SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"1";1;Beskæftigede;;;;;; 2;"1.1";2;Selvstændige;;;;;; 3;"110";3;Selvstændige (primær status ult. nov.);;;;;; 4;"1.2";2;Medarbejdende ægtefæller;;;;;; 5;"120";3;Medarbejdende ægtefæller;;;;;; 6;"1.3";2;Lønmodtagere;;;;;; 7;"131";3;Lønmodtagere med ledelsesarbejde;;;;;; 8;"132";3;Lønmodtagere på højeste niveau;;;;;; 9;"133";3;Lønmodtagere på mellemniveau;;;;;; 10;"134";3;Lønmodtagere på grundniveau;;;;;; 11;"135";3;Andre lønmodtagere;;;;;; 12;"136";3;Lønmodtagere u.n.a.;;;;;; 13;"2";1;Arbejdsløse;;;;;; 14;"2.1";2;Arbejdsløse;;;;;; 15;"200";3;Arbejdsløse;;;;;; 16;"3";1;Personer uden for arbejdsstyrken;;;;;; 17;"3.1";2;Personer uden for arbejdsstyrken;;;;;; 18;"311";3;Støttet beskæftigede uden løn;;;;;; 19;"312";3;Feriedagpenge;;;;;; 20;"313";3;Vejledning og opkvalificering;;;;;; 21;"314";3;Ledighedsydelse;;;;;; 22;"315";3;Børnepasningsorlov fra ledighed;;;;;; 23;"316";3;Barselsfravær fra ledighed;;;;;; 24;"317";3;Sygefravær fra ledighed;;;;;; 25;"318";3;Kontanthjælp (passiv);;;;;; 26;"319";3;Integrationsydelse;;;;;; 27;"320";3;Revalidering;;;;;; 28;"321";3;Ressouceforløb;;;;;; 29;"322";3;Jobafklaringsforløb;;;;;; 30;"351";3;Fleksløntilskud;;;;;; 31;"361";3;Støttet beskæftigelse (ej primær status);;;;;; 32;"411";3;Førtidspension;;;;;; 33;"412";3;Efterløn;;;;;; 34;"413";3;Fleksydelse;;;;;; 35;"414";3;Folkepension;;;;;; 36;"415";3;Anden pension;;;;;; 37;"511";3;Personer under uddannelse (ordinær);;;;;; 38;"512";3;Børn og unge;;;;;; 39;"513";3;Øvrige uden for arbejdsstyrken;;;;;; 40;"514";3;Kursister;;;;;; 41;"515";3;Produktionsskoleelever;;;;;; 42;"516";3;Udenlandske studerende (ud fra opholdsgrundlag);;;;;; 43;"517";3;Modtagere af SU;;;;;;