dk.dst 41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614fa 12 CodeList urn:ddi:dk.dst:41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614fa:12 dk.dst 41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614fa 12 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2014-01-01T00:00:00","Year":2014,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2014-01-01"} cm:ContactPerson {"da":"EUH","en":"EUH"} cm:IsCurrent True cm:MaintenanceUnit {"da":"Offentlige Finanser","en":"Government Finances"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi CREMA_V1_2014 CREMA_V1_2014 Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1:2014 Classification of Resource Management Activities (CReMA), v1:2014 Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA) fordeler udgifter og indtægter på aktiviteter, hvis primære formål er ressourceforvaltning. Classification of Resource Management Activities (CReMA) is used to classify activities, whose primary purpose is resource management. urn:ddi:dk.dst:3f275d85-859b-40ec-a47e-131e17f8ed5b:12 dk.dst 3f275d85-859b-40ec-a47e-131e17f8ed5b 12 dk.dst 8186fa84-3f91-48fd-9935-9586f0724e46 5 Category 1 urn:ddi:dk.dst:d2953fd5-caad-4086-be17-41526bdf5d0f:12 dk.dst d2953fd5-caad-4086-be17-41526bdf5d0f 12 dk.dst df5475f0-22e6-4f0b-9f9d-585f1dc17627 3 Category 2 urn:ddi:dk.dst:760afd12-2861-45e8-823b-4cac5ebf8c6d:12 dk.dst 760afd12-2861-45e8-823b-4cac5ebf8c6d 12 dk.dst 5a352a24-4730-4e2a-8bb4-358f85a27c59 3 Category 3 urn:ddi:dk.dst:78a97c94-8fd7-4ee0-92a6-181a60f78402:12 dk.dst 78a97c94-8fd7-4ee0-92a6-181a60f78402 12 dk.dst 7f99dadb-9a38-4c71-9556-437a352bc26d 3 Category 4 urn:ddi:dk.dst:d552ec0d-6261-4cf3-af7e-a7447a304081:12 dk.dst d552ec0d-6261-4cf3-af7e-a7447a304081 12 dk.dst 10c07129-9778-4eee-a84e-1142532fd087 3 Category 5 urn:ddi:dk.dst:4a8660b1-7b46-42ea-9989-5968929b8a95:12 dk.dst 4a8660b1-7b46-42ea-9989-5968929b8a95 12 dk.dst f7a5349f-562f-40be-a494-d7ed274f5033 3 Category 6 urn:ddi:dk.dst:a10fc829-b462-4284-b31d-3a428b360ff2:12 dk.dst a10fc829-b462-4284-b31d-3a428b360ff2 12 dk.dst da600ebb-5b2b-40af-ba0a-b337e032c644 3 Category 7 urn:ddi:dk.dst:52c3c468-85eb-4c91-957d-b2467f232634:12 dk.dst 52c3c468-85eb-4c91-957d-b2467f232634 12 attatchment_da Europa-Parlamentets og Rådet Forordning (EU) nr. 538 sf 16. april 2014 http://colectica:25233/File/f87d716c-84ca-412c-9830-e310a9bcac6d application/pdf urn:ddi:dk.dst:49158e65-ea6e-4871-ae5a-1d72df184c8c:12 dk.dst 49158e65-ea6e-4871-ae5a-1d72df184c8c 12 csv_da 41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614facsv_da 41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614facsv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614facsv_da urn:ddi:dk.dst:ad95a578-b40a-4a8a-8250-4cf08c4d1e57:12 dk.dst ad95a578-b40a-4a8a-8250-4cf08c4d1e57 12 ddi_da 41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614faddi_da 41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614faddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614faddi_da urn:ddi:dk.dst:79ca4a25-1f9b-4c35-9657-f5330ff80fb2:12 dk.dst 79ca4a25-1f9b-4c35-9657-f5330ff80fb2 12 csv_en 41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614facsv_en 41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614facsv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614facsv_en urn:ddi:dk.dst:dd70778f-c80d-4332-bee4-5b6c358d36db:12 dk.dst dd70778f-c80d-4332-bee4-5b6c358d36db 12 ddi_en 41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614faddi_en 41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614faddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/41a3638a-30e6-48f2-95a5-4f3094e614faddi_en urn:ddi:dk.dst:8186fa84-3f91-48fd-9935-9586f0724e46:5 dk.dst 8186fa84-3f91-48fd-9935-9586f0724e46 5 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Forvaltning af vandressourcer Management of waters Forvaltning af vandressourcer Management of waters urn:ddi:dk.dst:df5475f0-22e6-4f0b-9f9d-585f1dc17627:3 dk.dst df5475f0-22e6-4f0b-9f9d-585f1dc17627 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Forvaltning af skovressourcer Management of forest resources Forvaltning af skovressourcer Management of forest resources urn:ddi:dk.dst:5a352a24-4730-4e2a-8bb4-358f85a27c59:3 dk.dst 5a352a24-4730-4e2a-8bb4-358f85a27c59 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Forvaltning af dyreliv og planter Management of wild flora and fauna Forvaltning af dyreliv og planter Management of wild flora and fauna urn:ddi:dk.dst:7f99dadb-9a38-4c71-9556-437a352bc26d:3 dk.dst 7f99dadb-9a38-4c71-9556-437a352bc26d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Forvaltning af energiressourcer Management of energy resources Forvaltning af energiressourcer Management of energy resources urn:ddi:dk.dst:10c07129-9778-4eee-a84e-1142532fd087:3 dk.dst 10c07129-9778-4eee-a84e-1142532fd087 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Forvaltning af mineralressourcer Management of minerals Forvaltning af mineralressourcer Management of minerals urn:ddi:dk.dst:f7a5349f-562f-40be-a494-d7ed274f5033:3 dk.dst f7a5349f-562f-40be-a494-d7ed274f5033 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Forskning og udvikling inden for naturressourcer Research and development activities for resource management Forskning og udvikling inden for naturressourcer Research and development activities for resource management urn:ddi:dk.dst:da600ebb-5b2b-40af-ba0a-b337e032c644:3 dk.dst da600ebb-5b2b-40af-ba0a-b337e032c644 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Adding Classification -- Ressourceforvaltningsaktiviteter (CReMA), v1.0:2014 Anden ressourceforvaltning, herunder administration Other resource management activities, including administration Anden ressourceforvaltning, herunder administration Other resource management activities, including administration