The SAS System

Obs pdb_status projekt PROJEKT_TITEL nr_navn
1 Selvstændigt projekt 700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
2 Projektdatabase 701780 KORAs Projektdatabase (tidl. AKF-Forløbsregister) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
3 Selvstændigt projekt 701825 Tilbagetræknings undersøgelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
4 Selvstændigt projekt 701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
5 Selvstændigt projekt 702092 Earnings instability and tenure 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
6 Selvstændigt projekt 702705 Incidence of Military Service 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
7 Selvstændigt projekt 702710 Forældres uddannelse og børns vilkår 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
8 Selvstændigt projekt 702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
9 Selvstændigt projekt 702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
10 Underprojekt til projektdatabase 702949 NCK - Effektanalyser af VEU 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
11 Selvstændigt projekt 702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
12 Selvstændigt projekt 702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
13 Selvstændigt projekt 703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
14 Selvstændigt projekt 703044 En analyse af sammenhængene mellem sagsbehandleres handlinger og lediges fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet en analyse ud fra spørgeskema og 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
15 Selvstændigt projekt 703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
16 Selvstændigt projekt 703204 Registerbaseret analyse af hjemløshed og social marginalisering i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
17 Selvstændigt projekt 703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
18 Selvstændigt projekt 703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
19 Selvstændigt projekt 703213 From Day Care to High School 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
20 Selvstændigt projekt 703216 Rekruttering til de videregående uddannelser i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
21 Selvstændigt projekt 703443 Hjemvendte Soldater 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
22 Projektdatabase 703540 CSSR-projektdatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
23 Selvstændigt projekt 703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
24 Selvstændigt projekt 703658 PIAAC Nordic 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
25 Selvstændigt projekt 703675 Privatskolerne og det sociale ansvar. Hvilken rolle spiller de? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
26 Selvstændigt projekt 703682 Etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen og opbygningen af social kapital 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
27 Selvstændigt projekt 703777 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
28 Selvstændigt projekt 703880 Evaluering af Natteravnene 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
29 Selvstændigt projekt 703977 Rent sharing I 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
30 Selvstændigt projekt 704021 Læger på plejecentre 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
31 Selvstændigt projekt 704050 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
32 Selvstændigt projekt 704063 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
33 Selvstændigt projekt 704070 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
34 Selvstændigt projekt 704104 Registeranalyse vedr. osteoporose og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
35 Selvstændigt projekt 704134 Undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
36 Projektdatabase 704144 VIVE's PROJEKTDATABASE 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
37 Selvstændigt projekt 704146 Negativ social arv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
38 Underprojekt til projektdatabase 704155 Praktiserende læger og deres patienter - - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
39 Selvstændigt projekt 704160 Effektmåling af partnerskab mellem privat aktør og syv kommuner i sygeagpengesager 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
40 Selvstændigt projekt 704166 Evaluering af Natteravnene 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
41 Underprojekt til projektdatabase 704180 Specialundervisning: kortlægning og analyse - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
42 Selvstændigt projekt 704204 Imputing health status from prescription medicine purchase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
43 Selvstændigt projekt 704208 Overgang fra skole til erhverv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
44 Selvstændigt projekt 704215 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
45 Underprojekt til projektdatabase 704218 Daycare, child development & education outcomes - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
46 Underprojekt til projektdatabase 704236 An Empirical Investigation of Dysfunctional Responses to Performance Budgeting - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
47 Underprojekt til projektdatabase 704237 Kvalitet i grundskolen og de forberedende uddannelser (erstatter dele af 703213) - - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
48 Underprojekt til projektdatabase 704250 Opdatering af data til projekt Pardannelse og fertilitet, del-projekt 1 og 2 - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
49 Underprojekt til projektdatabase 704260 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
50 Underprojekt til projektdatabase 704264 Børn og unge i Danmark - del af projektdatabse 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
51 Underprojekt til projektdatabase 704292 Unge, uddannelse og helbred 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
52 Selvstændigt projekt 704297 Opåfølgning på skoleindsatsen PALS 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
53 Underprojekt til projektdatabase 704305 Elevers inklusion og udvikling i folkeskolen (Inklusionspanel)- del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
54 Selvstændigt projekt 704313 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
55 Underprojekt til projektdatabase 704320 Vacancies vs. job creation, what do we really know about job openings? - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
56 Underprojekt til projektdatabase 704321 Ældre indvandrere i Danmark - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
57 Underprojekt til projektdatabase 704334 Kapacitetsanalyse af den sociale stofmisbrugsbehandling - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
58 Underprojekt til projektdatabase 704335 School starting age and noncognitive skills- del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
59 Underprojekt til projektdatabase 704347 Konsekvenserne af længere straflængder. Del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
60 Underprojekt til projektdatabase 704357 En register-baseret kortlægning af grønlændere i Danmark. Del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
61 Selvstændigt projekt 704364 Social arv og marginalisering. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
62 Selvstændigt projekt 704370 Risikofaktorer og levekår i barndommen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
63 Selvstændigt projekt 704371 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
64 Selvstændigt projekt 704372 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
65 Selvstændigt projekt 704374 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
66 Selvstændigt projekt 704375 Relations between health and labour market outcome in Denmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
67 Selvstændigt projekt 704379 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
68 Selvstændigt projekt 704382 Effektmåling af partnerskab mellem privat aktør og syv kommuner i sygeagpengesager 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
69 Selvstændigt projekt 704419 Registeranalyse polio- og meningitispatienter 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
70 Selvstændigt projekt 704422 Gevinstpotentialet af at få udsatte ledige i beskæftigelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
71 Selvstændigt projekt 704423 Kvantitativ analyse af beskæftigelseseffekterne ved jobrotationsordningen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
72 Selvstændigt projekt 704433 Arbejdsmarkedstilknytning, køn og etnicitet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
73 Selvstændigt projekt 704443 Grønlændere i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
74 Selvstændigt projekt 704464 PISA-PIAAC 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
75 Selvstændigt projekt 704466 Omkostninger og adherence ifm behandling af diabetes 1 og 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
76 Underprojekt til projektdatabase 704479 Evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
77 Selvstændigt projekt 704556 Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede - del af SFI-projektdatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
78 Selvstændigt projekt 704569 Immigrants Integration and Well-Being When They Have a Say in Local Politics 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
79 Selvstændigt projekt 704570 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
80 Underprojekt til projektdatabase 704577 Effekter af den samlede indsats overfor plejefamilieanbragte unge 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
81 Selvstændigt projekt 704629 Skrøbelige ældre Betydende socioøkonomiske faktorer for ældres brug af pleje- og sundhedsydelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
82 Underprojekt til projektdatabase 704640 Udsatte børn karakteristika og skolepræstationer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
83 Selvstændigt projekt 704665 Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
84 Selvstændigt projekt 704673 Schooling, cognitive ability and savings 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
85 Selvstændigt projekt 704685 Betydningen af naboer og elevsammensætning for udsatte unge personer, som bliver placeret i almen bolig med kommunal anvisning fra København Kommune 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
86 Selvstændigt projekt 704687 Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data (subproject with conscript data) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
87 Selvstændigt projekt 704689 Politik og nærmiljø som risiko- eller beskyttelsesfaktor? strukturelle og kommunalpolitiske faktorers betydning for udsatte børn og unges udviklin 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
88 Selvstændigt projekt 704752 Effektanalyse af jobpræmieordninger for langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere og enlige forsørgere 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
89 Underprojekt til projektdatabase 704763 Projekt EUD-reform - Et forskningsprojekt med Baseline 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
90 Underprojekt til projektdatabase 704784 Børn der vokser op i lavindkomstfamilier 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
91 Underprojekt til projektdatabase 704817 Materielle og sociale afsavn blandt økonomisk fattige og i den øvrige befolkning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
92 Underprojekt til projektdatabase 704818 Danskuddannelserne til voksne udlændinge 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
93 Selvstændigt projekt 704836 Evaluering af folkeskolereformen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
94 Underprojekt til projektdatabase 704848 Enkestand – Hvad fører det med sig 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
95 Underprojekt til projektdatabase 704870 Hvem går til fodterapi - er der social eller geografisk ulighed? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
96 Underprojekt til projektdatabase 704877 Fra hjemmet til daginstitution, børns helbred og cognitive evner 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
97 Underprojekt til projektdatabase 704882 Undersøgelse af overgreb mod børn – under overgrebspakken 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
98 Underprojekt til projektdatabase 704969 Betydning af førtidspension: artikler 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
99 Underprojekt til projektdatabase 704977 PIAAC Nordic 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
100 Underprojekt til projektdatabase 704998 Registerbaseret analyse af gymnasiekarakterer, motivation og senere outcomes i uddannelsessystemet. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
101 Underprojekt til projektdatabase 704999 I hvor høj grad er en persons evner bestemt af initiale ressourcer tidligt i livet og familiemæssig baggrund? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
102 Underprojekt til projektdatabase 705017 Undervisningsomfang og skoleresultater 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
103 Selvstændigt projekt 705018 Registeranalyse vedr. psoriasis og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
104 Underprojekt til projektdatabase 705059 Borgernes pensionsformuer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
105 Selvstændigt projekt 705109 Family wealth allocation and parental investments 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
106 Underprojekt til projektdatabase 705811 Betydningen af personlig SES samt områdespecifikke karakteristika for modtagelse af børne-vacciner 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
107 Underprojekt til projektdatabase 705835 Young adults, drugs and alcohol (YODA) - a 10 year longitudinal study 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
108 Underprojekt til projektdatabase 705853 Omkostninger ved rygning – et registerforskningsprojekt baseret på sundhedsprofildata 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
109 Underprojekt til projektdatabase 705869 Progressionsmåling som værktøj og resultatmål i beskæftigelsesindsatsen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
110 Underprojekt til projektdatabase 705876 De multiple evners betydning på arbejdsmarkedet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
111 Underprojekt til projektdatabase 705913 Nonprofit-aktiviteter og socioøkonomisk status 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
112 Underprojekt til projektdatabase 705916 SFI’s ældredatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
113 Underprojekt til projektdatabase 705973 Ægteskabsmønstre i et sociologisk perspektiv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
114 Underprojekt til projektdatabase 705993 Evaluerings- og følgeforskning vedr. reform af folkeskolen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
115 Selvstændigt projekt 706012 En registerbaseret opgørelse af udgifter på alkoholområdet og til fedme 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
116 Selvstændigt projekt 706062 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
117 Underprojekt til projektdatabase 706070 Nedrivning af huse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
118 Underprojekt til projektdatabase 706079 Hvorfor læser højt begavede og kvalificerede børn fra lavtuddannede hjem ikke en videregående uddannelse? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
119 Underprojekt til projektdatabase 706099 Effekt af Dansk Undervisning på familiesammenførte indvandrere 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
120 Underprojekt til projektdatabase 706111 Medarbejderkonsekvenser ad udlicitering 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
121 Selvstændigt projekt 706128 Assessment of the burden of illness of Clostridium Difficile in Denmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
122 Underprojekt til projektdatabase 706184 Dynamic Residential Sorting 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
123 Underprojekt til projektdatabase 706185 Does improved accessibility reduce or increase urban segregation? Estimating the effect of Copenhagen Metro on Public Housing Social Mix 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
124 Underprojekt til projektdatabase 706216 Long Run Earnings Dynamics 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
125 Underprojekt til projektdatabase 706222 Hjemløshed og hjemløsestrategiens indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
126 Selvstændigt projekt 706245 Registerbaseret analyse af de økonomiske konsekvenser efter STENO2 studiet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
127 Selvstændigt projekt 706246 Generel registerbaseret analyse af de socioøkonomiske og sygdomsmæssige kort- og langsigtede konsekvenser af hjertesygdomme 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
128 Selvstændigt projekt 706281 Omkostningsanalyse efter knæledsalloplastik baseret på data fra Medic studierne 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
129 Underprojekt til projektdatabase 706288 Social eksklusion i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
130 Underprojekt til projektdatabase 706293 Processtøtte og evaluering af forsøg med integrationspålæg 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
131 Underprojekt til projektdatabase 706320 Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
132 Underprojekt til projektdatabase 706344 Personlige og samfundsmæssige omkostninger ved social udsathed 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
133 Underprojekt til projektdatabase 706349 Veje ind i prostitution 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
134 Underprojekt til projektdatabase 706520 Universelle indsatser og barnets udvikling 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
135 Underprojekt til projektdatabase 706534 Konsekvenser af kommunalreformen for kommunernes serviceniveau 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
136 Underprojekt til projektdatabase 706546 Undersøgelse om levevilkår, beskæftigelse og helbred for befolkningen, handicappede samt for blinde og stærkt svagsynede 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
137 Underprojekt til projektdatabase 706547 SFIs ældredatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
138 Underprojekt til projektdatabase 706557 Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
139 Underprojekt til projektdatabase 706577 Hvordan går det adopterede børn i Danmark? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
140 Underprojekt til projektdatabase 706592 Unges uddannelse og helbred 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
141 Underprojekt til projektdatabase 706620 Evaluering af Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
142 Underprojekt til projektdatabase 706621 Kommunal ressourceanvendelse, udgiftsbehov og demografi på ældreområdet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
143 Underprojekt til projektdatabase 706637 Danish military service, returning soldiers and skills 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
144 Underprojekt til projektdatabase 706691 Udviklingen i befolkningsgruppers arbejdsmarkedstilknytning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
145 Selvstændigt projekt 706720 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand_LMDB 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
146 Underprojekt til projektdatabase 706725 EARN – Economic Assimilation Research Network 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
147 Underprojekt til projektdatabase 706743 Pårørende til ældre med plejebehov: Konsekvenser for trivsel og arbejdsmarkedsdeltagelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
148 Selvstændigt projekt 706782 Sklerosepatienters sygdomsudvikling og arbejdsmarkedstilknytning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
149 Underprojekt til projektdatabase 706810 Uddannelse, efteruddannelse og kompetencer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
150 Underprojekt til projektdatabase 706820 Kvantitativ evaluering af brugen af den regionale uddannelsespulje 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
151 Underprojekt til projektdatabase 706833 Registerbaseret analyse af integrationsydelsens foreløbige effekt på beskæftigelsen i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
152 Underprojekt til projektdatabase 706858 Forebyggelse og indsatser til børn og unge i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
153 Underprojekt til projektdatabase 706889 Evaluering af Lær at tackle job og sygdom: En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekt på beskæftigelsen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
154 Underprojekt til projektdatabase 706940 Beyond the bachelor degree 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
155 Selvstændigt projekt 706942 Danske hjemsendte Soldater II 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
156 Underprojekt til projektdatabase 706952 Effekten af behandling af prostatacancer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
157 Underprojekt til projektdatabase 707002 Analyser af udsatte boligområder 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
158 Selvstændigt projekt 707014 Registeranalyse af sygdomsbyrden ved sygdomstilbagefald efter 1. remission for Myelomatose i Danmark. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
159 Underprojekt til projektdatabase 707032 Sundhedsøkonomisk undersøgelse af ’collaborative care’ i behandling af angst og depression. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
160 Underprojekt til projektdatabase 707097 Børnevelfærd og social ulighed over 30 år 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
161 Underprojekt til projektdatabase 707112 The risks and consequences of victimization in Denmark: A life-course approach applied to national registers. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
162 Underprojekt til projektdatabase 707114 Analyse af Aarhus Kommunes forventede udgiftsbehov på beskæftigelsesområdet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
163 Underprojekt til projektdatabase 707116 Evaluering af forskning i sundhed og afledte socioøkonomiske effekter 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
164 Underprojekt til projektdatabase 707137 Evaluering af ny proces for modtagelse i danske fængsler 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
165 Underprojekt til projektdatabase 707143 Borgernes pensionsformuer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
166 Underprojekt til projektdatabase 707144 Udsatte børn – karakteristika og skolepræstationer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
167 Underprojekt til projektdatabase 707145 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
168 Underprojekt til projektdatabase 707150 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser, der er foregået fra 2006 og frem 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
169 Underprojekt til projektdatabase 707194 Benchmarkinganalyser af danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
170 Underprojekt til projektdatabase 707205 EARN – Economic Assimilation Research Network 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
171 Underprojekt til projektdatabase 707207 Opfølgning og effektmåling af indsatsen VærDig 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
172 Underprojekt til projektdatabase 707211 Sundhedsøkonomisk evaluering af medicingennemgang leveret af apotek 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
173 Underprojekt til projektdatabase 707213 Chancelighed gennem legende lærende samspil. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
174 Underprojekt til projektdatabase 707267 Unge kriminalitetsofre – hvilke konsekvenser og hvad kan vi gøre for at hjælpe 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
175 Underprojekt til projektdatabase 707388 SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
176 Selvstændigt projekt 702105 En generel analyse af mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet med fokus på den regionale udvikling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
177 Selvstændigt projekt 702543 Uligheder i forhold til sundhed, kriminalitet, arbejdsmiljø - socialisering på arbejdsstedet - mv. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
178 Selvstændigt projekt 704233 Registeranalyse af effekter af fagforeningsmedlemskab og 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
179 Projektdatabase 705110 AE's projektdatabase 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
180 Selvstændigt projekt 705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
181 Underprojekt til projektdatabase 706059 Registeranalyser af veje i uddannelsessystemet og overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
182 Underprojekt til projektdatabase 706197 Indkomst- og formuefordeling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
183 Underprojekt til projektdatabase 706252 Erhvervslivet og virksomheder 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
184 Underprojekt til projektdatabase 706276 Social marginalisering fordelt på boligområder. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
185 Underprojekt til projektdatabase 706277 Arbejdsmiljøet i Danmark, herunder arbejdsskader 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
186 Underprojekt til projektdatabase 706307 Forhold på arbejdsmarkedet 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
187 Underprojekt til projektdatabase 706380 Virksomheders sociale ansvar 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
188 Underprojekt til projektdatabase 706422 Erhvervslivet og udenlandsk arbejdskraft 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
189 Underprojekt til projektdatabase 706707 Ulighed i livskvalitet blandt forskellige befolkningsgrupper i Danmark 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
190 Underprojekt til projektdatabase 707079 Kortlægning af Dansk Metals Fagforenings medlemmer 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
191 Selvstændigt projekt 703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
192 Selvstændigt projekt 703462 Underdeklarering af skat 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
193 Projektdatabase 703503 DØRS projektdatabase 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
194 Selvstændigt projekt 703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
195 Selvstændigt projekt 703606 Ledighed og beskæftigelse 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
196 Selvstændigt projekt 703638 Sundhedsøkonomi 2 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
197 Selvstændigt projekt 704451 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
198 Selvstændigt projekt 704460 Arealudpegning med ejerinformation 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
199 Underprojekt til projektdatabase 704849 Offentlig forsørgede 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
200 Underprojekt til projektdatabase 706448 Unge udenfor gennem høj- og lavkonjunkturer 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
201 Underprojekt til projektdatabase 706649 CO2-udledninger i den private biltransport 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
202 Underprojekt til projektdatabase 707105 Ulighed i miljø 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
203 Selvstændigt projekt 702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
204 Selvstændigt projekt 702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
205 Selvstændigt projekt 703617 Finasteride 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
206 Selvstændigt projekt 704243 Cerebral Parese 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
207 Selvstændigt projekt 704682 Finasteride and Male Breast Cancer 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
208 Selvstændigt projekt 704778 Indlæggelse med alkoholproblemer i relation til leversygdom og sygdom i bugspytkirtlen 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
209 Selvstændigt projekt 704831 Arcoxia 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
210 Projektdatabase 704990 SIFs Projektdatabase 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
211 Underprojekt til projektdatabase 705854 Hjertetal 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
212 Underprojekt til projektdatabase 705861 Den seksuelle livskvalitet blandt kroniske smertepatienter i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
213 Underprojekt til projektdatabase 705881 Ulighed i adgang til akuthjælp blandt patienter som får akuthjælp via 1-1-2 opkald 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
214 Underprojekt til projektdatabase 705931 Livet med en hjertesygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
215 Underprojekt til projektdatabase 705950 Risikofaktorer for mortalitet og morbiditet efter akut mavetarmkirurgi 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
216 Underprojekt til projektdatabase 705969 Sygdomsbyrden i Danmark - Udvalgte risikofaktorer og sygdomme med fokus på social ulighed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
217 Selvstændigt projekt 705979 Forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre: prædiktive forhold og implementering af opfølgende hjemmebesøg 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
218 Underprojekt til projektdatabase 706017 Hernia repair with mesh and later cancer incidence 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
219 Underprojekt til projektdatabase 706068 Databasen Børns sundhed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
220 Underprojekt til projektdatabase 706085 DenHeart 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
221 Underprojekt til projektdatabase 706101 Risikofaktorer for unges risikoadfærd og trivsel 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
222 Underprojekt til projektdatabase 706225 Registerbaseret opfølgning af personer med dårligt mentalt helbred. Excl. LMDB 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
223 Underprojekt til projektdatabase 706283 Muskelskeletlidelser i Danmark: Prognose, komorbiditet og forebyggelse 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
224 Underprojekt til projektdatabase 706324 Opsporing og tidlig intervention overfor kronisk sygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
225 Underprojekt til projektdatabase 706330 Trivsel på Trods 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
226 Underprojekt til projektdatabase 706353 Risikofaktorer og arbejdsmarkedskonsekvenser i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
227 Underprojekt til projektdatabase 706447 Omsorg og Mere Retfærdighed I Dansk Sundhedspraksis (OMRIDS) -­-etpartnerskabsprojekt 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
228 Underprojekt til projektdatabase 706477 Registeropfølgning af socialt udsatte i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
229 Underprojekt til projektdatabase 706479 Social og geografisk ulighed i hjertekarsygdom (CVD) 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
230 Underprojekt til projektdatabase 706483 Sygdomsrisikoen blandt ansatte i Københavns Lufthavn i Kastrup eksponeret for tungt løftearbejde og partikelforurening 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
231 Underprojekt til projektdatabase 706545 Social ulighed i ulykker og vold 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
232 Underprojekt til projektdatabase 706556 Tværgenerationel transmission af alkoholafhængighed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
233 Underprojekt til projektdatabase 706580 Strukturel forebyggelse af alkoholforbrug og rygning 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
234 Underprojekt til projektdatabase 706584 Nabostøjgener i boliger og sammenhæng med bygningstyper 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
235 Underprojekt til projektdatabase 706601 Konsekvenser af graviditet og fødsel for kvinder med hjertesygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
236 Underprojekt til projektdatabase 706611 Akutlægehelikoptermissioner til ikke-landfaste øer i Danmark i perioden 2014-2016 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
237 Underprojekt til projektdatabase 706613 Health care utilization among caregivers of deceased persons in Denmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
238 Underprojekt til projektdatabase 706617 Registerbaseret analyse af The Danish Mental Health and Well-being Survey 2016. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
239 Underprojekt til projektdatabase 706643 Udviklingen i sund aldring 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
240 Underprojekt til projektdatabase 706694 A framework for identifying disease burden and estimating health-related quality of life and prevalence rates for 199 medicinally defined chronic conditions 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
241 Underprojekt til projektdatabase 706716 Leddegigt I Danmark: Nøgletal 2017 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
242 Underprojekt til projektdatabase 706746 Reproduktive problemstillinger i Multipel Sklerose 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
243 Underprojekt til projektdatabase 706779 Association between use of antihistamine and risk of seizures, supraventricular tachycardia, and atrial fibrillation or flutter: A Nordic register-based study 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
244 Underprojekt til projektdatabase 706790 A register study on low-density lipoprotein cholesterol patterns, lipid-lowering therapy, and occurrence of cardiovascular events in the Danish population with atherosclerotic cardiovascular disease. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
245 Underprojekt til projektdatabase 706890 Sundhedsprofil for medlemmerne af PensionDanmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
246 Underprojekt til projektdatabase 706900 Langtidseffekterne af rygestop intervention i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
247 Underprojekt til projektdatabase 706921 The effects of IBCLC certification for health professionals on breastfeeding duration and child health 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
248 Underprojekt til projektdatabase 706958 The health of the 1% - inequality in mortality among the rich in Denmark from 2001 to 2016 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
249 Underprojekt til projektdatabase 707036 PASS study, Long-Term Safety study of disease modifying therapy in Multiple Sclerosis Patients 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
250 Underprojekt til projektdatabase 707039 Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger i 2017 og udviklingen siden 2010. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
251 Underprojekt til projektdatabase 707047 Mentalt helbred, risikoadfærd og uddannelse 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
252 Underprojekt til projektdatabase 707050 Long-term outcomes of bariatric surgery and the impact of socioeconomic status: A Danish national register-based study 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
253 Underprojekt til projektdatabase 707059 Multisygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
254 Underprojekt til projektdatabase 707076 HPV Vaccination among Danish Girls and Boys: A Study of Determinants for Uptake, Effectiveness and Consequences of Human Papillomavirus Vaccination 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
255 Underprojekt til projektdatabase 707107 Postpartum depression assessed by Edinburgh Postnatal Depression Scale and ICD-10 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
256 Underprojekt til projektdatabase 707243 Spædbørns risiko for at modtage en social foranstaltning senere i livet 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
257 Underprojekt til projektdatabase 707290 Ældrebefolkningens Sundhedstilstand 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
258 Underprojekt til projektdatabase 707291 Potential adverse events of HPV vaccination among Nordic girls and boys: Influence on educational attainment? 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
259 Underprojekt til projektdatabase 707323 Hjerteklapsygdom og social ulighed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
260 Underprojekt til projektdatabase 707340 Socioøkonomiske og behandlingsmæssige konsekvenser af sygdommen multipel sklerose (MS). 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
261 Selvstændigt projekt 702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
262 Selvstændigt projekt 703042 Udvalgte risikofaktorer for Multipel System Atrofi 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
263 Selvstændigt projekt 703070 HPV vaccinenes følgevirkninger 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
264 Projektdatabase 704075 Kræftens Bekæmpelses Projektdatabase 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
265 Selvstændigt projekt 704203 Fælles kræfter - En undersøgelse af par, der lever med brystkræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
266 Underprojekt til projektdatabase 704248 Health consequences of noise exposure from road traffic (QUIET) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
267 Underprojekt til projektdatabase 704278 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
268 Selvstændigt projekt 704289 Deltagelse i screeningsprogrammet mod cervixcancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
269 Selvstændigt projekt 704301 Statistisk analyse af familiestudier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
270 Selvstændigt projekt 704303 Livsudsigter for apopleksiramte i Danmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
271 Underprojekt til projektdatabase 704306 Risiko for hjerte-kar sygdomme hos overlevere efter lymfekræft - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
272 Underprojekt til projektdatabase 704327 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endomentreicancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
273 Underprojekt til projektdatabase 704340 Social position and referral to and use of rehabilitation for cancer patients. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
274 Underprojekt til projektdatabase 704362 Børn, unge og sorg. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
275 Underprojekt til projektdatabase 704403 Incidens, behandling og overlevelse efter blæretumor (del af projektdatabasen 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
276 Underprojekt til projektdatabase 704421 Incidens af erhvervet hjerneskade i Danmark (Under KB projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
277 Underprojekt til projektdatabase 704425 Brystkræft og stress (del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
278 Underprojekt til projektdatabase 704502 Social ulighed i hoved-hals cancer (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
279 Underprojekt til projektdatabase 704527 Årsager til unge kvinders forhøjede risiko for apopleksi (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
280 Selvstændigt projekt 704574 Cancer hos kvinder med CIN(CINHANC2) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
281 Underprojekt til projektdatabase 704645 Maternel infertilitet, fertilitetsbehandling og risiko for diabetes mellitus (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
282 Selvstændigt projekt 704667 Testikelcancer: behandlingsresultater, risiko for sekundær cancer og risiko for sekundær germinalcelle cancer et nationalt kohortestudie (del af pr 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
283 Underprojekt til projektdatabase 704767 Faktorer med betydning for om danske drenge bliver HPV vaccinerede. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
284 Selvstændigt projekt 704811 En undersøgelse af overlevelse efter apopleksi 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
285 Underprojekt til projektdatabase 704874 Forekomsten af celleforandringer, kræft og kønsvorter hos danske nyretransplanterede patienter og patienter i dialyse sammenlignet med den generelle befolkning 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
286 Underprojekt til projektdatabase 704928 Effect of commonly used drugs on the prognosis of gynaecological and/or HPV-associated cancers. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
287 Underprojekt til projektdatabase 704962 Risiko for hjertesygdomme blandt overlevere efter Hodgkin lymfom diagnosticeret i ungdom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
288 Underprojekt til projektdatabase 704976 HPV vaccination og helbredseffekter 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
289 Underprojekt til projektdatabase 705009 Helbredseffekter af vindmøllestøj 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
290 Underprojekt til projektdatabase 705049 Sundhedsrelaterede og psykosociale aspekter af neurofibromatose type 1 (NF1) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
291 Underprojekt til projektdatabase 705057 Indflydelse af antibiotikabehandling på associationen mellem enterolakton og overlevelse efter kræftsygdom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
292 Underprojekt til projektdatabase 705073 Højst opnået uddannelsesgrad og karaktergennemsnit hos danske børnekræftoverlevere og deres søskende: et populationsbaseret studie i Danmark, 1975-2013 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
293 Underprojekt til projektdatabase 705842 Risikofaktorer for børnekræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
294 Underprojekt til projektdatabase 705882 Events at cancer patients´ end of life as predictors of caregivers´ distress in bereavement 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
295 Underprojekt til projektdatabase 705928 Psykologiske og socioøkonomiske konsekvenser hos forældre til børn med kræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
296 Underprojekt til projektdatabase 705933 Risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdom blandt overlevere efter kræft i ungdom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
297 Underprojekt til projektdatabase 706024 Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
298 Underprojekt til projektdatabase 706102 Anal cancer - estimering af progression fra normale celler eller forstadier til anal cancer samt identifikation af prædiktorer for progression 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
299 Underprojekt til projektdatabase 706107 Psykiske, sociale og somatiske senfølger blandt kvinder behandlet for gynækologisk kræft og deres partnere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
300 Underprojekt til projektdatabase 706157 Overlevelse efter hjernekræft hos børn. Hvilken rolle spiller familekarakteristika og socioøkonomiske forhold? 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
301 Underprojekt til projektdatabase 706159 Copenhagen Self-sampling Initiative (CSI) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
302 Underprojekt til projektdatabase 706178 Er brug af sundhedsydelser og receptpligtig medicin tidlige indikatorer for en senere gliom diagnose? 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
303 Underprojekt til projektdatabase 706183 Prognostic factors and outcomes in prostatecancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
304 Underprojekt til projektdatabase 706205 Socioøkonomiske forhold hos kræftpatienter som henvises til fase 1 forsøg 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
305 Underprojekt til projektdatabase 706234 Alvorlige senfølger efter behandling for kræft i bryst, tyktarm og prostata 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
306 Underprojekt til projektdatabase 706262 Socioøkonomiske faktorer og comorbiditet hos patienter med malignt lymfom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
307 Underprojekt til projektdatabase 706263 Langtidsoverlevere efter ovarie- og tubacancer – karakteristika og prognose 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
308 Underprojekt til projektdatabase 706267 Socioeconomic position and opportunistic screening with prostate-specific antigen in general practice in Denmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
309 Underprojekt til projektdatabase 706268 Undersøgelse af socioøkonomiske konsekvenser af erhvervet hjerneskade blandt 18-30 årige i Danmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
310 Underprojekt til projektdatabase 706282 Høje og lave niveauer af vitamin D og risiko for cancer: CopD studiet 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
311 Underprojekt til projektdatabase 706355 Risiko for ny primær cancer og andre somatiske sygdomme hos voksne kræftoverlevere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
312 Underprojekt til projektdatabase 706363 Air pollution, socio-economic status and childhood cancer in Denmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
313 Underprojekt til projektdatabase 706371 SICMUND: Survival and Incidence of second primary Cancers in Melanoma of the Uvea, a National Database study 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
314 Underprojekt til projektdatabase 706406 Mortality among Danish patients with colon or rectum cancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
315 Underprojekt til projektdatabase 706439 Infertilitet blandt kvindelige overlevere efter behandling for kræft i barndom, ungdom og tidlig voksenalder: et klinisk epidemiologisk kohortestudie 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
316 Underprojekt til projektdatabase 706440 Bilateral brystcancer og statiner 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
317 Underprojekt til projektdatabase 706444 Trafik, luftforurening og støj i forhold til cancer i den danske befolkning 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
318 Underprojekt til projektdatabase 706537 Multisyge kræftpatienter – komorbiditet og polyfarmaci hos kræftpatienter. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
319 Underprojekt til projektdatabase 706576 Risikoen for depression hos mænd med prostatakræft og deres partnere - et registerbaseret longitudinelt kohortestudie. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
320 Underprojekt til projektdatabase 706793 Indflydelse af menopausal hormonbrug på sygdom og overlevelse blandt kvindelige deltagere i Kost, Kræft Helbred kohorten. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
321 Underprojekt til projektdatabase 706814 Helbredseffekter af trafik, luftforurening og støj undersøgt i danske kohorter. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
322 Underprojekt til projektdatabase 706837 Birth Characteristics and Survival from Childhood Cancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
323 Underprojekt til projektdatabase 706838 Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia - without Prescription Data 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
324 Underprojekt til projektdatabase 706895 Effekt af almindelig anvendte lægemidler på prognosen efter kræft. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
325 Underprojekt til projektdatabase 706934 Forekomst af HPV-relaterede sygdomme (celleforandringer, kønsvorter og kræft) og HPV-vaccinationer blandt overlevere af kræft. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
326 Underprojekt til projektdatabase 706978 Socio-economic consequences of having a child diagnosed with cancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
327 Underprojekt til projektdatabase 707066 BMI og risikoen for kræft og kræftforstadier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
328 Underprojekt til projektdatabase 707223 Risiko for kræft og andre helbredsmæssige konsekvenser efter fjernelse af æggestokkene 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
329 Underprojekt til projektdatabase 707239 Helbredseffekter af trafik, luftforurening, støj, grønne områder og nedsat hørelse undersøgt i den danske befolkning. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
330 Underprojekt til projektdatabase 707240 Big data screening for associations between medication use and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
331 Underprojekt til projektdatabase 707359 Godartede tumorer i æggestokkene og risiko for kræft blandt kvinder 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
332 Underprojekt til projektdatabase 707363 Langsigtede konsekvenser hos overlevere efter kræft i ungdom og ung voksenalder på uddannelse, job, indkomst of stiftelse af familie 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
333 Underprojekt til projektdatabase 707366 Kost kræft og helbred – Næste generationer (KKH-NG): kohorteprofil, repræsentativitet og inter-generationelle sammenhænge mellem livsstil, metaboliske profiler og sygdomsmønstre 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
334 Projektdatabase 704179 Projektdatabase for Dansk Arbejdsgiverforening 7. Dansk Arbejdsgiverforening
335 Underprojekt til projektdatabase 704271 Analyser af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet 7. Dansk Arbejdsgiverforening
336 Selvstændigt projekt 704537 Arbejdsmarkedsrapport 2014 7. Dansk Arbejdsgiverforening
337 Underprojekt til projektdatabase 704885 Arbejdsmarkedsrapport 2015 7. Dansk Arbejdsgiverforening
338 Underprojekt til projektdatabase 705822 Flere faglærte 7. Dansk Arbejdsgiverforening
339 Underprojekt til projektdatabase 706420 Voksen- og efteruddannelse 7. Dansk Arbejdsgiverforening
340 Underprojekt til projektdatabase 706564 Offentligt forsørgede 7. Dansk Arbejdsgiverforening
341 Underprojekt til projektdatabase 706893 Arbejdsmarkedstilknytning og mobilitet gennem arbejdslivet for ufaglærte 7. Dansk Arbejdsgiverforening
342 Underprojekt til projektdatabase 706969 Det er sundt at gå på arbejde 7. Dansk Arbejdsgiverforening
343 Underprojekt til projektdatabase 707087 Erhvervsskolers performance i forhold til praktikpladser, frafald, beskæftigelse mv. 7. Dansk Arbejdsgiverforening
344 Selvstændigt projekt 704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark 8. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Aalborg universitet
345 Selvstændigt projekt 704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer 8. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Aalborg universitet
346 Selvstændigt projekt 707297 Hverdagsliv på kredit. En analyse af kreditkultur og gæld blandt forskellige befolkningsgrupper i tre danske regioner 8. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Aalborg universitet
347 Selvstændigt projekt 701897 Parental background and children outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
348 Underprojekt til projektdatabase 703355 Tidlige risikofaktorers effekt for forekomst af psykiatrisk sygdom, alkoholdiagnose, kriminalitet og selvmord med IQ som mediator 9. Center for Registerforskning, Århus
349 Projektdatabase 703373 Predictors and outcomes related to somatic and mental disorders, causes of death, social status and socioeconomic factor 9. Center for Registerforskning, Århus
350 Underprojekt til projektdatabase 703909 Psykiske sygdomme og køn, alder og andre demografiske faktorer 9. Center for Registerforskning, Århus
351 Underprojekt til projektdatabase 703913 Caesarean vs. vaginal deliver 9. Center for Registerforskning, Århus
352 Underprojekt til projektdatabase 703915 Long Range Phasin 9. Center for Registerforskning, Århus
353 Underprojekt til projektdatabase 703920 GENETIC AND ENVIRONMENTAL CAUSES OF SCHIZOPHRENIA, BIPOLAR DISORDER, DEPRESSION, ADHD, AUTISM AND ANOREXIA NERVOSA 9. Center for Registerforskning, Århus
354 Underprojekt til projektdatabase 703921 Antipsychotic treatment in patients with schizophreni 9. Center for Registerforskning, Århus
355 Selvstændigt projekt 703926 Forbrugsmønstre og sikkerhed af antipsykotiske midle 9. Center for Registerforskning, Århus
356 Underprojekt til projektdatabase 703934 Psychiatric disorders and use of medication 9. Center for Registerforskning, Århus
357 Underprojekt til projektdatabase 703935 Prescription drug use, biological markers and genetics in psychiatric disorders” 9. Center for Registerforskning, Århus
358 Underprojekt til projektdatabase 703949 Understanding the Determinants of Suicidal Behaviour, Serious Accidents and Violence in Young Peopl 9. Center for Registerforskning, Århus
359 Selvstændigt projekt 703952 Parental Exposures to Occupational Asthmagens and Risk of Autism Spectrum Disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
360 Underprojekt til projektdatabase 703960 Er misbrug risikofaktor for udvikling af psykisk sygdo 9. Center for Registerforskning, Århus
361 Underprojekt til projektdatabase 703969 Agricultural airborne N-pollution, agricultural particle pollution and public health effect 9. Center for Registerforskning, Århus
362 Underprojekt til projektdatabase 703986 Miljømæssige eksponeringer og kroniske sygdomm 9. Center for Registerforskning, Århus
363 Underprojekt til projektdatabase 703996 Involuntary treatment of patients with eating disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
364 Underprojekt til projektdatabase 704608 Parental Asthma, Asthma treatment and Exposure to Occupational Asthmagens and Risk of ASD 9. Center for Registerforskning, Århus
365 Underprojekt til projektdatabase 704637 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom effekt af belastende livsbegivenheder 9. Center for Registerforskning, Århus
366 Underprojekt til projektdatabase 704638 Incidence and prevalence of mild, moderate and severe postpartum psychiatric disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
367 Underprojekt til projektdatabase 704919 Ethnic incongruity: individual and area-based associations 9. Center for Registerforskning, Århus
368 Underprojekt til projektdatabase 705102 Cancer Incidence, Cancer severity and Cancer Mortality rates in Persons with Severe Mental Ilness 9. Center for Registerforskning, Århus
369 Underprojekt til projektdatabase 705873 Luftkvalitet og helbred 9. Center for Registerforskning, Århus
370 Underprojekt til projektdatabase 705958 Environmental exposures and human health 9. Center for Registerforskning, Århus
371 Underprojekt til projektdatabase 706006 Maternal illness and medication use during pregnancy and offspring adverse health outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
372 Underprojekt til projektdatabase 706200 Undersøgelse af læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik 9. Center for Registerforskning, Århus
373 Underprojekt til projektdatabase 706391 Acute cardiovascular events in COPD 9. Center for Registerforskning, Århus
374 Underprojekt til projektdatabase 706413 Infections and Epilepsy 9. Center for Registerforskning, Århus
375 Underprojekt til projektdatabase 707257 Environmental exposures and human health 2 9. Center for Registerforskning, Århus
376 Underprojekt til projektdatabase 707273 Opfølgningsstudie af børn henvist på mistanke om en autisme spektrum forstyrrelse i førskolealderen 9. Center for Registerforskning, Århus
377 Selvstændigt projekt 707293 Genetic and environmental causes of schizophrenia, bipolar disorder, depression, ADHD, autism and anorexia – iPSYCH Usecase (P.O.C) 9. Center for Registerforskning, Århus
378 Underprojekt til projektdatabase 707334 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom og medicinsk behandling – comorbiditet med epilepsi 9. Center for Registerforskning, Århus
379 Underprojekt til projektdatabase 707335 GxE study on periconceptional folic acid supplementation and offspring risk of autism and ADHD 9. Center for Registerforskning, Århus
380 Selvstændigt projekt 704655 Konkurrence, regulering og produktivitet 10. Finansministeriet
381 Selvstændigt projekt 706244 Kortlægning og analyse af befordringsordningen 10. Finansministeriet
382 Selvstændigt projekt 706403 Kejsersnits betydning for barnets kognitive funktion i barne- og voksenalder 12. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev
383 Selvstændigt projekt 702669 Brystkræftscreening 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
384 Selvstændigt projekt 704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
385 Selvstændigt projekt 705084 Mortality, complications and cancer risk after anti-reflux surgery: a population-based Nordic cohort study 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
386 Selvstændigt projekt 705086 Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) hos indvandrere fra Færøerne til Danmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
387 Selvstændigt projekt 705803 Risiko for tarmkræft efter fund af adenomer ved screeningskoloskopi 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
388 Selvstændigt projekt 706118 Breast cancer outcomes after introduction of mammography screening programme in Denmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
389 Selvstændigt projekt 706390 Screening for livmoderhalskræft af kvinder tilbudt HPV-vaccination sammenlignet med ikke HPV-vaccinerede kvinder 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
390 Selvstændigt projekt 706960 Kohorte og registerbaseret analyse af risikofaktorer for udvikling af psykiske lidelser migræne og neurodegenerative lidelser 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
391 Selvstændigt projekt 707131 Celleforandringer på livmoderhalsen og brug af hormonspiral 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
392 Selvstændigt projekt 707306 Regression potential of Cervical Intraepithelial Neoplasia grade 2 in Denmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
393 Selvstændigt projekt 702112 Forebyggende hjemmebesøg hos ældre mennesker 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
394 Selvstændigt projekt 703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
395 Selvstændigt projekt 703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
396 Selvstændigt projekt 703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
397 Selvstændigt projekt 703588 DanCHASE 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
398 Projektdatabase 704615 Folkesundhedsdatabasen ved Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV), Københavns Universitet 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
399 Underprojekt til projektdatabase 704940 Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
400 Underprojekt til projektdatabase 705014 Extent and determinants of oral health inequalities in adolescents in Denmark (FSD003) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
401 Underprojekt til projektdatabase 705052 Dansk DYNAMO-HIA model (FSD001) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
402 Selvstændigt projekt 705107 Danish Child Health and Medicine Use 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
403 Underprojekt til projektdatabase 705844 Konstruktion af et multimorbiditetsindeks 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
404 Underprojekt til projektdatabase 705845 Somatisk co-morbiditet og demente patienters plejehjemsanbringelse og mortalitet 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
405 Underprojekt til projektdatabase 705884 Obstetric use of oxytocin and possible consequences for mental and cognitive health in childhood 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
406 Selvstændigt projekt 705935 Sex differences in health and mortality 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
407 Underprojekt til projektdatabase 705972 MEMORIA: Work stressors, Perceived stress, Psychological stress and Dementia (FSD011) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
408 Underprojekt til projektdatabase 706066 Effekten af multimorbiditet og social ulighed på arbejdsmarkedstilknytning og overlevelse blandt patienter med kronisk sygdom (FSE002b) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
409 Underprojekt til projektdatabase 706123 Adverse social histories and early signs of aging. CAMB-043 (FSE0006) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
410 Underprojekt til projektdatabase 706158 Analyser af dødelighedsudviklingen i forskellige befolkningsgrupper (FSD017) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
411 Underprojekt til projektdatabase 706173 Social, etnisk og geografisk ulighed i ældres forbrug af sundhedsydelser i Danmark (FSE012) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
412 Underprojekt til projektdatabase 706369 Social relations, the use of healthcare services and a group-based nursing home intervention among elderly in Denmark (FSD016) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
413 Underprojekt til projektdatabase 706370 Legalt provokerede aborter fordelt på etnicitet og etniske forskelle i kejsersnitshyppighed (FSD025) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
414 Underprojekt til projektdatabase 706373 Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred (FSD023) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
415 Underprojekt til projektdatabase 706407 Beskæftigelses- og helbredseffekter af ressourceforløb, fleksjob og førtidspension (FSD022) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
416 Underprojekt til projektdatabase 706411 Betydningen af livskvalitet for sygdom og tidlig død - CAMB052 (FSD021) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
417 Underprojekt til projektdatabase 706416 The Modifying Effect of Fatigue on the Impact of Inflammatory Cytokines on New Onset Cardiovascular Diseases, Diabetes, and Depression – CAMB054 (FSD007) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
418 Underprojekt til projektdatabase 706465 Ulighed i indkomst over livsforløb og helbred (FSD020) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
419 Underprojekt til projektdatabase 706478 Psykosociale konsekvenser af svarmetode ved mistænkt lungekræft (FSD027) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
420 Underprojekt til projektdatabase 706484 MEMORIA II: Does stress reactivity in midlife increase the risk of dementia in old age? (FSD029) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
421 Underprojekt til projektdatabase 706485 Social inequality in Oral Health – The Role of Health Behavior (FSD024) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
422 Underprojekt til projektdatabase 706497 Ændringer i ordinationspraksis hos patienter med subklinisk/klinisk hypothyreose (FSD028) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
423 Underprojekt til projektdatabase 706528 Childhood adversities and the risk of type 1 diabetes, premenopausal breast cancer and mortality in young adulthood (FSD026) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
424 Underprojekt til projektdatabase 706551 REGLINK-SHAREDK - registerkobling til SHARE-kohorte (FSD031) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
425 Underprojekt til projektdatabase 706599 DANAC II (FSD030) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
426 Underprojekt til projektdatabase 706648 Antidepressant, anxiolytic and sleep medication treatment, morbidity and mortality among social workers in Finland, Sweden and Denmark. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
427 Underprojekt til projektdatabase 706666 The BOND Study: Birth with Oxytocin and Normal/ Abnormal socioemotional Development 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
428 Underprojekt til projektdatabase 706686 Gravide kvinders fysiske og psykiske velbefindende – en forløbs undersøgelse om gravide kvinder i almen praksis. (FSD035) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
429 Underprojekt til projektdatabase 706828 B-type natriuretic peptide (BNP) hos patienter fra almen praksis mistænkt for hjerteinsufficiens – Association til død 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
430 Underprojekt til projektdatabase 706840 Etnicitet og sociale forhold for gestationel diabetes mellitus 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
431 Underprojekt til projektdatabase 707054 DANlinkCAT (FSD038). 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
432 Underprojekt til projektdatabase 707057 Impact of Exposure to Air Pollution on Asthma: a Multi-Exposure Assessment 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
433 Underprojekt til projektdatabase 707149 Analysis of comorbidity and causes of death among individuals with psychiatric disease in Denmark - a preliminary study for the Phy-psy-Trial 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
434 Underprojekt til projektdatabase 707167 Welfare state life courses: Social inequalities in the co-evolution of employment, health and critical life events (WELLIFE) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
435 Underprojekt til projektdatabase 707168 Childhood adversities and the risk of respiratory disorders (asthma and COPD), cardiovascular disease and premenopausal breast cancer in young adulthood 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
436 Underprojekt til projektdatabase 707199 MAMAACT - An intervention study promoting equality in reproductive health in Denmark 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
437 Underprojekt til projektdatabase 707276 Equity and the socioeconomic impact of disease management programs in Denmark (EQUIP) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
438 Underprojekt til projektdatabase 707300 Iron load and its association with mortality and morbidity. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
439 Underprojekt til projektdatabase 707301 Intergenerational perspectives on social inequality in morbidities among older Danish adults. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
440 Underprojekt til projektdatabase 707318 Sociale og helbredsrelaterede langtidskonsekvenser af for tidlig fødsel 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
441 Underprojekt til projektdatabase 707350 Danish Longitudinal Study on Work, Unemployment and Health (DALWUH). FSE049 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
442 Selvstændigt projekt 702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy 15. Epidemiologisk Forskning
443 Selvstændigt projekt 703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling 15. Epidemiologisk Forskning
444 Selvstændigt projekt 703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression 15. Epidemiologisk Forskning
445 Selvstændigt projekt 704199 Børnevaccinationer i Danmark 15. Epidemiologisk Forskning
446 Selvstændigt projekt 704217 A Swedish-Danish collaborative study on HPV vaccine safety 15. Epidemiologisk Forskning
447 Selvstændigt projekt 704298 The effect of renin angiotensin system antagonists and beta-blockers on mortality in patients with heart failure 15. Epidemiologisk Forskning
448 Selvstændigt projekt 704938 Dødelighed, kirurgiske og kognitive udfald hos patienter født med hydrocephalus 15. Epidemiologisk Forskning
449 Selvstændigt projekt 704958 Unemployment, Job Search and Mental Health 15. Epidemiologisk Forskning
450 Selvstændigt projekt 705804 Uspecifikke effekter af vacciner i Danmark 15. Epidemiologisk Forskning
451 Selvstændigt projekt 705878 Mellemøresygdomme og drænanlæggelse samt association til ADHD 15. Epidemiologisk Forskning
452 Selvstændigt projekt 706117 Reproductive history and subsequent morbidity 15. Epidemiologisk Forskning
453 Selvstændigt projekt 706206 Infektionsindlæggelser blandt danske børn: Udvikling, kønsforskelle og risikofaktorer 15. Epidemiologisk Forskning
454 Selvstændigt projekt 706309 Evaluation of the Overall Health Effects of Childhood Vaccines in the Nordic Countries 15. Epidemiologisk Forskning
455 Selvstændigt projekt 706432 Lægemiddelbehandling mod leddegigt og risiko for interaktioner og alvorlige bivirkninger: registerbaserede studier i Danmark 15. Epidemiologisk Forskning
456 Selvstændigt projekt 706560 Effectiveness and safety of drugs for type 2 diabetes: a register-based cohort study 15. Epidemiologisk Forskning
457 Selvstændigt projekt 706568 Allergi og astma og komorbiditet 15. Epidemiologisk Forskning
458 Selvstændigt projekt 706723 Betydningen af infektionstryk i de første leveår for børn og unges sygelighed 15. Epidemiologisk Forskning
459 Selvstændigt projekt 706913 Current drug safety concerns in children with chronic autoimmune diseases 15. Epidemiologisk Forskning
460 Selvstændigt projekt 707162 Forekomst, Risikofaktorer og Komplikationer for Rabdomyolyse og Statiners rolle i sygdomsudvikling 15. Epidemiologisk Forskning
461 Selvstændigt projekt 702405 Metropolit-projektet 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
462 Selvstændigt projekt 702475 Forbyggelse i kommunerne 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
463 Selvstændigt projekt 702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
464 Selvstændigt projekt 702855 Inter99 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
465 Selvstændigt projekt 703230 Udviklingen i thyroideafunktionen over 10 år 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
466 Selvstændigt projekt 703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
467 Selvstændigt projekt 704534 Functional Somatic Symptoms Consequences both for individuals and society 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
468 Selvstændigt projekt 704749 Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
469 Selvstændigt projekt 706002 Gallstones – social determinants of disease and cancer morbidity following treatments 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
470 Projektdatabase 706212 FCFS Projektdatabase 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
471 Underprojekt til projektdatabase 706269 Socioøkonomisk position i relation til cancer stadie, behandling og overlevelse blandt patienter med Malignt melanom i Danmark. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
472 Underprojekt til projektdatabase 706366 Treatment resistant depression- Risk factors and consequences 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
473 Underprojekt til projektdatabase 706376 To be or not to be (at the diabetes outpatient clinic) 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
474 Underprojekt til projektdatabase 706558 Sundhedsprofilen 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
475 Underprojekt til projektdatabase 706728 Medicinsk gigtbehandling og risiko for lungesygdomme hos leddegigtpatienter 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
476 Underprojekt til projektdatabase 706729 Vagotomi og udvikling i sygelighed og dødelighed i den danske befolkning 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
477 Underprojekt til projektdatabase 706760 Functional somatic disorders - The DanFunD Study 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
478 Underprojekt til projektdatabase 706781 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
479 Underprojekt til projektdatabase 706847 Ændringer i støtte til en slutdato for rygning og øgede tobaksafgifter fra 2013 til 2017 i Region Hovedstaden 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
480 Underprojekt til projektdatabase 706849 Psykiske følgevirkninger af en diagnose med Malignt Melanom og indflydelse på overlevelsen 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
481 Underprojekt til projektdatabase 706877 Byrden af allergiske sygdomme 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
482 Underprojekt til projektdatabase 706881 Post-commotionelt syndrom - hyppighed og risikofaktorer 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
483 Underprojekt til projektdatabase 706888 Course of illness and outcome in schizophrenia: A register-based follow-up study of the impact of clinical and neurobiological markers on societal outcome measures 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
484 Underprojekt til projektdatabase 706911 Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” i Region Hovedstaden over tid. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
485 Underprojekt til projektdatabase 706968 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and surgery – part 1. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
486 Underprojekt til projektdatabase 706974 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and surgery – part 2. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
487 Underprojekt til projektdatabase 707029 Aktiv Patientstøtte – udvikling 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
488 Selvstændigt projekt 707082 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
489 Underprojekt til projektdatabase 707339 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and microscopic colitis 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
490 Selvstændigt projekt 701835 Rent sharing, alternative wages and pay dynamics 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
491 Selvstændigt projekt 702036 Arbejdsmiljø på bundlinien 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
492 Selvstændigt projekt 702704 Consumption and Risk 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
493 Selvstændigt projekt 702714 Tax Reforms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
494 Selvstændigt projekt 701904 HK's medlemsspejl 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
495 Selvstændigt projekt 702992 Folkeskolen som skaber af social kapital 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
496 Underprojekt til projektdatabase 703931 Børns skolegang og forældres holdninger til dett 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
497 Selvstændigt projekt 704163 Registerundersøgelser baseret på naturlige eksperimenter 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
498 Selvstændigt projekt 704352 UNDERSØGELSE AF NETVÆRKSEFFEKTER PÅ HELBRED OG SOCIALE FORHOLD BASERET PÅ DE DANSKE REGISTRE 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
499 Selvstændigt projekt 704512 Elevinddragelse 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
500 Selvstændigt projekt 704897 Reformer og performance: Konsekvenserne af politisk reformer for grundskolens økonomi og elevernes læring 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
501 Selvstændigt projekt 705838 Collaboration in Research 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
502 Selvstændigt projekt 705887 Kriterier for statsborgerskab 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
503 Underprojekt til projektdatabase 706247 Pjece-projekt 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
504 Selvstændigt projekt 707063 Konsekvenserne af mediedækning og beskæftigelsesreformer for arbejdsløses psykiske helbred 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
505 Selvstændigt projekt 701885 Lægemiddelstudie 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
506 Selvstændigt projekt 702064 Stress hos gravide og barnets helbred 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
507 Selvstændigt projekt 705112 Kognitive evner hos børn som har været udsat for medicin i graviditeten eller under opvæksten 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
508 Selvstændigt projekt 706647 Morbidities and Mortality in Men and Women with Rheumatoid Arthritis 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
509 Selvstændigt projekt 702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 26. ATP
510 Selvstændigt projekt 704509 Analyse af befolkningens opsparings- og tilbagetrækningsadfærd 26. ATP
511 Selvstændigt projekt 702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
512 Selvstændigt projekt 703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
513 Selvstændigt projekt 703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
514 Selvstændigt projekt 703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
515 Selvstændigt projekt 703231 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
516 Selvstændigt projekt 703298 Muskel- og skeletbesvær undersøgelse 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
517 Selvstændigt projekt 703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
518 Selvstændigt projekt 703473 Thyroideasygdomme og arbejdsevne 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
519 Selvstændigt projekt 703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
520 Selvstændigt projekt 703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
521 Selvstændigt projekt 704291 NFA tillægsspørgsmål til AKU 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
522 Selvstændigt projekt 704324 Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
523 Selvstændigt projekt 704481 Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
524 Selvstændigt projekt 704554 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
525 Selvstændigt projekt 704617 Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
526 Selvstændigt projekt 704686 Tvillingeprojekt til 704554 - Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
527 Selvstændigt projekt 705044 Dansk Psykosocialt Spørgeskema 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
528 Selvstændigt projekt 705056 Sygefraværet i Danmark 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
529 Selvstændigt projekt 705743 AMI/Sygelighed og erhverv 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
530 Selvstændigt projekt 705986 Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
531 Selvstændigt projekt 706315 Fysiske arbejdskrav og sygefravær 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
532 Selvstændigt projekt 706368 Arbejdstid, træthed og ulykker 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
533 Selvstændigt projekt 706452 Job Exposure Matrix Study of Psychosocial Factors and Healthy Ageing in Denmark (JEMPAD) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
534 Selvstændigt projekt 706706 Hvad betyder det psykosociale arbejdsmiljø for diabetes, sygefravær og førtidspensionering? (PSA-DISPO) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
535 Selvstændigt projekt 706885 Smerter, sygefravær, mentale helbredsproblemer og medicinforbrug blandt erhvervsaktive i Danmark 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
536 Selvstændigt projekt 706986 Påvirker Pioner-interventionen medarbejdernes helbred? 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
537 Selvstændigt projekt 707259 SeniorArbejdsLiv (SAL) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
538 Selvstændigt projekt 703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. 29. Ældresagen
539 Selvstændigt projekt 703419 Fremtidsstudiet 2010 29. Ældresagen
540 Selvstændigt projekt 707348 Belysning af ældres situation, adfærd og præferencer på områder af særlig betydning for livskvaliteten 29. Ældresagen
541 Selvstændigt projekt 702679 Læsetest i 7. klasse 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
542 Selvstændigt projekt 703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
543 Selvstændigt projekt 703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
544 Selvstændigt projekt 702013 Arv og Miljø 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
545 Selvstændigt projekt 702079 Schooling differentials and health and mortality 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
546 Selvstændigt projekt 702080 Sample selection and determinants of healthy ageing 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
547 Selvstændigt projekt 702081 The male/female paradox in health and survival 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
548 Selvstændigt projekt 702082 Cohort advances in health among the oldest-old 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
549 Selvstændigt projekt 702083 Twin/singleton - demographics and health profiles 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
550 Selvstændigt projekt 702711 Læbe-ganespaltepatienter og deres slægtninge 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
551 Selvstændigt projekt 703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
552 Selvstændigt projekt 703914 Arv og miljø I 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
553 Selvstændigt projekt 703924 Employer and employee learnin 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
554 Selvstændigt projekt 703964 The development of cognitive similarity in twins and singleton 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
555 Selvstændigt projekt 703965 Incidence of military service for twin 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
556 Selvstændigt projekt 703966 Twin families and lifetime earnings inequalit 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
557 Selvstændigt projekt 703967 Long-lived individuals, siblings and their families: healt 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
558 Selvstændigt projekt 704031 Protopipc Joint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation (JOELLE) Study 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
559 Selvstændigt projekt 704067 First trimester exposure to methylphenidate 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
560 Selvstændigt projekt 704076 Relative Age in Class and Stimulant Drug Utilization for ADHD 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
561 Selvstændigt projekt 704097 Bivirkninger af antiepileptika med særlig henblik på infektioner 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
562 Selvstændigt projekt 704195 Use of PPI following anti-reflux surgery in Denmark 1996-2010 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
563 Selvstændigt projekt 704415 Use of drugs for ADHD i the Nordic countries 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
564 Selvstændigt projekt 704430 Forbrugsmønstre, omkostninger for lægemidler og demografiske forhold hos de højeste 1-percentil af lægemiddelbrugere 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
565 Selvstændigt projekt 704445 Initiation and persistence of dual antiplatelet treatment after Acute Coronary Syndrome 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
566 Selvstændigt projekt 704525 Intrakranielle blødninger og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
567 Selvstændigt projekt 704552 Sammenhængen mellem brug af protonpumpehæmmere og risikoen for udvikling af mikroskopisk colitis 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
568 Selvstændigt projekt 704564 Brug af antibiotika og risiko for diabetes 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
569 Selvstændigt projekt 704579 Post-Authorization Safety Program 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
570 Selvstændigt projekt 704602 Long-lived individuals, siblings and their families: socio-economic factors and educatio 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
571 Selvstændigt projekt 704605 Health trajectories of singletons, opposite-sex and same-sex twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
572 Selvstændigt projekt 704606 Cost of twinning survival and fertility of twin parents 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
573 Selvstændigt projekt 704672 Myasteni i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
574 Selvstændigt projekt 705820 Malignt melanom og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
575 Selvstændigt projekt 705908 Forskningsprojekt om NSAID, tranexamsyre og statiner 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
576 Selvstændigt projekt 705921 Intracerebrale blødninger og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
577 Selvstændigt projekt 706058 Kognitivt formåen og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
578 Selvstændigt projekt 706110 Long-term consequences of reporting chronic conditions in a cohort of Danish Twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
579 Selvstændigt projekt 706193 Brug af antipsykotika, antidepressiva og stemningsstabiliserende antiepileptiske lægemidler under graviditet i Danmark 2000-2015: Et registerbaseret populationsstudie. 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
580 Selvstændigt projekt 706270 Lægemiddelinduceret nyresvigt 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
581 Selvstændigt projekt 706304 Declining cancer incidence at the oldest ages: hallmark of aging or artefact caused by lower diagnostic intensity? 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
582 Projektdatabase 706950 Projektdatabase for almen praksis- og sundhedsøkonomisk forskning 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
583 Selvstændigt projekt 707048 Late effects of cancer and cancer-treatment in Danish twins and singletons 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
584 Underprojekt til projektdatabase 707067 Variation i kvalitetsindikatorer i almen praksis og sammenhæng med risiko for hospitalsindlæggelse og samlede omkostninger 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
585 Underprojekt til projektdatabase 707120 Senfølger efter vold 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
586 Selvstændigt projekt 707125 Protopic JOint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation – Extension (JOELLE-E) Study 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
587 Selvstændigt projekt 707136 The Use of Vitamin A-analogues and risk of Multiple Sclerosis 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
588 Underprojekt til projektdatabase 707201 Defining the power of recruitment and retention of nurses in the Region of Zealand - A mixed methods study 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
589 Underprojekt til projektdatabase 707202 National undersøgelse af patientstyrede indlæggelser i psykiatrien 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
590 Underprojekt til projektdatabase 707222 Registerstudie af langtidskonsekvenser af traumatisk rygmarvsskade og hjerneskade 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
591 Selvstændigt projekt 707224 A cohort assessment of gestational antidepressant exposure on long-term psychiatric outcomes 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
592 Selvstændigt projekt 707242 Association between use of alpha-adrenergic blocking agents and risk of Parkinsons disease 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
593 Selvstændigt projekt 707244 Protopic JOint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation – Extension (JOELLE-E) Study – International analysis project 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
594 Underprojekt til projektdatabase 707249 Ulighed i behandlingskvalitet og adgang til sundhedsvæsenet 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
595 Underprojekt til projektdatabase 707252 Behandlingseffekter hos patienter med iskæmisk hjertesygdom med følgesygdom angst eller depression 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
596 Selvstændigt projekt 704028 Avanceret automationsteknologi og dansk konkurrenceevne 32. Centre for Economic and Business Research
597 Underprojekt til projektdatabase 704677 Udvikling af Skandia-modellen for Danmark 32. Centre for Economic and Business Research
598 Underprojekt til projektdatabase 704735 Økonometrisk evaluering af det danske Innovationsprogram 32. Centre for Economic and Business Research
599 Underprojekt til projektdatabase 707020 Omkostninger ved sygefravær 32. Centre for Economic and Business Research
600 Selvstændigt projekt 703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
601 Selvstændigt projekt 703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
602 Selvstændigt projekt 703829 Økonomisk eksperiment om danskeres samarbejdsadfærd 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
603 Selvstændigt projekt 703860 Food in Turbulent Times 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
604 Selvstændigt projekt 704771 Konkurrencebarometer for dansk landbrug 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
605 Selvstændigt projekt 705816 Big Data by Security 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
606 Selvstændigt projekt 705918 Food in Turbulent Times (FiTT) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
607 Selvstændigt projekt 705954 Undersøgelse af sammenhæng mellem antibiotika, produktivitet og indtjening i landbruget 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
608 Selvstændigt projekt 706067 Inducing consumer adoption of automated response technology for varying power Tariffs (INCAP) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
609 Selvstændigt projekt 706109 Flygtninges påvirkning af initial bopæls karakteristika 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
610 Selvstændigt projekt 706213 Danske landbrugsejendomme, prisdannelsen og karakteristik for ejere. 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
611 Selvstændigt projekt 706777 PREAR 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
612 Selvstændigt projekt 706938 Konsekvenser af aldring på fødevareadfærd 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
613 Selvstændigt projekt 707078 Analysing changes in the productive conditions for European farmers 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
614 Selvstændigt projekt 707130 Energitjek kampagne på husstande i Roskilde kommune 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
615 Selvstændigt projekt 702887 Catching up Qualifications or Fooling Around? - The transition from education to word among young people 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
616 Selvstændigt projekt 703050 Ulighed i sundhed blandt børn 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
617 Selvstændigt projekt 704650 Effekter og økonomi i hjerneskaderehabilitering 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
618 Underprojekt til projektdatabase 704941 Counting hours, not people: Time use for volunteering 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
619 Projektdatabase 705020 AAUs projektdatabase 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
620 Underprojekt til projektdatabase 706302 Prekarisering og udviklingen af ulighed/polariseringen i det danske samfund 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
621 Underprojekt til projektdatabase 706310 Om at redefinere betydningen af sted - klasse og uddannelse i det senmoderne samfund 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
622 Underprojekt til projektdatabase 706496 Registerbaseret analyse af livsforløb blandt borgere omfattet af kontanthjælpsreformen fra 2014 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
623 Underprojekt til projektdatabase 706504 ALFA - Aldring og fysisk betonet arbejde 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
624 Underprojekt til projektdatabase 706868 Om at redefinere betydningen af sted – klasse og uddannelse i det senmordene samfund 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
625 Underprojekt til projektdatabase 707016 Family ties that bind: A new view of internal migration, immobility and labour-market outcomes 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
626 Underprojekt til projektdatabase 707033 The Danish Values Study 2017 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
627 Selvstændigt projekt 706230 Danish Social Network Database: The influence of family and social relations in diabetes epidemiology 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
628 Selvstændigt projekt 704265 Lithium and chronic kidney disease 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
629 Selvstændigt projekt 704560 Orale antidiabetikas betydning for at udvikle affektive lidelser hos patienter med diabetes mellitus 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
630 Selvstændigt projekt 706220 Register wide association study (R-VAS). 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
631 Selvstændigt projekt 706757 AHEAD - Applied Hourly Electricity Analyses of Demand 39. DTU Management
632 Selvstændigt projekt 702069 Labor Market Dynamics and Growth 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
633 Selvstændigt projekt 702701 Partnerskrift 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
634 Underprojekt til projektdatabase 702721 Learning by Hiring and Trade Spillovers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
635 Selvstændigt projekt 702727 Unges uddannelsesvalg - årsager og konsekvenser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
636 Selvstændigt projekt 702728 Transitions between labour market states 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
637 Selvstændigt projekt 702734 Globalization and Industry Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
638 Selvstændigt projekt 702767 Peer effect on the job finding rate for unemployed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
639 Selvstændigt projekt 702779 The Impact of Education on the Onset of Disability and Disability-Related Labour Market Exit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
640 Selvstændigt projekt 702791 Gender differences in top-management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
641 Selvstændigt projekt 702799 Grendel projekter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
642 Projektdatabase 703301 ECONAU Projektdatabase (tidligere ALMARG) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
643 Selvstændigt projekt 703319 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
644 Underprojekt til projektdatabase 703321 Determinanter for patientadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
645 Selvstændigt projekt 703339 Fertility effects on labor supply 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
646 Selvstændigt projekt 703357 Productivity, Quality and Export Prices in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
647 Selvstændigt projekt 703367 Effekt af kvalifikationer II (702037) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
648 Selvstændigt projekt 703369 Maternity leave and child outcome I 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
649 Underprojekt til projektdatabase 703374 Uddannelse, børn og beskæftigelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
650 Underprojekt til projektdatabase 703376 Understanding the decision to commit crime 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
651 Underprojekt til projektdatabase 703377 Børn af bosnisk herkomst 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
652 Selvstændigt projekt 703902 Wealth and Consumptio 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
653 Selvstændigt projekt 703903 Discrete Choice Models for the demand for Automobile attribute 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
654 Underprojekt til projektdatabase 703904 Housing prices, demand and neighbourhood qualit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
655 Selvstændigt projekt 703923 Wage and Job Dynamic 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
656 Underprojekt til projektdatabase 703948 AKU, Improvement of variables on wages and labour market statu 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
657 Underprojekt til projektdatabase 703950 Virkninger af fritidsjob til unge 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
658 Underprojekt til projektdatabase 703954 Kriminalpræventive og afledte effekter af Rigspolitiets DNA-profil-registe 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
659 Underprojekt til projektdatabase 703978 Interventionsstudier af indsatser for børn og unge i Trygfondens Børneforskningscente 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
660 Selvstændigt projekt 703989 Globalization and Industry Dynamics II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
661 Selvstændigt projekt 703990 Statistical Discrimination and the Gender Wage Gap 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
662 Selvstændigt projekt 704463 Mechanisms and determinants of the intergenerational transmission of human capital 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
663 Underprojekt til projektdatabase 704750 Virkninger af Aarhus Kommunes skolehenvisningspolitik for tosprogede skolebegynderbørn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
664 Underprojekt til projektdatabase 704839 Forebyggelse af Skolefravær 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
665 Underprojekt til projektdatabase 704863 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
666 Underprojekt til projektdatabase 704903 Gender differences in top management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
667 Underprojekt til projektdatabase 704917 Retirement decisions from a behavioral economist’s perspective 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
668 Underprojekt til projektdatabase 704937 The Market for Health Care Workers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
669 Underprojekt til projektdatabase 704959 Leadership and Performance (LEAP) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
670 Underprojekt til projektdatabase 704966 Læringslab Mini – sproglige, kognitive og sociale kompetencer hos vuggestuebørn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
671 Underprojekt til projektdatabase 705078 Fremtidens Dagtilbud – analyser af effekter af nye pædagogiske aktiviteter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
672 Underprojekt til projektdatabase 705088 Trivsel i folkeskolen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
673 Underprojekt til projektdatabase 705113 The Family Startup Program 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
674 Underprojekt til projektdatabase 705829 Family consequences of health shocks over the life cycle 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
675 Underprojekt til projektdatabase 705850 The effect of house price fluctuation on household portfolio choice 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
676 Underprojekt til projektdatabase 705912 Skoleunderstøttende og skolerettede indsatse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
677 Underprojekt til projektdatabase 705914 Age at migration and juvenile criminal behavior 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
678 Underprojekt til projektdatabase 705937 Globalization, Firm Restructuring and Health 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
679 Underprojekt til projektdatabase 706022 Vi lærer sprog 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
680 Underprojekt til projektdatabase 706057 De svageste kontanthjælpsmodtagere - tidligere projekt 702850 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
681 Underprojekt til projektdatabase 706135 Sproget kan styrkes - Evaluering, validering og videreudvikling af sprogvurdering af 3-årige og supplerende test 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
682 Underprojekt til projektdatabase 706138 Individets boligområde: oplysning om hvilket boligområde (mikro- og makroklynge) individet bor i 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
683 Underprojekt til projektdatabase 706145 Forsøg med TURBO-forløb 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
684 Underprojekt til projektdatabase 706199 Register-based investigation of the origins of the variation in school performance 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
685 Underprojekt til projektdatabase 706285 Omfang og effekterne af diabetes hos børn og unge 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
686 Underprojekt til projektdatabase 706300 Determinanter for Socio-Økonomiske effekter af helbredssstød 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
687 Underprojekt til projektdatabase 706325 Nationale tests og trivsel i folkeskolen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
688 Underprojekt til projektdatabase 706445 Lifecycle determinants of mortality and mobidity 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
689 Underprojekt til projektdatabase 706475 Register-based investigation of job loss in relation to within-household insurance and its effects on children 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
690 Underprojekt til projektdatabase 706505 Impact of providing social housing on segregation, children’s outcomes, crime, and house prices 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
691 Underprojekt til projektdatabase 706530 Økonomiske analyser af investeringer i børn og unge 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
692 Underprojekt til projektdatabase 706583 Evalueringer af arbejdsmarkedsprogrammer 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
693 Underprojekt til projektdatabase 706626 Sektorskift og sektorforskelle 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
694 Underprojekt til projektdatabase 706628 Generel registerbaseret analyse af kønsforskelle på arbejdsmarkedet over et karriereforløb 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
695 Underprojekt til projektdatabase 706629 Social relationships and healthcare utilization 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
696 Underprojekt til projektdatabase 706645 The Case of Case Workers, Meetings, and Cuts in Benefits 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
697 Underprojekt til projektdatabase 706739 RISK 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
698 Underprojekt til projektdatabase 706824 Sektorforskelle i iværsætteri 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
699 Underprojekt til projektdatabase 706843 Undersøgelse af virkninger af en mentor for børn og unges trivsel, skoleengagement og risikoadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
700 Underprojekt til projektdatabase 706860 Labor adjustment cost 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
701 Underprojekt til projektdatabase 706898 Fertility effects on labor supply and effects on children’s outcomes 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
702 Underprojekt til projektdatabase 706912 Hvilken betydning har uddannelsestype og uddannelsesniveau for sandsynligheden for at blive i Danmark? 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
703 Underprojekt til projektdatabase 706957 Helbredsinvesteringer, risikofyldt adfærd og sociale interaktioner hos unge og deres familier 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
704 Underprojekt til projektdatabase 706991 Karrieresucces og incitamenter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
705 Underprojekt til projektdatabase 707028 Klyngedannelse 1 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
706 Underprojekt til projektdatabase 707052 Investering i humankapital hos børn med ADHD og relaterede psykiske lidelser og socio-emotionelle vanskeligheder 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
707 Underprojekt til projektdatabase 707080 Evalueringer af samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser og eftervideruddannelser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
708 Underprojekt til projektdatabase 707088 Job Application Behaviour and Sorting into Jobs 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
709 Underprojekt til projektdatabase 707099 Elevløftspuljen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
710 Underprojekt til projektdatabase 707275 Firm and Labor Market Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
711 Underprojekt til projektdatabase 707285 Assortative Matching, Gender Differences, and Consequences on Labor Supply and Children 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
712 Underprojekt til projektdatabase 707286 The labour market effects of trade, internationalisation and worker-firm sorting 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
713 Underprojekt til projektdatabase 707288 Trade, Technology and Labor Market 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
714 Underprojekt til projektdatabase 707344 Employee diversity in the public and private sector 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
715 Underprojekt til projektdatabase 707365 The relationship between individuals, mortgage products and credit institutions 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
716 Underprojekt til projektdatabase 707367 The market for top management and the rise in compensation pay 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
717 Underprojekt til projektdatabase 707381 Effekten af arbejdsmarkedspolitiske reformer 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
718 Underprojekt til projektdatabase 707382 Udviklingen i ulighed på det danske arbejdsmarked. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
719 Underprojekt til projektdatabase 707390 Spatial Labor Markets 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
720 Underprojekt til projektdatabase 707402 Wage, productivity and reallocation patterns in matched employer-employee data 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
721 Selvstændigt projekt 704833 Voldsforekomst belyst ud fra skadestuetal 44. PLS RAMBØLL Management A/S
722 Selvstændigt projekt 705806 Evaluering af pulje til støtte af familier med psykiske vanskeligheder og af pulje til opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser 44. PLS RAMBØLL Management A/S
723 Selvstændigt projekt 706459 Evaluering af kompetenceudvikling af pædagoger i skolen – til gavn for børns læring og trivsel. 44. PLS RAMBØLL Management A/S
724 Selvstændigt projekt 706464 Analyse af dagplejens betydning for børn i udsatte positioner. 44. PLS RAMBØLL Management A/S
725 Selvstændigt projekt 706989 Evaluering af puljen til udbredelse af brobygning 44. PLS RAMBØLL Management A/S
726 Selvstændigt projekt 707017 Effekter af dagplejen på børns faglige udbytte og trivsel i de første skoleår – særligt fokus på børn i udsatte positioner 44. PLS RAMBØLL Management A/S
727 Selvstændigt projekt 707238 Målgruppeanalyse – Hjerterehabilitering i Esbjerg kommune 44. PLS RAMBØLL Management A/S
728 Selvstændigt projekt 707325 Deskriptiv analyse af anbragte børn og unges trivsel 2018 44. PLS RAMBØLL Management A/S
729 Selvstændigt projekt 702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
730 Selvstændigt projekt 704037 Udvikling hos børn af mødre med type 1 diabetes 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
731 Selvstændigt projekt 704038 Socio-økonomisk status i TBI-projektet 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
732 Selvstændigt projekt 704914 Marfan syndrom: diagnostik, incidens, mobiditet, mortalitet og socioøkonomiske forhold 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
733 Selvstændigt projekt 704983 Cardiovascular and endothelial dysfunction in early breast cancer survivors 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
734 Selvstændigt projekt 705962 The Epidemiology of Pheochromocytoma – Is the Incidence Increasing? 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
735 Selvstændigt projekt 705997 46,xy kvinder og 46,xx mænds epidemiologi 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
736 Selvstændigt projekt 706939 Hypoparathyroidisme i Danmark – Socioøkonomisk status, fertilitet og dødsårsager 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
737 Selvstændigt projekt 703555 Strategi til forebyggelse af børneulykker i Odense Kommune 47. Ulykke Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital
738 Selvstændigt projekt 702745 Midler til vidtgående specialundervisning i Næstved 48. Epinion A/S
739 Selvstændigt projekt 702747 Skolernes sociale profil i Vejen Kommune 48. Epinion A/S
740 Selvstændigt projekt 703378 Skolernes sociale profil i Hillerød Kommune 48. Epinion A/S
741 Selvstændigt projekt 705094 Opgave for Privatskoleforeningen 48. Epinion A/S
742 Selvstændigt projekt 705864 Analyse af skolernes sociale profil i Aalborg Kommune 48. Epinion A/S
743 Selvstændigt projekt 706753 Evaluering af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 48. Epinion A/S
744 Selvstændigt projekt 706823 Afspejler privatskoler elevgrundlaget i deres lokalområde? 48. Epinion A/S
745 Selvstændigt projekt 706842 Social profil Kolding 48. Epinion A/S
746 Selvstændigt projekt 706944 Social profil blandt skoler og dagtilbud i Jammerbugt Kommune 48. Epinion A/S
747 Selvstændigt projekt 706956 Evaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 48. Epinion A/S
748 Selvstændigt projekt 706997 Social profil blandt skoler og dagtilbud i Hjørring Kommune 48. Epinion A/S
749 Selvstændigt projekt 707021 Registeranalyse af højtuddannedes branchetilknytning og ledighed 48. Epinion A/S
750 Selvstændigt projekt 707128 Ordblindes vej gennem uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet 48. Epinion A/S
751 Selvstændigt projekt 707236 Benchmark og Best-Practice I Kommunale Praksisser på STU-forløb 48. Epinion A/S
752 Selvstændigt projekt 707377 Skolernes sociale profil i Frederikshavn Kommune 48. Epinion A/S
753 Selvstændigt projekt 703343 Screening for diabetes i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
754 Selvstændigt projekt 703364 Stress hos gravide og barnets helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
755 Underprojekt til projektdatabase 703939 The outcomes of occupational exposure to organic dus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
756 Underprojekt til projektdatabase 703955 Mental sundhed som del af helbredstjek 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
757 Selvstændigt projekt 703956 Prædiktorer for ikke-deltagelse i Tjek dit Helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
758 Selvstændigt projekt 703958 Mental health in parents and peers and comorbidity in children diagnosed with ADH 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
759 Selvstændigt projekt 703981 Graviditet og medfødte misdannelser i kønsorganerne hos drenge 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
760 Projektdatabase 704618 PDB ALMAU: Effekt af helbredsundersøgelser foretaget i primærsektoren 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
761 Selvstændigt projekt 704643 Disentangling the effects of organised breast cancer screening in Denmark by taking a population-based perspectiveperspective 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
762 Selvstændigt projekt 704664 Resilience for young people with ADHD 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
763 Selvstændigt projekt 705005 The impact of pre-conceptional exposure for the development in children and young adults 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
764 Underprojekt til projektdatabase 705840 Prædiktorer for- og mulige bivirkninger af HPV-vaccinationer 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
765 Underprojekt til projektdatabase 705893 Evaluering af behandlingseffekt efter farmakologisk intervention afhængig af genotyper 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
766 Underprojekt til projektdatabase 705894 Cardiovascular morbidity and all-cause mortality following a high risk screening program for diabetes. 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
767 Underprojekt til projektdatabase 705910 Morbiditet og mortalitet hos deltagere og ikke-deltagere i Ebeltoft projektet 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
768 Underprojekt til projektdatabase 705996 Fund og effekt af lungefunktionsundersøgelse ved forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtale 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
769 Selvstændigt projekt 706016 Stress-faktorer på arbejde og i privatliv hos gravide kvinder 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
770 Selvstændigt projekt 706094 sammenhæng mellem socioøkonomisk status og brug af almen praksis og receptpligtig medicin blandt deltagere i VIVA screeningsforsøget 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
771 Underprojekt til projektdatabase 706161 Prædiktorer og konsekvenser af børns fysiske og psykiske symptomer 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
772 Selvstændigt projekt 706164 Hornhindesygdommen keratoconus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
773 Underprojekt til projektdatabase 706198 Prædiktorer for ikke-deltagelse i ”Dit liv – din sundhed” 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
774 Underprojekt til projektdatabase 706235 Individuals with diabetes in Denmark 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
775 Underprojekt til projektdatabase 706591 Glucose tolerance og depression 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
776 Underprojekt til projektdatabase 706745 Omfang og konsekvenser af variation 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
777 Underprojekt til projektdatabase 706918 Risikoprofil og lægesøgning hos deltagere og ikke-deltagere i ”Dit liv – din sundhed” 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
778 Underprojekt til projektdatabase 706922 The Impact of Lifestyle Factors on the Success of Assisted Reproduction 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
779 Underprojekt til projektdatabase 706924 Helbred og kognitiv udvikling hos børn af forældre med langvarig sygdomme 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
780 Underprojekt til projektdatabase 706937 Prenatal exposures and risk of infertility 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
781 Underprojekt til projektdatabase 707035 Factors of importance for readmission and premature mortality after hospitalization 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
782 Underprojekt til projektdatabase 707119 Evaluering af sundhedsprojekt ’Tjek dit Helbred’ 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
783 Underprojekt til projektdatabase 707123 Heart Skills 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
784 Underprojekt til projektdatabase 707255 Astma, Allergi og KOL i relation til luftforurening og luftbåren allergen belastning 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
785 Selvstændigt projekt 702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
786 Selvstændigt projekt 702731 Brystcancer recidiv, Tamoxifen og SSRI 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
787 Selvstændigt projekt 702735 Børn og unge med hjertesygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
788 Selvstændigt projekt 702741 Prognosen efter lægemiddel-eksponering 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
789 Selvstændigt projekt 702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
790 Selvstændigt projekt 702771 SSRI and adverse effects in the offspring 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
791 Selvstændigt projekt 702794 Antibiotika i barnealderen og Crohns sygdom 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
792 Selvstændigt projekt 703327 Chronic Disease, Medication Use, Complications and Risk for Breast Cancer Recurrence 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
793 Selvstændigt projekt 703356 Diseases in children born to parents with inflammatory bowel diseas 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
794 Selvstændigt projekt 703387 Statins and colorectal cancer recurrence 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
795 Selvstændigt projekt 703390 Incident hjerteinsufficien 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
796 Selvstændigt projekt 703932 Inflammatory skin diseases and long-term psychiatric morbidit 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
797 Selvstændigt projekt 703941 Faktorer af betydning for opnået og gennemført graviditet hos danske kvinde 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
798 Selvstændigt projekt 703997 Psychiatric comorbidity in patients with cardiovascular 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
799 Selvstændigt projekt 704169 Utilsigtede virkninger af lægemidler givet til gravide stofmisbrugere 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
800 Selvstændigt projekt 704438 Fertility and ilio-pouch-anal anastomosis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
801 Selvstændigt projekt 704561 Arbejdsmarkedstilknytning og livskvalitet efter svær traumatisk hjerneskade 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
802 Selvstændigt projekt 704647 Warfarin combined with platelet inhibitors: is the risk benefit balance similar in young and old? 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
803 Selvstændigt projekt 704648 Hoftenære frakturer i Danmark: Behandlingskvalitet og patientoutcome 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
804 Selvstændigt projekt 704748 Forbrug af antibiotika og NSAID, tidligere infektioner og autoimmune sygdomme og risikoen for udvikling af akut myeloid leukæmi (AML) - et population 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
805 Projektdatabase 705004 KEA-projektdatabase 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
806 Selvstændigt projekt 705027 Socioøkonomiske faktorers betydning for behandlingsvalg og prognose ved akut myeloid leukæmi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
807 Underprojekt til projektdatabase 705036 Medicinske, sociale og demografiske prædiktorer for det sygehusbaserede omkostningsniveau 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
808 Selvstændigt projekt 705092 Mortalitet og apopleksi efter transkateter aortaklapsubstitution 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
809 Selvstændigt projekt 705815 Genetiske faktorer endokrin behandling og samtidig behandling med andre lægemidler og effekten ved brystkræft 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
810 Selvstændigt projekt 705837 Breast Cancer Risk in Chronic Users of Phthalate-Containing Medications 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
811 Underprojekt til projektdatabase 706015 Low Back Pain and Risk of Myocardial Infarction, Stroke, and Venous Thromboembolism 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
812 Selvstændigt projekt 706345 Hjertesvigt og risiko for genindlæggelse 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
813 Selvstændigt projekt 706377 Betydningen af receptpligtig medicin og kronisk bugspytkirtelbetændelse på risikoen og prognose for bugspytkirtelkræft 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
814 Underprojekt til projektdatabase 706450 The Burden of Health Care Contacts, Medication Use, and Clinic Diagnoses Before and After HPV Vaccination 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
815 Underprojekt til projektdatabase 706492 Bacterial Meningitis and Risk of Dementia 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
816 Selvstændigt projekt 706514 Prevalence, Prognosis and Societal Cost of Congenital Heart Disease 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
817 Underprojekt til projektdatabase 706553 Plasma Vitamin B12, Vitamin B12 Treatment and Risk of Dementia 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
818 Selvstændigt projekt 706603 Utilization, Safety, and Effectiveness of Blood Thinning Agents (Anticoagulants) in Denmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
819 Selvstændigt projekt 706609 Faktorer af betydning for opnået og gennemført graviditet hos danske kvinder_uden LMDB 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
820 Underprojekt til projektdatabase 706650 The Long-Term Effects of Neighborhoods on Health Outcomes 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
821 Selvstændigt projekt 706658 Palliativ behandling i Danmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
822 Underprojekt til projektdatabase 706660 Risk Profiles for Suicide in the General Population 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
823 Underprojekt til projektdatabase 706732 Forekomst, risiko og prognose af somatisk og psykiatrisk multimorbiditet i Danmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
824 Selvstændigt projekt 706791 Risikoen for hudsygdomme efter tab af partner 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
825 Underprojekt til projektdatabase 706794 Forekomst, risiko, prognose og omkostninger ved hjernesygdomme i Danmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
826 Selvstændigt projekt 706797 Variation i behandlingskvaliteten på danske hospitaler 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
827 Underprojekt til projektdatabase 706798 25-year survival and years of life lost due to multimorbidity. A Danish nationwide matched cohort study. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
828 Selvstændigt projekt 706917 Langtidsprognose for patienter med atopisk dermatitis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
829 Selvstændigt projekt 706930 Socioeconomic predictors of interval cancer and adherence to follow-up colonoscopy .. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
830 Underprojekt til projektdatabase 707026 Forekomst, risiko, prognose og omkostninger for patienter med sygdomme i kredsløbsorganer i Danmark: 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
831 Underprojekt til projektdatabase 707030 Risiko for Alzheimer’s disease og andre typer demens blandt mænd med benign prostata hypertrofi og mænd med prostata cancer 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
832 Underprojekt til projektdatabase 707031 The impact of disruptive work patterns on health outcomes 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
833 Underprojekt til projektdatabase 707043 Forekomst, risiko, prognose og omkostninger ved hjernesygdomme i Danmark (uden Lægemiddeldata) 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
834 Selvstændigt projekt 707049 Understanding school attainement and employment of people with autism spectrum disorder - a cohort study in linked data in Denmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
835 Selvstændigt projekt 707086 HIV infection and non-communicable diseases 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
836 Underprojekt til projektdatabase 707141 Characterizing Trauma Outcomes: From Pre-Trauma Risk to Post-Trauma Sequelae 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
837 Underprojekt til projektdatabase 707169 Forekomst, risiko, prognose og omkostninger for patienter med sygdomme knogler, muskler og bindevæv i Danmark. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
838 Selvstændigt projekt 702853 Analyse af befolkningens brug af offentlige overførselsindkomster 53. COWI A/S, Division 1
839 Selvstændigt projekt 705100 Analyse af Parkinsonpatienters forsørgelsesstatus 2015 53. COWI A/S, Division 1
840 Selvstændigt projekt 706273 Evaluering af opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats over for ægtefælleforsørgede indvandrere 53. COWI A/S, Division 1
841 Selvstændigt projekt 706446 Analyse af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft 53. COWI A/S, Division 1
842 Selvstændigt projekt 706627 Evaluering af projekt High:Five 53. COWI A/S, Division 1
843 Selvstændigt projekt 706677 Befolkning og flytninger i Kolding, med fokus på studerende 53. COWI A/S, Division 1
844 Selvstændigt projekt 706892 Analyse af jobparate ledige 53. COWI A/S, Division 1
845 Selvstændigt projekt 706910 Befolkninger og flytninger i Brøndby, Gladsaxe, Høje-Taastrup, Esbjerg, Bornholm og mindre kommuner (Thisted, Morsø, Skive, Fanø, Samsø, Langeland). 53. COWI A/S, Division 1
846 Selvstændigt projekt 707022 Analyse af Avanceret Parkinson behandling 53. COWI A/S, Division 1
847 Selvstændigt projekt 707023 Analyse af AspIT-uddannelsen 53. COWI A/S, Division 1
848 Underprojekt til projektdatabase 707140 Pensionsformuer i Køge. 53. COWI A/S, Division 1
849 Selvstændigt projekt 707175 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_1 53. COWI A/S, Division 1
850 Selvstændigt projekt 707176 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_2 53. COWI A/S, Division 1
851 Selvstændigt projekt 707177 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_3 53. COWI A/S, Division 1
852 Selvstændigt projekt 707178 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_4 53. COWI A/S, Division 1
853 Selvstændigt projekt 707179 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_5 53. COWI A/S, Division 1
854 Selvstændigt projekt 707180 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_6 53. COWI A/S, Division 1
855 Selvstændigt projekt 707181 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_7 53. COWI A/S, Division 1
856 Selvstændigt projekt 707182 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_8 53. COWI A/S, Division 1
857 Selvstændigt projekt 707183 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_9 53. COWI A/S, Division 1
858 Selvstændigt projekt 707184 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_10 53. COWI A/S, Division 1
859 Selvstændigt projekt 707185 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_11 53. COWI A/S, Division 1
860 Selvstændigt projekt 707186 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_12 53. COWI A/S, Division 1
861 Selvstændigt projekt 707187 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_13 53. COWI A/S, Division 1
862 Selvstændigt projekt 707188 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_14 53. COWI A/S, Division 1
863 Selvstændigt projekt 707189 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_15 53. COWI A/S, Division 1
864 Selvstændigt projekt 707190 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_16 53. COWI A/S, Division 1
865 Selvstændigt projekt 707191 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_17 53. COWI A/S, Division 1
866 Selvstændigt projekt 707204 Registerbaseret analyse af forbruget af sundhedsydelser og lægemidler blandt demente 53. COWI A/S, Division 1
867 Selvstændigt projekt 707374 Kvadratnetsdata om befolkningen 53. COWI A/S, Division 1
868 Selvstændigt projekt 707375 Analyse af Det Blå Danmark 53. COWI A/S, Division 1
869 Selvstændigt projekt 706887 Medfødt Cytomegalovirus infektion hos danske børn, risikofaktorer og prognose 54. Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut
870 Selvstændigt projekt 706287 Regionale variationer i relation til selvmordsforsøg 55. Center for Selvmordsforskning
871 Selvstændigt projekt 706879 Forebyggelse af selvmordsadfærd ved togpåkørsel 55. Center for Selvmordsforskning
872 Projektdatabase 703535 DTU - Projektdatabase 59. DTU Transport
873 Underprojekt til projektdatabase 703690 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - infrastruktur effekter 59. DTU Transport
874 Underprojekt til projektdatabase 704059 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen 59. DTU Transport
875 Underprojekt til projektdatabase 704212 Den nationale trafikmodel - videreudvikling 59. DTU Transport
876 Underprojekt til projektdatabase 704229 Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn 59. DTU Transport
877 Underprojekt til projektdatabase 706785 Helbred og velvære hos iværksættere 59. DTU Transport
878 Selvstændigt projekt 705849 Den hårde kerne. 60. Justitsministeriets Forskningskontor
879 Selvstændigt projekt 706495 Hvad betyder deltagelse i konfliktrådsmægling for ofrene? 60. Justitsministeriets Forskningskontor
880 Selvstændigt projekt 706675 Hvad betyder deltagelse i konfliktrådsmægling for ofrene_LMDB_optæl 60. Justitsministeriets Forskningskontor
881 Selvstændigt projekt 706688 Kort- og langtidsregistrerede rockere og bandemedlemmer 60. Justitsministeriets Forskningskontor
882 Selvstændigt projekt 707138 Undersøgelse af strafskærpelser 60. Justitsministeriets Forskningskontor
883 Projektdatabase 703280 Projektdatabase for Rockwool Fondens Forskningsenhed 62. Rockwool Fonden
884 Underprojekt til projektdatabase 703431 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fonden
885 Underprojekt til projektdatabase 703560 SundSkoleNettet 62. Rockwool Fonden
886 Underprojekt til projektdatabase 703561 Udviklingen i omfanget af sort arbejde og i strukturen på det sorte arbejdsmarked i Danmark 62. Rockwool Fonden
887 Underprojekt til projektdatabase 703562 Incitamenter og arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fonden
888 Underprojekt til projektdatabase 703563 Anbragte børn II - effekter af anbrigelser_inkl_LMDB 62. Rockwool Fonden
889 Underprojekt til projektdatabase 703566 Kriminalitet og arbejdsmarked II 62. Rockwool Fonden
890 Underprojekt til projektdatabase 703567 Indvandreres levevilkår og integration 62. Rockwool Fonden
891 Selvstændigt projekt 703735 Faglige og ikke-faglige kompetencer, uddannelse og kriminalitet 62. Rockwool Fonden
892 Underprojekt til projektdatabase 703788 Skatteincitamenter og adfærdsændringer 62. Rockwool Fonden
893 Underprojekt til projektdatabase 704014 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv_inkl_LMDB 62. Rockwool Fonden
894 Underprojekt til projektdatabase 704176 Afkast af uddannelse 62. Rockwool Fonden
895 Underprojekt til projektdatabase 705010 Child poverty 62. Rockwool Fonden
896 Underprojekt til projektdatabase 705077 The benefits of education to society – with special emphasis on higher education 62. Rockwool Fonden
897 Underprojekt til projektdatabase 705830 Udsatte unge 62. Rockwool Fonden
898 Underprojekt til projektdatabase 705940 Flygtninge og indvandreres levevilkår og integration i et intergenerationelt perspektiv 62. Rockwool Fonden
899 Underprojekt til projektdatabase 706241 Ændringer i tidsbrug i danske familier i forbindelse med livsændringer 62. Rockwool Fonden
900 Underprojekt til projektdatabase 706424 Determinanter for beskæftigelses- og erhvervsfrekvenser 62. Rockwool Fonden
901 Underprojekt til projektdatabase 706574 Evaluering af beskæftigelsesindsatsen NExTWORK 62. Rockwool Fonden
902 Underprojekt til projektdatabase 706630 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv – Del 2 62. Rockwool Fonden
903 Underprojekt til projektdatabase 706642 Danskernes tidsforbrug 2017 (DTUS-17) 62. Rockwool Fonden
904 Underprojekt til projektdatabase 706711 Indsatser til fremme af kognitive, faglige og socio-emotionelle færdigheder hos børn i skole- og førskolealderen 62. Rockwool Fonden
905 Underprojekt til projektdatabase 706795 Virksomheder og den aktive arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fonden
906 Underprojekt til projektdatabase 706796 Nordisk komparativ analyse af integration af flygtninge 62. Rockwool Fonden
907 Underprojekt til projektdatabase 707013 Effekter af integrationsydelse og jobparathedsvurdering 62. Rockwool Fonden
908 Underprojekt til projektdatabase 707108 The origins and persistence of inequality in Denmark 62. Rockwool Fonden
909 Underprojekt til projektdatabase 707310 Effekter af krav til permanent ophold 62. Rockwool Fonden
910 Selvstændigt projekt 703758 Det danske arbejdsmarkeds branche- og stillingsmæssige segmentering 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
911 Selvstændigt projekt 704549 Udviklingen i lønmodtagerorganiseringen i Danmark 1980-2011. Strukturelle og subjektive årsager til organisering i fagforening og a-kasse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
912 Selvstændigt projekt 704864 Sociale netværks betydning for arbejdsmigranters integration 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
913 Underprojekt til projektdatabase 704924 Political forces behind rising household debt: The relationship between private credit, social policies and public opinion 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
914 Underprojekt til projektdatabase 704925 Familiedannelse i Danmark – forandringer imellem generationer og på tværs af fødselskohorter. 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
915 Selvstændigt projekt 706419 Digitalisering af servicearbejdet 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
916 Selvstændigt projekt 706941 Life Course Dynamics of Educational Tracking (LIFETRACK) 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
917 Selvstændigt projekt 706962 Demografisk udvikling i udmeldinger af folkekirken 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
918 Selvstændigt projekt 707227 Arbejdsmarkedsintegration og de bredere konsekvenser af arbejdsmigration. 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
919 Selvstændigt projekt 704478 Mortality and morbidity in patients with Alzheimers dementia a Danish nationwide 12- year register study 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
920 Selvstændigt projekt 704487 Trends and correlates of all-cause and specific-cause mortality in patients with severe psychiatric disorders: Results from a Danish nationwide regis 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
921 Selvstændigt projekt 707262 Investigation of diagnostic stability of the diagnosis bipolar disorder in children and adolescents 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
922 Selvstændigt projekt 702976 Husholdningernes valg af finansielle aktiver 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
923 Underprojekt til projektdatabase 703278 Household Finance 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
924 Projektdatabase 705060 Projektdatabase FINCBS 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
925 Underprojekt til projektdatabase 706154 Performance, Netværk og Individer i Danske Virksomheder 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
926 Underprojekt til projektdatabase 706155 Donations and Behaviour 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
927 Underprojekt til projektdatabase 706517 FINANCIAL DECISIONS OF HOUSEHOLDS 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
928 Underprojekt til projektdatabase 706595 Household investment decision when interest rates change 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
929 Underprojekt til projektdatabase 707071 De multiple evners betydning på arbejdsmarkedet 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
930 Selvstændigt projekt 703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
931 Selvstændigt projekt 706909 Analyse af finansieringskilder for danske virksomheder 72. Copenhagen Economics
932 Selvstændigt projekt 706949 Analyse af produktiviteten hos serviceerhverv i Region Sjælland 72. Copenhagen Economics
933 Selvstændigt projekt 702557 Fattigdomsundersøgelse for 6 udvalgte kommuner 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
934 Selvstændigt projekt 703450 Københavns Kommunes statistikberedskab 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
935 Selvstændigt projekt 704905 Registeranalyser i SUF 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
936 Selvstændigt projekt 702761 Kræftforløb og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
937 Selvstændigt projekt 703945 At være pårørende til alvorligt syge patiente 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
938 Underprojekt til projektdatabase 703975 Mental health problems, multimorbidity and general practice variatio 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
939 Selvstændigt projekt 704601 Symptomer uden specifik diagnose i almen praksi 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
940 Selvstændigt projekt 704697 Kræftdiagnose og skift af praktiserende læge 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
941 Selvstændigt projekt 704716 Opfølgning af unormale og uegnede prøvesvar i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
942 Selvstændigt projekt 704741 Effekt af efteruddannelsen i tidlig diagnostik af kræft 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
943 Selvstændigt projekt 704827 Bodily distress syndrome. Prævalens, forløb og prognostiske faktorer(702761-14) 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
944 Selvstændigt projekt 704830 Deltagelse i mammografiscreening – faktorer med betydning for deltagelse blandt kvinder bosiddende i Region Midtjylland 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
945 Projektdatabase 704858 PDB FEAP: Diagnostiske forløb, behandling og follow-up i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
946 Selvstændigt projekt 704896 Diagnoser, rationel udredning og prognose. Et populationsbaseret studie af patienter henvist på mistanke om alvorlig sygdom 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
947 Selvstændigt projekt 704996 Klinisk praksis: Variation og relationen til arbejdsrelateret mistrivsel, selvvurderet helbred og empati. 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
948 Underprojekt til projektdatabase 705055 Prognosis of cancer in persons with infrequent consultations with their GP 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
949 Underprojekt til projektdatabase 705818 Diagnostic activity in general practice during the years preceding invitation to and participation in screening for colorectal cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
950 Underprojekt til projektdatabase 705888 Geografisk variation i kræftudkom i Danmark, Scotland og England 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
951 Underprojekt til projektdatabase 705919 Social ulighed og forbrug af sundhedsydelser i to områder i Aalborg 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
952 Underprojekt til projektdatabase 705964 Socio-economic position and delay in the diagnosis of cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
953 Underprojekt til projektdatabase 705978 Diagnosing Cancer and ‘fast track’ referral in Primary Care 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
954 Underprojekt til projektdatabase 706091 The patient pathway for recurrent and new primary cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
955 Underprojekt til projektdatabase 706092 Routes to ovarian cancer diagnosis in Primary Care 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
956 Underprojekt til projektdatabase 706100 Use of primary care, diagnostic investigations and referrals in the years preceding primary intracranial tumour diagnosis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
957 Underprojekt til projektdatabase 706423 Paper versus Digital Post 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
958 Underprojekt til projektdatabase 706434 Use of immunochemical faecal occult blood test in general practice- uden LMDB 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
959 Underprojekt til projektdatabase 706588 Befolkningens viden og forestillinger om kræft 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
960 Underprojekt til projektdatabase 706699 Socioøkonomisk status, brug af sundhedsydelser og dødsårsager hos sarkompatienter 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
961 Underprojekt til projektdatabase 706744 Kræftpatienter og deres praktiserende læges vurdering af kvaliteten af læge-patient-relationen 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
962 Underprojekt til projektdatabase 706787 Childhood cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
963 Underprojekt til projektdatabase 706854 Diagnostic pathways among cancer patients with multimorbidity 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
964 Underprojekt til projektdatabase 706863 Undersøgelse af kræftpatienters behov og oplevelser – Barometer 2017 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
965 Underprojekt til projektdatabase 706965 Effekt af indførelsen af Tid-Samme-Dag i Almen Praksis på brugen af sundhedsydelser i Danmark 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
966 Underprojekt til projektdatabase 706966 The development of a comprehensive abdominal ‘yes-no’ pathway for primary care patients with vague and non-specific abdominal symptoms 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
967 Underprojekt til projektdatabase 706967 Acute exacerbation of chronic disease 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
968 Underprojekt til projektdatabase 707010 Kræftpatienters diagnostiske forløb i Danmark 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
969 Underprojekt til projektdatabase 707027 Differentiated access to out-of-hours services via an emergency access button 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
970 Underprojekt til projektdatabase 707101 Acute injury or disease 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
971 Selvstændigt projekt 702496 En fremskrivningsmodel for det danske uddannelsessystem 77. Dream
972 Selvstændigt projekt 703255 TVILLINGEPROJEK 77. Dream
973 Selvstændigt projekt 706721 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand 77. Dream
974 Selvstændigt projekt 706722 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand_DEL1-3 (ex. LMDB) 77. Dream
975 Selvstændigt projekt 707164 En registerbaseret analyse af segregerede boligområder og områdets beboere 77. Dream
976 Selvstændigt projekt 707342 Alternativ til kvadratnettet 77. Dream
977 Selvstændigt projekt 703875 Evaluering af støtte til postdoc-stipendier ved DFF 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
978 Selvstændigt projekt 706473 Accelererede forløb fra onkologisk behandling til specialiseret palliativ indsats i eget hjem for patienter med kræft 80. Onkologisk Klinik, Finsen Center
979 Selvstændigt projekt 707015 Fald-relaterede frakturer efter apopleksi 82. Ortopædkirugisk Forskningsgruppe Århus Universitetshospital
980 Selvstændigt projekt 703290 Håndhævelse af narkotikalovgivningen i Danmark 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
981 Selvstændigt projekt 703336 Kontakter til psykiatrien før og efter alkohol - og stofmisbrugsbehandling 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
982 Selvstændigt projekt 703938 Social factors and consequences related to alcohol consumption and alcohol abus 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
983 Selvstændigt projekt 703993 Unge, trivsel og rusmidler 2014 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
984 Selvstændigt projekt 703980 In vitro fertilization and somatic morbidity in childhoo 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
985 Selvstændigt projekt 704348 Behandling af cerebral parese 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
986 Selvstændigt projekt 704402 Early term caesarean section and paediatric health care utilization: RCT follow-up 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
987 Selvstændigt projekt 704692 Sen-komplikationer efter kejsersnit: Ileus, gynækologiske kirurgiske komplikationer eller blødningsforstyrrelser. 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
988 Selvstændigt projekt 704920 Hjertefejl og hjerneskader 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
989 Selvstændigt projekt 705938 Tidlig ovariealdring 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
990 Selvstændigt projekt 706290 Etnisk bias i genoprettende processer 86. Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
991 Selvstændigt projekt 703502 Projekt Unge Godt i gang 89. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, STAR
992 Selvstændigt projekt 705800 Overvågningsmodellen, Arbejdsmarkedsstyrelsen (STAR) 89. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, STAR
993 Underprojekt til projektdatabase 702487 CAM's Master database 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
994 Selvstændigt projekt 702525 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
995 Selvstændigt projekt 702801 Socio-Economic Determinants of Cooperation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
996 Selvstændigt projekt 702818 Analyse af overvægt blandt unge danske mænd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
997 Projektdatabase 703770 CAMs projektdatabase 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
998 Underprojekt til projektdatabase 704209 Planning Retirement and The Effects of Retirement on Health and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
999 Underprojekt til projektdatabase 704222 Lokalpolitiske kompetencer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1000 Underprojekt til projektdatabase 704234 Indkomst og beskæftigelse for ægtefælle 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1001 Underprojekt til projektdatabase 704270 Betydningen af personlighed for økonomiske dispositioner 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1002 Underprojekt til projektdatabase 704351 Modeling unemployment and income beliefs and perceptions 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1003 Selvstændigt projekt 704363 Hvordan spreder finansielle kriser sig til real-økonomien? 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1004 Underprojekt til projektdatabase 704365 Savings behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1005 Underprojekt til projektdatabase 704420 Microfounding the Keynesian Consumer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1006 Underprojekt til projektdatabase 704508 Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsløshed, job mobilitet. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1007 Underprojekt til projektdatabase 704526 Job search, match quality and the size of local labor markets 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1008 Underprojekt til projektdatabase 704590 Road User Charging (RUC) and urbanization 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1009 Underprojekt til projektdatabase 704613 Long-Term Effects of Fields of Study: Evidence from Danish Administrative Data. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1010 Underprojekt til projektdatabase 704666 Short and long-term consequences of in utero experiences for human development. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1011 Underprojekt til projektdatabase 704747 Homeownership 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1012 Underprojekt til projektdatabase 704764 Savings and Retirement 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1013 Underprojekt til projektdatabase 704770 Sundhedsinvesteringer og pensionering 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1014 Underprojekt til projektdatabase 704838 Intergenerational Transmission of Human Capital and Economic Resources 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1015 Underprojekt til projektdatabase 704856 Relating Experiments in the Laboratory to Real Life Behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1016 Underprojekt til projektdatabase 704873 Den cykliske reallokering af arbejdere 1999-2011 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1017 Underprojekt til projektdatabase 704979 Corruption, Dishonesty and Selection into the Public Sector 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1018 Underprojekt til projektdatabase 704987 Understanding the Labor Market Effects of Parental Leave 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1019 Underprojekt til projektdatabase 704988 Consumption and Saving over the Life Cycle and the Retirement Behavior of Couples 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1020 Underprojekt til projektdatabase 705058 Parents and children: Labour market outcomes, marital stability and intergenerational mobility 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1021 Selvstændigt projekt 705752 Household Income, Consumption and Wealth 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1022 Underprojekt til projektdatabase 705805 High Resolution Networks: The Social Fabric 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1023 Underprojekt til projektdatabase 705963 Optimal Regulation of the Pharmaceutical Industry 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1024 Underprojekt til projektdatabase 705966 Interpersonal Effects on Health, Education, Well-being, and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1025 Underprojekt til projektdatabase 705984 Geographical Effects on Health, Education, Well-being, and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1026 Underprojekt til projektdatabase 706039 Daginstitutioner, daginstitutionsvalg, familier og børns udvikling senere i livet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1027 Underprojekt til projektdatabase 706063 An analysis of income risk and self-insurance based on large purchase decisions 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1028 Underprojekt til projektdatabase 706096 Relative Grade Rank and Later Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1029 Underprojekt til projektdatabase 706136 Education and Choice 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1030 Underprojekt til projektdatabase 706165 Kommunalreform, organisationsformer, ledelse og de ansattes helbred og arbejdsmarkedssituation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1031 Underprojekt til projektdatabase 706168 Selvstændige, tilbagetrækning og arbejdsløshedsforsikringer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1032 Underprojekt til projektdatabase 706202 Students at Danish universities: Background, choices, study environment and labor market outcomes. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1033 Selvstændigt projekt 706209 Betydning af kønsroller og børn for mænd og kvinders adfærd på arbejdsmarkedet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1034 Underprojekt til projektdatabase 706233 The effect of parental health on children’s school absence, test scores and wellbeing 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1035 Underprojekt til projektdatabase 706248 Generel registerbaseret analyse af arbejdsudbud, løn og indkomst. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1036 Underprojekt til projektdatabase 706352 Opsparing, tilbagetrækning, helbred og pleje_LMDB 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1037 Underprojekt til projektdatabase 706362 Flexible Work and Wealth 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1038 Underprojekt til projektdatabase 706421 Registerbaseret evaluering af hospitalsbehandlinger i det danske sundhedsvæsen 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1039 Underprojekt til projektdatabase 706480 Effekter af anbringelsen af børn uden for hjemmet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1040 Underprojekt til projektdatabase 706523 Safety is Paramount: Household Portfolio Choice and the Demand for Safety Assets 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1041 Underprojekt til projektdatabase 706527 Housing wealth and its implications for the choice of occupation, consumption, and portfolio allocation across Life Stages 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1042 Underprojekt til projektdatabase 706531 Incomes, saving, and car replacement 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1043 Underprojekt til projektdatabase 706549 Interpersonal Effects on health, education, well-being and healthcare expenditure, del 2 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1044 Underprojekt til projektdatabase 706579 Uddannelse og social adfærd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1045 Underprojekt til projektdatabase 706581 Income, wealth, rates of return, saving, and consumption, v2 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1046 Underprojekt til projektdatabase 706602 The Elasticity of Reported Income: Evidence from Danish Panel Data 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1047 Underprojekt til projektdatabase 706619 Forbrugs- og investeringsadfærd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1048 Selvstændigt projekt 706651 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte_incl. LMDB 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1049 Selvstændigt projekt 706695 The Governance and organization of family business_(703484) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1050 Selvstændigt projekt 706696 The Elasticity of Political Power to Agency Rent_(703749) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1051 Selvstændigt projekt 706697 Effekten af Offentliggjort Kritik af Sundhedspersoner_(704360) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1052 Underprojekt til projektdatabase 706726 Incomes, Consumption, and saving 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1053 Underprojekt til projektdatabase 706727 Cost Offsets from Psychological Treatment 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1054 Underprojekt til projektdatabase 706735 Financial Markets and Individual Spending and Financial Behavior. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1055 Underprojekt til projektdatabase 706822 Intra-household allocation of time and money, parental time and child outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1056 Underprojekt til projektdatabase 706830 Gruppering af valgdata 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1057 Underprojekt til projektdatabase 706831 Karakterer på videregående uddannelser, studieadfærd og arbejdsmarkedsstart 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1058 Underprojekt til projektdatabase 706874 Sammenhængen mellem konkurrence på arbejdsmarkedet og holdninger til indvandring 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1059 Underprojekt til projektdatabase 706876 Sammenhængen mellem social forsikring og socioøkonomiske outcomes og adfærd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1060 Underprojekt til projektdatabase 706943 Understanding job transitions and providing low-cost search advice. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1061 Underprojekt til projektdatabase 706976 Arbejdskraftefterspørgsel og løndannelse 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1062 Underprojekt til projektdatabase 706992 Registerbaseret undersøgelse af sammenhængen mellem incitamenter og studerendes arbejdsudbud. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1063 Underprojekt til projektdatabase 707019 Betydningen af kønsroller og børn for mænd og kvinders adfærd på arbejdsmarkedet: Evidens og implikationer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1064 Underprojekt til projektdatabase 707068 Physician Career Paths, their practice style and patient outcomes and inequalities 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1065 Selvstændigt projekt 707090 Organizations and Incentives 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1066 Underprojekt til projektdatabase 707165 Waiting Time Guarantees, Hospital Choice, and Equal Access in Danish Health Care. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1067 Underprojekt til projektdatabase 707208 Analysis of the relationship between actual and perceived outcomes in society and attitudes about public policy and the role of government 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1068 Underprojekt til projektdatabase 707229 Behavioural Responses to Health Innovations and the Consequences for Socioeconomic Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1069 Underprojekt til projektdatabase 707292 GREEN REFORM 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1070 Underprojekt til projektdatabase 707347 Determinants of inequality 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1071 Selvstændigt projekt 703057 FUI Odense kommune 96. Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet
1072 Selvstændigt projekt 704084 Human Capital, Labour Mobility and Intra-/Entrepreneurship 96. Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet
1073 Selvstændigt projekt 706559 Listening to the Customer? 96. Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet
1074 Selvstændigt projekt 704026 Udvikling i incidens og prævalens af børneastma i Danmark 1977-2012, og perinatale risikofaktorer for udvikling af børneastma. 97. Copenhagen Prospective Study on Atopy in Childhood, Amtssygehuset i Gentofte (COPSAC)
1075 Projektdatabase 703224 Projektdatabase, Økonomisk Institut CBS 98. Økonomisk Institut, CBS
1076 Underprojekt til projektdatabase 703226 A General Equilibrium Analysis of University Funding and Admissions Policies (under projektdatabase 703224) 98. Økonomisk Institut, CBS
1077 Underprojekt til projektdatabase 703277 Children af ART - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
1078 Underprojekt til projektdatabase 703454 Financial frictions and international trade 98. Økonomisk Institut, CBS
1079 Underprojekt til projektdatabase 703553 The Effect of Migrants on Natives' Labor Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
1080 Selvstændigt projekt 704244 Estimating the Short and Long-Run Impacts of Prenatal Exposure to Maternal Bereavement Stress 98. Økonomisk Institut, CBS
1081 Underprojekt til projektdatabase 704469 Housing Market Crises 98. Økonomisk Institut, CBS
1082 Underprojekt til projektdatabase 704472 What Explains the Gender Gap in Educational and Occupational Choices Among Young People in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1083 Underprojekt til projektdatabase 704837 Is worker mobility conditionally random? 98. Økonomisk Institut, CBS
1084 Underprojekt til projektdatabase 705068 Kvantitativ analyse af unge mødres arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold 98. Økonomisk Institut, CBS
1085 Underprojekt til projektdatabase 706218 Is the Child Penalty a Gender Effect? 98. Økonomisk Institut, CBS
1086 Underprojekt til projektdatabase 706328 The Effects of Stricter Immigration Policies on Labour Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
1087 Underprojekt til projektdatabase 706395 Explaining income and wealth inequalities in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1088 Underprojekt til projektdatabase 706396 The impact of children's disabilities on household finances and labor force participation 98. Økonomisk Institut, CBS
1089 Underprojekt til projektdatabase 706472 Analysis on the impact from immigrants to labor market in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1090 Underprojekt til projektdatabase 706561 Interest-Only Mortgages and the Housing Boom 98. Økonomisk Institut, CBS
1091 Underprojekt til projektdatabase 706661 Reducing the dropout rate from vocational schools 98. Økonomisk Institut, CBS
1092 Underprojekt til projektdatabase 706802 Infertility Treatment Decisions and the Value of Children_703424 98. Økonomisk Institut, CBS
1093 Underprojekt til projektdatabase 706804 Coordination of working hours within the firm_706758 98. Økonomisk Institut, CBS
1094 Underprojekt til projektdatabase 706919 Housing Tenure and Labor market Self-Selection 98. Økonomisk Institut, CBS
1095 Underprojekt til projektdatabase 706920 Trade and the distribution of welfare: an empirical approach 98. Økonomisk Institut, CBS
1096 Underprojekt til projektdatabase 707009 Assortative Mating and Income Dynamics of Couples 98. Økonomisk Institut, CBS
1097 Underprojekt til projektdatabase 707148 Modelling Employment – Retirement Transitions in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1098 Selvstændigt projekt 704529 Velfærdsprofessioner mellem udkant og arbejderklasse 100. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
1099 Selvstændigt projekt 702031 Vestliv Ringkøbing 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1100 Selvstændigt projekt 702664 ASUSI 2 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1101 Selvstændigt projekt 702772 Arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1102 Underprojekt til projektdatabase 706532 Betydningen af biomekanisk arbejdsbelastning i forhold til lænderyg-, nakke- og skulderpatienters prognose 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1103 Selvstændigt projekt 706964 Grundlæggende karakteristika trivsel samt funktionsniveau blandt vederlagsfri patienter 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1104 Selvstændigt projekt 706981 Undersøgelse af sammenhæng mellem socioøkonomisk status og ambulant opfølgning af epilepsipatienter 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1105 Underprojekt til projektdatabase 707055 Patientopfølning på de arbejdsmedicinske klinikker i Danmark 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1106 Selvstændigt projekt 707220 Konsekvenser af elulykker 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1107 Selvstændigt projekt 707309 Effekten af holdbaseret genoptræning til borgere med skulderlidelser: Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie. 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1108 Underprojekt til projektdatabase 707358 Trajectories of health care service utilization in people with musculoskeletal disorders in Denmark 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1109 Selvstændigt projekt 702636 Sygedom og brugen af sundhedsydelser bla. flygtninge og sammenførte i Danmark 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1110 Selvstændigt projekt 704531 Sundhedssøgende adfærd blandt nyankomne indvandrere i Danmark et kontrolleret interventionsprojekt 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1111 Selvstændigt projekt 704630 Hjerterehabilitering hos indvandrere med AKS. Et komparativt studie af deltagelse i hospitalsbaseret hjerterehabilitering 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1112 Selvstændigt projekt 705003 Infektionssygdomme blandt flygtninge og familiessammenførte – et registerbaseret studie 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1113 Selvstændigt projekt 706053 Coming of Age in Exile (CAGE) 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1114 Selvstændigt projekt 706301 Sygdom og brugen af sundhedsvæsenet blandt flygtninge og familiesammenførte sammenlignet med danskfødte – uden lægemidler 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1115 Selvstændigt projekt 706438 Coming of Age in Exile (CAGE) - med lægemiddeldata 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1116 Selvstændigt projekt 707218 Konjunktur i sygedagpenge og sygefravær 104. Beskæftigelsesministeriet
1117 Selvstændigt projekt 702056 Psykosociale faktorer og brystkræft 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1118 Underprojekt til projektdatabase 702797 Eksklusion/inklusionsprocesser ved foranstaltninger overfor udsatte børn og unge 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1119 Underprojekt til projektdatabase 704793 A Randomized Controlled Trial of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on Persistent Pain in Women Treated for Breast Cancer”? 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1120 Selvstændigt projekt 706733 Prognostiske faktorer for forløb for patienter henvist til Rygcenter Syddanmark til brug i beslutningsstøtteredskab 107. Rygcenter Syddanmark
1121 Selvstændigt projekt 706755 Inflammatoriske rygpatienter i perioden 2000 - 2015: incidens og Erhvervstilknytning før og efter kontakt til sygehus 107. Rygcenter Syddanmark
1122 Selvstændigt projekt 707174 Psychiatric comorbidity in back pain disorders 107. Rygcenter Syddanmark
1123 Selvstændigt projekt 702716 Stress og iværksætteres erfaringer 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
1124 Selvstændigt projekt 702720 Iværksættere i Danmark 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
1125 Selvstændigt projekt 703611 Shipping Project 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
1126 Selvstændigt projekt 704888 Labor Mobility Project 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
1127 Selvstændigt projekt 705981 Effekterne af rehabiliteringstilbuddet til kronisk syge borgere i Aalborg Kommune 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
1128 Selvstændigt projekt 707091 Finansiel stress i virksomheder og psykologisk stress hos medarbejderne 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
1129 Selvstændigt projekt 702448 Prævalens, incidens, mortalitet og medicinforbrug hos diabetikere i Danmark 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
1130 Selvstændigt projekt 706140 Oral anticoagulants and bleeding 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
1131 Selvstændigt projekt 707075 Analyse af sort arbejde målt som ikke-registreret arbejdstid i Danmark 114. Skatteministeriet, Lovgivning, Politik og Samfundsøkonomi
1132 Selvstændigt projekt 702691 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1133 Selvstændigt projekt 702955 Arbejdsmiljø og arbejdstilknytning 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1134 Selvstændigt projekt 702964 Generel registerbaseret analyse af personer på fleksjob og ledighedsydelse 1998-2007 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1135 Selvstændigt projekt 706774 Analyse af den effektive selskabsskat 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1136 Selvstændigt projekt 707139 Helbred blandt danske sømænd, fiskere og offshore arbejdere CMSS 124. Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet
1137 Selvstændigt projekt 706536 Social ulighed i rehabiliteringen af patienter med mild traumatisk hjerneskade 129. Forskningsenheden for Almen praksis, København
1138 Selvstændigt projekt 706752 Social ulighed i rehabiliteringen af patienter med mild traumatisk hjerneskade mTBI_Analyseprojekt 129. Forskningsenheden for Almen praksis, København
1139 Selvstændigt projekt 706544 Bloddonorkarakteristika (DBDS) 135. Blodbanken, klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet
1140 Selvstændigt projekt 703633 En registerbaseret klientundersøgelse, som beskriver Kriminalforsorgens klienter. 136. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
1141 Selvstændigt projekt 706713 Forløbsundersøgelse vedrørende indsatte med uddannelse under afsoning 136. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
1142 Selvstændigt projekt 707326 Vold mod Kriminalforsorgens personale 136. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
1143 Selvstændigt projekt 706882 Udvikling i erhvervsbetingede hudlidelser over en 10-årig periode 140. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte
1144 Selvstændigt projekt 703472 Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1145 Underprojekt til projektdatabase 703999 Karpatunnelsyndrom som signalsygdom 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1146 Underprojekt til projektdatabase 704091 Styreneksponering og risiko for kræft og andre kroniske sygdomme 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1147 Selvstændigt projekt 704249 Natarbejde, lys om natten og risiko for brystkræft 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1148 Selvstændigt projekt 704765 The risk of interstitial lung diseases following antigen exposure: a long-term study of pigeon breeders exposed to avian proteins 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1149 Underprojekt til projektdatabase 706453 Operation for artrose i tommelens rodled – risiko og prognose i relation til håndbelastende arbejde. 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1150 Underprojekt til projektdatabase 706864 Risiko for autoimmune reumatologiske sygdomme ved erhvervsmæssig eksponering for respiratorisk kvartsstøv 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1151 Selvstændigt projekt 707163 Styrkepositionsanalyse af IT-sikkerhedsbranchen 145. Erhvervsstyrelsen
1152 Selvstændigt projekt 707192 Undersøgelse af iværksættere og vækstvirksomheder 145. Erhvervsstyrelsen
1153 Selvstændigt projekt 707193 Revisionspligtens effekt på udvikling og vækst i danske virksomheder 145. Erhvervsstyrelsen
1154 Selvstændigt projekt 707234 Måling af værdien af åbne data 145. Erhvervsstyrelsen
1155 Selvstændigt projekt 707307 Slutevaluering af Markedsmodningsfonden 145. Erhvervsstyrelsen
1156 Selvstændigt projekt 702841 Overvågningsmodellen, Visit Denmark 146. VisitDenmark
1157 Selvstændigt projekt 705883 PensionDanmarks medlemmers pensiondækningsgrader 150. PensionDanmark, Analyseafdeling
1158 Selvstændigt projekt 703325 Abdominalt aortaaneurisme 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
1159 Selvstændigt projekt 705843 Fighting amputations of the lower limbs (FALL) – from epidemiological risk identification to cost effective direct actions. 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
1160 Selvstændigt projekt 701965 Arbejdsmarkedskarriere - Baggrund i erhvervsuddannelse, ansættelsesforhold og efteruddannelsesdeltagelse 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1161 Selvstændigt projekt 702050 Velfærdsstat, uddannelse og arbejdsmarked 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1162 Selvstændigt projekt 702582 Danes Abroad 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1163 Selvstændigt projekt 703099 Widening participation in higher education 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1164 Selvstændigt projekt 704121 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1165 Selvstændigt projekt 704162 En analyse af sammenhængen mellem overenskomstdækning og udviklingen i løn og pension mm. i den private sektor 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1166 Selvstændigt projekt 705016 Evaluering af Hjørring Kommunes investering i arbejdsmarkedsrettet rehabilitering 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1167 Selvstændigt projekt 705069 Exploring the Impact of Active Labour Market Policies on Employment Status Sequences in Denmark 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1168 Selvstændigt projekt 706618 Migrants Welfare State Attitudes (MIFARE) 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1169 Selvstændigt projekt 706834 The Politics of Social Cohesion. 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1170 Selvstændigt projekt 707053 Nye og atypiske ansættelses- og arbejdsformer på det danske arbejdsmarked 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1171 Selvstændigt projekt 706676 Virksomheders bidrag til økonomien i Danmark 155. Dansk Byggeri
1172 Selvstændigt projekt 704428 Pharmacological treatment patterns in patients with multiple somatic symptoms 156. Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser og Psykosomatik
1173 Selvstændigt projekt 702473 Langtidsprognose efter tidlig fødsel/lav fødselsvægt 161. Neonatalklinikken, Rigshospitalet
1174 Selvstændigt projekt 706458 Langtidsprognose for tidligt fødte børn - 2 161. Neonatalklinikken, Rigshospitalet
1175 Selvstændigt projekt 704094 De Skjulte Helte 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
1176 Selvstændigt projekt 706769 Økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche og associerede brancher 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
1177 Selvstændigt projekt 706908 Generel registerbaseret analyse af Effekten af studiepraktik blandt nordjyske unge, der var i studiepraktik i efteråret 2014 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
1178 Selvstændigt projekt 707226 Socially Innovative Knowledge Work 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
1179 Selvstændigt projekt 707250 Analyse af uddannelses- og beskæftigelsesforløb for Grafiske Teknikere 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
1180 Selvstændigt projekt 700204 Kreditprojektet inc. realkredit_SAMARBEJDSPROJEKT 164. Danmarks Nationalbank, Økonomi og Pengepolitik
1181 Selvstændigt projekt 706640 HFCN - Household Finance and Consumption Survey 164. Danmarks Nationalbank, Økonomi og Pengepolitik
1182 Projektdatabase 704572 Analyser vedrørende arbejdsmarkedet, uddannelse, løn, konkurrenceevne og produktivitet 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1183 Underprojekt til projektdatabase 704933 Det permanente projekt 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1184 Underprojekt til projektdatabase 704944 Behovet for arbejdskraft og mulighederne for at øge arbejdsstyrken og reducere antallet af personer på offentlig forsørgelse 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1185 Underprojekt til projektdatabase 704945 Befolkningens uddannelsesniveau og virksomhedernes viden og kompetencebehov 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1186 Underprojekt til projektdatabase 704957 Behovet for lærlinge og faglært arbejdskraft i danske virksomheder 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1187 Underprojekt til projektdatabase 705001 Måling af konkurrenceevne og produktivitet i Danmark 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1188 Underprojekt til projektdatabase 706106 Størrelsen på de danske virksomheders energiforbrug 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1189 Underprojekt til projektdatabase 706360 Analyse af danske bioenergivirksomheder 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1190 Underprojekt til projektdatabase 706378 Lokalt Erhvervsklima 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1191 Underprojekt til projektdatabase 706575 Analyse af danske virksomheders elektroniske handel og værdien heraf 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1192 Underprojekt til projektdatabase 706902 Statistik for eksport af serviceydelser vedrørende energiteknologi 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1193 Underprojekt til projektdatabase 706975 Ejerform og bestyrelsers betydning for produktivitet i Danmark 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1194 Underprojekt til projektdatabase 706977 Analyse af lønmodtagerbeskæftigelsen 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1195 Underprojekt til projektdatabase 707127 Analyse af danske virksomheders it-anvendelse og produktivitet 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1196 Projektdatabase 702810 CRTs Projektdatabase - Overvågningsmodellen 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1197 Underprojekt til projektdatabase 704828 Modeludvikling af den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1198 Underprojekt til projektdatabase 705841 Fremtidens kompetencebehov i Region Nordjylland 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1199 Underprojekt til projektdatabase 706800 Erhvervsanalyse for udvalgte udkantskommuner 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1200 Selvstændigt projekt 706983 Kortlægning og analyser af danske virksomheder og deres ansatte med fokus på sammenhænge mellem produktivitet, investeringer, eksport og udenlandsk ejerskab samt regionale vinkler. 169. Økonomi- og Indenrigsministeriet
1201 Selvstændigt projekt 703753 Risiko for frakturer, herunder specielt osteoporose-relaterede frakturer, hos patienter med kronisk pankreatit. Et epidemiologisk studie baseret på d 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1202 Selvstændigt projekt 704122 Amputationspatienter i Danmark status, udvikling og forskelle 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1203 Selvstændigt projekt 704152 Intrauterin eksposition for HIV og antiretroviral behandling 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1204 Selvstændigt projekt 704432 Evaluering, udredning og behandling af osteoporose. Et database og register studie. 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1205 Selvstændigt projekt 704775 Sygdoms- og lægemiddel billede hos ældre 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1206 Selvstændigt projekt 705034 Mode of Delivery in Pregnant Women Living with HIV in Denmark 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1207 Selvstændigt projekt 706358 Bridge Copenhagen – respite care for homeless people 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1208 Selvstændigt projekt 706754 Speciallæger i Akutmodtagelsen 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1209 Selvstændigt projekt 706765 Risikofaktorer for og forekomst af invasiv meningokoksygdom i Danmark 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1210 Selvstændigt projekt 706809 Sygdoms- og lægemiddel billede hos den danske befolkning 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1211 Selvstændigt projekt 704183 Analyse af små og mellemstore virksomheder adgang til kapital. 175. Finansdanmark
1212 Selvstændigt projekt 704206 Danskernes opsparingsadfærd 175. Finansdanmark
1213 Selvstændigt projekt 703445 Hormonal contraception and venous thromboembolism 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1214 Selvstændigt projekt 704766 The influence of hormonal contraception on the risk of cancers in women of reproductive age 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1215 Selvstændigt projekt 706513 Deliveries around the clock - is it equally safe to give birth night and day? 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1216 Selvstændigt projekt 704133 Narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
1217 Selvstændigt projekt 706709 Børn og unge med en social sag 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
1218 Selvstændigt projekt 703388 Opvækstforhold for børn af forældre med lidelser i skizofrenispektret 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1219 Selvstændigt projekt 703620 Eksogene stresspåvirkninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1220 Selvstændigt projekt 704039 Hjemløshed i et folkesundhedsperspektiv 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1221 Selvstændigt projekt 704188 Dødelighed i dobbeltdiagnoser 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1222 Selvstændigt projekt 704992 The Opus-II Trial 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1223 Selvstændigt projekt 706730 Underretninger og særlig støtte til udsatte børn af patienter i voksenpsykiatrien 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1224 Selvstændigt projekt 706819 Økonomisk evaluering af Sherpa og IPS interventionerne 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1225 Selvstændigt projekt 707281 Workplace bullying, mental health and suicide risk 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1226 Selvstændigt projekt 707316 Konsekvenser af- og årsager til psykisk lidelse - effekt af psykosociale belastninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1227 Selvstændigt projekt 703817 Elderly Care 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1228 Selvstændigt projekt 705891 Rehabiliteringsdatabase for blodproppatienter på AaUH 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1229 Selvstændigt projekt 706215 Langtidsopfølgning på effekt af socialt differentieret hjerterehabilitering 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1230 Selvstændigt projekt 706249 Atrieflimren og social ulighed 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1231 Selvstændigt projekt 707196 Social ulighed i sundhed med fokus på en særlig gruppe af sårbare mødre/familier og deres børn 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1232 Selvstændigt projekt 704658 Reigsterbaseret analyse af udviklingen af indkomstfordelingen i velfærdskoalitionen 184. CEPOS
1233 Projektdatabase 705945 CEPOS Projektdatabase 184. CEPOS
1234 Underprojekt til projektdatabase 706126 Formuefordelingen 184. CEPOS
1235 Underprojekt til projektdatabase 706127 Indkomstfordelingen 184. CEPOS
1236 Underprojekt til projektdatabase 706539 En registerbaseret analyse af fravær relateret til sygdom blandt personalet på sundheds, børne- og ældreområdet 184. CEPOS
1237 Underprojekt til projektdatabase 706669 Analyseprojekt 184. CEPOS
1238 Underprojekt til projektdatabase 706724 Livskvalitet og tillid i kommuner 184. CEPOS
1239 Underprojekt til projektdatabase 706770 Formueværdien af brugtbilsparken 184. CEPOS
1240 Underprojekt til projektdatabase 706827 Udviklingen i privathospitalerne 184. CEPOS
1241 Selvstændigt projekt 702786 Globalisering og psykisk arbejdsmiljø 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
1242 Selvstændigt projekt 703987 Gymnasiale undervisningseffekter 190. Dansk Erhverv
1243 Selvstændigt projekt 704446 Afsat til Henrik P. Jørgensen/Dansk Erhverv - erstatter 703396 190. Dansk Erhverv
1244 Selvstændigt projekt 704447 Afsat til Henrik P. Jørgensen/Dansk Erhverv - erstatter 703375 190. Dansk Erhverv
1245 Selvstændigt projekt 704651 Analyse af uddannelse og erhvervskarrierer for butiksmedhjælpere 190. Dansk Erhverv
1246 Selvstændigt projekt 704825 Skaber virksomheder selv deres succes? 190. Dansk Erhverv
1247 Selvstændigt projekt 704868 Analyse af fraværets omkostninger 190. Dansk Erhverv
1248 Selvstændigt projekt 705870 Indkomstskatter og effekten på gini-koefficienten ved skattereformer 190. Dansk Erhverv
1249 Projektdatabase 706332 Dansk Erhvervs projektdatabase 190. Dansk Erhverv
1250 Underprojekt til projektdatabase 706463 Hvad er op og ned i nutidens arbejdsmarked, og hvordan har det ændret sig over tid? 190. Dansk Erhverv
1251 Underprojekt til projektdatabase 706503 Iværksættere og iværksætteri - deskriptiv vidensopbygning og analyse af succesfaktorer 190. Dansk Erhverv
1252 Underprojekt til projektdatabase 706529 Erhvervsskolernes undervisningseffekter 190. Dansk Erhverv
1253 Underprojekt til projektdatabase 706652 Gymnasiale undervisningseffekter 190. Dansk Erhverv
1254 Underprojekt til projektdatabase 707407 Forløbsanalyseprojekt over personer på offentlige ydelser og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 190. Dansk Erhverv
1255 Selvstændigt projekt 706217 Enlige, gamle mænd: Livskvalitet, maskulinitet og sundhed 192. Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College
1256 Selvstændigt projekt 706914 Registerbaseret dimittendanalyse af arbejdsmarkedstilknytningen blandt dimittender fra videregående uddannelser med og uden handicap. 192. Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College
1257 Selvstændigt projekt 704465 AIM, avancerede automations investeringsmodeller 193. Sektion for Production, Aalborg Universitet
1258 Projektdatabase 703573 Registerepidemiologisk forskning i udvikling af sygdom og virkning af medicin - Projektdatabase 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1259 Underprojekt til projektdatabase 703657 Arvelighed og medicinbivirkninger 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1260 Selvstændigt projekt 703661 Hjertestop udenfor hospital i Danmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1261 Selvstændigt projekt 703662 Risiko hos hjertepatienter 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1262 Selvstændigt projekt 703664 Hjertekarrisiko hos kvinder som har været gravide 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1263 Selvstændigt projekt 703678 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin hos patienter med blodprop i hjertet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1264 Selvstændigt projekt 703679 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin, antiarrytmisk medicin og radiofrekvens ablationsbehandling hos patienter med atrieflimren (AF). 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1265 Selvstændigt projekt 703716 Geografisk og socioøkonomisk variation i forekomst, diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1266 Selvstændigt projekt 703740 Cancerrisiko og hjerterisiko ved diabetes 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1267 Selvstændigt projekt 703766 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med immuno-inflammatorisk sygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1268 Selvstændigt projekt 703775 Kvinder og hjertesygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1269 Selvstændigt projekt 703776 Post-operativ risiko ved større kirurgi: Effekt af co-morbiditet og farmakologisk behandling. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1270 Selvstændigt projekt 703796 Effekt af co-morbiditet, farmakoterapi og socioøkonomiske faktorer for kardiovaskulær risiko efter apopleksi 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1271 Selvstændigt projekt 703826 Operationer og hjerterisiko 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1272 Selvstændigt projekt 704211 PATS Kardiovaskulære hændelser, medicinforbrug og overlevelse efter invasive kardiovaskulære procedurer i ØstDanmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1273 Selvstændigt projekt 704254 Sundhedsprofil 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1274 Selvstændigt projekt 704343 Pludselig uventet død hos individer under 50 år i Danmark 2000-2009 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1275 Selvstændigt projekt 704413 Elektrokardiogram 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1276 Selvstændigt projekt 704550 Overlevelse med lymfom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1277 Underprojekt til projektdatabase 704791 Farmakologiske interaktioner hos patienter med atrieflimren 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1278 Underprojekt til projektdatabase 704855 Ulykker i den danske befolkning 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1279 Underprojekt til projektdatabase 704895 Procedurerelaterede komplikationer efter blodprop og anden iskæmisk hjertesygdom. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1280 Underprojekt til projektdatabase 705839 Registerbaseret undersøgelse af brystcancer i et socialmedicinsk perspektiv 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1281 Underprojekt til projektdatabase 706011 Sundhed i Region Nordjylland 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1282 Underprojekt til projektdatabase 706076 Hjertestop udenfor hospital i Danmark - uden lægemiddeldata 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1283 Underprojekt til projektdatabase 706104 Generel registerbaseret analyse af operationer og hjerterisiko - uden medicin 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1284 Underprojekt til projektdatabase 706130 Prognose og følgesygdomme efter cancer 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1285 Underprojekt til projektdatabase 706131 HORMONER – Hormonsygdomme i den danske befolkning 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1286 Underprojekt til projektdatabase 706132 Arvelighed sygdomme – uden lægemiddeldata 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1287 Underprojekt til projektdatabase 706306 Skolekvalifikationer og helbred 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1288 Selvstændigt projekt 706319 Vurdering af akut indlagte patienter 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1289 Underprojekt til projektdatabase 706322 The Danish Heart Score Project 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1290 Underprojekt til projektdatabase 706336 Infektioner i Hjertet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1291 Underprojekt til projektdatabase 706338 Påvirkning på elektrokardiogram 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1292 Underprojekt til projektdatabase 706359 PATS – Kardiovaskulære hændelser og overlevelse efter invasive kardiovaskulære procedurer i ØstDanmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1293 Underprojekt til projektdatabase 706469 Suspension af vaginaltoppen i forbindelse med benign hysterektomi – Et registerstudie. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1294 Underprojekt til projektdatabase 706470 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med psoriasis samt nyresygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1295 Underprojekt til projektdatabase 706502 Hjerteinsufficiens og plejehjem 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1296 Underprojekt til projektdatabase 706550 Endocarditis i den terminale nyrepopulation 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1297 Underprojekt til projektdatabase 706555 Aldersrelateret maculadegeneration og mortalitet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1298 Underprojekt til projektdatabase 706567 Social Ulighed i Sundhed 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1299 Underprojekt til projektdatabase 706582 Immuno-inflammatorisk sygdom – version 2 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1300 Underprojekt til projektdatabase 706673 Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1301 Underprojekt til projektdatabase 706734 Genetik, iskæmisk hjertesygdom og Diabetes 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1302 Underprojekt til projektdatabase 706815 Cancer – Udvikling af colorectal cancer og overlevelse ved colorectal cancer 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1303 Underprojekt til projektdatabase 706816 Inflammatorisk sygdom – Risikofaktorer for og betydningen af udviklingen af inflammatoriske og autoimmune sygdomme 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1304 Underprojekt til projektdatabase 706818 Hjertekarsygdom – Sygdomsbehandling og kardiovaskulær risiko 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1305 Underprojekt til projektdatabase 706835 Psykiatri 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1306 Underprojekt til projektdatabase 706931 Tvang i psykiatrien 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1307 Underprojekt til projektdatabase 707089 Hjertestop udenfor hospital – ESCAPE-NET 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1308 Underprojekt til projektdatabase 707246 Storebox 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1309 Underprojekt til projektdatabase 707376 Effekt og risiko ved akutte sundhedsydelser præhospitalt 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1310 Selvstændigt projekt 702593 Selvmordsadfærd blandt børn 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1311 Selvstændigt projekt 704986 Early Onset Eating Disorders in a Danish Clinical Cohort 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1312 Selvstændigt projekt 706519 Børn (0-6 år) af forældre med alvorlig psykisk lidelse i Danmark 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1313 Selvstændigt projekt 704706 Effektevaluering af PensionDanmarks Sundhedsordning. 202. Forsikring & Pension
1314 Selvstændigt projekt 706259 Død, alvorlig sygdom og ulykker for børn 202. Forsikring & Pension
1315 Projektdatabase 706398 Forsikring & Pensions projektdatabase 202. Forsikring & Pension
1316 Underprojekt til projektdatabase 706399 Aktuelle analyser 202. Forsikring & Pension
1317 Underprojekt til projektdatabase 706400 Pension og tilbagetrækning 202. Forsikring & Pension
1318 Underprojekt til projektdatabase 706402 Fremtidens ældre – behovet for plejeydelser 202. Forsikring & Pension
1319 Underprojekt til projektdatabase 706501 Effektevaluering af sundhedsforsikringer 202. Forsikring & Pension
1320 Underprojekt til projektdatabase 706518 Finansiel forståelse, forsikringssvindel, kriminalitet og tryghed belyst ved spørgeskemaer 202. Forsikring & Pension
1321 Selvstændigt projekt 704054 Læseindsatser for folkeskoleelever 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1322 Selvstændigt projekt 704625 Optagesystemet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1323 Selvstændigt projekt 704661 10. klasses betydning for elevernes påbegyndelse og fastholdelse på ungdomsuddannelser 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1324 Selvstændigt projekt 705042 Betydning af lederuddannelse for lærernes sygefravær 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1325 Selvstændigt projekt 705968 Praktik, udveksling og studiejob 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1326 Selvstændigt projekt 706064 Uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. og 9. klasse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1327 Selvstændigt projekt 706334 Passivt forsørgede 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1328 Selvstændigt projekt 706361 Frafaldspanel årgang 2016 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1329 Selvstændigt projekt 706605 Midtvejsevaluering af implementering og effekter af Erasmus+ 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1330 Selvstændigt projekt 706625 Unges vej til ungdomsuddannelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1331 Selvstændigt projekt 706680 Elevers brug af fritids- og klubtilbud 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1332 Selvstændigt projekt 706772 Undersøgelse af fleksibiliteten i uddannelsessystemet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1333 Selvstændigt projekt 706773 Uddannelsesudbud, søgemønstre og elevfordeling på ungdomsuddannelserne 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1334 Selvstændigt projekt 706872 Evaluering af 7-trinsskalaen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1335 Selvstændigt projekt 707077 Voksne på eud – før og efter erhvervsuddannelsesreformen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1336 Selvstændigt projekt 707129 Specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelserne 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1337 Selvstændigt projekt 707166 Flygtninges vej til uddannelse og job 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1338 Selvstændigt projekt 704263 Prognosen efter forgiftning 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1339 Selvstændigt projekt 705047 Lægemiddelforbrug hos overvægtige børn 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1340 Selvstændigt projekt 706925 Sociale og helbredsmæssige problemer associeret med ulovlig brug af adrogene anabole steroider 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1341 Selvstændigt projekt 707172 Observationelt studie til evaluering af maternelle og føtale outcomes efter eksponering til duloxetin under graviditeten: Et registerstudie baseret på danske og svenske nationale registre 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1342 Selvstændigt projekt 707228 Biologisk behandling af kroniske inflammatoriske sygdomme - bivirkninger og økonomiske konsekvenser 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1343 Selvstændigt projekt 703292 Sundhedsøkonomisk analyse af opsøgende psykoteams i Tønder, København og Falster 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1344 Selvstændigt projekt 703719 TOP - Tidlig opsporing af psykose 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1345 Selvstændigt projekt 704754 En landsdækkende registerundersøgelse af forekomst og forløb, herunder dødelighed, ved psykiatrisk hospitalsbehandlede spiseforstyrrelser i Danmark i 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1346 Selvstændigt projekt 702839 Overvågningsmodellen, Region Hovedstaden 213. Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
1347 Selvstændigt projekt 702838 Overvågningsmodellen, Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1348 Selvstændigt projekt 706078 Livskvalitetsindikatorer for kommunerne i Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1349 Selvstændigt projekt 707235 Sundhedens geografi 1 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1350 Selvstændigt projekt 702843 Overvågningsmodellen, Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
1351 Selvstændigt projekt 702837 Overvågningsmodellen, Region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
1352 Selvstændigt projekt 704942 Personiseret behandling af type 2 diabetes baseret på kliniske behandlingsresultater 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1353 Selvstændigt projekt 705093 The treatment reality of type 2 diabetes patients in denmark 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1354 Selvstændigt projekt 705924 Nordic Discover - Danmark 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1355 Selvstændigt projekt 702844 Overvågningsmodellen, Region Sjælland 221. Vækstforumsekretariatet, Region Sjælland
1356 Selvstændigt projekt 703791 Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1357 Selvstændigt projekt 704136 Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. En 2 års opfølgningsundersøgelse af ansatte i Re 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1358 Selvstændigt projekt 704646 Risiko for grå stær ved svejsning 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1359 Selvstændigt projekt 704759 Skiftetidsarbejde og Helbred: Natarbejde og graviditet 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1360 Projektdatabase 704980 Projektdatabase DOCX 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1361 Underprojekt til projektdatabase 705858 Jobeksponeringsmatrice1 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1362 Selvstændigt projekt 705932 Mandlig og kvindelig infertilitet som forløber for sygelighed og dødelighed 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1363 Underprojekt til projektdatabase 706232 The risk of cancer and lung disease in auto mechanics 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1364 Underprojekt til projektdatabase 706430 1970-census data combined with mortality and cancer incidence 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1365 Selvstændigt projekt 706526 Arbejdsklima og helbred ved omstrukturering i det offentlige 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1366 Underprojekt til projektdatabase 706610 Stillesiddende arbejde og risiko for tromboemboli 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1367 Underprojekt til projektdatabase 706685 Anciennitet og alder ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1368 Selvstændigt projekt 706761 Atopisk dermatitis og sociale konsekvenser 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1369 Underprojekt til projektdatabase 706903 PIAH-Vådt arbejde og håndeksem 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1370 Selvstændigt projekt 706946 Føtal programmering af sædkvalitet (FEPOS) 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1371 Underprojekt til projektdatabase 707003 Validation of a job exposure matrix addressing exposure to phthalates 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1372 Underprojekt til projektdatabase 707006 Risk of IHD according to psychosocial and occupational risk factors 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1373 Underprojekt til projektdatabase 707040 Arbejdsbetinget tab af lungefunktion 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1374 Selvstændigt projekt 706604 Analyse af Tab af Erhvervsevne forsikringer i Danmark 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
1375 Selvstændigt projekt 702888 Hvem er sygeplejersken 226. Dansk Sygeplejeråd
1376 Selvstændigt projekt 702723 Regional udvikling i Region Midt og Vestjylland 228. Center for Innovation og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet
1377 Selvstændigt projekt 706163 Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering 235. Sundhedsstyrelsen
1378 Selvstændigt projekt 706844 Evaluering af indsatser, som har modtaget midler fra satspuljen ’Styrket sammenhæng for de svageste ældre 235. Sundhedsstyrelsen
1379 Selvstændigt projekt 707001 Generel registerbaseret analyse af ufaglærte på det administrative område 243. Oxford Research A/S
1380 Selvstændigt projekt 704654 Betydninger af Forskning og innovation i Danmark 246. Styrelsen for Forskning og Uddannelse
1381 Selvstændigt projekt 702918 Effekt af farmakoterapi på fald i lungefunktion og risiko for hospitalsindlæggelse 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
1382 Selvstændigt projekt 703480 Langtidsprognosen for meningitis- og encephalitispatienter i Danmark fra 1977-2008. Et populationsbaseret, nationalt kohortestudie. 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1383 Selvstændigt projekt 704151 Identifikation af indikatorsygdomme og socioøkonomiske risikofaktorer for HIV diagnose i den danske befolkning 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1384 Selvstændigt projekt 704156 Det Danske HIV Kohorte Studium 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1385 Selvstændigt projekt 705970 Udviklingen af metabolisk sygdom i oophorektomerede kvinder med- og uden hormon substitution 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1386 Selvstændigt projekt 706119 Langtidsprognose efter neuroinfektioner i Danmark 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1387 Selvstændigt projekt 704013 Syrerelaterede lidelser og faktorer af betydning for behandling 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1388 Selvstændigt projekt 704232 Antibiotikaordinationsmønstret i dansk almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1389 Selvstændigt projekt 704302 Symptomer og lægesøgning i befolkningen 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1390 Selvstændigt projekt 704593 Forbrug af sundhedsydelser og sociale ydelser i en befolkningskohorte i fem vestdanske amter fulgt fra 2003 til 2014 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1391 Selvstændigt projekt 704596 Lægesøgningsadfærd 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1392 Selvstændigt projekt 704683 Register- og survey-baseret beskrivelse og analyse af morbiditet, produktionsværdi og ressourceforbrug i det primære sundhedsvæsen/dansk almen praksi 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1393 Selvstændigt projekt 704808 Adgang til behandling af depression i Danmark - Del1 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1394 Selvstændigt projekt 704819 Adgang til behandling af depression i Danmark - Del 2 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1395 Selvstændigt projekt 704875 Videnimplementering i almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1396 Selvstændigt projekt 704893 Economic Burden of COPD in Denmark 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1397 Selvstændigt projekt 705827 Opfølgning efter screening for risiko for hjerte-kar-sygdom hos patienter med inflammatorisk gigt 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1398 Selvstændigt projekt 705957 Dementia and road traffic accidents 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1399 Selvstændigt projekt 706265 Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) - Pilotprojekt 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1400 Selvstændigt projekt 706508 Colon irritable i almen praksis- 5 års opfølgning 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1401 Selvstændigt projekt 706857 Forebyggelse af mavesår i almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1402 Selvstændigt projekt 706979 Statin use in the oldest old 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1403 Selvstændigt projekt 707056 Cost-effectiveness of The Cancer Home Life Study – an economic evaluation alongside a RCT 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1404 Selvstændigt projekt 703006 Mapping the risk of cancer 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1405 Selvstændigt projekt 704064 Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1406 Projektdatabase 707072 OEBUSH projektdatabase (Herlev-Østerbroundersøgelsen) 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1407 Selvstændigt projekt 707115 En socioøkonomisk fordelingsmodel på specialundervisningsområdet 253. Analyse- og Kvalitetsafdelingen, Ringkøbing-Skjern Kommune
1408 Selvstændigt projekt 703223 Registerbaseret analyse af ingeniører 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
1409 Selvstændigt projekt 705946 Sygdomsforløb og komplikationer ved inflammatorisk tarmsygdom i en populationsbaseret incidenskohorte med 10 års opfølgning 260. Forskningsenhed Gastroenheden, Hvidovre Hospital
1410 Selvstændigt projekt 704429 Causal Effects on Turnout turnout in the 2009 and 2013 Danish municipal elections 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1411 Selvstændigt projekt 704523 Which is the steeper cost? The effects on partnership formation of increasingly skewed levels of education between genders in historically endogamous 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1412 Selvstændigt projekt 706687 Registerbaseret analyse af vederlag, pensionsforhold, karriereforløb samt familiære omkostninger ved indvalg til politiske embeder 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1413 Selvstændigt projekt 706859 Individers opfattelse af økonomisk situation 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1414 Selvstændigt projekt 703877 Regional variation i behandlingskvalitet 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1415 Selvstændigt projekt 704167 Kronisk inflammatorisk tarmsygdom; hyppighed og prognosestudier. 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1416 Selvstændigt projekt 704835 Inflammatory Bowel Disease and Fertility 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1417 Selvstændigt projekt 706227 Association of psyciatric disorder and delay in cancer diagnosis 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1418 Selvstændigt projekt 706404 Treatment of Sexual Dysfunction in Male IBD Patients 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1419 Selvstændigt projekt 705846 Mental health, entrepreneurship, creativity and career outcomes 264. Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet
1420 Selvstændigt projekt 703607 Udviklingen af forkammerflimren og pludselig hjertedød 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1421 Selvstændigt projekt 704353 Eisenmenger syndrome in the Nordic countries: Advanced therapy and mortality 1977-2012 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1422 Selvstændigt projekt 706639 24 måneders opfølgning efter afsluttet integreret rehabiliteringsprogram for atrieflimren 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1423 Selvstændigt projekt 706768 WEB-Pats databasen 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1424 Selvstændigt projekt 704128 Overvågning af lægemiddelsikkerheden ved brug af psykofarmaka 267. Psykiatrisk Center Glostrup
1425 Selvstændigt projekt 706082 Creativity and Mental Illness: a Danish National Study 267. Psykiatrisk Center Glostrup
1426 Selvstændigt projekt 705825 Analyse af sociale baggrundsvilkår blandt børn i Aarhus Kommune 270. Aarhus Kommune, Børn og Unge
1427 Selvstændigt projekt 706261 Analyse af behandlingsrespons blandt migrænepatienter og deres førstegradsslægtninge 273. Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital
1428 Selvstændigt projekt 707070 Registerbaseret analyse af socioøkonomiske forhold og fekunditet blandt migræne patienter og deres førstegradslægtninge. 273. Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital
1429 Selvstændigt projekt 704542 Osteogenesis Imperfecta (OI) 275. Endokrinologisk forskningsenhed, knogle og calcium gruppen, Odense Universitetshospital
1430 Projektdatabase 704276 Projektdatabase for datakrævende økonomisk og sundhedsøkonomisk forskning 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1431 Selvstændigt projekt 704366 Employer-employee data beriget med survey information om virksomhedens R&D og innovationsaktiviteter 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1432 Selvstændigt projekt 704406 Effect of the labour mobility on the local labour market in the Danish labour market regions 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1433 Selvstændigt projekt 704486 Cross-border innovation cooperation in Denmark 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1434 Underprojekt til projektdatabase 704624 Sick of Market Shocks 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1435 Underprojekt til projektdatabase 704663 Seasonality of birth and health and socioeconomic outcomes 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1436 Selvstændigt projekt 704707 Multisygdom og ressourceanvendelse 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1437 Underprojekt til projektdatabase 704711 Boligprojekt 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1438 Underprojekt til projektdatabase 704786 Analyser af organisering, kvalitetsudvikling og afregningsmodeller for almen praksis 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1439 Underprojekt til projektdatabase 704881 Assortative Mating and Autism 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1440 Underprojekt til projektdatabase 704904 Registeranalyse af udsatte familier – sammenhængen mellem børns trivsel og beskæftigelse hos forældre 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1441 Underprojekt til projektdatabase 704921 Analyse af samfundsvidenskabelige studerende og dimittender 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1442 Underprojekt til projektdatabase 704946 Undersøgelse af langtidskonsekvenserne af hjerneskade 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1443 Underprojekt til projektdatabase 704961 THE IMPACT OF ANTIDEPRESSANT USE ON TREATED INDIVIDUALS AND THEIR FAMILIES 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1444 Underprojekt til projektdatabase 705015 Breast cancer treatment and socioeconomic outcomes of treated women and their families 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1445 Underprojekt til projektdatabase 705075 Studier af omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1446 Underprojekt til projektdatabase 705834 Bridge health Danmark 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1447 Underprojekt til projektdatabase 705936 Tre benchmarkinganalyser på socialområdet 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1448 Underprojekt til projektdatabase 705944 Brugerbetaling for assisteret reproduktion – evaluering af et naturligt eksperiment 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1449 Underprojekt til projektdatabase 705971 Samfunds- og sundhedsøkonomisk analyse på kræftområdet 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1450 Underprojekt til projektdatabase 706025 Intergenerational Transmission of Capital: Evidence from Housing Wealth 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1451 Underprojekt til projektdatabase 706041 Uddannelse til jobsikkerhed 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1452 Underprojekt til projektdatabase 706176 Sundhed og etnisk baggrund 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1453 Underprojekt til projektdatabase 706295 FIRM RISK EXPOSURE AND EMPLOYEE RISK PREFERENCE 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1454 Underprojekt til projektdatabase 706441 REGLINK-SHARE 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1455 Underprojekt til projektdatabase 706462 Exploring (inconsistent) time preferences and preventive behavior. The case of attendance to the gym 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1456 Underprojekt til projektdatabase 706766 Styrket Indsats for unge med erhvervet hjerneskade 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1457 Underprojekt til projektdatabase 706929 Social Pensions 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1458 Underprojekt til projektdatabase 707041 REGLINK-SHARE (706441) uden LMDB 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1459 Underprojekt til projektdatabase 707118 Registerbaseret analyse af arbejdsduelige borgere 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1460 Underprojekt til projektdatabase 707121 Undersøgelser af effekterne af fædres brug af orlov 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1461 Underprojekt til projektdatabase 707217 Datadreven identifikation af virksomheder med arbejdsmiljøproblemer 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1462 Underprojekt til projektdatabase 707282 BREAST CANCER TREATMENT AND SOCIOECONOMIC OUTCOMES OF TREATED WOMEN AND THEIR FAMILIES (kopi af 705015 uden lægemidler) 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1463 Projektdatabase 704815 KL projektdatabase 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1464 Underprojekt til projektdatabase 704934 Urbanisering og dens afledte effekter 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1465 Underprojekt til projektdatabase 704935 Aktivitet på tværs af sundhedsvæsenet og samspillet mellem helbredsmæssige og sociale forhold i befolkningen 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1466 Underprojekt til projektdatabase 704936 Dokumentation i forhold til beskæftigelsesområdet 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1467 Underprojekt til projektdatabase 705048 Socialt udsatte borgeres psykiske og fysiske helbred, sociale situation og beskæftigelse 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1468 Underprojekt til projektdatabase 705836 Eftersyn af folkeskolen med særligt fokus på inklusion trivsel og effekterne af folkeskolereformen 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1469 Underprojekt til projektdatabase 706612 Kommunernes personalemæssige behov og udfordringer 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1470 Selvstændigt projekt 706848 Analyse af effekter af lokal erhvervsfremme 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1471 Underprojekt til projektdatabase 706853 Aktuel udvikling i befolkning og beskæftigelse 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1472 Selvstændigt projekt 703203 Conflicts over reproductive investment 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
1473 Selvstændigt projekt 703066 3F medlemmer 281. 3F, Økonomisk Sekretariat
1474 Selvstændigt projekt 707320 Arbejdsmarkedsituation og vilkår på og uden for arbejdsmarkedet i et 3F- og lønmodtagerperspektiv. 281. 3F, Økonomisk Sekretariat
1475 Selvstændigt projekt 705091 Åben dialog i Region Syddanmark II 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1476 Selvstændigt projekt 706294 RESCueH - A research programme adressing challenges critical to the quality of care for patients with alcohol use disorder 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1477 Selvstændigt projekt 706327 Enkeeffekten 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1478 Selvstændigt projekt 703769 Anden generationsindvandrere i Sverige og Danmark 285. Kontor for Økonomi og Resultater, Københavns Kommune
1479 Selvstændigt projekt 706554 Fremtidssikring af arbejdskraft til Hovedstadsområdet 285. Kontor for Økonomi og Resultater, Københavns Kommune
1480 Selvstændigt projekt 704769 Hvordan har du det (HHDD) 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1481 Selvstændigt projekt 704950 Hospital choice in times of restructuring of the hospital sector: Assessment of individual preferences for the case of uncomplicated pregnancies 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1482 Selvstændigt projekt 704997 Vurdering af rehabiliteringsbehov hos patienter med hæmatologisk kræft 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1483 Selvstændigt projekt 705851 Cost-effectiveness of PROPATEN® graft versus a standard graft 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1484 Selvstændigt projekt 706210 Organisational design of emergency medicine 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1485 Selvstændigt projekt 706254 Delegating hospital governance towards health professionals 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1486 Selvstændigt projekt 706271 Arbejdsmarkedstilknytning for kræftoverlevere i op til fem år efter diagnose 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1487 Selvstændigt projekt 706587 Gigtpatienter med flere sygdomme_Uden LMDB 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1488 Selvstændigt projekt 707113 Unwarranted small-area variation in the use of healthcare: The case of psychiatry 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1489 Selvstændigt projekt 707195 Municipal return to work management in cancer survivors undergoing cancer treatment 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1490 Selvstændigt projekt 707271 Learning and coping versus standard education in cardiac rehabilitation 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1491 Selvstændigt projekt 704436 Barrierer ifm hørescreeningsprogram for nyfødte 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
1492 Selvstændigt projekt 707225 Projekt Ung Hjerne 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
1493 Selvstændigt projekt 703061 Intern modellering af fremtidige levetidsforbedringer 290. SAMPENSION KP Livsforsikring A/S
1494 Selvstændigt projekt 705915 Genindlæggelser på Nordsjællands Hospital i 2014 291. Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling, Hillerød Hospital
1495 Selvstændigt projekt 704777 Multisygdom - forekomst og karakteristika 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1496 Selvstændigt projekt 704854 Risiko for diabetes og andre stofskifte sygdomme hos børn født ved kunstig befrugtning 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1497 Selvstændigt projekt 704898 Analyse af hvordan studenter fra gymnasier klarer sig på erhvervsfaglige uddannelser 301. DanskeGymnasier
1498 Selvstændigt projekt 704157 Delivery by caesarean section possible implications for offspring future health and disease 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1499 Selvstændigt projekt 704210 Time-trends of cesarean delivery and neonatal outcome in the Nordic countries comparative studies 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1500 Selvstændigt projekt 704414 Aflastning i graviditet under hospitalsindlæggelse 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1501 Selvstændigt projekt 704461 Langtidskomplikationer efter hysterektomi ABC-Databasen 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1502 Selvstændigt projekt 702777 Psykisk afvigende kriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1503 Selvstændigt projekt 704106 Undersøgelse af mulige effekter af medicinforbrug under graviditeten på den psykiske udvikling: En flergenerations undersøgelse 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1504 Selvstændigt projekt 706364 Does cognitive ability in early adulthood influence the risk of developing mental disorders and Intelligence (IQ) and health - an analysis of factors contributing to the ”Flynn effect 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1505 Selvstændigt projekt 704442 Registerundersøgelser om unge, der har forældre med multipel sclerose 309. Dansk Multipel Sclerose Center
1506 Selvstændigt projekt 703334 Follow-up studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1507 Selvstændigt projekt 704991 Udbredelse, byrde og risikofaktorer for psykiatriske lidelser i en fødselskohorte 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1508 Selvstændigt projekt 705046 Børn med ADHD – beskrivelse af patientforløb i sundhedsvæsenet 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1509 Selvstændigt projekt 705807 Hvordan klarer personer med autismespektrumforstyrrelser sig senere i livet 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1510 Selvstændigt projekt 706256 Food Addiction Comorbid to Mental Disorders 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1511 Selvstændigt projekt 706313 Indlæggelse og medicinforbrug blandt danske børn 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1512 Selvstændigt projekt 706317 Risiko for infektioner, feberkramper og psykiatriske lidelser hos børn med multipel sclerose (MS) 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1513 Selvstændigt projekt 706799 Alvorlig infektion med respiratorisk syncytialvirus eller influenza blandt danske børn. 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1514 Selvstændigt projekt 707103 MRI prædiktorer for psykosociale og skolære outcomes ved erhvervede demyeliniserende sygdomme hos børn 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1515 Selvstændigt projekt 705022 Sociale forskelle og effekter ved anvendelse af dagtilbud 315. Bureau 2000
1516 Selvstændigt projekt 704119 Astmatikere i intensiv astmabehandling 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
1517 Selvstændigt projekt 706631 The Impact of Systemic Eosinophilia on the Prognosis in Exacerbations in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Asthma 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
1518 Selvstændigt projekt 703648 Vaginal østrogen og risiko for tilbagefald af brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
1519 Selvstændigt projekt 705074 Uddannelsesanalyse 2015 i Region Sjælland 318. Mploy A/S
1520 Selvstændigt projekt 707011 Analyse af skole- og ungeområdet i Lyngby-Taarbæk 318. Mploy A/S
1521 Selvstændigt projekt 706343 Regional produktivitetsanalyse baseret på virksomhedsdata 319. Erhvervshus Sjælland
1522 Selvstændigt projekt 706963 Efficiensanalyse af virksomhederne i Region Sjælland baseret på virksomhedsdata 319. Erhvervshus Sjælland
1523 Selvstændigt projekt 703667 Performance blandt virksomheder med Vækstfondtilskud 322. Vækstfonden
1524 Selvstændigt projekt 704090 Kapitalfonde 322. Vækstfonden
1525 Selvstændigt projekt 703707 Humanisternes arbejdsmarked 324. DEA
1526 Selvstændigt projekt 704803 Registerbaseret analyse af personer brug af AMU- og VEU-kurser med fokus på social mobilitet 324. DEA
1527 Selvstændigt projekt 704804 Registerbaseret analyse af unges veje gennem uddannelsessystemet med fokus på udfordringer i overgangene mellem de forskellige niveauer 324. DEA
1528 Selvstændigt projekt 705063 Isbrydere - Højtuddannede medarbejdere i SMVer 324. DEA
1529 Selvstændigt projekt 706192 Vækst i danske virksomheder 324. DEA
1530 Selvstændigt projekt 706762 Internationaliseringens værdi 324. DEA
1531 Selvstændigt projekt 707324 Kvalitet i dagtilbud 324. DEA
1532 Selvstændigt projekt 703702 Medicinforbrug hos patienter med demens 325. Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
1533 Selvstændigt projekt 703708 Danmarks økonomiske geografi: byerne og regionernes udvikling og potentiale 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1534 Selvstændigt projekt 705065 De bredere socioøkonomiske effekter af urbane transport investeringer 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1535 Selvstændigt projekt 705889 Rebound effects of energy efficient urban structure in Denmark 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1536 Selvstændigt projekt 705821 Behandlingsmønstre og forbrug af sundhedsydelser blandt personer med diabetes 329. Incentive Partners Aps
1537 Selvstændigt projekt 706405 Forbrug af ydelser samt produktionstab for patienter med Crohns sygdom og ulcerøs colitis 329. Incentive Partners Aps
1538 Selvstændigt projekt 706461 Ydelsesforbrug og produktionstab for patienter med meningokokker og deres forældre 329. Incentive Partners Aps
1539 Selvstændigt projekt 706494 Forbrug af sundhedsydelser, kommunale ydelser og arbejdsmarkedsydelser (sygedagpenge) samt produktionstab for patienter med Hæmofili 329. Incentive Partners Aps
1540 Selvstændigt projekt 706681 Forbrug af ydelser samt produktionstab for patienter med Crohns sygdom og ulcerøs colitis_2. 329. Incentive Partners Aps
1541 Selvstændigt projekt 706763 Behandlingsmønstre indenfor biologiske lægemidler til behandling af psoriasis 329. Incentive Partners Aps
1542 Selvstændigt projekt 706826 Lægemiddelomkostninger for hæmofilipatienter 706494 329. Incentive Partners Aps
1543 Selvstændigt projekt 706866 Sundhedsydelser, kommunale ydelser og produktionstab blandt patienter med venøs tromboembolisme 329. Incentive Partners Aps
1544 Selvstændigt projekt 706867 populationsdannelse til 706866 venøs tromboembolisme 329. Incentive Partners Aps
1545 Selvstændigt projekt 706880 Lægemiddelomkostninger for meningokokker 706461 329. Incentive Partners Aps
1546 Selvstændigt projekt 707095 Overlevelse og tilbagefald blandt kvinder med HER2-positiv brystkræft samt forbrug af sundhedsydelser, kommunale ydelser og produktionstab 329. Incentive Partners Aps
1547 Selvstændigt projekt 707330 Lægemiddeldata venøs tromboembolisme 706866_1 329. Incentive Partners Aps
1548 Selvstændigt projekt 707331 Lægemiddeldata venøs tromboembolisme 706866_2 329. Incentive Partners Aps
1549 Selvstændigt projekt 707332 Lægemiddeldata venøs tromboembolisme 706866_3 329. Incentive Partners Aps
1550 Selvstændigt projekt 707333 Lægemiddeldata venøs tromboembolisme 706866_4 329. Incentive Partners Aps
1551 Selvstændigt projekt 704595 Transnationale adoptioner til Danmark 330. Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1552 Projektdatabase 704797 Projektdatabase for Fonden KRAKA. 331. Fonden Kraka
1553 Underprojekt til projektdatabase 704798 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund – dagsaktuelle nyheder 331. Fonden Kraka
1554 Underprojekt til projektdatabase 705024 Produktivitetseffekter af at arbejde i områder med høj jobkoncentration. 331. Fonden Kraka
1555 Underprojekt til projektdatabase 705831 Tilbagevenden til arbejde for personer indlagt/behandlet på sygehuse 331. Fonden Kraka
1556 Underprojekt til projektdatabase 706032 Integration af indvandrere på arbejdsmarkeds- og velfærdsområdet 331. Fonden Kraka
1557 Underprojekt til projektdatabase 706562 Arbejdsmarkedet 331. Fonden Kraka
1558 Underprojekt til projektdatabase 706593 Demografi, pres på sundhedsvæsen og økonomiske konsekvenser af sygdomme 331. Fonden Kraka
1559 Underprojekt til projektdatabase 706736 Registerbaseret analyse af bygningsforhold og effekten heraf. 331. Fonden Kraka
1560 Underprojekt til projektdatabase 706945 Sammenhængskraftsanalyser 331. Fonden Kraka
1561 Selvstændigt projekt 703822 Hvad producerer vi i de forskellige egne af Danmark? 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1562 Selvstændigt projekt 703831 Analyse af områdebaserede indsatser 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1563 Selvstændigt projekt 703862 tvillingeprojekekt til 703768 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1564 Selvstændigt projekt 706563 Arbejdspladser, boliger, pendling og bystruktur 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1565 Selvstændigt projekt 706813 Byens form og struktur 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1566 Selvstændigt projekt 703873 Danske diplomater 335. Department of Business and Politics, CBS
1567 Selvstændigt projekt 706264 Netværksanalyse på elitegrupperinger i Danmark 335. Department of Business and Politics, CBS
1568 Selvstændigt projekt 706083 Sociodemografisk baggrund hos småbørn med ADHD i Danmark 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
1569 Selvstændigt projekt 704813 Kombination af bygnings-, energi- og husholdningsoplysninger 337. Energistyrelsen
1570 Selvstændigt projekt 703879 Fattigdomsanalyse 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
1571 Selvstændigt projekt 704562 Motivational Factors in Household Decisions to Invest in Energy Savings 341. Afdeling for Systemanalyse, DTU Management Engineering
1572 Selvstændigt projekt 703736 Organizational Design and Architecture of Offshoring 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1573 Selvstændigt projekt 706143 El-forbrugsvaner og sociale faktorer 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1574 Selvstændigt projekt 706147 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1575 Selvstændigt projekt 706148 Labor Mobility Project 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1576 Selvstændigt projekt 706149 Governmental Intervention on Pharmaceutical Markets 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1577 Selvstændigt projekt 706152 Entrepreneurial Careers 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1578 Selvstændigt projekt 706289 Consumption Externalities of Antibiotics Use 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1579 Selvstændigt projekt 707135 Social norms, organizational characteristics, and the individuals’ careers and well-being 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1580 Selvstændigt projekt 707159 The Influence of Foreign Direct Investment, Offshoring and Divestiture on Developed Countries 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1581 Selvstændigt projekt 703064 De etniske minoriteters valgdeltagelse ved kommunalvalget 2009 345. Udlændinge- og Integrationsministeriet
1582 Selvstændigt projekt 703847 Hvem er magistrene og hvad bidrager de med 349. Dansk Magisterforening
1583 Selvstændigt projekt 707000 Efteruddannelse, lønforhold og uddannelsesbaggrund i den offentlige sektor 349. Dansk Magisterforening
1584 Selvstændigt projekt 704012 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen og boligmassen i boligafdelinger i den almene sektor set i forhold til det øvrige samfund 351. Landsbyggefonden
1585 Selvstændigt projekt 704108 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen i den almene boligsektor set i forhold til landet som helhed. 351. Landsbyggefonden
1586 Selvstændigt projekt 704878 Registerbaseret analyse af boligområder i den almene boligsektor set i forhold til udsatte boligområder og landet som helhed. 351. Landsbyggefonden
1587 Selvstændigt projekt 704879 Registerbaseret analyse af udviklingen i særligt udsatte boligområder over tid. 351. Landsbyggefonden
1588 Selvstændigt projekt 704016 Psykiske efterreaktioner og sociale problemer hos danske soldater udsendt i international mission 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1589 Selvstændigt projekt 705028 Trivsel blandt børn af veteraner 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1590 Selvstændigt projekt 706665 Generelle registerbaserede analyser af udsendte med det danse forsvar 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1591 Selvstændigt projekt 706805 Intentional self-harm among Danish veterans 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1592 Selvstændigt projekt 704185 Unge danskeres seksuelle adfærd 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1593 Selvstændigt projekt 705948 What happens when women in a country with organised cervical cancer screening are not invited as recommended 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1594 Selvstændigt projekt 706297 Forebyggelse af livmoderhalskræft i krydsfeltet mellem vaccination og screening 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1595 Selvstændigt projekt 706323 Registerbaseret studie af udvikling i forekomst af klamydia og gonokokker 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1596 Selvstændigt projekt 706493 Tilbud om hjemmeopsamlet børsteprøve til ikke-deltagere i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1597 Selvstændigt projekt 706851 HPV-vaccination af 12-15 årige piger. Beslutningsgrundlag og informationskilder ved fravalg af vaccination 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1598 Selvstændigt projekt 706883 Sammenhæng mellem effekten af det nationale screeningsprogram for tarmkræft og borgernes sociodemografiske position 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1599 Selvstændigt projekt 706932 Effekten af beslutningsstøtteværktøj i det danske nationale tarmkræftscreeningsprogram: Et randomiseret kontrolleret forsøg 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1600 Selvstændigt projekt 704047 Mortalitet og helbredsforhold ved dysfunktion af hypofyse-thyroidea aksen 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1601 Selvstændigt projekt 704175 Morbiditet og mortalitet ved polycystisk ovariesyndrom 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1602 Selvstændigt projekt 704424 Risikostratificeret strategi til screening for osteoporose: En randomiseret undersøgelse 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1603 Selvstændigt projekt 704670 Risikofaktorer for død og andre outcomes hos hoftefrakturpatienter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1604 Selvstændigt projekt 704709 Sammenhængen mellem tidlige miljøeksponeringer og risikoen for at udvikle cøliaki 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1605 Selvstændigt projekt 705079 Lægemiddelsikkerhed og -effekt ved behandling med bisfosfonater og andre lægemidler mod osteoporose i relation til forskelle i klinisk biokemiske variable, herunder nyrefunktion 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1606 Selvstændigt projekt 705828 Resource consumption and cost of gynecological cancer surgery in obese women 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1607 Selvstændigt projekt 705989 Registerbaseret analyse af mennesker med kroniske non-maligne smerter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1608 Selvstændigt projekt 706365 Patientrapporteret livskvalitet hos lungecancer patienter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1609 Selvstændigt projekt 706379 Incidensen og prævalens af kutan og systemisk lupus erythematosus i Danmark samt undersøgelse af tidsmæssige sammenhænge 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1610 Selvstændigt projekt 706436 Validation of a comorbidity index for use in obstetric patient in a national cohort 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1611 Selvstændigt projekt 706570 Knoglemarkører som prædiktorer for behandlingseffekt 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1612 Selvstændigt projekt 706638 Imminent Osteoporotic Fracture risk - Epidemiologisk studium af hurtigt indsættende risiko for osteoporotiske knoglebrud. 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1613 Selvstændigt projekt 706659 Risiko for venøse tromboemboliske komplikationer for cancerpatienter i forbindelse med urologisk indgreb. 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1614 Selvstændigt projekt 706792 Risiko for modermærkekræft hos patienter med vitiligo 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1615 Selvstændigt projekt 706873 Atypiske femurfrakturer: Et populationsbaseret studium af risikofaktorer og sammenhæng med anvendelse og ophør af bisfosfonatbehandling 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1616 Selvstændigt projekt 706987 Nytten af IgM RF ved blodprøvescreening for reumatoid artrit – et retrospektivt registerstudie. 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1617 Selvstændigt projekt 707065 Studying reorganisation of emergency departments 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1618 Selvstændigt projekt 704308 Governance, Performance and Employee data, GPE 357. Center for Corporate Governance, CBS
1619 Selvstændigt projekt 704495 Arbejdsmiljø på bundlinien (702036) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1620 Selvstændigt projekt 704972 Landsdækkende registrering af recidiv ved endometriecancer 359. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital
1621 Selvstændigt projekt 702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. 360. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
1622 Selvstændigt projekt 704019 Ulighed i adgangen til specialiseret palliativ indsats 362. Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
1623 Selvstændigt projekt 706054 Retrospective Real-World Study of Moderate to Severe Asthma 363. Institute of Applied Economics and Health Research Aps (ApEHR)
1624 Selvstændigt projekt 706081 DMCG.dk Benchmarking Consortium II Regionale forskelle i kræftdødelighed 363. Institute of Applied Economics and Health Research Aps (ApEHR)
1625 Selvstændigt projekt 704061 Trend Danmark en generel registerbaseret tidsserie-analyse af udviklingen indenfor relevante variable til beskrivelse af købekraft og konsument-adf 365. Ambition A/S
1626 Selvstændigt projekt 701948 Knoglebrud som følge af sygdom og medicinsk behandling 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1627 Selvstændigt projekt 703314 Steroid use in arthritis patients: A register based surve 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1628 Selvstændigt projekt 703381 Risikofaktorer for knoglebrud samt de økonomiske omkostninger 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1629 Selvstændigt projekt 703382 Diabetes og cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1630 Selvstændigt projekt 703383 Parathyroideahormonbehandling af osteoporose 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1631 Selvstændigt projekt 704911 Thyroidea sygdom, graviditetsforløb og barnets udvikling 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1632 Selvstændigt projekt 706428 Pregnancy Outcomes and Health of Children born to Mothers with Thyroid Disease 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1633 Selvstændigt projekt 706667 Understanding Fracture Mortality Relationship: an International Collaborative Approach 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1634 Selvstændigt projekt 707321 Metode til før- og efteranalyse af letbane i Ring 3 367. Transportministeriet
1635 Selvstændigt projekt 704315 Nationale testdata mm 368. Københavns Professionshøjskole
1636 Selvstændigt projekt 705026 MIPAC - Medicalisation in Pregnancy and Childbirth 368. Københavns Professionshøjskole
1637 Selvstændigt projekt 705868 Har Flipped Classroom positiv effekt på elevernes læring i grundskolens naturfag 368. Københavns Professionshøjskole
1638 Selvstændigt projekt 706299 Effektanalyse af forløb hos Incita 368. Københavns Professionshøjskole
1639 Selvstændigt projekt 706417 Tidlig Matematikindsats til marginalgruppeelever (TMTM) 368. Københavns Professionshøjskole
1640 Selvstændigt projekt 706586 Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser – hvad virker for hvem og under hvilke omstændigheder? 368. Københavns Professionshøjskole
1641 Selvstændigt projekt 704048 Registerbaseret undersøgelse af individers betydning for finansiel performance 370. Institut for Regnskab og Revision, CBS
1642 Selvstændigt projekt 704844 Does Cost Stickiness arise as a consequence of forward looking managerial decision-making 370. Institut for Regnskab og Revision, CBS
1643 Selvstændigt projekt 706346 CEO renumeration and say-on-pay 370. Institut for Regnskab og Revision, CBS
1644 Selvstændigt projekt 705019 Specifik registerbaseret erhvervsanalyse af segmenter i fødevareklyngen 372. Landbrugsstyrelsen, Data & Analyse
1645 Selvstændigt projekt 706689 Analyse af erhvervsøkonomiske konsekvenser for de danske landbrugsbedrifter 372. Landbrugsstyrelsen, Data & Analyse
1646 Selvstændigt projekt 706998 Præcisionsteknologi 372. Landbrugsstyrelsen, Data & Analyse
1647 Selvstændigt projekt 704165 Registerbaseret analyse af socioøkonomiske og økonomiske forhold for kunder i Nykredit koncernen hvis afdragsfrihed udløber i 2013 og 2014 374. Nykredit, Risikostyring
1648 Selvstændigt projekt 704197 Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen 375. Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
1649 Selvstændigt projekt 704876 Demens, biomarkører og komorbiditet 375. Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
1650 Selvstændigt projekt 703613 Effektmåling af boligsociale indsatser i udsatte områder 377. Center for Boligsocial Udvikling
1651 Selvstændigt projekt 706771 Registerbaseret analyse af grundskoler 382. Rigsrevisionen
1652 Selvstændigt projekt 707007 Beretning om myndighedernes håndhævelse af konkurrenceloven. 382. Rigsrevisionen
1653 Selvstændigt projekt 707083 Generel registerbaseret analyse af behandling og beskæftigelse af flygtninge 382. Rigsrevisionen
1654 Selvstændigt projekt 706381 Udenlandske virksomheder i Danmark 383. Copenhagen Capacity
1655 Selvstændigt projekt 704220 Registerbaseret beskæftigelsesanalyse af IT-Universitetets dimitterende kandidater 2006-2012 384. IT-Universitetet i København
1656 Selvstændigt projekt 704257 Analyse af Arbejdstilsynets tilsynsindsats, arbejdsulykker og arbejdsmiljøets konsekvenser 385. Arbejdstilsynet
1657 Selvstændigt projekt 706988 Sammenhæng i forløb for borgere, der ind- og udsluses fra varetægtsfængsling og fængsling ved afsoning af dom. 386. Implement Consulting Group
1658 Selvstændigt projekt 706410 Analyse for Efterskoleforeningen 387. Moos-Bjerre & Lange ApS
1659 Selvstændigt projekt 706571 Prospective study of consecutive lumbar discherniation operated patients; outcome and prognostic factors 389. Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus
1660 Selvstændigt projekt 704319 Demografiske og socioøkonomiske forhold samt risikofaktorer for udvikling af primær og recidiverende colon divertikulitis 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1661 Selvstændigt projekt 705961 The Danish Hernia Project 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1662 Selvstændigt projekt 706622 Registerbaseret analyse af danske akademikere og studerende og deres adfærd på arbejdsmarkedet i sammenligning med andre grupper 395. Danske Universiteter
1663 Selvstændigt projekt 706951 Analyse af DTU-iværksætteres samfundsøkonomiske impact 398. DTU Compute
1664 Selvstændigt projekt 704412 Livet efter sepsis - Forbrug af sundhedsydelser og betydningen af socioøkonomiske forskelle 400. Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
1665 Selvstændigt projekt 706471 Pivmecillinam compared to other antibiotics on community 401. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital
1666 Selvstændigt projekt 706807 Reformanalyser af førtidspension 402. Metrica APS
1667 Selvstændigt projekt 706431 Estimating the burden of disease associated with low consumption of fruit and vegetables 404. Fødevareinstituttet, DTU
1668 Selvstændigt projekt 707084 Den danske ingredienssektors samfundsøkonomiske betydning mht. arbejdspladser, omsætning og eksport 406. Landbrug & Fødevarer
1669 Selvstændigt projekt 702538 Bisfosfonatbehandling af osteoporose hos danske patienter med knoglebrud 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
1670 Selvstændigt projekt 703436 lægemiddelsikkerheden ved zoledronat og perorale bisfosfonater 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
1671 Selvstændigt projekt 705880 Videregående uddannelser geografisk, projekt 2 412. Professionshøjskolen Absalon
1672 Selvstændigt projekt 704539 Langtidseffekt af populations-screening og behandling af Helicobacter Pylori 413. Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital
1673 Selvstændigt projekt 706397 Analyse af politiske fokusområder i Odense Kommune 415. Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
1674 Selvstændigt projekt 705111 Løbende monitorering af universitetets studerendes beskæftigelsessituation 416. Fællesadministrationen, Roskilde Universitet
1675 Selvstændigt projekt 704676 Academic performance in adolescent children born after assisted reproductive technology 420. Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital
1676 Selvstændigt projekt 706005 Nordic register study on morbidity and mortality in children born after assisted reproductive technology compared with children born after spontaneous conception 420. Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital
1677 Selvstændigt projekt 707296 Life:teach – Exploring the potential of the teachable moment for healthy lifestyle changes in patients diagnosed with cancer 422. Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet
1678 Selvstændigt projekt 705066 Transcultural psychiatry: Exploring the assessment and diagnoses of migrants in Denmark 423. Psykiatrisk Center Ballerup
1679 Selvstændigt projekt 704843 Prævalens af infektioner hos patienter med Skizofreni 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1680 Selvstændigt projekt 706311 Identifikation af prognostiske faktorer for sundhedsydelsesforbrug blandt patienter med kompliceret multisygdom 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1681 Selvstændigt projekt 707146 The effect of sports and cycling to school on executive functions in Danish children 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1682 Selvstændigt projekt 704528 Perioperativ forbrug af metformin og hypnotika hos patienter der opereres for kolorektal cancer 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1683 Selvstændigt projekt 704857 Smh ml post operativ bakteriæmi og cancer outcome og overall survival ved op kolorectal cancer pt 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1684 Selvstændigt projekt 705980 Perioperativ kardiovaskulær morbiditet og mortalitet ved hoftenær kirurgi 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1685 Selvstændigt projekt 706786 Prognostic and predictive factors associated with recurrence after surgery for colorectal cancer 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1686 Selvstændigt projekt 706852 Kroniske smerter og livskvalitet hos bariatrisk opererede patienter 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1687 Selvstændigt projekt 706010 Akademikerne på det danske arbejdsmarked 426. Akademikerne
1688 Selvstændigt projekt 704788 Innovationsbarometeret – undersøgelse af innovation i den offentlige sektor 428. Center for Offentlig Innovation
1689 Selvstændigt projekt 705054 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1690 Selvstændigt projekt 706003 Beskæftigelseseffekter af iværksætteri_703854 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1691 Underprojekt til projektdatabase 706801 Demands and Payoffs for Competencies across University Degrees_706663 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1692 Underprojekt til projektdatabase 706803 Optimal design of funding for university education_706279 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1693 Underprojekt til projektdatabase 706933 Research-based education, innovation and firm performance 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1694 Selvstændigt projekt 706036 Sundheds- og omsorgsydelser for de mest ressourcetunge borgere 430. Enhed for tværsektoriel udvikling, Center for Sundhed, Region Hovedstaden
1695 Selvstændigt projekt 704861 Samfundsøkonomiske konsekvenser af multipel sclerose i Danmark 432. Scleroseforeningen
1696 Selvstændigt projekt 704978 The association between exposure to rear-end car collision and risk of whiplash injury within the first year after the accident. Does a drawbar on the struck car increase the risk of WAD? 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1697 Selvstændigt projekt 706162 En ny uheldsdatabase baseret på Landspatientregistrets registrering af trafikuheld 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1698 Selvstændigt projekt 706303 Forståelse af beboeres adfærd – et kig på forbrug af varmt brugsvand 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1699 Selvstændigt projekt 706970 Potentiale for overflytning af gods fra vej til bane i Nordjylland 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1700 Selvstændigt projekt 705867 Registerbaseret analyse af forfatteres økonomiske vilkår 434. Kulturstyrelsen
1701 Projektdatabase 700201 Ministerieordningen STAR - Windows 437. STAR
1702 Underprojekt til projektdatabase 706013 Befordringsfradragets effekter på mobilitet og arbejdsudbud 437. STAR
1703 Underprojekt til projektdatabase 706690 Analyse af kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 437. STAR
1704 Underprojekt til projektdatabase 706841 Starthjælp eller stopklods 437. STAR
1705 Underprojekt til projektdatabase 706953 Mobilitet på det danske arbejdsmarked 437. STAR
1706 Underprojekt til projektdatabase 706984 Beskæftigelseseffekterne ved reduktionen i offentlige ydelser som følge af 225-timersreglen 437. STAR
1707 Underprojekt til projektdatabase 707133 Varmetillæg og helbredstillæg 437. STAR
1708 Underprojekt til projektdatabase 707198 Opbygning af en ”Early Warning System” der kan anvendes til at vurdere den fremtidige rekrutteringsmuligheder 437. STAR
1709 Underprojekt til projektdatabase 707289 Dagpengemodtageres motivation for uddannelse 437. STAR
1710 Underprojekt til projektdatabase 707345 Før-måling og opfølgningsmodel for VEU 437. STAR
1711 Selvstændigt projekt 704982 Morbiditet og comorbiditet hos obducerede narkomaner 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1712 Selvstændigt projekt 706137 SURVIVE – lad de døde gavne de levende 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1713 Selvstændigt projekt 706862 Mechanisms of premature death in people with schizophrenia and severe depression 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1714 Selvstændigt projekt 703380 Atrium Septuim defect hos voksne 440. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1715 Selvstændigt projekt 707314 Fostermiljø og medfødt hjertefejl 440. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1716 Selvstændigt projekt 704002 D-tecting disease - from exposure to vitamin D during critical periods of life 442. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
1717 Selvstændigt projekt 704960 Generel registerbaseret analyse af udviklinger på arbejdsmarkedet 443. DJØF
1718 Projektdatabase 704350 Projektdatabase for Damvad Analytics 445. DAMVAD Analytics
1719 Underprojekt til projektdatabase 706018 Vindmøllebranchens branchestatistik 445. DAMVAD Analytics
1720 Underprojekt til projektdatabase 706129 Innovative virksomheders produktivitet 445. DAMVAD Analytics
1721 Underprojekt til projektdatabase 706211 Vandsektorens samfundsbidrag 445. DAMVAD Analytics
1722 Underprojekt til projektdatabase 706487 Statistik for eksport af serviceydelser vedr. energiteknologi 445. DAMVAD Analytics
1723 Underprojekt til projektdatabase 706510 Evaluering af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 445. DAMVAD Analytics
1724 Underprojekt til projektdatabase 706552 Branchestatistik for fjernvarmesektoren 445. DAMVAD Analytics
1725 Underprojekt til projektdatabase 706614 Branchestatistik for hjælpemiddelbranchen 445. DAMVAD Analytics
1726 Underprojekt til projektdatabase 706634 Statistik for eksport af serviceydelser vedr. vandteknologi 445. DAMVAD Analytics
1727 Underprojekt til projektdatabase 706655 Branchestatistik for olie- og gassektoren 445. DAMVAD Analytics
1728 Underprojekt til projektdatabase 706702 Effektmåling af MADE 445. DAMVAD Analytics
1729 Underprojekt til projektdatabase 706776 Indkomst og formue blandt udvalgte befolkningsgrupper 445. DAMVAD Analytics
1730 Underprojekt til projektdatabase 706778 Samfundsøkonomisk regnskab for internationale studerende på DTU 445. DAMVAD Analytics
1731 Underprojekt til projektdatabase 706808 Kvantitativ analyse til ATVs Science og Engineering projekt 445. DAMVAD Analytics
1732 Underprojekt til projektdatabase 706865 Effektmåling af skattekreditter til forskning og udvikling 445. DAMVAD Analytics
1733 Underprojekt til projektdatabase 706894 Udviklingen i befolkning og økonomisk vækst i Billunds opland 445. DAMVAD Analytics
1734 Underprojekt til projektdatabase 706901 Kortlægning af sundheds- og velfærdsinnovation 445. DAMVAD Analytics
1735 Underprojekt til projektdatabase 706915 Videnskabeligt personales karriereveje 445. DAMVAD Analytics
1736 Selvstændigt projekt 706971 Branchestatistik for ingrediensbranchen 445. DAMVAD Analytics
1737 Underprojekt til projektdatabase 706972 Lokal fastholdelse af dimittender 445. DAMVAD Analytics
1738 Underprojekt til projektdatabase 707064 Analyse af sygdomsrisiko og jobfravær 445. DAMVAD Analytics
1739 Underprojekt til projektdatabase 707093 Undersøgelse af International Baccalaureate (IB) i Danmark 445. DAMVAD Analytics
1740 Underprojekt til projektdatabase 707094 Dimittendundersøgelse for Arkitektskolen 445. DAMVAD Analytics
1741 Selvstændigt projekt 705991 Inflammatorisk tarmsygdom og Parkinssons sygdom 446. Danish Center for eHealth & Epidemiology, Nordsjællands Hospital
1742 Selvstændigt projekt 706961 Behandlings strategier for Mikroskopisk kolit 446. Danish Center for eHealth & Epidemiology, Nordsjællands Hospital
1743 Projektdatabase 700207 Ministerieordningen - Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 448. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - ministerieordningen
1744 Underprojekt til projektdatabase 706825 Flygtninge på højskole 448. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - ministerieordningen
1745 Underprojekt til projektdatabase 707042 Vellykket integration 448. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - ministerieordningen
1746 Underprojekt til projektdatabase 707360 Effekt af virksomhedspraktik for flygtninge 448. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - ministerieordningen
1747 Selvstændigt projekt 702869 Forebyggelsesregisteret 449. Sundhedsdatastyrelsen
1748 Selvstændigt projekt 703490 Bevægelsesregisteret 449. Sundhedsdatastyrelsen
1749 Projektdatabase 700203 Ministerieordningen Ankestyrelsen 450. Børne- og Socialministeriet, Departementet (M)
1750 Underprojekt til projektdatabase 707005 Borgere med depression og deres tilknytning til arbejdsmarkedet 450. Børne- og Socialministeriet, Departementet (M)
1751 Underprojekt til projektdatabase 707147 Effekterne af skilsmisse for mænd og kvinders adfærd på arbejdsmarkedet: Evidens og implikationer 450. Børne- og Socialministeriet, Departementet (M)
1752 Selvstændigt projekt 705860 Prognose hos patienter med systematisk vaskulitis eller autoimmune granulomatøse tilstande 452. Klinik for Lupus og Vaskulitis, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet
1753 Selvstændigt projekt 707044 Prognose og sygdomsmønstre hos patienter med inflammatoriske autoimmune bindevævssygdomme i Danmark 452. Klinik for Lupus og Vaskulitis, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet
1754 Selvstændigt projekt 704586 Impaired beta2-adrenergic receptor function. A new mechanism for developing chronic obstructive pulmonary disease? 453. Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus
1755 Selvstændigt projekt 705999 Optagelseskriteriernes betydning for social mobilitet på CBS 455. Økonomi og Analyse, CBS
1756 Selvstændigt projekt 706806 Registerbaseret analyse af CBS-studerende og deres efterfølgende adfærd på arbejdsmarkedet 455. Økonomi og Analyse, CBS
1757 Selvstændigt projekt 706657 Potentielle risikofaktorer for thromboemboli hos diabetes patienter med atrieflimren (705832) 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1758 Selvstændigt projekt 706683 Klinisk risiko stratifikation hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (tidl. 703794) 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1759 Selvstændigt projekt 706684 Klinisk risikostratifikation af patienter med kardiovaskulære sygdomme (tidligere 703575) 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1760 Selvstændigt projekt 706973 Effekt og risiko ved anti-trombotisk behandling af karkirurgiske patienter 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1761 Selvstændigt projekt 706326 Sundhedsforbrug og socio-demografiske faktorer i Region Sjælland 459. Data og Udviklingsstøtte
1762 Selvstændigt projekt 706738 Hvordan har du det 2017 459. Data og Udviklingsstøtte
1763 Selvstændigt projekt 707085 Socio-economic patterns of participation and validation of questionnaire data in Lolland-Falster Health Study (LOFUS) 459. Data og Udviklingsstøtte
1764 Selvstændigt projekt 706585 Billedkunstens økonomiske rum 460. Institut for Ledelse, Filosofi og Politik, CBS
1765 Selvstændigt projekt 707264 Tryghed i udskrivelsen – Systematisk opsporing og tværfaglig indsats 461. Marselisborg Consulting
1766 Projektdatabase 706114 Ministerieordningen EVM 464. Erhvervsministeriet (M)
1767 Underprojekt til projektdatabase 706856 Øget digitaliserings betydning for produktivitet og vækst 464. Erhvervsministeriet (M)
1768 Underprojekt til projektdatabase 707034 Behandling af fusion ml. Danica Pension og SEB Pension 464. Erhvervsministeriet (M)
1769 Underprojekt til projektdatabase 707274 Analyse af life science industrien og de kreative erhvervs økonomiske aftryk i Danmark. 464. Erhvervsministeriet (M)
1770 Selvstændigt projekt 707216 Afprøvning af CTI til kvinder, der fraflytter krisecenter 465. Socialstyrelsen
1771 Selvstændigt projekt 706316 Evaluering af eux 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1772 Selvstændigt projekt 706737 Følgeforskning af gymnasiereformen 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1773 Selvstændigt projekt 706750 Evaluering af rammeforsøg (for Undervisningsministeriet) 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1774 Selvstændigt projekt 706905 Projekt EUD-reform – Et forskningsprojekt med Baseline 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1775 Selvstændigt projekt 707024 Analyse af kommuners og erhvervsskolers praksis og indsats ift. søgning, tilgang og gennemførelse af erhvervsuddannelser (EUD) 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1776 Selvstændigt projekt 707230 Undersøgelse af ’Forældreperspektiver på folkeskolen 2018’ og ’Skolebestyrelsers rolle i den nye skole 2018’. 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1777 Selvstændigt projekt 707270 Evaluering af rammeforsøg om konfirmationsforberedelse i folkeskolen 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1778 Selvstændigt projekt 707327 Evaluering af rammeforsøg med fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1779 Selvstændigt projekt 706414 Vækst og lige muligheder for alle 469. Den Sociale Kapitalfond Management
1780 Projektdatabase 706172 Ministerieordningen NATBNK 470. Danmarks Nationalbank (M)
1781 Underprojekt til projektdatabase 706636 Udviklingen i danske import- og producentpriser 470. Danmarks Nationalbank (M)
1782 Selvstændigt projekt 706229 Brug af sundhedsvæsnet, socio-økonomiske konsekvenser mm 471. Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1783 Selvstændigt projekt 707160 Evaluering af Eurostars 472. Innovationsfonden
1784 Selvstændigt projekt 706250 En permanent EU cohort for vaccine – bivirkninger af pneumokok-vaccine. 475. IMS Health Technology Solutions Denmark A/S
1785 Selvstændigt projekt 706272 Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet 480. Højbjerre Brauer Schultz
1786 Selvstændigt projekt 706845 Vidensbro - dimittendernes rolle og situation 480. Højbjerre Brauer Schultz
1787 Selvstændigt projekt 706884 Internationale studerendes nettobidrag til de offentlige finanser 480. Højbjerre Brauer Schultz
1788 Selvstændigt projekt 706926 Registerbaserede analyser på uddannelses- og beskæftigelsesområdet 480. Højbjerre Brauer Schultz
1789 Selvstændigt projekt 706219 Analyse af værdien af AAU's vidensamarbejder 481. IRIS Group
1790 Selvstændigt projekt 706374 Copenhagen Self-sampling Initiative (CSi) 483. Molekylær Patologi Laboratoriet, Hvidovre Hospital
1791 Selvstændigt projekt 706312 Decentralisering af specialundervisningsmidler i kommunen 484. Roskilde Kommune
1792 Selvstændigt projekt 706869 Grundskoleelevers videre forløb i ungdomsuddannelse og beskæftigelse 484. Roskilde Kommune
1793 Selvstændigt projekt 704847 Sammenhængen mellem reumatiodartrit, livsstil og kardiovaskulærsygdom i Danmark 485. Reumatologisk Forskningsenhed, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital
1794 Selvstændigt projekt 707037 Relation mellem frekvens af efterblødning hos tonsillektomerede og adenotomerede børn og voksne i Danmark og patienternes brug af NSAID 486. Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet
1795 Selvstændigt projekt 706457 Friskoleelevers sociale baggrund sammenlignet med elever andre skoler 488. Analyse & Tal
1796 Selvstændigt projekt 706653 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet opdelt på uddannelsesgrupper 488. Analyse & Tal
1797 Selvstændigt projekt 706947 Socialt Velfærdsindeks 488. Analyse & Tal
1798 Selvstændigt projekt 706994 Beboere på forsorgshjem 488. Analyse & Tal
1799 Selvstændigt projekt 707092 Flygtninge, indvandrere og efterkommere i uddannelse 488. Analyse & Tal
1800 Selvstændigt projekt 706566 Does the day of week of operation influence the 30-day-, 90-day- and 1-year mortality after elective surgery for colorectal cancer 490. Syddansk Colorectal Cancer Center, Vejle Sygehus
1801 Selvstændigt projekt 706578 Epidemiologisk undersøgelse af kronisk hæmolyse 492. Hæmatologisk forskningsenhed, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
1802 Selvstændigt projekt 706775 Sundhedsøkononomisk analyse af hjernesygdomme 493. Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk neurofysiologisk afdeling, Rigshospitalet
1803 Selvstændigt projekt 706855 Hvad kan forklare virksomheders ændrede investeringsadfærd efter finanskrisen? 494. Axcelfuture
1804 Selvstændigt projekt 707134 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark – Kortlægning af sammensætningen af udenlandsk arbejdskraft og virksomhedernes anvendelse. 494. Axcelfuture
1805 Selvstændigt projekt 703855 Analyse af beboersammensætningen i de almene boligafdelinger 495. Transport-. Bygnings- og Boligministeriet
1806 Selvstændigt projekt 706916 Arbejdsmarkedstilknytningen blandt dimittender fra videregående uddannelser med og uden handicap 496. Pluss Leadership A/S
1807 Selvstændigt projekt 706899 Hud- og inflammatorisk sygdom og behandling 497. Hud- og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital
1808 Selvstændigt projekt 706759 ”Værdibaserede patientforløb – ny styring”. Værdibaseret styring (VBS) på hofte-knæ området. 498. Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
1809 Selvstændigt projekt 706870 Segregering i Danmark. Boligmarkedets rolle for forskellige socialklassers bosætningsmønstre. 499. BL- Danmarks Almene Boliger
1810 Selvstændigt projekt 704540 Smerter, Livskvalitet og økonomi efter operation for lungekræft - PLEACE 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1811 Selvstændigt projekt 706829 Hjertekarscreening og social ulighed 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1812 Selvstændigt projekt 707122 NINAD - Novel Insights of Aortic Disease 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1813 Selvstændigt projekt 707305 The INVOLVE study - Forebyggelse af genindlæggelse efter hjerteklapoperation 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1814 Selvstændigt projekt 707248 Surveillance of antidepressant safety - development of a system based on healthcare register data 504. Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
1815 Selvstændigt projekt 707278 Potentially inappropriate prescriptions to elderly patients: Identification and risk minimization 504. Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
1816 Selvstændigt projekt 706999 Analyse af tiltag for personer med nedsat erhvervsevne og funktionæransattes vej gennem offentlige sociale ydelsesforløb 505. Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
1817 Selvstændigt projekt 707025 Økonomisk analyse af the HEART intervention 507. CIMT - Center for Innovativ Medicinsk Teknologi ved Odense Universitetshospital
1818 Selvstændigt projekt 706995 CVID – diagnostisk forsinkelse og muligheder for tidligere testning. Et landsdækkende, populationsbaseret studie 508. Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital
1819 Selvstændigt projekt 707008 Udvikling i indlæggelsesvarighed efter kejsersnit i Danmark fra 2004-2016 509. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Regionshospitalet Herning
1820 Projektdatabase 707012 Ministerieordning Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed 510. Økonomi- og Indenrigsministeriet, Benchmarkingenheden
1821 Selvstændigt projekt 706811 Obstetric and neonatal outcomes in rheumatic diseases 513. Reumatologisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1822 Selvstændigt projekt 707106 Det nationale tarmkræftscreenings projekt - en detaljeret analyse af patient-, behandlings- og økonomirelaterede konsekvenser 514. Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital
1823 Selvstændigt projekt 706679 Patientinddragelse og risikostratificering i forbindelse med akutte kontakter til sundhedsvæsnet. 515. Akutberedskabet, Region Hovedstaden
1824 Selvstændigt projekt 706980 Matchning på arbejdsmarkedet. -Karriere sundhed og pensionering i Skandinavien 517. Institut for Menneskerettigheder
1825 Selvstændigt projekt 707126 Statistisk analyse af familier der modtager integrationsydelse 517. Institut for Menneskerettigheder
1826 Selvstændigt projekt 707232 Tvang i psykiatrien. Etniske minoriteter 517. Institut for Menneskerettigheder
1827 Selvstændigt projekt 707173 Socioøkonomi og budgetfordeling på børneområdet 527. Horsens Kommune
1828 Selvstændigt projekt 704702 KOL, allergi og depression 533. Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
1829 Selvstændigt projekt 707258 Måling af værdien af åbne data 534. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)
1830 Projektdatabase 707298 Ministerieordningen - Arbejdstilsynet 539. Arbejdstilsynet (M)
1831 Selvstændigt projekt 707308 Benchmark III - Regional kræftoverlevelse i Danmark efter modermærke-, pancreas-, og hjernekræft, samt kræft i spiserør og mavesæk. 541. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Frederiksberg Hospital
1832 Selvstændigt projekt 707279 Skat og revisionspligt 542. FSR - dansk revisorer
1833 Selvstændigt projekt 704261 Effektmodel for uddannelse 2013 544. Lange Gruppen
1834 Selvstændigt projekt 706467 Misligholdt gæld til det offentlige - evidens, årsag, konsekvenser og implikationer. 547. Udviklings- og Forenklinsstyrelsen, Programkontor 1 (ICI)
1835 Selvstændigt projekt 707355 Registerbaseret målgruppeanalyse af Danmarks Innovationsfond 551. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU)
1836 Selvstændigt projekt 703991 Prenatal stress and sick leave 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1837 Selvstændigt projekt 703992 Stress and IVF treatment 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1838 Projektdatabase 704965 IFS-projektdatabase 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1839 Selvstændigt projekt 706278 Danske skolebørns mentale sundhed og trivsel 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1840 Underprojekt til projektdatabase 706511 Stress, helbred, og medicinforbrug hos gravide og barnets helbred 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1841 Underprojekt til projektdatabase 706783 Parental Autoimmune Disorders and Childhood Epilepsy in Offspring 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1842 Underprojekt til projektdatabase 706784 Parental Rheumatoid Arthritis and Risk of Miscarriage, Birth Defects and Stillbirth 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1843 Underprojekt til projektdatabase 706861 Danske skolebørns mentale sundhed og trivsel – familie- og skolefaktorers betydning - (706278) 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1844 Underprojekt til projektdatabase 706927 Overgreb mod børn i Region Nord & Midt 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1845 Underprojekt til projektdatabase 706928 Virker PALS – og hvem virker det for? 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1846 Underprojekt til projektdatabase 707062 Socioøkonomiske aspekter af ADHD 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus UniversitetThe SAS System

  N
pdb_status 42
Projektdatabase
Selvstændigt projekt 1040
Underprojekt til projektdatabase 764
All 1846