dk.dst 9371722f-c1ac-4be3-b248-b91ce9150308 16 CodeList urn:ddi:dk.dst:9371722f-c1ac-4be3-b248-b91ce9150308:16 dk.dst 9371722f-c1ac-4be3-b248-b91ce9150308 16 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2021-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2021-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:ContactPerson {"da":"SFB","en":"SFB"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Udenrigsøkonomi","en":"External Economy"} cm:IsCurrent True DSTLM01\rkr LANDE_UHV_V1_2021 LANDE_UHV_V1_2021 Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2021 Countries in international trade in goods (GEONOM), v1:2021 Geonomenklatur (GEONOM) giver mulighed for at klassificere lande og territorier i geografiske og økonomiske områder, til statistiske formål. Alle lande og territorier er angivet under en landekode. Landekoder er repræsenteret med to bogstaver (alpha-2), fx er Danmark angivet med DK. Geonomenclature (GEONOM) allows for the classification of countries and territories in geographical and economic areas for statistical purposes. All countries and territories are listed under a country code. Country codes are represented by two letters (alpha-2), e.g. Denmark is denoted by DK. GEOZONE_1 GEOZONE_1 Geografisk inddeling af landekoder i seks to-cifrede zoner, der følger de fem olympiske kontinenter hhv. (51) Europa, (52) Afrika, (53) Amerika, (54) Asien og (55) Oceanien og Polarregionerne, samt (59) Andre landekoder uden for EU. Nominal GEOZONE_2 GEOZONE_2 Geografisk inddeling af landekoder i tre-cifrede zoner, der underopdeler (51) Europa i hhv. (511) EU inklusiv uspecificerede lande og (519) Europa uden for EU. De resterende kontineter underopdeles ikke på dette niveau. Nominal GEOZONE_3 GEOZONE_3 Geografisk inddeling af landekoder i fire-cifrede zoner, der underopdeler (511) EU inklusiv uspecificerede lande i (5110) Den Europæiske Union (EU), (5910) Uspecificerede lande Intrastat og (9999) Nationale landekoder. (520) Afrika underopdeles i (5210) Nordafrika og (5290) Andre Afrikanske lande. (530) Amerika underopdeles i (5310) Nordamerika, (5320) Mellemamerika og Caribien og (5330) Sydamerika. (540) Asien underopdeles i (5410) Mellemøsten og (5490) Andre Asiatiske lande. Endeligt opdeles (551) Oceanien og Polarregionerne i (5510) Australien og New Zealand og (5590) Andre lande i Oceanien og Polarregionerne. Nominal LANDE_ALPHA_2 LANDE_ALPHA_2 På dette niveau findes landekoder der følger Geonomenklaturen for europæisk statistik om udenrigshandel med varer (GEONOM). Landekoderne er repræsenteret med to bogstaver (alpha-2), fx er Danmark angivet med DK. Nominal PROVINCE PROVINCE Dette niveau underopdeler Alpha-2 landekoder. Nominal urn:ddi:dk.dst:a405f738-440c-423f-a3bc-19388267bfaf:16 dk.dst a405f738-440c-423f-a3bc-19388267bfaf 16 dk.dst 4e0f157a-9ad2-414d-9ccc-0daad42b34c2 2 Category 51 urn:ddi:dk.dst:20697361-7291-4431-9819-f0b7782ac126:16 dk.dst 20697361-7291-4431-9819-f0b7782ac126 16 dk.dst 953f7ad3-22a8-4b23-9ca9-e681e65569d2 3 Category 511 urn:ddi:dk.dst:65583cb6-2485-4cf5-baa2-4bcf21e50189:16 dk.dst 65583cb6-2485-4cf5-baa2-4bcf21e50189 16 dk.dst cf71e292-130b-492b-bd32-f40ee9c37bb4 2 Category 5110 urn:ddi:dk.dst:97574df2-1ae9-4b1c-a0b8-8bf9f91c0307:16 dk.dst 97574df2-1ae9-4b1c-a0b8-8bf9f91c0307 16 dk.dst 204975e1-1a80-4a92-a578-59c4333fd2ac 2 Category BE urn:ddi:dk.dst:1175362a-588f-4ec1-86b2-f5c8c17037b3:16 dk.dst 1175362a-588f-4ec1-86b2-f5c8c17037b3 16 dk.dst 60213b98-6e48-48bf-9ead-44a6125d85e5 2 Category BG urn:ddi:dk.dst:1f767398-c491-4b93-8611-fe31180abbc4:16 dk.dst 1f767398-c491-4b93-8611-fe31180abbc4 16 dk.dst f39e2af3-71da-47a5-ab6b-0bfb18e63681 2 Category CY urn:ddi:dk.dst:05857426-a750-4f19-bb6b-a97e222d0946:16 dk.dst 05857426-a750-4f19-bb6b-a97e222d0946 16 dk.dst c8a12ea7-6aeb-4a46-9740-1fc3367a3cf6 2 Category EE urn:ddi:dk.dst:c91bc226-cf9d-484f-9285-c946c37fb08f:16 dk.dst c91bc226-cf9d-484f-9285-c946c37fb08f 16 dk.dst 229763e5-5480-4ada-8662-b5d3172690fe 2 Category FI urn:ddi:dk.dst:2a4d7df4-69e4-4344-9d07-6d9e4a501fd8:16 dk.dst 2a4d7df4-69e4-4344-9d07-6d9e4a501fd8 16 dk.dst 180c2ae8-a627-433d-8ed6-da81406f9b8a 2 Category FR urn:ddi:dk.dst:ce52a0b4-0d46-4544-85c8-6444c395a969:16 dk.dst ce52a0b4-0d46-4544-85c8-6444c395a969 16 dk.dst e9896093-5248-43a1-ac60-2494035e0d25 2 Category GR urn:ddi:dk.dst:1a1de5de-f9bd-4e3c-b53e-7217aa3ed411:16 dk.dst 1a1de5de-f9bd-4e3c-b53e-7217aa3ed411 16 dk.dst 3948d02e-06cb-4564-b6b4-ecd4681a5e7c 2 Category IE urn:ddi:dk.dst:e6fe6abf-52f7-4f71-9935-b2f08ce9152b:16 dk.dst e6fe6abf-52f7-4f71-9935-b2f08ce9152b 16 dk.dst 24eca6fd-fe3d-4c0a-8ba3-055459b984d4 2 Category IT urn:ddi:dk.dst:b288e76f-a483-4e73-899d-a90702c0b123:16 dk.dst b288e76f-a483-4e73-899d-a90702c0b123 16 dk.dst a7697d98-aa63-4946-9924-d83cfe392add 2 Category HR urn:ddi:dk.dst:3adc9c75-10c7-42e6-b468-a93398af32cd:16 dk.dst 3adc9c75-10c7-42e6-b468-a93398af32cd 16 dk.dst 9eeaf276-c885-4dd2-9ff9-890f2fbef0ba 2 Category LV urn:ddi:dk.dst:9f129175-6aad-4217-8288-1ff00612035e:16 dk.dst 9f129175-6aad-4217-8288-1ff00612035e 16 dk.dst d5501563-f347-4b42-9409-4a962acfb2ef 2 Category LT urn:ddi:dk.dst:18021c1b-ebaf-42c4-bb20-b321dd54fbc2:16 dk.dst 18021c1b-ebaf-42c4-bb20-b321dd54fbc2 16 dk.dst ce6ebf48-24d7-4188-80be-7d713625dd8e 2 Category LU urn:ddi:dk.dst:34b9e1c6-64b8-4dcf-b4c5-e2c932f88742:16 dk.dst 34b9e1c6-64b8-4dcf-b4c5-e2c932f88742 16 dk.dst f4c3dcbd-ca4b-4b4f-a60b-c670720ef29d 2 Category MT urn:ddi:dk.dst:347c2d63-1dd4-4cd7-bf82-e60a16fbd0d7:16 dk.dst 347c2d63-1dd4-4cd7-bf82-e60a16fbd0d7 16 dk.dst 5c9952c2-5530-473b-bc94-e74fb355089c 2 Category NL urn:ddi:dk.dst:b250b4c0-2857-47ef-a629-11892bb3084b:16 dk.dst b250b4c0-2857-47ef-a629-11892bb3084b 16 dk.dst fcc07d03-5ab2-4ae9-a824-4b25dccfda6d 2 Category PL urn:ddi:dk.dst:6101a81c-b281-401e-9c50-c7bac494300f:16 dk.dst 6101a81c-b281-401e-9c50-c7bac494300f 16 dk.dst 12c8d624-f26a-4593-86df-a8f3cbf16f48 2 Category PT urn:ddi:dk.dst:db705825-3b5a-4c63-8041-026766a6326a:16 dk.dst db705825-3b5a-4c63-8041-026766a6326a 16 dk.dst 5b196f59-12ae-445d-ada5-651ccf16a055 2 Category RO urn:ddi:dk.dst:813c85a8-109a-4abe-bb4d-471ca7e2f077:16 dk.dst 813c85a8-109a-4abe-bb4d-471ca7e2f077 16 dk.dst 277688c2-252d-4cc9-8851-385469221cf1 2 Category SK urn:ddi:dk.dst:911b6f41-6110-4c93-a76b-c3e02da4d01f:16 dk.dst 911b6f41-6110-4c93-a76b-c3e02da4d01f 16 dk.dst 71e1f747-1aea-4ea1-853d-870218d1e69c 2 Category SI urn:ddi:dk.dst:bf651096-60b5-42e3-83b5-97985197bdd7:16 dk.dst bf651096-60b5-42e3-83b5-97985197bdd7 16 dk.dst a3decc4b-0774-42dc-b815-60ea64928d25 2 Category ES urn:ddi:dk.dst:fb58d6e4-5abb-4ee7-ad8f-f97f59946679:16 dk.dst fb58d6e4-5abb-4ee7-ad8f-f97f59946679 16 dk.dst 77733fb1-8e91-4d0b-a818-0f3a0eed8649 2 Category SE urn:ddi:dk.dst:7147f37d-a29b-4f84-a846-90e424e3fecb:16 dk.dst 7147f37d-a29b-4f84-a846-90e424e3fecb 16 dk.dst bb69181e-1c2c-4679-b6c3-e77a1b5343fe 2 Category CZ urn:ddi:dk.dst:a4d122ca-a9a6-4f1a-9a98-05fd2c9db625:16 dk.dst a4d122ca-a9a6-4f1a-9a98-05fd2c9db625 16 dk.dst 5bffe690-ef6f-4036-8cc1-0922398b78ef 2 Category DE urn:ddi:dk.dst:b473cbf8-5d8f-4830-b6ea-3af2b22d8faf:16 dk.dst b473cbf8-5d8f-4830-b6ea-3af2b22d8faf 16 dk.dst 7ce575dc-3569-4b9f-8ada-7cdbc69434f2 2 Category HU urn:ddi:dk.dst:919ccf60-5c0b-4952-9151-39972829b330:16 dk.dst 919ccf60-5c0b-4952-9151-39972829b330 16 dk.dst 68f88181-f1d9-4434-82c4-e81f810f5961 2 Category AT urn:ddi:dk.dst:09ddcdd1-b64b-4191-95c6-41a69b98a409:16 dk.dst 09ddcdd1-b64b-4191-95c6-41a69b98a409 16 dk.dst 3ea688b4-edef-4751-a61c-0861f40aa060 2 Category 5910 urn:ddi:dk.dst:e029f9fd-994c-47bd-ba7b-8d739bc38bc5:16 dk.dst e029f9fd-994c-47bd-ba7b-8d739bc38bc5 16 dk.dst da1019a5-f2b2-4b8b-ac1a-cc617fafa3ca 2 Category EU urn:ddi:dk.dst:08c5d8bf-f8e4-45cb-b12d-2086b57d0cb6:16 dk.dst 08c5d8bf-f8e4-45cb-b12d-2086b57d0cb6 16 dk.dst e4239fd0-16a1-4fff-8d9e-c9e472988627 2 Category QR urn:ddi:dk.dst:07a09dfe-3a7d-48a5-8d90-0d4639548116:16 dk.dst 07a09dfe-3a7d-48a5-8d90-0d4639548116 16 dk.dst c03abd2a-d9bb-415c-afbf-08c44c8a859b 2 Category QV urn:ddi:dk.dst:8245fd94-3262-4c73-9ec0-9e33bc145a95:16 dk.dst 8245fd94-3262-4c73-9ec0-9e33bc145a95 16 dk.dst 1985da35-9870-4a3d-8a30-cad3b6eca3e4 2 Category QY urn:ddi:dk.dst:23aa072e-03db-4132-b2a7-1b765b31339a:16 dk.dst 23aa072e-03db-4132-b2a7-1b765b31339a 16 dk.dst d05d42a4-3259-45ea-af01-e733e9342e22 2 Category 9999 urn:ddi:dk.dst:09aafa3e-2850-4fa1-8e00-cd1e93b3180c:16 dk.dst 09aafa3e-2850-4fa1-8e00-cd1e93b3180c 16 dk.dst 83c8e474-660c-4e36-a6a8-db9534e16ad6 2 Category FS urn:ddi:dk.dst:50b871bd-6a7a-4dd1-9c4c-8da00bf842ee:16 dk.dst 50b871bd-6a7a-4dd1-9c4c-8da00bf842ee 16 dk.dst 0baada7c-9bda-41bf-a8ff-295979b6483c 2 Category QF urn:ddi:dk.dst:d660ff78-3344-4625-9d68-5a07154992d8:16 dk.dst d660ff78-3344-4625-9d68-5a07154992d8 16 dk.dst ba05bd34-2563-4b1a-b40d-190f69d325a5 3 Category 519 urn:ddi:dk.dst:b36f8b05-50c1-4f44-8740-59283899bcb3:16 dk.dst b36f8b05-50c1-4f44-8740-59283899bcb3 16 dk.dst 2cd6a00f-3aff-4d7d-bb28-2ba4bdb2720f 2 Category 5190 urn:ddi:dk.dst:26bd659a-5c54-44ac-a65a-91e04fd3840b:16 dk.dst 26bd659a-5c54-44ac-a65a-91e04fd3840b 16 dk.dst 05a49f0e-5e52-4453-b544-08cdbb1ecd9d 2 Category AL urn:ddi:dk.dst:9ca67365-6f60-46ca-a013-96c7ce9f2674:16 dk.dst 9ca67365-6f60-46ca-a013-96c7ce9f2674 16 dk.dst 30fdbc67-1a96-4db4-a01d-fc7b45849d38 2 Category AD urn:ddi:dk.dst:6fa7cff8-412a-48ad-9e5d-2a981a4c952a:16 dk.dst 6fa7cff8-412a-48ad-9e5d-2a981a4c952a 16 dk.dst af3690d5-7934-4c02-95fa-59c12b67f631 3 Category BY urn:ddi:dk.dst:49018d32-6944-42a3-b1ca-c3c5f2064e09:16 dk.dst 49018d32-6944-42a3-b1ca-c3c5f2064e09 16 dk.dst f1bb4fca-e35d-4a78-b9de-d956c23c4c66 2 Category BA urn:ddi:dk.dst:7d25b22b-2f3f-4c09-b48a-34f297d01e95:16 dk.dst 7d25b22b-2f3f-4c09-b48a-34f297d01e95 16 dk.dst 316da34e-0d85-4bc0-8f6b-37d426372f7f 2 Category FO urn:ddi:dk.dst:07b99b87-e50d-4528-be39-52728ad1e7cf:16 dk.dst 07b99b87-e50d-4528-be39-52728ad1e7cf 16 dk.dst 46d0869e-067f-41af-9a85-f7abeeb1bcf7 2 Category GI urn:ddi:dk.dst:3e325014-dbaf-4aa0-b549-0b9426cb9fb0:16 dk.dst 3e325014-dbaf-4aa0-b549-0b9426cb9fb0 16 dk.dst 35327956-c0b7-4595-91f8-45126ffdab5c 2 Category IS urn:ddi:dk.dst:90496b81-ee31-4981-9ebb-bdb419746dca:16 dk.dst 90496b81-ee31-4981-9ebb-bdb419746dca 16 dk.dst 06b1c936-a157-4f90-bcc8-648acd06da77 2 Category XK urn:ddi:dk.dst:028e374d-614d-4558-8c49-824ac09d2d88:16 dk.dst 028e374d-614d-4558-8c49-824ac09d2d88 16 dk.dst 6accb0fa-09d5-4b07-85ea-252ae55a63ce 2 Category LI urn:ddi:dk.dst:cc600125-3e40-4841-a386-d6ec54c97016:16 dk.dst cc600125-3e40-4841-a386-d6ec54c97016 16 dk.dst 441edb79-f7eb-47ad-a805-0a4ebb40a6ac 3 Category MK urn:ddi:dk.dst:d654b830-57d9-4680-9e31-4ccdfe8b3d30:16 dk.dst d654b830-57d9-4680-9e31-4ccdfe8b3d30 16 dk.dst 7d7947db-6eb7-4abc-ab8f-0767bff8af10 2 Category MD urn:ddi:dk.dst:dc3aa407-01d6-45fa-b6d7-bdbf94729c14:16 dk.dst dc3aa407-01d6-45fa-b6d7-bdbf94729c14 16 dk.dst 3d73c48b-3aa4-44bd-bc6b-1f6ae18a030e 2 Category ME urn:ddi:dk.dst:b487baf9-2a13-4e5a-8a38-b84c4b9ea17c:16 dk.dst b487baf9-2a13-4e5a-8a38-b84c4b9ea17c 16 dk.dst 4e486042-9ab7-41ad-b5ef-3ce67600364f 2 Category NO urn:ddi:dk.dst:37bd292b-c78d-4141-91d0-b52181440770:16 dk.dst 37bd292b-c78d-4141-91d0-b52181440770 16 dk.dst 31c9abef-4f5b-4d51-b10f-02e8b767bcd3 2 Category RU urn:ddi:dk.dst:de2c1dd0-3c4a-4a26-9dd7-5d8d72ec68e1:16 dk.dst de2c1dd0-3c4a-4a26-9dd7-5d8d72ec68e1 16 dk.dst 363428b2-142e-471b-98ca-7c7e0c7d88b3 2 Category SM urn:ddi:dk.dst:3935a125-e546-405d-a60f-82dd479b4e4a:16 dk.dst 3935a125-e546-405d-a60f-82dd479b4e4a 16 dk.dst 5e66ffb5-6236-435a-be79-3bccce9af0d3 2 Category CH urn:ddi:dk.dst:859f4428-74ca-4df7-ba36-3852b072c4ce:16 dk.dst 859f4428-74ca-4df7-ba36-3852b072c4ce 16 dk.dst 83daad0c-027a-4d47-9f81-a96172a4869b 2 Category XS urn:ddi:dk.dst:e2170284-2c87-4453-93a9-5bb98187206c:16 dk.dst e2170284-2c87-4453-93a9-5bb98187206c 16 dk.dst 6452357e-1f84-40ad-b1c5-e0015abf825a 2 Category GB urn:ddi:dk.dst:48f8227e-70ea-48ea-82b6-8f9397605d52:16 dk.dst 48f8227e-70ea-48ea-82b6-8f9397605d52 16 dk.dst 7d815c71-5f49-4b2f-b371-0f6b001d55ee 3 Category XI urn:ddi:dk.dst:7850feaf-a176-463d-b727-7c39a1ace4e6:16 dk.dst 7850feaf-a176-463d-b727-7c39a1ace4e6 16 dk.dst 5b0059bf-e438-4734-bbd8-aa2c4c4f57af 2 Category XU urn:ddi:dk.dst:e585857b-7ffe-4ab9-b159-b5743c64a78d:16 dk.dst e585857b-7ffe-4ab9-b159-b5743c64a78d 16 dk.dst b9e87061-e107-4fe0-99ca-42e008b8d6d0 2 Category TR urn:ddi:dk.dst:7b363066-451e-46ad-965a-7b59be9c0964:16 dk.dst 7b363066-451e-46ad-965a-7b59be9c0964 16 dk.dst 8cdea30d-c179-479f-a724-238a915ddbb3 2 Category UA urn:ddi:dk.dst:57843a00-d8fe-4cde-9e2f-83ddb69ce033:16 dk.dst 57843a00-d8fe-4cde-9e2f-83ddb69ce033 16 dk.dst 558d02b8-64e7-4bd0-897c-290738c60bdf 2 Category VA urn:ddi:dk.dst:aa68aa3c-463c-44e6-9d78-1fd90730db88:16 dk.dst aa68aa3c-463c-44e6-9d78-1fd90730db88 16 dk.dst 328c177c-e17f-4a5b-b1b4-cc6aa40d40f9 2 Category 52 urn:ddi:dk.dst:7bfb2a18-cae2-432d-8b79-cde432002a4e:16 dk.dst 7bfb2a18-cae2-432d-8b79-cde432002a4e 16 dk.dst 9e6e5780-3220-4e10-a17d-ce1c0f19064e 2 Category 520 urn:ddi:dk.dst:7b9743e6-032e-41bb-ab6a-27881199a262:16 dk.dst 7b9743e6-032e-41bb-ab6a-27881199a262 16 dk.dst 9dad2288-8fa3-4915-b5c1-1b43844adfdf 2 Category 5210 urn:ddi:dk.dst:402386c1-1a9a-481e-9612-60d0cd1b1aa5:16 dk.dst 402386c1-1a9a-481e-9612-60d0cd1b1aa5 16 dk.dst bd81159a-2af2-4421-acc9-adc3a2b2b30f 2 Category DZ urn:ddi:dk.dst:472f8612-6a6b-438d-b4ec-de1c3552752a:16 dk.dst 472f8612-6a6b-438d-b4ec-de1c3552752a 16 dk.dst 5ed0ec5a-dee7-4595-9176-0393cbfe613f 2 Category XC urn:ddi:dk.dst:a9adf220-5bb8-400b-a08a-0ce901da447d:16 dk.dst a9adf220-5bb8-400b-a08a-0ce901da447d 16 dk.dst e6458d12-8702-4696-8204-1b1abea3a255 2 Category EG urn:ddi:dk.dst:0c2de23b-de3d-4712-8905-b5d6dd405b6e:16 dk.dst 0c2de23b-de3d-4712-8905-b5d6dd405b6e 16 dk.dst e54bac54-3684-497a-a5f2-4897e21586e6 2 Category LY urn:ddi:dk.dst:3eb8377c-799b-46dd-81a7-441406f69468:16 dk.dst 3eb8377c-799b-46dd-81a7-441406f69468 16 dk.dst 8bf9865a-8f40-4ba2-9d75-15f6ea243078 2 Category MA urn:ddi:dk.dst:dfa48b4b-939c-4a02-b419-0dc096269f43:16 dk.dst dfa48b4b-939c-4a02-b419-0dc096269f43 16 dk.dst c667d5fd-864b-4511-bc57-0f8b49b99cf6 2 Category XL urn:ddi:dk.dst:4920cbe1-5d72-446e-800c-3c94604767a4:16 dk.dst 4920cbe1-5d72-446e-800c-3c94604767a4 16 dk.dst 0a3abb71-532a-4c3a-9f43-0e3dceb9c6e4 2 Category TN urn:ddi:dk.dst:c702f573-a898-4ded-81b6-5ebc03a80752:16 dk.dst c702f573-a898-4ded-81b6-5ebc03a80752 16 dk.dst 130e6b50-990f-4699-9bf4-6eefb333383f 2 Category EH urn:ddi:dk.dst:07f4dc05-7f64-48bd-bb61-4a5b0b4b4c1f:16 dk.dst 07f4dc05-7f64-48bd-bb61-4a5b0b4b4c1f 16 dk.dst cc4ae8ed-7f17-4734-8bd2-e4b6395581dd 2 Category 5290 urn:ddi:dk.dst:e993fc4b-e7ee-4d50-9004-13610f90cfae:16 dk.dst e993fc4b-e7ee-4d50-9004-13610f90cfae 16 dk.dst 13de57be-4e35-4f08-b503-f54b85ba86fa 2 Category AO urn:ddi:dk.dst:67f1ea70-74cc-49eb-be64-69a5a4f0149f:16 dk.dst 67f1ea70-74cc-49eb-be64-69a5a4f0149f 16 dk.dst 2de27f36-32b5-471c-8aa2-f5678a0e91df 2 Category BJ urn:ddi:dk.dst:456c94b8-8c58-41ad-830b-93ce2df09707:16 dk.dst 456c94b8-8c58-41ad-830b-93ce2df09707 16 dk.dst 56f23bc3-e006-4f8a-9374-117e5acd927a 2 Category BW urn:ddi:dk.dst:ab99e38d-3aa9-4ac8-903a-f3fbf457c394:16 dk.dst ab99e38d-3aa9-4ac8-903a-f3fbf457c394 16 dk.dst 6b7120e2-085e-4090-875e-41b002c8cbc5 2 Category IO urn:ddi:dk.dst:a6b0b7f7-aab2-4784-82d6-d0275e94fac5:16 dk.dst a6b0b7f7-aab2-4784-82d6-d0275e94fac5 16 dk.dst 20cacaa2-eb4c-4170-9f76-8c8f7b34635a 2 Category BF urn:ddi:dk.dst:774b60f6-11d8-489f-838c-d2273ca26e56:16 dk.dst 774b60f6-11d8-489f-838c-d2273ca26e56 16 dk.dst 67f05642-1456-4c3c-bd48-48d2f4e834d8 2 Category BI urn:ddi:dk.dst:dcd48428-d347-418b-b081-af573b78fa60:16 dk.dst dcd48428-d347-418b-b081-af573b78fa60 16 dk.dst 7284bcfe-128a-4777-bc1b-b088aba4a7aa 2 Category CM urn:ddi:dk.dst:366d2a22-6f8f-41a3-b2c8-a25e402e09eb:16 dk.dst 366d2a22-6f8f-41a3-b2c8-a25e402e09eb 16 dk.dst d714e71a-b199-4acc-88c6-5c2e3f83f655 2 Category CF urn:ddi:dk.dst:e79aab67-97c6-4e21-a8e3-4954e375eeab:16 dk.dst e79aab67-97c6-4e21-a8e3-4954e375eeab 16 dk.dst ce1eb122-3005-455f-b438-6e15b4f78480 2 Category KM urn:ddi:dk.dst:6a5578ae-8f23-4952-9013-a235f311c86c:16 dk.dst 6a5578ae-8f23-4952-9013-a235f311c86c 16 dk.dst 6dd03976-5a0d-460c-b2fc-086cd023bb9b 2 Category CD urn:ddi:dk.dst:51aea1d8-a7f6-4094-b7b4-e33698aad4e3:16 dk.dst 51aea1d8-a7f6-4094-b7b4-e33698aad4e3 16 dk.dst e3ce7218-b487-4c9f-8a34-bfe689bb9ab4 2 Category CG urn:ddi:dk.dst:441cff05-d86d-4b8a-abdf-50356d002435:16 dk.dst 441cff05-d86d-4b8a-abdf-50356d002435 16 dk.dst cbfcf2e8-1bbd-4cd9-a864-a09fc4f2dccf 2 Category DJ urn:ddi:dk.dst:7191f20b-32af-4df3-b7c4-383f5473ae4b:16 dk.dst 7191f20b-32af-4df3-b7c4-383f5473ae4b 16 dk.dst 9310d997-2ef6-42bd-b408-e9d0dd395ac4 2 Category CI urn:ddi:dk.dst:f84e8dfb-73fb-479d-82bc-e31b7b2f4115:16 dk.dst f84e8dfb-73fb-479d-82bc-e31b7b2f4115 16 dk.dst 36fa15cb-05e0-4869-810d-376d0787b61f 2 Category ER urn:ddi:dk.dst:4fb3c8b2-34cc-4bcb-9513-852f4d3b0c33:16 dk.dst 4fb3c8b2-34cc-4bcb-9513-852f4d3b0c33 16 dk.dst 7e5e8561-1f85-4fee-abbb-551fe4d31c58 4 Category SZ urn:ddi:dk.dst:9e718909-804d-4703-b5ab-564d94b3a5cc:16 dk.dst 9e718909-804d-4703-b5ab-564d94b3a5cc 16 dk.dst ad85c087-cd2a-4b92-8fb0-2ce92cf689fb 2 Category ET urn:ddi:dk.dst:3ec1c278-06d8-4a65-a3ec-cf15b889ec46:16 dk.dst 3ec1c278-06d8-4a65-a3ec-cf15b889ec46 16 dk.dst 3df04fb1-c342-4489-a981-61e02b3b32ab 2 Category GA urn:ddi:dk.dst:6b4c717e-9f79-4b30-9540-d281b2616383:16 dk.dst 6b4c717e-9f79-4b30-9540-d281b2616383 16 dk.dst 6c006a7b-7b2e-436c-b7c1-dbf00874cbe0 2 Category GM urn:ddi:dk.dst:f4ffb1e9-af0d-4be9-a04d-42c84ad59c6f:16 dk.dst f4ffb1e9-af0d-4be9-a04d-42c84ad59c6f 16 dk.dst d0a548d7-2643-4057-ae8e-dc03cba26f3c 2 Category GH urn:ddi:dk.dst:99e6102b-657c-4fa8-87c9-51dc0b504030:16 dk.dst 99e6102b-657c-4fa8-87c9-51dc0b504030 16 dk.dst 7f20d3a2-2537-4048-b1c5-b3fc1d263103 2 Category GN urn:ddi:dk.dst:833342a4-ddda-4a3e-a057-bdb00d27a3d6:16 dk.dst 833342a4-ddda-4a3e-a057-bdb00d27a3d6 16 dk.dst 3c2c8727-72e5-4621-98e0-cb749e81e9fc 2 Category GW urn:ddi:dk.dst:dc51b063-181e-4976-8bd6-e57964e30462:16 dk.dst dc51b063-181e-4976-8bd6-e57964e30462 16 dk.dst 21abeddf-6fa2-4d08-a4a0-382da3b2d2de 2 Category CV urn:ddi:dk.dst:2c4de466-9da2-4fff-be13-9869c5c6230a:16 dk.dst 2c4de466-9da2-4fff-be13-9869c5c6230a 16 dk.dst f7beaf8d-684a-4139-8329-33971c2755a7 2 Category KE urn:ddi:dk.dst:7b7cfc22-0b49-45e5-998d-4faeafd1c300:16 dk.dst 7b7cfc22-0b49-45e5-998d-4faeafd1c300 16 dk.dst 6945b835-bbe9-4654-9f44-6966e37345c8 2 Category LS urn:ddi:dk.dst:1276bddc-1265-4886-80ba-915bde925fb5:16 dk.dst 1276bddc-1265-4886-80ba-915bde925fb5 16 dk.dst fc61f59d-a5cc-4b88-a324-19bf03cafc8e 2 Category LR urn:ddi:dk.dst:9ae6cb59-649b-4ef2-b8e7-0610430e3f34:16 dk.dst 9ae6cb59-649b-4ef2-b8e7-0610430e3f34 16 dk.dst a4446180-c1b0-43f2-8882-8b472f835d0a 2 Category MG urn:ddi:dk.dst:6b277e16-dd60-4c13-a70a-c99d2f7562dd:16 dk.dst 6b277e16-dd60-4c13-a70a-c99d2f7562dd 16 dk.dst 4f57c55c-c283-43b7-93d9-70c56eb4ce88 2 Category MW urn:ddi:dk.dst:f76ca276-9c0c-4e24-bd09-b127a6b31865:16 dk.dst f76ca276-9c0c-4e24-bd09-b127a6b31865 16 dk.dst f784cf89-92be-4a7c-b103-e98ce88c3d9f 2 Category ML urn:ddi:dk.dst:cccb500b-4222-4570-bf39-b66f4ed9a32b:16 dk.dst cccb500b-4222-4570-bf39-b66f4ed9a32b 16 dk.dst fe2d1571-944a-48be-9f39-24a9956274d7 2 Category MR urn:ddi:dk.dst:61dd4af1-1935-48e4-9e68-cc2a4ba14d93:16 dk.dst 61dd4af1-1935-48e4-9e68-cc2a4ba14d93 16 dk.dst e3101f7e-2d18-4694-bc28-3fa6c4591841 2 Category MU urn:ddi:dk.dst:cab1c47b-54fa-45bd-8238-53b9b5285cdd:16 dk.dst cab1c47b-54fa-45bd-8238-53b9b5285cdd 16 dk.dst 8e04234f-55f2-46c9-a014-2f9ef5afb310 2 Category MZ urn:ddi:dk.dst:28772a05-87ce-4ea5-a942-ee132ad7a4bf:16 dk.dst 28772a05-87ce-4ea5-a942-ee132ad7a4bf 16 dk.dst cff8a2be-7ecf-48a7-8543-406c96a407f0 2 Category NA urn:ddi:dk.dst:0f14765d-721a-4016-adee-2f59dbb37d66:16 dk.dst 0f14765d-721a-4016-adee-2f59dbb37d66 16 dk.dst 04401f45-5306-41c8-a8dc-b198173ec62d 2 Category NE urn:ddi:dk.dst:67ce814b-4389-4395-88fe-e410c422ad5e:16 dk.dst 67ce814b-4389-4395-88fe-e410c422ad5e 16 dk.dst dfd6dab0-e453-4e6e-b16b-d63656488ef4 2 Category NG urn:ddi:dk.dst:1f944e48-3574-4131-a52b-bd6256079b19:16 dk.dst 1f944e48-3574-4131-a52b-bd6256079b19 16 dk.dst aaf23c47-1cfe-4ef7-ad48-48598822f229 2 Category RW urn:ddi:dk.dst:e0a2706d-6eec-49ac-bb04-27ffc915dca4:16 dk.dst e0a2706d-6eec-49ac-bb04-27ffc915dca4 16 dk.dst 2eb7d902-1b7b-4cb9-bf38-befa4f3790c5 2 Category ST urn:ddi:dk.dst:c8faf4b8-da1f-4c74-a105-5bdabde41e9d:16 dk.dst c8faf4b8-da1f-4c74-a105-5bdabde41e9d 16 dk.dst e14724b9-cd2d-45c3-8795-696df4c72877 2 Category SN urn:ddi:dk.dst:32fe85ba-580e-4106-a784-7dffac811bbe:16 dk.dst 32fe85ba-580e-4106-a784-7dffac811bbe 16 dk.dst a9c5cdf1-0489-445c-95ab-2789fe6dbb9c 2 Category SC urn:ddi:dk.dst:17a1fd5f-6067-4cbc-906d-0fb648267f27:16 dk.dst 17a1fd5f-6067-4cbc-906d-0fb648267f27 16 dk.dst 8c0b9c21-6072-4e57-8d82-378eeb014ddc 2 Category SL urn:ddi:dk.dst:22e1ac76-de87-47e5-b1f7-e92e989ff806:16 dk.dst 22e1ac76-de87-47e5-b1f7-e92e989ff806 16 dk.dst b4bda420-d7a4-40b4-bdcd-95c9dc99c6d0 2 Category SH urn:ddi:dk.dst:eece71c0-6852-4c76-9145-471d2a4bb132:16 dk.dst eece71c0-6852-4c76-9145-471d2a4bb132 16 dk.dst c23408eb-4d9d-4724-8a69-6433170bdcf9 2 Category SO urn:ddi:dk.dst:f3113d20-45e1-42c4-b821-d1ff4fb7dfac:16 dk.dst f3113d20-45e1-42c4-b821-d1ff4fb7dfac 16 dk.dst 18f17100-4149-4525-8c5f-75625ada7c7b 2 Category SD urn:ddi:dk.dst:d2b25061-16d3-413a-a2d1-4919de0fadc4:16 dk.dst d2b25061-16d3-413a-a2d1-4919de0fadc4 16 dk.dst f0e2e6c4-817f-41f0-a68f-43a7d8323172 2 Category ZA urn:ddi:dk.dst:7f6d88cd-c562-4505-b637-5af3177cdb19:16 dk.dst 7f6d88cd-c562-4505-b637-5af3177cdb19 16 dk.dst 66af0ef7-c794-4beb-b104-2136aefab63d 2 Category SS urn:ddi:dk.dst:cddab245-9364-42a1-ad38-961a5d5fb452:16 dk.dst cddab245-9364-42a1-ad38-961a5d5fb452 16 dk.dst 55203593-1bc5-4c6c-b729-02bbf0485e9c 2 Category TZ urn:ddi:dk.dst:95e0dadc-a120-46cd-ba4e-a7950e96582d:16 dk.dst 95e0dadc-a120-46cd-ba4e-a7950e96582d 16 dk.dst 509412d3-7e2c-4336-a29b-0b3a11757b03 2 Category TD urn:ddi:dk.dst:bab06d1e-5592-49dc-8d9f-f847ae28a495:16 dk.dst bab06d1e-5592-49dc-8d9f-f847ae28a495 16 dk.dst 2adb0501-9b22-4f4c-928d-2ac08c3623c6 2 Category TG urn:ddi:dk.dst:f2da9806-0da9-46f2-bf2d-814aa3bfa688:16 dk.dst f2da9806-0da9-46f2-bf2d-814aa3bfa688 16 dk.dst 98c49f8e-6d0d-4e0c-b032-6a2fc9bcd566 2 Category UG urn:ddi:dk.dst:766cc4fb-2075-48bd-b376-43428aa56a77:16 dk.dst 766cc4fb-2075-48bd-b376-43428aa56a77 16 dk.dst 6678fc0f-795b-4ca5-989d-5cf1c698dfcb 2 Category ZM urn:ddi:dk.dst:ceb92c89-416a-4e69-9522-42be93f2e04c:16 dk.dst ceb92c89-416a-4e69-9522-42be93f2e04c 16 dk.dst 264c6944-8b92-4224-b453-fb65b114ed7c 2 Category ZW urn:ddi:dk.dst:b9ecdd88-2723-4629-a9b3-ea785280ea33:16 dk.dst b9ecdd88-2723-4629-a9b3-ea785280ea33 16 dk.dst e8f1f9fb-13ed-485c-9547-996873d397f4 2 Category GQ urn:ddi:dk.dst:f1633aa4-5bfc-45af-ae9d-36c26d55d564:16 dk.dst f1633aa4-5bfc-45af-ae9d-36c26d55d564 16 dk.dst 73b81f76-5159-4c95-909a-c6b88d57078a 2 Category 53 urn:ddi:dk.dst:b19f0115-c9d2-448a-a792-1c7684a174b4:16 dk.dst b19f0115-c9d2-448a-a792-1c7684a174b4 16 dk.dst 8c5522a8-60ea-4f55-b61b-eafd658ab519 2 Category 530 urn:ddi:dk.dst:454ed547-2242-4b8e-988f-99302ad041fc:16 dk.dst 454ed547-2242-4b8e-988f-99302ad041fc 16 dk.dst 09bbbb44-80c5-48f6-a0e6-f0a0e12a455d 2 Category 5310 urn:ddi:dk.dst:9fb6f10f-ffc9-4a22-a34b-cbe96480fd3d:16 dk.dst 9fb6f10f-ffc9-4a22-a34b-cbe96480fd3d 16 dk.dst bad19cf7-955a-485b-b952-1b3ce7a28d97 2 Category CA urn:ddi:dk.dst:6cc5bf69-9bae-4c2e-bf47-8c55b18dab0e:16 dk.dst 6cc5bf69-9bae-4c2e-bf47-8c55b18dab0e 16 dk.dst a68daa33-a4f3-4401-81e6-8bc95eb689ba 2 Category GL urn:ddi:dk.dst:711d9d02-ea31-4289-837f-7ebec8b7d526:16 dk.dst 711d9d02-ea31-4289-837f-7ebec8b7d526 16 dk.dst bd80794b-2043-47c5-8b34-83252544dab8 2 Category PM urn:ddi:dk.dst:4398a30f-90ce-4f7d-9bed-605c058c6455:16 dk.dst 4398a30f-90ce-4f7d-9bed-605c058c6455 16 dk.dst 4a99040c-21d7-4909-b858-52d8acbe9764 2 Category US urn:ddi:dk.dst:660c6b91-f0f6-45a3-85ef-fd2456e3782f:16 dk.dst 660c6b91-f0f6-45a3-85ef-fd2456e3782f 16 dk.dst 573f4573-c768-4430-a64d-d47e53b56d63 2 Category 5320 urn:ddi:dk.dst:fb180c91-f31a-48f7-adbc-5a6fd4e6bdce:16 dk.dst fb180c91-f31a-48f7-adbc-5a6fd4e6bdce 16 dk.dst 4737212c-89d8-4deb-9038-a1d5c88d34fd 2 Category VI urn:ddi:dk.dst:3b829bba-5389-4965-bb0a-2c3205535384:16 dk.dst 3b829bba-5389-4965-bb0a-2c3205535384 16 dk.dst 50cf69d7-104b-4420-8c38-b8cddde69d4f 2 Category AI urn:ddi:dk.dst:d7e82e8c-ec4f-4f3a-b580-ce4e35d1a5c7:16 dk.dst d7e82e8c-ec4f-4f3a-b580-ce4e35d1a5c7 16 dk.dst cd7cc726-8918-4f7c-bd17-de2363c57640 2 Category AG urn:ddi:dk.dst:89ffd442-2202-46f5-abf2-c63aac5fadfe:16 dk.dst 89ffd442-2202-46f5-abf2-c63aac5fadfe 16 dk.dst b879b2bd-71e6-405c-8f06-314e4e0dfa46 2 Category AW urn:ddi:dk.dst:74e4f4b6-920d-415b-be6f-6e68fdd12efd:16 dk.dst 74e4f4b6-920d-415b-be6f-6e68fdd12efd 16 dk.dst ba6b46de-07ec-4d63-8cbd-dd3c14671c0c 2 Category BS urn:ddi:dk.dst:2cd37a13-7f38-4241-a5e0-db07c907ace4:16 dk.dst 2cd37a13-7f38-4241-a5e0-db07c907ace4 16 dk.dst d2fa59f1-6fda-4650-9c22-7b5a775130d4 2 Category BB urn:ddi:dk.dst:17ef24e5-7f70-4f33-b148-61d1c0dd5773:16 dk.dst 17ef24e5-7f70-4f33-b148-61d1c0dd5773 16 dk.dst 09909f98-d224-4630-92e0-1fa5a0edbfd5 2 Category BZ urn:ddi:dk.dst:c6a30eb4-cf45-4635-9b15-494fbb6a3e5e:16 dk.dst c6a30eb4-cf45-4635-9b15-494fbb6a3e5e 16 dk.dst 7666c68b-5b20-4660-a065-0ed77e0e95ed 2 Category BM urn:ddi:dk.dst:3fddc158-03f6-4082-890f-d927420d9997:16 dk.dst 3fddc158-03f6-4082-890f-d927420d9997 16 dk.dst fb203014-09bb-4db0-801a-12447d5fabf9 2 Category BQ urn:ddi:dk.dst:b894edaa-295c-44f5-b3b9-6c805ab90556:16 dk.dst b894edaa-295c-44f5-b3b9-6c805ab90556 16 dk.dst 7a2fb9b2-dbb0-48dd-a37e-434be124bd30 2 Category VG urn:ddi:dk.dst:d75995bf-83b2-44a4-bc1b-a9835cb066c0:16 dk.dst d75995bf-83b2-44a4-bc1b-a9835cb066c0 16 dk.dst 44ea0e47-490c-47f7-ac06-5899fdd1c31c 2 Category KY urn:ddi:dk.dst:bb27db19-69bc-40c1-9f5c-0b89d2b7b6c7:16 dk.dst bb27db19-69bc-40c1-9f5c-0b89d2b7b6c7 16 dk.dst c4e03624-9dfc-4b9c-85d5-11ed7d18700d 2 Category CR urn:ddi:dk.dst:0bceaf17-a1fc-4c93-b9ee-d2016bc198f1:16 dk.dst 0bceaf17-a1fc-4c93-b9ee-d2016bc198f1 16 dk.dst a950711a-0a5c-4601-97fb-4f7995039f4f 2 Category CU urn:ddi:dk.dst:0e547d5b-67de-4a22-b6d0-9667cd7ef5df:16 dk.dst 0e547d5b-67de-4a22-b6d0-9667cd7ef5df 16 dk.dst a1d2c906-ec1e-4aa9-af22-a281ecd6ec7f 2 Category CW urn:ddi:dk.dst:cd1a7bbf-d6d8-4338-ab70-cd50c0c3982b:16 dk.dst cd1a7bbf-d6d8-4338-ab70-cd50c0c3982b 16 dk.dst 00737cbc-66b4-4dc4-b7ba-54f47ba78cc2 2 Category DM urn:ddi:dk.dst:0e8490df-5a35-4a45-9216-b44908078942:16 dk.dst 0e8490df-5a35-4a45-9216-b44908078942 16 dk.dst 2a091b72-a0bc-4d14-b1e9-579719d93cd2 2 Category DO urn:ddi:dk.dst:d80e3383-a43c-434e-a988-a55f16901697:16 dk.dst d80e3383-a43c-434e-a988-a55f16901697 16 dk.dst e98eac82-1523-45d0-8012-013d43d0c9b6 2 Category SV urn:ddi:dk.dst:26b76bf2-569d-4d99-b688-5e01a039f9b1:16 dk.dst 26b76bf2-569d-4d99-b688-5e01a039f9b1 16 dk.dst 4f294020-66e2-43c2-9368-58a4b5c6944a 2 Category GD urn:ddi:dk.dst:f78f2a13-6b59-4f11-9846-2102c138c076:16 dk.dst f78f2a13-6b59-4f11-9846-2102c138c076 16 dk.dst 63ee1591-abb4-43fd-bea3-10dd0b7d8ef5 2 Category GT urn:ddi:dk.dst:e6b005e5-f5a5-4dff-8399-fa20c44d7cba:16 dk.dst e6b005e5-f5a5-4dff-8399-fa20c44d7cba 16 dk.dst ce18251a-d00c-45aa-a22c-fd6efcacd30b 2 Category HT urn:ddi:dk.dst:263269b3-02ac-4c1b-8ad6-08b9646cbebc:16 dk.dst 263269b3-02ac-4c1b-8ad6-08b9646cbebc 16 dk.dst 40d2e61a-e185-40a3-8d8e-e6571d755b67 2 Category HN urn:ddi:dk.dst:8f8ba592-c0c5-47b5-93cf-d81e66cbadb5:16 dk.dst 8f8ba592-c0c5-47b5-93cf-d81e66cbadb5 16 dk.dst 41b97df1-7ccb-4682-9362-1ec4fc2326a2 2 Category JM urn:ddi:dk.dst:e229bff9-7088-407a-be81-e0d7001a587c:16 dk.dst e229bff9-7088-407a-be81-e0d7001a587c 16 dk.dst f52fc79c-032c-43bb-a62e-86033ab2ba18 2 Category MX urn:ddi:dk.dst:7a512f57-cc11-48fa-9ba3-7ec2c6c1b3b2:16 dk.dst 7a512f57-cc11-48fa-9ba3-7ec2c6c1b3b2 16 dk.dst 0404666b-b818-4360-a9cd-8e486c59c067 2 Category MS urn:ddi:dk.dst:9360e5cf-c8d3-4c97-8c83-596ccc0e8c87:16 dk.dst 9360e5cf-c8d3-4c97-8c83-596ccc0e8c87 16 dk.dst 7376e5c5-a211-4aab-b7b1-93a1d0b6d89c 2 Category NI urn:ddi:dk.dst:44421337-a820-4a18-a04f-e475d0e7fb18:16 dk.dst 44421337-a820-4a18-a04f-e475d0e7fb18 16 dk.dst 0188f9c1-4429-497c-be88-83c8c48b5607 2 Category PA urn:ddi:dk.dst:d7332c98-38a1-479e-9fb2-06f32bf346d3:16 dk.dst d7332c98-38a1-479e-9fb2-06f32bf346d3 16 dk.dst b45d9a3e-a8cf-4c64-ba52-64d32e5a168b 2 Category BL urn:ddi:dk.dst:d6232a09-93b6-4c33-954f-3daa0c2a1bb3:16 dk.dst d6232a09-93b6-4c33-954f-3daa0c2a1bb3 16 dk.dst 9a41b304-41c3-4115-9607-8c5ba85da70c 2 Category KN urn:ddi:dk.dst:e1a20e34-36db-4a5a-be20-fb3ab1c1e702:16 dk.dst e1a20e34-36db-4a5a-be20-fb3ab1c1e702 16 dk.dst 879be5ce-64be-4606-9079-7efd127b38a8 2 Category LC urn:ddi:dk.dst:b99a3c5e-a6a4-45b0-b187-ab1eb9b9e08c:16 dk.dst b99a3c5e-a6a4-45b0-b187-ab1eb9b9e08c 16 dk.dst 8ea81ff1-e122-45e3-8019-808901b16753 2 Category SX urn:ddi:dk.dst:3f2e0ca5-ed22-4f44-8d88-e7d9a003f359:16 dk.dst 3f2e0ca5-ed22-4f44-8d88-e7d9a003f359 16 dk.dst 7d9944be-66a4-4829-9827-364de9466d92 2 Category VC urn:ddi:dk.dst:251d91bb-266b-47f3-9e98-ca014f7e1fca:16 dk.dst 251d91bb-266b-47f3-9e98-ca014f7e1fca 16 dk.dst 0300d547-b166-45a6-9364-8ca5a6741ec1 2 Category TT urn:ddi:dk.dst:11939683-003a-4ae7-897c-76ff94051e37:16 dk.dst 11939683-003a-4ae7-897c-76ff94051e37 16 dk.dst 08e67a46-0164-430a-b5a8-f9bdb97b3f8c 2 Category TC urn:ddi:dk.dst:e55a69c6-df8a-4001-bdd0-bc61917b3381:16 dk.dst e55a69c6-df8a-4001-bdd0-bc61917b3381 16 dk.dst 6210a86b-2921-4566-b275-c3de1e7eeb55 2 Category 5330 urn:ddi:dk.dst:d292f660-f71e-4e94-8779-78eb1378895e:16 dk.dst d292f660-f71e-4e94-8779-78eb1378895e 16 dk.dst 8f4c4da3-b7c7-4427-92aa-7a0b8c0044f3 2 Category AR urn:ddi:dk.dst:9bd01824-3843-4c54-ae95-fa5ca88c8a61:16 dk.dst 9bd01824-3843-4c54-ae95-fa5ca88c8a61 16 dk.dst 4e56f86f-8c35-42da-971f-a4507f00bac6 2 Category BO urn:ddi:dk.dst:e890ee58-06cf-4e60-9c6f-6c4a8249fc8b:16 dk.dst e890ee58-06cf-4e60-9c6f-6c4a8249fc8b 16 dk.dst dbac4bf3-85a1-4b54-ad87-f6b0842a3847 2 Category BR urn:ddi:dk.dst:92f7d01b-8963-469a-ab0d-3e178c7f0040:16 dk.dst 92f7d01b-8963-469a-ab0d-3e178c7f0040 16 dk.dst 73ce51d0-1a6f-4c29-a265-074aad01f55d 2 Category CL urn:ddi:dk.dst:5a936d5a-146c-4c36-b0b9-9ec237b41621:16 dk.dst 5a936d5a-146c-4c36-b0b9-9ec237b41621 16 dk.dst 522892bf-7b05-476a-8763-7ed3aa6edce8 2 Category CO urn:ddi:dk.dst:3c4b5d79-9aa1-44b7-8738-f205be5d4cf7:16 dk.dst 3c4b5d79-9aa1-44b7-8738-f205be5d4cf7 16 dk.dst 4cbf1cec-33b6-424e-ad7a-48d4ff3aa21d 2 Category EC urn:ddi:dk.dst:d7ea83ac-fb70-494f-95bc-3ca641a24e31:16 dk.dst d7ea83ac-fb70-494f-95bc-3ca641a24e31 16 dk.dst 9989b998-4526-4f9b-bc9f-cf348f9d222b 2 Category FK urn:ddi:dk.dst:38203585-415f-4d9a-9c8a-28d39e260948:16 dk.dst 38203585-415f-4d9a-9c8a-28d39e260948 16 dk.dst 7558e655-c82f-4289-ab4e-49085ad50a24 2 Category GY urn:ddi:dk.dst:6dce1499-dce4-45ad-8e55-5b5a5d7b3f02:16 dk.dst 6dce1499-dce4-45ad-8e55-5b5a5d7b3f02 16 dk.dst 1ec06f9e-3ae6-4be3-8172-3c1082583eed 2 Category PY urn:ddi:dk.dst:009818d2-31f0-4e2d-8dc5-952ec15f09f9:16 dk.dst 009818d2-31f0-4e2d-8dc5-952ec15f09f9 16 dk.dst 8e91108a-4738-4686-acb1-d5e843637c82 2 Category PE urn:ddi:dk.dst:055d8afd-0131-4ac7-b094-3e5dad81047d:16 dk.dst 055d8afd-0131-4ac7-b094-3e5dad81047d 16 dk.dst d12d6f36-907f-449e-874a-d39cae342aa4 2 Category SR urn:ddi:dk.dst:b7693800-b94c-483f-964c-655ca1d9c71b:16 dk.dst b7693800-b94c-483f-964c-655ca1d9c71b 16 dk.dst 6fe078bc-b157-46f7-ac93-bbaac7ed902f 2 Category UY urn:ddi:dk.dst:a40cd348-bb7c-4a15-9013-ba814383db20:16 dk.dst a40cd348-bb7c-4a15-9013-ba814383db20 16 dk.dst 8b5d6283-36ce-4c50-8597-5600bd514920 2 Category VE urn:ddi:dk.dst:eace28bc-5bef-4972-a8fd-49f280b6d6c2:16 dk.dst eace28bc-5bef-4972-a8fd-49f280b6d6c2 16 dk.dst c9e05682-7cae-4db1-9bae-5fec3318306a 2 Category 54 urn:ddi:dk.dst:837fb213-4be6-474a-ac80-b0715f56e4c7:16 dk.dst 837fb213-4be6-474a-ac80-b0715f56e4c7 16 dk.dst cf4cabcc-0876-401a-8e58-acb835a30e71 2 Category 540 urn:ddi:dk.dst:e19aadb2-5e1a-4ea9-8de9-41ab0d6eb529:16 dk.dst e19aadb2-5e1a-4ea9-8de9-41ab0d6eb529 16 dk.dst c9e46ff3-64a0-40ce-952d-b842b224ab97 4 Category 5410 urn:ddi:dk.dst:e560b68e-b2d8-4e35-9a93-a33c52eee35a:16 dk.dst e560b68e-b2d8-4e35-9a93-a33c52eee35a 16 dk.dst 1d7decfd-9044-48b9-a501-84ec7123577f 2 Category AM urn:ddi:dk.dst:50addace-5eda-4157-95e9-863d7e904a18:16 dk.dst 50addace-5eda-4157-95e9-863d7e904a18 16 dk.dst 53d318b0-6266-47ea-9452-66098dd347c3 2 Category AZ urn:ddi:dk.dst:34c0d8b0-ac19-470f-a8ab-0928965a3354:16 dk.dst 34c0d8b0-ac19-470f-a8ab-0928965a3354 16 dk.dst f10d39e9-abf3-4b41-9b4a-4f60f926cb21 2 Category BH urn:ddi:dk.dst:de644ede-d88a-4e31-84a3-5d80dd2fa2d6:16 dk.dst de644ede-d88a-4e31-84a3-5d80dd2fa2d6 16 dk.dst 9a2e2f09-896f-477a-af40-9afb353e0921 2 Category AE urn:ddi:dk.dst:db29ce3b-f3db-4695-b4f6-be0cc2b4c276:16 dk.dst db29ce3b-f3db-4695-b4f6-be0cc2b4c276 16 dk.dst 7b3f27cc-0857-4167-8c1e-f1aec5200ac8 2 Category GE urn:ddi:dk.dst:a74cb242-606a-451b-b319-357fbea02a71:16 dk.dst a74cb242-606a-451b-b319-357fbea02a71 16 dk.dst 846694f9-780f-4eb5-9073-f9be9569ff61 2 Category IQ urn:ddi:dk.dst:d7885f93-6821-48a1-a797-dc8536f684ef:16 dk.dst d7885f93-6821-48a1-a797-dc8536f684ef 16 dk.dst d690762e-b5d2-445f-8343-9196a2ec2034 2 Category IR urn:ddi:dk.dst:47496164-fec2-43f9-9b73-bb805be8c58b:16 dk.dst 47496164-fec2-43f9-9b73-bb805be8c58b 16 dk.dst 8600e0ed-36f6-4a43-8773-7847b86b0bd9 2 Category IL urn:ddi:dk.dst:9298c30f-af7c-4d9e-a232-c8eacefcfa15:16 dk.dst 9298c30f-af7c-4d9e-a232-c8eacefcfa15 16 dk.dst 8d7a3f4d-d819-499b-9b91-179526266eda 2 Category JO urn:ddi:dk.dst:d37834d6-75ed-4ae4-9525-3e304d94f104:16 dk.dst d37834d6-75ed-4ae4-9525-3e304d94f104 16 dk.dst a82c7a81-c376-4440-9013-f555bef09986 2 Category KW urn:ddi:dk.dst:c2379fb1-613e-465f-8472-e044e589e9c7:16 dk.dst c2379fb1-613e-465f-8472-e044e589e9c7 16 dk.dst 4b9067e1-abb0-4b84-a89d-e7af74419e8e 2 Category LB urn:ddi:dk.dst:affd8e8b-ccd0-4d9a-8024-992096c41f63:16 dk.dst affd8e8b-ccd0-4d9a-8024-992096c41f63 16 dk.dst 7cb7b236-f8a0-4f00-b708-795f196501ca 2 Category OM urn:ddi:dk.dst:d72b381b-476f-4b2f-ab2b-140ca95cb975:16 dk.dst d72b381b-476f-4b2f-ab2b-140ca95cb975 16 dk.dst 8994a7fa-4616-4d40-9e8c-673a466b083f 2 Category PS urn:ddi:dk.dst:bfeef098-62d3-4df1-a8b4-c5d5fb0e3efa:16 dk.dst bfeef098-62d3-4df1-a8b4-c5d5fb0e3efa 16 dk.dst 8750c87f-ed8b-4e5f-b87a-8781f584025f 2 Category QA urn:ddi:dk.dst:4481b37e-3e62-4a0c-932d-011c025a1050:16 dk.dst 4481b37e-3e62-4a0c-932d-011c025a1050 16 dk.dst 1c8c1ab6-3aaa-4079-97d8-c3144adeaed7 2 Category SA urn:ddi:dk.dst:04277344-c98a-48d7-8fbd-3198549d88c4:16 dk.dst 04277344-c98a-48d7-8fbd-3198549d88c4 16 dk.dst 43e2d4be-1fad-4548-86fd-24f60a250a21 2 Category SY urn:ddi:dk.dst:a1984bbf-4831-4adf-a0e5-ddcdf5fddc01:16 dk.dst a1984bbf-4831-4adf-a0e5-ddcdf5fddc01 16 dk.dst 1be21bbc-a233-4463-a3b1-175867ff8100 2 Category YE urn:ddi:dk.dst:8bfe6f66-57d1-42a0-b26e-aff9294d40fa:16 dk.dst 8bfe6f66-57d1-42a0-b26e-aff9294d40fa 16 dk.dst a85bd8f8-a012-41e6-80d7-4d58703e6b7d 2 Category 5490 urn:ddi:dk.dst:ff8669b9-c0aa-4a15-94fe-72735376e85f:16 dk.dst ff8669b9-c0aa-4a15-94fe-72735376e85f 16 dk.dst 566894ad-24e8-4155-a999-d62b2a3c66b4 2 Category AF urn:ddi:dk.dst:e4aad0c8-9713-409f-9b12-f3b0fd0792f6:16 dk.dst e4aad0c8-9713-409f-9b12-f3b0fd0792f6 16 dk.dst 4f85c03a-e52f-4510-9895-35007f8c98e5 2 Category BD urn:ddi:dk.dst:f8894aff-dec2-4eee-b9f6-d63a59f5bc23:16 dk.dst f8894aff-dec2-4eee-b9f6-d63a59f5bc23 16 dk.dst 3eaed0dc-eb6a-4b67-a02f-4c58b0dc0b20 2 Category BT urn:ddi:dk.dst:d7722120-9409-4995-bf4f-810d83db346d:16 dk.dst d7722120-9409-4995-bf4f-810d83db346d 16 dk.dst 2e563431-51df-41a8-b214-81398b60b2e4 2 Category BN urn:ddi:dk.dst:80d61c54-2f75-4991-bf98-469320b29055:16 dk.dst 80d61c54-2f75-4991-bf98-469320b29055 16 dk.dst 6fec7391-2722-4cf5-a07e-7d191b9f920a 2 Category KH urn:ddi:dk.dst:03f2f56b-366d-4d2a-bf1f-38482eaef2c3:16 dk.dst 03f2f56b-366d-4d2a-bf1f-38482eaef2c3 16 dk.dst 1a8c892c-3751-466e-a115-3f153f6d65d5 2 Category PH urn:ddi:dk.dst:7f7fd9b3-60af-4826-b16a-759d1734f884:16 dk.dst 7f7fd9b3-60af-4826-b16a-759d1734f884 16 dk.dst ea92fd1c-529f-4e1e-a5c0-6894b40a68c6 2 Category HK urn:ddi:dk.dst:b5b67ff5-8780-4684-b5b4-d376bc651d7b:16 dk.dst b5b67ff5-8780-4684-b5b4-d376bc651d7b 16 dk.dst e07d6a97-a626-4c96-9472-c80474b6aa3b 2 Category IN urn:ddi:dk.dst:f72d6343-74de-4657-a9cf-20a1d29c2200:16 dk.dst f72d6343-74de-4657-a9cf-20a1d29c2200 16 dk.dst a3985ed4-1da6-4779-a85c-072b36a62996 2 Category ID urn:ddi:dk.dst:e864b3d1-59b3-4bc9-b5df-269960ab8ac5:16 dk.dst e864b3d1-59b3-4bc9-b5df-269960ab8ac5 16 dk.dst afbe2daa-9b8c-458e-b187-6169d2f85241 2 Category JP urn:ddi:dk.dst:83935be8-a3c4-4c2d-864a-54111d292cbb:16 dk.dst 83935be8-a3c4-4c2d-864a-54111d292cbb 16 dk.dst ef458dd7-9e14-4492-864a-b28f1edb9243 2 Category KZ urn:ddi:dk.dst:b0a91f08-fade-4a91-94be-92ea130f716c:16 dk.dst b0a91f08-fade-4a91-94be-92ea130f716c 16 dk.dst 6b88bbee-c26d-46c1-aef3-bfac981f8d91 2 Category CN urn:ddi:dk.dst:79383b77-3d2e-4ae1-bb92-f68a3f9bbac9:16 dk.dst 79383b77-3d2e-4ae1-bb92-f68a3f9bbac9 16 dk.dst f4b2dff9-12a4-4eac-93f7-e51e8ea5adb3 2 Category KG urn:ddi:dk.dst:37386823-62b0-46f9-9819-8d3b8c5458df:16 dk.dst 37386823-62b0-46f9-9819-8d3b8c5458df 16 dk.dst c821dd4d-efd0-46d4-9b2b-4b1ebc2560da 2 Category LA urn:ddi:dk.dst:8ac327e7-ac90-4e1a-942d-ec8ba66c2793:16 dk.dst 8ac327e7-ac90-4e1a-942d-ec8ba66c2793 16 dk.dst 48ac3ed9-77e0-4620-8350-8ffddcdbf20c 2 Category MO urn:ddi:dk.dst:9e478d43-1f8e-437c-b9e0-b447e6e5baa5:16 dk.dst 9e478d43-1f8e-437c-b9e0-b447e6e5baa5 16 dk.dst 28b16eb4-efd8-412f-b1b9-eda4fe0cb226 2 Category MY urn:ddi:dk.dst:0890007b-3a47-473d-8c92-03cc2f1199d3:16 dk.dst 0890007b-3a47-473d-8c92-03cc2f1199d3 16 dk.dst 355304f1-ed0d-4e01-89b9-cf3001e56c8d 2 Category MV urn:ddi:dk.dst:db49f832-a22f-4925-9259-c2c9bf7cb843:16 dk.dst db49f832-a22f-4925-9259-c2c9bf7cb843 16 dk.dst 2e681cf1-9ff6-4cfc-b621-46ec6dc5f94c 2 Category MN urn:ddi:dk.dst:c4e5c40f-89e2-45d5-a7b2-3515190ef258:16 dk.dst c4e5c40f-89e2-45d5-a7b2-3515190ef258 16 dk.dst cf1996bd-628a-42fa-8c61-5e5d5a2198f4 2 Category MM urn:ddi:dk.dst:939cd163-f9cd-406c-a99d-7201c45f36e2:16 dk.dst 939cd163-f9cd-406c-a99d-7201c45f36e2 16 dk.dst 840d9669-a2c8-4ec5-8646-b672281dcacd 2 Category NP urn:ddi:dk.dst:d2930174-efbf-46c1-8627-6f12599628ec:16 dk.dst d2930174-efbf-46c1-8627-6f12599628ec 16 dk.dst 9703c612-4660-45d0-ace1-10f77087b4d1 2 Category KP urn:ddi:dk.dst:f4e46eff-282a-48aa-a3ce-dd2988941b61:16 dk.dst f4e46eff-282a-48aa-a3ce-dd2988941b61 16 dk.dst 5506f654-b8a8-431d-89e6-9dd74d3acdf5 2 Category PK urn:ddi:dk.dst:d0e7a9f6-f720-4ac9-91af-2c800ef7735d:16 dk.dst d0e7a9f6-f720-4ac9-91af-2c800ef7735d 16 dk.dst 90b43f74-2c4e-4bc7-a4f4-6e15c59a07a5 2 Category SG urn:ddi:dk.dst:fb1b0db7-3374-4c99-9001-3a5e030aaf6d:16 dk.dst fb1b0db7-3374-4c99-9001-3a5e030aaf6d 16 dk.dst 12ede25e-3f57-4bf1-b273-c63b8e5947de 2 Category LK urn:ddi:dk.dst:5377102b-499c-4ed0-b385-4c53943ae9a3:16 dk.dst 5377102b-499c-4ed0-b385-4c53943ae9a3 16 dk.dst 780bb3f3-4e8a-47be-ad98-74cca889dc9b 2 Category KR urn:ddi:dk.dst:4089c556-1294-4cd1-a2b4-a143aeb896bb:16 dk.dst 4089c556-1294-4cd1-a2b4-a143aeb896bb 16 dk.dst 939f569a-ec3b-4c62-a000-929d3deaa241 2 Category TJ urn:ddi:dk.dst:dee8eae8-92be-47e0-88d7-ddcefd8b6c3f:16 dk.dst dee8eae8-92be-47e0-88d7-ddcefd8b6c3f 16 dk.dst 060a4b02-f5c3-4844-bcb4-94309b7e4adf 2 Category TW urn:ddi:dk.dst:7980f8e0-48e8-4fc3-a1c5-83bb08b9b5f4:16 dk.dst 7980f8e0-48e8-4fc3-a1c5-83bb08b9b5f4 16 dk.dst 1a04dffb-4f86-48d8-8cc6-d3a243202db8 2 Category TH urn:ddi:dk.dst:2bfb3530-cc05-4d2d-ab56-9f433338e4e0:16 dk.dst 2bfb3530-cc05-4d2d-ab56-9f433338e4e0 16 dk.dst 3bfb20c8-bbd1-4904-b466-eb1aedfbadf5 2 Category TM urn:ddi:dk.dst:67bf8f14-469f-47ce-8792-77193cedbab5:16 dk.dst 67bf8f14-469f-47ce-8792-77193cedbab5 16 dk.dst 6692f7a1-f6e0-46a2-9e75-c4f51c94a5e3 2 Category UZ urn:ddi:dk.dst:324ff873-8cf5-41d8-949d-2cc56905d884:16 dk.dst 324ff873-8cf5-41d8-949d-2cc56905d884 16 dk.dst 098fd47d-e79f-4871-a45a-37324f346bb7 2 Category VN urn:ddi:dk.dst:8ca509a8-1c6b-4e46-9f8a-4643d99db8ba:16 dk.dst 8ca509a8-1c6b-4e46-9f8a-4643d99db8ba 16 dk.dst 18222a52-4be5-481b-a2ab-dbd804861212 2 Category TL urn:ddi:dk.dst:35e5c4a0-281c-4f11-a6f4-cde43f59a076:16 dk.dst 35e5c4a0-281c-4f11-a6f4-cde43f59a076 16 dk.dst 013a4b51-b7e7-4cba-a1b4-5205f951d3dc 2 Category 55 urn:ddi:dk.dst:0d5ee060-59f0-4eec-b5d3-6f586f82e11f:16 dk.dst 0d5ee060-59f0-4eec-b5d3-6f586f82e11f 16 dk.dst f1f74b48-36a2-44da-b4ae-5f93222f8d55 2 Category 551 urn:ddi:dk.dst:3f1d11eb-0fe0-4a16-a4a9-823a93c1ca93:16 dk.dst 3f1d11eb-0fe0-4a16-a4a9-823a93c1ca93 16 dk.dst d72d9305-55ad-4d23-8eba-b55c1ed26aef 2 Category 5510 urn:ddi:dk.dst:5fa0287b-6f5e-408a-81ec-46f89ef6678a:16 dk.dst 5fa0287b-6f5e-408a-81ec-46f89ef6678a 16 dk.dst 1a907972-4444-44ef-a7df-30bcf04166e6 2 Category AU urn:ddi:dk.dst:13224c0a-5df8-4da6-b076-936db4c6b644:16 dk.dst 13224c0a-5df8-4da6-b076-936db4c6b644 16 dk.dst 8d197a1b-cedd-40ab-9d92-0ac79bf1898c 2 Category CC urn:ddi:dk.dst:4126a713-1b70-4f01-9c90-d8668a7232c2:16 dk.dst 4126a713-1b70-4f01-9c90-d8668a7232c2 16 dk.dst 7f2b3d4f-f46f-49b9-8507-448e43f42e00 2 Category CK urn:ddi:dk.dst:d57c24b1-a01e-498d-a2bc-5d8da9f60f5f:16 dk.dst d57c24b1-a01e-498d-a2bc-5d8da9f60f5f 16 dk.dst e05065fd-5a20-4684-a0e3-03b1fb950221 2 Category HM urn:ddi:dk.dst:a19e2f72-9ae5-409c-8953-b0b33d6a30dd:16 dk.dst a19e2f72-9ae5-409c-8953-b0b33d6a30dd 16 dk.dst 4a43342f-b44a-4344-b19e-c26088e42003 2 Category CX urn:ddi:dk.dst:48c91e00-f351-4eba-86e3-0f8d54cdfe41:16 dk.dst 48c91e00-f351-4eba-86e3-0f8d54cdfe41 16 dk.dst db32812e-ad5a-4eda-9a9b-2af37aedbc33 2 Category NZ urn:ddi:dk.dst:8d18edde-8cca-414c-a488-86e6ff656ab9:16 dk.dst 8d18edde-8cca-414c-a488-86e6ff656ab9 16 dk.dst 6d604391-872d-49ed-8275-af0509b3112e 2 Category NU urn:ddi:dk.dst:1d503952-9c95-496d-92cb-be972233b739:16 dk.dst 1d503952-9c95-496d-92cb-be972233b739 16 dk.dst 743cc9b8-5b8d-419c-b9d3-d20ef5f92f21 2 Category NF urn:ddi:dk.dst:2c62df64-b68e-4c75-b398-a5f65cb40395:16 dk.dst 2c62df64-b68e-4c75-b398-a5f65cb40395 16 dk.dst 5942bd56-23a9-4311-9c2e-8e001838c318 2 Category TK urn:ddi:dk.dst:48bdd9ff-3223-4b9f-ae88-494e1ec07dd9:16 dk.dst 48bdd9ff-3223-4b9f-ae88-494e1ec07dd9 16 dk.dst 6d02ef46-1bf7-4d4a-8ebe-fa0bb7b0ae4a 2 Category 5590 urn:ddi:dk.dst:660e5fce-86e7-42d2-8b1f-53c558e36254:16 dk.dst 660e5fce-86e7-42d2-8b1f-53c558e36254 16 dk.dst dcf1af7d-2389-4fa3-90ce-71ca88f70f56 2 Category AS urn:ddi:dk.dst:ed4ec517-41e1-4c86-8084-2e8cc822727d:16 dk.dst ed4ec517-41e1-4c86-8084-2e8cc822727d 16 dk.dst 2a2171ef-c292-42b3-8554-34062d623304 2 Category AQ urn:ddi:dk.dst:cec8c9f2-5b09-4b5e-99e0-e688d8e0fc82:16 dk.dst cec8c9f2-5b09-4b5e-99e0-e688d8e0fc82 16 dk.dst dd58d180-4a29-452c-b19c-96494430d31d 2 Category BV urn:ddi:dk.dst:209af9f5-0950-445e-a3c4-e953d4bcd40a:16 dk.dst 209af9f5-0950-445e-a3c4-e953d4bcd40a 16 dk.dst 499eeb27-9697-44de-831d-9738639de371 2 Category FJ urn:ddi:dk.dst:c3838120-5f81-429e-94a7-843d03dd90be:16 dk.dst c3838120-5f81-429e-94a7-843d03dd90be 16 dk.dst 5c748936-52ac-4065-a80f-f26397490d05 2 Category PF urn:ddi:dk.dst:26b3f260-60bf-4d36-bcf3-d6187bb02e4f:16 dk.dst 26b3f260-60bf-4d36-bcf3-d6187bb02e4f 16 dk.dst 8dbe4949-0b42-459f-b14f-134626005918 2 Category TF urn:ddi:dk.dst:4933ab7b-dbf7-4f9b-88de-5b7c37abaaf3:16 dk.dst 4933ab7b-dbf7-4f9b-88de-5b7c37abaaf3 16 dk.dst 7df1a628-eb1a-4d6b-88bd-855d339bcc4a 2 Category GU urn:ddi:dk.dst:90af33f8-cf0d-4fdc-b107-fee00972bfea:16 dk.dst 90af33f8-cf0d-4fdc-b107-fee00972bfea 16 dk.dst 8388cf2a-9973-4896-85c4-e83b0f92db0f 2 Category KI urn:ddi:dk.dst:6d72f0b3-af41-4c03-8df2-f30bd755e375:16 dk.dst 6d72f0b3-af41-4c03-8df2-f30bd755e375 16 dk.dst 41897bc9-067b-4ebb-a3d2-a75068cbdd79 2 Category MH urn:ddi:dk.dst:a8ac7776-cc8b-486f-a617-60dc2652a88f:16 dk.dst a8ac7776-cc8b-486f-a617-60dc2652a88f 16 dk.dst 54145537-0534-46e6-9cd7-da71430cf8d6 2 Category FM urn:ddi:dk.dst:34387aec-4d1a-4379-beba-dc2f7d42ace6:16 dk.dst 34387aec-4d1a-4379-beba-dc2f7d42ace6 16 dk.dst d1dee979-2997-4d78-9472-b60be271b4c0 2 Category NR urn:ddi:dk.dst:1c5da897-204d-4c42-b93f-ded92ca89917:16 dk.dst 1c5da897-204d-4c42-b93f-ded92ca89917 16 dk.dst e2ef65fc-173a-4cf3-8d42-da60e0e072e8 2 Category MP urn:ddi:dk.dst:348d5e02-833a-4c3a-add5-3ed0df2fd785:16 dk.dst 348d5e02-833a-4c3a-add5-3ed0df2fd785 16 dk.dst 30be9c70-ae51-4bb5-b50f-8b7831b75a48 2 Category NC urn:ddi:dk.dst:5ecc8195-8e3f-4437-bead-f756949b4366:16 dk.dst 5ecc8195-8e3f-4437-bead-f756949b4366 16 dk.dst 1601314d-3e93-4a46-bbe9-d57e5b302c41 2 Category PW urn:ddi:dk.dst:c4965539-73cb-472e-8372-0a09e5a25211:16 dk.dst c4965539-73cb-472e-8372-0a09e5a25211 16 dk.dst de5a04d3-cef6-4e95-8588-ade0cd9d1105 2 Category PG urn:ddi:dk.dst:a7583b73-fe35-4adf-8fd5-e00dae59f793:16 dk.dst a7583b73-fe35-4adf-8fd5-e00dae59f793 16 dk.dst 1e587a62-1116-40ad-9ca9-7383f8557b3a 2 Category PN urn:ddi:dk.dst:325f87ad-2b03-4f46-a852-62fae8ccd151:16 dk.dst 325f87ad-2b03-4f46-a852-62fae8ccd151 16 dk.dst c52771ff-bf62-4d4e-8403-45a2a77b2be9 2 Category SB urn:ddi:dk.dst:e9d188f7-bb6f-43ad-ac82-246ac078b014:16 dk.dst e9d188f7-bb6f-43ad-ac82-246ac078b014 16 dk.dst e3d7a9be-5681-4ede-81c3-5cb4b3cbdddd 2 Category WS urn:ddi:dk.dst:4fe324e1-bce2-4575-94fa-8926ec3f8c4d:16 dk.dst 4fe324e1-bce2-4575-94fa-8926ec3f8c4d 16 dk.dst 52075a89-7291-46b8-a6dc-7a914a9f2898 2 Category GS urn:ddi:dk.dst:282c7bb6-8116-4fbc-b1ce-9a30db228235:16 dk.dst 282c7bb6-8116-4fbc-b1ce-9a30db228235 16 dk.dst 4ea94d9b-2f41-4a15-bec9-3fc57533412e 2 Category TO urn:ddi:dk.dst:d3ba1ad8-5b3f-41f3-9b9e-5d643d1e3932:16 dk.dst d3ba1ad8-5b3f-41f3-9b9e-5d643d1e3932 16 dk.dst bedb6108-c027-4ffe-8003-69edc3dfb2cc 2 Category TV urn:ddi:dk.dst:524d4f76-0fac-4e35-97a4-f7b507185a9c:16 dk.dst 524d4f76-0fac-4e35-97a4-f7b507185a9c 16 dk.dst 38777143-1cc7-43fc-aa3c-dbe53109d4a6 2 Category UM urn:ddi:dk.dst:12b55ba2-2fbb-49b2-b2ed-52e657cb8387:16 dk.dst 12b55ba2-2fbb-49b2-b2ed-52e657cb8387 16 dk.dst 2e640302-3f93-4892-b4c5-b075d1b6988c 2 Category VU urn:ddi:dk.dst:e95e4281-4f46-4ef3-89fb-7a83b0779480:16 dk.dst e95e4281-4f46-4ef3-89fb-7a83b0779480 16 dk.dst 08a688a4-4544-441c-a26e-261ebbbacdf2 2 Category WF urn:ddi:dk.dst:941c59c9-fddc-44a5-9385-8706073b06f3:16 dk.dst 941c59c9-fddc-44a5-9385-8706073b06f3 16 dk.dst 533ab5ce-2cd6-4de5-8698-ac02d7ef3be0 2 Category 59 urn:ddi:dk.dst:c8428c87-22c4-4613-a19b-e9a3807e1715:16 dk.dst c8428c87-22c4-4613-a19b-e9a3807e1715 16 dk.dst 767aae96-36ed-4511-9297-59b6507b2eaa 2 Category 590 urn:ddi:dk.dst:e9474645-6dae-493e-a35e-bda47a5a0bbb:16 dk.dst e9474645-6dae-493e-a35e-bda47a5a0bbb 16 dk.dst 7f97b0f1-11b0-49eb-92d0-d4fefbd80cfc 2 Category 5920 urn:ddi:dk.dst:3a6960c3-ed38-406f-9660-36f0d3afa56d:16 dk.dst 3a6960c3-ed38-406f-9660-36f0d3afa56d 16 dk.dst e714e701-0066-44f6-8e1d-7ac39c19c36f 2 Category QS urn:ddi:dk.dst:7d84dd30-b891-45ab-a4eb-40eeed42beac:16 dk.dst 7d84dd30-b891-45ab-a4eb-40eeed42beac 16 dk.dst 8effeaa1-1eec-43ed-b3db-a4a53bea7ac4 2 Category QW urn:ddi:dk.dst:363bb698-1d4e-4a31-a163-4cca1f6ec1b2:16 dk.dst 363bb698-1d4e-4a31-a163-4cca1f6ec1b2 16 dk.dst 38b05953-9cb1-4843-b362-99010fbb24da 2 Category QZ urn:ddi:dk.dst:37d0b398-49e8-4902-9b99-c3991e78ab63:16 dk.dst 37d0b398-49e8-4902-9b99-c3991e78ab63 16 dk.dst cad1bf3a-aa4a-48dd-8d71-2ef9081c5038 2 Category QP urn:ddi:dk.dst:aa2a99ab-beed-45c6-89aa-0f421029030a:16 dk.dst aa2a99ab-beed-45c6-89aa-0f421029030a 16 dk.dst 84477328-37e1-4804-af70-be6f361c9e1e 2 Category QQ urn:ddi:dk.dst:64fe18b0-967c-4843-a368-e5ecb1e7ef45:16 dk.dst 64fe18b0-967c-4843-a368-e5ecb1e7ef45 16 dk.dst 61c9f842-a0d6-42bf-b88b-a17fac555276 2 Category QU urn:ddi:dk.dst:3274aaf7-f4ae-4ebc-877c-c833fa59462a:16 dk.dst 3274aaf7-f4ae-4ebc-877c-c833fa59462a 16 dk.dst 36a0184b-bc6f-4917-b59a-89e98108d033 2 Category QX urn:ddi:dk.dst:0acbc7fb-ec29-461b-b312-e852cc2fc626:16 dk.dst 0acbc7fb-ec29-461b-b312-e852cc2fc626 16 csv_da 9371722f-c1ac-4be3-b248-b91ce9150308csv_da 9371722f-c1ac-4be3-b248-b91ce9150308csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/9371722f-c1ac-4be3-b248-b91ce9150308csv_da urn:ddi:dk.dst:c067c2cb-5517-486a-a7b3-7d63dea5c6d4:16 dk.dst c067c2cb-5517-486a-a7b3-7d63dea5c6d4 16 ddi_da 9371722f-c1ac-4be3-b248-b91ce9150308ddi_da 9371722f-c1ac-4be3-b248-b91ce9150308ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/9371722f-c1ac-4be3-b248-b91ce9150308ddi_da urn:ddi:dk.dst:409ef405-4fd0-49a1-a188-e45b3a380292:16 dk.dst 409ef405-4fd0-49a1-a188-e45b3a380292 16 urn:ddi:dk.dst:eaeaa100-3018-4cdd-ba9b-5f0712806ba1:16 dk.dst eaeaa100-3018-4cdd-ba9b-5f0712806ba1 16 urn:ddi:dk.dst:4e0f157a-9ad2-414d-9ccc-0daad42b34c2:2 dk.dst 4e0f157a-9ad2-414d-9ccc-0daad42b34c2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Europa Europa urn:ddi:dk.dst:953f7ad3-22a8-4b23-9ca9-e681e65569d2:3 dk.dst 953f7ad3-22a8-4b23-9ca9-e681e65569d2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 EU inklusiv uspecificerede lande EU inklusiv uspecificerede lande urn:ddi:dk.dst:cf71e292-130b-492b-bd32-f40ee9c37bb4:2 dk.dst cf71e292-130b-492b-bd32-f40ee9c37bb4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Den Europæiske Union (EU) Den Europæiske Union (EU) urn:ddi:dk.dst:204975e1-1a80-4a92-a578-59c4333fd2ac:2 dk.dst 204975e1-1a80-4a92-a578-59c4333fd2ac 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Belgien Belgien urn:ddi:dk.dst:60213b98-6e48-48bf-9ead-44a6125d85e5:2 dk.dst 60213b98-6e48-48bf-9ead-44a6125d85e5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Bulgarien Bulgarien urn:ddi:dk.dst:f39e2af3-71da-47a5-ab6b-0bfb18e63681:2 dk.dst f39e2af3-71da-47a5-ab6b-0bfb18e63681 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Cypern Cypern urn:ddi:dk.dst:c8a12ea7-6aeb-4a46-9740-1fc3367a3cf6:2 dk.dst c8a12ea7-6aeb-4a46-9740-1fc3367a3cf6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Estland Estland urn:ddi:dk.dst:229763e5-5480-4ada-8662-b5d3172690fe:2 dk.dst 229763e5-5480-4ada-8662-b5d3172690fe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Finland Finland Herunder Ålandsøerne. urn:ddi:dk.dst:180c2ae8-a627-433d-8ed6-da81406f9b8a:2 dk.dst 180c2ae8-a627-433d-8ed6-da81406f9b8a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Frankrig Frankrig Herunder Monaco og de franske oversøiske departementer (Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion) og den franske nordlige del af Saint-Martin. urn:ddi:dk.dst:e9896093-5248-43a1-ac60-2494035e0d25:2 dk.dst e9896093-5248-43a1-ac60-2494035e0d25 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Grækenland Grækenland urn:ddi:dk.dst:3948d02e-06cb-4564-b6b4-ecd4681a5e7c:2 dk.dst 3948d02e-06cb-4564-b6b4-ecd4681a5e7c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Irland Irland urn:ddi:dk.dst:24eca6fd-fe3d-4c0a-8ba3-055459b984d4:2 dk.dst 24eca6fd-fe3d-4c0a-8ba3-055459b984d4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Italien Italien Herunder Livigno, undtagen den italienske kommune Campione d'Italia. urn:ddi:dk.dst:a7697d98-aa63-4946-9924-d83cfe392add:2 dk.dst a7697d98-aa63-4946-9924-d83cfe392add 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Kroatien Kroatien urn:ddi:dk.dst:9eeaf276-c885-4dd2-9ff9-890f2fbef0ba:2 dk.dst 9eeaf276-c885-4dd2-9ff9-890f2fbef0ba 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Letland Letland urn:ddi:dk.dst:d5501563-f347-4b42-9409-4a962acfb2ef:2 dk.dst d5501563-f347-4b42-9409-4a962acfb2ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Litauen Litauen urn:ddi:dk.dst:ce6ebf48-24d7-4188-80be-7d713625dd8e:2 dk.dst ce6ebf48-24d7-4188-80be-7d713625dd8e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Luxembourg Luxembourg urn:ddi:dk.dst:f4c3dcbd-ca4b-4b4f-a60b-c670720ef29d:2 dk.dst f4c3dcbd-ca4b-4b4f-a60b-c670720ef29d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Malta Malta Herunder Gozo og Comino. urn:ddi:dk.dst:5c9952c2-5530-473b-bc94-e74fb355089c:2 dk.dst 5c9952c2-5530-473b-bc94-e74fb355089c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Nederlandene Nederlandene urn:ddi:dk.dst:fcc07d03-5ab2-4ae9-a824-4b25dccfda6d:2 dk.dst fcc07d03-5ab2-4ae9-a824-4b25dccfda6d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Polen Polen urn:ddi:dk.dst:12c8d624-f26a-4593-86df-a8f3cbf16f48:2 dk.dst 12c8d624-f26a-4593-86df-a8f3cbf16f48 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Portugal Portugal Herunder Azorerne og Madeira. urn:ddi:dk.dst:5b196f59-12ae-445d-ada5-651ccf16a055:2 dk.dst 5b196f59-12ae-445d-ada5-651ccf16a055 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Rumænien Rumænien urn:ddi:dk.dst:277688c2-252d-4cc9-8851-385469221cf1:2 dk.dst 277688c2-252d-4cc9-8851-385469221cf1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Slovakiet Slovakiet urn:ddi:dk.dst:71e1f747-1aea-4ea1-853d-870218d1e69c:2 dk.dst 71e1f747-1aea-4ea1-853d-870218d1e69c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Slovenien Slovenien urn:ddi:dk.dst:a3decc4b-0774-42dc-b815-60ea64928d25:2 dk.dst a3decc4b-0774-42dc-b815-60ea64928d25 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Spanien Spanien Herunder Balearerne og De Kanariske Øer, undtagen Ceuta (XC) og Melilla (XL). urn:ddi:dk.dst:77733fb1-8e91-4d0b-a818-0f3a0eed8649:2 dk.dst 77733fb1-8e91-4d0b-a818-0f3a0eed8649 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Sverige Sverige urn:ddi:dk.dst:bb69181e-1c2c-4679-b6c3-e77a1b5343fe:2 dk.dst bb69181e-1c2c-4679-b6c3-e77a1b5343fe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Tjekkiet Tjekkiet urn:ddi:dk.dst:5bffe690-ef6f-4036-8cc1-0922398b78ef:2 dk.dst 5bffe690-ef6f-4036-8cc1-0922398b78ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Tyskland Tyskland Herunder Helgoland; undtagen området Büsingen. urn:ddi:dk.dst:7ce575dc-3569-4b9f-8ada-7cdbc69434f2:2 dk.dst 7ce575dc-3569-4b9f-8ada-7cdbc69434f2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Ungarn Ungarn urn:ddi:dk.dst:68f88181-f1d9-4434-82c4-e81f810f5961:2 dk.dst 68f88181-f1d9-4434-82c4-e81f810f5961 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Østrig Østrig urn:ddi:dk.dst:3ea688b4-edef-4751-a61c-0861f40aa060:2 dk.dst 3ea688b4-edef-4751-a61c-0861f40aa060 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Uspecificerede lande Intrastat Uspecificerede lande Intrastat urn:ddi:dk.dst:da1019a5-f2b2-4b8b-ac1a-cc617fafa3ca:2 dk.dst da1019a5-f2b2-4b8b-ac1a-cc617fafa3ca 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Uoplyst land, EU Uoplyst land, EU Ikke en del af geonomenklaturen. urn:ddi:dk.dst:e4239fd0-16a1-4fff-8d9e-c9e472988627:2 dk.dst e4239fd0-16a1-4fff-8d9e-c9e472988627 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Proviant/bunkring, EU Proviant/bunkring, EU urn:ddi:dk.dst:c03abd2a-d9bb-415c-afbf-08c44c8a859b:2 dk.dst c03abd2a-d9bb-415c-afbf-08c44c8a859b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Uoplyst land EU Uoplyst land EU urn:ddi:dk.dst:1985da35-9870-4a3d-8a30-cad3b6eca3e4:2 dk.dst 1985da35-9870-4a3d-8a30-cad3b6eca3e4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Diskretioneret EU Diskretioneret EU urn:ddi:dk.dst:d05d42a4-3259-45ea-af01-e733e9342e22:2 dk.dst d05d42a4-3259-45ea-af01-e733e9342e22 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Nationale landekoder Nationale landekoder urn:ddi:dk.dst:83c8e474-660c-4e36-a6a8-db9534e16ad6:2 dk.dst 83c8e474-660c-4e36-a6a8-db9534e16ad6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Fastlandssoklen, DK Fastlandssoklen, DK Ikke en del af geonomenklaturen. urn:ddi:dk.dst:0baada7c-9bda-41bf-a8ff-295979b6483c:2 dk.dst 0baada7c-9bda-41bf-a8ff-295979b6483c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Fastlandssoklen, EU Fastlandssoklen, EU Ikke en del af geonomenklaturen. urn:ddi:dk.dst:ba05bd34-2563-4b1a-b40d-190f69d325a5:3 dk.dst ba05bd34-2563-4b1a-b40d-190f69d325a5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Europa uden for EU Europa uden for EU urn:ddi:dk.dst:2cd6a00f-3aff-4d7d-bb28-2ba4bdb2720f:2 dk.dst 2cd6a00f-3aff-4d7d-bb28-2ba4bdb2720f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Europa uden for EU Europa uden for EU urn:ddi:dk.dst:05a49f0e-5e52-4453-b544-08cdbb1ecd9d:2 dk.dst 05a49f0e-5e52-4453-b544-08cdbb1ecd9d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Albanien Albanien urn:ddi:dk.dst:30fdbc67-1a96-4db4-a01d-fc7b45849d38:2 dk.dst 30fdbc67-1a96-4db4-a01d-fc7b45849d38 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Andorra Andorra urn:ddi:dk.dst:af3690d5-7934-4c02-95fa-59c12b67f631:3 dk.dst af3690d5-7934-4c02-95fa-59c12b67f631 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Belarus Belarus Tidligere Hviderusland (før 2021). urn:ddi:dk.dst:f1bb4fca-e35d-4a78-b9de-d956c23c4c66:2 dk.dst f1bb4fca-e35d-4a78-b9de-d956c23c4c66 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Bosnien-Herzegovina Bosnien-Herzegovina urn:ddi:dk.dst:316da34e-0d85-4bc0-8f6b-37d426372f7f:2 dk.dst 316da34e-0d85-4bc0-8f6b-37d426372f7f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Færøerne Færøerne urn:ddi:dk.dst:46d0869e-067f-41af-9a85-f7abeeb1bcf7:2 dk.dst 46d0869e-067f-41af-9a85-f7abeeb1bcf7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Gibraltar Gibraltar urn:ddi:dk.dst:35327956-c0b7-4595-91f8-45126ffdab5c:2 dk.dst 35327956-c0b7-4595-91f8-45126ffdab5c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Island Island urn:ddi:dk.dst:06b1c936-a157-4f90-bcc8-648acd06da77:2 dk.dst 06b1c936-a157-4f90-bcc8-648acd06da77 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Kosovo Kosovo Som fastlagt ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. urn:ddi:dk.dst:6accb0fa-09d5-4b07-85ea-252ae55a63ce:2 dk.dst 6accb0fa-09d5-4b07-85ea-252ae55a63ce 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Liechtenstein Liechtenstein urn:ddi:dk.dst:441edb79-f7eb-47ad-a805-0a4ebb40a6ac:3 dk.dst 441edb79-f7eb-47ad-a805-0a4ebb40a6ac 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Nordmakedonien Nordmakedonien urn:ddi:dk.dst:7d7947db-6eb7-4abc-ab8f-0767bff8af10:2 dk.dst 7d7947db-6eb7-4abc-ab8f-0767bff8af10 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Moldova Moldova urn:ddi:dk.dst:3d73c48b-3aa4-44bd-bc6b-1f6ae18a030e:2 dk.dst 3d73c48b-3aa4-44bd-bc6b-1f6ae18a030e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Montenegro Montenegro urn:ddi:dk.dst:4e486042-9ab7-41ad-b5ef-3ce67600364f:2 dk.dst 4e486042-9ab7-41ad-b5ef-3ce67600364f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Norge Norge Herunder Svalbard og Jan Mayen. urn:ddi:dk.dst:31c9abef-4f5b-4d51-b10f-02e8b767bcd3:2 dk.dst 31c9abef-4f5b-4d51-b10f-02e8b767bcd3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Rusland Rusland urn:ddi:dk.dst:363428b2-142e-471b-98ca-7c7e0c7d88b3:2 dk.dst 363428b2-142e-471b-98ca-7c7e0c7d88b3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 San Marino San Marino urn:ddi:dk.dst:5e66ffb5-6236-435a-be79-3bccce9af0d3:2 dk.dst 5e66ffb5-6236-435a-be79-3bccce9af0d3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Schweiz Schweiz Herunder det tyske område Büsingen og det italienske sogn Campione d’Italia. urn:ddi:dk.dst:83daad0c-027a-4d47-9f81-a96172a4869b:2 dk.dst 83daad0c-027a-4d47-9f81-a96172a4869b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Serbien Serbien urn:ddi:dk.dst:6452357e-1f84-40ad-b1c5-e0015abf825a:2 dk.dst 6452357e-1f84-40ad-b1c5-e0015abf825a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Storbritannien Storbritannien De Britiske Kanaløer samt øen Man. urn:ddi:dk.dst:7d815c71-5f49-4b2f-b371-0f6b001d55ee:3 dk.dst 7d815c71-5f49-4b2f-b371-0f6b001d55ee 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Nordirland Nordirland urn:ddi:dk.dst:5b0059bf-e438-4734-bbd8-aa2c4c4f57af:2 dk.dst 5b0059bf-e438-4734-bbd8-aa2c4c4f57af 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Storbritannien (uden Nordirland) Storbritannien (uden Nordirland) urn:ddi:dk.dst:b9e87061-e107-4fe0-99ca-42e008b8d6d0:2 dk.dst b9e87061-e107-4fe0-99ca-42e008b8d6d0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Tyrkiet Tyrkiet urn:ddi:dk.dst:8cdea30d-c179-479f-a724-238a915ddbb3:2 dk.dst 8cdea30d-c179-479f-a724-238a915ddbb3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Ukraine Ukraine urn:ddi:dk.dst:558d02b8-64e7-4bd0-897c-290738c60bdf:2 dk.dst 558d02b8-64e7-4bd0-897c-290738c60bdf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Vatikanstaten Vatikanstaten urn:ddi:dk.dst:328c177c-e17f-4a5b-b1b4-cc6aa40d40f9:2 dk.dst 328c177c-e17f-4a5b-b1b4-cc6aa40d40f9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Afrika Afrika urn:ddi:dk.dst:9e6e5780-3220-4e10-a17d-ce1c0f19064e:2 dk.dst 9e6e5780-3220-4e10-a17d-ce1c0f19064e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Afrika Afrika urn:ddi:dk.dst:9dad2288-8fa3-4915-b5c1-1b43844adfdf:2 dk.dst 9dad2288-8fa3-4915-b5c1-1b43844adfdf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Nordafrika Nordafrika urn:ddi:dk.dst:bd81159a-2af2-4421-acc9-adc3a2b2b30f:2 dk.dst bd81159a-2af2-4421-acc9-adc3a2b2b30f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Algeriet Algeriet urn:ddi:dk.dst:5ed0ec5a-dee7-4595-9176-0393cbfe613f:2 dk.dst 5ed0ec5a-dee7-4595-9176-0393cbfe613f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Ceuta Ceuta urn:ddi:dk.dst:e6458d12-8702-4696-8204-1b1abea3a255:2 dk.dst e6458d12-8702-4696-8204-1b1abea3a255 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Egypten Egypten urn:ddi:dk.dst:e54bac54-3684-497a-a5f2-4897e21586e6:2 dk.dst e54bac54-3684-497a-a5f2-4897e21586e6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Libyen Libyen urn:ddi:dk.dst:8bf9865a-8f40-4ba2-9d75-15f6ea243078:2 dk.dst 8bf9865a-8f40-4ba2-9d75-15f6ea243078 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Marokko Marokko urn:ddi:dk.dst:c667d5fd-864b-4511-bc57-0f8b49b99cf6:2 dk.dst c667d5fd-864b-4511-bc57-0f8b49b99cf6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Melilla Melilla urn:ddi:dk.dst:0a3abb71-532a-4c3a-9f43-0e3dceb9c6e4:2 dk.dst 0a3abb71-532a-4c3a-9f43-0e3dceb9c6e4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Tunesien Tunesien urn:ddi:dk.dst:130e6b50-990f-4699-9bf4-6eefb333383f:2 dk.dst 130e6b50-990f-4699-9bf4-6eefb333383f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Vestsahara Vestsahara urn:ddi:dk.dst:cc4ae8ed-7f17-4734-8bd2-e4b6395581dd:2 dk.dst cc4ae8ed-7f17-4734-8bd2-e4b6395581dd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Andre Afrikanske lande Andre Afrikanske lande urn:ddi:dk.dst:13de57be-4e35-4f08-b503-f54b85ba86fa:2 dk.dst 13de57be-4e35-4f08-b503-f54b85ba86fa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Angola Angola Herunder Cabinda. urn:ddi:dk.dst:2de27f36-32b5-471c-8aa2-f5678a0e91df:2 dk.dst 2de27f36-32b5-471c-8aa2-f5678a0e91df 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Benin Benin urn:ddi:dk.dst:56f23bc3-e006-4f8a-9374-117e5acd927a:2 dk.dst 56f23bc3-e006-4f8a-9374-117e5acd927a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Botswana Botswana urn:ddi:dk.dst:6b7120e2-085e-4090-875e-41b002c8cbc5:2 dk.dst 6b7120e2-085e-4090-875e-41b002c8cbc5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Britisk territorium i det Indiske Ocean Britisk territorium i det Indiske Ocean Chagosøerne. urn:ddi:dk.dst:20cacaa2-eb4c-4170-9f76-8c8f7b34635a:2 dk.dst 20cacaa2-eb4c-4170-9f76-8c8f7b34635a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Burkina Faso Burkina Faso urn:ddi:dk.dst:67f05642-1456-4c3c-bd48-48d2f4e834d8:2 dk.dst 67f05642-1456-4c3c-bd48-48d2f4e834d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Burundi Burundi urn:ddi:dk.dst:7284bcfe-128a-4777-bc1b-b088aba4a7aa:2 dk.dst 7284bcfe-128a-4777-bc1b-b088aba4a7aa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Cameroun Cameroun urn:ddi:dk.dst:d714e71a-b199-4acc-88c6-5c2e3f83f655:2 dk.dst d714e71a-b199-4acc-88c6-5c2e3f83f655 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Centralafrikanske Republik Centralafrikanske Republik urn:ddi:dk.dst:ce1eb122-3005-455f-b438-6e15b4f78480:2 dk.dst ce1eb122-3005-455f-b438-6e15b4f78480 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Comorerne Comorerne Grande Comore, Anjouan og Mohéli. urn:ddi:dk.dst:6dd03976-5a0d-460c-b2fc-086cd023bb9b:2 dk.dst 6dd03976-5a0d-460c-b2fc-086cd023bb9b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Congo, Demokratiske Republik Congo, Demokratiske Republik Tidligere Zaire. urn:ddi:dk.dst:e3ce7218-b487-4c9f-8a34-bfe689bb9ab4:2 dk.dst e3ce7218-b487-4c9f-8a34-bfe689bb9ab4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Congo, Republikken Congo, Republikken urn:ddi:dk.dst:cbfcf2e8-1bbd-4cd9-a864-a09fc4f2dccf:2 dk.dst cbfcf2e8-1bbd-4cd9-a864-a09fc4f2dccf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Djibouti Djibouti urn:ddi:dk.dst:9310d997-2ef6-42bd-b408-e9d0dd395ac4:2 dk.dst 9310d997-2ef6-42bd-b408-e9d0dd395ac4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Elfenbenskysten Elfenbenskysten urn:ddi:dk.dst:36fa15cb-05e0-4869-810d-376d0787b61f:2 dk.dst 36fa15cb-05e0-4869-810d-376d0787b61f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Eritrea Eritrea urn:ddi:dk.dst:7e5e8561-1f85-4fee-abbb-551fe4d31c58:4 dk.dst 7e5e8561-1f85-4fee-abbb-551fe4d31c58 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Eswatini Eswatini Tidligere Swaziland (før 2018). urn:ddi:dk.dst:ad85c087-cd2a-4b92-8fb0-2ce92cf689fb:2 dk.dst ad85c087-cd2a-4b92-8fb0-2ce92cf689fb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Etiopien Etiopien urn:ddi:dk.dst:3df04fb1-c342-4489-a981-61e02b3b32ab:2 dk.dst 3df04fb1-c342-4489-a981-61e02b3b32ab 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Gabon Gabon urn:ddi:dk.dst:6c006a7b-7b2e-436c-b7c1-dbf00874cbe0:2 dk.dst 6c006a7b-7b2e-436c-b7c1-dbf00874cbe0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Gambia Gambia urn:ddi:dk.dst:d0a548d7-2643-4057-ae8e-dc03cba26f3c:2 dk.dst d0a548d7-2643-4057-ae8e-dc03cba26f3c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Ghana Ghana urn:ddi:dk.dst:7f20d3a2-2537-4048-b1c5-b3fc1d263103:2 dk.dst 7f20d3a2-2537-4048-b1c5-b3fc1d263103 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Guinea Guinea urn:ddi:dk.dst:3c2c8727-72e5-4621-98e0-cb749e81e9fc:2 dk.dst 3c2c8727-72e5-4621-98e0-cb749e81e9fc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Guinea-Bissau Guinea-Bissau urn:ddi:dk.dst:21abeddf-6fa2-4d08-a4a0-382da3b2d2de:2 dk.dst 21abeddf-6fa2-4d08-a4a0-382da3b2d2de 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Kap Verde Kap Verde urn:ddi:dk.dst:f7beaf8d-684a-4139-8329-33971c2755a7:2 dk.dst f7beaf8d-684a-4139-8329-33971c2755a7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Kenya Kenya urn:ddi:dk.dst:6945b835-bbe9-4654-9f44-6966e37345c8:2 dk.dst 6945b835-bbe9-4654-9f44-6966e37345c8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Lesotho Lesotho urn:ddi:dk.dst:fc61f59d-a5cc-4b88-a324-19bf03cafc8e:2 dk.dst fc61f59d-a5cc-4b88-a324-19bf03cafc8e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Liberia Liberia urn:ddi:dk.dst:a4446180-c1b0-43f2-8882-8b472f835d0a:2 dk.dst a4446180-c1b0-43f2-8882-8b472f835d0a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Madagaskar Madagaskar urn:ddi:dk.dst:4f57c55c-c283-43b7-93d9-70c56eb4ce88:2 dk.dst 4f57c55c-c283-43b7-93d9-70c56eb4ce88 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Malawi Malawi urn:ddi:dk.dst:f784cf89-92be-4a7c-b103-e98ce88c3d9f:2 dk.dst f784cf89-92be-4a7c-b103-e98ce88c3d9f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Mali Mali urn:ddi:dk.dst:fe2d1571-944a-48be-9f39-24a9956274d7:2 dk.dst fe2d1571-944a-48be-9f39-24a9956274d7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Mauritanien Mauritanien urn:ddi:dk.dst:e3101f7e-2d18-4694-bc28-3fa6c4591841:2 dk.dst e3101f7e-2d18-4694-bc28-3fa6c4591841 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Mauritius Mauritius Mauritius, Rodrigues, Agalega og Cargados Carajos Shoals (St. Brandonøerne). urn:ddi:dk.dst:8e04234f-55f2-46c9-a014-2f9ef5afb310:2 dk.dst 8e04234f-55f2-46c9-a014-2f9ef5afb310 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Mozambique Mozambique urn:ddi:dk.dst:cff8a2be-7ecf-48a7-8543-406c96a407f0:2 dk.dst cff8a2be-7ecf-48a7-8543-406c96a407f0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Namibia Namibia urn:ddi:dk.dst:04401f45-5306-41c8-a8dc-b198173ec62d:2 dk.dst 04401f45-5306-41c8-a8dc-b198173ec62d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Niger Niger urn:ddi:dk.dst:dfd6dab0-e453-4e6e-b16b-d63656488ef4:2 dk.dst dfd6dab0-e453-4e6e-b16b-d63656488ef4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Nigeria Nigeria urn:ddi:dk.dst:aaf23c47-1cfe-4ef7-ad48-48598822f229:2 dk.dst aaf23c47-1cfe-4ef7-ad48-48598822f229 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Rwanda Rwanda urn:ddi:dk.dst:2eb7d902-1b7b-4cb9-bf38-befa4f3790c5:2 dk.dst 2eb7d902-1b7b-4cb9-bf38-befa4f3790c5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Sao Tome og Principe Sao Tome og Principe urn:ddi:dk.dst:e14724b9-cd2d-45c3-8795-696df4c72877:2 dk.dst e14724b9-cd2d-45c3-8795-696df4c72877 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Senegal Senegal urn:ddi:dk.dst:a9c5cdf1-0489-445c-95ab-2789fe6dbb9c:2 dk.dst a9c5cdf1-0489-445c-95ab-2789fe6dbb9c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Seychellerne Seychellerne Mahéøerne, Silhouette, Praslin (herunder La Digue), Frégate, Mamelles og Récifs, Bird og Denis, Plate og Coëtivy, Amiranteøerne, Alphonseøerne, Providenceøerne, Aldabraøerne. urn:ddi:dk.dst:8c0b9c21-6072-4e57-8d82-378eeb014ddc:2 dk.dst 8c0b9c21-6072-4e57-8d82-378eeb014ddc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Sierra Leone Sierra Leone urn:ddi:dk.dst:b4bda420-d7a4-40b4-bdcd-95c9dc99c6d0:2 dk.dst b4bda420-d7a4-40b4-bdcd-95c9dc99c6d0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Skt. Helena Skt. Helena Til St. Helena hørende områder Ascension og Tristan da Cunhaøerne. urn:ddi:dk.dst:c23408eb-4d9d-4724-8a69-6433170bdcf9:2 dk.dst c23408eb-4d9d-4724-8a69-6433170bdcf9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Somalia Somalia urn:ddi:dk.dst:18f17100-4149-4525-8c5f-75625ada7c7b:2 dk.dst 18f17100-4149-4525-8c5f-75625ada7c7b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Sudan Sudan urn:ddi:dk.dst:f0e2e6c4-817f-41f0-a68f-43a7d8323172:2 dk.dst f0e2e6c4-817f-41f0-a68f-43a7d8323172 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Sydafrika Sydafrika urn:ddi:dk.dst:66af0ef7-c794-4beb-b104-2136aefab63d:2 dk.dst 66af0ef7-c794-4beb-b104-2136aefab63d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Sydsudan Sydsudan urn:ddi:dk.dst:55203593-1bc5-4c6c-b729-02bbf0485e9c:2 dk.dst 55203593-1bc5-4c6c-b729-02bbf0485e9c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Tanzania Tanzania Tanganyika, Zanzibar og Pemba. urn:ddi:dk.dst:509412d3-7e2c-4336-a29b-0b3a11757b03:2 dk.dst 509412d3-7e2c-4336-a29b-0b3a11757b03 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Tchad Tchad urn:ddi:dk.dst:2adb0501-9b22-4f4c-928d-2ac08c3623c6:2 dk.dst 2adb0501-9b22-4f4c-928d-2ac08c3623c6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Togo Togo urn:ddi:dk.dst:98c49f8e-6d0d-4e0c-b032-6a2fc9bcd566:2 dk.dst 98c49f8e-6d0d-4e0c-b032-6a2fc9bcd566 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Uganda Uganda urn:ddi:dk.dst:6678fc0f-795b-4ca5-989d-5cf1c698dfcb:2 dk.dst 6678fc0f-795b-4ca5-989d-5cf1c698dfcb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Zambia Zambia urn:ddi:dk.dst:264c6944-8b92-4224-b453-fb65b114ed7c:2 dk.dst 264c6944-8b92-4224-b453-fb65b114ed7c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Zimbabwe Zimbabwe urn:ddi:dk.dst:e8f1f9fb-13ed-485c-9547-996873d397f4:2 dk.dst e8f1f9fb-13ed-485c-9547-996873d397f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Ækvatorialguinea Ækvatorialguinea urn:ddi:dk.dst:73b81f76-5159-4c95-909a-c6b88d57078a:2 dk.dst 73b81f76-5159-4c95-909a-c6b88d57078a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Amerika Amerika urn:ddi:dk.dst:8c5522a8-60ea-4f55-b61b-eafd658ab519:2 dk.dst 8c5522a8-60ea-4f55-b61b-eafd658ab519 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Amerika Amerika urn:ddi:dk.dst:09bbbb44-80c5-48f6-a0e6-f0a0e12a455d:2 dk.dst 09bbbb44-80c5-48f6-a0e6-f0a0e12a455d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Nordamerika Nordamerika urn:ddi:dk.dst:bad19cf7-955a-485b-b952-1b3ce7a28d97:2 dk.dst bad19cf7-955a-485b-b952-1b3ce7a28d97 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Canada Canada urn:ddi:dk.dst:a68daa33-a4f3-4401-81e6-8bc95eb689ba:2 dk.dst a68daa33-a4f3-4401-81e6-8bc95eb689ba 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Grønland Grønland urn:ddi:dk.dst:bd80794b-2043-47c5-8b34-83252544dab8:2 dk.dst bd80794b-2043-47c5-8b34-83252544dab8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Skt. Pierre og Miquelon Skt. Pierre og Miquelon urn:ddi:dk.dst:4a99040c-21d7-4909-b858-52d8acbe9764:2 dk.dst 4a99040c-21d7-4909-b858-52d8acbe9764 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 USA USA Herunder Puerto Rico. urn:ddi:dk.dst:573f4573-c768-4430-a64d-d47e53b56d63:2 dk.dst 573f4573-c768-4430-a64d-d47e53b56d63 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Mellemamerika og Caribien Mellemamerika og Caribien urn:ddi:dk.dst:4737212c-89d8-4deb-9038-a1d5c88d34fd:2 dk.dst 4737212c-89d8-4deb-9038-a1d5c88d34fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Amerikanske Jomfruøer Amerikanske Jomfruøer urn:ddi:dk.dst:50cf69d7-104b-4420-8c38-b8cddde69d4f:2 dk.dst 50cf69d7-104b-4420-8c38-b8cddde69d4f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Anguilla Anguilla urn:ddi:dk.dst:cd7cc726-8918-4f7c-bd17-de2363c57640:2 dk.dst cd7cc726-8918-4f7c-bd17-de2363c57640 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda urn:ddi:dk.dst:b879b2bd-71e6-405c-8f06-314e4e0dfa46:2 dk.dst b879b2bd-71e6-405c-8f06-314e4e0dfa46 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Aruba Aruba urn:ddi:dk.dst:ba6b46de-07ec-4d63-8cbd-dd3c14671c0c:2 dk.dst ba6b46de-07ec-4d63-8cbd-dd3c14671c0c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Bahamas Bahamas urn:ddi:dk.dst:d2fa59f1-6fda-4650-9c22-7b5a775130d4:2 dk.dst d2fa59f1-6fda-4650-9c22-7b5a775130d4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Barbados Barbados urn:ddi:dk.dst:09909f98-d224-4630-92e0-1fa5a0edbfd5:2 dk.dst 09909f98-d224-4630-92e0-1fa5a0edbfd5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Belize Belize urn:ddi:dk.dst:7666c68b-5b20-4660-a065-0ed77e0e95ed:2 dk.dst 7666c68b-5b20-4660-a065-0ed77e0e95ed 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Bermuda Bermuda urn:ddi:dk.dst:fb203014-09bb-4db0-801a-12447d5fabf9:2 dk.dst fb203014-09bb-4db0-801a-12447d5fabf9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Bonaire Bonaire urn:ddi:dk.dst:7a2fb9b2-dbb0-48dd-a37e-434be124bd30:2 dk.dst 7a2fb9b2-dbb0-48dd-a37e-434be124bd30 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Britiske Jomfruøer Britiske Jomfruøer urn:ddi:dk.dst:44ea0e47-490c-47f7-ac06-5899fdd1c31c:2 dk.dst 44ea0e47-490c-47f7-ac06-5899fdd1c31c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Caymanøerme Caymanøerme urn:ddi:dk.dst:c4e03624-9dfc-4b9c-85d5-11ed7d18700d:2 dk.dst c4e03624-9dfc-4b9c-85d5-11ed7d18700d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Costa Rica Costa Rica urn:ddi:dk.dst:a950711a-0a5c-4601-97fb-4f7995039f4f:2 dk.dst a950711a-0a5c-4601-97fb-4f7995039f4f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Cuba Cuba urn:ddi:dk.dst:a1d2c906-ec1e-4aa9-af22-a281ecd6ec7f:2 dk.dst a1d2c906-ec1e-4aa9-af22-a281ecd6ec7f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Curacao Curacao urn:ddi:dk.dst:00737cbc-66b4-4dc4-b7ba-54f47ba78cc2:2 dk.dst 00737cbc-66b4-4dc4-b7ba-54f47ba78cc2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Dominica Dominica urn:ddi:dk.dst:2a091b72-a0bc-4d14-b1e9-579719d93cd2:2 dk.dst 2a091b72-a0bc-4d14-b1e9-579719d93cd2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Dominikanske Republik Dominikanske Republik urn:ddi:dk.dst:e98eac82-1523-45d0-8012-013d43d0c9b6:2 dk.dst e98eac82-1523-45d0-8012-013d43d0c9b6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 El Salvador El Salvador urn:ddi:dk.dst:4f294020-66e2-43c2-9368-58a4b5c6944a:2 dk.dst 4f294020-66e2-43c2-9368-58a4b5c6944a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Grenada Grenada Herunder De Sydlige Grenadiner. urn:ddi:dk.dst:63ee1591-abb4-43fd-bea3-10dd0b7d8ef5:2 dk.dst 63ee1591-abb4-43fd-bea3-10dd0b7d8ef5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Guatemala Guatemala urn:ddi:dk.dst:ce18251a-d00c-45aa-a22c-fd6efcacd30b:2 dk.dst ce18251a-d00c-45aa-a22c-fd6efcacd30b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Haiti Haiti urn:ddi:dk.dst:40d2e61a-e185-40a3-8d8e-e6571d755b67:2 dk.dst 40d2e61a-e185-40a3-8d8e-e6571d755b67 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Honduras Honduras Herunder Swanøerne. urn:ddi:dk.dst:41b97df1-7ccb-4682-9362-1ec4fc2326a2:2 dk.dst 41b97df1-7ccb-4682-9362-1ec4fc2326a2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Jamaica Jamaica urn:ddi:dk.dst:f52fc79c-032c-43bb-a62e-86033ab2ba18:2 dk.dst f52fc79c-032c-43bb-a62e-86033ab2ba18 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Mexico Mexico urn:ddi:dk.dst:0404666b-b818-4360-a9cd-8e486c59c067:2 dk.dst 0404666b-b818-4360-a9cd-8e486c59c067 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Montserrat Montserrat urn:ddi:dk.dst:7376e5c5-a211-4aab-b7b1-93a1d0b6d89c:2 dk.dst 7376e5c5-a211-4aab-b7b1-93a1d0b6d89c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Nicaragua Nicaragua Herunder Cornøerne. urn:ddi:dk.dst:0188f9c1-4429-497c-be88-83c8c48b5607:2 dk.dst 0188f9c1-4429-497c-be88-83c8c48b5607 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Panama Panama Herunder den tidligere Kanalzone. urn:ddi:dk.dst:b45d9a3e-a8cf-4c64-ba52-64d32e5a168b:2 dk.dst b45d9a3e-a8cf-4c64-ba52-64d32e5a168b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Saint Barthélemy Saint Barthélemy urn:ddi:dk.dst:9a41b304-41c3-4115-9607-8c5ba85da70c:2 dk.dst 9a41b304-41c3-4115-9607-8c5ba85da70c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Skt. Kitts og Nevis Skt. Kitts og Nevis urn:ddi:dk.dst:879be5ce-64be-4606-9079-7efd127b38a8:2 dk.dst 879be5ce-64be-4606-9079-7efd127b38a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Skt. Lucia Skt. Lucia urn:ddi:dk.dst:8ea81ff1-e122-45e3-8019-808901b16753:2 dk.dst 8ea81ff1-e122-45e3-8019-808901b16753 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Skt. Martin (NL) Skt. Martin (NL) Øen Saint-Martin er opdelt i den franske nordlige del og den hollandske sydlige del. urn:ddi:dk.dst:7d9944be-66a4-4829-9827-364de9466d92:2 dk.dst 7d9944be-66a4-4829-9827-364de9466d92 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Skt. Vincent og Grenadinerne Skt. Vincent og Grenadinerne Herunder De Nordlige Grenadiner. urn:ddi:dk.dst:0300d547-b166-45a6-9364-8ca5a6741ec1:2 dk.dst 0300d547-b166-45a6-9364-8ca5a6741ec1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago urn:ddi:dk.dst:08e67a46-0164-430a-b5a8-f9bdb97b3f8c:2 dk.dst 08e67a46-0164-430a-b5a8-f9bdb97b3f8c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Turks- og Caicosøerne Turks- og Caicosøerne urn:ddi:dk.dst:6210a86b-2921-4566-b275-c3de1e7eeb55:2 dk.dst 6210a86b-2921-4566-b275-c3de1e7eeb55 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Sydamerika Sydamerika urn:ddi:dk.dst:8f4c4da3-b7c7-4427-92aa-7a0b8c0044f3:2 dk.dst 8f4c4da3-b7c7-4427-92aa-7a0b8c0044f3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Argentina Argentina urn:ddi:dk.dst:4e56f86f-8c35-42da-971f-a4507f00bac6:2 dk.dst 4e56f86f-8c35-42da-971f-a4507f00bac6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Bolivia Bolivia urn:ddi:dk.dst:dbac4bf3-85a1-4b54-ad87-f6b0842a3847:2 dk.dst dbac4bf3-85a1-4b54-ad87-f6b0842a3847 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Brasilien Brasilien urn:ddi:dk.dst:73ce51d0-1a6f-4c29-a265-074aad01f55d:2 dk.dst 73ce51d0-1a6f-4c29-a265-074aad01f55d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Chile Chile urn:ddi:dk.dst:522892bf-7b05-476a-8763-7ed3aa6edce8:2 dk.dst 522892bf-7b05-476a-8763-7ed3aa6edce8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Colombia Colombia urn:ddi:dk.dst:4cbf1cec-33b6-424e-ad7a-48d4ff3aa21d:2 dk.dst 4cbf1cec-33b6-424e-ad7a-48d4ff3aa21d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Ecuador Ecuador Herunder Galapagosøerne. urn:ddi:dk.dst:9989b998-4526-4f9b-bc9f-cf348f9d222b:2 dk.dst 9989b998-4526-4f9b-bc9f-cf348f9d222b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Falklandsøerne Falklandsøerne urn:ddi:dk.dst:7558e655-c82f-4289-ab4e-49085ad50a24:2 dk.dst 7558e655-c82f-4289-ab4e-49085ad50a24 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Guyana Guyana urn:ddi:dk.dst:1ec06f9e-3ae6-4be3-8172-3c1082583eed:2 dk.dst 1ec06f9e-3ae6-4be3-8172-3c1082583eed 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Paraguay Paraguay urn:ddi:dk.dst:8e91108a-4738-4686-acb1-d5e843637c82:2 dk.dst 8e91108a-4738-4686-acb1-d5e843637c82 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Peru Peru urn:ddi:dk.dst:d12d6f36-907f-449e-874a-d39cae342aa4:2 dk.dst d12d6f36-907f-449e-874a-d39cae342aa4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Suriname Suriname urn:ddi:dk.dst:6fe078bc-b157-46f7-ac93-bbaac7ed902f:2 dk.dst 6fe078bc-b157-46f7-ac93-bbaac7ed902f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Uruguay Uruguay urn:ddi:dk.dst:8b5d6283-36ce-4c50-8597-5600bd514920:2 dk.dst 8b5d6283-36ce-4c50-8597-5600bd514920 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Venezuela Venezuela urn:ddi:dk.dst:c9e05682-7cae-4db1-9bae-5fec3318306a:2 dk.dst c9e05682-7cae-4db1-9bae-5fec3318306a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Asien Asien urn:ddi:dk.dst:cf4cabcc-0876-401a-8e58-acb835a30e71:2 dk.dst cf4cabcc-0876-401a-8e58-acb835a30e71 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Asien Asien urn:ddi:dk.dst:c9e46ff3-64a0-40ce-952d-b842b224ab97:4 dk.dst c9e46ff3-64a0-40ce-952d-b842b224ab97 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} DSTLM01\rkr Mellemøsten Mellemøsten urn:ddi:dk.dst:1d7decfd-9044-48b9-a501-84ec7123577f:2 dk.dst 1d7decfd-9044-48b9-a501-84ec7123577f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Armenien Armenien urn:ddi:dk.dst:53d318b0-6266-47ea-9452-66098dd347c3:2 dk.dst 53d318b0-6266-47ea-9452-66098dd347c3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Aserbajdsjan Aserbajdsjan urn:ddi:dk.dst:f10d39e9-abf3-4b41-9b4a-4f60f926cb21:2 dk.dst f10d39e9-abf3-4b41-9b4a-4f60f926cb21 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Bahrain Bahrain urn:ddi:dk.dst:9a2e2f09-896f-477a-af40-9afb353e0921:2 dk.dst 9a2e2f09-896f-477a-af40-9afb353e0921 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm alQuwain, Ras al Khaimah og Fujairah. urn:ddi:dk.dst:7b3f27cc-0857-4167-8c1e-f1aec5200ac8:2 dk.dst 7b3f27cc-0857-4167-8c1e-f1aec5200ac8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Georgien Georgien urn:ddi:dk.dst:846694f9-780f-4eb5-9073-f9be9569ff61:2 dk.dst 846694f9-780f-4eb5-9073-f9be9569ff61 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Irak Irak urn:ddi:dk.dst:d690762e-b5d2-445f-8343-9196a2ec2034:2 dk.dst d690762e-b5d2-445f-8343-9196a2ec2034 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Iran Iran urn:ddi:dk.dst:8600e0ed-36f6-4a43-8773-7847b86b0bd9:2 dk.dst 8600e0ed-36f6-4a43-8773-7847b86b0bd9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Israel Israel urn:ddi:dk.dst:8d7a3f4d-d819-499b-9b91-179526266eda:2 dk.dst 8d7a3f4d-d819-499b-9b91-179526266eda 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Jordan Jordan urn:ddi:dk.dst:a82c7a81-c376-4440-9013-f555bef09986:2 dk.dst a82c7a81-c376-4440-9013-f555bef09986 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Kuwait Kuwait urn:ddi:dk.dst:4b9067e1-abb0-4b84-a89d-e7af74419e8e:2 dk.dst 4b9067e1-abb0-4b84-a89d-e7af74419e8e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Libanon Libanon urn:ddi:dk.dst:7cb7b236-f8a0-4f00-b708-795f196501ca:2 dk.dst 7cb7b236-f8a0-4f00-b708-795f196501ca 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Oman Oman urn:ddi:dk.dst:8994a7fa-4616-4d40-9e8c-673a466b083f:2 dk.dst 8994a7fa-4616-4d40-9e8c-673a466b083f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Palæstina Palæstina urn:ddi:dk.dst:8750c87f-ed8b-4e5f-b87a-8781f584025f:2 dk.dst 8750c87f-ed8b-4e5f-b87a-8781f584025f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Qatar Qatar urn:ddi:dk.dst:1c8c1ab6-3aaa-4079-97d8-c3144adeaed7:2 dk.dst 1c8c1ab6-3aaa-4079-97d8-c3144adeaed7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Saudi-Arabien Saudi-Arabien urn:ddi:dk.dst:43e2d4be-1fad-4548-86fd-24f60a250a21:2 dk.dst 43e2d4be-1fad-4548-86fd-24f60a250a21 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Syrien Syrien urn:ddi:dk.dst:1be21bbc-a233-4463-a3b1-175867ff8100:2 dk.dst 1be21bbc-a233-4463-a3b1-175867ff8100 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Yemen Yemen Tidligere Nordyemen og Sydyemen. urn:ddi:dk.dst:a85bd8f8-a012-41e6-80d7-4d58703e6b7d:2 dk.dst a85bd8f8-a012-41e6-80d7-4d58703e6b7d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Andre Asiatiske lande Andre Asiatiske lande urn:ddi:dk.dst:566894ad-24e8-4155-a999-d62b2a3c66b4:2 dk.dst 566894ad-24e8-4155-a999-d62b2a3c66b4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Afghanistan Afghanistan urn:ddi:dk.dst:4f85c03a-e52f-4510-9895-35007f8c98e5:2 dk.dst 4f85c03a-e52f-4510-9895-35007f8c98e5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Bangladesh Bangladesh urn:ddi:dk.dst:3eaed0dc-eb6a-4b67-a02f-4c58b0dc0b20:2 dk.dst 3eaed0dc-eb6a-4b67-a02f-4c58b0dc0b20 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Bhutan Bhutan urn:ddi:dk.dst:2e563431-51df-41a8-b214-81398b60b2e4:2 dk.dst 2e563431-51df-41a8-b214-81398b60b2e4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Brunei Brunei urn:ddi:dk.dst:6fec7391-2722-4cf5-a07e-7d191b9f920a:2 dk.dst 6fec7391-2722-4cf5-a07e-7d191b9f920a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Cambodja Cambodja urn:ddi:dk.dst:1a8c892c-3751-466e-a115-3f153f6d65d5:2 dk.dst 1a8c892c-3751-466e-a115-3f153f6d65d5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Filippinerne Filippinerne urn:ddi:dk.dst:ea92fd1c-529f-4e1e-a5c0-6894b40a68c6:2 dk.dst ea92fd1c-529f-4e1e-a5c0-6894b40a68c6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Hong Kong Hong Kong Det Særlige Administrative Område Hongkong i Folkerepublikken Kina. urn:ddi:dk.dst:e07d6a97-a626-4c96-9472-c80474b6aa3b:2 dk.dst e07d6a97-a626-4c96-9472-c80474b6aa3b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Indien Indien urn:ddi:dk.dst:a3985ed4-1da6-4779-a85c-072b36a62996:2 dk.dst a3985ed4-1da6-4779-a85c-072b36a62996 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Indonesien Indonesien urn:ddi:dk.dst:afbe2daa-9b8c-458e-b187-6169d2f85241:2 dk.dst afbe2daa-9b8c-458e-b187-6169d2f85241 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Japan Japan urn:ddi:dk.dst:ef458dd7-9e14-4492-864a-b28f1edb9243:2 dk.dst ef458dd7-9e14-4492-864a-b28f1edb9243 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Kasakhstan Kasakhstan urn:ddi:dk.dst:6b88bbee-c26d-46c1-aef3-bfac981f8d91:2 dk.dst 6b88bbee-c26d-46c1-aef3-bfac981f8d91 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Kina Kina urn:ddi:dk.dst:f4b2dff9-12a4-4eac-93f7-e51e8ea5adb3:2 dk.dst f4b2dff9-12a4-4eac-93f7-e51e8ea5adb3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Kirgisistan Kirgisistan urn:ddi:dk.dst:c821dd4d-efd0-46d4-9b2b-4b1ebc2560da:2 dk.dst c821dd4d-efd0-46d4-9b2b-4b1ebc2560da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Laos Laos urn:ddi:dk.dst:48ac3ed9-77e0-4620-8350-8ffddcdbf20c:2 dk.dst 48ac3ed9-77e0-4620-8350-8ffddcdbf20c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Macao Macao Det Særlige Administrative Område Macao i Folkerepublikken Kina. urn:ddi:dk.dst:28b16eb4-efd8-412f-b1b9-eda4fe0cb226:2 dk.dst 28b16eb4-efd8-412f-b1b9-eda4fe0cb226 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Malaysia Malaysia Den Malaysiske Halvø og Østmalaysia (Sarawak, Sabah og Labuan). urn:ddi:dk.dst:355304f1-ed0d-4e01-89b9-cf3001e56c8d:2 dk.dst 355304f1-ed0d-4e01-89b9-cf3001e56c8d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Maldiverne Maldiverne urn:ddi:dk.dst:2e681cf1-9ff6-4cfc-b621-46ec6dc5f94c:2 dk.dst 2e681cf1-9ff6-4cfc-b621-46ec6dc5f94c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Mongoliet Mongoliet urn:ddi:dk.dst:cf1996bd-628a-42fa-8c61-5e5d5a2198f4:2 dk.dst cf1996bd-628a-42fa-8c61-5e5d5a2198f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Myanmar Myanmar Tidligere Burma. urn:ddi:dk.dst:840d9669-a2c8-4ec5-8646-b672281dcacd:2 dk.dst 840d9669-a2c8-4ec5-8646-b672281dcacd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Nepal Nepal urn:ddi:dk.dst:9703c612-4660-45d0-ace1-10f77087b4d1:2 dk.dst 9703c612-4660-45d0-ace1-10f77087b4d1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Nordkorea Nordkorea urn:ddi:dk.dst:5506f654-b8a8-431d-89e6-9dd74d3acdf5:2 dk.dst 5506f654-b8a8-431d-89e6-9dd74d3acdf5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Pakistan Pakistan urn:ddi:dk.dst:90b43f74-2c4e-4bc7-a4f4-6e15c59a07a5:2 dk.dst 90b43f74-2c4e-4bc7-a4f4-6e15c59a07a5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Singapore Singapore urn:ddi:dk.dst:12ede25e-3f57-4bf1-b273-c63b8e5947de:2 dk.dst 12ede25e-3f57-4bf1-b273-c63b8e5947de 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Sri Lanka Sri Lanka urn:ddi:dk.dst:780bb3f3-4e8a-47be-ad98-74cca889dc9b:2 dk.dst 780bb3f3-4e8a-47be-ad98-74cca889dc9b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Sydkorea Sydkorea urn:ddi:dk.dst:939f569a-ec3b-4c62-a000-929d3deaa241:2 dk.dst 939f569a-ec3b-4c62-a000-929d3deaa241 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Tadsjikistan Tadsjikistan urn:ddi:dk.dst:060a4b02-f5c3-4844-bcb4-94309b7e4adf:2 dk.dst 060a4b02-f5c3-4844-bcb4-94309b7e4adf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Taiwan Taiwan Det Særskilte Toldområde Kinmen, Matsu, Penghu og Taiwan. urn:ddi:dk.dst:1a04dffb-4f86-48d8-8cc6-d3a243202db8:2 dk.dst 1a04dffb-4f86-48d8-8cc6-d3a243202db8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Thailand Thailand urn:ddi:dk.dst:3bfb20c8-bbd1-4904-b466-eb1aedfbadf5:2 dk.dst 3bfb20c8-bbd1-4904-b466-eb1aedfbadf5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Turkmenistan Turkmenistan urn:ddi:dk.dst:6692f7a1-f6e0-46a2-9e75-c4f51c94a5e3:2 dk.dst 6692f7a1-f6e0-46a2-9e75-c4f51c94a5e3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Usbekistan Usbekistan urn:ddi:dk.dst:098fd47d-e79f-4871-a45a-37324f346bb7:2 dk.dst 098fd47d-e79f-4871-a45a-37324f346bb7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Vietnam Vietnam urn:ddi:dk.dst:18222a52-4be5-481b-a2ab-dbd804861212:2 dk.dst 18222a52-4be5-481b-a2ab-dbd804861212 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Østtimor Østtimor urn:ddi:dk.dst:013a4b51-b7e7-4cba-a1b4-5205f951d3dc:2 dk.dst 013a4b51-b7e7-4cba-a1b4-5205f951d3dc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Oceanien og Polarregionerne Oceanien og Polarregionerne urn:ddi:dk.dst:f1f74b48-36a2-44da-b4ae-5f93222f8d55:2 dk.dst f1f74b48-36a2-44da-b4ae-5f93222f8d55 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Oceanien og Polarregionerne Oceanien og Polarregionerne urn:ddi:dk.dst:d72d9305-55ad-4d23-8eba-b55c1ed26aef:2 dk.dst d72d9305-55ad-4d23-8eba-b55c1ed26aef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Australien og New Zealand Australien og New Zealand urn:ddi:dk.dst:1a907972-4444-44ef-a7df-30bcf04166e6:2 dk.dst 1a907972-4444-44ef-a7df-30bcf04166e6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Australia Australia urn:ddi:dk.dst:8d197a1b-cedd-40ab-9d92-0ac79bf1898c:2 dk.dst 8d197a1b-cedd-40ab-9d92-0ac79bf1898c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Cocos Islands Cocos Islands urn:ddi:dk.dst:7f2b3d4f-f46f-49b9-8507-448e43f42e00:2 dk.dst 7f2b3d4f-f46f-49b9-8507-448e43f42e00 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Cook Islands Cook Islands urn:ddi:dk.dst:e05065fd-5a20-4684-a0e3-03b1fb950221:2 dk.dst e05065fd-5a20-4684-a0e3-03b1fb950221 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Heard Island and McDonald Islands Heard Island and McDonald Islands urn:ddi:dk.dst:4a43342f-b44a-4344-b19e-c26088e42003:2 dk.dst 4a43342f-b44a-4344-b19e-c26088e42003 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Christmas Island Christmas Island urn:ddi:dk.dst:db32812e-ad5a-4eda-9a9b-2af37aedbc33:2 dk.dst db32812e-ad5a-4eda-9a9b-2af37aedbc33 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 New Zealand New Zealand Undtagen Rossområdet (Antarktis). urn:ddi:dk.dst:6d604391-872d-49ed-8275-af0509b3112e:2 dk.dst 6d604391-872d-49ed-8275-af0509b3112e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Niue Niue urn:ddi:dk.dst:743cc9b8-5b8d-419c-b9d3-d20ef5f92f21:2 dk.dst 743cc9b8-5b8d-419c-b9d3-d20ef5f92f21 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Norfolk Island Norfolk Island urn:ddi:dk.dst:5942bd56-23a9-4311-9c2e-8e001838c318:2 dk.dst 5942bd56-23a9-4311-9c2e-8e001838c318 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Tokelau Tokelau urn:ddi:dk.dst:6d02ef46-1bf7-4d4a-8ebe-fa0bb7b0ae4a:2 dk.dst 6d02ef46-1bf7-4d4a-8ebe-fa0bb7b0ae4a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Andre lande i Oceanien og Polarregionerne Andre lande i Oceanien og Polarregionerne urn:ddi:dk.dst:dcf1af7d-2389-4fa3-90ce-71ca88f70f56:2 dk.dst dcf1af7d-2389-4fa3-90ce-71ca88f70f56 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Amerikansk Samoa Amerikansk Samoa urn:ddi:dk.dst:2a2171ef-c292-42b3-8554-34062d623304:2 dk.dst 2a2171ef-c292-42b3-8554-34062d623304 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Antarktis Antarktis Områder syd for 60° sydlig bredde, undtagen de franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean (TF), Bouvetøen (BV), South Georgia og De Sydlige Sandwichøer (GS). urn:ddi:dk.dst:dd58d180-4a29-452c-b19c-96494430d31d:2 dk.dst dd58d180-4a29-452c-b19c-96494430d31d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Bouvetøen Bouvetøen urn:ddi:dk.dst:499eeb27-9697-44de-831d-9738639de371:2 dk.dst 499eeb27-9697-44de-831d-9738639de371 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Fiji Fiji urn:ddi:dk.dst:5c748936-52ac-4065-a80f-f26397490d05:2 dk.dst 5c748936-52ac-4065-a80f-f26397490d05 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Fransk Polynesien Fransk Polynesien Marquesasøerne, Selskabsøerne, Gambierøerne og Tubaiøerne samt øgruppen Tuamotu; herunder Clippertonøen. urn:ddi:dk.dst:8dbe4949-0b42-459f-b14f-134626005918:2 dk.dst 8dbe4949-0b42-459f-b14f-134626005918 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Franske Sydlige og Antarktiske Territorier Franske Sydlige og Antarktiske Territorier urn:ddi:dk.dst:7df1a628-eb1a-4d6b-88bd-855d339bcc4a:2 dk.dst 7df1a628-eb1a-4d6b-88bd-855d339bcc4a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Guam Guam urn:ddi:dk.dst:8388cf2a-9973-4896-85c4-e83b0f92db0f:2 dk.dst 8388cf2a-9973-4896-85c4-e83b0f92db0f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Kiribati Kiribati urn:ddi:dk.dst:41897bc9-067b-4ebb-a3d2-a75068cbdd79:2 dk.dst 41897bc9-067b-4ebb-a3d2-a75068cbdd79 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Marshalløerne Marshalløerne urn:ddi:dk.dst:54145537-0534-46e6-9cd7-da71430cf8d6:2 dk.dst 54145537-0534-46e6-9cd7-da71430cf8d6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Mikronesien Mikronesien Chuuk, Kosrae, Pohnpei og Yap. urn:ddi:dk.dst:d1dee979-2997-4d78-9472-b60be271b4c0:2 dk.dst d1dee979-2997-4d78-9472-b60be271b4c0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Nauru Nauru urn:ddi:dk.dst:e2ef65fc-173a-4cf3-8d42-da60e0e072e8:2 dk.dst e2ef65fc-173a-4cf3-8d42-da60e0e072e8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Nordmarianerne Nordmarianerne urn:ddi:dk.dst:30be9c70-ae51-4bb5-b50f-8b7831b75a48:2 dk.dst 30be9c70-ae51-4bb5-b50f-8b7831b75a48 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Ny Kaledonien Ny Kaledonien Til Ny Caledonien hørende områder: Pinøen, Loyaltyøerne, Huon, Belep, Chesterfield og Walpole. urn:ddi:dk.dst:1601314d-3e93-4a46-bbe9-d57e5b302c41:2 dk.dst 1601314d-3e93-4a46-bbe9-d57e5b302c41 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Palau Palau urn:ddi:dk.dst:de5a04d3-cef6-4e95-8588-ade0cd9d1105:2 dk.dst de5a04d3-cef6-4e95-8588-ade0cd9d1105 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Papua Ny Guinea Papua Ny Guinea Herunder Ny-Britannien, Ny-Irland, Lavongai, (Ny Hanover), Admiralitetsøerne, Bougainville, Buka, Greenøerne, d’Entrecasteauxøerne, Trobriandøerne, Woodlarkøerne og Louisiadeøgruppen med tilhørende områder. urn:ddi:dk.dst:1e587a62-1116-40ad-9ca9-7383f8557b3a:2 dk.dst 1e587a62-1116-40ad-9ca9-7383f8557b3a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Pitcairn Pitcairn Herunder Hendersonøerne, Ducieøerne og Oenoøerne. urn:ddi:dk.dst:c52771ff-bf62-4d4e-8403-45a2a77b2be9:2 dk.dst c52771ff-bf62-4d4e-8403-45a2a77b2be9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Salomonøerne Salomonøerne urn:ddi:dk.dst:e3d7a9be-5681-4ede-81c3-5cb4b3cbdddd:2 dk.dst e3d7a9be-5681-4ede-81c3-5cb4b3cbdddd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Samoa Samoa urn:ddi:dk.dst:52075a89-7291-46b8-a6dc-7a914a9f2898:2 dk.dst 52075a89-7291-46b8-a6dc-7a914a9f2898 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Sydgeorgien og Sydsandwichøerne Sydgeorgien og Sydsandwichøerne urn:ddi:dk.dst:4ea94d9b-2f41-4a15-bec9-3fc57533412e:2 dk.dst 4ea94d9b-2f41-4a15-bec9-3fc57533412e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Tonga Tonga urn:ddi:dk.dst:bedb6108-c027-4ffe-8003-69edc3dfb2cc:2 dk.dst bedb6108-c027-4ffe-8003-69edc3dfb2cc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Tuvalu Tuvalu urn:ddi:dk.dst:38777143-1cc7-43fc-aa3c-dbe53109d4a6:2 dk.dst 38777143-1cc7-43fc-aa3c-dbe53109d4a6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 USA's mindre øbesiddelser USA's mindre øbesiddelser urn:ddi:dk.dst:2e640302-3f93-4892-b4c5-b075d1b6988c:2 dk.dst 2e640302-3f93-4892-b4c5-b075d1b6988c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Vanuatu Vanuatu urn:ddi:dk.dst:08a688a4-4544-441c-a26e-261ebbbacdf2:2 dk.dst 08a688a4-4544-441c-a26e-261ebbbacdf2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Wallis og Futuna Wallis og Futuna Herunder Alofiøen. urn:ddi:dk.dst:533ab5ce-2cd6-4de5-8698-ac02d7ef3be0:2 dk.dst 533ab5ce-2cd6-4de5-8698-ac02d7ef3be0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Andre landekoder uden for EU Andre landekoder uden for EU urn:ddi:dk.dst:767aae96-36ed-4511-9297-59b6507b2eaa:2 dk.dst 767aae96-36ed-4511-9297-59b6507b2eaa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Andre landekoder uden for EU Andre landekoder uden for EU urn:ddi:dk.dst:7f97b0f1-11b0-49eb-92d0-d4fefbd80cfc:2 dk.dst 7f97b0f1-11b0-49eb-92d0-d4fefbd80cfc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Uspecificerede lande Extrastat Uspecificerede lande Extrastat urn:ddi:dk.dst:e714e701-0066-44f6-8e1d-7ac39c19c36f:2 dk.dst e714e701-0066-44f6-8e1d-7ac39c19c36f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Proviant/bunkring 3. land Proviant/bunkring 3. land urn:ddi:dk.dst:8effeaa1-1eec-43ed-b3db-a4a53bea7ac4:2 dk.dst 8effeaa1-1eec-43ed-b3db-a4a53bea7ac4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Uoplyst land 3. land Uoplyst land 3. land urn:ddi:dk.dst:38b05953-9cb1-4843-b362-99010fbb24da:2 dk.dst 38b05953-9cb1-4843-b362-99010fbb24da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Diskretioneret 3. land Diskretioneret 3. land urn:ddi:dk.dst:cad1bf3a-aa4a-48dd-8d71-2ef9081c5038:2 dk.dst cad1bf3a-aa4a-48dd-8d71-2ef9081c5038 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Åbent hav Åbent hav urn:ddi:dk.dst:84477328-37e1-4804-af70-be6f361c9e1e:2 dk.dst 84477328-37e1-4804-af70-be6f361c9e1e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Proviant/bunkring Proviant/bunkring urn:ddi:dk.dst:61c9f842-a0d6-42bf-b88b-a17fac555276:2 dk.dst 61c9f842-a0d6-42bf-b88b-a17fac555276 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Uoplyst land Uoplyst land urn:ddi:dk.dst:36a0184b-bc6f-4917-b59a-89e98108d033:2 dk.dst 36a0184b-bc6f-4917-b59a-89e98108d033 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Adding Classification -- LANDE_UHV_V1_2021 - Lande i udenrigshandel med varer (GEONOM), v1:2017 Diskretioneret Diskretioneret