SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"A";1;Veje, jernbaner og landingsbaner;;;;;; 2;"A1";2;Veje, befæstede;;;;;; 3;"141000";3;Veje, befæstede;;;;;; 4;"A2";2;Jernbaner;;;;;; 5;"150000";3;Jernbane;;;;;; 6;"A3";2;Landingsbaner;;;;;; 7;"126000";3;Lufthavn/landingsbane;;;;;; 8;"A15";2;Veje, ubefæstede;;;;;; 9;"142000";3;Veje, ubefæstede;;;;;; 10;"B";1;Bygninger og bebyggede områder;;;;;; 11;"B1";2;Bygninger;;;;;; 12;"110000";3;Bygning;;;;;; 13;"121110";3;Lav bebyggelse, Bygning;;;;;; 14;"122110";3;Høj bebyggelse. Bygning;;;;;; 15;"123110";3;Bykerne. Bygning;;;;;; 16;"124110";3;Andet bebyggelse. Bygning;;;;;; 17;"125110";3;Erhverv. Bygning;;;;;; 18;"126110";3;Lufthavn/landingsbane. Bygning;;;;;; 19;"130110";3;Rekreativt område/sportsanlæg. Bygning;;;;;; 20;"150110";3;Jernbane. Bygning;;;;;; 21;"B2";2;Bebyggede område (mellem/omkring bygninger);;;;;; 22;"121000";3;Lav bebyggelse;;;;;; 23;"122000";3;Høj bebyggelse;;;;;; 24;"123000";3;Bykerne;;;;;; 25;"124000";3;Andet bebyggelse;;;;;; 26;"125000";3;Erhverv;;;;;; 27;"C";1;Øvrige kunstige overflader;;;;;; 28;"C1";2;Råstofindvindingsområder (grusgrave og lign.);;;;;; 29;"160000";3;Råstofudvinding;;;;;; 30;"C2";2;Parker, sportsanlæg og andre rekreative områder;;;;;; 31;"130000";3;Rekreativt område/sportsanlæg;;;;;; 32;"D";1;Landbrugsafgrøder;;;;;; 33;"D1";2;Korn, rodfrugter og andre midlertidige afgrøder;;;;;; 34;"211000";3;Landbrug, intensivt, midlertidige afgrøder;;;;;; 35;"D2";2;Frugttræer, bærbuske, juletræer og andre permanente afgrøder;;;;;; 36;"212000";3;Landbrug, intensivt, permanente afgrøder;;;;;; 37;"D3";2;Permanent græs og andre ekstensive afgrøder;;;;;; 38;"220000";3;Landbrug, ekstensivt;;;;;; 39;"D4";2;Mark, uden oplysning om afgrødetype;;;;;; 40;"230000";3;Landbrug, ikke klassificeret;;;;;; 41;"E";1;Skov;;;;;; 42;"E1";2;Skov;;;;;; 43;"311000";3;Skov;;;;;; 44;"312000";3;Skov, våd;;;;;; 45;"F";1;Heder, enge og anden natur (tør og våd);;;;;; 46;"F1";2;Heder, klitter og anden tør natur;;;;;; 47;"321000";3;Natur, tør;;;;;; 48;"321220";3;Natur, tør. Landbrug, ekstensivt;;;;;; 49;"F2";2;Enge, moser og anden våd natur;;;;;; 50;"322000";3;Natur, våd;;;;;; 51;"322220";3;Natur, våd. Landbrug, ekstensivt;;;;;; 52;"G";1;Søer og vandløb;;;;;; 53;"G1";2;Søer;;;;;; 54;"411000";3;Sø;;;;;; 55;"G2";2;Vandløb;;;;;; 56;"412000";3;Vandløb;;;;;; 57;"H";1;Ikke klassificeret;;;;;; 58;"H";2;Ikke klassificeret;;;;;; 59;"800000";3;Ikke klassificeret;;;;;;