dk.dst 37c2ff87-0144-4359-a552-fc0efbd60265 7 CodeList urn:ddi:dk.dst:37c2ff87-0144-4359-a552-fc0efbd60265:7 dk.dst 37c2ff87-0144-4359-a552-fc0efbd60265 7 cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2016-08-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2016-08-31"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Konjunkturstatistik","en":"Short Term Statistics"} cm:ContactPerson {"da":"ENI","en":"ENI"} cm:IsCurrent True extension:type cm:StatisticalClassification DSTLM01\rkr BYGANV_V1_2016 BYGANV_V1_2016 Bygningsanvendelse, v1:2016 Use of buildings, v1:2016 Bygningsanvendelseskoderne følger de koder, der findes i [Bygnings- og BoligRegistret (BBR)](https://teknik.bbr.dk/kodelister), men grupperes til statistiske formål. Bygningsanvendelsen har tre niveauer, hvoraf der kun offentliggøres på niveau et og to. Niveau tre er endnu ikke implementeret i offentliggørelsen af statistikken. Før 31. august 2016 var der (delvis) forskellige anvendelseskoder for henholdsvis bygninger og enheder. Pr. 31. august 2016 blev kodesættet ensrettet og gjort mere detaljeret med en række nye anvendelseskoder. På bygningsniveau vurderes, at databruddet at være minimalt, da det stort set alene er i forbindelse med oprettelsen af de nye koder for annekser (185) vil ske flytninger mellem underkategorier, fra Parcelhuse (120) til Anden helårsbeboelse (190). På hovedkategorier af bygningsanvendelser forekommer der ikke nogen ændringer. Implementeringen af de nye koder vil tage en årrække, bl.a. fordi samtlige erhvervsbygninger skal nyregistreres i BBR. Indtil de nye koder er fuldt ud implementeret, vil det gamle kodesæt blive anvendt med enkelte undtagelser. Codes for use of buildings are consistent with the codes in [The Central Register of Buildings and Dwellings (BBR)](https://teknik.bbr.dk/kodelister) in Denmark, but are grouped for statistical purposes. urn:ddi:dk.dst:05dd39db-c24b-443f-afa7-b12e79249f9c:7 dk.dst 05dd39db-c24b-443f-afa7-b12e79249f9c 7 dk.dst c4b554f0-b0c6-4b03-beee-cad8ec8a21db 2 Category 105 urn:ddi:dk.dst:11d826cf-7ecf-4b93-b2d8-4f04b446f257:7 dk.dst 11d826cf-7ecf-4b93-b2d8-4f04b446f257 7 dk.dst 9aa5e2ac-59e5-411b-9be1-733e0d5ba78b 2 Category 110 urn:ddi:dk.dst:9d157043-d919-4452-a7a5-6154d13ba557:7 dk.dst 9d157043-d919-4452-a7a5-6154d13ba557 7 dk.dst c064ac84-8375-4cdd-94f4-bae9cb35d2e1 2 Category 110 urn:ddi:dk.dst:c638649b-4780-4489-b9fd-5eae458b2296:7 dk.dst c638649b-4780-4489-b9fd-5eae458b2296 7 dk.dst 5e15644c-72e7-410d-82fd-5a50f3057351 2 Category 120 urn:ddi:dk.dst:f4a8f7fe-4567-4355-9ab7-25fa182053e9:7 dk.dst f4a8f7fe-4567-4355-9ab7-25fa182053e9 7 dk.dst 1c29954c-f8d4-4ad1-8b8b-643eb4a8a2f6 2 Category 120 urn:ddi:dk.dst:b82d86cb-0aa5-4749-b1df-4dd307fc3e69:7 dk.dst b82d86cb-0aa5-4749-b1df-4dd307fc3e69 7 dk.dst 1fb02437-0272-45d1-9cbd-cf0ca1aa12d9 2 Category 121 urn:ddi:dk.dst:3ac72b95-d724-4ef9-b04f-0749087744fe:7 dk.dst 3ac72b95-d724-4ef9-b04f-0749087744fe 7 dk.dst 6c2c10b8-bc32-4272-af36-6e047f9cc20e 2 Category 130 urn:ddi:dk.dst:35473536-dadb-47c1-b849-f971a0820e5c:7 dk.dst 35473536-dadb-47c1-b849-f971a0820e5c 7 dk.dst d40e0e13-fce3-4939-8a0e-e196db077a04 2 Category 131 urn:ddi:dk.dst:9216c0f3-1dea-4351-b768-8d130369b3ab:7 dk.dst 9216c0f3-1dea-4351-b768-8d130369b3ab 7 dk.dst 57030987-b0f3-4871-a5d8-937254792f09 2 Category 132 urn:ddi:dk.dst:55e29b87-82a1-456b-b161-937076d3c3e7:7 dk.dst 55e29b87-82a1-456b-b161-937076d3c3e7 7 dk.dst 956bdbe8-d9d4-4e38-ab7c-b114aad97252 2 Category 140 urn:ddi:dk.dst:c69f613f-446d-4b58-a965-78ee6ddba558:7 dk.dst c69f613f-446d-4b58-a965-78ee6ddba558 7 dk.dst b10a9740-9633-4289-b615-e5e25a67ec97 2 Category 140 urn:ddi:dk.dst:27142af5-acf6-472d-8505-1ba5bc49ef9d:7 dk.dst 27142af5-acf6-472d-8505-1ba5bc49ef9d 7 dk.dst e0cd9811-eef7-4a99-abc8-2fdb23416150 2 Category 150 urn:ddi:dk.dst:d3d90c2f-120e-4917-94bd-ae9ff55d302d:7 dk.dst d3d90c2f-120e-4917-94bd-ae9ff55d302d 7 dk.dst e9720394-caf7-4288-820a-2b79e16b6d52 2 Category 150 urn:ddi:dk.dst:2b95ced9-044d-48d9-b92b-1d4b15c1e186:7 dk.dst 2b95ced9-044d-48d9-b92b-1d4b15c1e186 7 dk.dst 8471de94-34a4-4fbd-b2ed-380a65b652cb 2 Category 160 urn:ddi:dk.dst:fff5bf85-fc0b-4967-898d-68a17bc0a4d6:7 dk.dst fff5bf85-fc0b-4967-898d-68a17bc0a4d6 7 dk.dst 762015ec-dc6c-434d-9865-003b7851e06a 2 Category 160 urn:ddi:dk.dst:c60227aa-a8a4-4866-b624-102cf44994f6:7 dk.dst c60227aa-a8a4-4866-b624-102cf44994f6 7 dk.dst 14986162-08e0-42f7-8f9c-f128e3b6ca95 2 Category 190 urn:ddi:dk.dst:ef6e9bfc-f790-4bef-bd12-c1751d7679b7:7 dk.dst ef6e9bfc-f790-4bef-bd12-c1751d7679b7 7 dk.dst f056d196-eda9-41ca-b6ec-9dc0786a24c0 2 Category 185 urn:ddi:dk.dst:439e335b-1507-4824-b586-6ad1c7d75481:7 dk.dst 439e335b-1507-4824-b586-6ad1c7d75481 7 dk.dst aa7cbbf7-04ea-47d0-bb15-4fd85fdb92b4 2 Category 190 urn:ddi:dk.dst:7d1e0fed-c20f-4cdc-a2c2-96f9101006ac:7 dk.dst 7d1e0fed-c20f-4cdc-a2c2-96f9101006ac 7 dk.dst b075c67c-fc4f-45f1-84a4-d9f630d88b8b 3 Category 205 urn:ddi:dk.dst:bfb08fec-c483-4673-9eed-3138fed0afba:7 dk.dst bfb08fec-c483-4673-9eed-3138fed0afba 7 dk.dst 7ae9fb36-d81f-4890-8f6e-6465d34219c2 2 Category 210 urn:ddi:dk.dst:dbfb0be1-3526-4b2d-b8b0-006fac03c385:7 dk.dst dbfb0be1-3526-4b2d-b8b0-006fac03c385 7 dk.dst 4c8589a9-c00a-4427-903b-12e472ad3d5b 2 Category 211 urn:ddi:dk.dst:4b2a6532-d79d-4764-9df3-858123baf392:7 dk.dst 4b2a6532-d79d-4764-9df3-858123baf392 7 dk.dst ee5c683d-0776-4546-84be-03ddd45ffb4d 2 Category 212 urn:ddi:dk.dst:da47f8d3-2b27-44d4-9ae7-ed05e6fb797e:7 dk.dst da47f8d3-2b27-44d4-9ae7-ed05e6fb797e 7 dk.dst 1037cfff-28c4-4921-a3c6-e0c9d49a3f43 2 Category 213 urn:ddi:dk.dst:78ec2e46-ac83-4d95-8054-839cf7a20b5a:7 dk.dst 78ec2e46-ac83-4d95-8054-839cf7a20b5a 7 dk.dst 04c50b97-4b12-420e-b601-b54d8f9d33e7 2 Category 214 urn:ddi:dk.dst:3d6f4c33-0d90-484b-ab9c-89709608f4ef:7 dk.dst 3d6f4c33-0d90-484b-ab9c-89709608f4ef 7 dk.dst 016a9f98-3a7f-4e3d-aec9-caa02ba7e50b 2 Category 215 urn:ddi:dk.dst:19bd44b5-8915-469d-9d0a-f12bc893aa0b:7 dk.dst 19bd44b5-8915-469d-9d0a-f12bc893aa0b 7 dk.dst 12205b83-9493-40c8-a5f5-fd0b0d15566f 2 Category 216 urn:ddi:dk.dst:86d54089-8cf0-477b-88fc-876339aab838:7 dk.dst 86d54089-8cf0-477b-88fc-876339aab838 7 dk.dst 1c04ac8a-2c2f-4f7a-b05b-68424d5a7fbd 2 Category 217 urn:ddi:dk.dst:18ed0214-53c7-48e9-ac42-0b297fc2ed80:7 dk.dst 18ed0214-53c7-48e9-ac42-0b297fc2ed80 7 dk.dst f442bcbb-e574-4c96-9280-8e7aed54546e 2 Category 218 urn:ddi:dk.dst:f919b9ed-b58f-4a9b-b740-6de60160ffac:7 dk.dst f919b9ed-b58f-4a9b-b740-6de60160ffac 7 dk.dst ee31f09c-0d16-40d1-9aa9-7764ced3c597 2 Category 219 urn:ddi:dk.dst:bae1bd8b-381e-4ea9-a0e8-22c606681cea:7 dk.dst bae1bd8b-381e-4ea9-a0e8-22c606681cea 7 dk.dst 5488580d-c8de-4026-b480-1e2821a394b7 2 Category 220 urn:ddi:dk.dst:bca75d90-ab31-4654-8854-5a34d4a6d97c:7 dk.dst bca75d90-ab31-4654-8854-5a34d4a6d97c 7 dk.dst ee8ecc1a-8d2a-4ded-b345-e8dbda6f401f 2 Category 221 urn:ddi:dk.dst:b4c91de0-6a28-49a9-b647-d01ec6139a6e:7 dk.dst b4c91de0-6a28-49a9-b647-d01ec6139a6e 7 dk.dst eeb39817-80e4-4fc3-8a1b-115b809d1dab 2 Category 222 urn:ddi:dk.dst:57cb7d41-af4c-4f03-b1eb-526c5cdc0f70:7 dk.dst 57cb7d41-af4c-4f03-b1eb-526c5cdc0f70 7 dk.dst 941196a3-28dd-4ba9-a804-e888c9503a9d 2 Category 223 urn:ddi:dk.dst:bd20eeae-4bcb-43c3-b56d-822ae20d9fa8:7 dk.dst bd20eeae-4bcb-43c3-b56d-822ae20d9fa8 7 dk.dst ecb036c5-49f6-4d6e-ae07-fec366e7a29a 2 Category 229 urn:ddi:dk.dst:851a7ea4-aab9-409a-af52-4c43bf19eab8:7 dk.dst 851a7ea4-aab9-409a-af52-4c43bf19eab8 7 dk.dst ca22f1a3-a3df-4f11-bc3b-fd511661050a 2 Category 230 urn:ddi:dk.dst:71a0cc11-dbd0-42be-8914-451773930071:7 dk.dst 71a0cc11-dbd0-42be-8914-451773930071 7 dk.dst 99a48e27-d39a-42d6-a484-2f09428fbcdc 2 Category 231 urn:ddi:dk.dst:d4b7f3b3-c467-410f-a902-3c5b5818b725:7 dk.dst d4b7f3b3-c467-410f-a902-3c5b5818b725 7 dk.dst 9ea662d1-cae1-435d-bf43-29ec27e5f1ea 2 Category 232 urn:ddi:dk.dst:14851341-a1d9-4197-a467-e9256bc33537:7 dk.dst 14851341-a1d9-4197-a467-e9256bc33537 7 dk.dst 98841597-f142-4d4e-bc87-08970f87f6f4 2 Category 233 urn:ddi:dk.dst:382519e9-0aed-4afd-99e6-5c078505c4aa:7 dk.dst 382519e9-0aed-4afd-99e6-5c078505c4aa 7 dk.dst 0ce03215-497f-4374-a4fb-1df9ec08612e 2 Category 234 urn:ddi:dk.dst:158381e8-05a6-4c18-9c00-98a8efa64552:7 dk.dst 158381e8-05a6-4c18-9c00-98a8efa64552 7 dk.dst 31a9b35a-52f4-44c3-808a-e761d1e815f2 2 Category 239 urn:ddi:dk.dst:8f027708-6ec0-492a-89d9-58b69d042747:7 dk.dst 8f027708-6ec0-492a-89d9-58b69d042747 7 dk.dst 656f6e28-7167-42a6-8ddf-c754584bf48f 2 Category 290 urn:ddi:dk.dst:bf42d915-6791-4e0d-8176-558592977836:7 dk.dst bf42d915-6791-4e0d-8176-558592977836 7 dk.dst 3ef127f6-3879-4b76-801a-a728159bb93a 2 Category 290 urn:ddi:dk.dst:565a1567-7808-4d87-a7de-5504c9ed9e14:7 dk.dst 565a1567-7808-4d87-a7de-5504c9ed9e14 7 dk.dst 640cc93f-7b09-4497-ad61-f126d94ce492 2 Category 310 urn:ddi:dk.dst:3fe20d7e-1500-40a8-b4af-c43cec2771fe:7 dk.dst 3fe20d7e-1500-40a8-b4af-c43cec2771fe 7 dk.dst 158b2648-4717-48f7-9d5c-ee61601af46b 2 Category 311 urn:ddi:dk.dst:e07e7e98-1b91-4373-b931-130f91b2ed60:7 dk.dst e07e7e98-1b91-4373-b931-130f91b2ed60 7 dk.dst 7124c37e-cbc8-4f02-9ba0-7a61756eb69e 2 Category 312 urn:ddi:dk.dst:0096eabd-8f85-4359-a4c9-cbe37b2f6c5d:7 dk.dst 0096eabd-8f85-4359-a4c9-cbe37b2f6c5d 7 dk.dst a1731215-a3ff-4be8-9bc0-460357080e1d 2 Category 313 urn:ddi:dk.dst:f27bb742-9936-474f-8e70-045922ba1052:7 dk.dst f27bb742-9936-474f-8e70-045922ba1052 7 dk.dst 4987a3d7-e976-4c6a-9a60-b26f310005e5 2 Category 314 urn:ddi:dk.dst:e7f1e447-891b-4be6-9c93-ecc900a8e686:7 dk.dst e7f1e447-891b-4be6-9c93-ecc900a8e686 7 dk.dst e183502f-f414-4e15-801e-895d7a255403 2 Category 315 urn:ddi:dk.dst:d56f1d94-fbc0-4f7f-af29-ab639bcf9d1c:7 dk.dst d56f1d94-fbc0-4f7f-af29-ab639bcf9d1c 7 dk.dst 05c14713-d174-42f0-a03f-f89941672433 2 Category 319 urn:ddi:dk.dst:2ad0acce-fcd1-4311-bc96-e0bc863c3310:7 dk.dst 2ad0acce-fcd1-4311-bc96-e0bc863c3310 7 dk.dst 3deea1b6-1492-42ea-b463-f1490e1205ce 2 Category 320 urn:ddi:dk.dst:9220f01b-b7ee-4d6e-b606-38713b0f9ecc:7 dk.dst 9220f01b-b7ee-4d6e-b606-38713b0f9ecc 7 dk.dst e4901aa2-3102-4732-a104-1f4586727c40 2 Category 321 urn:ddi:dk.dst:bbdf2d9e-d768-4a15-93ba-daf55a651db7:7 dk.dst bbdf2d9e-d768-4a15-93ba-daf55a651db7 7 dk.dst cc282ede-5200-4438-93f5-372d0034454a 2 Category 322 urn:ddi:dk.dst:8f90da4d-6c75-4ec8-b951-7b3d37cdcc4b:7 dk.dst 8f90da4d-6c75-4ec8-b951-7b3d37cdcc4b 7 dk.dst dde41ff7-ff53-4876-8bbe-e5f8f54a36dd 2 Category 323 urn:ddi:dk.dst:33b55024-bb8b-4c70-80d3-6e1d116e9b87:7 dk.dst 33b55024-bb8b-4c70-80d3-6e1d116e9b87 7 dk.dst c32f8549-9556-4933-b30f-98163e2ac2fb 2 Category 324 urn:ddi:dk.dst:1f8cbe2b-a42b-486b-86f3-7294d98e3e5d:7 dk.dst 1f8cbe2b-a42b-486b-86f3-7294d98e3e5d 7 dk.dst c85a7090-9098-4589-99ce-f1e78b2b20d6 2 Category 325 urn:ddi:dk.dst:76d19dba-fa08-44ab-a5fa-66b89d942c2b:7 dk.dst 76d19dba-fa08-44ab-a5fa-66b89d942c2b 7 dk.dst 1d3ad7e9-6140-4ba3-9080-853d5badb3a4 2 Category 329 urn:ddi:dk.dst:d2fa5873-9f0d-4548-8d53-0e1fb0eaa797:7 dk.dst d2fa5873-9f0d-4548-8d53-0e1fb0eaa797 7 dk.dst 6377b664-5849-4c2f-87b1-aafee663ff82 2 Category 330 urn:ddi:dk.dst:6ea03966-f9ed-46d6-b006-9a388b77cfcb:7 dk.dst 6ea03966-f9ed-46d6-b006-9a388b77cfcb 7 dk.dst cb2d17ed-24cc-4f02-b0df-a108a87f08d7 2 Category 331 urn:ddi:dk.dst:e85887a7-bd8a-4728-91c6-7c17ce8202af:7 dk.dst e85887a7-bd8a-4728-91c6-7c17ce8202af 7 dk.dst 0bd59573-852e-4b66-a12d-fca53fc3ff10 2 Category 332 urn:ddi:dk.dst:a00d7794-d8ac-49ee-9638-859c4c88a647:7 dk.dst a00d7794-d8ac-49ee-9638-859c4c88a647 7 dk.dst cb41687c-c608-470b-b748-76728d6b8c0f 2 Category 333 urn:ddi:dk.dst:61c71409-c6e1-4f57-9b08-104ffb01a791:7 dk.dst 61c71409-c6e1-4f57-9b08-104ffb01a791 7 dk.dst d02de84e-565b-48b5-9667-619b5417d43a 2 Category 334 urn:ddi:dk.dst:e5fb5ac0-e7e7-4d0e-85ce-7f2ddc3a36ac:7 dk.dst e5fb5ac0-e7e7-4d0e-85ce-7f2ddc3a36ac 7 dk.dst 5afe13e5-ba2d-460b-888f-51e94b3ae620 2 Category 339 urn:ddi:dk.dst:acf335a1-9411-4934-bdf5-f4d3bc7f3e43:7 dk.dst acf335a1-9411-4934-bdf5-f4d3bc7f3e43 7 dk.dst 2b97b50d-7c02-4300-adfb-d2c4b34a18bd 2 Category 390 urn:ddi:dk.dst:dbe29bfb-9e01-4a38-9483-6ac6da4f23ef:7 dk.dst dbe29bfb-9e01-4a38-9483-6ac6da4f23ef 7 dk.dst e6ce4cb3-0bfa-4cb2-8628-a95e335c4b76 2 Category 390 urn:ddi:dk.dst:099ae7de-62e9-423b-9bb8-0b01f266fbd5:7 dk.dst 099ae7de-62e9-423b-9bb8-0b01f266fbd5 7 dk.dst 77c53453-1bcb-41b2-b57f-c4faf3c118da 2 Category 405 urn:ddi:dk.dst:3bd0d86a-67f1-4e39-9f38-cc46443c5891:7 dk.dst 3bd0d86a-67f1-4e39-9f38-cc46443c5891 7 dk.dst c4f5a939-6954-4524-ae5e-44328ce1a1d1 2 Category 410 urn:ddi:dk.dst:637e5a16-01e1-4ed6-8717-f738a4aeeb1c:7 dk.dst 637e5a16-01e1-4ed6-8717-f738a4aeeb1c 7 dk.dst d7657f44-e541-4309-a501-418143f745aa 2 Category 411 urn:ddi:dk.dst:df252d71-14c1-48fb-bdc8-78e8be63923b:7 dk.dst df252d71-14c1-48fb-bdc8-78e8be63923b 7 dk.dst caadd381-10cf-44c7-9112-c71794205df0 2 Category 412 urn:ddi:dk.dst:43d2bcd7-35de-44e4-b8e5-6564b33a452b:7 dk.dst 43d2bcd7-35de-44e4-b8e5-6564b33a452b 7 dk.dst bad4f342-f82b-447b-898a-4b2d5684c8f2 2 Category 413 urn:ddi:dk.dst:835fb376-3b98-4006-9e8a-d3f0602af2e7:7 dk.dst 835fb376-3b98-4006-9e8a-d3f0602af2e7 7 dk.dst 253ffdfd-5b4d-4651-b76c-53209b7a8766 2 Category 414 urn:ddi:dk.dst:a4dd5209-950e-42e0-966d-7c9c114e52d4:7 dk.dst a4dd5209-950e-42e0-966d-7c9c114e52d4 7 dk.dst 75ab6bb6-7934-4293-82a5-36b9749f1fd9 2 Category 415 urn:ddi:dk.dst:6c66670e-baba-49c7-b8fd-b335ae69ff1b:7 dk.dst 6c66670e-baba-49c7-b8fd-b335ae69ff1b 7 dk.dst a9dee35c-6832-4806-a642-a1398fe4f8d8 2 Category 416 urn:ddi:dk.dst:87426ca7-5cd7-4725-9aaf-5e22d077588a:7 dk.dst 87426ca7-5cd7-4725-9aaf-5e22d077588a 7 dk.dst 635da7be-9335-492c-a21b-0dc9bcb03e02 2 Category 419 urn:ddi:dk.dst:a2c3ed78-889b-44a0-84da-deec459c23d9:7 dk.dst a2c3ed78-889b-44a0-84da-deec459c23d9 7 dk.dst e5461457-70bc-4cc4-a68d-21db804bd786 2 Category 420 urn:ddi:dk.dst:8a66181d-711a-4dbe-9df6-984cb29eec43:7 dk.dst 8a66181d-711a-4dbe-9df6-984cb29eec43 7 dk.dst de53e190-8058-4e5d-9415-ed182a89cc44 2 Category 421 urn:ddi:dk.dst:02b8054a-16b6-4616-8af2-a141e1cb251a:7 dk.dst 02b8054a-16b6-4616-8af2-a141e1cb251a 7 dk.dst e6fe31b3-f515-44e3-b5a3-2f1dad4baf2e 2 Category 422 urn:ddi:dk.dst:bdc23e56-06a1-4575-9fc0-7a219de52dd8:7 dk.dst bdc23e56-06a1-4575-9fc0-7a219de52dd8 7 dk.dst 013df779-3974-4799-ab55-afa827e2303a 2 Category 429 urn:ddi:dk.dst:f7eb787b-9eee-4c64-bce4-980673cb0393:7 dk.dst f7eb787b-9eee-4c64-bce4-980673cb0393 7 dk.dst 74c65d42-ada3-47e0-9776-0c235123dd8a 2 Category 430 urn:ddi:dk.dst:2a946a9e-71b3-4e36-b0c4-109d169b51c3:7 dk.dst 2a946a9e-71b3-4e36-b0c4-109d169b51c3 7 dk.dst a1101167-55b6-4090-98fd-627bf7c0c6fc 2 Category 431 urn:ddi:dk.dst:3916877a-aeb2-4b89-b741-b0f0ff6e64bd:7 dk.dst 3916877a-aeb2-4b89-b741-b0f0ff6e64bd 7 dk.dst 63fda39d-e5ab-49a4-9b74-c7554f90cb26 2 Category 432 urn:ddi:dk.dst:c28d917d-ff3c-4b61-a647-27111dad7b76:7 dk.dst c28d917d-ff3c-4b61-a647-27111dad7b76 7 dk.dst d26eb12f-2095-4676-b300-27981622cc96 2 Category 433 urn:ddi:dk.dst:980ca253-20c4-4dde-afbf-6cdde369135c:7 dk.dst 980ca253-20c4-4dde-afbf-6cdde369135c 7 dk.dst 6f97e7a7-9266-4c06-aa01-184f9792ba18 2 Category 439 urn:ddi:dk.dst:a696ec76-acda-4a65-9bcc-b33a2d2e7cdf:7 dk.dst a696ec76-acda-4a65-9bcc-b33a2d2e7cdf 7 dk.dst bb4123fb-0f4c-4506-9cb4-39c572537d1e 2 Category 440 urn:ddi:dk.dst:75160ac7-de50-4db7-8fd7-505ae2622da5:7 dk.dst 75160ac7-de50-4db7-8fd7-505ae2622da5 7 dk.dst f023cf1b-8bf8-4ecd-95dc-8556d71d4c62 2 Category 441 urn:ddi:dk.dst:51ad8116-9575-47fd-b81d-b4abaf258eee:7 dk.dst 51ad8116-9575-47fd-b81d-b4abaf258eee 7 dk.dst e504f0c2-9049-447c-8573-60ed03307be4 2 Category 442 urn:ddi:dk.dst:e7c6d71b-3364-45dc-908d-97db4e0371b5:7 dk.dst e7c6d71b-3364-45dc-908d-97db4e0371b5 7 dk.dst fc3021c4-b80a-47fa-9481-860152989624 2 Category 443 urn:ddi:dk.dst:57f57a5d-b6ce-4393-9d0f-24708364624e:7 dk.dst 57f57a5d-b6ce-4393-9d0f-24708364624e 7 dk.dst 2582fce9-fbfb-49ba-99b4-3f597d3a2300 2 Category 444 urn:ddi:dk.dst:b4cdaba8-0a2a-46d9-84f1-65de8fa5ac8b:7 dk.dst b4cdaba8-0a2a-46d9-84f1-65de8fa5ac8b 7 dk.dst 7e19b193-cfc1-4a68-afdd-b79ca25e9d7b 2 Category 449 urn:ddi:dk.dst:7cb80d34-9e8c-423f-b737-eb65357d2c75:7 dk.dst 7cb80d34-9e8c-423f-b737-eb65357d2c75 7 dk.dst 77576fdc-8333-434f-8127-3e75287f2fb4 2 Category 490 urn:ddi:dk.dst:1b8d06e0-5638-438e-86f2-7e560bba912d:7 dk.dst 1b8d06e0-5638-438e-86f2-7e560bba912d 7 dk.dst 3ffa5a9a-ed90-43dc-90ab-580c4ef0e318 2 Category 490 urn:ddi:dk.dst:929f3dca-f7ff-4f92-9618-93b49f08e564:7 dk.dst 929f3dca-f7ff-4f92-9618-93b49f08e564 7 dk.dst 3bb32059-471d-4041-8f1b-2c11d031a552 2 Category 510 urn:ddi:dk.dst:47ea29f9-a18d-404b-b7e3-b00f7baa1f3a:7 dk.dst 47ea29f9-a18d-404b-b7e3-b00f7baa1f3a 7 dk.dst 6e6dfd1b-7132-4ed5-80ef-1874d7f03bac 2 Category 510 urn:ddi:dk.dst:27fb0609-8601-4f5a-8042-42e6323ed7cf:7 dk.dst 27fb0609-8601-4f5a-8042-42e6323ed7cf 7 dk.dst fda2dcf0-0340-461a-849b-30b86ac8c193 2 Category 585 urn:ddi:dk.dst:5ac92271-d865-47ac-8f8f-2230467997d0:7 dk.dst 5ac92271-d865-47ac-8f8f-2230467997d0 7 dk.dst e8beb02a-ac10-42d6-a45d-3a1a565c11e8 2 Category 520 urn:ddi:dk.dst:ed5e456d-88c3-4a6d-95d5-3cff1804c1da:7 dk.dst ed5e456d-88c3-4a6d-95d5-3cff1804c1da 7 dk.dst 31806b2a-b9f1-464a-9e1d-bb8f274bd20e 2 Category 521 urn:ddi:dk.dst:fe9b60d7-e681-4b57-84fc-77545810c9da:7 dk.dst fe9b60d7-e681-4b57-84fc-77545810c9da 7 dk.dst 406d3fe5-cbd7-4db4-84c5-8860ef9ab5e4 2 Category 522 urn:ddi:dk.dst:c7bb875d-7a5b-4d30-bd30-283b3fe7731b:7 dk.dst c7bb875d-7a5b-4d30-bd30-283b3fe7731b 7 dk.dst ec60e307-dd0f-47d9-bf1b-a6a776eea50b 2 Category 523 urn:ddi:dk.dst:ae865e44-0752-4227-ae7a-233363fec68d:7 dk.dst ae865e44-0752-4227-ae7a-233363fec68d 7 dk.dst 927cd783-8e59-43e5-bb95-fff2e5368213 2 Category 529 urn:ddi:dk.dst:17c8cc2a-243b-4c60-a0b8-2144f9b5f311:7 dk.dst 17c8cc2a-243b-4c60-a0b8-2144f9b5f311 7 dk.dst 04667b2a-001d-4eca-9b9d-5f08d3211210 2 Category 530 urn:ddi:dk.dst:a176808a-154d-4330-abc9-8dd54a2224f3:7 dk.dst a176808a-154d-4330-abc9-8dd54a2224f3 7 dk.dst 431f44a9-7b02-4e31-9066-d9df960b600c 2 Category 531 urn:ddi:dk.dst:a34b2324-76da-4fee-ae15-5b04b3e6c0f5:7 dk.dst a34b2324-76da-4fee-ae15-5b04b3e6c0f5 7 dk.dst 114d40c5-a82c-46ea-bba3-c6acd95f1f86 2 Category 532 urn:ddi:dk.dst:b7c54ef1-b688-4928-8444-53fe896553c0:7 dk.dst b7c54ef1-b688-4928-8444-53fe896553c0 7 dk.dst 6657eb9a-3146-42c7-ae94-f651d556e27e 2 Category 533 urn:ddi:dk.dst:0691c37e-ba74-416f-9170-a939ab5e44fc:7 dk.dst 0691c37e-ba74-416f-9170-a939ab5e44fc 7 dk.dst 3caa100d-6f33-44d3-8b94-b01598d20c46 2 Category 534 urn:ddi:dk.dst:e4acc0e9-cfc8-4988-8ce4-a9ae06c7069a:7 dk.dst e4acc0e9-cfc8-4988-8ce4-a9ae06c7069a 7 dk.dst 73408ae9-8a6e-4cbf-94a5-038dc949a6bd 2 Category 535 urn:ddi:dk.dst:74f213e7-4ce6-4d32-a251-1add9e741aab:7 dk.dst 74f213e7-4ce6-4d32-a251-1add9e741aab 7 dk.dst e257115c-818a-4828-9a14-3a7afa4cb432 2 Category 539 urn:ddi:dk.dst:7ed7158d-f1d6-402f-9dd2-3895d9e73c5d:7 dk.dst 7ed7158d-f1d6-402f-9dd2-3895d9e73c5d 7 dk.dst ed32f0c0-e9ac-4b28-8197-6a74ce03fc29 2 Category 540 urn:ddi:dk.dst:7a1f0c30-49be-47b2-b366-8f095fc42415:7 dk.dst 7a1f0c30-49be-47b2-b366-8f095fc42415 7 dk.dst 3209dad5-2dbc-4746-ae1f-00df4823ca81 2 Category 540 urn:ddi:dk.dst:6b786990-79c0-4eb2-8bf6-9457dd110cc5:7 dk.dst 6b786990-79c0-4eb2-8bf6-9457dd110cc5 7 dk.dst 7f374a71-645d-4808-ab48-43ec6e354567 2 Category 590 urn:ddi:dk.dst:3ed0bac5-2985-4a48-8e26-25ad6679163e:7 dk.dst 3ed0bac5-2985-4a48-8e26-25ad6679163e 7 dk.dst 7f92b313-49ea-465d-b2c0-3232460c0e3d 2 Category 590 urn:ddi:dk.dst:2f9c4545-6962-4c78-803e-d67b16d4768e:7 dk.dst 2f9c4545-6962-4c78-803e-d67b16d4768e 7 dk.dst b7e5d818-1c88-451e-b94a-2a8e7b6e851b 2 Category 910 urn:ddi:dk.dst:c451be20-14ee-47b1-873c-33bf9f331091:7 dk.dst c451be20-14ee-47b1-873c-33bf9f331091 7 dk.dst 49b6ee92-2dc3-480f-afa1-f1856e5d84a9 2 Category 910 urn:ddi:dk.dst:b7629461-d223-43ba-a4ac-cbaad518e61c:7 dk.dst b7629461-d223-43ba-a4ac-cbaad518e61c 7 dk.dst d657cce5-8fc9-467f-aec8-d34bf40a873f 2 Category 920 urn:ddi:dk.dst:cfa5c65d-2cdb-4ac5-818f-94d54ae410f5:7 dk.dst cfa5c65d-2cdb-4ac5-818f-94d54ae410f5 7 dk.dst 445dcb4b-5ec1-474c-a471-40d002cff9e7 2 Category 920 urn:ddi:dk.dst:bc6a2df3-1918-4581-b9bd-62d19858c46c:7 dk.dst bc6a2df3-1918-4581-b9bd-62d19858c46c 7 dk.dst 73cd8b5b-1002-40b3-9ae8-befefb06058a 2 Category 930 urn:ddi:dk.dst:5b60b5f5-b9a4-413a-92be-00b9a6209241:7 dk.dst 5b60b5f5-b9a4-413a-92be-00b9a6209241 7 dk.dst a04b6d1b-173e-432f-80c1-11c2a7fc346c 2 Category 930 urn:ddi:dk.dst:24f43b12-097a-4c90-8f8b-508ac64d2eef:7 dk.dst 24f43b12-097a-4c90-8f8b-508ac64d2eef 7 dk.dst f85af8b0-da49-4412-9f01-84637e800e2e 2 Category 940 urn:ddi:dk.dst:877a23bb-1741-4c55-876d-1ec540994625:7 dk.dst 877a23bb-1741-4c55-876d-1ec540994625 7 dk.dst 571f5d10-9d4c-45d7-af27-703f7368a231 2 Category 950 urn:ddi:dk.dst:8d15bc9a-d42f-4ac7-8738-e4f5a31a28a3:7 dk.dst 8d15bc9a-d42f-4ac7-8738-e4f5a31a28a3 7 dk.dst 6178fe8d-209e-4228-81d2-e9bce6d9b34b 2 Category 960 urn:ddi:dk.dst:cec112a6-79ad-4fb7-bf9e-f2c5294254de:7 dk.dst cec112a6-79ad-4fb7-bf9e-f2c5294254de 7 dk.dst 210d75d3-fa7f-4c92-bff1-42fd521a0f23 2 Category 970 urn:ddi:dk.dst:f7361a63-340a-4049-901d-3f27f25cf7fd:7 dk.dst f7361a63-340a-4049-901d-3f27f25cf7fd 7 dk.dst f8180360-69c2-48b5-b71d-992c8c697bfd 2 Category 999 urn:ddi:dk.dst:a76171a9-6f3a-4b3e-9eb3-dd438f1c462e:7 dk.dst a76171a9-6f3a-4b3e-9eb3-dd438f1c462e 7 dk.dst f1a3b15b-6432-407d-8f15-54beb0e1830c 2 Category 999 urn:ddi:dk.dst:a83044d0-5e7e-4540-bfb8-7c7295b26335:7 dk.dst a83044d0-5e7e-4540-bfb8-7c7295b26335 7 csv_da 37c2ff87-0144-4359-a552-fc0efbd60265csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/37c2ff87-0144-4359-a552-fc0efbd60265csv_da urn:ddi:dk.dst:69c5e185-db25-4157-8fb0-66c278731992:7 dk.dst 69c5e185-db25-4157-8fb0-66c278731992 7 ddi_da 37c2ff87-0144-4359-a552-fc0efbd60265ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/37c2ff87-0144-4359-a552-fc0efbd60265ddi_da urn:ddi:dk.dst:c4b554f0-b0c6-4b03-beee-cad8ec8a21db:2 dk.dst c4b554f0-b0c6-4b03-beee-cad8ec8a21db 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Beboelsesbygninger Beboelsesbygninger urn:ddi:dk.dst:9aa5e2ac-59e5-411b-9be1-733e0d5ba78b:2 dk.dst 9aa5e2ac-59e5-411b-9be1-733e0d5ba78b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Stuehuse til landbrugsejendome Stuehuse til landbrugsejendome urn:ddi:dk.dst:c064ac84-8375-4cdd-94f4-bae9cb35d2e1:2 dk.dst c064ac84-8375-4cdd-94f4-bae9cb35d2e1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Stuehuse til landbrugsejendom Stuehuse til landbrugsejendom urn:ddi:dk.dst:5e15644c-72e7-410d-82fd-5a50f3057351:2 dk.dst 5e15644c-72e7-410d-82fd-5a50f3057351 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Parcelhuse Parcelhuse urn:ddi:dk.dst:1c29954c-f8d4-4ad1-8b8b-643eb4a8a2f6:2 dk.dst 1c29954c-f8d4-4ad1-8b8b-643eb4a8a2f6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) urn:ddi:dk.dst:1fb02437-0272-45d1-9cbd-cf0ca1aa12d9:2 dk.dst 1fb02437-0272-45d1-9cbd-cf0ca1aa12d9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Sammenbygget enfamiliehus Sammenbygget enfamiliehus urn:ddi:dk.dst:6c2c10b8-bc32-4272-af36-6e047f9cc20e:2 dk.dst 6c2c10b8-bc32-4272-af36-6e047f9cc20e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Række-, kæde- og dobbelthuse Række-, kæde- og dobbelthuse urn:ddi:dk.dst:d40e0e13-fce3-4939-8a0e-e196db077a04:2 dk.dst d40e0e13-fce3-4939-8a0e-e196db077a04 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Række- og kædehus Række- og kædehus urn:ddi:dk.dst:57030987-b0f3-4871-a5d8-937254792f09:2 dk.dst 57030987-b0f3-4871-a5d8-937254792f09 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Dobbelthus Dobbelthus urn:ddi:dk.dst:956bdbe8-d9d4-4e38-ab7c-b114aad97252:2 dk.dst 956bdbe8-d9d4-4e38-ab7c-b114aad97252 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Etageboliger Etageboliger urn:ddi:dk.dst:b10a9740-9633-4289-b615-e5e25a67ec97:2 dk.dst b10a9740-9633-4289-b615-e5e25a67ec97 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus urn:ddi:dk.dst:e0cd9811-eef7-4a99-abc8-2fdb23416150:2 dk.dst e0cd9811-eef7-4a99-abc8-2fdb23416150 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Kollegier Kollegier urn:ddi:dk.dst:e9720394-caf7-4288-820a-2b79e16b6d52:2 dk.dst e9720394-caf7-4288-820a-2b79e16b6d52 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Kollegium Kollegium urn:ddi:dk.dst:8471de94-34a4-4fbd-b2ed-380a65b652cb:2 dk.dst 8471de94-34a4-4fbd-b2ed-380a65b652cb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Døgninstitutioner Døgninstitutioner urn:ddi:dk.dst:762015ec-dc6c-434d-9865-003b7851e06a:2 dk.dst 762015ec-dc6c-434d-9865-003b7851e06a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Boligbygning til døgninstitution Boligbygning til døgninstitution urn:ddi:dk.dst:14986162-08e0-42f7-8f9c-f128e3b6ca95:2 dk.dst 14986162-08e0-42f7-8f9c-f128e3b6ca95 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden helårsbeboelse Anden helårsbeboelse urn:ddi:dk.dst:f056d196-eda9-41ca-b6ec-9dc0786a24c0:2 dk.dst f056d196-eda9-41ca-b6ec-9dc0786a24c0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anneks i tilknytning til helårsbolig Anneks i tilknytning til helårsbolig urn:ddi:dk.dst:aa7cbbf7-04ea-47d0-bb15-4fd85fdb92b4:2 dk.dst aa7cbbf7-04ea-47d0-bb15-4fd85fdb92b4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til helårsbeboelse Anden bygning til helårsbeboelse urn:ddi:dk.dst:b075c67c-fc4f-45f1-84a4-d9f630d88b8b:3 dk.dst b075c67c-fc4f-45f1-84a4-d9f630d88b8b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Erhvervsbygninger Erhvervsbygninger urn:ddi:dk.dst:7ae9fb36-d81f-4890-8f6e-6465d34219c2:2 dk.dst 7ae9fb36-d81f-4890-8f6e-6465d34219c2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Avls- og driftsbygninger Avls- og driftsbygninger urn:ddi:dk.dst:4c8589a9-c00a-4427-903b-12e472ad3d5b:2 dk.dst 4c8589a9-c00a-4427-903b-12e472ad3d5b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Stald til svin Stald til svin urn:ddi:dk.dst:ee5c683d-0776-4546-84be-03ddd45ffb4d:2 dk.dst ee5c683d-0776-4546-84be-03ddd45ffb4d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Stald til kvæg, får mv. Stald til kvæg, får mv. urn:ddi:dk.dst:1037cfff-28c4-4921-a3c6-e0c9d49a3f43:2 dk.dst 1037cfff-28c4-4921-a3c6-e0c9d49a3f43 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Stald til fjerkræ Stald til fjerkræ urn:ddi:dk.dst:04c50b97-4b12-420e-b601-b54d8f9d33e7:2 dk.dst 04c50b97-4b12-420e-b601-b54d8f9d33e7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Minkhal Minkhal urn:ddi:dk.dst:016a9f98-3a7f-4e3d-aec9-caa02ba7e50b:2 dk.dst 016a9f98-3a7f-4e3d-aec9-caa02ba7e50b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Væksthus Væksthus urn:ddi:dk.dst:12205b83-9493-40c8-a5f5-fd0b0d15566f:2 dk.dst 12205b83-9493-40c8-a5f5-fd0b0d15566f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Lade til foder, afgrøder mv. Lade til foder, afgrøder mv. urn:ddi:dk.dst:1c04ac8a-2c2f-4f7a-b05b-68424d5a7fbd:2 dk.dst 1c04ac8a-2c2f-4f7a-b05b-68424d5a7fbd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Maskinhus, garage mv. Maskinhus, garage mv. urn:ddi:dk.dst:f442bcbb-e574-4c96-9280-8e7aed54546e:2 dk.dst f442bcbb-e574-4c96-9280-8e7aed54546e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Lade til halm, hø mv. Lade til halm, hø mv. urn:ddi:dk.dst:ee31f09c-0d16-40d1-9aa9-7764ced3c597:2 dk.dst ee31f09c-0d16-40d1-9aa9-7764ced3c597 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til landbrug mv. Anden bygning til landbrug mv. urn:ddi:dk.dst:5488580d-c8de-4026-b480-1e2821a394b7:2 dk.dst 5488580d-c8de-4026-b480-1e2821a394b7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Fabrikker, værksteder og lignende Fabrikker, værksteder og lignende urn:ddi:dk.dst:ee8ecc1a-8d2a-4ded-b345-e8dbda6f401f:2 dk.dst ee8ecc1a-8d2a-4ded-b345-e8dbda6f401f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til industri med integreret produktionsapparat Bygning til industri med integreret produktionsapparat urn:ddi:dk.dst:eeb39817-80e4-4fc3-8a1b-115b809d1dab:2 dk.dst eeb39817-80e4-4fc3-8a1b-115b809d1dab 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til industri uden integreret produktionsapparat Bygning til industri uden integreret produktionsapparat urn:ddi:dk.dst:941196a3-28dd-4ba9-a804-e888c9503a9d:2 dk.dst 941196a3-28dd-4ba9-a804-e888c9503a9d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Værksted Værksted urn:ddi:dk.dst:ecb036c5-49f6-4d6e-ae07-fec366e7a29a:2 dk.dst ecb036c5-49f6-4d6e-ae07-fec366e7a29a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til produktion Anden bygning til produktion urn:ddi:dk.dst:ca22f1a3-a3df-4f11-bc3b-fd511661050a:2 dk.dst ca22f1a3-a3df-4f11-bc3b-fd511661050a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse El-, gas- vand- og varmeværker El-, gas- vand- og varmeværker urn:ddi:dk.dst:99a48e27-d39a-42d6-a484-2f09428fbcdc:2 dk.dst 99a48e27-d39a-42d6-a484-2f09428fbcdc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til energiproduktion Bygning til energiproduktion urn:ddi:dk.dst:9ea662d1-cae1-435d-bf43-29ec27e5f1ea:2 dk.dst 9ea662d1-cae1-435d-bf43-29ec27e5f1ea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til forsyning- og energidistribution Bygning til forsyning- og energidistribution urn:ddi:dk.dst:98841597-f142-4d4e-bc87-08970f87f6f4:2 dk.dst 98841597-f142-4d4e-bc87-08970f87f6f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til vandforsyning Bygning til vandforsyning urn:ddi:dk.dst:0ce03215-497f-4374-a4fb-1df9ec08612e:2 dk.dst 0ce03215-497f-4374-a4fb-1df9ec08612e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til håndtering af affald og spildevand Bygning til håndtering af affald og spildevand urn:ddi:dk.dst:31a9b35a-52f4-44c3-808a-e761d1e815f2:2 dk.dst 31a9b35a-52f4-44c3-808a-e761d1e815f2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til energiproduktion og -distribution Anden bygning til energiproduktion og -distribution urn:ddi:dk.dst:656f6e28-7167-42a6-8ddf-c754584bf48f:2 dk.dst 656f6e28-7167-42a6-8ddf-c754584bf48f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til produktion Anden bygning til produktion urn:ddi:dk.dst:3ef127f6-3879-4b76-801a-a728159bb93a:2 dk.dst 3ef127f6-3879-4b76-801a-a728159bb93a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til produktion Anden bygning til produktion urn:ddi:dk.dst:640cc93f-7b09-4497-ad61-f126d94ce492:2 dk.dst 640cc93f-7b09-4497-ad61-f126d94ce492 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Transport- eller garageanlæg Transport- eller garageanlæg urn:ddi:dk.dst:158b2648-4717-48f7-9d5c-ee61601af46b:2 dk.dst 158b2648-4717-48f7-9d5c-ee61601af46b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til jernbane- og busdrift Bygning til jernbane- og busdrift urn:ddi:dk.dst:7124c37e-cbc8-4f02-9ba0-7a61756eb69e:2 dk.dst 7124c37e-cbc8-4f02-9ba0-7a61756eb69e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til luftfart Bygning til luftfart urn:ddi:dk.dst:a1731215-a3ff-4be8-9bc0-460357080e1d:2 dk.dst a1731215-a3ff-4be8-9bc0-460357080e1d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til parkering- og transportanlæg Bygning til parkering- og transportanlæg urn:ddi:dk.dst:4987a3d7-e976-4c6a-9a60-b26f310005e5:2 dk.dst 4987a3d7-e976-4c6a-9a60-b26f310005e5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger Bygning til parkering af flere end to køretøjer i tilknytning til boliger urn:ddi:dk.dst:e183502f-f414-4e15-801e-895d7a255403:2 dk.dst e183502f-f414-4e15-801e-895d7a255403 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Havneanlæg Havneanlæg urn:ddi:dk.dst:05c14713-d174-42f0-a03f-f89941672433:2 dk.dst 05c14713-d174-42f0-a03f-f89941672433 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Andet transportanlæg Andet transportanlæg urn:ddi:dk.dst:3deea1b6-1492-42ea-b463-f1490e1205ce:2 dk.dst 3deea1b6-1492-42ea-b463-f1490e1205ce 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. Bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. urn:ddi:dk.dst:e4901aa2-3102-4732-a104-1f4586727c40:2 dk.dst e4901aa2-3102-4732-a104-1f4586727c40 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til kontor Bygning til kontor urn:ddi:dk.dst:cc282ede-5200-4438-93f5-372d0034454a:2 dk.dst cc282ede-5200-4438-93f5-372d0034454a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til detailhandel Bygning til detailhandel urn:ddi:dk.dst:dde41ff7-ff53-4876-8bbe-e5f8f54a36dd:2 dk.dst dde41ff7-ff53-4876-8bbe-e5f8f54a36dd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning til lager Bygning til lager urn:ddi:dk.dst:c32f8549-9556-4933-b30f-98163e2ac2fb:2 dk.dst c32f8549-9556-4933-b30f-98163e2ac2fb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Butikscenter Butikscenter urn:ddi:dk.dst:c85a7090-9098-4589-99ce-f1e78b2b20d6:2 dk.dst c85a7090-9098-4589-99ce-f1e78b2b20d6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Tankstation Tankstation urn:ddi:dk.dst:1d3ad7e9-6140-4ba3-9080-853d5badb3a4:2 dk.dst 1d3ad7e9-6140-4ba3-9080-853d5badb3a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til kontor, handel og lager Anden bygning til kontor, handel og lager urn:ddi:dk.dst:6377b664-5849-4c2f-87b1-aafee663ff82:2 dk.dst 6377b664-5849-4c2f-87b1-aafee663ff82 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygninger anvendt til hotel, restauration, frisør og anden servicevirksomhed Bygninger anvendt til hotel, restauration, frisør og anden servicevirksomhed urn:ddi:dk.dst:cb2d17ed-24cc-4f02-b0df-a108a87f08d7:2 dk.dst cb2d17ed-24cc-4f02-b0df-a108a87f08d7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Hotel, kro eller konferencecenter med overnatning Hotel, kro eller konferencecenter med overnatning urn:ddi:dk.dst:0bd59573-852e-4b66-a12d-fca53fc3ff10:2 dk.dst 0bd59573-852e-4b66-a12d-fca53fc3ff10 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bed & breakfast mv. Bed & breakfast mv. urn:ddi:dk.dst:cb41687c-c608-470b-b748-76728d6b8c0f:2 dk.dst cb41687c-c608-470b-b748-76728d6b8c0f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning urn:ddi:dk.dst:d02de84e-565b-48b5-9667-619b5417d43a:2 dk.dst d02de84e-565b-48b5-9667-619b5417d43a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé mv. Privat servicevirksomhed som frisør, vaskeri, netcafé mv. urn:ddi:dk.dst:5afe13e5-ba2d-460b-888f-51e94b3ae620:2 dk.dst 5afe13e5-ba2d-460b-888f-51e94b3ae620 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til serviceerhverv Anden bygning til serviceerhverv urn:ddi:dk.dst:2b97b50d-7c02-4300-adfb-d2c4b34a18bd:2 dk.dst 2b97b50d-7c02-4300-adfb-d2c4b34a18bd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Uspecificeret transport og handel Uspecificeret transport og handel urn:ddi:dk.dst:e6ce4cb3-0bfa-4cb2-8628-a95e335c4b76:2 dk.dst e6ce4cb3-0bfa-4cb2-8628-a95e335c4b76 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Uspecificeret transport og handel Uspecificeret transport og handel urn:ddi:dk.dst:77c53453-1bcb-41b2-b57f-c4faf3c118da:2 dk.dst 77c53453-1bcb-41b2-b57f-c4faf3c118da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Øvrige bygninger Øvrige bygninger urn:ddi:dk.dst:c4f5a939-6954-4524-ae5e-44328ce1a1d1:2 dk.dst c4f5a939-6954-4524-ae5e-44328ce1a1d1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygninger anvendt til bibliotek, kirke, museum og lignende Bygninger anvendt til bibliotek, kirke, museum og lignende urn:ddi:dk.dst:d7657f44-e541-4309-a501-418143f745aa:2 dk.dst d7657f44-e541-4309-a501-418143f745aa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Biograf, teater, koncertsted mv. Biograf, teater, koncertsted mv. urn:ddi:dk.dst:caadd381-10cf-44c7-9112-c71794205df0:2 dk.dst caadd381-10cf-44c7-9112-c71794205df0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Museum Museum urn:ddi:dk.dst:bad4f342-f82b-447b-898a-4b2d5684c8f2:2 dk.dst bad4f342-f82b-447b-898a-4b2d5684c8f2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bibliotek Bibliotek urn:ddi:dk.dst:253ffdfd-5b4d-4651-b76c-53209b7a8766:2 dk.dst 253ffdfd-5b4d-4651-b76c-53209b7a8766 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Kirke eller anden bygning til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund Kirke eller anden bygning til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund urn:ddi:dk.dst:75ab6bb6-7934-4293-82a5-36b9749f1fd9:2 dk.dst 75ab6bb6-7934-4293-82a5-36b9749f1fd9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Forsamlingshus Forsamlingshus urn:ddi:dk.dst:a9dee35c-6832-4806-a642-a1398fe4f8d8:2 dk.dst a9dee35c-6832-4806-a642-a1398fe4f8d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Forlystelsespark Forlystelsespark urn:ddi:dk.dst:635da7be-9335-492c-a21b-0dc9bcb03e02:2 dk.dst 635da7be-9335-492c-a21b-0dc9bcb03e02 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til kulturelle formål Anden bygning til kulturelle formål urn:ddi:dk.dst:e5461457-70bc-4cc4-a68d-21db804bd786:2 dk.dst e5461457-70bc-4cc4-a68d-21db804bd786 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygninger anvendt til undervisning, forskning og lignende Bygninger anvendt til undervisning, forskning og lignende urn:ddi:dk.dst:de53e190-8058-4e5d-9415-ed182a89cc44:2 dk.dst de53e190-8058-4e5d-9415-ed182a89cc44 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Grundskole Grundskole urn:ddi:dk.dst:e6fe31b3-f515-44e3-b5a3-2f1dad4baf2e:2 dk.dst e6fe31b3-f515-44e3-b5a3-2f1dad4baf2e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Universitet Universitet urn:ddi:dk.dst:013df779-3974-4799-ab55-afa827e2303a:2 dk.dst 013df779-3974-4799-ab55-afa827e2303a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til undervisning og forskning Anden bygning til undervisning og forskning urn:ddi:dk.dst:74c65d42-ada3-47e0-9776-0c235123dd8a:2 dk.dst 74c65d42-ada3-47e0-9776-0c235123dd8a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygninger anvendt til hospital, sygehus og lignende Bygninger anvendt til hospital, sygehus og lignende urn:ddi:dk.dst:a1101167-55b6-4090-98fd-627bf7c0c6fc:2 dk.dst a1101167-55b6-4090-98fd-627bf7c0c6fc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Hospital og sygehus Hospital og sygehus urn:ddi:dk.dst:63fda39d-e5ab-49a4-9b74-c7554f90cb26:2 dk.dst 63fda39d-e5ab-49a4-9b74-c7554f90cb26 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Hospice, behandlingshjem mv. Hospice, behandlingshjem mv. urn:ddi:dk.dst:d26eb12f-2095-4676-b300-27981622cc96:2 dk.dst d26eb12f-2095-4676-b300-27981622cc96 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Sundhedscenter, lægehus, fødeklinik mv. Sundhedscenter, lægehus, fødeklinik mv. urn:ddi:dk.dst:6f97e7a7-9266-4c06-aa01-184f9792ba18:2 dk.dst 6f97e7a7-9266-4c06-aa01-184f9792ba18 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til sundhedsformål Anden bygning til sundhedsformål urn:ddi:dk.dst:bb4123fb-0f4c-4506-9cb4-39c572537d1e:2 dk.dst bb4123fb-0f4c-4506-9cb4-39c572537d1e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygninger anvendt til daginstitutioner Bygninger anvendt til daginstitutioner urn:ddi:dk.dst:f023cf1b-8bf8-4ecd-95dc-8556d71d4c62:2 dk.dst f023cf1b-8bf8-4ecd-95dc-8556d71d4c62 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Daginstitution Daginstitution urn:ddi:dk.dst:e504f0c2-9049-447c-8573-60ed03307be4:2 dk.dst e504f0c2-9049-447c-8573-60ed03307be4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Servicefunktion på døgninstitution Servicefunktion på døgninstitution urn:ddi:dk.dst:fc3021c4-b80a-47fa-9481-860152989624:2 dk.dst fc3021c4-b80a-47fa-9481-860152989624 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Kaserne Kaserne urn:ddi:dk.dst:2582fce9-fbfb-49ba-99b4-3f597d3a2300:2 dk.dst 2582fce9-fbfb-49ba-99b4-3f597d3a2300 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Fængsel, arresthus mv. Fængsel, arresthus mv. urn:ddi:dk.dst:7e19b193-cfc1-4a68-afdd-b79ca25e9d7b:2 dk.dst 7e19b193-cfc1-4a68-afdd-b79ca25e9d7b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til institutionsformål Anden bygning til institutionsformål urn:ddi:dk.dst:77576fdc-8333-434f-8127-3e75287f2fb4:2 dk.dst 77576fdc-8333-434f-8127-3e75287f2fb4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Uspecificeret institution Uspecificeret institution urn:ddi:dk.dst:3ffa5a9a-ed90-43dc-90ab-580c4ef0e318:2 dk.dst 3ffa5a9a-ed90-43dc-90ab-580c4ef0e318 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Uspecificeret institution Uspecificeret institution urn:ddi:dk.dst:3bb32059-471d-4041-8f1b-2c11d031a552:2 dk.dst 3bb32059-471d-4041-8f1b-2c11d031a552 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Sommerhuse Sommerhuse urn:ddi:dk.dst:6e6dfd1b-7132-4ed5-80ef-1874d7f03bac:2 dk.dst 6e6dfd1b-7132-4ed5-80ef-1874d7f03bac 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Sommerhus Sommerhus urn:ddi:dk.dst:fda2dcf0-0340-461a-849b-30b86ac8c193:2 dk.dst fda2dcf0-0340-461a-849b-30b86ac8c193 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anneks i tilknytning til fritids- og sommerhus Anneks i tilknytning til fritids- og sommerhus urn:ddi:dk.dst:e8beb02a-ac10-42d6-a45d-3a1a565c11e8:2 dk.dst e8beb02a-ac10-42d6-a45d-3a1a565c11e8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Uspecificeret ferieformål Uspecificeret ferieformål urn:ddi:dk.dst:31806b2a-b9f1-464a-9e1d-bb8f274bd20e:2 dk.dst 31806b2a-b9f1-464a-9e1d-bb8f274bd20e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Feriecenter, center til campingplads mv. Feriecenter, center til campingplads mv. urn:ddi:dk.dst:406d3fe5-cbd7-4db4-84c5-8860ef9ab5e4:2 dk.dst 406d3fe5-cbd7-4db4-84c5-8860ef9ab5e4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning med ferielejligheder til erhvervsmæssig udlejning Bygning med ferielejligheder til erhvervsmæssig udlejning urn:ddi:dk.dst:ec60e307-dd0f-47d9-bf1b-a6a776eea50b:2 dk.dst ec60e307-dd0f-47d9-bf1b-a6a776eea50b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Bygning med ferielejligheder til eget brug Bygning med ferielejligheder til eget brug urn:ddi:dk.dst:927cd783-8e59-43e5-bb95-fff2e5368213:2 dk.dst 927cd783-8e59-43e5-bb95-fff2e5368213 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til ferieformål Anden bygning til ferieformål urn:ddi:dk.dst:04667b2a-001d-4eca-9b9d-5f08d3211210:2 dk.dst 04667b2a-001d-4eca-9b9d-5f08d3211210 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Idrætshaller, klubhuse Idrætshaller, klubhuse urn:ddi:dk.dst:431f44a9-7b02-4e31-9066-d9df960b600c:2 dk.dst 431f44a9-7b02-4e31-9066-d9df960b600c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Klubhus i forbindelse med fritid og idræt Klubhus i forbindelse med fritid og idræt urn:ddi:dk.dst:114d40c5-a82c-46ea-bba3-c6acd95f1f86:2 dk.dst 114d40c5-a82c-46ea-bba3-c6acd95f1f86 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Svømmehal Svømmehal urn:ddi:dk.dst:6657eb9a-3146-42c7-ae94-f651d556e27e:2 dk.dst 6657eb9a-3146-42c7-ae94-f651d556e27e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Idrætshal Idrætshal urn:ddi:dk.dst:3caa100d-6f33-44d3-8b94-b01598d20c46:2 dk.dst 3caa100d-6f33-44d3-8b94-b01598d20c46 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Tribune i forbindelse med stadion Tribune i forbindelse med stadion urn:ddi:dk.dst:73408ae9-8a6e-4cbf-94a5-038dc949a6bd:2 dk.dst 73408ae9-8a6e-4cbf-94a5-038dc949a6bd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Rideskole Rideskole urn:ddi:dk.dst:e257115c-818a-4828-9a14-3a7afa4cb432:2 dk.dst e257115c-818a-4828-9a14-3a7afa4cb432 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til idrætformål Anden bygning til idrætformål urn:ddi:dk.dst:ed32f0c0-e9ac-4b28-8197-6a74ce03fc29:2 dk.dst ed32f0c0-e9ac-4b28-8197-6a74ce03fc29 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Kolonihavehuse Kolonihavehuse urn:ddi:dk.dst:3209dad5-2dbc-4746-ae1f-00df4823ca81:2 dk.dst 3209dad5-2dbc-4746-ae1f-00df4823ca81 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Kolonihavehus Kolonihavehus urn:ddi:dk.dst:7f374a71-645d-4808-ab48-43ec6e354567:2 dk.dst 7f374a71-645d-4808-ab48-43ec6e354567 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Uspecificeret fritidsformål Uspecificeret fritidsformål urn:ddi:dk.dst:7f92b313-49ea-465d-b2c0-3232460c0e3d:2 dk.dst 7f92b313-49ea-465d-b2c0-3232460c0e3d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Anden bygning til fritidsformål Anden bygning til fritidsformål urn:ddi:dk.dst:b7e5d818-1c88-451e-b94a-2a8e7b6e851b:2 dk.dst b7e5d818-1c88-451e-b94a-2a8e7b6e851b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Garager Garager urn:ddi:dk.dst:49b6ee92-2dc3-480f-afa1-f1856e5d84a9:2 dk.dst 49b6ee92-2dc3-480f-afa1-f1856e5d84a9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Garage (med plads til et eller to køretøjer) Garage (med plads til et eller to køretøjer) urn:ddi:dk.dst:d657cce5-8fc9-467f-aec8-d34bf40a873f:2 dk.dst d657cce5-8fc9-467f-aec8-d34bf40a873f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Carporte Carporte urn:ddi:dk.dst:445dcb4b-5ec1-474c-a471-40d002cff9e7:2 dk.dst 445dcb4b-5ec1-474c-a471-40d002cff9e7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Carport Carport urn:ddi:dk.dst:73cd8b5b-1002-40b3-9ae8-befefb06058a:2 dk.dst 73cd8b5b-1002-40b3-9ae8-befefb06058a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Udhuse Udhuse urn:ddi:dk.dst:a04b6d1b-173e-432f-80c1-11c2a7fc346c:2 dk.dst a04b6d1b-173e-432f-80c1-11c2a7fc346c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Udhus Udhus urn:ddi:dk.dst:f85af8b0-da49-4412-9f01-84637e800e2e:2 dk.dst f85af8b0-da49-4412-9f01-84637e800e2e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Drivhus (ikke landbrug) Drivhus (ikke landbrug) urn:ddi:dk.dst:571f5d10-9d4c-45d7-af27-703f7368a231:2 dk.dst 571f5d10-9d4c-45d7-af27-703f7368a231 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Fritliggende overdækning Fritliggende overdækning urn:ddi:dk.dst:6178fe8d-209e-4228-81d2-e9bce6d9b34b:2 dk.dst 6178fe8d-209e-4228-81d2-e9bce6d9b34b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Fritliggende udestue Fritliggende udestue urn:ddi:dk.dst:210d75d3-fa7f-4c92-bff1-42fd521a0f23:2 dk.dst 210d75d3-fa7f-4c92-bff1-42fd521a0f23 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Tiloversbleven landbrugsbygning Tiloversbleven landbrugsbygning urn:ddi:dk.dst:f8180360-69c2-48b5-b71d-992c8c697bfd:2 dk.dst f8180360-69c2-48b5-b71d-992c8c697bfd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Uoplyst anvendelse Uoplyst anvendelse urn:ddi:dk.dst:f1a3b15b-6432-407d-8f15-54beb0e1830c:2 dk.dst f1a3b15b-6432-407d-8f15-54beb0e1830c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygningsanvendelse Adding Classification -- Bygningsanvendelse Uoplyst anvendelse, men undersøges Uoplyst anvendelse, men undersøges