-21ec-4ba7-910d-bb5eb650b1a4 3 Category 0404 10 84 urn:ddi:dk.dst:3db28083-8714-4490-abfb-c3c7efd7fd39:13 dk.dst 3db28083-8714-4490-abfb-c3c7efd7fd39 13 dk.dst 5f2fd555-c21f-4ee0-9b71-b80801b65d48 3 Category 0404 90 urn:ddi:dk.dst:b1fb733c-82f0-4eb4-91a7-68b7931ae8bc:13 dk.dst b1fb733c-82f0-4eb4-91a7-68b7931ae8bc 13 dk.dst 33a26d87-9e1c-4d2c-ae3e-861e9899b1ed 3 Category 0404 90 21 urn:ddi:dk.dst:26be83f8-02ff-480c-b595-0e1b6772a58c:13 dk.dst 26be83f8-02ff-480c-b595-0e1b6772a58c 13 dk.dst 23f02826-c1cb-426b-acd9-2800a4e481ff 3 Category 0404 90 23 urn:ddi:dk.dst:f3cc846d-11c6-43f9-9277-8cdb3a46f4d9:13 dk.dst f3cc846d-11c6-43f9-9277-8cdb3a46f4d9 13 dk.dst 217d8bb8-dc4b-4bc7-8dd2-cc52cadb22bd 3 Category 0404 90 29 urn:ddi:dk.dst:8ff02cd6-746d-4eb6-9d1d-7574e3ff059a:13 dk.dst 8ff02cd6-746d-4eb6-9d1d-7574e3ff059a 13 dk.dst 9483f690-229f-40e0-9dc9-2726d8765f78 3 Category 0404 90 81 urn:ddi:dk.dst:38c27bb4-dd91-473a-a2b8-391ed801c1a3:13 dk.dst 38c27bb4-dd91-473a-a2b8-391ed801c1a3 13 dk.dst a32afd98-eed1-4d9e-920b-5997af7d8508 3 Category 0404 90 83 urn:ddi:dk.dst:ebd711bc-3b06-4ef5-b8a5-52e1d795afaa:13 dk.dst ebd711bc-3b06-4ef5-b8a5-52e1d795afaa 13 dk.dst 47266a45-7779-4eba-a59f-2ae3d899c9c9 3 Category 0404 90 89 urn:ddi:dk.dst:4407f529-4576-4bb3-a8f9-ee3b936889ec:13 dk.dst 4407f529-4576-4bb3-a8f9-ee3b936889ec 13 dk.dst 2fc42e41-6ff2-4c80-9430-60dfd9bc5266 3 Category 405 urn:ddi:dk.dst:5f142ca9-5c80-40e0-b7c8-d9641654c8cf:13 dk.dst 5f142ca9-5c80-40e0-b7c8-d9641654c8cf 13 dk.dst 88bfa622-f863-4f67-8ad4-c02f53aa38e6 3 Category 0405 10 urn:ddi:dk.dst:8dd0d37b-fd3d-4304-989e-301e56b8542a:13 dk.dst 8dd0d37b-fd3d-4304-989e-301e56b8542a 13 dk.dst fa4debc6-16d1-4541-8fe6-5a95e49f870d 3 Category 0405 10 11 urn:ddi:dk.dst:76fb809b-2b7c-4067-a203-3f41770bc3bb:13 dk.dst 76fb809b-2b7c-4067-a203-3f41770bc3bb 13 dk.dst ecc80448-286a-4167-a29d-810a852f2ebd 3 Category 0405 10 19 urn:ddi:dk.dst:e384f3f9-e291-4373-a461-a6a7b32a4df2:13 dk.dst e384f3f9-e291-4373-a461-a6a7b32a4df2 13 dk.dst e76d14c2-c15f-4173-aca1-cfd514485299 3 Category 0405 10 30 urn:ddi:dk.dst:5424ab85-e4a7-4e52-9290-a8fe43dd1c2e:13 dk.dst 5424ab85-e4a7-4e52-9290-a8fe43dd1c2e 13 dk.dst af19c59a-e441-4165-8d46-48bcd82ae96e 3 Category 0405 10 50 urn:ddi:dk.dst:818ab516-ae56-4d04-8c81-ab4af67bdd5f:13 dk.dst 818ab516-ae56-4d04-8c81-ab4af67bdd5f 13 dk.dst 0353cfb1-df22-4593-aa78-97099bf3b39b 3 Category 0405 10 90 urn:ddi:dk.dst:79062a97-a4ad-44f0-a590-920abc62c8dd:13 dk.dst 79062a97-a4ad-44f0-a590-920abc62c8dd 13 dk.dst e3010295-766d-4452-bdb4-58784774b878 3 Category 0405 20 urn:ddi:dk.dst:bb43c377-efe6-427c-9282-7e2c9f16e512:13 dk.dst bb43c377-efe6-427c-9282-7e2c9f16e512 13 dk.dst 127d7a1e-36dd-4f99-a3a8-bd24cc666b7c 3 Category 0405 20 10 urn:ddi:dk.dst:fc5d7d33-390d-4000-9e9c-5ce870899d04:13 dk.dst fc5d7d33-390d-4000-9e9c-5ce870899d04 13 dk.dst 3c4ad273-cf16-4158-bbd1-4938284dd564 3 Category 0405 20 30 urn:ddi:dk.dst:6d963023-beab-4195-a0dd-d89708486579:13 dk.dst 6d963023-beab-4195-a0dd-d89708486579 13 dk.dst 4992fa96-092d-443a-9b14-5ddeb904fa5b 3 Category 0405 20 90 urn:ddi:dk.dst:3319a50b-c06b-4555-ad76-b706f9f53978:13 dk.dst 3319a50b-c06b-4555-ad76-b706f9f53978 13 dk.dst da7e3704-050d-45c0-8a06-ed66d87d632d 3 Category 0405 90 urn:ddi:dk.dst:8606e88f-c4cf-4e80-bfb6-c0a8712231cc:13 dk.dst 8606e88f-c4cf-4e80-bfb6-c0a8712231cc 13 dk.dst 18196fe7-ed11-419d-b10c-8ab5b3f8aa4c 3 Category 0405 90 10 urn:ddi:dk.dst:039d48ed-d8d9-4406-9b05-442bb479df63:13 dk.dst 039d48ed-d8d9-4406-9b05-442bb479df63 13 dk.dst ac19841b-86ac-479a-97a6-692501330fd0 3 Category 0405 90 90 urn:ddi:dk.dst:f3ea98b2-1e9f-4250-8518-24ab3a1cf9a4:13 dk.dst f3ea98b2-1e9f-4250-8518-24ab3a1cf9a4 13 dk.dst c9170e84-5e66-49ae-ab38-f046569e2961 3 Category 406 urn:ddi:dk.dst:365f6de6-ec97-4cb1-a39f-ee0b20f83ae5:13 dk.dst 365f6de6-ec97-4cb1-a39f-ee0b20f83ae5 13 dk.dst 15e16b85-0c19-4a04-9a49-ff42a49c2781 3 Category 0406 10 urn:ddi:dk.dst:27181cb2-7563-4596-8c24-c8aa766f5898:13 dk.dst 27181cb2-7563-4596-8c24-c8aa766f5898 13 dk.dst 750e7ff5-340d-4d33-938c-b378ee49c371 3 Category 0406 10 30 urn:ddi:dk.dst:9fea1099-73a7-43b4-ba00-b67e0ecf3adc:13 dk.dst 9fea1099-73a7-43b4-ba00-b67e0ecf3adc 13 dk.dst 1e3a1474-8cd4-473b-922b-575d00ce6d17 3 Category 0406 10 50 urn:ddi:dk.dst:e5237381-4dc9-46fe-8f9e-54de4683fe4c:13 dk.dst e5237381-4dc9-46fe-8f9e-54de4683fe4c 13 dk.dst 0180eb9a-8b5d-4ed2-9d57-e8d98fcfc88b 3 Category 0406 10 80 urn:ddi:dk.dst:32b6e3cc-fb8c-41b2-b33a-03ca26c83cbe:13 dk.dst 32b6e3cc-fb8c-41b2-b33a-03ca26c83cbe 13 dk.dst 0c33682d-828d-4202-b49e-378f285972e0 3 Category 0406 20 urn:ddi:dk.dst:4610e3f2-070a-4e5b-9fc3-4ef3934d9f0b:13 dk.dst 4610e3f2-070a-4e5b-9fc3-4ef3934d9f0b 13 dk.dst 3704c4fd-74ed-4cb7-82a4-67c90d00f27e 3 Category 0406 20 00 urn:ddi:dk.dst:34f717a8-0d30-49a6-b3a4-a92e44a014e8:13 dk.dst 34f717a8-0d30-49a6-b3a4-a92e44a014e8 13 dk.dst e7a6241d-f8f1-4c20-889a-e91233ac206d 3 Category 0406 30 urn:ddi:dk.dst:cc8c4b0b-c60c-4f7b-abca-439fc8ab6e2a:13 dk.dst cc8c4b0b-c60c-4f7b-abca-439fc8ab6e2a 13 dk.dst f4632509-3a39-4f70-b081-5c04b990526f 3 Category 0406 30 10 urn:ddi:dk.dst:7c32b1c5-7651-47e8-a794-1d18feb2380f:13 dk.dst 7c32b1c5-7651-47e8-a794-1d18feb2380f 13 dk.dst 28dc9744-5c7a-4218-ac87-c7cc007624e3 3 Category 0406 30 31 urn:ddi:dk.dst:b1eb1815-1eb9-4b42-bde4-f3977017c789:13 dk.dst b1eb1815-1eb9-4b42-bde4-f3977017c789 13 dk.dst a6ac7ab8-0b74-46d0-87e5-d28705634f0c 3 Category 0406 30 39 urn:ddi:dk.dst:de26a854-6279-4ff7-a784-217354e2f4ec:13 dk.dst de26a854-6279-4ff7-a784-217354e2f4ec 13 dk.dst 92c43e5c-d941-4aec-8049-c203a4d3a2e3 3 Category 0406 30 90 urn:ddi:dk.dst:2cb1903b-432b-44b2-8385-6c78a0419c3f:13 dk.dst 2cb1903b-432b-44b2-8385-6c78a0419c3f 13 dk.dst 7d77afe9-e5de-4bc4-b904-f572b45d998b 3 Category 0406 40 urn:ddi:dk.dst:d2cb4eac-e888-4ffa-a694-4781aee305ba:13 dk.dst d2cb4eac-e888-4ffa-a694-4781aee305ba 13 dk.dst 509905ef-c0d5-46fc-abaf-bf167be3b9a7 3 Category 0406 40 10 urn:ddi:dk.dst:75ba800d-62ed-4eee-873d-8bd4f0de37a8:13 dk.dst 75ba800d-62ed-4eee-873d-8bd4f0de37a8 13 dk.dst e800f7a7-168c-42ce-8bed-f7d3c90053c7 3 Category 0406 40 50 urn:ddi:dk.dst:a866d9fd-08f2-4388-ab11-0827ee2c401f:13 dk.dst a866d9fd-08f2-4388-ab11-0827ee2c401f 13 dk.dst 3ae288fe-1652-46b0-ae98-d17cc919adec 3 Category 0406 40 90 urn:ddi:dk.dst:0c02012b-fa27-4fba-81ff-9c1d1cf37508:13 dk.dst 0c02012b-fa27-4fba-81ff-9c1d1cf37508 13 dk.dst 0b6855c5-10a3-4eab-abd0-53fc870165ed 3 Category 0406 90 urn:ddi:dk.dst:b65f2392-15e4-4d0e-b378-db55d87f5273:13 dk.dst b65f2392-15e4-4d0e-b378-db55d87f5273 13 dk.dst a72bb03e-ff88-47d6-8027-1854b86e9860 3 Category 0406 90 01 urn:ddi:dk.dst:e104df3a-e2dc-4202-ad09-a7bee459d83a:13 dk.dst e104df3a-e2dc-4202-ad09-a7bee459d83a 13 dk.dst 66f2ad34-782d-4aeb-bf72-3bb3b9369bc2 3 Category 0406 90 13 urn:ddi:dk.dst:a7b9940e-562e-4c9a-bc70-191d6da90017:13 dk.dst a7b9940e-562e-4c9a-bc70-191d6da90017 13 dk.dst 1d5574b4-e926-4b35-86bb-193afa3c590a 3 Category 0406 90 15 urn:ddi:dk.dst:c9978261-cb26-4e33-b3b8-31f1a6f4a6f0:13 dk.dst c9978261-cb26-4e33-b3b8-31f1a6f4a6f0 13 dk.dst 92b2c1cd-711b-45d9-b949-06af9f18ec10 3 Category 0406 90 17 urn:ddi:dk.dst:93ea5f0b-2662-4743-9ba9-1ece3b4bf838:13 dk.dst 93ea5f0b-2662-4743-9ba9-1ece3b4bf838 13 dk.dst 9cc026c4-dede-4639-bf48-f875516b8b1c 3 Category 0406 90 18 urn:ddi:dk.dst:139f1d81-b401-4e91-8534-f888054522ae:13 dk.dst 139f1d81-b401-4e91-8534-f888054522ae 13 dk.dst bf6f17e7-81d2-4263-899a-467aa1d60be8 3 Category 0406 90 21 urn:ddi:dk.dst:e42908ff-c230-4a54-a8eb-0c19316fd99c:13 dk.dst e42908ff-c230-4a54-a8eb-0c19316fd99c 13 dk.dst 54cb2b83-f3a6-4727-8744-463123801495 3 Category 0406 90 23 urn:ddi:dk.dst:54ca8ffb-416a-4054-9653-4c154d478ae4:13 dk.dst 54ca8ffb-416a-4054-9653-4c154d478ae4 13 dk.dst aaae88ae-8132-4866-a81f-8ef0d494fc14 3 Category 0406 90 25 urn:ddi:dk.dst:a254041e-e18e-4eec-8a8d-93feaba94732:13 dk.dst a254041e-e18e-4eec-8a8d-93feaba94732 13 dk.dst 9b100786-a355-4655-800d-f62a3bf43959 3 Category 0406 90 29 urn:ddi:dk.dst:bf07fefc-0e89-4589-9094-45609dc61995:13 dk.dst bf07fefc-0e89-4589-9094-45609dc61995 13 dk.dst 59961773-8f82-40b7-8e94-02e3c572e587 3 Category 0406 90 32 urn:ddi:dk.dst:311c6ea5-d61f-49bb-8338-1a02b178dbd2:13 dk.dst 311c6ea5-d61f-49bb-8338-1a02b178dbd2 13 dk.dst 038d5455-92fa-4c1e-ac6c-586456a825c6 3 Category 0406 90 35 urn:ddi:dk.dst:3e8c7da5-2b38-4e03-8c7e-4758e5bf948e:13 dk.dst 3e8c7da5-2b38-4e03-8c7e-4758e5bf948e 13 dk.dst 249166e1-8330-4ff7-a209-5fce0000cf3b 3 Category 0406 90 37 urn:ddi:dk.dst:2549cd4f-c323-42d9-8f7e-e021a627c495:13 dk.dst 2549cd4f-c323-42d9-8f7e-e021a627c495 13 dk.dst 762a1f42-c9bf-4ce9-bb35-5f680367a972 3 Category 0406 90 39 urn:ddi:dk.dst:b09d3ad6-70c7-428c-908d-cc6e9f6cb390:13 dk.dst b09d3ad6-70c7-428c-908d-cc6e9f6cb390 13 dk.dst dcf349d7-acf0-4616-83b8-ca3acd65986f 3 Category 0406 90 50 urn:ddi:dk.dst:448f86cc-aefa-4d80-9023-a3c4c1d94bb8:13 dk.dst 448f86cc-aefa-4d80-9023-a3c4c1d94bb8 13 dk.dst 4efe6f40-4b45-4b83-acaa-726c5dd9196f 3 Category 0406 90 61 urn:ddi:dk.dst:be2dad9a-eb0a-48a4-af8f-e9420d8a8c8a:13 dk.dst be2dad9a-eb0a-48a4-af8f-e9420d8a8c8a 13 dk.dst c3036893-baa2-43d3-900a-fdd75842d8ce 3 Category 0406 90 63 urn:ddi:dk.dst:d716f7f5-7bfa-4a37-a41c-3dddd4b697ea:13 dk.dst d716f7f5-7bfa-4a37-a41c-3dddd4b697ea 13 dk.dst 04263962-19ac-476d-b08b-51016e5c3109 3 Category 0406 90 69 urn:ddi:dk.dst:714b8ebc-48c3-46d2-9f62-19936917a4d0:13 dk.dst 714b8ebc-48c3-46d2-9f62-19936917a4d0 13 dk.dst 1ac21a14-a3c8-4e21-8d2f-e7306b240ebf 3 Category 0406 90 73 urn:ddi:dk.dst:b27abbdd-f3a0-4231-a3ab-8524b0d169a9:13 dk.dst b27abbdd-f3a0-4231-a3ab-8524b0d169a9 13 dk.dst 99ba5609-836a-4885-8e49-868513b12f8c 3 Category 0406 90 74 urn:ddi:dk.dst:1d776ef2-5c42-4b69-8d66-a3b5874cc239:13 dk.dst 1d776ef2-5c42-4b69-8d66-a3b5874cc239 13 dk.dst e1c597ac-f15a-4c9c-a995-ca5953133ce8 3 Category 0406 90 75 urn:ddi:dk.dst:c29150c1-d194-4cba-9e25-3f7fd652bf44:13 dk.dst c29150c1-d194-4cba-9e25-3f7fd652bf44 13 dk.dst 0edd3fef-a727-4db5-8969-e13d9cad10f6 3 Category 0406 90 76 urn:ddi:dk.dst:8deb1612-bd7e-41ec-8cb3-c6a3cdc9ce21:13 dk.dst 8deb1612-bd7e-41ec-8cb3-c6a3cdc9ce21 13 dk.dst b9033e15-45fc-4d36-ba2b-452a2050fb1a 3 Category 0406 90 78 urn:ddi:dk.dst:e186bc80-494b-414c-9c9d-010bc9d5bb13:13 dk.dst e186bc80-494b-414c-9c9d-010bc9d5bb13 13 dk.dst ed79fcd7-0b02-4daf-bd5d-c7427320df6a 3 Category 0406 90 79 urn:ddi:dk.dst:13f1adfb-257d-4503-8edc-dab0ea7ee91f:13 dk.dst 13f1adfb-257d-4503-8edc-dab0ea7ee91f 13 dk.dst 3d0b6451-98a7-4b8e-a555-c36d96bef388 3 Category 0406 90 81 urn:ddi:dk.dst:bbeb5cda-40c0-49f2-b322-e45a49e420f7:13 dk.dst bbeb5cda-40c0-49f2-b322-e45a49e420f7 13 dk.dst 9a2946d4-c801-42c8-b2b3-a9d98aebb8d5 3 Category 0406 90 82 urn:ddi:dk.dst:76a29823-052b-4f59-8a86-9375343778d5:13 dk.dst 76a29823-052b-4f59-8a86-9375343778d5 13 dk.dst 4add509a-15ab-4502-8cc9-e9690e89c8d1 3 Category 0406 90 84 urn:ddi:dk.dst:b9efebfe-5993-4e17-a4c7-0610c18fd966:13 dk.dst b9efebfe-5993-4e17-a4c7-0610c18fd966 13 dk.dst 59a43b72-14b6-42f4-aa04-9d611ec54446 3 Category 0406 90 85 urn:ddi:dk.dst:193ea389-3507-43c6-a959-430a34187b89:13 dk.dst 193ea389-3507-43c6-a959-430a34187b89 13 dk.dst 2761fed9-5db3-4cfa-ab3d-d427035ce961 3 Category 0406 90 86 urn:ddi:dk.dst:8989988a-53df-40c1-b150-005064a3beb0:13 dk.dst 8989988a-53df-40c1-b150-005064a3beb0 13 dk.dst aa15b026-4b46-4012-a863-214b5dff8ca1 3 Category 0406 90 89 urn:ddi:dk.dst:47a69697-1ea6-49f5-8c34-f79f6493da66:13 dk.dst 47a69697-1ea6-49f5-8c34-f79f6493da66 13 dk.dst ba7ee0e0-e7a6-4aa1-9b55-bcd371b97bdd 3 Category 0406 90 92 urn:ddi:dk.dst:031e4aff-49a9-454a-bdad-95a05e2d64fe:13 dk.dst 031e4aff-49a9-454a-bdad-95a05e2d64fe 13 dk.dst 712f4802-61c9-4944-9bc3-c171e3a7de06 3 Category 0406 90 93 urn:ddi:dk.dst:736c617c-0073-4efe-b154-407911436455:13 dk.dst 736c617c-0073-4efe-b154-407911436455 13 dk.dst d19dda51-b9e5-43b8-a812-5274712dd4fb 3 Category 0406 90 99 urn:ddi:dk.dst:78b02807-10b4-4bf6-a70f-5baaccd304c7:13 dk.dst 78b02807-10b4-4bf6-a70f-5baaccd304c7 13 dk.dst 0a5cd69f-c686-479f-b087-daa908dbd349 3 Category 407 urn:ddi:dk.dst:0ff33321-dc47-4c76-ac41-2d3ffc9bea70:13 dk.dst 0ff33321-dc47-4c76-ac41-2d3ffc9bea70 13 dk.dst 1139785a-bedc-4a12-98bf-85483df88812 3 Category 0407 11 urn:ddi:dk.dst:a78ed8e0-cb34-49b8-82d4-f27ff8674618:13 dk.dst a78ed8e0-cb34-49b8-82d4-f27ff8674618 13 dk.dst feb442c6-5a4a-4ed3-b05f-197f33f22a59 3 Category 0407 11 00 urn:ddi:dk.dst:e26d228c-ea20-4012-b903-584c3900dc1c:13 dk.dst e26d228c-ea20-4012-b903-584c3900dc1c 13 dk.dst 45033cf4-a2cd-400d-8ea4-e0e14b100750 3 Category 0407 19 urn:ddi:dk.dst:746dfd0d-1b92-4614-af39-b6e8bca15c16:13 dk.dst 746dfd0d-1b92-4614-af39-b6e8bca15c16 13 dk.dst 66ab310a-c582-426f-bdea-6255714c027d 3 Category 0407 19 11 urn:ddi:dk.dst:74a90735-8059-43e9-8ea6-2e8f0dff39ff:13 dk.dst 74a90735-8059-43e9-8ea6-2e8f0dff39ff 13 dk.dst 00d55e3a-2fe8-48af-aee3-d70ac56f3254 3 Category 0407 19 19 urn:ddi:dk.dst:60c67d0a-b45d-49e1-b6d1-4cb0e7463d48:13 dk.dst 60c67d0a-b45d-49e1-b6d1-4cb0e7463d48 13 dk.dst 842b6568-c7af-4956-986e-339a034a6b87 3 Category 0407 19 90 urn:ddi:dk.dst:11a1bd52-ff20-464f-8f37-57ede52c2bf4:13 dk.dst 11a1bd52-ff20-464f-8f37-57ede52c2bf4 13 dk.dst 484a48ca-306b-4eda-802c-58eea2b08020 3 Category 0407 21 urn:ddi:dk.dst:8c164472-6741-423e-a1c0-7a8c9b3a037e:13 dk.dst 8c164472-6741-423e-a1c0-7a8c9b3a037e 13 dk.dst 5556e1f8-95b2-4d3e-95de-de397a73dad9 3 Category 0407 21 00 urn:ddi:dk.dst:e08d1a20-cd14-4f9d-b132-4f1203bcca5a:13 dk.dst e08d1a20-cd14-4f9d-b132-4f1203bcca5a 13 dk.dst 434a8677-0bb7-489a-98f4-3e1a25765f79 3 Category 0407 29 urn:ddi:dk.dst:d0f2ebaf-553c-4198-b711-732a4eae3ede:13 dk.dst d0f2ebaf-553c-4198-b711-732a4eae3ede 13 dk.dst 5549d643-7f71-430a-91de-fbd002b11856 3 Category 0407 29 10 urn:ddi:dk.dst:d15d2657-6e5a-4c56-b588-085125201c9f:13 dk.dst d15d2657-6e5a-4c56-b588-085125201c9f 13 dk.dst f6dfa235-16ff-47f8-89fd-3ece7dfb4dac 3 Category 0407 29 90 urn:ddi:dk.dst:b93914c0-1334-4d1c-a6d4-a3bcec2616db:13 dk.dst b93914c0-1334-4d1c-a6d4-a3bcec2616db 13 dk.dst e83affaa-75fd-4a9a-9394-a9153c94dd29 3 Category 0407 90 urn:ddi:dk.dst:4b7eabeb-ec7a-4680-8ffd-d3a96edbeb3a:13 dk.dst 4b7eabeb-ec7a-4680-8ffd-d3a96edbeb3a 13 dk.dst d1646ef8-6a70-4a75-8efd-08d2aee020ab 3 Category 0407 90 10 urn:ddi:dk.dst:0f47adb0-9841-4323-b153-d691a01a9ca7:13 dk.dst 0f47adb0-9841-4323-b153-d691a01a9ca7 13 dk.dst 402d0a80-55a0-4d60-9f32-e3815193ad3c 3 Category 0407 90 90 urn:ddi:dk.dst:54e0cc7f-99f6-4e5f-b195-6108777549af:13 dk.dst 54e0cc7f-99f6-4e5f-b195-6108777549af 13 dk.dst f38d7c0b-23e9-4dd9-b811-f6dbf606c71f 3 Category 408 urn:ddi:dk.dst:c5e75b16-735b-411b-bdb5-986da1d99689:13 dk.dst c5e75b16-735b-411b-bdb5-986da1d99689 13 dk.dst 885feb84-6512-4b13-bdec-71cc6762ae22 3 Category 0408 11 urn:ddi:dk.dst:e9d80ab6-984d-4f48-a671-7488eae53552:13 dk.dst e9d80ab6-984d-4f48-a671-7488eae53552 13 dk.dst 60cbc369-6b7e-47f4-9930-e992ab3a1922 3 Category 0408 11 20 urn:ddi:dk.dst:c7b8439a-06c7-4b06-bed3-33f967db505b:13 dk.dst c7b8439a-06c7-4b06-bed3-33f967db505b 13 dk.dst a9aa39aa-3fc7-4a41-8066-493eb21cc332 3 Category 0408 11 80 urn:ddi:dk.dst:ed1d55b4-f4dc-4bfd-8f56-4627e140a14a:13 dk.dst ed1d55b4-f4dc-4bfd-8f56-4627e140a14a 13 dk.dst 8fd80758-09c8-47bd-ba7a-568b45a75a6a 3 Category 0408 19 urn:ddi:dk.dst:f4cecccd-5cce-435a-a0c2-37b5df80e549:13 dk.dst f4cecccd-5cce-435a-a0c2-37b5df80e549 13 dk.dst b55ff315-7798-42e8-aaf0-7dd62b86457e 3 Category 0408 19 20 urn:ddi:dk.dst:03b53c14-1acc-42d0-bb16-a8b0a31bb7cf:13 dk.dst 03b53c14-1acc-42d0-bb16-a8b0a31bb7cf 13 dk.dst c77ca9f3-c18b-4eca-a34f-7ae6582b191c 3 Category 0408 19 81 urn:ddi:dk.dst:062527c2-cc35-4063-baf7-ed42a0a799c8:13 dk.dst 062527c2-cc35-4063-baf7-ed42a0a799c8 13 dk.dst 7f3a236a-9303-4463-a373-a5bf8ee2991a 3 Category 0408 19 89 urn:ddi:dk.dst:061ffed8-c252-4f0f-9b57-25dc051d4090:13 dk.dst 061ffed8-c252-4f0f-9b57-25dc051d4090 13 dk.dst 53d62002-2343-4fd7-af1e-4589509ac574 3 Category 0408 91 urn:ddi:dk.dst:9081c100-6d75-4e14-858c-2eb9ce7cf138:13 dk.dst 9081c100-6d75-4e14-858c-2eb9ce7cf138 13 dk.dst b24131b7-ad34-4d09-95f5-eca372a65f93 3 Category 0408 91 20 urn:ddi:dk.dst:abfc0fcc-c2ff-4a18-a2fd-4312c84a6bbf:13 dk.dst abfc0fcc-c2ff-4a18-a2fd-4312c84a6bbf 13 dk.dst 345905d6-11d9-46c6-b520-8a7244ebbab0 3 Category 0408 91 80 urn:ddi:dk.dst:5d06100f-f4d4-4f54-bfc1-27dad2945d23:13 dk.dst 5d06100f-f4d4-4f54-bfc1-27dad2945d23 13 dk.dst dd523500-b9ff-4acd-8e27-4c178ec22631 3 Category 0408 99 urn:ddi:dk.dst:7008cc57-08ac-41ed-93a8-640b9628d5e4:13 dk.dst 7008cc57-08ac-41ed-93a8-640b9628d5e4 13 dk.dst af3c5aaa-600c-4f38-ab03-a148d22f6e2a 3 Category 0408 99 20 urn:ddi:dk.dst:69c4899d-edf9-4307-9631-9170aa09ea96:13 dk.dst 69c4899d-edf9-4307-9631-9170aa09ea96 13 dk.dst 6f7bfb23-7984-450e-858a-95d038b8672a 3 Category 0408 99 80 urn:ddi:dk.dst:67ceb757-44dc-4cf7-a444-c0a095ac4da6:13 dk.dst 67ceb757-44dc-4cf7-a444-c0a095ac4da6 13 dk.dst b268b7bb-82c0-40a7-b215-d2e7de1b8d19 3 Category 409 urn:ddi:dk.dst:91d6d6dd-749b-4fd5-b714-6ccb515161db:13 dk.dst 91d6d6dd-749b-4fd5-b714-6ccb515161db 13 dk.dst 3e4023da-a66b-4ab7-b52c-030eeb87a6d3 3 Category 0409 00 urn:ddi:dk.dst:f8429ab0-cf21-4c2e-8dd0-1b06c6ce6a18:13 dk.dst f8429ab0-cf21-4c2e-8dd0-1b06c6ce6a18 13 dk.dst 21ba4c5e-9186-442b-9747-f36a3f4447d6 3 Category 0409 00 00 urn:ddi:dk.dst:8ec7e8da-74e1-4493-a3e5-5a14aa27dde2:13 dk.dst 8ec7e8da-74e1-4493-a3e5-5a14aa27dde2 13 dk.dst 57b664a5-bea9-4384-a26d-1dbb197eb806 3 Category 410 urn:ddi:dk.dst:b7b35111-392c-4c74-aca8-2e9118bda2e6:13 dk.dst b7b35111-392c-4c74-aca8-2e9118bda2e6 13 dk.dst 83bf3cf9-6acf-49e9-bebe-e7ade377117e 3 Category 0410 00 urn:ddi:dk.dst:26a05cb1-8483-4624-887b-68c17d7eba95:13 dk.dst 26a05cb1-8483-4624-887b-68c17d7eba95 13 dk.dst b9f8e8e1-ab6d-4f82-b03c-d976c64794a7 3 Category 0410 00 00 urn:ddi:dk.dst:90aa2b03-b9aa-4696-822b-0c2fcd433644:13 dk.dst 90aa2b03-b9aa-4696-822b-0c2fcd433644 13 dk.dst ca98df1a-8765-4b31-a9c7-ba487206a027 3 Category 05 urn:ddi:dk.dst:00497639-eb3b-44c6-97f3-3f43cdfa22b5:13 dk.dst 00497639-eb3b-44c6-97f3-3f43cdfa22b5 13 dk.dst d40cbc42-f199-4f6e-87d5-a56e1cbddad8 3 Category 501 urn:ddi:dk.dst:06b72d9f-3898-4001-b48f-cf96caa1f29c:13 dk.dst 06b72d9f-3898-4001-b48f-cf96caa1f29c 13 dk.dst a423a1d2-2dce-48cd-aa94-4341fb8267fc 3 Category 0501 00 urn:ddi:dk.dst:95c749bf-536d-4890-ab30-51c019480268:13 dk.dst 95c749bf-536d-4890-ab30-51c019480268 13 dk.dst 8dd75ad3-c4da-4f05-9caa-30aed6303238 3 Category 0501 00 00 urn:ddi:dk.dst:5bfec956-3580-4412-8c92-146bd0e5f9e1:13 dk.dst 5bfec956-3580-4412-8c92-146bd0e5f9e1 13 dk.dst a569c1b4-3eee-4ac6-8c65-820c89e572ef 3 Category 502 urn:ddi:dk.dst:a37a0e9c-ea1c-4e59-be1f-190f5e3bc790:13 dk.dst a37a0e9c-ea1c-4e59-be1f-190f5e3bc790 13 dk.dst b6555156-f49b-4d74-97fe-97a522cf146b 3 Category 0502 10 urn:ddi:dk.dst:1c0e94ed-9b7a-428a-aebd-52e3aaa5035d:13 dk.dst 1c0e94ed-9b7a-428a-aebd-52e3aaa5035d 13 dk.dst d6699548-f3ed-4f7a-ad1a-9a31cfd97321 3 Category 0502 10 00 urn:ddi:dk.dst:fb918d6a-3459-416c-b0e8-56b7fe76874a:13 dk.dst fb918d6a-3459-416c-b0e8-56b7fe76874a 13 dk.dst 73a53deb-8dc4-4525-ae81-beaeb129595c 3 Category 0502 90 urn:ddi:dk.dst:cc312a8d-3e81-44d2-a2c1-c57b37f76a1e:13 dk.dst cc312a8d-3e81-44d2-a2c1-c57b37f76a1e 13 dk.dst 404a47e8-39dd-4338-aed1-15ad0cf6151a 3 Category 0502 90 00 urn:ddi:dk.dst:cbe81141-ae6b-4eee-bd6c-1a83f63f0e05:13 dk.dst cbe81141-ae6b-4eee-bd6c-1a83f63f0e05 13 dk.dst 8009586f-8e6e-4327-b738-d2a556689d48 3 Category 504 urn:ddi:dk.dst:c2830b57-dc20-44a2-b6ea-a19c30643dc3:13 dk.dst c2830b57-dc20-44a2-b6ea-a19c30643dc3 13 dk.dst 67f86b24-a8f5-468d-b1fd-0085ea277080 3 Category 0504 00 urn:ddi:dk.dst:acb394e0-d89a-4c8e-945f-d17fcc5aed60:13 dk.dst acb394e0-d89a-4c8e-945f-d17fcc5aed60 13 dk.dst 1883e20a-4f34-4a26-ab1b-4eff8fc55fd2 3 Category 0504 00 00 urn:ddi:dk.dst:0db46fe4-dfc1-46fd-b1e3-02216507dc8c:13 dk.dst 0db46fe4-dfc1-46fd-b1e3-02216507dc8c 13 dk.dst 7d318003-2954-4141-8767-d5589a9b814e 3 Category 505 urn:ddi:dk.dst:eea63804-ab89-4f73-b053-d9aed9af3356:13 dk.dst eea63804-ab89-4f73-b053-d9aed9af3356 13 dk.dst de66f669-48c8-449c-8369-e4b013aad1aa 3 Category 0505 10 urn:ddi:dk.dst:74bb76c4-7451-42b7-b883-07079676dc68:13 dk.dst 74bb76c4-7451-42b7-b883-07079676dc68 13 dk.dst 2aa01673-0823-49da-aaa5-3b33724b677a 3 Category 0505 10 10 urn:ddi:dk.dst:f80b809e-2880-46e9-9041-22a1e3fe4d99:13 dk.dst f80b809e-2880-46e9-9041-22a1e3fe4d99 13 dk.dst 451b32f2-c28d-428e-8d13-cb36cbb3cc4c 3 Category 0505 10 90 urn:ddi:dk.dst:08d0975d-b535-4951-b607-b8e4b6ff646d:13 dk.dst 08d0975d-b535-4951-b607-b8e4b6ff646d 13 dk.dst 87f53590-2709-4e3d-b26a-259cd0f82d13 3 Category 0505 90 urn:ddi:dk.dst:7d1d94ed-0d39-4a05-9d98-a89c1c9dcd1d:13 dk.dst 7d1d94ed-0d39-4a05-9d98-a89c1c9dcd1d 13 dk.dst 95b7b300-a561-4470-bac6-021b093dde82 3 Category 0505 90 00 urn:ddi:dk.dst:08d42dc9-9bac-491e-b6f6-8515faa5a7bd:13 dk.dst 08d42dc9-9bac-491e-b6f6-8515faa5a7bd 13 dk.dst 3be60d08-64d1-4252-80a8-06cfc7408a7d 3 Category 506 urn:ddi:dk.dst:741fc4ce-a4da-4b4e-82da-5891a75733b7:13 dk.dst 741fc4ce-a4da-4b4e-82da-5891a75733b7 13 dk.dst 4dbe2d22-a2bf-4afb-8646-ff0bb915de25 3 Category 0506 10 urn:ddi:dk.dst:828b8e9e-ab33-41cd-b62b-2abab0f6678c:13 dk.dst 828b8e9e-ab33-41cd-b62b-2abab0f6678c 13 dk.dst 1985b233-7fa6-4492-a1dc-9dc8594e4d7c 3 Category 0506 10 00 urn:ddi:dk.dst:9f04facc-8153-43db-a9b8-e649fc3d88df:13 dk.dst 9f04facc-8153-43db-a9b8-e649fc3d88df 13 dk.dst 0356ca3a-92da-4ee9-9c79-9d0ebb133899 3 Category 0506 90 urn:ddi:dk.dst:29f387c0-da42-46a6-880a-5988da639a3f:13 dk.dst 29f387c0-da42-46a6-880a-5988da639a3f 13 dk.dst 726d8826-bbd1-4118-a98a-ccba5de30707 3 Category 0506 90 00 urn:ddi:dk.dst:6c4c1335-a7a6-455a-bb52-7c47b468f571:13 dk.dst 6c4c1335-a7a6-455a-bb52-7c47b468f571 13 dk.dst a6e8eeb5-682e-4f5b-86b8-be783176967b 3 Category 507 urn:ddi:dk.dst:81530f8e-5282-4a43-bebf-0236f43972d0:13 dk.dst 81530f8e-5282-4a43-bebf-0236f43972d0 13 dk.dst 5980e367-8d7f-473c-abd2-74b7ceb5eaf1 3 Category 0507 10 urn:ddi:dk.dst:3cda9715-7feb-4117-9b84-5f66b74c62be:13 dk.dst 3cda9715-7feb-4117-9b84-5f66b74c62be 13 dk.dst f8c771cd-3888-4267-aaba-1158f896cce7 3 Category 0507 10 00 urn:ddi:dk.dst:387d206d-88de-4dae-9ed4-27c01986335b:13 dk.dst 387d206d-88de-4dae-9ed4-27c01986335b 13 dk.dst 73de1a91-cf90-4a37-83e1-389124b0eb5f 3 Category 0507 90 urn:ddi:dk.dst:79a9b71b-de38-4113-8ae4-73b9b6556f0d:13 dk.dst 79a9b71b-de38-4113-8ae4-73b9b6556f0d 13 dk.dst 294e18db-b445-4a09-a204-900ac94da87d 3 Category 0507 90 00 urn:ddi:dk.dst:29621e6c-0deb-4ec1-920a-cb63ec077d84:13 dk.dst 29621e6c-0deb-4ec1-920a-cb63ec077d84 13 dk.dst 8b05f673-cb17-4a44-a06b-543e93fbab54 3 Category 508 urn:ddi:dk.dst:dd9ed6ea-b8af-4de2-8967-6101a8c31ea4:13 dk.dst dd9ed6ea-b8af-4de2-8967-6101a8c31ea4 13 dk.dst 99f9cc47-cca7-4cc5-9979-10439b7e7285 3 Category 0508 00 urn:ddi:dk.dst:1262b83e-2f1e-402f-94fc-11e9cdde6c70:13 dk.dst 1262b83e-2f1e-402f-94fc-11e9cdde6c70 13 dk.dst 485d5451-5364-4b78-aa67-ba1eb51ec8bc 3 Category 0508 00 10 urn:ddi:dk.dst:6534a2b8-c75d-4f50-894c-76d4a94fbaab:13 dk.dst 6534a2b8-c75d-4f50-894c-76d4a94fbaab 13 dk.dst 3dda7dcd-a130-442d-ab65-b97e644bdd48 3 Category 0508 00 90 urn:ddi:dk.dst:0a567f70-e8aa-4016-a9d6-dc201de06317:13 dk.dst 0a567f70-e8aa-4016-a9d6-dc201de06317 13 dk.dst d976a082-8f6a-460d-96a1-5ba121c59216 3 Category 510 urn:ddi:dk.dst:9a7bbd94-fb83-4c19-9f8b-13f0971f769b:13 dk.dst 9a7bbd94-fb83-4c19-9f8b-13f0971f769b 13 dk.dst 94feba61-59cd-42c5-a205-9c64434100d8 3 Category 0510 00 urn:ddi:dk.dst:5b1957b9-b097-46e4-9e22-294685a06564:13 dk.dst 5b1957b9-b097-46e4-9e22-294685a06564 13 dk.dst 212cac1b-65a0-45f9-948e-ecd14f72d3ce 3 Category 0510 00 00 urn:ddi:dk.dst:946fb3af-bf1a-4122-bdfc-18e820ce826a:13 dk.dst 946fb3af-bf1a-4122-bdfc-18e820ce826a 13 dk.dst b8be6e2e-d59b-4226-9a50-10cc57cac3bc 3 Category 511 urn:ddi:dk.dst:5fc1a069-a144-4d73-9125-9c7c3d2c3ec4:13 dk.dst 5fc1a069-a144-4d73-9125-9c7c3d2c3ec4 13 dk.dst 28f1b1b5-0fbb-4edb-900e-1d36f27dc06c 3 Category 0511 10 urn:ddi:dk.dst:cd3116f2-02f7-4c82-ae2d-039663fcdbe5:13 dk.dst cd3116f2-02f7-4c82-ae2d-039663fcdbe5 13 dk.dst 483f9c4f-b446-4b64-8381-8e6a94ddfc6d 3 Category 0511 10 00 urn:ddi:dk.dst:e4d1cf32-ff91-4900-b387-abd3a6ad1d2a:13 dk.dst e4d1cf32-ff91-4900-b387-abd3a6ad1d2a 13 dk.dst 8a534e59-d59a-4213-bcc3-68758dc3b1fd 3 Category 0511 91 urn:ddi:dk.dst:295d81c2-36ea-4cc6-92b3-72afc3ac86d4:13 dk.dst 295d81c2-36ea-4cc6-92b3-72afc3ac86d4 13 dk.dst c8a594bf-4f07-4459-b1f9-5c2523576905 3 Category 0511 91 10 urn:ddi:dk.dst:61aa1d86-6c7b-4b61-aa6e-156b368d144c:13 dk.dst 61aa1d86-6c7b-4b61-aa6e-156b368d144c 13 dk.dst b57714fe-ddb0-4679-a827-f0c918fab16a 3 Category 0511 91 90 urn:ddi:dk.dst:f17ec6a6-8e9b-4d6b-97fc-50261a448694:13 dk.dst f17ec6a6-8e9b-4d6b-97fc-50261a448694 13 dk.dst fef3ca43-3ea4-433d-b88d-dc34d778de90 3 Category 0511 99 urn:ddi:dk.dst:83afec50-1571-4b72-88cd-606d2acb1ecf:13 dk.dst 83afec50-1571-4b72-88cd-606d2acb1ecf 13 dk.dst 3a46a628-9311-4506-817a-7170b8c4b080 3 Category 0511 99 10 urn:ddi:dk.dst:b812d992-36b8-4e56-b294-a5d9d12cf3e2:13 dk.dst b812d992-36b8-4e56-b294-a5d9d12cf3e2 13 dk.dst 93880598-d51d-44e1-bddb-398c299f5a3e 3 Category 0511 99 31 urn:ddi:dk.dst:e3d4c5ae-066f-4f63-b258-1d8d5c809ed2:13 dk.dst e3d4c5ae-066f-4f63-b258-1d8d5c809ed2 13 dk.dst ec8f0e6e-7bd8-43fd-93cf-5ada0ca27b3b 3 Category 0511 99 39 urn:ddi:dk.dst:905fa9b8-3334-4fb4-af66-d93f632f5baa:13 dk.dst 905fa9b8-3334-4fb4-af66-d93f632f5baa 13 dk.dst c944e14c-aa40-4601-b771-66bfb893869a 3 Category 0511 99 85 urn:ddi:dk.dst:c71491eb-3b39-4631-afd1-77aa6ae3a695:13 dk.dst c71491eb-3b39-4631-afd1-77aa6ae3a695 13 dk.dst 60e328c9-e446-437f-a271-67147021411f 3 Category II urn:ddi:dk.dst:6845136e-73d1-4d46-9617-53d321b00632:13 dk.dst 6845136e-73d1-4d46-9617-53d321b00632 13 dk.dst 38f61c01-3183-462d-970e-10bd93bad8dc 3 Category 06 urn:ddi:dk.dst:38d40bcb-9b01-42da-8f7a-c3ac6173ebc4:13 dk.dst 38d40bcb-9b01-42da-8f7a-c3ac6173ebc4 13 dk.dst dd6827ba-42d0-4fa3-9a23-2742f40dfb16 3 Category 0601 urn:ddi:dk.dst:8d8db7e0-eff0-4627-90cf-99d93b471918:13 dk.dst 8d8db7e0-eff0-4627-90cf-99d93b471918 13 dk.dst 8b002ba2-2fea-4bdd-b917-800e408d6580 3 Category 0601 10 urn:ddi:dk.dst:f85562e5-d416-43ca-a69d-4c8087436438:13 dk.dst f85562e5-d416-43ca-a69d-4c8087436438 13 dk.dst 709077f8-2032-47ff-a18d-a30cc677c788 3 Category 0601 10 10 urn:ddi:dk.dst:0efbb5f1-2267-49a1-9c24-d5fb85a084af:13 dk.dst 0efbb5f1-2267-49a1-9c24-d5fb85a084af 13 dk.dst cc9c841f-4c72-491b-af9b-d408f94e0e6b 3 Category 0601 10 20 urn:ddi:dk.dst:597a22e2-312a-4245-9ea6-781a2fa38b6d:13 dk.dst 597a22e2-312a-4245-9ea6-781a2fa38b6d 13 dk.dst 2ac12dbb-dc7c-47b6-93e2-cba4f3193095 3 Category 0601 10 30 urn:ddi:dk.dst:0e0b574e-ef12-453d-af7a-774381a447f2:13 dk.dst 0e0b574e-ef12-453d-af7a-774381a447f2 13 dk.dst 5374e3c8-45a7-4d53-8b94-f0847f3cae90 3 Category 0601 10 40 urn:ddi:dk.dst:591d6b81-4496-46f1-abf5-bb6214a4af29:13 dk.dst 591d6b81-4496-46f1-abf5-bb6214a4af29 13 dk.dst ddae1b87-3a3b-46ff-a63f-a673461ffa8c 3 Category 0601 10 90 urn:ddi:dk.dst:d9654636-f881-48ca-93e1-1c3eec5bbf64:13 dk.dst d9654636-f881-48ca-93e1-1c3eec5bbf64 13 dk.dst 6ef1c12d-4281-4720-b55a-6e9ccfc8d531 3 Category 0601 20 urn:ddi:dk.dst:1416c5f0-342b-4484-875d-9bb37c498e7c:13 dk.dst 1416c5f0-342b-4484-875d-9bb37c498e7c 13 dk.dst 88a23732-469d-4fdf-9a31-991dda6e9921 3 Category 0601 20 10 urn:ddi:dk.dst:deaa2a71-bb24-4abd-9963-7b272723412e:13 dk.dst deaa2a71-bb24-4abd-9963-7b272723412e 13 dk.dst f47a72b1-808d-4b7f-89ee-5c45264b2e23 3 Category 0601 20 30 urn:ddi:dk.dst:d0e9fb3e-2913-42c0-a606-981446dd4498:13 dk.dst d0e9fb3e-2913-42c0-a606-981446dd4498 13 dk.dst 48392572-187a-4269-ae1b-8a275a33de37 3 Category 0601 20 90 urn:ddi:dk.dst:5e4ca064-4269-4b84-a48c-357b1ea662a6:13 dk.dst 5e4ca064-4269-4b84-a48c-357b1ea662a6 13 dk.dst b039da9a-345e-43b2-9e34-349415f392a4 3 Category 0602 urn:ddi:dk.dst:7dca0657-4745-4cfc-aca5-03fe1d1fa728:13 dk.dst 7dca0657-4745-4cfc-aca5-03fe1d1fa728 13 dk.dst feb655f1-a47d-4ae1-82b9-f8748a1f0fb6 3 Category 0602 10 urn:ddi:dk.dst:e4a9bb67-17aa-429a-9e59-ed31b68c1a34:13 dk.dst e4a9bb67-17aa-429a-9e59-ed31b68c1a34 13 dk.dst 0bc3ada8-3038-4743-86e7-8adaa1560308 3 Category 0602 10 10 urn:ddi:dk.dst:4674d21e-a72b-40e8-833a-a6ff11a5b12a:13 dk.dst 4674d21e-a72b-40e8-833a-a6ff11a5b12a 13 dk.dst 6e7ec609-07d8-4122-9165-a0f68e0fa430 3 Category 0602 10 90 urn:ddi:dk.dst:ae664298-964b-430c-ad62-b7283ecfc3a8:13 dk.dst ae664298-964b-430c-ad62-b7283ecfc3a8 13 dk.dst e635df85-72b0-442e-a805-f7b737cbed3d 3 Category 0602 20 urn:ddi:dk.dst:4763daf2-ed03-4b7f-ab7f-ab3a0b495f7c:13 dk.dst 4763daf2-ed03-4b7f-ab7f-ab3a0b495f7c 13 dk.dst 1ac6aca1-3c4c-4664-bba9-62ec1ad6dfd6 3 Category 0602 20 10 urn:ddi:dk.dst:a78c020a-13f7-47cb-8507-f4fe0dbce151:13 dk.dst a78c020a-13f7-47cb-8507-f4fe0dbce151 13 dk.dst 4f8a61ab-03d6-4b2d-b75c-5c52d8f5193f 3 Category 0602 20 20 urn:ddi:dk.dst:45354e8c-6cca-4602-841a-49bef6649e91:13 dk.dst 45354e8c-6cca-4602-841a-49bef6649e91 13 dk.dst 959476a7-b52e-43b5-bc2d-9e41b782bba9 3 Category 0602 20 30 urn:ddi:dk.dst:e48fb0c6-d8b9-4ee4-9e4c-8b3ee0ac0f12:13 dk.dst e48fb0c6-d8b9-4ee4-9e4c-8b3ee0ac0f12 13 dk.dst 19a9c057-b1c8-46b8-9aae-8d607d895d88 3 Category 0602 20 80 urn:ddi:dk.dst:5d0d24b0-2a91-4400-accd-3657294c90c4:13 dk.dst 5d0d24b0-2a91-4400-accd-3657294c90c4 13 dk.dst da2c184a-c076-443c-ac6d-cc014c1ab279 3 Category 0602 30 urn:ddi:dk.dst:c76647c4-43cd-4c15-8cc3-6a91cdaf7ec9:13 dk.dst c76647c4-43cd-4c15-8cc3-6a91cdaf7ec9 13 dk.dst 36a65d06-a501-49b8-8d6d-89c7537a3154 3 Category 0602 30 00 urn:ddi:dk.dst:04fa415e-7416-4dee-b507-fae3d2698fff:13 dk.dst 04fa415e-7416-4dee-b507-fae3d2698fff 13 dk.dst 83fc9559-8823-4058-b593-7f491a25aedf 3 Category 0602 40 urn:ddi:dk.dst:6d98647d-49c2-452b-aa93-84bdec4ee645:13 dk.dst 6d98647d-49c2-452b-aa93-84bdec4ee645 13 dk.dst 91139895-d865-4355-a60e-0c5dc533e113 3 Category 0602 40 00 urn:ddi:dk.dst:147ee21a-3ed8-4c85-bea4-24e9fc7ffeda:13 dk.dst 147ee21a-3ed8-4c85-bea4-24e9fc7ffeda 13 dk.dst 624c0259-4ae6-4fa5-8333-036ea4b5b009 3 Category 0602 90 urn:ddi:dk.dst:20e3ff49-c6f6-46b5-b9e3-8e319fff3c54:13 dk.dst 20e3ff49-c6f6-46b5-b9e3-8e319fff3c54 13 dk.dst 793e15c9-962a-4a18-a6bc-993850c86fd8 3 Category 0602 90 10 urn:ddi:dk.dst:18d2f0e9-abef-49f0-9e44-3b3f66e25354:13 dk.dst 18d2f0e9-abef-49f0-9e44-3b3f66e25354 13 dk.dst 3a42cf4f-a70a-4978-9b27-452d5c23004f 3 Category 0602 90 20 urn:ddi:dk.dst:42cdc92e-277a-49d3-95ad-6e1d577aa327:13 dk.dst 42cdc92e-277a-49d3-95ad-6e1d577aa327 13 dk.dst cadce2eb-3680-4e62-91c9-2acb5f7503c3 3 Category 0602 90 30 urn:ddi:dk.dst:76cb9150-5a51-41c6-b0d1-d3879b13ba7a:13 dk.dst 76cb9150-5a51-41c6-b0d1-d3879b13ba7a 13 dk.dst 1432fc33-e791-4656-9662-325278fb64ba 3 Category 0602 90 41 urn:ddi:dk.dst:be935eb8-c6e0-4d15-89b0-7ddd91c2b09e:13 dk.dst be935eb8-c6e0-4d15-89b0-7ddd91c2b09e 13 dk.dst be8a93de-1b95-409b-ae14-fa4c11373569 3 Category 0602 90 45 urn:ddi:dk.dst:f4cdfa4f-0db9-4f03-8bbe-39acef794538:13 dk.dst f4cdfa4f-0db9-4f03-8bbe-39acef794538 13 dk.dst c0faa0cb-3253-456f-b04a-29d47dcdd67f 3 Category 0602 90 46 urn:ddi:dk.dst:1679bd8e-0bb7-4b46-9838-540e397bc664:13 dk.dst 1679bd8e-0bb7-4b46-9838-540e397bc664 13 dk.dst 2476e528-8195-4717-887f-cd0656dd38c4 3 Category 0602 90 47 urn:ddi:dk.dst:ed72bb02-3400-4628-87c2-9c0e69e915c9:13 dk.dst ed72bb02-3400-4628-87c2-9c0e69e915c9 13 dk.dst 524a78d3-185e-4808-a68a-4366b00103d6 3 Category 0602 90 48 urn:ddi:dk.dst:ef08b247-9d47-4a48-b68e-eb1467114fec:13 dk.dst ef08b247-9d47-4a48-b68e-eb1467114fec 13 dk.dst eb9d571d-2b9a-495f-9a1e-e7b5f0d08822 3 Category 0602 90 50 urn:ddi:dk.dst:5966708b-b582-4ecb-9e73-9d6e20c90fe9:13 dk.dst 5966708b-b582-4ecb-9e73-9d6e20c90fe9 13 dk.dst abf82f9b-c650-4572-ba5d-46156d204756 3 Category 0602 90 70 urn:ddi:dk.dst:bd194565-0156-44c6-8dc5-b9b785f859ca:13 dk.dst bd194565-0156-44c6-8dc5-b9b785f859ca 13 dk.dst 6eefa8fc-1705-47a2-a732-399834036fb0 3 Category 0602 90 91 urn:ddi:dk.dst:54508ca0-41bd-4d7d-8be7-63ab78ae8095:13 dk.dst 54508ca0-41bd-4d7d-8be7-63ab78ae8095 13 dk.dst fbd8b67b-6ac6-40a7-a76d-359b041726e2 3 Category 0602 90 99 urn:ddi:dk.dst:b6e8244a-76a3-4dce-bed0-5ad21bfcf480:13 dk.dst b6e8244a-76a3-4dce-bed0-5ad21bfcf480 13 dk.dst d5ea70b2-1cbf-4e75-92b4-7edeaf5c2919 3 Category 0603 urn:ddi:dk.dst:f7c84a5f-98d7-467a-80ba-6a67af2c249e:13 dk.dst f7c84a5f-98d7-467a-80ba-6a67af2c249e 13 dk.dst 1d664229-0d24-40d1-8f21-6c773a7f11c5 3 Category 0603 11 urn:ddi:dk.dst:de5c9e84-6b8d-4c75-95a3-57f1df8c5219:13 dk.dst de5c9e84-6b8d-4c75-95a3-57f1df8c5219 13 dk.dst 8dc6f45e-8d50-4c9e-91fa-984b0c238020 3 Category 0603 11 00 urn:ddi:dk.dst:85e76110-a311-4b46-9029-994b1e81fab1:13 dk.dst 85e76110-a311-4b46-9029-994b1e81fab1 13 dk.dst 21302948-849f-4016-b515-21e45a87eb0f 3 Category 0603 12 urn:ddi:dk.dst:ec9d5675-8069-4627-bab8-f817f1991607:13 dk.dst ec9d5675-8069-4627-bab8-f817f1991607 13 dk.dst 78aef3d2-c0a7-48a7-a1ab-adf8f798f1f8 3 Category 0603 12 00 urn:ddi:dk.dst:c856cc13-dfbd-4b8d-993e-52cf3396d5c1:13 dk.dst c856cc13-dfbd-4b8d-993e-52cf3396d5c1 13 dk.dst b6e8da3a-95ee-4576-b29a-a3d02f493614 3 Category 0603 13 urn:ddi:dk.dst:e72cb204-e23f-4722-b3f2-b22a25241276:13 dk.dst e72cb204-e23f-4722-b3f2-b22a25241276 13 dk.dst c43ef6ff-b82c-4808-864b-d9e337f62f24 3 Category 0603 13 00 urn:ddi:dk.dst:43eba4a5-c895-4397-b124-3be79cd8cbf2:13 dk.dst 43eba4a5-c895-4397-b124-3be79cd8cbf2 13 dk.dst 321d7b24-14ec-48a0-9bcb-9b5fdd5f1934 3 Category 0603 14 urn:ddi:dk.dst:10d75020-07f0-4761-9d3a-284b7a7b2382:13 dk.dst 10d75020-07f0-4761-9d3a-284b7a7b2382 13 dk.dst acb79494-53b9-4019-aadd-038f516d4d1c 3 Category 0603 14 00 urn:ddi:dk.dst:20f77a21-9be2-43ca-b2f3-b3c82d5dc623:13 dk.dst 20f77a21-9be2-43ca-b2f3-b3c82d5dc623 13 dk.dst 44e3cb7e-9437-45e8-95c9-5d879ba4a4e5 3 Category 0603 15 urn:ddi:dk.dst:c913d12e-29f5-4648-9deb-8368d3fc7bd2:13 dk.dst c913d12e-29f5-4648-9deb-8368d3fc7bd2 13 dk.dst a196d29b-747b-4f59-a6c1-d163f59ddf6a 3 Category 0603 15 00 urn:ddi:dk.dst:c60165af-ba83-489a-803d-1674db4cf052:13 dk.dst c60165af-ba83-489a-803d-1674db4cf052 13 dk.dst 679f15c4-4f08-4ea2-9043-ee389d417fb6 3 Category 0603 19 urn:ddi:dk.dst:1f1d3321-c683-46f6-98f5-3c0a6cdf3771:13 dk.dst 1f1d3321-c683-46f6-98f5-3c0a6cdf3771 13 dk.dst b5a04a41-65b9-44fc-a3d0-e2094c137242 3 Category 0603 19 10 urn:ddi:dk.dst:35c0083c-6a68-41c8-9fda-c26b252d13c7:13 dk.dst 35c0083c-6a68-41c8-9fda-c26b252d13c7 13 dk.dst 839cce98-c539-4b29-8662-229be38b1042 3 Category 0603 19 20 urn:ddi:dk.dst:add829ba-ad71-4d25-b291-03b5182e1922:13 dk.dst add829ba-ad71-4d25-b291-03b5182e1922 13 dk.dst 1010f032-a1ac-4358-977e-5b4cc7a9be50 3 Category 0603 19 70 urn:ddi:dk.dst:4a1ad196-2b3e-4c98-befd-237100c0cda5:13 dk.dst 4a1ad196-2b3e-4c98-befd-237100c0cda5 13 dk.dst 9ca38dd8-d8de-4f9c-b990-d90dc37564a9 3 Category 0603 90 urn:ddi:dk.dst:9260cfcd-ac13-4585-a446-20858870a584:13 dk.dst 9260cfcd-ac13-4585-a446-20858870a584 13 dk.dst f87635c0-fe94-4ed5-bdae-6404bf0ea883 3 Category 0603 90 00 urn:ddi:dk.dst:845cf4ad-12d2-4382-a3f8-1dbd8314220a:13 dk.dst 845cf4ad-12d2-4382-a3f8-1dbd8314220a 13 dk.dst 69ed5083-c477-4eae-bc87-94c20a2e7b2d 3 Category 0604 urn:ddi:dk.dst:4babe8d4-730b-4676-b1d1-59d26c0f9721:13 dk.dst 4babe8d4-730b-4676-b1d1-59d26c0f9721 13 dk.dst 55b80a09-026e-4bee-906f-db50a25192bd 3 Category 0604 20 urn:ddi:dk.dst:86aa78ea-9bad-4c96-bd85-7b3db0906ce7:13 dk.dst 86aa78ea-9bad-4c96-bd85-7b3db0906ce7 13 dk.dst 42d9343b-2ea7-4f12-ab8f-b7f3406d03b2 3 Category 0604 20 11 urn:ddi:dk.dst:cae986f4-ce12-4d32-beb6-99cb8123c036:13 dk.dst cae986f4-ce12-4d32-beb6-99cb8123c036 13 dk.dst 06c5e71b-1c42-4830-8568-a7aa52937d8d 3 Category 0604 20 19 urn:ddi:dk.dst:7f9e55ec-72a2-42df-9fb4-3e0278626823:13 dk.dst 7f9e55ec-72a2-42df-9fb4-3e0278626823 13 dk.dst 665d1c26-fc89-475a-ad26-b60747f492f5 3 Category 0604 20 20 urn:ddi:dk.dst:5edf2ddd-208e-49ce-ac69-8a8851c4db90:13 dk.dst 5edf2ddd-208e-49ce-ac69-8a8851c4db90 13 dk.dst 67b69b9d-a6b6-49d6-9531-030cc566a409 3 Category 0604 20 40 urn:ddi:dk.dst:e6a0ebb7-62af-4adf-bc9c-fe52bfa441e8:13 dk.dst e6a0ebb7-62af-4adf-bc9c-fe52bfa441e8 13 dk.dst 4a5c4760-863d-46d8-a09e-6a723d11b518 3 Category 0604 20 90 urn:ddi:dk.dst:80dd8b2f-d171-4992-ad23-739f85c9e1d9:13 dk.dst 80dd8b2f-d171-4992-ad23-739f85c9e1d9 13 dk.dst e81de31e-42bf-486e-acb3-23c7cb59f702 3 Category 0604 90 urn:ddi:dk.dst:1c4f182c-c94e-49e8-862a-9146d9974c30:13 dk.dst 1c4f182c-c94e-49e8-862a-9146d9974c30 13 dk.dst 195097fd-d33a-4895-bea7-9091e63a7ade 3 Category 0604 90 11 urn:ddi:dk.dst:671b642c-531a-4b8c-a649-f038299255db:13 dk.dst 671b642c-531a-4b8c-a649-f038299255db 13 dk.dst 53106fab-bca5-467e-b199-6d31f4030fe2 3 Category 0604 90 19 urn:ddi:dk.dst:0a9ea502-517b-4b7f-b319-69370dd1c1e5:13 dk.dst 0a9ea502-517b-4b7f-b319-69370dd1c1e5 13 dk.dst 4e97f3e0-19fb-46a6-b46d-be132c65f5d3 3 Category 0604 90 91 urn:ddi:dk.dst:b48de88e-bca6-4831-abbf-4a500a212fe0:13 dk.dst b48de88e-bca6-4831-abbf-4a500a212fe0 13 dk.dst 50a22797-0cc8-4958-8f12-3bca85370aba 3 Category 0604 90 99 urn:ddi:dk.dst:30d720af-106e-4488-a463-6f16c7cf833c:13 dk.dst 30d720af-106e-4488-a463-6f16c7cf833c 13 dk.dst 2ac45de3-c453-42d8-aec7-be1295ed5d22 3 Category 07 urn:ddi:dk.dst:677fee02-716d-4dac-be84-d60f20fa37aa:13 dk.dst 677fee02-716d-4dac-be84-d60f20fa37aa 13 dk.dst 74ce009d-15b2-4ee5-b876-dd65d0f37a84 3 Category 0701 urn:ddi:dk.dst:e2e703f8-bba6-4505-918a-59ec9605ef9e:13 dk.dst e2e703f8-bba6-4505-918a-59ec9605ef9e 13 dk.dst daa075b2-a351-44ac-932b-d34e4d750e2b 3 Category 0701 10 urn:ddi:dk.dst:5a90c5bd-b1e2-4dd8-99e0-2e937234b1fd:13 dk.dst 5a90c5bd-b1e2-4dd8-99e0-2e937234b1fd 13 dk.dst 980de541-07c6-4c9a-b4f8-04f29b59797c 3 Category 0701 10 00 urn:ddi:dk.dst:4c180634-f70e-463d-8f1f-6c7b35f048e6:13 dk.dst 4c180634-f70e-463d-8f1f-6c7b35f048e6 13 dk.dst 7bad617a-708d-4e76-a503-012ea13c0fbd 3 Category 0701 90 urn:ddi:dk.dst:edbbb0a7-ae3f-4b4f-94a1-79616c786d87:13 dk.dst edbbb0a7-ae3f-4b4f-94a1-79616c786d87 13 dk.dst 383550c3-9274-4066-87af-40d4bd5e987b 3 Category 0701 90 10 urn:ddi:dk.dst:fc81b7d7-cb53-4e8a-a3a9-ea4babbb980f:13 dk.dst fc81b7d7-cb53-4e8a-a3a9-ea4babbb980f 13 dk.dst 84f9716c-2f19-4e64-872c-954a3ca0edd7 3 Category 0701 90 50 urn:ddi:dk.dst:77860d9e-9c37-4391-a4a5-fb8d37ee4675:13 dk.dst 77860d9e-9c37-4391-a4a5-fb8d37ee4675 13 dk.dst 5d1028f4-5150-4154-8696-688ba8a6dbff 3 Category 0701 90 90 urn:ddi:dk.dst:faba9f63-22e3-43db-8401-13be99d10726:13 dk.dst faba9f63-22e3-43db-8401-13be99d10726 13 dk.dst d424e6ce-6197-4ffd-ac4d-e16139db8fb2 3 Category 0702 urn:ddi:dk.dst:fd811e02-f93a-4a02-8e65-80a6853e3cfc:13 dk.dst fd811e02-f93a-4a02-8e65-80a6853e3cfc 13 dk.dst ddeff634-6705-4c01-9e97-c84471541a21 3 Category 0702 00 urn:ddi:dk.dst:4a6ebf75-1502-4e8d-a2a3-2b3df1fae5ef:13 dk.dst 4a6ebf75-1502-4e8d-a2a3-2b3df1fae5ef 13 dk.dst 13d60a8e-1fee-4848-a83a-017562787871 3 Category 0702 00 00 urn:ddi:dk.dst:40523e46-3dd4-40a7-a2d8-e270ff05fa3e:13 dk.dst 40523e46-3dd4-40a7-a2d8-e270ff05fa3e 13 dk.dst afb9e595-d25a-4612-9408-298bb9077a2d 3 Category 0703 urn:ddi:dk.dst:86a986b8-9849-456d-ba4e-a4c4790fd3ae:13 dk.dst 86a986b8-9849-456d-ba4e-a4c4790fd3ae 13 dk.dst 37a66a51-9823-4f7d-ac99-3f2c722dfa43 3 Category 0703 10 urn:ddi:dk.dst:65e7f8c9-a9dd-47f6-a595-476e4f9b82fc:13 dk.dst 65e7f8c9-a9dd-47f6-a595-476e4f9b82fc 13 dk.dst 3fc53132-c800-4082-844e-671e5479c447 3 Category 0703 10 11 urn:ddi:dk.dst:18cbcb47-3e9f-49bd-9ce2-cf505d6aee26:13 dk.dst 18cbcb47-3e9f-49bd-9ce2-cf505d6aee26 13 dk.dst e5a74888-4b3c-4012-a320-ac2ec29637ea 3 Category 0703 10 19 urn:ddi:dk.dst:d8323ea0-9f62-4a42-8efe-63c5e394128f:13 dk.dst d8323ea0-9f62-4a42-8efe-63c5e394128f 13 dk.dst 9c352523-6046-45c6-8117-5e9654668ebd 3 Category 0703 10 90 urn:ddi:dk.dst:d2444e9f-6ff4-4890-aa1c-7b4ad5be4a1a:13 dk.dst d2444e9f-6ff4-4890-aa1c-7b4ad5be4a1a 13 dk.dst b7bfcd8a-42ac-4332-9c56-dbd58e3085e3 3 Category 0703 20 urn:ddi:dk.dst:e5453cff-4ed4-4e2e-8a44-714e3c18d650:13 dk.dst e5453cff-4ed4-4e2e-8a44-714e3c18d650 13 dk.dst 00bbe51b-7872-40c1-81e7-e817296d956d 3 Category 0703 20 00 urn:ddi:dk.dst:6cace241-3914-4189-a387-34ba9802c906:13 dk.dst 6cace241-3914-4189-a387-34ba9802c906 13 dk.dst 6b504a8c-b30a-4cc0-baa9-ae1217e41756 3 Category 0703 90 urn:ddi:dk.dst:a9a6a8ca-5a46-459d-b6b7-fad801f6e66d:13 dk.dst a9a6a8ca-5a46-459d-b6b7-fad801f6e66d 13 dk.dst e3edfecc-af1a-417b-8986-6a9236d9b379 3 Category 0703 90 00 urn:ddi:dk.dst:d74f4cad-a9de-4769-b95f-e2a68cb3617e:13 dk.dst d74f4cad-a9de-4769-b95f-e2a68cb3617e 13 dk.dst f1147c70-884b-45da-a7bd-0ff44f94705d 3 Category 0704 urn:ddi:dk.dst:d357e2e0-8152-420b-baac-be292482745f:13 dk.dst d357e2e0-8152-420b-baac-be292482745f 13 dk.dst 758a4aaf-2ff3-4f6c-b516-c9c4c9a88350 3 Category 0704 10 urn:ddi:dk.dst:19422a6a-a89f-4ddd-b100-d37164466c47:13 dk.dst 19422a6a-a89f-4ddd-b100-d37164466c47 13 dk.dst 523131dd-4a57-47f1-ac81-ab2706a34a79 3 Category 0704 10 00 urn:ddi:dk.dst:3762445f-ae2a-403b-9be4-cdf72d8a6cca:13 dk.dst 3762445f-ae2a-403b-9be4-cdf72d8a6cca 13 dk.dst 31813b54-05b5-4568-96b1-e692d450e14b 3 Category 0704 20 urn:ddi:dk.dst:31997b93-7a1c-4084-8ead-a1a0280d924a:13 dk.dst 31997b93-7a1c-4084-8ead-a1a0280d924a 13 dk.dst dc8a1709-fa72-4dd8-8f18-c09126c0a709 3 Category 0704 20 00 urn:ddi:dk.dst:90c6b3f0-d240-4dd8-a8a8-1acd7e19b54b:13 dk.dst 90c6b3f0-d240-4dd8-a8a8-1acd7e19b54b 13 dk.dst 9c191fcf-56c9-4c89-a19e-9553e85693e3 3 Category 0704 90 urn:ddi:dk.dst:1c8d9973-42bd-4b62-93bb-fcdd08e7b428:13 dk.dst 1c8d9973-42bd-4b62-93bb-fcdd08e7b428 13 dk.dst a84927ea-8650-4037-aca6-23c16444330c 3 Category 0704 90 10 urn:ddi:dk.dst:d12c40c4-f615-4e29-8f5b-5a43b156d6d5:13 dk.dst d12c40c4-f615-4e29-8f5b-5a43b156d6d5 13 dk.dst b61525b7-91eb-495f-a5c4-eec0e915aae5 3 Category 0704 90 90 urn:ddi:dk.dst:fa3aaf5a-a645-40ba-bbae-48432bcd8b6e:13 dk.dst fa3aaf5a-a645-40ba-bbae-48432bcd8b6e 13 dk.dst 97177187-f9ac-4da7-8911-0dc3026e68ee 3 Category 0705 urn:ddi:dk.dst:38ea25bc-098a-4738-895a-87b4dd348157:13 dk.dst 38ea25bc-098a-4738-895a-87b4dd348157 13 dk.dst e4567c99-d3fc-4436-b376-dcf102b0f6c8 3 Category 0705 11 urn:ddi:dk.dst:00a40c0c-595c-4c22-9cdf-f1c1e2b5da74:13 dk.dst 00a40c0c-595c-4c22-9cdf-f1c1e2b5da74 13 dk.dst 79828fc2-9cec-49e8-a938-61661813ca37 3 Category 0705 11 00 urn:ddi:dk.dst:a5743a63-4e37-4df0-a76b-a5fa6b3077f6:13 dk.dst a5743a63-4e37-4df0-a76b-a5fa6b3077f6 13 dk.dst cafd96c6-bc06-4fba-8595-e5449ff1cf37 3 Category 0705 19 urn:ddi:dk.dst:b1e854d6-8b52-4bd5-913b-9e1b7b4f176b:13 dk.dst b1e854d6-8b52-4bd5-913b-9e1b7b4f176b 13 dk.dst 8b20ad83-880c-4114-adf2-bd674786e953 3 Category 0705 19 00 urn:ddi:dk.dst:dc689945-ee1b-4213-b120-58122c8bf805:13 dk.dst dc689945-ee1b-4213-b120-58122c8bf805 13 dk.dst 9b949796-4f15-4c38-a411-d59248c5b910 3 Category 0705 21 urn:ddi:dk.dst:a26cc45b-b4c9-4bf2-9e75-dc70f257c23d:13 dk.dst a26cc45b-b4c9-4bf2-9e75-dc70f257c23d 13 dk.dst a08da2a8-1270-49c1-b0f6-a8581a4d4f85 3 Category 0705 21 00 urn:ddi:dk.dst:89a3385b-6d66-45e0-8d35-228346d08874:13 dk.dst 89a3385b-6d66-45e0-8d35-228346d08874 13 dk.dst 7663ba8f-93d9-46db-9e0b-0fd9411d971c 3 Category 0705 29 urn:ddi:dk.dst:a0f58ff7-5d66-4d21-80c5-662ad9b8d2b0:13 dk.dst a0f58ff7-5d66-4d21-80c5-662ad9b8d2b0 13 dk.dst 1d3c3d4c-412a-451a-ae4b-ea46c1a90e95 3 Category 0705 29 00 urn:ddi:dk.dst:3e12e36a-72fc-4358-ba44-c3adbb02891c:13 dk.dst 3e12e36a-72fc-4358-ba44-c3adbb02891c 13 dk.dst d3791fe8-38be-4bdb-900f-38e6dea72aea 3 Category 0706 urn:ddi:dk.dst:aea999ea-e80d-416e-a42f-9d92e9a28eba:13 dk.dst aea999ea-e80d-416e-a42f-9d92e9a28eba 13 dk.dst 25f404a6-69dd-40e5-b4ec-4f42293a7cf7 3 Category 0706 10 urn:ddi:dk.dst:3836f989-fb97-4683-9961-660fcf465716:13 dk.dst 3836f989-fb97-4683-9961-660fcf465716 13 dk.dst f7ca8347-9a2f-42b4-ad76-abf0fc930a40 3 Category 0706 10 00 urn:ddi:dk.dst:742106a6-8cba-4a83-adf0-c573ff6f8ba9:13 dk.dst 742106a6-8cba-4a83-adf0-c573ff6f8ba9 13 dk.dst 12c4dffa-1498-46ac-bd20-9da3c34ed6fa 3 Category 0706 90 urn:ddi:dk.dst:125aa349-24b1-4310-9fdc-8c95fc03b673:13 dk.dst 125aa349-24b1-4310-9fdc-8c95fc03b673 13 dk.dst 355db9d5-d7f5-4951-af42-e982f6c462b4 3 Category 0706 90 10 urn:ddi:dk.dst:4813b4fb-d767-419f-8a6a-7c24862f4ee2:13 dk.dst 4813b4fb-d767-419f-8a6a-7c24862f4ee2 13 dk.dst 46bcddd6-b0aa-4d3e-821a-bf899de55e24 3 Category 0706 90 30 urn:ddi:dk.dst:79993bae-282d-433b-9a12-af1458668f1b:13 dk.dst 79993bae-282d-433b-9a12-af1458668f1b 13 dk.dst 86d7934d-e2ad-4c5b-92b6-d3d0d2bdf251 3 Category 0706 90 90 urn:ddi:dk.dst:9a3b3d7a-52e1-4ba8-ba54-567da736f9cb:13 dk.dst 9a3b3d7a-52e1-4ba8-ba54-567da736f9cb 13 dk.dst eb69b4d9-991e-4ff7-b33f-49540e83b527 3 Category 0707 urn:ddi:dk.dst:f14afa93-7ad0-4024-9337-7608a8971ccc:13 dk.dst f14afa93-7ad0-4024-9337-7608a8971ccc 13 dk.dst 553460f0-dcff-46a4-9831-e45fa87d5a45 3 Category 0707 00 urn:ddi:dk.dst:d17d68df-5f4f-4db8-9f9d-99ceb518c1c5:13 dk.dst d17d68df-5f4f-4db8-9f9d-99ceb518c1c5 13 dk.dst ca97010c-09bf-469c-9810-c0e156dfd88e 3 Category 0707 00 05 urn:ddi:dk.dst:af53a4f3-63a0-44e4-a9dd-d93a2fcbbe7a:13 dk.dst af53a4f3-63a0-44e4-a9dd-d93a2fcbbe7a 13 dk.dst cfcca411-e22d-4678-8ce2-77f4b2e600af 3 Category 0707 00 90 urn:ddi:dk.dst:24789ad7-8718-4c65-8eab-c51dcac47f00:13 dk.dst 24789ad7-8718-4c65-8eab-c51dcac47f00 13 dk.dst 23886d4d-1b7f-4531-bd4a-cf1fa9dd82ec 3 Category 0708 urn:ddi:dk.dst:11e73cac-5e86-49d1-952d-f98b94bcf7c2:13 dk.dst 11e73cac-5e86-49d1-952d-f98b94bcf7c2 13 dk.dst 4ca2e0f7-3a49-440d-af0e-8e66432581f0 3 Category 0708 10 urn:ddi:dk.dst:13dfa9e3-018c-4e98-a7fa-26439744a4e2:13 dk.dst 13dfa9e3-018c-4e98-a7fa-26439744a4e2 13 dk.dst e911bf6c-67e5-42d7-bf70-ced9e316a71c 3 Category 0708 10 00 urn:ddi:dk.dst:2b91e598-ca66-4917-beba-9e8e1dfffb0f:13 dk.dst 2b91e598-ca66-4917-beba-9e8e1dfffb0f 13 dk.dst d04cba5b-c31f-4062-9b3a-516519f6b6c9 3 Category 0708 20 urn:ddi:dk.dst:9631f250-a767-461b-94e9-80d895ed3319:13 dk.dst 9631f250-a767-461b-94e9-80d895ed3319 13 dk.dst 24b0c370-3b74-446e-9dbd-51723e93c635 3 Category 0708 20 00 urn:ddi:dk.dst:a72f3ea7-0979-4e4a-84e1-93fc6acd12e0:13 dk.dst a72f3ea7-0979-4e4a-84e1-93fc6acd12e0 13 dk.dst dbe339a2-0e6d-4461-b9d8-a952f0a1ce0e 3 Category 0708 90 urn:ddi:dk.dst:949b4b91-5369-407a-830d-aad10145d6f9:13 dk.dst 949b4b91-5369-407a-830d-aad10145d6f9 13 dk.dst ee1894df-ecc8-4eba-abd9-0ffc7437c5a8 3 Category 0708 90 00 urn:ddi:dk.dst:ab96b6f8-5929-4d66-8a90-7fca12840da7:13 dk.dst ab96b6f8-5929-4d66-8a90-7fca12840da7 13 dk.dst 852efbc7-715d-4c27-aa96-cbcb545e345a 3 Category 0709 urn:ddi:dk.dst:b6da0441-5a64-43c8-b728-f75a086e4a36:13 dk.dst b6da0441-5a64-43c8-b728-f75a086e4a36 13 dk.dst aac91b4b-ade9-404d-b98b-9f8e5f77cc12 3 Category 0709 20 urn:ddi:dk.dst:7b89238e-2a96-439a-86b9-af1b0477dea2:13 dk.dst 7b89238e-2a96-439a-86b9-af1b0477dea2 13 dk.dst 013f8c1f-af6e-46fa-bbc9-af49ccb2205d 3 Category 0709 20 00 urn:ddi:dk.dst:60250227-f55f-41bd-87b3-a788ce0fba85:13 dk.dst 60250227-f55f-41bd-87b3-a788ce0fba85 13 dk.dst bb79b697-f226-44d6-ad4d-96a4f29370d6 3 Category 0709 30 urn:ddi:dk.dst:d311ae17-ee31-4fc8-8d19-8d8bc6c5c950:13 dk.dst d311ae17-ee31-4fc8-8d19-8d8bc6c5c950 13 dk.dst 30dfddbc-c6f9-4a68-816d-1a160ee788a2 3 Category 0709 30 00 urn:ddi:dk.dst:5d71238b-5412-415f-84a4-9a1c5a138c22:13 dk.dst 5d71238b-5412-415f-84a4-9a1c5a138c22 13 dk.dst 2f617add-5e1f-48c2-9b32-903b2085c84f 3 Category 0709 40 urn:ddi:dk.dst:efde92ec-3cb1-48cd-83d2-93ca4936d9db:13 dk.dst efde92ec-3cb1-48cd-83d2-93ca4936d9db 13 dk.dst 3b5c2532-1cce-4185-ac1f-6e7d76a471c3 3 Category 0709 40 00 urn:ddi:dk.dst:9a14e59f-a729-4652-8dd5-f47f4d9690c4:13 dk.dst 9a14e59f-a729-4652-8dd5-f47f4d9690c4 13 dk.dst dcc78f6e-a432-4cff-8190-168d135f0860 3 Category 0709 51 urn:ddi:dk.dst:ea1a2b36-6c40-4fce-95d7-926c2a0df1e7:13 dk.dst ea1a2b36-6c40-4fce-95d7-926c2a0df1e7 13 dk.dst 62303165-8f4a-44b6-bae8-8656f11b209e 3 Category 0709 51 00 urn:ddi:dk.dst:1ae861fb-0ab7-48a4-8da1-6289d7ac55ed:13 dk.dst 1ae861fb-0ab7-48a4-8da1-6289d7ac55ed 13 dk.dst db19629c-7730-4494-9838-87f7bc4bb3e7 3 Category 0709 59 urn:ddi:dk.dst:bb0addba-9928-41c2-a169-51592c5acea3:13 dk.dst bb0addba-9928-41c2-a169-51592c5acea3 13 dk.dst a544ecd8-43a8-4d26-9913-f7b7fb23ecaf 3 Category 0709 59 10 urn:ddi:dk.dst:2a002351-75eb-403c-a644-49247cbc9954:13 dk.dst 2a002351-75eb-403c-a644-49247cbc9954 13 dk.dst c2718eaa-091d-4616-8fb0-e0d8b1163061 3 Category 0709 59 30 urn:ddi:dk.dst:39fd3473-9eb9-4dab-871c-0f6a0b1ebf76:13 dk.dst 39fd3473-9eb9-4dab-871c-0f6a0b1ebf76 13 dk.dst f1574239-9a44-42e6-8684-271a7e5c36e4 3 Category 0709 59 50 urn:ddi:dk.dst:dcd7f79d-74c7-490d-975a-441183ea6a24:13 dk.dst dcd7f79d-74c7-490d-975a-441183ea6a24 13 dk.dst 4df7f849-ca36-46c9-8e81-0899a4914562 3 Category 0709 59 90 urn:ddi:dk.dst:0b9206bc-8cc4-4f04-8164-bf894b2164d6:13 dk.dst 0b9206bc-8cc4-4f04-8164-bf894b2164d6 13 dk.dst fcd01a34-4373-4a99-93ce-530dc422b20b 3 Category 0709 60 urn:ddi:dk.dst:99a348a6-f82b-4b21-8d47-5d5dc5405255:13 dk.dst 99a348a6-f82b-4b21-8d47-5d5dc5405255 13 dk.dst a99e6df5-881c-4db2-93ee-1354ef255615 3 Category 0709 60 10 urn:ddi:dk.dst:f7546873-5af4-4618-9032-c7492529041e:13 dk.dst f7546873-5af4-4618-9032-c7492529041e 13 dk.dst 47f5548c-b937-4e66-ab68-8448251bf5cc 3 Category 0709 60 91 urn:ddi:dk.dst:46c7dfb8-c1a4-4582-9a8d-e41807f1824b:13 dk.dst 46c7dfb8-c1a4-4582-9a8d-e41807f1824b 13 dk.dst 88176f9c-c950-4d18-8298-8a3fe299c3d7 3 Category 0709 60 95 urn:ddi:dk.dst:450cabad-bf84-475e-845a-23e5a496ef4a:13 dk.dst 450cabad-bf84-475e-845a-23e5a496ef4a 13 dk.dst b3329740-be4e-45f0-a6fb-8d24700b4570 3 Category 0709 60 99 urn:ddi:dk.dst:658cfd40-3797-4bb4-9cc8-83d42be89bff:13 dk.dst 658cfd40-3797-4bb4-9cc8-83d42be89bff 13 dk.dst 09099e6f-6cfd-464b-8217-8bc3eaefc0e1 3 Category 0709 70 urn:ddi:dk.dst:b9081749-5061-429d-9a47-feb6c440d297:13 dk.dst b9081749-5061-429d-9a47-feb6c440d297 13 dk.dst 4d2104e7-a43f-4306-b68d-a327c9f04109 3 Category 0709 70 00 urn:ddi:dk.dst:c7793a7b-1e0b-4d01-924c-100215962f3d:13 dk.dst c7793a7b-1e0b-4d01-924c-100215962f3d 13 dk.dst 8fa5b7e8-505f-44a1-b6e7-faf6baf75cb0 3 Category 0709 91 urn:ddi:dk.dst:7c5b02d5-7966-49c2-8c65-ec311b356ae2:13 dk.dst 7c5b02d5-7966-49c2-8c65-ec311b356ae2 13 dk.dst e824f430-8ca0-4f99-a748-efd5a123c2dc 3 Category 0709 91 00 urn:ddi:dk.dst:bd451401-89e2-46f9-9e31-60c62bc192d7:13 dk.dst bd451401-89e2-46f9-9e31-60c62bc192d7 13 dk.dst d61c6dd4-d505-4fd5-ba27-80f478ed2f99 3 Category 0709 92 urn:ddi:dk.dst:4b2988cd-1700-4d23-9635-4f906eec1c54:13 dk.dst 4b2988cd-1700-4d23-9635-4f906eec1c54 13 dk.dst 0233694e-517d-4962-afa0-b7b583f50dc8 3 Category 0709 92 10 urn:ddi:dk.dst:2adc2949-8f47-4936-97d8-296887116cc3:13 dk.dst 2adc2949-8f47-4936-97d8-296887116cc3 13 dk.dst 8b59af29-95c5-48ce-a75c-078d379a5bbd 3 Category 0709 92 90 urn:ddi:dk.dst:45b5e8fc-94f5-4d50-b2c1-75d995bad8d8:13 dk.dst 45b5e8fc-94f5-4d50-b2c1-75d995bad8d8 13 dk.dst e65f7c54-7c20-40ae-a258-2870f4466f9d 3 Category 0709 93 urn:ddi:dk.dst:591a1205-75e5-440a-ad74-e7fdd4f54bd7:13 dk.dst 591a1205-75e5-440a-ad74-e7fdd4f54bd7 13 dk.dst e8c0dd0d-016f-4e73-8a3a-136ef2c134ea 3 Category 0709 93 10 urn:ddi:dk.dst:7d54395c-d187-4c46-94ce-84bdfe1d56a8:13 dk.dst 7d54395c-d187-4c46-94ce-84bdfe1d56a8 13 dk.dst a90f97a6-e2d8-4ca6-8015-6243ca6971dc 3 Category 0709 93 90 urn:ddi:dk.dst:7165acf9-9257-437f-aff7-548886d7cc4c:13 dk.dst 7165acf9-9257-437f-aff7-548886d7cc4c 13 dk.dst b4e1559a-9108-49e7-920a-51e624202120 3 Category 0709 99 urn:ddi:dk.dst:9a40734a-4c2f-4458-a108-a1ebc0a0c2ee:13 dk.dst 9a40734a-4c2f-4458-a108-a1ebc0a0c2ee 13 dk.dst 16d03d82-f701-4f2c-aaeb-4858322bee8c 3 Category 0709 99 10 urn:ddi:dk.dst:2823a0c1-86d8-4db4-8e99-4e76d3c8fc3a:13 dk.dst 2823a0c1-86d8-4db4-8e99-4e76d3c8fc3a 13 dk.dst a283dd50-b020-48b7-bec1-285c561dc105 3 Category 0709 99 20 urn:ddi:dk.dst:37e9afcc-35bf-4f75-9a63-c97fe7baf28a:13 dk.dst 37e9afcc-35bf-4f75-9a63-c97fe7baf28a 13 dk.dst 1197003e-8f9d-454c-b1a9-9c6a6bdfb6f9 3 Category 0709 99 40 urn:ddi:dk.dst:2a61298c-9166-479e-a2bb-c223cc2d8b2b:13 dk.dst 2a61298c-9166-479e-a2bb-c223cc2d8b2b 13 dk.dst 804353e4-63e2-481a-8a13-ae43c3f57f64 3 Category 0709 99 50 urn:ddi:dk.dst:9c376a88-7e80-4ef4-b11e-9d2fbcf700e6:13 dk.dst 9c376a88-7e80-4ef4-b11e-9d2fbcf700e6 13 dk.dst 90cfa314-4758-40c3-b809-abfbeafcae9b 3 Category 0709 99 60 urn:ddi:dk.dst:791a1e0b-83cd-4617-95e0-f207997e573b:13 dk.dst 791a1e0b-83cd-4617-95e0-f207997e573b 13 dk.dst 709fc521-fb7e-4f4f-9304-fee3b0d915ab 3 Category 0709 99 90 urn:ddi:dk.dst:db2adb23-98db-41b6-bf58-a4bc7ec42d2c:13 dk.dst db2adb23-98db-41b6-bf58-a4bc7ec42d2c 13 dk.dst 5903f531-89cf-40a5-b669-bc60c7e9103f 3 Category 0710 urn:ddi:dk.dst:f5d37689-b42d-4fde-acb0-3200362ccd11:13 dk.dst f5d37689-b42d-4fde-acb0-3200362ccd11 13 dk.dst 2ceeb2c1-8c9e-48e6-8747-20d6ea67e059 3 Category 0710 10 urn:ddi:dk.dst:85b79db1-45a0-4ccc-85e6-a904ab8e0023:13 dk.dst 85b79db1-45a0-4ccc-85e6-a904ab8e0023 13 dk.dst 972441ac-e1d8-4961-b194-950fc67e9e7b 3 Category 0710 10 00 urn:ddi:dk.dst:b812b523-82f7-44c7-a2e7-d52d46d29c50:13 dk.dst b812b523-82f7-44c7-a2e7-d52d46d29c50 13 dk.dst 02ca467a-d789-4390-adb3-fa3030519194 3 Category 0710 21 urn:ddi:dk.dst:dd9425a3-f310-486b-9dbe-87dcac9815e5:13 dk.dst dd9425a3-f310-486b-9dbe-87dcac9815e5 13 dk.dst 2b50af74-8000-4e68-a228-f5483e91a854 3 Category 0710 21 00 urn:ddi:dk.dst:3736f6d5-5930-497f-90db-cb75bce08611:13 dk.dst 3736f6d5-5930-497f-90db-cb75bce08611 13 dk.dst 5453c52e-47b2-44a4-83ef-394542d2a933 3 Category 0710 22 urn:ddi:dk.dst:076ddf81-f8bf-448d-a37b-46c16d63e794:13 dk.dst 076ddf81-f8bf-448d-a37b-46c16d63e794 13 dk.dst 17c687a4-e5ec-4f9c-927b-69e5220d9d26 3 Category 0710 22 00 urn:ddi:dk.dst:2ec39e59-aa1b-41cc-a45d-f419dfea08da:13 dk.dst 2ec39e59-aa1b-41cc-a45d-f419dfea08da 13 dk.dst f8dced05-a207-4c45-abbe-da96fbaca35a 3 Category 0710 29 urn:ddi:dk.dst:c500956a-ac80-4107-9e15-17c6eb1c3404:13 dk.dst c500956a-ac80-4107-9e15-17c6eb1c3404 13 dk.dst 455165ee-30a7-4806-820c-67fad9245775 3 Category 0710 29 00 urn:ddi:dk.dst:91f77c2a-57cb-490e-8a86-db6a7e64bd84:13 dk.dst 91f77c2a-57cb-490e-8a86-db6a7e64bd84 13 dk.dst 038ccba7-7e07-4e14-82f8-588ebe7e46a3 3 Category 0710 30 urn:ddi:dk.dst:a3b3cd7c-9ac0-4c05-b6a6-ff7a8e680b8c:13 dk.dst a3b3cd7c-9ac0-4c05-b6a6-ff7a8e680b8c 13 dk.dst 545dfd95-03f5-4aef-aba2-ccdbfb04a3ab 3 Category 0710 30 00 urn:ddi:dk.dst:ad095e6f-1b0a-4223-b231-ab2ec6fb93d7:13 dk.dst ad095e6f-1b0a-4223-b231-ab2ec6fb93d7 13 dk.dst a1da561d-939c-4224-9d0d-b1858dcba48e 3 Category 0710 40 urn:ddi:dk.dst:d506d889-376e-4bae-b1cb-cf16e9f39f58:13 dk.dst d506d889-376e-4bae-b1cb-cf16e9f39f58 13 dk.dst 2174a5a1-75e2-4e18-9774-da083f4d8c02 3 Category 0710 40 00 urn:ddi:dk.dst:db2e40da-19a2-4679-bd12-5db08c8c4e48:13 dk.dst db2e40da-19a2-4679-bd12-5db08c8c4e48 13 dk.dst 888b2e0f-4f53-421a-a28c-895d7090dc9e 3 Category 0710 80 urn:ddi:dk.dst:94d5d689-362c-4bc2-becf-5c2fd7699cc5:13 dk.dst 94d5d689-362c-4bc2-becf-5c2fd7699cc5 13 dk.dst d635e1b3-bd81-4505-ac19-c6fbf43b8297 3 Category 0710 80 10 urn:ddi:dk.dst:b0fc3f60-9cd5-4c23-be79-8cd84c36c89e:13 dk.dst b0fc3f60-9cd5-4c23-be79-8cd84c36c89e 13 dk.dst 15e04a2f-0748-4a14-b30b-30bfd0d91989 3 Category 0710 80 51 urn:ddi:dk.dst:959d54c8-6bf1-45de-8349-5b3a0412a5e4:13 dk.dst 959d54c8-6bf1-45de-8349-5b3a0412a5e4 13 dk.dst 3e4da305-5948-431c-9fb0-518f6ee862ca 3 Category 0710 80 59 urn:ddi:dk.dst:4efa7170-bcec-41fa-97d9-9121a74d9893:13 dk.dst 4efa7170-bcec-41fa-97d9-9121a74d9893 13 dk.dst 7a0ae333-3c45-4620-9b2d-168a985a3066 3 Category 0710 80 61 urn:ddi:dk.dst:a1c6dd23-8418-413c-b1ff-7977d09c1619:13 dk.dst a1c6dd23-8418-413c-b1ff-7977d09c1619 13 dk.dst c1646f79-eba6-4c79-9eb5-4eca6cd6aa4f 3 Category 0710 80 69 urn:ddi:dk.dst:346025a5-d532-4af1-a931-09f1a481fab3:13 dk.dst 346025a5-d532-4af1-a931-09f1a481fab3 13 dk.dst 09bf3c7f-6ede-4513-8146-4153aea2634d 3 Category 0710 80 70 urn:ddi:dk.dst:271ac238-e74a-4d42-b240-08cbfb67d78b:13 dk.dst 271ac238-e74a-4d42-b240-08cbfb67d78b 13 dk.dst 27899a1c-86c8-474e-ae7f-cc65d8bdf598 3 Category 0710 80 80 urn:ddi:dk.dst:ae2c035f-8db4-4d1e-b750-f117a81fcaa4:13 dk.dst ae2c035f-8db4-4d1e-b750-f117a81fcaa4 13 dk.dst 7f2c6eab-eacd-4f25-94e3-00eb33633cdf 3 Category 0710 80 85 urn:ddi:dk.dst:55ab84b1-cf98-4738-8dcd-a6582d59d067:13 dk.dst 55ab84b1-cf98-4738-8dcd-a6582d59d067 13 dk.dst ad044689-c4e5-43fd-9394-54dc982ca200 3 Category 0710 80 95 urn:ddi:dk.dst:8ef31db9-09f2-4ebd-8bc7-2adaf510b982:13 dk.dst 8ef31db9-09f2-4ebd-8bc7-2adaf510b982 13 dk.dst f19a7622-0a8e-4e34-8491-cd951e8dd67c 3 Category 0710 90 urn:ddi:dk.dst:e32109ca-426b-4ecf-85cf-0ae18991aaab:13 dk.dst e32109ca-426b-4ecf-85cf-0ae18991aaab 13 dk.dst 070d3ebf-4f0b-4018-b043-079378817fcf 3 Category 0710 90 00 urn:ddi:dk.dst:207c93e9-0369-4f83-98f6-c7589491e8b6:13 dk.dst 207c93e9-0369-4f83-98f6-c7589491e8b6 13 dk.dst 83578c74-a317-4125-9ba3-157114db1a0b 3 Category 0711 urn:ddi:dk.dst:1bf0efc4-d531-4de2-a5b1-c5124bfe6adc:13 dk.dst 1bf0efc4-d531-4de2-a5b1-c5124bfe6adc 13 dk.dst cbb2292e-a093-477f-9aaf-88234193b571 3 Category 0711 20 urn:ddi:dk.dst:d3b0f740-3b63-4d97-85a7-ab449ea4a3d9:13 dk.dst d3b0f740-3b63-4d97-85a7-ab449ea4a3d9 13 dk.dst aef79b6c-57d4-4355-84b0-bd127cfa885d 3 Category 0711 20 10 urn:ddi:dk.dst:5521c07e-ad5b-40f7-8177-0f8c11e9a71f:13 dk.dst 5521c07e-ad5b-40f7-8177-0f8c11e9a71f 13 dk.dst b03371f3-071c-4811-88fc-a802b56af83d 3 Category 0711 20 90 urn:ddi:dk.dst:dc2b810d-18c3-4143-9c2c-b80407821b3d:13 dk.dst dc2b810d-18c3-4143-9c2c-b80407821b3d 13 dk.dst 09621a6e-7a35-4f9e-950c-00648f6a725f 3 Category 0711 40 urn:ddi:dk.dst:e501eb9a-0af5-4875-8fd8-a223b47f48b8:13 dk.dst e501eb9a-0af5-4875-8fd8-a223b47f48b8 13 dk.dst 19cfa5d7-d8a5-4244-ade2-4b1541f09cab 3 Category 0711 40 00 urn:ddi:dk.dst:bd47d434-9360-424e-a892-b3ddd9094732:13 dk.dst bd47d434-9360-424e-a892-b3ddd9094732 13 dk.dst 94a7771e-1266-4941-9bb2-f0d34d445ac1 3 Category 0711 51 urn:ddi:dk.dst:56c8a782-79d5-4271-b36a-0ebe031c7133:13 dk.dst 56c8a782-79d5-4271-b36a-0ebe031c7133 13 dk.dst 5eadec34-08a3-41b5-a004-80701eb2148d 3 Category 0711 51 00 urn:ddi:dk.dst:edca7c91-2f12-4192-a408-68a8d7f87cd7:13 dk.dst edca7c91-2f12-4192-a408-68a8d7f87cd7 13 dk.dst ddfcb964-5ebc-4937-9a8c-bc6b3a30a455 3 Category 0711 59 urn:ddi:dk.dst:950090b2-dcd0-444c-85f7-a119fb0e6e63:13 dk.dst 950090b2-dcd0-444c-85f7-a119fb0e6e63 13 dk.dst 0cd4abbe-0ffe-4845-a2d7-a4a47fab8151 3 Category 0711 59 00 urn:ddi:dk.dst:6196b9e3-2e1f-4216-8a49-dd03348b641d:13 dk.dst 6196b9e3-2e1f-4216-8a49-dd03348b641d 13 dk.dst 711b0458-99da-473d-8154-17183d4e2a80 3 Category 0711 90 urn:ddi:dk.dst:ba890f82-f303-4330-8534-7dbc8cf85cb0:13 dk.dst ba890f82-f303-4330-8534-7dbc8cf85cb0 13 dk.dst 69e8aae7-fa14-4897-a494-48244e360da6 3 Category 0711 90 10 urn:ddi:dk.dst:1f534fb5-f843-4ae4-b2dc-d248b391d060:13 dk.dst 1f534fb5-f843-4ae4-b2dc-d248b391d060 13 dk.dst a0592028-58b7-4a16-9fc2-188778334ea2 3 Category 0711 90 30 urn:ddi:dk.dst:93102667-d8c7-4a8e-ba05-d4262d796b92:13 dk.dst 93102667-d8c7-4a8e-ba05-d4262d796b92 13 dk.dst a150415c-255a-445f-a8af-6abf56ae4700 3 Category 0711 90 50 urn:ddi:dk.dst:3cb13563-3c85-4185-a1ca-d2e9c237aa2b:13 dk.dst 3cb13563-3c85-4185-a1ca-d2e9c237aa2b 13 dk.dst bfef1de1-0d6b-4e28-b28b-8ad1c1c2200d 3 Category 0711 90 70 urn:ddi:dk.dst:3106ef2c-19ba-4215-8fa6-e365cbf8b281:13 dk.dst 3106ef2c-19ba-4215-8fa6-e365cbf8b281 13 dk.dst fabc3b1b-1063-4afc-8c2c-bf49f0605e7d 3 Category 0711 90 80 urn:ddi:dk.dst:4a7d5116-a166-4849-80c8-b8970511e628:13 dk.dst 4a7d5116-a166-4849-80c8-b8970511e628 13 dk.dst 7d80fc3c-a00b-4f4c-9284-6f49e122b0d1 3 Category 0711 90 90 urn:ddi:dk.dst:4d605ea0-2986-4750-bd17-4019fc320924:13 dk.dst 4d605ea0-2986-4750-bd17-4019fc320924 13 dk.dst 553f111b-bc16-40c3-8565-de1c08f09d2a 3 Category 0712 urn:ddi:dk.dst:09e900e3-cf7b-4371-ac72-241ca81094a3:13 dk.dst 09e900e3-cf7b-4371-ac72-241ca81094a3 13 dk.dst f44b1dd0-ac6f-42ac-9c4c-169f88d05fb3 3 Category 0712 20 urn:ddi:dk.dst:5b51ec30-ad40-4118-81b2-7a1c330f51f4:13 dk.dst 5b51ec30-ad40-4118-81b2-7a1c330f51f4 13 dk.dst 614a69c1-4fa0-4b91-9b26-332d36a39288 3 Category 0712 20 00 urn:ddi:dk.dst:84d44e9a-1613-4fe9-93e4-9bf414fb9618:13 dk.dst 84d44e9a-1613-4fe9-93e4-9bf414fb9618 13 dk.dst 2c3b6048-c19c-4c99-8b19-75854e862ea6 3 Category 0712 31 urn:ddi:dk.dst:d875f765-287b-4a33-9e37-1869868dbee0:13 dk.dst d875f765-287b-4a33-9e37-1869868dbee0 13 dk.dst 5447093a-ae88-4cd3-8317-e6a61b554591 3 Category 0712 31 00 urn:ddi:dk.dst:736bd42f-723b-419f-b6c5-83b7d2f95bef:13 dk.dst 736bd42f-723b-419f-b6c5-83b7d2f95bef 13 dk.dst e1c0f9ae-9bcc-49ea-8e1e-454b935d6a62 3 Category 0712 32 urn:ddi:dk.dst:d13c46ff-1137-4cba-90cb-8f52634b216f:13 dk.dst d13c46ff-1137-4cba-90cb-8f52634b216f 13 dk.dst 2267fd86-229c-4224-b232-f7ca2dff47d8 3 Category 0712 32 00 urn:ddi:dk.dst:b62ea1aa-08ba-4b2a-838a-0c265cd957e7:13 dk.dst b62ea1aa-08ba-4b2a-838a-0c265cd957e7 13 dk.dst 04d58a5e-824d-481a-ba5d-5cb6141b8f73 3 Category 0712 33 urn:ddi:dk.dst:2e9dd63a-587f-4e95-a55f-b943d74052ba:13 dk.dst 2e9dd63a-587f-4e95-a55f-b943d74052ba 13 dk.dst 76e68b0b-75f8-451b-8e39-fde6f1b652a9 3 Category 0712 33 00 urn:ddi:dk.dst:2b74c4fb-0e55-485d-a190-082f365f1bff:13 dk.dst 2b74c4fb-0e55-485d-a190-082f365f1bff 13 dk.dst 9ed2c944-edf5-4aa9-b2e4-377c8cc77a65 3 Category 0712 39 urn:ddi:dk.dst:d2fb8f83-accf-4b87-abae-374234acd58f:13 dk.dst d2fb8f83-accf-4b87-abae-374234acd58f 13 dk.dst bc081785-2118-4064-8fa4-0d212928d024 3 Category 0712 39 00 urn:ddi:dk.dst:7e348f69-2f30-4ae0-a00d-2f253416b9ab:13 dk.dst 7e348f69-2f30-4ae0-a00d-2f253416b9ab 13 dk.dst e6f07540-2306-4653-8f2b-617171e4b662 3 Category 0712 90 urn:ddi:dk.dst:a5d05d77-a180-45ef-8526-5253571fb7ed:13 dk.dst a5d05d77-a180-45ef-8526-5253571fb7ed 13 dk.dst b432e53b-9fd4-4147-b7d5-9ab6977cc806 3 Category 0712 90 05 urn:ddi:dk.dst:1a8c377d-1c3b-4930-9fa4-6e4760bd0330:13 dk.dst 1a8c377d-1c3b-4930-9fa4-6e4760bd0330 13 dk.dst 74ef4fd7-9c87-4e5c-acc0-a5101fd5349d 3 Category 0712 90 11 urn:ddi:dk.dst:3b0beba4-0450-49c8-87b3-78c302b2fcbe:13 dk.dst 3b0beba4-0450-49c8-87b3-78c302b2fcbe 13 dk.dst ba27dd87-2b3e-4c56-ba1a-8b141bc2ccfd 3 Category 0712 90 19 urn:ddi:dk.dst:9e10c178-6b30-4829-bb6c-7342418a941a:13 dk.dst 9e10c178-6b30-4829-bb6c-7342418a941a 13 dk.dst 4aa12aa7-01a3-42af-a3e3-2988b16a05d4 3 Category 0712 90 30 urn:ddi:dk.dst:41a5e949-9dab-4877-9a6d-5777b8761414:13 dk.dst 41a5e949-9dab-4877-9a6d-5777b8761414 13 dk.dst 71fdf8df-5689-4079-97f3-c51b98e6c173 3 Category 0712 90 50 urn:ddi:dk.dst:2eecd34d-02ab-4101-af1d-50471bc8e162:13 dk.dst 2eecd34d-02ab-4101-af1d-50471bc8e162 13 dk.dst 768be6fc-b861-4ce0-9de2-4436a8fce906 3 Category 0712 90 90 urn:ddi:dk.dst:1721c837-760c-43da-9b42-9ccaaf73fde5:13 dk.dst 1721c837-760c-43da-9b42-9ccaaf73fde5 13 dk.dst c7fb0cfa-bcc0-4115-98a3-a0dfbe76a564 3 Category 0713 urn:ddi:dk.dst:b53bfdca-9430-46ba-b178-da002f8dc1b5:13 dk.dst b53bfdca-9430-46ba-b178-da002f8dc1b5 13 dk.dst ffba69cd-7cc2-4cbe-a3d7-2851476168f6 3 Category 0713 10 urn:ddi:dk.dst:da3d31b2-ced4-4b3e-8195-884229704107:13 dk.dst da3d31b2-ced4-4b3e-8195-884229704107 13 dk.dst 4332cb50-36e5-433b-895c-4134b24434a3 3 Category 0713 10 10 urn:ddi:dk.dst:b75abf3c-e361-4bab-b8fa-0d0fecd6a9ab:13 dk.dst b75abf3c-e361-4bab-b8fa-0d0fecd6a9ab 13 dk.dst 7bc6d540-3740-45c4-ac9d-4392ace618ef 3 Category 0713 10 90 urn:ddi:dk.dst:31dd5168-492b-4f5d-b46f-4037bdb91d57:13 dk.dst 31dd5168-492b-4f5d-b46f-4037bdb91d57 13 dk.dst 201a07cc-856b-496d-a128-4feb0cd211f5 3 Category 0713 20 urn:ddi:dk.dst:0e3bf43e-0802-4525-9dea-46f08457d15f:13 dk.dst 0e3bf43e-0802-4525-9dea-46f08457d15f 13 dk.dst 6811e32e-99cc-4fbf-ad2a-5451c982b8e4 3 Category 0713 20 00 urn:ddi:dk.dst:8327e3ac-52e2-40e9-8894-9f353133c4ee:13 dk.dst 8327e3ac-52e2-40e9-8894-9f353133c4ee 13 dk.dst 72381718-977e-46e7-8c0d-8dd286306ec7 3 Category 0713 31 urn:ddi:dk.dst:586aa497-7360-49ac-b86e-2a0b8998406a:13 dk.dst 586aa497-7360-49ac-b86e-2a0b8998406a 13 dk.dst cc7f30e3-10ac-4c38-8b41-1c83ca076af5 3 Category 0713 31 00 urn:ddi:dk.dst:46e46362-e035-471d-acbd-baf4b476ac72:13 dk.dst 46e46362-e035-471d-acbd-baf4b476ac72 13 dk.dst a44aa57d-0f46-43cc-83b1-8061185c55f9 3 Category 0713 32 urn:ddi:dk.dst:dc36ba9c-336a-4751-87ea-b739bf637396:13 dk.dst dc36ba9c-336a-4751-87ea-b739bf637396 13 dk.dst 2e1a03a0-efab-46ad-bda7-d8d09ed2a410 3