dk.dst a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccb 7 CodeList urn:ddi:dk.dst:a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccb:7 dk.dst a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccb 7 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2007-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2007-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:IsCurrent True cm:MaintenanceUnit {"da":"Befolkning og Uddannelse","en":"Population and Education"} cm:ContactPerson {"da":"DLA","en":"DLA"} DSTLM01\rkr DEGURBA_DST_V1_2007 DEGURBA_DST_V1_2007 Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1:2007 Degree of Urbanisation (DEGURBA) - Statistics Denmark, v1:2007 Urbaniseringsgrad (DEGURBA) er en klassifikation som inddeler kommuner efter befolkningstæthed og antal indbyggere i største by i kommunen. Klassifikationen bygger på Eurostat's [Degree of Urbanisation (DEGURBA)](https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/background). Som supplement til Eurostat's DEGURBA, har Danmarks Statistik til brug i dansk sammenhæng, foretaget en underopdeling af *Medium befolket område* og *Tyndt befolket område* efter antal indbyggere i største by i kommunen jf. nedenfor: - 1: Tæt befolket område - 2: Medium befolket område - 2.1: Medium befolket område, mindst 40.000 indbyggere i største by i kommunen - 2.2: Medium befolket område, mellem 15.000 og 40.000 indbyggere i største by i kommunen - 2.3: Medium befolket område, under 15.000 indbyggere i største by i kommunen - 3: Tyndt befolket område - 3.1: Tyndt befolket område, mindst 15.000 indbyggere i største by i kommunen - 3.2: Tyndt befolket område, under 15.000 indbyggere i største by i kommunen I tilfælde af at kommunens største by breder sig ind over flere kommuner (fx Birkerød) medregnes kun de personer, der bor i kommunen ved bestemmelsen af kommunens største by. Degree of Urbanization (DEGURBA) is a classification that divides municipalities by population density and the number of inhabitants in the largest city in the municipality. The classification is based on Eurostat's [Degree of Urbanization (DEGURBA)] (https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/background). As a supplement to Eurostat's DEGURBA, Statistics Denmark has, for use in Danish context, made a subdivision of *Intermediate density areas* and *Thinly populated areas* by number of inhabitants in largest city in the municipality, see below: - 1: Densely populated areas - 2: Intermediate density areas - 2.1: Intermediate density areas, at least 40,000 inhabitants in the largest city in the municipality - 2.2: Intermediate density areas, between 15,000 and 40,000 inhabitants in the largest city in the municipality - 2.3: Intermediate density areas, less than 15,000 inhabitants in the largest city in the municipality - 3: Thinly populated areas - 3.1: Thin populated areas, at least 15,000 inhabitants in the largest city in the municipality - 3.2: Thinly populated areas, less than 15,000 inhabitants in the largest city in the municipality In the event that the municipality's largest city spreads over several municipalities (e.g. Birkerød), only those who live in the municipality are included in the determination of the municipality's largest city. urn:ddi:dk.dst:42462456-8b11-43d2-9723-65e2233393c9:7 dk.dst 42462456-8b11-43d2-9723-65e2233393c9 7 dk.dst cc4bab17-d6b8-4ba2-a3be-7d6a066b2a60 2 Category 1 urn:ddi:dk.dst:9cc71074-ae6d-44b3-a00f-9d1af38423e4:7 dk.dst 9cc71074-ae6d-44b3-a00f-9d1af38423e4 7 dk.dst d68528e9-2db6-4c78-9127-ab708863d78b 2 Category 1.1 urn:ddi:dk.dst:58f3dcf7-50ba-407c-bcf3-15298a5027ac:7 dk.dst 58f3dcf7-50ba-407c-bcf3-15298a5027ac 7 dk.dst 764f8139-7895-4ae2-a33a-4e9ef1a8f1f2 2 Category 101 urn:ddi:dk.dst:eda201a2-e25d-4e86-952b-fa0ad11841a0:7 dk.dst eda201a2-e25d-4e86-952b-fa0ad11841a0 7 dk.dst 47461416-71de-4214-9e99-0a7d9e36752d 2 Category 147 urn:ddi:dk.dst:a093ed1e-7379-4fbc-82b3-e3d483906140:7 dk.dst a093ed1e-7379-4fbc-82b3-e3d483906140 7 dk.dst 6738b1c3-793d-45c9-b40a-ce14e98ab92a 2 Category 153 urn:ddi:dk.dst:084415fe-fb9b-4fe4-8c6f-92fd20f881e5:7 dk.dst 084415fe-fb9b-4fe4-8c6f-92fd20f881e5 7 dk.dst 6c4e0bcc-a361-4ed2-b618-59b195c3ceb3 2 Category 157 urn:ddi:dk.dst:b44fa412-9a56-4f96-b643-a7d58a73fdf0:7 dk.dst b44fa412-9a56-4f96-b643-a7d58a73fdf0 7 dk.dst 78aca4e5-f100-4d0b-b1e2-f5f89dea96b4 2 Category 159 urn:ddi:dk.dst:80f0e793-1ee4-4bee-ad47-04ac6dafc3a5:7 dk.dst 80f0e793-1ee4-4bee-ad47-04ac6dafc3a5 7 dk.dst e95a519b-52dd-485d-ba98-2996c41c5cb9 2 Category 161 urn:ddi:dk.dst:ba004cf2-d601-4ef5-8607-d3175fc64e86:7 dk.dst ba004cf2-d601-4ef5-8607-d3175fc64e86 7 dk.dst 992b5b52-a9cb-48f1-9f0f-800aac90dd80 2 Category 163 urn:ddi:dk.dst:16eea412-1085-4c3f-a93c-a7c89faf28f3:7 dk.dst 16eea412-1085-4c3f-a93c-a7c89faf28f3 7 dk.dst a58d966e-6335-459a-89ea-11c1b0fe1b78 2 Category 165 urn:ddi:dk.dst:746e63d0-1cc7-4fdb-829e-f70dbfcc9a15:7 dk.dst 746e63d0-1cc7-4fdb-829e-f70dbfcc9a15 7 dk.dst 81f0205f-f066-4bf6-8a7e-20183c67a26c 2 Category 167 urn:ddi:dk.dst:1aa7ee2d-94c4-4869-bb19-677ef769009a:7 dk.dst 1aa7ee2d-94c4-4869-bb19-677ef769009a 7 dk.dst c49ac9e9-c612-4404-8059-4ed54988ad4f 2 Category 173 urn:ddi:dk.dst:d3ceb1f5-3480-448b-acf1-8afc73300bcd:7 dk.dst d3ceb1f5-3480-448b-acf1-8afc73300bcd 7 dk.dst 7d693113-669d-4c55-afba-28d31bb0dee5 2 Category 175 urn:ddi:dk.dst:20863d93-4e98-429b-9dc8-87d1450f397a:7 dk.dst 20863d93-4e98-429b-9dc8-87d1450f397a 7 dk.dst 7127c002-61dd-46bb-9923-e58c6fe0f384 2 Category 183 urn:ddi:dk.dst:7f75b456-9e4c-46c2-b422-3cc7173fd663:7 dk.dst 7f75b456-9e4c-46c2-b422-3cc7173fd663 7 dk.dst 7efc9bf8-ccc1-4c26-8aa2-c8143ab83dc3 2 Category 185 urn:ddi:dk.dst:f105405c-c038-4cfe-b493-95ded1b6ac05:7 dk.dst f105405c-c038-4cfe-b493-95ded1b6ac05 7 dk.dst 76b1d4fe-1e8f-4619-bdd9-9a6150b6464f 2 Category 187 urn:ddi:dk.dst:2bd479d2-b3dd-4534-bd87-04b661602144:7 dk.dst 2bd479d2-b3dd-4534-bd87-04b661602144 7 dk.dst ee13c79b-5b38-4c08-976a-8e73da36a0a9 2 Category 253 urn:ddi:dk.dst:70d6d55a-49ce-4d12-abd6-c476415c63bd:7 dk.dst 70d6d55a-49ce-4d12-abd6-c476415c63bd 7 dk.dst 1f63fec6-59e3-4512-9538-49a43c0f7d84 2 Category 461 urn:ddi:dk.dst:e02fd1b8-81b5-4fd2-90d4-f0a13b0332d1:7 dk.dst e02fd1b8-81b5-4fd2-90d4-f0a13b0332d1 7 dk.dst 7e78a13f-9256-41b9-b74c-536096f35baa 2 Category 751 urn:ddi:dk.dst:7c79f4cf-7c54-4c12-b3be-bb7b83327e0d:7 dk.dst 7c79f4cf-7c54-4c12-b3be-bb7b83327e0d 7 dk.dst 010d5203-642b-4fab-a611-383c389a1c27 2 Category 851 urn:ddi:dk.dst:01305cac-8286-4c91-b69c-142c124143a4:7 dk.dst 01305cac-8286-4c91-b69c-142c124143a4 7 dk.dst 7d7a7567-9256-4ad0-abd3-1ca297f30866 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:6c964e35-21c9-45a7-954d-c3e1d907c6fd:7 dk.dst 6c964e35-21c9-45a7-954d-c3e1d907c6fd 7 dk.dst edbeff0c-5964-46de-8a8b-21eaa488a036 2 Category 2.1 urn:ddi:dk.dst:fb2ce78d-fedf-4de3-8c95-64f889e7ce5e:7 dk.dst fb2ce78d-fedf-4de3-8c95-64f889e7ce5e 7 dk.dst 6538c519-7317-427b-82af-2decb4b4b136 2 Category 217 urn:ddi:dk.dst:78b18f61-3b53-469f-9243-9c93f9bccf64:7 dk.dst 78b18f61-3b53-469f-9243-9c93f9bccf64 7 dk.dst 0ec0f0de-24ad-4680-829b-38b7d23d69b7 2 Category 265 urn:ddi:dk.dst:b810a312-595c-4fe6-a311-52e712a5263c:7 dk.dst b810a312-595c-4fe6-a311-52e712a5263c 7 dk.dst dcec1000-c113-494c-9fbf-de5734c6b108 2 Category 370 urn:ddi:dk.dst:b2dd6c13-eeb7-4ba5-9447-8c8994386c55:7 dk.dst b2dd6c13-eeb7-4ba5-9447-8c8994386c55 7 dk.dst b7552bcf-f2f4-4f95-b6ec-f3d796639d16 2 Category 561 urn:ddi:dk.dst:d8597c46-45cb-4aca-8e69-17c14037b46b:7 dk.dst d8597c46-45cb-4aca-8e69-17c14037b46b 7 dk.dst 793eec66-440b-40fa-9e1c-61dabbf70bd5 2 Category 615 urn:ddi:dk.dst:0e7f4c41-9dc1-4359-9214-0e5bb548a568:7 dk.dst 0e7f4c41-9dc1-4359-9214-0e5bb548a568 7 dk.dst 9dd7adad-85a9-4bef-9259-4cb8c7164ee1 2 Category 621 urn:ddi:dk.dst:db0042b7-4880-4fef-a3e6-994594bb575e:7 dk.dst db0042b7-4880-4fef-a3e6-994594bb575e 7 dk.dst 61c9bafd-3014-4a66-a40d-3ab3c3b49483 2 Category 730 urn:ddi:dk.dst:db18ee4b-f478-49f9-bfcb-cb33b1c25466:7 dk.dst db18ee4b-f478-49f9-bfcb-cb33b1c25466 7 dk.dst 6485e660-6405-47e4-8a8a-95aa3e0d9f67 2 Category 2.2 urn:ddi:dk.dst:836d2dac-35ae-47b4-abe6-68dedfccd3bd:7 dk.dst 836d2dac-35ae-47b4-abe6-68dedfccd3bd 7 dk.dst 2a46a41c-752d-4728-87f1-db423ae7287a 2 Category 151 urn:ddi:dk.dst:9b2a799b-27e7-47e4-929a-f715c664a3cd:7 dk.dst 9b2a799b-27e7-47e4-929a-f715c664a3cd 7 dk.dst e0d33d04-0370-40ac-a451-b80bf3ec7eef 2 Category 169 urn:ddi:dk.dst:5eb2f865-2ee0-412e-9db7-25a8a24e9377:7 dk.dst 5eb2f865-2ee0-412e-9db7-25a8a24e9377 7 dk.dst 61071968-f0f0-43e1-a431-66593ca7eac8 2 Category 190 urn:ddi:dk.dst:80e5d065-5c98-4ee8-b70b-f10a48b7a6a1:7 dk.dst 80e5d065-5c98-4ee8-b70b-f10a48b7a6a1 7 dk.dst 505f5890-72a8-457b-bce1-009b7a94db09 2 Category 201 urn:ddi:dk.dst:ca149f27-20a7-4a82-94fc-ca784b6a72b1:7 dk.dst ca149f27-20a7-4a82-94fc-ca784b6a72b1 7 dk.dst c34d8b3a-8342-435c-9d9f-25e45c073407 2 Category 219 urn:ddi:dk.dst:9ec5e48b-e73f-4e39-b4eb-2d523a08cb85:7 dk.dst 9ec5e48b-e73f-4e39-b4eb-2d523a08cb85 7 dk.dst 63abc06c-aa0b-40d1-8396-90be3b0b5ae5 2 Category 223 urn:ddi:dk.dst:c762db03-19c6-42c7-b1cb-f455aa9206dc:7 dk.dst c762db03-19c6-42c7-b1cb-f455aa9206dc 7 dk.dst 7928f884-8e1d-4c1d-b635-6fa8089e91cf 2 Category 230 urn:ddi:dk.dst:0f442cfb-117b-41a4-b36d-905675f11316:7 dk.dst 0f442cfb-117b-41a4-b36d-905675f11316 7 dk.dst 4c5ce914-a168-400c-92ee-f98a45bb250d 2 Category 240 urn:ddi:dk.dst:0df1e268-2a57-46a4-a473-c617aa090b01:7 dk.dst 0df1e268-2a57-46a4-a473-c617aa090b01 7 dk.dst a70b3117-aa19-4e71-8f14-00a082dda3a3 2 Category 250 urn:ddi:dk.dst:8e14cb83-ba9e-45e2-9912-2d2f9e9ca16f:7 dk.dst 8e14cb83-ba9e-45e2-9912-2d2f9e9ca16f 7 dk.dst b92bd1c6-4699-4b87-9dbf-b592a93d2131 2 Category 259 urn:ddi:dk.dst:be8c1946-2cc3-4c02-808d-a19ed7c9b71b:7 dk.dst be8c1946-2cc3-4c02-808d-a19ed7c9b71b 7 dk.dst 6d0cee29-a105-4646-b1be-85015e10b75e 2 Category 269 urn:ddi:dk.dst:e9e28c88-13ad-426e-a147-2de5451b6e76:7 dk.dst e9e28c88-13ad-426e-a147-2de5451b6e76 7 dk.dst 6d2b23b5-929e-438d-9be7-ca884d50d372 2 Category 329 urn:ddi:dk.dst:0fb492bd-07d7-4152-ad5c-d1e43f86d6ab:7 dk.dst 0fb492bd-07d7-4152-ad5c-d1e43f86d6ab 7 dk.dst ac458801-efc6-4a75-959f-2d3c2d8a1264 2 Category 330 urn:ddi:dk.dst:5e7bb6df-2d04-4b72-9e29-0c2ec64f2759:7 dk.dst 5e7bb6df-2d04-4b72-9e29-0c2ec64f2759 7 dk.dst 1355e9bc-8dfb-450e-9648-389a90d78777 2 Category 450 urn:ddi:dk.dst:206cf6e3-133a-4b50-95e3-77c1b60b2b82:7 dk.dst 206cf6e3-133a-4b50-95e3-77c1b60b2b82 7 dk.dst 847bebbd-932d-498c-88a5-a08b4bf3b4be 2 Category 479 urn:ddi:dk.dst:5139376f-c526-42bf-a816-6e8e24533134:7 dk.dst 5139376f-c526-42bf-a816-6e8e24533134 7 dk.dst 646cf1d2-b094-4c85-b77f-7eacaff61c27 2 Category 510 urn:ddi:dk.dst:e39ceeeb-f802-439a-9014-9a4d2b869ffa:7 dk.dst e39ceeeb-f802-439a-9014-9a4d2b869ffa 7 dk.dst 3135a3e3-d20b-4fe1-82eb-10d8b17b8ec7 2 Category 540 urn:ddi:dk.dst:1d102b6c-9f86-4cd1-9630-d51f6fe391d5:7 dk.dst 1d102b6c-9f86-4cd1-9630-d51f6fe391d5 7 dk.dst 6ac0f01e-1aea-45e6-86d2-9ebb90744d29 2 Category 607 urn:ddi:dk.dst:3a1e22dc-50c7-4073-9cc0-f3ef866cbac7:7 dk.dst 3a1e22dc-50c7-4073-9cc0-f3ef866cbac7 7 dk.dst a7e64388-6d54-46be-aab7-0ae9eb730a67 2 Category 661 urn:ddi:dk.dst:ebb1a613-956b-41a6-ae75-83ae4ddc0853:7 dk.dst ebb1a613-956b-41a6-ae75-83ae4ddc0853 7 dk.dst a2451465-fb1c-4985-a8d7-39d1d24fa3a6 2 Category 746 urn:ddi:dk.dst:e33b830d-f8fc-484b-aa56-7f2d42c3729d:7 dk.dst e33b830d-f8fc-484b-aa56-7f2d42c3729d 7 dk.dst cd014ee2-8090-452f-b210-779fc0da0fa7 2 Category 756 urn:ddi:dk.dst:67a16033-7e46-4bbf-a9d2-ea14d26eeb27:7 dk.dst 67a16033-7e46-4bbf-a9d2-ea14d26eeb27 7 dk.dst 3891e4d7-b5b2-446e-ba63-421640d73f05 2 Category 813 urn:ddi:dk.dst:9eaf4a11-6c6e-4c38-b1e7-3e0d97da2232:7 dk.dst 9eaf4a11-6c6e-4c38-b1e7-3e0d97da2232 7 dk.dst c3351bc9-db0c-41a7-bf72-7971d1763007 2 Category 2.3 urn:ddi:dk.dst:c7740444-a5d8-4b4c-852f-9f24910d6dcb:7 dk.dst c7740444-a5d8-4b4c-852f-9f24910d6dcb 7 dk.dst 44edbd26-10a7-4869-af11-0a988fb72eed 2 Category 155 urn:ddi:dk.dst:6794711a-1585-4a04-8f13-3fb004b47fff:7 dk.dst 6794711a-1585-4a04-8f13-3fb004b47fff 7 dk.dst 3ba9c3c7-eac9-475f-a0b3-c8e4921f397a 2 Category 210 urn:ddi:dk.dst:50f9f3e7-63eb-4d22-bab7-f1572e579309:7 dk.dst 50f9f3e7-63eb-4d22-bab7-f1572e579309 7 dk.dst 043c999f-53b1-4fcb-b8ea-a2ba5caf21ea 2 Category 260 urn:ddi:dk.dst:8363eec2-2261-4b5f-97dd-eafd33f338ab:7 dk.dst 8363eec2-2261-4b5f-97dd-eafd33f338ab 7 dk.dst 013e04cf-a3a8-457e-a58a-93e7b4c0f9dd 2 Category 530 urn:ddi:dk.dst:f9d19904-31e0-485e-acf1-ccfe23300993:7 dk.dst f9d19904-31e0-485e-acf1-ccfe23300993 7 dk.dst 8b975df2-d4f4-40ca-98fd-744a54b670c3 2 Category 671 urn:ddi:dk.dst:3608b448-586a-4713-aebc-60aa0f2d96c1:7 dk.dst 3608b448-586a-4713-aebc-60aa0f2d96c1 7 dk.dst c0c3f140-d5d2-41b6-9bba-6119175c1843 2 Category 727 urn:ddi:dk.dst:c6297c4a-b6f2-4a4a-ba67-08954ad36685:7 dk.dst c6297c4a-b6f2-4a4a-ba67-08954ad36685 7 dk.dst 580f8c00-f10a-4d8b-abca-51bc24926326 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:946266b9-7e83-4c34-948b-c8389f369ebc:7 dk.dst 946266b9-7e83-4c34-948b-c8389f369ebc 7 dk.dst 7e3ce830-b2d3-4500-a0cc-75ecde80e2b5 2 Category 3.1 urn:ddi:dk.dst:265050f7-9551-4bbe-8afc-e7944a53aa75:7 dk.dst 265050f7-9551-4bbe-8afc-e7944a53aa75 7 dk.dst b1efd4fb-13fb-4e85-a827-55119883ee35 2 Category 316 urn:ddi:dk.dst:71ec6d45-c17b-4b53-b11b-babd7a578d1d:7 dk.dst 71ec6d45-c17b-4b53-b11b-babd7a578d1d 7 dk.dst 6c1d7654-3b53-4761-84c1-75dff98e1735 2 Category 326 urn:ddi:dk.dst:a20b840b-8283-4309-9142-ed942156b2e3:7 dk.dst a20b840b-8283-4309-9142-ed942156b2e3 7 dk.dst 882f08f7-9625-4a1b-9552-390c20faedc4 2 Category 376 urn:ddi:dk.dst:297d06d8-43f5-468e-9daa-2b48e59d1b0b:7 dk.dst 297d06d8-43f5-468e-9daa-2b48e59d1b0b 7 dk.dst 49f9e579-2edc-4c1f-9c58-a86cf68be760 2 Category 580 urn:ddi:dk.dst:9b0e7d09-3cac-4342-affb-f57f5410b868:7 dk.dst 9b0e7d09-3cac-4342-affb-f57f5410b868 7 dk.dst 09aaf019-25f1-4049-98de-855c83120d12 2 Category 630 urn:ddi:dk.dst:50849301-82ef-4bd9-bcfd-cfdad7df3698:7 dk.dst 50849301-82ef-4bd9-bcfd-cfdad7df3698 7 dk.dst 0f6abf8f-e680-4767-81d0-82599d282db3 2 Category 657 urn:ddi:dk.dst:704d7959-089f-418d-aa6f-fc40b4d67a74:7 dk.dst 704d7959-089f-418d-aa6f-fc40b4d67a74 7 dk.dst 7c83b88a-4439-44ca-8102-68fc9ab489e2 2 Category 740 urn:ddi:dk.dst:9d59cfb6-c77d-45d4-b9f4-28c4d0d93878:7 dk.dst 9d59cfb6-c77d-45d4-b9f4-28c4d0d93878 7 dk.dst b071858e-4356-437f-a151-282c80f31b4c 2 Category 779 urn:ddi:dk.dst:dc7fe2ec-3074-421d-af90-55a3a92e339b:7 dk.dst dc7fe2ec-3074-421d-af90-55a3a92e339b 7 dk.dst a36d1f0b-55e5-4dd8-9b15-7384db90a963 2 Category 791 urn:ddi:dk.dst:ef411088-5c3f-42ea-9c32-0d45c7c97154:7 dk.dst ef411088-5c3f-42ea-9c32-0d45c7c97154 7 dk.dst 88a7abb6-4a40-44f1-ab6c-f8166d6699bf 2 Category 860 urn:ddi:dk.dst:4628dd68-841d-4144-8d79-a9731c6ba30e:7 dk.dst 4628dd68-841d-4144-8d79-a9731c6ba30e 7 dk.dst d6f59586-cb37-42d3-91d2-d5a02ea32da2 2 Category 3.2 urn:ddi:dk.dst:125c2b5c-7959-488f-8b79-3a0b84b96aab:7 dk.dst 125c2b5c-7959-488f-8b79-3a0b84b96aab 7 dk.dst 819ed3a2-ed86-4096-845c-f4292600a786 2 Category 270 urn:ddi:dk.dst:ba74f97a-427d-43c9-9296-1637dba6a47b:7 dk.dst ba74f97a-427d-43c9-9296-1637dba6a47b 7 dk.dst 76da267b-dd98-4f6f-a0dd-154eb572bce8 2 Category 306 urn:ddi:dk.dst:ef90634e-6461-4286-a1ba-fa63424ff400:7 dk.dst ef90634e-6461-4286-a1ba-fa63424ff400 7 dk.dst 006ddbc9-d11b-4336-b9c6-a6f26c2a0466 2 Category 320 urn:ddi:dk.dst:ba620436-af5b-46c0-a4d7-b124083220e7:7 dk.dst ba620436-af5b-46c0-a4d7-b124083220e7 7 dk.dst 2b12d683-6931-438a-b4e0-f4f33ec60abd 2 Category 336 urn:ddi:dk.dst:95e7c867-f4d3-4edf-837d-1d6f2aec21c1:7 dk.dst 95e7c867-f4d3-4edf-837d-1d6f2aec21c1 7 dk.dst 4df22a05-2eff-4361-8ad6-b108743204ad 2 Category 340 urn:ddi:dk.dst:98608f2b-c127-4968-8973-7b0649001499:7 dk.dst 98608f2b-c127-4968-8973-7b0649001499 7 dk.dst 34873a72-c269-415a-abc4-d68e4441f4cf 2 Category 350 urn:ddi:dk.dst:3b443935-40c1-4ef1-b1db-1672fe3eece8:7 dk.dst 3b443935-40c1-4ef1-b1db-1672fe3eece8 7 dk.dst 53588690-bdf6-4556-87fe-4e2b59329ca4 2 Category 360 urn:ddi:dk.dst:3a352d6b-4e84-4694-b5a5-a6cc5271a430:7 dk.dst 3a352d6b-4e84-4694-b5a5-a6cc5271a430 7 dk.dst 0341ae90-ee61-4ce3-bacc-8f701500ebd3 2 Category 390 urn:ddi:dk.dst:731975ee-9173-48d4-8329-3917d24062d9:7 dk.dst 731975ee-9173-48d4-8329-3917d24062d9 7 dk.dst de564431-4b73-46b0-8e1b-a3e9ae3f8f6c 2 Category 400 urn:ddi:dk.dst:5c22838d-4c1e-454c-822a-aeb5beb3e84c:7 dk.dst 5c22838d-4c1e-454c-822a-aeb5beb3e84c 7 dk.dst c37fa4a3-db2e-446d-9c23-3a9a2e50e59a 2 Category 410 urn:ddi:dk.dst:bf72a847-cbe6-49eb-ac71-36fef59ac8b0:7 dk.dst bf72a847-cbe6-49eb-ac71-36fef59ac8b0 7 dk.dst 5e0ec770-1ad2-4d03-bcc2-90e3935c7f70 2 Category 411 urn:ddi:dk.dst:9e5226e8-610b-43da-9732-3e1adbb65341:7 dk.dst 9e5226e8-610b-43da-9732-3e1adbb65341 7 dk.dst 3bd66869-d324-4db6-9b1e-b608ca3dd49c 2 Category 420 urn:ddi:dk.dst:be825439-fdc0-4352-b646-0dfbcd478fd8:7 dk.dst be825439-fdc0-4352-b646-0dfbcd478fd8 7 dk.dst 071de0f6-cd4a-4a4d-a42f-40b6278ec179 2 Category 430 urn:ddi:dk.dst:3fe0335b-27b0-456b-a013-db36a8927b17:7 dk.dst 3fe0335b-27b0-456b-a013-db36a8927b17 7 dk.dst 7e7b06ec-be82-48c3-9fd9-0c22e7423e44 2 Category 440 urn:ddi:dk.dst:bff09a86-a146-43b8-a0c2-db14d6685ba2:7 dk.dst bff09a86-a146-43b8-a0c2-db14d6685ba2 7 dk.dst aabbcb2b-71d1-4e5c-9aff-56fe20d5bb05 2 Category 480 urn:ddi:dk.dst:ed631b1d-603a-4474-acbd-1b0c0515198c:7 dk.dst ed631b1d-603a-4474-acbd-1b0c0515198c 7 dk.dst 24a94c36-fbb5-4df4-8499-8f1342a145db 2 Category 482 urn:ddi:dk.dst:bb45b7a9-d179-401f-bf0a-f61a34ee26e6:7 dk.dst bb45b7a9-d179-401f-bf0a-f61a34ee26e6 7 dk.dst 935ee286-2c9e-47cd-b68e-420213c7f2b4 2 Category 492 urn:ddi:dk.dst:8047be54-0f7e-4a49-ac37-ae9c3a146544:7 dk.dst 8047be54-0f7e-4a49-ac37-ae9c3a146544 7 dk.dst acd0c774-83f6-4c75-a78a-f3c18a963729 2 Category 550 urn:ddi:dk.dst:1eb60fa4-4ec0-4668-8495-2df377464b68:7 dk.dst 1eb60fa4-4ec0-4668-8495-2df377464b68 7 dk.dst b7342a5a-fa35-4cd1-8cac-d23bfa8268bf 2 Category 563 urn:ddi:dk.dst:1f174efa-8a0f-49af-bac5-9d752e7d8583:7 dk.dst 1f174efa-8a0f-49af-bac5-9d752e7d8583 7 dk.dst d918ecc6-ed4e-4628-affa-48b17f631899 2 Category 573 urn:ddi:dk.dst:fe73443b-99fc-44cd-84d8-09b7f3919888:7 dk.dst fe73443b-99fc-44cd-84d8-09b7f3919888 7 dk.dst 5cf762fe-7e2d-4fc5-8c01-81fa939053fc 2 Category 575 urn:ddi:dk.dst:edab697e-d7a3-4ae9-8fdc-c9d67873021a:7 dk.dst edab697e-d7a3-4ae9-8fdc-c9d67873021a 7 dk.dst 8a4733ae-e54d-48ae-9ee6-4c16e56a87d1 2 Category 665 urn:ddi:dk.dst:3eed7afb-cf62-4446-9ed4-112ad5cf1bd3:7 dk.dst 3eed7afb-cf62-4446-9ed4-112ad5cf1bd3 7 dk.dst e0dbe868-4e23-4cc2-af83-709b7709f2fc 2 Category 706 urn:ddi:dk.dst:1b72cefd-ab49-4d23-97e2-51e4b6814943:7 dk.dst 1b72cefd-ab49-4d23-97e2-51e4b6814943 7 dk.dst 11f28c35-9ff6-40cc-ada0-4997e16bd7c4 2 Category 707 urn:ddi:dk.dst:a704937b-bef2-49b8-8a11-ee4711b5487c:7 dk.dst a704937b-bef2-49b8-8a11-ee4711b5487c 7 dk.dst de29e7ad-6ece-4c30-b3b4-0a7e598f1e71 2 Category 710 urn:ddi:dk.dst:fe54f490-b414-496c-8938-7b14ad3c44ab:7 dk.dst fe54f490-b414-496c-8938-7b14ad3c44ab 7 dk.dst c6182780-23f8-4c87-904f-05cd5efa0f7d 2 Category 741 urn:ddi:dk.dst:97f44c14-a4e1-4b8e-9f84-27f771e20d54:7 dk.dst 97f44c14-a4e1-4b8e-9f84-27f771e20d54 7 dk.dst 8aef4a8e-dfc5-4d16-89b1-100961520cea 2 Category 760 urn:ddi:dk.dst:b3f6252d-2d7c-47a7-8435-03979e1eceb6:7 dk.dst b3f6252d-2d7c-47a7-8435-03979e1eceb6 7 dk.dst 32f60b15-9055-47c4-a8ce-6f355740d94c 2 Category 766 urn:ddi:dk.dst:71a82dcd-db0c-4e60-900e-bd029a58ecf3:7 dk.dst 71a82dcd-db0c-4e60-900e-bd029a58ecf3 7 dk.dst fa517c76-7abf-47ab-8652-16dc796986d0 2 Category 773 urn:ddi:dk.dst:35fabf1f-0c13-47f3-bd1e-8f4fe3372b48:7 dk.dst 35fabf1f-0c13-47f3-bd1e-8f4fe3372b48 7 dk.dst 797c9bdf-38d8-4a14-a599-69dae76e56a3 2 Category 787 urn:ddi:dk.dst:ea0d79c5-62e0-4fd9-bc25-ee786be54c19:7 dk.dst ea0d79c5-62e0-4fd9-bc25-ee786be54c19 7 dk.dst e862fa1b-2db6-45ba-814b-4041e3d14362 2 Category 810 urn:ddi:dk.dst:d093a773-a2fb-43bb-a082-2bc0735c36ae:7 dk.dst d093a773-a2fb-43bb-a082-2bc0735c36ae 7 dk.dst a71e210a-86eb-4f89-8e3f-8bc11e25d211 2 Category 820 urn:ddi:dk.dst:81158f1f-1b93-4532-88ec-db64d7f80ee6:7 dk.dst 81158f1f-1b93-4532-88ec-db64d7f80ee6 7 dk.dst 902b5e3b-25f5-4d12-a92b-c8dad60658be 2 Category 825 urn:ddi:dk.dst:63608871-abfb-44c6-96f9-76e3c0665518:7 dk.dst 63608871-abfb-44c6-96f9-76e3c0665518 7 dk.dst 20d58ff4-dce5-4385-a63d-1bccb1a49874 2 Category 840 urn:ddi:dk.dst:e558f91c-f2c3-43c6-8f35-93880086fd3b:7 dk.dst e558f91c-f2c3-43c6-8f35-93880086fd3b 7 dk.dst 030fb6fd-c97c-486b-b025-ab7b8cafff81 2 Category 846 urn:ddi:dk.dst:5e3c29a4-b586-41b6-b743-cd4348c245e0:7 dk.dst 5e3c29a4-b586-41b6-b743-cd4348c245e0 7 dk.dst f3e48e74-90b9-49b6-a149-dfeb9da95b2c 2 Category 849 urn:ddi:dk.dst:0047d735-d9e3-4741-9004-5a023697f4a2:7 dk.dst 0047d735-d9e3-4741-9004-5a023697f4a2 7 csv_da a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccbcsv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccbcsv_da urn:ddi:dk.dst:b5657ca1-b189-41ce-a316-d22bac323d15:7 dk.dst b5657ca1-b189-41ce-a316-d22bac323d15 7 ddi_da a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccbddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccbddi_da urn:ddi:dk.dst:cc4bab17-d6b8-4ba2-a3be-7d6a066b2a60:2 dk.dst cc4bab17-d6b8-4ba2-a3be-7d6a066b2a60 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tæt befolket område Tæt befolket område urn:ddi:dk.dst:d68528e9-2db6-4c78-9127-ab708863d78b:2 dk.dst d68528e9-2db6-4c78-9127-ab708863d78b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tæt befolket område Tæt befolket område urn:ddi:dk.dst:764f8139-7895-4ae2-a33a-4e9ef1a8f1f2:2 dk.dst 764f8139-7895-4ae2-a33a-4e9ef1a8f1f2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 København København urn:ddi:dk.dst:47461416-71de-4214-9e99-0a7d9e36752d:2 dk.dst 47461416-71de-4214-9e99-0a7d9e36752d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Frederiksberg Frederiksberg urn:ddi:dk.dst:6738b1c3-793d-45c9-b40a-ce14e98ab92a:2 dk.dst 6738b1c3-793d-45c9-b40a-ce14e98ab92a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Brøndby Brøndby urn:ddi:dk.dst:6c4e0bcc-a361-4ed2-b618-59b195c3ceb3:2 dk.dst 6c4e0bcc-a361-4ed2-b618-59b195c3ceb3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Gentofte Gentofte urn:ddi:dk.dst:78aca4e5-f100-4d0b-b1e2-f5f89dea96b4:2 dk.dst 78aca4e5-f100-4d0b-b1e2-f5f89dea96b4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Gladsaxe Gladsaxe urn:ddi:dk.dst:e95a519b-52dd-485d-ba98-2996c41c5cb9:2 dk.dst e95a519b-52dd-485d-ba98-2996c41c5cb9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Glostrup Glostrup urn:ddi:dk.dst:992b5b52-a9cb-48f1-9f0f-800aac90dd80:2 dk.dst 992b5b52-a9cb-48f1-9f0f-800aac90dd80 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Herlev Herlev urn:ddi:dk.dst:a58d966e-6335-459a-89ea-11c1b0fe1b78:2 dk.dst a58d966e-6335-459a-89ea-11c1b0fe1b78 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Albertslund Albertslund urn:ddi:dk.dst:81f0205f-f066-4bf6-8a7e-20183c67a26c:2 dk.dst 81f0205f-f066-4bf6-8a7e-20183c67a26c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Hvidovre Hvidovre urn:ddi:dk.dst:c49ac9e9-c612-4404-8059-4ed54988ad4f:2 dk.dst c49ac9e9-c612-4404-8059-4ed54988ad4f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk urn:ddi:dk.dst:7d693113-669d-4c55-afba-28d31bb0dee5:2 dk.dst 7d693113-669d-4c55-afba-28d31bb0dee5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Rødovre Rødovre urn:ddi:dk.dst:7127c002-61dd-46bb-9923-e58c6fe0f384:2 dk.dst 7127c002-61dd-46bb-9923-e58c6fe0f384 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Ishøj Ishøj urn:ddi:dk.dst:7efc9bf8-ccc1-4c26-8aa2-c8143ab83dc3:2 dk.dst 7efc9bf8-ccc1-4c26-8aa2-c8143ab83dc3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tårnby Tårnby urn:ddi:dk.dst:76b1d4fe-1e8f-4619-bdd9-9a6150b6464f:2 dk.dst 76b1d4fe-1e8f-4619-bdd9-9a6150b6464f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Vallensbæk Vallensbæk urn:ddi:dk.dst:ee13c79b-5b38-4c08-976a-8e73da36a0a9:2 dk.dst ee13c79b-5b38-4c08-976a-8e73da36a0a9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Greve Greve urn:ddi:dk.dst:1f63fec6-59e3-4512-9538-49a43c0f7d84:2 dk.dst 1f63fec6-59e3-4512-9538-49a43c0f7d84 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Odense Odense urn:ddi:dk.dst:7e78a13f-9256-41b9-b74c-536096f35baa:2 dk.dst 7e78a13f-9256-41b9-b74c-536096f35baa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Aarhus Aarhus urn:ddi:dk.dst:010d5203-642b-4fab-a611-383c389a1c27:2 dk.dst 010d5203-642b-4fab-a611-383c389a1c27 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Aalborg Aalborg urn:ddi:dk.dst:7d7a7567-9256-4ad0-abd3-1ca297f30866:2 dk.dst 7d7a7567-9256-4ad0-abd3-1ca297f30866 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Medium befolket område Medium befolket område urn:ddi:dk.dst:edbeff0c-5964-46de-8a8b-21eaa488a036:2 dk.dst edbeff0c-5964-46de-8a8b-21eaa488a036 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Medium befolket område, mindst 40.000 indbyggere i største by i kommunen Medium befolket område, mindst 40.000 indbyggere i største by i kommunen urn:ddi:dk.dst:6538c519-7317-427b-82af-2decb4b4b136:2 dk.dst 6538c519-7317-427b-82af-2decb4b4b136 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Helsingør Helsingør urn:ddi:dk.dst:0ec0f0de-24ad-4680-829b-38b7d23d69b7:2 dk.dst 0ec0f0de-24ad-4680-829b-38b7d23d69b7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Roskilde Roskilde urn:ddi:dk.dst:dcec1000-c113-494c-9fbf-de5734c6b108:2 dk.dst dcec1000-c113-494c-9fbf-de5734c6b108 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Næstved Næstved urn:ddi:dk.dst:b7552bcf-f2f4-4f95-b6ec-f3d796639d16:2 dk.dst b7552bcf-f2f4-4f95-b6ec-f3d796639d16 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Esbjerg Esbjerg urn:ddi:dk.dst:793eec66-440b-40fa-9e1c-61dabbf70bd5:2 dk.dst 793eec66-440b-40fa-9e1c-61dabbf70bd5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Horsens Horsens urn:ddi:dk.dst:9dd7adad-85a9-4bef-9259-4cb8c7164ee1:2 dk.dst 9dd7adad-85a9-4bef-9259-4cb8c7164ee1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Kolding Kolding urn:ddi:dk.dst:61c9bafd-3014-4a66-a40d-3ab3c3b49483:2 dk.dst 61c9bafd-3014-4a66-a40d-3ab3c3b49483 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Randers Randers urn:ddi:dk.dst:6485e660-6405-47e4-8a8a-95aa3e0d9f67:2 dk.dst 6485e660-6405-47e4-8a8a-95aa3e0d9f67 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Medium befolket område, mellem 15.000 og 40.000 indbyggere i største by i kommunen Medium befolket område, mellem 15.000 og 40.000 indbyggere i største by i kommunen urn:ddi:dk.dst:2a46a41c-752d-4728-87f1-db423ae7287a:2 dk.dst 2a46a41c-752d-4728-87f1-db423ae7287a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Ballerup Ballerup urn:ddi:dk.dst:e0d33d04-0370-40ac-a451-b80bf3ec7eef:2 dk.dst e0d33d04-0370-40ac-a451-b80bf3ec7eef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Høje-Taastrup Høje-Taastrup urn:ddi:dk.dst:61071968-f0f0-43e1-a431-66593ca7eac8:2 dk.dst 61071968-f0f0-43e1-a431-66593ca7eac8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Furesø Furesø urn:ddi:dk.dst:505f5890-72a8-457b-bce1-009b7a94db09:2 dk.dst 505f5890-72a8-457b-bce1-009b7a94db09 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Allerød Allerød urn:ddi:dk.dst:c34d8b3a-8342-435c-9d9f-25e45c073407:2 dk.dst c34d8b3a-8342-435c-9d9f-25e45c073407 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Hillerød Hillerød urn:ddi:dk.dst:63abc06c-aa0b-40d1-8396-90be3b0b5ae5:2 dk.dst 63abc06c-aa0b-40d1-8396-90be3b0b5ae5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Hørsholm Hørsholm urn:ddi:dk.dst:7928f884-8e1d-4c1d-b635-6fa8089e91cf:2 dk.dst 7928f884-8e1d-4c1d-b635-6fa8089e91cf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Rudersdal Rudersdal urn:ddi:dk.dst:4c5ce914-a168-400c-92ee-f98a45bb250d:2 dk.dst 4c5ce914-a168-400c-92ee-f98a45bb250d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Egedal Egedal urn:ddi:dk.dst:a70b3117-aa19-4e71-8f14-00a082dda3a3:2 dk.dst a70b3117-aa19-4e71-8f14-00a082dda3a3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Frederikssund Frederikssund urn:ddi:dk.dst:b92bd1c6-4699-4b87-9dbf-b592a93d2131:2 dk.dst b92bd1c6-4699-4b87-9dbf-b592a93d2131 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Køge Køge urn:ddi:dk.dst:6d0cee29-a105-4646-b1be-85015e10b75e:2 dk.dst 6d0cee29-a105-4646-b1be-85015e10b75e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Solrød Solrød urn:ddi:dk.dst:6d2b23b5-929e-438d-9be7-ca884d50d372:2 dk.dst 6d2b23b5-929e-438d-9be7-ca884d50d372 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Ringsted Ringsted urn:ddi:dk.dst:ac458801-efc6-4a75-959f-2d3c2d8a1264:2 dk.dst ac458801-efc6-4a75-959f-2d3c2d8a1264 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Slagelse Slagelse urn:ddi:dk.dst:1355e9bc-8dfb-450e-9648-389a90d78777:2 dk.dst 1355e9bc-8dfb-450e-9648-389a90d78777 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Nyborg Nyborg urn:ddi:dk.dst:847bebbd-932d-498c-88a5-a08b4bf3b4be:2 dk.dst 847bebbd-932d-498c-88a5-a08b4bf3b4be 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Svendborg Svendborg urn:ddi:dk.dst:646cf1d2-b094-4c85-b77f-7eacaff61c27:2 dk.dst 646cf1d2-b094-4c85-b77f-7eacaff61c27 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Haderslev Haderslev urn:ddi:dk.dst:3135a3e3-d20b-4fe1-82eb-10d8b17b8ec7:2 dk.dst 3135a3e3-d20b-4fe1-82eb-10d8b17b8ec7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Sønderborg Sønderborg urn:ddi:dk.dst:6ac0f01e-1aea-45e6-86d2-9ebb90744d29:2 dk.dst 6ac0f01e-1aea-45e6-86d2-9ebb90744d29 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Fredericia Fredericia urn:ddi:dk.dst:a7e64388-6d54-46be-aab7-0ae9eb730a67:2 dk.dst a7e64388-6d54-46be-aab7-0ae9eb730a67 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Holstebro Holstebro urn:ddi:dk.dst:a2451465-fb1c-4985-a8d7-39d1d24fa3a6:2 dk.dst a2451465-fb1c-4985-a8d7-39d1d24fa3a6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Skanderborg Skanderborg urn:ddi:dk.dst:cd014ee2-8090-452f-b210-779fc0da0fa7:2 dk.dst cd014ee2-8090-452f-b210-779fc0da0fa7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Ikast-Brande Ikast-Brande urn:ddi:dk.dst:3891e4d7-b5b2-446e-ba63-421640d73f05:2 dk.dst 3891e4d7-b5b2-446e-ba63-421640d73f05 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Frederikshavn Frederikshavn urn:ddi:dk.dst:c3351bc9-db0c-41a7-bf72-7971d1763007:2 dk.dst c3351bc9-db0c-41a7-bf72-7971d1763007 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Medium befolket område, under 15.000 indbyggere i største by i kommunen Medium befolket område, under 15.000 indbyggere i største by i kommunen urn:ddi:dk.dst:44edbd26-10a7-4869-af11-0a988fb72eed:2 dk.dst 44edbd26-10a7-4869-af11-0a988fb72eed 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Dragør Dragør urn:ddi:dk.dst:3ba9c3c7-eac9-475f-a0b3-c8e4921f397a:2 dk.dst 3ba9c3c7-eac9-475f-a0b3-c8e4921f397a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Fredensborg Fredensborg urn:ddi:dk.dst:043c999f-53b1-4fcb-b8ea-a2ba5caf21ea:2 dk.dst 043c999f-53b1-4fcb-b8ea-a2ba5caf21ea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Halsnæs Halsnæs urn:ddi:dk.dst:013e04cf-a3a8-457e-a58a-93e7b4c0f9dd:2 dk.dst 013e04cf-a3a8-457e-a58a-93e7b4c0f9dd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Billund Billund urn:ddi:dk.dst:8b975df2-d4f4-40ca-98fd-744a54b670c3:2 dk.dst 8b975df2-d4f4-40ca-98fd-744a54b670c3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Struer Struer urn:ddi:dk.dst:c0c3f140-d5d2-41b6-9bba-6119175c1843:2 dk.dst c0c3f140-d5d2-41b6-9bba-6119175c1843 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Odder Odder urn:ddi:dk.dst:580f8c00-f10a-4d8b-abca-51bc24926326:2 dk.dst 580f8c00-f10a-4d8b-abca-51bc24926326 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tyndt befolket område Tyndt befolket område urn:ddi:dk.dst:7e3ce830-b2d3-4500-a0cc-75ecde80e2b5:2 dk.dst 7e3ce830-b2d3-4500-a0cc-75ecde80e2b5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tyndt befolket område, mindst 15.000 indbyggere i største by i kommunen Tyndt befolket område, mindst 15.000 indbyggere i største by i kommunen urn:ddi:dk.dst:b1efd4fb-13fb-4e85-a827-55119883ee35:2 dk.dst b1efd4fb-13fb-4e85-a827-55119883ee35 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Holbæk Holbæk urn:ddi:dk.dst:6c1d7654-3b53-4761-84c1-75dff98e1735:2 dk.dst 6c1d7654-3b53-4761-84c1-75dff98e1735 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Kalundborg Kalundborg urn:ddi:dk.dst:882f08f7-9625-4a1b-9552-390c20faedc4:2 dk.dst 882f08f7-9625-4a1b-9552-390c20faedc4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Guldborgsund Guldborgsund urn:ddi:dk.dst:49f9e579-2edc-4c1f-9c58-a86cf68be760:2 dk.dst 49f9e579-2edc-4c1f-9c58-a86cf68be760 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Aabenraa Aabenraa urn:ddi:dk.dst:09aaf019-25f1-4049-98de-855c83120d12:2 dk.dst 09aaf019-25f1-4049-98de-855c83120d12 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Vejle Vejle urn:ddi:dk.dst:0f6abf8f-e680-4767-81d0-82599d282db3:2 dk.dst 0f6abf8f-e680-4767-81d0-82599d282db3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Herning Herning urn:ddi:dk.dst:7c83b88a-4439-44ca-8102-68fc9ab489e2:2 dk.dst 7c83b88a-4439-44ca-8102-68fc9ab489e2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Silkeborg Silkeborg urn:ddi:dk.dst:b071858e-4356-437f-a151-282c80f31b4c:2 dk.dst b071858e-4356-437f-a151-282c80f31b4c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Skive Skive urn:ddi:dk.dst:a36d1f0b-55e5-4dd8-9b15-7384db90a963:2 dk.dst a36d1f0b-55e5-4dd8-9b15-7384db90a963 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Viborg Viborg urn:ddi:dk.dst:88a7abb6-4a40-44f1-ab6c-f8166d6699bf:2 dk.dst 88a7abb6-4a40-44f1-ab6c-f8166d6699bf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Hjørring Hjørring urn:ddi:dk.dst:d6f59586-cb37-42d3-91d2-d5a02ea32da2:2 dk.dst d6f59586-cb37-42d3-91d2-d5a02ea32da2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tyndt befolket område, under 15.000 indbyggere i største by i kommunen Tyndt befolket område, under 15.000 indbyggere i største by i kommunen urn:ddi:dk.dst:819ed3a2-ed86-4096-845c-f4292600a786:2 dk.dst 819ed3a2-ed86-4096-845c-f4292600a786 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Gribskov Gribskov urn:ddi:dk.dst:76da267b-dd98-4f6f-a0dd-154eb572bce8:2 dk.dst 76da267b-dd98-4f6f-a0dd-154eb572bce8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Odsherred Odsherred urn:ddi:dk.dst:006ddbc9-d11b-4336-b9c6-a6f26c2a0466:2 dk.dst 006ddbc9-d11b-4336-b9c6-a6f26c2a0466 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Faxe Faxe urn:ddi:dk.dst:2b12d683-6931-438a-b4e0-f4f33ec60abd:2 dk.dst 2b12d683-6931-438a-b4e0-f4f33ec60abd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Stevns Stevns urn:ddi:dk.dst:4df22a05-2eff-4361-8ad6-b108743204ad:2 dk.dst 4df22a05-2eff-4361-8ad6-b108743204ad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Sorø Sorø urn:ddi:dk.dst:34873a72-c269-415a-abc4-d68e4441f4cf:2 dk.dst 34873a72-c269-415a-abc4-d68e4441f4cf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Lejre Lejre urn:ddi:dk.dst:53588690-bdf6-4556-87fe-4e2b59329ca4:2 dk.dst 53588690-bdf6-4556-87fe-4e2b59329ca4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Lolland Lolland urn:ddi:dk.dst:0341ae90-ee61-4ce3-bacc-8f701500ebd3:2 dk.dst 0341ae90-ee61-4ce3-bacc-8f701500ebd3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Vordingborg Vordingborg urn:ddi:dk.dst:de564431-4b73-46b0-8e1b-a3e9ae3f8f6c:2 dk.dst de564431-4b73-46b0-8e1b-a3e9ae3f8f6c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Bornholm Bornholm urn:ddi:dk.dst:c37fa4a3-db2e-446d-9c23-3a9a2e50e59a:2 dk.dst c37fa4a3-db2e-446d-9c23-3a9a2e50e59a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Middelfart Middelfart urn:ddi:dk.dst:5e0ec770-1ad2-4d03-bcc2-90e3935c7f70:2 dk.dst 5e0ec770-1ad2-4d03-bcc2-90e3935c7f70 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Christiansø Christiansø urn:ddi:dk.dst:3bd66869-d324-4db6-9b1e-b608ca3dd49c:2 dk.dst 3bd66869-d324-4db6-9b1e-b608ca3dd49c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Assens Assens urn:ddi:dk.dst:071de0f6-cd4a-4a4d-a42f-40b6278ec179:2 dk.dst 071de0f6-cd4a-4a4d-a42f-40b6278ec179 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn urn:ddi:dk.dst:7e7b06ec-be82-48c3-9fd9-0c22e7423e44:2 dk.dst 7e7b06ec-be82-48c3-9fd9-0c22e7423e44 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Kerteminde Kerteminde urn:ddi:dk.dst:aabbcb2b-71d1-4e5c-9aff-56fe20d5bb05:2 dk.dst aabbcb2b-71d1-4e5c-9aff-56fe20d5bb05 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Nordfyns Nordfyns urn:ddi:dk.dst:24a94c36-fbb5-4df4-8499-8f1342a145db:2 dk.dst 24a94c36-fbb5-4df4-8499-8f1342a145db 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Langeland Langeland urn:ddi:dk.dst:935ee286-2c9e-47cd-b68e-420213c7f2b4:2 dk.dst 935ee286-2c9e-47cd-b68e-420213c7f2b4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Ærø Ærø urn:ddi:dk.dst:acd0c774-83f6-4c75-a78a-f3c18a963729:2 dk.dst acd0c774-83f6-4c75-a78a-f3c18a963729 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tønder Tønder urn:ddi:dk.dst:b7342a5a-fa35-4cd1-8cac-d23bfa8268bf:2 dk.dst b7342a5a-fa35-4cd1-8cac-d23bfa8268bf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Fanø Fanø urn:ddi:dk.dst:d918ecc6-ed4e-4628-affa-48b17f631899:2 dk.dst d918ecc6-ed4e-4628-affa-48b17f631899 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Varde Varde urn:ddi:dk.dst:5cf762fe-7e2d-4fc5-8c01-81fa939053fc:2 dk.dst 5cf762fe-7e2d-4fc5-8c01-81fa939053fc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Vejen Vejen urn:ddi:dk.dst:8a4733ae-e54d-48ae-9ee6-4c16e56a87d1:2 dk.dst 8a4733ae-e54d-48ae-9ee6-4c16e56a87d1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Lemvig Lemvig urn:ddi:dk.dst:e0dbe868-4e23-4cc2-af83-709b7709f2fc:2 dk.dst e0dbe868-4e23-4cc2-af83-709b7709f2fc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Syddjurs Syddjurs urn:ddi:dk.dst:11f28c35-9ff6-40cc-ada0-4997e16bd7c4:2 dk.dst 11f28c35-9ff6-40cc-ada0-4997e16bd7c4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Norddjurs Norddjurs urn:ddi:dk.dst:de29e7ad-6ece-4c30-b3b4-0a7e598f1e71:2 dk.dst de29e7ad-6ece-4c30-b3b4-0a7e598f1e71 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Favrskov Favrskov urn:ddi:dk.dst:c6182780-23f8-4c87-904f-05cd5efa0f7d:2 dk.dst c6182780-23f8-4c87-904f-05cd5efa0f7d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Samsø Samsø urn:ddi:dk.dst:8aef4a8e-dfc5-4d16-89b1-100961520cea:2 dk.dst 8aef4a8e-dfc5-4d16-89b1-100961520cea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern urn:ddi:dk.dst:32f60b15-9055-47c4-a8ce-6f355740d94c:2 dk.dst 32f60b15-9055-47c4-a8ce-6f355740d94c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Hedensted Hedensted urn:ddi:dk.dst:fa517c76-7abf-47ab-8652-16dc796986d0:2 dk.dst fa517c76-7abf-47ab-8652-16dc796986d0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Morsø Morsø urn:ddi:dk.dst:797c9bdf-38d8-4a14-a599-69dae76e56a3:2 dk.dst 797c9bdf-38d8-4a14-a599-69dae76e56a3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Thisted Thisted urn:ddi:dk.dst:e862fa1b-2db6-45ba-814b-4041e3d14362:2 dk.dst e862fa1b-2db6-45ba-814b-4041e3d14362 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Brønderslev Brønderslev urn:ddi:dk.dst:a71e210a-86eb-4f89-8e3f-8bc11e25d211:2 dk.dst a71e210a-86eb-4f89-8e3f-8bc11e25d211 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Vesthimmerlands Vesthimmerlands urn:ddi:dk.dst:902b5e3b-25f5-4d12-a92b-c8dad60658be:2 dk.dst 902b5e3b-25f5-4d12-a92b-c8dad60658be 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Læsø Læsø urn:ddi:dk.dst:20d58ff4-dce5-4385-a63d-1bccb1a49874:2 dk.dst 20d58ff4-dce5-4385-a63d-1bccb1a49874 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Rebild Rebild urn:ddi:dk.dst:030fb6fd-c97c-486b-b025-ab7b8cafff81:2 dk.dst 030fb6fd-c97c-486b-b025-ab7b8cafff81 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Mariagerfjord Mariagerfjord urn:ddi:dk.dst:f3e48e74-90b9-49b6-a149-dfeb9da95b2c:2 dk.dst f3e48e74-90b9-49b6-a149-dfeb9da95b2c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Jammerbugt Jammerbugt