dk.dst 8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddae 28 CodeList urn:ddi:dk.dst:8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddae:28 dk.dst 8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddae 28 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":"2017-02-01T00:00:00","DateOnly":"2011-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2011-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":"2018-01-31T00:00:00","DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Offentlige finanser","en":"Government finances"} cm:ContactPerson {"da":"LOM","en":"LOM"} cm:IsCurrent True DSTLM01\rkr ICHA_HF_V1_2011 ICHA_HF_V1_2011 Sundhedsfinansieringskilder (SHA), v1:2011 Health Care Financing Schemes (SHA), v1:2011 Klassifikationen af sundhedsfinansieringskilder viser hvem og hvilke ordninger der finansierer henholdsvis forbruget af diverse sundhedsydelser og tjenester, samt forbruget heraf hos de forskellige aktører. Finansieringen kan komme fra offentlige ordninger, frivillige sundhedsforsikringsordninger, non-profit organisationer rettet mod husholdninger (NPISH), samt husholdningernes egenbetaling. Klassifikationen er den danske implementering af *International Classification for Health Accounts (ICHA)* og følger *Classification of Health Care Providers (ICHA-HF)* i manualen [A System of Health Accounts (SHA) 2011 Revised Edition](https://www.oecd.org/publications/a-system-of-health-accounts-2011-9789264270985-en.htm). The classification of health care financing schemes shows who and which schemes finance the consumption of the various health care services, as well as the health care consumption by the various providers. The financing may come from government schemes, voluntary health insurance schemes, non-profit institutions serving households (NPISH) as well as household out-of-pocket (OOP) payments. This classification is the Danish implementation of the *International Classification for Health Accounts (ICHA)* and follows the *Classification of Health Care Providers (ICHA-HF)* in the manual [A System of Health Accounts (SHA) 2011 Revised Edition](https://www.oecd.org/publications/a-system-of-health-accounts-2011-9789264270985-en.htm). urn:ddi:dk.dst:f46d9dd2-be29-4293-bd24-c6fe50239e9a:28 dk.dst f46d9dd2-be29-4293-bd24-c6fe50239e9a 28 dk.dst 84541392-9c65-469f-be36-cb17a276376e 4 Category HF.1 urn:ddi:dk.dst:f9cfdf46-0c5c-40b4-a20c-0ee3122fc8cf:28 dk.dst f9cfdf46-0c5c-40b4-a20c-0ee3122fc8cf 28 dk.dst c3bd373a-b1c7-484b-a217-e2a0eb2ba7cb 3 Category HF.1.1 urn:ddi:dk.dst:99bbbb9b-f558-4afa-a018-b4aaf20645af:28 dk.dst 99bbbb9b-f558-4afa-a018-b4aaf20645af 28 dk.dst 0e5d095b-3021-4525-911a-9790abfcfe09 3 Category HF.2 urn:ddi:dk.dst:e04ecf7a-aa60-4dbc-84c9-d639024eb104:28 dk.dst e04ecf7a-aa60-4dbc-84c9-d639024eb104 28 dk.dst c9d9c8ea-13f6-497d-93ff-ff7d336137b4 3 Category HF.2.1 urn:ddi:dk.dst:0bb79cbf-bff1-45a2-96ac-75f8bc872643:28 dk.dst 0bb79cbf-bff1-45a2-96ac-75f8bc872643 28 dk.dst 43774c6c-bd8a-4d72-a6fb-e24f3559a423 3 Category HF.2.2 urn:ddi:dk.dst:43e28d61-10bc-45de-91e3-058654dc5639:28 dk.dst 43e28d61-10bc-45de-91e3-058654dc5639 28 dk.dst c99793b1-497d-49b0-a021-831ef0065ed5 3 Category HF.2.3 urn:ddi:dk.dst:fc3ca31c-55f8-4337-8d9c-98b3a52a8483:28 dk.dst fc3ca31c-55f8-4337-8d9c-98b3a52a8483 28 dk.dst 262a7741-8d16-437c-8171-7da97b4ef174 3 Category HF.3 urn:ddi:dk.dst:4dcdc7a1-94de-4128-bc11-0147a4b00f63:28 dk.dst 4dcdc7a1-94de-4128-bc11-0147a4b00f63 28 dk.dst d6db22e4-ed74-4537-8dbe-880a910ecff8 3 Category HF.3.1 urn:ddi:dk.dst:7dda740b-c0cd-4ead-a5d6-58d1eee8d5b7:28 dk.dst 7dda740b-c0cd-4ead-a5d6-58d1eee8d5b7 28 dk.dst 4c4a2d9b-2f57-4b6a-94bf-4c80ac9d9d4b 3 Category HF.3.2 urn:ddi:dk.dst:0b4de5ac-4e65-4504-a98b-104ac5b8948f:28 dk.dst 0b4de5ac-4e65-4504-a98b-104ac5b8948f 28 dk.dst aa49f03a-a81b-454b-9148-d85797ec19b8 3 Category HF.4 urn:ddi:dk.dst:3d779e95-c082-486b-aec5-5a7e4cf61265:28 dk.dst 3d779e95-c082-486b-aec5-5a7e4cf61265 28 csv_da 8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddaecsv_da 8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddaecsv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddaecsv_da urn:ddi:dk.dst:11bfe4f1-31e4-41aa-9cd0-d6fd7c4fba10:28 dk.dst 11bfe4f1-31e4-41aa-9cd0-d6fd7c4fba10 28 ddi_da 8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddaeddi_da 8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddaeddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddaeddi_da urn:ddi:dk.dst:c7d2e472-5904-4a79-b207-35730ea56afc:28 dk.dst c7d2e472-5904-4a79-b207-35730ea56afc 28 csv_en 8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddaecsv_en 8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddaecsv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddaecsv_en urn:ddi:dk.dst:3055ace0-53c6-4be8-9ee1-6d0fbe7114ff:28 dk.dst 3055ace0-53c6-4be8-9ee1-6d0fbe7114ff 28 ddi_en 8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddaeddi_en 8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddaeddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddaeddi_en urn:ddi:dk.dst:f335c2c4-e7f8-4d75-b140-8c95221461c5:28 dk.dst f335c2c4-e7f8-4d75-b140-8c95221461c5 28 urn:ddi:dk.dst:090142eb-ab71-4026-a43d-9c893713ebed:28 dk.dst 090142eb-ab71-4026-a43d-9c893713ebed 28 urn:ddi:dk.dst:fa8b53f5-39f6-4500-8bb1-0223d15dfcf6:28 dk.dst fa8b53f5-39f6-4500-8bb1-0223d15dfcf6 28 urn:ddi:dk.dst:a58bf140-e2c5-4546-b83a-89488e1e2825:28 dk.dst a58bf140-e2c5-4546-b83a-89488e1e2825 28 urn:ddi:dk.dst:84541392-9c65-469f-be36-cb17a276376e:4 dk.dst 84541392-9c65-469f-be36-cb17a276376e 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Offentlige sundhedsordninger og obligatoriske sundhedsforsikringsordninger Government schemes and compulsory contributory health care financing schemes Offentlige sundhedsordninger og obligatoriske sundhedsforsikringsordninger Government schemes and compulsory contributory health care financing schemes Finansieringsordninger til sundhed, der er fastsat ved lov eller bestemt af regeringen og hvortil der er fastlagt et særskilt budget, og for hvilket et forvaltningsorgan har det overordnede ansvar. This category includes all schemes aimed at ensuring access to basic health care for the whole society, a large part of it, or at least some vulnerable groups. Included are: government schemes, social health insurance, compulsory private insurance and compulsory medical saving accounts. urn:ddi:dk.dst:c3bd373a-b1c7-484b-a217-e2a0eb2ba7cb:3 dk.dst c3bd373a-b1c7-484b-a217-e2a0eb2ba7cb 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Offentlige sundhedsordninger Government schemes Offentlige sundhedsordninger Government schemes Finansieringsordninger til sundhed, der er fastsat ved lov eller bestemt af regeringen og hvortil der er fastlagt et særskilt budget, og for hvilket et forvaltningsorgan har det overordnede ansvar. The characteristics of government health care financing schemes are determined by law or by the government. A separate budget is set for the programme, and a government unit has an overall responsibility for it. Usually, but not necessarily, government schemes are operated by government unit(s). The government schemes may also be managed by NPISH or by an enterprise. urn:ddi:dk.dst:0e5d095b-3021-4525-911a-9790abfcfe09:3 dk.dst 0e5d095b-3021-4525-911a-9790abfcfe09 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Frivillige sundhedsforsikringssordninger Voluntary health care payment schemes (other than OOP) Frivillige sundhedsforsikringssordninger Voluntary health care payment schemes (other than OOP) Frivillige sundhedsforsikringsordninger, som ikke er obligatoriske ved lov. Omfatter frivillige sundhedsforsikringer og ordninger finansieret af non profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH). This category includes all domestic pre-paid health care financing schemes under which the access to health services is at the discretion of private actors (though this “discretion” can and often is influenced by government laws and regulations). Included are: voluntary health insurance, NPISH financing schemes and Enterprise financing schemes. urn:ddi:dk.dst:c9d9c8ea-13f6-497d-93ff-ff7d336137b4:3 dk.dst c9d9c8ea-13f6-497d-93ff-ff7d336137b4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Frivillige sundhedsforsikringsordninger Voluntary health insurance schemes Frivillige sundhedsforsikringsordninger Voluntary health insurance schemes Ordninger baseret på køb af sundhedsforsikring, som ikke er obligatoriske ved lov, og hvor forsikringspræmier kan være subsidieret direkte eller indirekte af det offentlige. Voluntary health insurance schemes are based upon the purchase of a health insurance policy, which is not made compulsory by government. Insurance premiums may be directly or indirectly subsidised by the government. urn:ddi:dk.dst:43774c6c-bd8a-4d72-a6fb-e24f3559a423:3 dk.dst 43774c6c-bd8a-4d72-a6fb-e24f3559a423 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Non profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) NPISH financing schemes Non profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) NPISH financing schemes Ordninger leveret af non profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH), som ikke er obligatoriske ved lov, og giver personer, som ikke betaler, ydelser på grundlag af donationer fra det offentlige, private virksomheder eller offentligheden generelt. Non-profit institutions (NPISH) financing schemes means non-compulsory financing arrangements and programmes with non-contributory benefit entitlement that are based on donations from the general public, the government or corporations. urn:ddi:dk.dst:c99793b1-497d-49b0-a021-831ef0065ed5:3 dk.dst c99793b1-497d-49b0-a021-831ef0065ed5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Virksomhedsfinansieringsordninger Enterprise financing schemes Virksomhedsfinansieringsordninger Enterprise financing schemes Omfatter primært ordninger, hvor virksomheder direkte leverer eller finansierer sundhedsydelser til deres ansatte uden brug af en forsikringslignende ordning. Arbejdsgiverbaserede forsikringsordninger bliver derfor ikke medtaget her. This category includes primarily arrangements where enterprises directly provide or finance health services for their employees (such as occupational health services), without the involvement of an insurance-type scheme. Therefore, this excludes employer-based insurance schemes. urn:ddi:dk.dst:262a7741-8d16-437c-8171-7da97b4ef174:3 dk.dst 262a7741-8d16-437c-8171-7da97b4ef174 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Husholdningernes egenbetaling Household out-of-pocket (OOP) Husholdningernes egenbetaling Household out-of-pocket (OOP) Direkte betaling for sundhedsydelser og tjenester fra hustandens primære indkomst eller opsparing, hvor betalingen foretages af brugeren på tidspunktet for indkøb af varer eller levering af ydelser. Households’ out-of-pocket expenditure by definition is regarded as a financing scheme. Its distinguishing characteristic is that it is a direct payment for health care goods and services from the household primary income or savings (no third-party payer is involved): the payment is made by the user at the time of the purchase of goods or use of services. urn:ddi:dk.dst:d6db22e4-ed74-4537-8dbe-880a910ecff8:3 dk.dst d6db22e4-ed74-4537-8dbe-880a910ecff8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Håndkøbslægemidler uden tilskud fra den offentlige sygesikring","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Husholdningernes egenbetaling uden tilskud Household out-of-pocket (OOP) excluding cost-sharing Husholdningernes egenbetaling uden tilskud Household out-of-pocket (OOP) excluding cost-sharing Omfatter husholdningernes egenbetaling uden finansiering og tilskud fra en tredjepart. This category includes out-of-pocket payments without financing by a third-party payer. urn:ddi:dk.dst:4c4a2d9b-2f57-4b6a-94bf-4c80ac9d9d4b:3 dk.dst 4c4a2d9b-2f57-4b6a-94bf-4c80ac9d9d4b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Håndkøbslægemidler med tilskud fra den offentlige sygesikring","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Husholdningernes egenbetaling med tilskud Household out-of-pocket (OOP) including cost-sharing Husholdningernes egenbetaling med tilskud Household out-of-pocket (OOP) including cost-sharing Omfatter husholdningernes egenbetaling med finansiering og tilskud fra en tredjepart. Finansiering fra tredjepart kan komme fra enten offentlige ordninger eller private forsikringsordninger. This category includes out-of-pocket payments with cost-sharing by a third-party payer. The third-party may be the government or private insurance schemes. urn:ddi:dk.dst:aa49f03a-a81b-454b-9148-d85797ec19b8:3 dk.dst aa49f03a-a81b-454b-9148-d85797ec19b8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Adding Classification -- ICHA_HF_V1_2011 - Sundhedsfinansieringskilder, v1:2011 Resten af verden Rest of the world Resten af verden Rest of the world Omfatter finansielle ordninger, der involverer institutionelle enheder (eller administreres af institutionelle enheder), som er bosiddende i udlandet, men som indsamler, samler ressourcer og køber sundhedsvarer og -tjenester på vegne af beboere uden at overføre deres midler gennem en resident ordning. This item comprises financial arrangements involving institutional units (or managed by institutional units) that are resident abroad, but who collect, pool resources and purchase health care goods and services on behalf of residents, without transiting their funds through a resident scheme.