dk.dst 030223c4-9c9d-440c-b4ad-5b506baa070a 7 CodeList urn:ddi:dk.dst:030223c4-9c9d-440c-b4ad-5b506baa070a:7 dk.dst 030223c4-9c9d-440c-b4ad-5b506baa070a 7 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2016-01-01T00:00:00","Year":2016,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2016-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":3,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:IsCurrent True cm:MaintenanceUnit {"da":"Offentlige finanser","en":"Government finances"} cm:ContactPerson {"da":"LEN","en":"LEN"} DSTLM01\rkr ESSPROS_V1_2016 ESSPROS_V1_2016 Sociale udgifter (ESSPROS), v1:2016 Social protection expenditure (ESSPROS), v1:2016 Sociale udgifter (ESSPROS) tager udgangspunkt i begreber, som er fastlagt i klassifikationen [European System of integrated Social PROtection Statistics (ESSPROS)](http://colectica:25233/File/a7e88769-0637-4e0f-8a28-e4cb17767cd9). Sociale ydelser defineres i ESSPROS som overførsler i kontanter eller naturalier i henhold til sociale beskyttelsesordninger til husholdninger og enkeltpersoner, for at lette deres byrde i form af en eller flere definerede risici eller behov. Social protection expenditure (ESSPROS) is based on concepts that are defined in the classification [European System of integrated Social PROtection Statistics (ESSPROS)](http://colectica:25233/File/a7e88769-0637-4e0f-8a28-e4cb17767cd9). Social benefits are defined in ESSPROS as cash or in-kind transfers according to social protection schemes for households and individuals, to ease their burden in the form of one or more defined risks or needs. urn:ddi:dk.dst:cbaacffa-c203-4a7c-91ae-dc07e801704b:7 dk.dst cbaacffa-c203-4a7c-91ae-dc07e801704b 7 dk.dst aa3fad8e-3fce-40ae-9327-1decdd87d9e6 3 Category 1 urn:ddi:dk.dst:de08a2a6-3b81-45e4-bfaf-efdccfdefdda:7 dk.dst de08a2a6-3b81-45e4-bfaf-efdccfdefdda 7 dk.dst f9ab6ee1-2f73-422c-8b11-8be9bcc762f7 2 Category 1.1 urn:ddi:dk.dst:78a34aec-16e1-4e02-ae77-8d4b1e462472:7 dk.dst 78a34aec-16e1-4e02-ae77-8d4b1e462472 7 dk.dst 4e6c82ab-0043-476a-afff-7b3c1755a296 2 Category 1.2 urn:ddi:dk.dst:686a6b05-be74-4e7c-9943-e5d6b4d32400:7 dk.dst 686a6b05-be74-4e7c-9943-e5d6b4d32400 7 dk.dst e342773f-3083-42ca-94fe-fc0e5f4055fc 2 Category 1.3 urn:ddi:dk.dst:b636585d-8244-464b-b721-ea523e75f7a2:7 dk.dst b636585d-8244-464b-b721-ea523e75f7a2 7 dk.dst 45c85e73-71aa-415b-8348-300bc842612f 2 Category 1.4 urn:ddi:dk.dst:6d32f8ff-884b-4466-bc1f-5d8de569ff6a:7 dk.dst 6d32f8ff-884b-4466-bc1f-5d8de569ff6a 7 dk.dst 82040729-617d-4660-9d8e-699d1c6b57d9 2 Category 1.5 urn:ddi:dk.dst:3d4cf603-e73b-48e2-9dc5-27308beb049b:7 dk.dst 3d4cf603-e73b-48e2-9dc5-27308beb049b 7 dk.dst 4ae592a5-9712-4ded-96c1-f2deb992faa9 2 Category 1.6 urn:ddi:dk.dst:6a5cbb37-502b-4038-a460-2a35eb27c46b:7 dk.dst 6a5cbb37-502b-4038-a460-2a35eb27c46b 7 dk.dst 72696ce8-47b4-4545-99f9-e2a5b693494e 2 Category 1.7 urn:ddi:dk.dst:e0505dee-7163-4f29-8f76-03e85ea9551b:7 dk.dst e0505dee-7163-4f29-8f76-03e85ea9551b 7 dk.dst df3bd241-79f6-4ca7-bdea-edb589d66cc5 2 Category 1.8 urn:ddi:dk.dst:c5bffd9b-0ec2-46fa-87c1-540f7f2b1912:7 dk.dst c5bffd9b-0ec2-46fa-87c1-540f7f2b1912 7 dk.dst f549c591-aef9-4dec-9367-25ff2cc46ec9 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:4c54cee6-d671-41c5-bf41-337e278db4fc:7 dk.dst 4c54cee6-d671-41c5-bf41-337e278db4fc 7 dk.dst 5efb2dc0-9c1d-459d-8607-85ea25c29191 2 Category 2.1 urn:ddi:dk.dst:ea0c90a4-e433-4f2d-8120-795bf2e9ef96:7 dk.dst ea0c90a4-e433-4f2d-8120-795bf2e9ef96 7 dk.dst 4dfb4f5f-7991-4619-8ab1-cea50efc691c 2 Category 2.2 urn:ddi:dk.dst:6edbfd4e-cc62-4480-aca7-adadd90dc7be:7 dk.dst 6edbfd4e-cc62-4480-aca7-adadd90dc7be 7 dk.dst ddc30134-3a09-40e0-a250-02f5e8ede788 2 Category 2.3 urn:ddi:dk.dst:363af6e0-25bd-410e-a02b-6bb712434e84:7 dk.dst 363af6e0-25bd-410e-a02b-6bb712434e84 7 dk.dst b512b6d7-ff20-4d9e-99b6-4d0ef23fc363 2 Category 2.4 urn:ddi:dk.dst:39eabc65-6ea2-4d34-a7a9-7b5f872bc262:7 dk.dst 39eabc65-6ea2-4d34-a7a9-7b5f872bc262 7 dk.dst a3c150d7-157b-4489-b4fe-508c3d0eda47 2 Category 2.5 urn:ddi:dk.dst:0b41ad51-1556-471f-abdb-9c84e9d0f536:7 dk.dst 0b41ad51-1556-471f-abdb-9c84e9d0f536 7 dk.dst 35bc40e1-197b-4bae-99d0-272f8da10d15 2 Category 2.6 urn:ddi:dk.dst:59a3001b-b20f-4690-81ee-c6d25910b42d:7 dk.dst 59a3001b-b20f-4690-81ee-c6d25910b42d 7 dk.dst e94c889c-0b52-49c9-8d9e-cdfde154269b 2 Category 2.7 urn:ddi:dk.dst:acf16f02-72e7-4d74-a442-d3376fd297ed:7 dk.dst acf16f02-72e7-4d74-a442-d3376fd297ed 7 dk.dst edf8bcba-d9fc-4cca-b6ac-7960b0df2bf6 2 Category 2.8 urn:ddi:dk.dst:86981e33-8783-4ae0-adf1-7c4e5afbce46:7 dk.dst 86981e33-8783-4ae0-adf1-7c4e5afbce46 7 dk.dst a1d103d2-853e-4334-8280-b9731b88e7af 2 Category 2.9 urn:ddi:dk.dst:80aba5bc-d558-48e4-837d-b99a75e7075e:7 dk.dst 80aba5bc-d558-48e4-837d-b99a75e7075e 7 dk.dst 3b688909-71f6-497f-a3f6-cb91cd13c78a 2 Category 2.10 urn:ddi:dk.dst:060da3f4-79f1-4dfb-a090-ddfb0d72667e:7 dk.dst 060da3f4-79f1-4dfb-a090-ddfb0d72667e 7 dk.dst 2f18bae6-9752-48fe-a4eb-61ef9e3e2534 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:8f041f3f-71f6-4a9b-bba3-990febdbebac:7 dk.dst 8f041f3f-71f6-4a9b-bba3-990febdbebac 7 dk.dst 98ce40ae-7d1d-45fe-a5d7-3b2714909d8b 2 Category 3.1 urn:ddi:dk.dst:20223e4d-b1a6-4040-a027-3fbf8be0b8e2:7 dk.dst 20223e4d-b1a6-4040-a027-3fbf8be0b8e2 7 dk.dst d9958ef6-24c2-4d4c-a30a-11cdf39478b6 2 Category 3.2 urn:ddi:dk.dst:9dc09d82-62aa-4886-b0b7-46d54aa7b1e8:7 dk.dst 9dc09d82-62aa-4886-b0b7-46d54aa7b1e8 7 dk.dst 9e6cf3f1-5947-42ce-8baa-a786f778dc1c 2 Category 3.3 urn:ddi:dk.dst:a72e578b-64cf-4eda-b887-0569e7d8ebf6:7 dk.dst a72e578b-64cf-4eda-b887-0569e7d8ebf6 7 dk.dst b58ebaa2-2b03-4fce-9c80-4b4a1c7ec74c 2 Category 3.4 urn:ddi:dk.dst:11eeda45-7363-4ef6-aa39-d8c3d1c08c9a:7 dk.dst 11eeda45-7363-4ef6-aa39-d8c3d1c08c9a 7 dk.dst 57e93cf4-58a9-4ae3-af23-73b774823979 2 Category 3.5 urn:ddi:dk.dst:81b90be5-8678-486c-8208-7c338e4fb0c6:7 dk.dst 81b90be5-8678-486c-8208-7c338e4fb0c6 7 dk.dst c40f0ddf-9fe7-40cf-89e8-e342ab82aff0 2 Category 3.6 urn:ddi:dk.dst:436f0fd0-b8bb-49ec-a51e-8c2bb99c29b7:7 dk.dst 436f0fd0-b8bb-49ec-a51e-8c2bb99c29b7 7 dk.dst 216fdb7d-bbd7-47c8-9313-07ad5104f4a9 2 Category 4 urn:ddi:dk.dst:507f60ff-67c8-4a2d-ad96-47e3abf7d9fb:7 dk.dst 507f60ff-67c8-4a2d-ad96-47e3abf7d9fb 7 dk.dst 52ac4021-313a-403e-b6c8-a3b26dbceafa 2 Category 4.1 urn:ddi:dk.dst:3b59de4b-7a8e-4781-8048-a56fb9c897f9:7 dk.dst 3b59de4b-7a8e-4781-8048-a56fb9c897f9 7 dk.dst b0e6da36-05df-4dc6-87f8-b2696bfa02b7 2 Category 4.2 urn:ddi:dk.dst:9cf48ec6-42b4-48cf-b325-b7a1b3ff53ed:7 dk.dst 9cf48ec6-42b4-48cf-b325-b7a1b3ff53ed 7 dk.dst af5ea66e-f7ef-4765-a85b-7c9d3691ac29 2 Category 4.3 urn:ddi:dk.dst:39a46637-463d-4051-b3de-d53943a9d3d6:7 dk.dst 39a46637-463d-4051-b3de-d53943a9d3d6 7 dk.dst 313d8d57-52fe-4b04-bcf8-29102d1426a4 2 Category 5 urn:ddi:dk.dst:dc63f8af-d6d6-4476-adb5-fb98d3372602:7 dk.dst dc63f8af-d6d6-4476-adb5-fb98d3372602 7 dk.dst ff56ccf7-2a85-4d12-ae51-49aa040fbf73 2 Category 5.1 urn:ddi:dk.dst:9e8049ff-5f35-4dff-b020-94aed0bb9089:7 dk.dst 9e8049ff-5f35-4dff-b020-94aed0bb9089 7 dk.dst d5d0b83f-fedd-434a-9b75-c5114c950efd 2 Category 5.2 urn:ddi:dk.dst:822b5e3a-2a61-40e2-b84c-525f2c15477c:7 dk.dst 822b5e3a-2a61-40e2-b84c-525f2c15477c 7 dk.dst 4991b960-0d9c-4deb-af40-38cbf7eece26 2 Category 5.3 urn:ddi:dk.dst:4949c44c-d2fe-4e5f-839e-bfbfdf7e439c:7 dk.dst 4949c44c-d2fe-4e5f-839e-bfbfdf7e439c 7 dk.dst f715aa4b-6ff2-4e3b-a8f3-afdd907e77cb 2 Category 5.4 urn:ddi:dk.dst:f6a10815-0b80-4578-bfab-0254217f8712:7 dk.dst f6a10815-0b80-4578-bfab-0254217f8712 7 dk.dst 687ac320-6359-415c-a7b5-651f9535bb3b 2 Category 5.5 urn:ddi:dk.dst:22741a8f-e6e9-482e-9b33-ea8ebf31b7fb:7 dk.dst 22741a8f-e6e9-482e-9b33-ea8ebf31b7fb 7 dk.dst 18843073-58dd-457b-ae9f-ef758e8e5e30 2 Category 6 urn:ddi:dk.dst:c8ba23d3-6c07-43f6-94bc-a2bedee6b515:7 dk.dst c8ba23d3-6c07-43f6-94bc-a2bedee6b515 7 dk.dst 52c56f7b-1a8c-4d99-809d-0970425309b4 2 Category 6.1 urn:ddi:dk.dst:6360c2de-16f4-4da7-a3de-4df4039bddaf:7 dk.dst 6360c2de-16f4-4da7-a3de-4df4039bddaf 7 dk.dst 2f4a0ac2-507b-4c35-a605-9e62de05befc 2 Category 6.2 urn:ddi:dk.dst:51373b53-69d1-4896-8ad9-6dfecf8466db:7 dk.dst 51373b53-69d1-4896-8ad9-6dfecf8466db 7 dk.dst 7581026d-24e4-4129-8f39-70e76f70a762 2 Category 6.3 urn:ddi:dk.dst:12d77dc4-20dc-4919-baf4-0c31c74e35af:7 dk.dst 12d77dc4-20dc-4919-baf4-0c31c74e35af 7 dk.dst 19847bd0-90ce-4aa4-94ef-8ef210c49ebd 2 Category 6.4 urn:ddi:dk.dst:896e70b9-432f-4ef8-b6b0-8daaa3eff30e:7 dk.dst 896e70b9-432f-4ef8-b6b0-8daaa3eff30e 7 dk.dst 0734890f-eb38-4e13-9d5b-f086b0388f40 2 Category 7 urn:ddi:dk.dst:f20616a4-26b2-4a0d-9f22-dfa8d77b1002:7 dk.dst f20616a4-26b2-4a0d-9f22-dfa8d77b1002 7 dk.dst 5e527d54-da2b-45f1-8e5b-cf5bf0aeb95c 2 Category 7.1 urn:ddi:dk.dst:d1a66a6a-1b3b-44f4-bd65-c6c235db6499:7 dk.dst d1a66a6a-1b3b-44f4-bd65-c6c235db6499 7 dk.dst 457c3deb-5c8e-41e4-b49f-2946bb4af931 2 Category 7.2 urn:ddi:dk.dst:dcd6a760-cff2-45aa-bb25-87593db81f36:7 dk.dst dcd6a760-cff2-45aa-bb25-87593db81f36 7 dk.dst 82fef265-0196-49af-af9e-c35da0baf7be 2 Category 8 urn:ddi:dk.dst:19d25997-c0b4-41d8-8ec6-eff205c89c94:7 dk.dst 19d25997-c0b4-41d8-8ec6-eff205c89c94 7 dk.dst cbd73c65-96f4-4c3a-92b1-eba961880ec1 2 Category 8.1 urn:ddi:dk.dst:10f85c10-0335-4208-8f8e-1e9a4e2947f7:7 dk.dst 10f85c10-0335-4208-8f8e-1e9a4e2947f7 7 dk.dst 31a112bf-ca8f-49d0-b62c-d27b938cb813 2 Category 8.2 urn:ddi:dk.dst:e68dbecf-e087-43bc-94c4-f0bbfc52a5f1:7 dk.dst e68dbecf-e087-43bc-94c4-f0bbfc52a5f1 7 dk.dst 881e4906-578f-4dfe-99db-7bd69dcfda07 2 Category 8.3 urn:ddi:dk.dst:bfaceb3d-b669-4f23-84f3-5b0cb36d0268:7 dk.dst bfaceb3d-b669-4f23-84f3-5b0cb36d0268 7 dk.dst 3c9e55d6-d0cd-49a5-8cb2-49a60bf1e1c4 2 Category 8.4 urn:ddi:dk.dst:250d8580-f8c3-4ded-b654-d559eb0bff9c:7 dk.dst 250d8580-f8c3-4ded-b654-d559eb0bff9c 7 dk.dst cdff22b7-8bfa-4621-9303-bab0191ee4c5 2 Category 8.5 urn:ddi:dk.dst:feda617f-b871-4026-8c0c-770510ac9178:7 dk.dst feda617f-b871-4026-8c0c-770510ac9178 7 dk.dst b647376f-3878-4ae6-96a0-c39c28c22c40 2 Category 8.6 urn:ddi:dk.dst:ff87f1ce-9f5c-4c7a-8f81-125839faa4f1:7 dk.dst ff87f1ce-9f5c-4c7a-8f81-125839faa4f1 7 dk.dst 9204281a-d86f-49b2-b657-57eca2813a50 2 Category 8.7 urn:ddi:dk.dst:d49e7b7f-3903-4214-add4-10f96c0d0aec:7 dk.dst d49e7b7f-3903-4214-add4-10f96c0d0aec 7 dk.dst 71c8fead-75d4-44d2-b605-95d897ccbcad 2 Category 8.8 urn:ddi:dk.dst:29208d09-2945-4b80-b166-f30ba2fde5e6:7 dk.dst 29208d09-2945-4b80-b166-f30ba2fde5e6 7 dk.dst 4c62314e-3f7a-4cc3-bdf3-c81d9144ac54 2 Category 8.9 urn:ddi:dk.dst:a441f31c-b292-45b7-9bd0-ffd16476951a:7 dk.dst a441f31c-b292-45b7-9bd0-ffd16476951a 7 dk.dst a6090765-5710-4429-b54b-45d5c6455c6d 2 Category 8.10 urn:ddi:dk.dst:f49d27de-4c56-45e1-956f-af2d6ca17e1d:7 dk.dst f49d27de-4c56-45e1-956f-af2d6ca17e1d 7 attatchment_da ESSPROS Manual and user guidelines – 2016 edition http://colectica:25233/File/a7e88769-0637-4e0f-8a28-e4cb17767cd9 application/pdf urn:ddi:dk.dst:803a03cf-1684-45ea-9833-df0e262209da:7 dk.dst 803a03cf-1684-45ea-9833-df0e262209da 7 csv_da 030223c4-9c9d-440c-b4ad-5b506baa070acsv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/030223c4-9c9d-440c-b4ad-5b506baa070acsv_da urn:ddi:dk.dst:2c8b0b36-fd1a-4df2-9dfb-15b726082470:7 dk.dst 2c8b0b36-fd1a-4df2-9dfb-15b726082470 7 ddi_da 030223c4-9c9d-440c-b4ad-5b506baa070addi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/030223c4-9c9d-440c-b4ad-5b506baa070addi_da urn:ddi:dk.dst:aa3fad8e-3fce-40ae-9327-1decdd87d9e6:3 dk.dst aa3fad8e-3fce-40ae-9327-1decdd87d9e6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Sundhed Sundhed Ydelser i kontanter eller naturalier, der har til formål at opretholde borgerens tabte indkomst i forbindelse med sygdom, samt genoprette eller forbedre sundheden for sygdomsramte personer uanset oprindelsen af sygdommen. I Danmark indeholder funktionen sygesikring herunder skole og børnetandpleje og hjemmesygepleje, dagpenge under sygdom udbetalt af kommunerne, arbejdsgivernes beregnede udgifter til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, hospitals- og sundhedsvæsen, forebyggende sundhedspleje herunder svangerskabsundersøgelser og lægeundersøgelser af børn. urn:ddi:dk.dst:f9ab6ee1-2f73-422c-8b11-8be9bcc762f7:2 dk.dst f9ab6ee1-2f73-422c-8b11-8be9bcc762f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Offentlig sygeskring Offentlig sygeskring urn:ddi:dk.dst:4e6c82ab-0043-476a-afff-7b3c1755a296:2 dk.dst 4e6c82ab-0043-476a-afff-7b3c1755a296 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Sygehusvæsenet Sygehusvæsenet urn:ddi:dk.dst:e342773f-3083-42ca-94fe-fc0e5f4055fc:2 dk.dst e342773f-3083-42ca-94fe-fc0e5f4055fc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Kommunale sundhedsydelser Kommunale sundhedsydelser urn:ddi:dk.dst:45c85e73-71aa-415b-8348-300bc842612f:2 dk.dst 45c85e73-71aa-415b-8348-300bc842612f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Arbejdsgivernes udgifter til sygedagpenge Arbejdsgivernes udgifter til sygedagpenge urn:ddi:dk.dst:82040729-617d-4660-9d8e-699d1c6b57d9:2 dk.dst 82040729-617d-4660-9d8e-699d1c6b57d9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Sygedagpenge, arbejdsstyrken Sygedagpenge, arbejdsstyrken urn:ddi:dk.dst:4ae592a5-9712-4ded-96c1-f2deb992faa9:2 dk.dst 4ae592a5-9712-4ded-96c1-f2deb992faa9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Frivillig sygesikring Frivillig sygesikring urn:ddi:dk.dst:72696ce8-47b4-4545-99f9-e2a5b693494e:2 dk.dst 72696ce8-47b4-4545-99f9-e2a5b693494e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Forsørgelse til pårørende samt eventuelle udgifter Forsørgelse til pårørende samt eventuelle udgifter urn:ddi:dk.dst:df3bd241-79f6-4ca7-bdea-edb589d66cc5:2 dk.dst df3bd241-79f6-4ca7-bdea-edb589d66cc5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Kommunale udgifter til genoptræning Kommunale udgifter til genoptræning urn:ddi:dk.dst:f549c591-aef9-4dec-9367-25ff2cc46ec9:2 dk.dst f549c591-aef9-4dec-9367-25ff2cc46ec9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Invaliditet Invaliditet Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset sundhedsydelser) i forbindelse med fysisk eller psykisk handicap. I Danmark indeholder funktionen bl.a. førtidspension, højeste og mellemste førtidspension, arbejdsskadeforsikring, revalidering, forsorg for handicappede, hjælp til familier med handicappede børn eller voksne, institutioner, hjemmehjælp til handicappede, støtte til hjælpemidler til handicappede. urn:ddi:dk.dst:5efb2dc0-9c1d-459d-8607-85ea25c29191:2 dk.dst 5efb2dc0-9c1d-459d-8607-85ea25c29191 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Pleje- og botilbud for personer med nedsat funktionevne, aflastning samt anden hjælp Pleje- og botilbud for personer med nedsat funktionevne, aflastning samt anden hjælp urn:ddi:dk.dst:4dfb4f5f-7991-4619-8ab1-cea50efc691c:2 dk.dst 4dfb4f5f-7991-4619-8ab1-cea50efc691c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Dag- og klubtilbud samt personlig hjælp til børn og unge med nedsat funktionsevne Dag- og klubtilbud samt personlig hjælp til børn og unge med nedsat funktionsevne urn:ddi:dk.dst:ddc30134-3a09-40e0-a250-02f5e8ede788:2 dk.dst ddc30134-3a09-40e0-a250-02f5e8ede788 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Støtte til aktiviteter til personer med nedsat funktionsevne Støtte til aktiviteter til personer med nedsat funktionsevne urn:ddi:dk.dst:b512b6d7-ff20-4d9e-99b6-4d0ef23fc363:2 dk.dst b512b6d7-ff20-4d9e-99b6-4d0ef23fc363 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Ledighedsydelse Ledighedsydelse urn:ddi:dk.dst:a3c150d7-157b-4489-b4fe-508c3d0eda47:2 dk.dst a3c150d7-157b-4489-b4fe-508c3d0eda47 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Førtidspension inkl tillæg Førtidspension inkl tillæg urn:ddi:dk.dst:35bc40e1-197b-4bae-99d0-272f8da10d15:2 dk.dst 35bc40e1-197b-4bae-99d0-272f8da10d15 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Invalidepensioner fra pensionskasser og forsikringsselskaber og erstatninger Invalidepensioner fra pensionskasser og forsikringsselskaber og erstatninger urn:ddi:dk.dst:e94c889c-0b52-49c9-8d9e-cdfde154269b:2 dk.dst e94c889c-0b52-49c9-8d9e-cdfde154269b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Kontante tilskud til handicappede med aktivt arbejdsliv Kontante tilskud til handicappede med aktivt arbejdsliv urn:ddi:dk.dst:edf8bcba-d9fc-4cca-b6ac-7960b0df2bf6:2 dk.dst edf8bcba-d9fc-4cca-b6ac-7960b0df2bf6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Øvrige kontante tilskud Øvrige kontante tilskud urn:ddi:dk.dst:a1d103d2-853e-4334-8280-b9731b88e7af:2 dk.dst a1d103d2-853e-4334-8280-b9731b88e7af 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Forsørgelse til pårørende Forsørgelse til pårørende urn:ddi:dk.dst:3b688909-71f6-497f-a3f6-cb91cd13c78a:2 dk.dst 3b688909-71f6-497f-a3f6-cb91cd13c78a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Arbejdsskadessikring Arbejdsskadessikring urn:ddi:dk.dst:2f18bae6-9752-48fe-a4eb-61ef9e3e2534:2 dk.dst 2f18bae6-9752-48fe-a4eb-61ef9e3e2534 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Alderdom Alderdom Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset sundhedsydelser) i forbindelse med alderdom. I Danmark indeholder funktionen bl.a. folkepension, delpension, ATP, tjenestemandspensioner, pensionskasser, efterløn, plejehjem, pleje- og omsorgsarbejde, herunder hjemmehjælp og støtte til hjælpemidler til ældre. Udbetalte pensioner fra pensionskasser er efter fradrag af præmieindtægter. urn:ddi:dk.dst:98ce40ae-7d1d-45fe-a5d7-3b2714909d8b:2 dk.dst 98ce40ae-7d1d-45fe-a5d7-3b2714909d8b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Pleje- og botilbud til ældre, aflastning og øvrige hjælpeordninger Pleje- og botilbud til ældre, aflastning og øvrige hjælpeordninger urn:ddi:dk.dst:d9958ef6-24c2-4d4c-a30a-11cdf39478b6:2 dk.dst d9958ef6-24c2-4d4c-a30a-11cdf39478b6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Folkepension (inkl. delpension, tillæg og ældrecheck) Folkepension (inkl. delpension, tillæg og ældrecheck) urn:ddi:dk.dst:9e6cf3f1-5947-42ce-8baa-a786f778dc1c:2 dk.dst 9e6cf3f1-5947-42ce-8baa-a786f778dc1c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner urn:ddi:dk.dst:b58ebaa2-2b03-4fce-9c80-4b4a1c7ec74c:2 dk.dst b58ebaa2-2b03-4fce-9c80-4b4a1c7ec74c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Øvrige obligatoriske alderspensioner Øvrige obligatoriske alderspensioner urn:ddi:dk.dst:57e93cf4-58a9-4ae3-af23-73b774823979:2 dk.dst 57e93cf4-58a9-4ae3-af23-73b774823979 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Efterløn og fleksydelse Efterløn og fleksydelse urn:ddi:dk.dst:c40f0ddf-9fe7-40cf-89e8-e342ab82aff0:2 dk.dst c40f0ddf-9fe7-40cf-89e8-e342ab82aff0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) urn:ddi:dk.dst:216fdb7d-bbd7-47c8-9313-07ad5104f4a9:2 dk.dst 216fdb7d-bbd7-47c8-9313-07ad5104f4a9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Efterladte Efterladte Ydelser i kontanter eller naturalier i forbindelse med et familiemedlems død. I Danmark indeholder funktionen bl.a. begravelseshjælp samt udbetalte pensioner fra livsforsikringsselskaber, dvs. udover ægtefællepensioner og børnepensioner også alderspensioner og invalidepensioner. Udbetalte pensioner er efter fradrag af præmieindtægter. urn:ddi:dk.dst:52ac4021-313a-403e-b6c8-a3b26dbceafa:2 dk.dst 52ac4021-313a-403e-b6c8-a3b26dbceafa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Øvrige ydelser til efterladte Øvrige ydelser til efterladte urn:ddi:dk.dst:b0e6da36-05df-4dc6-87f8-b2696bfa02b7:2 dk.dst b0e6da36-05df-4dc6-87f8-b2696bfa02b7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Ægtefællepensioner og børnepensioner Ægtefællepensioner og børnepensioner urn:ddi:dk.dst:af5ea66e-f7ef-4765-a85b-7c9d3691ac29:2 dk.dst af5ea66e-f7ef-4765-a85b-7c9d3691ac29 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Begravelseshjælp mm. (hjemtransport) Begravelseshjælp mm. (hjemtransport) urn:ddi:dk.dst:313d8d57-52fe-4b04-bcf8-29102d1426a4:2 dk.dst 313d8d57-52fe-4b04-bcf8-29102d1426a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Familier Familier Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset fra sundhedsydelser) knyttet til børnefamilier. I Danmark indeholder funktionen bl.a. barselsdagpenge, børnefamilieydelse, børnetilskud, dag- og døgninstitutioner for børn og unge samt foranstaltninger for at undgå børns anbringelse uden for hjemmet. urn:ddi:dk.dst:ff56ccf7-2a85-4d12-ae51-49aa040fbf73:2 dk.dst ff56ccf7-2a85-4d12-ae51-49aa040fbf73 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Daginstitutioner og fritidstilbud Daginstitutioner og fritidstilbud urn:ddi:dk.dst:d5d0b83f-fedd-434a-9b75-c5114c950efd:2 dk.dst d5d0b83f-fedd-434a-9b75-c5114c950efd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Tilbud til familier med særlige problemer Tilbud til familier med særlige problemer urn:ddi:dk.dst:4991b960-0d9c-4deb-af40-38cbf7eece26:2 dk.dst 4991b960-0d9c-4deb-af40-38cbf7eece26 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Barselsdagpenge samt løn under barsel Barselsdagpenge samt løn under barsel urn:ddi:dk.dst:f715aa4b-6ff2-4e3b-a8f3-afdd907e77cb:2 dk.dst f715aa4b-6ff2-4e3b-a8f3-afdd907e77cb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Børne- og ungeydelse og familieydelse Børne- og ungeydelse og familieydelse urn:ddi:dk.dst:687ac320-6359-415c-a7b5-651f9535bb3b:2 dk.dst 687ac320-6359-415c-a7b5-651f9535bb3b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Børnebidrag udbetalt af kommunen Børnebidrag udbetalt af kommunen urn:ddi:dk.dst:18843073-58dd-457b-ae9f-ef758e8e5e30:2 dk.dst 18843073-58dd-457b-ae9f-ef758e8e5e30 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Arbejdsløshed Arbejdsløshed Ydelser i kontanter eller naturalier i forbindelse med arbejdsløshed. I Danmark indeholder funktionen bl.a. arbejdsløshedsdagpenge, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, godtgørelse for indkomsttab under uddannelse/omskoling ydet af staten, beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og jobcentre. urn:ddi:dk.dst:52c56f7b-1a8c-4d99-809d-0970425309b4:2 dk.dst 52c56f7b-1a8c-4d99-809d-0970425309b4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesindsatsen urn:ddi:dk.dst:2f4a0ac2-507b-4c35-a605-9e62de05befc:2 dk.dst 2f4a0ac2-507b-4c35-a605-9e62de05befc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Udgifter til aktivering af ledige Udgifter til aktivering af ledige urn:ddi:dk.dst:7581026d-24e4-4129-8f39-70e76f70a762:2 dk.dst 7581026d-24e4-4129-8f39-70e76f70a762 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Forsørgelse; forsikrede ikke-aktiverede ledige Forsørgelse; forsikrede ikke-aktiverede ledige urn:ddi:dk.dst:19847bd0-90ce-4aa4-94ef-8ef210c49ebd:2 dk.dst 19847bd0-90ce-4aa4-94ef-8ef210c49ebd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Forsørgelse; aktiverede ledige Forsørgelse; aktiverede ledige urn:ddi:dk.dst:0734890f-eb38-4e13-9d5b-f086b0388f40:2 dk.dst 0734890f-eb38-4e13-9d5b-f086b0388f40 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Bolig Bolig Hjælp til boligudgifter. I Danmark indeholder funktionen boligsikring og boligydelse. urn:ddi:dk.dst:5e527d54-da2b-45f1-8e5b-cf5bf0aeb95c:2 dk.dst 5e527d54-da2b-45f1-8e5b-cf5bf0aeb95c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Boligsikring Boligsikring urn:ddi:dk.dst:457c3deb-5c8e-41e4-b49f-2946bb4af931:2 dk.dst 457c3deb-5c8e-41e4-b49f-2946bb4af931 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Boligydelse Boligydelse urn:ddi:dk.dst:82fef265-0196-49af-af9e-c35da0baf7be:2 dk.dst 82fef265-0196-49af-af9e-c35da0baf7be 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Øvrige sociale ydelser Øvrige sociale ydelser Ydelser i kontanter eller naturalier (bortset fra sundhedsydelser) specielt beregnet til bekæmpelse af social udstødelse, og hvor de berørte personer ikke er omfattet af en af de ovennævnte funktioner. I Danmark omfatter funktionen bl.a. kontanthjælp efter bistandsloven herunder hjælp til flygtninge, diverse integrationsindsatser, Lønmodtagernes Garantifond, forsorgshjem samt behandling af alkohol- og stofmisbrug. urn:ddi:dk.dst:cbd73c65-96f4-4c3a-92b1-eba961880ec1:2 dk.dst cbd73c65-96f4-4c3a-92b1-eba961880ec1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Botilbud til voksne med særlige sociale problemer Botilbud til voksne med særlige sociale problemer urn:ddi:dk.dst:31a112bf-ca8f-49d0-b62c-d27b938cb813:2 dk.dst 31a112bf-ca8f-49d0-b62c-d27b938cb813 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Behandling, aktivitetstilbud og anden hjælp til voksne med særlige sociale problemer Behandling, aktivitetstilbud og anden hjælp til voksne med særlige sociale problemer urn:ddi:dk.dst:881e4906-578f-4dfe-99db-7bd69dcfda07:2 dk.dst 881e4906-578f-4dfe-99db-7bd69dcfda07 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Udgifter i forbindelse med asylansøgere Udgifter i forbindelse med asylansøgere urn:ddi:dk.dst:3c9e55d6-d0cd-49a5-8cb2-49a60bf1e1c4:2 dk.dst 3c9e55d6-d0cd-49a5-8cb2-49a60bf1e1c4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Udgifter i forbindelse med indvandrere Udgifter i forbindelse med indvandrere urn:ddi:dk.dst:cdff22b7-8bfa-4621-9303-bab0191ee4c5:2 dk.dst cdff22b7-8bfa-4621-9303-bab0191ee4c5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Støtte fra private organisationer Støtte fra private organisationer urn:ddi:dk.dst:b647376f-3878-4ae6-96a0-c39c28c22c40:2 dk.dst b647376f-3878-4ae6-96a0-c39c28c22c40 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Øvrige udgifter Øvrige udgifter urn:ddi:dk.dst:9204281a-d86f-49b2-b657-57eca2813a50:2 dk.dst 9204281a-d86f-49b2-b657-57eca2813a50 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Forsørgelse, ikke- arbejdsmarkedsparate ledige Forsørgelse, ikke- arbejdsmarkedsparate ledige urn:ddi:dk.dst:71c8fead-75d4-44d2-b605-95d897ccbcad:2 dk.dst 71c8fead-75d4-44d2-b605-95d897ccbcad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Forsørgelse, asylansøgere Forsørgelse, asylansøgere urn:ddi:dk.dst:4c62314e-3f7a-4cc3-bdf3-c81d9144ac54:2 dk.dst 4c62314e-3f7a-4cc3-bdf3-c81d9144ac54 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond Ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond urn:ddi:dk.dst:a6090765-5710-4429-b54b-45d5c6455c6d:2 dk.dst a6090765-5710-4429-b54b-45d5c6455c6d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Adding Classification -- Sociale udgifter (ESSPROS), v1.0:2016 Kompensation for energiafgifter (grøn check) Kompensation for energiafgifter (grøn check)