The SAS System

Obs projekt projekt_titel nr_navn
1 700708 Beskæftigelsesdatabase-AKF 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
2 700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
3 700796 Sundhed og marginalisering 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
4 701780 AKF-Forløbsregister 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
5 702517 Heldbred og Arbejdsmarkedet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
6 702550 Produktivitetsanalyse i Almen Praksis 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
7 702585 Indvandreres kvalifikationer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
8 702624 Integrationslovens effekt 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
9 702768 Ebeltoft projekt - social ulighed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
10 702833 Nomeringer, sygefravær og udstødelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
11 702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
12 702861 Statistisk model for udgifter vedr. børn og unge med særlige behov 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
13 702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
14 702949 NCK - Effektanalyser af VEU 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
15 702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
16 702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
17 703002 Bolig og ulighed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
18 703027 Sygedagpengemodtageres brug af sundhedsydelser 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
19 703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
20 703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
21 703076 Anbragte børn og helbred 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
22 703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
23 703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
24 703246 Undersøgelse af udviklingen på specialundervisningsområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
25 703269 Retention of Vocational Students in the Danish VET 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
26 703465 Effekter af efteruddannelse for faglærte og ufaglærte projekt for Landsorganisationen i Danmark (LO) 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
27 703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
28 703630 Moderne Psykiatri - investering og gevinster 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
29 703721 Kommunalreformen og de ansattes helbred 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
30 703756 Kortlægning af overuddannelse blandt etniske minoritetsborgere i Københavns Kommune 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
31 703840 Statistisk model for udgifter vedr. specialundervisning i folkeskolen i Kerteminde Kommune 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
32 703849 Analyse og evaluering af kommunernes indsats med anbragte børn. 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
33 703880 Evaluering af Natteravnene 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
34 703887 Benchmarking- og effektivitetsanalyse på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
35 703897 Håndbog om rehabilitering på ældreområdet - anbefalinger, metoder og redskaber 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
36 704055 Effektiv ressourceudnyttelse i hjemmeplejen og visitation til hjemmepleje 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
37 704104 Registeranalyse vedr. osteoporose og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
38 704111 Kvalitetsstandarder som styringsredskab på det kommunale træningsområde 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
39 704138 Samfundsøkonomisk evaluering af lægeordineret heroin i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
40 704147 Gennemførelse på de nordjyske gymnasier 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
41 704161 Spørgeskemaundersøgelse om det lokale demokrati 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
42 704166 Evaluering af Natteravnene 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
43 704178 Kommunale udgifter på udlændingeområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
44 704181 Elever med vanskeligheder i skolestarten 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
45 704215 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
46 704245 De fælles psykiatriske patienter 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
47 704286 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 2 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
48 704299 Opstilling af model til økonomivurdering 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
49 704397 Evaluering af Ansvarslovforslaget 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
50 705757 PISA 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
51 700797 Virksomhedernes Sociale engagement 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
52 701954 Intrahousehold allocation of time and money 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
53 701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
54 702403 Effektivitet i aktiveringsindsatsen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
55 702415 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
56 702419 Analyse af befolkningens opsparingsadfærd 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
57 702470 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
58 702556 Anbragte børns baggrund 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
59 702562 Begrænsning af sygefravær og sikring af sygemeldtes arbejdsmarkedstilknytning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
60 702589 Effekter fra aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
61 702617 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
62 702643 Analyse af effekten af loft over ydelser 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
63 702652 Relations between health and labour market outcome in Denmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
64 702656 Analyser af årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
65 702812 Lønforskelle mellem mænd og kvinder, 1997-2005 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
66 702907 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
67 702944 Pardannelse og fertilitet, delprojekt 1 og 2 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
68 702971 Arbejdsulykker 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
69 703017 Børn og unge i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
70 703044 En analyse af sammenhængene mellem sagsbehandleres handlinger og lediges fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet en analyse ud fra spørgeskema og 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
71 703096 Forældre med og uden børn med handicap: Økonomiske og sociale forskelle 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
72 703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
73 703204 Registerbaseret analyse af hjemløshed og social marginalisering i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
74 703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
75 703213 From Day Care to High School 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
76 703251 Danske hjemvendte soldater 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
77 703261 The Transition: An investigation of the social changes in Danish agriculture 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
78 703274 Financial Incentives and Job Information Networks 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
79 703275 Tvillingeprojek 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
80 703284 illingeprojekt - Befolkningens opsparingsadfær 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
81 703443 villingeprojek 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
82 703501 Udsatte lejere 2 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
83 703540 CSSR-projektdatabase 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
84 703629 Data til CSSR 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
85 703646 Analyse af ligeløn i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
86 703658 PIAAC Nordic 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
87 703768 Effekter af revalidering af sygemeldte 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
88 703777 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
89 703778 Effektmåling af Forebyggelsesfondens projekter 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
90 703780 Behandling af unge stofmisbrugere 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
91 703783 Analyser af køn og arbejdsmarked 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
92 703785 Børnefamilier, som boligudsættes 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
93 703792 Kommunernes rammevilkår for beskætigelsesindsatsen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
94 703798 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
95 703810 Parental Investments in their Children and Structural Barriers 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
96 703819 Betydningen af forældres tidsforbrug for børnenes skolepræstationer 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
97 703836 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
98 703837 Børns skolegang og trivsel 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
99 703844 Effekter af særlig opfølgningsindsats for sygemeldte 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
100 703862 tvillingeprojekekt til 703768 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
101 703886 Familieliv ved en skillevej en analyse af familiepraksis i pubertetsfamilien samt årsager til og konsekvenser af denne. Ph.d.-projekt. 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
102 704021 Læger på plejecentre 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
103 704027 Undersøgelse af dansk au pair ordning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
104 704044 Betydning af førtidspension 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
105 704050 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
106 704063 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
107 704070 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
108 704073 Socialpsykiatri i Danmark siden 2007 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
109 704081 Løntilskud til private virksomheder 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
110 704110 Socialpsykiatri i Danmark siden 2007 (tvilling projekt) 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
111 704113 Levevilkår for mennesker uden eller næsten uden hørelse 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
112 704132 Handicap og alderdom en socialpolitisk modsætning? 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
113 704134 Undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
114 704137 Registerbaseret analyse af fertilitetens betydning for intergenerationel social mobilitet i Danmark. 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
115 704144 PROJEKTDATABASE FOR SOCIALFORSKNING 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
116 704146 Negativ social arv 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
117 704155 Praktiserende læger og deres patienter - - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
118 704160 Effektmåling af partnerskab mellem privat aktør og syv kommuner i sygeagpengesager 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
119 704180 Specialundervisning: kortlægning og analyse - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
120 704204 Imputing health status from prescription medicine purchase 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
121 704208 Overgang fra skole til erhverv 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
122 704218 Daycare, child development & education outcomes - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
123 704236 An Empirical Investigation of Dysfunctional Responses to Performance Budgeting - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
124 704237 Kvalitet i grundskolen og de forberedende uddannelser (erstatter dele af 703213) - - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
125 704250 Opdatering af data til projekt Pardannelse og fertilitet, del-projekt 1 og 2 - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
126 704252 Health risk information, workplace smoking bans, and smoking behavior 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
127 704259 Sammenhæng mellem arbejdsliv og mentalt helbred - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
128 704260 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
129 704264 Børn og unge i Danmark - del af projektdatabse 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
130 704313 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
131 704320 Vacancies vs. job creation, what do we really know about job openings? - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
132 704321 Ældre indvandrere i Danmark - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
133 704334 Kapacitetsanalyse af den sociale stofmisbrugsbehandling - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
134 704347 Konsekvenserne af længere straflængder. Del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
135 704364 Social arv og marginalisering. 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
136 704370 Risikofaktorer og levekår i barndommen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
137 704374 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
138 704377 Analyser af køn og arbejdsmarked 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
139 704379 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
140 704387 Analyser af årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
141 704390 Socialpsykiatri i Danmark siden 2007 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
142 704396 Analyse af ligeløn i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
143 705732 Fordeling af ressourcer i danske familier 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
144 702105 En generel analyse af mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet med fokus på den regionale udvikling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
145 702543 Uligheder i forhold til sundhed, kriminalitet, arbejdsmiljø - socialisering på arbejdsstedet - mv. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
146 703205 Registerbaseret analyse af Pension Danmarks medlemmer 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
147 703669 Registerbaseret analyse af medlemmer af Industriens Pension 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
148 704233 Registeranalyse af effekter af fagforeningsmedlemskab og 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
149 705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
150 700730 Indkomstfordeling og mobilitet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
151 701806 Jobmobility in Denmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
152 702569 Fælles database 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
153 703252 Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger af ændret lovgivning 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
154 703413 Trafikstøj i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
155 703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
156 703462 Underdeklarering af skat 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
157 703503 DØRS projektdatabase 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
158 703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
159 703606 Ledighed og beskæftigelse 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
160 703626 Biodiversitet i de danske skove 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
161 703638 Sundhedsøkonomi 2 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
162 703641 Grønne arealer i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
163 703784 Vandringer og integration i Danmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
164 703830 Analyse af færdselsuheld, køretøjers vægt og brændstofeffektivitet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
165 704213 Data til GIS-analyser af rekreative værdier 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
166 704241 Erhvervsuddannelser 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
167 702425 En undersøgelse af flygtninge og indvandreres brug af psykiatrisk service i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed
168 702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 5. Statens Institut for Folkesundhed
169 702874 De langsigtede konsekvenser af ulykke for brug af sundhedsvæsenet 5. Statens Institut for Folkesundhed
170 702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed
171 702937 Forbyggelse af uræmiprogression og uræmirelateret kardiovaskulær sygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed
172 703250 Risiko for frakturer hos patienter med Multipel Sclerose 5. Statens Institut for Folkesundhed
173 703617 Finasteride 5. Statens Institut for Folkesundhed
174 705782 Social konsekvenser af cerebral parese 5. Statens Institut for Folkesundhed
175 702534 Social ulighed og kræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
176 702546 Pakinsons sygdom i Danmark, ætiologi og diagnostiske kriterier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
177 702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
178 702892 Brystkræft og Stress 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
179 703032 Psykosociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
180 703070 HPV vaccinenes følgevirkninger 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
181 703092 Børn, Unge og sorg 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
182 703418 Nordic childhood cancer Study 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
183 703492 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endometriecancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
184 703521 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
185 703816 Analyse af kræftpatienters beskæftigelse og modtagelse af offentlige overførselsindkomster 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
186 704075 Kræftens Bekæmpelses Projektdatabase 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
187 704126 Kræftens Bekæmpelses midlertidige projektdatabase 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
188 704148 Analyse af Parkinsonpatienters beskæftigelse og modtagelse af sociale ydelser 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
189 704203 Fælles kræfter - En undersøgelse af par, der lever med brystkræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
190 704221 Socioøkonomiske faktorer, livsstil og helbred blandt 18-45 årige danskere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
191 704248 Health consequences of noise exposure from road traffic (QUIET) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
192 704278 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
193 704301 Statistisk analyse af familiestudier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
194 704303 Livsudsigter for apopleksiramte i Danmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
195 704318 Psykosociale konsekvenser for overlevere efter børnekræft - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
196 704327 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endomentreicancer (Del af DB 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
197 704340 Social position and referral to and use of rehabilitation for cancer patients. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
198 704349 Har gener betydning for risikoen for depression efter kræft? Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
199 704362 Børn, unge og sorg. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
200 702450 Arbejdsmarkedsrapport 2006 7. Dansk Arbejdsgiverforening
201 702883 Familie- og arbejdsliv 7. Dansk Arbejdsgiverforening
202 703235 Generelle registerbaserede arbejdsmarkedsanalyser 7. Dansk Arbejdsgiverforening
203 704179 Projektdatabase for Dansk Arbejdsgiverforening 7. Dansk Arbejdsgiverforening
204 704271 Analyser af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet 7. Dansk Arbejdsgiverforening
205 704272 Arbejdsmarkedsrapport 2013 7. Dansk Arbejdsgiverforening
206 702410 Økonomiske og demografiske analyser af boligmarkedet 8. By og Byg
207 703249 Evaluering af byfornyelsesindsats i 14 byområder 8. By og Byg
208 703263 Analyse af indvandreres boligkarriere 8. By og Byg
209 703683 SBI Tryghedsundersøgelse 8. By og Byg
210 704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark 8. By og Byg
211 704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer 8. By og Byg
212 700790 Kostens sammenhæng 9. Center for Registerforskning, Århus
213 701897 Parental background and children outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
214 702013 Arv og Miljø 9. Center for Registerforskning, Århus
215 702056 Psykosociale faktorer og brystkræft 9. Center for Registerforskning, Århus
216 702726 Psykiatri og selvmord II 9. Center for Registerforskning, Århus
217 702752 Psykiatriprojekter 9. Center for Registerforskning, Århus
218 702753 PKU 9. Center for Registerforskning, Århus
219 702797 Foranstaltninger overfor udsatte børn og unge 9. Center for Registerforskning, Århus
220 703305 Risk factors for schizophrenia 9. Center for Registerforskning, Århus
221 703355 Fars alder og deres børns I 9. Center for Registerforskning, Århus
222 703373 Predictors and outcomes related to somatic and mental disorders, causes of death, social status and socioeconomic factor 9. Center for Registerforskning, Århus
223 703908 Mental health effects of residential mobility during childhoo 9. Center for Registerforskning, Århus
224 703909 Psykiske sygdomme og køn, alder og andre demografiske faktorer 9. Center for Registerforskning, Århus
225 703913 Caesarean vs. vaginal deliver 9. Center for Registerforskning, Århus
226 703915 Long Range Phasin 9. Center for Registerforskning, Århus
227 703921 Antipsychotic treatment in patients with schizophreni 9. Center for Registerforskning, Århus
228 703926 Forbrugsmønstre og sikkerhed af antipsykotiske midle 9. Center for Registerforskning, Århus
229 703930 Effekten af forskellige definitioner af skizofreni, bipolar lidelse, depression, autisme og ADH 9. Center for Registerforskning, Århus
230 703931 Børns skolegang og forældres holdninger til dett 9. Center for Registerforskning, Århus
231 703933 Prescription drug use and suicide related events 9. Center for Registerforskning, Århus
232 703936 Baggrunden for og effekterne af indsatser over for børn og unge fra udsatte familie 9. Center for Registerforskning, Århus
233 703952 Parental Exposures to Occupational Asthmagens and Risk of Autism Spectrum Disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
234 702669 Brystkræftscreening 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
235 703750 LONG-TERM CHANGES IN THE LIFE COURSE AS A CONSEQUENCE OF CERVICAL ABNORMALITIES 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
236 703751 Association between daughters use of HPV vaccination and mothers use of cervical screening 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
237 703752 CERVICAL CANCER The relationship between low immune status and risk of cervical cancer 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
238 704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
239 702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
240 703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
241 703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
242 703408 Social ulighed i cystisk fibrose 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
243 703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
244 703588 DanCHASE 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
245 704304 Patienter med KOL og deres sundhedsadfærd 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
246 701985 Etablering af SØ-CPR 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
247 702666 Kan højt indtag af docosahexaensyre i graviditeten beskytte imod fødselsdepression? 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
248 702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
249 702858 Non-intendeded effects of antibiotic use in childhood 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
250 702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
251 702869 Adgang til Forebyggelsesregisteret 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
252 703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
253 703245 ANTIBIOTIC USE AND RISK OF CANCER 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
254 703490 BVR 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
255 703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
256 704199 Børnevaccinationer i Danmark 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
257 704217 A Swedish-Danish collaborative study on HPV vaccine safety 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
258 704298 The effect of renin angiotensin system antagonists and beta-blockers on mortality in patients with heart failure 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
259 702405 Metropolit-projektet 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
260 702467 Impact of social factors in the treatment of patients with colorectal cancer 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
261 702475 Forbyggelse i kommunerne 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
262 702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
263 702855 Inter99 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
264 702864 Afprøvning af WHI-Algoritmens evne til at forudsige hoftebrud hos kvinder 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
265 702934 Allergi i befolkningen - udvikling i forekomst og studier af gen-miljø interaktion 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
266 703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
267 703589 Mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
268 703774 Analysing the Decline In Coronary Heart Disease Mortality In Denmark Between 1991 and 2007 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
269 701812 Nystartede virksomheder 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
270 701835 Rent sharing, alternative wages and pay dynamics 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
271 701846 Hierarchies within Firms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
272 701847 Danish marched Employer-employee 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
273 701891 Risiko ved jobskift 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
274 702006 Transitions between labour marked 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
275 702036 Arbejdsmiljø på bundlinien 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
276 702040 Ansatte i Vikarbureauer 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
277 702052 Internationalisering 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
278 702092 Earnings instability and tenure 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
279 702704 Consumption and Risk 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
280 702705 Incidence of Military Service 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
281 702710 Forældres uddannelse og børns vilkår 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
282 702712 Productivity in Danish Manufacturing and International Trade 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
283 702714 Tax Reforms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
284 701825 Tilbagetræknings undersøgelser 19. CIM, Århus
285 701894 Energy, Effort and Equal Pay 19. CIM, Århus
286 701904 HK's medlemsspejl 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
287 700714 Beskæftigelse og løn 22. Center for Anvendt Mikroøkonometri
288 701829 Skoleeleveres faglige færdigheder 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
289 702736 Børn i Århus Kommune 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
290 703243 Multi-level analyse af forskelle i indvandreres og flygtninges beskæftigelsessituation 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
291 703697 Kortlægning af Social- og Velfærdsforskning i Danmark 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
292 703759 Sammenhængen mellem gymnasiernes ressourcer og resultater 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
293 704143 Fødselsvægt og sociale holdninger 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
294 701885 Lægemiddelstudie 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
295 702064 Stress hos gravide og barnets helbred 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
296 702424 Den erhvervsaktive befolknings indbetalinger til supplerende pensionsordninger 26. ATP
297 702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 26. ATP
298 702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
299 702560 Erhverv og psykiatrisk sygdom 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
300 702807 ATIS/VOV 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
301 703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
302 703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
303 703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
304 703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
305 703471 Registerbaseret beskrivelse af behandlede på rehabiliteringscentre 1994-2007 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
306 703473 Thyroideasygdomme og arbejdsevne 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
307 703570 Konsekvenser af funktionelle lidelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
308 703581 Longitudinelt risikovurderingsværktøj 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
309 703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
310 703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
311 704022 Diabetis 2 konsekvenser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
312 704324 Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
313 704325 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
314 705743 AMI/Sygelighed og erhverv 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
315 703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. 29. Ældresagen
316 702679 Læsetest i 7. klasse 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
317 702997 Negativ social arv 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
318 703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
319 703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
320 702078 Brith Weight and school performance in Denmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
321 702079 Schooling differentials and health and mortality 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
322 702711 Læbe-ganespaltepatienter og deres slægtninge 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
323 702977 Sundheds- og sygdomsprofil for Esbjerg kommune 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
324 703040 Har lokalområder betydning for den generelle mortalitet og kræftforekomst i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
325 703310 Consequences of thyroid diseases 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
326 703515 Effektmåling af arbejdssundhedsforsikringer 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
327 703536 Forekomst og behandling af myasthenia gravis i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
328 703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
329 703680 Brug af Istanyl til smertebehandling hos cancerpatienter 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
330 703877 Regional variation i behandlingskvalitet 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
331 703914 Arv og miljø I 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
332 703924 Employer and employee learnin 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
333 704031 Protopipc Joint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation (JOELLE) Study 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
334 704067 First trimester exposure to methylphenidate 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
335 704076 Relative Age in Class and Stimulant Drug Utilization for ADHD 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
336 704097 Bivirkninger af antiepileptika med særlig henblik på infektioner 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
337 704129 Primær non-compliance af lægemidler udskrevet i almen praksis 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
338 704195 Use of PPI following anti-reflux surgery in Denmark 1996-2010 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
339 701994 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 32. Centre for Economic and Business Research
340 702428 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 32. Centre for Economic and Business Research
341 702430 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers 32. Centre for Economic and Business Research
342 702433 Evaluering af aktiverings indsatsen for forsikrede ledige - Med særlig fokus på uddannelseaktivering 32. Centre for Economic and Business Research
343 702444 EU udvidelsen og det danske arbejdsmarked 32. Centre for Economic and Business Research
344 702879 Effekten af private sundhedsforsikringer på indtjening i forbindelse med sygdomsforløb 32. Centre for Economic and Business Research
345 703055 Samfundsøkonomiske afkast af IT-Universitetets uddannelser 32. Centre for Economic and Business Research
346 703071 Ageing Households 32. Centre for Economic and Business Research
347 703089 Cost-benefit analyse af en ekstra indsats overfor yngre mødre 32. Centre for Economic and Business Research
348 703229 Skatteanalyse af forskerindkomst 32. Centre for Economic and Business Research
349 703232 Kædemigration (Rockwoolfonden) 32. Centre for Economic and Business Research
350 703404 Innovation og produktion - deskriptive analyser til FI 32. Centre for Economic and Business Research
351 703433 Effektmåling af standarder vha. mikrodata 32. Centre for Economic and Business Research
352 703457 Psykiatriske patienters arbejdsmarkedsforhold 32. Centre for Economic and Business Research
353 703627 Hvad bidrager en EXPAT med til det danske samfund 32. Centre for Economic and Business Research
354 703710 Evaluering af Videnpilotordningen 32. Centre for Economic and Business Research
355 703811 Private and social costs of ADHD in adults 32. Centre for Economic and Business Research
356 703854 Beskæftigelseseffekter af iværksættere 32. Centre for Economic and Business Research
357 704001 Energisektoranalyse 32. Centre for Economic and Business Research
358 704005 Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af kriminalitetsforebyggelse 32. Centre for Economic and Business Research
359 704028 Avanceret automationsteknologi og dansk konkurrenceevne 32. Centre for Economic and Business Research
360 702583 Opgørelsesmetoder for besparelsestiltag på husstandsniveau 33. Fødevareøkonomisk Institut
361 702676 Forskningsprojekt om den danske fødevaresektor 33. Fødevareøkonomisk Institut
362 703003 Evaluering af Ny Regulering 33. Fødevareøkonomisk Institut
363 703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) 33. Fødevareøkonomisk Institut
364 703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 33. Fødevareøkonomisk Institut
365 703539 Produktivitetsanalyse og international benchmarking af dansk landbrug og fødevareindustri sammenlignet med andre lande, herunder EU-lande 33. Fødevareøkonomisk Institut
366 703765 Etnicitet og småbørnsmad 33. Fødevareøkonomisk Institut
367 703793 Inducing consumer adoption of automated response technology for varying power Tariffs (INCAP). 33. Fødevareøkonomisk Institut
368 703829 Økonomisk eksperiment om danskeres samarbejdsadfærd 33. Fødevareøkonomisk Institut
369 702028 Socio-demografiske strukturer 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
370 703050 Ulighed i sundhed blandt børn 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
371 703943 Unge på Kanten køn, lokalitet og uddannels 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
372 703414 Disease pattern among Danish diabetes patients: Medication, Cancer and Cardiovascular disease 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
373 702530 Beskytter antidepressiv medicin mod demens 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
374 703215 Hvem de ældre seksualkriminelle 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
375 702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
376 702988 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
377 703612 Labor Mobility Project 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
378 703899 IPR Turnaround i danske virksomheder 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
379 704078 Governmental Intervention on Pharmaceutical Markets 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
380 701941 Analyse af uddannelsesvalg, sabbatorlov og løn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
381 702066 Effects of training 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
382 702069 Labor Market Dynamics and Growth 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
383 702574 Registerbaseret analyse af tansmission af human kapital fra forældre til børn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
384 702721 Learning by Hiring and Trade Spillovers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
385 702727 Unges uddannelsesvalg - årsager og konsekvenser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
386 702728 Transitions between labour market states 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
387 702734 Globalization and Industry Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
388 702767 Peer effect on the job finding rate for unemployed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
389 702769 Management Composition and Firm Performance 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
390 702779 The Impact of Education on the Onset of Disability and Disability-Related Labour Market Exit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
391 702789 Cost of workplace bulliing 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
392 702791 Gender differences in top-management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
393 702799 Grendel projekter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
394 702970 Workplaces that are bad for your health 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
395 703301 ECONAU Projektdatabase (tidligere ALMARG) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
396 703312 Friends or foe 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
397 703319 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
398 703321 Determinanter for patientadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
399 703339 Fertility effects on labor supply 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
400 703342 The influence of flexecurity policies on firm perfomance 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
401 703357 Productivity, Quality and Export Prices in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
402 703367 Effekt af kvalifikationer II (702037) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
403 703369 Maternity leave and child outcome I 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
404 703374 Uddannelse, børn og beskæftigelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
405 703376 Understanding the decision to commit crim 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
406 703377 Børn af bosnisk herkoms 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
407 703729 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
408 703894 Consumption Externalities of Antibiotics Use 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
409 703902 Wealth and Consumptio 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
410 703903 Discrete Choice Models for the demand for Automobile attribute 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
411 703904 Housing prices, demand and neighbourhood qualit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
412 703912 Survey of firm 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
413 703923 Wage and Job Dynamic 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
414 703948 AKU, Improvement of variables on wages and labour market statu 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
415 703950 Virkninger af fritidsjob til ung 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
416 704186 Generering af modeldatasæt 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
417 701819 Akademikernes arbejdsmarked 44. PLS RAMBØLL Management A/S
418 703603 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 44. PLS RAMBØLL Management A/S
419 703771 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 44. PLS RAMBØLL Management A/S
420 704089 Evaluering af nationale tests 44. PLS RAMBØLL Management A/S
421 704216 Effektanalyse af intensiveret pædagogindsats 44. PLS RAMBØLL Management A/S
422 704247 Evaluering af kvindekrisecentre 44. PLS RAMBØLL Management A/S
423 701948 Knoglebrud som følge af sygdom og medicinsk behandling 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
424 702060 Mortalitet efter hoftefrakturer 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
425 702739 Behandling for osteoporose: Virkninger og bivirkninger 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
426 702757 Thiazolinediones use and fractures 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
427 702774 Morfika og risiko for knoglebrud 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
428 703307 Effects of hip and knee replacement 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
429 703314 Steroid use in arthritis patients: A register based surve 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
430 703318 Clopidogrel behandling og frakturhyppighe 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
431 703340 Testosteron behandling og kardio-vaskulær morbiditet 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
432 703773 Disorders of sex development 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
433 704037 Udvikling hos børn af mødre med type 1 diabetes 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
434 704038 Socio-økonomisk status i TBI-projektet 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
435 703555 Strategi til forebyggelse af børneulykker i Odense Kommune 47. Ulykke Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital
436 702745 Midler til vidtgående specialundervisning i Næstved 48. Epinion A/S
437 702747 Skolernes sociale profil i Vejen Kommune 48. Epinion A/S
438 702758 Midler til specialundervisning i Hjørring Kommune 48. Epinion A/S
439 702881 Handicappedes uddannelsesmønstre 48. Epinion A/S
440 703372 Skolernes sociale profil i Mariagerfjord Kommune 48. Epinion A/S
441 703698 Registerbaseret analyse af uddannelsessøgende 48. Epinion A/S
442 703704 Ældre borgere i Esbjerg kommune 48. Epinion A/S
443 703789 Sociale forholds betydning for faglige præstationer i grundskolen 48. Epinion A/S
444 703888 Kulturvaneundersøgelsen 2012 48. Epinion A/S
445 703937 Skolernes sociale profil i Fredericia Kommun 48. Epinion A/S
446 704109 Beskæftigelseskarriere for personer med læsevanskeligheder 48. Epinion A/S
447 704112 Analyse af gruppen blandt unge i Region Hovedstaden uden uddannelse og beskæftigelse 48. Epinion A/S
448 704190 Grønlandsk fødte i Danmark - uddannelse og arbejdsmarked 48. Epinion A/S
449 704256 Idrætsklasser: Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole 48. Epinion A/S
450 704277 Dimittendundersøgelse af Københavns Erhvervsakademi 48. Epinion A/S
451 702044 Depressionsbehandling under graviditeten 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
452 702763 Anti-biotics and -virals and outcomes in the child 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
453 702764 Prenatal Exposure to Synthetic Glucocorticoids 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
454 702788 Hjerterehabilitering i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
455 702820 Håndtering af hyperkolesterolæmi hos patienter med øget risiko for hjertekarsygdomme i alemen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
456 703343 Screening for diabetes i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
457 703347 Bivirkninger ved brug af medicin under graviditet 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
458 703363 Assisted Reproduction and Child Neurodevelopment 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
459 703364 Stress hos gravide og barnets helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
460 703370 Neuropsychopharmaca during pregnanc 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
461 703591 Livet med diabetes 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
462 703695 Risk factors for and consequences of child psychiatric disorders 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
463 703895 Forbrug af hydroxklorokin ved lupus erythematosus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
464 703911 Tjek dit helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
465 702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
466 702732 Ballonudvidelse og blodprop i hjerte 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
467 702735 Børn og unge med hjertesygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
468 702741 Prognosen efter lægemiddel-eksponering 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
469 702751 Varenicline preganancy cohort study 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
470 702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
471 702773 Statiner og tilbagefald af brystkræft 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
472 702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
473 702794 Antibiotika i barnealderen og Crohns sygdom 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
474 702795 Cancer i spiserøret hos reflux patienter 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
475 703309 Diabetes behandling og cancer risiko 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
476 703356 Diseases in children born to parents with inflammatory bowel diseas 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
477 703386 Risikofaktorer for udvikling af eosinofil esophagitis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
478 703390 Incident hjerteinsufficien 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
479 703391 Prognose efter rekonstruktion af forreste korsbån 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
480 703397 Metoder til at identificere nye brugere af hormonal medicin og risiko for blodpro 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
481 703398 Metoder til at identificere nye brugere af antibiotika og astmamedici 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
482 703595 Risiko for og prognose efter bakteriæmi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
483 703724 Cholesterol-Lowering Drugs and advanced Prostate Cancer risk 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
484 703905 Modermærkekræft: Kroniske sygdomme og medicinsk behandlings indflydelse på overlevelse 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
485 703932 Inflammatory skin diseases and long-term psychiatric morbidit 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
486 704118 Impact of incident community-acquired bacteremia on subsequent social transfers and employment status 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
487 704169 Utilsigtede virkninger af lægemidler givet til gravide stofmisbrugere 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
488 703518 Registerbaseret undersøgelse af de danske vækstvilkår 52. Erhvervs- og Vækstministeriet
489 702853 Analyse af befolkningens brug af offentlige overførselsindkomster 53. COWI A/S, Division 1
490 703850 Evaluering af projekt Socialsygeplejerske 53. COWI A/S, Division 1
491 704043 Produktivitetsanalyse af transportsektoren 53. COWI A/S, Division 1
492 704053 Undersøgelse om offentlige udgifter ved trafikulykker 53. COWI A/S, Division 1
493 704219 Undersøgelse om kommunale udgifter ved trafikulykker 53. COWI A/S, Division 1
494 704359 Analyse af de 18-29 årige kontanthjælpsmodtagere i Albertslund Kommune 53. COWI A/S, Division 1
495 702573 Generel registerbaseret analyse af fotosensitivelægemidlers betydning for udvikling af hudkræft 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
496 703448 Risk of autoimmune and allergic diseases in Danish and Swedish children 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
497 703772 Enlige mødres sociale og beskæftigelsesmæssige forhold de seneste 12 år 57. CASA
498 703807 Enkelttilskud til lægeordineret medicin en social profil 57. CASA
499 704045 Effektmåling af Pensams projekt: "Din Stifinder" 57. CASA
500 702590 Registerbaseret trafik mikro-database 59. DTU Transport
501 702662 Sociale karakteristika hos uheldsimplicerede 59. DTU Transport
502 703535 Projektdatabase 59. DTU Transport
503 703690 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - infrastruktur effekter 59. DTU Transport
504 703691 ACTUM 59. DTU Transport
505 703711 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - godstransport 59. DTU Transport
506 703738 Opgørelse af emissioner 59. DTU Transport
507 703743 Improving Road Safety - IMPROSA 59. DTU Transport
508 704059 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen 59. DTU Transport
509 704212 Den nationale trafikmodel - videreudvikling 59. DTU Transport
510 704229 Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn 59. DTU Transport
511 702829 Udviklingen i ungdomskriminalitet, især med henblik på undersøgelse af eventuelle ændringer i den indivivuelle kriminalitetsfrekvens 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
512 703041 Karakteristika ved personer, der ifølge politiet er rockere, bandemedlemmer m.v. 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
513 703507 Karakteristika ved personer, der er ofre for kriminalitet 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
514 703557 Registerbaseret analyse af sager inden for sædelighedsområdet 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
515 704262 Analyse vedr. foranstaltningsdømte og deres ofre 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
516 704071 Børn af mødre med non-affektiv psykose 61. Institut for Psykologi, Københavns Universitet
517 702423 Nye udfordringer i det skattefinansierede velfærdssamfund 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
518 702920 Anbringelse af børn og unge 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
519 703280 Projektdatabase for Rockwool Fondens Forskningsenhed 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
520 703431 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
521 703560 SundSkoleNettet 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
522 703561 Udviklingen i omfanget af sort arbejde og i strukturen på det sorte arbejdsmarked i Danmark 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
523 703562 Incitamenter og arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
524 703563 Anbragte børn II - effekter af anbrigelser 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
525 703564 Danskernes tidsforbrug og husholdningsudgifter og helbredstilstand 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
526 703565 Børn, ulighed og uddannelse 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
527 703566 Kriminalitet og arbejdsmarked II 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
528 703567 Indvandreres levevilkår og integration 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
529 703735 Faglige og ikke-faglige kompetencer, uddannelse og kriminalitet 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
530 703746 Management, organisation and efficiency in the educational sector 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
531 703788 Skatteincitamenter og adfærdsændringer 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
532 704014 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
533 704056 Socioøkonomiske forskelle i behandlingen af udvalgte diagnoser på udvalgte sygehuse 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
534 704141 Effekten af skilsmisse på kriminalitet 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
535 704176 Afkast af uddannelse 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
536 702034 Grænsependling II 65. Institut for Grænseregionsforskning
537 702890 Forskeres rekruttering og mobilitet - uden stillingsoplysninger 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
538 703216 Rekruttering til de voderegående uddannelser i Danmark 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
539 703231 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
540 703758 Det danske arbejdsmarkeds branche- og stillingsmæssige segmentering 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
541 703833 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
542 702760 Svækkede ældre 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
543 703712 Forekomst af psykiatriske symptomer hos en kohorte af danske IVF-børn 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
544 702976 Husholdningernes valg af finansielle aktiver 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
545 703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
546 703498 Effekten af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer pa ventetiderne ved offentlige hospitaler 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
547 703689 Cost-of-illness analyse af neuropatisk smerte (NeP) og generaliseret angst (GAD) 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
548 703820 Treatment of Spinal Fractures: Clinical Outcomes and Social Consequences 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
549 703891 Registerafdækning af kiropraktorpatienter 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
550 702557 Fattigdomsundersøgelse for 6 udvalgte kommuner 73. Ledelsesinformation, Statistik og Selvbetjening, Økonomiforvaltningen Københavns Kommune
551 703411 Sammenhæng mellem forældres socioøkonomiske status og børns sundhed og trivsel. Udvikling af en børnesundhedsprofil med data fra en tværsnitsundersøg 73. Ledelsesinformation, Statistik og Selvbetjening, Økonomiforvaltningen Københavns Kommune
552 702070 Cerebral parese og kunstig befrugtning 74. North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances (NANEA)
553 702761 Kræftforløb og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
554 702766 LMDB og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
555 703594 Betydningen af uddannelse af alment praktiserende læger i behandling af KOL-patienter 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
556 703919 Type 2 diabetes hos personer med svære psykiatriske lidelse 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
557 702496 En fremskrivningsmodel for det danske uddannelsessystem 77. Dream
558 703255 TVILLINGEPROJEK 77. Dream
559 703713 Prognose for patienter med stabil angina pectoris uden obstruktiv koronarsygdom 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
560 702002 F&U analyse 2001 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
561 703316 Evaluering af virkemidlet forskningsprojekte 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
562 703875 Evaluering af støtte til postdoc-stipendier ved DFF 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
563 704029 Karriereveje for Ph.d.er 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
564 702771 SSRI and adverse effects in the offspring 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
565 703327 Steroid og tilbagefald af brystkræf 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
566 703351 Use of Glucocorticoids and Risk and Outcomes of Colorectal Cancer 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
567 703380 Atrium Septuim defect hos voksne 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
568 704057 Ingeniører 83. Department of Social Sciences, Roskilde University
569 703290 Håndhævelse af narkotikalovgivningen i Danmark 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
570 703336 Kontakter til psykiatrien før og efter alkohol - og stofmisbrugsbehandling 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
571 703916 Kønsforskelle i Desmopressin behandlin 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
572 703639 Unges vej til videregående uddannelse 87. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter
573 703869 IMODUS 87. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter
574 703502 Projekt Unge Godt i gang 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
575 703827 Effekter af brugen af offentlige løntilskud og virksomhedspraktik på kommunale arbejdspladser 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
576 703865 Registerbaserede analyser af udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitiske initiativer og indsatser 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
577 704115 Voksenlærlingeordningen 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
578 704323 Registerbaseret analyse af hvilke faktorer, der har betydning for personers påbegyndelse og gennemførsel af uddannelse 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
579 701932 Household behaviour and welfare 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
580 702487 CAM's Master database 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
581 702525 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
582 702801 Socio-Economic Determinants of Cooperation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
583 702818 Analyse af overvægt blandt unge danske mænd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
584 703642 Betydningen af 'moral hazard' blandt personer, som søger om kompensation for tabt erhvervsevne som følge af piskesmældsrelaterede skader 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
585 703703 Danes abroad (kopi af 702988) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
586 703770 CAMs projektdatabase 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
587 704209 Planning Retirement and The Effects of Retirement on Health and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
588 704222 Lokalpolitiske kompetencer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
589 704234 Indkomst og beskæftigelse for ægtefælle 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
590 704336 Short-term borrowing 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
591 704351 Modeling unemployment and income beliefs and perceptions 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
592 704363 Hvordan spreder finansielle kriser sig til real-økonomien? 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
593 704365 Savings behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
594 702018 International New Venture Project 96. Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Odense
595 703057 FUI Odense kommune 96. Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Odense
596 704026 Udvikling i incidens og prævalens af børneastma i Danmark 1977-2012, og perinatale risikofaktorer for udvikling af børneastma. 97. Copenhagen Prospective Study on Atopy in Childhood, Amtssygehuset i Gentofte (COPSAC)
597 703224 Projektdatabase, Økonomisk Institut CBS 98. Økonomisk Institut, CBS
598 703226 A General Equilibrium Analysis of University Funding and Admissions Policies (under projektdatabase 703224) 98. Økonomisk Institut, CBS
599 703277 Children af ART - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
600 703278 Household Finance - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
601 703424 Infertility Treatment Decisions and the Value of Children 98. Økonomisk Institut, CBS
602 703454 Nyt projekt 98. Økonomisk Institut, CBS
603 703484 Nyt projekt 98. Økonomisk Institut, CBS
604 703532 Attractiveness of Women 98. Økonomisk Institut, CBS
605 703553 The Effect of Migrants on Natives' Labor Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
606 703749 The Elasticity of Political Power to Agency Rent 98. Økonomisk Institut, CBS
607 704116 Competence, Complementarity, and Career Choice 98. Økonomisk Institut, CBS
608 704228 Does Parental Education Affect the Childs Social Attitude 98. Økonomisk Institut, CBS
609 702551 Ordination af receptpligtige lægsmidler til gravide kvinder i Danmark, år 1996-2005 99. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet
610 703439 Ordination af receptpligtige lægsmidler til gravide kvinder i Danmark, år 1996-2005 (Kopi af 702551) 99. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet
611 702830 Tandsundhed bland børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
612 703486 Nyt projekt 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
613 704342 Bakterielle profiler i spyt i relation til diæt, livsstil og socioøkonomisk status 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
614 702031 Vestliv Ringkøbing 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
615 702772 Arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
616 703359 Rotator cuff related shoulder disorders 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
617 703922 Mænd, arbejdsulykker og sikkerhe 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
618 702112 Københavns Universitet 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
619 702636 Sygedom og brugen af sundhedsydelser bla. flygtninge og sammenførte i Danmark 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
620 703856 KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og Palliation 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
621 703394 Psykosociale faktorers betydning for frygt for recidiv 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
622 703907 Clinical and psychosocial predictors of breast reconstruction 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
623 703925 Is chemotherapy a predictor of cognitive failure 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
624 703944 Is Chemotherapy a predictor of long term cognitive difficultie 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
625 703663 Forsørgelsesgrundlag efter hæmatologisk cancer 106. MarselisborgCentret
626 702716 Stress og iværksætteres erfaringer 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
627 702720 Iværksættere i Danmark 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
628 703611 Shipping Project 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
629 702448 Prævalens, incidens, mortalitet og medicinforbrug hos diabetikere i Danmark 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
630 703220 Etniske forskelle i medicinforbrug blandt børn og unge 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
631 704182 Brugen af Ezetrol og andre kolesterolnedsættende lægemidler i perioden 2010-2012 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
632 704251 Pendlingsanalyse - Slagelse kommune 116. NIRAS
633 704354 Analyse af potentialet for kompetenceløft af ledige ufaglærte 117. New Insight A/S
634 702691 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet 121. LO – Afdelingen for Beskæftigelse og Arbejdsmarked
635 704094 De Skjulte Helte 122. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv
636 703266 The role of gene-environment interaction in the evolving obesity epidemic 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
637 705722 Social status og helbred 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
638 703633 En registerbaseret klientundersøgelse, som beskriver Kriminalforsorgens klienter. 136. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
639 703449 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem kontaktallergi , socialgruppe og dødsårsag 140. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte
640 704191 Kronisk håndeksem - egenomsorg og prognose 140. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte
641 702876 Prisme projekt 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
642 703021 Risikofaktor for udvikling af operationskrævende primær artrose i knæ og hofter 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
643 703053 Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
644 703472 Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
645 704091 Styreneksponering og risiko for kræft og andre kroniske sygdomme 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
646 704249 Natarbejde, lys om natten og risiko for brystkræft 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
647 702984 Effekten af Nordjysk iværksætter Netværks (NiN) støtte til iværksættere_kopi af 702842 145. Erhvervsstyrelsen
648 704246 Højinnovative virksomheders dødelighed i forhold til øvrige virksomheder 145. Erhvervsstyrelsen
649 702841 Overvågningsmodellen, Visit Denmark 146. VisitDenmark
650 702089 Lægemidler og perifer artiel sygdom 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
651 703325 Abdominalt aortaaneurisme 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
652 702950 Evaluation of displacement effects of private job subsidies 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
653 703004 SDU, Institut for Idræt og Biomekanik 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
654 703219 Evaluering af optagelsesprojekt. Prædiktiv validitet 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
655 702050 Velfærdsstat, uddannelse og arbejdsmarked 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
656 702582 Danes Abroad 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
657 703099 Widening participation in higher education 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
658 703517 Valg og gennemførsel af ungdomsuddannelse. Et forskningsprojekt om unges uddannelsesvalg med særligt henblik på frafaldstruede unge. 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
659 704051 Omsorgsbetinget livskvalitet for hjemmehjælpsmodtagere 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
660 704162 En analyse af sammenhængen mellem overenskomstdækning og udviklingen i løn og pension mm. i den private sektor 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
661 704255 Registerbaseret analyse af nordjydernes videregående uddannelsesvalg 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
662 703479 Registerbaseret undersøgelse af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen samt beskæftigelsen for faglærte inden for bygge- og anlægsfagene. 155. Dansk Byggeri
663 702469 Internationalt adopterede børns sundhed 158. Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab,Kbh. Uni.
664 702473 Langtidsprognose efter tidlig fødsel/lav fødselsvægt 161. Rigshospitalets Neonatalklinik
665 704194 INNO+ 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
666 704293 Sammenhængen mellem vækst og kultur i Danmark 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
667 703440 KOL og Osteoporose 163. Medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Gentofte
668 703857 Epidemiologi for knoglebrud i Danmark siden 1977 163. Medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Gentofte
669 704127 Registerstudium af sygdomsforløbet ved urinsyregigt 163. Medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Gentofte
670 703742 En konsekvensberegning af ændrede jordpriser på landbrugets solvens 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
671 703824 Analyse af virksomhedernes adgang til finansiering 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
672 704140 Registerbaseret analyse af lønniveauet på tværs af brancher 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
673 705741 Fordelings analyser 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
674 703045 Generel registerbaseret, regional analyse af nydanskere og danskeres arbejdsmarkedstilknytning, arbejdsmarkedshistorik og højest fuldførte uddannelse 165. Dansk Industri, Afdeling for økonomisk analyse og politik
675 702406 Andelen af forældre blandt psykisk syge 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
676 703753 Risiko for frakturer, herunder specielt osteoporose-relaterede frakturer, hos patienter med kronisk pankreatit. Et epidemiologisk studie baseret på d 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
677 703898 Risikoen for død og cancer hos patienter med osteoporose, som modtager eller har modtaget behandling med paratyroidea hormon 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
678 704077 ESBL-producerende E.coli som årsag til urinvejsinfektion i almen praksis i Danmark 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
679 704122 Amputationspatienter i Danmark status, udvikling og forskelle 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
680 704183 Analyse af små og mellemstore virksomheder adgang til kapital. 175. Finansrådet
681 704206 Danskernes opsparingsadfærd 175. Finansrådet
682 702516 Invaliditet og erhverv 2005 176. Videncenteret for helbred og Forsikring
683 701918 Indflydelsen af p-piller og hormonbrug på risikoen for at udvikle cancer hos kvinder 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
684 703445 Hormonal contraception and venous thromboembolism 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
685 703884 Budgetfordelingsmodel for udsatte børn og unge i Københavns kommune 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
686 702567 En randomiseret kontrolleret undersøgelse af integreret behandling versus standardbehandling af patienter med første sygdomsepisode indenfor det skiz 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
687 703388 Opvækstforhold for børn af forældre med lidelser i skizofrenispektret 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
688 703620 Eksogene stresspåvirkninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
689 704039 Hjemløshed i et folkesundhedsperspektiv 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
690 704188 Dødelighed i dobbeltdiagnoser 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
691 702743 Fleksjobordningen 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
692 703344 Medicinsk behandling af perifer arteriosklerose 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
693 703575 Klinisk risiko stratifikation hos patienter med kardiovaskulære sygdomme 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
694 703794 Klinisk risiko stratifikation hos patiente med kardiovaskulære sygdomme 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
695 703817 Elderly Care 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
696 704114 Generel registerbaseret analyse af indkomstfordeling og incitamenter til arbejde og uddannelse 184. CEPOS
697 704184 Generel registerbaseret analyse af indkomstfordeling og incitamenter til arbejde og uddannelse 184. CEPOS
698 702099 Sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
699 702786 Globalisering og psykisk arbejdsmiljø 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
700 703337 Anvendelse af humankapital i virksomheder 190. Dansk Erhverv
701 703375 Sammenhænge mellem sygefravær, behandling og arbejdsudbu 190. Dansk Erhverv
702 703396 Udvikling i velfærdsproduktionens fordeling på private, offentlige og selvejende 190. Dansk Erhverv
703 703065 Fremtidens behov i erhvervsuddannelserne 191. FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsen
704 702561 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
705 703421 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler. Tvillingeprojekt til 702561 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
706 703573 Registerepidemiologisk forskning i udvikling af sygdom og virkning af medicin - Projektdatabase 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
707 703657 Arvelighed og medicinbivirkninger 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
708 703661 Hjertestop udenfor hospital i Danmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
709 703662 Risiko hos hjertepatienter 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
710 703664 Hjertekarrisiko hos kvinder som har været gravide 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
711 703678 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin hos patienter med blodprop i hjertet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
712 703679 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin, antiarrytmisk medicin og radiofrekvens ablationsbehandling hos patienter med atrieflimren (AF). 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
713 703716 Geografisk og socioøkonomisk variation i forekomst, diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
714 703740 Cancerrisiko og hjerterisiko ved diabetes 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
715 703766 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med immuno-inflammatorisk sygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
716 703775 Kvinder og hjertesygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
717 703776 Post-operativ risiko ved større kirurgi: Effekt af co-morbiditet og farmakologisk behandling. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
718 703795 Regionale forskelle i demensdiagnostik 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
719 703796 Effekt af co-morbiditet, farmakoterapi og socioøkonomiske faktorer for kardiovaskulær risiko efter apopleksi 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
720 703826 Operationer og hjerterisiko 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
721 703838 Hjertemedicin til eksamen: hvor meget, hvem, og hvad betyder det for fremtidig psykiatrisk velvære 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
722 704025 Laboratorieresultater og hændelser. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
723 704189 Dansk Hjerteregister Undersøgelser af udkomme og komplikationer til hjerteprocedurer 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
724 704211 PATS Kardiovaskulære hændelser, medicinforbrug og overlevelse efter invasive kardiovaskulære procedurer i ØstDanmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
725 704254 Sundhedsprofil 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
726 704343 Pludselig uventet død hos individer under 50 år i Danmark 2000-2009 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
727 702593 Selvmordsadfærd blandt børn 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense
728 702581 Pensionopsparing - analyser af opsparingsbehov og restgruppeproblematikken 202. Forsikring & Pension
729 703809 Langsigtede menneskelige konsekvenser af katastrofer som Seest ulykken 202. Forsikring & Pension
730 703052 Frafald på læreruddannelsen årgang 2009 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
731 703541 Evaluering af skolepraktik i erhvervsuddannelserne 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
732 703592 Evaluering af folkeskolens 10. klasse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
733 703608 AMU som springbræt til fortsat uddannelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
734 703723 Effekter af gymnasiereformen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
735 703863 AMU for flygtninge/indvandrere 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
736 704054 Læseindsatser for folkeskoleelever 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
737 704072 Veje og omveje 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
738 704123 Fleksible forløb af sygeplejerske og læreruddannelsen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
739 704201 Voksne ufaglærte 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
740 704231 Undersøgelse af prøver med 24 timers forberedelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
741 704316 Sprogvurderinger og opfølgende indsatser i børnehaveklassen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
742 704317 Fagevaluering af almen voksenuddannelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
743 704329 Gymnasiernes håndtering af heterogen elevgruppe 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
744 703292 Sundhedsøkonomisk analyse af opsøgende psykoteams i Tønder, København og Falster 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
745 703719 TOP - Tidlig opsporing af psykose 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
746 702839 Overvågningsmodellen, Region Hovedstaden 213. Sekretariatet for Vækstforum, Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling
747 702838 Overvågningsmodellen, Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
748 703687 Produktivitetsudvikling i danske virksomheder betydning af geografisk placering 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
749 702843 Overvågningsmodellen, Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
750 702895 Registerbaseret analyse af AVU/FVU/OB undervisning i Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
751 702837 Overvågningsmodellen, Region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
752 702803 Forbrugsundersøgelsen 218. Institut for miljø- og erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
753 703529 Generiske pris og omkostnings funktioner for fiskeriet 218. Institut for miljø- og erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
754 702844 Overvågningsmodellen, Region Sjælland 221. Vækstforumsekretariatet, Region Sjælland
755 703288 Organisationsændringer og forbrug af antidepressiv og antihypertensiv medicin 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
756 703619 Hvad betyder tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for hjertesygdom og depression? 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
757 703670 Udsættelse for svejserøg og risikoen for kronisk bronchitis og asthma 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
758 704074 Risiko for preterm fødsel og lav fødselsvægt blandt gravide i risikofyldt arbejde 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
759 704136 Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. En 2 års opfølgningsundersøgelse af ansatte i Re 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
760 703013 SMV-vækst: Analyse af private virksomheders ophør, overlevelse og vækst. 225. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet
761 704193 The Role of Formal Standards for Innovation in Danish Industries and Companies 225. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet
762 702888 "Hvem er sygeplejersken" - Registerbaseret analyse af sygeplejerskers lønforhold, arbejdsliv, familieliv og organisatioriske liv 226. Dansk Sygeplejeråd
763 702723 Regional udvikling i Region Midt og Vestjylland 228. Center for Innovation og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet
764 704060 Analyse af de medicinske afdelinger 234. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk Center
765 703093 7 års spørgeskema-followup i en kohorte af danske 16 årige børn som tidligere har deltaget i prævalens-undersøgelse omhandlende børnepsykiatriske syg 236. Det Børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Region Syddanmark
766 702863 Overvågningsmodellen, Bornholms Regionskommune 238. Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling og Økonomi & Analyse
767 702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel 242. Medicinsk Endokrinologisk afdeling M, Århus Sygehus
768 702974 Effekterne af Vækstforum Sjællands aktiviteter 243. Oxford Research A/S
769 703744 Lean Energy 243. Oxford Research A/S
770 704168 Evaluering af effekten af indsatsen for talent attraction and retention 243. Oxford Research A/S
771 703450 Københavns Kommunes statistikberedskab 244. Københavns Kommune, Koncernservice
772 702964 Generel registerbaseret analyse af personer på fleksjob og ledighedsydelse 1998-2007 245. FTF
773 702901 Mangfoldighed i forskningsverdenen 246. Styrelsen for Forskning og Innovation
774 702918 Effekt af farmakoterapi på fald i lungefunktion og risiko for hospitalsindlæggelse 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
775 702928 Effekten af Hepatitis C Virus (HCV) infektion på dødelighed. Et landsdækkende, populationsbaseret studie 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
776 703480 Langtidsprognosen for meningitis- og encephalitispatienter i Danmark fra 1977-2008. Et populationsbaseret, nationalt kohortestudie. 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
777 703534 Risiko for diabetes mellitus, profylaktisk behandling af kardiovaskulære risikofaktorer og det generelle medicinforbrug hos HIV patienter. Et landsdæ 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
778 704151 Identifikation af indikatorsygdomme og socioøkonomiske risikofaktorer for HIV diagnose i den danske befolkning 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
779 704152 Intrauterin eksposition for HIV og antiretroviral behandling 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
780 704156 Det Danske HIV Kohorte Studium 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
781 702762 Cholesterol og overlevelse 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
782 702987 Genindlæggelse af KOL-patienter 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
783 703007 Hypertension 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
784 703475 Sociale faktorers betydning for kræftpatienters rehabilitering 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
785 703602 Obstruktiv lungelidelse 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
786 703665 Sampling bias ved inklusion af hypertensions patienter 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
787 704013 Syrerelaterede lidelser og faktorer af betydning for behandling 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
788 704125 Konsekvensen af en revurdering af antihypertensiv medicin 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
789 704196 DAMD 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
790 704232 Antibiotikaordinationsmønstret i dansk almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
791 704302 Symptomer og lægesøgning i befolkningen 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
792 702926 Influence of thromboembolisms & nationvide cohort study 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
793 702998 Prostata kræft 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
794 703006 Mapping the risk of cancer 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
795 704064 Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
796 703889 Lokalisering og vækst for virksomheder i Danmark 251. Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet
797 704172 Udenlandsk bosætning på landet 251. Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet
798 703223 Registerbaseret analyse af ingeniører 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
799 703497 Arbejdsmarkedet og kompetencekrav: Aftagernes perspektiv på erhvervsakaemiuddannelserne 258. DAMVAD
800 703568 VUC i en policy-kontekst 258. DAMVAD
801 703569 Branchefælles investeringer i finans-IT 258. DAMVAD
802 703582 Økonomiske Vækstområder i Norden 258. DAMVAD
803 703614 Måling af grøn vækst i Københavns Kommune 258. DAMVAD
804 703631 ITU 258. DAMVAD
805 703632 Byggeriets uddannelser 258. DAMVAD
806 703644 Uddannelse og kompetencer i Syddanmark 258. DAMVAD
807 703677 Beskæftigelsessituationen for ph.d. dimittender fra Universitetet i Bergen og sammenlignelige universiteter i Danmark. 258. DAMVAD
808 703693 Konkurrencedygtig produktion i danske fremstillingserhverv 258. DAMVAD
809 703730 Produktion i Danmark 258. DAMVAD
810 703731 Effekt af forskning 258. DAMVAD
811 703799 Programprojekt 258. DAMVAD
812 703801 Afdækning af den grønne sektor 258. DAMVAD
813 703806 Efterskolerne som garanter for socialmobilitet 258. DAMVAD
814 703828 Arbejdsmiljø i de nordiske lande 258. DAMVAD
815 703841 Integrating global talent 258. DAMVAD
816 703851 Virksomhedsperformance 258. DAMVAD
817 704018 Analyse af B&A 258. DAMVAD
818 704079 Virksomheders brug af videregående VEU-forløb 258. DAMVAD
819 704083 Klimastrategien i Region Hovedstaden 258. DAMVAD
820 704103 Effekterne af uddannelse på lediges mulighed for at komme i beskæftigelse 258. DAMVAD
821 704120 Internationale dimittenders værdiskabelse 258. DAMVAD
822 704130 VUC og de nye målgrupper. 258. DAMVAD
823 704131 Den grønne sektor i København 258. DAMVAD
824 704174 Grøn beskæftigelse 258. DAMVAD
825 704192 Kortlægning af sundhedsteknologiske virksomheder i Region Nordjylland 258. DAMVAD
826 704226 Sammenhæng mellem karakteregennemsnit i grundskolen og de gymnasiale udd 258. DAMVAD
827 704268 Effektevaluering af uddannelsesprogrammer 258. DAMVAD
828 704273 Effekterne af uddannelse på lediges mulighed for at komme i beskæftigelse 258. DAMVAD
829 704294 Evaluering af Vækstfonden 258. DAMVAD
830 704356 Analyse af rammevilkårene for erhvervsinvesteringer i Danmark 258. DAMVAD
831 704361 Vækstpotentiale og perspektiver i danske vindenergisektor 258. DAMVAD
832 704006 Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom 260. Forskningsenhed Gastroenheden, Hvidovre Hospital
833 703813 DTUs bidrag til vækst 261. Afdelingen for Uddannelse og Studerende, DTU
834 702992 Folkeskolen som skaber af social kapital 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
835 703745 Danske værnepligtiges socio-demografiske baggrund 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
836 703270 Screening for lungekræft og brug af anxiolytika/antidepressiva 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
837 703508 Antibiotikaforbrug forud for udvikling af akut leukæmi hos børn 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
838 703580 Præoperativ behandling med TNF-alfa-antistof og risikoen for postoperative komplikationer hos patienter med Crohn's sygdom og colitis ulcerosa 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
839 704092 Brug af symptomlindrende medicin og operation for ufrivillig vandladning blandt kvinder i Regionsyddanmark 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
840 703491 Epilepsi og pludselig død 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
841 703607 Udviklingen af forkammerflimren og pludselig hjertedød 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
842 704142 Mortality and predictors for death after Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI). 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
843 703064 De etniske minoriteters valgdeltagelse ved kommunalvalget 2009 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
844 703599 Beskæftigelse og førtidspension 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
845 703867 Tilkendelser af førtidspension med fokus på herkomst 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
846 704032 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
847 702816 Analyse af hospitals-genindlæggelser 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
848 703624 Multisygdom og ressourceanvendelse 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
849 703725 Problemstillinger forbundet med afregning af universitetshospitaler har højtspecialiserede enheder systematisk højere omkostninger? 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
850 703846 Boligprojekt 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
851 704102 Do hospitals affect general practitioners prescribing habits? 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
852 704288 Ulighed i danske husholdningers udgifter til sundhedsydelser 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
853 703715 Omfanget af selvforsørgede indvandrere 278. KL (Kommunernes Landsforening)
854 703815 Effektanalyse af den aktive beskæftigelsesindsats 278. KL (Kommunernes Landsforening)
855 704030 Analyse af overførselsmodtagere med en kronisk sygdom 278. KL (Kommunernes Landsforening)
856 704040 Analyse af samspillet mellem psykiatri og arbejdsmarked 278. KL (Kommunernes Landsforening)
857 704046 Incitamenter til at arbejde og jobsøgendes kanaler for jobsøgning. 278. KL (Kommunernes Landsforening)
858 704095 Spørgeskemaundersøgelse om dagpengemodtagere, som er ved at miste retten til dagpenge 278. KL (Kommunernes Landsforening)
859 704098 Analyse af voksen- og efteruddannelse 278. KL (Kommunernes Landsforening)
860 704267 Overordnet projekt vedrørende analyser på kommunernes velfærdsområder 278. KL (Kommunernes Landsforening)
861 703203 Conflicts over reproductive investment 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
862 703066 3F medlemmer 281. 3F, Økonomisk sekretariat
863 703864 Psykiatrisk comorbiditet hos patienter med multipel sklerose 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
864 703722 Etnisk mangfoldighed i virksomheder 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
865 703769 Anden generationsindvandrere i Sverige og Danmark 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
866 704020 Analyse af den virksomhedsrettede aktivering i København 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
867 704087 Herkomst på ansatte i Københavns Kommune 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
868 702097 Etniske minoriteters sundhed 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
869 703296 Sundhedsprofil for region og kommuner 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
870 703366 Sociale konsekvenser af Myasthenia Gravis 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
871 703393 MTV om obstruktiv søvnapnø syndro 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
872 703928 Social ulighed i tilbagevenden til arbejde blandt danske kvinder med brystkræf 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
873 703054 Evaluering, validering og videreudvikling af sprogvurdering af 3-årige og supplerende test 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
874 703061 Intern modellering af fremtidige levetidsforbedringer 290. SAMPENSION KP Livsforsikring A/S
875 704099 McKinsey & Company 293. McKinsey & Company
876 703437 Analyses of health care system utilization 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
877 702775 Bortfaldsanalyse for sygedagpengemodtagere 298. Forskningsenheden Vest,Center for Psykiatrisk Forskning, Herning
878 703258 Elevindgange, elevvandringer og studenteroutput 301. Gymnasieskolernes Rektorforening
879 704157 Delivery by caesarean section possible implications for offspring future health and disease 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
880 704210 Time-trends of cesarean delivery and neonatal outcome in the Nordic countries comparative studies 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
881 702777 Psykisk afvigende kriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
882 704106 Undersøgelse af mulige effekter af medicinforbrug under graviditeten på den psykiske udvikling: En flergenerations undersøgelse 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
883 704107 Angstlidelser i Danmark: sociale og helbredsmæssige konsekvenser 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
884 703432 Betydningen af eksogene faktorer og børnefødsler for risikoen for multipel sklerose (MS) hos kvinder. 309. Dansk Multipel Sclerose Center
885 703333 Sammenhængen mellem ritalin og kræft hos ADHD-patienter 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
886 703334 Follow-up studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
887 703335 Pharmaepidemiologiske studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme. 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
888 703389 A follow-up study of mental disorders in IVF children 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
889 703848 Risiko for kognitive vanskeligheder efter eksposition af neurotrope lægemidler generelt i føtal-perioden 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
890 703523 Tidlig opsporing og rehabilitering af borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (TORKOL-projektet) 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
891 703739 Astmaudredning i lungeambulatoriet 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
892 704119 Astmatikere i intensiv astmabehandling 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
893 703609 Senfølger efter behandling for tidlig brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
894 703648 Vaginal østrogen og risiko for tilbagefald af brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
895 703861 Førtidspensionsområdet i Furesø Kommune 318. Mploy A/S
896 704034 Arbejdsmarkederne i beskæftigelsesregionerne 318. Mploy A/S
897 704274 Analyserapporter vedr. arbejdsmarkederne i beskæftigelsesregionerne 318. Mploy A/S
898 704135 Vækstindeks2013 319. Væksthus Sjælland
899 704285 Virksomheders til- og fraflytning i Slagelse kommune 319. Væksthus Sjælland
900 703623 Epidemiologisk studie af retinale venøse okklusioner 320. Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
901 703814 Epidemiologisk studie af retinitis pigmentosa 320. Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
902 703866 Bedre data om de unges uddannelsesadfærd 321. Strategi og Udvikling, Gentofte Kommune
903 703906 Samfundsøkonomiske effekter af venturefinansierede virksomhede 322. Vækstfonden
904 704090 Kapitalfonde 322. Vækstfonden
905 703674 Praktikpladser kan det betale sig for virksomhederne 324. DEA
906 703707 Humanisternes arbejdsmarked 324. DEA
907 703803 Uddannelsesvalg efter gymnasiet en estimat ion af de gymnasiale uddannelsers kvalitet 324. DEA
908 703823 Effekterne af offshoring og importkonkurrence på danske løn- og beskæftigelsesforhold 324. DEA
909 704009 Innovation, personaleforhold, og produktivitet 324. DEA
910 704035 Hvem bruger kompetencefondene og hvem betaler 324. DEA
911 704202 Udbud og efterspørgsel af praktikpladser 324. DEA
912 704235 En registerbaseret analyse af unges valg af ungdomsuddannelse, veje igennem og videre færd på højere uddannelse og på arbejdsmarked 324. DEA
913 704238 Holdninger og iværksættere 324. DEA
914 704240 Virksomheders brug og oplevelse af det offentlige forsknings- og innovationssystem 324. DEA
915 704344 Registerbaseret analyse af effekterne af et tre-årig projekt til at styrke interessen for naturvidenskaben i grundskoler og gymnasier i Kalundborgegn 324. DEA
916 703702 Medicinforbrug hos patienter med demens 325. Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
917 703708 Danmarks økonomiske geografi: byerne og regionernes udvikling og potentiale 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
918 704145 Højtuddannede og udsatte gruppers lokalisering og flytning mellem kommunetyper 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
919 702495 Kardiovaskulære lægemidler 330. Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
920 703714 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund. 331. Fonden Kraka
921 703822 Hvad producerer vi i de forskellige egne af Danmark? 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
922 703831 Analyse af områdebaserede indsatser 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
923 703726 Tidlige tegn på ADHD og autisme hos småbørn 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
924 703832 Analyse af byggeriets produktivitet m.v. baseret på virksomhedsdata 337. Energistyrelsen
925 702075 Polyfarmaci og psykiske lidelser 338. Center for Skizofreni, Region Nordjylland
926 704128 Overvågning af lægemiddelsikkerheden ved brug af psykofarmaka 338. Center for Skizofreni, Region Nordjylland
927 703879 Fattigdomsanalyse 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
928 704093 Uddannelsesdata til kontanthjælps- og dagpengeområdet i Odense Kommune 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
929 702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår 342. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup
930 703736 Organizational Design and Architecture of Offshoring 344. Institut for Strategi og Globalisering, CBS
931 704084 Labour Mobility and Intra-/Entrepreneurship 344. Institut for Strategi og Globalisering, CBS
932 703613 Effektmåling af boligsociale indsatser i udsatte områder 345. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
933 703855 Analyse af beboersammensætningen i de almene boligafdelinger 345. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
934 704033 Afgrænsning af land- og bydistriktomårder 345. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
935 704069 Ressourceeffektiviteten i danske virksomheder 348. Miljøstyrelsen
936 703847 Hvem er magistrene og hvad bidrager de med 349. Dansk Magisterforening
937 704012 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen og boligmassen i boligafdelinger i den almene sektor set i forhold til det øvrige samfund 351. Landsbyggefonden
938 704016 Psykiske efterreaktioner og sociale problemer hos danske soldater udsendt i international mission 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
939 704049 Hysterektomiers indflydelse på dækningsgraden i det nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
940 704185 Unge danskeres seksuelle adfærd 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
941 704047 Mortalitet og helbredsforhold ved dysfunktion af hypofyse-thyroidea aksen 355. OPEN, Odense Universitetshospital
942 704175 Morbiditet og mortalitet ved polycystisk ovariesyndrom 355. OPEN, Odense Universitetshospital
943 704017 De danske erhvervsdrivende fonde 357. Center for Corporate Governance, CBS
944 704308 Governance, Performance and Employee data, GPE 357. Center for Corporate Governance, CBS
945 704080 Generel registerbaseret analyse af virksomheders produktivitet 358. Produktivitetskommissionen
946 704008 Gravides brug af antibiotika 359. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital
947 702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. 360. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
948 704019 Ulighed i adgangen til specialiseret palliativ indsats 362. Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
949 704061 Trend Danmark en generel registerbaseret tidsserie-analyse af udviklingen indenfor relevante variable til beskrivelse af købekraft og konsument-adf 365. DM Partner A/S
950 703381 Risikofaktorer for knoglebrud samt de økonomiske omkostninger 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
951 703382 Diabetes og cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
952 703383 Parathyroideahormonbehandling af osteoporose 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
953 703384 Prednisolonbehandling og steroidinduceret osteoporose 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
954 704173 Sammenhæng mellem indeklima og indlæring i grundskolen 369. Institut for Byggeri og Anlæg, DTU
955 704170 SOCED: Social Cohesion and Ethnic Diversity. Underprojekt: Indvandringens historie på Nørrebro 373. Institut for Kultur og Identitet (CUID), Roskilde Universitet
956 704165 Registerbaseret analyse af socioøkonomiske og økonomiske forhold for kunder i Nykredit koncernen hvis afdragsfrihed udløber i 2013 og 2014 374. Nykredit, Risikostyring
957 704197 Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen 375. Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
958 704230 Generel registerbaseret analyse af ulighed i sunhed og dens betydning for sundhedsvæsnet 381. Danske Regioner, Center for Sundhedspolitik, Økonomi og Socialpolitik
959 704223 Gennemløbstider i straffesagskæden fra lovovertrædelse til endelig afslutning 382. Rigsrevisionen
960 704220 Registerbaseret beskæftigelsesanalyse af IT-Universitetets dimitterende kandidater 2006-2012 384. IT-Universitetet
961 704275 Optagelsesanalyse 1999-2012 384. IT-Universitetet
962 704257 Analyse af Arbejdstilsynets tilsynsindsats, arbejdsulykker og arbejdsmiljøets konsekvenser 385. Arbejdstilsynet
963 704261 Effektmodel for Uddannelse 2013 387. Moos-Bjerre Analyse
964 704295 Eval effekt af deltagelse i kombinationsprojekt 387. Moos-Bjerre Analyse
965 704338 Foranalyse af forudsætninger for øget patientkvalitet og ressourceeffektivitet gennem aktiv patientstøtte i Region Sjælland 394. Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland
966 702538 Bisfosfonatbehandling af osteoporose hos danske patienter med knoglebrud 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
967 703436 lægemiddelsikkerheden ved zoledronat og perorale bisfosfonater 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital