dk.dst edddb5c0-a83e-43de-b7d7-7ce4cbf55a7a 24 CodeList urn:ddi:dk.dst:edddb5c0-a83e-43de-b7d7-7ce4cbf55a7a:24 dk.dst edddb5c0-a83e-43de-b7d7-7ce4cbf55a7a 24 extension:type cm:StatisticalClassification cm:MaintenanceUnit {"da":"Offentlige Finanser","en":"Government Finances"} cm:ContactPerson {"da":"LOM","en":"LOM"} cm:LegalBase {"da":""} cm:IsCurrent True cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"1999-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"1999-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi COFOG_V1_1999 COFOG_V1_1999 Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Classification of the functions of government (COFOG), v1:1999 COFOG er en klassifikation af det offentliges udgifter fordelt efter formål. COFOG anvendes således til at danne et overblik over, hvad de offentlige udgiftskroner bruges til og dermed de overordnede udgiftsmæssige prioriteringer, inden for offentlig forvaltning og service. COFOG er den officielle danske version af den internationale [Classification of the Functions of Government (COFOG)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Classification_of_the_functions_of_government_(COFOG)). COFOG er udviklet af OECD og er i dag en integreret del af nationalregnskabet. Klassifikationen opdeles på tre niveauer med 10 hovedgrupper, 69 grupper og 109 undergrupper. Endvidere giver klassifikationen muligheden for at dele udgifterne mellem individuelle og kollektive udgifter. COFOG-koden er firecifret, hvor 1. og 2. ciffer angiver hovedgruppen, mens 3. og 4. ciffer angiver hhv. gruppe og undergruppe. Der er følgende ti hovedgrupper: - 01 Generelle offentlige tjenester - 02 Forsvar - 03 Offentlig orden og sikkerhed - 04 Økonomiske anliggender - 05 Miljøbeskyttelse - 06 Boliger og offentlige faciliteter - 07 Sundhedsvæsen - 08 Fritid kultur og religion - 09 Undervisning - 10 Social beskyttelse I Danmark offentliggøres de offentliges udgifter på hovedgruppe- og gruppeniveau. På gruppeniveau er grupperne flere steder slået sammen. Gruppe- og undergruppeniveau er dannet ved aggregering, i det disse findes i Databasen for Offentlige Integrerede Regnskaber (DIOR). Kodesystemet i Danmark adskiller sig på to måder i forhold til den internationale COFOG klassifikation; på udgifter til folkeskolen og på udgifter til ungdomsuddannelserne. Her er der i Danmark en anden institutionel struktur end hvad den internationale klassifikation lægger op til. Kategorier er derfor slået sammen på en måde, der afspejler danske forhold. Udgifter til folkeskolen består af COFOG undergrupperne 09.1.1, 09.1.2 og 09.2.1, mens udgifter til ungdomsuddannelserne består af COFOG undergrupperne 09.2.2 og 09.3.0. The Classification of the Functions of Government (COFOG) is regarded as the appropriate basis to examine the structure of government expenditure. The classification is divided into three levels with 10 divisions, 69 groups and 109 classes. Furthermore, the classification splits expenditures into those for collective versus individual expenditure. COFOC_DIVISION COFOC_DIVISION Nominal COFOG_GROUP COFOG_GROUP Nominal COFOG_CLASS COFOG_CLASS Nominal urn:ddi:dk.dst:78444564-005b-4c21-8e38-2ccaf060e5c0:24 dk.dst 78444564-005b-4c21-8e38-2ccaf060e5c0 24 dk.dst af562f9f-18e8-4530-bf40-652cb11d295b 3 Category 01. urn:ddi:dk.dst:9e4fde68-65d8-49bc-8d16-40bbd5a59d57:24 dk.dst 9e4fde68-65d8-49bc-8d16-40bbd5a59d57 24 dk.dst 690850c9-b1d4-4985-9998-eef4377463b2 2 Category 01.1 urn:ddi:dk.dst:d12da79f-2c47-46ee-8091-8b6f2bffe27f:24 dk.dst d12da79f-2c47-46ee-8091-8b6f2bffe27f 24 dk.dst aaec33ce-9465-46d3-8ad5-b49bc2432fed 3 Category 01.1.1 urn:ddi:dk.dst:77ec8af6-7d6c-4513-a33f-3dd5de96ba6d:24 dk.dst 77ec8af6-7d6c-4513-a33f-3dd5de96ba6d 24 dk.dst fcafa71d-094d-4cc4-b5b2-caf0f85226d7 2 Category 01.1.2 urn:ddi:dk.dst:3637c5ac-2db7-4cdb-8bc8-7de64661e233:24 dk.dst 3637c5ac-2db7-4cdb-8bc8-7de64661e233 24 dk.dst 026e1431-c0cf-4529-9888-b1e77eea7595 2 Category 01.1.3 urn:ddi:dk.dst:46f43394-b9b4-45e0-bbba-b64078cdf08f:24 dk.dst 46f43394-b9b4-45e0-bbba-b64078cdf08f 24 dk.dst de164602-3653-4a79-a05e-d5d8da7c5f34 2 Category 01.2 urn:ddi:dk.dst:e369c7b6-4708-4b70-b00d-8f06c4ff6d64:24 dk.dst e369c7b6-4708-4b70-b00d-8f06c4ff6d64 24 dk.dst 0f992da7-aaf9-465f-a10f-d8215d714e3a 2 Category 01.2.1 urn:ddi:dk.dst:426e4112-5096-43db-889b-70c538ea75eb:24 dk.dst 426e4112-5096-43db-889b-70c538ea75eb 24 dk.dst 6619c56c-d68c-405b-a5ab-8e3e4259dcad 2 Category 01.2.2 urn:ddi:dk.dst:47dfecb4-250f-475d-8ced-a695e0afb169:24 dk.dst 47dfecb4-250f-475d-8ced-a695e0afb169 24 dk.dst c36e9b94-762c-4fd6-bb8b-0f90ea899e45 2 Category 01.3 urn:ddi:dk.dst:c4c656a9-90e9-4c58-9c85-71f68af95801:24 dk.dst c4c656a9-90e9-4c58-9c85-71f68af95801 24 dk.dst 193eed8f-2b9d-4ce4-a9c4-dfb8d73c0683 2 Category 01.3.1 urn:ddi:dk.dst:52927270-b82e-4abe-9b9a-98861307118c:24 dk.dst 52927270-b82e-4abe-9b9a-98861307118c 24 dk.dst 5b2cd4ba-cd99-464d-a0d5-97fc76228ecd 2 Category 01.3.2 urn:ddi:dk.dst:e8cb123f-0e81-42ed-a620-8d4c2345846c:24 dk.dst e8cb123f-0e81-42ed-a620-8d4c2345846c 24 dk.dst 28976e68-78df-465e-9cd5-dee55cbf66ca 2 Category 01.3.3 urn:ddi:dk.dst:6ad3ff4b-806d-4f47-abf0-04ba56f7e7f2:24 dk.dst 6ad3ff4b-806d-4f47-abf0-04ba56f7e7f2 24 dk.dst 66275b42-e0c3-4bbc-afa6-0ba72580b554 2 Category 01.4 urn:ddi:dk.dst:f1b7e221-7d31-4f6f-a7f1-24df8bd9182a:24 dk.dst f1b7e221-7d31-4f6f-a7f1-24df8bd9182a 24 dk.dst 1f587803-5430-4c25-a7b7-45c047d3a395 2 Category 01.4.0 urn:ddi:dk.dst:d96dc59a-ac0c-4c6f-a163-89d34f028638:24 dk.dst d96dc59a-ac0c-4c6f-a163-89d34f028638 24 dk.dst 33e00049-ac83-4b51-b216-cb6db0f73b25 2 Category 01.5 urn:ddi:dk.dst:f557f84c-5456-4c54-b79c-8bee34cc1955:24 dk.dst f557f84c-5456-4c54-b79c-8bee34cc1955 24 dk.dst 50fdcc58-100e-4c72-a6f4-1ac9be9f386a 2 Category 01.5.0 urn:ddi:dk.dst:cea29d3c-98e6-4fc2-8145-1dc5c9833a03:24 dk.dst cea29d3c-98e6-4fc2-8145-1dc5c9833a03 24 dk.dst be91adee-438c-4911-8071-e762b453ffe8 2 Category 01.6 urn:ddi:dk.dst:6768d0d2-9414-4b5e-a526-5ae8c0052b08:24 dk.dst 6768d0d2-9414-4b5e-a526-5ae8c0052b08 24 dk.dst 0180b97c-209a-48f2-b071-9f78e51d5f72 2 Category 01.6.0 urn:ddi:dk.dst:c7143878-a5b7-4871-a496-db4ebe81ec6f:24 dk.dst c7143878-a5b7-4871-a496-db4ebe81ec6f 24 dk.dst 943b0bc6-ba49-4c48-b4ec-5a0670716f99 2 Category 01.7 urn:ddi:dk.dst:e8e13cbe-4e7e-4522-a8c9-59c44af19ccd:24 dk.dst e8e13cbe-4e7e-4522-a8c9-59c44af19ccd 24 dk.dst bb6baa3f-c411-42a6-865d-2ad6189feb85 2 Category 01.7.0 urn:ddi:dk.dst:d3275366-a2d0-4eb7-85a0-43b1df266fcf:24 dk.dst d3275366-a2d0-4eb7-85a0-43b1df266fcf 24 dk.dst 73a81d37-fab7-4100-a5e2-c3f0b3d39b9c 2 Category 01.8 urn:ddi:dk.dst:be7bc39c-347e-4b52-be44-81395e8bcf54:24 dk.dst be7bc39c-347e-4b52-be44-81395e8bcf54 24 dk.dst 4b77c339-542b-48c1-8b7c-9a83b6af7065 2 Category 01.8.0 urn:ddi:dk.dst:8dcc38d9-13d8-442e-8c3e-0a0ff1dc4e15:24 dk.dst 8dcc38d9-13d8-442e-8c3e-0a0ff1dc4e15 24 dk.dst d6d10929-600a-4b28-b762-083633c867b8 2 Category 02. urn:ddi:dk.dst:103b539c-4b0d-47d8-b0bc-e7c6ce6285d9:24 dk.dst 103b539c-4b0d-47d8-b0bc-e7c6ce6285d9 24 dk.dst 4028d384-b6ed-4bd9-94cb-5b6aee75c7a0 2 Category 02.1 urn:ddi:dk.dst:a8789d91-5ca7-46e3-b917-9fe967c43d5c:24 dk.dst a8789d91-5ca7-46e3-b917-9fe967c43d5c 24 dk.dst c4f90570-d26a-4dc2-a805-a4cc68ac7153 2 Category 02.1.0 urn:ddi:dk.dst:f47f30c6-83dc-48f0-99ea-bcff80ae98da:24 dk.dst f47f30c6-83dc-48f0-99ea-bcff80ae98da 24 dk.dst d969f5d4-4d1f-49d7-be6c-f07ae5175b7c 2 Category 02.2 urn:ddi:dk.dst:284faa3c-b932-4fce-b03c-744fbee68d20:24 dk.dst 284faa3c-b932-4fce-b03c-744fbee68d20 24 dk.dst 90caae0d-2b79-44db-98f1-e7b8422d17f5 2 Category 02.2.0 urn:ddi:dk.dst:eb6ce4d6-2b7b-4739-b2eb-8a68bc2dac44:24 dk.dst eb6ce4d6-2b7b-4739-b2eb-8a68bc2dac44 24 dk.dst 2836cdd2-3fb9-440b-85ac-00fd32ff3bd9 2 Category 02.3 urn:ddi:dk.dst:f6c8b630-bff7-4685-bc4b-f67506fe712f:24 dk.dst f6c8b630-bff7-4685-bc4b-f67506fe712f 24 dk.dst 196b3de5-9885-4ca2-af30-52b8c836af81 2 Category 02.3.0 urn:ddi:dk.dst:7530886a-3929-42f9-9514-9b536f3ba674:24 dk.dst 7530886a-3929-42f9-9514-9b536f3ba674 24 dk.dst 7f410975-01d3-47a3-966a-e5b44ce79ae0 2 Category 02.4 urn:ddi:dk.dst:bff49e7a-d9fa-4445-8181-e2c289ba8aea:24 dk.dst bff49e7a-d9fa-4445-8181-e2c289ba8aea 24 dk.dst 9176a5a7-47ba-4e8e-b534-9c5bf4ea9611 2 Category 02.4.0 urn:ddi:dk.dst:7f314a87-af60-43d5-8995-1bc72a0499cf:24 dk.dst 7f314a87-af60-43d5-8995-1bc72a0499cf 24 dk.dst d48df96d-da81-4ced-9eee-13f8ecc5c4b5 2 Category 02.5 urn:ddi:dk.dst:857785fa-82e6-49aa-8463-35ed99f3399e:24 dk.dst 857785fa-82e6-49aa-8463-35ed99f3399e 24 dk.dst 362dd9fa-8b13-44ed-96b0-26e59339cafc 2 Category 02.5.0 urn:ddi:dk.dst:afdd6dc9-429b-4536-80c7-faffddf69e23:24 dk.dst afdd6dc9-429b-4536-80c7-faffddf69e23 24 dk.dst 1a20ae96-5aad-4e95-af63-c80761c9a8c8 2 Category 03. urn:ddi:dk.dst:305df272-e8fa-444b-aad5-dc3ea31332c8:24 dk.dst 305df272-e8fa-444b-aad5-dc3ea31332c8 24 dk.dst 1b40979b-33b4-4665-9dec-dc4bd786be37 2 Category 03.1 urn:ddi:dk.dst:df508cfd-688e-4be8-8b73-99cfbf66c75d:24 dk.dst df508cfd-688e-4be8-8b73-99cfbf66c75d 24 dk.dst 4287df23-4df1-4899-b44a-aac1e4af1b94 2 Category 03.1.0 urn:ddi:dk.dst:ef1c5f20-3150-4390-89e2-e16fd3179a8d:24 dk.dst ef1c5f20-3150-4390-89e2-e16fd3179a8d 24 dk.dst 79d58b10-e41b-4bbc-b4af-69c7a26be429 2 Category 03.2 urn:ddi:dk.dst:bc850ba5-0618-46e5-9123-da09ed0c9c47:24 dk.dst bc850ba5-0618-46e5-9123-da09ed0c9c47 24 dk.dst f1c502ec-99c1-4700-bd5a-b9e810c71206 2 Category 03.2.0 urn:ddi:dk.dst:dd039105-f0da-4f5e-a594-0f72cc8a0a6b:24 dk.dst dd039105-f0da-4f5e-a594-0f72cc8a0a6b 24 dk.dst 54876dd9-aa12-42de-8e63-a8fb0adc4db5 2 Category 03.3 urn:ddi:dk.dst:8a7c23d4-9a80-468f-aebf-b2c0e74d3e76:24 dk.dst 8a7c23d4-9a80-468f-aebf-b2c0e74d3e76 24 dk.dst 083f84c2-6bf0-4c9e-8e07-31c47b83f56c 2 Category 03.3.0 urn:ddi:dk.dst:d83e7cb0-ba86-4152-a384-c020e1c26b62:24 dk.dst d83e7cb0-ba86-4152-a384-c020e1c26b62 24 dk.dst 5ebd5a37-2496-44fe-b3f6-9870be8e92f2 2 Category 03.4 urn:ddi:dk.dst:0dba2a2e-599b-496f-a216-9fb0d4b4afc3:24 dk.dst 0dba2a2e-599b-496f-a216-9fb0d4b4afc3 24 dk.dst c61875b4-da2b-4fb3-9dc6-b4101f411d83 2 Category 03.4.0 urn:ddi:dk.dst:51030608-11dd-46e7-bc46-f37513b5897a:24 dk.dst 51030608-11dd-46e7-bc46-f37513b5897a 24 dk.dst 5cc4d8e3-c0ed-43ec-8463-6e660d7a9533 2 Category 03.5 urn:ddi:dk.dst:bb887ee0-c71e-489a-8036-49856b393a07:24 dk.dst bb887ee0-c71e-489a-8036-49856b393a07 24 dk.dst e7582723-73e3-4adf-a7c0-4e4ffe60bbbd 2 Category 03.5.0 urn:ddi:dk.dst:d31ee63b-18a8-4f65-99f1-c9e3bb3368cb:24 dk.dst d31ee63b-18a8-4f65-99f1-c9e3bb3368cb 24 dk.dst 5b43995a-fbef-4bc5-9ca5-7a586e2d6f74 2 Category 03.6 urn:ddi:dk.dst:69b34ad9-8f45-4df5-aa79-dfbb6cfdecab:24 dk.dst 69b34ad9-8f45-4df5-aa79-dfbb6cfdecab 24 dk.dst 2b0e222c-be40-4043-881c-a0a8a4c8d4fb 2 Category 03.6.0 urn:ddi:dk.dst:9fa6a9ef-7df2-4d2b-aea4-f0efcf2864d4:24 dk.dst 9fa6a9ef-7df2-4d2b-aea4-f0efcf2864d4 24 dk.dst f1963d02-2713-42ca-86ac-27c28e34a8e4 2 Category 04. urn:ddi:dk.dst:c7eb4f00-32f5-4df2-a0a3-9dda74f6aebb:24 dk.dst c7eb4f00-32f5-4df2-a0a3-9dda74f6aebb 24 dk.dst c7a3cbc9-2382-44aa-a624-ba396b8497a0 2 Category 04.1 urn:ddi:dk.dst:e1de5c23-8a82-4b20-8d59-80fe4acca6cb:24 dk.dst e1de5c23-8a82-4b20-8d59-80fe4acca6cb 24 dk.dst c457b291-2cb8-49e2-8bec-6d06d367db39 2 Category 04.1.1 urn:ddi:dk.dst:c318a909-c8fc-4a2d-9eea-3edd13a6b69f:24 dk.dst c318a909-c8fc-4a2d-9eea-3edd13a6b69f 24 dk.dst e03a3222-5b4c-4b68-a8d4-9ef4c355cca4 2 Category 04.1.2 urn:ddi:dk.dst:d76f7b46-ef7c-4430-b870-b5e814cb14c5:24 dk.dst d76f7b46-ef7c-4430-b870-b5e814cb14c5 24 dk.dst c0e81c83-309e-4af7-8bda-55f6c09c12b9 2 Category 04.2 urn:ddi:dk.dst:6baf6684-dc28-483a-8b0d-4c41df626831:24 dk.dst 6baf6684-dc28-483a-8b0d-4c41df626831 24 dk.dst af382fb4-836d-448e-aaa0-fe1ea9e7dba3 2 Category 04.2.1 urn:ddi:dk.dst:870b2858-f61a-44da-84d6-be6762c64e5e:24 dk.dst 870b2858-f61a-44da-84d6-be6762c64e5e 24 dk.dst 079e4ca4-af6c-4200-9392-4fa96e35df9d 2 Category 04.2.2 urn:ddi:dk.dst:187c99fd-c6cb-4459-9375-3c4aa1dd5cd8:24 dk.dst 187c99fd-c6cb-4459-9375-3c4aa1dd5cd8 24 dk.dst 2c40ff69-f430-416d-8efa-b89e374b89a4 2 Category 04.2.3 urn:ddi:dk.dst:fe94e305-c682-4c2c-b80d-1a4354f89a7c:24 dk.dst fe94e305-c682-4c2c-b80d-1a4354f89a7c 24 dk.dst 3e3885ca-f5b6-4d05-9e03-0371b763955b 2 Category 04.3 urn:ddi:dk.dst:57e9c600-eb0b-42a6-9126-1a38f416c96f:24 dk.dst 57e9c600-eb0b-42a6-9126-1a38f416c96f 24 dk.dst 9d28df78-a7ce-479b-b324-d1d6fe6e26b2 2 Category 04.3.1 urn:ddi:dk.dst:ccd06caf-9aca-4e67-8e23-55c21bc626b3:24 dk.dst ccd06caf-9aca-4e67-8e23-55c21bc626b3 24 dk.dst 568d56b2-55a3-467b-808c-f43c1eae25e0 2 Category 04.3.2 urn:ddi:dk.dst:3f36511c-77d6-40e0-8137-b3cefa033ea3:24 dk.dst 3f36511c-77d6-40e0-8137-b3cefa033ea3 24 dk.dst 592fce47-8f01-48be-9c73-31cc21ff6dbe 2 Category 04.3.3 urn:ddi:dk.dst:f0516566-85da-4a87-b35b-afb3229f95aa:24 dk.dst f0516566-85da-4a87-b35b-afb3229f95aa 24 dk.dst 82b2fc4e-be97-4008-b6de-1b8747190059 2 Category 04.3.4 urn:ddi:dk.dst:e0d3da3a-a60e-41a0-af05-5655c12b00b6:24 dk.dst e0d3da3a-a60e-41a0-af05-5655c12b00b6 24 dk.dst 61e3da3b-0c7f-4e67-b0f6-e4859b3b9c38 2 Category 04.3.5 urn:ddi:dk.dst:1eeab368-d38c-449a-a088-4fd381f705d4:24 dk.dst 1eeab368-d38c-449a-a088-4fd381f705d4 24 dk.dst e9ff3a4e-d2e0-474e-bec7-99ee2be09f06 2 Category 04.3.6 urn:ddi:dk.dst:f2852e12-ba95-4eef-9cf1-72a6c4a4c5c7:24 dk.dst f2852e12-ba95-4eef-9cf1-72a6c4a4c5c7 24 dk.dst dfbae518-4ed6-47d6-a843-b3037a077024 2 Category 04.4 urn:ddi:dk.dst:3c3425a5-3b2a-4f47-ac68-065ffa25b6e0:24 dk.dst 3c3425a5-3b2a-4f47-ac68-065ffa25b6e0 24 dk.dst bd54b04e-475c-4350-ba26-4662156677d2 2 Category 04.4.1 urn:ddi:dk.dst:63d7e3f2-1707-43f1-9cbc-d4635dc9edde:24 dk.dst 63d7e3f2-1707-43f1-9cbc-d4635dc9edde 24 dk.dst 810051c6-d04b-4ea4-8c21-7409196032bc 2 Category 04.4.2 urn:ddi:dk.dst:f4e39c6c-cc27-4ea1-a019-70e06555650f:24 dk.dst f4e39c6c-cc27-4ea1-a019-70e06555650f 24 dk.dst 48a3df05-065b-4d36-b4a5-5d28031ae69a 2 Category 04.4.3 urn:ddi:dk.dst:203e8451-5776-439c-a37c-a7c229ad4a80:24 dk.dst 203e8451-5776-439c-a37c-a7c229ad4a80 24 dk.dst 17161f65-88ca-491a-8bf5-4cd04954e121 2 Category 04.5 urn:ddi:dk.dst:35697e18-d1e8-42d8-85fd-2564852bd065:24 dk.dst 35697e18-d1e8-42d8-85fd-2564852bd065 24 dk.dst 9036fa7d-b194-41d1-abad-9d0338505ea9 2 Category 04.5.1 urn:ddi:dk.dst:b98a1369-ad75-4580-ac57-005abc8ea4c4:24 dk.dst b98a1369-ad75-4580-ac57-005abc8ea4c4 24 dk.dst 8cc3e1b8-5298-4fa3-a3f0-a3b388b563a0 2 Category 04.5.2 urn:ddi:dk.dst:504bdc95-c5fc-4ded-8233-8eae6efbee3f:24 dk.dst 504bdc95-c5fc-4ded-8233-8eae6efbee3f 24 dk.dst 9298340f-5bb1-4a72-9077-c602b75a4893 2 Category 04.5.3 urn:ddi:dk.dst:d1427fb8-b4c6-49b2-951c-fd62df007938:24 dk.dst d1427fb8-b4c6-49b2-951c-fd62df007938 24 dk.dst a6cafe13-f604-4e20-bbea-b8285894df3c 2 Category 04.5.4 urn:ddi:dk.dst:52e5bb10-5d6f-487a-b601-2a424abf4a76:24 dk.dst 52e5bb10-5d6f-487a-b601-2a424abf4a76 24 dk.dst ad943792-383b-47fa-ab52-a1d3341e31a6 2 Category 04.5.5 urn:ddi:dk.dst:66eec0c9-24ca-4d3d-8d26-7c991ce47aba:24 dk.dst 66eec0c9-24ca-4d3d-8d26-7c991ce47aba 24 dk.dst f69567cc-8440-4edc-8fdb-4de37e3858d1 2 Category 04.6 urn:ddi:dk.dst:fa8ff2bd-fa86-47f0-91ce-ebcc20aa4c4d:24 dk.dst fa8ff2bd-fa86-47f0-91ce-ebcc20aa4c4d 24 dk.dst 899ddd4e-2db8-4a71-b3f0-7f319c77b54a 2 Category 04.6.0 urn:ddi:dk.dst:71151978-2ebd-453a-ab0f-8bcd12505db9:24 dk.dst 71151978-2ebd-453a-ab0f-8bcd12505db9 24 dk.dst 375147ca-cf74-4e8f-87e8-df0b38783ff2 2 Category 04.7 urn:ddi:dk.dst:a0823626-6741-4bc0-9611-326bb646d478:24 dk.dst a0823626-6741-4bc0-9611-326bb646d478 24 dk.dst 562718a4-4d49-488a-b871-ef98d5531f2f 2 Category 04.7.1 urn:ddi:dk.dst:e0494244-d0ab-48e8-b5ea-9247219259bc:24 dk.dst e0494244-d0ab-48e8-b5ea-9247219259bc 24 dk.dst cf1b98a1-ddea-465a-8a26-0d8d92a12cb8 2 Category 04.7.2 urn:ddi:dk.dst:63cf583b-ccfb-4430-a418-803963641a13:24 dk.dst 63cf583b-ccfb-4430-a418-803963641a13 24 dk.dst b51906f7-3bf9-47c5-bce9-7a0e295a6055 2 Category 04.7.3 urn:ddi:dk.dst:92b2652d-0eb9-465d-a01e-5b0298b58072:24 dk.dst 92b2652d-0eb9-465d-a01e-5b0298b58072 24 dk.dst d5f3bd59-5919-4ec0-b1c9-24a9b4955154 2 Category 04.7.4 urn:ddi:dk.dst:32794e1c-b902-409b-91b6-4999ec7557bc:24 dk.dst 32794e1c-b902-409b-91b6-4999ec7557bc 24 dk.dst 237f8dc2-9f44-40e9-9d9c-41c7acfe807f 2 Category 04.8 urn:ddi:dk.dst:938081be-8371-486b-b21c-0a9d70ce7428:24 dk.dst 938081be-8371-486b-b21c-0a9d70ce7428 24 dk.dst ad0e757e-9421-4d7e-bba1-65abb4e1c0d8 2 Category 04.8.1 urn:ddi:dk.dst:8101e0f6-c2ce-43b6-93e2-97b3d70aabfc:24 dk.dst 8101e0f6-c2ce-43b6-93e2-97b3d70aabfc 24 dk.dst 28c6b7a9-f47b-4216-8b7a-33886c94a1cc 2 Category 04.8.2 urn:ddi:dk.dst:5a8a9370-e3fa-4227-9d63-1beda4b573a3:24 dk.dst 5a8a9370-e3fa-4227-9d63-1beda4b573a3 24 dk.dst 0a71ebcb-5700-48f3-b08a-6231a5a81df9 2 Category 04.8.3 urn:ddi:dk.dst:2aba6bef-d21a-4f04-8972-d0da07db32e3:24 dk.dst 2aba6bef-d21a-4f04-8972-d0da07db32e3 24 dk.dst f5a500e3-7c5f-4630-bb5a-db0dee1ba833 2 Category 04.8.4 urn:ddi:dk.dst:71265228-ce1f-4a0c-9dc2-a6d4b6a47194:24 dk.dst 71265228-ce1f-4a0c-9dc2-a6d4b6a47194 24 dk.dst 50c98290-ca04-4ced-b66c-1a9e9d901657 2 Category 04.8.5 urn:ddi:dk.dst:d0a1c6ab-2fe2-49de-8771-14b820f2628a:24 dk.dst d0a1c6ab-2fe2-49de-8771-14b820f2628a 24 dk.dst ce6cdce8-24bd-4a23-b9e5-736c06e203fe 2 Category 04.8.6 urn:ddi:dk.dst:b4426ee7-d884-4eb8-99ed-7a83d49db958:24 dk.dst b4426ee7-d884-4eb8-99ed-7a83d49db958 24 dk.dst c6a24070-54f8-468c-baf7-f4dd60638611 2 Category 04.8.7 urn:ddi:dk.dst:8eb95559-11d8-4b60-ba12-fb713201fec7:24 dk.dst 8eb95559-11d8-4b60-ba12-fb713201fec7 24 dk.dst 54472804-3702-4305-bf94-d8c602c6acb9 2 Category 04.9 urn:ddi:dk.dst:5cf51e94-92bd-4f2d-935e-5cd9a538d4be:24 dk.dst 5cf51e94-92bd-4f2d-935e-5cd9a538d4be 24 dk.dst f3907872-5276-4ce9-a581-66f602fe442e 2 Category 04.9.0 urn:ddi:dk.dst:88cd3d7d-5ace-4053-8ed5-dbb35778241a:24 dk.dst 88cd3d7d-5ace-4053-8ed5-dbb35778241a 24 dk.dst fe9821be-1c86-473a-b103-f6cd4c61a602 2 Category 05. urn:ddi:dk.dst:7fd047cc-27e5-4118-aad2-ca91a0c7ca97:24 dk.dst 7fd047cc-27e5-4118-aad2-ca91a0c7ca97 24 dk.dst d01ee7b8-2202-4885-a01a-c30409ba648e 2 Category 05.1 urn:ddi:dk.dst:c6ed0e55-a439-4cae-a586-1fb6d0846843:24 dk.dst c6ed0e55-a439-4cae-a586-1fb6d0846843 24 dk.dst ca331c71-bbcc-4285-b0ec-e66c016a81a6 2 Category 05.1.0 urn:ddi:dk.dst:3dd5bc2e-50dc-43d5-8ce3-5ff09444cc09:24 dk.dst 3dd5bc2e-50dc-43d5-8ce3-5ff09444cc09 24 dk.dst f34b66f3-f9cc-4b5c-a6d9-1486221ade9a 2 Category 05.2 urn:ddi:dk.dst:e74bb301-3a5d-47f2-81f2-15ccfebe61e9:24 dk.dst e74bb301-3a5d-47f2-81f2-15ccfebe61e9 24 dk.dst 56b687e3-feb6-46ae-86b8-94f47dcd06f7 2 Category 05.2.0 urn:ddi:dk.dst:d46ab126-ac9b-4170-8ddb-9b1edc9e46e1:24 dk.dst d46ab126-ac9b-4170-8ddb-9b1edc9e46e1 24 dk.dst dc8e2203-b80b-4c08-b58c-69208d24c98e 2 Category 05.3 urn:ddi:dk.dst:ec08451f-b8c5-4761-82d3-1ef1d4205493:24 dk.dst ec08451f-b8c5-4761-82d3-1ef1d4205493 24 dk.dst 9600d3b9-5f58-4e27-a732-6856d3b73d92 2 Category 05.3.0 urn:ddi:dk.dst:e8db8d4e-02a0-48cf-bb20-bcf96fc6603b:24 dk.dst e8db8d4e-02a0-48cf-bb20-bcf96fc6603b 24 dk.dst 633d899c-11c5-46f0-94d2-2b0c00aeb4b0 2 Category 05.4 urn:ddi:dk.dst:147678d1-53ef-40ce-88e0-5f5bc83bc139:24 dk.dst 147678d1-53ef-40ce-88e0-5f5bc83bc139 24 dk.dst 8dab4f78-3468-4589-88f2-354653670800 2 Category 05.4.0 urn:ddi:dk.dst:1863237f-7db8-46d8-8721-a9bfd805f667:24 dk.dst 1863237f-7db8-46d8-8721-a9bfd805f667 24 dk.dst b4546a0d-17ad-4d1e-b16c-e8f7e4d2b565 2 Category 05.5 urn:ddi:dk.dst:f5f241b9-b54d-441b-a360-f8952094aaeb:24 dk.dst f5f241b9-b54d-441b-a360-f8952094aaeb 24 dk.dst 9625e762-5141-44fc-bd7e-d9187ed3ef37 2 Category 05.5.0 urn:ddi:dk.dst:c458f0f7-3de0-4606-8e13-6deeb10b067f:24 dk.dst c458f0f7-3de0-4606-8e13-6deeb10b067f 24 dk.dst 9ce9efae-a02a-45b9-8cfc-0c90b9781d56 2 Category 05.6 urn:ddi:dk.dst:790fbfbf-5c21-40b6-8d6c-9ca4bdffaa81:24 dk.dst 790fbfbf-5c21-40b6-8d6c-9ca4bdffaa81 24 dk.dst d7c29e0f-2eb8-4404-a6dc-b45191a04471 2 Category 05.6.0 urn:ddi:dk.dst:29bc1974-92b7-4abd-b93c-07dc68d2128b:24 dk.dst 29bc1974-92b7-4abd-b93c-07dc68d2128b 24 dk.dst c59874c4-1c91-4de3-b703-633bf36a6c59 2 Category 06. urn:ddi:dk.dst:3ab77b58-475b-445f-885e-886b7394c6c3:24 dk.dst 3ab77b58-475b-445f-885e-886b7394c6c3 24 dk.dst 4320433d-dd1e-4b7d-aa0a-5a297c5e4b85 2 Category 06.1 urn:ddi:dk.dst:e67c7534-8d91-4a22-a21b-6272c7705e4d:24 dk.dst e67c7534-8d91-4a22-a21b-6272c7705e4d 24 dk.dst 6f36e965-bcb4-49af-b35f-c20b64a1846d 2 Category 06.1.0 urn:ddi:dk.dst:7cadc95b-1519-4db2-a11b-4264b98046b8:24 dk.dst 7cadc95b-1519-4db2-a11b-4264b98046b8 24 dk.dst 101f23f6-5b54-48e4-a7af-1180adbb0ae0 2 Category 06.2 urn:ddi:dk.dst:6a803efe-5157-484e-a6b4-8bc3debc5f3c:24 dk.dst 6a803efe-5157-484e-a6b4-8bc3debc5f3c 24 dk.dst 0d4c6460-80d2-4489-ad87-b7f7bb051916 2 Category 06.2.0 urn:ddi:dk.dst:35c71574-c2ab-4b9d-96fa-79d0b61c9e14:24 dk.dst 35c71574-c2ab-4b9d-96fa-79d0b61c9e14 24 dk.dst d527bf4a-5237-443e-9b53-508539c2f1f3 2 Category 06.3 urn:ddi:dk.dst:c3614b41-e9bb-43de-bd04-e8aafe9a3a3b:24 dk.dst c3614b41-e9bb-43de-bd04-e8aafe9a3a3b 24 dk.dst c15e9c91-2eb0-471a-91d6-b9c243fd915c 2 Category 06.3.0 urn:ddi:dk.dst:e4dc499f-a547-46a7-acfb-3c8c8da2de88:24 dk.dst e4dc499f-a547-46a7-acfb-3c8c8da2de88 24 dk.dst e32cb9e6-157b-4476-a344-2a1bac3a96d0 2 Category 06.4 urn:ddi:dk.dst:18a107cf-31c3-4613-9aec-2501358e65ad:24 dk.dst 18a107cf-31c3-4613-9aec-2501358e65ad 24 dk.dst a98d766a-7642-4b2a-b3ef-3711a36892de 2 Category 06.4.0 urn:ddi:dk.dst:b9968ced-1b04-4dee-a1a6-d3d9e0b0ae48:24 dk.dst b9968ced-1b04-4dee-a1a6-d3d9e0b0ae48 24 dk.dst 79d49f40-ec7c-4984-8689-1ce9b81ad22b 2 Category 06.5 urn:ddi:dk.dst:2aa8c2a6-cbf9-4693-a919-d3d4c88291fb:24 dk.dst 2aa8c2a6-cbf9-4693-a919-d3d4c88291fb 24 dk.dst 2849ca17-adb8-439e-ad43-c1b139cd4b57 2 Category 06.5.0 urn:ddi:dk.dst:fd9611d2-8431-4bf9-8a4e-accd57cdc4ce:24 dk.dst fd9611d2-8431-4bf9-8a4e-accd57cdc4ce 24 dk.dst 3d08ca6f-a635-4b3c-b799-78b0e14faed4 2 Category 06.6 urn:ddi:dk.dst:fb616041-b2fe-4e81-9620-dc56d7747cf3:24 dk.dst fb616041-b2fe-4e81-9620-dc56d7747cf3 24 dk.dst 6e32d5e2-9c79-4623-a951-181a9898c422 2 Category 06.6.0 urn:ddi:dk.dst:96d4ef61-5c5d-4afa-99cb-9dd079c85bce:24 dk.dst 96d4ef61-5c5d-4afa-99cb-9dd079c85bce 24 dk.dst 492be422-4c02-4f5e-a245-d9e3efde230e 2 Category 07. urn:ddi:dk.dst:febd1031-7a71-4c70-8463-f3a9d0bc4f17:24 dk.dst febd1031-7a71-4c70-8463-f3a9d0bc4f17 24 dk.dst 0dabe83e-cd15-40c9-bc5b-1a86833e6dad 2 Category 07.1 urn:ddi:dk.dst:0978ba3d-da7e-491b-9326-51c945dc390b:24 dk.dst 0978ba3d-da7e-491b-9326-51c945dc390b 24 dk.dst b5271526-b556-4af1-bf76-5da33ec07665 2 Category 07.1.1 urn:ddi:dk.dst:3476d0c1-94d3-47b4-80da-0f720dddf4fd:24 dk.dst 3476d0c1-94d3-47b4-80da-0f720dddf4fd 24 dk.dst 59810551-c31f-444f-89b9-0b6f16b5def5 2 Category 07.1.2 urn:ddi:dk.dst:50fb818e-3dd7-42ed-8394-63a2fc28f95b:24 dk.dst 50fb818e-3dd7-42ed-8394-63a2fc28f95b 24 dk.dst 47328d13-6808-43db-ba93-aae7151eb116 2 Category 07.1.3 urn:ddi:dk.dst:980ec1b6-480b-4c04-8a1e-64d2ac624b8d:24 dk.dst 980ec1b6-480b-4c04-8a1e-64d2ac624b8d 24 dk.dst dc3c4427-cc70-44a4-9622-2d4b43a969e6 2 Category 07.2 urn:ddi:dk.dst:0e65b8eb-1fdc-4f2c-af73-2c2d18601b07:24 dk.dst 0e65b8eb-1fdc-4f2c-af73-2c2d18601b07 24 dk.dst 3b8d0bd4-e8b9-4917-86c8-ef0a2971f415 2 Category 07.2.1 urn:ddi:dk.dst:6e533d15-1edb-466d-ac84-be6fc9e02b25:24 dk.dst 6e533d15-1edb-466d-ac84-be6fc9e02b25 24 dk.dst 96c3707e-9af6-4f9a-9aa6-4173769fcbc1 2 Category 07.2.2 urn:ddi:dk.dst:410ab1dd-01f9-459b-9e2b-78e26b3e4c48:24 dk.dst 410ab1dd-01f9-459b-9e2b-78e26b3e4c48 24 dk.dst bbaa7fad-0c52-4c97-a790-ff37a1253c34 2 Category 07.2.3 urn:ddi:dk.dst:c9eace4e-0111-41e9-8841-de882ea13415:24 dk.dst c9eace4e-0111-41e9-8841-de882ea13415 24 dk.dst 3cd3d297-4a63-4b1a-99ee-02fdbe46d547 2 Category 07.2.4 urn:ddi:dk.dst:4bd27d8f-a41b-4b1d-8af9-4b3a834c6765:24 dk.dst 4bd27d8f-a41b-4b1d-8af9-4b3a834c6765 24 dk.dst 3001a8f4-292d-4a73-9662-ec3f2b98da39 2 Category 07.3 urn:ddi:dk.dst:25cf6664-ca4f-454d-9228-4005a24f975d:24 dk.dst 25cf6664-ca4f-454d-9228-4005a24f975d 24 dk.dst 39487ee8-3bf2-4d9f-b82d-cb3870d3edf6 2 Category 07.3.1 urn:ddi:dk.dst:bad24500-ca0d-4938-90a4-7e955bc0bd5d:24 dk.dst bad24500-ca0d-4938-90a4-7e955bc0bd5d 24 dk.dst cda82f19-470b-4dfc-90ed-506a3f393e5e 2 Category 07.3.2 urn:ddi:dk.dst:3e117278-fd55-45a9-ae19-81505d02d291:24 dk.dst 3e117278-fd55-45a9-ae19-81505d02d291 24 dk.dst a60c3b12-cbdc-4bac-9e4d-da5232cb77ee 2 Category 07.3.3 urn:ddi:dk.dst:65b3272d-2188-4f5a-976b-d14639937c6f:24 dk.dst 65b3272d-2188-4f5a-976b-d14639937c6f 24 dk.dst 1211d07b-1934-4194-8990-49a25b2cdc4c 2 Category 07.3.4 urn:ddi:dk.dst:63bf8e31-ad10-464c-98c8-76293429642b:24 dk.dst 63bf8e31-ad10-464c-98c8-76293429642b 24 dk.dst 22c50da5-6991-48b3-b30f-def358351546 2 Category 07.4 urn:ddi:dk.dst:ca3f2a42-7f24-4020-8d8a-1f22ffa32768:24 dk.dst ca3f2a42-7f24-4020-8d8a-1f22ffa32768 24 dk.dst 78a13b13-db2a-4c46-9a8c-4f960111e3ef 2 Category 07.4.0 urn:ddi:dk.dst:6e18e8de-39c4-4a37-9e76-f4059f4b3719:24 dk.dst 6e18e8de-39c4-4a37-9e76-f4059f4b3719 24 dk.dst 967b2840-1604-468a-b3b2-d2424a695f57 2 Category 07.5 urn:ddi:dk.dst:e2fad61b-b3e9-4f10-b574-c9166a2019e8:24 dk.dst e2fad61b-b3e9-4f10-b574-c9166a2019e8 24 dk.dst 85107bbd-9358-4e68-bc46-34e648893366 2 Category 07.5.0 urn:ddi:dk.dst:d268c3ce-d2ef-47fa-9f1c-9e58992a25eb:24 dk.dst d268c3ce-d2ef-47fa-9f1c-9e58992a25eb 24 dk.dst 24c96e34-7a76-4003-8bf3-7425d64aa195 2 Category 07.6 urn:ddi:dk.dst:73fd71e8-7f7a-46e2-90d9-ae1c253af590:24 dk.dst 73fd71e8-7f7a-46e2-90d9-ae1c253af590 24 dk.dst 49aafbf7-137a-4c75-afdc-9c8d42d67565 2 Category 07.6.0 urn:ddi:dk.dst:7ba17506-e093-4473-9c66-e7b34accb280:24 dk.dst 7ba17506-e093-4473-9c66-e7b34accb280 24 dk.dst a1ee8776-a83e-47fc-b8cc-f2b96f5122db 2 Category 08. urn:ddi:dk.dst:2e0278f4-2438-43ad-8cbe-a480d4bc4f82:24 dk.dst 2e0278f4-2438-43ad-8cbe-a480d4bc4f82 24 dk.dst b48aad25-5a2e-45c1-8c63-90de4809f65f 2 Category 08.1 urn:ddi:dk.dst:a8be8dbf-db5c-4e16-8f0f-66f70e725952:24 dk.dst a8be8dbf-db5c-4e16-8f0f-66f70e725952 24 dk.dst 54ead938-506b-4c2d-96a3-974cefae3a42 2 Category 08.1.0 urn:ddi:dk.dst:d07574e4-af70-481a-af7e-f56d3a6afaf9:24 dk.dst d07574e4-af70-481a-af7e-f56d3a6afaf9 24 dk.dst a877f056-43c9-450f-b14e-850a801ec5fb 2 Category 08.2 urn:ddi:dk.dst:8ab8cc62-6707-4904-98ad-fe5518885949:24 dk.dst 8ab8cc62-6707-4904-98ad-fe5518885949 24 dk.dst d43ecf9d-11b7-4824-a903-0638343d314a 2 Category 08.2.0 urn:ddi:dk.dst:f2c3783d-64c9-4a68-9acf-c1e28f146afe:24 dk.dst f2c3783d-64c9-4a68-9acf-c1e28f146afe 24 dk.dst d61a65b3-fac1-4344-b4a8-b33a7e9ea12c 2 Category 08.3 urn:ddi:dk.dst:58e53108-20d3-44ed-b936-a8268d337d20:24 dk.dst 58e53108-20d3-44ed-b936-a8268d337d20 24 dk.dst 39f6bbc4-7d16-4553-a73c-31f937ef1447 2 Category 08.3.0 urn:ddi:dk.dst:bda3e605-107f-4bfe-9f1d-ce6553588946:24 dk.dst bda3e605-107f-4bfe-9f1d-ce6553588946 24 dk.dst 6e830265-e1d1-498d-8dd0-102051d39b87 2 Category 08.4 urn:ddi:dk.dst:78506f70-1c8a-4bcc-8005-5589797269c7:24 dk.dst 78506f70-1c8a-4bcc-8005-5589797269c7 24 dk.dst 08a962ff-8603-4f5f-bf24-9693d92cb054 2 Category 08.4.0 urn:ddi:dk.dst:a3b365a7-23ed-46ca-87b1-47595d155790:24 dk.dst a3b365a7-23ed-46ca-87b1-47595d155790 24 dk.dst cd3ae3de-bda1-4092-8c33-49bd3bfa724b 2 Category 08.5 urn:ddi:dk.dst:8b1e939f-df86-4542-97be-fb15e8e703a3:24 dk.dst 8b1e939f-df86-4542-97be-fb15e8e703a3 24 dk.dst a603992e-9890-4f3e-a226-3cdb50cc6d00 2 Category 08.5.0 urn:ddi:dk.dst:d45c384e-de01-4d3a-be66-3aec14b71f7c:24 dk.dst d45c384e-de01-4d3a-be66-3aec14b71f7c 24 dk.dst d03a9d47-42c9-4e8c-bb0e-66f8166b9ebd 2 Category 08.6 urn:ddi:dk.dst:c69a4ab5-8f4b-4bfd-9f05-d7b80fc8ec3d:24 dk.dst c69a4ab5-8f4b-4bfd-9f05-d7b80fc8ec3d 24 dk.dst 8c1f7454-51d5-4ff2-a1f9-50b4fb78218c 2 Category 08.6.0 urn:ddi:dk.dst:bc4765e3-d9bc-41a8-9702-a3bcc74f8622:24 dk.dst bc4765e3-d9bc-41a8-9702-a3bcc74f8622 24 dk.dst f28d0f6d-8c63-4a58-8c35-70ebef42271e 2 Category 09. urn:ddi:dk.dst:407aeb9d-191d-4df4-96c6-4a8c2c052b05:24 dk.dst 407aeb9d-191d-4df4-96c6-4a8c2c052b05 24 dk.dst a83b2b84-e241-4568-87d0-62b6d9c8e9d3 2 Category 09.1 urn:ddi:dk.dst:fca3de7f-75e3-4e9a-b4ff-a424663240a0:24 dk.dst fca3de7f-75e3-4e9a-b4ff-a424663240a0 24 dk.dst 16aefaef-0843-43a7-b710-e46eec4afc14 2 Category 09.1.1 urn:ddi:dk.dst:d2f584d6-f6a6-40a8-b3f4-b54228469963:24 dk.dst d2f584d6-f6a6-40a8-b3f4-b54228469963 24 dk.dst db7156f3-238f-4443-93fd-6766b0b02546 2 Category 09.1.2 urn:ddi:dk.dst:b368feac-b436-42eb-aab8-b0e2c089054d:24 dk.dst b368feac-b436-42eb-aab8-b0e2c089054d 24 dk.dst 9227f9c5-beb6-4962-bbbc-9fd9dfa53861 2 Category 09.2 urn:ddi:dk.dst:88b0dce5-8766-4e89-baa0-600e3b02bc68:24 dk.dst 88b0dce5-8766-4e89-baa0-600e3b02bc68 24 dk.dst 554b7d0e-a021-4666-a0a9-9671788c7bfa 2 Category 09.2.1 urn:ddi:dk.dst:5720ef5d-5e4a-4d3d-b252-0018b2ed4ae6:24 dk.dst 5720ef5d-5e4a-4d3d-b252-0018b2ed4ae6 24 dk.dst 7c6ee2c6-1602-4ec8-a869-75c1171176e5 2 Category 09.2.2 urn:ddi:dk.dst:98757e33-b742-4d91-996a-60490db41e7c:24 dk.dst 98757e33-b742-4d91-996a-60490db41e7c 24 dk.dst 8897bd55-5cd1-4a33-91c9-3d3f3bdad805 2 Category 09.3 urn:ddi:dk.dst:05b75c19-6fe2-4564-bfe8-daea1ff241ae:24 dk.dst 05b75c19-6fe2-4564-bfe8-daea1ff241ae 24 dk.dst 33d373ae-58c4-403e-9c5a-a5f8c6a6e8ad 2 Category 09.3.0 urn:ddi:dk.dst:504e1bb1-066b-4a6c-a761-f8f911f6ffb7:24 dk.dst 504e1bb1-066b-4a6c-a761-f8f911f6ffb7 24 dk.dst 7adeba97-124f-4130-8da2-d45fb24b8e01 2 Category 09.4 urn:ddi:dk.dst:aae46853-9bac-48b3-80cb-ce0ea2ac3de4:24 dk.dst aae46853-9bac-48b3-80cb-ce0ea2ac3de4 24 dk.dst 63dfc4a2-aeee-4cfc-bd82-1ff0bd47bf40 2 Category 09.4.1 urn:ddi:dk.dst:470be899-81a5-48dc-b7c2-8f4544194ead:24 dk.dst 470be899-81a5-48dc-b7c2-8f4544194ead 24 dk.dst c95f590c-0cb1-4fa9-adf6-6d87008a3be3 2 Category 09.4.2 urn:ddi:dk.dst:1aae1517-6e4f-44a2-8eef-18f99e22f6bb:24 dk.dst 1aae1517-6e4f-44a2-8eef-18f99e22f6bb 24 dk.dst 790db6d7-0b85-444c-98f5-b339d1e0a1b3 2 Category 09.5 urn:ddi:dk.dst:83a23d6e-2641-4a06-8a0e-567d5fb2a466:24 dk.dst 83a23d6e-2641-4a06-8a0e-567d5fb2a466 24 dk.dst 1eab4174-809e-4650-8062-020482a96340 2 Category 09.5.0 urn:ddi:dk.dst:95b473f0-158e-4ea6-b875-572064c2f81d:24 dk.dst 95b473f0-158e-4ea6-b875-572064c2f81d 24 dk.dst 03d5d566-45a9-4a2c-945d-04372e2cab89 2 Category 09.6 urn:ddi:dk.dst:8ba30e0b-3906-4f39-82cf-854283ca349c:24 dk.dst 8ba30e0b-3906-4f39-82cf-854283ca349c 24 dk.dst 8310547d-691b-412e-a0e3-dfa1526bcaf4 2 Category 09.6.0 urn:ddi:dk.dst:825f64ec-069e-4be4-8e9a-cc5a15d408ae:24 dk.dst 825f64ec-069e-4be4-8e9a-cc5a15d408ae 24 dk.dst 24a671da-2495-4009-89e2-23704b24a53f 2 Category 09.7 urn:ddi:dk.dst:21a5179e-250d-412b-9fb3-f822cc8819b3:24 dk.dst 21a5179e-250d-412b-9fb3-f822cc8819b3 24 dk.dst b1effe5f-a6cf-48e9-bd0d-3388527f311e 2 Category 09.7.0 urn:ddi:dk.dst:a15cb4f2-707a-4bea-8659-1bfac43f639e:24 dk.dst a15cb4f2-707a-4bea-8659-1bfac43f639e 24 dk.dst dfff9455-d378-4455-800b-89105ed1e86f 2 Category 09.8 urn:ddi:dk.dst:dc186503-6d89-449e-9b07-7be1ff664bf9:24 dk.dst dc186503-6d89-449e-9b07-7be1ff664bf9 24 dk.dst ae20f458-9f8b-4dc9-82cc-4bb79cfaa9c2 2 Category 09.8.0 urn:ddi:dk.dst:d6e83154-ff7e-40f3-96ce-79c052350710:24 dk.dst d6e83154-ff7e-40f3-96ce-79c052350710 24 dk.dst 5c2a7bd8-bcde-40a4-a454-1ada9243f369 2 Category 10. urn:ddi:dk.dst:8bba2ede-548b-4aa2-abf3-1b64bb252ae4:24 dk.dst 8bba2ede-548b-4aa2-abf3-1b64bb252ae4 24 dk.dst 65b90b5d-d23b-4937-b6be-c94146fda599 2 Category 10.1 urn:ddi:dk.dst:69e399ce-dd4f-4f19-8047-864cdd36bc66:24 dk.dst 69e399ce-dd4f-4f19-8047-864cdd36bc66 24 dk.dst aedde861-3d59-4b4c-a04f-f740151ff64c 2 Category 10.1.1 urn:ddi:dk.dst:aa13b787-da07-4bb1-a494-3e09eee90d56:24 dk.dst aa13b787-da07-4bb1-a494-3e09eee90d56 24 dk.dst b29012b0-8f32-48ef-b3ce-5b4a2f3e20fd 2 Category 10.1.2 urn:ddi:dk.dst:a0ccfb76-1f93-466f-b998-b35cead64faa:24 dk.dst a0ccfb76-1f93-466f-b998-b35cead64faa 24 dk.dst 3d619473-e353-4b29-80c3-35a0a01fc7ff 2 Category 10.2 urn:ddi:dk.dst:fb4bd414-665a-4d7e-a0cc-11b338e3d281:24 dk.dst fb4bd414-665a-4d7e-a0cc-11b338e3d281 24 dk.dst 96adea6b-b27e-4d0a-ba39-973b5e1a2d88 2 Category 10.2.0 urn:ddi:dk.dst:a8cd9fc0-3a90-4c5d-9fae-5d3f02bec885:24 dk.dst a8cd9fc0-3a90-4c5d-9fae-5d3f02bec885 24 dk.dst da8ccc21-2138-49e2-ae5b-57063625f16e 2 Category 10.3 urn:ddi:dk.dst:988727e7-d180-4150-bb43-3cfdaeb99a13:24 dk.dst 988727e7-d180-4150-bb43-3cfdaeb99a13 24 dk.dst 8b5e5d33-9ba1-4f9a-a594-e2894db163e0 2 Category 10.3.0 urn:ddi:dk.dst:acf6b805-a9c4-4565-8943-07060a4713e0:24 dk.dst acf6b805-a9c4-4565-8943-07060a4713e0 24 dk.dst 8f1ee27b-e91e-4b06-b390-4bd317ed29f1 2 Category 10.4 urn:ddi:dk.dst:6ac42022-7704-4161-afde-9eee4c48abe4:24 dk.dst 6ac42022-7704-4161-afde-9eee4c48abe4 24 dk.dst 3d367350-0f91-48c9-b9b1-ceb4a617b89c 2 Category 10.4.0 urn:ddi:dk.dst:98091c92-5ced-4616-abe6-88d16457e14a:24 dk.dst 98091c92-5ced-4616-abe6-88d16457e14a 24 dk.dst b09c4e34-f133-461d-be67-cb441c9fa00a 2 Category 10.5 urn:ddi:dk.dst:4aa71806-13d0-4e1e-a1bf-2355d96de47c:24 dk.dst 4aa71806-13d0-4e1e-a1bf-2355d96de47c 24 dk.dst fd40e37f-79fc-4882-a06f-b08131475669 2 Category 10.5.0 urn:ddi:dk.dst:654e026c-0c73-46b1-92b5-a4984ca07b63:24 dk.dst 654e026c-0c73-46b1-92b5-a4984ca07b63 24 dk.dst ab45a2ab-e4f0-4746-96be-2ce786d16adc 2 Category 10.6 urn:ddi:dk.dst:292f0510-032e-4bbe-9da8-65d4ecbfe114:24 dk.dst 292f0510-032e-4bbe-9da8-65d4ecbfe114 24 dk.dst bd4ac0c8-8000-4db6-9837-52a587ab14e6 2 Category 10.6.0 urn:ddi:dk.dst:698216c3-fa51-43d2-9432-71237e0a3e82:24 dk.dst 698216c3-fa51-43d2-9432-71237e0a3e82 24 dk.dst 5112b365-ac8e-499e-936d-717030f7b7cf 2 Category 10.7 urn:ddi:dk.dst:19fec14f-89fd-40f1-bc03-e479e932ca5c:24 dk.dst 19fec14f-89fd-40f1-bc03-e479e932ca5c 24 dk.dst 7ca0c6ed-ec81-4394-97fc-afa2bfe87b77 2 Category 10.7.0 urn:ddi:dk.dst:a807a375-3863-488a-b0cf-53829458a483:24 dk.dst a807a375-3863-488a-b0cf-53829458a483 24 dk.dst 34f73ebe-ecaa-4709-91e6-e5cfb8213c4d 2 Category 10.8 urn:ddi:dk.dst:9dae7978-0370-4f5b-b50b-12ec2218784c:24 dk.dst 9dae7978-0370-4f5b-b50b-12ec2218784c 24 dk.dst 9416c6fa-ce27-4ae4-b9d2-e049144ae026 2 Category 10.8.0 urn:ddi:dk.dst:2d36a635-3c9e-4839-8767-98de99b9334e:24 dk.dst 2d36a635-3c9e-4839-8767-98de99b9334e 24 dk.dst 8cf4e9cd-b0ca-4550-bc10-487f319225c7 2 Category 10.9 urn:ddi:dk.dst:9d0d04c1-67f0-4028-ab17-6eda3be9705d:24 dk.dst 9d0d04c1-67f0-4028-ab17-6eda3be9705d 24 dk.dst c54d1c16-0391-4bd8-a25d-7762dcd4254f 2 Category 10.9.0 urn:ddi:dk.dst:fec29d3a-d402-49bc-a260-3bcef59787be:24 dk.dst fec29d3a-d402-49bc-a260-3bcef59787be 24 csv_da edddb5c0-a83e-43de-b7d7-7ce4cbf55a7acsv_da edddb5c0-a83e-43de-b7d7-7ce4cbf55a7acsv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/edddb5c0-a83e-43de-b7d7-7ce4cbf55a7acsv_da urn:ddi:dk.dst:62191026-8a23-4a1d-8861-dd4b77fc97c2:24 dk.dst 62191026-8a23-4a1d-8861-dd4b77fc97c2 24 ddi_da edddb5c0-a83e-43de-b7d7-7ce4cbf55a7addi_da edddb5c0-a83e-43de-b7d7-7ce4cbf55a7addi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/edddb5c0-a83e-43de-b7d7-7ce4cbf55a7addi_da urn:ddi:dk.dst:af562f9f-18e8-4530-bf40-652cb11d295b:3 dk.dst af562f9f-18e8-4530-bf40-652cb11d295b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Generelle offentlige tjenester Generelle offentlige tjenester urn:ddi:dk.dst:690850c9-b1d4-4985-9998-eef4377463b2:2 dk.dst 690850c9-b1d4-4985-9998-eef4377463b2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Udøvende og lovgivende organer, skatte- og finansvæsen, udenrigstjenesten Udøvende og lovgivende organer, skatte- og finansvæsen, udenrigstjenesten urn:ddi:dk.dst:aaec33ce-9465-46d3-8ad5-b49bc2432fed:3 dk.dst aaec33ce-9465-46d3-8ad5-b49bc2432fed 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Kontorer for øverste udøvende myndighed på alle forvaltningsniveauer: kontoret for monarken, generalguvernøren, præsidenten, statsministeren, guvernøren, borgmesterens mv., lovgivende organer på alle forvaltningsniveauer: parlamenter, parlamentskamre, lovgivende forsamlinger i delstater, byråd mv., rådgivende, administrativt og politisk personale knyttet til den øverste udøvende myndigheds kontorer og lovgivende organer, biblioteker og andre dokumentationstjenester, som primært er knyttet til udøvende og lovgivende organer, levering af fysiske goder til det øverste udøvende organ, det lovgivende organ og støttetjenester herfor, stående udvalg eller ad hoc– udvalg, som er nedsat af, eller som handler på vegne af det øverste udøvende organ eller det lovgivende organ.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Ministerielle kontorer, kontorer for lokale myndigheders afdelingsledere, tværministerielle udvalg mv., som har en bestemt funktion (klassificeret efter funktion).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Udøvende og lovgivende organer (Kollektive tjenesteydelse) Udøvende og lovgivende organer (Kollektive tjenesteydelse) Udøvende og lovgivende organer: administration, virksomhed, støttetjenester. urn:ddi:dk.dst:fcafa71d-094d-4cc4-b5b2-caf0f85226d7:2 dk.dst fcafa71d-094d-4cc4-b5b2-caf0f85226d7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Finansielle og skattemæssige anliggender og serviceydelser på alle forvaltningsniveauer.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Emissionsomkostninger eller garantiprovision og rentebetalinger på offentlige lån (01.7.0), tilsyn med banksektoren (04.1.1).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Skatte- og finansvæsen (Kollektive tjenesteydelse) Skatte- og finansvæsen (Kollektive tjenesteydelse) Administration af finansielle og skattemæssige anliggender og serviceydelser, forvaltning af offentlige midler og offentlig gæld, administration af skatteordninger. De opgaver, der udøves af finansministeriet, budgetdepartementet, skatteministeriet, toldmyndighederne og regnskabs- og revisionsafdelingerne. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende finansielle og skattemæssige anliggender og serviceydelser. urn:ddi:dk.dst:026e1431-c0cf-4529-9888-b1e77eea7595:2 dk.dst 026e1431-c0cf-4529-9888-b1e77eea7595 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Økonomisk støtte til udviklingslande og lande med overgangsøkonomi (01.2.1), bistandsrepræsentationer akkrediteret hos udenlandske regeringer (01.2.1), bidrag til hjælpeprogrammer, som administreres af internationale eller regionale organisationer (01.2.2), militære enheder stationeret i udlandet (02.1.0), militærhjælp til andre lande (02.3.0), generelle udenlandske økonomiske og kommercielle anliggender (04.1.1), turismespørgsmål og tjenesteydelser i relation hertil (04.7.3).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Udenrigsanliggender (Kollektive tjenesteydelse) Udenrigsanliggender (Kollektive tjenesteydelse) Administration af udenrigsanliggender og -tjenester. De opgaver, der varetages af udenrigsministeriet og diplomatiske og konsulære missioner i udlandet eller ved internationale organisationer, aktiviteter i forbindelse med informationsvirksomhed og kulturelle fremstød i udlandet, drift af og hjælpetjenester for biblioteker, læsesale og dokumentationscentre i udlandet. Regelmæssige og særlige bidrag til dækning af internationale organisationers generelle driftsudgifter. urn:ddi:dk.dst:de164602-3653-4a79-a05e-d5d8da7c5f34:2 dk.dst de164602-3653-4a79-a05e-d5d8da7c5f34 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Økonomisk bistand til udlandet Økonomisk bistand til udlandet urn:ddi:dk.dst:0f992da7-aaf9-465f-a10f-d8215d714e3a:2 dk.dst 0f992da7-aaf9-465f-a10f-d8215d714e3a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Bidrag til fonde for økonomisk udvikling, som administreres af internationale eller regionale organisationer (01.2.2), militær bistand til udlandet (02.3.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Økonomisk bistand til udviklingslande og lande med overgangsøkonomi (Kollektive tjenesteydelse) Økonomisk bistand til udviklingslande og lande med overgangsøkonomi (Kollektive tjenesteydelse) Administration af økonomisk samarbejde med udviklingslande og lande med overgangsøkonomi. Bistandsrepræsentationer akkrediteret hos udenlandske regeringer, administration af eller støtte til tekniske bistandsprogrammer, uddannelsesprogrammer og stipendieordninger. Økonomisk støtte i form af gaver (i kontanter eller naturalier) eller lån (uanset rentens størrelse). urn:ddi:dk.dst:6619c56c-d68c-405b-a5ab-8e3e4259dcad:2 dk.dst 6619c56c-d68c-405b-a5ab-8e3e4259dcad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Støtte til internationale fredsbevarende opgaver (02.3.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Økonomisk bistand via internationale organisationer (Kollektive tjenesteydelse) Økonomisk bistand via internationale organisationer (Kollektive tjenesteydelse) Administration af økonomisk bistand via internationale organisationer. Bidrag i kontanter eller naturalier til fonde for økonomisk udvikling, som administreres af internationale, regionale eller andre multinationale organisationer. urn:ddi:dk.dst:c36e9b94-762c-4fd6-bb8b-0f90ea899e45:2 dk.dst c36e9b94-762c-4fd6-bb8b-0f90ea899e45 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Generelle tjenester Generelle tjenester Denne gruppe omfatter tjenester, som ikke er knyttet til nogen specifik funktion, og som almindeligvis varetages af centrale kontorer på de forskellige forvaltningsniveauer. Den omfatter også tjenesteydelser, som er knyttet til en bestemt funktion, som varetages af sådanne centrale kontorer. For eksempel medregnes her erhvervs-, miljø- og sundhedsstatistik, som udarbejdes af et centralt statistisk kontor. urn:ddi:dk.dst:193eed8f-2b9d-4ce4-a9c4-dfb8d73c0683:2 dk.dst 193eed8f-2b9d-4ce4-a9c4-dfb8d73c0683 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Personaleadministration og -tjenester, som er knyttet til en bestemt funktion (klassificeret efter funktion).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Generelle personaletjenester (Kollektive tjenesteydelse) Generelle personaletjenester (Kollektive tjenesteydelse) Generelle personaletjenester, herunder udarbejdelse og iværksættelse af generel personalepolitik og personaleprocedurer omfattende udvælgelse, forfremmelser, bedømmelsesmetoder, beskrivelse, evaluering og klassificering af job, administration af tjenestemandsregulativer o.l. urn:ddi:dk.dst:5b2cd4ba-cd99-464d-a0d5-97fc76228ecd:2 dk.dst 5b2cd4ba-cd99-464d-a0d5-97fc76228ecd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Økonomisk og social planlægning og statistiske tjenesteydelser, som er knyttet til en bestemt funktion (klassificeret efter funktion).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Generel planlægning og generelle statistiske tjenesteydelser (Kollektive tjenesteydelse) Generel planlægning og generelle statistiske tjenesteydelser (Kollektive tjenesteydelse) Generel økonomisk og social planlægning og generelle statistiske tjenesteydelser, herunder udformning, koordinering og overvågning af generelle økonomiske og sociale planer og programmer og generelle statistiske planer og programmer. urn:ddi:dk.dst:28976e68-78df-465e-9cd5-dee55cbf66ca:2 dk.dst 28976e68-78df-465e-9cd5-dee55cbf66ca 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Andre generelle tjenesteydelser, som er knyttet til en bestemt funktion (klassificeret efter funktion).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Andre generelle tjenester (Kollektive tjenesteydelse) Andre generelle tjenester (Kollektive tjenesteydelse) Andre generelle tjenester som f.eks. Centraliserede leverancer og indkøb, føring og opbevaring af offentlige registre og arkiver, drift af bygninger, som ejes eller benyttes af det offentlige, centrale puljer af motorkøretøjer, offentligt drevne trykkerier, centraliserede databehandlingstjenester mv. urn:ddi:dk.dst:66275b42-e0c3-4bbc-afa6-0ba72580b554:2 dk.dst 66275b42-e0c3-4bbc-afa6-0ba72580b554 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Grundforskning Grundforskning Grundforskning er virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt uden primært sigte på bestemte praktiske mål eller anvendelser. urn:ddi:dk.dst:1f587803-5430-4c25-a7b7-45c047d3a395:2 dk.dst 1f587803-5430-4c25-a7b7-45c047d3a395 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Anvendt forskning og eksperimentel udvikling (klassificeret efter funktion).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Grundforskning (Kollektive tjenesteydelse) Grundforskning (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der varetager grundforskning. Lån eller tilskud til grundforskning, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:33e00049-ac83-4b51-b216-cb6db0f73b25:2 dk.dst 33e00049-ac83-4b51-b216-cb6db0f73b25 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for generelle offentlige tjenester F&U inden for generelle offentlige tjenester Anvendt forskning er virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt - først og fremmest med sigte på bestemte praktiske mål og anvendelser. Eksperimentel udvikling er systematisk arbejde, som er baseret på eksisterende viden erhvervet fra forskning og praktisk erfaring med henblik på at fremstille nye materialer, produkter og anordninger og at indføre nye processer, metoder, systemer og tjenester eller at foretage væsentlige forbedringer af allerede eksisterende. urn:ddi:dk.dst:50fdcc58-100e-4c72-a6f4-1ac9be9f386a:2 dk.dst 50fdcc58-100e-4c72-a6f4-1ac9be9f386a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for generelle offentlige tjenester (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for generelle offentlige tjenester (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der varetager anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for generelle offentlige tjenester. Lån eller tilskud til anvendt forskning og eksperimentel udvikling, som har relation til generelle offentlige tjenester, og som varetages af ikke-statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:be91adee-438c-4911-8071-e762b453ffe8:2 dk.dst be91adee-438c-4911-8071-e762b453ffe8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Generelle offentlige tjenester i.a.n. Generelle offentlige tjenester i.a.n. urn:ddi:dk.dst:0180b97c-209a-48f2-b071-9f78e51d5f72:2 dk.dst 0180b97c-209a-48f2-b071-9f78e51d5f72 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Generelle offentlige tjenester, som ikke kan henføres til (01.1), (01.2), (01.3), (01.4) eller (01.5).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Transaktioner i forbindelse med offentlig gæld (01.7), overførsler af generel art mellem forskellige forvaltningsniveauer (01.8).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Generelle offentlige tjenester i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Generelle offentlige tjenester i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Administration af, virksomhed udøvet af og støttetjenester for generelle offentlige tjenester såsom registrering af vælgere, afholdelse af valg og folkeafstemninger, forvaltning af ikke- selvstyrende områder og formynderskabsområder mv. urn:ddi:dk.dst:943b0bc6-ba49-4c48-b4ec-5a0670716f99:2 dk.dst 943b0bc6-ba49-4c48-b4ec-5a0670716f99 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Transaktioner i forbindelse med offentlig gæld Transaktioner i forbindelse med offentlig gæld urn:ddi:dk.dst:bb6baa3f-c411-42a6-865d-2ad6189feb85:2 dk.dst bb6baa3f-c411-42a6-865d-2ad6189feb85 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Administrative omkostninger i forbindelse med forvaltning af den offentlige gæld (01.1.2).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Transaktioner i forbindelse med offentlig gæld (Kollektive tjenesteydelse) Transaktioner i forbindelse med offentlig gæld (Kollektive tjenesteydelse) Rentebetalinger og emissionsomkostninger eller garantiprovision i forbindelse med offentlige lån. urn:ddi:dk.dst:73a81d37-fab7-4100-a5e2-c3f0b3d39b9c:2 dk.dst 73a81d37-fab7-4100-a5e2-c3f0b3d39b9c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Overførsler af generel art mellem forskellige forvaltningsniveauer Overførsler af generel art mellem forskellige forvaltningsniveauer urn:ddi:dk.dst:4b77c339-542b-48c1-8b7c-9a83b6af7065:2 dk.dst 4b77c339-542b-48c1-8b7c-9a83b6af7065 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Overførsler af generel art mellem forskellige forvaltningsniveauer (Kollektive tjenesteydelse) Overførsler af generel art mellem forskellige forvaltningsniveauer (Kollektive tjenesteydelse) Overførsler af generel art mellem forskellige forvaltningsniveauer - overførslerne må ikke være knyttet til en bestemt funktion. urn:ddi:dk.dst:d6d10929-600a-4b28-b762-083633c867b8:2 dk.dst d6d10929-600a-4b28-b762-083633c867b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Forsvar Forsvar urn:ddi:dk.dst:4028d384-b6ed-4bd9-94cb-5b6aee75c7a0:2 dk.dst 4028d384-b6ed-4bd9-94cb-5b6aee75c7a0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Militært forsvar Militært forsvar urn:ddi:dk.dst:c4f90570-d26a-4dc2-a805-a4cc68ac7153:2 dk.dst c4f90570-d26a-4dc2-a805-a4cc68ac7153 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Udstationerede militærattachéers kontorer, felthospitaler.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Militærhjælpsmissioner (02.3.0), militærhospitaler (07.3), militærskoler og -akademier, hvor studieordningerne ligner ordningerne på civile uddannelsesinstitutioner, selv om der kun er adgang for militært personel og deres familier (09.1), (09.2), (09.3) eller (09.4), pensionsordninger for militært personel.","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Militært forsvar (Kollektive tjenesteydelse) Militært forsvar (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med militært forsvar. Drift af land-, sø-, luft- og rumforsvar, drift af ingeniørtropper, forsyningstropper, telegraftropper, efterretningstjenester, personelforvaltning og andre ikke-væbnede styrker, drift af eller støttetjenester for reserve- og hjælpetropper under forsvaret. urn:ddi:dk.dst:d969f5d4-4d1f-49d7-be6c-f07ae5175b7c:2 dk.dst d969f5d4-4d1f-49d7-be6c-f07ae5175b7c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Civilforsvar Civilforsvar urn:ddi:dk.dst:90caae0d-2b79-44db-98f1-e7b8422d17f5:2 dk.dst 90caae0d-2b79-44db-98f1-e7b8422d17f5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Civilbeskyttelse (03.2.0), indkøb og oplagring af fødevarer, udstyr og andre forsyninger til nødhjælp i forbindelse med katastrofer i fredstid (10.9.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Civilforsvar (Kollektive tjenesteydelse) Civilforsvar (Kollektive tjenesteydelse) Administration af civilforsvarsanliggender og - serviceydelser, udarbejdelse af katastrofeplaner, afholdelse af øvelser, hvori civile institutioner og civilbefolkningen deltager. Drift af eller støttetjenester for civilforsvarsenheder. urn:ddi:dk.dst:2836cdd2-3fb9-440b-85ac-00fd32ff3bd9:2 dk.dst 2836cdd2-3fb9-440b-85ac-00fd32ff3bd9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Militærhjælp til udlandet Militærhjælp til udlandet urn:ddi:dk.dst:196b3de5-9885-4ca2-af30-52b8c836af81:2 dk.dst 196b3de5-9885-4ca2-af30-52b8c836af81 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Militærhjælp til udlandet (Kollektive tjenesteydelse) Militærhjælp til udlandet (Kollektive tjenesteydelse) Administration af militærhjælp og drift af militærhjælpsmissioner, der er akkrediteret hos udenlandske regeringer eller knyttet til internationale militære organisationer eller alliancer. Militærhjælp i form af støtte (i penge eller naturalier), lån (uanset rentens størrelse) eller lån af materiel, bidrag til internationale fredsbevarende styrker, herunder tilrådighedsstillelse af personale. urn:ddi:dk.dst:7f410975-01d3-47a3-966a-e5b44ce79ae0:2 dk.dst 7f410975-01d3-47a3-966a-e5b44ce79ae0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for forsvar F&U inden for forsvar Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og and eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5). urn:ddi:dk.dst:9176a5a7-47ba-4e8e-b534-9c5bf4ea9611:2 dk.dst 9176a5a7-47ba-4e8e-b534-9c5bf4ea9611 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for forsvar (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for forsvar (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder inden for anvendt forskning og eksperimentel udvikling på forsvarsområdet. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling på forsvarsområdet, der udøves af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:d48df96d-da81-4ced-9eee-13f8ecc5c4b5:2 dk.dst d48df96d-da81-4ced-9eee-13f8ecc5c4b5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Forsvar i.a.n. Forsvar i.a.n. urn:ddi:dk.dst:362dd9fa-8b13-44ed-96b0-26e59339cafc:2 dk.dst 362dd9fa-8b13-44ed-96b0-26e59339cafc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Forsvarsanliggender og tjenesteydelser, som ikke kan henføres til (02.1), (02.2), (02.3) eller (02.4).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Administration af anliggender vedrørende krigsveteraner (10.2).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Forsvar i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Forsvar i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, administration, koordinering og overvågning af generelle politikker, planer, programmer og budgetter vedrørende forsvar og gennemførelse af lovgivning vedrørende forsvar, produktion og formidling af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende forsvar mv. urn:ddi:dk.dst:1a20ae96-5aad-4e95-af63-c80761c9a8c8:2 dk.dst 1a20ae96-5aad-4e95-af63-c80761c9a8c8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Offentlig orden og sikkerhed Offentlig orden og sikkerhed urn:ddi:dk.dst:1b40979b-33b4-4665-9dec-dc4bd786be37:2 dk.dst 1b40979b-33b4-4665-9dec-dc4bd786be37 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Politi Politi urn:ddi:dk.dst:4287df23-4df1-4899-b44a-aac1e4af1b94:2 dk.dst 4287df23-4df1-4899-b44a-aac1e4af1b94 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Parkeringsvagter.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Politiskoler, som ud over politiuddannelsen tilbyder generelle uddannelseskurser (09.1), (09.2), (09.3) eller (09.4).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Politi (Kollektive tjenesteydelse) Politi (Kollektive tjenesteydelse) Administration af politianliggender og - tjenesteydelser, herunder registrering af udlændinge, udstedelse af arbejdstilladelser og rejsedokumenter til indvandrere, føring af strafferegistre og statistik over politiets arbejde, lovregulering og kontrol af vejtrafik, forebyggelse af smugling og kontrol med kyst- og havfiskeri. Den virksomhed, som udøves af de regulære politikorps og hjælpekorps, havnepoliti, grænsepoliti, kystvagt og andre specialkorps, som henhører under offentlige myndigheder, politiets laboratorier, afvikling af og støtte til uddannelsesprogrammer for politiet. urn:ddi:dk.dst:79d58b10-e41b-4bbc-b4af-69c7a26be429:2 dk.dst 79d58b10-e41b-4bbc-b4af-69c7a26be429 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Brandvæsen Brandvæsen urn:ddi:dk.dst:f1c502ec-99c1-4700-bd5a-b9e810c71206:2 dk.dst f1c502ec-99c1-4700-bd5a-b9e810c71206 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Civilbeskyttelse som f.eks. Bjergredning, livredning ved havet, evakuering af oversvømmede områder mv.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Civilforsvar (02.2.0), mandskab, som er specialuddannet og -udstyret til bekæmpelse og forebyggelse af skovbrande (04.2.2).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Brandvæsen (Kollektive tjenesteydelse) Brandvæsen (Kollektive tjenesteydelse) Administration af brandforebyggende foranstaltninger og brandbekæmpelse. Den virksomhed, som udøves af regulære brandkorps og hjælpekorps, og administration af andre brandforebyggelses- og brandbekæmpelsestjenester, som henhører under offentlige myndigheder, afvikling af eller støtte til uddannelsesprogrammer inden for brandforebyggelse og brandbekæmpelse. urn:ddi:dk.dst:54876dd9-aa12-42de-8e63-a8fb0adc4db5:2 dk.dst 54876dd9-aa12-42de-8e63-a8fb0adc4db5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Domstole Domstole urn:ddi:dk.dst:083f84c2-6bf0-4c9e-8e07-31c47b83f56c:2 dk.dst 083f84c2-6bf0-4c9e-8e07-31c47b83f56c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Administrative domstole, ombudsmandsinstitutioner o.l.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Fængselsforvaltning (03.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Domstole (Kollektive tjenesteydelse) Domstole (Kollektive tjenesteydelse) Administration af, virksomhed udøvet af eller støttetjenester for civil- og kriminalretter og retsvæsenet generelt, herunder tvangsfuldbyrdelse af bøder og retsafgørelser og administration af prøveløsladelses- og prøvetidsordninger. Juridisk rådgivning af det offentlige og repræsentation af det offentliges interesser i retssager eller det offentliges tilvejebringelse eller finansiering af juridisk rådgivning og repræsentation af andre. urn:ddi:dk.dst:5ebd5a37-2496-44fe-b3f6-9870be8e92f2:2 dk.dst 5ebd5a37-2496-44fe-b3f6-9870be8e92f2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Fængsler Fængsler urn:ddi:dk.dst:c61875b4-da2b-4fb3-9dc6-b4101f411d83:2 dk.dst c61875b4-da2b-4fb3-9dc6-b4101f411d83 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Fængsler (Kollektive tjenesteydelse) Fængsler (Kollektive tjenesteydelse) Administration af, virksomhed udøvet af og støttetjenester for fængsler og andre faciliteter til anbringelse eller resocialisering af kriminelle som f.eks. Afsoning af straf på landbrugsejendomme, arbejdshuse, forvaringsanstalter, ungdomsfængsler, psykiatriske anstalter for kriminelle mv. urn:ddi:dk.dst:5cc4d8e3-c0ed-43ec-8463-6e660d7a9533:2 dk.dst 5cc4d8e3-c0ed-43ec-8463-6e660d7a9533 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for offentlig orden og sikkerhed F&U inden for offentlig orden og sikkerhed Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5). urn:ddi:dk.dst:e7582723-73e3-4adf-a7c0-4e4ffe60bbbd:2 dk.dst e7582723-73e3-4adf-a7c0-4e4ffe60bbbd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for offentlig orden og sikkerhed (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for offentlig orden og sikkerhed (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende offentlig orden og sikkerhed. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende offentlig orden og sikkerhed, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:5b43995a-fbef-4bc5-9ca5-7a586e2d6f74:2 dk.dst 5b43995a-fbef-4bc5-9ca5-7a586e2d6f74 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Offentlig orden og sikkerhed i.a.n. Offentlig orden og sikkerhed i.a.n. urn:ddi:dk.dst:2b0e222c-be40-4043-881c-a0a8a4c8d4fb:2 dk.dst 2b0e222c-be40-4043-881c-a0a8a4c8d4fb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Anliggender og tjenesteydelser vedrørende offentlig orden og sikkerhed, som ikke kan henføres til (03.1), (03.2), (03.3), (03.4) eller (03.5).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Offentlig orden og sikkerhed i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Offentlig orden og sikkerhed i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, administration, koordinering og overvågning af generelle politikker, planer, programmer og budgetter, der vedrører offentlig orden og sikkerhed, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder om offentlig orden og sikkerhed, udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende offentlig orden og sikkerhed. urn:ddi:dk.dst:f1963d02-2713-42ca-86ac-27c28e34a8e4:2 dk.dst f1963d02-2713-42ca-86ac-27c28e34a8e4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Økonomiske anliggender Økonomiske anliggender urn:ddi:dk.dst:c7a3cbc9-2382-44aa-a624-ba396b8497a0:2 dk.dst c7a3cbc9-2382-44aa-a624-ba396b8497a0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Generelle anliggender inden for økonomi, handel og arbejdsmarked Generelle anliggender inden for økonomi, handel og arbejdsmarked urn:ddi:dk.dst:c457b291-2cb8-49e2-8bec-6d06d367db39:2 dk.dst c457b291-2cb8-49e2-8bec-6d06d367db39 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Forbrugeroplysning og -beskyttelse.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Økonomiske og handelsmæssige anliggender inden for en bestemt branche (klassificeret under 04.2 til 04.7).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Generelle økonomiske og handelsmæssige anliggender (Kollektive tjenesteydelse) Generelle økonomiske og handelsmæssige anliggender (Kollektive tjenesteydelse) Administration af generelle økonomiske og handelsmæssige anliggender og tjenesteydelser, herunder generelle anliggender inden for udenrigshandel, udarbejdelse og gennemførelse af handelspolitikker, samarbejde mellem forskellige offentlige institutioner og mellem det offentlige og erhvervslivet. Regulering af eller støttetjenester for generelle økonomiske og handelsmæssige aktiviteter som eksport og import generelt, vare- og aktiemarkeder, indkomstkontrol, generelle handelsfremmende foranstaltninger, generel regulering af monopoler og andre begrænsninger for handel og markedsadgang mv., tilsyn med banksektoren. Virksomhed udøvet af og støttetjenester for institutioner, der beskæftiger sig med patenter, varemærker, ophavsret, selskabsregistrering, vejrudsigt, standarder, hydrologiske undersøgelser, geodætiske opmålinger mv. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af generelle politikker og programmer inden for økonomi og handel. urn:ddi:dk.dst:e03a3222-5b4c-4b68-a8d4-9ef4c355cca4:2 dk.dst e03a3222-5b4c-4b68-a8d4-9ef4c355cca4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Arbejdsmarkedsspørgsmål vedrørende et bestemt erhverv (klassificeret i 04.2 til 04.7), social sikring af arbejdsløse i form af kontante ydelser eller naturalydelser (10.5.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Generelle arbejdsmarkedsanliggender (Kollektive tjenesteydelse) Generelle arbejdsmarkedsanliggender (Kollektive tjenesteydelse) Administration af generelle anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med arbejdsmarkedet, udarbejdelse og gennemførelse af generelle arbejdsmarkedspolitikker, tilsyn med og regulering af arbejdsvilkår (arbejdstid, lønninger, sikkerhed mv.), samarbejde mellem forskellige offentlige enheder og mellem det offentlige og generelle erhvervsorganisationer og arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Gennemførelse af generelle programmer eller ordninger til fremme af mobiliteten på arbejdsmarkedet, til bekæmpelse af køns-, race-, alders- og anden diskrimination, til bekæmpelse af arbejdsløsheden i katastroferamte eller underudviklede områder, til fremme af beskæftigelsen blandt dårligt stillede grupper eller andre grupper, som er karakteriseret af stor arbejdsløshed mv., den virksomhed, som udøves af arbejdsformidlingskontorer, voldgift og forligsvirksomhed eller støttetjenester i relation hertil. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende generelle arbejdsmarkedsspørgsmål og tjenesteydelser i relation hertil. Tilskud, lån eller subsidier til generelle arbejdsmarkedspolitikker og- programmer. urn:ddi:dk.dst:c0e81c83-309e-4af7-8bda-55f6c09c12b9:2 dk.dst c0e81c83-309e-4af7-8bda-55f6c09c12b9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt urn:ddi:dk.dst:af382fb4-836d-448e-aaa0-fe1ea9e7dba3:2 dk.dst af382fb4-836d-448e-aaa0-fe1ea9e7dba3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Kombinerede udviklingsprojekter (04.7.4).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Landbrug (Kollektive tjenesteydelse) Landbrug (Kollektive tjenesteydelse) Administration af landbrugsanliggender og tjenesteydelser i relation hertil, bevarelse, indvinding, eller udvidelse af dyrkede arealer, landbrugsreformer og bosættelse i landområder, tilsyn med og regulering af landbrugserhvervet. Etablering eller drift af oversvømmelseskontrol-, vandings- og afvandingssystemer, herunder tilskud, lån eller subsidier til sådanne anlæg. Gennemførelse af eller støttetjenester for programmer eller ordninger til stabilisering eller forbedring af priserne på landbrugsprodukter og landbrugets indkomster, tjenesteydelser eller støttetjenester i forbindelse med udvidelse af bedrifter, dyrlægers tjenesteydelser, skadedyrskontrol, kontrol og klassificering af afgrøder. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende landbrugsspørgsmål og tjenesteydelser i relation hertil. Kompensation, tilskud, lån eller subsidier i forbindelse med landbrugsaktiviteter, herunder betalinger for begrænsning eller fremme af produktionen af en bestemt afgrøde eller braklægning af landbrugsarealer. urn:ddi:dk.dst:079e4ca4-af6c-4200-9392-4fa96e35df9d:2 dk.dst 079e4ca4-af6c-4200-9392-4fa96e35df9d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Skovbrug (Kollektive tjenesteydelse) Skovbrug (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af skovbrugsanliggender og tjenesteydelser i relation hertil, bevarelse, udvidelse og rationel udnyttelse af skovbestanden, tilsyn med og regulering af skovbrugsaktiviteter og udstedelse af træfældningstilladelser. Genbeplantning af skov og støttetjenester i relation hertil, skadedyrs- og sygdomskontrol, bekæmpelse af skovbrande og brandforebyggende foranstaltninger og tjenesteydelser i forbindelse med udvidelse af skovarealer. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende skovbrug og tjenesteydelser i relation hertil. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af erhvervsmæssige skovbrugsaktiviteter. urn:ddi:dk.dst:2c40ff69-f430-416d-8efa-b89e374b89a4:2 dk.dst 2c40ff69-f430-416d-8efa-b89e374b89a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Kontrol med kyst- og havfiskeri (03.1.0), forvaltning, drift og støttetjenester for naturparker og reservaters (05.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Fiskeri og jagt (Kollektive tjenesteydelse) Fiskeri og jagt (Kollektive tjenesteydelse) Omfatter både fiskeri og jagt i erhvervsmæssigt øjemed og som fritidsbeskæftigelse. De anliggender og tjenesteydelser, der er nævnt nedenfor, er aktiviteter, som finder sted uden for naturparker og reservater. Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med fiskeri og jagt, beskyttelse, avl og rationel udnyttelse af fiske- og vildtbestande, tilsyn med og regulering af ferskvandsfiskeri, kystfiskeri havfiskeri, dambrug, vildtjagt og udstedelse af fiske- og jagttilladelser. Fiskeavl, udvidelse af driften, udsætning og sortering af fiskeyngel mv. Og støttetjenester i forbindelse hermed. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende fiskeri og jagt og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af erhvervsmæssigt fiskeri og jagt, herunder anlæg eller drift af fiskebrug. urn:ddi:dk.dst:3e3885ca-f5b6-4d05-9e03-0371b763955b:2 dk.dst 3e3885ca-f5b6-4d05-9e03-0371b763955b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Brændstof og energi Brændstof og energi urn:ddi:dk.dst:9d28df78-a7ce-479b-b324-d1d6fe6e26b2:2 dk.dst 9d28df78-a7ce-479b-b324-d1d6fe6e26b2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Transport af faste mineralske brændstoffer (klassificeret i den relevante kategori i gruppe 04.5).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Kul og andet fast mineralsk brændstof (Kollektive tjenesteydelse) Kul og andet fast mineralsk brændstof (Kollektive tjenesteydelse) Omfatter kul i alle kvaliteter, brunkul og tørv, uanset hvilken metode der er anvendt til udvinding eller koncentrering og omdannelse af disse brændstoffer til andre former som f.eks. Kul og gas. Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med fast mineralsk brændstof, bevarelse, efterforskning, udvikling og rationel udvikling af forekomster af faste mineralske brændstoffer, tilsyn med og regulering af udvindingen, forarbejdningen, afsætningen og forbruget af faste mineralske brændstoffer. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende faste mineralske brændstoffer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af industrien, der producerer faste mineralske brændstoffer og koks- briket- og gasindustrien. urn:ddi:dk.dst:568d56b2-55a3-467b-808c-f43c1eae25e0:2 dk.dst 568d56b2-55a3-467b-808c-f43c1eae25e0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Transport af mineralolie og gas (klassificeret i den relevante kategori i gruppe 04.5).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Mineralolie og naturgas (Kollektive tjenesteydelse) Mineralolie og naturgas (Kollektive tjenesteydelse) Omfatter naturgas, flydende gas og raffinaderigas, olie fra olieboringer eller andre kilder som olieskifer og tjæresand og bygas uanset dens sammensætning. Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med mineralolie og naturgas, bevarelse, efterforskning, udvikling og rationel udnyttelse af mineralolie- og naturgasforekomster, tilsyn med og regulering af udvindingen, forarbejdningen, afsætningen og forbruget af mineralolie og naturgas. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende mineralolie og naturgas og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af mineralolieudvinding og raffinering af råolie og beslægtede flydende og gasformige produkter. urn:ddi:dk.dst:592fce47-8f01-48be-9c73-31cc21ff6dbe:2 dk.dst 592fce47-8f01-48be-9c73-31cc21ff6dbe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Transport af nukleart brændsel (klassificeret i den relevante kategori i gruppe 04.5), bortskaffelse af radioaktivt affald (05.1.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Nukleart brændsel (Kollektive tjenesteydelse) Nukleart brændsel (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med nukleart brændsel, bevarelse, efterforskning, udvikling og rationel udvikling af forekomster af nukleart materiale, tilsyn med og regulering af udvindingen og forarbejdningen af nukleart materiale og fremstilling, afsætning og forbrug, af nukleare brændselselementer. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende nukleart brændsel og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til udvinding og forarbejdning af nukleare materialer. urn:ddi:dk.dst:82b2fc4e-be97-4008-b6de-1b8747190059:2 dk.dst 82b2fc4e-be97-4008-b6de-1b8747190059 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Skovforvaltning (04.2.2), vind- og solkraft (04.3.5) eller (04.3.6), geotermisk energi (04.3.6).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Andet brændstof (Kollektive tjenesteydelse) Andet brændstof (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med brændstof som alkohol, træ og træaffald, bagasse og andre ikke- markedsførte brændstoffer. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende forekomst, produktion og anvendelse af sådanne brændstoffer. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af anvendelsen af sådanne brændstoffer til produktion af energi. urn:ddi:dk.dst:61e3da3b-0c7f-4e67-b0f6-e4859b3b9c38:2 dk.dst 61e3da3b-0c7f-4e67-b0f6-e4859b3b9c38 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Ikke-elektrisk energi, der er produceret ved hjælp af vind- eller solkraft (04.3.6).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Elektricitet (Kollektive tjenesteydelse) Elektricitet (Kollektive tjenesteydelse) Omfatter både de traditionelle kilder til produktion af elektricitet som varme- og vandkraft og nyere kilder som vind- og solkraft. Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med elektricitet, bevarelse, udvikling og rationel udnyttelse kilder til produktion af elektricitet, tilsyn med og regulering af produktion, transmission og distribution af elektricitet. Etablering eller drift af elektricitetsforsyning til private husholdninger. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende elektricitet og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af elektricitetsforsyningssektoren, herunder udgifter til dæmninger og andre bygværker til produktion af elektricitet. urn:ddi:dk.dst:e9ff3a4e-d2e0-474e-bec7-99ee2be09f06:2 dk.dst e9ff3a4e-d2e0-474e-bec7-99ee2be09f06 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Geotermisk energi, ikke- elektrisk energi, der er produceret ved hjælp af vind- eller solkraft.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Ikke-elektrisk energi (Kollektive tjenesteydelse) Ikke-elektrisk energi (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med ikke- elektrisk energi hovedsagelig vedrørende produktion, distribution og udnyttelse af varme i form af damp, varmt vand eller varm luft. Den offentlige forvaltning og service's etablering eller drift af ikke- elektriske energiforsyningsystemer. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende forekomst, produktion og udnyttelse af ikke- elektrisk energi. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af anvendelsen af ikke- elektrisk energi. urn:ddi:dk.dst:dfbae518-4ed6-47d6-a843-b3037a077024:2 dk.dst dfbae518-4ed6-47d6-a843-b3037a077024 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed Råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed urn:ddi:dk.dst:bd54b04e-475c-4350-ba26-4662156677d2:2 dk.dst bd54b04e-475c-4350-ba26-4662156677d2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Udstedelse af tilladelser og koncessioner, regulering af produktionskvoter, kontrol med overholdelse af sikkerhedsforskrifter i miner mv.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Kul og andet fast brændstof (04.3.1), mineralolie og naturgas (04.3.2) og nukleart brændsel (04.3.3).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Udvinding af mineraler undtagen mineralske brændstoffer (Kollektive tjenesteydelse) Udvinding af mineraler undtagen mineralske brændstoffer (Kollektive tjenesteydelse) Omfatter metalholdige mineraler, sand, ler, sten, kemiske mineraler og gødningsmineraler, salt, halvædelsten, asbest, gips mv. Forvaltning af anliggender i forbindelse med udvinding af mineraler, bevarelse, efterforskning, udvikling og rationel udnyttelse af mineralske ressourcer, tilsyn med og regulering af efterforskning, udvinding, markedsføring og andre aspekter af mineralsk produktion. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med udvinding og mineralske ressourcer. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af erhvervsmæssig udvinding. urn:ddi:dk.dst:810051c6-d04b-4ea4-8c21-7409196032bc:2 dk.dst 810051c6-d04b-4ea4-8c21-7409196032bc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Kontrol med overholdelse af sikkerhedsforskrifter i fabrikslokaler, beskyttelse af forbrugerne mod farlige produkter mv.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med kulforarbejdning (04.3.1), olieraffinering (04.3.2) og oparbejdning af nukleart brændsel (04.3.3).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Fremstillingsvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse) Fremstillingsvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med fremstillingsvirksomhed, udvikling, udvidelse eller forbedring af fremstillingsvirksomhed, tilsyn med og regulering af etablering og drift af fabriksanlæg, samarbejde med producentsammenslutninger og andre organisationer, som er interesseret i fremstillingsvirksomhed og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende fremstillingsvirksomhed og færdigvarer. Tilskud, lån eller subsidier til fremme af virksomheder inden for fremstillingsindustrien. urn:ddi:dk.dst:48a3df05-065b-4d36-b4a5-5d28031ae69a:2 dk.dst 48a3df05-065b-4d36-b4a5-5d28031ae69a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Udstedelse af ibrugtagningsattester, kontrol med overholdelsen af sikkerhedsforskrifter for byggepladser mv.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Tilskud, lån eller subsidier til opførelse/anlæg af boligbyggeri, industribyggeri, veje, offentlige værker, kulturelle faciliteter mv. (klassificeret efter funktion), udarbejdelse og regulering af boligstandarder (06.1.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Bygge- og anlægsvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse) Bygge- og anlægsvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed, tilsyn med bygge- og anlægssektoren, udvikling og regulering af byggestandarder. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed. urn:ddi:dk.dst:17161f65-88ca-491a-8bf5-4cd04954e121:2 dk.dst 17161f65-88ca-491a-8bf5-4cd04954e121 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Transport Transport urn:ddi:dk.dst:9036fa7d-b194-41d1-abad-9d0338505ea9:2 dk.dst 9036fa7d-b194-41d1-abad-9d0338505ea9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Veje, gader, cykel- og gangstier.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Trafikregulering (03.1.0), tilskud, lån eller subsidier til producenter af vejkøretøjer (04.4.2), gadefejning (05.1.0), etablering af støjvolde, hække og andre støjbekæmpende foranstaltninger, herunder udskiftning af belægninger på byveje med støjreducerende belægninger (05.3.0), gadebelysning (06.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Vejtransport (Kollektive tjenesteydelse) Vejtransport (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med drift, anvendelse, etablering og vedligeholdelse af vejinfrastrukturer og - faciliteter (veje, broer, tunneler, parkeringsanlæg, busterminaler mv.). Tilsyn med og regulering af trafikanter (registreringsattester, kørekort, bilinspektion, størrelses- og vægtspecifikationer for passager- og godsbefordring, regulering af arbejdstiden for bus-, hyrevogns- og lastbilchauffører mv.), vejtransportordninger (tildeling af koncessioner, godkendelse af godsbefordringstakster og billetpriser for passagerer, køreplaner mv.) Samt anlæg og vedligeholdelse af veje. Den offentlige forvaltning og service's anlæg og drift af vejinfrastrukturer og – faciliteter. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende vejinfrastrukturer og vejbyggeri. Tilskud, lån eller subsidier til drift, anlæg, vedligeholdelse eller udvidelse af vejinfrastrukturer og -faciliteter. urn:ddi:dk.dst:8cc3e1b8-5298-4fa3-a3f0-a3b388b563a0:2 dk.dst 8cc3e1b8-5298-4fa3-a3f0-a3b388b563a0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Radio- og satellitnavigationsudstyr, rednings- og bugseringstjenester.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"Tilskud, lån eller subsidier til skibsværfter (04.4.2).","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Skibsfart (Kollektive tjenesteydelse) Skibsfart (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med drift, anvendelse, etablering og vedligeholdelse af infrastrukturer og faciliteter til transport ad indre vandveje, sø- og kysttransport (havne, dokker, navigationssystemer og - udstyr, kanaler, broer, tunneller, sejlrender, bølgebrydere, kajer, terminaler mv.). Tilsyn med og regulering af skibsførere (registrering, tilladelser og tilsyn vedrørende skibe og mandskaber, sikkerhedsforskrifter vedrørende passagerer og gods mv.), skibsfart (tildeling af koncessioner, godkendelse af godsbefordringstakster og billetpriser for passagerer, sejlplaner mv.) Samt anlæg og vedligeholdelse af infrastrukturer og faciliteter. Anlæg og drift af infrastrukturer og faciliteter, som ikke er beregnet for erhvervslivets transport (f.eks. Færger). Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende skibsfart og etablering af faciliteter til skibsfart. Tilskud, lån eller subsidier til drift, etablering, vedligeholdelse eller udvidelse af infrastrukturer og faciliteter for skibsfarten. urn:ddi:dk.dst:9298340f-5bb1-4a72-9077-c602b75a4893:2 dk.dst 9298340f-5bb1-4a72-9077-c602b75a4893 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Fjerntrafik og intercityforbindelser, ekspresbybaner, sporveje, anskaffelse og vedligeholdelse af rullende materiel.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Tilskud, lån eller subsidier til produktion af rullende materiel (04.4.2), etablering af støjvolde, hække og andre støjbekæmpende foranstaltninger, herunder udskiftning af jernbaneafsnit med støjreducerende skinnemateriale (05.3.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Jernbanetransport (Kollektive tjenesteydelse) Jernbanetransport (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med drift, anvendelse, etablering og vedligeholdelse af infrastrukturer og faciliteter til jernbaner (jernbanespor, terminaler, tunneller, broer, dæmninger, jernbaneoverskæringer mv.). Tilsyn med og regulering af jernbaneselskaber (det rullende materiels stand, banelegemernes stabilitet, sikkerhedsforskrifter vedrørende passagerer og gods mv.), jernbanetransport (tildeling af koncessioner, godkendelse af godsbefordringstakster og billetpriser for passagerer, sejlplaner mv.) Samt anlæg og vedligeholdelse af jernbaner. Den offentlige forvaltning og service's anlæg og drift af infrastrukturer og faciliteter til jernbanetransport. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende jernbanetransport og anlæg af jernbaner. Tilskud, lån eller subsidier til drift, etablering, vedligeholdelse eller udvidelse af infrastrukturer og faciliteter for jernbanetransport. urn:ddi:dk.dst:a6cafe13-f604-4e20-bbea-b8285894df3c:2 dk.dst a6cafe13-f604-4e20-bbea-b8285894df3c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Radio- og satellitnavigationsudstyr, redningstjenester, passager- og godstransport i og uden for rutefart, regulering af og kontrol med privatflyvning. ","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Tilskud, lån eller subsidier til flyfabrikker (04.4.2).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Lufttransport (Kollektive tjenesteydelse) Lufttransport (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med drift, anvendelse, etablering og vedligeholdelse af infrastrukturer og faciliteter til luftfart (lufthavne, landingsbaner, terminaler, hangarer, navigationssystemer og - udstyr, flykontrolanlæg mv.). Tilsyn med og regulering af jernbaneselskaber (registrering, tilladelser og tilsyn vedrørende luftfartøjer, piloter, besætninger, jordpersonale, sikkerhedsforskrifter vedrørende passagerer og gods mv. Undersøgelse af flyulykker), lufttransport (tildeling af ruter, godkendelse af godsbefordringstakster og billetpriser for passagerer, flyplaner mv.) Samt anlæg og vedligeholdelse af faciliteter til lufttransport. Den offentlige forvaltning og service's anlæg og drift af infrastrukturer og faciliteter til luftfart. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende lufttransport og anlæg af faciliteter til lufttransport. Tilskud, lån eller subsidier til drift, anlæg, vedligeholdelse eller udvidelse af infrastrukturer og faciliteter. urn:ddi:dk.dst:ad943792-383b-47fa-ab52-a1d3341e31a6:2 dk.dst ad943792-383b-47fa-ab52-a1d3341e31a6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Rørledninger og andre transportformer (Kollektive tjenesteydelse) Rørledninger og andre transportformer (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med drift, anvendelse, etablering og vedligeholdelse af rørledninger og andre transportsystemer (tovbaner, svævebaner, stolelifte mv.). Tilsyn med og regulering af selskaber, som driver rørledninger og andre transportsystemer (registrering, tilladelser, tilsyn med udstyr, driftspersonalets kvalifikationer og uddannelse, sikkerhedsforskrifter mv.), rørtransport og andre transportformer (tildeling af koncessioner, godkendelse af takster, tjenesteydelsernes hyppighed og omfang mv.) Og anlæg og vedligeholdelse af andre transportformer. Anlæg og drift af rørledninger og andre transportsystemer, som ikke er til erhvervsmæssig brug. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende anlæg drift af rørledninger og andre transportsystemer. Tilskud, lån eller subsidier til drift, anlæg, vedligeholdelse eller udbygning af rørledninger og andre transportsystemer. urn:ddi:dk.dst:f69567cc-8440-4edc-8fdb-4de37e3858d1:2 dk.dst f69567cc-8440-4edc-8fdb-4de37e3858d1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Kommunikation Kommunikation urn:ddi:dk.dst:899ddd4e-2db8-4a71-b3f0-7f319c77b54a:2 dk.dst 899ddd4e-2db8-4a71-b3f0-7f319c77b54a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Radio- og satellitnavigationsudstyr til skibsfart (04.5.2) og lufttransport (04.5.4), radio- og tv- transmissionssystemer (08.3.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Kommunikation (Kollektive tjenesteydelse) Kommunikation (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med etablering, udbygning, forbedring, drift og vedligeholdelse af kommunikationssystemer (post, telefon, telegraf, trådløs kommunikation og kommunikation via satellit). Regulering af driften af kommunikationssystemer (tildeling af koncessioner, tildeling af frekvenser, specifikation af markeder og takster mv.). Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende kommunikation og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til etablering, drift, vedligeholdelse eller forbedring af kommunikationssystemer. urn:ddi:dk.dst:375147ca-cf74-4e8f-87e8-df0b38783ff2:2 dk.dst 375147ca-cf74-4e8f-87e8-df0b38783ff2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Andre erhverv Andre erhverv urn:ddi:dk.dst:562718a4-4d49-488a-b871-ef98d5531f2f:2 dk.dst 562718a4-4d49-488a-b871-ef98d5531f2f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Administration af priskontrol og anden form for kontrol, som producenten er underkastet (klassificeret efter funktion), fødevarehjælp og anden form for hjælp til særlige befolkningsgrupper eller personer (10).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Handel, oplagring og pakhusvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse) Handel, oplagring og pakhusvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med handel og oplagrings- og pakhusvirksomhed. Tilsyn med og regulering af engros- og detailhandel (tilladelser, salgsmetoder, mærkning af emballerede fødevarer og andre varer til konsum, kontrol med vægte mv.) Og oplagrings- og pakhusvirksomhed (herunder også tilladelser og kontrol med offentlige frilagre mv.). Administration af priskontrol og rationeringsordninger i detail- og engrosleddet uanset varetype og forbrugermålgruppe, forvaltning af og tilvejebringelse af fødevarer og andre hjælpeforanstaltninger til offentligheden. Udarbejdelse af og formidling af oplysninger til handelssektoren og offentligheden om priser og vareforsyning samt andre aspekter vedrørende handel, oplagring og pakhusvirksomhed, udarbejdelse og offentliggørelse af statistikker over handel, oplagring og pakhusvirksomhed. Tilskud, lån eller subsidier til handel, oplagring og pakhusvirksomhed. urn:ddi:dk.dst:cf1b98a1-ddea-465a-8a26-0d8d92a12cb8:2 dk.dst cf1b98a1-ddea-465a-8a26-0d8d92a12cb8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Hoteller og restauranter (Kollektive tjenesteydelse) Hoteller og restauranter (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med opførelse, udvidelse, modernisering, drift og vedligeholdelse af hoteller og restauranter. Tilsyn med og regulering af hotel- og restaurationsvirksomhed (bestemmelser vedrørende priser, renholdelse og forretningspraksis, tilladelser til hotel- restaurationsdrift mv.). Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende hotel- og restaurationsvirksomhed og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til opførelse, drift, vedligeholdelse eller modernisering af hoteller og restauranter. urn:ddi:dk.dst:b51906f7-3bf9-47c5-bce9-7a0e295a6055:2 dk.dst b51906f7-3bf9-47c5-bce9-7a0e295a6055 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Turisme (Kollektive tjenesteydelse) Turisme (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med turisme, fremme og udvikling af turisme, samarbejde med transport-, hotel- og restaurationsbranchen og andre brancher, som drager fordel af turismen. Drift af turistkontorer i indland og udland mv., tilrettelæggelse af reklamekampagner, herunder udarbejdelse og udbredelse af reklamemateriale o.l. Udarbejdelse og offentliggørelse af turismestatistik. urn:ddi:dk.dst:d5f3bd59-5919-4ec0-b1c9-24a9b4955154:2 dk.dst d5f3bd59-5919-4ec0-b1c9-24a9b4955154 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Projekter med en hovedfunktion og andre funktioner, som er sekundære (klassificeret efter hovedfunktion).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Kombinerede udviklingsprojekter (Kollektive tjenesteydelse) Kombinerede udviklingsprojekter (Kollektive tjenesteydelse) Kombinerede udviklingsprojekter består typisk af integrerede faciliteter og anlæg til produktion af elektricitet, oversvømmelseskontrol, vandingssystemer, skibsfart og rekreative formål. Forvaltning af anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med etablering, udvidelse, modernisering, drift og vedligeholdelse af faciliteter, der er omfattet af kombinerede udviklingsprojekter. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende kombinerede udviklingsprojekter og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til etablering, drift, vedligeholdelse og modernisering af faciliteter, der er omfattet af kombinerede udviklingsprojekter. urn:ddi:dk.dst:237f8dc2-9f44-40e9-9d9c-41c7acfe807f:2 dk.dst 237f8dc2-9f44-40e9-9d9c-41c7acfe807f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U i emner inden for økonomi F&U i emner inden for økonomi Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5). urn:ddi:dk.dst:ad0e757e-9421-4d7e-bba1-65abb4e1c0d8:2 dk.dst ad0e757e-9421-4d7e-bba1-65abb4e1c0d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U i generelle emner inden for økonomi, handel og arbejdsmarked (Kollektive tjenesteydelse) F&U i generelle emner inden for økonomi, handel og arbejdsmarked (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende generelle emner inden for økonomi, handel og arbejdsmarked. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende generelle emner inden for økonomi, handel og arbejdsmarked, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:28c6b7a9-f47b-4216-8b7a-33886c94a1cc:2 dk.dst 28c6b7a9-f47b-4216-8b7a-33886c94a1cc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:0a71ebcb-5700-48f3-b08a-6231a5a81df9:2 dk.dst 0a71ebcb-5700-48f3-b08a-6231a5a81df9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for brændstof og energi (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for brændstof og energi (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for brændstof og energi. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende brændstof og energi, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:f5a500e3-7c5f-4630-bb5a-db0dee1ba833:2 dk.dst f5a500e3-7c5f-4630-bb5a-db0dee1ba833 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:50c98290-ca04-4ced-b66c-1a9e9d901657:2 dk.dst 50c98290-ca04-4ced-b66c-1a9e9d901657 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for transport (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for transport (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for transport. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for transport, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:ce6cdce8-24bd-4a23-b9e5-736c06e203fe:2 dk.dst ce6cdce8-24bd-4a23-b9e5-736c06e203fe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for kommunikation (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for kommunikation (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for kommunikation. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for kommunikation der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:c6a24070-54f8-468c-baf7-f4dd60638611:2 dk.dst c6a24070-54f8-468c-baf7-f4dd60638611 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Handel, oplagring og pakhusvirksomhed, hoteller og restauranter, turisme og kombinerede udviklingsprojekter.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for andre erhverv (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for andre erhverv (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for andre sektorer. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for andre sektorer. Der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:54472804-3702-4305-bf94-d8c602c6acb9:2 dk.dst 54472804-3702-4305-bf94-d8c602c6acb9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Økonomiske anliggender i.a.n. Økonomiske anliggender i.a.n. urn:ddi:dk.dst:f3907872-5276-4ce9-a581-66f602fe442e:2 dk.dst f3907872-5276-4ce9-a581-66f602fe442e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Økonomiske anliggender i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Økonomiske anliggender i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter i relation til generelle og sektorbestemte anliggender, som ikke kan henføres til (04.1), (04.2), (04.3), (04.4), (04.5), (04.6), (04.7) eller (04.8). urn:ddi:dk.dst:fe9821be-1c86-473a-b103-f6cd4c61a602:2 dk.dst fe9821be-1c86-473a-b103-f6cd4c61a602 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse Opdelingen af miljøbeskyttelse er baseret på Classification of Environmental Protection Activities (CEPA), som indgår i European System for the Collection of Economic Information on the Environment (SERIEE), der er udarbejdet af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat). urn:ddi:dk.dst:d01ee7b8-2202-4885-a01a-c30409ba648e:2 dk.dst d01ee7b8-2202-4885-a01a-c30409ba648e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Affaldshåndtering Affaldshåndtering Omfatter indsamling, behandling og bortskaffelse af affald. Affaldsindsamling omfatter fejning af gader, pladser, stier, torvepladser, offentlige haver, parker mv. Indsamling af alle former for affald, uanset om det er sorteret efter affaldstype eller usorteret, og transport til behandlingsstedet eller lossepladsen. Affaldsbehandling omfatter enhver metode eller proces til ændring af affaldets fysiske, kemiske eller biologiske egenskaber, således at det neutraliseres, gøres ufarligt, bliver sikrere at transportere, gør det egnet til genvinding eller oplagring eller reduceres i omfang. Affaldsbortskaffelse omfatter endelig deponering ved påfyldning, indkapsling, bortskaffelse under jorden, dumpning i havet eller ved enhver anden relevant bortskaffelsesmetode. urn:ddi:dk.dst:ca331c71-bbcc-4285-b0ec-e66c016a81a6:2 dk.dst ca331c71-bbcc-4285-b0ec-e66c016a81a6 2 3. Affaldshåndtering (CEPA) cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Indsamling, behandling og bortskaffelse af nukleart affald.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Affaldshåndtering (Kollektive tjenesteydelse) Affaldshåndtering (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af, tilsyn og kontrol med, drift af eller støttetjenester for affaldsindsamlings-, -behandlings- og -bortskaffelsessystemer. Tilskud, lån eller subsidier til drift, etablering, vedligeholdelse og forbedring af sådanne systemer. urn:ddi:dk.dst:f34b66f3-f9cc-4b5c-a6d9-1486221ade9a:2 dk.dst f34b66f3-f9cc-4b5c-a6d9-1486221ade9a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Spildevandshåndtering Spildevandshåndtering Omfatter drift af kloakeringssystemer og spildevandsbehandling. Drift af kloakeringssystemer omfatter håndtering og etablering af samlebrøndssystemer, fjernrørledninger, rørledninger og pumper til udledning af alle former for spildevand (regnvand, husholdningsspildevand og andet spildevand) fra de steder, hvor det produceres, til enten et spildevandsrensningsanlæg eller til det sted, hvor det udledes i overfladevand. Spildevandsbehandling omfatter enhver mekanisk, biologisk eller avanceret proces til rensning af vandet, således at det opfylder gældende miljø- eller kvalitetsnormer. urn:ddi:dk.dst:56b687e3-feb6-46ae-86b8-94f47dcd06f7:2 dk.dst 56b687e3-feb6-46ae-86b8-94f47dcd06f7 2 2. Spildevandshåndtering (CEPA) cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Spildevandshåndtering (Kollektive tjenesteydelse) Spildevandshåndtering (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af, tilsyn og kontrol med, drift af eller støttetjenester for kloakeringssystemer og spildevandsrensningsanlæg. Tilskud, lån eller subsidier til drift, etablering, vedligeholdelse eller forbedring af sådanne systemer. urn:ddi:dk.dst:dc8e2203-b80b-4c08-b58c-69208d24c98e:2 dk.dst dc8e2203-b80b-4c08-b58c-69208d24c98e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Forureningsbekæmpelse Forureningsbekæmpelse Omfatter aktiviteter til beskyttelse af atmosfæren og klimaet, beskyttelse af jord og grundvand, støj- og vibrationsbekæmpelse samt strålingsbeskyttelse. Disse aktiviteter omfatter etablering, vedligeholdelse og drift af overvågningssystemer og - stationer (bortset fra vejrstationer), etablering af støjvolde, hække og andre støjbekæmpende foranstaltninger, herunder støjreducerende belægninger på afsnit af byveje eller jernbaneafsnit med støjreducerende skinnemateriale, foranstaltninger til rensning af overfladevand, foranstaltninger til bekæmpelse eller forebyggelse af emissioner af drivhusgasser og forurenende stoffer, som belaster luftkvaliteten, etablering, vedligeholdelse og drift af anlæg til rensning af forurenet jord og til oplagring af forurenende produkter, transport af forurenende produkter. urn:ddi:dk.dst:9600d3b9-5f58-4e27-a732-6856d3b73d92:2 dk.dst 9600d3b9-5f58-4e27-a732-6856d3b73d92 2 1. Beskyttelse af luft og klima (CEPA), 4. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand (CEPA), 5. Støj- og vibrationsbekæmpelse (CEPA), 7. Beskyttelse mod stråling (CEPA) cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Forureningsbekæmpelse (Kollektive tjenesteydelse) Forureningsbekæmpelse (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af, tilsyn og kontrol med, drift af eller støttetjenester for aktiviteter til forureningsbekæmpelse og -kontrol. Tilskud, lån eller subsidier til aktiviteter til forureningsbekæmpelse og -kontrol. urn:ddi:dk.dst:633d899c-11c5-46f0-94d2-2b0c00aeb4b0:2 dk.dst 633d899c-11c5-46f0-94d2-2b0c00aeb4b0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Beskyttelse af biodiversitet og landskab Beskyttelse af biodiversitet og landskab Omfatter aktiviteter til beskyttelse af dyre- og plantearter (herunder udsættelse af udryddede arter og genoprettelse af bestanden af udryddelsestruede arter), beskyttelse af levesteder (herunder forvaltning af naturparker og reservater) og beskyttelse af landskaber på grund af deres æstetiske værdier (herunder retablering af beskadigede landskaber for at styrke deres æstetiske værdi og naturgenopretning i forbindelse med nedlagte miner og stenbrud). urn:ddi:dk.dst:8dab4f78-3468-4589-88f2-354653670800:2 dk.dst 8dab4f78-3468-4589-88f2-354653670800 2 6. Beskyttelse af biodiversitet og landskab (CEPA) cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Beskyttelse af biodiversitet og landskab (Kollektive tjenesteydelse) Beskyttelse af biodiversitet og landskab (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af, tilsyn og kontrol med, gennemførelse af eller støttetjenester for aktiviteter til beskyttelse af biodiversitet og landskaber. Tilskud, lån eller subsidier til beskyttelse af biodiversitet og landskaber. urn:ddi:dk.dst:b4546a0d-17ad-4d1e-b16c-e8f7e4d2b565:2 dk.dst b4546a0d-17ad-4d1e-b16c-e8f7e4d2b565 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for miljøbeskyttelse F&U inden for miljøbeskyttelse Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5). urn:ddi:dk.dst:9625e762-5141-44fc-bd7e-d9187ed3ef37:2 dk.dst 9625e762-5141-44fc-bd7e-d9187ed3ef37 2 8. Forskning og udvikling (CEPA) cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for miljøbeskyttelse (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for miljøbeskyttelse (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for miljøbeskyttelse. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for miljøbeskyttelse, der varetages af ikke-statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:9ce9efae-a02a-45b9-8cfc-0c90b9781d56:2 dk.dst 9ce9efae-a02a-45b9-8cfc-0c90b9781d56 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Miljøbeskyttelse i.a.n. Miljøbeskyttelse i.a.n. urn:ddi:dk.dst:d7c29e0f-2eb8-4404-a6dc-b45191a04471:2 dk.dst d7c29e0f-2eb8-4404-a6dc-b45191a04471 2 9. Andre miljøbeskyttelsesaktiviteter (CEPA) cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Miljøbeskyttelse og tjenesteydelser i forbindelse hermed, som ikke kan henføres til (05.1), (05.2), (05.3), (05.4) eller (05.5).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Miljøbeskyttelse i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Miljøbeskyttelse i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning, regulering, kontrol, afvikling af og støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, forvaltning, koordinering og overvågning af generelle politikker, planer, programmer og budgetter til fremme af miljøbeskyttelse, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for miljøbeskyttelsestjenester, produktion og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende miljøbeskyttelse. urn:ddi:dk.dst:c59874c4-1c91-4de3-b703-633bf36a6c59:2 dk.dst c59874c4-1c91-4de3-b703-633bf36a6c59 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Boliger og offentlige faciliteter Boliger og offentlige faciliteter urn:ddi:dk.dst:4320433d-dd1e-4b7d-aa0a-5a297c5e4b85:2 dk.dst 4320433d-dd1e-4b7d-aa0a-5a297c5e4b85 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Boligbyggeri Boligbyggeri urn:ddi:dk.dst:6f36e965-bcb4-49af-b35f-c20b64a1846d:2 dk.dst 6f36e965-bcb4-49af-b35f-c20b64a1846d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Udarbejdelse og regulering af byggestandarder (04.4.3), kontante ydelser og naturalydelser som hjælp til husholdningerne til dækning af boligudgifterne (10.6.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Boligbyggeri (Kollektive tjenesteydelse) Boligbyggeri (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af boligbyggeri og tjenesteydelser i forbindelse hermed, fremme, overvågning, og evaluering af boligbyggeri, uanset om disse aktiviteter udøves i offentligt regi eller ikke, udarbejdelse og regulering af boligstandarder. Sanering af slumkvarterer i forbindelse med tilvejebringelse af boliger, erhvervelse af jord til opførelse af boliger, opførelse eller køb og ombygning af boliger til offentligheden eller til personer med særlige behov. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende boligbyggeri og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til udvidelse, forbedring eller vedligeholdelse af boligbestanden. urn:ddi:dk.dst:101f23f6-5b54-48e4-a7af-1180adbb0ae0:2 dk.dst 101f23f6-5b54-48e4-a7af-1180adbb0ae0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 By- og egnsudvikling By- og egnsudvikling urn:ddi:dk.dst:0d4c6460-80d2-4489-ad87-b7f7bb051916:2 dk.dst 0d4c6460-80d2-4489-ad87-b7f7bb051916 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Gennemførelse af planer, dvs. Den konkrete opførelse af boliger, industribygninger, anlæg af veje, etablering af offentlige forsyningstjenester, kulturelle faciliteter mv. (klassificeret efter funktion), landbrugsreformer og bosættelse i landområder (04.2.1), forvaltning af byggestandarder (04.4.3) og boligstandarder (06.1.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 By- og egnsudvikling (Kollektive tjenesteydelse) By- og egnsudvikling (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af by- og egnsudvikling og tjenesteydelser i forbindelse hermed, forvaltning af zonelovgivning og arealudnyttelsesplaner og byggeregulativer. Planlægning af nye eller sanerede byområder, planlægning og forbedring og udvikling af faciliteter som boliger, industri, offentlige forsyningstjenester, sundhed, undervisning, kultur, rekreative foranstaltninger mv. For byområder, udformning af ordninger til finansiering af udviklingsplaner. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende by- og egnsudvikling og tjenesteydelser i forbindelse hermed. urn:ddi:dk.dst:d527bf4a-5237-443e-9b53-508539c2f1f3:2 dk.dst d527bf4a-5237-443e-9b53-508539c2f1f3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Vandforsyning Vandforsyning urn:ddi:dk.dst:c15e9c91-2eb0-471a-91d6-b9c243fd915c:2 dk.dst c15e9c91-2eb0-471a-91d6-b9c243fd915c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Vandingssystemer (04.2.1), kombinerede projekter (04.7.4), opsamling og behandling af spildevand (05.2.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Vandforsyning (Kollektive tjenesteydelse) Vandforsyning (Kollektive tjenesteydelse) Administration af vandforsyningsanliggender, vurdering af behovene i fremtiden og på grundlag heraf undersøgelse af de forhåndenværende ressourcer, tilsyn med og regulering af alle aspekter omkring drikkevandsforsyningen, herunder vandets renhed samt pris- og mængdekontrol. Den offentlige forvaltning og service's etablering eller drift af vandforsyningssystemer. Udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende vandforsyning og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Tilskud, lån eller subsidier til drift, anlæg, vedligeholdelse eller forbedring af vandforsyningssystemer. urn:ddi:dk.dst:e32cb9e6-157b-4476-a344-2a1bac3a96d0:2 dk.dst e32cb9e6-157b-4476-a344-2a1bac3a96d0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Gadebelysning Gadebelysning urn:ddi:dk.dst:a98d766a-7642-4b2a-b3ef-3711a36892de:2 dk.dst a98d766a-7642-4b2a-b3ef-3711a36892de 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Belysning og hertil knyttede tjenesteydelser i forbindelse med anlæg og drift af motor- og landeveje (04.5.1).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Gadebelysning (Kollektive tjenesteydelse) Gadebelysning (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af gadebelysningsanliggender, udarbejdelse og regulering af gadebelysningsstandarder. Installation, drift, vedligeholdelse, forbedring, mv. Af gadebelysning. urn:ddi:dk.dst:79d49f40-ec7c-4984-8689-1ce9b81ad22b:2 dk.dst 79d49f40-ec7c-4984-8689-1ce9b81ad22b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for boliger og offentlige faciliteter F&U inden for boliger og offentlige faciliteter Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5). urn:ddi:dk.dst:2849ca17-adb8-439e-ad43-c1b139cd4b57:2 dk.dst 2849ca17-adb8-439e-ad43-c1b139cd4b57 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0), anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for byggemetoder eller - materialer (04.8.4).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for boliger og offentlige faciliteter (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for boliger og offentlige faciliteter (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling i forbindelse med boliger og offentlige faciliteter. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende boliger og offentlige faciliteter, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:3d08ca6f-a635-4b3c-b799-78b0e14faed4:2 dk.dst 3d08ca6f-a635-4b3c-b799-78b0e14faed4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Boliger og offentlige faciliteter i.a.n. Boliger og offentlige faciliteter i.a.n. urn:ddi:dk.dst:6e32d5e2-9c79-4623-a951-181a9898c422:2 dk.dst 6e32d5e2-9c79-4623-a951-181a9898c422 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter vedrørende boliger og offentlige faciliteter, som ikke kan henføres til (06.1), (06.2), (06.3), (06.4) og (06.5).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Boliger og offentlige faciliteter i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Boliger og offentlige faciliteter i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, forvaltning, koordinering og overvågning af generelle politikker, planer, programmer og budgetter vedrørende boliger og offentlige faciliteter, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for boliger og offentlige faciliteter, produktion og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende boliger og offentlige faciliteter. urn:ddi:dk.dst:492be422-4c02-4f5e-a245-d9e3efde230e:2 dk.dst 492be422-4c02-4f5e-a245-d9e3efde230e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen Offentlige udgifter til sundhedsvæsen omfatter udgifter til tjenesteydelser, der ydes til enkeltpersoner og tjenesteydelser, der ydes på kollektiv basis. Udgifter til individuelle tjenesteydelser henføres til gruppe (07.1) til (07.4), udgifter til kollektive tjenesteydelser henføres til gruppe (07.5) og (07.6). Kollektive sundhedstjenester omfatter udformning og forvaltning af regeringens politik, fastsættelse og håndhævelse af standarder for medicinsk og paramedicinsk personale og for hospitaler, klinikker, lægekonsultationer mv., regulering og tildeling af tilladelser til udbydere af sundhedsydelser og anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for medicin og andre sundhedsrelaterede områder. Generalomkostninger, som vedrører administration eller drift af en gruppe hospitaler, klinikker, lægekonsultationer mv. Betragtes som individuelle udgifter og klassificeres i gruppe (07.1) til (07.4). urn:ddi:dk.dst:0dabe83e-cd15-40c9-bc5b-1a86833e6dad:2 dk.dst 0dabe83e-cd15-40c9-bc5b-1a86833e6dad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Medicinske produkter, apparater og udstyr Medicinske produkter, apparater og udstyr Denne gruppe omfatter medicin, proteser, medicinske apparater og medicinsk udstyr og andre sundhedsrelaterede produkter, der købes af private eller husholdninger med eller uden recept, almindeligvis på apoteker eller hos forhandlere af medicinsk udstyr. Varerne er beregnet til forbrug eller anvendelse uden for en sundheds- eller behandlingsinstitution. Sådanne produkter, der leveres direkte til ambulante patienter af læger, tandlæger og paramedicinsk personale eller til patienter indlagt på hospitaler o.l., betragtes som ambulant behandling (07.2) eller hospitalernes tjenesteydelser (07.3). urn:ddi:dk.dst:b5271526-b556-4af1-bf76-5da33ec07665:2 dk.dst b5271526-b556-4af1-bf76-5da33ec07665 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Farmaceutiske produkter (Individuelle tjenesteydelser) Farmaceutiske produkter (Individuelle tjenesteydelser) Levering af farmaceutiske produkter som f.eks. Medicinske præparater, lægemidler, patentmedicin, sera og vacciner, vitaminer og mineraler, levertran, svangerskabsforebyggende midler til indtagelse gennem munden. Administration, drift eller støttetjenester i forbindelse med levering af farmaceutiske produkter. urn:ddi:dk.dst:59810551-c31f-444f-89b9-0b6f16b5def5:2 dk.dst 59810551-c31f-444f-89b9-0b6f16b5def5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Andre medicinske produkter (Individuelle tjenesteydelser) Andre medicinske produkter (Individuelle tjenesteydelser) Levering af medicinske produkter som f.eks. Termometre, plaster og forbinding, injektionssprøjter, førstehjælpsudstyr, varmedunke og isposer, støttestrømper, knæbeskyttere o.l., graviditetsprøvesæt, kondomer og andre mekaniske svangerskabsforebyggende midler. Administration, drift eller støttetjenester i forbindelse med levering af andre lægeordinerede medicinske produkter. urn:ddi:dk.dst:47328d13-6808-43db-ba93-aae7151eb116:2 dk.dst 47328d13-6808-43db-ba93-aae7151eb116 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Tandproteser, men ikke udgifter til opsætning, reparation af behandlingsudstyr.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Leje af behandlingsudstyr (07.2.4).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Medicinsk udstyr (Individuelle tjenesteydelser) Medicinsk udstyr (Individuelle tjenesteydelser) Levering af medicinsk udstyr som f.eks. Briller med korrigerende glas og kontaktlinser, høreapparater, glasøjne, kunstige lemmer og andre proteser, ortopædiske skinner og hjælpemidler, ortopædisk fodtøj, kirurgiske bælter, brokbind og hjælpemidler, halskraver, medicinsk massageudstyr og lamper til medicinsk brug, kørestole, også motoriserede, og invalidevogne, specialsenge, krykker, elektroniske og andre anordninger til måling af blodtryk mv. Administration, drift eller støttetjenester i forbindelse med levering af lægeordineret behandlingsudstyr. urn:ddi:dk.dst:dc3c4427-cc70-44a4-9622-2d4b43a969e6:2 dk.dst dc3c4427-cc70-44a4-9622-2d4b43a969e6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Ambulant behandling Ambulant behandling Denne gruppe omfatter lægebehandling, tandlægebehandling og paramedicinsk behandling af ambulante patienter foretaget af læger, tandlæger og paramedicinsk personale. Tjenesterne kan ydes i hjemmet, som individuel tjenesteydelse eller på medicinske centre, skadestuer, laboratorier o.l. Ambulant behandling omfatter også medicin, proteser, medicinsk udstyr og andre sundhedsrelaterede produkter, som læger, tandlæger og paramedicinsk personale udleverer direkte til ambulante patienter. Lægebehandling, tandlægebehandling og paramedicinske tjenester, der ydes til patienter indlagt på hospitaler o.l., indgår i hospitalernes tjenesteydelser (07.3). urn:ddi:dk.dst:3b8d0bd4-e8b9-4917-86c8-ef0a2971f415:2 dk.dst 3b8d0bd4-e8b9-4917-86c8-ef0a2971f415 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Tjenester ydet af medicinske laboratorier og røntgenklinikker (07.2.4).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Almen lægehjælp (Individuelle tjenesteydelser) Almen lægehjælp (Individuelle tjenesteydelser) Omfatter tjenester, der ydes af klinikker for almen lægehjælp og alment praktiserende læger. Klinikker for almen lægehjælp er behandlingssteder, som hovedsagelig yder ambulant behandling, som ikke er begrænset til et medicinsk speciale, og som hovedsagelig ydes af uddannede læger. Alment praktiserende læger er ikke specialiseret inden for et bestemt medicinsk fagområde. Ydelse af almen lægehjælp. Administration af, tilsyn med eller støttetjenester for almen lægehjælp, der ydes af klinikker for almen lægehjælp og alment praktiserende læger. urn:ddi:dk.dst:96c3707e-9af6-4f9a-9aa6-4173769fcbc1:2 dk.dst 96c3707e-9af6-4f9a-9aa6-4173769fcbc1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Tandregulering.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Tandklinikker og tandlæger (07.2.3), medicinske laboratorier og røntgenklinikker (07.2.4).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Speciallægehjælp (Individuelle tjenesteydelser) Speciallægehjælp (Individuelle tjenesteydelser) Omfatter tjenester, der ydes af specialklinikker og praktiserende speciallæger. Specialklinikker og praktiserende speciallæger adskiller sig fra klinikker for almen lægehjælp og alment praktiserende læger derved, at deres tjenesteydelser er begrænset til behandling af en bestemt sundhedstilstand, sygdom, medicinsk fremgangsmåde eller gruppe af patienter. Ydelse af speciallægehjælp. Administration af, tilsyn med eller støttetjenester for speciallægehjælp, der ydes af specialklinikker og praktiserende speciallæger. urn:ddi:dk.dst:bbaa7fad-0c52-4c97-a790-ff37a1253c34:2 dk.dst bbaa7fad-0c52-4c97-a790-ff37a1253c34 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Opsætning af tandproteser.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Tandproteser (07.1.3), tandregulering (07.2.2), tjenester ydet af medicinske laboratorier og røntgenklinikker (07.2.4).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Tandbehandling (Individuelle tjenesteydelser) Tandbehandling (Individuelle tjenesteydelser) Omfatter tandbehandling ydet af almene eller specialiserede tandklinikker og tandlæger, tandplejere og andre tandbehandlere. Tandklinikker yder ambulant behandling. Behandlingen overvåges eller varetages ikke nødvendigvis af tandlæger men af tandplejere eller andre tandbehandlere. Ydelse af tandbehandling til ambulante patienter. Administration af, tilsyn med eller støttetjenester for tandbehandling, der ydes af almene eller specialiserede tandklinikker og tandlæger, tandplejere eller andre tandbehandlere. urn:ddi:dk.dst:3cd3d297-4a63-4b1a-99ee-02fdbe46d547:2 dk.dst 3cd3d297-4a63-4b1a-99ee-02fdbe46d547 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Akupunktører, fodplejere, kiropraktorer, optometrister, fysioterapeuter, praktiserende inden for traditionel medicin mv., medicinske laboratorier og røntgenklinikker, leje af behandlingsudstyr, lægeordineret gymnastikterapi, ambulant behandling med varmebad eller havvand, ambulancekørsel, undtagen hospitalsambulancetjenester.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Det offentlige sundhedsvæsens laboratorier (07.4.0), laboratorier, som undersøger sygdomsårsager (07.5.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Paramedicinske tjenesteydelser (Individuelle tjenesteydelser) Paramedicinske tjenesteydelser (Individuelle tjenesteydelser) Levering af paramedicinske ydelser til ambulante patienter. Administration af, tilsyn med eller støttetjenester for tjenesteydelser leveret af klinikker, der overvåges af sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, beskæftigelsesterapeuter, taleterapeuter og andet paramedicinsk personale og sundhedstjenester, der ydes af sygeplejersker, jordemødre og andet paramedicinsk personale uden for konsultationslokaler, på patienthjem eller andre institutioner, som ikke er behandlingssteder. urn:ddi:dk.dst:3001a8f4-292d-4a73-9662-ec3f2b98da39:2 dk.dst 3001a8f4-292d-4a73-9662-ec3f2b98da39 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Medicinske centre, som ikke er under direkte tilsyn af en uddannet læge (07.3.3).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Hospitalstjenester Hospitalstjenester Der er tale om hospitalsindlæggelse, når en patient opholder sig på hospitalet under hele behandlingsforløbet. Hertil hører også behandling på daghospital og hjemmebaseret hospitalsbehandling samt hospicer for uhelbredeligt syge. Kategorien omfatter tjenester, som ydes af almindelige og specialiserede hospitaler, medicinske centre, fødeklinikker, plejehjem og rekonvalescenthjem, som hovedsagelig yder tjenester for deres indlagte patienter, tjenester, som ydes af militærhospitaler, institutioner for ældre, hvor lægetilsyn er et væsentlig element og revalideringscentre, der yder indlagte patienter sundhedsbehandling og genoptræning, hvor formålet er at behandle patienten frem for at tilbyde langtidspleje og - omsorg. Hospitaler defineres som institutioner, der tilbyder behandling af indlagte patienter under direkte tilsyn af uddannede læger. Medicinske centre, fødeklinikker, plejehjem og rekonvalescenthjem yder også behandling af indlagte patienter, men deres tjenesteydelser overvåges og ydes ofte af personale med lavere uddannelse end læger. Gruppen omfatter ikke faciliteter som felthospitaler (02.1), lægekonsultationer, klinikker og andre behandlingssteder, som udelukkende udfører ambulant behandling (07.2), institutioner for handicappede og revalideringscentre, som primært yder længerevarende omsorg (10.1.2), ældrehjem (10.2.0). Den omfatter ej heller betalinger til patienter for tabt arbejdsfortjeneste som følge af hospitalsophold (10.1.1). Hospitalstjenester omfatter også medicin, proteser, medicinsk udstyr og andre sundhedsmæssige produkter til hospitalspatienter. Den omfatter endvidere hospitalernes udgifter til ikke- medicinske formål: administration, ikke- medicinsk personale, mad og drikkevarer, indlogering (herunder også indlogering af personale) mv. urn:ddi:dk.dst:39487ee8-3bf2-4d9f-b82d-cb3870d3edf6:2 dk.dst 39487ee8-3bf2-4d9f-b82d-cb3870d3edf6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Almene hospitalers tjenester (Individuelle tjenesteydelser) Almene hospitalers tjenester (Individuelle tjenesteydelser) Tjenester ydet af almene hospitaler. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for hospitaler, som ikke kun yder tjenester inden for et bestemt medicinsk fagområde. urn:ddi:dk.dst:cda82f19-470b-4dfc-90ed-506a3f393e5e:2 dk.dst cda82f19-470b-4dfc-90ed-506a3f393e5e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Fødeklinikker, som ikke er under direkte tilsyn af en uddannet læge (07.3.3).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Specialhospitalers tjenester (Individuelle tjenesteydelser) Specialhospitalers tjenester (Individuelle tjenesteydelser) Specialhospitaler adskiller sig fra almene hospitaler derved, at deres tjenester er begrænset til behandling af en bestemt sundhedstilstand, sygdom eller patientgruppe, f.eks. Sygdomme i brystet og tuberkulose, spedalskhed, kræft, øre- næse- hals- sygdomme, psykiatri, obstetrik, børnesygdomme mv. Tjenester ydet af specialhospitaler. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for hospitaler, som kun yder tjenester inden for et bestemt medicinsk fagområde. urn:ddi:dk.dst:a60c3b12-cbdc-4bac-9e4d-da5232cb77ee:2 dk.dst a60c3b12-cbdc-4bac-9e4d-da5232cb77ee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Medicinske centre og fødeklinikker (Individuelle tjenesteydelser) Medicinske centre og fødeklinikker (Individuelle tjenesteydelser) Tjenester ydet af medicinske centre og fødeklinikker. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for medicinske centre og fødeklinikker. urn:ddi:dk.dst:1211d07b-1934-4194-8990-49a25b2cdc4c:2 dk.dst 1211d07b-1934-4194-8990-49a25b2cdc4c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Institutioner for ældre, hvor lægetilsyn er et væsentligt element, revalideringscentre, der yder indlagte patienter sundhedsbehandling og genoptræning, hvor formålet er at behandle patienten frem for at tilbyde langtidspleje og -omsorg.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Pleje- og rekonvalescenthjem (Individuelle tjenesteydelser) Pleje- og rekonvalescenthjem (Individuelle tjenesteydelser) Pleje- og rekonvalescenthjem leverer ydelser til indlogerede personer, som skal rekreere efter en operation eller afkræftende sygdom, eller som er i en tilstand, som primært kræver overvågning og udlevering af medicin, fysioterapeutisk behandling og optræning for at kompensere for tab af funktioner samt ro og hvile. Tjenester ydet af pleje- og rekonvalescenthjem. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for pleje- og rekonvalescenthjem. urn:ddi:dk.dst:22c50da5-6991-48b3-b30f-def358351546:2 dk.dst 22c50da5-6991-48b3-b30f-def358351546 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Offentligt sundhedsvæsen Offentligt sundhedsvæsen urn:ddi:dk.dst:78a13b13-db2a-4c46-9a8c-4f960111e3ef:2 dk.dst 78a13b13-db2a-4c46-9a8c-4f960111e3ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Offentlige sundhedstjenester, der ydes af specialiserede team til grupper af personer, hvoraf hovedparten er i en god sundhedsmæssig tilstand, på arbejdspladser, skoler eller i forbindelse med andre ikke- medicinske faciliteter, offentlige sundhedstjenester, som ikke ydes af hospitaler, klinikker eller læger, tjenester ydet af laboratorier under det offentlige sundhedsvæsen.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Medicinske laboratorier (07.2.4), laboratorier, som undersøger sygdomsårsager (07.5.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Offentligt sundhedsvæsen (Individuelle tjenesteydelser) Offentligt sundhedsvæsen (Individuelle tjenesteydelser) Tjenester, der ydes af det offentlige sundhedsvæsen. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for det offentlige sundhedsvæsen som drift af blodbanker (indsamling, behandling, oplagring, afsendelse), diagnosticering (kræft, tuberkulose, kønssygdomme), forebyggelse (vaccination), overvågning (småbørnsernæring, børnesundhed), indsamling af epidemiologiske data, familieplanlægning mv. Udarbejdelse og udbredelse af information om offentlig sundhed. urn:ddi:dk.dst:967b2840-1604-468a-b3b2-d2424a695f57:2 dk.dst 967b2840-1604-468a-b3b2-d2424a695f57 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for sundhedsvæsen F&U inden for sundhedsvæsen Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5). urn:ddi:dk.dst:85107bbd-9358-4e68-bc46-34e648893366:2 dk.dst 85107bbd-9358-4e68-bc46-34e648893366 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Laboratorier, som undersøger sygdomsårsager.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for sundhedsvæsen (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for sundhedsvæsen (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for sundhedsvæsen. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende sundhedsvæsen, der varetages af ikke-statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:24c96e34-7a76-4003-8bf3-7425d64aa195:2 dk.dst 24c96e34-7a76-4003-8bf3-7425d64aa195 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Sundhedsvæsen i.a.n. Sundhedsvæsen i.a.n. urn:ddi:dk.dst:49aafbf7-137a-4c75-afdc-9c8d42d67565:2 dk.dst 49aafbf7-137a-4c75-afdc-9c8d42d67565 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Anliggender under sundhedsvæsen, som ikke kan henføres til (07.1), (07.2), (07.3), (07.4) eller (07.5).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Sundhedsvæsen i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Sundhedsvæsen i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, forvaltning, koordinering og overvågning af overordnede politikker, planer, programmer og budgetter inden for sundhedsvæsen, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for ydelse af sundhedstjenester, herunder tildeling af autorisationer og tilladelser til medicinske behandlingsinstitutioner, læger og paramedicinsk personale, udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende sundhedsvæsen. urn:ddi:dk.dst:a1ee8776-a83e-47fc-b8cc-f2b96f5122db:2 dk.dst a1ee8776-a83e-47fc-b8cc-f2b96f5122db 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Fritid, kultur og religion Fritid, kultur og religion Offentlige udgifter til fritid, kultur og religion omfatter udgifter til tjenester, der ydes til enkeltpersoner og husholdninger og udgifter til kollektive tjenester. Individuelle udgifter henføres til gruppe (08.1) og (08.2), udgifter til kollektive tjenester henføres til gruppe (08.3) til (08.6). Kollektive tjenester ydes til samfundet som helhed. De omfatter aktiviteter som udarbejdelse og forvaltning af regeringens politik, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for tjenester i tilknytning til fritid og kultur og anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for fritid, kultur og religiøse anliggender. urn:ddi:dk.dst:b48aad25-5a2e-45c1-8c63-90de4809f65f:2 dk.dst b48aad25-5a2e-45c1-8c63-90de4809f65f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Fritids- og sportstjenester Fritids- og sportstjenester urn:ddi:dk.dst:54ead938-506b-4c2d-96a3-974cefae3a42:2 dk.dst 54ead938-506b-4c2d-96a3-974cefae3a42 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Faciliteter til indlogering af tilskuere, holdrepræsentation ved nationale, regionale eller lokale sportsbegivenheder.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Zoologiske eller botaniske haver, akvarier, forstbotaniske haver o.l. (08.2.0), sports- og fritidsfaciliteter i tilknytning til uddannelsesinstitutioner (klassificeres i de relevante undergrupper i hovedgruppe 09).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Fritids- og sportstjenester (Individuelle tjenesteydelser) Fritids- og sportstjenester (Individuelle tjenesteydelser) Tjenester, der ydes i forbindelse med sport og fritid, forvaltning af sport- og fritidsanliggender, tilsyn med og regulering af sportsfaciliteter. Drift af eller støttetjenester for faciliteter til aktiv sportsudøvelse eller arrangementer i forbindelse hermed (sportspladser, tennisbaner, squashbaner, atletikbaner, golfbaner, bokseringe, skøjtebaner, gymnastiksale mv.), drift af eller støttetjenester for faciliteter til ikke- fysisk sportsudøvelse eller arrangementer i forbindelse hermed (især specialindrettede mødesteder for kortspil, brætspil mv.), drift eller støttetjenester af faciliteter til fritidsaktiviteter (parker, badestrande, campingpladser og tilhørende indkvarteringsfaciliteter, som stilles til rådighed på ikke- kommerciel basis, svømmebade, offentlige badeanstalter mv.). Tilskud, lån eller subsidier til sportshold eller individuelle sportsudøvere. urn:ddi:dk.dst:a877f056-43c9-450f-b14e-850a801ec5fb:2 dk.dst a877f056-43c9-450f-b14e-850a801ec5fb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Kulturtjenester Kulturtjenester urn:ddi:dk.dst:d43ecf9d-11b7-4824-a903-0638343d314a:2 dk.dst d43ecf9d-11b7-4824-a903-0638343d314a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Nationale, regionale eller lokale festligheder, når det primære formål ikke er at tiltrække turister.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Kulturaktiviteter, som er beregnet for udbredelse på tværs af grænserne (01.1.3), nationale, regionale eller lokale festligheder, når det primære formål er at tiltrække turister (04.7.3), produktioner af kulturel art, som udsendes via radio og tv (08.3.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Kulturtjenester (Individuelle tjenesteydelser) Kulturtjenester (Individuelle tjenesteydelser) Ydelse af kulturtjenester, forvaltning af kulturelle anliggender, tilsyn med og regulering af kulturelle faciliteter. Drift af eller støttetjenester for faciliteter til kulturel virksomhed (biblioteker, museer, kunstgallerier, teatre, udstillingshaller, monumenter, historiske bygninger og steder, zoologiske eller botaniske haver, akvarier, forstbotaniske haver o.l.), tilrettelæggelse, produktion, afvikling og støttetjenester for kulturelle arrangementer (koncerter, scenearrangementer og filmproduktion, kunstudstillinger mv.). Tilskud, lån eller subsidier til individuelle kunstnere, forfattere, designere, komponister og andre kunstudøvere eller til organisationer, som fremmer kulturel virksomhed. urn:ddi:dk.dst:d61a65b3-fac1-4344-b4a8-b33a7e9ea12c:2 dk.dst d61a65b3-fac1-4344-b4a8-b33a7e9ea12c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Radio- og tv-udsendelser samt forlagsvirksomhed Radio- og tv-udsendelser samt forlagsvirksomhed urn:ddi:dk.dst:39f6bbc4-7d16-4553-a73c-31f937ef1447:2 dk.dst 39f6bbc4-7d16-4553-a73c-31f937ef1447 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Offentlige trykkerier (01.3.3), udsendelse af undervisningsprogrammer via radio og tv (09).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Radio- og tv-udsendelser samt forlagsvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse) Radio- og tv-udsendelser samt forlagsvirksomhed (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af anliggender i relation til radio og tv samt forlagsvirksomhed, tilsyn med og regulering af tjenesteydelser i forbindelse med radio og tv samt forlagsvirksomhed. Ydelse af eller støttetjenester for tjenesteydelser i forbindelse med radio og tv samt forlagsvirksomhed. Tilskud, lån eller subsidier til etablering eller erhvervelse af faciliteter til tv- og radioudsendelser, opførelse eller erhvervelse af anlæg, udstyr og materialer til trykning af aviser, tidsskrifter eller bøger, produktion af materiale til og udsendelse via radio og tv, samling af nyheder og anden information, udgivelse af trykte medier. urn:ddi:dk.dst:6e830265-e1d1-498d-8dd0-102051d39b87:2 dk.dst 6e830265-e1d1-498d-8dd0-102051d39b87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Religiøse og andre organisationer Religiøse og andre organisationer urn:ddi:dk.dst:08a962ff-8603-4f5f-bf24-9693d92cb054:2 dk.dst 08a962ff-8603-4f5f-bf24-9693d92cb054 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Religiøse og andre organisationer (Kollektive tjenesteydelse) Religiøse og andre organisationer (Kollektive tjenesteydelse) Forvaltning af religiøse og andre organisationers anliggender. Tilvejebringelse af faciliteter for religiøse og andre organisationer, herunder støttetjenester for drift, vedligeholdelse og reparationer heraf. Aflønning af præster og andre ansatte i religiøse institutioner, støttetjenester i forbindelse med religiøse tjenester, tilskud, lån eller subsidier til brodersamfund, borgerforeninger, ungdoms- og sociale organisationer eller fagforeninger og politiske partier. urn:ddi:dk.dst:cd3ae3de-bda1-4092-8c33-49bd3bfa724b:2 dk.dst cd3ae3de-bda1-4092-8c33-49bd3bfa724b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for fritid, kultur og religion F&U inden for fritid, kultur og religion Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og and eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5). urn:ddi:dk.dst:a603992e-9890-4f3e-a226-3cdb50cc6d00:2 dk.dst a603992e-9890-4f3e-a226-3cdb50cc6d00 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for fritid, kultur og religion (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for fritid, kultur og religion (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling. Tilskud, lån eller subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling vedrørende fritid, kultur og religion, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:d03a9d47-42c9-4e8c-bb0e-66f8166b9ebd:2 dk.dst d03a9d47-42c9-4e8c-bb0e-66f8166b9ebd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Fritid, kultur og religion i.a.n. Fritid, kultur og religion i.a.n. urn:ddi:dk.dst:8c1f7454-51d5-4ff2-a1f9-50b4fb78218c:2 dk.dst 8c1f7454-51d5-4ff2-a1f9-50b4fb78218c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Anliggender og tjenesteydelser i forbindelse med fritid, kultur og religion, som ikke kan henføres til (08.1), (08.2), (08.3), (08.4) eller (08.5).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Fritid, kultur og religion i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Fritid, kultur og religion i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, forvaltning, koordinering overvågning af overordnede politikker, planer, programmer og budgetter til fremme af sport, fritid kultur, religion, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for rekreative og kulturelle tjenester, udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende fritid, kultur og religion. urn:ddi:dk.dst:f28d0f6d-8c63-4a58-8c35-70ebef42271e:2 dk.dst f28d0f6d-8c63-4a58-8c35-70ebef42271e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Undervisning Undervisning Offentlige udgifter til undervisning omfatter udgifter til tjenesteydelser til individuelle elever og studerende og udgifter til Kollektive tjenesteydelser. Udgifter til individuelle tjenester henføres til gruppe (09.1) til (09.6), mens udgifter til kollektive tjenester henføres til gruppe (09.7) og (09.8). Kollektive undervisningstjenester omfatter anliggender som udarbejdelse og forvaltning af regeringens politik, fastsættelse og håndhævelse af standarder, regulering af, tildeling af tilladelser til og tilsyn med uddannelsesinstitutioner og anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for undervisning og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Imidlertid betragtes faste udgifter til administration og drift af en gruppe af skoler, universiteter mv. som individuelle udgifter og klassificeres i gruppe (09.1) til (09.6). Opdelingen af undervisningstjenesteydelser er baseret på niveauinddelingerne i International Standard Classification of Education 2011 (ISCED-2011), som er udgivet af De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO). Denne hovedgruppe omfatter også militærskoler og - akademier, hvis deres undervisningsplaner kan sidestilles med undervisningsplanerne i civile institutioner, politiskoler, som ud over politiuddannelsen tilbyder almene uddannelser samt undervisningsprogrammer i radio og tv. Sådanne udgifter klassificeres i gruppe (09.1) til (09.5). urn:ddi:dk.dst:a83b2b84-e241-4568-87d0-62b6d9c8e9d3:2 dk.dst a83b2b84-e241-4568-87d0-62b6d9c8e9d3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Førskoleundervisning og primær undervisning Førskoleundervisning og primær undervisning urn:ddi:dk.dst:16aefaef-0843-43a7-b710-e46eec4afc14:2 dk.dst 16aefaef-0843-43a7-b710-e46eec4afc14 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Førskoleundervisning (Individuelle tjenesteydelser) Førskoleundervisning (Individuelle tjenesteydelser) Børnehaveklasse undervisning på niveau 1 i ISCED-2011. Førskoleundervisning på niveau 1 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for skoler og andre institutioner, der tilbyder førskoleundervisning på niveau 1 i ISCED-2011. urn:ddi:dk.dst:db7156f3-238f-4443-93fd-6766b0b02546:2 dk.dst db7156f3-238f-4443-93fd-6766b0b02546 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Skrive- og læseprogrammer for elever, som er for gamle til at modtage primær undervisning i skoleregi.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Primær undervisning (Individuelle tjenesteydelser) Primær undervisning (Individuelle tjenesteydelser) Primær undervisning på niveau 1 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for skoler og andre institutioner, der tilbyder primær undervisning på niveau 1 i ISCED-2011. urn:ddi:dk.dst:9227f9c5-beb6-4962-bbbc-9fd9dfa53861:2 dk.dst 9227f9c5-beb6-4962-bbbc-9fd9dfa53861 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Sekundær undervisning Sekundær undervisning urn:ddi:dk.dst:554b7d0e-a021-4666-a0a9-9671788c7bfa:2 dk.dst 554b7d0e-a021-4666-a0a9-9671788c7bfa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Sekundær undervisning på første trin for voksne og unge uden for skoleregi.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Sekundær undervisning på første trin (Individuelle tjenesteydelser) Sekundær undervisning på første trin (Individuelle tjenesteydelser) Sekundær undervisning på første trin svarende til niveau 2 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for skoler og andre institutioner, der tilbyder sekundær undervisning på første trin svarende til niveau 2 i ISCED-97. Stipendier, legater, lån og understøttelse til elever, der følger sekundær undervisning på første trin svarende til niveau 2 i ISCED-2011. urn:ddi:dk.dst:7c6ee2c6-1602-4ec8-a869-75c1171176e5:2 dk.dst 7c6ee2c6-1602-4ec8-a869-75c1171176e5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Sekundær undervisning på andet trin for voksne og unge uden for skoleregi.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Sekundær undervisning på andet trin (Individuelle tjenesteydelser) Sekundær undervisning på andet trin (Individuelle tjenesteydelser) Sekundær undervisning på andet trin svarende til niveau 3 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for skoler og andre institutioner, der tilbyder sekundær undervisning på andet trin svarende til niveau 3 i ISCED-2011. Stipendier, legater, lån og understøttelse til elever, der følger sekundær undervisning på andet trin svarende til niveau 3 i ISCED-2011. urn:ddi:dk.dst:8897bd55-5cd1-4a33-91c9-3d3f3bdad805:2 dk.dst 8897bd55-5cd1-4a33-91c9-3d3f3bdad805 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning urn:ddi:dk.dst:33d373ae-58c4-403e-9c5a-a5f8c6a6e8ad:2 dk.dst 33d373ae-58c4-403e-9c5a-a5f8c6a6e8ad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning for voksne og unge uden for skoleregi.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning (Individuelle tjenesteydelser) Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning (Individuelle tjenesteydelser) Undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning svarende til niveau 4 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for skoler og andre institutioner, der tilbyder undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning svarende til niveau 4 i ISCED-2011. Stipendier, legater, lån og understøttelse til elever, der følger undervisningen på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning svarende til niveau 4 i ISCED-2011. urn:ddi:dk.dst:7adeba97-124f-4130-8da2-d45fb24b8e01:2 dk.dst 7adeba97-124f-4130-8da2-d45fb24b8e01 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Tertiær undervisning Tertiær undervisning urn:ddi:dk.dst:63dfc4a2-aeee-4cfc-bd82-1ff0bd47bf40:2 dk.dst 63dfc4a2-aeee-4cfc-bd82-1ff0bd47bf40 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Tertiær undervisning på første trin (Individuelle tjenesteydelser) Tertiær undervisning på første trin (Individuelle tjenesteydelser) Tertiær undervisning på første trin svarende til niveau 5 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for universiteter og andre institutioner, der tilbyder tertiær undervisning svarende til niveau 5 i ISCED-2011. Stipendier, legater, lån og understøttelse til studerende, der følger tertiær undervisning svarende til niveau 5 i ISCED-2011. urn:ddi:dk.dst:c95f590c-0cb1-4fa9-adf6-6d87008a3be3:2 dk.dst c95f590c-0cb1-4fa9-adf6-6d87008a3be3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (09.6.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Tertiær undervisning på andet trin (Individuelle tjenesteydelser) Tertiær undervisning på andet trin (Individuelle tjenesteydelser) Tertiær undervisning på andet trin svarende til niveau 6 i ISCED-2011. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for universiteter og andre institutioner, der tilbyder tertiær undervisning på andet trin svarende til niveau 6 i ISCED-2011. Stipendier, legater, lån og understøttelse til studerende, der følger tertiær undervisning svarende til niveau 6 i ISCED-2011. urn:ddi:dk.dst:790db6d7-0b85-444c-98f5-b339d1e0a1b3:2 dk.dst 790db6d7-0b85-444c-98f5-b339d1e0a1b3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Undervisning uden for niveauplacering Undervisning uden for niveauplacering urn:ddi:dk.dst:1eab4174-809e-4650-8062-020482a96340:2 dk.dst 1eab4174-809e-4650-8062-020482a96340 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Undervisning uden for niveauplacering (Individuelle tjenesteydelser) Undervisning uden for niveauplacering (Individuelle tjenesteydelser) Uddannelse uden for niveauplacering (uddannelsesprogrammer, almindeligvis for voksne, som ikke kræver særlige forkundskaber, navnlig erhvervsfaglig uddannelse og kurser inden for kulturelle emner). Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for institutioner, som tilbyder undervisning uden for niveauplacering. Stipendier, legater, lån og understøttelse til elever/studerende, som deltager i undervisningsprogrammer/-kurser uden for niveauplacering. urn:ddi:dk.dst:03d5d566-45a9-4a2c-945d-04372e2cab89:2 dk.dst 03d5d566-45a9-4a2c-945d-04372e2cab89 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning urn:ddi:dk.dst:8310547d-691b-412e-a0e3-dfa1526bcaf4:2 dk.dst 8310547d-691b-412e-a0e3-dfa1526bcaf4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Tilsyn og forebyggende tjenester udført af skolesundhedstjeneste (07.4.0), stipendier, legater, lån og understøttelse til betaling af udgifterne til hjælpetjenester (09.1), (09.2), (09.3), (09.4) eller (09.5).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (Individuelle tjenesteydelser) Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning (Individuelle tjenesteydelser) Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning. Administration af, tilsyn med, drift af eller støttetjenester for transport, forplejning, indlogering, læge- og tandlægebehandling og dermed forbundne hjælpetjenester især for elever/studerende uanset undervisningsniveau. urn:ddi:dk.dst:24a671da-2495-4009-89e2-23704b24a53f:2 dk.dst 24a671da-2495-4009-89e2-23704b24a53f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for undervisning F&U inden for undervisning Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og and eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5). urn:ddi:dk.dst:b1effe5f-a6cf-48e9-bd0d-3388527f311e:2 dk.dst b1effe5f-a6cf-48e9-bd0d-3388527f311e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for undervisning (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for undervisning (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for undervisning. Tilskud, lån og subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for undervisning, der varetages af ikke-statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:dfff9455-d378-4455-800b-89105ed1e86f:2 dk.dst dfff9455-d378-4455-800b-89105ed1e86f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Undervisning i.a.n. Undervisning i.a.n. urn:ddi:dk.dst:ae20f458-9f8b-4dc9-82cc-4bb79cfaa9c2:2 dk.dst ae20f458-9f8b-4dc9-82cc-4bb79cfaa9c2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Undervisning og tjenesteydelser i tilknytning hertil, som ikke kan henføres til (09.1), (09.2), (09.3), (09.4), (09.5), (09.6) eller (09.7).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Undervisning i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Undervisning i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, forvaltning, koordinering og overvågning af overordnede undervisningspolitikker, planer, programmer og budgetter, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for uddannelser, herunder tildeling af tilladelser til uddannelsesinstitutioner, udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende undervisning. urn:ddi:dk.dst:5c2a7bd8-bcde-40a4-a454-1ada9243f369:2 dk.dst 5c2a7bd8-bcde-40a4-a454-1ada9243f369 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Social beskyttelse Social beskyttelse Det offentliges udgifter til social beskyttelse omfatter udgifter til tjenester og overførsler til enkeltpersoner og husholdninger og udgifter til kollektive tjenester. Udgifter til individuelle tjenester og overførsler henføres til gruppe (10.1) til (10.7), udgifter til Kollektive tjenesteydelser henføres til gruppe (10.8) og (10.9). Kollektive tjenester inden for social beskyttelse omfatter områder som udarbejdelse og forvaltning af regeringens politik, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for social beskyttelse og anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for social beskyttelse samt tjenester i tilknytning hertil. Den sociale beskyttelses funktioner og definitionerne heraf er baseret på det europæiske system af Integrerede statistikker for social sikring 1996 (ESSPROS), der er udviklet af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat). I ESSPROS omfatter social beskyttelse også sundhedspleje, mens sundhedspleje ikke indgår i nærværende hovedgruppe. Sundhedspleje indgår i hovedgruppe 07. Medicinske varer og lægehjælp, der ydes til personer, som modtager de kontante ydelser og naturalydelser, der er specificeret i gruppe (10.1) til (10.7), klassificeres under (07.1), (07.2) eller (07.3). urn:ddi:dk.dst:65b90b5d-d23b-4937-b6be-c94146fda599:2 dk.dst 65b90b5d-d23b-4937-b6be-c94146fda599 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Sygdom og invaliditet Sygdom og invaliditet urn:ddi:dk.dst:aedde861-3d59-4b4c-a04f-f740151ff64c:2 dk.dst aedde861-3d59-4b4c-a04f-f740151ff64c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Sygdom (Individuelle tjenesteydelser) Sygdom (Individuelle tjenesteydelser) Social beskyttelse i form af kontante ydelser eller ydelser i naturalier, som helt eller delvist kompenserer for indtægtstab under midlertidig uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller skade. Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Faste eller indtægtsafhængige beløb i sygdomsperioden, forskellige betalinger til personer, som er midlertidigt uarbejdsdygtige som følge af sygdom eller skade. Ydelser i naturalier, f.eks. Hjælp, der ydes i det daglige til personer, som midlertidigt er uarbejdsdygtige som følge af sygdom eller skade (hjemmehjælp, transport mv.). urn:ddi:dk.dst:b29012b0-8f32-48ef-b3ce-5b4a2f3e20fd:2 dk.dst b29012b0-8f32-48ef-b3ce-5b4a2f3e20fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Kontante ydelser og ydelser i naturalier til invalide, der har nået den normale pensionsalder (10.2.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Invaliditet (Individuelle tjenesteydelser) Invaliditet (Individuelle tjenesteydelser) Social beskyttelse i form af kontante ydelser eller ydelser i naturalier til personer, som helt eller delvist er ude af stand til at udøve en erhvervsmæssige aktivitet eller føre en normal tilværelse som følge af en fysisk eller psykisk svækkelse, som enten er kronisk eller kan forventes at vare længere end en nærmere fastsat minimumsperiode. Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Invalidepensioner, der betales til personer under den normale pensionsalder, som rammes af invaliditet, der forringer deres arbejdsevne, førtidspensionsydelser til ældre arbejdstagere, der lader sig pensionere før den normale pensionsalder er nået, som følge af nedsat arbejdsevne, plejetillæg, ydelser til invaliderede personer, som har påtaget sig arbejde, der er afpasset efter deres tilstand, eller som har indledt en erhvervsfaglig uddannelse, andre periodiske ydelser eller engangsbeløb, som betales til invaliderede personer i henhold til en social beskyttelsesordning. Ydelser i naturalier, f.eks. Indlogering og eventuelt forplejning til invaliderede personer på dertil indrettede institutioner, hjælp til invaliderede personer for at bistå dem med de daglige opgaver (hjemmehjælp, transport mv.), ydelser, der betales til den person, som yder omsorg til den invaliderede, erhvervsfaglig og anden uddannelse til fremme af de invaliderede personers erhvervsmæssige og sociale reintegrering, forskellige tjenester og goder, der ydes til invalide for at give dem mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter eller at foretage rejser eller deltage i samfundslivet. urn:ddi:dk.dst:3d619473-e353-4b29-80c3-35a0a01fc7ff:2 dk.dst 3d619473-e353-4b29-80c3-35a0a01fc7ff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Alderdom Alderdom urn:ddi:dk.dst:96adea6b-b27e-4d0a-ba39-973b5e1a2d88:2 dk.dst 96adea6b-b27e-4d0a-ba39-973b5e1a2d88 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Pensionsordninger for militært personel og offentligt ansatte.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Førtidspensioner til ældre arbejdstagere, som går på pension før den normale pensionsalder på grund af invaliditet (10.1.2) eller arbejdsløshed (10.5.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Alderdom (Individuelle tjenesteydelser) Alderdom (Individuelle tjenesteydelser) Social beskyttelse i form af kontante ydelser eller ydelser i naturalier til imødegåelse af risici, der er forbundet med alderdom (indkomsttab, utilstrækkelig indkomst, manglende uafhængighed til at udføre de daglige opgaver, reduceret deltagelse i socialt samvær og i samfundslivet, mv.). Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Ældrepension, der udbetales til personer, som har nået den normale pensionsalder, førtidspension, der udbetales til ældre arbejdstagere, der går på pension før den normale pensionsalder, delpension, der udbetales før eller efter den normale pensionsalder til ældre arbejdstagere, som fortsætter med at arbejde, men på nedsat tid, plejetillæg, andre periodiske beløb eller engangsbeløb, der udbetales ved pensionering eller som led i alderdomsydelser. Ydelser i naturalier, f.eks. Indlogering og eventuelt forplejning, til ældre, som opholder sig enten på særlige institutioner eller hos familier i passende faciliteter, hjælp der ydes til ældre til udførelse af de daglige opgaver (hjemmehjælp, transport mv.), ydelser, der udbetales til den person, som yder omsorg til en ældre, forskellige tjenesteydelser og goder til ældre for at gøre det muligt for dem at deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter eller foretage rejser eller deltage i samfundslivet. urn:ddi:dk.dst:da8ccc21-2138-49e2-ae5b-57063625f16e:2 dk.dst da8ccc21-2138-49e2-ae5b-57063625f16e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Efterlevende Efterlevende urn:ddi:dk.dst:8b5e5d33-9ba1-4f9a-a594-e2894db163e0:2 dk.dst 8b5e5d33-9ba1-4f9a-a594-e2894db163e0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Efterlevende (Individuelle tjenesteydelser) Efterlevende (Individuelle tjenesteydelser) Social beskyttelse i form af kontante ydelser og ydelser i naturalier til efterlevende efter en afdød (f.eks. Personens ægtefælle, tidligere ægtefælle, børn, børnebørn, forældre eller andre slægtninge), administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Efterladtepension, ydelser ved dødsfald, andre periodiske betalinger eller engangsbeløb til efterlevende. Ydelser i naturalier, f.eks. Betalinger som begravelseshjælp, forskellige tjenesteydelser og goder til efterlevende for at gøre det muligt for dem at deltage i samfundslivet. urn:ddi:dk.dst:8f1ee27b-e91e-4b06-b390-4bd317ed29f1:2 dk.dst 8f1ee27b-e91e-4b06-b390-4bd317ed29f1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Familie og børn Familie og børn urn:ddi:dk.dst:3d367350-0f91-48c9-b9b1-ceb4a617b89c:2 dk.dst 3d367350-0f91-48c9-b9b1-ceb4a617b89c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Familieplanlægning (07.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Familie og børn (Individuelle tjenesteydelser) Familie og børn (Individuelle tjenesteydelser) Social beskyttelse i form af kontante ydelser og ydelser i naturalier til husholdninger med børn, som ikke er myndige administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Moderskabsydelser, fødselsydelser, ydelser i forbindelse med forældreorlov, familie- eller børnetilskud, andre periodiske betalinger eller engangsbeløb til husholdningerne til hjælp til at dække særlige omkostninger (f.eks. For enlige forældre eller familier med handicappede børn). Ydelser i naturalier, f.eks. Kost og logi til førskolebørn i løbet af dagen eller en del af dagen, økonomisk bistand til børnepasning i løbet af dagen, kost og logi til børn og familier som permanent ordning (børnehjem, plejefamilier mv.), goder og tjenester, der ydes i hjemmet til børn eller dem, der passer dem, forskellige tjenester og goder til familier, unge eller børn (ferie- og fritidscentre). urn:ddi:dk.dst:b09c4e34-f133-461d-be67-cb441c9fa00a:2 dk.dst b09c4e34-f133-461d-be67-cb441c9fa00a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Arbejdsløshed Arbejdsløshed urn:ddi:dk.dst:fd40e37f-79fc-4882-a06f-b08131475669:2 dk.dst fd40e37f-79fc-4882-a06f-b08131475669 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Generelle programmer eller ordninger, som skal øge mobiliteten i arbejdskraften, nedbringe arbejdsløsheden eller fremme beskæftigelsen blandt dårligt stillede eller andre grupper, som er ramt af høj arbejdsløshed (04.1.2), kontante ydelser og ydelser i naturalier til arbejdsløse ved opnåelse af pensionsalderen (10.2.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Arbejdsløshed (Individuelle tjenesteydelser) Arbejdsløshed (Individuelle tjenesteydelser) Social beskyttelse i form af kontante ydelser og ydelser i naturalier til personer, som er arbejdsdygtige, står til rådighed for arbejdsmarkedet, men som ikke kan finde passende beskæftigelse administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Fuld eller delvis arbejdsløshedsstøtte, førtidspension, der udbetales til ældre arbejdstagere, som går på pension, før de har nået den normale pensionsalder, på grund af arbejdsløshed eller nedlæggelse af arbejdspladser som led i økonomiske foranstaltninger, ydelser til bestemte grupper i arbejdsstyrken, som deltager i uddannelsesprogrammer til forbedring af deres beskæftigelsespotentiale, fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med strukturarbejdsløshed, andre periodiske betalinger eller engangsbeløb til arbejdsløse, især langtidsarbejdsløse. Ydelser i naturalier, f.eks. Mobilitetsydelser og genetableringsbistand, erhvervsfaglig uddannelse for arbejdsløse eller omskoling af personer, som risikerer at miste deres job, logi, mad eller tøj til arbejdsløse og deres familier. urn:ddi:dk.dst:ab45a2ab-e4f0-4746-96be-2ce786d16adc:2 dk.dst ab45a2ab-e4f0-4746-96be-2ce786d16adc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Bolig Bolig urn:ddi:dk.dst:bd4ac0c8-8000-4db6-9837-52a587ab14e6:2 dk.dst bd4ac0c8-8000-4db6-9837-52a587ab14e6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Bolig (Individuelle tjenesteydelser) Bolig (Individuelle tjenesteydelser) Social beskyttelse i form af ydelser i naturalier til husholdninger som hjælp til betaling af boligudgifter (støtte tildeles ud fra trangskriteriet) administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Ydelser i naturalier, f.eks. Midlertidige eller langfristede betalinger til lejere som bidrag til huslejen, ydelser, som skal nedbringe de løbende boligudgifter for ejere af egen bolig (dvs. Støtte til betaling af renter og afdrag på boliglån), tilvejebringelse af billige eller sociale boliger. urn:ddi:dk.dst:5112b365-ac8e-499e-936d-717030f7b7cf:2 dk.dst 5112b365-ac8e-499e-936d-717030f7b7cf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Sociale ydelser i.a.n. Sociale ydelser i.a.n. urn:ddi:dk.dst:7ca0c6ed-ec81-4394-97fc-afa2bfe87b77:2 dk.dst 7ca0c6ed-ec81-4394-97fc-afa2bfe87b77 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Sociale ydelser i.a.n. (Individuelle tjenesteydelser) Sociale ydelser i.a.n. (Individuelle tjenesteydelser) Social beskyttelse i form af kontante ydelser og ydelser i naturalier til personer, som er eller risikerer at blive socialt marginaliseret (ubemidlede, lavindkomstgrupper, indvandrere, oprindelige beboere, flygtninge, alkohol- og stofmisbrugere, voldsofre mv.) Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for sådanne sociale beskyttelsesordninger. Kontante ydelser, f.eks. Indkomststøtte og andre kontante betalinger til ubemidlede og dårligt stillede personer for at hjælpe dem gennem fattigdom og vanskelige situationer. Ydelser i naturalier, f.eks. Kost og logi i kortere eller længere tid til ubemidlede og dårligt stillede personer reintegration af alkohol- og stofmisbrugere, tjenesteydelser og goder til dårligt stillede personer som f.eks. Rådgivning, daghjem, hjælp til udførelse af daglige opgaver, mad, tøj, brændsel mv. urn:ddi:dk.dst:34f73ebe-ecaa-4709-91e6-e5cfb8213c4d:2 dk.dst 34f73ebe-ecaa-4709-91e6-e5cfb8213c4d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for social beskyttelse F&U inden for social beskyttelse Definitioner af grundforskning, anvendt forskning og and eksperimentel udvikling kan ses under (01.4) og (01.5). urn:ddi:dk.dst:9416c6fa-ce27-4ae4-b9d2-e049144ae026:2 dk.dst 9416c6fa-ce27-4ae4-b9d2-e049144ae026 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"Grundforskning (01.4.0).","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 F&U inden for social beskyttelse (Kollektive tjenesteydelse) F&U inden for social beskyttelse (Kollektive tjenesteydelse) Administration af og virksomhed udøvet af offentlige enheder, der beskæftiger sig med anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for social beskyttelse. Tilskud, lån og subsidier til anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for social beskyttelse, der varetages af ikke- statslige organer som forskningsinstitutter og universiteter. urn:ddi:dk.dst:8cf4e9cd-b0ca-4550-bc10-487f319225c7:2 dk.dst 8cf4e9cd-b0ca-4550-bc10-487f319225c7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Social beskyttelse i.a.n. Social beskyttelse i.a.n. urn:ddi:dk.dst:c54d1c16-0391-4bd8-a25d-7762dcd4254f:2 dk.dst c54d1c16-0391-4bd8-a25d-7762dcd4254f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Social beskyttelse i form af kontante ydelser og ydelser i naturalier til ofre for brand, oversvømmelse, jordskælv og andre katastrofer i fredstid, køb og oplagring af fødevarer, udstyr og andre nødforsyninger til anvendelse ved katastrofer i fredstid, anden social beskyttelse og tjenesteydelser i tilknytning hertil, som ikke kan henføres til (10.1), (10.2), (10.3), (10.4), (10.5), (10.6), (10.7) eller (10.8).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Adding Classification -- Klassifikation af det offentliges udgifter efter formål (COFOG), v1:1999 Social beskyttelse i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Social beskyttelse i.a.n. (Kollektive tjenesteydelse) Administration og gennemførelse af samt støttetjenester for aktiviteter som udarbejdelse, forvaltning, koordinering og overvågning af overordnede politikker, planer, programmer og budgetter til fremme af social beskyttelse, udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning og standarder for social beskyttelse, udarbejdelse og udbredelse af generel information, teknisk dokumentation og statistikker vedrørende social beskyttelse.