dk.dst 4107b9a2-9669-4240-be2c-73f5a22d2e3f 5 CodeList urn:ddi:dk.dst:4107b9a2-9669-4240-be2c-73f5a22d2e3f:5 dk.dst 4107b9a2-9669-4240-be2c-73f5a22d2e3f 5 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2019-02-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2019-02-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2020-01-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2020-01-31"} cm:ContactPerson {"da":"NHD","en":"NHD"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Befolkning og Uddannelse","en":"Population and Education"} DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi DISCED15_AUDD_HOVED_V1_2019 DISCED15_AUDD_HOVED_V1_2019 Uddannelsesklassifikation (DISCED-15), afsluttede uddannelser, v1:2019 Classification of education (DISCED-15), completed educations, v1:2019 DISCED-15 er Danmarks Statistiks klassifikationssystem for uddannelser. DISCED-15 fungerer som klassifikationssystem på tværs af statistikproducerende myndigheder inden for uddannelsessektoren i Danmark, og sikrer samtidig en entydig sammenhæng til det internationale klassifikationssystem [International Standard Classification of Education (ISCED)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Background). Alle uddannelser i DISCED-15 har en firecifret kode, fx *4112: Elektriker*, som aggregeres på fire forskellige måder. Klassifikationssystemet organiserer således uddannelser og uddannelsesprogrammer i følgende fire dimensioner: **Hovedområde** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter nationalt hovedområde. Hovedområde afspejler en fordeling af uddannelserne på de lovregulerede hovedområder for de videregående uddannelser og på indgange for erhvervsuddannelserne. Dermed følger Hovedområderne strukturen i det danske uddannelsessystem. **Uddannelsestype** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter type, som gør det muligt at differentiere uddannelserne i det danske uddannelsessystem efter type af uddannelse, uafhængigt af uddannelsernes niveau, fag- eller hovedområde. Uddannelsestypen tillader en underopdeling af klassifikationens øvrige dimensioner på fx ordinære og voksenuddannelser. **Uddannelsesniveau** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter niveau, som sikrer overensstemmelse imellem niveauklassificeringen i den danske uddannelsesklassifikation og den internationale uddannelsesklassifikation ISCED-P (levels of educaion). **Fagområde** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter fagtype uafhængigt af uddannelsernes niveau. Det grundlæggende princip i opbygningen af fagområderne følger ideen om, hvilket beskæftigelsesfunktions-/brancheområde uddannelsen orienterer sig mod med henblik på senere beskæftigelse. Klassificering efter fagområde sikrer en fuldstændig sammenlignelighed imellem den danske uddannelsesklassifikation og den internationale uddannelsesklassifikation ISCED-F (fields of education and training). DISCED-15 is Statistics Denmark's classification system for education. DISCED-15 acts as a classification system across statistics-producing authorities within the education sector in Denmark. At the same time it ensures a clear connection to the international classification system [International Standard Classification of Education (ISCED)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Background). All educations in DISCED-15 have a four-digit code, e.g. *4280: Electrician*, which is aggregated in four different ways. The classification system thus organises education and training programs in the following four dimensions: **Main area** Classification of educational programs which follow the structure of the Danish education system, as regulated by law for higher education and for the admission to vocational education. **Types of education** Classification of education programs by type, which makes it possible to differentiate the educations in the Danish education system by type of education, regardless of the level of the educations, fields of education or main area. **Levels of education** Classification of education programs in the Danish education system by levels, which are consistent with the international education classification ISCED-P (levels of education). **Fields of education** Classification of educational programs by fields, regardless of the levels of the educations. The basic principle in the construction of the fields of education follows the idea of ​​which employment function or industry the education is oriented towards with a view to later employment. Classification by fields of education ensures complete comparability between the Danish education classification and the international education classification ISCED-F (fields of education and training). urn:ddi:dk.dst:87ae264e-0360-40a4-af4a-c0725cf9268c:5 dk.dst 87ae264e-0360-40a4-af4a-c0725cf9268c 5 dk.dst eceb4901-edee-402d-b62c-9e2e520c24c1 2 Category 05 urn:ddi:dk.dst:bad0b0a4-f1ac-4fbd-93b1-28ce51bf7c9a:5 dk.dst bad0b0a4-f1ac-4fbd-93b1-28ce51bf7c9a 5 dk.dst 782b1d13-22f7-4daf-937c-31726210b99e 2 Category 0510 urn:ddi:dk.dst:20cf2976-4e6a-4e1f-82ce-764be2e56c37:5 dk.dst 20cf2976-4e6a-4e1f-82ce-764be2e56c37 5 dk.dst 424f8d20-76e7-4d85-8986-b1f04b2502b7 2 Category 051010 urn:ddi:dk.dst:5c3733b6-200b-4fae-bdb0-c23145014349:5 dk.dst 5c3733b6-200b-4fae-bdb0-c23145014349 5 dk.dst 0b6ebeab-85bc-4b24-a88b-129c5b56bc0a 2 Category 05101010 urn:ddi:dk.dst:8548afe7-b9b1-44ab-94b1-d412f3e1d500:5 dk.dst 8548afe7-b9b1-44ab-94b1-d412f3e1d500 5 dk.dst 6b13c606-dffc-487d-902b-ae6b48489a53 2 Category 1984 urn:ddi:dk.dst:d1349d2e-8103-4d5b-a2eb-59f969fd5c56:5 dk.dst d1349d2e-8103-4d5b-a2eb-59f969fd5c56 5 dk.dst f23b7ddc-e83b-44de-9f7a-916214f7f828 2 Category 051020 urn:ddi:dk.dst:23f61d0f-728b-4d47-933e-ecdd89eb2ef6:5 dk.dst 23f61d0f-728b-4d47-933e-ecdd89eb2ef6 5 dk.dst 75bb7380-f3d6-4f98-a457-0e70091b1d85 2 Category 05102010 urn:ddi:dk.dst:ed43ddad-3e62-415f-b001-ad54108f73b8:5 dk.dst ed43ddad-3e62-415f-b001-ad54108f73b8 5 dk.dst 8345bad2-ac95-4419-8679-528f8c8faa61 2 Category 1985 urn:ddi:dk.dst:5fda3fef-f9a8-4cc3-8725-1ca4ff4e5762:5 dk.dst 5fda3fef-f9a8-4cc3-8725-1ca4ff4e5762 5 dk.dst 99dfc927-740b-471c-a977-e9b39261796c 2 Category 10 urn:ddi:dk.dst:4a5142e8-74e3-4288-93ed-6d493822aaa7:5 dk.dst 4a5142e8-74e3-4288-93ed-6d493822aaa7 5 dk.dst 7b721255-f569-4a5b-bad4-f54bfadbe8c7 2 Category 1001 urn:ddi:dk.dst:9f44beef-190e-4914-b89a-606b562da34e:5 dk.dst 9f44beef-190e-4914-b89a-606b562da34e 5 dk.dst 3dbd7350-56ab-4507-bebe-aa05292c8d5c 2 Category 100110 urn:ddi:dk.dst:8153cf50-52d6-4e02-a6d8-70eb22c71c98:5 dk.dst 8153cf50-52d6-4e02-a6d8-70eb22c71c98 5 dk.dst 50d2c81a-2951-411f-b22d-118bb8bed485 2 Category 10011010 urn:ddi:dk.dst:718954a5-b469-453b-9cf4-7e1243117244:5 dk.dst 718954a5-b469-453b-9cf4-7e1243117244 5 dk.dst e3815134-fe75-4683-a370-6766dab70de9 2 Category 0001 urn:ddi:dk.dst:8b5eb3bc-2f31-4a58-bfef-66490616716b:5 dk.dst 8b5eb3bc-2f31-4a58-bfef-66490616716b 5 dk.dst 8f6c02fd-ff0d-4d16-bc63-beb7384441d6 2 Category 1010 urn:ddi:dk.dst:769415f3-2283-4a00-a5b6-0fe68265413a:5 dk.dst 769415f3-2283-4a00-a5b6-0fe68265413a 5 dk.dst 4d7f09c6-ecb0-4dff-b760-69ca8ac9c4ba 2 Category 101010 urn:ddi:dk.dst:3b0f9019-d308-43b9-b1f1-f070cb109b08:5 dk.dst 3b0f9019-d308-43b9-b1f1-f070cb109b08 5 dk.dst b08ae405-c835-47ac-b01d-c0e2027222e6 2 Category 10101010 urn:ddi:dk.dst:4e2a000e-be7a-4714-bcb6-44dd0783e855:5 dk.dst 4e2a000e-be7a-4714-bcb6-44dd0783e855 5 dk.dst c9fc1ac7-6bdb-44f4-a720-8a53a2db7a53 2 Category 1100 urn:ddi:dk.dst:4e7d1527-de45-4920-a6a9-92cc44cd0324:5 dk.dst 4e7d1527-de45-4920-a6a9-92cc44cd0324 5 dk.dst c0b10b3b-4b13-4186-bb23-05098ca9026a 2 Category 1120 urn:ddi:dk.dst:55ba6b4c-8482-40ce-bc8f-efab7c391b6b:5 dk.dst 55ba6b4c-8482-40ce-bc8f-efab7c391b6b 5 dk.dst 6ee4b4d5-ae85-4978-b58e-7d7be586d7d3 2 Category 10101011 urn:ddi:dk.dst:8871f719-463f-4c0e-860a-57372bb99e13:5 dk.dst 8871f719-463f-4c0e-860a-57372bb99e13 5 dk.dst 78c18164-ccce-495c-b19b-b99ca2fbd52a 2 Category 1101 urn:ddi:dk.dst:cd898826-e81f-4e50-8008-022ffac1c652:5 dk.dst cd898826-e81f-4e50-8008-022ffac1c652 5 dk.dst 909c2f4c-2498-453b-8bb5-f60fb89d9338 2 Category 10101012 urn:ddi:dk.dst:e2507374-8f22-47f3-b898-3d4fea9b9279:5 dk.dst e2507374-8f22-47f3-b898-3d4fea9b9279 5 dk.dst 93c04f4a-c60a-4a7f-86c9-365f1330d865 2 Category 1102 urn:ddi:dk.dst:e6eddd40-334f-421f-9d40-ed2c7e6dfcf5:5 dk.dst e6eddd40-334f-421f-9d40-ed2c7e6dfcf5 5 dk.dst b14ced71-f8cd-4bf2-a8ce-6a4f4310e47d 2 Category 10101013 urn:ddi:dk.dst:d44f4aec-2ba7-444d-8e54-5c25dd124be3:5 dk.dst d44f4aec-2ba7-444d-8e54-5c25dd124be3 5 dk.dst 7eaf3574-4461-4bd8-aa15-e2113ef7488a 2 Category 1103 urn:ddi:dk.dst:83bd8926-9a31-427b-9765-547d278cad8a:5 dk.dst 83bd8926-9a31-427b-9765-547d278cad8a 5 dk.dst da74f3fb-a46e-4fb9-a488-88f5da61f2ee 2 Category 10101014 urn:ddi:dk.dst:21f07cb5-4568-4eed-9a1e-4c24fe8c9781:5 dk.dst 21f07cb5-4568-4eed-9a1e-4c24fe8c9781 5 dk.dst f28ace07-7f89-4756-946a-2e4990da0bab 2 Category 1104 urn:ddi:dk.dst:3bcf3191-f6c9-4f51-a84f-3613d0277094:5 dk.dst 3bcf3191-f6c9-4f51-a84f-3613d0277094 5 dk.dst 1ed485db-d667-40a0-9787-b27cdc3e2d0d 2 Category 10101015 urn:ddi:dk.dst:8ffb22aa-b05f-4745-8886-33e16d2a3c1e:5 dk.dst 8ffb22aa-b05f-4745-8886-33e16d2a3c1e 5 dk.dst baf56cd6-586a-4638-907d-bb5afcbda0ef 2 Category 1105 urn:ddi:dk.dst:ac08c866-9bfb-49b7-b8a7-1682b3727971:5 dk.dst ac08c866-9bfb-49b7-b8a7-1682b3727971 5 dk.dst 9f134015-3bf5-41ac-83af-bae5280e27f6 2 Category 10101016 urn:ddi:dk.dst:940fbe12-7291-4f8c-b993-2c900ee2cb45:5 dk.dst 940fbe12-7291-4f8c-b993-2c900ee2cb45 5 dk.dst c39e3dfc-f747-4e40-a3d9-e436fd0f065b 2 Category 1006 urn:ddi:dk.dst:05f1bf3f-8fe8-415c-9a9e-ae56d941b27c:5 dk.dst 05f1bf3f-8fe8-415c-9a9e-ae56d941b27c 5 dk.dst a68896e4-a043-4587-803d-0a56f2e11a2b 2 Category 1106 urn:ddi:dk.dst:52a26aed-ad45-461c-8e6c-e53c9402eab0:5 dk.dst 52a26aed-ad45-461c-8e6c-e53c9402eab0 5 dk.dst b7ac2114-57f8-40ac-b141-9bfc2618cd74 2 Category 1206 urn:ddi:dk.dst:28475541-c058-44a6-82f1-285ee7092ac0:5 dk.dst 28475541-c058-44a6-82f1-285ee7092ac0 5 dk.dst 9474d810-59aa-49ce-99ca-2dd25d8e7b79 2 Category 10101020 urn:ddi:dk.dst:3dd64863-648a-4b6a-9895-0b1a239dd3ee:5 dk.dst 3dd64863-648a-4b6a-9895-0b1a239dd3ee 5 dk.dst 74f0c5aa-42d9-45ae-b057-dc88ff59ddc0 2 Category 0200 urn:ddi:dk.dst:14fa0f2f-a3e9-42c5-a29b-4c7fbf0b3dfb:5 dk.dst 14fa0f2f-a3e9-42c5-a29b-4c7fbf0b3dfb 5 dk.dst bf68cd06-7e27-4ac3-921e-84915dbb82ba 2 Category 1020 urn:ddi:dk.dst:e325d7d7-7210-49ca-a33f-f6965f736254:5 dk.dst e325d7d7-7210-49ca-a33f-f6965f736254 5 dk.dst fdde90c0-0936-4f79-b0b3-a852f3432cb3 2 Category 102010 urn:ddi:dk.dst:72f9ff5e-0669-431e-8de0-fb247d06b360:5 dk.dst 72f9ff5e-0669-431e-8de0-fb247d06b360 5 dk.dst dcf472c2-097e-42be-aec3-0c2b543e7c02 2 Category 10201010 urn:ddi:dk.dst:f121815a-3f2f-4a8c-a68c-131c8d03d99a:5 dk.dst f121815a-3f2f-4a8c-a68c-131c8d03d99a 5 dk.dst 23013278-59d7-4f61-9214-103849a5fadc 2 Category 1007 urn:ddi:dk.dst:21963d3e-48f7-48af-9e48-163bed34c837:5 dk.dst 21963d3e-48f7-48af-9e48-163bed34c837 5 dk.dst 43f2c763-a3c5-4150-bf93-65a812efa510 2 Category 1107 urn:ddi:dk.dst:12ee2ae9-3222-4660-93d0-e67f22f4de1e:5 dk.dst 12ee2ae9-3222-4660-93d0-e67f22f4de1e 5 dk.dst d285d517-0841-4b07-83f4-e4a6f3cd0118 2 Category 1207 urn:ddi:dk.dst:491f879f-4700-408b-84aa-b1380aa48539:5 dk.dst 491f879f-4700-408b-84aa-b1380aa48539 5 dk.dst 6517127d-7c88-4808-bd5b-bb9df080375c 2 Category 10201011 urn:ddi:dk.dst:6bb1ee2c-731a-42ab-bb52-5feed2c6052c:5 dk.dst 6bb1ee2c-731a-42ab-bb52-5feed2c6052c 5 dk.dst 61e18920-6b1c-49e1-8e99-9841f4f0934c 2 Category 1008 urn:ddi:dk.dst:bb6a553f-9dc6-463b-8fdc-e053528666eb:5 dk.dst bb6a553f-9dc6-463b-8fdc-e053528666eb 5 dk.dst ccf20dd2-81ca-4ae5-9c0a-9607fd0ca1e0 2 Category 1021 urn:ddi:dk.dst:77067d97-50ea-48eb-ac34-f421411bca05:5 dk.dst 77067d97-50ea-48eb-ac34-f421411bca05 5 dk.dst 304a82c3-fde6-4360-b7d1-a6369b867618 2 Category 1108 urn:ddi:dk.dst:f499f9e9-4aee-4a90-baaa-e03e68c7ee20:5 dk.dst f499f9e9-4aee-4a90-baaa-e03e68c7ee20 5 dk.dst 7a77cceb-038b-4612-a31c-01c115d1e245 2 Category 1121 urn:ddi:dk.dst:88fdbbe6-c61b-4cf0-ae96-37868fe7a773:5 dk.dst 88fdbbe6-c61b-4cf0-ae96-37868fe7a773 5 dk.dst 08358168-7b9e-46a0-b804-74cefdeb74c8 2 Category 1208 urn:ddi:dk.dst:9cb43b58-840f-4f53-9a71-4a12eef42514:5 dk.dst 9cb43b58-840f-4f53-9a71-4a12eef42514 5 dk.dst 5da83c94-e001-45a3-b38e-013d1ef568e0 2 Category 1721 urn:ddi:dk.dst:36394cc2-006e-4a02-861d-4960a99ba509:5 dk.dst 36394cc2-006e-4a02-861d-4960a99ba509 5 dk.dst c33d3750-1ccf-4b41-bc03-e46b6bdc4b70 2 Category 2508 urn:ddi:dk.dst:2bb492fb-2caa-4b52-b430-3a7db8bd3472:5 dk.dst 2bb492fb-2caa-4b52-b430-3a7db8bd3472 5 dk.dst f9064dc0-2dd5-4feb-ac41-97ff46dfbcb4 2 Category 10201012 urn:ddi:dk.dst:7a829428-f474-4127-a791-d1a9e8c0022d:5 dk.dst 7a829428-f474-4127-a791-d1a9e8c0022d 5 dk.dst 0e8fcd10-f0cc-4832-9a9c-2e70e4ebd144 2 Category 1009 urn:ddi:dk.dst:076b0b49-0776-46fb-b4d2-2a513dd179b1:5 dk.dst 076b0b49-0776-46fb-b4d2-2a513dd179b1 5 dk.dst c74f9f50-c85f-4f9a-921a-396ed32ef269 2 Category 1022 urn:ddi:dk.dst:ee7a6b7f-1f9a-4980-94d8-fe9eacdf86ea:5 dk.dst ee7a6b7f-1f9a-4980-94d8-fe9eacdf86ea 5 dk.dst 00a2d6e9-59c7-4a59-b289-9d57e593fd29 2 Category 1109 urn:ddi:dk.dst:e7f9a885-9f1c-4353-adf6-ff1f8d7c3e5d:5 dk.dst e7f9a885-9f1c-4353-adf6-ff1f8d7c3e5d 5 dk.dst 35612285-de17-4dfb-8095-ceb38ed23c8f 2 Category 1122 urn:ddi:dk.dst:6e2d41fb-4da5-4590-a056-b36a7604b7ed:5 dk.dst 6e2d41fb-4da5-4590-a056-b36a7604b7ed 5 dk.dst 70967cc7-b3e7-4c47-a819-0cb83cf1481c 2 Category 1209 urn:ddi:dk.dst:f35a2e80-973a-47c9-be0b-b4587b9dd60f:5 dk.dst f35a2e80-973a-47c9-be0b-b4587b9dd60f 5 dk.dst dc923a69-f397-47c7-94d2-0807883810d1 2 Category 1509 urn:ddi:dk.dst:af765a1b-4f5e-4568-b18b-c2b49a60a32f:5 dk.dst af765a1b-4f5e-4568-b18b-c2b49a60a32f 5 dk.dst 4ebb9c06-4bc0-47e2-801b-1afd4bdacbe2 2 Category 1522 urn:ddi:dk.dst:0d132cba-e18c-4917-9c88-629662ee5237:5 dk.dst 0d132cba-e18c-4917-9c88-629662ee5237 5 dk.dst d643f418-3060-468e-b4d5-c11903cf5896 2 Category 1722 urn:ddi:dk.dst:d3138e56-d5c7-4368-8b8c-9e9c4a423b4e:5 dk.dst d3138e56-d5c7-4368-8b8c-9e9c4a423b4e 5 dk.dst 1f5da63a-7106-4621-b811-d8db61bf88b4 2 Category 2509 urn:ddi:dk.dst:3ece3881-b9ad-4dd7-9a9a-a98802e7760b:5 dk.dst 3ece3881-b9ad-4dd7-9a9a-a98802e7760b 5 dk.dst fed3927f-ab05-491c-aa1a-8394ce0148ef 2 Category 10201020 urn:ddi:dk.dst:44e9aad3-b608-401e-a24a-13b29b375d82:5 dk.dst 44e9aad3-b608-401e-a24a-13b29b375d82 5 dk.dst 01585b54-1ad3-4bce-a348-60b54e2ad88d 2 Category 0205 urn:ddi:dk.dst:7aec7108-692d-4e27-adba-c79eb78e5ec8:5 dk.dst 7aec7108-692d-4e27-adba-c79eb78e5ec8 5 dk.dst 0c9af675-40cf-4654-aa11-29ad9200eadc 2 Category 0210 urn:ddi:dk.dst:123f3839-d9aa-4dfe-b7b0-027059dce2e4:5 dk.dst 123f3839-d9aa-4dfe-b7b0-027059dce2e4 5 dk.dst 6ca75571-bcff-4bea-ba81-ae621bc18268 2 Category 1030 urn:ddi:dk.dst:629671e5-80b0-41de-89fa-d13679a2e8c9:5 dk.dst 629671e5-80b0-41de-89fa-d13679a2e8c9 5 dk.dst c3d7f91e-77cf-4b59-85bd-5ac76cc32a5b 2 Category 103010 urn:ddi:dk.dst:f2146583-61fb-4223-bfb8-68ea1800752f:5 dk.dst f2146583-61fb-4223-bfb8-68ea1800752f 5 dk.dst 8184d940-c95f-455d-b444-ab5cdd8eb05c 2 Category 10301010 urn:ddi:dk.dst:4220445f-d3ad-4b0f-865c-09fad272b9fa:5 dk.dst 4220445f-d3ad-4b0f-865c-09fad272b9fa 5 dk.dst 5e4256a4-0e01-49d3-a412-fc23b5c5b8f5 2 Category 1010 urn:ddi:dk.dst:f7b6f87e-c643-42d9-95b8-4cd0f53d54c4:5 dk.dst f7b6f87e-c643-42d9-95b8-4cd0f53d54c4 5 dk.dst b1a395e5-76d4-4b9a-a86e-8d035a31615a 2 Category 1011 urn:ddi:dk.dst:f3d47db8-d220-41cb-a16a-61d7c1bbd01f:5 dk.dst f3d47db8-d220-41cb-a16a-61d7c1bbd01f 5 dk.dst 76b1e7d9-2620-4c36-9371-e584ab667afa 2 Category 1023 urn:ddi:dk.dst:1cb35ef4-aa07-4172-8f0f-0a5626e880c2:5 dk.dst 1cb35ef4-aa07-4172-8f0f-0a5626e880c2 5 dk.dst 954186bf-7c38-4e7c-9884-92536b38f70a 2 Category 1110 urn:ddi:dk.dst:ff170130-1b05-4514-b82a-d7624d93cd5e:5 dk.dst ff170130-1b05-4514-b82a-d7624d93cd5e 5 dk.dst fb14a949-c0ab-4ea8-970c-8e1bf88d019b 2 Category 1111 urn:ddi:dk.dst:32924512-4c34-40b6-89be-b9c56cb722dd:5 dk.dst 32924512-4c34-40b6-89be-b9c56cb722dd 5 dk.dst 6b7cdf3e-cd0e-467b-a33f-23a2c3b51783 2 Category 1123 urn:ddi:dk.dst:80fd5de3-9378-4884-9d19-f268deef10c4:5 dk.dst 80fd5de3-9378-4884-9d19-f268deef10c4 5 dk.dst a5717a4c-0c5c-40b8-aa35-bdb1c3646607 2 Category 1210 urn:ddi:dk.dst:89caeeb2-b19f-4ceb-a1e7-720ba6505804:5 dk.dst 89caeeb2-b19f-4ceb-a1e7-720ba6505804 5 dk.dst dc5f5f1d-b4aa-4e06-a746-92495055baf8 2 Category 1410 urn:ddi:dk.dst:ffbe11ec-026c-4548-a9d9-89bc33d26dd2:5 dk.dst ffbe11ec-026c-4548-a9d9-89bc33d26dd2 5 dk.dst d239500b-bfc6-4e72-8a75-d75b7f400be8 2 Category 1423 urn:ddi:dk.dst:b39ea687-936e-4a91-8269-41c2c2c836c0:5 dk.dst b39ea687-936e-4a91-8269-41c2c2c836c0 5 dk.dst 0d32ac61-e435-4693-9a09-70fea23ebc53 2 Category 1510 urn:ddi:dk.dst:cf8365c3-5cd8-4d2f-afa6-39ce28b9c0b8:5 dk.dst cf8365c3-5cd8-4d2f-afa6-39ce28b9c0b8 5 dk.dst 7557eacc-9aa5-4d94-93d0-14cdf291dd49 2 Category 1523 urn:ddi:dk.dst:1d454462-e8c9-475f-8678-4a6080c9b821:5 dk.dst 1d454462-e8c9-475f-8678-4a6080c9b821 5 dk.dst 5a336fee-87ed-4f32-be18-142ee6445f44 2 Category 1723 urn:ddi:dk.dst:4e32a512-8151-4a31-84af-87340bd245d4:5 dk.dst 4e32a512-8151-4a31-84af-87340bd245d4 5 dk.dst 7032fcb2-9b49-4e0a-9bcf-919bd85fd69c 2 Category 2401 urn:ddi:dk.dst:63ab2431-0dca-485c-8b0d-aa60af53edbe:5 dk.dst 63ab2431-0dca-485c-8b0d-aa60af53edbe 5 dk.dst ceffb7ae-b210-4817-8787-1f85ff840d02 2 Category 2510 urn:ddi:dk.dst:627bedd8-da54-4564-83fc-1a7cb35cdbff:5 dk.dst 627bedd8-da54-4564-83fc-1a7cb35cdbff 5 dk.dst db52d928-00d5-4fc6-b3d5-7cf12563a2d8 2 Category 2511 urn:ddi:dk.dst:2bd3c096-8fe2-4adb-bafa-85780eec6bb3:5 dk.dst 2bd3c096-8fe2-4adb-bafa-85780eec6bb3 5 dk.dst bed44ff8-37e9-4c18-ac9a-a9a06a3d3efc 2 Category 1040 urn:ddi:dk.dst:dbb70fcf-8061-47a2-9c5a-83c76077af05:5 dk.dst dbb70fcf-8061-47a2-9c5a-83c76077af05 5 dk.dst 90a315f1-7e6c-4af3-9468-1e723260bcb5 2 Category 104010 urn:ddi:dk.dst:71cbd4ca-6027-43ad-902a-48a543c06d72:5 dk.dst 71cbd4ca-6027-43ad-902a-48a543c06d72 5 dk.dst 99ea0f18-9ccc-4b64-a02e-f0cb7e7d7170 2 Category 10401010 urn:ddi:dk.dst:c50ffed4-92d7-4321-896a-081da4f0b947:5 dk.dst c50ffed4-92d7-4321-896a-081da4f0b947 5 dk.dst 35fb5136-003f-4bbb-938a-f0dabde87748 2 Category 9602 urn:ddi:dk.dst:c85e1694-4dcd-4c73-bd6d-de58d209c2a5:5 dk.dst c85e1694-4dcd-4c73-bd6d-de58d209c2a5 5 dk.dst 4d08cb26-1337-40f5-a4d3-371eb2f207af 2 Category 9603 urn:ddi:dk.dst:aff8cf18-1a00-4113-b4f0-1705c7f5031e:5 dk.dst aff8cf18-1a00-4113-b4f0-1705c7f5031e 5 dk.dst 547a3f7d-71a7-47f0-b1e6-a45fc0a61ed8 2 Category 9604 urn:ddi:dk.dst:1b395f91-184e-4d7c-8a1b-2d7f398cad6c:5 dk.dst 1b395f91-184e-4d7c-8a1b-2d7f398cad6c 5 dk.dst a420265f-cfdd-4da0-b5a8-d48535233d87 2 Category 104020 urn:ddi:dk.dst:2c668adb-7e3f-4686-8ba3-da19419dd5ae:5 dk.dst 2c668adb-7e3f-4686-8ba3-da19419dd5ae 5 dk.dst e33ef122-c12b-4ffd-93bc-4b28ba3ed19b 2 Category 10402010 urn:ddi:dk.dst:10823db1-3fd5-4c9b-9e6b-eda3e489b956:5 dk.dst 10823db1-3fd5-4c9b-9e6b-eda3e489b956 5 dk.dst c8300c30-0f06-4122-a9ec-19262b21750b 2 Category 9606 urn:ddi:dk.dst:5af191e7-3b2c-4821-8e8f-5d97aa9daa78:5 dk.dst 5af191e7-3b2c-4821-8e8f-5d97aa9daa78 5 dk.dst 5aaf7153-7191-4de1-907c-20e523f6727b 2 Category 104030 urn:ddi:dk.dst:d9702eca-c44c-4f4c-9bbd-b87bb01fa554:5 dk.dst d9702eca-c44c-4f4c-9bbd-b87bb01fa554 5 dk.dst 93527903-7921-4d1c-9c2f-9f2c5bd738c0 2 Category 10403010 urn:ddi:dk.dst:a651cde9-c89d-4be3-a1eb-dd0bb4d5fccf:5 dk.dst a651cde9-c89d-4be3-a1eb-dd0bb4d5fccf 5 dk.dst 4f336c2e-2f6e-4b0d-ac95-7b26d3c54423 2 Category 9607 urn:ddi:dk.dst:33eae863-6791-4d94-aa9f-c0fea24d9b8a:5 dk.dst 33eae863-6791-4d94-aa9f-c0fea24d9b8a 5 dk.dst 90133d3c-38d5-430e-ad72-e5ed5834323e 2 Category 15 urn:ddi:dk.dst:8033b65d-a49d-4fb3-9126-2ec697766f0e:5 dk.dst 8033b65d-a49d-4fb3-9126-2ec697766f0e 5 dk.dst a7383480-00b4-4024-b350-72c454d258a3 2 Category 1510 urn:ddi:dk.dst:8c0cd72d-4686-4238-8f65-c997c74206c5:5 dk.dst 8c0cd72d-4686-4238-8f65-c997c74206c5 5 dk.dst 7e24dc1d-f024-46ee-86c7-66cc5cfc7447 2 Category 151010 urn:ddi:dk.dst:72678325-14f7-4527-bf73-1d66089d6f39:5 dk.dst 72678325-14f7-4527-bf73-1d66089d6f39 5 dk.dst 43cac164-1cd2-4065-b861-163ccd44ed33 2 Category 15101010 urn:ddi:dk.dst:fa7a9bb0-7397-48b9-8cd0-38dafc211cab:5 dk.dst fa7a9bb0-7397-48b9-8cd0-38dafc211cab 5 dk.dst 271792e9-c4ea-43ba-92c2-63b62b811c82 2 Category 2428 urn:ddi:dk.dst:ad45e483-5ba4-4b14-8ff6-ee06c47d3b0f:5 dk.dst ad45e483-5ba4-4b14-8ff6-ee06c47d3b0f 5 dk.dst 357200c2-f809-4faf-b1c8-4ba0ffe605f0 2 Category 15101020 urn:ddi:dk.dst:aa445db8-b1fe-4d49-95ab-3d2c0d92c45d:5 dk.dst aa445db8-b1fe-4d49-95ab-3d2c0d92c45d 5 dk.dst 6068cec6-d4f4-409a-8701-1c3a206e6401 2 Category 2431 urn:ddi:dk.dst:16c89f8a-df02-4334-bbf4-68e667a4ccf9:5 dk.dst 16c89f8a-df02-4334-bbf4-68e667a4ccf9 5 dk.dst e76bbb8a-1505-4e0f-95a2-8b0383368c61 2 Category 2432 urn:ddi:dk.dst:0ed22f00-0191-4970-b093-937d7588bbf5:5 dk.dst 0ed22f00-0191-4970-b093-937d7588bbf5 5 dk.dst d5a70cf9-5518-4c30-ad64-45beecabc069 2 Category 15101030 urn:ddi:dk.dst:ee90a5f6-cf63-4dd5-a05f-19cec7fcf4b7:5 dk.dst ee90a5f6-cf63-4dd5-a05f-19cec7fcf4b7 5 dk.dst a21f5323-12ac-4e48-a12f-ba35a28307cd 2 Category 2441 urn:ddi:dk.dst:34243243-de4a-4237-b98f-a9d80a3e5f7b:5 dk.dst 34243243-de4a-4237-b98f-a9d80a3e5f7b 5 dk.dst 4a409ae6-1c7f-4330-be37-2d77f6c0799f 2 Category 15101040 urn:ddi:dk.dst:05ce3f98-14af-4755-8fb2-6373a44cf248:5 dk.dst 05ce3f98-14af-4755-8fb2-6373a44cf248 5 dk.dst 7e2d3882-4e32-4401-8346-84e6fab4e573 2 Category 2442 urn:ddi:dk.dst:e536eae2-c8a6-47f1-bff3-a7c0c551d8d1:5 dk.dst e536eae2-c8a6-47f1-bff3-a7c0c551d8d1 5 dk.dst f295bc5f-751f-469f-b7af-0a9256a32803 2 Category 15101050 urn:ddi:dk.dst:c98ef068-71f5-463d-be0b-889e7829ef00:5 dk.dst c98ef068-71f5-463d-be0b-889e7829ef00 5 dk.dst 2b20eec2-08a2-4825-91c1-17345eb8b748 2 Category 2445 urn:ddi:dk.dst:a0ea664f-a820-4c08-8962-b5963fe00a4c:5 dk.dst a0ea664f-a820-4c08-8962-b5963fe00a4c 5 dk.dst ce2e4040-3ab9-438f-90c4-5d5d2198dac3 2 Category 15101060 urn:ddi:dk.dst:77ea9afb-1815-4a64-ada3-0dc65e63d7ff:5 dk.dst 77ea9afb-1815-4a64-ada3-0dc65e63d7ff 5 dk.dst 492613b2-0fb1-4be7-abd7-a2eef37ca684 2 Category 2443 urn:ddi:dk.dst:a1850492-1fc8-4497-85ca-04937fd37d06:5 dk.dst a1850492-1fc8-4497-85ca-04937fd37d06 5 dk.dst 66dae2c9-d3bf-4880-9265-e78c221927a1 2 Category 2444 urn:ddi:dk.dst:7100b5c6-3950-43aa-b16b-8e7e338aa85d:5 dk.dst 7100b5c6-3950-43aa-b16b-8e7e338aa85d 5 dk.dst 73aeb7ba-882b-427b-bacd-39a87825562e 2 Category 2446 urn:ddi:dk.dst:3720a98e-da66-4011-a657-25d93c30a81e:5 dk.dst 3720a98e-da66-4011-a657-25d93c30a81e 5 dk.dst ada5a4bd-72ca-48a3-9213-995a5b3e66d2 2 Category 2447 urn:ddi:dk.dst:ce092a5f-756f-4d25-8e29-8fb7dc1fc69d:5 dk.dst ce092a5f-756f-4d25-8e29-8fb7dc1fc69d 5 dk.dst 49205ab6-a07d-4e4a-91df-d484c06cb144 2 Category 1520 urn:ddi:dk.dst:00637d4b-98d5-457a-ad4a-3053da1f4885:5 dk.dst 00637d4b-98d5-457a-ad4a-3053da1f4885 5 dk.dst 01a6b901-5c25-48e1-941b-4f45a3ad3bd9 2 Category 152010 urn:ddi:dk.dst:8736faf8-2925-40d5-a6c9-1e024067233b:5 dk.dst 8736faf8-2925-40d5-a6c9-1e024067233b 5 dk.dst 00250d30-28f2-469d-bbb3-fcb42dd28087 2 Category 15201010 urn:ddi:dk.dst:abf9b53c-de75-4014-b421-5e0cf243ba06:5 dk.dst abf9b53c-de75-4014-b421-5e0cf243ba06 5 dk.dst 3d1fee3e-fefb-48cf-95c0-5da11d2505f0 2 Category 2411 urn:ddi:dk.dst:3008e041-bd41-4219-a166-87307f9c740e:5 dk.dst 3008e041-bd41-4219-a166-87307f9c740e 5 dk.dst 9552bc55-8ce3-49e0-94c6-723bf1e14cad 2 Category 15201020 urn:ddi:dk.dst:e0635b4f-f117-49ac-ba14-48b87b0ccaa4:5 dk.dst e0635b4f-f117-49ac-ba14-48b87b0ccaa4 5 dk.dst 210ac412-a01a-4442-95f2-ecb5187578ec 2 Category 2413 urn:ddi:dk.dst:ce13ec00-9196-4610-869b-3739b9aa68b2:5 dk.dst ce13ec00-9196-4610-869b-3739b9aa68b2 5 dk.dst e81f0739-88cd-4471-9f67-35db7a3ed364 2 Category 2415 urn:ddi:dk.dst:72712794-abb3-4e79-af48-55276b56519f:5 dk.dst 72712794-abb3-4e79-af48-55276b56519f 5 dk.dst 7d4f3da0-2bdf-447c-b90b-05c7e077c21a 2 Category 2417 urn:ddi:dk.dst:a0a41df4-3ecf-4f16-b04e-8a5db9d822da:5 dk.dst a0a41df4-3ecf-4f16-b04e-8a5db9d822da 5 dk.dst a112c3ea-7d4d-45de-ab63-3f68836b600b 2 Category 15201030 urn:ddi:dk.dst:8945865b-42de-4159-a83c-7b7a212b69a6:5 dk.dst 8945865b-42de-4159-a83c-7b7a212b69a6 5 dk.dst 5087319b-9341-4814-aee6-1ad2e29f57b9 2 Category 2421 urn:ddi:dk.dst:74b1af21-13fd-43ff-b349-a892d5803391:5 dk.dst 74b1af21-13fd-43ff-b349-a892d5803391 5 dk.dst 5e56c06f-edda-459a-b431-f0f84dfc3d4c 2 Category 152020 urn:ddi:dk.dst:8d7a0384-f511-4b56-961a-1ee9caa76533:5 dk.dst 8d7a0384-f511-4b56-961a-1ee9caa76533 5 dk.dst c6ae8f59-edda-4f9f-a019-af47afb5b78f 2 Category 15202010 urn:ddi:dk.dst:27dc1622-c95f-406e-8edf-7e1eb5b8d183:5 dk.dst 27dc1622-c95f-406e-8edf-7e1eb5b8d183 5 dk.dst 92ee2ab0-8393-41f7-9914-3fb746a719ee 2 Category 3942 urn:ddi:dk.dst:07c10d74-e02b-40da-8a79-85047a47dec0:5 dk.dst 07c10d74-e02b-40da-8a79-85047a47dec0 5 dk.dst 1a31edda-3dfa-46b4-8c86-1043ff6a451f 2 Category 152030 urn:ddi:dk.dst:cfe27a7c-7f92-4cf0-ae1d-108c0f5d09c0:5 dk.dst cfe27a7c-7f92-4cf0-ae1d-108c0f5d09c0 5 dk.dst 30d76119-b26c-48cf-b558-eefb56ced614 2 Category 15203010 urn:ddi:dk.dst:b0f987b1-7781-48b6-bf0d-593423cc37dc:5 dk.dst b0f987b1-7781-48b6-bf0d-593423cc37dc 5 dk.dst 7075f995-5d01-4909-bbf4-d7303e5990b3 2 Category 2472 urn:ddi:dk.dst:436abf48-c8ba-4086-b592-6470ee95b6ef:5 dk.dst 436abf48-c8ba-4086-b592-6470ee95b6ef 5 dk.dst ab486e93-275f-4583-a283-a94116641cba 2 Category 3955 urn:ddi:dk.dst:4f73cc9a-dfb9-4cbf-81f4-1f157b1cc85e:5 dk.dst 4f73cc9a-dfb9-4cbf-81f4-1f157b1cc85e 5 dk.dst c3189ba1-edd4-4d02-8b4b-1239073ae336 2 Category 5015 urn:ddi:dk.dst:4da107ae-0069-4a49-8e2b-325ba6660d9c:5 dk.dst 4da107ae-0069-4a49-8e2b-325ba6660d9c 5 dk.dst 40fa2ef2-d80c-43d8-b8f9-5958efdae779 2 Category 5016 urn:ddi:dk.dst:045c4deb-c6cc-48e4-97f1-9648ac26d9ba:5 dk.dst 045c4deb-c6cc-48e4-97f1-9648ac26d9ba 5 dk.dst 1413eedd-b88e-47cb-888a-d34e457df273 2 Category 5018 urn:ddi:dk.dst:0c0a520c-0d64-4f19-9123-de6458b97724:5 dk.dst 0c0a520c-0d64-4f19-9123-de6458b97724 5 dk.dst 94afd5a4-059d-40ef-bb4f-a626b0552070 2 Category 5019 urn:ddi:dk.dst:dbd6eb06-1367-4394-8914-c52a325fae77:5 dk.dst dbd6eb06-1367-4394-8914-c52a325fae77 5 dk.dst 92d684f5-bdea-4fa8-8288-9581523f3add 2 Category 5044 urn:ddi:dk.dst:ac3c176d-8cbc-4fd4-b630-9e3c35cd010a:5 dk.dst ac3c176d-8cbc-4fd4-b630-9e3c35cd010a 5 dk.dst 0389c353-4676-4b99-9a39-9f5fd1a61cfd 2 Category 5048 urn:ddi:dk.dst:f3c8e053-7d55-4bec-831f-b77f7581952f:5 dk.dst f3c8e053-7d55-4bec-831f-b77f7581952f 5 dk.dst 69ecbc12-afb2-4a32-8b69-e85a96fd2feb 2 Category 5049 urn:ddi:dk.dst:92a784b5-4011-4b7c-b207-48098d293f10:5 dk.dst 92a784b5-4011-4b7c-b207-48098d293f10 5 dk.dst d6a0e9b7-0cfc-46df-b353-f1666ac47815 2 Category 5051 urn:ddi:dk.dst:3b72304e-7b93-4d55-9a2b-9461f5864e0c:5 dk.dst 3b72304e-7b93-4d55-9a2b-9461f5864e0c 5 dk.dst dac3305e-31ce-49a3-8e7a-2b94e409d8a1 2 Category 5052 urn:ddi:dk.dst:99a4769b-9c41-4e45-976a-45eb1eff5d62:5 dk.dst 99a4769b-9c41-4e45-976a-45eb1eff5d62 5 dk.dst d1aaefe6-8e62-49db-b812-260c50a45a73 2 Category 5053 urn:ddi:dk.dst:ab34da77-66ab-4b93-a063-73af22809dfe:5 dk.dst ab34da77-66ab-4b93-a063-73af22809dfe 5 dk.dst c7ad437d-0b5c-4ebb-9140-2b4777a64477 2 Category 5054 urn:ddi:dk.dst:92038c99-ca8d-43fb-9a32-ee598b7baaf2:5 dk.dst 92038c99-ca8d-43fb-9a32-ee598b7baaf2 5 dk.dst 1679887e-2b93-4174-8996-91661127de8e 2 Category 5091 urn:ddi:dk.dst:144376a3-a99d-4670-88f3-e887d104b231:5 dk.dst 144376a3-a99d-4670-88f3-e887d104b231 5 dk.dst 4f06b650-83e3-4973-b76c-ff0789ccc2f4 2 Category 152040 urn:ddi:dk.dst:42db3650-0d97-4e9a-87f1-5340b3c807fd:5 dk.dst 42db3650-0d97-4e9a-87f1-5340b3c807fd 5 dk.dst f93ce995-2f77-4e98-8cf7-63f80f4e326d 2 Category 15204010 urn:ddi:dk.dst:afe34284-e8d0-454e-a63a-6c875db2e594:5 dk.dst afe34284-e8d0-454e-a63a-6c875db2e594 5 dk.dst f83bec2f-787d-4ba7-92ea-e76fc9065876 2 Category 2425 urn:ddi:dk.dst:8eaf1eb7-f4c5-4d56-b0bd-92f4916777da:5 dk.dst 8eaf1eb7-f4c5-4d56-b0bd-92f4916777da 5 dk.dst 481ca5d7-176b-4edd-b7c0-3c2c81426b1b 2 Category 2492 urn:ddi:dk.dst:56517e3f-f57d-472f-9f28-f284c161dfde:5 dk.dst 56517e3f-f57d-472f-9f28-f284c161dfde 5 dk.dst 70dacdcd-d0b1-4160-b674-a75c505ac54c 2 Category 2530 urn:ddi:dk.dst:b0b1f4f7-dc13-44dd-95c1-0a4c0aec2523:5 dk.dst b0b1f4f7-dc13-44dd-95c1-0a4c0aec2523 5 dk.dst 86c2a935-78ad-4575-a278-4ca8e81998ef 2 Category 152050 urn:ddi:dk.dst:4843e71b-0740-4f81-bc9f-499aa0360c8d:5 dk.dst 4843e71b-0740-4f81-bc9f-499aa0360c8d 5 dk.dst 2e4d69ed-9cee-43df-a25f-7989887a6bf6 2 Category 15205010 urn:ddi:dk.dst:a9c09d74-76b6-4644-b48a-8a46c5e32614:5 dk.dst a9c09d74-76b6-4644-b48a-8a46c5e32614 5 dk.dst 492d4605-01e1-46eb-9800-fc6f9c7fc073 2 Category 1365 urn:ddi:dk.dst:6eb326fa-b2dc-4e50-885a-5bf60742398b:5 dk.dst 6eb326fa-b2dc-4e50-885a-5bf60742398b 5 dk.dst 29e325b0-0810-4730-92d0-fbeaaaf763ae 2 Category 15205020 urn:ddi:dk.dst:1e380649-26de-440b-8c97-e7b0e2145f6e:5 dk.dst 1e380649-26de-440b-8c97-e7b0e2145f6e 5 dk.dst 5b9ccb04-556a-4fff-99df-ecfe1849f2d1 2 Category 1901 urn:ddi:dk.dst:29e42b4d-1cd0-439a-91bb-925569924f48:5 dk.dst 29e42b4d-1cd0-439a-91bb-925569924f48 5 dk.dst 1ab28b78-72f0-4ee8-9481-a7d50549989a 2 Category 15205030 urn:ddi:dk.dst:549d8c62-86b3-42e6-9d4c-8045ceeaabe8:5 dk.dst 549d8c62-86b3-42e6-9d4c-8045ceeaabe8 5 dk.dst 500bcaa6-8be9-4d6a-af32-fca8320b37b1 2 Category 1351 urn:ddi:dk.dst:2263ce85-e188-42ab-a66f-b888e637287f:5 dk.dst 2263ce85-e188-42ab-a66f-b888e637287f 5 dk.dst d93f1f4d-b791-4064-9d68-5d7937cffe1d 2 Category 1352 urn:ddi:dk.dst:0d75d41e-2888-4b79-b056-5fe283c3ab74:5 dk.dst 0d75d41e-2888-4b79-b056-5fe283c3ab74 5 dk.dst 1a665eb2-0117-45bc-82f7-251f04735535 2 Category 1353 urn:ddi:dk.dst:aaf7b90b-ddaa-475c-b2ff-1b99f292f999:5 dk.dst aaf7b90b-ddaa-475c-b2ff-1b99f292f999 5 dk.dst 5389e38c-5bd2-47a5-aad6-85c26778a75a 2 Category 1354 urn:ddi:dk.dst:b0f685b6-686f-4f39-9b52-b2367e822c76:5 dk.dst b0f685b6-686f-4f39-9b52-b2367e822c76 5 dk.dst 9b6d97de-aea0-4639-a356-378d7cd1397f 2 Category 1355 urn:ddi:dk.dst:0010feac-7a7c-46ea-9303-4461a954c32d:5 dk.dst 0010feac-7a7c-46ea-9303-4461a954c32d 5 dk.dst 30113b96-cc3c-45e6-bcbf-a24d61d16a7d 2 Category 1356 urn:ddi:dk.dst:66227213-8809-4263-b82b-e2340dd8037b:5 dk.dst 66227213-8809-4263-b82b-e2340dd8037b 5 dk.dst 77f7d7d2-477b-4615-a8fc-b8215e2910d1 2 Category 1357 urn:ddi:dk.dst:b731d2ef-c80d-41e5-9880-16acba6271d3:5 dk.dst b731d2ef-c80d-41e5-9880-16acba6271d3 5 dk.dst 4c454b82-dd41-4400-9848-b0cb4938480a 2 Category 1359 urn:ddi:dk.dst:54a0bd6c-2b1a-43d8-91bf-6ce2264693cc:5 dk.dst 54a0bd6c-2b1a-43d8-91bf-6ce2264693cc 5 dk.dst fff47762-dae4-4636-bd5b-deb406044747 2 Category 4199 urn:ddi:dk.dst:5aaf03e9-18c1-4cdd-9c3d-387164b6e366:5 dk.dst 5aaf03e9-18c1-4cdd-9c3d-387164b6e366 5 dk.dst ea59c9fa-0c56-49c6-837a-7ce2042df0d7 2 Category 4202 urn:ddi:dk.dst:bd9f9733-7bf9-4060-8e3e-3324e7433ab9:5 dk.dst bd9f9733-7bf9-4060-8e3e-3324e7433ab9 5 dk.dst d0469bbd-c187-47e3-bce3-35ef88e77dd7 2 Category 20 urn:ddi:dk.dst:9e301001-9b5e-469d-a40c-dbdc98ff8966:5 dk.dst 9e301001-9b5e-469d-a40c-dbdc98ff8966 5 dk.dst 3d288edd-8d48-4246-bf9c-8858385abd0e 2 Category 2010 urn:ddi:dk.dst:72c4db85-c520-45b1-90f0-cafc867aace5:5 dk.dst 72c4db85-c520-45b1-90f0-cafc867aace5 5 dk.dst aa7c21f7-a138-4160-ba5e-77c76b14b2dc 2 Category 201010 urn:ddi:dk.dst:abd67d8f-f29a-4d55-8d7f-1b36910bd551:5 dk.dst abd67d8f-f29a-4d55-8d7f-1b36910bd551 5 dk.dst 5316bca1-c650-439f-b3a7-eb67b445d5f2 2 Category 20101010 urn:ddi:dk.dst:2851c316-ebc8-46d8-9fdd-5fc0e67ba417:5 dk.dst 2851c316-ebc8-46d8-9fdd-5fc0e67ba417 5 dk.dst f5c0765b-6bb2-4c52-9e4f-07c6125ac974 2 Category 1199 urn:ddi:dk.dst:d63b0b1d-3366-4240-94ab-06eb0491b089:5 dk.dst d63b0b1d-3366-4240-94ab-06eb0491b089 5 dk.dst 940ec93d-3e15-4813-8663-083a1909dc99 2 Category 20101011 urn:ddi:dk.dst:4e5a21f6-b390-4350-b480-ff2b2fb2669c:5 dk.dst 4e5a21f6-b390-4350-b480-ff2b2fb2669c 5 dk.dst ae71c89a-39d0-458a-ba0c-34aafa0df7d7 2 Category 1040 urn:ddi:dk.dst:5ddd4f1c-055f-4dc2-8750-fdc7fea5a914:5 dk.dst 5ddd4f1c-055f-4dc2-8750-fdc7fea5a914 5 dk.dst 50fd58ab-8679-4eb0-9068-5846c8a51d71 2 Category 1140 urn:ddi:dk.dst:d7370731-3446-43d9-a534-531ecaca2ed1:5 dk.dst d7370731-3446-43d9-a534-531ecaca2ed1 5 dk.dst 05822407-298b-4e71-bcd5-48496e53ad33 2 Category 1196 urn:ddi:dk.dst:34e9f8f7-6f1a-441f-b66f-75b267122d28:5 dk.dst 34e9f8f7-6f1a-441f-b66f-75b267122d28 5 dk.dst 737a9e78-c903-494b-bfd4-992c3ac1f169 2 Category 20101012 urn:ddi:dk.dst:2642f7f6-3032-43f0-8063-56b597b40118:5 dk.dst 2642f7f6-3032-43f0-8063-56b597b40118 5 dk.dst 600481ae-387d-4d1e-8bdd-f03af622a866 2 Category 1049 urn:ddi:dk.dst:ccbedf83-c55f-457b-aa6d-804507f132e8:5 dk.dst ccbedf83-c55f-457b-aa6d-804507f132e8 5 dk.dst ae7b6ca8-e8fc-4526-bb7c-c5766b3d853a 2 Category 1149 urn:ddi:dk.dst:385c2e16-6ce5-49f9-864f-396f75d26a32:5 dk.dst 385c2e16-6ce5-49f9-864f-396f75d26a32 5 dk.dst ca1b5edd-8cbc-4c02-ac3e-987a25988790 2 Category 1197 urn:ddi:dk.dst:e3a2d4b8-bebc-419a-bacf-9656c42dcffd:5 dk.dst e3a2d4b8-bebc-419a-bacf-9656c42dcffd 5 dk.dst b937b36f-b90a-4ac2-a6ba-05caa6493266 2 Category 20101013 urn:ddi:dk.dst:91b7a00d-a689-465f-ad48-4a116befb215:5 dk.dst 91b7a00d-a689-465f-ad48-4a116befb215 5 dk.dst 081afad7-25c3-4138-9af7-7f5c0b2e8b73 2 Category 1069 urn:ddi:dk.dst:f7d31ad2-a55d-41e8-ac3f-b6c033deb27f:5 dk.dst f7d31ad2-a55d-41e8-ac3f-b6c033deb27f 5 dk.dst efa06b39-1192-415f-916c-7460176b6045 2 Category 1097 urn:ddi:dk.dst:00a3d465-c472-4984-b9ce-ce44f60697b1:5 dk.dst 00a3d465-c472-4984-b9ce-ce44f60697b1 5 dk.dst f68fa402-4d9b-4c97-af6f-b28a444e61ee 2 Category 1169 urn:ddi:dk.dst:d9d20215-4633-45f1-880e-ba1bab6d6cc0:5 dk.dst d9d20215-4633-45f1-880e-ba1bab6d6cc0 5 dk.dst b263d066-5403-4001-8650-7f5ea5a9e7a5 2 Category 1198 urn:ddi:dk.dst:76c5175e-036c-44fc-ab47-d6ce1e2f6d86:5 dk.dst 76c5175e-036c-44fc-ab47-d6ce1e2f6d86 5 dk.dst d0ac63de-b30e-485b-9e3a-10d20c4f037f 2 Category 20101020 urn:ddi:dk.dst:696f08a7-3d1b-4694-a87e-65a9d7c055ff:5 dk.dst 696f08a7-3d1b-4694-a87e-65a9d7c055ff 5 dk.dst cd07d568-b077-41e7-b4a8-e1065e172a7f 2 Category 1179 urn:ddi:dk.dst:2737e04e-b0ed-4ae0-840f-e392d6ccf5ae:5 dk.dst 2737e04e-b0ed-4ae0-840f-e392d6ccf5ae 5 dk.dst e641aba9-2da4-42b4-a225-84036e3d1dd5 2 Category 20101021 urn:ddi:dk.dst:cff651a5-4d19-44cd-8391-c7819589e1b0:5 dk.dst cff651a5-4d19-44cd-8391-c7819589e1b0 5 dk.dst 78fb0d83-9240-451e-8fb6-4bfa14877b1b 2 Category 1041 urn:ddi:dk.dst:d78abf9b-d286-4f8d-95dc-70e804020732:5 dk.dst d78abf9b-d286-4f8d-95dc-70e804020732 5 dk.dst d41a55fc-075e-4972-adf7-cd4245859334 2 Category 1141 urn:ddi:dk.dst:aecb0828-5f35-43a6-8395-6babd2634ed2:5 dk.dst aecb0828-5f35-43a6-8395-6babd2634ed2 5 dk.dst a70a0e8c-6c15-4a63-84a7-067cfbc56425 2 Category 20101022 urn:ddi:dk.dst:76c4b3b0-ae82-4ff3-a095-b0946f075539:5 dk.dst 76c4b3b0-ae82-4ff3-a095-b0946f075539 5 dk.dst 5e72e371-95f5-4767-87f9-b4f4b2f62abf 2 Category 1051 urn:ddi:dk.dst:a0bc298e-e497-4cb0-85f4-35ff02f4c6bf:5 dk.dst a0bc298e-e497-4cb0-85f4-35ff02f4c6bf 5 dk.dst e952d18d-1c77-49e1-afbd-1111dbeb054c 2 Category 1052 urn:ddi:dk.dst:797086cd-571a-4a1c-9168-cf509b5c319e:5 dk.dst 797086cd-571a-4a1c-9168-cf509b5c319e 5 dk.dst 554e866d-36dc-42af-8a0d-9e139d5fa69c 2 Category 1143 urn:ddi:dk.dst:3e13280a-9f27-4610-9b65-a421725719e2:5 dk.dst 3e13280a-9f27-4610-9b65-a421725719e2 5 dk.dst d992a0ee-57a9-4424-8621-f8e434232536 2 Category 1151 urn:ddi:dk.dst:93c6dc74-664d-4a74-a356-f0c4b4fbaff8:5 dk.dst 93c6dc74-664d-4a74-a356-f0c4b4fbaff8 5 dk.dst 9f4b60d8-2fdc-4c38-b909-a70a5f518ea8 2 Category 1152 urn:ddi:dk.dst:a1f9ea7a-3d26-4b36-bd63-7f8e922d723a:5 dk.dst a1f9ea7a-3d26-4b36-bd63-7f8e922d723a 5 dk.dst 2c815386-97da-4259-a73f-6c06574a1e18 2 Category 1153 urn:ddi:dk.dst:f745de22-735f-4f26-ba9c-f5da4467c7c1:5 dk.dst f745de22-735f-4f26-ba9c-f5da4467c7c1 5 dk.dst 4538b9cb-e382-4c5a-9385-04e2457c64c1 2 Category 1154 urn:ddi:dk.dst:7034a02f-ca13-4c06-a5f2-73aaa5545aa4:5 dk.dst 7034a02f-ca13-4c06-a5f2-73aaa5545aa4 5 dk.dst 9b9254ac-1d79-4b49-bebd-a81e15319e0b 2 Category 1155 urn:ddi:dk.dst:0629c49e-2d0b-4183-9cf4-5c849e98e5c7:5 dk.dst 0629c49e-2d0b-4183-9cf4-5c849e98e5c7 5 dk.dst 12b2ddd5-906f-4e7e-8d3b-ea9e86150571 2 Category 20101023 urn:ddi:dk.dst:1cc7fe46-3375-418e-93f5-55f6ee67b6ca:5 dk.dst 1cc7fe46-3375-418e-93f5-55f6ee67b6ca 5 dk.dst bd3b7429-446a-439a-ac6c-d064c539e37f 2 Category 1070 urn:ddi:dk.dst:f33ec6e1-7195-4ec6-94de-03c274ded830:5 dk.dst f33ec6e1-7195-4ec6-94de-03c274ded830 5 dk.dst e8491821-8b6b-478a-b823-fdd12e725c05 2 Category 1071 urn:ddi:dk.dst:ca5fb46b-62ab-4f25-976a-4304496bdeed:5 dk.dst ca5fb46b-62ab-4f25-976a-4304496bdeed 5 dk.dst 87dc3880-cafd-4efd-b295-35921220b751 2 Category 1072 urn:ddi:dk.dst:55ff31e5-020e-46d8-aa41-d435944daffb:5 dk.dst 55ff31e5-020e-46d8-aa41-d435944daffb 5 dk.dst 509c50db-b4e8-4507-93b8-bf248ad3d851 2 Category 1073 urn:ddi:dk.dst:21da44e5-647b-490d-a251-f78b686a2703:5 dk.dst 21da44e5-647b-490d-a251-f78b686a2703 5 dk.dst 92c8b65a-a29a-426d-abb5-6ead54482912 2 Category 1145 urn:ddi:dk.dst:531b09d2-865e-43f6-8f98-41803e71de0c:5 dk.dst 531b09d2-865e-43f6-8f98-41803e71de0c 5 dk.dst b8162ffa-0ada-421f-87b0-3c8a71cc5a61 2 Category 1171 urn:ddi:dk.dst:cde64844-ecfa-4bef-9918-7cf8a3f6d95c:5 dk.dst cde64844-ecfa-4bef-9918-7cf8a3f6d95c 5 dk.dst 010db684-ce7c-4950-a59a-691919701114 2 Category 1172 urn:ddi:dk.dst:621203b4-32a6-4f83-87cf-a6c757284454:5 dk.dst 621203b4-32a6-4f83-87cf-a6c757284454 5 dk.dst b7718dfa-c3fc-4fac-8bab-2ef561727c6d 2 Category 1173 urn:ddi:dk.dst:a089c25f-3fba-4875-be7c-d73f9e5b0be0:5 dk.dst a089c25f-3fba-4875-be7c-d73f9e5b0be0 5 dk.dst 21af3b88-81e6-4eb0-8b3f-631cac9ee860 2 Category 1174 urn:ddi:dk.dst:2f90f14b-a113-4eab-818b-e81567b93944:5 dk.dst 2f90f14b-a113-4eab-818b-e81567b93944 5 dk.dst 6c56d964-0e3e-4171-a7e8-e2f870579e07 2 Category 1175 urn:ddi:dk.dst:45425823-dd33-4edd-9692-44afcc2d1b01:5 dk.dst 45425823-dd33-4edd-9692-44afcc2d1b01 5 dk.dst 6f3b6f39-0268-40fa-b106-b6b670f7813f 2 Category 20101030 urn:ddi:dk.dst:008526a3-3b6f-4948-b296-dc4ad69b0319:5 dk.dst 008526a3-3b6f-4948-b296-dc4ad69b0319 5 dk.dst 763a9488-6647-4f27-b66c-e467c304299c 2 Category 1189 urn:ddi:dk.dst:d55fa5e2-4a3f-42c7-948c-e478971d1630:5 dk.dst d55fa5e2-4a3f-42c7-948c-e478971d1630 5 dk.dst 5d9cb5ea-7235-48b2-a76c-62a70ade2b2b 2 Category 20101031 urn:ddi:dk.dst:e24d0fd5-54a3-4c43-aebc-f11db9c0c3e7:5 dk.dst e24d0fd5-54a3-4c43-aebc-f11db9c0c3e7 5 dk.dst 8ff5a4ea-58c9-4b10-8846-70f8637e298f 2 Category 1042 urn:ddi:dk.dst:4ca52b6b-2a89-46c6-92b7-a43be3f5bb41:5 dk.dst 4ca52b6b-2a89-46c6-92b7-a43be3f5bb41 5 dk.dst 7ea7d741-06ea-412e-b9b9-6bf15c98bd86 2 Category 1142 urn:ddi:dk.dst:f6a62a47-375c-46c3-83c3-4c9029b6f63c:5 dk.dst f6a62a47-375c-46c3-83c3-4c9029b6f63c 5 dk.dst 0f4d50db-5c00-4e96-a8cf-94d39525a937 2 Category 20101032 urn:ddi:dk.dst:c0399809-628d-443b-b8a3-08bc4a2ce3cb:5 dk.dst c0399809-628d-443b-b8a3-08bc4a2ce3cb 5 dk.dst 18a3ede9-9318-4c6c-a664-68fa2706a93c 2 Category 1061 urn:ddi:dk.dst:4e42fa5b-4ad4-4864-99ce-8f91d5405328:5 dk.dst 4e42fa5b-4ad4-4864-99ce-8f91d5405328 5 dk.dst 359bae30-a994-427c-8dbe-32607bd362b7 2 Category 1062 urn:ddi:dk.dst:c55a76aa-ecc2-45c5-a6a2-1f33a86bee5a:5 dk.dst c55a76aa-ecc2-45c5-a6a2-1f33a86bee5a 5 dk.dst af7f99dd-ace8-4777-86c8-9985a46c5dfb 2 Category 1064 urn:ddi:dk.dst:6c53fec1-5e29-4895-acf2-7275cdbe906c:5 dk.dst 6c53fec1-5e29-4895-acf2-7275cdbe906c 5 dk.dst 5b398394-1372-41cb-a708-16ba77a2acc1 2 Category 1144 urn:ddi:dk.dst:215e9bf6-8c35-4fc7-8164-6dc2923b5d96:5 dk.dst 215e9bf6-8c35-4fc7-8164-6dc2923b5d96 5 dk.dst a4235ff0-f41b-4d19-85d4-db3499b0cadf 2 Category 1161 urn:ddi:dk.dst:2fcbdcba-764e-40c5-a56d-c427ad82dce2:5 dk.dst 2fcbdcba-764e-40c5-a56d-c427ad82dce2 5 dk.dst e0c16ed7-8133-4577-8da4-8fb1fb91c616 2 Category 1162 urn:ddi:dk.dst:840db12f-405d-417c-bbb5-5ca65fad6317:5 dk.dst 840db12f-405d-417c-bbb5-5ca65fad6317 5 dk.dst 01305b19-d64e-4a48-9d44-52ec77c31ab9 2 Category 1163 urn:ddi:dk.dst:cb73d939-7fee-4cbb-9e47-873a85a9e94a:5 dk.dst cb73d939-7fee-4cbb-9e47-873a85a9e94a 5 dk.dst 422b779a-916d-45c1-a97e-5c06e66b6632 2 Category 1164 urn:ddi:dk.dst:7c35114c-984c-419c-bb4a-c693ba821ce1:5 dk.dst 7c35114c-984c-419c-bb4a-c693ba821ce1 5 dk.dst 466a0501-36b3-4957-8aaa-7c507e559613 2 Category 1165 urn:ddi:dk.dst:1df7b1ae-2fd1-4574-bcd1-fbf9597c23b4:5 dk.dst 1df7b1ae-2fd1-4574-bcd1-fbf9597c23b4 5 dk.dst 47b234da-1b84-42a8-b4a9-0c23f51bc4f2 2 Category 20101033 urn:ddi:dk.dst:5e83be2d-3ee1-43d3-95c3-bb21ee3880ca:5 dk.dst 5e83be2d-3ee1-43d3-95c3-bb21ee3880ca 5 dk.dst ddfcdd99-bc94-4920-8b6d-fd2c62ab6490 2 Category 1080 urn:ddi:dk.dst:f8372330-89f3-43d2-bf45-6e3f732ad153:5 dk.dst f8372330-89f3-43d2-bf45-6e3f732ad153 5 dk.dst cb06eb1a-eee3-47aa-9ee1-7228c7fbb758 2 Category 1081 urn:ddi:dk.dst:ae016554-0908-4fcf-8429-d07f41c95d7f:5 dk.dst ae016554-0908-4fcf-8429-d07f41c95d7f 5 dk.dst 30d87ae8-049f-4003-9f3f-0a4936e9a359 2 Category 1082 urn:ddi:dk.dst:d80d2e9e-1c1c-4274-8e0a-fd7453f6fd91:5 dk.dst d80d2e9e-1c1c-4274-8e0a-fd7453f6fd91 5 dk.dst 887bdafb-6e9a-43da-97d1-562bc72d583f 2 Category 1083 urn:ddi:dk.dst:ecd3c047-8e5b-4c2b-b745-747070ebecf4:5 dk.dst ecd3c047-8e5b-4c2b-b745-747070ebecf4 5 dk.dst e14b1ccb-89e0-40a5-a9d7-4408020dd2ae 2 Category 1084 urn:ddi:dk.dst:4f1ef40b-68d1-4682-b0a4-e8a54fb08084:5 dk.dst 4f1ef40b-68d1-4682-b0a4-e8a54fb08084 5 dk.dst 802dd48a-5a6b-46c1-af24-d9deb4a2b36a 2 Category 1146 urn:ddi:dk.dst:e411a1a0-f83f-4495-86f6-1e57e6f1c2bb:5 dk.dst e411a1a0-f83f-4495-86f6-1e57e6f1c2bb 5 dk.dst 4f20d9d7-7b98-43e8-98dd-c4d4435939b6 2 Category 1181 urn:ddi:dk.dst:804fd8d8-07ec-464e-b12d-8c235264fb72:5 dk.dst 804fd8d8-07ec-464e-b12d-8c235264fb72 5 dk.dst b741a293-2255-4b30-83ba-10940efc5442 2 Category 1182 urn:ddi:dk.dst:54d8da68-e9b2-4385-b2e9-c984fd35e384:5 dk.dst 54d8da68-e9b2-4385-b2e9-c984fd35e384 5 dk.dst d71b2309-361d-4e2d-bd62-2cb202de600d 2 Category 1183 urn:ddi:dk.dst:7f41e9d5-8bbf-4451-b602-29b7f5b9d53c:5 dk.dst 7f41e9d5-8bbf-4451-b602-29b7f5b9d53c 5 dk.dst 7ba25ce2-a3fa-4b27-924f-ceb299af2408 2 Category 1184 urn:ddi:dk.dst:4e6d11ec-d333-45b8-92c3-134500b31bad:5 dk.dst 4e6d11ec-d333-45b8-92c3-134500b31bad 5 dk.dst b9f553d2-0b14-4904-bb42-295819257f40 2 Category 1185 urn:ddi:dk.dst:b1357762-a19a-441e-b0de-c82ec05bbf3c:5 dk.dst b1357762-a19a-441e-b0de-c82ec05bbf3c 5 dk.dst c842511b-d5cf-48f6-b4c2-7af09575e15e 2 Category 201020 urn:ddi:dk.dst:1dd7f4ab-3b7d-406d-8bd1-31d8f35d083c:5 dk.dst 1dd7f4ab-3b7d-406d-8bd1-31d8f35d083c 5 dk.dst 6a36b8bc-545c-418a-954e-60ef3fe764df 2 Category 20102010 urn:ddi:dk.dst:062aeaf6-4d94-4437-ae42-a7159c6d6871:5 dk.dst 062aeaf6-4d94-4437-ae42-a7159c6d6871 5 dk.dst a650edbf-9425-4582-b5b9-1f56a80fd1e8 2 Category 1539 urn:ddi:dk.dst:386855d4-ab8f-423f-b288-a8132b586721:5 dk.dst 386855d4-ab8f-423f-b288-a8132b586721 5 dk.dst be073548-1421-41ef-955f-7e1e0df15932 2 Category 1543 urn:ddi:dk.dst:98bd0253-c7ec-4b07-be07-9a6cf09651ba:5 dk.dst 98bd0253-c7ec-4b07-be07-9a6cf09651ba 5 dk.dst 823a1202-20d2-49e3-a7c4-eea2c402edfa 2 Category 1549 urn:ddi:dk.dst:1619d848-1c6d-42e4-a8ee-0bb3c5f02481:5 dk.dst 1619d848-1c6d-42e4-a8ee-0bb3c5f02481 5 dk.dst 0d2d7bf3-c187-48bd-8581-096218a2aa51 2 Category 9014 urn:ddi:dk.dst:43e6a015-ce41-45c8-a886-a7c6c7693f94:5 dk.dst 43e6a015-ce41-45c8-a886-a7c6c7693f94 5 dk.dst 624bab8f-f47c-442d-ab90-5ae341633df4 2 Category 20102011 urn:ddi:dk.dst:37534310-da00-4ea7-89ea-7465866fb9c2:5 dk.dst 37534310-da00-4ea7-89ea-7465866fb9c2 5 dk.dst a0a1208c-d6fb-42ca-91ae-ae76aef85a6e 2 Category 1031 urn:ddi:dk.dst:74ecfaeb-5128-4aab-a4af-b3cacfd7d186:5 dk.dst 74ecfaeb-5128-4aab-a4af-b3cacfd7d186 5 dk.dst 0f55f8ae-60b4-4e2f-af5e-386e9afed382 2 Category 1531 urn:ddi:dk.dst:274ffdb3-cb89-42aa-bace-a203ca094c29:5 dk.dst 274ffdb3-cb89-42aa-bace-a203ca094c29 5 dk.dst 21ea3ade-8519-4ff1-a215-9d7334d490c8 2 Category 1541 urn:ddi:dk.dst:d14f9a1c-dc55-4da4-99f1-2aa684e10c39:5 dk.dst d14f9a1c-dc55-4da4-99f1-2aa684e10c39 5 dk.dst 40bf1532-cadb-4471-b0a2-1cb999667739 2 Category 20102012 urn:ddi:dk.dst:7a9af94e-f743-4a5e-a6d0-dd9eb93687ba:5 dk.dst 7a9af94e-f743-4a5e-a6d0-dd9eb93687ba 5 dk.dst 0b243ed5-f0fa-4a40-8be8-1ac9d4850ece 2 Category 1032 urn:ddi:dk.dst:5aa5083c-14b0-47fa-b0f5-a8db6c71d269:5 dk.dst 5aa5083c-14b0-47fa-b0f5-a8db6c71d269 5 dk.dst d5eff09f-eb76-48dc-92b8-e6350f7a68d3 2 Category 1532 urn:ddi:dk.dst:964c4479-5a16-4d26-b4ab-94c7c0c7c421:5 dk.dst 964c4479-5a16-4d26-b4ab-94c7c0c7c421 5 dk.dst bacb8e12-00ed-4cc9-9739-0c2986255edf 2 Category 1542 urn:ddi:dk.dst:e509ff49-1cf1-4406-9b24-b6faff78801e:5 dk.dst e509ff49-1cf1-4406-9b24-b6faff78801e 5 dk.dst 0a6504a6-84db-427c-b509-51d176a87a57 2 Category 20102020 urn:ddi:dk.dst:0c134444-793e-4190-8500-649324187cbc:5 dk.dst 0c134444-793e-4190-8500-649324187cbc 5 dk.dst 800ea491-27e9-4d1a-881d-e86e1972b575 2 Category 1540 urn:ddi:dk.dst:8699d736-90c1-4ac8-990e-543b228ee76f:5 dk.dst 8699d736-90c1-4ac8-990e-543b228ee76f 5 dk.dst 89eb4523-90c3-460f-abf7-e2e76e19678f 2 Category 20102021 urn:ddi:dk.dst:97f1cea1-3910-462d-8ba0-2a8d6186b70a:5 dk.dst 97f1cea1-3910-462d-8ba0-2a8d6186b70a 5 dk.dst 7dab2ba3-a86f-4a04-a85f-c2fb79f4cb64 2 Category 1535 urn:ddi:dk.dst:3a0a9546-9b89-4ac9-9e10-d2b90ad0b772:5 dk.dst 3a0a9546-9b89-4ac9-9e10-d2b90ad0b772 5 dk.dst 85d90a99-f854-40c1-9549-c74f79c17f17 2 Category 20102022 urn:ddi:dk.dst:d3d5c3d4-0a07-43c4-9cb7-5fd9e425ec5f:5 dk.dst d3d5c3d4-0a07-43c4-9cb7-5fd9e425ec5f 5 dk.dst d370858e-6a5c-4672-8c5b-cc2479e68ef4 2 Category 1536 urn:ddi:dk.dst:4b42f985-b7ef-4316-83d3-73a8390462e3:5 dk.dst 4b42f985-b7ef-4316-83d3-73a8390462e3 5 dk.dst 3cd3777d-78ea-4800-a5be-949bf46ea955 2 Category 20102023 urn:ddi:dk.dst:37a1178d-33fa-4dc7-b4f6-d76323cc845d:5 dk.dst 37a1178d-33fa-4dc7-b4f6-d76323cc845d 5 dk.dst 7aa8a357-3660-4c26-a0cf-8c2afc6efef8 2 Category 1533 urn:ddi:dk.dst:8e90d5cd-497d-4b87-bcfe-0b0fefc8d3c2:5 dk.dst 8e90d5cd-497d-4b87-bcfe-0b0fefc8d3c2 5 dk.dst ae3faef7-6139-4622-a30b-6df4e414da3e 2 Category 1537 urn:ddi:dk.dst:95dbd316-2db3-42d0-ac6b-e84c40fe6089:5 dk.dst 95dbd316-2db3-42d0-ac6b-e84c40fe6089 5 dk.dst 637a746a-5e7d-45f2-b1ca-f8e918a64dad 2 Category 201030 urn:ddi:dk.dst:d3121084-c858-4568-a746-a0c6b4216cbe:5 dk.dst d3121084-c858-4568-a746-a0c6b4216cbe 5 dk.dst 6e7d0317-0d2f-419f-a87f-d497441443f2 2 Category 20103010 urn:ddi:dk.dst:959b635f-82d7-4f6f-b43d-9cb0396f7e18:5 dk.dst 959b635f-82d7-4f6f-b43d-9cb0396f7e18 5 dk.dst 504f696e-fe1e-439e-b863-34cb24379aa9 2 Category 1652 urn:ddi:dk.dst:fa9b376b-f968-48d5-9a90-f6b32caee936:5 dk.dst fa9b376b-f968-48d5-9a90-f6b32caee936 5 dk.dst 4462050e-a4bf-4d2c-983c-0c800ac7252e 2 Category 20103011 urn:ddi:dk.dst:e7c4bb5a-c554-453d-8c5c-8650a80a5560:5 dk.dst e7c4bb5a-c554-453d-8c5c-8650a80a5560 5 dk.dst a17bf560-ed8e-4deb-a3f2-ec81f6bd0d03 2 Category 1650 urn:ddi:dk.dst:a3396398-75a5-4232-9df0-4f330e267a36:5 dk.dst a3396398-75a5-4232-9df0-4f330e267a36 5 dk.dst 45eb5e6f-eeb7-4ad0-bbb6-d2ade1eed6aa 2 Category 20103012 urn:ddi:dk.dst:5b24e77c-082a-4ecd-9844-cbae5d938e4b:5 dk.dst 5b24e77c-082a-4ecd-9844-cbae5d938e4b 5 dk.dst 16430a46-5484-4246-bf1d-d77f31cecaf3 2 Category 1651 urn:ddi:dk.dst:1a61e757-7de3-4602-84a9-0082a0e6eae6:5 dk.dst 1a61e757-7de3-4602-84a9-0082a0e6eae6 5 dk.dst 02a75690-1c99-404e-8bac-51bd148954dd 2 Category 20103020 urn:ddi:dk.dst:de019424-1138-4fbc-82a0-ca57f954861e:5 dk.dst de019424-1138-4fbc-82a0-ca57f954861e 5 dk.dst 46d21771-f36b-4aca-b722-98d1dff2f8c2 2 Category 1879 urn:ddi:dk.dst:d80c53dc-af9e-4559-8642-c5b3905dac32:5 dk.dst d80c53dc-af9e-4559-8642-c5b3905dac32 5 dk.dst 3fc1d914-30b4-4153-87a7-00f632797896 2 Category 20103021 urn:ddi:dk.dst:74e61b89-c178-4ab8-af3d-37746f8ab4b3:5 dk.dst 74e61b89-c178-4ab8-af3d-37746f8ab4b3 5 dk.dst cabbab2f-e327-4cc5-a491-0f4fbe229f88 2 Category 1551 urn:ddi:dk.dst:3067992a-0eb3-43b9-b76c-6a84a83fc64a:5 dk.dst 3067992a-0eb3-43b9-b76c-6a84a83fc64a 5 dk.dst 1e8988bc-25f1-4ea5-9153-f529fa99e18f 2 Category 1552 urn:ddi:dk.dst:2fec73a5-1b5e-4828-953f-84ada09c9b24:5 dk.dst 2fec73a5-1b5e-4828-953f-84ada09c9b24 5 dk.dst 6d8ab124-bdbe-4f2b-800d-01140dc9de1d 2 Category 1553 urn:ddi:dk.dst:ab94766d-6a03-45f4-9578-f2e2ad5d0e76:5 dk.dst ab94766d-6a03-45f4-9578-f2e2ad5d0e76 5 dk.dst b21314db-cc39-495e-b7a6-8f2cde9b4620 2 Category 1555 urn:ddi:dk.dst:f3206ce7-9c5b-415e-82ff-fc714e9a6b50:5 dk.dst f3206ce7-9c5b-415e-82ff-fc714e9a6b50 5 dk.dst 72e9026c-632b-4879-9d9c-15bdb42cf14a 2 Category 1559 urn:ddi:dk.dst:ef1b90c5-230a-4d08-adcf-67604dd7fec5:5 dk.dst ef1b90c5-230a-4d08-adcf-67604dd7fec5 5 dk.dst d9733113-530b-4fd6-9ac8-1c105683e3a3 2 Category 20103022 urn:ddi:dk.dst:96a60cec-49fb-4fd3-bca4-6c561c81348d:5 dk.dst 96a60cec-49fb-4fd3-bca4-6c561c81348d 5 dk.dst 9a86338e-e47a-42b0-bd90-2739e7e213c8 2 Category 1671 urn:ddi:dk.dst:c5e878b1-2b37-4ecb-a8aa-6c62adf7c82e:5 dk.dst c5e878b1-2b37-4ecb-a8aa-6c62adf7c82e 5 dk.dst 2bc98ad3-0e93-4c1a-bc23-cbb7e886de8b 2 Category 1672 urn:ddi:dk.dst:210d24b0-537c-42be-b322-49d3a42c3496:5 dk.dst 210d24b0-537c-42be-b322-49d3a42c3496 5 dk.dst acec4ca5-31aa-4884-ba27-63b66b269361 2 Category 1673 urn:ddi:dk.dst:09770e76-19b9-44c4-a4b3-ca1f786ec3c4:5 dk.dst 09770e76-19b9-44c4-a4b3-ca1f786ec3c4 5 dk.dst 9b05cc4f-5c44-492f-b409-652e288c71b4 2 Category 1679 urn:ddi:dk.dst:557395bd-dcbc-4ed4-bf00-7ff0764b7ed9:5 dk.dst 557395bd-dcbc-4ed4-bf00-7ff0764b7ed9 5 dk.dst f2dbef25-69ab-4c29-bfcd-7bb83ad090a5 2 Category 20103030 urn:ddi:dk.dst:c7f5c6af-20ed-4750-b4dc-3b28b13a5000:5 dk.dst c7f5c6af-20ed-4750-b4dc-3b28b13a5000 5 dk.dst 7810ed43-3f99-43d5-a314-d0d53ff1f9b5 2 Category 1889 urn:ddi:dk.dst:a2c81e85-cebe-4e23-95e0-7f14c0817f05:5 dk.dst a2c81e85-cebe-4e23-95e0-7f14c0817f05 5 dk.dst 0e58432c-9d43-4733-8c42-39a37bf058e7 2 Category 20103031 urn:ddi:dk.dst:7765969e-a083-4238-83fc-02f1797b203a:5 dk.dst 7765969e-a083-4238-83fc-02f1797b203a 5 dk.dst 982bae16-6c41-4bd5-ad06-8ec56c306e7c 2 Category 1561 urn:ddi:dk.dst:260abf13-5043-4dd2-8218-b6463b5eb352:5 dk.dst 260abf13-5043-4dd2-8218-b6463b5eb352 5 dk.dst 2914405d-fc45-4b50-b080-3ca900426ef3 2 Category 1562 urn:ddi:dk.dst:fbcf24c9-724c-4475-ada9-965685e4ed68:5 dk.dst fbcf24c9-724c-4475-ada9-965685e4ed68 5 dk.dst 876021a8-a43b-4dc0-8c07-c8972e4872fc 2 Category 1563 urn:ddi:dk.dst:411605d5-30b6-49a0-b2ac-785304225d43:5 dk.dst 411605d5-30b6-49a0-b2ac-785304225d43 5 dk.dst fdd5d606-2b4f-4e73-8665-e7bcdba1fcf9 2 Category 1565 urn:ddi:dk.dst:755b1318-2a8b-4873-b73d-550ca8d0aeda:5 dk.dst 755b1318-2a8b-4873-b73d-550ca8d0aeda 5 dk.dst 27cad815-10bc-4090-a2c2-a4bf559de7ce 2 Category 1569 urn:ddi:dk.dst:0d5f322f-f1fe-4ecd-a6b8-3fca4c40d723:5 dk.dst 0d5f322f-f1fe-4ecd-a6b8-3fca4c40d723 5 dk.dst fe43d5e9-7794-43a1-b94d-94039ecf7100 2 Category 20103032 urn:ddi:dk.dst:ac332cce-d18e-44da-beee-f9e2e758be8a:5 dk.dst ac332cce-d18e-44da-beee-f9e2e758be8a 5 dk.dst 11c7cbec-46ee-4e7e-b2a4-3f5cafecb51d 2 Category 1681 urn:ddi:dk.dst:a4d4ffbf-5ff4-4ea5-9962-c0fccf0b0a8c:5 dk.dst a4d4ffbf-5ff4-4ea5-9962-c0fccf0b0a8c 5 dk.dst a17b89e2-d074-4428-b1f1-9816f52571ee 2 Category 1682 urn:ddi:dk.dst:7c2e9888-2f3f-48f3-b1a9-bab9fa59c35f:5 dk.dst 7c2e9888-2f3f-48f3-b1a9-bab9fa59c35f 5 dk.dst b5ff1f10-cfeb-4055-b77d-23d4fdb745a6 2 Category 1683 urn:ddi:dk.dst:d162f50a-21cb-41f1-96be-0abecb75f261:5 dk.dst d162f50a-21cb-41f1-96be-0abecb75f261 5 dk.dst ed45eb0c-2a16-4ae5-8837-6956a93b1566 2 Category 1689 urn:ddi:dk.dst:698ee4cf-b1ce-4a42-a6a8-20e8257c9d76:5 dk.dst 698ee4cf-b1ce-4a42-a6a8-20e8257c9d76 5 dk.dst 2bc439f4-4776-49b8-8545-52d35ea3fa47 2 Category 2020 urn:ddi:dk.dst:c49c890e-6072-492a-9f59-40b9f0480891:5 dk.dst c49c890e-6072-492a-9f59-40b9f0480891 5 dk.dst a82a6a64-df31-436a-8465-a3e34d97157a 2 Category 202010 urn:ddi:dk.dst:263bbe09-bc8e-4930-9343-11e9d00f041c:5 dk.dst 263bbe09-bc8e-4930-9343-11e9d00f041c 5 dk.dst c910a472-6c29-48f4-8e5c-206ab72158cb 2 Category 20201010 urn:ddi:dk.dst:8b9ad37f-5c4d-4c68-8e75-0f47d631976f:5 dk.dst 8b9ad37f-5c4d-4c68-8e75-0f47d631976f 5 dk.dst 9894871e-ddfa-4000-b97a-be7455c2c686 2 Category 4008 urn:ddi:dk.dst:7bfd5a5b-4d3d-439e-a60b-e787a4517899:5 dk.dst 7bfd5a5b-4d3d-439e-a60b-e787a4517899 5 dk.dst 7393b189-5134-4fb8-86aa-dce43799f94e 2 Category 202030 urn:ddi:dk.dst:b2455210-5142-419f-9e2f-fc9c3ccb6f03:5 dk.dst b2455210-5142-419f-9e2f-fc9c3ccb6f03 5 dk.dst 9fcb81ef-4a93-43fc-9c88-35e4b7b1d6ad 2 Category 20203010 urn:ddi:dk.dst:ed7b5bb7-85c5-43ce-b781-d10cc5033384:5 dk.dst ed7b5bb7-85c5-43ce-b781-d10cc5033384 5 dk.dst 7d95a5e8-53ea-4d1b-937c-3465ce9f7ecf 2 Category 5090 urn:ddi:dk.dst:3b6e6a1d-563c-4ceb-9cfd-3a20a0e8a4e7:5 dk.dst 3b6e6a1d-563c-4ceb-9cfd-3a20a0e8a4e7 5 dk.dst 8e8c0231-8280-439f-9628-0e1ef098c0a2 2 Category 20203011 urn:ddi:dk.dst:8cf0766b-2387-4dc8-8a27-ee3a6d854dbd:5 dk.dst 8cf0766b-2387-4dc8-8a27-ee3a6d854dbd 5 dk.dst db4a5409-2c0b-4dfd-ba61-f8c2f8f1f7dd 2 Category 3323 urn:ddi:dk.dst:83299b0f-bc17-4e37-8221-5e5ff9d7fe2e:5 dk.dst 83299b0f-bc17-4e37-8221-5e5ff9d7fe2e 5 dk.dst 5be48895-53e3-4304-8e30-716bbf8d33ab 2 Category 5028 urn:ddi:dk.dst:785f2ced-f102-4ca6-982d-2e103c39cac6:5 dk.dst 785f2ced-f102-4ca6-982d-2e103c39cac6 5 dk.dst bd6dc17c-7927-4eb0-b627-54626c901c93 2 Category 20203012 urn:ddi:dk.dst:233ca17b-e49e-483c-9651-73c72cfdaf97:5 dk.dst 233ca17b-e49e-483c-9651-73c72cfdaf97 5 dk.dst b38593f4-105f-45a7-92bd-dbfc40ce028f 2 Category 3324 urn:ddi:dk.dst:956aff69-3d70-4ba5-a974-89d337bac006:5 dk.dst 956aff69-3d70-4ba5-a974-89d337bac006 5 dk.dst fd432cfc-b936-462d-a8a5-efb6776f49ff 2 Category 5029 urn:ddi:dk.dst:118684cf-abde-4a95-8cef-2b7a1e4b7fec:5 dk.dst 118684cf-abde-4a95-8cef-2b7a1e4b7fec 5 dk.dst 16b5c902-5fa9-48d3-9072-2e0d01d88e6f 2 Category 20203013 urn:ddi:dk.dst:bfdaa154-56cd-428c-9ccd-cc1488569c50:5 dk.dst bfdaa154-56cd-428c-9ccd-cc1488569c50 5 dk.dst 59236c17-7975-469f-a4aa-51d7f0940d2c 2 Category 5098 urn:ddi:dk.dst:b2ed678c-ffcc-4bca-91e8-67e15160a093:5 dk.dst b2ed678c-ffcc-4bca-91e8-67e15160a093 5 dk.dst fb6e1b64-61b1-4521-8247-70ca967e2c95 2 Category 202040 urn:ddi:dk.dst:f76101df-6863-4f31-873a-22b28f529a63:5 dk.dst f76101df-6863-4f31-873a-22b28f529a63 5 dk.dst 5ec37969-af78-4f2b-9c93-41f0010174c8 2 Category 20204010 urn:ddi:dk.dst:da67c7ea-8dc9-41e8-9230-3aa1bcaa634e:5 dk.dst da67c7ea-8dc9-41e8-9230-3aa1bcaa634e 5 dk.dst cc83b1b9-ca39-4606-88d7-195719e528e2 2 Category 5080 urn:ddi:dk.dst:1d335ab0-e661-4726-ab12-bbde0da0985c:5 dk.dst 1d335ab0-e661-4726-ab12-bbde0da0985c 5 dk.dst 412d8dea-2d0f-496e-83a3-227fbd2c2dbe 2 Category 20204011 urn:ddi:dk.dst:61e3dd39-6d26-4d6c-9f0a-5feaba88face:5 dk.dst 61e3dd39-6d26-4d6c-9f0a-5feaba88face 5 dk.dst 823aa27b-adba-4c37-a132-8c8b28f46917 2 Category 5081 urn:ddi:dk.dst:047a403e-8ce6-4fec-a9a8-86ddefc094c3:5 dk.dst 047a403e-8ce6-4fec-a9a8-86ddefc094c3 5 dk.dst 0602aaa7-103f-4daf-a8ec-abed49e928b3 2 Category 20204012 urn:ddi:dk.dst:7341147b-d9d4-4933-b377-5f15ac6e06c2:5 dk.dst 7341147b-d9d4-4933-b377-5f15ac6e06c2 5 dk.dst 263f90d8-bc70-4c13-b0d1-242ae7e0e20d 2 Category 5088 urn:ddi:dk.dst:8b6374ba-425f-4a5e-b2d0-ba41844fbbfa:5 dk.dst 8b6374ba-425f-4a5e-b2d0-ba41844fbbfa 5 dk.dst fd314aa8-6993-42f1-97f3-16963ea23d2d 2 Category 20204013 urn:ddi:dk.dst:f32ec31b-9518-45c6-a657-46b663f97f4b:5 dk.dst f32ec31b-9518-45c6-a657-46b663f97f4b 5 dk.dst 45802598-b9f9-45bf-b44d-62a5a2ddfd89 2 Category 5092 urn:ddi:dk.dst:ddb104ab-6316-4ea8-a8d6-e421118898ba:5 dk.dst ddb104ab-6316-4ea8-a8d6-e421118898ba 5 dk.dst e2579637-8b21-45b6-9ad7-a8c2803fc8bd 2 Category 5097 urn:ddi:dk.dst:95a9f1b5-f54b-4b82-9093-ba137e2df6b5:5 dk.dst 95a9f1b5-f54b-4b82-9093-ba137e2df6b5 5 dk.dst a7f9f58f-a6c2-47dc-b221-18233ee52b35 2 Category 2030 urn:ddi:dk.dst:f16d7f03-c597-47dd-acb6-ee65b8edb248:5 dk.dst f16d7f03-c597-47dd-acb6-ee65b8edb248 5 dk.dst 979dd8a7-7ae1-4b3b-aa97-cc72e7114d03 2 Category 203010 urn:ddi:dk.dst:de6ebddb-a9c2-4cac-9c71-66c7b7f4ff21:5 dk.dst de6ebddb-a9c2-4cac-9c71-66c7b7f4ff21 5 dk.dst ef23b8fa-489a-4df7-a68b-dc5b713cbf61 2 Category 20301010 urn:ddi:dk.dst:f0b67627-7863-4650-93a8-1fe233321c62:5 dk.dst f0b67627-7863-4650-93a8-1fe233321c62 5 dk.dst c65db9ca-3a40-4cbc-8389-753fac67bde8 2 Category 1891 urn:ddi:dk.dst:07093922-8b51-4b9f-8aa1-7b95990b095b:5 dk.dst 07093922-8b51-4b9f-8aa1-7b95990b095b 5 dk.dst 4844b7a2-28a0-4e07-8369-8f7d3ce3b134 2 Category 203020 urn:ddi:dk.dst:cf4890a3-d6d8-4600-8e9a-57718eb4ad67:5 dk.dst cf4890a3-d6d8-4600-8e9a-57718eb4ad67 5 dk.dst 7da0ef1d-a78d-40bc-9119-2b8c3dd61959 2 Category 20302020 urn:ddi:dk.dst:ad812519-3da0-4295-bfec-1c31669a1fcb:5 dk.dst ad812519-3da0-4295-bfec-1c31669a1fcb 5 dk.dst 94db1c62-c01a-4d9d-9266-0e61ea1f7a4c 2 Category 1899 urn:ddi:dk.dst:4d534f00-e2ea-42ae-95b1-31c570acef4a:5 dk.dst 4d534f00-e2ea-42ae-95b1-31c570acef4a 5 dk.dst 02cd2e67-74d5-4c2b-bbc3-e932c6ae2318 2 Category 20302021 urn:ddi:dk.dst:9d46c670-860b-4c3f-ad4a-dde2e5068df6:5 dk.dst 9d46c670-860b-4c3f-ad4a-dde2e5068df6 5 dk.dst 43e10afa-107d-45e4-8c6b-8b49e2402ff4 2 Category 1892 urn:ddi:dk.dst:f822213a-5fb6-4aed-b490-90f3e545ee92:5 dk.dst f822213a-5fb6-4aed-b490-90f3e545ee92 5 dk.dst 428b8a95-f282-4bf9-a3ac-e0c07bd6e550 2 Category 20302022 urn:ddi:dk.dst:29555fb2-0ff8-49c9-a537-7fc0b0ae548b:5 dk.dst 29555fb2-0ff8-49c9-a537-7fc0b0ae548b 5 dk.dst 5e87a5a1-3934-4a47-85fb-9dc94193a84c 2 Category 1893 urn:ddi:dk.dst:4a09e7ee-1d06-4a2e-b035-492700092c91:5 dk.dst 4a09e7ee-1d06-4a2e-b035-492700092c91 5 dk.dst d1f534d6-c3f5-499c-835f-aa1f0b8b881e 2 Category 203040 urn:ddi:dk.dst:ef9fca04-a265-4dd1-addf-130d53059d23:5 dk.dst ef9fca04-a265-4dd1-addf-130d53059d23 5 dk.dst 96dfe4d4-7f5f-443e-bfe7-dc7cad520f11 2 Category 20304010 urn:ddi:dk.dst:c255e1d8-f715-4f3d-a65d-c765275254d4:5 dk.dst c255e1d8-f715-4f3d-a65d-c765275254d4 5 dk.dst a45e5558-8946-4b8c-ba21-86799752e4a6 2 Category 1896 urn:ddi:dk.dst:1d663643-ba75-4864-a858-77dfcaf05332:5 dk.dst 1d663643-ba75-4864-a858-77dfcaf05332 5 dk.dst 01f3ad87-bbed-4d62-8db9-a3b2155e033a 2 Category 1897 urn:ddi:dk.dst:7ae8ba99-77d7-45c8-8e10-43e1bc397ff6:5 dk.dst 7ae8ba99-77d7-45c8-8e10-43e1bc397ff6 5 dk.dst 25bdc0c9-d66b-44c2-8aba-7283d0e9a90d 2 Category 1898 urn:ddi:dk.dst:b5e7f5f7-6ba9-439f-9c6a-5f3c35114125:5 dk.dst b5e7f5f7-6ba9-439f-9c6a-5f3c35114125 5 dk.dst 957778a6-4aa2-4b61-b77c-c38389adb98b 2 Category 203050 urn:ddi:dk.dst:5a94dbc6-c20e-41ae-99f2-09b76b301dab:5 dk.dst 5a94dbc6-c20e-41ae-99f2-09b76b301dab 5 dk.dst a1a418fb-72da-4ae4-84a0-f14d4cb0ac88 2 Category 20305010 urn:ddi:dk.dst:c237c31f-3561-4beb-8373-f4a591b1cca5:5 dk.dst c237c31f-3561-4beb-8373-f4a591b1cca5 5 dk.dst a7d0015b-3c73-4436-9261-34dbc34d8e9c 2 Category 0215 urn:ddi:dk.dst:24a2042a-b49d-41e5-b0c2-b76246d381d6:5 dk.dst 24a2042a-b49d-41e5-b0c2-b76246d381d6 5 dk.dst 6a1ba56b-262c-4219-8f89-aa57c464b46a 2 Category 1098 urn:ddi:dk.dst:eba0e0e6-ef33-44a2-acc5-1ea9799620c9:5 dk.dst eba0e0e6-ef33-44a2-acc5-1ea9799620c9 5 dk.dst 3940000a-931f-43b7-b061-91bb713e5c54 2 Category 25 urn:ddi:dk.dst:ca568b43-1db6-40bf-a0fc-560a954d74c0:5 dk.dst ca568b43-1db6-40bf-a0fc-560a954d74c0 5 dk.dst 20ceebc1-91e3-48a4-b3a0-d185d063f083 2 Category 2510 urn:ddi:dk.dst:5b9fdb42-fb76-4b7d-9d56-3939b30d86df:5 dk.dst 5b9fdb42-fb76-4b7d-9d56-3939b30d86df 5 dk.dst 0ae9daf0-f754-42ed-a0b2-d3c8492729d9 2 Category 251011 urn:ddi:dk.dst:59662d26-e8f0-435f-ac5f-02815720a41f:5 dk.dst 59662d26-e8f0-435f-ac5f-02815720a41f 5 dk.dst b2a88221-aca2-433c-b024-3850e4597a2c 2 Category 25101111 urn:ddi:dk.dst:f5d92111-2a68-412f-9f4a-57b251b713b3:5 dk.dst f5d92111-2a68-412f-9f4a-57b251b713b3 5 dk.dst 5ca4b016-fcc1-4f3a-9991-1a2b37ce081d 2 Category 1301 urn:ddi:dk.dst:ad973893-14c3-4609-a18a-f8fa9ba93881:5 dk.dst ad973893-14c3-4609-a18a-f8fa9ba93881 5 dk.dst 686d804d-a292-41a6-9700-640f4435ad51 2 Category 251012 urn:ddi:dk.dst:955fd9c0-6c72-4f23-8b58-033aac4984f7:5 dk.dst 955fd9c0-6c72-4f23-8b58-033aac4984f7 5 dk.dst 34c32948-1db3-4207-b020-8f15604441b8 2 Category 25101212 urn:ddi:dk.dst:3b66d10b-f6fb-485a-810c-333d20182c17:5 dk.dst 3b66d10b-f6fb-485a-810c-333d20182c17 5 dk.dst 957e406a-69a0-4e9a-acf4-86d295264643 2 Category 1302 urn:ddi:dk.dst:58d69942-7559-471c-bed5-2bd3a1a16cf2:5 dk.dst 58d69942-7559-471c-bed5-2bd3a1a16cf2 5 dk.dst a8cc1061-f0fd-474c-9bd3-2dc289573791 2 Category 251013 urn:ddi:dk.dst:218aba5e-4e71-4586-aed5-450689035957:5 dk.dst 218aba5e-4e71-4586-aed5-450689035957 5 dk.dst 50ea63d9-a70b-47c8-b70e-f1457e71c74a 2 Category 25101313 urn:ddi:dk.dst:c57cd849-019d-46ee-a93f-88e38045c208:5 dk.dst c57cd849-019d-46ee-a93f-88e38045c208 5 dk.dst e1db7d4e-9732-41c8-a84d-4356e596e553 2 Category 1303 urn:ddi:dk.dst:d05c9020-f956-41be-9dd9-21ef82d5b883:5 dk.dst d05c9020-f956-41be-9dd9-21ef82d5b883 5 dk.dst d5f73381-11b1-4d66-af5e-7be1ee643a76 2 Category 1304 urn:ddi:dk.dst:45bb0769-d855-436b-94dc-3f72396f144f:5 dk.dst 45bb0769-d855-436b-94dc-3f72396f144f 5 dk.dst f18d8052-570c-44da-99d5-d67c0af9a199 2 Category 251020 urn:ddi:dk.dst:8ad0a54e-b2bf-4d3d-ac46-8f1d02c0c460:5 dk.dst 8ad0a54e-b2bf-4d3d-ac46-8f1d02c0c460 5 dk.dst abff1b37-9aee-4e6c-868b-219c4d7c7d9a 2 Category 25102020 urn:ddi:dk.dst:88e70bcf-f08b-4db9-83c5-7fe78a1c560a:5 dk.dst 88e70bcf-f08b-4db9-83c5-7fe78a1c560a 5 dk.dst 1ab42a53-45b4-4826-a50d-45408333f0ce 2 Category 1305 urn:ddi:dk.dst:027638d4-9c81-459d-a31a-8184d8cf6d00:5 dk.dst 027638d4-9c81-459d-a31a-8184d8cf6d00 5 dk.dst b1aa2bc5-3986-4b9e-870a-384682f905e9 2 Category 3319 urn:ddi:dk.dst:b68251cb-4e25-418d-90c1-7391db6e514c:5 dk.dst b68251cb-4e25-418d-90c1-7391db6e514c 5 dk.dst 1de2b4cb-6932-4ffc-a41a-f540301f930b 2 Category 29 urn:ddi:dk.dst:734496e3-9921-401b-a2c6-a9138b7efa66:5 dk.dst 734496e3-9921-401b-a2c6-a9138b7efa66 5 dk.dst afed51da-c036-41fa-a833-d4ec7f7e1ab6 2 Category 2910 urn:ddi:dk.dst:e0a47f71-be5a-423a-a457-aaff07416a87:5 dk.dst e0a47f71-be5a-423a-a457-aaff07416a87 5 dk.dst a8a4d36b-9e5b-42d6-91bc-908578c23cec 2 Category 291010 urn:ddi:dk.dst:37925d4d-6a31-4f94-90e7-8999abad1010:5 dk.dst 37925d4d-6a31-4f94-90e7-8999abad1010 5 dk.dst 447ad6ce-7b1c-4a42-9cc7-72519ffc1a90 2 Category 29101010 urn:ddi:dk.dst:269c9760-548e-475b-a7a1-98db65a91ffa:5 dk.dst 269c9760-548e-475b-a7a1-98db65a91ffa 5 dk.dst 9970e664-3117-4a8e-8f37-1c57323f466b 2 Category 3232 urn:ddi:dk.dst:d8ffc317-0a23-4478-9292-19f013527cb5:5 dk.dst d8ffc317-0a23-4478-9292-19f013527cb5 5 dk.dst 121c98bb-57b3-4940-a0cf-62ad0565ac96 2 Category 4709 urn:ddi:dk.dst:38340af0-a5b0-4ec2-9d5c-c395c211e0d6:5 dk.dst 38340af0-a5b0-4ec2-9d5c-c395c211e0d6 5 dk.dst 1241062d-6ea1-4e44-9c0c-bece591dc428 2 Category 4739 urn:ddi:dk.dst:4cb04a94-8538-4365-887b-e87f32bba6e0:5 dk.dst 4cb04a94-8538-4365-887b-e87f32bba6e0 5 dk.dst 213472c4-7ea5-4f91-b8b1-b8ac37434fea 2 Category 2915 urn:ddi:dk.dst:cc64c0dd-76d9-4ce4-b982-59a1d3ab736d:5 dk.dst cc64c0dd-76d9-4ce4-b982-59a1d3ab736d 5 dk.dst c0f95514-348a-4aef-bc99-e85172d203b9 2 Category 291510 urn:ddi:dk.dst:10e55771-5d95-4b21-8c10-be5d9f25703e:5 dk.dst 10e55771-5d95-4b21-8c10-be5d9f25703e 5 dk.dst 3b6c2616-8574-4c0b-bd3b-0431c4c6e8b6 2 Category 29151010 urn:ddi:dk.dst:841bd458-ddd7-4d42-8b99-5b98d170ef1f:5 dk.dst 841bd458-ddd7-4d42-8b99-5b98d170ef1f 5 dk.dst 14f67f64-550c-4d79-83dd-549a52cb394d 2 Category 3233 urn:ddi:dk.dst:f9fed19e-f097-40c7-909e-a20201d1e668:5 dk.dst f9fed19e-f097-40c7-909e-a20201d1e668 5 dk.dst f0ca0304-79c2-4f42-98cb-075702a125fc 2 Category 4001 urn:ddi:dk.dst:11d3481f-4ab2-418a-9713-8fae1fecdc98:5 dk.dst 11d3481f-4ab2-418a-9713-8fae1fecdc98 5 dk.dst 15362eb2-e384-4400-bfb9-5f137a2401fa 2 Category 4002 urn:ddi:dk.dst:101af9c4-5c73-4263-b2ee-cae794d16b89:5 dk.dst 101af9c4-5c73-4263-b2ee-cae794d16b89 5 dk.dst 46abf94c-d29b-4f32-b98a-b1d8ddd2a18a 2 Category 4003 urn:ddi:dk.dst:7516a22b-f086-4c90-8a36-d3a523fa0b5b:5 dk.dst 7516a22b-f086-4c90-8a36-d3a523fa0b5b 5 dk.dst 4abb9d7d-a0bb-430c-a6e6-fdb5ada1dee1 2 Category 4004 urn:ddi:dk.dst:7b9758fb-225d-4afb-94ad-e53b981e5a40:5 dk.dst 7b9758fb-225d-4afb-94ad-e53b981e5a40 5 dk.dst b27f412c-9b97-4116-9f55-6db7d3a9a00d 2 Category 4198 urn:ddi:dk.dst:e52c52ae-93f9-4903-b8e2-3cd983f58d74:5 dk.dst e52c52ae-93f9-4903-b8e2-3cd983f58d74 5 dk.dst ff4ee6c8-103c-49ee-b5fc-93200f1aa03e 2 Category 4200 urn:ddi:dk.dst:8c46bd3e-ef55-489a-a76c-a06a58ca1526:5 dk.dst 8c46bd3e-ef55-489a-a76c-a06a58ca1526 5 dk.dst 9072cbc1-d7d0-46cb-8d92-e5b34442e53b 2 Category 4710 urn:ddi:dk.dst:2d21f84b-0e27-4458-8def-202aab8908a8:5 dk.dst 2d21f84b-0e27-4458-8def-202aab8908a8 5 dk.dst 4aa450b5-ad5a-4448-8b50-bd53f408e5e6 2 Category 4719 urn:ddi:dk.dst:82ad4f47-2267-45cb-ab22-bd38ddc781c0:5 dk.dst 82ad4f47-2267-45cb-ab22-bd38ddc781c0 5 dk.dst 8a9ac4b3-d17a-4d9c-9861-2502c4c60d2b 2 Category 291515 urn:ddi:dk.dst:ac28f940-fe54-4ca1-be38-676a254070f9:5 dk.dst ac28f940-fe54-4ca1-be38-676a254070f9 5 dk.dst 52f61c9e-202d-4378-b123-1110fd59652d 2 Category 29151510 urn:ddi:dk.dst:82135055-534d-4f78-952d-9fc1ed346e92:5 dk.dst 82135055-534d-4f78-952d-9fc1ed346e92 5 dk.dst 746f8263-4ec6-4b98-9d2d-28382103a885 2 Category 4711 urn:ddi:dk.dst:05c35bea-e54a-4a2e-a2db-87f64e017c86:5 dk.dst 05c35bea-e54a-4a2e-a2db-87f64e017c86 5 dk.dst 5c91f0a5-712c-4cdd-b630-fef5549d8a80 2 Category 4732 urn:ddi:dk.dst:7b528800-2159-4f9e-adc8-b319c256153c:5 dk.dst 7b528800-2159-4f9e-adc8-b319c256153c 5 dk.dst e3e3bdbc-f63c-4fa9-8e26-fef8f4f7a053 2 Category 2920 urn:ddi:dk.dst:5a493097-3f84-4c1e-9e39-84f2a11dc102:5 dk.dst 5a493097-3f84-4c1e-9e39-84f2a11dc102 5 dk.dst f5798089-db81-4d3c-934f-837a5c28f186 2 Category 292010 urn:ddi:dk.dst:15cb1124-e27f-4911-a45c-3861f147e49f:5 dk.dst 15cb1124-e27f-4911-a45c-3861f147e49f 5 dk.dst d7511df1-0967-4caf-a98f-2d78fbfcb561 2 Category 29201010 urn:ddi:dk.dst:86c7353b-fd73-4831-a4e9-22e559b8bbf6:5 dk.dst 86c7353b-fd73-4831-a4e9-22e559b8bbf6 5 dk.dst c9b7ba01-cd1f-411e-8ec4-97707e35516b 2 Category 3231 urn:ddi:dk.dst:d19ccf02-5874-4238-bb28-2d94db7e1211:5 dk.dst d19ccf02-5874-4238-bb28-2d94db7e1211 5 dk.dst 3e8d7d85-7e9d-46f8-ae70-b20509e0bcea 2 Category 4706 urn:ddi:dk.dst:b927b63a-0e71-4105-a406-9dd01a16cfe3:5 dk.dst b927b63a-0e71-4105-a406-9dd01a16cfe3 5 dk.dst 96a60207-d847-490c-b681-b1d89b041af2 2 Category 4707 urn:ddi:dk.dst:2c8a2053-d9e9-4f43-aab4-997f10301ae5:5 dk.dst 2c8a2053-d9e9-4f43-aab4-997f10301ae5 5 dk.dst 644907c6-0e75-49e6-b2bb-0f97a60bc59e 2 Category 4715 urn:ddi:dk.dst:8e98279b-041c-437b-b604-038d79d017f9:5 dk.dst 8e98279b-041c-437b-b604-038d79d017f9 5 dk.dst 402a1ede-1812-4489-b3cd-de625f60b46a 2 Category 29201015 urn:ddi:dk.dst:663f2c57-b58e-4709-8655-3e9fc3edac47:5 dk.dst 663f2c57-b58e-4709-8655-3e9fc3edac47 5 dk.dst a7f08e4e-9d41-456c-936b-2d146b9c8de9 2 Category 4735 urn:ddi:dk.dst:51c268c6-bfaf-4548-864c-82ae055150b2:5 dk.dst 51c268c6-bfaf-4548-864c-82ae055150b2 5 dk.dst 38739292-2ead-48c3-9a49-51e1b3df69a7 2 Category 29201020 urn:ddi:dk.dst:1c6eeeb1-48c0-4c8e-b15b-bf18ed5a6d1b:5 dk.dst 1c6eeeb1-48c0-4c8e-b15b-bf18ed5a6d1b 5 dk.dst 7255f746-e262-4a1b-a4e7-47fe0b396e29 2 Category 4733 urn:ddi:dk.dst:c8d6b721-40fd-4d2d-b03a-747299976b4c:5 dk.dst c8d6b721-40fd-4d2d-b03a-747299976b4c 5 dk.dst 16f6aa65-bbe2-4e61-a85c-c9a5c2ec8d7a 2 Category 29201025 urn:ddi:dk.dst:8a9aeec4-229c-487f-bd44-8f9c87f72bef:5 dk.dst 8a9aeec4-229c-487f-bd44-8f9c87f72bef 5 dk.dst 98b15e39-a261-437b-b5bc-805f89ff4c6a 2 Category 4734 urn:ddi:dk.dst:7022cfd2-0df2-4bba-9bf6-055490b8e10b:5 dk.dst 7022cfd2-0df2-4bba-9bf6-055490b8e10b 5 dk.dst 312e192a-1a20-4ed1-9f63-8cd63d85cf0a 2 Category 2925 urn:ddi:dk.dst:f842760b-602b-4a39-951d-95f3fdaf346b:5 dk.dst f842760b-602b-4a39-951d-95f3fdaf346b 5 dk.dst 852a36a8-ce8c-4e49-bc3d-8aeb716086aa 2 Category 292510 urn:ddi:dk.dst:504dfdf2-758a-433a-b5df-2fe91a1ca13d:5 dk.dst 504dfdf2-758a-433a-b5df-2fe91a1ca13d 5 dk.dst da47f21b-a9d0-49c7-b78a-ea14d3d495ab 2 Category 29251010 urn:ddi:dk.dst:4cffed22-02ed-449e-b357-c17e19c85fef:5 dk.dst 4cffed22-02ed-449e-b357-c17e19c85fef 5 dk.dst 76ec0778-d8a3-4928-b1fd-c49e4860183c 2 Category 4730 urn:ddi:dk.dst:6e821d0d-1014-4508-abfc-4ead88e897b8:5 dk.dst 6e821d0d-1014-4508-abfc-4ead88e897b8 5 dk.dst 7bfd485f-093e-45ce-b8f7-9cc331456dd5 2 Category 29251015 urn:ddi:dk.dst:3bcec57f-153e-4b21-a230-aeea2ba8ec5f:5 dk.dst 3bcec57f-153e-4b21-a230-aeea2ba8ec5f 5 dk.dst 6eb74835-8bba-4df8-8e2b-029b14b914cc 2 Category 3234 urn:ddi:dk.dst:ddedcef2-fcaf-4027-88d5-40954331f6cf:5 dk.dst ddedcef2-fcaf-4027-88d5-40954331f6cf 5 dk.dst d21aac77-d55a-415a-9dc2-25e1b05115b5 2 Category 4701 urn:ddi:dk.dst:aacf9e36-216e-4d57-8283-462724bf61f4:5 dk.dst aacf9e36-216e-4d57-8283-462724bf61f4 5 dk.dst e0d23650-d590-4205-ab3d-ff502b83177a 2 Category 4713 urn:ddi:dk.dst:467bfefd-747b-49d1-83e3-c0ad63caa1b4:5 dk.dst 467bfefd-747b-49d1-83e3-c0ad63caa1b4 5 dk.dst 77af7b75-0697-48a8-b3aa-dabd657a43a2 2 Category 4731 urn:ddi:dk.dst:ab1876da-404b-4755-86c4-394c997e7104:5 dk.dst ab1876da-404b-4755-86c4-394c997e7104 5 dk.dst c8c17bea-ef0d-44b8-acf1-af3d98de0e1f 2 Category 29251020 urn:ddi:dk.dst:65cce5df-4989-4120-93d1-cd10e0637780:5 dk.dst 65cce5df-4989-4120-93d1-cd10e0637780 5 dk.dst ed1cc2f1-469b-4502-a3bf-874658920d99 2 Category 4195 urn:ddi:dk.dst:8379d069-5898-4f08-846f-e27308a42d54:5 dk.dst 8379d069-5898-4f08-846f-e27308a42d54 5 dk.dst c3bfa66a-9987-41ac-a4ff-ac59036f4a5d 2 Category 4702 urn:ddi:dk.dst:c7f1385a-bac4-4ce3-b43c-5ce007ed290d:5 dk.dst c7f1385a-bac4-4ce3-b43c-5ce007ed290d 5 dk.dst cb8d7b77-5166-4c21-83cc-804b8517b5d1 2 Category 4704 urn:ddi:dk.dst:1b50980a-b3b0-4189-a8ca-9238128b87cb:5 dk.dst 1b50980a-b3b0-4189-a8ca-9238128b87cb 5 dk.dst 82f202f0-056a-4bfc-a1ba-56aa954f6d2a 2 Category 4714 urn:ddi:dk.dst:5a704820-e41c-4c67-8809-c9b83f2868fc:5 dk.dst 5a704820-e41c-4c67-8809-c9b83f2868fc 5 dk.dst c50030f5-94df-4794-bfd6-ecb9ceb8e55a 2 Category 29251025 urn:ddi:dk.dst:948b0fec-8685-4a5c-8802-e00ad36ed9d2:5 dk.dst 948b0fec-8685-4a5c-8802-e00ad36ed9d2 5 dk.dst 99c85c7b-373f-40c4-8694-5aca300a0919 2 Category 4736 urn:ddi:dk.dst:95b1d30e-d59c-47db-a0df-48ff85065988:5 dk.dst 95b1d30e-d59c-47db-a0df-48ff85065988 5 dk.dst 9950a202-8127-49a9-ac46-9214f2bfb27e 2 Category 29251030 urn:ddi:dk.dst:8bcfc662-39c7-4c66-83c3-e839ed6506f7:5 dk.dst 8bcfc662-39c7-4c66-83c3-e839ed6506f7 5 dk.dst ce5eae00-26b1-451d-9b5f-1fb1c318ff8c 2 Category 4708 urn:ddi:dk.dst:7c4b5818-b96b-4c7a-9311-b1c49441e7ed:5 dk.dst 7c4b5818-b96b-4c7a-9311-b1c49441e7ed 5 dk.dst 7c174fcb-6bcb-4449-ba5d-e4aa4bec9250 2 Category 4716 urn:ddi:dk.dst:3ff5cac9-9826-461e-8b86-a2aeb493b3cd:5 dk.dst 3ff5cac9-9826-461e-8b86-a2aeb493b3cd 5 dk.dst 1c8dc23e-500f-487c-8c5b-fe4e66ecbfa5 2 Category 29251035 urn:ddi:dk.dst:a67e6951-23fc-49e4-927d-1e8c853b7465:5 dk.dst a67e6951-23fc-49e4-927d-1e8c853b7465 5 dk.dst d4a4dc6e-da69-49d9-b2fb-725e16719176 2 Category 4737 urn:ddi:dk.dst:70cd23a1-8005-4611-a1f4-0b3ee2ef7743:5 dk.dst 70cd23a1-8005-4611-a1f4-0b3ee2ef7743 5 dk.dst e88b589d-5f15-439f-93e5-5087a8853e6c 2 Category 29251040 urn:ddi:dk.dst:c4fe65a3-3008-43fa-aec3-acb89e9839f0:5 dk.dst c4fe65a3-3008-43fa-aec3-acb89e9839f0 5 dk.dst 05f897a7-6ada-4b0f-8931-650fd81a115f 2 Category 4705 urn:ddi:dk.dst:28a87229-e4b0-4ba4-a90c-471a379e6b4a:5 dk.dst 28a87229-e4b0-4ba4-a90c-471a379e6b4a 5 dk.dst 283aac7c-f862-4979-b10a-5a9fdcc69934 2 Category 4717 urn:ddi:dk.dst:c4d5ce73-d92f-4321-a567-69ef8ca773a7:5 dk.dst c4d5ce73-d92f-4321-a567-69ef8ca773a7 5 dk.dst a3bc8cf3-772a-48c6-849f-41585c3b85a7 2 Category 29251045 urn:ddi:dk.dst:c64a83e5-00d6-45da-a5db-867d577d422d:5 dk.dst c64a83e5-00d6-45da-a5db-867d577d422d 5 dk.dst ef6af189-c31f-4567-8884-6ea3f6b3a64e 2 Category 4738 urn:ddi:dk.dst:7d39c0ee-64a5-4f83-9920-23c38267d7cc:5 dk.dst 7d39c0ee-64a5-4f83-9920-23c38267d7cc 5 dk.dst daf54968-d964-4626-8e52-7aa6144e1f29 2 Category 29251050 urn:ddi:dk.dst:18393a0f-efd6-4097-84c0-488946c9afd9:5 dk.dst 18393a0f-efd6-4097-84c0-488946c9afd9 5 dk.dst 2475e2ab-d0d3-479f-843f-73565128639e 2 Category 4703 urn:ddi:dk.dst:3855dbd5-e953-44e4-b9d2-5d8ee36d6da2:5 dk.dst 3855dbd5-e953-44e4-b9d2-5d8ee36d6da2 5 dk.dst 004123a7-b924-43fb-9677-1d269539c56b 2 Category 4712 urn:ddi:dk.dst:7a0c554a-f4a8-4a9b-8f9f-5d84e9021a23:5 dk.dst 7a0c554a-f4a8-4a9b-8f9f-5d84e9021a23 5 dk.dst a3293c8b-00cd-4e0a-af17-84d2ead0884e 2 Category 29251055 urn:ddi:dk.dst:e529e278-578f-4688-b169-3ee5dc9684d5:5 dk.dst e529e278-578f-4688-b169-3ee5dc9684d5 5 dk.dst 37532768-a434-4013-802b-30790ae7e0b3 2 Category 4740 urn:ddi:dk.dst:a5871067-6934-4289-b567-b9fb0301ce45:5 dk.dst a5871067-6934-4289-b567-b9fb0301ce45 5 dk.dst 27bc565c-9b0c-4e82-a9cf-c021f8264493 2 Category 30 urn:ddi:dk.dst:dcbb6222-af7c-4367-b3c0-e6a778560b73:5 dk.dst dcbb6222-af7c-4367-b3c0-e6a778560b73 5 dk.dst 7ff4362e-e7b5-47ba-a9c8-6ac93da9433c 2 Category 3010 urn:ddi:dk.dst:23b13f7c-a96e-44d1-8712-31d62bb62842:5 dk.dst 23b13f7c-a96e-44d1-8712-31d62bb62842 5 dk.dst 1935d5db-35f8-45bc-8e04-409ee249939a 2 Category 301010 urn:ddi:dk.dst:15870b71-0970-48f5-8e44-849ef2950e65:5 dk.dst 15870b71-0970-48f5-8e44-849ef2950e65 5 dk.dst f8298aad-28fb-43ca-b111-7b75f68c6205 2 Category 30101010 urn:ddi:dk.dst:db5cb675-d0a8-4ffe-a2ee-4cd5ea81f100:5 dk.dst db5cb675-d0a8-4ffe-a2ee-4cd5ea81f100 5 dk.dst 5b6526f6-bee3-43b8-ac10-65e345a2949e 2 Category 0320 urn:ddi:dk.dst:3eff04f5-0103-4f95-8a69-146b2556c0ee:5 dk.dst 3eff04f5-0103-4f95-8a69-146b2556c0ee 5 dk.dst 0ed7badc-48c1-4923-b7f2-b71c9f885941 2 Category 3225 urn:ddi:dk.dst:7fa0ecfb-a0c6-4b0d-9dc9-6687c5c615d6:5 dk.dst 7fa0ecfb-a0c6-4b0d-9dc9-6687c5c615d6 5 dk.dst 940649ea-73a3-419b-89f7-f2c3698aa0a9 2 Category 4124 urn:ddi:dk.dst:c9681760-0443-4401-b949-56e22dcd4b4e:5 dk.dst c9681760-0443-4401-b949-56e22dcd4b4e 5 dk.dst 9ed29fa6-414d-4397-8088-f3ee31124d5d 2 Category 301015 urn:ddi:dk.dst:effd3bb8-e122-4744-8414-4c716ac02df7:5 dk.dst effd3bb8-e122-4744-8414-4c716ac02df7 5 dk.dst 16e57065-08b9-4dab-8d42-8c26945fd1c3 2 Category 30101510 urn:ddi:dk.dst:90e08f3c-fa00-4ab3-bbb9-83ef6a822b04:5 dk.dst 90e08f3c-fa00-4ab3-bbb9-83ef6a822b04 5 dk.dst 392b4f66-ee95-498f-86a0-39654b3f2d31 2 Category 4782 urn:ddi:dk.dst:daa4a25c-2c9b-4603-ba3f-541b7e6f9690:5 dk.dst daa4a25c-2c9b-4603-ba3f-541b7e6f9690 5 dk.dst f698c5a1-ce4a-4e92-b1ff-e61e06aca129 2 Category 5142 urn:ddi:dk.dst:217e7c22-3d93-4e68-806a-04cd8502164c:5 dk.dst 217e7c22-3d93-4e68-806a-04cd8502164c 5 dk.dst 3dd35af7-f538-4042-a133-3fe7672bce56 2 Category 5443 urn:ddi:dk.dst:e44159f0-1dc8-4616-b566-9cf094447e4a:5 dk.dst e44159f0-1dc8-4616-b566-9cf094447e4a 5 dk.dst 2c8ed6d9-7162-4ed3-a105-f45c5ad90b9f 2 Category 301020 urn:ddi:dk.dst:0fbeda1e-a5c1-4695-bead-fea64ac527cf:5 dk.dst 0fbeda1e-a5c1-4695-bead-fea64ac527cf 5 dk.dst dba33b6d-237f-4ad0-a0e1-13872922cf6f 2 Category 30102010 urn:ddi:dk.dst:c1cd07c9-564b-4226-b2bf-0ad43945c60e:5 dk.dst c1cd07c9-564b-4226-b2bf-0ad43945c60e 5 dk.dst 867a634e-ec9a-418e-909c-fad91528e5b9 2 Category 0390 urn:ddi:dk.dst:b01563c2-4af9-4cd8-98fc-84d78935b750:5 dk.dst b01563c2-4af9-4cd8-98fc-84d78935b750 5 dk.dst b7318c64-122a-4dad-8336-e9a82ac6bc6a 2 Category 4728 urn:ddi:dk.dst:b17be351-f9d3-4076-b2a4-f204c3a7c107:5 dk.dst b17be351-f9d3-4076-b2a4-f204c3a7c107 5 dk.dst bb439b93-c85d-4a17-a5f9-98f292c1db73 2 Category 30102015 urn:ddi:dk.dst:d7a03bf3-0f62-49c4-a36f-ddc614e12764:5 dk.dst d7a03bf3-0f62-49c4-a36f-ddc614e12764 5 dk.dst 121af5cb-3e6f-4fb9-9e48-e62efc8fe579 2 Category 4780 urn:ddi:dk.dst:a58ddd65-da96-439f-b948-112dd08b7657:5 dk.dst a58ddd65-da96-439f-b948-112dd08b7657 5 dk.dst 824bab9c-384f-476a-ae4b-69d4705ac2fc 2 Category 5144 urn:ddi:dk.dst:b4879e5a-63f2-48f7-9b95-20396df3bd10:5 dk.dst b4879e5a-63f2-48f7-9b95-20396df3bd10 5 dk.dst 5aa19ac1-22e0-4f65-bf89-702159afbc29 2 Category 5146 urn:ddi:dk.dst:9cbd7753-ecb9-4926-96de-445ef3de0403:5 dk.dst 9cbd7753-ecb9-4926-96de-445ef3de0403 5 dk.dst 8bbf40a7-de30-4a63-b50e-cf403e88e4f3 2 Category 5147 urn:ddi:dk.dst:3fc2cb64-9530-4940-963f-cbe52bd21c05:5 dk.dst 3fc2cb64-9530-4940-963f-cbe52bd21c05 5 dk.dst 5574df2a-8dd6-447d-80f7-6b189a6749f3 2 Category 9467 urn:ddi:dk.dst:ea227df9-c9d7-41cc-9577-9115decd6947:5 dk.dst ea227df9-c9d7-41cc-9577-9115decd6947 5 dk.dst 447cf00c-5c9e-4f34-83f6-c0a3b4caa684 2 Category 30102020 urn:ddi:dk.dst:0d4cdab0-ee7f-495a-896a-f732ab070371:5 dk.dst 0d4cdab0-ee7f-495a-896a-f732ab070371 5 dk.dst 89b910df-3e0a-43b2-a69e-77bcfbf65325 2 Category 4781 urn:ddi:dk.dst:6f398503-fc1a-4466-b3e4-487058d9dfe5:5 dk.dst 6f398503-fc1a-4466-b3e4-487058d9dfe5 5 dk.dst d3fd15ed-b4d3-402a-8bb5-dfb5700e3790 2 Category 5148 urn:ddi:dk.dst:2fcd327a-a7c5-419c-b9db-5e8f06e9d76d:5 dk.dst 2fcd327a-a7c5-419c-b9db-5e8f06e9d76d 5 dk.dst 05060de8-5288-4712-aae1-14a03ee4fadd 2 Category 5149 urn:ddi:dk.dst:bae6e3f7-65dc-4cef-90c8-a3d094324f01:5 dk.dst bae6e3f7-65dc-4cef-90c8-a3d094324f01 5 dk.dst 2cead838-fc28-4a6c-a9ea-c993e0248ef4 2 Category 5152 urn:ddi:dk.dst:b90f678d-30ab-48da-8f31-a9088017007c:5 dk.dst b90f678d-30ab-48da-8f31-a9088017007c 5 dk.dst 182590ff-c048-4927-94e0-000ecf661c86 2 Category 301025 urn:ddi:dk.dst:818464d4-67fd-4c07-9344-eb6e9a8ec984:5 dk.dst 818464d4-67fd-4c07-9344-eb6e9a8ec984 5 dk.dst aa49bc2d-1340-4a31-bb68-ee8af88ced7d 2 Category 30102510 urn:ddi:dk.dst:1bef0756-1cba-47d4-a824-91d15fae413f:5 dk.dst 1bef0756-1cba-47d4-a824-91d15fae413f 5 dk.dst 3e6004a4-83f1-4b26-97bc-b6446d511211 2 Category 4533 urn:ddi:dk.dst:bccf2965-4b6f-426c-a689-ca5df3692c2f:5 dk.dst bccf2965-4b6f-426c-a689-ca5df3692c2f 5 dk.dst 70b02a81-bbac-4855-9d2d-4672c600ae4c 2 Category 4534 urn:ddi:dk.dst:bfd283cb-a0d7-4fe2-adcb-892b8d9b7177:5 dk.dst bfd283cb-a0d7-4fe2-adcb-892b8d9b7177 5 dk.dst 8f8c5e37-e7c8-4270-ad50-7195ae7d33a9 2 Category 4542 urn:ddi:dk.dst:aaa2afa3-287a-4da6-bc77-ab2077b93f6a:5 dk.dst aaa2afa3-287a-4da6-bc77-ab2077b93f6a 5 dk.dst a637f965-97e8-4c1c-b5c9-087c57054062 2 Category 301030 urn:ddi:dk.dst:b6b00526-7236-4b32-95c3-04f7f1337885:5 dk.dst b6b00526-7236-4b32-95c3-04f7f1337885 5 dk.dst 433b17d4-3f16-4afd-8698-c6fc06374b2f 2 Category 30103010 urn:ddi:dk.dst:86542859-11be-4f7d-86e2-b30a20c28ef2:5 dk.dst 86542859-11be-4f7d-86e2-b30a20c28ef2 5 dk.dst f52ce585-321a-4a95-8f55-b6b8a3993a42 2 Category 4511 urn:ddi:dk.dst:2f97d897-233e-463b-8f1e-43be63f9ec6c:5 dk.dst 2f97d897-233e-463b-8f1e-43be63f9ec6c 5 dk.dst 59390ca4-5709-4599-a1cc-55a1d19fb112 2 Category 301035 urn:ddi:dk.dst:2975711e-137f-4b96-8a9b-482c199e9662:5 dk.dst 2975711e-137f-4b96-8a9b-482c199e9662 5 dk.dst fa9af49f-f972-447c-9aa6-17a5eca9462f 2 Category 30103510 urn:ddi:dk.dst:dd694c7a-f8a3-4bdc-ba1d-d56cbac75f8d:5 dk.dst dd694c7a-f8a3-4bdc-ba1d-d56cbac75f8d 5 dk.dst 66ffeb48-2db6-48f6-883d-7ab750b065f6 2 Category 0812 urn:ddi:dk.dst:cecd6f03-922c-4fe8-8c50-8775dd638115:5 dk.dst cecd6f03-922c-4fe8-8c50-8775dd638115 5 dk.dst 1affe444-b902-47ae-b364-a7c9c3348375 2 Category 3780 urn:ddi:dk.dst:be429734-b84b-4493-91da-f6ce2200d393:5 dk.dst be429734-b84b-4493-91da-f6ce2200d393 5 dk.dst 8aafa1c5-232c-491e-bf76-50931969693b 2 Category 4498 urn:ddi:dk.dst:caa85588-b994-48da-a4c9-955c19ed4d97:5 dk.dst caa85588-b994-48da-a4c9-955c19ed4d97 5 dk.dst c7b0cbc1-e1b6-4b34-a39e-341b6bb355b2 2 Category 4561 urn:ddi:dk.dst:a6cd5c18-1792-4585-b269-bb95fcd02f10:5 dk.dst a6cd5c18-1792-4585-b269-bb95fcd02f10 5 dk.dst cb164716-c150-4331-b247-126b7a9a98e2 2 Category 4880 urn:ddi:dk.dst:72c03675-df4b-47c0-8323-769397ccd5b4:5 dk.dst 72c03675-df4b-47c0-8323-769397ccd5b4 5 dk.dst c18462db-6797-4286-b1de-95156dcd6a36 2 Category 5145 urn:ddi:dk.dst:b1984933-69a5-4c42-9b56-d49009be7056:5 dk.dst b1984933-69a5-4c42-9b56-d49009be7056 5 dk.dst 2d14a6e7-3402-4c83-aa21-fd3f766039e1 2 Category 5155 urn:ddi:dk.dst:35c6367f-1c3e-49dd-b57a-73f6fd19160f:5 dk.dst 35c6367f-1c3e-49dd-b57a-73f6fd19160f 5 dk.dst 087726e9-1afb-4cdd-8712-23e7299bac87 2 Category 9106 urn:ddi:dk.dst:693db683-d0c1-44d4-b941-21f63e419cf1:5 dk.dst 693db683-d0c1-44d4-b941-21f63e419cf1 5 dk.dst bee61282-9edf-43d2-af26-dcf118306a34 2 Category 9468 urn:ddi:dk.dst:3768d735-72da-4408-815c-d981f9ea624c:5 dk.dst 3768d735-72da-4408-815c-d981f9ea624c 5 dk.dst 3dd23e42-8652-4487-9777-8e99da936b28 2 Category 9573 urn:ddi:dk.dst:3d54047c-8f70-46d0-9375-bdf9024fc1fa:5 dk.dst 3d54047c-8f70-46d0-9375-bdf9024fc1fa 5 dk.dst 989ff373-bff0-4c60-bd5b-6e08b13b2685 2 Category 9621 urn:ddi:dk.dst:6229ddf5-e6b9-4082-9823-abfd0edb0ab7:5 dk.dst 6229ddf5-e6b9-4082-9823-abfd0edb0ab7 5 dk.dst faee53d3-1a26-4476-8a65-a2f9218721f2 2 Category 3015 urn:ddi:dk.dst:0ebe32b1-2fdd-46a2-bfc5-9c5ca5b8b56f:5 dk.dst 0ebe32b1-2fdd-46a2-bfc5-9c5ca5b8b56f 5 dk.dst 4bdf9076-e51b-4be4-9161-87f5db61c969 2 Category 301510 urn:ddi:dk.dst:1f8989dd-9434-4ccf-a614-b31b28365c3c:5 dk.dst 1f8989dd-9434-4ccf-a614-b31b28365c3c 5 dk.dst 48698909-2e79-4e67-af71-60f6af5b417f 2 Category 30151010 urn:ddi:dk.dst:21000f0a-e030-4b82-b53f-1e50148f2efb:5 dk.dst 21000f0a-e030-4b82-b53f-1e50148f2efb 5 dk.dst 6c69ad04-11d0-49f0-a803-8dcbbefa9385 2 Category 0339 urn:ddi:dk.dst:e0d780bc-31cf-4868-99df-06fdc7b1f877:5 dk.dst e0d780bc-31cf-4868-99df-06fdc7b1f877 5 dk.dst b43a95ce-60c8-4986-b34e-105c986cc5de 2 Category 3226 urn:ddi:dk.dst:3db89041-a1d5-4a9c-aba9-e50fe0256760:5 dk.dst 3db89041-a1d5-4a9c-aba9-e50fe0256760 5 dk.dst bed0575c-f7bd-4625-ace9-b2ee2b52f3bc 2 Category 3910 urn:ddi:dk.dst:447589e8-2c70-41b9-bc1b-890c7aeac036:5 dk.dst 447589e8-2c70-41b9-bc1b-890c7aeac036 5 dk.dst 57a9d84e-e812-4d43-a06a-6cc5c557d97d 2 Category 3915 urn:ddi:dk.dst:df90c9b1-e839-4775-8c8f-53fedffee4d8:5 dk.dst df90c9b1-e839-4775-8c8f-53fedffee4d8 5 dk.dst 23dce64c-5be4-4666-90dd-a81e1a1e19dd 2 Category 4725 urn:ddi:dk.dst:a0330725-04c1-4022-9708-8a1cd448f784:5 dk.dst a0330725-04c1-4022-9708-8a1cd448f784 5 dk.dst 8a952f7e-353f-4d6f-8f53-3019d6c699b8 2 Category 4758 urn:ddi:dk.dst:a71a2b31-8fb9-49f5-bff2-978f2fe7e2c8:5 dk.dst a71a2b31-8fb9-49f5-bff2-978f2fe7e2c8 5 dk.dst 99584f22-9e77-4793-9f93-8038f4204070 2 Category 301515 urn:ddi:dk.dst:c61b8a8f-268a-43d8-9b41-4fa1d62c9bad:5 dk.dst c61b8a8f-268a-43d8-9b41-4fa1d62c9bad 5 dk.dst 95fe3958-f860-4943-a5c1-ca254a581cd5 2 Category 30151510 urn:ddi:dk.dst:2ca37c3a-7edc-4e10-826c-e8d52bbc2454:5 dk.dst 2ca37c3a-7edc-4e10-826c-e8d52bbc2454 5 dk.dst 31bc5f07-9dbf-4f15-a416-abbd4795a634 2 Category 4194 urn:ddi:dk.dst:65cd8e07-af77-448b-93d0-cf4899c0de5e:5 dk.dst 65cd8e07-af77-448b-93d0-cf4899c0de5e 5 dk.dst c197a002-4b93-4c09-ab3d-077fbf2f0e1e 2 Category 4201 urn:ddi:dk.dst:3421b1e2-5755-4426-bc76-c5f6f9900b7d:5 dk.dst 3421b1e2-5755-4426-bc76-c5f6f9900b7d 5 dk.dst 462bf1cf-701a-4b2a-8ee9-59767f58eb4e 2 Category 4977 urn:ddi:dk.dst:62862d28-550c-460d-a1b5-ca5380481c70:5 dk.dst 62862d28-550c-460d-a1b5-ca5380481c70 5 dk.dst 0c115779-895f-4671-ae34-28827a4799d6 2 Category 4978 urn:ddi:dk.dst:516858dd-9875-4b2c-9a97-63187f978477:5 dk.dst 516858dd-9875-4b2c-9a97-63187f978477 5 dk.dst 8691cdb6-2d26-44e1-9103-3afe1a4c8ae7 2 Category 4979 urn:ddi:dk.dst:72d93894-51f4-4800-ad66-23134b3f4a44:5 dk.dst 72d93894-51f4-4800-ad66-23134b3f4a44 5 dk.dst cd92a94c-d175-497f-a8d3-98568400cc13 2 Category 4981 urn:ddi:dk.dst:7a799abf-fefb-4854-abab-5850fabdd191:5 dk.dst 7a799abf-fefb-4854-abab-5850fabdd191 5 dk.dst 593e3b52-f468-4746-b5fb-128dbd1f0af3 2 Category 4982 urn:ddi:dk.dst:adf05ccc-e315-45ae-b58c-355cf33c1ffa:5 dk.dst adf05ccc-e315-45ae-b58c-355cf33c1ffa 5 dk.dst 39c0eb4a-18c8-4c5b-ae45-beea1b1404ab 2 Category 4983 urn:ddi:dk.dst:bdf29203-0830-4abd-9990-230036a065b0:5 dk.dst bdf29203-0830-4abd-9990-230036a065b0 5 dk.dst 37bf71b4-6334-4980-b89e-f11f2e2535e7 2 Category 4984 urn:ddi:dk.dst:e77e32e8-255b-4710-8b3d-a0a66dc446fb:5 dk.dst e77e32e8-255b-4710-8b3d-a0a66dc446fb 5 dk.dst 22d28e15-4299-4911-93bd-af2f152185f5 2 Category 4985 urn:ddi:dk.dst:fba38962-864f-4eea-a65f-d4581e0a875e:5 dk.dst fba38962-864f-4eea-a65f-d4581e0a875e 5 dk.dst aa9d4165-8b93-4763-b2df-32425aaee8ee 2 Category 4989 urn:ddi:dk.dst:b1a51610-62a2-4893-8a39-882ab748774a:5 dk.dst b1a51610-62a2-4893-8a39-882ab748774a 5 dk.dst b55156de-453b-4dc3-8846-1eab24b1eeeb 2 Category 4991 urn:ddi:dk.dst:1214cc8a-714f-40bf-8bac-93a5dcc2008f:5 dk.dst 1214cc8a-714f-40bf-8bac-93a5dcc2008f 5 dk.dst d0426461-9f99-48e1-840b-58da516aa906 2 Category 4992 urn:ddi:dk.dst:5d29c389-1cd5-4969-a8eb-1e00444a1966:5 dk.dst 5d29c389-1cd5-4969-a8eb-1e00444a1966 5 dk.dst 6430d145-4190-4fce-8468-318b420d8097 2 Category 4996 urn:ddi:dk.dst:e8f9d2d9-4365-4c7c-a43c-dca6b0fb3cc1:5 dk.dst e8f9d2d9-4365-4c7c-a43c-dca6b0fb3cc1 5 dk.dst f00b72ac-eeb6-4988-afb0-2cbc59d1626d 2 Category 4997 urn:ddi:dk.dst:0d7d5b3e-d334-4a50-9b7d-247f5e031dad:5 dk.dst 0d7d5b3e-d334-4a50-9b7d-247f5e031dad 5 dk.dst 13548c13-6a6c-4987-9c9b-d74bf87f7e2c 2 Category 301520 urn:ddi:dk.dst:8009c597-f2f4-48a1-9088-35fe13147241:5 dk.dst 8009c597-f2f4-48a1-9088-35fe13147241 5 dk.dst cffdd6cd-c141-4cec-86be-f76bcf9c1d20 2 Category 30152010 urn:ddi:dk.dst:62a7f20c-8c41-47e5-a9a0-d46e25e4e950:5 dk.dst 62a7f20c-8c41-47e5-a9a0-d46e25e4e950 5 dk.dst ebf7f054-3a9d-4ec0-822f-e26b3d057e98 2 Category 3240 urn:ddi:dk.dst:fb885e1c-dcea-4aa2-96c6-2ea3e29f2c6f:5 dk.dst fb885e1c-dcea-4aa2-96c6-2ea3e29f2c6f 5 dk.dst 1a92c320-d6d5-4477-b4a4-2faf9ce1b0c4 2 Category 3241 urn:ddi:dk.dst:9413b521-f59a-4fc9-989a-4e16010f6776:5 dk.dst 9413b521-f59a-4fc9-989a-4e16010f6776 5 dk.dst 54d7a44e-9445-4e33-bd95-5c1b464a71ea 2 Category 3242 urn:ddi:dk.dst:8cb2dd30-7a30-4270-a5c8-097c937953bd:5 dk.dst 8cb2dd30-7a30-4270-a5c8-097c937953bd 5 dk.dst a7f6cc63-c3df-48f0-a545-f40b1c9d261d 2 Category 4193 urn:ddi:dk.dst:fc62a5f7-34eb-4a32-af9a-e6b25ecf89ff:5 dk.dst fc62a5f7-34eb-4a32-af9a-e6b25ecf89ff 5 dk.dst 157be19c-6c37-4b1f-a318-d4cb52eccd5d 2 Category 4203 urn:ddi:dk.dst:76f17f3c-a39e-4160-bdc8-9182bf4c2c17:5 dk.dst 76f17f3c-a39e-4160-bdc8-9182bf4c2c17 5 dk.dst c8e155c4-9707-485d-913f-b4aa0ce6e40f 2 Category 4980 urn:ddi:dk.dst:a9cd34ca-27ff-4f6a-b8fe-9ef75e770dd5:5 dk.dst a9cd34ca-27ff-4f6a-b8fe-9ef75e770dd5 5 dk.dst 7bce4572-017b-478b-b02f-b31a566bb5c0 2 Category 4986 urn:ddi:dk.dst:1ccfd6c3-e781-479f-a7d9-803e998bb966:5 dk.dst 1ccfd6c3-e781-479f-a7d9-803e998bb966 5 dk.dst 9c703c1f-5df6-4a6d-bb87-d1feae57a08b 2 Category 4987 urn:ddi:dk.dst:9e49bbe8-324f-4d59-acc0-19b714c70272:5 dk.dst 9e49bbe8-324f-4d59-acc0-19b714c70272 5 dk.dst b9224934-41d6-4782-b3f3-03b61fa15ebb 2 Category 4988 urn:ddi:dk.dst:253a23a2-4d86-40ee-8eed-7d8f823ecb19:5 dk.dst 253a23a2-4d86-40ee-8eed-7d8f823ecb19 5 dk.dst 96536af0-6aa4-4a88-949a-33b96f86076f 2 Category 4998 urn:ddi:dk.dst:82c7828b-d0a5-4565-bdcd-32ea049ff0fb:5 dk.dst 82c7828b-d0a5-4565-bdcd-32ea049ff0fb 5 dk.dst 70fd4e99-d675-400b-a8ae-b76e45540577 2 Category 301525 urn:ddi:dk.dst:a8a2e233-06fd-4b0a-9fed-3b49cb3d62b1:5 dk.dst a8a2e233-06fd-4b0a-9fed-3b49cb3d62b1 5 dk.dst aa7bdd2d-cffd-4296-9b63-f7f27f9eb6c6 2 Category 30152510 urn:ddi:dk.dst:2b43e92a-7648-4ba9-88fc-af2515f97461:5 dk.dst 2b43e92a-7648-4ba9-88fc-af2515f97461 5 dk.dst f1c54d55-b928-4ea7-9c38-0c88a1246d7b 2 Category 3238 urn:ddi:dk.dst:1f05c354-02ba-4a00-8d9e-9dd26debf20e:5 dk.dst 1f05c354-02ba-4a00-8d9e-9dd26debf20e 5 dk.dst 4f653d45-1fde-470c-8e16-8910b496a97e 2 Category 3239 urn:ddi:dk.dst:b4d75e09-fdee-49f9-bccb-e6f496396efa:5 dk.dst b4d75e09-fdee-49f9-bccb-e6f496396efa 5 dk.dst d7e9cf40-a732-4276-87b0-4d053f3bb110 2 Category 4901 urn:ddi:dk.dst:7295687c-bb84-4ab9-b0f4-7f1d3bbe71c7:5 dk.dst 7295687c-bb84-4ab9-b0f4-7f1d3bbe71c7 5 dk.dst fdd6d19c-6682-46d2-a758-76834f1e056c 2 Category 4902 urn:ddi:dk.dst:a6f6e448-b3e0-4809-aa4c-d84384c06693:5 dk.dst a6f6e448-b3e0-4809-aa4c-d84384c06693 5 dk.dst e5682c26-10c8-4b89-81d0-0d55df2be66b 2 Category 4903 urn:ddi:dk.dst:f93f7371-874f-4e15-9657-c6fef5d0205e:5 dk.dst f93f7371-874f-4e15-9657-c6fef5d0205e 5 dk.dst c39cdbc8-4e6a-4bbb-bf6f-1ec69e03a6e7 2 Category 4904 urn:ddi:dk.dst:374ba22e-5822-4891-b3da-fcc5eac5d19d:5 dk.dst 374ba22e-5822-4891-b3da-fcc5eac5d19d 5 dk.dst cf496acb-c5b4-4a65-a555-391972ef1df0 2 Category 4905 urn:ddi:dk.dst:c858ae61-927f-460d-b89e-3de2853a6e5a:5 dk.dst c858ae61-927f-460d-b89e-3de2853a6e5a 5 dk.dst 3a73cba7-0e90-4ae5-9747-d2e892e785d9 2 Category 4906 urn:ddi:dk.dst:404f24e4-9d3a-4229-8b61-655c95c4d06d:5 dk.dst 404f24e4-9d3a-4229-8b61-655c95c4d06d 5 dk.dst 15d6952e-5470-4909-8a7b-090c9dacd975 2 Category 4907 urn:ddi:dk.dst:3e989ec1-15f0-428e-af00-793892a4a36e:5 dk.dst 3e989ec1-15f0-428e-af00-793892a4a36e 5 dk.dst 5f0a7e69-543d-456f-84e3-ff7cff17bfd1 2 Category 4908 urn:ddi:dk.dst:bf2e76a4-a7c9-4611-b692-7d27c6a0703a:5 dk.dst bf2e76a4-a7c9-4611-b692-7d27c6a0703a 5 dk.dst 184464f7-8e55-4f14-ab27-a04a41e61cc8 2 Category 4909 urn:ddi:dk.dst:764d6744-7a86-4519-80c8-2b339e3ab20c:5 dk.dst 764d6744-7a86-4519-80c8-2b339e3ab20c 5 dk.dst 87fb8f1f-3ee0-4bec-a861-388652e5de95 2 Category 4910 urn:ddi:dk.dst:f97bd1ce-2d30-49e3-ba6d-fc2a463a4645:5 dk.dst f97bd1ce-2d30-49e3-ba6d-fc2a463a4645 5 dk.dst f6ddc9f3-1257-4200-aba8-d164d3da7cdb 2 Category 4911 urn:ddi:dk.dst:9d180d06-72be-447d-90d6-5adc35a77360:5 dk.dst 9d180d06-72be-447d-90d6-5adc35a77360 5 dk.dst d1168dcd-1339-47f0-8e0d-03a74a008444 2 Category 4912 urn:ddi:dk.dst:73a4a245-a3f4-4d9a-ac10-7e7373736a75:5 dk.dst 73a4a245-a3f4-4d9a-ac10-7e7373736a75 5 dk.dst 2052d38e-4cb7-4b7d-bb69-0ae60695fc55 2 Category 4913 urn:ddi:dk.dst:82b1e6ca-8715-4938-8c8a-4e03645f4486:5 dk.dst 82b1e6ca-8715-4938-8c8a-4e03645f4486 5 dk.dst 1c2ab017-96ac-4934-bb8b-3fb591133344 2 Category 4914 urn:ddi:dk.dst:b8494a62-9b8b-4694-84c7-5a4bcf218e9f:5 dk.dst b8494a62-9b8b-4694-84c7-5a4bcf218e9f 5 dk.dst ad2075d4-b744-403c-93df-baa6c6707c78 2 Category 4915 urn:ddi:dk.dst:f301a53e-928b-405c-9a08-b8b724839ada:5 dk.dst f301a53e-928b-405c-9a08-b8b724839ada 5 dk.dst 75a76f5d-1054-4b4c-8462-6a364745fe32 2 Category 4916 urn:ddi:dk.dst:4c8e6384-b438-49ce-9111-721c0c9cf5de:5 dk.dst 4c8e6384-b438-49ce-9111-721c0c9cf5de 5 dk.dst 18cd52aa-0477-445b-b5ab-5854df7e7ec3 2 Category 4917 urn:ddi:dk.dst:c096d709-f67a-419c-be69-518af8af3020:5 dk.dst c096d709-f67a-419c-be69-518af8af3020 5 dk.dst 02e8a517-3119-4dc6-90a8-d08eae745311 2 Category 4918 urn:ddi:dk.dst:ff34a0e7-34c7-4d6a-92b7-53c01eb041c6:5 dk.dst ff34a0e7-34c7-4d6a-92b7-53c01eb041c6 5 dk.dst 9ea0e448-edd9-43d3-84f3-af89e43ef01e 2 Category 4919 urn:ddi:dk.dst:fded332c-f5a3-412f-9b23-b845c71b2608:5 dk.dst fded332c-f5a3-412f-9b23-b845c71b2608 5 dk.dst afd25042-b24a-4fec-8b15-b549506aa20a 2 Category 4920 urn:ddi:dk.dst:9cbd4589-ef95-4a17-91db-e08d1c19c56f:5 dk.dst 9cbd4589-ef95-4a17-91db-e08d1c19c56f 5 dk.dst a5476b4f-2664-4430-abe5-bb13e2b1096c 2 Category 4921 urn:ddi:dk.dst:32c3de88-b360-4380-a309-41d3e8878da9:5 dk.dst 32c3de88-b360-4380-a309-41d3e8878da9 5 dk.dst 2acfdf4a-8d2a-46d2-adc5-8994cc2cbbd8 2 Category 4922 urn:ddi:dk.dst:8a5b025c-047f-48b5-998c-15a6cbbde415:5 dk.dst 8a5b025c-047f-48b5-998c-15a6cbbde415 5 dk.dst e3a328f7-f05a-4833-9508-875237f86e31 2 Category 4923 urn:ddi:dk.dst:788274ad-8db5-4e33-9020-c045eb4fa951:5 dk.dst 788274ad-8db5-4e33-9020-c045eb4fa951 5 dk.dst 2e665fc2-ae82-407c-b535-9f4f98f5acb3 2 Category 4924 urn:ddi:dk.dst:476ed890-5f33-43a5-bd32-ef54aa7b43a7:5 dk.dst 476ed890-5f33-43a5-bd32-ef54aa7b43a7 5 dk.dst 186f2998-1679-443e-8ee0-cbe6c56a9aed 2 Category 4925 urn:ddi:dk.dst:31814dca-fd6e-461c-803e-1ef4d06cc818:5 dk.dst 31814dca-fd6e-461c-803e-1ef4d06cc818 5 dk.dst 02980d8c-590c-4b57-878c-35007f9fe12b 2 Category 4926 urn:ddi:dk.dst:d348e15a-cc33-47b3-b826-45d153c7749a:5 dk.dst d348e15a-cc33-47b3-b826-45d153c7749a 5 dk.dst 4d26c960-167a-435b-bb20-b8f268d479fb 2 Category 4927 urn:ddi:dk.dst:2b75226b-ab55-4d6d-838d-49634026f719:5 dk.dst 2b75226b-ab55-4d6d-838d-49634026f719 5 dk.dst efa83c26-6002-495a-aa35-f2d0960643b5 2 Category 4928 urn:ddi:dk.dst:9929b98b-a892-44da-902e-2790eb1dc050:5 dk.dst 9929b98b-a892-44da-902e-2790eb1dc050 5 dk.dst b5ee0123-f31b-475b-a1a7-5fafa5602e29 2 Category 4929 urn:ddi:dk.dst:2d6ea27e-39d8-4eaf-a60f-8f7dca95b7ff:5 dk.dst 2d6ea27e-39d8-4eaf-a60f-8f7dca95b7ff 5 dk.dst d5bf069e-7e89-4b99-8ded-4cdd94e4c0a8 2 Category 4930 urn:ddi:dk.dst:692f43af-3af7-46af-b0d0-505751e8729a:5 dk.dst 692f43af-3af7-46af-b0d0-505751e8729a 5 dk.dst 368a9541-31dd-4830-8ed1-1c8a7e97decf 2 Category 4931 urn:ddi:dk.dst:b5a21abe-e03d-47f3-a7e2-95cee2099935:5 dk.dst b5a21abe-e03d-47f3-a7e2-95cee2099935 5 dk.dst e63a4dba-b213-4908-a282-44456e9a2345 2 Category 4932 urn:ddi:dk.dst:d86e5804-ad16-429e-9d7b-01e85ab981ba:5 dk.dst d86e5804-ad16-429e-9d7b-01e85ab981ba 5 dk.dst 421fbb04-d804-47b6-8dd0-5b1d52eee91b 2 Category 4933 urn:ddi:dk.dst:538334a6-3e28-4626-886c-54af43fb650e:5 dk.dst 538334a6-3e28-4626-886c-54af43fb650e 5 dk.dst deffcf71-22ea-4b23-ba2f-79ef799ad86f 2 Category 4934 urn:ddi:dk.dst:0d225b54-3bcc-4126-91a8-9d82078621de:5 dk.dst 0d225b54-3bcc-4126-91a8-9d82078621de 5 dk.dst 61d3140f-a2c8-4e88-b965-3280498e61c3 2 Category 4937 urn:ddi:dk.dst:a2c1cf17-da25-44db-a7cc-d919ec4f23a0:5 dk.dst a2c1cf17-da25-44db-a7cc-d919ec4f23a0 5 dk.dst a0b3d2b3-93a4-47c4-9bd2-1caa2b00b2fe 2 Category 4938 urn:ddi:dk.dst:8acfb313-1c72-49fb-a4d2-14349eaecc80:5 dk.dst 8acfb313-1c72-49fb-a4d2-14349eaecc80 5 dk.dst 2aa62b72-5ce9-4c15-8b94-6da6b12add8f 2 Category 4939 urn:ddi:dk.dst:309c65ec-905f-48a6-b3e0-e8c5c622f2fe:5 dk.dst 309c65ec-905f-48a6-b3e0-e8c5c622f2fe 5 dk.dst c6aae964-aaed-477b-95ee-e96dfa3ece18 2 Category 4940 urn:ddi:dk.dst:8c2a3fec-6215-46e5-8f03-1ee2dd6db7c9:5 dk.dst 8c2a3fec-6215-46e5-8f03-1ee2dd6db7c9 5 dk.dst 4f79881f-0075-4c7e-b9f6-a9941973a0bb 2 Category 4941 urn:ddi:dk.dst:8d91d9a8-5e67-44c6-ab89-e3cffb2388c5:5 dk.dst 8d91d9a8-5e67-44c6-ab89-e3cffb2388c5 5 dk.dst ca7265cd-223b-49b5-a76a-687fb07c3915 2 Category 4942 urn:ddi:dk.dst:87b134db-6359-43bd-bb49-008764301da4:5 dk.dst 87b134db-6359-43bd-bb49-008764301da4 5 dk.dst 992cda94-da3a-4074-8c24-bcc442d8d90a 2 Category 4943 urn:ddi:dk.dst:098c4467-a13e-4cfe-94b7-dabdc3ad0a81:5 dk.dst 098c4467-a13e-4cfe-94b7-dabdc3ad0a81 5 dk.dst bd923f1f-3dcf-400a-9312-e76827656bc6 2 Category 4944 urn:ddi:dk.dst:ba054061-1fac-493b-8132-e29f4a6817a9:5 dk.dst ba054061-1fac-493b-8132-e29f4a6817a9 5 dk.dst 60ce6573-f9ba-4102-ab0b-3ef7089f4f13 2 Category 4945 urn:ddi:dk.dst:76c577b2-facf-4df1-8f69-8ad9803eaa11:5 dk.dst 76c577b2-facf-4df1-8f69-8ad9803eaa11 5 dk.dst db0f3b97-8234-44fa-855b-7a512c14400e 2 Category 4946 urn:ddi:dk.dst:7f0b6f81-7503-446f-bea5-749e5590b8ff:5 dk.dst 7f0b6f81-7503-446f-bea5-749e5590b8ff 5 dk.dst 4a52c7d3-a8f7-4429-a696-8fecc01ede67 2 Category 301530 urn:ddi:dk.dst:4f6d39e4-1008-440a-97f3-5cc5d1fe24f3:5 dk.dst 4f6d39e4-1008-440a-97f3-5cc5d1fe24f3 5 dk.dst e451d08b-846b-45dc-8e76-f6161b580e27 2 Category 30153010 urn:ddi:dk.dst:0ce426eb-c2fa-47fc-9adc-fe0ccb591e39:5 dk.dst 0ce426eb-c2fa-47fc-9adc-fe0ccb591e39 5 dk.dst ffdb9753-90db-4e82-875c-287e594b22ce 2 Category 4951 urn:ddi:dk.dst:933f9caa-3f9e-4c08-855e-106d0dc983a0:5 dk.dst 933f9caa-3f9e-4c08-855e-106d0dc983a0 5 dk.dst 788beb8c-a7a6-446a-b0a0-d8812a8b9c28 2 Category 4952 urn:ddi:dk.dst:9c3e32a8-29c8-437a-ba1a-09bc1625bf60:5 dk.dst 9c3e32a8-29c8-437a-ba1a-09bc1625bf60 5 dk.dst 4390fb26-1495-4904-a245-20b0c0718ed4 2 Category 4953 urn:ddi:dk.dst:1e35e970-fdc0-43f3-b75a-62f8e9acdbf9:5 dk.dst 1e35e970-fdc0-43f3-b75a-62f8e9acdbf9 5 dk.dst a56970f4-29a2-489c-a7df-a6a3ca586ae9 2 Category 4954 urn:ddi:dk.dst:c06dddac-b017-4fff-a018-c176e74a4aa0:5 dk.dst c06dddac-b017-4fff-a018-c176e74a4aa0 5 dk.dst f710916f-9f83-4931-85b6-bb1110722571 2 Category 4955 urn:ddi:dk.dst:508c5794-9f2c-4280-bd71-597837c0226c:5 dk.dst 508c5794-9f2c-4280-bd71-597837c0226c 5 dk.dst f25beaac-7579-4d30-ad5c-c5a4d7a447a8 2 Category 4956 urn:ddi:dk.dst:87b0025f-e416-4a5b-8e2c-89d939510797:5 dk.dst 87b0025f-e416-4a5b-8e2c-89d939510797 5 dk.dst b7636a89-acf3-4c5f-8fa2-dc0a595048c7 2 Category 4957 urn:ddi:dk.dst:3a88efba-88cc-4da2-acf9-a0eb52be22e2:5 dk.dst 3a88efba-88cc-4da2-acf9-a0eb52be22e2 5 dk.dst ffc78b2d-1c1f-41bd-beaf-905a1b44045a 2 Category 4958 urn:ddi:dk.dst:2e06d4e1-9fe1-4916-999a-e5bd52abb126:5 dk.dst 2e06d4e1-9fe1-4916-999a-e5bd52abb126 5 dk.dst 1ceebfde-2cea-4143-b4e6-a4b8bd1a3911 2 Category 4959 urn:ddi:dk.dst:6880c4a4-b66f-4ac2-b24a-b90dbcab99dd:5 dk.dst 6880c4a4-b66f-4ac2-b24a-b90dbcab99dd 5 dk.dst 104e93e3-e504-4053-917e-fb1685a71ae1 2 Category 4960 urn:ddi:dk.dst:171721db-d601-4df9-b69d-abcc248c1dbe:5 dk.dst 171721db-d601-4df9-b69d-abcc248c1dbe 5 dk.dst c24b84fb-733c-4300-9a46-c9d55061c93a 2 Category 4961 urn:ddi:dk.dst:64da8819-a1bd-4d2e-88b4-b5ff55b6b3b9:5 dk.dst 64da8819-a1bd-4d2e-88b4-b5ff55b6b3b9 5 dk.dst f1f81811-1500-4f68-b95b-5af97bfdd358 2 Category 4962 urn:ddi:dk.dst:26b6077b-a2bf-4c13-a542-83b19fc55285:5 dk.dst 26b6077b-a2bf-4c13-a542-83b19fc55285 5 dk.dst dd7d4f9a-0dcd-4e6c-9d87-4c358b671092 2 Category 4963 urn:ddi:dk.dst:284bcfc7-fc09-4f49-a1ce-234827e0b5a2:5 dk.dst 284bcfc7-fc09-4f49-a1ce-234827e0b5a2 5 dk.dst 70adbcd7-43c3-48d5-a217-8abba90d26b6 2 Category 4964 urn:ddi:dk.dst:cb065e8d-5d69-4ee6-8c32-6cf2daf229d2:5 dk.dst cb065e8d-5d69-4ee6-8c32-6cf2daf229d2 5 dk.dst 245d884a-d06a-4588-bf85-c05bbeddbfc2 2 Category 4965 urn:ddi:dk.dst:3bed8c14-a88d-4c44-8950-a632e2c8752c:5 dk.dst 3bed8c14-a88d-4c44-8950-a632e2c8752c 5 dk.dst 955838c2-09c4-411d-8906-d47715ac3126 2 Category 4966 urn:ddi:dk.dst:bb190f33-aff6-433d-8c3a-1ee083d5ed16:5 dk.dst bb190f33-aff6-433d-8c3a-1ee083d5ed16 5 dk.dst a8517e0f-3034-4214-84b4-a98fe9472d2f 2 Category 4967 urn:ddi:dk.dst:775062bf-a530-419c-8a27-eb067b44a5b1:5 dk.dst 775062bf-a530-419c-8a27-eb067b44a5b1 5 dk.dst 4baf399c-80a2-404a-9ab6-abf4203c8c69 2 Category 4968 urn:ddi:dk.dst:1410fc12-7ae6-4826-8422-4adc4a34f3ad:5 dk.dst 1410fc12-7ae6-4826-8422-4adc4a34f3ad 5 dk.dst 1606ef80-d053-484a-8059-95c6bd246a34 2 Category 4969 urn:ddi:dk.dst:79ba9f38-63ea-4334-817e-40c08f8f76ab:5 dk.dst 79ba9f38-63ea-4334-817e-40c08f8f76ab 5 dk.dst b9ab7c9c-c040-47bb-8067-f542b44af564 2 Category 4970 urn:ddi:dk.dst:af6d4336-216f-4b6a-9381-2e437c254520:5 dk.dst af6d4336-216f-4b6a-9381-2e437c254520 5 dk.dst c3cfdb93-43ef-4646-94a9-563167295752 2 Category 4971 urn:ddi:dk.dst:7eb21153-4d8e-46d8-bb68-ae59ea01578e:5 dk.dst 7eb21153-4d8e-46d8-bb68-ae59ea01578e 5 dk.dst 4e3fe755-3d36-4b8f-867f-1a48fa738510 2 Category 301535 urn:ddi:dk.dst:c91d73ff-8970-49ca-9dc1-a40858f693b1:5 dk.dst c91d73ff-8970-49ca-9dc1-a40858f693b1 5 dk.dst c8ea8616-590a-4390-9527-406c4df646cf 2 Category 30153510 urn:ddi:dk.dst:38a59e72-9610-488d-b9ea-50249b51c57c:5 dk.dst 38a59e72-9610-488d-b9ea-50249b51c57c 5 dk.dst be70fc32-e75d-49b8-b5e9-e48eba151506 2 Category 4196 urn:ddi:dk.dst:7c04c1a2-0ed9-48a1-9a1c-402063382606:5 dk.dst 7c04c1a2-0ed9-48a1-9a1c-402063382606 5 dk.dst 817c9246-4648-4076-add7-e863b7d542a4 2 Category 301540 urn:ddi:dk.dst:2a81ce9a-23ed-4b24-8159-ae63cf8e37bf:5 dk.dst 2a81ce9a-23ed-4b24-8159-ae63cf8e37bf 5 dk.dst 62ef9c8c-62bd-4ddf-86c7-e6a4f1c15041 2 Category 30154010 urn:ddi:dk.dst:af10a29c-d7eb-438a-a9c3-004a3b0d9c8a:5 dk.dst af10a29c-d7eb-438a-a9c3-004a3b0d9c8a 5 dk.dst d012ade1-7f11-4054-857a-275c52e741a4 2 Category 4189 urn:ddi:dk.dst:c2421573-8100-4bfc-822f-da81848415d9:5 dk.dst c2421573-8100-4bfc-822f-da81848415d9 5 dk.dst 8e4d9c4c-fdc0-43c1-9ada-ab8cc234d000 2 Category 4990 urn:ddi:dk.dst:4e835aa8-78be-4c9a-b4e7-7abd90f851e8:5 dk.dst 4e835aa8-78be-4c9a-b4e7-7abd90f851e8 5 dk.dst 32b7e910-76e2-4c36-8769-fb460251cdab 2 Category 301545 urn:ddi:dk.dst:9f6ad263-f1f3-4da6-b59d-b75cb6a9720d:5 dk.dst 9f6ad263-f1f3-4da6-b59d-b75cb6a9720d 5 dk.dst f8c5ea80-ffc9-4e47-8d99-859119d2d0d1 2 Category 30154510 urn:ddi:dk.dst:4c34101c-374c-4cd7-8189-36890f49ecd0:5 dk.dst 4c34101c-374c-4cd7-8189-36890f49ecd0 5 dk.dst 055427cc-976f-436b-b05f-f7c2db22d008 2 Category 2481 urn:ddi:dk.dst:8c9b0302-7bd5-4c24-a418-f6d422c7835a:5 dk.dst 8c9b0302-7bd5-4c24-a418-f6d422c7835a 5 dk.dst 98d17823-15fe-4d93-b444-0a955d73cf42 2 Category 3835 urn:ddi:dk.dst:f8a1892b-0f41-4354-bb70-8aad10ed0e6f:5 dk.dst f8a1892b-0f41-4354-bb70-8aad10ed0e6f 5 dk.dst 937011f5-2f29-4a77-9f31-a0d38f5a08b7 2 Category 3935 urn:ddi:dk.dst:0619d977-c8ed-4833-aab4-77940d9ab76d:5 dk.dst 0619d977-c8ed-4833-aab4-77940d9ab76d 5 dk.dst d513510d-e297-4078-a418-377674b7195f 2 Category 3939 urn:ddi:dk.dst:a5c7ea18-c8ac-4807-a612-c386fbff530c:5 dk.dst a5c7ea18-c8ac-4807-a612-c386fbff530c 5 dk.dst f7e2cef4-d434-4216-9c4c-ec57098d8f9a 2 Category 3960 urn:ddi:dk.dst:d5edc740-ca33-49b7-8492-6bd8516e6be1:5 dk.dst d5edc740-ca33-49b7-8492-6bd8516e6be1 5 dk.dst 0f09a3a7-a14d-4a47-a550-e9b148b4799c 2 Category 3961 urn:ddi:dk.dst:72718f43-3ee0-404a-886e-246868e71c2a:5 dk.dst 72718f43-3ee0-404a-886e-246868e71c2a 5 dk.dst 5e5391ea-4be3-4b2e-b01e-c7c669f41649 2 Category 3965 urn:ddi:dk.dst:40ff7b62-80f2-48e0-974c-41a9c6804e2c:5 dk.dst 40ff7b62-80f2-48e0-974c-41a9c6804e2c 5 dk.dst 90f4a446-111a-4716-84f9-3e01ac949187 2 Category 4010 urn:ddi:dk.dst:21eb417f-e52f-49eb-b1f3-9d6258d1a0ae:5 dk.dst 21eb417f-e52f-49eb-b1f3-9d6258d1a0ae 5 dk.dst bf5a2414-2f36-4d97-901f-3a37a5ce4839 2 Category 4995 urn:ddi:dk.dst:99818033-aa39-4fea-a4c6-d72882718537:5 dk.dst 99818033-aa39-4fea-a4c6-d72882718537 5 dk.dst 769a510f-7700-497d-99f3-1bd180a3251b 2 Category 5200 urn:ddi:dk.dst:60c3dc3b-f916-4ec0-92cf-e9c0d0d60143:5 dk.dst 60c3dc3b-f916-4ec0-92cf-e9c0d0d60143 5 dk.dst c760e52c-3a3f-4e18-b816-6f4d93994bd9 2 Category 5201 urn:ddi:dk.dst:bdc59f03-38d7-4718-ac37-eed26f437b9a:5 dk.dst bdc59f03-38d7-4718-ac37-eed26f437b9a 5 dk.dst 344e3b35-2862-4ff8-a15c-f0a58acad992 2 Category 5202 urn:ddi:dk.dst:5dc6e1e1-830f-4391-b2f7-810ec24ca794:5 dk.dst 5dc6e1e1-830f-4391-b2f7-810ec24ca794 5 dk.dst 437ad6ad-74d6-4e1b-802c-e44c608a125f 2 Category 5205 urn:ddi:dk.dst:c0029e3f-83ae-4c3b-901c-68d2dc3e2d0a:5 dk.dst c0029e3f-83ae-4c3b-901c-68d2dc3e2d0a 5 dk.dst e84d3f05-064f-49ca-b306-d46ea1916c82 2 Category 5206 urn:ddi:dk.dst:eaa46ad2-1c7d-4341-9af7-6d06de9a0a6a:5 dk.dst eaa46ad2-1c7d-4341-9af7-6d06de9a0a6a 5 dk.dst 3133cff0-bdd0-4318-9dfb-f2fa191d50f6 2 Category 5207 urn:ddi:dk.dst:b9fd5c6f-d44f-4716-93ba-84df48a278f7:5 dk.dst b9fd5c6f-d44f-4716-93ba-84df48a278f7 5 dk.dst 52a4d5a0-76a4-40cf-949b-ac0d2dcebf0d 2 Category 5208 urn:ddi:dk.dst:cc2f0b5f-5cca-41cc-8eb0-17fdc333846f:5 dk.dst cc2f0b5f-5cca-41cc-8eb0-17fdc333846f 5 dk.dst 815f2e38-ddc8-442d-baf9-fba413d4cb24 2 Category 5209 urn:ddi:dk.dst:09c648fd-a524-428d-9cc3-4100af56747f:5 dk.dst 09c648fd-a524-428d-9cc3-4100af56747f 5 dk.dst 58f484fd-6cd5-4f2a-9aba-cda0c5bc3989 2 Category 9215 urn:ddi:dk.dst:4fb55dd2-a946-4375-8698-b7feaaf9ca7a:5 dk.dst 4fb55dd2-a946-4375-8698-b7feaaf9ca7a 5 dk.dst 4042f7c5-b149-47bc-b6f1-87066b8097aa 2 Category 9540 urn:ddi:dk.dst:1f8d9154-dd50-4e3f-83c9-4dcf113be443:5 dk.dst 1f8d9154-dd50-4e3f-83c9-4dcf113be443 5 dk.dst f3a0cf69-cec9-4268-9a6f-8aa01f76bc3a 2 Category 9622 urn:ddi:dk.dst:b5994829-0355-4533-8f15-d7b7880826bf:5 dk.dst b5994829-0355-4533-8f15-d7b7880826bf 5 dk.dst 22674a9c-b9b4-4347-9196-e083ffdcdaef 2 Category 9623 urn:ddi:dk.dst:dcecfc8c-04cf-4dad-97bf-7a968c31208d:5 dk.dst dcecfc8c-04cf-4dad-97bf-7a968c31208d 5 dk.dst ca0b847e-0b15-4fa1-92c4-eb6712ef8deb 2 Category 301550 urn:ddi:dk.dst:45914043-0ed0-4cd1-98e2-1b79da5211e0:5 dk.dst 45914043-0ed0-4cd1-98e2-1b79da5211e0 5 dk.dst 1689c3b7-3b80-472e-967f-6511631d107a 2 Category 30155010 urn:ddi:dk.dst:b1545ebd-1660-48a8-846a-b0c767887be2:5 dk.dst b1545ebd-1660-48a8-846a-b0c767887be2 5 dk.dst 907bc38b-b179-453a-b5b8-03beb6e8b6b4 2 Category 0360 urn:ddi:dk.dst:e44c58d6-d13e-44bd-9614-6e983284b1bc:5 dk.dst e44c58d6-d13e-44bd-9614-6e983284b1bc 5 dk.dst b059d29e-7e81-4c36-bf6c-642c15eff737 2 Category 4556 urn:ddi:dk.dst:75e3853c-2d70-4123-ba6c-ce9e6fdfba17:5 dk.dst 75e3853c-2d70-4123-ba6c-ce9e6fdfba17 5 dk.dst 69fe513e-0f70-4343-89a9-d88f6da817ba 2 Category 4762 urn:ddi:dk.dst:84425c92-6b0c-45b2-bf8c-30defe53afd2:5 dk.dst 84425c92-6b0c-45b2-bf8c-30defe53afd2 5 dk.dst d5cfbeb8-8368-4b83-833c-b55c69e11a83 2 Category 301555 urn:ddi:dk.dst:5d9bd3d9-9b99-4baa-9dc7-c05aae7a3040:5 dk.dst 5d9bd3d9-9b99-4baa-9dc7-c05aae7a3040 5 dk.dst c2b11a71-ecee-4d27-9324-fe50cee8ab12 2 Category 30155510 urn:ddi:dk.dst:5d911158-439b-4165-98b0-70c22a288a95:5 dk.dst 5d911158-439b-4165-98b0-70c22a288a95 5 dk.dst 5a7d101e-ce87-496c-8a4d-406e99213f96 2 Category 4557 urn:ddi:dk.dst:219ca7ed-b9d1-48c1-89ad-77b104d476b1:5 dk.dst 219ca7ed-b9d1-48c1-89ad-77b104d476b1 5 dk.dst 974ca178-cf2d-4dcb-8d31-471bc013093c 2 Category 4558 urn:ddi:dk.dst:f94359bb-e81a-4b79-8c0a-57892c5ac83f:5 dk.dst f94359bb-e81a-4b79-8c0a-57892c5ac83f 5 dk.dst 5885b86c-2077-47cb-bf10-3c3ea136c4fc 2 Category 4559 urn:ddi:dk.dst:0be3c6ba-b50e-42da-96ef-8842f766507c:5 dk.dst 0be3c6ba-b50e-42da-96ef-8842f766507c 5 dk.dst 754a8914-d21e-458a-8e82-0784e4911f32 2 Category 4560 urn:ddi:dk.dst:62e5e68f-3dbc-4be6-9c60-34abf7c15f15:5 dk.dst 62e5e68f-3dbc-4be6-9c60-34abf7c15f15 5 dk.dst 5ac10fe8-d22a-4a3b-88ed-93cff705f774 2 Category 301560 urn:ddi:dk.dst:e5b62d7c-0f1a-403c-84fe-fdaecedb8f0a:5 dk.dst e5b62d7c-0f1a-403c-84fe-fdaecedb8f0a 5 dk.dst e3d94666-d687-4e91-a8a4-320f8f371b83 2 Category 30156010 urn:ddi:dk.dst:321ef77e-dcf5-40a7-aaf6-b331fa42b5a1:5 dk.dst 321ef77e-dcf5-40a7-aaf6-b331fa42b5a1 5 dk.dst 7ed5c4a4-4c67-4349-81d4-2b4012f5b415 2 Category 4168 urn:ddi:dk.dst:ba2b4beb-6116-4938-a0f4-e73174fa9c20:5 dk.dst ba2b4beb-6116-4938-a0f4-e73174fa9c20 5 dk.dst 363dbeeb-edb9-4bfb-9bde-8d06639d4e94 2 Category 4302 urn:ddi:dk.dst:8777d980-9abb-4672-844f-4418b477533d:5 dk.dst 8777d980-9abb-4672-844f-4418b477533d 5 dk.dst ed89ea50-9ae8-496a-ae37-082d3fc48a1f 2 Category 4372 urn:ddi:dk.dst:6c3a8ca9-0852-47d2-992b-0877041ee5c8:5 dk.dst 6c3a8ca9-0852-47d2-992b-0877041ee5c8 5 dk.dst 19ef7eba-6a4f-49cf-9135-447b631fdaed 2 Category 4373 urn:ddi:dk.dst:f8b92e8a-9e6a-4355-8b8f-618c0020a69c:5 dk.dst f8b92e8a-9e6a-4355-8b8f-618c0020a69c 5 dk.dst b4246fce-dc70-43a3-91ee-c1975cb9d740 2 Category 4374 urn:ddi:dk.dst:b422d928-f9ca-42d2-8931-b1644e4a0591:5 dk.dst b422d928-f9ca-42d2-8931-b1644e4a0591 5 dk.dst 99e17574-f6d0-4d8a-8d44-4c94f40dcf1c 2 Category 4375 urn:ddi:dk.dst:c9a21801-0e79-45a4-af4e-9d2c175173ce:5 dk.dst c9a21801-0e79-45a4-af4e-9d2c175173ce 5 dk.dst de726c6f-0b6c-4a13-b3f9-1184cb2fe145 2 Category 4381 urn:ddi:dk.dst:32540f12-6f48-491b-b52e-34c17ee2aa29:5 dk.dst 32540f12-6f48-491b-b52e-34c17ee2aa29 5 dk.dst abf514a7-08f7-4237-9dc5-2f3d1a9747de 2 Category 4402 urn:ddi:dk.dst:cef33c25-f135-47dd-b338-bd675b274fb4:5 dk.dst cef33c25-f135-47dd-b338-bd675b274fb4 5 dk.dst 511107cd-06b5-4ccf-a219-a9e85e1bc6b0 2 Category 4428 urn:ddi:dk.dst:96439851-798b-40d9-a2fc-5eaa32ea503b:5 dk.dst 96439851-798b-40d9-a2fc-5eaa32ea503b 5 dk.dst 2276f0d0-d0c3-4283-a29e-3deb056f6ec9 2 Category 4430 urn:ddi:dk.dst:34542508-444c-4447-bb2a-f974aaa2835d:5 dk.dst 34542508-444c-4447-bb2a-f974aaa2835d 5 dk.dst 3deaf26f-1383-4317-8595-22576249cc10 2 Category 9386 urn:ddi:dk.dst:dd4c0b32-7639-4710-9ea7-95e087e0418c:5 dk.dst dd4c0b32-7639-4710-9ea7-95e087e0418c 5 dk.dst 1f16b734-d3f7-4d0f-a5de-36fe9c96c635 2 Category 301565 urn:ddi:dk.dst:945059ea-4935-49bd-962a-963d24013fc9:5 dk.dst 945059ea-4935-49bd-962a-963d24013fc9 5 dk.dst a03fa2e3-dcd8-4ed6-8ae4-575b1565c50e 2 Category 30156510 urn:ddi:dk.dst:0bf189bc-daea-43da-bab3-2422c035c766:5 dk.dst 0bf189bc-daea-43da-bab3-2422c035c766 5 dk.dst 0d55e178-170d-491a-88ca-bdff1fff1f8d 2 Category 4670 urn:ddi:dk.dst:c620ae5a-0864-445b-a0a4-6494e37a00e3:5 dk.dst c620ae5a-0864-445b-a0a4-6494e37a00e3 5 dk.dst 31dcc152-3171-4564-8ef9-6e54322bef8d 2 Category 5182 urn:ddi:dk.dst:04f7b289-480d-43e7-ad93-1d6f4835fac4:5 dk.dst 04f7b289-480d-43e7-ad93-1d6f4835fac4 5 dk.dst 6a11293c-751c-4aff-8423-5242d358fdcb 2 Category 3020 urn:ddi:dk.dst:a06dbc21-6b2f-4bd8-85e3-33a08569032d:5 dk.dst a06dbc21-6b2f-4bd8-85e3-33a08569032d 5 dk.dst 7eae9240-e7d3-4f5e-88c6-f630b729f611 2 Category 302010 urn:ddi:dk.dst:0b4abcd6-8803-41e7-8c2a-cf846f1598d7:5 dk.dst 0b4abcd6-8803-41e7-8c2a-cf846f1598d7 5 dk.dst b4ce2135-8877-4b39-a276-bd2fe8fa7dd4 2 Category 30201010 urn:ddi:dk.dst:b7218b58-5284-4feb-802b-b8213d058417:5 dk.dst b7218b58-5284-4feb-802b-b8213d058417 5 dk.dst 0033387b-049c-4cd1-891a-0ebf4393d92a 2 Category 3243 urn:ddi:dk.dst:ac6ebcdd-fdbe-47f3-87ba-0c302ca4f3af:5 dk.dst ac6ebcdd-fdbe-47f3-87ba-0c302ca4f3af 5 dk.dst 5923af78-5438-4015-8c83-8e6d1ea70bb9 2 Category 4129 urn:ddi:dk.dst:fe649b2e-89c2-4b08-b124-ec0ab7190c7f:5 dk.dst fe649b2e-89c2-4b08-b124-ec0ab7190c7f 5 dk.dst 127eb5e4-fa18-4443-9892-a4e2dc8a7b18 2 Category 4410 urn:ddi:dk.dst:65d002f6-0a4c-4675-9096-af47fff8389b:5 dk.dst 65d002f6-0a4c-4675-9096-af47fff8389b 5 dk.dst 61ad6023-c43b-44be-9daf-41d610acd422 2 Category 4411 urn:ddi:dk.dst:98b83a81-c810-47c4-ac6d-52b2a1c69416:5 dk.dst 98b83a81-c810-47c4-ac6d-52b2a1c69416 5 dk.dst 6059da2b-4609-43ed-b107-718e6083b7b5 2 Category 4412 urn:ddi:dk.dst:1d63d1a3-6d50-469a-a28c-a77335f9d894:5 dk.dst 1d63d1a3-6d50-469a-a28c-a77335f9d894 5 dk.dst 993adf7e-fe57-4603-af1a-5f72b75c3c94 2 Category 4413 urn:ddi:dk.dst:56d31c02-ec11-44e2-b897-341c63fe04c8:5 dk.dst 56d31c02-ec11-44e2-b897-341c63fe04c8 5 dk.dst f05b176c-e67e-4d5d-b698-2bf5bcbdfc18 2 Category 4414 urn:ddi:dk.dst:b8aa3d29-c6d4-444a-9d66-e9babf6cd11f:5 dk.dst b8aa3d29-c6d4-444a-9d66-e9babf6cd11f 5 dk.dst 85a74a54-cb33-4fc0-adb2-d736543fd23f 2 Category 4440 urn:ddi:dk.dst:ca1b89d9-311e-469d-9e04-705d9f1eb755:5 dk.dst ca1b89d9-311e-469d-9e04-705d9f1eb755 5 dk.dst c10c3370-0188-4056-875d-80af4b16b09c 2 Category 4441 urn:ddi:dk.dst:0a201d77-c1af-4afb-8b6f-65bd5ad35848:5 dk.dst 0a201d77-c1af-4afb-8b6f-65bd5ad35848 5 dk.dst 9fbab86b-8ff1-476e-ac08-6cba7f228fac 2 Category 4443 urn:ddi:dk.dst:e5be52b5-e198-4bc4-bc7f-b4b0710475fa:5 dk.dst e5be52b5-e198-4bc4-bc7f-b4b0710475fa 5 dk.dst 116f30dd-5111-4d68-9aa2-3a391749954d 2 Category 4444 urn:ddi:dk.dst:e4231a8a-7b4e-47f9-991e-60b2842b437f:5 dk.dst e4231a8a-7b4e-47f9-991e-60b2842b437f 5 dk.dst ee37ec5a-e9ba-432a-87b1-65e306352031 2 Category 4879 urn:ddi:dk.dst:a31899f9-fb70-4a06-b209-c212dc0bd056:5 dk.dst a31899f9-fb70-4a06-b209-c212dc0bd056 5 dk.dst 4ddf129b-4dfa-4ca2-819b-dcea49582936 2 Category 302015 urn:ddi:dk.dst:61009f7a-d65f-4146-b136-cb211b9882b3:5 dk.dst 61009f7a-d65f-4146-b136-cb211b9882b3 5 dk.dst 20f4f1c8-aaa0-459e-929d-70cce8e1692a 2 Category 30201510 urn:ddi:dk.dst:f89a2f72-ad94-465e-9d72-2f3c4c27f58a:5 dk.dst f89a2f72-ad94-465e-9d72-2f3c4c27f58a 5 dk.dst 7031996c-d775-4805-bafb-a1841d3c13cc 2 Category 4166 urn:ddi:dk.dst:e067c9ad-dadd-427f-aa5b-50675ad8fce1:5 dk.dst e067c9ad-dadd-427f-aa5b-50675ad8fce1 5 dk.dst a11d1b3c-eda9-4feb-a473-cdbe1d3be6bb 2 Category 4407 urn:ddi:dk.dst:f7e6bc20-b6f1-4d6b-9774-c687d435b5e7:5 dk.dst f7e6bc20-b6f1-4d6b-9774-c687d435b5e7 5 dk.dst 0374baff-3b41-460f-a916-ed5307c39d49 2 Category 4420 urn:ddi:dk.dst:1630ea0d-1dbe-4d8a-8a1b-501ae38660c9:5 dk.dst 1630ea0d-1dbe-4d8a-8a1b-501ae38660c9 5 dk.dst e705a821-6f9e-419a-b0b4-c48b3647ac38 2 Category 4425 urn:ddi:dk.dst:7ea07b12-f342-45d1-81e9-b8ad5938bdd2:5 dk.dst 7ea07b12-f342-45d1-81e9-b8ad5938bdd2 5 dk.dst b58088f7-c63a-4bbc-b218-00614ed83fa0 2 Category 4447 urn:ddi:dk.dst:c89dbb6f-db2e-406d-8e2c-fe3e2526d94d:5 dk.dst c89dbb6f-db2e-406d-8e2c-fe3e2526d94d 5 dk.dst 6abe7fbb-c4dd-48b4-a699-df82be6214f0 2 Category 4463 urn:ddi:dk.dst:b688c3f1-cc90-4ef9-9fae-86621289db12:5 dk.dst b688c3f1-cc90-4ef9-9fae-86621289db12 5 dk.dst e54fd880-9585-4675-af43-7a46deab75d7 2 Category 4877 urn:ddi:dk.dst:6f44b53d-e576-47e3-a3fa-9ce1916af01a:5 dk.dst 6f44b53d-e576-47e3-a3fa-9ce1916af01a 5 dk.dst 4f155969-e49d-418b-bd00-a655ff910fba 2 Category 30201515 urn:ddi:dk.dst:3a99252a-6392-4e26-b242-9feab7bc3b6a:5 dk.dst 3a99252a-6392-4e26-b242-9feab7bc3b6a 5 dk.dst 2053902b-0872-4b01-9524-0d3db87c7430 2 Category 4415 urn:ddi:dk.dst:2c49e8c7-ffc9-4503-a22f-01a823123392:5 dk.dst 2c49e8c7-ffc9-4503-a22f-01a823123392 5 dk.dst 9d1c6971-f6b7-430c-8640-83631c08aacb 2 Category 4417 urn:ddi:dk.dst:afdc7f4e-bf48-4ff4-91ef-e1e1e83a2232:5 dk.dst afdc7f4e-bf48-4ff4-91ef-e1e1e83a2232 5 dk.dst 18b07e4e-0985-45d8-9600-47f2ca8247b5 2 Category 4419 urn:ddi:dk.dst:4693e9b6-0307-46af-9c3a-2e28269eaaf8:5 dk.dst 4693e9b6-0307-46af-9c3a-2e28269eaaf8 5 dk.dst 8fe48773-1bf8-4b78-9c45-da844f361ba9 2 Category 4421 urn:ddi:dk.dst:33ef2cb5-61ef-4ae7-978d-5fd315220143:5 dk.dst 33ef2cb5-61ef-4ae7-978d-5fd315220143 5 dk.dst f25ee7d7-5c6f-438c-8f34-765b4f952bd4 2 Category 4434 urn:ddi:dk.dst:675994ca-bf8f-49ca-91b8-1861f5eeb5fe:5 dk.dst 675994ca-bf8f-49ca-91b8-1861f5eeb5fe 5 dk.dst 1062b74c-27ae-4e36-80e8-242b5b118afd 2 Category 4435 urn:ddi:dk.dst:c6f4c30f-7aea-40a4-b7a9-5a07229a22bc:5 dk.dst c6f4c30f-7aea-40a4-b7a9-5a07229a22bc 5 dk.dst adec98f8-54aa-4591-bcc0-c241d33d5db4 2 Category 4436 urn:ddi:dk.dst:6a88c7fe-1897-4648-b93b-7368fc8cad2d:5 dk.dst 6a88c7fe-1897-4648-b93b-7368fc8cad2d 5 dk.dst 3046924f-7dea-4301-b547-63dd786fe38f 2 Category 4439 urn:ddi:dk.dst:54918adf-59cc-4f69-8001-39d7bf0ae217:5 dk.dst 54918adf-59cc-4f69-8001-39d7bf0ae217 5 dk.dst 4420a03a-8f26-43c1-ac46-4a02c7e00d2d 2 Category 4466 urn:ddi:dk.dst:23a7bf5c-cc8b-4598-bda1-9fe6a1b2c1c4:5 dk.dst 23a7bf5c-cc8b-4598-bda1-9fe6a1b2c1c4 5 dk.dst beb27311-35e3-4f0c-8e63-cd43edb7f5b2 2 Category 4878 urn:ddi:dk.dst:0b4d5c58-f78d-4bee-8283-d6858d121433:5 dk.dst 0b4d5c58-f78d-4bee-8283-d6858d121433 5 dk.dst 71a64df8-00b8-418f-864d-248b7e4ead61 2 Category 302020 urn:ddi:dk.dst:32563990-3e47-4ff7-ac1d-e85c7a75f310:5 dk.dst 32563990-3e47-4ff7-ac1d-e85c7a75f310 5 dk.dst 95de0428-fe37-42f2-b841-eb72d0f69a52 2 Category 30202010 urn:ddi:dk.dst:9b3ae093-677e-447f-84e0-8969b853d22a:5 dk.dst 9b3ae093-677e-447f-84e0-8969b853d22a 5 dk.dst 9efde8d1-6861-4bd1-9c53-e22a12e2b83b 2 Category 4427 urn:ddi:dk.dst:0692cbe1-3265-47b6-a15d-142631781d3e:5 dk.dst 0692cbe1-3265-47b6-a15d-142631781d3e 5 dk.dst af3ccb9f-4d3d-4bf8-8753-3c73ca34479c 2 Category 4437 urn:ddi:dk.dst:c3f6b5ec-d886-4a8a-be30-06b3b983c6c9:5 dk.dst c3f6b5ec-d886-4a8a-be30-06b3b983c6c9 5 dk.dst 984560f6-ca46-4271-b589-03b5174425db 2 Category 302025 urn:ddi:dk.dst:7c0e59e6-68fb-4c4b-a373-e38b8574ba94:5 dk.dst 7c0e59e6-68fb-4c4b-a373-e38b8574ba94 5 dk.dst 4b5ecd77-52de-41fb-b2ef-d71c07788507 2 Category 30202510 urn:ddi:dk.dst:1ab246ab-c017-4df6-b585-c2bdb1fb598d:5 dk.dst 1ab246ab-c017-4df6-b585-c2bdb1fb598d 5 dk.dst dd369d63-d001-4d71-bb77-dd47176db1aa 2 Category 2476 urn:ddi:dk.dst:7cdbafef-2c05-4a6e-b150-50d746f4069b:5 dk.dst 7cdbafef-2c05-4a6e-b150-50d746f4069b 5 dk.dst f6b5104f-df2b-4ee6-8a45-138ac49614df 2 Category 4432 urn:ddi:dk.dst:57dd1c1d-74ca-4cd8-920e-dd0e7dd51c2f:5 dk.dst 57dd1c1d-74ca-4cd8-920e-dd0e7dd51c2f 5 dk.dst 17a760e3-8080-460b-b89b-ff2b89578c09 2 Category 4446 urn:ddi:dk.dst:335a250b-2ed8-4f97-98f7-d0df442b6172:5 dk.dst 335a250b-2ed8-4f97-98f7-d0df442b6172 5 dk.dst 8dedb8fa-df5b-4874-8b65-9f41fd845a2b 2 Category 4457 urn:ddi:dk.dst:57e5b451-8ccb-4d68-8559-b00103041432:5 dk.dst 57e5b451-8ccb-4d68-8559-b00103041432 5 dk.dst 633041ec-6440-4125-b3a3-d321f4f43f3c 2 Category 302030 urn:ddi:dk.dst:81705f4d-e67a-4f69-b3ad-a3c1391ae4dc:5 dk.dst 81705f4d-e67a-4f69-b3ad-a3c1391ae4dc 5 dk.dst 46c6059f-688c-44d0-a879-6acb7afa21fd 2 Category 30203010 urn:ddi:dk.dst:1eb1ef98-85e3-4256-bdfb-e27191d36bc9:5 dk.dst 1eb1ef98-85e3-4256-bdfb-e27191d36bc9 5 dk.dst d3053cbc-fb42-49b4-8b6d-173ecbdb97fb 2 Category 2419 urn:ddi:dk.dst:f7b22ebb-4a85-4b85-99c2-ef3346567bae:5 dk.dst f7b22ebb-4a85-4b85-99c2-ef3346567bae 5 dk.dst ab05cd05-1567-4458-a06f-e5bad58f4a0d 2 Category 4098 urn:ddi:dk.dst:bed1de0a-6fdf-40b4-bb15-37e2ab559ddd:5 dk.dst bed1de0a-6fdf-40b4-bb15-37e2ab559ddd 5 dk.dst 4b73b3b1-e574-4db7-9e1d-c1e740d32065 2 Category 4431 urn:ddi:dk.dst:25b1f6af-7a4d-4e8d-af1c-74d971eba499:5 dk.dst 25b1f6af-7a4d-4e8d-af1c-74d971eba499 5 dk.dst 7aa608ae-7196-428a-8086-ed41b97c6b68 2 Category 4433 urn:ddi:dk.dst:3582ad08-02c2-4682-98cf-68cae4ca3601:5 dk.dst 3582ad08-02c2-4682-98cf-68cae4ca3601 5 dk.dst 8cb1686c-0445-4235-86ad-df31fcca95ba 2 Category 4445 urn:ddi:dk.dst:87de0bae-8ece-4085-be95-bb334734a680:5 dk.dst 87de0bae-8ece-4085-be95-bb334734a680 5 dk.dst d308431f-e281-4b7c-8b26-6e2a902ba060 2 Category 4449 urn:ddi:dk.dst:469a6f78-22e5-4a5e-ac14-d73fc649b9ac:5 dk.dst 469a6f78-22e5-4a5e-ac14-d73fc649b9ac 5 dk.dst af22a735-f96a-4290-b077-522784681924 2 Category 4477 urn:ddi:dk.dst:41483a10-bf27-433d-858b-8154ab4cb3ea:5 dk.dst 41483a10-bf27-433d-858b-8154ab4cb3ea 5 dk.dst 246b38bc-b863-46a1-9fb8-d2b6974df720 2 Category 4505 urn:ddi:dk.dst:66258279-6a17-460f-8a57-c4c5c93f5719:5 dk.dst 66258279-6a17-460f-8a57-c4c5c93f5719 5 dk.dst 47c77b10-485d-42b7-8714-14a3381af1cf 2 Category 302035 urn:ddi:dk.dst:25c36b38-2ca4-4c97-b4e1-3ca5fd91bd93:5 dk.dst 25c36b38-2ca4-4c97-b4e1-3ca5fd91bd93 5 dk.dst b946d670-9507-494c-8b9a-63a96d60d8ed 2 Category 30203510 urn:ddi:dk.dst:8c4f5a31-2106-42c8-8cfa-5367b21fb4af:5 dk.dst 8c4f5a31-2106-42c8-8cfa-5367b21fb4af 5 dk.dst a4f6d008-2233-41b8-8045-62eadc23101f 2 Category 3244 urn:ddi:dk.dst:5c1e5bc4-e477-4cb2-8fb1-e6a0dd218420:5 dk.dst 5c1e5bc4-e477-4cb2-8fb1-e6a0dd218420 5 dk.dst 24fe5463-d912-4fa1-9851-ba23846db902 2 Category 4418 urn:ddi:dk.dst:33d33829-57e0-48a2-b646-3949a95b4aab:5 dk.dst 33d33829-57e0-48a2-b646-3949a95b4aab 5 dk.dst c753ef8a-24ba-4999-90a1-40cfb63044b9 2 Category 4424 urn:ddi:dk.dst:0c564f63-afec-4c33-a86a-7964e397c187:5 dk.dst 0c564f63-afec-4c33-a86a-7964e397c187 5 dk.dst 369f6573-3456-46bd-9abb-67aa3385da6d 2 Category 4429 urn:ddi:dk.dst:cb2b4a20-1fdc-4a6e-ab5f-36d1b9cd63a1:5 dk.dst cb2b4a20-1fdc-4a6e-ab5f-36d1b9cd63a1 5 dk.dst 977dd083-5691-4e64-abe8-285eefd1cb63 2 Category 4448 urn:ddi:dk.dst:ef9d9bc4-4a12-4ac3-9ca5-be20c3fff230:5 dk.dst ef9d9bc4-4a12-4ac3-9ca5-be20c3fff230 5 dk.dst 6166637d-cc17-4779-a7cf-273c39d1e3d6 2 Category 4537 urn:ddi:dk.dst:38a94caf-5012-4aed-92c6-52085bb85422:5 dk.dst 38a94caf-5012-4aed-92c6-52085bb85422 5 dk.dst 785bb8ab-5615-4c62-84b0-d6ee9bb7e99f 2 Category 30203515 urn:ddi:dk.dst:b8f81a99-5398-474c-97a8-3c5683f25770:5 dk.dst b8f81a99-5398-474c-97a8-3c5683f25770 5 dk.dst 36e1d255-e305-4a31-84da-8773c754a222 2 Category 2003 urn:ddi:dk.dst:4495a41a-558a-436a-8c71-6767a667578d:5 dk.dst 4495a41a-558a-436a-8c71-6767a667578d 5 dk.dst 552e44fe-9d20-4764-bb82-5c3cf21c4ac1 2 Category 2010 urn:ddi:dk.dst:5fc784b3-1a77-40b4-8f51-d06386570614:5 dk.dst 5fc784b3-1a77-40b4-8f51-d06386570614 5 dk.dst 6a3c82e3-2647-4ae9-a1f7-053b4b2bafb2 2 Category 4438 urn:ddi:dk.dst:876a7b3d-5e00-4169-8318-ff76ce36ccbe:5 dk.dst 876a7b3d-5e00-4169-8318-ff76ce36ccbe 5 dk.dst ce8372b6-378d-4685-b108-c8b064d88f60 2 Category 302040 urn:ddi:dk.dst:17b423b9-8e88-4f61-ab60-cfb89896f106:5 dk.dst 17b423b9-8e88-4f61-ab60-cfb89896f106 5 dk.dst 08c463be-5729-42d0-ab77-a31c23e9bd26 2 Category 30204010 urn:ddi:dk.dst:a4b7167c-a20f-4889-8bfb-c9da6e77da8e:5 dk.dst a4b7167c-a20f-4889-8bfb-c9da6e77da8e 5 dk.dst ecc36195-c3ed-4095-8776-280abbfe2c1a 2 Category 4416 urn:ddi:dk.dst:939ff2f5-c0d9-4aa8-adf4-7a3886ce044d:5 dk.dst 939ff2f5-c0d9-4aa8-adf4-7a3886ce044d 5 dk.dst f33f5c34-2b4e-4f90-b120-7821038c6269 2 Category 4422 urn:ddi:dk.dst:97399925-e688-418f-b142-b28e1341ce8e:5 dk.dst 97399925-e688-418f-b142-b28e1341ce8e 5 dk.dst a591a5b2-67be-4a86-8c16-74106394469f 2 Category 4423 urn:ddi:dk.dst:2c53e5d8-7c68-4b5e-b0cc-393acb0339d5:5 dk.dst 2c53e5d8-7c68-4b5e-b0cc-393acb0339d5 5 dk.dst 53d8860e-d333-44fb-8cb3-5cfd0d90431b 2 Category 4538 urn:ddi:dk.dst:47a74d2a-2563-4474-b938-f77b1a7fb4e0:5 dk.dst 47a74d2a-2563-4474-b938-f77b1a7fb4e0 5 dk.dst 3419d71f-fe7f-49db-8649-6ed1eddb82ab 2 Category 302045 urn:ddi:dk.dst:3d62cc7e-f907-4e48-9e7c-93fda28a3df1:5 dk.dst 3d62cc7e-f907-4e48-9e7c-93fda28a3df1 5 dk.dst eee58f00-373d-4423-a09b-e83a1878952b 2 Category 30204510 urn:ddi:dk.dst:f5b833da-e46c-4976-8153-51ebe5988c62:5 dk.dst f5b833da-e46c-4976-8153-51ebe5988c62 5 dk.dst 9284b56e-73a9-4e0c-91bc-9927e8e78117 2 Category 4426 urn:ddi:dk.dst:fa44e1e8-f3ca-4955-a5aa-f185b088b691:5 dk.dst fa44e1e8-f3ca-4955-a5aa-f185b088b691 5 dk.dst 6a01ea60-ae53-476c-8e8f-b0a2eb0dd52c 2 Category 4442 urn:ddi:dk.dst:931b83af-377f-4e4c-b197-301560f17a33:5 dk.dst 931b83af-377f-4e4c-b197-301560f17a33 5 dk.dst c7be8326-2bbd-495e-a760-2fd01fcb7fca 2 Category 4539 urn:ddi:dk.dst:5627d500-4e40-43a3-8be2-5efcc16b95c2:5 dk.dst 5627d500-4e40-43a3-8be2-5efcc16b95c2 5 dk.dst 34890fb0-6196-4720-b577-3f0d9c95eee1 2 Category 302050 urn:ddi:dk.dst:6e9e47d5-f255-426e-a7ff-846d77f2c4fd:5 dk.dst 6e9e47d5-f255-426e-a7ff-846d77f2c4fd 5 dk.dst 6014c81c-1e0a-44db-82dc-6347ce24b440 2 Category 30205010 urn:ddi:dk.dst:45ae8094-66a7-4b34-8485-4b61ee3c5647:5 dk.dst 45ae8094-66a7-4b34-8485-4b61ee3c5647 5 dk.dst 7705e9d5-c946-4d47-83db-1a06d194528a 2 Category 0375 urn:ddi:dk.dst:798a370e-ad2b-4f06-a58e-9eccd6514454:5 dk.dst 798a370e-ad2b-4f06-a58e-9eccd6514454 5 dk.dst 710b42bc-9639-4e3e-a165-aa48675df43d 2 Category 3227 urn:ddi:dk.dst:6011e578-c59b-44e6-8a98-c12e500399b0:5 dk.dst 6011e578-c59b-44e6-8a98-c12e500399b0 5 dk.dst ead7129f-90a7-48b9-b61b-cd7f2862a520 2 Category 3870 urn:ddi:dk.dst:34fb24c3-0576-4b75-b72c-25ce8b0a1601:5 dk.dst 34fb24c3-0576-4b75-b72c-25ce8b0a1601 5 dk.dst 4c921681-b913-443e-a11c-d2452d677cda 2 Category 3880 urn:ddi:dk.dst:7a8e11c9-d791-4cf9-b0e0-78319a8e475b:5 dk.dst 7a8e11c9-d791-4cf9-b0e0-78319a8e475b 5 dk.dst cd62fb0e-00a0-40d3-b45e-040d37cd4652 2 Category 4760 urn:ddi:dk.dst:2ea43752-44cc-4643-a7f5-e044bba6b48f:5 dk.dst 2ea43752-44cc-4643-a7f5-e044bba6b48f 5 dk.dst 30633f3f-f8bb-49ef-9e9d-3bc3720e4dc7 2 Category 4788 urn:ddi:dk.dst:b2c22180-cfac-427f-8003-96e87b7a7650:5 dk.dst b2c22180-cfac-427f-8003-96e87b7a7650 5 dk.dst aefdf5ac-2f21-4611-a213-4eef45b14ab5 2 Category 9484 urn:ddi:dk.dst:041650a9-b008-41cc-a630-6195305306bb:5 dk.dst 041650a9-b008-41cc-a630-6195305306bb 5 dk.dst 2276e115-9419-44a3-8b34-46dd340d4ecc 2 Category 9485 urn:ddi:dk.dst:f1169f8a-69fe-4b19-ab0b-e1073e4c52ab:5 dk.dst f1169f8a-69fe-4b19-ab0b-e1073e4c52ab 5 dk.dst 8d126a9c-dd37-4408-a62a-8b4703415373 2 Category 9486 urn:ddi:dk.dst:ef50c60a-30ae-4094-abc1-641f519cc57a:5 dk.dst ef50c60a-30ae-4094-abc1-641f519cc57a 5 dk.dst 8f08baeb-3dd5-4da6-b3cb-c12712736faf 2 Category 3025 urn:ddi:dk.dst:249c89b6-4b37-4d68-909f-a16db205c332:5 dk.dst 249c89b6-4b37-4d68-909f-a16db205c332 5 dk.dst 2c21b9f3-ba9d-4b58-9299-420646746822 2 Category 302510 urn:ddi:dk.dst:a45d3663-c47a-4734-880b-7283784ee84e:5 dk.dst a45d3663-c47a-4734-880b-7283784ee84e 5 dk.dst 4c77965a-1272-4aac-a2ed-4d48c14e9278 2 Category 30251010 urn:ddi:dk.dst:5781ff15-dc49-4ab9-ba98-c042b2060df9:5 dk.dst 5781ff15-dc49-4ab9-ba98-c042b2060df9 5 dk.dst 13f39e7e-5177-4ba2-9fcf-dba2ef35ae4b 2 Category 2459 urn:ddi:dk.dst:9742abbf-c78e-48f8-a2e7-b86c67eae6f2:5 dk.dst 9742abbf-c78e-48f8-a2e7-b86c67eae6f2 5 dk.dst e2247351-bdb6-4483-b25f-10c0d0ae976c 2 Category 2460 urn:ddi:dk.dst:810eae16-b692-4376-a522-a6aec729e04d:5 dk.dst 810eae16-b692-4376-a522-a6aec729e04d 5 dk.dst 12b9208c-d51a-4759-98b4-70e500a2efd0 2 Category 2485 urn:ddi:dk.dst:4a4e4dad-e240-4f29-8c95-7855964548e2:5 dk.dst 4a4e4dad-e240-4f29-8c95-7855964548e2 5 dk.dst e54fbdd5-c2a5-43d5-87bc-ff9f4d265044 2 Category 2487 urn:ddi:dk.dst:b9a078d0-528e-4c50-a3c8-d5d90c770edd:5 dk.dst b9a078d0-528e-4c50-a3c8-d5d90c770edd 5 dk.dst e696120a-34c8-4da4-bf90-012833f2465b 2 Category 4613 urn:ddi:dk.dst:ee483878-f9df-4e5d-9d57-422462bc9e54:5 dk.dst ee483878-f9df-4e5d-9d57-422462bc9e54 5 dk.dst aa59310e-9aa0-4b4a-95de-d8bfb9380fc3 2 Category 4614 urn:ddi:dk.dst:5cdbc3e3-e878-4bb7-86c6-32e2cb5e98ac:5 dk.dst 5cdbc3e3-e878-4bb7-86c6-32e2cb5e98ac 5 dk.dst c2748922-972f-4cd3-9b10-278f000ae00a 2 Category 4617 urn:ddi:dk.dst:eb01b7ec-94ff-4fc8-9960-296c679224ff:5 dk.dst eb01b7ec-94ff-4fc8-9960-296c679224ff 5 dk.dst 01774b92-a057-4434-a079-ec8e941a0e8b 2 Category 4618 urn:ddi:dk.dst:af369007-988a-4726-b80c-a58237e23ae1:5 dk.dst af369007-988a-4726-b80c-a58237e23ae1 5 dk.dst c814a8c0-4d76-417e-8d20-31df9cbe3728 2 Category 4632 urn:ddi:dk.dst:a8f01fe2-70fe-4269-b2c3-2661cb732c18:5 dk.dst a8f01fe2-70fe-4269-b2c3-2661cb732c18 5 dk.dst bec7a3af-22c7-4b5e-9a17-af9d8a959135 2 Category 4636 urn:ddi:dk.dst:cdbccf6f-2ff8-4028-a2dd-3cb60f99cba8:5 dk.dst cdbccf6f-2ff8-4028-a2dd-3cb60f99cba8 5 dk.dst bb39eac3-fd8d-464e-ae73-059f10cd0b55 2 Category 4639 urn:ddi:dk.dst:8d4d5749-336b-4253-aebb-5da0c4de7881:5 dk.dst 8d4d5749-336b-4253-aebb-5da0c4de7881 5 dk.dst 17b5acde-4e38-43b6-961c-ec3d16c1a04c 2 Category 4699 urn:ddi:dk.dst:780518d0-8ea8-4260-8300-e6678b6962a9:5 dk.dst 780518d0-8ea8-4260-8300-e6678b6962a9 5 dk.dst b66c8f6b-8ff4-4fc5-aaae-5c7f9f59fc97 2 Category 30251015 urn:ddi:dk.dst:2c23cac2-b709-4020-a9de-6a6bc1139c01:5 dk.dst 2c23cac2-b709-4020-a9de-6a6bc1139c01 5 dk.dst 42c4b4ae-6220-47e3-a185-9280d23a55f2 2 Category 2490 urn:ddi:dk.dst:daf4cf0c-3390-434b-8cbc-a8a0df1ad407:5 dk.dst daf4cf0c-3390-434b-8cbc-a8a0df1ad407 5 dk.dst 40f5c14e-0e58-4e8b-9ad0-3577447cd5c8 2 Category 2493 urn:ddi:dk.dst:97de2377-72a8-420f-8852-4e4d6991e121:5 dk.dst 97de2377-72a8-420f-8852-4e4d6991e121 5 dk.dst ce597263-c19d-4ad8-977d-e39e09eda6a5 2 Category 2494 urn:ddi:dk.dst:e08e378c-44db-4c68-be70-31ae20191e7d:5 dk.dst e08e378c-44db-4c68-be70-31ae20191e7d 5 dk.dst 90d83820-29d6-44a1-a70c-4b19e58a17a3 2 Category 2495 urn:ddi:dk.dst:3f32a18a-e7c0-43d1-9514-59501c57411d:5 dk.dst 3f32a18a-e7c0-43d1-9514-59501c57411d 5 dk.dst af9f2c5f-6748-4330-94c1-880a46323bf8 2 Category 3259 urn:ddi:dk.dst:ad4d76b4-46b3-487f-8267-4073e42ddafe:5 dk.dst ad4d76b4-46b3-487f-8267-4073e42ddafe 5 dk.dst 9d5052f4-9521-4e25-a8d9-5d9ba6a064e5 2 Category 3260 urn:ddi:dk.dst:0f96fe0a-2b46-4bc6-b955-171a95ba4139:5 dk.dst 0f96fe0a-2b46-4bc6-b955-171a95ba4139 5 dk.dst 1ba8befe-cccb-42c0-95a1-7042831bd8cc 2 Category 30251020 urn:ddi:dk.dst:a78194ad-1fc8-450b-ba09-67a781faae31:5 dk.dst a78194ad-1fc8-450b-ba09-67a781faae31 5 dk.dst f81286dc-9cd8-4f4a-9b3d-596705fa5fbd 2 Category 2461 urn:ddi:dk.dst:80fa839c-8cd1-44e6-8c39-eeccac5ff2e6:5 dk.dst 80fa839c-8cd1-44e6-8c39-eeccac5ff2e6 5 dk.dst c7c8a41c-55d6-4824-a786-14e884dbe101 2 Category 2462 urn:ddi:dk.dst:dd5b3a1e-a6ab-4cdb-9060-249bb5cac917:5 dk.dst dd5b3a1e-a6ab-4cdb-9060-249bb5cac917 5 dk.dst e0096657-8837-4df1-ba74-4dbb00812607 2 Category 2469 urn:ddi:dk.dst:53bfe6c7-3d46-4b44-aaf2-1b5d01b75717:5 dk.dst 53bfe6c7-3d46-4b44-aaf2-1b5d01b75717 5 dk.dst f76d11d8-83c9-47b4-a5c5-2d6bb6f2385b 2 Category 2470 urn:ddi:dk.dst:9c162dd9-1eb7-47ca-bbc5-9663762c1f8a:5 dk.dst 9c162dd9-1eb7-47ca-bbc5-9663762c1f8a 5 dk.dst c4a9f1fb-99e1-433c-985b-a2de581128a7 2 Category 2471 urn:ddi:dk.dst:66165ad8-6440-464c-bed7-93350dace63d:5 dk.dst 66165ad8-6440-464c-bed7-93350dace63d 5 dk.dst 7d8da2d2-8f24-48b9-a21f-ad6ca56aafcd 2 Category 2473 urn:ddi:dk.dst:dc455d00-3835-43b7-a4c3-79a8ffcecf33:5 dk.dst dc455d00-3835-43b7-a4c3-79a8ffcecf33 5 dk.dst 1ff1ec30-5255-4b23-bc6c-f8a441ab21d9 2 Category 2486 urn:ddi:dk.dst:31f24419-a5cf-40b8-8ba0-982dc5329d9d:5 dk.dst 31f24419-a5cf-40b8-8ba0-982dc5329d9d 5 dk.dst 8e10886c-f535-4d28-9aff-dc8700426229 2 Category 2489 urn:ddi:dk.dst:793e0a54-6889-4467-b5b7-e36bb4a31228:5 dk.dst 793e0a54-6889-4467-b5b7-e36bb4a31228 5 dk.dst 55f324ee-f6ca-4597-9c81-919af1ecbfa1 2 Category 2491 urn:ddi:dk.dst:d7c54395-bf3d-4b4b-b1ad-f3ade0bb2210:5 dk.dst d7c54395-bf3d-4b4b-b1ad-f3ade0bb2210 5 dk.dst d43a8e02-71b3-40c0-a959-7830b8a61034 2 Category 3790 urn:ddi:dk.dst:4536c5b2-0745-4d2b-90d0-95eb10ab13cd:5 dk.dst 4536c5b2-0745-4d2b-90d0-95eb10ab13cd 5 dk.dst 548fd3d9-5aa4-4f2f-9a9c-355031aec889 2 Category 3885 urn:ddi:dk.dst:6e88c7d5-4d2f-4d91-89d5-d415064c0760:5 dk.dst 6e88c7d5-4d2f-4d91-89d5-d415064c0760 5 dk.dst 9c96181b-9966-4a3c-8a7e-b61f47ff256c 2 Category 302515 urn:ddi:dk.dst:7b0da783-e45a-44d2-a8de-34a34abb8b7c:5 dk.dst 7b0da783-e45a-44d2-a8de-34a34abb8b7c 5 dk.dst 810ac079-0382-406d-a5d8-668c5e532820 2 Category 30251510 urn:ddi:dk.dst:f9a9338f-7b03-4b24-904a-1ca38bccbee4:5 dk.dst f9a9338f-7b03-4b24-904a-1ca38bccbee4 5 dk.dst 43f14127-56fb-4831-a93b-fdddaaf4c4c2 2 Category 4619 urn:ddi:dk.dst:eb35623c-d0cf-48af-9a83-89d27c9240fa:5 dk.dst eb35623c-d0cf-48af-9a83-89d27c9240fa 5 dk.dst 2b096340-a653-4a04-ad18-49d231e413be 2 Category 4620 urn:ddi:dk.dst:64968927-8567-4842-9d34-fa11ac695441:5 dk.dst 64968927-8567-4842-9d34-fa11ac695441 5 dk.dst 73ed4959-5076-48b2-b0d0-d28a8b3e43f6 2 Category 4622 urn:ddi:dk.dst:961e94eb-f2c9-494a-a3fc-cf02fa2917e5:5 dk.dst 961e94eb-f2c9-494a-a3fc-cf02fa2917e5 5 dk.dst 678010ce-8731-471e-bd8d-2a783114ee3f 2 Category 4623 urn:ddi:dk.dst:28bda722-2730-49fc-8254-516a29582115:5 dk.dst 28bda722-2730-49fc-8254-516a29582115 5 dk.dst 4bc6461d-6e75-4cbd-8924-d2938f787f81 2 Category 4624 urn:ddi:dk.dst:9fedf51e-3fb8-4d75-b500-bbda83762d43:5 dk.dst 9fedf51e-3fb8-4d75-b500-bbda83762d43 5 dk.dst 67f17dc5-5ade-4311-a259-41343c68b3ce 2 Category 4720 urn:ddi:dk.dst:c16e10ff-d53d-4034-b62c-ff9b2c6fc264:5 dk.dst c16e10ff-d53d-4034-b62c-ff9b2c6fc264 5 dk.dst babc0de0-43a2-4020-8fea-4bf42db7b712 2 Category 30251515 urn:ddi:dk.dst:7f2dde77-fb8a-43b3-9cd8-5efe1d2b7ceb:5 dk.dst 7f2dde77-fb8a-43b3-9cd8-5efe1d2b7ceb 5 dk.dst 2efda509-8415-4237-8b26-6fe1ba32d0ac 2 Category 4621 urn:ddi:dk.dst:cfc1caec-2f97-4450-b680-ac8a4fbd6a7c:5 dk.dst cfc1caec-2f97-4450-b680-ac8a4fbd6a7c 5 dk.dst a94b1a2b-1279-403d-b170-ee6653173342 2 Category 4625 urn:ddi:dk.dst:5ec87c02-de6f-48d5-b518-b72bd6c590d5:5 dk.dst 5ec87c02-de6f-48d5-b518-b72bd6c590d5 5 dk.dst 88066ab0-b58a-4d1b-a262-910ad18a22db 2 Category 4695 urn:ddi:dk.dst:1a065694-610f-4cba-9fc0-6f28c9d6c7d8:5 dk.dst 1a065694-610f-4cba-9fc0-6f28c9d6c7d8 5 dk.dst c490a4ff-0d08-4b81-b93a-6d06d71cdc53 2 Category 4718 urn:ddi:dk.dst:2e479845-db4b-4b30-a6d0-70704e8aaa98:5 dk.dst 2e479845-db4b-4b30-a6d0-70704e8aaa98 5 dk.dst 7409f759-d33f-48ab-a760-900a65bb9c42 2 Category 30251520 urn:ddi:dk.dst:62065618-d200-4e71-8eca-4b00b9b3c362:5 dk.dst 62065618-d200-4e71-8eca-4b00b9b3c362 5 dk.dst 3798bb6e-23d5-4901-ba6a-800741758043 2 Category 3271 urn:ddi:dk.dst:46250801-5e8c-47c4-bfdc-498e74f4efe3:5 dk.dst 46250801-5e8c-47c4-bfdc-498e74f4efe3 5 dk.dst f53226f7-3dff-4323-b4dd-d16864e22c17 2 Category 3301 urn:ddi:dk.dst:74ae077e-c256-4bdd-84f0-703048e87fbb:5 dk.dst 74ae077e-c256-4bdd-84f0-703048e87fbb 5 dk.dst 417774fd-41ad-4c63-a366-40f671587e5e 2 Category 4564 urn:ddi:dk.dst:b2beaece-8dbe-4b82-b416-5d1a36bd165a:5 dk.dst b2beaece-8dbe-4b82-b416-5d1a36bd165a 5 dk.dst 07ec2261-81de-4eb6-b279-12dfd9020fe2 2 Category 4565 urn:ddi:dk.dst:315e1428-1dc4-4d90-bd9d-2696cfe1bc61:5 dk.dst 315e1428-1dc4-4d90-bd9d-2696cfe1bc61 5 dk.dst 6ed03b39-260e-4ea4-a49c-c4bf88946783 2 Category 4566 urn:ddi:dk.dst:34e2837e-fd9e-42a0-b3f2-e08d4512083e:5 dk.dst 34e2837e-fd9e-42a0-b3f2-e08d4512083e 5 dk.dst 6f3b7f4d-e85d-4fb2-aeb2-7f50a27dfc47 2 Category 4626 urn:ddi:dk.dst:91f183b5-b5e8-4109-b49b-259eddfd186a:5 dk.dst 91f183b5-b5e8-4109-b49b-259eddfd186a 5 dk.dst bcdf2c52-c259-4594-8c4f-4687ad5837f8 2 Category 4630 urn:ddi:dk.dst:fd9a8caa-d8e4-4ddb-b2ee-2c6b5242dffb:5 dk.dst fd9a8caa-d8e4-4ddb-b2ee-2c6b5242dffb 5 dk.dst 459f6e01-6ce0-49a5-bc29-850b22881b6c 2 Category 30251525 urn:ddi:dk.dst:4abb4ba5-ee1e-4cbf-90d8-4c1e173a133f:5 dk.dst 4abb4ba5-ee1e-4cbf-90d8-4c1e173a133f 5 dk.dst 65a0e888-497d-46a4-97da-67734d5c9a54 2 Category 2477 urn:ddi:dk.dst:75d96ce5-a86d-4d58-b2da-937017e429be:5 dk.dst 75d96ce5-a86d-4d58-b2da-937017e429be 5 dk.dst 7e7f0445-00f8-49cd-af9c-916a18e9cec1 2 Category 2478 urn:ddi:dk.dst:87c7c974-c7b2-444a-aad6-895a0d6262fd:5 dk.dst 87c7c974-c7b2-444a-aad6-895a0d6262fd 5 dk.dst 9476ea12-3c8a-4dd6-8abb-2df16fb45ff5 2 Category 2479 urn:ddi:dk.dst:3cafc75e-a419-44df-84eb-a0f0ed7443a5:5 dk.dst 3cafc75e-a419-44df-84eb-a0f0ed7443a5 5 dk.dst 72f1fd8c-46f6-4082-b3c3-95f7654ebbea 2 Category 2480 urn:ddi:dk.dst:73ecffb7-75d1-4320-bb55-2fe94e5aae45:5 dk.dst 73ecffb7-75d1-4320-bb55-2fe94e5aae45 5 dk.dst 8574e189-339f-4820-af0a-4705d148e00c 2 Category 2483 urn:ddi:dk.dst:fb8633f8-2448-4e1a-8c19-3080bbac92e5:5 dk.dst fb8633f8-2448-4e1a-8c19-3080bbac92e5 5 dk.dst e8d735f4-79aa-4bc3-be57-a141493ea84d 2 Category 2488 urn:ddi:dk.dst:bc8d1841-e43e-42a7-80d0-39e83a39d923:5 dk.dst bc8d1841-e43e-42a7-80d0-39e83a39d923 5 dk.dst 05503361-f9c8-4bf9-a489-0f068b9d641b 2 Category 30251526 urn:ddi:dk.dst:134d5a0c-f49e-451e-af02-b63af47fb089:5 dk.dst 134d5a0c-f49e-451e-af02-b63af47fb089 5 dk.dst 64a0d5ea-2423-4533-a4a7-be608d5b53b8 2 Category 3270 urn:ddi:dk.dst:1e18aaa6-bbea-4d4c-b6bb-0684861f13d8:5 dk.dst 1e18aaa6-bbea-4d4c-b6bb-0684861f13d8 5 dk.dst 1b5e0c99-d554-43b7-81cf-6e7c2e271653 2 Category 3300 urn:ddi:dk.dst:cc6d5045-b283-4403-a3db-89d370315e02:5 dk.dst cc6d5045-b283-4403-a3db-89d370315e02 5 dk.dst c1714aad-52ba-413e-bf39-25be9a94e4fd 2 Category 30251527 urn:ddi:dk.dst:ac317e1f-683e-4e7f-be9f-a282ff06e93f:5 dk.dst ac317e1f-683e-4e7f-be9f-a282ff06e93f 5 dk.dst 9535f06f-11e3-470f-9961-395947009488 2 Category 3302 urn:ddi:dk.dst:902cf7ab-9315-450c-9b42-a180494283fb:5 dk.dst 902cf7ab-9315-450c-9b42-a180494283fb 5 dk.dst 180e1daf-73c1-4a05-809f-c4bf808c1c82 2 Category 30251528 urn:ddi:dk.dst:a0220498-c135-45ff-b73b-2ec1f7faf01a:5 dk.dst a0220498-c135-45ff-b73b-2ec1f7faf01a 5 dk.dst f9ba3781-ac04-4073-999f-9c92d2c0faa2 2 Category 3303 urn:ddi:dk.dst:4456eca8-3aac-48cd-acaa-ab430a6b5f8d:5 dk.dst 4456eca8-3aac-48cd-acaa-ab430a6b5f8d 5 dk.dst 17ef3ea3-72cd-4746-94db-d561c871d954 2 Category 302520 urn:ddi:dk.dst:34fc3398-f636-4340-badd-b113dc4ef286:5 dk.dst 34fc3398-f636-4340-badd-b113dc4ef286 5 dk.dst d6d6e320-4805-4def-b2c9-67c5d96790bc 2 Category 30252010 urn:ddi:dk.dst:0cf6f033-d7fc-4c43-bd45-077ee441cba4:5 dk.dst 0cf6f033-d7fc-4c43-bd45-077ee441cba4 5 dk.dst 4f26cbb6-7fc8-4f89-81d7-fe009125e0a4 2 Category 4615 urn:ddi:dk.dst:0da1762d-bd66-4fa1-8d07-9f745b8046e4:5 dk.dst 0da1762d-bd66-4fa1-8d07-9f745b8046e4 5 dk.dst e9c9d1b1-96e9-4635-8dc1-5e92597b0070 2 Category 4616 urn:ddi:dk.dst:4fdf707c-625b-402d-83ff-06e20c56c51c:5 dk.dst 4fdf707c-625b-402d-83ff-06e20c56c51c 5 dk.dst dafe2a09-a5e2-43dc-9d32-ee34c1fad534 2 Category 4634 urn:ddi:dk.dst:401d199a-f148-4bd3-b987-8b1b34cf2d08:5 dk.dst 401d199a-f148-4bd3-b987-8b1b34cf2d08 5 dk.dst 130adfb3-8d66-48ff-bb1d-aa69765095b6 2 Category 4680 urn:ddi:dk.dst:b4158b94-40c1-4608-ba52-3bb48e02c611:5 dk.dst b4158b94-40c1-4608-ba52-3bb48e02c611 5 dk.dst c1df5da7-d2a7-473b-9688-2d53f4e938af 2 Category 302525 urn:ddi:dk.dst:e4212c8c-e6bb-4f4a-8455-88d8bb4b39e1:5 dk.dst e4212c8c-e6bb-4f4a-8455-88d8bb4b39e1 5 dk.dst 1b804a3b-03a1-42f3-ab88-b7424fb31324 2 Category 30252510 urn:ddi:dk.dst:b886be68-ed68-49b3-b3d1-4845b53d729a:5 dk.dst b886be68-ed68-49b3-b3d1-4845b53d729a 5 dk.dst 3dbd7efe-88a6-445b-8c19-46ea04455a6f 2 Category 4570 urn:ddi:dk.dst:dadfaa26-6ec3-412a-a67a-8ac257a0d29b:5 dk.dst dadfaa26-6ec3-412a-a67a-8ac257a0d29b 5 dk.dst d6454cfb-9a52-4958-8e9e-5d256372748a 2 Category 4627 urn:ddi:dk.dst:1234a16f-8877-4e93-b066-ba8d2ad54dde:5 dk.dst 1234a16f-8877-4e93-b066-ba8d2ad54dde 5 dk.dst 17a9104d-b6c9-4195-bc61-36c15a833a9a 2 Category 4628 urn:ddi:dk.dst:2b94cc38-5dd9-4e3f-8347-6d593b066bc6:5 dk.dst 2b94cc38-5dd9-4e3f-8347-6d593b066bc6 5 dk.dst 5ddff6a7-d703-4f23-a093-a8258b21b3dc 2 Category 4631 urn:ddi:dk.dst:c6d3be06-f4af-4067-802d-85e7743973ba:5 dk.dst c6d3be06-f4af-4067-802d-85e7743973ba 5 dk.dst b9a18b59-f57f-4e01-9b0e-45608cd6ba26 2 Category 4633 urn:ddi:dk.dst:56437d4c-2a1c-43f7-8f02-35bd44f30d18:5 dk.dst 56437d4c-2a1c-43f7-8f02-35bd44f30d18 5 dk.dst 15d0ec33-33d9-41d5-9af2-63f8b8e5af10 2 Category 4635 urn:ddi:dk.dst:914153c1-1cdd-48ef-8451-61fa25679adc:5 dk.dst 914153c1-1cdd-48ef-8451-61fa25679adc 5 dk.dst 89cfb403-c34d-4a09-8882-c43e63a7daad 2 Category 4637 urn:ddi:dk.dst:9591bfd5-c884-44ae-abba-594baf70ee0d:5 dk.dst 9591bfd5-c884-44ae-abba-594baf70ee0d 5 dk.dst 54e4deb5-54cf-4351-87c8-960a69b8cc65 2 Category 4641 urn:ddi:dk.dst:0fe39f60-c034-452c-89c8-f04f1fec1ed5:5 dk.dst 0fe39f60-c034-452c-89c8-f04f1fec1ed5 5 dk.dst 6bfd90f5-0675-4682-90d0-5097e894ad7e 2 Category 4642 urn:ddi:dk.dst:bba85c2c-0d54-4898-8f02-46163f873ed6:5 dk.dst bba85c2c-0d54-4898-8f02-46163f873ed6 5 dk.dst f1e69935-7c46-4315-94fc-50d23b7308dc 2 Category 4673 urn:ddi:dk.dst:7d6293e4-d513-41b0-a7f4-76a2104834a5:5 dk.dst 7d6293e4-d513-41b0-a7f4-76a2104834a5 5 dk.dst 56f292a8-3fac-4beb-90ec-6127f8f323f5 2 Category 4721 urn:ddi:dk.dst:02147e3c-ee5f-40b4-a733-c07c4fc02f0d:5 dk.dst 02147e3c-ee5f-40b4-a733-c07c4fc02f0d 5 dk.dst f0521977-01a5-4fa1-b3e4-f0af8a79069f 2 Category 30252515 urn:ddi:dk.dst:62c99b64-674a-4c40-9a42-3acb4f0e7d20:5 dk.dst 62c99b64-674a-4c40-9a42-3acb4f0e7d20 5 dk.dst 53999eee-dbac-446d-8eb1-7346678dac5d 2 Category 4094 urn:ddi:dk.dst:6b9e8490-c4ed-4712-ab55-59944bb5e42a:5 dk.dst 6b9e8490-c4ed-4712-ab55-59944bb5e42a 5 dk.dst edfe1a17-8195-449a-b62a-538f89004da2 2 Category 30252520 urn:ddi:dk.dst:38afc1d9-57fb-45a7-bd9a-1de2de22966d:5 dk.dst 38afc1d9-57fb-45a7-bd9a-1de2de22966d 5 dk.dst 114aff14-d32c-4753-9449-1331d82772e9 2 Category 2484 urn:ddi:dk.dst:f10936fe-1913-4ea3-bea7-6b42cb182f27:5 dk.dst f10936fe-1913-4ea3-bea7-6b42cb182f27 5 dk.dst 47b9635e-7898-4bf6-ace8-bee5252ca54c 2 Category 302530 urn:ddi:dk.dst:60f442a8-0f44-4e58-af0b-37a9e38cf5fe:5 dk.dst 60f442a8-0f44-4e58-af0b-37a9e38cf5fe 5 dk.dst 2ac6bba7-3979-4739-b6a1-f10a714825fc 2 Category 30253010 urn:ddi:dk.dst:6d22788d-ea15-4ef2-92d2-0f9afea56609:5 dk.dst 6d22788d-ea15-4ef2-92d2-0f9afea56609 5 dk.dst 22e5854a-d8b1-40d7-8f31-221578f64558 2 Category 3229 urn:ddi:dk.dst:70d15af0-3f48-4e3f-bec2-50bfd5715e99:5 dk.dst 70d15af0-3f48-4e3f-bec2-50bfd5715e99 5 dk.dst 6e76034e-6577-4082-bab2-6cbd7456b724 2 Category 3235 urn:ddi:dk.dst:af859346-627b-4075-92d6-d80717b20e76:5 dk.dst af859346-627b-4075-92d6-d80717b20e76 5 dk.dst 699668f5-2b2a-4d40-8550-ab88b4f252b1 2 Category 3236 urn:ddi:dk.dst:d4193771-7cb3-4f61-add0-12d6b77e3d95:5 dk.dst d4193771-7cb3-4f61-add0-12d6b77e3d95 5 dk.dst 083ee6a9-ef6b-4772-be35-465909489f92 2 Category 3237 urn:ddi:dk.dst:b10f5bb1-5a6a-4e72-a4f4-65cbedaf657f:5 dk.dst b10f5bb1-5a6a-4e72-a4f4-65cbedaf657f 5 dk.dst 7b1b2a11-5bd9-48a9-898a-6b03ee323239 2 Category 4629 urn:ddi:dk.dst:e1ee13c7-0378-4460-afa1-f80854070d01:5 dk.dst e1ee13c7-0378-4460-afa1-f80854070d01 5 dk.dst a4d7f07a-7282-41c8-b479-5abdd10ffc43 2 Category 4688 urn:ddi:dk.dst:822176c8-2d5f-410c-90dc-dbc8590ae687:5 dk.dst 822176c8-2d5f-410c-90dc-dbc8590ae687 5 dk.dst ac879d7a-b978-4851-a371-294664c40d37 2 Category 4689 urn:ddi:dk.dst:b2f9ecd1-9736-42b1-84ea-aad95179b98e:5 dk.dst b2f9ecd1-9736-42b1-84ea-aad95179b98e 5 dk.dst c5e2c141-1840-4181-a734-60d067efb6e8 2 Category 4690 urn:ddi:dk.dst:a14a4f9a-cada-4422-bace-4e0aabfffd7a:5 dk.dst a14a4f9a-cada-4422-bace-4e0aabfffd7a 5 dk.dst 0310da8d-5958-4ef8-8505-7d1b542abedf 2 Category 4691 urn:ddi:dk.dst:d4fb364f-1ce5-4454-958f-a2fc6a3126fd:5 dk.dst d4fb364f-1ce5-4454-958f-a2fc6a3126fd 5 dk.dst 208e2c99-58c6-468b-ba35-cd83e4fff317 2 Category 4700 urn:ddi:dk.dst:ba6595a9-532d-419f-89e7-2724244e4f7c:5 dk.dst ba6595a9-532d-419f-89e7-2724244e4f7c 5 dk.dst fa820b6c-59bc-442c-bcd1-8b4460fab952 2 Category 302535 urn:ddi:dk.dst:5a189f54-224f-4077-9c13-60276a98b092:5 dk.dst 5a189f54-224f-4077-9c13-60276a98b092 5 dk.dst d529dfe5-759d-4b09-a4d5-d520e2e74f1d 2 Category 30253510 urn:ddi:dk.dst:28479011-d77b-414d-8e98-5c69a18b0fea:5 dk.dst 28479011-d77b-414d-8e98-5c69a18b0fea 5 dk.dst 12d29906-c6d9-4858-b293-15f00190111e 2 Category 4640 urn:ddi:dk.dst:4343a4f4-34bd-409a-bf6a-78acf3c395d1:5 dk.dst 4343a4f4-34bd-409a-bf6a-78acf3c395d1 5 dk.dst 20a9c9e0-964d-4271-8bed-97a0d81ff8f9 2 Category 4643 urn:ddi:dk.dst:919f4c00-b61d-4c67-9c27-cc7476a8a9a8:5 dk.dst 919f4c00-b61d-4c67-9c27-cc7476a8a9a8 5 dk.dst 143f28bc-d422-40f2-8889-e24f96dbdd65 2 Category 4692 urn:ddi:dk.dst:0e7498bd-fecd-4373-a1ed-5ae5dabbad9c:5 dk.dst 0e7498bd-fecd-4373-a1ed-5ae5dabbad9c 5 dk.dst 09432867-a54f-4e58-bfd3-33a09d6c8fdd 2 Category 4697 urn:ddi:dk.dst:70599433-d858-454e-9b0c-94c87e25a492:5 dk.dst 70599433-d858-454e-9b0c-94c87e25a492 5 dk.dst 48daf9f6-c099-4c16-8c7b-8e7872515ef2 2 Category 4698 urn:ddi:dk.dst:35a38990-3413-4a93-9e8c-0d2d40d4b26b:5 dk.dst 35a38990-3413-4a93-9e8c-0d2d40d4b26b 5 dk.dst aed1b890-176d-4f45-88b8-d435e2b669e9 2 Category 302540 urn:ddi:dk.dst:c637b6a0-2de9-4979-b255-d5eb402d19b5:5 dk.dst c637b6a0-2de9-4979-b255-d5eb402d19b5 5 dk.dst 0719b25a-fc25-4b0e-af84-293a117d045c 2 Category 30254010 urn:ddi:dk.dst:337df26e-ea99-4776-9b84-aaf435d2ce84:5 dk.dst 337df26e-ea99-4776-9b84-aaf435d2ce84 5 dk.dst c3fc1325-52fa-4624-a468-806e9089c793 2 Category 0380 urn:ddi:dk.dst:6477f319-3549-435f-bf32-428a2f7f85cb:5 dk.dst 6477f319-3549-435f-bf32-428a2f7f85cb 5 dk.dst eb4a39bb-4019-4a49-a88f-171513e045a5 2 Category 4784 urn:ddi:dk.dst:ec5fe572-6aff-47fd-aa46-d351a0a0c505:5 dk.dst ec5fe572-6aff-47fd-aa46-d351a0a0c505 5 dk.dst 1952a300-9bf4-4bcb-8d4d-6b321380e067 2 Category 3030 urn:ddi:dk.dst:88c8f7b7-f1db-4c3b-87eb-55d8c6096fbf:5 dk.dst 88c8f7b7-f1db-4c3b-87eb-55d8c6096fbf 5 dk.dst b1d86fdb-391e-4c8e-8621-591808b53a97 2 Category 303010 urn:ddi:dk.dst:f5e41f7e-9870-4fb3-8188-2382c79c2ec6:5 dk.dst f5e41f7e-9870-4fb3-8188-2382c79c2ec6 5 dk.dst b10cb735-5c05-4668-905d-46c742efffa2 2 Category 30301010 urn:ddi:dk.dst:602f27aa-8f50-441d-96da-7419fae84a13:5 dk.dst 602f27aa-8f50-441d-96da-7419fae84a13 5 dk.dst 3c921a11-4d1e-47c1-b2a4-849146a168eb 2 Category 4188 urn:ddi:dk.dst:44065ab1-773e-4d68-85b7-77b0cb483781:5 dk.dst 44065ab1-773e-4d68-85b7-77b0cb483781 5 dk.dst 26245b25-a769-48b4-93fd-7ebaf27ae6d7 2 Category 4197 urn:ddi:dk.dst:6c4b1d40-83b2-4dcb-8830-139e3fca4c07:5 dk.dst 6c4b1d40-83b2-4dcb-8830-139e3fca4c07 5 dk.dst 018a85b0-a9ee-4876-8131-a8ea6eef7775 2 Category 303015 urn:ddi:dk.dst:cdc51568-cadb-4de6-a664-04ee7d0b4606:5 dk.dst cdc51568-cadb-4de6-a664-04ee7d0b4606 5 dk.dst d7ebf30d-33df-4c3e-9e82-3cd8e88c1d2d 2 Category 30301510 urn:ddi:dk.dst:f7767624-bd97-4054-b241-02e7fd6615b5:5 dk.dst f7767624-bd97-4054-b241-02e7fd6615b5 5 dk.dst 2c531c4d-f9c6-4ee2-bc43-c4366a9a0dee 2 Category 4522 urn:ddi:dk.dst:8b996caa-16ef-40bb-ae01-7a89d531037d:5 dk.dst 8b996caa-16ef-40bb-ae01-7a89d531037d 5 dk.dst 1e34f1d7-61ff-4c74-8fe6-6a380841b2c9 2 Category 4790 urn:ddi:dk.dst:fc4f7408-8d56-4d0d-8362-63025948e659:5 dk.dst fc4f7408-8d56-4d0d-8362-63025948e659 5 dk.dst 16de18d2-2c1d-4425-adb3-88ecdbc22d52 2 Category 4791 urn:ddi:dk.dst:b60adeb5-21d3-4f61-bfbc-ff1cb73d9d51:5 dk.dst b60adeb5-21d3-4f61-bfbc-ff1cb73d9d51 5 dk.dst 14af91d3-1763-4e91-ace7-d36b27e29eb4 2 Category 303020 urn:ddi:dk.dst:4d1d412a-82e7-4820-beb8-abd24f317c16:5 dk.dst 4d1d412a-82e7-4820-beb8-abd24f317c16 5 dk.dst 01372273-14a6-4600-b85b-51752464b427 2 Category 30302010 urn:ddi:dk.dst:196d2280-111d-43f7-84fb-e04c5ccd9bd9:5 dk.dst 196d2280-111d-43f7-84fb-e04c5ccd9bd9 5 dk.dst be38c710-ad06-45b0-abe8-4f665d23b688 2 Category 4482 urn:ddi:dk.dst:ebbb76a5-7551-4ee3-8210-4ebd5266a541:5 dk.dst ebbb76a5-7551-4ee3-8210-4ebd5266a541 5 dk.dst 404a14a5-5770-4ca4-8a6c-dd061cbe8e1f 2 Category 4488 urn:ddi:dk.dst:298a446d-cd37-4d60-8888-0f4448daec95:5 dk.dst 298a446d-cd37-4d60-8888-0f4448daec95 5 dk.dst 4a9f62bb-6547-48f7-a078-f21a86e365f2 2 Category 4499 urn:ddi:dk.dst:e13b0033-f13a-47e7-8506-2c404bb768c9:5 dk.dst e13b0033-f13a-47e7-8506-2c404bb768c9 5 dk.dst 22b42765-9fb6-421d-9146-40ae5cbb9669 2 Category 303025 urn:ddi:dk.dst:b4bca3f8-95ef-4a14-b5b1-39e7de647bba:5 dk.dst b4bca3f8-95ef-4a14-b5b1-39e7de647bba 5 dk.dst 258aa681-79af-48ee-85f1-ad01cbc425a5 2 Category 30302510 urn:ddi:dk.dst:4fbe2aae-c724-42fe-9915-8ce5c033d64c:5 dk.dst 4fbe2aae-c724-42fe-9915-8ce5c033d64c 5 dk.dst 4786e0bf-f6cb-4312-98e6-28102612b1cd 2 Category 4523 urn:ddi:dk.dst:e61a17e0-77cb-4df7-b51b-6378b57decb7:5 dk.dst e61a17e0-77cb-4df7-b51b-6378b57decb7 5 dk.dst 14195c49-67fe-4edd-9307-f00d84647530 2 Category 4524 urn:ddi:dk.dst:eb825e50-83ef-49c6-ac06-d89a3ee33ff7:5 dk.dst eb825e50-83ef-49c6-ac06-d89a3ee33ff7 5 dk.dst a74f4525-05cf-475a-b12d-b60df9a072cc 2 Category 4536 urn:ddi:dk.dst:d99f3d07-46f3-457e-b24a-38292ae669cf:5 dk.dst d99f3d07-46f3-457e-b24a-38292ae669cf 5 dk.dst fdba1ee1-e0f0-4305-b141-e06819487809 2 Category 4545 urn:ddi:dk.dst:bff9f710-b257-44e2-b61e-a772bfd96b09:5 dk.dst bff9f710-b257-44e2-b61e-a772bfd96b09 5 dk.dst e907d522-d5c7-4914-a5ee-b1b5fe360e17 2 Category 4546 urn:ddi:dk.dst:56b03bc8-63d6-4175-b371-f80359b5d689:5 dk.dst 56b03bc8-63d6-4175-b371-f80359b5d689 5 dk.dst 9561f593-d496-45b5-a599-7749fe8b0cab 2 Category 3035 urn:ddi:dk.dst:180674b0-4383-4b17-9e3f-00e1239d30dd:5 dk.dst 180674b0-4383-4b17-9e3f-00e1239d30dd 5 dk.dst 25c3a550-5010-428d-96c5-6bbd598f9472 2 Category 303510 urn:ddi:dk.dst:35cacf42-bc50-4b3e-81e1-daa8dc4a44d1:5 dk.dst 35cacf42-bc50-4b3e-81e1-daa8dc4a44d1 5 dk.dst 292871c1-2d2c-44e3-8208-51acef8c9338 2 Category 30351010 urn:ddi:dk.dst:ce69b3ea-02ce-42da-8690-9864b8970a8c:5 dk.dst ce69b3ea-02ce-42da-8690-9864b8970a8c 5 dk.dst deb96245-49d0-46f4-bd4c-537b0172617d 2 Category 0353 urn:ddi:dk.dst:6fd0edf0-b46f-4097-bf25-c7ffac83c932:5 dk.dst 6fd0edf0-b46f-4097-bf25-c7ffac83c932 5 dk.dst 7bf52257-3c11-4fd1-8d01-d6b6f29c1abd 2 Category 3228 urn:ddi:dk.dst:29c1964e-dfe0-4653-8bf0-ac1d6b3d4d8e:5 dk.dst 29c1964e-dfe0-4653-8bf0-ac1d6b3d4d8e 5 dk.dst b0b9e720-d315-462e-bcda-a93a92cfec87 2 Category 4787 urn:ddi:dk.dst:06e79363-6e20-4d43-984d-9202868a0371:5 dk.dst 06e79363-6e20-4d43-984d-9202868a0371 5 dk.dst 7b0783f5-801f-47c2-9273-7cdb8728b089 2 Category 303515 urn:ddi:dk.dst:beaa5973-c79c-4f78-a9df-aefb8f8cddff:5 dk.dst beaa5973-c79c-4f78-a9df-aefb8f8cddff 5 dk.dst 18090461-b47f-46e1-9cb2-d1d469418da4 2 Category 30351510 urn:ddi:dk.dst:749398ea-8821-40fd-8818-0bb677f74be5:5 dk.dst 749398ea-8821-40fd-8818-0bb677f74be5 5 dk.dst 4b60fede-1f7c-4638-a2a4-02a3817563ad 2 Category 3785 urn:ddi:dk.dst:2cd92fb6-f386-48d9-bd9e-d8e39dd51a0e:5 dk.dst 2cd92fb6-f386-48d9-bd9e-d8e39dd51a0e 5 dk.dst 4344f8ee-8b1b-4b72-a029-4ac4a77baa1c 2 Category 4140 urn:ddi:dk.dst:27d1459e-363e-4dcb-b03d-9213b087b80a:5 dk.dst 27d1459e-363e-4dcb-b03d-9213b087b80a 5 dk.dst 8c037436-c4f7-4abc-8c92-7139ce9a7eaa 2 Category 4269 urn:ddi:dk.dst:10a14b16-b8c1-441a-bad8-34083fb56c9c:5 dk.dst 10a14b16-b8c1-441a-bad8-34083fb56c9c 5 dk.dst 810e38fa-bd3f-4913-9d02-247ecc24c41f 2 Category 4271 urn:ddi:dk.dst:323402ad-1c1d-4244-9c02-cbb7865addf4:5 dk.dst 323402ad-1c1d-4244-9c02-cbb7865addf4 5 dk.dst 045f0177-c9b7-43c2-bedf-6ed67de31920 2 Category 4288 urn:ddi:dk.dst:120603ee-d219-4e2a-b8e7-ad90e73c2573:5 dk.dst 120603ee-d219-4e2a-b8e7-ad90e73c2573 5 dk.dst 461c3977-a7cd-4214-ac4a-be17d29b974a 2 Category 4303 urn:ddi:dk.dst:c84ce534-3c0f-4442-9052-ac5758ed61d7:5 dk.dst c84ce534-3c0f-4442-9052-ac5758ed61d7 5 dk.dst 3d7301c1-9678-4de4-afcf-c2e29b3e27b7 2 Category 303520 urn:ddi:dk.dst:7392cdee-3ef1-4783-af9d-529d7ca65724:5 dk.dst 7392cdee-3ef1-4783-af9d-529d7ca65724 5 dk.dst ae90eb86-cd37-45e8-97b6-f941f8520a16 2 Category 30352010 urn:ddi:dk.dst:51699dfb-4e14-4bef-b612-af5a3b9c3b34:5 dk.dst 51699dfb-4e14-4bef-b612-af5a3b9c3b34 5 dk.dst f98eee23-9d5c-4547-a53d-db7b21a3966c 2 Category 4274 urn:ddi:dk.dst:95e5a63d-4d88-4e5d-8f15-417147fcf82c:5 dk.dst 95e5a63d-4d88-4e5d-8f15-417147fcf82c 5 dk.dst 6d81b26e-68c1-44b3-8474-c3898bbfa6b3 2 Category 303525 urn:ddi:dk.dst:8dd426ed-fdcc-4aed-a126-01fd5d25339d:5 dk.dst 8dd426ed-fdcc-4aed-a126-01fd5d25339d 5 dk.dst 85c53832-1028-46ff-9c4a-86a00671cba9 2 Category 30352510 urn:ddi:dk.dst:f5de0182-8c28-450e-99b7-61b0285c88d2:5 dk.dst f5de0182-8c28-450e-99b7-61b0285c88d2 5 dk.dst 89e1ab5e-af90-4f35-a1c8-2484cd81bf2e 2 Category 3251 urn:ddi:dk.dst:76a265ec-8172-4db1-9533-a55e6852f67b:5 dk.dst 76a265ec-8172-4db1-9533-a55e6852f67b 5 dk.dst 8c026f65-8263-4c7e-9e4b-fe4e63b7d174 2 Category 3252 urn:ddi:dk.dst:d30b7c65-b31d-4d59-8b2e-e0d30c26172c:5 dk.dst d30b7c65-b31d-4d59-8b2e-e0d30c26172c 5 dk.dst 66fe5d11-0cd9-4506-8e51-bbc9aaeede4e 2 Category 4273 urn:ddi:dk.dst:962d0283-7fae-437c-9e97-29c7d47485d5:5 dk.dst 962d0283-7fae-437c-9e97-29c7d47485d5 5 dk.dst bb6f1e59-d8a1-4c07-ad51-0ffe7adc816b 2 Category 4353 urn:ddi:dk.dst:65115c20-9fdf-4120-98bf-9599331b5ca5:5 dk.dst 65115c20-9fdf-4120-98bf-9599331b5ca5 5 dk.dst dc0a3cab-6f85-4bb2-b5a7-e7909f30f328 2 Category 303530 urn:ddi:dk.dst:69b3c753-a01c-4ba1-acd7-1865493b4071:5 dk.dst 69b3c753-a01c-4ba1-acd7-1865493b4071 5 dk.dst f55cc04c-1d7d-4539-a2db-1488309bcca6 2 Category 30353010 urn:ddi:dk.dst:7f3f7f91-2613-44f0-9569-c586ba7ac824:5 dk.dst 7f3f7f91-2613-44f0-9569-c586ba7ac824 5 dk.dst 338504a6-08eb-461d-8107-e56b360f9560 2 Category 4278 urn:ddi:dk.dst:fefbec42-b34b-4e5b-8c4f-a6bf064f6e79:5 dk.dst fefbec42-b34b-4e5b-8c4f-a6bf064f6e79 5 dk.dst 05dc00b0-c8b2-4e58-becd-e74e365fa670 2 Category 4300 urn:ddi:dk.dst:e6e2c904-2b72-4511-b388-b2d54dc531ed:5 dk.dst e6e2c904-2b72-4511-b388-b2d54dc531ed 5 dk.dst e6a93a95-706d-438f-a15f-f966d9a439f8 2 Category 4359 urn:ddi:dk.dst:3da54b4c-3a84-433f-a119-2efa0b54dca4:5 dk.dst 3da54b4c-3a84-433f-a119-2efa0b54dca4 5 dk.dst 4406a052-3f58-440f-b74c-b82bc775a483 2 Category 303535 urn:ddi:dk.dst:584fab03-5551-4f16-a6b0-2ac753f95939:5 dk.dst 584fab03-5551-4f16-a6b0-2ac753f95939 5 dk.dst e0b28724-f593-4d58-9f28-da91e9fe029f 2 Category 30353510 urn:ddi:dk.dst:8052c6f5-ef23-4b24-ba7e-e1bd33d311b1:5 dk.dst 8052c6f5-ef23-4b24-ba7e-e1bd33d311b1 5 dk.dst 594cd0fe-449f-4917-8579-00b7c89ac94e 2 Category 4206 urn:ddi:dk.dst:a00922b0-4615-4078-8bbd-86d8e2c67863:5 dk.dst a00922b0-4615-4078-8bbd-86d8e2c67863 5 dk.dst 44276e7e-0c6a-49c2-bdbe-544ebff5df37 2 Category 4207 urn:ddi:dk.dst:53b9682e-07a3-4917-866e-1cc67331172c:5 dk.dst 53b9682e-07a3-4917-866e-1cc67331172c 5 dk.dst 3a00010c-951a-4b64-8ac5-a95727eee714 2 Category 4279 urn:ddi:dk.dst:da9d9410-a5a8-4945-82dd-246809c6de50:5 dk.dst da9d9410-a5a8-4945-82dd-246809c6de50 5 dk.dst 23612422-854e-4933-bfc7-baecaa5afcce 2 Category 4280 urn:ddi:dk.dst:a846dff3-0e6b-4e45-97ac-b7741a2ebba3:5 dk.dst a846dff3-0e6b-4e45-97ac-b7741a2ebba3 5 dk.dst 33e2a2cf-f0d3-4844-bb53-d8d014442435 2 Category 4298 urn:ddi:dk.dst:38771eb8-8b58-489d-9a94-9841e0bb9293:5 dk.dst 38771eb8-8b58-489d-9a94-9841e0bb9293 5 dk.dst 37074e83-3763-4bf8-91ba-05ad0ef5f4d0 2 Category 4305 urn:ddi:dk.dst:b44bb182-dda6-4604-bc5f-45db0887af0d:5 dk.dst b44bb182-dda6-4604-bc5f-45db0887af0d 5 dk.dst 1a42667f-8117-4a7a-8399-b655c750ea65 2 Category 4352 urn:ddi:dk.dst:1f64be32-b024-4c90-82c9-23ec3252c178:5 dk.dst 1f64be32-b024-4c90-82c9-23ec3252c178 5 dk.dst e4e3805e-35ff-4132-af6e-30ed5db0614c 2 Category 4563 urn:ddi:dk.dst:2dd398e5-31c0-418c-9d4c-21fa1bf128a9:5 dk.dst 2dd398e5-31c0-418c-9d4c-21fa1bf128a9 5 dk.dst 49074e81-b7fc-4f93-a3a2-1946d9596fe1 2 Category 4568 urn:ddi:dk.dst:732040ac-3d6d-45bd-abda-87f2740078ad:5 dk.dst 732040ac-3d6d-45bd-abda-87f2740078ad 5 dk.dst 11201dac-c129-40e6-82bc-0c7a008af605 2 Category 5032 urn:ddi:dk.dst:cd82f102-a56a-49f0-8879-a66faa97c8be:5 dk.dst cd82f102-a56a-49f0-8879-a66faa97c8be 5 dk.dst 2898d048-32bb-4483-9461-2b42f2d46da0 2 Category 30353515 urn:ddi:dk.dst:456ad96f-4e34-4b18-9562-3e07a59e7052:5 dk.dst 456ad96f-4e34-4b18-9562-3e07a59e7052 5 dk.dst 5f3f4408-63bf-454b-801d-f1aa6ff1549e 2 Category 4270 urn:ddi:dk.dst:a4497fd9-ef79-4be6-a967-ae56980f6d37:5 dk.dst a4497fd9-ef79-4be6-a967-ae56980f6d37 5 dk.dst 941ce79e-33b2-43e8-b66d-747be8fe236c 2 Category 4277 urn:ddi:dk.dst:c6944e14-5c03-4bb9-a21a-b31ae5dcee2f:5 dk.dst c6944e14-5c03-4bb9-a21a-b31ae5dcee2f 5 dk.dst 0c47827e-b5ef-4a82-9747-f56cc98bdeec 2 Category 4287 urn:ddi:dk.dst:d8182de9-f81c-497a-96bb-ca4837da2497:5 dk.dst d8182de9-f81c-497a-96bb-ca4837da2497 5 dk.dst f8864a26-fc19-4a02-97e1-eb7bab53dbbb 2 Category 4290 urn:ddi:dk.dst:6d2d6167-1abd-4d38-82c8-fe705b6a9635:5 dk.dst 6d2d6167-1abd-4d38-82c8-fe705b6a9635 5 dk.dst d00cebbc-54ba-4a9b-914f-803da8d757d1 2 Category 4294 urn:ddi:dk.dst:5f13351f-c266-4cec-8ec0-6f0c1879383f:5 dk.dst 5f13351f-c266-4cec-8ec0-6f0c1879383f 5 dk.dst 9a27cda3-c8bd-40cb-9c05-1028c9e35dc4 2 Category 4309 urn:ddi:dk.dst:c0dc7cd1-d861-4643-b511-44966d57c0f8:5 dk.dst c0dc7cd1-d861-4643-b511-44966d57c0f8 5 dk.dst a3f3e1e4-1aba-404d-9b63-ca1e188c962e 2 Category 4858 urn:ddi:dk.dst:8d196cf7-daac-4968-93e4-e06535421108:5 dk.dst 8d196cf7-daac-4968-93e4-e06535421108 5 dk.dst d77290da-79a8-403b-b86d-782de5a2c269 2 Category 303540 urn:ddi:dk.dst:7bb590cb-47b0-402d-b104-a99cead9f55d:5 dk.dst 7bb590cb-47b0-402d-b104-a99cead9f55d 5 dk.dst 78723860-eb0c-4942-a527-22aaccfda15d 2 Category 30354010 urn:ddi:dk.dst:e2841973-fd68-4037-a4ba-db4eab22c5fc:5 dk.dst e2841973-fd68-4037-a4ba-db4eab22c5fc 5 dk.dst 55cd1d19-0182-42ba-83b8-d75c5ebbe7bd 2 Category 4283 urn:ddi:dk.dst:57fe3b9a-336a-4062-bf68-8a4b80d1a399:5 dk.dst 57fe3b9a-336a-4062-bf68-8a4b80d1a399 5 dk.dst 1d38d3a1-51a4-4061-9e4c-7c11c77f037b 2 Category 4304 urn:ddi:dk.dst:71922b08-61dd-401b-a94e-cf10aa49ffb1:5 dk.dst 71922b08-61dd-401b-a94e-cf10aa49ffb1 5 dk.dst 58054e07-005c-4c51-ae4e-d46f57281b8f 2 Category 4354 urn:ddi:dk.dst:6c961c99-8161-4c9a-8adf-c7bf54554545:5 dk.dst 6c961c99-8161-4c9a-8adf-c7bf54554545 5 dk.dst b6df74c0-7490-4f99-a707-33f91bd42147 2 Category 4497 urn:ddi:dk.dst:7ce3feb0-8268-4a88-8a88-a9f4b090395d:5 dk.dst 7ce3feb0-8268-4a88-8a88-a9f4b090395d 5 dk.dst fcd836a2-7112-4c03-b66a-6faa8552bdc7 2 Category 9636 urn:ddi:dk.dst:e641146d-aee3-45fa-9817-0a992a011cff:5 dk.dst e641146d-aee3-45fa-9817-0a992a011cff 5 dk.dst e347a35c-802f-4ee3-bc93-3bf2a1f08f08 2 Category 303545 urn:ddi:dk.dst:240a41d9-bb71-437d-8d41-03fc3dc62784:5 dk.dst 240a41d9-bb71-437d-8d41-03fc3dc62784 5 dk.dst bc9cd850-847a-4b25-a45b-46b71d55895c 2 Category 30354510 urn:ddi:dk.dst:978d1a3c-d49b-4d5e-b630-62e581804274:5 dk.dst 978d1a3c-d49b-4d5e-b630-62e581804274 5 dk.dst 3d11b590-fa43-4b05-b407-9466933f8249 2 Category 3250 urn:ddi:dk.dst:3384e405-e606-4761-8d5c-965f01595ca9:5 dk.dst 3384e405-e606-4761-8d5c-965f01595ca9 5 dk.dst a64acb04-c47f-4fd7-b3ca-e7ed2d89cd9e 2 Category 4225 urn:ddi:dk.dst:5ca596c9-4081-4a72-80fe-db5f07732f28:5 dk.dst 5ca596c9-4081-4a72-80fe-db5f07732f28 5 dk.dst d2929392-781d-4005-9d11-b6b7cf62fe9b 2 Category 4284 urn:ddi:dk.dst:d85c4114-eba8-45ae-9c63-a5964b078127:5 dk.dst d85c4114-eba8-45ae-9c63-a5964b078127 5 dk.dst d5d04db5-cf31-496d-b9d8-a245de6d21cf 2 Category 4285 urn:ddi:dk.dst:e3c32bd5-d8f8-43b1-961a-3b273ca31669:5 dk.dst e3c32bd5-d8f8-43b1-961a-3b273ca31669 5 dk.dst b3d27c86-9b2f-41a8-a6e2-e67e344e16b5 2 Category 4286 urn:ddi:dk.dst:8f125bd8-4397-427b-aba4-824c7eb5b04d:5 dk.dst 8f125bd8-4397-427b-aba4-824c7eb5b04d 5 dk.dst 68cf9ff9-34e1-4fe9-8c02-3c3f46653cfb 2 Category 4293 urn:ddi:dk.dst:185ea51f-8f32-4e7a-ae19-10b1910f5723:5 dk.dst 185ea51f-8f32-4e7a-ae19-10b1910f5723 5 dk.dst 0e9516b9-8e53-44de-b603-169c25da9d37 2 Category 4297 urn:ddi:dk.dst:24e66e35-23b9-4a6b-8d18-e4560e60bf37:5 dk.dst 24e66e35-23b9-4a6b-8d18-e4560e60bf37 5 dk.dst 037ba084-2b6b-43ac-87ec-cdbddce4cc2c 2 Category 4299 urn:ddi:dk.dst:d61a7549-5465-4690-b13a-0897ff4203ce:5 dk.dst d61a7549-5465-4690-b13a-0897ff4203ce 5 dk.dst 7245194d-2507-4716-a80e-65b1194f50f7 2 Category 4311 urn:ddi:dk.dst:2e62f8bc-fb93-4028-bfbc-237a2d4e3722:5 dk.dst 2e62f8bc-fb93-4028-bfbc-237a2d4e3722 5 dk.dst 66f339fb-4757-4b9e-9c77-0dec0effd94e 2 Category 4367 urn:ddi:dk.dst:6be1e2c1-f0ee-4f78-a2af-978ac239421f:5 dk.dst 6be1e2c1-f0ee-4f78-a2af-978ac239421f 5 dk.dst e1c83043-d1e5-4622-ab5c-3cdf48a43b32 2 Category 303550 urn:ddi:dk.dst:b3a30e26-b9e4-4111-b227-02b76db52a40:5 dk.dst b3a30e26-b9e4-4111-b227-02b76db52a40 5 dk.dst 08a7d83f-714c-4543-94a8-2135683948ab 2 Category 30355010 urn:ddi:dk.dst:160f0276-e7b9-4557-b22c-c47e7239e715:5 dk.dst 160f0276-e7b9-4557-b22c-c47e7239e715 5 dk.dst 52a79f72-8e21-4843-9d10-91b58e0b46e6 2 Category 4603 urn:ddi:dk.dst:e045b1db-d4cb-4029-bf16-9cbb43ad554e:5 dk.dst e045b1db-d4cb-4029-bf16-9cbb43ad554e 5 dk.dst 50004218-cee8-4f6f-a32b-e32b2bbd8aba 2 Category 303555 urn:ddi:dk.dst:ac28c14b-5706-4c2d-b360-1377ff56b68d:5 dk.dst ac28c14b-5706-4c2d-b360-1377ff56b68d 5 dk.dst c7ac74f0-f9da-4de4-9471-a46189edb9f7 2 Category 30355510 urn:ddi:dk.dst:bff9251d-110c-4377-82a6-a765c0cfba10:5 dk.dst bff9251d-110c-4377-82a6-a765c0cfba10 5 dk.dst 93bf058f-b678-4b8c-8789-1e824ee42118 2 Category 4495 urn:ddi:dk.dst:a68aaa45-79e4-415e-a482-1843bee1e755:5 dk.dst a68aaa45-79e4-415e-a482-1843bee1e755 5 dk.dst 29161b1d-b52c-4e3c-90fe-c419402a275d 2 Category 4496 urn:ddi:dk.dst:1e7158b1-4086-45ef-a3f1-c3d4a8faad38:5 dk.dst 1e7158b1-4086-45ef-a3f1-c3d4a8faad38 5 dk.dst f9e68acf-bb9a-4bf0-8082-66b0548052f9 2 Category 4512 urn:ddi:dk.dst:341541e5-ba67-4e63-b419-ae6d91fb25df:5 dk.dst 341541e5-ba67-4e63-b419-ae6d91fb25df 5 dk.dst d0b1eb39-3d5f-43b7-929c-d9931be2af4d 2 Category 4513 urn:ddi:dk.dst:f1d6c1dc-eef4-4b9d-98c6-5dd0bd3e8332:5 dk.dst f1d6c1dc-eef4-4b9d-98c6-5dd0bd3e8332 5 dk.dst ed7d8b4d-829a-48a0-af17-f0e2858c5d0b 2 Category 4544 urn:ddi:dk.dst:05a700b9-0656-4a33-a5ca-b12efedcd63e:5 dk.dst 05a700b9-0656-4a33-a5ca-b12efedcd63e 5 dk.dst 8e1728b2-22d1-49eb-9979-e675594212e1 2 Category 30355515 urn:ddi:dk.dst:0d4b61b9-1bce-4c7c-b5ff-8111ffbe8284:5 dk.dst 0d4b61b9-1bce-4c7c-b5ff-8111ffbe8284 5 dk.dst d7b057f8-f7e1-417b-90f0-56c271523287 2 Category 4369 urn:ddi:dk.dst:36d35cf3-422a-41fb-ae7e-a8a9465d24e7:5 dk.dst 36d35cf3-422a-41fb-ae7e-a8a9465d24e7 5 dk.dst 752c7662-b893-4056-bb10-385a27ad2220 2 Category 30355520 urn:ddi:dk.dst:7507015d-39a9-4098-8f5d-59fa4a5a8fda:5 dk.dst 7507015d-39a9-4098-8f5d-59fa4a5a8fda 5 dk.dst 4d431fd0-49a8-4e6f-bcf7-01c0cbc2c5af 2 Category 4214 urn:ddi:dk.dst:816bfd66-4f9c-4cc6-aa85-1cd46cced121:5 dk.dst 816bfd66-4f9c-4cc6-aa85-1cd46cced121 5 dk.dst 6c5377ac-b18e-4ea9-b6d4-24eb92a45829 2 Category 4289 urn:ddi:dk.dst:ee05dea2-3670-4148-aba0-4849fdc3916a:5 dk.dst ee05dea2-3670-4148-aba0-4849fdc3916a 5 dk.dst 0180222c-9504-4f4f-be52-a20ff7f7da16 2 Category 30355525 urn:ddi:dk.dst:2e169a12-206e-4d4e-be7d-5688d564cc80:5 dk.dst 2e169a12-206e-4d4e-be7d-5688d564cc80 5 dk.dst 336c3b7e-e489-41bf-a7f9-19973050a83b 2 Category 4204 urn:ddi:dk.dst:9ab8d257-c937-44d7-8bac-c5dba7645ea5:5 dk.dst 9ab8d257-c937-44d7-8bac-c5dba7645ea5 5 dk.dst 458a9ee9-1f64-441e-99a8-8a4cd8c7aa3a 2 Category 4205 urn:ddi:dk.dst:05ad578e-af73-411a-8436-e918c8c99d69:5 dk.dst 05ad578e-af73-411a-8436-e918c8c99d69 5 dk.dst 92c64bf9-e333-4fea-9c8e-262ca1ef962e 2 Category 4281 urn:ddi:dk.dst:f6caea07-bd33-4802-913f-3e1deaa5eefb:5 dk.dst f6caea07-bd33-4802-913f-3e1deaa5eefb 5 dk.dst e6f09588-8a59-45a3-99f8-c9cfba23b444 2 Category 30355530 urn:ddi:dk.dst:246b4212-05db-4c09-9192-d2d8d3b6cd3b:5 dk.dst 246b4212-05db-4c09-9192-d2d8d3b6cd3b 5 dk.dst d179f801-530f-4463-8d4d-72fc6f53c24b 2 Category 4282 urn:ddi:dk.dst:755ef59d-8a96-4ff8-942b-4a73626e433d:5 dk.dst 755ef59d-8a96-4ff8-942b-4a73626e433d 5 dk.dst 62d5aaa0-1223-4d58-9b98-02c1bdedca8e 2 Category 30355535 urn:ddi:dk.dst:2fef05b4-bcf6-4cf6-83ef-adc6c12d597b:5 dk.dst 2fef05b4-bcf6-4cf6-83ef-adc6c12d597b 5 dk.dst e9125b0f-3f9f-432c-8ba8-cc30c65084e7 2 Category 4292 urn:ddi:dk.dst:be562dfc-754f-438e-b3c6-c788701e50ea:5 dk.dst be562dfc-754f-438e-b3c6-c788701e50ea 5 dk.dst b54f86d5-dedf-4f59-9696-12ce7bb4cd98 2 Category 3040 urn:ddi:dk.dst:3222d5b1-0086-4a84-9d82-474a67f29b41:5 dk.dst 3222d5b1-0086-4a84-9d82-474a67f29b41 5 dk.dst ca4e4031-92d4-4ba8-b7f6-c210688a17c5 2 Category 304010 urn:ddi:dk.dst:31134da2-4d96-402e-aaa8-6a50cd829707:5 dk.dst 31134da2-4d96-402e-aaa8-6a50cd829707 5 dk.dst 11540642-4433-4832-8531-6046645baf12 2 Category 30401010 urn:ddi:dk.dst:680c3c3f-2a81-474c-bc58-71335aa77531:5 dk.dst 680c3c3f-2a81-474c-bc58-71335aa77531 5 dk.dst 71b949a7-feb0-48e5-9a3e-fe50bdcecc02 2 Category 4750 urn:ddi:dk.dst:f5cfbc3e-30d5-4a97-b487-677213e2a084:5 dk.dst f5cfbc3e-30d5-4a97-b487-677213e2a084 5 dk.dst f9567aa0-f473-4ade-a99f-abc4b655a1de 2 Category 4789 urn:ddi:dk.dst:ce2dbe1e-2548-49b1-8484-dde2fc9b4a35:5 dk.dst ce2dbe1e-2548-49b1-8484-dde2fc9b4a35 5 dk.dst ac0c83c1-b5c6-48eb-8443-4e1c3828a09c 2 Category 304015 urn:ddi:dk.dst:8c8afda4-31e0-4b99-85fd-aa62a1a62cae:5 dk.dst 8c8afda4-31e0-4b99-85fd-aa62a1a62cae 5 dk.dst 8b8c9e4f-d22a-4218-a329-c6e38bccf883 2 Category 30401510 urn:ddi:dk.dst:ae01fa08-20a1-46f6-8ee8-41edaeb48bde:5 dk.dst ae01fa08-20a1-46f6-8ee8-41edaeb48bde 5 dk.dst 6286e359-1175-4d6b-8783-28eac4b57ba3 2 Category 4211 urn:ddi:dk.dst:6414c7cd-20d1-4318-a972-a36e11c7f0e3:5 dk.dst 6414c7cd-20d1-4318-a972-a36e11c7f0e3 5 dk.dst b72d6af8-44b9-48a9-8a24-4d44d4413cb5 2 Category 4242 urn:ddi:dk.dst:18f5c005-fccc-498e-a715-714c84cec0a3:5 dk.dst 18f5c005-fccc-498e-a715-714c84cec0a3 5 dk.dst 0e41e9ef-49f1-4005-a060-294f5121b595 2 Category 4243 urn:ddi:dk.dst:e2671e6f-4fb8-44a7-b711-b2d3415c786e:5 dk.dst e2671e6f-4fb8-44a7-b711-b2d3415c786e 5 dk.dst 85f51424-3fb1-4ebc-9f49-1bb14b22fcc2 2 Category 4254 urn:ddi:dk.dst:5cbcca40-764a-4c84-9ddf-d4fc03282097:5 dk.dst 5cbcca40-764a-4c84-9ddf-d4fc03282097 5 dk.dst f6001b6b-2152-4c36-a1d4-d934b71b362c 2 Category 4365 urn:ddi:dk.dst:eface644-06a6-45ae-b081-9b1f79716233:5 dk.dst eface644-06a6-45ae-b081-9b1f79716233 5 dk.dst 1dbe3208-86c9-4078-81fc-b9d85bd968b9 2 Category 4398 urn:ddi:dk.dst:81ca5ce2-2a5e-4980-baa2-12cf5b04b3e7:5 dk.dst 81ca5ce2-2a5e-4980-baa2-12cf5b04b3e7 5 dk.dst b30f437e-9e1e-4904-b993-1d7905b2e2ec 2 Category 304020 urn:ddi:dk.dst:37f9a67d-0850-48c4-9c55-333a026d18c7:5 dk.dst 37f9a67d-0850-48c4-9c55-333a026d18c7 5 dk.dst dcee78be-e30b-4661-a3c6-85c2dd158402 2 Category 30402010 urn:ddi:dk.dst:581cb3c2-fe6a-48f3-822f-a48015b17b28:5 dk.dst 581cb3c2-fe6a-48f3-822f-a48015b17b28 5 dk.dst fbd71cf5-0192-4b17-aa40-953550caaaf8 2 Category 4218 urn:ddi:dk.dst:eb0e2aca-7f8d-4498-b39e-3f724e6d4a3f:5 dk.dst eb0e2aca-7f8d-4498-b39e-3f724e6d4a3f 5 dk.dst 3172c9f6-4924-441b-bbbb-49cb0ce69853 2 Category 4260 urn:ddi:dk.dst:5603adba-5cc1-46d5-928a-d1fafd6394d3:5 dk.dst 5603adba-5cc1-46d5-928a-d1fafd6394d3 5 dk.dst 94028a87-4c0c-40c5-b3c4-f4558c946228 2 Category 4355 urn:ddi:dk.dst:dc91fee7-6c81-43b9-be2d-59a3be62227d:5 dk.dst dc91fee7-6c81-43b9-be2d-59a3be62227d 5 dk.dst 4ffebe09-5ba2-4eab-a12f-f555d6f918f3 2 Category 4356 urn:ddi:dk.dst:2458f2b3-472f-4134-b1bd-1d4597c19851:5 dk.dst 2458f2b3-472f-4134-b1bd-1d4597c19851 5 dk.dst 44f7b682-8fbc-4eb9-a3d2-81247c2fded6 2 Category 4399 urn:ddi:dk.dst:12e12cc3-1238-42b1-9c3b-3293b137c46e:5 dk.dst 12e12cc3-1238-42b1-9c3b-3293b137c46e 5 dk.dst d0208871-a924-4fa0-809a-e9bede3044d7 2 Category 4755 urn:ddi:dk.dst:73c87184-deb8-47d8-af37-0d0541c5cb5b:5 dk.dst 73c87184-deb8-47d8-af37-0d0541c5cb5b 5 dk.dst c2fc3a32-3a7b-4f28-bcb3-4b9aa0bfe75b 2 Category 4757 urn:ddi:dk.dst:d6b60767-dbe5-47c3-a85f-91dea7b2fc80:5 dk.dst d6b60767-dbe5-47c3-a85f-91dea7b2fc80 5 dk.dst e9ae8600-effd-4731-b81f-13457dad75bb 2 Category 304025 urn:ddi:dk.dst:28f5184f-4b3e-4177-bfc0-cac0b9d644b0:5 dk.dst 28f5184f-4b3e-4177-bfc0-cac0b9d644b0 5 dk.dst 94e17b3c-c494-4a00-9dd1-6348afb4c245 2 Category 30402510 urn:ddi:dk.dst:30fded93-8957-489d-a4ed-e32805932a21:5 dk.dst 30fded93-8957-489d-a4ed-e32805932a21 5 dk.dst 1873c841-d918-4c60-bf5a-d6701a311991 2 Category 3247 urn:ddi:dk.dst:9d864135-0485-44ed-87db-e013520642e1:5 dk.dst 9d864135-0485-44ed-87db-e013520642e1 5 dk.dst 1611b274-3685-4c4c-a8f1-c9718663dc96 2 Category 3248 urn:ddi:dk.dst:fb329787-3551-41f0-9b9a-c6a2dfa40a91:5 dk.dst fb329787-3551-41f0-9b9a-c6a2dfa40a91 5 dk.dst a68312da-451b-4b01-b641-9b3cf1ad5ad8 2 Category 3249 urn:ddi:dk.dst:2b976ee9-be75-47b3-83cd-8d24eeb6b0a7:5 dk.dst 2b976ee9-be75-47b3-83cd-8d24eeb6b0a7 5 dk.dst 04aa1f2c-c227-4e3b-befb-de6ebbcd3bbc 2 Category 4272 urn:ddi:dk.dst:2d6c5031-4de3-4343-bad3-718678581b41:5 dk.dst 2d6c5031-4de3-4343-bad3-718678581b41 5 dk.dst 173a21a3-0572-4269-8725-5a91d4a79351 2 Category 4291 urn:ddi:dk.dst:258746ad-c8e2-4149-93f0-d4ac495788cc:5 dk.dst 258746ad-c8e2-4149-93f0-d4ac495788cc 5 dk.dst 19cb8aa4-2fce-4732-a0a5-63ada61a071d 2 Category 4295 urn:ddi:dk.dst:bfe9f7d2-1ce8-4a8d-9a5f-745276ee9fe2:5 dk.dst bfe9f7d2-1ce8-4a8d-9a5f-745276ee9fe2 5 dk.dst da8b0658-51dd-4dde-bb62-1ae0e7b861aa 2 Category 4296 urn:ddi:dk.dst:706ac570-d97b-4321-b01b-70ac9fb80fd2:5 dk.dst 706ac570-d97b-4321-b01b-70ac9fb80fd2 5 dk.dst bf63fee2-7a82-4991-9a25-6ccbadb32dda 2 Category 4321 urn:ddi:dk.dst:5d95216c-9c09-44ed-bc4b-6bfd6cb22d04:5 dk.dst 5d95216c-9c09-44ed-bc4b-6bfd6cb22d04 5 dk.dst c9973d18-25d5-4626-8bf3-f9f25cb3286d 2 Category 4368 urn:ddi:dk.dst:c9546d4e-5186-4c70-a441-9912e58328c4:5 dk.dst c9546d4e-5186-4c70-a441-9912e58328c4 5 dk.dst 39136d78-5ec2-48f1-a9e6-08077e517187 2 Category 304030 urn:ddi:dk.dst:c6313f76-1f7c-46f0-a106-8443dad7bc31:5 dk.dst c6313f76-1f7c-46f0-a106-8443dad7bc31 5 dk.dst bee555e7-e7b4-41e8-a93e-fa0e00e44f37 2 Category 30403010 urn:ddi:dk.dst:6601b61b-a61b-4861-8ae1-6d84471cd5ac:5 dk.dst 6601b61b-a61b-4861-8ae1-6d84471cd5ac 5 dk.dst dc93a6c0-3753-43ae-bd74-937bd9a4b60d 2 Category 4312 urn:ddi:dk.dst:8303f62a-a396-4d71-8899-00e94c9d23ad:5 dk.dst 8303f62a-a396-4d71-8899-00e94c9d23ad 5 dk.dst 965f2f84-d3c4-4497-8dad-e27a9c09c094 2 Category 30403015 urn:ddi:dk.dst:b3a8738b-90f6-4b3b-be0a-e68f740dee4f:5 dk.dst b3a8738b-90f6-4b3b-be0a-e68f740dee4f 5 dk.dst b48564b1-1574-447c-9c4f-dc4277acd537 2 Category 4313 urn:ddi:dk.dst:ad1d4ddc-5a68-4f89-8797-0d48e4c7f801:5 dk.dst ad1d4ddc-5a68-4f89-8797-0d48e4c7f801 5 dk.dst f0961338-e204-4326-a44b-c32a250ae735 2 Category 4320 urn:ddi:dk.dst:db5fcc08-dd7b-4850-8e7a-8dc4dbe54f3f:5 dk.dst db5fcc08-dd7b-4850-8e7a-8dc4dbe54f3f 5 dk.dst 8670aeae-9b05-44bb-977f-e95e1da561e2 2 Category 4403 urn:ddi:dk.dst:7eb34253-1451-489a-882d-be29c815bb1d:5 dk.dst 7eb34253-1451-489a-882d-be29c815bb1d 5 dk.dst 87152dcb-74c5-493f-bb58-014ab25f50e9 2 Category 30403020 urn:ddi:dk.dst:0862f4e7-8c92-45fd-9559-a2996c18663d:5 dk.dst 0862f4e7-8c92-45fd-9559-a2996c18663d 5 dk.dst d8136606-1a30-4850-9c9d-7227ef42e5a1 2 Category 4549 urn:ddi:dk.dst:e4a61926-b80c-4a86-9beb-80e1a5257314:5 dk.dst e4a61926-b80c-4a86-9beb-80e1a5257314 5 dk.dst b3b04e96-c255-46ae-9bad-eebc5a61925a 2 Category 4550 urn:ddi:dk.dst:c6465f73-1c91-4820-b407-a8e785094967:5 dk.dst c6465f73-1c91-4820-b407-a8e785094967 5 dk.dst b4b57798-73a5-4a91-98db-cca4b24c8442 2 Category 4551 urn:ddi:dk.dst:1d57d8a7-21ec-482c-af28-cad75bb12c8a:5 dk.dst 1d57d8a7-21ec-482c-af28-cad75bb12c8a 5 dk.dst 9a767d82-22ed-4db0-a864-c9b95a2d1630 2 Category 4553 urn:ddi:dk.dst:3cabfc0c-0f50-4cff-a5e9-80bce8e46eb1:5 dk.dst 3cabfc0c-0f50-4cff-a5e9-80bce8e46eb1 5 dk.dst d575b32a-cc7b-4846-acf2-c23299cfc871 2 Category 4567 urn:ddi:dk.dst:4e0e439a-4e67-4258-98f8-39b03b3a269b:5 dk.dst 4e0e439a-4e67-4258-98f8-39b03b3a269b 5 dk.dst 29c5910c-0730-467c-8898-16ab4cf149d3 2 Category 304035 urn:ddi:dk.dst:67ec89d5-797c-4872-852f-c9d72752c1e7:5 dk.dst 67ec89d5-797c-4872-852f-c9d72752c1e7 5 dk.dst 145ac51a-1f0d-4c9e-bff4-1b3757e45274 2 Category 30403510 urn:ddi:dk.dst:8659f4eb-edde-4264-8618-492433ebbe40:5 dk.dst 8659f4eb-edde-4264-8618-492433ebbe40 5 dk.dst bc57ccf0-909c-4f64-919f-398252a6f178 2 Category 4212 urn:ddi:dk.dst:0a056041-6c3c-4789-833f-089052804dba:5 dk.dst 0a056041-6c3c-4789-833f-089052804dba 5 dk.dst 5afa0663-8775-4846-af01-b4b5b603b3b9 2 Category 4213 urn:ddi:dk.dst:d2155924-a61d-43a6-94fd-5e4b5e1c4cd0:5 dk.dst d2155924-a61d-43a6-94fd-5e4b5e1c4cd0 5 dk.dst 246fbaf6-5335-4e70-86aa-3abef3f4bee6 2 Category 4231 urn:ddi:dk.dst:1e7c9a7b-422d-4c38-a399-153a03edd8a7:5 dk.dst 1e7c9a7b-422d-4c38-a399-153a03edd8a7 5 dk.dst 2ca5a55e-1ed2-43ee-99e5-077ead157004 2 Category 4240 urn:ddi:dk.dst:90c7d316-b305-409a-8d47-674aef5386ac:5 dk.dst 90c7d316-b305-409a-8d47-674aef5386ac 5 dk.dst e5b4cfa0-52e4-4b0b-9381-544d2601b3c0 2 Category 4250 urn:ddi:dk.dst:6b961401-4944-4c06-af14-25b5ac0bbd8f:5 dk.dst 6b961401-4944-4c06-af14-25b5ac0bbd8f 5 dk.dst 423985dc-7ed8-4653-acfa-e31494a8befd 2 Category 4397 urn:ddi:dk.dst:cbab7e0e-a07b-4ce3-ab8f-ba368672101b:5 dk.dst cbab7e0e-a07b-4ce3-ab8f-ba368672101b 5 dk.dst 66bd9bfd-5900-4375-a8e3-cceec32079ac 2 Category 304040 urn:ddi:dk.dst:57c2943f-ca20-4d78-9f02-465ad7fb854d:5 dk.dst 57c2943f-ca20-4d78-9f02-465ad7fb854d 5 dk.dst 8936194c-2bee-433e-ae1e-23c5480393f7 2 Category 30404010 urn:ddi:dk.dst:ae15c196-b473-45ea-9170-d1e14d3e62ca:5 dk.dst ae15c196-b473-45ea-9170-d1e14d3e62ca 5 dk.dst 7b359f56-2629-4b1f-9b7c-f2823b6ec5ee 2 Category 4358 urn:ddi:dk.dst:fb209ad1-6a1f-4935-b614-f7869765e603:5 dk.dst fb209ad1-6a1f-4935-b614-f7869765e603 5 dk.dst ed7d58f9-338d-4c04-aa35-8b2238f93103 2 Category 30404015 urn:ddi:dk.dst:79656aa0-aa2b-4e9b-972e-dae3adc9702b:5 dk.dst 79656aa0-aa2b-4e9b-972e-dae3adc9702b 5 dk.dst 0acfd196-c762-4a50-b2d9-a37a06c3a79f 2 Category 4357 urn:ddi:dk.dst:d9a13c59-03cf-42fd-b442-4883f3b8e7aa:5 dk.dst d9a13c59-03cf-42fd-b442-4883f3b8e7aa 5 dk.dst 19a4e0f6-ebc0-4618-aa85-4ef1a6694a8e 2 Category 30404020 urn:ddi:dk.dst:275e2149-212f-4f1e-a676-1d733fcdd060:5 dk.dst 275e2149-212f-4f1e-a676-1d733fcdd060 5 dk.dst 683b9823-dc3b-4e17-8fa2-6f49fb04d5f9 2 Category 4142 urn:ddi:dk.dst:e5ae8b07-fb75-46b9-9598-9f912a7cbeb4:5 dk.dst e5ae8b07-fb75-46b9-9598-9f912a7cbeb4 5 dk.dst 733351b9-ac13-4e04-8716-e2c7afc2a14c 2 Category 4310 urn:ddi:dk.dst:8c89a671-3864-42cd-a489-3f89600fa5b7:5 dk.dst 8c89a671-3864-42cd-a489-3f89600fa5b7 5 dk.dst a76a4b7f-191d-4daf-bfd3-c9b560f233e3 2 Category 4314 urn:ddi:dk.dst:2dee096f-9682-4d3d-8b55-018c8c66d60c:5 dk.dst 2dee096f-9682-4d3d-8b55-018c8c66d60c 5 dk.dst fc2e922a-0767-4ebb-892f-de3c817ef93d 2 Category 4315 urn:ddi:dk.dst:75dbc2bc-296b-4700-ba27-54e9a562905b:5 dk.dst 75dbc2bc-296b-4700-ba27-54e9a562905b 5 dk.dst 301c2b1c-d499-47cd-a4fe-3599d517451c 2 Category 4316 urn:ddi:dk.dst:77f59ef3-5b1d-47aa-aecd-6e2ef71c372f:5 dk.dst 77f59ef3-5b1d-47aa-aecd-6e2ef71c372f 5 dk.dst c2ebff97-cd2c-4385-b5d4-3a30eecb895a 2 Category 4317 urn:ddi:dk.dst:009e50e9-38a8-42d3-9761-cf485dc2f3ff:5 dk.dst 009e50e9-38a8-42d3-9761-cf485dc2f3ff 5 dk.dst 544fdb54-65f6-4dc4-a5f4-2e54fd48fc61 2 Category 4401 urn:ddi:dk.dst:264431f5-be3e-45a4-b15e-934380b72114:5 dk.dst 264431f5-be3e-45a4-b15e-934380b72114 5 dk.dst 6265ff06-6581-44a0-865e-0411dc86d844 2 Category 4404 urn:ddi:dk.dst:6af4afc7-4662-443a-a233-cd3183f02fe6:5 dk.dst 6af4afc7-4662-443a-a233-cd3183f02fe6 5 dk.dst 5d5df8ae-b7f8-4468-a9e9-887b93e47661 2 Category 3045 urn:ddi:dk.dst:445b9b9a-f9c8-45f1-b8a3-96587b50fa28:5 dk.dst 445b9b9a-f9c8-45f1-b8a3-96587b50fa28 5 dk.dst 960eb84c-6eec-4378-9c85-afd261aafa10 2 Category 304510 urn:ddi:dk.dst:0463ff30-98f0-4279-8e15-01df2f4dec20:5 dk.dst 0463ff30-98f0-4279-8e15-01df2f4dec20 5 dk.dst df70db18-e89a-49e7-89c1-3eed867fdb8b 2 Category 30451010 urn:ddi:dk.dst:38a17ac3-13b7-4845-8128-355925162c0e:5 dk.dst 38a17ac3-13b7-4845-8128-355925162c0e 5 dk.dst 8fe6e2fc-8442-48b0-9830-63ca687bf222 2 Category 0355 urn:ddi:dk.dst:caf44fe2-28ae-4895-9590-3ca430f44785:5 dk.dst caf44fe2-28ae-4895-9590-3ca430f44785 5 dk.dst 40426a6c-d5de-495b-86c2-0fea2c20e155 2 Category 4785 urn:ddi:dk.dst:ed2c32c4-6439-404b-85a1-ccaffbe7e522:5 dk.dst ed2c32c4-6439-404b-85a1-ccaffbe7e522 5 dk.dst 3f5b142b-7d93-4d3d-a1f1-fc5684658b02 2 Category 9369 urn:ddi:dk.dst:9e36264e-5b72-4d2d-a237-6b31049112dc:5 dk.dst 9e36264e-5b72-4d2d-a237-6b31049112dc 5 dk.dst c02453cb-4b37-485e-b45f-8b56a2b37cf5 2 Category 304515 urn:ddi:dk.dst:7a368890-44a1-4719-bdeb-3f176ff49885:5 dk.dst 7a368890-44a1-4719-bdeb-3f176ff49885 5 dk.dst 38ea7b9b-5300-45cc-809c-d0e85c489547 2 Category 30451510 urn:ddi:dk.dst:3f25747f-c172-4ac4-bdd8-cfaceb388249:5 dk.dst 3f25747f-c172-4ac4-bdd8-cfaceb388249 5 dk.dst 98a668b3-0e53-496b-a1cc-082d1aacc0d8 2 Category 4478 urn:ddi:dk.dst:fcc655c7-9e44-4e76-88e1-991bfa51d442:5 dk.dst fcc655c7-9e44-4e76-88e1-991bfa51d442 5 dk.dst bb7f7dec-03fc-4bc6-8e81-8018e034b4c6 2 Category 4479 urn:ddi:dk.dst:ee5f30f3-f04d-4639-a5b9-656a6de3dff0:5 dk.dst ee5f30f3-f04d-4639-a5b9-656a6de3dff0 5 dk.dst 04373006-8449-4caf-a591-807c0f158014 2 Category 4480 urn:ddi:dk.dst:98094438-0209-475f-ba9f-f8094918dbce:5 dk.dst 98094438-0209-475f-ba9f-f8094918dbce 5 dk.dst 0eacbef5-d5ec-4ea4-8242-63b00817426d 2 Category 304520 urn:ddi:dk.dst:6c8369e5-e2eb-4dda-9167-2baf7f2e77f9:5 dk.dst 6c8369e5-e2eb-4dda-9167-2baf7f2e77f9 5 dk.dst 4994e958-346e-4bae-ae28-e7dd4df5fa1b 2 Category 30452010 urn:ddi:dk.dst:4f4925f1-2f92-4d95-97f9-36147cf84eb6:5 dk.dst 4f4925f1-2f92-4d95-97f9-36147cf84eb6 5 dk.dst 41ff65ba-484f-476d-b3ed-9c97d141453f 2 Category 4461 urn:ddi:dk.dst:63043ab3-6840-4294-86a9-6f894d771c1b:5 dk.dst 63043ab3-6840-4294-86a9-6f894d771c1b 5 dk.dst 531f17a9-79cf-4df2-a24e-fa2e0e30d770 2 Category 4462 urn:ddi:dk.dst:fbe02929-7375-4825-97a9-f9b651fc89e2:5 dk.dst fbe02929-7375-4825-97a9-f9b651fc89e2 5 dk.dst c757729a-1d19-40a2-a000-ae350ee71bf4 2 Category 4464 urn:ddi:dk.dst:9ee460ec-279d-473c-b85f-c2c66152a4e4:5 dk.dst 9ee460ec-279d-473c-b85f-c2c66152a4e4 5 dk.dst 412d4c1d-24b7-47af-b16a-709dfb16b263 2 Category 4864 urn:ddi:dk.dst:77e1f13b-f741-45e2-ab3d-f64aa4452679:5 dk.dst 77e1f13b-f741-45e2-ab3d-f64aa4452679 5 dk.dst 10c3f3ea-3ab7-4c16-a1cb-4ec61153195a 2 Category 4865 urn:ddi:dk.dst:e828db72-8294-4334-911c-f368bc2cdfbb:5 dk.dst e828db72-8294-4334-911c-f368bc2cdfbb 5 dk.dst 88d3e49a-57a9-4a9f-8da6-42b11f06fd89 2 Category 4866 urn:ddi:dk.dst:a910122b-e49f-4237-a79b-e4e9400af992:5 dk.dst a910122b-e49f-4237-a79b-e4e9400af992 5 dk.dst 97c0d223-b4a4-49d1-b751-f22ce65f00bf 2 Category 4867 urn:ddi:dk.dst:11628a5a-e996-47f4-b6be-801eb6b76b69:5 dk.dst 11628a5a-e996-47f4-b6be-801eb6b76b69 5 dk.dst df37e2d7-868d-4b6c-a4c9-e6985a900913 2 Category 304525 urn:ddi:dk.dst:0c0ebc8f-7be5-4e7d-8bda-908dc8e191c9:5 dk.dst 0c0ebc8f-7be5-4e7d-8bda-908dc8e191c9 5 dk.dst 6c2ef0ec-74a2-4098-b0bc-cb47cda631ca 2 Category 30452510 urn:ddi:dk.dst:7481ab9e-83ba-4dd8-a4d5-9c3347aae7b3:5 dk.dst 7481ab9e-83ba-4dd8-a4d5-9c3347aae7b3 5 dk.dst ce2457de-4506-459b-9bf3-2a77efcfce62 2 Category 0845 urn:ddi:dk.dst:954fc44d-4a2f-4317-b10b-bfe167ea6f01:5 dk.dst 954fc44d-4a2f-4317-b10b-bfe167ea6f01 5 dk.dst b74b1d36-8ad7-435e-99c3-ae3697c215e2 2 Category 4451 urn:ddi:dk.dst:c7b56973-01cf-4c0b-a19b-12f5334ff02a:5 dk.dst c7b56973-01cf-4c0b-a19b-12f5334ff02a 5 dk.dst 3229a7ee-d43b-47fe-9424-317ad02afe21 2 Category 4452 urn:ddi:dk.dst:11f3130f-9d3c-42a4-9f3c-61d0000608a2:5 dk.dst 11f3130f-9d3c-42a4-9f3c-61d0000608a2 5 dk.dst de377160-ae7e-4ad5-8b1c-22a9f023dc6c 2 Category 4453 urn:ddi:dk.dst:79c9dc10-3283-4286-9ae7-5e4b7c46f94c:5 dk.dst 79c9dc10-3283-4286-9ae7-5e4b7c46f94c 5 dk.dst ad91e37e-d666-42e2-84c6-b9680e01bdec 2 Category 4454 urn:ddi:dk.dst:faeda0a1-77b2-452c-ad27-fa1af9d37309:5 dk.dst faeda0a1-77b2-452c-ad27-fa1af9d37309 5 dk.dst 51d82d66-fcec-43ee-896c-cc15539b12d6 2 Category 4455 urn:ddi:dk.dst:7a3fadec-458b-40cf-b731-242ee771e474:5 dk.dst 7a3fadec-458b-40cf-b731-242ee771e474 5 dk.dst 9f6d6c50-daa9-4d17-b3cd-2d7653206f34 2 Category 30452515 urn:ddi:dk.dst:d4ec9625-2541-4b82-b2d6-5cce1a69fe79:5 dk.dst d4ec9625-2541-4b82-b2d6-5cce1a69fe79 5 dk.dst ede48dd2-04d8-41d4-af28-df189d19f6af 2 Category 4456 urn:ddi:dk.dst:3d1c7d25-91b6-46eb-a6f0-edbae8637f6d:5 dk.dst 3d1c7d25-91b6-46eb-a6f0-edbae8637f6d 5 dk.dst 4fd303a3-2d8e-4edd-908a-4cf8fb3244a0 2 Category 30452520 urn:ddi:dk.dst:80f0c75d-e3ba-4ca4-ad79-223067ba6960:5 dk.dst 80f0c75d-e3ba-4ca4-ad79-223067ba6960 5 dk.dst bb31d846-8aa3-40d5-929e-31e32e2d659a 2 Category 4458 urn:ddi:dk.dst:45020ea5-f5ee-4c02-aaac-08f36ac89cff:5 dk.dst 45020ea5-f5ee-4c02-aaac-08f36ac89cff 5 dk.dst cdeef3c7-4044-4732-964e-81e2da87d0fa 2 Category 4460 urn:ddi:dk.dst:26520a11-cfdc-427e-8c80-8391840c2b8b:5 dk.dst 26520a11-cfdc-427e-8c80-8391840c2b8b 5 dk.dst 8a119620-4627-4897-9f13-db9aa2b43189 2 Category 4465 urn:ddi:dk.dst:9c9e9e80-a148-4100-983c-1ea78626d308:5 dk.dst 9c9e9e80-a148-4100-983c-1ea78626d308 5 dk.dst 88f18e11-04a7-43f9-b0a7-b0e1e65b1e9e 2 Category 4540 urn:ddi:dk.dst:f65e00ba-0a2f-4280-893c-10d632f46d1e:5 dk.dst f65e00ba-0a2f-4280-893c-10d632f46d1e 5 dk.dst b5464dfb-5842-4695-8843-3caf8bf43c15 2 Category 304530 urn:ddi:dk.dst:d3a4cdcf-05a8-42fd-a454-cf18c9ad64fc:5 dk.dst d3a4cdcf-05a8-42fd-a454-cf18c9ad64fc 5 dk.dst f04e6e92-0130-496b-921b-ac041de6830e 2 Category 30453010 urn:ddi:dk.dst:ba6af406-d313-43f8-8379-aea8a011d196:5 dk.dst ba6af406-d313-43f8-8379-aea8a011d196 5 dk.dst 2d6618a9-d632-4d99-a6cc-d1f6f4c5c286 2 Category 4459 urn:ddi:dk.dst:c7a3d41d-b431-4c5a-bec3-0392d1042746:5 dk.dst c7a3d41d-b431-4c5a-bec3-0392d1042746 5 dk.dst 3c863ebd-f6d4-4fd0-9a22-9a795f6be484 2 Category 4467 urn:ddi:dk.dst:129ed416-89fe-4fbb-905e-c4d78a9632b9:5 dk.dst 129ed416-89fe-4fbb-905e-c4d78a9632b9 5 dk.dst 08495612-8b29-4682-9be4-ed4491f70c25 2 Category 4468 urn:ddi:dk.dst:8c9ae88a-5ccd-4c8c-aa06-1ddaeb9aacb8:5 dk.dst 8c9ae88a-5ccd-4c8c-aa06-1ddaeb9aacb8 5 dk.dst 7c4f482c-98b9-43ce-abc4-ccdf016bb335 2 Category 4469 urn:ddi:dk.dst:fd655462-1e12-494b-bca6-062ab2ac9854:5 dk.dst fd655462-1e12-494b-bca6-062ab2ac9854 5 dk.dst 8c8dafb7-4a1e-48d0-b1c8-79f5e07523aa 2 Category 4470 urn:ddi:dk.dst:5c0a367f-1258-40a5-a18a-eb544a10a99b:5 dk.dst 5c0a367f-1258-40a5-a18a-eb544a10a99b 5 dk.dst 79bf39c5-a00b-4735-b63e-06782ffb1c04 2 Category 4471 urn:ddi:dk.dst:005f856c-14b2-4642-bb7e-b9beef794ba8:5 dk.dst 005f856c-14b2-4642-bb7e-b9beef794ba8 5 dk.dst a99729c3-0cf7-4cae-9a63-4ab1c1536d76 2 Category 4472 urn:ddi:dk.dst:595bb19f-c83e-4164-9d17-e1e6b2c9ffc2:5 dk.dst 595bb19f-c83e-4164-9d17-e1e6b2c9ffc2 5 dk.dst 313293c2-82b0-4a3b-a309-6da05b4711e6 2 Category 4473 urn:ddi:dk.dst:3190fcdc-59d8-4d1a-a09e-3e96f507b486:5 dk.dst 3190fcdc-59d8-4d1a-a09e-3e96f507b486 5 dk.dst 0219ad40-54de-43cc-8ef1-f94bdf3c854c 2 Category 4475 urn:ddi:dk.dst:82a9220a-3837-43b0-83ca-64dafd89e6ee:5 dk.dst 82a9220a-3837-43b0-83ca-64dafd89e6ee 5 dk.dst 956741ee-4d76-4f1c-93df-c694fa9a37a2 2 Category 4476 urn:ddi:dk.dst:190fb21c-c3ec-4246-94a3-9d6334a7e13d:5 dk.dst 190fb21c-c3ec-4246-94a3-9d6334a7e13d 5 dk.dst c6267e5a-1d9b-468a-9cc7-54e97c256a1a 2 Category 4868 urn:ddi:dk.dst:f535ecf4-8f37-4909-8a35-6fb9f397b6fe:5 dk.dst f535ecf4-8f37-4909-8a35-6fb9f397b6fe 5 dk.dst 493dc55b-0b49-4d92-b19a-5377a0cc2bb7 2 Category 4869 urn:ddi:dk.dst:0647ac32-beca-42fe-b41a-0a57af1b969a:5 dk.dst 0647ac32-beca-42fe-b41a-0a57af1b969a 5 dk.dst c1d31dfd-ed96-44a0-a51d-31da70efcd17 2 Category 304535 urn:ddi:dk.dst:7caa8e62-c607-482d-8238-fdee32a476a2:5 dk.dst 7caa8e62-c607-482d-8238-fdee32a476a2 5 dk.dst c196d8b7-b7fc-4baf-a5b5-35e3ac907532 2 Category 30453510 urn:ddi:dk.dst:c931083f-d4eb-4be7-a2e0-a20e9bbca5cc:5 dk.dst c931083f-d4eb-4be7-a2e0-a20e9bbca5cc 5 dk.dst acec1209-2df8-467c-a7da-48c13da4cd33 2 Category 4275 urn:ddi:dk.dst:9880ff65-c29a-4e70-ba3b-c1598c866420:5 dk.dst 9880ff65-c29a-4e70-ba3b-c1598c866420 5 dk.dst 3d94cb37-e4dd-4f10-9913-9f8aa117d241 2 Category 3050 urn:ddi:dk.dst:04534a66-7862-45b8-b4fd-7ed053dde9dd:5 dk.dst 04534a66-7862-45b8-b4fd-7ed053dde9dd 5 dk.dst 57999ebc-9026-4736-8dd7-4cbf292a551f 2 Category 305010 urn:ddi:dk.dst:c252a5cf-bfe0-4184-9b14-6af4ae603134:5 dk.dst c252a5cf-bfe0-4184-9b14-6af4ae603134 5 dk.dst 49e70e77-f0fc-443f-9ee9-1253aa646e23 2 Category 30501010 urn:ddi:dk.dst:e66366da-5db6-41e1-87ac-fa7a0f2a91e9:5 dk.dst e66366da-5db6-41e1-87ac-fa7a0f2a91e9 5 dk.dst 7382d4d5-8ef7-4be4-bb73-2e4c0c92bb74 2 Category 4394 urn:ddi:dk.dst:f2e3dc3a-68e1-4164-b1e5-c924ee41ec2e:5 dk.dst f2e3dc3a-68e1-4164-b1e5-c924ee41ec2e 5 dk.dst 61388a82-b304-4dfc-88cf-fe7a58f5013c 2 Category 4783 urn:ddi:dk.dst:14a274d4-4ac2-4d0a-83e3-1ad22d8121e6:5 dk.dst 14a274d4-4ac2-4d0a-83e3-1ad22d8121e6 5 dk.dst 52e6bd02-1b3c-4c8f-be4a-55b0aac4242b 2 Category 305015 urn:ddi:dk.dst:bc6a959f-33e1-4f90-9d1d-0e62b49c3fe7:5 dk.dst bc6a959f-33e1-4f90-9d1d-0e62b49c3fe7 5 dk.dst f408ce4a-79a0-4895-98aa-101d41a00e4b 2 Category 30501510 urn:ddi:dk.dst:0ec594dc-8d65-4573-93ce-5cf549161856:5 dk.dst 0ec594dc-8d65-4573-93ce-5cf549161856 5 dk.dst 3591fbf2-46de-400d-a0a1-f86219107f23 2 Category 4239 urn:ddi:dk.dst:0a9ec5d5-b667-4085-91b8-25b43c06cfd8:5 dk.dst 0a9ec5d5-b667-4085-91b8-25b43c06cfd8 5 dk.dst 54a90458-55e0-4206-bcf1-45c5d9b8692b 2 Category 4245 urn:ddi:dk.dst:ee400a28-139c-4e8b-8e33-6f55d352c418:5 dk.dst ee400a28-139c-4e8b-8e33-6f55d352c418 5 dk.dst 18e3b3be-8fbd-4520-93dc-023b8abec5e8 2 Category 4246 urn:ddi:dk.dst:e7722b83-aaa5-4e91-bd39-56da800a753d:5 dk.dst e7722b83-aaa5-4e91-bd39-56da800a753d 5 dk.dst 466c639a-6088-46fb-8607-745bbb58871e 2 Category 4255 urn:ddi:dk.dst:801b5ee4-7985-43c2-a208-9ea79c2119f7:5 dk.dst 801b5ee4-7985-43c2-a208-9ea79c2119f7 5 dk.dst 8e385619-af59-4a7c-8b15-70c0bf1ce6a2 2 Category 4396 urn:ddi:dk.dst:baa22350-6615-4397-b5a0-3bd9033449cc:5 dk.dst baa22350-6615-4397-b5a0-3bd9033449cc 5 dk.dst 08528caa-10df-4369-b18f-fdd3527f2a6e 2 Category 30501515 urn:ddi:dk.dst:af56af5f-6723-492a-aa1f-91b8a9f59d55:5 dk.dst af56af5f-6723-492a-aa1f-91b8a9f59d55 5 dk.dst ce53c1ca-b39e-4b18-9040-c6ae5318314d 2 Category 4108 urn:ddi:dk.dst:93d9f924-373c-4e41-8695-6e3f4af9be39:5 dk.dst 93d9f924-373c-4e41-8695-6e3f4af9be39 5 dk.dst c41ea430-aed4-4042-8688-7c5fb8211331 2 Category 4125 urn:ddi:dk.dst:8e7f125a-631f-49c1-a80c-9947ec3a8e3f:5 dk.dst 8e7f125a-631f-49c1-a80c-9947ec3a8e3f 5 dk.dst 7ff431be-bb8f-4d6c-9a40-cb498638bf35 2 Category 4127 urn:ddi:dk.dst:67e5f55d-98cf-4056-9bf3-1222c4468500:5 dk.dst 67e5f55d-98cf-4056-9bf3-1222c4468500 5 dk.dst 58e94a08-4a5d-4dad-9b7b-38b784f04b36 2 Category 4128 urn:ddi:dk.dst:6ce1a8e0-30b4-406b-9e36-317a4692b5b6:5 dk.dst 6ce1a8e0-30b4-406b-9e36-317a4692b5b6 5 dk.dst f8cf2358-3664-478a-aa8c-8e7a409c5cef 2 Category 4215 urn:ddi:dk.dst:4aebdbee-1e08-4172-914c-a5c576eeab41:5 dk.dst 4aebdbee-1e08-4172-914c-a5c576eeab41 5 dk.dst 5085020c-38ff-4c72-b1b9-1804f727403e 2 Category 4234 urn:ddi:dk.dst:3c0591d9-0705-4576-a262-98453f7b9ffe:5 dk.dst 3c0591d9-0705-4576-a262-98453f7b9ffe 5 dk.dst 2684458b-f829-4f66-99ff-c43947548f95 2 Category 4235 urn:ddi:dk.dst:b2ac0e92-8cc5-4e86-92bd-d0c5f324793b:5 dk.dst b2ac0e92-8cc5-4e86-92bd-d0c5f324793b 5 dk.dst 6fbb3a5e-f2de-45f9-aa5b-83e7022ee292 2 Category 4244 urn:ddi:dk.dst:ff12f30a-f699-4f6c-bb9e-8687a75aab4e:5 dk.dst ff12f30a-f699-4f6c-bb9e-8687a75aab4e 5 dk.dst be60e2cb-e804-4c05-b382-cce1bb1f0d6f 2 Category 4264 urn:ddi:dk.dst:9f58fb2c-353e-4a7d-b0c0-455c4293c447:5 dk.dst 9f58fb2c-353e-4a7d-b0c0-455c4293c447 5 dk.dst d4f10151-7d71-42f9-9bcb-9e4f41b4179d 2 Category 30501520 urn:ddi:dk.dst:042abf41-4d0a-4446-a874-b47479932275:5 dk.dst 042abf41-4d0a-4446-a874-b47479932275 5 dk.dst f98852a6-a7b0-4294-b7de-bfed02ef9f18 2 Category 4232 urn:ddi:dk.dst:2cc19908-3d0e-46b7-a135-c5cc29b2e65e:5 dk.dst 2cc19908-3d0e-46b7-a135-c5cc29b2e65e 5 dk.dst 15336e1c-f11c-478b-a012-bd8ae36576ef 2 Category 4233 urn:ddi:dk.dst:94a970a1-558e-41f8-80a3-d85cbe742988:5 dk.dst 94a970a1-558e-41f8-80a3-d85cbe742988 5 dk.dst 0df27a73-9471-4012-a097-1c3607afed3f 2 Category 4237 urn:ddi:dk.dst:867fec48-55ac-4049-86ae-b0569cead936:5 dk.dst 867fec48-55ac-4049-86ae-b0569cead936 5 dk.dst 58f106e3-712b-4455-8951-31d102a1475e 2 Category 4248 urn:ddi:dk.dst:221ff4de-806d-4c2f-9922-063efd8b6d8e:5 dk.dst 221ff4de-806d-4c2f-9922-063efd8b6d8e 5 dk.dst 7cba6cb5-fbc0-4d63-a658-09100d30d578 2 Category 4249 urn:ddi:dk.dst:d840674a-59db-4fc7-936d-c2676ab8e360:5 dk.dst d840674a-59db-4fc7-936d-c2676ab8e360 5 dk.dst 60091d57-05fb-49fc-a609-57b69f5162a1 2 Category 4262 urn:ddi:dk.dst:8f599228-5f64-4285-baad-55e71a2c180b:5 dk.dst 8f599228-5f64-4285-baad-55e71a2c180b 5 dk.dst c2135469-5387-424b-aaa2-62450256611b 2 Category 4263 urn:ddi:dk.dst:dd52e492-f9fb-40ef-826b-2bba1a009fe6:5 dk.dst dd52e492-f9fb-40ef-826b-2bba1a009fe6 5 dk.dst 4dea3117-b8f2-479c-a5ac-6724bda26419 2 Category 4366 urn:ddi:dk.dst:2db18678-9385-465a-b110-6e9dee71df07:5 dk.dst 2db18678-9385-465a-b110-6e9dee71df07 5 dk.dst 45f95b8f-51ae-457b-a0e3-281e4cfdd77d 2 Category 4395 urn:ddi:dk.dst:ed04934f-1715-4593-ad1a-b0e4abd35573:5 dk.dst ed04934f-1715-4593-ad1a-b0e4abd35573 5 dk.dst b39832a9-e6f8-4882-af4b-aaa8a47fe7b5 2 Category 30501525 urn:ddi:dk.dst:4a7d714b-f712-4eb1-993f-a1ec16f605ef:5 dk.dst 4a7d714b-f712-4eb1-993f-a1ec16f605ef 5 dk.dst ad4eb96e-7fde-4c60-a715-79685e6aae80 2 Category 3257 urn:ddi:dk.dst:1b04f548-1954-496c-b45d-168126106b76:5 dk.dst 1b04f548-1954-496c-b45d-168126106b76 5 dk.dst 686d28ce-3b6d-49d0-a4a5-a7ab648faea6 2 Category 3275 urn:ddi:dk.dst:f109c95e-5963-432d-9747-48edeab56615:5 dk.dst f109c95e-5963-432d-9747-48edeab56615 5 dk.dst 87e13870-e1e3-4630-9a0b-44f0f28968df 2 Category 4247 urn:ddi:dk.dst:c3f8ceb3-3512-4c6f-b8bd-0be11f93d480:5 dk.dst c3f8ceb3-3512-4c6f-b8bd-0be11f93d480 5 dk.dst e469fe08-b851-4264-b9bb-2e0001b96655 2 Category 4392 urn:ddi:dk.dst:7774086c-c061-4052-b076-4fa5c044fb5c:5 dk.dst 7774086c-c061-4052-b076-4fa5c044fb5c 5 dk.dst de891ee3-31a1-4f58-b125-ee6b14ea65f2 2 Category 30501530 urn:ddi:dk.dst:43a8f056-09e1-4528-bb36-2eb09fd27f09:5 dk.dst 43a8f056-09e1-4528-bb36-2eb09fd27f09 5 dk.dst ceaa6228-5c47-410c-97ce-b5b302229adc 2 Category 4216 urn:ddi:dk.dst:c2ab4ec3-e0e1-4e0e-8eb8-fd898d211657:5 dk.dst c2ab4ec3-e0e1-4e0e-8eb8-fd898d211657 5 dk.dst 8f1feb3e-24b4-4905-9247-09c5a16ff222 2 Category 4217 urn:ddi:dk.dst:de0ecb4e-97d4-4feb-ab9a-65b7d70dddbe:5 dk.dst de0ecb4e-97d4-4feb-ab9a-65b7d70dddbe 5 dk.dst 6120e0e5-a57b-4f05-93a6-03c8f3d19ce2 2 Category 30501535 urn:ddi:dk.dst:89fc5614-833a-4b28-9cc9-60f8c9413775:5 dk.dst 89fc5614-833a-4b28-9cc9-60f8c9413775 5 dk.dst d088a13e-ff2b-4a65-9ee7-a2d4907770c0 2 Category 4261 urn:ddi:dk.dst:39bb000c-cbee-4762-b2fc-3f2bf7ba4462:5 dk.dst 39bb000c-cbee-4762-b2fc-3f2bf7ba4462 5 dk.dst 49a7f171-ca6b-4528-bfba-a756b6154b12 2 Category 4332 urn:ddi:dk.dst:42d5a0b5-d773-4144-ab63-834b94e80686:5 dk.dst 42d5a0b5-d773-4144-ab63-834b94e80686 5 dk.dst f178ea6e-dcab-4eb0-a230-cefcb81da109 2 Category 4851 urn:ddi:dk.dst:6297d98c-c63f-45c5-bc1b-3441dfc06a63:5 dk.dst 6297d98c-c63f-45c5-bc1b-3441dfc06a63 5 dk.dst f4bda483-c549-4fdb-9df5-770df0f7a969 2 Category 305020 urn:ddi:dk.dst:fec9181c-a84a-4283-8328-8c143d250deb:5 dk.dst fec9181c-a84a-4283-8328-8c143d250deb 5 dk.dst 123501ad-58ce-413e-a35c-60eb7f540e1c 2 Category 30502010 urn:ddi:dk.dst:6db0fbcc-3c25-4e82-a62d-812a509abd32:5 dk.dst 6db0fbcc-3c25-4e82-a62d-812a509abd32 5 dk.dst c059bfab-44a3-4c3b-b9bd-8dfcb4434bae 2 Category 4252 urn:ddi:dk.dst:a8ba08c1-be36-47dc-8167-66d43a71a1e1:5 dk.dst a8ba08c1-be36-47dc-8167-66d43a71a1e1 5 dk.dst 56e39460-e631-41f9-827e-637f18cb630e 2 Category 4319 urn:ddi:dk.dst:99e26bff-bd46-4b86-8e58-caf8e8f2f4c1:5 dk.dst 99e26bff-bd46-4b86-8e58-caf8e8f2f4c1 5 dk.dst 87c3674e-7b27-4292-aab7-5df9b2674d2e 2 Category 4370 urn:ddi:dk.dst:35cb1874-cd4d-453f-91a8-9b8559871fa6:5 dk.dst 35cb1874-cd4d-453f-91a8-9b8559871fa6 5 dk.dst ff7ac268-c5cd-46df-9d36-8aa7192a7c94 2 Category 4379 urn:ddi:dk.dst:9e49e06f-0e04-4729-ab34-e4e0c6208370:5 dk.dst 9e49e06f-0e04-4729-ab34-e4e0c6208370 5 dk.dst 27fb70b2-08cd-412a-849f-d1e0317f0c6b 2 Category 4853 urn:ddi:dk.dst:12dd7dc9-92e7-4365-a117-2d7bae4b8cf6:5 dk.dst 12dd7dc9-92e7-4365-a117-2d7bae4b8cf6 5 dk.dst f4b8a545-8a15-4fc8-95ed-0b8523ae700d 2 Category 305025 urn:ddi:dk.dst:d44d61ec-412d-469f-b7b0-513bc438f67e:5 dk.dst d44d61ec-412d-469f-b7b0-513bc438f67e 5 dk.dst 9b11f0d6-cb5d-4264-9560-476fea69c48d 2 Category 30502510 urn:ddi:dk.dst:2cc24f79-c2e0-4d6e-8bf5-2d7da8fa12d5:5 dk.dst 2cc24f79-c2e0-4d6e-8bf5-2d7da8fa12d5 5 dk.dst 77a466d3-ab00-4ebf-8e59-146fa8b865b4 2 Category 4276 urn:ddi:dk.dst:b9369456-e53c-44b3-9ae3-cbd92b0970ca:5 dk.dst b9369456-e53c-44b3-9ae3-cbd92b0970ca 5 dk.dst 6dfba4f6-3723-45e5-8b9f-cc11d3253fd5 2 Category 3055 urn:ddi:dk.dst:0ff95d4b-82e0-4828-9b8f-b3840ed18142:5 dk.dst 0ff95d4b-82e0-4828-9b8f-b3840ed18142 5 dk.dst d32a4f63-495a-4c83-98c2-d3fc1abf487c 2 Category 305510 urn:ddi:dk.dst:63404ab1-702f-4099-9830-b0c26f04ada6:5 dk.dst 63404ab1-702f-4099-9830-b0c26f04ada6 5 dk.dst c6636475-dc07-4dee-a32c-d165b53951ee 2 Category 30551010 urn:ddi:dk.dst:dc24dd4d-d8b3-4ac4-992d-28f57c4a3a6c:5 dk.dst dc24dd4d-d8b3-4ac4-992d-28f57c4a3a6c 5 dk.dst 3b04d300-d4a2-4fc9-b23e-d66ce2c4e3f4 2 Category 0354 urn:ddi:dk.dst:30d28a51-9a18-425b-9bf8-19109faa0a26:5 dk.dst 30d28a51-9a18-425b-9bf8-19109faa0a26 5 dk.dst ffab53a0-e63d-4d61-b181-80443447cdf8 2 Category 0358 urn:ddi:dk.dst:7faca924-11dc-467b-bd0c-69516f0e7007:5 dk.dst 7faca924-11dc-467b-bd0c-69516f0e7007 5 dk.dst 27c63bb9-24d1-486d-abd1-0d76506baf5a 2 Category 3920 urn:ddi:dk.dst:870328db-2463-453a-922e-cb353677a7ea:5 dk.dst 870328db-2463-453a-922e-cb353677a7ea 5 dk.dst 5b4bc932-cfae-4cac-afba-a7057bfb061b 2 Category 3925 urn:ddi:dk.dst:a2e8b111-07dc-4acd-8e28-300aca08adbf:5 dk.dst a2e8b111-07dc-4acd-8e28-300aca08adbf 5 dk.dst 15952004-168b-4f75-8c53-2a4ec1dba93e 2 Category 4756 urn:ddi:dk.dst:462d1c9d-a5f8-4526-8f70-5631165caaba:5 dk.dst 462d1c9d-a5f8-4526-8f70-5631165caaba 5 dk.dst e759a6d3-0148-419a-a575-9de9ae42e7fc 2 Category 4786 urn:ddi:dk.dst:1f0c5435-44f7-4321-9f9b-5cb391953aa6:5 dk.dst 1f0c5435-44f7-4321-9f9b-5cb391953aa6 5 dk.dst 77bba742-273f-479a-9c41-607a67cfa463 2 Category 305515 urn:ddi:dk.dst:7a601061-2691-45c6-9361-dd33c85a12f0:5 dk.dst 7a601061-2691-45c6-9361-dd33c85a12f0 5 dk.dst 4f50c62e-0692-4598-869c-7e7dbf0bb1aa 2 Category 30551510 urn:ddi:dk.dst:947c588b-3661-48e2-a56e-0cd6d78e3a45:5 dk.dst 947c588b-3661-48e2-a56e-0cd6d78e3a45 5 dk.dst d8eaf32b-0344-43ff-92ff-53633630eeaf 2 Category 4222 urn:ddi:dk.dst:3b7857dc-9467-481b-bd94-b8c3ba78c9ee:5 dk.dst 3b7857dc-9467-481b-bd94-b8c3ba78c9ee 5 dk.dst 9895943c-e477-48b7-92f5-c96e63960a6f 2 Category 4328 urn:ddi:dk.dst:6899073c-4ed0-4255-b2e0-51a92e712758:5 dk.dst 6899073c-4ed0-4255-b2e0-51a92e712758 5 dk.dst 6e1b4e12-c379-4850-8d00-24a7a5f76af4 2 Category 4336 urn:ddi:dk.dst:6015eb18-3f47-40a7-a291-9fff2080a2e9:5 dk.dst 6015eb18-3f47-40a7-a291-9fff2080a2e9 5 dk.dst 80368810-64c0-4942-bcc8-fee754386314 2 Category 4337 urn:ddi:dk.dst:9ddeaa09-8f8b-4454-ba17-8eb356a03519:5 dk.dst 9ddeaa09-8f8b-4454-ba17-8eb356a03519 5 dk.dst f188724f-29c7-4c77-80dd-4f4a35b352d1 2 Category 4338 urn:ddi:dk.dst:6644ea48-060b-4be1-bc9f-d8b7e33ef396:5 dk.dst 6644ea48-060b-4be1-bc9f-d8b7e33ef396 5 dk.dst 22fd8f44-dee1-4aa3-ac63-a2231a82b119 2 Category 4377 urn:ddi:dk.dst:cf7389d6-37ad-459e-9f7b-98a140814078:5 dk.dst cf7389d6-37ad-459e-9f7b-98a140814078 5 dk.dst 48916a55-8697-4cdb-9efa-24eff8379062 2 Category 4380 urn:ddi:dk.dst:ae88a42d-891d-4387-936d-3cf5a72e0e38:5 dk.dst ae88a42d-891d-4387-936d-3cf5a72e0e38 5 dk.dst ab31b952-1e03-476e-b8bf-4cb4d98acc12 2 Category 4385 urn:ddi:dk.dst:eab582c3-f0f8-429c-86f4-2a9745150752:5 dk.dst eab582c3-f0f8-429c-86f4-2a9745150752 5 dk.dst 0f62ed74-d0d4-46cb-ba3e-ef7a70c4a60e 2 Category 30551515 urn:ddi:dk.dst:78129ad7-f349-40bf-a014-20b61ccec044:5 dk.dst 78129ad7-f349-40bf-a014-20b61ccec044 5 dk.dst 9fdbfb02-8b63-475d-b884-5d6ce63d2e34 2 Category 4322 urn:ddi:dk.dst:9ce44d5f-2040-415d-8578-fb245b888cec:5 dk.dst 9ce44d5f-2040-415d-8578-fb245b888cec 5 dk.dst 9f56bd8f-0a11-46d4-9a85-0439dc9ec05c 2 Category 4323 urn:ddi:dk.dst:5cbd94fa-b2b0-4e24-b6bc-8d0272c17317:5 dk.dst 5cbd94fa-b2b0-4e24-b6bc-8d0272c17317 5 dk.dst 1930790b-456f-44c2-b6e1-ff96911b6bb1 2 Category 4329 urn:ddi:dk.dst:0e3cafca-6283-41c3-81b7-fedb00b1816a:5 dk.dst 0e3cafca-6283-41c3-81b7-fedb00b1816a 5 dk.dst 8b214d56-998f-47ee-96ec-2e524ac0c1a3 2 Category 4330 urn:ddi:dk.dst:2244e335-e8d2-48ef-b164-a2696f383cae:5 dk.dst 2244e335-e8d2-48ef-b164-a2696f383cae 5 dk.dst 10766364-41a3-44df-8171-594bc0ecc9f7 2 Category 305520 urn:ddi:dk.dst:59011132-3651-40b2-90d7-94fa84c93962:5 dk.dst 59011132-3651-40b2-90d7-94fa84c93962 5 dk.dst 0e044723-e60e-466d-afac-436ed4f75a2e 2 Category 30552010 urn:ddi:dk.dst:5e6f8d9b-9551-4073-9cc7-8e94510d567a:5 dk.dst 5e6f8d9b-9551-4073-9cc7-8e94510d567a 5 dk.dst 872de8d0-2e2d-4506-b2f3-1f656e20d9dd 2 Category 4100 urn:ddi:dk.dst:db08990d-6ffc-4b6b-bb88-f2a0699436af:5 dk.dst db08990d-6ffc-4b6b-bb88-f2a0699436af 5 dk.dst 069cba1e-ee14-4f6a-93ac-01a86cc4aeab 2 Category 4101 urn:ddi:dk.dst:1adaaa74-52ad-4f85-893f-31ad09cafe79:5 dk.dst 1adaaa74-52ad-4f85-893f-31ad09cafe79 5 dk.dst 63a1b8bf-6c5b-41e0-8c7a-e938648358a7 2 Category 4121 urn:ddi:dk.dst:f82e4958-9b47-4f51-83c0-5a9d27ba705c:5 dk.dst f82e4958-9b47-4f51-83c0-5a9d27ba705c 5 dk.dst e353eb39-00e4-4de9-812b-46759d6b9441 2 Category 4301 urn:ddi:dk.dst:6e22b884-6034-4686-8851-d8d8c1a9ef0d:5 dk.dst 6e22b884-6034-4686-8851-d8d8c1a9ef0d 5 dk.dst ae857051-3af6-4feb-b203-715ef734b2b5 2 Category 4391 urn:ddi:dk.dst:2abab8e3-1b6d-490c-8aff-36898118dc7c:5 dk.dst 2abab8e3-1b6d-490c-8aff-36898118dc7c 5 dk.dst 05c92042-1315-4a5b-8bb9-ad60bc76c00c 2 Category 9917 urn:ddi:dk.dst:82b5edf0-b5ac-45a1-ba29-d63c36829a83:5 dk.dst 82b5edf0-b5ac-45a1-ba29-d63c36829a83 5 dk.dst 27b17f1c-3622-4150-b983-8017d233a0b1 2 Category 9918 urn:ddi:dk.dst:918db1c1-9778-446a-9ffc-d03286c62acd:5 dk.dst 918db1c1-9778-446a-9ffc-d03286c62acd 5 dk.dst ee9aa8c8-0d71-44a6-865a-ec483e252e9a 2 Category 30552015 urn:ddi:dk.dst:a74d5997-5a0a-45ad-8c62-857a51084936:5 dk.dst a74d5997-5a0a-45ad-8c62-857a51084936 5 dk.dst 003aa6a4-1069-42ec-ab80-dd3320c479d5 2 Category 4135 urn:ddi:dk.dst:c29783fd-3783-43fe-a737-176a78a7cf1c:5 dk.dst c29783fd-3783-43fe-a737-176a78a7cf1c 5 dk.dst 976059ad-928e-4484-996c-dd3c8a6f128d 2 Category 305525 urn:ddi:dk.dst:d69cc68a-9315-410f-acfa-b46ac18e34ce:5 dk.dst d69cc68a-9315-410f-acfa-b46ac18e34ce 5 dk.dst 96a21b29-5cb6-4cff-a2c2-4e45b5fd06e7 2 Category 30552510 urn:ddi:dk.dst:ebb5639c-ac0d-4b58-8ddf-2a126a2e01db:5 dk.dst ebb5639c-ac0d-4b58-8ddf-2a126a2e01db 5 dk.dst 658487d9-0303-4c8c-bab4-a364c853e2aa 2 Category 9911 urn:ddi:dk.dst:4d620477-e9d6-4429-9be2-b51766bbc62b:5 dk.dst 4d620477-e9d6-4429-9be2-b51766bbc62b 5 dk.dst ea735bf4-b8d3-4640-a0e1-181729bc9d6a 2 Category 9914 urn:ddi:dk.dst:8a69d38d-4c0c-4da7-aa79-63a7ed5911c9:5 dk.dst 8a69d38d-4c0c-4da7-aa79-63a7ed5911c9 5 dk.dst d9111e47-93b5-4484-acf6-484ee648bfcb 2 Category 9915 urn:ddi:dk.dst:109158fd-268b-4a75-9698-28de01504d6c:5 dk.dst 109158fd-268b-4a75-9698-28de01504d6c 5 dk.dst 9e70a413-a376-41c4-bce1-7664c41136be 2 Category 305530 urn:ddi:dk.dst:a8ebc428-ce32-47a7-9394-55f7256720c1:5 dk.dst a8ebc428-ce32-47a7-9394-55f7256720c1 5 dk.dst 73d485c3-92f1-4ab0-9f1a-5cbdfe41a365 2 Category 30553010 urn:ddi:dk.dst:77d15b00-88ae-4074-ab71-40a24fe5c2ec:5 dk.dst 77d15b00-88ae-4074-ab71-40a24fe5c2ec 5 dk.dst 705c100a-815f-46ce-93e7-3d1485927159 2 Category 4259 urn:ddi:dk.dst:28265b4a-59dc-40a6-b33a-a7b8fc9647b3:5 dk.dst 28265b4a-59dc-40a6-b33a-a7b8fc9647b3 5 dk.dst e232491b-95ec-4ac8-a085-fcb337c8506c 2 Category 9933 urn:ddi:dk.dst:4c59122c-658a-4497-a3bd-37a6550be4bf:5 dk.dst 4c59122c-658a-4497-a3bd-37a6550be4bf 5 dk.dst ffa92c22-62a5-4f75-8ccd-8772c0bdfa12 2 Category 30553015 urn:ddi:dk.dst:4f8562d3-25f8-4098-ba48-674e5b75ac1d:5 dk.dst 4f8562d3-25f8-4098-ba48-674e5b75ac1d 5 dk.dst d53c1c60-cff1-4790-821f-6cd7618b1fa4 2 Category 3256 urn:ddi:dk.dst:60a32ba8-7edc-4fb1-8863-710f4967b200:5 dk.dst 60a32ba8-7edc-4fb1-8863-710f4967b200 5 dk.dst c4fd5fca-f7b8-4f9e-8662-56a7170057b5 2 Category 9912 urn:ddi:dk.dst:794c980a-0b67-46b1-8ff9-6399aa8b45e0:5 dk.dst 794c980a-0b67-46b1-8ff9-6399aa8b45e0 5 dk.dst b48ea988-969a-4b96-a943-ee0c22f9cceb 2 Category 305535 urn:ddi:dk.dst:a31a906e-74dd-4f08-bc07-2a25b73d0847:5 dk.dst a31a906e-74dd-4f08-bc07-2a25b73d0847 5 dk.dst af8e7d74-c13c-4212-9df6-5f0fc57be656 2 Category 30553510 urn:ddi:dk.dst:0199e286-b5c4-4702-8980-cce2753a5842:5 dk.dst 0199e286-b5c4-4702-8980-cce2753a5842 5 dk.dst 97b24953-4636-44df-8f0d-8486e787b698 2 Category 4256 urn:ddi:dk.dst:541f863a-ba95-4fa1-b347-760690ae9614:5 dk.dst 541f863a-ba95-4fa1-b347-760690ae9614 5 dk.dst 0b5c1df1-2f81-4d26-8b71-6d60ae28e72e 2 Category 30553515 urn:ddi:dk.dst:70eae7f5-0ad5-4a6d-90e7-8f334fdbdcb9:5 dk.dst 70eae7f5-0ad5-4a6d-90e7-8f334fdbdcb9 5 dk.dst dfd18a4f-4dc0-49d2-85d2-be882003025c 2 Category 4122 urn:ddi:dk.dst:8d5d14f4-82fa-4211-be5d-fa5147973c3f:5 dk.dst 8d5d14f4-82fa-4211-be5d-fa5147973c3f 5 dk.dst e084f61e-247e-4f4a-8ec2-8dc6babf8552 2 Category 4123 urn:ddi:dk.dst:5f603b80-61f7-449f-bdec-8bbd0b2a7b63:5 dk.dst 5f603b80-61f7-449f-bdec-8bbd0b2a7b63 5 dk.dst 7e8faf71-250f-46be-9418-59d335e2390d 2 Category 4340 urn:ddi:dk.dst:36071c0d-ebbf-4965-a2e5-9159b4c5bc74:5 dk.dst 36071c0d-ebbf-4965-a2e5-9159b4c5bc74 5 dk.dst 07d53af7-a052-4517-a76c-abfe97222744 2 Category 4341 urn:ddi:dk.dst:921ca5d2-d441-4452-b501-70ae7574600b:5 dk.dst 921ca5d2-d441-4452-b501-70ae7574600b 5 dk.dst 17462608-e846-4f2f-b39f-7cd515726591 2 Category 4342 urn:ddi:dk.dst:efadf408-c053-4833-9724-e4cd0be363b8:5 dk.dst efadf408-c053-4833-9724-e4cd0be363b8 5 dk.dst 1b1232cc-fd89-4c7b-9396-2018a2cb602b 2 Category 4343 urn:ddi:dk.dst:324c8d3c-f537-49b2-9af8-3fe8262a336c:5 dk.dst 324c8d3c-f537-49b2-9af8-3fe8262a336c 5 dk.dst cfcbe782-0376-4c25-82fc-a8578caecb9b 2 Category 4361 urn:ddi:dk.dst:aa64b8b8-e174-4622-b04d-d4e5ceafd568:5 dk.dst aa64b8b8-e174-4622-b04d-d4e5ceafd568 5 dk.dst 0372e384-46cb-469d-8e56-4d55c5176f1a 2 Category 4371 urn:ddi:dk.dst:04f0b355-4a6c-40a8-82b9-833497197213:5 dk.dst 04f0b355-4a6c-40a8-82b9-833497197213 5 dk.dst 43b5b187-0bb0-47e4-a4d2-92bb548aaa2b 2 Category 30553520 urn:ddi:dk.dst:dc2890a2-bc75-4de1-8e7e-11358fec0423:5 dk.dst dc2890a2-bc75-4de1-8e7e-11358fec0423 5 dk.dst 6fa4ab69-fa01-4452-95ec-6e55018423c1 2 Category 4339 urn:ddi:dk.dst:91ce5993-e993-4b3c-aadb-093a927db527:5 dk.dst 91ce5993-e993-4b3c-aadb-093a927db527 5 dk.dst 52171220-2bb7-417a-84e8-fd745f083477 2 Category 4344 urn:ddi:dk.dst:1a7f2803-4a3c-49e2-a2ee-27267e6f6bd3:5 dk.dst 1a7f2803-4a3c-49e2-a2ee-27267e6f6bd3 5 dk.dst 29a5e52c-21be-4a7a-9695-2c47b6d5ec3c 2 Category 4345 urn:ddi:dk.dst:f3fb2b4c-f594-459f-b3e3-345381d83f86:5 dk.dst f3fb2b4c-f594-459f-b3e3-345381d83f86 5 dk.dst 7cacdda3-b8d5-469b-a994-964efad805f7 2 Category 4346 urn:ddi:dk.dst:7d912001-1448-4e86-a239-165d7509fea2:5 dk.dst 7d912001-1448-4e86-a239-165d7509fea2 5 dk.dst 933753ed-3d17-4c65-9e3a-839826a9c757 2 Category 4347 urn:ddi:dk.dst:691dd794-3821-4323-a09e-599a95386a7d:5 dk.dst 691dd794-3821-4323-a09e-599a95386a7d 5 dk.dst f002da60-2098-40ae-ad62-4786e0074f0f 2 Category 4348 urn:ddi:dk.dst:657adfbf-5747-4cf4-b5a5-c86635f57092:5 dk.dst 657adfbf-5747-4cf4-b5a5-c86635f57092 5 dk.dst 40cdfb2c-847d-4a03-833a-9f9ed1c95990 2 Category 4349 urn:ddi:dk.dst:8fb46a72-cd9b-4a2e-98e8-a5e204b8f9c5:5 dk.dst 8fb46a72-cd9b-4a2e-98e8-a5e204b8f9c5 5 dk.dst eecf161e-7819-4001-a404-1bffa6c2c034 2 Category 4350 urn:ddi:dk.dst:0baa2cbb-008f-4d56-8c37-410f3d72a6e0:5 dk.dst 0baa2cbb-008f-4d56-8c37-410f3d72a6e0 5 dk.dst 9934862c-2ef7-48f0-b5a5-5901b368f465 2 Category 4351 urn:ddi:dk.dst:8346f9e4-6fb1-4c37-b574-2ebfd4e9c77d:5 dk.dst 8346f9e4-6fb1-4c37-b574-2ebfd4e9c77d 5 dk.dst 17484870-6621-4301-bc79-8afa2b882c06 2 Category 30553525 urn:ddi:dk.dst:15767a19-b29d-44e9-852b-224291c003a7:5 dk.dst 15767a19-b29d-44e9-852b-224291c003a7 5 dk.dst 18777f37-de9c-44c4-877f-6d06d6352d7d 2 Category 4126 urn:ddi:dk.dst:6c45d2ce-f9e3-4c25-8a38-433a2c62c9b2:5 dk.dst 6c45d2ce-f9e3-4c25-8a38-433a2c62c9b2 5 dk.dst 57c3ea6f-0841-4f17-8569-bb5f173f09f6 2 Category 4219 urn:ddi:dk.dst:58198dea-c752-4682-b8ad-152321d3dc8b:5 dk.dst 58198dea-c752-4682-b8ad-152321d3dc8b 5 dk.dst f5274c0b-4121-4caf-8ce4-2a0b847ede6c 2 Category 4220 urn:ddi:dk.dst:b1f1d72a-eb62-4a1c-8ed8-72106cfc3ac5:5 dk.dst b1f1d72a-eb62-4a1c-8ed8-72106cfc3ac5 5 dk.dst ae31feb4-19bb-4335-9284-3336fe80a2e5 2 Category 4221 urn:ddi:dk.dst:8cd6b73a-2542-4b99-a93d-b2d5d259ee48:5 dk.dst 8cd6b73a-2542-4b99-a93d-b2d5d259ee48 5 dk.dst aad6d4f0-5d2a-473d-b1f2-97942438d899 2 Category 4226 urn:ddi:dk.dst:8b00e1bc-6550-4c2a-bcbe-e91fafc011be:5 dk.dst 8b00e1bc-6550-4c2a-bcbe-e91fafc011be 5 dk.dst 01365baa-f837-495b-ac95-1e51c2f22884 2 Category 4227 urn:ddi:dk.dst:9b92971c-63e5-4640-b68d-2bc1bab343fd:5 dk.dst 9b92971c-63e5-4640-b68d-2bc1bab343fd 5 dk.dst 536fa5de-2c22-45d8-8d0b-dc192f78fcd7 2 Category 4228 urn:ddi:dk.dst:f491060f-9d68-482c-b324-53facbc7da4a:5 dk.dst f491060f-9d68-482c-b324-53facbc7da4a 5 dk.dst c6d3a4b2-e3fc-4113-a209-45e2c41f1a40 2 Category 4229 urn:ddi:dk.dst:96a90d40-f237-49cc-a8fb-89c45b0d7d68:5 dk.dst 96a90d40-f237-49cc-a8fb-89c45b0d7d68 5 dk.dst d75422c0-33a4-45a8-8a89-37eaf622eb39 2 Category 4251 urn:ddi:dk.dst:118b8705-d3d4-46bd-94cc-206eacaf479e:5 dk.dst 118b8705-d3d4-46bd-94cc-206eacaf479e 5 dk.dst 6543ad1a-fba3-4bb4-8e40-d0662adf240c 2 Category 4253 urn:ddi:dk.dst:42210405-dcb1-4490-b731-92dffcd39220:5 dk.dst 42210405-dcb1-4490-b731-92dffcd39220 5 dk.dst 9109bf1b-9988-4a2c-bbac-bfd4770e70c4 2 Category 4325 urn:ddi:dk.dst:04bcac5f-69f5-4ce8-98ff-1c2d2b1eda31:5 dk.dst 04bcac5f-69f5-4ce8-98ff-1c2d2b1eda31 5 dk.dst 4fdb5ab8-76b6-410e-bace-80ec14a1267b 2 Category 4326 urn:ddi:dk.dst:b3704a5b-3dba-475e-963e-1f512997611b:5 dk.dst b3704a5b-3dba-475e-963e-1f512997611b 5 dk.dst 2835fa54-1562-43f4-930d-2f0495f785ee 2 Category 4360 urn:ddi:dk.dst:88fdd2e7-4319-41eb-b5c9-eef0d83e2831:5 dk.dst 88fdd2e7-4319-41eb-b5c9-eef0d83e2831 5 dk.dst d6939e20-0175-4d82-830e-dedf2cb32f6f 2 Category 4389 urn:ddi:dk.dst:ee0b2de1-7edf-4dd1-923d-33c393f1af80:5 dk.dst ee0b2de1-7edf-4dd1-923d-33c393f1af80 5 dk.dst 1bb9e317-99c9-43af-88ac-f6ed0a43a838 2 Category 4850 urn:ddi:dk.dst:34a24d7b-8a25-4eb9-9689-aa50fd56d1e3:5 dk.dst 34a24d7b-8a25-4eb9-9689-aa50fd56d1e3 5 dk.dst 65db1a63-4032-44a6-9d91-ce7502be7de7 2 Category 305540 urn:ddi:dk.dst:c78c8f94-c615-49d9-97b0-09f972c6e554:5 dk.dst c78c8f94-c615-49d9-97b0-09f972c6e554 5 dk.dst fdf44ff0-34a9-4aec-a53d-b5eb289f0843 2 Category 30554010 urn:ddi:dk.dst:da68af85-72cc-4835-a0f5-ec016a6dc8c4:5 dk.dst da68af85-72cc-4835-a0f5-ec016a6dc8c4 5 dk.dst c9b4fc9e-d5c6-4e58-888a-0a7abbfa98bd 2 Category 4118 urn:ddi:dk.dst:d194db8b-5824-462b-9fe8-c6e129eaf7ee:5 dk.dst d194db8b-5824-462b-9fe8-c6e129eaf7ee 5 dk.dst a285a1d3-2d87-4e5c-aa8f-110f8368ca69 2 Category 4119 urn:ddi:dk.dst:b70bef0b-83af-4f13-bfe1-fec105f42b64:5 dk.dst b70bef0b-83af-4f13-bfe1-fec105f42b64 5 dk.dst ffce080c-115f-4293-8e45-eb87161c3b4d 2 Category 4120 urn:ddi:dk.dst:6e61b351-dcf8-4860-b958-49b95567ecd9:5 dk.dst 6e61b351-dcf8-4860-b958-49b95567ecd9 5 dk.dst e8d1560d-6359-4d6a-8ae0-c9a438aa92b1 2 Category 4257 urn:ddi:dk.dst:a4b748f0-c16f-4ca8-801d-ff450e589f15:5 dk.dst a4b748f0-c16f-4ca8-801d-ff450e589f15 5 dk.dst 7afbcd74-fe6a-45c5-aa41-6dda74827254 2 Category 4258 urn:ddi:dk.dst:31925489-fd7b-4f2d-8cca-7fefe20bf48c:5 dk.dst 31925489-fd7b-4f2d-8cca-7fefe20bf48c 5 dk.dst ad5a0985-e366-44ca-ac90-9958b7e7c190 2 Category 4324 urn:ddi:dk.dst:d9e2aed0-ba59-44d1-8e11-75ba6a76b80a:5 dk.dst d9e2aed0-ba59-44d1-8e11-75ba6a76b80a 5 dk.dst 5c5b1a6e-fc20-4495-8b40-b2c22b2c5323 2 Category 4382 urn:ddi:dk.dst:e0a5417b-ea22-456e-873f-9318c2dc2b86:5 dk.dst e0a5417b-ea22-456e-873f-9318c2dc2b86 5 dk.dst b7b684cf-4cd6-4811-b631-eb7e5bdf6604 2 Category 4384 urn:ddi:dk.dst:98ac56cd-25ac-4fb8-bc9e-e81e19cf0088:5 dk.dst 98ac56cd-25ac-4fb8-bc9e-e81e19cf0088 5 dk.dst 3605088c-898f-4139-871f-710d304ae505 2 Category 305545 urn:ddi:dk.dst:6158e320-ceba-476c-9d92-f68b40bdfbb1:5 dk.dst 6158e320-ceba-476c-9d92-f68b40bdfbb1 5 dk.dst 66a7ce2a-c9e0-4917-abe6-ece949f29aef 2 Category 30554510 urn:ddi:dk.dst:b07b49c0-e76f-4768-8e4f-d835332a85f2:5 dk.dst b07b49c0-e76f-4768-8e4f-d835332a85f2 5 dk.dst 5b7411bf-42aa-476d-9921-2c46176f150d 2 Category 4223 urn:ddi:dk.dst:48520a76-51a0-4d6c-b5db-14e0c2d4d6b2:5 dk.dst 48520a76-51a0-4d6c-b5db-14e0c2d4d6b2 5 dk.dst ab2e41f6-15f6-41c6-8a49-831bf5fb9b59 2 Category 4224 urn:ddi:dk.dst:2c5519c0-6360-4998-9d27-e7a715c67e1d:5 dk.dst 2c5519c0-6360-4998-9d27-e7a715c67e1d 5 dk.dst bed5e252-116b-4a17-8fe9-a2eb5fcd4849 2 Category 4331 urn:ddi:dk.dst:59390053-31f3-495b-b9b0-3b0aaefafcec:5 dk.dst 59390053-31f3-495b-b9b0-3b0aaefafcec 5 dk.dst 361a044e-1616-41d9-a341-71cffb8d3b0b 2 Category 4383 urn:ddi:dk.dst:15f46c73-9e78-489b-ae2f-304d579f8b26:5 dk.dst 15f46c73-9e78-489b-ae2f-304d579f8b26 5 dk.dst f54e2a3b-0255-4c26-b872-91c796c96d8c 2 Category 9910 urn:ddi:dk.dst:d9c833b2-f5c9-49f7-aec1-a29a94c562e2:5 dk.dst d9c833b2-f5c9-49f7-aec1-a29a94c562e2 5 dk.dst c0562841-03da-44d0-b607-b4e021e56500 2 Category 305550 urn:ddi:dk.dst:58cd76b5-1232-46cb-92b1-f7269b636bb3:5 dk.dst 58cd76b5-1232-46cb-92b1-f7269b636bb3 5 dk.dst f453af1c-a3fb-4338-8e3d-1300339d88f8 2 Category 30555010 urn:ddi:dk.dst:8f6c04fe-086f-468c-9e76-96ac8331222e:5 dk.dst 8f6c04fe-086f-468c-9e76-96ac8331222e 5 dk.dst 00d4e84e-998f-4487-af6a-683f090e253a 2 Category 3253 urn:ddi:dk.dst:01da2010-d111-4d74-b29d-eb3f58597a5f:5 dk.dst 01da2010-d111-4d74-b29d-eb3f58597a5f 5 dk.dst 9ce95f0f-7caf-4bc6-afbc-39be4d12efe2 2 Category 3254 urn:ddi:dk.dst:1e15d844-a2df-4dee-896b-2a6de995548a:5 dk.dst 1e15d844-a2df-4dee-896b-2a6de995548a 5 dk.dst 2a8881c3-7fa8-42b5-9105-2334287b02f1 2 Category 3255 urn:ddi:dk.dst:344648f1-8e8f-4634-8242-cfd40521193e:5 dk.dst 344648f1-8e8f-4634-8242-cfd40521193e 5 dk.dst 1a4b561c-c421-4a3f-b71d-63a656be2d88 2 Category 4547 urn:ddi:dk.dst:cb59c141-d961-45ae-bb1b-ab6c97911533:5 dk.dst cb59c141-d961-45ae-bb1b-ab6c97911533 5 dk.dst 3ed228b9-a3ff-48b7-98f8-3fd95667045a 2 Category 4548 urn:ddi:dk.dst:97f2c676-5d16-4030-805c-ae9e243f8820:5 dk.dst 97f2c676-5d16-4030-805c-ae9e243f8820 5 dk.dst 86ea1331-6816-4d1e-bf04-856d2da2527c 2 Category 4552 urn:ddi:dk.dst:448c5ea8-e3a0-4509-bd98-5cdb9f5b4aea:5 dk.dst 448c5ea8-e3a0-4509-bd98-5cdb9f5b4aea 5 dk.dst dbaa2367-afec-4554-b1b4-8a11f8b15b6e 2 Category 4554 urn:ddi:dk.dst:7203e28e-a6bf-44ac-a71c-699ab400b529:5 dk.dst 7203e28e-a6bf-44ac-a71c-699ab400b529 5 dk.dst 0c5ddd36-87f3-4d1c-94c3-b76b50f57033 2 Category 9913 urn:ddi:dk.dst:0bff2a01-311a-4922-8fc3-ced9b6bfe9ce:5 dk.dst 0bff2a01-311a-4922-8fc3-ced9b6bfe9ce 5 dk.dst 36829e06-895c-4413-b3ce-4bec8058c57e 2 Category 305555 urn:ddi:dk.dst:2365e3da-8acf-46d7-a6f8-9bba4c07ca6d:5 dk.dst 2365e3da-8acf-46d7-a6f8-9bba4c07ca6d 5 dk.dst 83dd17c8-26c8-4eb7-9123-def185e216d8 2 Category 30555510 urn:ddi:dk.dst:6ffb1e56-60f7-4a0d-a4e8-220fd177c5bc:5 dk.dst 6ffb1e56-60f7-4a0d-a4e8-220fd177c5bc 5 dk.dst f3f7867d-c53b-4e38-ae9d-9eafd7e69bf4 2 Category 4265 urn:ddi:dk.dst:7ff092f1-2c3d-4dfb-9dec-f6e36c61e0ce:5 dk.dst 7ff092f1-2c3d-4dfb-9dec-f6e36c61e0ce 5 dk.dst 2befe301-2fcf-4c64-846f-6f5668be180d 2 Category 4266 urn:ddi:dk.dst:1ffc421f-31c5-4f97-bfff-ff297c95abed:5 dk.dst 1ffc421f-31c5-4f97-bfff-ff297c95abed 5 dk.dst 6c80e538-d706-42d1-a5f0-b5a0352acbe0 2 Category 4267 urn:ddi:dk.dst:94c06b7b-1801-425d-988c-e8b8d07f4fdf:5 dk.dst 94c06b7b-1801-425d-988c-e8b8d07f4fdf 5 dk.dst 22c2efbd-958c-48b9-9909-1c07379a3074 2 Category 4335 urn:ddi:dk.dst:ea2bb362-41e4-4795-a049-433d47618a15:5 dk.dst ea2bb362-41e4-4795-a049-433d47618a15 5 dk.dst c3152445-b2e4-4169-9d5b-9287e6cdf0e4 2 Category 4378 urn:ddi:dk.dst:58309d9a-33a8-4b74-ab8a-9c0bac5260fb:5 dk.dst 58309d9a-33a8-4b74-ab8a-9c0bac5260fb 5 dk.dst 801eeba5-ae4d-4358-b106-cb2c2d73fbed 2 Category 4530 urn:ddi:dk.dst:9c261e6d-ebc4-4198-be5b-eb22b6cb88c5:5 dk.dst 9c261e6d-ebc4-4198-be5b-eb22b6cb88c5 5 dk.dst a0179810-1a06-4937-854d-f043ff891df0 2 Category 4855 urn:ddi:dk.dst:640cf36a-1976-454d-934f-c331541a0eca:5 dk.dst 640cf36a-1976-454d-934f-c331541a0eca 5 dk.dst ae39af89-dc4a-4439-bac3-8c670e521acf 2 Category 4856 urn:ddi:dk.dst:8de01833-477d-4afc-918d-a12af2d38d53:5 dk.dst 8de01833-477d-4afc-918d-a12af2d38d53 5 dk.dst 4c8d4d7d-cba7-4e8b-9d31-2c43532de1ab 2 Category 305560 urn:ddi:dk.dst:305038bb-5a09-4459-9d74-1b181ae94950:5 dk.dst 305038bb-5a09-4459-9d74-1b181ae94950 5 dk.dst 2d8bb3be-eb9d-4531-9f3e-dbf7df912816 2 Category 30556010 urn:ddi:dk.dst:021a3646-74e4-4300-a17d-263c15df8a71:5 dk.dst 021a3646-74e4-4300-a17d-263c15df8a71 5 dk.dst fff8575a-1a34-415c-87ef-e9f83d84b081 2 Category 3258 urn:ddi:dk.dst:c9940c21-1da4-42a1-8bb9-f4867e1d0fe0:5 dk.dst c9940c21-1da4-42a1-8bb9-f4867e1d0fe0 5 dk.dst bf992c3c-ee16-4784-a01f-c5e6e2eab177 2 Category 4230 urn:ddi:dk.dst:0c62e815-60d0-4a22-a3d7-aa637bcd4d62:5 dk.dst 0c62e815-60d0-4a22-a3d7-aa637bcd4d62 5 dk.dst 449e0108-42b7-400f-9e44-5639750bfbc7 2 Category 4327 urn:ddi:dk.dst:63bf38aa-7060-47ce-884a-dd5748a9a78d:5 dk.dst 63bf38aa-7060-47ce-884a-dd5748a9a78d 5 dk.dst 386e6a78-54b4-4f38-b83a-f033d5068739 2 Category 4386 urn:ddi:dk.dst:a54078c5-c64f-4b8f-8eb8-66b1568a803f:5 dk.dst a54078c5-c64f-4b8f-8eb8-66b1568a803f 5 dk.dst 7dbc3a28-86bf-44be-8518-2f489da01d94 2 Category 4387 urn:ddi:dk.dst:75e9e0f7-350b-4983-bdfc-f6097b35cda7:5 dk.dst 75e9e0f7-350b-4983-bdfc-f6097b35cda7 5 dk.dst 8d17e2f3-8e7c-487b-9bb8-96f74850815c 2 Category 4388 urn:ddi:dk.dst:4db3954b-bb7e-4672-813b-6cfafaa9e4ef:5 dk.dst 4db3954b-bb7e-4672-813b-6cfafaa9e4ef 5 dk.dst 83000ba0-9cbc-4898-9920-863d5f473c73 2 Category 4390 urn:ddi:dk.dst:07a2be41-588d-4774-acab-8d5f85590267:5 dk.dst 07a2be41-588d-4774-acab-8d5f85590267 5 dk.dst b77005cd-4110-4ae5-af2c-b0fff651c653 2 Category 4405 urn:ddi:dk.dst:ae8268e5-a7ee-4bc1-ab31-3542245b62f0:5 dk.dst ae8268e5-a7ee-4bc1-ab31-3542245b62f0 5 dk.dst e072cde0-7485-42a7-a394-7bec860acbec 2 Category 4406 urn:ddi:dk.dst:dffbc985-ed2b-4db0-a34c-0bf7c2b49b19:5 dk.dst dffbc985-ed2b-4db0-a34c-0bf7c2b49b19 5 dk.dst f203f0a5-ba0f-44e4-821b-4945a91fd5db 2 Category 30556015 urn:ddi:dk.dst:81bfae94-33c1-4527-9135-a3289f2b70fb:5 dk.dst 81bfae94-33c1-4527-9135-a3289f2b70fb 5 dk.dst c961e61c-c351-4ded-9682-cd07e34482f0 2 Category 4241 urn:ddi:dk.dst:decdbbfc-82eb-47e1-866f-8eabed81c966:5 dk.dst decdbbfc-82eb-47e1-866f-8eabed81c966 5 dk.dst aef67ad6-6b83-4a43-9d6b-5d0dce1b41c3 2 Category 4318 urn:ddi:dk.dst:fa44f312-d463-4c84-8550-30db18f84325:5 dk.dst fa44f312-d463-4c84-8550-30db18f84325 5 dk.dst a2fa5e87-c1c8-43e1-9b9c-b6d18d0515c2 2 Category 305565 urn:ddi:dk.dst:25c9b168-811a-477d-986b-a5b1baaf831c:5 dk.dst 25c9b168-811a-477d-986b-a5b1baaf831c 5 dk.dst f662cfae-28aa-43eb-b248-408fb3ec8917 2 Category 30556510 urn:ddi:dk.dst:2919c12c-4e9d-4a42-ae69-e6e6d038d742:5 dk.dst 2919c12c-4e9d-4a42-ae69-e6e6d038d742 5 dk.dst 4b60fb08-ea11-434b-a269-6d6b9aa96917 2 Category 4236 urn:ddi:dk.dst:3172635f-1656-47fe-879b-f0d580a60238:5 dk.dst 3172635f-1656-47fe-879b-f0d580a60238 5 dk.dst 1eaf0487-3ff2-4b9d-a2d9-000093c9567f 2 Category 4238 urn:ddi:dk.dst:d52110cb-40a5-4d5b-a973-034a8410caea:5 dk.dst d52110cb-40a5-4d5b-a973-034a8410caea 5 dk.dst 48537b75-a01c-4864-9e36-4edb6bd5debb 2 Category 4333 urn:ddi:dk.dst:724d90b0-6682-434d-8596-1a60416b1176:5 dk.dst 724d90b0-6682-434d-8596-1a60416b1176 5 dk.dst 91819bc4-91fb-48d5-95c4-246dccad6d8b 2 Category 4334 urn:ddi:dk.dst:e089405c-52ef-41cd-b60d-2e660f3186ce:5 dk.dst e089405c-52ef-41cd-b60d-2e660f3186ce 5 dk.dst e68a6a25-e147-461c-907f-725ebbdae51e 2 Category 4376 urn:ddi:dk.dst:d68fe223-aeaa-417c-9e09-099dc7c20168:5 dk.dst d68fe223-aeaa-417c-9e09-099dc7c20168 5 dk.dst 28730925-37cf-4967-b6c3-a6adb2d73b3a 2 Category 4393 urn:ddi:dk.dst:70a97054-c61e-4292-9f6d-f4fb0a41ccff:5 dk.dst 70a97054-c61e-4292-9f6d-f4fb0a41ccff 5 dk.dst a1b0074f-5f5c-4618-a536-67d6071f0701 2 Category 9909 urn:ddi:dk.dst:c55657b9-0770-48eb-925d-343cdc12d21c:5 dk.dst c55657b9-0770-48eb-925d-343cdc12d21c 5 dk.dst 88c8d09b-61c8-41bd-9bbb-e7036d48b73e 2 Category 30556515 urn:ddi:dk.dst:2d7a1686-0164-49b0-90de-c52869ecb10d:5 dk.dst 2d7a1686-0164-49b0-90de-c52869ecb10d 5 dk.dst 6e39707d-272b-4899-8ccc-6ee2ace78aac 2 Category 4483 urn:ddi:dk.dst:514f9feb-2561-4756-b218-567a9545360b:5 dk.dst 514f9feb-2561-4756-b218-567a9545360b 5 dk.dst 39b90a8c-b0f9-4091-a741-24460c2e1a21 2 Category 305570 urn:ddi:dk.dst:9dc4d6dc-c745-4bf7-bf07-e9514d4aa692:5 dk.dst 9dc4d6dc-c745-4bf7-bf07-e9514d4aa692 5 dk.dst f359ba69-8cad-481b-a3a2-b1c2f508dcc0 2 Category 30557010 urn:ddi:dk.dst:85a496d9-228b-4b73-bcd9-9873fc9c611e:5 dk.dst 85a496d9-228b-4b73-bcd9-9873fc9c611e 5 dk.dst 39491eb8-cc0e-4450-8e56-06d9b3cbaad9 2 Category 0825 urn:ddi:dk.dst:29de2d73-c805-45ae-a657-2c5dfe82964d:5 dk.dst 29de2d73-c805-45ae-a657-2c5dfe82964d 5 dk.dst a96fb3f6-e028-4de3-8f2c-9206764241ec 2 Category 4038 urn:ddi:dk.dst:01ddc1a4-36fb-4bae-a8d4-e0a4f7a13610:5 dk.dst 01ddc1a4-36fb-4bae-a8d4-e0a4f7a13610 5 dk.dst 330e47ad-d4c6-4286-a44f-8c7139a55f8a 2 Category 4039 urn:ddi:dk.dst:d313712b-5af0-4e3a-bdb3-416aa333567d:5 dk.dst d313712b-5af0-4e3a-bdb3-416aa333567d 5 dk.dst 0bb39d82-c19d-4a90-8b98-0e6d75826bdf 2 Category 4044 urn:ddi:dk.dst:06f928fa-d539-44e8-889d-d1dcde4de431:5 dk.dst 06f928fa-d539-44e8-889d-d1dcde4de431 5 dk.dst e690416e-7fab-45de-9b30-4339d9e0ddb1 2 Category 4053 urn:ddi:dk.dst:ae08acbd-795f-47b4-a231-1adf6c6d687a:5 dk.dst ae08acbd-795f-47b4-a231-1adf6c6d687a 5 dk.dst 952cd0b7-e34f-47a9-ac40-30080b61a2d8 2 Category 4485 urn:ddi:dk.dst:071138bb-7fdd-4010-af87-eedad6df37fc:5 dk.dst 071138bb-7fdd-4010-af87-eedad6df37fc 5 dk.dst d3e2df58-7149-4fba-9dc0-961a59057a24 2 Category 4486 urn:ddi:dk.dst:74954b74-3a92-450d-96d7-230865654869:5 dk.dst 74954b74-3a92-450d-96d7-230865654869 5 dk.dst 6cde210a-f0d5-4e6c-b031-1ef513eb572c 2 Category 4487 urn:ddi:dk.dst:e7cfb434-b520-4266-806f-0cbf78660e99:5 dk.dst e7cfb434-b520-4266-806f-0cbf78660e99 5 dk.dst 01a1706d-8b05-4b4e-b2bb-4aea5cd4c932 2 Category 4489 urn:ddi:dk.dst:c66bc66f-0833-4e8e-9d02-e82e4b8dd546:5 dk.dst c66bc66f-0833-4e8e-9d02-e82e4b8dd546 5 dk.dst 2d8761c1-22a6-4e9e-81b5-b719a4d4dd5d 2 Category 4490 urn:ddi:dk.dst:ff4c39bd-8f7e-4d63-ae10-e4b15b510494:5 dk.dst ff4c39bd-8f7e-4d63-ae10-e4b15b510494 5 dk.dst c22cb378-beff-40c6-bd28-8239b3b38054 2 Category 4491 urn:ddi:dk.dst:27cda913-384a-4e90-9aa6-d64dc799fcbe:5 dk.dst 27cda913-384a-4e90-9aa6-d64dc799fcbe 5 dk.dst 4c44df12-a563-43c8-bc27-280194242601 2 Category 4493 urn:ddi:dk.dst:183a988f-a44d-4278-9093-2aedc28e1430:5 dk.dst 183a988f-a44d-4278-9093-2aedc28e1430 5 dk.dst 68a33c3b-86c0-4b7f-a511-21e6d11af58e 2 Category 4494 urn:ddi:dk.dst:022239ab-83bd-4f49-8517-381a74e29759:5 dk.dst 022239ab-83bd-4f49-8517-381a74e29759 5 dk.dst b9ab3dde-9f47-4aa3-b392-f11419ed9d2c 2 Category 4510 urn:ddi:dk.dst:af9edf13-2ec6-43dc-8f09-f665f4761609:5 dk.dst af9edf13-2ec6-43dc-8f09-f665f4761609 5 dk.dst 855e2d19-2a41-45db-99a3-425984bb73a6 2 Category 4515 urn:ddi:dk.dst:7f80f437-d41b-4aae-bde9-94afd6be5f89:5 dk.dst 7f80f437-d41b-4aae-bde9-94afd6be5f89 5 dk.dst 9072dcd6-ab7e-4ec0-8553-eb7535579959 2 Category 4518 urn:ddi:dk.dst:35301393-2a39-4097-98f4-b40b35c32db5:5 dk.dst 35301393-2a39-4097-98f4-b40b35c32db5 5 dk.dst 8d6c0760-d719-4ab5-b95b-5d5899851b12 2 Category 4519 urn:ddi:dk.dst:6da67783-fa5a-4446-a669-287e65a74659:5 dk.dst 6da67783-fa5a-4446-a669-287e65a74659 5 dk.dst b766875f-1720-4473-8001-7b612d7334fd 2 Category 4528 urn:ddi:dk.dst:ef86a05c-cde3-4f77-a954-c632e02e4662:5 dk.dst ef86a05c-cde3-4f77-a954-c632e02e4662 5 dk.dst 9d1598c0-2e8e-4fce-a27e-6371b40ae6a2 2 Category 4529 urn:ddi:dk.dst:31c5ea1d-f69b-48e0-b70a-63c391a50a2c:5 dk.dst 31c5ea1d-f69b-48e0-b70a-63c391a50a2c 5 dk.dst 38cab82e-f02d-46b7-97c6-298242d45cb0 2 Category 4532 urn:ddi:dk.dst:70aaa7eb-336f-4635-9dd1-d408b27fad8e:5 dk.dst 70aaa7eb-336f-4635-9dd1-d408b27fad8e 5 dk.dst 0620e6cc-011b-47b1-9ee2-37b267b8784e 2 Category 4535 urn:ddi:dk.dst:97753600-4000-4953-889f-8b12ed5029df:5 dk.dst 97753600-4000-4953-889f-8b12ed5029df 5 dk.dst 35b4b2e3-c7dd-429d-bb3a-680a744ae5e3 2 Category 4555 urn:ddi:dk.dst:81454902-06bb-48ba-aa0d-1d9f1376e45f:5 dk.dst 81454902-06bb-48ba-aa0d-1d9f1376e45f 5 dk.dst 19228d84-865d-4abc-9d02-02a376dcaac5 2 Category 4870 urn:ddi:dk.dst:95ad0d19-9263-4c4f-9025-9710c6b2bd04:5 dk.dst 95ad0d19-9263-4c4f-9025-9710c6b2bd04 5 dk.dst fb1809a7-b21f-430d-b9be-e79c062bc13e 2 Category 9330 urn:ddi:dk.dst:aab87903-5681-46f2-9b46-41c641b23a11:5 dk.dst aab87903-5681-46f2-9b46-41c641b23a11 5 dk.dst 8fc932a4-ba85-44f2-ad44-f106ae86dd40 2 Category 305575 urn:ddi:dk.dst:20c86ee5-74fa-4d92-8956-42c0517ac231:5 dk.dst 20c86ee5-74fa-4d92-8956-42c0517ac231 5 dk.dst 7c289908-a547-4478-9dae-38781395bb62 2 Category 30557510 urn:ddi:dk.dst:0d94c34c-7ac9-4a5b-96a0-711c6ed80c18:5 dk.dst 0d94c34c-7ac9-4a5b-96a0-711c6ed80c18 5 dk.dst bc1d479e-1e5f-4517-b522-e8122dc4542a 2 Category 4141 urn:ddi:dk.dst:8d72215a-372c-4983-9eb8-110e2e3b7b0f:5 dk.dst 8d72215a-372c-4983-9eb8-110e2e3b7b0f 5 dk.dst 775f47b5-522c-4af9-855f-55ea39f6af01 2 Category 4484 urn:ddi:dk.dst:2d4f1cf7-124d-4ac0-a0ec-06f25fdfb39c:5 dk.dst 2d4f1cf7-124d-4ac0-a0ec-06f25fdfb39c 5 dk.dst f231a407-464d-45d7-8567-b04d91695781 2 Category 4514 urn:ddi:dk.dst:16152bb5-a31f-4bae-bf37-adc70b7edd7a:5 dk.dst 16152bb5-a31f-4bae-bf37-adc70b7edd7a 5 dk.dst 11b95316-697c-4f07-88cf-b503b13017f1 2 Category 4521 urn:ddi:dk.dst:336c67b2-021d-4d32-a859-ebf15d1de234:5 dk.dst 336c67b2-021d-4d32-a859-ebf15d1de234 5 dk.dst 0363863f-2ad4-4e2c-a4ec-8ca4122b4d04 2 Category 4543 urn:ddi:dk.dst:8702d6ed-b219-4bce-8015-b0f7af63dba3:5 dk.dst 8702d6ed-b219-4bce-8015-b0f7af63dba3 5 dk.dst 330eca58-00d5-447d-9e48-49070704a928 2 Category 305580 urn:ddi:dk.dst:db652638-a5b0-4062-b76b-4cfb801b1b36:5 dk.dst db652638-a5b0-4062-b76b-4cfb801b1b36 5 dk.dst b3a9d7a7-cd80-46af-b4ff-6f6b1a1fe80c 2 Category 30558010 urn:ddi:dk.dst:263d9b24-9ee5-4a08-b66d-0841dd4c85e1:5 dk.dst 263d9b24-9ee5-4a08-b66d-0841dd4c85e1 5 dk.dst 906e2dec-1cb7-4179-bf53-cbc0a1ada482 2 Category 4525 urn:ddi:dk.dst:ef9fb910-3de0-4861-86e8-a5fd5290df4a:5 dk.dst ef9fb910-3de0-4861-86e8-a5fd5290df4a 5 dk.dst bba8387b-8698-47df-96c7-186016159d75 2 Category 4881 urn:ddi:dk.dst:46ea4838-4ccd-4005-9534-79d35366001a:5 dk.dst 46ea4838-4ccd-4005-9534-79d35366001a 5 dk.dst bce6c3be-eca7-4b22-aca6-0cf3f9b37b9c 2 Category 4882 urn:ddi:dk.dst:dd97817a-1668-4e4f-9f8f-e15ded594a60:5 dk.dst dd97817a-1668-4e4f-9f8f-e15ded594a60 5 dk.dst 76322ddc-a9d0-46c6-84e7-ada092de45d9 2 Category 305585 urn:ddi:dk.dst:0fe0a8ab-6012-4f40-adb4-e881218f758a:5 dk.dst 0fe0a8ab-6012-4f40-adb4-e881218f758a 5 dk.dst 06300746-f76b-4b25-9176-df33fe73ac16 2 Category 30558510 urn:ddi:dk.dst:36ecc791-151e-439d-bf4c-daa489a7764a:5 dk.dst 36ecc791-151e-439d-bf4c-daa489a7764a 5 dk.dst cda85070-b18f-47c5-8d81-c799687b56ab 2 Category 4500 urn:ddi:dk.dst:008e640d-df4a-4a61-be33-630764b6a6c0:5 dk.dst 008e640d-df4a-4a61-be33-630764b6a6c0 5 dk.dst 53d82dc1-2885-4498-9d11-d450f98de8f7 2 Category 4517 urn:ddi:dk.dst:373fa645-29d1-4404-afa3-7073838cd034:5 dk.dst 373fa645-29d1-4404-afa3-7073838cd034 5 dk.dst 59faa9c8-866b-45c1-8428-c23d287935b6 2 Category 4526 urn:ddi:dk.dst:2909ebf0-d1aa-4b2f-8cbe-202fb8fec746:5 dk.dst 2909ebf0-d1aa-4b2f-8cbe-202fb8fec746 5 dk.dst 52d2b2c1-c5d8-49f4-98e5-cf3c38f0f9d0 2 Category 4531 urn:ddi:dk.dst:c2937f8c-919b-4b09-8395-18d0d5b557fd:5 dk.dst c2937f8c-919b-4b09-8395-18d0d5b557fd 5 dk.dst 7f7c053f-0914-48be-b67a-2aa94c69b8e7 2 Category 305590 urn:ddi:dk.dst:8027bf3a-35d9-4174-b4a4-985ea2de11f4:5 dk.dst 8027bf3a-35d9-4174-b4a4-985ea2de11f4 5 dk.dst 3929ad96-baa9-4c90-921f-eaa22077b122 2 Category 30559010 urn:ddi:dk.dst:9a73e0f5-28c0-41cc-bcb2-9cb937d7d2d5:5 dk.dst 9a73e0f5-28c0-41cc-bcb2-9cb937d7d2d5 5 dk.dst f799af5c-b1a9-4cb5-b19f-c3e38cda9b43 2 Category 4268 urn:ddi:dk.dst:4a4d8bf2-ea58-42e1-9cb8-5f084cca3e17:5 dk.dst 4a4d8bf2-ea58-42e1-9cb8-5f084cca3e17 5 dk.dst e4e52fd9-e3a5-4033-b51d-c1fac68c0051 2 Category 30559015 urn:ddi:dk.dst:7f185544-e9c0-438c-ac35-51ce6d77d113:5 dk.dst 7f185544-e9c0-438c-ac35-51ce6d77d113 5 dk.dst 3f6e4572-6519-4e20-a2d8-ae50271f2f47 2 Category 4362 urn:ddi:dk.dst:fcdfb7b9-75e0-4225-81ac-ecb6a643c940:5 dk.dst fcdfb7b9-75e0-4225-81ac-ecb6a643c940 5 dk.dst 61934d06-2a84-41ea-b520-601e6d3d8eb0 2 Category 4363 urn:ddi:dk.dst:010f014d-a9e0-43ce-ae49-5b806be73e09:5 dk.dst 010f014d-a9e0-43ce-ae49-5b806be73e09 5 dk.dst a00878e1-27e2-42ec-8bd4-f6ec55ac1ad8 2 Category 4364 urn:ddi:dk.dst:832eda41-4308-4429-a9ab-8e7a1ee73c2c:5 dk.dst 832eda41-4308-4429-a9ab-8e7a1ee73c2c 5 dk.dst 191c3a9c-06c5-4d2a-ab0e-0593272f982f 2 Category 30559020 urn:ddi:dk.dst:e19e0754-bfcf-408f-8d19-a9141e84bb7e:5 dk.dst e19e0754-bfcf-408f-8d19-a9141e84bb7e 5 dk.dst 8334d750-2437-400f-9fda-71578fdb793c 2 Category 4045 urn:ddi:dk.dst:4f7980f5-727a-4188-9d83-a9660b653010:5 dk.dst 4f7980f5-727a-4188-9d83-a9660b653010 5 dk.dst 4ec9446f-0d8d-49bb-ae99-949237775a3a 2 Category 4306 urn:ddi:dk.dst:b7b5c36d-8581-4eb6-9853-3598fca11a2b:5 dk.dst b7b5c36d-8581-4eb6-9853-3598fca11a2b 5 dk.dst 728e2f67-97df-4bb8-b255-836c3898bfe6 2 Category 4307 urn:ddi:dk.dst:a482eb71-3332-4d23-bedb-9294e38f2f0d:5 dk.dst a482eb71-3332-4d23-bedb-9294e38f2f0d 5 dk.dst 42db74bd-2373-4090-bb20-1b35c7cfb1ce 2 Category 4308 urn:ddi:dk.dst:30008af5-e321-4ace-9cc8-586c2a4c67fc:5 dk.dst 30008af5-e321-4ace-9cc8-586c2a4c67fc 5 dk.dst b1400f9e-fb94-4e7d-bdea-de242f633d4d 2 Category 4400 urn:ddi:dk.dst:d50d9e4e-259f-4766-8f15-9ef3173aadc1:5 dk.dst d50d9e4e-259f-4766-8f15-9ef3173aadc1 5 dk.dst ebbaee7c-be46-4416-b7e4-82a656291a9f 2 Category 30559025 urn:ddi:dk.dst:bab3c785-2965-452a-bb5a-efcb97a964d7:5 dk.dst bab3c785-2965-452a-bb5a-efcb97a964d7 5 dk.dst 96f13a69-ab18-4aba-b7fd-bbd985aef6ec 2 Category 9916 urn:ddi:dk.dst:33290675-7a3a-4d33-9972-38e6a3ceab18:5 dk.dst 33290675-7a3a-4d33-9972-38e6a3ceab18 5 dk.dst dec9da03-3e6e-4093-bb32-48637aa222e3 2 Category 3060 urn:ddi:dk.dst:0e550106-a420-4ed3-8df4-3f4cb38fe426:5 dk.dst 0e550106-a420-4ed3-8df4-3f4cb38fe426 5 dk.dst ebf98867-f7ae-4cd1-8bef-cd62f6f735e1 2 Category 306010 urn:ddi:dk.dst:72a3abf2-b134-49e8-a358-4b85ece9512c:5 dk.dst 72a3abf2-b134-49e8-a358-4b85ece9512c 5 dk.dst fa08cfc2-bbce-44f3-8bf5-534da8256327 2 Category 30601010 urn:ddi:dk.dst:bfb0373b-b66c-4825-9343-070802f15ec6:5 dk.dst bfb0373b-b66c-4825-9343-070802f15ec6 5 dk.dst 09678bad-4030-4b6c-8453-b70c9792b6eb 2 Category 4502 urn:ddi:dk.dst:211d0412-784f-4071-857c-062868fc83df:5 dk.dst 211d0412-784f-4071-857c-062868fc83df 5 dk.dst 0aeb3c82-db1d-46f1-82d4-feeb4c47face 2 Category 4503 urn:ddi:dk.dst:41c3d016-5a9b-4e2d-8996-e84ec51ff193:5 dk.dst 41c3d016-5a9b-4e2d-8996-e84ec51ff193 5 dk.dst 74d14196-9cbb-4567-8f13-e7e12d1548b6 2 Category 4504 urn:ddi:dk.dst:a0c2533f-8e78-434e-a821-53b726b0a7ed:5 dk.dst a0c2533f-8e78-434e-a821-53b726b0a7ed 5 dk.dst 424481a3-4234-4f8b-a78f-93dbccaf30a2 2 Category 30601015 urn:ddi:dk.dst:1d3ec2f4-dd59-4110-8c72-f86e6825874a:5 dk.dst 1d3ec2f4-dd59-4110-8c72-f86e6825874a 5 dk.dst 6f4689aa-42e2-451b-ae60-7f5a3dae149d 2 Category 4507 urn:ddi:dk.dst:c16f92bf-f2b6-4a51-9450-258034e8623e:5 dk.dst c16f92bf-f2b6-4a51-9450-258034e8623e 5 dk.dst ff58d150-d3ab-42ca-9a94-5fd5cbc53203 2 Category 4508 urn:ddi:dk.dst:1a5bb580-afc0-4505-b4c4-f5878e9d4986:5 dk.dst 1a5bb580-afc0-4505-b4c4-f5878e9d4986 5 dk.dst 59aaec9b-ad74-43cf-bdc4-16a6be1dec9a 2 Category 4509 urn:ddi:dk.dst:ad3b53ee-70c4-4504-8b74-14d75dc21639:5 dk.dst ad3b53ee-70c4-4504-8b74-14d75dc21639 5 dk.dst 1f54b355-09d0-4bb4-8cc4-2cdfed7dd9a0 2 Category 4520 urn:ddi:dk.dst:96bcadcb-a5fd-4d88-875d-00597b72c996:5 dk.dst 96bcadcb-a5fd-4d88-875d-00597b72c996 5 dk.dst da74ba16-1221-4a6d-8827-477a5ae9e2c6 2 Category 30601020 urn:ddi:dk.dst:5d6579bc-73cb-4ffb-8be2-99bdda2682d4:5 dk.dst 5d6579bc-73cb-4ffb-8be2-99bdda2682d4 5 dk.dst 28fefcf2-7ec3-440b-855d-7374979d8dca 2 Category 4481 urn:ddi:dk.dst:d59bc671-aa5c-470e-8b24-f2c22aaca4d0:5 dk.dst d59bc671-aa5c-470e-8b24-f2c22aaca4d0 5 dk.dst 455c52a8-fe42-4d5f-961e-a337fce13221 2 Category 4492 urn:ddi:dk.dst:80e75c0e-9833-424b-a785-9da669484dac:5 dk.dst 80e75c0e-9833-424b-a785-9da669484dac 5 dk.dst 03eca39a-abae-4b06-bdf0-443b6e6a3781 2 Category 4506 urn:ddi:dk.dst:b1d853cd-835c-4fff-826d-c80771e7cad4:5 dk.dst b1d853cd-835c-4fff-826d-c80771e7cad4 5 dk.dst 79e42b8c-f218-43cf-85e7-f345bac80469 2 Category 30601025 urn:ddi:dk.dst:96b87966-2ebf-4b42-993a-c153af68da13:5 dk.dst 96b87966-2ebf-4b42-993a-c153af68da13 5 dk.dst f065c604-4967-4d9d-b353-33f229c8b433 2 Category 4501 urn:ddi:dk.dst:8f84accb-0b54-42ff-b46d-9a435cf19849:5 dk.dst 8f84accb-0b54-42ff-b46d-9a435cf19849 5 dk.dst 9ce266e2-a8b2-4a0c-afa4-5d8d56d31588 2 Category 4516 urn:ddi:dk.dst:f224ab83-6ed9-46b6-9ea6-1501922fc6f2:5 dk.dst f224ab83-6ed9-46b6-9ea6-1501922fc6f2 5 dk.dst ab86ffd7-3521-4d1f-b682-14c4414ab094 2 Category 4854 urn:ddi:dk.dst:51e1016f-7d42-4bc5-9519-3396b04dd799:5 dk.dst 51e1016f-7d42-4bc5-9519-3396b04dd799 5 dk.dst 1b0d2652-1174-49c1-adf6-6ed2b7176893 2 Category 4859 urn:ddi:dk.dst:bd1f4fd9-6e98-48f7-9fed-4e3a79af7ee2:5 dk.dst bd1f4fd9-6e98-48f7-9fed-4e3a79af7ee2 5 dk.dst b3505248-975d-4af0-b309-347f9711ec31 2 Category 4860 urn:ddi:dk.dst:0a34b2e1-aaa3-4138-8262-81e137348fb2:5 dk.dst 0a34b2e1-aaa3-4138-8262-81e137348fb2 5 dk.dst 9eabf585-527a-4270-9424-c29e160ae287 2 Category 4861 urn:ddi:dk.dst:938b9a23-d934-4c70-b1af-81528385fd95:5 dk.dst 938b9a23-d934-4c70-b1af-81528385fd95 5 dk.dst ea2d469d-e113-4030-8f40-07060a3c1fbf 2 Category 4871 urn:ddi:dk.dst:3dc9d5f7-4e38-460d-9644-3a07cdb4610f:5 dk.dst 3dc9d5f7-4e38-460d-9644-3a07cdb4610f 5 dk.dst 0375928e-c5b9-4ae9-84b5-d79fb4256a2a 2 Category 4874 urn:ddi:dk.dst:d706db42-d103-4e8f-84ae-d1efac721f6e:5 dk.dst d706db42-d103-4e8f-84ae-d1efac721f6e 5 dk.dst 1da35bdf-abb1-4769-94cd-e53ed91674ae 2 Category 4875 urn:ddi:dk.dst:316ace44-4933-407c-bb5d-ab02ea85ab67:5 dk.dst 316ace44-4933-407c-bb5d-ab02ea85ab67 5 dk.dst 60534d68-642f-4f35-8e48-7cb9966cd18e 2 Category 4876 urn:ddi:dk.dst:338a55b0-07d9-4e24-83f1-b971a063e160:5 dk.dst 338a55b0-07d9-4e24-83f1-b971a063e160 5 dk.dst cd734e91-7567-48c4-8604-15dbf0cc7138 2 Category 3065 urn:ddi:dk.dst:e12b0fd7-b9d8-4a5d-a323-f3057f4de542:5 dk.dst e12b0fd7-b9d8-4a5d-a323-f3057f4de542 5 dk.dst a8477e9e-9644-4fb5-9b1f-ff3f0372e34c 2 Category 306510 urn:ddi:dk.dst:8782db55-eb60-4a81-9cfc-a91c325062be:5 dk.dst 8782db55-eb60-4a81-9cfc-a91c325062be 5 dk.dst 46ca972d-c721-4415-997d-cbc3c4a2860f 2 Category 30651010 urn:ddi:dk.dst:c99b8073-8699-4f10-b19a-b7f5489e8a07:5 dk.dst c99b8073-8699-4f10-b19a-b7f5489e8a07 5 dk.dst 46417f17-78ff-4b72-9f3d-cb81f42247f0 2 Category 0385 urn:ddi:dk.dst:f67c3ab1-db77-48ab-a740-30a3d7c3dc8b:5 dk.dst f67c3ab1-db77-48ab-a740-30a3d7c3dc8b 5 dk.dst f53eda13-4c15-4be3-a9bc-0bb0fe4df8b3 2 Category 4726 urn:ddi:dk.dst:43b2e750-8019-416a-b50b-1f06f12f5630:5 dk.dst 43b2e750-8019-416a-b50b-1f06f12f5630 5 dk.dst a96b9588-4049-42fc-9345-7a0b9708dbfb 2 Category 4754 urn:ddi:dk.dst:93ae4c7b-9af9-4832-bd5c-3f11a2f8da03:5 dk.dst 93ae4c7b-9af9-4832-bd5c-3f11a2f8da03 5 dk.dst 540653f2-4f42-4736-9da9-2925cfc1845c 2 Category 306515 urn:ddi:dk.dst:3e97eb74-f6f9-4848-b960-95948b41632c:5 dk.dst 3e97eb74-f6f9-4848-b960-95948b41632c 5 dk.dst 8ebfa544-bca3-489c-9921-8e91b746fa3d 2 Category 30651510 urn:ddi:dk.dst:bc6438fa-ac1b-46f4-a4f6-3790d5d5c250:5 dk.dst bc6438fa-ac1b-46f4-a4f6-3790d5d5c250 5 dk.dst 6a52c9d9-2e02-4b35-aa2e-4b31c03001d2 2 Category 4666 urn:ddi:dk.dst:deeb51c2-54ee-45f1-ade5-5039d27da6ee:5 dk.dst deeb51c2-54ee-45f1-ade5-5039d27da6ee 5 dk.dst f1ef1af7-508f-4e6c-baf6-26a6ed257a63 2 Category 4729 urn:ddi:dk.dst:f96a0405-8492-47cd-9bdd-91808b669c22:5 dk.dst f96a0405-8492-47cd-9bdd-91808b669c22 5 dk.dst 602e0227-b321-45e1-9869-77785223a4e2 2 Category 30651515 urn:ddi:dk.dst:85e8d6ff-b6b2-4af1-a4bf-bb7ced0e2ade:5 dk.dst 85e8d6ff-b6b2-4af1-a4bf-bb7ced0e2ade 5 dk.dst d66816e0-975f-416b-ae5e-d7bd6827d8a9 2 Category 4527 urn:ddi:dk.dst:e88fa50d-721a-4ab2-be0f-4c9e6d087b75:5 dk.dst e88fa50d-721a-4ab2-be0f-4c9e6d087b75 5 dk.dst d7b92abc-b021-4ebd-aabd-502d7ddb05f1 2 Category 4541 urn:ddi:dk.dst:96bb54d4-06f4-450e-82c9-695066b5dd41:5 dk.dst 96bb54d4-06f4-450e-82c9-695066b5dd41 5 dk.dst a69341ff-7bf7-4c13-8142-329de5b7108b 2 Category 4644 urn:ddi:dk.dst:3418ea86-8905-4f53-8835-3a1347728ea7:5 dk.dst 3418ea86-8905-4f53-8835-3a1347728ea7 5 dk.dst dee579a7-88c2-40f6-b041-050f61082d79 2 Category 4645 urn:ddi:dk.dst:0e4fa836-3a13-4855-a06b-5cd9f5930b64:5 dk.dst 0e4fa836-3a13-4855-a06b-5cd9f5930b64 5 dk.dst 6dc0e6fb-00d8-4a5a-88b2-3f45e6fbb585 2 Category 4646 urn:ddi:dk.dst:0dd97ddc-3d16-4ffd-987c-a1ba0d0f0023:5 dk.dst 0dd97ddc-3d16-4ffd-987c-a1ba0d0f0023 5 dk.dst a91dc5a6-7b80-48a6-a303-c41694fdd530 2 Category 4656 urn:ddi:dk.dst:f7acf119-6a84-4e43-ab3d-a454f522e1e1:5 dk.dst f7acf119-6a84-4e43-ab3d-a454f522e1e1 5 dk.dst d8b2de3b-efea-4b28-ae4d-cf4f921e6d6a 2 Category 4677 urn:ddi:dk.dst:488c3c13-40a3-4967-9b3b-a9098c37c9e1:5 dk.dst 488c3c13-40a3-4967-9b3b-a9098c37c9e1 5 dk.dst 957471d5-9d75-4f52-9b21-00b4738457e5 2 Category 4678 urn:ddi:dk.dst:b1001ac2-cdf1-4cbb-9f96-93a61d0083cd:5 dk.dst b1001ac2-cdf1-4cbb-9f96-93a61d0083cd 5 dk.dst a362aa13-3a46-4c7a-bfb7-0ccd5eec20cb 2 Category 4679 urn:ddi:dk.dst:94becdfd-26ad-4fa7-96c8-c3adbfc4e1aa:5 dk.dst 94becdfd-26ad-4fa7-96c8-c3adbfc4e1aa 5 dk.dst 2ddba6a4-c157-451e-a8fd-528a5ae82dbc 2 Category 306520 urn:ddi:dk.dst:b80cb6eb-bf73-43a2-b03d-f3f9117c68b6:5 dk.dst b80cb6eb-bf73-43a2-b03d-f3f9117c68b6 5 dk.dst f4515106-bcdb-432d-b95a-6961e7fa2286 2 Category 30652010 urn:ddi:dk.dst:fd3c9366-9ed4-489c-ab85-7474de85c16e:5 dk.dst fd3c9366-9ed4-489c-ab85-7474de85c16e 5 dk.dst d4b8248d-0bf3-462e-949a-81ba80ac28cc 2 Category 4600 urn:ddi:dk.dst:c1a3d46a-15b6-4daf-9962-df831d6eecb3:5 dk.dst c1a3d46a-15b6-4daf-9962-df831d6eecb3 5 dk.dst 3ef1fe85-4b9c-46dc-b49b-45a2870b5337 2 Category 4601 urn:ddi:dk.dst:cc018de9-9196-4f4c-90ea-a59ae118650e:5 dk.dst cc018de9-9196-4f4c-90ea-a59ae118650e 5 dk.dst 51447d4d-c6a6-44ef-bfe7-48c89f90f91c 2 Category 4602 urn:ddi:dk.dst:a4c489c0-bbcb-4a04-9c21-183241fcc6a3:5 dk.dst a4c489c0-bbcb-4a04-9c21-183241fcc6a3 5 dk.dst a040c31e-7cc4-4689-a802-960ccaef0ae5 2 Category 4606 urn:ddi:dk.dst:2b5a880a-8e2a-44af-976a-9ba8ffb710cd:5 dk.dst 2b5a880a-8e2a-44af-976a-9ba8ffb710cd 5 dk.dst 7bf653a4-34c5-4a1b-bc65-3e6828bea200 2 Category 4607 urn:ddi:dk.dst:0b103cf6-6a0a-426e-8947-60ecc96bf155:5 dk.dst 0b103cf6-6a0a-426e-8947-60ecc96bf155 5 dk.dst 9fdcff5b-0218-4692-a6d4-2378e976874e 2 Category 4608 urn:ddi:dk.dst:0e5f7ba7-3696-4a82-85f5-aeba4d85f6f1:5 dk.dst 0e5f7ba7-3696-4a82-85f5-aeba4d85f6f1 5 dk.dst c7705d0f-a887-4da1-9105-12b266e8e86b 2 Category 4609 urn:ddi:dk.dst:67c96a79-ef0c-40fc-9d22-132659a2bfd0:5 dk.dst 67c96a79-ef0c-40fc-9d22-132659a2bfd0 5 dk.dst 914ea592-7d2d-4d05-a00f-c12e0b3387bf 2 Category 4610 urn:ddi:dk.dst:c6e1baa4-871e-4eaa-a7bd-6d46402e9ddc:5 dk.dst c6e1baa4-871e-4eaa-a7bd-6d46402e9ddc 5 dk.dst 2180fbbe-17f6-472a-8f22-f1cd0fdf1882 2 Category 4611 urn:ddi:dk.dst:5f79a07d-2c54-4e9e-b9e7-ff8c67d8dfb3:5 dk.dst 5f79a07d-2c54-4e9e-b9e7-ff8c67d8dfb3 5 dk.dst 6f116a29-c2ad-4b3b-9210-35dd6f31a8d6 2 Category 4612 urn:ddi:dk.dst:b5174f20-4585-431b-930e-4674df822ed4:5 dk.dst b5174f20-4585-431b-930e-4674df822ed4 5 dk.dst f0bae6f9-c017-4eed-be73-b1b595459d79 2 Category 4684 urn:ddi:dk.dst:7af819db-f3a1-4fed-9f67-ffa50e99bd26:5 dk.dst 7af819db-f3a1-4fed-9f67-ffa50e99bd26 5 dk.dst 9f7594ee-8eb3-40a6-8df6-1cabf4a79d38 2 Category 4686 urn:ddi:dk.dst:0d679551-91e8-470b-bc5a-8e9e1c9dbe63:5 dk.dst 0d679551-91e8-470b-bc5a-8e9e1c9dbe63 5 dk.dst 08506a83-b5a4-468e-b636-0a5278e7aaef 2 Category 4687 urn:ddi:dk.dst:19357f94-6b3c-4359-a390-890e2503e020:5 dk.dst 19357f94-6b3c-4359-a390-890e2503e020 5 dk.dst f42b4b8f-441c-46bd-a4fd-e12875de5fa3 2 Category 4696 urn:ddi:dk.dst:99796d95-a3ab-4a82-93a5-2a5d7229051f:5 dk.dst 99796d95-a3ab-4a82-93a5-2a5d7229051f 5 dk.dst 7e84766e-a48e-40a7-8f3c-8b5518a64ac7 2 Category 306525 urn:ddi:dk.dst:06e4e07b-3a1c-4b82-900e-e6beba4c7ce2:5 dk.dst 06e4e07b-3a1c-4b82-900e-e6beba4c7ce2 5 dk.dst a6ee42de-3953-4baa-a8da-16779f0d9402 2 Category 30652510 urn:ddi:dk.dst:17cbd8fc-4e5d-48e1-ae6e-a43e28284176:5 dk.dst 17cbd8fc-4e5d-48e1-ae6e-a43e28284176 5 dk.dst 659b4e6b-e98a-46e3-9bee-d937fc837b7e 2 Category 3245 urn:ddi:dk.dst:d1bfe57f-7ebe-4e3d-a758-e5e0cecbb926:5 dk.dst d1bfe57f-7ebe-4e3d-a758-e5e0cecbb926 5 dk.dst 8c7d354c-a50f-437c-a925-1ef8e07ea070 2 Category 3246 urn:ddi:dk.dst:f3fa35ef-7b01-49b0-91f8-e564ad709ea0:5 dk.dst f3fa35ef-7b01-49b0-91f8-e564ad709ea0 5 dk.dst b879f11b-80dc-47ea-8034-ba306dcf6e69 2 Category 4604 urn:ddi:dk.dst:1bf22789-0525-4b97-8530-0379e95abe35:5 dk.dst 1bf22789-0525-4b97-8530-0379e95abe35 5 dk.dst 61dba0e6-545f-4fa9-b42b-94c34cab354a 2 Category 4605 urn:ddi:dk.dst:7002d5a8-9931-4644-a207-0b517681a4db:5 dk.dst 7002d5a8-9931-4644-a207-0b517681a4db 5 dk.dst c9cddc43-0840-4f27-bd86-a8edfbd5e1a9 2 Category 4669 urn:ddi:dk.dst:de45a3f0-48b9-444d-b573-62c11614a69b:5 dk.dst de45a3f0-48b9-444d-b573-62c11614a69b 5 dk.dst 08efe9ce-580e-4e3b-8ad6-12b5106d97e9 2 Category 306530 urn:ddi:dk.dst:04ed3ae6-c2e3-4d59-8681-3ae712229eec:5 dk.dst 04ed3ae6-c2e3-4d59-8681-3ae712229eec 5 dk.dst a9e40326-6f09-4974-a332-cebf5a0bf221 2 Category 30653010 urn:ddi:dk.dst:b2dbb9ff-5044-448c-b4f9-c9eee727f701:5 dk.dst b2dbb9ff-5044-448c-b4f9-c9eee727f701 5 dk.dst 01c89462-47a8-4c2c-b68e-62636bbb92d3 2 Category 4663 urn:ddi:dk.dst:8a5c2953-2cc7-4e13-92e9-074508239712:5 dk.dst 8a5c2953-2cc7-4e13-92e9-074508239712 5 dk.dst 3c163cb0-1e0b-4cad-972b-b958662794ec 2 Category 4683 urn:ddi:dk.dst:5e904a61-17fa-4794-a819-38066b3383a3:5 dk.dst 5e904a61-17fa-4794-a819-38066b3383a3 5 dk.dst 1d24e47e-af3b-4139-b39c-c16794c8ff09 2 Category 4724 urn:ddi:dk.dst:b715304a-795b-452a-8f14-366dec75abbe:5 dk.dst b715304a-795b-452a-8f14-366dec75abbe 5 dk.dst 329a1731-758b-4d33-932a-67f8223159cc 2 Category 4759 urn:ddi:dk.dst:b8880124-1056-464b-9e56-23ba9c20e93c:5 dk.dst b8880124-1056-464b-9e56-23ba9c20e93c 5 dk.dst 09cc7708-d53a-406b-9e91-d34b32368525 2 Category 306535 urn:ddi:dk.dst:1ea75aec-ad71-43c4-8cb4-446d758c648f:5 dk.dst 1ea75aec-ad71-43c4-8cb4-446d758c648f 5 dk.dst 9d26dc43-6fd9-439d-a470-fea70ef447db 2 Category 30653510 urn:ddi:dk.dst:f33db0d8-b21a-4e34-90b3-9df04f81650b:5 dk.dst f33db0d8-b21a-4e34-90b3-9df04f81650b 5 dk.dst efb9cef7-8bea-425f-b36a-f0eb191734fd 2 Category 3262 urn:ddi:dk.dst:8444d8f5-07f3-4fdf-9db5-85ffb25a1ccb:5 dk.dst 8444d8f5-07f3-4fdf-9db5-85ffb25a1ccb 5 dk.dst 3127cb70-3640-486a-8e46-58579722df4c 2 Category 3263 urn:ddi:dk.dst:3b13047e-4947-4a89-a02c-1509076e10be:5 dk.dst 3b13047e-4947-4a89-a02c-1509076e10be 5 dk.dst 92ccdb9a-144b-420c-8d89-83af51cc25db 2 Category 3264 urn:ddi:dk.dst:4c6334fc-8189-4ab9-ae84-d04a396a44fc:5 dk.dst 4c6334fc-8189-4ab9-ae84-d04a396a44fc 5 dk.dst cf7224e6-d868-4483-b13d-d1ce74abb643 2 Category 3265 urn:ddi:dk.dst:7312b3ec-5b1d-4462-8031-91fae9b3386f:5 dk.dst 7312b3ec-5b1d-4462-8031-91fae9b3386f 5 dk.dst 4e47a707-8d02-4a1d-aa9a-e8cd8d5acbae 2 Category 3266 urn:ddi:dk.dst:d25c0807-787d-488f-88dc-b072e59f3c96:5 dk.dst d25c0807-787d-488f-88dc-b072e59f3c96 5 dk.dst 3e2d5d8d-8f23-4101-947d-c6b59f3524e0 2 Category 3292 urn:ddi:dk.dst:4f182151-15e3-4238-b08e-fa78d8dedcba:5 dk.dst 4f182151-15e3-4238-b08e-fa78d8dedcba 5 dk.dst 0b794089-1cba-44b2-bf9a-9cea8db48399 2 Category 3293 urn:ddi:dk.dst:5fa00f17-ef1f-422b-8ca7-7c0fad2272fb:5 dk.dst 5fa00f17-ef1f-422b-8ca7-7c0fad2272fb 5 dk.dst 03dfc0c5-ca98-426d-a201-e1286f1e01f4 2 Category 3294 urn:ddi:dk.dst:d8eaa212-5e9f-45ac-8e97-23c204ccddc3:5 dk.dst d8eaa212-5e9f-45ac-8e97-23c204ccddc3 5 dk.dst 0aaa6d85-2c95-404f-98cb-552909bbd03f 2 Category 3295 urn:ddi:dk.dst:ea81d6a6-3156-4855-b7c3-34011cbf7f01:5 dk.dst ea81d6a6-3156-4855-b7c3-34011cbf7f01 5 dk.dst c677878d-1123-4924-87eb-7c31e6f229c2 2 Category 3296 urn:ddi:dk.dst:8de669a1-10a6-4b95-a35b-1e5377dbae3d:5 dk.dst 8de669a1-10a6-4b95-a35b-1e5377dbae3d 5 dk.dst 455d80e1-1463-480e-9a6e-68cc481a0489 2 Category 4665 urn:ddi:dk.dst:c42e976f-6288-44c4-ae0b-29b7cf04d645:5 dk.dst c42e976f-6288-44c4-ae0b-29b7cf04d645 5 dk.dst dd7819f1-9475-4f22-8070-34725187a5a4 2 Category 4672 urn:ddi:dk.dst:015fd22c-35d4-4efb-b765-9061f125cd25:5 dk.dst 015fd22c-35d4-4efb-b765-9061f125cd25 5 dk.dst 5ba4f01b-c6d8-49bd-9490-35b60e390677 2 Category 4674 urn:ddi:dk.dst:2a98bea4-9ce8-411a-8452-c2fe3d20b837:5 dk.dst 2a98bea4-9ce8-411a-8452-c2fe3d20b837 5 dk.dst 79c15ac1-9937-4737-b54a-3e934d061fad 2 Category 4676 urn:ddi:dk.dst:88a76c26-fbdd-4808-bca0-79eccefcea65:5 dk.dst 88a76c26-fbdd-4808-bca0-79eccefcea65 5 dk.dst ea1013fd-f70e-4aa8-9c1e-7d4ee362ec06 2 Category 4693 urn:ddi:dk.dst:9251195a-1061-4fb2-b417-b585d9ae3bcb:5 dk.dst 9251195a-1061-4fb2-b417-b585d9ae3bcb 5 dk.dst a473101b-af16-4c10-b34b-1eaf11617e31 2 Category 4694 urn:ddi:dk.dst:2aa4a89d-9b32-4100-8c56-de2118a1ee74:5 dk.dst 2aa4a89d-9b32-4100-8c56-de2118a1ee74 5 dk.dst c1e2f625-9f19-4d24-8fcd-3fa51187d2d6 2 Category 4723 urn:ddi:dk.dst:7b833d4a-cff0-4fb4-bf72-7e20fd6f6c46:5 dk.dst 7b833d4a-cff0-4fb4-bf72-7e20fd6f6c46 5 dk.dst aad107f7-be42-4d12-abac-36912633ce76 2 Category 30653515 urn:ddi:dk.dst:9c16f188-a865-4db7-b097-12ea128c6428:5 dk.dst 9c16f188-a865-4db7-b097-12ea128c6428 5 dk.dst f4ecac3a-36b3-4cf2-a592-08deb184f571 2 Category 3267 urn:ddi:dk.dst:bca17885-330d-4b24-930e-cc8ce93b23ac:5 dk.dst bca17885-330d-4b24-930e-cc8ce93b23ac 5 dk.dst 904368b3-1370-4a23-ad05-7cadb18c874b 2 Category 3268 urn:ddi:dk.dst:080541b2-273a-4a08-b9e7-0396cc77271f:5 dk.dst 080541b2-273a-4a08-b9e7-0396cc77271f 5 dk.dst dc7549b7-e8ff-41d3-b511-5a464b33679b 2 Category 3269 urn:ddi:dk.dst:b6802ccf-c6be-49c5-9b7c-f0fd96384706:5 dk.dst b6802ccf-c6be-49c5-9b7c-f0fd96384706 5 dk.dst 0a05a980-38ca-4c7d-8a21-d92caeed66a3 2 Category 3297 urn:ddi:dk.dst:17ae713d-0cda-4a09-a451-688ea5032704:5 dk.dst 17ae713d-0cda-4a09-a451-688ea5032704 5 dk.dst 86caf8b6-b786-4907-a20b-868d3e5cf7ad 2 Category 3298 urn:ddi:dk.dst:4123e8a6-3602-42e8-843a-f7bf3a19d586:5 dk.dst 4123e8a6-3602-42e8-843a-f7bf3a19d586 5 dk.dst f339ba06-fa4e-407b-9b3c-a1fae0c0ad4e 2 Category 3299 urn:ddi:dk.dst:ed10f1e5-80d4-4386-98f4-8c5047aabe11:5 dk.dst ed10f1e5-80d4-4386-98f4-8c5047aabe11 5 dk.dst a239e02c-38b8-4896-84c4-53fd53c71e47 2 Category 4647 urn:ddi:dk.dst:5773c7b6-5d5b-4762-b074-e6bbb768d11f:5 dk.dst 5773c7b6-5d5b-4762-b074-e6bbb768d11f 5 dk.dst a933cba0-38e6-460a-8278-4b617be8a641 2 Category 4648 urn:ddi:dk.dst:ad851e52-df4b-4750-b9ca-03dc6e2cd6c5:5 dk.dst ad851e52-df4b-4750-b9ca-03dc6e2cd6c5 5 dk.dst 28a7e206-5028-4e2f-b9be-3019c4a08e96 2 Category 4649 urn:ddi:dk.dst:8786a84c-d70a-4ec5-a636-a5f458288242:5 dk.dst 8786a84c-d70a-4ec5-a636-a5f458288242 5 dk.dst e2ef061d-4a03-4a02-a808-5c6db858bf6f 2 Category 4650 urn:ddi:dk.dst:ebc530e4-bf4a-4061-8589-bf1172bd327f:5 dk.dst ebc530e4-bf4a-4061-8589-bf1172bd327f 5 dk.dst 66b9dc21-1faa-475b-b86f-725329d46071 2 Category 4651 urn:ddi:dk.dst:460d9091-7963-466c-9d4b-3b3570875f98:5 dk.dst 460d9091-7963-466c-9d4b-3b3570875f98 5 dk.dst 6550a244-e5cd-4ea8-84f1-e218c86c6123 2 Category 4652 urn:ddi:dk.dst:e6d331a9-5a08-4d8e-9e57-f19823f4197a:5 dk.dst e6d331a9-5a08-4d8e-9e57-f19823f4197a 5 dk.dst c5ee947b-bf93-4baa-917d-3a7211202e8f 2 Category 4653 urn:ddi:dk.dst:e6690c30-9879-4c56-a858-b62c40f6af06:5 dk.dst e6690c30-9879-4c56-a858-b62c40f6af06 5 dk.dst 57c02933-e890-4d80-947a-1ec4288a083c 2 Category 4654 urn:ddi:dk.dst:40bb3137-97c8-476b-8b84-91f5f528c2cd:5 dk.dst 40bb3137-97c8-476b-8b84-91f5f528c2cd 5 dk.dst 2cdad1bf-ec05-4264-9a45-abbf5e60e622 2 Category 4657 urn:ddi:dk.dst:0a056e16-edf7-4c38-8750-1961d3ecac8d:5 dk.dst 0a056e16-edf7-4c38-8750-1961d3ecac8d 5 dk.dst 8992015f-f18a-4162-93f7-327f1090d8e4 2 Category 4658 urn:ddi:dk.dst:fc20cd7a-6749-4e18-9a34-59a0ca9cde42:5 dk.dst fc20cd7a-6749-4e18-9a34-59a0ca9cde42 5 dk.dst 19e1e694-5ad4-4077-85bb-3d0b13d98afe 2 Category 4659 urn:ddi:dk.dst:03d53efa-783d-4185-a716-20241a5402e2:5 dk.dst 03d53efa-783d-4185-a716-20241a5402e2 5 dk.dst abfa41f2-ae12-4dee-a127-0f24a5f3dfe0 2 Category 4660 urn:ddi:dk.dst:37efd466-de17-4a20-b25a-ffd9b0f760bb:5 dk.dst 37efd466-de17-4a20-b25a-ffd9b0f760bb 5 dk.dst 64329862-e469-401d-803f-b5845c52d04b 2 Category 4661 urn:ddi:dk.dst:66cc4fb2-d99f-4262-96d2-a8d968876507:5 dk.dst 66cc4fb2-d99f-4262-96d2-a8d968876507 5 dk.dst a97c8623-8ab2-451b-b239-f426f2cf1e52 2 Category 4662 urn:ddi:dk.dst:6d13a1e0-0afa-47c1-ac42-88b3b40756b5:5 dk.dst 6d13a1e0-0afa-47c1-ac42-88b3b40756b5 5 dk.dst 1ae3a15a-c66b-423c-81bc-bf8231965e59 2 Category 4664 urn:ddi:dk.dst:c38b396b-c609-4f78-a1bc-a6544bb16647:5 dk.dst c38b396b-c609-4f78-a1bc-a6544bb16647 5 dk.dst 7a128d55-a68b-4ef4-ae44-591211971a2b 2 Category 4668 urn:ddi:dk.dst:fea17e6b-b3d3-40c9-a77c-603fa3c5faa7:5 dk.dst fea17e6b-b3d3-40c9-a77c-603fa3c5faa7 5 dk.dst 77942500-3336-49f0-8aab-d0ca4be4a45e 2 Category 4671 urn:ddi:dk.dst:c9681bd7-9297-452f-9a8f-020808bd9254:5 dk.dst c9681bd7-9297-452f-9a8f-020808bd9254 5 dk.dst 91cf4545-5918-4248-8b2e-856c6173e52a 2 Category 4675 urn:ddi:dk.dst:302d0150-62d3-4772-b44b-5cf4f537bcb1:5 dk.dst 302d0150-62d3-4772-b44b-5cf4f537bcb1 5 dk.dst cd321224-aa24-4d28-9ff2-cd0396c5a55d 2 Category 4685 urn:ddi:dk.dst:fdf12e19-05b5-43f6-8aa1-a5d3dfcd982c:5 dk.dst fdf12e19-05b5-43f6-8aa1-a5d3dfcd982c 5 dk.dst 2866a0a8-b4d2-4e8c-a263-a72d993bddf6 2 Category 4722 urn:ddi:dk.dst:0b4b15c7-2b81-4c89-bad2-5728995009d3:5 dk.dst 0b4b15c7-2b81-4c89-bad2-5728995009d3 5 dk.dst 3a5a49f7-c8bb-49ea-9e7d-40b74837bfbd 2 Category 30653520 urn:ddi:dk.dst:50d61cca-4e55-4fd1-962f-7b04d9e946c1:5 dk.dst 50d61cca-4e55-4fd1-962f-7b04d9e946c1 5 dk.dst 9effbd2f-ce5c-4c25-8a04-c00111deb480 2 Category 4667 urn:ddi:dk.dst:d8819732-8130-4efb-9e49-4038147c7f30:5 dk.dst d8819732-8130-4efb-9e49-4038147c7f30 5 dk.dst 0f970411-3a2c-49ca-8831-f0701ba5b9e5 2 Category 4681 urn:ddi:dk.dst:e5f3621d-085a-4100-8c95-b83b3ec6165c:5 dk.dst e5f3621d-085a-4100-8c95-b83b3ec6165c 5 dk.dst 318e2ef3-c1e4-4c56-8d13-e6191e34e3c0 2 Category 4682 urn:ddi:dk.dst:2061b81c-c6b7-4dd8-9438-b7e165e8a440:5 dk.dst 2061b81c-c6b7-4dd8-9438-b7e165e8a440 5 dk.dst 450001c5-71a5-4ccf-bd1b-6da84b848ca5 2 Category 4727 urn:ddi:dk.dst:d1b7322c-1134-4863-b25c-6e11d1e89656:5 dk.dst d1b7322c-1134-4863-b25c-6e11d1e89656 5 dk.dst c6d8cbeb-dd76-4424-800c-88be980d1c27 2 Category 306540 urn:ddi:dk.dst:c0cfcea5-0eb2-48be-b6cf-1c6bd6ba4066:5 dk.dst c0cfcea5-0eb2-48be-b6cf-1c6bd6ba4066 5 dk.dst 129edc3f-f7bb-40d5-87ad-0834e168ee28 2 Category 30654010 urn:ddi:dk.dst:b4f911c4-44b0-4d5c-b615-b245c1658047:5 dk.dst b4f911c4-44b0-4d5c-b615-b245c1658047 5 dk.dst 7d69bbb2-d8f9-4f0d-a1ba-d662302b1080 2 Category 0820 urn:ddi:dk.dst:1c0141ed-0978-4028-ba65-549262072c14:5 dk.dst 1c0141ed-0978-4028-ba65-549262072c14 5 dk.dst fe585d94-86e8-4757-b586-6a7897892730 2 Category 4655 urn:ddi:dk.dst:34efe3ce-ea17-4a7f-9bde-ace43ef51bbe:5 dk.dst 34efe3ce-ea17-4a7f-9bde-ace43ef51bbe 5 dk.dst 0e830f4b-4ee1-4182-939e-6cb52cebd467 2 Category 5215 urn:ddi:dk.dst:484158ac-7c3e-4fb7-9af0-8704648d27bf:5 dk.dst 484158ac-7c3e-4fb7-9af0-8704648d27bf 5 dk.dst 32e22517-6085-44d9-b330-c325f9ff5244 2 Category 9342 urn:ddi:dk.dst:70fdb45b-fa68-4a55-8da4-0906fe26f175:5 dk.dst 70fdb45b-fa68-4a55-8da4-0906fe26f175 5 dk.dst 1aee295e-4f40-4025-9649-e83796c5ece7 2 Category 9382 urn:ddi:dk.dst:18e8d311-1fbc-4541-ac25-55cb3d3af284:5 dk.dst 18e8d311-1fbc-4541-ac25-55cb3d3af284 5 dk.dst 343a0729-af60-497d-961d-eec0e0698942 2 Category 9384 urn:ddi:dk.dst:84b1770f-c725-4dcd-a5d7-06c58b44fff3:5 dk.dst 84b1770f-c725-4dcd-a5d7-06c58b44fff3 5 dk.dst 00b827b7-1b3d-44e3-a7f2-187fb4e9ce15 2 Category 3090 urn:ddi:dk.dst:018ef9ee-3936-43e1-a868-ff7961972480:5 dk.dst 018ef9ee-3936-43e1-a868-ff7961972480 5 dk.dst abc7b2c2-4999-4ad5-98fd-1c82d8e89022 2 Category 309010 urn:ddi:dk.dst:d69ac51a-73a7-4fe1-ad66-2f8290304107:5 dk.dst d69ac51a-73a7-4fe1-ad66-2f8290304107 5 dk.dst 6a8b96d7-4e1e-4df9-ad7a-ec4e851f7afa 2 Category 30901010 urn:ddi:dk.dst:29b30a6b-34f3-47f9-9882-4c1a95b5c4e5:5 dk.dst 29b30a6b-34f3-47f9-9882-4c1a95b5c4e5 5 dk.dst 99426c99-67f6-405b-9b55-8dd8fe387150 2 Category 2015 urn:ddi:dk.dst:6ce5dfdd-d223-48e4-87bd-b6c39644e5e4:5 dk.dst 6ce5dfdd-d223-48e4-87bd-b6c39644e5e4 5 dk.dst 37743eab-5e18-4170-8b03-ce7cf77fb57c 2 Category 2016 urn:ddi:dk.dst:f3be5462-e6e9-47ca-9ee2-a8dcda9dba5b:5 dk.dst f3be5462-e6e9-47ca-9ee2-a8dcda9dba5b 5 dk.dst 9e6cbca7-a9c4-47f3-881b-c04021b1ab39 2 Category 2017 urn:ddi:dk.dst:6c8498f2-c70e-4b19-ab84-ef00b5114ff6:5 dk.dst 6c8498f2-c70e-4b19-ab84-ef00b5114ff6 5 dk.dst 57923d86-1862-4fff-82ba-691686db4b1c 2 Category 2018 urn:ddi:dk.dst:a19f3b2e-a832-420f-a10f-83f9cebd2319:5 dk.dst a19f3b2e-a832-420f-a10f-83f9cebd2319 5 dk.dst 81926984-b987-4d38-bf6e-f0037038ff46 2 Category 2021 urn:ddi:dk.dst:400c68c7-2da7-4303-8265-4043ed7046cb:5 dk.dst 400c68c7-2da7-4303-8265-4043ed7046cb 5 dk.dst e464766e-5a0b-496c-af81-36599bb78dbe 2 Category 2022 urn:ddi:dk.dst:10a77223-2887-482a-a735-1118659e4a76:5 dk.dst 10a77223-2887-482a-a735-1118659e4a76 5 dk.dst 280f62b1-f0de-47b7-ab1b-04ed3ea8ff58 2 Category 2027 urn:ddi:dk.dst:acd1f62d-fb49-4c1f-8377-ea1d5cc18de3:5 dk.dst acd1f62d-fb49-4c1f-8377-ea1d5cc18de3 5 dk.dst 619f442d-ef05-4ebd-92d3-64f65d4e82c0 2 Category 4638 urn:ddi:dk.dst:83f99e7a-19b2-4a85-b3cd-a3ec71d0988e:5 dk.dst 83f99e7a-19b2-4a85-b3cd-a3ec71d0988e 5 dk.dst 96c72065-a8b5-4e79-8fb8-a96746e999cb 2 Category 6023 urn:ddi:dk.dst:24414a6b-987a-48cb-bf64-f7921b69c271:5 dk.dst 24414a6b-987a-48cb-bf64-f7921b69c271 5 dk.dst 234937c5-9c1a-4f0b-be4a-7b727c0b7c14 2 Category 9569 urn:ddi:dk.dst:af4f2feb-712d-4392-af9a-27b97f0f7a72:5 dk.dst af4f2feb-712d-4392-af9a-27b97f0f7a72 5 dk.dst 41d5bd97-74c7-4aee-8638-be682e0b07c5 2 Category 309015 urn:ddi:dk.dst:212427dd-ec36-4339-88c3-914b2242fb21:5 dk.dst 212427dd-ec36-4339-88c3-914b2242fb21 5 dk.dst 5bdf6f97-afdc-4d8a-95c2-a306e1ba5eff 2 Category 30901510 urn:ddi:dk.dst:d6d9315a-197d-4e55-8e1b-cb75a00d7a5a:5 dk.dst d6d9315a-197d-4e55-8e1b-cb75a00d7a5a 5 dk.dst 1c240b5f-46dc-4e00-8bc6-4e51d7ec6cb9 2 Category 2005 urn:ddi:dk.dst:27bb2cc4-74f0-4fcc-80ae-c9e508bcdbb3:5 dk.dst 27bb2cc4-74f0-4fcc-80ae-c9e508bcdbb3 5 dk.dst 1f4f7bd7-1f02-443a-a082-e46793f8b0a5 2 Category 2007 urn:ddi:dk.dst:e59049db-4d21-494c-abbd-a9d27f46fa70:5 dk.dst e59049db-4d21-494c-abbd-a9d27f46fa70 5 dk.dst 8fda6129-1413-41c6-8c2f-e6763363c73b 2 Category 2008 urn:ddi:dk.dst:a01e12ee-0fd2-459e-8c3f-970318034510:5 dk.dst a01e12ee-0fd2-459e-8c3f-970318034510 5 dk.dst b015251f-163d-4b41-b39e-7cfd2bb08e09 2 Category 2009 urn:ddi:dk.dst:56cf6f7a-8388-4771-8c9b-b713c6278a5f:5 dk.dst 56cf6f7a-8388-4771-8c9b-b713c6278a5f 5 dk.dst 2f5a1b73-290b-462f-a046-9afdb85a4269 2 Category 2028 urn:ddi:dk.dst:ffde8e73-9f66-4a8d-8bc5-efd4af071d8e:5 dk.dst ffde8e73-9f66-4a8d-8bc5-efd4af071d8e 5 dk.dst 5af85922-13be-4aa9-8386-2e2da78d7a8b 2 Category 4080 urn:ddi:dk.dst:f7aa9110-85d1-4663-b91c-4e0870e21180:5 dk.dst f7aa9110-85d1-4663-b91c-4e0870e21180 5 dk.dst ee3477db-f534-44ad-9455-6c25d27541e8 2 Category 5183 urn:ddi:dk.dst:7676afe2-bdb8-47a9-af5f-9cb2b6ab6c03:5 dk.dst 7676afe2-bdb8-47a9-af5f-9cb2b6ab6c03 5 dk.dst 5e2fd0db-ae6e-4c2f-8490-736ec8efa756 2 Category 5185 urn:ddi:dk.dst:80270cad-034f-4b90-9642-81006635e6c9:5 dk.dst 80270cad-034f-4b90-9642-81006635e6c9 5 dk.dst 7d57862e-a7d4-40a5-8687-eff9fdd40119 2 Category 5186 urn:ddi:dk.dst:5d1d5b3c-2cf8-4c20-95e3-64ea7948afdd:5 dk.dst 5d1d5b3c-2cf8-4c20-95e3-64ea7948afdd 5 dk.dst 8ecd2c87-8ab7-4fb0-aec2-b7daf0af10c0 2 Category 9564 urn:ddi:dk.dst:fd9d6a62-f922-4876-baa3-9eeb4d26f02b:5 dk.dst fd9d6a62-f922-4876-baa3-9eeb4d26f02b 5 dk.dst 87321012-1a96-4905-b358-40036b1d28ea 2 Category 309020 urn:ddi:dk.dst:ffef2d55-8ce7-406c-a7e3-1ab7fb125f78:5 dk.dst ffef2d55-8ce7-406c-a7e3-1ab7fb125f78 5 dk.dst 281c2431-872b-4631-a891-b74bb598190e 2 Category 30902010 urn:ddi:dk.dst:10b74c93-d0a1-4509-9afa-dc2352a6567e:5 dk.dst 10b74c93-d0a1-4509-9afa-dc2352a6567e 5 dk.dst 9f59e684-b087-43b5-9634-4585f2196dd0 2 Category 9429 urn:ddi:dk.dst:94dc2a5d-9f1f-4ac6-bd11-2d58e199d328:5 dk.dst 94dc2a5d-9f1f-4ac6-bd11-2d58e199d328 5 dk.dst 3f4979fc-50a3-49e6-9db3-035b8deb6344 2 Category 9431 urn:ddi:dk.dst:262ded52-3ea0-4e0d-b1a9-921a67ddd738:5 dk.dst 262ded52-3ea0-4e0d-b1a9-921a67ddd738 5 dk.dst 58d43063-c779-47c0-bdbf-67ef2e319b12 2 Category 9434 urn:ddi:dk.dst:3c40bff7-7702-4dcf-8024-c8cb2dff5426:5 dk.dst 3c40bff7-7702-4dcf-8024-c8cb2dff5426 5 dk.dst 09a922bc-6992-4a66-b23f-05535fc8dfb6 2 Category 9435 urn:ddi:dk.dst:66283718-6658-47c3-89f6-d9aae3bb2674:5 dk.dst 66283718-6658-47c3-89f6-d9aae3bb2674 5 dk.dst 8dec8126-c169-42e7-b47c-eb837ae3a8b6 2 Category 9440 urn:ddi:dk.dst:58ae469e-c824-4d88-8dd2-2480e0d59ce4:5 dk.dst 58ae469e-c824-4d88-8dd2-2480e0d59ce4 5 dk.dst 334fa814-bdf8-4c1e-929d-f2e6511a5714 2 Category 9445 urn:ddi:dk.dst:3393febf-592c-474e-822b-5a23452a6bf4:5 dk.dst 3393febf-592c-474e-822b-5a23452a6bf4 5 dk.dst 5448b66e-fb70-465c-90e1-227ead1ace8c 2 Category 309025 urn:ddi:dk.dst:7a9d8906-e8e0-4df4-bfc0-e13b1022f413:5 dk.dst 7a9d8906-e8e0-4df4-bfc0-e13b1022f413 5 dk.dst 390137e5-7de1-49a4-8a12-886fd16a55e7 2 Category 30902510 urn:ddi:dk.dst:6155b43c-09d5-422e-aaa2-ee791f8493c3:5 dk.dst 6155b43c-09d5-422e-aaa2-ee791f8493c3 5 dk.dst d42e2eba-ef6d-4f1e-9b16-9c1aceff755a 2 Category 0805 urn:ddi:dk.dst:b09f5bb9-a563-40d8-a7af-a171d69990f3:5 dk.dst b09f5bb9-a563-40d8-a7af-a171d69990f3 5 dk.dst 3ab63a6b-7773-481a-a408-f67ae84f8a77 2 Category 0850 urn:ddi:dk.dst:3281127a-fa80-410d-b653-c4f94449b804:5 dk.dst 3281127a-fa80-410d-b653-c4f94449b804 5 dk.dst 49536ffb-f44e-44ac-bff9-583221a285ef 2 Category 3325 urn:ddi:dk.dst:a993e9d3-c861-4189-82a0-1f83cd56b853:5 dk.dst a993e9d3-c861-4189-82a0-1f83cd56b853 5 dk.dst d91aa6d7-08cd-4848-bfd7-1afbd5782693 2 Category 3930 urn:ddi:dk.dst:c6b19900-0bbf-488d-9bac-8489d575ec70:5 dk.dst c6b19900-0bbf-488d-9bac-8489d575ec70 5 dk.dst 4bcd2039-40c1-4fad-afa9-af81fe8a7208 2 Category 3940 urn:ddi:dk.dst:fca29f7f-7199-4ac8-a832-82150c2479c3:5 dk.dst fca29f7f-7199-4ac8-a832-82150c2479c3 5 dk.dst 41b762e2-fb5a-4223-9db2-610bdfcc699b 2 Category 3941 urn:ddi:dk.dst:42bbf3e2-c732-4457-b448-eafd11669360:5 dk.dst 42bbf3e2-c732-4457-b448-eafd11669360 5 dk.dst 635da528-ba0c-4154-8617-e8123ac19472 2 Category 6022 urn:ddi:dk.dst:93d786c3-5b50-4be0-b128-1cb74f4c5928:5 dk.dst 93d786c3-5b50-4be0-b128-1cb74f4c5928 5 dk.dst f46c8c5b-2b31-4d40-919c-e6c35753c6e3 2 Category 6024 urn:ddi:dk.dst:e74d4afe-f1c3-4e77-bfb1-d8c42a730d94:5 dk.dst e74d4afe-f1c3-4e77-bfb1-d8c42a730d94 5 dk.dst fb824e77-d790-40c0-a2fe-dc04cbbe336d 2 Category 6025 urn:ddi:dk.dst:7c5fd73c-86e1-484b-8d31-559cbfcc11f7:5 dk.dst 7c5fd73c-86e1-484b-8d31-559cbfcc11f7 5 dk.dst f1f2c5a3-f2c8-46ce-97c0-c7b2acd1e286 2 Category 9173 urn:ddi:dk.dst:fde62c94-d926-46c7-ba7d-684894e7c90f:5 dk.dst fde62c94-d926-46c7-ba7d-684894e7c90f 5 dk.dst 01064392-5a54-4226-84fc-176c4bb69a10 2 Category 9654 urn:ddi:dk.dst:266cd40f-3ee7-48f4-8c50-dc0def350791:5 dk.dst 266cd40f-3ee7-48f4-8c50-dc0def350791 5 dk.dst 4d590a54-30c2-4c97-b345-aee6e16b169c 2 Category 9720 urn:ddi:dk.dst:4bbc819e-42cc-4d36-a7b0-0fba0cf2b034:5 dk.dst 4bbc819e-42cc-4d36-a7b0-0fba0cf2b034 5 dk.dst a0600f9b-42c8-4034-afce-b4c454800bda 2 Category 9721 urn:ddi:dk.dst:5be2be90-3bed-4342-a8cf-3b5a645866e9:5 dk.dst 5be2be90-3bed-4342-a8cf-3b5a645866e9 5 dk.dst b06cc395-70a6-4aaa-be57-ed3c2308a842 2 Category 9722 urn:ddi:dk.dst:adf78fb6-ec88-4ab4-9a6c-f9e22c31a070:5 dk.dst adf78fb6-ec88-4ab4-9a6c-f9e22c31a070 5 dk.dst 50d4607e-34ed-4713-8312-c3f3717faf85 2 Category 3091 urn:ddi:dk.dst:6e332b43-9c4c-40f1-9177-8febb9a5aaf8:5 dk.dst 6e332b43-9c4c-40f1-9177-8febb9a5aaf8 5 dk.dst 10492df7-1c2b-41ba-976b-4a3d4a598b88 2 Category 309111 urn:ddi:dk.dst:b839e7e7-5787-4ba6-86b8-7f408bf4d43a:5 dk.dst b839e7e7-5787-4ba6-86b8-7f408bf4d43a 5 dk.dst ddaf70b1-ec47-44d2-a58c-c23a1f380f16 2 Category 30911111 urn:ddi:dk.dst:ea715b68-b1df-4cb3-8917-c595ff1f5782:5 dk.dst ea715b68-b1df-4cb3-8917-c595ff1f5782 5 dk.dst e1df869f-0f4e-47a8-937d-4c6685c9f875 2 Category 3597 urn:ddi:dk.dst:54262a61-f4be-41a1-8186-da56790b5faf:5 dk.dst 54262a61-f4be-41a1-8186-da56790b5faf 5 dk.dst 9ba9aa77-cf03-4c3e-acf1-43d4f00a5c96 2 Category 3598 urn:ddi:dk.dst:b07edc57-b841-40a5-973c-9a08fa494b09:5 dk.dst b07edc57-b841-40a5-973c-9a08fa494b09 5 dk.dst 5e39676f-b156-4905-858e-25a5b2bf744e 2 Category 3097 urn:ddi:dk.dst:d439423c-cbae-4c1e-9980-b9864bf67f06:5 dk.dst d439423c-cbae-4c1e-9980-b9864bf67f06 5 dk.dst 8a6bb1f9-c569-42ab-b801-e3e092db4002 2 Category 309710 urn:ddi:dk.dst:1e62d8de-36d2-48c7-87dd-1ecad45387fb:5 dk.dst 1e62d8de-36d2-48c7-87dd-1ecad45387fb 5 dk.dst 01e4f6e2-bc1f-4ed9-853b-b9f39a3f5a78 2 Category 30971010 urn:ddi:dk.dst:eec1500b-8a7a-47d8-bd88-e645bc554bd6:5 dk.dst eec1500b-8a7a-47d8-bd88-e645bc554bd6 5 dk.dst 3ad5b154-0327-4cc7-b02a-e9f24fd556c2 2 Category 0300 urn:ddi:dk.dst:52c8d655-0062-4770-b3a2-ad52e8d2759d:5 dk.dst 52c8d655-0062-4770-b3a2-ad52e8d2759d 5 dk.dst 6cebd624-7d81-41a1-ad0c-24f17547da52 2 Category 35 urn:ddi:dk.dst:9d8f8a4b-6a97-4b2e-8337-81abdaa98317:5 dk.dst 9d8f8a4b-6a97-4b2e-8337-81abdaa98317 5 dk.dst 00fffb55-3fc0-44a4-975b-64453fbdcf4e 2 Category 3510 urn:ddi:dk.dst:3473270d-2adc-42ca-a36f-1ddad93577f7:5 dk.dst 3473270d-2adc-42ca-a36f-1ddad93577f7 5 dk.dst 6205f9b4-8d93-41a1-9d23-00b1d8bb0abd 2 Category 351010 urn:ddi:dk.dst:5e99f6b4-25d3-480f-81b5-c68b4ec5cf47:5 dk.dst 5e99f6b4-25d3-480f-81b5-c68b4ec5cf47 5 dk.dst 0ee3c29e-a362-431b-ac9d-b65bf6120335 2 Category 35101010 urn:ddi:dk.dst:1ebaedde-6c3a-4a0c-9976-42c0cb11f9b9:5 dk.dst 1ebaedde-6c3a-4a0c-9976-42c0cb11f9b9 5 dk.dst 7ec1aa80-a77c-4172-862f-3f95f9206950 2 Category 5126 urn:ddi:dk.dst:bb946c0f-bccd-45cf-94bc-5c4686d093d2:5 dk.dst bb946c0f-bccd-45cf-94bc-5c4686d093d2 5 dk.dst 0f502047-0827-4924-8456-42d97f29f4aa 2 Category 35101020 urn:ddi:dk.dst:5b4bdfa2-aca3-4fb8-9b0d-d6d8d6fcaf61:5 dk.dst 5b4bdfa2-aca3-4fb8-9b0d-d6d8d6fcaf61 5 dk.dst d91797d1-17aa-4386-951e-5e69c36a55c5 2 Category 1190 urn:ddi:dk.dst:98d52dca-d8b9-445d-9160-b8481a715230:5 dk.dst 98d52dca-d8b9-445d-9160-b8481a715230 5 dk.dst 672db746-54d2-47a2-b463-65f75e33949a 2 Category 35101030 urn:ddi:dk.dst:68e0fc8a-7ec1-42df-9cab-353d24db54da:5 dk.dst 68e0fc8a-7ec1-42df-9cab-353d24db54da 5 dk.dst 74bcab01-2f5e-479c-86d3-c28e8852881e 2 Category 1195 urn:ddi:dk.dst:c30b30e0-fd4b-4e97-89a2-15ade4063e05:5 dk.dst c30b30e0-fd4b-4e97-89a2-15ade4063e05 5 dk.dst 63ab775f-b4e4-4801-bc0c-6781a3e687e8 2 Category 3520 urn:ddi:dk.dst:d5ab4be7-cdc7-4a21-a673-17c9a40770b2:5 dk.dst d5ab4be7-cdc7-4a21-a673-17c9a40770b2 5 dk.dst 01f40968-f82e-490c-8983-f01a84dac60f 2 Category 352010 urn:ddi:dk.dst:336a5ab4-457e-470a-a730-4da3f3caab16:5 dk.dst 336a5ab4-457e-470a-a730-4da3f3caab16 5 dk.dst f406d25a-4de1-4f79-a6a8-d27214dbc1df 2 Category 35201010 urn:ddi:dk.dst:a0b3f4cd-efbb-4c6d-839e-290def631871:5 dk.dst a0b3f4cd-efbb-4c6d-839e-290def631871 5 dk.dst 6eb63636-cc7f-4d52-a30a-7b74db54d5d6 2 Category 5230 urn:ddi:dk.dst:40d94ba0-db68-4b32-87fa-2456bb8075fc:5 dk.dst 40d94ba0-db68-4b32-87fa-2456bb8075fc 5 dk.dst 3f5845d8-589c-4893-8167-ea3495bd32f6 2 Category 5298 urn:ddi:dk.dst:02ff25f3-d72c-4a1a-89e6-1f6364821862:5 dk.dst 02ff25f3-d72c-4a1a-89e6-1f6364821862 5 dk.dst 615ceab7-7f05-4099-a697-9acb8147934a 2 Category 5299 urn:ddi:dk.dst:40e641e2-386a-47d3-ae6c-7224be104b47:5 dk.dst 40e641e2-386a-47d3-ae6c-7224be104b47 5 dk.dst 6196b5cc-7e41-4051-ae21-eb6e3a801320 2 Category 3530 urn:ddi:dk.dst:73143142-7adc-4c3b-b82c-bc3963e87b74:5 dk.dst 73143142-7adc-4c3b-b82c-bc3963e87b74 5 dk.dst 1d5c13f5-7254-448d-ba06-e88b346b18f6 2 Category 353010 urn:ddi:dk.dst:dd837e9a-8fd1-4084-8d30-33509bc56f0b:5 dk.dst dd837e9a-8fd1-4084-8d30-33509bc56f0b 5 dk.dst dcfa4e7d-b67f-40e6-bee6-7b0e57076c44 2 Category 35301010 urn:ddi:dk.dst:f7765509-53e4-465e-bc4e-7f76fb1afe10:5 dk.dst f7765509-53e4-465e-bc4e-7f76fb1afe10 5 dk.dst 45c1290f-c8ed-4bd5-8da7-7baace5da38c 2 Category 4056 urn:ddi:dk.dst:419018bf-449d-4369-bbe4-81f041a4042c:5 dk.dst 419018bf-449d-4369-bbe4-81f041a4042c 5 dk.dst 80c4725d-61fe-45cb-ab53-3af8db4e9a75 2 Category 4057 urn:ddi:dk.dst:a2d62347-32f8-4fba-be91-11c352c86e01:5 dk.dst a2d62347-32f8-4fba-be91-11c352c86e01 5 dk.dst d877be34-217f-44fa-9c6d-14c0df70bb8d 2 Category 4058 urn:ddi:dk.dst:e9e94943-9777-4934-a9fd-a743cdc48d25:5 dk.dst e9e94943-9777-4934-a9fd-a743cdc48d25 5 dk.dst 8af5ff52-5dee-4a29-9b74-9f2166d12e35 2 Category 4059 urn:ddi:dk.dst:76f8a42e-393d-4510-9026-d2d4dac5ca66:5 dk.dst 76f8a42e-393d-4510-9026-d2d4dac5ca66 5 dk.dst 3ffe10b0-436a-4c05-8cbd-601bc1e7ee60 2 Category 9661 urn:ddi:dk.dst:0e7b489f-4faa-4686-aae3-d5bcc95178b8:5 dk.dst 0e7b489f-4faa-4686-aae3-d5bcc95178b8 5 dk.dst 8963e1e3-dd39-4a80-a622-0ac84aced276 2 Category 39 urn:ddi:dk.dst:70392252-556d-45a4-a911-cdc488086eab:5 dk.dst 70392252-556d-45a4-a911-cdc488086eab 5 dk.dst bd2826ac-0bae-46a0-8bf2-acff3c045f78 2 Category 3910 urn:ddi:dk.dst:ba9cb7c6-8d45-44d0-ba89-8babc3696b02:5 dk.dst ba9cb7c6-8d45-44d0-ba89-8babc3696b02 5 dk.dst 9438a9da-5bc0-42c3-9f01-6dc2470b1020 2 Category 391010 urn:ddi:dk.dst:6e9fc3de-d61e-403d-9048-9085ad3c0f17:5 dk.dst 6e9fc3de-d61e-403d-9048-9085ad3c0f17 5 dk.dst 2c6054cb-e9b0-4eb8-be94-aec8b6fb3056 2 Category 39101010 urn:ddi:dk.dst:f40136eb-191f-4c63-b233-39a073e26f92:5 dk.dst f40136eb-191f-4c63-b233-39a073e26f92 5 dk.dst 6aefcd13-cd2e-4dda-89a7-2f9cbe0f3e5b 2 Category 0290 urn:ddi:dk.dst:d1dcc35c-f4bd-4312-b8fd-c8166b5a04f2:5 dk.dst d1dcc35c-f4bd-4312-b8fd-c8166b5a04f2 5 dk.dst aea8b72a-da93-4fe8-9407-4d4991330bbb 2 Category 2977 urn:ddi:dk.dst:b6f862b9-bcca-4d86-985b-7bc519e88bb0:5 dk.dst b6f862b9-bcca-4d86-985b-7bc519e88bb0 5 dk.dst 0618c77f-c0a6-4988-b139-338f13c3e00c 2 Category 2990 urn:ddi:dk.dst:fc2f03b8-37c1-4c28-8979-b908310fa979:5 dk.dst fc2f03b8-37c1-4c28-8979-b908310fa979 5 dk.dst a28f0a3b-fdff-4dad-ba2b-244791dbcdec 2 Category 3688 urn:ddi:dk.dst:c2b36bf6-c1e9-4406-9ab8-899c354846ed:5 dk.dst c2b36bf6-c1e9-4406-9ab8-899c354846ed 5 dk.dst 8de7a2e6-5690-4164-8ce6-01a44b439e82 2 Category 3692 urn:ddi:dk.dst:af729e9c-068c-41ec-924c-be96f69c46cb:5 dk.dst af729e9c-068c-41ec-924c-be96f69c46cb 5 dk.dst f39d4c8d-847e-4e38-8def-5afc012b0010 2 Category 3695 urn:ddi:dk.dst:6bc979eb-10af-46dd-b83c-61fc783231c1:5 dk.dst 6bc979eb-10af-46dd-b83c-61fc783231c1 5 dk.dst e0de9449-4758-428f-a425-bf3bd7938a1d 2 Category 3698 urn:ddi:dk.dst:7472bffd-19ac-4720-9def-49e58247be65:5 dk.dst 7472bffd-19ac-4720-9def-49e58247be65 5 dk.dst f825d1f8-c34c-4bb6-afb9-9556accd1419 2 Category 3774 urn:ddi:dk.dst:3dd10102-de22-4904-8da8-c767d539332c:5 dk.dst 3dd10102-de22-4904-8da8-c767d539332c 5 dk.dst 1de66d0d-38f9-4908-abc8-aaaf970195d5 2 Category 3782 urn:ddi:dk.dst:3c0b5773-c7b5-43e6-9504-9fbb77c84490:5 dk.dst 3c0b5773-c7b5-43e6-9504-9fbb77c84490 5 dk.dst 241fd857-93c8-4368-82bc-4dd9a0b8e1c3 2 Category 3805 urn:ddi:dk.dst:09235d99-9879-4555-b06b-4b9ce7d9a857:5 dk.dst 09235d99-9879-4555-b06b-4b9ce7d9a857 5 dk.dst 4e8e40c4-25d9-4b78-9924-494c0cde7031 2 Category 391015 urn:ddi:dk.dst:d2433bbf-e3c1-4227-b110-cd4051f6896d:5 dk.dst d2433bbf-e3c1-4227-b110-cd4051f6896d 5 dk.dst 5d34a8ca-04b4-4177-b4ad-63eaafe35c70 2 Category 39101510 urn:ddi:dk.dst:d6c7cc90-4fc0-4251-981e-96892d3554ff:5 dk.dst d6c7cc90-4fc0-4251-981e-96892d3554ff 5 dk.dst 8e008f21-da75-4749-9f04-2183d5efb1bc 2 Category 0220 urn:ddi:dk.dst:f67011c6-02c5-45c6-afc6-107f9f011a10:5 dk.dst f67011c6-02c5-45c6-afc6-107f9f011a10 5 dk.dst 2864ac6f-c232-4e1a-9eee-47ce008fc682 2 Category 2992 urn:ddi:dk.dst:747f306f-224b-4679-afa7-42611002fe91:5 dk.dst 747f306f-224b-4679-afa7-42611002fe91 5 dk.dst d0b2adf7-90ca-4138-be7d-7bab72791250 2 Category 3629 urn:ddi:dk.dst:9efeb46d-46be-467d-8131-44caa6ac5c6d:5 dk.dst 9efeb46d-46be-467d-8131-44caa6ac5c6d 5 dk.dst 7b98b158-f49e-4d71-b7bb-c80c6a21c1fb 2 Category 3726 urn:ddi:dk.dst:5b5bc875-0a2d-4452-9c17-b5d231dfd33e:5 dk.dst 5b5bc875-0a2d-4452-9c17-b5d231dfd33e 5 dk.dst 34bf442a-54ef-444f-9be0-2ccea6d275c8 2 Category 3915 urn:ddi:dk.dst:5b331930-8ac4-4596-9a48-dcf6ed8fba63:5 dk.dst 5b331930-8ac4-4596-9a48-dcf6ed8fba63 5 dk.dst ec49b621-2324-44fd-b441-37a1969f17c8 2 Category 391510 urn:ddi:dk.dst:fcb87516-52dd-431e-aa66-e839a2c7589f:5 dk.dst fcb87516-52dd-431e-aa66-e839a2c7589f 5 dk.dst d2804b6a-22e2-48c2-8f17-77be94c9e224 2 Category 39151010 urn:ddi:dk.dst:8efa019d-9249-4b68-9290-7564a5fc173a:5 dk.dst 8efa019d-9249-4b68-9290-7564a5fc173a 5 dk.dst 12b2605a-b6a1-4f84-a9fa-88cdefb7005e 2 Category 2901 urn:ddi:dk.dst:f6c1e947-aecc-4a30-b6a6-a416536c2b9a:5 dk.dst f6c1e947-aecc-4a30-b6a6-a416536c2b9a 5 dk.dst fc918897-cb1b-4479-b2ed-5fe8a3a47167 2 Category 2969 urn:ddi:dk.dst:c2aa2539-90c4-41d2-bdb0-1d0b90e9fb1d:5 dk.dst c2aa2539-90c4-41d2-bdb0-1d0b90e9fb1d 5 dk.dst 01a61e47-c50c-4f37-b28f-4dc5187287c6 2 Category 3623 urn:ddi:dk.dst:932f268f-8e60-4e8b-8888-3ca976ca57f6:5 dk.dst 932f268f-8e60-4e8b-8888-3ca976ca57f6 5 dk.dst afa06c20-159d-4029-bba4-8121aac8855f 2 Category 391515 urn:ddi:dk.dst:7ef06527-a9af-4798-ba44-8aaed87ead32:5 dk.dst 7ef06527-a9af-4798-ba44-8aaed87ead32 5 dk.dst 7f4043fa-9e6f-4e28-b0ef-fa96758aceb6 2 Category 39151510 urn:ddi:dk.dst:c0bdeabb-dac1-4cf6-bab3-570f88a5950f:5 dk.dst c0bdeabb-dac1-4cf6-bab3-570f88a5950f 5 dk.dst b08ddb92-88a5-41f6-a578-bae2f1a318e8 2 Category 2973 urn:ddi:dk.dst:f06577aa-6b52-44d6-a586-31649e1fd928:5 dk.dst f06577aa-6b52-44d6-a586-31649e1fd928 5 dk.dst 3c185372-03c8-4a09-8630-ff083a15a905 2 Category 2984 urn:ddi:dk.dst:86b91638-1c3b-4c31-b0a2-13f64a5de839:5 dk.dst 86b91638-1c3b-4c31-b0a2-13f64a5de839 5 dk.dst 2a85de07-cadc-4d37-89e9-67203cc1feb7 2 Category 2991 urn:ddi:dk.dst:cf68d0df-4dd2-4859-a8b2-da372bec5d3b:5 dk.dst cf68d0df-4dd2-4859-a8b2-da372bec5d3b 5 dk.dst 8831f091-b54b-4346-9c5a-55f6e66de127 2 Category 3044 urn:ddi:dk.dst:0149667c-1799-447d-93fb-89eeb5affa6a:5 dk.dst 0149667c-1799-447d-93fb-89eeb5affa6a 5 dk.dst bc596bbc-3a34-409e-a671-578e9c5aa522 2 Category 3281 urn:ddi:dk.dst:7b1cbc53-82b9-498b-b098-1ab202710f2b:5 dk.dst 7b1cbc53-82b9-498b-b098-1ab202710f2b 5 dk.dst d8030451-7fc4-4526-8d82-2a1238b1054c 2 Category 3600 urn:ddi:dk.dst:195b15da-df8d-47b4-8f0d-23c2cf0eb8aa:5 dk.dst 195b15da-df8d-47b4-8f0d-23c2cf0eb8aa 5 dk.dst 1349014b-d37e-4dc5-8bf2-acafb94dbf6f 2 Category 3607 urn:ddi:dk.dst:80281470-baf7-43c3-8c23-f6dc624f3538:5 dk.dst 80281470-baf7-43c3-8c23-f6dc624f3538 5 dk.dst b7baa308-1ea1-4957-a0ca-b334da58ad48 2 Category 3617 urn:ddi:dk.dst:cfecaad5-7727-48b8-b53f-fa9a522d82d6:5 dk.dst cfecaad5-7727-48b8-b53f-fa9a522d82d6 5 dk.dst 80cd9faf-ce2f-418e-bcf1-a2f986f5429a 2 Category 3618 urn:ddi:dk.dst:837628fe-9d7a-4710-928c-d4604ada23a1:5 dk.dst 837628fe-9d7a-4710-928c-d4604ada23a1 5 dk.dst 84400e9c-b9ee-4be1-a1f8-7d1ff7641fd6 2 Category 3619 urn:ddi:dk.dst:5dbc24d5-0887-49bc-9c28-11eb0db4a075:5 dk.dst 5dbc24d5-0887-49bc-9c28-11eb0db4a075 5 dk.dst bf1ac922-da1f-4ebf-ae7d-f0d0c0562366 2 Category 3676 urn:ddi:dk.dst:533e3ed0-5ef9-42b1-b4b0-a06428ae8d9d:5 dk.dst 533e3ed0-5ef9-42b1-b4b0-a06428ae8d9d 5 dk.dst 85a90522-2e21-4180-bb27-13bc045c0dd4 2 Category 39151520 urn:ddi:dk.dst:ea028583-635a-4911-bf28-0ff53ad57334:5 dk.dst ea028583-635a-4911-bf28-0ff53ad57334 5 dk.dst 6c0823e6-0ce9-4ec8-b2fb-d3fd8cd9a08f 2 Category 2980 urn:ddi:dk.dst:a5eecbbd-08da-4f32-b55c-8106cd005c5a:5 dk.dst a5eecbbd-08da-4f32-b55c-8106cd005c5a 5 dk.dst c92e69f5-a2a3-48b0-9120-cfe2516c9e98 2 Category 3628 urn:ddi:dk.dst:ce50f751-4251-420a-84a0-757eccd4d938:5 dk.dst ce50f751-4251-420a-84a0-757eccd4d938 5 dk.dst 89ee1bb3-f4d3-4318-8a56-63ef69657ff4 2 Category 3630 urn:ddi:dk.dst:44c1aa63-5708-4194-87e3-38c25be393e8:5 dk.dst 44c1aa63-5708-4194-87e3-38c25be393e8 5 dk.dst 164eac3b-2b8a-4002-ae70-cdc7d2a3e2d2 2 Category 391525 urn:ddi:dk.dst:8dc814ad-1e20-42d9-8f10-e290d056d131:5 dk.dst 8dc814ad-1e20-42d9-8f10-e290d056d131 5 dk.dst cf32c692-c149-47da-8a6f-1cbd9d2d8d05 2 Category 39152510 urn:ddi:dk.dst:45cbefdf-5865-4c24-82cf-60c29699be30:5 dk.dst 45cbefdf-5865-4c24-82cf-60c29699be30 5 dk.dst ad869827-e28f-4c64-b095-68cc792398c1 2 Category 0239 urn:ddi:dk.dst:0363d2f0-4bae-49be-b935-56255283f7ea:5 dk.dst 0363d2f0-4bae-49be-b935-56255283f7ea 5 dk.dst 2e88ce81-4f99-423d-9fd1-3c077521ddb9 2 Category 2970 urn:ddi:dk.dst:840b0450-5ef1-4e29-99a2-97862f838480:5 dk.dst 840b0450-5ef1-4e29-99a2-97862f838480 5 dk.dst 5d8bf149-c579-4606-8718-230dc0edc4c2 2 Category 3612 urn:ddi:dk.dst:05cfc32c-9ae0-4648-82d5-9c0a5e879237:5 dk.dst 05cfc32c-9ae0-4648-82d5-9c0a5e879237 5 dk.dst 9e8bf6dd-f7bc-4d78-9bfe-4ab96ac8836c 2 Category 3620 urn:ddi:dk.dst:e59f2dcf-9f56-47e8-a807-1c62da66670c:5 dk.dst e59f2dcf-9f56-47e8-a807-1c62da66670c 5 dk.dst 2069debd-9283-4ca4-9593-cd87fefbb44b 2 Category 3768 urn:ddi:dk.dst:84412068-ec33-4a40-8bfc-db8f913ed7c1:5 dk.dst 84412068-ec33-4a40-8bfc-db8f913ed7c1 5 dk.dst 23a36350-de37-4dea-ab58-875259d4401b 2 Category 391530 urn:ddi:dk.dst:17e9c4ad-1662-48fd-b511-b6e7865e6a57:5 dk.dst 17e9c4ad-1662-48fd-b511-b6e7865e6a57 5 dk.dst f66889eb-2c48-41ae-9809-8fa2136de459 2 Category 39153010 urn:ddi:dk.dst:4077c095-a7fd-47b8-98d5-81611a7f3622:5 dk.dst 4077c095-a7fd-47b8-98d5-81611a7f3622 5 dk.dst 44fa94cb-1755-4e38-a293-d91a7656e28a 2 Category 2976 urn:ddi:dk.dst:5c943020-f6a5-4c7b-9fea-5041eee18ee8:5 dk.dst 5c943020-f6a5-4c7b-9fea-5041eee18ee8 5 dk.dst 763d4aa5-3ed3-4707-b8c8-e06653012c8e 2 Category 3660 urn:ddi:dk.dst:8caf17e1-1ced-4e23-8d13-9810f50de923:5 dk.dst 8caf17e1-1ced-4e23-8d13-9810f50de923 5 dk.dst 4e1f3e28-7fa1-486a-80cc-b3cdb94c4ebd 2 Category 3798 urn:ddi:dk.dst:13517a2a-899a-40c1-8b79-0efedf1cdb63:5 dk.dst 13517a2a-899a-40c1-8b79-0efedf1cdb63 5 dk.dst f295bbcd-e036-4f39-ba18-b332908111c5 2 Category 391550 urn:ddi:dk.dst:115f5521-fe35-49bf-bbf7-34f1f3137fa7:5 dk.dst 115f5521-fe35-49bf-bbf7-34f1f3137fa7 5 dk.dst c798e8db-6719-41b7-aa8c-f69d4c6cfddd 2 Category 39155010 urn:ddi:dk.dst:55955231-fc7a-4d1a-bf8e-96096016c53f:5 dk.dst 55955231-fc7a-4d1a-bf8e-96096016c53f 5 dk.dst 5385c3e4-513e-4977-b79f-7ae0f5f96b82 2 Category 0260 urn:ddi:dk.dst:5b9e9abc-f4e2-4177-bf8e-2ca3a46720ff:5 dk.dst 5b9e9abc-f4e2-4177-bf8e-2ca3a46720ff 5 dk.dst 79995ffb-a489-40bf-8b7d-13390086880e 2 Category 2959 urn:ddi:dk.dst:16f830e9-0cbd-4769-ab22-361d6cc13568:5 dk.dst 16f830e9-0cbd-4769-ab22-361d6cc13568 5 dk.dst 9edb296f-8f1e-4669-9e7a-5916ed019170 2 Category 2983 urn:ddi:dk.dst:e1bf0b54-bba8-40aa-9ffb-03102764a12c:5 dk.dst e1bf0b54-bba8-40aa-9ffb-03102764a12c 5 dk.dst 44ac00fa-339a-47c8-b69a-0411b88144d8 2 Category 2985 urn:ddi:dk.dst:757fb0c8-ea4b-4ae8-8564-77277ca83a5c:5 dk.dst 757fb0c8-ea4b-4ae8-8564-77277ca83a5c 5 dk.dst 96807f2b-0f11-4054-8775-5c4709cdbce3 2 Category 3636 urn:ddi:dk.dst:183288ac-86d4-419b-bba6-c66e9934f9d2:5 dk.dst 183288ac-86d4-419b-bba6-c66e9934f9d2 5 dk.dst 331a566b-0670-47cc-8df9-adf4c07f3111 2 Category 3663 urn:ddi:dk.dst:b716df40-9c10-4120-81af-bfc89cc84464:5 dk.dst b716df40-9c10-4120-81af-bfc89cc84464 5 dk.dst d34ed7f4-f1fe-405b-bd2b-c0113846bbe7 2 Category 3679 urn:ddi:dk.dst:880b3784-22f0-4043-a100-365133af6988:5 dk.dst 880b3784-22f0-4043-a100-365133af6988 5 dk.dst e6c1a362-988e-4e38-bd8c-b899d8c262ee 2 Category 3687 urn:ddi:dk.dst:ea725abb-75a5-4e6e-8c18-1cf615e99ac3:5 dk.dst ea725abb-75a5-4e6e-8c18-1cf615e99ac3 5 dk.dst 013249ee-1f1f-4e87-96a5-3416315bab86 2 Category 3696 urn:ddi:dk.dst:980418e4-20c0-4f1e-a8af-4c4a2ad26350:5 dk.dst 980418e4-20c0-4f1e-a8af-4c4a2ad26350 5 dk.dst 4dd3634a-369e-4872-85c2-a948bfd54499 2 Category 3793 urn:ddi:dk.dst:13898299-cf1d-4131-895c-d8d77b316aa8:5 dk.dst 13898299-cf1d-4131-895c-d8d77b316aa8 5 dk.dst bc3a1975-1da3-4905-935a-78f64f75f9fb 2 Category 3797 urn:ddi:dk.dst:cfd9dd81-1868-4ae3-a565-16d6195c2b36:5 dk.dst cfd9dd81-1868-4ae3-a565-16d6195c2b36 5 dk.dst 08edc499-328b-4c14-8db2-ba2dba034fd3 2 Category 391565 urn:ddi:dk.dst:0385456c-a33d-4c39-9d9f-8e6815c27238:5 dk.dst 0385456c-a33d-4c39-9d9f-8e6815c27238 5 dk.dst a427e172-83d1-49ad-bd4f-03c3774022a9 2 Category 39156510 urn:ddi:dk.dst:410cae5f-a52b-4633-b6c5-16c1d3cfbcb6:5 dk.dst 410cae5f-a52b-4633-b6c5-16c1d3cfbcb6 5 dk.dst 07690c76-f12c-482a-b1a1-b4c52b619952 2 Category 3673 urn:ddi:dk.dst:fd72c862-77b2-4eed-aa87-6b6f71a7db8e:5 dk.dst fd72c862-77b2-4eed-aa87-6b6f71a7db8e 5 dk.dst 72446df2-b1b5-4a08-b178-c40812e043e0 2 Category 3701 urn:ddi:dk.dst:62490b86-999e-4f2c-8073-efc8947645b4:5 dk.dst 62490b86-999e-4f2c-8073-efc8947645b4 5 dk.dst 07ae3199-4534-490c-8aa2-f5be401b94b4 2 Category 3920 urn:ddi:dk.dst:a2da200c-8be4-4cd7-9a68-85a4cca33cc4:5 dk.dst a2da200c-8be4-4cd7-9a68-85a4cca33cc4 5 dk.dst 9e0973ac-8671-498a-86a8-d35e3544129b 2 Category 392010 urn:ddi:dk.dst:520257cf-b946-49ff-af7c-0f59c142582f:5 dk.dst 520257cf-b946-49ff-af7c-0f59c142582f 5 dk.dst 5139b872-fe3d-4be7-914d-90508f92e669 2 Category 39201010 urn:ddi:dk.dst:8e084a98-beb9-479a-bba9-5b1f2aed0976:5 dk.dst 8e084a98-beb9-479a-bba9-5b1f2aed0976 5 dk.dst c1256323-546f-4142-ae48-f9db9351b440 2 Category 2972 urn:ddi:dk.dst:b61d405a-f593-44ae-8786-07184e3d26fa:5 dk.dst b61d405a-f593-44ae-8786-07184e3d26fa 5 dk.dst d3cc55c5-3167-4e36-8d0b-570f70a3ff4c 2 Category 3647 urn:ddi:dk.dst:f5c9d07b-5026-4adf-820d-37627a331b9a:5 dk.dst f5c9d07b-5026-4adf-820d-37627a331b9a 5 dk.dst 88a89c22-d194-4db4-8aac-20f31cefa1f0 2 Category 392020 urn:ddi:dk.dst:ed53b01f-93b4-4ad2-83d1-803ffa5d277f:5 dk.dst ed53b01f-93b4-4ad2-83d1-803ffa5d277f 5 dk.dst e2d7c1a5-a673-414f-b989-ffe6a94fb3e6 2 Category 39202010 urn:ddi:dk.dst:ae66944c-7e0b-4b60-b218-3331881ae706:5 dk.dst ae66944c-7e0b-4b60-b218-3331881ae706 5 dk.dst 61833dd4-ffd0-4864-8dc8-9e6a9edefcf2 2 Category 2918 urn:ddi:dk.dst:ae5f4db4-a1a1-4481-9792-8da0f23329e5:5 dk.dst ae5f4db4-a1a1-4481-9792-8da0f23329e5 5 dk.dst a0e8f3f7-c322-4f83-a7e3-630324c26449