dk.dst 0180c39a-41cc-463c-a93a-5767fac63217 3 CodeList urn:ddi:dk.dst:0180c39a-41cc-463c-a93a-5767fac63217:3 dk.dst 0180c39a-41cc-463c-a93a-5767fac63217 3 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"1980-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"1980-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Befolkning og Uddannelse","en":"Population and Education"} cm:ContactPerson {"da":"IPE","en":"IPE"} cm:IsCurrent True DSTLM01\rkr Adding Attatchment to Classification: Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 (dk.dst:0180c39a-41cc-463c-a93a-5767fac63217:2) Adding Attatchment to Classification: Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 (dk.dst:0180c39a-41cc-463c-a93a-5767fac63217:2) Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Violations of the penalcode, v1:2020 Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Violations of the penalcode, v1:2020 Dette er en oversigt over de typer af overtrædelser, der optræder i Statistikbanken, og hvad de indeholder på et mere detaljeret niveau. Opdelingen er lavet af Danmarks Statistik og er forskellig fra opdelingen i Rigspolitiets statistik. Både Danmarks statistiks kriminalstatistik og Rigspolitiets statistikker er dog lavet på baggrund af samme datamateriale. This is an overview of the types of violations that occur in the StatBank and what they contain at a more detailed level. The classification by Statistics Denmark differs from the classification of the Danish National Police. Both Statistics Denmark's crime statistics and the statistics of the Danish National Police, however, are made on the basis of the same data. urn:ddi:dk.dst:d5883998-bd63-4726-a71f-f9794bd55bb7:3 dk.dst d5883998-bd63-4726-a71f-f9794bd55bb7 3 dk.dst 733229da-f382-4c8f-9b2c-fc3f9591e217 2 Category 1 urn:ddi:dk.dst:9965b5c8-46f5-4b43-9949-ec329c777b4b:3 dk.dst 9965b5c8-46f5-4b43-9949-ec329c777b4b 3 dk.dst b223d6f7-7f45-4728-8f0a-0693dbbe4668 2 Category 11 urn:ddi:dk.dst:30539514-ee32-4208-86b4-1943ad47c731:3 dk.dst 30539514-ee32-4208-86b4-1943ad47c731 3 dk.dst 7db10164-c3de-46a7-8e97-3c020fab359e 2 Category 1110 urn:ddi:dk.dst:a2ff81d2-da75-4536-b01c-5636b7f67a5f:3 dk.dst a2ff81d2-da75-4536-b01c-5636b7f67a5f 3 dk.dst a627ab07-93ed-4a13-9410-cab69aeb5ff6 2 Category 111072121 urn:ddi:dk.dst:8870471f-1afe-4bb5-9656-bca5192cb6ea:3 dk.dst 8870471f-1afe-4bb5-9656-bca5192cb6ea 3 dk.dst 333764d1-e1d0-4f0a-a673-622bf0cd7165 2 Category 111072122 urn:ddi:dk.dst:520516a0-6a5a-4755-8d73-df2360e7e729:3 dk.dst 520516a0-6a5a-4755-8d73-df2360e7e729 3 dk.dst 36c6f586-455a-4a37-989c-bac48aec5c5c 2 Category 111072123 urn:ddi:dk.dst:560d5d0a-5f23-4bdf-a7cb-69010eca0104:3 dk.dst 560d5d0a-5f23-4bdf-a7cb-69010eca0104 3 dk.dst a77a1ca9-d4ee-42be-96c2-25ab4c933b09 2 Category 111072124 urn:ddi:dk.dst:11248607-0185-4e96-8d85-b8ba59655b32:3 dk.dst 11248607-0185-4e96-8d85-b8ba59655b32 3 dk.dst 95c20e73-3f5a-4fda-8933-21bec4aca0fe 2 Category 111072125 urn:ddi:dk.dst:4b72ebca-d931-407d-a548-9a6bfd13e38b:3 dk.dst 4b72ebca-d931-407d-a548-9a6bfd13e38b 3 dk.dst 3bdffd92-5ea0-4bed-8c6d-b64d60390c49 2 Category 111072126 urn:ddi:dk.dst:9e5eca5c-af6b-465f-86ab-abf787be0f2a:3 dk.dst 9e5eca5c-af6b-465f-86ab-abf787be0f2a 3 dk.dst 3b413180-ac60-45be-b12a-883579ab443c 2 Category 111072127 urn:ddi:dk.dst:62d97383-e226-4c53-8db8-9361b7ab3d1f:3 dk.dst 62d97383-e226-4c53-8db8-9361b7ab3d1f 3 dk.dst 39885dd3-acd7-43f8-946e-0a77953fadb0 2 Category 111072128 urn:ddi:dk.dst:57d8701d-941b-468c-b9d5-9977b959ee26:3 dk.dst 57d8701d-941b-468c-b9d5-9977b959ee26 3 dk.dst bbd37b61-86ce-4061-bae3-7d80b4a3a972 2 Category 111072129 urn:ddi:dk.dst:4e829100-fa99-4374-a88a-3aced6146d55:3 dk.dst 4e829100-fa99-4374-a88a-3aced6146d55 3 dk.dst 56408294-0072-4587-a1ff-0435b0017a61 2 Category 111072130 urn:ddi:dk.dst:920bfd73-a460-4e42-87b0-5655cba06ca4:3 dk.dst 920bfd73-a460-4e42-87b0-5655cba06ca4 3 dk.dst 602d1ef6-2c5b-4ebf-aaa5-bf2a054cb517 2 Category 111072233 urn:ddi:dk.dst:364de97f-ef29-4a27-a324-07dd545b3e9c:3 dk.dst 364de97f-ef29-4a27-a324-07dd545b3e9c 3 dk.dst df46d35d-ebca-4666-9b88-f7a8c0861a01 2 Category 111072244 urn:ddi:dk.dst:398c9577-b310-4f12-af5e-4cbf4ab13e3b:3 dk.dst 398c9577-b310-4f12-af5e-4cbf4ab13e3b 3 dk.dst bd61d1be-a0ee-41d4-a845-f0ee470a4624 2 Category 111072321 urn:ddi:dk.dst:45d91793-7b5e-4e99-b6dd-c053fcaa72c6:3 dk.dst 45d91793-7b5e-4e99-b6dd-c053fcaa72c6 3 dk.dst cf98e87f-b4d0-48f4-8180-bebfcd3f5f47 2 Category 111072340 urn:ddi:dk.dst:bdb7ce68-fa42-4ef2-aff0-4e76f426bfcb:3 dk.dst bdb7ce68-fa42-4ef2-aff0-4e76f426bfcb 3 dk.dst b52d0146-86d8-498f-8aab-dccc1217397f 2 Category 1120 urn:ddi:dk.dst:a043d23d-024d-48de-a39d-3e77fd21a81a:3 dk.dst a043d23d-024d-48de-a39d-3e77fd21a81a 3 dk.dst 4dc89077-c9f9-40d2-bdaa-38d7510d3669 2 Category 112072211 urn:ddi:dk.dst:fd910903-329f-470f-a983-620e3f0e5809:3 dk.dst fd910903-329f-470f-a983-620e3f0e5809 3 dk.dst bb7a9d47-f062-4c1a-93fc-8b657bc97dca 2 Category 112072215 urn:ddi:dk.dst:ceba6af5-d062-4860-ad62-1da7a557407c:3 dk.dst ceba6af5-d062-4860-ad62-1da7a557407c 3 dk.dst 1240fdd0-e847-46c0-8bda-c4cbef701ac3 2 Category 112072229 urn:ddi:dk.dst:383671b8-e5e9-4ae6-bc8e-7fa149bdaa17:3 dk.dst 383671b8-e5e9-4ae6-bc8e-7fa149bdaa17 3 dk.dst 0876f012-10d5-4555-a24d-46d1a8bc24de 2 Category 112072235 urn:ddi:dk.dst:3b58569d-92eb-4137-b194-5ce5552c3ffc:3 dk.dst 3b58569d-92eb-4137-b194-5ce5552c3ffc 3 dk.dst 2bf9c54b-e2e8-4971-80af-a6992c9a247f 2 Category 112072236 urn:ddi:dk.dst:9c111a25-0e3c-4d30-abf5-7d940b682ce7:3 dk.dst 9c111a25-0e3c-4d30-abf5-7d940b682ce7 3 dk.dst f1c4b8b5-c001-4478-b92b-6524d14bd101 2 Category 112072241 urn:ddi:dk.dst:6f67a5e6-8923-4bcb-9d46-4720f1f26254:3 dk.dst 6f67a5e6-8923-4bcb-9d46-4720f1f26254 3 dk.dst 347d4b87-fcbc-4af6-897a-b442b30bb748 2 Category 112072301 urn:ddi:dk.dst:fdff0c45-c46a-40fd-b672-af506439c30b:3 dk.dst fdff0c45-c46a-40fd-b672-af506439c30b 3 dk.dst 924c3651-a6e6-4342-89d1-ebfb0670d14e 2 Category 112072302 urn:ddi:dk.dst:c8e13f08-c948-4d4b-8136-544b866c006a:3 dk.dst c8e13f08-c948-4d4b-8136-544b866c006a 3 dk.dst 284adedc-e89b-4193-847b-ea844ec5785a 2 Category 112072305 urn:ddi:dk.dst:d9ddb4a7-b6aa-48af-a091-7305e1cf69cf:3 dk.dst d9ddb4a7-b6aa-48af-a091-7305e1cf69cf 3 dk.dst fc5d2602-3931-43e4-bf35-6e7ecaf8c88c 2 Category 112072317 urn:ddi:dk.dst:a90465fb-23b2-412e-b1b9-f02d129c4bf6:3 dk.dst a90465fb-23b2-412e-b1b9-f02d129c4bf6 3 dk.dst 7f280f60-5c02-422a-b20e-2376ab5e54e8 2 Category 112072330 urn:ddi:dk.dst:dc98eee7-9324-4d61-858d-9b8ee917bbf3:3 dk.dst dc98eee7-9324-4d61-858d-9b8ee917bbf3 3 dk.dst a80ddcf8-2c24-44cd-aad9-2821def0bf76 2 Category 112072331 urn:ddi:dk.dst:b9c72f94-6d35-4a0d-a331-e6fc17e2a5ca:3 dk.dst b9c72f94-6d35-4a0d-a331-e6fc17e2a5ca 3 dk.dst 32273c18-7cab-43f0-b9e4-29bb1903b7c0 2 Category 112072332 urn:ddi:dk.dst:f9dfbc26-d53c-4173-bcd7-99054a2b499c:3 dk.dst f9dfbc26-d53c-4173-bcd7-99054a2b499c 3 dk.dst bcbb8765-f3ed-4ad1-a654-15c4ad706476 2 Category 112072338 urn:ddi:dk.dst:61f82e40-b600-4692-a4bc-35008a7a205e:3 dk.dst 61f82e40-b600-4692-a4bc-35008a7a205e 3 dk.dst 852f3fda-5d5f-4bae-85d2-8d6f401f931c 2 Category 1130 urn:ddi:dk.dst:9e6f2d30-ec73-4170-ad5d-bf799f79e012:3 dk.dst 9e6f2d30-ec73-4170-ad5d-bf799f79e012 3 dk.dst 4e4c27a2-426f-4ac9-bc79-a8873ded83cb 2 Category 113072232 urn:ddi:dk.dst:74796f1b-7c38-4c93-8971-61fe32f6c2f6:3 dk.dst 74796f1b-7c38-4c93-8971-61fe32f6c2f6 3 dk.dst b7af7d2f-2482-481e-9889-7a572c66420b 2 Category 113072243 urn:ddi:dk.dst:383c3f37-053b-4626-bf7d-d6b0c72cd0a2:3 dk.dst 383c3f37-053b-4626-bf7d-d6b0c72cd0a2 3 dk.dst 98dab952-b44c-4705-9691-a40fa4ce8c62 2 Category 113072262 urn:ddi:dk.dst:cab81963-0a8f-427d-86b4-018e430cd235:3 dk.dst cab81963-0a8f-427d-86b4-018e430cd235 3 dk.dst 6b53f851-1df5-4ef2-bac4-4dc64b8c2f75 2 Category 1131 urn:ddi:dk.dst:2946cc81-9b00-4322-94c2-5f1ffea274cd:3 dk.dst 2946cc81-9b00-4322-94c2-5f1ffea274cd 3 dk.dst 14774e50-8090-46e1-bbd7-8ca416f500d7 2 Category 113172304 urn:ddi:dk.dst:606681ac-11ea-4428-aafa-01444ce73e4d:3 dk.dst 606681ac-11ea-4428-aafa-01444ce73e4d 3 dk.dst 2a1ddd2b-def9-4b8b-af0c-5ae97fde0b1c 2 Category 113172334 urn:ddi:dk.dst:dd6fe1c8-d243-49de-a2ad-96658fd25794:3 dk.dst dd6fe1c8-d243-49de-a2ad-96658fd25794 3 dk.dst 04e20acf-98d5-4f3d-9c00-841c8792ebdb 2 Category 1140 urn:ddi:dk.dst:642b8af2-edfa-420d-babc-c2995044e7a8:3 dk.dst 642b8af2-edfa-420d-babc-c2995044e7a8 3 dk.dst 58958a33-0156-4a63-9e2a-66a43956b688 2 Category 114072221 urn:ddi:dk.dst:92d099f8-968e-4e69-b5f0-589a37d9800f:3 dk.dst 92d099f8-968e-4e69-b5f0-589a37d9800f 3 dk.dst 0e2801b7-60c8-4371-8ce8-6a25a234b74c 2 Category 114072222 urn:ddi:dk.dst:5ebb9e2a-34f5-428f-b276-c4c5e8869323:3 dk.dst 5ebb9e2a-34f5-428f-b276-c4c5e8869323 3 dk.dst 32433e96-5e75-4a27-a34a-73917cc2d419 2 Category 114072225 urn:ddi:dk.dst:04d377cd-7180-44f9-892e-65db290b17c6:3 dk.dst 04d377cd-7180-44f9-892e-65db290b17c6 3 dk.dst 5bb7bda4-c4f5-4dfc-aa68-e5e57aa3cf80 2 Category 114072227 urn:ddi:dk.dst:5592f2d1-801a-4919-80c3-f60c17640d90:3 dk.dst 5592f2d1-801a-4919-80c3-f60c17640d90 3 dk.dst ca76a586-535b-41ea-b756-48c113aed6e9 2 Category 114072230 urn:ddi:dk.dst:d4f701e3-98bc-4a7c-8a66-6d6d4f3cd79c:3 dk.dst d4f701e3-98bc-4a7c-8a66-6d6d4f3cd79c 3 dk.dst 0db61b0d-ad7d-441a-8f22-156b8652fdc8 2 Category 114072231 urn:ddi:dk.dst:1969fbc9-5fb5-4f1b-ab24-efb628172609:3 dk.dst 1969fbc9-5fb5-4f1b-ab24-efb628172609 3 dk.dst 5ecf3e1d-bc64-4f1f-baf9-f58debd73c0f 2 Category 114072234 urn:ddi:dk.dst:1adb2be5-ae68-4ef4-9c1a-f1cc1f6c739b:3 dk.dst 1adb2be5-ae68-4ef4-9c1a-f1cc1f6c739b 3 dk.dst 50944b48-4712-41d4-b4a4-813463217cee 2 Category 114072237 urn:ddi:dk.dst:091a5aab-bb08-4b81-aa28-1b615a2d232b:3 dk.dst 091a5aab-bb08-4b81-aa28-1b615a2d232b 3 dk.dst cd3c041f-6071-43bf-bcc8-c1913ec75c05 2 Category 114072238 urn:ddi:dk.dst:f17e0a7e-b752-48a3-acfe-cd8ab04fe892:3 dk.dst f17e0a7e-b752-48a3-acfe-cd8ab04fe892 3 dk.dst f280ebea-5ea1-4e33-b724-82e133e90f3b 2 Category 114072239 urn:ddi:dk.dst:e91b530a-fed5-4d76-8212-df6a8a3972e9:3 dk.dst e91b530a-fed5-4d76-8212-df6a8a3972e9 3 dk.dst 2adf2755-3684-40f3-beab-cb73efd53c89 2 Category 114072242 urn:ddi:dk.dst:9373c1aa-0008-4c7d-bba5-be0e8c199162:3 dk.dst 9373c1aa-0008-4c7d-bba5-be0e8c199162 3 dk.dst b1d8251c-4533-4fe8-96be-fdf3b446b2d0 2 Category 114072245 urn:ddi:dk.dst:d87371ff-34bd-4ca1-8505-09882f9fcd50:3 dk.dst d87371ff-34bd-4ca1-8505-09882f9fcd50 3 dk.dst 23986699-e214-4b42-b23a-e5c38610dca2 2 Category 114072261 urn:ddi:dk.dst:14de8fa7-e77c-49c9-8f2f-c7ebca6bcc8d:3 dk.dst 14de8fa7-e77c-49c9-8f2f-c7ebca6bcc8d 3 dk.dst 7a3226aa-a381-448d-a1cb-4e96b84314c7 2 Category 114072263 urn:ddi:dk.dst:8d32ad34-47a7-4ea4-a4cb-746ae2727ed8:3 dk.dst 8d32ad34-47a7-4ea4-a4cb-746ae2727ed8 3 dk.dst 7675a57c-963a-477c-8341-6896cea35b5e 2 Category 1141 urn:ddi:dk.dst:fd5eca4a-2d3e-4630-8384-b48ef8e3fe4c:3 dk.dst fd5eca4a-2d3e-4630-8384-b48ef8e3fe4c 3 dk.dst 0590bdd1-7005-4bc3-afbe-8b515bb3021f 2 Category 114172319 urn:ddi:dk.dst:189a6a81-f04f-4565-bbf8-f23c933d03b7:3 dk.dst 189a6a81-f04f-4565-bbf8-f23c933d03b7 3 dk.dst 873fbd52-2dc4-4832-b3ac-c85ecf6c8a50 2 Category 114172339 urn:ddi:dk.dst:3baa5b35-2ac5-49c0-a399-b998f4483ba6:3 dk.dst 3baa5b35-2ac5-49c0-a399-b998f4483ba6 3 dk.dst 9974f5a6-4d90-42f1-921a-2871147b7b17 2 Category 114172361 urn:ddi:dk.dst:6f7b14ef-00ba-46e3-90c7-9d4bc76def9d:3 dk.dst 6f7b14ef-00ba-46e3-90c7-9d4bc76def9d 3 dk.dst 64187c42-9494-4976-a03b-e0e43509b575 2 Category 1145 urn:ddi:dk.dst:3c5d391c-a18c-4585-bb47-f8661ac4fa74:3 dk.dst 3c5d391c-a18c-4585-bb47-f8661ac4fa74 3 dk.dst 83bcda50-4838-4be2-ac07-0d67ca7df7ef 2 Category 114572303 urn:ddi:dk.dst:99f81861-c417-4add-8fef-dd37316db6f2:3 dk.dst 99f81861-c417-4add-8fef-dd37316db6f2 3 dk.dst 2ac39433-558b-4a17-909b-ae633c475d3e 2 Category 114572311 urn:ddi:dk.dst:4e2ea045-1322-4795-a62b-b58c550e4a25:3 dk.dst 4e2ea045-1322-4795-a62b-b58c550e4a25 3 dk.dst e32679a7-fd7d-47de-a183-c30fc5e6a9bc 2 Category 114572313 urn:ddi:dk.dst:538e1932-36ee-4ab3-af50-d24ae8371762:3 dk.dst 538e1932-36ee-4ab3-af50-d24ae8371762 3 dk.dst f9a5eb1a-273c-4c57-b26e-56cbc43ec01a 2 Category 114572315 urn:ddi:dk.dst:f8401f37-cc8d-41f9-80c2-84cf8de7a168:3 dk.dst f8401f37-cc8d-41f9-80c2-84cf8de7a168 3 dk.dst 60a2a6b7-f238-4c18-99cd-c47d84dd7b4e 2 Category 114572322 urn:ddi:dk.dst:42480916-0c36-484e-9bef-c7560b0988fc:3 dk.dst 42480916-0c36-484e-9bef-c7560b0988fc 3 dk.dst fe5d728a-64eb-405f-8415-cb5dba77ad33 2 Category 114572324 urn:ddi:dk.dst:57f04f1c-7a29-441f-aa8d-ec1c12f1eeb9:3 dk.dst 57f04f1c-7a29-441f-aa8d-ec1c12f1eeb9 3 dk.dst 820ca8a0-1549-48a5-8a7e-8cdf49be3616 2 Category 114572325 urn:ddi:dk.dst:fa054df5-e989-4239-8f64-dead7e62f4dd:3 dk.dst fa054df5-e989-4239-8f64-dead7e62f4dd 3 dk.dst 833dadc2-b3c3-4bb6-a6ae-774b801b663e 2 Category 114572333 urn:ddi:dk.dst:fa0186d1-87d9-413d-afb5-ca3905d28c2b:3 dk.dst fa0186d1-87d9-413d-afb5-ca3905d28c2b 3 dk.dst 473dc19a-1335-445f-b0a5-b21a10bbae23 2 Category 114572335 urn:ddi:dk.dst:9c63dbee-5050-45a5-a64f-a64667d3931d:3 dk.dst 9c63dbee-5050-45a5-a64f-a64667d3931d 3 dk.dst 5d7a3ab0-df81-4f2f-a1b2-69e3cb83668d 2 Category 114572336 urn:ddi:dk.dst:cb70cf32-b0b4-42e3-a298-aa1190a2ce41:3 dk.dst cb70cf32-b0b4-42e3-a298-aa1190a2ce41 3 dk.dst 46ccbc24-aad0-4314-bf00-fd9e51e31441 2 Category 114572337 urn:ddi:dk.dst:0adb9bcd-510f-462d-baf2-2213e06f95ec:3 dk.dst 0adb9bcd-510f-462d-baf2-2213e06f95ec 3 dk.dst 8b75c580-f23a-4235-b0cd-aebe40408a7a 2 Category 114572341 urn:ddi:dk.dst:277ef563-2c19-4484-b47f-9309dac0b93f:3 dk.dst 277ef563-2c19-4484-b47f-9309dac0b93f 3 dk.dst b7ca9a57-ef78-4331-93c9-a94e79032ad6 2 Category 114572342 urn:ddi:dk.dst:8984a0ca-f92b-4ffb-aebd-a4b2b4b1eef7:3 dk.dst 8984a0ca-f92b-4ffb-aebd-a4b2b4b1eef7 3 dk.dst 16220ef1-9e38-4fb4-a902-c8f9286d14a1 2 Category 114572343 urn:ddi:dk.dst:3439539c-43dc-4a5b-9917-ee0df9d530e1:3 dk.dst 3439539c-43dc-4a5b-9917-ee0df9d530e1 3 dk.dst 8461b590-6f18-4f8c-ac68-6fd32e76cf3c 2 Category 114572362 urn:ddi:dk.dst:dee2ea12-a0bd-42c7-991a-57f8956bd797:3 dk.dst dee2ea12-a0bd-42c7-991a-57f8956bd797 3 dk.dst fb7d49f1-6db8-4276-a043-1d3de5ed333b 2 Category 1150 urn:ddi:dk.dst:3e2bdd52-94fe-4906-9d19-0cd9d89957b4:3 dk.dst 3e2bdd52-94fe-4906-9d19-0cd9d89957b4 3 dk.dst d6d1a638-77de-498d-8cda-c2eaaea2487e 2 Category 115072252 urn:ddi:dk.dst:a037090e-d0b4-4ff7-bcfb-69bbdd6fe90f:3 dk.dst a037090e-d0b4-4ff7-bcfb-69bbdd6fe90f 3 dk.dst dd5deccd-cd83-426c-b623-51fc91f79cf6 2 Category 115072258 urn:ddi:dk.dst:7754e1cd-8b88-49c6-b7a3-9de2c19af810:3 dk.dst 7754e1cd-8b88-49c6-b7a3-9de2c19af810 3 dk.dst abf2bace-ccd6-4257-b9dd-8d0af2605709 2 Category 115072259 urn:ddi:dk.dst:8dcedb89-7253-4f4b-8aa8-19ea1bf9eb80:3 dk.dst 8dcedb89-7253-4f4b-8aa8-19ea1bf9eb80 3 dk.dst 07c0f0e9-9887-4c08-8bbb-028b1162d921 2 Category 1160 urn:ddi:dk.dst:763fe327-3546-4510-bd38-94872ced2698:3 dk.dst 763fe327-3546-4510-bd38-94872ced2698 3 dk.dst ca13fb2b-5808-47f1-a57c-c1ba8321c24f 2 Category 116072251 urn:ddi:dk.dst:52f51fc1-02da-40f5-b4e9-455a7060bf81:3 dk.dst 52f51fc1-02da-40f5-b4e9-455a7060bf81 3 dk.dst 40537aa3-3473-44ba-93af-7b6e08ae3cd1 2 Category 116072253 urn:ddi:dk.dst:14e32891-b601-4158-8427-a92f4386c260:3 dk.dst 14e32891-b601-4158-8427-a92f4386c260 3 dk.dst d5740b95-adef-4344-b1b4-5dd5e267f14f 2 Category 116072254 urn:ddi:dk.dst:92719ca5-2624-4b49-a15c-ec023d2708c4:3 dk.dst 92719ca5-2624-4b49-a15c-ec023d2708c4 3 dk.dst 79fcfbf5-ec24-4761-b0b0-12743ed4d6dd 2 Category 116072255 urn:ddi:dk.dst:fa0f9f4d-6a99-4290-bece-4aa9e1c79d69:3 dk.dst fa0f9f4d-6a99-4290-bece-4aa9e1c79d69 3 dk.dst 6233cd28-9c64-41ba-b5d6-77c365b06049 2 Category 116072256 urn:ddi:dk.dst:619065f0-f4f2-433c-a1da-de9e3f8b181f:3 dk.dst 619065f0-f4f2-433c-a1da-de9e3f8b181f 3 dk.dst 897bc5af-cc73-4d9a-a3c1-1b9479fed36c 2 Category 116072257 urn:ddi:dk.dst:1ab538ab-a0ed-4517-b30b-cd73571468b1:3 dk.dst 1ab538ab-a0ed-4517-b30b-cd73571468b1 3 dk.dst 365fb95d-f157-40eb-b8ff-155c02eb90b5 2 Category 1172 urn:ddi:dk.dst:2ae94f0b-caae-4cd1-a4d9-4fc4aef25d3e:3 dk.dst 2ae94f0b-caae-4cd1-a4d9-4fc4aef25d3e 3 dk.dst e7c589b9-2081-40f3-8d09-636dda712244 2 Category 117272282 urn:ddi:dk.dst:24f405f3-ba81-4377-8eda-83077715ded0:3 dk.dst 24f405f3-ba81-4377-8eda-83077715ded0 3 dk.dst 7c31f377-7593-41a9-8abf-bf8ffb87a8b2 2 Category 117272371 urn:ddi:dk.dst:0d4d5d3d-7e8f-4843-9eec-34daef6a5de5:3 dk.dst 0d4d5d3d-7e8f-4843-9eec-34daef6a5de5 3 dk.dst 093f52e5-e028-4863-8101-fb805a8b49f6 2 Category 1174 urn:ddi:dk.dst:aa49cb7f-4549-43de-8338-374ba5a61e5e:3 dk.dst aa49cb7f-4549-43de-8338-374ba5a61e5e 3 dk.dst 0fe4c431-309a-42bc-bd29-57c5e8126a4c 2 Category 117472283 urn:ddi:dk.dst:c9f1994d-5c22-47ca-ab1d-f51fb08012fb:3 dk.dst c9f1994d-5c22-47ca-ab1d-f51fb08012fb 3 dk.dst a3fa185c-ea71-4f6e-ac36-41bfd4f2fb00 2 Category 117472372 urn:ddi:dk.dst:a975f28f-19e6-4c8d-9d20-ddeb706bb9e2:3 dk.dst a975f28f-19e6-4c8d-9d20-ddeb706bb9e2 3 dk.dst 088b80b5-ac06-4095-9f22-f36d07606b32 2 Category 1176 urn:ddi:dk.dst:78ecffe7-adea-499a-962d-8e4bacee9f6d:3 dk.dst 78ecffe7-adea-499a-962d-8e4bacee9f6d 3 dk.dst 1910fd97-37ce-49ce-a8f3-f2a9a7890220 2 Category 117672281 urn:ddi:dk.dst:c32f9dcd-9036-499b-b454-0d6d0773ee26:3 dk.dst c32f9dcd-9036-499b-b454-0d6d0773ee26 3 dk.dst b613ae70-f31b-4bc4-a5fb-52689bce94b4 2 Category 117672284 urn:ddi:dk.dst:fbcfbda4-a085-48a4-8e42-bbb109639ce9:3 dk.dst fbcfbda4-a085-48a4-8e42-bbb109639ce9 3 dk.dst fe78ece6-c047-4f7d-b3fc-5815c91300d6 2 Category 117672285 urn:ddi:dk.dst:aa97bec4-817f-48e7-91d2-0e2905897f71:3 dk.dst aa97bec4-817f-48e7-91d2-0e2905897f71 3 dk.dst 340ba45a-b258-4b7f-b2f4-11309fd19d54 2 Category 117672286 urn:ddi:dk.dst:c83df869-72f6-44ae-afb5-7d28eb51ca06:3 dk.dst c83df869-72f6-44ae-afb5-7d28eb51ca06 3 dk.dst ccdf2330-34c0-46d4-b93e-5a2549d36877 2 Category 117672287 urn:ddi:dk.dst:96195c66-f15c-43ff-9a97-302617293a6c:3 dk.dst 96195c66-f15c-43ff-9a97-302617293a6c 3 dk.dst 6cab1f7d-c210-4070-af64-f7bd72833fd9 2 Category 117672373 urn:ddi:dk.dst:267d447a-6558-464a-a806-96cddfe93bb0:3 dk.dst 267d447a-6558-464a-a806-96cddfe93bb0 3 dk.dst 593cf814-8b31-4dac-8058-15598c8aa43b 2 Category 117672374 urn:ddi:dk.dst:373b3a10-26fd-4a18-903b-02ea1cd28de6:3 dk.dst 373b3a10-26fd-4a18-903b-02ea1cd28de6 3 dk.dst 4909f385-5edc-4d8d-affc-36f908c0f8b4 2 Category 117672375 urn:ddi:dk.dst:6cd489c6-de41-42c5-9706-ca126ce38b54:3 dk.dst 6cd489c6-de41-42c5-9706-ca126ce38b54 3 dk.dst eb125ed8-83fa-40fb-adc8-a1caa1569713 2 Category 1180 urn:ddi:dk.dst:b12e45ec-47e1-4970-b43f-db7431010bc6:3 dk.dst b12e45ec-47e1-4970-b43f-db7431010bc6 3 dk.dst 5dc66180-117c-44fd-9d21-1ccda5fe73e9 2 Category 118072271 urn:ddi:dk.dst:cbe380d3-0a2e-4395-936c-965b94d78385:3 dk.dst cbe380d3-0a2e-4395-936c-965b94d78385 3 dk.dst 1f9e9263-1ea8-4e70-82a6-9b72886d9ad7 2 Category 118072275 urn:ddi:dk.dst:d0c122af-d033-4506-be60-830341e60381:3 dk.dst d0c122af-d033-4506-be60-830341e60381 3 dk.dst 83bf48b7-50a3-4cfb-97d0-942acfdcfd8f 2 Category 118072276 urn:ddi:dk.dst:d8fa5909-5654-4334-962d-455df0bf059b:3 dk.dst d8fa5909-5654-4334-962d-455df0bf059b 3 dk.dst 7333ab83-a0a8-4186-91bf-66913d79ff56 2 Category 118072277 urn:ddi:dk.dst:3618d696-402c-46b9-9d4d-3964ed6634ef:3 dk.dst 3618d696-402c-46b9-9d4d-3964ed6634ef 3 dk.dst 4f78a788-ee13-4998-8b02-1605828c571f 2 Category 118072278 urn:ddi:dk.dst:545ea8d5-803f-44ac-81d9-9b9aaf60512c:3 dk.dst 545ea8d5-803f-44ac-81d9-9b9aaf60512c 3 dk.dst c1cfedfd-6b66-4435-bb47-847c2b05f5b3 2 Category 118072280 urn:ddi:dk.dst:3a413ee0-13fb-4fe4-9899-1fc099b3818b:3 dk.dst 3a413ee0-13fb-4fe4-9899-1fc099b3818b 3 dk.dst 49cf0611-776a-4f6f-a632-ff949dd4273b 2 Category 118072291 urn:ddi:dk.dst:cdeacd40-4fcd-4fd6-a515-075adfcfd97b:3 dk.dst cdeacd40-4fcd-4fd6-a515-075adfcfd97b 3 dk.dst bffcc541-bd55-4268-890c-de8ef54b93df 2 Category 118072292 urn:ddi:dk.dst:7f2d4de2-9ae2-49d5-a778-2a13f561421f:3 dk.dst 7f2d4de2-9ae2-49d5-a778-2a13f561421f 3 dk.dst 285dbda9-fd2f-456d-a2cb-7f959ac0a274 2 Category 118072293 urn:ddi:dk.dst:ac54dda1-60a4-401b-bb88-e08bb3608d73:3 dk.dst ac54dda1-60a4-401b-bb88-e08bb3608d73 3 dk.dst 14a56d23-718f-4a5a-b551-1512635e380e 2 Category 118072295 urn:ddi:dk.dst:75e03548-1856-4871-abfe-6411f07fd5ab:3 dk.dst 75e03548-1856-4871-abfe-6411f07fd5ab 3 dk.dst 7d7a1ee4-3b8d-4ee5-9236-ef7f02ee934c 2 Category 118072296 urn:ddi:dk.dst:b51a3557-9d21-4b83-a8b1-701e4f4f2f3f:3 dk.dst b51a3557-9d21-4b83-a8b1-701e4f4f2f3f 3 dk.dst 438d0626-f33e-4114-a37c-7f1b5f107d23 2 Category 118072297 urn:ddi:dk.dst:ac32ca54-fb53-4b95-a5e1-44c0af0c4239:3 dk.dst ac32ca54-fb53-4b95-a5e1-44c0af0c4239 3 dk.dst 38be8f9e-8202-403c-8b49-6aa3f91f521a 2 Category 118072298 urn:ddi:dk.dst:95666286-95a5-407f-9311-346d59d1507c:3 dk.dst 95666286-95a5-407f-9311-346d59d1507c 3 dk.dst 1dbb99a2-b619-496c-911b-557528e31b15 2 Category 118072299 urn:ddi:dk.dst:24384d4a-4b53-49ad-9cde-7b30179e6726:3 dk.dst 24384d4a-4b53-49ad-9cde-7b30179e6726 3 dk.dst a9b50251-2d99-4ffe-8022-9d09211912f5 2 Category 118072351 urn:ddi:dk.dst:65975cc4-f2ae-4925-a9ae-4e526cd3c414:3 dk.dst 65975cc4-f2ae-4925-a9ae-4e526cd3c414 3 dk.dst ef74b086-506b-4edb-92c1-3eb8aea170b3 2 Category 118072353 urn:ddi:dk.dst:7e250188-8180-4179-8754-44d6c3a442eb:3 dk.dst 7e250188-8180-4179-8754-44d6c3a442eb 3 dk.dst 1dae15fd-2168-486c-bc2c-9523ddbdbc36 2 Category 118072354 urn:ddi:dk.dst:18deb5c3-15f5-4118-b652-59a69dee8d37:3 dk.dst 18deb5c3-15f5-4118-b652-59a69dee8d37 3 dk.dst e7cf631c-9ef4-4801-aab3-e0d82c0eaefc 2 Category 118072378 urn:ddi:dk.dst:d7a0751d-5b06-4311-a00b-4920d5309919:3 dk.dst d7a0751d-5b06-4311-a00b-4920d5309919 3 dk.dst f5f808a6-4ffb-4a22-8f86-6d7064306ff1 2 Category 118072379 urn:ddi:dk.dst:a0ea80ab-c11b-492e-a3d0-c8c9bb554e9d:3 dk.dst a0ea80ab-c11b-492e-a3d0-c8c9bb554e9d 3 dk.dst 10d64e40-1654-4bf7-bf6d-04f714f2fb1a 2 Category 118072380 urn:ddi:dk.dst:4ad15095-3d44-4e34-8220-95b7e68af7a4:3 dk.dst 4ad15095-3d44-4e34-8220-95b7e68af7a4 3 dk.dst d2837cfe-d9e7-4c1f-8ae3-1c98b2a072af 2 Category 118072382 urn:ddi:dk.dst:011628b2-a35e-472f-811b-7280c88a2efd:3 dk.dst 011628b2-a35e-472f-811b-7280c88a2efd 3 dk.dst ab3848a4-591c-4ab0-abcc-d15a4cda45e8 2 Category 118072385 urn:ddi:dk.dst:e6cea022-e2eb-46b1-86fe-90d7f7a38517:3 dk.dst e6cea022-e2eb-46b1-86fe-90d7f7a38517 3 dk.dst 2e2382f0-5f35-4519-b6e2-2bf99622a644 2 Category 118072386 urn:ddi:dk.dst:7aeaa5ec-1367-4c58-8bfa-b83f10e2482e:3 dk.dst 7aeaa5ec-1367-4c58-8bfa-b83f10e2482e 3 dk.dst 145edef1-6bcd-437a-9df0-7cea8e3faa58 2 Category 118072387 urn:ddi:dk.dst:86b8c096-69c6-4704-a58b-8109a8475a37:3 dk.dst 86b8c096-69c6-4704-a58b-8109a8475a37 3 dk.dst c48a2828-a8c5-471b-b161-bb3b163de3f5 2 Category 118072391 urn:ddi:dk.dst:92137341-ee27-47cf-8812-d803448b2051:3 dk.dst 92137341-ee27-47cf-8812-d803448b2051 3 dk.dst ddd996ec-3251-4ac3-be50-fe381401ffba 2 Category 118072392 urn:ddi:dk.dst:8c25519f-78e2-404c-ad4f-eaadb8577036:3 dk.dst 8c25519f-78e2-404c-ad4f-eaadb8577036 3 dk.dst ecf2af34-f1dd-4616-9797-0e453f765f2b 2 Category 12 urn:ddi:dk.dst:e05cb282-8b32-42ae-ab21-efb6fe9b53cd:3 dk.dst e05cb282-8b32-42ae-ab21-efb6fe9b53cd 3 dk.dst 0758a989-d753-4be8-97e0-7925ebcf0bb7 2 Category 1210 urn:ddi:dk.dst:56ad9620-15fe-4f5d-a3a7-0a45081f1a82:3 dk.dst 56ad9620-15fe-4f5d-a3a7-0a45081f1a82 3 dk.dst 32454462-0ba6-4387-b092-e9f34079c99b 2 Category 121070300 urn:ddi:dk.dst:503d5282-ea6f-4f16-a479-30b4b9def102:3 dk.dst 503d5282-ea6f-4f16-a479-30b4b9def102 3 dk.dst d275f2d4-a327-4d67-882a-40ff11b93ad3 2 Category 121070301 urn:ddi:dk.dst:6aecb221-08f8-4743-9a22-5c3e320d1936:3 dk.dst 6aecb221-08f8-4743-9a22-5c3e320d1936 3 dk.dst 9744d654-c614-4d7b-a084-577445e90a2d 2 Category 121070303 urn:ddi:dk.dst:0752ac80-0975-45a5-81e2-51b693711538:3 dk.dst 0752ac80-0975-45a5-81e2-51b693711538 3 dk.dst bee7ecaf-2b2f-4bba-8c42-3959cd9464aa 2 Category 121070304 urn:ddi:dk.dst:6bd431f5-40c1-4a5d-a99c-a87ed48e1bc8:3 dk.dst 6bd431f5-40c1-4a5d-a99c-a87ed48e1bc8 3 dk.dst 82cfd5ed-6bbb-4f1a-bdfd-ce8555a914ca 2 Category 121070305 urn:ddi:dk.dst:86e9b29c-257f-4633-b784-eae0c12334eb:3 dk.dst 86e9b29c-257f-4633-b784-eae0c12334eb 3 dk.dst 7f2a458a-b15e-4075-b1f0-21a543463ca0 2 Category 121070306 urn:ddi:dk.dst:d07ff99f-0247-4bf1-94a9-8b6dd433d49d:3 dk.dst d07ff99f-0247-4bf1-94a9-8b6dd433d49d 3 dk.dst 9de1d621-6266-41e8-8dc2-7cc97ca800b7 2 Category 121070307 urn:ddi:dk.dst:3daa62dd-2725-4bec-bb56-ec15caf8b733:3 dk.dst 3daa62dd-2725-4bec-bb56-ec15caf8b733 3 dk.dst cf6d1f12-d1d2-4dcf-bf5f-61517bf3cfde 2 Category 121070308 urn:ddi:dk.dst:8b3a28d5-2cbe-4e99-aaf5-5eb5b97124d6:3 dk.dst 8b3a28d5-2cbe-4e99-aaf5-5eb5b97124d6 3 dk.dst fd4a1d1d-44cf-4045-875e-eb6bd84046ab 2 Category 121070310 urn:ddi:dk.dst:fcb65c5d-ce80-4fa0-82ab-aa8093d21faa:3 dk.dst fcb65c5d-ce80-4fa0-82ab-aa8093d21faa 3 dk.dst 474094bb-2afc-432c-9123-b30a04d71b17 2 Category 121070311 urn:ddi:dk.dst:4bc4f2db-ebe0-424d-b3a0-9a1e14b58b99:3 dk.dst 4bc4f2db-ebe0-424d-b3a0-9a1e14b58b99 3 dk.dst 7da297f2-58ab-43dc-a162-81595fa810b8 2 Category 121070312 urn:ddi:dk.dst:bccf9cbe-71d0-44d1-b52a-a57a385f81e9:3 dk.dst bccf9cbe-71d0-44d1-b52a-a57a385f81e9 3 dk.dst 7300cf2d-6d76-4d3f-8d14-b24a511b9e7b 2 Category 121070313 urn:ddi:dk.dst:fa3a85e0-a82d-45ab-bfdb-e98e517e4671:3 dk.dst fa3a85e0-a82d-45ab-bfdb-e98e517e4671 3 dk.dst b05c1831-79f5-4be6-b219-e318598929ca 2 Category 121070314 urn:ddi:dk.dst:25a804ba-cb59-474a-937d-4d3ab53bc013:3 dk.dst 25a804ba-cb59-474a-937d-4d3ab53bc013 3 dk.dst 0eaabd6a-25ce-4c26-96a9-e83eb0830953 2 Category 121070315 urn:ddi:dk.dst:3e71c756-6055-4f81-b3e2-a6eecad615c0:3 dk.dst 3e71c756-6055-4f81-b3e2-a6eecad615c0 3 dk.dst 5b0fae1e-9428-47a5-98bc-64397501ea3c 2 Category 121070316 urn:ddi:dk.dst:8344e064-fcc8-423a-b8bd-56ac99cf898a:3 dk.dst 8344e064-fcc8-423a-b8bd-56ac99cf898a 3 dk.dst a904c9f3-5080-456d-a507-35a03574a015 2 Category 121070317 urn:ddi:dk.dst:ce5fac6b-ba82-4163-856b-a0d983e2acdf:3 dk.dst ce5fac6b-ba82-4163-856b-a0d983e2acdf 3 dk.dst 92c0794f-2591-44c8-b424-3f21e6be8823 2 Category 121070319 urn:ddi:dk.dst:e1002afd-a216-43eb-9e86-16693703586a:3 dk.dst e1002afd-a216-43eb-9e86-16693703586a 3 dk.dst 35fed252-e6e8-482a-a2d4-7bb3eaeb2f9a 2 Category 1220 urn:ddi:dk.dst:21690bd1-5645-4f63-8c04-0d1a1af6c455:3 dk.dst 21690bd1-5645-4f63-8c04-0d1a1af6c455 3 dk.dst d4ed1353-f85b-433c-9f4c-2bd70ba7a0d1 2 Category 122070411 urn:ddi:dk.dst:22e7dd53-fb76-4e05-9abc-3da9430d201d:3 dk.dst 22e7dd53-fb76-4e05-9abc-3da9430d201d 3 dk.dst 877d245a-c133-47e8-81c1-3eb0eb4f0eb6 2 Category 122070418 urn:ddi:dk.dst:05d6e54a-fa19-435b-ad67-a8fdfe890045:3 dk.dst 05d6e54a-fa19-435b-ad67-a8fdfe890045 3 dk.dst 8f999fa6-6004-458c-a192-98b6260ee271 2 Category 122070421 urn:ddi:dk.dst:f10d8530-7dcb-4e08-9b6a-3ebabf333d77:3 dk.dst f10d8530-7dcb-4e08-9b6a-3ebabf333d77 3 dk.dst 775c710a-d324-411a-99f7-56f23420dba2 2 Category 122070422 urn:ddi:dk.dst:3b1a1ce1-ee7f-4cee-9ec9-7255e0a4183c:3 dk.dst 3b1a1ce1-ee7f-4cee-9ec9-7255e0a4183c 3 dk.dst 986292fd-1e2f-4dfb-983d-7a38a11c406f 2 Category 1230 urn:ddi:dk.dst:0f7c9765-d0ef-4ed9-96a4-ac79e2f784a7:3 dk.dst 0f7c9765-d0ef-4ed9-96a4-ac79e2f784a7 3 dk.dst 6955fa53-1a89-4c28-b01b-b69c0318c176 2 Category 123073111 urn:ddi:dk.dst:4e210425-4260-49fc-b566-3d77c2ec98ac:3 dk.dst 4e210425-4260-49fc-b566-3d77c2ec98ac 3 dk.dst 509e5e12-8e35-43bd-9b98-ca0a9a354c32 2 Category 123073121 urn:ddi:dk.dst:965e31e1-2749-4799-8cb6-137ec7445c8b:3 dk.dst 965e31e1-2749-4799-8cb6-137ec7445c8b 3 dk.dst 87d02eb8-6135-4f6f-8920-7800d3ec3880 2 Category 1240 urn:ddi:dk.dst:934476ac-6e46-4c2b-a50e-a41e7116bec5:3 dk.dst 934476ac-6e46-4c2b-a50e-a41e7116bec5 3 dk.dst fbaec5df-608f-47cf-aaeb-99707ef4caf1 2 Category 124073112 urn:ddi:dk.dst:fffa0681-2351-4276-8f5d-87a6d7cb55b6:3 dk.dst fffa0681-2351-4276-8f5d-87a6d7cb55b6 3 dk.dst 74ef4490-7bfd-4f39-bdbd-86879c0ed4f3 2 Category 1250 urn:ddi:dk.dst:3dc327ab-2887-4ce1-bed6-1cae21b14342:3 dk.dst 3dc327ab-2887-4ce1-bed6-1cae21b14342 3 dk.dst 0aa648bb-dbb8-4417-882e-20b76461641c 2 Category 125073235 urn:ddi:dk.dst:0fa54220-d7e2-489e-a921-fa2fea43eb95:3 dk.dst 0fa54220-d7e2-489e-a921-fa2fea43eb95 3 dk.dst c5718360-e899-45a8-9f53-89dc4647ef5d 2 Category 1252 urn:ddi:dk.dst:dea7931e-cdfe-4bb9-802e-e2c2ad8465f1:3 dk.dst dea7931e-cdfe-4bb9-802e-e2c2ad8465f1 3 dk.dst 93a70592-d9b6-4e75-9cfc-b4cbd83ecfc2 2 Category 125273241 urn:ddi:dk.dst:1ad61e96-6322-41cf-93f5-bba851ddc483:3 dk.dst 1ad61e96-6322-41cf-93f5-bba851ddc483 3 dk.dst 55707df9-b4de-4e24-8340-af9a75e14fcb 2 Category 1255 urn:ddi:dk.dst:49fd58bd-3d29-4465-b2a9-171722da2611:3 dk.dst 49fd58bd-3d29-4465-b2a9-171722da2611 3 dk.dst 61816dc2-087a-4e16-a2b9-6e1922eff956 2 Category 125573251 urn:ddi:dk.dst:459c0e83-5440-40e0-85b3-6673247e3862:3 dk.dst 459c0e83-5440-40e0-85b3-6673247e3862 3 dk.dst 02ec9ceb-e7c8-45f9-bc76-80df2aa99ee4 2 Category 125573252 urn:ddi:dk.dst:144c6285-d27f-4f76-bd25-72f36a24aa9e:3 dk.dst 144c6285-d27f-4f76-bd25-72f36a24aa9e 3 dk.dst e8665021-61d5-4356-ba68-3fb0b94dda0b 2 Category 125573253 urn:ddi:dk.dst:151dd787-f570-414d-b99c-3b1e4f1538da:3 dk.dst 151dd787-f570-414d-b99c-3b1e4f1538da 3 dk.dst 4baa4707-d3c3-4886-9110-08127e4f7993 2 Category 1258 urn:ddi:dk.dst:9115151c-1f70-41cb-8be6-93e8695b7fc4:3 dk.dst 9115151c-1f70-41cb-8be6-93e8695b7fc4 3 dk.dst 776e5e30-a395-4414-9a59-9764789fd378 2 Category 125873261 urn:ddi:dk.dst:e8d630c9-08bf-4520-beaa-b6358185127b:3 dk.dst e8d630c9-08bf-4520-beaa-b6358185127b 3 dk.dst fe36a4f1-b9ba-4ad1-a25e-1cf511481f5a 2 Category 125873262 urn:ddi:dk.dst:f4e7d5c7-f207-4c26-8e8b-73dfa88c4c50:3 dk.dst f4e7d5c7-f207-4c26-8e8b-73dfa88c4c50 3 dk.dst 8653164b-e2e0-4375-a892-9c7a549819ab 2 Category 1260 urn:ddi:dk.dst:31aebd0a-068b-46ff-97b3-5af744ae959a:3 dk.dst 31aebd0a-068b-46ff-97b3-5af744ae959a 3 dk.dst f68a0b0b-a0a0-4145-8255-a3f759ec79e7 2 Category 126073214 urn:ddi:dk.dst:86b6d687-83c5-46aa-9eaa-6f5fdb972bd8:3 dk.dst 86b6d687-83c5-46aa-9eaa-6f5fdb972bd8 3 dk.dst 4370ad6f-6e1c-4a75-aa6f-a2dda23a6df6 2 Category 1270 urn:ddi:dk.dst:778d2cd9-7e9c-42be-8587-f0f37547d243:3 dk.dst 778d2cd9-7e9c-42be-8587-f0f37547d243 3 dk.dst bacc984d-f154-4d7e-9d9f-c9aa239009af 2 Category 127073211 urn:ddi:dk.dst:bf69999b-0526-4d58-af6e-08d2376fdc2b:3 dk.dst bf69999b-0526-4d58-af6e-08d2376fdc2b 3 dk.dst ecb2b2d3-eaa6-41da-92a9-95e620e21c67 2 Category 127073212 urn:ddi:dk.dst:aba20c71-5e00-4e1b-8abc-ac725af5a00c:3 dk.dst aba20c71-5e00-4e1b-8abc-ac725af5a00c 3 dk.dst 822924c3-4a06-4768-a0d4-0e19fc476fbe 2 Category 127073213 urn:ddi:dk.dst:a24427a8-f779-4a83-ae31-d4eaeba892d2:3 dk.dst a24427a8-f779-4a83-ae31-d4eaeba892d2 3 dk.dst f8615351-c938-4daa-ac68-32b02766bb13 2 Category 1280 urn:ddi:dk.dst:d60b53a9-33f3-439d-b698-548653aeb71a:3 dk.dst d60b53a9-33f3-439d-b698-548653aeb71a 3 dk.dst 0f97eef1-bdfc-4837-bed9-fbe2242c909c 2 Category 128073221 urn:ddi:dk.dst:a5b1125b-747d-4aa3-9692-7deaa3defa83:3 dk.dst a5b1125b-747d-4aa3-9692-7deaa3defa83 3 dk.dst 4e2daaa6-f5bf-48c3-a328-3457aba8824e 2 Category 128073222 urn:ddi:dk.dst:6d0185ec-9017-4717-b742-103249abbf4e:3 dk.dst 6d0185ec-9017-4717-b742-103249abbf4e 3 dk.dst ef2dd740-8105-460e-98b5-3aaf11caa027 2 Category 128073223 urn:ddi:dk.dst:099f91c7-30dd-42b0-b5d2-4b2e18543508:3 dk.dst 099f91c7-30dd-42b0-b5d2-4b2e18543508 3 dk.dst 0f799d96-e339-45eb-b9bf-edff1c150c8f 2 Category 128073231 urn:ddi:dk.dst:fdb5b523-0364-48bc-ab09-f67887103728:3 dk.dst fdb5b523-0364-48bc-ab09-f67887103728 3 dk.dst 9137a184-799f-4aab-8134-2748848aa3d5 2 Category 1283 urn:ddi:dk.dst:a9d22a3b-a7a4-41e9-827d-22eb796e1652:3 dk.dst a9d22a3b-a7a4-41e9-827d-22eb796e1652 3 dk.dst d2830746-0fed-41e0-9183-44c58faf7d50 2 Category 128373151 urn:ddi:dk.dst:7aa5212f-7ff3-4016-ae27-260050a20d66:3 dk.dst 7aa5212f-7ff3-4016-ae27-260050a20d66 3 dk.dst fe1a41d7-ba62-4068-a369-4a4c8f7b738a 2 Category 128373311 urn:ddi:dk.dst:0643ea51-6b54-4fc8-aa6a-f6fbd5e190b0:3 dk.dst 0643ea51-6b54-4fc8-aa6a-f6fbd5e190b0 3 dk.dst 7f375d60-4eb6-4b1e-a956-e448df661c3e 2 Category 128373313 urn:ddi:dk.dst:9eaacf6d-18d4-4bb7-8c11-c5982fe66cf2:3 dk.dst 9eaacf6d-18d4-4bb7-8c11-c5982fe66cf2 3 dk.dst e1bb7aeb-6b69-4127-82e0-3e6be58e01ba 2 Category 128373315 urn:ddi:dk.dst:6578f3a6-459a-4bfc-9191-d5ab5dd0606a:3 dk.dst 6578f3a6-459a-4bfc-9191-d5ab5dd0606a 3 dk.dst 83aef942-6e7c-4a2c-8757-fd6cb184f928 2 Category 1286 urn:ddi:dk.dst:5e6afbff-a211-4a4c-bb62-0c94fd1bc6f7:3 dk.dst 5e6afbff-a211-4a4c-bb62-0c94fd1bc6f7 3 dk.dst 74fcffaf-3834-473a-89e1-f1ee9ebbfb62 2 Category 128673131 urn:ddi:dk.dst:7f9a2c4e-00b6-4439-87fb-91229e371729:3 dk.dst 7f9a2c4e-00b6-4439-87fb-91229e371729 3 dk.dst d7058422-6ecb-4b66-ba4c-5491724c7c91 2 Category 128673141 urn:ddi:dk.dst:54b789a1-9130-47bc-ac9c-bee687c9a226:3 dk.dst 54b789a1-9130-47bc-ac9c-bee687c9a226 3 dk.dst 2e120856-11d1-48da-a8ce-8f31cb2444aa 2 Category 128673321 urn:ddi:dk.dst:8e5db3ee-1749-4bc4-a0b7-6e7fff3300e8:3 dk.dst 8e5db3ee-1749-4bc4-a0b7-6e7fff3300e8 3 dk.dst 72ce5108-eb1c-4be4-b55e-a5d540845061 2 Category 128673331 urn:ddi:dk.dst:ed6bd7d7-81f6-4a45-91c4-1d38224754a0:3 dk.dst ed6bd7d7-81f6-4a45-91c4-1d38224754a0 3 dk.dst 6395d037-ec49-4531-b33e-a0ef7b645c43 2 Category 128673341 urn:ddi:dk.dst:73244f25-4f0c-4d23-8c16-d67bf6b65324:3 dk.dst 73244f25-4f0c-4d23-8c16-d67bf6b65324 3 dk.dst 3ecc8cf4-777b-4e2a-b637-76f3bb863ec2 2 Category 128673351 urn:ddi:dk.dst:6d14ce95-cee2-4ae1-8fb4-99665500a79e:3 dk.dst 6d14ce95-cee2-4ae1-8fb4-99665500a79e 3 dk.dst 4f220924-4333-47cd-978f-d6395199c291 2 Category 128673352 urn:ddi:dk.dst:0e42a539-720a-4d4a-8022-162325567441:3 dk.dst 0e42a539-720a-4d4a-8022-162325567441 3 dk.dst 73137ebf-a868-4af7-bcf0-8f3cb21b20c2 2 Category 128673353 urn:ddi:dk.dst:9b71f7c5-2f3c-472b-bde0-f8a230b38ac7:3 dk.dst 9b71f7c5-2f3c-472b-bde0-f8a230b38ac7 3 dk.dst 96476f23-bb80-4d65-ad14-b17a7058e90c 2 Category 128673361 urn:ddi:dk.dst:683255d6-083d-497e-941d-011924e7da9b:3 dk.dst 683255d6-083d-497e-941d-011924e7da9b 3 dk.dst e412df6b-2e1b-4651-9dd8-5068325a608e 2 Category 128673371 urn:ddi:dk.dst:23a32259-d6ea-4f3d-9abc-a31165b4e70e:3 dk.dst 23a32259-d6ea-4f3d-9abc-a31165b4e70e 3 dk.dst 0ef7fa52-1266-4b7f-b34b-3cc5a9f31e88 2 Category 1289 urn:ddi:dk.dst:42c71823-c145-4468-b47f-2fa504f3ab7c:3 dk.dst 42c71823-c145-4468-b47f-2fa504f3ab7c 3 dk.dst 73bd80f1-0994-4bb1-a12f-a54a7b096db6 2 Category 128974111 urn:ddi:dk.dst:d06506da-9ed6-41e0-84a4-75e4969d78d4:3 dk.dst d06506da-9ed6-41e0-84a4-75e4969d78d4 3 dk.dst 4d24c5ae-b0fa-4c63-8594-f15dae464b0a 2 Category 128974121 urn:ddi:dk.dst:3183b710-21eb-4cc6-b78e-d11111f5b7a2:3 dk.dst 3183b710-21eb-4cc6-b78e-d11111f5b7a2 3 dk.dst cc0580fe-d4c0-46a2-8aaa-f8f2eac7bc26 2 Category 128974122 urn:ddi:dk.dst:3a46f530-ba44-4bdd-9f3f-0b7c8735131e:3 dk.dst 3a46f530-ba44-4bdd-9f3f-0b7c8735131e 3 dk.dst f8a23e31-cf41-432c-9f20-e13f2dc74723 2 Category 128974123 urn:ddi:dk.dst:55152fdf-0961-40e2-91c1-d2b9c4816143:3 dk.dst 55152fdf-0961-40e2-91c1-d2b9c4816143 3 dk.dst e8bde9eb-beb6-45b7-bd9b-0deaba963761 2 Category 128974131 urn:ddi:dk.dst:7c169377-a2d9-4159-9832-bea0ef12605f:3 dk.dst 7c169377-a2d9-4159-9832-bea0ef12605f 3 dk.dst 3e3239eb-7d8f-405b-8971-3355ee22177b 2 Category 128974135 urn:ddi:dk.dst:abb43684-942a-4eb1-a884-cd9070080629:3 dk.dst abb43684-942a-4eb1-a884-cd9070080629 3 dk.dst e064485d-9730-40b8-8561-8129ed3ce6b6 2 Category 1292 urn:ddi:dk.dst:12a1be6f-d9d0-4782-bd47-83a73b90e94b:3 dk.dst 12a1be6f-d9d0-4782-bd47-83a73b90e94b 3 dk.dst c52ba5b8-0024-462d-a952-f8d5040d315e 2 Category 129270323 urn:ddi:dk.dst:59a25283-dd19-41bf-82ec-94419cd6be3a:3 dk.dst 59a25283-dd19-41bf-82ec-94419cd6be3a 3 dk.dst 66d7813d-14dd-438d-a961-b14f1e994388 2 Category 129270325 urn:ddi:dk.dst:55cc9392-6b3b-4365-8449-3d61df5b43ca:3 dk.dst 55cc9392-6b3b-4365-8449-3d61df5b43ca 3 dk.dst f2e6caf9-7ce2-47e2-b38b-6726ef36e908 2 Category 129270326 urn:ddi:dk.dst:bb657371-d7a2-484a-8526-ac64063733df:3 dk.dst bb657371-d7a2-484a-8526-ac64063733df 3 dk.dst 644e8849-4950-46b6-98a0-2eb835ff5f9e 2 Category 129274265 urn:ddi:dk.dst:a7dcef6d-2df3-4c6d-b837-ee4365719807:3 dk.dst a7dcef6d-2df3-4c6d-b837-ee4365719807 3 dk.dst 0b31e8a7-c778-4e44-b775-fb8f1895087e 2 Category 129274266 urn:ddi:dk.dst:66bb6980-e49e-4828-9ddf-302981c903b2:3 dk.dst 66bb6980-e49e-4828-9ddf-302981c903b2 3 dk.dst 584a260d-3c0a-43f6-95cb-0e830ce81dc9 2 Category 129274271 urn:ddi:dk.dst:68052e7d-114b-45fa-abc5-c8adbd937712:3 dk.dst 68052e7d-114b-45fa-abc5-c8adbd937712 3 dk.dst 22fd54b5-3a51-44de-9e0e-393121cdc59c 2 Category 13 urn:ddi:dk.dst:1783875d-bbbf-4b9f-aa91-7a6f5570a63e:3 dk.dst 1783875d-bbbf-4b9f-aa91-7a6f5570a63e 3 dk.dst 92fed959-65d5-4ea7-b679-e78004cfba1f 2 Category 1304 urn:ddi:dk.dst:bc5e65f7-a2b4-4226-96bd-53f25f3fb3b8:3 dk.dst bc5e65f7-a2b4-4226-96bd-53f25f3fb3b8 3 dk.dst 3d0b8640-1bbe-4844-b371-fb44bf4a659c 2 Category 130470811 urn:ddi:dk.dst:5e4a12d2-6398-4163-9009-dce8717c3971:3 dk.dst 5e4a12d2-6398-4163-9009-dce8717c3971 3 dk.dst 4ee1bde3-ec88-4317-a487-4ef851b790d7 2 Category 130470813 urn:ddi:dk.dst:9824832d-9705-4bc1-ad53-0f9132c8f9d0:3 dk.dst 9824832d-9705-4bc1-ad53-0f9132c8f9d0 3 dk.dst 5b3bc4f4-31bd-456b-80d1-6e2ae6a91b87 2 Category 130470814 urn:ddi:dk.dst:60a9b284-3301-4d4a-9781-c1f025a58c0d:3 dk.dst 60a9b284-3301-4d4a-9781-c1f025a58c0d 3 dk.dst 59f17ace-6b3e-42c8-a9ed-817ae952efb8 2 Category 1308 urn:ddi:dk.dst:f9bec4aa-4794-4781-8ca2-4b25f412313e:3 dk.dst f9bec4aa-4794-4781-8ca2-4b25f412313e 3 dk.dst adf25ecb-6eae-4a83-b8eb-41995b651783 2 Category 130870812 urn:ddi:dk.dst:f8b54afb-296e-48ac-a5aa-d97524bcd96e:3 dk.dst f8b54afb-296e-48ac-a5aa-d97524bcd96e 3 dk.dst 6db888a2-f6b2-4fb6-bf67-5e529797b491 2 Category 130870815 urn:ddi:dk.dst:0d41a54f-51a4-4fae-8b5d-f8cf0eb8187d:3 dk.dst 0d41a54f-51a4-4fae-8b5d-f8cf0eb8187d 3 dk.dst 29f0d187-4ee0-4111-9521-f7df2f6fe24d 2 Category 1312 urn:ddi:dk.dst:295e9457-b89f-45c2-9eb0-05b0c88f9264:3 dk.dst 295e9457-b89f-45c2-9eb0-05b0c88f9264 3 dk.dst a14eeb5f-b84e-480a-9edf-28792255e2ce 2 Category 131271111 urn:ddi:dk.dst:15a525b9-2a6c-4bf1-8389-f9ab352de5f3:3 dk.dst 15a525b9-2a6c-4bf1-8389-f9ab352de5f3 3 dk.dst d3ea68f9-afdb-4d55-9b71-f42b1ad1f702 2 Category 131271121 urn:ddi:dk.dst:cb3bd2e4-31eb-47cf-b8b1-d2cf2158cd11:3 dk.dst cb3bd2e4-31eb-47cf-b8b1-d2cf2158cd11 3 dk.dst 1d58e3f8-db60-4037-97d5-8e34deee4349 2 Category 131271131 urn:ddi:dk.dst:37328304-25f3-4af6-be02-bf446608d22d:3 dk.dst 37328304-25f3-4af6-be02-bf446608d22d 3 dk.dst 89088293-561f-44fa-947f-f49fe0ba85e0 2 Category 1316 urn:ddi:dk.dst:361689d3-24ce-48b6-953b-12fb2506cf60:3 dk.dst 361689d3-24ce-48b6-953b-12fb2506cf60 3 dk.dst dc09a91d-dbbe-4466-9161-67e9ddb04999 2 Category 131675111 urn:ddi:dk.dst:c9dcef3b-279d-4c56-b735-39b360ad1304:3 dk.dst c9dcef3b-279d-4c56-b735-39b360ad1304 3 dk.dst 8bb1bd24-eba9-40a3-8efd-07668f1d73a9 2 Category 131675112 urn:ddi:dk.dst:3fec0019-4701-4691-94e1-fef9a6f817f0:3 dk.dst 3fec0019-4701-4691-94e1-fef9a6f817f0 3 dk.dst 11be7181-7407-46ef-bd2c-bae633b2ca3b 2 Category 131675113 urn:ddi:dk.dst:0ed3e73d-8a7f-4207-b2e5-c60d9f137ffc:3 dk.dst 0ed3e73d-8a7f-4207-b2e5-c60d9f137ffc 3 dk.dst afdc3499-e4ad-42ab-a99d-c26180b85c2e 2 Category 131675114 urn:ddi:dk.dst:6f0173ac-01a5-4dbd-9dd8-97c7a22dd011:3 dk.dst 6f0173ac-01a5-4dbd-9dd8-97c7a22dd011 3 dk.dst 4ec4f60e-560e-4cde-bdac-136f321722c9 2 Category 131675115 urn:ddi:dk.dst:a00f9e6d-ab9c-4104-9b72-e0a5280ed268:3 dk.dst a00f9e6d-ab9c-4104-9b72-e0a5280ed268 3 dk.dst 873fda49-a5f0-4316-a42b-4f11c3f0fd46 2 Category 131675116 urn:ddi:dk.dst:916c2827-6c89-4841-90b9-f4cd1fadc34e:3 dk.dst 916c2827-6c89-4841-90b9-f4cd1fadc34e 3 dk.dst 6a6549c7-c137-4f2b-b07b-fbcb8b048ea8 2 Category 131675117 urn:ddi:dk.dst:5d608c5f-ea15-4bd6-bbd1-b2542efe5a2a:3 dk.dst 5d608c5f-ea15-4bd6-bbd1-b2542efe5a2a 3 dk.dst 617a26ed-9890-4630-bbfa-5f68dca32082 2 Category 131675118 urn:ddi:dk.dst:1a2116fc-fae4-4280-8aff-1a3bed200c74:3 dk.dst 1a2116fc-fae4-4280-8aff-1a3bed200c74 3 dk.dst d0c0018b-c319-4c94-853a-c84c4e548d9b 2 Category 131675119 urn:ddi:dk.dst:be683d98-325a-4a81-9056-dca50c189360:3 dk.dst be683d98-325a-4a81-9056-dca50c189360 3 dk.dst 69033bac-0d1e-4a05-a1e2-d1fad07adb9b 2 Category 131675120 urn:ddi:dk.dst:d8a44496-253a-47d1-9c39-71818c1bf9b2:3 dk.dst d8a44496-253a-47d1-9c39-71818c1bf9b2 3 dk.dst 4d273a69-6167-4576-b419-7f7bd9d5e9f1 2 Category 131675131 urn:ddi:dk.dst:dbf1d9ab-25a5-416a-a799-d730fb8aa572:3 dk.dst dbf1d9ab-25a5-416a-a799-d730fb8aa572 3 dk.dst ff0cf9b8-0716-42bf-96cc-db00e31dac4c 2 Category 131675132 urn:ddi:dk.dst:ce083b13-d5ab-4fa2-a9b9-a351e13b3781:3 dk.dst ce083b13-d5ab-4fa2-a9b9-a351e13b3781 3 dk.dst 64036fe3-2715-447b-9abc-cd5c1c277c87 2 Category 131675133 urn:ddi:dk.dst:4620a25f-ec7b-4f12-a414-47dc0f480bbf:3 dk.dst 4620a25f-ec7b-4f12-a414-47dc0f480bbf 3 dk.dst 59367b90-a476-4c8b-a610-3040f15703d7 2 Category 131675134 urn:ddi:dk.dst:7a27517a-3ace-475c-9a4c-5fba9f59aefa:3 dk.dst 7a27517a-3ace-475c-9a4c-5fba9f59aefa 3 dk.dst b2020d0a-d87d-4013-bffc-3092d42fd5f9 2 Category 131675135 urn:ddi:dk.dst:a93da9e9-4036-4d63-b582-5da731803047:3 dk.dst a93da9e9-4036-4d63-b582-5da731803047 3 dk.dst 61e4bd7b-9732-4265-b854-5dacf5933183 2 Category 131675136 urn:ddi:dk.dst:ebb21fbc-36c3-4b46-9c84-e5c8f6922672:3 dk.dst ebb21fbc-36c3-4b46-9c84-e5c8f6922672 3 dk.dst c0f492dd-037e-4204-a7a3-62be1d4e74ae 2 Category 131675139 urn:ddi:dk.dst:f7416aaf-8285-4547-a522-a61c47a5ab84:3 dk.dst f7416aaf-8285-4547-a522-a61c47a5ab84 3 dk.dst deb34799-d602-44a1-a66d-3f5c2b15be62 2 Category 131675140 urn:ddi:dk.dst:469cb1a5-c361-4d5e-a130-b4d1a9954edb:3 dk.dst 469cb1a5-c361-4d5e-a130-b4d1a9954edb 3 dk.dst 8e306dbf-390b-409f-8f10-2d0dfd76d34e 2 Category 131675141 urn:ddi:dk.dst:24d39a0d-e594-4c07-be6e-0da8a11d45e1:3 dk.dst 24d39a0d-e594-4c07-be6e-0da8a11d45e1 3 dk.dst 49d39f6f-b855-4752-88ab-3b3ccfe29676 2 Category 131675150 urn:ddi:dk.dst:661941ac-d985-42be-87f4-469fbdbc1072:3 dk.dst 661941ac-d985-42be-87f4-469fbdbc1072 3 dk.dst cc3701cb-70d4-428c-9b81-df4276d46573 2 Category 131675151 urn:ddi:dk.dst:4aec39f0-6fb6-4aea-9d84-b6410404e615:3 dk.dst 4aec39f0-6fb6-4aea-9d84-b6410404e615 3 dk.dst 7f219449-d5ff-4f0f-9686-cd45756e8e8b 2 Category 131675152 urn:ddi:dk.dst:ee954b56-4bb9-4c81-ae6a-1ef0bb973273:3 dk.dst ee954b56-4bb9-4c81-ae6a-1ef0bb973273 3 dk.dst 54c11079-cb7d-476a-b807-c0a189fcbce3 2 Category 131675153 urn:ddi:dk.dst:c1ef3040-4ad5-4b2b-8d8a-95e3d6939573:3 dk.dst c1ef3040-4ad5-4b2b-8d8a-95e3d6939573 3 dk.dst 037b2fc0-286f-4d51-b22d-ffd91732ee68 2 Category 131675154 urn:ddi:dk.dst:5134f308-248d-456c-9b55-b6069f651798:3 dk.dst 5134f308-248d-456c-9b55-b6069f651798 3 dk.dst a5cfb4bd-c745-4487-a78d-313af4b0e759 2 Category 131675155 urn:ddi:dk.dst:21747f9d-54ac-449c-82de-3810433c40e2:3 dk.dst 21747f9d-54ac-449c-82de-3810433c40e2 3 dk.dst a484d213-e1d4-4db8-86e3-6ad3f1830677 2 Category 131675156 urn:ddi:dk.dst:fed804ec-e91e-47ee-afa0-a9a350606a19:3 dk.dst fed804ec-e91e-47ee-afa0-a9a350606a19 3 dk.dst d403a94e-cc21-47e4-a402-59b207b17dca 2 Category 131675157 urn:ddi:dk.dst:948589c7-34e0-4d2f-aa9c-b5d1fe74abec:3 dk.dst 948589c7-34e0-4d2f-aa9c-b5d1fe74abec 3 dk.dst 939cac9f-9ed0-41a2-a137-206be12eec87 2 Category 131675158 urn:ddi:dk.dst:47171f2a-05d9-4c77-b71a-d63d4aec032b:3 dk.dst 47171f2a-05d9-4c77-b71a-d63d4aec032b 3 dk.dst 14158684-ea59-42dd-95fe-84b0fb1819a1 2 Category 131675159 urn:ddi:dk.dst:08ad53ee-75c4-4352-9dec-0b6a780833ad:3 dk.dst 08ad53ee-75c4-4352-9dec-0b6a780833ad 3 dk.dst 48d76472-0fc8-4405-9e1b-b0225389f9d6 2 Category 131675169 urn:ddi:dk.dst:1370bda7-8ded-4c89-89d9-e95cdd05b29d:3 dk.dst 1370bda7-8ded-4c89-89d9-e95cdd05b29d 3 dk.dst 6e4d3dc8-73f9-46f4-ba85-1b57869f5022 2 Category 131675170 urn:ddi:dk.dst:77c54598-e935-443a-a30e-8160430a4976:3 dk.dst 77c54598-e935-443a-a30e-8160430a4976 3 dk.dst a27cc1fa-f573-413b-bed5-3a0129134d5a 2 Category 131675171 urn:ddi:dk.dst:1f5a9873-3315-44d5-8b33-c4c921fd0178:3 dk.dst 1f5a9873-3315-44d5-8b33-c4c921fd0178 3 dk.dst ae5d2ad9-410c-4a75-8a80-1b65ff894de3 2 Category 131675172 urn:ddi:dk.dst:56551282-2a24-4bac-ba46-3caf68d470c6:3 dk.dst 56551282-2a24-4bac-ba46-3caf68d470c6 3 dk.dst 5127c859-ecd3-4645-90c1-7afbc2f3eb54 2 Category 131675173 urn:ddi:dk.dst:4218bda4-bc88-4881-b461-faef334d33e5:3 dk.dst 4218bda4-bc88-4881-b461-faef334d33e5 3 dk.dst 0dfa0f57-5e1c-4eb7-90ca-7cb3c1212e70 2 Category 131675174 urn:ddi:dk.dst:8170dcc2-ad63-4b9e-9d70-b611f83b8aff:3 dk.dst 8170dcc2-ad63-4b9e-9d70-b611f83b8aff 3 dk.dst d35c5b0a-298b-48bf-94e1-0f5c113ec199 2 Category 131675175 urn:ddi:dk.dst:7ae53185-706e-49c1-992b-d601f5208913:3 dk.dst 7ae53185-706e-49c1-992b-d601f5208913 3 dk.dst e206ed94-c984-4387-b1ba-1f80b7b971c0 2 Category 131675179 urn:ddi:dk.dst:e7024eec-2898-49ca-b779-23c293220d29:3 dk.dst e7024eec-2898-49ca-b779-23c293220d29 3 dk.dst 1d761b4e-f1f5-465f-bc43-c6c6b64e7736 2 Category 131675181 urn:ddi:dk.dst:edf4f118-0614-4d60-8d1d-65da02fc91f1:3 dk.dst edf4f118-0614-4d60-8d1d-65da02fc91f1 3 dk.dst 652ac568-22a2-4545-a550-b0e3f0bce5aa 2 Category 131675182 urn:ddi:dk.dst:416ca37b-aebe-4f5a-8553-b6c0fd17fa25:3 dk.dst 416ca37b-aebe-4f5a-8553-b6c0fd17fa25 3 dk.dst 981bb98d-18c6-4146-af45-c3db6a880171 2 Category 131675183 urn:ddi:dk.dst:18f8d1ca-f94e-4c2d-892a-8e0495c26806:3 dk.dst 18f8d1ca-f94e-4c2d-892a-8e0495c26806 3 dk.dst 7ac3ec13-bd65-43b1-8f3b-1eef151051c2 2 Category 131675184 urn:ddi:dk.dst:2e7615bd-59fb-44fe-8959-213e9cbf4484:3 dk.dst 2e7615bd-59fb-44fe-8959-213e9cbf4484 3 dk.dst 3f4beeec-2530-46d1-bc2e-f64bc43ee037 2 Category 131675191 urn:ddi:dk.dst:b4ad4779-a1a9-4b4c-8c34-3020302c5f2d:3 dk.dst b4ad4779-a1a9-4b4c-8c34-3020302c5f2d 3 dk.dst 1231421a-6574-4e14-ba30-1225d38b3fbc 2 Category 131675192 urn:ddi:dk.dst:1eb78750-7ec2-41e7-b617-e1e0abf5278a:3 dk.dst 1eb78750-7ec2-41e7-b617-e1e0abf5278a 3 dk.dst 54cd8998-d44e-49bd-87e5-ffac9c3d20bc 2 Category 131675193 urn:ddi:dk.dst:25facfd5-0a58-4644-8396-34858114fe39:3 dk.dst 25facfd5-0a58-4644-8396-34858114fe39 3 dk.dst d7923fa1-1740-4a9e-bf4d-2e8033d3102b 2 Category 131675194 urn:ddi:dk.dst:7dab3e32-8f6b-4e76-981c-8bd3683dd4ca:3 dk.dst 7dab3e32-8f6b-4e76-981c-8bd3683dd4ca 3 dk.dst d98008b1-b8f0-4db2-815f-dc5b48a1047b 2 Category 1320 urn:ddi:dk.dst:54c2b703-98f8-44a6-9328-2b9b98099291:3 dk.dst 54c2b703-98f8-44a6-9328-2b9b98099291 3 dk.dst f85f5620-bc7f-4012-961c-eea7b3306f5c 2 Category 132075211 urn:ddi:dk.dst:5560f0a3-8310-459f-b7e3-9c44cf8e851b:3 dk.dst 5560f0a3-8310-459f-b7e3-9c44cf8e851b 3 dk.dst b56d9ba0-b651-4978-8228-e728409d438d 2 Category 132075212 urn:ddi:dk.dst:78dd6a34-620f-479c-b0a7-058d62ee44e0:3 dk.dst 78dd6a34-620f-479c-b0a7-058d62ee44e0 3 dk.dst 00eedbbf-d731-4234-a054-591a97aa8ea3 2 Category 132075213 urn:ddi:dk.dst:68231973-ff29-428e-8a50-cbce3c44a870:3 dk.dst 68231973-ff29-428e-8a50-cbce3c44a870 3 dk.dst b251621b-0527-4a16-b2e0-8175a2cbc8ca 2 Category 132075217 urn:ddi:dk.dst:5d305107-3392-477c-93b0-81952ea0a603:3 dk.dst 5d305107-3392-477c-93b0-81952ea0a603 3 dk.dst 77ef292e-be58-44c6-ab1b-6191dafd7b9a 2 Category 1324 urn:ddi:dk.dst:47ae791b-cdd3-4916-81bc-fe472e9fcac3:3 dk.dst 47ae791b-cdd3-4916-81bc-fe472e9fcac3 3 dk.dst 63c9fe8c-eaed-47fc-a3eb-9ecfc5566f9d 2 Category 132475214 urn:ddi:dk.dst:a436df7d-1c54-429e-b4f8-673302bfff91:3 dk.dst a436df7d-1c54-429e-b4f8-673302bfff91 3 dk.dst 9cd8fe8c-078b-4103-8d6e-6149926e6e4d 2 Category 132475215 urn:ddi:dk.dst:b670ee26-e4d3-4103-b713-044a0d27348b:3 dk.dst b670ee26-e4d3-4103-b713-044a0d27348b 3 dk.dst dd2261d7-dc3e-4f49-94b7-84ec07d64442 2 Category 132475216 urn:ddi:dk.dst:4b173358-30b6-47fc-9045-d39fe0b5f327:3 dk.dst 4b173358-30b6-47fc-9045-d39fe0b5f327 3 dk.dst a275ad33-5aa0-4669-8cb4-898b5e4c7581 2 Category 132475311 urn:ddi:dk.dst:ab071aa1-296f-458f-b124-a42d83f693a3:3 dk.dst ab071aa1-296f-458f-b124-a42d83f693a3 3 dk.dst e3fa4035-dadd-4417-8f42-2a3c1f7a6aab 2 Category 132475312 urn:ddi:dk.dst:db99f6a3-5d4f-4915-bb07-9facfd011f22:3 dk.dst db99f6a3-5d4f-4915-bb07-9facfd011f22 3 dk.dst a1851d70-7108-491f-8cef-726174d70694 2 Category 132475313 urn:ddi:dk.dst:0dfa13c0-184a-4317-a995-87e4f49ea3df:3 dk.dst 0dfa13c0-184a-4317-a995-87e4f49ea3df 3 dk.dst 77bdb6d8-ada5-4e77-808d-0784f4369af2 2 Category 132475314 urn:ddi:dk.dst:1b49b9fa-93b5-47ab-a89b-b85a486f2bd0:3 dk.dst 1b49b9fa-93b5-47ab-a89b-b85a486f2bd0 3 dk.dst 0ab6d46c-f592-4364-b35f-94af797b8bfe 2 Category 132475315 urn:ddi:dk.dst:e8e99ce6-4b70-4366-8119-efbf9fffd42f:3 dk.dst e8e99ce6-4b70-4366-8119-efbf9fffd42f 3 dk.dst 824ec84c-f182-40e8-9993-6ba752af4b85 2 Category 132475331 urn:ddi:dk.dst:dfb9d284-35c9-453f-95a5-32d5e2cf50de:3 dk.dst dfb9d284-35c9-453f-95a5-32d5e2cf50de 3 dk.dst bf9f3931-eb47-4937-9b4d-025f9ede77e5 2 Category 132475332 urn:ddi:dk.dst:90a457b1-0c3f-483e-8bed-16ad2998ba49:3 dk.dst 90a457b1-0c3f-483e-8bed-16ad2998ba49 3 dk.dst fa8c890c-b777-4b7b-a35f-c2bf9c2d55f4 2 Category 1328 urn:ddi:dk.dst:7557928e-bec8-4a3f-bb07-f15e729e32ac:3 dk.dst 7557928e-bec8-4a3f-bb07-f15e729e32ac 3 dk.dst 643e3bdb-a55a-42e2-aaee-dfc29e9b1772 2 Category 132875511 urn:ddi:dk.dst:11317d67-5a7b-46ef-bce2-afc3adc09df6:3 dk.dst 11317d67-5a7b-46ef-bce2-afc3adc09df6 3 dk.dst 90fa0d28-72b8-422a-ab56-b4db65f6e01b 2 Category 132875512 urn:ddi:dk.dst:06b65aa2-8752-48db-8caa-f8a4cb6b4c02:3 dk.dst 06b65aa2-8752-48db-8caa-f8a4cb6b4c02 3 dk.dst 6faeb5bb-d1f0-44db-945d-f7ebbd65d916 2 Category 132875513 urn:ddi:dk.dst:893d07c4-34be-4ea7-81c0-b9f888c2c7e3:3 dk.dst 893d07c4-34be-4ea7-81c0-b9f888c2c7e3 3 dk.dst 8ce7e68b-276b-4381-b84b-dbcb9de64b37 2 Category 132875514 urn:ddi:dk.dst:4e51fb19-2aef-4909-80aa-6a4ce84d01fc:3 dk.dst 4e51fb19-2aef-4909-80aa-6a4ce84d01fc 3 dk.dst 207e1708-8deb-4d75-a328-7c32aaf1440e 2 Category 132875515 urn:ddi:dk.dst:2bbcfefc-87dc-46e7-a35b-e0a8259c9573:3 dk.dst 2bbcfefc-87dc-46e7-a35b-e0a8259c9573 3 dk.dst b59a9add-092a-4cae-b8cd-dc9f2565e5a6 2 Category 132875516 urn:ddi:dk.dst:6448f80d-c1b7-40d8-a237-164de01c65cb:3 dk.dst 6448f80d-c1b7-40d8-a237-164de01c65cb 3 dk.dst 427da61c-3eb2-454f-8825-9cd12253027b 2 Category 132875519 urn:ddi:dk.dst:0af259ac-4421-4aa0-8d9e-76f563ff672a:3 dk.dst 0af259ac-4421-4aa0-8d9e-76f563ff672a 3 dk.dst 80243e21-125c-4855-b138-608a36e2d4c4 2 Category 1332 urn:ddi:dk.dst:8b810184-2f27-4ed0-9c4c-0e5daf26d269:3 dk.dst 8b810184-2f27-4ed0-9c4c-0e5daf26d269 3 dk.dst 33de9306-9825-416e-a91e-433ad9045751 2 Category 133275531 urn:ddi:dk.dst:4ef97c7a-3d80-4c4d-ae98-e10a727a41e3:3 dk.dst 4ef97c7a-3d80-4c4d-ae98-e10a727a41e3 3 dk.dst 35ef0e8d-7ed9-4a6b-bed7-9711db0e583a 2 Category 133275532 urn:ddi:dk.dst:597b2b59-bf74-4a2f-9bb8-ed6c48b7bc66:3 dk.dst 597b2b59-bf74-4a2f-9bb8-ed6c48b7bc66 3 dk.dst 5e98f624-c0b5-48c6-8222-8122564adc39 2 Category 133275533 urn:ddi:dk.dst:bd596001-d012-42b1-b6ad-ac34ab191b66:3 dk.dst bd596001-d012-42b1-b6ad-ac34ab191b66 3 dk.dst 2bedbaec-ab66-4a09-9e16-7e9b78fd3cd3 2 Category 133275534 urn:ddi:dk.dst:3c2f4d16-71bb-44b0-8ac9-45f7c6ca7d3d:3 dk.dst 3c2f4d16-71bb-44b0-8ac9-45f7c6ca7d3d 3 dk.dst a6edfdf9-e863-420b-ae5a-cfb4e646c822 2 Category 133275535 urn:ddi:dk.dst:aaeb4839-031d-4b5a-8fe4-778df1098819:3 dk.dst aaeb4839-031d-4b5a-8fe4-778df1098819 3 dk.dst e8b37a0a-38b7-4cff-8ad4-c31422f1c464 2 Category 133275536 urn:ddi:dk.dst:716f28e4-45df-49ac-9196-5e3a85e2bb1b:3 dk.dst 716f28e4-45df-49ac-9196-5e3a85e2bb1b 3 dk.dst b8b05d3b-5644-4571-8fa3-49c6528e2181 2 Category 133275537 urn:ddi:dk.dst:6e406602-2b39-4dcb-8ace-8aa0028db0e1:3 dk.dst 6e406602-2b39-4dcb-8ace-8aa0028db0e1 3 dk.dst 5fcd612a-38b9-479c-8b72-1a642989001f 2 Category 133275560 urn:ddi:dk.dst:5aa141e7-ac08-421c-8e0e-9333ecad6ee2:3 dk.dst 5aa141e7-ac08-421c-8e0e-9333ecad6ee2 3 dk.dst 8db3d2e2-a1e9-46d7-8b66-52e82967f249 2 Category 133275561 urn:ddi:dk.dst:490a264d-890a-4c5e-88d3-44880d8144b3:3 dk.dst 490a264d-890a-4c5e-88d3-44880d8144b3 3 dk.dst f9f0d9f1-c2c7-45fb-9d15-ff93c5df1542 2 Category 133275562 urn:ddi:dk.dst:dac3d7e7-9b59-4ce5-a31c-acefcfc557bd:3 dk.dst dac3d7e7-9b59-4ce5-a31c-acefcfc557bd 3 dk.dst 300ed107-2dbf-4f6e-ba67-11b22f966ee5 2 Category 133275563 urn:ddi:dk.dst:c3ee6c58-dbb9-408f-9cc4-4256bbca311c:3 dk.dst c3ee6c58-dbb9-408f-9cc4-4256bbca311c 3 dk.dst 3c640900-67c9-43f8-97b5-5f6e66c06f72 2 Category 133275564 urn:ddi:dk.dst:20fe942e-3998-4a3d-b600-bee7ab182a67:3 dk.dst 20fe942e-3998-4a3d-b600-bee7ab182a67 3 dk.dst 1448f78f-ab90-4806-8c1b-b89d3a5615fb 2 Category 133275565 urn:ddi:dk.dst:e515d37f-3022-4927-923e-187403a0a573:3 dk.dst e515d37f-3022-4927-923e-187403a0a573 3 dk.dst 9a3ff912-0341-4bb4-990f-fcfa201f5ee0 2 Category 133275566 urn:ddi:dk.dst:931734a0-e977-4805-95c8-455efecc0d52:3 dk.dst 931734a0-e977-4805-95c8-455efecc0d52 3 dk.dst 3a56caea-c7d9-4e2b-8009-51240a417ee3 2 Category 133275570 urn:ddi:dk.dst:dd2b92c9-7eaf-42b0-9457-71b2f6480d83:3 dk.dst dd2b92c9-7eaf-42b0-9457-71b2f6480d83 3 dk.dst 91b4df41-4059-4eb6-8e5e-2b0e8b9a6734 2 Category 133275571 urn:ddi:dk.dst:8ec2a7b2-9906-496a-a433-dd856bbdfdea:3 dk.dst 8ec2a7b2-9906-496a-a433-dd856bbdfdea 3 dk.dst da6c5e92-c7d4-4a54-b67d-9f3b7d92a0b6 2 Category 133275572 urn:ddi:dk.dst:aeb58f66-4ba3-4f02-bb9b-3e9cfbbce3c2:3 dk.dst aeb58f66-4ba3-4f02-bb9b-3e9cfbbce3c2 3 dk.dst f73fbcb9-7b6e-4393-95a6-573e1ea34ac2 2 Category 133275579 urn:ddi:dk.dst:82a0fc71-e7e1-49a3-aa9b-b90fbe6191dc:3 dk.dst 82a0fc71-e7e1-49a3-aa9b-b90fbe6191dc 3 dk.dst 33baa358-1230-45af-821e-017acb42d3c8 2 Category 1336 urn:ddi:dk.dst:b246c607-f665-4f19-9392-c9917a897d45:3 dk.dst b246c607-f665-4f19-9392-c9917a897d45 3 dk.dst d44da8c6-f1e1-4843-8673-8a32c0ffb741 2 Category 133675432 urn:ddi:dk.dst:223f78ff-9683-4493-9805-09bfcd774a8c:3 dk.dst 223f78ff-9683-4493-9805-09bfcd774a8c 3 dk.dst 81748c14-61ce-48af-a5b8-767ce665a103 2 Category 133675551 urn:ddi:dk.dst:b7625cfd-a7ad-4332-9573-fb59027c4d47:3 dk.dst b7625cfd-a7ad-4332-9573-fb59027c4d47 3 dk.dst d8b187b3-e037-406a-8b71-ae16cbd0624e 2 Category 133675552 urn:ddi:dk.dst:aedbe1f0-06b0-4e7a-9ebf-bce4ba59fa14:3 dk.dst aedbe1f0-06b0-4e7a-9ebf-bce4ba59fa14 3 dk.dst 82abae20-9a07-4298-9b3f-a860649d4940 2 Category 133675553 urn:ddi:dk.dst:b1c63ba0-ea01-4987-bb0f-d2fb581db6d9:3 dk.dst b1c63ba0-ea01-4987-bb0f-d2fb581db6d9 3 dk.dst 49d9d641-08cd-4c0e-b520-62d6ca3342b9 2 Category 133675567 urn:ddi:dk.dst:b1490a08-c0ff-4138-abd2-1cb01de0e300:3 dk.dst b1490a08-c0ff-4138-abd2-1cb01de0e300 3 dk.dst 47782559-06c9-4026-aaaa-a6d16724fa7d 2 Category 133675568 urn:ddi:dk.dst:c18d6e36-0f5e-4998-af67-7815215407d7:3 dk.dst c18d6e36-0f5e-4998-af67-7815215407d7 3 dk.dst e9f38f5d-317e-4d91-8bc7-84d0a95ad224 2 Category 133675569 urn:ddi:dk.dst:6e151ba8-63b7-4684-ae48-c02d7e685828:3 dk.dst 6e151ba8-63b7-4684-ae48-c02d7e685828 3 dk.dst 4225fa61-9543-4752-a810-eb929668477b 2 Category 133675574 urn:ddi:dk.dst:3838b366-e301-4167-a9b2-f12d874122d4:3 dk.dst 3838b366-e301-4167-a9b2-f12d874122d4 3 dk.dst 4e8894bf-767d-464c-b065-36149d213dfb 2 Category 133675580 urn:ddi:dk.dst:0f826bd5-1e3e-4b8f-8849-6838459aeafb:3 dk.dst 0f826bd5-1e3e-4b8f-8849-6838459aeafb 3 dk.dst 89a2db6f-f81f-46f1-8260-8477bbae289d 2 Category 133675581 urn:ddi:dk.dst:b1b001cf-2a13-4e95-ad29-7ef9554ff2e3:3 dk.dst b1b001cf-2a13-4e95-ad29-7ef9554ff2e3 3 dk.dst b5a1362c-1cc1-43b2-b9cc-8dd836d99017 2 Category 133675582 urn:ddi:dk.dst:a6c720b5-c371-4055-a657-907f58cf041e:3 dk.dst a6c720b5-c371-4055-a657-907f58cf041e 3 dk.dst 365e2086-c98b-46c5-ad6a-60249d5835e7 2 Category 133675583 urn:ddi:dk.dst:3730c457-5f83-4a60-8339-c8ee87f8de4a:3 dk.dst 3730c457-5f83-4a60-8339-c8ee87f8de4a 3 dk.dst e155d99b-fbfe-449b-8a20-0cd5847e6217 2 Category 133675584 urn:ddi:dk.dst:fc7136f0-54cd-4109-9905-99c336008f8e:3 dk.dst fc7136f0-54cd-4109-9905-99c336008f8e 3 dk.dst ed1799a0-e2ec-410e-934c-e0d7f5635657 2 Category 133675585 urn:ddi:dk.dst:3f521095-e295-48dd-bc5d-cafbd74a0b56:3 dk.dst 3f521095-e295-48dd-bc5d-cafbd74a0b56 3 dk.dst 9ed77726-3640-4bef-ac4a-0a161887e4bc 2 Category 133675586 urn:ddi:dk.dst:6d9d9b73-6958-4ab8-92e3-504a2baf385b:3 dk.dst 6d9d9b73-6958-4ab8-92e3-504a2baf385b 3 dk.dst 36232993-5daa-4a34-94fa-c0daf1382c39 2 Category 133675587 urn:ddi:dk.dst:3f99ccb0-de61-4ec0-bb7f-626ab4e30b6d:3 dk.dst 3f99ccb0-de61-4ec0-bb7f-626ab4e30b6d 3 dk.dst 1f7ffb70-51f6-4dee-ad92-1517c4b65ced 2 Category 133675588 urn:ddi:dk.dst:842adcba-8e1a-4aba-ba14-5e284188e227:3 dk.dst 842adcba-8e1a-4aba-ba14-5e284188e227 3 dk.dst dbd209aa-fcd4-4cab-b308-8fb4b485f14b 2 Category 133675589 urn:ddi:dk.dst:d0617f83-1e50-4b1d-af81-081e043bf315:3 dk.dst d0617f83-1e50-4b1d-af81-081e043bf315 3 dk.dst 7343f258-7476-4d1e-8d86-17f588eeacc6 2 Category 133675590 urn:ddi:dk.dst:1d927d97-6876-41f3-a906-7bbdac8744ff:3 dk.dst 1d927d97-6876-41f3-a906-7bbdac8744ff 3 dk.dst 40547eb6-d9cc-4d8e-ae3c-cbc4f3674b57 2 Category 133675591 urn:ddi:dk.dst:0222f63d-f0a2-4c88-91f0-58b3dab63b75:3 dk.dst 0222f63d-f0a2-4c88-91f0-58b3dab63b75 3 dk.dst b045fc51-4722-4fa4-94c7-8fc014c19bff 2 Category 133675592 urn:ddi:dk.dst:3bfb847a-80dd-443d-83bb-0bc1f6764760:3 dk.dst 3bfb847a-80dd-443d-83bb-0bc1f6764760 3 dk.dst c49b3201-4e9f-40e4-aa71-459d5878d98d 2 Category 133675593 urn:ddi:dk.dst:62d388b0-98bf-42bf-88a0-9912e662d414:3 dk.dst 62d388b0-98bf-42bf-88a0-9912e662d414 3 dk.dst 1df7a089-5aa7-4c93-b6b3-878c031e8496 2 Category 133675594 urn:ddi:dk.dst:b7f5f9fd-aebc-4e6a-b6b4-ca20b6c2b3de:3 dk.dst b7f5f9fd-aebc-4e6a-b6b4-ca20b6c2b3de 3 dk.dst db4b458d-93ac-4f25-99e1-f29f3d5da2c7 2 Category 133675595 urn:ddi:dk.dst:dd659b63-252a-4b50-b311-484f062916fa:3 dk.dst dd659b63-252a-4b50-b311-484f062916fa 3 dk.dst 153db561-3b85-4892-a54b-aba503423aff 2 Category 133675596 urn:ddi:dk.dst:94a147c4-4eaa-4334-aab1-0118b520d635:3 dk.dst 94a147c4-4eaa-4334-aab1-0118b520d635 3 dk.dst 8cea5432-2009-4668-a018-b7720a1ead92 2 Category 133675597 urn:ddi:dk.dst:53a9e746-0b05-4119-b799-c27af8245c54:3 dk.dst 53a9e746-0b05-4119-b799-c27af8245c54 3 dk.dst b1527641-bb65-4957-ab6f-045aefe29e63 2 Category 133675598 urn:ddi:dk.dst:1f8945c3-ed3a-4691-a021-3faadd8a1869:3 dk.dst 1f8945c3-ed3a-4691-a021-3faadd8a1869 3 dk.dst 0ea4e26e-2b42-4a58-b7cc-a15b59870129 2 Category 133675599 urn:ddi:dk.dst:b6a469bf-a3de-4ea0-9a65-f54c764747b8:3 dk.dst b6a469bf-a3de-4ea0-9a65-f54c764747b8 3 dk.dst a9660bf0-608f-4e73-bb0e-6ba72f9b45d8 2 Category 133675601 urn:ddi:dk.dst:e499277b-ef52-4069-949d-4b4c0035d3b0:3 dk.dst e499277b-ef52-4069-949d-4b4c0035d3b0 3 dk.dst 2d263029-30dc-4d2a-850e-acdde669f01d 2 Category 133675602 urn:ddi:dk.dst:fcb4e32b-c74b-4dac-a979-f9d95f690567:3 dk.dst fcb4e32b-c74b-4dac-a979-f9d95f690567 3 dk.dst d8b64f3f-9e1c-4947-9632-bc3689da5083 2 Category 133675603 urn:ddi:dk.dst:e6115ca3-b74e-45cc-869d-de965ea4468b:3 dk.dst e6115ca3-b74e-45cc-869d-de965ea4468b 3 dk.dst 476d6e85-b22f-455f-8c64-20cdffae9e1c 2 Category 133675604 urn:ddi:dk.dst:aea9cc69-c954-41cd-86f1-f8b365cef93e:3 dk.dst aea9cc69-c954-41cd-86f1-f8b365cef93e 3 dk.dst b6d91c0c-b5cc-4314-ac3b-01bd5eafca88 2 Category 133675605 urn:ddi:dk.dst:1f886022-074b-4267-83cf-0b569b85307c:3 dk.dst 1f886022-074b-4267-83cf-0b569b85307c 3 dk.dst 6009bda0-dfe0-49db-8bc0-58e1205dbb86 2 Category 133675606 urn:ddi:dk.dst:dcfb2208-069e-471e-beaf-fd32f90be4d5:3 dk.dst dcfb2208-069e-471e-beaf-fd32f90be4d5 3 dk.dst 93e99de9-7f86-491c-88be-7f1c7744eb8b 2 Category 133675607 urn:ddi:dk.dst:4ddfa65c-70b6-4a93-9a48-4772e546f272:3 dk.dst 4ddfa65c-70b6-4a93-9a48-4772e546f272 3 dk.dst bf2e6cda-92d9-4fb6-b04d-b6772178d58f 2 Category 133675608 urn:ddi:dk.dst:1f3abcc2-acae-4519-bbd8-bbe76e3d0fc7:3 dk.dst 1f3abcc2-acae-4519-bbd8-bbe76e3d0fc7 3 dk.dst 01b2050e-d252-4ca3-be2b-a5fecfd7a20f 2 Category 133675609 urn:ddi:dk.dst:73f18fb1-e785-4636-bf0c-e774d084d4a8:3 dk.dst 73f18fb1-e785-4636-bf0c-e774d084d4a8 3 dk.dst e465d142-71e9-49be-9d75-74c4d4b9bd09 2 Category 133675611 urn:ddi:dk.dst:6f92b2b7-dd72-4f33-96ed-26d8b15f59a0:3 dk.dst 6f92b2b7-dd72-4f33-96ed-26d8b15f59a0 3 dk.dst 65f60701-2432-48d5-a211-5af7cfde3e1d 2 Category 133675612 urn:ddi:dk.dst:a8fc7b89-5095-4c59-8750-8a1819b832cb:3 dk.dst a8fc7b89-5095-4c59-8750-8a1819b832cb 3 dk.dst 04040398-df4c-4bb8-9701-56071add9219 2 Category 133675613 urn:ddi:dk.dst:464058a7-b655-4259-a3f7-f8df2bb3a043:3 dk.dst 464058a7-b655-4259-a3f7-f8df2bb3a043 3 dk.dst a28654d8-f9fd-4384-b7c0-7005218be5da 2 Category 133675614 urn:ddi:dk.dst:77c39035-5ebc-4761-b9b3-40a3e365b710:3 dk.dst 77c39035-5ebc-4761-b9b3-40a3e365b710 3 dk.dst 3b532f4b-05bd-4b25-9ac1-e89dccd25b37 2 Category 133675615 urn:ddi:dk.dst:0b03bd19-84a7-4fd2-a79d-07174ab49db6:3 dk.dst 0b03bd19-84a7-4fd2-a79d-07174ab49db6 3 dk.dst a3ad5e01-a606-4912-a855-65b97651df60 2 Category 133675616 urn:ddi:dk.dst:262cbb33-152c-4ee6-9842-7099dd642ebc:3 dk.dst 262cbb33-152c-4ee6-9842-7099dd642ebc 3 dk.dst 9a6524c7-f9a5-4b21-9b99-eae21852566f 2 Category 133675619 urn:ddi:dk.dst:795ef64d-2407-4870-84d2-a07f9c3986ee:3 dk.dst 795ef64d-2407-4870-84d2-a07f9c3986ee 3 dk.dst a43618b4-0164-464f-b1cd-d26150c75e8b 2 Category 133675621 urn:ddi:dk.dst:e8f0f50a-69d2-497d-b64b-24c7ac4f4a4f:3 dk.dst e8f0f50a-69d2-497d-b64b-24c7ac4f4a4f 3 dk.dst 929a7027-ebcc-4fd8-86e4-893f179e803d 2 Category 133675622 urn:ddi:dk.dst:1ef5d616-e820-4074-91af-113b34ecb1d7:3 dk.dst 1ef5d616-e820-4074-91af-113b34ecb1d7 3 dk.dst 377478b5-6e49-4764-883c-66123dc83896 2 Category 133675623 urn:ddi:dk.dst:cb483b34-77de-40fe-9a05-5dffab55fa51:3 dk.dst cb483b34-77de-40fe-9a05-5dffab55fa51 3 dk.dst f1bf6fda-fd58-420c-b38b-f671c379eb4f 2 Category 1339 urn:ddi:dk.dst:76afe4fb-e93c-4a08-86d2-054cc73be370:3 dk.dst 76afe4fb-e93c-4a08-86d2-054cc73be370 3 dk.dst 5cf45ce9-1cb9-4b4c-9285-ddc3382cc9cb 2 Category 133975411 urn:ddi:dk.dst:15d4193b-ea33-4017-a0d2-1c80d54e6b17:3 dk.dst 15d4193b-ea33-4017-a0d2-1c80d54e6b17 3 dk.dst 9bb00ea1-f382-4967-9e46-f9d06f413568 2 Category 133975441 urn:ddi:dk.dst:f12637dc-43a9-4704-a4da-4cd72df7e7ec:3 dk.dst f12637dc-43a9-4704-a4da-4cd72df7e7ec 3 dk.dst 09576c83-3e84-4fcb-abfe-a871b5ed505e 2 Category 133977271 urn:ddi:dk.dst:08cb07fc-468c-4004-b06e-8747c0fea155:3 dk.dst 08cb07fc-468c-4004-b06e-8747c0fea155 3 dk.dst 98777740-1807-4e70-aa27-f4ab512004b9 2 Category 133977272 urn:ddi:dk.dst:ab3fd601-b8c9-4ef5-831f-c0c5a62acd8f:3 dk.dst ab3fd601-b8c9-4ef5-831f-c0c5a62acd8f 3 dk.dst 46cf229e-5b91-4c24-a8d0-5c38c0812077 2 Category 133977273 urn:ddi:dk.dst:91cecb00-f01e-42f9-9c5f-6a8ca7651c48:3 dk.dst 91cecb00-f01e-42f9-9c5f-6a8ca7651c48 3 dk.dst 7b8e3561-a09a-4d5c-bc62-96126be9e9c2 2 Category 133977274 urn:ddi:dk.dst:88054b7b-fd69-41bf-a34b-e2cb0ba93c3b:3 dk.dst 88054b7b-fd69-41bf-a34b-e2cb0ba93c3b 3 dk.dst 2a40b30a-5d4a-4ced-aa33-0acac12e72f4 2 Category 133977275 urn:ddi:dk.dst:23013553-6f31-4906-9be7-90e71917f320:3 dk.dst 23013553-6f31-4906-9be7-90e71917f320 3 dk.dst 2f540b0c-9195-4912-ac4e-fc681eeab660 2 Category 133977276 urn:ddi:dk.dst:1ca4fa14-20d4-436e-9157-780a3018d9c1:3 dk.dst 1ca4fa14-20d4-436e-9157-780a3018d9c1 3 dk.dst 59b48802-275b-4cd3-8bb4-814c81b380d8 2 Category 133977277 urn:ddi:dk.dst:eed32273-8701-4c09-bb70-6fb654d048a8:3 dk.dst eed32273-8701-4c09-bb70-6fb654d048a8 3 dk.dst 5dff23ca-c555-4436-9ffc-3bda0aff2253 2 Category 133977281 urn:ddi:dk.dst:78b396f5-50cd-4ba0-9dd9-2a6485d1ca3d:3 dk.dst 78b396f5-50cd-4ba0-9dd9-2a6485d1ca3d 3 dk.dst 8e4f7e6a-aa96-4814-8efa-76efac8dbfc0 2 Category 133977282 urn:ddi:dk.dst:ac2feb51-1b6f-4a43-ba61-5cd3d6602e38:3 dk.dst ac2feb51-1b6f-4a43-ba61-5cd3d6602e38 3 dk.dst 3ed3d3c0-712e-4887-9e00-7e76274042aa 2 Category 133977283 urn:ddi:dk.dst:182a7091-bc4d-4355-9f43-6287116314e0:3 dk.dst 182a7091-bc4d-4355-9f43-6287116314e0 3 dk.dst 4e177915-663e-4228-bc54-4dbd3648284f 2 Category 133977284 urn:ddi:dk.dst:2044f3ee-c1e4-4839-9a70-0e6655a3e5ee:3 dk.dst 2044f3ee-c1e4-4839-9a70-0e6655a3e5ee 3 dk.dst 7836af15-ebed-4a2a-9a38-984ffeb23ffb 2 Category 133977285 urn:ddi:dk.dst:6f5d8364-61b7-44c2-aabb-a40bbc558754:3 dk.dst 6f5d8364-61b7-44c2-aabb-a40bbc558754 3 dk.dst 764a1310-3a1c-4fae-84a0-2368fb57cbe7 2 Category 133977286 urn:ddi:dk.dst:acac6ee8-5d81-4065-ba86-7f8934ee3a1c:3 dk.dst acac6ee8-5d81-4065-ba86-7f8934ee3a1c 3 dk.dst 3aafe152-b0e5-496d-8631-20185210f758 2 Category 133977287 urn:ddi:dk.dst:b9413b9f-01bf-4172-bb0a-32bf4a4d117e:3 dk.dst b9413b9f-01bf-4172-bb0a-32bf4a4d117e 3 dk.dst b8274b7a-1e6f-4a8c-8f1f-7dc9087c7f27 2 Category 1342 urn:ddi:dk.dst:b2621a7b-b60e-4db0-b981-21af5f298503:3 dk.dst b2621a7b-b60e-4db0-b981-21af5f298503 3 dk.dst 4d60d70c-89af-40d4-a28e-9cd2d2b7e811 2 Category 134275421 urn:ddi:dk.dst:3731b9ee-cffa-446d-8fab-9aa9ecea794c:3 dk.dst 3731b9ee-cffa-446d-8fab-9aa9ecea794c 3 dk.dst 51e9b483-e236-46b2-959f-738f707db049 2 Category 134277311 urn:ddi:dk.dst:abcba91a-336d-405c-aced-9e9991a653b6:3 dk.dst abcba91a-336d-405c-aced-9e9991a653b6 3 dk.dst e814bfb8-97a7-48b1-97c0-c464b191d41b 2 Category 1345 urn:ddi:dk.dst:7a027c2c-34af-4e88-b13c-e9e6a7752592:3 dk.dst 7a027c2c-34af-4e88-b13c-e9e6a7752592 3 dk.dst 0c0c00d8-86d6-443b-818f-e4a11151624b 2 Category 134575431 urn:ddi:dk.dst:45ee9f1c-97e1-4436-bee5-777112c2e017:3 dk.dst 45ee9f1c-97e1-4436-bee5-777112c2e017 3 dk.dst b52b3efc-e916-4772-b43a-724c37089ae3 2 Category 134577411 urn:ddi:dk.dst:8bbc0b14-409e-4da9-947a-4584cc5ee008:3 dk.dst 8bbc0b14-409e-4da9-947a-4584cc5ee008 3 dk.dst 9c8ea48a-3f32-4309-b159-268c539750e7 2 Category 1348 urn:ddi:dk.dst:276b14f5-a230-424f-8063-cb216c056891:3 dk.dst 276b14f5-a230-424f-8063-cb216c056891 3 dk.dst 4964ce4b-4184-4a7e-92bc-2ea7ec690875 2 Category 134875442 urn:ddi:dk.dst:56638ea1-5efe-49cf-b0af-4579a262a989:3 dk.dst 56638ea1-5efe-49cf-b0af-4579a262a989 3 dk.dst 55263fb6-b291-4e22-a132-84825698828c 2 Category 134877278 urn:ddi:dk.dst:0f07611d-752c-4935-b2ce-0cc9b6662aaa:3 dk.dst 0f07611d-752c-4935-b2ce-0cc9b6662aaa 3 dk.dst 8f0e6788-0a11-485e-814c-ed5d22340aec 2 Category 134877279 urn:ddi:dk.dst:4c066313-c381-4475-bf69-8e9562c0d3b6:3 dk.dst 4c066313-c381-4475-bf69-8e9562c0d3b6 3 dk.dst 52a61f77-86fc-4f5c-afc1-c691f03f7f1f 2 Category 134877289 urn:ddi:dk.dst:e1583a66-6eee-4cdd-a3e4-557ddd7a29e7:3 dk.dst e1583a66-6eee-4cdd-a3e4-557ddd7a29e7 3 dk.dst b4598273-4df0-450b-b745-9a45df262ef2 2 Category 134877511 urn:ddi:dk.dst:44181d00-ba07-4107-a836-8597d3eb4bb2:3 dk.dst 44181d00-ba07-4107-a836-8597d3eb4bb2 3 dk.dst b63d3a00-5bee-4213-8495-a416ffbf3808 2 Category 134877521 urn:ddi:dk.dst:ecaa0113-906b-4f47-bd6a-603f76c25f25:3 dk.dst ecaa0113-906b-4f47-bd6a-603f76c25f25 3 dk.dst d93ca1c1-e42f-48b9-89e6-5624d65f2508 2 Category 1351 urn:ddi:dk.dst:d7525aac-7982-4d17-b001-e3b6fde2fe48:3 dk.dst d7525aac-7982-4d17-b001-e3b6fde2fe48 3 dk.dst e641e5cf-22c8-403d-98d9-4e1c0cf8fa9b 2 Category 135175701 urn:ddi:dk.dst:3c8dc817-fa15-4fea-998c-c5a8a99b23ad:3 dk.dst 3c8dc817-fa15-4fea-998c-c5a8a99b23ad 3 dk.dst de9067b3-75f4-4352-af1f-0a9b042c13f4 2 Category 1354 urn:ddi:dk.dst:79bcb223-07f9-4c42-8c0e-89bf8a4218d6:3 dk.dst 79bcb223-07f9-4c42-8c0e-89bf8a4218d6 3 dk.dst 7a125d1b-be86-413c-85b0-5d2f44f87d30 2 Category 135476111 urn:ddi:dk.dst:93267fac-ac71-4c53-beab-3ef30e4d429e:3 dk.dst 93267fac-ac71-4c53-beab-3ef30e4d429e 3 dk.dst 2b61ad70-d21f-4072-a600-6ae83e830372 2 Category 135476112 urn:ddi:dk.dst:a32ec403-bb05-411f-8eca-bbe9f58ec7d7:3 dk.dst a32ec403-bb05-411f-8eca-bbe9f58ec7d7 3 dk.dst 45dbc270-52c4-4d08-a81f-021d9cd89a3c 2 Category 135476113 urn:ddi:dk.dst:e735c033-df52-40f6-acfa-2226eb58e72d:3 dk.dst e735c033-df52-40f6-acfa-2226eb58e72d 3 dk.dst 1f167e31-1521-4b98-a6db-9715d4cd1a51 2 Category 135476114 urn:ddi:dk.dst:fb0be91b-e54e-4da3-a607-f9b34fba6885:3 dk.dst fb0be91b-e54e-4da3-a607-f9b34fba6885 3 dk.dst 34b07a1a-fb00-48b6-8e81-3ff486fd3493 2 Category 135476115 urn:ddi:dk.dst:a08334b4-0871-4122-be86-b2180cf00af8:3 dk.dst a08334b4-0871-4122-be86-b2180cf00af8 3 dk.dst 01c663b4-86af-4759-81ff-fcba22703f28 2 Category 1357 urn:ddi:dk.dst:9da3cb2b-c32f-4cfd-81e9-c4b923dbd2cb:3 dk.dst 9da3cb2b-c32f-4cfd-81e9-c4b923dbd2cb 3 dk.dst 87a8ca01-472c-4df6-9508-ba94fe8d47b5 2 Category 135776141 urn:ddi:dk.dst:54c7dae4-e68f-4880-b515-53e543df724d:3 dk.dst 54c7dae4-e68f-4880-b515-53e543df724d 3 dk.dst 009e16b0-c49b-4976-85ae-82c4a6eb5a39 2 Category 135776144 urn:ddi:dk.dst:9ab9b9f3-206b-4b66-bf31-899a7443f579:3 dk.dst 9ab9b9f3-206b-4b66-bf31-899a7443f579 3 dk.dst 673ce61c-0523-4aa6-8fa7-30d721eea529 2 Category 135776145 urn:ddi:dk.dst:a361df68-5fa8-4d99-b578-acc403cf53fb:3 dk.dst a361df68-5fa8-4d99-b578-acc403cf53fb 3 dk.dst 1e80ee13-627a-426f-8945-17db0ac8c233 2 Category 135776146 urn:ddi:dk.dst:f5fd06a5-cb05-4d02-ad0e-3cadbcae6d4c:3 dk.dst f5fd06a5-cb05-4d02-ad0e-3cadbcae6d4c 3 dk.dst 584ddaac-1c34-4c75-a22d-4a4b13f85bab 2 Category 135776147 urn:ddi:dk.dst:6b69daf5-6ea4-4216-b81a-02f002e3b488:3 dk.dst 6b69daf5-6ea4-4216-b81a-02f002e3b488 3 dk.dst 1c870461-b251-4e17-8f0d-ec1368eb3a22 2 Category 135776148 urn:ddi:dk.dst:5cd2cdea-f402-4787-839d-e27a28fdbc0d:3 dk.dst 5cd2cdea-f402-4787-839d-e27a28fdbc0d 3 dk.dst 6131e5b7-9b10-4e24-be17-da7e80ab6501 2 Category 135776149 urn:ddi:dk.dst:10c18325-cfef-419e-9873-ec33f2468c36:3 dk.dst 10c18325-cfef-419e-9873-ec33f2468c36 3 dk.dst c7a5cdfb-16b2-4056-b90c-2cde7eabdbf3 2 Category 135776151 urn:ddi:dk.dst:41ede600-fcce-45f9-b396-d7e7e7c8ddf8:3 dk.dst 41ede600-fcce-45f9-b396-d7e7e7c8ddf8 3 dk.dst 70419cc5-d553-4540-9f05-e09646116520 2 Category 135776404 urn:ddi:dk.dst:c823754a-a4a8-466d-8d82-6f1fdf643b08:3 dk.dst c823754a-a4a8-466d-8d82-6f1fdf643b08 3 dk.dst ab7d85cc-da58-40a9-a2df-089503e79974 2 Category 135776405 urn:ddi:dk.dst:4883766c-a370-4115-878a-72dbfb6ad29c:3 dk.dst 4883766c-a370-4115-878a-72dbfb6ad29c 3 dk.dst fcc384f5-42ae-4b39-a8ab-00e59db35854 2 Category 135776406 urn:ddi:dk.dst:209fe4df-4433-4ffe-984a-fa01c57f65d6:3 dk.dst 209fe4df-4433-4ffe-984a-fa01c57f65d6 3 dk.dst 1ce26525-d71d-42bf-b9e8-e62820d91088 2 Category 135776407 urn:ddi:dk.dst:4b197e3c-2b84-49e7-9cf5-ed529da88734:3 dk.dst 4b197e3c-2b84-49e7-9cf5-ed529da88734 3 dk.dst f3a0a7fe-ff2c-40e8-8450-cf6825b15f35 2 Category 1360 urn:ddi:dk.dst:adc49c71-e561-456c-a4b3-a75144c7b842:3 dk.dst adc49c71-e561-456c-a4b3-a75144c7b842 3 dk.dst 906ee421-feea-46ae-b4fb-111af92e23e7 2 Category 136076142 urn:ddi:dk.dst:076bd819-85ca-4a5c-a41e-a325f4285583:3 dk.dst 076bd819-85ca-4a5c-a41e-a325f4285583 3 dk.dst 0d000d0a-c387-42da-b950-608a2e301a4c 2 Category 136076143 urn:ddi:dk.dst:15e47900-9be0-438d-882e-3f3d054e3f46:3 dk.dst 15e47900-9be0-438d-882e-3f3d054e3f46 3 dk.dst 38ca90d0-ed08-472c-9d86-ee25dfaa7407 2 Category 1363 urn:ddi:dk.dst:6d9794bb-1397-4c8f-b8fe-486d07703958:3 dk.dst 6d9794bb-1397-4c8f-b8fe-486d07703958 3 dk.dst de6c17f9-8983-4419-97c3-f816f85d8b32 2 Category 136376171 urn:ddi:dk.dst:3e34a1bf-0c13-4c54-9758-cc0499fb6355:3 dk.dst 3e34a1bf-0c13-4c54-9758-cc0499fb6355 3 dk.dst ec14bf0f-c61a-48ec-9480-217d1a6d9e03 2 Category 136376172 urn:ddi:dk.dst:5b52105b-945e-43df-af78-016942daff04:3 dk.dst 5b52105b-945e-43df-af78-016942daff04 3 dk.dst 5d94a874-2434-44f2-bbe9-c084e0c164a4 2 Category 136376173 urn:ddi:dk.dst:9767bf85-d082-430a-bbbc-05707390746b:3 dk.dst 9767bf85-d082-430a-bbbc-05707390746b 3 dk.dst f5eb2187-8295-47b7-8f4f-a081314745cd 2 Category 136376181 urn:ddi:dk.dst:b6d849cf-1e38-4c8e-870b-bd544b1552ea:3 dk.dst b6d849cf-1e38-4c8e-870b-bd544b1552ea 3 dk.dst 76f53391-4928-4634-a926-f927332611d2 2 Category 1366 urn:ddi:dk.dst:58200a76-1d84-4c4f-8b74-6bb6ce65dbbd:3 dk.dst 58200a76-1d84-4c4f-8b74-6bb6ce65dbbd 3 dk.dst 7ea9f24b-3dcb-42b1-9237-68f258c4af37 2 Category 136676211 urn:ddi:dk.dst:ca1d8aeb-9381-49b6-97b9-4256563e498d:3 dk.dst ca1d8aeb-9381-49b6-97b9-4256563e498d 3 dk.dst f9b85428-b0d7-4696-9bae-c8d1c477b5bb 2 Category 136676221 urn:ddi:dk.dst:c657730f-4524-4a04-aa07-39c323321f08:3 dk.dst c657730f-4524-4a04-aa07-39c323321f08 3 dk.dst 5dd99f30-dc66-4162-a4a3-25233b959e52 2 Category 1372 urn:ddi:dk.dst:5ebbf517-1485-403e-94ac-1a658949812d:3 dk.dst 5ebbf517-1485-403e-94ac-1a658949812d 3 dk.dst 7d4b35ea-f837-4259-8cb2-4fb0a56273a5 2 Category 137276231 urn:ddi:dk.dst:6f275ac0-ac45-4e1d-900c-32b4ac461079:3 dk.dst 6f275ac0-ac45-4e1d-900c-32b4ac461079 3 dk.dst ac50c0b2-769e-4517-82e6-a5b6000d8708 2 Category 1376 urn:ddi:dk.dst:42a5c788-95e6-47b8-8093-32544c35aa91:3 dk.dst 42a5c788-95e6-47b8-8093-32544c35aa91 3 dk.dst 30f6046d-131f-404b-a6b2-653b795b5d3e 2 Category 137676241 urn:ddi:dk.dst:39836fa7-904a-42af-ab76-9ef1b905a635:3 dk.dst 39836fa7-904a-42af-ab76-9ef1b905a635 3 dk.dst 92619e98-8aac-45bf-8ef6-9094f6327020 2 Category 137676242 urn:ddi:dk.dst:415fd032-ecbf-493a-a923-402fb22137b1:3 dk.dst 415fd032-ecbf-493a-a923-402fb22137b1 3 dk.dst 239efcf5-3c69-4b18-9e79-fc134219409c 2 Category 137676601 urn:ddi:dk.dst:aa777cec-9024-43ef-a251-bf24b43319b5:3 dk.dst aa777cec-9024-43ef-a251-bf24b43319b5 3 dk.dst 2116e790-8903-4be5-a711-d4ff96825ec3 2 Category 137676602 urn:ddi:dk.dst:bd8a99f2-0eef-431e-a9a7-088701f08ebf:3 dk.dst bd8a99f2-0eef-431e-a9a7-088701f08ebf 3 dk.dst af5c2927-37ec-419a-b89d-a8ae248888e5 2 Category 137676621 urn:ddi:dk.dst:2219e6ed-c123-4614-b7e7-819c68710058:3 dk.dst 2219e6ed-c123-4614-b7e7-819c68710058 3 dk.dst af7a19e7-dd5f-41cb-89f3-0390224287bc 2 Category 137676622 urn:ddi:dk.dst:be27d21e-54af-47c6-8972-4b9ce7b7fa00:3 dk.dst be27d21e-54af-47c6-8972-4b9ce7b7fa00 3 dk.dst 97e1823b-2ef2-4bf0-b3fd-ed4d5b15c594 2 Category 137676631 urn:ddi:dk.dst:509a4a7d-57f6-4100-ba82-dadc80bbb38d:3 dk.dst 509a4a7d-57f6-4100-ba82-dadc80bbb38d 3 dk.dst 28dbbf57-f325-40fa-b5ac-4f673fd3e240 2 Category 137676633 urn:ddi:dk.dst:46a4a2d5-0fff-4120-bd18-479fd3a1a7f3:3 dk.dst 46a4a2d5-0fff-4120-bd18-479fd3a1a7f3 3 dk.dst afedf1d8-e842-469b-ade3-3a6ad9f8bb36 2 Category 1380 urn:ddi:dk.dst:2f9f32aa-6a56-4c87-9ab6-134d98f08b8b:3 dk.dst 2f9f32aa-6a56-4c87-9ab6-134d98f08b8b 3 dk.dst f7f7d026-c133-4324-b2d3-df7171962a9c 2 Category 138076311 urn:ddi:dk.dst:d367ef79-716b-4fe8-8575-24b5e37b62d9:3 dk.dst d367ef79-716b-4fe8-8575-24b5e37b62d9 3 dk.dst 2a430c05-4e3c-4718-969d-2630902453d8 2 Category 138076312 urn:ddi:dk.dst:c6e1a2f6-3559-4d51-a958-6159da2ac292:3 dk.dst c6e1a2f6-3559-4d51-a958-6159da2ac292 3 dk.dst c781ef22-ea82-4bde-90dc-29fd219de230 2 Category 138076313 urn:ddi:dk.dst:9883df2d-0022-4c4f-a809-a4ab8580e98e:3 dk.dst 9883df2d-0022-4c4f-a809-a4ab8580e98e 3 dk.dst 7cdab806-ce88-463b-9d60-019d09c0afbf 2 Category 138076314 urn:ddi:dk.dst:a14e1117-5b89-48b7-ba03-c6cc93564896:3 dk.dst a14e1117-5b89-48b7-ba03-c6cc93564896 3 dk.dst 6ea958a5-d7f5-4f90-b5ef-b19e078fccc3 2 Category 138076315 urn:ddi:dk.dst:cfe40af3-15cb-4709-ba00-bc9e512ca470:3 dk.dst cfe40af3-15cb-4709-ba00-bc9e512ca470 3 dk.dst 6c809160-02f4-4cf7-b2cc-c35da9857122 2 Category 138076316 urn:ddi:dk.dst:a4023f72-ee71-4bed-be72-0d572796af75:3 dk.dst a4023f72-ee71-4bed-be72-0d572796af75 3 dk.dst 05121226-7f5a-42a9-a66e-d2503383e0cc 2 Category 138076317 urn:ddi:dk.dst:5d2ad955-5cae-4ed6-a337-b07bca5f65da:3 dk.dst 5d2ad955-5cae-4ed6-a337-b07bca5f65da 3 dk.dst 4aba31ae-6eb8-4f34-ae2b-22cd1d8fe4a8 2 Category 138076319 urn:ddi:dk.dst:68504d6c-b520-42b9-9fd3-14171c148b3e:3 dk.dst 68504d6c-b520-42b9-9fd3-14171c148b3e 3 dk.dst 87426e3a-4707-4d8e-9a3c-8bf87e55ad2e 2 Category 138076321 urn:ddi:dk.dst:75858b62-55da-433b-8b6a-faae1e2eba41:3 dk.dst 75858b62-55da-433b-8b6a-faae1e2eba41 3 dk.dst c90dfb50-0f64-4e92-9b5d-43899a3e32ab 2 Category 138076322 urn:ddi:dk.dst:f6522a2a-0afb-4633-ac65-146891b92f49:3 dk.dst f6522a2a-0afb-4633-ac65-146891b92f49 3 dk.dst 120019fa-263f-47af-bb02-9908f126cfa6 2 Category 138076323 urn:ddi:dk.dst:5776cc83-c24d-445c-af2d-6aae89ca5d33:3 dk.dst 5776cc83-c24d-445c-af2d-6aae89ca5d33 3 dk.dst af9841c3-3627-4773-9d9e-9ccd20c3cc05 2 Category 138076324 urn:ddi:dk.dst:c3017022-308d-4973-92c9-b411a8aae372:3 dk.dst c3017022-308d-4973-92c9-b411a8aae372 3 dk.dst 685bc74a-8094-4be2-a291-3f321ff5055b 2 Category 138076325 urn:ddi:dk.dst:b275c476-fb1e-4bf1-ac60-7e6aee667a1e:3 dk.dst b275c476-fb1e-4bf1-ac60-7e6aee667a1e 3 dk.dst 10255065-a46b-4b4b-b428-839d066055bb 2 Category 138076326 urn:ddi:dk.dst:96b1e342-71cb-4bb9-ade8-8aeaa7f45744:3 dk.dst 96b1e342-71cb-4bb9-ade8-8aeaa7f45744 3 dk.dst 9074b52e-acc3-4df0-9d0e-551262b7d5b6 2 Category 138076327 urn:ddi:dk.dst:4ad6315c-4e9d-4d0f-a057-2400b6096ddf:3 dk.dst 4ad6315c-4e9d-4d0f-a057-2400b6096ddf 3 dk.dst c0f5e963-e5bc-4dbf-a5a1-9b59d5131bdc 2 Category 138076329 urn:ddi:dk.dst:aa358b12-e3f2-4927-bf4b-1b339064c61f:3 dk.dst aa358b12-e3f2-4927-bf4b-1b339064c61f 3 dk.dst 0361279f-40e4-45fd-8324-cff7b0cf5eb2 2 Category 1384 urn:ddi:dk.dst:87ca85cb-9e69-49ef-9e39-bedd73406be1:3 dk.dst 87ca85cb-9e69-49ef-9e39-bedd73406be1 3 dk.dst c951b05a-e638-48a7-b754-ec178b869f0e 2 Category 138476401 urn:ddi:dk.dst:adf2371b-0385-4e37-91c7-582797cca84d:3 dk.dst adf2371b-0385-4e37-91c7-582797cca84d 3 dk.dst f40bcb46-7867-4bdf-9d86-96a76b884fed 2 Category 138476402 urn:ddi:dk.dst:f0fbcce2-b054-4433-87ac-180e10cd6637:3 dk.dst f0fbcce2-b054-4433-87ac-180e10cd6637 3 dk.dst f8eb7b94-e632-4f25-8c9a-553ee3fa8f3d 2 Category 138476403 urn:ddi:dk.dst:a79aaadd-001a-47e8-a044-f6695eea035e:3 dk.dst a79aaadd-001a-47e8-a044-f6695eea035e 3 dk.dst 27d65ad1-3df6-4d97-a968-2e976e07bab5 2 Category 138476501 urn:ddi:dk.dst:4d9b4c2b-2b06-4234-9f55-ded383d33462:3 dk.dst 4d9b4c2b-2b06-4234-9f55-ded383d33462 3 dk.dst 99684757-a4ba-49a8-921b-d4fc2c6fdb8c 2 Category 1390 urn:ddi:dk.dst:a91d2bd4-23f7-42ac-b186-5cf30c0b42ee:3 dk.dst a91d2bd4-23f7-42ac-b186-5cf30c0b42ee 3 dk.dst a548c188-21a3-40cb-bf57-c5ae2fa2e0a9 2 Category 139077111 urn:ddi:dk.dst:5e25d320-983e-4ae7-927e-c330a201a1e6:3 dk.dst 5e25d320-983e-4ae7-927e-c330a201a1e6 3 dk.dst fd556d00-1250-4466-bce3-5fa93f29f273 2 Category 139077112 urn:ddi:dk.dst:3ad4d3ee-ade3-48d7-86f8-38bdcc64ee94:3 dk.dst 3ad4d3ee-ade3-48d7-86f8-38bdcc64ee94 3 dk.dst ae986364-4566-45e7-948c-18ab5575da78 2 Category 139077113 urn:ddi:dk.dst:8768b3ed-8564-4c83-abdb-b015c3866609:3 dk.dst 8768b3ed-8564-4c83-abdb-b015c3866609 3 dk.dst 0f8fece8-d2ae-4ab1-adf7-7b1ef93e6d73 2 Category 139077114 urn:ddi:dk.dst:aae08b45-b991-4f86-b4b7-c1d7ce33a922:3 dk.dst aae08b45-b991-4f86-b4b7-c1d7ce33a922 3 dk.dst 0825f2d9-d774-4717-8c4b-73e92d0a2e85 2 Category 139077115 urn:ddi:dk.dst:6a626525-8bd3-48a0-8a68-450ea92b83a1:3 dk.dst 6a626525-8bd3-48a0-8a68-450ea92b83a1 3 dk.dst 5ca07bc3-b988-4d6c-a381-b6d3dedd441a 2 Category 139077116 urn:ddi:dk.dst:4202a5d8-b1b7-4321-86ce-4f0e47a0827c:3 dk.dst 4202a5d8-b1b7-4321-86ce-4f0e47a0827c 3 dk.dst 5c2f7f36-63f7-414f-9676-06746a329144 2 Category 139077117 urn:ddi:dk.dst:8cd73521-fc67-4d63-89dd-afab044a12a2:3 dk.dst 8cd73521-fc67-4d63-89dd-afab044a12a2 3 dk.dst 3a6a0c4c-1bea-42de-a070-28c1316ccf90 2 Category 139077118 urn:ddi:dk.dst:c347ac62-06e4-47d1-a07a-3b4ae59350e1:3 dk.dst c347ac62-06e4-47d1-a07a-3b4ae59350e1 3 dk.dst 3d52c025-2640-44e1-818f-9392aedc2e4c 2 Category 139077119 urn:ddi:dk.dst:8dc005d7-302b-46b5-a7f5-94d7e881763c:3 dk.dst 8dc005d7-302b-46b5-a7f5-94d7e881763c 3 dk.dst 3ceb66af-3851-4680-97ee-3b1500ebe096 2 Category 139077121 urn:ddi:dk.dst:b78b268b-ac76-4c86-8389-4689547e363f:3 dk.dst b78b268b-ac76-4c86-8389-4689547e363f 3 dk.dst d06b6d84-1434-4aa2-94f1-0f3f6abc201c 2 Category 1394 urn:ddi:dk.dst:bcba2a88-dca9-4fbb-b57e-8f27cd3c2242:3 dk.dst bcba2a88-dca9-4fbb-b57e-8f27cd3c2242 3 dk.dst c0f3268d-64f6-48a3-a714-a836a7fee8c3 2 Category 139477694 urn:ddi:dk.dst:28c943e1-a03d-4e72-a4f7-8e0d7e4b78b2:3 dk.dst 28c943e1-a03d-4e72-a4f7-8e0d7e4b78b2 3 dk.dst 7a7fbdf2-5bd7-4609-b1b5-c143155b2ede 2 Category 1398 urn:ddi:dk.dst:7c0cca57-680e-4cfb-90bf-4e9b661592b2:3 dk.dst 7c0cca57-680e-4cfb-90bf-4e9b661592b2 3 dk.dst 938ce760-e90a-459a-beb6-d012794d634c 2 Category 139877141 urn:ddi:dk.dst:c2823fff-e17f-403a-b3f0-b191793d1acc:3 dk.dst c2823fff-e17f-403a-b3f0-b191793d1acc 3 dk.dst c71723f2-ef6c-407e-91d1-2fe079ae6776 2 Category 139877512 urn:ddi:dk.dst:83428ccf-e2a7-492a-a736-9282940f42ea:3 dk.dst 83428ccf-e2a7-492a-a736-9282940f42ea 3 dk.dst 26431643-9864-4e65-868f-c611a10d7f41 2 Category 139877611 urn:ddi:dk.dst:0b20c38e-2d79-4e2f-8efd-16a70e7fcc8f:3 dk.dst 0b20c38e-2d79-4e2f-8efd-16a70e7fcc8f 3 dk.dst 0826056d-7dd3-4448-ba27-7a6d72289c00 2 Category 139877612 urn:ddi:dk.dst:74214662-3b28-4efe-ba0a-6fafea2ec5ca:3 dk.dst 74214662-3b28-4efe-ba0a-6fafea2ec5ca 3 dk.dst c55669f2-e5e3-4683-aed0-bf8ff40c703c 2 Category 139877621 urn:ddi:dk.dst:f7c930be-d94f-4c28-a579-ccb8a7c3b090:3 dk.dst f7c930be-d94f-4c28-a579-ccb8a7c3b090 3 dk.dst 2b5ba564-1280-4e3e-8dac-e079a7ad2685 2 Category 139877622 urn:ddi:dk.dst:4512ac40-ccf4-4384-bbeb-905b316a6d1d:3 dk.dst 4512ac40-ccf4-4384-bbeb-905b316a6d1d 3 dk.dst e1484379-b650-4f67-a8ed-f3fbc95c6f46 2 Category 139877624 urn:ddi:dk.dst:c8d66afa-4c8a-4bc9-80ef-b69ac994f8c0:3 dk.dst c8d66afa-4c8a-4bc9-80ef-b69ac994f8c0 3 dk.dst 6e134d09-3832-416d-b41e-f3df46f5b2b4 2 Category 139877625 urn:ddi:dk.dst:601127de-2d1c-42c7-9909-43aabf093612:3 dk.dst 601127de-2d1c-42c7-9909-43aabf093612 3 dk.dst 553f4298-82aa-4815-8a16-9f2f4ccc08bc 2 Category 139877631 urn:ddi:dk.dst:d63b3ec2-0ea3-4bef-a9c3-4647a19e73f7:3 dk.dst d63b3ec2-0ea3-4bef-a9c3-4647a19e73f7 3 dk.dst db81e2fa-f19d-4b1c-9eb5-ad5e3e1bb173 2 Category 139877641 urn:ddi:dk.dst:8a03ffb6-0871-4c6c-86e2-6708eb742586:3 dk.dst 8a03ffb6-0871-4c6c-86e2-6708eb742586 3 dk.dst a3c4e2a3-107a-4096-9125-ac0950a0a798 2 Category 139877643 urn:ddi:dk.dst:5a8d2406-ab60-486d-b331-3a2d1b9c076d:3 dk.dst 5a8d2406-ab60-486d-b331-3a2d1b9c076d 3 dk.dst 4bab0be2-b871-41a2-b2b2-a65cd1d00469 2 Category 139877645 urn:ddi:dk.dst:9d51cc16-448d-4364-9005-b2e940c51010:3 dk.dst 9d51cc16-448d-4364-9005-b2e940c51010 3 dk.dst cfdd0d9b-19fa-47d5-8d48-cb46d7d371a9 2 Category 139877647 urn:ddi:dk.dst:c31c55d2-d383-4efd-a10b-f69572de86b7:3 dk.dst c31c55d2-d383-4efd-a10b-f69572de86b7 3 dk.dst f0de25d2-10b7-4375-979e-42ea8d7d2792 2 Category 139877651 urn:ddi:dk.dst:1109edd6-0bdf-43ef-a68b-369176b0925b:3 dk.dst 1109edd6-0bdf-43ef-a68b-369176b0925b 3 dk.dst 1ac21e30-5738-47cb-b41a-8d4d55d07b38 2 Category 139877655 urn:ddi:dk.dst:91778b59-5975-4e66-a883-bb3f06c79dd7:3 dk.dst 91778b59-5975-4e66-a883-bb3f06c79dd7 3 dk.dst 05bba5fb-3664-458b-9f70-d9fc4ac84bc2 2 Category 139877656 urn:ddi:dk.dst:5dbe78c5-ab20-4c1a-a643-87aeabc7e93e:3 dk.dst 5dbe78c5-ab20-4c1a-a643-87aeabc7e93e 3 dk.dst a604a122-5a86-49d0-b3de-ff79c73dd31e 2 Category 139877657 urn:ddi:dk.dst:35d48e77-8f7d-4591-ad68-b71f8c2c70d8:3 dk.dst 35d48e77-8f7d-4591-ad68-b71f8c2c70d8 3 dk.dst c0721cba-8b88-414e-9a7c-3708265bda24 2 Category 139877658 urn:ddi:dk.dst:98f704bf-b68e-42df-931a-7d5c91aa825b:3 dk.dst 98f704bf-b68e-42df-931a-7d5c91aa825b 3 dk.dst 85cfbd58-a366-4ec1-9c24-651f43b0d5c8 2 Category 139877659 urn:ddi:dk.dst:0af88a13-073c-47f6-975b-c769935f1aa6:3 dk.dst 0af88a13-073c-47f6-975b-c769935f1aa6 3 dk.dst cee578ee-247e-4b11-9e20-715c03daad97 2 Category 139877660 urn:ddi:dk.dst:06ac8c93-24cd-4f76-a8de-fcae0d02c3fb:3 dk.dst 06ac8c93-24cd-4f76-a8de-fcae0d02c3fb 3 dk.dst a096af3f-1ec4-4521-b852-354f75b662fc 2 Category 139877661 urn:ddi:dk.dst:dde2d0d7-22d2-4498-a7c1-e7eb40a6fa87:3 dk.dst dde2d0d7-22d2-4498-a7c1-e7eb40a6fa87 3 dk.dst 72e3728b-5567-48e7-8c60-d01e31640f52 2 Category 139877671 urn:ddi:dk.dst:97048647-5a4b-4b84-bacd-56d8e8aa0f1e:3 dk.dst 97048647-5a4b-4b84-bacd-56d8e8aa0f1e 3 dk.dst 72b7a23a-4bf1-4e8d-a47a-dfcffd8eb819 2 Category 139877675 urn:ddi:dk.dst:7f9635d9-c288-4960-a9c1-36fa4ed45e2b:3 dk.dst 7f9635d9-c288-4960-a9c1-36fa4ed45e2b 3 dk.dst 207f2482-ed93-4893-be82-b1319bd80b27 2 Category 139877681 urn:ddi:dk.dst:f19f4208-cc04-4baf-9ccb-c38e46af0e52:3 dk.dst f19f4208-cc04-4baf-9ccb-c38e46af0e52 3 dk.dst 6fb1b8f9-b8ca-4934-aefe-d6b2aebff61c 2 Category 139877685 urn:ddi:dk.dst:08e2d3f6-fce2-4f93-8d8a-04d4470a74e9:3 dk.dst 08e2d3f6-fce2-4f93-8d8a-04d4470a74e9 3 dk.dst 1da62a03-52c9-4ed1-8b3f-536525d42e4f 2 Category 139877686 urn:ddi:dk.dst:4dd5a79d-2917-4a80-a654-9c1284b7986f:3 dk.dst 4dd5a79d-2917-4a80-a654-9c1284b7986f 3 dk.dst 89d09e10-f6e6-4920-9dac-13b680d45cce 2 Category 139877691 urn:ddi:dk.dst:40a1736e-3a96-41ae-985a-d27b7a40e2b0:3 dk.dst 40a1736e-3a96-41ae-985a-d27b7a40e2b0 3 dk.dst 63df017e-8297-49ee-bdc0-57005a9851c3 2 Category 139877697 urn:ddi:dk.dst:79dde119-c9db-4c4f-820d-6de8fd4087aa:3 dk.dst 79dde119-c9db-4c4f-820d-6de8fd4087aa 3 dk.dst 52ff46b3-633c-4769-be81-4606a3dc1aec 2 Category 139877698 urn:ddi:dk.dst:28496956-beb5-4fde-bab6-862c3fc5beeb:3 dk.dst 28496956-beb5-4fde-bab6-862c3fc5beeb 3 dk.dst 9967e8a2-4f3a-4f1f-a57e-0ff818c251cd 2 Category 14 urn:ddi:dk.dst:b483cdd5-ac3b-4b45-8507-d5cdde20a789:3 dk.dst b483cdd5-ac3b-4b45-8507-d5cdde20a789 3 dk.dst 1d48a96e-6b43-4046-9a06-6f577e734368 2 Category 1410 urn:ddi:dk.dst:f217e448-9107-4647-a2b8-2651c61c2a73:3 dk.dst f217e448-9107-4647-a2b8-2651c61c2a73 3 dk.dst af80672c-c5a1-4e05-b039-5b61c1f4a87f 2 Category 141070111 urn:ddi:dk.dst:590dbad4-8d50-4534-848d-bfd0bcc2fe1b:3 dk.dst 590dbad4-8d50-4534-848d-bfd0bcc2fe1b 3 dk.dst ca87aac1-bdf4-4eaa-960e-5c4f2ffb3182 2 Category 141070115 urn:ddi:dk.dst:86985dca-2993-40db-978b-e92e00973387:3 dk.dst 86985dca-2993-40db-978b-e92e00973387 3 dk.dst 4170c1c1-2160-4e68-9c31-1b55062df11e 2 Category 141070121 urn:ddi:dk.dst:8e27f935-6bd9-4cf3-8526-4df8e866e4e5:3 dk.dst 8e27f935-6bd9-4cf3-8526-4df8e866e4e5 3 dk.dst 7b275852-58a4-4a10-b263-0757517a8455 2 Category 141070125 urn:ddi:dk.dst:a2501e77-9036-49a8-a46f-c408fefdace0:3 dk.dst a2501e77-9036-49a8-a46f-c408fefdace0 3 dk.dst c614c742-fcc9-4339-8c2c-e89242112353 2 Category 141070126 urn:ddi:dk.dst:71b8d232-f7cf-4dfd-a072-3c7873d48877:3 dk.dst 71b8d232-f7cf-4dfd-a072-3c7873d48877 3 dk.dst 41b56634-fad0-4dc7-bf2b-2a5a717e656c 2 Category 141070127 urn:ddi:dk.dst:c57cc6ae-0b10-4211-9e4a-740b19d2c00b:3 dk.dst c57cc6ae-0b10-4211-9e4a-740b19d2c00b 3 dk.dst 1c55127a-78a3-42e5-ace3-3ee9685c5a75 2 Category 141070131 urn:ddi:dk.dst:82cbb2bf-b73c-4016-908d-f108408db204:3 dk.dst 82cbb2bf-b73c-4016-908d-f108408db204 3 dk.dst da1e74d9-91ee-45eb-9e96-d25494f15f14 2 Category 141070141 urn:ddi:dk.dst:21afd098-b235-4b00-abf9-70e5469c209a:3 dk.dst 21afd098-b235-4b00-abf9-70e5469c209a 3 dk.dst add9cdf6-4dd1-465c-991f-314e29188921 2 Category 141070151 urn:ddi:dk.dst:cf6bdc05-ce2b-48b6-b59c-720cb4f35bbb:3 dk.dst cf6bdc05-ce2b-48b6-b59c-720cb4f35bbb 3 dk.dst 21acab6b-e4d9-4f44-879b-3da4906ffe94 2 Category 141070161 urn:ddi:dk.dst:469c0761-b676-4640-895f-da835cc7bcb6:3 dk.dst 469c0761-b676-4640-895f-da835cc7bcb6 3 dk.dst 150c4411-36f5-42d5-8420-2ba31393fb5d 2 Category 141070163 urn:ddi:dk.dst:f39a7ff5-c8d9-47c7-bad3-0b4866203daa:3 dk.dst f39a7ff5-c8d9-47c7-bad3-0b4866203daa 3 dk.dst 672b6b1d-80a1-4aa1-9af6-c05d41a80a88 2 Category 141070165 urn:ddi:dk.dst:132f9f73-77ae-40e1-bd1d-a87a1bb21224:3 dk.dst 132f9f73-77ae-40e1-bd1d-a87a1bb21224 3 dk.dst dc2daa2c-bef6-417a-afd9-b8cf01765a2d 2 Category 141070171 urn:ddi:dk.dst:983fe9d3-df64-49a4-a4e9-fa74d294c11e:3 dk.dst 983fe9d3-df64-49a4-a4e9-fa74d294c11e 3 dk.dst 0d37ffea-87ca-4bea-a76d-9d9a594c9601 2 Category 141070173 urn:ddi:dk.dst:13840a6b-a770-4bea-ac31-e268b8566a67:3 dk.dst 13840a6b-a770-4bea-ac31-e268b8566a67 3 dk.dst f15351e7-f300-4296-8de0-687ce942c3b4 2 Category 141070175 urn:ddi:dk.dst:6a4637a1-b4ef-467a-8bcc-ed4f6033e53b:3 dk.dst 6a4637a1-b4ef-467a-8bcc-ed4f6033e53b 3 dk.dst 51e845e0-cbb0-4a8c-986f-a0018254e3b2 2 Category 141070181 urn:ddi:dk.dst:56d6f258-57f1-4df0-a688-b62fb63cd568:3 dk.dst 56d6f258-57f1-4df0-a688-b62fb63cd568 3 dk.dst 9ac08d15-1702-4aff-bcd4-111533f71db6 2 Category 141070185 urn:ddi:dk.dst:6dd483f8-a630-4551-9762-3899438ca435:3 dk.dst 6dd483f8-a630-4551-9762-3899438ca435 3 dk.dst 28de9d24-fc7a-4cf8-9a1e-21f35c73cd9e 2 Category 141070187 urn:ddi:dk.dst:d3b81351-97e8-4d02-96f0-61e60b5baa40:3 dk.dst d3b81351-97e8-4d02-96f0-61e60b5baa40 3 dk.dst 004d3cca-6ed5-4279-81b2-645d22d73d2c 2 Category 141070191 urn:ddi:dk.dst:0086fdc1-06a9-4730-b563-d1afd1887231:3 dk.dst 0086fdc1-06a9-4730-b563-d1afd1887231 3 dk.dst f74968ab-9ed8-4053-b390-b96e836e8e7a 2 Category 141070194 urn:ddi:dk.dst:d58a77c3-a55e-4b69-a7f2-c21327059b87:3 dk.dst d58a77c3-a55e-4b69-a7f2-c21327059b87 3 dk.dst 48e863a3-c361-4f91-8321-5184b446fc01 2 Category 141070211 urn:ddi:dk.dst:bc17bb66-fd39-4c50-9f97-0508a6368f40:3 dk.dst bc17bb66-fd39-4c50-9f97-0508a6368f40 3 dk.dst 2e772f77-e806-4ff1-a322-e552950b5c85 2 Category 141070221 urn:ddi:dk.dst:0a1ffed1-9a4d-44a5-92e0-a5d02753be82:3 dk.dst 0a1ffed1-9a4d-44a5-92e0-a5d02753be82 3 dk.dst 41c4ff7a-0a40-488a-9322-9a5d9951631b 2 Category 141070231 urn:ddi:dk.dst:61ee1ed9-f64b-4733-a78d-c823feaa0189:3 dk.dst 61ee1ed9-f64b-4733-a78d-c823feaa0189 3 dk.dst 9764e60f-48d5-4962-bee4-434154f497da 2 Category 141070241 urn:ddi:dk.dst:bf942b7d-9c41-4039-a846-9be43b843791:3 dk.dst bf942b7d-9c41-4039-a846-9be43b843791 3 dk.dst 838aaf46-8fe6-4900-8d9d-569358dad032 2 Category 141070242 urn:ddi:dk.dst:ad97e0ce-d9ad-4bb5-b36b-c21d88317e3e:3 dk.dst ad97e0ce-d9ad-4bb5-b36b-c21d88317e3e 3 dk.dst f41174c6-a6f2-48f1-9220-3ef139b2f6ac 2 Category 141070243 urn:ddi:dk.dst:5a8a0c18-46af-4378-bb29-5c3df65d8830:3 dk.dst 5a8a0c18-46af-4378-bb29-5c3df65d8830 3 dk.dst 2764b286-5a0a-4603-ba55-9041e0c578fc 2 Category 141070244 urn:ddi:dk.dst:e6ff3532-cc65-41cb-b5c9-0be5caa5b0bb:3 dk.dst e6ff3532-cc65-41cb-b5c9-0be5caa5b0bb 3 dk.dst 23e4581d-d0d1-4a9e-97e5-35f09cf5fd72 2 Category 141070245 urn:ddi:dk.dst:5c14056c-d0b1-4f9e-a47f-f8afd4205bac:3 dk.dst 5c14056c-d0b1-4f9e-a47f-f8afd4205bac 3 dk.dst d26a7df5-3c57-4df4-9c26-ba18e6870d19 2 Category 141070246 urn:ddi:dk.dst:64523320-6744-4335-8a35-8d7d7091d8c4:3 dk.dst 64523320-6744-4335-8a35-8d7d7091d8c4 3 dk.dst 5564303c-c087-40c5-96fd-96c0c1f3b156 2 Category 141070247 urn:ddi:dk.dst:92e9c1cf-ab2a-4cee-8a99-f9ddf31ac9de:3 dk.dst 92e9c1cf-ab2a-4cee-8a99-f9ddf31ac9de 3 dk.dst e0db858b-95a3-4324-94af-3ec5b62cf610 2 Category 141070248 urn:ddi:dk.dst:584a56c3-b1ce-493e-a559-fbeda141c547:3 dk.dst 584a56c3-b1ce-493e-a559-fbeda141c547 3 dk.dst 5340062d-c604-46f5-b5b6-34dbe98729b3 2 Category 141070249 urn:ddi:dk.dst:942dce99-802c-4a71-9184-9a74a3798134:3 dk.dst 942dce99-802c-4a71-9184-9a74a3798134 3 dk.dst 25c28016-fa0c-446e-b132-3f72557e8f85 2 Category 141070251 urn:ddi:dk.dst:2b6dfd6d-820f-4344-bb4b-4942639dd739:3 dk.dst 2b6dfd6d-820f-4344-bb4b-4942639dd739 3 dk.dst d1e380cb-f53a-43fd-90f2-8fc28c7ad2eb 2 Category 141070261 urn:ddi:dk.dst:93ca1605-14f4-41c9-8260-71cce4b6183b:3 dk.dst 93ca1605-14f4-41c9-8260-71cce4b6183b 3 dk.dst 290470c8-bf62-49cb-af91-a583af55c18b 2 Category 141070271 urn:ddi:dk.dst:5e0f1430-3e24-4551-b31f-448306262df3:3 dk.dst 5e0f1430-3e24-4551-b31f-448306262df3 3 dk.dst 6aa359a2-9a89-4fe1-a305-7b2bbd848931 2 Category 141070281 urn:ddi:dk.dst:3d6ec5ab-8dc1-4e62-970a-3ecbc24793e0:3 dk.dst 3d6ec5ab-8dc1-4e62-970a-3ecbc24793e0 3 dk.dst 08e9d4ac-386c-4046-9081-807bf7eac7cb 2 Category 141070291 urn:ddi:dk.dst:2b82bf22-14b3-40d5-ae6b-fd48dd489c1a:3 dk.dst 2b82bf22-14b3-40d5-ae6b-fd48dd489c1a 3 dk.dst ba453b7f-d013-452b-a499-b14877992eb1 2 Category 141070292 urn:ddi:dk.dst:fea8a65f-b37a-4904-b6eb-f89a967cbb8f:3 dk.dst fea8a65f-b37a-4904-b6eb-f89a967cbb8f 3 dk.dst bf2a82eb-7771-4ed0-91de-56ba473b261b 2 Category 141070293 urn:ddi:dk.dst:fe43a18f-e313-4399-9112-53d5ca75c7c3:3 dk.dst fe43a18f-e313-4399-9112-53d5ca75c7c3 3 dk.dst fa26e953-0269-4b5f-9fbe-d45d360ac1ce 2 Category 141070294 urn:ddi:dk.dst:03e52f2d-4c94-4285-88fd-fb2e5749b351:3 dk.dst 03e52f2d-4c94-4285-88fd-fb2e5749b351 3 dk.dst 4f78e97d-63fe-4969-a16d-441632bcf9f1 2 Category 141070295 urn:ddi:dk.dst:004d7181-f466-442e-97c2-609dfa34795e:3 dk.dst 004d7181-f466-442e-97c2-609dfa34795e 3 dk.dst f9df244a-5477-41cc-8fdb-fb55bd8fe80d 2 Category 141070296 urn:ddi:dk.dst:d2f58c24-014d-417d-923d-d8c47f741f24:3 dk.dst d2f58c24-014d-417d-923d-d8c47f741f24 3 dk.dst dca9d198-58d0-42df-918c-fb2769d85c12 2 Category 141070297 urn:ddi:dk.dst:ba8f2045-79e3-4d64-9a61-681e61ebdb65:3 dk.dst ba8f2045-79e3-4d64-9a61-681e61ebdb65 3 dk.dst 986c6f81-deae-4e46-8ede-e7d34ecbd3b6 2 Category 141070298 urn:ddi:dk.dst:1abf19d6-fbf9-4e76-bbad-dc156ff3c0ec:3 dk.dst 1abf19d6-fbf9-4e76-bbad-dc156ff3c0ec 3 dk.dst a7a1a333-9ede-4ab0-9ffa-0c0025c6911f 2 Category 141070318 urn:ddi:dk.dst:84518480-49c2-4cba-b0d9-9fd53f694130:3 dk.dst 84518480-49c2-4cba-b0d9-9fd53f694130 3 dk.dst f4a8df8a-c1da-4334-8fce-7b5fc1ce72f2 2 Category 141070321 urn:ddi:dk.dst:73308c22-339f-47a7-a3d8-58a292ae3b0c:3 dk.dst 73308c22-339f-47a7-a3d8-58a292ae3b0c 3 dk.dst 93d1bd7a-a309-456f-8f74-0535d35164b9 2 Category 141070322 urn:ddi:dk.dst:d0caf009-68cf-458a-ad82-ce4db5301025:3 dk.dst d0caf009-68cf-458a-ad82-ce4db5301025 3 dk.dst 78c58979-a96c-4a96-aa5d-153f7b5c5859 2 Category 141070331 urn:ddi:dk.dst:12635bcf-1b8e-45d7-879d-1b8186fefaf0:3 dk.dst 12635bcf-1b8e-45d7-879d-1b8186fefaf0 3 dk.dst 060b499d-3e51-4209-866a-02aaddc96f1f 2 Category 141070332 urn:ddi:dk.dst:349d8e5a-7c72-4f34-983a-3ee1c39d3935:3 dk.dst 349d8e5a-7c72-4f34-983a-3ee1c39d3935 3 dk.dst 38e674e7-26d9-4b0c-a70c-28b1a936bddd 2 Category 141070335 urn:ddi:dk.dst:6bd0c431-4385-4dd7-80f4-10063350c88d:3 dk.dst 6bd0c431-4385-4dd7-80f4-10063350c88d 3 dk.dst c0f874ad-a0fd-42c7-b5b6-4842cfd2afbe 2 Category 141070336 urn:ddi:dk.dst:b1545543-807d-43a1-8eda-3d8bec8c6432:3 dk.dst b1545543-807d-43a1-8eda-3d8bec8c6432 3 dk.dst a1d57add-c20a-41aa-a5e7-1797c124936f 2 Category 141070337 urn:ddi:dk.dst:3f1565c3-0f8e-403d-89ed-504b8e31aca3:3 dk.dst 3f1565c3-0f8e-403d-89ed-504b8e31aca3 3 dk.dst cd55a01c-17d5-49fd-a4ea-11b4d71912c1 2 Category 141070338 urn:ddi:dk.dst:9ad90414-9a86-409c-a376-1fe94f7c1a0f:3 dk.dst 9ad90414-9a86-409c-a376-1fe94f7c1a0f 3 dk.dst d26a1339-a6b6-4773-99ea-50b619972423 2 Category 141070339 urn:ddi:dk.dst:5e5bccdc-884a-421e-abdc-da2e93d3b52a:3 dk.dst 5e5bccdc-884a-421e-abdc-da2e93d3b52a 3 dk.dst 36c73533-19ee-4290-b95e-6861f5992dae 2 Category 141070340 urn:ddi:dk.dst:5cd196b0-9877-4352-96fd-fd3ba5270fdc:3 dk.dst 5cd196b0-9877-4352-96fd-fd3ba5270fdc 3 dk.dst 7290dd31-4ad9-405a-b237-b18cb8864ffc 2 Category 141070341 urn:ddi:dk.dst:b5e285eb-d952-42a7-9176-b3760bbd4ad2:3 dk.dst b5e285eb-d952-42a7-9176-b3760bbd4ad2 3 dk.dst ca5b32b5-b489-493b-b211-e3887fb108c6 2 Category 141070342 urn:ddi:dk.dst:440e9fc1-7378-4cc5-927c-a3ac3181673d:3 dk.dst 440e9fc1-7378-4cc5-927c-a3ac3181673d 3 dk.dst 4c22ae3d-40d0-4c18-b7eb-64bc68a29c2d 2 Category 141070343 urn:ddi:dk.dst:7e137ed5-a9a9-40f8-8f53-1c6637f0b9d3:3 dk.dst 7e137ed5-a9a9-40f8-8f53-1c6637f0b9d3 3 dk.dst bebf17e2-3aec-4f07-9758-0b4a8e67177a 2 Category 141070344 urn:ddi:dk.dst:f77c4b18-315f-4773-af5d-ddffa307a24b:3 dk.dst f77c4b18-315f-4773-af5d-ddffa307a24b 3 dk.dst c06e150e-0e40-437e-8945-0a5c16fb1a1a 2 Category 141070345 urn:ddi:dk.dst:e1f72a72-0070-4830-bf5f-f81e6dd99add:3 dk.dst e1f72a72-0070-4830-bf5f-f81e6dd99add 3 dk.dst 973ba270-299c-4cbd-bb05-88c12ef17a3a 2 Category 141070351 urn:ddi:dk.dst:ca36fbb9-7e40-4abb-ad49-457c37f54939:3 dk.dst ca36fbb9-7e40-4abb-ad49-457c37f54939 3 dk.dst 6e0d7710-6cd1-4900-a1ab-0ee455d8e56c 2 Category 141070352 urn:ddi:dk.dst:b08f9764-5cf4-43d4-b8cd-eb0c3ee7328c:3 dk.dst b08f9764-5cf4-43d4-b8cd-eb0c3ee7328c 3 dk.dst 00cea8ae-44ab-464c-9bb4-4c5c05240bfc 2 Category 141070361 urn:ddi:dk.dst:11cae027-13c8-4ed8-a5f0-87e5fe321f4d:3 dk.dst 11cae027-13c8-4ed8-a5f0-87e5fe321f4d 3 dk.dst 8f811684-ca54-4dd3-bb28-765a4ac2b904 2 Category 141070365 urn:ddi:dk.dst:7e286d77-faf3-41e6-bc97-badb89e2ffd6:3 dk.dst 7e286d77-faf3-41e6-bc97-badb89e2ffd6 3 dk.dst f69b2b1f-5e04-4135-b999-9cacae63d4eb 2 Category 141070371 urn:ddi:dk.dst:2085692d-9b6e-4a7a-89cc-1517428b2ca9:3 dk.dst 2085692d-9b6e-4a7a-89cc-1517428b2ca9 3 dk.dst 86f142a4-9a4a-4635-93fe-49fd52b713fb 2 Category 141070375 urn:ddi:dk.dst:1e64c223-37af-4bd0-ad5b-a4671d6ea8ac:3 dk.dst 1e64c223-37af-4bd0-ad5b-a4671d6ea8ac 3 dk.dst 84d83daf-0e79-4f4a-9108-aa6c8a4e2a2a 2 Category 141070376 urn:ddi:dk.dst:8884d5d6-61ba-4982-8948-506928c75233:3 dk.dst 8884d5d6-61ba-4982-8948-506928c75233 3 dk.dst 3727dc17-d47f-4225-b4ef-5c2d6b90e8cf 2 Category 141070379 urn:ddi:dk.dst:58d025c5-3bb6-4147-b002-5714a3cf604d:3 dk.dst 58d025c5-3bb6-4147-b002-5714a3cf604d 3 dk.dst 348d648a-2ce2-4561-83e6-9c957d53682a 2 Category 141070380 urn:ddi:dk.dst:636aa98b-bf45-42fb-bb79-6801787814f5:3 dk.dst 636aa98b-bf45-42fb-bb79-6801787814f5 3 dk.dst 452d420a-9e98-49f8-82c8-38629b596af0 2 Category 141070381 urn:ddi:dk.dst:de03355b-d711-4b8e-8d8d-3846a8bf3c45:3 dk.dst de03355b-d711-4b8e-8d8d-3846a8bf3c45 3 dk.dst d0c40293-8c20-4587-a650-603eb80125bb 2 Category 141070385 urn:ddi:dk.dst:9a7dd964-149a-4a3d-a5db-6ef27277b14d:3 dk.dst 9a7dd964-149a-4a3d-a5db-6ef27277b14d 3 dk.dst 2fa0a1c1-5e86-4c83-a755-588cc314c73e 2 Category 141070386 urn:ddi:dk.dst:44ffb489-cad6-424d-ad65-1e002099cd47:3 dk.dst 44ffb489-cad6-424d-ad65-1e002099cd47 3 dk.dst b21b31f4-356f-43b9-9832-1cf692076602 2 Category 141070387 urn:ddi:dk.dst:b6b77495-79bf-4e36-aba8-a7c54ff7dbf6:3 dk.dst b6b77495-79bf-4e36-aba8-a7c54ff7dbf6 3 dk.dst a010d3ca-9ad4-49c1-beba-e593f7a593c5 2 Category 141070391 urn:ddi:dk.dst:67e21a25-03c2-49c3-866d-eac35ebd5922:3 dk.dst 67e21a25-03c2-49c3-866d-eac35ebd5922 3 dk.dst 11869db5-97c3-4b51-b77d-cc1ec8b55ec8 2 Category 141070397 urn:ddi:dk.dst:92bcc4a6-b1d9-43d4-9aab-e472b981f838:3 dk.dst 92bcc4a6-b1d9-43d4-9aab-e472b981f838 3 dk.dst d1219c13-ffc5-4426-b5c0-596df465efc7 2 Category 141070415 urn:ddi:dk.dst:3ba44894-75d7-41f6-b766-476241e49f8a:3 dk.dst 3ba44894-75d7-41f6-b766-476241e49f8a 3 dk.dst 18b4ee61-b2b2-442f-862a-00f1cea55f55 2 Category 141070423 urn:ddi:dk.dst:07c6edbc-c440-438e-af00-7a5ce44fb1f3:3 dk.dst 07c6edbc-c440-438e-af00-7a5ce44fb1f3 3 dk.dst 9d69f1eb-53c2-4832-bccd-d1692499aad4 2 Category 141070425 urn:ddi:dk.dst:51cc2862-1e27-48be-ab07-940e214c307b:3 dk.dst 51cc2862-1e27-48be-ab07-940e214c307b 3 dk.dst f551f992-9ec3-4e06-a9c5-ea0ded3f6e02 2 Category 141070428 urn:ddi:dk.dst:08258dad-5dfe-4252-a8c0-49c087974c82:3 dk.dst 08258dad-5dfe-4252-a8c0-49c087974c82 3 dk.dst 2bfb95b8-0230-441b-8c47-2bc846e9ad03 2 Category 141070431 urn:ddi:dk.dst:4eb33eed-5145-4ff7-9a9c-2fb0bec7b5b7:3 dk.dst 4eb33eed-5145-4ff7-9a9c-2fb0bec7b5b7 3 dk.dst 37e2838b-ae3f-4b38-95e7-4ab6a3ddc0cf 2 Category 141070432 urn:ddi:dk.dst:0723bfad-cda3-4c4d-be73-d990d99f9628:3 dk.dst 0723bfad-cda3-4c4d-be73-d990d99f9628 3 dk.dst f0c7a4da-5865-40c8-8346-edd9664e2413 2 Category 141070441 urn:ddi:dk.dst:a7b350be-f90e-4201-9195-3c14f2e417e9:3 dk.dst a7b350be-f90e-4201-9195-3c14f2e417e9 3 dk.dst 66501f21-9009-4a5f-8497-f80bd8079d99 2 Category 141070451 urn:ddi:dk.dst:625223de-fb30-40f5-b3c5-a09f8b9ad36a:3 dk.dst 625223de-fb30-40f5-b3c5-a09f8b9ad36a 3 dk.dst 8d0b0def-2ea0-4023-a4b6-2922fbe0fcfe 2 Category 141070452 urn:ddi:dk.dst:203ec274-fd1d-4c1f-ab1c-349df6d273ce:3 dk.dst 203ec274-fd1d-4c1f-ab1c-349df6d273ce 3 dk.dst 0e83f101-c2b7-4d54-b5e5-8e25ef996ddd 2 Category 141070461 urn:ddi:dk.dst:708d3250-542f-4544-99dc-026191aa71e7:3 dk.dst 708d3250-542f-4544-99dc-026191aa71e7 3 dk.dst 0333bb5b-c12a-4010-8352-b203b61003a8 2 Category 141070463 urn:ddi:dk.dst:faec60ad-6fab-4465-ac7d-b5e35900518f:3 dk.dst faec60ad-6fab-4465-ac7d-b5e35900518f 3 dk.dst 9567e38d-5a93-4bc0-b819-1ddad8a0f989 2 Category 141070471 urn:ddi:dk.dst:11837f95-8f4f-4c14-81e1-8bcfe29c01f6:3 dk.dst 11837f95-8f4f-4c14-81e1-8bcfe29c01f6 3 dk.dst 2e526c41-f7ba-498a-a8e7-176f3c2656c0 2 Category 141070475 urn:ddi:dk.dst:294c9f1a-7243-47ae-9220-fcd83d03e0ac:3 dk.dst 294c9f1a-7243-47ae-9220-fcd83d03e0ac 3 dk.dst 9b6f4360-2245-4181-ab28-c5798393f3b8 2 Category 1415 urn:ddi:dk.dst:55d01897-6a4e-49c9-bddf-71f4b0e818dc:3 dk.dst 55d01897-6a4e-49c9-bddf-71f4b0e818dc 3 dk.dst b83530d3-daf4-42cb-b708-274b6e42aeb6 2 Category 141570511 urn:ddi:dk.dst:7493fc57-5aad-44ad-b84f-4b96ff495d13:3 dk.dst 7493fc57-5aad-44ad-b84f-4b96ff495d13 3 dk.dst 59486985-1268-4904-8e55-70b9282967db 2 Category 141570515 urn:ddi:dk.dst:8a4bed26-e630-497a-b6ef-2b92afbd829a:3 dk.dst 8a4bed26-e630-497a-b6ef-2b92afbd829a 3 dk.dst 99875466-4b94-4f7e-991f-2570e7fd4235 2 Category 141570521 urn:ddi:dk.dst:91368da9-11b8-4bf0-bd2a-c0fcf11f29c3:3 dk.dst 91368da9-11b8-4bf0-bd2a-c0fcf11f29c3 3 dk.dst cd87146f-4fd5-4593-a562-bc5589291118 2 Category 141570524 urn:ddi:dk.dst:48815d7e-eccb-46fb-91ce-930f5518d3e9:3 dk.dst 48815d7e-eccb-46fb-91ce-930f5518d3e9 3 dk.dst f1811348-ac74-4a9d-8bdc-4d00e0fb6607 2 Category 141570527 urn:ddi:dk.dst:e8bcba7b-9f8c-4754-8191-d31a8a4522ee:3 dk.dst e8bcba7b-9f8c-4754-8191-d31a8a4522ee 3 dk.dst 5f42ed27-d29c-4591-b7ff-7073c98c49f3 2 Category 141570531 urn:ddi:dk.dst:652ed57f-2739-4cd3-a176-6fac466e33f8:3 dk.dst 652ed57f-2739-4cd3-a176-6fac466e33f8 3 dk.dst 9a3f5d2d-23bd-4911-be86-d5123dbc54db 2 Category 141570541 urn:ddi:dk.dst:55e6cae1-b5f4-4289-aa32-579b3caac318:3 dk.dst 55e6cae1-b5f4-4289-aa32-579b3caac318 3 dk.dst 9e2fa13a-3583-491e-8dda-8f3afc0376b9 2 Category 141570551 urn:ddi:dk.dst:8fa3f3d2-40eb-4a21-aa7b-b0f930faeb54:3 dk.dst 8fa3f3d2-40eb-4a21-aa7b-b0f930faeb54 3 dk.dst 46ca8e3d-6b5a-48d2-b577-0fe9b794d53e 2 Category 141570561 urn:ddi:dk.dst:9b177216-236e-4c9d-91a8-4cacd2d74909:3 dk.dst 9b177216-236e-4c9d-91a8-4cacd2d74909 3 dk.dst 96e542e2-f7ca-4d2d-8295-da3cfd99781d 2 Category 141570562 urn:ddi:dk.dst:0dc5da70-9de8-44e5-bb66-49b80bf891fa:3 dk.dst 0dc5da70-9de8-44e5-bb66-49b80bf891fa 3 dk.dst 91caf1c9-d236-4c42-bb8b-3147ee8eea76 2 Category 141570571 urn:ddi:dk.dst:401c0a80-bb7a-4be3-becd-d5f8dca4600c:3 dk.dst 401c0a80-bb7a-4be3-becd-d5f8dca4600c 3 dk.dst 6ba70783-df6f-4b9a-880f-35e0efe695d4 2 Category 141570581 urn:ddi:dk.dst:106c49c6-7eee-4e51-9ffa-b593832d0276:3 dk.dst 106c49c6-7eee-4e51-9ffa-b593832d0276 3 dk.dst 2ae000ab-3956-49ad-8303-8ecb2824238e 2 Category 141570585 urn:ddi:dk.dst:d831d911-2960-49ef-a2ed-a6fba9cec7a4:3 dk.dst d831d911-2960-49ef-a2ed-a6fba9cec7a4 3 dk.dst 7902b296-6a9e-471b-8335-aca31811633e 2 Category 141570591 urn:ddi:dk.dst:331a9c0e-5da6-497f-ae08-e030ed897d96:3 dk.dst 331a9c0e-5da6-497f-ae08-e030ed897d96 3 dk.dst d45111d3-22f2-464c-be6f-6cfcb9438343 2 Category 141570595 urn:ddi:dk.dst:164ef2a7-d722-4290-a954-2c509f78a87e:3 dk.dst 164ef2a7-d722-4290-a954-2c509f78a87e 3 dk.dst 3100b567-2533-4673-b8c7-b6ca522d27b2 2 Category 1420 urn:ddi:dk.dst:b2ce9d81-57d7-4fc2-a94a-4ce66b7b287c:3 dk.dst b2ce9d81-57d7-4fc2-a94a-4ce66b7b287c 3 dk.dst 20ea2389-ea6d-4eb6-a0c3-f0f044e31fbc 2 Category 142070611 urn:ddi:dk.dst:cde7bc3d-d07c-40e7-9edd-3c6c2301d8fd:3 dk.dst cde7bc3d-d07c-40e7-9edd-3c6c2301d8fd 3 dk.dst 2d016086-9b92-48e8-b337-fb5306426649 2 Category 142070621 urn:ddi:dk.dst:429640ac-6976-4f6e-b425-83a87493a04a:3 dk.dst 429640ac-6976-4f6e-b425-83a87493a04a 3 dk.dst a085c4ae-f28c-40ad-8eec-130277441c11 2 Category 142070631 urn:ddi:dk.dst:65e77fbe-208a-435d-85ea-d70e4949057c:3 dk.dst 65e77fbe-208a-435d-85ea-d70e4949057c 3 dk.dst bc64c5dc-961e-40d1-89ec-0484e94cb6e1 2 Category 1425 urn:ddi:dk.dst:d73fb061-d70f-4da8-81f1-406959fdaf60:3 dk.dst d73fb061-d70f-4da8-81f1-406959fdaf60 3 dk.dst 8da82934-f12b-48a3-9006-192e05c52d5c 2 Category 142570641 urn:ddi:dk.dst:84893fa4-a532-497b-8d79-68dcf8e17131:3 dk.dst 84893fa4-a532-497b-8d79-68dcf8e17131 3 dk.dst 5285e4c1-0384-4530-ab64-515413dd475a 2 Category 142570651 urn:ddi:dk.dst:8977c440-f344-44c7-b3d4-79a549c78bc1:3 dk.dst 8977c440-f344-44c7-b3d4-79a549c78bc1 3 dk.dst 380e6d0a-91fb-4d18-a97d-bc42143e53c9 2 Category 142570661 urn:ddi:dk.dst:b657dae3-bc7c-4a3b-8d5d-9a46058bde43:3 dk.dst b657dae3-bc7c-4a3b-8d5d-9a46058bde43 3 dk.dst 6259db59-5848-4d92-bcd3-560956490a3b 2 Category 142570671 urn:ddi:dk.dst:56f1e9c4-988c-45b8-8c7f-f5356ed01198:3 dk.dst 56f1e9c4-988c-45b8-8c7f-f5356ed01198 3 dk.dst d337ec07-fb01-4d41-99c2-fd0f3106bd50 2 Category 142570672 urn:ddi:dk.dst:6c5eee3b-fd19-46b5-aac8-9952e9c13d73:3 dk.dst 6c5eee3b-fd19-46b5-aac8-9952e9c13d73 3 dk.dst 8ad77ecf-4c82-423e-be9a-d893af6019ce 2 Category 142570681 urn:ddi:dk.dst:b79cc167-9180-4ad8-aa9c-84f158987819:3 dk.dst b79cc167-9180-4ad8-aa9c-84f158987819 3 dk.dst d02cd49c-a839-4ad6-a632-a193550d735d 2 Category 1430 urn:ddi:dk.dst:3e2d8a66-4005-4b83-8a9e-e5b949c8aa60:3 dk.dst 3e2d8a66-4005-4b83-8a9e-e5b949c8aa60 3 dk.dst 12853501-ba71-40b0-a2a1-eaf74b39eb43 2 Category 143070711 urn:ddi:dk.dst:54d80238-befb-4b0f-84dc-6bec30970164:3 dk.dst 54d80238-befb-4b0f-84dc-6bec30970164 3 dk.dst ec0ebb0b-f510-4b8c-83f0-bc376ac57a0b 2 Category 143070721 urn:ddi:dk.dst:87cd0018-3694-483e-bbc7-65439fbff666:3 dk.dst 87cd0018-3694-483e-bbc7-65439fbff666 3 dk.dst 585c6da1-1b07-41f0-bc58-9a4a527ecf07 2 Category 143070731 urn:ddi:dk.dst:f2a810cc-3e16-47e3-a01c-4bd6b5a4af88:3 dk.dst f2a810cc-3e16-47e3-a01c-4bd6b5a4af88 3 dk.dst 80d4a7c3-0437-46e2-96a6-ac627fe09c33 2 Category 143070741 urn:ddi:dk.dst:a2d917e1-6205-4f1e-bb14-585eacb65b81:3 dk.dst a2d917e1-6205-4f1e-bb14-585eacb65b81 3 dk.dst 34953542-2649-4ed7-b0d5-fdcb0e4d5f10 2 Category 143070745 urn:ddi:dk.dst:c0ec870e-76f0-493e-9398-38b41363735f:3 dk.dst c0ec870e-76f0-493e-9398-38b41363735f 3 dk.dst fa3ff637-cf75-4576-b63a-dd07df8b47e1 2 Category 143070751 urn:ddi:dk.dst:11fbd278-20ab-4742-9bc8-331da7ea1a4c:3 dk.dst 11fbd278-20ab-4742-9bc8-331da7ea1a4c 3 dk.dst 6bb4f3ae-af85-44dd-9d55-d802cb92daf2 2 Category 143070821 urn:ddi:dk.dst:51c9b2b3-2446-4078-b6c1-5ce8729074cb:3 dk.dst 51c9b2b3-2446-4078-b6c1-5ce8729074cb 3 dk.dst a23607a1-8f2f-4cb2-95fa-6bd6327c4deb 2 Category 143070831 urn:ddi:dk.dst:3bdc02c9-8be8-4c56-8689-4f623528c22d:3 dk.dst 3bdc02c9-8be8-4c56-8689-4f623528c22d 3 dk.dst 1382aaf4-551e-4737-b5b0-8b938e92c7cb 2 Category 143070841 urn:ddi:dk.dst:58f97545-1994-480c-802b-209441b9db49:3 dk.dst 58f97545-1994-480c-802b-209441b9db49 3 dk.dst abdb9963-7f72-4cdd-83b6-710ae8754da4 2 Category 143070851 urn:ddi:dk.dst:8b818d66-6e56-4115-85b7-2787e5a55501:3 dk.dst 8b818d66-6e56-4115-85b7-2787e5a55501 3 dk.dst 89268279-55cf-4d45-a734-dff6e414ebef 2 Category 143070861 urn:ddi:dk.dst:34f7562f-3146-449a-9e47-1100c461a2bb:3 dk.dst 34f7562f-3146-449a-9e47-1100c461a2bb 3 dk.dst 03fdb533-7a26-4e55-8845-0e4692d0fbb2 2 Category 143070871 urn:ddi:dk.dst:023737b7-0735-4ece-9f14-6a82ea701598:3 dk.dst 023737b7-0735-4ece-9f14-6a82ea701598 3 dk.dst 6dcf9fcf-c537-4a0e-9877-d012ca63b75e 2 Category 143070881 urn:ddi:dk.dst:183b7fa6-b3ed-489b-af7d-b65a706b1a31:3 dk.dst 183b7fa6-b3ed-489b-af7d-b65a706b1a31 3 dk.dst 18a9c865-41da-4da3-bb4e-270c566280e0 2 Category 1435 urn:ddi:dk.dst:3b473214-675d-430d-8e07-7478626ca36c:3 dk.dst 3b473214-675d-430d-8e07-7478626ca36c 3 dk.dst d0f01957-908b-4646-8e56-f60b86a8e896 2 Category 143571281 urn:ddi:dk.dst:ac0548eb-5d1f-4651-b830-54bc1d50961e:3 dk.dst ac0548eb-5d1f-4651-b830-54bc1d50961e 3 dk.dst e980550c-cc1f-4322-84f6-1f9b7570aa1a 2 Category 143571285 urn:ddi:dk.dst:515c8810-8f21-4174-ae9f-ebd7cdf7647e:3 dk.dst 515c8810-8f21-4174-ae9f-ebd7cdf7647e 3 dk.dst f50a3497-dc31-4622-9615-0da75c23676d 2 Category 143571286 urn:ddi:dk.dst:3fe60f1d-2402-488f-8d14-333b4ebc5d99:3 dk.dst 3fe60f1d-2402-488f-8d14-333b4ebc5d99 3 dk.dst 039f6b7a-95ff-4bfc-b6de-d97e5a203e22 2 Category 143576611 urn:ddi:dk.dst:d2ca5225-831a-4f96-9f54-a254b2985e0d:3 dk.dst d2ca5225-831a-4f96-9f54-a254b2985e0d 3 dk.dst 158c0665-05d3-411c-819f-0193f7c30376 2 Category 143576612 urn:ddi:dk.dst:8c1537bc-183a-4dc4-88ea-29a4fccc1b44:3 dk.dst 8c1537bc-183a-4dc4-88ea-29a4fccc1b44 3 dk.dst a7666431-faa4-44b9-92f7-9064fc08d2f1 2 Category 1440 urn:ddi:dk.dst:c2bddfa1-7a58-4faf-a663-50ff8226cf40:3 dk.dst c2bddfa1-7a58-4faf-a663-50ff8226cf40 3 dk.dst a71d9bb1-b044-4bc3-bbc7-f08d1a830c83 2 Category 144071282 urn:ddi:dk.dst:f646e8a0-eb6c-4a0c-99c7-3a547addba2f:3 dk.dst f646e8a0-eb6c-4a0c-99c7-3a547addba2f 3 dk.dst 5ce477a5-4d27-4846-848d-c7466e45899b 2 Category 144071287 urn:ddi:dk.dst:3ba1590c-7ab5-4330-b60e-7f0d72f82d85:3 dk.dst 3ba1590c-7ab5-4330-b60e-7f0d72f82d85 3 dk.dst 50419700-2c3b-49f8-84b8-c7a743093888 2 Category 1445 urn:ddi:dk.dst:8272491c-5f5a-4dc4-a612-b7306a5f608e:3 dk.dst 8272491c-5f5a-4dc4-a612-b7306a5f608e 3 dk.dst e405fbda-0b02-498a-bc0a-84faca53bd93 2 Category 144571211 urn:ddi:dk.dst:1cdb75ff-eccf-48b4-b5b2-bd1520521d07:3 dk.dst 1cdb75ff-eccf-48b4-b5b2-bd1520521d07 3 dk.dst 596f7589-2318-4d52-8747-a7590039333e 2 Category 144571212 urn:ddi:dk.dst:cd39b5ee-184b-4a9e-855f-896dabe964dc:3 dk.dst cd39b5ee-184b-4a9e-855f-896dabe964dc 3 dk.dst ab7b19fa-deaa-4108-90a7-65a5faf9f9f2 2 Category 144571213 urn:ddi:dk.dst:f0dfc0bb-9f7f-4ebd-a7c1-db818b4a3144:3 dk.dst f0dfc0bb-9f7f-4ebd-a7c1-db818b4a3144 3 dk.dst d162cc94-b779-4537-8f47-88297d9ce34b 2 Category 144571221 urn:ddi:dk.dst:df08d9d7-3e51-41fe-afdf-c3580ece7a5e:3 dk.dst df08d9d7-3e51-41fe-afdf-c3580ece7a5e 3 dk.dst ebb30551-9ee6-47c5-8240-c0577a7e73d5 2 Category 144571224 urn:ddi:dk.dst:9a5d2efa-3727-4b1e-8910-17315b4b2b1c:3 dk.dst 9a5d2efa-3727-4b1e-8910-17315b4b2b1c 3 dk.dst b22f0c71-a569-451b-9a05-b42091f39ac7 2 Category 144571231 urn:ddi:dk.dst:f67087e8-76f5-406c-bdec-4b5722f31c17:3 dk.dst f67087e8-76f5-406c-bdec-4b5722f31c17 3 dk.dst 4ee2b28b-7fa8-4afb-b449-2812625b30f7 2 Category 144571241 urn:ddi:dk.dst:db0ec225-6b86-4480-905e-19cacb261774:3 dk.dst db0ec225-6b86-4480-905e-19cacb261774 3 dk.dst 062ca80f-1380-4e3c-bd38-b1313fb76624 2 Category 144571244 urn:ddi:dk.dst:8f46f7f9-358b-4e80-952a-46b6a9fa5c5e:3 dk.dst 8f46f7f9-358b-4e80-952a-46b6a9fa5c5e 3 dk.dst 6388f215-56c0-421b-9905-7b62dc441810 2 Category 144571251 urn:ddi:dk.dst:daa7d2e8-1650-4f2d-a431-6033ae144b27:3 dk.dst daa7d2e8-1650-4f2d-a431-6033ae144b27 3 dk.dst 9ec6511b-67f1-4b05-bff4-156439a2f83d 2 Category 144571261 urn:ddi:dk.dst:3ba7f6e9-d686-49b3-a1d4-304102c09756:3 dk.dst 3ba7f6e9-d686-49b3-a1d4-304102c09756 3 dk.dst 99274025-71c3-44c3-b3ea-8c5526586ec1 2 Category 144571271 urn:ddi:dk.dst:fee264f4-741e-40ac-9911-51916292eb2f:3 dk.dst fee264f4-741e-40ac-9911-51916292eb2f 3 dk.dst e99783bb-2579-4822-99c3-67418364d12e 2 Category 144571289 urn:ddi:dk.dst:342537f2-de92-4a15-b1ac-55c8c8701c91:3 dk.dst 342537f2-de92-4a15-b1ac-55c8c8701c91 3 dk.dst 5f8da662-d623-4b6a-a90a-92dc37a75172 2 Category 144571290 urn:ddi:dk.dst:5b34445f-ad13-4244-9ff2-d6e0f9471e66:3 dk.dst 5b34445f-ad13-4244-9ff2-d6e0f9471e66 3 dk.dst b38888ca-a21e-4e42-b7a6-73079765b7d1 2 Category 144571291 urn:ddi:dk.dst:cdbf61fc-139a-4ed3-8943-2a05dedf0ee4:3 dk.dst cdbf61fc-139a-4ed3-8943-2a05dedf0ee4 3 dk.dst d8dc3607-05c0-477a-845c-383f6966709a 2 Category 144571292 urn:ddi:dk.dst:b3298759-1371-43c9-91cf-bb912fbb7b35:3 dk.dst b3298759-1371-43c9-91cf-bb912fbb7b35 3 dk.dst 1906f05d-55cd-4338-9a07-1ac46d380228 2 Category 144571293 urn:ddi:dk.dst:6a4add36-5753-4688-8751-bb5dee66f9d0:3 dk.dst 6a4add36-5753-4688-8751-bb5dee66f9d0 3 dk.dst 915a8648-5af3-4072-9d8e-bc4babcb866d 2 Category 144571294 urn:ddi:dk.dst:d678ae61-4cc4-4ae8-945d-817ea5629efd:3 dk.dst d678ae61-4cc4-4ae8-945d-817ea5629efd 3 dk.dst e15986e9-a535-4c32-ab76-44a26eb82762 2 Category 144571295 urn:ddi:dk.dst:f038eb52-df76-40fc-bec3-113e10fa2bbf:3 dk.dst f038eb52-df76-40fc-bec3-113e10fa2bbf 3 dk.dst 0f954b19-dcb5-4116-8c0d-e55fd9a144a6 2 Category 144571296 urn:ddi:dk.dst:75231928-204a-41eb-8520-f1101b0a4d12:3 dk.dst 75231928-204a-41eb-8520-f1101b0a4d12 3 dk.dst 174fe3ff-ca7f-48ab-ad21-96baa59fa043 2 Category 144571297 urn:ddi:dk.dst:654a074d-ef53-4274-bf68-d6af6a735b32:3 dk.dst 654a074d-ef53-4274-bf68-d6af6a735b32 3 dk.dst 5fb010a6-4e6e-48a3-84c6-f0db7c3d7264 2 Category 144571298 urn:ddi:dk.dst:947398ce-6dd3-4d59-bdaa-e62ce0ab887b:3 dk.dst 947398ce-6dd3-4d59-bdaa-e62ce0ab887b 3 dk.dst 76f372bd-9824-48de-a962-9ea1a1965bb6 2 Category 144571311 urn:ddi:dk.dst:b4d66b7a-7086-4761-b7fe-9afef16004b4:3 dk.dst b4d66b7a-7086-4761-b7fe-9afef16004b4 3 dk.dst aed9b11d-46ac-41a8-89e4-69fdb702c88d 2 Category 144571321 urn:ddi:dk.dst:de967e73-b70a-4162-a034-4cebcb51a9fa:3 dk.dst de967e73-b70a-4162-a034-4cebcb51a9fa 3 dk.dst b2a099d6-8fa8-4515-955c-bb49636ea9c1 2 Category 144571331 urn:ddi:dk.dst:a6388c14-e0a4-4c2f-9c0a-7e928054e685:3 dk.dst a6388c14-e0a4-4c2f-9c0a-7e928054e685 3 dk.dst 562feb60-4873-4d2b-b005-3667a2fe9e2f 2 Category 144571341 urn:ddi:dk.dst:a5074198-c4ab-4ed0-804d-91b596030e11:3 dk.dst a5074198-c4ab-4ed0-804d-91b596030e11 3 dk.dst 503dd286-9bee-40cd-8c5a-90beca31ffd2 2 Category 144571351 urn:ddi:dk.dst:6075a538-1697-4fc7-ae79-5d4e6b9020fa:3 dk.dst 6075a538-1697-4fc7-ae79-5d4e6b9020fa 3 dk.dst f5283ab8-c2df-4c54-8407-9b4da9e56129 2 Category 1450 urn:ddi:dk.dst:71fa296a-807b-4a08-914f-038bd733e6f5:3 dk.dst 71fa296a-807b-4a08-914f-038bd733e6f5 3 dk.dst bec8d278-1ac4-453f-a68d-5ba28f229268 2 Category 145071411 urn:ddi:dk.dst:67e6274e-65a5-462f-ab23-91d9408aebcd:3 dk.dst 67e6274e-65a5-462f-ab23-91d9408aebcd 3 dk.dst a91b0fce-09df-4ffb-9aeb-9b4848581f55 2 Category 145071412 urn:ddi:dk.dst:4aab703a-37b2-4cc4-b66c-e7abcda408bd:3 dk.dst 4aab703a-37b2-4cc4-b66c-e7abcda408bd 3 dk.dst 8aecfead-0b51-4c60-a077-7b41b5a8a632 2 Category 145071421 urn:ddi:dk.dst:541fcaa0-dda5-4c3e-b93e-33121ba76ccc:3 dk.dst 541fcaa0-dda5-4c3e-b93e-33121ba76ccc 3 dk.dst 40cf71aa-9c88-49a1-b2a3-b40a7ff0a09e 2 Category 145071431 urn:ddi:dk.dst:db57203e-9504-49f3-855e-b0b55a8a1898:3 dk.dst db57203e-9504-49f3-855e-b0b55a8a1898 3 dk.dst a1a2d3a7-40aa-4d70-8c4f-906549852a05 2 Category 145071441 urn:ddi:dk.dst:e74e8fbd-ffb7-41c9-a94f-b11830d150ac:3 dk.dst e74e8fbd-ffb7-41c9-a94f-b11830d150ac 3 dk.dst af9e84e6-d4a0-4d63-a058-dbec7b92e157 2 Category 145071451 urn:ddi:dk.dst:05cc1922-2574-4778-81f7-8b8c7f28abf6:3 dk.dst 05cc1922-2574-4778-81f7-8b8c7f28abf6 3 dk.dst 4d17e2ec-6cae-4a03-8d9e-184f3d2cf203 2 Category 145071461 urn:ddi:dk.dst:c53cf60d-0d16-404b-81d1-12b680acd464:3 dk.dst c53cf60d-0d16-404b-81d1-12b680acd464 3 dk.dst 2cfba2bf-efed-4ecf-9d98-6d2f97f192ac 2 Category 145071471 urn:ddi:dk.dst:1e5e38af-2a3a-4abd-a8cb-dd8dc0b391f3:3 dk.dst 1e5e38af-2a3a-4abd-a8cb-dd8dc0b391f3 3 dk.dst e32e43a9-98a5-4ef5-9ae2-6d868448262b 2 Category 1455 urn:ddi:dk.dst:78398109-4007-4766-9874-5374155cb32c:3 dk.dst 78398109-4007-4766-9874-5374155cb32c 3 dk.dst 4af56ea7-2202-45e7-97a9-c2e2e5658589 2 Category 145572111 urn:ddi:dk.dst:32a6a8de-4557-4799-aab5-7f060c3a4f33:3 dk.dst 32a6a8de-4557-4799-aab5-7f060c3a4f33 3 dk.dst e5bf2bee-c584-4049-833e-06837bb63be4 2 Category 145572112 urn:ddi:dk.dst:90970900-76b6-48e6-8bc6-af263ecbc567:3 dk.dst 90970900-76b6-48e6-8bc6-af263ecbc567 3 dk.dst 83854c48-0e26-4e00-94b3-ada3434d94fe 2 Category 145572113 urn:ddi:dk.dst:fa89bbb4-f10f-48d2-aaab-076b88236366:3 dk.dst fa89bbb4-f10f-48d2-aaab-076b88236366 3 dk.dst a5b624bc-e584-4b8a-9e21-fe915eb6c7bc 2 Category 145572131 urn:ddi:dk.dst:d17005b6-e04c-4c36-8aa2-028b996bcf1a:3 dk.dst d17005b6-e04c-4c36-8aa2-028b996bcf1a 3 dk.dst 4d61a0a3-bc81-40d8-9fc7-31f21143981a 2 Category 145572141 urn:ddi:dk.dst:f18684f0-4a87-4e42-ae18-61eebde1d71d:3 dk.dst f18684f0-4a87-4e42-ae18-61eebde1d71d 3 dk.dst 78f8eaea-7294-464c-be77-7715e8fc12f3 2 Category 145572151 urn:ddi:dk.dst:f997c2fb-73cb-4d1c-a7bf-d4490c85c6ab:3 dk.dst f997c2fb-73cb-4d1c-a7bf-d4490c85c6ab 3 dk.dst 90255c3d-7c05-40dc-b0c0-76bf3cd97729 2 Category 145572153 urn:ddi:dk.dst:10205c37-8ecf-47db-b9a7-d85eaef8dc48:3 dk.dst 10205c37-8ecf-47db-b9a7-d85eaef8dc48 3 dk.dst 840d0baa-c2ac-41ed-8717-3c6cb7c13b8d 2 Category 1460 urn:ddi:dk.dst:a5671294-c9f7-4b63-bd98-ed3a8a2ce4a0:3 dk.dst a5671294-c9f7-4b63-bd98-ed3a8a2ce4a0 3 dk.dst db6d592f-f799-4075-8a45-c93e7b2e02ee 2 Category 146073152 urn:ddi:dk.dst:6f3d1455-5015-421f-86c0-2cca17b116e4:3 dk.dst 6f3d1455-5015-421f-86c0-2cca17b116e4 3 dk.dst 0f7f39fe-1f80-4989-afd4-4bf12e0f913c 2 Category 146073312 urn:ddi:dk.dst:0c030773-e302-4152-b720-c4c786f2267d:3 dk.dst 0c030773-e302-4152-b720-c4c786f2267d 3 dk.dst 6b888dbd-f540-4be5-952a-581410ba329b 2 Category 146073314 urn:ddi:dk.dst:da81408f-492b-4c8e-8f3e-21322d27ed9b:3 dk.dst da81408f-492b-4c8e-8f3e-21322d27ed9b 3 dk.dst edc9cf53-15b0-438d-a9a8-041d4a10f4a5 2 Category 146073316 urn:ddi:dk.dst:4cb86763-7146-40d4-8014-cb8bbae7a0d0:3 dk.dst 4cb86763-7146-40d4-8014-cb8bbae7a0d0 3 dk.dst 7a3035d3-3363-419e-a3d5-37aadd203773 2 Category 1475 urn:ddi:dk.dst:a7e34520-962c-4fa2-bb8b-63179fd34503:3 dk.dst a7e34520-962c-4fa2-bb8b-63179fd34503 3 dk.dst 7a229ef6-ed29-4129-a715-fc630a7742c4 2 Category 147574261 urn:ddi:dk.dst:3903200f-c65d-499b-bcdd-caf1e73d40d6:3 dk.dst 3903200f-c65d-499b-bcdd-caf1e73d40d6 3 dk.dst 54a71a19-6333-4c71-9728-9b263da7790a 2 Category 147574262 urn:ddi:dk.dst:31aafaa3-0746-46d4-b308-524564c8e223:3 dk.dst 31aafaa3-0746-46d4-b308-524564c8e223 3 dk.dst 50d55b7e-fead-451f-8c42-64aa870fcbf7 2 Category 147574263 urn:ddi:dk.dst:40ffdeba-7973-48fe-8a99-0eacf2282001:3 dk.dst 40ffdeba-7973-48fe-8a99-0eacf2282001 3 dk.dst 3f29a244-312f-4d4a-b5d8-ce5f49475c9c 2 Category 1485 urn:ddi:dk.dst:e03d68e7-2f51-432a-b9be-c0b445c32bfd:3 dk.dst e03d68e7-2f51-432a-b9be-c0b445c32bfd 3 dk.dst d1ae176d-048e-4c1c-be4d-26f3545d77e0 2 Category 148574201 urn:ddi:dk.dst:a04ca143-5dd5-465a-8c72-100cdd0c109e:3 dk.dst a04ca143-5dd5-465a-8c72-100cdd0c109e 3 dk.dst c10efb9d-e6e3-4d50-b6d0-e6ddbc9b5503 2 Category 148574202 urn:ddi:dk.dst:2cc540ff-72b8-4be1-9992-64d128885746:3 dk.dst 2cc540ff-72b8-4be1-9992-64d128885746 3 dk.dst 7983ebf9-c8f0-4610-8989-8a812d153810 2 Category 148574203 urn:ddi:dk.dst:a68a2801-9940-4e05-8d07-5a96ca898928:3 dk.dst a68a2801-9940-4e05-8d07-5a96ca898928 3 dk.dst fc6a0122-57c0-4de5-b775-030ac67e2e96 2 Category 148574204 urn:ddi:dk.dst:d7def4f0-7f00-4fc8-86e4-2e5f7e825f0e:3 dk.dst d7def4f0-7f00-4fc8-86e4-2e5f7e825f0e 3 dk.dst 7abe051c-3831-4518-9055-ce6f47a663e3 2 Category 148574205 urn:ddi:dk.dst:acd9decd-0c6d-4812-8634-31594a312cfe:3 dk.dst acd9decd-0c6d-4812-8634-31594a312cfe 3 dk.dst e0846fac-fe00-490a-a414-178e97bb17ab 2 Category 148574206 urn:ddi:dk.dst:a743b380-bcf4-43c2-b646-14386b1ad843:3 dk.dst a743b380-bcf4-43c2-b646-14386b1ad843 3 dk.dst ff04aa6b-b124-475c-bee3-6b04aa621be7 2 Category 148574207 urn:ddi:dk.dst:b90a8407-f179-4786-b307-314d7e102fd9:3 dk.dst b90a8407-f179-4786-b307-314d7e102fd9 3 dk.dst 762fdb7e-bcd0-4cc2-bf03-292a4f8324bc 2 Category 148574208 urn:ddi:dk.dst:55be155e-4745-449d-abb8-cfaf0decea78:3 dk.dst 55be155e-4745-449d-abb8-cfaf0decea78 3 dk.dst cc1ab76d-3e97-46d2-bca9-c9ed8885b725 2 Category 148574209 urn:ddi:dk.dst:a2f9893a-6256-4cae-9080-8b1c0f5fa0ff:3 dk.dst a2f9893a-6256-4cae-9080-8b1c0f5fa0ff 3 dk.dst 5977b1f9-377f-4077-a8c5-f03e5df22d5d 2 Category 148574211 urn:ddi:dk.dst:4166dee5-2cdb-41d7-b188-c27758001281:3 dk.dst 4166dee5-2cdb-41d7-b188-c27758001281 3 dk.dst 043a78b6-c99f-4913-8bfb-294e4289f8e0 2 Category 148574212 urn:ddi:dk.dst:fa4f0911-3b55-40a2-981f-64e44e9b9473:3 dk.dst fa4f0911-3b55-40a2-981f-64e44e9b9473 3 dk.dst 11d7392e-3db0-4e3f-8536-1d608e066704 2 Category 148574213 urn:ddi:dk.dst:17fddab8-bf06-4ba7-ba0d-510eb8bca90a:3 dk.dst 17fddab8-bf06-4ba7-ba0d-510eb8bca90a 3 dk.dst 057a49b0-e79c-4aaf-947f-e55345113965 2 Category 148574215 urn:ddi:dk.dst:64ff33d8-08ed-49d0-9129-0ca0335610bd:3 dk.dst 64ff33d8-08ed-49d0-9129-0ca0335610bd 3 dk.dst ba311670-bc82-43bc-8fca-cda4e3665b0b 2 Category 148574216 urn:ddi:dk.dst:0ab2fa14-96a6-4371-b344-cf44b2324cf8:3 dk.dst 0ab2fa14-96a6-4371-b344-cf44b2324cf8 3 dk.dst d547f306-e8e2-4c17-8cac-6d44cb19a2c3 2 Category 148574217 urn:ddi:dk.dst:76d85b86-1d8f-4479-92f9-7fe067159a63:3 dk.dst 76d85b86-1d8f-4479-92f9-7fe067159a63 3 dk.dst efbfc8e2-b063-41ae-ab80-4cab459b3865 2 Category 148574221 urn:ddi:dk.dst:7204a779-973b-4f42-8a31-dd07da9c2306:3 dk.dst 7204a779-973b-4f42-8a31-dd07da9c2306 3 dk.dst 20e3a7a7-815e-43b5-9158-dc8fc6375df8 2 Category 148574225 urn:ddi:dk.dst:855d9dd3-09b1-4b59-b7aa-a5ae931451e1:3 dk.dst 855d9dd3-09b1-4b59-b7aa-a5ae931451e1 3 dk.dst 3358d87d-5999-40b3-b1e5-885e680b1179 2 Category 148574231 urn:ddi:dk.dst:814d3e1c-2327-4606-9d36-fc0f572df022:3 dk.dst 814d3e1c-2327-4606-9d36-fc0f572df022 3 dk.dst 55035d58-cba8-45f2-a95e-08f774cdb2c8 2 Category 148574241 urn:ddi:dk.dst:8c502b52-3394-4d63-beee-151315edec16:3 dk.dst 8c502b52-3394-4d63-beee-151315edec16 3 dk.dst 2df3f579-5264-465b-a881-cf729f3a97da 2 Category 148574242 urn:ddi:dk.dst:b8925c41-db45-4b2a-90fc-5d709988729b:3 dk.dst b8925c41-db45-4b2a-90fc-5d709988729b 3 dk.dst 9e9f0f39-1759-4242-a98d-ebd153d42beb 2 Category 148574251 urn:ddi:dk.dst:51b8f924-675a-4108-97e9-c834f45c7a5a:3 dk.dst 51b8f924-675a-4108-97e9-c834f45c7a5a 3 dk.dst 9b0d760c-9e09-436a-8ba7-8ec3376eb4c3 2 Category 148574255 urn:ddi:dk.dst:e8ae5dd0-98ff-4599-b50c-fa4755a48f8e:3 dk.dst e8ae5dd0-98ff-4599-b50c-fa4755a48f8e 3 dk.dst 7a4052f5-3aec-435b-8954-03526f9c31e7 2 Category 148574274 urn:ddi:dk.dst:93107e07-d937-43e5-bd57-cc47832a182f:3 dk.dst 93107e07-d937-43e5-bd57-cc47832a182f 3 dk.dst 1eda2e00-7acf-48a3-b5d4-232f192a6c58 2 Category 148574277 urn:ddi:dk.dst:ebadabd3-2ac7-49c3-9f83-370da278bce1:3 dk.dst ebadabd3-2ac7-49c3-9f83-370da278bce1 3 dk.dst 206193f0-618a-43f6-a9a0-08e47864590e 2 Category 148574281 urn:ddi:dk.dst:6796d3c2-2e7c-4611-b430-b947c405cc80:3 dk.dst 6796d3c2-2e7c-4611-b430-b947c405cc80 3 dk.dst 62efd04c-8895-450c-8b97-ece49beeb5c0 2 Category 148574282 urn:ddi:dk.dst:1489491e-e591-42f0-b9ea-059f61c21bf5:3 dk.dst 1489491e-e591-42f0-b9ea-059f61c21bf5 3 dk.dst 35e837c3-8e49-4dd4-9f67-69f655edd464 2 Category 148574283 urn:ddi:dk.dst:c58e30bf-1162-436f-b207-9fecb653e0ad:3 dk.dst c58e30bf-1162-436f-b207-9fecb653e0ad 3 dk.dst 3943a1d1-1b6b-4642-b7e2-de9d4b2b0364 2 Category 148574285 urn:ddi:dk.dst:2cf4d3ce-527e-4808-bdd7-f65c39c84b15:3 dk.dst 2cf4d3ce-527e-4808-bdd7-f65c39c84b15 3 dk.dst 973308e3-bdd3-4075-a33f-99e2a9bc748e 2 Category 148574286 urn:ddi:dk.dst:2124a9c0-325b-4dad-b3b1-3e4c41ae615c:3 dk.dst 2124a9c0-325b-4dad-b3b1-3e4c41ae615c 3 dk.dst 39d8fff0-cf03-4414-a556-f5e068afff21 2 Category 148574291 urn:ddi:dk.dst:fafb4675-375c-4e1a-b39c-21dd98abfe71:3 dk.dst fafb4675-375c-4e1a-b39c-21dd98abfe71 3 dk.dst 5207164e-a02f-4ec9-8c35-85a24b0a0389 2 Category 148574293 urn:ddi:dk.dst:92da6b59-2fbf-4cd2-bce8-cb59fd1fbded:3 dk.dst 92da6b59-2fbf-4cd2-bce8-cb59fd1fbded 3 dk.dst 21ff5409-51be-4c4f-8c3c-27f3f9720e85 2 Category 148574297 urn:ddi:dk.dst:0d4011e4-4e5c-4c5a-8fd9-e70dd663640f:3 dk.dst 0d4011e4-4e5c-4c5a-8fd9-e70dd663640f 3 dk.dst b9d0aded-8c40-4fe6-b86e-eaeacb20e466 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:b7954345-a94e-40db-bff2-67ac6540c35e:3 dk.dst b7954345-a94e-40db-bff2-67ac6540c35e 3 dk.dst cbd353ee-8845-44d1-89dc-0a9edc75ba71 2 Category 21 urn:ddi:dk.dst:0d269282-edd6-4b11-a7d6-23cf82c5b48c:3 dk.dst 0d269282-edd6-4b11-a7d6-23cf82c5b48c 3 dk.dst 6be34de4-6466-4cf1-9ee6-5bcbb5b92cd4 2 Category 2110 urn:ddi:dk.dst:a9f43e34-02c1-4fbc-b570-044ab03f2b25:3 dk.dst a9f43e34-02c1-4fbc-b570-044ab03f2b25 3 dk.dst fd49b91d-f8f2-4916-a27a-e028cc0aa050 2 Category 211080100 urn:ddi:dk.dst:7e725de6-5ebc-4e53-97e6-ae1e2052cbe1:3 dk.dst 7e725de6-5ebc-4e53-97e6-ae1e2052cbe1 3 dk.dst 6ff42a50-e3a4-4c6e-b67c-2f04b1438361 2 Category 211080111 urn:ddi:dk.dst:1f5d13fa-3664-4e04-85d2-8a30100e01a9:3 dk.dst 1f5d13fa-3664-4e04-85d2-8a30100e01a9 3 dk.dst e44ecf91-4e2c-46b4-99ac-e00c7f0d7b84 2 Category 211080112 urn:ddi:dk.dst:90a332c5-aef3-48c0-8c97-e2d47f7a5c6f:3 dk.dst 90a332c5-aef3-48c0-8c97-e2d47f7a5c6f 3 dk.dst 94974cb4-1e6e-4f5c-a609-03f4783ccaed 2 Category 211080113 urn:ddi:dk.dst:15f4799b-a49a-4722-8cb1-4a4c6052292b:3 dk.dst 15f4799b-a49a-4722-8cb1-4a4c6052292b 3 dk.dst 7b00fc0e-f55c-40c8-9107-b7d9f306f81d 2 Category 211080114 urn:ddi:dk.dst:8ac6e299-d8f3-422d-8d79-ccb7e4994e04:3 dk.dst 8ac6e299-d8f3-422d-8d79-ccb7e4994e04 3 dk.dst c3018287-b80b-42c0-a263-0637d0500bee 2 Category 211080115 urn:ddi:dk.dst:4892c470-ad2e-487b-bdd0-f9c3662ae8b5:3 dk.dst 4892c470-ad2e-487b-bdd0-f9c3662ae8b5 3 dk.dst 3728e20f-7364-4033-a682-c2f81e213a2c 2 Category 22 urn:ddi:dk.dst:13ec0540-b332-4652-9a84-525a98e84899:3 dk.dst 13ec0540-b332-4652-9a84-525a98e84899 3 dk.dst 46654011-263a-4125-a35f-917db59732cb 2 Category 2210 urn:ddi:dk.dst:4111c0d8-532d-4524-8078-4ad10f05fc08:3 dk.dst 4111c0d8-532d-4524-8078-4ad10f05fc08 3 dk.dst 0f9684df-e5a1-497b-911d-5c5202d3a122 2 Category 221080116 urn:ddi:dk.dst:b4dcc471-ce57-4b8a-a6ac-3a0e0f122a80:3 dk.dst b4dcc471-ce57-4b8a-a6ac-3a0e0f122a80 3 dk.dst 99409d4d-0d7c-4d2c-9646-9a58fac7e25f 2 Category 221080117 urn:ddi:dk.dst:3b9fbb73-9a62-4e64-84c1-38601c0847c9:3 dk.dst 3b9fbb73-9a62-4e64-84c1-38601c0847c9 3 dk.dst 9095ce07-3d97-46c4-85f7-93ff489560bf 2 Category 221080119 urn:ddi:dk.dst:b586fcde-0c2e-42cf-b428-2f03b7af7073:3 dk.dst b586fcde-0c2e-42cf-b428-2f03b7af7073 3 dk.dst 3ccdfee0-9c96-4c94-8bbb-555491d7f888 2 Category 221080121 urn:ddi:dk.dst:04052d70-08e6-4e89-bef2-f82f2a702eee:3 dk.dst 04052d70-08e6-4e89-bef2-f82f2a702eee 3 dk.dst b6da6db4-d4e2-4845-ae91-776084b1e1f2 2 Category 221080122 urn:ddi:dk.dst:2aa92e49-6529-4701-82df-62909d70c808:3 dk.dst 2aa92e49-6529-4701-82df-62909d70c808 3 dk.dst 05a13017-0a9a-4be6-a46e-427fec78a248 2 Category 221080123 urn:ddi:dk.dst:2b4734a0-388d-4e2c-bd6d-fe22734e66af:3 dk.dst 2b4734a0-388d-4e2c-bd6d-fe22734e66af 3 dk.dst 83d48a67-e3db-4d67-9c30-ead83c177c14 2 Category 221080124 urn:ddi:dk.dst:4219c94d-a1d4-49a7-9469-65ba1ed94320:3 dk.dst 4219c94d-a1d4-49a7-9469-65ba1ed94320 3 dk.dst 9c70a8ae-107e-405b-ac80-d5fa6bc257e8 2 Category 221080125 urn:ddi:dk.dst:fb45134f-5d18-4f33-8982-1c22be22e0de:3 dk.dst fb45134f-5d18-4f33-8982-1c22be22e0de 3 dk.dst 300322fa-6c58-4b37-8244-00aa6af23985 2 Category 221080126 urn:ddi:dk.dst:6658b788-9de0-44db-85c0-4e147153123d:3 dk.dst 6658b788-9de0-44db-85c0-4e147153123d 3 dk.dst f7c4daee-4783-4917-929b-d36d4ecb5c5f 2 Category 221080127 urn:ddi:dk.dst:22350fe8-b919-4e61-a8fc-81c679cac712:3 dk.dst 22350fe8-b919-4e61-a8fc-81c679cac712 3 dk.dst b22d0e3b-77fb-4a0c-9aa5-70dd478dcca8 2 Category 221080128 urn:ddi:dk.dst:194d13cf-0674-47b3-8052-1b16a012bb4a:3 dk.dst 194d13cf-0674-47b3-8052-1b16a012bb4a 3 dk.dst 336bfd5c-4dc2-40bb-a8ca-03eb2b1db385 2 Category 221080129 urn:ddi:dk.dst:d23683d6-4198-4d12-8ac0-325946a790fb:3 dk.dst d23683d6-4198-4d12-8ac0-325946a790fb 3 dk.dst 8e4937ac-8527-4115-aa3e-b4cf1e1f0658 2 Category 221080131 urn:ddi:dk.dst:2df4ffac-44a9-484a-b1e6-80a071a87986:3 dk.dst 2df4ffac-44a9-484a-b1e6-80a071a87986 3 dk.dst 60216de3-d37a-498f-a877-3c2256a4a49f 2 Category 221080132 urn:ddi:dk.dst:82fdd94b-c04b-4410-a35f-c241f6470558:3 dk.dst 82fdd94b-c04b-4410-a35f-c241f6470558 3 dk.dst 3ac3e5a4-6e77-4db5-8696-21b44b0baa1f 2 Category 221080133 urn:ddi:dk.dst:b7aa6b74-1899-4c95-9b4c-7f6c190a457d:3 dk.dst b7aa6b74-1899-4c95-9b4c-7f6c190a457d 3 dk.dst 8bb7fce9-cc85-4ffd-8a59-991f59ddbdc0 2 Category 221080134 urn:ddi:dk.dst:b89a164d-58ba-4299-b503-6c261d0c3b96:3 dk.dst b89a164d-58ba-4299-b503-6c261d0c3b96 3 dk.dst 185a73ff-9af3-412c-88b3-bbda67a0cacc 2 Category 221080135 urn:ddi:dk.dst:fe8c48e4-0f79-40f6-ae15-5f1ffbc20b49:3 dk.dst fe8c48e4-0f79-40f6-ae15-5f1ffbc20b49 3 dk.dst ad76cb89-d6f4-409e-bd11-dd23ba77fc7f 2 Category 221080136 urn:ddi:dk.dst:308ad6dd-f985-4f45-b882-4ee61983280d:3 dk.dst 308ad6dd-f985-4f45-b882-4ee61983280d 3 dk.dst 5e21b934-0624-4ce8-8f01-a92e73e7d445 2 Category 221080137 urn:ddi:dk.dst:fd06c970-8c66-442f-b75b-d15e29e7262d:3 dk.dst fd06c970-8c66-442f-b75b-d15e29e7262d 3 dk.dst 991a629f-708a-4dae-a8b0-48c216fb0b5d 2 Category 221080138 urn:ddi:dk.dst:11d6b552-8d14-499a-8a54-45cdd56cb4be:3 dk.dst 11d6b552-8d14-499a-8a54-45cdd56cb4be 3 dk.dst 5f73b0ea-d3f9-4366-a7ed-da427506deaf 2 Category 221080139 urn:ddi:dk.dst:15e12639-4d6e-4667-8c4a-dd613fb50b29:3 dk.dst 15e12639-4d6e-4667-8c4a-dd613fb50b29 3 dk.dst 5a39cdd4-cd3d-4ac6-ba67-a8ac897e9e07 2 Category 221080140 urn:ddi:dk.dst:d14b52e2-b122-4e17-b021-b2dacc51a038:3 dk.dst d14b52e2-b122-4e17-b021-b2dacc51a038 3 dk.dst b04a1e2f-d2e2-4ecf-9b0f-ed002bc4cad0 2 Category 221080141 urn:ddi:dk.dst:036f3c63-8aca-40c9-ac67-a0c495451761:3 dk.dst 036f3c63-8aca-40c9-ac67-a0c495451761 3 dk.dst 5255678e-2ac6-4414-998d-10a05f5ed126 2 Category 221080142 urn:ddi:dk.dst:ef305676-d7eb-4014-81c3-3d2be793f5d7:3 dk.dst ef305676-d7eb-4014-81c3-3d2be793f5d7 3 dk.dst 201dccc4-08b8-4b5c-b2da-31eb7e8901c7 2 Category 221080143 urn:ddi:dk.dst:98410895-c528-457c-8456-013c868ecd79:3 dk.dst 98410895-c528-457c-8456-013c868ecd79 3 dk.dst aa0d4ab7-79b4-4a98-80eb-08589b8a3547 2 Category 221080144 urn:ddi:dk.dst:ffb57b70-2278-4a89-8c45-d96e6d3c68b3:3 dk.dst ffb57b70-2278-4a89-8c45-d96e6d3c68b3 3 dk.dst f653444e-3237-4c7a-ba30-adb41ddb64f6 2 Category 221080145 urn:ddi:dk.dst:6d896220-a9e1-4be5-88ed-40344cf51815:3 dk.dst 6d896220-a9e1-4be5-88ed-40344cf51815 3 dk.dst 450dde57-20a9-4e36-a418-dfee49ce5add 2 Category 221080146 urn:ddi:dk.dst:8acf0b4d-75b2-4dc1-bacd-9e003d1acc7b:3 dk.dst 8acf0b4d-75b2-4dc1-bacd-9e003d1acc7b 3 dk.dst 8b320ed2-e79d-4f53-833c-561b509831e5 2 Category 221080147 urn:ddi:dk.dst:477d2a7b-862d-41cf-8aa1-50d93a18479a:3 dk.dst 477d2a7b-862d-41cf-8aa1-50d93a18479a 3 dk.dst 1bb99762-8321-43b2-997b-64eca99da804 2 Category 221080148 urn:ddi:dk.dst:ad6d70e0-9118-46eb-bd33-728b9aa36ab0:3 dk.dst ad6d70e0-9118-46eb-bd33-728b9aa36ab0 3 dk.dst acad9307-ce44-4982-9deb-f9d828da056b 2 Category 221080151 urn:ddi:dk.dst:bdf78911-847d-4a9c-a765-c1c64673ce7b:3 dk.dst bdf78911-847d-4a9c-a765-c1c64673ce7b 3 dk.dst 511c4dc8-5080-41f3-b7da-a2ec4235351e 2 Category 221080152 urn:ddi:dk.dst:d801ecee-ea95-4bdc-aeec-5d52a8cac3bb:3 dk.dst d801ecee-ea95-4bdc-aeec-5d52a8cac3bb 3 dk.dst c6d25bab-c6df-478a-b9f4-8b66a50a4c1f 2 Category 221080171 urn:ddi:dk.dst:b51c0dcc-5ca4-482a-a250-f9f2b80015c4:3 dk.dst b51c0dcc-5ca4-482a-a250-f9f2b80015c4 3 dk.dst c607c94d-5b60-4ae5-8616-f9ed94c49836 2 Category 221080173 urn:ddi:dk.dst:a34d10a3-29ee-46aa-aff3-9affe58ae056:3 dk.dst a34d10a3-29ee-46aa-aff3-9affe58ae056 3 dk.dst 92434edc-5c1f-4002-b34a-a25f4a600838 2 Category 221080181 urn:ddi:dk.dst:c2bab25e-77fb-4b2e-91bc-d3fbc33b269b:3 dk.dst c2bab25e-77fb-4b2e-91bc-d3fbc33b269b 3 dk.dst 330af8cd-3122-4f47-8359-3bb8f977444f 2 Category 221080182 urn:ddi:dk.dst:bbcfd48c-a487-450e-b45d-2ce9c6b47081:3 dk.dst bbcfd48c-a487-450e-b45d-2ce9c6b47081 3 dk.dst a75a4b6b-6ed5-4c86-87eb-98ac2ba9fbb8 2 Category 2220 urn:ddi:dk.dst:8edaa058-85f1-41c7-ace4-022aa94dc7b2:3 dk.dst 8edaa058-85f1-41c7-ace4-022aa94dc7b2 3 dk.dst 8821b769-d212-48ae-8c73-ef38bf12e064 2 Category 222080120 urn:ddi:dk.dst:2a4eeded-db5b-40b9-83a1-4c3d819ba2eb:3 dk.dst 2a4eeded-db5b-40b9-83a1-4c3d819ba2eb 3 dk.dst 1ea7b7d2-82e7-4011-adef-ec7c0a98ba35 2 Category 222080130 urn:ddi:dk.dst:6f8f56f5-4eca-4f35-aaac-4e550639958b:3 dk.dst 6f8f56f5-4eca-4f35-aaac-4e550639958b 3 dk.dst bb1f79c2-4586-4e58-99a3-6cfd5bba22c9 2 Category 222080200 urn:ddi:dk.dst:b66b1083-20d3-4b6f-81ec-3170b2bc90f5:3 dk.dst b66b1083-20d3-4b6f-81ec-3170b2bc90f5 3 dk.dst ebea4add-e7a4-4557-a4fd-7978111d32e6 2 Category 222080201 urn:ddi:dk.dst:0c864779-5d0c-4610-a336-fc65974c508c:3 dk.dst 0c864779-5d0c-4610-a336-fc65974c508c 3 dk.dst f668fd12-bc91-4053-ba96-b5ed82a20db5 2 Category 222080210 urn:ddi:dk.dst:bbc58901-d513-4534-aae9-8a689155f6fc:3 dk.dst bbc58901-d513-4534-aae9-8a689155f6fc 3 dk.dst 82617054-2bd7-4a42-97fc-a34d033edeb6 2 Category 222080220 urn:ddi:dk.dst:eba166cc-9fbb-4136-bc39-1cd602fffb8b:3 dk.dst eba166cc-9fbb-4136-bc39-1cd602fffb8b 3 dk.dst 97649c9b-7da2-4b86-836e-94c2eb7fe608 2 Category 222080230 urn:ddi:dk.dst:5b545d11-065a-4f79-8bda-3c323335a98d:3 dk.dst 5b545d11-065a-4f79-8bda-3c323335a98d 3 dk.dst 22450655-d35a-457a-9fe0-9042648bc1c3 2 Category 222080233 urn:ddi:dk.dst:c20851b3-1600-4d31-a2b0-aafffc3b1ee5:3 dk.dst c20851b3-1600-4d31-a2b0-aafffc3b1ee5 3 dk.dst dd8a6e13-6a0b-49c2-b9ee-4bd85d6ed99c 2 Category 222080239 urn:ddi:dk.dst:55d7cb75-acf5-472d-8dd3-e616550c14ea:3 dk.dst 55d7cb75-acf5-472d-8dd3-e616550c14ea 3 dk.dst ad155a8b-1ab9-4106-903a-f9409e4c877a 2 Category 222080240 urn:ddi:dk.dst:46c36d76-75da-4dfa-82e3-8eae513f9611:3 dk.dst 46c36d76-75da-4dfa-82e3-8eae513f9611 3 dk.dst be212f17-6605-46b8-b319-3468a4d7426d 2 Category 222080241 urn:ddi:dk.dst:12ec2460-639c-45d8-96aa-03b77a27812b:3 dk.dst 12ec2460-639c-45d8-96aa-03b77a27812b 3 dk.dst ebc4aaa9-ec27-494c-8a3c-ca6a31dc1893 2 Category 222080242 urn:ddi:dk.dst:0cbbc06a-37ff-4210-822e-cf981ffd0aa1:3 dk.dst 0cbbc06a-37ff-4210-822e-cf981ffd0aa1 3 dk.dst 9867ddc1-4e49-4071-8b90-26477310c788 2 Category 222080243 urn:ddi:dk.dst:0cf85cc5-ab98-4d27-9110-c7942815b372:3 dk.dst 0cf85cc5-ab98-4d27-9110-c7942815b372 3 dk.dst e632a07d-bc65-4371-9955-15b415753b38 2 Category 222080244 urn:ddi:dk.dst:e76300c6-edb7-4b7d-99cb-85e44e4c221b:3 dk.dst e76300c6-edb7-4b7d-99cb-85e44e4c221b 3 dk.dst 4087a682-7eb5-49c3-b714-ed3be81be4f0 2 Category 222080245 urn:ddi:dk.dst:825c53be-3ce9-43f6-b5c3-6184e18a719f:3 dk.dst 825c53be-3ce9-43f6-b5c3-6184e18a719f 3 dk.dst 57160baf-717a-4726-b583-0a0e5801c3b5 2 Category 222080246 urn:ddi:dk.dst:ae5e1839-ee55-4f1e-8f79-4864764e089e:3 dk.dst ae5e1839-ee55-4f1e-8f79-4864764e089e 3 dk.dst 067aeef4-8630-4a65-b2ca-787e98ce4eaa 2 Category 222080247 urn:ddi:dk.dst:38f80b25-2de9-4c5b-b32d-1c3d4b3523c9:3 dk.dst 38f80b25-2de9-4c5b-b32d-1c3d4b3523c9 3 dk.dst 2bf637f9-5c7b-4b4b-8480-5c9744fc22a7 2 Category 222080249 urn:ddi:dk.dst:d2d605ce-bd31-480a-bcf5-81772dfb0ed0:3 dk.dst d2d605ce-bd31-480a-bcf5-81772dfb0ed0 3 dk.dst 0a46654e-e24c-4205-a006-191b01426000 2 Category 222080250 urn:ddi:dk.dst:8d57c11b-26aa-499f-b404-03e2ed6a6b3c:3 dk.dst 8d57c11b-26aa-499f-b404-03e2ed6a6b3c 3 dk.dst 6c02d342-95b8-4548-b0ce-ef82de32fd4b 2 Category 222080251 urn:ddi:dk.dst:9983c07d-630d-4d8f-9062-645bf5a2684f:3 dk.dst 9983c07d-630d-4d8f-9062-645bf5a2684f 3 dk.dst 947b6fe9-650d-4153-bef0-8a8bb570704c 2 Category 222080253 urn:ddi:dk.dst:42e28be7-b0ff-404e-b80c-ce1ab8a3fac2:3 dk.dst 42e28be7-b0ff-404e-b80c-ce1ab8a3fac2 3 dk.dst 0a91c236-6977-49d7-b767-4b211b187bfd 2 Category 222080260 urn:ddi:dk.dst:3be5c756-8bd3-4f22-83b4-6a5ed28c4a6d:3 dk.dst 3be5c756-8bd3-4f22-83b4-6a5ed28c4a6d 3 dk.dst 1de0042d-aefa-4534-880e-8620971136d0 2 Category 222080261 urn:ddi:dk.dst:f5da2f9c-2158-45e5-8b31-33ae4aade6d2:3 dk.dst f5da2f9c-2158-45e5-8b31-33ae4aade6d2 3 dk.dst 62310574-328e-4188-9333-8ba5a1966c7f 2 Category 222080270 urn:ddi:dk.dst:e8888ae5-4fef-4ae0-ac0a-2ea4fa04c39d:3 dk.dst e8888ae5-4fef-4ae0-ac0a-2ea4fa04c39d 3 dk.dst c0a529bc-e731-4bf3-aa98-497788350659 2 Category 222080271 urn:ddi:dk.dst:ad3296c4-5ea6-459a-8e15-e4dbf3f566b6:3 dk.dst ad3296c4-5ea6-459a-8e15-e4dbf3f566b6 3 dk.dst 74b85e1f-b300-4788-8c4b-84cf4276b937 2 Category 222080280 urn:ddi:dk.dst:0e1a7341-624f-4b10-983c-c61d5b8debbe:3 dk.dst 0e1a7341-624f-4b10-983c-c61d5b8debbe 3 dk.dst 8a781d22-7fd3-445a-9071-a8e1a9f5be91 2 Category 222080281 urn:ddi:dk.dst:d32912fb-b16d-4130-9d0c-c1cf489dd0c2:3 dk.dst d32912fb-b16d-4130-9d0c-c1cf489dd0c2 3 dk.dst f62337ac-a094-44df-944b-50da6348746d 2 Category 222082000 urn:ddi:dk.dst:859b2215-96eb-4fd8-ad09-75898261c4a0:3 dk.dst 859b2215-96eb-4fd8-ad09-75898261c4a0 3 dk.dst 1a0b5ab8-3340-4eed-af0c-3c4e5bd85aae 2 Category 24 urn:ddi:dk.dst:fdd29cea-9b06-40ff-82c2-a2e73791d755:3 dk.dst fdd29cea-9b06-40ff-82c2-a2e73791d755 3 dk.dst 63a6ac5c-3e03-4f69-8346-fe18c04ab98a 2 Category 2410 urn:ddi:dk.dst:2d391dab-492a-46c5-a2b3-723a687da4c5:3 dk.dst 2d391dab-492a-46c5-a2b3-723a687da4c5 3 dk.dst f07e10d0-ebef-4b71-9048-503161af3882 2 Category 241081445 urn:ddi:dk.dst:78fd06bf-e120-4509-99b5-2523c8df77ec:3 dk.dst 78fd06bf-e120-4509-99b5-2523c8df77ec 3 dk.dst 4c25bd4b-e531-4dcd-a0e7-a788116386d1 2 Category 241081446 urn:ddi:dk.dst:e94b9211-7c93-4676-8542-3bd851061266:3 dk.dst e94b9211-7c93-4676-8542-3bd851061266 3 dk.dst 1a9a2e71-fc5d-4778-8260-21875fb7df8a 2 Category 241081447 urn:ddi:dk.dst:50f19c2d-9dc6-4544-95d0-ea11a436ddd6:3 dk.dst 50f19c2d-9dc6-4544-95d0-ea11a436ddd6 3 dk.dst f575e6e2-0252-4d01-aded-4c187c5a2e9a 2 Category 241081448 urn:ddi:dk.dst:965e2eff-4da8-477b-9ba6-2936a2ea1345:3 dk.dst 965e2eff-4da8-477b-9ba6-2936a2ea1345 3 dk.dst 68c69e99-e39d-40c4-84d1-c5ab3fbf41f4 2 Category 241081449 urn:ddi:dk.dst:f764b37a-43d3-46ad-b55d-95d4fad58088:3 dk.dst f764b37a-43d3-46ad-b55d-95d4fad58088 3 dk.dst 4674c206-08d3-475c-8fee-9b546be1bbc7 2 Category 241081450 urn:ddi:dk.dst:b12f6645-66e4-41ba-978c-f849578988f5:3 dk.dst b12f6645-66e4-41ba-978c-f849578988f5 3 dk.dst f75ec3af-9c90-49fc-970a-141a3fd940f0 2 Category 241081455 urn:ddi:dk.dst:6d8d87f6-eed7-4bff-a58e-762f1f4e9a4d:3 dk.dst 6d8d87f6-eed7-4bff-a58e-762f1f4e9a4d 3 dk.dst 6754f735-6284-4682-bc8c-33700c3ea854 2 Category 241081456 urn:ddi:dk.dst:f6479d00-7436-4735-bd95-f917e8978abe:3 dk.dst f6479d00-7436-4735-bd95-f917e8978abe 3 dk.dst 26811905-7098-4358-b6fa-749027a24465 2 Category 26 urn:ddi:dk.dst:8a702403-24b4-4d05-9b31-fb8761f5e3b3:3 dk.dst 8a702403-24b4-4d05-9b31-fb8761f5e3b3 3 dk.dst 68f1e19e-e833-4781-bbc6-1088733a669a 2 Category 2610 urn:ddi:dk.dst:db20e67e-0c43-49cd-b960-9255140e7f53:3 dk.dst db20e67e-0c43-49cd-b960-9255140e7f53 3 dk.dst efdba23f-1286-46bc-970d-f4477cdb5c5f 2 Category 261081010 urn:ddi:dk.dst:d144990b-da3e-4bd2-bc6c-14a1cab825ae:3 dk.dst d144990b-da3e-4bd2-bc6c-14a1cab825ae 3 dk.dst 86cc0753-0745-4e04-ab9c-446b4e4f6b6e 2 Category 261081020 urn:ddi:dk.dst:dd9523e0-4ba3-4d06-ba99-d4fe28edef9a:3 dk.dst dd9523e0-4ba3-4d06-ba99-d4fe28edef9a 3 dk.dst 6f410436-12ad-431a-85f2-eb985b595525 2 Category 261081021 urn:ddi:dk.dst:8a0bf712-6d90-451c-9f1d-b7f880b144b1:3 dk.dst 8a0bf712-6d90-451c-9f1d-b7f880b144b1 3 dk.dst c1e6e0b1-dbba-4f5d-9a2f-892e917c9ba4 2 Category 261081022 urn:ddi:dk.dst:2218299a-3016-4d3b-b006-a39c58b36e36:3 dk.dst 2218299a-3016-4d3b-b006-a39c58b36e36 3 dk.dst 9d6132a2-416e-4baa-85c5-9673ebf847d8 2 Category 261081023 urn:ddi:dk.dst:31158b64-d46f-40c1-883f-9070bfd533e5:3 dk.dst 31158b64-d46f-40c1-883f-9070bfd533e5 3 dk.dst b9810bbc-1a38-43af-ad96-c83b0a41e58f 2 Category 261081024 urn:ddi:dk.dst:da69d881-8ecf-47e2-a601-f975b994596a:3 dk.dst da69d881-8ecf-47e2-a601-f975b994596a 3 dk.dst 73acab01-02f8-44b9-865b-c336389fec31 2 Category 261081025 urn:ddi:dk.dst:601467f1-6b36-4164-9d90-e6a699e1d30d:3 dk.dst 601467f1-6b36-4164-9d90-e6a699e1d30d 3 dk.dst fc117e2b-1da5-4b8a-afb2-f971cd4557e9 2 Category 261081026 urn:ddi:dk.dst:5403b24c-3cb4-4a95-9aa4-903c6bae3200:3 dk.dst 5403b24c-3cb4-4a95-9aa4-903c6bae3200 3 dk.dst 34a4c688-ccfb-4cbe-9811-5f9bf4feaff5 2 Category 261081027 urn:ddi:dk.dst:5083e24c-84f5-46e0-a09e-50c7d4076f39:3 dk.dst 5083e24c-84f5-46e0-a09e-50c7d4076f39 3 dk.dst 86820365-affd-4d87-842b-dc016319eebb 2 Category 261081028 urn:ddi:dk.dst:2eb26ba6-0b2d-4f0b-af10-893084625551:3 dk.dst 2eb26ba6-0b2d-4f0b-af10-893084625551 3 dk.dst e9663e58-da24-45fe-b93c-5e448d09022e 2 Category 261081029 urn:ddi:dk.dst:2c8e50e6-1030-4172-ae9a-5465c05b7aee:3 dk.dst 2c8e50e6-1030-4172-ae9a-5465c05b7aee 3 dk.dst 4bc58526-a59f-44c0-82cf-e0fe9c35bd51 2 Category 261081030 urn:ddi:dk.dst:67259a97-9a8e-4e67-9365-0396de7891c7:3 dk.dst 67259a97-9a8e-4e67-9365-0396de7891c7 3 dk.dst 1fef295c-1c8a-405e-8204-af4713ddd8db 2 Category 261081032 urn:ddi:dk.dst:acf5a3c1-ec5a-49eb-a891-b52248e146b0:3 dk.dst acf5a3c1-ec5a-49eb-a891-b52248e146b0 3 dk.dst 408e7091-344a-4634-b1b9-f4839ac9869e 2 Category 261081033 urn:ddi:dk.dst:0d1dfed7-dde6-4e8a-9f99-8e84fa338eee:3 dk.dst 0d1dfed7-dde6-4e8a-9f99-8e84fa338eee 3 dk.dst 07a82e60-69a2-4008-913b-94dc21eb1b9b 2 Category 261081034 urn:ddi:dk.dst:db892893-abe1-4f6d-9f5a-ac6a275b0d19:3 dk.dst db892893-abe1-4f6d-9f5a-ac6a275b0d19 3 dk.dst fe0e0716-33ac-4924-9e33-9a0179af1242 2 Category 261081035 urn:ddi:dk.dst:e17183ee-18ee-4b3e-baef-2c8c6c7ce6cd:3 dk.dst e17183ee-18ee-4b3e-baef-2c8c6c7ce6cd 3 dk.dst 0c16fefe-bc94-44f4-9f01-afcda625b935 2 Category 261081036 urn:ddi:dk.dst:ae826fb6-9f8c-4a9f-aef0-d571920cbda1:3 dk.dst ae826fb6-9f8c-4a9f-aef0-d571920cbda1 3 dk.dst 52c0f8cb-d7c5-4c21-9d00-ef76996c560c 2 Category 261081037 urn:ddi:dk.dst:d15c6f0c-bb9b-474f-89e0-1bc939cfea93:3 dk.dst d15c6f0c-bb9b-474f-89e0-1bc939cfea93 3 dk.dst 09a4d73e-3f70-4fca-9124-bdc65aea1781 2 Category 261081038 urn:ddi:dk.dst:3809f6e1-1d60-4d67-9547-6f676d75ae49:3 dk.dst 3809f6e1-1d60-4d67-9547-6f676d75ae49 3 dk.dst 15f9d111-78f0-4229-9f83-fb6fbb2815bb 2 Category 261081039 urn:ddi:dk.dst:c186bcb2-bac5-4c07-9a06-8e34032f231c:3 dk.dst c186bcb2-bac5-4c07-9a06-8e34032f231c 3 dk.dst 267cd0c4-33a6-4400-8d4d-99e514c86e83 2 Category 261081040 urn:ddi:dk.dst:1f906b34-963c-4071-9fa9-61e6494d1631:3 dk.dst 1f906b34-963c-4071-9fa9-61e6494d1631 3 dk.dst ce1d6bc6-9788-4d3a-a6c4-af8eb13c2491 2 Category 261081050 urn:ddi:dk.dst:c4a56d07-4da1-468f-88cd-75f1abc072fb:3 dk.dst c4a56d07-4da1-468f-88cd-75f1abc072fb 3 dk.dst 17861fa4-ba59-407e-9c16-cbc7058e9710 2 Category 261081051 urn:ddi:dk.dst:3d4ffee5-58e2-4461-8870-a38929e82652:3 dk.dst 3d4ffee5-58e2-4461-8870-a38929e82652 3 dk.dst d3e93864-91ad-4ad3-952a-2a686f9b0c1b 2 Category 261081052 urn:ddi:dk.dst:33b7b8f1-5242-494a-b1b2-5d2abdfcd4c9:3 dk.dst 33b7b8f1-5242-494a-b1b2-5d2abdfcd4c9 3 dk.dst 162bd94f-4600-4546-8f7e-7da4878b18e4 2 Category 261081053 urn:ddi:dk.dst:b372241a-8846-4f41-80e7-1907daf44510:3 dk.dst b372241a-8846-4f41-80e7-1907daf44510 3 dk.dst 282d1971-6fcd-4373-8a1a-47277059f1b1 2 Category 261081060 urn:ddi:dk.dst:676ffd06-b687-4f76-84c4-c4b52d9f514a:3 dk.dst 676ffd06-b687-4f76-84c4-c4b52d9f514a 3 dk.dst f0f7163c-e003-44a7-9913-cfa90ce7250d 2 Category 261081061 urn:ddi:dk.dst:296ac535-bce7-41a0-88d5-3fa0b0f5015e:3 dk.dst 296ac535-bce7-41a0-88d5-3fa0b0f5015e 3 dk.dst 2d7cb18a-0736-497b-8a59-5b7d01c19134 2 Category 261081062 urn:ddi:dk.dst:4457dc25-585f-4b6a-a4e8-ebd3e10d1bd0:3 dk.dst 4457dc25-585f-4b6a-a4e8-ebd3e10d1bd0 3 dk.dst db20f680-c02f-4e2b-ba10-f42ac8c1d244 2 Category 261081080 urn:ddi:dk.dst:1e41bc15-54dd-48bf-a73a-5ac0b7197bee:3 dk.dst 1e41bc15-54dd-48bf-a73a-5ac0b7197bee 3 dk.dst f3da6ab7-05d9-4196-9e7a-7cd0bfde112c 2 Category 261081085 urn:ddi:dk.dst:8ededd6d-938b-4e1e-ad95-194077f256a7:3 dk.dst 8ededd6d-938b-4e1e-ad95-194077f256a7 3 dk.dst 11c9f820-4498-4b98-ba89-d2fb5d941310 2 Category 261081090 urn:ddi:dk.dst:de82912d-b421-437e-a760-da4fcd9bda06:3 dk.dst de82912d-b421-437e-a760-da4fcd9bda06 3 dk.dst 639067d7-074e-4fd8-947e-b7fe0fc37f2b 2 Category 261081091 urn:ddi:dk.dst:9dad67f2-7373-4e93-82b4-eda5d97bff8e:3 dk.dst 9dad67f2-7373-4e93-82b4-eda5d97bff8e 3 dk.dst 3b52b851-beb5-414e-98a8-ec0aac344dba 2 Category 261081092 urn:ddi:dk.dst:6935d574-e1df-4982-bd6b-81d5fd9542ca:3 dk.dst 6935d574-e1df-4982-bd6b-81d5fd9542ca 3 dk.dst 150d1458-fa07-4cef-b760-24bfc54ea5f0 2 Category 261081110 urn:ddi:dk.dst:d90796a9-d2eb-4f7f-8c90-8cb34b59814b:3 dk.dst d90796a9-d2eb-4f7f-8c90-8cb34b59814b 3 dk.dst 660e295e-59b3-4423-92ce-34d4c9404a38 2 Category 261081120 urn:ddi:dk.dst:12c49e7c-1514-40e7-9d76-b1929037a340:3 dk.dst 12c49e7c-1514-40e7-9d76-b1929037a340 3 dk.dst 1a14f353-1312-4409-84f8-c9b3b8f885b1 2 Category 261081130 urn:ddi:dk.dst:7a7628fb-6464-4d96-a792-ebd308d05468:3 dk.dst 7a7628fb-6464-4d96-a792-ebd308d05468 3 dk.dst 6f544798-13d3-43d4-87cc-20b6401083af 2 Category 261081131 urn:ddi:dk.dst:497f7906-923c-40bf-8779-068fb74ca39a:3 dk.dst 497f7906-923c-40bf-8779-068fb74ca39a 3 dk.dst fbc4a9cd-805f-447b-a425-fb295ea8c409 2 Category 261081135 urn:ddi:dk.dst:ed1d6afb-4926-4d2e-a745-7a0b8aa3b617:3 dk.dst ed1d6afb-4926-4d2e-a745-7a0b8aa3b617 3 dk.dst da336180-80b2-49ca-a3c6-c5b0b5c4ba85 2 Category 261081140 urn:ddi:dk.dst:60f40f4d-0548-4a35-ad49-f8630fb899a4:3 dk.dst 60f40f4d-0548-4a35-ad49-f8630fb899a4 3 dk.dst efe88677-6e14-4dc2-8777-d0a55171729c 2 Category 261081150 urn:ddi:dk.dst:88534d60-b144-4981-9364-ecc3a728e95b:3 dk.dst 88534d60-b144-4981-9364-ecc3a728e95b 3 dk.dst 4c6e29e8-cb65-4f60-b57f-5f0fa14ff4b9 2 Category 261081152 urn:ddi:dk.dst:59d19bcd-51c2-4f65-a77f-959829ef851d:3 dk.dst 59d19bcd-51c2-4f65-a77f-959829ef851d 3 dk.dst 33e51767-8015-4339-bcdd-a7f710b8577c 2 Category 261081155 urn:ddi:dk.dst:091dc78d-e038-4bc4-9dc3-ebdfff60e05f:3 dk.dst 091dc78d-e038-4bc4-9dc3-ebdfff60e05f 3 dk.dst af6375af-73e2-43f7-ae22-a8a1ab52f65d 2 Category 261081170 urn:ddi:dk.dst:c3748beb-3084-4b32-97d8-d3a63c3114cd:3 dk.dst c3748beb-3084-4b32-97d8-d3a63c3114cd 3 dk.dst 65024512-70d2-46bd-af76-6d6eb58c98cd 2 Category 261081171 urn:ddi:dk.dst:30a4c324-0ced-4236-9705-61db78966a7c:3 dk.dst 30a4c324-0ced-4236-9705-61db78966a7c 3 dk.dst e559bc64-ca78-451d-8f05-aedeab2e1c77 2 Category 261081172 urn:ddi:dk.dst:2242341d-e0b9-44ce-ab8d-ee1bb2783f4a:3 dk.dst 2242341d-e0b9-44ce-ab8d-ee1bb2783f4a 3 dk.dst 1603bebf-19bc-4a24-9d87-6f20baccb700 2 Category 261081173 urn:ddi:dk.dst:c215b6f1-cc2b-4aaf-a5bf-07ad6d454112:3 dk.dst c215b6f1-cc2b-4aaf-a5bf-07ad6d454112 3 dk.dst beefe616-0bc4-4d0e-90fc-b9cc25eba8b4 2 Category 261081174 urn:ddi:dk.dst:2e83bbd8-5d42-4bde-a7b0-dd82a5f28029:3 dk.dst 2e83bbd8-5d42-4bde-a7b0-dd82a5f28029 3 dk.dst 784ff82f-952d-444a-9ac2-85cd8f8c0b51 2 Category 261081190 urn:ddi:dk.dst:a6baf345-41b4-4d11-9824-e40169e6acf7:3 dk.dst a6baf345-41b4-4d11-9824-e40169e6acf7 3 dk.dst 8e5f8a89-a3e6-4993-bb49-23911dcaeb0f 2 Category 261081210 urn:ddi:dk.dst:d0c6190b-f40d-4d56-815b-2c2b59a2541a:3 dk.dst d0c6190b-f40d-4d56-815b-2c2b59a2541a 3 dk.dst 28f0d742-61c5-49a1-88d9-ff3852e4dee4 2 Category 261081220 urn:ddi:dk.dst:a2b37778-cb78-413b-8d41-98d39e46fbd6:3 dk.dst a2b37778-cb78-413b-8d41-98d39e46fbd6 3 dk.dst 34a234d4-fad1-49ce-8719-dd4644219c40 2 Category 261081230 urn:ddi:dk.dst:1dd84a26-9db9-48dc-ad45-88706216600a:3 dk.dst 1dd84a26-9db9-48dc-ad45-88706216600a 3 dk.dst 0d4b3f2b-990a-436e-84c2-1a1831364abc 2 Category 261081250 urn:ddi:dk.dst:682737b2-a181-4a97-85a6-6aedac5538b1:3 dk.dst 682737b2-a181-4a97-85a6-6aedac5538b1 3 dk.dst e81e7959-5e31-4d62-9d81-946711fe153a 2 Category 261081252 urn:ddi:dk.dst:24608b44-eaca-44d1-89ae-14bbbe31ec9c:3 dk.dst 24608b44-eaca-44d1-89ae-14bbbe31ec9c 3 dk.dst 70c6b87e-325e-44a2-adb8-2c639c08cc42 2 Category 261081260 urn:ddi:dk.dst:e4d40d41-5806-46d0-930d-c10da1494641:3 dk.dst e4d40d41-5806-46d0-930d-c10da1494641 3 dk.dst eb3caab2-33b0-4e8d-bc3a-f0b5b7ae6121 2 Category 261081265 urn:ddi:dk.dst:5458afc5-4b7b-4498-818a-36915b0300e8:3 dk.dst 5458afc5-4b7b-4498-818a-36915b0300e8 3 dk.dst 8ee73402-a1c4-426d-920c-69c4f7b8b7a2 2 Category 261081270 urn:ddi:dk.dst:cac9cb39-207b-49a3-be44-a8644caae252:3 dk.dst cac9cb39-207b-49a3-be44-a8644caae252 3 dk.dst 600e643c-8cf3-4705-bf8f-44edd58f2f73 2 Category 261081271 urn:ddi:dk.dst:61132e57-d06a-4fcb-a95d-31613b9ee706:3 dk.dst 61132e57-d06a-4fcb-a95d-31613b9ee706 3 dk.dst affb0d26-014e-4bb0-967a-ea245bf847db 2 Category 261081272 urn:ddi:dk.dst:bd834b11-32d9-4d2e-bbb4-43ad2fa63573:3 dk.dst bd834b11-32d9-4d2e-bbb4-43ad2fa63573 3 dk.dst d9f33005-732d-4115-8ea0-73a3fd604e73 2 Category 261081273 urn:ddi:dk.dst:517cb9a3-2f7f-42a7-b7b8-ff63e89d5ac3:3 dk.dst 517cb9a3-2f7f-42a7-b7b8-ff63e89d5ac3 3 dk.dst fc2baa1b-a3a6-410e-9938-17e60d94db18 2 Category 261081274 urn:ddi:dk.dst:e2cc046f-ed18-4eea-b33d-419ff23b64a3:3 dk.dst e2cc046f-ed18-4eea-b33d-419ff23b64a3 3 dk.dst 6806a9c9-d633-4b88-9117-b39d45530ffc 2 Category 261081275 urn:ddi:dk.dst:c09e621e-6a36-4389-b3dc-77e8385e91be:3 dk.dst c09e621e-6a36-4389-b3dc-77e8385e91be 3 dk.dst a98f3574-acd0-49bb-a552-c185d76526dc 2 Category 261081276 urn:ddi:dk.dst:13336456-5b2c-46c1-8140-63c812671652:3 dk.dst 13336456-5b2c-46c1-8140-63c812671652 3 dk.dst 95a3840a-4049-4134-9949-2ca8c086d905 2 Category 261081277 urn:ddi:dk.dst:578d6d1c-3f8f-480a-92aa-cb6d511d6723:3 dk.dst 578d6d1c-3f8f-480a-92aa-cb6d511d6723 3 dk.dst 529dc239-7fb3-4fce-bc64-925fd5f5e555 2 Category 261081278 urn:ddi:dk.dst:5298dcda-df5b-48c3-a8f5-18ace29a3b26:3 dk.dst 5298dcda-df5b-48c3-a8f5-18ace29a3b26 3 dk.dst c417359a-80a5-4b1d-8c46-eff17f55ba6e 2 Category 261081279 urn:ddi:dk.dst:a84cd817-d79f-4204-9147-aa91d8ff429c:3 dk.dst a84cd817-d79f-4204-9147-aa91d8ff429c 3 dk.dst 517ea87b-af6e-4d66-b436-df65925da2f0 2 Category 261081290 urn:ddi:dk.dst:87d0b8a7-b1f9-48b7-8372-bf686a79ac7e:3 dk.dst 87d0b8a7-b1f9-48b7-8372-bf686a79ac7e 3 dk.dst 3a93d4be-4060-40ec-a4d4-f8c0668af891 2 Category 261081330 urn:ddi:dk.dst:fc74498e-6036-440b-8421-a37ee21b7c9c:3 dk.dst fc74498e-6036-440b-8421-a37ee21b7c9c 3 dk.dst 97ba3ed7-e260-4d3a-b0b9-5a25f540c271 2 Category 261081338 urn:ddi:dk.dst:ba8c440e-b232-4c35-be5b-369b665fcc7a:3 dk.dst ba8c440e-b232-4c35-be5b-369b665fcc7a 3 dk.dst a5443328-54ad-4b3a-b63e-49379ce1f154 2 Category 261081340 urn:ddi:dk.dst:348eb386-79e5-4640-aa15-74030276806f:3 dk.dst 348eb386-79e5-4640-aa15-74030276806f 3 dk.dst 17218f9c-9f44-46cc-8843-15c270d239dd 2 Category 261081341 urn:ddi:dk.dst:3bd59d84-5f2e-4d00-b695-bf07f0709c95:3 dk.dst 3bd59d84-5f2e-4d00-b695-bf07f0709c95 3 dk.dst 585aca51-008c-4e34-a706-465ace771419 2 Category 261081342 urn:ddi:dk.dst:a22d5425-90ce-4add-b1eb-adeb578b15a8:3 dk.dst a22d5425-90ce-4add-b1eb-adeb578b15a8 3 dk.dst edb13078-5a4c-4f42-aa75-f745d5a51ff4 2 Category 261081343 urn:ddi:dk.dst:f39281da-71ff-487a-a85a-8e44fd297df2:3 dk.dst f39281da-71ff-487a-a85a-8e44fd297df2 3 dk.dst e8fa2b47-4049-4fff-89fb-2af33edb34cd 2 Category 261081370 urn:ddi:dk.dst:5533a613-c373-4f7f-898e-4575f1f21aca:3 dk.dst 5533a613-c373-4f7f-898e-4575f1f21aca 3 dk.dst 3979c2c1-792c-488b-91b8-0be57b9a44db 2 Category 261081372 urn:ddi:dk.dst:36df95d4-049a-4bb5-b292-c239c64a3f48:3 dk.dst 36df95d4-049a-4bb5-b292-c239c64a3f48 3 dk.dst 79dbbe57-195b-4c7c-bd77-f8e2319bc527 2 Category 261081373 urn:ddi:dk.dst:93c941de-f2f9-417a-8dc5-926bf450d15d:3 dk.dst 93c941de-f2f9-417a-8dc5-926bf450d15d 3 dk.dst f8cf3168-9fbf-46f5-b30d-1716c0ad8f19 2 Category 261081390 urn:ddi:dk.dst:627532b4-5142-4b08-b287-2b51ea1fa360:3 dk.dst 627532b4-5142-4b08-b287-2b51ea1fa360 3 dk.dst b65bf2c1-c92e-4351-a053-7afc0cf1a2bd 2 Category 261081391 urn:ddi:dk.dst:4c6eb138-d930-4200-8f5d-ef4437a6a8ab:3 dk.dst 4c6eb138-d930-4200-8f5d-ef4437a6a8ab 3 dk.dst 6153892e-4b52-4251-97b7-acbe117f5f49 2 Category 261081393 urn:ddi:dk.dst:51b6b189-314b-4ff2-8f6c-dd39a9a16dad:3 dk.dst 51b6b189-314b-4ff2-8f6c-dd39a9a16dad 3 dk.dst 2b958d0c-daad-47b1-90cd-a1d7ec76eab4 2 Category 261081394 urn:ddi:dk.dst:cf9f6aa4-ec97-4a9d-b717-acde21ad6bf4:3 dk.dst cf9f6aa4-ec97-4a9d-b717-acde21ad6bf4 3 dk.dst 61ed6803-6d2d-4970-9205-c8a59634f7e5 2 Category 261081395 urn:ddi:dk.dst:276cbd3f-a99f-493d-a442-0bc7848bf96c:3 dk.dst 276cbd3f-a99f-493d-a442-0bc7848bf96c 3 dk.dst 66882c7a-19ca-4f34-b86f-376807001589 2 Category 261081396 urn:ddi:dk.dst:84d3c5f4-500f-4743-b05d-9d6c8ec75486:3 dk.dst 84d3c5f4-500f-4743-b05d-9d6c8ec75486 3 dk.dst 04dcf783-aaa0-4b16-a347-64fcbb95796c 2 Category 261081397 urn:ddi:dk.dst:024b33cd-46dd-409e-97f5-daba46008fdf:3 dk.dst 024b33cd-46dd-409e-97f5-daba46008fdf 3 dk.dst cac2a71f-93ab-4fe6-8d61-c7cd3fd0183a 2 Category 261081402 urn:ddi:dk.dst:b501c09d-23ee-43df-8c53-814661542af0:3 dk.dst b501c09d-23ee-43df-8c53-814661542af0 3 dk.dst e8a901f5-d16c-4a5f-9cfb-e221439e29c4 2 Category 261081405 urn:ddi:dk.dst:e9bd75c4-68e0-4b51-af2e-967b364f9127:3 dk.dst e9bd75c4-68e0-4b51-af2e-967b364f9127 3 dk.dst ec35ee18-241e-4cf7-9352-c90f29353c05 2 Category 261081407 urn:ddi:dk.dst:9c37c5f1-221a-4ac5-a444-1a825d4deb35:3 dk.dst 9c37c5f1-221a-4ac5-a444-1a825d4deb35 3 dk.dst 83fd7297-583a-4bc3-a4eb-e84968b9a79c 2 Category 261081408 urn:ddi:dk.dst:058e7e0f-d43b-460c-aba8-5075e5ef754c:3 dk.dst 058e7e0f-d43b-460c-aba8-5075e5ef754c 3 dk.dst 785c7147-f8a6-450b-ab36-b8a3ae374442 2 Category 261081409 urn:ddi:dk.dst:c3d60819-ed23-4820-91cc-094e925d1198:3 dk.dst c3d60819-ed23-4820-91cc-094e925d1198 3 dk.dst c2c2d6a7-7f84-4f38-8891-8824306c4b97 2 Category 261081410 urn:ddi:dk.dst:889f29c1-f547-4b79-8559-ded4972af0af:3 dk.dst 889f29c1-f547-4b79-8559-ded4972af0af 3 dk.dst fec9056c-bf77-492e-b8d6-75fdbb4ce72b 2 Category 261081411 urn:ddi:dk.dst:183a2f11-8199-4145-9cdd-bb502b651ea5:3 dk.dst 183a2f11-8199-4145-9cdd-bb502b651ea5 3 dk.dst 6d09c81e-cedb-49e2-bbc3-1b2051b95e5c 2 Category 261081412 urn:ddi:dk.dst:5f16ad79-c140-4e14-8b3e-a265d8fbcbf9:3 dk.dst 5f16ad79-c140-4e14-8b3e-a265d8fbcbf9 3 dk.dst b0e089a8-e514-4995-9a21-519ea2316e41 2 Category 261081415 urn:ddi:dk.dst:33246ddd-bc21-4e54-bb8a-07a589462d70:3 dk.dst 33246ddd-bc21-4e54-bb8a-07a589462d70 3 dk.dst dbf1d7c8-aeff-4fda-a08f-7a5cf48ecd17 2 Category 261081416 urn:ddi:dk.dst:36382850-1b70-4b31-ad8f-112bc6ba73b5:3 dk.dst 36382850-1b70-4b31-ad8f-112bc6ba73b5 3 dk.dst d31a279a-307a-4614-a427-67820fbd79b2 2 Category 261081417 urn:ddi:dk.dst:47924c83-6e5d-41d8-8df1-ab27e6d72a11:3 dk.dst 47924c83-6e5d-41d8-8df1-ab27e6d72a11 3 dk.dst ad9179b6-b318-4797-b86d-8ebe7a438d66 2 Category 261081420 urn:ddi:dk.dst:53bfdfb8-67b4-4788-afed-bb27cc67fd86:3 dk.dst 53bfdfb8-67b4-4788-afed-bb27cc67fd86 3 dk.dst 4094f4c8-dd7e-422e-aabe-edd4f211f9a9 2 Category 261081421 urn:ddi:dk.dst:68a01252-8903-4fdd-a608-09a88034a246:3 dk.dst 68a01252-8903-4fdd-a608-09a88034a246 3 dk.dst e9a3bbbb-db59-42f6-b834-7104c8d295e1 2 Category 261081422 urn:ddi:dk.dst:f3bdc26d-09fa-4914-a97e-a1883ed5c24a:3 dk.dst f3bdc26d-09fa-4914-a97e-a1883ed5c24a 3 dk.dst d7c59a34-3647-42e5-b1c9-89f102c603e3 2 Category 261081423 urn:ddi:dk.dst:1779e789-3b83-4b8f-a9c4-1456571c1478:3 dk.dst 1779e789-3b83-4b8f-a9c4-1456571c1478 3 dk.dst 53b84bac-0cfd-46c6-a01b-0bef0d91f230 2 Category 261081424 urn:ddi:dk.dst:ae37fe8c-c369-4913-a9b0-9aa571e9d9e3:3 dk.dst ae37fe8c-c369-4913-a9b0-9aa571e9d9e3 3 dk.dst 52c1c9d2-713d-4453-8626-e609ee518828 2 Category 261081425 urn:ddi:dk.dst:f545adc1-d971-4b57-8607-4a48b2321ca8:3 dk.dst f545adc1-d971-4b57-8607-4a48b2321ca8 3 dk.dst 7141f50e-e4f5-42d4-aea2-b04249d7ff13 2 Category 261081426 urn:ddi:dk.dst:8f6532e5-6f39-415d-a62c-177ef4494a05:3 dk.dst 8f6532e5-6f39-415d-a62c-177ef4494a05 3 dk.dst 6d3a9514-4ff8-4a30-ab9b-b33cd4c65b46 2 Category 261081427 urn:ddi:dk.dst:ff598c38-f7fb-4104-997b-418ef24f7ea0:3 dk.dst ff598c38-f7fb-4104-997b-418ef24f7ea0 3 dk.dst 33650ee5-cb18-4776-b233-a5f09107afbc 2 Category 261081428 urn:ddi:dk.dst:0521fc0c-3d07-4fd4-83ec-cb1584c7d49c:3 dk.dst 0521fc0c-3d07-4fd4-83ec-cb1584c7d49c 3 dk.dst 1ece76d4-696a-4041-a631-cc1dfc8bd2e9 2 Category 261081429 urn:ddi:dk.dst:319da6c9-1cd8-44d4-86d0-ede37492bc3e:3 dk.dst 319da6c9-1cd8-44d4-86d0-ede37492bc3e 3 dk.dst eee61cf2-f355-4c1e-99e4-7acc3af05e73 2 Category 261081430 urn:ddi:dk.dst:0bdca8a6-387a-4b65-8534-975829937def:3 dk.dst 0bdca8a6-387a-4b65-8534-975829937def 3 dk.dst 916d7454-3147-428f-8863-0113ea579d53 2 Category 261081435 urn:ddi:dk.dst:ac39b678-7714-4006-b479-27c320cf756e:3 dk.dst ac39b678-7714-4006-b479-27c320cf756e 3 dk.dst df4da11a-ca9d-49d2-b5d4-e22173e98896 2 Category 261081436 urn:ddi:dk.dst:ee8797eb-33d3-4ead-b574-423a81a0cbad:3 dk.dst ee8797eb-33d3-4ead-b574-423a81a0cbad 3 dk.dst f9216c11-53c4-4319-8779-595a88fa9ad3 2 Category 261081437 urn:ddi:dk.dst:70633472-120d-4836-b1df-349e4704ec1e:3 dk.dst 70633472-120d-4836-b1df-349e4704ec1e 3 dk.dst daace950-a883-44bc-9aa7-7bf31596d49e 2 Category 261081440 urn:ddi:dk.dst:0b82885d-dabd-4c2f-9d56-c6f2e8fa007f:3 dk.dst 0b82885d-dabd-4c2f-9d56-c6f2e8fa007f 3 dk.dst 3bd47538-faa1-40f0-92ab-6d4e8e4af122 2 Category 261081451 urn:ddi:dk.dst:74952d25-0c83-476d-8de0-4b351a264f36:3 dk.dst 74952d25-0c83-476d-8de0-4b351a264f36 3 dk.dst 07f1f5ef-0da4-42cb-81fe-f8b372ea64ab 2 Category 261081490 urn:ddi:dk.dst:003f0c2b-5165-4a52-92a6-847555fab990:3 dk.dst 003f0c2b-5165-4a52-92a6-847555fab990 3 dk.dst 6e175826-6e24-4b4d-9c1b-d55b701716bd 2 Category 261081510 urn:ddi:dk.dst:e1977a4d-599e-447b-af52-1508e858b38f:3 dk.dst e1977a4d-599e-447b-af52-1508e858b38f 3 dk.dst ad1607e3-655f-4170-9aba-b1eb8316818e 2 Category 261081520 urn:ddi:dk.dst:a1684ec7-45fe-4f0c-b14b-3f676f67e5bb:3 dk.dst a1684ec7-45fe-4f0c-b14b-3f676f67e5bb 3 dk.dst 8e3d0395-cfa5-46e2-8db0-7e57bb5e3061 2 Category 261081522 urn:ddi:dk.dst:6ddeb5a2-a22c-4745-a0f8-d2433af2303f:3 dk.dst 6ddeb5a2-a22c-4745-a0f8-d2433af2303f 3 dk.dst b5f2f580-2128-4fe0-a417-c1057b649659 2 Category 261081550 urn:ddi:dk.dst:8f805f5a-1c2f-4af7-916a-f9fdd9d5fc9c:3 dk.dst 8f805f5a-1c2f-4af7-916a-f9fdd9d5fc9c 3 dk.dst 48c3e666-0c83-41b2-a61f-3a999690396c 2 Category 261081555 urn:ddi:dk.dst:342cde9a-d6b7-44b6-8dd9-1263fefc0a76:3 dk.dst 342cde9a-d6b7-44b6-8dd9-1263fefc0a76 3 dk.dst 1fca0461-d1a2-4cde-b571-7e4daa5a56a5 2 Category 261081560 urn:ddi:dk.dst:d9d82a7e-a2b4-42fc-affa-b48de096c6e6:3 dk.dst d9d82a7e-a2b4-42fc-affa-b48de096c6e6 3 dk.dst 2ee474fe-a853-4845-b3b1-a70303a9f222 2 Category 261081562 urn:ddi:dk.dst:125e9540-a82d-496c-a26c-b477ba5b2370:3 dk.dst 125e9540-a82d-496c-a26c-b477ba5b2370 3 dk.dst 4e242b82-4740-4dd9-806b-3f9c634d362d 2 Category 261081563 urn:ddi:dk.dst:ab050a45-0ee1-4fdd-8080-5da792ecd948:3 dk.dst ab050a45-0ee1-4fdd-8080-5da792ecd948 3 dk.dst d488fe73-1017-43e4-8c70-3d25e8e46fb9 2 Category 261081564 urn:ddi:dk.dst:8fe56880-6415-4264-98aa-71f5f2bef546:3 dk.dst 8fe56880-6415-4264-98aa-71f5f2bef546 3 dk.dst 221fcdc8-ba8c-4e51-a65b-3195908eb54e 2 Category 261081565 urn:ddi:dk.dst:a515ac78-e92d-4c8e-918c-625007991b77:3 dk.dst a515ac78-e92d-4c8e-918c-625007991b77 3 dk.dst 95fca717-7c44-40f9-8ae8-aa43b6a18c3c 2 Category 261081566 urn:ddi:dk.dst:74d1e8ae-b614-46b8-abd7-2704640da2e3:3 dk.dst 74d1e8ae-b614-46b8-abd7-2704640da2e3 3 dk.dst f83f807c-1afb-412a-9e1b-e78748f55e9f 2 Category 261081567 urn:ddi:dk.dst:743b36c4-c1e1-4dae-a156-e7d95cf8b51b:3 dk.dst 743b36c4-c1e1-4dae-a156-e7d95cf8b51b 3 dk.dst a11825be-b821-4735-b2ee-68b5cd989dd9 2 Category 261081568 urn:ddi:dk.dst:fcf5ca73-bf64-4e7e-a865-271602dd9666:3 dk.dst fcf5ca73-bf64-4e7e-a865-271602dd9666 3 dk.dst 21e50eca-02eb-4529-8b36-0408a3a35d0e 2 Category 261081569 urn:ddi:dk.dst:dcdba8bd-6acb-42c6-bcb4-bd737ff39bd9:3 dk.dst dcdba8bd-6acb-42c6-bcb4-bd737ff39bd9 3 dk.dst ba325134-9e55-4058-b1ec-044e0f665732 2 Category 261081570 urn:ddi:dk.dst:c446fbe7-a39f-402b-9cca-718f8900503b:3 dk.dst c446fbe7-a39f-402b-9cca-718f8900503b 3 dk.dst bbad1c37-10fb-4d50-8ec9-25f61526346d 2 Category 261081572 urn:ddi:dk.dst:671e382f-81ab-408e-8d2b-4d418ee3b3fe:3 dk.dst 671e382f-81ab-408e-8d2b-4d418ee3b3fe 3 dk.dst 5df7db7e-0672-4fdc-bce3-fa7a5f22fea3 2 Category 261081573 urn:ddi:dk.dst:baf8bcc5-37a2-4d97-970f-478d6d63f344:3 dk.dst baf8bcc5-37a2-4d97-970f-478d6d63f344 3 dk.dst d311088f-4c27-468d-8e04-3da186c3b0a4 2 Category 261081574 urn:ddi:dk.dst:27c12709-50a9-4f37-bda7-39608a625308:3 dk.dst 27c12709-50a9-4f37-bda7-39608a625308 3 dk.dst e3242db4-6818-4a72-a2f7-c3a1bc18674e 2 Category 261081575 urn:ddi:dk.dst:b1737378-6a49-4e90-bc25-55c2d900bb06:3 dk.dst b1737378-6a49-4e90-bc25-55c2d900bb06 3 dk.dst 93ca1aff-9426-4744-8b59-3d764e831a39 2 Category 261081576 urn:ddi:dk.dst:e0992227-1c17-4fa0-ad90-4f19d95d39e5:3 dk.dst e0992227-1c17-4fa0-ad90-4f19d95d39e5 3 dk.dst 973f34f8-5be2-4714-b152-57395ae666dc 2 Category 261081580 urn:ddi:dk.dst:31929d03-c9f4-4d41-9052-1029224aae35:3 dk.dst 31929d03-c9f4-4d41-9052-1029224aae35 3 dk.dst 07e4648b-77c2-4aeb-88a7-4b2f02bb580f 2 Category 261081581 urn:ddi:dk.dst:68237dc7-da8c-4bb8-8709-af69b4ddfe52:3 dk.dst 68237dc7-da8c-4bb8-8709-af69b4ddfe52 3 dk.dst ffb3878b-5ff0-4f65-b307-7b8455176825 2 Category 261081590 urn:ddi:dk.dst:df2a286f-af42-4f7a-bf83-4927576e1247:3 dk.dst df2a286f-af42-4f7a-bf83-4927576e1247 3 dk.dst 7084e852-c02c-4ea9-a761-f7fa6c5fb924 2 Category 261081610 urn:ddi:dk.dst:44ba6143-8dcc-4bed-85ed-32fe95a94069:3 dk.dst 44ba6143-8dcc-4bed-85ed-32fe95a94069 3 dk.dst 5e513286-6358-47a8-be07-2524cb4272ae 2 Category 261081611 urn:ddi:dk.dst:49c6a16d-f2da-4e77-be90-16e6144df5cf:3 dk.dst 49c6a16d-f2da-4e77-be90-16e6144df5cf 3 dk.dst 66fc7368-e69e-4d7d-a1bd-face25eb6105 2 Category 261081612 urn:ddi:dk.dst:67d8d147-466a-4043-adf2-9890ad9f4e0b:3 dk.dst 67d8d147-466a-4043-adf2-9890ad9f4e0b 3 dk.dst d4b0dab1-9f41-4c9e-8d22-b4ec518e15a7 2 Category 261081630 urn:ddi:dk.dst:a180f51a-e93e-4b58-a046-a3fde7c039cc:3 dk.dst a180f51a-e93e-4b58-a046-a3fde7c039cc 3 dk.dst bd5de4b7-89ed-4297-9a43-3ddae5af54e5 2 Category 261081631 urn:ddi:dk.dst:10d82111-ede6-4270-9fd1-3020f77cc8a3:3 dk.dst 10d82111-ede6-4270-9fd1-3020f77cc8a3 3 dk.dst fded1f9f-d8ba-452a-876b-dd6c055d5e10 2 Category 261081640 urn:ddi:dk.dst:b5a78489-cd9f-4f13-a494-05f1ec0bf013:3 dk.dst b5a78489-cd9f-4f13-a494-05f1ec0bf013 3 dk.dst d4a73b3a-e48a-4d71-bdf4-4dd5b59fbf30 2 Category 261081650 urn:ddi:dk.dst:bdd2730a-1487-4440-bdf2-b11020571f9f:3 dk.dst bdd2730a-1487-4440-bdf2-b11020571f9f 3 dk.dst aa621901-78a6-4efa-82fe-3acd4ded8174 2 Category 261081670 urn:ddi:dk.dst:bfffc897-227f-4cd7-85fe-908d4c6fc745:3 dk.dst bfffc897-227f-4cd7-85fe-908d4c6fc745 3 dk.dst ec6f5057-1a79-4b36-894d-dca14bb91c32 2 Category 261081683 urn:ddi:dk.dst:96cb4f52-df70-41d4-ba77-d5767e1a9575:3 dk.dst 96cb4f52-df70-41d4-ba77-d5767e1a9575 3 dk.dst d04f7c5a-9ed7-46c0-95ba-bb570e68699c 2 Category 261081684 urn:ddi:dk.dst:db62c547-490e-4a2b-9c09-57faac58c8db:3 dk.dst db62c547-490e-4a2b-9c09-57faac58c8db 3 dk.dst 55866884-315e-4e4d-b88f-f47020b0b091 2 Category 261081685 urn:ddi:dk.dst:27aaa038-66fa-445e-a456-3a2f518734cb:3 dk.dst 27aaa038-66fa-445e-a456-3a2f518734cb 3 dk.dst 1db06daf-1af5-4684-a52f-b301139462af 2 Category 261081686 urn:ddi:dk.dst:c3f74583-863c-4d78-9742-bae1fa55967b:3 dk.dst c3f74583-863c-4d78-9742-bae1fa55967b 3 dk.dst 7f1052c8-a7a0-4cfa-8a82-38f8c2356658 2 Category 261081690 urn:ddi:dk.dst:2648259c-da65-48fe-aa8c-68cdef715fde:3 dk.dst 2648259c-da65-48fe-aa8c-68cdef715fde 3 dk.dst c3edabf5-5626-4a35-8419-88556d599251 2 Category 261081810 urn:ddi:dk.dst:3cca011a-a744-4b25-8618-a092f0ed467e:3 dk.dst 3cca011a-a744-4b25-8618-a092f0ed467e 3 dk.dst da9d30b0-9221-466b-82dc-1faee3fd6385 2 Category 261081811 urn:ddi:dk.dst:a8efd0fe-d515-423e-9b40-957420a4fee3:3 dk.dst a8efd0fe-d515-423e-9b40-957420a4fee3 3 dk.dst fb804ffe-a44b-47fb-beb7-daba03564140 2 Category 261081880 urn:ddi:dk.dst:2e17f764-f70a-4030-8a73-4b876114a265:3 dk.dst 2e17f764-f70a-4030-8a73-4b876114a265 3 dk.dst 545a79ce-10a6-47d3-8461-e8a3ea7ba67d 2 Category 261081990 urn:ddi:dk.dst:6c689c32-6fc4-4d0c-bc21-ade8be8950b0:3 dk.dst 6c689c32-6fc4-4d0c-bc21-ade8be8950b0 3 dk.dst 2fab43a7-f00a-4849-a168-30fc67ae5683 2 Category 261081999 urn:ddi:dk.dst:58c30c55-f8d4-4db1-8872-4d74ebf15333:3 dk.dst 58c30c55-f8d4-4db1-8872-4d74ebf15333 3 dk.dst 1a1eea9f-47e4-426e-b9c0-7ee6d47668b8 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:3e386787-d0e6-4205-80be-28d727706363:3 dk.dst 3e386787-d0e6-4205-80be-28d727706363 3 dk.dst 064422f2-aa49-4c0e-9a01-2013367c8661 2 Category 32 urn:ddi:dk.dst:b8a38a41-9a65-4cb5-93a8-0e72f425b442:3 dk.dst b8a38a41-9a65-4cb5-93a8-0e72f425b442 3 dk.dst 04136bde-931a-4ddc-806a-82d4336bba06 2 Category 3210 urn:ddi:dk.dst:c098d258-2de4-4dfb-bb1e-c02a4ca142fa:3 dk.dst c098d258-2de4-4dfb-bb1e-c02a4ca142fa 3 dk.dst 7f90a4eb-f1a1-4247-ad2e-1d17631c407d 2 Category 321084110 urn:ddi:dk.dst:17996344-4ca1-4d00-8c36-e93ed01167b1:3 dk.dst 17996344-4ca1-4d00-8c36-e93ed01167b1 3 dk.dst e998e121-d7ac-43eb-a1fd-809bc95bba91 2 Category 321084111 urn:ddi:dk.dst:4aa32995-af49-46fc-857b-9abd2643fd75:3 dk.dst 4aa32995-af49-46fc-857b-9abd2643fd75 3 dk.dst 64bf7e87-955f-47a7-b6e7-93cd9de24340 2 Category 34 urn:ddi:dk.dst:91b5be75-294f-45b5-bae5-72fc355fd86c:3 dk.dst 91b5be75-294f-45b5-bae5-72fc355fd86c 3 dk.dst 241e3540-ac35-4226-96d4-ba8afeb71675 2 Category 3410 urn:ddi:dk.dst:4fb22c4c-ce27-4345-b143-2d57f8bbd006:3 dk.dst 4fb22c4c-ce27-4345-b143-2d57f8bbd006 3 dk.dst d85851f8-85db-48cb-b9e3-5bc4487d3c44 2 Category 341084170 urn:ddi:dk.dst:5bc4b7d9-66f8-49d2-927a-1df4a6664594:3 dk.dst 5bc4b7d9-66f8-49d2-927a-1df4a6664594 3 dk.dst 764d2347-6b0b-47cc-8d80-fe4e61d96012 2 Category 341084171 urn:ddi:dk.dst:33c9e27b-118a-47d6-a050-b5140c416c4a:3 dk.dst 33c9e27b-118a-47d6-a050-b5140c416c4a 3 dk.dst a38d2bef-1a6c-446f-a0da-5ca555ea14cd 2 Category 341084172 urn:ddi:dk.dst:e1fa9a02-a22d-4697-95cb-d990ce3cb058:3 dk.dst e1fa9a02-a22d-4697-95cb-d990ce3cb058 3 dk.dst e81fbc0b-b4fd-4c83-a136-7ac41f9f575f 2 Category 341084173 urn:ddi:dk.dst:25bff16f-6aed-454f-818d-ec8ba5fa64d0:3 dk.dst 25bff16f-6aed-454f-818d-ec8ba5fa64d0 3 dk.dst e178d1c1-7d13-4239-8e6e-a3bbc892e396 2 Category 341084174 urn:ddi:dk.dst:7eeb3051-1bd5-4a3f-bf15-67a7f48a51d1:3 dk.dst 7eeb3051-1bd5-4a3f-bf15-67a7f48a51d1 3 dk.dst d451d929-faf6-4e0a-b9de-4c15ddfecc75 2 Category 341084180 urn:ddi:dk.dst:9a6680e2-0806-409c-9401-c3faeeb6e570:3 dk.dst 9a6680e2-0806-409c-9401-c3faeeb6e570 3 dk.dst 9159ef19-0acd-4728-8af2-fc6b242be6f9 2 Category 341084181 urn:ddi:dk.dst:5c9bc6e0-8573-401b-a189-6c72aea9ce12:3 dk.dst 5c9bc6e0-8573-401b-a189-6c72aea9ce12 3 dk.dst b89e845a-be1b-4961-a7f5-10e3e855a241 2 Category 36 urn:ddi:dk.dst:06196c54-f671-426f-ba72-18cfef0e0443:3 dk.dst 06196c54-f671-426f-ba72-18cfef0e0443 3 dk.dst 0785592c-9ab7-4e1e-a2e9-76219d019b7a 2 Category 3610 urn:ddi:dk.dst:37f05d28-790c-4938-9455-a9ff946ec240:3 dk.dst 37f05d28-790c-4938-9455-a9ff946ec240 3 dk.dst 5dc17cec-c4f0-4b28-a561-613d1d52406b 2 Category 361085110 urn:ddi:dk.dst:438fb305-c591-475a-a8e6-85f932016767:3 dk.dst 438fb305-c591-475a-a8e6-85f932016767 3 dk.dst 3424e005-3371-4389-b56f-1e1f2191d483 2 Category 361085130 urn:ddi:dk.dst:f7dbbb8c-cb47-4c47-9664-d9f1c6eb0094:3 dk.dst f7dbbb8c-cb47-4c47-9664-d9f1c6eb0094 3 dk.dst b44a015c-a668-4e0c-9aa9-01698589032c 2 Category 361085140 urn:ddi:dk.dst:ec01f1cd-5735-44d5-be8b-82419533aabd:3 dk.dst ec01f1cd-5735-44d5-be8b-82419533aabd 3 dk.dst 4525c803-6cc8-4446-985d-d49f8bdc3dba 2 Category 361085145 urn:ddi:dk.dst:85d27c3f-bb02-43f3-828a-95ede84e2383:3 dk.dst 85d27c3f-bb02-43f3-828a-95ede84e2383 3 dk.dst 7db051fc-d418-43d2-8100-afd008876924 2 Category 361085147 urn:ddi:dk.dst:f23c78ae-357a-4d09-bdba-962fa588c893:3 dk.dst f23c78ae-357a-4d09-bdba-962fa588c893 3 dk.dst 506744a4-1599-46bb-865d-6d2a4dff15ab 2 Category 361085150 urn:ddi:dk.dst:fc0239fb-d99e-4569-89ab-f175d79e5156:3 dk.dst fc0239fb-d99e-4569-89ab-f175d79e5156 3 dk.dst 6c3df9a1-c0dd-4e6a-ab7e-9c3ab483441c 2 Category 361085160 urn:ddi:dk.dst:28cf1aea-06f7-49e7-bb4c-36843e8f06ab:3 dk.dst 28cf1aea-06f7-49e7-bb4c-36843e8f06ab 3 dk.dst 2835e28c-6d6a-4d7e-acbd-a6441df3c35b 2 Category 361085170 urn:ddi:dk.dst:17d5e903-4c15-46f4-91c1-e6201fb8aac4:3 dk.dst 17d5e903-4c15-46f4-91c1-e6201fb8aac4 3 dk.dst 4c987746-c977-443f-8290-9064d34c4883 2 Category 361085190 urn:ddi:dk.dst:1e4f4e61-c441-4ad2-b612-1b32fa1c9d5a:3 dk.dst 1e4f4e61-c441-4ad2-b612-1b32fa1c9d5a 3 dk.dst 3a4064bf-6518-40e2-ab33-01a121bda818 2 Category 361085210 urn:ddi:dk.dst:54f8ea01-492c-4de3-859d-fd089bcb850e:3 dk.dst 54f8ea01-492c-4de3-859d-fd089bcb850e 3 dk.dst 6a6dc0e2-0de7-4e98-a2f1-138e649668ab 2 Category 361085220 urn:ddi:dk.dst:60ae13ad-a4d9-4314-b4ce-20ccb79ff29f:3 dk.dst 60ae13ad-a4d9-4314-b4ce-20ccb79ff29f 3 dk.dst fd8a900a-e0be-46e7-be47-da3f2ab5ce28 2 Category 361085230 urn:ddi:dk.dst:99e39366-cf03-4ba0-94d8-d8dec6770d7c:3 dk.dst 99e39366-cf03-4ba0-94d8-d8dec6770d7c 3 dk.dst f53e6149-a870-4dc1-b412-d102aaa13c0f 2 Category 361085250 urn:ddi:dk.dst:cdfabacc-fe00-404d-9c4d-d59adbfa9903:3 dk.dst cdfabacc-fe00-404d-9c4d-d59adbfa9903 3 dk.dst caf7f731-0e13-4dab-9010-13126bd9c009 2 Category 361085251 urn:ddi:dk.dst:189daf76-820b-45b9-87cf-185963edf54d:3 dk.dst 189daf76-820b-45b9-87cf-185963edf54d 3 dk.dst 2434b6b2-b4d2-46b4-a142-5fcd859676de 2 Category 361085260 urn:ddi:dk.dst:1c262904-374e-40b1-9335-9828f17d245f:3 dk.dst 1c262904-374e-40b1-9335-9828f17d245f 3 dk.dst 16c1d967-b69d-4a8d-b92b-74d1fd2b8491 2 Category 361085270 urn:ddi:dk.dst:7f332e88-342d-4664-b90c-e1888858adb1:3 dk.dst 7f332e88-342d-4664-b90c-e1888858adb1 3 dk.dst f43ce7f6-e9c9-4200-80a9-e7c0919cc146 2 Category 361085990 urn:ddi:dk.dst:dd5f36ac-d772-43eb-86b8-ab17abb3bd85:3 dk.dst dd5f36ac-d772-43eb-86b8-ab17abb3bd85 3 dk.dst d5a5fff4-29fa-4e62-9f06-82e5ad4ba037 2 Category 38 urn:ddi:dk.dst:d151ce2b-925a-47f0-a355-deb92840e0f5:3 dk.dst d151ce2b-925a-47f0-a355-deb92840e0f5 3 dk.dst 43f91e26-13fe-4dc1-a9e7-def097f00de2 2 Category 3810 urn:ddi:dk.dst:1b6b653c-d6c2-4529-9b74-82cf07564934:3 dk.dst 1b6b653c-d6c2-4529-9b74-82cf07564934 3 dk.dst bf058dbc-033a-4a01-b368-2a8a4adb667b 2 Category 381083980 urn:ddi:dk.dst:1173ae69-78fa-4bbc-a2c9-de15295d5781:3 dk.dst 1173ae69-78fa-4bbc-a2c9-de15295d5781 3 dk.dst 02c8de9a-382b-429a-b777-020d0de1ddfc 2 Category 381084120 urn:ddi:dk.dst:e7a9f8bc-abc3-42dd-aa51-f65b33659d72:3 dk.dst e7a9f8bc-abc3-42dd-aa51-f65b33659d72 3 dk.dst 3c9af4b7-9c45-4613-8ae9-08e4ee98a62b 2 Category 381084121 urn:ddi:dk.dst:cc4b4d72-771d-427e-a4e1-e0a31b8440a9:3 dk.dst cc4b4d72-771d-427e-a4e1-e0a31b8440a9 3 dk.dst 1a33882c-1102-4d56-accd-5c6aaa7f8740 2 Category 381084129 urn:ddi:dk.dst:66210da0-47a9-4a57-a869-26a86bee23a3:3 dk.dst 66210da0-47a9-4a57-a869-26a86bee23a3 3 dk.dst 799edfbd-442a-406c-878b-8843efc9d8bb 2 Category 381084130 urn:ddi:dk.dst:1ca1682b-52b9-4070-896b-03af50d01576:3 dk.dst 1ca1682b-52b9-4070-896b-03af50d01576 3 dk.dst bc085416-2e78-4baf-832b-01cb692f556d 2 Category 381084131 urn:ddi:dk.dst:10a450e4-f012-4368-b3e0-c751c8113974:3 dk.dst 10a450e4-f012-4368-b3e0-c751c8113974 3 dk.dst 688eff59-66a1-4333-86ed-d20aec1dfb81 2 Category 381084132 urn:ddi:dk.dst:307ae4aa-e3a3-41c9-92a1-f60434fdfcbc:3 dk.dst 307ae4aa-e3a3-41c9-92a1-f60434fdfcbc 3 dk.dst 69ce735a-569e-489b-9d23-9d6dc9a096b2 2 Category 381084133 urn:ddi:dk.dst:2802b51f-a06a-4570-b917-911ee6a7c504:3 dk.dst 2802b51f-a06a-4570-b917-911ee6a7c504 3 dk.dst b2166cdc-35d0-4b9a-ab42-24d489b3d68d 2 Category 381084134 urn:ddi:dk.dst:b777c7a6-0603-46c9-98e8-c7eadaa68c31:3 dk.dst b777c7a6-0603-46c9-98e8-c7eadaa68c31 3 dk.dst a2ccf805-8296-4c63-8316-c739c1705cc8 2 Category 381084135 urn:ddi:dk.dst:f82b1dff-1622-435d-a4f8-a7cabd01be83:3 dk.dst f82b1dff-1622-435d-a4f8-a7cabd01be83 3 dk.dst 794542cf-07a6-47a9-a1cf-23edb545f2b1 2 Category 381084136 urn:ddi:dk.dst:69a1c68a-b965-4f19-84b1-909adf98a43a:3 dk.dst 69a1c68a-b965-4f19-84b1-909adf98a43a 3 dk.dst 52d78dfb-3721-408e-9c03-3e20a0a85ba3 2 Category 381084137 urn:ddi:dk.dst:12a1915b-5272-4eca-8c11-5998d65d2a20:3 dk.dst 12a1915b-5272-4eca-8c11-5998d65d2a20 3 dk.dst bad80499-6e76-4bff-a10d-de98fd98171e 2 Category 381084138 urn:ddi:dk.dst:b8386c2f-fdac-413b-beba-247e60919a18:3 dk.dst b8386c2f-fdac-413b-beba-247e60919a18 3 dk.dst 51858f27-2191-479d-99b2-306265e7963c 2 Category 381084139 urn:ddi:dk.dst:eefa5666-a634-41a0-9b2b-2d3243976a5b:3 dk.dst eefa5666-a634-41a0-9b2b-2d3243976a5b 3 dk.dst 751fdef5-9bb9-4fdd-993f-cd5824cb36b3 2 Category 381084140 urn:ddi:dk.dst:cba44ffe-8784-420f-863b-436c8f5a68c7:3 dk.dst cba44ffe-8784-420f-863b-436c8f5a68c7 3 dk.dst dbd9787d-3655-4671-a062-5c515fac8580 2 Category 381084141 urn:ddi:dk.dst:d97469b2-50da-49e7-bc77-57d1bfd15abc:3 dk.dst d97469b2-50da-49e7-bc77-57d1bfd15abc 3 dk.dst 447cfa70-9356-4569-b108-dae681104a28 2 Category 381084142 urn:ddi:dk.dst:57f477fc-03ff-4def-98bb-11085d0d3dd0:3 dk.dst 57f477fc-03ff-4def-98bb-11085d0d3dd0 3 dk.dst 5e6c0bd4-d6f7-4771-8272-f97ee8001b01 2 Category 381084143 urn:ddi:dk.dst:99881337-a70c-4ebf-b64b-006001ad5edd:3 dk.dst 99881337-a70c-4ebf-b64b-006001ad5edd 3 dk.dst eb5e59ff-c127-4aea-a47b-fec33344ee14 2 Category 381084144 urn:ddi:dk.dst:2321f4f2-9b9e-4492-9e26-3378c9a2a26c:3 dk.dst 2321f4f2-9b9e-4492-9e26-3378c9a2a26c 3 dk.dst b08b76c0-299e-4293-9963-32ddd626d82c 2 Category 381084145 urn:ddi:dk.dst:afff12ef-a075-49c0-b28e-547698981242:3 dk.dst afff12ef-a075-49c0-b28e-547698981242 3 dk.dst 5c06734b-bb44-4701-93b3-402508af2ca4 2 Category 381084146 urn:ddi:dk.dst:b030f01d-14d3-4008-bf24-b82c9a0c703f:3 dk.dst b030f01d-14d3-4008-bf24-b82c9a0c703f 3 dk.dst 04a1f095-ea9c-41be-904e-989b177788dd 2 Category 381084147 urn:ddi:dk.dst:c286ed37-adaa-49d6-b0b5-b1ed2bce3535:3 dk.dst c286ed37-adaa-49d6-b0b5-b1ed2bce3535 3 dk.dst 725e9829-805d-4b74-9f94-9a6beb2f791e 2 Category 381084148 urn:ddi:dk.dst:a479a45e-27ab-4540-827a-67275bf64210:3 dk.dst a479a45e-27ab-4540-827a-67275bf64210 3 dk.dst ba224057-2356-44ae-8f4e-3584513c56a6 2 Category 381084149 urn:ddi:dk.dst:6dafa2ae-1d7f-4bb4-b13e-65c2307815e9:3 dk.dst 6dafa2ae-1d7f-4bb4-b13e-65c2307815e9 3 dk.dst 584e09e7-98ea-4c8e-8fb7-a77e1041a496 2 Category 381084150 urn:ddi:dk.dst:69031e92-7c8e-4620-b839-bee09f75be77:3 dk.dst 69031e92-7c8e-4620-b839-bee09f75be77 3 dk.dst 3f7f6d20-41e6-4fb0-8f5d-73ee3afed989 2 Category 381084151 urn:ddi:dk.dst:0058db21-4daa-49cd-9c91-93faaf985374:3 dk.dst 0058db21-4daa-49cd-9c91-93faaf985374 3 dk.dst 97a2f5ea-da31-46e6-ba6b-08c39c395948 2 Category 381084152 urn:ddi:dk.dst:9f6cfbc9-0da1-4184-b95e-feec3e997f04:3 dk.dst 9f6cfbc9-0da1-4184-b95e-feec3e997f04 3 dk.dst bec4fbdf-deb9-4669-b1e3-5f12eaaca971 2 Category 381084153 urn:ddi:dk.dst:e23c1234-e542-4839-97d2-8d0001958d7d:3 dk.dst e23c1234-e542-4839-97d2-8d0001958d7d 3 dk.dst 25f94a3c-5d03-4c44-9670-bc18d1f2d7a9 2 Category 381084154 urn:ddi:dk.dst:2dc0008e-c811-4813-8eb5-52ba49b5cd59:3 dk.dst 2dc0008e-c811-4813-8eb5-52ba49b5cd59 3 dk.dst 98b83e22-75e7-4cfc-a968-fca5f46e916a 2 Category 381084155 urn:ddi:dk.dst:473ac887-11d7-424f-b07b-241a5da50c73:3 dk.dst 473ac887-11d7-424f-b07b-241a5da50c73 3 dk.dst 5742976d-bba0-459f-99e7-a416797229b4 2 Category 381084156 urn:ddi:dk.dst:f0054161-82a6-4e86-a67e-b5165c3f8d37:3 dk.dst f0054161-82a6-4e86-a67e-b5165c3f8d37 3 dk.dst 3307bee2-d96c-4335-8f2f-a6a49dde98c4 2 Category 381084157 urn:ddi:dk.dst:8a2b8889-29bd-421a-9b40-0986512fc252:3 dk.dst 8a2b8889-29bd-421a-9b40-0986512fc252 3 dk.dst d18e616c-a314-40f7-9d36-7139f1d7480d 2 Category 381084158 urn:ddi:dk.dst:b213dbb8-6333-4b92-b39f-cd35dbbfd4ca:3 dk.dst b213dbb8-6333-4b92-b39f-cd35dbbfd4ca 3 dk.dst 1d63ce9b-13ea-4d54-83e7-94e8aacb39a5 2 Category 381084159 urn:ddi:dk.dst:d62da8ff-976a-49c7-be38-d93cec6830d9:3 dk.dst d62da8ff-976a-49c7-be38-d93cec6830d9 3 dk.dst 72198dbc-8d46-41bb-8b70-3d47eb12b5f8 2 Category 381084160 urn:ddi:dk.dst:16ac17e2-4179-483f-947a-fc0290a20e81:3 dk.dst 16ac17e2-4179-483f-947a-fc0290a20e81 3 dk.dst 094f8406-4e54-49eb-8705-d51315014d62 2 Category 381084161 urn:ddi:dk.dst:9a3d9573-8930-4c85-bddf-3c41de6d5326:3 dk.dst 9a3d9573-8930-4c85-bddf-3c41de6d5326 3 dk.dst 4d37b935-b2bd-4d49-8d2a-56624c6c7f78 2 Category 381084167 urn:ddi:dk.dst:30b499ab-9aca-4108-aa09-49135973e599:3 dk.dst 30b499ab-9aca-4108-aa09-49135973e599 3 dk.dst 09086030-f510-4dbb-abda-33dd39d04fe1 2 Category 381084169 urn:ddi:dk.dst:e9aee82f-7e59-4d53-b847-7f6ea5fe6242:3 dk.dst e9aee82f-7e59-4d53-b847-7f6ea5fe6242 3 dk.dst 17d2bdf8-59b8-417d-b619-3da2170aa80a 2 Category 381084190 urn:ddi:dk.dst:2ca9328f-6e83-41ec-9a7f-6ffa35362435:3 dk.dst 2ca9328f-6e83-41ec-9a7f-6ffa35362435 3 dk.dst c887412f-755c-4745-921e-46364ee71cf2 2 Category 381084191 urn:ddi:dk.dst:1093dcd5-c786-4fac-84ec-3018369ce384:3 dk.dst 1093dcd5-c786-4fac-84ec-3018369ce384 3 dk.dst 1f82b6db-d370-4b9d-9c4a-69f7ae075bb5 2 Category 381084192 urn:ddi:dk.dst:d160e2f7-95a4-45c0-872c-42f6033a8635:3 dk.dst d160e2f7-95a4-45c0-872c-42f6033a8635 3 dk.dst 1c1aad89-70e8-4163-b765-7b5521f00ba6 2 Category 381084201 urn:ddi:dk.dst:610e6e1a-f1e8-430e-816f-7492b447ec4f:3 dk.dst 610e6e1a-f1e8-430e-816f-7492b447ec4f 3 dk.dst 1e937d09-8f06-44aa-8e47-059c8214ba1b 2 Category 381084210 urn:ddi:dk.dst:5af5ce29-182e-4b6f-a4a4-83a2195f1556:3 dk.dst 5af5ce29-182e-4b6f-a4a4-83a2195f1556 3 dk.dst 0da0bca1-8a16-43be-8921-751c1da5f3eb 2 Category 381084215 urn:ddi:dk.dst:208bb4a3-5048-4086-bf13-965cc3678658:3 dk.dst 208bb4a3-5048-4086-bf13-965cc3678658 3 dk.dst bd6d6f4a-64ac-44f4-a3ae-0aaaa2201bfa 2 Category 381084220 urn:ddi:dk.dst:157ee477-4995-45d5-85dd-644860436c43:3 dk.dst 157ee477-4995-45d5-85dd-644860436c43 3 dk.dst 20b187f2-519f-43cb-aeee-153c48364b0c 2 Category 381084221 urn:ddi:dk.dst:dc507f4c-5b24-498a-bf23-c8160fa77b3e:3 dk.dst dc507f4c-5b24-498a-bf23-c8160fa77b3e 3 dk.dst 4b5f8724-ec34-48ce-a147-14b776616d86 2 Category 381084222 urn:ddi:dk.dst:dec41fa3-84f2-4f31-900c-37f9e1434e74:3 dk.dst dec41fa3-84f2-4f31-900c-37f9e1434e74 3 dk.dst b4c47dac-8563-4803-96a4-a1890ff9cd45 2 Category 381084223 urn:ddi:dk.dst:e25dda4d-75e8-427b-b98a-79cfe7289c7e:3 dk.dst e25dda4d-75e8-427b-b98a-79cfe7289c7e 3 dk.dst 1ed73d88-d76c-4e3f-9e51-4bf854d953fc 2 Category 381084224 urn:ddi:dk.dst:53efc366-5120-421b-9b89-56554f6fe744:3 dk.dst 53efc366-5120-421b-9b89-56554f6fe744 3 dk.dst f4392e84-42a2-4bfb-bc76-84786d5942e5 2 Category 381084225 urn:ddi:dk.dst:d8a65c20-e2a8-469c-b412-3fd803ba9ddc:3 dk.dst d8a65c20-e2a8-469c-b412-3fd803ba9ddc 3 dk.dst 297b5d44-f200-4abf-a2d3-5aa99080b751 2 Category 381084226 urn:ddi:dk.dst:2dd694ee-7725-4d0b-936c-57f381fa55dd:3 dk.dst 2dd694ee-7725-4d0b-936c-57f381fa55dd 3 dk.dst 8ead09c8-4034-47b1-b54e-346de895ef92 2 Category 381084230 urn:ddi:dk.dst:5be5c000-119b-4f45-ab00-b48f42b9f6e8:3 dk.dst 5be5c000-119b-4f45-ab00-b48f42b9f6e8 3 dk.dst 49985215-6d45-4598-bb62-d5ceda1b848a 2 Category 381084231 urn:ddi:dk.dst:007b1e6f-1e54-4144-ba27-573fb21c3c98:3 dk.dst 007b1e6f-1e54-4144-ba27-573fb21c3c98 3 dk.dst 3aeb7db4-08f7-4a95-8ac7-cbf99fc531fd 2 Category 381084232 urn:ddi:dk.dst:27e78d2c-a334-412d-8ed1-9b68bb1c02a4:3 dk.dst 27e78d2c-a334-412d-8ed1-9b68bb1c02a4 3 dk.dst f734cd5a-9e6c-4556-82fa-e8ef2f23dc65 2 Category 381084233 urn:ddi:dk.dst:b6fd68ab-3d76-4706-baba-197a7758368a:3 dk.dst b6fd68ab-3d76-4706-baba-197a7758368a 3 dk.dst e6e798f7-fa44-490b-b7ea-f534e40c0a4d 2 Category 381084240 urn:ddi:dk.dst:848182b1-cf37-49fb-a3f0-e6242c7ea5cf:3 dk.dst 848182b1-cf37-49fb-a3f0-e6242c7ea5cf 3 dk.dst a06691b8-9b75-4e9b-a780-1038e3281570 2 Category 381084241 urn:ddi:dk.dst:7d311380-e34c-497f-b9d8-e691df08ea5c:3 dk.dst 7d311380-e34c-497f-b9d8-e691df08ea5c 3 dk.dst 145a0476-36cf-4156-adc7-9f140ff28a67 2 Category 381084242 urn:ddi:dk.dst:97abe999-a5e2-4ff7-aedb-af254ea396bd:3 dk.dst 97abe999-a5e2-4ff7-aedb-af254ea396bd 3 dk.dst dd893161-109f-4fa5-9ccb-287298ffd9e1 2 Category 381084250 urn:ddi:dk.dst:f3a8a75e-b153-4351-957c-a85f7334eed2:3 dk.dst f3a8a75e-b153-4351-957c-a85f7334eed2 3 dk.dst 4aba6cf0-c805-4f89-bb8d-62e9a16858ca 2 Category 381084255 urn:ddi:dk.dst:530533c6-6958-4272-b5df-fbb94f030652:3 dk.dst 530533c6-6958-4272-b5df-fbb94f030652 3 dk.dst 2129fcb7-d361-494f-addc-94f9d3cd298e 2 Category 381084260 urn:ddi:dk.dst:111c7229-4ca7-44b5-a9a0-1689b8af77f7:3 dk.dst 111c7229-4ca7-44b5-a9a0-1689b8af77f7 3 dk.dst 0ef76da5-82c6-444b-a8d2-930492307e58 2 Category 381084261 urn:ddi:dk.dst:1fcd676d-67a4-485f-8618-07b272c807c4:3 dk.dst 1fcd676d-67a4-485f-8618-07b272c807c4 3 dk.dst 14db6fa8-9931-41e6-9bae-d909d6d98ce0 2 Category 381084265 urn:ddi:dk.dst:213fb5ec-32ba-4f51-8517-de9967bda4c1:3 dk.dst 213fb5ec-32ba-4f51-8517-de9967bda4c1 3 dk.dst 30e17e97-f212-4389-af59-970a422d93ea 2 Category 381084266 urn:ddi:dk.dst:fb325a70-cbae-42aa-9087-905f0cbe71ff:3 dk.dst fb325a70-cbae-42aa-9087-905f0cbe71ff 3 dk.dst b680cb7d-07a3-4ac9-86a7-00348920d7ee 2 Category 381084270 urn:ddi:dk.dst:6d24154c-ef37-4315-be7e-1ea15e7eb67e:3 dk.dst 6d24154c-ef37-4315-be7e-1ea15e7eb67e 3 dk.dst 8c459655-a63b-4048-96df-c24cd5b8a11a 2 Category 381084290 urn:ddi:dk.dst:d63b122e-cc84-4e15-ad2a-df78ebef4921:3 dk.dst d63b122e-cc84-4e15-ad2a-df78ebef4921 3 dk.dst 3aad2981-6bf9-4401-8d6f-a79c116bad36 2 Category 381084310 urn:ddi:dk.dst:2cbe9e12-64c2-4c82-a0d5-9aa9cc9ff2cf:3 dk.dst 2cbe9e12-64c2-4c82-a0d5-9aa9cc9ff2cf 3 dk.dst 7a719496-575f-4662-9f2c-9aafd113e659 2 Category 381084315 urn:ddi:dk.dst:2a6de778-6b2c-4461-b2d6-cf1d64d9adc0:3 dk.dst 2a6de778-6b2c-4461-b2d6-cf1d64d9adc0 3 dk.dst 6d188a23-4fb6-47cb-a009-4344cc126247 2 Category 381084320 urn:ddi:dk.dst:771dd76d-0fd0-426d-bc46-9cacad5720d5:3 dk.dst 771dd76d-0fd0-426d-bc46-9cacad5720d5 3 dk.dst 9f17cfa8-3b4e-4c5d-ba2b-e559fa2b9e41 2 Category 381084330 urn:ddi:dk.dst:2718604e-4889-485d-bef1-a92e73e51c5d:3 dk.dst 2718604e-4889-485d-bef1-a92e73e51c5d 3 dk.dst 6d007d3b-7013-4324-b006-2d8402613028 2 Category 381084335 urn:ddi:dk.dst:7a3c3a2c-7cf3-4369-b287-4ad5e487f3b7:3 dk.dst 7a3c3a2c-7cf3-4369-b287-4ad5e487f3b7 3 dk.dst 4496e41b-fe95-440c-9cc6-d554e3cf5770 2 Category 381084340 urn:ddi:dk.dst:255db664-c8a8-442f-98b7-ce283f4585fc:3 dk.dst 255db664-c8a8-442f-98b7-ce283f4585fc 3 dk.dst d3074b5f-0e87-461b-893e-b7418eaf39b6 2 Category 381084345 urn:ddi:dk.dst:6993bbd6-3e49-4e3e-8e91-311de9805235:3 dk.dst 6993bbd6-3e49-4e3e-8e91-311de9805235 3 dk.dst 07312b01-a2a2-4f41-b1db-554c3fb88802 2 Category 381084350 urn:ddi:dk.dst:8c80cc07-6f5e-42c4-be64-e372ad02fa66:3 dk.dst 8c80cc07-6f5e-42c4-be64-e372ad02fa66 3 dk.dst f5aa9c49-9929-40f4-9b2f-f0da5140758f 2 Category 381084360 urn:ddi:dk.dst:9e66e80b-c002-4371-a213-dffd3f86dd40:3 dk.dst 9e66e80b-c002-4371-a213-dffd3f86dd40 3 dk.dst d20ee997-ec40-4c17-baf2-da0e0f7aa545 2 Category 381084370 urn:ddi:dk.dst:0fa7a157-36a2-4f87-9086-15a77a4e96cb:3 dk.dst 0fa7a157-36a2-4f87-9086-15a77a4e96cb 3 dk.dst 3a8569e2-18b7-4b8d-82e6-7790f4e08587 2 Category 381084371 urn:ddi:dk.dst:273d1134-1a4f-4c66-824b-ed022e5cce80:3 dk.dst 273d1134-1a4f-4c66-824b-ed022e5cce80 3 dk.dst 83330186-8523-4eb4-bea4-cb91f917b2f7 2 Category 381084372 urn:ddi:dk.dst:a62b830c-4f5f-41dc-ac95-0caa807f409a:3 dk.dst a62b830c-4f5f-41dc-ac95-0caa807f409a 3 dk.dst 785c9550-7a8b-44d2-906b-29265cd9eeae 2 Category 381084375 urn:ddi:dk.dst:0ab1a240-2200-4256-8054-24dadf734bf6:3 dk.dst 0ab1a240-2200-4256-8054-24dadf734bf6 3 dk.dst 29d482c0-4e2c-44ff-ad83-a356a6c4475b 2 Category 381084376 urn:ddi:dk.dst:89aa586f-5aff-4d7b-be92-18f9af76fd4e:3 dk.dst 89aa586f-5aff-4d7b-be92-18f9af76fd4e 3 dk.dst 2c5b3b52-6e30-4a2d-8366-b454941e49e8 2 Category 381084377 urn:ddi:dk.dst:105e06ab-7f07-4c8f-9279-76c82aee31db:3 dk.dst 105e06ab-7f07-4c8f-9279-76c82aee31db 3 dk.dst 515e37f4-5ae9-439e-8258-a467dd733e9a 2 Category 381084380 urn:ddi:dk.dst:91e786b9-dc11-4fe3-a115-81f59a699635:3 dk.dst 91e786b9-dc11-4fe3-a115-81f59a699635 3 dk.dst 9dde65af-24f5-4a9a-8eeb-c1f0eb53d574 2 Category 381084381 urn:ddi:dk.dst:99f6d283-024b-4692-b049-40e1f0c0e04b:3 dk.dst 99f6d283-024b-4692-b049-40e1f0c0e04b 3 dk.dst 8c724ccb-84fb-4763-9975-92b97a67d8f8 2 Category 381084382 urn:ddi:dk.dst:2acedcd1-8dcf-4819-98b8-ac3c4fbd7051:3 dk.dst 2acedcd1-8dcf-4819-98b8-ac3c4fbd7051 3 dk.dst d6b18835-b1a1-47a9-bb82-494349235999 2 Category 381084385 urn:ddi:dk.dst:e62b8ba7-875c-4f58-bc09-fdd7c3c4771b:3 dk.dst e62b8ba7-875c-4f58-bc09-fdd7c3c4771b 3 dk.dst 6fc6a69b-3b33-4519-bdba-0313e82fdacc 2 Category 381084386 urn:ddi:dk.dst:7a2e3935-61c0-4fe2-a488-9481ec704a90:3 dk.dst 7a2e3935-61c0-4fe2-a488-9481ec704a90 3 dk.dst 2e96d1a6-1b69-4247-85bf-101e075f11d9 2 Category 381084387 urn:ddi:dk.dst:7c51670b-4c5f-4047-a630-ae2cd3754478:3 dk.dst 7c51670b-4c5f-4047-a630-ae2cd3754478 3 dk.dst 330a125d-19bb-47c4-b763-3792e8b041af 2 Category 381084388 urn:ddi:dk.dst:a64a4ffc-c626-45b2-a8d4-3c6a063e41c0:3 dk.dst a64a4ffc-c626-45b2-a8d4-3c6a063e41c0 3 dk.dst b7c25505-c575-4c0e-aad7-fa9239073907 2 Category 381084389 urn:ddi:dk.dst:bbc74d06-242d-4b6e-a010-2c4c68783610:3 dk.dst bbc74d06-242d-4b6e-a010-2c4c68783610 3 dk.dst edaa8ede-0038-49ca-a500-8025f7dce2e3 2 Category 381084390 urn:ddi:dk.dst:29538a0f-5c2f-45e0-970e-519ca53e103b:3 dk.dst 29538a0f-5c2f-45e0-970e-519ca53e103b 3 dk.dst 206b097b-fdd0-4dc3-86de-a8d5fb8d7e52 2 Category 381084400 urn:ddi:dk.dst:6bdd65f7-77d7-4a04-975e-70df0be5c30e:3 dk.dst 6bdd65f7-77d7-4a04-975e-70df0be5c30e 3 dk.dst 1dd99c1c-7648-400b-846c-3031146ca566 2 Category 381084401 urn:ddi:dk.dst:92c862cb-8db3-4b10-a719-a5c400884185:3 dk.dst 92c862cb-8db3-4b10-a719-a5c400884185 3 dk.dst 1d72a27a-636c-42b6-8a68-23a8dc97b4ac 2 Category 381084402 urn:ddi:dk.dst:2f94b197-ac04-4387-9322-39cf8c7ef9ad:3 dk.dst 2f94b197-ac04-4387-9322-39cf8c7ef9ad 3 dk.dst 475df24a-2e5a-423c-9bef-ae4f55cee108 2 Category 381084405 urn:ddi:dk.dst:3de53702-74c9-4843-8e5e-14d9750f9ff4:3 dk.dst 3de53702-74c9-4843-8e5e-14d9750f9ff4 3 dk.dst d83fa8f0-3873-4081-a027-1ef9eee31965 2 Category 381084406 urn:ddi:dk.dst:a17ed219-b11d-4328-93e8-a4b90cd71f9b:3 dk.dst a17ed219-b11d-4328-93e8-a4b90cd71f9b 3 dk.dst fca7ceb3-b8b5-410b-83ec-3366044896a8 2 Category 381084407 urn:ddi:dk.dst:74f11b1a-6ebc-44bd-aae5-480ac14cc7a9:3 dk.dst 74f11b1a-6ebc-44bd-aae5-480ac14cc7a9 3 dk.dst 07223db8-013e-4bad-a59c-59e4461e97e0 2 Category 381084410 urn:ddi:dk.dst:6bc298de-10be-4160-a3d1-ffc56904bd65:3 dk.dst 6bc298de-10be-4160-a3d1-ffc56904bd65 3 dk.dst c64b94ba-c688-4eae-909e-b08bbfeef6c4 2 Category 381084420 urn:ddi:dk.dst:2bbef6ac-314e-4fdd-90cc-c12491f0ef32:3 dk.dst 2bbef6ac-314e-4fdd-90cc-c12491f0ef32 3 dk.dst b65237d6-2dc4-4cab-93af-c9509aefe237 2 Category 381084441 urn:ddi:dk.dst:4f73ea67-dbae-4b18-893d-18f485bb39cd:3 dk.dst 4f73ea67-dbae-4b18-893d-18f485bb39cd 3 dk.dst 2e2bc3c6-7522-418f-8bed-9a4063931835 2 Category 381084442 urn:ddi:dk.dst:19bc95ee-580c-49a2-bdaa-920afc099706:3 dk.dst 19bc95ee-580c-49a2-bdaa-920afc099706 3 dk.dst 85e7a856-6e9d-4d3b-a101-3d7f4c01286f 2 Category 381084443 urn:ddi:dk.dst:b0ac7459-52d1-453a-952c-3694fd1d8452:3 dk.dst b0ac7459-52d1-453a-952c-3694fd1d8452 3 dk.dst 07021656-4f2a-44cc-9d27-12de8f17b67a 2 Category 381084444 urn:ddi:dk.dst:191e4161-b7b8-421a-99c0-fe4ef54d2362:3 dk.dst 191e4161-b7b8-421a-99c0-fe4ef54d2362 3 dk.dst fc38e892-dfc4-47a3-b02d-04945748291e 2 Category 381084445 urn:ddi:dk.dst:55b21034-b521-4f88-a879-471886fb162b:3 dk.dst 55b21034-b521-4f88-a879-471886fb162b 3 dk.dst 049d2d08-a3b4-4355-9d10-d25aab7c3d69 2 Category 381084446 urn:ddi:dk.dst:842bc860-ce57-45f6-b73f-f72702ef831e:3 dk.dst 842bc860-ce57-45f6-b73f-f72702ef831e 3 dk.dst 569b9275-cf32-46af-b2ac-de2f3aeef07c 2 Category 381084447 urn:ddi:dk.dst:f04c20b1-8b26-4294-87c6-77a70e9739da:3 dk.dst f04c20b1-8b26-4294-87c6-77a70e9739da 3 dk.dst d58317a9-497b-43f4-83b5-7f3016b7b81a 2 Category 381084451 urn:ddi:dk.dst:9d01e322-09d6-4fa4-b626-642bef944f9e:3 dk.dst 9d01e322-09d6-4fa4-b626-642bef944f9e 3 dk.dst 131fad24-befa-43dd-9ce3-c2309614a048 2 Category 381084452 urn:ddi:dk.dst:0a4f681c-ed1d-40ce-a914-f93e6086f5a1:3 dk.dst 0a4f681c-ed1d-40ce-a914-f93e6086f5a1 3 dk.dst 94809b6d-a206-407f-9496-ed4552275da2 2 Category 381084453 urn:ddi:dk.dst:1256ee2f-5612-4bed-a8af-1687b31fa8f5:3 dk.dst 1256ee2f-5612-4bed-a8af-1687b31fa8f5 3 dk.dst ea6b35dc-f02c-4901-b20d-02ba61fe12aa 2 Category 381084454 urn:ddi:dk.dst:039eb0c6-1807-4bca-affc-0b7b0bf973e3:3 dk.dst 039eb0c6-1807-4bca-affc-0b7b0bf973e3 3 dk.dst fc130824-377b-4ac1-8703-2b60df6032e8 2 Category 381084455 urn:ddi:dk.dst:57eb9f0a-bc66-4ddf-871d-bbb36de0682b:3 dk.dst 57eb9f0a-bc66-4ddf-871d-bbb36de0682b 3 dk.dst f79dd70f-2ed6-43cb-b772-b6c21cfd6be5 2 Category 381084456 urn:ddi:dk.dst:3240da99-5567-4ab8-b995-3c0a5166ca4a:3 dk.dst 3240da99-5567-4ab8-b995-3c0a5166ca4a 3 dk.dst b8cd3e56-b24c-4f7d-b009-e8ca6f865229 2 Category 381084457 urn:ddi:dk.dst:a9b53cf3-7bb1-4a88-86e7-8667c2804cbc:3 dk.dst a9b53cf3-7bb1-4a88-86e7-8667c2804cbc 3 dk.dst 9c55bd24-e945-4348-9b8b-d8efaa808cc1 2 Category 381084471 urn:ddi:dk.dst:8612ab49-232b-4ed2-a4ca-541ebe171a4a:3 dk.dst 8612ab49-232b-4ed2-a4ca-541ebe171a4a 3 dk.dst 64b68b94-36a0-4a92-aea0-d1477b3778fa 2 Category 381084474 urn:ddi:dk.dst:ca3f5841-8fc8-4924-be83-eacce27f41ac:3 dk.dst ca3f5841-8fc8-4924-be83-eacce27f41ac 3 dk.dst a80bcaa0-c926-4661-99dc-749f7e90e4b1 2 Category 381084475 urn:ddi:dk.dst:e09b3c96-3d39-4ce5-ab98-46413eeb0311:3 dk.dst e09b3c96-3d39-4ce5-ab98-46413eeb0311 3 dk.dst ca7038db-4b9e-4a27-992c-6c0263f27634 2 Category 381084500 urn:ddi:dk.dst:ea69050c-616f-4793-b437-94c152f056dc:3 dk.dst ea69050c-616f-4793-b437-94c152f056dc 3 dk.dst 8650e111-7e19-4734-b88f-6567b9292b15 2 Category 381084503 urn:ddi:dk.dst:9aacc0c1-bedc-4dd3-a74e-75eec89e2b33:3 dk.dst 9aacc0c1-bedc-4dd3-a74e-75eec89e2b33 3 dk.dst 8f6ecbdf-ba34-4f6f-bcaa-f2960b7ba57c 2 Category 381084990 urn:ddi:dk.dst:9b4f32b0-2eba-4235-abd3-94e0e3836b27:3 dk.dst 9b4f32b0-2eba-4235-abd3-94e0e3836b27 3 dk.dst 97f277c8-266a-4305-a976-10ec058e5033 2 Category 3815 urn:ddi:dk.dst:7911f3de-8b71-4e32-a5b9-348436f15228:3 dk.dst 7911f3de-8b71-4e32-a5b9-348436f15228 3 dk.dst 5da4d3b2-e1e7-4a3e-a3fd-ac59434d9c7a 2 Category 381586110 urn:ddi:dk.dst:25a5490b-f8a2-49bf-8d0b-c0a85e58e7ee:3 dk.dst 25a5490b-f8a2-49bf-8d0b-c0a85e58e7ee 3 dk.dst 012072e9-fa5a-47e7-946e-6417a2289315 2 Category 381586130 urn:ddi:dk.dst:964e0785-edba-41cb-b402-f9632cad6f59:3 dk.dst 964e0785-edba-41cb-b402-f9632cad6f59 3 dk.dst 64f4e41b-37f9-477d-9ed1-7bff3a668664 2 Category 381586150 urn:ddi:dk.dst:ad73e9f7-85eb-4ba1-ac0c-00061cd7bde4:3 dk.dst ad73e9f7-85eb-4ba1-ac0c-00061cd7bde4 3 dk.dst 82b7781e-c762-4ee2-a15c-2a11c0e7006f 2 Category 381586170 urn:ddi:dk.dst:d0394208-9416-470b-8da2-ff0ddf77fec4:3 dk.dst d0394208-9416-470b-8da2-ff0ddf77fec4 3 dk.dst 966b02a2-ce85-4b6d-922e-8851417d5859 2 Category 381586190 urn:ddi:dk.dst:19d11d26-02ae-4d60-b616-c6e4b5c32343:3 dk.dst 19d11d26-02ae-4d60-b616-c6e4b5c32343 3 dk.dst c875028c-d2b6-4c99-ae2f-1f1b57cd9873 2 Category 381586210 urn:ddi:dk.dst:c23da86c-e5d8-47d2-a979-4a0c35a36011:3 dk.dst c23da86c-e5d8-47d2-a979-4a0c35a36011 3 dk.dst 5f58946d-8504-4bfb-9c17-bb7d84e4a423 2 Category 381586220 urn:ddi:dk.dst:a7d76af4-4ed5-482f-b320-fa77b2bf84a7:3 dk.dst a7d76af4-4ed5-482f-b320-fa77b2bf84a7 3 dk.dst bd9fc943-e14f-4ed2-b44d-4b995d6b9f66 2 Category 381586230 urn:ddi:dk.dst:2dc95446-cf1b-4732-b5b0-27c4795afa32:3 dk.dst 2dc95446-cf1b-4732-b5b0-27c4795afa32 3 dk.dst 9df8fb13-c8bb-4f4b-9fbe-7c72ba35b104 2 Category 381586240 urn:ddi:dk.dst:f4ab3c0c-afa0-4fe4-ab8c-25bb9db25093:3 dk.dst f4ab3c0c-afa0-4fe4-ab8c-25bb9db25093 3 dk.dst cdfe7da0-92d0-4b44-814b-0200c9a441bc 2 Category 381586245 urn:ddi:dk.dst:cb75226d-d4e9-4f69-9f53-45108d0b1a2e:3 dk.dst cb75226d-d4e9-4f69-9f53-45108d0b1a2e 3 dk.dst 54d74cae-9659-4a65-a469-4962faff98db 2 Category 381586250 urn:ddi:dk.dst:5a5c93e7-6bd8-4d99-82c2-82df0f271609:3 dk.dst 5a5c93e7-6bd8-4d99-82c2-82df0f271609 3 dk.dst de7180ec-7dd5-4dfc-9e4f-ddc960c5af98 2 Category 381586251 urn:ddi:dk.dst:9aa9d650-c028-4cc4-bc79-7f04c10f4713:3 dk.dst 9aa9d650-c028-4cc4-bc79-7f04c10f4713 3 dk.dst 61d6d720-ef53-41e3-be36-7c418232d121 2 Category 381586255 urn:ddi:dk.dst:d82a94c9-0c5a-4830-9480-5e38f0cff95c:3 dk.dst d82a94c9-0c5a-4830-9480-5e38f0cff95c 3 dk.dst cf910c95-6de2-4de7-8b71-f41977797d72 2 Category 381586256 urn:ddi:dk.dst:60ee8a71-bcc2-4d0c-a717-30a091fb5513:3 dk.dst 60ee8a71-bcc2-4d0c-a717-30a091fb5513 3 dk.dst f6871422-7d33-46c2-97ac-b972c8d7412c 2 Category 381586270 urn:ddi:dk.dst:e6e38b03-9d7e-480d-9214-2afa90195ddd:3 dk.dst e6e38b03-9d7e-480d-9214-2afa90195ddd 3 dk.dst 684a81b9-b5e0-4273-bf4a-babcdbf0c0a7 2 Category 381586271 urn:ddi:dk.dst:6c89a6c2-6ede-457f-9de0-245ea49b7a89:3 dk.dst 6c89a6c2-6ede-457f-9de0-245ea49b7a89 3 dk.dst 5646439a-5102-46a4-8d6c-ad3d0b02d42c 2 Category 381586290 urn:ddi:dk.dst:4ee2ad31-4140-4541-bc63-d46debe0be21:3 dk.dst 4ee2ad31-4140-4541-bc63-d46debe0be21 3 dk.dst e9b77a0b-cc03-4395-888d-e724f06e7fd5 2 Category 381586291 urn:ddi:dk.dst:47a87c33-bf07-487a-b5c6-788a2f0a57ed:3 dk.dst 47a87c33-bf07-487a-b5c6-788a2f0a57ed 3 dk.dst 5fae1355-91ce-4cff-9243-f2154f80d5c1 2 Category 381586310 urn:ddi:dk.dst:fe47f831-aab3-4812-a419-f1d695abe691:3 dk.dst fe47f831-aab3-4812-a419-f1d695abe691 3 dk.dst 8a2a64e3-09c8-49f5-90d9-f6b2d2deed05 2 Category 381586315 urn:ddi:dk.dst:61b42560-2b70-4708-a681-1c2e997547ac:3 dk.dst 61b42560-2b70-4708-a681-1c2e997547ac 3 dk.dst cb1214a0-85d7-4474-8b5f-7775334574df 2 Category 381586320 urn:ddi:dk.dst:c17d5f96-21ab-4ee2-9941-f91bbe748342:3 dk.dst c17d5f96-21ab-4ee2-9941-f91bbe748342 3 dk.dst 5b687d27-f900-423e-9baa-afbfeaf880c2 2 Category 381586990 urn:ddi:dk.dst:5ed65fcb-8d11-4090-a64a-44238a44a049:3 dk.dst 5ed65fcb-8d11-4090-a64a-44238a44a049 3 dk.dst a9cbc5ff-aea7-48df-9cf0-b5e6d0ece269 2 Category 381586993 urn:ddi:dk.dst:b6c70887-cfd2-4ba9-9cd7-00c07e9449f4:3 dk.dst b6c70887-cfd2-4ba9-9cd7-00c07e9449f4 3 dk.dst e306d8a2-0e73-45e5-88b0-aaed452ea3e4 2 Category 3820 urn:ddi:dk.dst:8c2695dc-8b84-48dd-a66b-09a9815de9b5:3 dk.dst 8c2695dc-8b84-48dd-a66b-09a9815de9b5 3 dk.dst 13955d8c-2d69-41d2-a98d-855361d6801c 2 Category 382087110 urn:ddi:dk.dst:762db400-1494-485f-b642-7a1e0d1f1c3e:3 dk.dst 762db400-1494-485f-b642-7a1e0d1f1c3e 3 dk.dst 1e6b5f08-5c6d-47fd-8c86-778bd9accb96 2 Category 382087120 urn:ddi:dk.dst:35639223-1588-48ca-b11b-caabf8884c61:3 dk.dst 35639223-1588-48ca-b11b-caabf8884c61 3 dk.dst 495812f9-1a58-4d9e-90c1-104e148621e7 2 Category 382087130 urn:ddi:dk.dst:afc735f3-c5d5-4a82-87ac-05931e5ec86c:3 dk.dst afc735f3-c5d5-4a82-87ac-05931e5ec86c 3 dk.dst e48d2065-27ee-4cb8-aad6-6d39341fbe8e 2 Category 3825 urn:ddi:dk.dst:707082bb-ef57-4933-a6c3-159832a81e6c:3 dk.dst 707082bb-ef57-4933-a6c3-159832a81e6c 3 dk.dst 1cffeab4-1c61-46a1-a257-a300a8cb0854 2 Category 382588110 urn:ddi:dk.dst:47fe0762-0b6d-4621-b662-813a7ae009fe:3 dk.dst 47fe0762-0b6d-4621-b662-813a7ae009fe 3 dk.dst 56ae9f28-1ca6-485b-848f-140e9c7bcfe0 2 Category 382588112 urn:ddi:dk.dst:219c0419-aac2-4a9f-860c-8cd0400e7c03:3 dk.dst 219c0419-aac2-4a9f-860c-8cd0400e7c03 3 dk.dst 8f159a20-d65e-4fb3-8cbb-2504c444c562 2 Category 382588113 urn:ddi:dk.dst:2ac9b74a-33ca-48ba-9c01-9d477225fe9d:3 dk.dst 2ac9b74a-33ca-48ba-9c01-9d477225fe9d 3 dk.dst 929426f9-8696-42f5-bef8-de4efc949060 2 Category 382588115 urn:ddi:dk.dst:dc786bcb-f3a3-49be-b352-02e8ed32144f:3 dk.dst dc786bcb-f3a3-49be-b352-02e8ed32144f 3 dk.dst ad1d18f3-3606-4e77-a396-e9c3310c368f 2 Category 382588116 urn:ddi:dk.dst:3d5474e6-ccaf-4317-bee1-a28169cb9323:3 dk.dst 3d5474e6-ccaf-4317-bee1-a28169cb9323 3 dk.dst 28af4847-f234-4c3c-8377-63b2d5fa20bb 2 Category 382588120 urn:ddi:dk.dst:36ebb5c7-3b22-4a29-be2a-e24c4fa12cb7:3 dk.dst 36ebb5c7-3b22-4a29-be2a-e24c4fa12cb7 3 dk.dst a8182509-3ab1-4e1e-abc0-756671911287 2 Category 382588124 urn:ddi:dk.dst:2260b95f-9c79-4026-9333-8b868789bfd2:3 dk.dst 2260b95f-9c79-4026-9333-8b868789bfd2 3 dk.dst 1dd5d1aa-5d74-4e5a-a9ac-df5c3553c46d 2 Category 382588126 urn:ddi:dk.dst:f8f316eb-14c2-4398-8c2d-cadec7f57925:3 dk.dst f8f316eb-14c2-4398-8c2d-cadec7f57925 3 dk.dst a72da9ab-0635-4689-b733-17690a3641ba 2 Category 382588128 urn:ddi:dk.dst:4f4fb23e-d8c7-466a-9b35-df7e6102bfc0:3 dk.dst 4f4fb23e-d8c7-466a-9b35-df7e6102bfc0 3 dk.dst a69746bf-3246-4d96-a1a8-5d54dd7bad06 2 Category 382588130 urn:ddi:dk.dst:19bd24a2-aadd-4d20-90dc-35cc1031c2bf:3 dk.dst 19bd24a2-aadd-4d20-90dc-35cc1031c2bf 3 dk.dst 0632d711-92cb-4fc7-bae8-dda616dbdd47 2 Category 382588131 urn:ddi:dk.dst:9eee646b-e144-4ec5-bde7-108bdaf5bb99:3 dk.dst 9eee646b-e144-4ec5-bde7-108bdaf5bb99 3 dk.dst ad565c13-188d-4f17-83f9-392a0be7f6b6 2 Category 382588150 urn:ddi:dk.dst:e96097c9-8270-44b3-96cb-357b3aab586a:3 dk.dst e96097c9-8270-44b3-96cb-357b3aab586a 3 dk.dst efa9b6a6-b648-4791-b6f8-5fe53c56e195 2 Category 382588160 urn:ddi:dk.dst:9bf94c4e-c126-47a6-868c-6c78788182b7:3 dk.dst 9bf94c4e-c126-47a6-868c-6c78788182b7 3 dk.dst e464e380-1f13-4cce-ab5c-b90a1425e4d7 2 Category 382588170 urn:ddi:dk.dst:2c73f6c1-3b8e-4260-92aa-6ca80afa44df:3 dk.dst 2c73f6c1-3b8e-4260-92aa-6ca80afa44df 3 dk.dst ed035ac5-1193-4c74-bb87-4b649f5f9df5 2 Category 382588190 urn:ddi:dk.dst:400e6efb-566e-4798-804a-0808681eb8ab:3 dk.dst 400e6efb-566e-4798-804a-0808681eb8ab 3 dk.dst 1235f6d1-94cd-4579-af31-2b4e4295bd93 2 Category 382588210 urn:ddi:dk.dst:36f05072-aa0f-4e0a-a632-3dea97a482d8:3 dk.dst 36f05072-aa0f-4e0a-a632-3dea97a482d8 3 dk.dst 97c30274-2e6d-4430-9b16-491f463b4443 2 Category 382588230 urn:ddi:dk.dst:f1510c0d-5e34-4d24-b8af-ed3b55251e83:3 dk.dst f1510c0d-5e34-4d24-b8af-ed3b55251e83 3 dk.dst c9bef540-4a34-4cbd-b777-4571deeee4d4 2 Category 382588250 urn:ddi:dk.dst:6bd85612-154d-4354-bc2b-754f66ebac1d:3 dk.dst 6bd85612-154d-4354-bc2b-754f66ebac1d 3 dk.dst 09d7ec7c-37c6-41a1-8a72-eae0df322e4f 2 Category 382588990 urn:ddi:dk.dst:37e4b507-4b46-4e19-bfb8-f038c8808609:3 dk.dst 37e4b507-4b46-4e19-bfb8-f038c8808609 3 dk.dst 32383819-1c08-40a3-8c21-b0e141aa5955 2 Category 3830 urn:ddi:dk.dst:c6b6e266-4b74-4c56-af38-c454f9d68c77:3 dk.dst c6b6e266-4b74-4c56-af38-c454f9d68c77 3 dk.dst 2905d023-1b7c-45ba-80f8-3c283c5a2b2c 2 Category 383089110 urn:ddi:dk.dst:93ff562b-b19b-47c1-a5a3-b2aed091c2f9:3 dk.dst 93ff562b-b19b-47c1-a5a3-b2aed091c2f9 3 dk.dst ca5af108-c416-4c01-b58e-58f3b4a26a21 2 Category 383089111 urn:ddi:dk.dst:a3f91f3e-7817-48c4-ac1a-a9a31e2ec846:3 dk.dst a3f91f3e-7817-48c4-ac1a-a9a31e2ec846 3 dk.dst dc947fdc-5136-4e3b-a619-eaa5e250c623 2 Category 383089112 urn:ddi:dk.dst:85614cfe-e7cc-408b-89ad-ef814240b358:3 dk.dst 85614cfe-e7cc-408b-89ad-ef814240b358 3 dk.dst c5783a66-cef1-406c-89a5-e61f3f299bfc 2 Category 383089113 urn:ddi:dk.dst:b5d2ab52-96ce-4afa-b8bf-268d8353850b:3 dk.dst b5d2ab52-96ce-4afa-b8bf-268d8353850b 3 dk.dst 0a66de3b-46c3-400d-bbcd-ae9b11fc7cf9 2 Category 383089114 urn:ddi:dk.dst:ef98caeb-8718-4eb3-963f-43465f054dc6:3 dk.dst ef98caeb-8718-4eb3-963f-43465f054dc6 3 dk.dst d0d4b89c-c81a-4052-b454-eab377d889c1 2 Category 383089115 urn:ddi:dk.dst:39e7535e-da7d-432a-b161-62404bf28496:3 dk.dst 39e7535e-da7d-432a-b161-62404bf28496 3 dk.dst 52eeb050-f3ec-4828-ba38-c54d77fe8b7c 2 Category 383089116 urn:ddi:dk.dst:a93053ba-7829-46c3-9bb4-ceee06659afb:3 dk.dst a93053ba-7829-46c3-9bb4-ceee06659afb 3 dk.dst 3448164f-7c0a-4a71-aa9f-b85d01127a7b 2 Category 383089117 urn:ddi:dk.dst:d6492142-58d0-4579-b22a-34165e21c9f1:3 dk.dst d6492142-58d0-4579-b22a-34165e21c9f1 3 dk.dst 2db56d98-9826-4a89-8f74-1e0611d854b3 2 Category 383089118 urn:ddi:dk.dst:dbdabb8e-63ef-4ea5-9ed2-14d275419fbf:3 dk.dst dbdabb8e-63ef-4ea5-9ed2-14d275419fbf 3 dk.dst 00f8538c-6024-4845-b867-c8b11517faf4 2 Category 383089119 urn:ddi:dk.dst:8c7db842-6807-4d3f-ae3e-fafac0a685b1:3 dk.dst 8c7db842-6807-4d3f-ae3e-fafac0a685b1 3 dk.dst 8805dfb0-21d0-493d-9473-74657a21789f 2 Category 383089120 urn:ddi:dk.dst:9c68fd68-48ad-4eda-80d8-79b2f5dd262c:3 dk.dst 9c68fd68-48ad-4eda-80d8-79b2f5dd262c 3 dk.dst a1fb700d-6d51-4545-81b3-f550140c739d 2 Category 383089121 urn:ddi:dk.dst:61f1ea05-4994-4e04-a64b-3a9a4ee0e751:3 dk.dst 61f1ea05-4994-4e04-a64b-3a9a4ee0e751 3 dk.dst 9861f681-1f2e-465f-b750-41ea04673eef 2 Category 383089122 urn:ddi:dk.dst:bda09679-2ad8-4b51-bc8f-1e17abb52118:3 dk.dst bda09679-2ad8-4b51-bc8f-1e17abb52118 3 dk.dst 4e83c9c3-0e95-4a7d-a4f4-e85a7e5eafe2 2 Category 383089123 urn:ddi:dk.dst:260e1ca8-9d3f-4158-a0d0-d257e5adc0df:3 dk.dst 260e1ca8-9d3f-4158-a0d0-d257e5adc0df 3 dk.dst b97c9dd0-00e8-4af1-9c4d-bb4a9fcb4a1c 2 Category 383089124 urn:ddi:dk.dst:cc226162-9553-44d4-ab0b-7adaadfc30e9:3 dk.dst cc226162-9553-44d4-ab0b-7adaadfc30e9 3 dk.dst e460b688-61a5-435b-8f2b-16de7a9b93e7 2 Category 383089125 urn:ddi:dk.dst:3737da03-6d71-4552-bac4-51cf58c541b0:3 dk.dst 3737da03-6d71-4552-bac4-51cf58c541b0 3 dk.dst 9456010e-9b8d-4993-bb13-ae3ea8f1be16 2 Category 383089126 urn:ddi:dk.dst:8721468a-5f88-4508-96eb-bd887dc6b444:3 dk.dst 8721468a-5f88-4508-96eb-bd887dc6b444 3 dk.dst 4a4e8d61-af82-45b4-9931-af6e585fcd7f 2 Category 383089127 urn:ddi:dk.dst:2dbbe0ff-482b-4dd6-a6b7-da6c53a947cc:3 dk.dst 2dbbe0ff-482b-4dd6-a6b7-da6c53a947cc 3 dk.dst 8816e77c-d9ed-4801-8754-9ce0da738b80 2 Category 383089128 urn:ddi:dk.dst:308fac26-2018-4f65-892f-4763cb4db694:3 dk.dst 308fac26-2018-4f65-892f-4763cb4db694 3 dk.dst b786f257-c416-4be0-896a-662cb7f752f0 2 Category 383089129 urn:ddi:dk.dst:c335d699-47b5-4ee8-b6e5-2f80d9533ce1:3 dk.dst c335d699-47b5-4ee8-b6e5-2f80d9533ce1 3 dk.dst c6465dd6-56ec-4559-92b8-e12f3bfc3820 2 Category 383089130 urn:ddi:dk.dst:28464cf9-3060-4195-8f92-c9a8d4446192:3 dk.dst 28464cf9-3060-4195-8f92-c9a8d4446192 3 dk.dst 3ccd9893-0728-42d6-9f50-e426a028a25f 2 Category 383089131 urn:ddi:dk.dst:62535c78-ba60-4733-9e4d-1aa7514be1a9:3 dk.dst 62535c78-ba60-4733-9e4d-1aa7514be1a9 3 dk.dst e09e71c9-aad1-4d3d-baf2-5237e0ba58ee 2 Category 383089132 urn:ddi:dk.dst:5811ab29-a6d0-4be6-af7b-033e9ec0d069:3 dk.dst 5811ab29-a6d0-4be6-af7b-033e9ec0d069 3 dk.dst bae9139a-6230-4da5-8f87-7e313801e5cf 2 Category 383089133 urn:ddi:dk.dst:42a2cd01-2456-4263-8450-94cd082cd7ed:3 dk.dst 42a2cd01-2456-4263-8450-94cd082cd7ed 3 dk.dst 28318a7e-13ae-40f9-a35b-5f84c2a8bdfc 2 Category 383089134 urn:ddi:dk.dst:9f3865a8-7446-4fef-9390-7e3250839afd:3 dk.dst 9f3865a8-7446-4fef-9390-7e3250839afd 3 dk.dst 7180ee36-1f02-470a-a29b-4757c6334980 2 Category 383089135 urn:ddi:dk.dst:f5c877fc-3df0-4302-ab63-076c59fe91b6:3 dk.dst f5c877fc-3df0-4302-ab63-076c59fe91b6 3 dk.dst e8aba697-e9f3-4131-aa46-69d8de3bb594 2 Category 383089136 urn:ddi:dk.dst:e61b8434-81c1-4ec4-8741-9dee04e2b62b:3 dk.dst e61b8434-81c1-4ec4-8741-9dee04e2b62b 3 dk.dst ab59a535-73dd-4323-ac61-737279feadfc 2 Category 383089137 urn:ddi:dk.dst:4a0f3a8c-89a5-47f5-8d9a-2e446150eb7a:3 dk.dst 4a0f3a8c-89a5-47f5-8d9a-2e446150eb7a 3 dk.dst c21c6641-3f55-4594-aee4-4235a2c2fd56 2 Category 383089138 urn:ddi:dk.dst:10543e2b-2e22-40fc-8b66-7cd35497f378:3 dk.dst 10543e2b-2e22-40fc-8b66-7cd35497f378 3 dk.dst 919bbd17-25f3-467e-816a-20dd0827ba18 2 Category 383089140 urn:ddi:dk.dst:e6f33bf9-d7c5-4ae6-a526-e4247090522f:3 dk.dst e6f33bf9-d7c5-4ae6-a526-e4247090522f 3 dk.dst 996fe4f7-501c-4007-8d74-4ff90a045bc6 2 Category 383089141 urn:ddi:dk.dst:1b0cd88a-0927-40cd-ad54-056b83010329:3 dk.dst 1b0cd88a-0927-40cd-ad54-056b83010329 3 dk.dst 2fc0f1eb-d83d-41e1-837e-f2fe09dba21f 2 Category 383089142 urn:ddi:dk.dst:abd2c03d-acfc-4098-855c-e22f7ff6f788:3 dk.dst abd2c03d-acfc-4098-855c-e22f7ff6f788 3 dk.dst 40d3eaf2-c1b9-4e7e-a862-f7acf868ac11 2 Category 383089143 urn:ddi:dk.dst:2b126e5b-3fac-4a7c-b2a8-f6342b4b2361:3 dk.dst 2b126e5b-3fac-4a7c-b2a8-f6342b4b2361 3 dk.dst f27c3d72-d2c1-4c9c-9de9-fa3b03057688 2 Category 383089146 urn:ddi:dk.dst:a4561694-5089-4eb4-85f9-7fd1008d024e:3 dk.dst a4561694-5089-4eb4-85f9-7fd1008d024e 3 dk.dst bcfe748a-b988-49de-91cb-99b1f20ff58d 2 Category 383089150 urn:ddi:dk.dst:1a74d315-a506-4e6a-8457-e119e7531dca:3 dk.dst 1a74d315-a506-4e6a-8457-e119e7531dca 3 dk.dst 361b3de2-2e47-4c1e-881a-23c96f1db202 2 Category 383089151 urn:ddi:dk.dst:16e0c57f-5cf4-44e6-b991-dd1e668d84c1:3 dk.dst 16e0c57f-5cf4-44e6-b991-dd1e668d84c1 3 dk.dst bb70ce18-e97a-4d84-9668-93aeb1bebe9f 2 Category 383089152 urn:ddi:dk.dst:9ddb945b-644f-42c3-baf2-d3de5901d08e:3 dk.dst 9ddb945b-644f-42c3-baf2-d3de5901d08e 3 dk.dst f7373bae-2d32-449c-82ab-6a8b3ac52163 2 Category 383089153 urn:ddi:dk.dst:5d352c68-6c2b-4e5c-bcf8-c94a255a4f95:3 dk.dst 5d352c68-6c2b-4e5c-bcf8-c94a255a4f95 3 dk.dst 1d52b7e1-4219-4d29-bdb9-79b65950cd32 2 Category 383089162 urn:ddi:dk.dst:df5eb128-127f-4fbb-a220-228d5ca16ae7:3 dk.dst df5eb128-127f-4fbb-a220-228d5ca16ae7 3 dk.dst 8f08ef77-0f33-4564-936b-25f15e8ead3e 2 Category 383089170 urn:ddi:dk.dst:d69eb3cc-4673-47ae-b3a0-2f640214f0f4:3 dk.dst d69eb3cc-4673-47ae-b3a0-2f640214f0f4 3 dk.dst b2057bf8-aca8-4775-babe-d678d161f4e2 2 Category 383089180 urn:ddi:dk.dst:ac593e29-623c-4e66-84fd-3d26806775bc:3 dk.dst ac593e29-623c-4e66-84fd-3d26806775bc 3 dk.dst d3e1f744-fea8-4170-9ec8-15f62447b26b 2 Category 383089990 urn:ddi:dk.dst:6df55efb-d3dd-4a02-9ac6-e6a0d625979d:3 dk.dst 6df55efb-d3dd-4a02-9ac6-e6a0d625979d 3 dk.dst 25be0358-e776-4d2a-ba2e-5a5143de451b 2 Category 3835 urn:ddi:dk.dst:9796ef4b-c91b-4332-9b17-1b2ec23c8767:3 dk.dst 9796ef4b-c91b-4332-9b17-1b2ec23c8767 3 dk.dst 06035c78-462c-417b-8bfc-07f1180f993b 2 Category 383590110 urn:ddi:dk.dst:a185173e-2491-4769-a86d-70aaf569b3ef:3 dk.dst a185173e-2491-4769-a86d-70aaf569b3ef 3 dk.dst 6b267342-660a-4887-892a-c46a9941e448 2 Category 383590111 urn:ddi:dk.dst:c5d85266-8586-42a3-aa47-d4df7f3f5069:3 dk.dst c5d85266-8586-42a3-aa47-d4df7f3f5069 3 dk.dst fdb5a9ed-f9fe-42e1-8d2c-aa152d83d282 2 Category 383590120 urn:ddi:dk.dst:b5d3d383-8118-4e62-9ffd-2b1c0c187a02:3 dk.dst b5d3d383-8118-4e62-9ffd-2b1c0c187a02 3 dk.dst 4a71f728-3d3c-40ee-b684-153cf342258e 2 Category 383590121 urn:ddi:dk.dst:eaf911a0-de4b-49d6-8de1-774c7f92c72b:3 dk.dst eaf911a0-de4b-49d6-8de1-774c7f92c72b 3 dk.dst 8aeb66d4-44ed-49ae-928a-69418f00dda6 2 Category 383590130 urn:ddi:dk.dst:d5a2a778-80bc-4c48-8a30-e16bc01f064c:3 dk.dst d5a2a778-80bc-4c48-8a30-e16bc01f064c 3 dk.dst 77d1e4ea-f084-4f38-891a-82b064a0a6ec 2 Category 383590131 urn:ddi:dk.dst:b6cea8cc-a38e-4115-828b-393a0c3709d1:3 dk.dst b6cea8cc-a38e-4115-828b-393a0c3709d1 3 dk.dst 151930e4-9548-4560-8af3-e582ce56f068 2 Category 383590132 urn:ddi:dk.dst:a62698c8-0504-4cfa-bc2a-550d29a809d1:3 dk.dst a62698c8-0504-4cfa-bc2a-550d29a809d1 3 dk.dst 00f8531a-f210-42ab-8bc2-4b60b41ed480 2 Category 383590133 urn:ddi:dk.dst:319d2628-efa2-48b1-8e0f-6780dbbb914c:3 dk.dst 319d2628-efa2-48b1-8e0f-6780dbbb914c 3 dk.dst f1ea321e-fc9a-4e56-b4b0-ba9e6f950bfe 2 Category 383590140 urn:ddi:dk.dst:37d81cf0-074b-48df-93fd-f9389e7c024a:3 dk.dst 37d81cf0-074b-48df-93fd-f9389e7c024a 3 dk.dst 97221ec9-a632-497e-a43e-1bb124a0bfbf 2 Category 383590150 urn:ddi:dk.dst:eb7ee5e6-1f9e-44cb-be3d-44135604df04:3 dk.dst eb7ee5e6-1f9e-44cb-be3d-44135604df04 3 dk.dst cdc29247-a1dc-446b-a1b2-f410c0b8d22c 2 Category 383590151 urn:ddi:dk.dst:e43483b8-9347-41b9-b9be-6ff85cfbf492:3 dk.dst e43483b8-9347-41b9-b9be-6ff85cfbf492 3 dk.dst 3f8dc96e-a5df-4692-8037-1302347d55d8 2 Category 383590170 urn:ddi:dk.dst:5b04eff7-d646-4924-97fe-b360f5685772:3 dk.dst 5b04eff7-d646-4924-97fe-b360f5685772 3 dk.dst 9147b393-aed5-4780-90da-5379f7a5f573 2 Category 383590180 urn:ddi:dk.dst:5eb58d89-c353-46c9-88ab-5d2098ee3985:3 dk.dst 5eb58d89-c353-46c9-88ab-5d2098ee3985 3 dk.dst 54f3f459-3929-4eb4-8cd5-9f90a5f2d574 2 Category 383590190 urn:ddi:dk.dst:b61f7a75-5544-40bc-8f20-59a2dcbac43f:3 dk.dst b61f7a75-5544-40bc-8f20-59a2dcbac43f 3 dk.dst 673054d4-4291-4fbc-9b5e-08befffbe6e1 2 Category 383590195 urn:ddi:dk.dst:c5db60ed-0ad4-49e7-9054-96302fc558e2:3 dk.dst c5db60ed-0ad4-49e7-9054-96302fc558e2 3 dk.dst 4b10ff75-836f-4195-9251-bb4ea6423052 2 Category 383590201 urn:ddi:dk.dst:2c638cf6-a7bb-4a84-96db-3f5ab68de7c3:3 dk.dst 2c638cf6-a7bb-4a84-96db-3f5ab68de7c3 3 dk.dst 37d8178f-23ef-4670-8f9a-c6ed7b3ba670 2 Category 383590205 urn:ddi:dk.dst:69111f84-eae8-4031-9323-54a957979fce:3 dk.dst 69111f84-eae8-4031-9323-54a957979fce 3 dk.dst d59e4c1b-df46-4743-b92e-00066a0ca7a9 2 Category 383590210 urn:ddi:dk.dst:75952997-1425-46ad-9a6d-2045b93bc451:3 dk.dst 75952997-1425-46ad-9a6d-2045b93bc451 3 dk.dst d300df33-2c57-4ce3-8e4b-96b309dec5da 2 Category 383590211 urn:ddi:dk.dst:9796bac1-38e5-47d4-a462-2f9099b1038e:3 dk.dst 9796bac1-38e5-47d4-a462-2f9099b1038e 3 dk.dst e223f69b-5c16-4413-b65a-28d94636ccce 2 Category 383590212 urn:ddi:dk.dst:4cbc18a5-4510-447d-ae6d-018c369fe674:3 dk.dst 4cbc18a5-4510-447d-ae6d-018c369fe674 3 dk.dst 61e0a38c-0e64-4631-981e-d6b476e99b5b 2 Category 383590230 urn:ddi:dk.dst:f130c9bc-78b3-46be-82a2-9b8f4a6f5f6a:3 dk.dst f130c9bc-78b3-46be-82a2-9b8f4a6f5f6a 3 dk.dst e0461184-2344-42a8-b98c-e0e5d629a10b 2 Category 383590250 urn:ddi:dk.dst:8945dacf-c280-4a30-9513-931bc3d8130d:3 dk.dst 8945dacf-c280-4a30-9513-931bc3d8130d 3 dk.dst 50940962-cfff-40dd-a362-79627a7c64a8 2 Category 383590260 urn:ddi:dk.dst:404ba50a-c1d5-49f5-81f7-7227806e01ea:3 dk.dst 404ba50a-c1d5-49f5-81f7-7227806e01ea 3 dk.dst e4ce3fc6-4f7a-47ae-a6d6-6b49f6171614 2 Category 383590265 urn:ddi:dk.dst:8e973a59-8db5-44ac-9ed6-1f8823b939c3:3 dk.dst 8e973a59-8db5-44ac-9ed6-1f8823b939c3 3 dk.dst 70d16989-47c5-43c3-b42e-c605b70af97a 2 Category 383590266 urn:ddi:dk.dst:0a9b1ab5-e04d-4a52-b286-113ade22ce03:3 dk.dst 0a9b1ab5-e04d-4a52-b286-113ade22ce03 3 dk.dst 090f195c-3f35-4dfd-a95f-d11fb3f92a62 2 Category 383590267 urn:ddi:dk.dst:74e31b2c-dbb3-4fee-8535-1baf5efc281a:3 dk.dst 74e31b2c-dbb3-4fee-8535-1baf5efc281a 3 dk.dst cfb09f0a-ca4a-4a7b-9e72-1f51ea4e47b3 2 Category 383590270 urn:ddi:dk.dst:9390ca87-71b9-4fa2-ae7d-be1158c43ff3:3 dk.dst 9390ca87-71b9-4fa2-ae7d-be1158c43ff3 3 dk.dst 1c96e458-8e05-44ad-ac81-0ce57ca1c5de 2 Category 383590271 urn:ddi:dk.dst:179416ed-0887-4e52-8286-4d38b761eceb:3 dk.dst 179416ed-0887-4e52-8286-4d38b761eceb 3 dk.dst b6a21906-0283-48c6-b129-d710be45c998 2 Category 383590275 urn:ddi:dk.dst:4c569517-f94c-401f-91a0-2ebcd348cfa7:3 dk.dst 4c569517-f94c-401f-91a0-2ebcd348cfa7 3 dk.dst 5ea4e2fa-2759-49ef-a94c-c4b390221c3c 2 Category 383590276 urn:ddi:dk.dst:47228e93-7aa2-4335-8ade-d38da17253d8:3 dk.dst 47228e93-7aa2-4335-8ade-d38da17253d8 3 dk.dst 06dc053a-82b1-4bb2-8225-c8bea889c3f5 2 Category 383590278 urn:ddi:dk.dst:5df2125b-a8a9-4a61-b8d8-0979235d521a:3 dk.dst 5df2125b-a8a9-4a61-b8d8-0979235d521a 3 dk.dst c1ac0f79-6b92-455d-86fa-6c5f80c6ad76 2 Category 383590279 urn:ddi:dk.dst:75ef8d5e-2953-4d58-a547-d9ec0d6c3f5e:3 dk.dst 75ef8d5e-2953-4d58-a547-d9ec0d6c3f5e 3 dk.dst 67ea6a58-de16-4870-a94a-77f5c70c462e 2 Category 383590301 urn:ddi:dk.dst:60b65f2b-f1d7-414c-9439-79ec43652fdc:3 dk.dst 60b65f2b-f1d7-414c-9439-79ec43652fdc 3 dk.dst 3d0db919-f81c-4eda-8805-616a9f7e92b8 2 Category 383590302 urn:ddi:dk.dst:03f6ff7a-d776-47d7-bfff-c00adb99f829:3 dk.dst 03f6ff7a-d776-47d7-bfff-c00adb99f829 3 dk.dst eb5697b1-0795-43b5-9937-279bcef2e73c 2 Category 383590303 urn:ddi:dk.dst:7f2c7118-261f-45e5-8f9f-575a028f94bd:3 dk.dst 7f2c7118-261f-45e5-8f9f-575a028f94bd 3 dk.dst 8b0455e3-8562-48ff-928b-1e0941ac06a7 2 Category 383590304 urn:ddi:dk.dst:39cf1ad9-3393-4b65-8032-dce404dea7e6:3 dk.dst 39cf1ad9-3393-4b65-8032-dce404dea7e6 3 dk.dst e5397e18-e5ed-4509-bf12-74601212f54f 2 Category 383590305 urn:ddi:dk.dst:1dde918d-c3b0-4db3-81e6-662ac2a9a7ec:3 dk.dst 1dde918d-c3b0-4db3-81e6-662ac2a9a7ec 3 dk.dst a19bcab3-3555-44ac-99b6-58b8a291065d 2 Category 383590306 urn:ddi:dk.dst:19c0f793-06e0-49cc-afb2-22cfef0c31ab:3 dk.dst 19c0f793-06e0-49cc-afb2-22cfef0c31ab 3 dk.dst 3efaeb22-b971-42ac-97be-7bc2607b2adc 2 Category 383590307 urn:ddi:dk.dst:ba2b9450-440d-4c0f-b35d-04bb411dc638:3 dk.dst ba2b9450-440d-4c0f-b35d-04bb411dc638 3 dk.dst 28ad5d32-f09f-4eab-90ca-04ffba6fff2d 2 Category 383590308 urn:ddi:dk.dst:370bd255-158e-4220-aa85-fa957f4181cf:3 dk.dst 370bd255-158e-4220-aa85-fa957f4181cf 3 dk.dst 95867f87-3323-4f39-980a-f0e0d6b2b1d6 2 Category 383590309 urn:ddi:dk.dst:3054c915-fc7d-43a0-8e10-6421e94bc63d:3 dk.dst 3054c915-fc7d-43a0-8e10-6421e94bc63d 3 dk.dst 05f23969-7e55-46bf-a99a-5c6811b29c49 2 Category 383590310 urn:ddi:dk.dst:75374ce4-47d8-45f5-bb1c-867815add318:3 dk.dst 75374ce4-47d8-45f5-bb1c-867815add318 3 dk.dst c6b5cf05-1440-4916-a02a-e14d4607b815 2 Category 383590311 urn:ddi:dk.dst:a7b10f43-35f9-482b-a43c-c2e89342c077:3 dk.dst a7b10f43-35f9-482b-a43c-c2e89342c077 3 dk.dst d47bb95c-0e8c-4d67-946e-0ab21f097838 2 Category 383590312 urn:ddi:dk.dst:876835d6-aebe-40d1-85b8-b73d97c9249e:3 dk.dst 876835d6-aebe-40d1-85b8-b73d97c9249e 3 dk.dst 04af8e56-066f-4756-bd0e-0677b2654852 2 Category 383590313 urn:ddi:dk.dst:453f58aa-4dea-4820-9d0e-36462158a603:3 dk.dst 453f58aa-4dea-4820-9d0e-36462158a603 3 dk.dst da80e0db-a934-4aa0-9aea-d42dc95e300d 2 Category 383590314 urn:ddi:dk.dst:ecdc6548-d2af-4083-ac6a-be6a5e489885:3 dk.dst ecdc6548-d2af-4083-ac6a-be6a5e489885 3 dk.dst 51bcbadc-4bf0-479d-bfab-20233ea524b7 2 Category 383590320 urn:ddi:dk.dst:ae5a3c2e-bda4-48e2-ae57-04fd3d58fe36:3 dk.dst ae5a3c2e-bda4-48e2-ae57-04fd3d58fe36 3 dk.dst e4852cff-95cc-465f-9e5a-84ece0f81444 2 Category 383590330 urn:ddi:dk.dst:4226df02-04a6-4667-847e-be2ece6229c2:3 dk.dst 4226df02-04a6-4667-847e-be2ece6229c2 3 dk.dst e7361afd-6f60-4231-af42-69ed9d1e4072 2 Category 383590331 urn:ddi:dk.dst:66a06bb7-6124-4209-85bb-262ebd03f716:3 dk.dst 66a06bb7-6124-4209-85bb-262ebd03f716 3 dk.dst 40d46d7a-ea9f-4647-94cb-281b0257a343 2 Category 383590332 urn:ddi:dk.dst:6152c77a-7a6c-4ae0-ad72-d6ab2a39ef9d:3 dk.dst 6152c77a-7a6c-4ae0-ad72-d6ab2a39ef9d 3 dk.dst 0a8b527e-b871-454e-b9f6-7d0536420b72 2 Category 383590333 urn:ddi:dk.dst:ee7ffd16-451a-4174-bd88-dc7f92f78eb1:3 dk.dst ee7ffd16-451a-4174-bd88-dc7f92f78eb1 3 dk.dst a9a7a4da-c298-4c52-a339-134fad2ca78d 2 Category 383590334 urn:ddi:dk.dst:fa8e1693-b7bd-4318-80a8-44b3f0b8ed6b:3 dk.dst fa8e1693-b7bd-4318-80a8-44b3f0b8ed6b 3 dk.dst dac11f45-4bbf-4d4e-a963-df78f10a289f 2 Category 383590400 urn:ddi:dk.dst:95af5e3a-3e64-4e3c-ab03-1d33cab6032c:3 dk.dst 95af5e3a-3e64-4e3c-ab03-1d33cab6032c 3 dk.dst 3dadd859-8cf5-4566-a2d1-b309a479e2e2 2 Category 383590430 urn:ddi:dk.dst:84b58c38-6b39-4a40-a6a6-24ae90ae4a44:3 dk.dst 84b58c38-6b39-4a40-a6a6-24ae90ae4a44 3 dk.dst 0b45530b-7f47-4a83-bee3-9b5808f85883 2 Category 383590431 urn:ddi:dk.dst:a9ecc9bc-0bf7-4aae-ba4c-b9c6cbc8a5d3:3 dk.dst a9ecc9bc-0bf7-4aae-ba4c-b9c6cbc8a5d3 3 dk.dst 181ee355-7317-48f2-97f4-5521dd0bc6ab 2 Category 383590432 urn:ddi:dk.dst:d28403de-071d-4049-84e6-dcb56edf431e:3 dk.dst d28403de-071d-4049-84e6-dcb56edf431e 3 dk.dst 3a407339-fed6-45d5-b1b9-ef9c0ea96354 2 Category 383590433 urn:ddi:dk.dst:13fb6c62-41f4-4304-ae8b-76993b6ff321:3 dk.dst 13fb6c62-41f4-4304-ae8b-76993b6ff321 3 dk.dst ab077324-611a-46b1-86e0-5ece1e1a0ff7 2 Category 383590434 urn:ddi:dk.dst:fec9955b-2f5b-4570-8192-ab39ecc5079e:3 dk.dst fec9955b-2f5b-4570-8192-ab39ecc5079e 3 dk.dst 70fb2a99-aedb-4349-b452-c35cea6bb454 2 Category 383590435 urn:ddi:dk.dst:219cb121-2537-41b1-b309-999e120d06cd:3 dk.dst 219cb121-2537-41b1-b309-999e120d06cd 3 dk.dst b925f6b0-7475-49b9-ac49-6effab8bf7c7 2 Category 383590436 urn:ddi:dk.dst:751dcd29-3ddd-49ad-965e-e6ac2f9601b4:3 dk.dst 751dcd29-3ddd-49ad-965e-e6ac2f9601b4 3 dk.dst 35dda05f-9b03-47bf-ad3d-099cfec2803d 2 Category 383590437 urn:ddi:dk.dst:206ce264-b1b3-4465-9eef-bc6a5459b1d2:3 dk.dst 206ce264-b1b3-4465-9eef-bc6a5459b1d2 3 dk.dst 358eeef3-4c58-4980-b6b3-adac0359a3a6 2 Category 383590438 urn:ddi:dk.dst:1b27367c-8d18-45a8-b159-bcc2ac445b5f:3 dk.dst 1b27367c-8d18-45a8-b159-bcc2ac445b5f 3 dk.dst 4e0dcaea-add4-4278-b49c-4be618500184 2 Category 383590990 urn:ddi:dk.dst:a9e325d2-4176-4935-8f45-07a03a13e8fe:3 dk.dst a9e325d2-4176-4935-8f45-07a03a13e8fe 3 dk.dst 69b7368d-2b3c-49bd-ab71-e5a37be12b12 2 Category 3840 urn:ddi:dk.dst:15d60f21-e0d4-4a9a-96fb-90f0a690f5b5:3 dk.dst 15d60f21-e0d4-4a9a-96fb-90f0a690f5b5 3 dk.dst 805959ca-cee3-44c9-80f8-e0b056084251 2 Category 384091110 urn:ddi:dk.dst:cfc416ff-f5fc-41e8-a93c-d9cf66398d88:3 dk.dst cfc416ff-f5fc-41e8-a93c-d9cf66398d88 3 dk.dst afca4789-d2ea-4916-81a8-2b95692c07d1 2 Category 384091120 urn:ddi:dk.dst:b4f7e987-4587-405e-95a9-ab12b5cf0be3:3 dk.dst b4f7e987-4587-405e-95a9-ab12b5cf0be3 3 dk.dst 332f2f3f-2f8d-4bd7-8d7a-305c1a97c53c 2 Category 384091130 urn:ddi:dk.dst:1ef42584-b026-418a-b63c-630638cd3767:3 dk.dst 1ef42584-b026-418a-b63c-630638cd3767 3 dk.dst dc1e4254-104d-412f-a104-6d7e8c71c155 2 Category 384091150 urn:ddi:dk.dst:1ab8a984-d3e4-4c6e-b13b-b9fd29517be3:3 dk.dst 1ab8a984-d3e4-4c6e-b13b-b9fd29517be3 3 dk.dst 66ca03a5-1106-40e1-ade3-dbaae756a25a 2 Category 384091155 urn:ddi:dk.dst:866abd73-ab06-4270-9458-b262a010d34e:3 dk.dst 866abd73-ab06-4270-9458-b262a010d34e 3 dk.dst 1907e857-9536-4221-925e-b99e437885a4 2 Category 384091170 urn:ddi:dk.dst:3d612c5c-4a10-489e-b2a1-b717dd8d21c9:3 dk.dst 3d612c5c-4a10-489e-b2a1-b717dd8d21c9 3 dk.dst 1c2d3953-78fd-4942-9c5b-6e6b861651da 2 Category 384091190 urn:ddi:dk.dst:5888fb44-ec6d-4da9-809e-9d830d9bb8e8:3 dk.dst 5888fb44-ec6d-4da9-809e-9d830d9bb8e8 3 dk.dst 174d7e70-0aaf-44d6-b9af-24764e1b78fd 2 Category 384091191 urn:ddi:dk.dst:14851ef1-c844-48a6-b5d5-bb08f6cb8062:3 dk.dst 14851ef1-c844-48a6-b5d5-bb08f6cb8062 3 dk.dst 8b671688-3d3f-41e7-83e4-db559b34baaa 2 Category 384091192 urn:ddi:dk.dst:8577debc-9af5-472e-856f-5e9575d99c0c:3 dk.dst 8577debc-9af5-472e-856f-5e9575d99c0c 3 dk.dst 6a1a7b7f-7c0c-40b5-ad1d-54c109629dc6 2 Category 384091210 urn:ddi:dk.dst:31513c12-e773-48ec-911a-0823c5246c03:3 dk.dst 31513c12-e773-48ec-911a-0823c5246c03 3 dk.dst 5d8a30e2-f77c-4b9e-85ee-813f03b31e8f 2 Category 384091230 urn:ddi:dk.dst:66f98eaa-6668-4fc2-8dbc-c765f0f3bfcc:3 dk.dst 66f98eaa-6668-4fc2-8dbc-c765f0f3bfcc 3 dk.dst 6fb103e2-f813-45f8-954a-b0f460af46f2 2 Category 384091250 urn:ddi:dk.dst:487dc331-11e2-4816-97a4-586df3e089ba:3 dk.dst 487dc331-11e2-4816-97a4-586df3e089ba 3 dk.dst 6fe42348-1e71-4192-a602-72208e78ce9b 2 Category 384091260 urn:ddi:dk.dst:1b0c9799-7766-4c4e-921b-14985b62cf9a:3 dk.dst 1b0c9799-7766-4c4e-921b-14985b62cf9a 3 dk.dst 4a3b2623-1ee1-48b1-a854-4b79583a9e0d 2 Category 384091270 urn:ddi:dk.dst:6536bf1d-6315-4537-a67e-ee3feedd1153:3 dk.dst 6536bf1d-6315-4537-a67e-ee3feedd1153 3 dk.dst c1626e03-a182-4dde-9b05-32333a8f3757 2 Category 384091280 urn:ddi:dk.dst:d89eaba7-fdc1-4fb4-9cd2-ccef232d4d3f:3 dk.dst d89eaba7-fdc1-4fb4-9cd2-ccef232d4d3f 3 dk.dst df94ae9a-020f-4c77-af5b-2485a45c4663 2 Category 384091290 urn:ddi:dk.dst:48812d65-ece2-4dd9-9702-cdfaecfc1c14:3 dk.dst 48812d65-ece2-4dd9-9702-cdfaecfc1c14 3 dk.dst 5e62e486-1a4d-47d1-af99-eb032a98272c 2 Category 384091990 urn:ddi:dk.dst:e6c8f527-0e52-4919-a751-5a30802da5b2:3 dk.dst e6c8f527-0e52-4919-a751-5a30802da5b2 3 dk.dst 4c266c97-f4f0-447c-8fea-4d052786746f 2 Category 3845 urn:ddi:dk.dst:bc89cbb5-da10-4c09-92d1-8ad835cfe183:3 dk.dst bc89cbb5-da10-4c09-92d1-8ad835cfe183 3 dk.dst 9cd65e1e-7490-4aee-b26d-aef592906018 2 Category 384592110 urn:ddi:dk.dst:ad21eb4f-8e7e-4b4e-96ee-9d5aa4fab51e:3 dk.dst ad21eb4f-8e7e-4b4e-96ee-9d5aa4fab51e 3 dk.dst e504db4a-666c-48fd-a4a4-2176c228c86a 2 Category 384592130 urn:ddi:dk.dst:374fafed-8144-40cc-ac3e-e7ec3a14108d:3 dk.dst 374fafed-8144-40cc-ac3e-e7ec3a14108d 3 dk.dst a09fa925-e855-40e9-a0cf-0bba943f28bb 2 Category 384592150 urn:ddi:dk.dst:e289ee21-3272-4ec2-9bef-5c278964f8ff:3 dk.dst e289ee21-3272-4ec2-9bef-5c278964f8ff 3 dk.dst a590a42c-3817-4375-a314-54196b79c019 2 Category 384592170 urn:ddi:dk.dst:1af8cd12-33cc-4a84-9704-15d2745f0163:3 dk.dst 1af8cd12-33cc-4a84-9704-15d2745f0163 3 dk.dst 8af0943b-66b6-4e39-b41f-1cce3d39e79f 2 Category 384592190 urn:ddi:dk.dst:677433dc-db15-4b8e-9340-4278d3ea18e7:3 dk.dst 677433dc-db15-4b8e-9340-4278d3ea18e7 3 dk.dst e55e1395-d609-48ea-bec6-9a08a8a9961f 2 Category 384592990 urn:ddi:dk.dst:e51c1ff3-2912-48ce-baee-6b14f2e71b90:3 dk.dst e51c1ff3-2912-48ce-baee-6b14f2e71b90 3 dk.dst 04e4cc41-289c-4e7c-a48e-a61e36f8264f 2 Category 3850 urn:ddi:dk.dst:51a42ee8-c097-4821-a5ed-d8f165dee369:3 dk.dst 51a42ee8-c097-4821-a5ed-d8f165dee369 3 dk.dst 575a0887-b40b-4829-851e-72b991f31f9e 2 Category 385093110 urn:ddi:dk.dst:37cbe154-be42-41fc-9b84-c73b827329bd:3 dk.dst 37cbe154-be42-41fc-9b84-c73b827329bd 3 dk.dst 7aa10baf-3975-4655-a7b9-f10c91925056 2 Category 385093130 urn:ddi:dk.dst:6fd16076-52c4-4a6c-b2c9-c99e6469f0a0:3 dk.dst 6fd16076-52c4-4a6c-b2c9-c99e6469f0a0 3 dk.dst d7e7c09e-de0b-44b1-8ba6-d08401f99abb 2 Category 385093140 urn:ddi:dk.dst:e64cd1e2-558f-4476-910e-c9d49dfbd494:3 dk.dst e64cd1e2-558f-4476-910e-c9d49dfbd494 3 dk.dst a0288a5a-7a0a-450c-9ee9-c624d3501cf9 2 Category 385093990 urn:ddi:dk.dst:9da3f588-bbc9-4934-84ee-e511c95ec5af:3 dk.dst 9da3f588-bbc9-4934-84ee-e511c95ec5af 3 dk.dst 555904ef-27ec-4db4-8cef-a85e206c4338 2 Category 3855 urn:ddi:dk.dst:fc4a1878-19ab-4262-b3d6-0c514fa4bb13:3 dk.dst fc4a1878-19ab-4262-b3d6-0c514fa4bb13 3 dk.dst 2dab2a49-fc42-4859-bede-7015adef3a98 2 Category 385594110 urn:ddi:dk.dst:ae48b199-f48e-406f-8a02-2a89508687c5:3 dk.dst ae48b199-f48e-406f-8a02-2a89508687c5 3 dk.dst 1d277fac-77a1-477c-b24c-71b0a59e3cc5 2 Category 385594111 urn:ddi:dk.dst:0fb3626b-e7cb-46d7-9cdd-87e1931463ac:3 dk.dst 0fb3626b-e7cb-46d7-9cdd-87e1931463ac 3 dk.dst 0c2f87d5-e518-4c96-82a4-e482c8090122 2 Category 385594112 urn:ddi:dk.dst:ee9b9545-2e05-49ff-86e2-bc601019299c:3 dk.dst ee9b9545-2e05-49ff-86e2-bc601019299c 3 dk.dst 6f0e3c3f-74df-468a-b998-f93fe8cd9228 2 Category 385594113 urn:ddi:dk.dst:9bcb050b-807a-4d31-b5a2-378e9a72044b:3 dk.dst 9bcb050b-807a-4d31-b5a2-378e9a72044b 3 dk.dst 14288b4d-929d-458e-8f00-e4aabd40d566 2 Category 385594114 urn:ddi:dk.dst:c28a673d-e3e2-4037-ae23-da32c2703aeb:3 dk.dst c28a673d-e3e2-4037-ae23-da32c2703aeb 3 dk.dst adddc713-5c50-4802-9115-27534ead6efa 2 Category 385594115 urn:ddi:dk.dst:94fdf470-af9d-4802-832c-cfb72fca6f1b:3 dk.dst 94fdf470-af9d-4802-832c-cfb72fca6f1b 3 dk.dst 63b652d1-840c-4a2e-b190-7a14fa79b62a 2 Category 385594121 urn:ddi:dk.dst:7c3aed1f-5758-4eba-abe7-17c73fe34122:3 dk.dst 7c3aed1f-5758-4eba-abe7-17c73fe34122 3 dk.dst 108e980a-068b-4e4a-8d74-f594bd05a431 2 Category 385594128 urn:ddi:dk.dst:8d979677-1053-4bbc-9197-598b44067d67:3 dk.dst 8d979677-1053-4bbc-9197-598b44067d67 3 dk.dst 67555bd7-4ca7-4c03-a10a-ab99d52f002b 2 Category 385594129 urn:ddi:dk.dst:20f59626-e798-4fd5-86b6-670d6e3fe83e:3 dk.dst 20f59626-e798-4fd5-86b6-670d6e3fe83e 3 dk.dst f5e0dbdb-233d-41d6-8df9-2b5086a5b747 2 Category 385594130 urn:ddi:dk.dst:6388ee25-03cb-45c8-8141-7e032e7f1267:3 dk.dst 6388ee25-03cb-45c8-8141-7e032e7f1267 3 dk.dst ce899477-d22c-4089-ba50-133641dbb480 2 Category 385594150 urn:ddi:dk.dst:68fd105a-9516-4384-9e3e-6e765ab7d898:3 dk.dst 68fd105a-9516-4384-9e3e-6e765ab7d898 3 dk.dst 532fbf16-11bb-4e22-a2b4-0c84623fb797 2 Category 385594160 urn:ddi:dk.dst:0fbd76e5-a5fd-452e-aba7-6f2e58f3a58d:3 dk.dst 0fbd76e5-a5fd-452e-aba7-6f2e58f3a58d 3 dk.dst 0f0945d5-4ec8-4044-be2d-0b4c080df3d7 2 Category 385594170 urn:ddi:dk.dst:9e3b1c33-a7ef-4d74-8fde-dad75f959f07:3 dk.dst 9e3b1c33-a7ef-4d74-8fde-dad75f959f07 3 dk.dst d7c4250a-2f87-4696-a85a-0246b82081d6 2 Category 385594180 urn:ddi:dk.dst:227ebdb6-0b49-4bcd-a181-4d29247d354a:3 dk.dst 227ebdb6-0b49-4bcd-a181-4d29247d354a 3 dk.dst 351f4929-5c4a-4385-aa16-a55da67afb1d 2 Category 385594190 urn:ddi:dk.dst:3c3cd529-4445-4d37-86f9-c1ac12467a66:3 dk.dst 3c3cd529-4445-4d37-86f9-c1ac12467a66 3 dk.dst f698cc77-8186-42b5-a29a-0e9eeeefb9b8 2 Category 385594230 urn:ddi:dk.dst:edbac6bb-2661-42fc-90ff-5474133aa689:3 dk.dst edbac6bb-2661-42fc-90ff-5474133aa689 3 dk.dst 6ca09ad2-bfbc-45d0-8c61-1e11e6195873 2 Category 385594250 urn:ddi:dk.dst:cac3fd28-5dd0-4ef8-8236-5e14b08a6cef:3 dk.dst cac3fd28-5dd0-4ef8-8236-5e14b08a6cef 3 dk.dst 110157f9-19fc-4015-8b7e-7914149689ed 2 Category 385594270 urn:ddi:dk.dst:de464dc0-7794-4a16-9b23-a2e86ca0a2bd:3 dk.dst de464dc0-7794-4a16-9b23-a2e86ca0a2bd 3 dk.dst 872312cb-4d72-4a9f-9806-e6e0af7ed5cb 2 Category 385594280 urn:ddi:dk.dst:e7a14096-b377-424f-aaa5-fd2a971645ce:3 dk.dst e7a14096-b377-424f-aaa5-fd2a971645ce 3 dk.dst 6c00cecd-00fd-4095-bd09-3fd89cf60c80 2 Category 385594990 urn:ddi:dk.dst:4ab9f72d-ec0d-46d2-b233-24be0fd0133a:3 dk.dst 4ab9f72d-ec0d-46d2-b233-24be0fd0133a 3 dk.dst 3b7d7516-ae96-4180-8fdc-2f2355b36932 2 Category 3865 urn:ddi:dk.dst:4424d77a-f9dc-492e-b729-e035148fec00:3 dk.dst 4424d77a-f9dc-492e-b729-e035148fec00 3 dk.dst 4abed079-0964-441e-b123-94ad8d557522 2 Category 386599110 urn:ddi:dk.dst:0ba28fb2-20e6-43c1-a4dd-624fc02e2952:3 dk.dst 0ba28fb2-20e6-43c1-a4dd-624fc02e2952 3 dk.dst 96b8847a-9583-4d66-a8c9-31aee0b34cd9 2 Category 3870 urn:ddi:dk.dst:22ec439f-ccfe-4071-a472-b13073948ebe:3 dk.dst 22ec439f-ccfe-4071-a472-b13073948ebe 3 dk.dst 866b568d-e7f7-4783-942e-02f22bbbb160 2 Category 387099200 urn:ddi:dk.dst:4c69b184-5993-4b59-9f7a-73df34f788b9:3 dk.dst 4c69b184-5993-4b59-9f7a-73df34f788b9 3 attatchment_da Lovgivning og politiets gerningskoder http://colectica:25233/File/98675ae9-43aa-46f3-a5d0-ee21c70e1092 application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet urn:ddi:dk.dst:4a43d268-ab6c-4401-8d64-dec370afcc9e:3 dk.dst 4a43d268-ab6c-4401-8d64-dec370afcc9e 3 csv_da 0180c39a-41cc-463c-a93a-5767fac63217csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0180c39a-41cc-463c-a93a-5767fac63217csv_da urn:ddi:dk.dst:4c1db62e-5e95-4866-b5b9-b04305c96f0a:3 dk.dst 4c1db62e-5e95-4866-b5b9-b04305c96f0a 3 ddi_da 0180c39a-41cc-463c-a93a-5767fac63217ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0180c39a-41cc-463c-a93a-5767fac63217ddi_da urn:ddi:dk.dst:733229da-f382-4c8f-9b2c-fc3f9591e217:2 dk.dst 733229da-f382-4c8f-9b2c-fc3f9591e217 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Straffelov Straffelov urn:ddi:dk.dst:b223d6f7-7f45-4728-8f0a-0693dbbe4668:2 dk.dst b223d6f7-7f45-4728-8f0a-0693dbbe4668 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Seksualforbrydelser Seksualforbrydelser urn:ddi:dk.dst:7db10164-c3de-46a7-8e97-3c020fab359e:2 dk.dst 7db10164-c3de-46a7-8e97-3c020fab359e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Blodskam mv. Blodskam mv. urn:ddi:dk.dst:a627ab07-93ed-4a13-9410-cab69aeb5ff6:2 dk.dst a627ab07-93ed-4a13-9410-cab69aeb5ff6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Blodskam, børn under 15 år Blodskam, børn under 15 år urn:ddi:dk.dst:333764d1-e1d0-4f0a-a673-622bf0cd7165:2 dk.dst 333764d1-e1d0-4f0a-a673-622bf0cd7165 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Blodskam i øvrigt Blodskam i øvrigt urn:ddi:dk.dst:36c6f586-455a-4a37-989c-bac48aec5c5c:2 dk.dst 36c6f586-455a-4a37-989c-bac48aec5c5c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Blodskam mellem søskende, børn under 15 år Blodskam mellem søskende, børn under 15 år urn:ddi:dk.dst:a77a1ca9-d4ee-42be-96c2-25ab4c933b09:2 dk.dst a77a1ca9-d4ee-42be-96c2-25ab4c933b09 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Blodskam i øvrigt, mellem søskende Blodskam i øvrigt, mellem søskende urn:ddi:dk.dst:95c20e73-3f5a-4fda-8933-21bec4aca0fe:2 dk.dst 95c20e73-3f5a-4fda-8933-21bec4aca0fe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Blodskam, anden kønslig omgang, børn under 15 år (Udgået 2013) Blodskam, anden kønslig omgang, børn under 15 år (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:3bdffd92-5ea0-4bed-8c6d-b64d60390c49:2 dk.dst 3bdffd92-5ea0-4bed-8c6d-b64d60390c49 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Blodskam, anden kønslig omgang mellem søskende (Udgået 2013) Blodskam, anden kønslig omgang mellem søskende (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:3b413180-ac60-45be-b12a-883579ab443c:2 dk.dst 3b413180-ac60-45be-b12a-883579ab443c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Blodskam i øvrigt, anden kønslig omgang (Udgået 2013) Blodskam i øvrigt, anden kønslig omgang (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:39885dd3-acd7-43f8-946e-0a77953fadb0:2 dk.dst 39885dd3-acd7-43f8-946e-0a77953fadb0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Blodskam, andet seksuelt forhold (børn under 15 år) (Ny fra 2013) Blodskam, andet seksuelt forhold (børn under 15 år) (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:bbd37b61-86ce-4061-bae3-7d80b4a3a972:2 dk.dst bbd37b61-86ce-4061-bae3-7d80b4a3a972 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Blodskam, andet seksuelt forhold mellem søskende (Ny fra 2013) Blodskam, andet seksuelt forhold mellem søskende (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:56408294-0072-4587-a1ff-0435b0017a61:2 dk.dst 56408294-0072-4587-a1ff-0435b0017a61 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Blodskam i øvrigt, andet seksuelt forhold (Ny fra 2013) Blodskam i øvrigt, andet seksuelt forhold (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:602d1ef6-2c5b-4ebf-aaa5-bf2a054cb517:2 dk.dst 602d1ef6-2c5b-4ebf-aaa5-bf2a054cb517 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje med plejebarn/stedbarn mv. (Udgået 2013) Samleje med plejebarn/stedbarn mv. (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:df46d35d-ebca-4666-9b88-f7a8c0861a01:2 dk.dst df46d35d-ebca-4666-9b88-f7a8c0861a01 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Anden kønslig omgang med plejebarn/stedbarn (Udgået 2013) Anden kønslig omgang med plejebarn/stedbarn (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:bd61d1be-a0ee-41d4-a845-f0ee470a4624:2 dk.dst bd61d1be-a0ee-41d4-a845-f0ee470a4624 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje med plejebarn/stedbarn mv. (Ny fra 2013) Samleje med plejebarn/stedbarn mv. (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:cf98e87f-b4d0-48f4-8180-bebfcd3f5f47:2 dk.dst cf98e87f-b4d0-48f4-8180-bebfcd3f5f47 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold med plejebarn/stedbarn mv. (Ny fra 2013) Andet seksuelt forhold med plejebarn/stedbarn mv. (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:b52d0146-86d8-498f-8aab-dccc1217397f:2 dk.dst b52d0146-86d8-498f-8aab-dccc1217397f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Voldtægt mv. Voldtægt mv. urn:ddi:dk.dst:4dc89077-c9f9-40d2-bdaa-38d7510d3669:2 dk.dst 4dc89077-c9f9-40d2-bdaa-38d7510d3669 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Voldtægt (Udgået 2013) Voldtægt (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:bb7a9d47-f062-4c1a-93fc-8b657bc97dca:2 dk.dst bb7a9d47-f062-4c1a-93fc-8b657bc97dca 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje med ulovlig tvang (Udgået 2013) Samleje med ulovlig tvang (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:1240fdd0-e847-46c0-8bda-c4cbef701ac3:2 dk.dst 1240fdd0-e847-46c0-8bda-c4cbef701ac3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Tilsnigelse til samleje (Udgået 2013) Tilsnigelse til samleje (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:0876f012-10d5-4555-a24d-46d1a8bc24de:2 dk.dst 0876f012-10d5-4555-a24d-46d1a8bc24de 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Anden kønslig omgang ved vold (Udgået 2013) Anden kønslig omgang ved vold (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:2bf9c54b-e2e8-4971-80af-a6992c9a247f:2 dk.dst 2bf9c54b-e2e8-4971-80af-a6992c9a247f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Anden kønslig omgang ved ulovlig tvang (Udgået 2013) Anden kønslig omgang ved ulovlig tvang (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:f1c4b8b5-c001-4478-b92b-6524d14bd101:2 dk.dst f1c4b8b5-c001-4478-b92b-6524d14bd101 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Anden kønslig omgang ved tilsnigelse (Udgået 2013) Anden kønslig omgang ved tilsnigelse (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:347d4b87-fcbc-4af6-897a-b442b30bb748:2 dk.dst 347d4b87-fcbc-4af6-897a-b442b30bb748 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Voldtægt ved anvendelse af vold eller trussel om vold (Ny fra 2013) Voldtægt ved anvendelse af vold eller trussel om vold (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:924c3651-a6e6-4342-89d1-ebfb0670d14e:2 dk.dst 924c3651-a6e6-4342-89d1-ebfb0670d14e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Voldtægt ved ulovlig tvang (Ny fra 2013) Voldtægt ved ulovlig tvang (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:284adedc-e89b-4193-847b-ea844ec5785a:2 dk.dst 284adedc-e89b-4193-847b-ea844ec5785a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Voldtægt Voldtægt urn:ddi:dk.dst:fc5d2602-3931-43e4-bf35-6e7ecaf8c88c:2 dk.dst fc5d2602-3931-43e4-bf35-6e7ecaf8c88c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Tilsnigelse til samleje (Ny fra 2013) Tilsnigelse til samleje (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:7f280f60-5c02-422a-b20e-2376ab5e54e8:2 dk.dst 7f280f60-5c02-422a-b20e-2376ab5e54e8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold Andet seksuelt forhold urn:ddi:dk.dst:a80ddcf8-2c24-44cd-aad9-2821def0bf76:2 dk.dst a80ddcf8-2c24-44cd-aad9-2821def0bf76 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold ved vold eller trussel om vold (Ny fra 2013) Andet seksuelt forhold ved vold eller trussel om vold (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:32273c18-7cab-43f0-b9e4-29bb1903b7c0:2 dk.dst 32273c18-7cab-43f0-b9e4-29bb1903b7c0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold ved ulovlig tvang (Ny fra 2013) Andet seksuelt forhold ved ulovlig tvang (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:bcbb8765-f3ed-4ad1-a654-15c4ad706476:2 dk.dst bcbb8765-f3ed-4ad1-a654-15c4ad706476 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold ved tilsnigelse (Ny fra 2013) Andet seksuelt forhold ved tilsnigelse (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:852f3fda-5d5f-4bae-85d2-8d6f401f931c:2 dk.dst 852f3fda-5d5f-4bae-85d2-8d6f401f931c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Heteroseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år (Udgået 2013) Heteroseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:4e4c27a2-426f-4ac9-bc79-a8873ded83cb:2 dk.dst 4e4c27a2-426f-4ac9-bc79-a8873ded83cb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje med barn under 12 år, skærpende omstændigheder (Udgået 2013) Samleje med barn under 12 år, skærpende omstændigheder (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:b7af7d2f-2482-481e-9889-7a572c66420b:2 dk.dst b7af7d2f-2482-481e-9889-7a572c66420b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Anden kønslig omgang med barn under 12 år (Udgået 2013) Anden kønslig omgang med barn under 12 år (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:98dab952-b44c-4705-9691-a40fa4ce8c62:2 dk.dst 98dab952-b44c-4705-9691-a40fa4ce8c62 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 12 år Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 12 år urn:ddi:dk.dst:6b53f851-1df5-4ef2-bac4-4dc64b8c2f75:2 dk.dst 6b53f851-1df5-4ef2-bac4-4dc64b8c2f75 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Seksualforbrydelse mod barn under 12 år (Ny fra 2013) Seksualforbrydelse mod barn under 12 år (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:14774e50-8090-46e1-bbd7-8ca416f500d7:2 dk.dst 14774e50-8090-46e1-bbd7-8ca416f500d7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Voldtægt ved samleje med barn under 12 år (Ny fra 2013) Voldtægt ved samleje med barn under 12 år (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:2a1ddd2b-def9-4b8b-af0c-5ae97fde0b1c:2 dk.dst 2a1ddd2b-def9-4b8b-af0c-5ae97fde0b1c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold med barn under 12 år (Ny fra 2013) Andet seksuelt forhold med barn under 12 år (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:04e20acf-98d5-4f3d-9c00-841c8792ebdb:2 dk.dst 04e20acf-98d5-4f3d-9c00-841c8792ebdb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Heteroseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013) Heteroseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:58958a33-0156-4a63-9e2a-66a43956b688:2 dk.dst 58958a33-0156-4a63-9e2a-66a43956b688 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet (Udgået 2013) Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:0e2801b7-60c8-4371-8ce8-6a25a234b74c:2 dk.dst 0e2801b7-60c8-4371-8ce8-6a25a234b74c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand (Udgået 2013) Samleje ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:32433e96-5e75-4a27-a34a-73917cc2d419:2 dk.dst 32433e96-5e75-4a27-a34a-73917cc2d419 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje med institutionsanbragt (Udgået 2013) Samleje med institutionsanbragt (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:5bb7bda4-c4f5-4dfc-aa68-e5e57aa3cf80:2 dk.dst 5bb7bda4-c4f5-4dfc-aa68-e5e57aa3cf80 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje ved misbrug af afhængigheds forhold (Udgået 2013) Samleje ved misbrug af afhængigheds forhold (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:ca76a586-535b-41ea-b756-48c113aed6e9:2 dk.dst ca76a586-535b-41ea-b756-48c113aed6e9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje med prostitueret under 18 år, kunde (Udgået 2013) Samleje med prostitueret under 18 år, kunde (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:0db61b0d-ad7d-441a-8f22-156b8652fdc8:2 dk.dst 0db61b0d-ad7d-441a-8f22-156b8652fdc8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje med barn under 15 år (Udgået 2013) Samleje med barn under 15 år (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:5ecf3e1d-bc64-4f1f-baf9-f58debd73c0f:2 dk.dst 5ecf3e1d-bc64-4f1f-baf9-f58debd73c0f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje ved forførelse (Udgået 2013) Samleje ved forførelse (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:50944b48-4712-41d4-b4a4-813463217cee:2 dk.dst 50944b48-4712-41d4-b4a4-813463217cee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Anden kønslig omgang ved udnyttelse af psykisk abnormitet (Udgået 2013) Anden kønslig omgang ved udnyttelse af psykisk abnormitet (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:cd3c041f-6071-43bf-bcc8-c1913ec75c05:2 dk.dst cd3c041f-6071-43bf-bcc8-c1913ec75c05 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Anden kønslig omgang med institutionsanbragt (Udgået 2013) Anden kønslig omgang med institutionsanbragt (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:f280ebea-5ea1-4e33-b724-82e133e90f3b:2 dk.dst f280ebea-5ea1-4e33-b724-82e133e90f3b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Anden kønslig omgang ved misbrug af afhængighedsforhold (Udgået 2013) Anden kønslig omgang ved misbrug af afhængighedsforhold (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:2adf2755-3684-40f3-beab-cb73efd53c89:2 dk.dst 2adf2755-3684-40f3-beab-cb73efd53c89 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Anden kønslig omgang med barn under 15 år (Udgået 2013) Anden kønslig omgang med barn under 15 år (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:b1d8251c-4533-4fe8-96be-fdf3b446b2d0:2 dk.dst b1d8251c-4533-4fe8-96be-fdf3b446b2d0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Anden kønslig omgang ved forførelse (Udgået 2013) Anden kønslig omgang ved forførelse (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:23986699-e214-4b42-b23a-e5c38610dca2:2 dk.dst 23986699-e214-4b42-b23a-e5c38610dca2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 15 år (Udgået 2013) Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 15 år (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:7a3226aa-a381-448d-a1cb-4e96b84314c7:2 dk.dst 7a3226aa-a381-448d-a1cb-4e96b84314c7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013) Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:7675a57c-963a-477c-8341-6896cea35b5e:2 dk.dst 7675a57c-963a-477c-8341-6896cea35b5e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Seksualforbrydelse mod barn under 15 år (Ny fra 2013) Seksualforbrydelse mod barn under 15 år (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:0590bdd1-7005-4bc3-afbe-8b515bb3021f:2 dk.dst 0590bdd1-7005-4bc3-afbe-8b515bb3021f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje med barn under 15 år (Ny fra 2013) Samleje med barn under 15 år (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:873fbd52-2dc4-4832-b3ac-c85ecf6c8a50:2 dk.dst 873fbd52-2dc4-4832-b3ac-c85ecf6c8a50 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold med barn under 15 år (Ny fra 2013) Andet seksuelt forhold med barn under 15 år (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:9974f5a6-4d90-42f1-921a-2871147b7b17:2 dk.dst 9974f5a6-4d90-42f1-921a-2871147b7b17 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Uagtsom seksualforbrydelse mod barn under 15 år (Ny fra 2013) Uagtsom seksualforbrydelse mod barn under 15 år (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:64187c42-9494-4976-a03b-e0e43509b575:2 dk.dst 64187c42-9494-4976-a03b-e0e43509b575 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Seksualforbrydelse i øvrigt (Ny fra 2013) Seksualforbrydelse i øvrigt (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:83bcda50-4838-4be2-ac07-0d67ca7df7ef:2 dk.dst 83bcda50-4838-4be2-ac07-0d67ca7df7ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Voldtægt ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand (Ny fra 2013) Voldtægt ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:2ac39433-558b-4a17-909b-ae633c475d3e:2 dk.dst 2ac39433-558b-4a17-909b-ae633c475d3e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet (Ny fra 2013) Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:e32679a7-fd7d-47de-a183-c30fc5e6a9bc:2 dk.dst e32679a7-fd7d-47de-a183-c30fc5e6a9bc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje med institutionsanbragt/frihedsberøvet (Ny fra 2013) Samleje med institutionsanbragt/frihedsberøvet (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:f9a5eb1a-273c-4c57-b26e-56cbc43ec01a:2 dk.dst f9a5eb1a-273c-4c57-b26e-56cbc43ec01a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje ved misbrug af afhængighedsforhold (Ny fra 2013) Samleje ved misbrug af afhængighedsforhold (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:60a2a6b7-f238-4c18-99cd-c47d84dd7b4e:2 dk.dst 60a2a6b7-f238-4c18-99cd-c47d84dd7b4e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje ved forførelse (Ny fra 2013) Samleje ved forførelse (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:fe5d728a-64eb-405f-8415-cb5dba77ad33:2 dk.dst fe5d728a-64eb-405f-8415-cb5dba77ad33 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Medvirken til prostitution (samleje) - person under 18 år (Ny fra 2013) Medvirken til prostitution (samleje) - person under 18 år (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:820ca8a0-1549-48a5-8a7e-8cdf49be3616:2 dk.dst 820ca8a0-1549-48a5-8a7e-8cdf49be3616 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Samleje med prostitueret under 18 år - kunde (Ny fra 2013) Samleje med prostitueret under 18 år - kunde (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:833dadc2-b3c3-4bb6-a6ae-774b801b663e:2 dk.dst 833dadc2-b3c3-4bb6-a6ae-774b801b663e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand (Ny fra 2013) Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:473dc19a-1335-445f-b0a5-b21a10bbae23:2 dk.dst 473dc19a-1335-445f-b0a5-b21a10bbae23 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af psykisk abnormitet (Ny fra 2013) Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af psykisk abnormitet (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:5d7a3ab0-df81-4f2f-a1b2-69e3cb83668d:2 dk.dst 5d7a3ab0-df81-4f2f-a1b2-69e3cb83668d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold med institutionsanbragt/frihedsberøvet (Ny fra 2013) Andet seksuelt forhold med institutionsanbragt/frihedsberøvet (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:46ccbc24-aad0-4314-bf00-fd9e51e31441:2 dk.dst 46ccbc24-aad0-4314-bf00-fd9e51e31441 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold ved misbrug af afhængighedsforhold (Ny fra 2013) Andet seksuelt forhold ved misbrug af afhængighedsforhold (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:8b75c580-f23a-4235-b0cd-aebe40408a7a:2 dk.dst 8b75c580-f23a-4235-b0cd-aebe40408a7a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold ved forførelse (Ny fra 2013) Andet seksuelt forhold ved forførelse (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:b7ca9a57-ef78-4331-93c9-a94e79032ad6:2 dk.dst b7ca9a57-ef78-4331-93c9-a94e79032ad6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Medvirken til andet seksuelt forhold i forbindelse med prostitution af person under 18 år (Ny fra 2013) Medvirken til andet seksuelt forhold i forbindelse med prostitution af person under 18 år (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:16220ef1-9e38-4fb4-a902-c8f9286d14a1:2 dk.dst 16220ef1-9e38-4fb4-a902-c8f9286d14a1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Andet seksuelt forhold end samleje med prostitueret under 18 år - kunde (Ny fra 2013) Andet seksuelt forhold end samleje med prostitueret under 18 år - kunde (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:8461b590-6f18-4f8c-ac68-6fd32e76cf3c:2 dk.dst 8461b590-6f18-4f8c-ac68-6fd32e76cf3c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt (Ny fra 2013) Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt (Ny fra 2013) urn:ddi:dk.dst:fb7d49f1-6db8-4276-a043-1d3de5ed333b:2 dk.dst fb7d49f1-6db8-4276-a043-1d3de5ed333b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år (Udgået 2013) Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:d6d1a638-77de-498d-8cda-c2eaaea2487e:2 dk.dst d6d1a638-77de-498d-8cda-c2eaaea2487e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år (Udgået 2013) Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:dd5deccd-cd83-426c-b623-51fc91f79cf6:2 dk.dst dd5deccd-cd83-426c-b623-51fc91f79cf6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold mod barn under 12 år (Udgået 2013) Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold mod barn under 12 år (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:abf2bace-ccd6-4257-b9dd-8d0af2605709:2 dk.dst abf2bace-ccd6-4257-b9dd-8d0af2605709 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang mod barn under 12 år (Udgået 2013) Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang mod barn under 12 år (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:07c0f0e9-9887-4c08-8bbb-028b1162d921:2 dk.dst 07c0f0e9-9887-4c08-8bbb-028b1162d921 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013) Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:ca13fb2b-5808-47f1-a57c-c1ba8321c24f:2 dk.dst ca13fb2b-5808-47f1-a57c-c1ba8321c24f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 15 år (Udgået 2013) Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 15 år (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:40537aa3-3473-44ba-93af-7b6e08ae3cd1:2 dk.dst 40537aa3-3473-44ba-93af-7b6e08ae3cd1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013) Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:d5740b95-adef-4344-b1b4-5dd5e267f14f:2 dk.dst d5740b95-adef-4344-b1b4-5dd5e267f14f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold (Udgået 2013) Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:79fcfbf5-ec24-4761-b0b0-12743ed4d6dd:2 dk.dst 79fcfbf5-ec24-4761-b0b0-12743ed4d6dd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Adding Classification -- Overtrædelsestyper i kriminalstatistikken, v1:2020 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang (Udgået 2013) Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang (Udgået 2013) urn:ddi:dk.dst:6233cd28-9c64-41ba-b5d6-77c365b06049:2 dk.dst 6233cd28-9c64-41