Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 . . . . . . . . . . . .
700772 Uddannelse & ulighed
700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen . . . . . . . . . . . . 211,2 206,5 143,4 147,9 154,6 154,6 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7 146,7
700791 Husholdningens energiforbrug 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 . . . . . . . . . . . .
700796 Sundhed og marginalisering 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 . . . . . . . . . . . .
701780 AKF-Forløbsregister . . . . . . . . . . . . 1545,3 1548,0 1578,1 1587,7 1559,2 1599,8 1600,4 1609,6 1594,9 1716,1 1599,4 1595,7
701926 Unges til- og fravalg af matematiske og naturvidenskabelige fag i de gymnasiale uddannelser og videre vej i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 . . . . . . . . . . . .
701943 Anden generations indvandreres uddannelse 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 . . . . . . . . . . . .
701960 Valg og fravalg af skoler 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
702106 Kommunernes integrationsindsats II 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 . . . . . . . . . . . .
702107 Fødsler og arbejdsudbud 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
702429 Effekten af økonomiske incitamenter 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 . . . . . . . . . . . .
702484 Indvandrere og arbejdsmarket 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 . . . . . . . . . . . .
702541 Dynamic Labour Market Behaviour of Immigrants 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . .
702542 Employment assimilation patterns in Denmark 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
702550 Produktivitetsanalyse i Almen Praksis 277,1 277,1 277,1 . . . 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1 . . . 277,1 277,1 277,1 . . . . . .
702563 Farmakogenomisk screening for CYP-polymorfismer ved behandling af depression - økonomi og patientpræferencer 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
702577 Sundhedsøkonimsk af narkolepsi 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702585 Indvandreres kvalifikationer 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 . . . . . . . . . . . .
702594 Selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 . . . . . . . . . . . .
702624 Integrationslovens effekt 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 . . . . . . . . . . . .
702647 Sammenhæng mellem overførsler 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 . . . . . . . . . . . .
702672 Analyse af deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 . . . . . . . . . . . .
702768 Ebeltoft projekt - social ulighed . . . . . . 2,0 2,0 2,0 . . . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 . . . 2,0 2,0 2,0
702826 Sygeplejerskernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 . . . . . . . . . . . .
702833 Nomeringer, sygefravær og udstødelse 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 . . . . . . . . . . . .
702849 Døgnanbragte unges uddannelsesforløb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen . . . . . . . . . . . . 113,6 81,3 80,8 49,8 50,9 48,6 48,5 92,0 124,4 152,5 153,4 133,7
702861 Statistisk model for udgifter vedr. børn og unge med særlige behov 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 . . . . . . . . . . . .
702873 Henvisningsmønster i Almen Praksis 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 . . . . . . . . . . . .
702912 Sammenlignende analyse af ældre danskere og indvandreres brug af omsorgs- og plejeydelser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702917 En Sundhedsøkonomisk analyse af søvnapnø og andre relaterede neurologiske sygdomme 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 . . . . . . . . . . . .
702921 Social- og sundhedsassistenternes og social- og sundhedshjælpernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer . . . . . . . . . . . . 1074,2 1092,9 1095,3 1103,1 1088,7 1091,1 1088,6 1089,9 1098,3 1106,0 1106,8 1119,6
702936 Benchmarkanalyser og forklaringer på de kommunale forskelle førtidspension og fleksjobs, samt betydningen af refusionsændringer - videreførsel af o 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 223,2 . . . . . . . . . . . .
702949 NCK - Effektanalyser af VEU . . . 101,7 101,7 101,7 . . . . . . 82,9 83,7 91,5 . . . 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7
702959 Undersøgelse af indvandrerkvinders barrierer og muligheder for deltagelse i danskuddannelse 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702961 Brugerundersøgelse 2008 vedrørende introduktionsprogrammet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 . . . . . . . . . . . .
702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures . . . 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 . . . . . . . . .
703002 Bolig og ulighed 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 572,4 . . . . . . . . . . . .
703027 Sygedagpengemodtageres brug af sundhedsydelser 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 . . . . . . . . . . . .
703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen . . . . . . . . . . . . 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,7
703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 . . . . . . . . . . . . 11,4 11,4 11,6 11,6 11,6 11,6
703076 Anbragte børn og helbred . . . . . . . . . . . . 53,5 53,5 55,7 57,5 59,9 61,9 63,5 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6
703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme . . . . . . . . . . . . 305,4 327,8 327,9 327,9 327,9 327,9 327,9 327,9 327,9 328,0 329,7 332,9
703212 Evaluation of agglomeration economies and their effects on job mobility 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 . . . . . . . . . . . .
703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet . . . . . . . . . . . . 411,4 412,4 421,6 425,1 428,7 435,2 435,6 435,6 439,6 443,8 444,3 444,3
703246 Undersøgelse af udviklingen på specialundervisningsområdet . . . . . . . . . 75,9 75,9 75,9 73,1 75,2 75,3 75,7 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 . . .
703269 Retention of Vocational Students in the Danish VET . . . 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,4 4,4 4,7 . . . . . . . . .
703430 Vejen til førtidspension en snirklet rute med oversete stikveje. 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 . . . . . . . . . . . .
703451 Samfundsøkonomiske omkostninger ved smerteintensive diagnoser 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 . . . . . . . . . . . .
703452 Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune 380,5 380,5 380,5 380,5 380,5 380,5 380,5 380,5 380,5 380,5 380,5 380,5 . . . . . . . . . . . .
703465 Effekter af efteruddannelse for faglærte og ufaglærte projekt for Landsorganisationen i Danmark (LO) 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 . . . . . . . . . . . .
703467 Nydanske unges vej gennem uddannelsessystemet og frem til evt beskæftigelse 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 . . . . . . . . . . . .
703476 De ufaglærtes arbejdsmarked i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 . . . . . . . . . . . .
703477 Evaluering af patientuddannelsen "Lær at leve med kronisk sygdom" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703506 Veje og vildveje i kontanthjælpssystemet 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 . . . . . . . . . . . .
703513 Effekterne ved genotypisk testning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703585 Den danske voksenbefolknings tandsundhed 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse . . . . . . . . . 26,9 26,9 26,9 11,9 12,1 17,3 18,1 21,9 21,9 21,9 25,1 26,9 . . .
703630 Moderne Psykiatri - investering og gevinster . . . 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 . . . . . . . . .
703652 En registerbaseret opgørelse af de kommunale udgifter på alkoholområdet . . . 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 . . . . . . . . .
703672 Analyse af indvandreres beskæftigelse i danske kommuner 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
703675 Privatskolerne og det sociale ansvar. Hvilken rolle spiller de? 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 . . . . . . . . . . . .
703688 Evaluering af metodeafprøvningsprojekt overfor ikke-vestlige sygedagpengemodtagere 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 . . . . . . . . . . . .
703721 Kommunalreformen og de ansattes helbred . . . . . . . . . . . . 979,9 984,4 983,1 1014,7 1013,0 1020,6 1018,2 1017,1 1016,7 1016,7 1016,7 1016,8
703727 Barrierer for professionshøjskolernes udviklingsforpligtigelse, videnbasering og videncenterfunktion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703756 Kortlægning af overuddannelse blandt etniske minoritetsborgere i Københavns Kommune 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
703767 Kortlægning af forbruget af antipsykotika 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 10,8 11,1 . . . . . . . . . . . .
703840 Statistisk model for udgifter vedr. specialundervisning i folkeskolen i Kerteminde Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703849 Analyse og evaluering af kommunernes indsats med anbragte børn. . . . 39,7 39,7 39,7 . . . . . . 39,7 39,7 39,7 . . . 39,7 39,7 39,7 39,7 38,6 39,7
703880 Evaluering af Natteravnene 0,5 0,5 0,5 . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . 0,5 0,5 0,5 . . . . . .
703887 Benchmarking- og effektivitetsanalyse på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet . . . 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,0 53,1 53,1 . . . . . . . . .
703897 Håndbog om rehabilitering på ældreområdet - anbefalinger, metoder og redskaber . . . . . . . . . . . . 182,6 182,6 182,6 182,7 182,7 182,7 182,7 182,7 182,7 182,7 182,7 182,7
704055 Effektiv ressourceudnyttelse i hjemmeplejen og visitation til hjemmepleje . . . . . . . . . . . . 33,3 37,4 39,6 39,9 40,0 45,0 45,5 45,5 44,9 45,0 45,1 45,1
704104 Registeranalyse vedr. osteoporose og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark . . . . . . . . . . . . 291,6 297,1 342,0 366,7 366,7 366,7 366,8 376,3 384,4 384,5 385,0 385,4
704111 Kvalitetsstandarder som styringsredskab på det kommunale træningsområde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704138 Samfundsøkonomisk evaluering af lægeordineret heroin i Danmark . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6
704147 Gennemførelse på de nordjyske gymnasier . . . 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 . . . . . . . . .
704161 Spørgeskemaundersøgelse om det lokale demokrati 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
704166 Evaluering af Natteravnene 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,1 0,1 0,1 . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . .
704181 Elever med vanskeligheder i skolestarten . . . . . . . . . . . . 0,3 0,6 0,8 1,3 1,3 2,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
704215 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats . . . . . . . . . . . . 62,5 62,6 91,0 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9
704245 De fælles psykiatriske patienter 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . .
704286 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 2 . . . . . . . . . . . . 36,0 36,0 37,3 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4
704290 De fælles patienter 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . .
704292 Unge, uddannelse og helbred . . . . . . . . . . . . 0,3 0,4 0,4 0,4 27,2 49,4 87,5 100,4 99,2 132,3 137,7 137,7
704299 Opstilling af model til økonomivurdering . . . . . . . . . . . . 19,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8
704397 Evaluering af Ansvarslovforslaget . . . 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,5 6,6 6,7 . . . . . . . . .
704401 Tydelig feedback på erhvervsuddannelsernes grundforløb . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . .
704419 Registeranalyse polio- og meningitispatienter . . . . . . . . . . . . . . . 19,1 73,2 77,9 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
704422 Gevinstpotentialet af at få udsatte ledige i beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 3,8 5,0 5,3
704423 Kvantitativ analyse af beskæftigelseseffekterne ved jobrotationsordningen . . . . . . . . . . . . . 76,4 100,4 207,0 241,2 269,3 269,3 269,3 269,3 269,4 269,4 269,4
704453 Registerundersøgelse af omkostningerne i Danmark ved apopleksi og blødninger . . . . . . . . . . . . . . 11,1 20,2 34,0 37,1 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0
704466 Omkostninger og adherence ifm behandling af diabetes 1 og 2 . . . . . . . . . . . . . . 0,6 1,2 1,2 2,7 6,0 6,7 8,8 8,8 8,8 8,9
704473 Kvantitativ analyse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet . . . . . . . . . . . . . . 10,9 19,5 31,1 37,8 47,5 47,7 48,6 48,9 48,9 48,9
704538 Socioøkonomiske ressourcetildelingsmodeller for specialundervisningsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 7,4 7,3 10,2 10,2 10,2 10,2
704629 Skrøbelige ældre Betydende socioøkonomiske faktorer for ældres brug af pleje- og sundhedsydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 5,4 5,6 5,6
704631 Befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet med fokus på udviklingen i human kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,3 93,1 131,8 104,6 104,6 104,6
704633 Effects of Training 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,3 106,3 106,3 109,3 109,6 109,6
704634 Tilfredshedsanalyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,7 124,7
704640 Udsatte børn karakteristika og skolepræstationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,1 22,9 28,0 42,5
704678 Registeranalyse epilepsi patienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,9
704724 Beregning af nøgletal på den erhvervsdygtige befolkning på kommuneniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,1
704752 Effektanalyse af jobpræmieordninger for langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere og enlige forsørgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7
704773 Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4
705757 PISA . . . . . . . . . . . . 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,3 5,3 5,3
All 3059,0 3059,0 3059,0 3260,3 3260,3 3260,3 3387,2 3387,2 3387,2 3487,9 3487,6 3487,9 5972,8 6071,0 6187,1 6202,3 6316,5 6451,3 6500,7 6657,2 6762,7 6841,4 6865,3 6899,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 . . . . . . . . . . . .
700797 Virksomhedernes Sociale engagement
701929 Fattigdom blandt børn 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 . . . . . . . . . . . .
701976 Statistikgrundlag for EU-indikatorer om partner vold 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 . . . . . . . . . . . .
701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen . . . . . . . . . . . . 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,9
702401 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark . . . . . . . . . 3,8 3,8 3,8 . . . . . . . . 3,8 . . .
702403 Effektivitet i aktiveringsindsatsen 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 . . . . . . . . . . . .
702415 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 . . . . . . . . . . . .
702419 Analyse af befolkningens opsparingsadfærd . . . 570,2 570,2 570,2 570,2 570,2 570,2 570,2 570,2 570,2 570,2 570,2 570,2 . . . . . . . . .
702470 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 . . . . . . . . . . . .
702471 Labour Market Policies and Their Effects on Labour Market Outcomes -Éffects of institutions and client-system contacts 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 . . . . . . . . . . . .
702556 Anbragte børns baggrund 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 . . . . . . . . . . . .
702559 Udsatte lejere 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 . . . . . . . . . . . .
702562 Begrænsning af sygefravær og sikring af sygemeldtes arbejdsmarkedstilknytning 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 . . . . . . . . . . . .
702589 Effekter fra aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
702617 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 . . . . . . . . . . . .
702643 Analyse af effekten af loft over ydelser 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
702652 Relations between health and labour market outcome in Denmark 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 . . . . . . . . . . . .
702656 Analyser af årgang 95 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 . . . . . . . . . . . .
702682 The effect of public student grants on tertiary education - do they affect time of completion and socail mobility? 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 . . . . . . . . . . . .
702812 Lønforskelle mellem mænd og kvinder, 1997-2005 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 . . . . . . . . . . . .
702823 Indvandreres uddannelse og arbejde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702851 Kostundersøgelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702907 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0 . . . . . . . . . . . .
702914 Undersøgelse af stofmisbrugsbehandlingen i Danmark 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 . . . . . . . . . . . .
702944 Pardannelse og fertilitet, delprojekt 1 og 2 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 . . . . . . . . . . . .
702965 Undersøgelse af PSP - samarbejdet 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 . . . . . . . . . . . .
702971 Arbejdsulykker 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703017 Børn og unge i Danmark 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 . . . . . . . . . . . .
703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703213 From Day Care to High School 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . .
703234 Løn og køn i kokkefaget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703251 Danske hjemvendte soldater 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 . . . . . . . . . . . .
703260 Lokal integration af førtidspensionister 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703268 Vold mod børn og unge 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 . . . . . . . . . . . .
703274 Financial Incentives and Job Information Networks 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 . . . . . . . . . . . .
703275 Tvillingeprojek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703284 illingeprojekt - Befolkningens opsparingsadfær 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 . . . . . . . . . . . .
703443 villingeprojek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703540 CSSR-projektdatabase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703629 Data til CSSR 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
703646 Analyse af ligeløn i Danmark 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 . . . . . . . . . . . .
703768 Effekter af revalidering af sygemeldte 657,1 657,1 657,1 657,1 657,1 657,1 657,1 657,1 657,1 657,1 639,0 657,1 . . . . . . . . . . . .
703778 Effektmåling af Forebyggelsesfondens projekter 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 . . . . . . . . . . . .
703783 Analyser af køn og arbejdsmarked . . . 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 . . . . . . . . .
703785 Børnefamilier, som boligudsættes 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 . . . . . . . . . . . .
703792 Kommunernes rammevilkår for beskætigelsesindsatsen 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 182,6 183,3 . . . . . . . . . . . .
703798 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 54,0 54,0 54,0 . . . . . . 58,0 56,4 58,0 . . . 56,6 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 . . .
703810 Parental Investments in their Children and Structural Barriers . . . 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 177,9 180,5 180,9 180,6 180,5 . . . . . . . . .
703836 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 437,7 437,7 437,7 437,7 437,7 437,7 437,7 437,7 437,7 . . . . . . . . . . . . 437,7 437,7 437,7
703844 Effekter af særlig opfølgningsindsats for sygemeldte 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 . . . . . . . . . . . .
703886 Familieliv ved en skillevej en analyse af familiepraksis i pubertetsfamilien samt årsager til og konsekvenser af denne. Ph.d.-projekt. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
704027 Undersøgelse af dansk au pair ordning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704042 Hjemløshed i velfærdsstaten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704050 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
704063 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 10,6 10,7 10,7 10,7 10,8 11,1 11,1 11,5 13,0 13,0 13,0 13,0 . . . . . . . . . . . .
704073 Socialpsykiatri i Danmark siden 2007 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 . . . . . . . . . . . .
704134 Undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 . . . . . . . . . . . .
704144 PROJEKTDATABASE FOR SOCIALFORSKNING 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704146 Negativ social arv 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
704160 Effektmåling af partnerskab mellem privat aktør og syv kommuner i sygeagpengesager 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 . . . . . . . . . . . .
704260 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care - del af projektdatabase 704144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704313 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704370 Risikofaktorer og levekår i barndommen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704374 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 . . . . . . . . . . . .
704375 Relations between health and labour market outcome in Denmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704376 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 34,9 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 . . . . . . . . . . . .
704379 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704387 Analyser af årgang 95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704389 Kommunernes rammevilkår for beskætigelsesindsatsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704396 Analyse af ligeløn i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704570 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel. . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
705702 Marginalisering og marginaliserede 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 . . . . . . . . . . . .
705778 Kriminalitet og arbejdsmarked 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 . . . . . . . . . . . .
All 4809,2 4834,4 4834,2 5845,2 5845,3 5845,6 5845,6 5845,9 5847,4 5471,5 5448,4 5471,5 1267,1 1266,9 1266,8 258,4 259,8 259,8 259,8 259,8 263,6 639,5 639,5 639,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar jul aug sep
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 11,8 12,3 . . . . . .
700730 Indkomstfordeling og mobilitet
701806 Jobmobility in Denmark 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 . . . . . .
702569 Fælles database . . . 63,0 63,0 63,0 . . . 61,0 61,0 61,0 52,0 61,4 63,0 61,2 61,0 61,0
703098 Produktivitetsprojekt - projekt 703420 fra september 2010 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 . . . . . .
703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . .
703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 . . . . . .
703606 Ledighed og beskæftigelse . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . .
All 84,4 84,4 84,4 147,4 147,4 147,4 84,4 84,4 84,4 145,4 145,0 145,4 52,0 61,4 63,0 61,2 61,0 61,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 5. Statens Institut for Folkesundhed
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 392,4 353,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 . . . . . . . . . . . .
701944 Analysis of the use of medical therapy among patients with hearth disease based on the Danish Registry for Medical Product Statistics
702425 En undersøgelse af flygtninge og indvandreres brug af psykiatrisk service i Danmark 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 . . . . . . . . . . . .
702597 Hjertestatistik 2007 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 . . . . . . . . . . . .
702815 Beskrivelse af kohorten Ungeshverdag.dk med fokus på validering og beskrivelse af data 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702817 Videnskabelig undersøgelse af helbredsforhold blandt klinikassistenter og tanlæger med henblik på at belyse metallisk kviksølvs skadevirkninger 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 . . . . . . . . . . . .
702835 DANCOS - Danish National Cohort Study . . . . . . . . . . . . 1063,6 1085,4 1256,0 1288,3 1338,2 1466,2 1598,0 1455,8 1500,1 1561,7 1540,5 1652,1
702874 De langsigtede konsekvenser af ulykke for brug af sundhedsvæsenet 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 . . . . . . . . . . . .
702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark . . . . . . . . . . . . 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
702935 Druknedød i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702937 Forbyggelse af uræmiprogression og uræmirelateret kardiovaskulær sygdom 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
703068 Effekten af hjerterehabilitering efter 3 års opfølgning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703250 Risiko for frakturer hos patienter med Multipel Sclerose 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 . . . . . . . . . . . .
703617 Finasteride . . . . . . . . . . . . 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2
704243 Cerebral Parese . . . . . . . . . . . . . . . . 64,5 83,1 94,7 107,4 117,9 117,9 118,9 120,8
705782 Social konsekvenser af cerebral parese 1,8 1,8 1,8 . . . 1,9 1,9 1,9 . . . . . . 1,8 1,9 1,9 . . . 1,9 1,9 1,9
All 419,8 380,7 419,8 418,0 418,0 418,0 419,8 419,8 419,8 418,0 418,0 418,0 1127,3 1149,2 1319,8 1353,9 1468,4 1615,0 1756,5 1627,0 1681,8 1745,3 1725,1 1838,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 . . . . . . . . . . . .
701984 Sociale, økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser af en kræftsygdom
702427 Lungecancer hos brugere af NASID 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702432 Plasma enterolacton og risiko for colorestalcancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702440 Cancerrisiko hos brugere af statiner 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 . . . . . . . . . . . .
702534 Social ulighed og kræft . . . . . . . . . . . . 407,6 407,8 407,8 407,8 407,8 407,8 407,8 407,8 407,6 407,6 407,6 407,5
702546 Pakinsons sygdom i Danmark, ætiologi og diagnostiske kriterier . . . . . . 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 . . . . . .
702566 FOCARE - Forskning i Cancer Rehabilitering 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . . . . . . . . . .
702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer . . . . . . . . . . . . 121,2 121,2 121,2 121,2 122,5 129,5 135,5 138,6 159,0 197,3 197,7 197,7
702886 Betydning af socioøkonomisk status og helbredsmæssige faktorer for udvikling af celleforandringer på cervix blandt kvinder, der er positive for human 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
702892 Brystkræft og Stress . . . . . . 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 . . . . . .
702946 Modellering af alder i en undersøgelse af social ulighed og kræft 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 . . . . . . . . . . . .
703032 Psykosociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 . . . . . . . . . . . . 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
703042 Udvalgte risikofaktorer for Multipel System Atrofi 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703070 HPV vaccinenes følgevirkninger . . . . . . . . . . . . 58,8 58,9 61,2 78,5 83,7 84,5 80,6 82,6 83,9 85,4 85,4 85,6
703092 Børn, Unge og sorg 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 . . . . . . . . . . . .
703418 Nordic childhood cancer Study 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . . 1,2 1,2 1,2
703492 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endometriecancer . . . 70,2 70,2 70,2 . . . 70,2 70,2 70,2 55,7 55,7 65,1 . . . 70,2 70,2 70,2 . . .
703521 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram 79,1 79,1 79,1 . . . 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 . . . 79,1 79,1 79,1 . . . . . .
703816 Analyse af kræftpatienters beskæftigelse og modtagelse af offentlige overførselsindkomster . . . 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,2 16,6 16,6 16,6 16,6 . . . . . . . . .
704126 Kræftens Bekæmpelses midlertidige projektdatabase . . . . . . . . . 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 . . .
704148 Analyse af Parkinsonpatienters beskæftigelse og modtagelse af sociale ydelser . . . 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 . . . . . . . . .
704203 Fælles kræfter - En undersøgelse af par, der lever med brystkræft . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
704221 Socioøkonomiske faktorer, livsstil og helbred blandt 18-45 årige danskere . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . .
704502 Social ulighed i hoved-hals cancer (Del af projektdatabase 704075) . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
All 304,9 304,9 304,9 338,7 338,7 338,7 1086,3 1086,3 1086,3 1276,3 1275,9 1276,3 1565,7 1565,9 1577,6 1566,3 1572,8 1580,6 835,1 840,1 861,7 711,4 711,8 711,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 7. Dansk Arbejdsgiverforening
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702450 Arbejdsmarkedsrapport 2006
702568 Specialkørsel vedrørende ledige 2007 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3
702824 Mobilitet på det danske arbejdsmarked 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
702883 Familie- og arbejdsliv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
All 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 8. By og Byg
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 . . . 17,6 17,6 17,6 . . . . . . 17,6 17,6 17,6 . . .
702410 Økonomiske og demografiske analyser af boligmarkedet
702979 Energibesparelse i bygninger 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 . . . . . . . . . . . .
703005 Tilflytning til yderområder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703249 Evaluering af byfornyelsesindsats i 14 byområder 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 . . . . . . . . . . . .
703263 Analyse af indvandreres boligkarriere . . . . . . . . . . . . 263,2 285,7 298,6 308,7 316,9 322,3 322,3 322,3 322,3 322,3 322,3 322,3
703683 SBI Tryghedsundersøgelse . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . .
704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark . . . . . . . . . . . . 35,3 39,1 71,9 80,6 87,4 87,5 89,9 91,0 89,5 74,7 79,9 85,5
704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer . . . . . . . . . . . . 293,1 295,0 295,3 295,3 278,9 269,8 275,5 275,5 275,5 277,6 277,8 277,8
705785 Analyse af den boligsociale udvikling i Danmark og af udviklingen i 7 kvarrterløftområder 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 . . . . . . . . . . . .
All 52,3 52,3 52,3 52,8 52,8 52,8 35,2 35,2 35,2 52,8 52,8 52,8 592,1 620,3 666,3 684,7 683,2 679,6 705,3 706,4 704,9 674,6 680,0 685,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 9. Center for Registerforskning, Århus
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel . . . . . . . . . . . . 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,0
700790 Kostens sammenhæng
702056 Psykosociale faktorer og brystkræft . . . . . . . . . . . . 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
702096 Socialt outcome af ADHD 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702113 Record Linkage studies of suicide in later life 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 . . . . . . . . . . . .
702713 Psykiatri og selvmord 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 . . . . . . . . . . . .
702726 Psykiatri og selvmord II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703305 Risk factors for schizophrenia 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . .
703908 Mental health effects of residential mobility during childhoo . . . . . . . . . . . . 29,4 29,4 29,4 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
703909 Psykiske sygdomme og køn, alder og andre demografiske faktorer 15,5 26,0 28,7 29,3 16,8 10,9 5,1 7,7 7,6 13,0 18,4 15,6 . . . . . . . . . . . .
703926 Forbrugsmønstre og sikkerhed af antipsykotiske midle . . . . . . . . . . . . 5,0 54,0 100,1 111,4 111,7 111,7 109,7 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5
703952 Parental Exposures to Occupational Asthmagens and Risk of Autism Spectrum Disorders . . . . . . . . . . . . 30,5 30,5 30,5 30,7 30,7 30,7 30,5 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2
704637 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom effekt af belastende livsbegivenheder . . . . . . . . . 1,4 7,3 8,4 . . . . . . . . . . . .
All 419,5 430,0 432,7 433,3 420,8 414,9 409,1 411,7 411,6 418,4 429,7 428,0 86,2 135,2 181,3 192,8 193,1 193,1 190,9 184,4 184,4 184,5 184,5 183,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 10. Finansministeriet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . .
704418 Analyse af detailhandelsdata
704580 Analyse af virksomheders adgang til finansiering . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
704655 Konkurrence, regulering og produktivitet . . . . . . . . . . . . . 11,4 18,9 130,1 178,0 181,5
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 11,7 19,2 130,3 178,2 181,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 . . . . . . . . . . . .
702103 ASUSI
702478 Erhverv og cancer . . . . . . . . . 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 . . .
702669 Brystkræftscreening . . . 29,3 29,3 29,3 . . . 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 . . . 29,3 29,3 29,3 . . .
702968 Socio-demographic determinants of participation in cervix screening 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 . . . . . . . . . . . .
703750 LONG-TERM CHANGES IN THE LIFE COURSE AS A CONSEQUENCE OF CERVICAL ABNORMALITIES 147,3 147,3 147,3 . . . . . . 309,3 306,8 309,3 . . . 208,5 227,4 265,2 269,9 270,4 304,1 . . .
703751 Association between daughters use of HPV vaccination and mothers use of cervical screening . . . . . . . . . 42,5 41,8 42,5 37,7 38,1 38,8 41,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 . . .
703752 CERVICAL CANCER The relationship between low immune status and risk of cervical cancer . . . . . . . . . . . . 99,0 134,8 196,7 198,8 217,2 223,5 238,3 238,5 238,5 238,5 232,4 238,5
704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. . . . 4,5 4,5 4,5 . . . . . . 4,5 4,5 4,5 . . . 4,5 4,4 3,8 3,8 3,8 3,8
All 347,5 347,5 347,5 234,0 234,0 234,0 200,1 200,1 200,1 589,2 586,1 589,2 178,5 214,7 277,3 456,8 495,0 539,2 592,5 593,2 626,2 242,3 236,2 242,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel . . . . . . . . . 130,0 130,0 130,8 130,8 128,6 128,0 128,0 128,0 128,0 127,9 127,9 127,9
702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed
703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. . . . . . . . . . 32,7 32,9 33,0 33,1 33,1 33,2 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9
703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked . . . . . . 69,1 69,1 69,1 66,8 66,8 66,8 66,9 66,9 66,9 68,1 69,1 69,1 . . .
703408 Social ulighed i cystisk fibrose 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . 0,9 0,9 0,9 . . . . . .
703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom . . . . . . . . . 5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 15,2 21,2 21,2 21,3 21,3
703588 DanCHASE . . . . . . . . . 269,4 257,1 255,5 258,5 261,9 265,6 268,6 269,9 271,8 284,6 294,0 295,0
704304 Patienter med KOL og deres sundhedsadfærd . . . . . . 36,3 36,3 36,3 11,0 15,8 22,9 36,4 49,1 40,4 36,2 36,2 36,3 . . .
All 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 106,3 106,3 106,3 515,4 508,1 514,6 532,2 546,1 540,6 546,3 558,3 566,2 473,7 483,1 484,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel . . . . . . . . . . . . 221,4 221,4 221,4 221,4 232,2 221,5 221,5 221,5 221,7 223,4 224,0 224,0
701985 Etablering af SØ-CPR
702526 Digitalis medicinering og risiko for endocrin-relaterede cancersygdomme 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 . . . . . . . . . . . .
702666 Kan højt indtag af docosahexaensyre i graviditeten beskytte imod fødselsdepression? . . . 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 10,1 10,1 . . . . . . . . .
702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy . . . . . . . . . . . . 428,3 432,4 432,8 436,5 436,5 446,6 467,4 467,6 470,5 484,5 500,0 522,8
702858 Non-intendeded effects of antibiotic use in childhood 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 . . . . . . . . . . . . 11,9 11,9 11,9
702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease . . . . . . . . . . . . 526,6 548,4 548,4 548,4 548,4 549,4 549,8 549,8 549,8 549,8 549,7 549,6
702865 Er der øget risiko for udvikling af brystkræft ved anvendelse af antipsykotika? 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 . . . . . . . . . . . .
702869 Adgang til bevægelsesregisteret . . . . . . . . . . . . 1072,1 1168,3 1170,7 1184,3 1196,9 1197,0 1199,4 1352,1 1414,9 1619,1 1955,7 1955,7
702885 Livtidsfaktorer og atopisk sygdom 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
702923 Sammenhæng mellem almen praksis, patienterne og forbruget af ydelser i sundhedsvæsenet 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 . . . . . . . . . . . .
702954 Effekter af børnevacciner 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . .
703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling . . . . . . . . . . . . 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
703046 Astma som risikofaktor for udvikling af lungemetastaser ved brystkræft 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703048 Antihelminthica/parasitinfektion og risiko for kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 . . . . . . . . . . . .
703097 Influential factors and residual consequenses of MMR vaccination patterns in Denmark: How can this data influence current vaccination policy? 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . .
703245 ANTIBIOTIC USE AND RISK OF CANCER 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 . . . . . . . . . . . .
703470 Herpes zoster and the risk of cerebral insult and other vascular disorders 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 . . . . . . . . . . . .
703490 BVR . . . . . . . . . . . . 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 15,0 16,5 17,0 18,7 18,9
703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression . . . 41,8 41,8 41,8 . . . . . . 41,4 41,4 41,7 . . . 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8
704062 Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) . . . . . . . . . . . . 22,3 32,4 32,9 33,3 38,9 48,1 50,6 50,3 50,7 51,6 53,2 53,6
704199 Børnevaccinationer i Danmark . . . . . . . . . . . . 13,6 15,9 16,6 17,1 21,2 26,7 29,9 30,9 31,1 31,4 31,4 31,4
704217 A Swedish-Danish collaborative study on HPV vaccine safety 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 . . . 1,9 1,9 1,9 . . . . . . 1,9 1,9 1,9 . . .
704298 The effect of renin angiotensin system antagonists and beta-blockers on mortality in patients with heart failure . . . . . . . . . . . . 6,2 6,9 6,9 7,0 7,3 7,6 7,6 8,5 8,9 9,0 9,0 9,0
All 164,2 164,2 164,2 216,1 216,1 216,1 172,4 172,4 172,4 162,4 162,4 162,4 2459,9 2595,1 2599,3 2565,8 2599,3 2614,7 2687,9 2842,4 2910,7 3142,6 3498,6 3521,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel . . . . . . 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 . . . . . .
702405 Metropolit-projektet
702467 Impact of social factors in the treatment of patients with colorectal cancer 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 . . . . . . . . . . . .
702475 Forbyggelse i kommunerne . . . . . . . . . . . . 821,0 831,0 850,1 860,7 907,6 916,7 914,0 920,1 936,2 951,7 960,9 974,7
702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark . . . . . . . . . . . . 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 77,4 79,4 79,4 79,4 79,4
702827 Faktorer for deltagelse i kolo-rektal cancerscreening 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 . . . . . . . . . . . .
702855 Inter99 . . . . . . . . . . . . 55,9 55,3 54,9 55,0 55,8 55,8 56,0 56,1 56,1 56,2 56,2 56,2
702864 Afprøvning af WHI-Algoritmens evne til at forudsige hoftebrud hos kvinder 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 . . . . . . . . . . . .
702899 Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702934 Allergi i befolkningen - udvikling i forekomst og studier af gen-miljø interaktion . . . 0,2 0,2 0,2 . . . . . . 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
702985 Social position og prognosen efter hysterektomi 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
703230 Udviklingen i thyroideafunktionen over 10 år 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom . . . . . . . . . . . . 102,8 125,4 155,5 155,6 155,8 156,1 157,5 167,3 192,5 184,8 189,6 197,4
703589 Mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden . . . . . . 205,4 205,4 205,4 205,4 205,4 205,4 205,4 205,4 205,4 205,4 205,4 205,4 . . . . . .
703774 Analysing the Decline In Coronary Heart Disease Mortality In Denmark Between 1991 and 2007 . . . . . . . . . . . . 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 44,3 49,1 82,3 117,6 119,5 131,8 135,8
704187 Sundhedsvæsenet og patientfaktorers betydning for hjerte-karsygdomme . . 10,5 . . . 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 . . . 10,5 10,5 10,5 . . . . . .
704534 Functional Somatic Symptoms Consequences both for individuals and society . . . . . 0,1 . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,3 0,6 2,9 2,9
All 12,7 12,7 23,2 12,9 12,9 13,0 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 1298,8 1330,9 1379,7 1400,7 1448,7 1459,1 1245,8 1303,5 1382,2 1392,4 1421,0 1446,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 17. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (Carma)
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8
701965 Arbejdsmarkedskarriere - Baggrund i erhvervsuddannelse, ansættelsesforhold og efteruddannelsesdeltagelse
702715 Nordisk mobilitetsprojekt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
702966 Labour market mobility in the Nordic welfare states 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
703572 Generel registerbaseret analyse af menneskelige ressourcer, udstødelse, tilbagetrækning og mobilitet i den offentlige sektor 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7
All 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 19. CIM, Århus
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
701825 Tilbagetræknings undersøgelser
701894 Energy, Effort and Equal Pay 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
701972 The Male Marital Wage Premium in Denmark 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
All 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
  Aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,6 95,4 95,4 95,4 95,7 96,2 98,7
701904 HK's medlemsspejl
All 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,6 95,4 95,4 95,4 95,7 96,2 98,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 22. Center for Anvendt Mikroøkonometri
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
700714 Beskæftigelse og løn
All 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec apr maj jun
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 . . .
701829 Skoleeleveres faglige færdigheder
702736 Børn i Århus Kommune 0,5 0,5 0,5 . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
703243 Multi-level analyse af forskelle i indvandreres og flygtninges beskæftigelsessituation 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 . . .
703697 Kortlægning af Social- og Velfærdsforskning i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
703821 Lokal stemmeadfærd ved kommunalvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
703881 Evaluering af forsøg med Heldagsskoler 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 . . .
All 25,0 25,0 25,0 24,5 24,5 24,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,5 0,5 0,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8
702064 Stress hos gravide og barnets helbred
All 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8 36,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 26. ATP
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel . . . . . . 377,3 377,3 377,3 . . . 382,2 462,7 480,9 478,2 446,9 402,0 . . . 377,3 377,3 377,3
702424 Den erhvervsaktive befolknings indbetalinger til supplerende pensionsordninger
702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede . . . 1,2 1,2 1,2 . . . . . . 1,2 1,2 1,2 . . . 1,5 1,5 1,8 2,0 2,0 2,0
702933 Voksenelever i gang med en EUD-uddannelse og deres uddannelse før EUD-uddannelsen. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702945 Frafald på erhvervsuddannelsernes hovedforløb 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
704509 Analyse af befolkningens opsparings- og tilbagetrækningsadfærd . . . . . . . . . . . . . . . . 145,8 175,7 472,4 652,3 703,4 704,4 710,9 731,7
All 0,2 0,2 0,2 1,4 1,4 1,4 377,5 377,5 377,5 0,2 0,2 0,2 383,4 464,0 482,1 478,2 592,7 577,8 473,9 653,8 705,1 1083,7 1090,2 1111,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 27. Arbejdsmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk enhed, Ålborg
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
703303 Børn og unges anvendelse af smertestillende medicin i Nordjyllands Amt
All 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 . . . . . . . . . . . .
702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser
702560 Erhverv og psykiatrisk sygdom . . . 72,8 72,8 72,8 . . . . . . 72,8 72,8 72,8 . . . 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8
702598 Nyuddannede SOSU'ers frafald fra ældreplejen 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . .
702807 ATIS/VOV . . . . . . . . . . . . 182,8 182,8 182,8 182,8 182,8 182,8 182,8 182,8 182,8 182,8 182,8 182,8
702819 Arbejdsmiljø og medicinforbrug 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 . . . 2,7 2,7 2,7 . . . . . . 2,7 2,7 2,7 . . .
703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør . . . . . . . . . . . . 17,2 19,8 21,4 21,5 21,5 21,8 21,8 21,8 21,9 22,1 22,2 22,3
703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) . . . . . . . . . . . . 8,4 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 9,0 9,0 9,5 9,3 9,1 9,1
703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader . . . . . . . . . 464,2 464,2 464,2 261,3 378,2 430,4 444,9 464,2 464,2 464,2 464,2 464,2 . . .
703298 Muskel- og skeletbesvær undersøgelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion . . . . . . . . . 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 . . .
703471 Registerbaseret beskrivelse af behandlede på rehabiliteringscentre 1994-2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703473 Thyroideasygdomme og arbejdsevne . . . 7,0 7,0 7,0 . . . 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 . . . 7,0 7,0 7,0 . . .
703570 Konsekvenser af funktionelle lidelser . . . . . . . . . . . . 34,2 34,2 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,5 34,9 35,8 36,1 36,1
703571 Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt . . . . . . . . . . . . 28,9 37,7 40,7 45,4 49,7 50,4 50,4 50,4 50,4 51,7 52,1 51,6
703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) . . . . . . . . . . . . 36,2 36,2 36,2 36,2 36,3 36,3 36,5 37,1 37,6 39,0 39,4 39,5
704022 Diabetis 2 konsekvenser . . . . . . . . . . . . 373,6 373,6 374,0 374,1 274,3 211,4 212,0 277,1 290,2 290,5 290,7 290,9
704291 NFA tillægsspørgsmål til AKU . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
704481 Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,6 247,5 264,9 264,9 264,9
704617 Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,9 0,9
704686 Tvillingeprojekt til 704554 - Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 13,7 22,8 75,9
705743 AMI/Sygelighed og erhverv . . . . . . . . . . . . 147,7 150,5 154,6 155,0 155,1 155,1 155,1 155,0 166,3 168,5 169,0 170,1
All 100,1 100,1 100,1 179,8 179,8 179,8 97,4 97,4 97,4 597,3 597,3 597,3 1196,3 1327,7 1389,3 1329,4 1253,3 1191,6 1275,0 1475,1 1614,4 1152,6 1163,2 1217,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 29. Ældresagen
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 . . . . . . . . . . . .
701913 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid
703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. . . . . . . . . . . . . 699,5 699,5 706,0 725,6 796,3 953,4 964,3 966,1 989,6 1079,0 1080,2 1128,5
703419 Fremtidsstudiet 2010 . . . 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 . . . . . . . . .
704612 Analyse af 65-89-årige it-anvendelse i 2013 og 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
All 39,0 39,0 39,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 730,5 730,5 737,0 725,6 796,3 953,4 964,4 966,2 989,7 1079,1 1080,3 1128,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 . . . . . . . . . . . .
702481 Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn (HPA
702483 Profil af fire årgange hf-elever samt to årgange avu-kursister 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 . . . . . . . . . . . .
702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. . . . . . . . . . . . . 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 4,3 5,1 5,1 5,1 5,1
702679 Læsetest i 7. klasse . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
702906 Analyser i forbindelse med projektet "Effekter af indsatser af projekt udsatte børn i dagtilbud" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702940 Tidligere anbragtes veje i uddannelsessystemet efter folkeskolen 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 . . . . . . . . . . . .
703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud . . . . . . . . . . . . 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
703516 Køn og læring i uddannelsessystemet 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703551 Gennemførelse af ungdomsuddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1
703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,2 0,2 0,2 . . . . . . 0,2 0,2 0,2
All 42,4 42,4 42,4 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,4 42,4 42,4 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,2 4,2 5,5 6,3 6,5 6,6 6,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 . . . . . . . . . . . .
702535 Hyppigheden af cancerdiagnoser hos brugere af valproat
702642 Kvantitativ vurdering af betydningen af tilstedværelse af nakkesmerter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702809 Forbrugsmønster for Lithium 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
702977 Sundheds- og sygdomsprofil for Esbjerg kommune 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702978 Sikkerhed ved brug af gigtmidler af typen NSAID 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 . . . . . . . . . . . .
703018 Risiko for knogleskørhed ved brug af Preotact 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 . . . . . . . . . . . .
703040 Har lokalområder betydning for den generelle mortalitet og kræftforekomst i Danmark 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 . . . . . . . . . . . .
703233 Postmarketing study of Auto Immune diseases and Immunotherapy 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 . . . . . . . . . . . .
703415 Brug af eksogene hormoner og andre lægemidler og risiko for intrakraniel meningeom 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 . . . . . . . . . . . .
703426 Forekomst af migræne hos patienter, der har fået foretaget transthoracal sympatectomi 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 . . . . . . . . . . . .
703515 Effektmåling af arbejdssundhedsforsikringer . . . . . . 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,8 124,8 124,7 124,7 124,7 124,7 . . . . . .
703536 Forekomst og behandling af myasthenia gravis i Danmark 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . . 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, . . . . . . . . . . . . 264,5 266,3 277,1 280,9 377,7 384,0 493,8 493,8 491,3 492,4 458,7 438,3
703579 De samfundsøkonomiske omkostninger ved whiplash i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703680 Brug af Istanyl til smertebehandling hos cancerpatienter 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 . . . . . . . . . . . .
703877 Regional variation i behandlingskvalitet . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . 0,3 0,3 0,3 . . . . . . 0,3 0,3 0,3
704031 Protopipc Joint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation (JOELLE) Study . . . . . . . . . . . . 218,2 231,6 231,7 231,8 234,8 245,7 283,7 294,8 300,2 244,6 246,6 246,1
704067 First trimester exposure to methylphenidate . . . 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 16,5 14,9 14,9 . . . . . . . . .
704076 Relative Age in Class and Stimulant Drug Utilization for ADHD . . . . . . . . . 41,9 41,9 41,9 44,2 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,7 . . .
704097 Bivirkninger af antiepileptika med særlig henblik på infektioner . . . 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 35,0 30,7 30,7 . . . . . . . . .
704129 Primær non-compliance af lægemidler udskrevet i almen praksis . . . 10,7 10,7 10,7 . . . 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 . . . 10,7 10,7 10,7 . . .
704195 Use of PPI following anti-reflux surgery in Denmark 1996-2010 . . . . . . . . . . . . 0,5 0,8 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
704415 Use of drugs for ADHD i the Nordic countries . . . . . . . . . . . . 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,9 5,1 8,9 10,9 10,8 10,4
704430 Forbrugsmønstre, omkostninger for lægemidler og demografiske forhold hos de højeste 1-percentil af lægemiddelbrugere . . . . . . . . . . . . . 75,4 75,4 162,4 266,4 285,1 289,2 289,1 279,8 203,1 194,0 174,1
704445 Initiation and persistence of dual antiplatelet treatment after Acute Coronary Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . 9,1 12,6 20,4 24,5 25,9 27,3 31,6 31,6 31,6
704525 Intrakranielle blødninger og brug af lægemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 15,4 55,4 152,1 154,8 173,9
704564 Brug af antibiotika og risiko for diabetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210,0 234,1 293,3 293,1 301,9
704579 Post-Authorization Safety Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,7 10,0 7,3
704585 Use of opioids in Danmark, Norway and Sweden . . . . . . . . . 49,5 49,5 49,5 . . . . . . . 49,5 49,5 . . .
All 334,3 334,3 334,3 390,3 390,3 390,3 504,3 504,3 504,3 606,1 606,1 606,1 718,5 800,7 811,6 855,6 1062,9 1106,9 1165,2 1437,5 1500,8 1440,0 1401,8 1385,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 32. Centre for Economic and Business Research
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
701994 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market
702428 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
702444 EU udvidelsen og det danske arbejdsmarked 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702570 Indkomst, opsparing og portføljesammensætning over tid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702879 Effekten af private sundhedsforsikringer på indtjening i forbindelse med sygdomsforløb 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1
703854 Beskæftigelseseffekter af iværksættere 52,2 52,9 75,0 80,0 80,0 80,0 81,3 81,4 81,4 81,4 81,5 81,6
All 106,3 107,0 129,1 134,1 134,1 134,1 135,4 135,6 135,6 135,6 135,6 135,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 33. Fødevareøkonomisk Institut
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
702571 Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og -olie, herunder data for engroshandel
702583 Opgørelsesmetoder for besparelsestiltag på husstandsniveau . . . . . . 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 114,0 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 . . . . . .
702676 Forskningsprojekt om den danske fødevaresektor . . . . . . . . . 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 . . .
703003 Evaluering af Ny Regulering . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) . . . . . . . . . . . . 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7,1 7,3 7,4
703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
703765 Etnicitet og småbørnsmad . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
703793 Inducing consumer adoption of automated response technology for varying power Tariffs (INCAP). 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 . . . . . . . . . . . .
703829 Økonomisk eksperiment om danskeres samarbejdsadfærd 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 . . . 1,1 1,1 1,1 . . . . . . 1,1 1,1 1,1 . . .
703859 Skolemadpakke Projektet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704314 Case-studie i forbindelse med projekt Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0
704771 Konkurrencebarometer for dansk landbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2
All 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 124,5 124,5 124,5 127,0 127,0 120,3 129,3 129,3 129,3 129,4 129,4 129,4 9,9 9,9 9,9 7,7 7,9 8,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 104,6 . . . . . . . . . . . .
700788 Styret fertilitet
702028 Socio-demografiske strukturer . . . . . . . . . . . . 1435,9 1481,5 1867,6 1928,9 2012,6 2069,5 2231,0 2281,1 2291,0 2291,3 2362,6 2379,9
702719 Rekruttering til AAU 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 . . . . . . . . . . . .
703011 Findes der woorking poors i Danmark 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
703050 Ulighed i sundhed blandt børn . . . . . . . . . . . . 1,2 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 1,8 1,9 2,0
703943 Unge på Kanten køn, lokalitet og uddannels . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . 0,4 0,4 0,6 . . . . . . 0,5 0,5 0,5
All 166,7 166,7 166,7 167,2 167,2 167,2 167,2 167,2 167,2 166,7 166,7 162,1 1437,4 1483,4 1869,8 1930,5 2014,3 2071,1 2232,7 2282,8 2292,9 2293,7 2364,9 2382,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 . . .
702508 Danske kvinders abortmønster fra 1981-2001 udvikling og årsagsfaktorer. En kohorteundersøgelse af kvinder født fra 1961.
703414 Disease pattern among Danish diabetes patients: Medication, Cancer and Cardiovascular disease . . . 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1
All 35,7 35,7 35,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 192,1 192,1 192,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 . . . . . . . . . . . .
701928 Forebygger antidepressiv og stemningsstabiliserende medicin død og selvmord
701969 Psykotrop medicin, manio-depressivitet og hjernesygdomme 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . .
702530 Beskytter antidepressiv medicin mod demens . . . . . . . . . . . . 520,0 520,5 520,6 520,6 520,6 520,6 520,6 520,6 520,6 522,6 523,4 523,5
702628 Fertilitet ved psykiatrisk sygdom 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702893 Krage søger mage - en registerundersøgelse over sammenhæng mellem psykiatrisk lidelse og valg af partner 609,7 609,7 609,7 609,7 552,2 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 . . . . . . . . . . . .
702894 Effekt af antidepressiv medicin og depression ved graviditet 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 . . . . . . . . . . . .
703215 Hvem de ældre seksualkriminelle . . . 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . .
703265 Psykiske lidelser og reaktioner hos danskere som oplevede tsunami-katastrofen. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703495 Tidlig intervention ved affektive lidelser (TIA-forsøget) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704265 Lithium and chronic kidney disease . . . . . . . . . . . . 116,4 184,1 184,3 184,5 184,9 186,9 187,1 187,2 187,7 188,0 188,3 188,4
704560 Orale antidiabetikas betydning for at udvikle affektive lidelser hos patienter med diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 10,7 10,7 10,7 10,7
All 857,3 857,3 857,3 857,7 800,2 264,1 264,1 264,1 264,1 264,1 264,1 264,1 636,8 705,0 705,2 705,1 705,5 707,5 707,7 717,2 718,9 721,2 722,3 722,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel . . . . . . . . . 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 . . .
702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi
702670 Employment and wages among Ph.D.'s 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 . . . . . . . . . . . .
702988 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers . . . . . . . . . . . . 167,6 168,1 168,1 168,1 169,1 171,6 171,5 171,5 201,9 220,4 220,8 221,4
703612 Labor Mobility Project . . . . . . . . . . . . 562,5 585,0 591,6 618,2 641,2 726,6 770,0 784,3 852,3 912,4 996,4 1048,5
703899 IPR Turnaround i danske virksomheder . . . . . . . . . . . . 3,0 3,8 10,9 11,2 17,4 19,3 19,6 27,1 37,0 38,1 38,5 38,6
704078 Governmental Intervention on Pharmaceutical Markets . . . 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 . . . 88,1 86,7 86,7 . . . . . . 86,7 86,7 86,7
704085 Inter-Enterprise Relations (702101) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
704311 El-forbrugsvaner og sociale faktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 4,4 4,7
All 14,2 14,2 14,2 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 292,8 292,8 292,8 1099,7 1122,0 1135,8 1076,0 1106,2 1196,1 1239,7 1261,5 1369,8 1261,9 1346,8 1400,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 39. Institut for Produktion og Ledelse Danmarks tekniske Universitet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
701931 Analyse af ingeniør arbejdsmarked
703488 Analyse af ingeniørernes arbejdsmarked og karrieremønstre 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
705715 Ingeniørernes arbejdsmarked 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
All 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
701882 Udvandrede fra Danmark
701941 Analyse af uddannelsesvalg, sabbatorlov og løn . . . . . . . . . 67,7 67,7 64,3 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 . . .
702037 Effekt af kvalifikationer 90,3 87,1 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 . . . . . . . . . . . .
702057 Gender differences in top-management jobs 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 . . . . . . . . . . . .
702069 Labor Market Dynamics and Growth 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 . . . . . . . . . . . .
702087 Maternity leave and child outcome 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 . . . . . . . . . . . .
702574 Registerbaseret analyse af tansmission af human kapital fra forældre til børn . . . . . . . . . . . . 12,5 12,5 12,5 12,5 14,1 14,6 12,0 12,3 12,3 12,3 12,2 11,4
702701 Partnerskrift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702728 Transitions between labour market states 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 . . . . . . . . . . . .
702734 Globalization and Industry Dynamics 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 . . . . . . . . . . . .
702791 Gender differences in top-management jobs II 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 . . . . . . . . . . . .
702799 Grendel projekter 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . . . . . . . . . .
702832 Quantile regression on panel data in the presence&. 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 . . . . . . . . . . . .
703729 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703894 Consumption Externalities of Antibiotics Use . . . . . . . . . . . . 460,9 460,9 461,8 654,1 687,4 687,4 738,3 897,3 1020,6 1020,6 1020,6 1160,8
All 403,5 400,3 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 471,2 471,2 467,8 541,1 541,1 542,0 734,3 769,2 769,7 817,9 977,2 1100,6 1032,9 1032,8 1172,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 44. PLS RAMBØLL Management A/S
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 216,9 216,9 216,9 . . . . . . . . . . . . 219,7 220,1 236,7 246,9 247,0 225,3 217,0 223,6 225,6
701819 Akademikernes arbejdsmarked
702029 Lukkede virksomheder 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . .
702049 Ungeindsatsen i Frederiksborg Amt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702068 Højtuddannede i private virksomheder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703598 Evaluering af ungdomssanktionen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703603 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 . . . 27,6 27,6 27,6 . . . . . . 27,4 27,6 27,6 . . .
703699 Evaluering af pulje til psykologhjælp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703771 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,2 21,9 . . . . . . . . . . . .
703779 Effektmåling og samfundsøkonomisk analyse af projekt High Five. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,5 18,0 . . . . . . . . . . . .
703852 Udslusning og opfølgning efter afsoning 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
704089 Evaluering af nationale tests . . . . . . 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 22,7 22,7 26,5 28,1 31,5 31,5 . . . . . .
704216 Effektanalyse af intensiveret pædagogindsats 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 . . . . . . . . . . . .
704247 Evaluering af kvindekrisecentre 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 . . . . . . . . . . . . 22,3 34,1 42,6 43,0 43,1 43,0
704513 Analyse af Fremtidens Dagtilbud . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . 0,0 0,1 0,1 . . . . . .
704597 Analyse af offentlig-privat samarbejde med fokus bl.a. på ældreområdet, herunder plejecentre og hjemmepleje . . . . . . 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
704619 Evaluering af revalideringsordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,6 65,2 156,7 211,1 243,4 243,4
704739 Evaluering af ordforslagsprogrammer . . . . . . . . . . . 0,2 . . . . . . . . . . . .
All 317,2 317,2 317,2 100,3 100,3 100,3 83,3 83,3 83,3 110,9 109,7 111,1 22,7 22,7 26,5 247,8 251,7 268,3 357,3 373,9 452,2 471,1 510,1 512,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 21,0 21,0 21,0 . . . 21,0 21,0 21,0 . . . . . . 21,0 21,0 21,0 . . . 21,0 21,0 21,0
701948 Knoglebrud som følge af sygdom og medicinsk behandling
702060 Mortalitet efter hoftefrakturer 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 . . . . . . . . . . . .
702739 Behandling for osteoporose: Virkninger og bivirkninger . . . 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 . . . . . . . . .
702757 Thiazolinediones use and fractures 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 . . . . . . . . . . . .
702774 Morfika og risiko for knoglebrud 1265,1 1265,1 1265,1 1265,1 1265,1 1265,1 1265,1 1265,1 1265,1 1265,1 1265,1 1265,1 . . . . . . . . . . . .
703307 Effects of hip and knee replacement . . . 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 . . . . . . . . .
703314 Steroid use in arthritis patients: A register based surve . . . . . . 177,2 177,2 177,2 . . . 175,6 175,6 175,6 175,6 175,6 175,9 . . . 177,2 177,2 179,2
703318 Clopidogrel behandling og frakturhyppighe 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 . . . . . . . . . . . .
703340 Testosteron behandling og kardio-vaskulær morbiditet 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 . . . . . . . . . . . . 10,1 9,9 10,1
703773 Disorders of sex development . . . . . . . . . . . . 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9
704037 Udvikling hos børn af mødre med type 1 diabetes . . . . . . . . . . . . 16,5 20,1 23,4 21,0 19,5 19,6 20,4 20,9 21,1 21,4 21,4 21,4
704038 Socio-økonomisk status i TBI-projektet 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 . . . . . . . . . . . . 6,2 7,5 10,1 10,5 10,7 10,6
All 1503,4 1503,4 1503,4 1594,8 1594,8 1594,8 1786,8 1786,8 1786,8 1578,5 1578,5 1578,5 309,0 312,5 315,8 221,9 220,5 220,9 31,0 32,8 36,1 245,1 245,0 247,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 47. Ulykke Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
703555 Strategi til forebyggelse af børneulykker i Odense Kommune
All 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 48. Epinion A/S
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702515 Videnregnskab for Ingeniørhøjskolen i Århus
702708 Forældrebaggrund i Næstved kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702709 Frafald på ungdoms-uddannelser i Favrskov kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702745 Midler til vidtgående specialundervisning i Næstved 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702747 Skolernes sociale profil i Vejen Kommune . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . .
702756 Elevprognoser i Tønder og Esbjerg Kommuner 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702758 Midler til specialundervisning i Hjørring Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702759 Pendleranalyse for Tønder og Århus kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702787 Turnusanalyse på skoleområdet i Slagelse kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702881 Handicappedes uddannelsesmønstre 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 . . . . . . . . . . . . 11,5 11,5 11,5
703313 Skolernes sociale profil i Middelfart Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703338 Skolernes sociale profil i Aabenraa kommune . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . .
703345 Skolernes sociale profil i Jammerbugt Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703346 Skolernes sociale profil i Rebild Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703361 Skolernes sociale profil i Frederikshavn Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703362 Skolernes sociale profil i Randers Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703371 Skolernes sociale profil i Holbæk Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703372 Skolernes sociale profil i Mariagerfjord Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703378 Skolernes sociale profil i Hillerød Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703469 Kortlægning af befolkningen i Syddjurs Kommune 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703621 Registerbaseret analyse af udenlandske medarbejdere i Roskilde området 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703668 Analyse af andel af fattige i Fredensborg Kommune 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . .
703684 Sociale profiler Herlev Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703698 Registerbaseret analyse af uddannelsessøgende 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 . . . . . . . . . . . .
703704 Ældre borgere i Esbjerg kommune 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703789 Sociale forholds betydning for faglige præstationer i grundskolen 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,2 18,7 . . . . . . . . . . . .
703843 Evaluering af Ungepakke II 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 47,3 48,0 . . . . . . . . . . . .
703888 Kulturvaneundersøgelsen 2012 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 . . . . . . . . . . . .
703937 Skolernes sociale profil i Fredericia Kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703962 Skolernes sociale profil i Brønderslev Kommun . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
704109 Beskæftigelseskarriere for personer med læsevanskeligheder 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 . . . . . . . . . . . .
704112 Analyse af gruppen blandt unge i Region Hovedstaden uden uddannelse og beskæftigelse . . . 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,6 28,7 28,8 . . . . . . . . .
704190 Grønlandsk fødte i Danmark - uddannelse og arbejdsmarked 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704256 Idrætsklasser: Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole . . . . . . 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . . . .
704277 Dimittendundersøgelse af Københavns Erhvervsakademi . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
704548 Undersøgelse og evaluering af Efterskoleforeningens stipendieordning . . . . . . . . . 8,4 8,4 8,4 . . . . . 3,5 3,8 8,0 8,4 . . .
704679 Vision for den fremskudte ungeindsats i Haderslev Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1
All 161,5 161,5 161,5 190,4 190,4 190,4 191,8 191,8 191,8 188,7 187,4 188,7 29,9 30,1 30,3 1,4 1,4 4,9 3,8 8,0 8,4 11,6 11,6 11,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 . . . . . . . . . . . .
702044 Depressionsbehandling under graviditeten
702051 Effects of Reproductive Loss 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702722 Fysisk aktivitet og kognitiv indlæring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702733 Socioøkonomiske faktorer og diabetes 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
702755 Repræsentativitet af stikprøvepopulation i Århus kommune 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702763 Anti-biotics and -virals and outcomes in the child . . . 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 . . . . . . . . .
702764 Prenatal Exposure to Synthetic Glucocorticoids 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 . . . . . . . . . . . .
702783 Tidlig psyk. diagnosticering af langtidssygemeldte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702788 Hjerterehabilitering i almen praksis . . . . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . .
702820 Håndtering af hyperkolesterolæmi hos patienter med øget risiko for hjertekarsygdomme i alemen praksis 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 . . . . . . . . . . . .
703343 Screening for diabetes i almen praksis . . . . . . . . . . . . 715,6 733,2 996,7 801,2 802,0 802,1 785,6 870,0 939,6 940,1 940,1 940,2
703347 Bivirkninger ved brug af medicin under graviditet 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,5 45,6 . . . . . . . . . . . .
703363 Assisted Reproduction and Child Neurodevelopment . . . . . . 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 . . . . . .
703364 Stress hos gravide og barnets helbred 774,8 774,8 774,8 . . . . . . . . . . . . 774,8 777,2 783,0 838,1 928,8 946,7 953,2 941,9 941,9
703370 Neuropsychopharmaca during pregnanc . . . . . . . . . . . . 137,2 140,4 141,3 141,3 141,3 147,0 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5
703591 Livet med diabetes 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703695 Risk factors for and consequences of child psychiatric disorders 2,7 2,7 2,7 . . . . . . 3,7 3,7 3,7 . . . 2,7 2,7 3,5 3,7 3,7 3,7 . . .
703895 Forbrug af hydroxklorokin ved lupus erythematosus 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . 0,3 0,3 0,3 . . . . . . 0,3 0,3 0,3 . . .
703911 Tjek dit helbred . . . . . . . . . . . . 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 3,5 1,1 1,1 1,1 1,1
703955 Mental sundhed som del af helbredstjek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
703956 Prædiktorer for ikke-deltagelse i Tjek dit Helbred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0
703957 Konditionsstatus blandt 30-49-årige danskere og identifikation af risikoindivide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0
704405 Type 2 diabetes blandt kvinder der har haft gestationel diabetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 2,5 2,5 2,7
All 925,3 925,3 925,3 193,8 193,8 193,8 196,6 196,6 196,6 200,6 200,4 200,6 902,3 923,1 1187,5 1723,6 1726,9 1739,3 1776,0 1953,8 2040,8 2044,6 2033,3 2033,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702061 Hypospadi og brug af Loratine
702077 Early-life predictors of cognitive function 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
702703 Prognose efter ny hofte 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme . . . . . . . . . . . . 82,5 83,4 85,8 87,1 88,3 94,5 102,6 103,8 103,8 103,9 104,0 104,3
702724 Prognosen for børn med hjertefejl 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 . . . . . . . . . . . .
702729 Parkinson medicin og hjerteklapsygdom 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 . . . . . . . . . . . .
702731 Brystcancer recidiv, Tamoxifen og SSRI 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702732 Ballonudvidelse og blodprop i hjerte . . . 44,8 44,8 45,0 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 44,8 44,8 44,8 . . . . . . . . .
702735 Børn og unge med hjertesygdomme . . . . . . . . . . . . 46,1 58,1 57,7 70,5 119,7 209,1 209,8 209,8 210,5 213,1 217,4 244,8
702741 Prognosen efter lægemiddel-eksponering 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 . . . . . . . . . . . .
702750 Use of penicillin and risk of multiple sclerosis 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 . . . . . . . . . . . .
702751 Varenicline preganancy cohort study . . . . . . . . . . . . 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 47,6 52,6 54,4 54,7 55,1 55,1 55,1
702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi . . . 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 . . . . . . . . .
702773 Statiner og tilbagefald af brystkræft 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . .
702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet . . . . . . . . . 7,1 7,1 7,1 6,6 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 . . .
702778 Lægemidler og risiko for udvikling af malign lymfom 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . .
702794 Antibiotika i barnealderen og Crohns sygdom 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 . . . . . . . . . . . .
702795 Cancer i spiserøret hos reflux patienter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703302 Univentricular hearts in Denmark 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
703309 Diabetes behandling og cancer risiko 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 . . . . . . . . . . . .
703311 Denusomab global safety methodology and background rate assessment 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 . . . . . . . . . . . .
703356 Diseases in children born to parents with inflammatory bowel diseas . . . . . . . . . . . . 217,3 217,4 217,4 217,4 217,3 217,3 217,3 217,3 217,5 217,8 244,7 258,5
703386 Risikofaktorer for udvikling af eosinofil esophagitis . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
703387 Statins and colorectal cancer recurrence . . . . . . . 1,4 1,4 . . . . . . . . . . . . 1,4 1,4 1,4
703390 Incident hjerteinsufficien . . . . . . . . . . . . 18,4 19,7 19,7 19,7 19,8 19,8 19,8 19,8 19,9 19,9 19,3 19,9
703391 Prognose efter rekonstruktion af forreste korsbån . . . . . . 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 . . . . . .
703397 Metoder til at identificere nye brugere af hormonal medicin og risiko for blodpro . . . . . . 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 . . . . . .
703398 Metoder til at identificere nye brugere af antibiotika og astmamedici 6,0 6,0 6,0 . . . . . . 7,2 7,2 7,2 . . . 6,0 6,1 7,2 7,2 7,2 7,2 . . .
703595 Risiko for og prognose efter bakteriæmi . . . 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 . . . . . . . . .
703724 Cholesterol-Lowering Drugs and advanced Prostate Cancer risk 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 21,9 22,5 . . . . . . . . . . . .
703905 Modermærkekræft: Kroniske sygdomme og medicinsk behandlings indflydelse på overlevelse . . . 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . . . . . . .
703932 Inflammatory skin diseases and long-term psychiatric morbidit . . . . . . . . . . . . 40,8 66,6 68,0 68,1 68,1 68,1 68,3 68,4 68,4 68,4 68,4 70,5
703959 Prognosen for patienter med medfødte hjertefejl . 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . . 0,6 3,8 6,1 6,1 6,3 6,7 6,8 6,8 6,8
704118 Impact of incident community-acquired bacteremia on subsequent social transfers and employment status 1,5 1,5 1,5 . . . 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 . . . 1,5 1,5 1,5 . . . . . .
704169 Utilsigtede virkninger af lægemidler givet til gravide stofmisbrugere . . . . . . . . . . . . 3,3 3,3 3,4 4,2 6,7 6,7 6,7 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0
704287 Cause-specific mortality in peptic ulcer bleeding . . 0,4 . . . 0,4 0,4 0,4 . . . . . . 0,4 0,4 0,4 . . . 0,4 0,4 0,4
704438 Fertility and ilio-pouch-anal anastomosis . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 1,6 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
704561 Arbejdsmarkedstilknytning og livskvalitet efter svær traumatisk hjerneskade . . . . . 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
704647 Warfarin combined with platelet inhibitors: is the risk benefit balance similar in young and old? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,3 55,3
704648 Hoftenære frakturer i Danmark: Behandlingskvalitet og patientoutcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,6
All 147,6 148,2 148,6 250,5 250,5 250,6 262,0 263,4 263,4 275,9 275,3 275,9 579,9 620,4 624,1 537,3 594,2 695,8 700,2 703,8 705,7 696,9 766,2 827,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 52. Erhvervs- og Vækstministeriet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
702872 Effektiv og fleksibel anvendelse af arbejdskraften - vandringer
703075 Incitamenter til opsparing og danskernes gældsstiftelse 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
703802 Husholdningsbudgetberegner 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
All 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 53. COWI A/S, Division 1
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
702098 Uddannelsesstruktur og pendlingsmønstre
702579 Analyse af sygedagpengeprofilen i kommunerne 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 . . . . . . . . . . . .
702853 Analyse af befolkningens brug af offentlige overførselsindkomster . . . . . . . . . 75,8 75,8 75,8 75,7 75,7 75,7 75,7 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 . . .
702880 Behandlingspraksis, relaterede sygedomme og omkostninger for langtidsvirkende insuliner 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 . . . . . . . . . . . .
702904 Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703685 Undersøgelse af omkostninger til receptpligtig KOL-medicin 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 . . . . . . . . . . . .
703850 Evaluering af projekt Socialsygeplejerske 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704043 Produktivitetsanalyse af transportsektoren 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
704053 Undersøgelse om offentlige udgifter ved trafikulykker 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 . . . . . . . . . . . .
704219 Undersøgelse om kommunale udgifter ved trafikulykker 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 . . . . . . . . . . . .
704359 Analyse af de 18-29 årige kontanthjælpsmodtagere i Albertslund Kommune . . . . . . 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 17,9 21,1 24,4 29,1 29,1 29,1 . . . . . .
704456 Fremtidens beskæftigelsesmuligheder i Region Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . 11,8 20,0 22,1 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4
704506 Analyse af de 18-29 årige kontanthjælpsmodtagere i Næstved Kommune . . . . . . . . . . . . . . . 7,6 67,1 67,0 81,9 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2
704518 Evaluering af støtten til Café Exit . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . .
704544 Rekruttering af ingeniører på vej- og anlægsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 0,7 2,7 3,5 3,9 3,9 4,0 4,0
704642 Fremtidens behov for navigatører i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0
704653 Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og sociale forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,6 0,8 0,8
704684 Udfaldsramte dagpengemodtagere . . . . . . . . . 1,1 1,1 1,1 . . . . . . . . . . . .
704712 Perceptionsanalyse Høje Taastrup Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,3 0,3
704726 Unge modtagere af uddannelseshjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 8,8
704730 Byrde og omkostninger ved lungebetændelse . . . . . . . . . . . 0,5 . . . . . . . . . . . .
704744 Kønsmainstreaming af trafiksikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3
704753 Fremtidens behov for velfærdsuddannede Region Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
All 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 77,9 77,9 77,9 154,8 154,8 155,3 93,6 96,9 100,2 124,3 192,6 194,8 176,8 186,3 186,8 111,4 119,9 125,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702489 Respiratorisk syncytial virus infektion og astma blandt danske tvillinger
702540 Fødevarebårne bakterielle infektioner . . . 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 . . . . . . . . .
702573 Generel registerbaseret analyse af fotosensitivelægemidlers betydning for udvikling af hudkræft 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 . . . . . . . . . . . .
703448 Risk of autoimmune and allergic diseases in Danish and Swedish children . . . . . . . . . . . . 304,6 296,3 294,1 294,1 294,3 294,8 294,8 294,9 296,1 297,8 297,8 297,8
All 87,9 87,9 87,9 113,3 113,3 113,3 113,3 113,3 113,3 113,3 113,3 113,3 329,9 321,6 319,5 294,1 294,3 294,8 294,8 294,9 296,1 297,8 297,8 297,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 55. Center for Selvmordsforskning
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
701830 Risikofaktorer for selvmord
702479 En evaluering af behandlingseffekten af folk som har haft et selvmordsforsøg 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
702635 Spiseforstyrrelser og selvmordsadfærd 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
703640 Faktorer for selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte soldater 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
All 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 57. CASA
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 . . . . . .
702877 Undersøgelse af konsekvenser af lave forsørgelsesydelser for udsatte unge
703236 Enlige mødres beskæftigelses- og uddannelsesmæssige muligheder. 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 . . . . . .
703772 Enlige mødres sociale og beskæftigelsesmæssige forhold de seneste 12 år 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,5 11,7 . . . . . .
703807 Enkelttilskud til lægeordineret medicin en social profil 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,3 67,5 . . . . . .
704045 Effektmåling af Pensams projekt: "Din Stifinder" . . . . . . 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 5,5 6,9 9,5 9,8 9,9 9,9
All 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 177,9 177,9 177,9 177,9 177,6 177,9 5,5 6,9 9,5 9,8 9,9 9,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 . . . . . . . . . . . .
702829 Udviklingen i ungdomskriminalitet, især med henblik på undersøgelse af eventuelle ændringer i den indivivuelle kriminalitetsfrekvens
702943 Effektundersøgelse af ungdomssanktionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703024 Effekten af tidsbegrænsning af foranstaltningsdomme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703041 Karakteristika ved personer, der ifølge politiet er rockere, bandemedlemmer m.v. . . . . . . . . . . . . 276,1 279,4 282,4 284,4 285,1 285,6 285,7 285,8 285,9 287,5 300,2 308,8
703507 Karakteristika ved personer, der er ofre for kriminalitet 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 . . . . . . . . . . . .
703557 Registerbaseret analyse af sager inden for sædelighedsområdet 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . .
704262 Analyse vedr. foranstaltningsdømte og deres ofre . . . . . . . . . . . . 14,1 19,3 26,8 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 31,0 31,4 33,0 41,2
All 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 290,2 298,7 309,2 314,9 315,6 316,1 316,2 316,4 316,9 318,9 333,3 350,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 61. Institut for Psykologi, Københavns Universitet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
704071 Børn af mødre med non-affektiv psykose
All 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9
702423 Nye udfordringer i det skattefinansierede velfærdssamfund
703564 Danskernes tidsforbrug og husholdningsudgifter og helbredstilstand 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
703746 Management, organisation and efficiency in the educational sector 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
704014 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
All 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 64. Center for Psykiatrisk Grundforskning
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
703354 Sedationsbehandling af intensivpatiente
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 65. Institut for Grænseregionsforskning
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 . . . . . . . . . . . .
701839 Dynamiske arbejdsmarkeder
702034 Grænsependling II 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
704366 Employer-employee data beriget med survey information om virksomhedens R&D og innovationsaktiviteter . . . . . . . . 41,4 . . . . . . . . . . . . 169,7 280,7 283,1
704406 Effect of the labour mobility on the local labour market in the Danish labour market regions . . . . . . . . . 86,4 86,4 86,4 16,4 50,0 70,4 86,4 86,4 91,3 86,4 86,4 86,4 . . .
704486 Cross-border innovation cooperation in Denmark . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
All 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 49,1 94,2 94,2 94,2 16,4 50,0 70,4 86,4 86,4 91,3 86,5 86,5 86,5 169,7 280,7 283,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 . . . . . . . . . . . .
702640 Registerbaseret analyse af uddannelsesvalg og social baggrund blandt studerende på videregående uddannelser
702868 Analyse af arbejdsmarkedet i Danmark 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702890 Forskeres rekruttering og mobilitet - uden stillingsoplysninger 81,2 81,2 81,2 . . . . . . . . . . . . 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 80,6 80,6 80,6
702897 Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 . . . . . . . . . . . .
702903 Forskeres rekruttering og mobilitet 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 . . . . . . . . . . . .
703216 Rekruttering til de voderegående uddannelser i Danmark . . . . . . . . . . . . 149,9 153,7 180,7 193,4 187,9 183,7 183,7 187,4 191,1 192,2 196,2 198,4
703833 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 513,0 513,0 513,0 513,0 513,0 513,0 513,0 513,0 513,0 513,0 513,0 513,0 . . . . . . . . . . . .
All 679,8 679,8 679,8 598,5 598,5 598,5 598,5 598,5 598,5 598,5 598,5 598,5 149,9 153,7 180,7 274,6 269,1 264,9 264,9 268,6 272,3 272,9 276,8 279,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2014 - fordelt på projekt og måned

Institution 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt projekt_titel . . . 44,4 44,4 44,4 . . . 44,4 44,4 44,4 17,4 44,4 44,4 . . . 44,4 44,4 44,4 . . .
702760 Svækkede ældre
703283 Sammenhængen mellem kvalitet af behandling og socioøkonomiske karakteristika. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
703712 Forekomst af psykiatriske symptomer hos en kohorte af danske IVF-børn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
704478 Mortality and morbidity in patients with Alzheimers dementia a Danish nationwide 12- year register study . . . . . . . . . . .