SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"VIR";1;Virksomheder og organisationer;-;;;;; 2;"11";2;Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber;Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber består af enheder der ikke har uafhængige selskabers juridiske kendetegn, men som agerer selvstændigt i forhold til deres ejere, og i højere grad som enheder inden for den markedsmæssige sektor ikke-finansielle selskaber. Aktiviteten er afgrænset og det er muligt at lave et fuldstændigt regnskab. ESR sektoren 11 er en delmængde af ESA sektoren S.11001.;;;;; 3;"12";2;Kommunale ikke-finansielle kvasi-selskaber;Kommunalt ikke-finansielle kvasi-selskaber består af enheder der ikke har uafhængige selskabers juridiske kendetegn, men som agerer selvstændigt i forhold til deres ejere, og i højere grad som enheder inden for den markedsmæssige sektor ikke-finansielle selskaber. Aktiviteten er afgrænset og det er muligt at lave et fuldstændigt regnskab. ESR sektoren 12 er en delmængde af ESA sektoren S.11001.;;;;; 4;"13";2;Regionernes ikke-finansielle kvasi-selskaber;Regionalt ikke-finansielle kvasi-selskaber består af enheder der ikke har uafhængige selskabers juridiske kendetegn, men som agerer selvstændigt i forhold til deres ejere, og i højere grad som enheder inden for den markedsmæssige sektor ikke-finansielle selskaber. Aktiviteten er afgrænset og det er muligt at lave et fuldstændigt regnskab. ESR sektoren 13 er en delmængde af ESA sektoren S.11001.;;;;; 5;"14";2;Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber;Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af statslige enheder. ESR sektoren 14 er en delmængde af ESA sektoren S.11001.;;;;; 6;"15";2;Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber;Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af kommunale enheder. ESR sektoren 15 er en delmængde af ESA sektoren S.11001.;;;;; 7;"16";2;Regionsejede ikke-finansielle selskaber;Regionsejede ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af regionale enheder. ESR sektoren 16 er en delmængde af ESA sektoren S.11001.;;;;; 8;"18";2;Private ikke-finansielle selskaber;Private ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af private enheder. ESR sektoren 18 er en delmængde af ESA sektoren S.11002.;;;;; 9;"19";2;Udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber;Udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af udenlandske enheder. ESR sektoren 19 er en delmængde af ESA sektoren S.11003.;;;;; 10;"21";2;Centralbanken;Centralbanken består af alle finansielle selskaber og kvasi-selskaber, hvis hovedfunktion består i at udstede penge, opretholde den indenlandske og udenlandske værdi af den nationale valuta, samt at opbevare alle landets internationale reserver eller en del heraf. ESR sektoren 21 er lig ESA sektoren S.121.;;;;; 11;"27";2;Offentlige penge- og realkreditinstitutter;Offentlige pengeinstitutter, undtagen centralbanken omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære. ESR sektoren 27 er lig ESA sektoren S.12201.;;;;; 12;"28";2;Private penge- og realkreditinstitutioner;Private, nationalt kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære. ESR sektoren 28 er lig ESA sektoren S.12202.;;;;; 13;"29";2;Udenlandsk kontrollerede penge- og realkreditinstitutioner;Udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter (undtagen centralbanker) omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære. ESR sektoren 29 er lig ESA sektoren S.12203.;;;;; 14;"31";2;Offentlige pengemarkedsforeninger;Offentlige pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. ESR sektoren 31 er lig ESA sektoren S.12301.;;;;; 15;"32";2;Private pengemarkedsforeninger;Private, nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. ESR sektoren 32 er lig ESA sektoren S.12302.;;;;; 16;"33";2;Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger;Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. ESR sektoren 33 er lig ESA sektoren S.12303.;;;;; 17;"37";2;Offentlige investeringsforeninger;Offentlige investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle offentlige kollektive investeringsordninger, med undtagelse af enheder klassificeret under pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikke-finansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). ESR sektoren 37 er lig ESA sektoren S.12401.;;;;; 18;"38";2;Private investeringsforeninger;Private, nationalt kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle private, nationalt kontrollerede kollektive investeringsordninger, med undtagelse af enheder klassificeret under pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikkefinansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). ESR sektoren 38 er lig ESA sektoren S.12402.;;;;; 19;"39";2;Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger;Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle udenlandsk kontrollerede kollektive investeringsordninger, med undtagelse af enheder klassificeret under pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikke-finansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). ESR sektoren 39 er lig ESA sektoren S.12403.;;;;; 20;"41";2;Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser;Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser, omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger, eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. ESR sektoren 41 er lig ESA sektoren S.12501.;;;;; 21;"42";2;Andre private finansielle formidligere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser;Andre private, nationalt kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger, eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. ESR sektoren 42 er lig ESA sektoren S.12502.;;;;; 22;"43";2;Andre udenlansk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser;Andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. ESR sektoren 43 er lig ESA sektoren S.12503.;;;;; 23;"47";2;Offentlige finansielle hjælpeenheder;Offentlige finansielle hjælpeenheder består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. ESR sektoren 47 er lig ESA sektoren S.12601.;;;;; 24;"48";2;Private finansielle hjælpeenheder;Private, nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. ESR sektoren 48 er lig ESA sektoren S.12602.;;;;; 25;"49";2;Udenlandsk kontrollede finansielle hjælpeenheder;Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. ESR sektoren 49 er lig ESA sektoren S.12603.;;;;; 26;"51";2;Offentlige koncerntilknyttede finansielle enheder;Offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. ESR sektoren 51 er lig ESA sektoren S.12701.;;;;; 27;"52";2;Private koncerntilknyttede finansielle enheder;Private, nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. ESR sektoren 52 er lig ESA sektoren S.12702.;;;;; 28;"53";2;Udenlansk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle enheder;Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. ESR sektoren 53 er lig ESA sektoren S.12703.;;;;; 29;"57";2;Offentlige forsikringsselskaber;Offentlige forsikringsselskaber består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring. ESR sektoren 57 er lig ESA sektoren S.12801.;;;;; 30;"58";2;Private forsikringsselskaber;Private, nationalt kontrollerede forsikringsselskaber består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring. ESR sektoren 58 er lig ESA sektoren S.12802.;;;;; 31;"59";2;Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber;Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring. ESR sektoren 59 er lig ESA sektoren S.12803.;;;;; 32;"61";2;Offentlige pensionskasser;Offentlige pensionskasser består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). ESR sektoren 61 er lig ESA sektoren S.12901.;;;;; 33;"62";2;Private pensionskasser;Private, nationalt kontrollerede pensionskasser består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). ESR sektoren 62 er lig ESA sektoren S.12902.;;;;; 34;"63";2;Udenlandsk kontrollerede pensionskasser;Udenlandsk kontrollerede pensionskasser består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). ESR sektoren 63 er lig ESA sektoren S.12903.;;;;; 35;"81";2;Personligt ejede virksomheder;Personligt ejede virksomheder består af den gruppe af husholdninger, hvor de (blandede) indkomster, som tilflyder ejerne af personlige foretagender tilhørende husholdningen fra deres aktiviteter som producenter af markedsmæssige varer og tjenester med eller uden brug af lønnet personale, udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed, selv om den ikke udgør mere end halvdelen af husholdningens samlede indkomst. ESR sektoren 81 er en delmængde af ESA sektoren S.141/S.142.;;;;; 36;"83";2;Lønmodtagerer m.fl.;Lønmodtagere består af den gruppe af husholdninger, hvor indkomsten fra aflønning af ansatte udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed. Delsektoren modtagere af formueindkomst består af den gruppe af husholdninger, hvor formueindkomst udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed. ESR sektoren 83 er en delmængde af ESA sektoren S.143/S.144.;;;;; 37;"89";2;Non-profit institutioner rettet mod husholdninger;Sektoren non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger (NPISH) omfatter non-profitinstitutioner, der er selvstændige juridiske enheder, som leverer varer og tjenester til husholdninger, og som er private ikkemarkedsproducenter. Deres vigtigste tilgange stammer fra frivillige bidrag i form af penge eller naturalier fra husholdninger i deres egenskab af forbrugere, fra betalinger fra den offentlige forvaltning og service samt fra formueindkomst. ESR sektoren 89 er lig ESA sektoren S.15.;;;;; 38;"OFF";1;Offentlig forvaltning og service;-;;;;; 39;"71";2;Statslig forvaltning og service - intergrerede enheder;Statslig forvaltning og service - integrerede enheder består af alle statslige administrative og andre centrale organer, hvis kompetenceområde normalt dækker hele det økonomiske område, med undtagelse af forvaltning af sociale kasser og fonde. Enhederne er en del af Finansloven. ESR sektoren 71 er en delmængde af ESA sektoren S.1311.;;;;; 40;"72";2;Statlig forvaltning og service - ikke-integrerede enheder;"Statslige forvaltning og service - ikke-integrerede enheder omfatter alle statslige enheder, hvis kompetenceområde normalt dækker hele det økonomiske område. Enhederne har særskilt juridisk identitet og en stor grad af autonomi. Enhederne kaldes ofte ""extra-budgetary units"", da enhederne har særskilte budgetter/regnskaber og ikke er en integreret del af Finansloven. ESR sektoren 72 er en delmængde af ESA sektoren S.1311.";;;;; 41;"74";2;Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder;Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. Enhederne er en integreret del af regionernes regnskaber. ESR sektoren 74 er en delmængde af ESA sektoren S.1313.;;;;; 42;"75";2;Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder;"Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. Enhederne har særskilt juridisk identitet og en høj grad af autonomi. Enhederne kaldes ofte ""extra-budgetary units"", da enhederne har særskilte budgetter/regnskaber og ikke er en integreret del af regionernes regnskaber. ESR sektoren 75 er en delmængde af ESA sektoren S.1313.";;;;; 43;"76";2;Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder;Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. Enhederne er en del af kommunernes regnskaber. ESR sektoren 76 er en delmængde af ESA sektoren S.1313.;;;;; 44;"77";2;Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder;"Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. Enhederne har særskilt juridiske identitet og en høj grad af autonomi. Enhederne kaldes ofte ""extra-budgetary units"", da enhederne har særskilte budgetter/regnskaber og ikke er en integreret del af kommunernes regnskaber. ESR sektoren 77 er en delmængde af ESA sektoren S.1313.";;;;; 45;"79";2;Sociale kasser og fonde;Sociale kasser og fonde omfatter institutionelle enheder på centralt, delstats- og lokalt niveau, hvis hovedaktivitet er at levere sociale ydelser, og som opfylder følgende to kriterier: a) visse grupper af befolkningen er ved lov eller administrative bestemmelser forpligtet til at være medlem af ordningen eller til at indbetale bidrag, og b) ansvaret for institutionens forvaltning, hvad angår indbetaling og godkendelse af bidrag og ydelser, påhviler den offentlige forvaltning og service, uafhængigt af dens rolle som tilsynsførende organ eller arbejdsgiver. ESR sektoren 79 er lig ESA sektoren S.1314.;;;;; 46;"INT";1;Internationale organisationer;-;;;;; 47;"91";2;Udlandet - herunder internationale organisationer, fx EU institutioner og udenlandske ambassader i Danmark.;Udlandet er en gruppering af enheder uden karakteristiske funktioner og tilgange. Sektoren består af ikke-residente enheder, for så vidt disse foretager transaktioner med residente institutionelle enheder eller har andre økonomiske forbindelser med residente enheder. Kontiene for denne sektor giver et overblik over de økonomiske forbindelser, der knytter den nationale økonomi sammen med udlandet. EU- institutionerne og internationale organisationer henhører under denne sektor. ESR sektoren 91 er lig ESA sektoren S.2.;;;;; 48;"UOP";1;Uoplyst;-;;;;; 49;"99";2;Uoplyst;ESR-sektoren ikke defineret;;;;;