Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 1. Anvendt KommunalForskning (AKF)
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . 3,0 3,0 3,0 . . . . . . . . 3,0 . . .
700772 Uddannelse & ulighed
700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen . . . . . . . . . . . . 66,1 67,6 68,2 69,2 69,9 72,1 75,6 77,6 80,2 82,7 84,4 88,2
700791 Husholdningens energiforbrug 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 . . . . . . . . . . . . 5,4 5,4 5,4
700796 Sundhed og marginalisering . . . . . . . . . 70,6 70,6 70,6 68,6 68,6 68,9 69,9 70,1 70,6 70,6 70,4 70,6 . . .
701780 AKF-Forløbsregister . . . . . . . . . . . . 550,9 550,9 558,3 578,3 579,7 602,9 634,3 636,6 645,3 674,3 676,5 684,7
701926 Unges til- og fravalg af matematiske og naturvidenskabelige fag i de gymnasiale uddannelser og videre vej i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 . . . . . . . . . . . .
701943 Anden generations indvandreres uddannelse . . . . . . 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 . . . 4,3 5,0 6,6 . . . . . .
701960 Valg og fravalg af skoler 0,4 0,4 0,4 . . . . . . 0,6 0,6 0,6 . . . 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 . . .
702106 Kommunernes integrationsindsats II 14,4 14,4 14,4 . . . 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 . . . 14,4 14,4 14,7 . . . . . .
702107 Fødsler og arbejdsudbud 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
702429 Effekten af økonomiske incitamenter . . . . . . 216,6 216,6 216,6 . . . 216,6 216,6 216,6 216,6 216,6 216,6 . . . 216,6 216,6 216,5
702484 Indvandrere og arbejdsmarket 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 . . . . . . . . . . . .
702517 Heldbred og Arbejdsmarkedet . . . . . . . . . . . . 34,8 31,6 34,2 . . . . . . . . .
702541 Dynamic Labour Market Behaviour of Immigrants 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . .
702542 Employment assimilation patterns in Denmark 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
702585 Indvandreres kvalifikationer 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . . 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 2,2 3,8
702594 Selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 . . . . . . . . . . . .
702624 Integrationslovens effekt . . . 6,4 6,4 6,4 . . . . . . 6,4 6,4 6,4 . . . 6,5 9,8 11,8 15,1 17,4 17,4
702647 Sammenhæng mellem overførsler 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 . . . . . . . . . . . .
702672 Analyse af deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 . . . . . . . . . . . .
702826 Sygeplejerskernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 . . . . . . . . . . . .
702833 Nomeringer, sygefravær og udstødelse 21,9 21,9 21,9 . . . . . . . . . . . . 21,9 21,9 21,9 22,0 22,1 22,9 22,9 22,9 22,9
702849 Døgnanbragte unges uddannelsesforløb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen . . . . . . . . . . . . 20,2 20,2 20,2 26,7 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0
702861 Statistisk model for udgifter vedr. børn og unge med særlige behov . . . . . . 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 . . . . . .
702912 Sammenlignende analyse af ældre danskere og indvandreres brug af omsorgs- og plejeydelser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702921 Social- og sundhedsassistenternes og social- og sundhedshjælpernes veje på arbejdsmar­kedet og i uddannelsessystemet 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5
702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer . . . . . . . . . . . . 1196,3 1285,0 1071,0 742,6 1007,1 1027,1 1271,5 1346,2 1327,7 1343,2 1512,0 1391,2
702936 Benchmarkanalyser og forklaringer på de kommunale forskelle  førtidspension og fleksjobs, samt betydningen af refusionsændringer - videreførsel af o . . . . . . . . . 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 . . .
702949 NCK - Effektanalyser af VEU . . . 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 . . . 23,4 23,4 23,4 . . . . . . 23,4 23,4 23,4
702959 Undersøgelse af indvandrerkvinders barrierer og muligheder for deltagelse i danskuddannelse 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702961 Brugerundersøgelse 2008 vedrørende introduktionsprogrammet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice . . . . . . . . . . . . 67,0 58,6 58,6 58,6 58,6 59,2 59,7 59,3 59,7 59,7 57,8 56,0
702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures . . . . . . . . . . . . 162,4 162,4 162,4 162,4 162,4 162,9 160,1 156,6 163,3 211,5 217,8 220,0
703002 Bolig og ulighed 209,1 209,1 209,1 209,1 209,1 209,1 . . . . . . . . . . . . 209,1 209,1 214,9 269,0 268,9 268,9
703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen . . . . . . . . . . . . 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 30,9 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1
703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark . . . . . . 11,1 11,1 11,1 . . . 8,8 9,3 10,6 11,1 11,1 11,1 . . . 11,1 11,1 11,1
703212 Evaluation of agglomeration economies and their effects on job mobility 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,1 4,7 4,5 4,6 4,7 4,2 4,6 . . . . . . . . . . . .
703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet . . . . . . 123,3 123,3 123,3 . . . 123,0 123,0 123,0 123,1 123,3 123,3 . . . 123,3 142,1 148,3
703269 Retention of Vocational Students in the Danish VET . . . . . . . . . . . . 3,1 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8
703430 Vejen til førtidspension  en snirklet rute med oversete stikveje. . . . . . . . . . . . . 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 91,4 91,4 91,3 91,2 91,3
703452 Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune . . . . . . . . . 380,5 380,5 380,5 217,2 335,0 364,0 380,0 380,5 380,5 380,5 380,5 380,5 . . .
703465 Effekter af efteruddannelse for faglærte og ufaglærte  projekt for Landsorganisationen i Danmark (LO) . . . . . . . . . . . . 27,8 40,2 112,2 163,7 163,7 163,7 163,7 44,1 40,0 40,0 40,0 40,0
703467 Nydanske unges vej gennem uddannelsessystemet og frem til evt beskæftigelse . . . . . . . . . . . . 10,5 12,7 13,4 18,7 22,9 24,1 19,9 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
703476 De ufaglærtes arbejdsmarked i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland . . . . . . . . . 266,2 266,2 266,2 3,7 22,4 154,1 297,3 304,5 304,9 284,3 265,8 265,9 . . .
703506 Veje og vildveje i kontanthjælpssystemet . . 17,7 . . . . . . . . . . . . 28,3 54,3 68,2 113,0 115,2 115,3 115,4 115,5 115,5
703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse . . . . . . . . . 3,6 3,6 3,6 . . . . . 2,9 3,6 3,6 3,6 . . .
703672 Analyse af indvandreres beskæftigelse i danske kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4
703675 Privatskolerne og det sociale ansvar. Hvilken rolle spiller de? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4
703688 Evaluering af metodeafprøvningsprojekt overfor ikke-vestlige sygedagpengemodtagere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 5,1
705757 PISA 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . . 1,2 1,2 1,3 1,7 2,3 2,3
All 339,8 339,8 357,4 331,7 331,7 331,2 508,2 508,0 508,1 1075,5 1075,0 1075,5 3154,0 3384,4 3416,3 3339,4 3647,3 3733,3 3858,2 3796,9 3804,6 3390,7 3596,1 3496,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 192,0 208,4 231,6 237,7 237,6 236,8 237,6 237,3 238,0 238,2 237,4 238,1
700797 Virksomhedernes Sociale engagement
701929 Fattigdom blandt børn . . . 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 97,2 96,8 96,8 . . . . . . . . .
701954 Intrahousehold allocation of time and money . . . 0,4 0,4 0,4 . . . . . . 0,4 0,4 0,4 . . . 0,5 . . . . .
701976 Statistikgrundlag for EU-indikatorer om partner vold 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 . . . . . . . . . . . .
701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen . . . . . . . . . . . . 163,4 180,9 181,1 187,4 192,3 187,4 193,1 191,1 192,6 193,5 188,1 200,1
702403 Effektivitet i aktiveringsindsatsen 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 105,7 108,9 107,7 108,5 108,9 106,0 108,5 . . . . . . . . . . . .
702415 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap . . . . . . . . . . . . 14,5 14,0 11,9 12,1 12,1 10,4 12,1 11,5 12,0 12,2 10,7 12,0
702419 Analyse af befolkningens opsparingsadfærd . . . . . . . . . . . . 493,6 495,4 501,0 498,7 500,1 413,8 540,5 500,8 534,7 575,3 492,4 601,0
702458 Do Workers Underreport Morbidity 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
702470 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 30,9 35,0 33,4 34,5 35,0 31,3 34,5 . . . . . . . . . . . .
702471 Labour Market Policies and Their Effects on Labour Market Outcomes -Éffects of institutions and client-system contacts 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 341,6 457,7 414,2 443,2 457,7 352,6 443,7 . . . . . . . . . . . .
702556 Anbragte børns baggrund . . . 2,3 2,3 2,3 . . . 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 . . . 2,3 2,3 2,3 . . .
702559 Udsatte lejere . . . . . . . . . . . . 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 30,5 31,2 30,0 31,1 31,2 30,6 31,1
702562 Begrænsning af sygefravær og sikring af sygemeldtes arbejdsmarkedstilknytning . . . . . . . . . . . . 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6
702589 Effekter fra aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige . . . 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . .
702617 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked . . . . . . . . . . . . 359,3 267,3 182,6 183,4 214,7 234,3 269,3 256,5 266,0 277,3 404,1 515,3
702643 Analyse af effekten af loft over ydelser 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
702652 Relations between health and labour market outcome in Denmark 3,0 3,0 3,0 . . . 3,0 3,0 3,0 . . . . . . 3,0 3,0 3,0 . . . 3,0 3,0 3,0
702656 Analyser af årgang 95 . . . . . . . . . . . . 12,9 12,8 12,5 13,0 13,0 12,4 13,0 12,9 13,0 13,2 13,0 13,6
702682 The effect of public student grants on tertiary education - do they affect time of completion and socail mobility? . . . . . . . . . 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 . . .
702812 Lønforskelle mellem mænd og kvinder, 1997-2005 . . . 33,1 33,1 30,1 . . . 33,1 30,4 32,8 48,4 48,4 34,2 . . . 33,1 32,0 32,8 . . .
702823 Indvandreres uddannelse og arbejde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702851 Kostundersøgelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702907 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre . . . . . . . . . . . . 368,6 368,6 354,0 353,0 353,0 327,4 373,7 358,2 368,5 379,7 351,0 417,1
702914 Undersøgelse af stofmisbrugsbehandlingen i Danmark 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,7 2,2 2,0 2,1 2,2 1,8 2,1 . . . . . . . . . . . .
702944 Pardannelse og fertilitet, delprojekt 1 og 2 . . . 46,3 46,3 46,2 . . . . . . 47,5 46,3 46,3 . . . 46,3 46,3 46,3 46,3 46,2 47,2
702965 Undersøgelse af PSP - samarbejdet . . . 17,4 17,4 13,2 17,4 15,8 16,9 17,4 13,6 16,9 17,4 17,4 17,4 . . . . . . . . .
702971 Arbejdsulykker 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 . . . . . . . . . . . .
703017 Børn og unge i Danmark . . . . . . . . . . . . 253,9 151,1 150,6 152,3 154,3 144,6 169,8 173,1 187,7 208,4 186,1 222,0
703096 Forældre med og uden børn med handicap: Økonomiske og sociale forskelle 0,2 0,3 3,3 8,6 14,7 10,0 13,5 46,0 31,3 . . . . . . . . . . . . 31,3 31,3 31,3
703234 Løn og køn i kokkefaget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703251 Danske hjemvendte soldater . . . . . . . . . . . . 145,9 100,4 118,7 142,0 145,9 127,0 158,5 166,3 204,2 225,6 195,5 247,3
703260 Lokal integration af førtidspensionister . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 . . . . . . . . .
703268 Vold mod børn og unge 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 4,9 5,0 5,0 4,7 5,0 . . . . . . . . . . . .
703274 Financial Incentives and Job Information Networks . . . 8,6 8,6 7,7 8,6 8,2 8,5 8,6 7,8 8,5 8,6 8,6 8,6 . . . . . . . . .
703599 Beskæftigelse og førtidspension . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,3 30,8 36,8 30,8 30,8 30,5 30,7
703629 Data til CSSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9
703646 Analyse af ligeløn i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 48,2 38,4 42,6
705702 Marginalisering og marginaliserede 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 . . . . . . . . . . . .
705778 Kriminalitet og arbejdsmarked 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 12,8 17,0 15,4 16,4 17,0 13,2 16,5 . . . . . . . . . . . .
All 635,8 635,8 638,9 847,2 852,7 711,1 772,3 754,6 773,4 796,1 672,3 779,6 2263,8 2056,9 1987,6 1819,1 1862,6 1760,1 2118,1 2061,2 2181,7 2315,6 2259,6 2653,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 56,6 57,3 58,5 60,4 60,4 44,3 58,1 49,1 52,7 54,5 41,4 52,8
700730 Indkomstfordeling og mobilitet
701806 Jobmobility in Denmark . . . . . . . . . . . . 832,1 742,8 842,2 876,5 869,2 629,6 771,9 723,2 516,5 530,0 416,4 105,0
702569 Fælles database . . . . . . . . . . . . 319,8 319,4 273,9 271,6 281,8 208,0 282,4 255,2 238,6 245,4 187,0 236,9
703098 Produktivitetsprojekt - projekt 703420 fra september 2010 . . . . . . . . . 610,3 477,7 592,5 634,6 602,4 609,2 623,8 616,0 466,5 610,3 554,0 592,0 . . .
703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
All 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 610,4 477,9 592,7 1843,1 1721,9 1783,8 1832,3 1827,4 1348,4 1722,6 1581,5 1399,8 830,0 644,8 394,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 5. Statens Institut for Folkesundhed
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 295,2 392,4 356,0 380,3 392,4 304,4 380,7 . . . . . . . . . . . .
701944 Analysis of the use of medical therapy among patients with hearth disease based on the Danish Registry for Medical Product Statistics
702597 Hjertestatistik 2007 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 . . . . . . . . . . . .
702815 Beskrivelse af kohorten Ungeshverdag.dk med fokus på validering og beskrivelse af data 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702817 Videnskabelig undersøgelse af helbredsforhold blandt klinikassistenter og tanlæger med henblik på at belyse metallisk kviksølvs skadevirkninger 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,8 3,2 3,1 3,2 3,2 2,9 3,2 . . . . . . . . . . . .
702835 DANCOS - Danish National Cohort Study . . . . . . . . . . . . 430,0 440,9 456,9 457,4 457,9 403,9 588,9 565,1 581,8 585,3 527,6 588,2
702874 De langsigtede konsekvenser af ulykke for brug af sundhedsvæsenet . . . . . . . . . . . . 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,5 5,7 5,6 5,6 5,6 5,5 5,6
702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark . . . . . . 4,7 4,6 4,7 . . . 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,4 . . . 4,7 4,5 4,7
702935 Druknedød i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702937 Forbyggelse af uræmiprogression og uræmirelateret kardiovaskulær sygdom . . . . . . . . . . . . 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6
703068 Effekten af hjerterehabilitering efter 3 års opfølgning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703250 Risiko for frakturer hos patienter med Multipel Sclerose . . . . . . . . . . . . 4,1 6,0 37,6 60,3 41,0 10,4 12,7 11,9 12,9 12,4 10,4 12,1
703617 Finasteride . . . . . . . . 1,8 . . . . . . . . . . . . 1,8 1,8 1,8
705782 Social konsekvenser af cerebral parese 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,4 . . . . . . . . . . . . 1,8 1,7 1,8 1,8 1,5 1,8
All 403,7 403,7 403,7 403,7 403,7 305,8 406,7 369,9 396,2 401,9 313,6 390,1 446,0 458,9 506,5 529,6 510,9 425,8 610,7 585,8 603,6 613,1 552,6 615,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 6. Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,2 45,2 46,3 46,6 46,6 46,6 46,6 . . . . . . . . . . . .
701984 Sociale, økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser af en kræftsygdom
702427 Lungecancer hos brugere af NASID 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 . . . . . .
702432 Plasma enterolacton og risiko for colorestalcancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702440 Cancerrisiko hos brugere af statiner 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 . . . . . . . . . . . .
702534 Social ulighed og kræft . . . . . . . . . . . . 327,4 318,7 270,5 268,3 267,8 233,7 276,9 264,4 271,7 234,2 257,8 286,9
702546 Pakinsons sygdom i Danmark, ætiologi og diagnostiske kriterier . . . . . . . . . . . . 24,2 24,2 24,4 24,4 24,4 21,5 24,9 24,4 27,0 27,9 26,4 30,2
702566 FOCARE - Forskning i Cancer Rehabilitering 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 0,9 . . . . . . . . . . . .
702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer . . . . . . . . . 9,1 9,1 9,1 . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3,2 . . .
702886 Betydning af socioøkonomisk status og helbredsmæssige faktorer for udvikling af celleforandringer på cervix blandt kvinder, der er positive for human 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 . . . . . . . . . . . .
702892 Brystkræft og Stress . . . . . . . . . . . . 692,3 692,3 692,4 692,4 692,4 517,8 692,4 626,9 668,7 688,5 531,4 667,5
702946 Modellering af alder i en undersøgelse af social ulighed og kræft 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,7 25,9 25,8 25,9 25,9 25,7 25,9 . . . . . . . . . . . .
703032 Psykosociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed . . . . . . . . . . . . 1,6 1,9 2,8 6,0 8,0 7,1 12,0 13,7 16,4 17,5 13,5 17,1
703042 Udvalgte risikofaktorer for Multipel System Atrofi 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703070 HPV vaccinenes følgevirkninger . . . . . . 5,3 5,2 5,3 . . . 3,9 5,1 5,2 5,3 5,3 5,0 . . . 5,4 5,1 5,4
703092 Børn, Unge og sorg . . . . . . . . . . . . 78,9 80,0 80,0 79,7 79,2 71,9 80,1 77,1 79,1 80,1 77,8 87,9
703418 Nordic childhood cancer Study . . . . . . . . . . . . 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
703492 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endometriecancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,5 41,5 45,9 50,7
703521 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram . . . . . . . . . . . . . . . 47,8 57,8 53,9 58,2 56,7 57,7 58,3 54,6 58,3
All 92,5 92,5 92,5 92,4 92,4 91,4 96,3 97,1 97,7 101,6 101,1 101,5 1129,3 1123,2 1076,4 1125,0 1135,9 912,2 1145,8 1064,5 1166,5 1154,4 1013,6 1205,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 7. Dansk Arbejdsgiverforening
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 39,5 45,1 43,0 44,4 . . . . . . . . . . . . 45,1 40,1 44,4
702450 Arbejdsmarkedsrapport 2006
702568 Specialkørsel vedrørende ledige 2007 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 472,9 630,3 571,3 610,6 630,3 487,8 611,3 . . . . . . . . . . . .
702824 Mobilitet på det danske arbejdsmarked . . . . . . . . . . . . 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
702883 Familie- og arbejdsliv . . . . . . . . . . . . 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 40,4 42,5 41,7 42,3 42,5 40,6 42,3
702981 Fleksjob og førtidspension 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 3,8 3,7 3,7 3,8 3,5 3,7 . . . . . . . . . . . .
703235 Generelle registerbaserede arbejdsmarkedsanalyser . . . . . . . . . . . . 38,7 38,3 41,0 43,9 43,6 38,9 40,9 37,9 70,0 88,1 73,9 86,3
All 679,2 679,2 679,2 679,2 679,2 515,9 679,2 618,0 658,8 634,1 491,3 615,0 81,9 81,8 84,6 87,5 87,2 80,3 84,5 80,6 113,3 176,8 155,6 174,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 8. By og Byg
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 115,3 115,8 115,8 115,8 115,8 106,3 115,8 111,7 114,6 115,8 107,2 114,6
702410 Økonomiske og demografiske analyser af boligmarkedet
702979 Energibesparelse i bygninger 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 6,3 8,2 7,5 7,9 8,2 6,4 7,9 . . . . . . . . . . . .
703005 Tilflytning til yderområder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703249 Evaluering af byfornyelsesindsats i 14 byområder . . . 5,1 5,1 4,0 . . . . . . 5,1 5,1 5,1 . . . 5,1 4,7 5,0 5,1 4,1 5,0
703263 Analyse af indvandreres boligkarriere . . . . . . . . . . . . 79,5 82,8 84,7 86,3 93,9 80,8 98,2 92,5 98,7 101,3 84,9 99,3
705785 Analyse af den boligsociale udvikling i Danmark og af udviklingen i 7 kvarrterløftområder 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 . . . . . . . . . . . .
All 29,6 29,6 29,6 34,7 34,7 31,7 29,6 28,9 29,4 29,6 27,9 29,4 199,9 203,6 205,5 202,1 209,7 187,2 219,1 208,9 218,3 222,2 196,3 218,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 9. Center for Registerforskning, Århus
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . 1,7 1,7 1,2 1,7 1,5 1,6 . . . 1,6 1,6 1,6 . . . . . . 1,7 1,3 1,6
700790 Kostens sammenhæng
702056 Psykosociale faktorer og brystkræft . . . . . . . . . . . . 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,9
702096 Socialt outcome af ADHD 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702113 Record Linkage studies of suicide in later life . . . . . . . . . 303,8 297,0 302,9 114,4 129,0 166,4 172,6 170,4 167,6 195,7 190,8 286,6 . . .
702713 Psykiatri og selvmord . . . 228,6 228,6 226,2 228,6 225,8 228,3 228,6 226,4 228,3 225,5 228,6 228,6 . . . . . . . . .
702726 Psykiatri og selvmord II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703305 Risk factors for schizophrenia . . . . . . . . . . . . 0,1 0,2 0,2 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8
All 0,2 0,2 0,2 230,4 230,4 227,6 230,4 227,5 230,0 532,5 523,5 531,3 342,3 360,1 397,6 174,2 172,0 168,8 197,3 192,3 288,2 3,3 2,6 3,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 11. Institut for Sygdomsforebyggelse, tidligere navn: Hovedstadens Center for Prospektive Befolkningsstudier
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
apr maj jun jan feb mar jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 2,7 2,7 2,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,4 2,6 2,8 2,1 2,7
705722 Social status og helbred
All 2,7 2,7 2,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,4 2,6 2,8 2,1 2,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 13. Afdelingen for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 152,5 136,9 131,9 131,9 131,9 99,9 132,0 120,1 128,1 132,1 103,1 128,2
702103 ASUSI
702478 Erhverv og cancer 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 5,5 7,2 6,6 7,0 7,2 5,7 7,0 . . . . . . . . . . . .
702669 Brystkræftscreening . . . 29,4 29,4 26,3 29,4 28,2 29,0 29,4 26,6 29,0 29,4 29,4 29,4 . . . . . . . . .
702968 Socio-demographic determinants of participation in cervix screening 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 51,8 68,1 62,0 66,0 68,1 53,3 66,1 . . . . . . . . . . . .
All 75,3 75,3 75,3 104,7 104,7 83,6 104,7 96,8 102,0 104,7 85,6 102,1 181,8 166,3 161,3 131,9 131,9 99,9 132,0 120,1 128,1 132,1 103,1 128,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . 78,2 84,5 98,9 98,7 98,2 91,7 100,4 97,8 100,4 101,7 95,1 95,7
702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed
703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. . 26,0 26,1 26,1 26,1 26,8 27,6 27,8 27,2 28,1 29,8 29,8 30,2
703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked . 59,3 57,1 56,4 57,0 57,0 54,6 57,3 56,3 57,1 57,4 55,0 57,1
703408 Social ulighed i cystisk fibrose 0,0 . . . . . . . . . . . .
703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom . . . . 0,1 1,7 2,2 2,2 2,2 2,9 3,8 3,4 4,5
703588 DanCHASE 0,9 . . . . . . . . . . . .
All 0,9 163,6 167,7 181,3 181,9 183,7 176,1 187,6 183,4 188,4 192,6 183,4 187,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 15. Afdelingen for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 112,6 113,7 114,4 127,2 141,7 108,6 146,6 135,5 153,9 165,9 134,9 176,6
701985 Etablering af SØ-CPR
702526 Digitalis medicinering og risiko for endocrin-relaterede cancersygdomme . . . . . . . . . . . . 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 9,5 10,2 10,1 10,6 11,0 10,2 11,0
702666 Kan højt indtag af docosahexaensyre i graviditeten beskytte imod fødselsdepression? . . . . . . . . . . . . 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9 9,7 9,9 9,8 9,9 9,9 9,7 10,0
702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy . . . . . . . . . . . . 259,6 245,8 248,3 248,6 248,9 187,4 249,6 219,6 236,0 250,5 199,2 251,5
702858 Non-intendeded effects of antibiotic use in childhood . . . 11,9 11,9 9,2 11,9 10,9 11,6 11,9 9,5 11,6 11,9 11,9 11,9 . . . . . . . . .
702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease . . . . . . . . . . . . 241,5 244,6 271,3 385,9 391,4 336,8 391,5 371,7 385,5 392,3 343,9 387,9
702885 Livtidsfaktorer og atopisk sygdom . . . 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . .
702954 Effekter af børnevacciner 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . .
703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling . . . . . . . . . . . . 66,0 84,5 84,7 85,5 85,6 67,0 86,5 82,6 89,4 92,7 75,4 90,8
703046 Astma som risikofaktor for udvikling af lungemetastaser ved brystkræft 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703048 Antihelminthica/parasitinfektion og risiko for kronisk inflammatoriske tarmsygdomme . . . . . . . . . . . . 13,7 13,7 13,7 13,7 13,8 12,8 14,8 16,7 17,2 17,4 15,6 17,2
703097 Influential factors and residual consequenses of MMR vaccination patterns in Denmark: How can this data influence current vaccination policy? 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 1,5 1,7 . . . . . . . . . . . .
703245 ANTIBIOTIC USE AND RISK OF CANCER . . . . . . . . . . . . 50,7 56,1 56,2 56,5 57,3 47,6 57,9 54,1 57,0 58,3 48,9 57,0
703470 Herpes zoster and the risk of cerebral insult and other vascular disorders . . . . . . . . . 30,3 27,8 30,0 18,3 19,1 23,0 25,4 27,3 27,0 30,3 29,3 30,0 . . .
703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,0 22,0 24,6 33,6 30,0 32,4
All 3,3 3,3 3,3 15,9 15,9 12,9 15,9 14,8 15,5 46,2 41,0 45,5 794,9 810,0 844,1 963,0 986,2 806,4 1019,4 951,3 1014,0 1031,7 867,8 1034,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,3 2,7 2,6 2,7 2,7 2,4 2,7
702467 Impact of social factors in the treatment of patients with colorectal cancer
702475 Forbyggelse i kommunerne . . . . . . . . . . . . 480,9 530,9 626,1 504,7 505,8 463,8 507,8 492,0 505,2 516,9 477,8 516,1
702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark . . . . . . . . . 50,3 50,3 50,3 30,5 30,5 33,6 36,5 36,6 36,6 43,1 44,7 50,2 . . .
702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8
702827 Faktorer for deltagelse i kolo-rektal cancerscreening 4,9 4,9 4,9 . . . 4,9 4,8 4,9 4,9 4,7 4,9 . . . 4,9 4,9 4,7 . . . . . .
702855 Inter99 . . . . . . . . . . . . 9,3 9,7 15,7 18,3 21,8 20,9 25,3 29,5 37,0 37,5 41,0 51,8
702864 Afprøvning af WHI-Algoritmens evne til at forudsige hoftebrud hos kvinder . . . 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 . . . . . . . . .
702899 Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
702934 Allergi i befolkningen - udvikling i forekomst og studier af gen-miljø interaktion 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,2
702985 Social position og prognosen efter hysterektomi . . . . . . . . . . . . 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 1,9 2,1 2,0 2,0 2,1 1,9 2,0
703230 Udviklingen i thyroideafunktionen over 10 år . . . 0,1 0,1 0,1 . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 4,7 8,2 12,0 15,5 17,2 17,5 16,4 22,5
703589 Mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,8 57,9 72,2 151,7 191,1 196,0 222,3
All 5,2 5,2 5,2 3,0 3,0 2,9 7,7 7,7 7,7 57,9 57,7 57,9 528,4 578,9 683,4 574,5 579,3 594,8 651,7 659,3 766,9 768,9 736,5 818,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 17. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (Carma)
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 32,5 . . . 37,2 32,8 34,5 . 34,8 34,0 34,5 . . .
701965 Arbejdsmarkedskarriere - Baggrund i erhvervsuddannelse, ansættelsesforhold og efteruddannelsesdeltagelse
702069 Labor Market Dynamics and Growth 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 67,8 145,8 141,6 145,8 145,8 145,8 145,8 . . . . . . .
702715 Nordisk mobilitetsprojekt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . .
702966 Labour market mobility in the Nordic welfare states 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2,5 . . . . . . . 3,4 3,1 3,5 3,8 3,0 3,7
703572 Generel registerbaseret analyse af menneskelige ressourcer, udstødelse, tilbagetrækning og mobilitet i den offentlige sektor . . . . . . 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 . . . . . .
All 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 103,6 167,3 163,1 167,3 204,5 200,1 201,8 20,7 38,2 37,1 38,1 3,8 3,0 3,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 19. CIM, Århus
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
701825 Tilbagetræknings undersøgelser
701894 Energy, Effort and Equal Pay 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
701941 Analyse af uddannelsesvalg, sabbatorlov og løn . . . . . . . . . . . . 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
701972 The Male Marital Wage Premium in Denmark 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 . . . . . . . . . . . .
All 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 20. Danmarks Nationalbank, kapitalmarkedsafdelingen
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar jul aug sep
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . 21,5 21,5 18,8 . . . 21,6 19,1 21,2 21,3 21,5 21,5 21,5 20,5 21,2
703227 Udenlandsk ejede virksomheder
705741 Fordelings analyser 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,2 12,8 12,6 12,7 12,8 12,3 12,7 . . . . . .
All 12,8 12,8 12,8 34,3 34,3 31,0 12,8 12,6 12,7 34,3 31,4 34,0 21,3 21,5 21,5 21,5 20,5 21,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
  Aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 37,5 37,8 37,9 52,4 54,7 44,3 54,7 50,6 53,4 54,7 47,0 55,9
701904 HK's medlemsspejl
All 37,5 37,8 37,9 52,4 54,7 44,3 54,7 50,6 53,4 54,7 47,0 55,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 22. Center for Anvendt Mikroøkonometri
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 . . . 8,5 8,5 8,5
700714 Beskæftigelse og løn
702487 CAM's Master database . . . . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . .
All 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,7 8,7 8,7 0,2 0,2 0,2 8,5 8,5 8,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 11,0 11,0 11,0 . . . . . . . . . 11,0 14,0 13,3 18,6 17,3 18,5 19,0 14,2 16,8
701829 Skoleeleveres faglige færdigheder
702736 Børn i Århus Kommune . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5
702992 Folkeskolen som skaber af social kapital 1,5 1,5 1,5 . . . . . . . . . 1,5 6,3 21,3 33,8 62,8 90,7 94,9 75,2 92,3
703243 Multi-level analyse af forskelle i indvandreres og flygtninges beskæftigelsessituation . . . 4,6 4,1 4,4 4,6 3,5 4,4 5,8 4,6 4,6 4,6 4,6 3,4 . . . . . .
All 12,6 12,6 12,6 4,6 4,1 4,4 4,6 3,5 4,4 6,3 5,1 5,1 17,6 25,4 38,4 52,8 80,6 109,7 114,4 89,8 109,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 88,3 92,7 121,8 178,0 178,0 178,0 461,9 475,6 535,9 599,0 601,4 162,4
702064 Stress hos gravide og barnets helbred
All 88,3 92,7 121,8 178,0 178,0 178,0 461,9 475,6 535,9 599,0 601,4 162,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 26. ATP
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 44,0 42,2 56,0 80,9 108,8 129,7 149,9 149,5 158,5 160,3 146,5 163,5
702424 Den erhvervsaktive befolknings indbetalinger til supplerende pensionsordninger
702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 0,5 0,5 0,5 . . . . . . 0,6 0,6 0,6 . . . 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 . . .
702933 Voksenelever i gang med en EUD-uddannelse og deres uddannelse før EUD-uddannelsen. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702945 Frafald på erhvervsuddannelsernes hovedforløb 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2 0,2 . . . . . .
All 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,9 0,8 0,9 44,0 42,2 56,0 81,6 109,5 130,4 150,6 150,1 159,1 160,3 146,5 163,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 27. Arbejdsmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk enhed, Ålborg
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
apr maj jun jan feb mar jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
703303 Børn og unges anvendelse af smertestillende medicin i Nordjyllands Amt
All 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 66,1 67,7 74,3 80,7 82,1 73,5 82,1 78,7 81,0 82,1 74,3 81,1
702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser
702560 Erhverv og psykiatrisk sygdom 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 48,7 63,9 58,2 62,0 63,9 50,2 62,1 . . . . . . . . . . . .
702598 Nyuddannede SOSU'ers frafald fra ældreplejen 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,7 1,0 0,9 1,2 1,3 1,1 1,3
702807 ATIS/VOV . . . . . . . . . . . . 107,3 135,8 138,0 138,3 139,8 116,5 141,6 132,0 138,5 141,6 118,9 138,6
702814 Arbejdsmiljøbeskrivelse af ansatte i Københavns kommune i 2005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702819 Arbejdsmiljø og medicinforbrug . . . . . . . . . . . . 1,5 1,5 2,5 2,7 2,7 2,4 2,7 2,6 2,7 2,7 2,4 2,7
703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør . . . . . . . . . . . . 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 8,9 9,1 9,0 9,1 8,1 6,2 6,5
703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) . . . . . . . . . . . . 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 3,8 4,8 4,7 5,3 5,4 4,3 5,5
703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader . . . 16,9 16,9 16,9 . . . . . . 16,3 16,9 16,9 . . . 16,9 16,6 17,0 17,2 17,2 17,2
703298 Muskel- og skeletbesvær undersøgelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion . . . . . . . . . . . . 0,4 3,8 16,1 17,6 18,2 17,6 19,6 19,1 19,5 19,7 18,7 20,0
703471 Registerbaseret beskrivelse af behandlede på rehabiliteringscentre 1994-2007 . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
703473 Thyroideasygdomme og arbejdsevne . . . . . . . . . . . . . 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 3,1 3,4
703570 Konsekvenser af funktionelle lidelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 3,2 3,9 12,6 31,4 31,5
703571 Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5
703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt . . . . . . . . . 8,5 8,5 8,9 . . . . . . . . . . . .
705743 AMI/Sygelighed og erhverv . . . . . . . . . . . . 125,1 125,1 125,1 125,1 126,5 105,2 128,4 119,6 125,5 128,4 107,8 125,6
All 64,1 64,1 64,1 80,9 80,9 65,7 64,0 58,3 62,1 72,6 58,8 71,2 330,0 366,1 388,4 380,1 385,2 332,0 412,3 390,3 407,8 423,3 386,5 434,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 29. Ældresagen
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 34,4 39,0 37,3 38,4 39,0 34,9 38,4 . . . . . . . . . . . .
701913 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid
703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. . . . . . . . . . . . . 263,9 263,9 263,9 282,3 309,5 281,2 332,6 317,2 333,7 346,7 307,5 354,3
703419 Fremtidsstudiet 2010 . . . . . . . . . . . . 26,6 26,7 28,5 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
All 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 34,4 39,0 37,3 38,4 39,0 34,9 38,4 290,5 290,6 292,4 313,3 340,5 312,2 363,7 348,2 364,7 377,7 338,5 385,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 30. Danmarks Pædagogiske Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 25,2 33,9 30,7 32,8 33,9 26,1 32,9
702481 Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn (HPA
702483 Profil af fire årgange hf-elever samt to årgange avu-kursister 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 2,8 2,9 3,0 2,6 2,9 . . . . . . . . . . . .
702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. . . . . . . . . . . . . 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0
702679 Læsetest i 7. klasse . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
702906 Analyser i forbindelse med projektet "Effekter af indsatser af projekt udsatte børn i dagtilbud" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702940 Tidligere anbragtes veje i uddannelsessystemet efter folkeskolen 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,7 2,2 2,0 2,1 2,2 1,7 2,1 . . . . . . . . . . . .
703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3
703516 Køn og læring i uddannelsessystemet . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . 0,0 0,2 . . . . . . . . .
All 5,2 5,2 5,2 5,4 5,4 4,5 5,4 5,1 5,3 5,4 4,6 5,3 34,8 34,9 35,1 34,9 35,0 26,3 35,3 32,0 34,5 35,6 27,6 34,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 2,1 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3 1,5 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5
702405 Metropolit-projektet
702535 Hyppigheden af cancerdiagnoser hos brugere af valproat . . . 25,0 25,0 21,5 25,0 23,7 24,6 . . . 24,8 25,0 25,0 . . . . . . 25,0 21,7 24,4
702642 Kvantitativ vurdering af betydningen af tilstedværelse af nakkesmerter 0,1 0,1 0,1 . . . . . . 0,2 0,2 0,2 . . . 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 . . .
702809 Forbrugsmønster for Lithium 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 . . . . . . . . . . . .
702816 Analyse af hospitals-genindlæggelser 1,0 1,0 1,0 . . . 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 . . . 1,0 1,3 1,3 . . . . . .
702856 Uddannelses- og arbejdsmarkedsbalancer i Region Syddanmark 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,5 1,8 1,7 1,7 1,8 1,5 1,7 . . . . . . . . . . . .
702866 Samfundsøkonomiske analyser af behandlingsstrategier mod allergiske luftvejssygdomme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702977 Sundheds- og sygdomsprofil for Esbjerg kommune . . . . . . . . . . . . 0,9 0,9 0,9 1,1 1,3 1,4 1,7 1,8 1,9 1,9 1,8 2,0
702978 Sikkerhed ved brug af gigtmidler af typen NSAID 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 63,1 74,3 70,1 72,9 74,3 64,1 72,9 . . . . . . . . . . . .
703018 Risiko for knogleskørhed ved brug af Preotact 26,7 26,7 31,9 . . . . . . . . . . . . 34,1 34,1 31,8 38,6 37,1 40,4 44,0 39,3 43,7
703040 Har lokalområder betydning for den generelle mortalitet og kræftforekomst i Danmark . . . . . . 60,2 57,1 59,2 . . . 48,4 50,8 51,9 56,3 56,9 51,6 . . . 60,2 52,8 59,2
703233 Postmarketing study of Auto Immune diseases and Immunotherapy . . . 16,6 16,6 13,9 16,6 15,6 16,2 . . . 16,6 16,6 16,6 . . . . . . 16,6 14,2 16,3
703415 Brug af eksogene hormoner og andre lægemidler og risiko for intrakraniel meningeom . . . . . . 38,8 35,9 37,9 38,8 31,8 37,9 32,3 38,8 38,8 38,8 38,9 31,1 . . . . . .
703426 Forekomst af migræne hos patienter, der har fået foretaget transthoracal sympatectomi 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 10,7 12,5 11,8 12,3 12,5 10,8 12,3 . . . . . . . . . . . .
703515 Effektmåling af arbejdssundhedsforsikringer . . . . . . . . . . . . . . . . 30,4 62,8 76,5 73,7 82,2 84,1 76,6 87,4
703536 Forekomst og behandling af myasthenia gravis i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,3 0,4 0,7 1,0 1,4
703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, . . . . . . . . . . . . . . . . 22,3 23,6 29,7 28,9 69,8 146,8 146,1 157,6
703579 De samfundsøkonomiske omkostninger ved whiplash i Danmark . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . 0,0 . . . . . .
703680 Brug af Istanyl til smertebehandling hos cancerpatienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,8 11,8
All 116,7 116,7 121,9 130,6 130,7 111,0 231,2 217,8 226,8 129,6 110,3 127,0 125,1 133,3 134,5 132,8 186,6 205,0 148,4 143,4 196,5 380,9 366,5 405,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 32. Centre for Economic and Business Research
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 . 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 . .
701994 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market
702428 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
702444 EU udvidelsen og det danske arbejdsmarked 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
702570 Indkomst, opsparing og portføljesammensætning over tid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
702879 Effekten af private sundhedsforsikringer på indtjening i forbindelse med sygdomsforløb 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 37,2 46,9 44,2 47,6 49,1 38,6 47,7 . .
702988 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers . . . . . . . . . . . . 113,4 126,4
All 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 42,3 47,0 49,2 52,6 54,1 43,6 52,7 113,4 126,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 33. Fødevareøkonomisk Institut
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,2 1,6 1,4 1,5 1,6 1,2 1,5 . . . . . . . . . . . .
702571 Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og -olie, herunder data for engroshandel
702583 Opgørelsesmetoder for besparelsestiltag på husstandsniveau 3,0 3,0 3,0 . . . 88,4 79,6 85,5 88,4 67,1 85,6 . . . 3,0 3,8 34,0 . . . . . .
702676 Forskningsprojekt om den danske fødevaresektor 1,4 1,4 1,4 . . . 1,4 1,4 1,4 . . . . . . 1,4 1,4 1,4 . . . 1,4 1,4 1,4
703003 Evaluering af Ny Regulering . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) . . . . . . . . . . . . 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2,9 3,4 3,2 3,4 4,1 3,8 4,5
703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
703539 Produktivitetsanalyse og international benchmarking af dansk landbrug og fødevareindustri sammenlignet med andre lande, herunder EU-lande . . . . . . . . . . . . . . 13,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3
All 5,9 5,9 5,9 1,6 1,6 1,2 91,3 82,3 88,3 90,0 68,3 87,1 3,5 3,6 16,8 22,3 23,0 52,7 17,9 17,7 17,9 20,0 19,7 20,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 103,6 109,2 107,1 108,5 109,2 104,2 108,5 . . . . . . . . . . . .
700788 Styret fertilitet
702028 Socio-demografiske strukturer 133,4 133,4 133,4 . . . . . . . . . . . . 133,4 134,1 115,0 141,4 131,7 138,3 141,6 125,0 164,4
702719 Rekruttering til AAU . . . 56,6 56,6 41,7 56,6 51,0 54,8 56,6 43,1 54,8 56,6 56,6 56,6 . . . . . . . . .
703011 Findes der woorking poors i Danmark . . . . . . . . . 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . .
703050 Ulighed i sundhed blandt børn . . . . . . . . . . . . 0,7 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6
All 242,6 242,6 242,6 165,9 165,9 145,3 165,9 158,2 163,3 166,7 148,1 164,2 58,2 58,4 58,2 134,9 135,6 116,3 142,9 133,1 139,8 142,2 125,5 165,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 26,5 35,7 32,2 34,5 35,7 27,4 34,6
702508 Danske kvinders abortmønster fra 1981-2001  udvikling og årsagsfaktorer. En kohorteundersøgelse af kvinder født fra 1961.
All 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 26,5 35,7 32,2 34,5 35,7 27,4 34,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 . . . . . . . . .
701928 Forebygger antidepressiv og stemningsstabiliserende medicin død og selvmord
701969 Psykotrop medicin, manio-depressivitet og hjernesygdomme 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . .
702530 Beskytter antidepressiv medicin mod demens . . . 179,1 179,1 150,7 179,1 168,5 175,6 179,1 153,4 175,7 178,9 179,1 179,1 . . . . . .
702628 Fertilitet ved psykiatrisk sygdom 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . .
702893 Krage søger mage - en registerundersøgelse over sammenhæng mellem psykiatrisk lidelse og valg af partner . . . . . . 609,7 550,3 589,9 . . . 621,2 635,1 613,3 609,7 609,7 451,4 609,7 466,4 590,5
702894 Effekt af antidepressiv medicin og depression ved graviditet 209,5 209,5 209,5 209,5 209,5 156,7 209,5 189,8 203,0 . . . . . . . . . 221,3 181,1 227,2
703215 Hvem de ældre seksualkriminelle 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,2
703265 Psykiske lidelser og reaktioner hos danskere som oplevede tsunami-katastrofen. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
703495 Tidlig intervention ved affektive lidelser (TIA-forsøget) . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
All 218,2 218,2 218,2 397,4 397,4 316,2 1007,0 917,3 977,2 187,7 162,0 184,3 800,1 814,2 792,4 609,7 609,7 451,4 831,2 647,7 817,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . 129,6 151,4 179,4 218,6 230,0 195,3 231,0 217,6 227,1 234,2 210,0 237,5
702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi
702670 Employment and wages among Ph.D.'s 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 10,3 13,1 12,1 12,7 . . . . . . . . . 13,1 10,7 12,9
703612 Labor Mobility Project - del af projektdatabase 702654 . . . . . . . . . . . . . . . 49,2 59,9 68,3 80,7 93,4 107,6
All 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 10,3 13,1 12,1 12,7 129,6 151,4 179,4 218,6 230,0 195,3 280,2 277,5 295,4 328,1 314,2 358,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 39. Institut for Produktion og Ledelse Danmarks tekniske Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec apr maj jun
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . .
701931 Analyse af ingeniør arbejdsmarked
703488 Analyse af ingeniørernes arbejdsmarked og karrieremønstre . . 0,0 . . . 0,1 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0 0,1
705715 Ingeniørernes arbejdsmarked 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . .
All 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 0,0 0,0 0,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
701882 Udvandrede fra Danmark
702037 Effekt af kvalifikationer . . . . . . . . . . . . 41,1 71,9 74,5 75,0 75,6 55,8 74,5 67,2 72,0 74,5 57,6 73,8
702057 Gender differences in top-management jobs 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 62,5 78,7 72,6 76,7 78,7 64,0 76,7 . . . . . . . . . . . .
702087 Maternity leave and child outcome . . . . . . . . . . . . 15,1 15,0 15,0 15,3 15,4 12,4 15,5 14,3 15,1 15,5 12,7 15,1
702574 Registerbaseret analyse af tansmission af human kapital fra forældre til børn . . . . . . . . . . . . 9,4 9,4 7,8 8,1 8,1 6,5 7,9 7,8 8,3 8,5 7,0 8,3
702701 Partnerskrift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702727 Unges uddannelsesvalg - årsager og konsekvenser . . 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
702734 Globalization and Industry Dynamics . . . 375,6 375,7 285,7 375,7 341,6 364,5 375,7 294,3 364,8 335,3 347,9 369,1 . . . . . . . . .
702791 Gender differences in top-management jobs II 153,5 155,4 183,5 131,5 189,5 173,2 159,2 134,9 158,3 158,3 158,3 158,3 . . . . . . . . . . . .
702799 Grendel projekter . . . . . . 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . . . . . . . . . .
702832 Quantile regression on panel data in the presence&. . . . . . . 14,5 13,5 14,2 . . . 14,3 14,3 14,3 14,5 14,5 12,0 . . . 14,5 12,2 14,2
703076 Anbragte børn og helbred . . . . . . . . . . . . 17,7 17,7 16,9 17,7 18,7 44,5 49,5 49,7 45,9 20,2 13,3 14,1
All 232,5 234,4 262,6 586,2 644,3 521,8 629,8 564,5 615,4 614,5 518,4 601,6 433,0 476,2 497,6 130,5 132,3 131,3 147,5 138,9 141,3 133,1 102,9 125,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 44. PLS RAMBØLL Management A/S
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 305,6 328,7 330,9 331,4 338,1 285,1 360,3 337,0 356,9 345,4 285,1 334,7
701819 Akademikernes arbejdsmarked
702029 Lukkede virksomheder 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . .
702049 Ungeindsatsen i Frederiksborg Amt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702068 Højtuddannede i private virksomheder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703598 Evaluering af ungdomssanktionen . . . . . . . 0,0 0,1 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1
703603 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 7,5 8,3 10,3 13,4 10,6 13,0
703699 Evaluering af pulje til psykologhjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0
All 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 305,6 328,7 330,9 331,4 338,1 286,3 367,7 345,3 367,2 358,8 295,8 347,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 46. Medicinsk-endokrinologisk afdeling C/Osteoporoseklinikken, Århus Amtssygehus
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . 17,7 17,7 17,7 . . . . . . 17,7 17,7 17,7 . . . 17,7 17,7 17,9 15,0 16,2 16,5
701948 Knoglebrud som følge af sygdom og medicinsk behandling
702060 Mortalitet efter hoftefrakturer 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 . . . . . . . . . . . . 42,4 43,8 43,9
702739 Behandling for osteoporose: Virkninger og bivirkninger . . . . . . . . . . . . 18,3 18,3 18,3 18,3 18,8 16,2 20,5 19,1 19,8 16,4 13,2 15,3
702757 Thiazolinediones use and fractures . . . . . . . . . . . . 132,1 132,8 132,8 134,6 93,3 25,0 33,1 27,1 27,9 28,3 32,1 37,6
702774 Morfika og risiko for knoglebrud . . . . . . . . . . . . 545,3 549,4 549,4 550,5 554,6 465,8 578,7 566,7 584,9 516,9 429,7 491,6
703307 Effects of hip and knee replacement . . . . . . . . . . . . 76,5 79,2 79,2 79,2 81,6 80,6 88,7 145,0 111,1 101,3 118,5 120,4
703314 703314 - Steroid use in arthritis patients: A register based survey . . . . . . 60,7 60,6 60,6 60,7 60,6 60,6 . 0,2 41,5 60,6 60,6 60,5 . . . . . .
703318 703318 - Clopidogrel behandling og frakturhyppighed . . . . . . . . . . . . . . 37,6 96,8 99,5 82,5 103,7 97,2 101,7 105,1 91,2 111,2
All 41,3 41,3 41,3 58,9 58,9 58,9 101,9 101,9 101,9 60,7 60,6 60,6 789,9 797,6 876,4 940,0 908,5 730,5 842,4 872,7 863,3 825,4 744,8 836,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 47. Ulykke Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital
  Aktiv
Måned
nov dec
GB GB
Projekt Projekttitel 0,2 0,2
703555 Strategi til forebyggelse af børneulykker i Odense Kommune
All 0,2 0,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 48. Epinion A/S
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . .
702515 Videnregnskab for Ingeniørhøjskolen i Århus
702708 Forældrebaggrund i Næstved kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
702709 Frafald på ungdoms-uddannelser i Favrskov kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
702745 Midler til vidtgående specialundervisning i Næstved 0,0 0,0 0,0 . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . 0,0 0,0 0,1 . . . . .
702747 Skolernes sociale profil i Vejen Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
702756 Elevprognoser i Tønder og Esbjerg Kommuner 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 . . . . . . . . . . .
702758 Midler til specialundervisning i Hjørring Kommune 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . .
702759 Pendleranalyse for Tønder og Århus kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
702787 Turnusanalyse på skoleområdet i Slagelse kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
703313 Skolernes sociale profil i Middelfart Kommune . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . .
703338 Skolernes sociale profil i Aabenraa kommune . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . .
703345 Skolernes sociale profil i Jammerbugt Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
703346 Skolernes sociale profil i Rebild Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
703469 Kortlægning af befolkningen i Syddjurs Kommune . . . . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 . . . . .
703621 Registerbaseret analyse af udenlandske medarbejdere i Roskilde området . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
703668 Analyse af andel af fattige i Fredensborg Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,3 0,6
703698 Registerbaseret analyse af uddannelsessøgende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 6,2
All 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 2,3 7,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 31,2 32,3 33,7 34,7 41,1 39,5 56,7 52,7 55,7 57,2 46,6 56,4
702044 Depressionsbehandling under graviditeten
702051 Effects of Reproductive Loss . . . . . . . . . 2,1 1,6 2,1 . . . . . 1,6 1,7 1,8 2,1 . . .
702722 Fysisk aktivitet og kognitiv indlæring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702733 Socioøkonomiske faktorer og diabetes 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
702755 Repræsentativitet af stikprøvepopulation i Århus kommune . . . 2,1 2,1 1,7 . . . 2,1 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . 2,1 2,0 2,1 . . .
702763 Anti-biotics and -virals and outcomes in the child . . . . . . . . . . . . 18,9 19,2 21,3 26,8 43,0 36,3 44,1 41,1 43,1 44,1 36,9 43,1
702764 Prenatal Exposure to Synthetic Glucocorticoids . . . . . . . . . . . . 14,8 15,9 19,1 20,4 20,7 18,5 20,9 20,2 20,9 22,2 20,0 22,3
702783 Tidlig psyk. diagnosticering af langtidssygemeldte . . . . . . . . . 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 . . .
702788 Hjerterehabilitering i almen praksis 0,0 0,0 0,0 . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
702820 Håndtering af hyperkolesterolæmi hos patienter med øget risiko for hjertekarsygdomme i alemen praksis . . . . . . . . . . . . 22,1 22,1 22,4 23,0 23,6 17,8 24,3 22,1 24,0 25,0 19,2 24,2
703343 Screening for diabetes i almen praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 27,5 63,4
703364 Stress hos gravide og barnets helbred . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 45,0 49,9 55,4 58,0 54,0 113,3
703591 Livet med diabetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
703695 Risk factors for and consequences of child psychiatric disorders . . . . . . . . . . 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
All 0,4 0,4 0,4 2,5 2,5 2,0 0,4 0,3 0,4 4,7 4,1 4,9 89,1 91,7 98,7 104,8 128,5 133,7 194,8 189,8 203,3 206,9 204,3 322,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702061 Hypospadi og brug af Loratine
702077 Early-life predictors of cognitive function 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
702089 Lægemidler og perifer artiel sygdom . . . . . . . . . . . . 51,5 58,5 58,6 58,6 59,8 57,2 66,6 65,7 67,2 68,1 62,1 70,4
702703 Prognose efter ny hofte 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,6 2,1 1,9 2,0 2,1 1,7 2,0 . . . . . . . . . . . .
702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme . . . . . . . . . . . . 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 38,5 51,0 46,3 49,4 51,0 39,7 49,5
702724 Prognosen for børn med hjertefejl . . . . . . 3,2 3,0 3,1 . . . 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 2,6 . . . 3,2 2,7 3,1
702729 Parkinson medicin og hjerteklapsygdom 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 . . . . . . . . . . . .
702731 Brystcancer recidiv, Tamoxifen og SSRI 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 . . . . . .
702732 Ballonudvidelse og blodprop i hjerte . . . . . . . . . . . . 12,0 14,8 19,3 19,3 19,3 19,8 30,6 28,7 37,6 41,3 32,5 39,9
702735 Børn og unge med hjertesygdomme . . . . . . . . . . . . 30,9 34,5 35,8 36,2 36,5 29,9 36,6 40,3 43,5 44,3 38,2 43,5
702741 Prognosen efter lægemiddel-eksponering . . . . . . . . . . . . 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 1,9
702750 Use of penicillin and risk of multiple sclerosis . . . 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2,5 3,1 3,1 . . . . . . . . .
702751 Varenicline preganancy cohort study . . . . . . . . . . . . 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 23,2 23,5 23,4 23,5 23,5 23,3 25,2
702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi . . . . . . . . . . . . 43,8 46,0 46,0 46,0 46,5 47,5 48,7 50,2 50,9 51,1 50,0 50,5
702773 Statiner og tilbagefald af brystkræft . . . . . . . . . 1,6 1,3 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,2 1,6 1,5 1,5 . . .
702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet . . . . . . . . . . . . 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,5 1,7 1,8 2,7 2,8 2,6 3,0
702778 Lægemidler og risiko for udvikling af malign lymfom . . . . . . . . . 1,7 1,3 1,7 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,3 1,7 1,5 1,7 . . .
702794 Antibiotika i barnealderen og Crohns sygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,3 11,4 13,2
702795 Cancer i spiserøret hos reflux patienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
703302 Univentricular hearts in Denmark . . . . . . . . . . . . 0,7 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6
703309 Diabetes behandling og cancer risiko . . . . . . . . . . . . . 32,3 41,9 42,5 47,0 50,3 53,0 56,8 57,3 57,2 57,2 57,2
703311 Denusomab global safety methodology and background rate assessment . . . . . . . . . . . . . 13,8 26,6 33,0 34,7 33,6 38,5 38,7 39,3 39,6 37,3 39,3
703356 703356 - Diseases in children born to parents with inflammatory bowel disease . . . . . . . . . . . 55,5 . . . . . . . . . . . .
703595 Risiko for og prognose efter bakteriæmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 3,7 5,2 8,6
All 5,0 5,0 5,0 7,9 7,9 7,5 11,2 10,8 11,1 11,3 10,3 66,7 224,4 287,4 316,1 320,7 329,5 309,9 356,9 358,3 381,0 399,9 365,6 407,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 52. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec apr maj jun
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 . . .
702872 Effektiv og fleksibel anvendelse af arbejdskraften - vandringer
703075 Incitamenter til opsparing og danskernes gældsstiftelse 6,6 6,6 6,6 . . . 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
All 8,9 8,9 8,9 2,3 2,3 2,2 8,9 8,8 8,8 8,9 8,8 8,8 6,6 6,6 6,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 53. COWI A/S, Division 1
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
702098 Uddannelsesstruktur og pendlingsmønstre
702579 Analyse af sygedagpengeprofilen i kommunerne 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 8,6 10,6 9,9 10,4 10,6 8,8 10,4 . . . . . . . . . . . .
702853 Analyse af befolkningens brug af offentlige overførselsindkomster . . . . . . . . . . . . 40,1 40,8 44,9 44,9 47,2 42,8 55,6 53,0 55,0 56,5 50,0 38,1
702880 Behandlingspraksis, relaterede sygedomme og omkostninger for langtidsvirkende insuliner . . . 4,7 4,7 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 . . . . . . . . .
702904 Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703685 Undersøgelse af omkostninger til receptpligtig KOL-medicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 7,5
All 11,0 11,0 11,0 15,7 15,7 13,6 15,7 14,9 15,5 15,7 13,8 15,5 44,8 45,4 49,6 44,9 47,2 42,8 55,6 53,0 55,0 56,5 54,9 45,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . .
702489 Respiratorisk syncytial virus infektion og astma blandt danske tvillinger
702540 Fødevarebårne bakterielle infektioner 25,4 25,4 25,4 . . . 25,4 25,3 25,4 25,4 25,3 25,4 25,4 25,4 25,3 . . . . . .
702573 Generel registerbaseret analyse af fotosensitivelægemidlers betydning for udvikling af hudkræft 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 34,6 . . . . . . . . . 38,8 37,2 38,3 38,9 35,2 38,6
703448 Risk of autoimmune and allergic diseases in Danish and Swedish children . . . . . . . . . . . . . . 17,6 19,1 21,7 31,6 32,3 29,3 32,1
All 64,4 64,4 64,4 39,0 39,0 34,7 25,5 25,5 25,5 25,5 25,4 25,5 25,4 25,4 42,9 57,9 58,9 69,9 71,1 64,5 70,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 55. Center for Selvmordsforskning
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . .
701830 Risikofaktorer for selvmord
702479 En evaluering af behandlingseffekten af folk som har haft et selvmordsforsøg 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 . . . .
702635 Spiseforstyrrelser og selvmordsadfærd 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . .
703640 Faktorer for selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte soldater . . . . . . . . . . . . 0,5 0,6 0,6 0,7
All 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 0,5 0,6 0,6 0,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 57. CASA
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 49,6 . . . . . . 53,4 56,1 57,8 72,8 72,2 80,0
702877 Undersøgelse af konsekvenser af lave forsørgelsesydelser for udsatte unge
703236 Enlige mødres beskæftigelses- og uddannelsesmæssige muligheder. 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 6,4 7,6 7,2 7,5 7,6 6,6 7,5 . . . . . .
All 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 56,0 7,6 7,2 7,5 7,6 6,6 7,5 53,4 56,1 57,8 72,8 72,2 80,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,5 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 . . . . . . . . . . . .
702829 Udviklingen i ungdomskriminalitet, især med henblik på undersøgelse af eventuelle ændringer i den indivivuelle kriminalitetsfrekvens
702943 Effektundersøgelse af ungdomssanktionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703024 Effekten af tidsbegrænsning af foranstaltningsdomme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703041 Karakteristika ved personer, der ifølge politiet er rockere, bandemedlemmer m.v. . . . . . . . . . . . . 83,5 83,5 83,8 86,0 88,0 91,6 126,3 119,6 136,7 151,1 128,7 159,3
703507 Karakteristika ved personer, der er ofre for kriminalitet . . . . . . . . . 2,5 2,0 2,5 . 0,3 0,8 2,3 2,6 1,9 2,5 2,3 2,5 . . .
703557 Registerbaseret analyse af sager inden for sædelighedsområdet . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8
All 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,5 1,4 1,5 4,1 3,3 4,0 83,5 83,8 84,6 88,6 90,8 94,2 129,6 122,7 139,9 151,9 129,3 160,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 35,2 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 33,7 34,9 34,9 34,9 34,9
702423 Nye udfordringer i det skattefinansierede velfærdssamfund
All 35,2 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 33,7 34,9 34,9 34,9 34,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 63. Dansk Sundhedsinstitut
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 276,9 277,0 277,0 277,0 277,0 243,4 277,1 264,5 272,9 277,1 246,7 273,0
702550 Produktivitetsanalyse i Almen Praksis
702563 Farmakogenomisk screening for CYP-polymorfismer ved behandling af depression - økonomi og patientpræferencer 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
702577 Sundhedsøkonimsk af narkolepsi 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . 0,2 0,1 0,1
702768 Ebeltoft projekt - social ulighed . . . . . . . . . . . . 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 1,1 1,0 1,0 1,1 0,9 1,0
702873 Henvisningsmønster i Almen Praksis 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 . . . . . . . . . . . .
702917 En Sundhedsøkonomisk analyse af søvnapnø og andre relaterede neurologiske sygdomme . . . . . . . . . . . . 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 30,4 36,6 36,4 38,4 39,2 33,0 38,8
703027 Sygedagpengemodtageres brug af sundhedsydelser 198,8 198,8 198,8 198,8 198,8 147,4 . . . . . . . . . . . . 198,8 179,5 192,3 198,8 152,3 192,6
703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme . . 3,5 . . . . . . . . . . . . 3,8 36,4 81,6 89,3 87,4 101,2 173,5 151,2 172,5
703451 Samfundsøkonomiske omkostninger ved smerteintensive diagnoser . . . . . . . . . 119,9 98,8 117,1 36,3 40,3 97,1 134,5 134,5 107,6 131,3 111,1 117,0 . . .
703477 Evaluering af patientuddannelsen "Lær at leve med kronisk sygdom" . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0
703513 Effekterne ved genotypisk testning . . 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
703585 Den danske voksenbefolknings tandsundhed . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
703586 Opfølgende hjemmebesøg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,0 1,4 1,4 1,3 1,4
703630 Moderne Psykiatri - investering og gevinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 2,9 5,9
703652 En registerbaseret opgørelse af de kommunale udgifter på alkoholområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 4,6 5,5
All 212,4 212,4 215,9 212,4 212,4 161,1 13,7 13,6 13,7 133,4 112,3 130,6 350,6 354,9 411,7 453,0 485,6 463,9 735,1 681,1 724,3 694,0 593,1 691,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 65. Institut for Grænseregionsforskning
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
701839 Dynamiske arbejdsmarkeder
702034 Grænsependling II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
All 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 . . . . . . . . . . . .
702640 Registerbaseret analyse af uddannelsesvalg og social baggrund blandt studerende på videregående uddan­nelser
702868 Analyse af arbejdsmarkedet i Danmark 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702890 Forskeres rekruttering og mobilitet - uden stillingsoplysninger . . . . . . . . . . . . 48,2 54,7 56,7 57,4 60,2 47,3 66,0 60,1 64,4 67,5 52,1 66,3
702897 Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 50,7 67,5 61,2 65,4 67,5 52,3 65,5 . . . . . . . . . . . .
702903 Forskeres rekruttering og mobilitet 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 11,3 14,5 13,3 14,1 14,5 11,6 14,1 . . . . . . . . . . . .
702997 Negativ social arv . . . . . . . . . . . . 221,8 253,0 281,4 305,9 305,2 282,3 409,6 372,8 436,2 504,6 413,1 445,3
703216 Rekruttering til de voderegående uddannelser i Danmark 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 50,2 . . . . . . . . . . . . 51,5 51,0 51,3 51,6 50,4 51,5
All 137,0 137,0 137,0 137,0 137,0 115,6 85,5 78,0 83,0 85,5 67,4 83,1 270,0 307,7 338,1 363,3 365,3 329,6 527,1 483,8 551,9 623,7 515,7 563,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 101,8 107,9 115,9 135,0 167,4 139,7 184,2 201,6 254,6 279,5 290,4 390,5
702075 Polyfarmaci og psykiske lidelser
702760 Svækkede ældre 3,9 3,9 3,9 . . . 3,9 3,7 3,9 3,9 3,5 3,9 . . . 3,9 3,9 3,4 . . . . . .
703283 Sammenhængen mellem kvalitet af behandling og socioøkonomiske karakteristika. . . . 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . .
All 3,9 3,9 3,9 0,4 0,4 0,4 4,4 4,1 4,3 4,4 3,9 4,3 102,1 108,3 116,3 138,9 171,4 143,1 184,2 201,6 254,6 279,5 290,4 390,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar okt nov dec apr maj jun jul aug sep
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 22,7 22,7 22,7 33,3 47,6 48,1 22,7 22,7 4,2 22,8 22,7 23,6
702976 Husholdningernes valg af finansielle aktiver
All 22,7 22,7 22,7 33,3 47,6 48,1 22,7 22,7 4,2 22,8 22,7 23,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 1,9 2,0 2,0 1,7 2,0 . . . . . . . . . . .
702913 Omkostninger ved glaukom (grøn stær) i Danmark
703202 Omkostningseffektivitet af PET-CT som tillæg til standardudredningen af ikke-småcellet lungecancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,1 90,8 91,0 99,0 103,0
703498 Effekten af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer pa ventetiderne ved offentlige hospitaler . . . . . . . . . . . . 25,0 35,8 51,2 52,0 46,2 52,4 50,1 51,6 52,4 46,8 51,9
All 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 1,9 2,0 2,0 1,7 2,0 25,0 35,8 51,2 52,0 46,2 52,4 117,2 142,4 143,3 145,9 154,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 72. Copenhagen Economics
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . 26,0 26,0 24,9 26,0 25,2 25,8 26,0 25,0 25,8 26,0 26,0 26,0 . . . . . . . . .
702514 De danske regioner og erhvervsklynger
702924 Valg af bosætningskommune 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 47,3 . . . 59,3 48,5 57,8 . . . . . . 59,3 54,8 57,8 . . .
703241 Analyse af væksten i 25 danske provinsbyer på baggrund af menneskelige ressourcer 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
703247 Arbejdstidseffekter . . . . . . 148,8 138,1 145,2 . . . 105,3 181,7 168,0 148,8 148,8 120,2 . . . 148,8 122,9 145,3
703543 Analyse af branchestruktur og virksomhedkarakteristika for virksomheder i region midtlylland. . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . .
703559 Danmark som produktionsland . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . .
703636 Valg af bosætningskommune og villighed til pendling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 16,4 16,5 16,4 16,4
703694 Evaluering af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6
703706 CPH2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6
All 59,7 59,7 59,7 85,7 85,7 72,6 175,2 163,7 171,5 85,9 74,1 84,3 131,3 207,7 194,0 149,0 149,0 120,4 59,5 70,4 74,4 165,3 139,3 163,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 73. Københavns kommunes statistiske kontor
  Aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 275,7 275,7 288,9 287,6 288,5 256,4 289,9 276,8 288,5 292,9 265,0 291,7
702557 Fattigdomsundersøgelse for 6 udvalgte kommuner
703411 Sammenhæng mellem forældres socioøkonomiske status og børns sundhed og trivsel. Udvikling af en børnesundhedsprofil med data fra en tværsnitsundersøg 2,4 2,4 4,1 7,0 7,3 6,1 7,5 7,0 7,4 7,6 6,4 7,4
All 278,1 278,1 293,0 294,6 295,8 262,5 297,4 283,9 295,9 300,5 271,3 299,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 74. North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances (NANEA)
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 1,2 1,5 1,8 1,9 1,8 1,3 4,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
702035 Autisme og medicin
702070 Cerebral parese og kunstig befrugtning 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 . . . . . . . . . . . . 15,2 15,2 15,2
702802 Sammenhæng ml. prænatalt testosteron og autisme 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 36,9 40,9 39,4 40,4 40,9 37,3 40,4 . . . . . . . . . . . .
All 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 52,1 56,0 54,6 55,5 40,9 37,3 40,4 1,2 1,5 1,8 1,9 1,8 1,3 4,5 6,0 6,0 21,2 21,2 21,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 1,3 1,4 4,2 7,8 6,6 8,7
702761 Kræftforløb og almen praksis
702766 LMDB og almen praksis . . . . . . 186,1 188,1 201,6 247,0 358,1 372,2 420,7 381,7 444,1 593,2 476,7 489,2
703322 703322 - Brug af almen praksis blandt personer med diabetes 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . .
703594 Betydningen af uddannelse af alment praktiserende læger i behandling af KOL-patienter . . . 33,9 29,3 33,3 . . . . . 8,2 23,7 30,5 33,2 . . .
All 0,1 0,1 0,1 33,9 29,4 33,3 186,7 188,7 202,3 247,8 359,1 381,4 445,6 413,6 481,6 601,0 483,3 497,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 77. Dream
  Aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 214,2 217,7 218,2 220,2 243,4 248,5 286,7 282,4 342,5 440,8 337,8 379,7
702496 En fremskrivningsmodel for det danske uddannelsessystem
All 214,2 217,7 218,2 220,2 243,4 248,5 286,7 282,4 342,5 440,8 337,8 379,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . 3,5 3,5 2,7 3,5 3,2 3,4 3,5 2,8 3,4 3,5 3,5 3,5
702441 Dansk Hjertestopregister
702539 Socioøkonomiske og psykosociale faktorers betydning for HRV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
702690 Kardivaskulære sygdomme hos diabetikere i Danmark 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 59,6 60,8 60,4 60,7 60,8 59,7 60,7 . . .
All 60,8 60,8 60,8 64,3 64,3 62,3 64,3 63,6 64,1 64,3 62,5 64,1 3,5 3,5 3,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 . . .
702002 F&U analyse 2001
703037 Evaluering af kvindelige forskere 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703316 703316 - Evaluering af virkemidlet forskningsprojekter . . . . . . . . . . . . 0,3 1,0 1,1 1,1 1,1 0,8 1,1 1,0 1,0 1,1 0,8 1,0
All 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,6 1,5 1,6 1,7 2,4 2,5 2,5 2,5 2,2 2,5 2,4 2,5 1,1 0,8 1,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . 1,3 1,3 1,3 . . . . . . 0,5 1,3 1,3 . . . 1,9 2,0 2,1 2,1 2,8 3,3
702765 KOL pat. forbrug af sociale og sundheds ydelser
702771 SSRI and adverse effects in the offspring . . . . . . . . . . . . 4,2 5,4 6,5 7,2 7,4 6,4 7,9 7,5 8,2 8,6 7,3 8,4
702862 Den socialeøkonomiske positions betydning for overlevelsen hos patienter med non-melanom hudcancer i DK 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,0 4,6 4,4 4,5 4,6 4,0 4,5 . . . . . . . . . . . .
703325 Abdominalt aortaaneurisme . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 3,6 4,1 4,2
703327 703327 - Steroid og tilbagefald af brystkræft . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 3,0 3,1 4,9 4,9 7,6 9,1 8,2 9,2
703348 Betydningen af comorbiditet, medicinforbrug og social karakteristika for prognosen efter hjertekarsygdomme . . . . . . . . . . . 74,7 . . . . . . . . . . . .
703351 Use of Glucocorticoids and Risk and Outcomes of Colorectal Cancer . . . . . . . . . 5,3 5,3 5,3 . . . . . . . . . . . .
All 4,6 4,6 4,6 5,9 5,9 5,3 4,6 4,4 4,5 9,9 9,3 84,5 4,7 6,7 7,8 10,9 12,2 11,3 16,6 16,3 19,7 23,5 22,5 25,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
  Aktiv
Måned
jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . 1,4 1,4 2,1 2,3 2,4 2,9
703290 Håndhævelse af narkotikalovgivningen i Danmark
703336 Kontakter til psykiatrien før og efter alkohol - og stofmisbrugsbehandling 0,2 1,5 1,7 2,4 2,9 6,5 7,5
All 0,2 2,9 3,1 4,4 5,2 8,9 10,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Skejby Sygehus
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702948 Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer
703315 Fra barn til voksen med cystisk fibrose . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 86. Forskningsafdeling III, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
  Aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
703080 Registerbaseret analyse af omfanget af registreret kriminalitet blandt ikke-kriminelt belastede personer
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 87. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter
  Aktiv
Måned
okt nov dec
GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,6 0,9 1,3
703639 Unges vej til videregående uddannelse
All 0,6 0,9 1,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 88. Lægemiddelstyrelsen
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 18,8 23,8 21,9 23,1 23,8 19,3 23,2
702865 Er der øget risiko for udvikling af brystkræft ved anvendelse af antipsykotika?
All 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 18,8 23,8 21,9 23,1 23,8 19,3 23,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
  Aktiv
Måned
mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,1 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5
703502 Projekt Unge  Godt i gang
All 0,1 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 91. Center for Folkesundhed, Region Midtjylland
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7 1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 1,5 1,7
702097 Etniske minoriteters sundhed
703214 Effekten af at undgå hjerte- lunge-maskine ved omkørselsoperationer på hjertets kranspulsårer 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 . . . . . . . . . . . .
703289 Kronisk obstruktiv lungesygdom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703296 Sundhedsprofil for region og kommuner . . . 0,2 0,2 0,2 . . . . . . 0,2 0,2 0,2 . . . 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0
All 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9 2,7 2,8 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,5 2,5 2,4 2,6 2,8 2,4 2,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702555 Den indbyrdes sammenhæng mellem socioøkonomiske karakteristika og valg foretaget i et økonomisk eksperiment
702818 Analyse af overvægt blandt unge danske mænd . . . . . . . . . . . . 52,0 52,4 55,6 55,6 55,7 53,9 53,7 53,7 53,9 54,2 54,0 54,1
702951 Diffusion of Wind Energy Technology in Europe: Organisations and Geographic Spaces . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . .
All 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 52,3 52,6 55,9 55,6 55,7 53,9 53,7 53,7 53,9 54,2 54,0 54,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 95. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 13,8 13,8 13,9 13,9 13,9 11,5 13,9 12,9 13,5 13,7 11,5 13,4
702009 Befolkning, sundhedsvæsen og forbrug af sundhedsydelser
702071 Accelereret forløb for hjertepatienter . . . 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 . . .
702085 Ældres brug af sovemedicin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
All 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 13,8 13,8 13,9 13,9 13,9 11,5 13,9 12,9 13,5 13,7 11,5 13,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 96. Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Odense
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . 19,3 20,2 20,9 22,1 22,3 22,0 22,1 22,2 21,4 22,3 17,2 25,5
702018 International New Venture Project
703057 FUI Odense kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,1
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 20,2 20,9 22,1 22,3 22,0 22,1 22,2 21,4 22,3 17,2 25,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 99. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 86,2 86,2 70,4 86,2 80,3 84,2 86,2 71,9 84,3 84,5 85,8 86,2
702551 Ordination af receptpligtige lægsmidler til gravide kvinder i Danmark, år 1996-2005
All 86,2 86,2 70,4 86,2 80,3 84,2 86,2 71,9 84,3 84,5 85,8 86,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
702564 Fedme og overvægt blandt skolebørn i Nykøbing Falster Kommune
702629 Voksenbefolkningens brug af tandplejeydelser 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 . . . . . . . . . . . .
702830 Tandsundhed bland børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703083 Forskelle i den orale mikroflora og carieserfaringen hos børn født med kejsersnit og ved vaginal fødsel 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
703486 Nyt projekt . . . . . . . . . . . . . . 0,6 1,7 3,0 2,8 3,1 3,2 3,8 4,1 3,7 5,8
All 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 0,0 0,0 0,7 1,7 3,0 2,8 3,2 3,3 3,8 4,1 3,7 5,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,3 1,9 1,9 2,1 2,4 3,9 5,1
702031 Vestliv Ringkøbing
702664 ASUSI 2 53,9 53,9 53,9 . . . . . . . . . . . . 53,9 53,9 51,2 53,9 52,9 53,5 53,9 100,8 110,3
702746 Stress, prognose og arbejdsevne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702772 Arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen . . . . . . . . . . . . 2,5 5,8 6,6 6,6 6,6 3,8 3,7 3,8 4,4 7,4 9,8 12,1
All 53,9 53,9 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 7,2 8,0 62,0 62,1 56,2 59,5 58,6 60,1 63,6 114,5 127,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . . . . 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
702112 Københavns Universitet
702636 Sygedom og brugen af sundhedsydelser bla. flygtninge og sammenførte i Danmark . . . . . . . . . . . . 45,3 51,2 51,6 52,0 52,2 39,0 52,3 47,6 51,0 52,6 40,6 51,0
702991 Forebyggelige hospitalsindlæggelser 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 . . . . . . . . . . . .
All 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 46,3 52,2 52,6 52,9 53,1 39,9 53,2 48,5 51,9 53,5 41,5 51,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 104. Beskæftigelsesministeriet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
702463 Kulegravning af kontanthjælpsområdet
702648 Fremtidens arbejdskraft 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 37,4 39,4 38,7 39,2 39,4 37,6 39,2
All 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 40,2 42,2 41,5 42,0 42,2 40,4 42,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec apr maj jun
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 . . .
702702 Voldtægtofre
702784 Psykosociale faktorers betydning børn og unge med type 1 diabetes . . 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
All 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 106. MarselisborgCentret
  Aktiv
Måned
okt nov dec
GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,1 0,1 0,4
703663 Forsørgelsesgrundlag efter hæmatologisk cancer
All 0,1 0,1 0,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 108. Institut 3  Erhvervsstudier, Aalborg Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 127,2 105,5 124,3 113,3 127,7 141,0 145,3 149,1 123,9 130,9 118,1 124,2 . . .
702654 Human resources and firm performance
703611 Shipping Project - del af projektdatabase 702654 . . . . . . . . . . 89,0 86,8 89,0 73,3 89,2
All 127,2 105,5 124,3 113,3 127,7 141,0 145,3 149,1 123,9 130,9 207,1 211,0 89,0 73,3 89,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 109. Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Universitet, København
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
703220 Etniske forskelle i medicinforbrug blandt børn og unge
All 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 112. Finansforbundets Udviklingsafdeling
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . .
702663 Rekruttering og fastholdelse i finanssektoren
702960 Sociodemografisk analyse af ansatte i den finansielle sektor 13,4 13,4 13,4 . . . . . . . . . 13,4 13,4 12,1 13,4 12,9 17,5 26,0 25,9 27,4
All 13,5 13,5 13,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 13,4 13,4 12,1 13,4 12,9 17,5 26,0 25,9 27,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 116. NIRAS Konsulenterne, Århus
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 59,3 76,0 69,8 73,9 76,0 60,9 74,0
702852 Analyse af mellemindkomstgruppens flyttemønstre og boligpræferencer
All 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 59,3 76,0 69,8 73,9 76,0 60,9 74,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 121. LO  Afdelingen for Beskæftigelse og Arbejdsmarked
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 59,4 59,4 59,4 . . . . . . . . . 59,4 59,4 45,9 59,4 55,7 71,8 81,2 64,9 79,0
702691 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet
702931 Beskrivelse af udviklingen i lønmodtagernes ansættelsesforhold 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
All 59,4 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,4 59,4 45,9 59,4 55,7 71,8 81,2 64,9 79,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 122. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv
  Aktiv
Måned
okt nov dec
GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,0 0,6 0,8
703655 Erhvervsanalyse af Ringkøbing-Skjern Kommune
All 0,0 0,6 0,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 123. Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet
  Aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 60,0 69,6 97,0 119,6 119,2 103,5 119,4 113,8 124,3 134,1 117,7 131,9
702688 Er danske kvinders faldende fertilitet bestemt af deres fødselsår?
All 60,0 69,6 97,0 119,6 119,2 103,5 119,4 113,8 124,3 134,1 117,7 131,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 126. Aalborg Sygehus, Neurologisk Afdeling
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun okt nov dec jul aug sep
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 11,9 16,0 12,3 15,5 16,0 14,5 15,5
702048 Prognose for patienter med sclerose
All 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 11,9 16,0 12,3 15,5 16,0 14,5 15,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 130. Århus Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,4 7,6 7,5 7,6 7,6 7,4 7,6
702054 Sulfonylurinstoffer og myokardieinfarkt
All 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,4 7,6 7,5 7,6 7,6 7,4 7,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
  Aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 1,7 3,5 3,5 3,6 3,7 3,1 5,3 6,2 6,7 7,0 6,5 9,3
703266 The role of gene-environment interaction in the evolving obesity epidemic
All 1,7 3,5 3,5 3,6 3,7 3,1 5,3 6,2 6,7 7,0 6,5 9,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 134. Arbejdsmedicinsk Klinik, Amtssygehuset i Glostrup
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 14,4 17,7 16,5 17,3 17,7 14,7 17,3 . . . . . . . . . . . .
702509 Sekundær osteoporose hos mænd
702538 Bisfosfonatbehandling af osteoporose hos danske patienter med knoglebrud . . . . . . . . . . . . 59,5 59,4 61,8 69,6 69,6 67,9 81,9 77,6 80,9 78,7 58,2 60,9
702578 ASUSI-projektet: Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social arv og intervention 36,6 36,6 36,6 . . . 36,6 35,6 36,3 36,6 34,1 36,3 . . . 36,6 36,6 33,9 . . . . . .
All 54,3 54,3 54,3 17,7 17,7 14,4 54,3 52,1 53,6 54,3 48,9 53,6 59,5 59,4 61,8 106,3 106,3 101,8 81,9 77,6 80,9 78,7 58,2 60,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 135. Blodbanken, klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet
  Aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
703206 Måling af opløselig urokinase plasminogen aktiverings receptor (suPAR) som infektionsmarkør hos bloddonorerne i HS Blodbank.
All 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 136. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 . . . . .
702460 Prædiktionsmodel for kriminelt recidiv
703633 En registerbaseret klientundersøgelse, som beskriver Kriminalforsorgens klienter. . . . . . . . . . . . . 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5
All 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 140. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702599 Allergiprojekt
703449 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem kontaktallergi , socialgruppe og dødsårsag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 141. TNS Gallup
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
702811 Gældsprojektet
All 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 142. Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,7 0,6 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7
702887 Catching up Qualifications or Fooling Around? - The transition from education to word among young people
All 0,7 0,6 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 . . .
702876 Prisme projekt
703021 Risikofaktor for udvikling af operationskrævende primær artrose i knæ og hofter 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,1 . . . . . . . . . 3,9 3,6 3,8 3,9 3,2 3,8
703053 Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen . . . . . . . . . 45,7 47,2 47,6 47,6 47,6 36,8 51,4 49,4 52,6 54,3 43,1 52,9
703472 Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser . . . . . . . . . . . . 31,0 87,2 77,1 102,9 96,0 102,5 181,7 181,9 231,7
All 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,1 0,8 0,7 0,8 46,5 48,0 48,4 79,4 135,5 114,6 158,8 149,8 159,6 239,9 228,2 288,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 145. Erhvervs- og Byggestyrelsen
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
702984 Effekten af Nordjysk iværksætter Netværks (NiN) støtte til iværksættere_kopi af 702842
All 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 149. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . . 0,0 0,0 0,0
703038 Undersøgelse om medborgerskab
703064 De etniske minoriteters valgdeltagelse ved kommunalvalget 2009 . . . . . . . . . . . . 84,5 95,2 109,5 114,4 120,2 92,3 122,8 114,4 122,2 125,8 100,3 127,1
703248 Undersøgelse af kvoteflygtninge og uledsagede mindreårige flygtninges livssituation i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703294 Analyse af arbejdskraftindvandringen i Danmark ankommet i perioden 2006-2008. . . . . . . . . . 1,8 1,4 1,8 1,0 1,2 1,5 1,8 1,8 1,4 1,8 1,7 1,8 . . .
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,5 1,8 85,5 96,4 111,0 116,2 122,1 93,7 124,6 116,1 124,0 125,8 100,3 127,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel . . . . . . . . . 102,8 102,2 104,2 103,5 98,8 91,5 102,3 98,3 101,0 113,5 133,0 135,9
702495 Kardiovaskulære lægemidler
702950 Evaluation of displacement effects of private job subsidies . . . 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 47,5 47,5 47,5 47,5 49,5 54,2 . . . . . .
703004 SDU, Institut for Idræt og Biomekanik 2,7 2,7 2,7 . . . . . . . . . 2,6 2,1 1,8 2,1 2,0 2,2 2,3 2,0 2,3
703219 Evaluering af optagelsesprojekt. Prædiktiv validitet . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
All 2,7 2,7 2,7 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 150,5 149,9 151,8 153,7 150,5 147,5 104,5 100,3 103,3 115,9 135,1 138,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 366,9 305,1 358,6 209,1 209,1 320,3 345,2 351,8 298,5 366,9 340,8 358,3 . . .
702050 Velfærdsstat, uddannelse og arbejdsmarked
702582 Danes Abroad . . . . . . . . . . . . . 350,8 345,7
703099 Widening participation in higher education . . . 14,2 14,2 14,3 14,3 14,3 13,6 14,6 14,3 14,6 14,7 13,8 14,7
703207 Retention of Vocational Students in the Danish VET-system 32,2 31,8 32,1 14,6 14,6 15,7 27,2 29,0 28,6 29,0 30,0 32,1 . . .
703517 Valg og gennemførsel af ungdomsuddannelse. Et forskningsprojekt om unges uddannelsesvalg med særligt henblik på frafaldstruede unge. . . . . . . 161,9 326,8 404,1 426,4 414,8 475,4 540,2 462,0 571,8
All 399,0 336,9 390,7 237,9 238,0 350,2 548,6 721,9 744,8 836,9 799,9 880,4 554,9 826,7 932,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 155. Dansk Byggeri
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec feb mar apr maj jun jul aug sep
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt Projekttitel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . .
702875 Analyse af karriereforløb for uddannede svende inden for bygge og anlæg
702902 Analyse af voksenlærlinges baggrund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . .
703479 Registerbaseret undersøgelse af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen samt beskæftigelsen for faglærte inden for bygge- og anlægsfagene. . . . . . . . . . 5,3 4,6 5,3 2,6 3,9 4,6 5,3 4,6 5,3 5,1 5,2
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 4,7 5,3 2,6 3,9 4,6 5,3 4,6 5,3 5,1 5,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2011 - fordelt på projekt og måned

Institution 156. Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser og Psykosomatik
  Aktiv
Måned
nov dec
GB GB
Projekt Projekttitel 0,2 0,3
703341 Kognitiv terapi og funktionelle lidelser
All