dk.dst 8efcfacd-a8f4-4e26-b8be-940b440e9ef4 38 CodeList urn:ddi:dk.dst:8efcfacd-a8f4-4e26-b8be-940b440e9ef4:38 dk.dst 8efcfacd-a8f4-4e26-b8be-940b440e9ef4 38 1 extension:type cm:StatisticalClassification cm:MaintenanceUnit {"da":"Erhvervsindberetning og –registre","en":"Business Data Collection and Registers"} cm:ContactPerson {"da":"BGN","en":"BGN"} cm:IsCurrent True cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2014-01-01T00:00:00","Year":2015,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2014-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:LegalBase {"da":"","en":""} DSTLM01\rkr DB07_V3_2014 DB07_V3_2014 Dansk Branchekode DB07, v3:2014- Dansk Branchekode DB07, v3:2014- Dansk Branchekode 2007 (DB07), er en 6-cifret branchenomenklatur, der først og fremmest er udarbejdet til statistisk brug. De indledende afsnit til DB07 beskriver regler og retningslinier for tildeling af branchekode til virksomhederne og deres produktionsenheder (arbejdssteder). Dermed sikres, at brancheplaceringen foretages på en ensartet måde i Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register (ESR) og dermed også i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). DB07 er en dansk underopdeling af EU's fælles branchenomenklatur, den 4-cifrede NACE rev. 2. NACE rev. 2 er en revideret udgave af NACE rev. 1.1 fra 2002. NACE rev. 2 bygger på FN´s branchenomenklatur ISIC rev. 4. NACE rev. 2 gælder fra 1. januar 2008 i alle EU-medlemslande ifølge forordning nr. 1893/2006. Dansk Branchekode DB07 is the National version of EU's nomenklatur (NACE). The first four digits refer to NACE rev. 2, while the last two represent the Danish subdivision. Dansk Branchekode DB07 is a statistical classification of economic activities. Dansk Branchekode DB07 is very similar to NACE rev. 2. The only difference is the subdivision of some classes, e.g. 64.20.10 indicates that NACE Rev. 2 class 64.20 has been subdivided whereas 38.31.00 indicates that class 38.31 has not been subdivided. DB07_HOVEDAFDELING DB07_HOVEDAFDELING Det første bogstav identificerer hovedafdelingen. Hovedafdelingen er den samme som i NACE rev. 2 og ISIC rev. 4. Nominal DB07_HOVEDGRUPPE DB07_HOVEDGRUPPE De to første cifre identificerer hovedgruppen. Disse cifre genfindes i NACE rev. 2 og ISIC rev. 4. Nominal DB07_GRUPPE DB07_GRUPPE De tre første cifre identificerer gruppen. Grupper genfindes i NACE rev. 2 og ISIC rev. 4., om end ISIC opererer med en anden nummerering, hvad angår det 3. ciffer. Nominal DB07_UNDERGRUPPE DB07_UNDERGRUPPE De fire første cifre identificerer undergruppen. Også undergrupperne genfindes i NACE rev. 2 og ISIC rev. 4. ISIC bruger dog en anden nummerering mht. 3. og 4. ciffer. Generelt er grupper og undergrupper mere detaljerede i NACE end i ISIC, men på en sådan måde, at grupper og undergrupper i NACE altid kan aggregeres til grupper og undergrupper i ISIC. Nominal DB07_BRANCHE DB07_BRANCHE De sidste to cifre markerer den danske underopdeling af undergruppen i NACE rev. 2. Nominal urn:ddi:dk.dst:9af45644-4e23-4a78-8704-0f14bc670bc7:38 dk.dst 9af45644-4e23-4a78-8704-0f14bc670bc7 38 dk.dst 7e97969f-208e-4a18-bfd3-778e4df25b9e 2 Category A urn:ddi:dk.dst:24228d28-d088-4d24-9c53-4a46641912c1:38 dk.dst 24228d28-d088-4d24-9c53-4a46641912c1 38 dk.dst 9f42977f-2652-4978-9fae-e79d5b764d3f 2 Category 01 urn:ddi:dk.dst:0d61db7f-6327-4919-b201-00df1ddf564d:38 dk.dst 0d61db7f-6327-4919-b201-00df1ddf564d 38 dk.dst 6b3beff9-10fc-4ad6-82d4-5b024a89bc98 2 Category 01.1 urn:ddi:dk.dst:36726114-e638-4f38-b48a-f62b1c443981:38 dk.dst 36726114-e638-4f38-b48a-f62b1c443981 38 dk.dst 4b43c046-2055-4a4d-9573-c0d0db6cd118 2 Category 01.11 urn:ddi:dk.dst:50a5e75f-c4ec-493b-9f8c-060b164d272d:38 dk.dst 50a5e75f-c4ec-493b-9f8c-060b164d272d 38 dk.dst 27de1e71-5602-4a39-a65a-67f031a3ee54 4 Category 011100 urn:ddi:dk.dst:9c9180b0-1f39-4c53-9c5c-4f77721feffc:38 dk.dst 9c9180b0-1f39-4c53-9c5c-4f77721feffc 38 dk.dst 49f456b7-cfd6-4880-b6b7-69c51c396169 2 Category 01.12 urn:ddi:dk.dst:bfc9d13e-6bd5-48e0-99f7-b722b70fd76e:38 dk.dst bfc9d13e-6bd5-48e0-99f7-b722b70fd76e 38 dk.dst 13f9ee67-9ac7-42a1-8a67-b5918a5e93f9 2 Category 011200 urn:ddi:dk.dst:b45597fe-56d5-46ca-9390-3a31afdbcc39:38 dk.dst b45597fe-56d5-46ca-9390-3a31afdbcc39 38 dk.dst cd0cbfc8-e946-43c9-8b55-aeba67760c0b 2 Category 01.13 urn:ddi:dk.dst:b99648a5-13ba-48cf-8ad6-6739edd8bbfc:38 dk.dst b99648a5-13ba-48cf-8ad6-6739edd8bbfc 38 dk.dst f19f56de-6563-4a90-9da1-397366cdf9ce 2 Category 011300 urn:ddi:dk.dst:81b2dd60-00ac-4503-9528-9722da462cfc:38 dk.dst 81b2dd60-00ac-4503-9528-9722da462cfc 38 dk.dst a268dfde-36ff-44ef-b939-9b889eacc86d 2 Category 01.14 urn:ddi:dk.dst:60c19041-fe2d-4015-b456-0348797711d7:38 dk.dst 60c19041-fe2d-4015-b456-0348797711d7 38 dk.dst 258f7139-021d-4f79-aac2-a86cb400b8b7 2 Category 011400 urn:ddi:dk.dst:67d7e4b2-3059-4ab9-8f98-bbe5d9b26e52:38 dk.dst 67d7e4b2-3059-4ab9-8f98-bbe5d9b26e52 38 dk.dst b51db541-e42e-4dd1-9f26-0fdde3094a2d 2 Category 01.15 urn:ddi:dk.dst:028c512c-5bdd-4b98-a579-8c5d655f52e0:38 dk.dst 028c512c-5bdd-4b98-a579-8c5d655f52e0 38 dk.dst 65ba4eac-fc6d-446b-b1b2-511dc7a2cfa3 2 Category 011500 urn:ddi:dk.dst:f04f8045-fec3-4122-be79-8462f8a14007:38 dk.dst f04f8045-fec3-4122-be79-8462f8a14007 38 dk.dst c7683fe5-9ab6-4fb4-9d68-61221abc7315 2 Category 01.16 urn:ddi:dk.dst:5a1d1d02-5050-4b71-ae30-e50144260e17:38 dk.dst 5a1d1d02-5050-4b71-ae30-e50144260e17 38 dk.dst a810adc9-c175-4984-be22-40b5410c56f6 2 Category 011600 urn:ddi:dk.dst:8d4e20d6-ab6f-4ee7-822c-720be72ce4ba:38 dk.dst 8d4e20d6-ab6f-4ee7-822c-720be72ce4ba 38 dk.dst e757626e-ddd5-4d1b-92ea-d8464bd073d2 2 Category 01.19 urn:ddi:dk.dst:6289df9f-44bf-4830-8068-79310a0fa022:38 dk.dst 6289df9f-44bf-4830-8068-79310a0fa022 38 dk.dst a1184011-148b-4b67-9c72-1b144750235b 2 Category 011900 urn:ddi:dk.dst:6b127773-6b4a-4f20-a914-9513f6f83e86:38 dk.dst 6b127773-6b4a-4f20-a914-9513f6f83e86 38 dk.dst f366dcc9-ebea-4c02-8346-7435d860cdd6 2 Category 01.2 urn:ddi:dk.dst:abf4dee9-c690-4185-a2cc-84c489e5bf96:38 dk.dst abf4dee9-c690-4185-a2cc-84c489e5bf96 38 dk.dst 231f11b7-04df-44ec-a0a2-1fc2b240bf4a 2 Category 01.21 urn:ddi:dk.dst:52dc51ef-5fb5-4fc5-be49-6d7959bc4c3e:38 dk.dst 52dc51ef-5fb5-4fc5-be49-6d7959bc4c3e 38 dk.dst 2554bd7f-1ec0-47e9-9ad1-d4aebd642a04 2 Category 012100 urn:ddi:dk.dst:d44a04a3-b3ba-471a-b735-fc6cafc4ff73:38 dk.dst d44a04a3-b3ba-471a-b735-fc6cafc4ff73 38 dk.dst 5ca6cbb8-d185-4602-bdbf-3575b7e46657 2 Category 01.22 urn:ddi:dk.dst:05ea3eb7-914c-4a0b-8bcf-0ba12c1b1231:38 dk.dst 05ea3eb7-914c-4a0b-8bcf-0ba12c1b1231 38 dk.dst afbac189-1e5b-47e4-b74c-45853b7058cb 2 Category 012200 urn:ddi:dk.dst:53940480-63dd-435f-86e2-31e0d7467fbd:38 dk.dst 53940480-63dd-435f-86e2-31e0d7467fbd 38 dk.dst eda53b6c-8ec5-44c7-93fc-4d9d828089c0 2 Category 01.23 urn:ddi:dk.dst:e83835c3-2e46-4f34-9462-af5761384ba1:38 dk.dst e83835c3-2e46-4f34-9462-af5761384ba1 38 dk.dst cb064ecb-bc0c-4611-b14b-59769a43fcce 2 Category 012300 urn:ddi:dk.dst:0029c1d3-77f4-445f-aaa2-167fa09fd463:38 dk.dst 0029c1d3-77f4-445f-aaa2-167fa09fd463 38 dk.dst abcb26e2-2ed9-421f-a161-731009ce4a62 2 Category 01.24 urn:ddi:dk.dst:03cc61b7-4d49-492b-9c66-fa127143cd15:38 dk.dst 03cc61b7-4d49-492b-9c66-fa127143cd15 38 dk.dst 451c8b63-5235-4642-94a2-38d8e3cd87fd 2 Category 012400 urn:ddi:dk.dst:df60a802-d4e4-4397-bfb0-c85e5fa21df9:38 dk.dst df60a802-d4e4-4397-bfb0-c85e5fa21df9 38 dk.dst 010a858d-e53b-4d8b-b1f7-ea0d87351aff 2 Category 01.25 urn:ddi:dk.dst:98ad510c-61b1-456b-b11d-57dc74ff24b4:38 dk.dst 98ad510c-61b1-456b-b11d-57dc74ff24b4 38 dk.dst 54e7d014-8fc3-4560-af17-8747da3f429c 2 Category 012500 urn:ddi:dk.dst:c89e14d0-8965-415d-a1c9-fc622c518a29:38 dk.dst c89e14d0-8965-415d-a1c9-fc622c518a29 38 dk.dst 10d8b6f4-b923-4d5c-8572-6e0f42d82a4b 2 Category 01.26 urn:ddi:dk.dst:19a9a0ba-cade-4b5d-b651-668e8f7ac10f:38 dk.dst 19a9a0ba-cade-4b5d-b651-668e8f7ac10f 38 dk.dst e37fd90d-22ad-4e53-abb7-d5627a5880a5 2 Category 012600 urn:ddi:dk.dst:20490084-6110-40ba-b5f4-db3d16a83370:38 dk.dst 20490084-6110-40ba-b5f4-db3d16a83370 38 dk.dst e33aa83d-ef38-4e3b-88cf-667cde28618a 2 Category 01.27 urn:ddi:dk.dst:f78da129-ac78-4a7c-927f-3dbf07dfe095:38 dk.dst f78da129-ac78-4a7c-927f-3dbf07dfe095 38 dk.dst b755fd60-7116-44d7-8111-15eea550aa68 2 Category 012700 urn:ddi:dk.dst:5db048a5-66b5-4085-ac2f-eb292a9a5a7c:38 dk.dst 5db048a5-66b5-4085-ac2f-eb292a9a5a7c 38 dk.dst 83078d20-42be-4a87-a2ef-8b560e4e9b85 2 Category 01.28 urn:ddi:dk.dst:679e4c0a-b1cc-45b7-937e-614f6b7824ef:38 dk.dst 679e4c0a-b1cc-45b7-937e-614f6b7824ef 38 dk.dst 50c810c4-598a-4985-873f-4273aba52279 2 Category 012800 urn:ddi:dk.dst:bf159d01-0029-4723-b8ca-fe414aab13ef:38 dk.dst bf159d01-0029-4723-b8ca-fe414aab13ef 38 dk.dst 50507b22-cca4-4106-8639-97eed7b1962c 2 Category 01.29 urn:ddi:dk.dst:2582d1d5-006a-441b-ba12-7b2b9464ac8c:38 dk.dst 2582d1d5-006a-441b-ba12-7b2b9464ac8c 38 dk.dst c82151d3-e90f-4bb2-9cf0-3fdd054ff082 2 Category 012900 urn:ddi:dk.dst:977aaf8c-057e-4b7d-ab00-d5c6df0529ec:38 dk.dst 977aaf8c-057e-4b7d-ab00-d5c6df0529ec 38 dk.dst 9169b8d2-52d1-4224-bdc3-cbde12826129 2 Category 01.3 urn:ddi:dk.dst:5edb0c77-fb5d-4ebe-a409-16542080255d:38 dk.dst 5edb0c77-fb5d-4ebe-a409-16542080255d 38 dk.dst f442b412-c7b8-44d9-a6db-0a360964df11 2 Category 01.30 urn:ddi:dk.dst:aa10905c-0500-4ee5-8690-3639dd0e8af1:38 dk.dst aa10905c-0500-4ee5-8690-3639dd0e8af1 38 dk.dst 59de5415-0aab-4881-a577-aeec84485f0a 2 Category 013000 urn:ddi:dk.dst:ca795179-e9bc-4aa6-a73b-49616ff7b0b6:38 dk.dst ca795179-e9bc-4aa6-a73b-49616ff7b0b6 38 dk.dst 372a08de-6bcb-495b-b0c2-a33801bd620a 2 Category 01.4 urn:ddi:dk.dst:26761b0e-dc88-49fe-89a3-b354f2437f6b:38 dk.dst 26761b0e-dc88-49fe-89a3-b354f2437f6b 38 dk.dst f551e3a4-4815-4398-b825-7e768dd2ccb3 2 Category 01.41 urn:ddi:dk.dst:aeeba19f-2e95-4929-98e2-2a9a45a1af10:38 dk.dst aeeba19f-2e95-4929-98e2-2a9a45a1af10 38 dk.dst 5c35b270-0efe-4817-84e6-aac16fe49d98 2 Category 014100 urn:ddi:dk.dst:23b158be-48c9-412f-a6df-b07a4878cd63:38 dk.dst 23b158be-48c9-412f-a6df-b07a4878cd63 38 dk.dst 7b5eca33-af3b-4a4a-974e-f43d6a2c1c11 2 Category 01.42 urn:ddi:dk.dst:cf50e9b3-8e8c-44f7-a2e0-f3ed0e20c1db:38 dk.dst cf50e9b3-8e8c-44f7-a2e0-f3ed0e20c1db 38 dk.dst b84f5cfd-23df-45d7-b2cf-0d811eb0a2ef 2 Category 014200 urn:ddi:dk.dst:c00e85e4-33d2-46f4-bc41-d0d314ab365a:38 dk.dst c00e85e4-33d2-46f4-bc41-d0d314ab365a 38 dk.dst 63df64d5-d872-4fe6-832e-b5f9c2da651e 2 Category 01.43 urn:ddi:dk.dst:af42d146-2b3f-482c-b9a3-4b1b2bae9b8f:38 dk.dst af42d146-2b3f-482c-b9a3-4b1b2bae9b8f 38 dk.dst e3b5dc85-85df-4127-8f54-d3e8ba61437c 2 Category 014300 urn:ddi:dk.dst:e19fcc85-39c1-4910-904d-67beb1a8ed22:38 dk.dst e19fcc85-39c1-4910-904d-67beb1a8ed22 38 dk.dst fcd4f63a-eee5-4c91-be9e-05c7cfe0221f 2 Category 01.44 urn:ddi:dk.dst:ce038f66-bc85-49a6-9ec9-373d0cc50ab2:38 dk.dst ce038f66-bc85-49a6-9ec9-373d0cc50ab2 38 dk.dst 9969b3f6-2bd1-410b-90c3-c77b5b66207c 2 Category 014400 urn:ddi:dk.dst:80e4fc97-5aaa-4014-912e-0bae7e0171be:38 dk.dst 80e4fc97-5aaa-4014-912e-0bae7e0171be 38 dk.dst fbe2f71d-10f4-444a-bd66-129742ebde20 2 Category 01.45 urn:ddi:dk.dst:65392b62-c9af-4e29-baa4-e38c63045475:38 dk.dst 65392b62-c9af-4e29-baa4-e38c63045475 38 dk.dst c3819fa5-17c3-4d9c-bd88-99bb5f9cec10 2 Category 014500 urn:ddi:dk.dst:09e83f61-bbc0-4fb4-94c9-e3984b113040:38 dk.dst 09e83f61-bbc0-4fb4-94c9-e3984b113040 38 dk.dst 181befa5-a0c5-40ee-b511-59e076c382cb 2 Category 01.46 urn:ddi:dk.dst:6ab88791-1422-488d-81dc-dac481ee8d0f:38 dk.dst 6ab88791-1422-488d-81dc-dac481ee8d0f 38 dk.dst 286d0ee0-98ba-4c61-80a5-d51569b74853 2 Category 014610 urn:ddi:dk.dst:f7201a3a-4994-4762-9f6e-687d66694447:38 dk.dst f7201a3a-4994-4762-9f6e-687d66694447 38 dk.dst 35364ef6-fba1-4a05-8818-600eedee1887 2 Category 014620 urn:ddi:dk.dst:76b47d0b-a8eb-4431-a0ce-4918a59ec3d2:38 dk.dst 76b47d0b-a8eb-4431-a0ce-4918a59ec3d2 38 dk.dst ee1671d1-307b-4baf-88d0-1cef1faeab92 2 Category 01.47 urn:ddi:dk.dst:cd89cb00-9a67-4d02-9538-e47b4136d0dd:38 dk.dst cd89cb00-9a67-4d02-9538-e47b4136d0dd 38 dk.dst d0eefa62-467f-400a-9142-e285b9d4f422 2 Category 014700 urn:ddi:dk.dst:5dc70b6e-e9da-42d9-94dd-94917fab860f:38 dk.dst 5dc70b6e-e9da-42d9-94dd-94917fab860f 38 dk.dst a773ac38-1cf7-426f-8ea5-1fc64273997f 2 Category 01.49 urn:ddi:dk.dst:877a8d86-ed15-4951-9662-cd74717535df:38 dk.dst 877a8d86-ed15-4951-9662-cd74717535df 38 dk.dst 8aa88240-423a-4b4f-b61a-423afeca8710 2 Category 014910 urn:ddi:dk.dst:b2a3905c-f55e-462c-a70f-26259f3e0ddc:38 dk.dst b2a3905c-f55e-462c-a70f-26259f3e0ddc 38 dk.dst ab93bf8d-0b31-4231-8f7d-c550c39db255 2 Category 014920 urn:ddi:dk.dst:d67329fe-1426-4f26-9931-867102172765:38 dk.dst d67329fe-1426-4f26-9931-867102172765 38 dk.dst 6ea68497-8352-457c-bbce-97fb7b8a92ea 2 Category 01.5 urn:ddi:dk.dst:4dbb6258-166a-40d9-aa38-311f68e111e7:38 dk.dst 4dbb6258-166a-40d9-aa38-311f68e111e7 38 dk.dst 82806f71-25e6-4d86-9877-1c97be3c425b 2 Category 01.50 urn:ddi:dk.dst:a0f1054b-ffc1-4185-9a81-f53fe4510204:38 dk.dst a0f1054b-ffc1-4185-9a81-f53fe4510204 38 dk.dst 71194a9b-2e8f-411b-be90-47da7565437f 2 Category 015000 urn:ddi:dk.dst:94cd0605-23e1-41af-97d1-a818799c0b4b:38 dk.dst 94cd0605-23e1-41af-97d1-a818799c0b4b 38 dk.dst b8a620a7-4fc1-45fb-8a29-c640ae063a42 2 Category 01.6 urn:ddi:dk.dst:461f996d-f00c-48af-a2d8-fd2a91dfaa58:38 dk.dst 461f996d-f00c-48af-a2d8-fd2a91dfaa58 38 dk.dst 5a45e17b-5244-4e96-b60b-80bee6c496e6 2 Category 01.61 urn:ddi:dk.dst:02add379-1895-4dda-b636-1465e4447d8a:38 dk.dst 02add379-1895-4dda-b636-1465e4447d8a 38 dk.dst c0319264-6da0-448c-bdf4-ca608991afa4 2 Category 016100 urn:ddi:dk.dst:14db29b7-a6b1-4b6e-aee0-890267e94ca7:38 dk.dst 14db29b7-a6b1-4b6e-aee0-890267e94ca7 38 dk.dst 9fbaa5ab-7cb9-42d6-b22e-2eb95ab6dbc9 2 Category 01.62 urn:ddi:dk.dst:5b5ece91-d29c-43c0-9338-d50cd6cd7a0c:38 dk.dst 5b5ece91-d29c-43c0-9338-d50cd6cd7a0c 38 dk.dst d22da759-2813-443b-bebe-0f8f9f885a46 2 Category 016200 urn:ddi:dk.dst:d0b5b1c1-d050-485d-8827-3955bd21bb48:38 dk.dst d0b5b1c1-d050-485d-8827-3955bd21bb48 38 dk.dst 4f5fed78-bc05-4802-abd4-f4ec9544cdf5 2 Category 01.63 urn:ddi:dk.dst:f04e63cd-3735-4e13-8f1c-667554cd140f:38 dk.dst f04e63cd-3735-4e13-8f1c-667554cd140f 38 dk.dst db4dc08d-a28f-41c7-a1e2-f26c733f965a 2 Category 016300 urn:ddi:dk.dst:41e9e8ac-66a4-427f-83e6-40ecbd75bfb0:38 dk.dst 41e9e8ac-66a4-427f-83e6-40ecbd75bfb0 38 dk.dst 760894e8-910e-4ed8-a7df-18047d0e4d7a 2 Category 01.64 urn:ddi:dk.dst:37d74bb3-cccd-45f7-92ed-03418c672aa1:38 dk.dst 37d74bb3-cccd-45f7-92ed-03418c672aa1 38 dk.dst c18cb492-5b53-442b-a55e-c316fa19a641 2 Category 016400 urn:ddi:dk.dst:cdd399e8-1af8-4a99-be60-2bcc76df06d6:38 dk.dst cdd399e8-1af8-4a99-be60-2bcc76df06d6 38 dk.dst 9053d5e3-a4a2-41b4-be8b-b5860cf6c3fc 2 Category 01.7 urn:ddi:dk.dst:4991987e-f5a2-4bca-8086-f638039dd4a7:38 dk.dst 4991987e-f5a2-4bca-8086-f638039dd4a7 38 dk.dst 351ccb64-f806-4af4-a72c-912c47e71c93 2 Category 01.70 urn:ddi:dk.dst:3ea6cb81-c0d0-4c3f-9787-b138fb891727:38 dk.dst 3ea6cb81-c0d0-4c3f-9787-b138fb891727 38 dk.dst 3b23eaee-7965-4a5f-a69e-1811acd4c4b4 2 Category 017000 urn:ddi:dk.dst:d4cc010f-5d0a-42b0-a90a-348a2408fdff:38 dk.dst d4cc010f-5d0a-42b0-a90a-348a2408fdff 38 dk.dst 7539ab3e-e4c9-49e4-b9a2-34e62b3a2dfb 2 Category 02 urn:ddi:dk.dst:dcaa4d47-d312-462f-8e27-b1b102c52e80:38 dk.dst dcaa4d47-d312-462f-8e27-b1b102c52e80 38 dk.dst 98bb97ed-7cef-4089-81ab-e94393570c3c 2 Category 02.1 urn:ddi:dk.dst:df520592-2090-410b-a036-39de49045afe:38 dk.dst df520592-2090-410b-a036-39de49045afe 38 dk.dst c8445cf2-e708-444d-b262-bcb71559b99d 2 Category 02.10 urn:ddi:dk.dst:dbe71e5d-4cf3-4543-96f8-2e39cbc0f486:38 dk.dst dbe71e5d-4cf3-4543-96f8-2e39cbc0f486 38 dk.dst c379b23b-806e-4630-ad01-3f01333fdc10 2 Category 021000 urn:ddi:dk.dst:2a43982d-3728-4060-8e28-d744bc30d027:38 dk.dst 2a43982d-3728-4060-8e28-d744bc30d027 38 dk.dst 82873ee6-ac9d-4912-8c54-6c5d8c271531 2 Category 02.2 urn:ddi:dk.dst:e58cbe54-988d-468a-8e91-418ddeb0c6ab:38 dk.dst e58cbe54-988d-468a-8e91-418ddeb0c6ab 38 dk.dst a2ab6ce9-06c1-47a9-a17e-67d94dcb8989 2 Category 02.20 urn:ddi:dk.dst:0eab2e1d-7158-44e9-820a-cbd65377ddb9:38 dk.dst 0eab2e1d-7158-44e9-820a-cbd65377ddb9 38 dk.dst f7274aac-88a9-4b4a-9573-41b8cc8622ff 2 Category 022000 urn:ddi:dk.dst:7541ff13-6b53-4c69-932c-6d6d8fc05239:38 dk.dst 7541ff13-6b53-4c69-932c-6d6d8fc05239 38 dk.dst 9c3b05ba-840a-4f1a-8e4b-4d76fe08055e 2 Category 02.3 urn:ddi:dk.dst:f73f9df0-63a4-4f39-9756-5bbadef3a61f:38 dk.dst f73f9df0-63a4-4f39-9756-5bbadef3a61f 38 dk.dst c0d2b26e-89f0-457a-9eaf-dc55a70ea571 2 Category 02.30 urn:ddi:dk.dst:fe65cee8-c41c-4b60-a1af-7edf4007a0e9:38 dk.dst fe65cee8-c41c-4b60-a1af-7edf4007a0e9 38 dk.dst 84155cc8-2a6c-43f7-b60b-b684ceb938d6 2 Category 023000 urn:ddi:dk.dst:7c712990-126d-473f-a871-da00b517ca77:38 dk.dst 7c712990-126d-473f-a871-da00b517ca77 38 dk.dst 95ac7d00-1044-4c7a-a58c-7971d9d9f168 2 Category 02.4 urn:ddi:dk.dst:af7c0e05-60ce-4fba-b778-9875f46dfe70:38 dk.dst af7c0e05-60ce-4fba-b778-9875f46dfe70 38 dk.dst c2df1634-4fb7-48ca-b080-fb9e989be2d9 2 Category 02.40 urn:ddi:dk.dst:c91e5d3d-2ebe-4f71-98ff-ea34fc751c44:38 dk.dst c91e5d3d-2ebe-4f71-98ff-ea34fc751c44 38 dk.dst e1e79105-9d3f-40c1-a2f9-815f089dd321 2 Category 024000 urn:ddi:dk.dst:8e90679a-5d01-43a1-b7b3-b9eb47352e27:38 dk.dst 8e90679a-5d01-43a1-b7b3-b9eb47352e27 38 dk.dst fed864b7-afbd-4587-a3db-f1b9c37bb14d 2 Category 03 urn:ddi:dk.dst:2810bffa-3a1f-4774-a7a9-be61c027ba61:38 dk.dst 2810bffa-3a1f-4774-a7a9-be61c027ba61 38 dk.dst 9d13c28e-30b0-4aed-b742-96e551aa4eed 2 Category 03.1 urn:ddi:dk.dst:0e68dc84-93e9-414f-8227-fb90d8fffd40:38 dk.dst 0e68dc84-93e9-414f-8227-fb90d8fffd40 38 dk.dst 80a5bd82-76de-4fa3-a639-1e2d69dea628 2 Category 03.11 urn:ddi:dk.dst:53a5cf0d-bbbd-42cf-8759-e893540a1265:38 dk.dst 53a5cf0d-bbbd-42cf-8759-e893540a1265 38 dk.dst fb7a2578-5ed8-4525-b79a-f78f74538aee 2 Category 031100 urn:ddi:dk.dst:46a2ede7-ac49-43b5-9769-ccc11cf7285e:38 dk.dst 46a2ede7-ac49-43b5-9769-ccc11cf7285e 38 dk.dst 902cd0f2-cb77-4eb8-9f1f-78ffd42b9ccc 2 Category 03.12 urn:ddi:dk.dst:5becdc94-99be-457b-b6b0-493b175f5fa6:38 dk.dst 5becdc94-99be-457b-b6b0-493b175f5fa6 38 dk.dst 227ccda4-7b47-4bae-b730-0dffd137379b 2 Category 031200 urn:ddi:dk.dst:763d0f9f-9193-41e0-b226-e731b3a12e91:38 dk.dst 763d0f9f-9193-41e0-b226-e731b3a12e91 38 dk.dst 50d50e94-50e6-49a3-be4d-16ae81e76de8 2 Category 03.2 urn:ddi:dk.dst:12bc6a97-cd40-4233-8774-6dd881822854:38 dk.dst 12bc6a97-cd40-4233-8774-6dd881822854 38 dk.dst 22594189-145b-4ea4-a218-2ff3076ea2df 2 Category 03.21 urn:ddi:dk.dst:9f77c1c3-a8bd-4429-9136-855dab6ee423:38 dk.dst 9f77c1c3-a8bd-4429-9136-855dab6ee423 38 dk.dst 37e08310-a9e3-4a77-8d96-bfec2e86df30 2 Category 032100 urn:ddi:dk.dst:1b4b3fc4-732e-4c30-a58a-e1a06cad6c99:38 dk.dst 1b4b3fc4-732e-4c30-a58a-e1a06cad6c99 38 dk.dst cb66d47d-adb8-4445-b654-35faae0b6696 2 Category 03.22 urn:ddi:dk.dst:7c2ab941-8bea-4a48-a41e-cbe83a68880c:38 dk.dst 7c2ab941-8bea-4a48-a41e-cbe83a68880c 38 dk.dst 6cad7e4a-3ce6-4d7f-92dc-dcc640bf9474 2 Category 032200 urn:ddi:dk.dst:d62ca6a2-a925-42e8-98c8-1d13d9aecf05:38 dk.dst d62ca6a2-a925-42e8-98c8-1d13d9aecf05 38 dk.dst c6527a46-1c08-495d-abd2-85c776d8bb1f 2 Category B urn:ddi:dk.dst:f90f971c-c522-4985-8d54-0535552c30d4:38 dk.dst f90f971c-c522-4985-8d54-0535552c30d4 38 dk.dst d3094336-dc7f-40d8-9a28-ad13df1093bd 2 Category 05 urn:ddi:dk.dst:32c58f1b-0c9a-4b04-a4e0-88010ab65545:38 dk.dst 32c58f1b-0c9a-4b04-a4e0-88010ab65545 38 dk.dst f46aee1b-326d-44fc-a6c3-add34685e6ef 2 Category 05.1 urn:ddi:dk.dst:1be8ba9b-89dd-46d5-9a05-928509fd64bb:38 dk.dst 1be8ba9b-89dd-46d5-9a05-928509fd64bb 38 dk.dst 6524354e-6647-4972-9571-d73feda99348 2 Category 05.10 urn:ddi:dk.dst:3999d45f-b424-47cc-8f95-3493c9fd137c:38 dk.dst 3999d45f-b424-47cc-8f95-3493c9fd137c 38 dk.dst ea4efa19-aaa9-495c-bdda-fba5b920d15f 2 Category 051000 urn:ddi:dk.dst:66c9c04d-fdc6-4c83-ba6e-d0d268f0eeb8:38 dk.dst 66c9c04d-fdc6-4c83-ba6e-d0d268f0eeb8 38 dk.dst 6fcc92cb-276c-40be-9eef-8733786903ee 2 Category 05.2 urn:ddi:dk.dst:99a202e3-ad28-4218-9376-c970800ae4de:38 dk.dst 99a202e3-ad28-4218-9376-c970800ae4de 38 dk.dst df609a58-3025-41ae-9301-aa49074e8280 2 Category 05.20 urn:ddi:dk.dst:b465bf30-1694-4ef3-b9d0-314c1439fee2:38 dk.dst b465bf30-1694-4ef3-b9d0-314c1439fee2 38 dk.dst 93de0d2b-8306-41ac-8f6d-5e1e857390e1 2 Category 052000 urn:ddi:dk.dst:f139730b-3ef5-4832-ad1f-c2fdb6a7d74f:38 dk.dst f139730b-3ef5-4832-ad1f-c2fdb6a7d74f 38 dk.dst 083c490f-9ba2-4474-b8e0-62dc716e5c4d 2 Category 06 urn:ddi:dk.dst:141651ef-44e6-4960-aed8-1b480f1bb8ec:38 dk.dst 141651ef-44e6-4960-aed8-1b480f1bb8ec 38 dk.dst 2397ea70-8d56-4804-b243-f01fc243211c 2 Category 06.1 urn:ddi:dk.dst:8ba774c6-c819-4f1b-86a5-9dece4492f32:38 dk.dst 8ba774c6-c819-4f1b-86a5-9dece4492f32 38 dk.dst 2df2cfc9-226d-4f4c-a6a4-2358dee5549c 2 Category 06.10 urn:ddi:dk.dst:843dce51-7e5b-45e1-ab9a-2ced632ce63f:38 dk.dst 843dce51-7e5b-45e1-ab9a-2ced632ce63f 38 dk.dst 9fd0f5f5-e40f-4720-b544-05c13ba672b0 2 Category 061000 urn:ddi:dk.dst:c104c076-f099-45c8-b262-1aa58d03c51d:38 dk.dst c104c076-f099-45c8-b262-1aa58d03c51d 38 dk.dst 0eb5b557-77fb-4ec2-af28-19f2b2857a15 2 Category 06.2 urn:ddi:dk.dst:0028682c-aae6-43b1-92aa-1df2a5419cdb:38 dk.dst 0028682c-aae6-43b1-92aa-1df2a5419cdb 38 dk.dst a6a50585-970c-4e8c-8794-4ef06f022032 2 Category 06.20 urn:ddi:dk.dst:c17a4365-2349-4f12-934a-cb058b96b118:38 dk.dst c17a4365-2349-4f12-934a-cb058b96b118 38 dk.dst 225d83d7-85d5-4651-a8c6-33424cca8015 2 Category 062000 urn:ddi:dk.dst:abe9e32e-ed27-48b0-bfd6-3f5f42c56211:38 dk.dst abe9e32e-ed27-48b0-bfd6-3f5f42c56211 38 dk.dst 9e36a4b4-1eac-46a0-977d-f235a0bf20f2 2 Category 07 urn:ddi:dk.dst:e4786a03-afc6-4868-bbe5-8560b5be4170:38 dk.dst e4786a03-afc6-4868-bbe5-8560b5be4170 38 dk.dst 063adca7-657c-4cc1-9c25-4f93c9dc7234 2 Category 07.1 urn:ddi:dk.dst:e2c9f456-ac65-4f2a-82d1-6b97fd04ef7b:38 dk.dst e2c9f456-ac65-4f2a-82d1-6b97fd04ef7b 38 dk.dst 515cc5c7-c35c-4fa6-b086-a85d90347e5b 2 Category 07.10 urn:ddi:dk.dst:17e7725d-f6ba-426d-a42a-36a767e6cb1f:38 dk.dst 17e7725d-f6ba-426d-a42a-36a767e6cb1f 38 dk.dst e2fa190a-7af6-486b-b716-7f366a226266 2 Category 071000 urn:ddi:dk.dst:76c0deb0-fca1-4dee-b47c-98e4fa3ec1d8:38 dk.dst 76c0deb0-fca1-4dee-b47c-98e4fa3ec1d8 38 dk.dst 91885242-5455-406b-a137-defef9d887d4 2 Category 07.2 urn:ddi:dk.dst:b84052ba-60f7-4f53-9718-9323560f382f:38 dk.dst b84052ba-60f7-4f53-9718-9323560f382f 38 dk.dst 76af2705-2b39-41de-83d7-d6acb62ff9a1 2 Category 07.21 urn:ddi:dk.dst:127344a8-dd44-4d9f-8e33-698fad60c8ea:38 dk.dst 127344a8-dd44-4d9f-8e33-698fad60c8ea 38 dk.dst 1d924a76-a4f2-42c1-81ed-c76f5a53bd0b 2 Category 072100 urn:ddi:dk.dst:e8e9a3a5-595e-4649-b3a5-0fbdab965cb0:38 dk.dst e8e9a3a5-595e-4649-b3a5-0fbdab965cb0 38 dk.dst 0d16d266-b78d-4d81-b85d-fa1a2c9bbb45 2 Category 07.29 urn:ddi:dk.dst:62b7483e-ce7b-45eb-9c7e-9eb3df70d767:38 dk.dst 62b7483e-ce7b-45eb-9c7e-9eb3df70d767 38 dk.dst f5319a59-0207-4b07-9583-0db5eda54459 2 Category 072900 urn:ddi:dk.dst:a12d9994-071b-415b-8370-631fffd11b0b:38 dk.dst a12d9994-071b-415b-8370-631fffd11b0b 38 dk.dst 5579560f-3856-4510-b67d-9256fb86336f 2 Category 08 urn:ddi:dk.dst:4540a36f-6cc6-48ae-9240-e78c8f94fb99:38 dk.dst 4540a36f-6cc6-48ae-9240-e78c8f94fb99 38 dk.dst d9fa574a-876c-4f01-9c25-030358b41779 2 Category 08.1 urn:ddi:dk.dst:53344c09-3529-49f3-9be1-d2b577346bb2:38 dk.dst 53344c09-3529-49f3-9be1-d2b577346bb2 38 dk.dst 052a0944-cef7-4b5b-816c-7959285d52af 2 Category 08.11 urn:ddi:dk.dst:55f19627-f487-46f4-b4d3-47a0a7c12666:38 dk.dst 55f19627-f487-46f4-b4d3-47a0a7c12666 38 dk.dst ecac9217-1f9a-4375-9ae0-f417d63e6d9f 2 Category 081100 urn:ddi:dk.dst:f01d7982-8fad-495d-8d24-e809c8718897:38 dk.dst f01d7982-8fad-495d-8d24-e809c8718897 38 dk.dst 38b68cd4-cc21-43d1-b094-e1f2fa167ce5 2 Category 08.12 urn:ddi:dk.dst:0d4bc3fd-a6b8-4d67-aaae-bfc3a9968617:38 dk.dst 0d4bc3fd-a6b8-4d67-aaae-bfc3a9968617 38 dk.dst fe98a4e8-8a88-4bde-984f-1e041c1d1301 2 Category 081200 urn:ddi:dk.dst:e9357ac5-eb31-4c53-82ce-e5761758c73d:38 dk.dst e9357ac5-eb31-4c53-82ce-e5761758c73d 38 dk.dst 31c42aa1-071a-4af3-98c9-731b48d3fb2f 2 Category 08.9 urn:ddi:dk.dst:269b2d3f-9a80-4428-b831-9e01a0416dc9:38 dk.dst 269b2d3f-9a80-4428-b831-9e01a0416dc9 38 dk.dst 349bb42c-187e-4512-bf5a-d567fa2430c0 2 Category 08.91 urn:ddi:dk.dst:0af6d1ad-808f-42a1-878b-1872bdc3c150:38 dk.dst 0af6d1ad-808f-42a1-878b-1872bdc3c150 38 dk.dst ec49773d-a5d3-4c7f-a281-ec2512db3765 2 Category 089100 urn:ddi:dk.dst:9048d00d-1985-444b-a917-718e97183861:38 dk.dst 9048d00d-1985-444b-a917-718e97183861 38 dk.dst 76411603-54f7-4af8-b4ba-684abe1b1fd5 2 Category 08.92 urn:ddi:dk.dst:4239da55-eb6d-4535-8abe-7844c882ea44:38 dk.dst 4239da55-eb6d-4535-8abe-7844c882ea44 38 dk.dst 22bff21f-5de1-46c3-b052-3ac61f379364 2 Category 089200 urn:ddi:dk.dst:69fea388-e0d5-4244-9ae2-e55460616401:38 dk.dst 69fea388-e0d5-4244-9ae2-e55460616401 38 dk.dst 461d2daf-f2d8-4492-8bd1-ab243ad1a9fc 2 Category 08.93 urn:ddi:dk.dst:52498203-3383-412e-a7c9-d6025882f10d:38 dk.dst 52498203-3383-412e-a7c9-d6025882f10d 38 dk.dst 6793e74e-8329-4b8d-b797-9c8209397d6c 2 Category 089300 urn:ddi:dk.dst:bc50bf91-7061-49ea-93ba-296ff472ff28:38 dk.dst bc50bf91-7061-49ea-93ba-296ff472ff28 38 dk.dst f6abaed7-115e-4476-b1d2-0a68afb0173b 2 Category 08.99 urn:ddi:dk.dst:b06c21fa-4478-4ce1-b5b8-1a903487e439:38 dk.dst b06c21fa-4478-4ce1-b5b8-1a903487e439 38 dk.dst 5cad076b-aa9a-4c2b-8f12-a78eb9a16572 2 Category 089900 urn:ddi:dk.dst:cb59a0d3-82aa-4c55-a0c7-3d4fd5546210:38 dk.dst cb59a0d3-82aa-4c55-a0c7-3d4fd5546210 38 dk.dst a6c4269c-e8a5-4a9b-ac90-36eced30385f 2 Category 09 urn:ddi:dk.dst:e9e96f4b-8df9-4535-a4c9-fd32bb9f033d:38 dk.dst e9e96f4b-8df9-4535-a4c9-fd32bb9f033d 38 dk.dst 2978b37f-735c-4d00-ae76-d413a3815110 2 Category 09.1 urn:ddi:dk.dst:4d4a060f-15f5-4239-abb7-23b136b01282:38 dk.dst 4d4a060f-15f5-4239-abb7-23b136b01282 38 dk.dst bbfbbd95-43fd-453c-ae97-d374ddabb847 2 Category 09.10 urn:ddi:dk.dst:461ba65f-a05f-4c8e-bf3f-270aacd4347a:38 dk.dst 461ba65f-a05f-4c8e-bf3f-270aacd4347a 38 dk.dst 3b10e375-6138-4fc3-9d5e-62fca3002cea 2 Category 091000 urn:ddi:dk.dst:b77a0e71-03de-471b-af97-95c2ff9f1812:38 dk.dst b77a0e71-03de-471b-af97-95c2ff9f1812 38 dk.dst d58ab688-180e-48a2-9c03-c1710dfdfd9b 2 Category 09.9 urn:ddi:dk.dst:238fbdc9-0b9c-4e34-91f4-d029ff432542:38 dk.dst 238fbdc9-0b9c-4e34-91f4-d029ff432542 38 dk.dst b47ced17-8fdd-4b13-9043-d4ed8526532a 2 Category 09.90 urn:ddi:dk.dst:b6575104-a5a6-4375-868d-2b6de249c4b2:38 dk.dst b6575104-a5a6-4375-868d-2b6de249c4b2 38 dk.dst 42b71cd2-d12d-4a51-8d30-e7ed52228177 2 Category 099000 urn:ddi:dk.dst:aa9dc45e-8944-441b-a27f-1115a4f7b1a8:38 dk.dst aa9dc45e-8944-441b-a27f-1115a4f7b1a8 38 dk.dst f7ff3e21-9a8f-4f68-a3ff-13949c0faac0 2 Category C urn:ddi:dk.dst:6acb01a3-6228-4844-a2aa-a5df38e23003:38 dk.dst 6acb01a3-6228-4844-a2aa-a5df38e23003 38 dk.dst 5f9e72f7-9630-4b90-9392-e6214d50ff1f 2 Category 10 urn:ddi:dk.dst:c062c1b1-e7f3-4089-a24a-ea7f4db86388:38 dk.dst c062c1b1-e7f3-4089-a24a-ea7f4db86388 38 dk.dst 37d8b62f-6929-49b0-9804-b4c711b875e7 2 Category 10.1 urn:ddi:dk.dst:ec31e57c-bd1f-40b0-99c1-3f1c7993832d:38 dk.dst ec31e57c-bd1f-40b0-99c1-3f1c7993832d 38 dk.dst 3837980b-6f1f-438f-bb51-8e4915e50ad8 2 Category 10.11 urn:ddi:dk.dst:f3943f57-2e80-4c4d-9d7b-17b3a366ff31:38 dk.dst f3943f57-2e80-4c4d-9d7b-17b3a366ff31 38 dk.dst 90d0f4f8-21fe-421f-96d2-b2dcd81fb462 2 Category 101110 urn:ddi:dk.dst:6eaec490-abfb-434e-b98f-1c4b45b8175c:38 dk.dst 6eaec490-abfb-434e-b98f-1c4b45b8175c 38 dk.dst 661a07f4-2e37-4f25-8327-d978a61da69a 2 Category 101190 urn:ddi:dk.dst:c220e742-c105-422c-aceb-517edf098f31:38 dk.dst c220e742-c105-422c-aceb-517edf098f31 38 dk.dst f8459166-e217-440d-910d-f6680d5277bb 2 Category 10.12 urn:ddi:dk.dst:6ae55a5f-e2fe-45e2-ada5-d0b830cd5ec8:38 dk.dst 6ae55a5f-e2fe-45e2-ada5-d0b830cd5ec8 38 dk.dst 921b1f84-2b0c-43ff-b9af-a4d256b83972 2 Category 101200 urn:ddi:dk.dst:12b6efc5-76fa-4b99-a712-2005a8e2a782:38 dk.dst 12b6efc5-76fa-4b99-a712-2005a8e2a782 38 dk.dst 348ae75c-9ae0-4263-9382-54a262abeaae 2 Category 10.13 urn:ddi:dk.dst:c4caf7c1-c2d8-4396-ba19-eaaee2bb7aa1:38 dk.dst c4caf7c1-c2d8-4396-ba19-eaaee2bb7aa1 38 dk.dst a8a2d3d0-6d4d-4a65-92bf-ee912417b282 2 Category 101300 urn:ddi:dk.dst:fb075d9b-01c8-455b-86bc-f1eaccc6ddb1:38 dk.dst fb075d9b-01c8-455b-86bc-f1eaccc6ddb1 38 dk.dst a7aca4c2-16d7-4baa-b55f-53f7f18480e1 2 Category 10.2 urn:ddi:dk.dst:5c910848-a704-4524-b8d4-498340313898:38 dk.dst 5c910848-a704-4524-b8d4-498340313898 38 dk.dst 2ebe9c12-6d7f-4c4c-b908-b559b081ffe6 2 Category 10.20 urn:ddi:dk.dst:724241ee-58a4-43b2-955b-b4295d08fdab:38 dk.dst 724241ee-58a4-43b2-955b-b4295d08fdab 38 dk.dst fdeedf65-46b0-4614-b8ed-48a2b2860ddc 2 Category 102010 urn:ddi:dk.dst:2e1da298-c485-42b6-8db2-fa8f6452afb9:38 dk.dst 2e1da298-c485-42b6-8db2-fa8f6452afb9 38 dk.dst ce293fce-c0b7-4728-bc96-149a15af6454 2 Category 102020 urn:ddi:dk.dst:7f2a8473-ae3b-4a74-a574-a38b3af5444a:38 dk.dst 7f2a8473-ae3b-4a74-a574-a38b3af5444a 38 dk.dst 6859bd41-d134-4c98-80eb-b663a7752826 2 Category 10.3 urn:ddi:dk.dst:19335a0e-5695-4bda-84c0-fd3a008192e3:38 dk.dst 19335a0e-5695-4bda-84c0-fd3a008192e3 38 dk.dst 4e2e446d-5b03-4d38-8434-984baa5b827f 2 Category 10.31 urn:ddi:dk.dst:9e568471-865a-40b0-a96e-734e83149632:38 dk.dst 9e568471-865a-40b0-a96e-734e83149632 38 dk.dst 12eb9bec-386e-4004-b509-a0f3060b5299 2 Category 103100 urn:ddi:dk.dst:87b16df4-4f5c-420f-b704-5671869e3be8:38 dk.dst 87b16df4-4f5c-420f-b704-5671869e3be8 38 dk.dst d40b2b16-456f-4be1-a925-158ae36c3dab 2 Category 10.32 urn:ddi:dk.dst:b2f4ce27-2c49-4aa3-9fb6-fcea808c97eb:38 dk.dst b2f4ce27-2c49-4aa3-9fb6-fcea808c97eb 38 dk.dst 6dda9011-9904-4fb8-b2e3-014b007ea171 2 Category 103200 urn:ddi:dk.dst:b78a9f27-7ca3-4bc0-a74d-202db00b1dee:38 dk.dst b78a9f27-7ca3-4bc0-a74d-202db00b1dee 38 dk.dst 256fc4d3-1047-4c99-89b9-7f7d97cb2e47 2 Category 10.39 urn:ddi:dk.dst:5cd01223-8516-4354-91ff-4f3c69d807a0:38 dk.dst 5cd01223-8516-4354-91ff-4f3c69d807a0 38 dk.dst 9bc86ded-a40b-45e9-bac3-c3bc1217c745 2 Category 103900 urn:ddi:dk.dst:2d5d5134-cf64-420f-95dc-0cbef8872264:38 dk.dst 2d5d5134-cf64-420f-95dc-0cbef8872264 38 dk.dst 1247b003-f183-451f-9365-f88b23a62a39 2 Category 10.4 urn:ddi:dk.dst:d0b30b38-5bef-4b47-864c-9320f754e699:38 dk.dst d0b30b38-5bef-4b47-864c-9320f754e699 38 dk.dst 04c28f81-4feb-4619-840c-63f34e982b2d 2 Category 10.41 urn:ddi:dk.dst:c751885f-967d-452e-802a-ad70000405f1:38 dk.dst c751885f-967d-452e-802a-ad70000405f1 38 dk.dst d511c6e5-db58-4489-bb2c-9eb0b8ac056b 2 Category 104100 urn:ddi:dk.dst:5e926730-f271-4369-aa58-6fb895ad8070:38 dk.dst 5e926730-f271-4369-aa58-6fb895ad8070 38 dk.dst 087372ac-35d9-466f-a246-c85adeb52393 2 Category 10.42 urn:ddi:dk.dst:d15cad21-d8be-42e0-b39b-25a078222c79:38 dk.dst d15cad21-d8be-42e0-b39b-25a078222c79 38 dk.dst 8beb9f4c-b85f-44ba-a6c7-782db6ace0b3 2 Category 104200 urn:ddi:dk.dst:c79b8bf2-0e7d-4410-8ef1-ebbfd188c055:38 dk.dst c79b8bf2-0e7d-4410-8ef1-ebbfd188c055 38 dk.dst 0eeb3bcf-66ee-49a4-ae6d-6aa6ae59263e 2 Category 10.5 urn:ddi:dk.dst:ebcc61fb-335e-4ab4-b43e-da8d719f9710:38 dk.dst ebcc61fb-335e-4ab4-b43e-da8d719f9710 38 dk.dst 2d1ab813-5cc0-4709-b7da-0cb6482d8377 2 Category 10.51 urn:ddi:dk.dst:819b7a28-5199-4cb3-88a4-e15ab244025b:38 dk.dst 819b7a28-5199-4cb3-88a4-e15ab244025b 38 dk.dst bcd5861c-0fec-48cf-b34a-0364e5723899 2 Category 105100 urn:ddi:dk.dst:a65328fc-bb5d-4514-be15-882544916a4c:38 dk.dst a65328fc-bb5d-4514-be15-882544916a4c 38 dk.dst 62dc81bc-dcce-4871-99b4-f622180c6ba4 2 Category 10.52 urn:ddi:dk.dst:a3145cb6-2232-4085-8553-e44ad5b2c1cd:38 dk.dst a3145cb6-2232-4085-8553-e44ad5b2c1cd 38 dk.dst 11893027-cff1-4850-a5a5-c17a798815a5 2 Category 105200 urn:ddi:dk.dst:b71acd1c-20ec-4eaa-8276-cf4cafa597bc:38 dk.dst b71acd1c-20ec-4eaa-8276-cf4cafa597bc 38 dk.dst dcefae4c-a86f-4894-ad25-1e3a447539fa 2 Category 10.6 urn:ddi:dk.dst:679da0af-99af-419f-862d-e9e708d83c3e:38 dk.dst 679da0af-99af-419f-862d-e9e708d83c3e 38 dk.dst a18c3475-48ce-4f1d-824e-484c476a77bb 2 Category 10.61 urn:ddi:dk.dst:4f99ad4d-2519-4502-af16-c2e4a2a31164:38 dk.dst 4f99ad4d-2519-4502-af16-c2e4a2a31164 38 dk.dst f5cac235-09eb-475b-bc81-286a14718d61 2 Category 106100 urn:ddi:dk.dst:5622ef00-017a-45bb-8a02-99d597c33fed:38 dk.dst 5622ef00-017a-45bb-8a02-99d597c33fed 38 dk.dst b243a6be-7342-4cf7-bb74-f4f2465e6ee3 2 Category 10.62 urn:ddi:dk.dst:7caa9afb-58ec-4c80-944f-1fb9b183c971:38 dk.dst 7caa9afb-58ec-4c80-944f-1fb9b183c971 38 dk.dst f987cadf-a3a3-4b0c-83fa-cfef7bf07793 2 Category 106200 urn:ddi:dk.dst:f0f66036-686b-4b60-93b7-3cf74076414c:38 dk.dst f0f66036-686b-4b60-93b7-3cf74076414c 38 dk.dst bb87663b-c481-4f19-b973-093ce8a34e31 2 Category 10.7 urn:ddi:dk.dst:3543619d-9095-4825-bdd2-b4fc514103fe:38 dk.dst 3543619d-9095-4825-bdd2-b4fc514103fe 38 dk.dst 0dd88e51-541b-4c8d-953e-935270a6ea67 2 Category 10.71 urn:ddi:dk.dst:e0319028-00f8-481a-8a1e-e50793ccc4c1:38 dk.dst e0319028-00f8-481a-8a1e-e50793ccc4c1 38 dk.dst 43df8bc6-5a2a-4662-a170-f71e57f705e7 2 Category 107110 urn:ddi:dk.dst:aed569eb-6217-4c2e-888f-6521ae140037:38 dk.dst aed569eb-6217-4c2e-888f-6521ae140037 38 dk.dst b81c6364-0aaf-4e00-a8fa-2f801f45d4cd 2 Category 107120 urn:ddi:dk.dst:ce20b6ca-71c9-4aac-8d39-dbd600f1663c:38 dk.dst ce20b6ca-71c9-4aac-8d39-dbd600f1663c 38 dk.dst 890f0243-1c80-4ace-a11b-a28912d58358 2 Category 10.72 urn:ddi:dk.dst:95d62869-5da7-43fd-a99e-fdc5b2a5464f:38 dk.dst 95d62869-5da7-43fd-a99e-fdc5b2a5464f 38 dk.dst 1357a0c1-d955-42ab-922d-d06cd5b5159d 2 Category 107200 urn:ddi:dk.dst:ce9a5cdc-bcd9-4114-9d3d-224f2491ac42:38 dk.dst ce9a5cdc-bcd9-4114-9d3d-224f2491ac42 38 dk.dst 7b950306-c2a5-4aa3-9f9f-f5ffdec4aabe 2 Category 10.73 urn:ddi:dk.dst:3735325f-e13d-4952-9a95-c7796b8acfac:38 dk.dst 3735325f-e13d-4952-9a95-c7796b8acfac 38 dk.dst 0a024829-2d56-4f6d-8c39-1e632deedd12 2 Category 107300 urn:ddi:dk.dst:2c40b206-f3c5-4c66-b9b6-d8f8dccfb935:38 dk.dst 2c40b206-f3c5-4c66-b9b6-d8f8dccfb935 38 dk.dst 165b77b1-611d-4a41-b89a-74f71c46f916 2 Category 10.8 urn:ddi:dk.dst:5525ec0a-8870-43eb-a335-f411880c64b2:38 dk.dst 5525ec0a-8870-43eb-a335-f411880c64b2 38 dk.dst c34fefd2-7055-42f8-9db3-dfa02cc8759b 2 Category 10.81 urn:ddi:dk.dst:2b19dcfd-0762-4fc8-8a7d-20cadc6ae9f7:38 dk.dst 2b19dcfd-0762-4fc8-8a7d-20cadc6ae9f7 38 dk.dst fdff2d44-94f0-4da2-8f3a-1cc7520d0f3e 2 Category 108100 urn:ddi:dk.dst:d464ccb8-9933-4a24-864d-c2e439db9324:38 dk.dst d464ccb8-9933-4a24-864d-c2e439db9324 38 dk.dst e9a19336-7fc6-4764-a523-3ad2cae8ed29 2 Category 10.82 urn:ddi:dk.dst:f7319b21-e394-4e34-9e89-f1e05c328133:38 dk.dst f7319b21-e394-4e34-9e89-f1e05c328133 38 dk.dst ef70b94b-040b-421e-9b46-2f6deddc1293 2 Category 108200 urn:ddi:dk.dst:dad5855f-cf2d-4162-98ef-236dfc9e99f1:38 dk.dst dad5855f-cf2d-4162-98ef-236dfc9e99f1 38 dk.dst f40c6754-7555-4f02-9be4-7f02ab4c7efa 2 Category 10.83 urn:ddi:dk.dst:03534ad7-d587-4dbd-b4d7-a1c219f6d7ad:38 dk.dst 03534ad7-d587-4dbd-b4d7-a1c219f6d7ad 38 dk.dst 64f0f18b-bcf6-478c-99a1-343cbd4426b1 2 Category 108300 urn:ddi:dk.dst:6d148b20-a523-4ba3-80f3-30bd4d1da376:38 dk.dst 6d148b20-a523-4ba3-80f3-30bd4d1da376 38 dk.dst f5d5ae61-fa84-4c55-a5f1-568d227c105f 2 Category 10.84 urn:ddi:dk.dst:12c9e196-f9c2-433d-a85b-1ac8a5fb393d:38 dk.dst 12c9e196-f9c2-433d-a85b-1ac8a5fb393d 38 dk.dst 70da0f9f-deee-4e88-b8fd-ef273df79a66 2 Category 108400 urn:ddi:dk.dst:0104dacc-def6-4bf8-b502-cf16753cc3eb:38 dk.dst 0104dacc-def6-4bf8-b502-cf16753cc3eb 38 dk.dst b8bf350a-cdd2-4f50-ab71-cb830910bd8f 2 Category 10.85 urn:ddi:dk.dst:a157f172-3159-4856-a7ed-2b159d55b54b:38 dk.dst a157f172-3159-4856-a7ed-2b159d55b54b 38 dk.dst e4e38555-f628-493b-88a6-bab8cff028c2 2 Category 108500 urn:ddi:dk.dst:3c693878-530f-4ceb-8073-5d871217740c:38 dk.dst 3c693878-530f-4ceb-8073-5d871217740c 38 dk.dst ba4686f7-eb16-4e9f-bfd4-8b3a60da7ced 2 Category 10.86 urn:ddi:dk.dst:1d083be7-c8b9-48ec-8d32-34ec57289507:38 dk.dst 1d083be7-c8b9-48ec-8d32-34ec57289507 38 dk.dst 2cce75ef-432b-4262-bd2b-65d3e8361450 2 Category 108600 urn:ddi:dk.dst:d92ccda4-c08e-473d-a52d-5abc133e970a:38 dk.dst d92ccda4-c08e-473d-a52d-5abc133e970a 38 dk.dst 6fa3f210-9549-4b7c-9e2e-119dcfa9ebfd 2 Category 10.89 urn:ddi:dk.dst:015f44a4-c161-4218-ad68-a8a9d8397b50:38 dk.dst 015f44a4-c161-4218-ad68-a8a9d8397b50 38 dk.dst fc419ea8-4656-4186-9dd2-760ac0549ff9 2 Category 108900 urn:ddi:dk.dst:39605487-d2b1-4080-b862-d9685d663522:38 dk.dst 39605487-d2b1-4080-b862-d9685d663522 38 dk.dst d2e00c64-7283-42e2-bede-7a6c72b47aa1 2 Category 10.9 urn:ddi:dk.dst:22d101e0-6a14-49a0-b213-b9aeb56d6470:38 dk.dst 22d101e0-6a14-49a0-b213-b9aeb56d6470 38 dk.dst 0aa5b7c9-8037-41f0-ab73-930a52a1e0fe 2 Category 10.91 urn:ddi:dk.dst:7d1e632b-8a7e-4815-b848-8aba31363c3b:38 dk.dst 7d1e632b-8a7e-4815-b848-8aba31363c3b 38 dk.dst 3bc8ee30-bdc0-4810-829f-a4e149b3769d 2 Category 109100 urn:ddi:dk.dst:a1353cf1-7547-4d6f-b5d3-b35725d3fbef:38 dk.dst a1353cf1-7547-4d6f-b5d3-b35725d3fbef 38 dk.dst bee41ddc-e96d-47b2-82ef-10e76f4bf0c5 2 Category 10.92 urn:ddi:dk.dst:bf11b201-e732-470b-9e1f-1024ef0948b1:38 dk.dst bf11b201-e732-470b-9e1f-1024ef0948b1 38 dk.dst f6db2705-d2f7-47fd-8d44-83557bfbcb4b 2 Category 109200 urn:ddi:dk.dst:8e5d92cb-0048-4bd1-86f2-a6af05811bec:38 dk.dst 8e5d92cb-0048-4bd1-86f2-a6af05811bec 38 dk.dst e6285707-a335-433b-9ad4-ffae8a5d30ed 2 Category 11 urn:ddi:dk.dst:bc1c418a-f246-484a-a395-6252a94c7b92:38 dk.dst bc1c418a-f246-484a-a395-6252a94c7b92 38 dk.dst c0d66bd5-1b33-4b10-bf23-261a130bf6ab 2 Category 11.0 urn:ddi:dk.dst:434069ba-29bf-4ba2-8ad1-8d44c1785b1f:38 dk.dst 434069ba-29bf-4ba2-8ad1-8d44c1785b1f 38 dk.dst 32042946-3a2a-49ad-9cea-bb4247a85dfc 2 Category 11.01 urn:ddi:dk.dst:44d6dd8c-f95e-48a3-a6df-492f0d1231b9:38 dk.dst 44d6dd8c-f95e-48a3-a6df-492f0d1231b9 38 dk.dst 0c6a90fb-76a2-4533-a063-853624ce4562 2 Category 110100 urn:ddi:dk.dst:e2acaa46-3b56-4ac4-bfde-21b4064396e0:38 dk.dst e2acaa46-3b56-4ac4-bfde-21b4064396e0 38 dk.dst 81ed952f-e83c-454d-acc0-d44d317a1576 2 Category 11.02 urn:ddi:dk.dst:1698dbca-e185-4fde-b237-87d180c03d68:38 dk.dst 1698dbca-e185-4fde-b237-87d180c03d68 38 dk.dst 53590851-7500-40aa-a178-76605e373e16 2 Category 110200 urn:ddi:dk.dst:d40e5a9f-a013-4dfd-8bbb-f1d033ce5f6f:38 dk.dst d40e5a9f-a013-4dfd-8bbb-f1d033ce5f6f 38 dk.dst 372240d0-0725-4a3d-aaaa-677e71fdd392 2 Category 11.03 urn:ddi:dk.dst:c38db4d7-1fbb-4c7f-b1c6-4b06b4bc10d3:38 dk.dst c38db4d7-1fbb-4c7f-b1c6-4b06b4bc10d3 38 dk.dst 109ab468-6cf1-4745-80ac-e30634893c60 2 Category 110300 urn:ddi:dk.dst:1aa5a5fd-f33b-463c-b59f-91335797e86b:38 dk.dst 1aa5a5fd-f33b-463c-b59f-91335797e86b 38 dk.dst 52f6921c-1272-4a54-902d-0cb32d6e9cd1 2 Category 11.04 urn:ddi:dk.dst:eb24e670-3a2a-4e0d-bcce-17110f1db50a:38 dk.dst eb24e670-3a2a-4e0d-bcce-17110f1db50a 38 dk.dst b597c6a3-8637-408f-ac2c-5954a619e7fe 2 Category 110400 urn:ddi:dk.dst:920bfabe-1b73-4d71-a22a-9ceffa77906e:38 dk.dst 920bfabe-1b73-4d71-a22a-9ceffa77906e 38 dk.dst e77fbeca-dd72-4508-bceb-051f459e4bba 2 Category 11.05 urn:ddi:dk.dst:d599bc21-185d-47d8-b220-9ead351601c0:38 dk.dst d599bc21-185d-47d8-b220-9ead351601c0 38 dk.dst a2ebf7d9-7f1f-4838-9265-a97383d8bea8 2 Category 110500 urn:ddi:dk.dst:d9c67d30-24bc-485f-963e-45e37fa7112e:38 dk.dst d9c67d30-24bc-485f-963e-45e37fa7112e 38 dk.dst 1e223773-57e9-4282-8ebb-7abd2b5cc9f1 2 Category 11.06 urn:ddi:dk.dst:4fa5b98a-a95b-4a02-ac67-71e9d9f045c2:38 dk.dst 4fa5b98a-a95b-4a02-ac67-71e9d9f045c2 38 dk.dst e2e7957d-8500-4cbf-a66d-9ba59249b4a9 2 Category 110600 urn:ddi:dk.dst:cebfee97-3c55-473d-82b8-2d9a87210b27:38 dk.dst cebfee97-3c55-473d-82b8-2d9a87210b27 38 dk.dst 23058e8a-f4f5-44a2-ae53-a2f6c70ae902 2 Category 11.07 urn:ddi:dk.dst:030f6f53-b575-4bcc-8d06-877226e6ad07:38 dk.dst 030f6f53-b575-4bcc-8d06-877226e6ad07 38 dk.dst bec4f7a0-6104-4b17-a52d-85e885d36e7e 2 Category 110700 urn:ddi:dk.dst:b66d5aca-8538-4877-ac5d-c6833614bb8b:38 dk.dst b66d5aca-8538-4877-ac5d-c6833614bb8b 38 dk.dst d00d244f-b9b2-4cce-856b-84e5ba5975e4 2 Category 12 urn:ddi:dk.dst:9073f126-1b36-4f22-bd53-916282cc5a8f:38 dk.dst 9073f126-1b36-4f22-bd53-916282cc5a8f 38 dk.dst 19b5caa9-94fc-450a-bd0d-026cea5b6101 2 Category 12.0 urn:ddi:dk.dst:408f10c1-59b6-453d-837b-b978ad2da1d4:38 dk.dst 408f10c1-59b6-453d-837b-b978ad2da1d4 38 dk.dst 5735eb27-a7f3-4528-9b07-98f907a13a6a 2 Category 12.00 urn:ddi:dk.dst:ac13dd09-8a50-4027-a4e3-c7a7c7aad70a:38 dk.dst ac13dd09-8a50-4027-a4e3-c7a7c7aad70a 38 dk.dst 954044c3-18f5-4929-a44f-f4645202293a 2 Category 120000 urn:ddi:dk.dst:69d814f4-7aa2-4c5b-a929-06cbb8834802:38 dk.dst 69d814f4-7aa2-4c5b-a929-06cbb8834802 38 dk.dst 0d88b9f3-37af-48a7-accf-94bb8a4c29b7 2 Category 13 urn:ddi:dk.dst:4ea1e5cc-a83e-4b37-a0f1-ce4196afb257:38 dk.dst 4ea1e5cc-a83e-4b37-a0f1-ce4196afb257 38 dk.dst 71f5622c-b462-453a-98e1-d85f3e2ec1f5 2 Category 13.1 urn:ddi:dk.dst:0ae72ca0-818e-44f5-a774-a400ed105adf:38 dk.dst 0ae72ca0-818e-44f5-a774-a400ed105adf 38 dk.dst 1dbbfc43-26a7-4ffe-8f4a-0b95feb82c39 2 Category 13.10 urn:ddi:dk.dst:5637e39f-6b40-47f0-aacd-35c0111d372c:38 dk.dst 5637e39f-6b40-47f0-aacd-35c0111d372c 38 dk.dst 83fa5902-0e3f-4572-86b0-831bdc076ea7 2 Category 131000 urn:ddi:dk.dst:c6d866b9-1f31-4fc4-9a40-262b787417df:38 dk.dst c6d866b9-1f31-4fc4-9a40-262b787417df 38 dk.dst 7b6f8764-878e-4db8-a80b-234a70402537 2 Category 13.2 urn:ddi:dk.dst:d0da3fac-cf17-41a9-a2e2-7ecc2d33e53f:38 dk.dst d0da3fac-cf17-41a9-a2e2-7ecc2d33e53f 38 dk.dst c5113f37-6da4-42f5-bbae-6f1b880df64c 2 Category 13.20 urn:ddi:dk.dst:916aded5-9817-4211-a5a8-4247ea8f433f:38 dk.dst 916aded5-9817-4211-a5a8-4247ea8f433f 38 dk.dst f519e098-a15b-40ea-a8a5-084526507734 2 Category 132000 urn:ddi:dk.dst:5d9f4d06-4b77-424d-b835-9a3ed250a632:38 dk.dst 5d9f4d06-4b77-424d-b835-9a3ed250a632 38 dk.dst 535da0c9-87fb-46ed-8c51-ae808442dde1 2 Category 13.3 urn:ddi:dk.dst:c346a725-a465-4b34-9684-045f12522526:38 dk.dst c346a725-a465-4b34-9684-045f12522526 38 dk.dst 281194f4-0640-4bc5-b556-473dfe90309b 2 Category 13.30 urn:ddi:dk.dst:0e566b10-b91a-4eb0-b2af-52129baa055c:38 dk.dst 0e566b10-b91a-4eb0-b2af-52129baa055c 38 dk.dst fb10b2bd-d3fa-4f50-ada3-3cbbfc7ef870 2 Category 133000 urn:ddi:dk.dst:494a141f-dece-44ba-8189-1fd54e6d4679:38 dk.dst 494a141f-dece-44ba-8189-1fd54e6d4679 38 dk.dst d8349a31-372a-4960-8645-b4f9df5d83de 2 Category 13.9 urn:ddi:dk.dst:55cba26c-3dc0-467d-8266-1b85ebc4a9b1:38 dk.dst 55cba26c-3dc0-467d-8266-1b85ebc4a9b1 38 dk.dst 5d07d827-4626-40bf-98d6-531742c6d667 2 Category 13.91 urn:ddi:dk.dst:8f18707e-66dc-4ad3-a376-33553126b715:38 dk.dst 8f18707e-66dc-4ad3-a376-33553126b715 38 dk.dst b10727ca-564d-4cec-9944-4242f97fc3e4 2 Category 139100 urn:ddi:dk.dst:448f8ae8-0bca-4dd9-81ea-78a7b47d5d1f:38 dk.dst 448f8ae8-0bca-4dd9-81ea-78a7b47d5d1f 38 dk.dst 1287f557-f4cb-449d-801c-8e269d4612a0 2 Category 13.92 urn:ddi:dk.dst:983ea78b-b936-40de-96fe-dcf38e30ebd4:38 dk.dst 983ea78b-b936-40de-96fe-dcf38e30ebd4 38 dk.dst fd1ba575-76e3-493b-b84a-787470f52901 2 Category 139210 urn:ddi:dk.dst:0758bf57-519a-4e08-8a1c-54384f8db293:38 dk.dst 0758bf57-519a-4e08-8a1c-54384f8db293 38 dk.dst 9b58f77b-51b8-41db-ad53-4f76eab581d4 2 Category 139220 urn:ddi:dk.dst:385ae1ee-a497-4993-91ae-470e468128e0:38 dk.dst 385ae1ee-a497-4993-91ae-470e468128e0 38 dk.dst 8543fd32-14e8-4679-9d04-2637a9b879ba 2 Category 13.93 urn:ddi:dk.dst:abc0e804-beeb-4559-8aaa-6254ab8a5dd3:38 dk.dst abc0e804-beeb-4559-8aaa-6254ab8a5dd3 38 dk.dst 854f5c0b-ad8a-4e08-a476-1b2be0699856 2 Category 139300 urn:ddi:dk.dst:ca75f88f-9c80-4611-8cbc-fd6cee5dbdb0:38 dk.dst ca75f88f-9c80-4611-8cbc-fd6cee5dbdb0 38 dk.dst c32dace9-31ed-48ed-9842-d2fb9038e5be 2 Category 13.94 urn:ddi:dk.dst:97a1f7a8-638a-4fbd-a144-f71ea835abff:38 dk.dst 97a1f7a8-638a-4fbd-a144-f71ea835abff 38 dk.dst 9964a94d-1a8a-40ba-8b96-00d0e9863e24 2 Category 139400 urn:ddi:dk.dst:9461476b-a119-4dfb-a923-bafcc914533d:38 dk.dst 9461476b-a119-4dfb-a923-bafcc914533d 38 dk.dst 3413a94e-66a6-45f0-b715-cf17a91793c5 2 Category 13.95 urn:ddi:dk.dst:9a4771d3-5f75-473d-864d-4eda0a1a1a64:38 dk.dst 9a4771d3-5f75-473d-864d-4eda0a1a1a64 38 dk.dst e11da121-5300-4d29-8ac1-76474ee9fbb6 2 Category 139500 urn:ddi:dk.dst:a9c0bb60-e25d-443e-ae5b-83529f591f4f:38 dk.dst a9c0bb60-e25d-443e-ae5b-83529f591f4f 38 dk.dst dfa81d3f-a6f5-4eff-b6c9-a8e3841bc557 2 Category 13.96 urn:ddi:dk.dst:50390505-cb83-43ba-acca-76fca486acf9:38 dk.dst 50390505-cb83-43ba-acca-76fca486acf9 38 dk.dst caf7305a-098c-4c5d-85ce-362fe3c47ed7 2 Category 139600 urn:ddi:dk.dst:ed0a4ce0-d116-4a8c-be31-c0c01354934d:38 dk.dst ed0a4ce0-d116-4a8c-be31-c0c01354934d 38 dk.dst d6483b41-2860-4a17-a55b-44a235162ae5 2 Category 13.99 urn:ddi:dk.dst:b39c1600-8b0c-4531-b6fd-f2ae5f58d7bd:38 dk.dst b39c1600-8b0c-4531-b6fd-f2ae5f58d7bd 38 dk.dst aeb51604-dec0-472b-8d52-3fce21e5d31a 2 Category 139900 urn:ddi:dk.dst:4b854ce4-1863-423e-a9a7-5216f8286678:38 dk.dst 4b854ce4-1863-423e-a9a7-5216f8286678 38 dk.dst 8dbd00bc-d9ed-4854-a177-5825083e28e4 2 Category 14 urn:ddi:dk.dst:9bde3b04-04c5-4819-bd44-f74b29933ff3:38 dk.dst 9bde3b04-04c5-4819-bd44-f74b29933ff3 38 dk.dst f23017c1-bcf6-4c2f-9bf1-6463fbca2fd4 2 Category 14.1 urn:ddi:dk.dst:72075920-fd9e-40f6-abb8-b89fc07faede:38 dk.dst 72075920-fd9e-40f6-abb8-b89fc07faede 38 dk.dst 0e4ae700-75fd-4555-bb31-b2b5083f84f8 2 Category 14.11 urn:ddi:dk.dst:baa5b30b-9184-4ba6-ad5d-b6f491960843:38 dk.dst baa5b30b-9184-4ba6-ad5d-b6f491960843 38 dk.dst 1aaecbbf-efae-4eb9-b789-14b4411294d8 2 Category 141100 urn:ddi:dk.dst:1e0d712b-26cf-44c9-8be9-8e980d8338af:38 dk.dst 1e0d712b-26cf-44c9-8be9-8e980d8338af 38 dk.dst d86d8dfd-92b5-4979-8e75-15c48e1510fa 2 Category 14.12 urn:ddi:dk.dst:3a92b007-6ae1-45ef-be79-10f64e9f708a:38 dk.dst 3a92b007-6ae1-45ef-be79-10f64e9f708a 38 dk.dst 2e23809e-b497-4fb6-bd62-914febac9e8f 2 Category 141200 urn:ddi:dk.dst:f1d45dff-0ba7-4efc-8dda-af63536b942a:38 dk.dst f1d45dff-0ba7-4efc-8dda-af63536b942a 38 dk.dst 6f9da406-05b0-4e31-90d5-fc165ea58d3e 2 Category 14.13 urn:ddi:dk.dst:f5fc87b5-57ca-4acc-a879-1cc492756a5c:38 dk.dst f5fc87b5-57ca-4acc-a879-1cc492756a5c 38 dk.dst f42f7f2a-0d2a-450e-9627-81b0d541f8d8 2 Category 141300 urn:ddi:dk.dst:8227408f-ff9b-47e0-8c4a-5c7dd207c7ed:38 dk.dst 8227408f-ff9b-47e0-8c4a-5c7dd207c7ed 38 dk.dst 19ae371c-30c9-4106-beab-197edab2629a 2 Category 14.14 urn:ddi:dk.dst:19431fc4-69f2-49f3-9ad2-94d99633c934:38 dk.dst 19431fc4-69f2-49f3-9ad2-94d99633c934 38 dk.dst b11dd412-7140-4b76-955e-dddfae3ad8d3 2 Category 141400 urn:ddi:dk.dst:ea4488b2-36b7-42bc-8e63-5997ff4b3b11:38 dk.dst ea4488b2-36b7-42bc-8e63-5997ff4b3b11 38 dk.dst 3395fa10-d4b0-446a-85e9-4760d329a19d 2 Category 14.19 urn:ddi:dk.dst:ad26a7b5-03e9-47c1-a848-a3dadeb3a88a:38 dk.dst ad26a7b5-03e9-47c1-a848-a3dadeb3a88a 38 dk.dst b885c589-1036-4216-89c6-d8520d292bcb 2 Category 141900 urn:ddi:dk.dst:8faa1dcb-5b5f-4344-9361-06f471c33c41:38 dk.dst 8faa1dcb-5b5f-4344-9361-06f471c33c41 38 dk.dst 56a84320-0c50-4461-a7a5-d176c8962b48 2 Category 14.2 urn:ddi:dk.dst:74e352a1-6692-49bd-a09a-07daa92cb778:38 dk.dst 74e352a1-6692-49bd-a09a-07daa92cb778 38 dk.dst b1b4925c-a7a1-4608-83a6-8a62c2697c2b 2 Category 14.20 urn:ddi:dk.dst:9c468334-da9e-4543-8868-0fa22899e5cd:38 dk.dst 9c468334-da9e-4543-8868-0fa22899e5cd 38 dk.dst 13b8fbbc-6d19-4bf5-a5c4-472b82223ff0 2 Category 142000 urn:ddi:dk.dst:38b4cfb7-a6af-4f97-9484-fedc5d4cfcb8:38 dk.dst 38b4cfb7-a6af-4f97-9484-fedc5d4cfcb8 38 dk.dst a364beb6-a06e-42cd-98e7-6949f47d162c 2 Category 14.3 urn:ddi:dk.dst:cbebc606-231e-42d2-bfc2-d05f1b30218c:38 dk.dst cbebc606-231e-42d2-bfc2-d05f1b30218c 38 dk.dst 55199f4f-766f-4fe8-91ec-6f366327310f 2 Category 14.31 urn:ddi:dk.dst:fe48e41e-88f8-4ed1-b576-3b8ca644530f:38 dk.dst fe48e41e-88f8-4ed1-b576-3b8ca644530f 38 dk.dst df1785dd-6e62-4a56-a1cf-91231e98f28a 2 Category 143100 urn:ddi:dk.dst:2a62d59e-63c6-4b12-be7f-24967c619683:38 dk.dst 2a62d59e-63c6-4b12-be7f-24967c619683 38 dk.dst 4ce77d13-a0a7-47e0-9aaa-b7405f30e99b 2 Category 14.39 urn:ddi:dk.dst:df39d15d-cd0e-4216-bc15-8fa037f19b0d:38 dk.dst df39d15d-cd0e-4216-bc15-8fa037f19b0d 38 dk.dst 0b60938f-e939-425b-b48c-4e49a01902a6 2 Category 143900 urn:ddi:dk.dst:6807319e-00b1-482f-9181-a3e5833eb5ab:38 dk.dst 6807319e-00b1-482f-9181-a3e5833eb5ab 38 dk.dst 78ec02da-fffc-4f3c-b4c4-05c3f98d7e24 2 Category 15 urn:ddi:dk.dst:e6b19e19-564c-4ddd-aff3-4f3b56edefc4:38 dk.dst e6b19e19-564c-4ddd-aff3-4f3b56edefc4 38 dk.dst 43e96954-616d-4986-9d66-82c08d2a842e 2 Category 15.1 urn:ddi:dk.dst:18707321-70ba-43fc-a967-d04e3a7c75ed:38 dk.dst 18707321-70ba-43fc-a967-d04e3a7c75ed 38 dk.dst 27a255e2-0b57-4c3b-9cb5-5e172c70dee8 2 Category 15.11 urn:ddi:dk.dst:4bef7527-16d5-475e-a75f-e815d11b6e7e:38 dk.dst 4bef7527-16d5-475e-a75f-e815d11b6e7e 38 dk.dst 7437724b-75e5-484d-be72-d31bd692c42a 2 Category 151100 urn:ddi:dk.dst:1e39619c-5334-483a-8fbd-877881cf084c:38 dk.dst 1e39619c-5334-483a-8fbd-877881cf084c 38 dk.dst 8186c5b4-4abf-4b18-9c04-1ab69511fe45 2 Category 15.12 urn:ddi:dk.dst:4e91cfe2-9c89-4cdb-bc33-1221d21bdfd6:38 dk.dst 4e91cfe2-9c89-4cdb-bc33-1221d21bdfd6 38 dk.dst 4b2c53d0-61bb-442f-a429-bdc285e85a70 2 Category 151200 urn:ddi:dk.dst:fb7410c7-ca1f-4b71-b1a4-5c37cbbd8122:38 dk.dst fb7410c7-ca1f-4b71-b1a4-5c37cbbd8122 38 dk.dst a4e31d82-423d-4538-8fc6-76efb7e4d322 2 Category 15.2 urn:ddi:dk.dst:cd4c8e9d-c3b7-4d94-afde-b3efc9612738:38 dk.dst cd4c8e9d-c3b7-4d94-afde-b3efc9612738 38 dk.dst a5556290-2a47-4b18-a2fa-b0a7641f197f 2 Category 15.20 urn:ddi:dk.dst:2310a155-9733-46ed-bdd3-9f738c52a9fd:38 dk.dst 2310a155-9733-46ed-bdd3-9f738c52a9fd 38 dk.dst ae1d7c11-44c6-4231-9698-cf1448cf1c00 2 Category 152000 urn:ddi:dk.dst:e2d00150-1ce9-4e4d-a5f3-ab0781b90f5a:38 dk.dst e2d00150-1ce9-4e4d-a5f3-ab0781b90f5a 38 dk.dst 830d6ad2-0bf7-4a72-89b4-7fc95403ecdd 2 Category 16 urn:ddi:dk.dst:25e0aa29-42c1-4bb9-bfa1-d4c28b666446:38 dk.dst 25e0aa29-42c1-4bb9-bfa1-d4c28b666446 38 dk.dst 95c28a75-aaee-4fa8-ba0b-2f9f1c7410d6 2 Category 16.1 urn:ddi:dk.dst:6fe98a77-46d9-42ed-aea9-94b13a9dce73:38 dk.dst 6fe98a77-46d9-42ed-aea9-94b13a9dce73 38 dk.dst 82039257-2039-468f-ba9c-4d922126e300 2 Category 16.10 urn:ddi:dk.dst:535d11ba-f220-4f4d-af7d-9fdd910a63d6:38 dk.dst 535d11ba-f220-4f4d-af7d-9fdd910a63d6 38 dk.dst 9010a804-7c85-4862-a8a5-eeca9ea060f7 2 Category 161000 urn:ddi:dk.dst:c856b014-16e6-49ae-8ae7-9a4f320d6bf5:38 dk.dst c856b014-16e6-49ae-8ae7-9a4f320d6bf5 38 dk.dst 1b15e9d6-8b7f-41d3-9d44-22b8e8364a6a 2 Category 16.2 urn:ddi:dk.dst:e5dea9bf-b491-40ff-b0d5-f447d5e52eee:38 dk.dst e5dea9bf-b491-40ff-b0d5-f447d5e52eee 38 dk.dst 22239a36-e79c-44fc-99c0-aecfcff3146a 2 Category 16.21 urn:ddi:dk.dst:07a77f09-3051-4882-8eeb-28486493b148:38 dk.dst 07a77f09-3051-4882-8eeb-28486493b148 38 dk.dst 8daaeed7-f392-4d7d-a2df-a00622d4c234 2 Category 162100 urn:ddi:dk.dst:7e58d02c-2dff-4e76-9d02-99531bc647ac:38 dk.dst 7e58d02c-2dff-4e76-9d02-99531bc647ac 38 dk.dst 9258b9fb-c075-4966-8d3f-4b92f1a9d040 2 Category 16.22 urn:ddi:dk.dst:5c18c4c5-aa47-429d-b5d9-d82c42daa403:38 dk.dst 5c18c4c5-aa47-429d-b5d9-d82c42daa403 38 dk.dst 5ed9c3be-12e9-48bb-9b89-1b8a50b6612b 2 Category 162200 urn:ddi:dk.dst:630ff0df-db9c-48db-8f54-61eb86690c26:38 dk.dst 630ff0df-db9c-48db-8f54-61eb86690c26 38 dk.dst aedfdc47-9208-4d3f-be42-26e7f565e7e8 2 Category 16.23 urn:ddi:dk.dst:543cfc08-232c-4d3e-bcac-07b22052f83e:38 dk.dst 543cfc08-232c-4d3e-bcac-07b22052f83e 38 dk.dst 7d2e4793-2d22-4a07-b0b8-a3a87e07868e 2 Category 162300 urn:ddi:dk.dst:1e4927eb-02cb-45e2-b9dc-497257d4aa1f:38 dk.dst 1e4927eb-02cb-45e2-b9dc-497257d4aa1f 38 dk.dst e30c201c-75f4-4de7-802b-9bab56362ba2 2 Category 16.24 urn:ddi:dk.dst:d0c63cf5-7d45-407e-8406-504aa9c0f6ff:38 dk.dst d0c63cf5-7d45-407e-8406-504aa9c0f6ff 38 dk.dst 68694276-761b-4ea5-9d0b-0a579a77dec7 2 Category 162400 urn:ddi:dk.dst:5f542a05-ebe9-407c-95fd-ca3e40139528:38 dk.dst 5f542a05-ebe9-407c-95fd-ca3e40139528 38 dk.dst 82fc835b-ad72-4b24-8e85-29ff71d84595 2 Category 16.29 urn:ddi:dk.dst:18e01ce2-7b28-4133-9149-2ea993a86974:38 dk.dst 18e01ce2-7b28-4133-9149-2ea993a86974 38 dk.dst 17b78943-125d-44df-893a-ba364bb36ed9 2 Category 162900 urn:ddi:dk.dst:4a7a947c-d946-4c75-bd38-5bdd07f02840:38 dk.dst 4a7a947c-d946-4c75-bd38-5bdd07f02840 38 dk.dst aa2150a7-1e83-45a8-a378-a3d731ff52b9 2 Category 17 urn:ddi:dk.dst:6f95736f-5f31-4e41-bfb9-e8d5fcbe5fc7:38 dk.dst 6f95736f-5f31-4e41-bfb9-e8d5fcbe5fc7 38 dk.dst e5dcdf51-77be-4866-a15f-d8fcf9128d89 2 Category 17.1 urn:ddi:dk.dst:9017232c-3ed8-488b-a1c8-b3415a655589:38 dk.dst 9017232c-3ed8-488b-a1c8-b3415a655589 38 dk.dst d0efd9fe-3f6d-4e22-894b-320cbbdfe777 2 Category 17.11 urn:ddi:dk.dst:be9e41b4-44e9-40c2-be11-dbff8210e5c7:38 dk.dst be9e41b4-44e9-40c2-be11-dbff8210e5c7 38 dk.dst d7fa783a-48d4-4e12-bd54-dc49589ce92c 2 Category 171100 urn:ddi:dk.dst:754184de-5de8-445b-aac3-9d7c932bc796:38 dk.dst 754184de-5de8-445b-aac3-9d7c932bc796 38 dk.dst b94382a5-652b-40f1-a77d-44dc38e57875 2 Category 17.12 urn:ddi:dk.dst:dd72ab32-79cd-48ac-b21d-34c7b74eb2ae:38 dk.dst dd72ab32-79cd-48ac-b21d-34c7b74eb2ae 38 dk.dst 6f1d84f2-5f42-44f2-8ef5-d16143988fec 2 Category 171200 urn:ddi:dk.dst:91054d75-63c6-42dd-8958-e88406d21544:38 dk.dst 91054d75-63c6-42dd-8958-e88406d21544 38 dk.dst 455c77dd-1448-4215-9c55-9fd505f76a9d 2 Category 17.2 urn:ddi:dk.dst:62e50cf8-e086-4e2f-90d2-ebcfa5293967:38 dk.dst 62e50cf8-e086-4e2f-90d2-ebcfa5293967 38 dk.dst c66a0917-922a-4fa7-aaea-d40bd0a15233 2 Category 17.21 urn:ddi:dk.dst:01dee843-1327-4e46-8d6e-3b775d22a72b:38 dk.dst 01dee843-1327-4e46-8d6e-3b775d22a72b 38 dk.dst cafbaa41-6d40-4d4d-aacb-084820f1b497 2 Category 172100 urn:ddi:dk.dst:552bb802-eeb0-4843-8e01-e4093ca7a46c:38 dk.dst 552bb802-eeb0-4843-8e01-e4093ca7a46c 38 dk.dst 841dd450-5506-4c1f-8aa3-1e4ec1b26eeb 2 Category 17.22 urn:ddi:dk.dst:62eae1cc-92e1-43c2-b128-d63111c988d2:38 dk.dst 62eae1cc-92e1-43c2-b128-d63111c988d2 38 dk.dst 0a5d8cc7-f486-4441-bfbf-4552b787aa68 2 Category 172200 urn:ddi:dk.dst:2ddd75eb-1568-492c-b9aa-be9bb73f46c8:38 dk.dst 2ddd75eb-1568-492c-b9aa-be9bb73f46c8 38 dk.dst cc0fd418-6bc4-4695-a7e3-a56e48bc67ef 2 Category 17.23 urn:ddi:dk.dst:41097d04-961c-4cdb-a70d-225202c9d89b:38 dk.dst 41097d04-961c-4cdb-a70d-225202c9d89b 38 dk.dst 91bd10f0-18b0-40e4-b015-3c24f6109f2a 2 Category 172300 urn:ddi:dk.dst:466a36ea-7753-4461-8447-56718e4646da:38 dk.dst 466a36ea-7753-4461-8447-56718e4646da 38 dk.dst 3d0c5014-da82-4efb-a6bf-9c02569ebb4c 2 Category 17.24 urn:ddi:dk.dst:4fe07e15-e54c-466b-977c-9a9e85ecf227:38 dk.dst 4fe07e15-e54c-466b-977c-9a9e85ecf227 38 dk.dst 144535ef-6fb3-4e8c-b07b-afdf18527027 2 Category 172400 urn:ddi:dk.dst:d197fb6e-6dc2-44c8-b454-4e450e887e62:38 dk.dst d197fb6e-6dc2-44c8-b454-4e450e887e62 38 dk.dst a6b0c945-68a2-4324-b87d-54147ae6889e 2 Category 17.29 urn:ddi:dk.dst:ef4a1c73-8e01-4434-850c-ff0bd24d2776:38 dk.dst ef4a1c73-8e01-4434-850c-ff0bd24d2776 38 dk.dst 043dd446-cf38-434d-9d06-d4906c4b6d0c 2 Category 172900 urn:ddi:dk.dst:13936351-fa58-4906-9ef7-061a676ebdfe:38 dk.dst 13936351-fa58-4906-9ef7-061a676ebdfe 38 dk.dst b8251871-f528-44e3-9e30-187c24e72b0b 2 Category 18 urn:ddi:dk.dst:9602c1ca-71b9-4623-a24c-5b4c268892a5:38 dk.dst 9602c1ca-71b9-4623-a24c-5b4c268892a5 38 dk.dst 5fe924e3-2059-40e1-8496-9e00141e4867 2 Category 18.1 urn:ddi:dk.dst:c1230333-d7fe-42b7-b07b-7ab556461367:38 dk.dst c1230333-d7fe-42b7-b07b-7ab556461367 38 dk.dst bd711fcb-26dd-4108-bf01-48b5f548ba10 2 Category 18.11 urn:ddi:dk.dst:08be9ffb-3804-4e7e-84fa-263cdafbc010:38 dk.dst 08be9ffb-3804-4e7e-84fa-263cdafbc010 38 dk.dst 2c7d83f9-15a8-4d39-8ad9-6dc44c890c3a 2 Category 181100 urn:ddi:dk.dst:4cb39fbe-8305-4c91-afe7-5c1fabc23ce9:38 dk.dst 4cb39fbe-8305-4c91-afe7-5c1fabc23ce9 38 dk.dst 93bd73e0-ba30-4a13-b4aa-d3ca81266c9f 2 Category 18.12 urn:ddi:dk.dst:a2663365-9c75-40d3-9b33-8b9cb74e9c4a:38 dk.dst a2663365-9c75-40d3-9b33-8b9cb74e9c4a 38 dk.dst 34ce84c1-7a0a-4f97-9abe-888f87e8f434 2 Category 181200 urn:ddi:dk.dst:672a864f-3745-4206-90d6-93581aa601e0:38 dk.dst 672a864f-3745-4206-90d6-93581aa601e0 38 dk.dst bfc4f0c2-04e5-488c-b02a-1c489aa46415 2 Category 18.13 urn:ddi:dk.dst:5bcd2cd3-1949-410c-a6bd-336e1b51edaa:38 dk.dst 5bcd2cd3-1949-410c-a6bd-336e1b51edaa 38 dk.dst 31b6f738-1552-480e-a44b-439d17234317 2 Category 181300 urn:ddi:dk.dst:a3bcc529-8f2b-41ea-8a91-804f10f71a70:38 dk.dst a3bcc529-8f2b-41ea-8a91-804f10f71a70 38 dk.dst 0bc0510a-a20e-4a48-83d9-415556d7632d 2 Category 18.14 urn:ddi:dk.dst:eb951d57-3c07-4087-ac4e-541cb79c45f2:38 dk.dst eb951d57-3c07-4087-ac4e-541cb79c45f2 38 dk.dst a38ae67a-7cdc-4b92-976e-aadf043683af 2 Category 181400 urn:ddi:dk.dst:93c9819f-9024-4539-8051-5367001c2ea9:38 dk.dst 93c9819f-9024-4539-8051-5367001c2ea9 38 dk.dst 1fb8ef2a-d6fa-441e-9279-3b4c4ada4e90 2 Category 18.2 urn:ddi:dk.dst:f091ed82-cb0c-453c-8d94-a2c9f05bd44b:38 dk.dst f091ed82-cb0c-453c-8d94-a2c9f05bd44b 38 dk.dst 7a90899a-5c80-4b39-bc71-0e745ce0f284 2 Category 18.20 urn:ddi:dk.dst:598f50c7-01cd-4daf-8c39-e0fb1a7322a8:38 dk.dst 598f50c7-01cd-4daf-8c39-e0fb1a7322a8 38 dk.dst 07e54800-e030-4944-92c7-23ab2be10545 2 Category 182000 urn:ddi:dk.dst:8bbe752b-0cbf-415f-83b0-8aa06948ee5d:38 dk.dst 8bbe752b-0cbf-415f-83b0-8aa06948ee5d 38 dk.dst ee20d155-e26d-4479-8b5d-c3cf99c9d3d6 2 Category 19 urn:ddi:dk.dst:caed1b58-6241-449a-bee2-91ae76e34796:38 dk.dst caed1b58-6241-449a-bee2-91ae76e34796 38 dk.dst 9c37c75b-e3e1-44fb-94ae-676ed66b736c 2 Category 19.1 urn:ddi:dk.dst:c33778c6-9d92-4e7d-9c04-83d8f6542880:38 dk.dst c33778c6-9d92-4e7d-9c04-83d8f6542880 38 dk.dst d0e0391e-7f11-4a1d-a6e7-dba8ad29453d 2 Category 19.10 urn:ddi:dk.dst:a14be81c-3c1d-4c83-b0bd-23d603e1fff0:38 dk.dst a14be81c-3c1d-4c83-b0bd-23d603e1fff0 38 dk.dst 4164a614-da66-47e4-a0aa-13377d3e5173 2 Category 191000 urn:ddi:dk.dst:667e2d51-4309-416e-85c0-2040552e178c:38 dk.dst 667e2d51-4309-416e-85c0-2040552e178c 38 dk.dst e94848fa-ef6b-46a0-aa70-74d0f8968bf3 2 Category 19.2 urn:ddi:dk.dst:cea14d89-de76-40b9-917d-3f459d2c95e7:38 dk.dst cea14d89-de76-40b9-917d-3f459d2c95e7 38 dk.dst a1eb9d17-16c3-4407-90e8-80c1d1a10718 2 Category 19.20 urn:ddi:dk.dst:7d75f731-126c-49f0-ac6a-096bb9e04f0a:38 dk.dst 7d75f731-126c-49f0-ac6a-096bb9e04f0a 38 dk.dst 3ca0f400-e970-4e3c-820a-d2d07d2c23d0 2 Category 192000 urn:ddi:dk.dst:424b2779-e028-43ad-87bb-04f99f83af83:38 dk.dst 424b2779-e028-43ad-87bb-04f99f83af83 38 dk.dst b077b8ce-71f5-4433-8b66-5eeac8343f09 2 Category 20 urn:ddi:dk.dst:f8ab7246-4060-44dd-addf-a52f503c885c:38 dk.dst f8ab7246-4060-44dd-addf-a52f503c885c 38 dk.dst 5cace9d0-968e-4901-92a7-df8c2ebba6e3 2 Category 20.1 urn:ddi:dk.dst:6307390f-2a2f-439b-91e5-b63aaabd88a4:38 dk.dst 6307390f-2a2f-439b-91e5-b63aaabd88a4 38 dk.dst 0d4dca76-92ad-4781-be02-dc70e647a000 2 Category 20.11 urn:ddi:dk.dst:da9947dc-8212-4384-a396-6dd1b768dd2f:38 dk.dst da9947dc-8212-4384-a396-6dd1b768dd2f 38 dk.dst 494b747c-8c4c-425c-983a-74ccb23a1635 2 Category 201100 urn:ddi:dk.dst:4c876d0e-4866-4e9e-872d-95749bc34a45:38 dk.dst 4c876d0e-4866-4e9e-872d-95749bc34a45 38 dk.dst 9219ae5f-820f-4bed-b3a5-9a0a1cb25b14 2 Category 20.12 urn:ddi:dk.dst:102740ec-bd07-42ec-8f5f-8aa59c6b5b4b:38 dk.dst 102740ec-bd07-42ec-8f5f-8aa59c6b5b4b 38 dk.dst 8de38ce8-767f-4bed-a8ff-03a7c171ee94 2 Category 201200 urn:ddi:dk.dst:38581d67-3c04-4778-bc30-0a767b45c0e4:38 dk.dst 38581d67-3c04-4778-bc30-0a767b45c0e4 38 dk.dst cdca47f6-f68b-4ebe-9bb9-dd5b93c5a124 2 Category 20.13 urn:ddi:dk.dst:a69720fe-b6d3-4281-bb15-7c3d86c5b9f0:38 dk.dst a69720fe-b6d3-4281-bb15-7c3d86c5b9f0 38 dk.dst 0d93b70b-64cd-48be-9ca8-7e55dc8eabe3 2 Category 201300 urn:ddi:dk.dst:c168e330-8e34-4a7e-829f-09daab7194ac:38 dk.dst c168e330-8e34-4a7e-829f-09daab7194ac 38 dk.dst 321e090e-fea8-4dc1-88ed-bfda27d2ba66 2 Category 20.14 urn:ddi:dk.dst:6be16eab-e25d-48a1-b132-0880840c2d92:38 dk.dst 6be16eab-e25d-48a1-b132-0880840c2d92 38 dk.dst bf6186fa-a2d9-413b-a5a6-fd0c17fa1cc0 2 Category 201400 urn:ddi:dk.dst:2e82ce39-dbec-41cf-8b73-80500b4e8319:38 dk.dst 2e82ce39-dbec-41cf-8b73-80500b4e8319 38 dk.dst cfba7b32-0ebb-4d83-a763-385a427de342 2 Category 20.15 urn:ddi:dk.dst:f363c8f9-f3a4-41b1-b836-2d15c105463c:38 dk.dst f363c8f9-f3a4-41b1-b836-2d15c105463c 38 dk.dst ae0a3d12-f674-4c7f-84cb-2570f0e29dc7 2 Category 201500 urn:ddi:dk.dst:df526c88-28fb-46af-afe0-b08e013681b0:38 dk.dst df526c88-28fb-46af-afe0-b08e013681b0 38 dk.dst bb577077-7d39-4b1f-a6f2-e1a6b9be98fc 2 Category 20.16 urn:ddi:dk.dst:c453c33d-095b-4e67-b9c3-84930aeafece:38 dk.dst c453c33d-095b-4e67-b9c3-84930aeafece 38 dk.dst 7769284d-55a0-43a0-b024-53286c156e3e 2 Category 201600 urn:ddi:dk.dst:00ac8741-07f3-4d0c-8a0b-7ec99d4cd91e:38 dk.dst 00ac8741-07f3-4d0c-8a0b-7ec99d4cd91e 38 dk.dst 2f80c084-d903-4c56-a7eb-a41b87fe12b0 2 Category 20.17 urn:ddi:dk.dst:3e043bbf-d872-4b66-b808-e0cc2e9ab936:38 dk.dst 3e043bbf-d872-4b66-b808-e0cc2e9ab936 38 dk.dst 4d850cd1-6e39-46a0-a1ca-e7dc953dec69 2 Category 201700 urn:ddi:dk.dst:22f2786d-1d58-44b6-8de7-6c58f4642112:38 dk.dst 22f2786d-1d58-44b6-8de7-6c58f4642112 38 dk.dst 454b0e89-f86b-436e-8906-c16feaf921b0 2 Category 20.2 urn:ddi:dk.dst:2525fab5-c7a3-4606-8533-9b5c67bc70be:38 dk.dst 2525fab5-c7a3-4606-8533-9b5c67bc70be 38 dk.dst e96dd3c7-d810-4bbc-b31b-1608daad8982 2 Category 20.20 urn:ddi:dk.dst:b74a10b2-73d2-412e-ae98-d0ba814be913:38 dk.dst b74a10b2-73d2-412e-ae98-d0ba814be913 38 dk.dst 2abdbb03-b93f-4508-a09a-1a64b579bd54 2 Category 202000 urn:ddi:dk.dst:2a11d083-ae9f-4fa2-ba73-ce801ef73bc7:38 dk.dst 2a11d083-ae9f-4fa2-ba73-ce801ef73bc7 38 dk.dst f4df35a2-8c40-4093-8b50-3f84b495cc51 2 Category 20.3 urn:ddi:dk.dst:5e61c432-35d2-4a1d-b0f8-14a0fe920b13:38 dk.dst 5e61c432-35d2-4a1d-b0f8-14a0fe920b13 38 dk.dst 5288d416-8982-4cca-9028-6e0c77230e4a 2 Category 20.30 urn:ddi:dk.dst:0b808f83-0e5f-4205-b115-da9c3856b44c:38 dk.dst 0b808f83-0e5f-4205-b115-da9c3856b44c 38 dk.dst c3955430-5f4a-461c-8a81-75d0a148735e 2 Category 203000 urn:ddi:dk.dst:7a0d656d-69b4-4a98-be64-d317c9b65b08:38 dk.dst 7a0d656d-69b4-4a98-be64-d317c9b65b08 38 dk.dst f8446fd1-5760-4489-9506-85fb0ca2756d 2 Category 20.4 urn:ddi:dk.dst:8195cd74-b08e-4057-aaf0-91fe6712b011:38 dk.dst 8195cd74-b08e-4057-aaf0-91fe6712b011 38 dk.dst 345765c9-3656-4735-9b0e-10a859e2d068 2 Category 20.41 urn:ddi:dk.dst:1b6cceca-b522-4dc5-9fab-1795488fda19:38 dk.dst 1b6cceca-b522-4dc5-9fab-1795488fda19 38 dk.dst 081bcf4a-bb47-49d9-9afa-75b9ca60ce68 2 Category 204100 urn:ddi:dk.dst:6c6e16c3-0b0d-43fe-84a2-4f99800409b2:38 dk.dst 6c6e16c3-0b0d-43fe-84a2-4f99800409b2 38 dk.dst 0209c00d-15ca-4ca6-8447-74ea7184b1dd 2 Category 20.42 urn:ddi:dk.dst:3f7aa7e8-47fe-42f5-885d-aa9cf96b7cd6:38 dk.dst 3f7aa7e8-47fe-42f5-885d-aa9cf96b7cd6 38 dk.dst 161b1167-248f-47ff-80ba-90fb757119b3 2 Category 204200 urn:ddi:dk.dst:302257de-a09b-4706-8d2f-3bd9efb0cb79:38 dk.dst 302257de-a09b-4706-8d2f-3bd9efb0cb79 38 dk.dst 1385fc72-02b3-45f2-abba-d215882caa07 2 Category 20.5 urn:ddi:dk.dst:10313615-b6ca-4aef-b158-bf03cde99449:38 dk.dst 10313615-b6ca-4aef-b158-bf03cde99449 38 dk.dst 08856b2f-ec03-486d-acc2-78ac1a28bf39 2 Category 20.51 urn:ddi:dk.dst:722f4526-9de4-4f18-ba30-c7413d47ca4b:38 dk.dst 722f4526-9de4-4f18-ba30-c7413d47ca4b 38 dk.dst 6c7433b1-1ca2-47fc-99c5-2c0839398300 2 Category 205100 urn:ddi:dk.dst:307f879a-969e-4651-a396-0ee7fa401ebd:38 dk.dst 307f879a-969e-4651-a396-0ee7fa401ebd 38 dk.dst 994c3c41-c795-4120-ac24-99bb95ab61a3 2 Category 20.52 urn:ddi:dk.dst:c008f153-5f8c-4380-bc0d-f587e5a1f6a2:38 dk.dst c008f153-5f8c-4380-bc0d-f587e5a1f6a2 38 dk.dst c0a8ef66-d082-47b0-862d-cab2831086c2 2 Category 205200 urn:ddi:dk.dst:56e5adbd-bfb3-4b83-bbbe-43487b4be903:38 dk.dst 56e5adbd-bfb3-4b83-bbbe-43487b4be903 38 dk.dst 2ab17890-80a6-4f41-b2c0-d3bd07e38f74 2 Category 20.53 urn:ddi:dk.dst:8781cec2-3cd5-4359-a14f-4b555be04649:38 dk.dst 8781cec2-3cd5-4359-a14f-4b555be04649 38 dk.dst 219c4796-8439-4630-aec0-7564b2bc12f7 2 Category 205300 urn:ddi:dk.dst:72bd7a42-2f00-42cf-94ac-0729a4ab0e57:38 dk.dst 72bd7a42-2f00-42cf-94ac-0729a4ab0e57 38 dk.dst 4fe8801c-db86-4b58-9cf1-c608e8ebb96f 2 Category 20.59 urn:ddi:dk.dst:be9008e1-bae5-4e0c-be7a-362e80fbdb48:38 dk.dst be9008e1-bae5-4e0c-be7a-362e80fbdb48 38 dk.dst b0d91e9e-3837-4256-8e29-591634a752ed 2 Category 205900 urn:ddi:dk.dst:0515b589-5f05-4e14-b354-b52a12dc04be:38 dk.dst 0515b589-5f05-4e14-b354-b52a12dc04be 38 dk.dst 7fa669ed-39e5-4b89-9fd7-0a9640a68ef4 2 Category 20.6 urn:ddi:dk.dst:94f094c2-df76-492c-a99f-1d1da1f1b399:38 dk.dst 94f094c2-df76-492c-a99f-1d1da1f1b399 38 dk.dst eacc187f-0acd-4973-bd2c-c5abc32b3799 2 Category 20.60 urn:ddi:dk.dst:a32e7b80-90ba-4207-b80e-bb425f129a80:38 dk.dst a32e7b80-90ba-4207-b80e-bb425f129a80 38 dk.dst 99895f89-8f3a-4717-ad9d-4123d26f7bca 2 Category 206000 urn:ddi:dk.dst:eff94816-0059-4229-849a-e1cccc8206d0:38 dk.dst eff94816-0059-4229-849a-e1cccc8206d0 38 dk.dst 277240d2-3cc9-4fda-82fe-743c2873559f 2 Category 21 urn:ddi:dk.dst:fd71fdcc-83b5-4e69-ad69-42597802d9b0:38 dk.dst fd71fdcc-83b5-4e69-ad69-42597802d9b0 38 dk.dst 6872c772-9ac3-4c36-a277-f85967cd1a53 2 Category 21.1 urn:ddi:dk.dst:696cd0c7-9205-43fc-a218-1b40dc507577:38 dk.dst 696cd0c7-9205-43fc-a218-1b40dc507577 38 dk.dst 7e2ad9be-028f-4a2c-ad15-621c2ca43917 2 Category 21.10 urn:ddi:dk.dst:0239868c-00bb-47dc-be0c-3e2c0e56dfb2:38 dk.dst 0239868c-00bb-47dc-be0c-3e2c0e56dfb2 38 dk.dst 0c1ca820-54dd-4e91-a94f-7b4406a8f411 2 Category 211000 urn:ddi:dk.dst:ef820462-d549-4966-8235-a4d830dcc4ca:38 dk.dst ef820462-d549-4966-8235-a4d830dcc4ca 38 dk.dst 6de65227-c0cd-4fbd-8bd4-372d2a415d68 2 Category 21.2 urn:ddi:dk.dst:88a6525b-cda9-45d2-a006-5a36d4458070:38 dk.dst 88a6525b-cda9-45d2-a006-5a36d4458070 38 dk.dst 2cd4ac6d-f15d-4b79-98d2-9c42ea41cb10 2 Category 21.20 urn:ddi:dk.dst:2d77de59-5c7c-44a9-8dad-6c3cfcff454f:38 dk.dst 2d77de59-5c7c-44a9-8dad-6c3cfcff454f 38 dk.dst 71fe973c-c915-4093-8779-2de54c8b04dc 2 Category 212000 urn:ddi:dk.dst:9a7561fe-846c-48a8-acf9-3ee3ecd4a31a:38 dk.dst 9a7561fe-846c-48a8-acf9-3ee3ecd4a31a 38 dk.dst e1a09ce7-f44b-4ef6-8649-52fdeaf91c58 2 Category 22 urn:ddi:dk.dst:65951b8a-3a80-48bd-8ebe-407511eb9354:38 dk.dst 65951b8a-3a80-48bd-8ebe-407511eb9354 38 dk.dst 764a12f3-1d84-4631-a943-057aedaacacd 2 Category 22.1 urn:ddi:dk.dst:538d4ed3-e148-4543-8859-714dab9ebcab:38 dk.dst 538d4ed3-e148-4543-8859-714dab9ebcab 38 dk.dst 0551f97f-8933-4458-b297-ddd5cd26512b 2 Category 22.11 urn:ddi:dk.dst:3005eab3-18ef-4525-a4aa-9e72213143de:38 dk.dst 3005eab3-18ef-4525-a4aa-9e72213143de 38 dk.dst f945a46c-b4f9-46b2-96f8-351b9c690a20 2 Category 221100 urn:ddi:dk.dst:bcdede98-82fe-40c0-bdda-a530bffef9ae:38 dk.dst bcdede98-82fe-40c0-bdda-a530bffef9ae 38 dk.dst 0f8980b7-c235-4a6d-b59d-4ce2d57b8c51 2 Category 22.19 urn:ddi:dk.dst:8c58808a-d3ab-429d-bff4-83f61cc663c4:38 dk.dst 8c58808a-d3ab-429d-bff4-83f61cc663c4 38 dk.dst 1f54010a-8fe4-453e-8c44-d371c2f38540 2 Category 221900 urn:ddi:dk.dst:22191049-a14c-43b5-81fc-262255949199:38 dk.dst 22191049-a14c-43b5-81fc-262255949199 38 dk.dst bab99b30-f3e4-4916-b649-f4e58884df17 2 Category 22.2 urn:ddi:dk.dst:7c005606-d5a7-4ecd-b8e5-0908ad205496:38 dk.dst 7c005606-d5a7-4ecd-b8e5-0908ad205496 38 dk.dst 605828b0-89bc-47a3-bd56-c526d9637677 2 Category 22.21 urn:ddi:dk.dst:033d0d82-3135-41df-9273-365465d898d0:38 dk.dst 033d0d82-3135-41df-9273-365465d898d0 38 dk.dst 6211cb32-b329-4308-8dc9-5b74098d4ef6 2 Category 222100 urn:ddi:dk.dst:722d0bca-7c6e-4518-9ca2-0b852fb85fe9:38 dk.dst 722d0bca-7c6e-4518-9ca2-0b852fb85fe9 38 dk.dst 555557a1-eb9b-4d36-930a-172bb7f10212 2 Category 22.22 urn:ddi:dk.dst:fb3ae86f-6df6-40d8-97ab-66644fda0da8:38 dk.dst fb3ae86f-6df6-40d8-97ab-66644fda0da8 38 dk.dst e4d4d352-9d2a-4840-8a44-1773f82d08c2 2 Category 222200 urn:ddi:dk.dst:2f05da68-a274-4a0b-b1b7-32e7e6a10e51:38 dk.dst 2f05da68-a274-4a0b-b1b7-32e7e6a10e51 38 dk.dst 1b0cd3e5-5ef0-4fca-ab0c-6ed38a52582c 2 Category 22.23 urn:ddi:dk.dst:560b6fb0-5e9d-4354-a3dd-eabfcbd3fe56:38 dk.dst 560b6fb0-5e9d-4354-a3dd-eabfcbd3fe56 38 dk.dst 7f10fdfd-a79d-4edd-8328-bf471e15a136 2 Category 222300 urn:ddi:dk.dst:71bf8a49-2176-44f7-8a4d-74e8ddb5ade9:38 dk.dst 71bf8a49-2176-44f7-8a4d-74e8ddb5ade9 38 dk.dst 7d2ece0d-a9a0-4391-ad57-1a3f902d1362 2 Category 22.29 urn:ddi:dk.dst:5c1503cb-4dfa-48d5-9d9c-7433ac7118e7:38 dk.dst 5c1503cb-4dfa-48d5-9d9c-7433ac7118e7 38 dk.dst 7641b2d5-a6f3-40c2-b065-f568b4e6abb4 2 Category 222900 urn:ddi:dk.dst:4db561ee-79b0-4737-be2d-7966549e66fc:38 dk.dst 4db561ee-79b0-4737-be2d-7966549e66fc 38 dk.dst 6a7e3a8e-9c53-4acd-ac3c-9b5cf4e72441 2 Category 23 urn:ddi:dk.dst:3af6eb17-9c80-4063-8026-cb62d08162cc:38 dk.dst 3af6eb17-9c80-4063-8026-cb62d08162cc 38 dk.dst eb19058d-c79c-48d9-ba43-e0a2cde7f182 2 Category 23.1 urn:ddi:dk.dst:e4428b84-418f-4ae8-adb6-4d093130cf58:38 dk.dst e4428b84-418f-4ae8-adb6-4d093130cf58 38 dk.dst 6dcd44be-ef9d-47f7-8074-c7502cfe0b34 2 Category 23.11 urn:ddi:dk.dst:408775f7-2085-4796-a820-63dc8fcea1ef:38 dk.dst 408775f7-2085-4796-a820-63dc8fcea1ef 38 dk.dst 388d5ec5-08d0-4392-a5d3-ace742ac7881 2 Category 231100 urn:ddi:dk.dst:a3bd1c27-1235-4c13-84c8-f5636a86a206:38 dk.dst a3bd1c27-1235-4c13-84c8-f5636a86a206 38 dk.dst a7ad947f-1a7e-4e68-97dc-c018fe99b1a0 2 Category 23.12 urn:ddi:dk.dst:dfc14cda-4853-4bc1-ae07-28efe601649f:38 dk.dst dfc14cda-4853-4bc1-ae07-28efe601649f 38 dk.dst 951452b0-2ece-4d19-9273-6bb668d5900a 2 Category 231200 urn:ddi:dk.dst:1e6ef129-48d8-4d57-bf01-eafc0ecacea0:38 dk.dst 1e6ef129-48d8-4d57-bf01-eafc0ecacea0 38 dk.dst e72c5067-18e9-42b6-a2e0-6243781e9307 2 Category 23.13 urn:ddi:dk.dst:ea618e05-3bc1-4532-946a-88dfd52a7f04:38 dk.dst ea618e05-3bc1-4532-946a-88dfd52a7f04 38 dk.dst 3f551705-330a-4323-8be0-8835ff31cd66 2 Category 231300 urn:ddi:dk.dst:d46c9283-32f5-4764-8e8f-2a15d8187812:38 dk.dst d46c9283-32f5-4764-8e8f-2a15d8187812 38 dk.dst 3a81399b-a951-46c0-9506-73cddae84aeb 2 Category 23.14 urn:ddi:dk.dst:f6b84092-8942-48cb-8538-b923087727c2:38 dk.dst f6b84092-8942-48cb-8538-b923087727c2 38 dk.dst bd6bf0ad-0bfe-4347-89c5-82d01a0b902d 2 Category 231400 urn:ddi:dk.dst:1e6c6d7a-ff6e-4414-8e08-894dd3803a1f:38 dk.dst 1e6c6d7a-ff6e-4414-8e08-894dd3803a1f 38 dk.dst 3031e439-27e3-4563-bf2a-113f8863c50c 2 Category 23.19 urn:ddi:dk.dst:ccb3a719-f08a-40b7-bda5-de5a22f9bbac:38 dk.dst ccb3a719-f08a-40b7-bda5-de5a22f9bbac 38 dk.dst 1eafbb94-c64f-471b-b218-9e09b8481176 2 Category 231900 urn:ddi:dk.dst:9bcfbf88-b398-4a0d-b44c-d1df96b12347:38 dk.dst 9bcfbf88-b398-4a0d-b44c-d1df96b12347 38 dk.dst 03f81b07-8f4b-4b6c-a02c-a345f7b646fe 2 Category 23.2 urn:ddi:dk.dst:11362861-dd35-4b73-bbbf-204fb169e24b:38 dk.dst 11362861-dd35-4b73-bbbf-204fb169e24b 38 dk.dst eeb2a83b-29fd-43bd-8491-29b79f083ffc 2 Category 23.20 urn:ddi:dk.dst:60f1398e-1f99-40e1-a5bf-4e2607c925ad:38 dk.dst 60f1398e-1f99-40e1-a5bf-4e2607c925ad 38 dk.dst 3f612d6b-f008-41d5-937e-622380c1ad57 2 Category 232000 urn:ddi:dk.dst:507569b9-1422-4793-8369-05656f9fe37e:38 dk.dst 507569b9-1422-4793-8369-05656f9fe37e 38 dk.dst f1fccffb-dcf2-4b12-8407-b3ad59444ed0 2 Category 23.3 urn:ddi:dk.dst:7a52dd05-51df-4504-9959-b2e306c6d6d0:38 dk.dst 7a52dd05-51df-4504-9959-b2e306c6d6d0 38 dk.dst bad97520-717c-4d42-b577-8bb76c853479 2 Category 23.31 urn:ddi:dk.dst:82e3cfef-67d0-4195-9b69-ac8838154524:38 dk.dst 82e3cfef-67d0-4195-9b69-ac8838154524 38 dk.dst 4d7c6f52-4f14-47b4-a2a5-49bbf2a9c95b 2 Category 233100 urn:ddi:dk.dst:e5f0c7ae-a307-472c-a0a1-fb017630e87e:38 dk.dst e5f0c7ae-a307-472c-a0a1-fb017630e87e 38 dk.dst 00d74f6c-78cb-43f3-b38e-88db6553ac90 2 Category 23.32 urn:ddi:dk.dst:6aa0a088-39ed-4e98-a664-c5c7c537c69e:38 dk.dst 6aa0a088-39ed-4e98-a664-c5c7c537c69e 38 dk.dst f2054e26-8808-4f92-b0f6-1afa1153f792 2 Category 233200 urn:ddi:dk.dst:a6cc2164-a9cf-4d14-a842-21540109c744:38 dk.dst a6cc2164-a9cf-4d14-a842-21540109c744 38 dk.dst 745d81c8-57b6-4fd5-8f18-a19913fe9397 2 Category 23.4 urn:ddi:dk.dst:aa736140-67e2-410e-828b-01f3ea58b2c8:38 dk.dst aa736140-67e2-410e-828b-01f3ea58b2c8 38 dk.dst 50168a86-b70f-4af6-8dd1-9968977fb8bf 2 Category 23.41 urn:ddi:dk.dst:2a6e5096-936b-4f4a-99d0-5a431f2ad8ed:38 dk.dst 2a6e5096-936b-4f4a-99d0-5a431f2ad8ed 38 dk.dst 5d97b0b4-12ab-416f-87ad-5323a69f8cfc 2 Category 234100 urn:ddi:dk.dst:c3e302c2-bbb2-47ac-8957-81480f505fe3:38 dk.dst c3e302c2-bbb2-47ac-8957-81480f505fe3 38 dk.dst 017ee5bf-a14e-4f9c-801d-2792a714c23a 2 Category 23.42 urn:ddi:dk.dst:9bce0790-fdc2-4e31-bef9-4d8ba3c3fec8:38 dk.dst 9bce0790-fdc2-4e31-bef9-4d8ba3c3fec8 38 dk.dst 9441f134-5338-4962-ad48-bf63754aeb67 2 Category 234200 urn:ddi:dk.dst:fdfcec71-2e28-46c9-8860-9fb425d80fc9:38 dk.dst fdfcec71-2e28-46c9-8860-9fb425d80fc9 38 dk.dst 7157ab1a-57f1-4826-a87e-6a1bffa42522 2 Category 23.43 urn:ddi:dk.dst:6718e478-0fad-413e-87a3-94f26b654b8c:38 dk.dst 6718e478-0fad-413e-87a3-94f26b654b8c 38 dk.dst 5c05bcb3-c8a4-4167-958a-878a2e06393b 2 Category 234300 urn:ddi:dk.dst:503294b6-81ce-4609-a695-87c3594971bb:38 dk.dst 503294b6-81ce-4609-a695-87c3594971bb 38 dk.dst 7341dc72-5645-4140-ac6a-15c7fc670080 2 Category 23.44 urn:ddi:dk.dst:fd4f3498-9811-497b-a7b3-206c822068b7:38 dk.dst fd4f3498-9811-497b-a7b3-206c822068b7 38 dk.dst e34d6f05-30c9-464a-be39-ec479c5d866c 2 Category 234400 urn:ddi:dk.dst:48162a16-8e2e-46d9-afdb-31887c4006b7:38 dk.dst 48162a16-8e2e-46d9-afdb-31887c4006b7 38 dk.dst 045ffe6d-46fb-49b1-b30d-ac02f3a41e4f 2 Category 23.49 urn:ddi:dk.dst:ff1e41ee-c903-4aa4-bb2f-8ad0740ee016:38 dk.dst ff1e41ee-c903-4aa4-bb2f-8ad0740ee016 38 dk.dst bd25b467-3156-4936-8e33-f63b9893f692 2 Category 234900 urn:ddi:dk.dst:7ab62600-3407-4c99-a3b4-bee460ebf8e2:38 dk.dst 7ab62600-3407-4c99-a3b4-bee460ebf8e2 38 dk.dst 0d73dac4-1c82-40da-9a77-bec5e7529e4b 2 Category 23.5 urn:ddi:dk.dst:07ad20cb-9090-4834-bc67-69c88d5a7dc7:38 dk.dst 07ad20cb-9090-4834-bc67-69c88d5a7dc7 38 dk.dst 82ce4c7b-b8ea-4891-98a9-6b96db3aeb70 2 Category 23.51 urn:ddi:dk.dst:a274d342-1d29-44a2-abae-fdedfd9617fe:38 dk.dst a274d342-1d29-44a2-abae-fdedfd9617fe 38 dk.dst a45bc25b-a30c-4633-997a-f0975e3bbf16 2 Category 235100 urn:ddi:dk.dst:ff7a99bc-9bd1-4fa5-952a-3020b2dfea02:38 dk.dst ff7a99bc-9bd1-4fa5-952a-3020b2dfea02 38 dk.dst 8d4f4094-e181-468c-824b-2b4f0f6b1c3d 2 Category 23.52 urn:ddi:dk.dst:33669678-c183-4e1c-a5af-a4081d2eff11:38 dk.dst 33669678-c183-4e1c-a5af-a4081d2eff11 38 dk.dst a75b16dd-1658-4be8-a223-599283ab3a68 2 Category 235200 urn:ddi:dk.dst:14d7d61c-6b28-442f-9e5e-50d76b39a7ed:38 dk.dst 14d7d61c-6b28-442f-9e5e-50d76b39a7ed 38 dk.dst 237b510a-8e2a-4f4b-a6f7-c72bef354807 2 Category 23.6 urn:ddi:dk.dst:f93c6c56-863c-448a-9264-d1ca970bb1ef:38 dk.dst f93c6c56-863c-448a-9264-d1ca970bb1ef 38 dk.dst 92188819-e03f-4d95-ab3e-c9b898881f4f 2 Category 23.61 urn:ddi:dk.dst:af547e0c-d70b-4460-a225-0e752ceb2ac3:38 dk.dst af547e0c-d70b-4460-a225-0e752ceb2ac3 38 dk.dst c27e6a4b-a7b4-4a3d-a818-204842416842 2 Category 236100 urn:ddi:dk.dst:14f19d9c-3485-4d28-98bd-c67ad4da50ef:38 dk.dst 14f19d9c-3485-4d28-98bd-c67ad4da50ef 38 dk.dst d4f7822a-54f6-46bc-9d91-a80a8f7422ec 2 Category 23.62 urn:ddi:dk.dst:f050aeac-05ed-4b22-a75e-33229855aef8:38 dk.dst f050aeac-05ed-4b22-a75e-33229855aef8 38 dk.dst a5f21bc5-3706-4cd6-b240-370756fd2456 2 Category 236200 urn:ddi:dk.dst:2d21e7ce-ceb4-446e-b678-0f181032af49:38 dk.dst 2d21e7ce-ceb4-446e-b678-0f181032af49 38 dk.dst dc64b87f-73bf-4fb8-8dd8-90f13e632d55 2 Category 23.63 urn:ddi:dk.dst:a30df1e6-cc45-4a23-8ceb-3b9a679b554c:38 dk.dst a30df1e6-cc45-4a23-8ceb-3b9a679b554c 38 dk.dst dceef466-0d7e-4c0e-a635-6b2db5a3ff67 2 Category 236300 urn:ddi:dk.dst:6b20f0f4-254e-4d95-a59b-fd6e02dade2f:38 dk.dst 6b20f0f4-254e-4d95-a59b-fd6e02dade2f 38 dk.dst 84e1a271-b30e-420c-86e4-5b4b6b6786f4 2 Category 23.64 urn:ddi:dk.dst:da795027-44d2-4e1b-9b6b-73805ca83619:38 dk.dst da795027-44d2-4e1b-9b6b-73805ca83619 38 dk.dst 6b30b4dd-6053-4e3a-bbd0-22421ab761b9 2 Category 236400 urn:ddi:dk.dst:58f68a6f-b2dc-45b6-b849-c843eb3b135a:38 dk.dst 58f68a6f-b2dc-45b6-b849-c843eb3b135a 38 dk.dst a4296204-e455-42d7-a53d-fc3f5a430cfe 2 Category 23.65 urn:ddi:dk.dst:e07a8e09-75c8-4232-92ae-c88da3e72a07:38 dk.dst e07a8e09-75c8-4232-92ae-c88da3e72a07 38 dk.dst a3cd526f-44c7-4b5d-8dec-64dc6213bfe0 2 Category 236500 urn:ddi:dk.dst:0da30965-4329-4d4e-af8d-c80bf0a094af:38 dk.dst 0da30965-4329-4d4e-af8d-c80bf0a094af 38 dk.dst 53c88632-3c41-4871-b541-c867c95bb5a9 2 Category 23.69 urn:ddi:dk.dst:7b573b87-0d95-4eb8-bbee-8e3025418cb1:38 dk.dst 7b573b87-0d95-4eb8-bbee-8e3025418cb1 38 dk.dst 922839cd-5cb4-4c43-af62-bb14ba48b4c9 2 Category 236900 urn:ddi:dk.dst:f7c33576-21ab-4e69-ab24-86a9c5eac147:38 dk.dst f7c33576-21ab-4e69-ab24-86a9c5eac147 38 dk.dst 1d2ac7d0-590d-48a8-944d-28cd3d4ba096 2 Category 23.7 urn:ddi:dk.dst:04c3c97e-79a6-4221-8b0e-42e5ce11fdcf:38 dk.dst 04c3c97e-79a6-4221-8b0e-42e5ce11fdcf 38 dk.dst 9e74fed7-06cd-4e89-8700-2eb5e15db438 2 Category 23.70 urn:ddi:dk.dst:5cbcf193-1841-43c7-99fb-9a32f9d53f86:38 dk.dst 5cbcf193-1841-43c7-99fb-9a32f9d53f86 38 dk.dst 0130cdd5-4a86-4c26-9d38-2b1dd5b5fbc9 2 Category 237000 urn:ddi:dk.dst:776c1a8c-d2fa-4f3e-a8a1-47beba3f7750:38 dk.dst 776c1a8c-d2fa-4f3e-a8a1-47beba3f7750 38 dk.dst c66dd23d-ea55-4352-9de5-80e82181430e 2 Category 23.9 urn:ddi:dk.dst:3ffb25ec-c4a1-4edb-99e9-190dc1437ffd:38 dk.dst 3ffb25ec-c4a1-4edb-99e9-190dc1437ffd 38 dk.dst 57b1684c-7670-42d6-b472-78927d9c5378 2 Category 23.91 urn:ddi:dk.dst:6b4918e9-4bf3-46db-a4ec-58a9a92c7677:38 dk.dst 6b4918e9-4bf3-46db-a4ec-58a9a92c7677 38 dk.dst efafbb33-c08b-4aa9-9101-0c2a5d3ea44d 2 Category 239100 urn:ddi:dk.dst:4cccd713-bc34-4319-8e5f-3284f24d400b:38 dk.dst 4cccd713-bc34-4319-8e5f-3284f24d400b 38 dk.dst 91186b68-7756-4a57-89ad-f631a307f95e 2 Category 23.99 urn:ddi:dk.dst:ae78645f-bcf5-47aa-8a90-820924d94446:38 dk.dst ae78645f-bcf5-47aa-8a90-820924d94446 38 dk.dst 1738a3b1-36da-4185-8b0f-9f7d4142f550 2 Category 239910 urn:ddi:dk.dst:2f92da00-b046-4c4d-afa0-6e9324fd478c:38 dk.dst 2f92da00-b046-4c4d-afa0-6e9324fd478c 38 dk.dst 10d24c8c-dc62-4452-8765-a09815264940 2 Category 239990 urn:ddi:dk.dst:a3e96191-083b-469f-9cde-0c184bf39ed1:38 dk.dst a3e96191-083b-469f-9cde-0c184bf39ed1 38 dk.dst 902af3b6-b227-4bbc-9d1b-8303477e0670 2 Category 24 urn:ddi:dk.dst:6cd8dfb7-5869-4c0d-99c9-ad4f7e8f94cb:38 dk.dst 6cd8dfb7-5869-4c0d-99c9-ad4f7e8f94cb 38 dk.dst f90a3e92-76b4-4464-8f68-7efd45711aa5 2 Category 24.1 urn:ddi:dk.dst:00632f8e-c7eb-4735-b1f2-73ff6d554687:38 dk.dst 00632f8e-c7eb-4735-b1f2-73ff6d554687 38 dk.dst 1a85a13c-7af7-42d7-a556-1772d7e3d7c2 2 Category 24.10 urn:ddi:dk.dst:e231a298-0e34-448a-81d2-91f6c878e076:38 dk.dst e231a298-0e34-448a-81d2-91f6c878e076 38 dk.dst 831090a5-5760-4497-b01d-44c9b9874738 2 Category 241000 urn:ddi:dk.dst:95df43e1-b101-43da-8fb5-011b8b4f56de:38 dk.dst 95df43e1-b101-43da-8fb5-011b8b4f56de 38 dk.dst 7586abc9-08f3-4211-9c0c-2f47782ed748 2 Category 24.2 urn:ddi:dk.dst:18472841-eac6-4c74-82c5-11ffee25d85c:38 dk.dst 18472841-eac6-4c74-82c5-11ffee25d85c 38 dk.dst 4fd54695-8413-49f1-8896-ce9ab3eb34fa 2 Category 24.20 urn:ddi:dk.dst:cde4ff86-401a-422d-ba72-d3fda7739ecf:38 dk.dst cde4ff86-401a-422d-ba72-d3fda7739ecf 38 dk.dst 84b38da8-74ba-4b15-9928-4b886451afec 2 Category 242000 urn:ddi:dk.dst:909cd810-d053-4282-96a2-aec18f8890c9:38 dk.dst 909cd810-d053-4282-96a2-aec18f8890c9 38 dk.dst 63b144e4-a74e-4023-a1fb-685938e60e9b 2 Category 24.3 urn:ddi:dk.dst:8ab19a54-1068-441d-a047-032ccf21bb4c:38 dk.dst 8ab19a54-1068-441d-a047-032ccf21bb4c 38 dk.dst c6cd32ff-9c15-4259-bd3d-9f1df4b25572 2 Category 24.31 urn:ddi:dk.dst:ad623cc8-5c5e-4fe6-a3d5-96cfcb6d8ee0:38 dk.dst ad623cc8-5c5e-4fe6-a3d5-96cfcb6d8ee0 38 dk.dst 4e265bc1-85f3-4a90-bd02-f8d14c905981 2 Category 243100 urn:ddi:dk.dst:5fbeb877-75a5-4faa-b7ab-ca6ebd7d7037:38 dk.dst 5fbeb877-75a5-4faa-b7ab-ca6ebd7d7037 38 dk.dst ac462a31-6961-4f24-8f34-67ec4e9c4231 2 Category 24.32 urn:ddi:dk.dst:3deac802-156a-4393-a917-859cd0573b43:38 dk.dst 3deac802-156a-4393-a917-859cd0573b43 38 dk.dst 46118467-9f6f-409f-96c5-dbfaac6a904c 2 Category 243200 urn:ddi:dk.dst:f57c0339-901b-4190-a460-1d9b9f3bb067:38 dk.dst f57c0339-901b-4190-a460-1d9b9f3bb067 38 dk.dst 709abac0-84be-4f27-b56a-c44360605079 2 Category 24.33 urn:ddi:dk.dst:2978d87a-c189-4931-a2e7-29d4f878389e:38 dk.dst 2978d87a-c189-4931-a2e7-29d4f878389e 38 dk.dst dd5089c8-a10b-4e44-b19e-20494bd7c190 2 Category 243300 urn:ddi:dk.dst:e637e152-9ed3-4b80-bd73-471d75b2f6ef:38 dk.dst e637e152-9ed3-4b80-bd73-471d75b2f6ef 38 dk.dst c4558fcc-42f9-42a4-b06a-f4b4efec2b94 2 Category 24.34 urn:ddi:dk.dst:f8087dd0-a7a6-40b0-b732-4b230c47ff1d:38 dk.dst f8087dd0-a7a6-40b0-b732-4b230c47ff1d 38 dk.dst 35c638d3-6828-4db4-a77a-e141cf6741aa 2 Category 243400 urn:ddi:dk.dst:ad7f03cf-5d6b-4c93-9b3c-eb9ff716aa49:38 dk.dst ad7f03cf-5d6b-4c93-9b3c-eb9ff716aa49 38 dk.dst c73379c5-4973-4391-9cf5-d723f1dff0ad 2 Category 24.4 urn:ddi:dk.dst:8f241ca2-a1b7-4bfd-a45a-7354890c0265:38 dk.dst 8f241ca2-a1b7-4bfd-a45a-7354890c0265 38 dk.dst f951856e-7e75-4eef-85f1-47505487f6c4 2 Category 24.41 urn:ddi:dk.dst:f610676c-f5d1-47e4-8602-a8d5e8358356:38 dk.dst f610676c-f5d1-47e4-8602-a8d5e8358356 38 dk.dst 05b17738-931c-4be9-b7de-c65ff77ae5ee 2 Category 244100 urn:ddi:dk.dst:344325d0-25f4-48db-9dce-3c801a93c890:38 dk.dst 344325d0-25f4-48db-9dce-3c801a93c890 38 dk.dst 805abc6c-79f3-4bd5-ac66-85812b2cb9c9 2 Category 24.42 urn:ddi:dk.dst:64c66740-a730-4106-9b99-9ea99d7d1c04:38 dk.dst 64c66740-a730-4106-9b99-9ea99d7d1c04 38 dk.dst 0d9ad925-528e-4fb2-bddd-9b6a6493a903 2 Category 244200 urn:ddi:dk.dst:098f0a8f-e07a-4afe-8428-f0f5749a1542:38 dk.dst 098f0a8f-e07a-4afe-8428-f0f5749a1542 38 dk.dst 9f8c9e8f-ffba-4bb1-a228-107989fefeef 2 Category 24.43 urn:ddi:dk.dst:f53d5bf9-b80c-4592-b596-a2cb3b54e8f8:38 dk.dst f53d5bf9-b80c-4592-b596-a2cb3b54e8f8 38 dk.dst 73b49ec5-1910-4b11-96c4-fa2bb9b96590 2 Category 244300 urn:ddi:dk.dst:fd4af32a-6a8d-43d8-83cc-d100d1862d58:38 dk.dst fd4af32a-6a8d-43d8-83cc-d100d1862d58 38 dk.dst 2d8696e3-c42b-4b2d-90a8-dd8fa72c612f 2 Category 24.44 urn:ddi:dk.dst:73d4de34-3221-4dd5-b5cc-479ed54bcb99:38 dk.dst 73d4de34-3221-4dd5-b5cc-479ed54bcb99 38 dk.dst abd10742-a6d9-4fb0-8437-29ddde37a5c1 2 Category 244400 urn:ddi:dk.dst:bd62a0fa-e7cb-4068-ba5e-767b2547c1d3:38 dk.dst bd62a0fa-e7cb-4068-ba5e-767b2547c1d3 38 dk.dst 149ae8aa-fb84-41a6-8c02-5bfdc4f8261d 2 Category 24.45 urn:ddi:dk.dst:58de4214-861b-4d2f-b737-9b0f4e6fe4cb:38 dk.dst 58de4214-861b-4d2f-b737-9b0f4e6fe4cb 38 dk.dst 14047116-5ef9-415b-aa71-0c3c44928fb3 2 Category 244500 urn:ddi:dk.dst:7af1918d-3b44-47e1-8dd7-4c9830f6b50b:38 dk.dst 7af1918d-3b44-47e1-8dd7-4c9830f6b50b 38 dk.dst 6fd1167e-3a58-407f-bdbf-03225151d5b0 2 Category 24.46 urn:ddi:dk.dst:b5f19f04-0765-49cb-bf8a-528d835b91bc:38 dk.dst b5f19f04-0765-49cb-bf8a-528d835b91bc 38 dk.dst 70850e1b-2639-4f7d-b4f3-e9d57b718da0 2 Category 244600 urn:ddi:dk.dst:ff7a29ea-ddf6-4461-bf4d-11ffced2eb42:38 dk.dst ff7a29ea-ddf6-4461-bf4d-11ffced2eb42 38 dk.dst 619eb9ab-967e-4c1b-9107-ee44564066c2 2 Category 24.5 urn:ddi:dk.dst:a477596b-082a-4078-a244-90f2ca9bbb8f:38 dk.dst a477596b-082a-4078-a244-90f2ca9bbb8f 38 dk.dst 874e3308-e93a-4b6b-adc3-a3693b6ea715 2 Category 24.51 urn:ddi:dk.dst:527ebf48-79df-4380-b6d8-ef8ab5d1c739:38 dk.dst 527ebf48-79df-4380-b6d8-ef8ab5d1c739 38 dk.dst fec7e6b9-b080-406f-97e7-118fadd08719 2 Category 245100 urn:ddi:dk.dst:8182670f-235a-4497-8686-e5b9a7699b9f:38 dk.dst 8182670f-235a-4497-8686-e5b9a7699b9f 38 dk.dst 20427f8e-0cc0-4899-a680-a1718b68345a 2 Category 24.52 urn:ddi:dk.dst:56bd1921-02a9-42fc-bad4-61d3067d8b41:38 dk.dst 56bd1921-02a9-42fc-bad4-61d3067d8b41 38 dk.dst cf78c1d1-9d90-485c-952f-e5815cf87fa3 2 Category 245200 urn:ddi:dk.dst:55172445-1f4e-4827-b366-e5cb87589026:38 dk.dst 55172445-1f4e-4827-b366-e5cb87589026 38 dk.dst 3908bda4-ef72-41cf-bde0-ff63652cd6ad 2 Category 24.53 urn:ddi:dk.dst:186d27f6-4da4-46f7-a25a-64ac949df8fa:38 dk.dst 186d27f6-4da4-46f7-a25a-64ac949df8fa 38 dk.dst 3131b0ea-1483-489d-b130-4b965fdcce25 2 Category 245300 urn:ddi:dk.dst:7ba4b035-7325-470f-934c-5251adf4506d:38 dk.dst 7ba4b035-7325-470f-934c-5251adf4506d 38 dk.dst 875012eb-8e33-43a7-a673-449d7caf1710 2 Category 24.54 urn:ddi:dk.dst:7b8bdeca-ca72-400e-a504-69212796a5f5:38 dk.dst 7b8bdeca-ca72-400e-a504-69212796a5f5 38 dk.dst a68cd627-2d69-40a9-819b-4c6fa0386968 2 Category 245400 urn:ddi:dk.dst:49dc1202-6cc6-4556-90b5-d47b465399dd:38 dk.dst 49dc1202-6cc6-4556-90b5-d47b465399dd 38 dk.dst fcead6c6-fa4c-4277-9266-4a53da6d1eee 2 Category 25 urn:ddi:dk.dst:f8137ab7-2886-4b90-ba1a-123ff2566bd8:38 dk.dst f8137ab7-2886-4b90-ba1a-123ff2566bd8 38 dk.dst 1242b973-5625-400a-877d-55d3d6a3115f 2 Category 25.1 urn:ddi:dk.dst:cad1326e-cb06-43eb-8d16-a9ea5960eee7:38 dk.dst cad1326e-cb06-43eb-8d16-a9ea5960eee7 38 dk.dst b86645f1-c124-4b73-859f-9b907a45979b 2 Category 25.11 urn:ddi:dk.dst:7a3b5e61-5db5-4d1b-94c6-273628e30382:38 dk.dst 7a3b5e61-5db5-4d1b-94c6-273628e30382 38 dk.dst a64fdf09-aa0a-40d0-8d4e-0a329558ab7b 2 Category 251100 urn:ddi:dk.dst:e5aa7d42-048c-42be-aecd-b3506e4d6c0b:38 dk.dst e5aa7d42-048c-42be-aecd-b3506e4d6c0b 38 dk.dst 95494549-cf0c-43ff-934c-ca8f8e8d9662 2 Category 25.12 urn:ddi:dk.dst:9d70cae0-ee79-48d1-8b41-df603338ab74:38 dk.dst 9d70cae0-ee79-48d1-8b41-df603338ab74 38 dk.dst 12667b01-327f-4ec9-bbe5-963ab85cfb05 2 Category 251200 urn:ddi:dk.dst:cd51590f-2628-4269-b6d5-32f56c32a518:38 dk.dst cd51590f-2628-4269-b6d5-32f56c32a518 38 dk.dst 612d398e-5e5e-4d79-bd24-eb461c38c7a9 2 Category 25.2 urn:ddi:dk.dst:624a2e3a-1c4e-4b1f-b026-adf704ceb815:38 dk.dst 624a2e3a-1c4e-4b1f-b026-adf704ceb815 38 dk.dst a8e5848c-8ce5-41e4-9363-72b0efa3d5a7 2 Category 25.21 urn:ddi:dk.dst:88d77146-cf1e-4c66-8eef-1aac75fb2878:38 dk.dst 88d77146-cf1e-4c66-8eef-1aac75fb2878 38 dk.dst cfaf4da7-07ca-49f7-8cf9-14336b87fae0 2 Category 252100 urn:ddi:dk.dst:5ab22d7c-8ef5-4e6b-8ff9-1d71364a27af:38 dk.dst 5ab22d7c-8ef5-4e6b-8ff9-1d71364a27af 38 dk.dst 67c23a5a-e271-4074-bdd0-b46705e5d096 2 Category 25.29 urn:ddi:dk.dst:ccb45c57-9e92-4182-91d0-19197fa0cee4:38 dk.dst ccb45c57-9e92-4182-91d0-19197fa0cee4 38 dk.dst 0413c933-ad7b-45cb-bee0-399c73dd7f99 2 Category 252900 urn:ddi:dk.dst:2011308d-e4bd-421d-b155-f60a1d9251fc:38 dk.dst 2011308d-e4bd-421d-b155-f60a1d9251fc 38 dk.dst 0fd96bc2-eddb-489e-a084-aeea42c059dc 2 Category 25.3 urn:ddi:dk.dst:a1c4e0d7-0bee-430e-894b-6e2028ae7027:38 dk.dst a1c4e0d7-0bee-430e-894b-6e2028ae7027 38 dk.dst e04c8eb4-eeea-42f4-b1a2-75469969ce63 2 Category 25.30 urn:ddi:dk.dst:0b37f8ed-0e2a-4996-af72-987a72daa001:38 dk.dst 0b37f8ed-0e2a-4996-af72-987a72daa001 38 dk.dst 0e8fbb8c-5626-47ff-916f-404b8027bdf5 2 Category 253000 urn:ddi:dk.dst:e7d92c44-7d1c-4469-a2ae-95d7906cbd52:38 dk.dst e7d92c44-7d1c-4469-a2ae-95d7906cbd52 38 dk.dst bd68d04b-6cc2-4d8f-a431-7e088727dd9e 2 Category 25.4 urn:ddi:dk.dst:0467e310-f6cd-420b-a32e-9fabdd4affde:38 dk.dst 0467e310-f6cd-420b-a32e-9fabdd4affde 38 dk.dst 39888d99-a684-4933-8a38-40a9473e9d7c 2 Category 25.40 urn:ddi:dk.dst:ae1b62b8-d45d-4396-97df-76e6c4d28760:38 dk.dst ae1b62b8-d45d-4396-97df-76e6c4d28760 38 dk.dst a59d6eb1-18ab-44ea-bf23-883b57702aa9 2 Category 254000 urn:ddi:dk.dst:88abba81-5150-4298-b579-d42b12c9fb0d:38 dk.dst 88abba81-5150-4298-b579-d42b12c9fb0d 38 dk.dst 7d34ccdb-9662-47a7-bf04-3fb14dfd09ca 2 Category 25.5 urn:ddi:dk.dst:fdacd39b-c10a-44f1-9d8d-8abbf26062c8:38 dk.dst fdacd39b-c10a-44f1-9d8d-8abbf26062c8 38 dk.dst f9d866df-194a-4906-9485-39e3ade25585 2 Category 25.50 urn:ddi:dk.dst:30217d8b-0801-42ba-8797-39a374e59fc4:38 dk.dst 30217d8b-0801-42ba-8797-39a374e59fc4 38 dk.dst fcc87277-1da3-4370-a3d4-d628b437cde4 2 Category 255000 urn:ddi:dk.dst:be7f748b-069f-4add-b7de-6d49d9e08e44:38 dk.dst be7f748b-069f-4add-b7de-6d49d9e08e44 38 dk.dst c5422604-d75f-49a5-8264-1e145990be73 2 Category 25.6 urn:ddi:dk.dst:3aa99b81-aaa1-45d1-b20a-b8df2f78aae6:38 dk.dst 3aa99b81-aaa1-45d1-b20a-b8df2f78aae6 38 dk.dst 22aba421-ae0e-47f1-8f7e-522c18cb07e7 2 Category 25.61 urn:ddi:dk.dst:572b1b2f-389e-48bc-9abe-074398e0a97b:38 dk.dst 572b1b2f-389e-48bc-9abe-074398e0a97b 38 dk.dst 6762192d-49fc-4689-b577-ad7eb4f6d957 2 Category 256100 urn:ddi:dk.dst:b09d9c20-7eda-4a0f-bb27-4c722ec5a1a6:38 dk.dst b09d9c20-7eda-4a0f-bb27-4c722ec5a1a6 38 dk.dst ef72296a-d40a-4c76-ba6a-109261fe1cf3 2 Category 25.62 urn:ddi:dk.dst:9d2e8d86-2863-46b4-8f47-81b5456cb111:38 dk.dst 9d2e8d86-2863-46b4-8f47-81b5456cb111 38 dk.dst 6dbb8555-8148-49dc-9a2f-ace4bcb68c6f 2 Category 256200 urn:ddi:dk.dst:7a0ce402-3eb4-48ee-95f6-ff761686fc8c:38 dk.dst 7a0ce402-3eb4-48ee-95f6-ff761686fc8c 38 dk.dst 3f5edd4a-fc67-451e-94df-60e8cfdd76b2 2 Category 25.7 urn:ddi:dk.dst:09bcd613-19f5-4988-873a-40cdde006110:38 dk.dst 09bcd613-19f5-4988-873a-40cdde006110 38 dk.dst b90f03d0-bfd2-4946-912c-022097f31ad1 2 Category 25.71 urn:ddi:dk.dst:9560b2be-1043-45b5-85a3-18476e408656:38 dk.dst 9560b2be-1043-45b5-85a3-18476e408656 38 dk.dst 47848f15-a879-41b8-8ed7-8d5fd572abb0 2 Category 257100 urn:ddi:dk.dst:59c813cf-6bc1-4cce-99f0-1c5318988c2b:38 dk.dst 59c813cf-6bc1-4cce-99f0-1c5318988c2b 38 dk.dst 3b0820fd-d065-4d18-937d-13af5e476b8f 2 Category 25.72 urn:ddi:dk.dst:1e74a0df-df1a-460d-a200-77c286d4c203:38 dk.dst 1e74a0df-df1a-460d-a200-77c286d4c203 38 dk.dst 6c0e1f76-3ed3-425d-873b-b6d7d8cf1382 2 Category 257200 urn:ddi:dk.dst:d835aa92-6af9-47c0-9ecd-9c3a0a48a08c:38 dk.dst d835aa92-6af9-47c0-9ecd-9c3a0a48a08c 38 dk.dst e795e18e-1bc9-4941-8542-0f0606dbb503 2 Category 25.73 urn:ddi:dk.dst:319cc15e-096f-4cc7-9c5f-d0f36f426de8:38 dk.dst 319cc15e-096f-4cc7-9c5f-d0f36f426de8 38 dk.dst 672b1d54-d03d-4e0a-9875-eb54ef73dd64 2 Category 257300 urn:ddi:dk.dst:74da03d1-0166-4d5d-b07a-4951193910fd:38 dk.dst 74da03d1-0166-4d5d-b07a-4951193910fd 38 dk.dst 0e878210-21db-4ce9-a101-2caf0b87f1fe 2 Category 25.9 urn:ddi:dk.dst:03f65f60-e55d-43b3-8db1-066b0e3f552a:38 dk.dst 03f65f60-e55d-43b3-8db1-066b0e3f552a 38 dk.dst f25e9275-2a73-425f-b151-d37210cb7777 2 Category 25.91 urn:ddi:dk.dst:223f8957-c6c3-4c2e-8a97-88bc21c2b93b:38 dk.dst 223f8957-c6c3-4c2e-8a97-88bc21c2b93b 38 dk.dst a022f8cf-770f-4224-ab14-83d203667701 2 Category 259100 urn:ddi:dk.dst:f3726493-a547-4e17-8c96-eb20c38e7a52:38 dk.dst f3726493-a547-4e17-8c96-eb20c38e7a52 38 dk.dst 1dbace96-0a48-4ddf-bb07-e278cb8c4fb0 2 Category 25.92 urn:ddi:dk.dst:85e189fc-fe32-49f8-8000-2b3e6d6570ad:38 dk.dst 85e189fc-fe32-49f8-8000-2b3e6d6570ad 38 dk.dst 0a9e7561-fcba-44fc-9cd1-05476410daa6 2 Category 259200 urn:ddi:dk.dst:d9fecf70-43af-44e4-8745-97a6de4c76a1:38 dk.dst d9fecf70-43af-44e4-8745-97a6de4c76a1 38 dk.dst d78c2596-9b7b-43c2-bfc7-741b228550aa 2 Category 25.93 urn:ddi:dk.dst:f79dd192-aeb1-469c-8863-90e721c9bb2b:38 dk.dst f79dd192-aeb1-469c-8863-90e721c9bb2b 38 dk.dst 60e699ea-d13b-4d39-ab81-f94bedb34022 2 Category 259300 urn:ddi:dk.dst:990ad696-8a74-4157-b5f1-1c067ba55ec9:38 dk.dst 990ad696-8a74-4157-b5f1-1c067ba55ec9 38 dk.dst eb2822d5-17d1-4ac2-8ea4-a0336d951f18 2 Category 25.94 urn:ddi:dk.dst:22c9b969-4413-467c-893c-39ed20da28b6:38 dk.dst 22c9b969-4413-467c-893c-39ed20da28b6 38 dk.dst 29c280a5-232d-4d86-9e0b-99a702d0a300 2 Category 259400 urn:ddi:dk.dst:34f1d180-219e-4c08-9e59-5c5756c9c715:38 dk.dst 34f1d180-219e-4c08-9e59-5c5756c9c715 38 dk.dst 5913d588-0bec-47c4-8776-b33be9d90cb7 2 Category 25.99 urn:ddi:dk.dst:bc89369c-7658-4913-a172-f5b54cc0c886:38 dk.dst bc89369c-7658-4913-a172-f5b54cc0c886 38 dk.dst 50661396-1593-4b2b-884a-acf0b6c3005b 2 Category 259900 urn:ddi:dk.dst:b948c2a6-791f-4c38-8a74-9903eac489cc:38 dk.dst b948c2a6-791f-4c38-8a74-9903eac489cc 38 dk.dst e9a19771-3d7b-4df2-86d0-ba0352a5ac5a 2 Category 26 urn:ddi:dk.dst:6ae43b8f-2c4a-477a-8350-af8b5a9f72ed:38 dk.dst 6ae43b8f-2c4a-477a-8350-af8b5a9f72ed 38 dk.dst bb2f415a-8d2a-4bc9-9e88-c508bf4a8d5d 2 Category 26.1 urn:ddi:dk.dst:a186e5ee-ca96-4199-9b5b-ffe881565276:38 dk.dst a186e5ee-ca96-4199-9b5b-ffe881565276 38 dk.dst 2782d4b7-f17c-4eb6-b205-f9be43681492 2 Category 26.11 urn:ddi:dk.dst:d0af5b5f-c408-4fb9-922b-333bf26fe6b3:38 dk.dst d0af5b5f-c408-4fb9-922b-333bf26fe6b3 38 dk.dst bcd56e1c-61e9-458d-a87e-cc35e0581557 2 Category 261100 urn:ddi:dk.dst:e9f544ae-68ea-47ac-a9c9-4e15c0bcf34c:38 dk.dst e9f544ae-68ea-47ac-a9c9-4e15c0bcf34c 38 dk.dst fbeac0e2-c259-4dd1-a875-3814ad564293 2 Category 26.12 urn:ddi:dk.dst:d8a93c66-ed16-44bd-bd18-8be8cf30b2a6:38 dk.dst d8a93c66-ed16-44bd-bd18-8be8cf30b2a6 38 dk.dst 1ed516a9-9b78-4c04-b1c9-39df3e72080e 2 Category 261200 urn:ddi:dk.dst:0517d3d7-16bd-4797-b097-f3b7a4ef2a49:38 dk.dst 0517d3d7-16bd-4797-b097-f3b7a4ef2a49 38 dk.dst cdb7b70d-c0cb-4b8c-a381-016da7461a63 2 Category 26.2 urn:ddi:dk.dst:2ebda19a-44c1-4b85-a7aa-c72eddad9c81:38 dk.dst 2ebda19a-44c1-4b85-a7aa-c72eddad9c81 38 dk.dst 3e82a014-9df4-415d-bdea-7760587e0f0a 2 Category 26.20 urn:ddi:dk.dst:f0952d48-1de1-4eaf-a0b4-7c9a1489e1a4:38 dk.dst f0952d48-1de1-4eaf-a0b4-7c9a1489e1a4 38 dk.dst 0f76a11e-396c-4a28-ae73-f6dacd665d3b 2 Category 262000 urn:ddi:dk.dst:22d01c2c-fef3-451c-91e3-f99c111f478d:38 dk.dst 22d01c2c-fef3-451c-91e3-f99c111f478d 38 dk.dst 5683358d-dd98-4a4b-85eb-14463defbd4d 2 Category 26.3 urn:ddi:dk.dst:8294210b-50f2-4a2e-8007-a8d229c0de40:38 dk.dst 8294210b-50f2-4a2e-8007-a8d229c0de40 38 dk.dst e0475125-5471-4c4d-9655-9c9ae8b52201 2 Category 26.30 urn:ddi:dk.dst:392cc2e1-bf10-4f5e-9f88-d065f1f8586f:38 dk.dst 392cc2e1-bf10-4f5e-9f88-d065f1f8586f 38 dk.dst 59376434-1724-4cc8-abdc-7d05b2ba724f 2 Category 263000 urn:ddi:dk.dst:0dd65877-7aa1-4a79-9473-955bf69c155c:38 dk.dst 0dd65877-7aa1-4a79-9473-955bf69c155c 38 dk.dst 66f61617-c7f7-4dc8-8654-356045bb9317 2 Category 26.4 urn:ddi:dk.dst:160b8cb9-4d32-4287-b3f3-2a7ddfb4d949:38 dk.dst 160b8cb9-4d32-4287-b3f3-2a7ddfb4d949 38 dk.dst 92e5ef40-477d-4fe8-aabc-b531f91285b0 2 Category 26.40 urn:ddi:dk.dst:2a5f1e67-6406-472b-967e-01b0b5abc8bf:38 dk.dst 2a5f1e67-6406-472b-967e-01b0b5abc8bf 38 dk.dst 92b4591f-d6f0-494c-95ac-63fbc81eef39 2 Category 264000 urn:ddi:dk.dst:9c3153c7-c9d7-4c1e-8a3b-b904da41e7da:38 dk.dst 9c3153c7-c9d7-4c1e-8a3b-b904da41e7da 38 dk.dst 66e137e6-c211-4ba5-a840-ae18bcc15e1b 2 Category 26.5 urn:ddi:dk.dst:c2bc102d-ef45-42cc-ab11-1b17a78c2331:38 dk.dst c2bc102d-ef45-42cc-ab11-1b17a78c2331 38 dk.dst 522630a0-da96-4ca0-9104-e6979c012f1c 2 Category 26.51 urn:ddi:dk.dst:1c4fd8ac-5aea-4886-bf23-2ec88638e463:38 dk.dst 1c4fd8ac-5aea-4886-bf23-2ec88638e463 38 dk.dst 572f9a26-8d23-40dc-aa48-128baca06423 2 Category 265100 urn:ddi:dk.dst:e7b18f40-8f66-4eeb-83a9-0fe5ce7a0e94:38 dk.dst e7b18f40-8f66-4eeb-83a9-0fe5ce7a0e94 38 dk.dst d9d3dcda-9bb4-428e-bb68-4bd3e2cd3645 2 Category 26.52 urn:ddi:dk.dst:aa1b9e08-d24c-40bd-a70e-46b7725819c7:38 dk.dst aa1b9e08-d24c-40bd-a70e-46b7725819c7 38 dk.dst 47982a4c-6424-40db-82cc-02067a1b0da0 2 Category 265200 urn:ddi:dk.dst:f1a5530b-e2b6-4c11-bbe8-734833f42046:38 dk.dst f1a5530b-e2b6-4c11-bbe8-734833f42046 38 dk.dst ebf1dd12-bc07-421c-bc65-194fc913cfc1 2 Category 26.6 urn:ddi:dk.dst:62458cbb-0321-4fa7-b77d-edd794137291:38 dk.dst 62458cbb-0321-4fa7-b77d-edd794137291 38 dk.dst 01cf732d-ba6d-44c7-bcdb-e4e56b80fbb8 2 Category 26.60 urn:ddi:dk.dst:935b80d8-5677-4804-891b-c840b9535f1f:38 dk.dst 935b80d8-5677-4804-891b-c840b9535f1f 38 dk.dst 1f348cf1-81b3-4a85-9588-df498e62df56 2 Category 266010 urn:ddi:dk.dst:4c0a4f12-18df-44db-b9bd-72c9109efccb:38 dk.dst 4c0a4f12-18df-44db-b9bd-72c9109efccb 38 dk.dst fa5fe379-7b58-4017-bba4-0ed0894eba83 2 Category 266090 urn:ddi:dk.dst:43e97699-00d7-47dd-ae0e-89f3d0942c07:38 dk.dst 43e97699-00d7-47dd-ae0e-89f3d0942c07 38 dk.dst 171c42c5-fd7a-4fb2-bb46-038eb7728db8 2 Category 26.7 urn:ddi:dk.dst:f87e1c86-1978-498a-b7f1-62cb8d9110c1:38 dk.dst f87e1c86-1978-498a-b7f1-62cb8d9110c1 38 dk.dst 6a05cb73-d1b6-4622-94f8-5dca5e4c211e 2 Category 26.70 urn:ddi:dk.dst:d06b77c0-d4fa-46f4-a620-458968b984ac:38 dk.dst d06b77c0-d4fa-46f4-a620-458968b984ac 38 dk.dst aa5f94d3-524b-4d5a-87b3-5c006e0746ca 2 Category 267000 urn:ddi:dk.dst:6d8bd7f0-e7d6-4b36-848a-22fefc589d81:38 dk.dst 6d8bd7f0-e7d6-4b36-848a-22fefc589d81 38 dk.dst d73d28f1-e98f-4a32-a394-e3b1ebb77de6 2 Category 26.8 urn:ddi:dk.dst:eaafd9e7-7b7c-4ac4-bc7f-0a7996746ed8:38 dk.dst eaafd9e7-7b7c-4ac4-bc7f-0a7996746ed8 38 dk.dst 138c0f73-79d2-4a04-b1b8-db4eba32c41f 2 Category 26.80 urn:ddi:dk.dst:11901e8a-23d9-46b6-a8cd-fe04a9a2e24d:38 dk.dst 11901e8a-23d9-46b6-a8cd-fe04a9a2e24d 38 dk.dst 5f937f02-7693-4d53-b928-d3f8c3261f47 2 Category 268000 urn:ddi:dk.dst:5e1065d3-1253-422c-80d4-35ede4fc497a:38 dk.dst 5e1065d3-1253-422c-80d4-35ede4fc497a 38 dk.dst e6b55aa0-4c7a-42f8-9ad2-304c7a16a446 2 Category 27 urn:ddi:dk.dst:e69462e3-3722-4bcf-a6a9-a5e24f005d02:38 dk.dst e69462e3-3722-4bcf-a6a9-a5e24f005d02 38 dk.dst e4ed6ece-5b91-4666-9892-7be365900caa 2 Category 27.1 urn:ddi:dk.dst:0f45083e-1ad0-489f-8c33-b9af8449d84f:38 dk.dst 0f45083e-1ad0-489f-8c33-b9af8449d84f 38 dk.dst aacf5c23-cecf-4237-a8b6-edd9396df606 2 Category 27.11 urn:ddi:dk.dst:633dc11b-748c-422d-a1a9-2fb586bf923c:38 dk.dst 633dc11b-748c-422d-a1a9-2fb586bf923c 38 dk.dst 076b1356-8c73-4e00-8529-be9d69bebd46 2 Category 271100 urn:ddi:dk.dst:46503120-2850-42c0-8c69-587f53dc7536:38 dk.dst 46503120-2850-42c0-8c69-587f53dc7536 38 dk.dst 70aad275-5af4-43f5-97f6-0c377c50ed09 2 Category 27.12 urn:ddi:dk.dst:485b2966-aaf3-44b3-b350-4fe6d73e414c:38 dk.dst 485b2966-aaf3-44b3-b350-4fe6d73e414c 38 dk.dst 92fe400f-6228-4120-b248-00fb4b3e1bf4 2 Category 271200 urn:ddi:dk.dst:e25e7499-80d2-46c0-949c-f65aefbbf8c4:38 dk.dst e25e7499-80d2-46c0-949c-f65aefbbf8c4 38 dk.dst ad555aa7-71b0-4dd4-a271-d4d9963de08f 2 Category 27.2 urn:ddi:dk.dst:ee91e511-9509-4429-af07-13b21a60fc4c:38 dk.dst ee91e511-9509-4429-af07-13b21a60fc4c 38 dk.dst 9f708472-9a84-4960-ba04-af303323b193 2 Category 27.20 urn:ddi:dk.dst:f0cfc4ff-6cc7-4fce-9cf1-2e0dfa278722:38 dk.dst f0cfc4ff-6cc7-4fce-9cf1-2e0dfa278722 38 dk.dst fa08c2eb-8430-4905-ad3a-cf1f2b05d8c2 2 Category 272000 urn:ddi:dk.dst:443ab9c4-293b-49c6-9b93-dfe3efda7150:38 dk.dst 443ab9c4-293b-49c6-9b93-dfe3efda7150 38 dk.dst bb5ff1af-b42a-44cf-8d1d-5ce6348da25d 2 Category 27.3 urn:ddi:dk.dst:d6d7e0ec-88d7-4781-8b56-d8732ae639eb:38 dk.dst d6d7e0ec-88d7-4781-8b56-d8732ae639eb 38 dk.dst 2ab74c1a-da38-4dd0-89a9-299549596faa 2 Category 27.31 urn:ddi:dk.dst:5ea18138-90fe-4be9-9a1c-d7aca35cdfe9:38 dk.dst 5ea18138-90fe-4be9-9a1c-d7aca35cdfe9 38 dk.dst 95084e10-838a-4f9b-9480-7a1b53705c1e 2 Category 273100 urn:ddi:dk.dst:90167998-c449-46e3-a8b7-15e985b0786f:38 dk.dst 90167998-c449-46e3-a8b7-15e985b0786f 38 dk.dst c4e6dfa0-c494-4f73-9cd5-469af86eca97 2 Category 27.32 urn:ddi:dk.dst:8574fe0c-7274-4854-9a71-47b7f29aaca4:38 dk.dst 8574fe0c-7274-4854-9a71-47b7f29aaca4 38 dk.dst 14cb1770-6d04-4e7e-b3d5-ef45a3afdeaa 2 Category 273200 urn:ddi:dk.dst:b04d65e6-f182-414a-807f-a7e08438008f:38 dk.dst b04d65e6-f182-414a-807f-a7e08438008f 38 dk.dst c7163fa6-ec5e-491b-aaa0-88ae64e36904 2 Category 27.33 urn:ddi:dk.dst:415a6ed1-d3c1-4ec7-95a9-f452676bcbda:38 dk.dst 415a6ed1-d3c1-4ec7-95a9-f452676bcbda 38 dk.dst 29db02fe-0ca2-455d-ac0d-999345b74bff 2 Category 273300 urn:ddi:dk.dst:80074369-1950-43ea-ac8b-dccafb871859:38 dk.dst 80074369-1950-43ea-ac8b-dccafb871859 38 dk.dst 8ad22669-9c36-4bc1-a707-ba7889787b15 2 Category 27.4 urn:ddi:dk.dst:4901f2c0-356f-4d30-b9de-d7f7b54bd134:38 dk.dst 4901f2c0-356f-4d30-b9de-d7f7b54bd134 38 dk.dst f6376aff-6557-4028-82ab-e9a5093686de 2 Category 27.40 urn:ddi:dk.dst:da8dfe83-42b4-4a0f-874e-e81205970b8f:38 dk.dst da8dfe83-42b4-4a0f-874e-e81205970b8f 38 dk.dst e35cd318-710f-485a-8992-97910357fecd 2 Category 274000 urn:ddi:dk.dst:eae534d2-98d1-4ae2-a98e-1eaadb7abcb3:38 dk.dst eae534d2-98d1-4ae2-a98e-1eaadb7abcb3 38 dk.dst 93575f95-8d18-46b0-8ab7-45f7b93caaab 2 Category 27.5 urn:ddi:dk.dst:e41605c8-c0c8-4a4c-9d8e-727c67c03a26:38 dk.dst e41605c8-c0c8-4a4c-9d8e-727c67c03a26 38 dk.dst 34597963-ed2c-4248-83bf-699634e451ab 2 Category 27.51 urn:ddi:dk.dst:748257b5-2692-42f5-b00b-aab8d27a3c97:38 dk.dst 748257b5-2692-42f5-b00b-aab8d27a3c97 38 dk.dst 5d1aac34-40d6-4ace-b949-2fe1002e55b0 2 Category 275100 urn:ddi:dk.dst:d365159d-ff5a-4973-ba90-aa1966196062:38 dk.dst d365159d-ff5a-4973-ba90-aa1966196062 38 dk.dst f2953ee5-0c64-421f-b940-4cc7af1acbc7 2 Category 27.52 urn:ddi:dk.dst:35a2e87b-f940-42cd-b378-1f2f4aa7c68c:38 dk.dst 35a2e87b-f940-42cd-b378-1f2f4aa7c68c 38 dk.dst 91272a9d-2a46-4a55-bb46-9f8efe4cb16f 2 Category 275200 urn:ddi:dk.dst:ab2dd1f9-dc9d-4149-a31b-6e5a816c1ca4:38 dk.dst ab2dd1f9-dc9d-4149-a31b-6e5a816c1ca4 38 dk.dst e96b6366-8d49-412e-b1a2-0a099ce3922a 2 Category 27.9 urn:ddi:dk.dst:c9f483e1-c17e-4b55-b30e-77849f019c07:38 dk.dst c9f483e1-c17e-4b55-b30e-77849f019c07 38 dk.dst 875a12f1-39b2-4ddb-8fb5-9cb5fc901b3d 2 Category 27.90 urn:ddi:dk.dst:7f66d4cc-f83b-4d8d-a62b-2fe916d80b06:38 dk.dst 7f66d4cc-f83b-4d8d-a62b-2fe916d80b06 38 dk.dst 520716f9-7d1e-4be1-978c-09e3de22b584 2 Category 279000 urn:ddi:dk.dst:cbf8a5d3-0a0c-4965-919f-558aa0b94908:38 dk.dst cbf8a5d3-0a0c-4965-919f-558aa0b94908 38 dk.dst a0120cb4-a201-40ef-baa0-c5303b14faf2 2 Category 28 urn:ddi:dk.dst:a8bd6a72-1e8e-42f5-90ad-6c1433d88721:38 dk.dst a8bd6a72-1e8e-42f5-90ad-6c1433d88721 38 dk.dst 143ee827-3342-49e2-b767-d57a3591b45d 2 Category 28.1 urn:ddi:dk.dst:db29b478-2f00-48d3-aac4-7351b7e43c86:38 dk.dst db29b478-2f00-48d3-aac4-7351b7e43c86 38 dk.dst 004f3ba9-2132-4595-971c-b16ff293bf0b 2 Category 28.11 urn:ddi:dk.dst:dea44664-6bc1-4a6f-9a6c-c68bba3c03bb:38 dk.dst dea44664-6bc1-4a6f-9a6c-c68bba3c03bb 38 dk.dst f2f850b3-6510-4b5f-bf62-e32936e76c73 2 Category 281110 urn:ddi:dk.dst:4d7b3e7e-f603-4691-9b80-17c2cca6a264:38 dk.dst 4d7b3e7e-f603-4691-9b80-17c2cca6a264 38 dk.dst 8114a2c2-da54-48fe-84ab-4ac881a6ded7 2 Category 281190 urn:ddi:dk.dst:9bd4c2b7-0e54-4a52-8e4d-77eab5ec3678:38 dk.dst 9bd4c2b7-0e54-4a52-8e4d-77eab5ec3678 38 dk.dst 2a4d0fff-6ee7-4f3c-b80c-f638b10a8689 2 Category 28.12 urn:ddi:dk.dst:e91101d1-e76e-44b5-8004-6f27da60f1c3:38 dk.dst e91101d1-e76e-44b5-8004-6f27da60f1c3 38 dk.dst 266bb398-5072-4b62-94f7-82a4be4632ba 2 Category 281200 urn:ddi:dk.dst:4578d4b0-ab88-406c-984d-262b24cc74be:38 dk.dst 4578d4b0-ab88-406c-984d-262b24cc74be 38 dk.dst 8ab53eaf-7f84-4072-9e68-c9226d5bb4a4 2 Category 28.13 urn:ddi:dk.dst:332d5c2b-7052-48e1-bfe2-5c04a1fe427c:38 dk.dst 332d5c2b-7052-48e1-bfe2-5c04a1fe427c 38 dk.dst fce4ea69-dde4-412c-afe9-14ef69e1ecc7 2 Category 281300 urn:ddi:dk.dst:983a1341-1a7a-4794-bfc5-cfdd57836bff:38 dk.dst 983a1341-1a7a-4794-bfc5-cfdd57836bff 38 dk.dst 0a63c78b-2099-4a57-b59b-364166ce9af7 2 Category 28.14 urn:ddi:dk.dst:7a1eb387-67af-4125-a807-a67660caf484:38 dk.dst 7a1eb387-67af-4125-a807-a67660caf484 38 dk.dst 75c18db2-aef7-4bf4-ae17-3f48c16e6a6b 2 Category 281400 urn:ddi:dk.dst:ec24895e-8f17-4731-91e2-1cf85600cdfb:38 dk.dst ec24895e-8f17-4731-91e2-1cf85600cdfb 38 dk.dst f3da88e4-0493-4372-af37-cb2a5633a973 2 Category 28.15 urn:ddi:dk.dst:3f6908d6-6b15-43c0-a048-ab5cf6617c57:38 dk.dst 3f6908d6-6b15-43c0-a048-ab5cf6617c57 38 dk.dst ed07ab0f-756a-4de6-8378-a9a97af921ff 2 Category 281500 urn:ddi:dk.dst:4d2b67da-9583-4b23-938d-5acfa0d3ab2f:38 dk.dst 4d2b67da-9583-4b23-938d-5acfa0d3ab2f 38 dk.dst a5b3778a-d286-4651-aada-c150231bc669 2 Category 28.2 urn:ddi:dk.dst:1ec1f6fe-d824-49f6-9dc9-7c1afd3b9101:38 dk.dst 1ec1f6fe-d824-49f6-9dc9-7c1afd3b9101 38 dk.dst a1494e75-a9f1-4420-9289-29d27b8c5556 2 Category 28.21 urn:ddi:dk.dst:7047a909-dfb7-43af-9697-d8ddaf8be4fd:38 dk.dst 7047a909-dfb7-43af-9697-d8ddaf8be4fd 38 dk.dst 182da11d-8df4-409a-8ff6-70007ffb085b 2 Category 282100 urn:ddi:dk.dst:9209ea60-d7d6-443a-949c-56ba89c99d13:38 dk.dst 9209ea60-d7d6-443a-949c-56ba89c99d13 38 dk.dst 6d612007-a810-4db7-a52e-fe5b558ccb53 2 Category 28.22 urn:ddi:dk.dst:716379a8-9b16-4d64-9085-7344616b50a1:38 dk.dst 716379a8-9b16-4d64-9085-7344616b50a1 38 dk.dst 67ca422e-1008-435e-8243-00596f451577 2 Category 282200 urn:ddi:dk.dst:5d85b864-c40a-4b6c-80c0-b54963770431:38 dk.dst 5d85b864-c40a-4b6c-80c0-b54963770431 38 dk.dst 5af200e2-8460-4910-95cf-b76644a34ca1 2 Category 28.23 urn:ddi:dk.dst:bad9b071-ec25-49e8-b785-313c3230a717:38 dk.dst bad9b071-ec25-49e8-b785-313c3230a717 38 dk.dst 19de259a-0662-42f9-b257-22465c83e56f 2 Category 282300 urn:ddi:dk.dst:7fa2ff28-505e-422b-84dc-e720a2ba6dad:38 dk.dst 7fa2ff28-505e-422b-84dc-e720a2ba6dad 38 dk.dst bc5bfe21-1f63-4558-9100-2dd443d91ab3 2 Category 28.24 urn:ddi:dk.dst:f8e501b3-187f-4f78-88ef-8a628f15f0b2:38 dk.dst f8e501b3-187f-4f78-88ef-8a628f15f0b2 38 dk.dst 1fbdcb3e-9f7b-4c74-a006-4a7a85478d52 2 Category 282400 urn:ddi:dk.dst:89660e72-4949-4a85-920b-c24dbf3cfafd:38 dk.dst 89660e72-4949-4a85-920b-c24dbf3cfafd 38 dk.dst 4dfa5594-d293-4462-a80b-15639697828f 2 Category 28.25 urn:ddi:dk.dst:d15a0caf-f7e9-4c9e-b413-6c10b02964c5:38 dk.dst d15a0caf-f7e9-4c9e-b413-6c10b02964c5 38 dk.dst b9ccefa3-f8c3-45dd-898b-c24564f67fcf 2 Category 282500 urn:ddi:dk.dst:180a1784-0e7d-427c-8636-7b0f8f2b43cf:38 dk.dst 180a1784-0e7d-427c-8636-7b0f8f2b43cf 38 dk.dst 8d8cb37e-6488-407f-be1a-81fc681493ca 2 Category 28.29 urn:ddi:dk.dst:55bce552-6a4d-44dd-9779-218c3432095e:38 dk.dst 55bce552-6a4d-44dd-9779-218c3432095e 38 dk.dst 1d71b9f4-c2d2-4c6e-9374-0be2fcb1b97f 2 Category 282900 urn:ddi:dk.dst:c5eb30b6-020d-4ac1-b44f-5b7cc9712691:38 dk.dst c5eb30b6-020d-4ac1-b44f-5b7cc9712691 38 dk.dst 9d3a107e-4a3b-4871-ab68-e582165a1ca3 2 Category 28.3 urn:ddi:dk.dst:17397c19-7846-4390-bfa3-cfb300789657:38 dk.dst 17397c19-7846-4390-bfa3-cfb300789657 38 dk.dst f20964ee-b892-4b33-850e-19aec059c0d8 2 Category 28.30 urn:ddi:dk.dst:0a2629c4-0b47-48b1-9ba8-69c2ebf38cfb:38 dk.dst 0a2629c4-0b47-48b1-9ba8-69c2ebf38cfb 38 dk.dst 738659c4-2dba-45c6-b19f-8c5a86ead7da 2 Category 283000 urn:ddi:dk.dst:1a65b7e9-2e78-4cbf-b2ca-c173b8200114:38 dk.dst 1a65b7e9-2e78-4cbf-b2ca-c173b8200114 38 dk.dst 162b4210-2453-46a9-938e-0bccc938dca3 2 Category 28.4 urn:ddi:dk.dst:ac4eeb2a-1232-4a2e-b9db-e75a23230694:38 dk.dst ac4eeb2a-1232-4a2e-b9db-e75a23230694 38 dk.dst 5880be7e-b799-4bee-88f5-6f970602b671 2 Category 28.41 urn:ddi:dk.dst:c8d97c03-604b-4f75-b195-28bf703c9028:38 dk.dst c8d97c03-604b-4f75-b195-28bf703c9028 38 dk.dst 5b5ea0f9-eb40-46c3-9d4a-6e118a459a84 2 Category 284100 urn:ddi:dk.dst:c9890a39-9242-4554-a061-be82d45e3c25:38 dk.dst c9890a39-9242-4554-a061-be82d45e3c25 38 dk.dst 02567a4a-372b-496d-94a7-db458af25be5 2 Category 28.49 urn:ddi:dk.dst:e52369fb-5c48-48c4-a7fb-d863254d40d4:38 dk.dst e52369fb-5c48-48c4-a7fb-d863254d40d4 38 dk.dst 7dba1a59-0416-433b-9ecf-a983bf76f2ca 2 Category 284900 urn:ddi:dk.dst:fc958135-89da-4f65-917a-27155148b558:38 dk.dst fc958135-89da-4f65-917a-27155148b558 38 dk.dst 7bf44de2-55dc-46ff-9e59-cc2856d323e8 2 Category 28.9 urn:ddi:dk.dst:88a42778-427a-4d41-b0b5-26b60f421f2b:38 dk.dst 88a42778-427a-4d41-b0b5-26b60f421f2b 38 dk.dst 3537f492-286d-4bb3-8e3e-53da7c2646dd 2 Category 28.91 urn:ddi:dk.dst:2f0580cc-3a09-4f83-be60-4437a9abe2e0:38 dk.dst 2f0580cc-3a09-4f83-be60-4437a9abe2e0 38 dk.dst f7ed60b3-1fc2-4ac4-bd61-36ba7555e6e3 2 Category 289100 urn:ddi:dk.dst:e7a6beb0-e4ed-4215-aee1-47c0643dc62b:38 dk.dst e7a6beb0-e4ed-4215-aee1-47c0643dc62b 38 dk.dst d3456bc5-1e7b-4809-9f8c-0b5a0cac4572 2 Category 28.92 urn:ddi:dk.dst:9e0f7a40-c2c5-4c4a-a542-05b74fe560ec:38 dk.dst 9e0f7a40-c2c5-4c4a-a542-05b74fe560ec 38 dk.dst b30677d3-6845-4585-a6e5-0f65875b2860 2 Category 289200 urn:ddi:dk.dst:796188f3-b905-45cf-8dff-9c95b9d29b50:38 dk.dst 796188f3-b905-45cf-8dff-9c95b9d29b50 38 dk.dst 241e31e8-960c-45ff-a06a-9add5b6d43ba 2 Category 28.93 urn:ddi:dk.dst:a921a5e3-3774-495d-a66e-be4a7b2f117c:38 dk.dst a921a5e3-3774-495d-a66e-be4a7b2f117c 38 dk.dst dad6de94-4cb7-4622-9aa6-1c6c1a1daf47 2 Category 289300 urn:ddi:dk.dst:a9fe51b1-4fd7-489f-81f6-3b0316f7574f:38 dk.dst a9fe51b1-4fd7-489f-81f6-3b0316f7574f 38 dk.dst 5f1eefd4-49d5-461a-9584-684d1f36e135 2 Category 28.94 urn:ddi:dk.dst:c282a0e2-eb64-4afe-97c1-83e411559f6b:38 dk.dst c282a0e2-eb64-4afe-97c1-83e411559f6b 38 dk.dst 4c11a999-486d-45bc-bf86-4dca3f00cc25 2 Category 289400 urn:ddi:dk.dst:b0199758-6898-49b4-97e0-ad259d672bc7:38 dk.dst b0199758-6898-49b4-97e0-ad259d672bc7 38 dk.dst 102200e9-4056-4730-beae-21a6c5301114 2 Category 28.95 urn:ddi:dk.dst:e4dbde7a-8006-462d-98a1-2b5dfea2b342:38 dk.dst e4dbde7a-8006-462d-98a1-2b5dfea2b342 38 dk.dst 16b74489-1558-4ffd-8573-65030a9faecb 2 Category 289500 urn:ddi:dk.dst:37474943-98a9-4941-9c15-7e2667ed0813:38 dk.dst 37474943-98a9-4941-9c15-7e2667ed0813 38 dk.dst 5274f4f2-aaaa-437b-964c-283c2fb44e6f 2 Category 28.96 urn:ddi:dk.dst:ab8ed996-c02c-4d3c-8c56-9f00b5a26ab7:38 dk.dst ab8ed996-c02c-4d3c-8c56-9f00b5a26ab7 38 dk.dst e01de7aa-92aa-4d97-a99c-40321012a302 2 Category 289600 urn:ddi:dk.dst:cefe3d73-6839-456e-9ac9-62e9bda52cc1:38 dk.dst cefe3d73-6839-456e-9ac9-62e9bda52cc1 38 dk.dst 64117654-b85a-45bc-a466-b869f0acb996 2 Category 28.99 urn:ddi:dk.dst:17717db7-8968-4107-bcf2-6e0811ae43b1:38 dk.dst 17717db7-8968-4107-bcf2-6e0811ae43b1 38 dk.dst 45f9c456-0b18-48c2-bc8f-a2a99e58fd33 2 Category 289900 urn:ddi:dk.dst:fa3dbabc-0ed5-4396-be79-f7fad1647bb7:38 dk.dst fa3dbabc-0ed5-4396-be79-f7fad1647bb7 38 dk.dst 82688741-3280-4061-857a-bb4463f2e7ee 2 Category 29 urn:ddi:dk.dst:862fcb90-9dd9-4872-96db-f5a9bd063ba1:38 dk.dst 862fcb90-9dd9-4872-96db-f5a9bd063ba1 38 dk.dst 726c696c-ec2a-49d7-868f-c39dfca23c5d 2 Category 29.1 urn:ddi:dk.dst:20bc1d0b-0136-427b-b26e-598de35e1ec5:38 dk.dst 20bc1d0b-0136-427b-b26e-598de35e1ec5 38 dk.dst a6ec9e7d-0fbb-487e-8997-64310e3a655c 2 Category 29.10 urn:ddi:dk.dst:8462aab6-d37e-4a70-a398-f8c626179e71:38 dk.dst 8462aab6-d37e-4a70-a398-f8c626179e71 38 dk.dst 14420e9d-a270-4e05-ad79-443575bbaef9 2 Category 291000 urn:ddi:dk.dst:482b1b35-07f1-4ea9-a666-484a99099bc0:38 dk.dst 482b1b35-07f1-4ea9-a666-484a99099bc0 38 dk.dst 3290ae21-52b0-49ea-a1c8-12d0ff3e5e5f 2 Category 29.2 urn:ddi:dk.dst:ff62e9b1-e69c-4cc0-a03c-94d2c2a9fd13:38 dk.dst ff62e9b1-e69c-4cc0-a03c-94d2c2a9fd13 38 dk.dst 6484bf40-9ae6-448e-b2a3-41627b3ca33b 2 Category 29.20 urn:ddi:dk.dst:17dcd4a1-a338-4ccb-987f-280944fb1ce4:38 dk.dst 17dcd4a1-a338-4ccb-987f-280944fb1ce4 38 dk.dst 9209cc58-0758-4e4b-b16f-fa2594c48cb8 2 Category 292000 urn:ddi:dk.dst:6aa73f09-f564-49db-a623-2dd9f4bdcd65:38 dk.dst 6aa73f09-f564-49db-a623-2dd9f4bdcd65 38 dk.dst 925a405e-1046-4700-9f48-2292359007e8 2 Category 29.3 urn:ddi:dk.dst:cb445995-ad06-4da5-95b2-8878daf1727d:38 dk.dst cb445995-ad06-4da5-95b2-8878daf1727d 38 dk.dst 9708eb46-2544-4b08-a781-5520b6f52e58 2 Category 29.31 urn:ddi:dk.dst:0848a076-b441-4dc9-b44c-c055b4351fd5:38 dk.dst 0848a076-b441-4dc9-b44c-c055b4351fd5 38 dk.dst 416d38f1-ce8f-47d6-a232-0fe16989e470 2 Category 293100 urn:ddi:dk.dst:3d510da4-c3c4-4802-9d1a-67a7deb6576e:38 dk.dst 3d510da4-c3c4-4802-9d1a-67a7deb6576e 38 dk.dst f7cccdea-562c-4fe5-89a7-e68769d0c592 2 Category 29.32 urn:ddi:dk.dst:e1fbfaf5-171c-481d-b2b7-f1e884243665:38 dk.dst e1fbfaf5-171c-481d-b2b7-f1e884243665 38 dk.dst 8a23708b-095f-477d-872c-aab5419f8eba 2 Category 293200 urn:ddi:dk.dst:cb4dd41a-7dca-4081-b98f-c2027232d7ca:38 dk.dst cb4dd41a-7dca-4081-b98f-c2027232d7ca 38 dk.dst 31a8d3b5-6484-4b68-86e5-048ccccdcb9e 2 Category 30 urn:ddi:dk.dst:06754c0b-0146-4c0a-8a00-c6350155a633:38 dk.dst 06754c0b-0146-4c0a-8a00-c6350155a633 38 dk.dst 83c8e301-e274-4d60-bbea-df1a25d432f3 2 Category 30.1 urn:ddi:dk.dst:2dcff2ba-5948-47a1-b2a5-36c0a246c611:38 dk.dst 2dcff2ba-5948-47a1-b2a5-36c0a246c611 38 dk.dst 47120121-6d50-4e27-9402-0360ba760249 2 Category 30.11 urn:ddi:dk.dst:3458946a-fda0-4283-ac93-3a5f1bc81580:38 dk.dst 3458946a-fda0-4283-ac93-3a5f1bc81580 38 dk.dst 6c972881-1693-48f7-bc81-3f197216f1e9 2 Category 301100 urn:ddi:dk.dst:efe4098a-e21f-4818-8d6b-befada5e0e70:38 dk.dst efe4098a-e21f-4818-8d6b-befada5e0e70 38 dk.dst bf16fe6f-eb27-4e37-97cf-8ef47476c0d1 2 Category 30.12 urn:ddi:dk.dst:6403b510-30c4-4667-bffb-822c7cd1e979:38 dk.dst 6403b510-30c4-4667-bffb-822c7cd1e979 38 dk.dst 81f08ecd-9c6d-4192-8eff-f282f5b693b8 2 Category 301200 urn:ddi:dk.dst:6ae2c92e-baad-4155-8957-06dcb81719fa:38 dk.dst 6ae2c92e-baad-4155-8957-06dcb81719fa 38 dk.dst 4949d7d3-bb76-4a48-a004-e33da66e3d79 2 Category 30.2 urn:ddi:dk.dst:f4ad6218-d6cf-44f7-b991-b624a9d22b13:38 dk.dst f4ad6218-d6cf-44f7-b991-b624a9d22b13 38 dk.dst 824de270-525e-473b-9a0c-794c27f1b5e4 2 Category 30.20 urn:ddi:dk.dst:2b31d800-0e70-45b4-b19a-19f8b46ab29f:38 dk.dst 2b31d800-0e70-45b4-b19a-19f8b46ab29f 38 dk.dst ab677c90-d591-4f9a-883e-3a523641023b 2 Category 302000 urn:ddi:dk.dst:52c6cf16-7b70-4168-8492-59a0144e9056:38 dk.dst 52c6cf16-7b70-4168-8492-59a0144e9056 38 dk.dst 9dbfe0f0-cb97-4b01-bdd1-f05ca13a666e 2 Category 30.3 urn:ddi:dk.dst:27dfa7d8-2464-459c-8db4-7a0dfe301407:38 dk.dst 27dfa7d8-2464-459c-8db4-7a0dfe301407 38 dk.dst 6e670d50-8646-4c0b-b0cc-a2cb54ea532f 2 Category 30.30 urn:ddi:dk.dst:6c00ffa9-b975-46f3-bfa9-8c254f04cfdb:38 dk.dst 6c00ffa9-b975-46f3-bfa9-8c254f04cfdb 38 dk.dst 5d550827-e4d8-481f-9d8a-c2a821879410 2 Category 303000 urn:ddi:dk.dst:b9368f81-cc9f-4c04-9c28-e9f0f378affc:38 dk.dst b9368f81-cc9f-4c04-9c28-e9f0f378affc 38 dk.dst c81e1f80-5a46-4628-885c-32cd85a39d87 2 Category 30.4 urn:ddi:dk.dst:20b2d333-bfa0-4325-8243-4a814b778eae:38 dk.dst 20b2d333-bfa0-4325-8243-4a814b778eae 38 dk.dst f463db3f-6403-477b-80c3-3b495b589da7 2 Category 30.40 urn:ddi:dk.dst:aaf4f37b-6b0a-44e4-a4aa-7960c61d91eb:38 dk.dst aaf4f37b-6b0a-44e4-a4aa-7960c61d91eb 38 dk.dst 7f484e26-fe2b-4938-95e8-481dc5c66ac6 2 Category 304000 urn:ddi:dk.dst:b4d50307-47d1-479e-aa30-2321dd5fba29:38 dk.dst b4d50307-47d1-479e-aa30-2321dd5fba29 38 dk.dst d89e79f2-71f9-4ace-9222-4bfd5e455d4c 2 Category 30.9 urn:ddi:dk.dst:83c546f7-c415-4e56-8f06-dac11c0f40e3:38 dk.dst 83c546f7-c415-4e56-8f06-dac11c0f40e3 38 dk.dst 0e111793-f843-46f8-841a-8679fa51595b 2 Category 30.91 urn:ddi:dk.dst:d3c91d8b-60a0-4892-bc40-65e19e74e50d:38 dk.dst d3c91d8b-60a0-4892-bc40-65e19e74e50d 38 dk.dst 996293d6-29b7-4de4-9cf3-f5dfd9518085 2 Category 309100 urn:ddi:dk.dst:1a7fe9c6-fa8b-44bb-8c43-753f3657d8e0:38 dk.dst 1a7fe9c6-fa8b-44bb-8c43-753f3657d8e0 38 dk.dst 36e23d60-a16c-417f-bee8-d7e5a8b0b1bb 2 Category 30.92 urn:ddi:dk.dst:058b04be-e946-4ba9-ae85-9950d8f3eed0:38 dk.dst 058b04be-e946-4ba9-ae85-9950d8f3eed0 38 dk.dst fa3b20a6-f3b5-4b66-a041-42de0fe66808 2 Category 309200 urn:ddi:dk.dst:5c2cce5d-db74-4267-9074-cee48478d66d:38 dk.dst 5c2cce5d-db74-4267-9074-cee48478d66d 38 dk.dst e551a384-5393-4637-906f-425abd3bf2af 2 Category 30.99 urn:ddi:dk.dst:a3a6a13b-5fe9-4c35-8078-b11812360d8c:38 dk.dst a3a6a13b-5fe9-4c35-8078-b11812360d8c 38 dk.dst 04260561-0025-41a0-8a4c-9ad987d6e59f 2 Category 309900 urn:ddi:dk.dst:dd1f2e7c-0690-4e1d-8319-db4fb830c4c1:38 dk.dst dd1f2e7c-0690-4e1d-8319-db4fb830c4c1 38 dk.dst f8ba4e91-697d-4cd8-bac3-74cd21d1b301 2 Category 31 urn:ddi:dk.dst:89e2310e-9980-488d-8d90-e66a5c7f5af8:38 dk.dst 89e2310e-9980-488d-8d90-e66a5c7f5af8 38 dk.dst a4e809d1-c0d8-46c0-9b02-182ec0bf4ab2 2 Category 31.0 urn:ddi:dk.dst:1d964181-5e72-4d7c-8459-467e9cb17e47:38 dk.dst 1d964181-5e72-4d7c-8459-467e9cb17e47 38 dk.dst 4c5c87ce-646a-4334-816c-ef726746d6f3 2 Category 31.01 urn:ddi:dk.dst:685b66f1-f527-4659-aa8c-0fbe5f9e4b7f:38 dk.dst 685b66f1-f527-4659-aa8c-0fbe5f9e4b7f 38 dk.dst 6b105dc3-e33b-4124-9ef0-6e83f456e2ed 2 Category 310100 urn:ddi:dk.dst:c6c4d3f7-a32c-42d6-bd3b-f83749f9f4a1:38 dk.dst c6c4d3f7-a32c-42d6-bd3b-f83749f9f4a1 38 dk.dst e13b0a2f-c75e-4400-9261-4e4edb1f93d7 2 Category 31.02 urn:ddi:dk.dst:4cb3676e-3d53-4ddf-acda-a7f2f33d559a:38 dk.dst 4cb3676e-3d53-4ddf-acda-a7f2f33d559a 38 dk.dst d4d99e68-8758-4526-97de-693737e786c9 2 Category 310200 urn:ddi:dk.dst:38301288-7acb-4cb8-9c36-a65930889e70:38 dk.dst 38301288-7acb-4cb8-9c36-a65930889e70 38 dk.dst 90ea463a-033b-482d-994f-66ab91362ae7 2 Category 31.03 urn:ddi:dk.dst:100cdc6a-4cbf-4842-bd20-4ed3ddbb94bd:38 dk.dst 100cdc6a-4cbf-4842-bd20-4ed3ddbb94bd 38 dk.dst 11e92be6-b7d8-4f3b-911c-5280bea9d11a 2 Category 310300 urn:ddi:dk.dst:faa434d8-41a0-464b-b1fe-34e005ad92cc:38 dk.dst faa434d8-41a0-464b-b1fe-34e005ad92cc 38 dk.dst ab484e87-ee92-4a45-9158-bea68636b9d4 2 Category 31.09 urn:ddi:dk.dst:aafdf298-6899-4ef0-9e19-cb873e971146:38 dk.dst aafdf298-6899-4ef0-9e19-cb873e971146 38 dk.dst 2be97030-d56c-4833-8bbb-d8348a33205e 2 Category 310900 urn:ddi:dk.dst:6c657067-ca2e-42e9-b13a-f2c3291d93ae:38 dk.dst 6c657067-ca2e-42e9-b13a-f2c3291d93ae 38 dk.dst 35354575-0c43-4644-9500-1c33eaf3d33f 2 Category 32 urn:ddi:dk.dst:e4de2927-22bc-4e6c-ac6d-81eaa0adcf2c:38 dk.dst e4de2927-22bc-4e6c-ac6d-81eaa0adcf2c 38 dk.dst 085e8dfb-df4c-4c2f-bce8-d711a64d555b 2 Category 32.1 urn:ddi:dk.dst:1926174e-2d88-4799-9559-49e94a331919:38 dk.dst 1926174e-2d88-4799-9559-49e94a331919 38 dk.dst 5c76142c-42fb-48d1-9b6a-22e984db6806 2 Category 32.11 urn:ddi:dk.dst:68c353ad-e4c1-4d0f-ae1c-6b726cd5b897:38 dk.dst 68c353ad-e4c1-4d0f-ae1c-6b726cd5b897 38 dk.dst 6a411abc-6908-47f9-abb5-bef91755af35 2 Category 321100 urn:ddi:dk.dst:080a71fe-bbc8-4c4d-87a7-4b32f1985556:38 dk.dst 080a71fe-bbc8-4c4d-87a7-4b32f1985556 38 dk.dst e9d8a9ed-327d-4380-8103-f6af15935ed8 2 Category 32.12 urn:ddi:dk.dst:0e341e31-8a49-4969-9e7a-58e8e707a516:38 dk.dst 0e341e31-8a49-4969-9e7a-58e8e707a516 38 dk.dst 6f2f98de-c8cd-436f-8feb-214956cb2d4f 2 Category 321200 urn:ddi:dk.dst:3d2f2cfe-86c3-4408-9d27-30e0e14b7dec:38 dk.dst 3d2f2cfe-86c3-4408-9d27-30e0e14b7dec 38 dk.dst 76e42a8d-df32-4d43-968d-9bb5a45c3a76 2 Category 32.13 urn:ddi:dk.dst:81c0c6a8-32dc-408d-b946-cc40299dedbd:38 dk.dst 81c0c6a8-32dc-408d-b946-cc40299dedbd 38 dk.dst bbd2524f-8760-4fb1-a599-e94219c14808 2 Category 321300 urn:ddi:dk.dst:6298d7b5-d61d-4044-ab6d-1eb0c4c79dd6:38 dk.dst 6298d7b5-d61d-4044-ab6d-1eb0c4c79dd6 38 dk.dst 930785b0-8be0-4957-ab65-0b1fc8ece091 2 Category 32.2 urn:ddi:dk.dst:f2f67dbc-6db2-45ed-9304-146556081578:38 dk.dst f2f67dbc-6db2-45ed-9304-146556081578 38 dk.dst cd9424f7-44b8-46bb-91f0-dde6b38ba910 2 Category 32.20 urn:ddi:dk.dst:144f345a-cf25-4b6b-a14d-25c6f106e567:38 dk.dst 144f345a-cf25-4b6b-a14d-25c6f106e567 38 dk.dst ee1760b4-c96b-4205-aa91-b1b69a18a3ad 2 Category 322000 urn:ddi:dk.dst:e0594fcf-3bd5-4963-962f-c7c559ed5ea3:38 dk.dst e0594fcf-3bd5-4963-962f-c7c559ed5ea3 38 dk.dst 30386bb9-1b03-4924-be5c-cc7f825bf07c 2 Category 32.3 urn:ddi:dk.dst:d63d1510-c8bb-4939-b449-0f320a298f14:38 dk.dst d63d1510-c8bb-4939-b449-0f320a298f14 38 dk.dst 3640f1ea-2578-46dd-bfa2-a2202d59b207 2 Category 32.30 urn:ddi:dk.dst:e9e769e3-c520-4773-8d35-da3283cdad5d:38 dk.dst e9e769e3-c520-4773-8d35-da3283cdad5d 38 dk.dst b6a260ea-9534-4ecd-b9db-d76953410e6b 2 Category 323000 urn:ddi:dk.dst:a52c79fd-0301-480d-ab2c-d655953dab08:38 dk.dst a52c79fd-0301-480d-ab2c-d655953dab08 38 dk.dst 4302217b-e0be-471e-bbd9-95584f3e18ad 2 Category 32.4 urn:ddi:dk.dst:a3556c5e-7564-47a3-8d83-93b6f4ea304c:38 dk.dst a3556c5e-7564-47a3-8d83-93b6f4ea304c 38 dk.dst 17e908a8-3e98-4ed6-8919-8b3a9c5af263 2 Category 32.40 urn:ddi:dk.dst:51342d18-00b6-4ec0-b008-6ce2eda7ea14:38 dk.dst 51342d18-00b6-4ec0-b008-6ce2eda7ea14 38 dk.dst 389b978f-4e6b-4bf9-9f7b-50ae73fd0b7a 2 Category 324000 urn:ddi:dk.dst:890b2cfb-1fd3-41a0-87ae-01ca9ed383d5:38 dk.dst 890b2cfb-1fd3-41a0-87ae-01ca9ed383d5 38 dk.dst 22d3a0c7-b2ee-494c-abae-e0a634b8b1d0 2 Category 32.5 urn:ddi:dk.dst:72c37667-7247-4b9b-a98a-69584898fde0:38 dk.dst 72c37667-7247-4b9b-a98a-69584898fde0 38 dk.dst 3d74e1d4-6e3c-4ade-b45d-78870248ef2e 2 Category 32.50 urn:ddi:dk.dst:5b947a90-180a-4901-bad8-40903658d3f7:38 dk.dst 5b947a90-180a-4901-bad8-40903658d3f7 38 dk.dst 95d6e053-88fa-4b65-9eca-c692f3cb9f7c 2 Category 325000 urn:ddi:dk.dst:18fd07a5-29c4-429a-9336-509f569a6d46:38 dk.dst 18fd07a5-29c4-429a-9336-509f569a6d46 38 dk.dst 58c375da-0aaa-48fe-8983-ab9f500973af 2 Category 32.9 urn:ddi:dk.dst:9cfeb728-07a0-4a13-b1e8-f005d58d9986:38 dk.dst 9cfeb728-07a0-4a13-b1e8-f005d58d9986 38 dk.dst 3d34f51e-7bb9-48f6-89a3-1852dfdcfca5 2 Category 32.91 urn:ddi:dk.dst:cbc3cbef-5503-4dca-8c58-314c7cf167ab:38 dk.dst cbc3cbef-5503-4dca-8c58-314c7cf167ab 38 dk.dst 077a6332-14d0-4b98-99ee-b3b595a78348 2 Category 329100 urn:ddi:dk.dst:596d6e90-51da-4e82-84f9-93b65ace4b76:38 dk.dst 596d6e90-51da-4e82-84f9-93b65ace4b76 38 dk.dst 50a8c37f-0873-42e2-b9ec-e749cb1574b0 2 Category 32.99 urn:ddi:dk.dst:6c3dc322-040f-45b1-bb57-45b1da3a9754:38 dk.dst 6c3dc322-040f-45b1-bb57-45b1da3a9754 38 dk.dst 71e87300-1fca-40b4-942c-dde1a5fbf5b1 2 Category 329900 urn:ddi:dk.dst:01810b81-a2ee-4e51-af93-00ce3b84e08b:38 dk.dst 01810b81-a2ee-4e51-af93-00ce3b84e08b 38 dk.dst a41eb05b-0e06-4b39-87df-6cf9bb220db8 2 Category 33 urn:ddi:dk.dst:6949a83e-ab63-46b3-9b5f-fb09962b4bf8:38 dk.dst 6949a83e-ab63-46b3-9b5f-fb09962b4bf8 38 dk.dst 8024314b-5656-4cd9-9823-317aae99e98f 2 Category 33.1 urn:ddi:dk.dst:4e6d02e9-ab41-4676-bc32-54ba6a3ebb0f:38 dk.dst 4e6d02e9-ab41-4676-bc32-54ba6a3ebb0f 38 dk.dst 06ccb04e-f7b8-40a1-9ced-b17e592cb343 2 Category 33.11 urn:ddi:dk.dst:880bb202-f1f4-4698-a389-2e22d09c6f5d:38 dk.dst 880bb202-f1f4-4698-a389-2e22d09c6f5d 38 dk.dst 56ca2eb6-d079-4e1c-8b29-9135855f1f6d 2 Category 331100 urn:ddi:dk.dst:5f93afbc-d386-409d-a110-9f8c9f794ce8:38 dk.dst 5f93afbc-d386-409d-a110-9f8c9f794ce8 38 dk.dst 020bbd97-0bd3-46fe-b006-eeeff37c6854 2 Category 33.12 urn:ddi:dk.dst:34e5d950-64cd-47ff-9e21-ff92c0f95061:38 dk.dst 34e5d950-64cd-47ff-9e21-ff92c0f95061 38 dk.dst 10be5814-1486-4309-a8a2-00c82cd1190e 2 Category 331200 urn:ddi:dk.dst:30f3b868-0ebc-4d7e-b9d4-7aae463babdd:38 dk.dst 30f3b868-0ebc-4d7e-b9d4-7aae463babdd 38 dk.dst 47230d2a-8fa2-425d-9425-723bd1cbc03c 2 Category 33.13 urn:ddi:dk.dst:e28bfafe-f093-44a1-86bc-359e3439cd59:38 dk.dst e28bfafe-f093-44a1-86bc-359e3439cd59 38 dk.dst f43d457a-058f-4fad-aae6-ce7e55900951 2 Category 331300 urn:ddi:dk.dst:ba28d678-8b74-4140-b28c-c62c70673133:38 dk.dst ba28d678-8b74-4140-b28c-c62c70673133 38 dk.dst e915e303-0f1a-4ff5-8b28-56ebe0598301 2 Category 33.14 urn:ddi:dk.dst:7cd951d2-8af9-4152-979b-65378e8dbf51:38 dk.dst 7cd951d2-8af9-4152-979b-65378e8dbf51 38 dk.dst 548376ec-7fb2-4e71-933a-0d8e91d04393 2 Category 331400 urn:ddi:dk.dst:9b5aa82d-f9c0-411f-939b-9527cc06c3c0:38 dk.dst 9b5aa82d-f9c0-411f-939b-9527cc06c3c0 38 dk.dst ff7103b1-bb0c-413c-ba3f-d1e23506362d 2 Category 33.15 urn:ddi:dk.dst:b01fc446-0d04-4141-8a59-75928aa36718:38 dk.dst b01fc446-0d04-4141-8a59-75928aa36718 38 dk.dst cd9ff82b-7f0a-4efb-8b31-7e5658105895 2 Category 331500 urn:ddi:dk.dst:d729e07d-adda-45ec-9b41-c1e3c7aa1c06:38 dk.dst d729e07d-adda-45ec-9b41-c1e3c7aa1c06 38 dk.dst e3922682-f5d6-43c9-b308-7031dcaa0452 2 Category 33.16 urn:ddi:dk.dst:b1e47cdd-5233-4dde-8aba-bcc436aa50ba:38 dk.dst b1e47cdd-5233-4dde-8aba-bcc436aa50ba 38 dk.dst c0ad9b50-ec2d-4dc4-b43f-a058ab030fae 2 Category 331600 urn:ddi:dk.dst:efc38450-1d71-493a-b3ec-15a132a6b8fa:38 dk.dst efc38450-1d71-493a-b3ec-15a132a6b8fa 38 dk.dst d332b80c-f4e6-49e7-b31e-cb1d7d5db14e 2 Category 33.17 urn:ddi:dk.dst:c6b0882d-0b22-489c-91c7-f8f2cff24252:38 dk.dst c6b0882d-0b22-489c-91c7-f8f2cff24252 38 dk.dst 67badfb8-e39b-49ec-8923-04531aea9b7b 2 Category 331700 urn:ddi:dk.dst:f3dcf33b-4789-437a-8b20-6e6f6737c811:38 dk.dst f3dcf33b-4789-437a-8b20-6e6f6737c811 38 dk.dst 75e7e855-84bd-4465-a51f-d0ab521aec70 2 Category 33.19 urn:ddi:dk.dst:1b47c976-eec0-4dbb-96e9-43cdb9c7b75e:38 dk.dst 1b47c976-eec0-4dbb-96e9-43cdb9c7b75e 38 dk.dst 50bd6a19-0063-420a-955f-1b6282d77ab9 2 Category 331900 urn:ddi:dk.dst:f0c11918-5312-4f62-9223-0f90147fa902:38 dk.dst f0c11918-5312-4f62-9223-0f90147fa902 38 dk.dst 9258cb24-4f15-4354-acc3-218074e00a5b 2 Category 33.2 urn:ddi:dk.dst:dc2b9448-2769-4e34-9ee4-98540ec760b3:38 dk.dst dc2b9448-2769-4e34-9ee4-98540ec760b3 38 dk.dst e39608d8-d868-4e1b-a852-2cc23bb173d2 2 Category 33.20 urn:ddi:dk.dst:1c9c21d3-fe9a-48ab-aa17-0c1355e005e2:38 dk.dst 1c9c21d3-fe9a-48ab-aa17-0c1355e005e2 38 dk.dst 1f770661-1125-4048-a1fd-ee5333f6a9ed 2 Category 332000 urn:ddi:dk.dst:6b59f75a-de13-4434-89ce-b973612a0067:38 dk.dst 6b59f75a-de13-4434-89ce-b973612a0067 38 dk.dst e38fa20d-8cd3-4aad-bf02-9edcd90263dc 2 Category D urn:ddi:dk.dst:8de82a03-c866-44a8-b0d2-39f2f4b47bb2:38 dk.dst 8de82a03-c866-44a8-b0d2-39f2f4b47bb2 38 dk.dst 9d0dbaec-c3e9-470c-8e4a-f536940ebd8d 2 Category 35 urn:ddi:dk.dst:849594cf-5b39-4ff2-92ee-09ef3d29252c:38 dk.dst 849594cf-5b39-4ff2-92ee-09ef3d29252c 38 dk.dst 06a1d430-076a-4d04-bf0c-e901a545ac3f 2 Category 35.1 urn:ddi:dk.dst:87c3cbc9-b267-448a-a4c2-45a5c5fa1f50:38 dk.dst 87c3cbc9-b267-448a-a4c2-45a5c5fa1f50 38 dk.dst 4e30467c-7a89-4b04-9e02-74e9efa9e118 2 Category 35.11 urn:ddi:dk.dst:047a3924-09b9-474a-bce7-0fed9d67eac4:38 dk.dst 047a3924-09b9-474a-bce7-0fed9d67eac4 38 dk.dst e667865f-0cbb-412e-9431-41e12b3a0602 2 Category 351100 urn:ddi:dk.dst:06bc208b-d7ec-4f06-9f4d-ccb032b54042:38 dk.dst 06bc208b-d7ec-4f06-9f4d-ccb032b54042 38 dk.dst 25237537-c5cc-4d4d-ad76-b751d4184eed 2 Category 35.12 urn:ddi:dk.dst:9ff53c6f-b775-465c-b0d0-bc5444cf80ce:38 dk.dst 9ff53c6f-b775-465c-b0d0-bc5444cf80ce 38 dk.dst e92be952-f0fa-4766-966a-f600ce067044 2 Category 351200 urn:ddi:dk.dst:a4771ac3-e1b9-47b3-88bc-1695c4c46e25:38 dk.dst a4771ac3-e1b9-47b3-88bc-1695c4c46e25 38 dk.dst 3282507f-b941-46d9-a80c-4ec41c532cce 2 Category 35.13 urn:ddi:dk.dst:f25a638b-8a8a-45ee-81b6-b87d28997a6f:38 dk.dst f25a638b-8a8a-45ee-81b6-b87d28997a6f 38 dk.dst 9563324d-dd10-4937-834c-040e8c248221 2 Category 351300 urn:ddi:dk.dst:daebb526-c616-4ded-b14b-73ece7903a3d:38 dk.dst daebb526-c616-4ded-b14b-73ece7903a3d 38 dk.dst 620c6a76-e5d4-4595-ae1d-6474211f65f6 2 Category 35.14 urn:ddi:dk.dst:8f1ca50d-4509-49c5-99f6-eb008fd995c0:38 dk.dst 8f1ca50d-4509-49c5-99f6-eb008fd995c0 38 dk.dst 112882f2-bb2f-4f1e-9cd3-b65e76f9a251 2 Category 351400 urn:ddi:dk.dst:dfa6e561-04cd-40f7-8c52-82882ad6950c:38 dk.dst dfa6e561-04cd-40f7-8c52-82882ad6950c 38 dk.dst ae5bff41-1373-4fc0-ba97-66df2444aae7 2 Category 35.2 urn:ddi:dk.dst:7a4a3460-77e3-4161-927c-fd3a5499807c:38 dk.dst 7a4a3460-77e3-4161-927c-fd3a5499807c 38 dk.dst 5dd4131c-5fb1-40f0-a9ee-3febe044f87f 2 Category 35.21 urn:ddi:dk.dst:b212875c-7d01-4e73-8e87-ef00a51cf801:38 dk.dst b212875c-7d01-4e73-8e87-ef00a51cf801 38 dk.dst a397a137-2f43-40ad-a478-e060c42f0488 2 Category 352100 urn:ddi:dk.dst:2147be6f-35c8-4087-aa63-fbf9180dd6ad:38 dk.dst 2147be6f-35c8-4087-aa63-fbf9180dd6ad 38 dk.dst b2a46bf5-517c-4a54-aa17-8dd81920c89a 2 Category 35.22 urn:ddi:dk.dst:89ef9a85-730a-481b-ae29-a383e9ba2c2e:38 dk.dst 89ef9a85-730a-481b-ae29-a383e9ba2c2e 38 dk.dst a7949515-9987-44aa-8e7b-e8825d20a904 2 Category 352200 urn:ddi:dk.dst:b4207387-19b7-4cf1-8980-cf48f8b8a960:38 dk.dst b4207387-19b7-4cf1-8980-cf48f8b8a960 38 dk.dst e6786b06-5af8-46fd-ad43-049c343ed984 2 Category 35.23 urn:ddi:dk.dst:3e468275-d3ca-402b-972c-7e80606fcc88:38 dk.dst 3e468275-d3ca-402b-972c-7e80606fcc88 38 dk.dst e3d03659-6f95-4b4d-a233-370b7044e226 2 Category 352300 urn:ddi:dk.dst:bd1bacfd-b649-461d-b195-1c4bf1896394:38 dk.dst bd1bacfd-b649-461d-b195-1c4bf1896394 38 dk.dst 666be46b-c94a-4fda-a7d4-6c61c4d87caa 2 Category 35.3 urn:ddi:dk.dst:d789d445-f9a0-40eb-8614-93154cf497c5:38 dk.dst d789d445-f9a0-40eb-8614-93154cf497c5 38 dk.dst 4d1bb7a6-8081-4e36-8010-ba6abb7b8e5e 2 Category 35.30 urn:ddi:dk.dst:e33d023d-d735-43c2-8060-fae9b87601bd:38 dk.dst e33d023d-d735-43c2-8060-fae9b87601bd 38 dk.dst b9e96f44-234f-43be-ad88-741322b211ef 2 Category 353000 urn:ddi:dk.dst:553a4139-cb85-45a2-8374-909024d7e703:38 dk.dst 553a4139-cb85-45a2-8374-909024d7e703 38 dk.dst ac99e629-7154-4445-8b30-a2652db59b94 2 Category E urn:ddi:dk.dst:a4078ed1-1f9e-46d3-9e93-0eb4802386e4:38 dk.dst a4078ed1-1f9e-46d3-9e93-0eb4802386e4 38 dk.dst 148f8527-1b1b-4af1-b529-bee8f853b707 2 Category 36 urn:ddi:dk.dst:ae5b3332-d972-41b8-a73b-d36147dd422c:38 dk.dst ae5b3332-d972-41b8-a73b-d36147dd422c 38 dk.dst 555395fb-7a6c-4324-972d-4a91d54f8f9f 2 Category 36.0 urn:ddi:dk.dst:6898a9e5-b652-4b5d-9076-17972ca9458e:38 dk.dst 6898a9e5-b652-4b5d-9076-17972ca9458e 38 dk.dst aa24cae5-e6e2-463e-9e3f-713e38a15de3 2 Category 36.00 urn:ddi:dk.dst:3b367c7d-dd63-4f75-b8e2-954f93ca90ba:38 dk.dst 3b367c7d-dd63-4f75-b8e2-954f93ca90ba 38 dk.dst 10bfad00-2ad4-49ca-b9e5-b9c1594c66c9 2 Category 360000 urn:ddi:dk.dst:c42b777c-0cc7-446c-a5e9-ea4f41c652b1:38 dk.dst c42b777c-0cc7-446c-a5e9-ea4f41c652b1 38 dk.dst f19cbbc1-f30f-46f5-97fd-da36a4044a9f 2 Category 37 urn:ddi:dk.dst:4facb564-e78e-428f-9367-6cb1f8f26985:38 dk.dst 4facb564-e78e-428f-9367-6cb1f8f26985 38 dk.dst c16dd4cd-5114-4f4c-9154-18cf47918da2 2 Category 37.0 urn:ddi:dk.dst:83e70675-b33f-4baf-b433-02c632196381:38 dk.dst 83e70675-b33f-4baf-b433-02c632196381 38 dk.dst a4e1ff36-a27d-4b1f-8e90-ccc05a3fc1a4 2 Category 37.00 urn:ddi:dk.dst:f71423f9-b4b8-4b1b-9cb8-dcaaef047558:38 dk.dst f71423f9-b4b8-4b1b-9cb8-dcaaef047558 38 dk.dst c975f9ab-df79-4186-8c93-cc975548ed09 2 Category 370000 urn:ddi:dk.dst:2f3d6713-3566-4bf1-b161-4dfbdff15a21:38 dk.dst 2f3d6713-3566-4bf1-b161-4dfbdff15a21 38 dk.dst 4f12b307-74f0-4891-a639-d5fa3468d88c 2 Category 38 urn:ddi:dk.dst:86b4c7ad-3c63-40ed-accf-2e99952dedc3:38 dk.dst 86b4c7ad-3c63-40ed-accf-2e99952dedc3 38 dk.dst b4ee0d1c-f248-4e8c-8c33-30671b209e48 2 Category 38.1 urn:ddi:dk.dst:70887350-4d86-4f50-93dd-9ea187a595a8:38 dk.dst 70887350-4d86-4f50-93dd-9ea187a595a8 38 dk.dst 473842b0-9ef1-4c99-9df0-34234420a1d6 2 Category 38.11 urn:ddi:dk.dst:7e7ebb4e-96e9-4bff-a4b5-cbdbc2e829ea:38 dk.dst 7e7ebb4e-96e9-4bff-a4b5-cbdbc2e829ea 38 dk.dst b0cf34ee-2716-4180-9d64-17c5d320ae42 2 Category 381100 urn:ddi:dk.dst:608e0a0f-8af0-41ac-947b-1c621b11403c:38 dk.dst 608e0a0f-8af0-41ac-947b-1c621b11403c 38 dk.dst c69a8ca2-06dd-4b2d-8dc9-959aaf98668d 2 Category 38.12 urn:ddi:dk.dst:116dad9e-2390-4d56-9d14-981c385e22c2:38 dk.dst 116dad9e-2390-4d56-9d14-981c385e22c2 38 dk.dst 11e6c593-13fd-483e-a931-74ead78718cc 2 Category 381200 urn:ddi:dk.dst:2eb12295-14cb-4d1f-b0c5-4f106d8826c3:38 dk.dst 2eb12295-14cb-4d1f-b0c5-4f106d8826c3 38 dk.dst 2a374c6c-46f9-4722-a965-eff2843d6ba3 2 Category 38.2 urn:ddi:dk.dst:d12cde09-ada7-4fdf-ac56-b6fd5b8ec152:38 dk.dst d12cde09-ada7-4fdf-ac56-b6fd5b8ec152 38 dk.dst 11bf5750-c836-475c-91b6-79ee79f227eb 2 Category 38.21 urn:ddi:dk.dst:2f3c7693-1bd9-43b1-9020-2319f53b210b:38 dk.dst 2f3c7693-1bd9-43b1-9020-2319f53b210b 38 dk.dst 6ec26e75-5d27-42a3-a54b-1b9758c057c8 2 Category 382110 urn:ddi:dk.dst:5edfe566-ea9f-4e3c-a700-b794ad1e731e:38 dk.dst 5edfe566-ea9f-4e3c-a700-b794ad1e731e 38 dk.dst 34a7d1f3-d39e-4c19-8569-0b78b49665ed 2 Category 382120 urn:ddi:dk.dst:5b792a04-073f-4acc-9b8f-59970880b88d:38 dk.dst 5b792a04-073f-4acc-9b8f-59970880b88d 38 dk.dst 23dd4fa5-94e0-4cea-ad4d-5c458d4f2e27 2 Category 38.22 urn:ddi:dk.dst:10cb50ff-ed54-4b2f-8c01-649fe5af562a:38 dk.dst 10cb50ff-ed54-4b2f-8c01-649fe5af562a 38 dk.dst 3dbc32fd-6ce5-4959-98fa-1390519402f8 2 Category 382200 urn:ddi:dk.dst:0894051a-e292-4ee9-b67c-0c306e2e723b:38 dk.dst 0894051a-e292-4ee9-b67c-0c306e2e723b 38 dk.dst fa3a7583-e014-4b4b-a959-bc92635d7ad8 2 Category 38.3 urn:ddi:dk.dst:ab1d46ed-a59c-43a7-9361-0a7cc560986a:38 dk.dst ab1d46ed-a59c-43a7-9361-0a7cc560986a 38 dk.dst 7ac944c4-33df-4983-87df-c63c67ed658f 2 Category 38.31 urn:ddi:dk.dst:f3c73f7d-eaf7-4e9c-b15a-99736829fcaa:38 dk.dst f3c73f7d-eaf7-4e9c-b15a-99736829fcaa 38 dk.dst 83682217-9644-4ffc-9110-98adf9d51386 2 Category 383100 urn:ddi:dk.dst:566abe62-1a73-4c85-b493-3227e73823fe:38 dk.dst 566abe62-1a73-4c85-b493-3227e73823fe 38 dk.dst 9a00ae78-d5d2-45be-b597-14f7ac034b49 2 Category 38.32 urn:ddi:dk.dst:c50753d4-c14f-49ed-8175-07bec1ff7cb0:38 dk.dst c50753d4-c14f-49ed-8175-07bec1ff7cb0 38 dk.dst e14b9b04-a1c7-4114-bb59-aa3c877249c0 2 Category 383200 urn:ddi:dk.dst:6a628afd-897b-4caa-96b4-8bb852d684f1:38 dk.dst 6a628afd-897b-4caa-96b4-8bb852d684f1 38 dk.dst ee274077-6d0e-432d-af3c-b04fe2c311ae 2 Category 39 urn:ddi:dk.dst:2c2f36fb-7296-4c2d-91e7-f6c34c2da0d4:38 dk.dst 2c2f36fb-7296-4c2d-91e7-f6c34c2da0d4 38 dk.dst d77f286e-21ef-405a-be2e-b111c32203b0 2 Category 39.0 urn:ddi:dk.dst:e92b79c2-e98d-48fa-b02d-12f0c6570ed1:38 dk.dst e92b79c2-e98d-48fa-b02d-12f0c6570ed1 38 dk.dst ce2b1b18-0de9-4208-bb88-03e48ca455b1 2 Category 39.00 urn:ddi:dk.dst:114a2f61-795a-4015-bbe0-509815758b9a:38 dk.dst 114a2f61-795a-4015-bbe0-509815758b9a 38 dk.dst dd5cdfb2-4601-4f28-b0a2-f32d64888a26 2 Category 390000 urn:ddi:dk.dst:31b599e7-f8a1-4ab4-92a3-70e0ff864687:38 dk.dst 31b599e7-f8a1-4ab4-92a3-70e0ff864687 38 dk.dst e0ccb887-3373-4af2-a3a0-8d6b52195aa2 2 Category F urn:ddi:dk.dst:4edd8709-bd73-4501-9885-4a6efe1f9cee:38 dk.dst 4edd8709-bd73-4501-9885-4a6efe1f9cee 38 dk.dst 6ae1a107-c17f-4516-941d-6153aca28d78 2 Category 41 urn:ddi:dk.dst:63a0aa41-c5ac-44b0-8f61-9d4761eda663:38 dk.dst 63a0aa41-c5ac-44b0-8f61-9d4761eda663 38 dk.dst a64c039d-e63d-4edb-8c9d-81c2d5e65fc3 2 Category 41.1 urn:ddi:dk.dst:97f1ec7c-efcd-4658-a3c1-72841705003c:38 dk.dst 97f1ec7c-efcd-4658-a3c1-72841705003c 38 dk.dst 1e4e84a1-9d7b-4e2d-9bab-0a86383f5876 2 Category 41.10 urn:ddi:dk.dst:a08f7ed5-1d0b-4ae3-8b66-90a12d0afc61:38 dk.dst a08f7ed5-1d0b-4ae3-8b66-90a12d0afc61 38 dk.dst 3232aafb-c0a5-4943-9d28-ba97dfcd1565 2 Category 411000 urn:ddi:dk.dst:27089ddc-47a8-4378-98b0-c8fda827d6cc:38 dk.dst 27089ddc-47a8-4378-98b0-c8fda827d6cc 38 dk.dst e590c560-f046-4eab-ab03-f23f20618704 2 Category 41.2 urn:ddi:dk.dst:5995e81c-63d6-4af8-868e-05092a8feb66:38 dk.dst 5995e81c-63d6-4af8-868e-05092a8feb66 38 dk.dst b39b201e-57a3-4bbe-8205-0c0d4b29a6c8 2 Category 41.20 urn:ddi:dk.dst:038216f1-883a-49e5-81ac-56be8afb1c16:38 dk.dst 038216f1-883a-49e5-81ac-56be8afb1c16 38 dk.dst 22813d68-95ac-4f3d-be73-4f7699b58189 2 Category 412000 urn:ddi:dk.dst:69094675-2b56-4382-8686-1ec9acc48e1a:38 dk.dst 69094675-2b56-4382-8686-1ec9acc48e1a 38 dk.dst 627c1fa7-3b95-4d6e-929b-a9e08de6294d 2 Category 42 urn:ddi:dk.dst:5ea1100c-43e9-4512-82d0-960c0c204d5d:38 dk.dst 5ea1100c-43e9-4512-82d0-960c0c204d5d 38 dk.dst 45a8c0bd-d7b0-4fb1-b2a5-872958cbae5e 2 Category 42.1 urn:ddi:dk.dst:453112bd-1c6b-4b7d-9931-af91295a413f:38 dk.dst 453112bd-1c6b-4b7d-9931-af91295a413f 38 dk.dst c64bc486-1e8a-438b-b510-32c8ed9e49b3 2 Category 42.11 urn:ddi:dk.dst:ba87d355-0346-441c-b1c1-17c7380af941:38 dk.dst ba87d355-0346-441c-b1c1-17c7380af941 38 dk.dst adfbba47-d877-45ca-a9fb-5b75379784d5 2 Category 421100 urn:ddi:dk.dst:232ed867-1db5-4eeb-943c-6de04e1e59d6:38 dk.dst 232ed867-1db5-4eeb-943c-6de04e1e59d6 38 dk.dst 829d01fc-e8e9-40e2-9131-076b01de6ab5 2 Category 42.12 urn:ddi:dk.dst:d5bac246-506c-436d-9c41-9dcfb4e53bec:38 dk.dst d5bac246-506c-436d-9c41-9dcfb4e53bec 38 dk.dst 78fb25c0-fd75-487c-9e40-b5b1f994da8c 2 Category 421200 urn:ddi:dk.dst:a4f893bd-f665-4c38-aaf9-defacaec7bfd:38 dk.dst a4f893bd-f665-4c38-aaf9-defacaec7bfd 38 dk.dst e9c14ddc-d539-48c8-8f5e-d94edfe7f54d 2 Category 42.13 urn:ddi:dk.dst:2ae21193-9c4d-46c1-9c21-8d6f46a9f6c0:38 dk.dst 2ae21193-9c4d-46c1-9c21-8d6f46a9f6c0 38 dk.dst 5770d52b-548b-4c69-9ce4-7873af45f158 2 Category 421300 urn:ddi:dk.dst:f427e96d-f0dd-48f5-beb2-28890b78a5d3:38 dk.dst f427e96d-f0dd-48f5-beb2-28890b78a5d3 38 dk.dst b2c4140e-d40b-4bee-9169-1adc52081376 2 Category 42.2 urn:ddi:dk.dst:396d7a33-79cf-43cb-9e9d-d76182fe3229:38 dk.dst 396d7a33-79cf-43cb-9e9d-d76182fe3229 38 dk.dst 41478f94-743d-48ce-b764-82ecb3d53712 2 Category 42.21 urn:ddi:dk.dst:fad828a6-4c19-4058-87d5-61c9cbc13e44:38 dk.dst fad828a6-4c19-4058-87d5-61c9cbc13e44 38 dk.dst ca910af3-e132-4713-b213-1764b6401ce9 2 Category 422100 urn:ddi:dk.dst:961cc43e-6492-4084-bac0-d9201c170d86:38 dk.dst 961cc43e-6492-4084-bac0-d9201c170d86 38 dk.dst 5ac98f78-2511-4e32-a75b-42700df01bde 2 Category 42.22 urn:ddi:dk.dst:94e60368-78d1-4ce5-9ec7-8b46f68ad417:38 dk.dst 94e60368-78d1-4ce5-9ec7-8b46f68ad417 38 dk.dst b6a73faa-63d0-4c7d-b4ee-535fea70f90d 2 Category 422200 urn:ddi:dk.dst:3177f895-36df-432e-9afe-9db6eb5831a1:38 dk.dst 3177f895-36df-432e-9afe-9db6eb5831a1 38 dk.dst 7feff99e-1c0d-4260-9966-9a46142848b2 2 Category 42.9 urn:ddi:dk.dst:7f86d364-4432-4937-ad32-25f5d73502b6:38 dk.dst 7f86d364-4432-4937-ad32-25f5d73502b6 38 dk.dst ee3e5f40-d642-4c40-81f4-f0799a30c9fc 2 Category 42.91 urn:ddi:dk.dst:34c22b55-6ac6-4c3e-b4f7-c150d4194192:38 dk.dst 34c22b55-6ac6-4c3e-b4f7-c150d4194192 38 dk.dst 75d078b2-1f73-464e-89c9-ab4cb56b0f4d 2 Category 429100 urn:ddi:dk.dst:3b3269a6-0109-4e36-9410-3a3e3d188ab6:38 dk.dst 3b3269a6-0109-4e36-9410-3a3e3d188ab6 38 dk.dst 06bea6ed-dc69-4a08-b4e6-a5b3210bf20a 2 Category 42.99 urn:ddi:dk.dst:8dc7eddc-2bde-43eb-a050-47ceb3a199bc:38 dk.dst 8dc7eddc-2bde-43eb-a050-47ceb3a199bc 38 dk.dst ffb9fb02-b08e-4a66-8097-8384f86bf8ca 2 Category 429900 urn:ddi:dk.dst:8297518b-6506-44d6-b06b-ff1225b5c73c:38 dk.dst 8297518b-6506-44d6-b06b-ff1225b5c73c 38 dk.dst 90fcae3e-07cd-443b-a331-df22a32ec94d 2 Category 43 urn:ddi:dk.dst:5473efd9-fe8f-415f-a65c-d9d30487a0fa:38 dk.dst 5473efd9-fe8f-415f-a65c-d9d30487a0fa 38 dk.dst 7d30d65e-77b5-4683-b1d2-e1ff3dd0308c 2 Category 43.1 urn:ddi:dk.dst:692ce394-7e97-44ff-9b91-1fc6226fefce:38 dk.dst 692ce394-7e97-44ff-9b91-1fc6226fefce 38 dk.dst 6217557a-54cd-4cd4-8b21-a568ddb30510 2 Category 43.11 urn:ddi:dk.dst:77865d45-73d0-4e26-9046-ba012ee545d8:38 dk.dst 77865d45-73d0-4e26-9046-ba012ee545d8 38 dk.dst e75ea891-646a-4c49-812a-3ff26145b4c0 2 Category 431100 urn:ddi:dk.dst:bafa405f-ee89-40da-93d9-fcf328465d73:38 dk.dst bafa405f-ee89-40da-93d9-fcf328465d73 38 dk.dst dc2f3dee-153c-4d87-838c-a8bc09918ebf 2 Category 43.12 urn:ddi:dk.dst:7f988ac0-7bba-41a1-bef5-3f5113423220:38 dk.dst 7f988ac0-7bba-41a1-bef5-3f5113423220 38 dk.dst dd718a43-39e2-4e8a-8d3a-1bf73cb26583 2 Category 431200 urn:ddi:dk.dst:816cef5e-acc4-4579-b2df-4f854b1042f0:38 dk.dst 816cef5e-acc4-4579-b2df-4f854b1042f0 38 dk.dst d34e8e3f-d603-49e7-aa67-a6a5553942d2 2 Category 43.13 urn:ddi:dk.dst:57482c29-40d6-454e-a0a4-529828a59cf5:38 dk.dst 57482c29-40d6-454e-a0a4-529828a59cf5 38 dk.dst d5a14089-40bd-45fd-a43e-51aaaa98a760 2 Category 431300 urn:ddi:dk.dst:36c5402b-178a-45ce-b771-57dfb0c275f4:38 dk.dst 36c5402b-178a-45ce-b771-57dfb0c275f4 38 dk.dst 807d8c88-fc0d-443a-b800-ae476a4299bb 2 Category 43.2 urn:ddi:dk.dst:39722635-3467-4108-a78a-59ddbd2db885:38 dk.dst 39722635-3467-4108-a78a-59ddbd2db885 38 dk.dst a5fb5435-4cfd-411a-b544-118077e3ab58 2 Category 43.21 urn:ddi:dk.dst:b547ea9e-45f5-4c94-b7b9-80e5b6014f07:38 dk.dst b547ea9e-45f5-4c94-b7b9-80e5b6014f07 38 dk.dst 22e5af6f-6888-484e-8418-5daaf889a0d8 2 Category 432100 urn:ddi:dk.dst:d0ad87d6-bbe8-4faf-b1b3-a5b44d269b26:38 dk.dst d0ad87d6-bbe8-4faf-b1b3-a5b44d269b26 38 dk.dst d06323f1-0deb-410d-972c-a0e24de30eb9 2 Category 43.22 urn:ddi:dk.dst:13fd44a0-038a-4f24-9778-0ef2fd521548:38 dk.dst 13fd44a0-038a-4f24-9778-0ef2fd521548 38 dk.dst 58e21ca6-9e87-4e07-864f-033a687e7c85 2 Category 432200 urn:ddi:dk.dst:45abf270-ece2-4122-b71d-8f2bcaaaf88e:38 dk.dst 45abf270-ece2-4122-b71d-8f2bcaaaf88e 38 dk.dst 1647e9e0-2826-4c25-a83a-91aea4b661b2 2 Category 43.29 urn:ddi:dk.dst:b00c4498-b70b-4604-8717-6554534e4b63:38 dk.dst b00c4498-b70b-4604-8717-6554534e4b63 38 dk.dst 725a2688-1ade-449b-9a71-da1fef0a7ff3 2 Category 432900 urn:ddi:dk.dst:3effa759-dacf-40c3-a227-0093681877a9:38 dk.dst 3effa759-dacf-40c3-a227-0093681877a9 38 dk.dst a6281c59-32ba-48ca-a9f4-d499afe5a582 2 Category 43.3 urn:ddi:dk.dst:7d28bda0-f346-4e5a-b503-ce951110e3eb:38 dk.dst 7d28bda0-f346-4e5a-b503-ce951110e3eb 38 dk.dst 8c5a3816-e18f-4728-8ce9-94255459c2dd 2 Category 43.31 urn:ddi:dk.dst:cb75fdc6-3a0e-43d7-9fb6-c9893aaa6505:38 dk.dst cb75fdc6-3a0e-43d7-9fb6-c9893aaa6505 38 dk.dst 6b4e8cf3-4893-4282-b105-9f7dfc1f05da 2 Category 433100 urn:ddi:dk.dst:dffa19aa-4bc4-4690-a823-90fc75193dc7:38 dk.dst dffa19aa-4bc4-4690-a823-90fc75193dc7 38 dk.dst 82af5eaf-ee91-4e08-a941-bd4c38513ac6 2 Category 43.32 urn:ddi:dk.dst:c433b9fc-13fe-4729-bc5e-fbae88b5ad85:38 dk.dst c433b9fc-13fe-4729-bc5e-fbae88b5ad85 38 dk.dst 1ff00b2f-8064-488a-b02d-913bb0822d8d 2 Category 433200 urn:ddi:dk.dst:53ed9c1d-09a8-4f56-a986-31f54fd58bd2:38 dk.dst 53ed9c1d-09a8-4f56-a986-31f54fd58bd2 38 dk.dst 7722773a-d164-45dd-8838-2dc67d25a14c 2 Category 43.33 urn:ddi:dk.dst:424c5346-eae2-42e3-a26a-ee66bbdc4437:38 dk.dst 424c5346-eae2-42e3-a26a-ee66bbdc4437 38 dk.dst 23649425-05d2-414e-8edb-43420a059d94 2 Category 433300 urn:ddi:dk.dst:4cc89c51-739e-440f-ab00-e645b34df970:38 dk.dst 4cc89c51-739e-440f-ab00-e645b34df970 38 dk.dst f7d58960-216c-4ed3-ae37-20ccf2825c71 2 Category 43.34 urn:ddi:dk.dst:5e221f62-75bc-4ebb-a461-704b77cc5167:38 dk.dst 5e221f62-75bc-4ebb-a461-704b77cc5167 38 dk.dst 6e96e314-38f2-4c8a-9045-7f8ea1674d6e 2 Category 433410 urn:ddi:dk.dst:6da5abc5-3fec-4a54-8c89-dca273dbffbc:38 dk.dst 6da5abc5-3fec-4a54-8c89-dca273dbffbc 38 dk.dst ae832b22-6e52-41e2-9179-eef37ec3068e 2 Category 433420 urn:ddi:dk.dst:3b850e83-e24a-4b20-bd55-00492b60f653:38 dk.dst 3b850e83-e24a-4b20-bd55-00492b60f653 38 dk.dst 9bf059d8-d841-42c6-b847-4ec9c34b944f 2 Category 43.39 urn:ddi:dk.dst:4a13ca13-9881-4e53-8111-e9264d65d2e4:38 dk.dst 4a13ca13-9881-4e53-8111-e9264d65d2e4 38 dk.dst 831353a3-b8ce-412a-a000-59c092b8e066 2 Category 433900 urn:ddi:dk.dst:98102924-5a5d-4ed0-9593-7614e796fc8d:38 dk.dst 98102924-5a5d-4ed0-9593-7614e796fc8d 38 dk.dst 36dcbb42-a937-4251-9c25-9c3a51aa6611 2 Category 43.9 urn:ddi:dk.dst:c9f931aa-7a7d-4810-bf71-e776c9266087:38 dk.dst c9f931aa-7a7d-4810-bf71-e776c9266087 38 dk.dst ea700bf5-9b9e-4c75-9497-89698fff86fe 2 Category 43.91 urn:ddi:dk.dst:098b627e-b4d3-4c2c-b5a2-24c5677e7cbf:38 dk.dst 098b627e-b4d3-4c2c-b5a2-24c5677e7cbf 38 dk.dst ba557df0-4b3e-4955-986d-0b785844117a 2 Category 439100 urn:ddi:dk.dst:fb7df54a-6e1e-4985-81fd-719871a5e20a:38 dk.dst fb7df54a-6e1e-4985-81fd-719871a5e20a 38 dk.dst c15d2045-8787-4af7-b6a9-54cf0e7bb327 2 Category 43.99 urn:ddi:dk.dst:baece5b3-bca5-4fc7-a77c-2a4a1b95038a:38 dk.dst baece5b3-bca5-4fc7-a77c-2a4a1b95038a 38 dk.dst 8acec229-eb7a-43f8-a121-61b1156fd574 2 Category 439910 urn:ddi:dk.dst:0a6733b8-3b60-4983-ba4e-b27ab60f794d:38 dk.dst 0a6733b8-3b60-4983-ba4e-b27ab60f794d 38 dk.dst 3e652a65-0287-4994-9c9e-911e3206dea6 2 Category 439990 urn:ddi:dk.dst:050dc06a-86c5-408e-91f4-85b20414698f:38 dk.dst 050dc06a-86c5-408e-91f4-85b20414698f 38 dk.dst 68307ec2-dba3-47f9-a46e-291edf0e157b 2 Category G urn:ddi:dk.dst:6a6b5d95-5d24-462a-a02b-fd4ab6efa619:38 dk.dst 6a6b5d95-5d24-462a-a02b-fd4ab6efa619 38 dk.dst 78b3f4bf-515d-4c0a-8cee-52af061e7a66 2 Category 45 urn:ddi:dk.dst:fc684f13-a711-4162-8f53-f9d34d2af764:38 dk.dst fc684f13-a711-4162-8f53-f9d34d2af764 38 dk.dst 1c079e48-4d39-455b-9636-19e383b87428 2 Category 45.1 urn:ddi:dk.dst:fadb916a-563b-4687-8e94-226d4c953b3d:38 dk.dst fadb916a-563b-4687-8e94-226d4c953b3d 38 dk.dst 4d57d27b-c36a-45d6-97da-57a7df2d7f14 2 Category 45.11 urn:ddi:dk.dst:a25fc925-4b64-4377-a738-54e71f9265b3:38 dk.dst a25fc925-4b64-4377-a738-54e71f9265b3 38 dk.dst 5afd6e09-3a93-408f-8eaf-f40d8afa96be 2 Category 451110 urn:ddi:dk.dst:0b312f96-d8d7-488e-ad72-7f1192a67b2e:38 dk.dst 0b312f96-d8d7-488e-ad72-7f1192a67b2e 38 dk.dst b8cb772b-ee6c-4f6c-8ade-9618be88c454 2 Category 451120 urn:ddi:dk.dst:f5da9398-83c5-41a4-bea5-b95bb6e91f0e:38 dk.dst f5da9398-83c5-41a4-bea5-b95bb6e91f0e 38 dk.dst 0894f5e3-7ac8-4e1d-82f7-ffabb516fd84 2 Category 45.19 urn:ddi:dk.dst:ffcd14e4-9e7e-4512-96b4-82a63acb763d:38 dk.dst ffcd14e4-9e7e-4512-96b4-82a63acb763d 38 dk.dst 63e50e54-37a5-4ca7-a386-968c6fd0520d 2 Category 451910 urn:ddi:dk.dst:d514f9f7-af21-4c89-a10d-97fe511cc4b0:38 dk.dst d514f9f7-af21-4c89-a10d-97fe511cc4b0 38 dk.dst 6bc2cf60-168a-4e87-8446-b8075dfb0a16 2 Category 451920 urn:ddi:dk.dst:fc39aada-a182-4b53-b625-656eff7cd177:38 dk.dst fc39aada-a182-4b53-b625-656eff7cd177 38 dk.dst 577ef747-5565-4fe3-88b9-bf48dadedc63 2 Category 45.2 urn:ddi:dk.dst:e14ff208-a598-4c53-a5a0-97497b376367:38 dk.dst e14ff208-a598-4c53-a5a0-97497b376367 38 dk.dst 11cc3367-8c5c-483e-891c-5c5ccf626f78 2 Category 45.20 urn:ddi:dk.dst:c3f77674-996e-4922-b356-3520d83ff21f:38 dk.dst c3f77674-996e-4922-b356-3520d83ff21f 38 dk.dst 66fef4fc-f149-4d10-bf47-827cb8129eb6 2 Category 452010 urn:ddi:dk.dst:26a0b05a-7891-4190-969b-1e1c7c88440e:38 dk.dst 26a0b05a-7891-4190-969b-1e1c7c88440e 38 dk.dst d40da16f-57a3-44fb-b4a5-13e88de828c3 2 Category 452020 urn:ddi:dk.dst:d50579f2-f1c4-46ab-a748-3b5bd7461e54:38 dk.dst d50579f2-f1c4-46ab-a748-3b5bd7461e54 38 dk.dst e0e6fb57-28cf-4617-9ee7-8eab51eab6d0 2 Category 452030 urn:ddi:dk.dst:ca28c2c5-f300-4652-a7f3-f2e513e13807:38 dk.dst ca28c2c5-f300-4652-a7f3-f2e513e13807 38 dk.dst 8dcfff22-738c-4447-9c8d-c8aa4ad06aa2 2 Category 452040 urn:ddi:dk.dst:e7712e37-c252-4cf2-9dea-cf7e13f446b0:38 dk.dst e7712e37-c252-4cf2-9dea-cf7e13f446b0 38 dk.dst bb115a7c-c65d-42c3-887f-bb23a27067bd 2 Category 45.3 urn:ddi:dk.dst:cad3baa9-e13f-4ed2-9245-2e56c22d1d08:38 dk.dst cad3baa9-e13f-4ed2-9245-2e56c22d1d08 38 dk.dst 2bbc19a2-a864-4973-a9e8-2b5abfdfbab4 2 Category 45.31 urn:ddi:dk.dst:36a9ec05-5302-4d1f-be6f-a04a8a62a240:38 dk.dst 36a9ec05-5302-4d1f-be6f-a04a8a62a240 38 dk.dst 3eb0f925-9b58-405c-907c-e7885022c5a1 2 Category 453100 urn:ddi:dk.dst:fd3775f0-4402-4630-a486-f82022e3cdff:38 dk.dst fd3775f0-4402-4630-a486-f82022e3cdff 38 dk.dst 775a9fc3-d0e3-4e93-bb57-6339cf6c9b8d 2 Category 45.32 urn:ddi:dk.dst:ecf75d4b-b45f-4e8a-9e5f-a38ad7979d67:38 dk.dst ecf75d4b-b45f-4e8a-9e5f-a38ad7979d67 38 dk.dst 8c6f771c-0e57-4e26-b8cb-5c21cfe71519 2 Category 453200 urn:ddi:dk.dst:7c0d251e-b064-46bd-bf94-bc470662fd44:38 dk.dst 7c0d251e-b064-46bd-bf94-bc470662fd44 38 dk.dst f53b7846-75ee-4de7-b033-da016279395b 2 Category 45.4 urn:ddi:dk.dst:2598a7f1-d314-4f79-be5a-03ae5dca130b:38 dk.dst 2598a7f1-d314-4f79-be5a-03ae5dca130b 38 dk.dst 123f94f8-0088-48a5-a37b-d64ebcd1fbf6 2 Category 45.40 urn:ddi:dk.dst:e2db5922-8b83-417c-a811-7d5565bef684:38 dk.dst e2db5922-8b83-417c-a811-7d5565bef684 38 dk.dst 33eef2f6-4c65-4cb3-9910-91226136a9db 2 Category 454000 urn:ddi:dk.dst:44df6b27-45fb-434e-89fd-03c460983f2f:38 dk.dst 44df6b27-45fb-434e-89fd-03c460983f2f 38 dk.dst adfa5482-93a6-4bb5-80a5-a9c389e4b446 2 Category 46 urn:ddi:dk.dst:dee1761f-2c0d-4fa0-b038-56605e11707b:38 dk.dst dee1761f-2c0d-4fa0-b038-56605e11707b 38 dk.dst a36ced64-d505-43cc-aacf-2305fac7fe07 2 Category 46.1 urn:ddi:dk.dst:77099f8f-d126-45cc-b53f-def7a0e56cdb:38 dk.dst 77099f8f-d126-45cc-b53f-def7a0e56cdb 38 dk.dst 33ab19c5-6d28-4ab3-b838-8e1ae11cf02d 2 Category 46.11 urn:ddi:dk.dst:3069c4cf-e479-4946-9c04-836778862c7e:38 dk.dst 3069c4cf-e479-4946-9c04-836778862c7e 38 dk.dst 1376fdd8-8220-4262-8fa9-76476ab4154a 2 Category 461100 urn:ddi:dk.dst:443043c8-bcb3-49b7-9457-be1c3eec2e74:38 dk.dst 443043c8-bcb3-49b7-9457-be1c3eec2e74 38 dk.dst 6721db20-302a-4fa4-aabd-ceb4e95cb8a3 2 Category 46.12 urn:ddi:dk.dst:f8493009-4a42-4702-b364-917b4b433911:38 dk.dst f8493009-4a42-4702-b364-917b4b433911 38 dk.dst bb835b9c-ebaa-4519-9ce0-a82f29e597f2 2 Category 461200 urn:ddi:dk.dst:960c989c-c2b2-4003-9880-4df17629320e:38 dk.dst 960c989c-c2b2-4003-9880-4df17629320e 38 dk.dst d460870d-01fb-4bbb-8017-65e015871614 2 Category 46.13 urn:ddi:dk.dst:e0a32249-afdf-4a8f-871c-5fc8f148bc01:38 dk.dst e0a32249-afdf-4a8f-871c-5fc8f148bc01 38 dk.dst 5eef8e63-f21e-4575-8224-aeb74a36c2f0 2 Category 461300 urn:ddi:dk.dst:68ba0938-dae3-44c2-952c-e299165a7cd2:38 dk.dst 68ba0938-dae3-44c2-952c-e299165a7cd2 38 dk.dst c49261e4-f80f-4a6b-88d7-ff5b83767b80 2 Category 46.14 urn:ddi:dk.dst:f5510c7f-585d-40ea-bb0c-35139f2f3403:38 dk.dst f5510c7f-585d-40ea-bb0c-35139f2f3403 38 dk.dst a401bbcc-ab95-460e-b722-159606a10927 2 Category 461400 urn:ddi:dk.dst:94b22783-b126-4820-951c-ec084f79cb29:38 dk.dst 94b22783-b126-4820-951c-ec084f79cb29 38 dk.dst 9847f416-929c-4787-bd80-69fbd15b0d4e 2 Category 46.15 urn:ddi:dk.dst:6a78c259-31ba-4b9d-ad47-1e50f57f6023:38 dk.dst 6a78c259-31ba-4b9d-ad47-1e50f57f6023 38 dk.dst 83fafad7-0e72-4ee1-a7d8-0616fb2e5615 2 Category 461500 urn:ddi:dk.dst:383d9ca8-a93d-4e7e-8023-aaf2ed7c168a:38 dk.dst 383d9ca8-a93d-4e7e-8023-aaf2ed7c168a 38 dk.dst 6fdb0764-71d5-40ee-8235-687207ab63ab 2 Category 46.16 urn:ddi:dk.dst:55e20f3f-d7dc-439e-b9d3-2c72259920a0:38 dk.dst 55e20f3f-d7dc-439e-b9d3-2c72259920a0 38 dk.dst b69ba879-d4dc-4b94-8617-7d099c1a8953 2 Category 461600 urn:ddi:dk.dst:7c71ee68-329a-45c9-a5a6-0e9b534ee6b7:38 dk.dst 7c71ee68-329a-45c9-a5a6-0e9b534ee6b7 38 dk.dst c2244905-2116-4499-a4f8-c77b6e87aba8 2 Category 46.17 urn:ddi:dk.dst:c88f4bf6-0ec8-44a7-b735-238c2e12d3ef:38 dk.dst c88f4bf6-0ec8-44a7-b735-238c2e12d3ef 38 dk.dst 48365231-577a-41cf-9acd-ed8fb32e740a 2 Category 461710 urn:ddi:dk.dst:4fdbc055-f746-4e22-a16d-6a6795d31961:38 dk.dst 4fdbc055-f746-4e22-a16d-6a6795d31961 38 dk.dst aa9f553d-3ec6-4538-9c6a-1a5e3d44781d 2 Category 461790 urn:ddi:dk.dst:0508a26b-ed91-4f9f-9ca8-22a1d294e2d8:38 dk.dst 0508a26b-ed91-4f9f-9ca8-22a1d294e2d8 38 dk.dst 1b7d8b50-3eea-4a2f-ab93-15ca9af8ddc6 2 Category 46.18 urn:ddi:dk.dst:91e9e8b4-2e99-49d1-a8e7-f201d6fba428:38 dk.dst 91e9e8b4-2e99-49d1-a8e7-f201d6fba428 38 dk.dst ab8f6281-0f12-4357-b63b-9e43c1f8ff16 2 Category 461800 urn:ddi:dk.dst:19922512-0746-4925-b509-5801e402074e:38 dk.dst 19922512-0746-4925-b509-5801e402074e 38 dk.dst d38b0cde-319f-4e10-a5f1-3ef7575253a4 2 Category 46.19 urn:ddi:dk.dst:afe20f33-76d3-4f69-84ba-75684f82a655:38 dk.dst afe20f33-76d3-4f69-84ba-75684f82a655 38 dk.dst 46e573a8-52d7-449a-8dce-a43f0d4efdc6 2 Category 461900 urn:ddi:dk.dst:1235fdb2-f2a2-4e4a-ac40-86ee37788517:38 dk.dst 1235fdb2-f2a2-4e4a-ac40-86ee37788517 38 dk.dst 10a1e742-6fdf-451f-a56b-146f8c496aad 2 Category 46.2 urn:ddi:dk.dst:b13450cc-9810-4608-845b-952b3849cfe3:38 dk.dst b13450cc-9810-4608-845b-952b3849cfe3 38 dk.dst 0dc5b385-eb54-4bb4-bb0c-e7057c465032 2 Category 46.21 urn:ddi:dk.dst:3c0c1593-cab8-4309-8c40-51a96a879370:38 dk.dst 3c0c1593-cab8-4309-8c40-51a96a879370 38 dk.dst 79f8d330-2590-48ad-8a33-d594279ea61f 2 Category 462100 urn:ddi:dk.dst:f8ae73cc-3d32-4671-aa6b-290ff7e73958:38 dk.dst f8ae73cc-3d32-4671-aa6b-290ff7e73958 38 dk.dst bf3092eb-7867-4a88-bace-327c7fceafc4 2 Category 46.22 urn:ddi:dk.dst:0291cc09-6755-4cc7-a4b3-95cc17e20623:38 dk.dst 0291cc09-6755-4cc7-a4b3-95cc17e20623 38 dk.dst 2ec6b7f3-8517-4fef-acc2-4fa231e0364a 2 Category 462200 urn:ddi:dk.dst:bcfd5c0d-f22d-4fa9-9406-7842bca66f30:38 dk.dst bcfd5c0d-f22d-4fa9-9406-7842bca66f30 38 dk.dst cc49f68b-da9b-4247-bfc7-ac4ae1640f8c 2 Category 46.23 urn:ddi:dk.dst:a1caaeb8-2c76-4618-b849-22f0021b7a8d:38 dk.dst a1caaeb8-2c76-4618-b849-22f0021b7a8d 38 dk.dst f828fc6f-5dca-43de-adc5-a7721789bd9d 2 Category 462300 urn:ddi:dk.dst:ca004bcd-62df-47c2-97c7-3017d5b68436:38 dk.dst ca004bcd-62df-47c2-97c7-3017d5b68436 38 dk.dst e96ae659-f3f7-40f8-8ac8-5b0bf0a4782f 2 Category 46.24 urn:ddi:dk.dst:cfae9f49-c99b-4da1-b6e6-07e8c0018bb2:38 dk.dst cfae9f49-c99b-4da1-b6e6-07e8c0018bb2 38 dk.dst 6352d775-3ab5-4c4b-8fee-65bac7146dfa 2 Category 462400 urn:ddi:dk.dst:36627736-85da-4f26-aaf2-92e2ec9ffcb3:38 dk.dst 36627736-85da-4f26-aaf2-92e2ec9ffcb3 38 dk.dst 2b22bcf2-6d3a-4149-8f27-ff2983db9720 2 Category 46.3 urn:ddi:dk.dst:ac938783-5c99-411a-9b15-87a8c4d25b20:38 dk.dst ac938783-5c99-411a-9b15-87a8c4d25b20 38 dk.dst 98b5281e-830e-40bc-b8bc-dc02b9ef4e88 2 Category 46.31 urn:ddi:dk.dst:b2380706-e882-48cc-9701-c29661880936:38 dk.dst b2380706-e882-48cc-9701-c29661880936 38 dk.dst 116384d5-d7b6-4246-bfca-3da5ac8c7636 2 Category 463100 urn:ddi:dk.dst:ec9bed6e-793b-4886-a748-0c922da37783:38 dk.dst ec9bed6e-793b-4886-a748-0c922da37783 38 dk.dst c032921d-e294-4f58-806c-fd5e45b8e9a7 2 Category 46.32 urn:ddi:dk.dst:0c582d5c-186f-486d-bafa-2ba1ae23c93a:38 dk.dst 0c582d5c-186f-486d-bafa-2ba1ae23c93a 38 dk.dst 2afc79ba-6260-4ec7-9971-ccf4458ebdcf 2 Category 463200 urn:ddi:dk.dst:b78a1771-238c-4bdc-9e18-9bbaa6510749:38 dk.dst b78a1771-238c-4bdc-9e18-9bbaa6510749 38 dk.dst fe9871db-1729-4114-b186-e5573578b39d 2 Category 46.33 urn:ddi:dk.dst:10ea6648-9fa7-4801-a161-c06a21a472c2:38 dk.dst 10ea6648-9fa7-4801-a161-c06a21a472c2 38 dk.dst 704ee48c-afd5-4829-a078-181e816237c9 2 Category 463300 urn:ddi:dk.dst:4f44afde-c2af-4c1f-88a4-f26acee0f734:38 dk.dst 4f44afde-c2af-4c1f-88a4-f26acee0f734 38 dk.dst 8d97598b-fb84-44a1-80ad-3768c56f7bb9 2 Category 46.34 urn:ddi:dk.dst:ad9d26a9-8bd2-4f77-91d8-51a98eec6708:38 dk.dst ad9d26a9-8bd2-4f77-91d8-51a98eec6708 38 dk.dst b59ca016-673f-430a-92ad-a1836e65d92b 2 Category 463410 urn:ddi:dk.dst:dc112d3c-acf7-4ad7-addc-c58c698192f5:38 dk.dst dc112d3c-acf7-4ad7-addc-c58c698192f5 38 dk.dst a606473d-4dad-46cf-96b2-888fda3f5988 2 Category 463420 urn:ddi:dk.dst:f920497c-8723-4443-a401-3e54e8fcc1a5:38 dk.dst f920497c-8723-4443-a401-3e54e8fcc1a5 38 dk.dst 4a4111c8-e159-4c85-9f38-91fe5d8f97df 2 Category 46.35 urn:ddi:dk.dst:99aadf06-7ab8-4fe8-a85c-27df40f459fc:38 dk.dst 99aadf06-7ab8-4fe8-a85c-27df40f459fc 38 dk.dst 03ee101d-799c-49fd-8e63-3160aa636c3e 2 Category 463500 urn:ddi:dk.dst:f6d3ca41-0d12-45f2-a31e-0cb91ace67ff:38 dk.dst f6d3ca41-0d12-45f2-a31e-0cb91ace67ff 38 dk.dst dccb4c4f-a707-4bb3-9ce2-73772ca4fdc2 2 Category 46.36 urn:ddi:dk.dst:9d513765-8e61-4762-a9da-3a6c10fa95d0:38 dk.dst 9d513765-8e61-4762-a9da-3a6c10fa95d0 38 dk.dst 81c879ec-beb9-442d-b033-053528fee70d 2 Category 463600 urn:ddi:dk.dst:4f6a5838-2825-4ff6-a1b9-1f86aaa91418:38 dk.dst 4f6a5838-2825-4ff6-a1b9-1f86aaa91418 38 dk.dst ca0d66be-2a72-496e-94a9-d16b18c59e21 2 Category 46.37 urn:ddi:dk.dst:025ab050-bb21-4f20-bd4b-7059c087a9bc:38 dk.dst 025ab050-bb21-4f20-bd4b-7059c087a9bc 38 dk.dst dda1c73c-688e-4935-99a5-0a617fd23dfd 2 Category 463700 urn:ddi:dk.dst:7b1b1634-ecdb-4401-8703-f02e4005b302:38 dk.dst 7b1b1634-ecdb-4401-8703-f02e4005b302 38 dk.dst 0f6b8efb-eb19-47ce-8d79-6e1d4e26eff6 2 Category 46.38 urn:ddi:dk.dst:cffa3fc7-a230-466e-aa01-be5c6560e85f:38 dk.dst cffa3fc7-a230-466e-aa01-be5c6560e85f 38 dk.dst a8dff92f-8341-4431-acda-5afb69b6a7f4 2 Category 463810 urn:ddi:dk.dst:1c7cc74d-ef5c-4a56-b842-e8284f7ec5b8:38 dk.dst 1c7cc74d-ef5c-4a56-b842-e8284f7ec5b8 38 dk.dst be1cc7e1-b3da-41df-82a5-71116271bb39 2 Category 463890 urn:ddi:dk.dst:d6bdbcbd-004a-4e0d-bdbb-654f8284721d:38 dk.dst d6bdbcbd-004a-4e0d-bdbb-654f8284721d 38 dk.dst 00ee42b2-3bcf-4c2c-84ab-99dc1a81f785 2 Category 46.39 urn:ddi:dk.dst:3dff2e41-fa68-410d-90e3-81d1a318f4b2:38 dk.dst 3dff2e41-fa68-410d-90e3-81d1a318f4b2 38 dk.dst 8b9ff5a4-7303-4f35-bef8-5030702e82ee 2 Category 463900 urn:ddi:dk.dst:6103cab0-426c-4cc6-b3d8-b6991c55c5bb:38 dk.dst 6103cab0-426c-4cc6-b3d8-b6991c55c5bb 38 dk.dst fd044781-b929-479b-935f-57108337b40a 2 Category 46.4 urn:ddi:dk.dst:4db94a2b-45ac-4899-a40c-70ea17462db3:38 dk.dst 4db94a2b-45ac-4899-a40c-70ea17462db3 38 dk.dst fb954a35-74ec-4431-abda-0ed07cddbf88 2 Category 46.41 urn:ddi:dk.dst:9bce249e-d143-4f29-a359-aece1bb53d94:38 dk.dst 9bce249e-d143-4f29-a359-aece1bb53d94 38 dk.dst 7800bdb8-ad5f-4b96-9ede-d9f9629361fb 2 Category 464100 urn:ddi:dk.dst:64f2421b-ac89-4301-b8ec-530e2d9fe5b5:38 dk.dst 64f2421b-ac89-4301-b8ec-530e2d9fe5b5 38 dk.dst ef559f6c-9b6d-45b5-aeb9-b03f9aaa0971 2 Category 46.42 urn:ddi:dk.dst:63f22bd8-3ffc-4339-8d0f-7102967faeb5:38 dk.dst 63f22bd8-3ffc-4339-8d0f-7102967faeb5 38 dk.dst ae59bb03-4411-430f-8906-04dac795d397 2 Category 464210 urn:ddi:dk.dst:98b91303-9821-4272-8dc8-f2c0df44f141:38 dk.dst 98b91303-9821-4272-8dc8-f2c0df44f141 38 dk.dst a7d66b27-f65f-4bec-8c0d-45fff544b528 2 Category 464220 urn:ddi:dk.dst:2ed66d66-7ab0-4c13-b355-2a881b100e45:38 dk.dst 2ed66d66-7ab0-4c13-b355-2a881b100e45 38 dk.dst 452bc255-e203-4d29-b347-e922e2624780 2 Category 46.43 urn:ddi:dk.dst:abf0733c-b752-4942-81be-c59587e29bfe:38 dk.dst abf0733c-b752-4942-81be-c59587e29bfe 38 dk.dst 6e916249-0975-4eb2-bd49-0cade4332a5e 2 Category 464310 urn:ddi:dk.dst:f55d19f6-c623-479b-8f02-d70b66a98b26:38 dk.dst f55d19f6-c623-479b-8f02-d70b66a98b26 38 dk.dst 94277d22-0eff-435c-8fbe-1078c77e7943 2 Category 464320 urn:ddi:dk.dst:be0293f9-a243-477e-a4d7-696938b2da7f:38 dk.dst be0293f9-a243-477e-a4d7-696938b2da7f 38 dk.dst 20bc614d-76fe-4481-b4f0-4a042f61f553 2 Category 464330 urn:ddi:dk.dst:d50243c9-ebdf-4891-91d9-4e8f79c9d2e7:38 dk.dst d50243c9-ebdf-4891-91d9-4e8f79c9d2e7 38 dk.dst 5f561ca8-480b-4dbd-b87b-7cf1a87216ad 2 Category 464340 urn:ddi:dk.dst:a41af791-d50a-4527-b846-3f6852de3174:38 dk.dst a41af791-d50a-4527-b846-3f6852de3174 38 dk.dst c57cb57a-16a0-4ca5-a950-048fe74cdd69 2 Category 464350 urn:ddi:dk.dst:e5650cce-bd97-453c-a8c8-d111f7d003da:38 dk.dst e5650cce-bd97-453c-a8c8-d111f7d003da 38 dk.dst 08627342-3a9b-4a0d-96a2-0ce753996c8d 2 Category 46.44 urn:ddi:dk.dst:7e5d7a9e-7512-4d86-93f7-07e067f8fa28:38 dk.dst 7e5d7a9e-7512-4d86-93f7-07e067f8fa28 38 dk.dst 24def0c2-1ccd-4a84-b78b-bdcf8a59163a 2 Category 464410 urn:ddi:dk.dst:8c97b626-7d83-4e17-b9cb-d5e5f5adf9ca:38 dk.dst 8c97b626-7d83-4e17-b9cb-d5e5f5adf9ca 38 dk.dst b828e3c0-d82a-4ffc-bb22-86e65196cec0 2 Category 464420 urn:ddi:dk.dst:d3e02d97-b665-4511-abc0-0da857fe0c5f:38 dk.dst d3e02d97-b665-4511-abc0-0da857fe0c5f 38 dk.dst a9fbbd8c-0250-435d-8ac9-242ec705379b 2 Category 46.45 urn:ddi:dk.dst:5dfa2492-db8b-4cff-915d-3faca6749418:38 dk.dst 5dfa2492-db8b-4cff-915d-3faca6749418 38 dk.dst ba26dab1-2986-4082-ae9e-204eb4b89b3b 2 Category 464500 urn:ddi:dk.dst:0495439a-df2d-492b-9175-bdf2b17edd2e:38 dk.dst 0495439a-df2d-492b-9175-bdf2b17edd2e 38 dk.dst e63b72af-912b-4d4d-80ad-61f09687d7c0 2 Category 46.46 urn:ddi:dk.dst:98d29905-3478-42b0-a46b-6a2b400be51a:38 dk.dst 98d29905-3478-42b0-a46b-6a2b400be51a 38 dk.dst 3ec5d4d6-0d3a-40d3-9aa0-0d0034513f5a 2 Category 464610 urn:ddi:dk.dst:69c63df5-7c60-472e-83f2-c0dc0829d27a:38 dk.dst 69c63df5-7c60-472e-83f2-c0dc0829d27a 38 dk.dst 8318fd99-7a53-42d0-aef3-8ee38fb46b18 2 Category 464620 urn:ddi:dk.dst:835dd660-0b3d-45dc-9eaf-213afdc159a4:38 dk.dst 835dd660-0b3d-45dc-9eaf-213afdc159a4 38 dk.dst c29fa03c-d923-4a0a-8a65-a6c2eee513bc 2 Category 46.47 urn:ddi:dk.dst:b1ef9d4a-3cca-4288-aa15-34e6988c99fa:38 dk.dst b1ef9d4a-3cca-4288-aa15-34e6988c99fa 38 dk.dst 0ddd647e-acdd-4218-a331-036430bdcedd 2 Category 464700 urn:ddi:dk.dst:45f3ffd6-49ff-4c7f-9adf-2e940151e2bb:38 dk.dst 45f3ffd6-49ff-4c7f-9adf-2e940151e2bb 38 dk.dst 621f51ff-ea39-459c-8350-1be6155bf021 2 Category 46.48 urn:ddi:dk.dst:f321c5c4-823b-4d4f-a97a-ea6ff7a6925e:38 dk.dst f321c5c4-823b-4d4f-a97a-ea6ff7a6925e 38 dk.dst 0a575e00-db0f-4a06-93ce-bd777864c41b 2 Category 464800 urn:ddi:dk.dst:740e95bb-38e2-4399-a097-3395e3b2e9f1:38 dk.dst 740e95bb-38e2-4399-a097-3395e3b2e9f1 38 dk.dst 477edcba-34b0-45f0-bfe4-521f12505299 2 Category 46.49 urn:ddi:dk.dst:04c68739-a203-465d-955f-84ae7d2f9df5:38 dk.dst 04c68739-a203-465d-955f-84ae7d2f9df5 38 dk.dst 05a279f9-8c4a-4d55-bdd8-22e6bba85c9f 2 Category 464910 urn:ddi:dk.dst:5d20bda1-0fa0-44f8-ac7a-7bcc55ec90c3:38 dk.dst 5d20bda1-0fa0-44f8-ac7a-7bcc55ec90c3 38 dk.dst 334f72f6-3711-418c-b2b1-11c9f6d677ce 2 Category 464920 urn:ddi:dk.dst:8a7b1742-7db0-44f0-8753-695e074a948e:38 dk.dst 8a7b1742-7db0-44f0-8753-695e074a948e 38 dk.dst cb8dd410-f474-467f-a0f5-409f71a2bfc3 2 Category 464930 urn:ddi:dk.dst:581e81f6-592b-4a55-be5b-dc921e7f6047:38 dk.dst 581e81f6-592b-4a55-be5b-dc921e7f6047 38 dk.dst ec64d6ba-16de-4e64-958a-500a1b729cf8 2 Category 464990 urn:ddi:dk.dst:e0f9385a-5be1-426c-afde-04cfe5345bad:38 dk.dst e0f9385a-5be1-426c-afde-04cfe5345bad 38 dk.dst 902e7e26-d174-463f-9c09-44681783f71d 2 Category 46.5 urn:ddi:dk.dst:7d0bf976-d7b2-4fd2-8478-1fab68953aa0:38 dk.dst 7d0bf976-d7b2-4fd2-8478-1fab68953aa0 38 dk.dst cdb30b5a-63bd-4523-9905-0f49d79008ef 2 Category 46.51 urn:ddi:dk.dst:6a100153-45eb-4ca9-9937-d70ca674338d:38 dk.dst 6a100153-45eb-4ca9-9937-d70ca674338d 38 dk.dst 1d02c2d0-84ed-47fb-99b0-17f7da824aff 2 Category 465100 urn:ddi:dk.dst:4a9510ff-7a13-455f-a9af-f616f57df7cf:38 dk.dst 4a9510ff-7a13-455f-a9af-f616f57df7cf 38 dk.dst babe0234-1a4c-4a9c-a7ab-7066811a4d66 2 Category 46.52 urn:ddi:dk.dst:f862eac6-e39a-423f-b42f-85f13d8b4c83:38 dk.dst f862eac6-e39a-423f-b42f-85f13d8b4c83 38 dk.dst 78512971-60a6-41bb-b98f-aac1a48c0477 2 Category 465210 urn:ddi:dk.dst:4321ee27-2c1e-4321-b61f-168e30d8068a:38 dk.dst 4321ee27-2c1e-4321-b61f-168e30d8068a 38 dk.dst d034e007-af12-4df7-800c-8bd035ec2339 2 Category 465220 urn:ddi:dk.dst:36555bfc-da1c-436a-b952-ad622bbb08ad:38 dk.dst 36555bfc-da1c-436a-b952-ad622bbb08ad 38 dk.dst 4475b403-2da8-4c2e-9a46-37ff298099ee 2 Category 46.6 urn:ddi:dk.dst:f3b94383-968a-4d31-bddb-e678155aa2cc:38 dk.dst f3b94383-968a-4d31-bddb-e678155aa2cc 38 dk.dst cac6df6b-4ae9-4f64-bc27-105cb8c0a239 2 Category 46.61 urn:ddi:dk.dst:c9ac4c5c-ca15-406a-afa5-f478b4adbc41:38 dk.dst c9ac4c5c-ca15-406a-afa5-f478b4adbc41 38 dk.dst f2360d2b-38b9-49b3-84cb-d984a5dc60d6 2 Category 466100 urn:ddi:dk.dst:1e5d41cb-bd10-4b38-996e-6d669a21d048:38 dk.dst 1e5d41cb-bd10-4b38-996e-6d669a21d048 38 dk.dst 141ab843-ef51-4588-a60d-acda7c099f26 2 Category 46.62 urn:ddi:dk.dst:ef397112-761d-43ea-867a-7696ad8fb9cb:38 dk.dst ef397112-761d-43ea-867a-7696ad8fb9cb 38 dk.dst cb32c10f-7446-4c74-820c-ae4cd01b7df7 2 Category 466200 urn:ddi:dk.dst:ddb07e85-0ee0-49ff-99ec-04af394c128c:38 dk.dst ddb07e85-0ee0-49ff-99ec-04af394c128c 38 dk.dst cb24fa60-beb5-440b-8c16-2d92ab377dee 2 Category 46.63 urn:ddi:dk.dst:e1edadc1-7bd4-45e4-974f-3b55bba8f487:38 dk.dst e1edadc1-7bd4-45e4-974f-3b55bba8f487 38 dk.dst e8fc2266-acac-449d-8667-d6786499dfb4 2 Category 466300 urn:ddi:dk.dst:82ec36a4-3732-4d07-9557-5cd6573f4087:38 dk.dst 82ec36a4-3732-4d07-9557-5cd6573f4087 38 dk.dst 3367342c-f427-4318-9752-0af57404c591 2 Category 46.64 urn:ddi:dk.dst:c70d5546-b11a-45b4-8546-e75e9b0d570a:38 dk.dst c70d5546-b11a-45b4-8546-e75e9b0d570a 38 dk.dst 0db0723c-03dd-4d5c-84ea-3fc95a00a534 2 Category 466400 urn:ddi:dk.dst:67e1eabd-f4e4-477d-ac4c-04c3179bb5df:38 dk.dst 67e1eabd-f4e4-477d-ac4c-04c3179bb5df 38 dk.dst 2c3eca1e-2384-4e67-8315-4f6c7d9dec94 2 Category 46.65 urn:ddi:dk.dst:1f7d992e-f77d-4328-8a63-9467886d7309:38 dk.dst 1f7d992e-f77d-4328-8a63-9467886d7309 38 dk.dst e8c8537c-f7a2-4536-91ff-2fdb26567ce4 2 Category 466500 urn:ddi:dk.dst:315e2a15-cdb9-4a0c-97ee-2baf74a7bfde:38 dk.dst 315e2a15-cdb9-4a0c-97ee-2baf74a7bfde 38 dk.dst 882ac09b-b957-475c-a17d-7b95bbe37696 2 Category 46.66 urn:ddi:dk.dst:111313ef-9727-4d4c-9e77-603806f57d4d:38 dk.dst 111313ef-9727-4d4c-9e77-603806f57d4d 38 dk.dst de96f7ab-dec0-480f-8d84-acdd88218c2c 2 Category 466600 urn:ddi:dk.dst:9eb700f3-dbb2-480f-9469-766381694115:38 dk.dst 9eb700f3-dbb2-480f-9469-766381694115 38 dk.dst 338f12a3-c52b-46f6-9c11-eaab55d66ac6 2 Category 46.69 urn:ddi:dk.dst:d846da8d-0055-4595-920d-7a1fad41202c:38 dk.dst d846da8d-0055-4595-920d-7a1fad41202c 38 dk.dst 0d1dcc0a-c348-4c16-91c6-b2c67aedce5e 2 Category 466900 urn:ddi:dk.dst:33899634-9b52-45f4-959c-45dacf04298c:38 dk.dst 33899634-9b52-45f4-959c-45dacf04298c 38 dk.dst 1f399845-2e34-497d-89a3-3dd0f09f03dc 2 Category 46.7 urn:ddi:dk.dst:dff2ee26-8bf1-4719-835f-8c81e4e88dbb:38 dk.dst dff2ee26-8bf1-4719-835f-8c81e4e88dbb 38 dk.dst 13a18785-8bcd-42f6-8f5d-dcc599b557b7 2 Category 46.71 urn:ddi:dk.dst:6877a517-035d-4049-917a-25bc4aeecb60:38 dk.dst 6877a517-035d-4049-917a-25bc4aeecb60 38 dk.dst aeaa1de7-0d86-4e86-9551-0f23016919d9 2 Category 467100 urn:ddi:dk.dst:515ad2e2-6cfb-489b-a0c8-05221d38cd12:38 dk.dst 515ad2e2-6cfb-489b-a0c8-05221d38cd12 38 dk.dst 9546f3b0-81ae-42d6-8888-b46960d82be1 2 Category 46.72 urn:ddi:dk.dst:379fee49-ba6f-4502-947f-433b5c39d9c8:38 dk.dst 379fee49-ba6f-4502-947f-433b5c39d9c8 38 dk.dst 980a2d10-0a00-4448-8045-0209033f1dc8 2 Category 467200 urn:ddi:dk.dst:4dd379e6-32a6-4430-95a8-4ce200eea78f:38 dk.dst 4dd379e6-32a6-4430-95a8-4ce200eea78f 38 dk.dst c5173231-3c3b-4ff1-9ef3-e26cc3bac303 2 Category 46.73 urn:ddi:dk.dst:2dc5efe5-61af-4046-9264-5480f67d5a24:38 dk.dst 2dc5efe5-61af-4046-9264-5480f67d5a24 38 dk.dst a68f3668-f1ef-46a3-9b5d-47553a409ad3 2 Category 467310 urn:ddi:dk.dst:bf50071a-b8c4-436c-a82b-42569f004070:38 dk.dst bf50071a-b8c4-436c-a82b-42569f004070 38 dk.dst b4cd1bad-9ed1-4650-bd3f-96abba5c553f 2 Category 467320 urn:ddi:dk.dst:a9b6cffd-dc9d-4d4a-86ab-b2700445567c:38 dk.dst a9b6cffd-dc9d-4d4a-86ab-b2700445567c 38 dk.dst e6d49327-437c-42f9-a1f8-f625c590a9eb 2 Category 46.74 urn:ddi:dk.dst:97e57490-7653-4c0d-a96c-b69968c006a9:38 dk.dst 97e57490-7653-4c0d-a96c-b69968c006a9 38 dk.dst af2e83ab-2779-4a5f-8b95-ea18ad0e5b45 2 Category 467400 urn:ddi:dk.dst:91f2c3da-6be7-446b-a5b5-a38a3929d54e:38 dk.dst 91f2c3da-6be7-446b-a5b5-a38a3929d54e 38 dk.dst de00ee16-3072-40a3-b0ad-d9717c6f8fea 2 Category 46.75 urn:ddi:dk.dst:7b936641-c5c8-48de-896d-42afa94533ff:38 dk.dst 7b936641-c5c8-48de-896d-42afa94533ff 38 dk.dst 87533298-876d-4aa3-b0f3-8c43f9bcf94f 2 Category 467500 urn:ddi:dk.dst:defdd750-3ec1-499f-97c2-9fcaf6c7156f:38 dk.dst defdd750-3ec1-499f-97c2-9fcaf6c7156f 38 dk.dst 84753f13-8955-43ae-a651-2c26a1c8c5e3 2 Category 46.76 urn:ddi:dk.dst:82e4650b-9469-4c93-9525-8c5a89d26a7d:38 dk.dst 82e4650b-9469-4c93-9525-8c5a89d26a7d 38 dk.dst 7bcb2102-a0d5-470f-b600-9efd01ae0c1b 2 Category 467600 urn:ddi:dk.dst:1f243f66-05b6-4b08-904d-98aa43f94804:38 dk.dst 1f243f66-05b6-4b08-904d-98aa43f94804 38 dk.dst 516be76f-bb2e-4f83-9fe0-a1abfeac1cda 2 Category 46.77 urn:ddi:dk.dst:9f37c59f-b03d-41f7-b709-8dea05ce5f83:38 dk.dst 9f37c59f-b03d-41f7-b709-8dea05ce5f83 38 dk.dst 77f52250-550e-4a15-af56-2f32a598e4cb 2 Category 467700 urn:ddi:dk.dst:7fff73c7-6b41-4738-be97-cc9a9e49a730:38 dk.dst 7fff73c7-6b41-4738-be97-cc9a9e49a730 38 dk.dst 035e7abc-2928-42f9-8781-64f7509e7a3a 2 Category 46.9 urn:ddi:dk.dst:932c735f-25c8-4859-a217-2a3543b4c1bb:38 dk.dst 932c735f-25c8-4859-a217-2a3543b4c1bb 38 dk.dst fc1056ae-97ba-4b70-8ab0-b80cd39aac2c 2 Category 46.90 urn:ddi:dk.dst:2d7070ac-4afc-4e65-8f8f-d4250fe382c3:38 dk.dst 2d7070ac-4afc-4e65-8f8f-d4250fe382c3 38 dk.dst 5e90eefc-2216-409d-aef5-680e1cbb521c 2 Category 469000 urn:ddi:dk.dst:1e3dceb0-abc3-41ca-8f79-fa23a7d91547:38 dk.dst 1e3dceb0-abc3-41ca-8f79-fa23a7d91547 38 dk.dst d822d2d9-26b3-4b2c-8ed4-fa1efa276fe1 2 Category 47 urn:ddi:dk.dst:944c3658-3409-4646-a32e-90cd2c5b5ba8:38 dk.dst 944c3658-3409-4646-a32e-90cd2c5b5ba8 38 dk.dst e28d7015-e190-4c55-818f-73d96ad1ed17 2 Category 47.1 urn:ddi:dk.dst:f09fd6d4-03a0-4d8a-9720-eec3dbd5ab43:38 dk.dst f09fd6d4-03a0-4d8a-9720-eec3dbd5ab43 38 dk.dst 2fce5d25-496e-4546-a52a-626a295d3f33 2 Category 47.11 urn:ddi:dk.dst:4a7217a1-3462-4c2d-b752-cc325dfb4b05:38 dk.dst 4a7217a1-3462-4c2d-b752-cc325dfb4b05 38 dk.dst 1d0b203b-3c57-436e-875d-4ae196105eaf 2 Category 471110 urn:ddi:dk.dst:29c34da8-be1d-469c-a5b1-69c50cdb409f:38 dk.dst 29c34da8-be1d-469c-a5b1-69c50cdb409f 38 dk.dst ac13ca43-f53c-4fb5-ab48-87d952aff964 2 Category 471120 urn:ddi:dk.dst:447b7161-e761-4173-ad03-4660701bf18d:38 dk.dst 447b7161-e761-4173-ad03-4660701bf18d 38 dk.dst 36799aba-a94a-4c19-b0f8-6e48191058f7 2 Category 471130 urn:ddi:dk.dst:5e25e38e-02aa-41cb-a129-127d633731f7:38 dk.dst 5e25e38e-02aa-41cb-a129-127d633731f7 38 dk.dst 12320b04-b9c2-4520-aa97-9ab689146bfa 2 Category 47.19 urn:ddi:dk.dst:152d7311-2f86-497e-a83f-94573b3cacce:38 dk.dst 152d7311-2f86-497e-a83f-94573b3cacce 38 dk.dst ecdb3b23-39cb-4aa5-887b-ef1036f2deb9 2 Category 471900 urn:ddi:dk.dst:b453c145-8fcd-4f8c-ae85-26d2e6b8f485:38 dk.dst b453c145-8fcd-4f8c-ae85-26d2e6b8f485 38 dk.dst 14b1b33b-fbc5-4f2e-9b94-fa69f6aa10da 2 Category 47.2 urn:ddi:dk.dst:65458d06-43f3-4853-895b-294af403ad1b:38 dk.dst 65458d06-43f3-4853-895b-294af403ad1b 38 dk.dst f58810f8-ae6e-4461-a351-6b747f496314 2 Category 47.21 urn:ddi:dk.dst:c3e32431-6b1a-41ed-97ae-393c223a352b:38 dk.dst c3e32431-6b1a-41ed-97ae-393c223a352b 38 dk.dst 84a1c130-0894-4d02-998c-49d9cd5286d7 2 Category 472100 urn:ddi:dk.dst:7290b4e1-16c7-45ac-baf5-158bf0c2e6b5:38 dk.dst 7290b4e1-16c7-45ac-baf5-158bf0c2e6b5 38 dk.dst edcdaf56-f0ca-49c0-b4f8-4078bfeeb3e5 2 Category 47.22 urn:ddi:dk.dst:dde5e93e-f976-47f8-aba4-295bd8e6c1b5:38 dk.dst dde5e93e-f976-47f8-aba4-295bd8e6c1b5 38 dk.dst 25659401-f915-4300-acf2-8b8a4ae9858d 2 Category 472200 urn:ddi:dk.dst:f14ad637-2d4b-42a9-8d04-6053c11c08a3:38 dk.dst f14ad637-2d4b-42a9-8d04-6053c11c08a3 38 dk.dst 1e72892c-8271-455b-880f-19e271612a8e 2 Category 47.23 urn:ddi:dk.dst:105d636b-b165-41ff-b239-0494cfb7c543:38 dk.dst 105d636b-b165-41ff-b239-0494cfb7c543 38 dk.dst af889a33-1db2-400a-be45-2e86d53c30c7 2 Category 472300 urn:ddi:dk.dst:375cfc6f-b907-42a3-976a-a52a17d9a32a:38 dk.dst 375cfc6f-b907-42a3-976a-a52a17d9a32a 38 dk.dst 3add6100-09b7-4c77-a91e-633ac3aa7b69 2 Category 47.24 urn:ddi:dk.dst:07359e9b-47a6-4620-a367-85d1367ccbab:38 dk.dst 07359e9b-47a6-4620-a367-85d1367ccbab 38 dk.dst d4de8bb1-4218-4751-9e7b-aa2111484e1f 2 Category 472400 urn:ddi:dk.dst:22cf9e45-48f2-4f69-b87d-4d5dd6f27f3e:38 dk.dst 22cf9e45-48f2-4f69-b87d-4d5dd6f27f3e 38 dk.dst 45003d7f-8bc0-4f40-b064-071cc6a28585 2 Category 47.25 urn:ddi:dk.dst:e6c37969-e647-4df4-a3a6-5633f1f18b71:38 dk.dst e6c37969-e647-4df4-a3a6-5633f1f18b71 38 dk.dst 72de1d98-a02b-4adc-868a-cf878f99a3a1 2 Category 472500 urn:ddi:dk.dst:d393e789-80e9-4f83-9ffc-410665480cc6:38 dk.dst d393e789-80e9-4f83-9ffc-410665480cc6 38 dk.dst 69c94ee9-a061-43d3-b9d7-0704f3fea246 2 Category 47.26 urn:ddi:dk.dst:4ef784a9-e62e-44e3-b773-9e520d96ee8b:38 dk.dst 4ef784a9-e62e-44e3-b773-9e520d96ee8b 38 dk.dst 277b4349-2c73-4e19-a735-24b5b3f6e2c3 2 Category 472600 urn:ddi:dk.dst:a39daf47-6133-4402-a918-e47a1c0d809e:38 dk.dst a39daf47-6133-4402-a918-e47a1c0d809e 38 dk.dst 381e7619-8bf9-4882-809e-d1199e0ecf37 2 Category 47.29 urn:ddi:dk.dst:5b09acdf-d8bb-410e-8b25-e56cbf175c6a:38 dk.dst 5b09acdf-d8bb-410e-8b25-e56cbf175c6a 38 dk.dst 9337face-835a-4c45-9939-e61062fd4a7c 2 Category 472900 urn:ddi:dk.dst:db562834-a7d7-490e-a6b2-4830db436716:38 dk.dst db562834-a7d7-490e-a6b2-4830db436716 38 dk.dst ac30cc0d-db24-45c9-8221-373ca4aa2946 2 Category 47.3 urn:ddi:dk.dst:2fb190f8-ed25-47c2-aed9-52756e88dac8:38 dk.dst 2fb190f8-ed25-47c2-aed9-52756e88dac8 38 dk.dst 04fd4304-56a5-4cf3-a66e-aa9ae534b6e2 2 Category 47.30 urn:ddi:dk.dst:fcdbdc9d-e298-476d-9e7e-733eadccb122:38 dk.dst fcdbdc9d-e298-476d-9e7e-733eadccb122 38 dk.dst c530c76a-1319-41b9-875e-de4236316157 2 Category 473000 urn:ddi:dk.dst:402ec782-c1c3-4ef7-aa10-60003ed75929:38 dk.dst 402ec782-c1c3-4ef7-aa10-60003ed75929 38 dk.dst 35f75f23-27e0-4199-bf9e-3f070ce6f21f 2 Category 47.4 urn:ddi:dk.dst:c457163a-1cab-4b57-ba50-fc1f1145b8b7:38 dk.dst c457163a-1cab-4b57-ba50-fc1f1145b8b7 38 dk.dst c2caf2db-3346-41b7-ba11-b41333bfc5d8 2 Category 47.41 urn:ddi:dk.dst:90352b3b-2f44-4b47-828d-1001016c679d:38 dk.dst 90352b3b-2f44-4b47-828d-1001016c679d 38 dk.dst 28fdfc7a-1113-4762-bb96-d7c0aa0ac9a4 2 Category 474100 urn:ddi:dk.dst:9d0620fe-4794-4021-9876-e5956f285a19:38 dk.dst 9d0620fe-4794-4021-9876-e5956f285a19 38 dk.dst 0d8e366a-461a-4975-a135-0c68cfa01d80 2 Category 47.42 urn:ddi:dk.dst:f3192f4a-cec6-470e-abd8-5d987511dbd4:38 dk.dst f3192f4a-cec6-470e-abd8-5d987511dbd4 38 dk.dst ab7ad3c6-edfd-4c9f-b7cb-6054ab730879 2 Category 474200 urn:ddi:dk.dst:4ba1f8a9-c512-4295-81f6-99136071bcb3:38 dk.dst 4ba1f8a9-c512-4295-81f6-99136071bcb3 38 dk.dst c10f7f2a-e267-4518-a906-0d3db49dd89d 2 Category 47.43 urn:ddi:dk.dst:9ef2e71a-ade2-43e3-9031-3123dc89f8e7:38 dk.dst 9ef2e71a-ade2-43e3-9031-3123dc89f8e7 38 dk.dst f487cdf7-24a4-42f6-bcab-e934a091490d 2 Category 474300 urn:ddi:dk.dst:81fdb6c5-bc1e-4edd-9fb8-bc7a2cbc3fd6:38 dk.dst 81fdb6c5-bc1e-4edd-9fb8-bc7a2cbc3fd6 38 dk.dst c0ac8076-a1c8-4c1e-b254-cd454d9716b6 2 Category 47.5 urn:ddi:dk.dst:97b60e07-9c5e-4089-a414-0decf83e39e3:38 dk.dst 97b60e07-9c5e-4089-a414-0decf83e39e3 38 dk.dst 94f77714-c869-4f88-b0b6-b1490005cf25 2 Category 47.51 urn:ddi:dk.dst:41c469b5-a007-418f-a617-c2f2657b7a0e:38 dk.dst 41c469b5-a007-418f-a617-c2f2657b7a0e 38 dk.dst 23bc823a-43ff-4236-8550-a432abff0e01 2 Category 475100 urn:ddi:dk.dst:a3cbe72b-ed1f-4c2d-8693-b624a0d33ec0:38 dk.dst a3cbe72b-ed1f-4c2d-8693-b624a0d33ec0 38 dk.dst 63525b1d-479b-4928-9e11-f2c392349443 2 Category 47.52 urn:ddi:dk.dst:8417fddb-51ec-494c-b7fb-7197a08846a0:38 dk.dst 8417fddb-51ec-494c-b7fb-7197a08846a0 38 dk.dst dfc02006-ffa1-49d3-a6eb-cc32fef6eb7b 2 Category 475210 urn:ddi:dk.dst:b80814d1-7558-41f1-9804-6f2d17ceb01a:38 dk.dst b80814d1-7558-41f1-9804-6f2d17ceb01a 38 dk.dst 0a2b8cf5-9302-4334-b5fd-492b5424b6c5 2 Category 475220 urn:ddi:dk.dst:3c7b9e4d-305d-4797-b65d-c12e78b56908:38 dk.dst 3c7b9e4d-305d-4797-b65d-c12e78b56908 38 dk.dst 8f53eade-e848-40be-8fa3-22e3d26e72ec 2 Category 47.53 urn:ddi:dk.dst:b7dc0792-6fbb-49c0-bfe8-0db8359318b5:38 dk.dst b7dc0792-6fbb-49c0-bfe8-0db8359318b5 38 dk.dst 6fb0b335-49f4-4c32-b732-2a894e50f76d 2 Category 475300 urn:ddi:dk.dst:901a20e8-9f26-42b1-905d-7fcec4ee4174:38 dk.dst 901a20e8-9f26-42b1-905d-7fcec4ee4174 38 dk.dst e800c2b5-f0ab-4da1-8942-04fa6ae2d740 2 Category 47.54 urn:ddi:dk.dst:ce5038a5-382d-4250-a6c7-7f7e04d4dd2e:38 dk.dst ce5038a5-382d-4250-a6c7-7f7e04d4dd2e 38 dk.dst 3e351448-91ef-4d00-bd21-6970a2981653 2 Category 475400 urn:ddi:dk.dst:72dd558c-7bd8-4ea7-8c2d-44dabb5abf82:38 dk.dst 72dd558c-7bd8-4ea7-8c2d-44dabb5abf82 38 dk.dst 1bebf963-eaff-4e10-a886-35aef9dd7d43 2 Category 47.59 urn:ddi:dk.dst:1628b866-8aa9-4ab4-a33f-c3511aad9102:38 dk.dst 1628b866-8aa9-4ab4-a33f-c3511aad9102 38 dk.dst 0980aeeb-5032-4087-b235-1b4bbedb86d3 2 Category 475910 urn:ddi:dk.dst:8c11a09b-a342-496a-93b8-794d82b06285:38 dk.dst 8c11a09b-a342-496a-93b8-794d82b06285 38 dk.dst 9d49fe04-7dca-4441-aae2-27151ccebd26 2 Category 475920 urn:ddi:dk.dst:1dc2b554-3cf7-4621-b988-34da2ecc1b68:38 dk.dst 1dc2b554-3cf7-4621-b988-34da2ecc1b68 38 dk.dst b3faeb0b-e97e-4634-a275-e1655db4bc35 2 Category 475930 urn:ddi:dk.dst:df64f952-bb75-4bd1-a04a-18add6f4eeb2:38 dk.dst df64f952-bb75-4bd1-a04a-18add6f4eeb2 38 dk.dst 317a6925-821f-4755-8d78-e75f2c73b1e5 2 Category 475940 urn:ddi:dk.dst:7f41c608-23e1-4016-a616-5d441211734b:38 dk.dst 7f41c608-23e1-4016-a616-5d441211734b 38 dk.dst 4409de16-4b68-4808-9a0f-bf4c120172e7 2 Category 475990 urn:ddi:dk.dst:2a9b52ac-abf5-46bf-821d-bcaf0fbdadce:38 dk.dst 2a9b52ac-abf5-46bf-821d-bcaf0fbdadce 38 dk.dst 93ebfca4-fc23-4c2a-8832-e94fe3d23fe3 2 Category 47.6 urn:ddi:dk.dst:1dca6a77-1f16-4d4c-9f74-9dc25cc7053f:38 dk.dst 1dca6a77-1f16-4d4c-9f74-9dc25cc7053f 38 dk.dst 39b471af-ec4b-441a-bfbe-422de7c9ca13 2 Category 47.61 urn:ddi:dk.dst:778157c3-d883-4aba-9318-ae77075a25aa:38 dk.dst 778157c3-d883-4aba-9318-ae77075a25aa 38 dk.dst 1c273171-90c7-4da0-9ca4-53dcaa0d206c 2 Category 476100 urn:ddi:dk.dst:d7e6cf92-7799-4615-b337-cfb94c3eef43:38 dk.dst d7e6cf92-7799-4615-b337-cfb94c3eef43 38 dk.dst 79c04ad5-34e1-4bf2-b6bd-89d07efe0993 2 Category 47.62 urn:ddi:dk.dst:2c2338f3-b732-46c0-a82b-57b9cb222807:38 dk.dst 2c2338f3-b732-46c0-a82b-57b9cb222807 38 dk.dst b0e12117-1562-41c9-9798-e5021615ae83 2 Category 476200 urn:ddi:dk.dst:06a2ebc4-4920-4638-82fe-94e918d78459:38 dk.dst 06a2ebc4-4920-4638-82fe-94e918d78459 38 dk.dst e29d441a-bf45-4acc-889d-fc401fca1983 2 Category 47.63 urn:ddi:dk.dst:7df79587-b8df-467b-a549-ab089df6c299:38 dk.dst 7df79587-b8df-467b-a549-ab089df6c299 38 dk.dst 9136739c-a4fe-4da3-ace4-02a8e03c9783 2 Category 476300 urn:ddi:dk.dst:ead2a07d-9915-43f9-96b5-a6248df6ec67:38 dk.dst ead2a07d-9915-43f9-96b5-a6248df6ec67 38 dk.dst 0e9c7471-4d80-40db-b01a-8ebd8d8280fb 2 Category 47.64 urn:ddi:dk.dst:27faa28a-085c-47bd-9473-db806d44e85a:38 dk.dst 27faa28a-085c-47bd-9473-db806d44e85a 38 dk.dst a6e1328d-e573-4204-ba0c-e7452985d1c6 2 Category 476410 urn:ddi:dk.dst:2483da73-7e9b-40c8-84c4-c5c4ad340615:38 dk.dst 2483da73-7e9b-40c8-84c4-c5c4ad340615 38 dk.dst 473b8ed8-2258-447d-b7ba-39f6ee64f8b7 2 Category 476420 urn:ddi:dk.dst:4ed48182-a726-4933-9435-b82047dc9f85:38 dk.dst 4ed48182-a726-4933-9435-b82047dc9f85 38 dk.dst 9c5ff96b-60ad-409d-b56d-7d4cefaa17c3 2 Category 476430 urn:ddi:dk.dst:2ee973b9-0df0-416a-876c-874a265a125f:38 dk.dst 2ee973b9-0df0-416a-876c-874a265a125f 38 dk.dst 41a9f20e-1acf-43c1-b9eb-495b2e2d4a40 2 Category 47.65 urn:ddi:dk.dst:cd907ee5-1106-4abb-bb59-609cafc026c2:38 dk.dst cd907ee5-1106-4abb-bb59-609cafc026c2 38 dk.dst 9a9a1b10-ad9b-44f2-ab64-c0f9e959ff08 2 Category 476500 urn:ddi:dk.dst:4674cd85-d53f-416b-b955-b9ce38dfdc9f:38 dk.dst 4674cd85-d53f-416b-b955-b9ce38dfdc9f 38 dk.dst f2a17545-7679-41af-bf54-3b3a12d434ad 2 Category 47.7 urn:ddi:dk.dst:b98d3d07-9374-4649-bd89-f3dc534d06a6:38 dk.dst b98d3d07-9374-4649-bd89-f3dc534d06a6 38 dk.dst 88de298e-cae0-4c26-ae41-d0624eb02307 2 Category 47.71 urn:ddi:dk.dst:541700ae-91f2-46b4-9201-3bde6363664e:38 dk.dst 541700ae-91f2-46b4-9201-3bde6363664e 38 dk.dst ea1fc452-fd8b-4498-9636-244706a3b20a 2 Category 477110 urn:ddi:dk.dst:819ff5a6-e535-4486-96b1-d842facfd081:38 dk.dst 819ff5a6-e535-4486-96b1-d842facfd081 38 dk.dst eae7c2c2-3740-40cc-ac86-8d1893b23c86 2 Category 477120 urn:ddi:dk.dst:0816ca59-0d2b-4003-8ebd-398f2a39f86a:38 dk.dst 0816ca59-0d2b-4003-8ebd-398f2a39f86a 38 dk.dst 295c9f91-44e2-4e56-ab6f-7347ff396438 2 Category 47.72 urn:ddi:dk.dst:6da62ce5-0f78-4df1-baa7-7c2e8e1b28db:38 dk.dst 6da62ce5-0f78-4df1-baa7-7c2e8e1b28db 38 dk.dst 1ee56460-733f-4f64-ae8d-77988770d0df 2 Category 477210 urn:ddi:dk.dst:ea0606c3-8e8a-49e1-af28-0a20d09f7a20:38 dk.dst ea0606c3-8e8a-49e1-af28-0a20d09f7a20 38 dk.dst 50abd416-a676-42d8-9586-4e8fd4148759 2 Category 477220 urn:ddi:dk.dst:a70298e2-a540-4152-8bfb-545a9e59f759:38 dk.dst a70298e2-a540-4152-8bfb-545a9e59f759 38 dk.dst e65ae55c-365f-46ab-8e9f-9b55ee1903a6 2 Category 47.73 urn:ddi:dk.dst:bddee2d0-ad57-43d1-bfc9-d29f383703df:38 dk.dst bddee2d0-ad57-43d1-bfc9-d29f383703df 38 dk.dst 993aacf2-a235-4b30-9373-fe56180b3f78 2 Category 477300 urn:ddi:dk.dst:dc6462c1-2182-4400-b572-d26500d9d16c:38 dk.dst dc6462c1-2182-4400-b572-d26500d9d16c 38 dk.dst eccb7d55-fc9c-46ba-9c3d-8f513cd36cd3 2 Category 47.74 urn:ddi:dk.dst:c3fadcb4-110b-40d0-98e4-cda2b2427b45:38 dk.dst c3fadcb4-110b-40d0-98e4-cda2b2427b45 38 dk.dst 27029496-1158-4c58-be87-6b8029e0b664 2 Category 477400 urn:ddi:dk.dst:c8c5f686-7d1a-4437-a1e6-36bed17af11f:38 dk.dst c8c5f686-7d1a-4437-a1e6-36bed17af11f 38 dk.dst 8822e374-0cae-4f0d-a033-55bc323d82c2 2 Category 47.75 urn:ddi:dk.dst:270a45b6-cb86-40b7-afce-c3a8e5bf550c:38 dk.dst 270a45b6-cb86-40b7-afce-c3a8e5bf550c 38 dk.dst 6fcc5ea5-8ec9-4989-a547-f602287097d5 2 Category 477500 urn:ddi:dk.dst:0febca5c-43d4-41e5-8b0b-56e17035d481:38 dk.dst 0febca5c-43d4-41e5-8b0b-56e17035d481 38 dk.dst a3f84684-0af8-4048-a24a-43d96dc76773 2 Category 47.76 urn:ddi:dk.dst:723304bb-5913-472e-acdd-41c5ae7c560a:38 dk.dst 723304bb-5913-472e-acdd-41c5ae7c560a 38 dk.dst 460cf96c-1abe-453f-be9c-67ecf2822621 2 Category 477610 urn:ddi:dk.dst:98b53761-13be-41ce-bc75-ba280ab3b33c:38 dk.dst 98b53761-13be-41ce-bc75-ba280ab3b33c 38 dk.dst 09d9388e-1f1d-49ed-bf9d-bbd92fe220cc 2 Category 477620 urn:ddi:dk.dst:fdf436b6-9ffb-4d85-8e8a-f4374b380f1e:38 dk.dst fdf436b6-9ffb-4d85-8e8a-f4374b380f1e 38 dk.dst fa23d0e5-d0c4-4359-b437-3dc4fa972cf9 2 Category 477630 urn:ddi:dk.dst:d4ad7f1c-6036-4d92-9f14-74b37cee5032:38 dk.dst d4ad7f1c-6036-4d92-9f14-74b37cee5032 38 dk.dst 2fb7174d-d2ee-4080-9dd0-58df6c2aea92 2 Category 47.77 urn:ddi:dk.dst:5ff4fc70-737d-447d-8a4c-4be392521104:38 dk.dst 5ff4fc70-737d-447d-8a4c-4be392521104 38 dk.dst 6b6d088a-9254-4192-8cbf-cef4550bb65e 2 Category 477700 urn:ddi:dk.dst:8f27ce36-2042-4d6f-9e58-832fd3cdc1e6:38 dk.dst 8f27ce36-2042-4d6f-9e58-832fd3cdc1e6 38 dk.dst 9b8d010c-814f-4a0f-9b90-6d261e4ea16c 2 Category 47.78 urn:ddi:dk.dst:b56e49a0-621d-4bb2-b4da-9a3793de345a:38 dk.dst b56e49a0-621d-4bb2-b4da-9a3793de345a 38 dk.dst b5ad3a47-3ca5-4ad0-a931-694178e9b22e 2 Category 477810 urn:ddi:dk.dst:3848d3bf-a516-47f8-99fd-ddfdb3c12659:38 dk.dst 3848d3bf-a516-47f8-99fd-ddfdb3c12659 38 dk.dst 798a021b-64c3-4921-a227-caa6c29ddb42 2 Category 477820 urn:ddi:dk.dst:ef6cfb6a-ed9a-4959-b05a-219b1a07a2c2:38 dk.dst ef6cfb6a-ed9a-4959-b05a-219b1a07a2c2 38 dk.dst 053cc077-e959-4587-a21d-4aaa6cc70df1 2 Category 477830 urn:ddi:dk.dst:d900ca98-4ac2-4901-a744-2d2b3fe2dd11:38 dk.dst d900ca98-4ac2-4901-a744-2d2b3fe2dd11 38 dk.dst 03072524-344a-471b-832b-15cad6b31502 2 Category 477840 urn:ddi:dk.dst:4fb62a2e-ef2c-4dae-ad86-004e8a23b3d5:38 dk.dst 4fb62a2e-ef2c-4dae-ad86-004e8a23b3d5 38 dk.dst f2b2d487-bb96-4f13-a643-ee69eebcc372 2 Category 477890 urn:ddi:dk.dst:b4ad7338-53d4-4c03-a0e6-c7a995b3cf55:38 dk.dst b4ad7338-53d4-4c03-a0e6-c7a995b3cf55 38 dk.dst b54d764b-e23a-4f11-b68d-23a86284dade 2 Category 47.79 urn:ddi:dk.dst:ee57bda7-cded-4c2c-b67a-72f2ce62add9:38 dk.dst ee57bda7-cded-4c2c-b67a-72f2ce62add9 38 dk.dst 5f9c0148-2fa9-49ab-86e7-6ce16be515d9 2 Category 477900 urn:ddi:dk.dst:a36e80f0-763a-4fa0-b17f-d1a78c822db1:38 dk.dst a36e80f0-763a-4fa0-b17f-d1a78c822db1 38 dk.dst 2250892c-5b04-4d5d-a9f3-d9f3b72793a0 2 Category 47.8 urn:ddi:dk.dst:a11a8407-aaca-4f6c-9294-b57c88189215:38 dk.dst a11a8407-aaca-4f6c-9294-b57c88189215 38 dk.dst 94b43a9b-6ea5-4200-802d-5d3fbaea422d 2 Category 47.81 urn:ddi:dk.dst:2c3cafcd-f711-4cdd-852e-c3ba39cd5c34:38 dk.dst 2c3cafcd-f711-4cdd-852e-c3ba39cd5c34 38 dk.dst 7830ec94-16e8-4c6c-86ea-ebeddcc3100a 2 Category 478100 urn:ddi:dk.dst:f6af223b-1128-4712-a36b-e2d679cf5740:38 dk.dst f6af223b-1128-4712-a36b-e2d679cf5740 38 dk.dst 9a7d591f-baa0-4134-97f8-a5fd0eaf585f 2 Category 47.82 urn:ddi:dk.dst:89105ed2-19d9-4138-b90e-4cd9e709980d:38 dk.dst 89105ed2-19d9-4138-b90e-4cd9e709980d 38 dk.dst 41c1e3fe-f5be-4880-9ae3-dfcd8501326a 2 Category 478200 urn:ddi:dk.dst:310a7d5f-56df-4d68-8ecb-f2a6dbd6abd9:38 dk.dst 310a7d5f-56df-4d68-8ecb-f2a6dbd6abd9 38 dk.dst c6c6cae4-2c23-4a08-a325-e5d9023ee6c9 2 Category 47.89 urn:ddi:dk.dst:f1671efb-50bf-4f4e-b236-eb96f7ab462c:38 dk.dst f1671efb-50bf-4f4e-b236-eb96f7ab462c 38 dk.dst 021a91e3-d470-45e1-a131-639c7b381ebd 2 Category 478900 urn:ddi:dk.dst:599243ab-5355-4392-975d-51ab8fe16190:38 dk.dst 599243ab-5355-4392-975d-51ab8fe16190 38 dk.dst ac916737-303f-4468-b941-11fee82b03d3 2 Category 47.9 urn:ddi:dk.dst:d331d33f-64cc-4b49-b3ef-b86f7cc2019d:38 dk.dst d331d33f-64cc-4b49-b3ef-b86f7cc2019d 38 dk.dst b12106b4-8978-44cd-a225-886c2fc51ff1 2 Category 47.91 urn:ddi:dk.dst:6ddf85bc-505b-4b8f-84f4-6a8f82c5f82c:38 dk.dst 6ddf85bc-505b-4b8f-84f4-6a8f82c5f82c 38 dk.dst 8eaab49d-ee44-4663-b651-e176f8d431de 2 Category 479111 urn:ddi:dk.dst:d494a444-dce6-4f8a-ac53-5450d0b5dfe6:38 dk.dst d494a444-dce6-4f8a-ac53-5450d0b5dfe6 38 dk.dst d8a1b80a-c9d5-4218-88ff-2d470b2cc030 2 Category 479112 urn:ddi:dk.dst:ddebd915-3d35-4f28-a02d-5bc87dbe66f8:38 dk.dst ddebd915-3d35-4f28-a02d-5bc87dbe66f8 38 dk.dst f04b724f-eab7-46fe-a4a4-587cd99bb585 2 Category 479113 urn:ddi:dk.dst:fd87639b-9f88-4c48-a9c9-c96bfd8c3fe8:38 dk.dst fd87639b-9f88-4c48-a9c9-c96bfd8c3fe8 38 dk.dst 81587d2e-6a55-4d1b-9ab9-9790bda66742 2 Category 479114 urn:ddi:dk.dst:a40d816e-497d-4fcb-abe3-7a3efeb28074:38 dk.dst a40d816e-497d-4fcb-abe3-7a3efeb28074 38 dk.dst 5bdeccdd-7940-483b-87a4-23b547c8e2f4 2 Category 479115 urn:ddi:dk.dst:3bde60b7-4558-42c0-8683-6e5813f7b38f:38 dk.dst 3bde60b7-4558-42c0-8683-6e5813f7b38f 38 dk.dst 7365dad6-3453-4b95-b5cc-5e1b403e1ca7 2 Category 479116 urn:ddi:dk.dst:66c774c3-d582-458d-a014-9d0bb4ad09a3:38 dk.dst 66c774c3-d582-458d-a014-9d0bb4ad09a3 38 dk.dst 728bdb77-bb58-46fd-890d-de7e50074c3c 2 Category 479117 urn:ddi:dk.dst:51de8e8a-0846-49a2-90b9-1c3e7e467dbb:38 dk.dst 51de8e8a-0846-49a2-90b9-1c3e7e467dbb 38 dk.dst 0fba8923-420b-477e-b9f4-99d6699cbaaa 2 Category 479119 urn:ddi:dk.dst:602dd030-85be-471b-b794-845826195898:38 dk.dst 602dd030-85be-471b-b794-845826195898 38 dk.dst 26a4fb58-e195-44da-a725-e724d5fb276e 2 Category 479120 urn:ddi:dk.dst:3d4cb678-b26c-4fdc-9e7a-c2f2b6738594:38 dk.dst 3d4cb678-b26c-4fdc-9e7a-c2f2b6738594 38 dk.dst 2614281f-8fd3-420d-bb26-4f86bceec8d9 2 Category 47.99 urn:ddi:dk.dst:3f34b6f6-dd19-408f-a30d-154af88ebf0a:38 dk.dst 3f34b6f6-dd19-408f-a30d-154af88ebf0a 38 dk.dst 5fe45f14-3ebc-4307-9d0f-7c5b5803b459 2 Category 479900 urn:ddi:dk.dst:1308a849-0278-4b8c-9150-20dd6ffcbfe8:38 dk.dst 1308a849-0278-4b8c-9150-20dd6ffcbfe8 38 dk.dst ca0d5c10-9c3e-428c-bcf1-0ff5e348aa6f 2 Category H urn:ddi:dk.dst:207b8521-be18-44e9-a517-e623d21158e0:38 dk.dst 207b8521-be18-44e9-a517-e623d21158e0 38 dk.dst e82776cf-6ccf-47f8-8ea5-2196f5fce728 2 Category 49 urn:ddi:dk.dst:93e81a06-26ea-44fd-a4ff-fde96a12f11c:38 dk.dst 93e81a06-26ea-44fd-a4ff-fde96a12f11c 38 dk.dst af5965b3-8fb3-4d2e-abe6-8b98e455a505 2 Category 49.1 urn:ddi:dk.dst:9918d6ac-3e42-4b36-b774-4a8714000386:38 dk.dst 9918d6ac-3e42-4b36-b774-4a8714000386 38 dk.dst 3a5621de-3296-4173-904e-d29c3b29ab3e 2 Category 49.10 urn:ddi:dk.dst:28272f2f-1494-44d2-859a-2a3e014853a1:38 dk.dst 28272f2f-1494-44d2-859a-2a3e014853a1 38 dk.dst 50175ca2-062e-49af-8c8a-5343c22b0e0b 2 Category 491000 urn:ddi:dk.dst:3fdc7c82-3d35-4703-b868-c0d26dbd7f48:38 dk.dst 3fdc7c82-3d35-4703-b868-c0d26dbd7f48 38 dk.dst f12b6a74-0f49-41b3-bb32-671aefb4dcd8 2 Category 49.2 urn:ddi:dk.dst:96bf2609-86c7-410e-9b3b-3bbc38a3fc77:38 dk.dst 96bf2609-86c7-410e-9b3b-3bbc38a3fc77 38 dk.dst bd49dfc7-d1cc-47d5-8b18-e8270a93892d 2 Category 49.20 urn:ddi:dk.dst:6e87e060-465d-4137-bf4d-557402c72277:38 dk.dst 6e87e060-465d-4137-bf4d-557402c72277 38 dk.dst 7d7f605c-3214-41d6-b456-b96e97b2176c 2 Category 492000 urn:ddi:dk.dst:2f0f1242-f1d1-41a0-998a-5386a6c63e69:38 dk.dst 2f0f1242-f1d1-41a0-998a-5386a6c63e69 38 dk.dst 73db0660-32c0-41b1-a8c1-c8c54dc6283e 2 Category 49.3 urn:ddi:dk.dst:bba23d6b-d191-4a4a-919a-8e4457e7127a:38 dk.dst bba23d6b-d191-4a4a-919a-8e4457e7127a 38 dk.dst a5ee72ba-3abf-4db3-8abd-1e2866aecd26 2 Category 49.31 urn:ddi:dk.dst:523e4a90-4a07-4b29-a006-b555275e6629:38 dk.dst 523e4a90-4a07-4b29-a006-b555275e6629 38 dk.dst 82ddaeef-a96a-40e9-a20e-bcd2ec738c8e 2 Category 493110 urn:ddi:dk.dst:b96160f0-3453-49da-a54b-b71d20a72839:38 dk.dst b96160f0-3453-49da-a54b-b71d20a72839 38 dk.dst 0fff6a93-88a1-40d9-9523-1648794e31d8 2 Category 493120 urn:ddi:dk.dst:b7ad8f8c-ba16-4a1f-8cc8-b8be124915bc:38 dk.dst b7ad8f8c-ba16-4a1f-8cc8-b8be124915bc 38 dk.dst 4dfc7d3a-9089-46a7-a4e1-3297960aea45 2 Category 49.32 urn:ddi:dk.dst:6120eb4e-8e5c-4519-9414-609e8e389c2d:38 dk.dst 6120eb4e-8e5c-4519-9414-609e8e389c2d 38 dk.dst 7213ceb2-55d0-4f0a-a9ab-4de32283bfae 2 Category 493200 urn:ddi:dk.dst:c317f7db-8e02-4d24-bd93-0ba98517b01e:38 dk.dst c317f7db-8e02-4d24-bd93-0ba98517b01e 38 dk.dst a16399dc-cddc-403d-a5a3-a7f290ecfec8 2 Category 49.39 urn:ddi:dk.dst:aa24a433-e47d-4556-9285-c7856260bc1b:38 dk.dst aa24a433-e47d-4556-9285-c7856260bc1b 38 dk.dst c25aab3d-d336-4869-9184-dc3c1be79e0f 2 Category 493910 urn:ddi:dk.dst:bf7a6e8f-0741-48e8-96b2-6655eb4c4fed:38 dk.dst bf7a6e8f-0741-48e8-96b2-6655eb4c4fed 38 dk.dst eba35fef-39d2-4148-8742-919489348670 2 Category 493920 urn:ddi:dk.dst:8b1133a3-7c9e-4c25-b356-aab7585451ac:38 dk.dst 8b1133a3-7c9e-4c25-b356-aab7585451ac 38 dk.dst 4ad7ae3d-b888-485e-bf46-dd40dcd8a72d 2 Category 49.4 urn:ddi:dk.dst:7d080a32-4fe4-4794-bd04-d1363924ff35:38 dk.dst 7d080a32-4fe4-4794-bd04-d1363924ff35 38 dk.dst c86a9c1d-6b42-4088-a3a5-6fcd4eb54ec5 2 Category 49.41 urn:ddi:dk.dst:e17cf520-1116-4559-a212-5c475eaf5f33:38 dk.dst e17cf520-1116-4559-a212-5c475eaf5f33 38 dk.dst 72befeb7-ad7a-4f05-8b2f-ea5635cf6e66 2 Category 494100 urn:ddi:dk.dst:3b0bcd5f-0f31-4725-9807-f57de5cb1274:38 dk.dst 3b0bcd5f-0f31-4725-9807-f57de5cb1274 38 dk.dst 9c83d405-9f9b-42c8-a994-48bea0851e4a 2 Category 49.42 urn:ddi:dk.dst:7cad0f41-01f9-4ea0-8d0c-1786606a5ed6:38 dk.dst 7cad0f41-01f9-4ea0-8d0c-1786606a5ed6 38 dk.dst 874e19a1-9333-4f02-8c7c-9530ede4d1f0 2 Category 494200 urn:ddi:dk.dst:7bb5d36d-a8c4-4db4-9533-a9a77bb35ba8:38 dk.dst 7bb5d36d-a8c4-4db4-9533-a9a77bb35ba8 38 dk.dst 0cb3a0db-fe04-4b32-9714-a6f4fb47402b 2 Category 49.5 urn:ddi:dk.dst:ece9c9bd-cb6d-4ef2-963b-dd6a30d60095:38 dk.dst ece9c9bd-cb6d-4ef2-963b-dd6a30d60095 38 dk.dst fba8b9de-1c61-422e-817f-8fa99f8ebea8 2 Category 49.50 urn:ddi:dk.dst:1be3f548-89af-4f96-8c44-0905211bad78:38 dk.dst 1be3f548-89af-4f96-8c44-0905211bad78 38 dk.dst a3f358f9-360a-41fd-9f30-49292886d114 2 Category 495000 urn:ddi:dk.dst:aa5628e7-6e13-494c-bdf9-f14de994b5c1:38 dk.dst aa5628e7-6e13-494c-bdf9-f14de994b5c1 38 dk.dst a6486c1e-0278-458e-a50e-5da65bc2d050 2 Category 50 urn:ddi:dk.dst:52f6860d-7e7a-4660-af86-cdf31acaa7d6:38 dk.dst 52f6860d-7e7a-4660-af86-cdf31acaa7d6 38 dk.dst 05b7b612-680e-4e69-bb08-da836cf35f3d 2 Category 50.1 urn:ddi:dk.dst:10492392-16dc-4dd9-a410-c02df793ad2b:38 dk.dst 10492392-16dc-4dd9-a410-c02df793ad2b 38 dk.dst 8e8c3c69-dbd9-457b-8b7a-9cfbb10967f1 2 Category 50.10 urn:ddi:dk.dst:c61d1970-1be5-480a-8089-e1ba84271c5c:38 dk.dst c61d1970-1be5-480a-8089-e1ba84271c5c 38 dk.dst 2442f8ab-33af-4a3b-bd93-61b2b2ca9307 2 Category 501000 urn:ddi:dk.dst:0a8fec3e-2792-484a-8a0f-7fba816e90af:38 dk.dst 0a8fec3e-2792-484a-8a0f-7fba816e90af 38 dk.dst fa47035e-358b-44ac-9aab-6ccf9d268b7f 2 Category 50.2 urn:ddi:dk.dst:b94248e5-9e42-4823-b54d-8beee0ac6da1:38 dk.dst b94248e5-9e42-4823-b54d-8beee0ac6da1 38 dk.dst ffdca5a0-da6c-457e-afbd-010b3e2ff2a5 2 Category 50.20 urn:ddi:dk.dst:f2389453-fe8d-43ba-aa8a-831a690ce1c7:38 dk.dst f2389453-fe8d-43ba-aa8a-831a690ce1c7 38 dk.dst 13434983-a7f2-4203-908c-c78e8ce1a9ac 2 Category 502000 urn:ddi:dk.dst:85751f08-4536-40b3-a2a6-b490ffc7f2be:38 dk.dst 85751f08-4536-40b3-a2a6-b490ffc7f2be 38 dk.dst 70d858b9-f933-4cda-b442-3b15fc93d980 2 Category 50.3 urn:ddi:dk.dst:c08a499b-bf10-4eab-921a-6768c9a6518c:38 dk.dst c08a499b-bf10-4eab-921a-6768c9a6518c 38 dk.dst e01714f1-b669-4c38-90ec-0fdef6b3ece9 2 Category 50.30 urn:ddi:dk.dst:982ba7a0-464f-4d8d-8ea8-f12a8cc0f713:38 dk.dst 982ba7a0-464f-4d8d-8ea8-f12a8cc0f713 38 dk.dst c41b468a-4cb5-43b9-8911-ceb7b818f546 2 Category 503000 urn:ddi:dk.dst:8dbca7a6-35e0-48f6-9aea-311917804ee3:38 dk.dst 8dbca7a6-35e0-48f6-9aea-311917804ee3 38 dk.dst 64b13578-c95b-4e8a-8550-af1aea7455fe 2 Category 50.4 urn:ddi:dk.dst:53ed0ec2-1d12-418d-87ec-172569d3ae85:38 dk.dst 53ed0ec2-1d12-418d-87ec-172569d3ae85 38 dk.dst d291bdf2-ff99-4e1d-a8d0-e65710e3a5ab 2 Category 50.40 urn:ddi:dk.dst:bf0d182d-c9b2-4d1a-9d89-2199bb622343:38 dk.dst bf0d182d-c9b2-4d1a-9d89-2199bb622343 38 dk.dst 3e133289-738f-485e-a61d-ee49b761a301 2 Category 504000 urn:ddi:dk.dst:d16bdf56-2860-4051-955b-d64bb7c7a6ce:38 dk.dst d16bdf56-2860-4051-955b-d64bb7c7a6ce 38 dk.dst 9b3f86ab-a788-40d8-ad99-d3cdfea9fc25 2 Category 51 urn:ddi:dk.dst:30356fd8-07d0-4ff2-9273-02ee9daa38ea:38 dk.dst 30356fd8-07d0-4ff2-9273-02ee9daa38ea 38 dk.dst 7ee63769-a296-4c56-8d6a-15957447cd43 2 Category 51.1 urn:ddi:dk.dst:9e525b1e-8cba-4284-9022-02134305d444:38 dk.dst 9e525b1e-8cba-4284-9022-02134305d444 38 dk.dst b0fe7398-c7be-46ae-9183-9f4dbd658fee 2 Category 51.10 urn:ddi:dk.dst:ba7ee58c-e8d2-47b5-82be-6147fa8c4b8e:38 dk.dst ba7ee58c-e8d2-47b5-82be-6147fa8c4b8e 38 dk.dst 1c79511d-15b8-4924-a56f-210f5d3c554a 2 Category 511010 urn:ddi:dk.dst:cb18c849-f901-438d-8148-d5c02bdf2cff:38 dk.dst cb18c849-f901-438d-8148-d5c02bdf2cff 38 dk.dst 09558363-b64d-4170-8d71-a9a53cc80e23 2 Category 511020 urn:ddi:dk.dst:21d2b15e-b7a4-413c-aa67-1dab19f7bee8:38 dk.dst 21d2b15e-b7a4-413c-aa67-1dab19f7bee8 38 dk.dst 50475a0c-5234-4d98-bf1d-eed5d40d5fd6 2 Category 51.2 urn:ddi:dk.dst:94aac779-66f6-4443-ba19-03204163c07a:38 dk.dst 94aac779-66f6-4443-ba19-03204163c07a 38 dk.dst 82e3b86e-1e93-4a04-b4e9-ff2dcfe90885 2 Category 51.21 urn:ddi:dk.dst:9051bbfa-95a9-45fe-af6c-3c6c91db5dc1:38 dk.dst 9051bbfa-95a9-45fe-af6c-3c6c91db5dc1 38 dk.dst 09b99eee-3b8f-42fc-b8b5-54c160ee88ce 2 Category 512100 urn:ddi:dk.dst:a5026511-9822-4c7f-aaa1-f11cf0c57841:38 dk.dst a5026511-9822-4c7f-aaa1-f11cf0c57841 38 dk.dst cdc723da-b422-4f2b-bed8-fca42ba9cb37 2 Category 51.22 urn:ddi:dk.dst:0a373e98-d8ed-414a-99cb-6c1369e16a0a:38 dk.dst 0a373e98-d8ed-414a-99cb-6c1369e16a0a 38 dk.dst 6e0b3bc0-ef3f-444f-ab3c-363e3e35e73c 2 Category 512200 urn:ddi:dk.dst:f7059512-51b1-4097-896d-c0524cbc3354:38 dk.dst f7059512-51b1-4097-896d-c0524cbc3354 38 dk.dst 1476388f-fb87-4c1a-a2db-e265813eeeb3 2 Category 52 urn:ddi:dk.dst:c42a7294-cb6f-4b94-8e74-3b279e7d9ccd:38 dk.dst c42a7294-cb6f-4b94-8e74-3b279e7d9ccd 38 dk.dst ce1192df-31dd-4139-94d5-c3c9bf18dae0 2 Category 52.1 urn:ddi:dk.dst:0802125e-6d84-4c0e-bc00-7fe4ac897c5e:38 dk.dst 0802125e-6d84-4c0e-bc00-7fe4ac897c5e 38 dk.dst 3ca2f323-2ccc-43ff-b183-fc0802623726 2 Category 52.10 urn:ddi:dk.dst:6664818c-fba7-4ffc-833a-01f9aa50f6fc:38 dk.dst 6664818c-fba7-4ffc-833a-01f9aa50f6fc 38 dk.dst 7b475b79-5227-4c4b-9b0a-2a0d6cd51b17 2 Category 521000 urn:ddi:dk.dst:c227cbd9-f131-4070-943c-0db7f788e04a:38 dk.dst c227cbd9-f131-4070-943c-0db7f788e04a 38 dk.dst e9ea1800-015c-4dbb-a306-560004154091 2 Category 52.2 urn:ddi:dk.dst:84256153-a982-4df3-9f12-dbca231e8aa2:38 dk.dst 84256153-a982-4df3-9f12-dbca231e8aa2 38 dk.dst 7d3cec77-0646-4331-b677-595a7c64d295 2 Category 52.21 urn:ddi:dk.dst:e12e1272-3f0e-41b8-967c-b2d9b4506a8c:38 dk.dst e12e1272-3f0e-41b8-967c-b2d9b4506a8c 38 dk.dst f7193189-5bd8-4898-ab90-a0b943783868 2 Category 522110 urn:ddi:dk.dst:708c06ef-1d22-4740-b37f-570e1dd239c2:38 dk.dst 708c06ef-1d22-4740-b37f-570e1dd239c2 38 dk.dst 8cd84e3c-e3bf-4940-bc09-40206c7daa08 2 Category 522120 urn:ddi:dk.dst:227d3362-7839-43b1-8657-aa076840bc8e:38 dk.dst 227d3362-7839-43b1-8657-aa076840bc8e 38 dk.dst 445d4e7e-fc7a-4848-9db8-f135f1658951 2 Category 522130 urn:ddi:dk.dst:1682674b-077e-4043-a9f3-af7fdd31994c:38 dk.dst 1682674b-077e-4043-a9f3-af7fdd31994c 38 dk.dst 1993c079-9432-47fc-bef0-6e31a4d33638 2 Category 52.22 urn:ddi:dk.dst:8cb7ae4f-b91a-4238-9444-e637dcab2198:38 dk.dst 8cb7ae4f-b91a-4238-9444-e637dcab2198 38 dk.dst b6d709bf-5b99-4f08-ab06-341a3873f8a2 2 Category 522210 urn:ddi:dk.dst:ccf95aee-2cc7-450e-a2ca-130bbf120a16:38 dk.dst ccf95aee-2cc7-450e-a2ca-130bbf120a16 38 dk.dst 228d8362-bbef-4daf-a1b4-123f1e7689c8 2 Category 522220 urn:ddi:dk.dst:cf898283-2d67-411b-ada8-0aa70b1a127f:38 dk.dst cf898283-2d67-411b-ada8-0aa70b1a127f 38 dk.dst d73e2f12-4e97-4646-b32d-7da3f1c2bd0e 2 Category 52.23 urn:ddi:dk.dst:5d08c8e8-47a2-492d-9084-b0ae9542fe05:38 dk.dst 5d08c8e8-47a2-492d-9084-b0ae9542fe05 38 dk.dst 9a601533-fae1-4ab7-904a-7196929d48ec 2 Category 522300 urn:ddi:dk.dst:2b14ffa2-a923-4a2d-a2fc-9bdfcb714e34:38 dk.dst 2b14ffa2-a923-4a2d-a2fc-9bdfcb714e34 38 dk.dst 2dd13955-7c44-4bf3-86b9-ca1499ac332c 2 Category 52.24 urn:ddi:dk.dst:c6648ab5-2431-44c9-8ca4-0730c0daba3e:38 dk.dst c6648ab5-2431-44c9-8ca4-0730c0daba3e 38 dk.dst c9bd6bfa-d4d4-414a-ab88-ff90083b62ea 2 Category 522400 urn:ddi:dk.dst:26a58090-2cdb-4c1d-b095-0f77c9388f69:38 dk.dst 26a58090-2cdb-4c1d-b095-0f77c9388f69 38 dk.dst 6f5fe408-1c9b-498b-8ef9-1848b02b100a 2 Category 52.29 urn:ddi:dk.dst:da490bb6-218a-4c9e-accd-4ae9bbdd5fd1:38 dk.dst da490bb6-218a-4c9e-accd-4ae9bbdd5fd1 38 dk.dst a16e667a-e18b-4509-bd03-23b89bbc6455 2 Category 522910 urn:ddi:dk.dst:8cda61d1-7714-49fd-a384-e94b4c8e5f45:38 dk.dst 8cda61d1-7714-49fd-a384-e94b4c8e5f45 38 dk.dst 55053197-caf2-448a-8014-304b6ff7052b 2 Category 522920 urn:ddi:dk.dst:046781c5-5470-47c8-9b5b-7fd9da7b73cb:38 dk.dst 046781c5-5470-47c8-9b5b-7fd9da7b73cb 38 dk.dst 11bb17f9-4385-4829-b6c9-1f9cb011dae2 2 Category 522990 urn:ddi:dk.dst:accceee5-1342-4532-8321-b35294f90eb7:38 dk.dst accceee5-1342-4532-8321-b35294f90eb7 38 dk.dst e3a1285c-a990-4cfa-9caf-6daeb274da3c 2 Category 53 urn:ddi:dk.dst:f8edf82e-0c24-49af-9cdb-a3d21a73203f:38 dk.dst f8edf82e-0c24-49af-9cdb-a3d21a73203f 38 dk.dst 1dd2ad9a-fff4-4518-831d-de38d7d3b18e 2 Category 53.1 urn:ddi:dk.dst:143812bb-94d7-41b1-9c17-3532c4bd121b:38 dk.dst 143812bb-94d7-41b1-9c17-3532c4bd121b 38 dk.dst 391f9164-16dc-4b9b-a859-d840dfa4df45 2 Category 53.10 urn:ddi:dk.dst:49cb8527-773d-4596-9933-c7c48dee1d12:38 dk.dst 49cb8527-773d-4596-9933-c7c48dee1d12 38 dk.dst a72f77f0-842b-4c9f-a220-54ceacf684dd 2 Category 531000 urn:ddi:dk.dst:729e82ef-936a-4b1d-a8e7-ae2d9005ab33:38 dk.dst 729e82ef-936a-4b1d-a8e7-ae2d9005ab33 38 dk.dst ffe6141f-445b-4f07-a3e3-b614fb633d65 2 Category 53.2 urn:ddi:dk.dst:6ebc4081-eaa6-4eea-8f8b-9a5bf13dc89c:38 dk.dst 6ebc4081-eaa6-4eea-8f8b-9a5bf13dc89c 38 dk.dst 0f84a45f-d1a9-4b15-b788-9c3a4eeff2b8 2 Category 53.20 urn:ddi:dk.dst:fe5d1b1b-2afa-44fc-aee1-5cf386be6a9e:38 dk.dst fe5d1b1b-2afa-44fc-aee1-5cf386be6a9e 38 dk.dst 7beb6093-4516-402b-a638-199dd8c2c67d 2 Category 532000 urn:ddi:dk.dst:ff4a268c-98aa-4f00-81b6-ab14710b5d13:38 dk.dst ff4a268c-98aa-4f00-81b6-ab14710b5d13 38 dk.dst 3307f6ed-7a74-443d-aaba-54635596eb95 2 Category I urn:ddi:dk.dst:7082d7c0-584e-462e-82ff-87805bd76d73:38 dk.dst 7082d7c0-584e-462e-82ff-87805bd76d73 38 dk.dst 801d67d2-f6ee-4cc4-a5d5-f9440af03845 2 Category 55 urn:ddi:dk.dst:3063eb23-dad7-48dd-a305-b913ad294d87:38 dk.dst 3063eb23-dad7-48dd-a305-b913ad294d87 38 dk.dst 3b185143-4e05-4fe4-8aa8-a800f4d3891d 2 Category 55.1 urn:ddi:dk.dst:e8d82b1e-13d4-44fa-92b6-315360b98908:38 dk.dst e8d82b1e-13d4-44fa-92b6-315360b98908 38 dk.dst 39d2e28a-4361-4866-97ef-875ba595af35 2 Category 55.10 urn:ddi:dk.dst:1eb1f14b-d88a-4726-a379-c066266382b6:38 dk.dst 1eb1f14b-d88a-4726-a379-c066266382b6 38 dk.dst f15814e6-d49d-4eaa-b138-53a017c91173 2 Category 551010 urn:ddi:dk.dst:17d2ef6c-52ba-4b9e-97a1-550c6356d2b7:38 dk.dst 17d2ef6c-52ba-4b9e-97a1-550c6356d2b7 38 dk.dst ea85385f-1043-4aab-a440-e611926aa959 2 Category 551020 urn:ddi:dk.dst:f15f3cac-1d8e-432a-abc6-db58dcce51fe:38 dk.dst f15f3cac-1d8e-432a-abc6-db58dcce51fe 38 dk.dst 4c8fb58d-d563-4359-8790-3782add6913e 2 Category 55.2 urn:ddi:dk.dst:3306cee0-45e3-4b81-8dbd-5ac76ba84f9c:38 dk.dst 3306cee0-45e3-4b81-8dbd-5ac76ba84f9c 38 dk.dst 573c4255-166a-4345-9b17-615058e6e20c 2 Category 55.20 urn:ddi:dk.dst:de9628b9-2d56-4959-8323-8761514c23c5:38 dk.dst de9628b9-2d56-4959-8323-8761514c23c5 38 dk.dst 273f7f37-c51b-4093-9d13-699a4deb819b 2 Category 552000 urn:ddi:dk.dst:f93e9fdd-1477-40fc-9305-14fcaa87187e:38 dk.dst f93e9fdd-1477-40fc-9305-14fcaa87187e 38 dk.dst f89bfc6f-fff5-4b6d-b103-3faa10450cd7 2 Category 55.3 urn:ddi:dk.dst:d3da19c6-026d-4d7f-b4cb-971d74939fd8:38 dk.dst d3da19c6-026d-4d7f-b4cb-971d74939fd8 38 dk.dst a2556fb6-6f89-49fd-94ae-e4f6c7ee6a99 2 Category 55.30 urn:ddi:dk.dst:af8e560b-2840-48dd-9368-5037d8c65d36:38 dk.dst af8e560b-2840-48dd-9368-5037d8c65d36 38 dk.dst 9fbdaac9-d7f5-49ad-b6e8-4274d50add17 2 Category 553000 urn:ddi:dk.dst:ad2b4bef-f251-4990-bfa2-8055e4202b9a:38 dk.dst ad2b4bef-f251-4990-bfa2-8055e4202b9a 38 dk.dst dd8f5ca4-c34b-432e-b030-33e6747e0b18 2 Category 55.9 urn:ddi:dk.dst:7d59f386-ec7a-4b83-92c8-9094f36dfcb1:38 dk.dst 7d59f386-ec7a-4b83-92c8-9094f36dfcb1 38 dk.dst 59ca5291-8694-42d3-b10c-451ec5192a16 2 Category 55.90 urn:ddi:dk.dst:0e15353d-01b6-4bfa-95f6-bd36d575405e:38 dk.dst 0e15353d-01b6-4bfa-95f6-bd36d575405e 38 dk.dst 490bd4b7-4a0b-4497-aece-8137d95e2267 2 Category 559000 urn:ddi:dk.dst:d018b019-d77c-48d6-b9fa-2c02bba15c32:38 dk.dst d018b019-d77c-48d6-b9fa-2c02bba15c32 38 dk.dst 04e2471c-5bd5-4bf2-9d98-b111ca786394 2 Category 56 urn:ddi:dk.dst:3152f541-dfba-4b6c-be90-edc517de9219:38 dk.dst 3152f541-dfba-4b6c-be90-edc517de9219 38 dk.dst bc50c43a-2328-49fb-be81-c1f0fb433734 2 Category 56.1 urn:ddi:dk.dst:a4acbb36-002a-4c5e-8b90-c5310bfd7784:38 dk.dst a4acbb36-002a-4c5e-8b90-c5310bfd7784 38 dk.dst fb4bcb85-857e-4239-b123-d3f2dab093e1 2 Category 56.10 urn:ddi:dk.dst:b39d72e7-a9e4-4b5d-b59e-f11a5aba7dc5:38 dk.dst b39d72e7-a9e4-4b5d-b59e-f11a5aba7dc5 38 dk.dst 2cd0f5f0-68fd-4bc0-a540-679e5754c3b2 2 Category 561010 urn:ddi:dk.dst:eb47b989-846a-45a8-befc-62199c64aee5:38 dk.dst eb47b989-846a-45a8-befc-62199c64aee5 38 dk.dst 143181e3-b767-41b5-804a-3756bb379599 2 Category 561020 urn:ddi:dk.dst:b1f7fcc0-6731-4809-9c63-76d5f4398001:38 dk.dst b1f7fcc0-6731-4809-9c63-76d5f4398001 38 dk.dst 01c25ed7-69cd-409a-89fa-4a70ce73b565 2 Category 56.2 urn:ddi:dk.dst:b1dc67fb-a465-4ef9-abfd-1bde96f29007:38 dk.dst b1dc67fb-a465-4ef9-abfd-1bde96f29007 38 dk.dst e512fcd8-e917-4eac-8cf5-f29c23b987ae 2 Category 56.21 urn:ddi:dk.dst:50a9a3e1-018e-4747-b14b-e2ed72a5284c:38 dk.dst 50a9a3e1-018e-4747-b14b-e2ed72a5284c 38 dk.dst fcb785ea-2f86-47a0-9aff-8bcd9d73745d 2 Category 562100 urn:ddi:dk.dst:17a37068-e60b-4dc4-af9a-7c59093ff6b2:38 dk.dst 17a37068-e60b-4dc4-af9a-7c59093ff6b2 38 dk.dst ac378caf-10cb-4908-937a-ec879352134f 2 Category 56.29 urn:ddi:dk.dst:b6a6ea57-cf9a-422c-a10e-22d3b2e5b6c3:38 dk.dst b6a6ea57-cf9a-422c-a10e-22d3b2e5b6c3 38 dk.dst b1347153-a9d9-400f-a604-aa3f658ca531 2 Category 562900 urn:ddi:dk.dst:13c744a7-c822-4e34-8461-b8d421cd64a0:38 dk.dst 13c744a7-c822-4e34-8461-b8d421cd64a0 38 dk.dst 456f9fe8-6709-4770-88b8-d2c486911ae8 2 Category 56.3 urn:ddi:dk.dst:d129f409-42bc-4cd1-a498-dc76279a3668:38 dk.dst d129f409-42bc-4cd1-a498-dc76279a3668 38 dk.dst d8eca19e-b143-48ce-85b8-f87f1601342e 2 Category 56.30 urn:ddi:dk.dst:83dfa41a-9132-4291-b8db-c8416218e387:38 dk.dst 83dfa41a-9132-4291-b8db-c8416218e387 38 dk.dst cc4aa09a-9961-460f-bca0-d6c2c6d94a5e 2 Category 563000 urn:ddi:dk.dst:25a495f2-413d-4d99-84aa-56d263440197:38 dk.dst 25a495f2-413d-4d99-84aa-56d263440197 38 dk.dst f7374160-40ed-44aa-9006-5ea8a0fba623 2 Category J urn:ddi:dk.dst:74854f29-32cd-42af-b627-7bc9c98b0504:38 dk.dst 74854f29-32cd-42af-b627-7bc9c98b0504 38 dk.dst 538b20d6-08e0-4721-90f3-83523245fcdc 2 Category 58 urn:ddi:dk.dst:0298e747-e2e3-4de0-8b9f-3cfeb28d89b1:38 dk.dst 0298e747-e2e3-4de0-8b9f-3cfeb28d89b1 38 dk.dst 77551478-bd53-40f2-8e08-3c0fe1f270cd 2 Category 58.1 urn:ddi:dk.dst:91814f08-beb5-4067-9834-9546dd4524c5:38 dk.dst 91814f08-beb5-4067-9834-9546dd4524c5 38 dk.dst b7ff71e9-ce03-49d6-9365-3dc0c1c529ff 2 Category 58.11 urn:ddi:dk.dst:532ce5f2-dfbc-4ccb-beda-54f136aed30a:38 dk.dst 532ce5f2-dfbc-4ccb-beda-54f136aed30a 38 dk.dst 85942038-f1e9-4350-aaf5-aeee5dcdf408 2 Category 581100 urn:ddi:dk.dst:0182b49c-4a75-4f13-a83c-746b7ce9ef2d:38 dk.dst 0182b49c-4a75-4f13-a83c-746b7ce9ef2d 38 dk.dst e8994594-4d72-47e3-90e4-038994099438 2 Category 58.12 urn:ddi:dk.dst:03cba754-f3ac-4a13-b6a1-36471c5f859d:38 dk.dst 03cba754-f3ac-4a13-b6a1-36471c5f859d 38 dk.dst bca185ef-974e-43ae-9cfe-4326794260d0 2 Category 581200 urn:ddi:dk.dst:2bf90bd0-4bef-440e-9837-ab4761ecf0d8:38 dk.dst 2bf90bd0-4bef-440e-9837-ab4761ecf0d8 38 dk.dst 2d7e380b-1e2e-4143-9eac-caf9348a864f 2 Category 58.13 urn:ddi:dk.dst:447b0b20-777e-44a9-8df2-1d3713cc4c71:38 dk.dst 447b0b20-777e-44a9-8df2-1d3713cc4c71 38 dk.dst 759e46d2-5c30-48e3-a994-ae0e1a972cde 2 Category 581300 urn:ddi:dk.dst:6b214301-ef81-4d1e-ab81-4ef8f11d11db:38 dk.dst 6b214301-ef81-4d1e-ab81-4ef8f11d11db 38 dk.dst 1c594596-592e-4b68-a1c5-97d181e7641d 2 Category 58.14 urn:ddi:dk.dst:5622e812-ef74-433a-8689-2aa48465cf25:38 dk.dst 5622e812-ef74-433a-8689-2aa48465cf25 38 dk.dst 3d156591-8658-4d0b-817b-d815084671d1 2 Category 581410 urn:ddi:dk.dst:655def24-dd99-4f75-bfea-6eb0784d2b17:38 dk.dst 655def24-dd99-4f75-bfea-6eb0784d2b17 38 dk.dst ebb7a20f-c99d-4e00-a244-d2eed12fd411 2 Category 581420 urn:ddi:dk.dst:12f63212-46cb-42f4-afa4-977c8900acba:38 dk.dst 12f63212-46cb-42f4-afa4-977c8900acba 38 dk.dst 0ea643a1-5ef4-4f41-ab1a-af357e12457a 2 Category 58.19 urn:ddi:dk.dst:c17142d4-a07c-4f9b-b577-3c28f6768671:38 dk.dst c17142d4-a07c-4f9b-b577-3c28f6768671 38 dk.dst aa9336af-f813-4236-8854-ed476a158cc7 2 Category 581900 urn:ddi:dk.dst:eb85eac4-45e4-4820-936b-3e14305ba713:38 dk.dst eb85eac4-45e4-4820-936b-3e14305ba713 38 dk.dst af162f63-0156-4a62-b88d-79efcee31a9f 2 Category 58.2 urn:ddi:dk.dst:0979a0ea-cda6-4b7d-bb9f-0dd29c5385a9:38 dk.dst 0979a0ea-cda6-4b7d-bb9f-0dd29c5385a9 38 dk.dst e1b7a360-b1e0-4c7c-bf09-ac82ca2a6946 2 Category 58.21 urn:ddi:dk.dst:950ca1bd-70d9-4c72-8bec-223cdb300096:38 dk.dst 950ca1bd-70d9-4c72-8bec-223cdb300096 38 dk.dst 57b7b1e6-7a1a-484c-a554-e91473f4dd96 2 Category 582100 urn:ddi:dk.dst:424517bd-e92a-40db-bc4d-84779a2cd9e3:38 dk.dst 424517bd-e92a-40db-bc4d-84779a2cd9e3 38 dk.dst 9df6a1cc-0ee8-421c-9776-e4b501bb5b7c 2 Category 58.29 urn:ddi:dk.dst:ba7a1eeb-e621-4c2e-a901-b295376ababc:38 dk.dst ba7a1eeb-e621-4c2e-a901-b295376ababc 38 dk.dst 8441d2a8-be8a-4e2c-9739-3de7b104b8e4 2 Category 582900 urn:ddi:dk.dst:1b59f9d7-ed36-4239-8a67-2fcfb23a226f:38 dk.dst 1b59f9d7-ed36-4239-8a67-2fcfb23a226f 38 dk.dst 5820acaf-3e22-4d2f-8ccf-a124ec0baa24 2 Category 59 urn:ddi:dk.dst:a3ebfe8a-d182-45bc-8217-f15ca9574bdd:38 dk.dst a3ebfe8a-d182-45bc-8217-f15ca9574bdd 38 dk.dst daa2c8d3-aa22-4ea1-8b37-e58320e9bcd8 2 Category 59.1 urn:ddi:dk.dst:6cf6c416-2361-4519-8ba2-c8ce68be333a:38 dk.dst 6cf6c416-2361-4519-8ba2-c8ce68be333a 38 dk.dst 1c4bd566-af3f-4b2b-9019-6413cb9d13fe 2 Category 59.11 urn:ddi:dk.dst:8c4d5432-a96e-426a-b4da-271d37fbc81c:38 dk.dst 8c4d5432-a96e-426a-b4da-271d37fbc81c 38 dk.dst 5b0fe4f7-22e1-4591-be91-6c02eabe00c9 2 Category 591110 urn:ddi:dk.dst:cec0e9dc-29fb-4daf-ad92-ef8e9a4d18e9:38 dk.dst cec0e9dc-29fb-4daf-ad92-ef8e9a4d18e9 38 dk.dst 61413ed9-6385-4307-83e4-0f21680929f7 2 Category 591120 urn:ddi:dk.dst:b49e451e-af5a-4d58-96cb-637dd5c30798:38 dk.dst b49e451e-af5a-4d58-96cb-637dd5c30798 38 dk.dst 6252d49d-8f4b-4e67-9abb-6fd449730825 2 Category 59.12 urn:ddi:dk.dst:82eebbfe-24b9-499e-8296-188d48286b80:38 dk.dst 82eebbfe-24b9-499e-8296-188d48286b80 38 dk.dst d5663fc4-b97a-489e-8a38-3f01ca268a37 2 Category 591200 urn:ddi:dk.dst:730b8fce-3908-4f01-9994-401eb79d28ba:38 dk.dst 730b8fce-3908-4f01-9994-401eb79d28ba 38 dk.dst 19aeadc6-8820-4607-ac59-070c997d56dd 2 Category 59.13 urn:ddi:dk.dst:2d37a021-68af-42a4-98db-4781b138a563:38 dk.dst 2d37a021-68af-42a4-98db-4781b138a563 38 dk.dst 8b237017-ffaa-47f6-8996-6ecd06eedf59 2 Category 591300 urn:ddi:dk.dst:6c80c60c-46cb-4222-b23b-85b86bbae456:38 dk.dst 6c80c60c-46cb-4222-b23b-85b86bbae456 38 dk.dst ce9d7244-59ae-4bb9-8252-2a66a5b2c68c 2 Category 59.14 urn:ddi:dk.dst:8970d8d4-f509-4f8b-a7d0-6497b163a66d:38 dk.dst 8970d8d4-f509-4f8b-a7d0-6497b163a66d 38 dk.dst 83b870f2-39cb-47bd-ae2e-3c490dee8f67 2 Category 591400 urn:ddi:dk.dst:97c755f3-7e1d-485d-afad-ccd29b9e6677:38 dk.dst 97c755f3-7e1d-485d-afad-ccd29b9e6677 38 dk.dst 9ddbe778-2b92-4baa-883c-584cd7627c05 2 Category 59.2 urn:ddi:dk.dst:3779226d-d784-474b-92d8-6f8a2897234b:38 dk.dst 3779226d-d784-474b-92d8-6f8a2897234b 38 dk.dst f2c5ef93-e5ac-47c1-93ae-9bf788ca2476 2 Category 59.20 urn:ddi:dk.dst:8be21896-fa87-4ce9-a5a6-65b0f16e6002:38 dk.dst 8be21896-fa87-4ce9-a5a6-65b0f16e6002 38 dk.dst 11235810-026d-438f-9fbc-64a4ff4b67d9 2 Category 592000 urn:ddi:dk.dst:bf12f378-641b-4ea9-aa24-bf064030fbb2:38 dk.dst bf12f378-641b-4ea9-aa24-bf064030fbb2 38 dk.dst 11ec8e06-d267-44b0-a66f-b4d598127cb0 2 Category 60 urn:ddi:dk.dst:b13f8f89-5063-491f-9314-0171bd407437:38 dk.dst b13f8f89-5063-491f-9314-0171bd407437 38 dk.dst 075c372a-62ac-40e7-a4e6-d162faa418a4 2 Category 60.1 urn:ddi:dk.dst:dd7a0371-59e7-45b6-bacc-c1ba53ad00c9:38 dk.dst dd7a0371-59e7-45b6-bacc-c1ba53ad00c9 38 dk.dst 5ed0b77b-21e3-41b1-b15d-473ea7de3cf2 2 Category 60.10 urn:ddi:dk.dst:5f8a6be9-c1c0-4f44-8a8d-664dd3002f7d:38 dk.dst 5f8a6be9-c1c0-4f44-8a8d-664dd3002f7d 38 dk.dst 0f398389-cb30-4c56-9a15-09954ddcf3b8 2 Category 601000 urn:ddi:dk.dst:277ed9ce-b43a-47d6-b9af-cda9da15c5a6:38 dk.dst 277ed9ce-b43a-47d6-b9af-cda9da15c5a6 38 dk.dst 027cce44-16fe-41cd-9f28-b4e624e5eecd 2 Category 60.2 urn:ddi:dk.dst:08372aef-4ce0-4d1e-9d0d-71a89277e060:38 dk.dst 08372aef-4ce0-4d1e-9d0d-71a89277e060 38 dk.dst 6c38a1bf-78e3-43ad-92f6-b9756d8686ec 2 Category 60.20 urn:ddi:dk.dst:5b34a095-a714-4665-8431-d4fdb0810f9d:38 dk.dst 5b34a095-a714-4665-8431-d4fdb0810f9d 38 dk.dst 43caa9dc-a945-479e-b907-4421c9494cd1 2 Category 602000 urn:ddi:dk.dst:a394edf8-c483-45d7-a197-6e0b9296fd2b:38 dk.dst a394edf8-c483-45d7-a197-6e0b9296fd2b 38 dk.dst ffa6a6a2-594b-4260-8fe6-d769967d0b1e 2 Category 61 urn:ddi:dk.dst:da479b3e-12ef-4a10-b6d9-8ef306c0d355:38 dk.dst da479b3e-12ef-4a10-b6d9-8ef306c0d355 38 dk.dst 024a2f9e-b1be-4360-aa2a-77e3e85576ff 2 Category 61.1 urn:ddi:dk.dst:1e1006ad-31fa-4a9b-b9c0-45828a57fcbf:38 dk.dst 1e1006ad-31fa-4a9b-b9c0-45828a57fcbf 38 dk.dst 79cb2e3a-e4a6-452a-ae34-e4506f643ba7 2 Category 61.10 urn:ddi:dk.dst:e5a847d3-f419-4ab0-9d6e-ecd48254bf07:38 dk.dst e5a847d3-f419-4ab0-9d6e-ecd48254bf07 38 dk.dst 2e02a596-b055-4a8a-a825-6859592db672 2 Category 611000 urn:ddi:dk.dst:d39127d0-42d7-4ca6-bf65-1306a2654bef:38 dk.dst d39127d0-42d7-4ca6-bf65-1306a2654bef 38 dk.dst e8341a8f-8067-4353-9a2a-52342b54b3bc 2 Category 61.2 urn:ddi:dk.dst:4572b4e3-b944-44d7-b06b-807ff45ea9a2:38 dk.dst 4572b4e3-b944-44d7-b06b-807ff45ea9a2 38 dk.dst 250a085b-6b78-4441-9a72-83a60e0feefa 2 Category 61.20 urn:ddi:dk.dst:a351f9f4-90d5-464b-a8a3-a7e079c3cbce:38 dk.dst a351f9f4-90d5-464b-a8a3-a7e079c3cbce 38 dk.dst 2b7ea2fb-c2c1-44b5-abaa-42b3e8dd52c0 2 Category 612000 urn:ddi:dk.dst:41ef800b-9d65-4e5c-afe5-db8734302592:38 dk.dst 41ef800b-9d65-4e5c-afe5-db8734302592 38 dk.dst 43c04b2e-db40-4096-8fa3-c871168fe010 2 Category 61.3 urn:ddi:dk.dst:906e047a-ce1a-4035-97f6-636460c5bfff:38 dk.dst 906e047a-ce1a-4035-97f6-636460c5bfff 38 dk.dst 3ebb24bc-2f50-4177-9f9d-9b5d86633ca6 2 Category 61.30 urn:ddi:dk.dst:5e3be6cb-bba8-45b4-b049-e4b7e93db555:38 dk.dst 5e3be6cb-bba8-45b4-b049-e4b7e93db555 38 dk.dst a2b53aaf-e367-4c80-bd36-661760d8b498 2 Category 613000 urn:ddi:dk.dst:51e5cfee-e911-46f5-97bc-78316ca14bad:38 dk.dst 51e5cfee-e911-46f5-97bc-78316ca14bad 38 dk.dst 52898f5b-91e2-4fbf-a348-ae8752434f47 2 Category 61.9 urn:ddi:dk.dst:624f963d-4587-4dd7-a2ec-4902852fddc2:38 dk.dst 624f963d-4587-4dd7-a2ec-4902852fddc2 38 dk.dst 573a9638-8379-4770-8b1d-e4b7c196319a 2 Category 61.90 urn:ddi:dk.dst:3d0767c0-95b2-404d-8320-dea1a2b36ca3:38 dk.dst 3d0767c0-95b2-404d-8320-dea1a2b36ca3 38 dk.dst f0293eb7-3801-4316-bb81-7c247eaf5eb7 2 Category 619000 urn:ddi:dk.dst:f6ef4d40-020b-46e9-990d-b5270481e488:38 dk.dst f6ef4d40-020b-46e9-990d-b5270481e488 38 dk.dst a8687cf1-38b5-4822-bf35-089b81bf6eed 2 Category 62 urn:ddi:dk.dst:2af8627a-94b9-4be3-aef4-5ccf7a913f87:38 dk.dst 2af8627a-94b9-4be3-aef4-5ccf7a913f87 38 dk.dst 8ed402df-15db-4c92-97e4-5d5268950b04 2 Category 62.0 urn:ddi:dk.dst:1c19df69-cd72-40c5-8c1d-5abc196729d2:38 dk.dst 1c19df69-cd72-40c5-8c1d-5abc196729d2 38 dk.dst 3d8ba2fc-f429-40df-a1c5-179cf5b8ea22 2 Category 62.01 urn:ddi:dk.dst:1b18cf5d-532a-4ffe-b092-de99d4eab310:38 dk.dst 1b18cf5d-532a-4ffe-b092-de99d4eab310 38 dk.dst 33771849-2be0-46f0-bbf8-b7fba10f164c 2 Category 620100 urn:ddi:dk.dst:e1ba49df-e47a-413f-8b42-0eb83f306a96:38 dk.dst e1ba49df-e47a-413f-8b42-0eb83f306a96 38 dk.dst 2ec4fdba-d318-4339-9798-5890b5a33857 2 Category 62.02 urn:ddi:dk.dst:17010b38-6848-4bed-bf61-9f06f18f5789:38 dk.dst 17010b38-6848-4bed-bf61-9f06f18f5789 38 dk.dst c3d56b09-3d99-492a-84ab-49cc4dc12147 2 Category 620200 urn:ddi:dk.dst:3a980597-385e-4edd-89e5-0cda8ab0629e:38 dk.dst 3a980597-385e-4edd-89e5-0cda8ab0629e 38 dk.dst 1f7a8259-09c5-4ac3-af87-301157d872f6 2 Category 62.03 urn:ddi:dk.dst:a98741cf-6e6d-4406-b6d9-930d15402e1a:38 dk.dst a98741cf-6e6d-4406-b6d9-930d15402e1a 38 dk.dst 71727b90-0208-4422-8d16-6dcbfbb7f636 2 Category 620300 urn:ddi:dk.dst:fd14cbe6-4671-4ef8-9010-504c1bd2cba5:38 dk.dst fd14cbe6-4671-4ef8-9010-504c1bd2cba5 38 dk.dst 52eb1366-f129-4e3c-a0ad-fec841293331 2 Category 62.09 urn:ddi:dk.dst:d2a63c7b-c0ea-49aa-8727-25ec89a74a52:38 dk.dst d2a63c7b-c0ea-49aa-8727-25ec89a74a52 38 dk.dst 32abe9e3-5e29-463a-b674-8c9566edb9f4 2 Category 620900 urn:ddi:dk.dst:e1f562b4-8bef-4f2f-9625-87fb9bdc7b7d:38 dk.dst e1f562b4-8bef-4f2f-9625-87fb9bdc7b7d 38 dk.dst a4a81616-8d02-4023-abdd-cc2cad4b3958 2 Category 63 urn:ddi:dk.dst:87632353-82ba-4f49-97a3-ddc4d83b2e1b:38 dk.dst 87632353-82ba-4f49-97a3-ddc4d83b2e1b 38 dk.dst 07a8c37c-3437-4e72-9374-15e5822bbe10 2 Category 63.1 urn:ddi:dk.dst:125c9167-f8e0-4497-bc1f-4e2b675e4e56:38 dk.dst 125c9167-f8e0-4497-bc1f-4e2b675e4e56 38 dk.dst fb37064b-f55e-4a1f-a855-24ccf25dc391 2 Category 63.11 urn:ddi:dk.dst:66ae15f1-c421-4a91-9f21-91e8a1557928:38 dk.dst 66ae15f1-c421-4a91-9f21-91e8a1557928 38 dk.dst d952746a-6916-4e65-8067-b227a4c724f4 2 Category 631100 urn:ddi:dk.dst:5820ead0-2bfc-44ea-aebc-022d64cfd34a:38 dk.dst 5820ead0-2bfc-44ea-aebc-022d64cfd34a 38 dk.dst 028b8b02-f01f-4a7c-b134-af462b6dac67 2 Category 63.12 urn:ddi:dk.dst:959a779d-049e-4024-9a73-a9136ecaf5f0:38 dk.dst 959a779d-049e-4024-9a73-a9136ecaf5f0 38 dk.dst ecf38476-c95a-49a6-9cae-c5016b514673 2 Category 631200 urn:ddi:dk.dst:77a5814a-2cd2-4adf-8f2e-b5ed0af4b858:38 dk.dst 77a5814a-2cd2-4adf-8f2e-b5ed0af4b858 38 dk.dst 3da33632-e79d-4eab-addf-0ea9679f3c39 2 Category 63.9 urn:ddi:dk.dst:cc175cc0-c446-4d9d-b715-58ce68c8e6c7:38 dk.dst cc175cc0-c446-4d9d-b715-58ce68c8e6c7 38 dk.dst bd3e4f9d-0c55-49e8-bc4d-5940c2cca8ae 2 Category 63.91 urn:ddi:dk.dst:bcd4ba78-894a-4e34-b3ab-86640c0cef6f:38 dk.dst bcd4ba78-894a-4e34-b3ab-86640c0cef6f 38 dk.dst 7dee450f-a984-4a56-bebb-0f9831667862 2 Category 639100 urn:ddi:dk.dst:ed27eb6f-7525-47df-a0aa-49910fab22ee:38 dk.dst ed27eb6f-7525-47df-a0aa-49910fab22ee 38 dk.dst 8bca1717-83e4-45d6-9ecd-6dc1ce0cb987 2 Category 63.99 urn:ddi:dk.dst:cb465b64-7dc7-4df3-8169-f2f612d9f521:38 dk.dst cb465b64-7dc7-4df3-8169-f2f612d9f521 38 dk.dst a796c789-f72a-4598-ac1b-9463771b70bd 2 Category 639900 urn:ddi:dk.dst:b93f458c-a1e0-4a38-9a2a-8757f600b810:38 dk.dst b93f458c-a1e0-4a38-9a2a-8757f600b810 38 dk.dst 2a5a5b5c-4785-4a0f-9106-a4821e4dcaa4 2 Category K urn:ddi:dk.dst:a33e9132-14dd-41fc-8d16-d68afa53338f:38 dk.dst a33e9132-14dd-41fc-8d16-d68afa53338f 38 dk.dst 9a54ac4f-81ae-41c4-9411-ade382bc0f92 2 Category 64 urn:ddi:dk.dst:05af840e-99a3-46ca-add6-ea88855dc9ba:38 dk.dst 05af840e-99a3-46ca-add6-ea88855dc9ba 38 dk.dst d7fddcdc-170c-4492-854a-adffd09b2766 2 Category 64.1 urn:ddi:dk.dst:5a4ebcae-6aee-41dd-9160-9dc7e46fefd8:38 dk.dst 5a4ebcae-6aee-41dd-9160-9dc7e46fefd8 38 dk.dst 3ccd9c3f-dd09-4cc1-837a-ee73ed27bfca 2 Category 64.11 urn:ddi:dk.dst:556908c0-86d6-4b17-acbc-6db97c291d52:38 dk.dst 556908c0-86d6-4b17-acbc-6db97c291d52 38 dk.dst 2fd09b12-709e-45d1-9fa8-678c03eb3288 2 Category 641100 urn:ddi:dk.dst:b5e81d23-28fa-43e0-9080-82165e861e98:38 dk.dst b5e81d23-28fa-43e0-9080-82165e861e98 38 dk.dst 8e14af15-f407-413b-9c8c-d318dc700acc 2 Category 64.19 urn:ddi:dk.dst:b3de9a1c-87dd-488d-8ead-e3573ba9b067:38 dk.dst b3de9a1c-87dd-488d-8ead-e3573ba9b067 38 dk.dst af6cf8e8-bec1-4e19-b3f3-1b59cba9b0ba 2 Category 641900 urn:ddi:dk.dst:e116d6d4-c41a-42a0-a912-9a9b303187e1:38 dk.dst e116d6d4-c41a-42a0-a912-9a9b303187e1 38 dk.dst c311199b-a169-4bf0-8265-8e96d3d6d68a 2 Category 64.2 urn:ddi:dk.dst:d608cdcf-de49-49aa-b38c-8111d4a21db1:38 dk.dst d608cdcf-de49-49aa-b38c-8111d4a21db1 38 dk.dst 4faa810d-64ee-417b-98af-0c935a2f7cd6 2 Category 64.20 urn:ddi:dk.dst:b36233a2-2f65-4293-9e99-f1d67c3530d5:38 dk.dst b36233a2-2f65-4293-9e99-f1d67c3530d5 38 dk.dst 33c68867-38f1-4d65-bab0-d5fa57f6464f 2 Category 642010 urn:ddi:dk.dst:1db8c499-0804-4655-b99c-3a848de32f15:38 dk.dst 1db8c499-0804-4655-b99c-3a848de32f15 38 dk.dst a37b81d3-41b1-406c-b90b-ce48c62c6242 2 Category 642020 urn:ddi:dk.dst:c2a21773-5478-4702-b098-357af8cbf74e:38 dk.dst c2a21773-5478-4702-b098-357af8cbf74e 38 dk.dst 5e0971fc-365c-408b-bbb2-0131ec005dd7 2 Category 642030 urn:ddi:dk.dst:79a22350-8038-4d94-8583-b50bc865c006:38 dk.dst 79a22350-8038-4d94-8583-b50bc865c006 38 dk.dst 0048f9eb-de2d-4d55-84db-eca27f1bdfdd 2 Category 64.3 urn:ddi:dk.dst:782f5944-450b-4fa5-b87c-3492675e6909:38 dk.dst 782f5944-450b-4fa5-b87c-3492675e6909 38 dk.dst 170fcec1-e91e-4dbf-9b10-ae94e0801140 2 Category 64.30 urn:ddi:dk.dst:0ff4141a-3647-4b17-b5e7-bb0bd1be64f1:38 dk.dst 0ff4141a-3647-4b17-b5e7-bb0bd1be64f1 38 dk.dst 35f9f3de-c1f3-4090-9583-310fe620ff95 2 Category 643010 urn:ddi:dk.dst:d9eecaff-dc62-4457-8c2f-121ae714d800:38 dk.dst d9eecaff-dc62-4457-8c2f-121ae714d800 38 dk.dst 5d8f2e19-e316-4420-914a-5b8edfa8e843 2 Category 643020 urn:ddi:dk.dst:4d857e63-0646-4001-a179-6651f31472ff:38 dk.dst 4d857e63-0646-4001-a179-6651f31472ff 38 dk.dst 5957be65-8794-4281-b164-61d09db1899d 2 Category 643030 urn:ddi:dk.dst:4832ac12-418d-4e55-aec7-4495ad6a57d1:38 dk.dst 4832ac12-418d-4e55-aec7-4495ad6a57d1 38 dk.dst 992dc07b-2353-4a30-b055-8dc640756d38 2 Category 643040 urn:ddi:dk.dst:c1be7e76-e8de-4384-93d4-0b5ecdeef53f:38 dk.dst c1be7e76-e8de-4384-93d4-0b5ecdeef53f 38 dk.dst 3b863bdb-7bd6-40bf-a0fa-55cd6cfd7b8e 2 Category 64.9 urn:ddi:dk.dst:07189a55-41d6-41c0-a0f9-9f8cd613b28d:38 dk.dst 07189a55-41d6-41c0-a0f9-9f8cd613b28d 38 dk.dst 1fe187f7-0462-47fd-9ecd-51edeb311c75 2 Category 64.91 urn:ddi:dk.dst:96dd1452-67d1-4532-ac94-30aac42e2113:38 dk.dst 96dd1452-67d1-4532-ac94-30aac42e2113 38 dk.dst d12dfb8f-60b8-4021-bb84-446836fffbc4 2 Category 649100 urn:ddi:dk.dst:0ebad3dc-7a47-4d5f-a9ba-a6bed10dfcea:38 dk.dst 0ebad3dc-7a47-4d5f-a9ba-a6bed10dfcea 38 dk.dst 5c43151b-3067-495a-b170-23068345db01 2 Category 64.92 urn:ddi:dk.dst:3bdc8413-ab75-494a-a4be-11d9a8fa1da4:38 dk.dst 3bdc8413-ab75-494a-a4be-11d9a8fa1da4 38 dk.dst f71accf3-9f89-43b7-8167-45d6bd083f0e 2 Category 649210 urn:ddi:dk.dst:954d7ed0-c7f6-45ae-b0bd-21c888fb641e:38 dk.dst 954d7ed0-c7f6-45ae-b0bd-21c888fb641e 38 dk.dst 704de50f-91e6-491f-9597-f47c3d3888f3 2 Category 649220 urn:ddi:dk.dst:b3521606-523d-48d0-befe-2569b9943302:38 dk.dst b3521606-523d-48d0-befe-2569b9943302 38 dk.dst a00cd08c-7471-4528-a917-9447e75ee8d0 2 Category 649230 urn:ddi:dk.dst:f49eea65-3c21-4233-8abe-2a55837d241e:38 dk.dst f49eea65-3c21-4233-8abe-2a55837d241e 38 dk.dst 514c6fd6-05dd-4a36-af0d-7c2cf6037b2e 2 Category 649240 urn:ddi:dk.dst:ad7023b0-b53c-4f5e-80a0-3e4ce02ed1bd:38 dk.dst ad7023b0-b53c-4f5e-80a0-3e4ce02ed1bd 38 dk.dst 718694f6-8f4a-42ba-8508-9d4807a0242d 2 Category 64.99 urn:ddi:dk.dst:39344bbc-b1cc-4203-a9ca-846dd0794e28:38 dk.dst 39344bbc-b1cc-4203-a9ca-846dd0794e28 38 dk.dst 0d9e9854-2e3a-4fc2-be7f-3c6020770321 2 Category 649900 urn:ddi:dk.dst:fec8da5c-bb8a-4426-9e7d-78057cd648ad:38 dk.dst fec8da5c-bb8a-4426-9e7d-78057cd648ad 38 dk.dst a7828832-6003-4dd1-862a-eb0b76b71c57 2 Category 65 urn:ddi:dk.dst:be957d18-aefa-48c5-b1ae-76b76b01f8c1:38 dk.dst be957d18-aefa-48c5-b1ae-76b76b01f8c1 38 dk.dst e8b0fa98-a0aa-4867-a0b4-b013d55e7c53 2 Category 65.1 urn:ddi:dk.dst:6b82083d-cbf9-4012-aef0-9413046ee112:38 dk.dst 6b82083d-cbf9-4012-aef0-9413046ee112 38 dk.dst cf969a03-4157-494c-a48e-36f01091550c 2 Category 65.11 urn:ddi:dk.dst:8fa82183-f1b3-4670-b78c-e34c894f8eca:38 dk.dst 8fa82183-f1b3-4670-b78c-e34c894f8eca 38 dk.dst c03c6356-e733-4bf9-99bd-80bb1b166cd6 2 Category 651100 urn:ddi:dk.dst:149dc982-48cb-4f14-a0d8-962362a278d5:38 dk.dst 149dc982-48cb-4f14-a0d8-962362a278d5 38 dk.dst d4519acd-a362-4220-923f-305c7dfb29cf 2 Category 65.12 urn:ddi:dk.dst:8c27a775-bce3-479a-b443-3ee8dacf434d:38 dk.dst 8c27a775-bce3-479a-b443-3ee8dacf434d 38 dk.dst 93c23cd4-5a5d-4c22-9130-70c3a0ae9dd8 2 Category 651200 urn:ddi:dk.dst:64b22216-a2d3-46d4-8f2b-1ddf31dc2379:38 dk.dst 64b22216-a2d3-46d4-8f2b-1ddf31dc2379 38 dk.dst 0a0d9777-17d3-4555-834b-a8447047c3ff 2 Category 65.2 urn:ddi:dk.dst:c715212c-2b62-4b27-9e9e-38ba15e3aefc:38 dk.dst c715212c-2b62-4b27-9e9e-38ba15e3aefc 38 dk.dst d4a13010-91a7-4bb3-85f6-7f17df790e96 2 Category 65.20 urn:ddi:dk.dst:9c752010-2001-4d8e-b6b2-6248b6f3e661:38 dk.dst 9c752010-2001-4d8e-b6b2-6248b6f3e661 38 dk.dst fba842d9-8885-482d-b6da-5c41e07d503a 2 Category 652000 urn:ddi:dk.dst:980b6238-6825-42df-a243-138e8a0643ce:38 dk.dst 980b6238-6825-42df-a243-138e8a0643ce 38 dk.dst ea1d73e1-f00a-4274-9785-4ff02e1d76e6 2 Category 65.3 urn:ddi:dk.dst:b7883aa3-33b4-4447-a904-deda44c5b8bd:38 dk.dst b7883aa3-33b4-4447-a904-deda44c5b8bd 38 dk.dst a66432d6-2fa0-4b96-91c1-c3b64ab2c6c3 2 Category 65.30 urn:ddi:dk.dst:7108c4ff-5e86-4c9f-af57-a860abe099d3:38 dk.dst 7108c4ff-5e86-4c9f-af57-a860abe099d3 38 dk.dst deba65b9-0980-4097-9253-9ede36ccb771 2 Category 653010 urn:ddi:dk.dst:9cf72f06-d31c-4917-8d81-2221358267f3:38 dk.dst 9cf72f06-d31c-4917-8d81-2221358267f3 38 dk.dst a6f15bb9-ae7d-4bcd-b40d-0e2e56450b71 2 Category 653020 urn:ddi:dk.dst:4be62a45-fe89-4a82-8a62-4e2abd61869d:38 dk.dst 4be62a45-fe89-4a82-8a62-4e2abd61869d 38 dk.dst b7192693-dbea-4098-a730-02b837309238 2 Category 66 urn:ddi:dk.dst:89bd4578-57cd-49b0-822d-8a7a3ebd66ac:38 dk.dst 89bd4578-57cd-49b0-822d-8a7a3ebd66ac 38 dk.dst 5958f791-47fb-4550-b566-796a919b01f2 2 Category 66.1 urn:ddi:dk.dst:02bff3a3-6bbe-4200-8c6d-69f38f6ed5d1:38 dk.dst 02bff3a3-6bbe-4200-8c6d-69f38f6ed5d1 38 dk.dst a57c8cc1-7e64-43c2-bba0-fdaa6924e719 2 Category 66.11 urn:ddi:dk.dst:10cc9d93-9ea6-49f2-b58f-21c8de0d1947:38 dk.dst 10cc9d93-9ea6-49f2-b58f-21c8de0d1947 38 dk.dst 55869ae9-04f6-4fe7-a353-a1bb9c7ac430 2 Category 661100 urn:ddi:dk.dst:6a7bf3e1-1b2d-42a5-b425-e8959e568abe:38 dk.dst 6a7bf3e1-1b2d-42a5-b425-e8959e568abe 38 dk.dst 522d9a6a-8f56-4e13-8fdc-1da32e28bed5 2 Category 66.12 urn:ddi:dk.dst:b36e6171-f4e0-4878-a1f6-46003eda7e8e:38 dk.dst b36e6171-f4e0-4878-a1f6-46003eda7e8e 38 dk.dst 68d9f4a0-3b0c-435f-933a-5b4f37b20171 2 Category 661200 urn:ddi:dk.dst:51ef505b-05a9-4a5e-bf37-8c1b7bed4e92:38 dk.dst 51ef505b-05a9-4a5e-bf37-8c1b7bed4e92 38 dk.dst 17ac43dd-746b-45ef-834c-2622e601993f 2 Category 66.19 urn:ddi:dk.dst:005601ff-578f-47a2-af4f-141afade703c:38 dk.dst 005601ff-578f-47a2-af4f-141afade703c 38 dk.dst 62108811-0127-4b9e-bcf6-f0253462b239 2 Category 661900 urn:ddi:dk.dst:68d770ee-d470-4f47-b8fb-f9fcc10a7b41:38 dk.dst 68d770ee-d470-4f47-b8fb-f9fcc10a7b41 38 dk.dst 5bc3f802-b836-4cdd-81dc-2a576ed2fb54 2 Category 66.2 urn:ddi:dk.dst:5601cf19-1d68-47e2-8b5d-3268ffbcfb9d:38 dk.dst 5601cf19-1d68-47e2-8b5d-3268ffbcfb9d 38 dk.dst b686e5c5-d152-41a4-8cfd-0d4b06518180 2 Category 66.21 urn:ddi:dk.dst:ff70061f-68df-46da-805f-e41fafbad8c9:38 dk.dst ff70061f-68df-46da-805f-e41fafbad8c9 38 dk.dst 8d929a47-91d9-4a7e-8cf4-d3c7c6425cf6 2 Category 662100 urn:ddi:dk.dst:74fe395e-70fd-48ed-b8bb-dde7c14be519:38 dk.dst 74fe395e-70fd-48ed-b8bb-dde7c14be519 38 dk.dst bcc6f3ce-ffe0-4867-8d0d-9adb8df1ae3b 2 Category 66.22 urn:ddi:dk.dst:edd39ee9-e2c0-430a-9a54-40f062378c3a:38 dk.dst edd39ee9-e2c0-430a-9a54-40f062378c3a 38 dk.dst 92404da7-0389-4429-badc-0be26fcdd102 2 Category 662200 urn:ddi:dk.dst:ac441535-98f8-44e9-8dc7-1cc7f801b34c:38 dk.dst ac441535-98f8-44e9-8dc7-1cc7f801b34c 38 dk.dst 4cf379f7-0bdb-4131-9bc5-42d7a315a7d3 2 Category 66.29 urn:ddi:dk.dst:75570ab8-f603-452d-a6bd-ffa32f860ee6:38 dk.dst 75570ab8-f603-452d-a6bd-ffa32f860ee6 38 dk.dst fdb1dbad-9a56-43e0-9f1b-93157e301ff8 2 Category 662900 urn:ddi:dk.dst:d2d18b28-47b4-4c53-b719-7d849aa5aee6:38 dk.dst d2d18b28-47b4-4c53-b719-7d849aa5aee6 38 dk.dst 4396c4c2-d9b7-458e-afd2-95580fb62f95 2 Category 66.3 urn:ddi:dk.dst:bf0c56e6-2cb4-4eb3-8b60-fd0a7ab8faa4:38 dk.dst bf0c56e6-2cb4-4eb3-8b60-fd0a7ab8faa4 38 dk.dst 7969ca73-3319-47b1-b5ef-7811f8f4a9f1 2 Category 66.30 urn:ddi:dk.dst:18306cf8-cdb3-4686-889a-23ca39d84340:38 dk.dst 18306cf8-cdb3-4686-889a-23ca39d84340 38 dk.dst 8c1867c6-328e-41de-8589-091e46761c30 2 Category 663000 urn:ddi:dk.dst:86b6385a-50d8-4d95-b8a6-019db2ecee38:38 dk.dst 86b6385a-50d8-4d95-b8a6-019db2ecee38 38 dk.dst 2e461dde-ff9c-4941-8ac2-2fb434ddfaec 2 Category L urn:ddi:dk.dst:3b9e232c-819a-4dde-8c5b-07782ebccd1a:38 dk.dst 3b9e232c-819a-4dde-8c5b-07782ebccd1a 38 dk.dst 080050b8-f020-401e-be9e-3d53395183b2 2 Category 68 urn:ddi:dk.dst:adaef129-ce11-453e-877a-131769d196e7:38 dk.dst adaef129-ce11-453e-877a-131769d196e7 38 dk.dst b41a0cb0-1acf-4ab1-9521-cd2d032899c1 2 Category 68.1 urn:ddi:dk.dst:1ee50d9c-b4ca-44c3-9f30-d8613f2baf36:38 dk.dst 1ee50d9c-b4ca-44c3-9f30-d8613f2baf36 38 dk.dst 08d94a12-f2bf-4590-8f63-7906bce948b1 2 Category 68.10 urn:ddi:dk.dst:0ea3cbd0-dcfd-4ec5-a0bd-d7b03b6f6bdb:38 dk.dst 0ea3cbd0-dcfd-4ec5-a0bd-d7b03b6f6bdb 38 dk.dst b9b239f9-1bcf-4922-91c5-067e1da8ffcb 2 Category 681000 urn:ddi:dk.dst:a030ea97-c100-49ba-b2d3-accdf1674b29:38 dk.dst a030ea97-c100-49ba-b2d3-accdf1674b29 38 dk.dst 7efbe2d1-497b-4e29-a200-a46625ba193f 2 Category 68.2 urn:ddi:dk.dst:7ff99ac8-75f5-4db5-a01c-f8680098e350:38 dk.dst 7ff99ac8-75f5-4db5-a01c-f8680098e350 38 dk.dst 1b894a2e-122c-4b47-927e-145b8fee6be4 2 Category 68.20 urn:ddi:dk.dst:6d2c9c2d-fd81-493c-93a8-5d96a6593a2f:38 dk.dst 6d2c9c2d-fd81-493c-93a8-5d96a6593a2f 38 dk.dst 227f7328-e14a-44cd-83db-2078d6e4f36a 2 Category 682010 urn:ddi:dk.dst:5e411d87-98be-4638-9a33-f1d8b6b075f9:38 dk.dst 5e411d87-98be-4638-9a33-f1d8b6b075f9 38 dk.dst 41bf3728-7433-4e59-a43f-4c5c23a8347c 2 Category 682020 urn:ddi:dk.dst:56a4e7d3-4c7e-43ef-ac7e-8b50b904b621:38 dk.dst 56a4e7d3-4c7e-43ef-ac7e-8b50b904b621 38 dk.dst 1847a2a5-fe2a-4f5f-abf4-55b95df713d8 2 Category 682030 urn:ddi:dk.dst:5c188a32-5deb-4d92-a830-ac06caf86352:38 dk.dst 5c188a32-5deb-4d92-a830-ac06caf86352 38 dk.dst 41a2d8ed-0733-41cf-b695-9d4837ebde01 2 Category 682040 urn:ddi:dk.dst:7438ea77-c698-40f2-a9ac-bebc1d11bfe3:38 dk.dst 7438ea77-c698-40f2-a9ac-bebc1d11bfe3 38 dk.dst 1b3b292a-115f-453e-aeb0-282c8e19494e 2 Category 68.3 urn:ddi:dk.dst:3340a4d9-bd1c-466c-bed4-d3c73676e292:38 dk.dst 3340a4d9-bd1c-466c-bed4-d3c73676e292 38 dk.dst 329909f2-59b4-4ae0-8ab2-fb7baa85d454 2 Category 68.31 urn:ddi:dk.dst:786814bf-91c7-4294-b5db-530a2e0be612:38 dk.dst 786814bf-91c7-4294-b5db-530a2e0be612 38 dk.dst 15aea03b-3c17-4683-b472-89673acdb7ad 2 Category 683110 urn:ddi:dk.dst:0d55f888-8cea-4b18-b6be-e382573fc1dd:38 dk.dst 0d55f888-8cea-4b18-b6be-e382573fc1dd 38 dk.dst eb90c611-bfd8-4482-8464-2a46fc964224 2 Category 683120 urn:ddi:dk.dst:d7560292-37ae-4bb7-a196-a933390c6766:38 dk.dst d7560292-37ae-4bb7-a196-a933390c6766 38 dk.dst 4bf41c3a-18cf-4b7e-97b5-939dfeda3381 2 Category 68.32 urn:ddi:dk.dst:15946565-7fb9-4a10-81ac-8eaf1c7798aa:38 dk.dst 15946565-7fb9-4a10-81ac-8eaf1c7798aa 38 dk.dst 2dc0bec9-c0d5-4b53-9194-88ec647c5601 2 Category 683210 urn:ddi:dk.dst:10bd8c8a-3769-4ddf-bc0e-cdabf1b2ccba:38 dk.dst 10bd8c8a-3769-4ddf-bc0e-cdabf1b2ccba 38 dk.dst 62a38e78-d4b8-4a16-80aa-bd04af55de80 2 Category 683220 urn:ddi:dk.dst:b8977d96-8678-43ce-8d72-72ef76aeb8a9:38 dk.dst b8977d96-8678-43ce-8d72-72ef76aeb8a9 38 dk.dst 45299887-f537-4bba-a579-a051ae065623 2 Category M urn:ddi:dk.dst:5287aa48-225b-4de2-8002-d53f8bb35b80:38 dk.dst 5287aa48-225b-4de2-8002-d53f8bb35b80 38 dk.dst 220faa53-d542-424d-8860-cf43f3e6d419 2 Category 69 urn:ddi:dk.dst:a3280e16-056a-4e26-82c2-960bc040283b:38 dk.dst a3280e16-056a-4e26-82c2-960bc040283b 38 dk.dst 192a8ebd-9e58-48da-a1bb-bcf5fbea10e1 2 Category 69.1 urn:ddi:dk.dst:e1f8676a-598e-44aa-a37d-67a8909d364f:38 dk.dst e1f8676a-598e-44aa-a37d-67a8909d364f 38 dk.dst d9bbcc12-c93a-4f8c-a5ab-2eff1d084dc4 2 Category 69.10 urn:ddi:dk.dst:4bedf5bd-43b1-4f7d-b280-94b21157c2ba:38 dk.dst 4bedf5bd-43b1-4f7d-b280-94b21157c2ba 38 dk.dst 90fa161b-78aa-4dae-a068-138ce9fc01c7 2 Category 691000 urn:ddi:dk.dst:26080a25-0272-4771-a94a-20ae42bfbcb7:38 dk.dst 26080a25-0272-4771-a94a-20ae42bfbcb7 38 dk.dst f0bc789d-707c-4a87-9a6d-4a03cdc26256 2 Category 69.2 urn:ddi:dk.dst:19f06794-351b-43ca-a0d9-c199e40adf7c:38 dk.dst 19f06794-351b-43ca-a0d9-c199e40adf7c 38 dk.dst 48820522-bf69-4a32-8600-a701e6a32f40 2 Category 69.20 urn:ddi:dk.dst:3875e99b-bfe0-49d9-bd53-89ed7dfbc273:38 dk.dst 3875e99b-bfe0-49d9-bd53-89ed7dfbc273 38 dk.dst 3048fada-dba2-4a5c-9aab-ba6c002dae91 2 Category 692000 urn:ddi:dk.dst:d2c3b135-9741-4039-844a-65597d419c75:38 dk.dst d2c3b135-9741-4039-844a-65597d419c75 38 dk.dst 7c0d3b9f-024e-4680-812d-9b977875850e 2 Category 70 urn:ddi:dk.dst:861bc2a1-a007-4f92-a447-943df527e236:38 dk.dst 861bc2a1-a007-4f92-a447-943df527e236 38 dk.dst beb64c36-d145-47d9-88b6-3151bbb61151 2 Category 70.1 urn:ddi:dk.dst:87ebd3e6-8226-4863-ad6f-9fb90e2fd03a:38 dk.dst 87ebd3e6-8226-4863-ad6f-9fb90e2fd03a 38 dk.dst 2e1b34bd-1e06-44d7-96e6-4e3425e8f5a1 2 Category 70.10 urn:ddi:dk.dst:3ce74649-41b5-4ad5-bdbb-5ba42d3eaf84:38 dk.dst 3ce74649-41b5-4ad5-bdbb-5ba42d3eaf84 38 dk.dst b6c71a86-1367-4e0f-aea0-35dc1918cca2 2 Category 701010 urn:ddi:dk.dst:1b7eec32-6105-4e75-8df9-a1bb7fef7b83:38 dk.dst 1b7eec32-6105-4e75-8df9-a1bb7fef7b83 38 dk.dst ffe963f9-0386-4512-b6a4-fc42610f9e6a 2 Category 701020 urn:ddi:dk.dst:93f3314d-6a83-4028-a28f-48b19a694fc5:38 dk.dst 93f3314d-6a83-4028-a28f-48b19a694fc5 38 dk.dst 55ac324f-7cda-4914-8c58-987a9ae3348e 2 Category 70.2 urn:ddi:dk.dst:3722afba-40ff-48a0-a381-f84cd34c2fb5:38 dk.dst 3722afba-40ff-48a0-a381-f84cd34c2fb5 38 dk.dst b21fd460-ad15-488a-adff-7e6061e08a70 2 Category 70.21 urn:ddi:dk.dst:fc652b91-19ad-4d2d-ae4c-539fbb869b0a:38 dk.dst fc652b91-19ad-4d2d-ae4c-539fbb869b0a 38 dk.dst 04fc8aef-fccf-4816-8192-b27ce6f2ec3b 2 Category 702100 urn:ddi:dk.dst:0816fa98-f7fa-4486-b851-372caa717923:38 dk.dst 0816fa98-f7fa-4486-b851-372caa717923 38 dk.dst 1d25c3f2-10b8-4c23-817f-77763d03ad15 2 Category 70.22 urn:ddi:dk.dst:1f97e0e9-e5ee-41c0-baed-865d7e3b2331:38 dk.dst 1f97e0e9-e5ee-41c0-baed-865d7e3b2331 38 dk.dst 198f46a5-9d64-40ba-99f1-73e84bc3af4a 2 Category 702200 urn:ddi:dk.dst:5a87efc0-36d0-40e6-a4f9-dadcba1aa2e4:38 dk.dst 5a87efc0-36d0-40e6-a4f9-dadcba1aa2e4 38 dk.dst 6ebfe199-6f5c-4702-b92d-626e46a853e5 2 Category 71 urn:ddi:dk.dst:1344f59c-0e5c-4327-a5a3-dd1a962785d1:38 dk.dst 1344f59c-0e5c-4327-a5a3-dd1a962785d1 38 dk.dst 6efaabdc-b281-4e4f-9163-a7dbdf4e7780 2 Category 71.1 urn:ddi:dk.dst:c7de050d-f6bb-468f-89c0-82555e4f8469:38 dk.dst c7de050d-f6bb-468f-89c0-82555e4f8469 38 dk.dst 5fc940ef-f0bf-47e4-8616-3ac0f7d47508 2 Category 71.11 urn:ddi:dk.dst:cf0ace0c-68af-4cae-927c-17963aaedd1d:38 dk.dst cf0ace0c-68af-4cae-927c-17963aaedd1d 38 dk.dst 62e9f9b5-08e5-4be0-9727-56f19df20340 2 Category 711100 urn:ddi:dk.dst:8c5165db-c746-48df-8351-68c5a9062f9b:38 dk.dst 8c5165db-c746-48df-8351-68c5a9062f9b 38 dk.dst d14e12aa-41ac-4e11-a8d1-23b2f386a47d 2 Category 71.12 urn:ddi:dk.dst:a706f67e-adb8-4e34-a808-ce2ed862ff64:38 dk.dst a706f67e-adb8-4e34-a808-ce2ed862ff64 38 dk.dst 12fd870f-8584-4d45-81f5-c8cb135e48cf 2 Category 711210 urn:ddi:dk.dst:22bec76b-64e5-4bbc-ac89-65c2aa12f828:38 dk.dst 22bec76b-64e5-4bbc-ac89-65c2aa12f828 38 dk.dst 78dd31a2-6a16-4109-93b8-764b45f975d7 2 Category 711220 urn:ddi:dk.dst:ad215e33-934f-433c-b30d-75db1bae9caf:38 dk.dst ad215e33-934f-433c-b30d-75db1bae9caf 38 dk.dst a2c4929e-b86e-4666-b644-00824158afb3 2 Category 711230 urn:ddi:dk.dst:fd6de774-491c-4c38-939e-82995c113a0c:38 dk.dst fd6de774-491c-4c38-939e-82995c113a0c 38 dk.dst 733ebec6-8d66-46d3-9b0c-ce16514b7475 2 Category 711240 urn:ddi:dk.dst:8a20a599-b8e6-4ff1-b840-873d0904e39e:38 dk.dst 8a20a599-b8e6-4ff1-b840-873d0904e39e 38 dk.dst deb8d656-ffa7-41c1-9fea-f47264aac0ab 2 Category 711290 urn:ddi:dk.dst:3c4b259d-e7e8-4e52-8a99-e4a2c5a1a6e5:38 dk.dst 3c4b259d-e7e8-4e52-8a99-e4a2c5a1a6e5 38 dk.dst 04670820-4228-45fb-a3f6-e69798c49627 2 Category 71.2 urn:ddi:dk.dst:d133f930-957c-4b6f-b971-e7add46ea1b5:38 dk.dst d133f930-957c-4b6f-b971-e7add46ea1b5 38 dk.dst b7153650-5df6-45fc-b33b-ddeff7f46f84 2 Category 71.20 urn:ddi:dk.dst:9a55b566-298b-456e-a3ce-37f663dc079a:38 dk.dst 9a55b566-298b-456e-a3ce-37f663dc079a 38 dk.dst 9671ad1a-875c-4ddd-9384-855f38c5f5b6 2 Category 712010 urn:ddi:dk.dst:d21ceda7-fc8a-4f51-bfd7-a8d249cf8f44:38 dk.dst d21ceda7-fc8a-4f51-bfd7-a8d249cf8f44 38 dk.dst bca25176-63cc-46a1-818a-ef3b7f029385 2 Category 712020 urn:ddi:dk.dst:1e7d9c71-90ce-4a7b-a700-3444689aefa6:38 dk.dst 1e7d9c71-90ce-4a7b-a700-3444689aefa6 38 dk.dst 459f7403-57c7-4d0e-8bd4-2a5e9c8d47a2 2 Category 712090 urn:ddi:dk.dst:4c15ebb8-41cd-43e6-923d-4c3245a6bc09:38 dk.dst 4c15ebb8-41cd-43e6-923d-4c3245a6bc09 38 dk.dst 0a96206b-6e72-41cd-8348-cf13a83a492d 2 Category 72 urn:ddi:dk.dst:9240a6b6-8637-4eb8-b079-77f7f87f4645:38 dk.dst 9240a6b6-8637-4eb8-b079-77f7f87f4645 38 dk.dst 7e1ce96d-41af-4455-9895-8448b5be1c8b 2 Category 72.1 urn:ddi:dk.dst:5765fd30-bf7b-4790-87b2-c5a8b8fda98a:38 dk.dst 5765fd30-bf7b-4790-87b2-c5a8b8fda98a 38 dk.dst 02767853-bce7-49e6-96de-8fd0e79eee08 2 Category 72.11 urn:ddi:dk.dst:19f46be2-95ca-48ae-b592-cb1bb09d48a5:38 dk.dst 19f46be2-95ca-48ae-b592-cb1bb09d48a5 38 dk.dst 25ff8232-7551-47fe-95c7-0b6993be5b94 2 Category 721100 urn:ddi:dk.dst:16bb6d9c-3395-47be-8dc8-3e29ca4dbd5e:38 dk.dst 16bb6d9c-3395-47be-8dc8-3e29ca4dbd5e 38 dk.dst d23532c0-e492-4ade-a397-4e2f01dfe438 2 Category 72.19 urn:ddi:dk.dst:fe2e518c-374b-4d9e-9189-eb8682160493:38 dk.dst fe2e518c-374b-4d9e-9189-eb8682160493 38 dk.dst 057b0b39-fb6b-40d6-9e67-245e758733fe 2 Category 721900 urn:ddi:dk.dst:37eaed8a-ccd8-4382-b99f-4e96c5af4095:38 dk.dst 37eaed8a-ccd8-4382-b99f-4e96c5af4095 38 dk.dst 0e368a70-d808-45dc-a164-a6f7a0a4b3f7 2 Category 72.2 urn:ddi:dk.dst:bef615ec-43fe-437b-a920-09a91519a13b:38 dk.dst bef615ec-43fe-437b-a920-09a91519a13b 38 dk.dst c7f405ec-4d79-48ae-87d9-554647ffdccd 2 Category 72.20 urn:ddi:dk.dst:d0615836-83d9-4e28-b10f-57c3f383520e:38 dk.dst d0615836-83d9-4e28-b10f-57c3f383520e 38 dk.dst 580fa9c1-12bf-4fdf-a80f-f01a2fe58a4d 2 Category 722000 urn:ddi:dk.dst:f2c92183-8a6c-4d2e-9ae2-8e9438071558:38 dk.dst f2c92183-8a6c-4d2e-9ae2-8e9438071558 38 dk.dst 6fd02d17-6e8d-4628-a859-d2c42f68d360 2 Category 73 urn:ddi:dk.dst:b51cc7de-8389-4e25-b559-b85f16c714a4:38 dk.dst b51cc7de-8389-4e25-b559-b85f16c714a4 38 dk.dst cffb0651-232d-4d35-90c0-0b0494f3c3b9 2 Category 73.1 urn:ddi:dk.dst:e18e0ab0-f981-4614-ac61-5448f47c3540:38 dk.dst e18e0ab0-f981-4614-ac61-5448f47c3540 38 dk.dst ce71986a-dc09-4d89-8595-f001b1c2ebef 2 Category 73.11 urn:ddi:dk.dst:020c19bd-3927-4e26-b4f1-d8dfd7ba8178:38 dk.dst 020c19bd-3927-4e26-b4f1-d8dfd7ba8178 38 dk.dst 5791fd9c-b0ff-4d26-b6f2-71ef7029e861 2 Category 731110 urn:ddi:dk.dst:1fea118b-fc19-4318-ae2e-0633fd43f44a:38 dk.dst 1fea118b-fc19-4318-ae2e-0633fd43f44a 38 dk.dst 4bfeca0e-9e53-4bb5-8539-03d97d0be8ee 2 Category 731190 urn:ddi:dk.dst:af035d69-f5ae-4904-bff1-a9f816b168c1:38 dk.dst af035d69-f5ae-4904-bff1-a9f816b168c1 38 dk.dst 8d0d74f5-b37b-4ba4-97b8-fe07c606db45 2 Category 73.12 urn:ddi:dk.dst:0a5372f3-069d-4d60-acb6-7edaae6629d6:38 dk.dst 0a5372f3-069d-4d60-acb6-7edaae6629d6 38 dk.dst 226cdd4e-388d-4f73-8552-a6b9bb38276b 2 Category 731200 urn:ddi:dk.dst:0cd65ee6-6925-4015-a334-f4cd5ff89b2c:38 dk.dst 0cd65ee6-6925-4015-a334-f4cd5ff89b2c 38 dk.dst a89b670c-62dd-457a-952c-50163d22ee20 2 Category 73.2 urn:ddi:dk.dst:a0c69cfe-eec8-49f5-9dae-b6e371c58f9e:38 dk.dst a0c69cfe-eec8-49f5-9dae-b6e371c58f9e 38 dk.dst e2f48349-c584-4b68-868b-3b6aae22c3ee 2 Category 73.20 urn:ddi:dk.dst:bee35fb8-e1b7-49b2-92e8-d9931abd46a8:38 dk.dst bee35fb8-e1b7-49b2-92e8-d9931abd46a8 38 dk.dst 27f95b82-10dd-4f92-8bae-49cb4fb63acf 2 Category 732000 urn:ddi:dk.dst:f7e2a6b4-92bf-47cc-b1fb-911de7c30121:38 dk.dst f7e2a6b4-92bf-47cc-b1fb-911de7c30121 38 dk.dst 950d1705-23e2-4f10-ab90-309dc6f56be9 2 Category 74 urn:ddi:dk.dst:a9f6ba0a-86ca-4ee0-a9ed-9687e1a50cc9:38 dk.dst a9f6ba0a-86ca-4ee0-a9ed-9687e1a50cc9 38 dk.dst 04cab208-d2b5-461d-8c5b-68ad596f0a18 2 Category 74.1 urn:ddi:dk.dst:09bbcdf9-0115-4730-973d-91001df4a7c6:38 dk.dst 09bbcdf9-0115-4730-973d-91001df4a7c6 38 dk.dst 42734e75-1d29-43dd-9240-5c5f66c41c2d 2 Category 74.10 urn:ddi:dk.dst:cfb32d24-0cac-4643-b6da-24c2601cddb1:38 dk.dst cfb32d24-0cac-4643-b6da-24c2601cddb1 38 dk.dst 879a1ece-4b4f-4153-9292-38b0bb27c1e1 2 Category 741010 urn:ddi:dk.dst:b4bcb1bf-e41f-42af-b17c-49843eb9925b:38 dk.dst b4bcb1bf-e41f-42af-b17c-49843eb9925b 38 dk.dst b779de76-90d9-4325-9914-cd03b7e5c994 2 Category 741020 urn:ddi:dk.dst:3f8d3146-e36b-4c2f-808e-315d784ef5fc:38 dk.dst 3f8d3146-e36b-4c2f-808e-315d784ef5fc 38 dk.dst 3a46479b-50d5-4591-ba32-b9a5b201b3b1 2 Category 741030 urn:ddi:dk.dst:37b62096-9ef5-4dd9-9c68-ec636023afa9:38 dk.dst 37b62096-9ef5-4dd9-9c68-ec636023afa9 38 dk.dst 31456c2f-3f82-4ed9-931c-bb26419f4f09 2 Category 74.2 urn:ddi:dk.dst:4f584706-eb96-44e2-80a6-fbed682cce07:38 dk.dst 4f584706-eb96-44e2-80a6-fbed682cce07 38 dk.dst 272eb23f-9612-4722-9fbb-9c00d7a9fce7 2 Category 74.20 urn:ddi:dk.dst:9c36fa5e-6106-4588-bc26-5c03b1a66a2a:38 dk.dst 9c36fa5e-6106-4588-bc26-5c03b1a66a2a 38 dk.dst 564300da-de3e-4dd2-b13a-d697c41d94f4 2 Category 742000 urn:ddi:dk.dst:2f47c1c9-4374-47a6-a93c-d863dc8199e7:38 dk.dst 2f47c1c9-4374-47a6-a93c-d863dc8199e7 38 dk.dst b830dde4-c74e-4dff-a01d-54e000bc108b 2 Category 74.3 urn:ddi:dk.dst:ecb25da2-8722-4a2e-b854-4c0787fdeaf9:38 dk.dst ecb25da2-8722-4a2e-b854-4c0787fdeaf9 38 dk.dst 3c8e12a2-24ac-47bd-bc1d-78177360b14e 2 Category 74.30 urn:ddi:dk.dst:d13cdc09-6fe7-4108-a559-44c8b36674a2:38 dk.dst d13cdc09-6fe7-4108-a559-44c8b36674a2 38 dk.dst 8e03563c-931c-4156-a8c5-7e1087dfcef8 2 Category 743000 urn:ddi:dk.dst:2a60e094-98d1-4da1-bc96-33768df6e99e:38 dk.dst 2a60e094-98d1-4da1-bc96-33768df6e99e 38 dk.dst 1fe57257-ae84-4a91-bf39-1e13eeefbfaa 2 Category 74.9 urn:ddi:dk.dst:ac3144d8-a51c-41bd-808b-59ebec1d5ec0:38 dk.dst ac3144d8-a51c-41bd-808b-59ebec1d5ec0 38 dk.dst 687cd10c-fe0b-4d50-8315-39b66d65ea60 2 Category 74.90 urn:ddi:dk.dst:85d146dd-7d8a-431c-b0db-aea8dcff191b:38 dk.dst 85d146dd-7d8a-431c-b0db-aea8dcff191b 38 dk.dst f2c4f60c-e3bd-4f0e-b564-b48b692176e1 2 Category 749010 urn:ddi:dk.dst:184f5bbe-890d-4712-b060-7c235c896989:38 dk.dst 184f5bbe-890d-4712-b060-7c235c896989 38 dk.dst 9f9d37f4-98ea-48db-88de-ac135386e6cb 2 Category 749090 urn:ddi:dk.dst:d80fe693-4a22-4ee6-8884-cd8963661983:38 dk.dst d80fe693-4a22-4ee6-8884-cd8963661983 38 dk.dst 4add450c-b8e6-4f3c-bd1b-b58f842410c8 2 Category 75 urn:ddi:dk.dst:32825ba5-76fb-4e6e-92e1-b5bae49eb6e5:38 dk.dst 32825ba5-76fb-4e6e-92e1-b5bae49eb6e5 38 dk.dst 60375d95-2602-4b47-8b23-ac86c0db2bf6 2 Category 75.0 urn:ddi:dk.dst:e11ce117-42fd-413f-80fe-5e18a8ecedb9:38 dk.dst e11ce117-42fd-413f-80fe-5e18a8ecedb9 38 dk.dst 19612e02-b73d-4143-b73e-1f7b9354ca7f 2 Category 75.00 urn:ddi:dk.dst:b6dae5c3-7708-4338-ac2f-276c69c6c305:38 dk.dst b6dae5c3-7708-4338-ac2f-276c69c6c305 38 dk.dst f7409994-0a02-4e04-90c3-f07ffae6cb85 2 Category 750000 urn:ddi:dk.dst:a44d4a8c-04f8-475b-a725-9e731a37e2fd:38 dk.dst a44d4a8c-04f8-475b-a725-9e731a37e2fd 38 dk.dst cc7144a3-63e1-4a56-a9ff-350f4ea0bae9 2 Category N urn:ddi:dk.dst:d8e12544-e8ff-4e01-8e5a-70a33ab684f9:38 dk.dst d8e12544-e8ff-4e01-8e5a-70a33ab684f9 38 dk.dst 0c126343-b35f-4e37-8b9d-4c4d14ffcfa5 2 Category 77 urn:ddi:dk.dst:863c2704-a525-4eaa-8b72-18b432b7af58:38 dk.dst 863c2704-a525-4eaa-8b72-18b432b7af58 38 dk.dst 0f88d936-03ad-4203-bb4c-972a3d162e24 2 Category 77.1 urn:ddi:dk.dst:a39af327-d444-42bd-8609-5bbeb59ac8ff:38 dk.dst a39af327-d444-42bd-8609-5bbeb59ac8ff 38 dk.dst 5027ba04-6b36-4a59-bd55-cad263e352d9 2 Category 77.11 urn:ddi:dk.dst:40c8d531-db17-4f16-9bce-6849c4b15d1f:38 dk.dst 40c8d531-db17-4f16-9bce-6849c4b15d1f 38 dk.dst e8114f79-b0c1-4044-acce-ed704054338a 2 Category 771100 urn:ddi:dk.dst:e78085ca-bd8b-46f0-81f2-e9a2bc6e5cf1:38 dk.dst e78085ca-bd8b-46f0-81f2-e9a2bc6e5cf1 38 dk.dst e12e0ec9-8864-4c67-aa05-022a3ab3d70c 2 Category 77.12 urn:ddi:dk.dst:dbac96d9-7423-47bd-aacf-f08bd23354f8:38 dk.dst dbac96d9-7423-47bd-aacf-f08bd23354f8 38 dk.dst 80bf3bcd-1c72-4f98-8429-1966e90d7983 2 Category 771200 urn:ddi:dk.dst:906912ee-ff28-4ecb-ba77-1434532bf3c7:38 dk.dst 906912ee-ff28-4ecb-ba77-1434532bf3c7 38 dk.dst 575a5fda-a93d-43fd-97d4-11602cac51b0 2 Category 77.2 urn:ddi:dk.dst:125c4548-0b56-4fe3-bf5f-db8b14d69e8a:38 dk.dst 125c4548-0b56-4fe3-bf5f-db8b14d69e8a 38 dk.dst 80f9de19-c7d8-4ac5-9d60-aca7042bf264 2 Category 77.21 urn:ddi:dk.dst:79701098-fa35-464f-be8a-8f82347eeee8:38 dk.dst 79701098-fa35-464f-be8a-8f82347eeee8 38 dk.dst 34994151-b4a1-4bf8-8bc7-d658c1dc43c3 2 Category 772100 urn:ddi:dk.dst:449c8da8-53dc-4860-aa7f-78cffdce5050:38 dk.dst 449c8da8-53dc-4860-aa7f-78cffdce5050 38 dk.dst 94b43d91-755d-46bc-b60b-3fd3dd39e557 2 Category 77.22 urn:ddi:dk.dst:a209910c-dcfc-4dce-aaac-684ab8e08a94:38 dk.dst a209910c-dcfc-4dce-aaac-684ab8e08a94 38 dk.dst 95bd96fa-704d-4364-89fe-03289e0cde7f 2 Category 772200 urn:ddi:dk.dst:36f312ef-e0da-46b2-80ca-23e7a28834b8:38 dk.dst 36f312ef-e0da-46b2-80ca-23e7a28834b8 38 dk.dst aeb3757e-cdd1-447f-8bbd-c4041afc1e22 2 Category 77.29 urn:ddi:dk.dst:a7805855-0c9b-4f28-9d9f-63213ab85f3b:38 dk.dst a7805855-0c9b-4f28-9d9f-63213ab85f3b 38 dk.dst 10b77827-444b-404a-b5cb-7b4cd120cad3 2 Category 772900 urn:ddi:dk.dst:9c6f8bad-3018-4ce6-8e6c-b38e3a4c2586:38 dk.dst 9c6f8bad-3018-4ce6-8e6c-b38e3a4c2586 38 dk.dst 625da3b5-cd4a-4763-ac21-858f8adc6bca 2 Category 77.3 urn:ddi:dk.dst:0bdda278-3b02-4e08-a9b1-aee24b493a49:38 dk.dst 0bdda278-3b02-4e08-a9b1-aee24b493a49 38 dk.dst 0a091c81-a755-496d-8646-d4715e7933db 2 Category 77.31 urn:ddi:dk.dst:892c2c4c-31d3-4824-b112-8867ac378600:38 dk.dst 892c2c4c-31d3-4824-b112-8867ac378600 38 dk.dst 9fe4cf80-7a78-46f1-bf20-8be4e086b119 2 Category 773100 urn:ddi:dk.dst:546f9511-7f52-4d0e-a448-2d91d2072feb:38 dk.dst 546f9511-7f52-4d0e-a448-2d91d2072feb 38 dk.dst cd2c64c7-e48b-49b3-9783-91bc3bf3193b 2 Category 77.32 urn:ddi:dk.dst:1ed2558c-ce1f-4e94-88ee-c0b8075f0188:38 dk.dst 1ed2558c-ce1f-4e94-88ee-c0b8075f0188 38 dk.dst 616cbb7e-2c18-4f1b-a786-aed4e1ffc98d 2 Category 773200 urn:ddi:dk.dst:9068e7a7-bd6a-4a80-9b88-57acb22d84ad:38 dk.dst 9068e7a7-bd6a-4a80-9b88-57acb22d84ad 38 dk.dst 8b83ef4d-49fd-42bd-8bd5-216d58adde5f 2 Category 77.33 urn:ddi:dk.dst:a4e70961-e405-477d-b9be-a48fc73e67a7:38 dk.dst a4e70961-e405-477d-b9be-a48fc73e67a7 38 dk.dst 80861d4c-6dd5-42d2-b7aa-eabfb180e6c6 2 Category 773300 urn:ddi:dk.dst:92f6b2c6-3afa-4712-a5f7-45b48cb904df:38 dk.dst 92f6b2c6-3afa-4712-a5f7-45b48cb904df 38 dk.dst 7ad60af3-57bb-49ca-86e9-16b22f6082d0 2 Category 77.34 urn:ddi:dk.dst:12122cc4-09a3-488d-9ae8-bcdacd02ea58:38 dk.dst 12122cc4-09a3-488d-9ae8-bcdacd02ea58 38 dk.dst 0f25b498-8a04-43f9-90c3-8609ccb4063c 2 Category 773400 urn:ddi:dk.dst:47118992-e0da-45f4-8f22-b7dc6d5b8c4d:38 dk.dst 47118992-e0da-45f4-8f22-b7dc6d5b8c4d 38 dk.dst fc3654f5-57a7-478e-acde-58c2e888bf0b 2 Category 77.35 urn:ddi:dk.dst:fa049c3e-22eb-472f-8eb0-e1bbe5de1b34:38 dk.dst fa049c3e-22eb-472f-8eb0-e1bbe5de1b34 38 dk.dst 02abcdda-d5f5-4ea1-bfc0-bf4c659663f4 2 Category 773500 urn:ddi:dk.dst:41a60294-6b6d-476c-a802-61be8fdcce3c:38 dk.dst 41a60294-6b6d-476c-a802-61be8fdcce3c 38 dk.dst 39b63d57-1e25-4603-9f12-e5ea8ce3602e 2 Category 77.39 urn:ddi:dk.dst:520d4eed-cc0a-44e3-91a9-defae63e0bce:38 dk.dst 520d4eed-cc0a-44e3-91a9-defae63e0bce 38 dk.dst 4747698f-b8b3-49fd-9819-e997d3d469aa 2 Category 773900 urn:ddi:dk.dst:b3ec5a9b-3ddb-4914-90f0-94d8b767ac0d:38 dk.dst b3ec5a9b-3ddb-4914-90f0-94d8b767ac0d 38 dk.dst 902ff856-fdfc-4d2a-ac1f-dc67701b618e 2 Category 77.4 urn:ddi:dk.dst:19bdb404-a098-457b-96bf-f191505918d1:38 dk.dst 19bdb404-a098-457b-96bf-f191505918d1 38 dk.dst bb80f108-04f8-40fc-82e7-e51f6998ef65 2 Category 77.40 urn:ddi:dk.dst:53dc9c84-c161-4f52-9c23-747f5d0dd64c:38 dk.dst 53dc9c84-c161-4f52-9c23-747f5d0dd64c 38 dk.dst bb86c084-448e-4c20-b0a0-3510af0229ff 2 Category 774000 urn:ddi:dk.dst:eb4db793-3845-4e47-80da-3c1ba25e74f9:38 dk.dst eb4db793-3845-4e47-80da-3c1ba25e74f9 38 dk.dst 1c0e657a-2a6a-4d44-8e5c-02d7ffb4f996 2 Category 78 urn:ddi:dk.dst:642cd0d7-7408-4d43-86b6-d0c7e5a47cc2:38 dk.dst 642cd0d7-7408-4d43-86b6-d0c7e5a47cc2 38 dk.dst 6b961cb8-2df9-41eb-b0b9-6eb70ab70512 2 Category 78.1 urn:ddi:dk.dst:102b5216-07d7-4e34-a7b4-92d92773a52f:38 dk.dst 102b5216-07d7-4e34-a7b4-92d92773a52f 38 dk.dst 89509a3b-b835-46df-a9c6-3ecebb503a70 2 Category 78.10 urn:ddi:dk.dst:b503f08e-37c2-43ae-9488-9c1598570ddc:38 dk.dst b503f08e-37c2-43ae-9488-9c1598570ddc 38 dk.dst 926df7d2-e2a9-417c-90f0-adee292b0cf4 2 Category 781000 urn:ddi:dk.dst:7a0febfe-47fc-486e-a47b-24e79ac79a8b:38 dk.dst 7a0febfe-47fc-486e-a47b-24e79ac79a8b 38 dk.dst 3c6cdc74-57fe-43a4-a40a-7dfcfc2daab3 2 Category 78.2 urn:ddi:dk.dst:a00a6391-6f69-48bc-98c8-dc2a830f1487:38 dk.dst a00a6391-6f69-48bc-98c8-dc2a830f1487 38 dk.dst cbf94695-b774-47cf-ae7f-7f1385aee856 2 Category 78.20 urn:ddi:dk.dst:0a6e75e3-57a5-43b1-89a2-0eb8abd5a524:38 dk.dst 0a6e75e3-57a5-43b1-89a2-0eb8abd5a524 38 dk.dst fe09a0c9-2a58-4181-80e6-aa787d03db4e 2 Category 782000 urn:ddi:dk.dst:ff7785cb-a218-46c2-9236-ac2a01dc6f07:38 dk.dst ff7785cb-a218-46c2-9236-ac2a01dc6f07 38 dk.dst 923972dc-1d1e-45b6-8701-4ede0892bbd5 2 Category 78.3 urn:ddi:dk.dst:ee087bc5-b05b-435c-8720-a559bfb1960c:38 dk.dst ee087bc5-b05b-435c-8720-a559bfb1960c 38 dk.dst d2823f8a-6448-425b-8784-089791861c58 2 Category 78.30 urn:ddi:dk.dst:820334d8-327d-4aed-b054-ba63417211ff:38 dk.dst 820334d8-327d-4aed-b054-ba63417211ff 38 dk.dst 056c11c9-3158-4474-a379-560cecc5859a 2 Category 783000 urn:ddi:dk.dst:e28e739a-4bd6-4829-a8f9-ec147ea90729:38 dk.dst e28e739a-4bd6-4829-a8f9-ec147ea90729 38 dk.dst edd0e752-d495-4196-99e4-1d4cd61e30ca 2 Category 79 urn:ddi:dk.dst:9ebd3718-3294-4c3c-b197-89f99214f3e9:38 dk.dst 9ebd3718-3294-4c3c-b197-89f99214f3e9 38 dk.dst a05e2b52-5b31-40eb-819d-c03505b9d87b 2 Category 79.1 urn:ddi:dk.dst:375a8647-dd68-47d6-965e-550df2ae6725:38 dk.dst 375a8647-dd68-47d6-965e-550df2ae6725 38 dk.dst 1329e3e8-f473-4c25-ad9b-7931dad37cd0 2 Category 79.11 urn:ddi:dk.dst:c8c3588c-66a0-45bf-a0b5-ce70ba5eab82:38 dk.dst c8c3588c-66a0-45bf-a0b5-ce70ba5eab82 38 dk.dst b3330833-1743-4cb0-9916-0ac57b2d73d9 2 Category 791100 urn:ddi:dk.dst:90aee99e-7757-4e9d-8611-138db5de4022:38 dk.dst 90aee99e-7757-4e9d-8611-138db5de4022 38 dk.dst d60cd400-2ecb-42fd-86d8-a735ee068a4d 2 Category 79.12 urn:ddi:dk.dst:75d4f865-9a72-4a9d-8440-f7e628ba2a68:38 dk.dst 75d4f865-9a72-4a9d-8440-f7e628ba2a68 38 dk.dst 3e2d6cfc-3b23-4773-b9ff-018d8f6bbd41 2 Category 791200 urn:ddi:dk.dst:a3dd86b7-6b09-4962-8652-e4f741555501:38 dk.dst a3dd86b7-6b09-4962-8652-e4f741555501 38 dk.dst 9da2c171-b116-4f07-b7e5-d389c311d943 2 Category 79.9 urn:ddi:dk.dst:d2325944-a24b-4332-b07e-e4d864672c93:38 dk.dst d2325944-a24b-4332-b07e-e4d864672c93 38 dk.dst 2da72ab8-751b-49aa-8107-de3ecad174c4 2 Category 79.90 urn:ddi:dk.dst:6b6c8ade-145b-466a-9fac-b01f14121bd2:38 dk.dst 6b6c8ade-145b-466a-9fac-b01f14121bd2 38 dk.dst 88f707dc-de65-48b8-8c6e-84455ceb6a71 2 Category 799000 urn:ddi:dk.dst:ff52267b-d4a8-4593-ab9c-9486f3732f8b:38 dk.dst ff52267b-d4a8-4593-ab9c-9486f3732f8b 38 dk.dst 3a183f91-8a64-4dd4-9f73-3fa111074873 2 Category 80 urn:ddi:dk.dst:9789276e-ac73-4a5b-bb85-67a87ee990a5:38 dk.dst 9789276e-ac73-4a5b-bb85-67a87ee990a5 38 dk.dst 1749a34e-4238-4627-a3f4-8900b3047961 2 Category 80.1 urn:ddi:dk.dst:662586f2-8586-4953-a97e-bbe9cb9d17e3:38 dk.dst 662586f2-8586-4953-a97e-bbe9cb9d17e3 38 dk.dst 041d766b-f94d-4d92-a6dc-db702ad1acc4 2 Category 80.10 urn:ddi:dk.dst:69768a86-5cb4-400b-b7ba-693cf33c0378:38 dk.dst 69768a86-5cb4-400b-b7ba-693cf33c0378 38 dk.dst afcf0c0a-4e7c-4ab4-b403-8f9140b2a5ba 2 Category 801000 urn:ddi:dk.dst:6d248ce8-cedd-4084-b5a4-12b49814f848:38 dk.dst 6d248ce8-cedd-4084-b5a4-12b49814f848 38 dk.dst 774bb754-2a4e-4c3a-88bb-85d9f2cf0cc4 2 Category 80.2 urn:ddi:dk.dst:a53a3707-74e7-4bdd-aaad-95ef184e52ba:38 dk.dst a53a3707-74e7-4bdd-aaad-95ef184e52ba 38 dk.dst 74c6afe2-d0cc-4a62-8eb4-4036fadcc86d 2 Category 80.20 urn:ddi:dk.dst:c4e7dcee-28cb-41b9-a010-f4965e57d9d2:38 dk.dst c4e7dcee-28cb-41b9-a010-f4965e57d9d2 38 dk.dst 0b560595-82cd-4ae8-a706-8d79540bb5d3 2 Category 802000 urn:ddi:dk.dst:5fee7ee2-6539-4263-97b0-1cf877edda93:38 dk.dst 5fee7ee2-6539-4263-97b0-1cf877edda93 38 dk.dst d826c1f3-f494-4ea6-8527-22bec5c87318 2 Category 80.3 urn:ddi:dk.dst:864661f0-88b5-4525-af1a-8b82a38cb239:38 dk.dst 864661f0-88b5-4525-af1a-8b82a38cb239 38 dk.dst f0e62ed7-634a-4741-ab01-5d5f80287148 2 Category 80.30 urn:ddi:dk.dst:9df09ec3-2d39-4488-a6d2-c4facb2b00ef:38 dk.dst 9df09ec3-2d39-4488-a6d2-c4facb2b00ef 38 dk.dst a63ab73f-116b-4d29-8659-53f3d26072d3 2 Category 803000 urn:ddi:dk.dst:8eb82bff-e482-4bd1-ad6e-4891563c0dd8:38 dk.dst 8eb82bff-e482-4bd1-ad6e-4891563c0dd8 38 dk.dst 2cbfe10e-7797-437f-9306-2a8f6d0c8ebf 2 Category 81 urn:ddi:dk.dst:960c7107-7255-478f-919c-2b4f2fb869a4:38 dk.dst 960c7107-7255-478f-919c-2b4f2fb869a4 38 dk.dst 6095b7ab-04a0-4688-8875-340b03b3d744 2 Category 81.1 urn:ddi:dk.dst:557e53da-adc7-46b8-b1df-3a68fd3a1c3c:38 dk.dst 557e53da-adc7-46b8-b1df-3a68fd3a1c3c 38 dk.dst 552e095d-6cc0-4a93-80da-e444995edb00 2 Category 81.10 urn:ddi:dk.dst:a66a8567-5cb3-4114-b309-761a14c5ac68:38 dk.dst a66a8567-5cb3-4114-b309-761a14c5ac68 38 dk.dst c7bd371f-8902-4042-8e87-98eb8478992d 2 Category 811000 urn:ddi:dk.dst:dc0961b2-b23f-474c-a57d-96d304246306:38 dk.dst dc0961b2-b23f-474c-a57d-96d304246306 38 dk.dst 73d828a7-d74a-40d6-8d0e-920a5e859504 2 Category 81.2 urn:ddi:dk.dst:7c7ee613-ab35-412d-a61b-20e1967dfa30:38 dk.dst 7c7ee613-ab35-412d-a61b-20e1967dfa30 38 dk.dst 22cb4a20-a387-49f5-8fb5-aab848aca006 2 Category 81.21 urn:ddi:dk.dst:ace62707-dcb7-4033-988e-30f4c2c28ca6:38 dk.dst ace62707-dcb7-4033-988e-30f4c2c28ca6 38 dk.dst ef9ccf43-058c-4bc8-a721-98dc87548c52 2 Category 812100 urn:ddi:dk.dst:fa79aa2e-a76c-4bb9-a7a5-90caad469ed1:38 dk.dst fa79aa2e-a76c-4bb9-a7a5-90caad469ed1 38 dk.dst 64a471f7-d391-4c73-92f7-50372095d579 2 Category 81.22 urn:ddi:dk.dst:2ef3d279-c50b-4584-af2a-44e8337cee33:38 dk.dst 2ef3d279-c50b-4584-af2a-44e8337cee33 38 dk.dst 386805a2-6f39-4699-a902-aee80954aae8 2 Category 812210 urn:ddi:dk.dst:205b1975-2ae6-42e9-a56f-1d05009b4587:38 dk.dst 205b1975-2ae6-42e9-a56f-1d05009b4587 38 dk.dst b8f3c0c3-da4c-412d-a5d7-e92d37d2ab67 2 Category 812220 urn:ddi:dk.dst:733c9870-bc0d-4e10-aa80-307f16dd8edf:38 dk.dst 733c9870-bc0d-4e10-aa80-307f16dd8edf 38 dk.dst 17ea055e-e3f0-4382-b9ed-088ad0f79f80 2 Category 812290 urn:ddi:dk.dst:b1fa22c2-df40-4257-99bd-35b5b6c7bd20:38 dk.dst b1fa22c2-df40-4257-99bd-35b5b6c7bd20 38 dk.dst 629574a1-29d3-4036-a961-b2b38ed7ca5d 2 Category 81.29 urn:ddi:dk.dst:3d98f135-6666-4219-a43a-9ee8c9199ee9:38 dk.dst 3d98f135-6666-4219-a43a-9ee8c9199ee9 38 dk.dst 07fd7b1b-83b0-4c9f-acfb-b77905bde24d 2 Category 812900 urn:ddi:dk.dst:60aa39b3-1272-4ac8-99c3-81043fd0855c:38 dk.dst 60aa39b3-1272-4ac8-99c3-81043fd0855c 38 dk.dst 7acc1f43-c937-448f-86e2-321d7aa4d96b 2 Category 81.3 urn:ddi:dk.dst:27c744a9-bc61-4b27-b235-3581065d2d65:38 dk.dst 27c744a9-bc61-4b27-b235-3581065d2d65 38 dk.dst 6aa5d45a-74e0-44a3-88ac-f8d4bd1bae90 2 Category 81.30 urn:ddi:dk.dst:ce0151d8-0aa2-428c-b302-d2653619291f:38 dk.dst ce0151d8-0aa2-428c-b302-d2653619291f 38 dk.dst fd17ce11-b682-4e06-afb8-f747b079f53a 2 Category 813000 urn:ddi:dk.dst:774d2520-093f-4a80-8968-93ffbbd271c8:38 dk.dst 774d2520-093f-4a80-8968-93ffbbd271c8 38 dk.dst e94037a6-625d-4e98-bf6b-657a4855675d 2 Category 82 urn:ddi:dk.dst:164458d7-d2f7-4b11-a495-037280e85f7a:38 dk.dst 164458d7-d2f7-4b11-a495-037280e85f7a 38 dk.dst 2d280b9a-af5f-4c59-878e-fea71af464ca 2 Category 82.1 urn:ddi:dk.dst:69406e2b-1d4f-4011-950e-b5218bed0169:38 dk.dst 69406e2b-1d4f-4011-950e-b5218bed0169 38 dk.dst 2e28b239-2058-4d3c-977e-9132587cd927 2 Category 82.11 urn:ddi:dk.dst:525f687b-5e76-429a-809d-ac443d2fcc83:38 dk.dst 525f687b-5e76-429a-809d-ac443d2fcc83 38 dk.dst 519ce084-aa1e-4c54-a95a-498f8dc16c1d 2 Category 821100 urn:ddi:dk.dst:ec1631ea-1708-4eb3-b385-fefe3d7bce1d:38 dk.dst ec1631ea-1708-4eb3-b385-fefe3d7bce1d 38 dk.dst c4409b8f-7d7a-4059-a31b-4f8f637149ba 2 Category 82.19 urn:ddi:dk.dst:448c4284-b69d-4276-b13a-f8c04b70f239:38 dk.dst 448c4284-b69d-4276-b13a-f8c04b70f239 38 dk.dst f84b52bb-ba6d-4d8b-ba7a-d74bb677a2d8 2 Category 821900 urn:ddi:dk.dst:ec2d66b9-9a4a-4528-ab01-4a560ba5a302:38 dk.dst ec2d66b9-9a4a-4528-ab01-4a560ba5a302 38 dk.dst f0aac48f-f73b-478c-a43f-9b62e2ecf5ae 2 Category 82.2 urn:ddi:dk.dst:7b2ec9ac-0760-4157-90c6-68a9cd5e3709:38 dk.dst 7b2ec9ac-0760-4157-90c6-68a9cd5e3709 38 dk.dst 776e901c-f277-4cef-973c-58f3704f1bb9 2 Category 82.20 urn:ddi:dk.dst:fe022e2d-9bb4-4984-9d95-fc016a9c2e34:38 dk.dst fe022e2d-9bb4-4984-9d95-fc016a9c2e34 38 dk.dst 10460a95-d5e9-4a20-9084-892edabed0f3 2 Category 822000 urn:ddi:dk.dst:2db88520-98f8-4b60-a51b-1c41423ce7d4:38 dk.dst 2db88520-98f8-4b60-a51b-1c41423ce7d4 38 dk.dst bfbdd002-e284-4751-91a1-593f0412733e 2 Category 82.3 urn:ddi:dk.dst:a84a5db0-dbc6-4884-ae25-6e9a535b18c6:38 dk.dst a84a5db0-dbc6-4884-ae25-6e9a535b18c6 38 dk.dst d1003054-91f8-4717-b22e-0a58bffe79c4 2 Category 82.30 urn:ddi:dk.dst:ddd727c8-649b-4fb6-a3f4-2e9c33179ed4:38 dk.dst ddd727c8-649b-4fb6-a3f4-2e9c33179ed4 38 dk.dst e8ab6cb1-5cd8-42ac-9d89-e9637d06316c 2 Category 823000 urn:ddi:dk.dst:cfb8f609-de45-4746-9864-1997678cf723:38 dk.dst cfb8f609-de45-4746-9864-1997678cf723 38 dk.dst 5e2265d4-e29e-430d-a33c-0d873386fe92 2 Category 82.9 urn:ddi:dk.dst:dbc23cf3-2b2e-402b-b115-e3b4140da563:38 dk.dst dbc23cf3-2b2e-402b-b115-e3b4140da563 38 dk.dst 1f133f6c-92d2-45c1-9fb1-e109ddd65719 2 Category 82.91 urn:ddi:dk.dst:fa8422a6-6d65-4ef2-8251-cb0ea4f2e25e:38 dk.dst fa8422a6-6d65-4ef2-8251-cb0ea4f2e25e 38 dk.dst 29dc0dce-c3e0-4326-aff7-4186358b9680 2 Category 829100 urn:ddi:dk.dst:61ae8f55-7b3e-45ad-9802-4d6a743a39d7:38 dk.dst 61ae8f55-7b3e-45ad-9802-4d6a743a39d7 38 dk.dst c4863d5f-4bc5-4397-ae29-98a04cbefe3a 2 Category 82.92 urn:ddi:dk.dst:80302c58-8d5b-470a-8e0a-29ca6de1ecee:38 dk.dst 80302c58-8d5b-470a-8e0a-29ca6de1ecee 38 dk.dst d7551d13-5499-4383-9b42-9f0067f3a4e1 2 Category 829200 urn:ddi:dk.dst:46d93724-ba4a-4e44-abac-4bba67132943:38 dk.dst 46d93724-ba4a-4e44-abac-4bba67132943 38 dk.dst a8edede9-441a-45ee-96de-057309c1803e 2 Category 82.99 urn:ddi:dk.dst:bdef0a50-f671-496d-9b1d-24b43390e5eb:38 dk.dst bdef0a50-f671-496d-9b1d-24b43390e5eb 38 dk.dst 58947a42-8a89-4e79-a519-99b5316af1fa 2 Category 829900 urn:ddi:dk.dst:793b3ee0-7f25-4a87-be77-bd5098ef9fa7:38 dk.dst 793b3ee0-7f25-4a87-be77-bd5098ef9fa7 38 dk.dst 0bd1ed5a-f762-4d03-8ea2-ea6b39746c05 2 Category O urn:ddi:dk.dst:b132d9bc-a54e-4ea0-bf7a-aee300b2eb23:38 dk.dst b132d9bc-a54e-4ea0-bf7a-aee300b2eb23 38 dk.dst c9f47c6d-457a-456d-8822-91e5faca6f16 2 Category 84 urn:ddi:dk.dst:8a526743-7342-402b-90ae-44d39bd99f4e:38 dk.dst 8a526743-7342-402b-90ae-44d39bd99f4e 38 dk.dst 561a4e3a-fae3-4ca9-9a11-14cb83b7b65f 2 Category 84.1 urn:ddi:dk.dst:f34b41b5-66f6-4374-a1ac-6296c98d2218:38 dk.dst f34b41b5-66f6-4374-a1ac-6296c98d2218 38 dk.dst 885d81f9-8d79-486b-93e2-2a5adbf60802 2 Category 84.11 urn:ddi:dk.dst:a3faa250-498c-48cf-bdbe-673536c9bc17:38 dk.dst a3faa250-498c-48cf-bdbe-673536c9bc17 38 dk.dst cc11001f-e12c-42fd-acf5-ea3f0db8669d 2 Category 841100 urn:ddi:dk.dst:5ef312df-3774-461a-a53f-d14ef3d2fae9:38 dk.dst 5ef312df-3774-461a-a53f-d14ef3d2fae9 38 dk.dst 517536a8-81b4-459c-a18e-768b8b34af09 2 Category 84.12 urn:ddi:dk.dst:b37dcf11-458d-4763-b1bf-52c6dcf72c7e:38 dk.dst b37dcf11-458d-4763-b1bf-52c6dcf72c7e 38 dk.dst f8517e29-22fd-4e9b-82a9-07a5b87b6e0f 2 Category 841200 urn:ddi:dk.dst:a69d9d1f-da3d-4d0b-9c01-349b61bafb96:38 dk.dst a69d9d1f-da3d-4d0b-9c01-349b61bafb96 38 dk.dst dd4ffd68-a8a7-4162-b4a4-0a7960b36aa1 2 Category 84.13 urn:ddi:dk.dst:446924b3-9150-4cdc-a064-77cec7000df6:38 dk.dst 446924b3-9150-4cdc-a064-77cec7000df6 38 dk.dst 69c31328-5c3f-480a-86e6-e0ae7d7f43b0 2 Category 841300 urn:ddi:dk.dst:1b20106c-3e3e-4f41-bc98-fcd50368aa5f:38 dk.dst 1b20106c-3e3e-4f41-bc98-fcd50368aa5f 38 dk.dst f431d22a-d7f1-48fd-9f5a-bc0b3f58b89d 2 Category 84.2 urn:ddi:dk.dst:6c1d8284-15b8-4beb-82ba-f2b5a6b2067f:38 dk.dst 6c1d8284-15b8-4beb-82ba-f2b5a6b2067f 38 dk.dst 76d3c1f1-6852-41e3-b402-57462e645727 2 Category 84.21 urn:ddi:dk.dst:1ea5a2fd-5b7b-4a0f-890d-68066a506fb4:38 dk.dst 1ea5a2fd-5b7b-4a0f-890d-68066a506fb4 38 dk.dst 2788edf7-5ec6-4203-8d67-5aa991d6c8c7 2 Category 842100 urn:ddi:dk.dst:ba140f6b-abdf-4a6f-8108-992548c5e9e5:38 dk.dst ba140f6b-abdf-4a6f-8108-992548c5e9e5 38 dk.dst 4be4a93a-fedc-4a53-9125-a45836548d76 2 Category 84.22 urn:ddi:dk.dst:5210b082-d4a5-41b3-a0d1-2a9c576ffc71:38 dk.dst 5210b082-d4a5-41b3-a0d1-2a9c576ffc71 38 dk.dst 682a7500-22aa-4ee1-a47b-f6a19096dfa9 2 Category 842200 urn:ddi:dk.dst:b7d5b43f-30d8-4c1d-9ce6-ed32f5c74a46:38 dk.dst b7d5b43f-30d8-4c1d-9ce6-ed32f5c74a46 38 dk.dst 87500a3e-7161-4185-ae68-39d09aa1a4a5 2 Category 84.23 urn:ddi:dk.dst:0823bc94-ce0c-4c56-a1e1-012a2d7d72f3:38 dk.dst 0823bc94-ce0c-4c56-a1e1-012a2d7d72f3 38 dk.dst 96adf378-e73a-4204-97ab-dce16b89b539 2 Category 842300 urn:ddi:dk.dst:b40d2a64-762b-417c-81e2-dc15757e04a0:38 dk.dst b40d2a64-762b-417c-81e2-dc15757e04a0 38 dk.dst 1d3117c0-cb8f-405f-93e9-9e9dae88637d 2 Category 84.24 urn:ddi:dk.dst:4ef0abe7-0562-496f-90d5-a4da4a71d0c9:38 dk.dst 4ef0abe7-0562-496f-90d5-a4da4a71d0c9 38 dk.dst 9e379c93-fa93-481d-913d-395b09227167 2 Category 842400 urn:ddi:dk.dst:a5004282-edf6-4830-9bd3-f045d7afee13:38 dk.dst a5004282-edf6-4830-9bd3-f045d7afee13 38 dk.dst d5f483e0-6506-4834-aee8-896866174a74 2 Category 84.25 urn:ddi:dk.dst:8e717150-5d7c-42ad-9eb3-31d87055fe91:38 dk.dst 8e717150-5d7c-42ad-9eb3-31d87055fe91 38 dk.dst deb7bec7-e3b2-4e04-892f-0fc83471c580 2 Category 842500 urn:ddi:dk.dst:deed2743-f3fa-4d62-9606-62ba4a1a7fef:38 dk.dst deed2743-f3fa-4d62-9606-62ba4a1a7fef 38 dk.dst f610babf-703e-4c30-a72b-0f002d99532c 2 Category 84.3 urn:ddi:dk.dst:8cb14abf-afbb-4eed-aec7-f4ed9909e997:38 dk.dst 8cb14abf-afbb-4eed-aec7-f4ed9909e997 38 dk.dst e11bf55e-ec37-4524-9b96-d315a6df594a 2 Category 84.30 urn:ddi:dk.dst:e975730b-179a-42e6-806c-242707a28941:38 dk.dst e975730b-179a-42e6-806c-242707a28941 38 dk.dst b1b9facb-b0df-44a2-9c1a-7c4505f8f20b 2 Category 843000 urn:ddi:dk.dst:6afdd2e7-9d0c-4695-b21a-c01ab4bd402b:38 dk.dst 6afdd2e7-9d0c-4695-b21a-c01ab4bd402b 38 dk.dst dfd59a49-34f6-45a3-b5ae-2530b29e4f51 2 Category P urn:ddi:dk.dst:e9ad4da4-f2bf-4967-a764-ea8de7690c45:38 dk.dst e9ad4da4-f2bf-4967-a764-ea8de7690c45 38 dk.dst daa0e2ed-fb06-4ab2-8eed-a85ab02561d5 2 Category 85 urn:ddi:dk.dst:d0ca2362-a18f-43d6-a5b5-e3ca2d6e18da:38 dk.dst d0ca2362-a18f-43d6-a5b5-e3ca2d6e18da 38 dk.dst 177c33b6-c832-42dc-aab9-c8aba137c91b 2 Category 85.1 urn:ddi:dk.dst:67f97113-32d2-4816-ad2e-913f91b56013:38 dk.dst 67f97113-32d2-4816-ad2e-913f91b56013 38 dk.dst 93cf1788-12dd-47cc-930d-7b8dc5f7ff0f 2 Category 85.10 urn:ddi:dk.dst:e7c1ec2e-633f-4e40-8dff-b59521acc7bb:38 dk.dst e7c1ec2e-633f-4e40-8dff-b59521acc7bb 38 dk.dst 99de0349-2530-45e5-b9d1-8a8cd454d22b 2 Category 851000 urn:ddi:dk.dst:6610c15e-1702-45e5-a078-1d710b0893cb:38 dk.dst 6610c15e-1702-45e5-a078-1d710b0893cb 38 dk.dst a1112ab0-dd23-416e-b733-f72fdb33bb8f 2 Category 85.2 urn:ddi:dk.dst:b7985f6f-44ae-4664-b94e-9ba7348cced8:38 dk.dst b7985f6f-44ae-4664-b94e-9ba7348cced8 38 dk.dst e334ef85-2f12-4b85-96df-8a6f04da76af 2 Category 85.20 urn:ddi:dk.dst:7844af1d-1243-4b07-ba08-e4f67677043e:38 dk.dst 7844af1d-1243-4b07-ba08-e4f67677043e 38 dk.dst 561fe8c3-f4d2-43a7-8b8a-b2f1b85d026a 2 Category 852010 urn:ddi:dk.dst:2f817778-c3a9-4998-9a6e-c22d354ce670:38 dk.dst 2f817778-c3a9-4998-9a6e-c22d354ce670 38 dk.dst f81d90d6-c556-4787-87b1-332df814f01b 2 Category 852020 urn:ddi:dk.dst:73ed33b1-7192-40ec-8c85-970d3798f06c:38 dk.dst 73ed33b1-7192-40ec-8c85-970d3798f06c 38 dk.dst 7cca7dba-08af-4345-a723-51f816b1729e 2 Category 85.3 urn:ddi:dk.dst:ca117e8e-779d-4184-bf1c-dac553f20bc9:38 dk.dst ca117e8e-779d-4184-bf1c-dac553f20bc9 38 dk.dst 19a9edbb-6ad5-4155-afff-122320a1e847 2 Category 85.31 urn:ddi:dk.dst:c7b42663-c3e9-4092-a6f0-83af64031ad7:38 dk.dst c7b42663-c3e9-4092-a6f0-83af64031ad7 38 dk.dst 600472dc-5f8c-410f-9839-93c16561b114 2 Category 853110 urn:ddi:dk.dst:a2344def-8bc8-460b-bfe3-4a81b320eeae:38 dk.dst a2344def-8bc8-460b-bfe3-4a81b320eeae 38 dk.dst 3cf81e78-e074-4c1d-95cf-e489b77f3384 2 Category 853120 urn:ddi:dk.dst:d560e1cb-14b4-46a4-b47c-f2ea1829c4db:38 dk.dst d560e1cb-14b4-46a4-b47c-f2ea1829c4db 38 dk.dst d17642c0-fb9d-4d41-a3f8-0701b5077134 2 Category 85.32 urn:ddi:dk.dst:d2311856-14b6-43e3-9199-f62b239dca98:38 dk.dst d2311856-14b6-43e3-9199-f62b239dca98 38 dk.dst 46541743-cd2e-4006-aaa4-49382e66c519 2 Category 853200 urn:ddi:dk.dst:1c6d39c5-7d3d-4040-800e-424bf677769e:38 dk.dst 1c6d39c5-7d3d-4040-800e-424bf677769e 38 dk.dst d4e112a9-76df-4398-81cc-7d9ce1b4d2c0 2 Category 85.4 urn:ddi:dk.dst:01001dbc-0794-405d-87de-c80b89db88ff:38 dk.dst 01001dbc-0794-405d-87de-c80b89db88ff 38 dk.dst eab00efe-12ba-449a-99b5-7a5ef5b572c6 2 Category 85.41 urn:ddi:dk.dst:13d409e8-dff3-427b-ace5-b07c1edfa310:38 dk.dst 13d409e8-dff3-427b-ace5-b07c1edfa310 38 dk.dst d920e2b7-6cec-4887-9e1d-dd0b1e440090 2 Category 854100 urn:ddi:dk.dst:45d907c2-ec2f-4710-8710-aacdc6e8db67:38 dk.dst 45d907c2-ec2f-4710-8710-aacdc6e8db67 38 dk.dst 24fb83fe-b3b4-49bf-9dd5-0656b3ea8ff2 2 Category 85.42 urn:ddi:dk.dst:0e6a1c81-98f9-46dd-a07b-6f1ac8874214:38 dk.dst 0e6a1c81-98f9-46dd-a07b-6f1ac8874214 38 dk.dst baf2b4bd-1616-41d2-ad53-93a69bcfd601 2 Category 854200 urn:ddi:dk.dst:23f30474-fc40-41ea-a38d-360996c36e31:38 dk.dst 23f30474-fc40-41ea-a38d-360996c36e31 38 dk.dst 46850eb7-f0ca-47c3-8049-dd9e24ce7849 2 Category 85.5 urn:ddi:dk.dst:3b5fcf50-2615-452b-99ed-481a7de7e6b9:38 dk.dst 3b5fcf50-2615-452b-99ed-481a7de7e6b9 38 dk.dst ba1ad993-d443-4cc7-95ef-769d27911795 2 Category 85.51 urn:ddi:dk.dst:dc055ce0-5d8c-4c87-8f70-aa2d86136c52:38 dk.dst dc055ce0-5d8c-4c87-8f70-aa2d86136c52 38 dk.dst 7a17ada7-a6fd-4bc7-be58-2b415160f389 2 Category 855100 urn:ddi:dk.dst:baf536c9-926f-47bd-8bc8-11313cf801b6:38 dk.dst baf536c9-926f-47bd-8bc8-11313cf801b6 38 dk.dst 46093d41-849f-4c17-a950-100bc0432a55 2 Category 85.52 urn:ddi:dk.dst:e5199776-a3e1-4439-9f32-7c70f5a8e049:38 dk.dst e5199776-a3e1-4439-9f32-7c70f5a8e049 38 dk.dst dc654b0c-e3de-482f-b72e-c7e187d74d2f 2 Category 855200 urn:ddi:dk.dst:8c9db107-fda4-4d21-98aa-7fa7a1f3a4ad:38 dk.dst 8c9db107-fda4-4d21-98aa-7fa7a1f3a4ad 38 dk.dst b27b8b09-4356-41a3-aa23-29e2a80ae457 2 Category 85.53 urn:ddi:dk.dst:8cc5e027-a750-4cca-b350-d587aa4859d9:38 dk.dst 8cc5e027-a750-4cca-b350-d587aa4859d9 38 dk.dst d18d74ec-b706-435b-9a49-7f6c9bed5a78 2 Category 855300 urn:ddi:dk.dst:12a37ccc-1f90-437f-96a7-b0d276d9c020:38 dk.dst 12a37ccc-1f90-437f-96a7-b0d276d9c020 38 dk.dst d2276471-b93b-4f6b-bf7e-cbdb508d4df0 2 Category 85.59 urn:ddi:dk.dst:a8d3b729-053e-4cd1-8414-684b5fe09438:38 dk.dst a8d3b729-053e-4cd1-8414-684b5fe09438 38 dk.dst ef1e5703-4e07-4483-b64d-1b918e60e99a 2 Category 855900 urn:ddi:dk.dst:2e6ed372-0040-4dc5-b55f-dafa92632a28:38 dk.dst 2e6ed372-0040-4dc5-b55f-dafa92632a28 38 dk.dst d1c51df7-8a8a-47f9-bbcb-978d4fe1cdbe 2 Category 85.6 urn:ddi:dk.dst:0cd9a231-1cf1-422b-848f-0c605cfe5bbf:38 dk.dst 0cd9a231-1cf1-422b-848f-0c605cfe5bbf 38 dk.dst 41b52e71-0b04-4441-bc24-6dc1b6dba8e3 2 Category 85.60 urn:ddi:dk.dst:605ebe43-19f4-46e2-985a-5565df98c3dc:38 dk.dst 605ebe43-19f4-46e2-985a-5565df98c3dc 38 dk.dst 5b849ff4-2e0c-4d43-ae31-5cb5d4230da5 2 Category 856000 urn:ddi:dk.dst:6d8f4d2d-d594-4c86-8dad-c0fc92bd6c08:38 dk.dst 6d8f4d2d-d594-4c86-8dad-c0fc92bd6c08 38 dk.dst d2865422-9c96-4d61-8e8c-9096b3cde3b9 2 Category Q urn:ddi:dk.dst:4ec6b64d-d17d-4e1e-b723-132828a8f6da:38 dk.dst 4ec6b64d-d17d-4e1e-b723-132828a8f6da 38 dk.dst a02b98f3-e9fa-4035-a153-9a8a76c265e1 2 Category 86 urn:ddi:dk.dst:eea21ee4-eb8d-4ef2-a333-9850bae80d52:38 dk.dst eea21ee4-eb8d-4ef2-a333-9850bae80d52 38 dk.dst 75983d6c-9d3e-4f56-9359-c1ab8ef39f79 2 Category 86.1 urn:ddi:dk.dst:96baad1a-3122-4b89-b93a-2c3bbcd8ad97:38 dk.dst 96baad1a-3122-4b89-b93a-2c3bbcd8ad97 38 dk.dst 305eaa38-d392-4c1f-8f72-42a8a317b98f 2 Category 86.10 urn:ddi:dk.dst:3ff11ce6-ac20-45b3-a591-27e0e1df978f:38 dk.dst 3ff11ce6-ac20-45b3-a591-27e0e1df978f 38 dk.dst 7667072c-5c55-46b7-80c9-5102cc5e9a29 2 Category 861000 urn:ddi:dk.dst:b8001f5c-8a1a-42bb-80c8-57465313e7d5:38 dk.dst b8001f5c-8a1a-42bb-80c8-57465313e7d5 38 dk.dst 9f5b446d-c508-4416-b4c0-a92b3acbeb18 2 Category 86.2 urn:ddi:dk.dst:5af565fe-66d4-4090-9046-68814df8403a:38 dk.dst 5af565fe-66d4-4090-9046-68814df8403a 38 dk.dst f871d3c1-4d95-4902-b975-c597ee52884a 2 Category 86.21 urn:ddi:dk.dst:3ff844ea-49e0-4cea-af0d-0827d7ec09f9:38 dk.dst 3ff844ea-49e0-4cea-af0d-0827d7ec09f9 38 dk.dst a508fe0a-46f7-4e61-9f89-9351a9842352 2 Category 862100 urn:ddi:dk.dst:def4ba59-7134-4108-b01c-c86281d03bc4:38 dk.dst def4ba59-7134-4108-b01c-c86281d03bc4 38 dk.dst 018640ca-ac49-417e-adac-0fbb3a0efce5 2 Category 86.22 urn:ddi:dk.dst:73e2a9b1-7ed9-4bc1-b3d6-0d7352cdf69c:38 dk.dst 73e2a9b1-7ed9-4bc1-b3d6-0d7352cdf69c 38 dk.dst b66a1362-ca2d-483b-a998-8d2e89121411 2 Category 862200 urn:ddi:dk.dst:eee7ca3a-6001-49c4-9b76-046e0b9e9eaa:38 dk.dst eee7ca3a-6001-49c4-9b76-046e0b9e9eaa 38 dk.dst 67dcf698-e140-466d-b59a-454b4ef12e4c 2 Category 86.23 urn:ddi:dk.dst:9d92abf7-5811-466e-a7fa-1692e346f16c:38 dk.dst 9d92abf7-5811-466e-a7fa-1692e346f16c 38 dk.dst e4baa04d-5b61-4883-b776-bb9327c0dd07 2 Category 862300 urn:ddi:dk.dst:27cda109-e13e-480e-a7ce-3001c523adab:38 dk.dst 27cda109-e13e-480e-a7ce-3001c523adab 38 dk.dst d79f8315-4e89-4b8e-b53f-c702480e78e8 2 Category 86.9 urn:ddi:dk.dst:27315cba-43ea-4568-91fb-7aa851f7337c:38 dk.dst 27315cba-43ea-4568-91fb-7aa851f7337c 38 dk.dst 84f29d88-3dad-4bee-973e-48d6828f267f 2 Category 86.90 urn:ddi:dk.dst:50b90d9b-a4eb-493e-beee-fed9d17d27f3:38 dk.dst 50b90d9b-a4eb-493e-beee-fed9d17d27f3 38 dk.dst 81145ec3-5e2f-4757-a8f3-996e8bdaab4e 2 Category 869010 urn:ddi:dk.dst:46a9263d-beab-4db3-a040-ef8fcf054622:38 dk.dst 46a9263d-beab-4db3-a040-ef8fcf054622 38 dk.dst 509d0052-efa8-47b0-ad48-d7b2762201cf 2 Category 869020 urn:ddi:dk.dst:fd7ba647-787b-4fa5-a2e6-5a1a7fde2d11:38 dk.dst fd7ba647-787b-4fa5-a2e6-5a1a7fde2d11 38 dk.dst 4f8a6f9e-857d-4cc8-b253-688bbf01243f 2 Category 869030 urn:ddi:dk.dst:fd853c93-3b4e-413c-8787-555109671bc9:38 dk.dst fd853c93-3b4e-413c-8787-555109671bc9 38 dk.dst aa53e23a-d1fd-462f-8b62-7b27c5c7a7ca 2 Category 869040 urn:ddi:dk.dst:3d5a20e4-074b-4d91-90e6-ae0ba9017867:38 dk.dst 3d5a20e4-074b-4d91-90e6-ae0ba9017867 38 dk.dst 7856a252-91bc-4e8c-a606-763c52e76188 2 Category 869090 urn:ddi:dk.dst:7d7ed3cc-b2b1-4923-9b6e-36a87ea1acf5:38 dk.dst 7d7ed3cc-b2b1-4923-9b6e-36a87ea1acf5 38 dk.dst 9e799d97-39c8-44d7-845b-4174faf52334 2 Category 87 urn:ddi:dk.dst:c13e7c81-3560-4dff-93e4-eadb19d5644d:38 dk.dst c13e7c81-3560-4dff-93e4-eadb19d5644d 38 dk.dst 740b6c3c-7aef-4a05-8beb-5caf922c3bb8 2 Category 87.1 urn:ddi:dk.dst:4782e82c-0a12-41b1-a2df-0a8cab76d350:38 dk.dst 4782e82c-0a12-41b1-a2df-0a8cab76d350 38 dk.dst 72906186-6bbd-4bf1-a7cd-4163d48eb201 2 Category 87.10 urn:ddi:dk.dst:414f59de-9f9c-4ac8-a0f1-aa1f226b743c:38 dk.dst 414f59de-9f9c-4ac8-a0f1-aa1f226b743c 38 dk.dst 8a719b9d-357a-4fb3-9be1-940bfaf76bb0 2 Category 871010 urn:ddi:dk.dst:91ebbe76-3605-47a4-b889-0d404f97c303:38 dk.dst 91ebbe76-3605-47a4-b889-0d404f97c303 38 dk.dst 09543964-7d28-46ab-b1f2-b6f4a3a776e0 2 Category 871020 urn:ddi:dk.dst:16857304-6b2e-4b53-bdfc-4490f128a4c6:38 dk.dst 16857304-6b2e-4b53-bdfc-4490f128a4c6 38 dk.dst 8534e831-363c-489b-9766-e3b9168630db 2 Category 87.2 urn:ddi:dk.dst:39b63b45-53ed-4773-84d3-f893b9cc1caf:38 dk.dst 39b63b45-53ed-4773-84d3-f893b9cc1caf 38 dk.dst f87b0c5d-4eac-4294-9dfd-1e55714d2f63 2 Category 87.20 urn:ddi:dk.dst:76604b53-b853-43b1-9c58-66060d4a116c:38 dk.dst 76604b53-b853-43b1-9c58-66060d4a116c 38 dk.dst 3cdabdee-96df-458a-8b5a-99a42ad690d9 2 Category 872010 urn:ddi:dk.dst:e9ac891c-64dd-40d8-94a1-708ad7125825:38 dk.dst e9ac891c-64dd-40d8-94a1-708ad7125825 38 dk.dst 45dbaa2d-c5eb-4edc-beea-6f26906fe0a5 2 Category 872020 urn:ddi:dk.dst:ffb25d19-af63-4040-b008-4e78fa496fe0:38 dk.dst ffb25d19-af63-4040-b008-4e78fa496fe0 38 dk.dst 0d72b149-9cc4-4c23-a1e5-4dba3957c642 2 Category 87.3 urn:ddi:dk.dst:08f8077a-c020-4f10-81d8-66e2430c3a70:38 dk.dst 08f8077a-c020-4f10-81d8-66e2430c3a70 38 dk.dst 011a407d-8b79-47c6-987f-2b162048239d 2 Category 87.30 urn:ddi:dk.dst:04370643-10fa-4143-bf1a-2a737fa5a6c4:38 dk.dst 04370643-10fa-4143-bf1a-2a737fa5a6c4 38 dk.dst 9138c116-8c4f-46e8-86bf-2f394979e405 2 Category 873010 urn:ddi:dk.dst:4af4a513-2501-4d26-896e-fcd4171c7994:38 dk.dst 4af4a513-2501-4d26-896e-fcd4171c7994 38 dk.dst 16db7511-f59b-48d0-8b37-0d7f52cfc001 4 Category 873020 urn:ddi:dk.dst:1b6ad90d-4cd2-4b20-9ccb-16d2365e1d51:38 dk.dst 1b6ad90d-4cd2-4b20-9ccb-16d2365e1d51 38 dk.dst 025d0207-98d2-4cde-ace3-d7095a130968 2 Category 87.9 urn:ddi:dk.dst:0b2475ec-e9e4-4e76-b738-c865a911ba11:38 dk.dst 0b2475ec-e9e4-4e76-b738-c865a911ba11 38 dk.dst 0403cfd9-08e2-4aff-9089-c14d0d3a11ba 2 Category 87.90 urn:ddi:dk.dst:e9348790-f1b4-4271-8ac6-ac954f9778e6:38 dk.dst e9348790-f1b4-4271-8ac6-ac954f9778e6 38 dk.dst 9a187a1b-ada8-42e8-8d8d-457453836b8e 2 Category 879010 urn:ddi:dk.dst:b7a112e5-b19a-47ee-98f5-f6c1a189f67e:38 dk.dst b7a112e5-b19a-47ee-98f5-f6c1a189f67e 38 dk.dst d0e92a1a-33fd-498b-bc04-d95b9d76e113 2 Category 879020 urn:ddi:dk.dst:09198ad3-5eb8-469a-a050-e22577714482:38 dk.dst 09198ad3-5eb8-469a-a050-e22577714482 38 dk.dst 7803c575-7931-457a-8699-0adf3a9c9d08 2 Category 879090 urn:ddi:dk.dst:ea85c5af-929b-4f94-b2c5-cc35b88a426e:38 dk.dst ea85c5af-929b-4f94-b2c5-cc35b88a426e 38 dk.dst 9d3d0482-413f-4ae3-a178-01268613757d 2 Category 88 urn:ddi:dk.dst:e8a89cb9-dad6-4440-9f58-34088bff6866:38 dk.dst e8a89cb9-dad6-4440-9f58-34088bff6866 38 dk.dst b10aea7e-023e-4743-b579-7403bb88ab1c 2 Category 88.1 urn:ddi:dk.dst:9c026456-fd57-4905-a5a1-e9ae887996cf:38 dk.dst 9c026456-fd57-4905-a5a1-e9ae887996cf 38 dk.dst 6226a929-00f1-45cd-99b5-c729c2b5da5c 2 Category 88.10 urn:ddi:dk.dst:e35ea88b-9771-4ee3-a00b-07df2b184815:38 dk.dst e35ea88b-9771-4ee3-a00b-07df2b184815 38 dk.dst 32ceb6ea-657a-409d-83b3-9f152a24b469 2 Category 881010 urn:ddi:dk.dst:4f692940-9ea1-41d6-a29b-045b4be15ab0:38 dk.dst 4f692940-9ea1-41d6-a29b-045b4be15ab0 38 dk.dst b855561e-442b-4ab3-9f64-046335f042ab 2 Category 881020 urn:ddi:dk.dst:d42ddce1-66cc-4b26-a0aa-a1d8c667f722:38 dk.dst d42ddce1-66cc-4b26-a0aa-a1d8c667f722 38 dk.dst d093d9a3-5ee9-4af6-80fe-b1369881a0c4 2 Category 881030 urn:ddi:dk.dst:51176028-39b7-47a3-bff3-96faf10e8a95:38 dk.dst 51176028-39b7-47a3-bff3-96faf10e8a95 38 dk.dst 0161adf7-75be-4fcb-9dae-fb1be1246bba 2 Category 88.9 urn:ddi:dk.dst:59d5c774-24b9-43af-bae4-936355afee20:38 dk.dst 59d5c774-24b9-43af-bae4-936355afee20 38 dk.dst 95ae06c3-6ed2-42b5-932c-88db8e1b82e8 2 Category 88.91 urn:ddi:dk.dst:666ef8b2-9f77-45ad-9048-b7a82e8addc0:38 dk.dst 666ef8b2-9f77-45ad-9048-b7a82e8addc0 38 dk.dst 28c849cb-dd10-4c9b-91d9-807e1797db10 2 Category 889110 urn:ddi:dk.dst:993275c8-870c-487c-b19f-7fbfec1cbe58:38 dk.dst 993275c8-870c-487c-b19f-7fbfec1cbe58 38 dk.dst cefd0c64-28b3-4e03-9ab2-cbcc26204fa6 2 Category 889120 urn:ddi:dk.dst:69ac455e-b93a-4805-b40d-8f20aa13998f:38 dk.dst 69ac455e-b93a-4805-b40d-8f20aa13998f 38 dk.dst 4f8cd248-610b-40fd-ac7c-65adaad385cd 2 Category 889130 urn:ddi:dk.dst:961bed8d-1595-406c-9bd6-6ca17f4326a1:38 dk.dst 961bed8d-1595-406c-9bd6-6ca17f4326a1 38 dk.dst 69daf9b7-b39b-48e0-9048-210a8c6b8f0b 2 Category 889140 urn:ddi:dk.dst:dd1d95f6-9592-4ccc-8dd2-3e7c11b27127:38 dk.dst dd1d95f6-9592-4ccc-8dd2-3e7c11b27127 38 dk.dst 83ac71a6-0b3c-40f8-b055-8d5f271e1c47 2 Category 889150 urn:ddi:dk.dst:4ef15904-a58b-4cde-9ca8-24138d41288f:38 dk.dst 4ef15904-a58b-4cde-9ca8-24138d41288f 38 dk.dst cbde4d52-1152-4386-9c62-cf74037d548f 2 Category 889160 urn:ddi:dk.dst:8782ac05-4d52-41da-9517-bb8d89912b58:38 dk.dst 8782ac05-4d52-41da-9517-bb8d89912b58 38 dk.dst b5e02b3c-061e-42e2-af85-f7532b71b486 2 Category 88.99 urn:ddi:dk.dst:ac481c0e-13a7-4bf7-9c8a-07c0dedc7759:38 dk.dst ac481c0e-13a7-4bf7-9c8a-07c0dedc7759 38 dk.dst 4203d235-a18d-4b4a-8860-30492541c24e 2 Category 889910 urn:ddi:dk.dst:69ded771-b6e8-4ef1-949a-2dc53119c6c5:38 dk.dst 69ded771-b6e8-4ef1-949a-2dc53119c6c5 38 dk.dst fdc1fa51-f239-4f28-968e-aca8f1b77400 2 Category 889920 urn:ddi:dk.dst:327bb188-bfd2-4abc-a399-8ee96e1e4b1b:38 dk.dst 327bb188-bfd2-4abc-a399-8ee96e1e4b1b 38 dk.dst 1e2fa7f0-5ca1-4399-ae26-a2d7a6b35c8d 2 Category 889990 urn:ddi:dk.dst:8c99d4fe-c477-4dd3-8175-547f0ab79646:38 dk.dst 8c99d4fe-c477-4dd3-8175-547f0ab79646 38 dk.dst 7c486c6b-529c-495e-b8a0-be675b588030 2 Category R urn:ddi:dk.dst:a4c05660-719a-4896-91c6-744abcb99851:38 dk.dst a4c05660-719a-4896-91c6-744abcb99851 38 dk.dst 1e5490c7-6aed-420c-916f-9a6f809b6538 2 Category 90 urn:ddi:dk.dst:29e1d2ba-b4aa-4ffd-bd62-e7bab4dea652:38 dk.dst 29e1d2ba-b4aa-4ffd-bd62-e7bab4dea652 38 dk.dst e639e525-4018-4d16-888f-9524f3b04881 2 Category 90.0 urn:ddi:dk.dst:4cafb178-e07e-48f4-ac2a-113cdfc06309:38 dk.dst 4cafb178-e07e-48f4-ac2a-113cdfc06309 38 dk.dst 54ded647-55ce-4708-85aa-26cdb4ba4f08 2 Category 90.01 urn:ddi:dk.dst:7f58c895-c3ae-49cc-bfec-17575c24fdb2:38 dk.dst 7f58c895-c3ae-49cc-bfec-17575c24fdb2 38 dk.dst a89c1346-73e5-48c5-8705-fe84c385deb3 2 Category 900110 urn:ddi:dk.dst:58ac5eaf-14fb-4fdf-8db7-48d083592088:38 dk.dst 58ac5eaf-14fb-4fdf-8db7-48d083592088 38 dk.dst e0e13484-1e7a-4648-ae7c-87ed1c5f3342 2 Category 900120 urn:ddi:dk.dst:fb61cf66-7d60-41d7-bc43-e03cdb71773e:38 dk.dst fb61cf66-7d60-41d7-bc43-e03cdb71773e 38 dk.dst 7f447d45-ab88-4580-8da1-e83650375668 2 Category 90.02 urn:ddi:dk.dst:a9ffeebf-7102-4117-84e0-c627da05f530:38 dk.dst a9ffeebf-7102-4117-84e0-c627da05f530 38 dk.dst 74307d75-8cad-44fe-b333-d6eff20ae381 2 Category 900200 urn:ddi:dk.dst:53857b32-1985-45ff-97af-63a71adbd008:38 dk.dst 53857b32-1985-45ff-97af-63a71adbd008 38 dk.dst 39ac436c-3c98-40ae-9b68-3f832f97be27 2 Category 90.03 urn:ddi:dk.dst:2cf0ef6b-5fa0-497d-a8e6-e81dfd0af292:38 dk.dst 2cf0ef6b-5fa0-497d-a8e6-e81dfd0af292 38 dk.dst f16e201a-30f2-4aaa-b67a-35cfb6f3bc01 2 Category 900300 urn:ddi:dk.dst:c55344eb-cd85-4bb4-aa98-35ab340b8487:38 dk.dst c55344eb-cd85-4bb4-aa98-35ab340b8487 38 dk.dst 1823b1b5-9ad5-4501-895d-5657511e2d9d 2 Category 90.04 urn:ddi:dk.dst:3ed499dc-8ecf-44e1-8d9d-6f3f2e322785:38 dk.dst 3ed499dc-8ecf-44e1-8d9d-6f3f2e322785 38 dk.dst 9deb22bb-0572-41e2-9635-168e06ece799 2 Category 900400 urn:ddi:dk.dst:3ea19315-2b0b-4dce-b84a-d3f78e0d041d:38 dk.dst 3ea19315-2b0b-4dce-b84a-d3f78e0d041d 38 dk.dst 9b95c61b-ad22-4f33-b690-035d4d65a43d 2 Category 91 urn:ddi:dk.dst:fb085338-24cd-4f00-ba02-9faa27b2f555:38 dk.dst fb085338-24cd-4f00-ba02-9faa27b2f555 38 dk.dst 83a3d0fd-7b59-48c5-ad3c-4122a5da9656 2 Category 91.0 urn:ddi:dk.dst:da52ab89-f012-4a7b-8f41-e6c9af935565:38 dk.dst da52ab89-f012-4a7b-8f41-e6c9af935565 38 dk.dst e24af260-3e07-4fda-b72b-c96b874088fd 2 Category 91.01 urn:ddi:dk.dst:7b7e927c-46a6-49b6-b237-9a855d4a821c:38 dk.dst 7b7e927c-46a6-49b6-b237-9a855d4a821c 38 dk.dst 1f402657-50a2-421d-abee-60000d6e2e2f 2 Category 910110 urn:ddi:dk.dst:c4e597cb-5398-4a1a-a3bf-99f3031d4436:38 dk.dst c4e597cb-5398-4a1a-a3bf-99f3031d4436 38 dk.dst 3cb24530-5cdc-4bd6-ad8a-10c850e7b557 2 Category 910120 urn:ddi:dk.dst:cd43dab4-c8af-46b4-960c-a9df1694b0b1:38 dk.dst cd43dab4-c8af-46b4-960c-a9df1694b0b1 38 dk.dst fefdd6b2-3fa6-45e3-b64d-d306c7f69a1f 2 Category 91.02 urn:ddi:dk.dst:a62ab446-e1bf-42f9-a9e9-cd764a36475f:38 dk.dst a62ab446-e1bf-42f9-a9e9-cd764a36475f 38 dk.dst 6d7f5acb-6d0c-4047-912e-d641b8293a8e 2 Category 910200 urn:ddi:dk.dst:35e4a616-09de-4413-95ed-d8fb0add8e82:38 dk.dst 35e4a616-09de-4413-95ed-d8fb0add8e82 38 dk.dst fca514bf-57c7-4ff8-9cf0-f574e2ec9b78 2 Category 91.03 urn:ddi:dk.dst:c91cd79b-9774-4296-9108-f4b715a3c60f:38 dk.dst c91cd79b-9774-4296-9108-f4b715a3c60f 38 dk.dst 2efaf04b-b97a-42bb-a3df-e1f7a36d085b 2 Category 910300 urn:ddi:dk.dst:6dfcc2b2-d971-4c94-ad2b-f40c56877f16:38 dk.dst 6dfcc2b2-d971-4c94-ad2b-f40c56877f16 38 dk.dst 00680c9c-c138-46ef-abc0-ef4b20d8c88b 2 Category 91.