SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"A";1;Landbrug, skovbrug og fiskeri;;;;;; 2;"010000";2;Landbrug og gartneri;;;;;; 3;"020000";2;Skovbrug;;;;;; 4;"030000";2;Fiskeri;;;;;; 5;"B";1;Råstofindvinding;;;;;; 6;"060000";2;Indvinding af olie og gas;;;;;; 7;"080090";2;Indvinding af grus og sten;;;;;; 8;"090000";2;Service til råstofindvinding;;;;;; 9;"CA";1;Føde-, drikke-, tobaksvare;;;;;; 10;"100010";2;Slagterier;;;;;; 11;"100020";2;Fiskeindustri;;;;;; 12;"100030";2;Mejerier;;;;;; 13;"100040";2;Bagerier, brødfabrikker mv.;;;;;; 14;"100050";2;Anden fødevareindustri;;;;;; 15;"110000";2;Drikkevareindustri;;;;;; 16;"120000";2;Tobaksindustri;;;;;; 17;"CB";1;Tekstil- og læderindustri;;;;;; 18;"130000";2;Tekstilindustri;;;;;; 19;"140000";2;Beklædningsindustri;;;;;; 20;"150000";2;Læder- og fodtøjsindustri;;;;;; 21;"CC";1;Træ-, papirindustri, trykkeri;;;;;; 22;"160000";2;Træindustri;;;;;; 23;"170000";2;Papirindustri;;;;;; 24;"180000";2;Trykkerier mv.;;;;;; 25;"190000 ";2;Olieraffinaderier mv.;;;;;; 26;"CE";1;Kemisk industri;;;;;; 27;"200010 ";2;Fremstilling af basiskemikalier;;;;;; 28;"200020 ";2;Fremstilling af maling og sæbe mv.;;;;;; 29;"210000 ";2;Medicinalindustri;;;;;; 30;"CG";1;Plast-, glas- og betonindustri;;;;;; 31;"220000 ";2;Plast- og gummiindustri;;;;;; 32;"230010 ";2;Glasindustri og keramisk industri;;;;;; 33;"230020 ";2;Betonindustri og teglværker;;;;;; 34;"CH";1;Metalindustri;;;;;; 35;"240000 ";2;Fremstilling af metal;;;;;; 36;"250000 ";2;Metalvareindustri;;;;;; 37;"CI";1;Elektonikidustri;;;;;; 38;"260010 ";2;Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv.;;;;;; 39;"260020 ";2;Fremstilling af andet elektronisk udstyr;;;;;; 40;"CJ";1;Fremstilling af elektrisk udstyr;;;;;; 41;"270010 ";2;Fremstilling af elektriske motorer mv.;;;;;; 42;"270020 ";2;Fremstilling af ledninger og kabler;;;;;; 43;"270030 ";2;Fremstilling af husholdningsapparater, lamper mv.;;;;;; 44;"CK";1;Maskinindustri;;;;;; 45;"280010 ";2;Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper;;;;;; 46;"280020 ";2;Fremstilling af andre maskiner;;;;;; 47;"CL";1;Transportmiddelindustri;;;;;; 48;"290000 ";2;Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil;;;;;; 49;"300000 ";2;Fremstilling af skibe og andre transportmidler;;;;;; 50;"CM";1;Møbel og anden industri mv.;;;;;; 51;"310000 ";2;Møbelindustri;;;;;; 52;"320010 ";2;Fremstilling af medicinske instrumenter mv.;;;;;; 53;"320020 ";2;Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed;;;;;; 54;"330000 ";2;Reparation og installation af maskiner og udstyr;;;;;; 55;"D";1;Energiforsyning;;;;;; 56;"350010 ";2;Elforsyning;;;;;; 57;"350020 ";2;Gasforsyning;;;;;; 58;"350030 ";2;Varmeforsyning;;;;;; 59;"E";1;Vandforsyning og renovation;;;;;; 60;"360000 ";2;Vandforsyning;;;;;; 61;"370000 ";2;Kloak- og rensningsanlæg;;;;;; 62;"383900 ";2;Renovation, genbrug og forureningsbekæmpelse;;;;;; 63;"F";1;Bygge og anlæg;;;;;; 64;"410009 ";2;Nybyggeri;;;;;; 65;"420000 ";2;Anlægsvirksomhed;;;;;; 66;"430003 ";2;Professionel reparation og vedligeholdelse af bygninger;;;;;; 67;"430004 ";2;Gør-det-selv reparation og vedligeholdelse af boliger;;;;;; 68;"G";1;Handel;;;;;; 69;"450010 ";2;Bilhandel;;;;;; 70;"450020 ";2;Bilværksteder mv.;;;;;; 71;"460000 ";2;Engroshandel;;;;;; 72;"470000 ";2;Detailhandel;;;;;; 73;"H";1;Transport;;;;;; 74;"490010 ";2;Regional- og fjerntog;;;;;; 75;"490020 ";2;Lokaltog, bus og taxi mv.;;;;;; 76;"490030 ";2;Fragtvognmænd og rørtransport;;;;;; 77;"500000 ";2;Skibsfart;;;;;; 78;"510000 ";2;Luftfart;;;;;; 79;"520000 ";2;Hjælpevirksomhed til transport;;;;;; 80;"530000 ";2;Post og kurertjeneste;;;;;; 81;"I";1;Hoteller og restauranter;;;;;; 82;"550000 ";2;Hoteller mv.;;;;;; 83;"560000 ";2;Restauranter;;;;;; 84;"JA";1;Forlag, tv og radio;;;;;; 85;"580010 ";2;Forlag;;;;;; 86;"580020 ";2;Udgivelse af computerspil og anden software;;;;;; 87;"590000 ";2;Produktion af film, tv og musik mv.;;;;;; 88;"600000 ";2;Radio- og tv-stationer;;;;;; 89;"JB";1;Telekommunikation;;;;;; 90;"610000 ";2;Telekommunikation;;;;;; 91;"JC";1;It- og informationstjenester;;;;;; 92;"620000 ";2;It-konsulenter mv.;;;;;; 93;"630000 ";2;Informationstjenester;;;;;; 94;"K";1;Finansiering og forsikring;;;;;; 95;"640010 ";2;Pengeinstitutter;;;;;; 96;"640020 ";2;Kreditforeninger mv.;;;;;; 97;"650000 ";2;Forsikring og pension;;;;;; 98;"660000 ";2;Finansiel service;;;;;; 99;"LA";1;Ejendomshandel, udlejning af erhvervsejendomme;;;;;; 100;"680010 ";2;Ejendomsmæglere mv.;;;;;; 101;"680030 ";2;Udlejning af erhvervsejendomme;;;;;; 102;"LB";1;Boliger;;;;;; 103;"680023 ";2;Boliger, husleje i lejeboliger;;;;;; 104;"680024 ";2;Boliger, ejerboliger mv.;;;;;; 105;"MA";1;Rådgivning mv.;;;;;; 106;"690010 ";2;Advokatvirksomhed;;;;;; 107;"690020 ";2;Revision og bogføring;;;;;; 108;"700000 ";2;Virksomhedskonsulenter;;;;;; 109;"710000 ";2;Arkitekter og rådgivende ingeniører;;;;;; 110;"MB";1;Forskning og udvikling;;;;;; 111;"720001 ";2;Forskning og udvikling, markedsmæssig;;;;;; 112;"720002 ";2;Forskning og udvikling, ikke-markedsmæssig;;;;;; 113;"MC";1;Reklame og anden erhvervsservice;;;;;; 114;"730000 ";2;Reklame- og analysebureauer;;;;;; 115;"740000 ";2;Anden videnservice;;;;;; 116;"750000 ";2;Dyrlæger;;;;;; 117;"N";1;Rejsebureauer, rengøring mv.;;;;;; 118;"770000 ";2;Udlejning og leasing af materiel;;;;;; 119;"780000 ";2;Arbejdsformidling og vikarbureauer;;;;;; 120;"790000 ";2;Rejsebureauer;;;;;; 121;"800000 ";2;Vagt og sikkerhedstjeneste;;;;;; 122;"810000 ";2;Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere;;;;;; 123;"820000 ";2;Anden operationel service;;;;;; 124;"O";1;"Offentlig administration, forsvar, politi ";;;;;; 125;"840010 ";2;Offentlig administration;;;;;; 126;"840022 ";2;Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 127;"840021 ";2;Redningskorps mv., markedsmæssig;;;;;; 128;"P";1;Undervisning;;;;;; 129;"850010 ";2;Grundskoler;;;;;; 130;"850020 ";2;Gymnasier og erhvervsfaglige skoler;;;;;; 131;"850030 ";2;Videregående uddannelsesinstitutioner;;;;;; 132;"850042 ";2;Voksenundervisning mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 133;"850041 ";2;Voksenundervisning mv., markedsmæssig;;;;;; 134;"QA";1;Sundhedsvæsen;;;;;; 135;"860010 ";2;Hospitaler;;;;;; 136;"860020 ";2;Læger, tandlæger mv.;;;;;; 137;"QB";1;Sociale institutioner;;;;;; 138;"870000 ";2;Plejehjem mv.;;;;;; 139;"880000 ";2;Daginstitutioner og dagcentre mv.;;;;;; 140;"R";1;Kultur og fritid;;;;;; 141;"900000 ";2;Teater, musik og kunst;;;;;; 142;"910001 ";2;Biblioteker, museer mv., markedsmæssig;;;;;; 143;"910002 ";2;Biblioteker, museer mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 144;"920000 ";2;Lotteri og andet spil;;;;;; 145;"930011 ";2;Sport, markedsmæssig;;;;;; 146;"930012 ";2;Sport, ikke-markedsmæssig;;;;;; 147;"930020 ";2;Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter;;;;;; 148;"SA";1;Andre serviceydelser;;;;;; 149;"940000 ";2;Organisationer og foreninger;;;;;; 150;"950000 ";2;Reparation af husholdningsudstyr;;;;;; 151;"960000 ";2;Frisører, vaskerier og andre serviceydelser;;;;;; 152;"SB";1;Private husholdninger med ansatte;;;;;; 153;"970000 ";2;Private husholdninger med ansatte;;;;;;