Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 . . . . . . . . . . . .
700772 Uddannelse & ulighed
700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 . . . . . . . . . . . .
700791 Husholdningens energiforbrug 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 . . . . . . . . . . . .
700796 Sundhed og marginalisering 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 69,4 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 . . . . . . . . . . . .
700797 Virksomhedernes Sociale engagement 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,7 114,8 114,8 . . . . . . . . . . . .
701780 KORAs Projektdatabase (tidl. AKF-Forløbsregister) . . . . . . . . . . . . 977,2 948,6 947,4 876,2 890,7 896,5 896,9 897,2 918,2 923,6 932,5 956,2
701825 Tilbagetræknings undersøgelser 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
701926 Unges til- og fravalg af matematiske og naturvidenskabelige fag i de gymnasiale uddannelser og videre vej i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 . . . . . . . . . . . .
701929 Fattigdom blandt børn 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 93,7 96,8 96,8 . . . . . . . . . . . .
701943 Anden generations indvandreres uddannelse 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 . . . . . . . . . . . .
701960 Valg og fravalg af skoler 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
701976 Statistikgrundlag for EU-indikatorer om partner vold 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . .
701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen . . . . . . . . . . . . 210,0 215,4 215,4 215,4 215,3 215,3 215,6 215,9 215,9 210,7 216,4 216,4
702106 Kommunernes integrationsindsats II 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 . . . . . . . . . . . .
702107 Fødsler og arbejdsudbud 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
702401 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 . . . . . . . . . . . .
702403 Effektivitet i aktiveringsindsatsen 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 . . . . . . . . . . . . . . .
702415 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,8 17,0 3,8 . . . . . . . . . . . .
702419 Analyse af befolkningens opsparingsadfærd 570,2 570,2 570,2 570,2 570,2 570,2 568,5 566,8 566,8 560,4 566,8 566,8 . . . . . . . . . . . .
702429 Effekten af økonomiske incitamenter 4,1 4,1 4,1 211,9 300,9 300,9 300,9 300,9 300,9 300,9 300,9 300,9 . . . . . . . . . . . .
702470 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 34,8 35,4 6,9 . . . . . . . . . . . .
702471 Labour Market Policies and Their Effects on Labour Market Outcomes -Éffects of institutions and client-system contacts 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 457,7 457,0 457,7 457,7 . . . . . . . . . . . .
702484 Indvandrere og arbejdsmarket 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 . . . . . . . . . . . .
702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 289,4 270,1 270,1 266,9 270,1 270,1 . . . . . . . . . . . .
702541 Dynamic Labour Market Behaviour of Immigrants 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . .
702542 Employment assimilation patterns in Denmark 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
702550 Produktivitetsanalyse i Almen Praksis 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1 272,2 277,1 277,1 . . . . . . . . . . . .
702556 Anbragte børns baggrund 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 1,5 . . . . . . . . . . . .
702559 Udsatte lejere 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 24,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 . . . . . . . . . . . .
702562 Begrænsning af sygefravær og sikring af sygemeldtes arbejdsmarkedstilknytning 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 24,9 25,7 17,4 . . . . . . . . . . . .
702563 Farmakogenomisk screening for CYP-polymorfismer ved behandling af depression - økonomi og patientpræferencer 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
702577 Sundhedsøkonimsk af narkolepsi 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702585 Indvandreres kvalifikationer 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 . . . . . . . . . . . .
702589 Effekter fra aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
702594 Selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 . . . . . . . . . . . .
702617 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 603,7 595,1 603,7 409,5 . . . . . . . . . . . .
702624 Integrationslovens effekt 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,2 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 . . . . . . . . . . . .
702643 Analyse af effekten af loft over ydelser 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
702647 Sammenhæng mellem overførsler 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 . . . . . . . . . . . .
702652 Relations between health and labour market outcome in Denmark 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702656 Analyser af årgang 95 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,7 14,0 9,8 . . . . . . . . . . . .
702672 Analyse af deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 . . . . . . . . . . . .
702682 The effect of public student grants on tertiary education - do they affect time of completion and socail mobility? 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 . . . . . . . . . . . .
702768 Ebeltoft projekt - social ulighed 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 . . . . . . . . . . . .
702812 Lønforskelle mellem mænd og kvinder, 1997-2005 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 32,4 33,1 33,1 . . . . . . . . . . . .
702823 Indvandreres uddannelse og arbejde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702826 Sygeplejerskernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 . . . . . . . . . . . .
702833 Nomeringer, sygefravær og udstødelse 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 . . . . . . . . . . . .
702849 Døgnanbragte unges uddannelsesforløb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 208,5 208,5 210,8 . . . 213,1 213,1 213,1 213,1 213,1 213,1 . . . 213,1 213,1 213,1 . . . . . .
702851 Kostundersøgelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702861 Statistisk model for udgifter vedr. børn og unge med særlige behov 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 . . . . . . . . . . . .
702873 Henvisningsmønster i Almen Praksis 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 . . . . . . . . . . . .
702907 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0 582,2 575,4 575,4 567,3 575,4 389,8 . . . . . . . . . . . .
702912 Sammenlignende analyse af ældre danskere og indvandreres brug af omsorgs- og plejeydelser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702914 Undersøgelse af stofmisbrugsbehandlingen i Danmark 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 . . . . . . . . . . . .
702917 En Sundhedsøkonomisk analyse af søvnapnø og andre relaterede neurologiske sygdomme 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,4 39,8 39,8 . . . . . . . . . . . .
702921 Social- og sundhedsassistenternes og social- og sundhedshjælpernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer . . . . . . . . . . . . 548,1 523,6 524,4 929,7 1138,0 1138,0 1138,1 1137,9 1138,1 1138,1 1138,1 951,1
702936 Benchmarkanalyser og forklaringer på de kommunale forskelle førtidspension og fleksjobs, samt betydningen af refusionsændringer - videreførsel af o 108,6 108,6 108,6 190,1 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 176,0 . . . . . . . . . . . .
702944 Pardannelse og fertilitet, delprojekt 1 og 2 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 44,6 46,1 46,1 . . . . . . . . . . . .
702949 NCK - Effektanalyser af VEU . . . . . . . . . . . . 118,2 123,6 143,7 160,7 164,7 164,9 164,9 164,9 164,8 164,9 164,9 164,9
702959 Undersøgelse af indvandrerkvinders barrierer og muligheder for deltagelse i danskuddannelse 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702961 Brugerundersøgelse 2008 vedrørende introduktionsprogrammet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice . . . . . . 106,0 103,1 103,1 . . . 71,4 74,3 99,8 108,9 108,9 108,9 . . . 103,1 103,1 103,1
702965 Undersøgelse af PSP - samarbejdet 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 11,8 . . . . . . . . . . . .
702971 Arbejdsulykker 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 251,9 . . . . . . . . . . . . 251,9 152,6 149,1
703002 Bolig og ulighed 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 . . . . . . . . . . . .
703017 Børn og unge i Danmark 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 128,8 128,3 128,3 124,7 128,3 57,9 . . . . . . . . . . . .
703027 Sygedagpengemodtageres brug af sundhedsydelser 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 200,8 201,0 201,0 . . . . . . . . . . . .
703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . .
703076 Anbragte børn og helbred 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 . . . . . . . . . . . .
703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme . . . . . . . . . . . . 341,9 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0 339,4 342,0 342,0
703212 Evaluation of agglomeration economies and their effects on job mobility 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 4,7 . . . . . . . . . . . .
703213 From Day Care to High School 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . .
703216 Rekruttering til de videregående uddannelser i Danmark 80,8 80,8 80,8 . . . 80,8 80,8 80,8 . . . . . . 80,8 80,8 80,8 . . . 79,1 80,8 80,8
703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet . . . 497,5 497,5 497,5 . . . . . . 497,5 497,5 497,5 . . . 497,5 497,5 491,6 454,2 297,1 297,1
703234 Løn og køn i kokkefaget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703246 Undersøgelse af udviklingen på specialundervisningsområdet 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,1 75,9 75,9 . . . . . . . . . . . .
703251 Danske hjemvendte soldater 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 328,0 330,4 330,4 . . . . . . . . . . . .
703260 Lokal integration af førtidspensionister 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703268 Vold mod børn og unge 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 . . . . . . . . . . . .
703269 Retention of Vocational Students in the Danish VET 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 . . . . . . . . . . . .
703275 Tvillingeprojek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703284 illingeprojekt - Befolkningens opsparingsadfær 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 . . . . . . . . . . . . . . . . .
703430 Vejen til førtidspension en snirklet rute med oversete stikveje. 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 . . . . . . . . . . . .
703443 Hjemvendte Soldater 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703451 Samfundsøkonomiske omkostninger ved smerteintensive diagnoser 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 118,9 119,9 119,9 . . . . . . . . . . . .
703452 Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune 98,7 98,7 98,7 295,9 380,5 380,5 380,5 380,5 380,5 380,5 380,5 242,4 . . . . . . . . . . . .
703465 Effekter af efteruddannelse for faglærte og ufaglærte projekt for Landsorganisationen i Danmark (LO) . . . 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 . . . . . . . . .
703467 Nydanske unges vej gennem uddannelsessystemet og frem til evt beskæftigelse 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 . . . . . . . . . . . .
703476 De ufaglærtes arbejdsmarked i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 4,5 4,5 4,5 187,7 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 266,2 139,4 . . . . . . . . . . . .
703477 Evaluering af patientuddannelsen "Lær at leve med kronisk sygdom" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703506 Veje og vildveje i kontanthjælpssystemet 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 . . . . . . . . . . . .
703513 Effekterne ved genotypisk testning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703540 CSSR-projektdatabase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703585 Den danske voksenbefolknings tandsundhed 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 13,9 13,9 13,9 . . . 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 . . . 13,9 22,3 42,6 . . . . . .
703629 Data til CSSR 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,6 . . . . . . . . . . . .
703646 Analyse af ligeløn i Danmark 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 45,8 46,6 46,6 . . . . . . . . . . . .
703652 En registerbaseret opgørelse af de kommunale udgifter på alkoholområdet 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 7,1 7,1 . . . . . . . . . . . .
703672 Analyse af indvandreres beskæftigelse i danske kommuner 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
703675 Privatskolerne og det sociale ansvar. Hvilken rolle spiller de? 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 49,1 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 . . . . . . . . . . . .
703688 Evaluering af metodeafprøvningsprojekt overfor ikke-vestlige sygedagpengemodtagere 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 . . . . . . . . . . . .
703721 Kommunalreformen og de ansattes helbred 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 . . . . . . . . . . . .
703727 Barrierer for professionshøjskolernes udviklingsforpligtigelse, videnbasering og videncenterfunktion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703756 Kortlægning af overuddannelse blandt etniske minoritetsborgere i Københavns Kommune 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
703767 Kortlægning af forbruget af antipsykotika 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 . . . . . . . . . . . .
703768 Effekter af revalidering af sygemeldte 657,4 657,4 657,4 657,4 657,4 657,4 652,7 648,1 648,1 645,0 648,1 648,1 . . . . . . . . . . . .
703778 Effektmåling af Forebyggelsesfondens projekter 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 416,4 407,5 407,5 402,5 407,5 407,5 . . . . . . . . . . . .
703783 Analyser af køn og arbejdsmarked 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 306,0 314,3 314,3 . . . . . . . . . . . .
703785 Børnefamilier, som boligudsættes 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 52,6 54,3 54,3 . . . . . . . . . . . .
703792 Kommunernes rammevilkår for beskætigelsesindsatsen . . . . . . 183,3 183,3 183,3 178,1 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 . . . . . .
703798 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 57,7 58,0 39,3 . . . . . . . . . . . .
703810 Parental Investments in their Children and Structural Barriers 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 177,3 180,5 180,5 . . . . . . . . . . . .
703836 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 437,7 437,7 437,7 437,7 437,7 437,7 437,7 437,7 437,7 426,1 437,7 437,7 . . . . . . . . . . . .
703840 Statistisk model for udgifter vedr. specialundervisning i folkeskolen i Kerteminde Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703844 Effekter af særlig opfølgningsindsats for sygemeldte . . . . . . 5,4 5,4 5,4 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 . . . . . .
703849 Analyse og evaluering af kommunernes indsats med anbragte børn. 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,5 39,7 39,7 . . . . . . . . . . . .
703880 Evaluering af Natteravnene 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
703886 Familieliv ved en skillevej en analyse af familiepraksis i pubertetsfamilien samt årsager til og konsekvenser af denne. Ph.d.-projekt. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
703887 Benchmarking- og effektivitetsanalyse på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 . . . . . . . . . . . .
703897 Håndbog om rehabilitering på ældreområdet - anbefalinger, metoder og redskaber . . . . . . 183,6 183,6 183,6 183,2 183,6 183,6 183,6 183,6 183,6 183,6 183,6 183,6 . . . . . .
704027 Undersøgelse af dansk au pair ordning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704042 Hjemløshed i velfærdsstaten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704050 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
704055 Effektiv ressourceudnyttelse i hjemmeplejen og visitation til hjemmepleje 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 44,9 45,1 45,1 . . . . . . . . . . . .
704063 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704073 Socialpsykiatri i Danmark siden 2007 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 103,7 104,8 104,8 . . . . . . . . . . . .
704104 Registeranalyse vedr. osteoporose og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 385,6 385,6 385,6 385,6 385,6 385,6 385,6 385,6 385,6 382,0 385,6 385,6 . . . . . . . . . . . .
704111 Kvalitetsstandarder som styringsredskab på det kommunale træningsområde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704134 Undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 . . . . . . . . . . . . . . . . .
704138 Samfundsøkonomisk evaluering af lægeordineret heroin i Danmark 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . .
704144 PROJEKTDATABASE FOR SOCIALFORSKNING 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704147 Gennemførelse på de nordjyske gymnasier 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 . . . . . . . . . . . .
704160 Effektmåling af partnerskab mellem privat aktør og syv kommuner i sygeagpengesager 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 . . . 74,2 75,0 75,0 . . . . . . 75,0 75,0 75,0 . . .
704161 Spørgeskemaundersøgelse om det lokale demokrati 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
704166 Evaluering af Natteravnene . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 . . . . . . . . .
704181 Elever med vanskeligheder i skolestarten 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 . . . . . . . . . . . .
704215 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats . . . . . . . . . . . . 172,5 172,5 172,6 172,7 172,7 172,7 172,7 173,3 173,4 173,4 173,4 116,3
704245 De fælles psykiatriske patienter 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . .
704260 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care - del af projektdatabase 704144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704286 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 2 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 . . . . . . . . . . . .
704290 De fælles patienter 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . .
704292 Unge, uddannelse og helbred . . . . . . . . . . . . 224,1 226,9 660,5 817,4 928,2 967,1 972,1 951,1 968,1 986,4 1026,0 1065,8
704299 Opstilling af model til økonomivurdering 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 . . . . . . . . . . . .
704313 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704370 Risikofaktorer og levekår i barndommen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704374 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 . . . . . . . . . . . .
704375 Relations between health and labour market outcome in Denmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704376 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704379 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704387 Analyser af årgang 95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704389 Kommunernes rammevilkår for beskætigelsesindsatsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704396 Analyse af ligeløn i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704397 Evaluering af Ansvarslovforslaget 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 . . . . . . . . . . . .
704401 Tydelig feedback på erhvervsuddannelsernes grundforløb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704419 Registeranalyse polio- og meningitispatienter . . . . . . 78,0 78,0 78,0 77,4 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 . . . . . .
704422 Gevinstpotentialet af at få udsatte ledige i beskæftigelse 7,5 7,5 14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 . . . . . . . . . . . .
704423 Kvantitativ analyse af beskæftigelseseffekterne ved jobrotationsordningen . . . . . . . . . 66,3 66,3 66,3 269,4 269,4 269,4 100,2 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 . . .
704433 Arbejdsmarkedstilknytning, køn og etnicitet . . . . 0,0 14,0 27,9 . . . . . . . . . . . . . . . . .
704453 Registerundersøgelse af omkostningerne i Danmark ved apopleksi og blødninger . . . 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 38,0 38,0 39,5 . . . . . . . . .
704466 Omkostninger og adherence ifm behandling af diabetes 1 og 2 . . . 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 . . . 25,6 25,7 35,0 . . . . . . 44,4 44,4 44,4
704473 Kvantitativ analyse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet . . . 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 . . . . . . . . .
704538 Socioøkonomiske ressourcetildelingsmodeller for specialundervisningsområdet 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 . . . . . . . . . . . .
704570 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704577 Effekter af den samlede indsats overfor plejefamilieanbragte unge . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 1,1 16,8 71,9 96,7 102,1 102,1 102,1 102,5 110,8 106,7
704622 Indsatsen overfor sygedagpengemodtagere . . . . . . 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 45,4 45,6 52,8 57,0 57,2 57,5 . . . . . .
704629 Skrøbelige ældre Betydende socioøkonomiske faktorer for ældres brug af pleje- og sundhedsydelser 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 . . . . . . . . . . . .
704631 Befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet med fokus på udviklingen i human kapital 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 . . . . . . . . . . . .
704633 Effects of Training 2 . . . 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 107,3 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 . . . . . . . . .
704634 Tilfredshedsanalyser 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 118,6 119,6 119,6 . . . . . . . . . . . .
704640 Udsatte børn karakteristika og skolepræstationer . . . . . . . . . . . . 330,3 341,0 450,0 355,0 398,7 396,3 399,2 403,9 427,0 422,6 437,1 434,9
704678 Registeranalyse epilepsi patienter 344,6 344,6 344,6 . . . 350,9 350,9 350,9 344,2 350,9 350,9 . . . 350,0 350,9 350,9 . . . . . .
704724 Beregning af nøgletal på den erhvervsdygtige befolkning på kommuneniveau 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704737 Observational Study of Patients on long term Opioid treatment: Frequency and treatment of associated Opioid Induced Constipation - VOICE 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 119,3 122,3 122,3 . . . . . . . . . . . .
704752 Effektanalyse af jobpræmieordninger for langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere og enlige forsørgere . . . . . . . . . . . . 78,1 80,7 83,2 84,7 84,7 84,7 92,7 105,9 111,6 111,6 111,6 111,6
704763 Projekt EUD-reform - Et forskningsprojekt med Baseline . . . . . . 134,1 134,1 134,1 . . . 95,8 105,1 122,0 135,4 134,1 134,1 . . . 134,1 134,2 134,2
704773 Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
704816 Effekter og økonomi af MST 37,7 37,7 42,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 . . . . . . . . . . . .
704818 Danskuddannelserne til voksne udlændinge . . . 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 . . . 41,2 41,2 41,4 . . . . . . 41,7 41,7 41,7
704848 Enkestand – Hvad fører det med sig . . . . . . . . . . . . 51,0 51,7 67,6 84,3 83,9 83,9 84,8 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
704860 Undersøgelse af ressourceforløbenes indhold og implementering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704870 Hvem går til fodterapi - er der social eller geografisk ulighed? . . . 4,0 4,0 4,0 . . . . . . 3,8 3,8 3,9 . . . 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
705017 Undervisningsomfang og skoleresultater . . . 27,4 27,4 27,4 . . . . . . 27,7 27,5 27,4 . . . 27,4 27,4 27,5 27,8 27,8 27,8
705018 Registeranalyse vedr. psoriasis og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark . . . . . . . . . . . . 359,8 359,8 359,8 359,9 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 357,6 360,0 360,0
705059 Borgernes pensionsformuer 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 . . . . . . . . . . . .
705702 Marginalisering og marginaliserede 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 . . . . . . . . . . . .
705757 PISA 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 . . . . . . . . . . . .
705778 Kriminalitet og arbejdsmarked 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 . . . . . . . . . . . .
705811 Betydningen af personlig SES samt områdespecifikke karakteristika for modtagelse af børne-vacciner 12,4 12,8 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 . . . . . . . . . . . .
705819 En registerbaseret opgørelse af de kommunale udgifter på alkoholområdet og til fedme 108,6 108,6 108,6 . . . 108,6 108,6 108,6 106,9 108,6 108,6 . . . 108,6 108,6 108,6 . . . . . .
705853 Omkostninger ved rygning – et registerforskningsprojekt baseret på sundhedsprofildata 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 . . . . . . . . . . . .
705855 Analyse af nye forløb og refusionsanciennitet på beskæftigelsesområdet 62,1 62,1 66,1 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 . . . . . . . . . . . .
705869 Progressionsmåling som værktøj og resultatmål i beskæftigelsesindsatsen . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . .
705898 Analyse af nye forløb og refusionsanciennitet på beskæftigelsesområdet - med LMDB data 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 . . . . . . . . . . . .
705952 Benchmarking af professionshøjskolerne . . . 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 . . . . . . . . .
705956 Kvantitativ evaluering af Familiens Fremtid . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . .
705993 Evaluerings- og følgeforskning vedr. reform af folkeskolen . . . . . . . . . . . . 82,6 83,3 95,7 112,1 114,4 115,5 115,5 115,5 115,6 115,6 115,6 115,6
706012 En registerbaseret opgørelse af udgifter på alkoholområdet og til fedme . . . 484,6 484,6 484,6 484,6 484,6 484,6 . . . 441,7 476,8 482,6 . . . . . . 480,9 484,6 484,6
706070 Nedrivning af huse . . . . . . . . . . . . 412,3 477,1 484,4 484,4 484,4 484,4 484,4 484,4 488,8 491,7 488,7 479,3
706111 Medarbejderkonsekvenser ad udlicitering . . . . . . . . . . . . 192,2 267,0 326,0 230,9 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6
706128 Assessment of the burden of illness of Clostridium Difficile in Denmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,8
706156 Intergenerational correlation of wealth 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 . . . . . . . . . . . .
706174 Analyse af muligheder for at kobling af data om udgifter og aktiviteter på det specialiserede voksenområde. . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 . . . . . .
706184 Dynamic Residential Sorting . . . . . . . . . . . . 927,2 1015,0 1026,3 1070,4 1072,8 1073,4 1080,7 1089,9 1120,2 1114,0 998,1 946,2
706245 Registerbaseret analyse af de økonomiske konsekvenser efter STENO2 studiet . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
706246 Generel registerbaseret analyse af de socioøkonomiske og sygdomsmæssige kort- og langsigtede konsekvenser af hjertesygdomme . . . . . . . . . . . . . . 86,5 282,6 920,4 1273,3 1272,4 1342,7 1473,0 1462,6 1475,7 1486,1
706281 Omkostningsanalyse efter knæledsalloplastik baseret på data fra Medic studierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0
706293 Processtøtte og evaluering af forsøg med integrationspålæg . . . . . . . . . 87,7 87,7 87,7 . 0,3 0,6 3,4 44,2 81,8 87,7 87,7 87,7 . . .
706320 Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser . . . . . . . . . . . . 207,9 272,9 478,4 448,8 508,0 486,4 486,4 486,4 486,5 802,9 1001,3 1149,9
706534 Konsekvenser af kommunalreformen for kommunernes serviceniveau . . . . . . . . . 24,2 24,2 24,2 . 5,5 17,1 19,6 19,5 19,5 22,0 23,0 24,2 . . .
706573 Evaluering af ”Tidlig indsats – livslang effekt” . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 1,2 1,6 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2
706592 Unges uddannelse og helbred 2 . . . . . . . . . . . . . . . 169,8 193,9 194,2 194,2 194,3 195,7 216,7 220,6 223,0
706620 Evaluering af Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 37,6 51,9 86,0 131,2 139,8 140,7 140,7
706621 Kommunal ressourceanvendelse, udgiftsbehov og demografi på ældreområdet . . . . . . . . . . . . . . . . 163,1 308,6 362,3 457,8 638,3 643,3 645,8 557,3
706720 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand_LMDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,1 456,0 485,9
706725 EARN – Economic Assimilation Research Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 1,8 13,8 19,8 22,0
706782 Sklerosepatienters sygdomsudvikling og arbejdsmarkedstilknytning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 6,7
706810 Uddannelse, efteruddannelse og kompetencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,9 76,4 81,5
706820 Kvantitativ evaluering af brugen af den regionale uddannelsespulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,6 82,8 102,9 125,6
All 10285 10286 10305 11680 11967 11981 12841 12708 12708 11603 11712 10867 7549,1 7870,0 8912,2 8855,6 10193 10830 9993,0 10202 10673 12190 12437 12360Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
700730 Indkomstfordeling og mobilitet
701806 Jobmobility in Denmark 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 2,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
702569 Fælles database 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 60,9 61,2 61,2
703098 Produktivitetsprojekt - projekt 703420 fra september 2010 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 . . . . .
703606 Ledighed og beskæftigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
All 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 106,4 86,0 86,0 85,7 86,0 86,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 5. Statens Institut for Folkesundhed
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 391,5 392,4 392,4 . . . . . . . . . . . .
701944 Analysis of the use of medical therapy among patients with hearth disease based on the Danish Registry for Medical Product Statistics
702425 En undersøgelse af flygtninge og indvandreres brug af psykiatrisk service i Danmark 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 . . . . . . . . . . . .
702597 Hjertestatistik 2007 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 6,2 6,2 . . . . . . . . . . . .
702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet . . . . . . 7,8 7,8 7,8 7,7 7,8 7,8 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,5 . . . . . .
702815 Beskrivelse af kohorten Ungeshverdag.dk med fokus på validering og beskrivelse af data 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702817 Videnskabelig undersøgelse af helbredsforhold blandt klinikassistenter og tanlæger med henblik på at belyse metallisk kviksølvs skadevirkninger 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 . . . . . . . . . . . .
702835 DANCOS - Danish National Cohort Study . . . . . . 2397,9 2392,2 2392,2 2364,5 2392,2 2392,2 2399,0 2379,2 2386,0 2401,9 2403,7 2404,4 . . . . . .
702874 De langsigtede konsekvenser af ulykke for brug af sundhedsvæsenet 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2 6,3 6,3 . . . . . . . . . . . .
702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark . . . . . . 35,7 35,7 35,7 . . . 35,4 35,5 35,7 35,7 35,7 35,7 . . . 34,9 35,7 35,7
702935 Druknedød i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702937 Forbyggelse af uræmiprogression og uræmirelateret kardiovaskulær sygdom 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
703068 Effekten af hjerterehabilitering efter 3 års opfølgning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703250 Risiko for frakturer hos patienter med Multipel Sclerose 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1 . . . . . . . . . . . .
703617 Finasteride . . . . . . . . . . . . 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 31,5 32,5 32,5
704243 Cerebral Parese . . . . . . . . . . . . 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,6 128,4 132,6 132,6
704682 Finasteride and Male Breast Cancer . . . . . . . . . . . . 29,9 24,7 18,5 22,6 22,6 26,6 35,4 35,4 35,7 38,3 40,6 41,2
704778 Indlæggelse med alkoholproblemer i relation til leversygdom og sygdom i bugspytkirtlen . . . . . . . . . . . . 36,0 36,0 36,8 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 38,5 39,5 39,6 39,6
704831 Arcoxia . . . . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . .
704990 SIFs Projektdatabase . . . . . . . . . . . . . . . 1083,9 1113,3 1141,3 1160,4 1164,0 1171,8 1179,8 1293,8 1618,0
705782 Social konsekvenser af cerebral parese 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 . . . . . . . . . . . .
705854 Hjertetal . . . 72,5 74,4 78,2 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 . . . . . . . . . . . .
705859 De samfundsmæssige omkostninger ved muskel-skeltsygdomme i Danmark . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,2
705861 Den seksuelle livskvalitet blandt kroniske smertepatienter i Danmark . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
705881 Ulighed i adgang til akuthjælp blandt patienter som får akuthjælp via 1-1-2 opkald . . . 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 . . . . . . . . . . . .
705886 Variation i svarprocenterne mellem de regionale stikprøver og den nationale stikprøve . . . 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
705931 Livet med en hjertesygdom . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 1,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2
705950 Risikofaktorer for mortalitet og morbiditet efter akut mavetarmkirurgi . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
705969 Sygdomsbyrden i Danmark - Udvalgte risikofaktorer og sygdomme med fokus på social ulighed . . . 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 . . . . . . . . . . . .
705979 Forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre: prædiktive forhold og implementering af opfølgende hjemmebesøg . . . . . . . . . . . . 0,4 0,6 16,8 21,5 26,3 42,9 43,2 43,2 43,2 42,5 43,3 43,3
706017 Hernia repair with mesh and later cancer incidence . . . 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 . . . . . . . . . . . . 7,0 7,0 7,0
706068 Databasen Børn sundhed . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 3,5 3,5 4,4 4,5 4,9 5,5 6,2 7,7
706080 Cerebral parese – analyse af betydningen af fødselsomstændigheder og bopæl . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
706085 DenHeart . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 10,7 35,4 36,4 39,5 39,6 40,1 40,5 42,6 43,3
706086 Sygdomsbyrden ved Parkinsons sygdom i Danmark . . . 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
706101 Risikofaktorer for unges risikoadfærd og trivsel . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 6,5 6,5 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
706225 Registerbaseret opfølgning af personer med dårligt mentalt helbred. Excl. LMDB . . . 4,6 4,6 4,7 4,8 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 . . . . . . . . . . . .
706266 Fremskrivning af sygdomme . . . 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 . . . . . . . . . . . .
706275 Sclerose og hudkræft . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3
706283 Muskelskeletlidelser i Danmark: Prognose, komorbiditet og forebyggelse . . . 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 . . . . . . . . . . . .
706324 Opsporing og tidlig intervention overfor kronisk sygdom . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
706330 Trivsel på Trods . . . . . . . . . . . . . . . 9,2 9,2 9,2 9,2 9,6 11,2 12,9 13,1 13,4
706353 Risikofaktorer og arbejdsmarkedskonsekvenser i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . 35,9 35,9 37,4 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 59,4
706447 Omsorg og Mere Retfærdighed I Dansk Sundhedspraksis (OMRIDS) -­-etpartnerskabsprojekt . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706477 Registeropfølgning af socialt udsatte i Danmark . . . 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
706479 Social og geografisk ulighed i hjertekarsygdom (CVD) . . . . . . . . . . . . . . . 91,9 92,8 93,6 96,7 106,3 106,3 107,1 108,1 109,9
706483 Sygdomsrisikoen blandt ansatte i Københavns Lufthavn i Kastrup eksponeret for tungt løftearbejde og partikelforurening . . . . . . . . . . . . . . . 23,3 25,1 28,0 28,0 28,0 28,0 28,2 29,0 29,0
706545 Social ulighed i ulykker og vold . . . . . . 4,5 4,5 4,5 . . . . . . 4,5 4,5 4,5 . . . 4,5 4,5 4,5
706580 Strukturel forebyggelse af alkoholforbrug og rygning . . . . . . . . . . . . . . . 62,2 62,2 63,3 94,9 111,5 134,0 130,3 124,8 124,8
706584 Nabostøjgener i boliger og sammenhæng med bygningstyper . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . . . 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . .
706601 Konsekvenser af graviditet og fødsel for kvinder med hjertesygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,3 32,2 39,4 44,8 46,0 46,3
706611 Akutlægehelikoptermissioner til ikke-landfaste øer i Danmark i perioden 2014-2016 . . . . . . 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 . . . 22,2 22,2 22,7 . . . . . .
706613 Health care utilization among caregivers of deceased persons in Denmark . . . . . 24,8 . . . . . . . . . . . . 24,8 24,8 30,0 38,1 43,7 44,1
706617 Registerbaseret analyse af The Danish Mental Health and Well-being Survey 2016. . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706643 Udviklingen i sund aldring . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 17,5 17,5 17,5 17,5 17,7 20,8
706679 Patientinddragelse og risikostratificering i forbindelse med akutte kontakter til sundhedsvæsnet. . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706694 A framework for identifying disease burden and estimating health-related quality of life and prevalence rates for 199 medicinally defined chronic conditions . . . . . . . . . . 153,8 153,8 . . . . . . . . . . . .
706716 Leddegigt I Danmark: Nøgletal 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 0,8 10,1 10,8 10,8
706746 Reproduktive problemstillinger i Multipel Sklerose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 10,4 9,3
706779 Association between use of antihistamine and risk of seizures, supraventricular tachycardia, and atrial fibrillation or flutter: A Nordic register-based study . . . . . . . . . . 4,1 4,1 . . . . . . . . . . . .
706921 The effects of IBCLC certification for health professionals on breastfeeding duration and child health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,3
All 419,9 419,9 419,9 753,1 755,0 783,7 3227,4 3222,3 3222,3 3145,2 3332,5 3332,5 2672,7 2648,1 2666,0 4051,4 4118,0 4176,0 1841,8 1894,1 1940,7 2021,2 2156,7 2540,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,4 15,6 0,0 . . . . . . . . . . . .
700790 Kostens sammenhæng
701984 Sociale, økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser af en kræftsygdom 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 45,2 46,6 46,6 . . . . . . . . . . . .
702427 Lungecancer hos brugere af NASID 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
702432 Plasma enterolacton og risiko for colorestalcancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702440 Cancerrisiko hos brugere af statiner 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 . . . . . . . . . . . .
702534 Social ulighed og kræft . . . . . . . . . 406,4 412,9 279,7 412,9 412,9 412,9 412,9 412,9 412,9 412,9 412,9 412,9 . . .
702546 Pakinsons sygdom i Danmark, ætiologi og diagnostiske kriterier 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,3 37,7 37,7 . . . . . . . . . . . .
702566 FOCARE - Forskning i Cancer Rehabilitering 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . . . . . . . . . .
702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer . . . . . . . . . . . . 195,7 201,2 201,2 201,2 201,4 201,7 201,7 201,7 201,7 208,8 216,8 216,8
702886 Betydning af socioøkonomisk status og helbredsmæssige faktorer for udvikling af celleforandringer på cervix blandt kvinder, der er positive for human 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
702892 Brystkræft og Stress 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 719,2 720,4 720,4 . . . . . . . . . . . .
702946 Modellering af alder i en undersøgelse af social ulighed og kræft 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,1 25,9 25,9 . . . . . . . . . . . .
703032 Psykosociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 . . . . . . . . . . . .
703042 Udvalgte risikofaktorer for Multipel System Atrofi . . . 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . 1,0 1,0 1,0 . . . . . . 1,0 1,0 1,0
703070 HPV vaccinenes følgevirkninger . . . . . . . . . . . . 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 88,6 90,6 90,6
703092 Børn, Unge og sorg 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 110,8 110,2 . . . . . . . . . . . . .
703418 Nordic childhood cancer Study 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
703492 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endometriecancer 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 68,8 70,2 . . . . . . . . . . . . .
703521 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 77,7 79,1 79,1 . . . . . . . . . . . .
703816 Analyse af kræftpatienters beskæftigelse og modtagelse af offentlige overførselsindkomster 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,4 16,6 16,6 . . . . . . . . . . . .
704126 Kræftens Bekæmpelses midlertidige projektdatabase 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 118,8 121,1 121,1 . . . . . . . . . . . .
704148 Analyse af Parkinsonpatienters beskæftigelse og modtagelse af sociale ydelser 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,0 25,9 25,9 . . . . . . . . . . . .
704203 Fælles kræfter - En undersøgelse af par, der lever med brystkræft . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
704221 Socioøkonomiske faktorer, livsstil og helbred blandt 18-45 årige danskere 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 .
704502 Social ulighed i hoved-hals cancer (Del af projektdatabase 704075) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
705009 Helbredseffekter af vindmøllestøj 59,8 59,8 82,0 154,7 196,0 305,5 284,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706267 Socioeconomic position and opportunistic screening with prostate-specific antigen in general practice in Denmark 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
All 1376,9 1376,9 1399,1 1472,7 1514,0 1623,5 1602,2 1318,1 1318,1 1710,5 1722,8 1393,5 700,7 706,2 706,2 705,3 705,4 705,7 705,7 705,7 705,7 299,2 309,1 309,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 7. Dansk Arbejdsgiverforening
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702450 Arbejdsmarkedsrapport 2006
702568 Specialkørsel vedrørende ledige 2007 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 629,0 630,3 630,3
702824 Mobilitet på det danske arbejdsmarked 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
702883 Familie- og arbejdsliv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
All 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4 631,4 630,1 631,4 631,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 8. By og Byg
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 13,7 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 . . . . . . . . . . . .
702410 Økonomiske og demografiske analyser af boligmarkedet
702979 Energibesparelse i bygninger 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2 . . . . . . . . . . . .
703005 Tilflytning til yderområder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703249 Evaluering af byfornyelsesindsats i 14 byområder 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 . . . . . . . . . . . .
703263 Analyse af indvandreres boligkarriere 322,3 322,3 322,3 322,3 322,3 322,3 322,3 322,3 322,3 321,1 322,3 322,3 . . . . . . . . . . . .
703683 SBI Tryghedsundersøgelse 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark . . . . . . . . . . . . 220,5 224,9 231,3 236,0 237,3 235,0 277,2 412,1 310,7 423,5 432,3 447,8
704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer . . . . . . . . . . . . 355,1 355,2 355,2 356,1 361,1 364,3 367,4 368,5 378,5 378,4 382,2 382,1
705785 Analyse af den boligsociale udvikling i Danmark og af udviklingen i 7 kvarrterløftområder 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 . . . . . . . . . . . .
All 374,9 374,9 374,9 374,9 374,9 374,9 371,3 367,6 367,6 366,3 367,6 367,6 575,6 580,1 586,5 592,1 598,5 599,3 644,5 780,7 689,1 801,9 814,5 829,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 9. Center for Registerforskning, Århus
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 1,5 1,5 1,6 . . . . . . 1,6 1,6 1,6 . . . 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
702056 Psykosociale faktorer og brystkræft
702096 Socialt outcome af ADHD 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . .
702113 Record Linkage studies of suicide in later life 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,0 174,5 174,5 . . . . . . . . .
702713 Psykiatri og selvmord 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6 213,7 200,6 200,6 195,4 200,6 200,6 . . . . . . . . .
702726 Psykiatri og selvmord II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . .
703305 Risk factors for schizophrenia 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . .
703908 Mental health effects of residential mobility during childhoo 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 28,5 29,5 29,5 . . . . . . . . .
703909 Psykiske sygdomme og køn, alder og andre demografiske faktorer 11,8 11,8 10,3 5,8 5,8 5,8 2,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . .
703926 Forbrugsmønstre og sikkerhed af antipsykotiske midle . . . . . . 336,0 336,0 336,0 330,5 336,0 336,0 342,2 342,2 337,4 336,0 336,0 336,0 . . .
703935 Prescription drug use, biological markers and genetics in psychiatric disorders” . . . . . . . . . . 18,9 18,9 . . . . . . . . .
703952 Parental Exposures to Occupational Asthmagens and Risk of Autism Spectrum Disorders 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 22,5 23,2 23,2 . . . . . . . . .
703996 Involuntary treatment of patients with eating disorders . 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
704637 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom effekt af belastende livsbegivenheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
705974 Analyser af negativ social arv 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . .
706140 Oral anticoagulants and bleeding . . . . . . . . . 159,4 162,2 162,2 . . 52,4 110,2 152,3 157,5 161,9 162,2 162,2
706200 Undersøgelse af læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
All 470,2 470,2 468,6 462,6 462,6 462,6 780,7 765,0 765,0 913,0 947,7 947,7 342,2 342,2 389,8 447,7 489,8 495,1 163,5 163,8 163,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 10. Finansministeriet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . . 0,7 3,4 3,6 3,7 3,7 4,3 4,8 4,8 4,8
704580 Analyse af virksomheders adgang til finansiering
704655 Konkurrence, regulering og produktivitet . . . . . . . . . . . . 421,0 436,7 436,8 465,4 464,6 450,8 450,9 450,9 450,9 447,1 462,7 467,7
706244 Kortlægning og analyse af befordringsordningen . . . 163,2 163,2 163,2 163,2 163,2 163,2 160,9 163,2 163,2 163,2 163,2 163,2 . . . . . . . . .
All 0,3 0,3 0,3 163,2 163,2 163,2 163,2 163,2 163,2 160,9 163,2 163,2 584,2 599,9 599,9 466,1 468,0 454,4 454,7 454,7 455,2 451,8 467,5 472,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 12. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev
  Aktiv
Måned
feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,0 8,5 26,4 37,2 45,7 64,0 62,9 62,2 61,8 63,7 69,9
706403 Kejsersnits betydning for barnets kognitive funktion i barne- og voksenalder
All 0,0 8,5 26,4 37,2 45,7 64,0 62,9 62,2 61,8 63,7 69,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 131,7 132,1 132,1 . . . . . . . . . . . .
702103 ASUSI
702478 Erhverv og cancer 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 . . . . . . . . . . . .
702669 Brystkræftscreening 29,3 29,3 29,3 . . . . . . 29,2 29,8 29,8 . . . 29,4 29,5 29,6 29,7 29,7 29,8 . . .
702968 Socio-demographic determinants of participation in cervix screening 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 67,8 68,1 68,1 . . . . . . . . . . . .
703750 LONG-TERM CHANGES IN THE LIFE COURSE AS A CONSEQUENCE OF CERVICAL ABNORMALITIES 325,3 325,3 325,3 325,3 325,3 325,3 279,3 233,2 233,2 . . . . . . . . . . . . 231,6 233,2 233,2
703751 Association between daughters use of HPV vaccination and mothers use of cervical screening 42,5 42,5 42,5 . . . 42,5 42,5 42,5 41,8 42,5 42,5 . . . 42,5 42,5 42,5 . . . . . .
703752 CERVICAL CANCER The relationship between low immune status and risk of cervical cancer 238,6 238,6 238,6 238,6 238,6 238,6 238,6 238,6 238,6 236,8 238,6 238,6 . . . . . . . . . . . .
704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. . . . . . . . . . . . . 149,8 150,0 165,3 192,0 192,3 205,3 231,3 233,1 233,1 235,0 239,4 240,2
705084 Mortality, complications and cancer risk after anti-reflux surgery: a population-based Nordic cohort study . . . . . . . . . . . . 128,1 178,9 206,7 207,2 207,2 207,2 207,3 213,3 220,3 245,5 257,6 257,0
705086 Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) hos indvandrere fra Færøerne til Danmark . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
705803 Risiko for tarmkræft efter fund af adenomer ved screeningskoloskopi . . . . . . 11,3 11,3 11,3 . . . 9,5 10,8 11,2 11,2 11,3 11,3 . . . 11,1 11,3 11,3
706118 Breast cancer outcomes after introduction of mammography screening programme in Denmark . . . . . . . . . . . . 14,0 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 16,0 16,1 17,3 17,7
706390 Screening for livmoderhalskræft af kvinder tilbudt HPV-vaccination sammenlignet med ikke HPV-vaccinerede kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0 15,9 16,1 19,4 18,7 19,1 19,1
All 843,8 843,8 843,8 771,9 771,9 771,9 779,7 733,7 733,7 515,2 518,9 518,9 301,8 355,3 399,0 498,2 498,6 523,8 500,0 508,1 519,1 758,5 778,3 779,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL . . . . . . . . . . . . 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9
702112 Forebyggende hjemmebesøg hos ældre mennesker
702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed 125,4 125,4 125,4 125,4 125,4 125,4 125,4 125,4 125,4 123,7 125,4 125,4 . . . . . . . . . . . .
703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. . . . . . . 33,8 26,9 26,9 26,7 26,9 26,9 41,2 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 . . . . . .
703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked . . . . . . 69,0 69,0 69,0 . . . 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 . . . 67,4 69,0 69,0
703408 Social ulighed i cystisk fibrose 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom . . . . . . . . . . . . 29,4 29,7 30,0 30,4 31,0 31,5 31,5 31,7 31,7 31,1 31,7 31,7
703588 DanCHASE . . . . . . . . . . . . 768,8 883,4 917,8 996,9 1178,8 1239,3 1288,0 1368,1 1408,1 1526,4 1541,2 1491,4
704304 Patienter med KOL og deres sundhedsadfærd . . . 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,2 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 . . . . . . . . .
705107 Danish Child Health and Medicine Use . . . 109,8 109,8 109,8 . . . 109,5 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 . . . 109,8 109,8 109,8 . . .
706373 Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred (FSD023) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706407 Beskæftigelses- og helbredseffekter af ressourceforløb, fleksjob og førtidspension (FSD022) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706535 Hvad betyder social position, sociale relationer og psykisk velbefindende . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . .
706599 DANAC II (FSD030) . . . . . . . . . . 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
All 126,3 126,3 126,3 267,8 267,8 267,8 260,7 253,8 253,8 292,0 294,8 294,8 1052,7 1167,7 1202,4 1140,4 1323,0 1383,9 1432,1 1512,4 1552,5 1627,7 1644,8 1595,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 15. Epidemiologisk Forskning
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 225,6 225,6 225,6 . . . . . . 224,9 225,6 225,6 . . . 225,6 225,6 225,6 225,6 225,6 225,6 . . .
701985 Etablering af SØ-CPR
702526 Digitalis medicinering og risiko for endocrin-relaterede cancersygdomme 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 10,9 11,1 11,1 . . . . . . . . . . . .
702666 Kan højt indtag af docosahexaensyre i graviditeten beskytte imod fødselsdepression? 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 9,9 10,1 10,1 . . . . . . . . . . . .
702685 The Danish Childehood Vaccination Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 3,0
702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy . . . . . . . . . . . . 598,9 598,9 598,9 598,9 598,9 598,9 598,9 598,9 598,9 609,3 635,6 638,2
702858 Non-intendeded effects of antibiotic use in childhood 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 . . . . . . . . . . . . 11,9 11,9 11,9
702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease 551,2 551,2 551,2 551,2 551,2 551,2 551,2 551,2 551,2 . . . . . . . . . . . . 543,3 551,2 551,2
702865 Er der øget risiko for udvikling af brystkræft ved anvendelse af antipsykotika? 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,6 23,8 23,8 . . . . . . . . . . . .
702885 Livtidsfaktorer og atopisk sygdom 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
702923 Sammenhæng mellem almen praksis, patienterne og forbruget af ydelser i sundhedsvæsenet 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,4 5,4 . . . . . . . . . . . .
702954 Effekter af børnevacciner 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . . 1,3 1,3 1,3
703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling . . . 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 . . . 105,0 105,0 105,0 . . . . . . 104,3 105,0 105,0
703046 Astma som risikofaktor for udvikling af lungemetastaser ved brystkræft 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703048 Antihelminthica/parasitinfektion og risiko for kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,1 17,4 17,4 . . . . . . . . . . . .
703097 Influential factors and residual consequenses of MMR vaccination patterns in Denmark: How can this data influence current vaccination policy? 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . . . . . .
703245 ANTIBIOTIC USE AND RISK OF CANCER 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 57,7 58,3 58,3 . . . . . . . . . . . .
703470 Herpes zoster and the risk of cerebral insult and other vascular disorders 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 29,7 30,4 30,4 . . . . . . . . . . . .
703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression . . . . . . . . . . . . 68,4 68,5 68,5 68,7 68,7 68,7 68,3 68,2 68,2 66,9 68,8 76,3
704062 Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) . . . . . . . . . . . . 194,2 202,5 230,3 234,1 235,9 247,8 234,7 233,6 237,3 185,6 12,7 12,7
704199 Børnevaccinationer i Danmark 36,6 36,6 36,6 . . . 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 . . . 36,6 36,6 36,6 . . . . . .
704217 A Swedish-Danish collaborative study on HPV vaccine safety 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 . . . . . . . . . . . .
704298 The effect of renin angiotensin system antagonists and beta-blockers on mortality in patients with heart failure 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,9 9,0 9,0 . . . . . . . . . . . .
704938 Dødelighed, kirurgiske og kognitive udfald hos patienter født med hydrocephalus . . . . . . . . . . . . 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,9 55,3 55,3 53,7 55,3 55,3
704958 Unemployment, Job Search and Mental Health . . . . . . 1410,9 1410,9 1410,9 1398,3 1410,9 1410,9 1380,4 1384,8 1403,7 1410,8 1410,9 1410,9 . . . . . .
705096 Undersøgelser af risikoen for Clostridium difficile infektion bland voksne patienter som behandles med antibiotika og proton pumps inhibitorer 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 . . . 2,5 2,6 2,6 . . . . . . 2,6 2,6 2,6 . . .
705804 Uspecifikke effekter af vacciner i Danmark . . . . . . . . . . . . 345,9 357,3 362,3 362,5 363,1 367,6 373,6 374,5 375,3 372,9 375,3 375,3
705878 Mellemøresygdomme og drænanlæggelse samt association til ADHD . . . . 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . 0,8 1,6 2,8 2,3 2,5 2,6
706117 Reproductive history and subsequent morbidity . . . . . . . . . . . . 141,5 164,8 193,3 251,9 262,5 262,6 383,4 406,3 406,8 441,1 473,3 474,6
706206 Infektionsindlæggelser blandt danske børn: Udvikling, kønsforskelle og risikofaktorer . . . 209,7 209,7 209,7 . . . . . . 204,0 209,7 209,7 . . . 209,7 221,9 232,9 231,9 232,9 232,9
706432 Lægemiddelbehandling mod leddegigt og risiko for interaktioner og alvorlige bivirkninger: registerbaserede studier i Danmark . . . . . . . . . . . . . 7,6 8,8 7,7 8,7 12,7 13,0 13,0 13,9 16,0 22,6 24,4
706544 Bloddonorkarakteristika (DBDS) . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 36,5 68,6 75,2 90,3 112,0 138,8 160,9 173,3
706560 Effectiveness and safety of drugs for type 2 diabetes: a register-based cohort study . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,2 20,1 22,0 26,8 86,5 89,1
706568 Allergi og astma og komorbiditet . . . . . . . . . 419,8 489,6 489,6 . . . . . . . . . . . .
706723 Betydningen af infektionstryk i de første leveår for børn og unges sygelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,3 103,3 100,0 106,6 107,6
All 999,2 999,2 999,2 1051,7 1052,5 1052,5 2287,0 2287,0 2287,0 2249,7 2335,4 2335,4 3092,9 3153,5 3235,1 3259,4 3301,8 3354,5 2255,7 2415,0 2456,7 2905,8 2905,1 2934,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL . . . 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . .
702405 Metropolit-projektet
702467 Impact of social factors in the treatment of patients with colorectal cancer 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 . . . . . . . . . . . .
702475 Forbyggelse i kommunerne . . . . . . . . . 1027,8 1047,8 1047,8 1038,8 1040,7 1040,7 1043,1 1047,3 1047,8 1047,8 1047,8 1047,8 . . .
702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark . . . . . . . . . . . . 106,0 108,0 123,3 124,1 124,1 125,0 123,3 120,6 120,6 117,2 120,6 120,6
702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår . . . . . . . . . . . . 27,8 27,7 27,9 28,0 28,1 28,2 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,4
702827 Faktorer for deltagelse i kolo-rektal cancerscreening 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9 . . . . . . . . . . . .
702855 Inter99 . . . . . . . . . . . . 53,6 53,9 54,0 54,0 54,0 54,0 50,4 46,8 46,8 46,7 46,8 46,8
702864 Afprøvning af WHI-Algoritmens evne til at forudsige hoftebrud hos kvinder 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 . . . . . . . . . . . .
702899 Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702934 Allergi i befolkningen - udvikling i forekomst og studier af gen-miljø interaktion 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702985 Social position og prognosen efter hysterektomi 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
703230 Udviklingen i thyroideafunktionen over 10 år 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom . . . . . . . . . . . . 305,7 306,0 306,6 306,8 307,9 308,2 308,4 309,0 309,0 305,7 309,0 309,0
703589 Mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 205,4 205,4 205,4 205,4 205,4 205,4 191,1 176,9 176,9 174,9 176,9 176,9 . . . . . . . . . . . .
704187 Sundhedsvæsenet og patientfaktorers betydning for hjerte-karsygdomme 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,3 10,7 10,7 . . . . . . . . . . . .
704534 Functional Somatic Symptoms Consequences both for individuals and society . . . . . . . . . . . . 3,1 3,1 3,1 4,2 4,3 4,4 4,9 4,9 5,0 4,9 5,0 5,1
704560 Orale antidiabetikas betydning for at udvikle affektive lidelser hos patienter med diabetes mellitus . . . . . . . . . 115,7 116,7 116,7 111,8 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 115,6 116,7 . . .
704749 Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . . 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
706002 Gallstones – social determinants of disease and cancer morbidity following treatments . . . . . . . . . . . . 138,1 138,3 139,0 143,2 176,8 179,1 179,3 178,7 178,5 176,9 178,5 178,5
706030 Sundheds- og omsorgsydelser til borgerne i kommunerne i Region Hovedstaden . . . 13,7 13,7 13,7 . . . 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 . . . 13,7 13,7 13,7 . . .
706212 FCFS Projektdatabase . . . . . . . . . . . . . . . 277,5 322,8 550,7 629,5 637,2 645,1 650,3 657,9 678,6
706269 Socioøkonomisk position i relation til cancer stadie, behandling og overlevelse blandt patienter med Malignt melanom i Danmark. . . . . . . . . . . . . 0,0 0,3 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3
706364 Does cognitive ability in early adulthood influence the risk of developing mental disorders and Intelligence (IQ) and health - an analysis of factors contributing to the ”Flynn effect . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 80,0 157,6 186,5 187,1 191,7 198,9 205,4 220,8
706366 Treatment resistant depression- Risk factors and consequences . . . . . . . . . . . . 55,4 76,4 95,6 111,9 109,1 109,1 109,2 109,3 109,4 114,2 115,2 115,7
706386 Klinisk kvalitet ved behandling af forløbsprogramssygdomme (Diabetes, KOL og hjertekarsygdom) . . . . . . 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 . 18,9 23,0 24,7 27,6 27,6 . . . . . .
706558 Sundhedsprofilen . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 18,3 53,0 79,0 84,5 88,2 94,5 99,3 130,6
706728 Medicinsk gigtbehandling og risiko for lungesygdomme hos leddegigtpatienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 7,3 9,9
706760 Functional somatic disorders - The DanFunD Study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1,2
706781 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4
706849 Psykiske følgevirkninger af en diagnose med Malignt Melanom og indflydelse på overlevelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0
706911 Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” i Region Hovedstaden over tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,3
All 229,7 229,7 229,7 244,3 244,3 244,3 243,9 229,6 229,6 1384,1 1407,8 1407,8 1855,6 1902,9 1943,5 2234,5 2416,6 2760,9 2876,4 2885,2 2902,5 1740,8 1776,6 1870,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 17. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (Carma)
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 . . . . . . 34,8 34,8 34,8 34,0 34,8 34,8
701965 Arbejdsmarkedskarriere - Baggrund i erhvervsuddannelse, ansættelsesforhold og efteruddannelsesdeltagelse
702715 Nordisk mobilitetsprojekt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . .
702966 Labour market mobility in the Nordic welfare states 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 . . . . . .
703572 Generel registerbaseret analyse af menneskelige ressourcer, udstødelse, tilbagetrækning og mobilitet i den offentlige sektor 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,0 20,7 20,7 . . . . . .
All 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 25,3 25,3 25,3 24,6 25,3 25,3 34,8 34,8 34,8 34,0 34,8 34,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 19. CIM, Århus
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
701894 Energy, Effort and Equal Pay
701972 The Male Marital Wage Premium in Denmark 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
All 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
apr maj jun jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 . . . 118,3 116,6 116,6 115,4 117,1 117,3
701904 HK's medlemsspejl
706542 Danske lønmodtageres jobkvalitet . . . . . 6,0 8,2 9,5 10,0 10,2 10,2 10,3 10,2 10,4 10,4
All 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 125,9 8,2 9,5 10,0 128,4 126,8 126,9 125,6 127,5 127,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 22. Center for Anvendt Mikroøkonometri
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
700714 Beskæftigelse og løn
All 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,8 18,9 18,9 . . . . . . . . . . . .
701829 Skoleeleveres faglige færdigheder
702736 Børn i Århus Kommune . . . 0,8 0,8 0,8 . . . . . . 0,5 0,5 0,8 . . . 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
702992 Folkeskolen som skaber af social kapital . . . . . . . . . . . . 629,1 626,7 628,0 670,9 714,1 721,0 722,4 753,1 771,5 645,0 656,4 555,2
703243 Multi-level analyse af forskelle i indvandreres og flygtninges beskæftigelsessituation 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 . . . . . . . . . . . .
703697 Kortlægning af Social- og Velfærdsforskning i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703759 Sammenhængen mellem gymnasiernes ressourcer og resultater 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 . . . . . . . . . . . .
703819 Betydningen af forældres tidsforbrug for børnenes skolepræstationer 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 . . . . . . . . . . . .
703821 Lokal stemmeadfærd ved kommunalvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703881 Evaluering af forsøg med Heldagsskoler 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 . . . . . . . . . . . .
704143 Fødselsvægt og sociale holdninger 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . . . . . . . . . .
704163 Registerundersøgelser baseret på naturlige eksperimenter . . . . . . . . . . . . 970,1 970,2 1014,5 1035,8 1161,1 1671,7 1732,9 1080,3 314,2 650,3 909,8 854,5
704352 UNDERSØGELSE AF NETVÆRKSEFFEKTER PÅ HELBRED OG SOCIALE FORHOLD BASERET PÅ DE DANSKE REGISTRE 98,4 98,4 98,4 . . . . . . . . . . . . 98,4 98,4 98,4 98,4 110,6 188,6 230,6 388,4 368,0
704511 Betydning af værnepligt for individers livsforløb 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1 11,2 11,2 . . . . . . . . . . . .
704512 Elevinddragelse . . . . . . . . . . . . 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
704680 Voting in times of Economic Crisis: Valgundersøgelsen 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704883 PERSOS: Perceptions of Social Stratification and Voting 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
704897 Reformer og performance: Konsekvenserne af politisk reformer for grundskolens økonomi og elevernes læring . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,9 23,2 28,4 42,9 77,1 89,8 98,2
705838 Collaboration in Research . . . . . . . . . . . . 32,3 35,3 37,5 37,3 47,5 49,6 57,2 59,3 59,3 59,1 61,1 65,9
705887 Kriterier for statsborgerskab . . . . . . 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,6 4,6 4,8 5,0 5,0 5,0 . . . . . .
706350 Økonomiske ressourcers betydning for danske skoleelevers performance . . . . . . . . . . . . 2,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
All 148,0 148,0 148,0 50,4 50,4 50,5 54,9 54,9 54,9 54,6 54,9 54,9 1640,7 1642,2 1690,6 1852,4 2031,0 2567,5 2639,9 2037,5 1382,2 1667,7 2111,1 1947,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702064 Stress hos gravide og barnets helbred
705112 Kognitive evner hos børn som har været udsat for medicin i graviditeten eller under opvæksten . . . . . . . . . . . . 55,9 56,5 56,2 56,3 56,7 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,4 57,4
All 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 56,5 56,2 56,3 56,7 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,4 57,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 26. ATP
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 376,8 376,8 376,8 376,8 376,8 376,8 376,8 376,8 376,8 373,8 376,8 376,8 . . . . . . . . . . . .
702424 Den erhvervsaktive befolknings indbetalinger til supplerende pensionsordninger
702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 3,0 3,0 3,0 . . . . . . 3,2 3,3 3,3 . . . 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,3 . . .
702933 Voksenelever i gang med en EUD-uddannelse og deres uddannelse før EUD-uddannelsen. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702945 Frafald på erhvervsuddannelsernes hovedforløb 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
704509 Analyse af befolkningens opsparings- og tilbagetrækningsadfærd . . . . . . . . . . . . 2233,2 2504,1 2535,2 2559,9 2398,5 2507,6 2602,6 2829,5 3047,9 2895,1 2898,9 2519,5
All 380,1 380,1 380,1 377,0 377,0 377,0 377,0 377,0 377,0 377,2 380,3 380,3 2233,2 2504,1 2535,2 2562,9 2401,6 2510,6 2605,8 2832,8 3051,1 2895,1 2898,9 2519,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 27. Arbejdsmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk enhed, Ålborg
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
703303 Børn og unges anvendelse af smertestillende medicin i Nordjyllands Amt
All 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 . . . . . . . . . . . . 117,5 116,0 116,0 114,3 116,0 116,0
702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser
702560 Erhverv og psykiatrisk sygdom 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 . . . 70,9 71,3 71,3 . . . . . . 72,0 71,3 71,3 . . .
702598 Nyuddannede SOSU'ers frafald fra ældreplejen 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . . .
702807 ATIS/VOV 182,8 182,8 182,8 182,8 182,8 182,8 184,3 185,3 185,3 183,3 185,3 185,3 . . . . . . . . . . . .
702819 Arbejdsmiljø og medicinforbrug 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 . . . . . . . . . . . .
703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør . . . . . . . . . . . . 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,3 26,3 25,6 26,3 26,3
703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) . . . . . . . . . . . . 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader 469,8 469,8 469,8 . . . . . . . . . . . . 469,8 472,3 478,3 423,7 369,5 369,5 368,7 369,5 369,5
703231 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392,7 421,7
703298 Muskel- og skeletbesvær undersøgelse . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1
703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion . . . . . . . . . . . . 26,1 26,1 26,1 26,6 26,6 26,6 26,7 26,7 26,7 26,1 26,7 26,7
703471 Registerbaseret beskrivelse af behandlede på rehabiliteringscentre 1994-2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703473 Thyroideasygdomme og arbejdsevne 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 . . . . . . . . . . . .
703570 Konsekvenser af funktionelle lidelser 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 47,1 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 . . . . . . . . . . . .
703571 Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt . . . . . . 61,9 61,9 61,9 . . . 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 . . . 61,6 61,9 61,9
703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) . . . 42,2 42,2 42,2 . . . . . . 42,2 42,2 42,2 . . . 42,2 42,2 42,2 41,1 42,2 42,2
704291 NFA tillægsspørgsmål til AKU . . . . . . . . . . . . 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,0 16,5 16,5
704324 Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) . . . . . . . . . . . . 21,4 30,1 32,0 33,3 33,6 34,1 43,0 53,6 57,9 48,8 45,8 55,3
704325 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . .
704481 Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD) 264,9 264,9 264,9 264,9 264,9 264,9 264,9 264,9 264,9 260,6 264,9 264,9 . . . . . . . . . . . .
704554 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 . . . 7,2 7,2 7,2 . . . . . . 0,0 5,7 7,2 . . . . . . . . .
704617 Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie . . . . . . . . . . . . 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
704686 Tvillingeprojekt til 704554 - Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 . . . . . . . . . . . . 194,7 209,5 224,6 227,4 238,6 240,6 240,4 364,5 734,4 769,6 880,4 891,2
705035 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
705056 Sygefraværet i Danmark . . . . . . . . . . . . 44,9 72,0 80,0 81,4 81,8 82,0 82,0 82,0 82,0 81,7 82,1 109,0
705743 AMI/Sygelighed og erhverv . . . . . . . . . 159,1 160,5 160,5 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 170,7 165,6 160,5 160,5 . . .
705942 Anmeldelse af arbejdsskader og sygefravær/arbejdsmarkedsstatus . . . . . . 224,4 224,4 224,4 . . . 121,2 143,4 164,4 211,7 224,4 224,4 . . . 224,4 224,4 224,4
705986 Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere . . . . . . 97,2 97,2 97,2 . . . 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 . . . 95,4 127,8 193,6
706315 Fysiske arbejdskrav og sygefravær . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
706357 Opregningsprojekt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . .
706452 Job Exposure Matrix Study of Psychosocial Factors and Healthy Ageing in Denmark (JEMPAD) . . . . . . . . . . . . 66,2 66,3 66,3 66,3 66,3 66,2 66,2 66,7 67,0 64,8 67,1 86,7
706706 Hvad betyder det psykosociale arbejdsmiljø for diabetes, sygefravær og førtidspensionering? (PSA-DISPO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,4 24,3 24,3
All 1179,5 1179,5 1179,5 759,4 759,4 759,4 894,7 887,3 887,3 727,1 735,6 735,6 901,4 980,0 1027,5 1501,0 1528,1 1536,6 1334,0 1407,8 1782,3 1969,8 2515,8 2677,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 29. Ældresagen
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 38,3 39,0 39,0 . . . . . . . . . . . .
701913 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid
703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. . . . . . . . . . . . . 2036,7 2044,0 2048,3 2048,5 2048,5 2066,2 2321,4 2339,1 2343,3 2327,5 2353,4 2411,5
703419 Fremtidsstudiet 2010 . . . . . . . . . 30,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 . . .
704612 Analyse af 65-89-årige it-anvendelse i 2013 og 2014 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
706201 It-anvendelse i befolkningen 2011 - 2016 . . . 0,1 0,1 0,1 . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
All 39,1 39,1 39,1 39,2 39,2 39,2 39,1 39,1 39,1 68,9 70,6 70,6 2068,3 2075,6 2079,9 2080,0 2080,0 2097,6 2353,0 2370,7 2375,0 2327,6 2353,5 2411,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,1 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 . . . . . . . . . . . .
702481 Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn (HPA
702483 Profil af fire årgange hf-elever samt to årgange avu-kursister 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 . . . . . . . . . . . .
702679 Læsetest i 7. klasse . . . . . . 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . .
702906 Analyser i forbindelse med projektet "Effekter af indsatser af projekt udsatte børn i dagtilbud" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702940 Tidligere anbragtes veje i uddannelsessystemet efter folkeskolen 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 . . . . . . . . . . . .
703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
703516 Køn og læring i uddannelsessystemet 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703551 Gennemførelse af ungdomsuddannelse 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . .
All 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 45,2 44,4 44,4 44,8 44,9 44,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,3 0,8 0,8 0,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,4 24,8 24,8 . . . . . . . . . . . .
702535 Hyppigheden af cancerdiagnoser hos brugere af valproat
702642 Kvantitativ vurdering af betydningen af tilstedværelse af nakkesmerter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702809 Forbrugsmønster for Lithium 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
702977 Sundheds- og sygdomsprofil for Esbjerg kommune 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702978 Sikkerhed ved brug af gigtmidler af typen NSAID 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 73,2 74,3 74,3 . . . . . . . . . . . .
703018 Risiko for knogleskørhed ved brug af Preotact 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 43,6 44,4 44,4 . . . . . . . . . . . .
703040 Har lokalområder betydning for den generelle mortalitet og kræftforekomst i Danmark 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 63,5 64,5 64,5 . . . . . . . . . . . .
703233 Postmarketing study of Auto Immune diseases and Immunotherapy 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,5 16,7 16,7 . . . . . . . . . . . .
703415 Brug af eksogene hormoner og andre lægemidler og risiko for intrakraniel meningeom 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,5 38,8 38,8 . . . . . . . . . . . .
703426 Forekomst af migræne hos patienter, der har fået foretaget transthoracal sympatectomi 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,3 12,5 12,5 . . . . . . . . . . . .
703536 Forekomst og behandling af myasthenia gravis i Danmark 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, . . . . . . . . . . . . 695,6 709,3 798,7 826,8 951,5 1099,5 1113,0 1168,4 1335,0 1414,3 1462,4 1472,5
703579 De samfundsøkonomiske omkostninger ved whiplash i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703680 Brug af Istanyl til smertebehandling hos cancerpatienter 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,0 54,9 54,9 . . . . . . . . . . . .
704031 Protopipc Joint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation (JOELLE) Study . . . . . . 166,9 166,9 166,9 . . . 166,9 166,9 166,9 166,9 166,9 166,9 . . . 161,8 166,9 166,9
704067 First trimester exposure to methylphenidate 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 . . . . . . . . . . . . 30,2 30,7 30,7
704076 Relative Age in Class and Stimulant Drug Utilization for ADHD . . . 88,0 88,0 88,0 . . . . . . 89,8 88,0 88,0 . . . 88,1 88,7 93,0 95,4 97,3 98,3
704097 Bivirkninger af antiepileptika med særlig henblik på infektioner 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 . . . . . . . . . . . . 75,2 76,2 76,2
704195 Use of PPI following anti-reflux surgery in Denmark 1996-2010 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . . . . . . . . . . 1,0 1,0 1,0
704415 Use of drugs for ADHD i the Nordic countries . . . 29,9 29,9 29,9 . . . . . . 29,9 29,9 29,9 . . . 29,9 29,9 29,9 29,7 29,9 29,9
704430 Forbrugsmønstre, omkostninger for lægemidler og demografiske forhold hos de højeste 1-percentil af lægemiddelbrugere . . . . . . . . . . . . 214,8 199,5 199,5 199,6 199,6 199,6 199,6 200,3 201,1 202,4 224,4 269,7
704445 Initiation and persistence of dual antiplatelet treatment after Acute Coronary Syndrome 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 . . . . . . . . . . . . 35,2 35,6 35,6
704525 Intrakranielle blødninger og brug af lægemidler . . . . . . 271,8 271,8 271,8 . . . 211,5 214,5 221,7 261,4 271,7 271,8 . . . 268,2 271,8 271,8
704552 Sammenhængen mellem brug af protonpumpehæmmere og risikoen for udvikling af mikroskopisk colitis . . . . . . . . . . . . 16,4 16,4 16,3 16,3 16,3 16,3 16,4 16,4 16,4 16,1 16,4 16,4
704564 Brug af antibiotika og risiko for diabetes 291,2 291,2 291,2 291,2 291,2 291,2 291,2 291,2 291,2 . . . . . . . . . . . . 289,1 291,2 291,2
704579 Post-Authorization Safety Program 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 . . . . . . . . . . . . 9,6 9,8 9,8
704585 Use of opioids in Danmark, Norway and Sweden 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 . . . . . . . . . . . .
704672 Myasteni i Danmark . . . . . . . . . . . . 9,9 9,9 9,9 9,9 10,1 10,4 10,4 10,4 10,4 10,6 11,8 12,0
705820 Malignt melanom og brug af lægemidler . . . 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8 282,8 . . . 75,4 244,0 282,8 . . . . . . 278,8 282,8 282,8
705908 Forskningsprojekt om NSAID, tranexamsyre og statiner . . . . . . 31,0 31,0 31,0 . . . 27,6 30,3 31,0 31,0 31,0 31,0 . . . 30,7 31,3 31,3
705935 Sex differences in health and mortality . . . . . . . . . . . . 547,9 646,3 691,4 754,0 754,5 . . . . . . .
706193 Brug af antipsykotika, antidepressiva og stemningsstabiliserende antiepileptiske lægemidler under graviditet i Danmark 2000-2015: Et registerbaseret populationsstudie. . . . 178,0 178,0 178,0 . . . . . . 179,5 178,0 178,0 . . . 173,9 190,7 229,3 198,5 198,5 226,8
706270 Lægemiddelinduceret nyresvigt . . . . . . . . . . . . 56,4 57,0 57,1 61,2 97,5 106,4 128,2 128,7 133,7 130,5 133,9 133,5
All 828,5 828,5 828,5 1407,3 1407,3 1407,3 1581,0 1581,0 1581,0 379,4 384,2 384,2 2321,5 2590,0 2771,4 2327,1 2499,1 1901,9 1759,4 1833,4 2048,9 3277,3 3372,1 3456,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 32. Centre for Economic and Business Research
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
701994 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market
702444 EU udvidelsen og det danske arbejdsmarked 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702570 Indkomst, opsparing og portføljesammensætning over tid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702879 Effekten af private sundhedsforsikringer på indtjening i forbindelse med sygdomsforløb 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
703854 Beskæftigelseseffekter af iværksættere 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 . . . . .
All 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
702571 Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og -olie, herunder data for engroshandel
702583 Opgørelsesmetoder for besparelsestiltag på husstandsniveau 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 . . . . . . . . . . . .
702676 Forskningsprojekt om den danske fødevaresektor 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 0,9 . . . . . . . . . . . .
703003 Evaluering af Ny Regulering . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . .
703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) . . . . . . . . . . . . 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,3 10,4 10,7 10,7
703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . . 0,9 1,0 1,0
703765 Etnicitet og småbørnsmad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703793 Inducing consumer adoption of automated response technology for varying power Tariffs (INCAP). 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 . . . . . . . . . . . .
703829 Økonomisk eksperiment om danskeres samarbejdsadfærd 1,1 1,1 1,1 . . . . . . 0,8 0,8 0,8 . . . 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 . . .
703859 Skolemadpakke Projektet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703860 Food in Turbulent Times . . . . . . . . . . . . 7,4 7,4 7,6 7,8 7,8 7,9 8,0 8,0 8,0 10,9 19,5 20,1
703899 IPR Turnaround i danske virksomheder . . . . . . . . . 70,7 70,7 70,7 69,3 69,3 70,4 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,7 . . .
704314 Case-studie i forbindelse med projekt Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . .
704584 Analyse af beskæftigelse og aflønning i nordisk kystfiskeri . . . . . . . . . 13,7 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 . . .
704771 Konkurrencebarometer for dansk landbrug 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . . 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
704909 Social bias in the effect of the tax on saturated fat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
705816 Big Data by Security . . . . . . . . . . . . 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,8 117,1 117,1 117,1 113,3 117,1 117,1
705918 Food in Turbulent Times (FiTT) . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
705954 Undersøgelse af sammenhæng mellem antibiotika, produktivitet og indtjening i landbruget . . . . . . . . . . . . 6,2 6,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,8 5,1 5,0 5,1 5,1
706668 Big Data by Security_case2 . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
All 129,0 129,0 129,0 128,0 128,0 128,0 126,8 126,8 126,8 211,2 211,6 211,1 223,3 223,4 222,6 224,4 224,4 225,1 226,6 226,9 227,5 142,1 154,8 155,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 106,4 109,2 109,2 . . . . . . . . . . . .
700788 Styret fertilitet
702719 Rekruttering til AAU 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 . . . . . . . . . . . .
702887 Catching up Qualifications or Fooling Around? - The transition from education to word among young people 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . . 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
703011 Findes der woorking poors i Danmark 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . .
703050 Ulighed i sundhed blandt børn . . . 2,7 2,7 2,7 . . . . . . 2,7 2,7 2,7 . . . 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7
703922 Mænd, arbejdsulykker og sikkerhe . . . . . . 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 . . . . . .
703943 Unge på Kanten køn, lokalitet og uddannels 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
704650 Effekter og økonomi i hjerneskaderehabilitering . . . . . . . . . . . . 79,8 87,4 117,4 115,4 115,4 115,4 115,5 115,7 115,7 109,3 105,1 112,2
704941 Counting hours, not people: Time use for volunteering . . . . . . . . . . . . 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
All 168,0 168,0 168,0 170,6 170,6 170,6 168,8 168,8 168,8 165,8 168,8 168,8 84,4 92,0 122,1 117,5 117,5 117,5 119,5 119,7 119,8 113,3 109,1 116,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,6 34,7 34,7 . . . . . . . . .
702508 Danske kvinders abortmønster fra 1981-2001 udvikling og årsagsfaktorer. En kohorteundersøgelse af kvinder født fra 1961.
703414 Disease pattern among Danish diabetes patients: Medication, Cancer and Cardiovascular disease 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1 192,1 188,7 192,1 192,1 . . . . . . . . .
706009 En tværsnitsundersøgelse af hvilke faktorer, der har betydning for, hvorvidt sygdomsramte personer er medlem af en patientforening 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,1
706230 Danish Social Network Database: The influence of family and social relations in diabetes epidemiology . . . . 90,4 113,3 . . . . . . . . . 128,6 128,6 129,7 125,6 135,9 289,9
All 226,9 226,9 226,9 226,8 317,2 340,1 226,9 226,9 226,9 223,3 226,8 226,8 0,1 0,1 0,1 128,6 128,6 129,7 125,7 136,0 290,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,5 7,7 7,7 . . . . . . . . . . . .
701928 Forebygger antidepressiv og stemningsstabiliserende medicin død og selvmord
701969 Psykotrop medicin, manio-depressivitet og hjernesygdomme 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . .
702530 Beskytter antidepressiv medicin mod demens 526,3 526,3 526,3 526,3 526,3 526,3 526,3 526,3 526,3 516,6 526,3 526,3 . . . . . . . . . . . .
702628 Fertilitet ved psykiatrisk sygdom 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702893 Krage søger mage - en registerundersøgelse over sammenhæng mellem psykiatrisk lidelse og valg af partner 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 . . . . . . . . . . . .
702894 Effekt af antidepressiv medicin og depression ved graviditet 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 238,7 239,0 239,0 . . . . . . . . . . . .
703215 Hvem de ældre seksualkriminelle 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703265 Psykiske lidelser og reaktioner hos danskere som oplevede tsunami-katastrofen. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703495 Tidlig intervention ved affektive lidelser (TIA-forsøget) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704265 Lithium and chronic kidney disease . . . . . . . . . . . . 460,0 460,0 460,0 460,0 460,5 461,4 461,4 461,4 461,4 452,5 461,6 461,6
706220 Register wide association study (R-VAS). . . . . . . . . . . . . . 401,6 500,7 512,3 515,2 550,0 602,5 619,1 707,2 664,5 595,7 582,1
All 790,3 790,3 790,3 790,3 790,3 790,3 790,3 790,3 790,3 780,0 790,3 790,3 460,0 861,6 960,7 972,4 975,7 1011,4 1063,9 1080,6 1168,6 1117,0 1057,3 1043,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,6 13,7 13,7
702670 Employment and wages among Ph.D.'s - Overflyttet til 706146
702988 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers - Overflyttet til 706147 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 90,7 93,7 93,7
703612 Labor Mobility Project - Overflyttet til 706148 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 754,2 757,0 757,0
703710 Evaluering af Videnpilotordningen - Overflyttet til 706151 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 79,4 80,5 80,5
703894 Consumption Externalities of Antibiotics Use 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2
704078 Governmental Intervention on Pharmaceutical Markets - Overflyttet til 706149 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 85,7 86,7 86,7
704085 Inter-Enterprise Relations (702101) - Overflyttet til 706150 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
704311 El-forbrugsvaner og sociale faktorer - Overflyttet til 706143 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 49,1 50,0 50,0
704783 Entrepreneurial Careers - Overflyttet til 706152 753,0 753,0 753,0 753,0 753,0 753,0 753,0 753,0 753,0 738,8 753,0 753,0
All 2097,3 2097,3 2097,3 2097,3 2097,3 2097,3 2097,3 2097,3 2097,3 2074,2 2097,3 2097,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 39. Institut for Produktion og Ledelse Danmarks tekniske Universitet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
701931 Analyse af ingeniør arbejdsmarked
703488 Analyse af ingeniørernes arbejdsmarked og karrieremønstre 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
705715 Ingeniørernes arbejdsmarked 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
All 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . .
701882 Udvandrede fra Danmark
701941 Analyse af uddannelsesvalg, sabbatorlov og løn 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 . . . . . . . . .
702037 Effekt af kvalifikationer 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 . . . . . . . . .
702057 Gender differences in top-management jobs 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,1 78,7 78,7 . . . . . . . . .
702069 Labor Market Dynamics and Growth 225,8 223,0 223,1 223,1 223,1 223,1 107,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 . . . . . . . . .
702087 Maternity leave and child outcome 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,4 15,5 15,5 . . . . . . . . .
702574 Registerbaseret analyse af tansmission af human kapital fra forældre til børn . . . 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,6 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 . . . . . .
702701 Partnerskrift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
702728 Transitions between labour market states 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 . . . . . . . . . . . . . .
702734 Globalization and Industry Dynamics 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
702791 Gender differences in top-management jobs II 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 . . . . . . . . . . . . . .
702799 Grendel projekter 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . . . . . . .
702832 Quantile regression on panel data in the presence&. 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,3 14,5 14,5 . . . . . . . . .
703729 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . .
703902 Wealth and Consumptio . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . .
704463 Mechanisms and determinants of the intergenerational transmission of human capital 23,6 23,6 23,6 . . . . . . 39,8 39,8 39,8 . . . 23,6 32,4 39,8 45,8 39,8 39,8
704839 Forebyggelse af Skolefravær 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . .
704937 The Market for Health Care Workers 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 . . . . . . . . . . . . . .
All 687,1 684,3 684,3 678,4 678,4 678,4 562,3 291,1 291,3 330,2 331,2 331,2 17,7 17,7 17,7 23,6 32,4 39,8 45,8 39,8 39,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 44. PLS RAMBØLL Management A/S
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL . . . . . . . . . 620,2 625,2 625,2 287,9 305,3 422,2 471,6 423,7 489,3 622,6 625,2 625,2 . . .
701819 Akademikernes arbejdsmarked
702029 Lukkede virksomheder 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . .
702049 Ungeindsatsen i Frederiksborg Amt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702068 Højtuddannede i private virksomheder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703598 Evaluering af ungdomssanktionen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703603 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,3 27,6 27,6 . . . . . . . . . . . .
703699 Evaluering af pulje til psykologhjælp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0
703771 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,8 21,9 21,9 . . . . . . . . . . . .
703779 Effektmåling og samfundsøkonomisk analyse af projekt High Five. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 . . . . . . . . . . . .
703852 Udslusning og opfølgning efter afsoning 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . .
704089 Evaluering af nationale tests 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 30,9 31,5 31,5 . . . . . . . . . . . .
704216 Effektanalyse af intensiveret pædagogindsats . . . . . . 37,9 37,9 37,9 37,0 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 . . . . . .
704247 Evaluering af kvindekrisecentre 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 84,4 86,8 86,8 . . . . . . . . . . . .
704513 Analyse af Fremtidens Dagtilbud 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704597 Analyse af offentlig-privat samarbejde med fokus bl.a. på ældreområdet, herunder plejecentre og hjemmepleje 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . . .
704619 Evaluering af revalideringsordningen 243,4 243,4 243,4 243,4 243,4 243,4 243,4 243,4 243,4 241,2 243,4 243,4 . . . . . . . . . . . .
704739 Evaluering af ordforslagsprogrammer 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
704760 Evaluering af tosprogs-taksforce . . . 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . . . . . . .
704799 Evaluering af modeller for misbrugere med psykiske lidelser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704800 Evaluering af fastholdelsestaskforcen . . . . . . 14,0 14,0 14,0 13,7 14,0 14,0 11,4 13,2 14,0 14,0 14,0 14,0 . . . . . .
704833 Voldsforekomst belyst ud fra skadestuetal 117,5 117,5 117,5 . . . . . . 150,2 154,1 154,1 . . . 119,0 135,3 154,1 154,1 154,1 154,1 . . .
705806 Evaluering af pulje til støtte af familier med psykiske vanskeligheder og af pulje til opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2 . . . . . . . . . . . .
705809 Evaluering af Akut krisecenter for socialt udsatte misbrugere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
705920 Kortlægning af erhvervsuddannelsesudbud elevgrundlag og erhvervsstruktur herunder praktikpladspotentialet 22,8 22,8 22,8 . . . 22,8 22,8 22,8 22,0 22,8 22,8 . . . 22,8 22,8 22,8 . . . . . .
705926 Analyse af erhvervsgrunduddannelsen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
705927 Branchens produktivitet og værdiskabelse 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
706026 TAMUs samfundsøkonomiske betydning . . . 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 29,5 30,4 30,4 33,8 33,4 30,4 . . . . . . . . .
706060 Analyse- og evidensgrundslag for rumområdet i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . .
706459 Evaluering af kompetenceudvikling af pædagoger i skolen – til gavn for børns læring og trivsel. . . . . . . . . . 4,7 4,7 4,7 . 1,4 1,5 2,9 3,5 3,6 4,8 4,8 4,7 . . .
706464 Analyse af dagplejens betydning for børn i udsatte positioner. . . . . . . 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 0,9 1,2 1,3 2,4 3,1 3,1 . . . . . .
706589 Frivillighedsundersøgelsen 2017 . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
706747 Evaluering af Fri for Mobberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
All 581,6 581,6 581,6 473,1 473,1 473,1 550,8 550,8 550,8 1317,3 1334,8 1334,8 373,3 393,9 508,7 670,7 640,4 724,9 781,7 784,2 784,2 0,2 0,2 0,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL . . . . . . . . . 213,1 213,5 213,5 214,6 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 . . .
702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel
703773 Disorders of sex development . . . . . . 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 . . . . . .
704037 Udvikling hos børn af mødre med type 1 diabetes . . . 23,0 23,0 23,0 . . . . . . 22,9 23,0 23,0 . . . 23,0 23,0 23,0 22,8 23,0 23,1
704038 Socio-økonomisk status i TBI-projektet 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,5 10,6 10,6 . . . . . . . . . . . .
704914 Marfan syndrom: diagnostik, incidens, mobiditet, mortalitet og socioøkonomiske forhold . . . . . . . . . . . . 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
704983 Cardiovascular and endothelial dysfunction in early breast cancer survivors . . . . . . 160,5 160,5 160,5 160,1 160,5 160,5 112,1 107,7 145,2 179,0 162,3 160,5 . . . . . .
705962 The Epidemiology of Pheochromocytoma – Is the Incidence Increasing? . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
705997 46,xy kvinder og 46,xx mænds epidemiologi . . . . . . . . . . . . 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 2,5 4,5 4,1 3,8 3,8 3,8 3,8
All 10,6 10,6 10,6 33,6 33,6 33,6 176,1 176,1 176,1 388,6 389,6 389,6 357,6 352,3 389,8 400,7 384,2 382,8 242,5 242,0 241,8 28,0 28,3 28,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 47. Ulykke Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
703555 Strategi til forebyggelse af børneulykker i Odense Kommune
All 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 48. Epinion A/S
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702515 Videnregnskab for Ingeniørhøjskolen i Århus
702708 Forældrebaggrund i Næstved kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702709 Frafald på ungdoms-uddannelser i Favrskov kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702745 Midler til vidtgående specialundervisning i Næstved 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . . 0,3 0,4 0,4
702747 Skolernes sociale profil i Vejen Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702756 Elevprognoser i Tønder og Esbjerg Kommuner 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702758 Midler til specialundervisning i Hjørring Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702759 Pendleranalyse for Tønder og Århus kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702787 Turnusanalyse på skoleområdet i Slagelse kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702881 Handicappedes uddannelsesmønstre 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,4 11,5 11,5 . . . . . . . . . . . .
703313 Skolernes sociale profil i Middelfart Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703338 Skolernes sociale profil i Aabenraa kommune 0,0 0,0 0,0 . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . .
703345 Skolernes sociale profil i Jammerbugt Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703346 Skolernes sociale profil i Rebild Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703361 Skolernes sociale profil i Frederikshavn Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703362 Skolernes sociale profil i Randers Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703371 Skolernes sociale profil i Holbæk Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703372 Skolernes sociale profil i Mariagerfjord Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703378 Skolernes sociale profil i Hillerød Kommune . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 . . .
703469 Kortlægning af befolkningen i Syddjurs Kommune 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703621 Registerbaseret analyse af udenlandske medarbejdere i Roskilde området 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703668 Analyse af andel af fattige i Fredensborg Kommune 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . .
703684 Sociale profiler Herlev Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
703698 Registerbaseret analyse af uddannelsessøgende 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 38,5 36,4 36,4 36,2 36,4 36,4 . . . . . . . . . . . .
703704 Ældre borgere i Esbjerg kommune 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
703789 Sociale forholds betydning for faglige præstationer i grundskolen 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,6 18,7 18,7 . . . . . . . . . . . .
703843 Evaluering af Ungepakke II 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
703888 Kulturvaneundersøgelsen 2012 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 . . . . . . . . . . . .
703937 Skolernes sociale profil i Fredericia Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . .
703962 Skolernes sociale profil i Brønderslev Kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704109 Beskæftigelseskarriere for personer med læsevanskeligheder 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 38,6 39,3 39,3 . . . . . . . . . . . .
704112 Analyse af gruppen blandt unge i Region Hovedstaden uden uddannelse og beskæftigelse 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
704190 Grønlandsk fødte i Danmark - uddannelse og arbejdsmarked 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
704256 Idrætsklasser: Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole . . . . . . . . . . . . 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8
704277 Dimittendundersøgelse af Københavns Erhvervsakademi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
704548 Undersøgelse og evaluering af Efterskoleforeningens stipendieordning 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
704679 Vision for den fremskudte ungeindsats i Haderslev Kommune. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
704826 Effekten af forberedende aktiviteter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . .
704931 Til- og fraflyttere Ringkøbing-Skjern Kommune 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,5 16,6 16,6 . . . . . . . . . . . .
704932 Internationale medarbejdere i Region Midtjylland 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 . . . . . . . . . . . .
705094 Opgave for Privatskoleforeningen 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 . . . . . . . . . . . .
705864 Analyse af skolernes sociale profil i Aalborg Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
705959 Samfundsmæssig deltagelse blandt tidligere efterskoleelever 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706153 Dagtilbuddenes sociale profil i Billund Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706221 Henvisningsanalyse for gymnasier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706243 Analyse af danske virksomheders anvendelse af design og værdien heraf 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
706251 Meritgivende kombinationsforløb for produktionsskoledeltagere 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 . . . . . . . . . . . .
706253 Studieaktivitetsundersøgelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
706291 Kortlægning af læreruddannedes mobilitet . . . 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 88,2 88,4 88,4 86,2 88,4 88,4 . . . . . . . . .
706435 Registeranalyse af akademikernes arbejdsmarked . . . 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 115,9 116,2 116,2 70,7 115,9 116,2 . . . . . . . . .
706692 Kommuners anvendelse af frit skolevalg og forældres valg af skole . . . . . . 12,9 12,9 12,9 12,8 12,9 12,9 . . . . . 12,1 . . . . . .
706753 Evaluering af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) . . . . . . . . . 1,0 1,0 1,0 . . . . . . . 0,3 0,9 . . .
706823 Afspejler privatskoler elevgrundlaget i deres lokalområde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 10,6 13,2 13,4
All 224,8 224,8 224,8 429,4 429,4 429,4 354,8 352,7 352,7 351,7 353,5 353,5 159,5 207,1 207,4 2,8 2,8 14,9 2,9 3,2 8,5 13,7 16,3 16,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2017 - fordelt på projekt og måned

Institution 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,0 49,4 49,4 . . . . . . . . . . . .
702044 Depressionsbehandling under graviditeten
702051 Effects of Reproductive Loss 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702722 Fysisk aktivitet og kognitiv indlæring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . .
702733 Socioøkonomiske faktorer og diabetes 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . .
702755 Repræsentativitet af stikprøvepopulation i Århus kommune 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . . . . . . . . . . . .
702763 Anti-biotics and -virals and outcomes in the child 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 45,6 46,0 46,0 . . . . . . . . . . . .
702764 Prenatal Exposure to Synthetic Glucocorticoids 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,4 22,8 22,8 . . . . . . . . . . . .
702783 Tidlig psyk. diagnosticering af langtidssygemeldte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
702788 Hjerterehabilitering i almen praksis 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . .
702820 Håndtering af hyperkolesterolæmi hos patienter med øget risiko for hjertekarsygdomme i alemen praksis 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 24,9 25,0 25,0 . . . . . . . . . . . .
703343 Screening for diabetes i almen praksis . . . . . . 544,5 544,5 544,5 . . . 672,3 544,5 544,5 544,5 544,5 544,5 . . . 535,4 518,2 455,0
703347 Bivirkninger ved brug af medicin under graviditet 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 44,1 45,6 45,6 . . . . . . . . . . . .
703363 Assisted Reproduction and Child Neurodevelopment 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 . . . . . . . . . . . .
703364 Stress hos gravide og barnets helbred 1045,2 1045,2 1045,2 . . . . . . 1033,8 1035,1 1035,1 . . . 1050,3 1061,1 1061,2 1048,1 1035,1 1035,1 . . .
703370 Neuropsychopharmaca during pregnanc 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 146,9 147,5 147,5 . . . . . . . . . . . .
703591 Livet med diabetes 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . .
703695 Risk factors for and consequences of child psychiatric disorders 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 . . . . . . . . . . . .
703895 Forbrug af hydroxklorokin ved lupus erythematosus 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . .
703911 Tjek dit helbred 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 . . . . . . . . . . . .
703955 Mental sundhed som del af helbredstjek