nace_Db07: Branche for væsentligste beskæftigelse

Fuldt skattepligtige personer over 14 år, som har været i DK hele året med erhvervsindkomst ^= 0 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Total 4.592.453 4.560.311 4.530.765 4.503.909 4.475.797 4.442.443
  . . . . . .
01 landbrug, skovbrug og fiskeri 65.095 64.917 64.358 65.244 67.658 69.205
02 Industri, Råstofindv., forsyningsv., bygge og anlæg 499.420 511.119 518.117 524.390 573.049 620.580
03 Handel transport mv. 734.148 733.029 733.116 723.227 738.043 760.682
04 Information, kommunikation, finansiering mv., erhvervsservice 557.684 548.664 544.535 548.274 548.955 556.966
05 Offentlig administration, undervisning og sundhed 960.257 958.013 965.923 973.352 957.833 927.921
06 Kultur, fritid og anden service 137.097 136.922 137.659 136.339 134.936 132.412
07 Ikke oplyst 1.638.752 1.607.647 1.567.057 1.533.083 1.455.323 1.374.677