dk.dst 927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7a 42 CodeList urn:ddi:dk.dst:927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7a:42 dk.dst 927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7a 42 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2007-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2007-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Fødevareerhverv","en":"Food industries"} cm:ContactPerson {"da":"MLU","en":"MLU"} cm:IsCurrent True DSTLM01\rkr LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 Landbrugslandsdele, v1:2007- Agricultural provinces, v1:2007- Landbrugslandsdele indfører et niveau mellem regioner og landsdele til klassifikationen [Regioner, landsdele og kommuner](https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/regioner--landsdele-og-kommuner). Landbrugslandsdele aggregerer således de 11 landsdele til 8 landbrugslandsdele, angivet med *LL* i koden. Bornholm bibeholdes som selvstændig landbrugslandsdel, mens de øvrige landsdele i Region Hovedstaden samles under *LL1 Region Hovedstaden (uden Bornholm)*, dvs. inkl. Landsdel Nordsjælland. Landsdel Østsjælland samt Landsdel Vest- og Sydsjælland er samlet i *LL3 Region Sjælland*. Bemærk, at navne fra regioner og landsdele genbruges når der er geografisk sammenfald. Agricultural provinces introduces a level between regions and regions in the classification [Regions, provinces and municipalities](https://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/regioner--landsdele-og-kommuner). Agricultural provinces thus aggregate the 11 provinces into 8 agricultural provinces, indicated by *LL* in the code. REGIONER REGIONER Den geografiske inddeling af Danmarks 5 regioner følger NUTS 2 i den fælleseuropæiske statistiske nomenklatur for regionale enheder. Med henblik på at opnå et passende NUTS-niveau til klassifikation af en given kategori af administrative enheder i en medlemsstat, skal den gennemsnitlige størrelse af den pågældende administrative enhed ifølge Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1059/2003 ligge inden for en befolkningstærskel på minimum 800.000 og maksimum 3 mio. Nominal LANDBRUGSLANDSDELE LANDBRUGSLANDSDELE Landbrugslandsdele anvendes i statistik om landbruget. Til dette formål er Danmarks 11 landsdele aggregeret til otte landbrugslandsdele på en måde, så Bornholm adskilles fra de resterende tre landsdele under Region Hovedstaden. Derudover samles landsdelene Østsjælland og Vest- og Sydsjælland i én landbrugslandsdel. Nominal LANDSDELE LANDSDELE Den geografiske inddeling af Danmarks 11 landsdele følger NUTS 3 i den fælleseuropæiske statistiske nomenklatur for regionale enheder. Med henblik på at opnå et passende NUTS-niveau til klassifikation af en given kategori af administrative enheder i en medlemsstat, skal den gennemsnitlige størrelse af den pågældende administrative enhed ifølge Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1059/2003 ligge inden for en befolkningstærskel på minimum 150.000 og maksimum 800.000. Nominal KOMMUNER KOMMUNER Den geografiske inddeling af Danmarks 98 kommuner samt Christiansø korresponderer med Local Administrative Units (LAU) som er kompatibel med den fælleseuropæiske statistiske nomenklatur for regionale enheder. Nominal urn:ddi:dk.dst:d0e08d4b-3de5-4886-aaf0-8d02e4d56f54:42 dk.dst d0e08d4b-3de5-4886-aaf0-8d02e4d56f54 42 dk.dst 28965ffa-5d0d-4fa9-846a-17b6381711b5 4 Category 084 urn:ddi:dk.dst:184387ff-6b41-41b3-93cb-75bef19cbe30:42 dk.dst 184387ff-6b41-41b3-93cb-75bef19cbe30 42 dk.dst b97da2af-8d19-4876-b664-b907e0bc2f7f 3 Category LL1 urn:ddi:dk.dst:b0cac4ff-97a4-47f3-bbc1-440095b28bde:42 dk.dst b0cac4ff-97a4-47f3-bbc1-440095b28bde 42 dk.dst 78ea35f7-f157-43e3-9526-56e3efb032c8 4 Category 01 urn:ddi:dk.dst:c5370f1f-6c89-4f28-bf04-c13609addfd0:42 dk.dst c5370f1f-6c89-4f28-bf04-c13609addfd0 42 dk.dst 0803782e-91d2-4bc7-878e-7d9f8e9f173e 3 Category 101 urn:ddi:dk.dst:94ffc88a-358e-4272-997f-c32d0c655e27:42 dk.dst 94ffc88a-358e-4272-997f-c32d0c655e27 42 dk.dst 53b5bbf6-7efc-4d14-9db5-26f26e3d0bac 3 Category 147 urn:ddi:dk.dst:c1e5cda6-59d6-4ac9-afe8-fbd39ee6fa83:42 dk.dst c1e5cda6-59d6-4ac9-afe8-fbd39ee6fa83 42 dk.dst 46422e37-15d9-43ed-9ab3-c06037184ad1 3 Category 155 urn:ddi:dk.dst:743c6294-43ab-444c-b788-9391cc09aba3:42 dk.dst 743c6294-43ab-444c-b788-9391cc09aba3 42 dk.dst f99dee57-3f78-4c0a-af16-31445e856c88 3 Category 185 urn:ddi:dk.dst:75aaf2d1-fa04-4760-9206-88fbe2fb7ac5:42 dk.dst 75aaf2d1-fa04-4760-9206-88fbe2fb7ac5 42 dk.dst 95fa2ebe-0667-4055-acf0-d62509fbdfb8 3 Category 02 urn:ddi:dk.dst:664c4d8c-3918-49c4-b4d2-fc6b3f636740:42 dk.dst 664c4d8c-3918-49c4-b4d2-fc6b3f636740 42 dk.dst 6fcd5ac3-ba6b-4376-b2d7-7294082e3fc8 3 Category 151 urn:ddi:dk.dst:dc048131-f5f6-46d8-a52c-b89fe333462c:42 dk.dst dc048131-f5f6-46d8-a52c-b89fe333462c 42 dk.dst db0bad7a-912e-4633-bae3-1f4f9da0df9e 3 Category 153 urn:ddi:dk.dst:d40d4317-5d97-4e4c-b951-6ec0d806f9fc:42 dk.dst d40d4317-5d97-4e4c-b951-6ec0d806f9fc 42 dk.dst 671de605-4b25-40ea-be70-760747338508 3 Category 157 urn:ddi:dk.dst:1d936d57-15a2-4fa5-a512-ece5242e43f2:42 dk.dst 1d936d57-15a2-4fa5-a512-ece5242e43f2 42 dk.dst 72963263-742a-43ea-b8c1-f5e101f4153e 3 Category 159 urn:ddi:dk.dst:90b541db-172c-4b6e-9706-b519e7db40b7:42 dk.dst 90b541db-172c-4b6e-9706-b519e7db40b7 42 dk.dst 87afdbec-8b89-4ba0-9295-d76317428d74 3 Category 161 urn:ddi:dk.dst:813f7fb6-7633-4089-bca4-cf19c0b9c240:42 dk.dst 813f7fb6-7633-4089-bca4-cf19c0b9c240 42 dk.dst d95f208f-faac-459c-ac4f-7b46f6951d00 3 Category 163 urn:ddi:dk.dst:09bb0772-d52e-4b1f-8c4e-f3b47e0ec678:42 dk.dst 09bb0772-d52e-4b1f-8c4e-f3b47e0ec678 42 dk.dst 3769299d-407a-4f84-984d-d203033dcc76 3 Category 165 urn:ddi:dk.dst:e9d4393c-e5e1-4671-be16-9c8d709a308d:42 dk.dst e9d4393c-e5e1-4671-be16-9c8d709a308d 42 dk.dst 7af6f93e-01f3-4c12-8803-f97144018169 3 Category 167 urn:ddi:dk.dst:c90c7969-a8b8-489b-8412-d3f2ff0a89b1:42 dk.dst c90c7969-a8b8-489b-8412-d3f2ff0a89b1 42 dk.dst 2a3a4a39-526c-4b8e-a085-f86b507c20f5 3 Category 169 urn:ddi:dk.dst:9f7b8dfb-2079-4c40-bfb3-7d35d796a1a1:42 dk.dst 9f7b8dfb-2079-4c40-bfb3-7d35d796a1a1 42 dk.dst 9afa20ab-89a0-4122-a94d-0ed6195c4777 3 Category 173 urn:ddi:dk.dst:c8fe7541-545d-4088-9fe6-b9baf19c41a3:42 dk.dst c8fe7541-545d-4088-9fe6-b9baf19c41a3 42 dk.dst 1c6e9df1-a7ef-4bb8-a7f2-4f75e6276441 3 Category 175 urn:ddi:dk.dst:670aa5ef-314b-40f8-9553-1f308268bc9f:42 dk.dst 670aa5ef-314b-40f8-9553-1f308268bc9f 42 dk.dst 80484860-605a-4712-84cd-f48fea3700f6 3 Category 183 urn:ddi:dk.dst:53719c01-c7af-4c42-8a86-d2fc9a6ab569:42 dk.dst 53719c01-c7af-4c42-8a86-d2fc9a6ab569 42 dk.dst 6a702708-f9bb-4def-852d-d5dc0796f52b 3 Category 187 urn:ddi:dk.dst:ff171840-e297-4a72-8128-a0521e993053:42 dk.dst ff171840-e297-4a72-8128-a0521e993053 42 dk.dst 6a24110d-794a-453e-a803-496948a5cb22 3 Category 03 urn:ddi:dk.dst:2d9a69df-8983-4fbb-a045-f2cc34e5d5e3:42 dk.dst 2d9a69df-8983-4fbb-a045-f2cc34e5d5e3 42 dk.dst a82c914e-6c9f-48b7-bf1b-763aa8d75698 3 Category 190 urn:ddi:dk.dst:e8078a96-1430-44f3-9c0c-a21a0fe32e47:42 dk.dst e8078a96-1430-44f3-9c0c-a21a0fe32e47 42 dk.dst c5db58ff-3b1e-46e5-87c5-9748df0e8d0a 3 Category 201 urn:ddi:dk.dst:c307bb20-86dd-4207-8f3c-ff405593c687:42 dk.dst c307bb20-86dd-4207-8f3c-ff405593c687 42 dk.dst 46773a5b-789d-408a-b249-6942c4804e80 3 Category 210 urn:ddi:dk.dst:0cafb2ca-0b1e-4991-b78d-474633dfe81a:42 dk.dst 0cafb2ca-0b1e-4991-b78d-474633dfe81a 42 dk.dst 6494f520-8a33-4f44-8e35-be3bc0991b7a 3 Category 217 urn:ddi:dk.dst:463e913b-a253-41b6-a6ce-29edbf87b020:42 dk.dst 463e913b-a253-41b6-a6ce-29edbf87b020 42 dk.dst ab4733cf-7670-4a60-8716-1aabc8845497 3 Category 219 urn:ddi:dk.dst:57edd3e2-a17c-4b04-992d-4821adc22c56:42 dk.dst 57edd3e2-a17c-4b04-992d-4821adc22c56 42 dk.dst a81111b7-f9e6-4c50-a8e4-a8c36c7a9f6f 3 Category 223 urn:ddi:dk.dst:46c8c09e-a5b3-4faf-aa85-6811cdcf486e:42 dk.dst 46c8c09e-a5b3-4faf-aa85-6811cdcf486e 42 dk.dst e6a1de33-32ab-42ec-9c6a-8b0ee2e9af16 3 Category 230 urn:ddi:dk.dst:38741503-3874-4888-a14a-a85e6c3f3e43:42 dk.dst 38741503-3874-4888-a14a-a85e6c3f3e43 42 dk.dst 6693125b-c96e-4fc5-b720-f9d512bc92ae 3 Category 240 urn:ddi:dk.dst:92bf2d4f-f0a5-44f4-9ebc-c1d74de065d9:42 dk.dst 92bf2d4f-f0a5-44f4-9ebc-c1d74de065d9 42 dk.dst a32cd85b-e77d-4d3c-9f6c-762887e3e1ed 3 Category 250 urn:ddi:dk.dst:3aced516-c970-4401-bba4-1443f38aa7e2:42 dk.dst 3aced516-c970-4401-bba4-1443f38aa7e2 42 dk.dst f0a018bc-7c89-48c8-aae3-13fc80c7fbcf 3 Category 260 urn:ddi:dk.dst:36049baf-70b0-4f5c-a042-2cf61febb261:42 dk.dst 36049baf-70b0-4f5c-a042-2cf61febb261 42 dk.dst 7ce226e7-b42f-480f-95e9-12a5d319b1bd 3 Category 270 urn:ddi:dk.dst:beec9ebf-45a3-452d-91e0-46077fe1f51b:42 dk.dst beec9ebf-45a3-452d-91e0-46077fe1f51b 42 dk.dst 9000f9ec-3891-4643-9395-05365a833115 3 Category LL2 urn:ddi:dk.dst:9b12f78f-2b38-4bd5-9ba1-1faa2a9fecbf:42 dk.dst 9b12f78f-2b38-4bd5-9ba1-1faa2a9fecbf 42 dk.dst 3d7a7c90-f73d-4f23-9ca6-3983809037cd 3 Category 04 urn:ddi:dk.dst:48c9660c-a834-4701-a4fc-38e43ce2f6b8:42 dk.dst 48c9660c-a834-4701-a4fc-38e43ce2f6b8 42 dk.dst dbccfc10-5321-4e75-8d60-9f9419786b52 3 Category 400 urn:ddi:dk.dst:e9f5e93d-3cc5-472b-b7a2-b1a842817111:42 dk.dst e9f5e93d-3cc5-472b-b7a2-b1a842817111 42 dk.dst 7dea0408-1e2a-49d0-b3dc-7cc0a6ec957b 3 Category 411 urn:ddi:dk.dst:2b6f94f6-44a8-4dc5-a24f-e47739b5cc9d:42 dk.dst 2b6f94f6-44a8-4dc5-a24f-e47739b5cc9d 42 dk.dst 8921f066-ccc9-4f71-a733-b5fff2233b57 3 Category 085 urn:ddi:dk.dst:24014e34-8ab7-4075-96e2-e045ec6a16b4:42 dk.dst 24014e34-8ab7-4075-96e2-e045ec6a16b4 42 dk.dst a41efe99-ba66-4a7f-93e4-cbbaf2316997 3 Category LL3 urn:ddi:dk.dst:f9711a50-6300-483e-94db-48758238fd40:42 dk.dst f9711a50-6300-483e-94db-48758238fd40 42 dk.dst 0ad061d2-f5f6-4dd7-9f82-6a476f82042e 3 Category 05 urn:ddi:dk.dst:28702d2c-0078-435a-89ee-35f202aa178c:42 dk.dst 28702d2c-0078-435a-89ee-35f202aa178c 42 dk.dst cafa6d1c-c959-4e69-8388-802eeaae726b 3 Category 253 urn:ddi:dk.dst:a566b080-ac46-4caa-af83-345622e5970e:42 dk.dst a566b080-ac46-4caa-af83-345622e5970e 42 dk.dst 135d40c2-d8ab-41e7-afe2-5608143bb4c6 3 Category 259 urn:ddi:dk.dst:cc98331b-4348-4246-b42e-e89e5c99bc26:42 dk.dst cc98331b-4348-4246-b42e-e89e5c99bc26 42 dk.dst 782efe1f-54a4-4638-aa9f-bd3d61850605 3 Category 265 urn:ddi:dk.dst:3a35ced0-0cf1-4258-9be4-b2c80d88ebc0:42 dk.dst 3a35ced0-0cf1-4258-9be4-b2c80d88ebc0 42 dk.dst 9fcfcfbc-a339-4efa-a03d-851142a9c828 3 Category 269 urn:ddi:dk.dst:fb6e0508-4b0c-45eb-8146-85df1fdf32c1:42 dk.dst fb6e0508-4b0c-45eb-8146-85df1fdf32c1 42 dk.dst 2054609c-7ea7-4cdc-be70-ca8d0be90619 3 Category 350 urn:ddi:dk.dst:9656fb78-3768-41c6-a18f-d47be638aafd:42 dk.dst 9656fb78-3768-41c6-a18f-d47be638aafd 42 dk.dst d266d9cf-bc59-493b-bab3-3d64514f3ef4 3 Category 06 urn:ddi:dk.dst:ac774deb-28b3-4257-90b1-814e74e76bbe:42 dk.dst ac774deb-28b3-4257-90b1-814e74e76bbe 42 dk.dst 36c23dff-1caa-40d6-a4d5-a1b1d1455dc8 3 Category 306 urn:ddi:dk.dst:6b2edb80-293a-4cc9-88dc-a1653dee2f35:42 dk.dst 6b2edb80-293a-4cc9-88dc-a1653dee2f35 42 dk.dst 9602d896-a53a-4686-86e4-3350559730da 3 Category 316 urn:ddi:dk.dst:cb19b1eb-6b30-4f44-98f3-d3e23dd3c710:42 dk.dst cb19b1eb-6b30-4f44-98f3-d3e23dd3c710 42 dk.dst ee2629db-86d8-418a-ae10-507d3bb70411 3 Category 320 urn:ddi:dk.dst:bd793b9c-5ea1-489c-84fd-3a92809f38c3:42 dk.dst bd793b9c-5ea1-489c-84fd-3a92809f38c3 42 dk.dst ae8b6841-e864-471a-ae89-3b2cdd846293 3 Category 326 urn:ddi:dk.dst:e8b06551-2adc-4acf-ac48-4e426fd24a44:42 dk.dst e8b06551-2adc-4acf-ac48-4e426fd24a44 42 dk.dst 5c614f5f-eab1-43cf-ae74-3079d50d2f7e 3 Category 329 urn:ddi:dk.dst:6642fd84-0d8e-417c-90e7-fcab68f0e9aa:42 dk.dst 6642fd84-0d8e-417c-90e7-fcab68f0e9aa 42 dk.dst ed6aeccf-ec97-407d-8266-8dd5824e4e13 3 Category 330 urn:ddi:dk.dst:4f102a2d-78e5-4791-8516-66cf86dcae89:42 dk.dst 4f102a2d-78e5-4791-8516-66cf86dcae89 42 dk.dst 4d105f8c-8632-477c-953e-ec9adfe3442d 3 Category 336 urn:ddi:dk.dst:95f48732-6f9a-4df9-88aa-a529fcd14b7b:42 dk.dst 95f48732-6f9a-4df9-88aa-a529fcd14b7b 42 dk.dst 977ac651-7150-4d77-87ac-3964113c7a8a 3 Category 340 urn:ddi:dk.dst:507cdc04-c846-413c-81f9-71d25a184687:42 dk.dst 507cdc04-c846-413c-81f9-71d25a184687 42 dk.dst bb79e29f-de35-400b-9b70-97f5e4c17b9a 3 Category 360 urn:ddi:dk.dst:fe0e7868-7da7-42fd-ae54-f653b5babe8b:42 dk.dst fe0e7868-7da7-42fd-ae54-f653b5babe8b 42 dk.dst 871fae72-e37b-440a-92e4-54f3e6d8967e 3 Category 370 urn:ddi:dk.dst:346c206b-21fc-4b90-8b13-bc5d2b836c13:42 dk.dst 346c206b-21fc-4b90-8b13-bc5d2b836c13 42 dk.dst 4fcce818-59fa-4acd-820a-5b2eae01ca19 3 Category 376 urn:ddi:dk.dst:5dea1d5d-f89b-4599-aafd-00a4c513ffde:42 dk.dst 5dea1d5d-f89b-4599-aafd-00a4c513ffde 42 dk.dst 210055e9-a648-4f3e-925d-3b927579bf9c 3 Category 390 urn:ddi:dk.dst:3d15d126-9f9d-449a-9901-d4c9d197b0a9:42 dk.dst 3d15d126-9f9d-449a-9901-d4c9d197b0a9 42 dk.dst 7e783f48-b1ea-4373-a7d7-20148b33e21d 3 Category 083 urn:ddi:dk.dst:ba837ace-c7bc-4d96-baf8-bf4206d8c0b8:42 dk.dst ba837ace-c7bc-4d96-baf8-bf4206d8c0b8 42 dk.dst ed15f33f-2727-4262-b6c5-f4b53be2e1e4 3 Category LL4 urn:ddi:dk.dst:b3c29b83-cace-4c3c-91c7-98147b7db92c:42 dk.dst b3c29b83-cace-4c3c-91c7-98147b7db92c 42 dk.dst 38a7f8ef-65a1-4ca2-94b8-297e9e226598 3 Category 07 urn:ddi:dk.dst:7b8ac086-a2a4-4c9d-9f2f-d90f6ea2348e:42 dk.dst 7b8ac086-a2a4-4c9d-9f2f-d90f6ea2348e 42 dk.dst 4f7091ad-fd1c-4e50-9a6a-a0b9876ccf62 3 Category 410 urn:ddi:dk.dst:6a1835be-437e-40d8-9c5e-9beacd6c03a0:42 dk.dst 6a1835be-437e-40d8-9c5e-9beacd6c03a0 42 dk.dst ca1ca499-3b6d-4e73-89ea-3b011c36bc58 3 Category 420 urn:ddi:dk.dst:6d9c236b-a7b7-4c0d-880b-bb738b3fd171:42 dk.dst 6d9c236b-a7b7-4c0d-880b-bb738b3fd171 42 dk.dst 2f87742b-11e8-4089-a5aa-7d209b720284 3 Category 430 urn:ddi:dk.dst:01454c2e-2aec-40e4-8e03-ad7bbfa9fa7a:42 dk.dst 01454c2e-2aec-40e4-8e03-ad7bbfa9fa7a 42 dk.dst 895f1893-6158-4dcc-8be9-ffe8f613d1d8 3 Category 440 urn:ddi:dk.dst:29926429-2f57-4073-9b3f-218776dff38a:42 dk.dst 29926429-2f57-4073-9b3f-218776dff38a 42 dk.dst f6dd7614-fa93-4a85-9987-258d69221f73 3 Category 450 urn:ddi:dk.dst:ba03db1a-f49b-4a2e-81ee-46efb3314f31:42 dk.dst ba03db1a-f49b-4a2e-81ee-46efb3314f31 42 dk.dst b42487bb-af78-41dc-866a-7c5a7ffb08b3 3 Category 461 urn:ddi:dk.dst:6f42e335-b40d-475e-96a2-78ae68324031:42 dk.dst 6f42e335-b40d-475e-96a2-78ae68324031 42 dk.dst f2069430-d38f-462b-b6a7-cc950355dcd3 3 Category 479 urn:ddi:dk.dst:972c4f88-ac19-48dd-8981-277242b77793:42 dk.dst 972c4f88-ac19-48dd-8981-277242b77793 42 dk.dst 31202279-bccc-4454-84c0-7d15f1306aae 3 Category 480 urn:ddi:dk.dst:a6ea14cc-47a1-4afe-a60e-a2c00a04ea88:42 dk.dst a6ea14cc-47a1-4afe-a60e-a2c00a04ea88 42 dk.dst 83024c56-a852-4e2f-a80c-c4b0cded604e 3 Category 482 urn:ddi:dk.dst:dc37f181-f984-47be-8c47-ab03d068d9f2:42 dk.dst dc37f181-f984-47be-8c47-ab03d068d9f2 42 dk.dst 7a5b4c96-e50f-443d-b4df-be8f0eabaf41 3 Category 492 urn:ddi:dk.dst:65efdc48-eac3-452e-a73a-72f229be2777:42 dk.dst 65efdc48-eac3-452e-a73a-72f229be2777 42 dk.dst 17185a4e-b6e9-4a31-ba45-29fda42dd379 3 Category LL5 urn:ddi:dk.dst:60f5545c-a256-4a85-a793-3079f186322d:42 dk.dst 60f5545c-a256-4a85-a793-3079f186322d 42 dk.dst a396537f-c30d-4ac4-9ae2-bc094817f0fd 3 Category 08 urn:ddi:dk.dst:bfa4dc55-6fe9-432f-8297-bd1adc5cd5f0:42 dk.dst bfa4dc55-6fe9-432f-8297-bd1adc5cd5f0 42 dk.dst 9994dab2-92c5-48cb-a2de-9148d25f8e60 3 Category 510 urn:ddi:dk.dst:fa48fc72-a043-4059-8be0-aa747cd9874a:42 dk.dst fa48fc72-a043-4059-8be0-aa747cd9874a 42 dk.dst fab98e2b-a516-4d0f-b726-1e9ca4bc0650 3 Category 530 urn:ddi:dk.dst:af9f3486-db05-458c-b5ec-4327f1fd202a:42 dk.dst af9f3486-db05-458c-b5ec-4327f1fd202a 42 dk.dst 913477be-eac8-414a-a277-f4dcfb5b8a1d 3 Category 540 urn:ddi:dk.dst:ab5f9f62-01ce-453d-ad6e-2f9c8b0e41cd:42 dk.dst ab5f9f62-01ce-453d-ad6e-2f9c8b0e41cd 42 dk.dst 6a4d01b5-b36b-47b7-a150-5c118d5a5a09 3 Category 550 urn:ddi:dk.dst:d6bcbaf8-c921-4585-9bbf-c5d0a4aa2a82:42 dk.dst d6bcbaf8-c921-4585-9bbf-c5d0a4aa2a82 42 dk.dst 15cea960-7df3-4769-bfa3-6107423fa883 3 Category 561 urn:ddi:dk.dst:e2878209-dc04-47fd-ab1b-2fac2e79ae05:42 dk.dst e2878209-dc04-47fd-ab1b-2fac2e79ae05 42 dk.dst 42734780-8d36-4369-923a-0e421f30d30b 3 Category 563 urn:ddi:dk.dst:89bd0368-d424-44c7-b647-4a85c472025a:42 dk.dst 89bd0368-d424-44c7-b647-4a85c472025a 42 dk.dst b38d11e3-62bc-47b6-939a-3ac6ae4fa133 3 Category 573 urn:ddi:dk.dst:a95906a4-e2ce-4020-949f-f13e2aafac9e:42 dk.dst a95906a4-e2ce-4020-949f-f13e2aafac9e 42 dk.dst dd41b26c-3961-42f1-8b1d-425a8e87818d 3 Category 575 urn:ddi:dk.dst:4786019c-d0d8-4393-8b90-c8a4b7c54a21:42 dk.dst 4786019c-d0d8-4393-8b90-c8a4b7c54a21 42 dk.dst 61ac730e-049c-4f8c-a8b4-3a7e16c064b7 3 Category 580 urn:ddi:dk.dst:392943b7-05d2-4c35-851b-ad699ec83147:42 dk.dst 392943b7-05d2-4c35-851b-ad699ec83147 42 dk.dst aa1f6744-b5b6-4222-8ee9-2681860af33d 3 Category 607 urn:ddi:dk.dst:14a60a18-fa20-42fd-a995-23642d2ecdd4:42 dk.dst 14a60a18-fa20-42fd-a995-23642d2ecdd4 42 dk.dst 97136edb-5278-4dd1-b58b-0ae2e845c44c 3 Category 621 urn:ddi:dk.dst:9a47f170-4dda-4959-9910-5af0e0ebc631:42 dk.dst 9a47f170-4dda-4959-9910-5af0e0ebc631 42 dk.dst bfb08ed9-7fa6-48ab-8f6b-834c056fb985 3 Category 630 urn:ddi:dk.dst:cbe29236-eb8e-4730-83c3-f24e90f67194:42 dk.dst cbe29236-eb8e-4730-83c3-f24e90f67194 42 dk.dst 008d31ed-0756-4803-bae6-e7181551be42 3 Category 082 urn:ddi:dk.dst:2e81f5e4-fc42-4e6b-81d3-69a6fad91062:42 dk.dst 2e81f5e4-fc42-4e6b-81d3-69a6fad91062 42 dk.dst 946e5044-68c2-4ad5-897c-2c5c277be721 3 Category LL6 urn:ddi:dk.dst:f7928cf6-fa5b-41b2-94f4-95c088a4823c:42 dk.dst f7928cf6-fa5b-41b2-94f4-95c088a4823c 42 dk.dst fbf339c9-ea6b-4815-8c44-9a6ca0923df6 3 Category 09 urn:ddi:dk.dst:e470ed6b-0f13-4961-b8ed-b4af3e34edb3:42 dk.dst e470ed6b-0f13-4961-b8ed-b4af3e34edb3 42 dk.dst 5d90db4b-7b89-4966-a819-e40c252ec2ac 3 Category 615 urn:ddi:dk.dst:31bf30ea-50d6-4c95-b56d-2ddb6c556253:42 dk.dst 31bf30ea-50d6-4c95-b56d-2ddb6c556253 42 dk.dst 3a939254-c745-4331-95b9-53a203c4a482 3 Category 706 urn:ddi:dk.dst:4eefada2-1d01-46db-b083-f4e888e88d08:42 dk.dst 4eefada2-1d01-46db-b083-f4e888e88d08 42 dk.dst 6a539fd9-bcb4-4938-8128-19cffbd8cedb 3 Category 707 urn:ddi:dk.dst:b59ff5ee-ea52-4ac6-af68-8ea0b75b8ca3:42 dk.dst b59ff5ee-ea52-4ac6-af68-8ea0b75b8ca3 42 dk.dst 6594271d-ffba-47fa-8d20-2006ac9685bc 3 Category 710 urn:ddi:dk.dst:1ab13979-949f-48db-a8f4-cbf284633ab9:42 dk.dst 1ab13979-949f-48db-a8f4-cbf284633ab9 42 dk.dst 44291fb0-807e-4af5-8f6d-4e6d5b47d6fb 3 Category 727 urn:ddi:dk.dst:0ef734b3-d4a8-4c3c-802e-539364c6de4e:42 dk.dst 0ef734b3-d4a8-4c3c-802e-539364c6de4e 42 dk.dst 1aad168e-5dec-46ce-96d3-b2760c6538e2 3 Category 730 urn:ddi:dk.dst:2790896c-1d73-484c-8cd6-aaee4aa0cfa5:42 dk.dst 2790896c-1d73-484c-8cd6-aaee4aa0cfa5 42 dk.dst e801dbf8-db3b-4592-9a9a-80facbfe33df 3 Category 740 urn:ddi:dk.dst:de1938e2-25b3-4d74-9bb8-1d97ae2ac081:42 dk.dst de1938e2-25b3-4d74-9bb8-1d97ae2ac081 42 dk.dst d96801d9-5828-4bcd-ae88-8b49fece6541 3 Category 741 urn:ddi:dk.dst:78b60a40-4cc5-42ea-bcc4-5392b12863db:42 dk.dst 78b60a40-4cc5-42ea-bcc4-5392b12863db 42 dk.dst 113cf2f5-d54f-45b3-a05e-cdea5cad1504 3 Category 746 urn:ddi:dk.dst:91278b97-e19c-4094-99ac-bde5802b68d2:42 dk.dst 91278b97-e19c-4094-99ac-bde5802b68d2 42 dk.dst 0667b7f6-6977-49c4-86aa-32aadbb72de1 3 Category 751 urn:ddi:dk.dst:22799d5e-15ea-493f-b997-14d7b711106e:42 dk.dst 22799d5e-15ea-493f-b997-14d7b711106e 42 dk.dst 47f6bffa-ef12-4aed-acfc-f59c094a2b2e 3 Category 766 urn:ddi:dk.dst:5bf72fdd-b9a3-4f36-bf1c-89817f00f5b3:42 dk.dst 5bf72fdd-b9a3-4f36-bf1c-89817f00f5b3 42 dk.dst 7d022b0a-6730-4305-a861-189c3580a7cf 3 Category LL7 urn:ddi:dk.dst:5a0792ae-1cf9-49bd-835a-b2043edd5e26:42 dk.dst 5a0792ae-1cf9-49bd-835a-b2043edd5e26 42 dk.dst 72c00be2-67de-4c6c-aa76-40f8d08dd7df 3 Category 10 urn:ddi:dk.dst:5f1f4c83-d911-49a6-9ae9-da3df39cdeef:42 dk.dst 5f1f4c83-d911-49a6-9ae9-da3df39cdeef 42 dk.dst 46cf521d-dff2-414c-b03c-f4e57388b05f 3 Category 657 urn:ddi:dk.dst:c9f4ddbb-6391-4aff-8d76-956614cf7928:42 dk.dst c9f4ddbb-6391-4aff-8d76-956614cf7928 42 dk.dst f1b6f1e0-d409-4e0c-bd88-b322df9f8fcf 3 Category 661 urn:ddi:dk.dst:5a5651d0-8112-4df3-88c9-a0e45537a71f:42 dk.dst 5a5651d0-8112-4df3-88c9-a0e45537a71f 42 dk.dst 19e6abf3-b55f-4376-9ea8-b60064bb5593 3 Category 665 urn:ddi:dk.dst:27391497-1cf5-4a69-a292-0d1ae3235a0c:42 dk.dst 27391497-1cf5-4a69-a292-0d1ae3235a0c 42 dk.dst 15dbacce-cba2-4c97-b624-120acde46adf 3 Category 671 urn:ddi:dk.dst:fec6003b-2c8e-49a5-a4ed-84a1a72bce5e:42 dk.dst fec6003b-2c8e-49a5-a4ed-84a1a72bce5e 42 dk.dst 384943ec-1437-4122-ac53-27175083755c 3 Category 756 urn:ddi:dk.dst:2f8764c4-c314-4a1c-8f5a-9a9825245d97:42 dk.dst 2f8764c4-c314-4a1c-8f5a-9a9825245d97 42 dk.dst 36a2f538-fc06-46ee-ac96-e7986a081f41 3 Category 760 urn:ddi:dk.dst:fc4b5e33-7788-4804-8458-8a0c129200e0:42 dk.dst fc4b5e33-7788-4804-8458-8a0c129200e0 42 dk.dst 150900b7-8aea-4a5a-9e4a-7411d8b07bc2 3 Category 779 urn:ddi:dk.dst:30afe8ce-c678-44de-a82f-9af409ca0761:42 dk.dst 30afe8ce-c678-44de-a82f-9af409ca0761 42 dk.dst f6398361-0b0f-4a8e-acaf-08722867e682 3 Category 791 urn:ddi:dk.dst:bc727d5a-e223-464d-bcbe-5dca6f7421a9:42 dk.dst bc727d5a-e223-464d-bcbe-5dca6f7421a9 42 dk.dst 4ce08d01-f7e7-4628-8cca-58fd24867a16 3 Category 081 urn:ddi:dk.dst:8652b434-aff6-4b99-9ffa-277d958b186c:42 dk.dst 8652b434-aff6-4b99-9ffa-277d958b186c 42 dk.dst 63bcf1ae-483e-422f-bbe9-185127c58e2b 3 Category LL8 urn:ddi:dk.dst:8935fb36-f7d9-43b9-87ac-70dbd8086b45:42 dk.dst 8935fb36-f7d9-43b9-87ac-70dbd8086b45 42 dk.dst ff94aef2-1b02-4a66-8491-e0a45790cc2d 3 Category 11 urn:ddi:dk.dst:838fd373-f09b-498c-a6b6-e8c8798dc4b8:42 dk.dst 838fd373-f09b-498c-a6b6-e8c8798dc4b8 42 dk.dst bb2328b5-5b4f-47bc-b28d-7127b4da60ce 3 Category 773 urn:ddi:dk.dst:0f3ce2b7-5392-4aa5-9aee-eeab7710ba97:42 dk.dst 0f3ce2b7-5392-4aa5-9aee-eeab7710ba97 42 dk.dst 2bd7bf41-044b-42e9-9339-6398b588ddfd 3 Category 787 urn:ddi:dk.dst:eb26189f-b824-4de7-ac23-bd00f4f3e495:42 dk.dst eb26189f-b824-4de7-ac23-bd00f4f3e495 42 dk.dst 862d89f7-1f56-4de0-9c0a-9f88654a430c 3 Category 810 urn:ddi:dk.dst:7533fcd0-4320-4dc2-98e1-9fef921b697b:42 dk.dst 7533fcd0-4320-4dc2-98e1-9fef921b697b 42 dk.dst d57d4326-e0ba-40bd-8ffd-83529fd37c16 3 Category 813 urn:ddi:dk.dst:01d50c1e-aef1-481d-b400-07e9a854bcd9:42 dk.dst 01d50c1e-aef1-481d-b400-07e9a854bcd9 42 dk.dst ad26a584-1e98-44f3-9fe2-9cf998814ed5 3 Category 820 urn:ddi:dk.dst:a5da446f-2e04-4353-a0ca-7bc43922505c:42 dk.dst a5da446f-2e04-4353-a0ca-7bc43922505c 42 dk.dst 2a41a1f0-ddad-4ec4-9f86-05aaf9738f42 3 Category 825 urn:ddi:dk.dst:ae6c48d3-f1f1-402d-ad17-9b1d23e39a7c:42 dk.dst ae6c48d3-f1f1-402d-ad17-9b1d23e39a7c 42 dk.dst 323c7285-cc3c-4832-ba20-704d8dfd603a 3 Category 840 urn:ddi:dk.dst:28d11b4c-de32-46db-b381-08641c1921f3:42 dk.dst 28d11b4c-de32-46db-b381-08641c1921f3 42 dk.dst 108d1596-ba50-4bb6-a44e-7a28e4ca1aff 3 Category 846 urn:ddi:dk.dst:c557167f-11c2-4fe5-be10-de7933226a27:42 dk.dst c557167f-11c2-4fe5-be10-de7933226a27 42 dk.dst 4dee35cd-5984-4a8e-a228-f33d4d733ea5 3 Category 849 urn:ddi:dk.dst:76bcc8dc-28ff-48b1-aa3f-a1d5ab9f8ae9:42 dk.dst 76bcc8dc-28ff-48b1-aa3f-a1d5ab9f8ae9 42 dk.dst 9b83c807-06af-4937-8abf-dcb3802bc6aa 3 Category 851 urn:ddi:dk.dst:a80c1417-7c7e-49ad-8171-f0fc36cc14a8:42 dk.dst a80c1417-7c7e-49ad-8171-f0fc36cc14a8 42 dk.dst e4e3dfef-0233-42b9-b1de-a2356ba9a7a7 3 Category 860 urn:ddi:dk.dst:5ba46782-1342-4411-82cc-b4025e5f6345:42 dk.dst 5ba46782-1342-4411-82cc-b4025e5f6345 42 csv_da 927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7acsv_da 927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7acsv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7acsv_da urn:ddi:dk.dst:944a5188-62f8-4271-9038-f0d149938bf1:42 dk.dst 944a5188-62f8-4271-9038-f0d149938bf1 42 ddi_da 927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7addi_da 927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7addi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7addi_da urn:ddi:dk.dst:bbd948a8-ad0e-48fb-8296-8b1bc89103df:42 dk.dst bbd948a8-ad0e-48fb-8296-8b1bc89103df 42 csv_en 927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7acsv_en 927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7acsv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7acsv_en urn:ddi:dk.dst:9e4ed178-93a9-41ba-9d45-98aaed6e42cf:42 dk.dst 9e4ed178-93a9-41ba-9d45-98aaed6e42cf 42 ddi_en 927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7addi_en 927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7addi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7addi_en urn:ddi:dk.dst:477d6db8-7d60-41f5-bf56-7b47eb476c3f:42 dk.dst 477d6db8-7d60-41f5-bf56-7b47eb476c3f 42 urn:ddi:dk.dst:ec601a07-7f39-4adc-909e-03287bb41537:42 dk.dst ec601a07-7f39-4adc-909e-03287bb41537 42 urn:ddi:dk.dst:f1b718b5-7e26-43a0-97c1-34e93a66e82d:42 dk.dst f1b718b5-7e26-43a0-97c1-34e93a66e82d 42 urn:ddi:dk.dst:218cc953-9822-49f5-ab2a-33158c6f208e:42 dk.dst 218cc953-9822-49f5-ab2a-33158c6f208e 42 urn:ddi:dk.dst:28965ffa-5d0d-4fa9-846a-17b6381711b5:4 dk.dst 28965ffa-5d0d-4fa9-846a-17b6381711b5 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden urn:ddi:dk.dst:b97da2af-8d19-4876-b664-b907e0bc2f7f:3 dk.dst b97da2af-8d19-4876-b664-b907e0bc2f7f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Hovedstaden (uden Bornholm) Region Hovedstaden (without Bornholm) Hovedstaden (uden Bornholm) Region Hovedstaden (without Bornholm) urn:ddi:dk.dst:78ea35f7-f157-43e3-9526-56e3efb032c8:4 dk.dst 78ea35f7-f157-43e3-9526-56e3efb032c8 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Landsdel Byen København Province Byen København Landsdel Byen København Province Byen København urn:ddi:dk.dst:0803782e-91d2-4bc7-878e-7d9f8e9f173e:3 dk.dst 0803782e-91d2-4bc7-878e-7d9f8e9f173e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- København København København København urn:ddi:dk.dst:53b5bbf6-7efc-4d14-9db5-26f26e3d0bac:3 dk.dst 53b5bbf6-7efc-4d14-9db5-26f26e3d0bac 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg urn:ddi:dk.dst:46422e37-15d9-43ed-9ab3-c06037184ad1:3 dk.dst 46422e37-15d9-43ed-9ab3-c06037184ad1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Dragør Dragør Dragør Dragør urn:ddi:dk.dst:f99dee57-3f78-4c0a-af16-31445e856c88:3 dk.dst f99dee57-3f78-4c0a-af16-31445e856c88 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Tårnby Tårnby Tårnby Tårnby urn:ddi:dk.dst:95fa2ebe-0667-4055-acf0-d62509fbdfb8:3 dk.dst 95fa2ebe-0667-4055-acf0-d62509fbdfb8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Landsdel Københavns omegn Province Københavns omegn Landsdel Københavns omegn Province Københavns omegn urn:ddi:dk.dst:6fcd5ac3-ba6b-4376-b2d7-7294082e3fc8:3 dk.dst 6fcd5ac3-ba6b-4376-b2d7-7294082e3fc8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Ballerup Ballerup Ballerup Ballerup urn:ddi:dk.dst:db0bad7a-912e-4633-bae3-1f4f9da0df9e:3 dk.dst db0bad7a-912e-4633-bae3-1f4f9da0df9e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Brøndby Brøndby Brøndby Brøndby urn:ddi:dk.dst:671de605-4b25-40ea-be70-760747338508:3 dk.dst 671de605-4b25-40ea-be70-760747338508 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Gentofte Gentofte Gentofte Gentofte urn:ddi:dk.dst:72963263-742a-43ea-b8c1-f5e101f4153e:3 dk.dst 72963263-742a-43ea-b8c1-f5e101f4153e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Gladsaxe Gladsaxe Gladsaxe Gladsaxe urn:ddi:dk.dst:87afdbec-8b89-4ba0-9295-d76317428d74:3 dk.dst 87afdbec-8b89-4ba0-9295-d76317428d74 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Glostrup Glostrup Glostrup Glostrup urn:ddi:dk.dst:d95f208f-faac-459c-ac4f-7b46f6951d00:3 dk.dst d95f208f-faac-459c-ac4f-7b46f6951d00 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Herlev Herlev Herlev Herlev urn:ddi:dk.dst:3769299d-407a-4f84-984d-d203033dcc76:3 dk.dst 3769299d-407a-4f84-984d-d203033dcc76 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Albertslund Albertslund Albertslund Albertslund urn:ddi:dk.dst:7af6f93e-01f3-4c12-8803-f97144018169:3 dk.dst 7af6f93e-01f3-4c12-8803-f97144018169 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Hvidovre Hvidovre Hvidovre Hvidovre urn:ddi:dk.dst:2a3a4a39-526c-4b8e-a085-f86b507c20f5:3 dk.dst 2a3a4a39-526c-4b8e-a085-f86b507c20f5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Høje-Taastrup Høje-Taastrup Høje-Taastrup Høje-Taastrup urn:ddi:dk.dst:9afa20ab-89a0-4122-a94d-0ed6195c4777:3 dk.dst 9afa20ab-89a0-4122-a94d-0ed6195c4777 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk urn:ddi:dk.dst:1c6e9df1-a7ef-4bb8-a7f2-4f75e6276441:3 dk.dst 1c6e9df1-a7ef-4bb8-a7f2-4f75e6276441 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Rødovre Rødovre Rødovre Rødovre urn:ddi:dk.dst:80484860-605a-4712-84cd-f48fea3700f6:3 dk.dst 80484860-605a-4712-84cd-f48fea3700f6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Ishøj Ishøj Ishøj Ishøj urn:ddi:dk.dst:6a702708-f9bb-4def-852d-d5dc0796f52b:3 dk.dst 6a702708-f9bb-4def-852d-d5dc0796f52b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Vallensbæk Vallensbæk Vallensbæk Vallensbæk urn:ddi:dk.dst:6a24110d-794a-453e-a803-496948a5cb22:3 dk.dst 6a24110d-794a-453e-a803-496948a5cb22 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Landsdel Nordsjælland Province Nordsjælland Landsdel Nordsjælland Province Nordsjælland urn:ddi:dk.dst:a82c914e-6c9f-48b7-bf1b-763aa8d75698:3 dk.dst a82c914e-6c9f-48b7-bf1b-763aa8d75698 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Furesø Furesø Furesø Furesø urn:ddi:dk.dst:c5db58ff-3b1e-46e5-87c5-9748df0e8d0a:3 dk.dst c5db58ff-3b1e-46e5-87c5-9748df0e8d0a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Allerød Allerød Allerød Allerød urn:ddi:dk.dst:46773a5b-789d-408a-b249-6942c4804e80:3 dk.dst 46773a5b-789d-408a-b249-6942c4804e80 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Fredensborg Fredensborg Fredensborg Fredensborg urn:ddi:dk.dst:6494f520-8a33-4f44-8e35-be3bc0991b7a:3 dk.dst 6494f520-8a33-4f44-8e35-be3bc0991b7a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Helsingør Helsingør Helsingør Helsingør urn:ddi:dk.dst:ab4733cf-7670-4a60-8716-1aabc8845497:3 dk.dst ab4733cf-7670-4a60-8716-1aabc8845497 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Hillerød Hillerød Hillerød Hillerød urn:ddi:dk.dst:a81111b7-f9e6-4c50-a8e4-a8c36c7a9f6f:3 dk.dst a81111b7-f9e6-4c50-a8e4-a8c36c7a9f6f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Hørsholm Hørsholm Hørsholm Hørsholm urn:ddi:dk.dst:e6a1de33-32ab-42ec-9c6a-8b0ee2e9af16:3 dk.dst e6a1de33-32ab-42ec-9c6a-8b0ee2e9af16 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Rudersdal Rudersdal Rudersdal Rudersdal urn:ddi:dk.dst:6693125b-c96e-4fc5-b720-f9d512bc92ae:3 dk.dst 6693125b-c96e-4fc5-b720-f9d512bc92ae 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Egedal Egedal Egedal Egedal urn:ddi:dk.dst:a32cd85b-e77d-4d3c-9f6c-762887e3e1ed:3 dk.dst a32cd85b-e77d-4d3c-9f6c-762887e3e1ed 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Frederikssund Frederikssund Frederikssund Frederikssund urn:ddi:dk.dst:f0a018bc-7c89-48c8-aae3-13fc80c7fbcf:3 dk.dst f0a018bc-7c89-48c8-aae3-13fc80c7fbcf 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Halsnæs Halsnæs Halsnæs Halsnæs urn:ddi:dk.dst:7ce226e7-b42f-480f-95e9-12a5d319b1bd:3 dk.dst 7ce226e7-b42f-480f-95e9-12a5d319b1bd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Gribskov Gribskov Gribskov Gribskov urn:ddi:dk.dst:9000f9ec-3891-4643-9395-05365a833115:3 dk.dst 9000f9ec-3891-4643-9395-05365a833115 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Bornholm Province Bornholm Bornholm Province Bornholm urn:ddi:dk.dst:3d7a7c90-f73d-4f23-9ca6-3983809037cd:3 dk.dst 3d7a7c90-f73d-4f23-9ca6-3983809037cd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Landsdel Bornholm Province Bornholm Landsdel Bornholm Province Bornholm urn:ddi:dk.dst:dbccfc10-5321-4e75-8d60-9f9419786b52:3 dk.dst dbccfc10-5321-4e75-8d60-9f9419786b52 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Bornholm Bornholm Bornholm Bornholm urn:ddi:dk.dst:7dea0408-1e2a-49d0-b3dc-7cc0a6ec957b:3 dk.dst 7dea0408-1e2a-49d0-b3dc-7cc0a6ec957b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø urn:ddi:dk.dst:8921f066-ccc9-4f71-a733-b5fff2233b57:3 dk.dst 8921f066-ccc9-4f71-a733-b5fff2233b57 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Region Sjælland Region Sjælland Region Sjælland Region Sjælland urn:ddi:dk.dst:a41efe99-ba66-4a7f-93e4-cbbaf2316997:3 dk.dst a41efe99-ba66-4a7f-93e4-cbbaf2316997 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Sjælland Region Sjælland Sjælland Region Sjælland urn:ddi:dk.dst:0ad061d2-f5f6-4dd7-9f82-6a476f82042e:3 dk.dst 0ad061d2-f5f6-4dd7-9f82-6a476f82042e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Landsdel Østsjælland Province Østsjælland Landsdel Østsjælland Province Østsjælland urn:ddi:dk.dst:cafa6d1c-c959-4e69-8388-802eeaae726b:3 dk.dst cafa6d1c-c959-4e69-8388-802eeaae726b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Greve Greve Greve Greve urn:ddi:dk.dst:135d40c2-d8ab-41e7-afe2-5608143bb4c6:3 dk.dst 135d40c2-d8ab-41e7-afe2-5608143bb4c6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Køge Køge Køge Køge urn:ddi:dk.dst:782efe1f-54a4-4638-aa9f-bd3d61850605:3 dk.dst 782efe1f-54a4-4638-aa9f-bd3d61850605 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde urn:ddi:dk.dst:9fcfcfbc-a339-4efa-a03d-851142a9c828:3 dk.dst 9fcfcfbc-a339-4efa-a03d-851142a9c828 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Solrød Solrød Solrød Solrød urn:ddi:dk.dst:2054609c-7ea7-4cdc-be70-ca8d0be90619:3 dk.dst 2054609c-7ea7-4cdc-be70-ca8d0be90619 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Lejre Lejre Lejre Lejre urn:ddi:dk.dst:d266d9cf-bc59-493b-bab3-3d64514f3ef4:3 dk.dst d266d9cf-bc59-493b-bab3-3d64514f3ef4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Landsdel Vest- og Sydsjælland Province Vest- og Sydsjælland Landsdel Vest- og Sydsjælland Province Vest- og Sydsjælland urn:ddi:dk.dst:36c23dff-1caa-40d6-a4d5-a1b1d1455dc8:3 dk.dst 36c23dff-1caa-40d6-a4d5-a1b1d1455dc8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Odsherred Odsherred Odsherred Odsherred urn:ddi:dk.dst:9602d896-a53a-4686-86e4-3350559730da:3 dk.dst 9602d896-a53a-4686-86e4-3350559730da 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Holbæk Holbæk Holbæk Holbæk urn:ddi:dk.dst:ee2629db-86d8-418a-ae10-507d3bb70411:3 dk.dst ee2629db-86d8-418a-ae10-507d3bb70411 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Faxe Faxe Faxe Faxe urn:ddi:dk.dst:ae8b6841-e864-471a-ae89-3b2cdd846293:3 dk.dst ae8b6841-e864-471a-ae89-3b2cdd846293 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Kalundborg Kalundborg Kalundborg Kalundborg urn:ddi:dk.dst:5c614f5f-eab1-43cf-ae74-3079d50d2f7e:3 dk.dst 5c614f5f-eab1-43cf-ae74-3079d50d2f7e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Ringsted Ringsted Ringsted Ringsted urn:ddi:dk.dst:ed6aeccf-ec97-407d-8266-8dd5824e4e13:3 dk.dst ed6aeccf-ec97-407d-8266-8dd5824e4e13 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Slagelse Slagelse Slagelse Slagelse urn:ddi:dk.dst:4d105f8c-8632-477c-953e-ec9adfe3442d:3 dk.dst 4d105f8c-8632-477c-953e-ec9adfe3442d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Stevns Stevns Stevns Stevns urn:ddi:dk.dst:977ac651-7150-4d77-87ac-3964113c7a8a:3 dk.dst 977ac651-7150-4d77-87ac-3964113c7a8a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Sorø Sorø Sorø Sorø urn:ddi:dk.dst:bb79e29f-de35-400b-9b70-97f5e4c17b9a:3 dk.dst bb79e29f-de35-400b-9b70-97f5e4c17b9a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Lolland Lolland Lolland Lolland urn:ddi:dk.dst:871fae72-e37b-440a-92e4-54f3e6d8967e:3 dk.dst 871fae72-e37b-440a-92e4-54f3e6d8967e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Næstved Næstved Næstved Næstved urn:ddi:dk.dst:4fcce818-59fa-4acd-820a-5b2eae01ca19:3 dk.dst 4fcce818-59fa-4acd-820a-5b2eae01ca19 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Guldborgsund Guldborgsund Guldborgsund Guldborgsund urn:ddi:dk.dst:210055e9-a648-4f3e-925d-3b927579bf9c:3 dk.dst 210055e9-a648-4f3e-925d-3b927579bf9c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Vordingborg Vordingborg Vordingborg Vordingborg urn:ddi:dk.dst:7e783f48-b1ea-4373-a7d7-20148b33e21d:3 dk.dst 7e783f48-b1ea-4373-a7d7-20148b33e21d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Region Syddanmark Region Syddanmark Region Syddanmark Region Syddanmark urn:ddi:dk.dst:ed15f33f-2727-4262-b6c5-f4b53be2e1e4:3 dk.dst ed15f33f-2727-4262-b6c5-f4b53be2e1e4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Fyn Province Fyn Fyn Province Fyn urn:ddi:dk.dst:38a7f8ef-65a1-4ca2-94b8-297e9e226598:3 dk.dst 38a7f8ef-65a1-4ca2-94b8-297e9e226598 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Landsdel Fyn Province Fyn Landsdel Fyn Province Fyn urn:ddi:dk.dst:4f7091ad-fd1c-4e50-9a6a-a0b9876ccf62:3 dk.dst 4f7091ad-fd1c-4e50-9a6a-a0b9876ccf62 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Middelfart Middelfart Middelfart Middelfart urn:ddi:dk.dst:ca1ca499-3b6d-4e73-89ea-3b011c36bc58:3 dk.dst ca1ca499-3b6d-4e73-89ea-3b011c36bc58 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Assens Assens Assens Assens urn:ddi:dk.dst:2f87742b-11e8-4089-a5aa-7d209b720284:3 dk.dst 2f87742b-11e8-4089-a5aa-7d209b720284 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn urn:ddi:dk.dst:895f1893-6158-4dcc-8be9-ffe8f613d1d8:3 dk.dst 895f1893-6158-4dcc-8be9-ffe8f613d1d8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Kerteminde Kerteminde Kerteminde Kerteminde urn:ddi:dk.dst:f6dd7614-fa93-4a85-9987-258d69221f73:3 dk.dst f6dd7614-fa93-4a85-9987-258d69221f73 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Nyborg Nyborg Nyborg Nyborg urn:ddi:dk.dst:b42487bb-af78-41dc-866a-7c5a7ffb08b3:3 dk.dst b42487bb-af78-41dc-866a-7c5a7ffb08b3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Odense Odense Odense Odense urn:ddi:dk.dst:f2069430-d38f-462b-b6a7-cc950355dcd3:3 dk.dst f2069430-d38f-462b-b6a7-cc950355dcd3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Svendborg Svendborg Svendborg Svendborg urn:ddi:dk.dst:31202279-bccc-4454-84c0-7d15f1306aae:3 dk.dst 31202279-bccc-4454-84c0-7d15f1306aae 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Nordfyns Nordfyns Nordfyns Nordfyns urn:ddi:dk.dst:83024c56-a852-4e2f-a80c-c4b0cded604e:3 dk.dst 83024c56-a852-4e2f-a80c-c4b0cded604e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Langeland Langeland Langeland Langeland urn:ddi:dk.dst:7a5b4c96-e50f-443d-b4df-be8f0eabaf41:3 dk.dst 7a5b4c96-e50f-443d-b4df-be8f0eabaf41 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Ærø Ærø Ærø Ærø urn:ddi:dk.dst:17185a4e-b6e9-4a31-ba45-29fda42dd379:3 dk.dst 17185a4e-b6e9-4a31-ba45-29fda42dd379 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Sydjylland Province Sydjylland Sydjylland Province Sydjylland urn:ddi:dk.dst:a396537f-c30d-4ac4-9ae2-bc094817f0fd:3 dk.dst a396537f-c30d-4ac4-9ae2-bc094817f0fd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Landsdel Sydjylland Province Sydjylland Landsdel Sydjylland Province Sydjylland urn:ddi:dk.dst:9994dab2-92c5-48cb-a2de-9148d25f8e60:3 dk.dst 9994dab2-92c5-48cb-a2de-9148d25f8e60 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Haderslev Haderslev Haderslev Haderslev urn:ddi:dk.dst:fab98e2b-a516-4d0f-b726-1e9ca4bc0650:3 dk.dst fab98e2b-a516-4d0f-b726-1e9ca4bc0650 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Billund Billund Billund Billund urn:ddi:dk.dst:913477be-eac8-414a-a277-f4dcfb5b8a1d:3 dk.dst 913477be-eac8-414a-a277-f4dcfb5b8a1d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Sønderborg Sønderborg Sønderborg Sønderborg urn:ddi:dk.dst:6a4d01b5-b36b-47b7-a150-5c118d5a5a09:3 dk.dst 6a4d01b5-b36b-47b7-a150-5c118d5a5a09 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Tønder Tønder Tønder Tønder urn:ddi:dk.dst:15cea960-7df3-4769-bfa3-6107423fa883:3 dk.dst 15cea960-7df3-4769-bfa3-6107423fa883 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Esbjerg Esbjerg Esbjerg Esbjerg urn:ddi:dk.dst:42734780-8d36-4369-923a-0e421f30d30b:3 dk.dst 42734780-8d36-4369-923a-0e421f30d30b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Fanø Fanø Fanø Fanø urn:ddi:dk.dst:b38d11e3-62bc-47b6-939a-3ac6ae4fa133:3 dk.dst b38d11e3-62bc-47b6-939a-3ac6ae4fa133 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Varde Varde Varde Varde urn:ddi:dk.dst:dd41b26c-3961-42f1-8b1d-425a8e87818d:3 dk.dst dd41b26c-3961-42f1-8b1d-425a8e87818d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Vejen Vejen Vejen Vejen urn:ddi:dk.dst:61ac730e-049c-4f8c-a8b4-3a7e16c064b7:3 dk.dst 61ac730e-049c-4f8c-a8b4-3a7e16c064b7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Aabenraa Aabenraa Aabenraa Aabenraa urn:ddi:dk.dst:aa1f6744-b5b6-4222-8ee9-2681860af33d:3 dk.dst aa1f6744-b5b6-4222-8ee9-2681860af33d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Fredericia Fredericia Fredericia Fredericia urn:ddi:dk.dst:97136edb-5278-4dd1-b58b-0ae2e845c44c:3 dk.dst 97136edb-5278-4dd1-b58b-0ae2e845c44c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Kolding Kolding Kolding Kolding urn:ddi:dk.dst:bfb08ed9-7fa6-48ab-8f6b-834c056fb985:3 dk.dst bfb08ed9-7fa6-48ab-8f6b-834c056fb985 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Vejle Vejle Vejle Vejle urn:ddi:dk.dst:008d31ed-0756-4803-bae6-e7181551be42:3 dk.dst 008d31ed-0756-4803-bae6-e7181551be42 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Region Midtjylland Region Midtjylland Region Midtjylland Region Midtjylland urn:ddi:dk.dst:946e5044-68c2-4ad5-897c-2c5c277be721:3 dk.dst 946e5044-68c2-4ad5-897c-2c5c277be721 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Østjylland Province Østjylland Østjylland Province Østjylland urn:ddi:dk.dst:fbf339c9-ea6b-4815-8c44-9a6ca0923df6:3 dk.dst fbf339c9-ea6b-4815-8c44-9a6ca0923df6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Landsdel Østjylland Province Østjylland Landsdel Østjylland Province Østjylland urn:ddi:dk.dst:5d90db4b-7b89-4966-a819-e40c252ec2ac:3 dk.dst 5d90db4b-7b89-4966-a819-e40c252ec2ac 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Horsens Horsens Horsens Horsens urn:ddi:dk.dst:3a939254-c745-4331-95b9-53a203c4a482:3 dk.dst 3a939254-c745-4331-95b9-53a203c4a482 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Syddjurs Syddjurs Syddjurs Syddjurs urn:ddi:dk.dst:6a539fd9-bcb4-4938-8128-19cffbd8cedb:3 dk.dst 6a539fd9-bcb4-4938-8128-19cffbd8cedb 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Norddjurs Norddjurs Norddjurs Norddjurs urn:ddi:dk.dst:6594271d-ffba-47fa-8d20-2006ac9685bc:3 dk.dst 6594271d-ffba-47fa-8d20-2006ac9685bc 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Favrskov Favrskov Favrskov Favrskov urn:ddi:dk.dst:44291fb0-807e-4af5-8f6d-4e6d5b47d6fb:3 dk.dst 44291fb0-807e-4af5-8f6d-4e6d5b47d6fb 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Odder Odder Odder Odder urn:ddi:dk.dst:1aad168e-5dec-46ce-96d3-b2760c6538e2:3 dk.dst 1aad168e-5dec-46ce-96d3-b2760c6538e2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Randers Randers Randers Randers urn:ddi:dk.dst:e801dbf8-db3b-4592-9a9a-80facbfe33df:3 dk.dst e801dbf8-db3b-4592-9a9a-80facbfe33df 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Silkeborg Silkeborg Silkeborg Silkeborg urn:ddi:dk.dst:d96801d9-5828-4bcd-ae88-8b49fece6541:3 dk.dst d96801d9-5828-4bcd-ae88-8b49fece6541 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Samsø Samsø Samsø Samsø urn:ddi:dk.dst:113cf2f5-d54f-45b3-a05e-cdea5cad1504:3 dk.dst 113cf2f5-d54f-45b3-a05e-cdea5cad1504 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Skanderborg Skanderborg Skanderborg Skanderborg urn:ddi:dk.dst:0667b7f6-6977-49c4-86aa-32aadbb72de1:3 dk.dst 0667b7f6-6977-49c4-86aa-32aadbb72de1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus urn:ddi:dk.dst:47f6bffa-ef12-4aed-acfc-f59c094a2b2e:3 dk.dst 47f6bffa-ef12-4aed-acfc-f59c094a2b2e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Hedensted Hedensted Hedensted Hedensted urn:ddi:dk.dst:7d022b0a-6730-4305-a861-189c3580a7cf:3 dk.dst 7d022b0a-6730-4305-a861-189c3580a7cf 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Vestjylland Province Vestjylland Vestjylland Province Vestjylland urn:ddi:dk.dst:72c00be2-67de-4c6c-aa76-40f8d08dd7df:3 dk.dst 72c00be2-67de-4c6c-aa76-40f8d08dd7df 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Landsdel Vestjylland Province Vestjylland Landsdel Vestjylland Province Vestjylland urn:ddi:dk.dst:46cf521d-dff2-414c-b03c-f4e57388b05f:3 dk.dst 46cf521d-dff2-414c-b03c-f4e57388b05f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Herning Herning Herning Herning urn:ddi:dk.dst:f1b6f1e0-d409-4e0c-bd88-b322df9f8fcf:3 dk.dst f1b6f1e0-d409-4e0c-bd88-b322df9f8fcf 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Holstebro Holstebro Holstebro Holstebro urn:ddi:dk.dst:19e6abf3-b55f-4376-9ea8-b60064bb5593:3 dk.dst 19e6abf3-b55f-4376-9ea8-b60064bb5593 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Lemvig Lemvig Lemvig Lemvig urn:ddi:dk.dst:15dbacce-cba2-4c97-b624-120acde46adf:3 dk.dst 15dbacce-cba2-4c97-b624-120acde46adf 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Struer Struer Struer Struer urn:ddi:dk.dst:384943ec-1437-4122-ac53-27175083755c:3 dk.dst 384943ec-1437-4122-ac53-27175083755c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Ikast-Brande Ikast-Brande Ikast-Brande Ikast-Brande urn:ddi:dk.dst:36a2f538-fc06-46ee-ac96-e7986a081f41:3 dk.dst 36a2f538-fc06-46ee-ac96-e7986a081f41 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern urn:ddi:dk.dst:150900b7-8aea-4a5a-9e4a-7411d8b07bc2:3 dk.dst 150900b7-8aea-4a5a-9e4a-7411d8b07bc2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Skive Skive Skive Skive urn:ddi:dk.dst:f6398361-0b0f-4a8e-acaf-08722867e682:3 dk.dst f6398361-0b0f-4a8e-acaf-08722867e682 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Viborg Viborg Viborg Viborg urn:ddi:dk.dst:4ce08d01-f7e7-4628-8cca-58fd24867a16:3 dk.dst 4ce08d01-f7e7-4628-8cca-58fd24867a16 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland urn:ddi:dk.dst:63bcf1ae-483e-422f-bbe9-185127c58e2b:3 dk.dst 63bcf1ae-483e-422f-bbe9-185127c58e2b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Nordjylland Region Nordjylland Nordjylland Region Nordjylland urn:ddi:dk.dst:ff94aef2-1b02-4a66-8491-e0a45790cc2d:3 dk.dst ff94aef2-1b02-4a66-8491-e0a45790cc2d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Landsdel Nordjylland Province Nordjylland Landsdel Nordjylland Province Nordjylland urn:ddi:dk.dst:bb2328b5-5b4f-47bc-b28d-7127b4da60ce:3 dk.dst bb2328b5-5b4f-47bc-b28d-7127b4da60ce 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Morsø Morsø Morsø Morsø urn:ddi:dk.dst:2bd7bf41-044b-42e9-9339-6398b588ddfd:3 dk.dst 2bd7bf41-044b-42e9-9339-6398b588ddfd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Thisted Thisted Thisted Thisted urn:ddi:dk.dst:862d89f7-1f56-4de0-9c0a-9f88654a430c:3 dk.dst 862d89f7-1f56-4de0-9c0a-9f88654a430c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Brønderslev Brønderslev Brønderslev Brønderslev urn:ddi:dk.dst:d57d4326-e0ba-40bd-8ffd-83529fd37c16:3 dk.dst d57d4326-e0ba-40bd-8ffd-83529fd37c16 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Frederikshavn Frederikshavn Frederikshavn Frederikshavn urn:ddi:dk.dst:ad26a584-1e98-44f3-9fe2-9cf998814ed5:3 dk.dst ad26a584-1e98-44f3-9fe2-9cf998814ed5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Vesthimmerlands Vesthimmerlands Vesthimmerlands Vesthimmerlands urn:ddi:dk.dst:2a41a1f0-ddad-4ec4-9f86-05aaf9738f42:3 dk.dst 2a41a1f0-ddad-4ec4-9f86-05aaf9738f42 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Læsø Læsø Læsø Læsø urn:ddi:dk.dst:323c7285-cc3c-4832-ba20-704d8dfd603a:3 dk.dst 323c7285-cc3c-4832-ba20-704d8dfd603a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Rebild Rebild Rebild Rebild urn:ddi:dk.dst:108d1596-ba50-4bb6-a44e-7a28e4ca1aff:3 dk.dst 108d1596-ba50-4bb6-a44e-7a28e4ca1aff 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Mariagerfjord Mariagerfjord Mariagerfjord Mariagerfjord urn:ddi:dk.dst:4dee35cd-5984-4a8e-a228-f33d4d733ea5:3 dk.dst 4dee35cd-5984-4a8e-a228-f33d4d733ea5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Jammerbugt Jammerbugt Jammerbugt Jammerbugt urn:ddi:dk.dst:9b83c807-06af-4937-8abf-dcb3802bc6aa:3 dk.dst 9b83c807-06af-4937-8abf-dcb3802bc6aa 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg urn:ddi:dk.dst:e4e3dfef-0233-42b9-b1de-a2356ba9a7a7:3 dk.dst e4e3dfef-0233-42b9-b1de-a2356ba9a7a7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Adding Classification -- LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- Hjørring Hjørring Hjørring Hjørring