SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"01000";1;Landbrug og gartneri;;;;;; 2;"010000";2;Landbrug og gartneri;;;;;; 3;"02000";1;Skovbrug;;;;;; 4;"020000";2;Skovbrug;;;;;; 5;"03000";1;Fiskeri;;;;;; 6;"030000";2;Fiskeri;;;;;; 7;"06090";1;Råstofindvinding;;;;;; 8;"060000";2;Indvinding af olie og gas;;;;;; 9;"080090";2;Indvinding af grus og sten;;;;;; 10;"090000";2;Service til råstofindvinding;;;;;; 11;"10120";1;Føde-, drikke-, tobaksvare;;;;;; 12;"100010";2;Slagterier;;;;;; 13;"100020";2;Fiskeindustri;;;;;; 14;"100030";2;Mejerier;;;;;; 15;"100040";2;Bagerier, brødfabrikker mv.;;;;;; 16;"100050";2;Anden fødevareindustri;;;;;; 17;"110000";2;Drikkevareindustri;;;;;; 18;"120000";2;Tobaksindustri;;;;;; 19;"13150";1;Tekstil- og læderindustri;;;;;; 20;"130000";2;Tekstilindustri;;;;;; 21;"140000";2;Beklædningsindustri;;;;;; 22;"150000";2;Læder- og fodtøjsindustri;;;;;; 23;"16000";1;Træindustri;;;;;; 24;"160000";2;Træindustri;;;;;; 25;"17000";1;Papirindustri;;;;;; 26;"170000";2;Papirindustri;;;;;; 27;"18000";1;Trykkerier mv.;;;;;; 28;"180000";2;Trykkerier mv.;;;;;; 29;"19000";1;Olieraffinaderier mv.;;;;;; 30;"190000 ";2;Olieraffinaderier mv.;;;;;; 31;"20000";1;Kemisk industri;;;;;; 32;"200010 ";2;Fremstilling af basiskemikalier;;;;;; 33;"200020 ";2;Fremstilling af maling og sæbe mv.;;;;;; 34;"21000";1;Medicinalindustri;;;;;; 35;"210000 ";2;Medicinalindustri;;;;;; 36;"22000";1;Plast- og gummiindustri;;;;;; 37;"220000 ";2;Plast- og gummiindustri;;;;;; 38;"23000";1;Glas- og betonindustri;;;;;; 39;"230010 ";2;Glasindustri og keramisk industri;;;;;; 40;"230020 ";2;Betonindustri og teglværker;;;;;; 41;"24000";1;Fremstilling af metal;;;;;; 42;"240000 ";2;Fremstilling af metal;;;;;; 43;"25000";1;Metalvareindustri;;;;;; 44;"250000 ";2;Metalvareindustri;;;;;; 45;"26000";1;Elektonikidustri;;;;;; 46;"260010 ";2;Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv.;;;;;; 47;"260020 ";2;Fremstilling af andet elektronisk udstyr;;;;;; 48;"27000";1;Fremstilling af elektrisk udstyr;;;;;; 49;"270010 ";2;Fremstilling af elektriske motorer mv.;;;;;; 50;"270020 ";2;Fremstilling af ledninger og kabler;;;;;; 51;"270030 ";2;Fremstilling af husholdningsapparater, lamper mv.;;;;;; 52;"28000";1;Maskinindustri;;;;;; 53;"280010 ";2;Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper;;;;;; 54;"280020 ";2;Fremstilling af andre maskiner;;;;;; 55;"29000";1;Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil;;;;;; 56;"290000 ";2;Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil;;;;;; 57;"30000";1;Fremstilling af skibe og andre transportmidler;;;;;; 58;"300000 ";2;Fremstilling af skibe og andre transportmidler;;;;;; 59;"31320";1;Møbel og anden industri;;;;;; 60;"310000 ";2;Møbelindustri;;;;;; 61;"320010 ";2;Fremstilling af medicinske instrumenter mv.;;;;;; 62;"320020 ";2;Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed;;;;;; 63;"33000";1;Reparation og installation af maskiner og udstyr;;;;;; 64;"330000 ";2;Reparation og installation af maskiner og udstyr;;;;;; 65;"35000";1;Energiforsyning;;;;;; 66;"350010 ";2;Elforsyning;;;;;; 67;"350020 ";2;Gasforsyning;;;;;; 68;"350030 ";2;Varmeforsyning;;;;;; 69;"36000";1;Vandforsyning;;;;;; 70;"360000 ";2;Vandforsyning;;;;;; 71;"37390";1;Renovation, affaldsbehandling mv.;;;;;; 72;"370000 ";2;Kloak- og rensningsanlæg;;;;;; 73;"383900 ";2;Renovation, genbrug og forureningsbekæmpelse;;;;;; 74;"41430";1;Nybyggeri;;;;;; 75;"410009 ";2;Nybyggeri;;;;;; 76;"420000 ";2;Anlægsvirksomhed;;;;;; 77;"430003 ";2;Professionel reparation og vedligeholdelse af bygninger;;;;;; 78;"430004 ";2;Gør-det-selv reparation og vedligeholdelse af boliger;;;;;; 79;"45000";1;Bilhandel og -værksteder mv.;;;;;; 80;"450010 ";2;Bilhandel;;;;;; 81;"450020 ";2;Bilværksteder mv.;;;;;; 82;"46000";1;Engroshandel;;;;;; 83;"460000 ";2;Engroshandel;;;;;; 84;"47000";1;Detailhandel;;;;;; 85;"470000 ";2;Detailhandel;;;;;; 86;"49000";1;Landtransport;;;;;; 87;"490010 ";2;Regional- og fjerntog;;;;;; 88;"490020 ";2;Lokaltog, bus og taxi mv.;;;;;; 89;"490030 ";2;Fragtvognmænd og rørtransport;;;;;; 90;"50000";1;Skibsfart;;;;;; 91;"500000 ";2;Skibsfart;;;;;; 92;"51000";1;Luftfart;;;;;; 93;"510000 ";2;Luftfart;;;;;; 94;"52000";1;Hjælpevirksomhed til transport;;;;;; 95;"520000 ";2;Hjælpevirksomhed til transport;;;;;; 96;"53000";1;Post og kurertjeneste;;;;;; 97;"530000 ";2;Post og kurertjeneste;;;;;; 98;"55560";1;Hoteller og restauranter;;;;;; 99;"550000 ";2;Hoteller mv.;;;;;; 100;"560000 ";2;Restauranter;;;;;; 101;"58000";1;Udgivervirksomhed;;;;;; 102;"580010 ";2;Forlag;;;;;; 103;"580020 ";2;Udgivelse af computerspil og anden software;;;;;; 104;"59600";1;Radio, TV, Film-, tv-, musikproduktion;;;;;; 105;"590000 ";2;Produktion af film, tv og musik mv.;;;;;; 106;"600000 ";2;Radio- og tv-stationer;;;;;; 107;"61000";1;Telekommunikation;;;;;; 108;"610000 ";2;Telekommunikation;;;;;; 109;"62630";1;It- og informationstjenester;;;;;; 110;"620000 ";2;It-konsulenter mv.;;;;;; 111;"630000 ";2;Informationstjenester;;;;;; 112;"64000";1;"Finansiel virksomhed ";;;;;; 113;"640010 ";2;Pengeinstitutter;;;;;; 114;"640020 ";2;Kreditforeninger mv.;;;;;; 115;"65000";1;Forsikring og pension;;;;;; 116;"650000 ";2;Forsikring og pension;;;;;; 117;"66000";1;Finansiel service;;;;;; 118;"660000 ";2;Finansiel service;;;;;; 119;"68100";1;Ejendomsmæglere mv.;;;;;; 120;"680010 ";2;Ejendomsmæglere mv.;;;;;; 121;"68300";1;Udlejning af erhvervsejendomme;;;;;; 122;"680030 ";2;Udlejning af erhvervsejendomme;;;;;; 123;"68203";1;Boliger, husleje i lejeboliger;;;;;; 124;"680023 ";2;Boliger, husleje i lejeboliger;;;;;; 125;"68204";1;Boliger, ejerboliger mv.;;;;;; 126;"680024 ";2;Boliger, ejerboliger mv.;;;;;; 127;"69700";1;Advokat, revisor, virksomhedskonsulent;;;;;; 128;"690010 ";2;Advokatvirksomhed;;;;;; 129;"690020 ";2;Revision og bogføring;;;;;; 130;"700000 ";2;Virksomhedskonsulenter;;;;;; 131;"71000";1;Arkitekter og rådgivende ingeniører;;;;;; 132;"710000 ";2;Arkitekter og rådgivende ingeniører;;;;;; 133;"72001";1;Forskning og udvikling, markedsmæssig;;;;;; 134;"720001 ";2;Forskning og udvikling, markedsmæssig;;;;;; 135;"72002";1;Forskning og udvikling, ikke-markedsmæssig;;;;;; 136;"720002 ";2;Forskning og udvikling, ikke-markedsmæssig;;;;;; 137;"73000";1;Reklame- og analysebureauer;;;;;; 138;"730000 ";2;Reklame- og analysebureauer;;;;;; 139;"74750";1;Dyrlæger og anden videnservice;;;;;; 140;"740000 ";2;Anden videnservice;;;;;; 141;"750000 ";2;Dyrlæger;;;;;; 142;"77000";1;Udlejning og leasing af materiel;;;;;; 143;"770000 ";2;Udlejning og leasing af materiel;;;;;; 144;"78000";1;Arbejdsformidling og vikarbureauer;;;;;; 145;"780000 ";2;Arbejdsformidling og vikarbureauer;;;;;; 146;"79000";1;Rejsebureauer;;;;;; 147;"790000 ";2;Rejsebureauer;;;;;; 148;"80820";1;Rengøring, anden forretningsservice;;;;;; 149;"800000 ";2;Vagt og sikkerhedstjeneste;;;;;; 150;"810000 ";2;Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere;;;;;; 151;"820000 ";2;Anden operationel service;;;;;; 152;"84202";1;Offentlig administration mv.;;;;;; 153;"840010 ";2;Offentlig administration;;;;;; 154;"840022 ";2;Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 155;"84101";1;Redningskorps mv., markedsmæssig;;;;;; 156;"840021 ";2;Redningskorps mv., markedsmæssig;;;;;; 157;"85202";1;Undervisning, ikke-markedsmæssige;;;;;; 158;"850010 ";2;Grundskoler;;;;;; 159;"850020 ";2;Gymnasier og erhvervsfaglige skoler;;;;;; 160;"850030 ";2;Videregående uddannelsesinstitutioner;;;;;; 161;"850042 ";2;Voksenundervisning mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 162;"85101";1;Voksenundervisning mv., markedsmæssig;;;;;; 163;"850041 ";2;Voksenundervisning mv., markedsmæssig;;;;;; 164;"86000";1;Sundhedsvæsen;;;;;; 165;"860010 ";2;Hospitaler;;;;;; 166;"860020 ";2;Læger, tandlæger mv.;;;;;; 167;"87880";1;Sociale institutioner;;;;;; 168;"870000 ";2;Plejehjem mv.;;;;;; 169;"880000 ";2;Daginstitutioner og dagcentre mv.;;;;;; 170;"90920";1;Kunst, kultur og spil;;;;;; 171;"900000 ";2;Teater, musik og kunst;;;;;; 172;"910001 ";2;Biblioteker, museer mv., markedsmæssig;;;;;; 173;"910002 ";2;Biblioteker, museer mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 174;"920000 ";2;Lotteri og andet spil;;;;;; 175;"93000";1;Sport, forlystelser, fritidsaktiviterer;;;;;; 176;"930011 ";2;Sport, markedsmæssig;;;;;; 177;"930012 ";2;Sport, ikke-markedsmæssig;;;;;; 178;"930020 ";2;Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter;;;;;; 179;"94000";1;Organisationer og foreninger;;;;;; 180;"940000 ";2;Organisationer og foreninger;;;;;; 181;"95000";1;Reparation af husholdningsudstyr;;;;;; 182;"950000 ";2;Reparation af husholdningsudstyr;;;;;; 183;"96000";1;Frisører, vaskerier og andre serviceydelser;;;;;; 184;"960000 ";2;Frisører, vaskerier og andre serviceydelser;;;;;; 185;"97000";1;Private husholdninger med ansatte;;;;;; 186;"970000 ";2;Private husholdninger med ansatte;;;;;;