dk.dst b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3 30 CodeList urn:ddi:dk.dst:b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3:30 dk.dst b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3 30 extension:type cm:StatisticalClassification cm:MaintenanceUnit {"da":"Offentlige finanser","en":"Government Finances"} cm:ContactPerson {"da":"LOM","en":"LOM"} cm:IsCurrent True cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2011-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2011-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rkr Pre Workflow Replikering: Adding to English: ESSPROS_V1_2016 - Sociale udgifter (ESSPROS), v1:2016 (dk.dst:030223c4-9c9d-440c-b4ad-5b506baa070a:20) , Danish: ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører (SHA), v1:2011 (dk.dst:b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3:29) , English: ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører (SHA), v1:2011 (dk.dst:b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3:29) , English: RETSKREDSE_V1_2007 - Landsretskredse, nævningekredse og byretskredse, v1:2007 (dk.dst:954790a3-a005-495f-bfeb-0f35ff3b6c5c:24) , Danish: AS_AFGROEDE_V2_2020 - Godkendte værdier for dyrkede arealer til DAF vers 2 2020 (dk.dst:570adcac-bdaa-4ceb-9c39-48fa74148658:5) , Danish: FRILANDSGARTNERI_V1_2020 - Frilandsgartneri til DAF vers 1 (dk.dst:665470fe-bdbb-4d8c-b038-2d9a56cd8a08:6) , Danish: VAEKSTHUS_V1_2020 - Væksthus til DAF vers 1 (dk.dst:02704440-5c68-4133-abe5-e5c9ad7bb372:7) , Danish: TRAESORT_V3_2003 - Træsort, v3:2003 (dk.dst:56efdbe9-a5c0-4cc7-94ff-b757d621bc85:14) , Danish: SORTSA_V1 - Sort koder, v1 (dk.dst:f6033bbc-bacb-4b87-9add-719d9f3acb44:6) , Danish: EFFEKTHP_V1 - Træeffekter, v1 (dk.dst:69de009d-fe8e-4d41-8409-687202b8f9ce:6) Pre Workflow Replikering: Adding to English: ESSPROS_V1_2016 - Sociale udgifter (ESSPROS), v1:2016 (dk.dst:030223c4-9c9d-440c-b4ad-5b506baa070a:20) , Danish: ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører (SHA), v1:2011 (dk.dst:b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3:29) , English: ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører (SHA), v1:2011 (dk.dst:b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3:29) , English: RETSKREDSE_V1_2007 - Landsretskredse, nævningekredse og byretskredse, v1:2007 (dk.dst:954790a3-a005-495f-bfeb-0f35ff3b6c5c:24) , Danish: AS_AFGROEDE_V2_2020 - Godkendte værdier for dyrkede arealer til DAF vers 2 2020 (dk.dst:570adcac-bdaa-4ceb-9c39-48fa74148658:5) , Danish: FRILANDSGARTNERI_V1_2020 - Frilandsgartneri til DAF vers 1 (dk.dst:665470fe-bdbb-4d8c-b038-2d9a56cd8a08:6) , Danish: VAEKSTHUS_V1_2020 - Væksthus til DAF vers 1 (dk.dst:02704440-5c68-4133-abe5-e5c9ad7bb372:7) , Danish: TRAESORT_V3_2003 - Træsort, v3:2003 (dk.dst:56efdbe9-a5c0-4cc7-94ff-b757d621bc85:14) , Danish: SORTSA_V1 - Sort koder, v1 (dk.dst:f6033bbc-bacb-4b87-9add-719d9f3acb44:6) , Danish: EFFEKTHP_V1 - Træeffekter, v1 (dk.dst:69de009d-fe8e-4d41-8409-687202b8f9ce:6) ICHA_HP_V1_2011 ICHA_HP_V1_2011 Sundhedsaktører (SHA), v1:2011 Health Care Providers (SHA), v1:2011 Klassifikationen af sundhedsaktører har til formål, at klassificere alle de organisationer, som bidrager til levering af sundhedsvarer og tjenester, ved at arrangere landespecifikke aktører i samme lignende og internationale sammenlignelige kategorier. Sundhedsaktører består af organisationer og aktører, som leverer sundhedsgoder og tjenester som deres primære aktivitet, men også dem som leverer sundhedsydelser som én af mange aktiviteter. Klassifikationen er den danske implementering af *International Classification for Health Accounts (ICHA)* og følger *Classification of Health Care Providers (ICHA-HP)* i manualen [A System of Health Accounts (SHA) 2011 Revised Edition](https://www.oecd.org/publications/a-system-of-health-accounts-2011-9789264270985-en.htm). The classification of health care providers serves the purpose of classifying all organisations that contribute to the provision of health care goods and services, by arranging country-specific provider units into common, internationally applicable categories. Health care providers encompass organisations and actors that deliver health care goods and services as their primary activity, as well as those for which health care provision is only one among a number of activities. This classification is the Danish implementation of the *International Classification for Health Accounts (ICHA)* and follows the *Classification of Health Care Providers (ICHA-HP)* in the manual [A System of Health Accounts (SHA) 2011 Revised Edition](https://www.oecd.org/publications/a-system-of-health-accounts-2011-9789264270985-en.htm). urn:ddi:dk.dst:bde6f44f-5dc0-4647-b6d4-4626c09dfe5a:30 dk.dst bde6f44f-5dc0-4647-b6d4-4626c09dfe5a 30 dk.dst 3a0f12d7-e468-4b48-bc75-75aeca0726ce 4 Category HP.1 urn:ddi:dk.dst:37eca547-c645-4ff8-a4bd-61812364efa3:30 dk.dst 37eca547-c645-4ff8-a4bd-61812364efa3 30 dk.dst 48bcc9fe-6e33-4c10-a00c-5b2455b01842 3 Category HP.1.1 urn:ddi:dk.dst:51d5b7be-74cb-47d4-8506-27c5b5d762c5:30 dk.dst 51d5b7be-74cb-47d4-8506-27c5b5d762c5 30 dk.dst 8d31f9c1-b56b-4a63-af97-523bfa77f6c3 3 Category HP.1.2 urn:ddi:dk.dst:b647379a-8e15-4395-afc1-2e06c2c7c578:30 dk.dst b647379a-8e15-4395-afc1-2e06c2c7c578 30 dk.dst 3a5550e3-985e-4443-b1f2-8baf84a4eb96 3 Category HP.1.3 urn:ddi:dk.dst:51586471-74b8-4dfa-bac9-4ee0b13a3f73:30 dk.dst 51586471-74b8-4dfa-bac9-4ee0b13a3f73 30 dk.dst caad11b1-8ab9-4a83-a186-669293f019f6 3 Category HP.2 urn:ddi:dk.dst:45567d1f-970f-497a-a714-5aff4f829b51:30 dk.dst 45567d1f-970f-497a-a714-5aff4f829b51 30 dk.dst d7ad5116-a5c2-4377-a091-50a69d22bb3d 4 Category HP.2.1 urn:ddi:dk.dst:d3f2b36b-9337-4bb9-afa0-ba8a628782ef:30 dk.dst d3f2b36b-9337-4bb9-afa0-ba8a628782ef 30 dk.dst 93e48cef-5b03-4a23-9dd3-7b179292ec76 3 Category HP.2.2 urn:ddi:dk.dst:d639c4a3-9bcb-4ec7-8763-741da2632c7a:30 dk.dst d639c4a3-9bcb-4ec7-8763-741da2632c7a 30 dk.dst afac8900-87cc-42c6-aee4-607bac03fb7e 4 Category HP.2.9 urn:ddi:dk.dst:c34a17ea-f587-40d1-b037-b1d078e0ca07:30 dk.dst c34a17ea-f587-40d1-b037-b1d078e0ca07 30 dk.dst c2b7772c-1ce7-48eb-b4d5-bf7a7b204487 4 Category HP.3 urn:ddi:dk.dst:3624fed6-13dc-4889-827d-73e25c8ce765:30 dk.dst 3624fed6-13dc-4889-827d-73e25c8ce765 30 dk.dst 803b8815-dfaf-43d6-9f96-02e17faa9c39 4 Category HP.3.1 urn:ddi:dk.dst:c92bc71c-2df2-44e5-9eae-e3f7d0577593:30 dk.dst c92bc71c-2df2-44e5-9eae-e3f7d0577593 30 dk.dst 1686934a-4036-45cc-bb2b-797e3a5bc48f 3 Category HP.3.1.1 urn:ddi:dk.dst:ca5f1a8a-9b0a-4862-9728-2a495c938cc5:30 dk.dst ca5f1a8a-9b0a-4862-9728-2a495c938cc5 30 dk.dst 496329ca-349e-4bdb-9998-8a5a3e909719 3 Category HP.3.1.2 urn:ddi:dk.dst:e8962361-3098-421a-914b-e7b97677621c:30 dk.dst e8962361-3098-421a-914b-e7b97677621c 30 dk.dst f53e2192-17b4-488b-8e40-c510df1ccaa5 3 Category HP.3.1.3 urn:ddi:dk.dst:eae83216-fa01-446d-9922-0ad9b6f87c24:30 dk.dst eae83216-fa01-446d-9922-0ad9b6f87c24 30 dk.dst b1b43b9f-0a3a-4828-8f59-b0abdce735ba 4 Category HP.3.2 urn:ddi:dk.dst:3173f040-0c57-4223-a39b-8e604068fc2f:30 dk.dst 3173f040-0c57-4223-a39b-8e604068fc2f 30 dk.dst 2e9c918a-0164-47b1-81ac-093164cd7b87 4 Category HP.3.3 urn:ddi:dk.dst:8b3cf2e9-4a3f-444d-8d83-51897558712b:30 dk.dst 8b3cf2e9-4a3f-444d-8d83-51897558712b 30 dk.dst d1d30d6d-b039-490b-a2be-21fdac91a013 4 Category HP.3.4 urn:ddi:dk.dst:50ff5464-360c-4721-a30c-4a08315a2b7a:30 dk.dst 50ff5464-360c-4721-a30c-4a08315a2b7a 30 dk.dst 852818b4-efe8-48f1-b415-d67b2c0a18e5 4 Category HP.3.4.1 urn:ddi:dk.dst:822d92d6-7e49-454c-b11c-755963ce2c16:30 dk.dst 822d92d6-7e49-454c-b11c-755963ce2c16 30 dk.dst 10811c7d-0d1d-41e4-82d5-dc8c988b6a67 4 Category HP.3.4.2 urn:ddi:dk.dst:1856e9d6-9e06-4015-a267-c1af275d090a:30 dk.dst 1856e9d6-9e06-4015-a267-c1af275d090a 30 dk.dst 5d84e38d-4d31-4e69-aa55-64d16f28c405 4 Category HP.3.4.3 urn:ddi:dk.dst:ade47839-55ec-4941-89ea-85b1d879b92a:30 dk.dst ade47839-55ec-4941-89ea-85b1d879b92a 30 dk.dst 7382d3d0-faab-4796-8254-ff2960912685 3 Category HP.3.4.4 urn:ddi:dk.dst:c3ac5958-c75a-41b2-ac31-4cf962a01232:30 dk.dst c3ac5958-c75a-41b2-ac31-4cf962a01232 30 dk.dst adecb30e-b489-4d64-aa89-f442b5f38d15 4 Category HP.3.4.9 urn:ddi:dk.dst:f781b66c-1bc0-4bbb-a1bb-78618c1ab928:30 dk.dst f781b66c-1bc0-4bbb-a1bb-78618c1ab928 30 dk.dst cf8a63c2-5155-4924-985c-655a66f551b9 4 Category HP.3.5 urn:ddi:dk.dst:5273f7c0-d077-40e8-a411-f97cbac8a7f5:30 dk.dst 5273f7c0-d077-40e8-a411-f97cbac8a7f5 30 dk.dst eb51df78-81a3-4f45-b8e9-834314fd2723 3 Category HP.4 urn:ddi:dk.dst:28c4bc09-2e73-4f84-8a53-9734492e9006:30 dk.dst 28c4bc09-2e73-4f84-8a53-9734492e9006 30 dk.dst 223c2195-c4ea-4609-98af-180286e8cb8c 4 Category HP.4.1 urn:ddi:dk.dst:1b0268d2-f513-4ec2-bd90-03d62fe0d00c:30 dk.dst 1b0268d2-f513-4ec2-bd90-03d62fe0d00c 30 dk.dst 95128191-d265-409e-a443-a32bcdbd797a 3 Category HP.4.2 urn:ddi:dk.dst:3271475c-529c-4343-adc6-61a6478ba901:30 dk.dst 3271475c-529c-4343-adc6-61a6478ba901 30 dk.dst c14562ab-9f10-42cb-939e-01bf0123d721 4 Category HP.4.9 urn:ddi:dk.dst:d3461681-617a-4536-8d40-e47f7d1cdb1d:30 dk.dst d3461681-617a-4536-8d40-e47f7d1cdb1d 30 dk.dst 48f38c4a-5d9c-4acd-a6ec-69dcb663776f 3 Category HP.5 urn:ddi:dk.dst:dc85dc65-26a9-4f3b-9b33-2eca2b55e9dc:30 dk.dst dc85dc65-26a9-4f3b-9b33-2eca2b55e9dc 30 dk.dst aa7a9998-eea6-4aa8-960d-e92d9084a47d 4 Category HP.5.1 urn:ddi:dk.dst:d14c1801-688b-49db-ad91-a4c042e27320:30 dk.dst d14c1801-688b-49db-ad91-a4c042e27320 30 dk.dst 841180a2-5f32-4d07-9e89-89b3fd8c375f 4 Category HP.5.2 urn:ddi:dk.dst:09c9e958-bc9d-4830-abfb-d3f9337ce4d9:30 dk.dst 09c9e958-bc9d-4830-abfb-d3f9337ce4d9 30 dk.dst 34d64662-9ee2-49ba-b77e-c17d1e3f5927 3 Category HP.5.9 urn:ddi:dk.dst:31ac17a1-5197-4900-a69c-0ed1119e8391:30 dk.dst 31ac17a1-5197-4900-a69c-0ed1119e8391 30 dk.dst 56920a52-9696-486e-93f0-2e73c211aaf5 4 Category HP.6 urn:ddi:dk.dst:9ee5fde7-8319-46e5-ad44-4fb91f2b3d97:30 dk.dst 9ee5fde7-8319-46e5-ad44-4fb91f2b3d97 30 dk.dst 06e24483-3856-476a-b9b8-d1d215002cc0 3 Category HP.7 urn:ddi:dk.dst:5d66dfac-af95-42ae-9f7f-76d16044c52c:30 dk.dst 5d66dfac-af95-42ae-9f7f-76d16044c52c 30 dk.dst d4277f31-3ba0-466c-a6c5-411d4c71a153 4 Category HP.7.1 urn:ddi:dk.dst:e4ebe94b-c93c-45af-a6fe-176d8d03264f:30 dk.dst e4ebe94b-c93c-45af-a6fe-176d8d03264f 30 dk.dst cdce7b02-0d01-449c-9ea6-208a9f1ec36e 4 Category HP.7.2 urn:ddi:dk.dst:b01efebf-58da-4705-9b7e-abca6408cfbd:30 dk.dst b01efebf-58da-4705-9b7e-abca6408cfbd 30 dk.dst d9050c54-6b4e-4d56-bc7a-388ed3bbfef8 3 Category HP.7.3 urn:ddi:dk.dst:5b1351cb-f80c-4074-a004-f890028e23f4:30 dk.dst 5b1351cb-f80c-4074-a004-f890028e23f4 30 dk.dst 177eb5cc-b9b3-4984-9a44-745dc090e0f1 3 Category HP.7.9 urn:ddi:dk.dst:b462670c-9cab-4ca4-a288-cacde255a223:30 dk.dst b462670c-9cab-4ca4-a288-cacde255a223 30 dk.dst a7684378-6de5-45fa-a185-5ca01dc82721 4 Category HP.8 urn:ddi:dk.dst:1f0de205-02c3-492a-867e-8c2be85caf0a:30 dk.dst 1f0de205-02c3-492a-867e-8c2be85caf0a 30 dk.dst 336c9a87-af7b-4e14-8aed-108b368851c1 3 Category HP.8.1 urn:ddi:dk.dst:90bbd913-8a63-4cbb-a513-5b5aa2f30071:30 dk.dst 90bbd913-8a63-4cbb-a513-5b5aa2f30071 30 dk.dst ed0b571c-7b2b-436d-b952-c5441156d84b 3 Category HP.8.2 urn:ddi:dk.dst:22f068fa-e84a-4d0b-9f2f-f321544ce05d:30 dk.dst 22f068fa-e84a-4d0b-9f2f-f321544ce05d 30 dk.dst 7edf216f-d560-4cac-bb18-a0ce42f252b4 3 Category HP.8.9 urn:ddi:dk.dst:d119eca5-2ea8-4a55-859a-cb5976be46ed:30 dk.dst d119eca5-2ea8-4a55-859a-cb5976be46ed 30 dk.dst 71952edf-a2b7-4a93-a35a-2ea50808f61c 3 Category HP.9 urn:ddi:dk.dst:69474113-b4c1-4a9a-9bc8-543cc0fafd80:30 dk.dst 69474113-b4c1-4a9a-9bc8-543cc0fafd80 30 csv_da b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3csv_da b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3csv_da urn:ddi:dk.dst:1334f982-67e7-4b8f-9c25-ac1c6bfb571c:30 dk.dst 1334f982-67e7-4b8f-9c25-ac1c6bfb571c 30 ddi_da b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3ddi_da b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3ddi_da urn:ddi:dk.dst:8484c981-15d3-4323-b1fb-440c3e1314e1:30 dk.dst 8484c981-15d3-4323-b1fb-440c3e1314e1 30 csv_en b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3csv_en b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3csv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3csv_en urn:ddi:dk.dst:58494aee-1b96-4392-9f6a-42050696014c:30 dk.dst 58494aee-1b96-4392-9f6a-42050696014c 30 ddi_en b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3ddi_en b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3ddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3ddi_en urn:ddi:dk.dst:22c971e5-3bbf-4c31-b189-ff916b12a000:30 dk.dst 22c971e5-3bbf-4c31-b189-ff916b12a000 30 urn:ddi:dk.dst:251f0f8b-9396-4282-ac70-a1b0c92557b2:30 dk.dst 251f0f8b-9396-4282-ac70-a1b0c92557b2 30 urn:ddi:dk.dst:942009e9-032d-4013-bb07-bca14c698cd3:30 dk.dst 942009e9-032d-4013-bb07-bca14c698cd3 30 urn:ddi:dk.dst:88346f2f-a706-4500-8f8d-699ad3dab0b8:30 dk.dst 88346f2f-a706-4500-8f8d-699ad3dab0b8 30 urn:ddi:dk.dst:3a0f12d7-e468-4b48-bc75-75aeca0726ce:4 dk.dst 3a0f12d7-e468-4b48-bc75-75aeca0726ce 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Hospitaler Hospitals Hospitaler Hospitals Autoriserede institutioner, der primært leverer medicinske og diagnostiske ydelser og behandling, som omfatter sundhedsydelser fra læger og sygeplejersker og andre sundhedsydelser til indlagte patienter, samt de specialiserede overnatningsfaciliteter, der kræves til indlagte patienter, og som desuden leverer sundhedsydelser til dagpatienter, ambulante patienter og i forbindelse med pleje i eget hjem. Licensed establishments that are primarily engaged in providing medical, diagnostic and treatment services that include physician, nursing and other health services to inpatients and the specialised accommodation services required by inpatients. They may also provide day care, outpatient and home health care services. urn:ddi:dk.dst:48bcc9fe-6e33-4c10-a00c-5b2455b01842:3 dk.dst 48bcc9fe-6e33-4c10-a00c-5b2455b01842 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":"Aarhus Universitetshospital, Horsens Sygehus, Rigshospitalet etc. "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Somatiske hospitaler General hospitals Somatiske hospitaler General hospitals Autoriserede institutioner som primært leverer generelle medicinske (både operationelle og ikke-operationelle) og diagnostiske ydelser til indlagte patienter med medicinske tilstande. Somatik defineres i det danske sundhedsvæsen som al kropslig behandling som foretages på et sygehus. Licensed establishments that are primarily engaged in providing general diagnostic and medical treatment (both surgical and non-surgical) to inpatients with a wide variety of medical conditions. General hospitals is in the Danish health care system defined as physical treatment carried out in a hospital. urn:ddi:dk.dst:8d31f9c1-b56b-4a63-af97-523bfa77f6c3:3 dk.dst 8d31f9c1-b56b-4a63-af97-523bfa77f6c3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":"Psykiatrien - Aalbrog Universitetshospital, Brønderslev Psykiatriske Sygehus etc. "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Psykiatriske hospitaler Mental health hospitals Psykiatriske hospitaler Mental health hospitals Autoriserede institutioner som primært leverer medicinske og diagnostiske ydelser samt overvågningstjenester til indlagte patienter med alvorlig psykisk sygdom eller misbrug. Behandling kræver ofte et længere ophold og kræver intensiv farmaceutisk behandling. Licensed establishments that are primarily engaged in providing diagnostic and medical treatment and monitoring services til inpatients who suffer from severe mental illness or substance abuse disorders. Treatment often require extended stay in an inpatient setting, including intensive pharmaceutical treatment. urn:ddi:dk.dst:3a5550e3-985e-4443-b1f2-8baf84a4eb96:3 dk.dst 3a5550e3-985e-4443-b1f2-8baf84a4eb96 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Psykiatriske hospitaler","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":"Gigthospitalet, Sclerosehospitalet, Rehabiliteringscenter for Muskelsvind, Vejlefjord Neurocenter, Epilepsihospitalet Filadelfia"} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Specialhospitaler Specialised hospitals (other than mental health hospitals) Specialhospitaler Specialised hospitals (other than mental health hospitals) Autoriserede institutioner som primært leverer medicinske og diagnostiske ydelser samt overvågningstjenester til indlagte patienter med en specifik type af sygdom eller medicinsk tilstand. Licensed establishments that are primarily engaged in providing diagnostic and medical treatment as well as monitoring services to inpatients with a specific type af disease or medical condition urn:ddi:dk.dst:caad11b1-8ab9-4a83-a186-669293f019f6:3 dk.dst caad11b1-8ab9-4a83-a186-669293f019f6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Boligfaciliteter med langtidspleje Residential long-term care facilities Boligfaciliteter med langtidspleje Residential long-term care facilities Institutioner, der primært omfatter bolig og langtidspleje, og som kombinerer sygepleje, overvågning og andre typer af pleje, som beboerne har behov for. En betydelig del af produktionsprocessen og den ydede pleje udgøres af en blanding af sundheds-og socialydelser med hovedvægt på sygepleje i kombination med personlig pleje. Establishments that are primarily engaged in providing residential long-term care that combines nursing, supervisory or other types of care as required by the residents. In these establishments, a significant part of the production process and the care provided is a mix of health and social services, with the health services being largely at the level of nursing care, in combination with personal care services. urn:ddi:dk.dst:d7ad5116-a5c2-4377-a091-50a69d22bb3d:4 dk.dst d7ad5116-a5c2-4377-a091-50a69d22bb3d 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Plejehjem/plejecentre, hospices, mv. Long-term nursing care facilities Plejehjem/plejecentre, hospices, mv. Long-term nursing care facilities Institutioner, der yder døgnbehandling og rehabiliteringstjenester for afhængige patienter. Plejen ydes i en længere periode til individer, som har behov for sygepleje. De yder overvejende langtidspleje, men lejlighedsvis akut sundheds-og sygepleje i forbindelse med bolig og andre former for social støtte, såsom hjælp til daglige opgaver og hjælp til en selvstændig tilværelse. Establishments that are engaged in providing inpatient and rehabilitative services for long-term care patients. The care is provided for an extended period of time to individuals requiring nursing care. They provide predominantly long-term care, but occasionally acute health care and nursing care in conjunction with accommodation and other types of social support such as assistance with day-to-day living tasks and assistance towards independent living. urn:ddi:dk.dst:93e48cef-5b03-4a23-9dd3-7b179292ec76:3 dk.dst 93e48cef-5b03-4a23-9dd3-7b179292ec76 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Rehabiliteringsfaciliteter for alkoholisme eller stofmisbrug, dag-og natfaciliteter. ","en":"Alcoholism or drug addiction rehabilitation facilities, day and nigh care institutions. "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Botilbud for psykisk syge og misbrugere Mental health and substance abuse facilities Botilbud for psykisk syge og misbrugere Mental health and substance abuse facilities Institutioner, der beskæftiger sig med at tilbyde bolig og behandling til patienter med psykisk tilstande og misbrug. Sundhedsydelser er tilgængelige på disse institutioner, men biordnede til rådgivning, psykisk rehabilitering og støtte. Establishment engaged in providing residental care and treatment for patient with mental health and substance abuse illnesses. Although health care services may be available at these establishments, they are incidental to the counselling, mental rehabilitation and support. urn:ddi:dk.dst:afac8900-87cc-42c6-aee4-607bac03fb7e:4 dk.dst afac8900-87cc-42c6-aee4-607bac03fb7e 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Geriatriske genoptræningsfaciliteter. ","en":"Geriatric rehabilitation facilities. "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Andre langtidspleje faciliteter Other residential long-term care facilities Andre langtidspleje faciliteter Other residential long-term care facilities Bolig og sundhedspleje tjenester i organisationer som ikke kan klassificeres som HP.2.1 Plejehjem/plejecentre eller HP.2.2 Botilbud for psykisk syge og misbrugere. Residential and health care services in organisations classified neither as long-term nursing care facilities (HP.2.1), nor as mental health and substance abuse facilities (HP.2.2). urn:ddi:dk.dst:c2b7772c-1ce7-48eb-b4d5-bf7a7b204487:4 dk.dst c2b7772c-1ce7-48eb-b4d5-bf7a7b204487 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Ambulante aktører Providers of ambulatory health care Ambulante aktører Providers of ambulatory health care Aktører som primært yder sundhedstjenester direkte til ambulante patienter, som ikke har behov for indlæggelse. The inkluderer både almene lægepraksis, speciallæge praksis, tandlæge praksis, sundhedsklinikker, ambulante centre samt aktører på hjemmeplejeområdet. Establishments that are primarily engaged in providing health care services directly to outpatients who do not require inpatient services. This includes both offices of general medical practitioners, special medical practitioners, dental practice, other health care practitioners and medical specialists and establishments specialising in the treatment of day-cases and in the delivery of home care services. urn:ddi:dk.dst:803b8815-dfaf-43d6-9f96-02e17faa9c39:4 dk.dst 803b8815-dfaf-43d6-9f96-02e17faa9c39 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Tandlæge praksis","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Praksissektoren Medical practices Praksissektoren Medical practices Omfatter alment praktiserende læger og speciallæger, hvor den praktiserende læge er uddannet i medicin og primært beskæftiger sig med selvstændig praksis af almen eller specialiseret karakter. Disse kan fungere som individuelle praktiserende læger eller i en gruppepraksis i deres egne eller lejede lokaler eller uafhængigt i andres faciliteter, såsom hospitaler eller sundhedsplejeorganisationers medicinske centre. Comprises both offices of general medical practitioners and offices of medical specialists (other than dental practice) in which medical practitioners holding the degree of a doctor in medicine and primarily engaged in the independent practice of general or specialised medicine. These practitioners can operate as individual practitioners or in a group practice in their own or rented offices or independently in the facilities of others, such as hospitals or health maintenance organisations medical centres. urn:ddi:dk.dst:1686934a-4036-45cc-bb2b-797e3a5bc48f:3 dk.dst 1686934a-4036-45cc-bb2b-797e3a5bc48f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Almen praksis Offices of general medical practitioners Almen praksis Offices of general medical practitioners Omfatter selvstændig praksis for læger uddannet i almen medicin eller tilsvarende. Health practitioners who hold the degree of a doctor of medicine or a corresponding qualification and are primarily engaged in the independent practice of general medicine urn:ddi:dk.dst:496329ca-349e-4bdb-9998-8a5a3e909719:3 dk.dst 496329ca-349e-4bdb-9998-8a5a3e909719 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Psykologer medtages under HP.3.3 Øvrige sundhedsklinikker","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Psykiatere Offices of mental medical specialists Psykiatere Offices of mental medical specialists Omfatter selvstændige og uafhængige psykiatere, som er læger uddannet inden for specialet psykiatri eller tilsvarende. Independent mental health practitioners holding the degree of a doctor of medicine with a specialisation in mental medicine or a corresponding qualification. urn:ddi:dk.dst:f53e2192-17b4-488b-8e40-c510df1ccaa5:3 dk.dst f53e2192-17b4-488b-8e40-c510df1ccaa5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Anæstesiologi, Hudlæger, Diagnostisk radiologi, Gynækologi og obstetrik, Intern medicin, Kirurgi, Klinik biokemi, Neurologi, Ortopædisk kirurgi, Patologisk anatomi, Plastiskkirurgi, Børnesygdomme, Reumatologi, Øjenlægehjælp, Øre-, næse-, halslægehjælp. ","en":"Offices of surgeons, aesthetic surgeons, anaesthetists, cardiologists, dermatologists, emergency medicine specialists, gynaecologists, endocrinologists, ENT (ear, nose, throat), gastroenterologists, infection specialists, nephrologists, obstetricians, ophthalmologists, orthopaedists, pathologists, paediatricians for specialised care (e.g. oncological treatment), pathologists, preventive medicine specialists, radiologists and radiotherapists, rheumatologists, specialist physicians (internal medicine), urologists, offices of medical specialists practicing TCAM,"} cm:Excludes {"da":"Psykiatere","en":"Offices of surgeons, aesthetic surgeons, anaesthetists, cardiologists, dermatologists, emergency medicine specialists, gynaecologists, endocrinologists, ENT (ear, nose, throat), gastroenterologists, infection specialists, nephrologists, obstetricians, ophthalmologists, orthopaedists, pathologists, paediatricians for specialised care (e.g. oncological treatment), pathologists, preventive medicine specialists, radiologists and radiotherapists, rheumatologists, specialist physicians (internal medicine), urologists, offices of medical specialists practicing TCAM,"} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Andre speciallæger Offices of medical specialists (other than mental medical specialists) Andre speciallæger Offices of medical specialists (other than mental medical specialists) Omfatter alle andre selvstændige praksis for læger uddannet med et andet speciale end almen medicin og psykiatri (svarende til ISCO-08 2212) Health practitioners holding a degree of medical doctor with a specialisation other than general medicine or mental health (equivalent to ISCO-08 Code 2212). urn:ddi:dk.dst:b1b43b9f-0a3a-4828-8f59-b0abdce735ba:4 dk.dst b1b43b9f-0a3a-4828-8f59-b0abdce735ba 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Tandkirurger, mund-og kæbekirurger, orale patologer, ortodontister, pædodonister, paradentoselæger og proteser","en":"Dental practitioners, dentists; endodontists, Dental surgeons, oral and maxillofacial surgeons, oral pathologists, orthodontists; paedodontists, periodontists; and prosthodontists."} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Tandlægepraksis Dental practice Tandlægepraksis Dental practice Omfatter selvstændige praktiserende tandlæger, som har en uddannelse i tandpleje eller tilsvarende (svarende til ISCO-08 2261) Independent establishments of health practitioners who hold a university-level degree in dental medicine or a qualification at a corresponding level (Code 2261, ISCO-08) and are primarily engaged in the independent practice of general or specialised dentistry or dental surgery. These practitioners operate private or group practices in their own offices. urn:ddi:dk.dst:2e9c918a-0164-47b1-81ac-093164cd7b87:4 dk.dst 2e9c918a-0164-47b1-81ac-093164cd7b87 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Kiropraktorer, optomestrister, psykoterapeuter, fysio-, ergo- og taleterapeuter og audiologer, jordemødre. ","en":"Chiropractors, optometrists, pyschotherapists, physical, occupational and speech therapists and audiologist, midwifes"} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Øvrige sundhedsklinikker (herunder psykologer, fysioterapeuter mm.) Other health care practitioners Øvrige sundhedsklinikker (herunder psykologer, fysioterapeuter mm.) Other health care practitioners Består af en gruppe af paramedicinske og andre selvstændige sundhedspraktiserende grupper som primært levere ambulante behandlinger. Der kræves en form for licens for at blive registreret som en paramedicinsk sundhedspersonale. Comprises of a group of paramedical and other independent health practitioners who is primarily engaged in providing outpatient care. Some form of legal registration and licensing is regarded as a necessary condition in order to be recorded as a paramedical practitioner. urn:ddi:dk.dst:d1d30d6d-b039-490b-a2be-21fdac91a013:4 dk.dst d1d30d6d-b039-490b-a2be-21fdac91a013 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"COVID-19 vaccinationscentre samt testcentre","en":"COVID-19 test and vaccinationsfacilities"} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Ambulante sundhedscentre Ambulatory health care centres Ambulante sundhedscentre Ambulatory health care centres Aktører som tilbyder en bred vifte af ambulante tjenester af et team af medicinske og paramedicinsk personale ofte sammen med støttepersonale, som normalt samler flere specialer og/eller udfører specifikke funktioner i primær og sekundær pleje. Disse aktører behandlinger generelt patienter, som ikke har behov for indlæggelse og adskiller sig fra medicinske speciallæger ved deres multispecialiseringer og kompleksiteten af det anvendte medicinsk-tekniske udstyr og række af involverede typer af sundhedsprofessionelle. Establishments engaged in providing a wide range of outpatient services by a team of medical and paramedical staff often along with support staff, that usually bring together several specialities and/or serve specific functions of primary and secondary care. These establishments generally treat patients who do not require inpatient treatment and differ from offices of medical specialists by their multi-specilasations, and the complexity of the medical-technical equipment used and the range of types of health professionals involved. urn:ddi:dk.dst:852818b4-efe8-48f1-b415-d67b2c0a18e5:4 dk.dst 852818b4-efe8-48f1-b415-d67b2c0a18e5 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Fertilitetsklinkker, fødselsforberedelsestimer","en":"Fertility clinics, childbirth preparation classes "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Familiecentre Family planning centres Familiecentre Family planning centres Aktører med sundhedsfaglig personale som primært yder en række familie planlægningstjenester ambulant såsom prævention, genetisk og prænatal rådgivning, frivillig sterilisering og terapeutisk og abort. Establishments with medical staff who are primarily engaged in providing a range of family planning services on an outpatient basis, such as contraceptive, genetic and prenatal counselling, voluntary sterilisation and therapeutic and medically indicated termination of pregnancy. urn:ddi:dk.dst:10811c7d-0d1d-41e4-82d5-dc8c988b6a67:4 dk.dst 10811c7d-0d1d-41e4-82d5-dc8c988b6a67 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Behandlingshjem for folk med alkoholproblemer, stofmisbrug","en":"Treatment centres and clinics for alcoholics and drug addicts "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Ambulante centre for psykisk syge og misbrugere Ambulatory mental health and substance abuse centres Ambulante centre for psykisk syge og misbrugere Ambulatory mental health and substance abuse centres Aktører med sundhedsfaglig personale som primært lever en ambulante tjenester relateret til diagnose og behandling af mentale sygdomme, alkohol-og stofmisbrug. De tilbyder rådgivning og information til an bred vifte af mentale sygedomme og misbrugere og henviser til behandlingsprogrammer, hvis nødvendigt. Establishments with medical staff who are primarily engaged in providing outpatient services related to the diagnosis and treatment of mental health disorders, alcohol and other substance abuse. They provide counselling staff and information regarding a wide range of mental health and substance abuse issues and/or refer patients to more extensive treatment programmes, if necessary. urn:ddi:dk.dst:5d84e38d-4d31-4e69-aa55-64d16f28c405:4 dk.dst 5d84e38d-4d31-4e69-aa55-64d16f28c405 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Fritstående ambulante kirurgiske centre Free-standing ambulatory surgery centres Fritstående ambulante kirurgiske centre Free-standing ambulatory surgery centres Specialiseret institutioner med læger og andet sundhedsfagligt personale som tilbyder kirurgiske ambulante tjenester. De har specialiseret faciliteter såsom operationsstuer, opvågningsstuer og special udstyr såsom anæstesi og røntgen. Specialised establishments with physicians and other medical staff who are primarily engaged in providing surgical services on an outpatient basis. They have specialised facilities such as operating and recovery rooms, and specialised equipment, such as anesthetic or X-ray equipment. urn:ddi:dk.dst:7382d3d0-faab-4796-8254-ff2960912685:3 dk.dst 7382d3d0-faab-4796-8254-ff2960912685 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Dialyse centre Dialysis care centres Dialyse centre Dialysis care centres Aktører som tilbyder ambulant nyre dialyse tjenester. Establishments providing outpatient kidney or renal dialysis services urn:ddi:dk.dst:adecb30e-b489-4d64-aa89-f442b5f38d15:4 dk.dst adecb30e-b489-4d64-aa89-f442b5f38d15 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Øvrige ambulante centre All other ambulatory centres Øvrige ambulante centre All other ambulatory centres Aktører som tilbyder en bred vifte af ambulante tjenester af et team af medicinske og paramedicinsk personale ofte sammen med støttepersonale, som normalt samler flere specialer og/eller udfører specifikke funktioner i primær og sekundær pleje. sundhedsprofessionelle. Establishments providing a wide range of outpatient services, by a medical and paramedical staff, often support staff too, bringing together several specialties and/or serving specific functions of primary care and/or secondary care. urn:ddi:dk.dst:cf8a63c2-5155-4924-985c-655a66f551b9:4 dk.dst cf8a63c2-5155-4924-985c-655a66f551b9 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Personlig pleje, medicinske sociale tjenester, støtte til medicin, brug af medicinsk udstyr og forsyninger, rådgivning, 24-timer hjemmepleje, ergo-og erhvervsterapi, diæt- og ernæringsmæssige tjenesteydelser, sprogterapi, audiologi og højteknologisk pleje","en":"Personal care services: medical social services, support in medications, use of medical equipment and supplies, counselling; 24-hour home care; occupational and vocational therapy; dietary and nutritional services; speech therapy, audiology; and high tech care. "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Aktører på hjemmeplejeområdet Providers of home health care services Aktører på hjemmeplejeområdet Providers of home health care services Aktører som levere kvalificeret sygeplejetjenester i patienternes eget hjem. Disse ydelser erstatter ofte indlagte langtidsydelser levet af HP.2 Boligfaciliteter med langtidspleje eller ambulante ydelser leveret af HP.3.3 Øvrige sundhedsklinikker. Establishments engaged in providing skilled nursing services in patients' homes. These services are often substitutive for inpatient long-term services delivered by HP.2 Residential long-term care facilities or outpatient services provided by HP.3.3 Other health care practitioners. urn:ddi:dk.dst:eb51df78-81a3-4f45-b8e9-834314fd2723:3 dk.dst eb51df78-81a3-4f45-b8e9-834314fd2723 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"","en":"Home health care agencies, visiting nurse associations"} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Udbydere af fritstående hjælpetjenester Providers of ancillary services Udbydere af fritstående hjælpetjenester Providers of ancillary services Institutioner, som stiller specifikke hjælpetjenester direkte til rådighed for ambulante patienter. Hjælpetjenesterne foretages under opsyn fra sundhedsprofessionelle and er ikke dækket i forbindelse med en hospitalskontakt eller anden kontakt med sundhedsvæsenet. Establishments that provide specific ancillary type of services directly to outpatients under the supervision of health professionals and not covered within the episode of treatment by hospitals, nursing care facilities, ambulatory care providers or other providers urn:ddi:dk.dst:223c2195-c4ea-4609-98af-180286e8cb8c:4 dk.dst 223c2195-c4ea-4609-98af-180286e8cb8c 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Ambulancetjenester herunder også i helikopter, patienttransport som er relateret til en specifik lægetjeneste såsom transplantologi. ","en":"Ambulance services, patient transportation related to specific medical services like transplantology. "} cm:Excludes {"da":"Transport af organer/kropsvæsker eller andre medicinske produkter, der behandles som mellemprodukt i hele behandlingsprocessen. ","en":"Ambulance services, patient transportation related to specific medical services like transplantology. "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Udbydere af transport og akutredning Providers of patient transportation and emergency rescue Udbydere af transport og akutredning Providers of patient transportation and emergency rescue Aktører som primært beskæftiger sig med transport af patienter i tilfælde af nødsituationer i hjemmet eller på gaden samt i tilfælde af sygdom som en del af behandlingsprocessen. Ambulancekøretøjer er normalt udstyret med redningsudstyr, der betjenes af medicinsk uddannet personale Establishments that are primarily engaged in providing the transportation of patients by ground or air in the case of emergencies at patients’ homes or outside (on the street) as well as in the case of illness as a component of the treatment process. The ambulance vehicles are usually equipped with lifesaving equipment operated by medically trained personnel. urn:ddi:dk.dst:95128191-d265-409e-a443-a32bcdbd797a:3 dk.dst 95128191-d265-409e-a443-a32bcdbd797a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Røntgen laboratorier, medicinske/kliniske laboratorier, medicinske patologiske laboratorier, medicinske retsmedicinske laboratorier, genomdatabank. ","en":"Dental X-ray or medical X-ray laboratories; medical/clinical laboratories; medical pathology laboratories; medical forensic laboratories; genome data banks. "} cm:Excludes {"da":"Blod og organbanker.","en":"Dental X-ray or medical X-ray laboratories; medical/clinical laboratories; medical pathology laboratories; medical forensic laboratories; genome data banks. "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Medicinske og diagnostiske laboratorier Medical and diagnostic laboratories Medicinske og diagnostiske laboratorier Medical and diagnostic laboratories Aktører som leverer analytiske eller diagnostiske tjenester herunder analyse af væske eller genetiske tests direkte til ambulante patienter med eller uden en henvisning fra praktiserende læge. Establishments that are primarily engaged in providing analytic or diagnostic services, including body fluid analysis or genetic testing, directly to outpatients with or without referral from health care practitioners. urn:ddi:dk.dst:c14562ab-9f10-42cb-939e-01bf0123d721:4 dk.dst c14562ab-9f10-42cb-939e-01bf0123d721 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Tjenester til høretest, overvågning af pacemaker, evaluering af fysisk kondition. ","en":"Hearing testing services, pacemaker monitoring services, physical fitness evaluating services. "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Andre udbydere af hjælpetjenester Other providers of ancillary services Andre udbydere af hjælpetjenester Other providers of ancillary services Andre aktører af hjælpetjenester som ikke er nævnte af dem nævnt ovenfor. Providers of ancillary services not explicitly listed above. urn:ddi:dk.dst:48f38c4a-5d9c-4acd-a6ec-69dcb663776f:3 dk.dst 48f38c4a-5d9c-4acd-a6ec-69dcb663776f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Apoteker og detailhandlere Retailers and other providers of medical goods Apoteker og detailhandlere Retailers and other providers of medical goods Specialiseret aktører, hvis primære aktivitet er salg af medicinske artikler til offentligheden beregnet til forbrug og anvendelse af enkeltpersoner eller i husstanden herunder udstyr og reparation i kombination med salg. Specialised establishments whose primary activity is the retail sale of medical goods or manufacture of medical goods to the general public for individual or household consumption or utilisation. urn:ddi:dk.dst:aa7a9998-eea6-4aa8-960d-e92d9084a47d:4 dk.dst aa7a9998-eea6-4aa8-960d-e92d9084a47d 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Supermarkeder","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Apoteker Pharmacies Apoteker Pharmacies Aktører, som primært sælger både receptmedicin samt håndkøbsmedicin til befolkning. Apoteker operer under licens af nationalt farmaceutisk tilsyn. Normalt skal enten ejeren af et apotek eller dets ansatte være registreret farmaceut. Establishments that are primarily engaged in the retail sale of pharmaceuticals (including both manufactured products and those prepared by onsite pharmacists) to the population for prescribed and non-prescribed medicines. Pharmacies operate under strict jurisdiction/licenses of national pharmaceutical supervision. Usually, either the owner of a pharmacy or its employees must be a registered pharmacist, chemist or pharmacy doctor. urn:ddi:dk.dst:841180a2-5f32-4d07-9e89-89b3fd8c375f:4 dk.dst 841180a2-5f32-4d07-9e89-89b3fd8c375f 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Høreapparater, briller, kontaktlinser, proteser, kørestole, ortopædiske sko. ","en":"Hearing aids, optical glasses, other vision products, prostheses, wheelchairs, orthopaedic shoes. "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Detailhandlere og andre udbydere af medicinske goder og hjælpemidler Retail sellers and other suppliers of durable medical goods and medical appliances Detailhandlere og andre udbydere af medicinske goder og hjælpemidler Retail sellers and other suppliers of durable medical goods and medical appliances Aktører som primært sælger medicinske goder og udstyr til offentligheden til individuelt brug eller til husholdningen. Establishments that are primarily engaged in the retail sale of durable medical goods and medical appliances to the general public for individual or household use. urn:ddi:dk.dst:34d64662-9ee2-49ba-b77e-c17d1e3f5927:3 dk.dst 34d64662-9ee2-49ba-b77e-c17d1e3f5927 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Alle øvrige udbydere af lægemidler og medicinske goder All other miscellaneous sellers and other suppliers of pharmaceuticals and medical goods Alle øvrige udbydere af lægemidler og medicinske goder All other miscellaneous sellers and other suppliers of pharmaceuticals and medical goods Alle andre udbydere af lægemidler og medicinske goder som sælges til offentligheden til individuelt forbrug eller forbrug i husholdningen som ikke er nævnt andet sted. All other principal activity retail suppliers of medical goods to the general public for individual or household consumption or utilisation not elsewhere classified. urn:ddi:dk.dst:56920a52-9696-486e-93f0-2e73c211aaf5:4 dk.dst 56920a52-9696-486e-93f0-2e73c211aaf5 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Sygdomsovervågning, sundhedsfremmende instanser, lokale sundhedsmyndigheder osv. ","en":"Epidemiological surveillance and disease control centres, health promotion agencies, local health authorities etc. "} cm:CaseLaw {"da":"","en":"Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut"} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Aktører indenfor sundhedsfremme og forebyggelse Providers of preventive care Aktører indenfor sundhedsfremme og forebyggelse Providers of preventive care Organisationer som primært leverer kollektive forebyggelsesprogrammer og kampagner for specifikke grupper af individer eller for hele befolkningen. Organisations that primarily provide collective preventive programmes and campaigns/public health programmes for specific groups of individuals or the population-at-large, such as health promotion and protection agencies or public health institutes as well as specialised establishments providing primary preventive care as their principal activity urn:ddi:dk.dst:06e24483-3856-476a-b9b8-d1d215002cc0:3 dk.dst 06e24483-3856-476a-b9b8-d1d215002cc0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Sundhedsmyndigheder og sygeforsikringsselskaber Providers of health care system administration and financing Sundhedsmyndigheder og sygeforsikringsselskaber Providers of health care system administration and financing Institutioner, som primært er beskæftiget med regulering af aktiviteter inden for sundhed og den generelle administration heraf. Establishments that are primarily engaged in the regulation of the activities of agencies that provide health care and in the overall administration of the health care sector, including the administration of health financing. urn:ddi:dk.dst:d4277f31-3ba0-466c-a6c5-411d4c71a153:4 dk.dst d4277f31-3ba0-466c-a6c5-411d4c71a153 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Sundhedsafdelinger i regionale og kommunale myndigheder, sundhedsministeriets statistiske institutter og offentlige registre over sundhedsudbydere. ","en":"Health departments of regional or municipal governments, statistical institutes of a ministry of health and public registers of health care providers. "} cm:Excludes {"da":"Institutioner, der administrer befolkningsbaserede sundhedsregistre. ","en":"Health departments of regional or municipal governments, statistical institutes of a ministry of health and public registers of health care providers. "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Offentlige sundhedsmyndigheder Government health administration agencies Offentlige sundhedsmyndigheder Government health administration agencies Offentlig administration (undtagen social sikring), der primært beskæftiger sig med formulering og administration af regerings sundhedspolitik, administration af sundhedsfinansiering og fastsættelse og håndhævelse af standarder for medicinsk og paramedicinsk personale og for hospitaler, klinikker osv. herunder regulering og tilladelse til udbydere af sundhedsydelser. Government administration (excluding social security) that is primarily engaged in the formulation and administration of government health policy, in the administration of health financing, and in the setting and enforcement of standards for medical and paramedical personnel and for hospitals, clinics and so on, including the regulation and licensing of providers of health services. urn:ddi:dk.dst:cdce7b02-0d01-449c-9ea6-208a9f1ec36e:4 dk.dst cdce7b02-0d01-449c-9ea6-208a9f1ec36e 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Sociale sygesikringsselskaber Social health insurance agencies Sociale sygesikringsselskaber Social health insurance agencies Sociale sygesikringsselskaber, der varetager administration af sociale sygesikringsordninger. Sygekasser kan også varetage administration af arbejdsgivers sygesikringsordninger, som ikke tilbydes af regeringen. Ikke relevant for Danmark. Danmark har tidligere haft sygekasser men disse blev afskaffet i 1973. Social health insurance agencies (sickness funds) that handle the administration of social health insurance schemes. Sickness funds may also provide the administration of employer’s health insurance schemes not offered by the government. Not relevant for Denmark. Previously relevant until 1973. urn:ddi:dk.dst:d9050c54-6b4e-4d56-bc7a-388ed3bbfef8:3 dk.dst d9050c54-6b4e-4d56-bc7a-388ed3bbfef8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Private sygeforsikringsselskaber Private health insurance administration agencies Private sygeforsikringsselskaber Private health insurance administration agencies Private forsikringsselskaber som tilbyder flere typer af sundhedsforsikringer. Private insurance corporations that may manage more than one type of health insurance scheme at the same time. urn:ddi:dk.dst:177eb5cc-b9b3-4984-9a44-745dc090e0f1:3 dk.dst 177eb5cc-b9b3-4984-9a44-745dc090e0f1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Andre administrationsselskaber Other administration agencies Andre administrationsselskaber Other administration agencies Organisationer eller administrative enheder som ikke kan klassificeres inden for overstående kategorier. Organisations or administrative units that cannot be clearly classified into the above categories. urn:ddi:dk.dst:a7684378-6de5-45fa-a185-5ca01dc82721:4 dk.dst a7684378-6de5-45fa-a185-5ca01dc82721 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Resten af økonomien Rest of economy Resten af økonomien Rest of economy Består af husholdning og andre industrier som anses som værende sekundærer udbydere af sundhed. Comprises of households and other industries as secondary providers of health care. urn:ddi:dk.dst:336c9a87-af7b-4e14-8aed-108b368851c1:3 dk.dst 336c9a87-af7b-4e14-8aed-108b368851c1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Ubetalt pleje ","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Husholdninger Households as providers of home health care Husholdninger Households as providers of home health care Består af private husholdninger som leverer hjemmepleje til pårørende. Private households as providers of home health care to family members. urn:ddi:dk.dst:ed0b571c-7b2b-436d-b952-c5441156d84b:3 dk.dst ed0b571c-7b2b-436d-b952-c5441156d84b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} cm:Includes {"da":"Patient transport, supermarkeder som sælge håndkøbsmedicin. ","en":"Patient transport, wholesale retailers delivering medical goods. "} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Alle andre sekundære sundhedsaktører All other industries as secondary providers of health care Alle andre sekundære sundhedsaktører All other industries as secondary providers of health care Organisationer som tilbyder sundhedstjenester som en biaktivitet f.eks. bedriftsundhedsydelser leveret i virksomheder, udbydere af social pleje med lejlighedsvis sundhedsydelser. Organisations that offer health care as a secondary activity, e.g. occupational health care services provided within enterprises, providers of social care with occasional health services. urn:ddi:dk.dst:7edf216f-d560-4cac-bb18-a0ce42f252b4:3 dk.dst 7edf216f-d560-4cac-bb18-a0ce42f252b4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Alle andre aktører (i.a.n) Other industries n.e.c. Alle andre aktører (i.a.n) Other industries n.e.c. Aktører som er udenfor sundhedsaktører universet og ikke tilbyder sundhedsgoder eller tjenester, men som er specialiseret i sundhedsrelaterede aktiviteter såsom dem inden sundhedsrelaterede sociale udgifter og sundhedsfremme. Establishments that are outside the health care provider universe and do not provide health care goods and services either to individuals or groups of the population, but which are specialised in health-related activities such as those identified within the functional classification: i) long-term care (social) and ii) health promotion with a multi-sectoral approach. urn:ddi:dk.dst:71952edf-a2b7-4a93-a35a-2ea50808f61c:3 dk.dst 71952edf-a2b7-4a93-a35a-2ea50808f61c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HP_V1_2011 - Sundhedsaktører, v1:2011 Resten af verden Rest of the world Resten af verden Rest of the world Alle andre ikke-residente enheder, der leverer sundhedsvarer-og tjenester samt dem, der er involveret i sundhedsrelaterede aktiviteter, All non-resident units providing health care goods and services as well as those involved in health-related activities.