The SAS System

Obs projekt PROJEKT_TITEL nr_navn
1 700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
2 700796 Sundhed og marginalisering 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
3 701780 KORAs Projektdatabase (tidl. AKF-Forløbsregister) 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
4 702768 Ebeltoft projekt - social ulighed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
5 702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
6 702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
7 702949 NCK - Effektanalyser af VEU 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
8 702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
9 703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
10 703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
11 703076 Anbragte børn og helbred 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
12 703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
13 703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
14 703246 Undersøgelse af udviklingen på specialundervisningsområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
15 703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
16 703721 Kommunalreformen og de ansattes helbred 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
17 703840 Statistisk model for udgifter vedr. specialundervisning i folkeskolen i Kerteminde Kommune 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
18 703880 Evaluering af Natteravnene 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
19 703887 Benchmarking- og effektivitetsanalyse på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
20 703897 Håndbog om rehabilitering på ældreområdet - anbefalinger, metoder og redskaber 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
21 704055 Effektiv ressourceudnyttelse i hjemmeplejen og visitation til hjemmepleje 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
22 704104 Registeranalyse vedr. osteoporose og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
23 704138 Samfundsøkonomisk evaluering af lægeordineret heroin i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
24 704161 Spørgeskemaundersøgelse om det lokale demokrati 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
25 704215 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
26 704286 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 2 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
27 704299 Opstilling af model til økonomivurdering 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
28 704419 Registeranalyse polio- og meningitispatienter 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
29 704422 Gevinstpotentialet af at få udsatte ledige i beskæftigelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
30 704423 Kvantitativ analyse af beskæftigelseseffekterne ved jobrotationsordningen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
31 704453 Registerundersøgelse af omkostningerne i Danmark ved apopleksi og blødninger 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
32 704466 Omkostninger og adherence ifm behandling af diabetes 1 og 2 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
33 704473 Kvantitativ analyse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
34 704538 Socioøkonomiske ressourcetildelingsmodeller for specialundervisningsområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
35 704622 Indsatsen overfor sygedagpengemodtagere 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
36 704629 Skrøbelige ældre Betydende socioøkonomiske faktorer for ældres brug af pleje- og sundhedsydelser 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
37 704631 Befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet med fokus på udviklingen i human kapital 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
38 704640 Udsatte børn karakteristika og skolepræstationer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
39 704678 Registeranalyse epilepsi patienter 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
40 704737 Observational Study of Patients on long term Opioid treatment: Frequency and treatment of associated Opioid Induced Constipation - VOICE 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
41 704752 Effektanalyse af jobpræmieordninger for langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere og enlige forsørgere 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
42 704763 Projekt EUD-reform - Et forskningsprojekt med Baseline 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
43 704773 Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
44 704816 Effekter og økonomi af MST 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
45 704818 Danskuddannelserne til voksne udlændinge 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
46 704848 Enkestand – Hvad fører det med sig 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
47 704870 Hvem går til fodterapi - er der social eller geografisk ulighed? 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
48 705017 Undervisningsomfang og skoleresultater 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
49 705018 Registeranalyse vedr. psoriasis og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
50 705059 Borgernes pensionsformuer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
51 705752 Household Income, Consumption and Wealth 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
52 705853 Omkostninger ved rygning – et registerforskningsprojekt baseret på sundhedsprofildata 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
53 705869 Progressionsmåling som værktøj og resultatmål i beskæftigelsesindsatsen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
54 701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
55 702092 Earnings instability and tenure 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
56 702458 Do Workers Underreport Morbidity 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
57 702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
58 702705 Incidence of Military Service 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
59 702710 Forældres uddannelse og børns vilkår 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
60 703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
61 703204 Registerbaseret analyse af hjemløshed og social marginalisering i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
62 703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
63 703213 From Day Care to High School 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
64 703216 Rekruttering til de videregående uddannelser i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
65 703261 The Transition: An investigation of the social changes in Danish agriculture 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
66 703274 Financial Incentives and Job Information Networks 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
67 703284 illingeprojekt - Befolkningens opsparingsadfær 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
68 703443 villingeprojek 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
69 703501 Udsatte lejere 2 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
70 703540 CSSR-projektdatabase 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
71 703658 PIAAC Nordic 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
72 703682 Etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen og opbygningen af social kapital 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
73 703768 Effekter af revalidering af sygemeldte 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
74 703777 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
75 703780 Behandling af unge stofmisbrugere 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
76 703810 Parental Investments in their Children and Structural Barriers 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
77 703836 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
78 703862 tvillingeprojekekt til 703768 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
79 703977 Rent sharing I 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
80 704021 Læger på plejecentre 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
81 704044 Betydning af førtidspension 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
82 704063 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
83 704070 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
84 704081 Løntilskud til private virksomheder 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
85 704113 Levevilkår for mennesker uden eller næsten uden hørelse 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
86 704134 Undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
87 704144 PROJEKTDATABASE FOR SOCIALFORSKNING 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
88 704146 Negativ social arv 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
89 704155 Praktiserende læger og deres patienter - - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
90 704180 Specialundervisning: kortlægning og analyse - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
91 704204 Imputing health status from prescription medicine purchase 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
92 704208 Overgang fra skole til erhverv 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
93 704218 Daycare, child development & education outcomes - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
94 704236 An Empirical Investigation of Dysfunctional Responses to Performance Budgeting - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
95 704237 Kvalitet i grundskolen og de forberedende uddannelser (erstatter dele af 703213) - - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
96 704250 Opdatering af data til projekt Pardannelse og fertilitet, del-projekt 1 og 2 - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
97 704259 Sammenhæng mellem arbejdsliv og mentalt helbred - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
98 704260 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
99 704264 Børn og unge i Danmark - del af projektdatabse 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
100 704297 Opåfølgning på skoleindsatsen PALS 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
101 704305 Elevers inklusion og udvikling i folkeskolen (Inklusionspanel)- del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
102 704312 Analyse af Virksomheders Sociale Engagement VSE 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
103 704313 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
104 704320 Vacancies vs. job creation, what do we really know about job openings? - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
105 704321 Ældre indvandrere i Danmark - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
106 704334 Kapacitetsanalyse af den sociale stofmisbrugsbehandling - del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
107 704335 School starting age and noncognitive skills- del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
108 704347 Konsekvenserne af længere straflængder. Del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
109 704357 En register-baseret kortlægning af grønlændere i Danmark. Del af projektdatabase 704144 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
110 704364 Social arv og marginalisering. 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
111 704370 Risikofaktorer og levekår i barndommen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
112 704371 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
113 704372 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
114 704373 Effekter fra aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
115 704374 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
116 704375 Relations between health and labour market outcome in Denmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
117 704376 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
118 704377 Analyser af køn og arbejdsmarked 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
119 704379 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
120 704380 Parental Investments in their Children and Structural Barriers 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
121 704382 Effektmåling af partnerskab mellem privat aktør og syv kommuner i sygeagpengesager 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
122 704383 Virksomhedernes Sociale engagement 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
123 704384 Effektivitet i aktiveringsindsatsen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
124 704386 Analyse af effekten af loft over ydelser 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
125 704387 Analyser af årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
126 704389 Kommunernes rammevilkår for beskætigelsesindsatsen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
127 704410 The effects of child spacing on educational achievements and incomes in adulthood 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
128 704433 Arbejdsmarkedstilknytning, køn og etnicitet 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
129 704443 Grønlændere i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
130 704464 PISA-PIAAC 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
131 704556 Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede - del af SFI-projektdatabase 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
132 704569 Immigrants Integration and Well-Being When They Have a Say in Local Politics 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
133 704570 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel. 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
134 704589 Unemployment, health, well-being and employability for the unemployed + Measuring employability for the unemployed 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
135 704611 Evaluering af mentorordningen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
136 704626 Levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
137 704665 Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
138 704673 Schooling, cognitive ability and savings 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
139 704685 Betydningen af naboer og elevsammensætning for udsatte unge personer, som bliver placeret i almen bolig med kommunal anvisning fra København Kommune 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
140 704687 Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data (subproject with conscript data) 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
141 704689 Politik og nærmiljø som risiko- eller beskyttelsesfaktor? strukturelle og kommunalpolitiske faktorers betydning for udsatte børn og unges udviklin 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
142 704732 Projekt om særligt udfordrede skoler 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
143 704784 Børn der vokser op i lavindkomstfamilier 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
144 704817 Materielle og sociale afsavn blandt økonomisk fattige og i den øvrige befolkning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
145 704836 Evaluering af folkeskolereformen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
146 704859 Lige muligheder 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
147 704860 Undersøgelse af ressourceforløbenes indhold og implementering 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
148 704877 Fra hjemmet til daginstitution, børns helbred og cognitive evner 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
149 704882 Undersøgelse af overgreb mod børn – under overgrebspakken 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
150 704901 Deltagelseseffekten af øget kontanthjælp: Heterogenitet og konjunktur 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
151 704927 Analyse af virksomhederne sociale engagement (VSE) 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
152 704929 Danske pensionisters levevilkår 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
153 704969 Betydning af førtidspension: artikler 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
154 704977 PIAAC Nordic 2 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
155 704998 Registerbaseret analyse af gymnasiekarakterer, motivation og senere outcomes i uddannelsessystemet. 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
156 704999 I hvor høj grad er en persons evner bestemt af initiale ressourcer tidligt i livet og familiemæssig baggrund? 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
157 705109 Family wealth allocation and parental investments 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
158 705916 SFI’s ældredatabase 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
159 702105 En generel analyse af mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet med fokus på den regionale udvikling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
160 702543 Uligheder i forhold til sundhed, kriminalitet, arbejdsmiljø - socialisering på arbejdsstedet - mv. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
161 704233 Registeranalyse af effekter af fagforeningsmedlemskab og 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
162 704503 Registerbaseret analyse af iværksætteri. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
163 704746 Registerbaseret analyse af arbejdsskader, der belyser konsekvenserne for mobiliteten på det danske arbejdsmarked 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
164 705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
165 702569 Fælles database 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
166 703252 Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger af ændret lovgivning 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
167 703413 Trafikstøj i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
168 703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
169 703462 Underdeklarering af skat 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
170 703503 DØRS projektdatabase 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
171 703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
172 703606 Ledighed og beskæftigelse 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
173 703626 Biodiversitet i de danske skove 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
174 703638 Sundhedsøkonomi 2 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
175 703781 Beskatning i Danmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
176 703830 Analyse af færdselsuheld, køretøjers vægt og brændstofeffektivitet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
177 704241 Erhvervsuddannelser 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
178 704451 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
179 704849 Offentlig forsørgede 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
180 702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 5. Statens Institut for Folkesundhed
181 702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed
182 703617 Finasteride 5. Statens Institut for Folkesundhed
183 704243 Cerebral Parese 5. Statens Institut for Folkesundhed
184 704682 Finasteride and Male Breast Cancer 5. Statens Institut for Folkesundhed
185 704778 Indlæggelse med alkoholproblemer i relation til leversygdom og sygdom i bugspytkirtlen 5. Statens Institut for Folkesundhed
186 704831 Arcoxia 5. Statens Institut for Folkesundhed
187 704990 SIFs Projektdatabase 5. Statens Institut for Folkesundhed
188 705093 The treatment reality of type 2 diabetes patients in denmark 5. Statens Institut for Folkesundhed
189 705854 Hjertetal 5. Statens Institut for Folkesundhed
190 705881 Ulighed i adgang til akuthjælp blandt patienter som får akuthjælp via 1-1-2 opkald 5. Statens Institut for Folkesundhed
191 705886 Variation i svarprocenterne mellem de regionale stikprøver og den nationale stikprøve 5. Statens Institut for Folkesundhed
192 700790 Kostens sammenhæng 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
193 702534 Social ulighed og kræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
194 702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
195 703070 HPV vaccinenes følgevirkninger 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
196 703492 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endometriecancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
197 703521 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
198 704075 Kræftens Bekæmpelses Projektdatabase 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
199 704203 Fælles kræfter - En undersøgelse af par, der lever med brystkræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
200 704221 Socioøkonomiske faktorer, livsstil og helbred blandt 18-45 årige danskere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
201 704248 Health consequences of noise exposure from road traffic (QUIET) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
202 704278 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
203 704289 Deltagelse i screeningsprogrammet mod cervixcancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
204 704301 Statistisk analyse af familiestudier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
205 704303 Livsudsigter for apopleksiramte i Danmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
206 704306 Risiko for hjerte-kar sygdomme hos overlevere efter lymfekræft - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
207 704318 Psykosociale konsekvenser for overlevere efter børnekræft - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
208 704327 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endomentreicancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
209 704340 Social position and referral to and use of rehabilitation for cancer patients. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
210 704349 Har gener betydning for risikoen for depression efter kræft? Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
211 704362 Børn, unge og sorg. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
212 704403 Incidens, behandling og overlevelse efter blæretumor (del af projektdatabasen 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
213 704408 BYHAC - Byrden af HPV associerede cancere i Danmark(under KB projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
214 704421 Incidens af erhvervet hjerneskade i Danmark (Under KB projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
215 704425 Brystkræft og stress (del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
216 704470 LBC-kohorten Vurdering af den langtidsprædiktive værdi af testning for human papilloma-virus (HPV) i relation til screening for cervix cancer(Del a 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
217 704488 Underlivsbetændelse og risiko for ovariecancer(Del af projekt database 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
218 704502 Social ulighed i hoved-hals cancer (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
219 704527 Årsager til unge kvinders forhøjede risiko for apopleksi (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
220 704547 Incidens af hjernetumorer efter indlæggelse for hovedskader (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
221 704574 Cancer hos kvinder med CIN(CINHANC2) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
222 704645 Maternel infertilitet, fertilitetsbehandling og risiko for diabetes mellitus (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
223 704649 Hyppigheden af kønsvorter i Danmark(Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
224 704667 Testikelcancer: behandlingsresultater, risiko for sekundær cancer og risiko for sekundær germinalcelle cancer et nationalt kohortestudie (del af pr 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
225 704756 Følger af kræftbehandling under svangerskabet 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
226 704767 Faktorer med betydning for om danske drenge bliver HPV vaccinerede. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
227 704811 En undersøgelse af overlevelse efter apopleksi 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
228 704812 Studie af arbejdsmarkedstilknytning hos voksne, der har overlevet kræft i barndommen. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
229 704874 Forekomsten af celleforandringer, kræft og kønsvorter hos danske nyretransplanterede patienter og patienter i dialyse sammenlignet med den generelle befolkning 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
230 704894 Risiko for depression blandt partnere til gliompatienter: En national registerundersøgelse 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
231 704902 Enterolaktone - biologiske mekanismer og kinetik 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
232 704928 Effect of commonly used drugs on the prognosis of gynaecological and/or HPV-associated cancers. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
233 704962 Risiko for hjertesygdomme blandt overlevere efter Hodgkin lymfom diagnosticeret i ungdom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
234 704976 HPV vaccination og helbredseffekter 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
235 705009 Helbredseffekter af vindmøllestøj 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
236 705049 Sundhedsrelaterede og psykosociale aspekter af neurofibromatose type 1 (NF1) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
237 705073 Højst opnået uddannelsesgrad og karaktergennemsnit hos danske børnekræftoverlevere og deres søskende: et populationsbaseret studie i Danmark, 1975-2013 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
238 702450 Arbejdsmarkedsrapport 2006 7. Dansk Arbejdsgiverforening
239 704179 Projektdatabase for Dansk Arbejdsgiverforening 7. Dansk Arbejdsgiverforening
240 704271 Analyser af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet 7. Dansk Arbejdsgiverforening
241 704272 Arbejdsmarkedsrapport 2013 7. Dansk Arbejdsgiverforening
242 704537 Arbejdsmarkedsrapport 2014 7. Dansk Arbejdsgiverforening
243 704885 Arbejdsmarkedsrapport 2015 7. Dansk Arbejdsgiverforening
244 705822 Flere faglærte 7. Dansk Arbejdsgiverforening
245 702410 Økonomiske og demografiske analyser af boligmarkedet 8. By og Byg
246 703263 Analyse af indvandreres boligkarriere 8. By og Byg
247 704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark 8. By og Byg
248 704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer 8. By og Byg
249 705785 Analyse af den boligsociale udvikling i Danmark og af udviklingen i 7 kvarrterløftområder 8. By og Byg
250 701897 Parental background and children outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
251 702056 Psykosociale faktorer og brystkræft 9. Center for Registerforskning, Århus
252 702726 Psykiatri og selvmord II 9. Center for Registerforskning, Århus
253 702752 Psykiatriprojekter 9. Center for Registerforskning, Århus
254 703355 Tidlige risikofaktorers effekt for forekomst af psykiatrisk sygdom, alkoholdiagnose, kriminalitet og selvmord med IQ som mediator 9. Center for Registerforskning, Århus
255 703373 Predictors and outcomes related to somatic and mental disorders, causes of death, social status and socioeconomic factor 9. Center for Registerforskning, Århus
256 703908 Mental health effects of residential mobility during childhoo 9. Center for Registerforskning, Århus
257 703909 Psykiske sygdomme og køn, alder og andre demografiske faktorer 9. Center for Registerforskning, Århus
258 703913 Caesarean vs. vaginal deliver 9. Center for Registerforskning, Århus
259 703915 Long Range Phasin 9. Center for Registerforskning, Århus
260 703920 GENETIC AND ENVIRONMENTAL CAUSES OF SCHIZOPHRENIA, BIPOLAR DISORDER, DEPRESSION, ADHD, AUTISM AND ANOREXIA NERVOSA 9. Center for Registerforskning, Århus
261 703921 Antipsychotic treatment in patients with schizophreni 9. Center for Registerforskning, Århus
262 703926 Forbrugsmønstre og sikkerhed af antipsykotiske midle 9. Center for Registerforskning, Århus
263 703933 Prescription drug use and suicide related events 9. Center for Registerforskning, Århus
264 703934 Psychiatric disorders and use of medication 9. Center for Registerforskning, Århus
265 703935 Prescription drug use, biological markers and genetics in psychiatric disorders” 9. Center for Registerforskning, Århus
266 703949 Understanding the Determinants of Suicidal Behaviour, Serious Accidents and Violence in Young Peopl 9. Center for Registerforskning, Århus
267 703952 Parental Exposures to Occupational Asthmagens and Risk of Autism Spectrum Disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
268 703960 Er misbrug risikofaktor for udvikling af psykisk sygdo 9. Center for Registerforskning, Århus
269 703969 Agricultural airborne N-pollution, agricultural particle pollution and public health effect 9. Center for Registerforskning, Århus
270 703986 Miljømæssige eksponeringer og kroniske sygdomm 9. Center for Registerforskning, Århus
271 703996 Involuntary treatment of patients with eating disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
272 703998 Cohort studies of multiple adverse outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
273 704607 Trajectories of unipolar depression course 9. Center for Registerforskning, Århus
274 704637 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom effekt af belastende livsbegivenheder 9. Center for Registerforskning, Århus
275 704638 Incidence and prevalence of mild, moderate and severe postpartum psychiatric disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
276 704919 Ethnic incongruity: individual and area-based associations 9. Center for Registerforskning, Århus
277 704580 Analyse af virksomheders adgang til finansiering 10. Finansministeriet
278 704655 Konkurrence, regulering og produktivitet 10. Finansministeriet
279 702669 Brystkræftscreening 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
280 703750 LONG-TERM CHANGES IN THE LIFE COURSE AS A CONSEQUENCE OF CERVICAL ABNORMALITIES 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
281 703751 Association between daughters use of HPV vaccination and mothers use of cervical screening 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
282 703752 CERVICAL CANCER The relationship between low immune status and risk of cervical cancer 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
283 704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
284 705084 Mortality, complications and cancer risk after anti-reflux surgery: a population-based Nordic cohort study 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
285 705086 Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) hos indvandrere fra Færøerne til Danmark 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
286 702112 Forebyggende hjemmebesøg hos ældre mennesker 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
287 702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
288 703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
289 703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
290 703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
291 703588 DanCHASE 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
292 704304 Patienter med KOL og deres sundhedsadfærd 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
293 704615 Folkesundhedsdatabasen ved Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV), Københavns Universitet 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
294 704940 Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
295 705013 Hvilke faktorer har betydning for beslutning for eller imod deltagelse i livmoderhalskræftscreening hos kvinder dækket af HPV vaccinationsprogrammet? 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
296 705014 Extent and determinants of oral health inequalities in adolescents in Denmark 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
297 705052 Dansk DYNAMO-HIA model 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
298 701985 Etablering af SØ-CPR 15. Sektor for Epidemiologi og Smitteberedskab, Statens Serum Institut
299 702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy 15. Sektor for Epidemiologi og Smitteberedskab, Statens Serum Institut
300 702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease 15. Sektor for Epidemiologi og Smitteberedskab, Statens Serum Institut
301 703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling 15. Sektor for Epidemiologi og Smitteberedskab, Statens Serum Institut
302 703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression 15. Sektor for Epidemiologi og Smitteberedskab, Statens Serum Institut
303 704062 Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) 15. Sektor for Epidemiologi og Smitteberedskab, Statens Serum Institut
304 704199 Børnevaccinationer i Danmark 15. Sektor for Epidemiologi og Smitteberedskab, Statens Serum Institut
305 704298 The effect of renin angiotensin system antagonists and beta-blockers on mortality in patients with heart failure 15. Sektor for Epidemiologi og Smitteberedskab, Statens Serum Institut
306 704958 Unemployment, Job Search and Mental Health 15. Sektor for Epidemiologi og Smitteberedskab, Statens Serum Institut
307 705804 Uspecifikke effekter af vacciner i Danmark 15. Sektor for Epidemiologi og Smitteberedskab, Statens Serum Institut
308 702405 Metropolit-projektet 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
309 702467 Impact of social factors in the treatment of patients with colorectal cancer 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
310 702475 Forbyggelse i kommunerne 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
311 702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
312 702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
313 702855 Inter99 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
314 702864 Afprøvning af WHI-Algoritmens evne til at forudsige hoftebrud hos kvinder 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
315 702934 Allergi i befolkningen - udvikling i forekomst og studier af gen-miljø interaktion 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
316 702985 Social position og prognosen efter hysterektomi 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
317 703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
318 703589 Mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
319 704187 Sundhedsvæsenet og patientfaktorers betydning for hjerte-karsygdomme 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
320 704534 Functional Somatic Symptoms Consequences both for individuals and society 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
321 704749 Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
322 701965 Arbejdsmarkedskarriere - Baggrund i erhvervsuddannelse, ansættelsesforhold og efteruddannelsesdeltagelse 17. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (Carma)
323 701812 Nystartede virksomheder 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
324 701835 Rent sharing, alternative wages and pay dynamics 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
325 701846 Hierarchies within Firms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
326 701847 Danish marched Employer-employee 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
327 702027 Udflytning af danske virksomheder 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
328 702036 Arbejdsmiljø på bundlinien 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
329 702704 Consumption and Risk 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
330 702714 Tax Reforms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
331 701825 Tilbagetræknings undersøgelser 19. CIM, Århus
332 701894 Energy, Effort and Equal Pay 19. CIM, Århus
333 701904 HK's medlemsspejl 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
334 703819 Betydningen af forældres tidsforbrug for børnenes skolepræstationer 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
335 703931 Børns skolegang og forældres holdninger til dett 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
336 704143 Fødselsvægt og sociale holdninger 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
337 704511 Betydning af værnepligt for individers livsforløb 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
338 704512 Elevinddragelse 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
339 705838 Collaboration in Research 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
340 701885 Lægemiddelstudie 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
341 702064 Stress hos gravide og barnets helbred 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
342 704886 Pre-conceptual and Prenatal Supplementary Folic Acid and Multivitamin Intake 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
343 705112 Kognitive evner hos børn som har været udsat for medicin i graviditeten eller under opvæksten 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
344 702424 Den erhvervsaktive befolknings indbetalinger til supplerende pensionsordninger 26. ATP
345 702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 26. ATP
346 704509 Analyse af befolkningens opsparings- og tilbagetrækningsadfærd 26. ATP
347 703303 Børn og unges anvendelse af smertestillende medicin i Nordjyllands Amt 27. Arbejdsmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk enhed, Ålborg
348 702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
349 702560 Erhverv og psykiatrisk sygdom 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
350 702807 ATIS/VOV 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
351 703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
352 703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
353 703570 Konsekvenser af funktionelle lidelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
354 703581 Longitudinelt risikovurderingsværktøj 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
355 703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
356 703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
357 704291 NFA tillægsspørgsmål til AKU 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
358 704324 Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
359 704325 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
360 704481 Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
361 704554 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
362 704617 Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
363 704686 Tvillingeprojekt til 704554 - Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
364 705035 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
365 705056 Sygefraværet i Danmark 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
366 705743 AMI/Sygelighed og erhverv 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
367 703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. 29. Ældresagen
368 703419 Fremtidsstudiet 2010 29. Ældresagen
369 704612 Analyse af 65-89-årige it-anvendelse i 2013 og 2014 29. Ældresagen
370 703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
371 703551 Gennemførelse af ungdomsuddannelse 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
372 703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
373 702013 Arv og Miljø 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
374 702078 Brith Weight and school performance in Denmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
375 702079 Schooling differentials and health and mortality 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
376 702080 Sample selection and determinants of healthy ageing 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
377 702081 The male/female paradox in health and survival 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
378 702082 Cohort advances in health among the oldest-old 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
379 702083 Twin/singleton - demographics and health profiles 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
380 702711 Læbe-ganespaltepatienter og deres slægtninge 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
381 703310 Consequences of thyroid diseases 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
382 703536 Forekomst og behandling af myasthenia gravis i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
383 703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
384 703914 Arv og miljø I 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
385 703924 Employer and employee learnin 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
386 703964 The development of cognitive similarity in twins and singleton 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
387 703965 Incidence of military service for twin 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
388 703966 Twin families and lifetime earnings inequalit 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
389 703967 Long-lived individuals, siblings and their families: healt 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
390 704031 Protopipc Joint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation (JOELLE) Study 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
391 704067 First trimester exposure to methylphenidate 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
392 704097 Bivirkninger af antiepileptika med særlig henblik på infektioner 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
393 704195 Use of PPI following anti-reflux surgery in Denmark 1996-2010 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
394 704415 Use of drugs for ADHD i the Nordic countries 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
395 704430 Forbrugsmønstre, omkostninger for lægemidler og demografiske forhold hos de højeste 1-percentil af lægemiddelbrugere 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
396 704445 Initiation and persistence of dual antiplatelet treatment after Acute Coronary Syndrome 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
397 704525 Intrakranielle blødninger og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
398 704552 Sammenhængen mellem brug af protonpumpehæmmere og risikoen for udvikling af mikroskopisk colitis 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
399 704564 Brug af antibiotika og risiko for diabetes 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
400 704579 Post-Authorization Safety Program 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
401 704603 Migraine and cognition: a follow-up study of middle-aged Danish twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
402 704604 Congenital heart diseases in twins and singletons 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
403 704605 Health trajectories of singletons, opposite-sex and same-sex twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
404 704606 Cost of twinning survival and fertility of twin parents 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
405 704608 Parental Asthma, Asthma treatment and Exposure to Occupational Asthmagens and Risk of ASD 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
406 704672 Myasteni i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
407 704727 Cytogenitic diseases in twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
408 702970 Workplaces that are bad for your health 32. Centre for Economic and Business Research
409 703089 Cost-benefit analyse af en ekstra indsats overfor yngre mødre 32. Centre for Economic and Business Research
410 703457 Psykiatriske patienters arbejdsmarkedsforhold 32. Centre for Economic and Business Research
411 703811 Private and social costs of ADHD in adults 32. Centre for Economic and Business Research
412 703854 Beskæftigelseseffekter af iværksættere 32. Centre for Economic and Business Research
413 704001 Energisektoranalyse 32. Centre for Economic and Business Research
414 704028 Avanceret automationsteknologi og dansk konkurrenceevne 32. Centre for Economic and Business Research
415 704437 Hvad bidrager en EXPAT med til det danske samfund? (Flytning af 703627 til CEBR2 med nyt projektnummer) 32. Centre for Economic and Business Research
416 704677 Udvikling af Skandia-modellen for Danmark 32. Centre for Economic and Business Research
417 704735 Økonometrisk evaluering af det danske Innovationsprogram 32. Centre for Economic and Business Research
418 704822 Effektmåling og cost-benefit analyse af UPCN 32. Centre for Economic and Business Research
419 705856 Omkostninger ved kriminalitet i Danmark 32. Centre for Economic and Business Research
420 703003 Evaluering af Ny Regulering 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
421 703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
422 703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
423 703829 Økonomisk eksperiment om danskeres samarbejdsadfærd 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
424 703860 Food in Turbulent Times 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
425 703899 IPR Turnaround i danske virksomheder 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
426 704314 Case-studie i forbindelse med projekt Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
427 704584 Analyse af beskæftigelse og aflønning i nordisk kystfiskeri 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
428 704771 Konkurrencebarometer for dansk landbrug 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
429 704909 Social bias in the effect of the tax on saturated fat 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
430 705816 Big Data by Security 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
431 703050 Ulighed i sundhed blandt børn 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
432 703922 Mænd, arbejdsulykker og sikkerhe 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
433 703943 Unge på Kanten køn, lokalitet og uddannels 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
434 704650 Effekter og økonomi i hjerneskaderehabilitering 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
435 704941 Counting hours, not people: Time use for volunteering 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
436 702530 Beskytter antidepressiv medicin mod demens 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
437 704265 Lithium and chronic kidney disease 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
438 702988 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers - Overflyttet til 706147 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
439 703612 Labor Mobility Project - Overflyttet til 706148 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
440 703710 Evaluering af Videnpilotordningen - Overflyttet til 706151 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
441 703894 Consumption Externalities of Antibiotics Use 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
442 704311 El-forbrugsvaner og sociale faktorer - Overflyttet til 706143 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
443 704783 Entrepreneurial Careers - Overflyttet til 706152 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
444 701815 Virksomheders interne arbejdsmarkeder 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
445 701941 Analyse af uddannelsesvalg, sabbatorlov og løn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
446 702069 Labor Market Dynamics and Growth 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
447 702574 Registerbaseret analyse af tansmission af human kapital fra forældre til børn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
448 702721 Learning by Hiring and Trade Spillovers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
449 702727 Unges uddannelsesvalg - årsager og konsekvenser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
450 702728 Transitions between labour market states 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
451 702734 Globalization and Industry Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
452 702767 Peer effect on the job finding rate for unemployed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
453 702779 The Impact of Education on the Onset of Disability and Disability-Related Labour Market Exit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
454 702785 Long-term effects of the youth unemployment programme 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
455 702789 Cost of workplace bulliing 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
456 702791 Gender differences in top-management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
457 702799 Grendel projekter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
458 703301 ECONAU Projektdatabase (tidligere ALMARG) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
459 703319 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
460 703321 Determinanter for patientadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
461 703331 Economic consequences of performance evaluation 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
462 703332 Vocational Education Completion 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
463 703339 Fertility effects on labor supply 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
464 703357 Productivity, Quality and Export Prices in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
465 703369 Maternity leave and child outcome I 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
466 703374 Uddannelse, børn og beskæftigelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
467 703376 Understanding the decision to commit crime 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
468 703729 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
469 703902 Wealth and Consumptio 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
470 703903 Discrete Choice Models for the demand for Automobile attribute 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
471 703904 Housing prices, demand and neighbourhood qualit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
472 703923 Wage and Job Dynamic 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
473 703948 AKU, Improvement of variables on wages and labour market statu 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
474 703950 Virkninger af fritidsjob til ung 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
475 703954 Kriminalpræventive og afledte effekter af Rigspolitiets DNA-profil-registe 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
476 703976 Do retail investors invest inefficiently 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
477 703978 Interventionsstudier af indsatser for børn og unge i Trygfondens Børneforskningscente 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
478 703989 Globalization and Industry Dynamics II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
479 703990 Statistical Discrimination and the Gender Wage Gap 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
480 703991 Prenatal stress and sick leave 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
481 704186 Generering af modeldatasæt 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
482 704392 Inequality, Family Policy and Child Well-Being in Ireland and Denmark: What are the Risk and Protective Factors? 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
483 704463 Mechanisms and determinants of the intergenerational transmission of human capital 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
484 704484 Midlertidig projekt til dannelse af stikprøve til modeldatasæt 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
485 704641 Quick start 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
486 704659 Measuring the economic spillover from the creative industry 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
487 704733 How delegation affects management decisions 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
488 704750 Virkninger af Aarhus Kommunes skolehenvisningspolitik for tosprogede skolebegynderbørn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
489 704839 Forebyggelse af Skolefravær 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
490 704863 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
491 704903 Gender differences in top management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
492 704917 Retirement decisions from a behavioral economist’s perspective 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
493 704937 The Market for Health Care Workers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
494 704966 Læringslab Mini – sproglige, kognitive og sociale kompetencer hos vuggestuebørn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
495 705078 Fremtidens Dagtilbud – analyser af effekter af nye pædagogiske aktiviteter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
496 705088 Trivsel i folkeskolen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
497 705823 Kontanthjælpsniveauets betydning for flygtninges beskæftigelse, levevilkår og integration 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
498 701819 Akademikernes arbejdsmarked 44. PLS RAMBØLL Management A/S
499 704216 Effektanalyse af intensiveret pædagogindsats 44. PLS RAMBØLL Management A/S
500 704247 Evaluering af kvindekrisecentre 44. PLS RAMBØLL Management A/S
501 704513 Analyse af Fremtidens Dagtilbud 44. PLS RAMBØLL Management A/S
502 704619 Evaluering af revalideringsordningen 44. PLS RAMBØLL Management A/S
503 704739 Evaluering af ordforslagsprogrammer 44. PLS RAMBØLL Management A/S
504 704760 Evaluering af tosprogs-taksforce 44. PLS RAMBØLL Management A/S
505 704799 Evaluering af modeller for misbrugere med psykiske lidelser 44. PLS RAMBØLL Management A/S
506 704800 Evaluering af fastholdelsestaskforcen 44. PLS RAMBØLL Management A/S
507 704833 Voldsforekomst belyst ud fra skadestuetal 44. PLS RAMBØLL Management A/S
508 705806 Evaluering af pulje til støtte af familier med psykiske vanskeligheder og af pulje til opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser 44. PLS RAMBØLL Management A/S
509 705809 Evaluering af Akut krisecenter for socialt udsatte misbrugere 44. PLS RAMBØLL Management A/S
510 702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
511 703773 Disorders of sex development 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
512 704037 Udvikling hos børn af mødre med type 1 diabetes 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
513 704038 Socio-økonomisk status i TBI-projektet 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
514 704914 Marfan syndrom: diagnostik, incidens, mobiditet, mortalitet og socioøkonomiske forhold 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
515 704983 Cardiovascular and endothelial dysfunction in early breast cancer survivors 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
516 702745 Midler til vidtgående specialundervisning i Næstved 48. Epinion A/S
517 702747 Skolernes sociale profil i Vejen Kommune 48. Epinion A/S
518 703345 Skolernes sociale profil i Jammerbugt Kommune 48. Epinion A/S
519 703361 Skolernes sociale profil i Frederikshavn Kommune 48. Epinion A/S
520 703362 Skolernes sociale profil i Randers Kommune 48. Epinion A/S
521 703684 Sociale profiler Herlev Kommune 48. Epinion A/S
522 703937 Skolernes sociale profil i Fredericia Kommun 48. Epinion A/S
523 704256 Idrætsklasser: Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole 48. Epinion A/S
524 704826 Effekten af forberedende aktiviteter 48. Epinion A/S
525 704931 Til- og fraflyttere Ringkøbing-Skjern Kommune 48. Epinion A/S
526 704932 Internationale medarbejdere i Region Midtjylland 48. Epinion A/S
527 705094 Opgave for Privatskoleforeningen 48. Epinion A/S
528 705864 Analyse af skolernes sociale profil i Aalborg Kommune 48. Epinion A/S
529 702788 Hjerterehabilitering i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
530 703343 Screening for diabetes i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
531 703363 Assisted Reproduction and Child Neurodevelopment 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
532 703364 Stress hos gravide og barnets helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
533 703370 Neuropsychopharmaca during pregnanc 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
534 703911 Tjek dit helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
535 703939 The outcomes of occupational exposure to organic dus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
536 703955 Mental sundhed som del af helbredstjek 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
537 703956 Prædiktorer for ikke-deltagelse i Tjek dit Helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
538 703957 Konditionsstatus blandt 30-49-årige danskere og identifikation af risikoindivide 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
539 703958 Mental health in parents and peers and comorbidity in children diagnosed with ADH 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
540 703981 Graviditet og medfødte misdannelser i kønsorganerne hos dreng 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
541 703992 Stress and IVF treatment 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
542 704405 Type 2 diabetes blandt kvinder der har haft gestationel diabetes. 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
543 704618 PDB ALMAU: Effekt af helbredsundersøgelser foretaget i primærsektoren 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
544 704643 Disentangling the effects of organised breast cancer screening in Denmark by taking a population-based perspectiveperspective 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
545 704702 KOL, allergi og depression 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
546 704761 Multi-Registry Analyses of Multigenerational Familial and Environmental Risks for Autism (MINERvA) 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
547 704951 Sundhedsøkonomisk evaluering af alternative mæslinger-fåresyge-røde hunde vaccinationsstrategier i Danmark 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
548 705005 The impact of pre-conceptional exposure for the development in children and young adults 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
549 702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
550 702731 Brystcancer recidiv, Tamoxifen og SSRI 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
551 702732 Ballonudvidelse og blodprop i hjerte 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
552 702735 Børn og unge med hjertesygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
553 702751 Varenicline preganancy cohort study 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
554 702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
555 702771 SSRI and adverse effects in the offspring 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
556 703327 Chronic Disease, Medication Use, Complications and Risk for Breast Cancer Recurrence 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
557 703356 Diseases in children born to parents with inflammatory bowel diseas 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
558 703387 Statins and colorectal cancer recurrence 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
559 703390 Incident hjerteinsufficien 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
560 703397 Metoder til at identificere nye brugere af hormonal medicin og risiko for blodpro 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
561 703595 Risiko for og prognose efter bakteriæmi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
562 703932 Inflammatory skin diseases and long-term psychiatric morbidit 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
563 703941 Faktorer af betydning for opnået og gennemført graviditet hos danske kvinde 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
564 703959 Prognosen for patienter med medfødte hjertefejl 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
565 703997 Psychiatric comorbidity in patients with cardiovascular 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
566 704118 Impact of incident community-acquired bacteremia on subsequent social transfers and employment status 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
567 704169 Utilsigtede virkninger af lægemidler givet til gravide stofmisbrugere 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
568 704287 Cause-specific mortality in peptic ulcer bleeding 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
569 704438 Fertility and ilio-pouch-anal anastomosis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
570 704561 Arbejdsmarkedstilknytning og livskvalitet efter svær traumatisk hjerneskade 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
571 704647 Warfarin combined with platelet inhibitors: is the risk benefit balance similar in young and old? 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
572 704648 Hoftenære frakturer i Danmark: Behandlingskvalitet og patientoutcome 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
573 704748 Forbrug af antibiotika og NSAID, tidligere infektioner og autoimmune sygdomme og risikoen for udvikling af akut myeloid leukæmi (AML) - et population 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
574 704899 Genetiske faktorer, endokrin behandling og samtidig behandling med andre lægemidler og effekten ved brystkræft 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
575 705004 KEA-projektdatabase 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
576 705092 Mortalitet og apopleksi efter transkateter aortaklapsubstitution 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
577 703518 Registerbaseret undersøgelse af de danske vækstvilkår . - Overflyttet til 706114 52. Erhvervs- og Vækstministeriet
578 704781 Betydning af produktionsvirksomheders uddannelse af lærlinge 52. Erhvervs- og Vækstministeriet
579 704456 Fremtidens beskæftigelsesmuligheder i Region Midtjylland 53. COWI A/S, Division 1
580 704544 Rekruttering af ingeniører på vej- og anlægsområdet 53. COWI A/S, Division 1
581 704642 Fremtidens behov for navigatører i Danmark 53. COWI A/S, Division 1
582 704653 Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og sociale forhold 53. COWI A/S, Division 1
583 704684 Udfaldsramte dagpengemodtagere 53. COWI A/S, Division 1
584 704712 Perceptionsanalyse Høje Taastrup Kommune 53. COWI A/S, Division 1
585 704726 Unge modtagere af uddannelseshjælp 53. COWI A/S, Division 1
586 704730 Byrde og omkostninger ved lungebetændelse 53. COWI A/S, Division 1
587 704744 Kønsmainstreaming af trafiksikkerhed 53. COWI A/S, Division 1
588 704753 Fremtidens behov for velfærdsuddannede Region Syddanmark 53. COWI A/S, Division 1
589 704785 Effekter af deltagelse i indsats om iværksætteri som ledighedsreducerende indsats 53. COWI A/S, Division 1
590 704975 De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastruktur projekter i Region Sjælland 53. COWI A/S, Division 1
591 705000 Boligers energistandard og forekomst af sygdomme 53. COWI A/S, Division 1
592 705050 Flytteanalyse og kommunaløkonomi - Frederikssund 53. COWI A/S, Division 1
593 705076 Undersøgelse af omfanget af potentiel lægemiddelinteraktion for danske hepatitis C patienter 53. COWI A/S, Division 1
594 705100 Analyse af Parkinsonpatienters forsørgelsesstatus 2015 53. COWI A/S, Division 1
595 705101 Registerbaseret kortlægning af økonomisk aktivitets og arbejdskraftressourcers lokalisering i forhold til central fysisk infrastruktur. 53. COWI A/S, Division 1
596 705105 Bosætningsanalyse Frederikshavn Kommune 53. COWI A/S, Division 1
597 703448 Risk of autoimmune and allergic diseases in Danish and Swedish children 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
598 702877 Undersøgelse af konsekvenser af lave forsørgelsesydelser for udsatte unge 57. CASA
599 705064 Børn og elever i Tingbjerg - forudsætninger og udbytte 57. CASA
600 702662 Sociale karakteristika hos uheldsimplicerede 59. DTU Transport
601 703535 DTU - Projektdatabase 59. DTU Transport
602 703690 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - infrastruktur effekter 59. DTU Transport
603 703691 ACTUM 59. DTU Transport
604 703711 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - godstransport 59. DTU Transport
605 703738 Opgørelse af emissioner 59. DTU Transport
606 703743 Improving Road Safety - IMPROSA 59. DTU Transport
607 704059 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen 59. DTU Transport
608 704212 Den nationale trafikmodel - videreudvikling 59. DTU Transport
609 704229 Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn 59. DTU Transport
610 703041 Karakteristika ved personer, der ifølge politiet er rockere, bandemedlemmer m.v. 60. Justitsministeriets Forskningskontor
611 703507 Karakteristika ved personer, der er ofre for kriminalitet 60. Justitsministeriets Forskningskontor
612 704262 Analyse vedr. foranstaltningsdømte og deres ofre 60. Justitsministeriets Forskningskontor
613 704981 Offerundersøgelserne inkl. registerdata 60. Justitsministeriets Forskningskontor
614 705849 Den hårde kerne. 60. Justitsministeriets Forskningskontor
615 704627 Projekt Arbejdsskadesystem 61. Institut for Psykologi, Københavns Universitet
616 702423 Nye udfordringer i det skattefinansierede velfærdssamfund 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
617 702920 Anbringelse af børn og unge 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
618 703280 Projektdatabase for Rockwool Fondens Forskningsenhed 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
619 703431 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
620 703560 SundSkoleNettet 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
621 703561 Udviklingen i omfanget af sort arbejde og i strukturen på det sorte arbejdsmarked i Danmark 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
622 703562 Incitamenter og arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
623 703563 Anbragte børn II - effekter af anbrigelser 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
624 703564 Danskernes tidsforbrug og husholdningsudgifter og helbredstilstand 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
625 703565 Børn, ulighed og uddannelse 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
626 703566 Kriminalitet og arbejdsmarked II 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
627 703567 Indvandreres levevilkår og integration 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
628 703692 Opfølgning på kapitel V om sort arbejde i Dansk Økonomi, forår 2011 fra De Økonomiske Råd 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
629 703735 Faglige og ikke-faglige kompetencer, uddannelse og kriminalitet 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
630 703746 Management, organisation and efficiency in the educational sector 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
631 703788 Skatteincitamenter og adfærdsændringer 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
632 704014 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
633 704056 Socioøkonomiske forskelle i behandlingen af udvalgte diagnoser på udvalgte sygehuse 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
634 704141 Effekten af skilsmisse på kriminalitet 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
635 704176 Afkast af uddannelse 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
636 704762 Velstand og velfærd - hvor rige og tilfredse er danskerne? 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
637 705010 Child poverty 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
638 705077 The benefits of education to society – with special emphasis on higher education 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
639 705830 Udsatte unge 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
640 704366 Employer-employee data beriget med survey information om virksomhedens R&D og innovationsaktiviteter 65. Institut for Grænseregionsforskning
641 704406 Effect of the labour mobility on the local labour market in the Danish labour market regions 65. Institut for Grænseregionsforskning
642 702890 Forskeres rekruttering og mobilitet - uden stillingsoplysninger 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
643 703231 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
644 703758 Det danske arbejdsmarkeds branche- og stillingsmæssige segmentering 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
645 704549 Udviklingen i lønmodtagerorganiseringen i Danmark 1980-2011. Strukturelle og subjektive årsager til organisering i fagforening og a-kasse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
646 704864 Sociale netværks betydning for arbejdsmigranters integration 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
647 704924 Political forces behind rising household debt: The relationship between private credit, social policies and public opinion 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
648 704925 Familiedannelse i Danmark – forandringer imellem generationer og på tværs af fødselskohorter. 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
649 702760 Svækkede ældre 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
650 703712 Forekomst af psykiatriske symptomer hos en kohorte af danske IVF-børn 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
651 704478 Mortality and morbidity in patients with Alzheimers dementia a Danish nationwide 12- year register study 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
652 704487 Trends and correlates of all-cause and specific-cause mortality in patients with severe psychiatric disorders: Results from a Danish nationwide regis 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
653 702976 Husholdningernes valg af finansielle aktiver 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
654 703278 Household Finance 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
655 704587 Kapitaliseres indkomstskatteændringer og ejendomsskatteændringer ind i huspriser? 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
656 703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
657 702557 Fattigdomsundersøgelse for 6 udvalgte kommuner 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
658 703450 Københavns Kommunes statistikberedskab 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
659 704905 Registeranalyser i SUF 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
660 702761 Kræftforløb og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
661 702766 LMDB og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
662 703919 Type 2 diabetes hos personer med svære psykiatriske lidelse 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
663 703945 At være pårørende til alvorligt syge patiente 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
664 703963 Cancerpatienters brug af sundhedsydelser og comorbidite 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
665 703975 Mental health problems, multimorbidity and general practice variatio 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
666 704601 Symptomer uden specifik diagnose i almen praksi 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
667 704695 Praktiserende lægers frekvens af hjemmebesøg og deres kræftpatienters mulighed for at være hjemme i den sidste tid 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
668 704697 Kræftdiagnose og skift af praktiserende læge 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
669 704714 Selektion og frafald i Barometerundersøgelsen - Undersøgelse af kræftramtes oplevelser med sundhedsvæsenets indsats 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
670 704716 Opfølgning af unormale og uegnede prøvesvar i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
671 704740 Patienters brug af almen praksis konsultationer, diagnostiske undersøgelser og medicin i tiden op til en lungecancerdiagnose 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
672 704827 Bodily distress syndrome. Prævalens, forløb og prognostiske faktorer(702761-14) 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
673 704830 Deltagelse i mammografiscreening – faktorer med betydning for deltagelse blandt kvinder bosiddende i Region Midtjylland 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
674 704858 PDB FEAP: Diagnostiske forløb, behandling og follow-up i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
675 704896 Diagnoser, rationel udredning og prognose. Et populationsbaseret studie af patienter henvist på mistanke om alvorlig sygdom 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
676 705055 Prognosis of cancer in persons with infrequent consultations with their GP 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
677 702496 En fremskrivningsmodel for det danske uddannelsessystem 77. Dream
678 703255 TVILLINGEPROJEK 77. Dream
679 703713 Prognose for patienter med stabil angina pectoris uden obstruktiv koronarsygdom 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
680 703875 Evaluering af støtte til postdoc-stipendier ved DFF 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
681 704029 Karriereveje for Ph.d.er 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
682 704956 Antineoplastic Treatment of Patients with Advanced Cancer 80. Onkologisk Klinik, Finsen Center
683 703351 Use of Glucocorticoids and Risk and Outcomes of Colorectal Cancer 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
684 703380 Atrium Septuim defect hos voksne 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
685 704057 Ingeniører 83. Department of Social Sciences, Roskilde University
686 703290 Håndhævelse af narkotikalovgivningen i Danmark 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
687 703336 Kontakter til psykiatrien før og efter alkohol - og stofmisbrugsbehandling 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
688 703938 Social factors and consequences related to alcohol consumption and alcohol abus 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
689 703993 Unge, trivsel og rusmidler 2014 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
690 703916 Kønsforskelle i Desmopressin behandlin 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
691 703980 In vitro fertilization and somatic morbidity in childhoo 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
692 704348 Behandling af cerebral parese 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
693 704402 Early term caesarean section and paediatric health care utilization: RCT follow-up 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
694 704452 The risk of adverse pregnancy outcome in women with endometriosis 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
695 704692 Sen-komplikationer efter kejsersnit: Ileus, gynækologiske kirurgiske komplikationer eller blødningsforstyrrelser. 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
696 704920 Hjertefejl og hjerneskader 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
697 703502 Projekt Unge Godt i gang 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
698 703865 Registerbaserede analyser af udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitiske initiativer og indsatser 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
699 704323 Registerbaseret analyse af hvilke faktorer, der har betydning for personers påbegyndelse og gennemførsel af uddannelse 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
700 704485 Evaluering af mentorforsøget 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
701 704632 Profilafklaringsværktøjer 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
702 705800 Overvågningsmodellen, Arbejdsmarkedsstyrelsen (STAR) 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
703 701932 Household behaviour and welfare 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
704 702487 CAM's Master database 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
705 702525 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
706 702801 Socio-Economic Determinants of Cooperation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
707 702818 Analyse af overvægt blandt unge danske mænd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
708 703642 Betydningen af 'moral hazard' blandt personer, som søger om kompensation for tabt erhvervsevne som følge af piskesmældsrelaterede skader 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
709 703703 Danes abroad (kopi af 702988) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
710 703770 CAMs projektdatabase 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
711 704209 Planning Retirement and The Effects of Retirement on Health and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
712 704222 Lokalpolitiske kompetencer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
713 704234 Indkomst og beskæftigelse for ægtefælle 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
714 704270 Betydningen af personlighed for økonomiske dispositioner 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
715 704322 An Experimental Investigation of Employment Relations based on Subjective Performance Evaluations 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
716 704336 Short-term borrowing 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
717 704351 Modeling unemployment and income beliefs and perceptions 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
718 704363 Hvordan spreder finansielle kriser sig til real-økonomien? 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
719 704365 Savings behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
720 704417 Joint Modeling of Road Users Risk Taking Behaviilror, Safety Decisions and Road Crash Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
721 704420 Microfounding the Keynesian Consumer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
722 704508 Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsløshed, job mobilitet. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
723 704526 Job search, match quality and the size of local labor markets 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
724 704545 EU udvidelsen og det danske arbejdsmarked - norsk data 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
725 704555 Gender Sorting in the Labor Market On the Influence of Personality and Beliefs 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
726 704590 Road User Charging (RUC) and urbanization 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
727 704613 Long-Term Effects of Fields of Study: Evidence from Danish Administrative Data. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
728 704666 Short and long-term consequences of in utero experiences for human development. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
729 704747 Homeownership 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
730 704764 Savings and Retirement 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
731 704770 Sundhedsinvesteringer og pensionering 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
732 704829 Individual Differences in Delay Discounting and the Deep Bases of Economic Behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
733 704838 Intergenerational Transmission of Human Capital and Economic Resources 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
734 704856 Relating Experiments in the Laboratory to Real Life Behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
735 704873 Den cykliske reallokering af arbejdere 1999-2011 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
736 704988 The retirement behavior of couples 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
737 705058 Parents and children: Labour market outcomes, marital stability and intergenerational mobility 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
738 705805 High Resolution Networks: The Social Fabric 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
739 703057 FUI Odense kommune 96. Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Odense
740 704026 Udvikling i incidens og prævalens af børneastma i Danmark 1977-2012, og perinatale risikofaktorer for udvikling af børneastma. 97. Copenhagen Prospective Study on Atopy in Childhood, Amtssygehuset i Gentofte (COPSAC)
741 703224 Projektdatabase, Økonomisk Institut CBS 98. Økonomisk Institut, CBS
742 703226 A General Equilibrium Analysis of University Funding and Admissions Policies (under projektdatabase 703224) 98. Økonomisk Institut, CBS
743 703277 Children af ART - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
744 703424 Infertility Treatment Decisions and the Value of Children 98. Økonomisk Institut, CBS
745 703454 Financial frictions and international trade 98. Økonomisk Institut, CBS
746 703484 The Governance and organization of family business 98. Økonomisk Institut, CBS
747 703532 Attractiveness of Women 98. Økonomisk Institut, CBS
748 703553 The Effect of Migrants on Natives' Labor Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
749 703749 The Elasticity of Political Power to Agency Rent 98. Økonomisk Institut, CBS
750 704116 Competence, Complementarity, and Career Choice 98. Økonomisk Institut, CBS
751 704228 Does Parental Education Affect the Childs Social Attitude 98. Økonomisk Institut, CBS
752 704244 Estimating the Short and Long-Run Impacts of Prenatal Exposure to Maternal Bereavement Stress 98. Økonomisk Institut, CBS
753 704360 Effekten af Offentliggjort Kritik af Sundhedspersoner 98. Økonomisk Institut, CBS
754 704467 Labor mobility, productivity spillovers and trade behavior 98. Økonomisk Institut, CBS
755 704469 Housing Market Crises 98. Økonomisk Institut, CBS
756 704471 Transnational Marriages, Separations and Divorce in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
757 704472 What Explains the Gender Gap in Educational and Occupational Choices Among Young People in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
758 704837 Is worker mobility conditionally random? 98. Økonomisk Institut, CBS
759 704947 Is worker mobility conditionally random? 98. Økonomisk Institut, CBS
760 705068 Kvantitativ analyse af unge mødres arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold 98. Økonomisk Institut, CBS
761 704529 Velfærdsprofessioner mellem udkant og arbejderklasse 100. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
762 702830 Tandsundhed bland børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
763 704416 Integration og tandpleje. 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
764 702031 Vestliv Ringkøbing 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
765 702664 ASUSI 2 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
766 702772 Arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
767 702636 Sygedom og brugen af sundhedsydelser bla. flygtninge og sammenførte i Danmark 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
768 704531 Sundhedssøgende adfærd blandt nyankomne indvandrere i Danmark et kontrolleret interventionsprojekt 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
769 704630 Hjerterehabilitering hos indvandrere med AKS. Et komparativt studie af deltagelse i hospitalsbaseret hjerterehabilitering 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
770 704795 Forskerbeskyttelse – løsningen som blev et problem 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
771 705003 Infektionssygdomme blandt flygtninge og familiessammenførte – et registerbaseret studie 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
772 703394 Psykosociale faktorers betydning for frygt for recidiv 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
773 703907 Clinical and psychosocial predictors of breast reconstruction 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
774 703925 Is chemotherapy a predictor of cognitive failure 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
775 703663 Forsørgelsesgrundlag efter hæmatologisk cancer 106. MarselisborgCentret
776 702654 Human resources and firm performance 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
777 702716 Stress og iværksætteres erfaringer 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
778 702720 Iværksættere i Danmark 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
779 703611 Shipping Project 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
780 704888 Labor Mobility Project 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
781 702448 Prævalens, incidens, mortalitet og medicinforbrug hos diabetikere i Danmark 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
782 702495 Kardiovaskulære lægemidler 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
783 704182 Brugen af Ezetrol og andre kolesterolnedsættende lægemidler i perioden 2010-2012 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
784 704391 Generel registerbaseret analyse af danske ejendomsvurderinger i ejendomsskatter 114. Skatteministeriet, Lovgivning, Politik og Samfundsøkonomi
785 704583 Analyse af potentialet for kompetenceløft af ufaglærte 117. New Insight A/S
786 702691 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet 121. LO – Afdelingen for Beskæftigelse og Arbejdsmarked
787 703556 Omkostningsanalyse af sundhedsudgifter samt mortalitetsopgørelse ved deltagelse i Danish Lung Cancer Screening Trial i forhold til en sammenlignelig 129. Forskningsenheden for Almen praksis, København
788 703266 The role of gene-environment interaction in the evolving obesity epidemic 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
789 704566 Childhood body size, growth and pubertal timing and the risk of cancer in adulthood 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
790 705722 Social status og helbred 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
791 703633 En registerbaseret klientundersøgelse, som beskriver Kriminalforsorgens klienter. 136. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
792 705006 Epidemiology of Eczema Disease 140. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte
793 702028 Socio-demografiske strukturer 142. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet
794 702887 Catching up Qualifications or Fooling Around? - The transition from education to word among young people 142. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet
795 705020 PDB 142. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet
796 705030 Registerbaseret analyse af indvandring fra Central- og Østeuropa til Danmark del 1 142. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet
797 705037 Registerbaseret analyse af indvandring fra Central- og Østeuropa til Danmark del 2 142. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet
798 705038 Registerbaseret analyse af indvandring fra Central- og Østeuropa til Danmark del 3 142. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet
799 703053 Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
800 703472 Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
801 703999 Karpatunnelsyndrom som signalsygdom 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
802 704091 Styreneksponering og risiko for kræft og andre kroniske sygdomme 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
803 704249 Natarbejde, lys om natten og risiko for brystkræft 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
804 704765 The risk of interstitial lung diseases following antigen exposure: a long-term study of pigeon breeders exposed to avian proteins 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
805 702576 Virksomhedsdatabasen 145. Erhvervsstyrelsen
806 704033 Afgrænsning af land- og bydistriktomårder 145. Erhvervsstyrelsen
807 702841 Overvågningsmodellen, Visit Denmark 146. VisitDenmark
808 702089 Lægemidler og perifer artiel sygdom 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
809 703325 Abdominalt aortaaneurisme 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
810 703910 Prognostisk betydning af småkarssygdo 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
811 702950 Evaluation of displacement effects of private job subsidies 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
812 703004 SDU, Institut for Idræt og Biomekanik 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
813 702050 Velfærdsstat, uddannelse og arbejdsmarked 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
814 702582 Danes Abroad 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
815 703099 Widening participation in higher education 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
816 703517 Valg og gennemførsel af ungdomsuddannelse. Et forskningsprojekt om unges uddannelsesvalg med særligt henblik på frafaldstruede unge. 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
817 704121 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
818 704162 En analyse af sammenhængen mellem overenskomstdækning og udviklingen i løn og pension mm. i den private sektor 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
819 704693 Blinde og stærkt svagsynede mellem 18 og 40 år: Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
820 705016 Evaluering af Hjørring Kommunes investering i arbejdsmarkedsrettet rehabilitering 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
821 705069 Exploring the Impact of Active Labour Market Policies on Employment Status Sequences in Denmark 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
822 703479 Registerbaseret undersøgelse af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen samt beskæftigelsen for faglærte inden for bygge- og anlægsfagene. 155. Dansk Byggeri
823 704551 Generel registerbaseret analyse af nybilsalget. Sammenkoble registreroplysninger med motorregisteroplysninger. 155. Dansk Byggeri
824 704806 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen 155. Dansk Byggeri
825 704807 Undersøgelse af virksomhedsdynamikken indenfor bygge- og anlægsbranchen 155. Dansk Byggeri
826 704428 Pharmacological treatment patterns in patients with multiple somatic symptoms 156. Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser og Psykosomatik
827 702469 Internationalt adopterede børns sundhed 158. Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab,Kbh. Uni.
828 702473 Langtidsprognose efter tidlig fødsel/lav fødselsvægt 161. Rigshospitalets Neonatalklinik
829 704293 Sammenhængen mellem vækst og kultur i Danmark 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
830 704458 Virksomheders F&U-strategi 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
831 704690 Analyse af de nordjyske rammeprogrammer 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
832 704794 Analyse af ingeniørlederens DNA 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
833 704796 Virksomheders F&U-investeringer efter krisen og FUI 2015 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
834 704842 Erhvervsmæssige styrkepositioner i Nordvestjylland 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
835 704852 Kortlægning af strategiske forretningsområder 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
836 705043 Forskningsområdet fermentering og dets betydning for dansk forskning og erhvervsudvikling 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
837 703857 Epidemiologi for knoglebrud i Danmark siden 1977 163. Medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Gentofte
838 704127 Registerstudium af sygdomsforløbet ved urinsyregigt 163. Medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Gentofte
839 702504 Generel registerbaseret analyse af lønstivheder på tværs af sektorer 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
840 703742 En konsekvensberegning af ændrede jordpriser på landbrugets solvens 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
841 703824 Analyse af virksomhedernes adgang til finansiering 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
842 704140 Registerbaseret analyse af lønniveauet på tværs af brancher 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
843 705741 Fordelings analyser 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
844 703045 Generel registerbaseret, regional analyse af nydanskere og danskeres arbejdsmarkedstilknytning, arbejdsmarkedshistorik og højest fuldførte uddannelse 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
845 704572 Analyser vedrørende arbejdsmarkedet, uddannelse, løn, konkurrenceevne og produktivitet 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
846 704675 Registerbasseret analyse af folkeskolekarakterer for tilgangselever på de gymnasiale uddannelser 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
847 704719 Registerbaseret analyse af tilknytningen til arbejdsmarkedet for indvandrere og efterkommere med særlig fokus på flygtninge 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
848 704900 Registerbasseret analyse af ph.d. forskeres sektoropdelte beskæftigelse fordelt på fagområder. 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
849 704933 Det permanente projekt 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
850 704944 Behovet for arbejdskraft og mulighederne for at øge arbejdsstyrken og reducere antallet af personer på offentlig forsørgelse 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
851 704945 Befolkningens uddannelsesniveau og virksomhedernes viden og kompetencebehov 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
852 704957 Behovet for lærlinge og faglært arbejdskraft i danske virksomheder 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
853 705001 Måling af konkurrenceevne og produktivitet i Danmark 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
854 700708 Beskæftigelsesdatabase-AKF 167. Center for Regional- og Turismeforskning
855 702810 CRTs Projektdatabase - Overvågningsmodellen 167. Center for Regional- og Turismeforskning
856 704828 Modeludvikling af den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse 167. Center for Regional- og Turismeforskning
857 705841 Fremtidens kompetencebehov i Region Nordjylland 167. Center for Regional- og Turismeforskning
858 702406 Andelen af forældre blandt psykisk syge 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
859 703753 Risiko for frakturer, herunder specielt osteoporose-relaterede frakturer, hos patienter med kronisk pankreatit. Et epidemiologisk studie baseret på d 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
860 703898 Risikoen for død og cancer hos patienter med osteoporose, som modtager eller har modtaget behandling med paratyroidea hormon 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
861 704122 Amputationspatienter i Danmark status, udvikling og forskelle 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
862 704432 Evaluering, udredning og behandling af osteoporose. Et database og register studie. 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
863 704775 Sygdoms- og lægemiddel billede hos ældre 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
864 704850 PINK - Prædiktorer for adhærens til inhalationsmedicin for patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
865 705034 Mode of Delivery in Pregnant Women Living with HIV in Denmark 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
866 704183 Analyse af små og mellemstore virksomheder adgang til kapital. 175. Finansrådet
867 704206 Danskernes opsparingsadfærd 175. Finansrådet
868 702516 Invaliditet og erhverv 2005 176. Videncenteret for helbred og Forsikring
869 701918 Indflydelsen af p-piller og hormonbrug på risikoen for at udvikle cancer hos kvinder 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
870 703445 Hormonal contraception and venous thromboembolism 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
871 704636 Har børn født af ældre mødre en øget morbiditet? 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
872 704766 The influence of hormonal contraception on the risk of cancers in women of reproductive age 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
873 703884 Budgetfordelingsmodel for udsatte børn og unge i Københavns kommune 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
874 704133 Narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
875 704164 Dødelighed efter løsladelse fra fængsel 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
876 704553 Udsatte børn som unge og voksne 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
877 704720 Styrkelse af anbragte børns og unges skolegang 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
878 703388 Opvækstforhold for børn af forældre med lidelser i skizofrenispektret 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
879 703620 Eksogene stresspåvirkninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
880 704039 Hjemløshed i et folkesundhedsperspektiv 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
881 704188 Dødelighed i dobbeltdiagnoser 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
882 704851 National undersøgels af prædiktorer for tvangsanvendelsen i psykiatrien- en retrospektivt kohorte undersøgelse 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
883 704992 The Opus-II Trial 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
884 702743 Fleksjobordningen 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
885 703344 Medicinsk behandling af perifer arteriosklerose 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
886 703774 Analysing the Decline In Coronary Heart Disease Mortality In Denmark Between 1991 and 2007 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
887 703817 Elderly Care 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
888 704184 Generel registerbaseret analyse af indkomstfordeling og incitamenter til arbejde og uddannelse 184. CEPOS
889 704658 Reigsterbaseret analyse af udviklingen af indkomstfordelingen i velfærdskoalitionen 184. CEPOS
890 702099 Sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
891 702786 Globalisering og psykisk arbejdsmiljø 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
892 703987 Gymnasiale undervisningseffekter 190. Dansk Erhverv
893 704446 Afsat til Henrik P. Jørgensen/Dansk Erhverv - erstatter 703396 190. Dansk Erhverv
894 704447 Afsat til Henrik P. Jørgensen/Dansk Erhverv - erstatter 703375 190. Dansk Erhverv
895 704651 Analyse af uddannelse og erhvervskarrierer for butiksmedhjælpere 190. Dansk Erhverv
896 704825 Skaber virksomheder selv deres succes? 190. Dansk Erhverv
897 705870 Indkomstskatter og effekten på gini-koefficienten ved skattereformer 190. Dansk Erhverv
898 704394 Udvikling i social og spatial polarisering i danske (stor-) byer 192. Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College
899 704465 AIM, avancerede automations investeringsmodeller 193. Center for Industrial Production
900 703709 Diabetiske følgesygdomme 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
901 704242 D-vitamin-status hos nyfødte og risikoen for senere udvikling af organspecifikke autoimmune sygdomme gennem barndom og voksenalderen. 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
902 703421 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler. Tvillingeprojekt til 702561 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
903 703573 Registerepidemiologisk forskning i udvikling af sygdom og virkning af medicin - Projektdatabase 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
904 703657 Arvelighed og medicinbivirkninger 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
905 703661 Hjertestop udenfor hospital i Danmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
906 703662 Risiko hos hjertepatienter 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
907 703664 Hjertekarrisiko hos kvinder som har været gravide 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
908 703678 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin hos patienter med blodprop i hjertet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
909 703679 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin, antiarrytmisk medicin og radiofrekvens ablationsbehandling hos patienter med atrieflimren (AF). 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
910 703716 Geografisk og socioøkonomisk variation i forekomst, diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
911 703740 Cancerrisiko og hjerterisiko ved diabetes 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
912 703766 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med immuno-inflammatorisk sygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
913 703776 Post-operativ risiko ved større kirurgi: Effekt af co-morbiditet og farmakologisk behandling. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
914 703796 Effekt af co-morbiditet, farmakoterapi og socioøkonomiske faktorer for kardiovaskulær risiko efter apopleksi 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
915 703826 Operationer og hjerterisiko 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
916 703838 Hjertemedicin til eksamen: hvor meget, hvem, og hvad betyder det for fremtidig psykiatrisk velvære 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
917 704211 PATS Kardiovaskulære hændelser, medicinforbrug og overlevelse efter invasive kardiovaskulære procedurer i ØstDanmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
918 704254 Sundhedsprofil 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
919 704343 Pludselig uventet død hos individer under 50 år i Danmark 2000-2009 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
920 704413 Elektrokardiogram 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
921 704439 Medicinkombinationer og risiko 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
922 704550 Overlevelse med lymfom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
923 704791 Farmakologiske interaktioner hos patienter med atrieflimren 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
924 704855 Ulykker i den danske befolkning 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
925 704895 Procedurerelaterede komplikationer efter blodprop og anden iskæmisk hjertesygdom. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
926 704908 Registerbaseret analyse af dødsårsager 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
927 702593 Selvmordsadfærd blandt børn 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
928 702581 Pensionopsparing - analyser af opsparingsbehov og restgruppeproblematikken 202. Forsikring & Pension
929 704706 Effektevaluering af PensionDanmarks Sundhedsordning. 202. Forsikring & Pension
930 703528 Indvandreres- og efterkommeres efterskoleophold 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
931 703592 Evaluering af folkeskolens 10. klasse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
932 704329 Gymnasiernes håndtering af heterogen elevgruppe 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
933 704532 Fra ufaglært til faglært 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
934 704621 Evaluering af skolernes understøttelse af elevernes muligheder for at skrive et godt studieretningsprojekt 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
935 704625 Optagesystemet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
936 704661 10. klasses betydning for elevernes påbegyndelse og fastholdelse på ungdomsuddannelser 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
937 704671 Danskuddannelse til voksne udlændinge 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
938 704809 Hf – og hvad så 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
939 704955 Ufaglærte studenter 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
940 705042 Betydning af lederuddannelse for lærernes sygefravær 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
941 705833 Karaktergivning i gymnasiet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
942 704263 Prognosen efter forgiftning 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
943 705047 Lægemiddelforbrug hos overvægtige børn 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
944 703719 TOP - Tidlig opsporing af psykose 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
945 705067 Forløbsanalyser af tidligere udsatte børn og unge 212. Center for arbejdsmarkedsforhold, fordeling og overførselsindkomster, Finansministeriet
946 702839 Overvågningsmodellen, Region Hovedstaden 213. Sekretariatet for Vækstforum, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling
947 702838 Overvågningsmodellen, Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
948 704261 Effektmodel for uddannelse 2013 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
949 702843 Overvågningsmodellen, Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
950 702837 Overvågningsmodellen, Region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
951 704022 Diabetis 2 konsekvenser 217. Steno Diabetes Center
952 704922 Det Mangfoldige Byrum - Aalborg Øst - En forstad i forandring 219. Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet
953 702844 Overvågningsmodellen, Region Sjælland 221. Vækstforumsekretariatet, Region Sjælland
954 703791 Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
955 704074 Risiko for preterm fødsel og lav fødselsvægt blandt gravide i risikofyldt arbejde 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
956 704136 Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. En 2 års opfølgningsundersøgelse af ansatte i Re 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
957 704646 Risiko for grå stær ved svejsning 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
958 704980 Projektdatabase DKJEM 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
959 704703 Segmenteringsanalyse 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
960 704704 Analyse af praktikpladser 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
961 704930 Registerbaseret analyse affaldsvirksomheder 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
962 703013 SMV-vækst: Analyse af private virksomheders ophør, overlevelse og vækst. 225. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet
963 704193 The Role of Formal Standards for Innovation in Danish Industries and Companies 225. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet
964 702888 Hvem er sygeplejersken 226. Dansk Sygeplejeråd
965 704565 Overvågningsmodellen, Dansk Sygeplejeråd - specialversion 226. Dansk Sygeplejeråd
966 702723 Regional udvikling i Region Midt og Vestjylland 228. Center for Innovation og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet
967 705029 Monitorering af det psykiske arbejdsmiljø på HK’s område 243. Oxford Research A/S
968 702964 Generel registerbaseret analyse af personer på fleksjob og ledighedsydelse 1998-2007 245. FTF
969 704358 Innovationsmiljøer 246. Styrelsen for Forskning og Innovation
970 704598 Virksomheders F&U-strategi 246. Styrelsen for Forskning og Innovation
971 704654 Betydninger af Forskning og innovation i Danmark 246. Styrelsen for Forskning og Innovation
972 702918 Effekt af farmakoterapi på fald i lungefunktion og risiko for hospitalsindlæggelse 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
973 702928 Effekten af Hepatitis C Virus (HCV) infektion på dødelighed. Et landsdækkende, populationsbaseret studie 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
974 703480 Langtidsprognosen for meningitis- og encephalitispatienter i Danmark fra 1977-2008. Et populationsbaseret, nationalt kohortestudie. 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
975 704151 Identifikation af indikatorsygdomme og socioøkonomiske risikofaktorer for HIV diagnose i den danske befolkning 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
976 704152 Intrauterin eksposition for HIV og antiretroviral behandling 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
977 704156 Det Danske HIV Kohorte Studium 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
978 703007 Hypertension 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
979 704013 Syrerelaterede lidelser og faktorer af betydning for behandling 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
980 704125 Konsekvensen af en revurdering af antihypertensiv medicin 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
981 704232 Antibiotikaordinationsmønstret i dansk almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
982 704302 Symptomer og lægesøgning i befolkningen 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
983 704474 Real-World Effectiveness Of Extra-Fine Hydrofluoroalkane Beclometasone (Aerobec) In Denmark 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
984 704593 Forbrug af sundhedsydelser og sociale ydelser i en befolkningskohorte i fem vestdanske amter fulgt fra 2003 til 2014 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
985 704596 Lægesøgningsadfærd 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
986 704683 Register- og survey-baseret beskrivelse og analyse af morbiditet, produktionsværdi og ressourceforbrug i det primære sundhedsvæsen/dansk almen praksi 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
987 704808 Adgang til behandling af depression i Danmark - Del1 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
988 704820 Lægesurvey 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
989 704875 Videnimplementering i almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
990 704893 Economic Burden of COPD in Denmark 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
991 703006 Mapping the risk of cancer 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
992 704064 Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
993 703223 Registerbaseret analyse af ingeniører 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
994 703676 Kortlægning af Vindmøllebranchen 258. DAMVAD
995 703806 Efterskolerne som garanter for socialmobilitet 258. DAMVAD
996 704103 Effekterne af uddannelse på lediges mulighed for at komme i beskæftigelse 258. DAMVAD
997 704130 VUC og de nye målgrupper. 258. DAMVAD
998 704174 Grøn beskæftigelse 258. DAMVAD
999 704268 Effektevaluering af uddannelsesprogrammer 258. DAMVAD
1000 704273 Effekterne af uddannelse på lediges mulighed for at komme i beskæftigelse 258. DAMVAD
1001 704294 Evaluering af Vækstfonden 258. DAMVAD
1002 704409 Når beskæftigelsespolitik møder uddannelsespolitik: En målgruppeanalyse 258. DAMVAD
1003 704448 Fødevareklyngen: Beskæftigelse og mobilitet 258. DAMVAD
1004 704490 De professionsuddannede og de private virksomheder 258. DAMVAD
1005 704524 Profilanalyse af RUCs studieansøgere 258. DAMVAD
1006 704543 Potentialevurdering 258. DAMVAD
1007 704599 Carsten Koch udvalget 258. DAMVAD
1008 704729 Samfundsøkonomisk gevinst af højhastighedsbredbånd og mobildækning 258. DAMVAD
1009 704772 Analyse af konkurrencen i advokatbranchen 258. DAMVAD
1010 704774 Analyse af toårige hf-kursister på VUC 258. DAMVAD
1011 704814 Analyse af effekter af Boligjobordningen 258. DAMVAD
1012 704967 Kortlægning af eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 258. DAMVAD
1013 704971 Konsekvensberegninger af forskellige dagpengemodeller 258. DAMVAD
1014 704006 Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom 260. Forskningsenhed Gastroenheden, Hvidovre Hospital
1015 704516 Karriere-data på ph.d.-studerend dimitteret fra DTU 261. Afdelingen for Uddannelse og Studerende, DTU
1016 702992 Folkeskolen som skaber af social kapital 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1017 703745 Danske værnepligtiges socio-demografiske baggrund 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1018 704163 Registerundersøgelser baseret på naturlige eksperimenter 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1019 704429 Causal Effects on Turnout turnout in the 2009 and 2013 Danish municipal elections 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1020 704523 Which is the steeper cost? The effects on partnership formation of increasingly skewed levels of education between genders in historically endogamous 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1021 703508 Antibiotikaforbrug forud for udvikling af akut leukæmi hos børn 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1022 703877 Regional variation i behandlingskvalitet 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1023 704167 Kronisk inflammatorisk tarmsygdom; hyppighed og prognosestudier. 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1024 704835 Inflammatory Bowel Disease and Fertility 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1025 703607 Udviklingen af forkammerflimren og pludselig hjertedød 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1026 704142 Mortality and predictors for death after Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI). 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1027 704353 Eisenmenger syndrome in the Nordic countries: Advanced therapy and mortality 1977-2012 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1028 703064 De etniske minoriteters valgdeltagelse ved kommunalvalget 2009 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
1029 703599 Beskæftigelse og førtidspension 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
1030 703747 Analyse af flygtninge og familiesammenførtes integration og bosætning 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
1031 704032 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
1032 705825 Analyse af sociale baggrundsvilkår blandt børn i Aarhus Kommune 270. Aarhus Kommune, Børn og Unge
1033 704542 Osteogenesis Imperfecta (OI) 275. Endokrinologisk forskningsenhed, knogle og calcium gruppen, Odense Universitetshospital
1034 703624 Multisygdom og ressourceanvendelse 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1035 704276 Projektdatabase for datakrævende økonomisk og sundhedsøkonomisk forskning 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1036 704288 Ulighed i danske husholdningers udgifter til sundhedsydelser 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1037 704296 Personer i behandling for alkoholafhængighed 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1038 704355 Antipsychotic treatment patterns in Denmark 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1039 704444 Do hospitals affect general practitioners prescribing habits? (Del af projektdatabase 704276) 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1040 704455 Økonomiske incitamenter på sundhedsområdet (Del af projektdatabase 704276) 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1041 704533 Brugerbetaling for sterilisation 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1042 704559 Financial Decisions of Households 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1043 704624 Sick of Market Shocks 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1044 704663 Seasonality of birth and health and socioeconomic outcomes 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1045 704707 Multisygdom og ressourceanvendelse 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1046 704708 Problemstillinger forbundet med afregning af universitetshospitaler har højtspecialiserede enheder systematisk højere omkostninger? 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1047 704711 Boligprojekt 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1048 704786 Analyser af organisering, kvalitetsudvikling og afregningsmodeller for almen praksis 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1049 704881 Assortative Mating and Autism 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1050 704904 Registeranalyse af udsatte familier – sammenhængen mellem børns trivsel og beskæftigelse hos forældre 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1051 704921 Analyse af samfundsvidenskabelige studerende og dimittender 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1052 704926 Inducas 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1053 704946 Undersøgelse af langtidskonsekvenserne af hjerneskade 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1054 704961 THE IMPACT OF ANTIDEPRESSANT USE ON TREATED INDIVIDUALS AND THEIR FAMILIES 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1055 704985 Economics of Charitable Giving 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1056 705008 Medical malpractice regimes and their consequences on the healthcare sector and on population wellbeing 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1057 705015 Breast cancer treatment and socioeconomic outcomes of treated women and their families 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1058 705075 Studier af omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1059 705863 Biosimilar vs. Generic entry - Kun eksterne data 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1060 704267 Overordnet projekt vedrørende analyser på kommunernes velfærdsområder 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1061 704743 Indikatorer på ældreområdet 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1062 704815 KL projektdatabase 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1063 704934 Urbanisering og dens afledte effekter 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1064 704935 Aktivitet på tværs af sundhedsvæsenet og samspillet mellem helbredsmæssige og sociale forhold i befolkningen 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1065 704936 Dokumentation i forhold til beskæftigelsesområdet 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1066 705836 Eftersyn af folkeskolen med særligt fokus på inklusion trivsel og effekterne af folkeskolereformen 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1067 703203 Conflicts over reproductive investment 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
1068 704779 Health effects of Antibiotic use 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
1069 703066 3F medlemmer 281. 3F, Økonomisk sekretariat
1070 703864 Psykiatrisk comorbiditet hos patienter med multipel sklerose 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1071 704266 Skizofreni på livstid 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1072 703722 Etnisk mangfoldighed i virksomheder 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
1073 703769 Anden generationsindvandrere i Sverige og Danmark 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
1074 704853 Fremskudt beskæftigelsesindsats 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
1075 705085 Påbegyndelse og frafald på uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere i Københavns kommune 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
1076 703296 Sundhedsprofil for region og kommuner 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1077 703366 Sociale konsekvenser af Myasthenia Gravis 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1078 704769 Hvordan har du det (HHDD) 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1079 703054 Evaluering, validering og videreudvikling af sprogvurdering af 3-årige og supplerende test 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
1080 704436 Barrierer ifm hørescreeningsprogram for nyfødte 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
1081 703061 Intern modellering af fremtidige levetidsforbedringer 290. SAMPENSION KP Livsforsikring A/S
1082 703437 Analyses of health care system utilization 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1083 704777 Multisygdom - forekomst og karakteristika 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1084 704854 Risiko for diabetes og andre stofskifte sygdomme hos børn født ved kunstig befrugtning 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1085 703258 Elevindgange, elevvandringer og studenteroutput 301. DanskeGymnasier
1086 704898 Analyse af hvordan studenter fra gymnasier klarer sig på erhvervsfaglige uddannelser 301. DanskeGymnasier
1087 704157 Delivery by caesarean section possible implications for offspring future health and disease 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1088 704210 Time-trends of cesarean delivery and neonatal outcome in the Nordic countries comparative studies 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1089 704461 Langtidskomplikationer efter hysterektomi ABC-Databasen 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1090 702777 Psykisk afvigende kriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1091 704106 Undersøgelse af mulige effekter af medicinforbrug under graviditeten på den psykiske udvikling: En flergenerations undersøgelse 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1092 703432 Betydningen af eksogene faktorer og børnefødsler for risikoen for multipel sklerose (MS) hos kvinder. 309. Dansk Multipel Sclerose Center
1093 704442 Registerundersøgelser om unge, der har forældre med multipel sclerose 309. Dansk Multipel Sclerose Center
1094 704660 Multipel sklerose og komorbiditet 309. Dansk Multipel Sclerose Center
1095 703333 Sammenhængen mellem ritalin og kræft hos ADHD-patienter 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1096 703334 Follow-up studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1097 703335 Pharmaepidemiologiske studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme. 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1098 703389 A follow-up study of mental disorders in IVF children 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1099 704984 Adverse somatic events and disorders following psychotropic medication (ASEP) 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1100 704991 Udbredelse, byrde og risikofaktorer for psykiatriske lidelser i en fødselskohorte 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1101 703848 Risiko for kognitive vanskeligheder efter eksposition af neurotrope lægemidler generelt i føtal-perioden 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1102 705022 Sociale forskelle og effekter ved anvendelse af dagtilbud 315. Bureau 2000
1103 703739 Astmaudredning i lungeambulatoriet 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
1104 704119 Astmatikere i intensiv astmabehandling 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
1105 703609 Senfølger efter behandling for tidlig brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
1106 703648 Vaginal østrogen og risiko for tilbagefald af brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
1107 704705 GVU-forløb 318. Mploy A/S
1108 704728 Analyse af det stigende antal kontanthjælpsmodtagere i Nordfyns Kommune. 318. Mploy A/S
1109 704751 Analyse af jobparate kontanthjælpsmodtagere 318. Mploy A/S
1110 704789 Debatoplæg/faktaark mv. vedrørende arbejdsmarkederne i Syddanmark, Nordjylland og Midtjylland i 2014-2015. 318. Mploy A/S
1111 704802 Selvførsørgelsesgrad blandt borgere på Introduktionsydelse 318. Mploy A/S
1112 704840 Ungeanalyse i Sønderborg Kommune 318. Mploy A/S
1113 705025 Kortlægning af EU-borgere i Køge Kommune 318. Mploy A/S
1114 705045 Foreløbig projekt 318. Mploy A/S
1115 703667 Performance blandt virksomheder med Vækstfondtilskud 322. Vækstfonden
1116 703906 Samfundsøkonomiske effekter af venturefinansierede virksomhede 322. Vækstfonden
1117 704090 Kapitalfonde 322. Vækstfonden
1118 705090 Registerbaseret analyse af små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 322. Vækstfonden
1119 703674 Praktikpladser kan det betale sig for virksomhederne 324. DEA
1120 703707 Humanisternes arbejdsmarked 324. DEA
1121 703803 Uddannelsesvalg efter gymnasiet en estimat ion af de gymnasiale uddannelsers kvalitet 324. DEA
1122 703823 Effekterne af offshoring og importkonkurrence på danske løn- og beskæftigelsesforhold 324. DEA
1123 703842 Finansiering af fremtidens kvalitetsuddannelser 324. DEA
1124 704004 Diversitet i søgningen af uddannelser. 324. DEA
1125 704009 Innovation, personaleforhold, og produktivitet 324. DEA
1126 704035 Hvem bruger kompetencefondene og hvem betaler 324. DEA
1127 704202 Udbud og efterspørgsel af praktikpladser 324. DEA
1128 704235 En registerbaseret analyse af unges valg af ungdomsuddannelse, veje igennem og videre færd på højere uddannelse og på arbejdsmarked 324. DEA
1129 704238 Holdninger og iværksættere 324. DEA
1130 704240 Virksomheders brug og oplevelse af det offentlige forsknings- og innovationssystem 324. DEA
1131 704344 Registerbaseret analyse af effekterne af et tre-årig projekt til at styrke interessen for naturvidenskaben i grundskoler og gymnasier i Kalundborgegn 324. DEA
1132 704656 Undersøgelse af beskæftigelse og lønudvikling for ph.d.er 324. DEA
1133 704691 Registerundersøgelse af nettobidraget til den offentlige sektor for internationale studerende. 324. DEA
1134 704803 Registerbaseret analyse af personer brug af AMU- og VEU-kurser med fokus på social mobilitet 324. DEA
1135 704804 Registerbaseret analyse af unges veje gennem uddannelsessystemet med fokus på udfordringer i overgangene mellem de forskellige niveauer 324. DEA
1136 705063 Isbrydere - Højtuddannede medarbejdere i SMVer 324. DEA
1137 703702 Medicinforbrug hos patienter med demens 325. Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
1138 703708 Danmarks økonomiske geografi: byerne og regionernes udvikling og potentiale 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1139 704145 Højtuddannede og udsatte gruppers lokalisering og flytning mellem kommunetyper 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1140 705065 De bredere socioøkonomiske effekter af urbane transport investeringer 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1141 704332 Hospitalsomkostninger i Danmark ved hypoglykæmi en registerbaseret analyse 329. Incentive
1142 704698 Forbrug af sundhedsydelser, kommunale ydelser og arbejdsmarkedsydelser (sygedagpenge) blandt Fampyra-behandlede sklerose patienter. 329. Incentive
1143 704792 Forbrug af sundhedsydelser, kommunale ydelser og arbejdsmarkedsydelser (sygedagpenge) samt produktionstab for patienter med atrieflimren herunder patienter behandlet med blodfortyndende medicin 329. Incentive
1144 704821 Akkordløn og konkurrence i den danske byggesektor 329. Incentive
1145 704595 Transnationale adoptioner til Danmark 330. Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1146 704731 Validation of permanent nursing home residency in a nation-wide Danish database 330. Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1147 703714 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund. 331. Fonden Kraka
1148 704797 Projektdatabase for Fonden KRAKA. 331. Fonden Kraka
1149 704798 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund – dagsaktuelle nyheder 331. Fonden Kraka
1150 705024 Produktivitetseffekter af at arbejde i områder med høj jobkoncentration. 331. Fonden Kraka
1151 705071 Integration af børn og unge med ikke-vestlig baggrund på bl.a. uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet 331. Fonden Kraka
1152 705072 Income, wealth, rates of return, saving, and consumption. 331. Fonden Kraka
1153 705097 Kortlægning af virksomhedernes behov for digitale kompetencer. 331. Fonden Kraka
1154 705831 Tilbagevenden til arbejde for personer indlagt/behandlet på sygehuse 331. Fonden Kraka
1155 705911 Arbejdsmarkedet for privat FoU-personale. 331. Fonden Kraka
1156 703822 Hvad producerer vi i de forskellige egne af Danmark? 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1157 703831 Analyse af områdebaserede indsatser 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1158 704582 Historiske bypolygoner 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1159 703873 Danske diplomater 335. Department of Business and Politics, CBS
1160 703726 Tidlige tegn på ADHD og autisme hos småbørn 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
1161 704652 Betydningen af moderens vægt for forekomsten af ADHD og autisme hos børn 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
1162 703832 Analyse af byggeriets produktivitet m.v. baseret på virksomhedsdata 337. Energistyrelsen
1163 704813 Kombination af bygnings-, energi- og husholdningsoplysninger 337. Energistyrelsen
1164 705082 Generel registerbaseret analyse af virksomheders energiforbrug og deres betydning for regionaløkonomiske forhold 337. Energistyrelsen
1165 702075 Polyfarmaci og psykiske lidelser 338. Center for Skizofreni, Region Nordjylland
1166 704128 Overvågning af lægemiddelsikkerheden ved brug af psykofarmaka 338. Center for Skizofreni, Region Nordjylland
1167 703879 Fattigdomsanalyse 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
1168 704093 Uddannelsesdata til kontanthjælps- og dagpengeområdet i Odense Kommune 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
1169 704841 Social profil for gruppe af udsatte borgere i Odense kommun 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
1170 704866 Nyeste DISCO-kode for 345 tidligere Lindøværft-medarbejdere 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
1171 704562 Motivational Factors in Household Decisions to Invest in Energy Savings 341. Klima DTU Enheden, DTU
1172 703736 Organizational Design and Architecture of Offshoring 344. Institut for Strategi og Globalisering, CBS
1173 704084 Human Capital, Labour Mobility and Intra-/Entrepreneurship 344. Institut for Strategi og Globalisering, CBS
1174 703855 Analyse af beboersammensætningen i de almene boligafdelinger 345. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
1175 703847 Hvem er magistrene og hvad bidrager de med 349. Dansk Magisterforening
1176 704023 Effekt af gluten eksponering 350. Bartholin Instituttet, Rigshospitalet
1177 704012 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen og boligmassen i boligafdelinger i den almene sektor set i forhold til det øvrige samfund 351. Landsbyggefonden
1178 704878 Registerbaseret analyse af boligområder i den almene boligsektor set i forhold til udsatte boligområder og landet som helhed. 351. Landsbyggefonden
1179 704879 Registerbaseret analyse af udviklingen i særligt udsatte boligområder over tid. 351. Landsbyggefonden
1180 704016 Psykiske efterreaktioner og sociale problemer hos danske soldater udsendt i international mission 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1181 705028 Trivsel blandt børn af veteraner 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1182 704426 Patienttilfredshed og bekymring i brystkræftscreeningsprogrammet 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1183 704047 Mortalitet og helbredsforhold ved dysfunktion af hypofyse-thyroidea aksen 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1184 704175 Morbiditet og mortalitet ved polycystisk ovariesyndrom 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1185 704424 Risikostratificeret strategi til screening for osteoporose: En randomiseret undersøgelse 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1186 704540 Smerter, Livskvalitet og økonomi efter operation for lungekræft - PLEACE 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1187 704670 Risikofaktorer for død og andre outcomes hos hoftefrakturpatienter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1188 704709 Sammenhængen mellem tidlige miljøeksponeringer og risikoen for at udvikle cøliaki 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1189 704968 Association of depression and delay in diagnosis and treatment among patients with lung cancer 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1190 704017 De danske erhvervsdrivende fonde 357. Center for Corporate Governance, CBS
1191 704308 Governance, Performance and Employee data, GPE 357. Center for Corporate Governance, CBS
1192 704495 Arbejdsmiljø på bundlinien (702036) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1193 704496 Ansatte i Vikarbureauer (702040) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1194 704563 Transitions between labour marked 357. Center for Corporate Governance, CBS
1195 704972 Landsdækkende registrering af recidiv ved endometriecancer 359. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital
1196 702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. 360. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
1197 704846 Fra grundskole til fortsat uddannelse 360. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
1198 704019 Ulighed i adgangen til specialiseret palliativ indsats 362. Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
1199 704154 Epidemiologiske, økonomiske samt socioøkonomiske aspekter ved diabetes i Danmark 363. Institute of Applied Economics and Health Research Aps (ApEHR)
1200 704061 Trend Danmark en generel registerbaseret tidsserie-analyse af udviklingen indenfor relevante variable til beskrivelse af købekraft og konsument-adf 365. DM Partner A/S
1201 701948 Knoglebrud som følge af sygdom og medicinsk behandling 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1202 703314 Steroid use in arthritis patients: A register based surve 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1203 703381 Risikofaktorer for knoglebrud samt de økonomiske omkostninger 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1204 703382 Diabetes og cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1205 703383 Parathyroideahormonbehandling af osteoporose 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1206 703384 Prednisolonbehandling og steroidinduceret osteoporose 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1207 704911 Thyroidea sygdom, graviditetsforløb og barnets udvikling 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1208 705053 Diabetes and breast cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1209 704315 Nationale testdata mm 368. Professionshøjskolen Metropol
1210 704048 Registerbaseret undersøgelse af individers betydning for finansiel performance 370. Institut for Regnskab og Revision, CBS
1211 704844 Does Cost Stickiness arise as a consequence of forward looking managerial decision-making 370. Institut for Regnskab og Revision, CBS
1212 705019 Specifik registerbaseret erhvervsanalyse af segmenter i fødevareklyngen 372. NaturErhvervsstyrelsen, Center for Innovation
1213 704165 Registerbaseret analyse af socioøkonomiske og økonomiske forhold for kunder i Nykredit koncernen hvis afdragsfrihed udløber i 2013 og 2014 374. Nykredit, Risikostyring
1214 704876 Demens, biomarkører og komorbiditet 375. Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
1215 703613 Effektmåling af boligsociale indsatser i udsatte områder 377. Center for Boligsocial Udvikling
1216 704230 Generel registerbaseret analyse af ulighed i sunhed og dens betydning for sundhedsvæsnet 381. Danske Regioner, Center for Sundhedspolitik, Økonomi og Socialpolitik
1217 704223 Gennemløbstider i straffesagskæden fra lovovertrædelse til endelig afslutning 382. Rigsrevisionen
1218 704220 Registerbaseret beskæftigelsesanalyse af IT-Universitetets dimitterende kandidater 2006-2012 384. IT-Universitetet
1219 704275 Optagelsesanalyse 1999-2012 384. IT-Universitetet
1220 704257 Analyse af Arbejdstilsynets tilsynsindsats, arbejdsulykker og arbejdsmiljøets konsekvenser 385. Arbejdstilsynet
1221 705011 Analyse af udviklingen i forekomsten af arbejdsulykker 385. Arbejdstilsynet
1222 704295 Eval effekt af deltagelse i kombinationsprojekt 387. Moos-Bjerre & Lange ApS
1223 704319 Demografiske og socioøkonomiske forhold samt risikofaktorer for udvikling af primær og recidiverende colon divertikulitis 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1224 704620 Kolecystektomi i Danmark registerbaseret analyse af risikofaktorer for komplikationer og død efter galdeblæreoperation 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1225 704952 Analyse af danske akademikere og studerendes adfærd på arbejdsmarkedet 395. Danske Universiteter
1226 704520 Socio-økonomiske modeller: kronisk sygdom og uddannelse og arbejdsmarked 398. DTU Compute
1227 704757 Odense Kommunes Ældresundhedsprofil 2014 399. Sundhedssekretariatet, Odense Kommune
1228 704412 Livet efter sepsis - Forbrug af sundhedsydelser og betydningen af socioøkonomiske forskelle 400. Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
1229 704307 Antibiotikaforbrug blandt 0-6 årige 401. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital
1230 704454 Registerbaseret analyse af dansk erhvervslivs forbrug, og afhængighed, af mineralske råstoffer 403. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
1231 702538 Bisfosfonatbehandling af osteoporose hos danske patienter med knoglebrud 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
1232 703436 lægemiddelsikkerheden ved zoledronat og perorale bisfosfonater 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
1233 704535 Off-label medicinering af børn og unge med lægemidler fra ATC-gruppe N 410. Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
1234 704824 Omkostningsanalyse af produktionsskolerne 411. BDO Consulting
1235 704536 De videregående uddannelser i et geografisk perspektiv 412. University College Sjælland, Forskning og Innovation
1236 704539 Langtidseffekt af populations-screening og behandling af Helicobacter Pylori 413. Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital
1237 704688 Analyse af vækstområder i Odense Kommune 415. Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
1238 704676 Academic performance in adolescent children born after assisted reproductive technology 420. Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital
1239 704869 Analyse af konkurrence- og forbrugerforhold i den private og offentlige sektor 421. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
1240 704644 Effect of statins on oncological outcome and postoperative complications in patients with cancer of the esophagus 422. Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet
1241 704560 Orale antidiabetikas betydning for at udvikle affektive lidelser hos patienter med diabetes mellitus 423. Psykiatrisk Center Ballerup
1242 705066 Transcultural psychiatry: Exploring the assessment and diagnoses of migrants in Denmark 423. Psykiatrisk Center Ballerup
1243 704843 Prævalens af infektioner hos patienter med Skizofreni 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1244 704616 Perioperativ forbrug af metformin og hypnotika hos patienter der opereres for kolorektal cancer 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1245 704857 Smh ml post operativ bakteriæmi og cancer outcome og overall survival ved op kolorectal cancer pt 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1246 704915 Hvilken betydning har NNF for den private forskning i Danmark, herunder for den private orskning især inden for biomedicin, pharma og bioteknologi? 427. Novo Nordisk Fonden
1247 704788 Innovationsbarometeret – undersøgelse af innovation i den offentlige sektor 428. Center for Offentlig Innovation
1248 702428 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 429. HOPE,CBS
1249 705054 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 429. HOPE,CBS
1250 704614 Analyse af børns forbrug af sundhedsydelser i Region Hovedstaden 430. Enhed for tværsektoriel udvikling, Center for Sundhed, Region Hovedstaden
1251 704832 Demografiske, socioøkonomiske og kliniske karakteristika hos patienter 431. Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1252 704862 Trafikulykkernes mørketal 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1253 704978 The association between exposure to rear-end car collision and risk of whiplash injury within the first year after the accident. Does a drawbar on the struck car increase the risk of WAD? 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1254 700206 Tvillige projekt - Ministerieordningen Ankestyrelsen 436. Ankestyrelsen
1255 700201 Ministerieordningen STAR - Windows 437. STAR
1256 700202 Ministerieordningen STAR - PC 437. STAR
1257 704982 Morbiditet og comorbiditet hos obducerede narkomaner 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1258 705051 Estimering af besøgsfrekvenser for patienter med parkinsons sygdom 441. Last Mile P/S
1259 704002 D-tecting disease - from exposure to vitamin D during critical periods of life 442. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
1260 704960 Generel registerbaseret analyse af udviklinger på arbejdsmarkedet 443. DJØF
1261 704350 Projektdatabase for Damvad Analytics 445. DAMVAD Analytics
1262 704871 Analyse af sårbare børne- og ungemålgruppers trivsels- og læringsproblemer 445. DAMVAD Analytics
1263 704989 Dimittenders kompetencer og karriereveje 445. DAMVAD Analytics
1264 704994 Economic impact of University-industry collaboration (Nordisk projekt) 445. DAMVAD Analytics
1265 702869 Forebyggelsesregisteret 449. Sundhedsdatastyrelsen
1266 703490 Bevægelsesregisteret 449. Sundhedsdatastyrelsen
1267 700203 Ministerieordningen Ankestyrelsen 450. Social- og Indenrigsministeriet, Departementet (M)
1268 703575 Klinisk risiko stratifikation hos patienter med kardiovaskulære sygdomme 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1269 703794 Klinisk risiko stratifikation hos patiente med kardiovaskulære sygdomme 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1270 704489 Generel registerbaseret analyse af udsatte voksne og ældre 458. Social- og Indenrigsministeriet, Departementet