dk.dst 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5 21 CodeList urn:ddi:dk.dst:0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5:21 dk.dst 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5 21 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2011-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2011-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Priser og Forbrug","en":"Prices and Consumption"} cm:ContactPerson {"da":"JHO","en":"JHO"} cm:IsCurrent True cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:cb9a22d7-effc-427c-80a2-7caee6c24d25:18 DSTLM01\rkr Pre Workflow Replikering: Adding to Danish: EØS_IKKE_EØS_V1_2021 - EU/EØS-lande, v1:2021 (dk.dst:2199f5e7-b6be-471a-8b49-7c66dffbbe19:10) , Danish: DØDSÅRSAG_V1_1970 - Dødsårsager, v1:1970 (dk.dst:1607da6b-3cdb-46e5-ac71-bd40cd1c4df7:11) , Danish: KN_V1_2014 - Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2014 (dk.dst:4e73b29e-1da0-435e-be2e-a73a9bb0e1f8:10) , English: EJKAT_V2_2011 - Ejendomskategori, v2:2011 (dk.dst:0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5:20) , Danish: EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 (dk.dst:cb9a22d7-effc-427c-80a2-7caee6c24d25:22) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_02 (dk.dst:78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77:25) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_03 (dk.dst:8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddae:19) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_04 (dk.dst:ce0b37c8-b625-4c51-8a1c-b23806b7497e:24) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_05 (dk.dst:ddccb7bc-cc9e-407d-9eb6-04c3d1a97e73:18) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_06 (dk.dst:b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3:18) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_07 (dk.dst:e08eb226-b3d8-4a3c-9130-8d9108e10077:22) , Danish: AENDRARSAG_V1 - Årsag til ændret anbringelsessted (dk.dst:de8c7943-78ec-4a2b-96fc-3882cb6b7587:10) , Danish: AENDRGRUNDLAG_V1 - Ændring i anbringelsesgrundlaget (dk.dst:5e60b802-0aba-4c1a-b9dd-c1c8301679e7:2) , Danish: ANBRINGELSESSTED_V1 - Anbringelsessted for udsatte børn og unge (dk.dst:ba5a112a-2bab-417b-813c-be348c7396c3:2) , Danish: EFTEROPHOER_V1 - Årsagen til efterværnsopholdet afsluttes (dk.dst:8296837c-7760-487d-8531-5e87bf5b2425:2) , Danish: EFTHJEM_V1 - Ophold efter anbringelse (dk.dst:9a9fc48e-0f22-492d-86b0-62f53afcd761:2) , Danish: HJEMOPHOLD_V1 - Ophold efter hjemsendelse (dk.dst:42a7fb31-8d21-4b85-a8cd-d3730c438fa0:3) , Danish: HJEMAARSAG_V1 - Årsag til hjemsendelse for unge under 18 år (dk.dst:0094a447-f22d-4725-8815-63755a650dee:2) , Danish: REGVERS_V1 - Registerversion (dk.dst:7468cec7-4feb-4d25-9f6c-f6f0893ed8c7:2) , Danish: SAMTYKKE_V1 - Anbringelsesgrundlag (dk.dst:384818a6-b4a6-4e20-b8e1-232ef6877a97:2) , Danish: UDSLAG_V1 - Udslagsgivende årsag (dk.dst:96b7b4f5-4ebc-4210-9e4a-770769b14884:2) , Danish: POLITIKREDSE_V1_2007 - Politikredse i Danmark, v1:2007 (dk.dst:14d211f9-ab04-4c43-a919-265560f27f1a:20) , Danish: POLITIKREDSE_V1_1973 - Politikredse i Danmark, v1:1973 (dk.dst:fd5761ea-8f51-4fb9-9829-306feaabd52f:26) , Danish: RETSKREDSE_V1_2007 - Landsretskredse, nævningekredse og byretskredse, v1:2007 (dk.dst:954790a3-a005-495f-bfeb-0f35ff3b6c5c:20) , Danish: DISCED15_AUDD_TYPE_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsestype, afsluttede uddannelser, v1:2022 (dk.dst:ee1edbe8-c78e-4d06-997d-3e5eaf0898de:13) , Danish: DISCED15_AUDD_NIVEAU_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsesniveau, afsluttede uddannelser, v1:2022 (dk.dst:ca302528-efc7-4dee-90dc-124987e23302:19) , Danish: DISCED15_AUDD_FAG_V1_2022 - DISCED-15, Fagområde, afsluttede uddannelser, v1:2022 (dk.dst:4daf2d92-5067-4ef6-83d0-415a83ddf92b:17) , Danish: DISCED15_UDD_TYPE_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsestype, igangværende uddannelser, v1:2022 (dk.dst:6207b12c-60b4-48fb-bf5d-a41a132bbc75:14) , Danish: DISCED15_UDD_NIVEAU_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsesniveau, igangværende uddannelser, v1:2022 (dk.dst:c5c17f6c-46c9-4291-8700-117f589f6b6a:17) , Danish: DISCED15_UDD_FAG_V1_2022 - DISCED-15, Fagområde, igangværende uddannelser, v1:2022 (dk.dst:5bdcb9f5-64b9-438a-b511-3d2d9ed4f6d0:21) , Danish: FORSPALTE_V1_2015 - Forspalte, v1:2015 (dk.dst:d4f330ef-bf04-4771-aaea-20ea4ceca70b:17) , English: VIRKFORM_V1_1999 - Virksomhedsformer i Det Erhvervsstatistiske Register (ESR), v1:1999 (dk.dst:5a962149-0ce4-440a-a940-d5b5afcf7b1d:75) , English: VIRKSTOERRELSE - Virksomhedsstørrelse (under udarbejdelse) (dk.dst:7097eec8-f9cb-4d6e-9880-ba2e2417eef6:43) , English: LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- (dk.dst:927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7a:38) , Danish: AS_AFGROEDE_V1_2020 - Godkendte værdier for dyrkede arealer til DAF vers 1 2020 (dk.dst:eeb273b5-e02f-4fb6-9326-5e08fdebd278:16) , Danish: AS_AFGROEDE_TEKST_V2_2020 - Godkendte værdier for dyrkede arealer til DAF vers 2 2020 (dk.dst:1b3479ba-8d7b-4a12-964a-251e2056e128:8) , Danish: OEFSVAREGRP_V1_2021 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2021 (dk.dst:ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4:22) , Danish: OEFSKUNDEGRP_V1_2013 - Kundegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice (dk.dst:a6bc173b-69ba-4ac3-b711-0abb2d23da5c:23) Pre Workflow Replikering: Adding to Danish: EØS_IKKE_EØS_V1_2021 - EU/EØS-lande, v1:2021 (dk.dst:2199f5e7-b6be-471a-8b49-7c66dffbbe19:10) , Danish: DØDSÅRSAG_V1_1970 - Dødsårsager, v1:1970 (dk.dst:1607da6b-3cdb-46e5-ac71-bd40cd1c4df7:11) , Danish: KN_V1_2014 - Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2014 (dk.dst:4e73b29e-1da0-435e-be2e-a73a9bb0e1f8:10) , English: EJKAT_V2_2011 - Ejendomskategori, v2:2011 (dk.dst:0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5:20) , Danish: EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 (dk.dst:cb9a22d7-effc-427c-80a2-7caee6c24d25:22) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_02 (dk.dst:78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77:25) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_03 (dk.dst:8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddae:19) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_04 (dk.dst:ce0b37c8-b625-4c51-8a1c-b23806b7497e:24) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_05 (dk.dst:ddccb7bc-cc9e-407d-9eb6-04c3d1a97e73:18) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_06 (dk.dst:b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3:18) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_07 (dk.dst:e08eb226-b3d8-4a3c-9130-8d9108e10077:22) , Danish: AENDRARSAG_V1 - Årsag til ændret anbringelsessted (dk.dst:de8c7943-78ec-4a2b-96fc-3882cb6b7587:10) , Danish: AENDRGRUNDLAG_V1 - Ændring i anbringelsesgrundlaget (dk.dst:5e60b802-0aba-4c1a-b9dd-c1c8301679e7:2) , Danish: ANBRINGELSESSTED_V1 - Anbringelsessted for udsatte børn og unge (dk.dst:ba5a112a-2bab-417b-813c-be348c7396c3:2) , Danish: EFTEROPHOER_V1 - Årsagen til efterværnsopholdet afsluttes (dk.dst:8296837c-7760-487d-8531-5e87bf5b2425:2) , Danish: EFTHJEM_V1 - Ophold efter anbringelse (dk.dst:9a9fc48e-0f22-492d-86b0-62f53afcd761:2) , Danish: HJEMOPHOLD_V1 - Ophold efter hjemsendelse (dk.dst:42a7fb31-8d21-4b85-a8cd-d3730c438fa0:3) , Danish: HJEMAARSAG_V1 - Årsag til hjemsendelse for unge under 18 år (dk.dst:0094a447-f22d-4725-8815-63755a650dee:2) , Danish: REGVERS_V1 - Registerversion (dk.dst:7468cec7-4feb-4d25-9f6c-f6f0893ed8c7:2) , Danish: SAMTYKKE_V1 - Anbringelsesgrundlag (dk.dst:384818a6-b4a6-4e20-b8e1-232ef6877a97:2) , Danish: UDSLAG_V1 - Udslagsgivende årsag (dk.dst:96b7b4f5-4ebc-4210-9e4a-770769b14884:2) , Danish: POLITIKREDSE_V1_2007 - Politikredse i Danmark, v1:2007 (dk.dst:14d211f9-ab04-4c43-a919-265560f27f1a:20) , Danish: POLITIKREDSE_V1_1973 - Politikredse i Danmark, v1:1973 (dk.dst:fd5761ea-8f51-4fb9-9829-306feaabd52f:26) , Danish: RETSKREDSE_V1_2007 - Landsretskredse, nævningekredse og byretskredse, v1:2007 (dk.dst:954790a3-a005-495f-bfeb-0f35ff3b6c5c:20) , Danish: DISCED15_AUDD_TYPE_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsestype, afsluttede uddannelser, v1:2022 (dk.dst:ee1edbe8-c78e-4d06-997d-3e5eaf0898de:13) , Danish: DISCED15_AUDD_NIVEAU_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsesniveau, afsluttede uddannelser, v1:2022 (dk.dst:ca302528-efc7-4dee-90dc-124987e23302:19) , Danish: DISCED15_AUDD_FAG_V1_2022 - DISCED-15, Fagområde, afsluttede uddannelser, v1:2022 (dk.dst:4daf2d92-5067-4ef6-83d0-415a83ddf92b:17) , Danish: DISCED15_UDD_TYPE_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsestype, igangværende uddannelser, v1:2022 (dk.dst:6207b12c-60b4-48fb-bf5d-a41a132bbc75:14) , Danish: DISCED15_UDD_NIVEAU_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsesniveau, igangværende uddannelser, v1:2022 (dk.dst:c5c17f6c-46c9-4291-8700-117f589f6b6a:17) , Danish: DISCED15_UDD_FAG_V1_2022 - DISCED-15, Fagområde, igangværende uddannelser, v1:2022 (dk.dst:5bdcb9f5-64b9-438a-b511-3d2d9ed4f6d0:21) , Danish: FORSPALTE_V1_2015 - Forspalte, v1:2015 (dk.dst:d4f330ef-bf04-4771-aaea-20ea4ceca70b:17) , English: VIRKFORM_V1_1999 - Virksomhedsformer i Det Erhvervsstatistiske Register (ESR), v1:1999 (dk.dst:5a962149-0ce4-440a-a940-d5b5afcf7b1d:75) , English: VIRKSTOERRELSE - Virksomhedsstørrelse (under udarbejdelse) (dk.dst:7097eec8-f9cb-4d6e-9880-ba2e2417eef6:43) , English: LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- (dk.dst:927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7a:38) , Danish: AS_AFGROEDE_V1_2020 - Godkendte værdier for dyrkede arealer til DAF vers 1 2020 (dk.dst:eeb273b5-e02f-4fb6-9326-5e08fdebd278:16) , Danish: AS_AFGROEDE_TEKST_V2_2020 - Godkendte værdier for dyrkede arealer til DAF vers 2 2020 (dk.dst:1b3479ba-8d7b-4a12-964a-251e2056e128:8) , Danish: OEFSVAREGRP_V1_2021 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2021 (dk.dst:ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4:22) , Danish: OEFSKUNDEGRP_V1_2013 - Kundegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice (dk.dst:a6bc173b-69ba-4ac3-b711-0abb2d23da5c:23) EJKAT_V2_2011 EJKAT_V2_2011 Ejendomskategori, v2:2011 Category of real property, v2:2011 Definitionen af ejendomskategorierne stammer fra told- og skattestyrelsens ejendomsdefinitioner fra 1993. Definitionen dannes uf fra oplysninger i det indsamlede data, kombineret med SKATs benyttelseskoder, antal vurderede lejligheder for ejendommen, det vurderede areal samt frihedskoden for ejerlejligheder. Description only in Danish. EJKAT_V2_1 EJKAT_V2_1 Nominal EJKAT_V2_2 EJKAT_V2_2 Nominal urn:ddi:dk.dst:aab0fbe1-b948-44b5-bd4c-b5641948cd05:21 dk.dst aab0fbe1-b948-44b5-bd4c-b5641948cd05 21 dk.dst e50b4f3f-d62e-4040-b09a-8292633be990 4 Category 0111 urn:ddi:dk.dst:584d1c81-4d50-4581-b981-2f4c142851b9:21 dk.dst 584d1c81-4d50-4581-b981-2f4c142851b9 21 dk.dst ffb3bdb7-f56e-49c1-9ea0-1b222c5e5790 5 Category 0111 urn:ddi:dk.dst:f264f863-6bb8-405a-b9b0-7c30a5943f75:21 dk.dst f264f863-6bb8-405a-b9b0-7c30a5943f75 21 dk.dst 1468d1ee-74f0-4184-bf70-fc5263b4a2ee 4 Category 0129 urn:ddi:dk.dst:e78890d8-b874-4ff4-8d59-1d50fafdde50:21 dk.dst e78890d8-b874-4ff4-8d59-1d50fafdde50 21 dk.dst 4ced09e3-d995-4573-a033-1e3ab3d8c787 4 Category 0121 urn:ddi:dk.dst:09fbeb64-e166-4cb7-a7b5-bbef48fad598:21 dk.dst 09fbeb64-e166-4cb7-a7b5-bbef48fad598 21 dk.dst 08553c13-e1f7-4526-b4b5-7bfa8fe2f36d 4 Category 0131 urn:ddi:dk.dst:4f8525b6-1c33-430b-86a0-14af99f9f8b2:21 dk.dst 4f8525b6-1c33-430b-86a0-14af99f9f8b2 21 dk.dst 5805a8bc-09df-4b3f-9a1e-e9ecc0f16f93 3 Category 0149 urn:ddi:dk.dst:6a46fa83-789d-4688-9e79-274cf72c0042:21 dk.dst 6a46fa83-789d-4688-9e79-274cf72c0042 21 dk.dst 9c9d9c2e-a7f6-42b7-8715-e327db2400bd 4 Category 0141 urn:ddi:dk.dst:31cf9e12-6161-46af-bf7a-d72fc3066452:21 dk.dst 31cf9e12-6161-46af-bf7a-d72fc3066452 21 dk.dst 016617fc-c366-4a02-9235-1b67a18ee46b 5 Category 0191 urn:ddi:dk.dst:bf685ac2-bf76-4605-b92e-e47d9c38365e:21 dk.dst bf685ac2-bf76-4605-b92e-e47d9c38365e 21 dk.dst 4e20f4e5-b694-4438-ad10-2cee5f4a2949 3 Category 0201 urn:ddi:dk.dst:293c0a2d-3fe1-467d-a423-840e9952d18d:21 dk.dst 293c0a2d-3fe1-467d-a423-840e9952d18d 21 dk.dst 48434179-272d-4792-abeb-9cdfa80eef24 4 Category 0201 urn:ddi:dk.dst:4ce11495-661c-42cc-9d35-f3fbf470630f:21 dk.dst 4ce11495-661c-42cc-9d35-f3fbf470630f 21 dk.dst ef58506b-58d3-4a7e-8a1b-9d9bb2e4707b 3 Category 0301 urn:ddi:dk.dst:7b25abdc-609e-4ce3-bcc3-be614f340ee2:21 dk.dst 7b25abdc-609e-4ce3-bcc3-be614f340ee2 21 dk.dst 954b0f93-43e4-43b5-8a4c-0f0e15b4d604 4 Category 0301 urn:ddi:dk.dst:08e65648-9afd-4a0e-8ea6-fa6e065b1562:21 dk.dst 08e65648-9afd-4a0e-8ea6-fa6e065b1562 21 dk.dst f9a59b5b-56cd-40c9-8b0f-31d37f7c135b 3 Category 0401 urn:ddi:dk.dst:835d9299-2434-44d1-b93d-c5aed1f1f09e:21 dk.dst 835d9299-2434-44d1-b93d-c5aed1f1f09e 21 dk.dst 146a237e-ad6d-45f9-842f-a8a81a20a17f 4 Category 0401 urn:ddi:dk.dst:712b6307-030c-46b0-a07a-ba3a858545de:21 dk.dst 712b6307-030c-46b0-a07a-ba3a858545de 21 dk.dst 2d6dd237-3c52-4f22-a2a9-ba661dd898d5 3 Category 0509 urn:ddi:dk.dst:417ae1c3-0c88-479d-955b-1269f82f1ddf:21 dk.dst 417ae1c3-0c88-479d-955b-1269f82f1ddf 21 dk.dst 2331d054-24a0-49f4-ab8b-9de86eb1fd70 4 Category 0500 urn:ddi:dk.dst:95ed6b66-0d52-4214-99b1-8137c3eeb223:21 dk.dst 95ed6b66-0d52-4214-99b1-8137c3eeb223 21 dk.dst 9fb382e6-9ee8-4ac9-afd4-06a2accf78a6 4 Category 0501 urn:ddi:dk.dst:a49fa05a-f441-4029-a146-daf3258ca4f8:21 dk.dst a49fa05a-f441-4029-a146-daf3258ca4f8 21 dk.dst beb3811a-0de5-4c22-994c-8763a97a9636 4 Category 0502 urn:ddi:dk.dst:b2f66012-c26d-4f45-bd51-3d9acea6d7ab:21 dk.dst b2f66012-c26d-4f45-bd51-3d9acea6d7ab 21 dk.dst 4e229842-fe2a-4e98-84bd-5876b52c7d14 4 Category 0503 urn:ddi:dk.dst:6200b089-3d6b-4faa-92c1-6678e91c54e9:21 dk.dst 6200b089-3d6b-4faa-92c1-6678e91c54e9 21 dk.dst dd7ffee8-1403-495c-8202-9f3c1a5018c9 4 Category 0504 urn:ddi:dk.dst:1d645b5b-1027-4c3a-992f-c12fe45913f5:21 dk.dst 1d645b5b-1027-4c3a-992f-c12fe45913f5 21 dk.dst e6dcab39-460b-4e43-ba07-fb19c8636453 4 Category 0505 urn:ddi:dk.dst:a19d141d-bd33-494f-9dcb-816bfa4b2ce9:21 dk.dst a19d141d-bd33-494f-9dcb-816bfa4b2ce9 21 dk.dst 662e7bea-a00d-4340-9f8c-e81623f8fdc7 4 Category 0506 urn:ddi:dk.dst:41b6925c-d369-4120-bf51-aa42395746a7:21 dk.dst 41b6925c-d369-4120-bf51-aa42395746a7 21 dk.dst 6844145e-910a-4efe-ae57-4beee987f16a 4 Category 0507 urn:ddi:dk.dst:027f9515-3805-42d0-9ac1-d9212f714903:21 dk.dst 027f9515-3805-42d0-9ac1-d9212f714903 21 dk.dst 22c75868-744b-40f2-8285-82cb5fdd4fc5 4 Category 0508 urn:ddi:dk.dst:68ed0254-6ab8-4c31-ad9c-56119e1ee87c:21 dk.dst 68ed0254-6ab8-4c31-ad9c-56119e1ee87c 21 dk.dst 810dd190-57a5-4c92-b3ca-e724b2c94f08 3 Category 0801 urn:ddi:dk.dst:aea21c16-6e98-426a-bcc8-417d024027ce:21 dk.dst aea21c16-6e98-426a-bcc8-417d024027ce 21 dk.dst a1d39e43-43f3-4f2e-81f6-04056cb1c1ac 4 Category 0801 urn:ddi:dk.dst:94522c9e-e912-4a5c-8313-29021d0d6df1:21 dk.dst 94522c9e-e912-4a5c-8313-29021d0d6df1 21 dk.dst 16b1600b-a293-46b0-b82d-edda68097e6e 4 Category 0903 urn:ddi:dk.dst:424a775e-f4c8-46a0-8f19-186bd35f17ab:21 dk.dst 424a775e-f4c8-46a0-8f19-186bd35f17ab 21 dk.dst db21aded-8a63-4985-93e3-430fe564dbbc 4 Category 0901 urn:ddi:dk.dst:61b6e1a5-b598-42f7-83a0-687d39eebac7:21 dk.dst 61b6e1a5-b598-42f7-83a0-687d39eebac7 21 dk.dst 963ad23a-111e-4df3-95f8-79d72280e044 4 Category 0902 urn:ddi:dk.dst:a33ca9a9-2940-4eaa-acc0-1b9ec502ae3e:21 dk.dst a33ca9a9-2940-4eaa-acc0-1b9ec502ae3e 21 dk.dst e6f2511a-c692-4adf-a24d-f339650b0704 3 Category 2103 urn:ddi:dk.dst:623f2c5e-8669-4b29-8392-fb0af6ac7d4d:21 dk.dst 623f2c5e-8669-4b29-8392-fb0af6ac7d4d 21 dk.dst d16c3354-21d4-46bf-9d41-aefea77f8696 4 Category 2101 urn:ddi:dk.dst:c59fce44-fde1-4d2f-8327-2e26509d4505:21 dk.dst c59fce44-fde1-4d2f-8327-2e26509d4505 21 dk.dst c7dc7d0d-5842-46f4-b849-83f2555c2bb6 4 Category 2102 urn:ddi:dk.dst:d72473fd-c7a4-43b9-a728-ce107a95c089:21 dk.dst d72473fd-c7a4-43b9-a728-ce107a95c089 21 dk.dst e0a59e6e-b108-4e4e-8e71-3d2bc1a274fc 3 Category 9901 urn:ddi:dk.dst:ba6605d1-c517-47ab-8922-707c1ceec9fb:21 dk.dst ba6605d1-c517-47ab-8922-707c1ceec9fb 21 dk.dst 7d8f77e6-aa12-4c71-9af1-f6354272f3fd 4 Category 9901 urn:ddi:dk.dst:dc6b910f-8ad3-4f26-9ca3-3760233b7fdb:21 dk.dst dc6b910f-8ad3-4f26-9ca3-3760233b7fdb 21 csv_da 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5csv_da 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5csv_da urn:ddi:dk.dst:1db2839e-5263-491d-8374-cc4051fcccd6:21 dk.dst 1db2839e-5263-491d-8374-cc4051fcccd6 21 ddi_da 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5ddi_da 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5ddi_da urn:ddi:dk.dst:51853b44-e713-4185-bf06-79681946b299:21 dk.dst 51853b44-e713-4185-bf06-79681946b299 21 csv_en 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5csv_en 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5csv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5csv_en urn:ddi:dk.dst:8e427532-3961-4bd9-a04e-bc02b56e429b:21 dk.dst 8e427532-3961-4bd9-a04e-bc02b56e429b 21 ddi_en 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5ddi_en 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5ddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5ddi_en urn:ddi:dk.dst:ad398fec-22b3-46ef-8dc5-8577b3a9f24f:21 dk.dst ad398fec-22b3-46ef-8dc5-8577b3a9f24f 21 urn:ddi:dk.dst:d701a9e5-77c6-4bac-9543-4727afd811e4:21 dk.dst d701a9e5-77c6-4bac-9543-4727afd811e4 21 urn:ddi:dk.dst:2b6aa043-cb76-488c-8b58-7cba425f121f:21 dk.dst 2b6aa043-cb76-488c-8b58-7cba425f121f 21 urn:ddi:dk.dst:640af8ef-8b60-44ab-96a4-c2e0c8b09f01:21 dk.dst 640af8ef-8b60-44ab-96a4-c2e0c8b09f01 21 urn:ddi:dk.dst:e50b4f3f-d62e-4040-b09a-8292633be990:4 dk.dst e50b4f3f-d62e-4040-b09a-8292633be990 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Enfamiliehuse One-family houses Enfamiliehuse One-family houses urn:ddi:dk.dst:ffb3bdb7-f56e-49c1-9ea0-1b222c5e5790:5 dk.dst ffb3bdb7-f56e-49c1-9ea0-1b222c5e5790 5 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Enfamiliehuse One-family house Enfamiliehuse One-family house Ejendomme kategoriseres som enfamiliehuse hvis de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5.501 m2 og at ejendommen kun indeholder én lejlighed. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, fx villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o.l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til benyttelseskode 02. Property with one dwelling that is used for residential living and has an area of less than 5,501 m2. The property may include individual premises that are used for commercial purposes, if the commercial use amounts to less than 25 pct. of the value of the property. Townhouses, where the land is matriculated for each house, are one-family houses. urn:ddi:dk.dst:1468d1ee-74f0-4184-bf70-fc5263b4a2ee:4 dk.dst 1468d1ee-74f0-4184-bf70-fc5263b4a2ee 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejendomme med 2 eller 3 lejligheder Residential property with 2 or 3 flats Ejendomme med 2 eller 3 lejligheder Residential property with 2 or 3 flats urn:ddi:dk.dst:4ced09e3-d995-4573-a033-1e3ab3d8c787:4 dk.dst 4ced09e3-d995-4573-a033-1e3ab3d8c787 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejendomme med 2 lejligheder Residential property with 2 flats Ejendomme med 2 lejligheder Residential property with 2 flats Ejendomme med 2 lejligheder kendetegnes ved at de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5.501 m2 og at ejendommen kun indeholder to lejligheder. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, fx villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o.l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til benyttelseskode 02. Property that contains 2 dwellings and has an area of less than 5,501 m2. The property may also include individual premises that are used for commercial purposes, if the commercial use amounts to less than 25 pct. of the value of the property. urn:ddi:dk.dst:08553c13-e1f7-4526-b4b5-7bfa8fe2f36d:4 dk.dst 08553c13-e1f7-4526-b4b5-7bfa8fe2f36d 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejendomme med 3 lejligheder Residential property with 3 flats Ejendomme med 3 lejligheder Residential property with 3 flats Ejendomme med 3 lejligheder kendetegnes ved at de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5.501 m2 og at ejendommen indeholder tre lejligheder. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til benyttelseskode 02. Property that contains 3 dwellings and has an area of less than 5,501 m2. The property may also include individual premises that are used for commercial purposes, if the commercial use amounts to less than 25 per cent. of the value of the property. urn:ddi:dk.dst:5805a8bc-09df-4b3f-9a1e-e9ecc0f16f93:3 dk.dst 5805a8bc-09df-4b3f-9a1e-e9ecc0f16f93 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejendomme med 4 lejligheder eller derover Residential property with 4 flats or more Ejendomme med 4 lejligheder eller derover Residential property with 4 flats or more urn:ddi:dk.dst:9c9d9c2e-a7f6-42b7-8715-e327db2400bd:4 dk.dst 9c9d9c2e-a7f6-42b7-8715-e327db2400bd 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejendomme med 4-8 lejligheder Residential property with 4-8 flats Ejendomme med 4-8 lejligheder Residential property with 4-8 flats Ejendomme med 4-8 lejligheder kendetegnes ved at de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5.501 m2 og at ejendommen indeholder mindst fire og højest otte lejligheder. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, fx villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o.l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til benyttelseskode 02. Property that contains 4-8 dwellings and has an area of less than 5,501 m2. The property may also include individual premises that are used for commercial purposes, if the commercial use amounts to less than 25 per cent. of the value of the property. urn:ddi:dk.dst:016617fc-c366-4a02-9235-1b67a18ee46b:5 dk.dst 016617fc-c366-4a02-9235-1b67a18ee46b 5 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejendomme med 9 eller flere lejligheder Residential property with 9 flats or more Ejendomme med 9 eller flere lejligheder Residential property with 9 flats or more Ejendomme med 9 eller flere lejligheder kendetegnes ved at de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5.501 m2 og at ejendommen indeholder mindst 9 lejligheder. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, fx villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o.l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til kode benyttelses 02. Property that contains 9 dwellings or more and has an area of less than 5,501 m2. The property may also include individual premises that are used for commercial purposes, if the commercial use amounts to less than 25 per cent. of the value of the property. urn:ddi:dk.dst:4e20f4e5-b694-4438-ad10-2cee5f4a2949:3 dk.dst 4e20f4e5-b694-4438-ad10-2cee5f4a2949 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Blandet beboelse-forretning Mixed residential and business properties Blandet beboelse-forretning Mixed residential and business properties urn:ddi:dk.dst:48434179-272d-4792-abeb-9cdfa80eef24:4 dk.dst 48434179-272d-4792-abeb-9cdfa80eef24 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Blandet beboelse-forretning Residential and business property Blandet beboelse-forretning Residential and business property Omfatter ejendomme under benyttelseskode 02. Under koden henregnes ejendomme, hvor der foruden boliglokaler findes lokaler, der benyttes forretningsmæssigt, såfremt den forretningsmæssige benyttelse udgør mindst 25 pct. af ejendommens værdi. Property where, in addition to residential premises, there are premises that are used for business purposes, provided that the business use amounts to at least 25 per cent. of the value of the property. urn:ddi:dk.dst:ef58506b-58d3-4a7e-8a1b-9d9bb2e4707b:3 dk.dst ef58506b-58d3-4a7e-8a1b-9d9bb2e4707b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Rene forretningsejendomme Business properties Rene forretningsejendomme Business properties urn:ddi:dk.dst:954b0f93-43e4-43b5-8a4c-0f0e15b4d604:4 dk.dst 954b0f93-43e4-43b5-8a4c-0f0e15b4d604 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Rene forretningsejendomme Business property Rene forretningsejendomme Business property Omfatter ejendomme under benyttelseskode 03. Under koden anføres ejendomme, der kun indeholder forretningslokaler. Koden anvendes dog også, selv om ejendommen indeholder bolig for en portner, vicevært, varmemester eller lignende, når denne benyttelse udgør mindre end 25 pct. af ejendommens værdi. Betegnelsen Forretning omfatter først og fremmest butikker og kontorer af forskellig art, men også hoteller, restaurationer, biografer, større pensionater, bank- og sparekasselokaler, endvidere håndværksvirksomheder og værksteder, der ikke har karakter af fabriksvirksomhed, læge- eller tandlægekonsultation, klinikker af forskellig art, frisørsaloner og lignende samt autoservicestationer. Property that solely contains premises that are used for business. urn:ddi:dk.dst:f9a59b5b-56cd-40c9-8b0f-31d37f7c135b:3 dk.dst f9a59b5b-56cd-40c9-8b0f-31d37f7c135b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Fabriks- og lagerejendomme Industrial properties and warehouses Fabriks- og lagerejendomme Industrial properties and warehouses urn:ddi:dk.dst:146a237e-ad6d-45f9-842f-a8a81a20a17f:4 dk.dst 146a237e-ad6d-45f9-842f-a8a81a20a17f 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Fabriks- og lagerejendomme Industrial property and warehouse Fabriks- og lagerejendomme Industrial property and warehouse Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 04. Som Fabrikker betegnes ikke blot egentlige industrivirksomheder, herunder mejerier, slagterier, sukkerfabrikker, teglværker og lignende, men også større værksteder, som det ikke findes naturligt at betragte som håndværksvirksomheder. Benyttelseskoden omfatter også gas-, el-, vand- og varmeværker, der tilhører private eller koncessionerede selskaber, og som drives med salg til en større kreds af forbrugere for øje. Mindre værker, som drives på interessentskabs- eller andelsbasis, alene med det formål at forsyne interessenterne eller andelshaverne, er ikke inkluderet i benyttelseskode 04. Afgrænsningen mellem på den ene side håndværksvirksomheder, der kodes med 02 (beboelse og forretning) eller 03 (ren forretning), og på den anden side virksomheder, der må betegnes som fabrikker og kodes med 04, kan i visse tilfælde være vanskelig. Vejledende vil være ejendommens karakter og størrelse, samt om den ligger i et forretningskvarter eller et industrikvarter. I hovedstaden og nogle provinsbyer findes en del ejendomme med lejligheder og/eller butikker til gaden og fabrikslokaler og/eller større værksteder på bagarealet. Såfremt hovedparten af sådanne ejendommes samlede markedsværdi (indbefattet værdien af lokaler, som ejeren selv benytter) hidrører fra bolig- og/eller butikslokalerne, kodes de med 02 eller 03. I modsat fald kodes de med 04. Under lager medregnes kun selvstændige lageranlæg. Lagerlokaler i forbindelse med forretninger regnes som forretning. Property that solely contains premises that are used for industrial companies, larger workshops, gas, electricity, water and heating plants, independent storage facilities and which are typically located in an industrial district. urn:ddi:dk.dst:2d6dd237-3c52-4f22-a2a9-ba661dd898d5:3 dk.dst 2d6dd237-3c52-4f22-a2a9-ba661dd898d5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Landbrug, i alt Agricultural property Landbrug, i alt Agricultural property urn:ddi:dk.dst:2331d054-24a0-49f4-ab8b-9de86eb1fd70:4 dk.dst 2331d054-24a0-49f4-ab8b-9de86eb1fd70 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Landbrug 10-100 ha Agricultural property 10-100 ha Landbrug 10-100 ha Agricultural property 10-100 ha Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 05. Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mellem 10 og 100 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til benyttelseskode 01. Built-up property used for agriculture and which has an area between 10 and 100 ha. urn:ddi:dk.dst:9fb382e6-9ee8-4ac9-afd4-06a2accf78a6:4 dk.dst 9fb382e6-9ee8-4ac9-afd4-06a2accf78a6 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Landbrug 2-5 ha Agricultural property 2-5 ha Landbrug 2-5 ha Agricultural property 2-5 ha Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 05. Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mellem 2 og 5 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til benyttelseskode 01. Built-up property used for agriculture and which has an area between 2 and 5 ha. urn:ddi:dk.dst:beb3811a-0de5-4c22-994c-8763a97a9636:4 dk.dst beb3811a-0de5-4c22-994c-8763a97a9636 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Landbrug 5-10 ha Agricultural property 5-10 ha Landbrug 5-10 ha Agricultural property 5-10 ha Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 05. Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mellem 5 og 10 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til benyttelseskode 01. Built-up property used for agriculture and which has an area between 5 and 10 ha. urn:ddi:dk.dst:4e229842-fe2a-4e98-84bd-5876b52c7d14:4 dk.dst 4e229842-fe2a-4e98-84bd-5876b52c7d14 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Landbrug 10-15 ha Agricultural property 10-15 ha Landbrug 10-15 ha Agricultural property 10-15 ha Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 05. Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mellem 10 og 15 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til benyttelseskode 01. Built-up property used for agriculture and which has an area between 10 and 15 ha. urn:ddi:dk.dst:dd7ffee8-1403-495c-8202-9f3c1a5018c9:4 dk.dst dd7ffee8-1403-495c-8202-9f3c1a5018c9 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Landbrug 15-30 ha Agricultural property 15-30 ha Landbrug 15-30 ha Agricultural property 15-30 ha Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 05. Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mellem 15 og 30 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til benyttelseskode 01. Built-up property used for agriculture and which has an area between 15 and 30 ha. urn:ddi:dk.dst:e6dcab39-460b-4e43-ba07-fb19c8636453:4 dk.dst e6dcab39-460b-4e43-ba07-fb19c8636453 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Landbrug 30-60 ha Agricultural property 30-60 ha Landbrug 30-60 ha Agricultural property 30-60 ha Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 05. Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mellem 30 og 60 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til benyttelseskode 01. Built-up property used for agriculture and which has an area between 30 and 60 ha. urn:ddi:dk.dst:662e7bea-a00d-4340-9f8c-e81623f8fdc7:4 dk.dst 662e7bea-a00d-4340-9f8c-e81623f8fdc7 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Landbrug, mere end 60 ha Agricultural property, more than 60 ha Landbrug, mere end 60 ha Agricultural property, more than 60 ha Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 05. Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mindst 60 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til benyttelseskode 01. Built-up property used for agriculture and which has an area over 60 ha. urn:ddi:dk.dst:6844145e-910a-4efe-ae57-4beee987f16a:4 dk.dst 6844145e-910a-4efe-ae57-4beee987f16a 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Landbrug 60-100 ha Agricultural property 60-100 ha Landbrug 60-100 ha Agricultural property 60-100 ha Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 05. Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mellem 60 og 100 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til benyttelseskode 01. Built-up property used for agriculture and which has an area between 60 and 100 ha. urn:ddi:dk.dst:22c75868-744b-40f2-8285-82cb5fdd4fc5:4 dk.dst 22c75868-744b-40f2-8285-82cb5fdd4fc5 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Landbrug, mere end 100 ha Agricultural property, more than 100 ha Landbrug, mere end 100 ha Agricultural property, more than 100 ha Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 05. Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mere end 100 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til benyttelseskode 01. urn:ddi:dk.dst:810dd190-57a5-4c92-b3ca-e724b2c94f08:3 dk.dst 810dd190-57a5-4c92-b3ca-e724b2c94f08 3 cm:IsGenerated False Sommerhuse Weekend cottages Sommerhuse Weekend cottages urn:ddi:dk.dst:a1d39e43-43f3-4f2e-81f6-04056cb1c1ac:4 dk.dst a1d39e43-43f3-4f2e-81f6-04056cb1c1ac 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Sommerhuse Weekend cottage Sommerhuse Weekend cottage Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 08. Som sommerhuse betragtes alle ejendomme, der efter deres almindelige karakter er beregnet til sommerbeboelse og kun hertil. Hvis sådanne ejendomme, f. eks. mindre træhuse, benyttes til helårsbeboelse, går de således ind under sommerhuse og ikke ind under beboelse. Beliggenheden i eller uden for sommerhusområde vil kunne være vejledende for, om ejendommen skal betragtes som beboelse eller som sommerhus. Ved afgørelsen af, om såkaldte Bondehuse, der helt eller overvejende benyttes som sommerhuse, skal kodes med benyttelseskode 01 eller benyttelseskode 08, må hensyn navnlig tages til beliggenheden. Bondehuse i egentlige sommerhusområder kodes således med benyttelseskode 08, medmindre særlige forhold, såsom altovervejende benyttelse af huset til helårsbeboelse, taler for at anvende benyttelseskode 01. Hvis der til ejendommen er knyttet en ikke-personlig dispensation til helårsbenyttelse kodes ejendommen med benyttelseskode 01. Er dispensationen derimod betinget af ejerens personlige forhold, såsom alder, kodes ejendommen med benyttelseskode 08 efter ovenstående retningslinjer. Sommerhuse på lejet grund er ikke inkluderet i kode 08. Property which is intended for summer residence and which is typically located in a holiday home area. urn:ddi:dk.dst:16b1600b-a293-46b0-b82d-edda68097e6e:4 dk.dst 16b1600b-a293-46b0-b82d-edda68097e6e 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Grunde, i alt Building sites Grunde, i alt Building sites urn:ddi:dk.dst:db21aded-8a63-4985-93e3-430fe564dbbc:4 dk.dst db21aded-8a63-4985-93e3-430fe564dbbc 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Grunde under 2.000 m2 Building site under 2,000 m2 Grunde under 2.000 m2 Building site under 2,000 m2 Omfatter ejendomme inkluderet under benyttelseskode 09, som har et areal på under 2.000 m2. Med denne kode betegnes alle ubebyggede arealer undtagen ubebyggede landbrugslodder mv. Dette gælder uden hensyn til ejerforhold, arealstørrelse, beliggenhed eller grundværdistørrelse. Som ubebyggede arealer betragtes også arealer med en forskelsværdi indtil 10 pct. af grundværdien, hidrørende fra havehuse, skure, bevoksning mv. Land that contains all undeveloped areas except undeveloped agricultural plots under 2,000 m2. urn:ddi:dk.dst:963ad23a-111e-4df3-95f8-79d72280e044:4 dk.dst 963ad23a-111e-4df3-95f8-79d72280e044 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Grunde 2.000 m2 og derover Building site 2,000 m2 or more Grunde 2.000 m2 og derover Building site 2,000 m2 or more Omfatter ejendomme inkluderet under benyttelseskode 09, som har et areal på mindst 2.000 m2. Med denne kode betegnes alle ubebyggede arealer undtagen ubebyggede landbrugslodder mv. Dette gælder uden hensyn til ejerforhold, arealstørrelse, beliggenhed eller grundværdistørrelse. Som ubebyggede arealer betragtes også arealer med en forskelsværdi indtil 10 pct. af grundværdien, hidrørende fra havehuse, skure, bevoksning mv. Land that contains all undeveloped areas except undeveloped agricultural plots 2,000 m2 or more. urn:ddi:dk.dst:e6f2511a-c692-4adf-a24d-f339650b0704:3 dk.dst e6f2511a-c692-4adf-a24d-f339650b0704 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejerlejligheder, i alt Owner-Occupied flats Ejerlejligheder, i alt Owner-Occupied flats urn:ddi:dk.dst:d16c3354-21d4-46bf-9d41-aefea77f8696:4 dk.dst d16c3354-21d4-46bf-9d41-aefea77f8696 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejerlejligheder, ikke frie Owner-Occupied flat, not free Ejerlejligheder, ikke frie Owner-Occupied flat, not free Omfatter ejendomme omfattet af benyttelseskoderne 21, 26 og 27, som er bundet af lejelovgivningens bindinger, som bl.a. tager sigte på beskyttelse af lejere mod opsigelse. Hvis en lejebolig sælges som en ejerbolig kan der nemlig være bindinger for, at den hidtidige lejer ikke må opsiges. Dvs. at ejeren først får fuld råderet over lejligheden når den hidtidige lejer fraflytter lejligheden. Derfor er handelsværdien væsentligt lavere for ejerlejligheder, som ikke er frie, sammenlignet med ejerlejligheder, der frit kan omsættes eller flyttes ind i. Benyttelseskode 21: Etageejerlejlighed med 1 lejlighed. Benyttelseskoden omfatter ejerlejligheder beliggende i bygninger, der har karakter af etageejendomme. Ejerlejligheden må kun indeholde 1 beboelseslejlighed. Benyttelseskode 26: Ejerlejlighed i lav bebyggelse. Benyttelseskoden omfatter ejerlejligheder i enfamiliehuse, dobbelthuse samt to- og trefamiliehuse. Dette gælder uanset, om moderejendommen også omfatter andre typer af bygninger. Bygningen, hvori ejerlejligheden ligger, skal have karakter af åben-lav bebyggelse. Benyttelseskode 27: Ejerlejlighed i rækkehus. Benyttelseskoden omfatter ejerlejligheder i rækkehusbebyggelse. Bygningen, hvori ejerlejligheden ligger, skal have karakter af tæt-lavbebyggelse. Flat used for residential purposes and which is located in either multi-storey properties or one-family houses, semi-detached houses and two- and three-family houses and which has the character of open-low buildings and terraced houses which have the character of dense-low buildings. E.g. terraced houses that are located on a plot that is not subdivided, but where the individual units in the buildings have been subdivided into owner-occupied flats. Not free from the obligations of the tenancy law, which i.a. aims at protecting previous tenants against termination. The market value is significantly lower for owner-occupied flats that are still rented out compared to owner-occupied flats that can be freely sold. urn:ddi:dk.dst:c7dc7d0d-5842-46f4-b849-83f2555c2bb6:4 dk.dst c7dc7d0d-5842-46f4-b849-83f2555c2bb6 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejerlejligheder, frie Owner-Occupied flat, free Ejerlejligheder, frie Owner-Occupied flat, free Omfatter ejendomme omfattet af benyttelseskoderne 21, 26 og 27, som er fri af lejelovgivningens bindinger. Benyttelseskode 21: Etageejerlejlighed med 1 lejlighed. Benyttelseskoden omfatter ejerlejligheder beliggende i bygninger, der har karakter af etageejendomme. Ejerlejligheden må kun indeholde 1 beboelseslejlighed. Benyttelseskode 26: Ejerlejlighed i lav bebyggelse. Benyttelseskoden omfatter ejerlejligheder i enfamiliehuse, dobbelthuse samt to- og trefamiliehuse. Dette gælder uanset, om moderejendommen også omfatter andre typer af bygninger. Bygningen, hvori ejerlejligheden ligger, skal have karakter af åben-lav bebyggelse. Benyttelseskode 27: Ejerlejlighed i rækkehus. Benyttelseskoden omfatter ejerlejligheder i rækkehusbebyggelse. Bygningen, hvori ejerlejligheden ligger, skal have karakter af tæt-lavbebyggelse. Flat used for residential purposes and which is located in either multi-storey properties or one-family houses, semi-detached houses and two- and three-family houses and which has the character of open-low buildings and terraced houses which have the character of dense-low buildings. E.g. terraced houses that are located on a plot that is not subdivided, but where the individual units in the buildings have been subdivided into owner-occupied flats. Free from the obligations of the tenancy law, which i.a. aims at protecting previous tenants against termination. urn:ddi:dk.dst:e0a59e6e-b108-4e4e-8e71-3d2bc1a274fc:3 dk.dst e0a59e6e-b108-4e4e-8e71-3d2bc1a274fc 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Andet bebygget Other built-up Andet bebygget Other built-up urn:ddi:dk.dst:7d8f77e6-aa12-4c71-9af1-f6354272f3fd:4 dk.dst 7d8f77e6-aa12-4c71-9af1-f6354272f3fd 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Andet bebygget Other built-up Andet bebygget Other built-up Anden bebygget indeholder de ejendomme, der ikke er inkluderet i de almindelige ejendomskategorier, som eksempelvis ejerlejligheder, landbrug, enfamiliehuse og erhvervsejendomme. Der er ofte tale om ejendomme med mere end ét formål, som fx nævnes ejerlejligheder med fabrik og lager eller ejerlejligheder med både beboelse og forretning. Property that cannot be included in other property categories.