dk.dst eeed000d-3e4b-4acb-8a19-4e2a59772423 9 CodeList urn:ddi:dk.dst:eeed000d-3e4b-4acb-8a19-4e2a59772423:9 dk.dst eeed000d-3e4b-4acb-8a19-4e2a59772423 9 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2021-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2021-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Befolkning og uddannelse","en":"Population and Education"} cm:ContactPerson {"da":"DLA","en":"DLA"} cm:IsCurrent True DSTLM01\rkr LANDE_PSD_V1_2021 LANDE_PSD_V1_2021 Lande i Personstatistik, v1:2021 Countries in Social Statistics, v1:2019 Lande i personstatistik, med tilhørende landekoder, er baseret på lande og landekoder i Det Centrale Personregister (CPR). Landekoderne anvendes på en række statistikområder, herunder på statistik om befolkningen, uddannelse, arbejdsmarkedet og kriminalitet, hvor land eller nationalitet er en egenskab, for de personer der indgår i opgørelserne. Dette gælder bl.a. personers statsborgerskab, oprindelsesland og indvandringsland mv. Countries in Social Statistics, with associated country codes, is based on countries in the Central Person Register (CPR). The country codes are applied to a number of statistical domains, including statistics on the population, education, the labour market and crime. KONTINENT_PSD KONTINENT_PSD Nominal VERDENSDEL_PSD VERDENSDEL_PSD Nominal LAND_PSD LAND_PSD Nominal urn:ddi:dk.dst:0c98cbc6-6ace-47a3-948c-b7d1645296a6:9 dk.dst 0c98cbc6-6ace-47a3-948c-b7d1645296a6 9 dk.dst 8e18af01-6590-4f59-aa00-4df651880a5c 3 Category 1 urn:ddi:dk.dst:14daa912-ea41-46e8-8431-784e6d9c65bf:9 dk.dst 14daa912-ea41-46e8-8431-784e6d9c65bf 9 dk.dst 9414ddf7-c8bd-4ca9-9447-ad911f1cb793 2 Category 100 urn:ddi:dk.dst:e65a7272-ed5a-4a90-a3fd-53923c798cec:9 dk.dst e65a7272-ed5a-4a90-a3fd-53923c798cec 9 dk.dst 59f1d132-8e4e-47e6-a31b-067d725dda7c 2 Category 5100 urn:ddi:dk.dst:ea7850e5-b623-4ff0-90c4-a3e4b35ee0e7:9 dk.dst ea7850e5-b623-4ff0-90c4-a3e4b35ee0e7 9 dk.dst af211170-4bbc-4082-b51c-ed66d92d097b 2 Category 5115 urn:ddi:dk.dst:08e34689-c96d-4e97-8a6d-ee91b4bee66f:9 dk.dst 08e34689-c96d-4e97-8a6d-ee91b4bee66f 9 dk.dst 79f33a98-c37e-4603-b69e-473f269f39cb 2 Category 251 urn:ddi:dk.dst:7ebf7c4d-6a11-4d99-9b8d-d273fd27b631:9 dk.dst 7ebf7c4d-6a11-4d99-9b8d-d273fd27b631 9 dk.dst 35b15407-5435-4bea-a3f4-aa7bfd039ee6 2 Category 5902 urn:ddi:dk.dst:7b725438-d15e-4482-b013-746b4cf418e5:9 dk.dst 7b725438-d15e-4482-b013-746b4cf418e5 9 dk.dst a873d906-6d85-4328-8ace-7634a0824dd2 2 Category 5901 urn:ddi:dk.dst:92af93c7-1789-4526-a079-c28283071a4b:9 dk.dst 92af93c7-1789-4526-a079-c28283071a4b 9 dk.dst 65284061-5703-472c-9740-7af96291aa1d 2 Category 252 urn:ddi:dk.dst:da9ae446-614c-473c-a2f9-15f017f566a7:9 dk.dst da9ae446-614c-473c-a2f9-15f017f566a7 9 dk.dst 30708b42-d7c7-4e9a-8c90-c445e6b15b73 2 Category 5101 urn:ddi:dk.dst:ec2b40b2-10ac-4a93-9f9b-b6a6f6f96d96:9 dk.dst ec2b40b2-10ac-4a93-9f9b-b6a6f6f96d96 9 dk.dst 0e73307a-568d-4edc-b6b2-b4361f48cb91 2 Category 361 urn:ddi:dk.dst:09ed5fd8-a856-41a1-95ee-9362c6cfbae0:9 dk.dst 09ed5fd8-a856-41a1-95ee-9362c6cfbae0 9 dk.dst 861f95d2-3c33-4652-9f75-72d815c6d564 2 Category 5126 urn:ddi:dk.dst:17d7abe8-e19e-42bc-a209-d073feba7865:9 dk.dst 17d7abe8-e19e-42bc-a209-d073feba7865 9 dk.dst 9aa262fe-396d-4fd6-8de0-acc42884ae93 2 Category 5128 urn:ddi:dk.dst:c627e571-995d-4521-8281-8249ef0b0be4:9 dk.dst c627e571-995d-4521-8281-8249ef0b0be4 9 dk.dst 59f6ec36-772d-4a36-9140-f2b865193f29 2 Category 5422 urn:ddi:dk.dst:e783dcb5-f38d-428f-88b4-2b419f002754:9 dk.dst e783dcb5-f38d-428f-88b4-2b419f002754 9 dk.dst 16ac9a05-eb4e-4884-a10d-d6f14e89263e 2 Category 5607 urn:ddi:dk.dst:c8f461d9-2f5b-42bf-898c-94850673f96c:9 dk.dst c8f461d9-2f5b-42bf-898c-94850673f96c 9 dk.dst d10af7d8-2324-4332-bfee-55a298c5f1bd 2 Category 5104 urn:ddi:dk.dst:92ac35ef-9752-421e-aee9-1aa8c026d49e:9 dk.dst 92ac35ef-9752-421e-aee9-1aa8c026d49e 9 dk.dst c5c1768d-0192-4ed3-9867-846fd03a8d79 2 Category 5130 urn:ddi:dk.dst:0e6f7e60-95d1-4b40-b356-0e3fa8256dc2:9 dk.dst 0e6f7e60-95d1-4b40-b356-0e3fa8256dc2 9 dk.dst 5d15c39b-ae28-4fb9-9de1-7843b04cf0bb 2 Category 5134 urn:ddi:dk.dst:070a950c-834f-4b4c-a649-51354bfe5ae8:9 dk.dst 070a950c-834f-4b4c-a649-51354bfe5ae8 9 dk.dst 69bb68bc-6273-4bee-a85b-c269777f8115 2 Category 5142 urn:ddi:dk.dst:7156117e-2e34-44ab-abfd-47faf5ea5003:9 dk.dst 7156117e-2e34-44ab-abfd-47faf5ea5003 9 dk.dst b1abb2ef-439b-43aa-ad29-00e74fe65d6f 2 Category 5150 urn:ddi:dk.dst:e23255ad-2bef-45a1-a86d-60c4f6e3c88e:9 dk.dst e23255ad-2bef-45a1-a86d-60c4f6e3c88e 9 dk.dst 8ef24278-f9c2-4b1d-af52-81310550f13c 2 Category 5750 urn:ddi:dk.dst:ef1aee5b-aaa4-479b-83d4-0594b06bec0c:9 dk.dst ef1aee5b-aaa4-479b-83d4-0594b06bec0c 9 dk.dst 73c0b2de-4d98-4552-b30d-b3436fe05a9c 2 Category 5609 urn:ddi:dk.dst:c10d7626-9117-4955-b430-0b2097fe344b:9 dk.dst c10d7626-9117-4955-b430-0b2097fe344b 9 dk.dst aa3b5fa8-c7b7-4f52-91e3-2f2e2731490d 2 Category 5611 urn:ddi:dk.dst:afe06ce0-2a1e-46b1-96a5-c8216dd4c362:9 dk.dst afe06ce0-2a1e-46b1-96a5-c8216dd4c362 9 dk.dst 705a6461-e505-41c4-a32d-47f7c9ee830d 2 Category 5108 urn:ddi:dk.dst:cef84ec4-96c9-4895-a9f0-2cd052dd4adf:9 dk.dst cef84ec4-96c9-4895-a9f0-2cd052dd4adf 9 dk.dst c21ebd55-c945-428d-88ac-667c5d3fa233 2 Category 5153 urn:ddi:dk.dst:ed599c8c-2544-49e0-b6a8-eeebd927c905:9 dk.dst ed599c8c-2544-49e0-b6a8-eeebd927c905 9 dk.dst f33e0dcc-75e3-4401-a59d-a60f842e9f04 2 Category 5140 urn:ddi:dk.dst:c67f6e5f-3096-4830-a5f4-4fc16dbc10d4:9 dk.dst c67f6e5f-3096-4830-a5f4-4fc16dbc10d4 9 dk.dst f2d8296f-1993-42f4-bf59-a9a0b514a47f 2 Category 5154 urn:ddi:dk.dst:fb9f1870-8b92-4fa7-a6d0-0704cfe21846:9 dk.dst fb9f1870-8b92-4fa7-a6d0-0704cfe21846 9 dk.dst 35ecf860-45fa-41aa-ab54-b1bc9527a178 2 Category 5156 urn:ddi:dk.dst:a4e65df1-cdc7-4601-a4a6-8f205d33275a:9 dk.dst a4e65df1-cdc7-4601-a4a6-8f205d33275a 9 dk.dst a224b1ba-2359-4fe4-b30e-48d6cb007982 2 Category 5158 urn:ddi:dk.dst:203ecc9b-bfd0-4c0e-ab26-dd94e0400a9d:9 dk.dst 203ecc9b-bfd0-4c0e-ab26-dd94e0400a9d 9 dk.dst f5f49e58-e8bd-4ecd-be07-77d24f2348a8 2 Category 5778 urn:ddi:dk.dst:c7aab456-aea5-40f0-b891-6d836b724180:9 dk.dst c7aab456-aea5-40f0-b891-6d836b724180 9 dk.dst ceff56b6-eed5-4e5d-98ab-82e191e5f2b8 2 Category 5752 urn:ddi:dk.dst:3141f063-5863-4091-8091-7deee24d47b7:9 dk.dst 3141f063-5863-4091-8091-7deee24d47b7 9 dk.dst 69703062-8102-4e47-9cac-b1ca70ddfa50 2 Category 5164 urn:ddi:dk.dst:9c9fa51f-5d40-4891-93e8-416bc52516a0:9 dk.dst 9c9fa51f-5d40-4891-93e8-416bc52516a0 9 dk.dst 5c29fe1a-51a2-4da0-a328-3e79de366334 2 Category 5120 urn:ddi:dk.dst:b586f66d-a931-43da-afbc-8f921ef9a8ae:9 dk.dst b586f66d-a931-43da-afbc-8f921ef9a8ae 9 dk.dst 68c38773-a052-47d2-bd06-112bb4b61751 2 Category 5776 urn:ddi:dk.dst:e17f423e-61e1-461e-90dc-03fc99bfbd6f:9 dk.dst e17f423e-61e1-461e-90dc-03fc99bfbd6f 9 dk.dst 425ad4d8-b47a-4433-bbc7-2636b743603d 2 Category 5180 urn:ddi:dk.dst:e955ad89-39e8-4240-a0d9-e3c3f2decf89:9 dk.dst e955ad89-39e8-4240-a0d9-e3c3f2decf89 9 dk.dst fbcefd38-b3d0-436a-b55d-032afaa98090 2 Category 5174 urn:ddi:dk.dst:cf51da01-62a9-4462-ac4a-bb0f0865396e:9 dk.dst cf51da01-62a9-4462-ac4a-bb0f0865396e 9 dk.dst 84193bd9-369b-45d6-84d9-d7fbd93db2d3 2 Category 5182 urn:ddi:dk.dst:e106ffb8-cf18-4ead-a1a9-aa2a436124a7:9 dk.dst e106ffb8-cf18-4ead-a1a9-aa2a436124a7 9 dk.dst afffd4b4-08c5-4dcf-acc9-06c27d311e33 3 Category 363 urn:ddi:dk.dst:2d8abc1d-8137-484b-a223-8c3b88d44cbe:9 dk.dst 2d8abc1d-8137-484b-a223-8c3b88d44cbe 9 dk.dst 7923a522-7743-4eb0-a669-7d2a7d4f9e2e 2 Category 5122 urn:ddi:dk.dst:df05c063-69cc-4ad8-bc80-362cfd9fdd98:9 dk.dst df05c063-69cc-4ad8-bc80-362cfd9fdd98 9 dk.dst 3e9ef609-219d-4587-a001-a0e46105b7eb 2 Category 5124 urn:ddi:dk.dst:9eed0993-795d-421c-baa6-193aa9508840:9 dk.dst 9eed0993-795d-421c-baa6-193aa9508840 9 dk.dst adcad6c4-f641-431d-89d8-2dd9a5bba4bb 2 Category 5754 urn:ddi:dk.dst:00efd040-1e4d-47c0-8c53-d382a63e706b:9 dk.dst 00efd040-1e4d-47c0-8c53-d382a63e706b 9 dk.dst 47a84bd2-2b26-4b53-85b3-b62aa89caa41 2 Category 5184 urn:ddi:dk.dst:577e0d03-1082-4238-b8b8-515578812798:9 dk.dst 577e0d03-1082-4238-b8b8-515578812798 9 dk.dst f9f683b6-d15f-46da-a788-c1d90d01256a 3 Category 5706 urn:ddi:dk.dst:0af15e00-6a82-436b-8a4d-a4f7281e43da:9 dk.dst 0af15e00-6a82-436b-8a4d-a4f7281e43da 9 dk.dst 926a9cb1-26f5-4d50-91b7-29f8eb9eab99 2 Category 5106 urn:ddi:dk.dst:9e7005ba-d9b6-409f-b67b-a27e1dc0ff41:9 dk.dst 9e7005ba-d9b6-409f-b67b-a27e1dc0ff41 9 dk.dst 309bb1d4-d169-4c07-ad75-06e67ce3caf0 2 Category 5105 urn:ddi:dk.dst:17756267-c67b-4cf6-86ec-01b3e16f53a1:9 dk.dst 17756267-c67b-4cf6-86ec-01b3e16f53a1 9 dk.dst 67b1fd47-499a-498e-b691-ee16d343c843 2 Category 5152 urn:ddi:dk.dst:d24da82a-e19b-4080-ab94-976d3cd3801c:9 dk.dst d24da82a-e19b-4080-ab94-976d3cd3801c 9 dk.dst ef633187-0ea5-4eeb-ab43-fc8119884d94 2 Category 5758 urn:ddi:dk.dst:323b929e-5bfc-4db4-90dc-df4f93635e4f:9 dk.dst 323b929e-5bfc-4db4-90dc-df4f93635e4f 9 dk.dst 3835bb19-06e9-4881-923c-332a14eff185 2 Category 5761 urn:ddi:dk.dst:49cf923f-6dc5-4fc0-982d-ff4103cbb4e8:9 dk.dst 49cf923f-6dc5-4fc0-982d-ff4103cbb4e8 9 dk.dst cbf05547-eeef-4a81-8be9-4ba7fd3404ef 2 Category 5107 urn:ddi:dk.dst:fb1d5ef6-0ccb-4a1e-ab54-a284a1352d31:9 dk.dst fb1d5ef6-0ccb-4a1e-ab54-a284a1352d31 9 dk.dst e258d294-d685-4a99-851d-48fbcfb1c499 2 Category 5712 urn:ddi:dk.dst:6c004ddf-06bb-47b4-9bee-9e524bc77852:9 dk.dst 6c004ddf-06bb-47b4-9bee-9e524bc77852 9 dk.dst 34d6d5a9-f3fb-479b-ad5e-647cd15910a5 2 Category 5109 urn:ddi:dk.dst:7255e14a-e45f-417b-a5a7-2e65af7650b9:9 dk.dst 7255e14a-e45f-417b-a5a7-2e65af7650b9 9 dk.dst 8d7120dc-62c4-4618-947d-6b0867099c37 2 Category 5759 urn:ddi:dk.dst:cf0e15a4-a1a7-4b45-9372-95e184e9fca9:9 dk.dst cf0e15a4-a1a7-4b45-9372-95e184e9fca9 9 dk.dst d3982071-16e0-4048-9025-e93635b196e1 2 Category 5111 urn:ddi:dk.dst:ff64d1f7-e1c5-4af8-ab05-4d58840bb8c7:9 dk.dst ff64d1f7-e1c5-4af8-ab05-4d58840bb8c7 9 dk.dst 284d8df8-879c-4cfe-8d76-04804e927d2d 2 Category 5756 urn:ddi:dk.dst:fc849514-18e8-4108-8c8e-d0e8b97599f1:9 dk.dst fc849514-18e8-4108-8c8e-d0e8b97599f1 9 dk.dst 8dc78604-0c58-4062-af46-1c5ce95f2661 2 Category 5110 urn:ddi:dk.dst:361f9f39-d07f-4ccb-bc0a-2ab46e17aa01:9 dk.dst 361f9f39-d07f-4ccb-bc0a-2ab46e17aa01 9 dk.dst e1aa9fe5-42d9-4c08-9f20-bf257cb3c3b8 2 Category 5700 urn:ddi:dk.dst:23833391-35ce-46ae-9bf2-fb86748f2ee4:9 dk.dst 23833391-35ce-46ae-9bf2-fb86748f2ee4 9 dk.dst b405d9b3-a86d-433e-88bf-37421cb10f1f 2 Category 5159 urn:ddi:dk.dst:b6a9b1cd-7065-475b-8c72-b1fc5438ba4e:9 dk.dst b6a9b1cd-7065-475b-8c72-b1fc5438ba4e 9 dk.dst 46a05874-98c5-452c-baf7-77aaa31b157b 2 Category 5160 urn:ddi:dk.dst:5be05f89-2401-4c3c-829c-38ed60775c53:9 dk.dst 5be05f89-2401-4c3c-829c-38ed60775c53 9 dk.dst c9473c99-515e-4f79-adc3-9ab19cf1a7ac 2 Category 5757 urn:ddi:dk.dst:f896b12e-a11f-4c99-8e32-7cbdb996e7a4:9 dk.dst f896b12e-a11f-4c99-8e32-7cbdb996e7a4 9 dk.dst 689cc89b-71fe-4085-90b3-cc5f6753aef9 2 Category 5151 urn:ddi:dk.dst:dff43f11-a31c-4ec0-938e-8ea50d4ed0d0:9 dk.dst dff43f11-a31c-4ec0-938e-8ea50d4ed0d0 9 dk.dst 7da2a7c5-673e-476b-b7f4-439ed03e4a8a 2 Category 5162 urn:ddi:dk.dst:89388ae5-feb5-4eef-af03-7df23cc3b8af:9 dk.dst 89388ae5-feb5-4eef-af03-7df23cc3b8af 9 dk.dst 3bfc625a-ff5e-4055-9884-c8f1c9dcb749 2 Category 5170 urn:ddi:dk.dst:f5d8b34b-7b4e-4b62-ba36-5298f31bb64f:9 dk.dst f5d8b34b-7b4e-4b62-ba36-5298f31bb64f 9 dk.dst c62203e8-3eec-42a4-a3b6-bf97ba0b863b 2 Category 5129 urn:ddi:dk.dst:5c967dde-05b6-497b-a371-131abd713a70:9 dk.dst 5c967dde-05b6-497b-a371-131abd713a70 9 dk.dst f6a79c30-8b5d-4dfd-bd30-f0df3e8ac28a 2 Category 5172 urn:ddi:dk.dst:5f63a9fa-d4a4-4601-a54a-6d7d149495c7:9 dk.dst 5f63a9fa-d4a4-4601-a54a-6d7d149495c7 9 dk.dst 5b990dcb-077a-4044-9733-bde07ddab277 2 Category 5704 urn:ddi:dk.dst:3953b0c8-755b-4ff2-8991-ecb5bf32d55e:9 dk.dst 3953b0c8-755b-4ff2-8991-ecb5bf32d55e 9 dk.dst b5a4e243-4173-472d-9e55-e78050c741e5 2 Category 5176 urn:ddi:dk.dst:37d30db9-5ca8-4ec9-a22e-8a84389b23bc:9 dk.dst 37d30db9-5ca8-4ec9-a22e-8a84389b23bc 9 dk.dst 788f1b41-5f0b-46d9-a488-b2b2ba2fc92e 2 Category 5114 urn:ddi:dk.dst:f343076b-ded9-42b2-88c2-7b439666c041:9 dk.dst f343076b-ded9-42b2-88c2-7b439666c041 9 dk.dst d84d87c8-2405-4f68-8d13-5497b968a92f 2 Category 5132 urn:ddi:dk.dst:4dcad13e-0294-4cde-9f64-75647104914e:9 dk.dst 4dcad13e-0294-4cde-9f64-75647104914e 9 dk.dst 7620c0c6-4bf9-47dc-ad55-02cfe14f178b 2 Category 5143 urn:ddi:dk.dst:bb2e68e1-eae0-40c2-a8e8-cd08c3745682:9 dk.dst bb2e68e1-eae0-40c2-a8e8-cd08c3745682 9 dk.dst e2305ec4-713b-4470-ac72-6549b6fecb6f 2 Category 5186 urn:ddi:dk.dst:05fc19ea-4a25-4cb5-bcf6-e5da9a84e7e5:9 dk.dst 05fc19ea-4a25-4cb5-bcf6-e5da9a84e7e5 9 dk.dst 07cc13bc-2f10-4a49-aba4-63ece87eae71 2 Category 5199 urn:ddi:dk.dst:e1dde860-d67d-435f-b801-91e0907733d9:9 dk.dst e1dde860-d67d-435f-b801-91e0907733d9 9 dk.dst 600a9804-433e-449b-9ebb-bc20b77d4250 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:a045e798-9a0a-4171-90a7-5b2bf1c47e79:9 dk.dst a045e798-9a0a-4171-90a7-5b2bf1c47e79 9 dk.dst bbc5a309-f7c6-4aad-bfe9-eebf33ede493 2 Category 371 urn:ddi:dk.dst:54d27edf-f3a5-4b31-9341-e902f8bc30fb:9 dk.dst 54d27edf-f3a5-4b31-9341-e902f8bc30fb 9 dk.dst a2072e64-c7bb-494f-8185-e09003ed84de 2 Category 5202 urn:ddi:dk.dst:d3d04a2f-21a4-475f-8055-5042c2bff68b:9 dk.dst d3d04a2f-21a4-475f-8055-5042c2bff68b 9 dk.dst 170c5e91-fc25-458b-84e1-c64d1f28745b 2 Category 5204 urn:ddi:dk.dst:f74ca740-d2d6-41f6-9e5d-d57973f40c14:9 dk.dst f74ca740-d2d6-41f6-9e5d-d57973f40c14 9 dk.dst 9952c3f6-3f21-4d5e-843d-36418ba45741 2 Category 5281 urn:ddi:dk.dst:80cfd32f-2d57-4beb-adc9-f54fdeab6792:9 dk.dst 80cfd32f-2d57-4beb-adc9-f54fdeab6792 9 dk.dst 132e8f7d-092b-4215-8c5b-72f6efdde710 2 Category 5207 urn:ddi:dk.dst:e28db3fe-069c-4022-aa33-6e42b7badbeb:9 dk.dst e28db3fe-069c-4022-aa33-6e42b7badbeb 9 dk.dst b648f7b9-48cf-44d5-86b7-6a260ff44838 2 Category 5294 urn:ddi:dk.dst:f5d09785-1b2e-4fcc-afa9-1c082f4c5ec4:9 dk.dst f5d09785-1b2e-4fcc-afa9-1c082f4c5ec4 9 dk.dst b7a16268-71d6-4053-b733-8ecc9a0d941b 2 Category 5213 urn:ddi:dk.dst:1897b635-dde8-453a-9e4b-ed28eca5a04d:9 dk.dst 1897b635-dde8-453a-9e4b-ed28eca5a04d 9 dk.dst 6718dd0b-738c-4086-9fde-e79cda81a806 2 Category 5277 urn:ddi:dk.dst:31bf755c-e793-4d7a-b6af-211560511537:9 dk.dst 31bf755c-e793-4d7a-b6af-211560511537 9 dk.dst 74cb38d4-56ba-486e-8000-182eac474fd9 2 Category 5276 urn:ddi:dk.dst:cfd9b550-b78e-4300-8503-a7d0b66e7ed7:9 dk.dst cfd9b550-b78e-4300-8503-a7d0b66e7ed7 9 dk.dst 3c605dae-f18b-4127-aa09-35263209dea4 2 Category 5215 urn:ddi:dk.dst:fb9e8c9f-c805-451a-96df-b384e5c4e3e5:9 dk.dst fb9e8c9f-c805-451a-96df-b384e5c4e3e5 9 dk.dst 351427a6-e3e8-4dcb-a118-9c78c6044c58 2 Category 5278 urn:ddi:dk.dst:4b5eeb34-01d1-47b8-97a8-0210ea267d12:9 dk.dst 4b5eeb34-01d1-47b8-97a8-0210ea267d12 9 dk.dst f31ebe9a-ccb1-46a2-a4bb-25b8dc668342 2 Category 5279 urn:ddi:dk.dst:c29d0533-a29b-4e01-aa8a-08249c097af5:9 dk.dst c29d0533-a29b-4e01-aa8a-08249c097af5 9 dk.dst 9c99009a-1303-4805-9a36-122005846ac0 2 Category 5525 urn:ddi:dk.dst:0cfbbb82-2b8a-4d4e-b4da-87d4d4ea6f7c:9 dk.dst 0cfbbb82-2b8a-4d4e-b4da-87d4d4ea6f7c 9 dk.dst f7e3f250-5b40-4ac0-8e64-905770974cb1 2 Category 5272 urn:ddi:dk.dst:060749ba-49b0-41fd-b17d-f123e1077381:9 dk.dst 060749ba-49b0-41fd-b17d-f123e1077381 9 dk.dst 0cbd4908-f701-454f-b961-cd17e1dcb10e 2 Category 5282 urn:ddi:dk.dst:45a5c04a-c210-4002-87eb-a5a1ee2e16a3:9 dk.dst 45a5c04a-c210-4002-87eb-a5a1ee2e16a3 9 dk.dst 5b0a4f43-7d8d-4a51-8d2c-77995655da61 2 Category 5216 urn:ddi:dk.dst:81fb0653-8a35-4f4b-95c1-5cd847d578b2:9 dk.dst 81fb0653-8a35-4f4b-95c1-5cd847d578b2 9 dk.dst 9abf500e-f671-4def-a71e-6ce7e687e9bd 3 Category 5259 urn:ddi:dk.dst:4d2188cd-a1fa-4303-bb1a-d569f5777f0b:9 dk.dst 4d2188cd-a1fa-4303-bb1a-d569f5777f0b 9 dk.dst fbae0f71-3cdc-49b6-89dd-d0f791ab9895 2 Category 5214 urn:ddi:dk.dst:995333ea-8491-4c8f-9ad2-8e2d2bde2e37:9 dk.dst 995333ea-8491-4c8f-9ad2-8e2d2bde2e37 9 dk.dst 52ce2452-f458-4ac3-8191-ff1aa095ec7e 2 Category 5283 urn:ddi:dk.dst:8004ebb9-8280-430e-a85d-044b9d714cc6:9 dk.dst 8004ebb9-8280-430e-a85d-044b9d714cc6 9 dk.dst c8b53914-c358-4c20-8a81-bcf070317808 2 Category 5222 urn:ddi:dk.dst:766c8ebc-036a-4c6a-af56-671dc8384e07:9 dk.dst 766c8ebc-036a-4c6a-af56-671dc8384e07 9 dk.dst ad37f597-24be-4845-8c19-90f6c75464ca 2 Category 5228 urn:ddi:dk.dst:fce0495d-3df1-4609-bfa9-6e451212158e:9 dk.dst fce0495d-3df1-4609-bfa9-6e451212158e 9 dk.dst f3e71026-d549-4875-9839-faa5c0e826b0 2 Category 5232 urn:ddi:dk.dst:dd7549a9-a5cd-4c04-a00c-46ddbddf3b2c:9 dk.dst dd7549a9-a5cd-4c04-a00c-46ddbddf3b2c 9 dk.dst 896c81c1-f9ef-4f79-a7c4-e71822e1620a 2 Category 5231 urn:ddi:dk.dst:12b74b9a-97f0-4ba6-b5b0-c0db4896a0a8:9 dk.dst 12b74b9a-97f0-4ba6-b5b0-c0db4896a0a8 9 dk.dst 9cec2757-43c5-4738-a22b-3af2eb67a730 2 Category 5233 urn:ddi:dk.dst:90d259ac-0309-40af-be50-fa401fec37fc:9 dk.dst 90d259ac-0309-40af-be50-fa401fec37fc 9 dk.dst a9321931-91da-4da2-9645-d15075139cd7 2 Category 5234 urn:ddi:dk.dst:56f2b4bf-f36e-4e7f-ba0d-00865dbbfbc5:9 dk.dst 56f2b4bf-f36e-4e7f-ba0d-00865dbbfbc5 9 dk.dst 32f71cb2-24ef-4ff7-8e3d-203bbbe1d4e7 2 Category 5235 urn:ddi:dk.dst:532b0a91-3b5e-40e9-ad23-49fccd232025:9 dk.dst 532b0a91-3b5e-40e9-ad23-49fccd232025 9 dk.dst b688b97d-82de-4908-894e-377d94cbfbec 2 Category 5236 urn:ddi:dk.dst:463215b2-9420-4471-a08e-4c3bdc6b6ab4:9 dk.dst 463215b2-9420-4471-a08e-4c3bdc6b6ab4 9 dk.dst 9af8987c-e307-4ece-b4db-d6a8a4c56004 2 Category 5238 urn:ddi:dk.dst:05275fd6-ea4c-460f-9818-3f8019f5f361:9 dk.dst 05275fd6-ea4c-460f-9818-3f8019f5f361 9 dk.dst 5832bcea-64b7-4c65-8260-d1bcad78a827 2 Category 5242 urn:ddi:dk.dst:692f637a-4624-44d1-99cc-a1dfeda168b8:9 dk.dst 692f637a-4624-44d1-99cc-a1dfeda168b8 9 dk.dst 9ba13a90-4cac-47eb-8b26-bd6bda8fd9f7 2 Category 5297 urn:ddi:dk.dst:20f6a149-fa14-4746-b5e5-0b5a8e72a4d9:9 dk.dst 20f6a149-fa14-4746-b5e5-0b5a8e72a4d9 9 dk.dst f59c2938-994b-46a9-ba4d-bf0dfdfe0fe9 2 Category 5243 urn:ddi:dk.dst:6255dd2b-f5b1-4595-baab-9832c232acac:9 dk.dst 6255dd2b-f5b1-4595-baab-9832c232acac 9 dk.dst e8f97ce1-3a6f-4390-93e5-cfd857897bdd 2 Category 5244 urn:ddi:dk.dst:ba9a1acb-20f4-484f-9a85-71b952c3aa14:9 dk.dst ba9a1acb-20f4-484f-9a85-71b952c3aa14 9 dk.dst 1b3937df-d3f3-4f2a-b204-290cd1ecd964 2 Category 5284 urn:ddi:dk.dst:2b7c60a1-fecc-4402-8dae-c65f4fa10952:9 dk.dst 2b7c60a1-fecc-4402-8dae-c65f4fa10952 9 dk.dst 1cf95cf3-6bff-464b-a19f-a814ea0d6e1b 2 Category 5245 urn:ddi:dk.dst:cd92e24f-2d3f-449d-98f5-2be321c4571a:9 dk.dst cd92e24f-2d3f-449d-98f5-2be321c4571a 9 dk.dst 1c11be51-5a3b-447d-996f-1df722a0701e 2 Category 5240 urn:ddi:dk.dst:34d44859-de94-4804-babe-ab9feae51776:9 dk.dst 34d44859-de94-4804-babe-ab9feae51776 9 dk.dst ab4354f0-f668-4b81-bef0-165a617369ce 2 Category 5247 urn:ddi:dk.dst:03bfa943-e9f2-404c-a134-29d5d77c8102:9 dk.dst 03bfa943-e9f2-404c-a134-29d5d77c8102 9 dk.dst 3d84a81b-6c4c-48e6-b266-bbf434542075 2 Category 5285 urn:ddi:dk.dst:57e74d16-762a-4f5a-8c01-dbaeef7fe3d3:9 dk.dst 57e74d16-762a-4f5a-8c01-dbaeef7fe3d3 9 dk.dst 0ce7c41d-ad79-4d9b-9595-866cbaa88dbf 2 Category 5246 urn:ddi:dk.dst:e7950547-03f8-42c0-9e9a-7ebf4184c62e:9 dk.dst e7950547-03f8-42c0-9e9a-7ebf4184c62e 9 dk.dst 2fee7c7b-06e9-4cda-9a5c-ed8cc6826bff 2 Category 5286 urn:ddi:dk.dst:1b8e830b-890d-41af-9113-2cef1d77c43f:9 dk.dst 1b8e830b-890d-41af-9113-2cef1d77c43f 9 dk.dst c284786d-a096-4855-b9c1-b38599f720b7 2 Category 5287 urn:ddi:dk.dst:dafad5e9-79d3-47b9-97ad-89524293f724:9 dk.dst dafad5e9-79d3-47b9-97ad-89524293f724 9 dk.dst fd1b553a-9717-4b43-9038-8b1ee3df05b4 2 Category 5621 urn:ddi:dk.dst:17115b3d-d970-46be-85de-4f63c777da9c:9 dk.dst 17115b3d-d970-46be-85de-4f63c777da9c 9 dk.dst b4c0e761-f94d-4194-b524-b49446efb76c 2 Category 5288 urn:ddi:dk.dst:0ce04444-d2ef-4456-8ce1-fb474ccee614:9 dk.dst 0ce04444-d2ef-4456-8ce1-fb474ccee614 9 dk.dst e312f0ae-4a64-4c55-98f1-ec5738f7b288 2 Category 5298 urn:ddi:dk.dst:2bc6ca3a-5e3d-499a-9e4e-6b9f2b9f004e:9 dk.dst 2bc6ca3a-5e3d-499a-9e4e-6b9f2b9f004e 9 dk.dst 867403eb-8de6-4cef-95b2-1c4d62b3b572 2 Category 5255 urn:ddi:dk.dst:faa67ef9-0291-498c-9d50-614e12275d1a:9 dk.dst faa67ef9-0291-498c-9d50-614e12275d1a 9 dk.dst 974ee539-3951-4775-96fc-7b58e3bbb691 2 Category 5253 urn:ddi:dk.dst:92368a74-d717-487d-b307-03472b7389cd:9 dk.dst 92368a74-d717-487d-b307-03472b7389cd 9 dk.dst fc40f953-9720-4ea1-a705-8588e566e9eb 2 Category 5289 urn:ddi:dk.dst:d644f75d-e6f3-4404-b9b9-a7711e86868d:9 dk.dst d644f75d-e6f3-4404-b9b9-a7711e86868d 9 dk.dst 60e9b3a4-efee-4cfd-a89f-7c5523255564 2 Category 5256 urn:ddi:dk.dst:d28a0fa8-caa4-4f47-af14-7a15bd0eb1ad:9 dk.dst d28a0fa8-caa4-4f47-af14-7a15bd0eb1ad 9 dk.dst ee1dda36-7a55-4a47-802b-1da77eaebe4c 2 Category 5258 urn:ddi:dk.dst:5f08a246-f0c6-41cc-82f8-c12a72687de2:9 dk.dst 5f08a246-f0c6-41cc-82f8-c12a72687de2 9 dk.dst 17c48afc-3f64-4ade-89e1-13ce122a45ed 2 Category 5262 urn:ddi:dk.dst:11f02e95-d87d-4d4c-b66b-4f97869310be:9 dk.dst 11f02e95-d87d-4d4c-b66b-4f97869310be 9 dk.dst 62830944-da8d-40d9-bd34-7b47fc0e6ef5 2 Category 5260 urn:ddi:dk.dst:a3c482e6-4e5f-4976-b546-9cd2e36f75a6:9 dk.dst a3c482e6-4e5f-4976-b546-9cd2e36f75a6 9 dk.dst f310d1b0-1723-4bd9-b7fe-9b82cf21fe11 2 Category 5264 urn:ddi:dk.dst:8bd59d1c-16ab-4c7f-90e7-6353792e2f72:9 dk.dst 8bd59d1c-16ab-4c7f-90e7-6353792e2f72 9 dk.dst 7d2b9ac3-76f3-4596-8bb7-f97118ec44dc 2 Category 5266 urn:ddi:dk.dst:04e7edc2-87e3-4df1-8c95-61103b87e278:9 dk.dst 04e7edc2-87e3-4df1-8c95-61103b87e278 9 dk.dst d4e0a7c4-e137-4312-8fdc-01c87c861f03 2 Category 5292 urn:ddi:dk.dst:d030b1bd-0146-40a5-8bfe-ef490ce5dac5:9 dk.dst d030b1bd-0146-40a5-8bfe-ef490ce5dac5 9 dk.dst 9bdb6710-aacc-415d-aa1e-dca8fc1981dc 2 Category 5293 urn:ddi:dk.dst:3440909c-ef5e-44e0-b158-59f96fcfdb82:9 dk.dst 3440909c-ef5e-44e0-b158-59f96fcfdb82 9 dk.dst fad7cea8-e175-4b53-8103-4630f5646bce 2 Category 5268 urn:ddi:dk.dst:dd3fa23a-3f8b-4d78-b568-261cda3e6a51:9 dk.dst dd3fa23a-3f8b-4d78-b568-261cda3e6a51 9 dk.dst 177c4d65-ce39-4f88-a63b-b7f038fa009c 2 Category 5269 urn:ddi:dk.dst:b5eb1d35-fcb0-420c-b2e5-f9b889542f6c:9 dk.dst b5eb1d35-fcb0-420c-b2e5-f9b889542f6c 9 dk.dst d2a415ef-f77c-4323-8fe8-09e1d6fa3f5b 2 Category 5296 urn:ddi:dk.dst:dcb43b91-b471-47da-8738-996099cd251b:9 dk.dst dcb43b91-b471-47da-8738-996099cd251b 9 dk.dst 64acf37e-c986-445b-adbb-fb2759fe0fa5 2 Category 5295 urn:ddi:dk.dst:44b9c2a9-d3b1-4bdb-9b01-43811f0eda37:9 dk.dst 44b9c2a9-d3b1-4bdb-9b01-43811f0eda37 9 dk.dst 519d0ef0-3033-4e3a-8ecc-217af531c244 2 Category 5230 urn:ddi:dk.dst:54c1925a-23de-435a-8f4e-d375cc7dadcd:9 dk.dst 54c1925a-23de-435a-8f4e-d375cc7dadcd 9 dk.dst 8634689e-fa42-428b-9f4a-9af6fe6cd722 2 Category 5290 urn:ddi:dk.dst:34768da9-5283-4b31-a8db-8c32d5eefb19:9 dk.dst 34768da9-5283-4b31-a8db-8c32d5eefb19 9 dk.dst 651bd6bb-5cc8-418b-bde8-fa0faa646404 2 Category 5299 urn:ddi:dk.dst:e15cea3a-7fa1-4d41-b851-4965c06c6f92:9 dk.dst e15cea3a-7fa1-4d41-b851-4965c06c6f92 9 dk.dst 8e10a138-944f-4c44-bb09-5ed629fc1c57 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:68af4368-1871-4884-b402-f0153a07a2e5:9 dk.dst 68af4368-1871-4884-b402-f0153a07a2e5 9 dk.dst 95940606-1211-44a5-9c48-f51c0fc4e6c0 2 Category 372 urn:ddi:dk.dst:ece7b4c4-a64e-4394-81fb-18e0ba542a95:9 dk.dst ece7b4c4-a64e-4394-81fb-18e0ba542a95 9 dk.dst b5753955-dfb4-43a9-b344-6e79c43d9e6c 2 Category 5314 urn:ddi:dk.dst:667dbc72-ac79-4cbd-93ff-26d0cea4ef4b:9 dk.dst 667dbc72-ac79-4cbd-93ff-26d0cea4ef4b 9 dk.dst 46e8c4ec-590f-49a6-8ff4-8c80064c2b58 2 Category 5390 urn:ddi:dk.dst:e4354c26-beb0-4452-9ba1-56f7e3a40585:9 dk.dst e4354c26-beb0-4452-9ba1-56f7e3a40585 9 dk.dst 90c111d2-1456-4aad-8bab-536ac4e1414d 2 Category 5397 urn:ddi:dk.dst:6b3e6a9c-0890-4621-9fb1-92ee76f9887c:9 dk.dst 6b3e6a9c-0890-4621-9fb1-92ee76f9887c 9 dk.dst cb1cf719-cbf2-4e1f-95f7-1bb208a2e8d7 2 Category 5399 urn:ddi:dk.dst:8ce85f13-3109-481d-8fec-d5a374ba7455:9 dk.dst 8ce85f13-3109-481d-8fec-d5a374ba7455 9 dk.dst 11f7e044-6948-41b4-9f90-08b758eff53b 2 Category 373 urn:ddi:dk.dst:5f0ea38c-5e1b-4f7f-a63a-26e7699dce1d:9 dk.dst 5f0ea38c-5e1b-4f7f-a63a-26e7699dce1d 9 dk.dst 5d7ebd23-510d-405f-b7fc-0f269650a3bf 2 Category 5309 urn:ddi:dk.dst:ee5108e2-641a-4eb6-aa25-1da8fb09a457:9 dk.dst ee5108e2-641a-4eb6-aa25-1da8fb09a457 9 dk.dst 5e16ff01-e3a7-48ac-8109-faa653998a9c 2 Category 5302 urn:ddi:dk.dst:d9aae6e4-f03a-43d0-b327-aee13cc74b16:9 dk.dst d9aae6e4-f03a-43d0-b327-aee13cc74b16 9 dk.dst 582fdb9e-eda0-4a1d-ba99-f43790685155 2 Category 5301 urn:ddi:dk.dst:8a53ec0f-779d-41f3-8bbe-09d3e4a6dee6:9 dk.dst 8a53ec0f-779d-41f3-8bbe-09d3e4a6dee6 9 dk.dst 97ff1f62-8571-4b61-ab09-2c513e44ecff 2 Category 5303 urn:ddi:dk.dst:3907fd73-8bd8-4b22-8cc7-5f316e492e75:9 dk.dst 3907fd73-8bd8-4b22-8cc7-5f316e492e75 9 dk.dst 3ff08442-649c-4277-a4a7-d546fd60392d 2 Category 5305 urn:ddi:dk.dst:f7ff7b04-0844-4164-a503-0a076db95136:9 dk.dst f7ff7b04-0844-4164-a503-0a076db95136 9 dk.dst 2dc43b60-93c3-4f8b-bcb9-4ce4c32a1278 2 Category 5526 urn:ddi:dk.dst:ebb84963-6de6-4e9f-a8a9-86ed6d5fa663:9 dk.dst ebb84963-6de6-4e9f-a8a9-86ed6d5fa663 9 dk.dst 699f03ae-c940-4757-866b-154c394b707c 2 Category 5307 urn:ddi:dk.dst:d1e0f9e6-c2bd-4e1e-b62c-01ade85e9dc9:9 dk.dst d1e0f9e6-c2bd-4e1e-b62c-01ade85e9dc9 9 dk.dst 41b55196-2a6a-4371-affd-6bbd9da1f456 2 Category 5304 urn:ddi:dk.dst:206702d5-f6f6-4f94-a254-8aa2faf8f40f:9 dk.dst 206702d5-f6f6-4f94-a254-8aa2faf8f40f 9 dk.dst dd012b45-dc73-4099-b5f8-13e1539a1db3 2 Category 5306 urn:ddi:dk.dst:de79a2f3-5e40-4120-97d5-d18acae69755:9 dk.dst de79a2f3-5e40-4120-97d5-d18acae69755 9 dk.dst dae5d4d7-9666-4ae3-a4d9-c1a9d92f6c9e 2 Category 5394 urn:ddi:dk.dst:31e34556-be74-490a-b4e8-da78b461f5fd:9 dk.dst 31e34556-be74-490a-b4e8-da78b461f5fd 9 dk.dst acbabdf3-5be0-4815-979c-7f83ae64b702 2 Category 5316 urn:ddi:dk.dst:c8bb1d68-1fc8-4d90-965e-b533e228fd1b:9 dk.dst c8bb1d68-1fc8-4d90-965e-b533e228fd1b 9 dk.dst ba444006-260c-4a17-b356-5fa4ea4a545f 2 Category 5318 urn:ddi:dk.dst:3a185f1b-3395-417f-b632-1b7cbb7b32dc:9 dk.dst 3a185f1b-3395-417f-b632-1b7cbb7b32dc 9 dk.dst b847c878-7ca0-4161-a38a-09a47fc814c6 2 Category 5322 urn:ddi:dk.dst:9c89303a-4b0f-4650-a10c-3e22a42e7f75:9 dk.dst 9c89303a-4b0f-4650-a10c-3e22a42e7f75 9 dk.dst 560cda3d-d080-4dc0-b529-997e2caceecf 2 Category 5324 urn:ddi:dk.dst:41978f08-481a-4270-b8e7-618d401c55aa:9 dk.dst 41978f08-481a-4270-b8e7-618d401c55aa 9 dk.dst 6906892e-5491-4128-afa5-4c3fa0fde792 2 Category 5325 urn:ddi:dk.dst:3b28ec8f-1504-411f-afdd-2f10ff54cb54:9 dk.dst 3b28ec8f-1504-411f-afdd-2f10ff54cb54 9 dk.dst 1bc00d6d-64af-4b6c-aea1-63b4bc59a1c2 2 Category 5345 urn:ddi:dk.dst:3d453501-b882-42eb-a47e-43a569363cf0:9 dk.dst 3d453501-b882-42eb-a47e-43a569363cf0 9 dk.dst dde83e7c-08a3-43cd-8a82-fab370ccd0f7 2 Category 5326 urn:ddi:dk.dst:854bb8c8-cf78-4d72-b978-42162866ecd6:9 dk.dst 854bb8c8-cf78-4d72-b978-42162866ecd6 9 dk.dst f06a2a3f-9bdd-4cac-9953-42e4b54c3d5e 2 Category 5328 urn:ddi:dk.dst:53284c4f-ca9a-4860-93b9-939c47024296:9 dk.dst 53284c4f-ca9a-4860-93b9-939c47024296 9 dk.dst d4d19429-dc28-41a1-ad5f-51399caeaceb 2 Category 5372 urn:ddi:dk.dst:07a9e351-01b3-4d3f-8327-1a3fdcc64489:9 dk.dst 07a9e351-01b3-4d3f-8327-1a3fdcc64489 9 dk.dst c435fd11-e98d-4a35-bdf2-b55da0aab863 2 Category 5530 urn:ddi:dk.dst:ad41e4b1-7b0d-4949-9a7d-db9e444338ee:9 dk.dst ad41e4b1-7b0d-4949-9a7d-db9e444338ee 9 dk.dst 7c7cd0b7-db95-465c-ba66-dce3c049870e 2 Category 5529 urn:ddi:dk.dst:a2d3b3d2-424e-41b2-8a1d-7081db3f7cbb:9 dk.dst a2d3b3d2-424e-41b2-8a1d-7081db3f7cbb 9 dk.dst a25637f1-96b6-4c3b-bedc-4240d36e1dc0 2 Category 5336 urn:ddi:dk.dst:fa6a6e77-041d-4279-b09e-71d6b0ce78c8:9 dk.dst fa6a6e77-041d-4279-b09e-71d6b0ce78c8 9 dk.dst 91261d6a-cf7c-49b0-b144-d079b7aa68b9 2 Category 5339 urn:ddi:dk.dst:a8edccfb-1360-41de-8da3-19bd40ad7f81:9 dk.dst a8edccfb-1360-41de-8da3-19bd40ad7f81 9 dk.dst fa61956e-35b7-4bca-bfe0-88fdf3b8024b 2 Category 5528 urn:ddi:dk.dst:03007fa3-84bc-4b01-a932-706637d18908:9 dk.dst 03007fa3-84bc-4b01-a932-706637d18908 9 dk.dst 871cd9b8-94a0-43c2-b1ba-d33c69265999 2 Category 5338 urn:ddi:dk.dst:de5d22a3-f0ce-4786-8c02-8a2ba5ced703:9 dk.dst de5d22a3-f0ce-4786-8c02-8a2ba5ced703 9 dk.dst dfcece4a-d3d0-4a24-9fc9-816a3215465a 2 Category 5308 urn:ddi:dk.dst:4eac0116-7c2c-4705-af48-c0badc77a223:9 dk.dst 4eac0116-7c2c-4705-af48-c0badc77a223 9 dk.dst 5af4588c-2eea-4643-9a4a-4b5f3d1f00ad 2 Category 5342 urn:ddi:dk.dst:d21549e9-8809-452b-a7d9-793b699467e4:9 dk.dst d21549e9-8809-452b-a7d9-793b699467e4 9 dk.dst 0012e105-31dd-4fc9-9a07-4b7d5ed13c78 2 Category 5348 urn:ddi:dk.dst:a266d76b-77f9-4ed9-a506-f86ad9a68f6c:9 dk.dst a266d76b-77f9-4ed9-a506-f86ad9a68f6c 9 dk.dst 23833c9f-3503-4d32-a0a1-7f9dbafc5c9a 2 Category 5352 urn:ddi:dk.dst:1afb0ea6-b397-4e34-b6bd-e3a108618d87:9 dk.dst 1afb0ea6-b397-4e34-b6bd-e3a108618d87 9 dk.dst c7143720-4be3-4458-81e1-3578fdee7a6e 2 Category 5353 urn:ddi:dk.dst:cefe73d1-daea-48b6-b916-fcd9e1732be6:9 dk.dst cefe73d1-daea-48b6-b916-fcd9e1732be6 9 dk.dst 563f3656-68d2-43ba-94ac-410da2ad9481 2 Category 5354 urn:ddi:dk.dst:5ccc5f01-0e79-4d12-923a-511311c9e27d:9 dk.dst 5ccc5f01-0e79-4d12-923a-511311c9e27d 9 dk.dst a600b780-404b-4ee7-bd07-45db90ba96bf 2 Category 5346 urn:ddi:dk.dst:e95ba698-165c-4e5b-b7c4-5b88e9f297d9:9 dk.dst e95ba698-165c-4e5b-b7c4-5b88e9f297d9 9 dk.dst 8c720877-289b-4dbd-9b30-6e8289b7bc87 2 Category 5356 urn:ddi:dk.dst:2b8795da-6bb3-4cca-9e61-3bb69676d33d:9 dk.dst 2b8795da-6bb3-4cca-9e61-3bb69676d33d 9 dk.dst deddc7d2-2da0-4b25-b122-4d7cef7a9d20 2 Category 5358 urn:ddi:dk.dst:c18b30d3-ec30-4b98-a71f-9e357b1c04b4:9 dk.dst c18b30d3-ec30-4b98-a71f-9e357b1c04b4 9 dk.dst 131b525d-b03e-4b35-8a68-83b08c45cc20 2 Category 5364 urn:ddi:dk.dst:40e823b9-e855-4c47-b604-2652cb4f1baa:9 dk.dst 40e823b9-e855-4c47-b604-2652cb4f1baa 9 dk.dst 3a952d7d-3de4-4c57-9fdc-8600ccdeae68 2 Category 5366 urn:ddi:dk.dst:f55d59ff-24c1-4f55-a2e8-ef73bcc7484e:9 dk.dst f55d59ff-24c1-4f55-a2e8-ef73bcc7484e 9 dk.dst a768ecab-ad31-4346-910c-76dd90d1f4f7 2 Category 5527 urn:ddi:dk.dst:d93cfeb6-48bd-4c0a-9120-e9a17c5ad2a3:9 dk.dst d93cfeb6-48bd-4c0a-9120-e9a17c5ad2a3 9 dk.dst d453d67f-59d7-4fcc-b23a-23b6a9062f8f 2 Category 5625 urn:ddi:dk.dst:b4b12f29-9e65-4e0d-8b8c-dafbbb22471e:9 dk.dst b4b12f29-9e65-4e0d-8b8c-dafbbb22471e 9 dk.dst 51708c61-a977-404c-aa6e-5991de5daaee 2 Category 5347 urn:ddi:dk.dst:2fe4fa9c-e082-478a-b0c0-dda7aefee9db:9 dk.dst 2fe4fa9c-e082-478a-b0c0-dda7aefee9db 9 dk.dst 16edf4fd-afc0-4747-9651-aca108a24082 2 Category 5311 urn:ddi:dk.dst:a51bcc92-42cc-4bf9-a309-b04c23bca3ba:9 dk.dst a51bcc92-42cc-4bf9-a309-b04c23bca3ba 9 dk.dst 12e80c22-1b6a-4f2b-8e0d-58eee7bf3126 2 Category 5344 urn:ddi:dk.dst:240cb8da-29ae-4552-8542-86d7abe6bb77:9 dk.dst 240cb8da-29ae-4552-8542-86d7abe6bb77 9 dk.dst badf1d0e-1828-48f0-9209-b4fc6aeb72dd 2 Category 5374 urn:ddi:dk.dst:6a4d4509-7423-4d08-bc94-a918ef42014f:9 dk.dst 6a4d4509-7423-4d08-bc94-a918ef42014f 9 dk.dst 9b2ad3be-4090-408c-982a-1a84056a8427 2 Category 5376 urn:ddi:dk.dst:6c454645-b77c-4173-84d7-fbd260a21a97:9 dk.dst 6c454645-b77c-4173-84d7-fbd260a21a97 9 dk.dst 6454fda0-37b7-485d-9783-679b08cf902b 2 Category 5392 urn:ddi:dk.dst:9779538b-0104-434b-bced-b20fe2874462:9 dk.dst 9779538b-0104-434b-bced-b20fe2874462 9 dk.dst 677b6819-ac68-4767-9a34-e7a1cf5a2089 2 Category 5395 urn:ddi:dk.dst:5a5838a5-b4a5-40a0-85e0-74f006ad81f0:9 dk.dst 5a5838a5-b4a5-40a0-85e0-74f006ad81f0 9 dk.dst a4faafb1-941f-41cd-aac3-f1eb36e8c7f8 2 Category 5319 urn:ddi:dk.dst:6cf0ff1e-3354-47ae-8f0e-a8dbc70ede11:9 dk.dst 6cf0ff1e-3354-47ae-8f0e-a8dbc70ede11 9 dk.dst d91e3ef4-7349-44b8-b439-9a8519277532 2 Category 5367 urn:ddi:dk.dst:dc95422d-bdef-4ca2-85a1-7e5453c9af0a:9 dk.dst dc95422d-bdef-4ca2-85a1-7e5453c9af0a 9 dk.dst 1b4e86db-ca34-4f84-9279-62fa0aaf78c1 2 Category 5398 urn:ddi:dk.dst:d7082bea-0644-41f4-8d69-853e9f4c23c8:9 dk.dst d7082bea-0644-41f4-8d69-853e9f4c23c8 9 dk.dst 25d02fd8-3876-4fd3-8d33-384f2d8020e0 2 Category 4 urn:ddi:dk.dst:413cc4d8-0ae2-49ff-af09-0cfc4e92332a:9 dk.dst 413cc4d8-0ae2-49ff-af09-0cfc4e92332a 9 dk.dst 79ff2a7c-f031-4d89-a7e5-56e3910cd4fd 2 Category 374 urn:ddi:dk.dst:765b3998-2030-44f2-84a7-3ad249a8c1a1:9 dk.dst 765b3998-2030-44f2-84a7-3ad249a8c1a1 9 dk.dst b2ec270a-0ebe-4811-9f0d-2eb5ab8be227 2 Category 5535 urn:ddi:dk.dst:702b4980-c292-4ca3-9097-63772eec8e66:9 dk.dst 702b4980-c292-4ca3-9097-63772eec8e66 9 dk.dst 5feb9023-6bb2-4a6f-92c7-f364603d31eb 2 Category 5404 urn:ddi:dk.dst:a8342e8a-555d-460a-b6ba-fa1e421e14a2:9 dk.dst a8342e8a-555d-460a-b6ba-fa1e421e14a2 9 dk.dst d3829c79-ca86-4b45-bff8-68a0be0576b9 2 Category 5708 urn:ddi:dk.dst:b1732885-9672-46ff-835a-0b3df1c7179f:9 dk.dst b1732885-9672-46ff-835a-0b3df1c7179f 9 dk.dst 2179a2bc-4c35-4036-9a58-f6990bbe4f71 2 Category 5710 urn:ddi:dk.dst:61693170-5d9a-4d2a-b352-6dad511644f8:9 dk.dst 61693170-5d9a-4d2a-b352-6dad511644f8 9 dk.dst 6873563c-7231-4f99-b287-927ad1908165 2 Category 5406 urn:ddi:dk.dst:90245b51-fdb5-45b1-a7c8-43e6365bcaad:9 dk.dst 90245b51-fdb5-45b1-a7c8-43e6365bcaad 9 dk.dst 8a39341e-0c21-467d-9619-58c2342eac87 2 Category 5410 urn:ddi:dk.dst:de82534a-5b6a-43d6-87e6-2bdd2783e098:9 dk.dst de82534a-5b6a-43d6-87e6-2bdd2783e098 9 dk.dst cbb366c9-7075-44a8-a55c-cd00081667a2 2 Category 5408 urn:ddi:dk.dst:8a3fc351-aeaa-4a34-8bc5-8278d3cc71b6:9 dk.dst 8a3fc351-aeaa-4a34-8bc5-8278d3cc71b6 9 dk.dst 81612e6b-9035-4f30-b0ec-60d594428761 2 Category 5412 urn:ddi:dk.dst:91b70f49-7f8f-4014-9f38-1b3580375603:9 dk.dst 91b70f49-7f8f-4014-9f38-1b3580375603 9 dk.dst 4507c287-ae78-4491-9185-575c9cbf55c1 2 Category 5416 urn:ddi:dk.dst:53c9898f-28b7-40e2-b14a-0eb6959e2f27:9 dk.dst 53c9898f-28b7-40e2-b14a-0eb6959e2f27 9 dk.dst 1cc332d4-450c-4aad-945e-3f61cdccc49e 2 Category 5531 urn:ddi:dk.dst:9ba00688-ac4b-423f-ae5a-a7c825da8c20:9 dk.dst 9ba00688-ac4b-423f-ae5a-a7c825da8c20 9 dk.dst 20db0b3a-d38d-4d46-b328-1f1ef513c40f 2 Category 5474 urn:ddi:dk.dst:55c08546-6602-4020-8cbe-ad75dabe76b7:9 dk.dst 55c08546-6602-4020-8cbe-ad75dabe76b7 9 dk.dst be29fc4d-796e-4ead-932b-ac851882a5e6 2 Category 5403 urn:ddi:dk.dst:23517f69-afa6-4605-ac51-d1fe1fe7bed3:9 dk.dst 23517f69-afa6-4605-ac51-d1fe1fe7bed3 9 dk.dst c8957b13-8184-4840-acc3-29eafdd58934 2 Category 5223 urn:ddi:dk.dst:d7b17d12-2384-44fc-b492-0c2751179179:9 dk.dst d7b17d12-2384-44fc-b492-0c2751179179 9 dk.dst 322271b2-0bdc-4cbc-af0b-5b4328630d51 3 Category 5724 urn:ddi:dk.dst:42384628-9002-498f-a443-1cccb256bb57:9 dk.dst 42384628-9002-498f-a443-1cccb256bb57 9 dk.dst 084f8a77-b1c9-4f0b-87ae-9de57dabd218 2 Category 5428 urn:ddi:dk.dst:b0daad36-4397-4d4f-963a-4d0c59e4a8b8:9 dk.dst b0daad36-4397-4d4f-963a-4d0c59e4a8b8 9 dk.dst 2d75104f-c3d3-40f4-9075-dd7dccc5713f 2 Category 5432 urn:ddi:dk.dst:9207a1ba-f440-4007-be44-31fa8c8f998f:9 dk.dst 9207a1ba-f440-4007-be44-31fa8c8f998f 9 dk.dst a263805e-9185-42f9-aac9-f0bbde4565c4 2 Category 5434 urn:ddi:dk.dst:1701d7ed-0637-4dcf-aca8-b196f200d1c9:9 dk.dst 1701d7ed-0637-4dcf-aca8-b196f200d1c9 9 dk.dst c07079c9-cbbe-416f-9a83-274b253c8d8d 2 Category 5498 urn:ddi:dk.dst:4d33ecd4-781f-4ecb-acf0-c192b4194cb8:9 dk.dst 4d33ecd4-781f-4ecb-acf0-c192b4194cb8 9 dk.dst c94416ef-6fa4-4f2d-9932-3a030a57e6bb 2 Category 5436 urn:ddi:dk.dst:2d98158e-e5fa-4c78-9907-ee4166fd49d6:9 dk.dst 2d98158e-e5fa-4c78-9907-ee4166fd49d6 9 dk.dst ea4a1bb8-d52a-48ae-b569-fbca4ee15590 2 Category 5438 urn:ddi:dk.dst:0de89306-5060-49bd-ad31-f3fa92229057:9 dk.dst 0de89306-5060-49bd-ad31-f3fa92229057 9 dk.dst 42d21470-af17-4fb5-9a4b-fdc86f69433f 2 Category 5442 urn:ddi:dk.dst:22cd6c16-bd7c-46d6-97a9-7c58cdf1f34b:9 dk.dst 22cd6c16-bd7c-46d6-97a9-7c58cdf1f34b 9 dk.dst 7dfe1ad7-8db6-40f8-ba4b-2b702979b644 2 Category 5444 urn:ddi:dk.dst:2f28fd4e-6b6b-4cc3-b43f-646eb2334c8b:9 dk.dst 2f28fd4e-6b6b-4cc3-b43f-646eb2334c8b 9 dk.dst 081eb616-6c4a-4279-bbc3-7c68aa02635d 2 Category 5446 urn:ddi:dk.dst:2314ddd6-bd9d-4600-b542-2a6dba296910:9 dk.dst 2314ddd6-bd9d-4600-b542-2a6dba296910 9 dk.dst 70453f78-11ee-49db-9149-3e10666dee90 2 Category 5716 urn:ddi:dk.dst:3dc97139-3575-43ab-9ba7-26f2272b1717:9 dk.dst 3dc97139-3575-43ab-9ba7-26f2272b1717 9 dk.dst 1a97563b-a886-4dab-b751-c7a437893e8c 2 Category 5448 urn:ddi:dk.dst:b166e1d5-5f09-48ac-8c7d-edaa187beae7:9 dk.dst b166e1d5-5f09-48ac-8c7d-edaa187beae7 9 dk.dst 7cca71ec-933d-447f-ad86-3a1c3805a902 2 Category 5720 urn:ddi:dk.dst:68983b47-4ff7-43c4-b79d-ee4ab854503d:9 dk.dst 68983b47-4ff7-43c4-b79d-ee4ab854503d 9 dk.dst 2ce7ec67-1ebd-42a8-909f-a8e1856ab040 2 Category 5452 urn:ddi:dk.dst:f824c79e-cbd7-4480-af8d-9f84c66f5cdd:9 dk.dst f824c79e-cbd7-4480-af8d-9f84c66f5cdd 9 dk.dst 6d62efb6-43a7-4ef0-9e0e-151a08871507 2 Category 5454 urn:ddi:dk.dst:2146f084-0eba-47e5-952d-2d6119d49619:9 dk.dst 2146f084-0eba-47e5-952d-2d6119d49619 9 dk.dst 1678ac2d-1760-47f4-978a-8ccf5a9f0438 2 Category 5456 urn:ddi:dk.dst:aa556c65-1c94-4ee7-8ccb-7aaa9738822f:9 dk.dst aa556c65-1c94-4ee7-8ccb-7aaa9738822f 9 dk.dst 4141f2fc-3fbb-4296-b407-7d6b924c7738 2 Category 5533 urn:ddi:dk.dst:01555b76-0fc1-4713-b814-ad70a66cd69f:9 dk.dst 01555b76-0fc1-4713-b814-ad70a66cd69f 9 dk.dst db9eed9c-0cc4-4cda-b7b3-540571354718 2 Category 5458 urn:ddi:dk.dst:f117a25b-d641-4bcf-a4b1-9c69b44a1ed3:9 dk.dst f117a25b-d641-4bcf-a4b1-9c69b44a1ed3 9 dk.dst 81012549-d1f3-47f4-8d75-70d1d5c0d091 2 Category 5457 urn:ddi:dk.dst:6e87061f-162f-425a-900e-f614cab88005:9 dk.dst 6e87061f-162f-425a-900e-f614cab88005 9 dk.dst 2040ad34-3268-4711-9435-503452bd0c91 2 Category 5459 urn:ddi:dk.dst:96a1d795-c61f-41aa-a315-f90d040c4123:9 dk.dst 96a1d795-c61f-41aa-a315-f90d040c4123 9 dk.dst 40cc5249-0b23-427a-83f3-399ca0129f76 2 Category 5414 urn:ddi:dk.dst:c1c4288c-05a8-4bd9-a37b-18052684a2a1:9 dk.dst c1c4288c-05a8-4bd9-a37b-18052684a2a1 9 dk.dst 25a0d831-5158-4976-9234-c5331df501d3 2 Category 5464 urn:ddi:dk.dst:74767997-46a4-402a-823a-577ce28629ec:9 dk.dst 74767997-46a4-402a-823a-577ce28629ec 9 dk.dst f6c8218e-5273-430c-8ee0-089ad38f8dfd 2 Category 5466 urn:ddi:dk.dst:bb1753af-2164-438c-9c26-ab5be2667309:9 dk.dst bb1753af-2164-438c-9c26-ab5be2667309 9 dk.dst 453a4151-9484-45ee-90ac-a0b2e9b14bc5 2 Category 5468 urn:ddi:dk.dst:658f8056-2f1f-41d2-ac0a-33cdbbdf7774:9 dk.dst 658f8056-2f1f-41d2-ac0a-33cdbbdf7774 9 dk.dst b8093911-1dc1-4dd9-80f4-aef2a7b5133a 2 Category 5494 urn:ddi:dk.dst:4126ddf3-eb05-45ee-958d-0da0f0060616:9 dk.dst 4126ddf3-eb05-45ee-958d-0da0f0060616 9 dk.dst a373a045-d96e-4326-9c2b-d1692f21df07 2 Category 5462 urn:ddi:dk.dst:6a0a5eaa-9159-4b7c-8776-00539011bd53:9 dk.dst 6a0a5eaa-9159-4b7c-8776-00539011bd53 9 dk.dst 9e11725c-d65d-4f0f-9ef3-fc4ee40864aa 2 Category 5472 urn:ddi:dk.dst:5297e17e-e3f2-4836-bd9a-96f0f3dec4a8:9 dk.dst 5297e17e-e3f2-4836-bd9a-96f0f3dec4a8 9 dk.dst 4eeff632-bc0e-4347-9121-7bc8e69e7934 2 Category 5157 urn:ddi:dk.dst:2627fbee-8fff-404f-b46d-31f0f7c1bc46:9 dk.dst 2627fbee-8fff-404f-b46d-31f0f7c1bc46 9 dk.dst 11dd3afd-244f-43db-8700-e44ed74c3083 3 Category 5473 urn:ddi:dk.dst:cbfa9bfe-5063-49b8-9b2f-429448a493c7:9 dk.dst cbfa9bfe-5063-49b8-9b2f-429448a493c7 9 dk.dst 36364342-00b3-4b3f-856a-e3dc4427d254 3 Category 5496 urn:ddi:dk.dst:7cb88110-f633-4557-a0b7-1b08e7baf85c:9 dk.dst 7cb88110-f633-4557-a0b7-1b08e7baf85c 9 dk.dst e59fccae-30cc-47f5-97be-8b4a47a75a6e 2 Category 5478 urn:ddi:dk.dst:978ce6bc-ae4b-4cab-a730-c8629b8e14c3:9 dk.dst 978ce6bc-ae4b-4cab-a730-c8629b8e14c3 9 dk.dst 01d7f06d-7ec0-494b-9f83-6579262c368b 2 Category 5480 urn:ddi:dk.dst:01d58c34-ad88-49b2-8a75-b1c1da4914cc:9 dk.dst 01d58c34-ad88-49b2-8a75-b1c1da4914cc 9 dk.dst 656cdd5a-f58a-43c0-ad84-f9be61d776f2 2 Category 5482 urn:ddi:dk.dst:20a8e26a-9b7f-4ca0-814d-1d3dbfdfc9b6:9 dk.dst 20a8e26a-9b7f-4ca0-814d-1d3dbfdfc9b6 9 dk.dst 336243ba-27a4-4ec2-a4ce-665f7f25ad4e 2 Category 5418 urn:ddi:dk.dst:452a08b3-2aed-455b-8c5c-a20264f9951b:9 dk.dst 452a08b3-2aed-455b-8c5c-a20264f9951b 9 dk.dst f4319b6d-4fc5-47fc-8a13-415ce6b17d64 2 Category 5484 urn:ddi:dk.dst:72bd09db-4226-461a-bf4b-3026fbd2e370:9 dk.dst 72bd09db-4226-461a-bf4b-3026fbd2e370 9 dk.dst e501f4e2-fecc-4a56-8fbc-647664dfce4a 2 Category 5486 urn:ddi:dk.dst:816c8e5c-a192-4996-b2ba-d50288e7c411:9 dk.dst 816c8e5c-a192-4996-b2ba-d50288e7c411 9 dk.dst 119fd1a5-bc9c-41b0-8479-bc2d42c86346 2 Category 5722 urn:ddi:dk.dst:d3138d42-3d28-413c-82e0-5df4f30d9566:9 dk.dst d3138d42-3d28-413c-82e0-5df4f30d9566 9 dk.dst 507255de-d616-4d23-a7f7-441d84dc64e6 2 Category 5424 urn:ddi:dk.dst:fa8c8d18-05cc-450b-b52a-8eb936e2900b:9 dk.dst fa8c8d18-05cc-450b-b52a-8eb936e2900b 9 dk.dst 6fcf2d81-8993-4417-95ea-3a84d89caccb 2 Category 5492 urn:ddi:dk.dst:f3ef39be-4037-48c2-b621-38840599110e:9 dk.dst f3ef39be-4037-48c2-b621-38840599110e 9 dk.dst 788a3e39-9f15-4d56-8843-570c978d61a4 2 Category 5718 urn:ddi:dk.dst:6b07c63b-8cd0-490d-9833-79448f24cb2d:9 dk.dst 6b07c63b-8cd0-490d-9833-79448f24cb2d 9 dk.dst e4e730a3-cc5f-4ce0-b34e-5116a590010c 2 Category 5493 urn:ddi:dk.dst:cf06832b-5e98-49da-a8a5-da74634f1ea5:9 dk.dst cf06832b-5e98-49da-a8a5-da74634f1ea5 9 dk.dst c87e527b-e1aa-4caa-a4ba-a973777a1f72 2 Category 5714 urn:ddi:dk.dst:e92feb48-4ffc-4749-982e-6a3c07028cc7:9 dk.dst e92feb48-4ffc-4749-982e-6a3c07028cc7 9 dk.dst b6914e4a-d71f-4eb2-9cc0-2af908fda143 2 Category 5393 urn:ddi:dk.dst:90470951-4cb0-4a99-b10a-34522c21445e:9 dk.dst 90470951-4cb0-4a99-b10a-34522c21445e 9 dk.dst c54a505b-58ed-472b-b04e-21e576e7c7c5 2 Category 5488 urn:ddi:dk.dst:a6990411-6064-431e-b29a-dbf7e02feaa0:9 dk.dst a6990411-6064-431e-b29a-dbf7e02feaa0 9 dk.dst 4d10ac74-864d-4c4d-800e-ac1bef0b6617 2 Category 5402 urn:ddi:dk.dst:37009643-cf8c-4a35-87aa-0d8ad35d8548:9 dk.dst 37009643-cf8c-4a35-87aa-0d8ad35d8548 9 dk.dst 8aa53989-e0c9-4312-ba86-b59beac33dd6 2 Category 5437 urn:ddi:dk.dst:131f84aa-da39-4911-9f0d-42d2b20e837c:9 dk.dst 131f84aa-da39-4911-9f0d-42d2b20e837c 9 dk.dst ff26100d-b933-46ea-947b-876d36950f91 2 Category 5471 urn:ddi:dk.dst:b0c9fd0c-3376-4f64-9b90-af1d24e20835:9 dk.dst b0c9fd0c-3376-4f64-9b90-af1d24e20835 9 dk.dst a4ae1369-4709-4a26-85a4-a5e3c845b29d 2 Category 5476 urn:ddi:dk.dst:e6a650e4-e40c-484e-92c7-7564dca586f0:9 dk.dst e6a650e4-e40c-484e-92c7-7564dca586f0 9 dk.dst b3ebe445-15d8-4a5c-95c9-a754abbe8019 2 Category 5499 urn:ddi:dk.dst:2863dcc5-374b-4071-8022-1afbf414d590:9 dk.dst 2863dcc5-374b-4071-8022-1afbf414d590 9 dk.dst 3298f622-f3eb-492d-a97c-bc98505037e3 2 Category 5487 urn:ddi:dk.dst:fbcd1e7b-660f-46bb-9c7e-b424a6391b5a:9 dk.dst fbcd1e7b-660f-46bb-9c7e-b424a6391b5a 9 dk.dst ed11a214-1ff7-48bb-8e26-cd51f618a107 2 Category 5 urn:ddi:dk.dst:a3f7256f-e437-4436-ad58-982704ddb534:9 dk.dst a3f7256f-e437-4436-ad58-982704ddb534 9 dk.dst 99573984-4d4a-4c7a-9c0c-1f73e22221ff 2 Category 375 urn:ddi:dk.dst:0c0cd43f-5b45-41d2-b002-b863fb176032:9 dk.dst 0c0cd43f-5b45-41d2-b002-b863fb176032 9 dk.dst fb2274a7-07f9-45bd-bd9e-22352f4b5366 2 Category 5502 urn:ddi:dk.dst:e219d470-e449-4ccd-8717-cc3c95da6d61:9 dk.dst e219d470-e449-4ccd-8717-cc3c95da6d61 9 dk.dst 36f099c7-5be8-49b8-9c9d-e8649abbc168 2 Category 5516 urn:ddi:dk.dst:50547af7-5196-4441-aba6-8ea9d7ff8ead:9 dk.dst 50547af7-5196-4441-aba6-8ea9d7ff8ead 9 dk.dst cc812449-6611-4b82-a4ac-cd1f4051116a 2 Category 5779 urn:ddi:dk.dst:dca93349-e86b-43e4-a260-fd2ee0eb4a09:9 dk.dst dca93349-e86b-43e4-a260-fd2ee0eb4a09 9 dk.dst b66e2712-1cc3-4d4e-821c-d9367c6ed903 2 Category 5508 urn:ddi:dk.dst:d729676d-ec9b-4c30-a941-5c431152cde7:9 dk.dst d729676d-ec9b-4c30-a941-5c431152cde7 9 dk.dst 474498e0-5471-4f6b-82c6-c3ea9e7d8c52 2 Category 5506 urn:ddi:dk.dst:00738ff3-6ef8-4c43-8724-ad602d2e1ae5:9 dk.dst 00738ff3-6ef8-4c43-8724-ad602d2e1ae5 9 dk.dst edc0092d-89af-439a-9ac1-cd1f7f157743 2 Category 5274 urn:ddi:dk.dst:9f397ed0-655d-46b3-beb3-de10cce4494b:9 dk.dst 9f397ed0-655d-46b3-beb3-de10cce4494b 9 dk.dst 3323908b-a5dc-483f-ae20-2a296fec9f57 2 Category 5248 urn:ddi:dk.dst:a08e6d32-0919-4984-9146-4270e3ee4354:9 dk.dst a08e6d32-0919-4984-9146-4270e3ee4354 9 dk.dst 61dcb354-6c5b-4587-b703-dec4b12eceec 2 Category 5310 urn:ddi:dk.dst:c8f2106c-ac79-4c9d-9d6c-71b602dc8925:9 dk.dst c8f2106c-ac79-4c9d-9d6c-71b602dc8925 9 dk.dst d0a868f1-38ed-4aa2-a0bf-a54a54cfe396 2 Category 5514 urn:ddi:dk.dst:80c9ac16-4a0a-42e2-b778-0243c4bba992:9 dk.dst 80c9ac16-4a0a-42e2-b778-0243c4bba992 9 dk.dst c1918a5f-58d0-483e-8f55-9b990b65f627 2 Category 5534 urn:ddi:dk.dst:79a4ebd2-cacd-4e56-bb1c-7a139cbb00ef:9 dk.dst 79a4ebd2-cacd-4e56-bb1c-7a139cbb00ef 9 dk.dst ba4c5b07-19f4-4881-9a10-fa312e1884f8 2 Category 5623 urn:ddi:dk.dst:98c88269-7baf-45ce-9667-77c9fb5a7965:9 dk.dst 98c88269-7baf-45ce-9667-77c9fb5a7965 9 dk.dst e7d04f4b-a2e7-44ef-8c3d-8891a84e045e 2 Category 5522 urn:ddi:dk.dst:e28b8ac8-fdc5-420a-ac18-1da2c3c7f484:9 dk.dst e28b8ac8-fdc5-420a-ac18-1da2c3c7f484 9 dk.dst 40110608-bad9-4815-9bb3-09487cc07c23 2 Category 5505 urn:ddi:dk.dst:bc91d591-eefa-42a3-8702-56cb290e0cd9:9 dk.dst bc91d591-eefa-42a3-8702-56cb290e0cd9 9 dk.dst a71df97c-9668-44d8-9d66-2833c1d6b909 2 Category 5273 urn:ddi:dk.dst:b6210721-ccea-44f2-9e8f-3f6aad4762eb:9 dk.dst b6210721-ccea-44f2-9e8f-3f6aad4762eb 9 dk.dst 35c6c21b-dce2-4da4-baba-9a48ac10c2c9 2 Category 5275 urn:ddi:dk.dst:f8745a94-71bb-412a-9070-8bf79bbd18a8:9 dk.dst f8745a94-71bb-412a-9070-8bf79bbd18a8 9 dk.dst 9a34d70e-8758-4620-8a9b-a514a364430f 2 Category 5532 urn:ddi:dk.dst:d7db16a2-af26-4cae-8cf9-5a1e09e52d23:9 dk.dst d7db16a2-af26-4cae-8cf9-5a1e09e52d23 9 dk.dst a011ccef-997c-4fcb-9129-8c03559bac68 2 Category 5435 urn:ddi:dk.dst:bfb52a3f-c2bf-4317-a54b-59f3841f7e0b:9 dk.dst bfb52a3f-c2bf-4317-a54b-59f3841f7e0b 9 dk.dst 6e9c0123-4cdf-40a7-b8f0-8555c9c1cf32 2 Category 5599 urn:ddi:dk.dst:66d76b3a-5fe9-4192-83eb-2ba81c9a64e1:9 dk.dst 66d76b3a-5fe9-4192-83eb-2ba81c9a64e1 9 dk.dst 6532489e-1cdc-4824-aecf-193294cf568b 2 Category 6 urn:ddi:dk.dst:2fd7f51b-4d51-416e-9b58-2e9af5477894:9 dk.dst 2fd7f51b-4d51-416e-9b58-2e9af5477894 9 dk.dst 06ce11b5-f0d1-44b6-b5a7-63bb82fb4b22 2 Category 381 urn:ddi:dk.dst:70699357-91ed-47a0-937f-42f1f5ed936c:9 dk.dst 70699357-91ed-47a0-937f-42f1f5ed936c 9 dk.dst 2c2cd204-4269-4a1f-85b8-49306662269c 2 Category 5102 urn:ddi:dk.dst:ba3f233c-06ae-48b5-913d-f0c2eacb1bf8:9 dk.dst ba3f233c-06ae-48b5-913d-f0c2eacb1bf8 9 dk.dst 8c5f2a1a-0e75-4ef8-9441-afee62af5775 2 Category 5999 urn:ddi:dk.dst:6afa6785-d92c-4305-a9aa-2fb2bfec11c3:9 dk.dst 6afa6785-d92c-4305-a9aa-2fb2bfec11c3 9 dk.dst 603d1b34-0fbc-46ef-91eb-57b6f8f9e408 2 Category 591 urn:ddi:dk.dst:ccd6d837-3228-49ee-91a0-e03fe41cb7c5:9 dk.dst ccd6d837-3228-49ee-91a0-e03fe41cb7c5 9 dk.dst 65f4a782-d31d-4a51-a319-1bce682b8056 2 Category 5103 urn:ddi:dk.dst:e2cfefe8-db3f-403e-9de3-3afd99f342eb:9 dk.dst e2cfefe8-db3f-403e-9de3-3afd99f342eb 9 dk.dst 140c0be8-389c-49f6-83d4-f8dd4435d16a 2 Category 999 urn:ddi:dk.dst:fd7ce97b-eb74-4d7a-9b55-dee7cde85b13:9 dk.dst fd7ce97b-eb74-4d7a-9b55-dee7cde85b13 9 dk.dst 7a523a7d-0534-444b-aed9-aef61b65c8db 2 Category 5000 urn:ddi:dk.dst:cd1ebc58-629d-4c2c-9465-759d1fcf3c54:9 dk.dst cd1ebc58-629d-4c2c-9465-759d1fcf3c54 9 dk.dst ac1e3494-1797-49be-9116-d88e3022324e 2 Category 5001 urn:ddi:dk.dst:3080104e-52fe-4b65-b9d8-73de85ee4a3e:9 dk.dst 3080104e-52fe-4b65-b9d8-73de85ee4a3e 9 dk.dst 65deb508-2bc0-44fc-a8dc-825e390b84af 2 Category 5800 urn:ddi:dk.dst:14861738-c038-421f-98ef-f3a371cde199:9 dk.dst 14861738-c038-421f-98ef-f3a371cde199 9 dk.dst 3c5520f7-6f61-4a02-8a8d-7c094e8d31b1 2 Category 5906 urn:ddi:dk.dst:075bd0cd-b0db-4d3c-8fe2-7b1765920c4c:9 dk.dst 075bd0cd-b0db-4d3c-8fe2-7b1765920c4c 9 dk.dst 7199c6bd-5381-4dc4-80cc-fafd9b86af17 2 Category 0 urn:ddi:dk.dst:4682d9d3-8806-4390-a67e-d5a2ae0f74cd:9 dk.dst 4682d9d3-8806-4390-a67e-d5a2ae0f74cd 9 csv_da eeed000d-3e4b-4acb-8a19-4e2a59772423csv_da eeed000d-3e4b-4acb-8a19-4e2a59772423csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/eeed000d-3e4b-4acb-8a19-4e2a59772423csv_da urn:ddi:dk.dst:906edcd6-9d40-412f-ab3f-bea207c09fee:9 dk.dst 906edcd6-9d40-412f-ab3f-bea207c09fee 9 ddi_da eeed000d-3e4b-4acb-8a19-4e2a59772423ddi_da eeed000d-3e4b-4acb-8a19-4e2a59772423ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/eeed000d-3e4b-4acb-8a19-4e2a59772423ddi_da urn:ddi:dk.dst:252fd9c6-136b-44c5-93bb-c81ad83e3a83:9 dk.dst 252fd9c6-136b-44c5-93bb-c81ad83e3a83 9 urn:ddi:dk.dst:6d16cc88-e56f-4435-9827-472ac498511f:9 dk.dst 6d16cc88-e56f-4435-9827-472ac498511f 9 urn:ddi:dk.dst:8e18af01-6590-4f59-aa00-4df651880a5c:3 dk.dst 8e18af01-6590-4f59-aa00-4df651880a5c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Europa Europa urn:ddi:dk.dst:9414ddf7-c8bd-4ca9-9447-ad911f1cb793:2 dk.dst 9414ddf7-c8bd-4ca9-9447-ad911f1cb793 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Danmark Danmark urn:ddi:dk.dst:59f1d132-8e4e-47e6-a31b-067d725dda7c:2 dk.dst 59f1d132-8e4e-47e6-a31b-067d725dda7c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Danmark Danmark urn:ddi:dk.dst:af211170-4bbc-4082-b51c-ed66d92d097b:2 dk.dst af211170-4bbc-4082-b51c-ed66d92d097b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Kongelig Kongelig urn:ddi:dk.dst:79f33a98-c37e-4603-b69e-473f269f39cb:2 dk.dst 79f33a98-c37e-4603-b69e-473f269f39cb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Færøerne Færøerne urn:ddi:dk.dst:35b15407-5435-4bea-a3f4-aa7bfd039ee6:2 dk.dst 35b15407-5435-4bea-a3f4-aa7bfd039ee6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Færøerne Færøerne urn:ddi:dk.dst:a873d906-6d85-4328-8ace-7634a0824dd2:2 dk.dst a873d906-6d85-4328-8ace-7634a0824dd2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Færøerne uoplyst Færøerne uoplyst urn:ddi:dk.dst:65284061-5703-472c-9740-7af96291aa1d:2 dk.dst 65284061-5703-472c-9740-7af96291aa1d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Grønland Grønland urn:ddi:dk.dst:30708b42-d7c7-4e9a-8c90-c445e6b15b73:2 dk.dst 30708b42-d7c7-4e9a-8c90-c445e6b15b73 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Grønland Grønland urn:ddi:dk.dst:0e73307a-568d-4edc-b6b2-b4361f48cb91:2 dk.dst 0e73307a-568d-4edc-b6b2-b4361f48cb91 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 EU-27 (uden Storbritannien) EU-27 (uden Storbritannien) urn:ddi:dk.dst:861f95d2-3c33-4652-9f75-72d815c6d564:2 dk.dst 861f95d2-3c33-4652-9f75-72d815c6d564 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Belgien Belgien urn:ddi:dk.dst:9aa262fe-396d-4fd6-8de0-acc42884ae93:2 dk.dst 9aa262fe-396d-4fd6-8de0-acc42884ae93 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Bulgarien Bulgarien urn:ddi:dk.dst:59f6ec36-772d-4a36-9140-f2b865193f29:2 dk.dst 59f6ec36-772d-4a36-9140-f2b865193f29 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Cypern Cypern urn:ddi:dk.dst:16ac9a05-eb4e-4884-a10d-d6f14e89263e:2 dk.dst 16ac9a05-eb4e-4884-a10d-d6f14e89263e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Estland Estland Selvstændig nation siden 1991. Tidligere en del af Sovjetunionen (5162). urn:ddi:dk.dst:d10af7d8-2324-4332-bfee-55a298c5f1bd:2 dk.dst d10af7d8-2324-4332-bfee-55a298c5f1bd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Finland Finland urn:ddi:dk.dst:c5c1768d-0192-4ed3-9867-846fd03a8d79:2 dk.dst c5c1768d-0192-4ed3-9867-846fd03a8d79 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Franske besiddelser i Stillehavet (5506), Fransk Guyana (5529), Guadeloupe (5528), Martinique (5353) og Reunion (5286).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Frankrig Frankrig urn:ddi:dk.dst:5d15c39b-ae28-4fb9-9de1-7843b04cf0bb:2 dk.dst 5d15c39b-ae28-4fb9-9de1-7843b04cf0bb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Grækenland Grækenland urn:ddi:dk.dst:69bb68bc-6273-4bee-a85b-c269777f8115:2 dk.dst 69bb68bc-6273-4bee-a85b-c269777f8115 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Irland Irland urn:ddi:dk.dst:b1abb2ef-439b-43aa-ad29-00e74fe65d6f:2 dk.dst b1abb2ef-439b-43aa-ad29-00e74fe65d6f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Italien Italien urn:ddi:dk.dst:8ef24278-f9c2-4b1d-af52-81310550f13c:2 dk.dst 8ef24278-f9c2-4b1d-af52-81310550f13c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Kroatien Kroatien Selvstændig nation siden 1991. Tidligere en del af Jugoslavien (5758). urn:ddi:dk.dst:73c0b2de-4d98-4552-b30d-b3436fe05a9c:2 dk.dst 73c0b2de-4d98-4552-b30d-b3436fe05a9c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Letland Letland Selvstændig nation siden 1991. Tidligere en del af Sovjetunionen (5162). urn:ddi:dk.dst:aa3b5fa8-c7b7-4f52-91e3-2f2e2731490d:2 dk.dst aa3b5fa8-c7b7-4f52-91e3-2f2e2731490d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Litauen Litauen Selvstændig nation siden 1990. Tidligere en del af Sovjetunionen (5162). urn:ddi:dk.dst:705a6461-e505-41c4-a32d-47f7c9ee830d:2 dk.dst 705a6461-e505-41c4-a32d-47f7c9ee830d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Luxembourg Luxembourg urn:ddi:dk.dst:c21ebd55-c945-428d-88ac-667c5d3fa233:2 dk.dst c21ebd55-c945-428d-88ac-667c5d3fa233 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Malta Malta urn:ddi:dk.dst:f33e0dcc-75e3-4401-a59d-a60f842e9f04:2 dk.dst f33e0dcc-75e3-4401-a59d-a60f842e9f04 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Aruba (5301).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nederlandene Nederlandene urn:ddi:dk.dst:f2d8296f-1993-42f4-bf59-a9a0b514a47f:2 dk.dst f2d8296f-1993-42f4-bf59-a9a0b514a47f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Polen Polen urn:ddi:dk.dst:35ecf860-45fa-41aa-ab54-b1bc9527a178:2 dk.dst 35ecf860-45fa-41aa-ab54-b1bc9527a178 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Portugal Portugal urn:ddi:dk.dst:a224b1ba-2359-4fe4-b30e-48d6cb007982:2 dk.dst a224b1ba-2359-4fe4-b30e-48d6cb007982 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Rumænien Rumænien urn:ddi:dk.dst:f5f49e58-e8bd-4ecd-be07-77d24f2348a8:2 dk.dst f5f49e58-e8bd-4ecd-be07-77d24f2348a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Slovakiet Slovakiet Selvstændig nation siden 1993. Tidligere en del af Tjekkoslovakiet (5129). urn:ddi:dk.dst:ceff56b6-eed5-4e5d-98ab-82e191e5f2b8:2 dk.dst ceff56b6-eed5-4e5d-98ab-82e191e5f2b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Slovenien Slovenien Selvstændig nation siden 1991. Tidligere en del af Jugoslavien (5758). urn:ddi:dk.dst:69703062-8102-4e47-9cac-b1ca70ddfa50:2 dk.dst 69703062-8102-4e47-9cac-b1ca70ddfa50 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Spanien Spanien urn:ddi:dk.dst:5c29fe1a-51a2-4da0-a328-3e79de366334:2 dk.dst 5c29fe1a-51a2-4da0-a328-3e79de366334 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Sverige Sverige urn:ddi:dk.dst:68c38773-a052-47d2-bd06-112bb4b61751:2 dk.dst 68c38773-a052-47d2-bd06-112bb4b61751 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Tjekkiet Tjekkiet Selvstændig nation siden 1993. Tidligere en del af Tjekkoslovakiet (5129). urn:ddi:dk.dst:425ad4d8-b47a-4433-bbc7-2636b743603d:2 dk.dst 425ad4d8-b47a-4433-bbc7-2636b743603d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"DDR (5180).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Tyskland Tyskland urn:ddi:dk.dst:fbcefd38-b3d0-436a-b55d-032afaa98090:2 dk.dst fbcefd38-b3d0-436a-b55d-032afaa98090 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Ungarn Ungarn urn:ddi:dk.dst:84193bd9-369b-45d6-84d9-d7fbd93db2d3:2 dk.dst 84193bd9-369b-45d6-84d9-d7fbd93db2d3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Østrig Østrig urn:ddi:dk.dst:afffd4b4-08c5-4dcf-acc9-06c27d311e33:3 dk.dst afffd4b4-08c5-4dcf-acc9-06c27d311e33 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Andre europæiske lande Andre europæiske lande urn:ddi:dk.dst:7923a522-7743-4eb0-a669-7d2a7d4f9e2e:2 dk.dst 7923a522-7743-4eb0-a669-7d2a7d4f9e2e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Albanien Albanien urn:ddi:dk.dst:3e9ef609-219d-4587-a001-a0e46105b7eb:2 dk.dst 3e9ef609-219d-4587-a001-a0e46105b7eb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Andorra Andorra urn:ddi:dk.dst:adcad6c4-f641-431d-89d8-2dd9a5bba4bb:2 dk.dst adcad6c4-f641-431d-89d8-2dd9a5bba4bb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina Selvstændig nation siden 1992. Tidligere en del af Jugoslavien (5758). urn:ddi:dk.dst:47a84bd2-2b26-4b53-85b3-b62aa89caa41:2 dk.dst 47a84bd2-2b26-4b53-85b3-b62aa89caa41 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 DDR DDR Ophører i 1990 og indgår herefter i Tyskland (5180). urn:ddi:dk.dst:f9f683b6-d15f-46da-a788-c1d90d01256a:3 dk.dst f9f683b6-d15f-46da-a788-c1d90d01256a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Belarus Belarus Selvstændig nation siden 1991. Tidligere en del af Sovjetunionen (5162). Tidlige Hviderusland. urn:ddi:dk.dst:926a9cb1-26f5-4d50-91b7-29f8eb9eab99:2 dk.dst 926a9cb1-26f5-4d50-91b7-29f8eb9eab99 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Island Island urn:ddi:dk.dst:309bb1d4-d169-4c07-ad75-06e67ce3caf0:2 dk.dst 309bb1d4-d169-4c07-ad75-06e67ce3caf0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Island, ligeret dansk Island, ligeret dansk urn:ddi:dk.dst:67b1fd47-499a-498e-b691-ee16d343c843:2 dk.dst 67b1fd47-499a-498e-b691-ee16d343c843 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Jugoslavien Jugoslavien Jugoslavien (5152) ophørte som selvstændig nation i 1992. Opdeles i Jugoslavien, Forbundsrepublikken (5152), Bosnien-Hercegovina (5754), Kroatien (5750), Slovenien (5752) og Nordmakedonien (5756). urn:ddi:dk.dst:ef633187-0ea5-4eeb-ab43-fc8119884d94:2 dk.dst ef633187-0ea5-4eeb-ab43-fc8119884d94 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Jugoslavien, Forbundsrepublikken Jugoslavien, Forbundsrepublikken Ophører i 2003 og erstattes af Serbien og Montenegro (5151). urn:ddi:dk.dst:3835bb19-06e9-4881-923c-332a14eff185:2 dk.dst 3835bb19-06e9-4881-923c-332a14eff185 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Kosovo Kosovo Tidligere en del af Serbien (5757). urn:ddi:dk.dst:cbf05547-eeef-4a81-8be9-4ba7fd3404ef:2 dk.dst cbf05547-eeef-4a81-8be9-4ba7fd3404ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Liechtenstein Liechtenstein urn:ddi:dk.dst:e258d294-d685-4a99-851d-48fbcfb1c499:2 dk.dst e258d294-d685-4a99-851d-48fbcfb1c499 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Moldova Moldova Selvstændig nation siden 1991. Tidligere en del af Sovjetunionen (5162). urn:ddi:dk.dst:34d6d5a9-f3fb-479b-ad5e-647cd15910a5:2 dk.dst 34d6d5a9-f3fb-479b-ad5e-647cd15910a5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Monaco Monaco urn:ddi:dk.dst:8d7120dc-62c4-4618-947d-6b0867099c37:2 dk.dst 8d7120dc-62c4-4618-947d-6b0867099c37 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Montenegro Montenegro Selvstændig nation siden 2006. Tidligere en del af Serbien og Montenegro (5151) urn:ddi:dk.dst:d3982071-16e0-4048-9025-e93635b196e1:2 dk.dst d3982071-16e0-4048-9025-e93635b196e1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nordirland Nordirland Nordirland (5111) udgår i 1990 og fortsætter under Storbritannien (5170) urn:ddi:dk.dst:284d8df8-879c-4cfe-8d76-04804e927d2d:2 dk.dst 284d8df8-879c-4cfe-8d76-04804e927d2d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nordmakedonien Nordmakedonien Skiftede i 2019 navn fra Makedonien. Selvstændig nation siden 1991. Tidligere en del af Jugoslavien (5758). urn:ddi:dk.dst:8dc78604-0c58-4062-af46-1c5ce95f2661:2 dk.dst 8dc78604-0c58-4062-af46-1c5ce95f2661 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Norge Norge urn:ddi:dk.dst:e1aa9fe5-42d9-4c08-9f20-bf257cb3c3b8:2 dk.dst e1aa9fe5-42d9-4c08-9f20-bf257cb3c3b8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Rusland Rusland Selvstændig nation siden 1991. Tidligere en del af Sovjetunionen (5162). urn:ddi:dk.dst:b405d9b3-a86d-433e-88bf-37421cb10f1f:2 dk.dst b405d9b3-a86d-433e-88bf-37421cb10f1f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 San Marino San Marino urn:ddi:dk.dst:46a05874-98c5-452c-baf7-77aaa31b157b:2 dk.dst 46a05874-98c5-452c-baf7-77aaa31b157b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Schweiz Schweiz urn:ddi:dk.dst:c9473c99-515e-4f79-adc3-9ab19cf1a7ac:2 dk.dst c9473c99-515e-4f79-adc3-9ab19cf1a7ac 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Serbien Serbien Selvstændig nation siden 2006. Tidligere en del af Serbien og Montenegro (5151). urn:ddi:dk.dst:689cc89b-71fe-4085-90b3-cc5f6753aef9:2 dk.dst 689cc89b-71fe-4085-90b3-cc5f6753aef9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Serbien og Montenegro Serbien og Montenegro Ophører i 2006 og opdeles i Serbien (5757) og Montenegro (5759). Tidligere Jugoslavien, Forbundsrepublikken (5152). urn:ddi:dk.dst:7da2a7c5-673e-476b-b7f4-439ed03e4a8a:2 dk.dst 7da2a7c5-673e-476b-b7f4-439ed03e4a8a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Sovjetunionen Sovjetunionen Ophører i 1991 og opdeles i Estland (5607), Letland (5609), Litauen (5611), Rusland (5700), Hviderusland (5706), Ukraine (5704), Armenien (5708), Georgien (5724), Moldova (5712), Aserbajdsjan (5710), Kasakhstan (5716), Kirgisistan (5720), Tadsjikistan (5722), Turkmenistan (5718) og Usbekistan (5714). urn:ddi:dk.dst:3bfc625a-ff5e-4055-9884-c8f1c9dcb749:2 dk.dst 3bfc625a-ff5e-4055-9884-c8f1c9dcb749 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Nordirland (5111), Falklandsøerene (5530) og Skt. Helena (5253).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Storbritannien Storbritannien urn:ddi:dk.dst:c62203e8-3eec-42a4-a3b6-bf97ba0b863b:2 dk.dst c62203e8-3eec-42a4-a3b6-bf97ba0b863b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Tjekkoslovakiet Tjekkoslovakiet Ophører i 1992 og opdeles i Tjekkiet (5776) og Slovakiet (5778). urn:ddi:dk.dst:f6a79c30-8b5d-4dfd-bd30-f0df3e8ac28a:2 dk.dst f6a79c30-8b5d-4dfd-bd30-f0df3e8ac28a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Tyrkiet Tyrkiet urn:ddi:dk.dst:5b990dcb-077a-4044-9733-bde07ddab277:2 dk.dst 5b990dcb-077a-4044-9733-bde07ddab277 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Ukraine Ukraine Selvstændig nation siden 1991. Tidligere en del af Sovjetunionen (5162). urn:ddi:dk.dst:b5a4e243-4173-472d-9e55-e78050c741e5:2 dk.dst b5a4e243-4173-472d-9e55-e78050c741e5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Vatikanstaten Vatikanstaten urn:ddi:dk.dst:788f1b41-5f0b-46d9-a488-b2b2ba2fc92e:2 dk.dst 788f1b41-5f0b-46d9-a488-b2b2ba2fc92e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Europa uoplyst Europa uoplyst urn:ddi:dk.dst:d84d87c8-2405-4f68-8d13-5497b968a92f:2 dk.dst d84d87c8-2405-4f68-8d13-5497b968a92f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Europa uoplyst Europa uoplyst urn:ddi:dk.dst:7620c0c6-4bf9-47dc-ad55-02cfe14f178b:2 dk.dst 7620c0c6-4bf9-47dc-ad55-02cfe14f178b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Europa uoplyst Europa uoplyst urn:ddi:dk.dst:e2305ec4-713b-4470-ac72-6549b6fecb6f:2 dk.dst e2305ec4-713b-4470-ac72-6549b6fecb6f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Europa uoplyst Europa uoplyst urn:ddi:dk.dst:07cc13bc-2f10-4a49-aba4-63ece87eae71:2 dk.dst 07cc13bc-2f10-4a49-aba4-63ece87eae71 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Europa uoplyst Europa uoplyst urn:ddi:dk.dst:600a9804-433e-449b-9ebb-bc20b77d4250:2 dk.dst 600a9804-433e-449b-9ebb-bc20b77d4250 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Afrika Afrika urn:ddi:dk.dst:bbc5a309-f7c6-4aad-bfe9-eebf33ede493:2 dk.dst bbc5a309-f7c6-4aad-bfe9-eebf33ede493 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Afrika Afrika urn:ddi:dk.dst:a2072e64-c7bb-494f-8185-e09003ed84de:2 dk.dst a2072e64-c7bb-494f-8185-e09003ed84de 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Algeriet Algeriet urn:ddi:dk.dst:170c5e91-fc25-458b-84e1-c64d1f28745b:2 dk.dst 170c5e91-fc25-458b-84e1-c64d1f28745b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Angola Angola urn:ddi:dk.dst:9952c3f6-3f21-4d5e-843d-36418ba45741:2 dk.dst 9952c3f6-3f21-4d5e-843d-36418ba45741 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Benin Benin Tidligere Dahomey. urn:ddi:dk.dst:132e8f7d-092b-4215-8c5b-72f6efdde710:2 dk.dst 132e8f7d-092b-4215-8c5b-72f6efdde710 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Botswana Botswana urn:ddi:dk.dst:b648f7b9-48cf-44d5-86b7-6a260ff44838:2 dk.dst b648f7b9-48cf-44d5-86b7-6a260ff44838 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Burkina Faso Burkina Faso Tidligere Øvre Volta (5294) urn:ddi:dk.dst:b7a16268-71d6-4053-b733-8ecc9a0d941b:2 dk.dst b7a16268-71d6-4053-b733-8ecc9a0d941b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Burundi Burundi urn:ddi:dk.dst:6718dd0b-738c-4086-9fde-e79cda81a806:2 dk.dst 6718dd0b-738c-4086-9fde-e79cda81a806 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Cameroun Cameroun urn:ddi:dk.dst:74cb38d4-56ba-486e-8000-182eac474fd9:2 dk.dst 74cb38d4-56ba-486e-8000-182eac474fd9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Centralafrikanske Republik Centralafrikanske Republik urn:ddi:dk.dst:3c605dae-f18b-4127-aa09-35263209dea4:2 dk.dst 3c605dae-f18b-4127-aa09-35263209dea4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Comorerne Comorerne urn:ddi:dk.dst:351427a6-e3e8-4dcb-a118-9c78c6044c58:2 dk.dst 351427a6-e3e8-4dcb-a118-9c78c6044c58 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Congo, Demokratiske Republik Congo, Demokratiske Republik Tidligere Zaire (5278). urn:ddi:dk.dst:f31ebe9a-ccb1-46a2-a4bb-25b8dc668342:2 dk.dst f31ebe9a-ccb1-46a2-a4bb-25b8dc668342 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Congo, Republikken Congo, Republikken urn:ddi:dk.dst:9c99009a-1303-4805-9a36-122005846ac0:2 dk.dst 9c99009a-1303-4805-9a36-122005846ac0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Djibouti Djibouti urn:ddi:dk.dst:f7e3f250-5b40-4ac0-8e64-905770974cb1:2 dk.dst f7e3f250-5b40-4ac0-8e64-905770974cb1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Egypten Egypten urn:ddi:dk.dst:0cbd4908-f701-454f-b961-cd17e1dcb10e:2 dk.dst 0cbd4908-f701-454f-b961-cd17e1dcb10e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Elfenbenskysten Elfenbenskysten urn:ddi:dk.dst:5b0a4f43-7d8d-4a51-8d2c-77995655da61:2 dk.dst 5b0a4f43-7d8d-4a51-8d2c-77995655da61 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Eritrea Eritrea Selvstændig nation siden 1993. Tidligere en del af Etiopien (5214) urn:ddi:dk.dst:9abf500e-f671-4def-a71e-6ce7e687e9bd:3 dk.dst 9abf500e-f671-4def-a71e-6ce7e687e9bd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Eswatini Eswatini Tidligere Swaziland (før 2018). urn:ddi:dk.dst:fbae0f71-3cdc-49b6-89dd-d0f791ab9895:2 dk.dst fbae0f71-3cdc-49b6-89dd-d0f791ab9895 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Etiopien Etiopien urn:ddi:dk.dst:52ce2452-f458-4ac3-8191-ff1aa095ec7e:2 dk.dst 52ce2452-f458-4ac3-8191-ff1aa095ec7e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Gabon Gabon urn:ddi:dk.dst:c8b53914-c358-4c20-8a81-bcf070317808:2 dk.dst c8b53914-c358-4c20-8a81-bcf070317808 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Gambia Gambia urn:ddi:dk.dst:ad37f597-24be-4845-8c19-90f6c75464ca:2 dk.dst ad37f597-24be-4845-8c19-90f6c75464ca 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Ghana Ghana urn:ddi:dk.dst:f3e71026-d549-4875-9839-faa5c0e826b0:2 dk.dst f3e71026-d549-4875-9839-faa5c0e826b0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Guinea Guinea urn:ddi:dk.dst:896c81c1-f9ef-4f79-a7c4-e71822e1620a:2 dk.dst 896c81c1-f9ef-4f79-a7c4-e71822e1620a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Guinea-Bissau Guinea-Bissau urn:ddi:dk.dst:9cec2757-43c5-4738-a22b-3af2eb67a730:2 dk.dst 9cec2757-43c5-4738-a22b-3af2eb67a730 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Kap Verde Kap Verde urn:ddi:dk.dst:a9321931-91da-4da2-9645-d15075139cd7:2 dk.dst a9321931-91da-4da2-9645-d15075139cd7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Kenya Kenya urn:ddi:dk.dst:32f71cb2-24ef-4ff7-8e3d-203bbbe1d4e7:2 dk.dst 32f71cb2-24ef-4ff7-8e3d-203bbbe1d4e7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Lesotho Lesotho urn:ddi:dk.dst:b688b97d-82de-4908-894e-377d94cbfbec:2 dk.dst b688b97d-82de-4908-894e-377d94cbfbec 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Liberia Liberia urn:ddi:dk.dst:9af8987c-e307-4ece-b4db-d6a8a4c56004:2 dk.dst 9af8987c-e307-4ece-b4db-d6a8a4c56004 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Libyen Libyen urn:ddi:dk.dst:5832bcea-64b7-4c65-8260-d1bcad78a827:2 dk.dst 5832bcea-64b7-4c65-8260-d1bcad78a827 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Madagaskar Madagaskar urn:ddi:dk.dst:9ba13a90-4cac-47eb-8b26-bd6bda8fd9f7:2 dk.dst 9ba13a90-4cac-47eb-8b26-bd6bda8fd9f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Malawi Malawi urn:ddi:dk.dst:f59c2938-994b-46a9-ba4d-bf0dfdfe0fe9:2 dk.dst f59c2938-994b-46a9-ba4d-bf0dfdfe0fe9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Mali Mali urn:ddi:dk.dst:e8f97ce1-3a6f-4390-93e5-cfd857897bdd:2 dk.dst e8f97ce1-3a6f-4390-93e5-cfd857897bdd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Marokkansk Vestsahara.","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Marokko Marokko urn:ddi:dk.dst:1b3937df-d3f3-4f2a-b204-290cd1ecd964:2 dk.dst 1b3937df-d3f3-4f2a-b204-290cd1ecd964 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Mauretanien Mauretanien urn:ddi:dk.dst:1cf95cf3-6bff-464b-a19f-a814ea0d6e1b:2 dk.dst 1cf95cf3-6bff-464b-a19f-a814ea0d6e1b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Mauritius Mauritius urn:ddi:dk.dst:1c11be51-5a3b-447d-996f-1df722a0701e:2 dk.dst 1c11be51-5a3b-447d-996f-1df722a0701e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Mozambique Mozambique urn:ddi:dk.dst:ab4354f0-f668-4b81-bef0-165a617369ce:2 dk.dst ab4354f0-f668-4b81-bef0-165a617369ce 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Namibia Namibia Selvstændig nation siden 1990. Tidligere en del af Sydafrika (5262) under navnet Sydvestafrika (5264). urn:ddi:dk.dst:3d84a81b-6c4c-48e6-b266-bbf434542075:2 dk.dst 3d84a81b-6c4c-48e6-b266-bbf434542075 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Niger Niger urn:ddi:dk.dst:0ce7c41d-ad79-4d9b-9595-866cbaa88dbf:2 dk.dst 0ce7c41d-ad79-4d9b-9595-866cbaa88dbf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nigeria Nigeria urn:ddi:dk.dst:2fee7c7b-06e9-4cda-9a5c-ed8cc6826bff:2 dk.dst 2fee7c7b-06e9-4cda-9a5c-ed8cc6826bff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Reunion Reunion Udgår i 1990 og indgår herefter i Frankrig (5130). urn:ddi:dk.dst:c284786d-a096-4855-b9c1-b38599f720b7:2 dk.dst c284786d-a096-4855-b9c1-b38599f720b7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Rwanda Rwanda urn:ddi:dk.dst:fd1b553a-9717-4b43-9038-8b1ee3df05b4:2 dk.dst fd1b553a-9717-4b43-9038-8b1ee3df05b4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Sao Tome og Principe Sao Tome og Principe urn:ddi:dk.dst:b4c0e761-f94d-4194-b524-b49446efb76c:2 dk.dst b4c0e761-f94d-4194-b524-b49446efb76c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Senegal Senegal urn:ddi:dk.dst:e312f0ae-4a64-4c55-98f1-ec5738f7b288:2 dk.dst e312f0ae-4a64-4c55-98f1-ec5738f7b288 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Seychellerne Seychellerne urn:ddi:dk.dst:867403eb-8de6-4cef-95b2-1c4d62b3b572:2 dk.dst 867403eb-8de6-4cef-95b2-1c4d62b3b572 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Sierra Leone Sierra Leone urn:ddi:dk.dst:974ee539-3951-4775-96fc-7b58e3bbb691:2 dk.dst 974ee539-3951-4775-96fc-7b58e3bbb691 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Skt. Helena Skt. Helena Udgår i 1990 og indgår herefter i Storbritannien (5170). urn:ddi:dk.dst:fc40f953-9720-4ea1-a705-8588e566e9eb:2 dk.dst fc40f953-9720-4ea1-a705-8588e566e9eb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Somalia Somalia urn:ddi:dk.dst:60e9b3a4-efee-4cfd-a89f-7c5523255564:2 dk.dst 60e9b3a4-efee-4cfd-a89f-7c5523255564 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Spanske besiddelser i Afrika Spanske besiddelser i Afrika Udgår i 1990. urn:ddi:dk.dst:ee1dda36-7a55-4a47-802b-1da77eaebe4c:2 dk.dst ee1dda36-7a55-4a47-802b-1da77eaebe4c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Sudan Sudan urn:ddi:dk.dst:17c48afc-3f64-4ade-89e1-13ce122a45ed:2 dk.dst 17c48afc-3f64-4ade-89e1-13ce122a45ed 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Sydafrika Sydafrika urn:ddi:dk.dst:62830944-da8d-40d9-bd34-7b47fc0e6ef5:2 dk.dst 62830944-da8d-40d9-bd34-7b47fc0e6ef5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Sydsudan Sydsudan Selvstændig nation side 2011. Tidligere en del af Sudan (5258). urn:ddi:dk.dst:f310d1b0-1723-4bd9-b7fe-9b82cf21fe11:2 dk.dst f310d1b0-1723-4bd9-b7fe-9b82cf21fe11 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Sydvestafrika Sydvestafrika Udgår i 1990 og fortsætter som Namibia (5247). urn:ddi:dk.dst:7d2b9ac3-76f3-4596-8bb7-f97118ec44dc:2 dk.dst 7d2b9ac3-76f3-4596-8bb7-f97118ec44dc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Tanzania Tanzania urn:ddi:dk.dst:d4e0a7c4-e137-4312-8fdc-01c87c861f03:2 dk.dst d4e0a7c4-e137-4312-8fdc-01c87c861f03 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Tchad Tchad urn:ddi:dk.dst:9bdb6710-aacc-415d-aa1e-dca8fc1981dc:2 dk.dst 9bdb6710-aacc-415d-aa1e-dca8fc1981dc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Togo Togo urn:ddi:dk.dst:fad7cea8-e175-4b53-8103-4630f5646bce:2 dk.dst fad7cea8-e175-4b53-8103-4630f5646bce 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Tunesien Tunesien urn:ddi:dk.dst:177c4d65-ce39-4f88-a63b-b7f038fa009c:2 dk.dst 177c4d65-ce39-4f88-a63b-b7f038fa009c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Uganda Uganda urn:ddi:dk.dst:d2a415ef-f77c-4323-8fe8-09e1d6fa3f5b:2 dk.dst d2a415ef-f77c-4323-8fe8-09e1d6fa3f5b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Zambia Zambia urn:ddi:dk.dst:64acf37e-c986-445b-adbb-fb2759fe0fa5:2 dk.dst 64acf37e-c986-445b-adbb-fb2759fe0fa5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Zimbabwe Zimbabwe Tidligere Sydrhodesia. urn:ddi:dk.dst:519d0ef0-3033-4e3a-8ecc-217af531c244:2 dk.dst 519d0ef0-3033-4e3a-8ecc-217af531c244 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Ækvatorialguinea Ækvatorialguinea urn:ddi:dk.dst:8634689e-fa42-428b-9f4a-9af6fe6cd722:2 dk.dst 8634689e-fa42-428b-9f4a-9af6fe6cd722 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Afrika uoplyst Afrika uoplyst urn:ddi:dk.dst:651bd6bb-5cc8-418b-bde8-fa0faa646404:2 dk.dst 651bd6bb-5cc8-418b-bde8-fa0faa646404 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Afrika uoplyst Afrika uoplyst urn:ddi:dk.dst:8e10a138-944f-4c44-bb09-5ed629fc1c57:2 dk.dst 8e10a138-944f-4c44-bb09-5ed629fc1c57 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Amerika Amerika urn:ddi:dk.dst:95940606-1211-44a5-9c48-f51c0fc4e6c0:2 dk.dst 95940606-1211-44a5-9c48-f51c0fc4e6c0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nordamerika Nordamerika urn:ddi:dk.dst:b5753955-dfb4-43a9-b344-6e79c43d9e6c:2 dk.dst b5753955-dfb4-43a9-b344-6e79c43d9e6c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Canada Canada urn:ddi:dk.dst:46e8c4ec-590f-49a6-8ff4-8c80064c2b58:2 dk.dst 46e8c4ec-590f-49a6-8ff4-8c80064c2b58 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Puerto Rico (5527).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 USA USA urn:ddi:dk.dst:90c111d2-1456-4aad-8bab-536ac4e1414d:2 dk.dst 90c111d2-1456-4aad-8bab-536ac4e1414d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nordamerika uoplyst Nordamerika uoplyst urn:ddi:dk.dst:cb1cf719-cbf2-4e1f-95f7-1bb208a2e8d7:2 dk.dst cb1cf719-cbf2-4e1f-95f7-1bb208a2e8d7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nordamerika uoplyst Nordamerika uoplyst urn:ddi:dk.dst:11f7e044-6948-41b4-9f90-08b758eff53b:2 dk.dst 11f7e044-6948-41b4-9f90-08b758eff53b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Syd- og mellemamerika Syd- og mellemamerika urn:ddi:dk.dst:5d7ebd23-510d-405f-b7fc-0f269650a3bf:2 dk.dst 5d7ebd23-510d-405f-b7fc-0f269650a3bf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda urn:ddi:dk.dst:5e16ff01-e3a7-48ac-8109-faa653998a9c:2 dk.dst 5e16ff01-e3a7-48ac-8109-faa653998a9c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Argentina Argentina urn:ddi:dk.dst:582fdb9e-eda0-4a1d-ba99-f43790685155:2 dk.dst 582fdb9e-eda0-4a1d-ba99-f43790685155 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Aruba Aruba Før 1986 en del af Nederlandske Antiller (5346). Udgår i 1990 og fortsætter under Nederlandene (5140). urn:ddi:dk.dst:97ff1f62-8571-4b61-ab09-2c513e44ecff:2 dk.dst 97ff1f62-8571-4b61-ab09-2c513e44ecff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Bahamas Bahamas urn:ddi:dk.dst:3ff08442-649c-4277-a4a7-d546fd60392d:2 dk.dst 3ff08442-649c-4277-a4a7-d546fd60392d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Barbados Barbados urn:ddi:dk.dst:2dc43b60-93c3-4f8b-bcb9-4ce4c32a1278:2 dk.dst 2dc43b60-93c3-4f8b-bcb9-4ce4c32a1278 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Belize Belize urn:ddi:dk.dst:699f03ae-c940-4757-866b-154c394b707c:2 dk.dst 699f03ae-c940-4757-866b-154c394b707c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Bermuda Bermuda Udgår i 1990 og fortsætter under Storbritannien (5170). urn:ddi:dk.dst:41b55196-2a6a-4371-affd-6bbd9da1f456:2 dk.dst 41b55196-2a6a-4371-affd-6bbd9da1f456 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Bolivia Bolivia urn:ddi:dk.dst:dd012b45-dc73-4099-b5f8-13e1539a1db3:2 dk.dst dd012b45-dc73-4099-b5f8-13e1539a1db3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Brasilien Brasilien urn:ddi:dk.dst:dae5d4d7-9666-4ae3-a4d9-c1a9d92f6c9e:2 dk.dst dae5d4d7-9666-4ae3-a4d9-c1a9d92f6c9e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Britisk Vestindien Britisk Vestindien Britisk Vestindien udgår i 1990 og fortsætter under Vestindiske øer (5395). urn:ddi:dk.dst:acbabdf3-5be0-4815-979c-7f83ae64b702:2 dk.dst acbabdf3-5be0-4815-979c-7f83ae64b702 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Chile Chile urn:ddi:dk.dst:ba444006-260c-4a17-b356-5fa4ea4a545f:2 dk.dst ba444006-260c-4a17-b356-5fa4ea4a545f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Colombia Colombia urn:ddi:dk.dst:b847c878-7ca0-4161-a38a-09a47fc814c6:2 dk.dst b847c878-7ca0-4161-a38a-09a47fc814c6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Costa Rica Costa Rica urn:ddi:dk.dst:560cda3d-d080-4dc0-b529-997e2caceecf:2 dk.dst 560cda3d-d080-4dc0-b529-997e2caceecf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Cuba Cuba urn:ddi:dk.dst:6906892e-5491-4128-afa5-4c3fa0fde792:2 dk.dst 6906892e-5491-4128-afa5-4c3fa0fde792 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Curacao Curacao Udgår i 1990 og fortsætter under Nederlandene (5140). urn:ddi:dk.dst:1bc00d6d-64af-4b6c-aea1-63b4bc59a1c2:2 dk.dst 1bc00d6d-64af-4b6c-aea1-63b4bc59a1c2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Dominica Dominica urn:ddi:dk.dst:dde83e7c-08a3-43cd-8a82-fab370ccd0f7:2 dk.dst dde83e7c-08a3-43cd-8a82-fab370ccd0f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Dominikanske Republik Dominikanske Republik urn:ddi:dk.dst:f06a2a3f-9bdd-4cac-9953-42e4b54c3d5e:2 dk.dst f06a2a3f-9bdd-4cac-9953-42e4b54c3d5e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Ecuador Ecuador urn:ddi:dk.dst:d4d19429-dc28-41a1-ad5f-51399caeaceb:2 dk.dst d4d19429-dc28-41a1-ad5f-51399caeaceb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 El Salvador El Salvador urn:ddi:dk.dst:c435fd11-e98d-4a35-bdf2-b55da0aab863:2 dk.dst c435fd11-e98d-4a35-bdf2-b55da0aab863 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Falklandsøerne Falklandsøerne Udgår i 1990 og fortsætter under Storbrittannien (5170). urn:ddi:dk.dst:7c7cd0b7-db95-465c-ba66-dce3c049870e:2 dk.dst 7c7cd0b7-db95-465c-ba66-dce3c049870e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Fransk Guyana Fransk Guyana Udgår i 1990 og fortsætter under Frankrig (5130). urn:ddi:dk.dst:a25637f1-96b6-4c3b-bedc-4240d36e1dc0:2 dk.dst a25637f1-96b6-4c3b-bedc-4240d36e1dc0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Fransk Vestindien Fransk Vestindien Fransk Vestindien udgår i 1990 og fortsætter under Vestindiske øer (5395). urn:ddi:dk.dst:91261d6a-cf7c-49b0-b144-d079b7aa68b9:2 dk.dst 91261d6a-cf7c-49b0-b144-d079b7aa68b9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Grenada Grenada urn:ddi:dk.dst:fa61956e-35b7-4bca-bfe0-88fdf3b8024b:2 dk.dst fa61956e-35b7-4bca-bfe0-88fdf3b8024b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Guadeloupe Guadeloupe Udgår i 1990 og fortsætter under Frankrig (5130). urn:ddi:dk.dst:871cd9b8-94a0-43c2-b1ba-d33c69265999:2 dk.dst 871cd9b8-94a0-43c2-b1ba-d33c69265999 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Guatemala Guatemala urn:ddi:dk.dst:dfcece4a-d3d0-4a24-9fc9-816a3215465a:2 dk.dst dfcece4a-d3d0-4a24-9fc9-816a3215465a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Guyana Guyana urn:ddi:dk.dst:5af4588c-2eea-4643-9a4a-4b5f3d1f00ad:2 dk.dst 5af4588c-2eea-4643-9a4a-4b5f3d1f00ad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Haiti Haiti urn:ddi:dk.dst:0012e105-31dd-4fc9-9a07-4b7d5ed13c78:2 dk.dst 0012e105-31dd-4fc9-9a07-4b7d5ed13c78 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Honduras Honduras urn:ddi:dk.dst:23833c9f-3503-4d32-a0a1-7f9dbafc5c9a:2 dk.dst 23833c9f-3503-4d32-a0a1-7f9dbafc5c9a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Jamaica Jamaica urn:ddi:dk.dst:c7143720-4be3-4458-81e1-3578fdee7a6e:2 dk.dst c7143720-4be3-4458-81e1-3578fdee7a6e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Martinique Martinique Udgår i 1990 og fortsætter under Frankrig (5130). urn:ddi:dk.dst:563f3656-68d2-43ba-94ac-410da2ad9481:2 dk.dst 563f3656-68d2-43ba-94ac-410da2ad9481 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Mexico Mexico urn:ddi:dk.dst:a600b780-404b-4ee7-bd07-45db90ba96bf:2 dk.dst a600b780-404b-4ee7-bd07-45db90ba96bf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nederlandske Antiller Nederlandske Antiller Udgår i 1990 og fortsætter under Nederlandene (5140). urn:ddi:dk.dst:8c720877-289b-4dbd-9b30-6e8289b7bc87:2 dk.dst 8c720877-289b-4dbd-9b30-6e8289b7bc87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nicaragua Nicaragua urn:ddi:dk.dst:deddc7d2-2da0-4b25-b122-4d7cef7a9d20:2 dk.dst deddc7d2-2da0-4b25-b122-4d7cef7a9d20 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Panama Panama urn:ddi:dk.dst:131b525d-b03e-4b35-8a68-83b08c45cc20:2 dk.dst 131b525d-b03e-4b35-8a68-83b08c45cc20 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Paraguay Paraguay urn:ddi:dk.dst:3a952d7d-3de4-4c57-9fdc-8600ccdeae68:2 dk.dst 3a952d7d-3de4-4c57-9fdc-8600ccdeae68 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Peru Peru urn:ddi:dk.dst:a768ecab-ad31-4346-910c-76dd90d1f4f7:2 dk.dst a768ecab-ad31-4346-910c-76dd90d1f4f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Puerto Rico Puerto Rico Udgår i 1990 og fortsætter under USA (5390). urn:ddi:dk.dst:d453d67f-59d7-4fcc-b23a-23b6a9062f8f:2 dk.dst d453d67f-59d7-4fcc-b23a-23b6a9062f8f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Skt. Kitts og Nevis Skt. Kitts og Nevis urn:ddi:dk.dst:51708c61-a977-404c-aa6e-5991de5daaee:2 dk.dst 51708c61-a977-404c-aa6e-5991de5daaee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Skt. Lucia Skt. Lucia urn:ddi:dk.dst:16edf4fd-afc0-4747-9651-aca108a24082:2 dk.dst 16edf4fd-afc0-4747-9651-aca108a24082 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Skt. Vincent og Grenadinerne Skt. Vincent og Grenadinerne urn:ddi:dk.dst:12e80c22-1b6a-4f2b-8e0d-58eee7bf3126:2 dk.dst 12e80c22-1b6a-4f2b-8e0d-58eee7bf3126 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Surinam Surinam urn:ddi:dk.dst:badf1d0e-1828-48f0-9209-b4fc6aeb72dd:2 dk.dst badf1d0e-1828-48f0-9209-b4fc6aeb72dd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago urn:ddi:dk.dst:9b2ad3be-4090-408c-982a-1a84056a8427:2 dk.dst 9b2ad3be-4090-408c-982a-1a84056a8427 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Uruguay Uruguay urn:ddi:dk.dst:6454fda0-37b7-485d-9783-679b08cf902b:2 dk.dst 6454fda0-37b7-485d-9783-679b08cf902b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Venezuela Venezuela urn:ddi:dk.dst:677b6819-ac68-4767-9a34-e7a1cf5a2089:2 dk.dst 677b6819-ac68-4767-9a34-e7a1cf5a2089 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Britisk Vestindien (5394) og Fransk Vestindien (5336).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Vestindiske Øer Vestindiske Øer urn:ddi:dk.dst:a4faafb1-941f-41cd-aac3-f1eb36e8c7f8:2 dk.dst a4faafb1-941f-41cd-aac3-f1eb36e8c7f8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Syd- og Mellemamerika uoplyst Syd- og Mellemamerika uoplyst urn:ddi:dk.dst:d91e3ef4-7349-44b8-b439-9a8519277532:2 dk.dst d91e3ef4-7349-44b8-b439-9a8519277532 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Syd- og Mellemamerika uoplyst Syd- og Mellemamerika uoplyst urn:ddi:dk.dst:1b4e86db-ca34-4f84-9279-62fa0aaf78c1:2 dk.dst 1b4e86db-ca34-4f84-9279-62fa0aaf78c1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Syd- og Mellemamerika uoplyst Syd- og Mellemamerika uoplyst urn:ddi:dk.dst:25d02fd8-3876-4fd3-8d33-384f2d8020e0:2 dk.dst 25d02fd8-3876-4fd3-8d33-384f2d8020e0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Asien Asien urn:ddi:dk.dst:79ff2a7c-f031-4d89-a7e5-56e3910cd4fd:2 dk.dst 79ff2a7c-f031-4d89-a7e5-56e3910cd4fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Asien Asien urn:ddi:dk.dst:b2ec270a-0ebe-4811-9f0d-2eb5ab8be227:2 dk.dst b2ec270a-0ebe-4811-9f0d-2eb5ab8be227 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Abu Dhabi Abu Dhabi Indgår fra 1990 i Forenede Arabiske Emirater (5403). urn:ddi:dk.dst:5feb9023-6bb2-4a6f-92c7-f364603d31eb:2 dk.dst 5feb9023-6bb2-4a6f-92c7-f364603d31eb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Afghanistan Afghanistan urn:ddi:dk.dst:d3829c79-ca86-4b45-bff8-68a0be0576b9:2 dk.dst d3829c79-ca86-4b45-bff8-68a0be0576b9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Armenien Armenien urn:ddi:dk.dst:2179a2bc-4c35-4036-9a58-f6990bbe4f71:2 dk.dst 2179a2bc-4c35-4036-9a58-f6990bbe4f71 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Aserbajdsjan Aserbajdsjan urn:ddi:dk.dst:6873563c-7231-4f99-b287-927ad1908165:2 dk.dst 6873563c-7231-4f99-b287-927ad1908165 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Bahrain Bahrain urn:ddi:dk.dst:8a39341e-0c21-467d-9619-58c2342eac87:2 dk.dst 8a39341e-0c21-467d-9619-58c2342eac87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Bangladesh Bangladesh urn:ddi:dk.dst:cbb366c9-7075-44a8-a55c-cd00081667a2:2 dk.dst cbb366c9-7075-44a8-a55c-cd00081667a2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Bhutan Bhutan urn:ddi:dk.dst:81612e6b-9035-4f30-b0ec-60d594428761:2 dk.dst 81612e6b-9035-4f30-b0ec-60d594428761 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Brunei Brunei urn:ddi:dk.dst:4507c287-ae78-4491-9185-575c9cbf55c1:2 dk.dst 4507c287-ae78-4491-9185-575c9cbf55c1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Cambodja Cambodja Tidligere Kampuchea (5416). urn:ddi:dk.dst:1cc332d4-450c-4aad-945e-3f61cdccc49e:2 dk.dst 1cc332d4-450c-4aad-945e-3f61cdccc49e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Dubai Dubai Indgår fra 1990 i Forenede Arabiske Emirater (5403). urn:ddi:dk.dst:20db0b3a-d38d-4d46-b328-1f1ef513c40f:2 dk.dst 20db0b3a-d38d-4d46-b328-1f1ef513c40f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Filippinerne Filippinerne urn:ddi:dk.dst:be29fc4d-796e-4ead-932b-ac851882a5e6:2 dk.dst be29fc4d-796e-4ead-932b-ac851882a5e6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Abu Dhabi (5535) og Dubai (5531).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater Tidligere Trucial Oman (5493). urn:ddi:dk.dst:c8957b13-8184-4840-acc3-29eafdd58934:2 dk.dst c8957b13-8184-4840-acc3-29eafdd58934 2 cm:IsGenerated False Gaza Gaza Kode der definerer område og ikke land. urn:ddi:dk.dst:322271b2-0bdc-4cbc-af0b-5b4328630d51:3 dk.dst 322271b2-0bdc-4cbc-af0b-5b4328630d51 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Georgien Georgien Selvstændig nation siden 1991. Tidligere en del af Sovjetunionen (5162). urn:ddi:dk.dst:084f8a77-b1c9-4f0b-87ae-9de57dabd218:2 dk.dst 084f8a77-b1c9-4f0b-87ae-9de57dabd218 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Hongkong Hongkong Indgår fra 1990 i Storbritiannien (5190) og fra 2007 i Kina (5448). urn:ddi:dk.dst:2d75104f-c3d3-40f4-9075-dd7dccc5713f:2 dk.dst 2d75104f-c3d3-40f4-9075-dd7dccc5713f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Sikkim (5480).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Indien Indien urn:ddi:dk.dst:a263805e-9185-42f9-aac9-f0bbde4565c4:2 dk.dst a263805e-9185-42f9-aac9-f0bbde4565c4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Indonesien Indonesien urn:ddi:dk.dst:c07079c9-cbbe-416f-9a83-274b253c8d8d:2 dk.dst c07079c9-cbbe-416f-9a83-274b253c8d8d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Indokina Indokina Udgår i 1990. urn:ddi:dk.dst:c94416ef-6fa4-4f2d-9932-3a030a57e6bb:2 dk.dst c94416ef-6fa4-4f2d-9932-3a030a57e6bb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Irak Irak urn:ddi:dk.dst:ea4a1bb8-d52a-48ae-b569-fbca4ee15590:2 dk.dst ea4a1bb8-d52a-48ae-b569-fbca4ee15590 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Iran Iran urn:ddi:dk.dst:42d21470-af17-4fb5-9a4b-fdc86f69433f:2 dk.dst 42d21470-af17-4fb5-9a4b-fdc86f69433f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Israel Israel urn:ddi:dk.dst:7dfe1ad7-8db6-40f8-ba4b-2b702979b644:2 dk.dst 7dfe1ad7-8db6-40f8-ba4b-2b702979b644 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Japan Japan urn:ddi:dk.dst:081eb616-6c4a-4279-bbc3-7c68aa02635d:2 dk.dst 081eb616-6c4a-4279-bbc3-7c68aa02635d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Jordan Jordan urn:ddi:dk.dst:70453f78-11ee-49db-9149-3e10666dee90:2 dk.dst 70453f78-11ee-49db-9149-3e10666dee90 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Kasakhstan Kasakhstan urn:ddi:dk.dst:1a97563b-a886-4dab-b751-c7a437893e8c:2 dk.dst 1a97563b-a886-4dab-b751-c7a437893e8c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Hongkong (5448) og Macao (5533).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Kina Kina urn:ddi:dk.dst:7cca71ec-933d-447f-ad86-3a1c3805a902:2 dk.dst 7cca71ec-933d-447f-ad86-3a1c3805a902 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Kirgisistan Kirgisistan urn:ddi:dk.dst:2ce7ec67-1ebd-42a8-909f-a8e1856ab040:2 dk.dst 2ce7ec67-1ebd-42a8-909f-a8e1856ab040 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Kuwait Kuwait urn:ddi:dk.dst:6d62efb6-43a7-4ef0-9e0e-151a08871507:2 dk.dst 6d62efb6-43a7-4ef0-9e0e-151a08871507 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Laos Laos urn:ddi:dk.dst:1678ac2d-1760-47f4-978a-8ccf5a9f0438:2 dk.dst 1678ac2d-1760-47f4-978a-8ccf5a9f0438 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Libanon Libanon urn:ddi:dk.dst:4141f2fc-3fbb-4296-b407-7d6b924c7738:2 dk.dst 4141f2fc-3fbb-4296-b407-7d6b924c7738 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Macao Macao Indgår fra 1990 i Portugal (5156) og fra 2000 i Kina (5448). urn:ddi:dk.dst:db9eed9c-0cc4-4cda-b7b3-540571354718:2 dk.dst db9eed9c-0cc4-4cda-b7b3-540571354718 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Malaysia Malaysia urn:ddi:dk.dst:81012549-d1f3-47f4-8d75-70d1d5c0d091:2 dk.dst 81012549-d1f3-47f4-8d75-70d1d5c0d091 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Maldiverne Maldiverne urn:ddi:dk.dst:2040ad34-3268-4711-9435-503452bd0c91:2 dk.dst 2040ad34-3268-4711-9435-503452bd0c91 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Mongoliet Mongoliet urn:ddi:dk.dst:40cc5249-0b23-427a-83f3-399ca0129f76:2 dk.dst 40cc5249-0b23-427a-83f3-399ca0129f76 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Myanmar Myanmar Tidligere Burma (5414). urn:ddi:dk.dst:25a0d831-5158-4976-9234-c5331df501d3:2 dk.dst 25a0d831-5158-4976-9234-c5331df501d3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nepal Nepal urn:ddi:dk.dst:f6c8218e-5273-430c-8ee0-089ad38f8dfd:2 dk.dst f6c8218e-5273-430c-8ee0-089ad38f8dfd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nordkorea Nordkorea urn:ddi:dk.dst:453a4151-9484-45ee-90ac-a0b2e9b14bc5:2 dk.dst 453a4151-9484-45ee-90ac-a0b2e9b14bc5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nordvietnam Nordvietnam Udgår i 1990 og fortsætter under Vietnam (5488). urn:ddi:dk.dst:b8093911-1dc1-4dd9-80f4-aef2a7b5133a:2 dk.dst b8093911-1dc1-4dd9-80f4-aef2a7b5133a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nordyemen Nordyemen Udgår i 1990 og fortsætter under Yemen (5402). urn:ddi:dk.dst:a373a045-d96e-4326-9c2b-d1692f21df07:2 dk.dst a373a045-d96e-4326-9c2b-d1692f21df07 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Oman Oman urn:ddi:dk.dst:9e11725c-d65d-4f0f-9ef3-fc4ee40864aa:2 dk.dst 9e11725c-d65d-4f0f-9ef3-fc4ee40864aa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Pakistan Pakistan urn:ddi:dk.dst:4eeff632-bc0e-4347-9121-7bc8e69e7934:2 dk.dst 4eeff632-bc0e-4347-9121-7bc8e69e7934 2 cm:IsGenerated False Palæstina Palæstina Kode der definerer område og ikke land. urn:ddi:dk.dst:11dd3afd-244f-43db-8700-e44ed74c3083:3 dk.dst 11dd3afd-244f-43db-8700-e44ed74c3083 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Palæstina Palæstina Indgår fra 1990 i Mellemøsten uoplyst (5487). urn:ddi:dk.dst:36364342-00b3-4b3f-856a-e3dc4427d254:3 dk.dst 36364342-00b3-4b3f-856a-e3dc4427d254 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Qatar Qatar urn:ddi:dk.dst:e59fccae-30cc-47f5-97be-8b4a47a75a6e:2 dk.dst e59fccae-30cc-47f5-97be-8b4a47a75a6e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Saudi-Arabien Saudi-Arabien urn:ddi:dk.dst:01d7f06d-7ec0-494b-9f83-6579262c368b:2 dk.dst 01d7f06d-7ec0-494b-9f83-6579262c368b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Sikkim Sikkim urn:ddi:dk.dst:656cdd5a-f58a-43c0-ad84-f9be61d776f2:2 dk.dst 656cdd5a-f58a-43c0-ad84-f9be61d776f2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Singapore Singapore urn:ddi:dk.dst:336243ba-27a4-4ec2-a4ce-665f7f25ad4e:2 dk.dst 336243ba-27a4-4ec2-a4ce-665f7f25ad4e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Sri Lanka Sri Lanka urn:ddi:dk.dst:f4319b6d-4fc5-47fc-8a13-415ce6b17d64:2 dk.dst f4319b6d-4fc5-47fc-8a13-415ce6b17d64 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Sydkorea Sydkorea urn:ddi:dk.dst:e501f4e2-fecc-4a56-8fbc-647664dfce4a:2 dk.dst e501f4e2-fecc-4a56-8fbc-647664dfce4a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Syrien Syrien urn:ddi:dk.dst:119fd1a5-bc9c-41b0-8479-bc2d42c86346:2 dk.dst 119fd1a5-bc9c-41b0-8479-bc2d42c86346 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Tadsjikistan Tadsjikistan urn:ddi:dk.dst:507255de-d616-4d23-a7f7-441d84dc64e6:2 dk.dst 507255de-d616-4d23-a7f7-441d84dc64e6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Taiwan Taiwan urn:ddi:dk.dst:6fcf2d81-8993-4417-95ea-3a84d89caccb:2 dk.dst 6fcf2d81-8993-4417-95ea-3a84d89caccb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Thailand Thailand urn:ddi:dk.dst:788a3e39-9f15-4d56-8843-570c978d61a4:2 dk.dst 788a3e39-9f15-4d56-8843-570c978d61a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Turkmenistan Turkmenistan urn:ddi:dk.dst:e4e730a3-cc5f-4ce0-b34e-5116a590010c:2 dk.dst e4e730a3-cc5f-4ce0-b34e-5116a590010c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Trucial Oman Trucial Oman Erstattes af Forenede Arabiske Emirater (5403). urn:ddi:dk.dst:c87e527b-e1aa-4caa-a4ba-a973777a1f72:2 dk.dst c87e527b-e1aa-4caa-a4ba-a973777a1f72 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Usbekistan Usbekistan urn:ddi:dk.dst:b6914e4a-d71f-4eb2-9cc0-2af908fda143:2 dk.dst b6914e4a-d71f-4eb2-9cc0-2af908fda143 2 Vestbredden Vestbredden Kode der definerer område og ikke land. urn:ddi:dk.dst:c54a505b-58ed-472b-b04e-21e576e7c7c5:2 dk.dst c54a505b-58ed-472b-b04e-21e576e7c7c5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Nordvietnam (5468).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Vietnam Vietnam Tidligere Sydvietnam (5488). urn:ddi:dk.dst:4d10ac74-864d-4c4d-800e-ac1bef0b6617:2 dk.dst 4d10ac74-864d-4c4d-800e-ac1bef0b6617 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Nordyemen (5494).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Yemen Yemen Tidligere Sydyemen. urn:ddi:dk.dst:8aa53989-e0c9-4312-ba86-b59beac33dd6:2 dk.dst 8aa53989-e0c9-4312-ba86-b59beac33dd6 2 Østjerusalem Østjerusalem Kode der definerer område og ikke land. urn:ddi:dk.dst:ff26100d-b933-46ea-947b-876d36950f91:2 dk.dst ff26100d-b933-46ea-947b-876d36950f91 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Asien uoplyst Asien uoplyst urn:ddi:dk.dst:a4ae1369-4709-4a26-85a4-a5e3c845b29d:2 dk.dst a4ae1369-4709-4a26-85a4-a5e3c845b29d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Asien uoplyst Asien uoplyst urn:ddi:dk.dst:b3ebe445-15d8-4a5c-95c9-a754abbe8019:2 dk.dst b3ebe445-15d8-4a5c-95c9-a754abbe8019 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Asien uoplyst Asien uoplyst urn:ddi:dk.dst:3298f622-f3eb-492d-a97c-bc98505037e3:2 dk.dst 3298f622-f3eb-492d-a97c-bc98505037e3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Palæstina (5473), Vestbredden og Gaza (5473). ","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Mellemøsten uoplyst Mellemøsten uoplyst urn:ddi:dk.dst:ed11a214-1ff7-48bb-8e26-cd51f618a107:2 dk.dst ed11a214-1ff7-48bb-8e26-cd51f618a107 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Oceanien Oceanien urn:ddi:dk.dst:99573984-4d4a-4c7a-9c0c-1f73e22221ff:2 dk.dst 99573984-4d4a-4c7a-9c0c-1f73e22221ff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Oceanien Oceanien urn:ddi:dk.dst:fb2274a7-07f9-45bd-bd9e-22352f4b5366:2 dk.dst fb2274a7-07f9-45bd-bd9e-22352f4b5366 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Australien Australien urn:ddi:dk.dst:36f099c7-5be8-49b8-9c9d-e8649abbc168:2 dk.dst 36f099c7-5be8-49b8-9c9d-e8649abbc168 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Cookøerne Cookøerne Indgår fra 1990 i New Zealand (5514). urn:ddi:dk.dst:cc812449-6611-4b82-a4ac-cd1f4051116a:2 dk.dst cc812449-6611-4b82-a4ac-cd1f4051116a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Cookøerne Cookøerne Indgår fra 1990 i New Zealand (5514). urn:ddi:dk.dst:b66e2712-1cc3-4d4e-821c-d9367c6ed903:2 dk.dst b66e2712-1cc3-4d4e-821c-d9367c6ed903 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Fiji Fiji urn:ddi:dk.dst:474498e0-5471-4f6b-82c6-c3ea9e7d8c52:2 dk.dst 474498e0-5471-4f6b-82c6-c3ea9e7d8c52 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Franske besiddelser i Stillehavet Franske besiddelser i Stillehavet Indgår fra 1990 i Øer i Stillehavet (5599). urn:ddi:dk.dst:edc0092d-89af-439a-9ac1-cd1f7f157743:2 dk.dst edc0092d-89af-439a-9ac1-cd1f7f157743 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Kiribati Kiribati urn:ddi:dk.dst:3323908b-a5dc-483f-ae20-2a296fec9f57:2 dk.dst 3323908b-a5dc-483f-ae20-2a296fec9f57 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Marshalløerne Marshalløerne urn:ddi:dk.dst:61dcb354-6c5b-4587-b703-dec4b12eceec:2 dk.dst 61dcb354-6c5b-4587-b703-dec4b12eceec 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Nauru Nauru urn:ddi:dk.dst:d0a868f1-38ed-4aa2-a0bf-a54a54cfe396:2 dk.dst d0a868f1-38ed-4aa2-a0bf-a54a54cfe396 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Cookøerne (5779).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 New Zealand New Zealand urn:ddi:dk.dst:c1918a5f-58d0-483e-8f55-9b990b65f627:2 dk.dst c1918a5f-58d0-483e-8f55-9b990b65f627 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Papua Ny Guinea Papua Ny Guinea urn:ddi:dk.dst:ba4c5b07-19f4-4881-9a10-fa312e1884f8:2 dk.dst ba4c5b07-19f4-4881-9a10-fa312e1884f8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Salomonøerne Salomonøerne urn:ddi:dk.dst:e7d04f4b-a2e7-44ef-8c3d-8891a84e045e:2 dk.dst e7d04f4b-a2e7-44ef-8c3d-8891a84e045e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Samoa Samoa urn:ddi:dk.dst:40110608-bad9-4815-9bb3-09487cc07c23:2 dk.dst 40110608-bad9-4815-9bb3-09487cc07c23 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Tonga Tonga urn:ddi:dk.dst:a71df97c-9668-44d8-9d66-2833c1d6b909:2 dk.dst a71df97c-9668-44d8-9d66-2833c1d6b909 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Tuvalu Tuvalu urn:ddi:dk.dst:35c6c21b-dce2-4da4-baba-9a48ac10c2c9:2 dk.dst 35c6c21b-dce2-4da4-baba-9a48ac10c2c9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Vanuatu Vanuatu urn:ddi:dk.dst:9a34d70e-8758-4620-8a9b-a514a364430f:2 dk.dst 9a34d70e-8758-4620-8a9b-a514a364430f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Øst Timor Øst Timor Indgår fra 1991 i Indonesien (5434). urn:ddi:dk.dst:a011ccef-997c-4fcb-9129-8c03559bac68:2 dk.dst a011ccef-997c-4fcb-9129-8c03559bac68 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Timor-Leste Timor-Leste urn:ddi:dk.dst:6e9c0123-4cdf-40a7-b8f0-8555c9c1cf32:2 dk.dst 6e9c0123-4cdf-40a7-b8f0-8555c9c1cf32 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"Franske besiddelser i Stillehavet (5506).","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Øer i Stillehavet Øer i Stillehavet urn:ddi:dk.dst:6532489e-1cdc-4824-aecf-193294cf568b:2 dk.dst 6532489e-1cdc-4824-aecf-193294cf568b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Statsløse og uoplyst Statsløse og uoplyst urn:ddi:dk.dst:06ce11b5-f0d1-44b6-b5a7-63bb82fb4b22:2 dk.dst 06ce11b5-f0d1-44b6-b5a7-63bb82fb4b22 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Udlandet uoplyst Udlandet uoplyst urn:ddi:dk.dst:2c2cd204-4269-4a1f-85b8-49306662269c:2 dk.dst 2c2cd204-4269-4a1f-85b8-49306662269c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Udlandet uoplyst Udlandet uoplyst urn:ddi:dk.dst:8c5f2a1a-0e75-4ef8-9441-afee62af5775:2 dk.dst 8c5f2a1a-0e75-4ef8-9441-afee62af5775 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Udlandet uoplyst Udlandet uoplyst urn:ddi:dk.dst:603d1b34-0fbc-46ef-91eb-57b6f8f9e408:2 dk.dst 603d1b34-0fbc-46ef-91eb-57b6f8f9e408 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Statsløse Statsløse urn:ddi:dk.dst:65f4a782-d31d-4a51-a319-1bce682b8056:2 dk.dst 65f4a782-d31d-4a51-a319-1bce682b8056 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Statsløse Statsløse urn:ddi:dk.dst:140c0be8-389c-49f6-83d4-f8dd4435d16a:2 dk.dst 140c0be8-389c-49f6-83d4-f8dd4435d16a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Helt uoplyst Helt uoplyst urn:ddi:dk.dst:7a523a7d-0534-444b-aed9-aef61b65c8db:2 dk.dst 7a523a7d-0534-444b-aed9-aef61b65c8db 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Helt uoplyst Helt uoplyst urn:ddi:dk.dst:ac1e3494-1797-49be-9116-d88e3022324e:2 dk.dst ac1e3494-1797-49be-9116-d88e3022324e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Helt uoplyst Helt uoplyst urn:ddi:dk.dst:65deb508-2bc0-44fc-a8dc-825e390b84af:2 dk.dst 65deb508-2bc0-44fc-a8dc-825e390b84af 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Helt uoplyst Helt uoplyst urn:ddi:dk.dst:3c5520f7-6f61-4a02-8a8d-7c094e8d31b1:2 dk.dst 3c5520f7-6f61-4a02-8a8d-7c094e8d31b1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Helt uoplyst Helt uoplyst urn:ddi:dk.dst:7199c6bd-5381-4dc4-80cc-fafd9b86af17:2 dk.dst 7199c6bd-5381-4dc4-80cc-fafd9b86af17 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_PSD_V1_2021 - Lande i Personstatistik, v1:2021 Helt uoplyst Helt uoplyst