SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"1";1;Beskæftigede;;;;;; 2;"1.1";2;Selvstændige;;;;;; 3;"110";3;Selvstændige (primær status ult. nov.);;;;;; 4;"111";3;Selvstændige (sekundær status ult. nov.);;;;;; 5;"1.2";2;Medarbejdende ægtefæller;;;;;; 6;"120";3;Medarbejdende ægtefæller;;;;;; 7;"121";3;Medarbejdende ægtefæller (sekundær status ult. nov.);;;;;; 8;"1.3";2;Lønmodtagere;;;;;; 9;"131";3;Lønmodtagere med ledelsesarbejde;;;;;; 10;"132";3;Lønmodtagere på højeste niveau;;;;;; 11;"133";3;Lønmodtagere på mellemniveau;;;;;; 12;"134";3;Lønmodtagere på grundniveau;;;;;; 13;"135";3;Andre lønmodtagere;;;;;; 14;"136";3;Lønmodtagere u.n.a.;;;;;; 15;"137";3;Lønmodtager ult. nov. ikke primære job;;;;;; 16;"138";3;Lønmodtager ej ult. nov.;;;;;; 17;"2";1;Arbejdsløse;;;;;; 18;"2.1";2;Arbejdsløse;;;;;; 19;"200";3;Arbejdsløse;;;;;; 20;"3";1;Personer uden for arbejdsstyrken;;;;;; 21;"3.1";2;Personer uden for arbejdsstyrken;;;;;; 22;"300";3;Uden for arbejdsstyrken;;;;;; 23;"311";3;Støttet beskæftigede uden løn;;;;;; 24;"312";3;Feriedagpenge;;;;;; 25;"313";3;Vejledning og opkvalificering;;;;;; 26;"314";3;Ledighedsydelse;;;;;; 27;"315";3;Børnepasningsorlov fra ledighed;;;;;; 28;"316";3;Barselsfravær fra ledighed;;;;;; 29;"317";3;Sygefravær fra ledighed;;;;;; 30;"318";3;Kontanthjælp (passiv);;;;;; 31;"319";3;Integrationsydelse;;;;;; 32;"320";3;Revalidering;;;;;; 33;"321";3;Ressouceforløb;;;;;; 34;"322";3;Jobafklaringsforløb;;;;;; 35;"351";3;Fleksløntilskud;;;;;; 36;"361";3;Støttet beskæftigelse (ej primær status);;;;;; 37;"411";3;Førtidspension;;;;;; 38;"412";3;Efterløn;;;;;; 39;"413";3;Fleksydelse;;;;;; 40;"414";3;Folkepension;;;;;; 41;"415";3;Anden pension;;;;;; 42;"416";3;Seniorpension;;;;;; 43;"417";3;Tidlig pension;;;;;; 44;"511";3;Personer under uddannelse (ordinær);;;;;; 45;"512";3;Børn og unge;;;;;; 46;"513";3;Øvrige uden for arbejdsstyrken;;;;;; 47;"514";3;Kursister;;;;;; 48;"515";3;Produktionsskoleelever;;;;;; 49;"516";3;Udenlandske studerende (ud fra opholdsgrundlag);;;;;; 50;"517";3;Modtagere af SU;;;;;; 51;"611";3;Barselsfravær fra beskæftigelse (ej primær status);;;;;; 52;"612";3;Sygefravær fra beskæftigelse (ej primær status);;;;;;