dk.dst f23ae3ad-9a4f-44cd-970d-60b81df9a5b7 28 CodeList urn:ddi:dk.dst:f23ae3ad-9a4f-44cd-970d-60b81df9a5b7:28 dk.dst f23ae3ad-9a4f-44cd-970d-60b81df9a5b7 28 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2022-02-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2022-02-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Befolkning og Uddannelse","en":"Population and Education"} cm:ContactPerson {"da":"HRS","en":"HRS"} cm:IsCurrent True cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:39acc066-ae04-4782-9488-8c826826156e:8 DSTLM01\rkr DISCED15_UDD_HOVED_V1_2022 DISCED15_UDD_HOVED_V1_2022 Uddannelsesklassifikation (DISCED-15), igangværende uddannelser, v1:2022 Classification on education (DISCED-15), current educations, v1:2022 DISCED-15 er Danmarks Statistiks klassifikationssystem for uddannelser. DISCED-15 fungerer som klassifikationssystem på tværs af statistikproducerende myndigheder inden for uddannelsessektoren i Danmark, og sikrer samtidig en entydig sammenhæng til det internationale klassifikationssystem [International Standard Classification of Education (ISCED)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Background). Alle uddannelser i DISCED-15 har en firecifret kode, fx *4112: Elektriker*, som aggregeres på fire forskellige måder. Klassifikationssystemet organiserer således uddannelser og uddannelsesprogrammer i følgende fire dimensioner: **Hovedområde** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter nationalt hovedområde. Hovedområde afspejler en fordeling af uddannelserne på de lovregulerede hovedområder for de videregående uddannelser og på indgange for erhvervsuddannelserne. Dermed følger Hovedområderne strukturen i det danske uddannelsessystem. **Uddannelsestype** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter type, som gør det muligt at differentiere uddannelserne i det danske uddannelsessystem efter type af uddannelse, uafhængigt af uddannelsernes niveau, fag- eller hovedområde. Uddannelsestypen tillader en underopdeling af klassifikationens øvrige dimensioner på fx ordinære og voksenuddannelser. **Uddannelsesniveau** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter niveau, som sikrer overensstemmelse imellem niveauklassificeringen i den danske uddannelsesklassifikation og den internationale uddannelsesklassifikation ISCED-P (levels of educaion). **Fagområde** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter fagtype uafhængigt af uddannelsernes niveau. Det grundlæggende princip i opbygningen af fagområderne følger ideen om, hvilket beskæftigelsesfunktions-/brancheområde uddannelsen orienterer sig mod med henblik på senere beskæftigelse. Klassificering efter fagområde sikrer en fuldstændig sammenlignelighed imellem den danske uddannelsesklassifikation og den internationale uddannelsesklassifikation ISCED-F (fields of education and training). DISCED-15 is Statistics Denmark's classification system for education. DISCED-15 acts as a classification system across statistics-producing authorities within the education sector in Denmark. At the same time it ensures a clear connection to the international classification system [International Standard Classification of Education (ISCED)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Background). All educations in DISCED-15 have a four-digit code, e.g. *4280: Electrician*, which is aggregated in four different ways. The classification system thus organises education and training programs in the following four dimensions: **Main area** Classification of educational programs which follow the structure of the Danish education system, as regulated by law for higher education and for the admission to vocational education. **Types of education** Classification of education programs by type, which makes it possible to differentiate the educations in the Danish education system by type of education, regardless of the level of the educations, fields of education or main area. **Levels of education** Classification of education programs in the Danish education system by levels, which are consistent with the international education classification ISCED-P (levels of education). **Fields of education** Classification of educational programs by fields, regardless of the levels of the educations. The basic principle in the construction of the fields of education follows the idea of ​​which employment function or industry the education is oriented towards with a view to later employment. Classification by fields of education ensures complete comparability between the Danish education classification and the international education classification ISCED-F (fields of education and training). UDD_HOVED_OVER UDD_HOVED_OVER Overordnet gruppering af uddannelsesprogrammer efter hovedområder. Variablen har ingen sammenhæng med ISCED. Nominal UDD_HOVED_MELLEM UDD_HOVED_MELLEM Mellemordnet gruppering af uddannelsesprogrammer efter hovedområder. Variablen har ingen sammenhæng med ISCED. Nominal UDD_HOVED_UNDER UDD_HOVED_UNDER Underordnet gruppering af uddannelsesprogrammer efter hovedområder. Variablen har ingen sammenhæng med ISCED. Nominal UDD_HOVED_DETALJERET UDD_HOVED_DETALJERET Detaljeret gruppering af uddannelsesprogrammer efter hovedområder. Variablen har ingen sammenhæng med ISCED. Nominal UDD UDD Afsluttende uddannelseskoder for den uddannelseskvalifikation, som en uddannelse kan føre til. Nominal urn:ddi:dk.dst:d5a786ca-c83b-4dcf-95bb-13ccf5366bb1:28 dk.dst d5a786ca-c83b-4dcf-95bb-13ccf5366bb1 28 dk.dst 79181f27-0835-4834-8236-6d15b9fe9eb3 2 Category 05 urn:ddi:dk.dst:11fa1521-f0f7-4c4f-bf9c-3b7e3ad5a582:28 dk.dst 11fa1521-f0f7-4c4f-bf9c-3b7e3ad5a582 28 dk.dst 4521d9be-31e0-40ce-8400-2868f3a8a0e6 2 Category 0510 urn:ddi:dk.dst:d96ddb84-27c4-426f-91e2-0023879451b8:28 dk.dst d96ddb84-27c4-426f-91e2-0023879451b8 28 dk.dst 934d5b1b-9207-42e6-8f64-0cd9213d0004 2 Category 051010 urn:ddi:dk.dst:b2263b47-3377-42b7-9855-067cac6b4b77:28 dk.dst b2263b47-3377-42b7-9855-067cac6b4b77 28 dk.dst fb0fc411-091d-4855-8489-15ab59ff7f05 2 Category 05101010 urn:ddi:dk.dst:4b97f0ce-8346-4fad-b005-286070dc6c82:28 dk.dst 4b97f0ce-8346-4fad-b005-286070dc6c82 28 dk.dst 1917abc3-5b19-44be-954b-d7db3fd820a3 2 Category 1984 urn:ddi:dk.dst:d05ddfad-1f8b-48a3-9105-a55e5725c5de:28 dk.dst d05ddfad-1f8b-48a3-9105-a55e5725c5de 28 dk.dst c8f50a66-361f-468c-8456-605d38f988ce 2 Category 051020 urn:ddi:dk.dst:f2846878-9ea9-4de0-af46-71f42e6a6f79:28 dk.dst f2846878-9ea9-4de0-af46-71f42e6a6f79 28 dk.dst 59292b65-42b0-435e-84fe-59ee467885bd 2 Category 05102010 urn:ddi:dk.dst:b7f6ff66-8777-4d87-94d6-55478b51df79:28 dk.dst b7f6ff66-8777-4d87-94d6-55478b51df79 28 dk.dst 2fcf6f6a-b91a-4451-91d6-bd757149789b 2 Category 1985 urn:ddi:dk.dst:7c7a1e95-344e-4381-8758-b9a1eaffb15b:28 dk.dst 7c7a1e95-344e-4381-8758-b9a1eaffb15b 28 dk.dst 7468802c-9707-4c17-8a16-e4ef742ccfc1 2 Category 10 urn:ddi:dk.dst:119793c0-6db8-4f76-be41-52d826e91fa7:28 dk.dst 119793c0-6db8-4f76-be41-52d826e91fa7 28 dk.dst 31b99edd-9fbf-4ed3-a34f-0dc282ccebeb 2 Category 1001 urn:ddi:dk.dst:e1e5c67c-dbaa-4865-b5a4-b3c6d1259512:28 dk.dst e1e5c67c-dbaa-4865-b5a4-b3c6d1259512 28 dk.dst ff83be33-3e5e-40c6-a262-3c1ece0e58f1 2 Category 100110 urn:ddi:dk.dst:c38de2af-4204-498c-b124-3f9fd379f897:28 dk.dst c38de2af-4204-498c-b124-3f9fd379f897 28 dk.dst aa0e063a-3206-411e-a1ab-179578c58562 2 Category 10011010 urn:ddi:dk.dst:8bde57a7-9730-4637-842a-2fb4c8a7dd09:28 dk.dst 8bde57a7-9730-4637-842a-2fb4c8a7dd09 28 dk.dst 972f8923-ac54-4c8e-9835-57602306087f 2 Category 0001 urn:ddi:dk.dst:afee3c2e-edc3-40ec-b9b9-893437c53f9d:28 dk.dst afee3c2e-edc3-40ec-b9b9-893437c53f9d 28 dk.dst 3ae654f2-9878-4bca-a611-551a9f1627d4 2 Category 1010 urn:ddi:dk.dst:3ffb07cd-649f-413f-9fc3-0e6998075f97:28 dk.dst 3ffb07cd-649f-413f-9fc3-0e6998075f97 28 dk.dst 7235bd9e-ef8a-4abb-8872-a84cdb57188f 2 Category 101010 urn:ddi:dk.dst:1ac24734-be62-4da6-a6e8-a13090f11af6:28 dk.dst 1ac24734-be62-4da6-a6e8-a13090f11af6 28 dk.dst 81225fd7-5193-44cc-8074-1e7d88d25b11 2 Category 10101010 urn:ddi:dk.dst:13bbeb4d-7156-4f0c-802f-8b9401b93dc8:28 dk.dst 13bbeb4d-7156-4f0c-802f-8b9401b93dc8 28 dk.dst 56a545e7-f030-452b-aea6-5a1d6fb27f2d 2 Category 1100 urn:ddi:dk.dst:4896b78b-810e-408a-9781-e9c928e215bf:28 dk.dst 4896b78b-810e-408a-9781-e9c928e215bf 28 dk.dst 2f574fb7-d1c4-4f5e-b902-92724b227b85 2 Category 1120 urn:ddi:dk.dst:63a3a627-2d07-49e3-ac41-b2d804462d81:28 dk.dst 63a3a627-2d07-49e3-ac41-b2d804462d81 28 dk.dst 5efc5a09-c482-44ca-a480-622a6cf1877f 2 Category 10101011 urn:ddi:dk.dst:1d348f94-faed-43e6-9fbc-a55e166c8bc9:28 dk.dst 1d348f94-faed-43e6-9fbc-a55e166c8bc9 28 dk.dst 75e459cf-5605-4815-b1b7-9b5e3599ec14 2 Category 1101 urn:ddi:dk.dst:13ff235c-407e-423e-8cd6-65e980987022:28 dk.dst 13ff235c-407e-423e-8cd6-65e980987022 28 dk.dst ec785251-dd70-4b9b-b9bd-c7f8728a6c0d 2 Category 10101012 urn:ddi:dk.dst:4f02bc19-acb2-4f09-8b99-2b9fb0db47b3:28 dk.dst 4f02bc19-acb2-4f09-8b99-2b9fb0db47b3 28 dk.dst d6750976-bf90-46fd-ad35-9ec7df4a1d07 2 Category 1102 urn:ddi:dk.dst:fd48d230-536a-46bd-b180-eeeb4c45e82e:28 dk.dst fd48d230-536a-46bd-b180-eeeb4c45e82e 28 dk.dst eefd5f78-2484-477b-bcee-4587cb33fc8e 2 Category 10101013 urn:ddi:dk.dst:c1e5264f-571e-401f-b0b7-be9911369c3a:28 dk.dst c1e5264f-571e-401f-b0b7-be9911369c3a 28 dk.dst 216e6dce-9a22-4e26-84bb-fce8e1ea24c6 2 Category 1103 urn:ddi:dk.dst:ddb25d80-59e7-4dd5-bbf5-00d07389eaff:28 dk.dst ddb25d80-59e7-4dd5-bbf5-00d07389eaff 28 dk.dst 8df13ae7-afd1-4d8a-9a4c-265d527cbaed 2 Category 10101014 urn:ddi:dk.dst:f9a5424b-e50c-4bcd-8538-a9c349282d91:28 dk.dst f9a5424b-e50c-4bcd-8538-a9c349282d91 28 dk.dst b65f2d84-bade-41a6-9bc6-67135699ffb3 2 Category 1104 urn:ddi:dk.dst:870ca338-217d-4158-b3cf-881796ab88eb:28 dk.dst 870ca338-217d-4158-b3cf-881796ab88eb 28 dk.dst 4bdabd4d-babf-434f-9103-48148af356a9 2 Category 10101015 urn:ddi:dk.dst:a51efb7d-1057-4374-a222-5263592c0ca4:28 dk.dst a51efb7d-1057-4374-a222-5263592c0ca4 28 dk.dst ae96a22a-7beb-4e46-9efe-e6d16f060f29 2 Category 1105 urn:ddi:dk.dst:48adb054-14ad-4437-bc0e-4e6637100036:28 dk.dst 48adb054-14ad-4437-bc0e-4e6637100036 28 dk.dst bb4a0209-3dd6-4a0d-8678-9747911c5d33 2 Category 10101016 urn:ddi:dk.dst:499ae919-2748-4705-bf09-f1359b406747:28 dk.dst 499ae919-2748-4705-bf09-f1359b406747 28 dk.dst af101011-87bd-4870-a7ec-0e75c7696fcf 2 Category 1006 urn:ddi:dk.dst:c4194b69-aaf2-4d74-9790-99f13d4cd02c:28 dk.dst c4194b69-aaf2-4d74-9790-99f13d4cd02c 28 dk.dst eef331f7-e43f-4d8f-b7d5-4c3d4197ad26 2 Category 1106 urn:ddi:dk.dst:8dfeeb84-05be-45c1-917f-c45572abdac3:28 dk.dst 8dfeeb84-05be-45c1-917f-c45572abdac3 28 dk.dst b3164111-7339-40be-b7b0-6ae9d92df271 2 Category 1206 urn:ddi:dk.dst:b7940a5e-54e2-4e65-a947-639f31bb0335:28 dk.dst b7940a5e-54e2-4e65-a947-639f31bb0335 28 dk.dst e116ef38-531a-4e9e-a9c9-4eac9218b507 2 Category 10101020 urn:ddi:dk.dst:bfa80f39-3e76-4305-bdad-82dca3db32f1:28 dk.dst bfa80f39-3e76-4305-bdad-82dca3db32f1 28 dk.dst 341c23f6-a0c3-4057-ad01-28f34a704a92 2 Category 0200 urn:ddi:dk.dst:3e203a33-7a64-492e-ae4d-e189bbb3e08e:28 dk.dst 3e203a33-7a64-492e-ae4d-e189bbb3e08e 28 dk.dst 9298cb5d-d1c0-486a-a5e4-0467f5b1fdda 2 Category 1114 urn:ddi:dk.dst:6f75b459-7439-466a-884d-76b45ea14c3c:28 dk.dst 6f75b459-7439-466a-884d-76b45ea14c3c 28 dk.dst c614ea5a-37e6-4d7b-a48f-ee5d49f279ec 2 Category 1020 urn:ddi:dk.dst:e1251bef-6916-441c-a122-5e60e57eae8a:28 dk.dst e1251bef-6916-441c-a122-5e60e57eae8a 28 dk.dst 25ef60f5-d8e5-4bea-aa2e-d090da6c49b0 2 Category 102010 urn:ddi:dk.dst:a1308489-3e2a-4593-b7cc-b19976928bfe:28 dk.dst a1308489-3e2a-4593-b7cc-b19976928bfe 28 dk.dst c06e0d86-a818-41c6-835a-51601b5a25ec 2 Category 10201010 urn:ddi:dk.dst:8ed9a144-e93c-4a8b-813e-0c7524960a07:28 dk.dst 8ed9a144-e93c-4a8b-813e-0c7524960a07 28 dk.dst e820c3e6-27ae-4b07-ad98-5b66d91d25b3 2 Category 1007 urn:ddi:dk.dst:b91b8dd0-da23-4025-bfe2-47b598ae313f:28 dk.dst b91b8dd0-da23-4025-bfe2-47b598ae313f 28 dk.dst 70dcfbad-164a-4618-8286-02f4090cac35 2 Category 1107 urn:ddi:dk.dst:b6b52af2-4630-4633-99d9-074f2d01a402:28 dk.dst b6b52af2-4630-4633-99d9-074f2d01a402 28 dk.dst 21349e5a-e4ce-420b-92b4-cc7dc0c358fb 2 Category 1207 urn:ddi:dk.dst:41e81938-a3cc-4630-97c2-8749c2859560:28 dk.dst 41e81938-a3cc-4630-97c2-8749c2859560 28 dk.dst 037bdda1-fa5a-4183-85fa-737ad70345c8 2 Category 10201011 urn:ddi:dk.dst:b540ed1b-f399-4e70-a6c8-9588033aafc7:28 dk.dst b540ed1b-f399-4e70-a6c8-9588033aafc7 28 dk.dst 4aaa312e-7a60-4377-a3c8-2c931a1da682 2 Category 1008 urn:ddi:dk.dst:da8d4c30-9457-412e-aa60-fe8726783c94:28 dk.dst da8d4c30-9457-412e-aa60-fe8726783c94 28 dk.dst f5683a03-fdd9-4a96-96a9-08b7ea5e12a7 2 Category 1021 urn:ddi:dk.dst:c9aa0d71-2698-40dc-b4a5-9fa59a0e93c8:28 dk.dst c9aa0d71-2698-40dc-b4a5-9fa59a0e93c8 28 dk.dst 970a92d0-cc7b-4be2-8164-a074c5e7662b 2 Category 1108 urn:ddi:dk.dst:76087fbd-51ee-48f3-9949-c40dde9acee2:28 dk.dst 76087fbd-51ee-48f3-9949-c40dde9acee2 28 dk.dst 79e5c0dd-2e12-48cc-99f3-546c49b46165 2 Category 1121 urn:ddi:dk.dst:8e8bd1f1-f3b5-4b01-8636-c289e322babb:28 dk.dst 8e8bd1f1-f3b5-4b01-8636-c289e322babb 28 dk.dst 0c256de9-51a9-45ea-861c-79896f5d0b12 2 Category 1208 urn:ddi:dk.dst:be6dfb2f-ce58-4c6f-99a7-33ae8a396026:28 dk.dst be6dfb2f-ce58-4c6f-99a7-33ae8a396026 28 dk.dst 0be8ab18-c8bf-4a22-8be7-ac43c5c0dd11 2 Category 1721 urn:ddi:dk.dst:3a0c02a2-3578-458c-b5bc-d250fe729721:28 dk.dst 3a0c02a2-3578-458c-b5bc-d250fe729721 28 dk.dst 889e0cea-0c68-4c7d-9ad0-f9d6a6d5754f 2 Category 2508 urn:ddi:dk.dst:00f09723-d472-4836-8ab4-f151f06e2c22:28 dk.dst 00f09723-d472-4836-8ab4-f151f06e2c22 28 dk.dst 8d3b48a5-4ab5-422a-a965-d0303037d043 2 Category 10201012 urn:ddi:dk.dst:dcae64ee-8660-4255-8da7-7fb68f299959:28 dk.dst dcae64ee-8660-4255-8da7-7fb68f299959 28 dk.dst cdd42ee5-1602-4c0c-a9c8-aae4d3c5a780 2 Category 1009 urn:ddi:dk.dst:60c36a7b-cdf9-4547-a416-b81bc3ae67c6:28 dk.dst 60c36a7b-cdf9-4547-a416-b81bc3ae67c6 28 dk.dst e64ecde8-ae11-41dc-8961-b6b51121a53b 2 Category 1022 urn:ddi:dk.dst:72a3ee39-aada-451c-b3ba-28c240ccaf86:28 dk.dst 72a3ee39-aada-451c-b3ba-28c240ccaf86 28 dk.dst b1cc5bf5-b0e6-4028-af9b-27900af40c3c 2 Category 1109 urn:ddi:dk.dst:68935ebb-dc13-4458-bf4d-594cd5ae9471:28 dk.dst 68935ebb-dc13-4458-bf4d-594cd5ae9471 28 dk.dst 682452fe-47ee-4868-85f1-38cc3342e330 2 Category 1122 urn:ddi:dk.dst:45ec484a-2ae6-4f0d-ad11-6f1f772baedc:28 dk.dst 45ec484a-2ae6-4f0d-ad11-6f1f772baedc 28 dk.dst 223e60f2-57ec-45c4-ae0f-02419bf516a3 2 Category 1209 urn:ddi:dk.dst:18808b1f-2010-427b-b572-81bc710731b6:28 dk.dst 18808b1f-2010-427b-b572-81bc710731b6 28 dk.dst 4b1cd158-039f-47e5-8457-518c39f27ec8 2 Category 1509 urn:ddi:dk.dst:3f16e395-e518-4be0-b51d-fd2dc15748b7:28 dk.dst 3f16e395-e518-4be0-b51d-fd2dc15748b7 28 dk.dst b84466c5-3e8b-42de-a4e9-505a16bd9d7a 2 Category 1522 urn:ddi:dk.dst:377d9747-c08a-4b2c-8b74-1c43d475b4a8:28 dk.dst 377d9747-c08a-4b2c-8b74-1c43d475b4a8 28 dk.dst a852269f-f055-4f7a-aa76-4b3271e7f129 2 Category 1722 urn:ddi:dk.dst:b31d1ab2-4a4a-4cbb-8af7-77892babd07e:28 dk.dst b31d1ab2-4a4a-4cbb-8af7-77892babd07e 28 dk.dst 70354003-d529-4b1a-8c1c-3c695140601c 2 Category 2509 urn:ddi:dk.dst:9b292142-cdf5-46ce-8404-bfb2a28f8502:28 dk.dst 9b292142-cdf5-46ce-8404-bfb2a28f8502 28 dk.dst 930d4b17-37d8-4c9c-9fec-860c1c71bc49 2 Category 10201020 urn:ddi:dk.dst:62e78982-0a7a-4c18-8d65-7d0a69ebe159:28 dk.dst 62e78982-0a7a-4c18-8d65-7d0a69ebe159 28 dk.dst c4d280d3-aba4-400d-9800-7e4a03601f2f 2 Category 0205 urn:ddi:dk.dst:658630ce-98ed-4809-b1a1-607ace25e85c:28 dk.dst 658630ce-98ed-4809-b1a1-607ace25e85c 28 dk.dst 13f67c9f-f742-438d-af9a-4883f0687031 2 Category 0210 urn:ddi:dk.dst:ba265542-45d0-424f-ae2e-f0c3b60e5ef4:28 dk.dst ba265542-45d0-424f-ae2e-f0c3b60e5ef4 28 dk.dst 96053777-6e31-4a65-9d6e-be3312b1adc4 2 Category 1115 urn:ddi:dk.dst:8dab1250-1cad-463d-9256-fe0406729bea:28 dk.dst 8dab1250-1cad-463d-9256-fe0406729bea 28 dk.dst dda9eb01-f56b-47b5-9c49-8e254522852d 2 Category 1116 urn:ddi:dk.dst:49318bd8-1c42-474e-92de-c2d12db59455:28 dk.dst 49318bd8-1c42-474e-92de-c2d12db59455 28 dk.dst 765330c6-ac6c-4448-ab94-57ec90573af3 2 Category 2515 urn:ddi:dk.dst:3760966c-a171-4426-8663-e61f97233b71:28 dk.dst 3760966c-a171-4426-8663-e61f97233b71 28 dk.dst 3cef28a5-ec22-4171-981e-9c7ba367d1df 2 Category 2516 urn:ddi:dk.dst:cb09d5c7-5e6b-4269-8e7e-723f2116ce31:28 dk.dst cb09d5c7-5e6b-4269-8e7e-723f2116ce31 28 dk.dst fe7e53f8-d4bb-4e66-997a-2dc7bc815315 2 Category 1030 urn:ddi:dk.dst:186b5e29-3033-4731-a042-369d3cdb7fe6:28 dk.dst 186b5e29-3033-4731-a042-369d3cdb7fe6 28 dk.dst 78ee98ca-7ee6-4d00-ab04-820c78887f35 2 Category 103010 urn:ddi:dk.dst:a7a53627-ff3b-4e1c-806e-39931f4cf7e5:28 dk.dst a7a53627-ff3b-4e1c-806e-39931f4cf7e5 28 dk.dst e15dd4bc-eec3-4eea-b5b6-e49d696a9355 2 Category 10301010 urn:ddi:dk.dst:11316c80-4b3a-43e6-90e9-4b80c8e20d60:28 dk.dst 11316c80-4b3a-43e6-90e9-4b80c8e20d60 28 dk.dst 1491267c-924c-4dd3-a650-f43540266e4b 2 Category 1010 urn:ddi:dk.dst:2b1ff009-0d30-49cb-aa69-91a2a58c31d7:28 dk.dst 2b1ff009-0d30-49cb-aa69-91a2a58c31d7 28 dk.dst 5b100be7-c427-49c1-a313-dbf4b0ec42cb 2 Category 1011 urn:ddi:dk.dst:e77b48e0-ce50-48fe-ae71-3abebd49a4de:28 dk.dst e77b48e0-ce50-48fe-ae71-3abebd49a4de 28 dk.dst 87b25581-6f34-401e-8e62-be5452cee8ea 2 Category 1023 urn:ddi:dk.dst:9284f994-6e9c-4137-a29e-7ccd14c45325:28 dk.dst 9284f994-6e9c-4137-a29e-7ccd14c45325 28 dk.dst 2f516396-8386-40f2-a912-86f307e2d571 2 Category 1110 urn:ddi:dk.dst:56bd71c8-3f63-482a-a126-a1a9a7016d76:28 dk.dst 56bd71c8-3f63-482a-a126-a1a9a7016d76 28 dk.dst 957c9662-5634-47e3-a784-56e864c2a0f9 2 Category 1111 urn:ddi:dk.dst:24e13377-5c7c-428c-9fa0-6a5a49c30936:28 dk.dst 24e13377-5c7c-428c-9fa0-6a5a49c30936 28 dk.dst 688cbfe5-2dd9-4ba4-a283-68b9cc772103 2 Category 1123 urn:ddi:dk.dst:2536d9ec-fc92-40f3-bd23-378f133b6010:28 dk.dst 2536d9ec-fc92-40f3-bd23-378f133b6010 28 dk.dst 1c2a8087-6d96-4375-b3c9-3219f1748757 2 Category 1210 urn:ddi:dk.dst:20fd9db3-d30b-49ee-8a51-81098e579b57:28 dk.dst 20fd9db3-d30b-49ee-8a51-81098e579b57 28 dk.dst 19b6b4a9-3d37-476a-8443-1c4507ca2539 2 Category 1410 urn:ddi:dk.dst:208b47f3-16da-449a-8686-d096828deb6c:28 dk.dst 208b47f3-16da-449a-8686-d096828deb6c 28 dk.dst 7cb819d3-76a5-4c42-aafa-8866cd5fe15d 2 Category 1423 urn:ddi:dk.dst:937ff410-84e8-4933-85d9-cd29f994967e:28 dk.dst 937ff410-84e8-4933-85d9-cd29f994967e 28 dk.dst cbec6401-07d8-4d14-a9e1-277f5f09303a 2 Category 1510 urn:ddi:dk.dst:28ccf5cf-91db-48e4-9313-7e32b8c2be60:28 dk.dst 28ccf5cf-91db-48e4-9313-7e32b8c2be60 28 dk.dst 91e1b8e6-8a50-46d2-b3bf-b76bb3e9e4ee 2 Category 1523 urn:ddi:dk.dst:c7b223fc-8788-4f59-a3e1-44fd8c6c91f5:28 dk.dst c7b223fc-8788-4f59-a3e1-44fd8c6c91f5 28 dk.dst 2ad689a0-c60a-481f-8600-10f2403cc8d9 2 Category 1723 urn:ddi:dk.dst:9eb70a21-3b44-4185-837d-18884b469b72:28 dk.dst 9eb70a21-3b44-4185-837d-18884b469b72 28 dk.dst 89613392-3355-48d3-ae55-3788993ed655 2 Category 2401 urn:ddi:dk.dst:4f3a2b3f-5186-47e4-9423-c1a5d84b0626:28 dk.dst 4f3a2b3f-5186-47e4-9423-c1a5d84b0626 28 dk.dst a3c5db25-7868-4ed4-b748-8130e9d02f7e 2 Category 2510 urn:ddi:dk.dst:0c3782b6-5ec3-445c-b054-e04eafeff67b:28 dk.dst 0c3782b6-5ec3-445c-b054-e04eafeff67b 28 dk.dst 8e1234aa-157b-407b-ad15-ea06b2584b44 2 Category 2511 urn:ddi:dk.dst:aa9b1fec-fab5-4164-8e36-a71d1f0d650a:28 dk.dst aa9b1fec-fab5-4164-8e36-a71d1f0d650a 28 dk.dst 5e9f9dca-951c-42d5-804f-8459a605bf61 2 Category 10301020 urn:ddi:dk.dst:ff64100f-e39f-4c56-8cc1-451eb7041db4:28 dk.dst ff64100f-e39f-4c56-8cc1-451eb7041db4 28 dk.dst ad62892a-f043-45bf-bc45-789500c93ebb 2 Category 1117 urn:ddi:dk.dst:a49fdbc1-e7eb-4899-8379-21be113035de:28 dk.dst a49fdbc1-e7eb-4899-8379-21be113035de 28 dk.dst 0b290edd-d02e-495b-8818-437c79b42a6c 2 Category 2517 urn:ddi:dk.dst:a3319640-eaab-41e8-b97e-068aea818d8d:28 dk.dst a3319640-eaab-41e8-b97e-068aea818d8d 28 dk.dst 8d0e5c7c-5fdd-4bc4-88ea-712b3e189d56 2 Category 1040 urn:ddi:dk.dst:c4339f21-7cb6-48d6-9301-f53428570445:28 dk.dst c4339f21-7cb6-48d6-9301-f53428570445 28 dk.dst add7f81f-1ade-47d1-84d7-7434bb0a85d4 2 Category 104010 urn:ddi:dk.dst:0619c7e3-9d12-4bb6-a70c-fa697a9d6292:28 dk.dst 0619c7e3-9d12-4bb6-a70c-fa697a9d6292 28 dk.dst 4ec51543-319b-4438-bf8c-bb647194411a 2 Category 10401010 urn:ddi:dk.dst:d776e9fa-3b5a-406d-8d5f-d45aced2caab:28 dk.dst d776e9fa-3b5a-406d-8d5f-d45aced2caab 28 dk.dst 60f14d49-8684-4eef-89bf-88cd65070405 2 Category 9602 urn:ddi:dk.dst:3a174517-d6e8-401b-8799-285610bfbc22:28 dk.dst 3a174517-d6e8-401b-8799-285610bfbc22 28 dk.dst 059740d6-af2a-4117-8329-9a10f2d48eb5 2 Category 9603 urn:ddi:dk.dst:cfd95c0a-aa24-4f7d-aef5-082262fbc59b:28 dk.dst cfd95c0a-aa24-4f7d-aef5-082262fbc59b 28 dk.dst d15ce429-b555-46ce-9973-f7e550a1f454 2 Category 9604 urn:ddi:dk.dst:6ce83bc3-5361-428d-a7fe-bd22296fc58e:28 dk.dst 6ce83bc3-5361-428d-a7fe-bd22296fc58e 28 dk.dst f749768d-046e-4fa1-ba65-6504a6a7a525 2 Category 104020 urn:ddi:dk.dst:b1a6e601-6f19-4b84-8950-fe5725bf462c:28 dk.dst b1a6e601-6f19-4b84-8950-fe5725bf462c 28 dk.dst b8a17e78-9b14-4185-b22d-f35721828c70 2 Category 10402010 urn:ddi:dk.dst:05549b0f-1625-4ade-a5f6-cdb3a04dc371:28 dk.dst 05549b0f-1625-4ade-a5f6-cdb3a04dc371 28 dk.dst be672df8-0f05-4e4a-a689-2b2cb22245b2 2 Category 9606 urn:ddi:dk.dst:d5ce1e9f-9307-4424-98eb-d4fe4fe88108:28 dk.dst d5ce1e9f-9307-4424-98eb-d4fe4fe88108 28 dk.dst 542af719-3c0a-471e-9135-234bc3c07836 2 Category 104030 urn:ddi:dk.dst:7cbacf09-78e9-4afd-adea-b9d848db3c60:28 dk.dst 7cbacf09-78e9-4afd-adea-b9d848db3c60 28 dk.dst 12e87a0f-62a6-4f5c-a0ff-421d47746919 2 Category 10403010 urn:ddi:dk.dst:e425e5dc-fe6b-43b2-a958-204ea36ab7ac:28 dk.dst e425e5dc-fe6b-43b2-a958-204ea36ab7ac 28 dk.dst e8cdc027-e2ab-4fdb-b94e-e37119990bc4 2 Category 9607 urn:ddi:dk.dst:743b8b05-d454-4512-87a8-1005526046bb:28 dk.dst 743b8b05-d454-4512-87a8-1005526046bb 28 dk.dst b6f5d314-30b8-4b89-8a8b-c479add522f6 2 Category 15 urn:ddi:dk.dst:e8c0d0d1-3a35-47b8-8baa-64143713aa68:28 dk.dst e8c0d0d1-3a35-47b8-8baa-64143713aa68 28 dk.dst 1dd21145-6722-4f9a-9c4f-c9703a67cbdb 2 Category 1510 urn:ddi:dk.dst:a1f170c2-4861-4cd0-96ec-84f390e3b263:28 dk.dst a1f170c2-4861-4cd0-96ec-84f390e3b263 28 dk.dst f1603367-ff6a-468b-845f-ba45443d7db7 2 Category 151010 urn:ddi:dk.dst:8d72c8af-d641-4aef-bbf1-c45e90557ec8:28 dk.dst 8d72c8af-d641-4aef-bbf1-c45e90557ec8 28 dk.dst d983362f-57d2-4bf3-995a-b6e256273f24 2 Category 15101010 urn:ddi:dk.dst:617b9646-6ec6-44c1-892f-0f0801c05f40:28 dk.dst 617b9646-6ec6-44c1-892f-0f0801c05f40 28 dk.dst 4e62d407-402d-4f0f-928d-0b5cececf2d0 2 Category 2428 urn:ddi:dk.dst:e3dcfe95-0922-49de-9ba2-ea9ac47abf9b:28 dk.dst e3dcfe95-0922-49de-9ba2-ea9ac47abf9b 28 dk.dst 4e3d177f-9c71-48be-90b7-27d67cc367aa 2 Category 15101020 urn:ddi:dk.dst:06df9827-6e55-4614-9f8a-cfb30ec2923f:28 dk.dst 06df9827-6e55-4614-9f8a-cfb30ec2923f 28 dk.dst 57f8c022-9e9f-434a-b8a9-46d966cf2016 2 Category 2431 urn:ddi:dk.dst:e9c63a45-8f54-4b60-8a4a-5c76aecde719:28 dk.dst e9c63a45-8f54-4b60-8a4a-5c76aecde719 28 dk.dst bd7b308f-7c05-4ed9-837a-4c5bcbad86a0 2 Category 2432 urn:ddi:dk.dst:98327efd-c9dd-4030-a687-c6a0501d9a4f:28 dk.dst 98327efd-c9dd-4030-a687-c6a0501d9a4f 28 dk.dst 489b694b-d73a-4281-9d0a-1b997cfa78ec 2 Category 15101030 urn:ddi:dk.dst:04505955-1c53-4f83-aca6-10149cce80dd:28 dk.dst 04505955-1c53-4f83-aca6-10149cce80dd 28 dk.dst 6e4463f7-e958-4571-8884-95925a6c3ee8 2 Category 2441 urn:ddi:dk.dst:596d22be-6a9b-4e3e-b089-e08905a64e10:28 dk.dst 596d22be-6a9b-4e3e-b089-e08905a64e10 28 dk.dst 6a5543a4-e00c-4297-9083-3955c0448f5d 2 Category 15101040 urn:ddi:dk.dst:1ad8a412-996b-4426-babe-3b345a7f294d:28 dk.dst 1ad8a412-996b-4426-babe-3b345a7f294d 28 dk.dst 72eb844e-d9c0-477b-9d65-4e6572e8d40b 2 Category 2442 urn:ddi:dk.dst:bbe78ad2-c842-4aea-8de5-0f11bac58628:28 dk.dst bbe78ad2-c842-4aea-8de5-0f11bac58628 28 dk.dst 84187aa4-3130-42d5-827c-0ee6307073b8 2 Category 15101050 urn:ddi:dk.dst:29948bb9-bac0-4ff1-be49-753abc815c90:28 dk.dst 29948bb9-bac0-4ff1-be49-753abc815c90 28 dk.dst cb08fbf7-87a9-488c-b2b0-205604812e79 2 Category 2445 urn:ddi:dk.dst:f0c485de-ad50-4a17-b1ae-01da0a3cab74:28 dk.dst f0c485de-ad50-4a17-b1ae-01da0a3cab74 28 dk.dst 236a8d47-ac9b-494b-9837-3ecd209b637f 2 Category 15101060 urn:ddi:dk.dst:d4a64bed-c360-4c3f-bd34-2a6fab6acec3:28 dk.dst d4a64bed-c360-4c3f-bd34-2a6fab6acec3 28 dk.dst c2ecd165-1efc-4a01-a7f9-ed17697b56d3 2 Category 2443 urn:ddi:dk.dst:c7bed3c8-cf6c-42bc-98b4-d9e989e4d89a:28 dk.dst c7bed3c8-cf6c-42bc-98b4-d9e989e4d89a 28 dk.dst 2de53c7f-78b7-4774-ab45-90180089c5b1 2 Category 2444 urn:ddi:dk.dst:95a7e479-b3ba-4416-bb31-d600a4be692e:28 dk.dst 95a7e479-b3ba-4416-bb31-d600a4be692e 28 dk.dst 66b9004b-92cb-47af-bad3-93ebd3a72b2c 2 Category 2446 urn:ddi:dk.dst:1caa333c-0e18-4553-b4d8-558f9243a922:28 dk.dst 1caa333c-0e18-4553-b4d8-558f9243a922 28 dk.dst 4dbf972f-1ddf-4bb0-aa53-3b7b46d2d2a0 2 Category 2447 urn:ddi:dk.dst:56b63c9d-1713-44a1-a2d7-a7e60863ae40:28 dk.dst 56b63c9d-1713-44a1-a2d7-a7e60863ae40 28 dk.dst 957760d5-f646-4077-99b2-4d4c3c86d112 2 Category 1520 urn:ddi:dk.dst:454ccf57-1d6f-4785-98a7-0bdaa286a5a9:28 dk.dst 454ccf57-1d6f-4785-98a7-0bdaa286a5a9 28 dk.dst adf42d76-49d8-4019-b0f4-20afb835930e 2 Category 152010 urn:ddi:dk.dst:4906ab1a-89eb-41d4-b407-2757f37f0a1d:28 dk.dst 4906ab1a-89eb-41d4-b407-2757f37f0a1d 28 dk.dst df311e29-e350-4a41-a09a-59697537c04c 2 Category 15201010 urn:ddi:dk.dst:b65f2b72-b324-4559-ba69-461bfe60fa26:28 dk.dst b65f2b72-b324-4559-ba69-461bfe60fa26 28 dk.dst f733e6fb-395d-439f-a3b8-d2b2cfc049c6 2 Category 2411 urn:ddi:dk.dst:12bd50b7-72b3-4429-ba4f-c65f31fbfa81:28 dk.dst 12bd50b7-72b3-4429-ba4f-c65f31fbfa81 28 dk.dst 32a5e6d5-c029-49fa-8111-22f84c17f415 2 Category 15201020 urn:ddi:dk.dst:330f76fd-1446-4931-aeff-2fb4655d091c:28 dk.dst 330f76fd-1446-4931-aeff-2fb4655d091c 28 dk.dst c5729e99-a719-4bd7-bf51-fe94d8fb787e 2 Category 2413 urn:ddi:dk.dst:0ed770aa-b4a8-47d0-bd05-11250591e77e:28 dk.dst 0ed770aa-b4a8-47d0-bd05-11250591e77e 28 dk.dst 56e94d32-7cb0-4ca3-b656-39f56dcd22e2 2 Category 2415 urn:ddi:dk.dst:a87a2e90-4f3b-411b-a7bf-25ec4a871371:28 dk.dst a87a2e90-4f3b-411b-a7bf-25ec4a871371 28 dk.dst 853c096c-33e3-4593-841d-eda81568d05c 2 Category 2417 urn:ddi:dk.dst:9ac0955d-2260-40d1-a860-508ebcdfa57e:28 dk.dst 9ac0955d-2260-40d1-a860-508ebcdfa57e 28 dk.dst 709f7744-ca3e-4e68-abe6-7fc9a6f9d8b5 2 Category 15201030 urn:ddi:dk.dst:af7edb97-04ec-4405-90fa-535e23135424:28 dk.dst af7edb97-04ec-4405-90fa-535e23135424 28 dk.dst 7b71180f-efa5-4871-8a08-faf486902257 2 Category 2421 urn:ddi:dk.dst:94a05b54-0a99-4a85-b113-de866878a3db:28 dk.dst 94a05b54-0a99-4a85-b113-de866878a3db 28 dk.dst 85683ffc-a9db-41c3-a036-25a1d5ecf317 2 Category 152020 urn:ddi:dk.dst:0cf1e6ad-da2c-488f-beb2-97e36930bddf:28 dk.dst 0cf1e6ad-da2c-488f-beb2-97e36930bddf 28 dk.dst b90aa0c9-b439-4191-a79c-0e130351bf28 2 Category 15202010 urn:ddi:dk.dst:1a20f775-e7c0-4e9b-b8e6-c99ffeb4c409:28 dk.dst 1a20f775-e7c0-4e9b-b8e6-c99ffeb4c409 28 dk.dst 7b6e1998-5a4c-4b0d-8cce-22adbe70f64f 2 Category 3942 urn:ddi:dk.dst:a6ec870b-cf76-40f1-a6bf-f436ccb9bc95:28 dk.dst a6ec870b-cf76-40f1-a6bf-f436ccb9bc95 28 dk.dst 86373d06-c066-48e4-b084-12f0f3fe97d8 2 Category 152030 urn:ddi:dk.dst:bae8fc6a-dc32-4f47-8d02-254d602dc45b:28 dk.dst bae8fc6a-dc32-4f47-8d02-254d602dc45b 28 dk.dst 5646da83-547a-48ed-adce-8e405f7f57bd 2 Category 15203010 urn:ddi:dk.dst:64c1eb73-3226-4b12-8a85-8aeed4a6898a:28 dk.dst 64c1eb73-3226-4b12-8a85-8aeed4a6898a 28 dk.dst d3f6e0c5-08f3-407e-86f9-4783483037f9 2 Category 3955 urn:ddi:dk.dst:a7347b39-e0ce-4c43-9c2f-da27c4601d5b:28 dk.dst a7347b39-e0ce-4c43-9c2f-da27c4601d5b 28 dk.dst 7a9133ea-26ea-4945-bb4e-56b2f543376e 2 Category 5050 urn:ddi:dk.dst:44b7a127-9390-4d0b-81b2-928a1c873792:28 dk.dst 44b7a127-9390-4d0b-81b2-928a1c873792 28 dk.dst 25804605-5313-446c-8731-8db6584e902e 2 Category 152040 urn:ddi:dk.dst:c8937e86-2fe2-43e4-8467-e6524a4f6b0b:28 dk.dst c8937e86-2fe2-43e4-8467-e6524a4f6b0b 28 dk.dst 2ceb27b4-8474-4af1-8d3c-6c7c8905c201 2 Category 15204010 urn:ddi:dk.dst:9c67a43a-ce3c-4703-a5f6-2936b7669118:28 dk.dst 9c67a43a-ce3c-4703-a5f6-2936b7669118 28 dk.dst a57de18c-0889-4fd3-817b-33dbc0ab0c29 2 Category 2425 urn:ddi:dk.dst:0bef9f5d-79ca-4d1e-b28d-1b69d051f413:28 dk.dst 0bef9f5d-79ca-4d1e-b28d-1b69d051f413 28 dk.dst e84541ae-a7d4-471e-8c2a-980c209c9226 2 Category 2493 urn:ddi:dk.dst:b3c2d204-2de7-4269-ab64-39f47fae242f:28 dk.dst b3c2d204-2de7-4269-ab64-39f47fae242f 28 dk.dst 609c9e33-34e1-4ef1-b2da-d24fa2e3e4f0 2 Category 2530 urn:ddi:dk.dst:228779e1-011f-4f95-b738-2f6834376ea8:28 dk.dst 228779e1-011f-4f95-b738-2f6834376ea8 28 dk.dst 01dae202-ca9e-4863-9f41-1f91f50e17e7 2 Category 4725 urn:ddi:dk.dst:c98c1019-f4e7-4cf9-a527-16e95ce6c267:28 dk.dst c98c1019-f4e7-4cf9-a527-16e95ce6c267 28 dk.dst 06d35cb4-9304-4671-b9c7-478c193612ba 2 Category 4763 urn:ddi:dk.dst:9664bfaf-9287-4adb-9f01-baf6f9e373ce:28 dk.dst 9664bfaf-9287-4adb-9f01-baf6f9e373ce 28 dk.dst 113e2af0-bd5b-4d28-ace2-a184da9b6234 2 Category 152050 urn:ddi:dk.dst:d39808c5-734c-492c-b4e6-698311b32849:28 dk.dst d39808c5-734c-492c-b4e6-698311b32849 28 dk.dst 39d8a6b5-ecae-4dbe-bd1a-2287524780d2 2 Category 15205010 urn:ddi:dk.dst:33b2e545-dea0-4c47-97aa-ac61bfc10370:28 dk.dst 33b2e545-dea0-4c47-97aa-ac61bfc10370 28 dk.dst 5bfc3fc2-da14-41b3-b25e-afc02c88ea71 2 Category 1365 urn:ddi:dk.dst:c7d98e9a-fee7-4cc3-935e-4e467394ea2f:28 dk.dst c7d98e9a-fee7-4cc3-935e-4e467394ea2f 28 dk.dst 5d7818e5-cf41-421f-a50c-adcd7be050ce 2 Category 15205020 urn:ddi:dk.dst:4b991693-3367-44cd-b440-8f458ed73a18:28 dk.dst 4b991693-3367-44cd-b440-8f458ed73a18 28 dk.dst c013e013-9a3e-43de-9fc5-83a52078cec7 2 Category 1901 urn:ddi:dk.dst:bce26867-d0f9-4e7c-82cd-b9895913884a:28 dk.dst bce26867-d0f9-4e7c-82cd-b9895913884a 28 dk.dst 7880c971-58a2-4919-944c-6cf615e8f9ff 2 Category 15205030 urn:ddi:dk.dst:7a366e37-9c45-4c86-be51-310c57855257:28 dk.dst 7a366e37-9c45-4c86-be51-310c57855257 28 dk.dst aeac9e98-73eb-4c29-8090-ca942b5d1296 2 Category 1351 urn:ddi:dk.dst:da8eb2e0-425f-4d06-8a06-10d9a3c3180c:28 dk.dst da8eb2e0-425f-4d06-8a06-10d9a3c3180c 28 dk.dst 2ccd167d-aff4-4b10-8d7c-96f3394a3b7e 2 Category 1352 urn:ddi:dk.dst:53757136-0589-4e21-aaae-d94feaebee12:28 dk.dst 53757136-0589-4e21-aaae-d94feaebee12 28 dk.dst 7cac725a-22f7-442a-b2f1-e540cbf6c0c3 2 Category 1353 urn:ddi:dk.dst:29569cfc-709a-4731-a488-bd1853209e75:28 dk.dst 29569cfc-709a-4731-a488-bd1853209e75 28 dk.dst 57522bb7-3692-43cd-a373-1ea04d98f74a 2 Category 1354 urn:ddi:dk.dst:5b2c7722-8cf4-46fe-ac61-57cf9be59c6a:28 dk.dst 5b2c7722-8cf4-46fe-ac61-57cf9be59c6a 28 dk.dst 1e129903-7376-4af2-b558-2fbe5b71fbdc 2 Category 1355 urn:ddi:dk.dst:52ad51a3-291a-454c-94be-5668e989502f:28 dk.dst 52ad51a3-291a-454c-94be-5668e989502f 28 dk.dst 28e6db4e-f35f-4f03-b0d2-dca1ae891029 2 Category 1356 urn:ddi:dk.dst:b40a1aa8-42dd-4d0e-b33f-5f0ded73f5cb:28 dk.dst b40a1aa8-42dd-4d0e-b33f-5f0ded73f5cb 28 dk.dst 42c8c250-4ade-46a3-ab65-be453063e66e 2 Category 1357 urn:ddi:dk.dst:94b12ce5-b8f1-4723-bf3f-51f7b9bc2026:28 dk.dst 94b12ce5-b8f1-4723-bf3f-51f7b9bc2026 28 dk.dst 50ce755c-5e73-4358-be4f-58440419b680 2 Category 1359 urn:ddi:dk.dst:0022cb4b-26c1-4493-8288-84e3e60a44e9:28 dk.dst 0022cb4b-26c1-4493-8288-84e3e60a44e9 28 dk.dst 06977f18-e526-44e8-889d-c30a64e5de74 2 Category 4199 urn:ddi:dk.dst:942646be-0751-4452-9354-5bc04817fca6:28 dk.dst 942646be-0751-4452-9354-5bc04817fca6 28 dk.dst 892a0cb2-9f34-4518-9dec-63a86cc27bd6 2 Category 4202 urn:ddi:dk.dst:222a7357-a0d4-483d-bedd-e3bf59f5df2e:28 dk.dst 222a7357-a0d4-483d-bedd-e3bf59f5df2e 28 dk.dst 5ba67754-b34a-44e0-b92d-270085ed9148 2 Category 20 urn:ddi:dk.dst:9325c8a5-afcf-48f8-b91b-120e15907a38:28 dk.dst 9325c8a5-afcf-48f8-b91b-120e15907a38 28 dk.dst dd67877b-6b48-4d22-8975-536b586d2ba1 2 Category 2010 urn:ddi:dk.dst:4dfa3703-cb7b-46a4-9fa3-b45aa63b567a:28 dk.dst 4dfa3703-cb7b-46a4-9fa3-b45aa63b567a 28 dk.dst 204523c7-c493-4ed8-9011-4bb841f46177 2 Category 201010 urn:ddi:dk.dst:1b1e0514-2faa-4109-b817-a90b1a57d08d:28 dk.dst 1b1e0514-2faa-4109-b817-a90b1a57d08d 28 dk.dst 1cfdd3d9-fdfb-4bc1-b951-952e97dd5d9b 2 Category 20101010 urn:ddi:dk.dst:44bbc0bf-037a-4da1-a109-33b9e46e19d5:28 dk.dst 44bbc0bf-037a-4da1-a109-33b9e46e19d5 28 dk.dst 9f062168-6430-4895-8838-cb2c67dbcb9e 2 Category 1199 urn:ddi:dk.dst:a9b3dc3e-9c33-4300-a954-f947af467378:28 dk.dst a9b3dc3e-9c33-4300-a954-f947af467378 28 dk.dst a5493643-ef38-4b39-9953-698225e5ef4b 2 Category 20101011 urn:ddi:dk.dst:eeab752c-d15a-4e1e-8c24-b8c78fb4e32c:28 dk.dst eeab752c-d15a-4e1e-8c24-b8c78fb4e32c 28 dk.dst 9c94f6a1-22c1-425a-9155-3e36055bc27a 2 Category 1040 urn:ddi:dk.dst:bab055d2-762e-4017-8e22-8013f0a58bcb:28 dk.dst bab055d2-762e-4017-8e22-8013f0a58bcb 28 dk.dst fa99b6ab-035f-4d55-89bb-5f6d1dad0972 2 Category 1140 urn:ddi:dk.dst:b450201f-ced6-4899-a4ba-1c8ce5312e08:28 dk.dst b450201f-ced6-4899-a4ba-1c8ce5312e08 28 dk.dst 8c746a1b-bd22-4f47-8f8c-255d6215ccec 2 Category 1196 urn:ddi:dk.dst:8f42f162-17ff-42fd-9c17-0d5611605ad0:28 dk.dst 8f42f162-17ff-42fd-9c17-0d5611605ad0 28 dk.dst 85ca8490-ec03-4b85-a287-3ef43a90a0dc 2 Category 20101012 urn:ddi:dk.dst:bbfed3cd-cf6a-46fb-aa20-c41d77633e7f:28 dk.dst bbfed3cd-cf6a-46fb-aa20-c41d77633e7f 28 dk.dst fabfc3c0-dbfc-462a-9829-b0d90452a361 2 Category 1049 urn:ddi:dk.dst:f2c5c9e1-1700-4e3a-b64d-b0bf90760d31:28 dk.dst f2c5c9e1-1700-4e3a-b64d-b0bf90760d31 28 dk.dst ff8af68a-e99c-4fe1-9c10-9e2edddb1857 2 Category 1149 urn:ddi:dk.dst:39b58afa-e4e1-4c45-bfd3-8d87840cd18f:28 dk.dst 39b58afa-e4e1-4c45-bfd3-8d87840cd18f 28 dk.dst a7228fdd-63db-456c-82f1-910d7248d63d 2 Category 1197 urn:ddi:dk.dst:fcbcc81e-1f82-45c8-8091-3660af3724f9:28 dk.dst fcbcc81e-1f82-45c8-8091-3660af3724f9 28 dk.dst 872985e6-9c58-4316-aa6b-1460ca7caa58 2 Category 20101013 urn:ddi:dk.dst:8dd47618-558d-468b-938c-cd9e51f3dcfd:28 dk.dst 8dd47618-558d-468b-938c-cd9e51f3dcfd 28 dk.dst 85d7ee1a-c6ca-49c0-bd61-959f77af4a77 2 Category 1069 urn:ddi:dk.dst:cc71c0e9-d27a-43c7-8ad3-9b6de30d256c:28 dk.dst cc71c0e9-d27a-43c7-8ad3-9b6de30d256c 28 dk.dst f134a649-02af-4a93-a1b2-dd45a20339c7 2 Category 1097 urn:ddi:dk.dst:3249a91f-1d42-4ab1-9e56-01f38dc733c3:28 dk.dst 3249a91f-1d42-4ab1-9e56-01f38dc733c3 28 dk.dst 76d82bd0-dc38-4715-929e-6de98abfa46d 2 Category 1169 urn:ddi:dk.dst:25f6e422-b7fd-4ec9-9c30-d0fe6332fd8b:28 dk.dst 25f6e422-b7fd-4ec9-9c30-d0fe6332fd8b 28 dk.dst bbdbd6b1-6784-4a5f-b706-99bfd35019b5 2 Category 1198 urn:ddi:dk.dst:8bc57735-1a08-4a17-b76e-b3f355ffe2bc:28 dk.dst 8bc57735-1a08-4a17-b76e-b3f355ffe2bc 28 dk.dst 7fbdc17b-66c0-4217-8372-61a71e26ab67 2 Category 20101020 urn:ddi:dk.dst:21c6bfb4-26c4-40f2-8d94-7c7047622051:28 dk.dst 21c6bfb4-26c4-40f2-8d94-7c7047622051 28 dk.dst 214866b2-fae5-4589-9477-a23191d15757 2 Category 1179 urn:ddi:dk.dst:e80ebf31-6cad-4a7a-9768-2a9ccc7de6d3:28 dk.dst e80ebf31-6cad-4a7a-9768-2a9ccc7de6d3 28 dk.dst 295daa86-45c6-4699-ae0a-08af6b77ef91 2 Category 20101021 urn:ddi:dk.dst:fd31c967-f5c7-4f73-98fd-87d5d5164b83:28 dk.dst fd31c967-f5c7-4f73-98fd-87d5d5164b83 28 dk.dst 36f1fbfc-cff8-4946-821a-3b69adf8f551 2 Category 1041 urn:ddi:dk.dst:1dbeea02-a2f8-4bc5-94c8-f9807ed0d5f4:28 dk.dst 1dbeea02-a2f8-4bc5-94c8-f9807ed0d5f4 28 dk.dst 50e6d036-4a71-4f6f-8f77-52f23dbe8459 2 Category 1141 urn:ddi:dk.dst:e6752e8e-0b66-4e67-8f84-c0cfe92a7cce:28 dk.dst e6752e8e-0b66-4e67-8f84-c0cfe92a7cce 28 dk.dst bd7ce0fa-b85e-448d-a0a0-31e4cd66d6b8 2 Category 20101022 urn:ddi:dk.dst:e8788271-5359-4fa3-95a4-631e23e117f1:28 dk.dst e8788271-5359-4fa3-95a4-631e23e117f1 28 dk.dst cd2ded30-ac08-4e71-8b44-5999bace7bbc 2 Category 1051 urn:ddi:dk.dst:3d4b8076-aef6-485d-a756-8fe84bd7d990:28 dk.dst 3d4b8076-aef6-485d-a756-8fe84bd7d990 28 dk.dst 1f5d39dd-b146-4688-972d-c52d36f9ac6b 2 Category 1052 urn:ddi:dk.dst:f620f914-a46a-4636-bbb5-da2c1f100320:28 dk.dst f620f914-a46a-4636-bbb5-da2c1f100320 28 dk.dst 446fc38f-1151-4d1c-a819-a8484b942834 2 Category 1143 urn:ddi:dk.dst:41b9ed3c-8a39-426b-bc51-035fd24770e5:28 dk.dst 41b9ed3c-8a39-426b-bc51-035fd24770e5 28 dk.dst 4bd374b1-1021-4b90-a5b3-d9b5cb46902b 2 Category 1151 urn:ddi:dk.dst:5e8c03d0-6adc-4097-8cb6-9ec09cdf22c8:28 dk.dst 5e8c03d0-6adc-4097-8cb6-9ec09cdf22c8 28 dk.dst fba5700f-8142-4c98-a372-d973c823391d 2 Category 1152 urn:ddi:dk.dst:690e27dc-6b4c-4005-a5d9-80909a207c8e:28 dk.dst 690e27dc-6b4c-4005-a5d9-80909a207c8e 28 dk.dst b55f9b2a-635a-4b89-8ffa-f7753039b7c4 2 Category 1153 urn:ddi:dk.dst:b91be2f4-e78c-4a97-b728-4646f738cddd:28 dk.dst b91be2f4-e78c-4a97-b728-4646f738cddd 28 dk.dst 2dc75edc-ce21-4797-b2ef-1591020389e2 2 Category 1154 urn:ddi:dk.dst:b726e4b8-9423-4d51-b319-1fdc0411fcc1:28 dk.dst b726e4b8-9423-4d51-b319-1fdc0411fcc1 28 dk.dst 0863dd9a-b0cf-4e4f-a731-4b254e83ebd6 2 Category 1155 urn:ddi:dk.dst:09b5b900-b930-41ef-ba41-556c72f53756:28 dk.dst 09b5b900-b930-41ef-ba41-556c72f53756 28 dk.dst a645e2f0-97bd-4ca3-9cd0-7208d6142fd2 2 Category 20101023 urn:ddi:dk.dst:390e152f-c7fb-418f-a415-88aaea29abba:28 dk.dst 390e152f-c7fb-418f-a415-88aaea29abba 28 dk.dst 29752113-27d1-425a-9da0-0c16948100a8 2 Category 1070 urn:ddi:dk.dst:43af262b-489c-4acb-bd56-92763fad2970:28 dk.dst 43af262b-489c-4acb-bd56-92763fad2970 28 dk.dst 0fb64402-71d2-4cee-9954-391c4de346ff 2 Category 1071 urn:ddi:dk.dst:d8ebfc54-43f4-4024-ada7-3a2aa5e73072:28 dk.dst d8ebfc54-43f4-4024-ada7-3a2aa5e73072 28 dk.dst c0168fa0-b8b2-46f3-914f-7f926d226c5f 2 Category 1072 urn:ddi:dk.dst:42ff5d0c-1bc2-494d-85f2-c651003e9201:28 dk.dst 42ff5d0c-1bc2-494d-85f2-c651003e9201 28 dk.dst 964da132-6f3a-4d81-b956-cb6e16a0f99a 2 Category 1073 urn:ddi:dk.dst:7963e626-1b07-4be4-9e34-3f72670971cf:28 dk.dst 7963e626-1b07-4be4-9e34-3f72670971cf 28 dk.dst a71a0c9b-dd40-4d77-9901-adefd5a72ac0 2 Category 1145 urn:ddi:dk.dst:83357ad1-64dd-4b5e-8aa6-56c2a24cac80:28 dk.dst 83357ad1-64dd-4b5e-8aa6-56c2a24cac80 28 dk.dst 329f987f-d5c6-4cc2-a90b-e770279af679 2 Category 1171 urn:ddi:dk.dst:6d700039-c267-4e12-b015-a716d7c461f3:28 dk.dst 6d700039-c267-4e12-b015-a716d7c461f3 28 dk.dst 62025d30-77a5-4f15-aace-7c2ea9ec3b39 2 Category 1172 urn:ddi:dk.dst:a2a9aeeb-50df-447c-9b25-cccd62eae586:28 dk.dst a2a9aeeb-50df-447c-9b25-cccd62eae586 28 dk.dst 59140c0f-1c5b-4775-83a1-e97724afbe7a 2 Category 1173 urn:ddi:dk.dst:b4a77204-3e6d-4288-89ae-53283e365cf9:28 dk.dst b4a77204-3e6d-4288-89ae-53283e365cf9 28 dk.dst 88e87f9f-45a1-45a7-aed4-730ce8d9693d 2 Category 1174 urn:ddi:dk.dst:a71b1bb9-c426-4260-b90a-a0cb06d1c0d9:28 dk.dst a71b1bb9-c426-4260-b90a-a0cb06d1c0d9 28 dk.dst 5e38349d-5c9b-4207-86ab-a0ebd922d540 2 Category 1175 urn:ddi:dk.dst:18ef7e52-1e4a-4492-9012-c320b4722262:28 dk.dst 18ef7e52-1e4a-4492-9012-c320b4722262 28 dk.dst 24700eae-74be-467e-b8e8-1608df6af62b 2 Category 20101030 urn:ddi:dk.dst:d525e29f-18ff-47b6-9a38-03b1cda08ecd:28 dk.dst d525e29f-18ff-47b6-9a38-03b1cda08ecd 28 dk.dst 0801d3c8-3530-4b4e-9c97-8bede7b0b3a9 2 Category 1189 urn:ddi:dk.dst:ab865f46-3ac5-48b0-81e4-c4e3214721cb:28 dk.dst ab865f46-3ac5-48b0-81e4-c4e3214721cb 28 dk.dst 886ba174-8388-4246-a7a8-7b23a3704672 2 Category 20101031 urn:ddi:dk.dst:10254dd9-594d-4077-81b8-25a99d9acf1e:28 dk.dst 10254dd9-594d-4077-81b8-25a99d9acf1e 28 dk.dst 4206d3cf-7e07-4f29-abf0-475ccca4dc47 2 Category 1042 urn:ddi:dk.dst:c060b698-224e-4417-8dbe-0686c9347e71:28 dk.dst c060b698-224e-4417-8dbe-0686c9347e71 28 dk.dst 6cfffafb-1486-4252-9c39-e1e247cbc6bd 2 Category 1142 urn:ddi:dk.dst:7f8c150b-e9c9-47e6-a06a-a3c72151b1e2:28 dk.dst 7f8c150b-e9c9-47e6-a06a-a3c72151b1e2 28 dk.dst b1303412-2139-4b5a-b032-49591d82303e 2 Category 20101032 urn:ddi:dk.dst:86eadfe5-3269-41ab-bd6e-247cb0ecc0a4:28 dk.dst 86eadfe5-3269-41ab-bd6e-247cb0ecc0a4 28 dk.dst 4a7fdfa9-6621-4696-b7bb-bb2902c2ed3d 2 Category 1061 urn:ddi:dk.dst:1956f728-c93b-4b55-b531-5913db00a088:28 dk.dst 1956f728-c93b-4b55-b531-5913db00a088 28 dk.dst b00b8dd3-3c04-419b-ad5a-5fde54a8ba25 2 Category 1062 urn:ddi:dk.dst:73deb590-5e3f-4375-be37-0ea5f746032d:28 dk.dst 73deb590-5e3f-4375-be37-0ea5f746032d 28 dk.dst 0c6475b6-2b8c-42ed-976e-fa0a81fe5e1e 2 Category 1064 urn:ddi:dk.dst:877ea355-c8cf-4b2b-b97b-722173c0c012:28 dk.dst 877ea355-c8cf-4b2b-b97b-722173c0c012 28 dk.dst f5d8ee60-1a3e-4294-b16e-fc57489a8c34 2 Category 1144 urn:ddi:dk.dst:2f3654ba-d2b3-4691-b530-708b8c847042:28 dk.dst 2f3654ba-d2b3-4691-b530-708b8c847042 28 dk.dst 7d3cc10b-837e-4f21-a06c-a5c8587fef68 2 Category 1161 urn:ddi:dk.dst:7d6fd48e-2130-407a-8851-879933fbcf3a:28 dk.dst 7d6fd48e-2130-407a-8851-879933fbcf3a 28 dk.dst 00a92fe8-acbb-4738-845d-748a6c7a1500 2 Category 1162 urn:ddi:dk.dst:ed37a6a5-5c92-477c-b975-e86787562bb7:28 dk.dst ed37a6a5-5c92-477c-b975-e86787562bb7 28 dk.dst 2f5daf21-4e47-4df3-8222-6c9a8165f6bd 2 Category 1163 urn:ddi:dk.dst:baf36ab2-322f-4dc4-9149-680d3ff6b8d3:28 dk.dst baf36ab2-322f-4dc4-9149-680d3ff6b8d3 28 dk.dst 109276ca-ca6a-4492-8d51-9c3cea0dd296 2 Category 1164 urn:ddi:dk.dst:6dc24032-f8d9-4c8c-8b9d-f0240baa0707:28 dk.dst 6dc24032-f8d9-4c8c-8b9d-f0240baa0707 28 dk.dst 09d4a11f-5e96-4599-afaf-7d37e1a1563f 2 Category 1165 urn:ddi:dk.dst:7381bece-6a75-4cff-b4c6-e00681f2ca1e:28 dk.dst 7381bece-6a75-4cff-b4c6-e00681f2ca1e 28 dk.dst 2268612b-5aa5-491f-92e3-5c69144c9ee8 2 Category 20101033 urn:ddi:dk.dst:bcff0b50-94d6-4b83-8cdc-63c73a3c22ab:28 dk.dst bcff0b50-94d6-4b83-8cdc-63c73a3c22ab 28 dk.dst 143d0336-7862-4871-84cf-90b57217fa11 2 Category 1080 urn:ddi:dk.dst:2442663c-7dd9-4e67-8ce6-604fd6dc8dae:28 dk.dst 2442663c-7dd9-4e67-8ce6-604fd6dc8dae 28 dk.dst 0e9401dc-54e2-47c5-990c-be8f2d14941d 2 Category 1081 urn:ddi:dk.dst:53a6ac82-90b0-490a-b251-8dcf01188b87:28 dk.dst 53a6ac82-90b0-490a-b251-8dcf01188b87 28 dk.dst 6071def2-e263-4231-be53-d69523642b22 2 Category 1082 urn:ddi:dk.dst:110c7ffb-3bac-427d-9fb0-f84abfb53120:28 dk.dst 110c7ffb-3bac-427d-9fb0-f84abfb53120 28 dk.dst 66a38fb4-c42c-49e5-b279-23d56fb5bdcf 2 Category 1083 urn:ddi:dk.dst:2e700f81-8099-4adc-af24-d6d8f2fa381a:28 dk.dst 2e700f81-8099-4adc-af24-d6d8f2fa381a 28 dk.dst 6dc2a2ca-181d-4bc0-b4c6-154a8ec525f9 2 Category 1084 urn:ddi:dk.dst:b3be455e-60b6-45ca-adb0-16907d4fd1a1:28 dk.dst b3be455e-60b6-45ca-adb0-16907d4fd1a1 28 dk.dst 11f3c766-fab2-4062-ad1e-d0e1591be557 2 Category 1146 urn:ddi:dk.dst:5d76f8e1-ecfc-4334-9904-36a83efd3707:28 dk.dst 5d76f8e1-ecfc-4334-9904-36a83efd3707 28 dk.dst 9592826f-6cb4-46c0-bd57-59581ca78295 2 Category 1181 urn:ddi:dk.dst:49916c5a-f396-4bea-9a1d-3031acdaa47d:28 dk.dst 49916c5a-f396-4bea-9a1d-3031acdaa47d 28 dk.dst 4c95d431-8fb4-46b0-9e69-23f955fdb0d2 2 Category 1182 urn:ddi:dk.dst:fa232b8e-6102-49d3-8936-52ba3e811892:28 dk.dst fa232b8e-6102-49d3-8936-52ba3e811892 28 dk.dst 121aef9a-43f6-4524-a4c5-6c2ca901eddf 2 Category 1183 urn:ddi:dk.dst:b63012a5-e34c-4c79-a992-9d6feeff3fde:28 dk.dst b63012a5-e34c-4c79-a992-9d6feeff3fde 28 dk.dst 1d170498-c308-4500-85f5-04fbb8ef027f 2 Category 1184 urn:ddi:dk.dst:199990d2-e59a-4941-bb64-a3bd4b5112c9:28 dk.dst 199990d2-e59a-4941-bb64-a3bd4b5112c9 28 dk.dst 7135aefe-91aa-4a86-865b-c133ebfa5ae0 2 Category 1185 urn:ddi:dk.dst:e3ca1254-c268-4b73-a18e-6abe1206a142:28 dk.dst e3ca1254-c268-4b73-a18e-6abe1206a142 28 dk.dst a676d09e-91ec-41b5-ad30-9fa011f39fd2 2 Category 201020 urn:ddi:dk.dst:21449cdb-5d98-473a-87ef-58a11d824eca:28 dk.dst 21449cdb-5d98-473a-87ef-58a11d824eca 28 dk.dst a59ececb-f4ef-47d1-877f-fb166acb8162 2 Category 20102010 urn:ddi:dk.dst:da1aea2e-0df8-4231-880e-d4797e20f984:28 dk.dst da1aea2e-0df8-4231-880e-d4797e20f984 28 dk.dst ac9a1da5-8211-4bf1-9f83-d96a710ae5b5 2 Category 1511 urn:ddi:dk.dst:ae39ddcd-e5ba-4b40-9f33-e85893184034:28 dk.dst ae39ddcd-e5ba-4b40-9f33-e85893184034 28 dk.dst 3adb5eaa-999a-4035-ab77-74b25b31b12c 2 Category 1539 urn:ddi:dk.dst:4e236d35-6cb3-4dc4-a02d-47c1b70dbedd:28 dk.dst 4e236d35-6cb3-4dc4-a02d-47c1b70dbedd 28 dk.dst 9e2f11f7-3053-4e93-9c05-c96e20f914c3 2 Category 1543 urn:ddi:dk.dst:d065fb37-3480-4478-a43d-8ca6042863f8:28 dk.dst d065fb37-3480-4478-a43d-8ca6042863f8 28 dk.dst 6dbab08e-b72c-41d5-8399-e98fe441b189 2 Category 1549 urn:ddi:dk.dst:f850420f-47c1-450a-a233-8ab6c7a21dff:28 dk.dst f850420f-47c1-450a-a233-8ab6c7a21dff 28 dk.dst 7b64e60d-889d-4dda-b3a7-52ba42910e38 2 Category 9014 urn:ddi:dk.dst:b5b903de-56e4-46c2-9c33-670175633f64:28 dk.dst b5b903de-56e4-46c2-9c33-670175633f64 28 dk.dst d03bfcaf-0eec-426e-8601-bf6c7bf3a960 2 Category 20102011 urn:ddi:dk.dst:3093a315-fc82-4c0d-8e11-f7fd53f7e5b3:28 dk.dst 3093a315-fc82-4c0d-8e11-f7fd53f7e5b3 28 dk.dst ee4f79c1-89f6-40e4-be81-b11eb01e13cd 2 Category 1031 urn:ddi:dk.dst:944dedf9-4687-48ad-a8c8-5b90c2bf593a:28 dk.dst 944dedf9-4687-48ad-a8c8-5b90c2bf593a 28 dk.dst b8093671-2c83-4771-9a51-1cb1fc7323a6 2 Category 1531 urn:ddi:dk.dst:cb8b96d2-752f-43f4-9d1a-c3bdc82dc9f3:28 dk.dst cb8b96d2-752f-43f4-9d1a-c3bdc82dc9f3 28 dk.dst a6668e10-f467-48f7-b33c-ee71cdc30274 2 Category 1541 urn:ddi:dk.dst:bfcdfb61-4735-49e6-af28-cd291f347897:28 dk.dst bfcdfb61-4735-49e6-af28-cd291f347897 28 dk.dst 846057db-4f42-4233-936d-3701fc44852e 2 Category 20102012 urn:ddi:dk.dst:99cd4fcc-feb8-4dbe-93bc-7385d2047297:28 dk.dst 99cd4fcc-feb8-4dbe-93bc-7385d2047297 28 dk.dst 4daedddf-78c7-4e8c-bb8e-c2bc91bdabaa 2 Category 1032 urn:ddi:dk.dst:376a52d5-a048-403c-acc7-a9e86142a4c5:28 dk.dst 376a52d5-a048-403c-acc7-a9e86142a4c5 28 dk.dst 0c383fcd-f68a-4900-a717-06f7b205a0cc 2 Category 1532 urn:ddi:dk.dst:49e8ec55-e1e2-4556-bdb0-c93af7f5281a:28 dk.dst 49e8ec55-e1e2-4556-bdb0-c93af7f5281a 28 dk.dst b5faa374-c522-4c22-8222-b97c76cd8ed9 2 Category 1542 urn:ddi:dk.dst:ebc10ee2-1268-4bb3-83fa-e29429864ebc:28 dk.dst ebc10ee2-1268-4bb3-83fa-e29429864ebc 28 dk.dst 4fed50d3-0d1f-4bb1-b8e4-ae14c447922a 2 Category 20102020 urn:ddi:dk.dst:5bd4be40-80f7-40bb-8d91-a92e96dcfe92:28 dk.dst 5bd4be40-80f7-40bb-8d91-a92e96dcfe92 28 dk.dst 3b56c286-30c7-439c-8df8-c858e479dea5 2 Category 1540 urn:ddi:dk.dst:59bb88d6-7696-40e1-a273-99a03e49000e:28 dk.dst 59bb88d6-7696-40e1-a273-99a03e49000e 28 dk.dst f8729e98-ba80-4911-9979-bec4b7499601 2 Category 20102021 urn:ddi:dk.dst:e7793f8e-d138-4305-a7d1-c2993faaaa0d:28 dk.dst e7793f8e-d138-4305-a7d1-c2993faaaa0d 28 dk.dst 293d3a1d-ca42-4cb2-938c-58fa9c8ad48d 2 Category 1535 urn:ddi:dk.dst:f8ed905f-b141-4aaf-9e58-8fadc5523c8b:28 dk.dst f8ed905f-b141-4aaf-9e58-8fadc5523c8b 28 dk.dst e2027af6-dafa-4296-a894-d38e90716a1d 2 Category 20102022 urn:ddi:dk.dst:e0a15171-13e4-42fb-8d52-a8340341a575:28 dk.dst e0a15171-13e4-42fb-8d52-a8340341a575 28 dk.dst bf3a07e9-61c2-4f34-824c-8e88ebd73b81 2 Category 1536 urn:ddi:dk.dst:8ab0e488-2a4f-4544-87dd-407c8da1c566:28 dk.dst 8ab0e488-2a4f-4544-87dd-407c8da1c566 28 dk.dst 6db453e9-ee91-44d1-a91c-5bb0c90d124b 2 Category 20102023 urn:ddi:dk.dst:3372ff1e-cf95-4777-a001-2ae5b8aac21f:28 dk.dst 3372ff1e-cf95-4777-a001-2ae5b8aac21f 28 dk.dst 9da068dc-8984-4fc3-82f7-aa6d195e1dfd 2 Category 1533 urn:ddi:dk.dst:21c69138-c87c-4d30-b5a9-3a3eb19d077e:28 dk.dst 21c69138-c87c-4d30-b5a9-3a3eb19d077e 28 dk.dst 8299689c-1373-435d-acd1-7a649be2fb43 2 Category 1537 urn:ddi:dk.dst:9a459851-d6d9-4e3c-82f4-aabe5ee03f15:28 dk.dst 9a459851-d6d9-4e3c-82f4-aabe5ee03f15 28 dk.dst c5562fa1-1c1b-4195-bff3-bb762eebefe8 2 Category 201030 urn:ddi:dk.dst:8524f81b-204b-483e-8499-23fca52e9a87:28 dk.dst 8524f81b-204b-483e-8499-23fca52e9a87 28 dk.dst 297171fd-44ff-42ec-87df-5b4fe51eaadc 2 Category 20103010 urn:ddi:dk.dst:57e231ef-4fe3-43df-99a9-8593e071d8bb:28 dk.dst 57e231ef-4fe3-43df-99a9-8593e071d8bb 28 dk.dst 0128ef43-3900-4985-94d6-ff0ae22607f7 2 Category 1652 urn:ddi:dk.dst:fa038a3f-2928-44ca-a636-e23045126cc5:28 dk.dst fa038a3f-2928-44ca-a636-e23045126cc5 28 dk.dst e7d700e9-e453-443c-9513-94b8bd89147c 2 Category 20103011 urn:ddi:dk.dst:85857f07-8acc-4d80-a7e8-1fb796049f39:28 dk.dst 85857f07-8acc-4d80-a7e8-1fb796049f39 28 dk.dst 60c6a72f-ae85-45f1-8c26-c2003a943d8e 2 Category 1650 urn:ddi:dk.dst:9757a3ec-666f-4c94-abf0-86b4c6e6dad4:28 dk.dst 9757a3ec-666f-4c94-abf0-86b4c6e6dad4 28 dk.dst df4a9e48-fc71-48bd-8461-00c9617c3ead 2 Category 20103012 urn:ddi:dk.dst:56805efa-9e80-41f8-9e03-220754d8ece2:28 dk.dst 56805efa-9e80-41f8-9e03-220754d8ece2 28 dk.dst 159772b5-6ca8-463a-8fff-9eb9e8d26325 2 Category 1651 urn:ddi:dk.dst:6978543b-955d-44be-97f6-b35653f2ff7b:28 dk.dst 6978543b-955d-44be-97f6-b35653f2ff7b 28 dk.dst 057186a2-0194-4c92-a4a7-43bf4bca7113 2 Category 20103020 urn:ddi:dk.dst:0d96aaf5-9e93-4abf-8b85-b9b9b504db9e:28 dk.dst 0d96aaf5-9e93-4abf-8b85-b9b9b504db9e 28 dk.dst 4f54b8ec-b6ce-4e78-8f02-fc47dd79b69b 2 Category 1879 urn:ddi:dk.dst:22c37002-2822-45ce-af73-d207a3107e69:28 dk.dst 22c37002-2822-45ce-af73-d207a3107e69 28 dk.dst 09ad6932-220f-4859-a193-4320dd7dabb3 2 Category 20103021 urn:ddi:dk.dst:8638b430-ec78-4aa9-9b2a-bd3743a37bbb:28 dk.dst 8638b430-ec78-4aa9-9b2a-bd3743a37bbb 28 dk.dst 75ebefe7-5002-487e-a737-674df641e6af 2 Category 1551 urn:ddi:dk.dst:ae3a1891-f6ec-43d5-b673-ce4a06710774:28 dk.dst ae3a1891-f6ec-43d5-b673-ce4a06710774 28 dk.dst ee95b0c8-6362-4bda-ad99-78ba05e39741 2 Category 1552 urn:ddi:dk.dst:4fd3d96b-e97e-421b-a28a-394eb26b14d8:28 dk.dst 4fd3d96b-e97e-421b-a28a-394eb26b14d8 28 dk.dst 9b1fe5f1-f21f-42ee-8d30-e14fe4e53248 2 Category 1553 urn:ddi:dk.dst:5c889a5a-4295-4a5d-a218-b4482adb85b1:28 dk.dst 5c889a5a-4295-4a5d-a218-b4482adb85b1 28 dk.dst 2deacff4-775a-4d7d-8681-69f5a88d3778 2 Category 1555 urn:ddi:dk.dst:22207768-e3ff-4b13-8cbf-7fee872205a7:28 dk.dst 22207768-e3ff-4b13-8cbf-7fee872205a7 28 dk.dst 17b3e171-6b00-4826-b6a7-cf6bc7e78ad1 2 Category 1559 urn:ddi:dk.dst:dc0eed50-1fa0-4c31-aa6b-1834aaa07d42:28 dk.dst dc0eed50-1fa0-4c31-aa6b-1834aaa07d42 28 dk.dst 5d25dd38-7ee0-4c26-a6db-36103d072917 2 Category 20103022 urn:ddi:dk.dst:76370228-55c8-45aa-bf05-5e071fafa2aa:28 dk.dst 76370228-55c8-45aa-bf05-5e071fafa2aa 28 dk.dst f1dc0203-7c8f-418d-9139-8367f820ae5e 2 Category 1671 urn:ddi:dk.dst:371c2ea1-a525-47c1-b614-4ab7b0b3e217:28 dk.dst 371c2ea1-a525-47c1-b614-4ab7b0b3e217 28 dk.dst d773fd41-3215-404b-887b-999201c71c1a 2 Category 1672 urn:ddi:dk.dst:28984298-c3fe-48f1-928f-70df859c46cb:28 dk.dst 28984298-c3fe-48f1-928f-70df859c46cb 28 dk.dst 4fabf96f-27aa-4a2e-97c0-1a94da838891 2 Category 1673 urn:ddi:dk.dst:d9ce188e-02b6-4449-9d65-fef243f8ec1d:28 dk.dst d9ce188e-02b6-4449-9d65-fef243f8ec1d 28 dk.dst 9f8ac78f-542d-4c10-bb99-e77f4632e111 2 Category 1679 urn:ddi:dk.dst:3141ee8f-19c0-458f-a050-b0de2e0412c0:28 dk.dst 3141ee8f-19c0-458f-a050-b0de2e0412c0 28 dk.dst fe3547cb-ab43-4d58-a20d-e186888187e6 2 Category 20103030 urn:ddi:dk.dst:20388fe0-ccc2-43c7-82d1-a6226cee336a:28 dk.dst 20388fe0-ccc2-43c7-82d1-a6226cee336a 28 dk.dst c86d6bca-e70b-4c9b-b72b-2729c87ebbdf 2 Category 1889 urn:ddi:dk.dst:f8a0c435-cb89-40ac-9513-676ece9cf97a:28 dk.dst f8a0c435-cb89-40ac-9513-676ece9cf97a 28 dk.dst 4feccd7f-dc85-43f7-a8d9-ac76aab36660 2 Category 20103031 urn:ddi:dk.dst:26d85859-a114-4c79-9e57-cf768570c933:28 dk.dst 26d85859-a114-4c79-9e57-cf768570c933 28 dk.dst 16d566e7-af9d-44ab-b003-7c46478692e3 2 Category 1561 urn:ddi:dk.dst:009de611-e9f6-466e-8b64-39a7e51c0769:28 dk.dst 009de611-e9f6-466e-8b64-39a7e51c0769 28 dk.dst 3842512a-e240-4d58-a945-e7366beee232 2 Category 1562 urn:ddi:dk.dst:4b6284c5-dbe3-40d4-a09e-39ea3cd8cc4e:28 dk.dst 4b6284c5-dbe3-40d4-a09e-39ea3cd8cc4e 28 dk.dst a3cc2819-35a0-471f-b384-52a65a5ddb50 2 Category 1563 urn:ddi:dk.dst:5615111a-a872-41f9-94d9-5249713d16ef:28 dk.dst 5615111a-a872-41f9-94d9-5249713d16ef 28 dk.dst 3d1d929b-2aae-4ceb-9c1e-d790917d3735 2 Category 1565 urn:ddi:dk.dst:948d1292-423a-4297-95cf-159a6872927a:28 dk.dst 948d1292-423a-4297-95cf-159a6872927a 28 dk.dst 46bb2fa7-0729-4598-b60b-4c2055e7d549 2 Category 1569 urn:ddi:dk.dst:5f2716b7-0794-42e2-81fc-18cec8594826:28 dk.dst 5f2716b7-0794-42e2-81fc-18cec8594826 28 dk.dst 8068be94-cbe3-4277-b277-566f8597bde3 2 Category 20103032 urn:ddi:dk.dst:60ee55c5-9cd7-4153-b19b-84b1b7f2d71c:28 dk.dst 60ee55c5-9cd7-4153-b19b-84b1b7f2d71c 28 dk.dst 30cfb4e0-8acf-4a43-b45b-462a535c1dcb 2 Category 1681 urn:ddi:dk.dst:1d464205-1cac-4a2b-9164-0e91afe70820:28 dk.dst 1d464205-1cac-4a2b-9164-0e91afe70820 28 dk.dst a1389aa9-e048-4d4a-ac65-7439247b4194 2 Category 1682 urn:ddi:dk.dst:1884fbc5-7a50-48a1-b14a-5ddd7a310b68:28 dk.dst 1884fbc5-7a50-48a1-b14a-5ddd7a310b68 28 dk.dst 1933253a-3218-498d-b2f4-6a7bd745a9ca 2 Category 1683 urn:ddi:dk.dst:4d5f32e6-caac-4b77-926c-3872c1d5eddf:28 dk.dst 4d5f32e6-caac-4b77-926c-3872c1d5eddf 28 dk.dst 590bd845-5bcd-422c-8fd8-74ee1b642553 2 Category 1689 urn:ddi:dk.dst:2109086c-b338-43c4-ba03-7675c0413b4e:28 dk.dst 2109086c-b338-43c4-ba03-7675c0413b4e 28 dk.dst 172e34f9-36d0-4438-8e8a-1d87a333f584 2 Category 2020 urn:ddi:dk.dst:14f5c73f-351e-4a51-8fa0-0e300554eb2c:28 dk.dst 14f5c73f-351e-4a51-8fa0-0e300554eb2c 28 dk.dst bca05194-c506-4048-b47d-ade5c81ddd20 2 Category 202010 urn:ddi:dk.dst:c23dae0b-eb1d-47b3-8ae0-fa4142bea742:28 dk.dst c23dae0b-eb1d-47b3-8ae0-fa4142bea742 28 dk.dst 67a7f0d9-63ee-4a5b-811a-c43b99074bd8 2 Category 20201010 urn:ddi:dk.dst:0007e988-44da-435f-8688-ae30dcccad9d:28 dk.dst 0007e988-44da-435f-8688-ae30dcccad9d 28 dk.dst a46bb824-9a62-4e53-90f2-0648261ee301 2 Category 4008 urn:ddi:dk.dst:df4db29b-c5e5-46c3-a5f7-0aa06af34c88:28 dk.dst df4db29b-c5e5-46c3-a5f7-0aa06af34c88 28 dk.dst ec221ced-7a12-4bc6-ab03-1f0d7531ba60 2 Category 202030 urn:ddi:dk.dst:8a224f64-3a2b-4c26-ad6f-368bf43e993d:28 dk.dst 8a224f64-3a2b-4c26-ad6f-368bf43e993d 28 dk.dst 454791de-ca82-4689-ab67-049e292165ff 2 Category 20203010 urn:ddi:dk.dst:324dfe36-0203-4e00-b121-b43cdf1584a4:28 dk.dst 324dfe36-0203-4e00-b121-b43cdf1584a4 28 dk.dst 2b2b968c-2612-4f3f-b2aa-ec1a193ee6ce 2 Category 4007 urn:ddi:dk.dst:bb2f3bce-db28-46da-a589-1515737c2b8c:28 dk.dst bb2f3bce-db28-46da-a589-1515737c2b8c 28 dk.dst 799f8892-3883-407b-b207-524996980ddd 2 Category 5090 urn:ddi:dk.dst:96bd9a2f-5352-4053-b381-28c6abdbb1e6:28 dk.dst 96bd9a2f-5352-4053-b381-28c6abdbb1e6 28 dk.dst 3d36f5fa-0e46-46e3-99b0-7740b28622e8 2 Category 20203011 urn:ddi:dk.dst:f86a5259-51b2-4681-8101-1b122e16cc3b:28 dk.dst f86a5259-51b2-4681-8101-1b122e16cc3b 28 dk.dst df6c4199-352c-49de-a3dc-caefdd2771c5 2 Category 3323 urn:ddi:dk.dst:56e287b3-0273-44a7-a714-e59e7b666189:28 dk.dst 56e287b3-0273-44a7-a714-e59e7b666189 28 dk.dst 94655542-eb7c-4d7c-abf1-39eadbd303e9 2 Category 202040 urn:ddi:dk.dst:3794f9c4-5bc1-46c8-8a5e-b74304e8eb32:28 dk.dst 3794f9c4-5bc1-46c8-8a5e-b74304e8eb32 28 dk.dst df3a501b-85a2-4b48-975b-9f6b491ecdc9 2 Category 20204010 urn:ddi:dk.dst:47064549-3fee-4673-8847-f7c52b169822:28 dk.dst 47064549-3fee-4673-8847-f7c52b169822 28 dk.dst 162574a4-5f9e-4788-9e22-be684a8c4e3d 2 Category 4031 urn:ddi:dk.dst:7ed1bf1c-fffb-444e-9906-51050eb4f055:28 dk.dst 7ed1bf1c-fffb-444e-9906-51050eb4f055 28 dk.dst bfbe1a12-3b39-4f80-919c-72c2cd429a72 2 Category 5080 urn:ddi:dk.dst:ab714033-417b-4ecd-8d19-107c9cbc4635:28 dk.dst ab714033-417b-4ecd-8d19-107c9cbc4635 28 dk.dst 56ae2b42-914e-400a-8e04-7df5b52eedd4 2 Category 2030 urn:ddi:dk.dst:4a160c28-d0de-42c7-a56b-d4c16d205fe8:28 dk.dst 4a160c28-d0de-42c7-a56b-d4c16d205fe8 28 dk.dst e22d3ef0-2cc8-4e4e-9c3c-40a465251d77 2 Category 203010 urn:ddi:dk.dst:28ca3df0-a15b-41ec-8420-2254174e5fe3:28 dk.dst 28ca3df0-a15b-41ec-8420-2254174e5fe3 28 dk.dst 002f4d34-31ac-4f2c-8157-5e39271f6fe3 2 Category 20301010 urn:ddi:dk.dst:04c4a151-0f78-40fc-bc45-62f09c3ab37e:28 dk.dst 04c4a151-0f78-40fc-bc45-62f09c3ab37e 28 dk.dst 8448fda6-f1be-4f29-a761-aaa4467c61be 2 Category 1891 urn:ddi:dk.dst:f842f2b0-485c-4937-8f81-874d8d5ed3a2:28 dk.dst f842f2b0-485c-4937-8f81-874d8d5ed3a2 28 dk.dst 4c1dee09-180c-4c9f-9e76-367a88ddebe9 2 Category 203020 urn:ddi:dk.dst:d8a97a99-e6b8-4923-a0f6-c1fa9b1cea14:28 dk.dst d8a97a99-e6b8-4923-a0f6-c1fa9b1cea14 28 dk.dst 5dd1906d-7137-4ddb-bc21-72ee8db58cf7 2 Category 20302020 urn:ddi:dk.dst:2c1dac29-d862-4334-9aa6-8b5ce3efbc75:28 dk.dst 2c1dac29-d862-4334-9aa6-8b5ce3efbc75 28 dk.dst 779929ea-b70d-4e00-ab43-b5e0c35080ef 2 Category 1899 urn:ddi:dk.dst:8befd8a5-fcfa-4b5a-bf9e-af9bde94f97b:28 dk.dst 8befd8a5-fcfa-4b5a-bf9e-af9bde94f97b 28 dk.dst 323ca10c-2c48-402c-a56f-df0833413cca 2 Category 20302021 urn:ddi:dk.dst:b4d61d50-e1c1-4a81-b021-4c11ee58f223:28 dk.dst b4d61d50-e1c1-4a81-b021-4c11ee58f223 28 dk.dst 81964850-e131-411f-844d-976e0c38a6cf 2 Category 1892 urn:ddi:dk.dst:119fb538-cad1-436c-b68a-173f085eee60:28 dk.dst 119fb538-cad1-436c-b68a-173f085eee60 28 dk.dst 67976851-b215-4550-838c-6eda825435c2 2 Category 20302022 urn:ddi:dk.dst:6d0a4565-5fae-49b3-83da-da666da5ee4b:28 dk.dst 6d0a4565-5fae-49b3-83da-da666da5ee4b 28 dk.dst 784ae83a-376a-4ff0-903b-98d1b50e15c0 2 Category 1893 urn:ddi:dk.dst:45a37030-7b14-410e-b482-350f5e069154:28 dk.dst 45a37030-7b14-410e-b482-350f5e069154 28 dk.dst 0cdbd0e9-8197-45e8-8aa8-134fbda51f32 2 Category 203030 urn:ddi:dk.dst:22697716-d1a1-4ed2-9d88-d3f103860dcc:28 dk.dst 22697716-d1a1-4ed2-9d88-d3f103860dcc 28 dk.dst 797e9543-77ea-4bd9-886b-dbca40d0b825 2 Category 20303010 urn:ddi:dk.dst:09b01f41-74e5-48d5-b043-df59a4ca24b8:28 dk.dst 09b01f41-74e5-48d5-b043-df59a4ca24b8 28 dk.dst 638dcc9a-411d-4bed-af34-11ca5025849f 2 Category 1894 urn:ddi:dk.dst:52ea6489-c02c-4a6b-bc1b-193728a03c5b:28 dk.dst 52ea6489-c02c-4a6b-bc1b-193728a03c5b 28 dk.dst 94fdbade-fd8d-4830-aeb6-8883a6d69da4 2 Category 203040 urn:ddi:dk.dst:9ed36daf-2bdd-4589-9681-5ea9dfd3793c:28 dk.dst 9ed36daf-2bdd-4589-9681-5ea9dfd3793c 28 dk.dst 2a264bde-be14-4be9-ad1f-a403f005081d 2 Category 20304010 urn:ddi:dk.dst:245062ca-cc54-484e-97ac-d098cc1025e5:28 dk.dst 245062ca-cc54-484e-97ac-d098cc1025e5 28 dk.dst b5efef0f-0d3b-4693-b126-f89aaac920ca 2 Category 1895 urn:ddi:dk.dst:5ca5a58a-a77f-42b1-9020-4a2072fac242:28 dk.dst 5ca5a58a-a77f-42b1-9020-4a2072fac242 28 dk.dst 0f5a651a-7139-4dd0-8781-c2b776b3809e 2 Category 203050 urn:ddi:dk.dst:71f90e52-662f-45d5-88cc-d7f174f6f2e0:28 dk.dst 71f90e52-662f-45d5-88cc-d7f174f6f2e0 28 dk.dst d5a12ad3-7ec8-4f8c-89bf-c244c95cb47f 2 Category 20305010 urn:ddi:dk.dst:6511a39c-c26d-411e-8f09-c13e981b6340:28 dk.dst 6511a39c-c26d-411e-8f09-c13e981b6340 28 dk.dst c051a38d-f9ba-42e2-963c-06a06eb84aec 2 Category 0215 urn:ddi:dk.dst:9fdc52b4-a9d2-4dc2-ae12-44a778006e59:28 dk.dst 9fdc52b4-a9d2-4dc2-ae12-44a778006e59 28 dk.dst 54e78baf-2f79-4cf0-9fe3-842995bc28cc 2 Category 1098 urn:ddi:dk.dst:787d0504-cb55-435c-954d-f8d5aece9b22:28 dk.dst 787d0504-cb55-435c-954d-f8d5aece9b22 28 dk.dst 0280fb22-ab51-44c4-8079-92fefe5fc970 2 Category 203060 urn:ddi:dk.dst:f4599598-c8e0-4e27-a79f-c489d3c15191:28 dk.dst f4599598-c8e0-4e27-a79f-c489d3c15191 28 dk.dst 6d5e54b1-8c0f-472d-b3f1-92c041e61e92 2 Category 20306010 urn:ddi:dk.dst:fa728239-9c9e-46d2-9bdb-3374ccb65399:28 dk.dst fa728239-9c9e-46d2-9bdb-3374ccb65399 28 dk.dst 35c6e632-a56a-40bc-bc81-9e3b446de490 2 Category 1880 urn:ddi:dk.dst:714a5f84-452c-474c-9884-553ba92b7be4:28 dk.dst 714a5f84-452c-474c-9884-553ba92b7be4 28 dk.dst e47f219a-2605-437f-83ea-56ccc86edea9 2 Category 25 urn:ddi:dk.dst:3621e252-13aa-41b4-832e-131019fbef24:28 dk.dst 3621e252-13aa-41b4-832e-131019fbef24 28 dk.dst cedea191-5e36-4a7f-8090-1b8dc74b68bb 2 Category 2510 urn:ddi:dk.dst:68f0e6e5-0297-4767-872f-11bcc9d78bf4:28 dk.dst 68f0e6e5-0297-4767-872f-11bcc9d78bf4 28 dk.dst 806489a5-4039-4473-a7d4-2dd3224e0f8c 2 Category 251011 urn:ddi:dk.dst:666106f6-6b40-4695-b6c4-228fe8e10c6c:28 dk.dst 666106f6-6b40-4695-b6c4-228fe8e10c6c 28 dk.dst f3b8dc07-6466-4619-8fe8-99e3e2e92c08 2 Category 25101111 urn:ddi:dk.dst:bcbfcc37-a35d-4365-a0ac-5bd379cb34fa:28 dk.dst bcbfcc37-a35d-4365-a0ac-5bd379cb34fa 28 dk.dst 9fcb51b4-e2ee-44e6-9663-a3ad4e2724da 2 Category 1301 urn:ddi:dk.dst:c6a48491-5eec-42cc-a21c-b7d043f99b54:28 dk.dst c6a48491-5eec-42cc-a21c-b7d043f99b54 28 dk.dst 9a57f372-6200-49d3-919a-3f9a92e79827 2 Category 251012 urn:ddi:dk.dst:c0c2da0b-e8a0-48a3-8439-84b97261b112:28 dk.dst c0c2da0b-e8a0-48a3-8439-84b97261b112 28 dk.dst b4bc5b62-4dc6-47b1-b6cf-889f0d2d9105 2 Category 25101212 urn:ddi:dk.dst:1e6d0ff3-b2c0-4293-916a-df977bab9d60:28 dk.dst 1e6d0ff3-b2c0-4293-916a-df977bab9d60 28 dk.dst ff3900b4-2c30-4738-8f72-30ff82c04989 2 Category 1302 urn:ddi:dk.dst:ebeb93d5-cef7-458b-84fc-e08b927de1f9:28 dk.dst ebeb93d5-cef7-458b-84fc-e08b927de1f9 28 dk.dst 3f0d8efe-fd63-4c8d-95bc-c8368fa7282c 2 Category 251013 urn:ddi:dk.dst:ebfd8014-2c43-49a5-aaff-3edf9dcf9a4b:28 dk.dst ebfd8014-2c43-49a5-aaff-3edf9dcf9a4b 28 dk.dst d31dc7f8-3072-41a1-96e9-28b86ffe883c 2 Category 25101313 urn:ddi:dk.dst:af5d42f2-3b77-4b58-8415-5b3b1b02f0ff:28 dk.dst af5d42f2-3b77-4b58-8415-5b3b1b02f0ff 28 dk.dst 993bd9b3-27c3-4f52-8a98-f8e78fedffed 2 Category 1303 urn:ddi:dk.dst:76ad85b9-63e8-4abc-b258-4c1ec1e96532:28 dk.dst 76ad85b9-63e8-4abc-b258-4c1ec1e96532 28 dk.dst 85610a66-0ce1-4063-84a1-15db97d4528b 2 Category 251020 urn:ddi:dk.dst:dd88b625-cabb-485e-b559-30a30f8744c5:28 dk.dst dd88b625-cabb-485e-b559-30a30f8744c5 28 dk.dst 88089bc0-295b-46cb-a00d-7e295c47dd3e 2 Category 25102020 urn:ddi:dk.dst:7e4e63df-2819-49ff-a3b7-7993e880d1d8:28 dk.dst 7e4e63df-2819-49ff-a3b7-7993e880d1d8 28 dk.dst a4ef5131-03c2-4f54-ab07-8866a61e096d 2 Category 3319 urn:ddi:dk.dst:46bca0db-6513-45d9-a70a-e3b9fddcedc2:28 dk.dst 46bca0db-6513-45d9-a70a-e3b9fddcedc2 28 dk.dst 6103c153-9f03-457c-bf4f-20faf7bc0845 2 Category 251030 urn:ddi:dk.dst:c95f0ea4-18dd-4c01-bc94-fd4d08bacb9e:28 dk.dst c95f0ea4-18dd-4c01-bc94-fd4d08bacb9e 28 dk.dst a9b6f2e8-5b23-4543-9c08-2f68ec484d01 2 Category 25103030 urn:ddi:dk.dst:2b7dc426-8e41-45c9-b253-39d8c6d7b91b:28 dk.dst 2b7dc426-8e41-45c9-b253-39d8c6d7b91b 28 dk.dst 64b81b3c-91a9-42ac-b833-8b0f65469d89 2 Category 1305 urn:ddi:dk.dst:d9e8702a-1207-4329-afe7-3dc29ca3e33f:28 dk.dst d9e8702a-1207-4329-afe7-3dc29ca3e33f 28 dk.dst 8aec574c-5b56-4b8d-b6c9-d8de7b11c651 2 Category 29 urn:ddi:dk.dst:8873779e-a04d-4fd6-b1b9-8e826409a788:28 dk.dst 8873779e-a04d-4fd6-b1b9-8e826409a788 28 dk.dst 61a48cb8-3aa6-45de-9584-b62bdf3ebbab 2 Category 2910 urn:ddi:dk.dst:0713601d-10d1-402b-8896-1b967c3377a8:28 dk.dst 0713601d-10d1-402b-8896-1b967c3377a8 28 dk.dst cfb97f4f-3028-45c6-8f94-08b420ead486 2 Category 291010 urn:ddi:dk.dst:01f4919c-c009-4674-a7b4-b461391c5515:28 dk.dst 01f4919c-c009-4674-a7b4-b461391c5515 28 dk.dst 9b9e02bf-133a-4c67-89ef-392e68e6f199 2 Category 29101010 urn:ddi:dk.dst:ddeb4346-3273-4f6d-8aa8-05346224bade:28 dk.dst ddeb4346-3273-4f6d-8aa8-05346224bade 28 dk.dst 2e653db1-4246-40b0-85a2-2678580bdb42 2 Category 3232 urn:ddi:dk.dst:99e6ec52-e816-4eaf-8652-9068834b1cc6:28 dk.dst 99e6ec52-e816-4eaf-8652-9068834b1cc6 28 dk.dst 60e163ca-c024-491f-b637-e428462b28f7 2 Category 3402 urn:ddi:dk.dst:f6345e90-5f43-45cb-873c-562af63b0ec9:28 dk.dst f6345e90-5f43-45cb-873c-562af63b0ec9 28 dk.dst f72151e5-8989-4923-bef7-58ddf1ff4982 2 Category 4739 urn:ddi:dk.dst:d460c3b7-c973-418a-a569-a75095083dab:28 dk.dst d460c3b7-c973-418a-a569-a75095083dab 28 dk.dst b6c32a94-28da-4c00-8491-626aa7d72add 2 Category 2915 urn:ddi:dk.dst:75392691-6f4d-414a-8c71-b199e7023bc3:28 dk.dst 75392691-6f4d-414a-8c71-b199e7023bc3 28 dk.dst 7a2e131d-1ea5-41d8-b72a-847ba1bfba4d 2 Category 291510 urn:ddi:dk.dst:fa091ba4-3cfe-495f-979b-80508a9f11d0:28 dk.dst fa091ba4-3cfe-495f-979b-80508a9f11d0 28 dk.dst 0e5ea8ae-9257-44c4-8314-04b04947ab5e 2 Category 29151010 urn:ddi:dk.dst:77c0ea5f-e076-455b-8fbb-650391badd7e:28 dk.dst 77c0ea5f-e076-455b-8fbb-650391badd7e 28 dk.dst e66e6ff0-f369-416d-a5f9-8d69b6fd30b7 2 Category 3233 urn:ddi:dk.dst:c335a11d-8adc-41a2-bebd-aebb72b21610:28 dk.dst c335a11d-8adc-41a2-bebd-aebb72b21610 28 dk.dst 9555b7a8-1fbf-46e4-9806-2b5dcbe9c44a 2 Category 3403 urn:ddi:dk.dst:5dd5ef42-47a2-46a6-b8c9-cc0b75eb520f:28 dk.dst 5dd5ef42-47a2-46a6-b8c9-cc0b75eb520f 28 dk.dst 8580f1a5-e521-4869-baef-fd06f206a3a2 2 Category 4001 urn:ddi:dk.dst:67a6a8db-22de-4343-b27f-5a7ddbd4d629:28 dk.dst 67a6a8db-22de-4343-b27f-5a7ddbd4d629 28 dk.dst c14a0dd0-a7e1-4cba-b1e5-0759deed5b3d 2 Category 4002 urn:ddi:dk.dst:4655afff-52bd-4111-9152-b2d03bcbd22d:28 dk.dst 4655afff-52bd-4111-9152-b2d03bcbd22d 28 dk.dst 0c081ee8-dfb6-44cb-8dde-4c32beae0d1a 2 Category 4003 urn:ddi:dk.dst:78f26a1a-2d3c-4dac-9c36-1fdd40033328:28 dk.dst 78f26a1a-2d3c-4dac-9c36-1fdd40033328 28 dk.dst 9a214bee-b2eb-49df-8bf2-73389e5112c2 2 Category 4004 urn:ddi:dk.dst:ad8daacd-82e5-4e23-ba85-20986ae0a021:28 dk.dst ad8daacd-82e5-4e23-ba85-20986ae0a021 28 dk.dst fa842a63-049b-455b-8eb9-70335eda8d60 2 Category 4198 urn:ddi:dk.dst:d5a5b5ff-c97a-4998-b1f8-b668dcc392b2:28 dk.dst d5a5b5ff-c97a-4998-b1f8-b668dcc392b2 28 dk.dst 2a8565db-0ad0-4df4-baac-7ca6583e805f 2 Category 4710 urn:ddi:dk.dst:7d690572-0978-4ee3-9a11-c2cda95b9c37:28 dk.dst 7d690572-0978-4ee3-9a11-c2cda95b9c37 28 dk.dst 2edd9739-d824-48d5-a231-72f46866eb58 2 Category 291515 urn:ddi:dk.dst:84f316e3-827a-4881-a929-40448c5fe1aa:28 dk.dst 84f316e3-827a-4881-a929-40448c5fe1aa 28 dk.dst f5e04e7f-9aae-4050-8300-4c2c6d878acb 2 Category 29151510 urn:ddi:dk.dst:b5ffaf42-e6bf-454c-832f-97e76b4cadda:28 dk.dst b5ffaf42-e6bf-454c-832f-97e76b4cadda 28 dk.dst b53a82cd-5dfb-455d-a191-bc981345e399 2 Category 4732 urn:ddi:dk.dst:b724c977-30fc-43c1-917c-1392e9b2435c:28 dk.dst b724c977-30fc-43c1-917c-1392e9b2435c 28 dk.dst 602af57a-b817-44aa-87de-4873ce516d03 2 Category 2920 urn:ddi:dk.dst:650734b9-8aaa-4da8-9d07-e01f71010fe9:28 dk.dst 650734b9-8aaa-4da8-9d07-e01f71010fe9 28 dk.dst b066192e-6ea7-4481-b283-d8049cf73c77 2 Category 292010 urn:ddi:dk.dst:7b8e9433-2a5d-41f0-8bde-0e187cc1a3cc:28 dk.dst 7b8e9433-2a5d-41f0-8bde-0e187cc1a3cc 28 dk.dst 852a6c17-3566-4b07-81f7-960d93b17fe2 2 Category 29201010 urn:ddi:dk.dst:72e615d0-0705-4960-b634-dfb1da3fefde:28 dk.dst 72e615d0-0705-4960-b634-dfb1da3fefde 28 dk.dst e9356d26-755b-4066-b76c-190828e813cc 2 Category 3231 urn:ddi:dk.dst:2b13a6cc-398f-4deb-a145-c7a3cb369bcf:28 dk.dst 2b13a6cc-398f-4deb-a145-c7a3cb369bcf 28 dk.dst 15b0f542-0811-4af5-9823-abc45bf86679 2 Category 3401 urn:ddi:dk.dst:6fa3a2e2-d531-49de-bf6b-785fb93d84b1:28 dk.dst 6fa3a2e2-d531-49de-bf6b-785fb93d84b1 28 dk.dst 617bce05-09b2-4853-b988-54e00057cb51 2 Category 4320 urn:ddi:dk.dst:ec4ac97e-1f55-4339-80e3-4b007c0455ec:28 dk.dst ec4ac97e-1f55-4339-80e3-4b007c0455ec 28 dk.dst 83d3baa6-e123-48e8-8d4b-b267f269335a 2 Category 4520 urn:ddi:dk.dst:82f3a0ae-fe71-4b98-b035-9edd8b16d9c7:28 dk.dst 82f3a0ae-fe71-4b98-b035-9edd8b16d9c7 28 dk.dst fc874739-0d16-4fec-a5c2-62575096fa0d 2 Category 4715 urn:ddi:dk.dst:82f9b7b9-cdff-4f5d-81f7-f6fd937b2ac6:28 dk.dst 82f9b7b9-cdff-4f5d-81f7-f6fd937b2ac6 28 dk.dst 358139a8-b30d-489a-8a2d-e70c3624929f 2 Category 29201015 urn:ddi:dk.dst:aa3ba76b-d234-498f-a2fa-fa5100f11c5a:28 dk.dst aa3ba76b-d234-498f-a2fa-fa5100f11c5a 28 dk.dst ff037e3d-1ff6-4884-8e34-9a0a1c8397ac 2 Category 4735 urn:ddi:dk.dst:819e63fe-fc0c-4582-9109-17ced054ea1f:28 dk.dst 819e63fe-fc0c-4582-9109-17ced054ea1f 28 dk.dst 90702868-9fa0-4544-bdef-53d4cdc69551 2 Category 29201020 urn:ddi:dk.dst:aec5c679-3fea-4171-b67a-ea32eb068d2d:28 dk.dst aec5c679-3fea-4171-b67a-ea32eb068d2d 28 dk.dst b84edc00-dd18-49f7-8bbd-b6186f59919d 2 Category 4733 urn:ddi:dk.dst:9b43752d-ae7f-4a4d-916b-54ccba457456:28 dk.dst 9b43752d-ae7f-4a4d-916b-54ccba457456 28 dk.dst 4e857b59-5faf-4120-ae6a-7c682eb0fe3b 2 Category 29201025 urn:ddi:dk.dst:f92d4b8a-0737-4274-bdad-9ebb41d59d6c:28 dk.dst f92d4b8a-0737-4274-bdad-9ebb41d59d6c 28 dk.dst 341e60b9-6e35-41e0-a579-c1f7b93bcfc7 2 Category 4734 urn:ddi:dk.dst:24f834dd-e56d-4a29-a490-8fc0ad2d25f7:28 dk.dst 24f834dd-e56d-4a29-a490-8fc0ad2d25f7 28 dk.dst 5e9fa2e5-4cd8-46cd-83cd-c8ebea46d384 2 Category 2925 urn:ddi:dk.dst:d5945266-f5e9-4e10-8c74-ef348e14b990:28 dk.dst d5945266-f5e9-4e10-8c74-ef348e14b990 28 dk.dst 19f76cca-e3e0-4acf-abbe-d8e53108983b 2 Category 292510 urn:ddi:dk.dst:a0e0fd70-84de-4d81-9c17-8202d32a717d:28 dk.dst a0e0fd70-84de-4d81-9c17-8202d32a717d 28 dk.dst 3db69973-1ee5-460f-aeb0-a3f6916a23e0 2 Category 29251010 urn:ddi:dk.dst:dc678dc5-a43c-46f5-9410-8e78acbdcfbd:28 dk.dst dc678dc5-a43c-46f5-9410-8e78acbdcfbd 28 dk.dst 680a5f3e-a354-4a5e-8844-cb66c1d1f8e2 2 Category 4730 urn:ddi:dk.dst:fa9227b0-a61a-4d6c-ac11-58b60c9580a6:28 dk.dst fa9227b0-a61a-4d6c-ac11-58b60c9580a6 28 dk.dst dd77d59b-9cc8-48f1-9a65-d8561f4e13af 2 Category 29251015 urn:ddi:dk.dst:0b394f29-fbf8-4de9-9627-51d92af9d52b:28 dk.dst 0b394f29-fbf8-4de9-9627-51d92af9d52b 28 dk.dst fa38f857-9411-4115-a506-eb3ab475a22e 2 Category 3234 urn:ddi:dk.dst:91931d3d-223c-4089-9291-8ff11c2b5499:28 dk.dst 91931d3d-223c-4089-9291-8ff11c2b5499 28 dk.dst 86afc331-ed4c-4641-9053-1ce60e3775a7 2 Category 3404 urn:ddi:dk.dst:7341e007-37bd-40a2-84c3-f3660e751f9e:28 dk.dst 7341e007-37bd-40a2-84c3-f3660e751f9e 28 dk.dst acf5a7c8-b948-4f67-bb5c-2570924480f4 2 Category 4170 urn:ddi:dk.dst:67330109-9b87-446b-be8b-649cf98a5eff:28 dk.dst 67330109-9b87-446b-be8b-649cf98a5eff 28 dk.dst 77679e53-42c6-46b1-9a45-70dbc7f310d1 2 Category 4713 urn:ddi:dk.dst:9abe1c0f-c94d-400f-bf1d-4a09d1fbb162:28 dk.dst 9abe1c0f-c94d-400f-bf1d-4a09d1fbb162 28 dk.dst 2952e191-d438-41cd-a11d-203b8f46d224 2 Category 4731 urn:ddi:dk.dst:a01e4ab4-d151-4858-b2d8-e53f4dfde2d5:28 dk.dst a01e4ab4-d151-4858-b2d8-e53f4dfde2d5 28 dk.dst 80d62e5e-d73d-4dc5-9cfd-e329d318a5b5 2 Category 29251020 urn:ddi:dk.dst:986bc94b-606e-4582-8cda-bd893d181025:28 dk.dst 986bc94b-606e-4582-8cda-bd893d181025 28 dk.dst 76467ffd-e98f-4a4e-badd-c736a0934550 2 Category 4120 urn:ddi:dk.dst:608ab43f-4217-4d8f-a4d6-01297ae78546:28 dk.dst 608ab43f-4217-4d8f-a4d6-01297ae78546 28 dk.dst 84a75cec-7b56-4996-bce9-ccf09f6cc1a1 2 Category 4195 urn:ddi:dk.dst:3d9b6d0d-0613-4fc1-86f0-605cfd136dd7:28 dk.dst 3d9b6d0d-0613-4fc1-86f0-605cfd136dd7 28 dk.dst 749923eb-1f4a-4a02-867f-65351efb19d4 2 Category 4714 urn:ddi:dk.dst:80cb78fa-f001-4db3-b2e1-5ff5ce18611c:28 dk.dst 80cb78fa-f001-4db3-b2e1-5ff5ce18611c 28 dk.dst 76badde0-bfce-4456-b98b-4c00d6dad987 2 Category 29251025 urn:ddi:dk.dst:9008fbd0-955d-4273-b66f-852ef5c251eb:28 dk.dst 9008fbd0-955d-4273-b66f-852ef5c251eb 28 dk.dst cfc28609-03b0-437c-8d3a-0368dcdfed4f 2 Category 4736 urn:ddi:dk.dst:10d01112-541f-44f1-93a4-431bca5fd90d:28 dk.dst 10d01112-541f-44f1-93a4-431bca5fd90d 28 dk.dst 991c0b41-f6e4-4123-b643-a23d22913408 2 Category 29251030 urn:ddi:dk.dst:e829bc86-d4c1-4366-809c-4d94be75afd8:28 dk.dst e829bc86-d4c1-4366-809c-4d94be75afd8 28 dk.dst 14e80920-4e53-48b5-8144-d8a2d097849f 2 Category 4550 urn:ddi:dk.dst:a50f36c8-1da2-4c60-9724-bfbba7287ed2:28 dk.dst a50f36c8-1da2-4c60-9724-bfbba7287ed2 28 dk.dst f20ee28a-7b1b-4951-80f2-9e567766f4c3 2 Category 4716 urn:ddi:dk.dst:4aac3159-3dc0-48b7-9077-8d50feef20ca:28 dk.dst 4aac3159-3dc0-48b7-9077-8d50feef20ca 28 dk.dst 2eb9be8d-3c7b-4700-91c1-5b14d5b8df6a 2 Category 29251035 urn:ddi:dk.dst:f942e0e6-e9ee-42c8-8aa8-d0406c85a228:28 dk.dst f942e0e6-e9ee-42c8-8aa8-d0406c85a228 28 dk.dst 0739116d-a6a9-4d7a-91f5-f5e7f88dde5e 2 Category 4737 urn:ddi:dk.dst:eba693bf-fd43-42fa-94ea-bbff2c5a6d04:28 dk.dst eba693bf-fd43-42fa-94ea-bbff2c5a6d04 28 dk.dst d82cfd27-ecc3-4601-9130-2d405a6b20aa 2 Category 29251040 urn:ddi:dk.dst:48508924-b84b-473e-aeef-0dd57d2c5c6e:28 dk.dst 48508924-b84b-473e-aeef-0dd57d2c5c6e 28 dk.dst e74ae675-255d-4dc9-b2ec-71e4dd8c491f 2 Category 4380 urn:ddi:dk.dst:86a0d67b-ffe7-4bd4-a9d1-0a91d1829daa:28 dk.dst 86a0d67b-ffe7-4bd4-a9d1-0a91d1829daa 28 dk.dst 301e3a4b-b2b8-48dc-a2b4-2649838eede8 2 Category 4717 urn:ddi:dk.dst:7aa6f2f2-4944-4b71-9767-4c812f010e9b:28 dk.dst 7aa6f2f2-4944-4b71-9767-4c812f010e9b 28 dk.dst b3723c69-78f4-4570-bbc6-0c6dbc2fa3b4 2 Category 29251045 urn:ddi:dk.dst:df5d980d-3cf5-40fa-9c35-d7617835b163:28 dk.dst df5d980d-3cf5-40fa-9c35-d7617835b163 28 dk.dst 6e0530d9-1c80-4831-a2d0-28854a4b470f 2 Category 4738 urn:ddi:dk.dst:4101cbbe-04c5-48ac-abe9-d8f09e96d3a5:28 dk.dst 4101cbbe-04c5-48ac-abe9-d8f09e96d3a5 28 dk.dst 9989a0a5-3925-4df2-9c07-0270cb076215 2 Category 29251050 urn:ddi:dk.dst:54bc976e-95ea-40d1-aa87-3da308410526:28 dk.dst 54bc976e-95ea-40d1-aa87-3da308410526 28 dk.dst d5995472-713e-4f9c-bd92-5a689c6d1cd4 2 Category 4360 urn:ddi:dk.dst:116bb4ca-4659-4c53-87ab-31847042728b:28 dk.dst 116bb4ca-4659-4c53-87ab-31847042728b 28 dk.dst 9b2d2661-6816-421a-b535-9623c90ddd9c 2 Category 4712 urn:ddi:dk.dst:00a5610e-3ef4-44d4-a12e-40fa2dc974b5:28 dk.dst 00a5610e-3ef4-44d4-a12e-40fa2dc974b5 28 dk.dst 4dc6258c-dec3-416d-98a3-e5bb9009982c 2 Category 29251055 urn:ddi:dk.dst:3271b5aa-5bff-48b9-b7c8-55dc877b30c1:28 dk.dst 3271b5aa-5bff-48b9-b7c8-55dc877b30c1 28 dk.dst 18b76c1c-96be-4d57-b482-0865f1a21353 2 Category 4740 urn:ddi:dk.dst:83ffdab3-2ba3-4b3e-95c5-276f16f63e79:28 dk.dst 83ffdab3-2ba3-4b3e-95c5-276f16f63e79 28 dk.dst 7fe3efb5-f46c-43d2-ae02-954d3f5d2b4c 2 Category 30 urn:ddi:dk.dst:ff664aba-5445-44e8-b76e-0426ca363dbf:28 dk.dst ff664aba-5445-44e8-b76e-0426ca363dbf 28 dk.dst 83757bc2-ef2a-45d6-8124-b2b43ec6115a 2 Category 3010 urn:ddi:dk.dst:126445d8-dd9f-4aab-a635-378e35804eb2:28 dk.dst 126445d8-dd9f-4aab-a635-378e35804eb2 28 dk.dst 04909d1f-4f90-44ea-8525-99bb91057a70 2 Category 301010 urn:ddi:dk.dst:43a4fb94-e653-422a-9fe8-17297f3abe9f:28 dk.dst 43a4fb94-e653-422a-9fe8-17297f3abe9f 28 dk.dst dba04aca-28f3-492f-8a54-650449576bb3 2 Category 30101010 urn:ddi:dk.dst:049cdda3-1740-4a41-b03d-ebca8be28808:28 dk.dst 049cdda3-1740-4a41-b03d-ebca8be28808 28 dk.dst 0eddebcc-2709-41f4-99d4-62cb4d0b7322 2 Category 0320 urn:ddi:dk.dst:95b7b7b3-5c73-4b90-b51d-3772fb46add6:28 dk.dst 95b7b7b3-5c73-4b90-b51d-3772fb46add6 28 dk.dst ca107105-5558-4d74-9e3b-adf23c6bdbd2 2 Category 3225 urn:ddi:dk.dst:1326df34-c444-4dd9-8d89-dbf027e22bee:28 dk.dst 1326df34-c444-4dd9-8d89-dbf027e22bee 28 dk.dst aa81c8dd-677f-4dc1-9028-af7d32a61b51 2 Category 4124 urn:ddi:dk.dst:f56e59ae-7c99-437e-846a-5ebd435c6ef7:28 dk.dst f56e59ae-7c99-437e-846a-5ebd435c6ef7 28 dk.dst 6ff05603-d99d-4072-8b04-16b91a3db22c 2 Category 301015 urn:ddi:dk.dst:cc9abb91-fadc-4e8e-8638-fc9f75bf8904:28 dk.dst cc9abb91-fadc-4e8e-8638-fc9f75bf8904 28 dk.dst 579a31b9-7713-4f8f-bea1-92fe357cdf25 2 Category 30101510 urn:ddi:dk.dst:642c2105-583d-442d-8afb-a968526e6b80:28 dk.dst 642c2105-583d-442d-8afb-a968526e6b80 28 dk.dst 4875db21-980c-4728-a3ac-5bfc9c94f114 2 Category 4782 urn:ddi:dk.dst:2eeff5cf-e624-44df-9362-36a7645ba67e:28 dk.dst 2eeff5cf-e624-44df-9362-36a7645ba67e 28 dk.dst 3808b191-3463-49ce-ae2e-eb0504d5970c 2 Category 5142 urn:ddi:dk.dst:08356165-84fc-41dc-9499-835927876154:28 dk.dst 08356165-84fc-41dc-9499-835927876154 28 dk.dst 444b1922-4d44-470d-bd2d-9304390781e2 2 Category 5443 urn:ddi:dk.dst:04bcef1a-47af-4ad0-8897-ffbd69b1ad33:28 dk.dst 04bcef1a-47af-4ad0-8897-ffbd69b1ad33 28 dk.dst 35612746-84dd-4a11-b177-dbf9842e93fd 2 Category 301020 urn:ddi:dk.dst:1b6efe91-0cb9-43a5-83b0-26c343d68e3c:28 dk.dst 1b6efe91-0cb9-43a5-83b0-26c343d68e3c 28 dk.dst 347274c2-1fc0-4165-a9d6-71139aa8dc64 2 Category 30102010 urn:ddi:dk.dst:65e5a95a-5796-4136-8aa9-eeed6e9a6869:28 dk.dst 65e5a95a-5796-4136-8aa9-eeed6e9a6869 28 dk.dst 949cdc74-0ef2-4324-ad3c-a28c6cc1fa25 2 Category 0390 urn:ddi:dk.dst:06c14e31-7e4b-48fd-8705-d00dedd70f3e:28 dk.dst 06c14e31-7e4b-48fd-8705-d00dedd70f3e 28 dk.dst 553459d3-7cd2-484e-b1d5-ed0dbb634279 2 Category 4781 urn:ddi:dk.dst:e8d19da1-93e5-4fb7-85d5-a920392491f6:28 dk.dst e8d19da1-93e5-4fb7-85d5-a920392491f6 28 dk.dst caab04e0-66d2-4a03-9e18-1aff166430c3 2 Category 30102015 urn:ddi:dk.dst:a9017b95-5928-4c6f-9c29-4535d4bf7d44:28 dk.dst a9017b95-5928-4c6f-9c29-4535d4bf7d44 28 dk.dst e2b2f69e-a617-4e3b-8dd3-407cd1470b38 2 Category 4780 urn:ddi:dk.dst:2b9fbcc7-036f-4015-9ddb-1c759e364d20:28 dk.dst 2b9fbcc7-036f-4015-9ddb-1c759e364d20 28 dk.dst b586e9d0-9e96-4c47-90db-16cdad3c257a 2 Category 4790 urn:ddi:dk.dst:078689bc-04ac-4f51-8dea-d8b52894c001:28 dk.dst 078689bc-04ac-4f51-8dea-d8b52894c001 28 dk.dst aa94681b-6d28-4366-ae3f-0ec613bf0c38 2 Category 5144 urn:ddi:dk.dst:d54e8057-8a3f-4124-8a75-37ab31520a64:28 dk.dst d54e8057-8a3f-4124-8a75-37ab31520a64 28 dk.dst 81b2c906-d46c-4e48-84c5-9f6cf20267ab 2 Category 5146 urn:ddi:dk.dst:86b881c9-2eb7-4d39-ad46-bd1aaf6d31af:28 dk.dst 86b881c9-2eb7-4d39-ad46-bd1aaf6d31af 28 dk.dst f8275b2e-0af7-433c-b4c5-104c70388558 2 Category 5147 urn:ddi:dk.dst:7fc5a40c-07dc-4561-8b46-960990f844dd:28 dk.dst 7fc5a40c-07dc-4561-8b46-960990f844dd 28 dk.dst 6983ac8e-90ae-4a25-a9b5-61c1b11723f5 2 Category 9467 urn:ddi:dk.dst:8a17f835-e9d5-4bfd-92a9-211084d6afa4:28 dk.dst 8a17f835-e9d5-4bfd-92a9-211084d6afa4 28 dk.dst 52c02f85-91e8-4f4d-9b71-215b92515839 2 Category 30102020 urn:ddi:dk.dst:b7bfa4f6-5ee5-439c-99a1-4416f282a9b9:28 dk.dst b7bfa4f6-5ee5-439c-99a1-4416f282a9b9 28 dk.dst 44694c05-94cf-4b19-996c-8c2eef3dde9b 2 Category 4791 urn:ddi:dk.dst:d24472c6-e127-47df-9b31-b59f02407b1b:28 dk.dst d24472c6-e127-47df-9b31-b59f02407b1b 28 dk.dst 9a592c95-ad05-491f-be7e-b7c663d4cfa9 2 Category 5148 urn:ddi:dk.dst:a3b51db0-8e66-4529-aa2b-e556bd791aa3:28 dk.dst a3b51db0-8e66-4529-aa2b-e556bd791aa3 28 dk.dst 672733ae-12d4-449b-b65a-927af06587dc 2 Category 5149 urn:ddi:dk.dst:5aef4cd7-89ad-4922-978e-37582aa9d7cd:28 dk.dst 5aef4cd7-89ad-4922-978e-37582aa9d7cd 28 dk.dst 2663be94-b7d6-4389-9f25-d5c7d337d810 2 Category 5152 urn:ddi:dk.dst:f59fe287-e7e8-4b17-9a6c-ce9b4cd3e7d4:28 dk.dst f59fe287-e7e8-4b17-9a6c-ce9b4cd3e7d4 28 dk.dst f85bdd4d-f24c-4ed7-9503-401ebb00170f 2 Category 301025 urn:ddi:dk.dst:42bdac97-1fe3-4471-8eb1-a4102c641be8:28 dk.dst 42bdac97-1fe3-4471-8eb1-a4102c641be8 28 dk.dst 5ada00cd-1d14-44cd-a897-851200f92928 2 Category 30102510 urn:ddi:dk.dst:9f0c048f-baf2-4b50-81a6-511be19cd208:28 dk.dst 9f0c048f-baf2-4b50-81a6-511be19cd208 28 dk.dst a72cdadd-8e56-41a7-8c88-ae819cada11b 2 Category 4146 urn:ddi:dk.dst:a10608c9-1614-45bb-a869-f23570fb7199:28 dk.dst a10608c9-1614-45bb-a869-f23570fb7199 28 dk.dst 2d7278f5-eeb8-4ad0-8b0b-f4f10552c36b 2 Category 301030 urn:ddi:dk.dst:28d366c2-3ece-49c7-b532-e0b9f5dcade8:28 dk.dst 28d366c2-3ece-49c7-b532-e0b9f5dcade8 28 dk.dst 500f67a9-c1e2-4482-9acf-3371b4824d7e 2 Category 30103010 urn:ddi:dk.dst:eff88b8a-9f53-4321-b7df-9db320370610:28 dk.dst eff88b8a-9f53-4321-b7df-9db320370610 28 dk.dst 27dc661d-f7c9-4855-ba44-39b1dbede608 2 Category 4511 urn:ddi:dk.dst:86f2e101-fb75-4569-9ea0-86a8c18ba6d0:28 dk.dst 86f2e101-fb75-4569-9ea0-86a8c18ba6d0 28 dk.dst a164cfd2-b07a-4c1f-84db-21e6ec99c155 2 Category 301035 urn:ddi:dk.dst:beb74d88-a280-425a-8c78-9c5bed94b833:28 dk.dst beb74d88-a280-425a-8c78-9c5bed94b833 28 dk.dst a4ae11d1-b23f-4793-a97d-bc1d3b980a8c 2 Category 30103510 urn:ddi:dk.dst:7c6b7fb2-c1f7-43a7-aef2-239bbaa20c72:28 dk.dst 7c6b7fb2-c1f7-43a7-aef2-239bbaa20c72 28 dk.dst 176ef2bf-0ad3-4ee3-9ffa-8f89e0ec024e 2 Category 0812 urn:ddi:dk.dst:ad23932a-045f-4902-9f10-3ba1ae3f06b4:28 dk.dst ad23932a-045f-4902-9f10-3ba1ae3f06b4 28 dk.dst 7e1a5373-a6f3-4105-97fb-0789bd185584 2 Category 3780 urn:ddi:dk.dst:9c5cd183-ea74-4f09-b189-f188f34e4b2b:28 dk.dst 9c5cd183-ea74-4f09-b189-f188f34e4b2b 28 dk.dst 5207594b-0917-46d8-b184-5c01366cca72 2 Category 4498 urn:ddi:dk.dst:2b4ad57b-bc35-43e6-a543-d9dc26f44411:28 dk.dst 2b4ad57b-bc35-43e6-a543-d9dc26f44411 28 dk.dst 5499fc93-1e42-455f-bb64-65ccea8f1f6d 2 Category 4880 urn:ddi:dk.dst:1484a254-344c-410e-a050-60969dc1f774:28 dk.dst 1484a254-344c-410e-a050-60969dc1f774 28 dk.dst a22932a4-550c-4669-9a66-115ae0b346ce 2 Category 5145 urn:ddi:dk.dst:87bb85a9-be53-4f57-b531-82ba0e14375b:28 dk.dst 87bb85a9-be53-4f57-b531-82ba0e14375b 28 dk.dst eccfa5cb-aeb3-45dc-953c-824629f0ce2f 2 Category 5155 urn:ddi:dk.dst:6618fc98-dea3-4655-a99c-6ac5df9eba28:28 dk.dst 6618fc98-dea3-4655-a99c-6ac5df9eba28 28 dk.dst 24451435-c10a-4da3-8da1-08107c6f9edb 2 Category 9106 urn:ddi:dk.dst:1909affb-d0c8-42f8-95d9-404907d7c6db:28 dk.dst 1909affb-d0c8-42f8-95d9-404907d7c6db 28 dk.dst c8312d38-61e9-4893-8eba-6082a25a6609 2 Category 9468 urn:ddi:dk.dst:794e94f4-a26a-4dd6-a633-62bde121fc40:28 dk.dst 794e94f4-a26a-4dd6-a633-62bde121fc40 28 dk.dst 3517b6de-9b9f-498b-a57f-097caea59f00 2 Category 9573 urn:ddi:dk.dst:7a54551a-3244-46af-aa1d-ac1d2e3aed65:28 dk.dst 7a54551a-3244-46af-aa1d-ac1d2e3aed65 28 dk.dst d02f17fe-a833-41d6-9419-49171c295f40 2 Category 9621 urn:ddi:dk.dst:d2fc9a56-685f-4aae-a334-b6731ceb7c79:28 dk.dst d2fc9a56-685f-4aae-a334-b6731ceb7c79 28 dk.dst 71fc0757-d4f7-4c0f-9d43-660b9519c59d 2 Category 3015 urn:ddi:dk.dst:483e0ede-6297-4892-a958-7f99fce25c48:28 dk.dst 483e0ede-6297-4892-a958-7f99fce25c48 28 dk.dst d3c3ceed-3b03-4f0f-97b1-e0515af5b75a 2 Category 301510 urn:ddi:dk.dst:5bb1b327-5820-4600-8f76-a7a2f79f5659:28 dk.dst 5bb1b327-5820-4600-8f76-a7a2f79f5659 28 dk.dst adb6348b-0ada-4798-89ec-96b60b34e215 2 Category 30151010 urn:ddi:dk.dst:980b32e4-4f38-42e5-b25b-7d3df1f1d9ae:28 dk.dst 980b32e4-4f38-42e5-b25b-7d3df1f1d9ae 28 dk.dst 40337d0f-d24a-4f98-b8e4-19e96e6f4239 2 Category 0339 urn:ddi:dk.dst:35ae324d-ac55-4a21-94dc-8dab68311b1f:28 dk.dst 35ae324d-ac55-4a21-94dc-8dab68311b1f 28 dk.dst ace05eac-426d-44a6-b6f9-08da1ae4bd05 2 Category 3226 urn:ddi:dk.dst:b445198e-648d-4a4f-91f9-c75566ea1ccd:28 dk.dst b445198e-648d-4a4f-91f9-c75566ea1ccd 28 dk.dst 4d976788-fbef-4717-bb3b-8bf12c607c70 2 Category 3910 urn:ddi:dk.dst:98b5b99a-8e0e-48e3-b332-d81ad6757e1a:28 dk.dst 98b5b99a-8e0e-48e3-b332-d81ad6757e1a 28 dk.dst 1b250837-fcf0-4e5c-91de-898231b0ae3b 2 Category 3915 urn:ddi:dk.dst:9cf62ee2-23f8-4086-9df6-2e2ac1b60da8:28 dk.dst 9cf62ee2-23f8-4086-9df6-2e2ac1b60da8 28 dk.dst 5d329588-550d-4a0b-bf48-f9f5894d32df 2 Category 4758 urn:ddi:dk.dst:56853476-34df-4da1-a0b5-2cfa76c9b738:28 dk.dst 56853476-34df-4da1-a0b5-2cfa76c9b738 28 dk.dst 1802a2cd-b79f-42e4-be80-7e66c76b4ea7 2 Category 301515 urn:ddi:dk.dst:1e3f0e2d-654e-433c-b628-2a8959ffdad3:28 dk.dst 1e3f0e2d-654e-433c-b628-2a8959ffdad3 28 dk.dst c6c0029a-5516-4835-978f-d5ad5c112633 2 Category 30151510 urn:ddi:dk.dst:f2d3d2fa-a159-4ac2-a093-90eed9c9b9ed:28 dk.dst f2d3d2fa-a159-4ac2-a093-90eed9c9b9ed 28 dk.dst f3fd0559-0ef0-42fb-8cd4-9b3e1cef4220 2 Category 4190 urn:ddi:dk.dst:60e06e4f-0143-4481-a98f-806c0cfa3271:28 dk.dst 60e06e4f-0143-4481-a98f-806c0cfa3271 28 dk.dst 78c3769c-e032-49a9-8318-64962d2d81ce 2 Category 4194 urn:ddi:dk.dst:9caef6b3-3d9b-4be7-afeb-16641998e4d6:28 dk.dst 9caef6b3-3d9b-4be7-afeb-16641998e4d6 28 dk.dst 9335129d-7fde-4922-811e-db8a9bf3b04c 2 Category 4996 urn:ddi:dk.dst:a5c17f27-c32d-42e5-8e13-34e8870011a7:28 dk.dst a5c17f27-c32d-42e5-8e13-34e8870011a7 28 dk.dst 55b4e220-9d45-4022-9717-3c0af53913b3 2 Category 301520 urn:ddi:dk.dst:10b9a2c0-589a-4d5c-9962-5f5b4f9d705d:28 dk.dst 10b9a2c0-589a-4d5c-9962-5f5b4f9d705d 28 dk.dst eee2b4e6-c68c-46c3-8f02-351b2c875641 2 Category 30152010 urn:ddi:dk.dst:65751061-a42b-4c8f-9882-99d68947a2fb:28 dk.dst 65751061-a42b-4c8f-9882-99d68947a2fb 28 dk.dst 2b7fb7c3-8d92-41dd-920e-02e2bd61e525 2 Category 4193 urn:ddi:dk.dst:de97cc23-2bd5-4b9e-b639-b58bf3fabc76:28 dk.dst de97cc23-2bd5-4b9e-b639-b58bf3fabc76 28 dk.dst bf002511-82c1-4f38-b806-f96adff307a9 2 Category 301525 urn:ddi:dk.dst:8fe13148-f6d3-4258-a213-93efadac390c:28 dk.dst 8fe13148-f6d3-4258-a213-93efadac390c 28 dk.dst 5ee7b15e-43d3-4196-a484-6185d322cef1 2 Category 30152510 urn:ddi:dk.dst:f8eedf55-bcaf-42ae-8f26-11a050650c9e:28 dk.dst f8eedf55-bcaf-42ae-8f26-11a050650c9e 28 dk.dst 00492ea6-630d-45f1-a39a-6693838d2b4f 2 Category 4192 urn:ddi:dk.dst:003fab66-8cad-492d-82d0-1f422866d86b:28 dk.dst 003fab66-8cad-492d-82d0-1f422866d86b 28 dk.dst 49bd4847-da56-4e10-8f45-cde4bbe6e98b 2 Category 301530 urn:ddi:dk.dst:f87d4769-1419-4203-8125-29cc9c9bb02a:28 dk.dst f87d4769-1419-4203-8125-29cc9c9bb02a 28 dk.dst bc0be3e5-43fe-4095-894a-e4b2903ea585 2 Category 30153010 urn:ddi:dk.dst:ff9419ce-cb4c-4abb-b70a-18158d7d962d:28 dk.dst ff9419ce-cb4c-4abb-b70a-18158d7d962d 28 dk.dst 0499e4d9-bf13-43c8-9d6e-c23b262d9b3c 2 Category 4191 urn:ddi:dk.dst:29a2cab5-ec5d-489a-8b87-8a5837c9a58b:28 dk.dst 29a2cab5-ec5d-489a-8b87-8a5837c9a58b 28 dk.dst 24c44ee5-4e13-4c9a-93ca-42d40a1a6345 2 Category 301535 urn:ddi:dk.dst:8a639068-fe36-4fb5-a03f-ec6774e52b80:28 dk.dst 8a639068-fe36-4fb5-a03f-ec6774e52b80 28 dk.dst 5b1cb98d-2ade-4549-8bd3-6694e62d8171 2 Category 30153510 urn:ddi:dk.dst:5e9eabd8-d155-4d49-b6c2-7a47e2a2814c:28 dk.dst 5e9eabd8-d155-4d49-b6c2-7a47e2a2814c 28 dk.dst 423da947-27ff-4340-b647-5c604c240715 2 Category 4196 urn:ddi:dk.dst:8d1c6f9b-617e-4f6e-9ec7-2d177604b571:28 dk.dst 8d1c6f9b-617e-4f6e-9ec7-2d177604b571 28 dk.dst 5cfa5465-881c-450f-abcb-54d28a165745 2 Category 301540 urn:ddi:dk.dst:1750850e-63d0-4c15-8f05-8fd1a09a711b:28 dk.dst 1750850e-63d0-4c15-8f05-8fd1a09a711b 28 dk.dst 7cc7e5bb-f24f-4885-a0fe-5a253d4c4338 2 Category 30154010 urn:ddi:dk.dst:ea21a6cf-97fa-4d8f-8106-fe3de43e04f2:28 dk.dst ea21a6cf-97fa-4d8f-8106-fe3de43e04f2 28 dk.dst 1a267428-2659-42b0-aeb4-71aa21643adf 2 Category 4189 urn:ddi:dk.dst:df9f6a76-f229-474c-a108-9fa87404f863:28 dk.dst df9f6a76-f229-474c-a108-9fa87404f863 28 dk.dst 04b13470-3c19-420a-b72f-e1a858e78105 2 Category 301545 urn:ddi:dk.dst:e94c58db-d55c-4bbb-b37d-9f2496dba3d4:28 dk.dst e94c58db-d55c-4bbb-b37d-9f2496dba3d4 28 dk.dst d6226a50-7210-4928-a9f7-a01f4fa6d3e8 2 Category 30154510 urn:ddi:dk.dst:548616cb-bde0-4a25-8b38-64d0e2edf744:28 dk.dst 548616cb-bde0-4a25-8b38-64d0e2edf744 28 dk.dst 636ec66c-af23-4d36-b1a6-3085230ae945 2 Category 2481 urn:ddi:dk.dst:fec01b7c-b732-43d0-9e1b-14dda860b771:28 dk.dst fec01b7c-b732-43d0-9e1b-14dda860b771 28 dk.dst 9093bd7c-a7d5-424e-ab83-c5c90e78d8a3 2 Category 3835 urn:ddi:dk.dst:64ac5bbc-583d-4bf6-98b6-df7c0614c903:28 dk.dst 64ac5bbc-583d-4bf6-98b6-df7c0614c903 28 dk.dst 1c1bf769-acfe-4da2-a086-118e152edf48 2 Category 3935 urn:ddi:dk.dst:99be3e26-e723-409a-8ce5-389299083d13:28 dk.dst 99be3e26-e723-409a-8ce5-389299083d13 28 dk.dst 68383b4e-6b5d-46d4-b9f2-b58150d5425e 2 Category 3939 urn:ddi:dk.dst:3ca78477-176c-47cc-8a5a-ce6b1639ab71:28 dk.dst 3ca78477-176c-47cc-8a5a-ce6b1639ab71 28 dk.dst f6723348-c6ab-492d-b8a8-0a5fcac8be80 2 Category 3960 urn:ddi:dk.dst:2a911c4f-4ee0-453f-8f7d-7da4475c10ee:28 dk.dst 2a911c4f-4ee0-453f-8f7d-7da4475c10ee 28 dk.dst 08fd8b3e-7151-43c3-95b7-dd01baf8da86 2 Category 3961 urn:ddi:dk.dst:d1c41f44-90af-459a-a7e8-9aa59a2e8c85:28 dk.dst d1c41f44-90af-459a-a7e8-9aa59a2e8c85 28 dk.dst 447f4c48-8ea5-4593-8082-6b9283146613 2 Category 3965 urn:ddi:dk.dst:e4d4d478-852f-473a-9594-1c37420c3aae:28 dk.dst e4d4d478-852f-473a-9594-1c37420c3aae 28 dk.dst e0ee6542-06bd-4571-bd5a-9ffb2752760f 2 Category 4010 urn:ddi:dk.dst:28fcf56d-8747-4942-ad42-514d1e41cf48:28 dk.dst 28fcf56d-8747-4942-ad42-514d1e41cf48 28 dk.dst c2d0700e-e142-4f09-a515-0bae49917cfd 2 Category 4994 urn:ddi:dk.dst:9cbf6979-c08a-42d7-a086-c837f1a46b70:28 dk.dst 9cbf6979-c08a-42d7-a086-c837f1a46b70 28 dk.dst 3d653cb7-c19f-463c-a142-ee06e674113c 2 Category 5200 urn:ddi:dk.dst:42df0838-0aca-4fb3-adcb-80c3a56820e0:28 dk.dst 42df0838-0aca-4fb3-adcb-80c3a56820e0 28 dk.dst cbc96155-95c8-470e-ad93-8ffc7803a37c 2 Category 5201 urn:ddi:dk.dst:e8cbfbaa-a7cc-45ed-b73b-2620a0f1311c:28 dk.dst e8cbfbaa-a7cc-45ed-b73b-2620a0f1311c 28 dk.dst 4da8018d-4814-4286-a6b1-bf8def8ba474 2 Category 5202 urn:ddi:dk.dst:1b0cacdc-6274-492f-999c-e5343cd1e851:28 dk.dst 1b0cacdc-6274-492f-999c-e5343cd1e851 28 dk.dst 5b8f1b8e-bc40-497f-a4f0-7e944e1097ff 2 Category 5205 urn:ddi:dk.dst:e61ae366-d324-4072-ae8e-2df90b5094f8:28 dk.dst e61ae366-d324-4072-ae8e-2df90b5094f8 28 dk.dst cb276ae9-a4a2-41ee-b1af-b4a89456b334 2 Category 5206 urn:ddi:dk.dst:cf98a5f5-8b73-4a5d-a70e-9574d5b7b13f:28 dk.dst cf98a5f5-8b73-4a5d-a70e-9574d5b7b13f 28 dk.dst 95f74051-373b-4be8-927f-9f3635d99b0e 2 Category 5207 urn:ddi:dk.dst:e0086484-6848-4038-b182-04b7995e2ceb:28 dk.dst e0086484-6848-4038-b182-04b7995e2ceb 28 dk.dst a9912dc4-bbe7-42d7-930a-0999187fb706 2 Category 5208 urn:ddi:dk.dst:76e5edc0-3763-4a1d-af70-5ee7ab2430c1:28 dk.dst 76e5edc0-3763-4a1d-af70-5ee7ab2430c1 28 dk.dst 94961c78-acd5-45b1-9520-00cc5d0517bc 2 Category 5209 urn:ddi:dk.dst:79d07e1c-fe2f-4828-9e6a-49e06456baaa:28 dk.dst 79d07e1c-fe2f-4828-9e6a-49e06456baaa 28 dk.dst 7545d556-ccc3-4605-a481-9ac816de13b4 2 Category 9215 urn:ddi:dk.dst:a9fcbe40-ed4c-4372-80ba-09a5825986b5:28 dk.dst a9fcbe40-ed4c-4372-80ba-09a5825986b5 28 dk.dst d514ab4b-4356-44eb-8fda-9b22bed027ad 2 Category 9540 urn:ddi:dk.dst:bb32fb91-d13f-4f7c-a808-5ec4dd25e4e3:28 dk.dst bb32fb91-d13f-4f7c-a808-5ec4dd25e4e3 28 dk.dst 6ff1555f-a538-42d6-9b92-a07c28d3f7fc 2 Category 9622 urn:ddi:dk.dst:b960b1bc-4573-460f-9588-4944d390654b:28 dk.dst b960b1bc-4573-460f-9588-4944d390654b 28 dk.dst bd5aa4b7-feef-43f2-96c5-4b04a11eb29b 2 Category 9623 urn:ddi:dk.dst:6f30906f-3a40-4333-89ea-df2178faa49d:28 dk.dst 6f30906f-3a40-4333-89ea-df2178faa49d 28 dk.dst 6daecc94-4cb0-452f-96ee-bb1e44306c7b 2 Category 301550 urn:ddi:dk.dst:0f5319c3-312e-462b-b27a-b9e65380c475:28 dk.dst 0f5319c3-312e-462b-b27a-b9e65380c475 28 dk.dst c689b4fa-0c57-482a-95ca-8b0fed57abb0 2 Category 30155010 urn:ddi:dk.dst:dbfc2b22-317c-445e-af33-eae70c44970f:28 dk.dst dbfc2b22-317c-445e-af33-eae70c44970f 28 dk.dst e1fe359e-1411-4408-be6d-679148981b2f 2 Category 0360 urn:ddi:dk.dst:eec08ab9-e323-4308-a865-390f809fa752:28 dk.dst eec08ab9-e323-4308-a865-390f809fa752 28 dk.dst 56ddef50-1be3-4d23-8902-b2f65c58d2a5 2 Category 4171 urn:ddi:dk.dst:69aa5997-177a-4f13-9231-8178af12b99e:28 dk.dst 69aa5997-177a-4f13-9231-8178af12b99e 28 dk.dst 3d7c49bd-1312-4a18-b742-0b79c4a0a360 2 Category 4762 urn:ddi:dk.dst:2a25b392-82c6-4fbe-a69b-760a30a086e1:28 dk.dst 2a25b392-82c6-4fbe-a69b-760a30a086e1 28 dk.dst 4094564c-f4e4-4567-a5f9-e6e1268c87fe 2 Category 301555 urn:ddi:dk.dst:1dcc9380-b879-47fc-aa02-c867600ebabf:28 dk.dst 1dcc9380-b879-47fc-aa02-c867600ebabf 28 dk.dst 9fe4f7c1-2720-4f32-aded-f34f7e64a453 2 Category 30155510 urn:ddi:dk.dst:92c18ed9-2a68-4809-9b34-05ab42591229:28 dk.dst 92c18ed9-2a68-4809-9b34-05ab42591229 28 dk.dst 0d63aa3a-dea5-4899-881f-6f254923f56f 2 Category 4165 urn:ddi:dk.dst:56cd756e-ab4a-4d77-84f0-97a3558b16c0:28 dk.dst 56cd756e-ab4a-4d77-84f0-97a3558b16c0 28 dk.dst 22209233-19c6-4c79-8d87-074b352b91a6 2 Category 301560 urn:ddi:dk.dst:63d7f94c-242c-4aed-a856-2773db28a23a:28 dk.dst 63d7f94c-242c-4aed-a856-2773db28a23a 28 dk.dst b8b85739-14fd-4aa0-8425-0d99b2a072df 2 Category 30156010 urn:ddi:dk.dst:4892a93c-250a-44d0-a13e-d7502c69d4d5:28 dk.dst 4892a93c-250a-44d0-a13e-d7502c69d4d5 28 dk.dst c49a4f18-9b0d-4890-990a-22e241aec479 2 Category 4168 urn:ddi:dk.dst:ee6a26dc-b2fa-4e52-9f18-d2770f97402b:28 dk.dst ee6a26dc-b2fa-4e52-9f18-d2770f97402b 28 dk.dst 87bcc3c1-c0c6-48b9-abc8-cc4f862f1fd7 2 Category 4302 urn:ddi:dk.dst:92bf195c-cf1a-4dc3-a221-85a0a813f5d4:28 dk.dst 92bf195c-cf1a-4dc3-a221-85a0a813f5d4 28 dk.dst 62cda254-f6c6-4e65-99be-4183bd8ddf17 2 Category 4370 urn:ddi:dk.dst:7c38e263-e8c4-40c5-a668-451e4c818143:28 dk.dst 7c38e263-e8c4-40c5-a668-451e4c818143 28 dk.dst 011365de-b41e-43f9-91a6-8ad2389fe67b 2 Category 9386 urn:ddi:dk.dst:dbe75d34-8f1b-4a46-b7ce-ae19c19bd763:28 dk.dst dbe75d34-8f1b-4a46-b7ce-ae19c19bd763 28 dk.dst bc087aed-a6df-40db-adb9-a7a7839531c8 2 Category 301565 urn:ddi:dk.dst:366f0eb1-72d3-4d77-bee3-9c54c1f33a58:28 dk.dst 366f0eb1-72d3-4d77-bee3-9c54c1f33a58 28 dk.dst a7924daa-80e2-4b24-98fc-666e9ba2af47 2 Category 30156510 urn:ddi:dk.dst:eca8c398-c5ef-44bc-80f2-386354c2612d:28 dk.dst eca8c398-c5ef-44bc-80f2-386354c2612d 28 dk.dst d041740f-b560-4eb7-8265-130c049f68ea 2 Category 4670 urn:ddi:dk.dst:5576ad95-ecf4-4775-8d92-d40dbfd37b61:28 dk.dst 5576ad95-ecf4-4775-8d92-d40dbfd37b61 28 dk.dst 6de08b1b-3e75-41b7-99c5-7be302d5101a 2 Category 5182 urn:ddi:dk.dst:c5743757-4318-452d-9365-7e29e646081e:28 dk.dst c5743757-4318-452d-9365-7e29e646081e 28 dk.dst 2871ed13-31d6-4e44-a37c-91e8c2cf996c 2 Category 3020 urn:ddi:dk.dst:79a47af8-b8eb-4a58-a15c-b102e15aadad:28 dk.dst 79a47af8-b8eb-4a58-a15c-b102e15aadad 28 dk.dst 00c09b29-3627-4726-bdc8-030dcb23dbb1 2 Category 302010 urn:ddi:dk.dst:1cb1fe2c-8f8d-4c0a-9b2c-a3e0cd1d79b0:28 dk.dst 1cb1fe2c-8f8d-4c0a-9b2c-a3e0cd1d79b0 28 dk.dst 24546b78-a633-4c4b-ba4f-07df3b46ecd1 2 Category 30201010 urn:ddi:dk.dst:308c3983-8861-4e39-8968-fbe0f260c158:28 dk.dst 308c3983-8861-4e39-8968-fbe0f260c158 28 dk.dst 64772e31-89a9-4afc-ad09-a8aa7f945602 2 Category 4161 urn:ddi:dk.dst:535928bf-2213-4008-8c91-1f305007cf7d:28 dk.dst 535928bf-2213-4008-8c91-1f305007cf7d 28 dk.dst ca312ef3-f345-4868-b2fd-a2e3dc6661b5 2 Category 4443 urn:ddi:dk.dst:36e0f713-cb15-44ea-98fb-d43f2df1fd44:28 dk.dst 36e0f713-cb15-44ea-98fb-d43f2df1fd44 28 dk.dst 3c5e72e9-4f68-4eb4-a9e9-7df816f6af99 2 Category 302015 urn:ddi:dk.dst:d86da4a1-78db-4e91-a1e6-0951d4f957b3:28 dk.dst d86da4a1-78db-4e91-a1e6-0951d4f957b3 28 dk.dst 1b89cca5-1cab-4be2-be60-9da028980f95 2 Category 30201510 urn:ddi:dk.dst:fed38206-fdea-4494-bf22-3eda61f79e8f:28 dk.dst fed38206-fdea-4494-bf22-3eda61f79e8f 28 dk.dst 92dedb63-5ec2-49a9-90e4-e59e733e862c 2 Category 4162 urn:ddi:dk.dst:9ec72f12-7f7c-40c7-b637-bd5a2e4b2d9f:28 dk.dst 9ec72f12-7f7c-40c7-b637-bd5a2e4b2d9f 28 dk.dst e790cf26-aed3-4519-94af-f7befdd3b7c6 2 Category 4166 urn:ddi:dk.dst:1573ea26-4ced-4e95-9278-c203e2d56737:28 dk.dst 1573ea26-4ced-4e95-9278-c203e2d56737 28 dk.dst 7e247151-f061-4abd-a0b0-6c2ee3c0728e 2 Category 30201515 urn:ddi:dk.dst:4120dfba-2e06-4517-bff7-51daca5f19dd:28 dk.dst 4120dfba-2e06-4517-bff7-51daca5f19dd 28 dk.dst a1807d91-4210-4fa1-90b5-89e1487e2505 2 Category 4163 urn:ddi:dk.dst:661603f8-4853-4999-abd6-c08a14925c74:28 dk.dst 661603f8-4853-4999-abd6-c08a14925c74 28 dk.dst 6bb9759d-d2a7-435c-8353-bb0289538a42 2 Category 302020 urn:ddi:dk.dst:d8a90f0a-856f-46e3-982f-22364d9ac764:28 dk.dst d8a90f0a-856f-46e3-982f-22364d9ac764 28 dk.dst 21b084be-4d5b-44c7-a291-9a087352ab15 2 Category 30202010 urn:ddi:dk.dst:dea59181-7044-4089-9ec7-13c9dbe8ff63:28 dk.dst dea59181-7044-4089-9ec7-13c9dbe8ff63 28 dk.dst 49d850d9-2c20-4ce9-b700-a21206bb5ead 2 Category 4437 urn:ddi:dk.dst:57933749-0c33-467c-b19b-b2ac6381b8ab:28 dk.dst 57933749-0c33-467c-b19b-b2ac6381b8ab 28 dk.dst dcefc60a-a200-4be8-8e4e-90ed7df68711 2 Category 302025 urn:ddi:dk.dst:09a57615-88ce-46da-85d8-7e0ed5db8d93:28 dk.dst 09a57615-88ce-46da-85d8-7e0ed5db8d93 28 dk.dst d629585b-21f9-4390-a824-8cf074ccf60d 2 Category 30202510 urn:ddi:dk.dst:577a6d4b-6c3a-4152-8c9d-a42eb1c17f34:28 dk.dst 577a6d4b-6c3a-4152-8c9d-a42eb1c17f34 28 dk.dst d15c0460-0b41-4c12-af15-dc3fb3ab9eec 2 Category 2476 urn:ddi:dk.dst:160f2d7c-2155-4e12-9f3d-3fe36dc718cc:28 dk.dst 160f2d7c-2155-4e12-9f3d-3fe36dc718cc 28 dk.dst 3f776a57-0b29-4a05-a9e8-3c7395fd7330 2 Category 4432 urn:ddi:dk.dst:ec84c4cd-d3af-4956-bf0f-8b1fa58d1d36:28 dk.dst ec84c4cd-d3af-4956-bf0f-8b1fa58d1d36 28 dk.dst 7da768ef-5293-46a2-9701-3e27293e9213 2 Category 302030 urn:ddi:dk.dst:7ce554dd-7d6b-4d2b-a49d-1886e3b77d9f:28 dk.dst 7ce554dd-7d6b-4d2b-a49d-1886e3b77d9f 28 dk.dst 1bdd7a4b-827a-4252-9040-3e83750ad95e 2 Category 30203010 urn:ddi:dk.dst:c82d6575-1083-40a4-bc4e-83ebdf20679d:28 dk.dst c82d6575-1083-40a4-bc4e-83ebdf20679d 28 dk.dst c71f5994-6e83-4424-acca-9978b1871b3e 2 Category 2419 urn:ddi:dk.dst:451b4b14-a61e-46a4-9836-5cbd2a11b6cc:28 dk.dst 451b4b14-a61e-46a4-9836-5cbd2a11b6cc 28 dk.dst 71ea7543-cd6d-4a3c-98c9-6e9affb4f367 2 Category 4098 urn:ddi:dk.dst:2a2c9945-0d34-4bf6-9479-001ceb664dd9:28 dk.dst 2a2c9945-0d34-4bf6-9479-001ceb664dd9 28 dk.dst 096b9190-4425-4c6e-a092-39c561a8a0eb 2 Category 4428 urn:ddi:dk.dst:240d65c2-9d41-498b-a3a5-b0947bf33042:28 dk.dst 240d65c2-9d41-498b-a3a5-b0947bf33042 28 dk.dst 7768b95f-0ebd-4287-90b5-1c5f018df401 2 Category 4431 urn:ddi:dk.dst:02529181-a83f-4898-959a-c678643c4260:28 dk.dst 02529181-a83f-4898-959a-c678643c4260 28 dk.dst e3442fa0-6db3-4b4c-81c6-b86adbf4189f 2 Category 4445 urn:ddi:dk.dst:9dda0d0f-0f2d-4ef0-ad0e-aadd9c8ecb64:28 dk.dst 9dda0d0f-0f2d-4ef0-ad0e-aadd9c8ecb64 28 dk.dst b46ac810-27db-40da-a0a2-c922e6556163 2 Category 302035 urn:ddi:dk.dst:df54e837-f57e-4fd4-87cc-c5f0eff62bca:28 dk.dst df54e837-f57e-4fd4-87cc-c5f0eff62bca 28 dk.dst e7674053-b767-4298-81f4-91cae3fde9fe 2 Category 30203510 urn:ddi:dk.dst:f2668a20-c4c6-4743-915b-632d3991c7ea:28 dk.dst f2668a20-c4c6-4743-915b-632d3991c7ea 28 dk.dst 65996c3e-ff72-457a-9895-25fa86d8100f 2 Category 4164 urn:ddi:dk.dst:295dcdba-fc87-4b9f-9089-d30a33fe5d3f:28 dk.dst 295dcdba-fc87-4b9f-9089-d30a33fe5d3f 28 dk.dst 01ca9f5d-0856-461d-a635-15b53d462821 2 Category 30203515 urn:ddi:dk.dst:3c791299-2d6b-49d6-84d8-27703b64b70c:28 dk.dst 3c791299-2d6b-49d6-84d8-27703b64b70c 28 dk.dst 1faf6887-4c31-464c-8dde-9d36b4d1bff6 2 Category 2003 urn:ddi:dk.dst:b71ee325-6640-4d59-8565-75108ce73928:28 dk.dst b71ee325-6640-4d59-8565-75108ce73928 28 dk.dst 3a5973f7-bc16-42b6-9413-06d555f5aa9d 2 Category 2010 urn:ddi:dk.dst:51fc7647-cfad-4255-96fd-26170b6b674b:28 dk.dst 51fc7647-cfad-4255-96fd-26170b6b674b 28 dk.dst 9c1a2850-4809-4d14-94b7-5407879c4adb 2 Category 302040 urn:ddi:dk.dst:827c19ab-bf40-4956-bd17-f27bb20f6ef1:28 dk.dst 827c19ab-bf40-4956-bd17-f27bb20f6ef1 28 dk.dst fe105d83-75ad-45d2-9809-76fcf76cd03b 2 Category 30204010 urn:ddi:dk.dst:c916836c-8541-4d35-b7a4-7b03f2c9dc00:28 dk.dst c916836c-8541-4d35-b7a4-7b03f2c9dc00 28 dk.dst 266cb2de-eed1-4984-af68-dc4d1f930d32 2 Category 4422 urn:ddi:dk.dst:90ce04ca-f26c-4756-ba82-6a32bc00d3b5:28 dk.dst 90ce04ca-f26c-4756-ba82-6a32bc00d3b5 28 dk.dst 9fa3d263-e2f2-4dc4-8951-ed5d9b368f84 2 Category 302045 urn:ddi:dk.dst:69c8d889-6595-4a34-b0ee-f7787c067a02:28 dk.dst 69c8d889-6595-4a34-b0ee-f7787c067a02 28 dk.dst 5b90de06-4666-48c0-b5a8-6769ea5de40b 2 Category 30204510 urn:ddi:dk.dst:fc2b0c36-b795-4414-84bb-31529680cde8:28 dk.dst fc2b0c36-b795-4414-84bb-31529680cde8 28 dk.dst 258e7899-d2cf-4113-8be2-aa6b4c3b0364 2 Category 4442 urn:ddi:dk.dst:d2cd2b46-5e2e-448c-9efd-892b6ae16351:28 dk.dst d2cd2b46-5e2e-448c-9efd-892b6ae16351 28 dk.dst e54fea10-e382-4784-9ac0-af00dc8438f7 2 Category 302050 urn:ddi:dk.dst:5eaaa46c-03b8-4085-9559-6b15405fe003:28 dk.dst 5eaaa46c-03b8-4085-9559-6b15405fe003 28 dk.dst 79d98c4c-9ad5-4ed8-9623-c2cc73cf1725 2 Category 30205010 urn:ddi:dk.dst:b817bbc0-9f10-4f29-9b66-2b697f4b0ffb:28 dk.dst b817bbc0-9f10-4f29-9b66-2b697f4b0ffb 28 dk.dst 9baf3864-f61e-4770-8be4-833028499861 2 Category 0375 urn:ddi:dk.dst:eb5cea4b-2e2a-4f6d-b1f7-cf1f8c70aa51:28 dk.dst eb5cea4b-2e2a-4f6d-b1f7-cf1f8c70aa51 28 dk.dst 1b1e3559-88d9-4fb1-b2f2-86f1093cba3d 2 Category 3227 urn:ddi:dk.dst:8955b94b-9673-4178-bbad-3a778d8afbbc:28 dk.dst 8955b94b-9673-4178-bbad-3a778d8afbbc 28 dk.dst 5769f95d-8127-47e6-b96c-42f824914211 2 Category 3870 urn:ddi:dk.dst:145fde32-54ff-4884-8647-ec55890f7d1c:28 dk.dst 145fde32-54ff-4884-8647-ec55890f7d1c 28 dk.dst d0ac1be2-c48d-4734-9f8f-3804407bed17 2 Category 3880 urn:ddi:dk.dst:015d4e2b-38cf-4304-b7ee-0f4f67487144:28 dk.dst 015d4e2b-38cf-4304-b7ee-0f4f67487144 28 dk.dst d6e6fd6a-63bb-4fea-9884-5ad92e9a4582 2 Category 4760 urn:ddi:dk.dst:b48111ea-d4e9-4263-bd24-02b617a91e50:28 dk.dst b48111ea-d4e9-4263-bd24-02b617a91e50 28 dk.dst 07ae9591-e7a7-422a-8a8b-98ede577aae3 2 Category 4788 urn:ddi:dk.dst:561e42be-8147-4fb5-832c-0b0e8bda2615:28 dk.dst 561e42be-8147-4fb5-832c-0b0e8bda2615 28 dk.dst 9a9a1d12-b951-4361-9050-2fd176705a05 2 Category 9484 urn:ddi:dk.dst:b1a4a7ac-c353-474a-a844-efee3008852f:28 dk.dst b1a4a7ac-c353-474a-a844-efee3008852f 28 dk.dst 4ffa46cb-b407-419a-82ce-9178c1b0ab0c 2 Category 9485 urn:ddi:dk.dst:8470ed32-83d1-44b9-a858-8ddba9997c30:28 dk.dst 8470ed32-83d1-44b9-a858-8ddba9997c30 28 dk.dst 46e8af60-1639-46ae-a708-9318fcac06a9 2 Category 9486 urn:ddi:dk.dst:5262c321-0ac5-4f15-a288-e55a985b4b7f:28 dk.dst 5262c321-0ac5-4f15-a288-e55a985b4b7f 28 dk.dst ea104b78-b01b-4be0-95e8-2c03ef8e16d7 2 Category 3025 urn:ddi:dk.dst:832cf3f7-fcfb-404e-bcce-487d3002d8bc:28 dk.dst 832cf3f7-fcfb-404e-bcce-487d3002d8bc 28 dk.dst 0058ee5f-9467-437a-b6a8-97d60cc751b7 2 Category 302510 urn:ddi:dk.dst:7b5ebea0-00bc-4401-b9f7-87c6f46cf7e5:28 dk.dst 7b5ebea0-00bc-4401-b9f7-87c6f46cf7e5 28 dk.dst a919db48-06cf-4cc0-ad47-270c41a04a00 2 Category 30251010 urn:ddi:dk.dst:2ac2c847-5b55-43fc-b5f8-ef607daffa89:28 dk.dst 2ac2c847-5b55-43fc-b5f8-ef607daffa89 28 dk.dst 16d0c3df-c01b-4e3c-b730-15bd1f736e4d 2 Category 2459 urn:ddi:dk.dst:dc4b14eb-0a8f-4635-915d-c2ae9ecce3f3:28 dk.dst dc4b14eb-0a8f-4635-915d-c2ae9ecce3f3 28 dk.dst f4ed43d8-bd7f-41ab-8d58-739d28f3abff 2 Category 2460 urn:ddi:dk.dst:d12a1992-ee36-47a5-bee2-2203a70fb918:28 dk.dst d12a1992-ee36-47a5-bee2-2203a70fb918 28 dk.dst 36359812-af12-4048-a332-50c6cec097a2 2 Category 2485 urn:ddi:dk.dst:29b95c22-5108-4076-a04b-0700d501a94e:28 dk.dst 29b95c22-5108-4076-a04b-0700d501a94e 28 dk.dst 720dfb42-deca-47e6-ac3d-1951e17cf59a 2 Category 2487 urn:ddi:dk.dst:feecdc5f-8292-4f00-bafa-cea17c8a33c5:28 dk.dst feecdc5f-8292-4f00-bafa-cea17c8a33c5 28 dk.dst ed86a1ad-b6b0-43b2-af21-ff5616c2f882 2 Category 4154 urn:ddi:dk.dst:f49bbe9b-d86a-441a-bb57-5719dee0fc78:28 dk.dst f49bbe9b-d86a-441a-bb57-5719dee0fc78 28 dk.dst dd9bec60-ad79-4a6e-96fe-5c65690e9b9d 2 Category 4160 urn:ddi:dk.dst:d6e18be3-3d7e-4efc-bcca-a2971acf5b7b:28 dk.dst d6e18be3-3d7e-4efc-bcca-a2971acf5b7b 28 dk.dst da1d9e0d-0041-4068-8d82-10503c1987e8 2 Category 30251015 urn:ddi:dk.dst:209311e0-027f-42c6-b555-5c7eea795f7b:28 dk.dst 209311e0-027f-42c6-b555-5c7eea795f7b 28 dk.dst eaa57960-3aa3-4633-bace-7287bfe674dc 2 Category 2490 urn:ddi:dk.dst:9af642f3-5335-48de-96dc-97e19f5bb844:28 dk.dst 9af642f3-5335-48de-96dc-97e19f5bb844 28 dk.dst e31d6346-3dfa-4a11-8551-f8142c899e2f 2 Category 2492 urn:ddi:dk.dst:a771f10f-8576-4bb9-b2c3-cdc3a85f5589:28 dk.dst a771f10f-8576-4bb9-b2c3-cdc3a85f5589 28 dk.dst 02438f89-ed85-492a-bb1d-34dc1d9dcd46 2 Category 30251020 urn:ddi:dk.dst:1110fdb9-d438-4c4a-8d28-afaea9b394f9:28 dk.dst 1110fdb9-d438-4c4a-8d28-afaea9b394f9 28 dk.dst 23c828b6-6e70-4dc8-a483-f3b733e56204 2 Category 2461 urn:ddi:dk.dst:0340a6be-584e-48a3-9539-70c88b693aa9:28 dk.dst 0340a6be-584e-48a3-9539-70c88b693aa9 28 dk.dst b9eefed8-7b3b-4281-b22a-6c751b614570 2 Category 2462 urn:ddi:dk.dst:5306bdbf-48de-4dfe-a54b-bb4ffc24456d:28 dk.dst 5306bdbf-48de-4dfe-a54b-bb4ffc24456d 28 dk.dst 55ba59f2-ff27-410c-876f-3f2f1aad93d1 2 Category 2469 urn:ddi:dk.dst:7626a04c-c8bf-40b5-946f-48fe6f3c4f20:28 dk.dst 7626a04c-c8bf-40b5-946f-48fe6f3c4f20 28 dk.dst 9d9e6a86-7a2c-440e-8d9a-36605aea174b 2 Category 2470 urn:ddi:dk.dst:731ff164-9170-436f-bbb0-9d1de9074a36:28 dk.dst 731ff164-9170-436f-bbb0-9d1de9074a36 28 dk.dst 1324b2a1-21b0-4ee4-97d4-8cb76c53bbb2 2 Category 2471 urn:ddi:dk.dst:c39a5949-7740-4f62-ab55-53b8f49a4789:28 dk.dst c39a5949-7740-4f62-ab55-53b8f49a4789 28 dk.dst 3cc604b3-ba45-4257-bfe1-110091201765 2 Category 2473 urn:ddi:dk.dst:0e4d8cd4-490b-4af1-85ce-18c7328da292:28 dk.dst 0e4d8cd4-490b-4af1-85ce-18c7328da292 28 dk.dst a2d84126-2cd8-4149-9fb1-c5b003ae7c8f 2 Category 2486 urn:ddi:dk.dst:242a7ffa-376e-4c20-a710-b2a1fe20d962:28 dk.dst 242a7ffa-376e-4c20-a710-b2a1fe20d962 28 dk.dst accfb11a-6789-4394-85da-7c7f9e884525 2 Category 2489 urn:ddi:dk.dst:1439e63a-dd76-420e-bafa-1a12e6ed7421:28 dk.dst 1439e63a-dd76-420e-bafa-1a12e6ed7421 28 dk.dst a2f42b7f-2bf5-4374-935d-43d997aa8dce 2 Category 2491 urn:ddi:dk.dst:3ec1b5c9-5dea-4b07-b18c-396d97e6fcbc:28 dk.dst 3ec1b5c9-5dea-4b07-b18c-396d97e6fcbc 28 dk.dst 23697870-66f1-4010-ac68-83523af925c1 2 Category 3790 urn:ddi:dk.dst:c1b05488-1444-4ee6-825e-ab2c3b92f5f4:28 dk.dst c1b05488-1444-4ee6-825e-ab2c3b92f5f4 28 dk.dst d58f14db-061b-4f8d-b478-1a6e017c785a 2 Category 3885 urn:ddi:dk.dst:b6eac7e6-2838-4ab8-86eb-b4c7c2180306:28 dk.dst b6eac7e6-2838-4ab8-86eb-b4c7c2180306 28 dk.dst c3bd5e72-839b-4d4d-8a84-81a3f866c607 2 Category 302515 urn:ddi:dk.dst:ef15515c-0193-4747-85c1-e99cf2b140a6:28 dk.dst ef15515c-0193-4747-85c1-e99cf2b140a6 28 dk.dst 51c120c9-2858-46a0-8449-047d13e9e581 2 Category 30251510 urn:ddi:dk.dst:038a1879-82cb-4586-aaa4-4e395f974fb3:28 dk.dst 038a1879-82cb-4586-aaa4-4e395f974fb3 28 dk.dst 9d57f7b7-568a-4135-8b22-a383b3561c59 2 Category 4151 urn:ddi:dk.dst:3998f365-4ce8-401d-b390-f6dbfaebe5dc:28 dk.dst 3998f365-4ce8-401d-b390-f6dbfaebe5dc 28 dk.dst c4793e82-8ab8-4ab3-8231-11132c32d8eb 2 Category 30251515 urn:ddi:dk.dst:238ad943-62df-4d17-bae7-bce2ec22aa19:28 dk.dst 238ad943-62df-4d17-bae7-bce2ec22aa19 28 dk.dst a434a7a3-8150-4d86-ad38-6c2c89584bdc 2 Category 4152 urn:ddi:dk.dst:91e4ba8c-ba70-42db-a8c4-02d471707dd2:28 dk.dst 91e4ba8c-ba70-42db-a8c4-02d471707dd2 28 dk.dst a9d4d48e-f5ef-431c-88a7-ce2b6b2e218e 2 Category 30251520 urn:ddi:dk.dst:1c6ef3e1-c586-49a9-bc54-ff6903316208:28 dk.dst 1c6ef3e1-c586-49a9-bc54-ff6903316208 28 dk.dst e22b10d8-37a6-42e8-8d1c-83ead7b3787b 2 Category 3271 urn:ddi:dk.dst:bdfb1ba5-3f40-4cfa-94ed-4d0820ca89ce:28 dk.dst bdfb1ba5-3f40-4cfa-94ed-4d0820ca89ce 28 dk.dst ed36acea-fe3f-417f-a586-68d3eb31e784 2 Category 4626 urn:ddi:dk.dst:53be1e74-fd9a-4d55-a8d5-a821c5beab53:28 dk.dst 53be1e74-fd9a-4d55-a8d5-a821c5beab53 28 dk.dst 7fa3ca2e-a7b3-40c0-861a-2b67c0bf106f 2 Category 30251525 urn:ddi:dk.dst:8bc56850-5699-4a5e-acc9-7f9c050c60ad:28 dk.dst 8bc56850-5699-4a5e-acc9-7f9c050c60ad 28 dk.dst f2d332fd-ba57-4dae-9ac7-e81abb3943df 2 Category 2477 urn:ddi:dk.dst:47b616d5-9355-4207-b421-cfcb417d4b95:28 dk.dst 47b616d5-9355-4207-b421-cfcb417d4b95 28 dk.dst 84819ef4-e9d4-43df-ac28-37db7763716e 2 Category 2478 urn:ddi:dk.dst:edd10d93-ec18-4484-b325-64d5ea67f6f9:28 dk.dst edd10d93-ec18-4484-b325-64d5ea67f6f9 28 dk.dst 91ba3d5c-39ec-4c14-9b8c-3b35b6323067 2 Category 2479 urn:ddi:dk.dst:0ff60b82-a437-4ed8-93c9-737dbb02f4fd:28 dk.dst 0ff60b82-a437-4ed8-93c9-737dbb02f4fd 28 dk.dst 709479c4-63a9-46f2-a49e-c351e0de9492 2 Category 2480 urn:ddi:dk.dst:1b4451d3-7904-4cee-a23b-9a4b02a73b6b:28 dk.dst 1b4451d3-7904-4cee-a23b-9a4b02a73b6b 28 dk.dst 01951a01-0055-4b68-aebc-12703169864f 2 Category 2483 urn:ddi:dk.dst:18040f55-5f6a-4b93-930b-5fb31a918702:28 dk.dst 18040f55-5f6a-4b93-930b-5fb31a918702 28 dk.dst 405b6ab7-aaa6-4fa8-b975-6edbf8a80827 2 Category 2488 urn:ddi:dk.dst:136a0984-5cd9-475b-8f66-ecf51d6715de:28 dk.dst 136a0984-5cd9-475b-8f66-ecf51d6715de 28 dk.dst 92c9fa87-4690-473b-85b6-8e138847e274 2 Category 30251526 urn:ddi:dk.dst:aaa45c3f-1a69-4376-9116-dc5827be4d05:28 dk.dst aaa45c3f-1a69-4376-9116-dc5827be4d05 28 dk.dst 6c48a346-8d88-4b85-b168-d28d56a56115 2 Category 3270 urn:ddi:dk.dst:acb9b16c-aa93-4f3b-bbb4-30f8a15609b7:28 dk.dst acb9b16c-aa93-4f3b-bbb4-30f8a15609b7 28 dk.dst 350199e8-413e-4f39-9b2d-9d82a3de54a2 2 Category 302520 urn:ddi:dk.dst:5058941b-4c82-4822-90f8-57f2a2db66ec:28 dk.dst 5058941b-4c82-4822-90f8-57f2a2db66ec 28 dk.dst ef344d6e-1a51-4106-ab3c-d5259bb3f52c 2 Category 30252010 urn:ddi:dk.dst:329d0448-6361-4d1d-9fa6-8b0f7708f81b:28 dk.dst 329d0448-6361-4d1d-9fa6-8b0f7708f81b 28 dk.dst 1bdb2ec1-13c7-4d07-b403-6338549a6f48 2 Category 4615 urn:ddi:dk.dst:2acbc82b-5f08-4df6-a706-621a92342ce0:28 dk.dst 2acbc82b-5f08-4df6-a706-621a92342ce0 28 dk.dst 720789fd-366a-4031-89e6-c9c79c52d105 2 Category 4634 urn:ddi:dk.dst:02ac88ad-e88e-47a1-b752-2411c65fbfad:28 dk.dst 02ac88ad-e88e-47a1-b752-2411c65fbfad 28 dk.dst d5568760-ff6d-4c68-b89f-a9432298202f 2 Category 302525 urn:ddi:dk.dst:662dc9e3-a3cd-4931-9d40-ef03ff79f725:28 dk.dst 662dc9e3-a3cd-4931-9d40-ef03ff79f725 28 dk.dst b95dfada-3ba6-40be-a7fa-8d6e516bacc1 2 Category 30252510 urn:ddi:dk.dst:bce44469-6a8f-45ce-a6c8-b3eb0bef6339:28 dk.dst bce44469-6a8f-45ce-a6c8-b3eb0bef6339 28 dk.dst f6d52482-6897-4862-b340-29e25a45adcb 2 Category 4153 urn:ddi:dk.dst:f78017bd-7350-48d4-aa73-c779fa786177:28 dk.dst f78017bd-7350-48d4-aa73-c779fa786177 28 dk.dst 3e468493-5db6-4693-af80-6b0cfb2dc0c4 2 Category 30252515 urn:ddi:dk.dst:ecdbca9d-37dc-4b9e-b5f6-d77c226a453c:28 dk.dst ecdbca9d-37dc-4b9e-b5f6-d77c226a453c 28 dk.dst e923f954-d8c2-47fb-af40-6aaa0a03fe48 2 Category 4094 urn:ddi:dk.dst:075af89e-6aee-464e-b7e2-4a96ce648e0b:28 dk.dst 075af89e-6aee-464e-b7e2-4a96ce648e0b 28 dk.dst 4c4040fa-0a21-4a18-b5b8-267a3759d874 2 Category 30252520 urn:ddi:dk.dst:b143f3c2-6f45-459e-9254-9649f2cf6564:28 dk.dst b143f3c2-6f45-459e-9254-9649f2cf6564 28 dk.dst 0b822e92-5741-41bc-97c8-7ec3b03b4b7e 2 Category 2484 urn:ddi:dk.dst:5660304f-8f7d-4096-aa25-ae9dcfab40fa:28 dk.dst 5660304f-8f7d-4096-aa25-ae9dcfab40fa 28 dk.dst ccb6f93e-eff3-4b3e-9ab6-e809f179e086 2 Category 302530 urn:ddi:dk.dst:9e5dd407-6bbe-4773-924d-cce9ef49feda:28 dk.dst 9e5dd407-6bbe-4773-924d-cce9ef49feda 28 dk.dst d31a4e07-d7a0-47b4-aa95-434ed4aff031 2 Category 30253010 urn:ddi:dk.dst:1c1b6ca1-a481-49ec-a800-ca64dabe3eb0:28 dk.dst 1c1b6ca1-a481-49ec-a800-ca64dabe3eb0 28 dk.dst 79bd092d-30cb-4052-afb2-02da9883906b 2 Category 4629 urn:ddi:dk.dst:f6ae9613-db0d-413a-bddb-641b8e33c6bf:28 dk.dst f6ae9613-db0d-413a-bddb-641b8e33c6bf 28 dk.dst 6974e2e5-9425-4e11-9205-3bfbd417d203 2 Category 302535 urn:ddi:dk.dst:5a2e379e-ebd4-4b06-ab64-668bfe4c7f71:28 dk.dst 5a2e379e-ebd4-4b06-ab64-668bfe4c7f71 28 dk.dst 8801ab6c-8265-4367-baeb-7cefcacb5d8f 2 Category 30253510 urn:ddi:dk.dst:3c3bf82d-6adb-4fc2-be85-5122f12d67b7:28 dk.dst 3c3bf82d-6adb-4fc2-be85-5122f12d67b7 28 dk.dst f28a93b1-0a08-440b-921c-2014607ddd26 2 Category 4640 urn:ddi:dk.dst:605d3799-f92f-4826-b2cc-b0c3e1d3413f:28 dk.dst 605d3799-f92f-4826-b2cc-b0c3e1d3413f 28 dk.dst 5caeb82a-6c2d-4714-a9cb-ef4e3a5da8f0 2 Category 302540 urn:ddi:dk.dst:420fd33d-9286-4962-bb52-80381dc5c318:28 dk.dst 420fd33d-9286-4962-bb52-80381dc5c318 28 dk.dst ea674d0d-03d1-4fed-bb0a-fad825c31143 2 Category 30254010 urn:ddi:dk.dst:ca0f762f-0a02-4b66-8823-bd88018348aa:28 dk.dst ca0f762f-0a02-4b66-8823-bd88018348aa 28 dk.dst 8d9dad15-ccd3-4270-bf86-08059411ea2a 2 Category 0380 urn:ddi:dk.dst:4538c6bd-27e2-45c4-8f03-d92291071f71:28 dk.dst 4538c6bd-27e2-45c4-8f03-d92291071f71 28 dk.dst 734a1ae9-8b20-4948-a9f7-fdfe621829da 2 Category 4784 urn:ddi:dk.dst:8e9d1f58-2765-40a9-afa7-8c1bcf5bb2ed:28 dk.dst 8e9d1f58-2765-40a9-afa7-8c1bcf5bb2ed 28 dk.dst 26eea8c5-d245-43b8-8d2b-9de8beb9c888 2 Category 3030 urn:ddi:dk.dst:1c67e878-00a3-4917-96ee-4b4d50527b9f:28 dk.dst 1c67e878-00a3-4917-96ee-4b4d50527b9f 28 dk.dst 4a2aa52d-74f3-4d7f-91e5-d2e8f6b66b75 2 Category 303010 urn:ddi:dk.dst:759dc49e-90d1-46cb-9a27-c427ea130721:28 dk.dst 759dc49e-90d1-46cb-9a27-c427ea130721 28 dk.dst 8c265d13-6b14-4a37-a1fa-5212938c3bd3 2 Category 30301010 urn:ddi:dk.dst:d1579567-1121-4d38-adb5-79e9b1c2316f:28 dk.dst d1579567-1121-4d38-adb5-79e9b1c2316f 28 dk.dst 2650e345-579d-4f0c-ada1-e99272d32f5a 2 Category 4197 urn:ddi:dk.dst:383b8a49-b608-4116-bb38-84c67f1adf29:28 dk.dst 383b8a49-b608-4116-bb38-84c67f1adf29 28 dk.dst c8d4e3a0-3e86-4fc1-8cf4-2e34137cf1e4 2 Category 303015 urn:ddi:dk.dst:cce92d91-168d-4655-b5ab-a203bd175c3d:28 dk.dst cce92d91-168d-4655-b5ab-a203bd175c3d 28 dk.dst 4176e089-d643-4c80-b058-b1c7ec04eee7 2 Category 30301510 urn:ddi:dk.dst:10c65f46-cf84-4bde-ad94-d335cfa3a5cd:28 dk.dst 10c65f46-cf84-4bde-ad94-d335cfa3a5cd 28 dk.dst 8e846c3e-7535-41c7-b143-d4f931c98bc0 2 Category 4522 urn:ddi:dk.dst:a43b9790-dadf-4b33-827c-6ebdb2e0b774:28 dk.dst a43b9790-dadf-4b33-827c-6ebdb2e0b774 28 dk.dst f0142f2c-d436-4e61-abd6-789cd586d66d 2 Category 303020 urn:ddi:dk.dst:2b2cdac3-1700-4f2f-b716-c15051a44ef8:28 dk.dst 2b2cdac3-1700-4f2f-b716-c15051a44ef8 28 dk.dst 15d6c038-72a6-431d-9e78-186b5a5fc393 2 Category 30302010 urn:ddi:dk.dst:27ed9f15-e475-4839-8e53-5a475a8f7b2a:28 dk.dst 27ed9f15-e475-4839-8e53-5a475a8f7b2a 28 dk.dst 4a34d09f-5495-4e3b-84de-221e23ffd3a0 2 Category 4488 urn:ddi:dk.dst:608b4378-3b6f-4724-a722-07675478c42c:28 dk.dst 608b4378-3b6f-4724-a722-07675478c42c 28 dk.dst 9ff7faf2-9d0b-4805-8635-fcdf2eb5ad62 2 Category 303025 urn:ddi:dk.dst:545bd49d-7e60-4b4a-9648-31546c8cc04c:28 dk.dst 545bd49d-7e60-4b4a-9648-31546c8cc04c 28 dk.dst 5215e095-f01d-423c-b7c2-024b68633d59 2 Category 30302510 urn:ddi:dk.dst:bf9e1850-831a-4734-a2cb-482b9794e908:28 dk.dst bf9e1850-831a-4734-a2cb-482b9794e908 28 dk.dst 03888bb7-6f70-4f6d-a011-19e1a7d8b11a 2 Category 4524 urn:ddi:dk.dst:75e4a777-0754-41ca-b1c9-c567c3c45ca5:28 dk.dst 75e4a777-0754-41ca-b1c9-c567c3c45ca5 28 dk.dst 8dd5054b-501c-414d-b2e1-33d2f18c8f5a 2 Category 3035 urn:ddi:dk.dst:f1a85d0c-1e27-4d33-9b50-287a0a7f4126:28 dk.dst f1a85d0c-1e27-4d33-9b50-287a0a7f4126 28 dk.dst 1be62c2b-4a1f-494e-821e-95cfe5542a81 2 Category 303510 urn:ddi:dk.dst:b456d958-769b-484d-85b8-938920b6c378:28 dk.dst b456d958-769b-484d-85b8-938920b6c378 28 dk.dst 1509c2f9-0590-4d80-a57e-63f778a00af1 2 Category 30351010 urn:ddi:dk.dst:5e01332d-9850-41f9-bd76-79d9eb702164:28 dk.dst 5e01332d-9850-41f9-bd76-79d9eb702164 28 dk.dst 027cdb0c-4425-4c59-9d53-1c1895fcec56 2 Category 0353 urn:ddi:dk.dst:4d9d1c22-16c6-402d-9394-7085fec03cee:28 dk.dst 4d9d1c22-16c6-402d-9394-7085fec03cee 28 dk.dst cf1c14e8-c5a7-443f-945a-622b4302e38b 2 Category 3228 urn:ddi:dk.dst:75a01398-6b97-49f4-81e3-e789fd6d917d:28 dk.dst 75a01398-6b97-49f4-81e3-e789fd6d917d 28 dk.dst 3c9caedb-5193-4b25-8f22-9f76b15da48b 2 Category 4787 urn:ddi:dk.dst:205a75bf-0758-4d89-94b8-238440a64a92:28 dk.dst 205a75bf-0758-4d89-94b8-238440a64a92 28 dk.dst dbb850ba-8a5b-45e3-8aba-302bd7ce5ce6 2 Category 303515 urn:ddi:dk.dst:b2a7c11d-42cf-4749-a923-67ea79440ded:28 dk.dst b2a7c11d-42cf-4749-a923-67ea79440ded 28 dk.dst 6657e040-6a8e-4817-ad05-1407034714bd 2 Category 30351510 urn:ddi:dk.dst:3ba1aecd-4302-464b-b608-a565308c10e2:28 dk.dst 3ba1aecd-4302-464b-b608-a565308c10e2 28 dk.dst 1c6862de-1aa2-440b-9cab-c225ecae758e 2 Category 3785 urn:ddi:dk.dst:999e3eca-cf5e-4cf6-b43b-4e1dcd6afb08:28 dk.dst 999e3eca-cf5e-4cf6-b43b-4e1dcd6afb08 28 dk.dst 0b179b47-cede-4501-9dff-757be7bd9bf2 2 Category 4157 urn:ddi:dk.dst:968b55a0-1d9a-4729-acdd-225ddd73a0bb:28 dk.dst 968b55a0-1d9a-4729-acdd-225ddd73a0bb 28 dk.dst 6f54d5e5-26bc-474c-8766-b3689ed8c581 2 Category 303520 urn:ddi:dk.dst:3754e761-44c7-4404-b117-e8bd71d5fd50:28 dk.dst 3754e761-44c7-4404-b117-e8bd71d5fd50 28 dk.dst ec188c5a-0ff5-4d37-8e66-c6b39865a51f 2 Category 30352010 urn:ddi:dk.dst:3d3c0aa5-4104-4883-980e-b33d8f1a622d:28 dk.dst 3d3c0aa5-4104-4883-980e-b33d8f1a622d 28 dk.dst dffa8081-aa28-4c60-b30f-762f299bcfd6 2 Category 4274 urn:ddi:dk.dst:2d09e2fa-af51-410b-bb5e-b62aa52b6d4d:28 dk.dst 2d09e2fa-af51-410b-bb5e-b62aa52b6d4d 28 dk.dst 7ecdd0dd-0b13-4b26-99e7-2d180fdfba06 2 Category 303525 urn:ddi:dk.dst:371d75f5-7b14-4db3-9cbf-1ffdd503c387:28 dk.dst 371d75f5-7b14-4db3-9cbf-1ffdd503c387 28 dk.dst 4b96ccdc-829c-4ce3-873d-1196fd2e0dc2 2 Category 30352510 urn:ddi:dk.dst:be06a758-b6f8-4a6e-aede-a317afe641f0:28 dk.dst be06a758-b6f8-4a6e-aede-a317afe641f0 28 dk.dst cf77fc0a-6957-490e-bae9-f7f5aee8306c 2 Category 4273 urn:ddi:dk.dst:3b14318e-6bb9-4f20-929c-063105f1aa5d:28 dk.dst 3b14318e-6bb9-4f20-929c-063105f1aa5d 28 dk.dst c822a2ee-e5c4-4104-b25d-9ccafd18d40c 2 Category 303530 urn:ddi:dk.dst:49996593-7692-45f4-aede-1942c7516423:28 dk.dst 49996593-7692-45f4-aede-1942c7516423 28 dk.dst 63d9cbce-61af-4914-9eac-849976ceb3c1 2 Category 30353010 urn:ddi:dk.dst:0c84a738-c27e-47c6-bf66-49930ebe6629:28 dk.dst 0c84a738-c27e-47c6-bf66-49930ebe6629 28 dk.dst 085066c7-f204-4757-b443-66ae83dd0086 2 Category 4278 urn:ddi:dk.dst:0efa7ad4-3ec8-4601-b21e-007a8b80b811:28 dk.dst 0efa7ad4-3ec8-4601-b21e-007a8b80b811 28 dk.dst 0c7720bf-f257-467f-b03f-cef93451c4d0 2 Category 303535 urn:ddi:dk.dst:4f4acd51-75cb-4715-88a3-8fa746d0a443:28 dk.dst 4f4acd51-75cb-4715-88a3-8fa746d0a443 28 dk.dst d2802e4b-08b0-4295-bd71-9bb94e0044ce 2 Category 30353510 urn:ddi:dk.dst:0c566821-435b-4b38-ad40-b0ba45d4ae45:28 dk.dst 0c566821-435b-4b38-ad40-b0ba45d4ae45 28 dk.dst f9b9ba39-fffa-49ed-8a64-72d32db7af6d 2 Category 4136 urn:ddi:dk.dst:b965ab21-e0ca-4b13-81d9-ee8ccc745bad:28 dk.dst b965ab21-e0ca-4b13-81d9-ee8ccc745bad 28 dk.dst 6ff3d1a4-4714-4962-91dd-5e5f7a59ba20 2 Category 4563 urn:ddi:dk.dst:a6077748-b299-4524-985a-7fba9d904c36:28 dk.dst a6077748-b299-4524-985a-7fba9d904c36 28 dk.dst 65e3ccbf-82b7-4a7c-99b6-52e24265ade2 2 Category 4568 urn:ddi:dk.dst:9794abca-103a-4b30-9883-e7938eae1c64:28 dk.dst 9794abca-103a-4b30-9883-e7938eae1c64 28 dk.dst 6f66e1bc-16ed-4c91-8174-d7dc6f649dfe 2 Category 30353515 urn:ddi:dk.dst:f25055c9-0a26-4f42-8f67-9fedefc44159:28 dk.dst f25055c9-0a26-4f42-8f67-9fedefc44159 28 dk.dst e10ff75d-f000-414a-bdca-a3a94e1fb392 2 Category 4137 urn:ddi:dk.dst:2f4cc1db-7262-493b-b5af-ab7bf5d70a91:28 dk.dst 2f4cc1db-7262-493b-b5af-ab7bf5d70a91 28 dk.dst ccba7328-a33f-4a86-98cb-08431c08ddfc 2 Category 303540 urn:ddi:dk.dst:762d21b4-1367-4a3d-b541-c24e5e58524b:28 dk.dst 762d21b4-1367-4a3d-b541-c24e5e58524b 28 dk.dst f6e301f3-8edc-4907-9520-c8618e98a15d 2 Category 30354010 urn:ddi:dk.dst:5a20fae3-24d9-413d-a8f3-67081e8356e8:28 dk.dst 5a20fae3-24d9-413d-a8f3-67081e8356e8 28 dk.dst 06f98e95-c74c-460b-a8f6-0d2a94a59ef8 2 Category 4158 urn:ddi:dk.dst:8697476a-c2d5-4f92-8549-b62c58e9d335:28 dk.dst 8697476a-c2d5-4f92-8549-b62c58e9d335 28 dk.dst 441a5da4-b171-45c0-98da-7ca97186281f 2 Category 303545 urn:ddi:dk.dst:51ad7485-ba17-4ef1-9eae-b6d3a3a44ee7:28 dk.dst 51ad7485-ba17-4ef1-9eae-b6d3a3a44ee7 28 dk.dst 8b61630e-5eaf-439e-ae1a-bb94a0bed63e 2 Category 30354510 urn:ddi:dk.dst:6ba4ddd4-464d-4163-b7c8-03a4b8f09eb9:28 dk.dst 6ba4ddd4-464d-4163-b7c8-03a4b8f09eb9 28 dk.dst 141bd562-8f78-4514-92ac-66e2137c9b55 2 Category 4159 urn:ddi:dk.dst:0e67ca5d-3a84-417d-82f9-e7a2b782d406:28 dk.dst 0e67ca5d-3a84-417d-82f9-e7a2b782d406 28 dk.dst 006be872-7a29-4265-b8e4-5f39c49823fc 2 Category 303550 urn:ddi:dk.dst:b6d532f4-2dd0-46d0-b84b-c04f82e39627:28 dk.dst b6d532f4-2dd0-46d0-b84b-c04f82e39627 28 dk.dst e625ef7f-af9e-4f44-8ce4-cb1e53297814 2 Category 30355010 urn:ddi:dk.dst:c61b9c11-9d6c-4332-800d-063dba454f8a:28 dk.dst c61b9c11-9d6c-4332-800d-063dba454f8a 28 dk.dst 8fe05008-50a5-4916-895d-62917bacd156 2 Category 4603 urn:ddi:dk.dst:dda3d161-5b31-421f-8fe1-ed015e93561c:28 dk.dst dda3d161-5b31-421f-8fe1-ed015e93561c 28 dk.dst e1d60b4f-9d66-42c2-a73a-ea306fa1db78 2 Category 303555 urn:ddi:dk.dst:8586927c-8599-4697-83bb-067851dc4da7:28 dk.dst 8586927c-8599-4697-83bb-067851dc4da7 28 dk.dst 7e9ca3fe-8330-40c5-8d37-e448e8619ac8 2 Category 30355510 urn:ddi:dk.dst:171edfe4-5460-4d94-b45d-f0188efa51e4:28 dk.dst 171edfe4-5460-4d94-b45d-f0188efa51e4 28 dk.dst 329ffff9-4603-42e7-9e32-9f33403efb2f 2 Category 4141 urn:ddi:dk.dst:f9a996b1-6cb0-46a2-b8b9-a66dc15141ea:28 dk.dst f9a996b1-6cb0-46a2-b8b9-a66dc15141ea 28 dk.dst 82eb401c-9c1d-4244-af98-72ee7ba41494 2 Category 30355515 urn:ddi:dk.dst:487ed516-0daa-4f5f-b220-edc4bb0a4e40:28 dk.dst 487ed516-0daa-4f5f-b220-edc4bb0a4e40 28 dk.dst 444ad1d0-4e52-4aa9-9230-6273e08a7244 2 Category 4369 urn:ddi:dk.dst:c06c57a4-7c13-438e-9a72-a6986770d27b:28 dk.dst c06c57a4-7c13-438e-9a72-a6986770d27b 28 dk.dst 562fb23c-1fd4-4dbf-9dc4-1a623a961476 2 Category 30355520 urn:ddi:dk.dst:c4fd1bc2-75ce-4f4c-9a52-f0822b456abd:28 dk.dst c4fd1bc2-75ce-4f4c-9a52-f0822b456abd 28 dk.dst 53e8ca2e-0334-488b-8240-288f9dbbdc9c 2 Category 4289 urn:ddi:dk.dst:e294e767-cd10-472c-bf8f-4f01a01120df:28 dk.dst e294e767-cd10-472c-bf8f-4f01a01120df 28 dk.dst 34620a2f-7394-43bd-9600-071976780e4e 2 Category 30355525 urn:ddi:dk.dst:ef115f0d-25a7-4694-a17d-b79565584f76:28 dk.dst ef115f0d-25a7-4694-a17d-b79565584f76 28 dk.dst 73545ea0-c400-4df2-b3d2-ccb764b5870f 2 Category 4281 urn:ddi:dk.dst:a4af540d-2ac0-4c6f-a3a7-870bb559ebdc:28 dk.dst a4af540d-2ac0-4c6f-a3a7-870bb559ebdc 28 dk.dst fcfccb5d-67e5-4257-bde7-345d87f6e90e 2 Category 30355530 urn:ddi:dk.dst:6b9416b5-3903-4153-b86e-26aec4a1b6a4:28 dk.dst 6b9416b5-3903-4153-b86e-26aec4a1b6a4 28 dk.dst 0de11e0f-f6f8-489f-8e82-c7465b55d6f2 2 Category 4282 urn:ddi:dk.dst:6153aabe-fa06-4f5f-a165-158855f342ee:28 dk.dst 6153aabe-fa06-4f5f-a165-158855f342ee 28 dk.dst c0630043-f0f6-4cf0-a49a-847aae85c404 2 Category 30355535 urn:ddi:dk.dst:51ed94bb-d942-41f5-956b-04b36a14421e:28 dk.dst 51ed94bb-d942-41f5-956b-04b36a14421e 28 dk.dst e70bacd3-8acc-4b68-8ba4-cf5215cb5e9e 2 Category 4292 urn:ddi:dk.dst:e42552dc-bf4a-4ab7-b2b2-e045898d365f:28 dk.dst e42552dc-bf4a-4ab7-b2b2-e045898d365f 28 dk.dst 01ad12c1-30eb-4516-b8d5-bacb50cdba03 2 Category 3040 urn:ddi:dk.dst:e68ef65f-6ffc-4e73-a65c-68c7c6901427:28 dk.dst e68ef65f-6ffc-4e73-a65c-68c7c6901427 28 dk.dst d5b8726b-26fa-436b-822b-b9b3ff8a2a9f 2 Category 304010 urn:ddi:dk.dst:0d7ff587-99aa-47c8-b4eb-15ff02a976e6:28 dk.dst 0d7ff587-99aa-47c8-b4eb-15ff02a976e6 28 dk.dst 69283ebc-455f-4364-9606-e0ac36ca2fcb 2 Category 30401010 urn:ddi:dk.dst:29825d72-925d-4dd5-8441-0b614846c913:28 dk.dst 29825d72-925d-4dd5-8441-0b614846c913 28 dk.dst 0e600f77-f021-4635-afd4-66bc84f04a1b 2 Category 4750 urn:ddi:dk.dst:a8c468ca-80f1-455a-a541-1db77e6160ac:28 dk.dst a8c468ca-80f1-455a-a541-1db77e6160ac 28 dk.dst 64322949-b351-45a8-aa17-372f81d836c8 2 Category 4789 urn:ddi:dk.dst:53d7c01e-372e-4865-8a07-bb69c3607e0d:28 dk.dst 53d7c01e-372e-4865-8a07-bb69c3607e0d 28 dk.dst 010b6353-74c1-4ce8-927a-4264617fb34a 2 Category 304015 urn:ddi:dk.dst:11adfa1b-ea48-40d2-b47c-3f36da516160:28 dk.dst 11adfa1b-ea48-40d2-b47c-3f36da516160 28 dk.dst 79d44d50-5cfd-4959-8af3-837c5b613ef3 2 Category 30401510 urn:ddi:dk.dst:bd818947-4ca1-4686-8164-569d6ab70dd5:28 dk.dst bd818947-4ca1-4686-8164-569d6ab70dd5 28 dk.dst eebff5f7-634b-4af5-8807-bf7a876a8972 2 Category 4111 urn:ddi:dk.dst:1e2963a8-69d5-493f-93bc-9085f68d4da3:28 dk.dst 1e2963a8-69d5-493f-93bc-9085f68d4da3 28 dk.dst c6ee68ba-ac8c-4398-8729-98442ace1cfa 2 Category 304020 urn:ddi:dk.dst:01251798-ef29-484c-8d7f-4a1a60d06fe1:28 dk.dst 01251798-ef29-484c-8d7f-4a1a60d06fe1 28 dk.dst b0f8f734-6c6b-426a-ab08-534302b0a2e4 2 Category 30402010 urn:ddi:dk.dst:ffb4efb4-7b0c-4192-a9c9-71b3bed062d6:28 dk.dst ffb4efb4-7b0c-4192-a9c9-71b3bed062d6 28 dk.dst 4cbc8ebd-041b-474c-a840-db43a3b1d720 2 Category 4604 urn:ddi:dk.dst:686519ea-2597-4783-a030-2a2b7317153a:28 dk.dst 686519ea-2597-4783-a030-2a2b7317153a 28 dk.dst f45bd92d-09eb-428b-8a2d-2aa8c505b95c 2 Category 304025 urn:ddi:dk.dst:10414f6e-b3ad-4857-bf9f-2a90c8a03b64:28 dk.dst 10414f6e-b3ad-4857-bf9f-2a90c8a03b64 28 dk.dst 66c2e9ea-8af2-4755-ac19-893506544a13 2 Category 30402510 urn:ddi:dk.dst:302b12b0-70bf-4244-a189-c3f25c00ce54:28 dk.dst 302b12b0-70bf-4244-a189-c3f25c00ce54 28 dk.dst ab6e2f20-3b71-40f5-b35f-5dd989eae31d 2 Category 4112 urn:ddi:dk.dst:7ab86df8-ac90-4af6-b8df-bf883f17a834:28 dk.dst 7ab86df8-ac90-4af6-b8df-bf883f17a834 28 dk.dst 838a675a-9543-412b-876c-2df9e75357e2 2 Category 304030 urn:ddi:dk.dst:4d26f041-cb32-4974-bcc4-036dd169bbfe:28 dk.dst 4d26f041-cb32-4974-bcc4-036dd169bbfe 28 dk.dst b36ae2cf-6564-4e76-8361-83ed0b9a288a 2 Category 30403010 urn:ddi:dk.dst:01f7a889-6694-403d-bb36-e0067fe0d6f3:28 dk.dst 01f7a889-6694-403d-bb36-e0067fe0d6f3 28 dk.dst 8461ccc9-6f09-4a94-b23f-24712b382c6d 2 Category 4312 urn:ddi:dk.dst:00f46abf-d4ed-4654-a03d-61ccbade9b35:28 dk.dst 00f46abf-d4ed-4654-a03d-61ccbade9b35 28 dk.dst 78dcff4c-6470-4f3b-a2de-1e9dd8f4057a 2 Category 30403015 urn:ddi:dk.dst:82ffa6e0-cd5e-4ede-8965-d26f341fc92e:28 dk.dst 82ffa6e0-cd5e-4ede-8965-d26f341fc92e 28 dk.dst f2aa99fc-4cca-48ca-b9d6-d1ac5f3aec66 2 Category 4313 urn:ddi:dk.dst:75d7d2f4-cfe6-4c53-ae87-8e4dab891e86:28 dk.dst 75d7d2f4-cfe6-4c53-ae87-8e4dab891e86 28 dk.dst 85e0cdc3-86d7-4fb5-8b91-1b132e05fd5e 2 Category 30403020 urn:ddi:dk.dst:7c9bc109-8574-4194-afbc-2f6c978a6bea:28 dk.dst 7c9bc109-8574-4194-afbc-2f6c978a6bea 28 dk.dst ba6e1823-be14-4fb4-b72f-ee05d99035aa 2 Category 4311 urn:ddi:dk.dst:7735d8ca-3080-44e3-b94f-64807a5277dc:28 dk.dst 7735d8ca-3080-44e3-b94f-64807a5277dc 28 dk.dst 907d10b3-5bb7-471a-ba6f-4636384959f1 2 Category 304035 urn:ddi:dk.dst:02d9f5ae-311c-4267-b79b-c47ef62212da:28 dk.dst 02d9f5ae-311c-4267-b79b-c47ef62212da 28 dk.dst f392b813-c235-4c89-ad75-ea6aab656ecf 2 Category 30403510 urn:ddi:dk.dst:7a909031-233a-4b36-851b-ef89f1c59519:28 dk.dst 7a909031-233a-4b36-851b-ef89f1c59519 28 dk.dst a5a139b4-f3b0-45fc-b208-b2a067067ed3 2 Category 4110 urn:ddi:dk.dst:c1b49d83-c25a-4859-8ba4-92d1f845907d:28 dk.dst c1b49d83-c25a-4859-8ba4-92d1f845907d 28 dk.dst b543f9d0-4567-4dec-b6d8-26618227458e 2 Category 304040 urn:ddi:dk.dst:bd55c179-c910-40a4-ba66-e102ce335001:28 dk.dst bd55c179-c910-40a4-ba66-e102ce335001 28 dk.dst ec889e08-644e-4bf2-98c7-77c1ecaba4ea 2 Category 30404010 urn:ddi:dk.dst:bbab41b3-3ffc-4000-849d-210dc9455e58:28 dk.dst bbab41b3-3ffc-4000-849d-210dc9455e58 28 dk.dst 7ecd39b5-dc93-4b58-a2be-c5ee0a6b071e 2 Category 4358 urn:ddi:dk.dst:fa124d10-aeeb-4321-924f-a92ea583a3b5:28 dk.dst fa124d10-aeeb-4321-924f-a92ea583a3b5 28 dk.dst 44104ca4-f810-4393-9efe-a4774c10d168 2 Category 30404015 urn:ddi:dk.dst:223b96dd-40a0-47a6-97e5-85d385b42820:28 dk.dst 223b96dd-40a0-47a6-97e5-85d385b42820 28 dk.dst 0c9e225f-020f-4aeb-a896-dfae2370aff2 2 Category 4357 urn:ddi:dk.dst:88b14603-79be-4e99-9dba-2999a9e9fe8e:28 dk.dst 88b14603-79be-4e99-9dba-2999a9e9fe8e 28 dk.dst 6aec9aec-066e-4215-8aa6-ab196bc825e1 2 Category 30404020 urn:ddi:dk.dst:4c194b73-ce78-47e3-befd-3f09240d0d48:28 dk.dst 4c194b73-ce78-47e3-befd-3f09240d0d48 28 dk.dst a2c977ac-69c9-41ef-a143-5b90962163f9 2 Category 4315 urn:ddi:dk.dst:b85a0cb4-ad81-49ab-9db0-4e4b4f880b7c:28 dk.dst b85a0cb4-ad81-49ab-9db0-4e4b4f880b7c 28 dk.dst 599442f9-9306-41e6-8d11-5aa0acd06e90 2 Category 3045 urn:ddi:dk.dst:05b9d6ac-8ad8-40e9-9998-4a26d76e45e6:28 dk.dst 05b9d6ac-8ad8-40e9-9998-4a26d76e45e6 28 dk.dst 75e3266d-d98c-436b-af05-2b0be609e11e 2 Category 304510 urn:ddi:dk.dst:393f3b66-07a9-4c99-86b1-4ece6d9eba78:28 dk.dst 393f3b66-07a9-4c99-86b1-4ece6d9eba78 28 dk.dst 8b846bce-8d1b-43f3-b12f-e843f235e84b 2 Category 30451010 urn:ddi:dk.dst:bf09bda5-27c3-4e30-98b3-c0500a9d3335:28 dk.dst bf09bda5-27c3-4e30-98b3-c0500a9d3335 28 dk.dst 54193fa7-8a88-4f72-a9c1-518f87e48025 2 Category 0355 urn:ddi:dk.dst:74a4e519-2569-44ca-8773-550ea5a8b5ae:28 dk.dst 74a4e519-2569-44ca-8773-550ea5a8b5ae 28 dk.dst fc04fffb-823e-438e-9913-4d058c693093 2 Category 4785 urn:ddi:dk.dst:ec7817d0-0767-41fc-a548-407ba8c99927:28 dk.dst ec7817d0-0767-41fc-a548-407ba8c99927 28 dk.dst 46c82f37-cb45-4936-ba6c-2cfb10a7f3c2 2 Category 304515 urn:ddi:dk.dst:17f6c273-77de-4b8f-a755-48508f3a139f:28 dk.dst 17f6c273-77de-4b8f-a755-48508f3a139f 28 dk.dst d0b04af4-9afc-48db-ad39-65a08180b444 2 Category 30451510 urn:ddi:dk.dst:5105175c-9cae-4f73-b1fe-55b31f230046:28 dk.dst 5105175c-9cae-4f73-b1fe-55b31f230046 28 dk.dst e3dd1b50-4468-4ed3-8d07-9dcf0004f2c0 2 Category 4147 urn:ddi:dk.dst:70dd0e24-6147-4106-a923-1ec067e290ce:28 dk.dst 70dd0e24-6147-4106-a923-1ec067e290ce 28 dk.dst 57a3449a-7461-4c53-82d9-4efd43e3bf21 2 Category 9369 urn:ddi:dk.dst:6c1afdc1-6b08-49e8-9586-1913b9a7b464:28 dk.dst 6c1afdc1-6b08-49e8-9586-1913b9a7b464 28 dk.dst 5039d919-3811-42af-852d-8731afacc45d 2 Category 304520 urn:ddi:dk.dst:da6ee661-47f9-4136-b8a3-b13335c04b60:28 dk.dst da6ee661-47f9-4136-b8a3-b13335c04b60 28 dk.dst c9914ec9-517e-4e67-886e-c1109327f132 2 Category 30452010 urn:ddi:dk.dst:de7aaa3d-b320-4d8e-96ff-5ae72aa240e7:28 dk.dst de7aaa3d-b320-4d8e-96ff-5ae72aa240e7 28 dk.dst 605900bb-701b-4117-a54c-c425743d4a8d 2 Category 4148 urn:ddi:dk.dst:92b7d3b1-7c80-4cb2-9045-943a45b33d40:28 dk.dst 92b7d3b1-7c80-4cb2-9045-943a45b33d40 28 dk.dst 25209426-89bb-45dc-87ea-1d7fc9c554c5 2 Category 304525 urn:ddi:dk.dst:83277e4a-1d81-43a0-97e9-311c556dfbd9:28 dk.dst 83277e4a-1d81-43a0-97e9-311c556dfbd9 28 dk.dst cbc676e2-b106-4604-8818-537f581a8d91 2 Category 30452510 urn:ddi:dk.dst:ada61e3b-5bd0-404c-bc3a-fa962ea7be78:28 dk.dst ada61e3b-5bd0-404c-bc3a-fa962ea7be78 28 dk.dst 71e4e3be-0fca-47c0-83e2-1f0913e7570f 2 Category 0845 urn:ddi:dk.dst:cca113dd-baa3-4555-ac0b-cb7aa50880e5:28 dk.dst cca113dd-baa3-4555-ac0b-cb7aa50880e5 28 dk.dst fed0cafb-f330-41b9-a8ec-0ed7359794df 2 Category 4605 urn:ddi:dk.dst:ccfb8e80-3033-4d7d-a544-96232326f180:28 dk.dst ccfb8e80-3033-4d7d-a544-96232326f180 28 dk.dst d0fb38e1-47f3-4d66-916c-7155d163dc8b 2 Category 30452515 urn:ddi:dk.dst:1ab610b1-b2c2-4c36-95d2-24b0620bd144:28 dk.dst 1ab610b1-b2c2-4c36-95d2-24b0620bd144 28 dk.dst ce7ee453-a718-4674-a9b5-4396348815d3 2 Category 4456 urn:ddi:dk.dst:41f27852-d5f8-412f-a452-5228755df92d:28 dk.dst 41f27852-d5f8-412f-a452-5228755df92d 28 dk.dst 00382ba8-3c68-46d2-b77e-b279e665cc25 2 Category 30452520 urn:ddi:dk.dst:501faa2b-9591-46b9-96ca-a6e2e4526068:28 dk.dst 501faa2b-9591-46b9-96ca-a6e2e4526068 28 dk.dst b4fc86d2-a431-405f-a008-ad44e34760ec 2 Category 4149 urn:ddi:dk.dst:61f1507c-e4dc-4208-80a1-4ac2db278d87:28 dk.dst 61f1507c-e4dc-4208-80a1-4ac2db278d87 28 dk.dst 5c77410d-786c-4fcc-bfaf-12525d4266cd 2 Category 304530 urn:ddi:dk.dst:35ec825a-1419-4aa0-b1bf-3a4d23b7acb5:28 dk.dst 35ec825a-1419-4aa0-b1bf-3a4d23b7acb5 28 dk.dst ac4949e5-024c-4704-ab07-5ae7b284773c 2 Category 30453010 urn:ddi:dk.dst:8d7ccbe7-b2ef-4654-81bc-7a6ef9978887:28 dk.dst 8d7ccbe7-b2ef-4654-81bc-7a6ef9978887 28 dk.dst 7efc05a1-3313-4ae1-ae19-48080c6ad88d 2 Category 4119 urn:ddi:dk.dst:c9dcfc1c-7fe5-4edc-8d6b-629bd5c0d5bf:28 dk.dst c9dcfc1c-7fe5-4edc-8d6b-629bd5c0d5bf 28 dk.dst 8c75dda5-434a-42a4-874d-e36e4ab143d0 2 Category 4150 urn:ddi:dk.dst:9e639e92-a789-41ea-927e-e66a3617993a:28 dk.dst 9e639e92-a789-41ea-927e-e66a3617993a 28 dk.dst f4c53bd2-dd21-4b4e-a3d3-9a72ce34adb3 2 Category 4473 urn:ddi:dk.dst:9dc4ffc9-1faa-4163-81ee-10bf33e016eb:28 dk.dst 9dc4ffc9-1faa-4163-81ee-10bf33e016eb 28 dk.dst aed8a3ee-52a7-4752-afc9-f548f91b6e31 2 Category 304535 urn:ddi:dk.dst:9f7b6de5-e91e-44f1-8494-1461f40187bf:28 dk.dst 9f7b6de5-e91e-44f1-8494-1461f40187bf 28 dk.dst db9fa481-2ecd-4687-9bfd-d2fdd07cd55f 2 Category 30453510 urn:ddi:dk.dst:f5695e4c-7dc7-4c40-80b4-6aa98324b4b3:28 dk.dst f5695e4c-7dc7-4c40-80b4-6aa98324b4b3 28 dk.dst 06717b72-c671-4f80-b278-7a6337ee2537 2 Category 4275 urn:ddi:dk.dst:253350ef-6b30-43d7-8ff6-4098ad62e35b:28 dk.dst 253350ef-6b30-43d7-8ff6-4098ad62e35b 28 dk.dst d4daa55c-d129-42ac-82fa-2548e7e52a78 2 Category 3050 urn:ddi:dk.dst:062ce02c-d43f-4e40-abd9-34c6163bf930:28 dk.dst 062ce02c-d43f-4e40-abd9-34c6163bf930 28 dk.dst 1badd14a-4f32-455a-a535-b1cb1e594def 2 Category 305010 urn:ddi:dk.dst:443fdbb2-db9c-43b7-a203-b7e928a003d7:28 dk.dst 443fdbb2-db9c-43b7-a203-b7e928a003d7 28 dk.dst edd1fa89-d197-45d0-9fa6-ec88ab931565 2 Category 30501010 urn:ddi:dk.dst:bcb63bc8-459d-4dca-8010-6a21ea0beac5:28 dk.dst bcb63bc8-459d-4dca-8010-6a21ea0beac5 28 dk.dst 398e1d9e-360f-48a9-8d94-a6dbd6339e93 2 Category 4113 urn:ddi:dk.dst:4e5a61ee-0e3d-4262-aaba-e8cf80d34e3a:28 dk.dst 4e5a61ee-0e3d-4262-aaba-e8cf80d34e3a 28 dk.dst 9d2d7462-1bd9-4a14-b17a-ed8d84fcc63b 2 Category 4783 urn:ddi:dk.dst:502ea01e-0e9f-4d02-a934-2637270e715e:28 dk.dst 502ea01e-0e9f-4d02-a934-2637270e715e 28 dk.dst 661f6ed8-f3c5-4ddd-835e-ecf9161fcf11 2 Category 305015 urn:ddi:dk.dst:02fbed3c-a1e0-4bec-9f26-f654b56ae6d2:28 dk.dst 02fbed3c-a1e0-4bec-9f26-f654b56ae6d2 28 dk.dst 94a8a415-0e6e-4669-8ed1-46c09f277a7b 2 Category 30501510 urn:ddi:dk.dst:d52b91a7-a9d0-4445-afd8-f4331b3e71f9:28 dk.dst d52b91a7-a9d0-4445-afd8-f4331b3e71f9 28 dk.dst a1558dce-5d8d-4cb9-b1df-41abf2b01c6a 2 Category 4115 urn:ddi:dk.dst:e2c623fe-beee-4046-83f9-55413e5cfe63:28 dk.dst e2c623fe-beee-4046-83f9-55413e5cfe63 28 dk.dst 1aeba901-9439-4c6d-90f4-5ba4c2d848d5 2 Category 30501515 urn:ddi:dk.dst:6f2f2a6e-3bd9-4dc1-b3f2-7bcd9978e742:28 dk.dst 6f2f2a6e-3bd9-4dc1-b3f2-7bcd9978e742 28 dk.dst 66ad0cb8-74b0-4885-a805-7efe97e49343 2 Category 4125 urn:ddi:dk.dst:8610ef73-5942-4d64-83ec-2ed97702f5eb:28 dk.dst 8610ef73-5942-4d64-83ec-2ed97702f5eb 28 dk.dst fbe947fb-38af-4e8f-a243-aad0ab758ba1 2 Category 4215 urn:ddi:dk.dst:164a4bb8-bd91-4152-a65c-460d70aedd81:28 dk.dst 164a4bb8-bd91-4152-a65c-460d70aedd81 28 dk.dst e02d3dae-6668-4422-b4f4-5ab28bd251fc 2 Category 4244 urn:ddi:dk.dst:679dd320-c3ac-45e9-b6bd-e03feef39843:28 dk.dst 679dd320-c3ac-45e9-b6bd-e03feef39843 28 dk.dst 8022426b-9928-417f-bd7e-e64e38e6ac14 2 Category 30501520 urn:ddi:dk.dst:f60818b8-f25f-4306-a30b-f75307698874:28 dk.dst f60818b8-f25f-4306-a30b-f75307698874 28 dk.dst edd45209-ec95-4540-8eb0-1afcdb7d82a3 2 Category 4114 urn:ddi:dk.dst:bd76c979-2938-42ac-9831-a3b17e5ccc48:28 dk.dst bd76c979-2938-42ac-9831-a3b17e5ccc48 28 dk.dst 4f856cfd-9ade-4e6d-adc1-ad6b69f1e736 2 Category 30501525 urn:ddi:dk.dst:6de1970a-3abd-40a6-98cd-4cb149cc3e32:28 dk.dst 6de1970a-3abd-40a6-98cd-4cb149cc3e32 28 dk.dst 3283393c-93f8-4aca-bb93-09e8ff00efca 2 Category 4247 urn:ddi:dk.dst:40e4c55c-60af-4c0c-8e11-5d79f06fb9be:28 dk.dst 40e4c55c-60af-4c0c-8e11-5d79f06fb9be 28 dk.dst 294e5387-2006-41be-9800-73f1cb62268e 2 Category 30501530 urn:ddi:dk.dst:ceb74aea-e298-468b-af8b-5173d8b58744:28 dk.dst ceb74aea-e298-468b-af8b-5173d8b58744 28 dk.dst 6ae0e76c-a95a-4571-95f8-2a4f2e832dfb 2 Category 4217 urn:ddi:dk.dst:dddbeb3c-50af-45c2-a624-3c60ea84e6b5:28 dk.dst dddbeb3c-50af-45c2-a624-3c60ea84e6b5 28 dk.dst d852bf60-38f2-4e3c-9101-0c8314069b09 2 Category 30501535 urn:ddi:dk.dst:6b844424-81a1-4109-a449-621720b37824:28 dk.dst 6b844424-81a1-4109-a449-621720b37824 28 dk.dst 21b84b09-6c61-4edd-820c-2dbfccf3fe81 2 Category 4332 urn:ddi:dk.dst:6c8b7b5d-f2dd-437e-b7f1-57b38ebd7988:28 dk.dst 6c8b7b5d-f2dd-437e-b7f1-57b38ebd7988 28 dk.dst 52ac326c-5d33-4693-9536-2c84c0bd2e81 2 Category 305020 urn:ddi:dk.dst:1cfb82c1-5e8a-416c-87ce-e8e0bd9497d9:28 dk.dst 1cfb82c1-5e8a-416c-87ce-e8e0bd9497d9 28 dk.dst 8639caa8-7a5b-47b4-8db0-e19752e4b75a 2 Category 30502010 urn:ddi:dk.dst:eb6fb5d4-c13a-45d5-a1a0-82ea52851783:28 dk.dst eb6fb5d4-c13a-45d5-a1a0-82ea52851783 28 dk.dst 7ec02758-8f34-4c43-b39d-e7dc9f340e0b 2 Category 4252 urn:ddi:dk.dst:ff23f36e-48a0-48fd-b8cb-360bd2ef1217:28 dk.dst ff23f36e-48a0-48fd-b8cb-360bd2ef1217 28 dk.dst 8adc5a4b-9e6d-4a66-b6e5-e82f93274deb 2 Category 305025 urn:ddi:dk.dst:ae9ab798-a99f-4504-9f40-547294235aa5:28 dk.dst ae9ab798-a99f-4504-9f40-547294235aa5 28 dk.dst 730d7596-a0d7-4052-8a06-dffc20b4563c 2 Category 30502510 urn:ddi:dk.dst:05c5ee52-3d89-4a8f-b09f-e8ccd9b2732b:28 dk.dst 05c5ee52-3d89-4a8f-b09f-e8ccd9b2732b 28 dk.dst d13d5a47-fc14-40c1-adc9-a03af0fe382a 2 Category 4276 urn:ddi:dk.dst:03ca25cb-e4b4-4bfb-a626-f624ba640fe6:28 dk.dst 03ca25cb-e4b4-4bfb-a626-f624ba640fe6 28 dk.dst 923ba5f0-fdfc-4dd8-8328-2b47007904fb 2 Category 3055 urn:ddi:dk.dst:10f0ebff-6636-4a83-9022-430aea374dd8:28 dk.dst 10f0ebff-6636-4a83-9022-430aea374dd8 28 dk.dst feedfc63-6e79-4fb7-8d38-dcfdb40ce2dc 2 Category 305510 urn:ddi:dk.dst:b46b4a08-30b6-4357-95c8-f51e56b485c9:28 dk.dst b46b4a08-30b6-4357-95c8-f51e56b485c9 28 dk.dst f90b58a6-b9fb-40b4-9f7f-17c7f47b8e6c 2 Category 30551010 urn:ddi:dk.dst:233d34fd-65ab-46bc-b4f5-3d99a0f23481:28 dk.dst 233d34fd-65ab-46bc-b4f5-3d99a0f23481 28 dk.dst c819f79f-519a-4593-8323-6906cf61c053 2 Category 0354 urn:ddi:dk.dst:a485562a-08f1-4eae-9aca-147ba8565d8b:28 dk.dst a485562a-08f1-4eae-9aca-147ba8565d8b 28 dk.dst 57b96f34-029f-4e31-9828-04760bc1e337 2 Category 0358 urn:ddi:dk.dst:8e2c649f-69e1-48f1-a4af-755f0b119c01:28 dk.dst 8e2c649f-69e1-48f1-a4af-755f0b119c01 28 dk.dst 3fce5abb-23ca-4384-b557-dd9b94e8faba 2 Category 3920 urn:ddi:dk.dst:9c5ecb54-7d03-43e6-b644-a750f3e7523d:28 dk.dst 9c5ecb54-7d03-43e6-b644-a750f3e7523d 28 dk.dst 2c8e4bd4-ea22-4b9a-b548-c62acf508ef1 2 Category 3925 urn:ddi:dk.dst:3bd67015-4d8e-4148-b421-f94b71f2c15a:28 dk.dst 3bd67015-4d8e-4148-b421-f94b71f2c15a 28 dk.dst e2f5afd2-a6eb-4b4a-9840-da807a7b5da1 2 Category 4756 urn:ddi:dk.dst:960dfb3c-12fa-4dde-9003-3988278baece:28 dk.dst 960dfb3c-12fa-4dde-9003-3988278baece 28 dk.dst ecca717d-20cc-424e-9305-1b1a5dd70d45 2 Category 4786 urn:ddi:dk.dst:244392f0-4c35-4835-825a-993fb764369e:28 dk.dst 244392f0-4c35-4835-825a-993fb764369e 28 dk.dst 4af30cb9-6d11-44d9-b8b3-518b7a054635 2 Category 305515 urn:ddi:dk.dst:5bf70bd6-b997-4d5a-9619-d0d09f7eacae:28 dk.dst 5bf70bd6-b997-4d5a-9619-d0d09f7eacae 28 dk.dst 27706038-71f3-4661-aa30-854e6f0725a2 2 Category 30551510 urn:ddi:dk.dst:e9c59e63-6ff9-45b9-96b5-b7d9e878b3a5:28 dk.dst e9c59e63-6ff9-45b9-96b5-b7d9e878b3a5 28 dk.dst 9a842c32-cce5-4b88-ae73-e954069ac223 2 Category 4106 urn:ddi:dk.dst:8af75aa8-5def-4451-bb4e-93f88f86e0ee:28 dk.dst 8af75aa8-5def-4451-bb4e-93f88f86e0ee 28 dk.dst 6a12dbc3-8dd2-4640-97f7-384ff490f2fa 2 Category 4109 urn:ddi:dk.dst:7a7a150a-fd75-42bc-846f-70b473f0410e:28 dk.dst 7a7a150a-fd75-42bc-846f-70b473f0410e 28 dk.dst 8f919d19-628c-488f-a3cc-f3d58feb10ec 2 Category 30551515 urn:ddi:dk.dst:e7b64c2b-7466-4531-99ed-7730c9dddf02:28 dk.dst e7b64c2b-7466-4531-99ed-7730c9dddf02 28 dk.dst e1c14e12-659d-443b-89b0-dd252b91dff8 2 Category 4321 urn:ddi:dk.dst:f3dd521f-3c4f-4315-9e7b-0fbaf6a0269c:28 dk.dst f3dd521f-3c4f-4315-9e7b-0fbaf6a0269c 28 dk.dst 6d3215bf-c256-4677-8f03-fb940572e7fa 2 Category 305520 urn:ddi:dk.dst:ef5ea11f-830a-40c8-9ac7-f18d248bc3a9:28 dk.dst ef5ea11f-830a-40c8-9ac7-f18d248bc3a9 28 dk.dst 2f4ba591-eae4-4300-8263-e0e6606f280f 2 Category 30552010 urn:ddi:dk.dst:b05cb741-f763-4521-9d29-279cf17fdd39:28 dk.dst b05cb741-f763-4521-9d29-279cf17fdd39 28 dk.dst 7fabd1af-3307-4080-979a-925d7b58c4a6 2 Category 4121 urn:ddi:dk.dst:c14bd7a4-77f7-4cb8-9a78-b387d955ab67:28 dk.dst c14bd7a4-77f7-4cb8-9a78-b387d955ab67 28 dk.dst b9acdff3-c785-4168-8729-9f541b9e8dd7 2 Category 4144 urn:ddi:dk.dst:6020cf24-a6c9-4568-93e9-c3c41be687e5:28 dk.dst 6020cf24-a6c9-4568-93e9-c3c41be687e5 28 dk.dst 49dda5e4-58b0-43bd-a697-7f1ad335e967 2 Category 9917 urn:ddi:dk.dst:ff1bac7a-5c9b-42e5-a26f-780006a999f6:28 dk.dst ff1bac7a-5c9b-42e5-a26f-780006a999f6 28 dk.dst 93a4cd22-4c8b-483c-a541-0531500a3555 2 Category 9918 urn:ddi:dk.dst:0d8c26c8-c9a0-43a0-8b82-cbf02634a413:28 dk.dst 0d8c26c8-c9a0-43a0-8b82-cbf02634a413 28 dk.dst ec0fccce-562f-4a7b-a92d-059d47e20c08 2 Category 30552015 urn:ddi:dk.dst:f99e3692-6453-4721-a842-d8dc4a51bdcc:28 dk.dst f99e3692-6453-4721-a842-d8dc4a51bdcc 28 dk.dst 7f30ccd3-1cdc-4700-a5d8-3bfaa159be9a 2 Category 4135 urn:ddi:dk.dst:e9f742ba-323c-49ca-8400-5c12316be916:28 dk.dst e9f742ba-323c-49ca-8400-5c12316be916 28 dk.dst 58567534-630d-44ae-a300-c234dc396214 2 Category 305525 urn:ddi:dk.dst:1b9841da-12fc-4267-aefc-e734dce688f0:28 dk.dst 1b9841da-12fc-4267-aefc-e734dce688f0 28 dk.dst 90965a10-b541-442f-8f21-7bb57dced292 2 Category 30552510 urn:ddi:dk.dst:c57a7c15-8261-4088-9305-e7143cd9631f:28 dk.dst c57a7c15-8261-4088-9305-e7143cd9631f 28 dk.dst 7a97e828-247d-41e7-bf62-67fe335abd89 2 Category 9915 urn:ddi:dk.dst:85957edb-a83b-4e9e-9060-810b9955008d:28 dk.dst 85957edb-a83b-4e9e-9060-810b9955008d 28 dk.dst 849891d5-2c34-4881-83a3-84f914501781 2 Category 305530 urn:ddi:dk.dst:e8f3d052-8f71-4530-88dc-0a7d766c25c8:28 dk.dst e8f3d052-8f71-4530-88dc-0a7d766c25c8 28 dk.dst 9cc85080-1b59-44ab-9e58-3a71158ea86b 2 Category 30553010 urn:ddi:dk.dst:86bd62a2-6808-427d-b83d-a836c3900e5b:28 dk.dst 86bd62a2-6808-427d-b83d-a836c3900e5b 28 dk.dst c6c76048-86c3-4296-8f46-b85908cf93d7 2 Category 4259 urn:ddi:dk.dst:61c28205-4942-48a8-8e49-6885f81f1905:28 dk.dst 61c28205-4942-48a8-8e49-6885f81f1905 28 dk.dst a84a63e5-43b3-4d23-911f-b4376c261b70 2 Category 30553015 urn:ddi:dk.dst:ca1c6fcf-612b-4827-ba8b-fbc0b8c7e4ab:28 dk.dst ca1c6fcf-612b-4827-ba8b-fbc0b8c7e4ab 28 dk.dst 83b1db12-ef7f-489c-94f6-fc78de2c999e 2 Category 9912 urn:ddi:dk.dst:e0766ba9-52f2-43bd-a0c5-3aa12178cc9e:28 dk.dst e0766ba9-52f2-43bd-a0c5-3aa12178cc9e 28 dk.dst 58e42379-b8b8-47d3-8fa7-eda30ced322d 2 Category 305535 urn:ddi:dk.dst:564237ef-7ca0-46d2-8314-b2223e7d03cb:28 dk.dst 564237ef-7ca0-46d2-8314-b2223e7d03cb 28 dk.dst 92fd8330-5d99-4ec4-9ba0-c6feafab58c9 2 Category 30553510 urn:ddi:dk.dst:a2cb71ff-aee7-4e3e-8ea9-045c95c0e894:28 dk.dst a2cb71ff-aee7-4e3e-8ea9-045c95c0e894 28 dk.dst 954e0f40-c461-4c58-81e1-2cd9cb67f293 2 Category 4256 urn:ddi:dk.dst:fe1469da-1545-4885-a892-fadfad39c785:28 dk.dst fe1469da-1545-4885-a892-fadfad39c785 28 dk.dst 72afd54a-44ec-4d42-b15d-0dca8ac6a2ec 2 Category 30553515 urn:ddi:dk.dst:5a685502-78b7-40b7-9b2b-e8dea204a21c:28 dk.dst 5a685502-78b7-40b7-9b2b-e8dea204a21c 28 dk.dst 2e58e30f-5a97-404e-850a-c26bbc95f548 2 Category 4116 urn:ddi:dk.dst:f7f632ab-9d41-40b9-96de-ff4b359ac19a:28 dk.dst f7f632ab-9d41-40b9-96de-ff4b359ac19a 28 dk.dst 7ac7ea42-cb2f-4035-ba9b-de8df2bbe597 2 Category 4122 urn:ddi:dk.dst:8788a5aa-7792-4894-8dea-3a84b28b60af:28 dk.dst 8788a5aa-7792-4894-8dea-3a84b28b60af 28 dk.dst 36a21307-34e0-4481-a3e3-1ee12054851b 2 Category 4123 urn:ddi:dk.dst:0db9b7f8-9a64-4b32-a237-dfe477a9237d:28 dk.dst 0db9b7f8-9a64-4b32-a237-dfe477a9237d 28 dk.dst df7240c1-77c7-4df1-aac3-7e5761fa18f4 2 Category 30553520 urn:ddi:dk.dst:f6203add-999c-45c8-ad1a-6f3f42ae5dff:28 dk.dst f6203add-999c-45c8-ad1a-6f3f42ae5dff 28 dk.dst f85bc82f-4044-482a-ade7-c28200c83cab 2 Category 4117 urn:ddi:dk.dst:4a44ca30-6179-4780-9e52-4ae16e27651f:28 dk.dst 4a44ca30-6179-4780-9e52-4ae16e27651f 28 dk.dst b2ac9f25-3f63-42cc-ad1d-6f2818c50f72 2 Category 30553525 urn:ddi:dk.dst:4098b7e4-bc9d-40c8-8d77-d76ef7797d2b:28 dk.dst 4098b7e4-bc9d-40c8-8d77-d76ef7797d2b 28 dk.dst 639b8f83-0592-4049-96b6-4ca56ddec94b 2 Category 4105 urn:ddi:dk.dst:ee9f73c5-3efd-4219-b1b7-6b7f4fb3feab:28 dk.dst ee9f73c5-3efd-4219-b1b7-6b7f4fb3feab 28 dk.dst 5418853c-90fb-434f-9a9a-cb00ef524cf7 2 Category 4126 urn:ddi:dk.dst:106dadee-bf25-4f93-8808-b1d22b234fdb:28 dk.dst 106dadee-bf25-4f93-8808-b1d22b234fdb 28 dk.dst 14923433-2edf-43b8-b4ce-65ff54b824e5 2 Category 305540 urn:ddi:dk.dst:5879912a-317b-4dbe-b270-3b755c2c739c:28 dk.dst 5879912a-317b-4dbe-b270-3b755c2c739c 28 dk.dst 38994773-887a-435d-b278-f5c015688a7f 2 Category 30554010 urn:ddi:dk.dst:a46413fb-4435-4d16-938a-73da11df8dd2:28 dk.dst a46413fb-4435-4d16-938a-73da11df8dd2 28 dk.dst 02bb3026-59c5-4dc8-9a77-84eee5848db0 2 Category 4103 urn:ddi:dk.dst:0c674552-09ae-4327-b121-dfe60cadf388:28 dk.dst 0c674552-09ae-4327-b121-dfe60cadf388 28 dk.dst 8413888c-7acf-44e0-ad9f-1ac40985abe8 2 Category 4104 urn:ddi:dk.dst:6b8aefed-a883-4bf4-b634-cf37daee8740:28 dk.dst 6b8aefed-a883-4bf4-b634-cf37daee8740 28 dk.dst b2649d7f-a564-4083-99a0-e54fc7d8efbb 2 Category 305545 urn:ddi:dk.dst:c1fd72f6-c95b-41ad-9d51-a85f3593dc59:28 dk.dst c1fd72f6-c95b-41ad-9d51-a85f3593dc59 28 dk.dst 33e4b485-f23f-4ed3-a6ba-d21814f5bc06 2 Category 30554510 urn:ddi:dk.dst:3a6ff01c-2cb8-48b0-9ad3-12b4b22f861f:28 dk.dst 3a6ff01c-2cb8-48b0-9ad3-12b4b22f861f 28 dk.dst f137f30d-cb51-4ada-ae5f-1c1b0a64220f 2 Category 4107 urn:ddi:dk.dst:b80aeb3c-5f09-4f46-841a-88d9481943bf:28 dk.dst b80aeb3c-5f09-4f46-841a-88d9481943bf 28 dk.dst 3e7e5fc0-10ca-4821-bab1-77876c3539a0 2 Category 9910 urn:ddi:dk.dst:ed70a255-f429-416c-a0cf-e21d2916f60f:28 dk.dst ed70a255-f429-416c-a0cf-e21d2916f60f 28 dk.dst 91114042-dc17-45f1-9bfc-baa0b0deee9d 2 Category 305550 urn:ddi:dk.dst:75720ef1-0dff-45c8-8354-cef535d8658f:28 dk.dst 75720ef1-0dff-45c8-8354-cef535d8658f 28 dk.dst 8e04bc2c-b2d3-4051-9a5a-a07a4ff9090c 2 Category 30555010 urn:ddi:dk.dst:4068b464-f233-4019-a7ee-e63f36c65264:28 dk.dst 4068b464-f233-4019-a7ee-e63f36c65264 28 dk.dst e7c7bd3f-3ddb-4530-b372-8dddef79c3b8 2 Category 4138 urn:ddi:dk.dst:15a10c66-121f-4ab7-a9c3-1d109c867b1c:28 dk.dst 15a10c66-121f-4ab7-a9c3-1d109c867b1c 28 dk.dst 062848f3-b5ee-453c-846f-e201f8f15d42 2 Category 4309 urn:ddi:dk.dst:d6793a84-851d-4daf-97d7-a48d327804c4:28 dk.dst d6793a84-851d-4daf-97d7-a48d327804c4 28 dk.dst f820f6ee-8e24-4326-b921-2a4dc1557884 2 Category 9913 urn:ddi:dk.dst:d3a33d62-5207-4cca-9b78-e28694b74837:28 dk.dst d3a33d62-5207-4cca-9b78-e28694b74837 28 dk.dst d5ae08b7-8d8e-49e1-be16-2d862fb9f42b 2 Category 305555 urn:ddi:dk.dst:a50ca239-f34f-4427-bfa7-dae15c6d1cc2:28 dk.dst a50ca239-f34f-4427-bfa7-dae15c6d1cc2 28 dk.dst 55517b94-601b-40be-85b8-255df7ea3d5e 2 Category 30555510 urn:ddi:dk.dst:04119467-332d-4941-8deb-b39c5af9d7ab:28 dk.dst 04119467-332d-4941-8deb-b39c5af9d7ab 28 dk.dst 46726d42-3357-468c-9d0c-ac8e1bfd6e1d 2 Category 4118 urn:ddi:dk.dst:06d96728-8039-4bc2-827c-07bfa65ff8bb:28 dk.dst 06d96728-8039-4bc2-827c-07bfa65ff8bb 28 dk.dst a7e13190-ef6b-4557-9c5a-63cfde6f9d53 2 Category 4601 urn:ddi:dk.dst:d0eeea55-c6ec-45b6-b730-cca5d67c9c5c:28 dk.dst d0eeea55-c6ec-45b6-b730-cca5d67c9c5c 28 dk.dst 6fa62f3a-03ae-4217-89b1-89b5136accbb 2 Category 305560 urn:ddi:dk.dst:4ed0520d-7440-4842-b152-0cab81934d6c:28 dk.dst 4ed0520d-7440-4842-b152-0cab81934d6c 28 dk.dst c068f69d-0488-40d7-89b0-f85c75056401 2 Category 30556010 urn:ddi:dk.dst:7ab8404d-4f68-4042-8a61-060db8f21b21:28 dk.dst 7ab8404d-4f68-4042-8a61-060db8f21b21 28 dk.dst 57a27e78-1e9f-4aba-b3e7-d053d529e68d 2 Category 4230 urn:ddi:dk.dst:5e92cbc2-774e-4be5-8d17-aedf66a2e219:28 dk.dst 5e92cbc2-774e-4be5-8d17-aedf66a2e219 28 dk.dst 0eb3c812-27d3-42f1-8ba5-e0ac33c9e201 2 Category 30556015 urn:ddi:dk.dst:f65d2356-f793-450f-a1a2-c7a255db0411:28 dk.dst f65d2356-f793-450f-a1a2-c7a255db0411 28 dk.dst b835665f-55b6-43fb-b191-606a493e5b6b 2 Category 4304 urn:ddi:dk.dst:a638a420-8352-4e2a-8de0-284ffb595963:28 dk.dst a638a420-8352-4e2a-8de0-284ffb595963 28 dk.dst 84cbdfa7-ee7c-4d6e-8a7a-d8c4d49f83d8 2 Category 305565 urn:ddi:dk.dst:8dee45b9-1764-4fa8-84d8-75db1fda5c59:28 dk.dst 8dee45b9-1764-4fa8-84d8-75db1fda5c59 28 dk.dst 9ba5ebc5-3ac9-49f9-8e94-b7807f0ba5c6 2 Category 30556510 urn:ddi:dk.dst:a7a39424-c502-4cc4-9489-dc1d5e3e856c:28 dk.dst a7a39424-c502-4cc4-9489-dc1d5e3e856c 28 dk.dst 1e97834d-a140-4b82-8acf-1935ac0e005f 2 Category 4108 urn:ddi:dk.dst:b01e511a-661b-416a-b382-d682f1f358f3:28 dk.dst b01e511a-661b-416a-b382-d682f1f358f3 28 dk.dst 0627327c-8ba3-4e92-91e1-794281d52662 2 Category 9909 urn:ddi:dk.dst:1bce1c2d-97ef-4c06-badd-d3c95e1cf86f:28 dk.dst 1bce1c2d-97ef-4c06-badd-d3c95e1cf86f 28 dk.dst aed89014-b603-4f9f-b2d2-f7e94758eef8 2 Category 30556515 urn:ddi:dk.dst:047ef082-ee82-4e95-ab2f-f6dda275a400:28 dk.dst 047ef082-ee82-4e95-ab2f-f6dda275a400 28 dk.dst 9623c45b-3b0e-4ad5-8b41-d0d3f3cc30fd 2 Category 4483 urn:ddi:dk.dst:f4577358-df62-4c52-b2ad-d5ac50b3ba73:28 dk.dst f4577358-df62-4c52-b2ad-d5ac50b3ba73 28 dk.dst 60c09b89-9f9c-419c-b94c-af1874cda8b1 2 Category 305570 urn:ddi:dk.dst:1364a852-2551-4659-a411-4e99ec69a69e:28 dk.dst 1364a852-2551-4659-a411-4e99ec69a69e 28 dk.dst d7090fc8-bec0-4b2d-9058-58a86c461c50 2 Category 30557010 urn:ddi:dk.dst:f8fd70c9-373d-4f05-b46c-4bd89f178447:28 dk.dst f8fd70c9-373d-4f05-b46c-4bd89f178447 28 dk.dst 2c3a0854-ebd0-40e4-8ff6-7453200915d1 2 Category 0825 urn:ddi:dk.dst:5c93b403-e04b-44a1-b3b9-fd67d542ef36:28 dk.dst 5c93b403-e04b-44a1-b3b9-fd67d542ef36 28 dk.dst bcc2cd3b-45b9-4e45-9ca0-f64b584ff50a 2 Category 4038 urn:ddi:dk.dst:6c1a9ff6-7fc1-450c-963c-14bb5885d948:28 dk.dst 6c1a9ff6-7fc1-450c-963c-14bb5885d948 28 dk.dst d0f2cf9d-6749-4bcf-887d-e3ec17b05b02 2 Category 4039 urn:ddi:dk.dst:0bf2dc12-bf85-42f3-9c63-830310872e5d:28 dk.dst 0bf2dc12-bf85-42f3-9c63-830310872e5d 28 dk.dst 0cad2301-e4aa-4dff-b182-f882c1a620b2 2 Category 4044 urn:ddi:dk.dst:ef581352-e8c3-4bf1-a31f-dcbdb4aa7a31:28 dk.dst ef581352-e8c3-4bf1-a31f-dcbdb4aa7a31 28 dk.dst c99fdf1e-ea43-4403-b124-4bb2395bd016 2 Category 4053 urn:ddi:dk.dst:50c8bc03-d6cc-4e86-b5ad-73f304f46c8b:28 dk.dst 50c8bc03-d6cc-4e86-b5ad-73f304f46c8b 28 dk.dst 01bdb062-ef12-4b52-81fd-54278762b577 2 Category 4095 urn:ddi:dk.dst:b11773cf-8cc1-4e35-93af-86b738a44f91:28 dk.dst b11773cf-8cc1-4e35-93af-86b738a44f91 28 dk.dst 1ac47a88-9470-480c-a134-6002de926e16 2 Category 4143 urn:ddi:dk.dst:4796ca69-48e5-4032-bb20-844909883e5f:28 dk.dst 4796ca69-48e5-4032-bb20-844909883e5f 28 dk.dst a5439d5a-bce2-4fcb-95dd-3a12b446c0b3 2 Category 4169 urn:ddi:dk.dst:cd553e3e-6c9d-489e-ad42-91112a14d57c:28 dk.dst cd553e3e-6c9d-489e-ad42-91112a14d57c 28 dk.dst ee48b768-a8e1-444d-867c-adecdb931ff7 2 Category 4510 urn:ddi:dk.dst:e2971d4d-ae56-41df-9ae2-a3fe53fa9160:28 dk.dst e2971d4d-ae56-41df-9ae2-a3fe53fa9160 28 dk.dst 350379ff-e0bf-4875-8d66-e00d07e046b2 2 Category 305575 urn:ddi:dk.dst:3b09c434-417a-4cd8-96b1-f3692940ffe0:28 dk.dst 3b09c434-417a-4cd8-96b1-f3692940ffe0 28 dk.dst d58c67f0-f662-4e85-a27b-c5adcfbc5d71 2 Category 30557510 urn:ddi:dk.dst:9940d9d8-9b30-42cb-b1aa-051f98ab5b8c:28 dk.dst 9940d9d8-9b30-42cb-b1aa-051f98ab5b8c 28 dk.dst 232f8016-0232-4bff-8a12-83823fb989bf 2 Category 4145 urn:ddi:dk.dst:ca02dd17-b34b-407e-bfd7-7ac7cdc8f303:28 dk.dst ca02dd17-b34b-407e-bfd7-7ac7cdc8f303 28 dk.dst 852125f8-dbb2-425d-b7a6-3df2a866c221 2 Category 305580 urn:ddi:dk.dst:f3c89c8c-e62f-462c-8c48-0ba4116cd03b:28 dk.dst f3c89c8c-e62f-462c-8c48-0ba4116cd03b 28 dk.dst b471975d-a415-4689-ae4e-05d5849e83cd 2 Category 30558010 urn:ddi:dk.dst:9526c6fc-d0c5-4b26-808d-94f49c78469b:28 dk.dst 9526c6fc-d0c5-4b26-808d-94f49c78469b 28 dk.dst 7973e0fb-43b1-4512-af8c-47bb28eaebff 2 Category 4525 urn:ddi:dk.dst:f6c1d9f7-dc2a-4b26-a435-3d6ff1b1050f:28 dk.dst f6c1d9f7-dc2a-4b26-a435-3d6ff1b1050f 28 dk.dst 6b84bb07-8ff0-46a6-9eeb-b3027381a455 2 Category 305585 urn:ddi:dk.dst:d35314c8-6954-4863-a910-c3b93d3feec9:28 dk.dst d35314c8-6954-4863-a910-c3b93d3feec9 28 dk.dst 29ad2b05-71da-4c1d-bb30-090762db1328 2 Category 30558510 urn:ddi:dk.dst:bafe537a-fc1c-4ae6-81bd-b7753d49ab4e:28 dk.dst bafe537a-fc1c-4ae6-81bd-b7753d49ab4e 28 dk.dst 53bde941-5d87-4241-8907-71284872d3af 2 Category 4142 urn:ddi:dk.dst:3d2795a8-136a-449b-9ca9-17faa3121c88:28 dk.dst 3d2795a8-136a-449b-9ca9-17faa3121c88 28 dk.dst 162cac50-3bc6-4294-a448-75e5866e376b 2 Category 305590 urn:ddi:dk.dst:266fbee1-ab9e-4b86-8900-3cd586589970:28 dk.dst 266fbee1-ab9e-4b86-8900-3cd586589970 28 dk.dst 36f1a01f-a087-44c0-b21d-61b98ebd3889 2 Category 30559010 urn:ddi:dk.dst:46461dd8-c5a7-4671-a559-1181739bee4c:28 dk.dst 46461dd8-c5a7-4671-a559-1181739bee4c 28 dk.dst ee65b9f9-e5db-4bd7-9662-c9e62ee5a590 2 Category 4268 urn:ddi:dk.dst:bf7e19b9-f78e-49ba-829c-531d379dfd9e:28 dk.dst bf7e19b9-f78e-49ba-829c-531d379dfd9e 28 dk.dst c9455dec-70c9-40f7-b816-8899a9d91384 2 Category 30559015 urn:ddi:dk.dst:91fd1df1-f188-41f4-a2d2-a1d3fd0a3de1:28 dk.dst 91fd1df1-f188-41f4-a2d2-a1d3fd0a3de1 28 dk.dst ec92fd5c-1781-47c9-9ce7-90bb25c98bbe 2 Category 4362 urn:ddi:dk.dst:42a27ff6-b6ae-4ed8-867f-daa20831531a:28 dk.dst 42a27ff6-b6ae-4ed8-867f-daa20831531a 28 dk.dst ef3c9412-558a-4266-bb2b-c8f28f432407 2 Category 30559020 urn:ddi:dk.dst:d5cfe22d-1ca3-47c0-9832-02a6dbc73083:28 dk.dst d5cfe22d-1ca3-47c0-9832-02a6dbc73083 28 dk.dst 8255d59c-c3b4-45af-bb47-961240dda17e 2 Category 4045 urn:ddi:dk.dst:e08cc6a6-a650-497b-b3dd-ff73e5a4c1ae:28 dk.dst e08cc6a6-a650-497b-b3dd-ff73e5a4c1ae 28 dk.dst 02e937c3-1c5d-4fb5-90ae-2a96c825a387 2 Category 4305 urn:ddi:dk.dst:cfc1a90a-a005-4bd2-bf9e-417523d6a379:28 dk.dst cfc1a90a-a005-4bd2-bf9e-417523d6a379 28 dk.dst 1d9dc6e9-ac18-4507-821b-6f530ad8fcb2 2 Category 30559025 urn:ddi:dk.dst:ee5205a1-2c6d-4c79-8748-a856015063b2:28 dk.dst ee5205a1-2c6d-4c79-8748-a856015063b2 28 dk.dst b991a3e1-fecf-4260-9a24-339b4608ab74 2 Category 9916 urn:ddi:dk.dst:3f8858c3-ed4c-485e-a0ae-ee06fbbf9de6:28 dk.dst 3f8858c3-ed4c-485e-a0ae-ee06fbbf9de6 28 dk.dst 6ee812b2-d54c-4230-8955-d5fa3a436051 2 Category 3060 urn:ddi:dk.dst:b95832e5-239e-4eb1-8dc5-5406c6a8c4fa:28 dk.dst b95832e5-239e-4eb1-8dc5-5406c6a8c4fa 28 dk.dst 51c095f3-a1cf-47c3-b43b-a8fb3915f4ae 2 Category 306010 urn:ddi:dk.dst:ec95b556-77ac-4da0-8f2c-8f15d9766781:28 dk.dst ec95b556-77ac-4da0-8f2c-8f15d9766781 28 dk.dst b66df1ca-b31c-4156-9908-ff1e17e065c0 2 Category 30601010 urn:ddi:dk.dst:5acfd7e7-16ab-484b-9677-699836f33765:28 dk.dst 5acfd7e7-16ab-484b-9677-699836f33765 28 dk.dst a22b0736-9bf3-4a92-929f-093b38725948 2 Category 4502 urn:ddi:dk.dst:b59e8c5e-cb1e-4925-afff-263e63efcfac:28 dk.dst b59e8c5e-cb1e-4925-afff-263e63efcfac 28 dk.dst 450bdb4b-d9fc-4acb-a7f3-373a538446bc 2 Category 4503 urn:ddi:dk.dst:8a3a8968-7374-4a55-9c61-23b7df7eb9b9:28 dk.dst 8a3a8968-7374-4a55-9c61-23b7df7eb9b9 28 dk.dst 2db107b8-24c0-4126-8841-1dcf66f8e8ce 2 Category 4504 urn:ddi:dk.dst:2f3dafee-53de-4fdf-9437-c6b2bc41d58b:28 dk.dst 2f3dafee-53de-4fdf-9437-c6b2bc41d58b 28 dk.dst 615ca0c7-0259-4277-bc06-e1711894bbcf 2 Category 30601015 urn:ddi:dk.dst:70f54a2f-c988-470f-a6e1-74f432bc837f:28 dk.dst 70f54a2f-c988-470f-a6e1-74f432bc837f 28 dk.dst a60213a8-8722-4519-bcd2-592109bde28b 2 Category 4140 urn:ddi:dk.dst:66adf955-2271-40d2-9085-a2adf1795eb3:28 dk.dst 66adf955-2271-40d2-9085-a2adf1795eb3 28 dk.dst bb46861d-3e7c-4589-a92f-c2327ba7dcb1 2 Category 30601020 urn:ddi:dk.dst:ffdaff52-cec1-4859-b320-704633f1c694:28 dk.dst ffdaff52-cec1-4859-b320-704633f1c694 28 dk.dst 63199b4d-6597-4a20-94db-857828392b2f 2 Category 4139 urn:ddi:dk.dst:b2197da7-056a-4712-95b5-127b38426d03:28 dk.dst b2197da7-056a-4712-95b5-127b38426d03 28 dk.dst f044201e-1f55-4b7f-91ca-992a701c849a 2 Category 30601025 urn:ddi:dk.dst:5cada7f6-25d6-4166-a7f0-f5c008822ce0:28 dk.dst 5cada7f6-25d6-4166-a7f0-f5c008822ce0 28 dk.dst c49d8937-68e0-4fd7-a5f1-ba33cfa77989 2 Category 4860 urn:ddi:dk.dst:4471a656-1644-4956-87f2-bd9e6835334c:28 dk.dst 4471a656-1644-4956-87f2-bd9e6835334c 28 dk.dst 363c5b65-7625-43f5-8c8a-d2c19b1b6241 2 Category 4861 urn:ddi:dk.dst:4f6cf772-5e66-48af-9ddf-00098ceef4f4:28 dk.dst 4f6cf772-5e66-48af-9ddf-00098ceef4f4 28 dk.dst a37dfa2d-125c-4503-9a9b-d3b56f5cdf32 2 Category 4874 urn:ddi:dk.dst:9cc16f30-c5dd-4af8-ad9f-f0d55f512c1e:28 dk.dst 9cc16f30-c5dd-4af8-ad9f-f0d55f512c1e 28 dk.dst c865873d-9f16-44ba-857d-a72d9a7439dd 2 Category 4876 urn:ddi:dk.dst:cf14c049-2834-475a-a211-e38f6c663f73:28 dk.dst cf14c049-2834-475a-a211-e38f6c663f73 28 dk.dst cb507b54-3e42-4007-af25-c999d88d1841 2 Category 3065 urn:ddi:dk.dst:acc781e5-93fa-4ef6-aaf2-6a758b222a5b:28 dk.dst acc781e5-93fa-4ef6-aaf2-6a758b222a5b 28 dk.dst b6ce0905-5e60-483c-aaa2-ef951d77dfac 2 Category 306510 urn:ddi:dk.dst:6c3e155c-7eb3-4cf5-a8a8-58a1ab1c44be:28 dk.dst 6c3e155c-7eb3-4cf5-a8a8-58a1ab1c44be 28 dk.dst 91a76b73-da9d-4a08-8554-99c1c33efe6d 2 Category 30651010 urn:ddi:dk.dst:837f2b02-3eca-4374-8136-d39dbd4db1cd:28 dk.dst 837f2b02-3eca-4374-8136-d39dbd4db1cd 28 dk.dst 05dd031a-f8f1-4066-98b1-88a3dc7df1a4 2 Category 0385 urn:ddi:dk.dst:63f5f7ea-940a-4755-92c6-555258c3893a:28 dk.dst 63f5f7ea-940a-4755-92c6-555258c3893a 28 dk.dst 7f1f57be-02b4-4c19-976b-2ac2997e0fec 2 Category 4155 urn:ddi:dk.dst:238d4f6e-00c7-4e0f-86ad-bb6f6f3263ba:28 dk.dst 238d4f6e-00c7-4e0f-86ad-bb6f6f3263ba 28 dk.dst ed817612-58c9-4653-aa37-84f19de79d26 2 Category 4754 urn:ddi:dk.dst:7da76f1c-4ed4-45ff-a708-2779407e084e:28 dk.dst 7da76f1c-4ed4-45ff-a708-2779407e084e 28 dk.dst 132e0b9f-6b97-4523-8480-5493136345fa 2 Category 306515 urn:ddi:dk.dst:06c8718f-405a-41da-921b-9d7d67de2a19:28 dk.dst 06c8718f-405a-41da-921b-9d7d67de2a19 28 dk.dst de092051-be49-4664-823f-2d73f3785445 2 Category 30651510 urn:ddi:dk.dst:b20f7592-ccfb-4cf9-ab76-955941ca589f:28 dk.dst b20f7592-ccfb-4cf9-ab76-955941ca589f 28 dk.dst cee57e92-f0ab-4311-9748-c35386a17353 2 Category 4306 urn:ddi:dk.dst:3408bfd3-ef70-4c88-8654-116e927aaff7:28 dk.dst 3408bfd3-ef70-4c88-8654-116e927aaff7 28 dk.dst 935532d2-53cf-4582-9dc9-1b08cb09c545 2 Category 30651515 urn:ddi:dk.dst:1da871fc-aad5-47e6-b4db-92d9070d42fd:28 dk.dst 1da871fc-aad5-47e6-b4db-92d9070d42fd 28 dk.dst 553b8d7e-1481-44fa-9a83-e92e289034d8 2 Category 4303 urn:ddi:dk.dst:51a49716-1e53-4886-95c7-ed4bbc9ad68d:28 dk.dst 51a49716-1e53-4886-95c7-ed4bbc9ad68d 28 dk.dst 6f61ec90-0d77-408f-b7e2-136d682070f7 2 Category 306520 urn:ddi:dk.dst:014c79ea-9675-4ceb-83ad-3707f22303df:28 dk.dst 014c79ea-9675-4ceb-83ad-3707f22303df 28 dk.dst 61ff956c-5a7f-4bb0-a985-9990f89988e6 2 Category 30652010 urn:ddi:dk.dst:49e27371-461d-47ec-a4b1-92db84acda97:28 dk.dst 49e27371-461d-47ec-a4b1-92db84acda97 28 dk.dst 58b810a3-c5dc-4b87-bfcf-4cea0c4bc976 2 Category 4685 urn:ddi:dk.dst:9d0ec8b8-f3a2-40bd-883a-6cdad57e929d:28 dk.dst 9d0ec8b8-f3a2-40bd-883a-6cdad57e929d 28 dk.dst 63e24fe8-6392-48f1-b18d-663989db4b09 2 Category 306525 urn:ddi:dk.dst:24145d1f-b7e8-4383-8364-f3c519e464d9:28 dk.dst 24145d1f-b7e8-4383-8364-f3c519e464d9 28 dk.dst ba2a78ed-61d3-4580-a2e4-81c23f977994 2 Category 30652510 urn:ddi:dk.dst:ec89c983-f315-41c4-9a9e-73881797128d:28 dk.dst ec89c983-f315-41c4-9a9e-73881797128d 28 dk.dst d0d33035-5903-4254-88fc-d14b2f4405b7 2 Category 4669 urn:ddi:dk.dst:1c427206-4071-41ef-8252-0d0d2bc2dc7f:28 dk.dst 1c427206-4071-41ef-8252-0d0d2bc2dc7f 28 dk.dst 562de65f-f26c-4f47-bd1f-e76f31970902 2 Category 306530 urn:ddi:dk.dst:7fe6db9c-7cf2-4803-902e-1f5ddb6093ea:28 dk.dst 7fe6db9c-7cf2-4803-902e-1f5ddb6093ea 28 dk.dst 664f7ce2-9316-4ee8-ade2-1e88c380d94f 2 Category 30653010 urn:ddi:dk.dst:3a96a4dd-e406-45e0-92d7-0139347b805c:28 dk.dst 3a96a4dd-e406-45e0-92d7-0139347b805c 28 dk.dst 86e749cd-56c5-4562-a569-02dd1c301f48 2 Category 4663 urn:ddi:dk.dst:7b253abc-e544-409f-bb84-26e2f3192bfa:28 dk.dst 7b253abc-e544-409f-bb84-26e2f3192bfa 28 dk.dst c84bdce6-8827-4641-8d3e-e399afd48b4a 2 Category 306535 urn:ddi:dk.dst:8d1b0bef-4149-417e-bd8f-f577252b7120:28 dk.dst 8d1b0bef-4149-417e-bd8f-f577252b7120 28 dk.dst aabdd6b9-1692-4369-8e62-7ddbd590d15b 2 Category 30653510 urn:ddi:dk.dst:553b1da1-0ff5-4674-99e1-facf821a652f:28 dk.dst 553b1da1-0ff5-4674-99e1-facf821a652f 28 dk.dst 935c5729-4f62-43ad-b7ca-7be9c2cee12a 2 Category 3262 urn:ddi:dk.dst:d8f2eca9-7e39-414e-b549-a2c5463a0063:28 dk.dst d8f2eca9-7e39-414e-b549-a2c5463a0063 28 dk.dst adb80c09-14d1-4259-9b5d-3e6eaaf53790 2 Category 3263 urn:ddi:dk.dst:8d0ae357-ee04-4664-b84e-a106d587a6f4:28 dk.dst 8d0ae357-ee04-4664-b84e-a106d587a6f4 28 dk.dst fe67083c-d276-4363-98eb-30297ddf8ad6 2 Category 3264 urn:ddi:dk.dst:20199bf3-39f3-4ed1-97a7-009f6d037fd4:28 dk.dst 20199bf3-39f3-4ed1-97a7-009f6d037fd4 28 dk.dst ab847cb6-befd-4634-85a0-c72d087d3963 2 Category 3265 urn:ddi:dk.dst:4830bc32-2382-4813-a4fc-b9d904168e2a:28 dk.dst 4830bc32-2382-4813-a4fc-b9d904168e2a 28 dk.dst a1b5b441-711e-4112-ae46-073f71432f28 2 Category 3266 urn:ddi:dk.dst:68d47107-d981-4849-81e6-4e55120df76e:28 dk.dst 68d47107-d981-4849-81e6-4e55120df76e 28 dk.dst 3ae89773-3aa4-4a3e-88d7-6a34c5c79cc1 2 Category 4673 urn:ddi:dk.dst:3a8f26d5-95df-41c8-9f7e-d0ec732e2b6b:28 dk.dst 3a8f26d5-95df-41c8-9f7e-d0ec732e2b6b 28 dk.dst b800675c-1d95-4687-91e2-27dbfe0bb64f 2 Category 30653515 urn:ddi:dk.dst:7e8c102e-78a9-427b-a963-40af2b92f118:28 dk.dst 7e8c102e-78a9-427b-a963-40af2b92f118 28 dk.dst 8fc32591-d150-4dd9-ae8e-5a2b9fbca2e7 2 Category 3267 urn:ddi:dk.dst:3a296cbd-8b8b-453d-afc6-6aca9f256a46:28 dk.dst 3a296cbd-8b8b-453d-afc6-6aca9f256a46 28 dk.dst 913a9a08-20a0-4882-8771-8055421c1832 2 Category 3268 urn:ddi:dk.dst:5b30373c-5aed-4033-93c3-7d5d7b7c2613:28 dk.dst 5b30373c-5aed-4033-93c3-7d5d7b7c2613 28 dk.dst 66f48439-c135-4e95-9b3b-005f9c61daff 2 Category 3269 urn:ddi:dk.dst:d3ed16fa-df62-47e0-9860-e4cea0aac951:28 dk.dst d3ed16fa-df62-47e0-9860-e4cea0aac951 28 dk.dst 1eeca932-a6ca-4d74-ba17-7a31ad936800 2 Category 4156 urn:ddi:dk.dst:5f0e1340-0193-45d5-b060-2bd940f06fd9:28 dk.dst 5f0e1340-0193-45d5-b060-2bd940f06fd9 28 dk.dst 0218964a-97f3-4bc0-b107-0ae500e847bb 2 Category 30653520 urn:ddi:dk.dst:877382e9-a9f0-49c3-8ecf-405c2bbf64c1:28 dk.dst 877382e9-a9f0-49c3-8ecf-405c2bbf64c1 28 dk.dst ce3b4d04-57f5-47ec-98ee-5c2a14299264 2 Category 4680 urn:ddi:dk.dst:79f496b0-e559-4ec8-8e7b-57110a93a1fc:28 dk.dst 79f496b0-e559-4ec8-8e7b-57110a93a1fc 28 dk.dst a89e9a85-af53-41b0-9638-9c66b4c18c86 2 Category 306540 urn:ddi:dk.dst:6868c800-97ad-4bea-9432-0a12687dcede:28 dk.dst 6868c800-97ad-4bea-9432-0a12687dcede 28 dk.dst cea2caeb-2878-4cda-b933-659997278616 2 Category 30654010 urn:ddi:dk.dst:e401b09e-edd1-4f70-9de2-3a7f5f93a45f:28 dk.dst e401b09e-edd1-4f70-9de2-3a7f5f93a45f 28 dk.dst 22ec5e9f-e477-4506-826a-be09530ca386 2 Category 0820 urn:ddi:dk.dst:3831227a-5f84-413e-abf1-2a5926b458a1:28 dk.dst 3831227a-5f84-413e-abf1-2a5926b458a1 28 dk.dst 8a187893-ccff-4909-9885-4d1c3d2a3691 2 Category 5215 urn:ddi:dk.dst:b574971c-017c-4280-8b7e-53c4961e8805:28 dk.dst b574971c-017c-4280-8b7e-53c4961e8805 28 dk.dst 2142f6e8-9b04-4050-a049-31c45fe84ec5 2 Category 9342 urn:ddi:dk.dst:82c9aa51-d222-4533-81a4-7b20ce59b6e7:28 dk.dst 82c9aa51-d222-4533-81a4-7b20ce59b6e7 28 dk.dst 28e2bc62-c411-4021-a516-246ef1b37bd7 2 Category 9382 urn:ddi:dk.dst:8a3c0c54-137b-4bc1-9858-d18102698d38:28 dk.dst 8a3c0c54-137b-4bc1-9858-d18102698d38 28 dk.dst c856d340-f9b2-45fb-b8bb-04af897b294e 2 Category 9384 urn:ddi:dk.dst:06c994e8-884a-4048-9019-778e4a7a7f2e:28 dk.dst 06c994e8-884a-4048-9019-778e4a7a7f2e 28 dk.dst 434d682b-3ac3-43fe-9849-2339853bffa6 2 Category 3090 urn:ddi:dk.dst:509f7644-d5f6-435d-81c9-8f434802ca50:28 dk.dst 509f7644-d5f6-435d-81c9-8f434802ca50 28 dk.dst 422fd39b-9c1d-43ac-b26a-53dd5530ea4f 2 Category 309010 urn:ddi:dk.dst:41040d37-af64-4c2a-9aa1-3d3016c782f7:28 dk.dst 41040d37-af64-4c2a-9aa1-3d3016c782f7 28 dk.dst 752084fa-8540-4708-8cdb-617fb6b4402a 2 Category 30901010 urn:ddi:dk.dst:19fafe1c-3234-4e3d-8661-f94bdb2413bd:28 dk.dst 19fafe1c-3234-4e3d-8661-f94bdb2413bd 28 dk.dst 53a2a4b8-eb9b-4212-9126-791bbc0b283d 2 Category 2015 urn:ddi:dk.dst:98d42fe4-3bf7-454e-b0f6-7cc53afacb57:28 dk.dst 98d42fe4-3bf7-454e-b0f6-7cc53afacb57 28 dk.dst 8f6115e4-26f0-4f3d-a757-d0082588b4ad 2 Category 2016 urn:ddi:dk.dst:3d3d4955-3c69-4e2a-bb05-99a3c4853fe3:28 dk.dst 3d3d4955-3c69-4e2a-bb05-99a3c4853fe3 28 dk.dst 13b4f738-309e-4c4d-9b5e-19142e668a06 2 Category 2017 urn:ddi:dk.dst:1d1a6d1d-af22-454a-8492-a89f933ece62:28 dk.dst 1d1a6d1d-af22-454a-8492-a89f933ece62 28 dk.dst df73021b-e5bb-4e65-ae22-36134d089186 2 Category 2018 urn:ddi:dk.dst:73506d83-43c6-4fab-847a-61a3ea3d35c3:28 dk.dst 73506d83-43c6-4fab-847a-61a3ea3d35c3 28 dk.dst fa16b474-61f4-4762-b938-bc3bae9959ec 2 Category 2021 urn:ddi:dk.dst:0eabc4b7-c1a0-446a-9e9e-bd240063fae5:28 dk.dst 0eabc4b7-c1a0-446a-9e9e-bd240063fae5 28 dk.dst f482b3d1-5485-4016-8e61-61a13d21f427 2 Category 2022 urn:ddi:dk.dst:ce30b222-dbeb-4b82-af0b-45dfd96746a5:28 dk.dst ce30b222-dbeb-4b82-af0b-45dfd96746a5 28 dk.dst 874dbb1b-d858-4e75-a613-7be86adfe64a 2 Category 2027 urn:ddi:dk.dst:677ae148-9e3b-4c0d-9555-dcbfc050fb02:28 dk.dst 677ae148-9e3b-4c0d-9555-dcbfc050fb02 28 dk.dst 6ad328bb-9d1f-4b32-810d-41812240fe1f 2 Category 9569 urn:ddi:dk.dst:2e29dda7-9824-459a-8b74-5907841b786c:28 dk.dst 2e29dda7-9824-459a-8b74-5907841b786c 28 dk.dst ee87579a-8ada-4145-89c7-390c5333b187 2 Category 309015 urn:ddi:dk.dst:f627a604-6b36-4cd9-9866-2ac3b0e307d5:28 dk.dst f627a604-6b36-4cd9-9866-2ac3b0e307d5 28 dk.dst 0c261d06-ea94-4c71-8f66-365c01fba0f5 2 Category 30901510 urn:ddi:dk.dst:b379b659-73be-4a80-8db5-af7c6de20119:28 dk.dst b379b659-73be-4a80-8db5-af7c6de20119 28 dk.dst 2ca7b974-b90b-4e4c-94d9-a53f16585978 2 Category 2004 urn:ddi:dk.dst:8951dea8-65af-4ce9-87c0-608a22d50620:28 dk.dst 8951dea8-65af-4ce9-87c0-608a22d50620 28 dk.dst 353d9b9c-6b3c-48c5-9263-da6c3d50c647 2 Category 2005 urn:ddi:dk.dst:9a2c35e2-30fe-4d19-863a-01fc2504df89:28 dk.dst 9a2c35e2-30fe-4d19-863a-01fc2504df89 28 dk.dst a23b3730-9154-4416-874d-f8bf135aa296 2 Category 2007 urn:ddi:dk.dst:382f6af3-e24d-4bf3-b920-876313a34bba:28 dk.dst 382f6af3-e24d-4bf3-b920-876313a34bba 28 dk.dst 69923af2-6ca5-43d6-8b18-34cc1a650972 2 Category 2008 urn:ddi:dk.dst:b47210e4-72be-4738-ac2f-5070239233c6:28 dk.dst b47210e4-72be-4738-ac2f-5070239233c6 28 dk.dst 8b4db35d-67fb-404c-bff2-9a3a4719df34 2 Category 2009 urn:ddi:dk.dst:658924a3-4ac0-416a-9cbb-07e8c9ecdc04:28 dk.dst 658924a3-4ac0-416a-9cbb-07e8c9ecdc04 28 dk.dst a516329b-0832-42d2-ae22-6ab982c80ec6 2 Category 2013 urn:ddi:dk.dst:109ac240-cb5c-493f-a169-e09cb10f591c:28 dk.dst 109ac240-cb5c-493f-a169-e09cb10f591c 28 dk.dst 72f20b25-3ead-45ba-b4d1-88edfbbfed1b 2 Category 2019 urn:ddi:dk.dst:348b8023-0b98-40bb-9f6c-18319e79db81:28 dk.dst 348b8023-0b98-40bb-9f6c-18319e79db81 28 dk.dst 38b748f4-57c1-4224-b1e2-76e9b19a4815 2 Category 2028 urn:ddi:dk.dst:b9312fd3-a22e-4e51-842c-1b93d7ce001c:28 dk.dst b9312fd3-a22e-4e51-842c-1b93d7ce001c 28 dk.dst 03056df6-9018-49c0-b237-1d6146c1e367 2 Category 4080 urn:ddi:dk.dst:7a54f8e0-2684-4304-8196-1a5542395f20:28 dk.dst 7a54f8e0-2684-4304-8196-1a5542395f20 28 dk.dst 5b908620-cfbc-4d10-aae2-4ea1b92b0620 2 Category 5183 urn:ddi:dk.dst:74ec60d0-7970-4a8f-9b61-f47ef38d261d:28 dk.dst 74ec60d0-7970-4a8f-9b61-f47ef38d261d 28 dk.dst f4f2935a-ac3f-4ff9-a1b5-97bfb61ac4d4 2 Category 5185 urn:ddi:dk.dst:ecc55668-d81e-453c-8a4e-2fef33020d69:28 dk.dst ecc55668-d81e-453c-8a4e-2fef33020d69 28 dk.dst 85579bad-786a-41db-8064-60f9f25a1ebb 2 Category 5186 urn:ddi:dk.dst:90a1ab8a-ad52-4bf5-95f9-e8e5fe9269d2:28 dk.dst 90a1ab8a-ad52-4bf5-95f9-e8e5fe9269d2 28 dk.dst 6fc777aa-5ea4-4ebd-b45d-c45331a06578 2 Category 9564 urn:ddi:dk.dst:f0e78545-7362-49bd-8c29-8f7ba9cc4b95:28 dk.dst f0e78545-7362-49bd-8c29-8f7ba9cc4b95 28 dk.dst bf17f55a-1f64-4f1b-8dd5-8e50140753f1 2 Category 309020 urn:ddi:dk.dst:df79ad4b-31ea-4e5a-83f1-721dfe767082:28 dk.dst df79ad4b-31ea-4e5a-83f1-721dfe767082 28 dk.dst 2c3cb9f0-642f-4281-82eb-f6b375f2b71a 2 Category 30902010 urn:ddi:dk.dst:c367e39d-d977-4844-a66a-2c4ab51c44b3:28 dk.dst c367e39d-d977-4844-a66a-2c4ab51c44b3 28 dk.dst 21997564-deef-403d-99a1-77e5bcd4db1e 2 Category 5874 urn:ddi:dk.dst:0437202b-ed2f-4b2f-9bb9-92d40f645c6f:28 dk.dst 0437202b-ed2f-4b2f-9bb9-92d40f645c6f 28 dk.dst 985e7a87-efd1-42b2-99ba-42b8b1c80d80 2 Category 5876 urn:ddi:dk.dst:e987fb1b-b818-4699-8cac-ec454a35e748:28 dk.dst e987fb1b-b818-4699-8cac-ec454a35e748 28 dk.dst 0e36cb7a-ad6a-442e-8d86-c34b1c333246 2 Category 5878 urn:ddi:dk.dst:2a1a3190-221b-450a-883b-5063f65e62fd:28 dk.dst 2a1a3190-221b-450a-883b-5063f65e62fd 28 dk.dst 3ef82bb2-72a2-4d93-b11c-390ccd23a04b 2 Category 5879 urn:ddi:dk.dst:d13488a3-6dd0-423e-87e5-da0ee6e9e218:28 dk.dst d13488a3-6dd0-423e-87e5-da0ee6e9e218 28 dk.dst cedff8f7-2daf-46a0-96a3-386ef84e8655 2 Category 9429 urn:ddi:dk.dst:95a906e1-dd13-4039-87af-36ad4df46a12:28 dk.dst 95a906e1-dd13-4039-87af-36ad4df46a12 28 dk.dst 80ddbe6c-e34f-4317-9bc9-df0eac50b963 2 Category 9431 urn:ddi:dk.dst:e81110a6-17b0-4504-87b0-b6b68da5a918:28 dk.dst e81110a6-17b0-4504-87b0-b6b68da5a918 28 dk.dst 65c29cf9-f43d-47ce-883e-7680cdcf36e1 2 Category 9434 urn:ddi:dk.dst:de2a3222-c37b-4c06-ab2b-770e5c1f031f:28 dk.dst de2a3222-c37b-4c06-ab2b-770e5c1f031f 28 dk.dst d9ececd6-d2ab-43fa-aa2f-dc1b9a0bf9a1 2 Category 9435 urn:ddi:dk.dst:c93d3379-79c2-4ffd-b43b-186275c8351f:28 dk.dst c93d3379-79c2-4ffd-b43b-186275c8351f 28 dk.dst 16b5c278-cf67-4efe-be37-b4334bda6b37 2 Category 9440 urn:ddi:dk.dst:5cdbf548-ac36-41d3-a6de-967adfe67be6:28 dk.dst 5cdbf548-ac36-41d3-a6de-967adfe67be6 28 dk.dst 2070d97f-50fb-4c82-bad0-0e15c6351d09 2 Category 9445 urn:ddi:dk.dst:4ca62db3-cb9e-4ef6-bcb6-c6d4a6e1fb77:28 dk.dst 4ca62db3-cb9e-4ef6-bcb6-c6d4a6e1fb77 28 dk.dst 9daa8461-c931-4d5d-8945-7f3aa3539026 2 Category 309025 urn:ddi:dk.dst:e90a5c01-9ab9-451f-a2a9-232d720b2c6a:28 dk.dst e90a5c01-9ab9-451f-a2a9-232d720b2c6a 28 dk.dst c1ad307f-02fe-4b11-a92f-0dfaef736b94 2 Category 30902510 urn:ddi:dk.dst:cf49212e-41b2-4a1b-b999-ad0ab13edb92:28 dk.dst cf49212e-41b2-4a1b-b999-ad0ab13edb92 28 dk.dst 22734aa2-8b8c-42e5-a73c-a6a84b427e8f 2 Category 0805 urn:ddi:dk.dst:39588736-33c3-4e51-8462-b93edfe86119:28 dk.dst 39588736-33c3-4e51-8462-b93edfe86119 28 dk.dst ac1adb66-60db-4d2d-a375-34184fa61f45 2 Category 0850 urn:ddi:dk.dst:cf745fcb-47e7-4f1c-a31b-5d472fd58bf8:28 dk.dst cf745fcb-47e7-4f1c-a31b-5d472fd58bf8 28 dk.dst 05989b36-5eda-431c-8609-b39d167fbf7d 2 Category 3325 urn:ddi:dk.dst:f1063d15-b379-485f-b08b-4936476c8118:28 dk.dst f1063d15-b379-485f-b08b-4936476c8118 28 dk.dst b722fce7-6df9-4eb8-9386-0c8ae2921032 2 Category 3930 urn:ddi:dk.dst:c0cf0ee5-49f4-4b2f-b1b9-8f3549692445:28 dk.dst c0cf0ee5-49f4-4b2f-b1b9-8f3549692445 28 dk.dst 879fda17-9acd-4ddc-b762-9d39ce01640e 2 Category 3940 urn:ddi:dk.dst:5e068c9d-aa7d-4331-98a0-2e241e65675d:28 dk.dst 5e068c9d-aa7d-4331-98a0-2e241e65675d 28 dk.dst dedccfa5-c25e-4a82-8b28-90ae9de645ef 2 Category 3941 urn:ddi:dk.dst:88dbce5d-3d9b-4120-9051-2128fea4fc31:28 dk.dst 88dbce5d-3d9b-4120-9051-2128fea4fc31 28 dk.dst e55f410e-7fcb-4c94-9a3e-4b1a3388bc6a 2 Category 6022 urn:ddi:dk.dst:8641173a-b132-4f0a-a932-f55912358c30:28 dk.dst 8641173a-b132-4f0a-a932-f55912358c30 28 dk.dst ad0d2a2c-281b-4881-86e9-348dd96f3d87 2 Category 6023 urn:ddi:dk.dst:0bb0a196-4b7b-4008-a787-533068bd584c:28 dk.dst 0bb0a196-4b7b-4008-a787-533068bd584c 28 dk.dst c06b6cbb-de8d-479c-8577-4177c80e27dd 2 Category 6024 urn:ddi:dk.dst:dac7314c-0e84-40cb-b2e0-ff6b7638269b:28 dk.dst dac7314c-0e84-40cb-b2e0-ff6b7638269b 28 dk.dst 20df4d0b-1428-44a7-990a-3fc1908adee1 2 Category 6025 urn:ddi:dk.dst:4787f658-26b4-4728-b3bd-40839d6a612b:28 dk.dst 4787f658-26b4-4728-b3bd-40839d6a612b 28 dk.dst feec8e8c-02d0-47e6-af63-55f7ce472e56 2 Category 9173 urn:ddi:dk.dst:772b0de4-d741-461c-8620-1c7c7be54292:28 dk.dst 772b0de4-d741-461c-8620-1c7c7be54292 28 dk.dst f5b1e5ab-3a85-4966-8e59-14070f988713 2 Category 9654 urn:ddi:dk.dst:2d62399d-0580-4ce0-bf67-c7d479d2cfe1:28 dk.dst 2d62399d-0580-4ce0-bf67-c7d479d2cfe1 28 dk.dst fb0696cd-a63e-42aa-ad8f-f60f59870b24 2 Category 9720 urn:ddi:dk.dst:a9a33d84-2842-42dc-bf39-f33399e0e8b7:28 dk.dst a9a33d84-2842-42dc-bf39-f33399e0e8b7 28 dk.dst 01423aea-8a88-4d69-9ee1-9e7add164046 2 Category 9721 urn:ddi:dk.dst:5408a3c4-5f11-4399-8a2e-8019b107e65f:28 dk.dst 5408a3c4-5f11-4399-8a2e-8019b107e65f 28 dk.dst ec1641a7-016f-4465-a652-ef2cd892bdeb 2 Category 9722 urn:ddi:dk.dst:93f31ecd-bb78-4f83-b866-a0b37046c56a:28 dk.dst 93f31ecd-bb78-4f83-b866-a0b37046c56a 28 dk.dst fbbc9388-49f1-4b61-86eb-6a1b24c43e3a 2 Category 3097 urn:ddi:dk.dst:499a3079-b400-4f63-852f-bc4a5a11104c:28 dk.dst 499a3079-b400-4f63-852f-bc4a5a11104c 28 dk.dst 8052e2a4-f315-4d57-80c2-c1fc742ca336 2 Category 309710 urn:ddi:dk.dst:aa8c4a12-08e4-4e48-bc3f-8bbfac13451c:28 dk.dst aa8c4a12-08e4-4e48-bc3f-8bbfac13451c 28 dk.dst 2150373b-c649-44c0-90a5-d0dd49dfc776 2 Category 30971010 urn:ddi:dk.dst:cd620773-bd06-4196-9c0e-faf848cac503:28 dk.dst cd620773-bd06-4196-9c0e-faf848cac503 28 dk.dst 5c1368c0-6a6d-4ac1-ab3f-9e7230eed006 2 Category 0300 urn:ddi:dk.dst:5d5c9229-30b1-4118-ade7-cc891b57163a:28 dk.dst 5d5c9229-30b1-4118-ade7-cc891b57163a 28 dk.dst 16d57eb7-ad5a-4cf0-81cd-8ef472242aaf 2 Category 35 urn:ddi:dk.dst:0575ef49-bd12-4c2c-9ab8-a9600128eeb8:28 dk.dst 0575ef49-bd12-4c2c-9ab8-a9600128eeb8 28 dk.dst 8ce1e4e5-20ba-4a2e-83f5-618fbbc3132f 2 Category 3510 urn:ddi:dk.dst:cc11324b-291b-49b6-a3f9-7173f5731994:28 dk.dst cc11324b-291b-49b6-a3f9-7173f5731994 28 dk.dst bf4f3e39-92f7-4163-84df-624329cc7a61 2 Category 351010 urn:ddi:dk.dst:77f23067-f8ed-4e3f-81bc-d1bdeaf36c56:28 dk.dst 77f23067-f8ed-4e3f-81bc-d1bdeaf36c56 28 dk.dst 9e37bc27-a86e-47e4-a125-f7212585b517 2 Category 35101010 urn:ddi:dk.dst:9432fa6d-f743-462b-aa8c-57970a2a6c4d:28 dk.dst 9432fa6d-f743-462b-aa8c-57970a2a6c4d 28 dk.dst 7673d6f4-61f9-462e-930c-5f96d82b6d30 2 Category 5126 urn:ddi:dk.dst:aeb55a7a-4c06-443e-bd83-b3fed741cd01:28 dk.dst aeb55a7a-4c06-443e-bd83-b3fed741cd01 28 dk.dst 16da5e84-2be1-4d02-8ed5-2bac5967a8a7 2 Category 35101020 urn:ddi:dk.dst:2445f61d-64ee-41e5-884d-83c30e1ad13b:28 dk.dst 2445f61d-64ee-41e5-884d-83c30e1ad13b 28 dk.dst 361d8ca1-ff20-4cd5-8f9a-a1b8975bf04f 2 Category 1190 urn:ddi:dk.dst:e9ae4380-a0eb-4e25-8b68-80cf0b45fe06:28 dk.dst e9ae4380-a0eb-4e25-8b68-80cf0b45fe06 28 dk.dst 1c216015-618f-468e-9ee8-5aede35eb245 2 Category 35101030 urn:ddi:dk.dst:adc448a0-f31d-4e82-9b15-f548d5963181:28 dk.dst adc448a0-f31d-4e82-9b15-f548d5963181 28 dk.dst 30605f09-208b-462c-9325-d21bb6a0dbc7 2 Category 1195 urn:ddi:dk.dst:d3ae6512-494f-462a-939d-4361e41f877e:28 dk.dst d3ae6512-494f-462a-939d-4361e41f877e 28 dk.dst 98e6cfcb-d882-4490-b0d6-bec2f89205ee 2 Category 3520 urn:ddi:dk.dst:a008b8d9-4f3d-4a5d-bc51-b6b9ca6f69a8:28 dk.dst a008b8d9-4f3d-4a5d-bc51-b6b9ca6f69a8 28 dk.dst 34bfad07-9a94-4b81-b4fa-758a0e0d1443 2 Category 352010 urn:ddi:dk.dst:75b4eeba-9fc8-45f7-8cd4-33341082b45f:28 dk.dst 75b4eeba-9fc8-45f7-8cd4-33341082b45f 28 dk.dst aa1103f5-b4b4-41bc-9ae0-261ffe5ad171 2 Category 35201010 urn:ddi:dk.dst:345698cf-5187-4368-a5e2-1a4e57114297:28 dk.dst 345698cf-5187-4368-a5e2-1a4e57114297 28 dk.dst f3f3b6d9-97b2-48cf-af8a-e0d7bb1c8263 2 Category 5230 urn:ddi:dk.dst:c28a60ed-45de-4e59-ab0f-2d7e1220861a:28 dk.dst c28a60ed-45de-4e59-ab0f-2d7e1220861a 28 dk.dst 3c7a1685-e20b-4bf2-a81d-4255030ff883 2 Category 5299 urn:ddi:dk.dst:6563d162-b540-458a-b21c-aa53346dc18b:28 dk.dst 6563d162-b540-458a-b21c-aa53346dc18b 28 dk.dst 73e1e254-ea7c-446b-8570-04318d380a31 2 Category 3530 urn:ddi:dk.dst:6844c3fb-73ac-4e98-a335-013c28418671:28 dk.dst 6844c3fb-73ac-4e98-a335-013c28418671 28 dk.dst 98e7bfd4-d2cc-4706-95b9-a1dd8f25abd9 2 Category 353010 urn:ddi:dk.dst:b2286041-7c54-4a70-9884-80f60075ca92:28 dk.dst b2286041-7c54-4a70-9884-80f60075ca92 28 dk.dst cc2e712a-050a-4c97-8448-1ff9613dc04c 2 Category 35301010 urn:ddi:dk.dst:e677368d-a517-4e58-89a5-2f7509c439fa:28 dk.dst e677368d-a517-4e58-89a5-2f7509c439fa 28 dk.dst 205f9e4b-4615-4d07-8492-5e971ac01680 2 Category 5045 urn:ddi:dk.dst:2f477bcf-853b-4a37-bc82-1ca2dbd9529e:28 dk.dst 2f477bcf-853b-4a37-bc82-1ca2dbd9529e 28 dk.dst 8bc93bfc-fa79-4a72-9f00-36162b157b16 2 Category 39 urn:ddi:dk.dst:17175c5f-2bde-4a2e-a184-7596f60fd88d:28 dk.dst 17175c5f-2bde-4a2e-a184-7596f60fd88d 28 dk.dst 49f96b82-966a-4458-8b92-9b6f4fa8aaae 2 Category 3910 urn:ddi:dk.dst:ed756f64-398e-4f64-a0cb-30b3c8cc5358:28 dk.dst ed756f64-398e-4f64-a0cb-30b3c8cc5358 28 dk.dst c5673149-dfdc-4d3f-8d8e-56b7fc10fe75 2 Category 391010 urn:ddi:dk.dst:7ffa6498-b814-49b5-9452-6acd909fd4e1:28 dk.dst 7ffa6498-b814-49b5-9452-6acd909fd4e1 28 dk.dst 35fb49c8-4278-4dab-bd10-c3f877c3d6f0 2 Category 39101010 urn:ddi:dk.dst:193275b8-d42a-484a-beac-d794694bacdd:28 dk.dst 193275b8-d42a-484a-beac-d794694bacdd 28 dk.dst d8b19da3-e345-4c7f-8295-036bfd80d717 2 Category 0290 urn:ddi:dk.dst:9f6b9785-e014-47d7-9b06-1d4a3efa04d2:28 dk.dst 9f6b9785-e014-47d7-9b06-1d4a3efa04d2 28 dk.dst 27c766c8-a097-4702-ac1c-b31ed282f065 2 Category 2977 urn:ddi:dk.dst:8f2b3914-dcde-48a6-aa67-56d00805e367:28 dk.dst 8f2b3914-dcde-48a6-aa67-56d00805e367 28 dk.dst 5716f5b4-768d-49e9-90d1-e644ae5cda45 2 Category 2990 urn:ddi:dk.dst:8c7ae136-7db2-40e4-ba0f-c42829b737fb:28 dk.dst 8c7ae136-7db2-40e4-ba0f-c42829b737fb 28 dk.dst 10b015f1-fe91-4e93-b0f0-bf344f00d17c 2 Category 3688 urn:ddi:dk.dst:4ad87a20-9b6c-4e94-9e15-4bd4c4661982:28 dk.dst 4ad87a20-9b6c-4e94-9e15-4bd4c4661982 28 dk.dst d73e52fd-dc91-4b13-bbe3-70645c1910fd 2 Category 3692 urn:ddi:dk.dst:b0175f1c-2f3b-4d88-a253-0b4faa646744:28 dk.dst b0175f1c-2f3b-4d88-a253-0b4faa646744 28 dk.dst cc7a9776-c618-4c06-a9d0-57fba26733e3 2 Category 3695 urn:ddi:dk.dst:17fa3bf9-bb4f-467b-8abb-ccae39142a2e:28 dk.dst 17fa3bf9-bb4f-467b-8abb-ccae39142a2e 28 dk.dst edbb6c4e-61b8-4316-97cc-a8dfa7635969 2 Category 3698 urn:ddi:dk.dst:b0524231-9d19-4442-8e47-e3056a70e3a5:28 dk.dst b0524231-9d19-4442-8e47-e3056a70e3a5 28 dk.dst 56d080a2-f2e3-4f8d-9d3a-f486073502ef 2 Category 3774 urn:ddi:dk.dst:f46bad0d-78ee-4161-abbc-e9d6d0f994b3:28 dk.dst f46bad0d-78ee-4161-abbc-e9d6d0f994b3 28 dk.dst 03f3134a-f4bd-44e8-af76-1a90cddeb598 2 Category 3782 urn:ddi:dk.dst:2e207c1c-a0c9-4132-bc23-5bad7455765e:28 dk.dst 2e207c1c-a0c9-4132-bc23-5bad7455765e 28 dk.dst e8628c22-79ec-490d-8db1-6f74488670cf 2 Category 3805 urn:ddi:dk.dst:14fe289f-106c-499d-a4d1-3c5e99adf16e:28 dk.dst 14fe289f-106c-499d-a4d1-3c5e99adf16e 28 dk.dst b9c21d44-5e19-43a4-8e4f-5bde89a5da92 2 Category 391015 urn:ddi:dk.dst:04b0f2ae-1381-476f-ada3-608fa41fdb14:28 dk.dst 04b0f2ae-1381-476f-ada3-608fa41fdb14 28 dk.dst c4655d3d-3b72-40d3-9db6-7f1ce0549936 2 Category 39101510 urn:ddi:dk.dst:82eee483-f3a8-4321-931b-6c8191ae0f4e:28 dk.dst 82eee483-f3a8-4321-931b-6c8191ae0f4e 28 dk.dst fefafd1b-2499-4959-9d72-ebf4f3e98d36 2 Category 0220 urn:ddi:dk.dst:ebd47b3a-0032-4402-bbde-c9aaf0a04473:28 dk.dst ebd47b3a-0032-4402-bbde-c9aaf0a04473 28 dk.dst 49b58374-0105-49a5-9f6d-48bc5e64aa36 2 Category 2992 urn:ddi:dk.dst:736ae605-8967-4af2-856b-364b7f267ddd:28 dk.dst 736ae605-8967-4af2-856b-364b7f267ddd 28 dk.dst 80b3f076-05ad-4730-8095-c1752b7d2b6e 2 Category 3629 urn:ddi:dk.dst:4846260a-6857-45c5-b0b0-6bcdfa70a377:28 dk.dst 4846260a-6857-45c5-b0b0-6bcdfa70a377 28 dk.dst 006f479e-eb5c-4702-94c1-8b5eb5b0b5f4 2 Category 3726 urn:ddi:dk.dst:e2686a75-f945-4b16-84e0-187632179f12:28 dk.dst e2686a75-f945-4b16-84e0-187632179f12 28 dk.dst 509f8388-fe6e-4a90-a674-a01cebd80141 2 Category 3915 urn:ddi:dk.dst:d6d395dd-366d-47e6-b894-95650c329bed:28 dk.dst d6d395dd-366d-47e6-b894-95650c329bed 28 dk.dst 84c099b0-bc75-4b73-8d4a-5d517d152f50 2 Category 391510 urn:ddi:dk.dst:8ccaa6e5-1e7e-4c2a-a790-0c5f77717406:28 dk.dst 8ccaa6e5-1e7e-4c2a-a790-0c5f77717406 28 dk.dst 2b6ac7cc-265e-4c4b-bbf9-8c9073cd509f 2 Category 39151010 urn:ddi:dk.dst:dfb159bf-d9c4-4135-8a54-adbddbc19105:28 dk.dst dfb159bf-d9c4-4135-8a54-adbddbc19105 28 dk.dst fd0561ea-690f-49a9-a63d-86d1e3892b02 2 Category 2901 urn:ddi:dk.dst:d257f200-e7fe-4cee-b895-ca2a04efb143:28 dk.dst d257f200-e7fe-4cee-b895-ca2a04efb143 28 dk.dst 9c8997d7-fe1f-46fb-b7c1-d1c31f8e4fdf 2 Category 2969 urn:ddi:dk.dst:5fae0f3b-a753-4352-a0c1-71c402ab5b4d:28 dk.dst 5fae0f3b-a753-4352-a0c1-71c402ab5b4d 28 dk.dst 99760660-6270-4c99-989a-db9431387299 2 Category 3623 urn:ddi:dk.dst:66efd707-2fd4-4a58-8325-f63e80947284:28 dk.dst 66efd707-2fd4-4a58-8325-f63e80947284 28 dk.dst d34e8580-9d83-48fa-844b-ed68ba8d64ed 2 Category 391515 urn:ddi:dk.dst:54823693-3a3f-48be-b16a-c445ad2d01a8:28 dk.dst 54823693-3a3f-48be-b16a-c445ad2d01a8 28 dk.dst 7698a2e5-6cfe-468e-869b-7e8a6be2a087 2 Category 39151510 urn:ddi:dk.dst:6d727263-50a6-46f8-aabb-3acb467842c1:28 dk.dst 6d727263-50a6-46f8-aabb-3acb467842c1 28 dk.dst c493f4e9-fed4-4baa-a9d8-22bd2649eb24 2 Category 2973 urn:ddi:dk.dst:a25c0c05-5e09-47e3-93e3-07ab7fd523f5:28 dk.dst a25c0c05-5e09-47e3-93e3-07ab7fd523f5 28 dk.dst eba5c91d-5f68-4cdd-ad49-9f439612e996 2 Category 2984 urn:ddi:dk.dst:d9d8b41d-00fc-449f-b9b3-b7e8950ec2e0:28 dk.dst d9d8b41d-00fc-449f-b9b3-b7e8950ec2e0 28 dk.dst f4aff451-c4eb-4be7-b4e2-fb188d50fd32 2 Category 2991 urn:ddi:dk.dst:109be587-7c36-4a40-b65b-ad58e6508068:28 dk.dst 109be587-7c36-4a40-b65b-ad58e6508068 28 dk.dst 0c5d0e3e-1602-42c3-a92a-6a3d091d48d2 2 Category 3044 urn:ddi:dk.dst:c6520c9d-5cbf-477c-b111-a3c0dbc78945:28 dk.dst c6520c9d-5cbf-477c-b111-a3c0dbc78945 28 dk.dst 4d11722a-178c-4982-bcbf-765aa8a743dd 2 Category 3278 urn:ddi:dk.dst:93ea0359-c58b-41fa-9911-4d728ed9330c:28 dk.dst 93ea0359-c58b-41fa-9911-4d728ed9330c 28 dk.dst c29d2431-16b9-40cf-9516-1a693b140ee3 2 Category 3600 urn:ddi:dk.dst:ebbab8c6-f375-4814-bd6c-0e76e8ecce03:28 dk.dst ebbab8c6-f375-4814-bd6c-0e76e8ecce03 28 dk.dst 1e8fa64d-585a-4162-b14b-4bf86718cd6f 2 Category 3607 urn:ddi:dk.dst:7eba43f6-06c9-4ccb-a143-cad294a5b0d9:28 dk.dst 7eba43f6-06c9-4ccb-a143-cad294a5b0d9 28 dk.dst 9dc158b6-4155-490c-9d5e-e39685d9ecb2 2 Category 3617 urn:ddi:dk.dst:6a236086-c3c1-4ec5-b36b-13d83719bcaa:28 dk.dst 6a236086-c3c1-4ec5-b36b-13d83719bcaa 28 dk.dst 1b8d8162-916e-41e5-aa23-f193dcb9cdd7 2 Category 3618 urn:ddi:dk.dst:4acc0847-c08b-4621-aabe-a97bf19b82e0:28 dk.dst 4acc0847-c08b-4621-aabe-a97bf19b82e0 28 dk.dst 0e2167eb-d197-4ac3-9e2a-f4adc6801766 2 Category 3619 urn:ddi:dk.dst:747f5d55-9ca7-43b7-9f1e-024aec5b1f02:28 dk.dst 747f5d55-9ca7-43b7-9f1e-024aec5b1f02 28 dk.dst 780747e7-ea1a-4517-a887-49e3b7f6d048 2 Category 3676 urn:ddi:dk.dst:14539197-efa9-4a6a-bdc2-270b15ecefbf:28 dk.dst 14539197-efa9-4a6a-bdc2-270b15ecefbf 28 dk.dst d2d6df04-16c1-40f8-b803-8c375485a1a2 2 Category 39151520 urn:ddi:dk.dst:f410fffc-e6a6-4834-81aa-e803941fe56c:28 dk.dst f410fffc-e6a6-4834-81aa-e803941fe56c 28 dk.dst a95a3c55-a84e-4e44-a890-097b707db766 2 Category 2980 urn:ddi:dk.dst:b858914d-d9f5-4e31-84ae-34fbf074d6f6:28 dk.dst b858914d-d9f5-4e31-84ae-34fbf074d6f6 28 dk.dst c3b469c2-d3e5-4ab1-a065-0db4939a5402 2 Category 3628 urn:ddi:dk.dst:bc1995e0-d09d-4804-86e3-7cc49899daea:28 dk.dst bc1995e0-d09d-4804-86e3-7cc49899daea 28 dk.dst d584e7ae-c4fa-4b5d-8402-965768dd0fb7 2 Category 3630 urn:ddi:dk.dst:cc2e08cc-4a93-4039-aac7-2969e4ac9b28:28 dk.dst cc2e08cc-4a93-4039-aac7-2969e4ac9b28 28 dk.dst 2d45765f-2dba-4586-a0a3-fe9566d58270 2 Category 391525 urn:ddi:dk.dst:84c888f9-2d4a-43a2-930e-812975ac6775:28 dk.dst 84c888f9-2d4a-43a2-930e-812975ac6775 28 dk.dst 3bdde946-ba92-46c4-a000-0746ac197b0b 2 Category 39152510 urn:ddi:dk.dst:9357b618-50b4-42e4-84c5-912031cbb142:28 dk.dst 9357b618-50b4-42e4-84c5-912031cbb142 28 dk.dst a85136c5-01ff-4b0a-bd85-1c449e8ccbda 2 Category 0239 urn:ddi:dk.dst:c9d4bb64-5a87-4291-aa27-96989fc57b93:28 dk.dst c9d4bb64-5a87-4291-aa27-96989fc57b93 28 dk.dst e50870b3-4378-4dec-bd80-66429fab847c 2 Category 2970 urn:ddi:dk.dst:b0cd552d-685b-4074-8823-564001b23aa6:28 dk.dst b0cd552d-685b-4074-8823-564001b23aa6 28 dk.dst d500c2ef-59bd-437b-9630-c0a7776e988c 2 Category 3612 urn:ddi:dk.dst:9a4ad1f2-b9d1-4a60-bc0f-d7337c7be3df:28 dk.dst 9a4ad1f2-b9d1-4a60-bc0f-d7337c7be3df 28 dk.dst 3e4f0aab-52de-40eb-b26f-e401b05ccbf5 2 Category 3620 urn:ddi:dk.dst:a49d87cf-c0ea-4e3e-ad61-9c0b1b96c536:28 dk.dst a49d87cf-c0ea-4e3e-ad61-9c0b1b96c536 28 dk.dst 47405884-9ad0-475c-bdf6-59326d26f71d 2 Category 3768 urn:ddi:dk.dst:212fcf66-1b01-4a5f-8272-025409d59915:28 dk.dst 212fcf66-1b01-4a5f-8272-025409d59915 28 dk.dst 952dfe8a-ce28-48db-9ed7-d2f9328065e6 2 Category 391530 urn:ddi:dk.dst:3ccbba2f-015a-42ff-af29-4ea6d103ab22:28 dk.dst 3ccbba2f-015a-42ff-af29-4ea6d103ab22 28 dk.dst e8252b1d-0faf-4c6b-b220-5fabdb754c7c 2 Category 39153010 urn:ddi:dk.dst:4940f4ec-52a2-4d69-838f-d6f949fa5940:28 dk.dst 4940f4ec-52a2-4d69-838f-d6f949fa5940 28 dk.dst ef3b794d-2c26-45a1-83cd-d390b0b956d1 2 Category 2976 urn:ddi:dk.dst:ecc810e1-3fb3-492c-874e-93d31f8f3c74:28 dk.dst ecc810e1-3fb3-492c-874e-93d31f8f3c74 28 dk.dst 657ca522-f753-41e4-a4a2-09b7c5bd4f59 2 Category 3660 urn:ddi:dk.dst:a32fdbfc-4045-43c3-881a-5f9c64c80c2b:28 dk.dst a32fdbfc-4045-43c3-881a-5f9c64c80c2b 28 dk.dst 329f8555-835d-4de8-9b66-1b8630228ff8 2 Category 3798 urn:ddi:dk.dst:a993b65f-f59f-44ac-b235-30daad79de7d:28 dk.dst a993b65f-f59f-44ac-b235-30daad79de7d 28 dk.dst 5a51db35-a2d8-4e8f-927a-9dd6469f5087 2 Category 391550 urn:ddi:dk.dst:bebb579a-292c-4775-923e-f43dcd61f199:28 dk.dst bebb579a-292c-4775-923e-f43dcd61f199 28 dk.dst eacc84db-6524-482c-847a-4b6a203d1aed 2 Category 39155010 urn:ddi:dk.dst:a48ae05b-e4a8-487c-9fce-ee1fd6aa195c:28 dk.dst a48ae05b-e4a8-487c-9fce-ee1fd6aa195c 28 dk.dst a83d5c2c-817d-40e6-839a-3ecd204f3136 2 Category 0260 urn:ddi:dk.dst:f8f17513-205c-4e03-8e17-98f87e075bf7:28 dk.dst f8f17513-205c-4e03-8e17-98f87e075bf7 28 dk.dst f3fcfd64-903e-4662-8bae-baff51dbeefd 2 Category 2959 urn:ddi:dk.dst:94d1097d-dc15-402a-a891-fb2149cc5a11:28 dk.dst 94d1097d-dc15-402a-a891-fb2149cc5a11 28 dk.dst 01465a6d-8284-4b6e-bac5-13e8484b837f 2 Category 2983 urn:ddi:dk.dst:6c3a1a38-57b8-49ca-a98e-7d18ecdbaf6f:28 dk.dst 6c3a1a38-57b8-49ca-a98e-7d18ecdbaf6f 28 dk.dst e4e13c4c-f446-4004-ac7c-ef0919b98ffb 2 Category 2985 urn:ddi:dk.dst:6b477e89-e492-4aa8-8c0d-df6f2d1986f0:28 dk.dst 6b477e89-e492-4aa8-8c0d-df6f2d1986f0 28 dk.dst f459c84c-a6d7-49dd-ad5a-56973ddb03aa 2 Category 3636 urn:ddi:dk.dst:69de074d-0bff-4904-9fe8-668a17e69229:28 dk.dst 69de074d-0bff-4904-9fe8-668a17e69229 28 dk.dst 9dc1bd09-012b-4b33-8dc1-7fa4c6eb9662 2 Category 3663 urn:ddi:dk.dst:03e48351-c28d-4345-9341-a330082c5040:28 dk.dst 03e48351-c28d-4345-9341-a330082c5040 28 dk.dst 5289e689-75b6-425e-b21e-9af10b6b6802 2 Category 3679 urn:ddi:dk.dst:ed828853-d6ee-43ca-8fc1-f7bd4a2e6c92:28 dk.dst ed828853-d6ee-43ca-8fc1-f7bd4a2e6c92 28 dk.dst 08339b67-e32f-4739-a237-93713bebaf65 2 Category 3687 urn:ddi:dk.dst:2011fa47-5e0a-4d80-ac38-4c9fc133fb47:28 dk.dst 2011fa47-5e0a-4d80-ac38-4c9fc133fb47 28 dk.dst 811c7849-3617-42b9-8255-ea7741d39015 2 Category 3696 urn:ddi:dk.dst:5a3f24d9-89e8-4bf3-a25c-568a064e9565:28 dk.dst 5a3f24d9-89e8-4bf3-a25c-568a064e9565 28 dk.dst 82a0f7d0-a919-47d0-8986-b5af8e045aac 2 Category 3793 urn:ddi:dk.dst:72ad4a47-dfbb-4462-a4ec-e922d5940b7f:28 dk.dst 72ad4a47-dfbb-4462-a4ec-e922d5940b7f 28 dk.dst 12beff27-d0cc-465c-992f-250f5481b6fc 2 Category 3797 urn:ddi:dk.dst:26064b5d-18f7-4ed3-8a37-654ec12d0fa3:28 dk.dst 26064b5d-18f7-4ed3-8a37-654ec12d0fa3 28 dk.dst 9890dc79-7fc2-44ec-b89f-c534bf2c91fd 2 Category 391565 urn:ddi:dk.dst:66b1db36-d0c4-496f-9dc0-c07d972583dc:28 dk.dst 66b1db36-d0c4-496f-9dc0-c07d972583dc 28 dk.dst 0b4e401f-12ad-4208-8fda-c13ca10cbc13 2 Category 39156510 urn:ddi:dk.dst:1d51fd11-38c9-433f-b9c1-fd3d3f20c52f:28 dk.dst 1d51fd11-38c9-433f-b9c1-fd3d3f20c52f 28 dk.dst 6d7d67f5-fc5e-4b2e-ab3a-d9e701d006b1 2 Category 3673 urn:ddi:dk.dst:43d8a7b6-481b-4db0-b9df-26d50e563e41:28 dk.dst 43d8a7b6-481b-4db0-b9df-26d50e563e41 28 dk.dst d5ab8b12-9293-46a3-a0cc-ea5ed0800532 2 Category 3701 urn:ddi:dk.dst:bbdf0e29-ca7e-443f-8482-7ccb41e4e8f1:28 dk.dst bbdf0e29-ca7e-443f-8482-7ccb41e4e8f1 28 dk.dst dbe9866b-e994-49a4-a657-aebfd9074de3 2 Category 3920 urn:ddi:dk.dst:878a32cb-4bc6-447d-a459-c005ed0c26e5:28 dk.dst 878a32cb-4bc6-447d-a459-c005ed0c26e5 28 dk.dst 696c870b-cec6-4f5f-8606-2a4d33925e89 2 Category 392010 urn:ddi:dk.dst:d24bfa6e-e845-4985-a0a5-e3db619147de:28 dk.dst d24bfa6e-e845-4985-a0a5-e3db619147de 28 dk.dst c00740de-1970-43ed-9560-6919eb5ab9f9 2 Category 39201010 urn:ddi:dk.dst:45e7c109-bcc3-4517-b2ec-95c32b720592:28 dk.dst 45e7c109-bcc3-4517-b2ec-95c32b720592 28 dk.dst 49afa005-5813-498e-af3e-6ad039e3e43a 2 Category 2972 urn:ddi:dk.dst:e8611ae5-4b68-4b45-b89d-d2bfc1a5cf05:28 dk.dst e8611ae5-4b68-4b45-b89d-d2bfc1a5cf05 28 dk.dst d445a3dc-aaa2-4170-b894-6e46c0d76d73 2 Category 3647 urn:ddi:dk.dst:6cbd1660-045c-4484-9a44-822b06ee1b1d:28 dk.dst 6cbd1660-045c-4484-9a44-822b06ee1b1d 28 dk.dst 6d5da4c6-678d-42f5-b9a0-ff1c856530d9 2 Category 392020 urn:ddi:dk.dst:4130405c-73f3-4dd6-94e3-11424b683608:28 dk.dst 4130405c-73f3-4dd6-94e3-11424b683608 28 dk.dst 25b00ada-9122-4974-abc9-88d41391847c 2 Category 39202010 urn:ddi:dk.dst:3736c465-550e-4f06-b1af-82b3194d52db:28 dk.dst 3736c465-550e-4f06-b1af-82b3194d52db 28 dk.dst 8bb74f85-f2ee-430a-8964-51c78001d7e5 2 Category 2918 urn:ddi:dk.dst:fc9a117e-efba-4815-bbf9-ee76bce66b47:28 dk.dst fc9a117e-efba-4815-bbf9-ee76bce66b47 28 dk.dst 93b81905-dfda-4403-b0b3-6dab55d4f116 2 Category 3632 urn:ddi:dk.dst:20ad60a8-6621-4388-9611-c1c5c2a2304a:28 dk.dst 20ad60a8-6621-4388-9611-c1c5c2a2304a 28 dk.dst 18ad9bb7-c353-4285-a307-3bd285f0e145 2 Category 3634 urn:ddi:dk.dst:eb583812-5924-4c1c-bf56-565ed82a8e58:28 dk.dst eb583812-5924-4c1c-bf56-565ed82a8e58 28 dk.dst 66840f24-ccc1-4079-af21-3dd309e69193 2 Category 3869 urn:ddi:dk.dst:38f00c21-d523-4134-8e66-bb995f81f40b:28 dk.dst 38f00c21-d523-4134-8e66-bb995f81f40b 28 dk.dst 791be214-7ebb-4d3b-ae2b-1ea07074c7ba 2 Category 39202020 urn:ddi:dk.dst:b12060ce-44f9-407b-9866-973cd911f36b:28 dk.dst b12060ce-44f9-407b-9866-973cd911f36b 28 dk.dst a5617e41-5ef7-4951-95c5-6376209048fd 2 Category 2919 urn:ddi:dk.dst:d7fa75f6-fc4a-4410-b84b-33f740df1615:28 dk.dst d7fa75f6-fc4a-4410-b84b-33f740df1615 28 dk.dst 6cfb882b-3119-4faf-8a29-c90a668f3703 2 Category 3646 urn:ddi:dk.dst:bcd96efe-e4d5-482d-9412-5468a06420df:28 dk.dst bcd96efe-e4d5-482d-9412-5468a06420df 28 dk.dst 2d719c18-5031-4d06-89c6-eae21da142a5 2 Category 39202030 urn:ddi:dk.dst:aa0e4672-86b6-4c11-8c8e-de0feb805c99:28 dk.dst aa0e4672-86b6-4c11-8c8e-de0feb805c99 28 dk.dst d24c3f7a-5965-4efc-9f72-e034feb365a3 2 Category 0275 urn:ddi:dk.dst:b0336bd0-433c-47d0-a702-56116e4e092c:28 dk.dst b0336bd0-433c-47d0-a702-56116e4e092c 28 dk.dst 6c01e6f4-24ea-4dbb-b447-b47cba7801c6 2 Category 2903 urn:ddi:dk.dst:e9bd5684-63ee-41cf-a3f8-4ff1c3eaa514:28 dk.dst e9bd5684-63ee-41cf-a3f8-4ff1c3eaa514 28 dk.dst 24769600-3283-413b-8bc7-50ec95656454 2 Category 2904 urn:ddi:dk.dst:533bd795-5857-4b8e-8a01-fdddba0e42a5:28 dk.dst 533bd795-5857-4b8e-8a01-fdddba0e42a5 28 dk.dst ece84424-3435-4384-90f3-0a75dee6247f 2 Category 2906 urn:ddi:dk.dst:e1350887-a109-4833-a4fa-a3f15a896376:28 dk.dst e1350887-a109-4833-a4fa-a3f15a896376 28 dk.dst d650b33c-44bd-48bb-9315-7d2ac02b9faf 2 Category 2907 urn:ddi:dk.dst:c68964a2-66c8-4917-98a3-192c480706ca:28 dk.dst c68964a2-66c8-4917-98a3-192c480706ca 28 dk.dst 2896bfab-5894-42c8-992b-292a51ff0a8b 2 Category 2922 urn:ddi:dk.dst:2cf50994-9995-4789-be6f-f716f85e53d9:28 dk.dst 2cf50994-9995-4789-be6f-f716f85e53d9 28 dk.dst e320cc93-84c2-488c-8810-407454f547e6 2 Category 3677 urn:ddi:dk.dst:56c2ca1b-7e04-49d2-bdb0-5e0a9a19552a:28 dk.dst 56c2ca1b-7e04-49d2-bdb0-5e0a9a19552a 28 dk.dst 0811c82c-4ccb-4f7e-a775-1d35707d652f 2 Category 3711 urn:ddi:dk.dst:186c3989-f777-4a0a-a9a8-752858376e02:28 dk.dst 186c3989-f777-4a0a-a9a8-752858376e02 28 dk.dst 52bcb4b4-9553-4d0d-b78b-6cd85e0facb0 2 Category 392035 urn:ddi:dk.dst:64711e71-b05d-4ef6-8282-8958124ea39f:28 dk.dst 64711e71-b05d-4ef6-8282-8958124ea39f 28 dk.dst ea083b07-552e-438a-bd7d-53fe05029cf3 2 Category 39203510 urn:ddi:dk.dst:65ce21ef-9903-48bb-b548-6cc2a89b7fc4:28 dk.dst 65ce21ef-9903-48bb-b548-6cc2a89b7fc4 28 dk.dst 62d82b77-3564-44ae-aed5-8d95b5a4edcf 2 Category 2979 urn:ddi:dk.dst:4f46e4bb-4ed4-408f-85fe-31ea2683871c:28 dk.dst 4f46e4bb-4ed4-408f-85fe-31ea2683871c 28 dk.dst e2b3e27b-14b6-4ba3-8b3e-628839105cb5 2 Category 3638 urn:ddi:dk.dst:966b4895-7bef-4c73-b0d1-363e45335731:28 dk.dst 966b4895-7bef-4c73-b0d1-363e45335731 28 dk.dst b021dad2-dabb-4f6c-880e-58b9e2d35807 2 Category 3649 urn:ddi:dk.dst:e93b2783-b2ba-4a7b-910e-e398165093cb:28 dk.dst e93b2783-b2ba-4a7b-910e-e398165093cb 28 dk.dst 91ccaba0-5a71-4170-8327-6e85d7d91a21 2 Category 3689 urn:ddi:dk.dst:5ceef26b-a841-4423-9241-636fdd4ebd7d:28 dk.dst 5ceef26b-a841-4423-9241-636fdd4ebd7d 28 dk.dst c3d71b27-186a-4f71-b42f-0cdb47215290 2 Category 3778 urn:ddi:dk.dst:a675029b-d22b-4178-b18b-1e313d8aa99c:28 dk.dst a675029b-d22b-4178-b18b-1e313d8aa99c 28 dk.dst 54ec2eb5-3ad8-47b6-9eaf-9d5f6c55ee53 2 Category 3925 urn:ddi:dk.dst:2fe5f709-9315-4d46-92d6-e6a1892495ab:28 dk.dst 2fe5f709-9315-4d46-92d6-e6a1892495ab 28 dk.dst 05593490-e3f6-431c-a8db-2da1d35be006 2 Category 392510 urn:ddi:dk.dst:5e58685b-921d-45b2-9dd1-9becf2cb250b:28 dk.dst 5e58685b-921d-45b2-9dd1-9becf2cb250b 28 dk.dst 85333bbd-f9c3-4ff1-a374-586f7ebabe4e 2 Category 39251010 urn:ddi:dk.dst:09ebdf4c-6512-411b-8ca8-78c637e9b9b3:28 dk.dst 09ebdf4c-6512-411b-8ca8-78c637e9b9b3 28 dk.dst 081cd166-0fe2-4005-9a3f-8ed8eef788d6 2 Category 2961 urn:ddi:dk.dst:e64ec3e7-b095-4c25-837f-c4927fbdf093:28 dk.dst e64ec3e7-b095-4c25-837f-c4927fbdf093 28 dk.dst c5696728-a0b8-47aa-849e-9316351f9cc9 2 Category 3640 urn:ddi:dk.dst:602073f9-60e1-40b2-9f3d-1d89c0658729:28 dk.dst 602073f9-60e1-40b2-9f3d-1d89c0658729 28 dk.dst 9a0444b8-ab98-4f38-aa28-d2f72fb31b40 2 Category 3641 urn:ddi:dk.dst:57b7157e-1bc4-4fdc-9890-88f5e3f4c4fc:28 dk.dst 57b7157e-1bc4-4fdc-9890-88f5e3f4c4fc 28 dk.dst 566a7aac-ab75-4cf2-943e-18a3fbba5a77 2 Category 3881 urn:ddi:dk.dst:b533fe26-1836-4f60-8087-62623003bde8:28 dk.dst b533fe26-1836-4f60-8087-62623003bde8 28 dk.dst d5c87d97-77a0-4d05-8fd3-0df2a2cc4710 2 Category 39251020 urn:ddi:dk.dst:9b9849b3-f4a9-4da4-a297-d4fe72e0b058:28 dk.dst 9b9849b3-f4a9-4da4-a297-d4fe72e0b058 28 dk.dst b676ef5f-0011-4b13-91b6-284cbb17730e 2 Category 3159 urn:ddi:dk.dst:43b1bb88-aab9-4262-b838-4dcf2baf93e3:28 dk.dst 43b1bb88-aab9-4262-b838-4dcf2baf93e3 28 dk.dst e4a48816-5565-4afd-8552-45a4df1944bd 2 Category 3642 urn:ddi:dk.dst:431ccfc4-e8d3-458a-a5cf-d7fc66b94262:28 dk.dst 431ccfc4-e8d3-458a-a5cf-d7fc66b94262 28 dk.dst 3b31eea8-d399-45b5-a24f-a8b7fae0021d 2 Category 392515 urn:ddi:dk.dst:fc31076f-f54e-4e76-b3b3-f9837c0bd984:28 dk.dst fc31076f-f54e-4e76-b3b3-f9837c0bd984 28 dk.dst a58fc46a-ee53-4244-9c29-28318079a28f 2 Category 39251510 urn:ddi:dk.dst:20d05d5b-b227-4309-8ef3-43bcacba6332:28 dk.dst 20d05d5b-b227-4309-8ef3-43bcacba6332 28 dk.dst 9e3a896e-b8ca-4c9a-ae50-eca4a94a67ce 2 Category 3666 urn:ddi:dk.dst:f6145285-5f4f-4a48-89c6-d16c44cfc6ba:28 dk.dst f6145285-5f4f-4a48-89c6-d16c44cfc6ba 28 dk.dst a70bff04-de24-4c31-99c8-4665e595a7f3 2 Category 3667 urn:ddi:dk.dst:8428d949-5f3d-4b6c-90c8-b80ce16f7c8b:28 dk.dst 8428d949-5f3d-4b6c-90c8-b80ce16f7c8b 28 dk.dst 092bdba2-e817-4abf-bc66-d9cb3a8d50ba 2 Category 3668 urn:ddi:dk.dst:ebba1584-53db-46aa-8822-cd00545ca128:28 dk.dst ebba1584-53db-46aa-8822-cd00545ca128 28 dk.dst 0529a237-b429-4067-8766-ce2e75cdb381 2 Category 3771 urn:ddi:dk.dst:4aa5acaf-062e-4b7c-a0a2-20cb54f6784b:28 dk.dst 4aa5acaf-062e-4b7c-a0a2-20cb54f6784b 28 dk.dst f38abf89-5dfd-4303-ae56-8ee6fb6896ed 2 Category 392525 urn:ddi:dk.dst:1a2ceb33-80bf-4e8e-8e9c-fd9d080b7ec6:28 dk.dst 1a2ceb33-80bf-4e8e-8e9c-fd9d080b7ec6 28 dk.dst 9f5e6e6b-acd5-41cb-9a49-0f5b6b89eeb4 2 Category 39252510 urn:ddi:dk.dst:a63e7c72-b6fe-4ad7-b3f4-0afdcebd1c0a:28 dk.dst a63e7c72-b6fe-4ad7-b3f4-0afdcebd1c0a 28 dk.dst 648aa0c5-05a2-45a3-b697-b797d6314ee6 2 Category 3674 urn:ddi:dk.dst:c5603456-cc47-44d7-8291-38be405132d6:28 dk.dst c5603456-cc47-44d7-8291-38be405132d6 28 dk.dst c7bc4847-ba36-4195-802f-7d9ff71ff944 2 Category 3799 urn:ddi:dk.dst:6f65d8ac-d720-44ce-8298-eed91cb2e48e:28 dk.dst 6f65d8ac-d720-44ce-8298-eed91cb2e48e 28 dk.dst 32762d9c-6f63-4bb6-bb51-5cd548fc85c9 2 Category 392540 urn:ddi:dk.dst:1149faad-7f86-412c-b505-718c61000c35:28 dk.dst 1149faad-7f86-412c-b505-718c61000c35 28 dk.dst a712e3b7-3343-4d2a-bb9b-1db382d5be85 2 Category 39254010 urn:ddi:dk.dst:b718d2da-3723-42e6-b862-44b934a5ff34:28 dk.dst b718d2da-3723-42e6-b862-44b934a5ff34 28 dk.dst 9a146985-2040-49f9-9fa5-f6129af3e41a 2 Category 0280 urn:ddi:dk.dst:49a1a3ea-2aaf-48ee-8cb4-45282f185f7c:28 dk.dst 49a1a3ea-2aaf-48ee-8cb4-45282f185f7c 28 dk.dst b5e62a4f-135e-441d-9862-a38397eda146 2 Category 3935 urn:ddi:dk.dst:e78783df-b4f1-47e1-8c84-6bfe79298c17:28 dk.dst e78783df-b4f1-47e1-8c84-6bfe79298c17 28 dk.dst 94988b9b-fe1d-4669-933f-34a4c3897d22 2 Category 393510 urn:ddi:dk.dst:b98764ba-0bc6-4fad-92b7-fe68a0a4baf9:28 dk.dst b98764ba-0bc6-4fad-92b7-fe68a0a4baf9 28 dk.dst 9540b2f4-50df-41c6-a461-572c3dba829d 2 Category 39351010 urn:ddi:dk.dst:dea556d3-4ce3-4599-b9a3-9d82cddcfd04:28 dk.dst dea556d3-4ce3-4599-b9a3-9d82cddcfd04 28 dk.dst 56bc40a2-637e-444a-b831-ef42664ac70d 2 Category 0253 urn:ddi:dk.dst:1ba30437-1b0f-495c-937c-882867c9627a:28 dk.dst 1ba30437-1b0f-495c-937c-882867c9627a 28 dk.dst d7655713-a2ac-47a2-b5c0-c424841f0c9a 2 Category 2913 urn:ddi:dk.dst:bcb36fa5-0e5b-4d04-bc96-6261b916d918:28 dk.dst bcb36fa5-0e5b-4d04-bc96-6261b916d918 28 dk.dst 14dc5a5e-144d-4bce-b1d0-9e02eb0acbba 2 Category 2955 urn:ddi:dk.dst:c3f489cd-5acf-4735-a5a6-3ac311ff05cb:28 dk.dst c3f489cd-5acf-4735-a5a6-3ac311ff05cb 28 dk.dst f7d756cc-0dee-44da-8b0e-93ccd4f53b7d 2 Category 2956 urn:ddi:dk.dst:a449883d-44df-4769-ade1-0e3f096e24b1:28 dk.dst a449883d-44df-4769-ade1-0e3f096e24b1 28 dk.dst 19f9b818-c3d4-461a-a587-1dccf72c9d14 2 Category 3615 urn:ddi:dk.dst:f2de80aa-df8c-4bc7-8fbc-468311c15c45:28 dk.dst f2de80aa-df8c-4bc7-8fbc-468311c15c45 28 dk.dst 338afa07-ef07-4849-bf2a-7b166bbb76bd 2 Category 3625 urn:ddi:dk.dst:daa5f5b5-0e18-4c2d-976b-afaa934c5170:28 dk.dst daa5f5b5-0e18-4c2d-976b-afaa934c5170 28 dk.dst ad1b6602-20aa-46ae-a3a8-ef3aea8df49a 2 Category 3631 urn:ddi:dk.dst:eb4bf122-ae35-404e-a0bd-d338de31c2a6:28 dk.dst eb4bf122-ae35-404e-a0bd-d338de31c2a6 28 dk.dst bfd1df88-1a37-4b72-84d1-42c8f644e255 2 Category 3633 urn:ddi:dk.dst:647744a7-d565-45de-aa64-d938f40b04be:28 dk.dst 647744a7-d565-45de-aa64-d938f40b04be 28 dk.dst 83f980cd-6aa7-44d7-bf14-45816e6b62c1 2 Category 3637 urn:ddi:dk.dst:27bebc91-2726-4723-917b-8869d18171ce:28 dk.dst 27bebc91-2726-4723-917b-8869d18171ce 28 dk.dst c01b88d0-80ca-4d53-87c6-333256ff7bbb 2 Category 3643 urn:ddi:dk.dst:28ccab83-a6d5-421f-bf37-865e8e92331e:28 dk.dst 28ccab83-a6d5-421f-bf37-865e8e92331e 28 dk.dst 5fd606b9-5202-4851-9f6d-1c54faa5d858 2 Category 3644 urn:ddi:dk.dst:3eeb6267-263b-42fd-b21d-d4fe10810078:28 dk.dst 3eeb6267-263b-42fd-b21d-d4fe10810078 28 dk.dst 87b1dbe2-308c-485d-b7d0-756d8d840486 2 Category 3645 urn:ddi:dk.dst:306028cb-06eb-4b04-8396-1c2d1fab913f:28 dk.dst 306028cb-06eb-4b04-8396-1c2d1fab913f 28 dk.dst 9c8bf610-127d-49db-8064-4e38a8250ee9 2 Category 3651 urn:ddi:dk.dst:3a5173a0-2862-441a-b406-32e305b6ec3a:28 dk.dst 3a5173a0-2862-441a-b406-32e305b6ec3a 28 dk.dst 212f4aa1-1393-406f-a113-8bfebb69a87d 2 Category 3684 urn:ddi:dk.dst:07fe602f-49c1-4ada-9420-a201659aa79f:28 dk.dst 07fe602f-49c1-4ada-9420-a201659aa79f 28 dk.dst 139ee6b5-0302-4913-892b-5dbde8aea138 2 Category 3736 urn:ddi:dk.dst:d0425909-37c1-4968-8f58-19fbcbb4ceed:28 dk.dst d0425909-37c1-4968-8f58-19fbcbb4ceed 28 dk.dst a8de5a93-c307-4bf2-aad9-b8b4d27d7917 2 Category 3753 urn:ddi:dk.dst:51d2c840-822c-4d6e-8989-295da13e4fb6:28 dk.dst 51d2c840-822c-4d6e-8989-295da13e4fb6 28 dk.dst 1bc44b78-c925-4872-b403-765a74255567 2 Category 3761 urn:ddi:dk.dst:7687891c-e121-4eec-b3cf-d7071c52c72b:28 dk.dst 7687891c-e121-4eec-b3cf-d7071c52c72b 28 dk.dst cfd8b48a-9b48-41fc-a827-615c2bce4d6d 2 Category 3762 urn:ddi:dk.dst:1abd7680-1ac8-48d0-adf0-46917403911f:28 dk.dst 1abd7680-1ac8-48d0-adf0-46917403911f 28 dk.dst fdc62484-680a-4abd-a2d1-e7a954388bad 2 Category 3763 urn:ddi:dk.dst:9d95fe89-cc12-4b67-baf5-feace868f197:28 dk.dst 9d95fe89-cc12-4b67-baf5-feace868f197 28 dk.dst 93c62cc9-4bc4-4bbf-8bc6-c0ca9ebe6ff0 2 Category 3766 urn:ddi:dk.dst:1d202cd9-8e4f-45b5-bc87-412d80d8b825:28 dk.dst 1d202cd9-8e4f-45b5-bc87-412d80d8b825 28 dk.dst e48b996e-caa3-4922-89d7-414f48c2f499 2 Category 3779 urn:ddi:dk.dst:b32df1a7-9add-455c-811a-26fb972b80fe:28 dk.dst b32df1a7-9add-455c-811a-26fb972b80fe 28 dk.dst 9ec0a881-cd5a-407c-8f9d-6b301fcc39fa 2 Category 3868 urn:ddi:dk.dst:9d5da5f9-ce12-4708-be62-321efa9b5d32:28 dk.dst 9d5da5f9-ce12-4708-be62-321efa9b5d32 28 dk.dst 44690643-8557-4559-8602-75593bcfd377 2 Category 393520 urn:ddi:dk.dst:18b238f4-1cee-419a-af79-3a6d2998863d:28 dk.dst 18b238f4-1cee-419a-af79-3a6d2998863d 28 dk.dst 2f969ab8-8233-4a3c-8fbb-8fb27b702db5 2 Category 39352010 urn:ddi:dk.dst:f015182b-20d7-4720-b8a3-1f6e8d50a919:28 dk.dst f015182b-20d7-4720-b8a3-1f6e8d50a919 28 dk.dst 1299e2b7-edce-4aae-9bce-eac43c25fd2e 2 Category 2950 urn:ddi:dk.dst:816b85a2-bf34-4a32-bd21-baf3872153c3:28 dk.dst 816b85a2-bf34-4a32-bd21-baf3872153c3 28 dk.dst 2a5f4367-c7f9-4de9-b7e3-8677708030d0 2 Category 3605 urn:ddi:dk.dst:cbc5fb1e-38c6-4a21-b3ab-2cdcda3dbbf7:28 dk.dst cbc5fb1e-38c6-4a21-b3ab-2cdcda3dbbf7 28 dk.dst 91a12361-cdf3-4a09-97f3-dfbf9172babb 2 Category 393530 urn:ddi:dk.dst:0eebd083-3d63-4097-86a6-49fc3199147a:28 dk.dst 0eebd083-3d63-4097-86a6-49fc3199147a 28 dk.dst 9699c7df-495f-42d4-87a6-eb7a50b86cc9 2 Category 39353010 urn:ddi:dk.dst:9ea1034d-f312-44aa-8072-88b69811de71:28 dk.dst 9ea1034d-f312-44aa-8072-88b69811de71 28 dk.dst a97fc528-910b-4149-b306-de386439dc58 2 Category 2951 urn:ddi:dk.dst:a1556800-2875-481f-a0e9-0ab6fb1ed9a4:28 dk.dst a1556800-2875-481f-a0e9-0ab6fb1ed9a4 28 dk.dst a04547c6-bd78-4d85-8a4d-b801548cf5d1 2 Category 3764 urn:ddi:dk.dst:15e8e8ac-f369-449c-8cf0-3880a6cf28eb:28 dk.dst 15e8e8ac-f369-449c-8cf0-3880a6cf28eb 28 dk.dst 8b1d1a19-0f42-4d9d-9383-db1a9d508af5 2 Category 393540 urn:ddi:dk.dst:dcb5da1d-d29c-424c-afd0-cee4f87b5f8a:28 dk.dst dcb5da1d-d29c-424c-afd0-cee4f87b5f8a 28 dk.dst 51cf2cd7-4b68-4b36-bd1b-2ddfce053cc9 2 Category 39354010 urn:ddi:dk.dst:198699ed-8e84-4670-8928-1a8d3dcc200e:28 dk.dst 198699ed-8e84-4670-8928-1a8d3dcc200e 28 dk.dst b9a8a9de-ff03-438f-a964-83c19aa04724 2 Category 2908 urn:ddi:dk.dst:ce3924df-253b-40be-9f3e-ea28dd70009c:28 dk.dst ce3924df-253b-40be-9f3e-ea28dd70009c 28 dk.dst a2ae3bed-fa34-49ab-909c-675263d89772 2 Category 2952 urn:ddi:dk.dst:56b5ecb8-dcc0-4ad5-9067-8502a6f98376:28 dk.dst 56b5ecb8-dcc0-4ad5-9067-8502a6f98376 28 dk.dst e2ee0ef8-3212-460d-859e-2f8c63d678ea 2 Category 393545 urn:ddi:dk.dst:f019e4cd-9f97-4cad-90bf-27de27db398e:28 dk.dst f019e4cd-9f97-4cad-90bf-27de27db398e 28 dk.dst caefdffc-5743-445d-bb77-c7e3248757b3 2 Category 39354510 urn:ddi:dk.dst:201bf96e-835f-4fb9-b106-0d17461268c1:28 dk.dst 201bf96e-835f-4fb9-b106-0d17461268c1 28 dk.dst a28f8555-531a-49ba-a1d9-1bc8d211742e 2 Category 2916 urn:ddi:dk.dst:576cab3b-859b-4f4a-a1a3-c4427e994d3b:28 dk.dst 576cab3b-859b-4f4a-a1a3-c4427e994d3b 28 dk.dst 292da8d9-02c9-435c-b1e4-43c0aa7d5552 2 Category 2960 urn:ddi:dk.dst:15797455-0ff7-4b0b-ad00-78a51037d675:28 dk.dst 15797455-0ff7-4b0b-ad00-78a51037d675 28 dk.dst e7a1ea75-0226-4f9c-b5ff-3e61ef0cc729 2 Category 3690 urn:ddi:dk.dst:1952f3ec-be10-4ba2-ba79-5d55b6808b83:28 dk.dst 1952f3ec-be10-4ba2-ba79-5d55b6808b83 28 dk.dst 6f56bd67-ed25-42f4-a958-e739d1c2b149 2 Category 3691 urn:ddi:dk.dst:c243525f-abcc-448d-be9a-1cc878fa5347:28 dk.dst c243525f-abcc-448d-be9a-1cc878fa5347 28 dk.dst 69351d77-302f-424b-8462-58da981295cb 2 Category 3694 urn:ddi:dk.dst:f60df96b-d159-4182-91e3-003284225a3b:28 dk.dst f60df96b-d159-4182-91e3-003284225a3b 28 dk.dst 4318c21c-dc15-403a-8c77-242ae56f97cc 2 Category 3697 urn:ddi:dk.dst:e2e2a90c-20ae-494d-9aa9-f556f87abd06:28 dk.dst e2e2a90c-20ae-494d-9aa9-f556f87abd06 28 dk.dst 47f987c2-1b24-420e-a090-a0adb4d091c5 2 Category 3709 urn:ddi:dk.dst:74c74f06-3dce-4344-a853-739e5b2c83b0:28 dk.dst 74c74f06-3dce-4344-a853-739e5b2c83b0 28 dk.dst fedaaba3-6a17-491d-b3cf-fa4c24ffdf70 2 Category 3884 urn:ddi:dk.dst:68fa2b5b-b0ab-42fc-8f55-3395d3aa1bf2:28 dk.dst 68fa2b5b-b0ab-42fc-8f55-3395d3aa1bf2 28 dk.dst 4ec8bf24-df4e-4264-a26d-acb78f8a44d5 2 Category 393550 urn:ddi:dk.dst:e9561342-2bbc-4730-9d85-eb1a84d7cb2f:28 dk.dst e9561342-2bbc-4730-9d85-eb1a84d7cb2f 28 dk.dst c5e30440-c2ac-415c-89c0-4647e25d04d1 2 Category 39355010 urn:ddi:dk.dst:e4e35879-ebb0-4046-8ded-684a8b4a9f51:28 dk.dst e4e35879-ebb0-4046-8ded-684a8b4a9f51 28 dk.dst 5f214de8-c1cb-410a-b1ff-be7c3b9d1757 2 Category 3621 urn:ddi:dk.dst:67f46eab-2126-41e0-9ea0-ab32ccdbbdf7:28 dk.dst 67f46eab-2126-41e0-9ea0-ab32ccdbbdf7 28 dk.dst 484a5724-c0b8-4472-ae62-7b135b4ae0e9 2 Category 393555 urn:ddi:dk.dst:88c8d2bc-7fb4-426b-ba72-43c10d7a6dc3:28 dk.dst 88c8d2bc-7fb4-426b-ba72-43c10d7a6dc3 28 dk.dst ae0144c6-d48a-4e05-88c3-648d33b91b35 2 Category 39355510 urn:ddi:dk.dst:2ad744e6-5a71-49c9-bdc2-3b9ee5d51ab0:28 dk.dst 2ad744e6-5a71-49c9-bdc2-3b9ee5d51ab0 28 dk.dst 80f5f413-c45b-4742-98fc-94646c6fb38a 2 Category 2911 urn:ddi:dk.dst:1a592141-c80b-451f-9836-60c2d660efd1:28 dk.dst 1a592141-c80b-451f-9836-60c2d660efd1 28 dk.dst 9a13c1e5-92f4-4de0-853e-49683c699c78 2 Category 2962 urn:ddi:dk.dst:9aeb856f-2c7d-45a5-a8b6-b42a6a7973a1:28 dk.dst 9aeb856f-2c7d-45a5-a8b6-b42a6a7973a1 28 dk.dst 27b264ed-192b-4798-94b5-8db2f4226575 2 Category 3285 urn:ddi:dk.dst:4170bc40-66e4-408d-89aa-995219531961:28 dk.dst 4170bc40-66e4-408d-89aa-995219531961 28 dk.dst de4f1493-874b-49d5-8b0f-b7d462db97f3 2 Category 3699 urn:ddi:dk.dst:413ee4ef-3bd3-4732-b9e5-6ba929d48805:28 dk.dst 413ee4ef-3bd3-4732-b9e5-6ba929d48805 28 dk.dst d08607aa-641d-4aee-bb26-41638692e5f5 2 Category 3700 urn:ddi:dk.dst:885264e5-93bd-45cf-9c79-e58e5aac4b6f:28 dk.dst 885264e5-93bd-45cf-9c79-e58e5aac4b6f 28 dk.dst 45aafa04-0e08-45e7-b6d0-9a3d31bda07d 2 Category 3702 urn:ddi:dk.dst:a7e87989-9913-49b6-802a-9e9e7ce3ee03:28 dk.dst a7e87989-9913-49b6-802a-9e9e7ce3ee03 28 dk.dst 1b41c083-c123-4446-a0bc-a46765c6159d 2 Category 3703 urn:ddi:dk.dst:0141a443-be67-4a67-8134-1eedb3590f4e:28 dk.dst 0141a443-be67-4a67-8134-1eedb3590f4e 28 dk.dst 202a967d-d0a6-4724-9c8b-7b2312267b91 2 Category 3704 urn:ddi:dk.dst:f9bce14f-9013-4d79-ad0e-876d35f62099:28 dk.dst f9bce14f-9013-4d79-ad0e-876d35f62099 28 dk.dst ca51c445-9692-4893-88a1-bee2cf37ff6e 2 Category 3767 urn:ddi:dk.dst:82d0c0d2-7056-424d-9a35-9457f3bbfbcc:28 dk.dst 82d0c0d2-7056-424d-9a35-9457f3bbfbcc 28 dk.dst 9f1f9dde-7fbd-473e-8d2f-d3fd854fb040 2 Category 3781 urn:ddi:dk.dst:847a2af5-7057-43ef-9792-420031883b0c:28 dk.dst 847a2af5-7057-43ef-9792-420031883b0c 28 dk.dst aded2c7f-fad1-4ae8-81ec-12267a9e64a8 2 Category 3940 urn:ddi:dk.dst:6131fd63-bbfd-4c42-8925-b22b3d070fcc:28 dk.dst 6131fd63-bbfd-4c42-8925-b22b3d070fcc 28 dk.dst df08b8ea-902f-4f05-949a-fd3c3cd00617 2 Category 394010 urn:ddi:dk.dst:8b5b96e4-5fcc-4625-bb2a-e73f97d3e633:28 dk.dst 8b5b96e4-5fcc-4625-bb2a-e73f97d3e633 28 dk.dst 5b2d594b-6300-4cd5-9dc6-513b8fa49e74 2 Category 39401010 urn:ddi:dk.dst:51472de0-9460-4f8e-a1db-bdb93e9d1550:28 dk.dst 51472de0-9460-4f8e-a1db-bdb93e9d1550 28 dk.dst 21e44165-65d7-4095-82f6-5b489834e750 2 Category 2902 urn:ddi:dk.dst:a9ae3b33-24c3-42b2-b00e-174e8edfd51a:28 dk.dst a9ae3b33-24c3-42b2-b00e-174e8edfd51a 28 dk.dst 153558f4-fe20-4797-b362-84a36983d351 2 Category 2910 urn:ddi:dk.dst:78353d38-f140-42e2-8a9e-3a004cab837d:28 dk.dst 78353d38-f140-42e2-8a9e-3a004cab837d 28 dk.dst e5397610-62ef-4aac-ae6f-1e258acb38c8 2 Category 2953 urn:ddi:dk.dst:c119331b-cd07-43c6-a193-bf2f0613e90f:28 dk.dst c119331b-cd07-43c6-a193-bf2f0613e90f 28 dk.dst 5e716841-c432-4bc3-bc5f-394fbca99382 2 Category 2958 urn:ddi:dk.dst:72bd580f-b2aa-4f11-8d46-512401200bdf:28 dk.dst 72bd580f-b2aa-4f11-8d46-512401200bdf 28 dk.dst d416a7c6-e917-413b-bcd0-febbd01c8d8a 2 Category 3175 urn:ddi:dk.dst:da5bf238-9641-4547-abfa-eae5501d7338:28 dk.dst da5bf238-9641-4547-abfa-eae5501d7338 28 dk.dst aa05f2c1-6a9f-4513-828a-760012a98c2e 2 Category 3626 urn:ddi:dk.dst:4e002b06-962e-4202-b4a0-ea731ca2e6dd:28 dk.dst 4e002b06-962e-4202-b4a0-ea731ca2e6dd 28 dk.dst b1ebc917-b570-48ac-8cb5-a9902f01e428 2 Category 3654 urn:ddi:dk.dst:f3f5b876-f4bd-4437-9943-439f0f6f8bd5:28 dk.dst f3f5b876-f4bd-4437-9943-439f0f6f8bd5 28 dk.dst c18a8253-41d7-463a-afc9-a959500ca58b 2 Category 3655 urn:ddi:dk.dst:f9f627b9-6675-4676-bb4b-4a6a65552a14:28 dk.dst f9f627b9-6675-4676-bb4b-4a6a65552a14 28 dk.dst 472d855b-9c83-4c95-b63e-1ad9fa06602d 2 Category 3657 urn:ddi:dk.dst:14026275-bcad-4ea7-8ebe-002d582ee007:28 dk.dst 14026275-bcad-4ea7-8ebe-002d582ee007 28 dk.dst 2bcb36a1-b76d-4e6b-b2e8-99d07eba964b 2 Category 3658 urn:ddi:dk.dst:139448e1-d6ae-45d8-bce6-a241c31077c5:28 dk.dst 139448e1-d6ae-45d8-bce6-a241c31077c5 28 dk.dst 927e5d5f-a842-4718-981f-07473b8cfa0e 2 Category 3672 urn:ddi:dk.dst:9afd3601-fe1e-4457-a2f6-8f97542c465a:28 dk.dst 9afd3601-fe1e-4457-a2f6-8f97542c465a 28 dk.dst 792ae7d1-3918-4053-93e1-efa94e4e9df5 2 Category 3685 urn:ddi:dk.dst:2ef5f895-bdf8-4a8c-ac80-fdac9536b756:28 dk.dst 2ef5f895-bdf8-4a8c-ac80-fdac9536b756 28 dk.dst 20696309-ea70-4e27-99af-c34636380b06 2 Category 3788 urn:ddi:dk.dst:09303a68-783a-4233-a299-6c8520d29457:28 dk.dst 09303a68-783a-4233-a299-6c8520d29457 28 dk.dst e057b627-2199-4ae8-a846-9ca83cbdddb1 2 Category 3886 urn:ddi:dk.dst:d38c7c5f-c6b8-4492-97ab-ef606eb35c5a:28 dk.dst d38c7c5f-c6b8-4492-97ab-ef606eb35c5a 28 dk.dst d73089ea-1955-49ed-9292-57f0a5ba058f 2 Category 3887 urn:ddi:dk.dst:77f10151-8857-4b94-b7ce-ac1f51cde95f:28 dk.dst 77f10151-8857-4b94-b7ce-ac1f51cde95f 28 dk.dst 8b4a76d4-3c25-4415-bb22-767a07390b10 2 Category 394015 urn:ddi:dk.dst:a266d327-253c-4671-92aa-c18dd1f016fd:28 dk.dst a266d327-253c-4671-92aa-c18dd1f016fd 28 dk.dst 0d05e679-1f0c-416c-aa64-ac2dc40bad69 2 Category 39401510 urn:ddi:dk.dst:f0db3cf6-bdc6-43c8-9b5c-8e0f97389120:28 dk.dst f0db3cf6-bdc6-43c8-9b5c-8e0f97389120 28 dk.dst 51f80757-fce9-43ac-a332-2dbb8eaac84d 2 Category 3291 urn:ddi:dk.dst:4b7178e9-4e3f-436a-a58b-f93aa95dbee6:28 dk.dst 4b7178e9-4e3f-436a-a58b-f93aa95dbee6 28 dk.dst b3f4e873-ebd9-4b1b-84a5-14cd1baaf701 2 Category 3603 urn:ddi:dk.dst:dfbd67cd-b202-485d-800e-7599a0abadf9:28 dk.dst dfbd67cd-b202-485d-800e-7599a0abadf9 28 dk.dst e510e4a0-6286-4d21-85cb-efa5f6c8045e 2 Category 3652 urn:ddi:dk.dst:656a02c2-b8f9-425b-af39-cdb0b59f5280:28 dk.dst 656a02c2-b8f9-425b-af39-cdb0b59f5280 28 dk.dst 97d9da05-8df9-406c-a33f-6c1d96f03c6a 2 Category 3653 urn:ddi:dk.dst:1dcac528-2c2a-4dc4-ac34-34a26ea1b917:28 dk.dst 1dcac528-2c2a-4dc4-ac34-34a26ea1b917 28 dk.dst 08821494-7ce9-4263-aa64-432b8e9dc02e 2 Category 3710 urn:ddi:dk.dst:18b4bd45-9773-47ad-9361-1a5be4cfc6dc:28 dk.dst 18b4bd45-9773-47ad-9361-1a5be4cfc6dc 28 dk.dst 5e8effc2-a68f-4216-a655-43a20b3c66d2 2 Category 3791 urn:ddi:dk.dst:7a6bb680-8397-44ef-8f76-0b1afe4933a4:28 dk.dst 7a6bb680-8397-44ef-8f76-0b1afe4933a4 28 dk.dst ba59f607-451e-4d58-baae-da42c8528233 2 Category 394020 urn:ddi:dk.dst:1a3366ad-f637-4fd0-942d-9f2c2d6cc5a8:28 dk.dst 1a3366ad-f637-4fd0-942d-9f2c2d6cc5a8 28 dk.dst d196edd1-8100-4047-a653-72dcb2fe8e22 2 Category 39402010 urn:ddi:dk.dst:c1d1df3f-a719-41d0-bdf3-5637aac1207d:28 dk.dst c1d1df3f-a719-41d0-bdf3-5637aac1207d 28 dk.dst 2dbfe870-859e-4a5a-bda4-0140c130891f 2 Category 3627 urn:ddi:dk.dst:f90f350e-35fa-42be-ab81-d816bd07c756:28 dk.dst f90f350e-35fa-42be-ab81-d816bd07c756 28 dk.dst 6d936edd-c229-4ae1-8f4e-d75ed0360fb7 2 Category 3659 urn:ddi:dk.dst:f2e6a1d2-9930-4a8b-acc4-a3b705868e1d:28 dk.dst f2e6a1d2-9930-4a8b-acc4-a3b705868e1d 28 dk.dst 64dc991d-5d45-4785-897f-a31ff2b7fac1 2 Category 394040 urn:ddi:dk.dst:35805adb-0e8a-484f-926c-5bd9ef939b8a:28 dk.dst 35805adb-0e8a-484f-926c-5bd9ef939b8a 28 dk.dst 1354acf2-4750-482b-8504-77ab967dc5fd 2 Category 39404020 urn:ddi:dk.dst:85522887-1acf-4b5e-81f9-181679b0b102:28 dk.dst 85522887-1acf-4b5e-81f9-181679b0b102 28 dk.dst ed2032a8-205b-4ebc-a67a-10f376239a61 2 Category 2986 urn:ddi:dk.dst:6d71c2e6-56f1-48ec-8802-ef8c362ee616:28 dk.dst 6d71c2e6-56f1-48ec-8802-ef8c362ee616 28 dk.dst 9af8543a-58cf-46d6-895b-abc742b0594a 2 Category 3789 urn:ddi:dk.dst:99eec0c5-0362-438e-8372-100853a8ed2c:28 dk.dst 99eec0c5-0362-438e-8372-100853a8ed2c 28 dk.dst 8bea2c38-435a-43bc-af5e-dc21cafdea34 2 Category 39404030 urn:ddi:dk.dst:26672f7b-4bed-4b37-9710-e9a8b036c2d4:28 dk.dst 26672f7b-4bed-4b37-9710-e9a8b036c2d4 28 dk.dst 7b574ded-e34a-4e05-9539-016d18337842 2 Category 3365 urn:ddi:dk.dst:9c743d4f-2340-4264-bf22-11fe03aab3e6:28 dk.dst 9c743d4f-2340-4264-bf22-11fe03aab3e6 28 dk.dst 327ac999-53c3-4ef3-a3da-93420d5b9d90 2 Category 3945 urn:ddi:dk.dst:40d9c62b-89a1-41f1-a8c6-67c73f059460:28 dk.dst 40d9c62b-89a1-41f1-a8c6-67c73f059460 28 dk.dst 150e137f-c3c0-4ea7-ba31-6656a4a88280 2 Category 394515 urn:ddi:dk.dst:34d7e7b2-214b-4558-8698-eef8cab4d40b:28 dk.dst 34d7e7b2-214b-4558-8698-eef8cab4d40b 28 dk.dst d6aae318-1744-456b-ab49-c7bb7c0e5413 2 Category 39451510 urn:ddi:dk.dst:c8dfb5f4-874a-45bd-b56e-76b7e15e4d66:28 dk.dst c8dfb5f4-874a-45bd-b56e-76b7e15e4d66 28 dk.dst 8ebc7b08-c353-4e5f-9d7c-3dd9337bd732 2 Category 2971 urn:ddi:dk.dst:3bec0a07-34e3-479f-aafe-db549e543a69:28 dk.dst 3bec0a07-34e3-479f-aafe-db549e543a69 28 dk.dst 84f9caa7-01e3-433e-abf1-b26b1b083760 2 Category 3609 urn:ddi:dk.dst:9bc51b54-21d7-4805-a88d-22b2d588e2cf:28 dk.dst 9bc51b54-21d7-4805-a88d-22b2d588e2cf 28 dk.dst d63731e5-ff33-4427-a50b-d4a4a3e9365a 2 Category 394530 urn:ddi:dk.dst:09ca3ea7-f469-4bf4-9ca4-cdb4026b1469:28 dk.dst 09ca3ea7-f469-4bf4-9ca4-cdb4026b1469 28 dk.dst 5ae01bd1-1f4f-4713-bf1e-046e5865db3e 2 Category 39453010 urn:ddi:dk.dst:cad8f445-dec8-49f6-aafb-41607ccdcd92:28 dk.dst cad8f445-dec8-49f6-aafb-41607ccdcd92 28 dk.dst 3e19d7e2-02ad-4d9d-974d-2ab8b951d517 2 Category 0255 urn:ddi:dk.dst:af2f49d2-67b1-40bd-8dce-13ff60c73157:28 dk.dst af2f49d2-67b1-40bd-8dce-13ff60c73157 28 dk.dst a4435f85-1f45-4090-b841-501f6c89214b 2 Category 2909 urn:ddi:dk.dst:52acc3a0-e90d-4073-8217-18b40a77dd93:28 dk.dst 52acc3a0-e90d-4073-8217-18b40a77dd93 28 dk.dst 6f9c41b8-7ea0-4c46-8fd3-ac01036b1c6c 2 Category 2912 urn:ddi:dk.dst:6a640fc7-c721-47b0-99e0-cd92b3ee72c6:28 dk.dst 6a640fc7-c721-47b0-99e0-cd92b3ee72c6 28 dk.dst 13631e2a-4ed5-464c-82f1-0fcaaf455cea 2 Category 2981 urn:ddi:dk.dst:444c9bd1-5bd9-403b-aab6-a3bea0926aba:28 dk.dst 444c9bd1-5bd9-403b-aab6-a3bea0926aba 28 dk.dst e491e766-c02d-470d-b008-6450f47719c6 2 Category 3613 urn:ddi:dk.dst:e8335ea2-d87d-4a07-866b-a0bef1e7f28e:28 dk.dst e8335ea2-d87d-4a07-866b-a0bef1e7f28e 28 dk.dst f3729788-8238-4e53-be7c-03d05a87d704 2 Category 3727 urn:ddi:dk.dst:41e84be9-afde-4e4f-a11a-9d85e5169254:28 dk.dst 41e84be9-afde-4e4f-a11a-9d85e5169254 28 dk.dst 6b4b7a0a-9062-49ae-a9b2-015a18f7a5c6 2 Category 3787 urn:ddi:dk.dst:45ed75fd-2c39-4cc4-be65-d985017ef4ae:28 dk.dst 45ed75fd-2c39-4cc4-be65-d985017ef4ae 28 dk.dst 32b01b1d-02a9-40b6-b3e6-888ffd06bb41 2 Category 3808 urn:ddi:dk.dst:5f80fd0a-2d66-47f9-bbef-6ab7f27d729e:28 dk.dst 5f80fd0a-2d66-47f9-bbef-6ab7f27d729e 28 dk.dst 0d79a686-2c84-4c0b-b391-e4684065acf4 2 Category 3950 urn:ddi:dk.dst:4955fbcd-34a8-43d1-9b49-948df3058a1c:28 dk.dst 4955fbcd-34a8-43d1-9b49-948df3058a1c 28 dk.dst f7312bb3-6f6d-4d62-8938-beb3d945c5e5 2 Category 395015 urn:ddi:dk.dst:283ba960-0104-45fb-85a7-eb9565f6a4c3:28 dk.dst 283ba960-0104-45fb-85a7-eb9565f6a4c3 28 dk.dst 93c1a2c5-8969-4d7c-bec3-fb0b6b14f0d5 2 Category 39501510 urn:ddi:dk.dst:d9d40189-90bd-4836-b749-f34c76e1b4f8:28 dk.dst d9d40189-90bd-4836-b749-f34c76e1b4f8 28 dk.dst 1e74cf61-8203-4796-ac8b-82c6ac594416 2 Category 3705 urn:ddi:dk.dst:7be8e57f-df20-4e0f-a3a0-ac9df8a302f7:28 dk.dst 7be8e57f-df20-4e0f-a3a0-ac9df8a302f7 28 dk.dst c1808bd0-402c-4582-ad9c-de9f379a42bc 2 Category 3741 urn:ddi:dk.dst:fa538993-f9bc-494c-9bb7-02b24d7c59b6:28 dk.dst fa538993-f9bc-494c-9bb7-02b24d7c59b6 28 dk.dst 99fb09ff-b7e7-4545-9186-f4131428ee4a 2 Category 3786 urn:ddi:dk.dst:baa6d551-696c-4466-a2aa-c03fb3490fe8:28 dk.dst baa6d551-696c-4466-a2aa-c03fb3490fe8 28 dk.dst 56515f9e-edeb-4914-964b-c91723e89570 2 Category 4051 urn:ddi:dk.dst:9c3feb4d-2f99-46c2-a799-66ea1e37e649:28 dk.dst 9c3feb4d-2f99-46c2-a799-66ea1e37e649 28 dk.dst d6bb847a-a803-4d3e-8df5-2452a6f9c7a3 2 Category 39501520 urn:ddi:dk.dst:b9a5d5b1-9c41-4ea3-b1d6-e501ee77b162:28 dk.dst b9a5d5b1-9c41-4ea3-b1d6-e501ee77b162 28 dk.dst 425df991-5073-41f5-a580-838e635b45b3 2 Category 2954 urn:ddi:dk.dst:5e981957-7f05-4cd6-8bd8-32d01afbd5a1:28 dk.dst 5e981957-7f05-4cd6-8bd8-32d01afbd5a1 28 dk.dst 44bfdea5-9bdf-4ed5-87e7-f051a1fcb589 2 Category 2957 urn:ddi:dk.dst:6332d028-6810-4169-83bc-7c9ae49ffb22:28 dk.dst 6332d028-6810-4169-83bc-7c9ae49ffb22 28 dk.dst 4093b0d4-bd17-4fd9-ad0f-6edd06717f44 2 Category 3602 urn:ddi:dk.dst:b0de449b-ef11-44e0-8ba3-26fede96e9ea:28 dk.dst b0de449b-ef11-44e0-8ba3-26fede96e9ea 28 dk.dst 84cd3df1-6758-494a-a71f-a1f7a85dd89a 2 Category 3635 urn:ddi:dk.dst:1039d849-b157-4a3c-839d-b83f2cdb0076:28 dk.dst 1039d849-b157-4a3c-839d-b83f2cdb0076 28 dk.dst 280087a3-4d63-469a-8a2a-e96b40477060 2 Category 3706 urn:ddi:dk.dst:f7782b27-8d0c-4b63-a9eb-058307918b77:28 dk.dst f7782b27-8d0c-4b63-a9eb-058307918b77 28 dk.dst c10dacd2-8eb1-4bf2-a00d-13498890305d 2 Category 39501525 urn:ddi:dk.dst:8bfcb11b-737d-44e4-8637-bdbbfbf2d975:28 dk.dst 8bfcb11b-737d-44e4-8637-bdbbfbf2d975 28 dk.dst 4ab49c68-4844-4967-b2c3-874cde9e6998 2 Category 3604 urn:ddi:dk.dst:1f858805-18f3-4693-bd36-11414790c483:28 dk.dst 1f858805-18f3-4693-bd36-11414790c483 28 dk.dst d28e434f-7823-4784-b27a-f298b59a6757 2 Category 39501535 urn:ddi:dk.dst:6dbd982b-67c1-4c74-8481-44465a02966a:28 dk.dst 6dbd982b-67c1-4c74-8481-44465a02966a 28 dk.dst 96d38797-0f8f-4eeb-a281-7b98ae1225b1 2 Category 3608 urn:ddi:dk.dst:8cf8e96f-21a9-4cfa-9650-fe9276f8dbc9:28 dk.dst 8cf8e96f-21a9-4cfa-9650-fe9276f8dbc9 28 dk.dst 360ecc78-5716-4888-88d7-10ec3ed6374c 2 Category 39501540 urn:ddi:dk.dst:b830e6fc-6f82-4693-b0b9-23b685d16b6e:28 dk.dst b830e6fc-6f82-4693-b0b9-23b685d16b6e 28 dk.dst dce11312-6a84-48f8-9ee9-df37fb343c32 2 Category 3740 urn:ddi:dk.dst:1d6377af-c88c-42c8-87f7-a12a3842e0d0:28 dk.dst 1d6377af-c88c-42c8-87f7-a12a3842e0d0 28 dk.dst a2d68d54-05b1-4f00-bdf3-1cd1dde3b343 2 Category 3955 urn:ddi:dk.dst:03826108-0fcf-48e4-8c5f-1727d65f7f35:28 dk.dst 03826108-0fcf-48e4-8c5f-1727d65f7f35 28 dk.dst 5b72c310-127f-4ac1-ab8a-69462ad2992a 2 Category 395510 urn:ddi:dk.dst:87723572-7cf8-411c-97e6-e083098c3d68:28 dk.dst 87723572-7cf8-411c-97e6-e083098c3d68 28 dk.dst 98f65f34-e2c0-4759-af11-dda13e824aea 2 Category 39551060 urn:ddi:dk.dst:ceff1595-c709-4ae8-b359-dd0d2e78cdf2:28 dk.dst ceff1595-c709-4ae8-b359-dd0d2e78cdf2 28 dk.dst 1e2c5fb1-6f73-474a-b6bd-12f47702e4f9 2 Category 0258 urn:ddi:dk.dst:6995b353-e1ad-441a-a8c1-4be93ecfa780:28 dk.dst 6995b353-e1ad-441a-a8c1-4be93ecfa780 28 dk.dst f83fa66a-69b3-46f9-bbd3-b25c7251fa30 2 Category 2915 urn:ddi:dk.dst:b90d4c8e-0d60-42ed-b508-f144472b6c31:28 dk.dst b90d4c8e-0d60-42ed-b508-f144472b6c31 28 dk.dst b26bc222-211e-4b76-917d-e8fac5aee2c7 2 Category 3678 urn:ddi:dk.dst:41f2bb8d-82be-4b33-a88e-8c5be50036b3:28 dk.dst 41f2bb8d-82be-4b33-a88e-8c5be50036b3 28 dk.dst 65ebbf70-d0a4-474b-9d41-22467989c0fb 2 Category 3680 urn:ddi:dk.dst:16568b9d-5b96-4fd3-861c-418fde258acd:28 dk.dst 16568b9d-5b96-4fd3-861c-418fde258acd 28 dk.dst da104a08-343c-44b7-9d1b-c716e85fe837 2 Category 3686 urn:ddi:dk.dst:07ef9ee4-e244-4405-af2b-7682fccb396e:28 dk.dst 07ef9ee4-e244-4405-af2b-7682fccb396e 28 dk.dst cd9c17ff-8c79-4724-a632-2690acc30daf 2 Category 3743 urn:ddi:dk.dst:8deb597a-1874-430e-9aa8-a82143117808:28 dk.dst 8deb597a-1874-430e-9aa8-a82143117808 28 dk.dst 014b1eb1-aafe-48be-954f-fe79d9a07a21 2 Category 3754 urn:ddi:dk.dst:8874a00a-905e-4bdb-8733-a8fcd19a85e2:28 dk.dst 8874a00a-905e-4bdb-8733-a8fcd19a85e2 28 dk.dst 172a1786-37a4-43cd-844f-c720d30c8654 2 Category 3776 urn:ddi:dk.dst:70153741-5f59-471f-96bd-698f42d0c10f:28 dk.dst 70153741-5f59-471f-96bd-698f42d0c10f 28 dk.dst bf7a6de8-7019-4041-8e5c-5d85d12a1310 2 Category 3784 urn:ddi:dk.dst:5f13f795-b77d-4c52-98ba-8bec1952afd0:28 dk.dst 5f13f795-b77d-4c52-98ba-8bec1952afd0 28 dk.dst 40dd391d-5b74-4c3d-95dc-2d349c00529c 2 Category 3792 urn:ddi:dk.dst:b559ea4b-9395-4448-9514-388a80528605:28 dk.dst b559ea4b-9395-4448-9514-388a80528605 28 dk.dst f2041336-ad03-4404-a079-dae5866bd18c 2 Category 3796 urn:ddi:dk.dst:5ef777ee-f199-4d81-adeb-45d98df7521a:28 dk.dst 5ef777ee-f199-4d81-adeb-45d98df7521a 28 dk.dst 9eed21e9-a64b-483e-ac7c-3c61815803d3 2 Category 395520 urn:ddi:dk.dst:f4877d2d-886b-4740-b771-8644e6f40350:28 dk.dst f4877d2d-886b-4740-b771-8644e6f40350 28 dk.dst 2feb4451-a5aa-40d6-8580-55ade44d029d 2 Category 39552010 urn:ddi:dk.dst:1a267f8f-05c9-4020-9252-3a43b8ae9f68:28 dk.dst 1a267f8f-05c9-4020-9252-3a43b8ae9f68 28 dk.dst ca0f4213-4969-414a-94f4-9706f1aaa4ec 2 Category 2917 urn:ddi:dk.dst:c36c1150-9ad2-4375-ab45-591a16b9a511:28 dk.dst c36c1150-9ad2-4375-ab45-591a16b9a511 28 dk.dst 45892c12-f37f-4bfb-8719-47751f3aff82 2 Category 2924 urn:ddi:dk.dst:c33496ac-79ec-449d-a2cf-2510736f6c7a:28 dk.dst c33496ac-79ec-449d-a2cf-2510736f6c7a 28 dk.dst 2a51e051-0582-48b8-b40e-3e7396d46541 2 Category 2926 urn:ddi:dk.dst:df7088df-0445-4674-80b2-5d06b0f8fab0:28 dk.dst df7088df-0445-4674-80b2-5d06b0f8fab0 28 dk.dst 424f2717-e9c4-4a54-b5a2-ec5349d7c480 2 Category 3648 urn:ddi:dk.dst:e0c41783-18d6-4eb9-b807-8e389732ca68:28 dk.dst e0c41783-18d6-4eb9-b807-8e389732ca68 28 dk.dst ab6cddf3-251e-4484-bf44-68c831fe793a 2 Category 3675 urn:ddi:dk.dst:4b2a5f11-d8b4-40e3-b49f-23cbf836a801:28 dk.dst 4b2a5f11-d8b4-40e3-b49f-23cbf836a801 28 dk.dst 3d85f7b4-0cb3-49c9-bb0d-6a458ac9f941 2 Category 3725 urn:ddi:dk.dst:c720429c-22ec-4827-8d7e-a1889e9a5570:28 dk.dst c720429c-22ec-4827-8d7e-a1889e9a5570 28 dk.dst 92493c49-d861-474e-8b22-5c65a233be1e 2 Category 3758 urn:ddi:dk.dst:f0ead1e4-aae3-4929-93c5-46fc1ade3ef2:28 dk.dst f0ead1e4-aae3-4929-93c5-46fc1ade3ef2 28 dk.dst b0b5dd9c-e198-4495-a2d0-cdad70b62a20 2 Category 39552020 urn:ddi:dk.dst:6181cb3f-5454-48ad-b21b-bdccd3dbd4de:28 dk.dst 6181cb3f-5454-48ad-b21b-bdccd3dbd4de 28 dk.dst 329a98d9-3665-403e-baed-391e79575c29 2 Category 2900 urn:ddi:dk.dst:ebedd399-b513-4599-a856-7fbca864cc33:28 dk.dst ebedd399-b513-4599-a856-7fbca864cc33 28 dk.dst 9e673d3c-48f7-4b95-9bad-ca5e48defb7c 2 Category 2921 urn:ddi:dk.dst:ee2a3aac-d7c7-463e-8306-db33d2e5fce7:28 dk.dst ee2a3aac-d7c7-463e-8306-db33d2e5fce7 28 dk.dst 7062a44d-bb00-4dcc-9d18-a172e3092f4c 2 Category 3664 urn:ddi:dk.dst:a7178c22-0233-4a02-8277-caeee44dad3d:28 dk.dst a7178c22-0233-4a02-8277-caeee44dad3d 28 dk.dst 85480b31-4c65-40fe-978f-4da2cd3169c8 2 Category 395530 urn:ddi:dk.dst:b911996d-72ed-444b-bf6a-a49e91d03a60:28 dk.dst b911996d-72ed-444b-bf6a-a49e91d03a60 28 dk.dst f46e3b2d-a88d-4cfb-9562-3f155902d0e5 2 Category 39553010 urn:ddi:dk.dst:c11c9c39-18e8-4592-8dfc-76599241d3e6:28 dk.dst c11c9c39-18e8-4592-8dfc-76599241d3e6 28 dk.dst 78b7af97-377c-4e93-9536-d6bed760f262 2 Category 3364 urn:ddi:dk.dst:40dc1e4d-4de2-4f6b-8914-6f7143e181e7:28 dk.dst 40dc1e4d-4de2-4f6b-8914-6f7143e181e7 28 dk.dst a96824da-f6b4-4c8f-96eb-21228fea9dd8 2 Category 3656 urn:ddi:dk.dst:24fafd35-6535-40e0-a422-137fe9d19652:28 dk.dst 24fafd35-6535-40e0-a422-137fe9d19652 28 dk.dst 4fe4ffa2-17f6-4356-9510-35b31e68e612 2 Category 3671 urn:ddi:dk.dst:f025e8c8-ca44-43e1-906e-54991ee2d9e6:28 dk.dst f025e8c8-ca44-43e1-906e-54991ee2d9e6 28 dk.dst e0be5af7-9d12-475f-8aa7-0eea418e23bf 2 Category 3693 urn:ddi:dk.dst:6f0d10ca-5281-45be-93dc-db773a833952:28 dk.dst 6f0d10ca-5281-45be-93dc-db773a833952 28 dk.dst cb6e4377-ac3a-4d41-a521-35883cef16ec 2 Category 3707 urn:ddi:dk.dst:498bd0ea-8e92-4db5-9a2d-3461c0271e22:28 dk.dst 498bd0ea-8e92-4db5-9a2d-3461c0271e22 28 dk.dst 4b6d08b0-46a0-4bf3-822c-492fb41a5102 2 Category 3708 urn:ddi:dk.dst:5b7c77ef-6edc-483c-89e9-5e6ada1e7f72:28 dk.dst 5b7c77ef-6edc-483c-89e9-5e6ada1e7f72 28 dk.dst 5df8b6d5-e962-4188-a87f-dfa8b0fa97bc 2 Category 3751 urn:ddi:dk.dst:217719e5-7b4a-4f0c-b074-61c80a5db5ed:28 dk.dst 217719e5-7b4a-4f0c-b074-61c80a5db5ed 28 dk.dst 3e8a1b49-2de0-44bc-b730-2c3a906f4432 2 Category 395535 urn:ddi:dk.dst:292d0d8b-cada-4310-9b2c-33b44a389c00:28 dk.dst 292d0d8b-cada-4310-9b2c-33b44a389c00 28 dk.dst 306776da-7e62-4157-8cc6-6ef2e9b54846 2 Category 39553515 urn:ddi:dk.dst:95bd9de4-095d-4687-8bba-2864744e6572:28 dk.dst 95bd9de4-095d-4687-8bba-2864744e6572 28 dk.dst 5da0d3cb-1a53-439b-a940-13769104064b 2 Category 3606 urn:ddi:dk.dst:f117b80a-bb1e-4248-8333-acb518a3cebc:28 dk.dst f117b80a-bb1e-4248-8333-acb518a3cebc 28 dk.dst 97430b51-cc2c-4c16-b45f-fa07bb3569b4 2 Category 39553525 urn:ddi:dk.dst:ec3aa0ea-c309-4cfb-9424-86aee30f3a49:28 dk.dst ec3aa0ea-c309-4cfb-9424-86aee30f3a49 28 dk.dst 1116a87e-e38a-447d-96fa-96752802f29b 2 Category 0254 urn:ddi:dk.dst:f8fec77b-73bb-4cdc-8926-8fe91f3f38c4:28 dk.dst f8fec77b-73bb-4cdc-8926-8fe91f3f38c4 28 dk.dst 52c8daac-5b42-41c5-a605-894af349cfdc 2 Category 2905 urn:ddi:dk.dst:82c1ecdd-d2b0-4ffb-a0f5-6c44e723e060:28 dk.dst 82c1ecdd-d2b0-4ffb-a0f5-6c44e723e060 28 dk.dst 8fd6e720-e9ea-4983-ba5d-29a389ef3178 2 Category 2914 urn:ddi:dk.dst:605d6bf4-efe4-4bb1-b031-5961efff0c8d:28 dk.dst 605d6bf4-efe4-4bb1-b031-5961efff0c8d 28 dk.dst 03af020a-1485-4251-87e5-fe172a31a4bf 2 Category 2925 urn:ddi:dk.dst:d53a3584-7c78-4578-bf0b-2e2bf08ac058:28 dk.dst d53a3584-7c78-4578-bf0b-2e2bf08ac058 28 dk.dst 867457f2-8a08-43d4-9be9-a17804babbe5 2 Category 3610 urn:ddi:dk.dst:b879a405-28d3-4045-bbee-f3d70a092d72:28 dk.dst b879a405-28d3-4045-bbee-f3d70a092d72 28 dk.dst 844e7f4a-0abd-4e4f-ba53-7fffabd99f00 2 Category 3650 urn:ddi:dk.dst:e62074ec-8b21-448b-a034-c8b7efbc593b:28 dk.dst e62074ec-8b21-448b-a034-c8b7efbc593b 28 dk.dst f7527838-c34b-4f41-a6f6-2b62d92f3b04 2 Category 3669 urn:ddi:dk.dst:f31e0406-1fe4-43eb-8a40-643d89249876:28 dk.dst f31e0406-1fe4-43eb-8a40-643d89249876 28 dk.dst 2218ebe1-0e30-4955-a0d6-4ebf41b59ee0 2 Category 3670 urn:ddi:dk.dst:d35670fc-8f4e-4fb9-843a-2478ea34eb5c:28 dk.dst d35670fc-8f4e-4fb9-843a-2478ea34eb5c 28 dk.dst 6c3f5362-30d6-4628-8233-6233c1899445 2 Category 3712 urn:ddi:dk.dst:53395709-4a4a-4cb0-9a33-ebfed82f6889:28 dk.dst 53395709-4a4a-4cb0-9a33-ebfed82f6889 28 dk.dst 1c6b6aa8-1a89-4e1a-816f-4ecb57e1c398 2 Category 3713 urn:ddi:dk.dst:e66ab038-f059-4afb-ab9e-9d50da7f4095:28 dk.dst e66ab038-f059-4afb-ab9e-9d50da7f4095 28 dk.dst cd6c9e0f-27e4-470c-b5fa-c7b1d6da0d84 2 Category 3759 urn:ddi:dk.dst:a2cf1ab3-b3a1-49cd-942b-036d957dbd62:28 dk.dst a2cf1ab3-b3a1-49cd-942b-036d957dbd62 28 dk.dst 9989b4d1-a050-467b-8902-e6408b4707c8 2 Category 3794 urn:ddi:dk.dst:a05b99a6-cdd4-483f-bfd6-5a53865f8640:28 dk.dst a05b99a6-cdd4-483f-bfd6-5a53865f8640 28 dk.dst ea87b3ae-27f6-4b7e-b61d-c35fa9ac4edf 2 Category 3795 urn:ddi:dk.dst:46221040-b872-43e4-8660-777834ad021d:28 dk.dst 46221040-b872-43e4-8660-777834ad021d 28 dk.dst 1f255bb1-0b0f-4f71-8fb3-4fee108a20ee 2 Category 3882 urn:ddi:dk.dst:5d93d952-0729-4c2d-b8e0-fc30e41ab3f0:28 dk.dst 5d93d952-0729-4c2d-b8e0-fc30e41ab3f0 28 dk.dst 6ed32154-3f5c-4205-8a47-c818680c8b82 2 Category 395545 urn:ddi:dk.dst:cff14298-58ed-4c83-b242-9f2ff32bd569:28 dk.dst cff14298-58ed-4c83-b242-9f2ff32bd569 28 dk.dst 08a37264-2ec8-4744-b411-ff064b3f25e6 2 Category 39554510 urn:ddi:dk.dst:3fdcf966-08ee-4951-b3cb-c7c3c46f159f:28 dk.dst 3fdcf966-08ee-4951-b3cb-c7c3c46f159f 28 dk.dst 10867c07-9159-48ca-9be7-66caa8e2e368 2 Category 3624 urn:ddi:dk.dst:cda1ed73-eb9c-42b2-a391-fecd7e19cf86:28 dk.dst cda1ed73-eb9c-42b2-a391-fecd7e19cf86 28 dk.dst eee4d935-f0bc-4950-8339-0948035aaf02 2 Category 395550 urn:ddi:dk.dst:cfe69d1e-4800-4ec5-9ccb-0ea04b07046b:28 dk.dst cfe69d1e-4800-4ec5-9ccb-0ea04b07046b 28 dk.dst 1bffe82e-8b3c-49ac-a801-23f399636423 2 Category 39555010 urn:ddi:dk.dst:10822396-af00-463c-a57b-a89339e1d6d8:28 dk.dst 10822396-af00-463c-a57b-a89339e1d6d8 28 dk.dst 6d266099-a344-410c-aa9b-b75c2ff63e9d 2 Category 2920 urn:ddi:dk.dst:92b85db2-4201-4015-aa9a-8b3cf8d144ff:28 dk.dst 92b85db2-4201-4015-aa9a-8b3cf8d144ff 28 dk.dst a27984af-8e99-4eab-9c85-3724ae0b8378 2 Category 3681 urn:ddi:dk.dst:3eac098d-48d6-4bdf-be3f-5777376a632d:28 dk.dst 3eac098d-48d6-4bdf-be3f-5777376a632d 28 dk.dst 79d4ba28-c9c3-451e-b80e-594f79b15e57 2 Category 3682 urn:ddi:dk.dst:2511a53a-2dc8-4c13-97b6-17fc50b3ba4a:28 dk.dst 2511a53a-2dc8-4c13-97b6-17fc50b3ba4a 28 dk.dst 1e07ab8e-11ec-4e87-bec0-1d263c0470e6 2 Category 3683 urn:ddi:dk.dst:57a181c8-ef5d-4590-b505-5b60bf1eb34c:28 dk.dst 57a181c8-ef5d-4590-b505-5b60bf1eb34c 28 dk.dst 46f90350-4e34-4f37-a427-9eae1b0f5116 2 Category 3756 urn:ddi:dk.dst:bf9acf61-2684-48e4-a73f-dbf7573278c6:28 dk.dst bf9acf61-2684-48e4-a73f-dbf7573278c6 28 dk.dst 26801aa7-ebea-44a7-82bd-8505bf9351ed 2 Category 3757 urn:ddi:dk.dst:c827fd17-2d3c-4ed1-aa2c-3efc900eb67f:28 dk.dst c827fd17-2d3c-4ed1-aa2c-3efc900eb67f 28 dk.dst 91c209b2-08fb-44a1-9e1d-c43bc412e1fb 2 Category 395590 urn:ddi:dk.dst:e9a5426e-2fdf-4208-b8fc-5bb26bf7538c:28 dk.dst e9a5426e-2fdf-4208-b8fc-5bb26bf7538c 28 dk.dst 64c01dec-cfcb-49f8-8370-5c4e15b61d84 2 Category 39559010 urn:ddi:dk.dst:0fb98c72-1349-4dee-8e44-f94ea5e4d652:28 dk.dst 0fb98c72-1349-4dee-8e44-f94ea5e4d652 28 dk.dst e400a580-b1da-40bb-ba65-56621218937d 2 Category 3739 urn:ddi:dk.dst:2fb2ed8a-d309-44cd-b0f4-a948d1ab8d46:28 dk.dst 2fb2ed8a-d309-44cd-b0f4-a948d1ab8d46 28 dk.dst 49ec8d68-8cdb-40bf-8324-54dab2b35846 2 Category 39559020 urn:ddi:dk.dst:0eae1d1b-482c-4892-ac13-10e3606aa4a0:28 dk.dst 0eae1d1b-482c-4892-ac13-10e3606aa4a0 28 dk.dst d93db3e5-4264-4b2d-a245-8a2e7437c011 2 Category 3742 urn:ddi:dk.dst:c9189101-d200-4194-9f55-a4185a8cf5d3:28 dk.dst c9189101-d200-4194-9f55-a4185a8cf5d3 28 dk.dst 7e86b0d0-6689-4ccf-b8c9-5c41ce5f5832 2 Category 39559030 urn:ddi:dk.dst:71809afc-20fa-4096-8078-9a39e70ec01e:28 dk.dst 71809afc-20fa-4096-8078-9a39e70ec01e 28 dk.dst aeef0150-207c-4743-9000-18ec23135aa3 2 Category 2975 urn:ddi:dk.dst:d7233d25-e080-4120-9507-875757c0695d:28 dk.dst d7233d25-e080-4120-9507-875757c0695d 28 dk.dst d6752179-e00d-47a3-9a5a-64d7b5d925fc 2 Category 3661 urn:ddi:dk.dst:12f14a5d-1ed1-4953-972e-29d0a8972542:28 dk.dst 12f14a5d-1ed1-4953-972e-29d0a8972542 28 dk.dst 16f028a4-7ec9-42df-866c-c61865013037 2 Category 39559040 urn:ddi:dk.dst:cde6fd4b-e0d8-487b-99b3-053ad61027de:28 dk.dst cde6fd4b-e0d8-487b-99b3-053ad61027de 28 dk.dst c4b24839-ee92-4d8c-8941-2b6036ca1bab 2 Category 2974 urn:ddi:dk.dst:fde3d968-1cc1-4749-a12d-6e49a2c9a2ff:28 dk.dst fde3d968-1cc1-4749-a12d-6e49a2c9a2ff 28 dk.dst fc5a7684-971d-4371-bff4-03ee00116241 2 Category 3662 urn:ddi:dk.dst:d764429f-1226-4a70-8676-b55c9b97cf9d:28 dk.dst d764429f-1226-4a70-8676-b55c9b97cf9d 28 dk.dst e510567b-1ae9-4fd6-abe1-f24cde72e28a 2 Category 39559050 urn:ddi:dk.dst:e9ac4005-d8bb-4732-8f16-91d0b4af9aa3:28 dk.dst e9ac4005-d8bb-4732-8f16-91d0b4af9aa3 28 dk.dst d58429e4-f775-4bfa-9492-074d738ea945 2 Category 3622 urn:ddi:dk.dst:edc7d41a-81b0-4d13-b625-e8c9c59a9dc2:28 dk.dst edc7d41a-81b0-4d13-b625-e8c9c59a9dc2 28 dk.dst a9e55f35-5a94-4086-ae01-8ed771bd7cfb 2 Category 3783 urn:ddi:dk.dst:baabf0ee-622f-44d5-adfe-9aaa6166bd9d:28 dk.dst baabf0ee-622f-44d5-adfe-9aaa6166bd9d 28 dk.dst 97e3a50f-3f55-48c4-9d2d-725b478935b0 2 Category 3965 urn:ddi:dk.dst:3338f058-1735-4f41-99ff-580b72626594:28 dk.dst 3338f058-1735-4f41-99ff-580b72626594 28 dk.dst 3c8039f3-2e6a-4ce5-8464-883f180f5829 2 Category 396510 urn:ddi:dk.dst:f5b5ad12-d9ed-47b4-9e6b-5200e5b6e94f:28 dk.dst f5b5ad12-d9ed-47b4-9e6b-5200e5b6e94f 28 dk.dst e99524f4-b801-4164-a75a-87c08194444a 2 Category 39651010 urn:ddi:dk.dst:16c5127f-2690-4e4d-b85f-430f12385497:28 dk.dst 16c5127f-2690-4e4d-b85f-430f12385497 28 dk.dst c8a0ec4b-a24d-4fc6-bd98-19773f245ded 2 Category 3599 urn:ddi:dk.dst:b1cce7ed-1d8c-45fb-b8e0-5d1e3d1df690:28 dk.dst b1cce7ed-1d8c-45fb-b8e0-5d1e3d1df690 28 dk.dst ce7f4e55-ee73-42c1-a3e5-39816a828df9 2 Category 3601 urn:ddi:dk.dst:61adc933-42ed-450e-aea0-6719256f228d:28 dk.dst 61adc933-42ed-450e-aea0-6719256f228d 28 dk.dst 246af5bf-ffcd-4418-872d-4df638e5ae60 2 Category 3614 urn:ddi:dk.dst:024c017d-9124-423c-af66-fc9e9284db77:28 dk.dst 024c017d-9124-423c-af66-fc9e9284db77 28 dk.dst 3cff3286-f5c5-4f3c-8c0f-a243c0ed1e7c 2 Category 3616 urn:ddi:dk.dst:85f15eb4-395b-4246-9ee5-bd169c7d97eb:28 dk.dst 85f15eb4-395b-4246-9ee5-bd169c7d97eb 28 dk.dst a2e53719-4d98-401d-a1a6-2d026a9622f7 2 Category 396515 urn:ddi:dk.dst:33736a54-5286-4759-988c-316aa6356d40:28 dk.dst 33736a54-5286-4759-988c-316aa6356d40 28 dk.dst dbdb393a-71d2-4b28-9a75-d585bfdbd947 2 Category 39651510 urn:ddi:dk.dst:17c8f33c-7b7f-4b8f-b321-1686365dc565:28 dk.dst 17c8f33c-7b7f-4b8f-b321-1686365dc565 28 dk.dst 635184e6-e461-4dec-b9fb-0870e3ee3129 2 Category 3135 urn:ddi:dk.dst:1b6ddc72-2fdf-470d-b2c6-a4d032c20268:28 dk.dst 1b6ddc72-2fdf-470d-b2c6-a4d032c20268 28 dk.dst c3cd5f85-c0a8-4432-bf5b-fc14841c4259 2 Category 3715 urn:ddi:dk.dst:f04ae2a3-ffaa-4338-9baa-d829b0360842:28 dk.dst f04ae2a3-ffaa-4338-9baa-d829b0360842 28 dk.dst 357ccccc-bcd6-414c-be67-af970cb1253f 2 Category 3716 urn:ddi:dk.dst:e781e8a3-31ee-4a7f-815f-b94b13016f19:28 dk.dst e781e8a3-31ee-4a7f-815f-b94b13016f19 28 dk.dst a8ef6ef3-9470-4f64-b386-7c3a905e8ba8 2 Category 3723 urn:ddi:dk.dst:e6fe0a9d-334b-4d0f-b7eb-1c5d58a24d36:28 dk.dst e6fe0a9d-334b-4d0f-b7eb-1c5d58a24d36 28 dk.dst 63249401-27cc-46a0-b351-4d770134f591 2 Category 3724 urn:ddi:dk.dst:18e8e53e-89d8-40e1-858a-efda6c72a73d:28 dk.dst 18e8e53e-89d8-40e1-858a-efda6c72a73d 28 dk.dst c7355d1a-7706-4e51-8a83-2aadee1b7d66 2 Category 396535 urn:ddi:dk.dst:bc9144da-dec8-4648-8bf1-b3aa277ece5a:28 dk.dst bc9144da-dec8-4648-8bf1-b3aa277ece5a 28 dk.dst 086e9d63-be4b-43e3-8d29-3d306a13fcd1 2 Category 39653510 urn:ddi:dk.dst:15e621a5-abf2-474c-88e2-39ce5696e70d:28 dk.dst 15e621a5-abf2-474c-88e2-39ce5696e70d 28 dk.dst c82fe765-1c0e-4542-b143-824a86ed60e1 2 Category 3714 urn:ddi:dk.dst:204b4ed6-5827-4bac-812c-5282cc1f2cbf:28 dk.dst 204b4ed6-5827-4bac-812c-5282cc1f2cbf 28 dk.dst 28fc8b32-0e44-48f1-82dd-005ddff0cab9 2 Category 3720 urn:ddi:dk.dst:b783093f-9816-4a10-b47c-073d6cefbadc:28 dk.dst b783093f-9816-4a10-b47c-073d6cefbadc 28 dk.dst 0702891b-077f-42f6-8b4e-0dba88afa473 2 Category 3722 urn:ddi:dk.dst:dc47b0b4-6319-45ad-97cc-cad88803c496:28 dk.dst dc47b0b4-6319-45ad-97cc-cad88803c496 28 dk.dst cd4f5ca5-c70f-4d61-b017-7ad4c3502552 2 Category 3729 urn:ddi:dk.dst:e24d8428-383b-45cb-b503-c253fa8b8b90:28 dk.dst e24d8428-383b-45cb-b503-c253fa8b8b90 28 dk.dst a04ce452-ceb1-40c8-9ba6-e0cff7b426e9 2 Category 3731 urn:ddi:dk.dst:d2f632eb-1647-47af-abaa-5798da470915:28 dk.dst d2f632eb-1647-47af-abaa-5798da470915 28 dk.dst b27c7bd8-5f42-4018-8f4b-9570f2f68239 2 Category 3772 urn:ddi:dk.dst:d0aa8044-3b7f-4310-8ac4-d3068f155558:28 dk.dst d0aa8044-3b7f-4310-8ac4-d3068f155558 28 dk.dst e5f16995-1b74-433e-90a3-f65434699e68 2 Category 3871 urn:ddi:dk.dst:c92aae5d-29e8-4cad-8928-e05a6b4f6611:28 dk.dst c92aae5d-29e8-4cad-8928-e05a6b4f6611 28 dk.dst eefc7ed7-3d28-4233-8d9e-ce7481bf9260 2 Category 3873 urn:ddi:dk.dst:4a3acc9a-1160-4d52-a3d4-6cba173318c6:28 dk.dst 4a3acc9a-1160-4d52-a3d4-6cba173318c6 28 dk.dst 18fed50e-be22-4aa1-8525-f9cf3bc76e49 2 Category 3874 urn:ddi:dk.dst:f9682ccc-c3e7-4f11-8942-745726376102:28 dk.dst f9682ccc-c3e7-4f11-8942-745726376102 28 dk.dst 5c74182b-2de2-4e64-bec9-dce6a2ac4c1a 2 Category 3883 urn:ddi:dk.dst:9f13a86c-d86f-4bc0-9a13-da45cded2357:28 dk.dst 9f13a86c-d86f-4bc0-9a13-da45cded2357 28 dk.dst 87c090ad-9701-486e-8254-0e5e9e9d2d52 2 Category 39653515 urn:ddi:dk.dst:6b684717-29b6-436c-b5c0-28f09821803c:28 dk.dst 6b684717-29b6-436c-b5c0-28f09821803c 28 dk.dst 16a9d2e6-3bf9-44f2-ad9e-6dcf0074a693 2 Category 3719 urn:ddi:dk.dst:d92c2be6-eaeb-47a7-9abd-05ae6e4aa3e6:28 dk.dst d92c2be6-eaeb-47a7-9abd-05ae6e4aa3e6 28 dk.dst 571eb855-3c12-457b-bedd-52d789a4f779 2 Category 3728 urn:ddi:dk.dst:7d323725-ab23-4c5e-8c78-4a65aebdb75c:28 dk.dst 7d323725-ab23-4c5e-8c78-4a65aebdb75c 28 dk.dst e41a5b3a-7af6-47f1-923a-6e6da218af45 2 Category 3730 urn:ddi:dk.dst:1b288495-858d-418c-841e-27568d46ac9c:28 dk.dst 1b288495-858d-418c-841e-27568d46ac9c 28 dk.dst bad07650-5c48-4cbf-913a-762ab0eac25a 2 Category 3773 urn:ddi:dk.dst:2d8c3223-5805-4862-886b-7aa521166e9b:28 dk.dst 2d8c3223-5805-4862-886b-7aa521166e9b 28 dk.dst 3cb16889-dfb6-42ed-993a-505b5cf4d013 2 Category 3777 urn:ddi:dk.dst:b67f21b6-43ca-4d8f-a301-37ebd0b73430:28 dk.dst b67f21b6-43ca-4d8f-a301-37ebd0b73430 28 dk.dst c20a08a5-1653-49a7-a2cc-5b9b3f3f978a 2 Category 396540 urn:ddi:dk.dst:3f172fe5-eb2e-4c9f-9643-bb2916e4d110:28 dk.dst 3f172fe5-eb2e-4c9f-9643-bb2916e4d110 28 dk.dst 844e7a04-36d9-4f2e-8f15-97d0de4c80b4 2 Category 39654010 urn:ddi:dk.dst:430a6377-d7e0-43ae-9df9-eb760f978d70:28 dk.dst 430a6377-d7e0-43ae-9df9-eb760f978d70 28 dk.dst 78c3d6e1-d1be-430c-a960-2246b4837605 2 Category 0285 urn:ddi:dk.dst:028c67bb-7c9d-44cb-8a32-e9a3c296c625:28 dk.dst 028c67bb-7c9d-44cb-8a32-e9a3c296c625 28 dk.dst b63a5d7e-fc4c-4930-ba19-02e97924ebf4 2 Category 2982 urn:ddi:dk.dst:5378dc4b-78c6-4edc-add1-324265530af8:28 dk.dst 5378dc4b-78c6-4edc-add1-324265530af8 28 dk.dst a7508963-cb25-4e88-a044-cd091d25630d 2 Category 3287 urn:ddi:dk.dst:76bcd384-631b-4819-ab71-be192aceb718:28 dk.dst 76bcd384-631b-4819-ab71-be192aceb718 28 dk.dst 6fed6ef3-03cc-4d82-bad3-f66bf0285a13 2 Category 3611 urn:ddi:dk.dst:72597e88-bdbb-47e3-a933-a50efc14cd72:28 dk.dst 72597e88-bdbb-47e3-a933-a50efc14cd72 28 dk.dst 02adca12-9cdf-4701-b251-7ea8c6d221f8 2 Category 3639 urn:ddi:dk.dst:cb9caf13-a236-4401-b125-159bc055b63d:28 dk.dst cb9caf13-a236-4401-b125-159bc055b63d 28 dk.dst 2779983a-8cee-4eea-81f5-f8e3dd3c0890 2 Category 3665 urn:ddi:dk.dst:0a94fea2-194b-474d-bbf1-01c0c5e53a2d:28 dk.dst 0a94fea2-194b-474d-bbf1-01c0c5e53a2d 28 dk.dst ca7b6110-cec3-4be0-9465-162df652ef08 2 Category 3717 urn:ddi:dk.dst:eaca73a5-31db-47e4-b594-83bb4e3db943:28 dk.dst eaca73a5-31db-47e4-b594-83bb4e3db943 28 dk.dst d73085e8-d6e1-4b72-8c73-8bbaefce2831 2 Category 3718 urn:ddi:dk.dst:32db277e-2eb6-4b69-b2d6-3454486986a9:28 dk.dst 32db277e-2eb6-4b69-b2d6-3454486986a9 28 dk.dst 3bd47b9c-cbe2-4769-8d51-321f4e3c8faa 2 Category 3721 urn:ddi:dk.dst:cce5700a-f549-4d4a-bddd-cf5e140dc947:28 dk.dst cce5700a-f549-4d4a-bddd-cf5e140dc947 28 dk.dst 8bf6156c-6f5a-4331-ae2b-7359f79a4ddd 2 Category 3732 urn:ddi:dk.dst:683ebf01-00c9-444f-80b8-9b14c12382a5:28 dk.dst 683ebf01-00c9-444f-80b8-9b14c12382a5 28 dk.dst 13f9aded-cf4d-4ee2-8a64-c0e62a001881 2 Category 3733 urn:ddi:dk.dst:185ea211-1725-4a0a-9987-ff7735ab2930:28 dk.dst 185ea211-1725-4a0a-9987-ff7735ab2930 28 dk.dst 70409db8-9855-42b0-811f-6f4f3fa87d20 2 Category 3734 urn:ddi:dk.dst:65cee17b-879a-44bc-8ce0-1312b9e706cf:28 dk.dst 65cee17b-879a-44bc-8ce0-1312b9e706cf 28 dk.dst 2f202ddf-a873-42e0-bb4f-a31bdbb19cf8 2 Category 3749 urn:ddi:dk.dst:86aad719-fa12-48b7-b292-7c87da18dd88:28 dk.dst 86aad719-fa12-48b7-b292-7c87da18dd88 28 dk.dst 3ac1f865-83b0-4090-b7a0-0fc404394300 2 Category 3990 urn:ddi:dk.dst:59dd32a9-e57b-4aa2-820d-5e52202ece6e:28 dk.dst 59dd32a9-e57b-4aa2-820d-5e52202ece6e 28 dk.dst 1df5c2df-d1be-4e2c-83fe-2972a44fd10a 2 Category 399010 urn:ddi:dk.dst:eef8a9b3-9789-4927-bc9e-cda992141b21:28 dk.dst eef8a9b3-9789-4927-bc9e-cda992141b21 28 dk.dst 52513fbb-1d2c-4745-ad4b-d5c1abc1e866 2 Category 39901010 urn:ddi:dk.dst:f2e2aecb-377a-42b2-a9da-c14bd7671613:28 dk.dst f2e2aecb-377a-42b2-a9da-c14bd7671613 28 dk.dst e052c0e8-99bb-4daa-b119-7c015c8fbf22 2 Category 2923 urn:ddi:dk.dst:2d4f3129-975d-402d-8146-a89ce235979a:28 dk.dst 2d4f3129-975d-402d-8146-a89ce235979a 28 dk.dst 10d87502-7050-490d-9d14-3466d632e31f 2 Category 2978 urn:ddi:dk.dst:0143040f-9461-4f08-91d0-80ef690098ec:28 dk.dst 0143040f-9461-4f08-91d0-80ef690098ec 28 dk.dst ac4b0bc2-065b-4f56-a21f-8d40f4f04f34 2 Category 3737 urn:ddi:dk.dst:aaedec78-671b-475d-a1ed-e0f102a591dd:28 dk.dst aaedec78-671b-475d-a1ed-e0f102a591dd 28 dk.dst 90435a7f-e726-40e5-8b04-b51ae1f91317 2 Category 399025 urn:ddi:dk.dst:4c66362f-7307-470e-87af-6a6c48d7f497:28 dk.dst 4c66362f-7307-470e-87af-6a6c48d7f497 28 dk.dst d2bbad20-9be5-4e72-a052-ac4250dee062 2 Category 39902510 urn:ddi:dk.dst:d95db41e-4b97-44af-9f26-8c907d932dfe:28 dk.dst d95db41e-4b97-44af-9f26-8c907d932dfe 28 dk.dst f7fef56b-fb26-43b9-a8ad-85c32291bb58 2 Category 3735 urn:ddi:dk.dst:2e1a843f-8b87-4e17-84cc-41ea94950d06:28 dk.dst 2e1a843f-8b87-4e17-84cc-41ea94950d06 28 dk.dst 17102f85-fc0c-4745-966f-6e62141af864 2 Category 3738 urn:ddi:dk.dst:f42d1d45-f81d-4cae-969e-4c713e99a0c5:28 dk.dst f42d1d45-f81d-4cae-969e-4c713e99a0c5 28 dk.dst dd3b7580-efe9-43e2-bf8d-809c65854666 2 Category 3769 urn:ddi:dk.dst:0fdebccd-9e66-4371-b35f-9229cdfa30c2:28 dk.dst 0fdebccd-9e66-4371-b35f-9229cdfa30c2 28 dk.dst 153a4922-ea00-40d6-b003-6ddc9f2fcfde 2 Category 399030 urn:ddi:dk.dst:6daf6db4-85c7-4712-974a-0d32ccda05ae:28 dk.dst 6daf6db4-85c7-4712-974a-0d32ccda05ae 28 dk.dst a4ede07f-2c63-4718-b7d1-ac9f3d12adf8 2 Category 39903010 urn:ddi:dk.dst:2e54711c-ab97-48a5-9d70-ae823b7d253c:28 dk.dst 2e54711c-ab97-48a5-9d70-ae823b7d253c 28 dk.dst 59ef3d9a-86df-490c-92dd-9c4f0c1ea0f0 2 Category 0299 urn:ddi:dk.dst:7b8e73f6-fa7a-4227-9bc6-5157cccb8d11:28 dk.dst 7b8e73f6-fa7a-4227-9bc6-5157cccb8d11 28 dk.dst 2a02b4fc-2188-4845-b775-a161985bff9a 2 Category 3181 urn:ddi:dk.dst:5a8b2e59-3ea9-4483-add4-1100600e2fba:28 dk.dst 5a8b2e59-3ea9-4483-add4-1100600e2fba 28 dk.dst e8eb8092-72d2-4638-acc9-33a530be109d 2 Category 3998 urn:ddi:dk.dst:cc095c6b-8b60-490c-a6cd-be45ecc67127:28 dk.dst cc095c6b-8b60-490c-a6cd-be45ecc67127 28 dk.dst f8dfbcb9-bae4-4622-a120-36a707155700 2 Category 399810 urn:ddi:dk.dst:ee04b54f-273a-4be3-b006-4005d45a7202:28 dk.dst ee04b54f-273a-4be3-b006-4005d45a7202 28 dk.dst 893aa362-25ca-436b-945c-efc621127620 2 Category 39981030 urn:ddi:dk.dst:0906584a-9ff0-4b52-b024-78854c54bd3e:28 dk.dst 0906584a-9ff0-4b52-b024-78854c54bd3e 28 dk.dst 660243c2-b9ac-4aac-b832-0c65a116afdf 2 Category 9766 urn:ddi:dk.dst:bf831526-4255-4620-9999-bac8642cacca:28 dk.dst bf831526-4255-4620-9999-bac8642cacca 28 dk.dst 5c2f2a3b-ab1b-4782-961a-56f5d577fddc 2 Category 399815 urn:ddi:dk.dst:d5226f03-2936-4014-9bfe-98cb9947bef6:28 dk.dst d5226f03-2936-4014-9bfe-98cb9947bef6 28 dk.dst 8e8a4a55-7e60-44a7-a44e-8f04c10efc75 2 Category 39981510 urn:ddi:dk.dst:8f46b91d-fac0-49b7-80ed-dea0934a752b:28 dk.dst 8f46b91d-fac0-49b7-80ed-dea0934a752b 28 dk.dst ad309e66-81b5-4d72-8222-66191f134f87 2 Category 9719 urn:ddi:dk.dst:5350b7b8-aee6-4800-bca3-85485e4d1b0a:28 dk.dst 5350b7b8-aee6-4800-bca3-85485e4d1b0a 28 dk.dst 52184939-5873-4105-a087-4ae75752aea8 2 Category 9726 urn:ddi:dk.dst:e0ea2d97-4a2f-463c-8ad3-c30d9a6486e5:28 dk.dst e0ea2d97-4a2f-463c-8ad3-c30d9a6486e5 28 dk.dst 8e307b24-6396-4f66-8a2f-a1173ec80563 2 Category 39981515 urn:ddi:dk.dst:e2cd18f4-6237-4c44-b3c6-f09734657660:28 dk.dst e2cd18f4-6237-4c44-b3c6-f09734657660 28 dk.dst c3cfd442-5e59-4f38-8381-63172c5954e0 2 Category 9731 urn:ddi:dk.dst:54707cfe-9133-4a50-82d1-2d684a30b400:28 dk.dst 54707cfe-9133-4a50-82d1-2d684a30b400 28 dk.dst 76a27623-2300-40f8-b659-6ec04cfbff7c 2 Category 9732 urn:ddi:dk.dst:4ef1d2a6-4867-42bb-82e8-b2fc35305bab:28 dk.dst 4ef1d2a6-4867-42bb-82e8-b2fc35305bab 28 dk.dst e2b0d8e2-45ae-4af7-9dd2-1f6b23b237be 2 Category 9733 urn:ddi:dk.dst:57c6a272-0469-409c-ab2e-33a4a42e9fc5:28 dk.dst 57c6a272-0469-409c-ab2e-33a4a42e9fc5 28 dk.dst cedd764a-d714-4188-b3b0-be9eea29fefc 2 Category 9780 urn:ddi:dk.dst:b28c57eb-87f1-4a43-b293-707f014f8f6a:28 dk.dst b28c57eb-87f1-4a43-b293-707f014f8f6a 28 dk.dst 041194de-662b-4cb4-8413-e7736112d0cd 2 Category 9782 urn:ddi:dk.dst:04bae096-0664-4d4c-a286-dbbd9c1a2520:28 dk.dst 04bae096-0664-4d4c-a286-dbbd9c1a2520 28 dk.dst 05cfd2af-8bf8-4030-b638-78f23d94632e 2 Category 9783 urn:ddi:dk.dst:e5390749-e825-4c06-8777-5cf402608b53:28 dk.dst e5390749-e825-4c06-8777-5cf402608b53 28 dk.dst 85990690-341c-4b3a-a4ec-519aeb7804b3 2 Category 39981520 urn:ddi:dk.dst:a8f754c6-f9a0-4105-b786-e8acda5ff39b:28 dk.dst a8f754c6-f9a0-4105-b786-e8acda5ff39b 28 dk.dst 20bcad06-9059-4b04-9cda-53215651855d 2 Category 9781 urn:ddi:dk.dst:d4302945-3523-4868-a58d-b2fee58b9fff:28 dk.dst d4302945-3523-4868-a58d-b2fee58b9fff 28 dk.dst 8ca3c39c-9c0e-4d80-b8f3-882bb3ee4425 2 Category 9785 urn:ddi:dk.dst:51651115-9d25-4b55-8b6c-76ce2f198219:28 dk.dst 51651115-9d25-4b55-8b6c-76ce2f198219 28 dk.dst f75231e7-b653-438b-bd69-bedfebc9ab1f 2 Category 39981525 urn:ddi:dk.dst:ca567db4-022e-4b8a-b624-c61bbb51b5fd:28 dk.dst ca567db4-022e-4b8a-b624-c61bbb51b5fd 28 dk.dst 2bf0006e-f523-4fc4-bda5-cac4a51e9a42 2 Category 9730 urn:ddi:dk.dst:0a3fd6d8-c7fe-4838-8004-aebe0a327dd4:28 dk.dst 0a3fd6d8-c7fe-4838-8004-aebe0a327dd4 28 dk.dst 91cc2391-e420-45da-ab9d-dbaca79d8e27 2 Category 9734 urn:ddi:dk.dst:84287e74-594f-43fa-9dca-81c323553ea3:28 dk.dst 84287e74-594f-43fa-9dca-81c323553ea3 28 dk.dst 89340081-e3f6-453b-a7fe-70136d1729f8 2 Category 39981530 urn:ddi:dk.dst:b0c10a22-fd62-4e66-9341-084474c9090a:28 dk.dst b0c10a22-fd62-4e66-9341-084474c9090a 28 dk.dst 33627e9c-9500-40df-9d52-b0e5d16e708a 2 Category 9767 urn:ddi:dk.dst:15654a39-2646-4047-9279-545d6598d8dd:28 dk.dst 15654a39-2646-4047-9279-545d6598d8dd 28 dk.dst e68e763f-3080-4510-816c-791290429619 2 Category 39981545 urn:ddi:dk.dst:c3d52697-892a-4901-b0cc-2b0c0024aa93:28 dk.dst c3d52697-892a-4901-b0cc-2b0c0024aa93 28 dk.dst e0211ca9-cb52-412b-98cb-aff70046f7b8 2 Category 9779 urn:ddi:dk.dst:4663731d-2de7-495a-a932-902ff5f7c878:28 dk.dst 4663731d-2de7-495a-a932-902ff5f7c878 28 dk.dst bd946d37-aaf1-40a8-ba25-01de07be0fb7 2 Category 39981550 urn:ddi:dk.dst:622645a6-7627-470e-b587-4b4b5c611c49:28 dk.dst 622645a6-7627-470e-b587-4b4b5c611c49 28 dk.dst 741e4b9c-c51d-4691-93d7-8f857cbdc5f5 2 Category 9833 urn:ddi:dk.dst:1e4e6539-27c0-4dac-80df-0ab2ac02220b:28 dk.dst 1e4e6539-27c0-4dac-80df-0ab2ac02220b 28 dk.dst 5cf0e901-a866-4678-8c2e-6b1093ff4b58 2 Category 9834 urn:ddi:dk.dst:9338268d-01c4-45de-8633-b4e62201336c:28 dk.dst 9338268d-01c4-45de-8633-b4e62201336c 28 dk.dst ccd7e0c2-443f-4332-aff6-a9f48ec6aa2b 2 Category 9835 urn:ddi:dk.dst:fdeeb5fd-9a8d-405d-89a9-f2161d0c74e0:28 dk.dst fdeeb5fd-9a8d-405d-89a9-f2161d0c74e0 28 dk.dst 1e038a6d-6b82-4a72-8432-4e7bbe69f3ec 2 Category 9836 urn:ddi:dk.dst:c8ecad11-8c21-4ed2-b713-7b54169f8c07:28 dk.dst c8ecad11-8c21-4ed2-b713-7b54169f8c07 28 dk.dst 9ae111b7-a5f0-4d4b-8796-b115ac983199 2 Category 9872 urn:ddi:dk.dst:da7623a0-4f59-4bff-a319-40e5fbeaded3:28 dk.dst da7623a0-4f59-4bff-a319-40e5fbeaded3 28 dk.dst 34f2543c-cead-4492-b2ea-a0d352c494e2 2 Category 9877 urn:ddi:dk.dst:f1516434-55e0-488b-b06a-9be6381b0f2a:28 dk.dst f1516434-55e0-488b-b06a-9be6381b0f2a 28 dk.dst de0f5e0c-6bb0-4632-8077-0e6e609c101c 2 Category 9882 urn:ddi:dk.dst:9eea8d17-bc9b-4e9a-8fe6-2d6707d7b22f:28 dk.dst 9eea8d17-bc9b-4e9a-8fe6-2d6707d7b22f 28 dk.dst dfafd904-0fae-4887-ae2a-a809220c80f6 2 Category 9883 urn:ddi:dk.dst:ce5fbc13-8ffc-4bc9-b38c-5304badaf3aa:28 dk.dst ce5fbc13-8ffc-4bc9-b38c-5304badaf3aa 28 dk.dst 7f06f46c-6346-47eb-a650-b81879d3e377 2 Category 399820 urn:ddi:dk.dst:03df7ec4-61fd-4d77-bdf8-dd891702b486:28 dk.dst 03df7ec4-61fd-4d77-bdf8-dd891702b486 28 dk.dst 947234aa-7be5-4324-ad25-a0bdfc5b59d4 2 Category 39982010 urn:ddi:dk.dst:7d8f8eec-74c9-4360-bdc9-47207c3c2b4f:28 dk.dst 7d8f8eec-74c9-4360-bdc9-47207c3c2b4f 28 dk.dst 22d47369-6e22-4ab7-b82f-fdf8c45d81fd 2 Category 9689 urn:ddi:dk.dst:9f2d3eb8-1dc5-4127-8082-5b11dbd767f4:28 dk.dst 9f2d3eb8-1dc5-4127-8082-5b11dbd767f4 28 dk.dst feeb8a30-78e9-4fb9-90cc-95d8729a204f 2 Category 9773 urn:ddi:dk.dst:eb34fef7-cdc6-41cd-9272-227d57c082b1:28 dk.dst eb34fef7-cdc6-41cd-9272-227d57c082b1 28 dk.dst 851fac73-fe73-482c-a10d-a398fe55b52d 2 Category 9774 urn:ddi:dk.dst:b9859d87-5279-4f9c-ae2a-269bd0554817:28 dk.dst b9859d87-5279-4f9c-ae2a-269bd0554817 28 dk.dst 289f7444-72a4-456c-8c86-d33dc94d1160 2 Category 9775 urn:ddi:dk.dst:697b012a-a2d7-4060-a31f-a56455587564:28 dk.dst 697b012a-a2d7-4060-a31f-a56455587564 28 dk.dst 1bf18558-3104-4103-8a9c-893c9ae25fbf 2 Category 39982020 urn:ddi:dk.dst:60d1b292-f87b-4935-9b80-da6df58accd7:28 dk.dst 60d1b292-f87b-4935-9b80-da6df58accd7 28 dk.dst f66b7d1a-d8ff-4600-a1d2-76ac7994b400 2 Category 9332 urn:ddi:dk.dst:aa6c807c-edc8-48d1-b3df-704916e1f211:28 dk.dst aa6c807c-edc8-48d1-b3df-704916e1f211 28 dk.dst 4f8c5471-e969-4516-8adf-5f9dd52aed06 2 Category 9684 urn:ddi:dk.dst:fc5ee930-8265-40b9-b806-e20a004d95a8:28 dk.dst fc5ee930-8265-40b9-b806-e20a004d95a8 28 dk.dst 8bc5f9ea-1c64-4247-afda-8a88cb521652 2 Category 9685 urn:ddi:dk.dst:35cc0297-1a3d-44d4-b87c-34a971202d0a:28 dk.dst 35cc0297-1a3d-44d4-b87c-34a971202d0a 28 dk.dst 4e0171a3-d960-498e-82d1-555af83b9dbd 2 Category 9699 urn:ddi:dk.dst:03111b3f-cbec-452a-9e00-31343b2d1fea:28 dk.dst 03111b3f-cbec-452a-9e00-31343b2d1fea 28 dk.dst 28b2fa32-ee33-4ad9-9635-a6df40ba4447 2 Category 9771 urn:ddi:dk.dst:8a26712f-9603-4bc8-8e63-6ae54403f1ef:28 dk.dst 8a26712f-9603-4bc8-8e63-6ae54403f1ef 28 dk.dst 59c58913-a931-4419-b79e-f441b62c01f5 2 Category 9772 urn:ddi:dk.dst:1f253b1e-9ab9-460f-ae19-252e76aa7011:28 dk.dst 1f253b1e-9ab9-460f-ae19-252e76aa7011 28 dk.dst 6acaa30b-9bac-4407-9f79-e0cb645180fd 2 Category 9841 urn:ddi:dk.dst:60d1ec8f-436a-4049-bc07-8bca9ec1c767:28 dk.dst 60d1ec8f-436a-4049-bc07-8bca9ec1c767 28 dk.dst 9cb6b18f-43f1-42ef-9217-a960f4c74087 2 Category 9842 urn:ddi:dk.dst:5e0db5b4-fa9b-4533-b3c9-86410ded018b:28 dk.dst 5e0db5b4-fa9b-4533-b3c9-86410ded018b 28 dk.dst 1894f19d-5655-431c-895e-ef2fe52d9557 2 Category 9843 urn:ddi:dk.dst:b9359450-3657-42bf-a9f6-c666ed38c866:28 dk.dst b9359450-3657-42bf-a9f6-c666ed38c866 28 dk.dst 1054c5b3-c93f-4db5-9227-ee56de3744d4 2 Category 9866 urn:ddi:dk.dst:cdac0af6-fd45-490a-b335-28bfdfcc585e:28 dk.dst cdac0af6-fd45-490a-b335-28bfdfcc585e 28 dk.dst ca7d4138-55e4-4252-a756-3551ab946b1a 2 Category 9867 urn:ddi:dk.dst:c95467b8-57b0-409f-8941-e288795cec3a:28 dk.dst c95467b8-57b0-409f-8941-e288795cec3a 28 dk.dst a08e1e86-40d4-4010-b11d-338f043d1f8b 2 Category 39982025 urn:ddi:dk.dst:c0adcb30-bedc-4d91-9220-b91a84788c82:28 dk.dst c0adcb30-bedc-4d91-9220-b91a84788c82 28 dk.dst a0842071-fbf8-488b-8a27-668aaf87e9a1 2 Category 9698 urn:ddi:dk.dst:6163876a-2eed-469e-98a4-676965d05c66:28 dk.dst 6163876a-2eed-469e-98a4-676965d05c66 28 dk.dst 88743f57-b0e8-4548-9923-31218219f7e7 2 Category 9770 urn:ddi:dk.dst:515ab3f4-f2b5-47ba-9499-87ddec3e949c:28 dk.dst 515ab3f4-f2b5-47ba-9499-87ddec3e949c 28 dk.dst bca19ed6-e9e9-4076-9d7d-abce25b0a526 2 Category 9840 urn:ddi:dk.dst:4fc020d4-d7ca-4c0f-84fa-6241637b5379:28 dk.dst 4fc020d4-d7ca-4c0f-84fa-6241637b5379 28 dk.dst 9a0add43-c2b4-4dec-9aff-43f71a274af2 2 Category 9870 urn:ddi:dk.dst:29e7297b-196c-4d01-aa84-9679da381ff7:28 dk.dst 29e7297b-196c-4d01-aa84-9679da381ff7 28 dk.dst 978fea7a-e5c5-407b-b703-aeeb26446716 2 Category 39982035 urn:ddi:dk.dst:521cac7d-66ee-458d-b29e-1fe32195c30b:28 dk.dst 521cac7d-66ee-458d-b29e-1fe32195c30b 28 dk.dst d73b93af-220d-4e4e-9d19-e3249c16fe07 2 Category 9483 urn:ddi:dk.dst:5b6237ff-362e-47db-a6cd-36d0efea23e2:28 dk.dst 5b6237ff-362e-47db-a6cd-36d0efea23e2 28 dk.dst 043775cf-bbbf-4368-b172-23a442ea0cb9 2 Category 9678 urn:ddi:dk.dst:959890fd-3607-4e7e-96fa-aeb836240731:28 dk.dst 959890fd-3607-4e7e-96fa-aeb836240731 28 dk.dst f76103ef-3c15-4022-89b7-c44b2f0e6626 2 Category 9679 urn:ddi:dk.dst:0088f284-271d-4b32-9a92-9dbbd88606fb:28 dk.dst 0088f284-271d-4b32-9a92-9dbbd88606fb 28 dk.dst 30956ce9-850b-4224-81d0-5eec19b88c21 2 Category 9681 urn:ddi:dk.dst:79102cc7-c3cf-443c-bb7c-10c4306c6c08:28 dk.dst 79102cc7-c3cf-443c-bb7c-10c4306c6c08 28 dk.dst cdb3c812-b352-4550-b577-b924d2c8d456 2 Category 9682 urn:ddi:dk.dst:1ed07765-44b3-4392-8948-88600506c503:28 dk.dst 1ed07765-44b3-4392-8948-88600506c503 28 dk.dst 8700721b-d3de-4ab7-9209-1720c584c88f 2 Category 9776 urn:ddi:dk.dst:608aced4-c5c3-4a3f-bbfa-db1aebe265e6:28 dk.dst 608aced4-c5c3-4a3f-bbfa-db1aebe265e6 28 dk.dst 9430059d-6519-4856-b1d4-ae03ecc6f0f0 2 Category 9845 urn:ddi:dk.dst:4d07efd4-c510-4f52-8157-830287d12e9a:28 dk.dst 4d07efd4-c510-4f52-8157-830287d12e9a 28 dk.dst 787045af-c9ff-4825-add7-001312e23753 2 Category 9862 urn:ddi:dk.dst:8ddcfc0c-4009-42c9-9c64-68e17bcb17fd:28 dk.dst 8ddcfc0c-4009-42c9-9c64-68e17bcb17fd 28 dk.dst c17abfa2-ce17-4d3d-8bfd-061cf19c8ffc 2 Category 39982050 urn:ddi:dk.dst:24c3882e-3e56-4cdf-bc35-1ea9acd5e269:28 dk.dst 24c3882e-3e56-4cdf-bc35-1ea9acd5e269 28 dk.dst 1cbd32ca-eca4-4330-9810-c009213d5224 2 Category 9333 urn:ddi:dk.dst:78b62c44-bd99-405a-be5a-e26601e7b0df:28 dk.dst 78b62c44-bd99-405a-be5a-e26601e7b0df 28 dk.dst 0bff1dfc-d734-4ed6-b2fe-8dee40432081 2 Category 9338 urn:ddi:dk.dst:3e579028-9dce-4077-bf9d-d888272894a3:28 dk.dst 3e579028-9dce-4077-bf9d-d888272894a3 28 dk.dst 0eb995d3-3281-4f16-8493-ac2516855a26 2 Category 9844 urn:ddi:dk.dst:c2a6ad6e-78c7-4bfa-b8db-7ca7d0a568b8:28 dk.dst c2a6ad6e-78c7-4bfa-b8db-7ca7d0a568b8 28 dk.dst 595d9095-b9d1-44a7-b7fe-1fa3ae25fa4e 2 Category 9856 urn:ddi:dk.dst:284c8160-1300-4bc1-8186-cef952c5e6c5:28 dk.dst 284c8160-1300-4bc1-8186-cef952c5e6c5 28 dk.dst 5c85c51e-c30c-470b-99aa-e6cec1fcd6ae 2 Category 9861 urn:ddi:dk.dst:c3708cc0-3c45-4857-8b7d-1709e2eeb1f2:28 dk.dst c3708cc0-3c45-4857-8b7d-1709e2eeb1f2 28 dk.dst 4451f021-5100-41b7-9265-5d93d417e0f0 2 Category 9889 urn:ddi:dk.dst:c1b52f00-1964-4b6e-9f82-69a86768ed78:28 dk.dst c1b52f00-1964-4b6e-9f82-69a86768ed78 28 dk.dst cb15ebb0-a321-44a0-af3f-d2da82dd8635 2 Category 399825 urn:ddi:dk.dst:d5727bf1-009b-46cf-8424-cb25d289334e:28 dk.dst d5727bf1-009b-46cf-8424-cb25d289334e 28 dk.dst d1dec9cb-c35b-413b-b126-80a8d4f1b2a4 2 Category 39982510 urn:ddi:dk.dst:8e9a8de6-5f6f-4145-b4fb-009a8d03c724:28 dk.dst 8e9a8de6-5f6f-4145-b4fb-009a8d03c724 28 dk.dst f96e8b1b-918f-464b-9e19-732bfa5eb2cf 2 Category 9697 urn:ddi:dk.dst:1811a062-762a-4197-b0b1-b667f7e907a6:28 dk.dst 1811a062-762a-4197-b0b1-b667f7e907a6 28 dk.dst aa48ae3f-5790-4bd4-8192-0177519fa03d 2 Category 9725 urn:ddi:dk.dst:e709aa49-805b-4731-8ed7-bb2932236267:28 dk.dst e709aa49-805b-4731-8ed7-bb2932236267 28 dk.dst 754dca9a-5beb-4229-aaa3-739e5ace055f 2 Category 9837 urn:ddi:dk.dst:dd1a8d82-8b6b-440b-b252-06cdcb1317d2:28 dk.dst dd1a8d82-8b6b-440b-b252-06cdcb1317d2 28 dk.dst 156c02c1-a0b4-4186-94ee-c9d36d0a4e95 2 Category 9838 urn:ddi:dk.dst:699a2e47-16d1-409a-936a-643ce0ebec2b:28 dk.dst 699a2e47-16d1-409a-936a-643ce0ebec2b 28 dk.dst 7c93673b-1b5f-4966-bb7a-a172b9c28201 2 Category 9868 urn:ddi:dk.dst:fcf4f0b0-bd74-403c-85db-1bd5243641b3:28 dk.dst fcf4f0b0-bd74-403c-85db-1bd5243641b3 28 dk.dst ad4721f3-b534-46f5-b61f-3379492f3e77 2 Category 39982515 urn:ddi:dk.dst:afe41ae0-1237-488d-ae12-b24e95bedf51:28 dk.dst afe41ae0-1237-488d-ae12-b24e95bedf51 28 dk.dst ae099ed7-3db4-4caa-99ca-076a47a68e07 2 Category 9677 urn:ddi:dk.dst:48d5ef17-9eb7-43d5-90c4-a2dca8a2fe3f:28 dk.dst 48d5ef17-9eb7-43d5-90c4-a2dca8a2fe3f 28 dk.dst b9f5d4bf-0cd0-4c0b-a0db-f0e3880f9752 2 Category 9769 urn:ddi:dk.dst:2c64d47b-bfe8-432e-9293-65c55331b600:28 dk.dst 2c64d47b-bfe8-432e-9293-65c55331b600 28 dk.dst 7e2b77ea-47c6-4005-82ec-d32294c01ae6 2 Category 9787 urn:ddi:dk.dst:c5dfa51c-bc8e-4a1f-a9f5-1d2c853dd190:28 dk.dst c5dfa51c-bc8e-4a1f-a9f5-1d2c853dd190 28 dk.dst cae8493d-376b-47fc-bde4-441ac65793ad 2 Category 9839 urn:ddi:dk.dst:ae45fee5-42a5-44bb-8bfb-d125b7c686e5:28 dk.dst ae45fee5-42a5-44bb-8bfb-d125b7c686e5 28 dk.dst b713985f-25dd-42e3-b4af-efed11c163ab 2 Category 399835 urn:ddi:dk.dst:e58d0bc8-773a-4513-9319-500917c49edb:28 dk.dst e58d0bc8-773a-4513-9319-500917c49edb 28 dk.dst 4943e9f7-281d-4ab2-aa47-eb0ebc8dccb9 2 Category 39983510 urn:ddi:dk.dst:f883e82e-0772-46db-812d-548342ec623e:28 dk.dst f883e82e-0772-46db-812d-548342ec623e 28 dk.dst e77c07bc-0c64-435f-bab5-ac813dc8a8de 2 Category 9317 urn:ddi:dk.dst:c5313538-8562-43fb-97b0-860387c70d3b:28 dk.dst c5313538-8562-43fb-97b0-860387c70d3b 28 dk.dst c47c0926-5881-4cf3-b0e4-cfabf4be1c42 2 Category 9703 urn:ddi:dk.dst:1806eaeb-baf4-4cfb-adea-c9fa80ed926a:28 dk.dst 1806eaeb-baf4-4cfb-adea-c9fa80ed926a 28 dk.dst 6f90b831-ab02-4d7b-b3f0-906c301cb938 2 Category 9723 urn:ddi:dk.dst:9fb89736-f365-4065-9b6e-8d37931f9d89:28 dk.dst 9fb89736-f365-4065-9b6e-8d37931f9d89 28 dk.dst be357b03-af01-4193-8384-8df927817784 2 Category 9735 urn:ddi:dk.dst:940d4a4a-acef-450a-8ce1-b1e0dc144aec:28 dk.dst 940d4a4a-acef-450a-8ce1-b1e0dc144aec 28 dk.dst 5ed2ea42-c7ac-4744-9222-bf4a1a3deb5f 2 Category 9747 urn:ddi:dk.dst:910173c3-e788-47b5-8b8a-1c45255a6071:28 dk.dst 910173c3-e788-47b5-8b8a-1c45255a6071 28 dk.dst 530c0a50-3ebb-447f-94b3-3a07913c26f3 2 Category 9811 urn:ddi:dk.dst:d34f1773-20d7-47bb-94d6-492171bbc064:28 dk.dst d34f1773-20d7-47bb-94d6-492171bbc064 28 dk.dst 4295d3c9-2664-4a41-aa5b-bf6acc7aad21 2 Category 9812 urn:ddi:dk.dst:00fc7583-6bd4-4e0b-abad-ae4377c84cc0:28 dk.dst 00fc7583-6bd4-4e0b-abad-ae4377c84cc0 28 dk.dst 4414f615-d383-44ae-9154-b683ce358d75 2 Category 9817 urn:ddi:dk.dst:814ca8e8-a7a1-42ee-bd2d-205eaa834d6f:28 dk.dst 814ca8e8-a7a1-42ee-bd2d-205eaa834d6f 28 dk.dst c0303d55-ec0f-4820-97f8-046d6f0e0d45 2 Category 9820 urn:ddi:dk.dst:4d912278-41fc-4f04-939a-d8e89870fa87:28 dk.dst 4d912278-41fc-4f04-939a-d8e89870fa87 28 dk.dst 7026b738-6811-4697-b18c-2c5ce0942658 2 Category 9821 urn:ddi:dk.dst:f30dac4e-fcc7-4589-8043-ba544f6e430f:28 dk.dst f30dac4e-fcc7-4589-8043-ba544f6e430f 28 dk.dst 68699faf-6bac-4dd6-9774-9097d2c117db 2 Category 9857 urn:ddi:dk.dst:445e4b07-2582-4d36-80c6-e4b7a960fcc1:28 dk.dst 445e4b07-2582-4d36-80c6-e4b7a960fcc1 28 dk.dst 4f0295c2-c84f-4f0c-8116-9362a209ecbb 2 Category 9859 urn:ddi:dk.dst:b67ac8f6-b2be-4ce1-a9ad-1ec72d5730ef:28 dk.dst b67ac8f6-b2be-4ce1-a9ad-1ec72d5730ef 28 dk.dst 0ad83cf4-f7fc-49ca-99cc-7da24e6da6d2 2 Category 39983520 urn:ddi:dk.dst:e02a1004-29b8-43a2-a531-d3ee6520201b:28 dk.dst e02a1004-29b8-43a2-a531-d3ee6520201b 28 dk.dst b0d6c4d6-828d-4089-9450-6312174b89b2 2 Category 9694 urn:ddi:dk.dst:4748fa6a-6ee8-49f2-99fe-0af3aeeb7f94:28 dk.dst 4748fa6a-6ee8-49f2-99fe-0af3aeeb7f94 28 dk.dst a7c18201-d80b-4ffe-bc24-5dc79e0d394a 2 Category 9754 urn:ddi:dk.dst:21392af0-d7ad-4e75-afc6-bf789ddd03f0:28 dk.dst 21392af0-d7ad-4e75-afc6-bf789ddd03f0 28 dk.dst 16c36bb0-c641-4b9e-b282-c8add0176a7a 2 Category 39983525 urn:ddi:dk.dst:64745ed0-100b-42e4-b572-fbbf58bd6426:28 dk.dst 64745ed0-100b-42e4-b572-fbbf58bd6426 28 dk.dst 08a6668d-6340-4312-9c57-b896d8a43a42 2 Category 9748 urn:ddi:dk.dst:f11a52d7-e66b-4db5-9559-d213edd47052:28 dk.dst f11a52d7-e66b-4db5-9559-d213edd47052 28 dk.dst 5be37455-0a53-414e-81b2-3903b5a13a47 2 Category 39983530 urn:ddi:dk.dst:12657b4b-8e06-41e3-b866-6b86a678ead6:28 dk.dst 12657b4b-8e06-41e3-b866-6b86a678ead6 28 dk.dst 4c03b7f5-3eef-4a35-a480-4348225f4201 2 Category 9746 urn:ddi:dk.dst:e8d804ae-7dcf-411f-989c-1b3dd99c1a6f:28 dk.dst e8d804ae-7dcf-411f-989c-1b3dd99c1a6f 28 dk.dst d00371ac-5a4e-4896-928e-b77161cda100 2 Category 9858 urn:ddi:dk.dst:64007c4b-cb65-44ba-8b57-97c78ea34e5d:28 dk.dst 64007c4b-cb65-44ba-8b57-97c78ea34e5d 28 dk.dst 913a4ce2-3e38-4cab-a4c0-2325f037de1e 2 Category 39983540 urn:ddi:dk.dst:19b76ec6-69f9-4005-bc14-215ef3bbaba0:28 dk.dst 19b76ec6-69f9-4005-bc14-215ef3bbaba0 28 dk.dst 683724f9-db8f-4374-8213-463507fb9455 2 Category 9321 urn:ddi:dk.dst:f9b2116c-8398-4d06-87bf-b6c3f2ba034a:28 dk.dst f9b2116c-8398-4d06-87bf-b6c3f2ba034a 28 dk.dst 7bf31c45-f8fa-4b13-9bd4-b3b26803d03a 2 Category 9693 urn:ddi:dk.dst:23b80eb5-b66c-40dc-bef9-aa12ea8df264:28 dk.dst 23b80eb5-b66c-40dc-bef9-aa12ea8df264 28 dk.dst 20bac975-1ac7-4353-b9c0-14c92e676104 2 Category 9749 urn:ddi:dk.dst:55e4c8be-0597-4ac2-983b-9cbaebd18428:28 dk.dst 55e4c8be-0597-4ac2-983b-9cbaebd18428 28 dk.dst e2793ffb-23ea-440b-99a6-fc4a53c745c9 2 Category 9751 urn:ddi:dk.dst:f4f0b2f2-8c00-4b21-9461-31ef688dd69a:28 dk.dst f4f0b2f2-8c00-4b21-9461-31ef688dd69a 28 dk.dst d22f266f-c553-450e-9c6a-91753959f083 2 Category 39983545 urn:ddi:dk.dst:4f675dfd-c9f3-4132-b1a0-1c2662541de2:28 dk.dst 4f675dfd-c9f3-4132-b1a0-1c2662541de2 28 dk.dst b1ffbb99-3b24-4c33-a2d6-2974e955729d 2 Category 9517 urn:ddi:dk.dst:52ad0569-4c8a-4453-9499-621483eab4f4:28 dk.dst 52ad0569-4c8a-4453-9499-621483eab4f4 28 dk.dst b01344d5-c726-41bb-b829-5e0f53d898d6 2 Category 9718 urn:ddi:dk.dst:357da16b-64ee-46f8-8d24-af3433180071:28 dk.dst 357da16b-64ee-46f8-8d24-af3433180071 28 dk.dst 575985f9-d365-43de-a8e7-56fbf710401d 2 Category 9737 urn:ddi:dk.dst:9a938689-d856-45e6-b741-22309ff6afed:28 dk.dst 9a938689-d856-45e6-b741-22309ff6afed 28 dk.dst 3eae46db-c63b-42dd-abff-c8c29dffe5e5 2 Category 9753 urn:ddi:dk.dst:a862a7b4-c109-453c-b29d-91be0c8112cb:28 dk.dst a862a7b4-c109-453c-b29d-91be0c8112cb 28 dk.dst c8d01f49-f232-49a3-80e7-a2b2182cf3bc 2 Category 9806 urn:ddi:dk.dst:8888b04a-4997-420e-8285-e6a5cd15ee07:28 dk.dst 8888b04a-4997-420e-8285-e6a5cd15ee07 28 dk.dst 09479960-e41b-4d2e-9b59-65284ca5b7e5 2 Category 9865 urn:ddi:dk.dst:3bce151b-0ec2-4173-9d14-c94200e57b4c:28 dk.dst 3bce151b-0ec2-4173-9d14-c94200e57b4c 28 dk.dst 2b2ae8d6-f8f7-4ed5-87c3-cb4fc63625fa 2 Category 39983550 urn:ddi:dk.dst:80a3af4c-1ebb-4dfc-9a67-6e09b3d6055a:28 dk.dst 80a3af4c-1ebb-4dfc-9a67-6e09b3d6055a 28 dk.dst b59f686e-0bc0-4aca-980e-b17f7399c9f6 2 Category 9818 urn:ddi:dk.dst:2ce9b3a4-d612-4cc5-b907-3e6fd64ae91e:28 dk.dst 2ce9b3a4-d612-4cc5-b907-3e6fd64ae91e 28 dk.dst 2c3cdb35-8caa-495a-b99a-8e3bdeaa741f 2 Category 39983555 urn:ddi:dk.dst:803a55fa-54d6-44e8-82c0-7c7e214087f8:28 dk.dst 803a55fa-54d6-44e8-82c0-7c7e214087f8 28 dk.dst de3748ed-a67e-431d-9b61-26683ef36d98 2 Category 9322 urn:ddi:dk.dst:80edf877-ae18-4378-b4d1-adbfd865c597:28 dk.dst 80edf877-ae18-4378-b4d1-adbfd865c597 28 dk.dst 2526304b-897e-4f67-a90f-bc0329f23d1b 2 Category 9750 urn:ddi:dk.dst:fc04634c-95e2-43d2-9e0d-e6d5de304385:28 dk.dst fc04634c-95e2-43d2-9e0d-e6d5de304385 28 dk.dst ee89962e-1612-478a-bb04-19298dbab7f9 2 Category 9752 urn:ddi:dk.dst:91780a7f-c439-475c-a55d-29a760a7635e:28 dk.dst 91780a7f-c439-475c-a55d-29a760a7635e 28 dk.dst ec94c3ee-e1cb-4d35-b471-ba83ae271f8c 2 Category 9768 urn:ddi:dk.dst:15dabeb5-53d4-43de-a0f1-8d62ced652a6:28 dk.dst 15dabeb5-53d4-43de-a0f1-8d62ced652a6 28 dk.dst 392acbcd-e8b4-4d20-9164-ab1654797e4d 2 Category 9875 urn:ddi:dk.dst:30e4ce21-40d6-4848-8ce9-ccdbcea90dc3:28 dk.dst 30e4ce21-40d6-4848-8ce9-ccdbcea90dc3 28 dk.dst ec1dd73a-8800-4b5e-8864-6c46a0e16a23 2 Category 9876 urn:ddi:dk.dst:cb9fe0c9-0741-4bbd-8a77-70660248d12b:28 dk.dst cb9fe0c9-0741-4bbd-8a77-70660248d12b 28 dk.dst 2b64c4f6-dcb7-4ce2-ada9-215522ff4460 2 Category 399840 urn:ddi:dk.dst:3ac399b2-3574-49ed-b2a9-dc5056da8be6:28 dk.dst 3ac399b2-3574-49ed-b2a9-dc5056da8be6 28 dk.dst 36dbb6d7-809c-4efe-91b6-1de0fe9348e2 2 Category 39984010 urn:ddi:dk.dst:5b4d8fcf-a614-4c91-87a3-b97143ae25da:28 dk.dst 5b4d8fcf-a614-4c91-87a3-b97143ae25da 28 dk.dst 076df34a-a970-422e-96fd-47bbfa5ef054 2 Category 9709 urn:ddi:dk.dst:f78c59ce-3b54-48c9-a8db-d7c197961f4a:28 dk.dst f78c59ce-3b54-48c9-a8db-d7c197961f4a 28 dk.dst 3057a83f-719e-43c9-820e-a80ed346ae7e 2 Category 9713 urn:ddi:dk.dst:5a0fa1f4-d1f8-425e-b4db-1e22ff774ae7:28 dk.dst 5a0fa1f4-d1f8-425e-b4db-1e22ff774ae7 28 dk.dst 84a4097b-cd0b-4f96-ba73-b3e38f9af86a 2 Category 9744 urn:ddi:dk.dst:3470f430-3eaa-4551-9e29-3e7a83587cdf:28 dk.dst 3470f430-3eaa-4551-9e29-3e7a83587cdf 28 dk.dst 7f366fd9-1b7a-4af6-b571-abed168498d7 2 Category 9745 urn:ddi:dk.dst:62a0796e-c15c-417d-b2cf-95c7daa200d3:28 dk.dst 62a0796e-c15c-417d-b2cf-95c7daa200d3 28 dk.dst 74fe4844-b693-4693-a7fa-9384a2ac9153 2 Category 9809 urn:ddi:dk.dst:f709d96e-7ffd-4a42-8f6e-2874e5f71d19:28 dk.dst f709d96e-7ffd-4a42-8f6e-2874e5f71d19 28 dk.dst 3782a04b-1aa5-42f6-b4fd-68063cc19855 2 Category 39984020 urn:ddi:dk.dst:2819df9a-d201-4593-9d80-0ab3f51311d5:28 dk.dst 2819df9a-d201-4593-9d80-0ab3f51311d5 28 dk.dst 541a5047-9b44-48bf-af61-f19b7f897629 2 Category 9778 urn:ddi:dk.dst:9109f5c6-2292-49a5-9581-1adf0f73f1ec:28 dk.dst 9109f5c6-2292-49a5-9581-1adf0f73f1ec 28 dk.dst 3a7f351f-bd94-48ab-9f1d-64e5e3170246 2 Category 399845 urn:ddi:dk.dst:1514b9b6-40c9-4fb1-8756-5cb4d595601e:28 dk.dst 1514b9b6-40c9-4fb1-8756-5cb4d595601e 28 dk.dst 3bbe893d-d673-4c9c-8ddf-954769b51be2 2 Category 39984515 urn:ddi:dk.dst:0f344b56-623b-4206-a576-e7bcdb649766:28 dk.dst 0f344b56-623b-4206-a576-e7bcdb649766 28 dk.dst 54a2ffd3-3107-491d-b988-af8f8829d16f 2 Category 9830 urn:ddi:dk.dst:c11cf71c-aebb-4243-9d20-e59ab3dcf52b:28 dk.dst c11cf71c-aebb-4243-9d20-e59ab3dcf52b 28 dk.dst 9248afe6-0d21-4f21-a93a-65c89fdca744 2 Category 39984530 urn:ddi:dk.dst:5fdea2ec-fa10-4c3e-a5d9-445abeaf1dbb:28 dk.dst 5fdea2ec-fa10-4c3e-a5d9-445abeaf1dbb 28 dk.dst a3934b26-6c36-4424-8132-930645eabc1f 2 Category 9329 urn:ddi:dk.dst:74f94f2e-e347-4e05-87e5-da5b422556b3:28 dk.dst 74f94f2e-e347-4e05-87e5-da5b422556b3 28 dk.dst d26a9ea8-ea35-4cca-bfe1-147d58e4cfcb 2 Category 9706 urn:ddi:dk.dst:3d3803cd-355c-4464-ae5b-80ff95ff9889:28 dk.dst 3d3803cd-355c-4464-ae5b-80ff95ff9889 28 dk.dst 0a371930-c178-436a-8c78-d2b41f11eefb 2 Category 9757 urn:ddi:dk.dst:b4e00bd9-8651-4e61-a9e7-697697fe9027:28 dk.dst b4e00bd9-8651-4e61-a9e7-697697fe9027 28 dk.dst 7e4ec067-9ffa-4212-b5a0-98a5767efcf1 2 Category 9758 urn:ddi:dk.dst:105bb116-32cd-4bb4-a150-4806ce5f883b:28 dk.dst 105bb116-32cd-4bb4-a150-4806ce5f883b 28 dk.dst d789e76a-57ae-4740-9f73-3c93d99e2d2d 2 Category 9759 urn:ddi:dk.dst:b4e9a56e-c5e8-4c2c-8066-601f9fe0bb58:28 dk.dst b4e9a56e-c5e8-4c2c-8066-601f9fe0bb58 28 dk.dst c7479066-a6d1-4507-9ef8-64568f49b113 2 Category 9760 urn:ddi:dk.dst:272eaaf2-e81c-448a-9440-b66bfd132e27:28 dk.dst 272eaaf2-e81c-448a-9440-b66bfd132e27 28 dk.dst abb13679-d51c-44ed-b5de-bf6277d13185 2 Category 9761 urn:ddi:dk.dst:eaa184f0-dd69-4f0e-aff0-340693ae53d0:28 dk.dst eaa184f0-dd69-4f0e-aff0-340693ae53d0 28 dk.dst 2e176085-6179-42b4-9019-6adaef9c3526 2 Category 9762 urn:ddi:dk.dst:e8034f00-dff2-462d-a56b-65ff5794caca:28 dk.dst e8034f00-dff2-462d-a56b-65ff5794caca 28 dk.dst 0634aa6b-ca67-4087-ad04-8cfe04ea906a 2 Category 9777 urn:ddi:dk.dst:6e56d1d6-30f0-4346-a312-e0f45310c44b:28 dk.dst 6e56d1d6-30f0-4346-a312-e0f45310c44b 28 dk.dst d66f8061-3345-4d5a-a087-5b42c548f9dc 2 Category 9784 urn:ddi:dk.dst:5097a2d1-2304-420d-86bb-9548c6ea0d25:28 dk.dst 5097a2d1-2304-420d-86bb-9548c6ea0d25 28 dk.dst 1f162088-c1e8-4b5a-b493-52c90bd1431e 2 Category 9786 urn:ddi:dk.dst:c995c95b-3782-4107-bc10-8b2009d20d50:28 dk.dst c995c95b-3782-4107-bc10-8b2009d20d50 28 dk.dst 05d719b1-ebdc-4f1f-bb03-1502a7c010e2 2 Category 9854 urn:ddi:dk.dst:d031ff95-4ca7-40e3-9417-efeead21dd4f:28 dk.dst d031ff95-4ca7-40e3-9417-efeead21dd4f 28 dk.dst 90589e59-dcca-43d4-b918-9de8e7d2e1b2 2 Category 9855 urn:ddi:dk.dst:1fb021b2-dfef-4c25-96a2-8c66ab5dd4e8:28 dk.dst 1fb021b2-dfef-4c25-96a2-8c66ab5dd4e8 28 dk.dst 2bd5068b-0b28-48e7-8cf5-cfa900187bb7 2 Category 39984535 urn:ddi:dk.dst:b4b99fe4-92ef-427a-8c5e-6e750a56b699:28 dk.dst b4b99fe4-92ef-427a-8c5e-6e750a56b699 28 dk.dst 0b22db90-9484-411e-bd1d-13d2f9bf128e 2 Category 9755 urn:ddi:dk.dst:d08427e6-b994-4171-a6db-9d502b34c85a:28 dk.dst d08427e6-b994-4171-a6db-9d502b34c85a 28 dk.dst d2ce5ac0-0a2e-4291-9921-fbaa9a9b41cf 2 Category 399850 urn:ddi:dk.dst:05fcc36b-71a8-40e4-8046-4e67763313be:28 dk.dst 05fcc36b-71a8-40e4-8046-4e67763313be 28 dk.dst 8ed54f59-736d-42fa-9e85-b468bf163e5c 2 Category 39985015 urn:ddi:dk.dst:22308ac5-af8b-4249-b63a-6143c1ba341c:28 dk.dst 22308ac5-af8b-4249-b63a-6143c1ba341c 28 dk.dst 773d6323-efe6-4482-a0c1-fceae8c5432b 2 Category 9315 urn:ddi:dk.dst:9590eeb4-8f4d-47af-aa6b-c77c5b8525b7:28 dk.dst 9590eeb4-8f4d-47af-aa6b-c77c5b8525b7 28 dk.dst 5aebdcdf-1b66-4a8c-b5fe-e5aaa9606a54 2 Category 9715 urn:ddi:dk.dst:2c1c2b63-f43e-4485-a296-6a7a6f3fb214:28 dk.dst 2c1c2b63-f43e-4485-a296-6a7a6f3fb214 28 dk.dst 663b66d8-245a-4382-a3a2-bc2b4b77421c 2 Category 9741 urn:ddi:dk.dst:daa70566-c2e6-4c01-afe9-813307e2cc87:28 dk.dst daa70566-c2e6-4c01-afe9-813307e2cc87 28 dk.dst 0f0db1f9-309e-4060-9e17-12d1a527bdc7 2 Category 9813 urn:ddi:dk.dst:24425421-ef9e-4e2c-bdef-0143e5488545:28 dk.dst 24425421-ef9e-4e2c-bdef-0143e5488545 28 dk.dst e393cc2b-a0e0-483a-a174-cdb81e0dbf65 2 Category 39985020 urn:ddi:dk.dst:1a6ea9a5-fb97-4b9f-ad15-39f584910d56:28 dk.dst 1a6ea9a5-fb97-4b9f-ad15-39f584910d56 28 dk.dst db4732bd-34fc-47e0-a3ac-7a691f7d9180 2 Category 9683 urn:ddi:dk.dst:04b2aacb-3e4f-46c3-8a54-ca9315c0282f:28 dk.dst 04b2aacb-3e4f-46c3-8a54-ca9315c0282f 28 dk.dst 5363ae12-b0f8-478b-9acf-b5f792949bb9 2 Category 39985025 urn:ddi:dk.dst:0ad67593-724a-4909-844c-1b150101cdbd:28 dk.dst 0ad67593-724a-4909-844c-1b150101cdbd 28 dk.dst 4b4b0aa6-de5f-4bdf-b61f-7ab99bfd9d8a 2 Category 9756 urn:ddi:dk.dst:014bf250-be36-4383-a31f-67d948a5bea6:28 dk.dst 014bf250-be36-4383-a31f-67d948a5bea6 28 dk.dst eba0318a-dfec-485d-b3bc-25320b8b93e3 2 Category 399855 urn:ddi:dk.dst:6ca47689-4706-4e30-a88d-5f61d3916c27:28 dk.dst 6ca47689-4706-4e30-a88d-5f61d3916c27 28 dk.dst 409e4dcf-72dd-41e7-a3ea-5f267cfeea1f 2 Category 39985510 urn:ddi:dk.dst:ad67f0d3-75bc-4c83-911a-1923e1b61700:28 dk.dst ad67f0d3-75bc-4c83-911a-1923e1b61700 28 dk.dst 976c59b9-a276-4249-a0d3-3e00a73e38b4 2 Category 9320 urn:ddi:dk.dst:041a6350-7220-47f1-ad08-5c6c768d775c:28 dk.dst 041a6350-7220-47f1-ad08-5c6c768d775c 28 dk.dst fa5aad41-8bbd-4917-bcda-e31d0e097665 2 Category 9696 urn:ddi:dk.dst:2d00746c-6158-45af-a6bc-59b36fb1c4a9:28 dk.dst 2d00746c-6158-45af-a6bc-59b36fb1c4a9 28 dk.dst 7bd19a61-b8e9-444f-bcce-bf8ad4dbc67c 2 Category 9711 urn:ddi:dk.dst:2806807c-f6a3-46e7-b402-0ee02ae36760:28 dk.dst 2806807c-f6a3-46e7-b402-0ee02ae36760 28 dk.dst 3650e776-89b5-4c14-9a25-1bba6e03626f 2 Category 9712 urn:ddi:dk.dst:94c9c57c-27aa-4c8d-a4de-14cf249b6e58:28 dk.dst 94c9c57c-27aa-4c8d-a4de-14cf249b6e58 28 dk.dst 826ed965-1b0b-44bd-88b6-18c0025a1e0d 2 Category 9736 urn:ddi:dk.dst:58d5db5d-ca23-4c0e-aa0d-5175baffb45a:28 dk.dst 58d5db5d-ca23-4c0e-aa0d-5175baffb45a 28 dk.dst b11121a0-7a13-4c9a-9311-c1761fb594dc 2 Category 9800 urn:ddi:dk.dst:409c2a8c-5ffa-4511-9d95-709937c86d90:28 dk.dst 409c2a8c-5ffa-4511-9d95-709937c86d90 28 dk.dst 8b44525f-5269-4613-9b76-15dbeed5e879 2 Category 9807 urn:ddi:dk.dst:ecf31a44-ac3b-4a59-a29d-84abb05f89c8:28 dk.dst ecf31a44-ac3b-4a59-a29d-84abb05f89c8 28 dk.dst ff8c7570-2662-4c77-af7d-f55368368919 2 Category 9814 urn:ddi:dk.dst:dedf0312-6b8b-489b-a055-23cc10e97fd2:28 dk.dst dedf0312-6b8b-489b-a055-23cc10e97fd2 28 dk.dst 4dbc85f2-3986-47b6-a4c3-9ddf3edec4d3 2 Category 9815 urn:ddi:dk.dst:b56db6f6-1137-4e60-b456-7caba1f4cfa6:28 dk.dst b56db6f6-1137-4e60-b456-7caba1f4cfa6 28 dk.dst 469f6e4a-6a30-42d1-9319-7bffb3d12109 2 Category 9831 urn:ddi:dk.dst:2379af5d-a5a6-45e9-b622-e7d26b92bf9c:28 dk.dst 2379af5d-a5a6-45e9-b622-e7d26b92bf9c 28 dk.dst ea3d6a34-5294-49d5-a22c-2c335f5620d1 2 Category 9878 urn:ddi:dk.dst:68c35ac8-2392-4439-bb48-c28b6fa17e5f:28 dk.dst 68c35ac8-2392-4439-bb48-c28b6fa17e5f 28 dk.dst 771087bd-86ed-42e9-bd66-e0416cc91be7 2 Category 9879 urn:ddi:dk.dst:4a0b0447-5b7d-4ed4-b9b2-90759ed61eb6:28 dk.dst 4a0b0447-5b7d-4ed4-b9b2-90759ed61eb6 28 dk.dst d521c3b9-d26c-46dd-8d85-37c5d8874d43 2 Category 9880 urn:ddi:dk.dst:b8c0ae0f-6595-491d-a6b7-62e7a8efc6da:28 dk.dst b8c0ae0f-6595-491d-a6b7-62e7a8efc6da 28 dk.dst 23e35b60-06cc-49c4-99e4-3b040ac7ceba 2 Category 9881 urn:ddi:dk.dst:549490e1-06d6-462b-8213-846d8529f726:28 dk.dst 549490e1-06d6-462b-8213-846d8529f726 28 dk.dst 45600a95-b746-4fe6-92ae-89f60fc091e7 2 Category 9887 urn:ddi:dk.dst:1e137a29-79c8-404b-8b5a-f58926bb9d06:28 dk.dst 1e137a29-79c8-404b-8b5a-f58926bb9d06 28 dk.dst 1cf07d80-1c71-49d4-993d-adbedf88d2aa 2 Category 9888 urn:ddi:dk.dst:c3ad1e65-c723-475c-b977-46bb09b2f294:28 dk.dst c3ad1e65-c723-475c-b977-46bb09b2f294 28 dk.dst 9250a863-02a9-4682-be12-c0a19b37090a 2 Category 39985520 urn:ddi:dk.dst:4690b998-7126-4156-a755-a6d3e8496ecf:28 dk.dst 4690b998-7126-4156-a755-a6d3e8496ecf 28 dk.dst a3cd846b-8d21-498e-8bc6-61a73b502b9c 2 Category 9316 urn:ddi:dk.dst:b143ad3a-9824-4b06-b9b0-632dc5bd1b75:28 dk.dst b143ad3a-9824-4b06-b9b0-632dc5bd1b75 28 dk.dst a54c2732-f91c-43ef-a344-722fda7e0284 2 Category 9724 urn:ddi:dk.dst:897420be-e3a1-4336-a856-c64ce7c3dfab:28 dk.dst 897420be-e3a1-4336-a856-c64ce7c3dfab 28 dk.dst 61a24173-6c60-4238-83d7-186e5df6b043 2 Category 9810 urn:ddi:dk.dst:f29b1d93-7758-4097-b44e-8074447adc07:28 dk.dst f29b1d93-7758-4097-b44e-8074447adc07 28 dk.dst 4ead7d5f-74fa-418c-b806-adb41607d640 2 Category 39985535 urn:ddi:dk.dst:52dbe9ff-eccd-4c23-9e74-1d489468c1bb:28 dk.dst 52dbe9ff-eccd-4c23-9e74-1d489468c1bb 28 dk.dst 185ebc67-20c9-455d-953e-c39c2c2bb53a 2 Category 9738 urn:ddi:dk.dst:3e136924-aea3-4ac6-ad5e-d9b4a5b2dfb0:28 dk.dst 3e136924-aea3-4ac6-ad5e-d9b4a5b2dfb0 28 dk.dst 41e813e3-246f-4216-8ca2-e0aaffc34f98 2 Category 9739 urn:ddi:dk.dst:b2565440-e1a0-4814-898c-f4abcae7031a:28 dk.dst b2565440-e1a0-4814-898c-f4abcae7031a 28 dk.dst 316278e3-4815-497f-90d4-16561bd68d0e 2 Category 9801 urn:ddi:dk.dst:91dadf0b-d31d-4f18-9873-457121d065d0:28 dk.dst 91dadf0b-d31d-4f18-9873-457121d065d0 28 dk.dst 1ec4e84c-761e-4a69-af56-86db79f01a42 2 Category 9802 urn:ddi:dk.dst:da56ff55-87bb-41cc-a6f9-c3aef3d53110:28 dk.dst da56ff55-87bb-41cc-a6f9-c3aef3d53110 28 dk.dst d3b23bfd-9993-4b11-b166-0c6e1790f69a 2 Category 9803 urn:ddi:dk.dst:a2d28250-bce0-4d45-a543-1356429c2fd2:28 dk.dst a2d28250-bce0-4d45-a543-1356429c2fd2 28 dk.dst e3002fb3-46dc-4181-a755-652bfa1f6667 2 Category 9804 urn:ddi:dk.dst:2776d2f2-28a0-4586-9193-4813298779cb:28 dk.dst 2776d2f2-28a0-4586-9193-4813298779cb 28 dk.dst eb4d49cb-1ad3-4f70-a89e-b1b9b5611d66 2 Category 9805 urn:ddi:dk.dst:73f2ad66-ff3c-4c21-b319-87ecee1d2336:28 dk.dst 73f2ad66-ff3c-4c21-b319-87ecee1d2336 28 dk.dst d338733e-e84c-4b3c-af2f-d8f2b08782cd 2 Category 9808 urn:ddi:dk.dst:0367269d-c07d-4d3b-bdd7-cfe786361014:28 dk.dst 0367269d-c07d-4d3b-bdd7-cfe786361014 28 dk.dst f8348e02-061d-4b7b-9c05-0791404b3bd0 2 Category 9863 urn:ddi:dk.dst:ca95fc71-7f21-4ff3-bf58-8285b43cf4a2:28 dk.dst ca95fc71-7f21-4ff3-bf58-8285b43cf4a2 28 dk.dst 761cdb41-0370-441e-be52-6baff6d3f3de 2 Category 39985545 urn:ddi:dk.dst:15c44dee-1a6c-4870-be9b-a89b85f70595:28 dk.dst 15c44dee-1a6c-4870-be9b-a89b85f70595 28 dk.dst e60b4f3b-d71d-458f-b239-d922b7a6f2ca 2 Category 9710 urn:ddi:dk.dst:d9443360-c914-4f58-86e8-e6b5c260256f:28 dk.dst d9443360-c914-4f58-86e8-e6b5c260256f 28 dk.dst 454b158b-5918-44f9-a120-cf19d7a3814e 2 Category 9740 urn:ddi:dk.dst:c507d6a1-6459-453a-bd3a-7e3815848c1b:28 dk.dst c507d6a1-6459-453a-bd3a-7e3815848c1b 28 dk.dst 76b2c02d-41ed-472c-b796-bab2ab26bc37 2 Category 39985550 urn:ddi:dk.dst:8ceed9e8-b6eb-464a-87ea-84e9722ea247:28 dk.dst 8ceed9e8-b6eb-464a-87ea-84e9722ea247 28 dk.dst 9049919b-1fb6-4dfc-8bae-14bba00929f1 2 Category 9695 urn:ddi:dk.dst:ee721a1a-e2fe-465d-b868-9f58ab8a5065:28 dk.dst ee721a1a-e2fe-465d-b868-9f58ab8a5065 28 dk.dst 27834106-994c-4cb8-a5ff-f61960ecf23e 2 Category 9708 urn:ddi:dk.dst:4e84d618-e280-4153-a672-0a722b760729:28 dk.dst 4e84d618-e280-4153-a672-0a722b760729 28 dk.dst a9cffd75-8cbb-45c4-81ca-902c1e198871 2 Category 9832 urn:ddi:dk.dst:4782e96c-80e6-41f5-ba2c-0cae8faf4df0:28 dk.dst 4782e96c-80e6-41f5-ba2c-0cae8faf4df0 28 dk.dst 32fb981b-f629-487d-a4e4-da28e2549b47 2 Category 9864 urn:ddi:dk.dst:18064aca-f40e-4d3b-a950-ca28a64043bb:28 dk.dst 18064aca-f40e-4d3b-a950-ca28a64043bb 28 dk.dst e13c2fbe-99a6-42e0-9239-bee73192568a 2 Category 9871 urn:ddi:dk.dst:47fe36f8-e802-43be-a208-30b7279f1979:28 dk.dst 47fe36f8-e802-43be-a208-30b7279f1979 28 dk.dst 124ddc5d-2832-49a8-8d5c-f35b108c6c26 2 Category 39985565 urn:ddi:dk.dst:8b3e4212-9dde-4c30-ab07-5e8247ca673c:28 dk.dst 8b3e4212-9dde-4c30-ab07-5e8247ca673c 28 dk.dst 4342c7a4-b74f-448a-9554-7f12592350a6 2 Category 9743