dk.dst 88fc5d24-3b9e-4dfa-ae3f-75e0a1baf736 20 CodeList urn:ddi:dk.dst:88fc5d24-3b9e-4dfa-ae3f-75e0a1baf736:20 dk.dst 88fc5d24-3b9e-4dfa-ae3f-75e0a1baf736 20 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":"1996-01-01T00:00:00","DateOnly":"1996-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"1996-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":"2002-12-31T00:00:00","DateOnly":"2002-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2002-12-31"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Erhvervsindberetning og –registre","en":"Business Data Collection and Registers"} cm:ContactPerson {"da":"BGN","en":"BGN"} cm:IsCurrent False cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:e5e14a4b-ba42-4b0f-9ca3-e69bbbeca923:1 cm:Successor urn:ddi:dk.dst:a76ad226-6725-48fe-a990-aec844e64046:11 DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi DB93_V1_1996 DB93_V1_1996 Dansk Branchekode DB93, v2:1996 Dansk Branchekode DB93, v2:1996 Dansk Branchekode 1993 (DB93) 2. udgave, var gældende dansk branchenomenklatur fra 1996 til 2002 og erstattede DB93 1. udgave. Dansk Branchekode 1993 (DB93) er en 6-cifret branchenomenklatur, der først og fremmest er udarbejdet med henblik på statistisk brug. DB93 giver regler og retningslinjer for branchetildeling af enheder, så det derved sikres at placeringen i erhvervsgrupper foretages på en ensartet måde. Ved en EU-rådsforordning af 9. oktober 1990 blev det besluttet, at EU-medlemslande skulle benytte en fælles branchenomenklatur NACE Rev. 1 fra 1993. Den tidligere danske branchegruppering DSE77 var en underopdeling af FN's branchenomenklatur ISIC Rev. 2. Den nye ISIC Rev. 3 er ikke helt sammenfaldende med NACE Rev. 1, men kan dog dannes herudfra. Efter udgivelsen af DB93 1. udgave, blev der foretaget justeringer af NACE Rev. 1, der er grundlaget for DB93. Bl.a. derfor blev denne 2. udgave af DB93 udgivet. DB93 2. udgave indeholder 810 brancher mod 813 i DB93 1. udgave. DB93 was the Danish nomenclature from January 1, 1993, to January 1, 2003. DB93 replaced DSE77. urn:ddi:dk.dst:8ef526be-7d8b-412f-b449-0c29486dc1cd:20 dk.dst 8ef526be-7d8b-412f-b449-0c29486dc1cd 20 dk.dst c66644f8-79df-47ef-b7fc-885cf9d27917 3 Category A urn:ddi:dk.dst:71ca0a2d-8620-40dc-9c48-114c9ce13f15:20 dk.dst 71ca0a2d-8620-40dc-9c48-114c9ce13f15 20 dk.dst fd967dbb-ce83-419c-a702-68ce1039ae4d 3 Category 1 urn:ddi:dk.dst:ef292cac-2f46-4a66-875b-34557e0e1229:20 dk.dst ef292cac-2f46-4a66-875b-34557e0e1229 20 dk.dst 5e16a53a-0513-478b-a4b2-40474a5b923d 3 Category 01.1 urn:ddi:dk.dst:bcb75556-9920-4904-822e-9bffb2377354:20 dk.dst bcb75556-9920-4904-822e-9bffb2377354 20 dk.dst 8f4808d3-c6f4-4968-bf00-7d97fea4c81a 3 Category 01.11 urn:ddi:dk.dst:80c742dc-3fc0-4d43-b6fd-be1a38e4a2ae:20 dk.dst 80c742dc-3fc0-4d43-b6fd-be1a38e4a2ae 20 dk.dst aefc75f2-8768-4701-9a85-5c0d839eb859 3 Category 01.11.10 urn:ddi:dk.dst:6aa9a7c8-f043-4296-98f9-e1551e1eeecc:20 dk.dst 6aa9a7c8-f043-4296-98f9-e1551e1eeecc 20 dk.dst e853fffb-144a-479e-a4cf-f0b7dace12ad 3 Category 01.11.90 urn:ddi:dk.dst:7960a534-2b65-41a5-9e75-a067866af4ee:20 dk.dst 7960a534-2b65-41a5-9e75-a067866af4ee 20 dk.dst 4a223861-aa58-46da-9d25-3d3385b471cb 3 Category 01.12 urn:ddi:dk.dst:4cefb8d1-e609-4e3d-b6da-75f9c083f24f:20 dk.dst 4cefb8d1-e609-4e3d-b6da-75f9c083f24f 20 dk.dst 56023b71-d1ab-47a3-b2be-a0440b7c9b16 3 Category 01.12.10 urn:ddi:dk.dst:95ce4110-3d0d-4ca4-a2ba-e35bd987aee0:20 dk.dst 95ce4110-3d0d-4ca4-a2ba-e35bd987aee0 20 dk.dst 478d13a3-9447-4db2-829f-1fadded71e97 3 Category 01.12.20 urn:ddi:dk.dst:f8d488a6-d8bc-4b5f-aeca-4430db10cbd1:20 dk.dst f8d488a6-d8bc-4b5f-aeca-4430db10cbd1 20 dk.dst e7b463af-623d-40f8-8e50-2af3eaf831fa 3 Category 01.13 urn:ddi:dk.dst:84578e6b-6d10-425d-9b88-aba8f0df07dd:20 dk.dst 84578e6b-6d10-425d-9b88-aba8f0df07dd 20 dk.dst ab7fd47f-7a05-4e85-86bf-bc50e7c0fa2f 3 Category 01.13.00 urn:ddi:dk.dst:de5739a6-5065-429c-9912-c1999fa59c0b:20 dk.dst de5739a6-5065-429c-9912-c1999fa59c0b 20 dk.dst c3385046-84f5-4e6c-ba3a-adb0075d9ec1 3 Category 01.2 urn:ddi:dk.dst:a7fd362b-b754-486f-8de3-c5b83d7ed50f:20 dk.dst a7fd362b-b754-486f-8de3-c5b83d7ed50f 20 dk.dst 88f1dec9-f568-42bd-a383-b9f8d683d376 3 Category 01.21 urn:ddi:dk.dst:9e2c3651-0d48-41df-a94c-bbe291f9af6e:20 dk.dst 9e2c3651-0d48-41df-a94c-bbe291f9af6e 20 dk.dst 9d9ed496-2b52-4321-b5f6-addd1b8495ff 3 Category 01.21.10 urn:ddi:dk.dst:d8a55ee4-fd0b-4c07-846d-40bc91fc0c06:20 dk.dst d8a55ee4-fd0b-4c07-846d-40bc91fc0c06 20 dk.dst 77ecc175-2345-44ba-9d9d-39c16ca59d56 3 Category 01.21.90 urn:ddi:dk.dst:a4354a1b-89b5-42a1-a5b8-03d246aeaf99:20 dk.dst a4354a1b-89b5-42a1-a5b8-03d246aeaf99 20 dk.dst bfc8b118-a859-4f26-bfcd-e9e0f6e4afb7 3 Category 01.22 urn:ddi:dk.dst:16bbf216-6ae1-422c-972f-194736c49101:20 dk.dst 16bbf216-6ae1-422c-972f-194736c49101 20 dk.dst 0d0e1f7a-ca99-4ceb-b259-586618fa3945 3 Category 01.22.10 urn:ddi:dk.dst:310aac03-9cf1-44ae-81ec-780a5757ec0e:20 dk.dst 310aac03-9cf1-44ae-81ec-780a5757ec0e 20 dk.dst eca6497e-b155-4d3f-9cad-6e7db50d8d47 3 Category 01.22.20 urn:ddi:dk.dst:58fee11f-e124-496d-afbd-9c0468f13af6:20 dk.dst 58fee11f-e124-496d-afbd-9c0468f13af6 20 dk.dst c6814485-b84c-44b2-9682-31e5e198ae57 3 Category 01.23 urn:ddi:dk.dst:af2bcfb9-791e-4964-9a96-c2ee74859afd:20 dk.dst af2bcfb9-791e-4964-9a96-c2ee74859afd 20 dk.dst 5e5b0845-c7be-4a48-ba3f-ba04f8d993a2 3 Category 01.23.00 urn:ddi:dk.dst:b280dbca-db92-4bda-9f36-36f5e18a8bbb:20 dk.dst b280dbca-db92-4bda-9f36-36f5e18a8bbb 20 dk.dst ddbb9def-1c4c-4213-a0d7-bf1f010cef65 3 Category 01.24 urn:ddi:dk.dst:7ae5298d-eed7-492f-aabd-df56eb58605e:20 dk.dst 7ae5298d-eed7-492f-aabd-df56eb58605e 20 dk.dst 9d1a093e-a9da-4b42-98a8-3c3ac1d5a69e 3 Category 01.24.00 urn:ddi:dk.dst:3b2b0268-c5d6-4cfc-8be0-d4a8551e68ea:20 dk.dst 3b2b0268-c5d6-4cfc-8be0-d4a8551e68ea 20 dk.dst 1426385e-c33c-4314-b70d-bad627e5a513 3 Category 01.25 urn:ddi:dk.dst:2b8eb1ef-65e5-47cf-b06a-5d016e206acf:20 dk.dst 2b8eb1ef-65e5-47cf-b06a-5d016e206acf 20 dk.dst ed972c93-e8c7-40ab-9d2b-f65132aff89e 3 Category 01.25.10 urn:ddi:dk.dst:1414336e-30f4-4d33-ad77-1fbc86c05c24:20 dk.dst 1414336e-30f4-4d33-ad77-1fbc86c05c24 20 dk.dst 7eaf6f1e-72ac-4209-a3c6-e3adc3165d03 3 Category 01.25.20 urn:ddi:dk.dst:f1a6d853-4353-4020-a781-c497a906d464:20 dk.dst f1a6d853-4353-4020-a781-c497a906d464 20 dk.dst c4bdc1f1-6dd4-4d79-bb34-624271bcc47c 3 Category 01.25.30 urn:ddi:dk.dst:5d7763da-9a16-4782-b125-1b809b8b9856:20 dk.dst 5d7763da-9a16-4782-b125-1b809b8b9856 20 dk.dst 979ff77b-9111-4f68-8b89-a55bb3f012c6 3 Category 01.25.90 urn:ddi:dk.dst:95495dda-aacd-41e9-9c07-ae4beb207a7d:20 dk.dst 95495dda-aacd-41e9-9c07-ae4beb207a7d 20 dk.dst 55ecb06a-6073-4c32-bfd5-82e55f360b46 3 Category 01.3 urn:ddi:dk.dst:f346961c-1395-41f4-9d14-e065793031a2:20 dk.dst f346961c-1395-41f4-9d14-e065793031a2 20 dk.dst dd3b40f9-9c31-4ac8-a330-46823b5794d8 3 Category 01.30 urn:ddi:dk.dst:e31cf8db-9e7f-40ba-af68-948e7e6b2a56:20 dk.dst e31cf8db-9e7f-40ba-af68-948e7e6b2a56 20 dk.dst 0e646476-c4f6-484b-889a-4e5dc2cfb424 3 Category 01.30.00 urn:ddi:dk.dst:694f7e64-79e6-4456-9c7e-7bcb43c9ffe6:20 dk.dst 694f7e64-79e6-4456-9c7e-7bcb43c9ffe6 20 dk.dst be8f7361-b8c6-4c26-a820-4a71a973f1d4 3 Category 01.4 urn:ddi:dk.dst:05eb9a68-cbd9-4e78-93f1-e732b1bbd060:20 dk.dst 05eb9a68-cbd9-4e78-93f1-e732b1bbd060 20 dk.dst 3269167e-f169-4bf8-918a-210b9ee4dd60 3 Category 01.41 urn:ddi:dk.dst:4679bf78-54a6-4408-9344-547457154883:20 dk.dst 4679bf78-54a6-4408-9344-547457154883 20 dk.dst 26dff778-93ac-4798-9ba2-83d1765970bf 3 Category 01.41.10 urn:ddi:dk.dst:32bf4326-ec94-4f30-934c-083f2290b220:20 dk.dst 32bf4326-ec94-4f30-934c-083f2290b220 20 dk.dst 66ca39ed-ec72-4acf-a59d-5988f8e80b5b 3 Category 01.41.20 urn:ddi:dk.dst:63bac746-025a-47c5-8168-f45a714fde7e:20 dk.dst 63bac746-025a-47c5-8168-f45a714fde7e 20 dk.dst 81162bc3-02d3-48a4-a743-1ed72d9951a6 3 Category 01.41.90 urn:ddi:dk.dst:4ffd1543-363c-4d32-8e4b-815066ccb1b6:20 dk.dst 4ffd1543-363c-4d32-8e4b-815066ccb1b6 20 dk.dst 8b0bbf7d-f9ee-49ba-af69-9152bff3a0ca 3 Category 01.42 urn:ddi:dk.dst:b33bc33f-e433-4551-b8ab-aa900999704c:20 dk.dst b33bc33f-e433-4551-b8ab-aa900999704c 20 dk.dst 0b6ded94-f040-4253-b23e-86995819d3aa 3 Category 01.42.00 urn:ddi:dk.dst:b8f21653-b65f-4a18-9616-f3a7fb0ccefe:20 dk.dst b8f21653-b65f-4a18-9616-f3a7fb0ccefe 20 dk.dst 5d575275-8d65-4d16-beaa-e133707557f3 3 Category 01.5 urn:ddi:dk.dst:a3a16aba-c9de-4798-865e-bc1457ba8137:20 dk.dst a3a16aba-c9de-4798-865e-bc1457ba8137 20 dk.dst b75257b4-4051-492a-aa1b-acfef08994a5 3 Category 01.50 urn:ddi:dk.dst:c905c834-30b9-4d2b-8aa4-e8b6b4a03857:20 dk.dst c905c834-30b9-4d2b-8aa4-e8b6b4a03857 20 dk.dst 5b821c0a-c697-4a0f-8697-9eb7f2b69c37 3 Category 01.50.00 urn:ddi:dk.dst:acf0fa75-8915-4eab-80b7-e1939d00a6e2:20 dk.dst acf0fa75-8915-4eab-80b7-e1939d00a6e2 20 dk.dst 4d77df01-fe44-4bd2-8986-f1835223a10b 3 Category 2 urn:ddi:dk.dst:c7cb0b19-c4d1-4fcd-bc2e-6efba494f3b0:20 dk.dst c7cb0b19-c4d1-4fcd-bc2e-6efba494f3b0 20 dk.dst 3dcf7567-06e0-4e63-8f29-f28a4943ba0e 3 Category 02.0 urn:ddi:dk.dst:5026ec1a-3bf2-426e-aa8c-5c20a5eee6eb:20 dk.dst 5026ec1a-3bf2-426e-aa8c-5c20a5eee6eb 20 dk.dst fab5f551-de3e-401c-a41e-14d9ccd7c8e3 3 Category 02.01 urn:ddi:dk.dst:2d56a15b-41b1-4170-bd87-bbafc0a9c6cd:20 dk.dst 2d56a15b-41b1-4170-bd87-bbafc0a9c6cd 20 dk.dst ca07260b-b181-4310-8465-75afc25cf06b 3 Category 02.01.00 urn:ddi:dk.dst:8457026e-90ac-4ad5-bb50-c84737868bae:20 dk.dst 8457026e-90ac-4ad5-bb50-c84737868bae 20 dk.dst 1b0895ee-0bd4-4314-8dcc-a879a7501550 3 Category 02.02 urn:ddi:dk.dst:6d2c3de1-6594-44e2-b322-39472a0d25ce:20 dk.dst 6d2c3de1-6594-44e2-b322-39472a0d25ce 20 dk.dst 67320293-2032-40b1-8b60-c35f371641c4 3 Category 02.02.00 urn:ddi:dk.dst:66f3020b-f072-4ded-873a-6151ce9260a4:20 dk.dst 66f3020b-f072-4ded-873a-6151ce9260a4 20 dk.dst e55acc1d-0822-4ed8-ad89-bd50ac5efc5d 3 Category B urn:ddi:dk.dst:2527211a-abcf-4f48-b0e3-198ea015dc41:20 dk.dst 2527211a-abcf-4f48-b0e3-198ea015dc41 20 dk.dst a8b99798-0e26-4364-abcf-14d451130a2c 3 Category 5 urn:ddi:dk.dst:50f67862-01c1-4962-abdc-de22063363e6:20 dk.dst 50f67862-01c1-4962-abdc-de22063363e6 20 dk.dst 10ea8ae1-bdd4-47f9-95a2-0a59eecce125 3 Category 05.0 urn:ddi:dk.dst:2f5ff35c-420b-4d6d-981b-21d68935a4b6:20 dk.dst 2f5ff35c-420b-4d6d-981b-21d68935a4b6 20 dk.dst f6b1ec79-a087-4583-bbea-bc637c7b4012 3 Category 05.01 urn:ddi:dk.dst:4a896b8d-ad1e-443e-bcf4-68bc40bb6531:20 dk.dst 4a896b8d-ad1e-443e-bcf4-68bc40bb6531 20 dk.dst 6ca20027-3c07-46f4-bcd7-6e895dc04e4f 3 Category 05.01.00 urn:ddi:dk.dst:e08b0cad-92e7-48dc-9fff-c5c6ec6c1e3f:20 dk.dst e08b0cad-92e7-48dc-9fff-c5c6ec6c1e3f 20 dk.dst db499c53-909a-400c-a76a-52fcd8b66496 3 Category 05.02 urn:ddi:dk.dst:ee5c1407-6b94-4078-865d-e2bd557ea49b:20 dk.dst ee5c1407-6b94-4078-865d-e2bd557ea49b 20 dk.dst 945bc939-b7a1-4831-8965-aa4a1718a9c6 3 Category 05.02.00 urn:ddi:dk.dst:687213f8-7459-4f26-8fb2-ed72c0a36a7b:20 dk.dst 687213f8-7459-4f26-8fb2-ed72c0a36a7b 20 dk.dst 98e89d77-36af-4e11-9484-08a93a50cf51 3 Category C urn:ddi:dk.dst:04dacf43-5e51-4cc2-b305-8bc8308cfa88:20 dk.dst 04dacf43-5e51-4cc2-b305-8bc8308cfa88 20 dk.dst 121e67f9-8c5b-4eee-b1c8-c608818d8715 3 Category CA urn:ddi:dk.dst:3c588970-f385-48de-8616-d2cd50f6dd5c:20 dk.dst 3c588970-f385-48de-8616-d2cd50f6dd5c 20 dk.dst e2638915-ccf1-4520-bee4-cb4d00783493 3 Category 10 urn:ddi:dk.dst:8f0bce93-fe0c-4e65-9aea-489a497c1a99:20 dk.dst 8f0bce93-fe0c-4e65-9aea-489a497c1a99 20 dk.dst a71845e1-5290-43bd-a683-839d8846b20b 3 Category 10.1 urn:ddi:dk.dst:6a1f6739-2799-436a-aff4-004ad91fdb99:20 dk.dst 6a1f6739-2799-436a-aff4-004ad91fdb99 20 dk.dst c76c5fe0-926a-4613-93be-47f1be2f8bd5 3 Category 10.10 urn:ddi:dk.dst:55e91b68-cd18-45f4-983d-bbf40ffb4ced:20 dk.dst 55e91b68-cd18-45f4-983d-bbf40ffb4ced 20 dk.dst d5ac4cec-c35d-49e7-bc0f-95f01acd1cf8 3 Category 10.10.00 urn:ddi:dk.dst:e0c53fa0-a737-4223-86b5-7fa3c3f8e387:20 dk.dst e0c53fa0-a737-4223-86b5-7fa3c3f8e387 20 dk.dst 6865f3d2-81ff-4ba5-938f-dcee284f4fff 3 Category 10.2 urn:ddi:dk.dst:9773287f-6df0-450b-939b-53da085260a4:20 dk.dst 9773287f-6df0-450b-939b-53da085260a4 20 dk.dst 2f1ba2f1-9320-4351-bd6c-b05a48d1a3f7 3 Category 10.20 urn:ddi:dk.dst:b8fd7881-e8b5-46d1-9b8a-366be1992e28:20 dk.dst b8fd7881-e8b5-46d1-9b8a-366be1992e28 20 dk.dst e5130363-7487-46ae-84aa-350b7da2ea24 3 Category 10.20.00 urn:ddi:dk.dst:e62db3d1-0381-48ff-b889-41a71c71ff30:20 dk.dst e62db3d1-0381-48ff-b889-41a71c71ff30 20 dk.dst d38bf67a-d251-472c-9a58-15b25520c1f1 3 Category 10.3 urn:ddi:dk.dst:077740a7-887d-42c5-9a30-7e7316398a1e:20 dk.dst 077740a7-887d-42c5-9a30-7e7316398a1e 20 dk.dst a131461d-c44b-46c4-b8d4-ada014cc75cd 3 Category 10.30 urn:ddi:dk.dst:a42fd4c4-a827-4abd-b507-914cd4ab6682:20 dk.dst a42fd4c4-a827-4abd-b507-914cd4ab6682 20 dk.dst 949e64c4-8e70-4e32-8219-8783ce7c34b5 3 Category 10.30.00 urn:ddi:dk.dst:d0fe4c7c-81ea-49cb-a867-899eb9e07f54:20 dk.dst d0fe4c7c-81ea-49cb-a867-899eb9e07f54 20 dk.dst 09899034-d1b0-46d4-9517-94436a65c649 3 Category 11 urn:ddi:dk.dst:dfabc6c1-ffef-4a09-93ec-94012d788240:20 dk.dst dfabc6c1-ffef-4a09-93ec-94012d788240 20 dk.dst 453a2a19-e51c-40c8-a057-85cc31aa82e9 3 Category 11.1 urn:ddi:dk.dst:e35fb737-d5e1-4b99-a259-8e7fcf98a966:20 dk.dst e35fb737-d5e1-4b99-a259-8e7fcf98a966 20 dk.dst 3add4e62-4214-4d9f-bca5-617f2ed862d0 3 Category 11.10 urn:ddi:dk.dst:557538cd-4190-41a2-aa8c-630b43138fa3:20 dk.dst 557538cd-4190-41a2-aa8c-630b43138fa3 20 dk.dst f7bcb6dc-cb06-4418-862e-5ea5a05ac359 3 Category 11.10.00 urn:ddi:dk.dst:1a44f8a2-7821-4686-9c07-3e5373ca2a74:20 dk.dst 1a44f8a2-7821-4686-9c07-3e5373ca2a74 20 dk.dst c183c362-1734-4a2a-9177-08aa80577885 3 Category 11.2 urn:ddi:dk.dst:93650886-16e0-4fd7-b108-f091bdd31d40:20 dk.dst 93650886-16e0-4fd7-b108-f091bdd31d40 20 dk.dst 6676c552-8bd8-432d-a320-0fe9ce1a49eb 3 Category 11.20 urn:ddi:dk.dst:c3bdb9b2-5ac8-4e93-a5a5-777135266c2e:20 dk.dst c3bdb9b2-5ac8-4e93-a5a5-777135266c2e 20 dk.dst 7db9910a-d535-4540-9756-e4cd41f162d9 3 Category 11.20.00 urn:ddi:dk.dst:ac262f23-dc29-4346-8cfc-fd57c8f546da:20 dk.dst ac262f23-dc29-4346-8cfc-fd57c8f546da 20 dk.dst 981413bf-2d57-4524-9ae8-f526c3f81dcb 3 Category 12 urn:ddi:dk.dst:225448f4-b185-4bbd-be63-2d7356a5905a:20 dk.dst 225448f4-b185-4bbd-be63-2d7356a5905a 20 dk.dst 5404ff2e-5642-4548-8635-ecfe4787b441 3 Category 12.0 urn:ddi:dk.dst:c9e5c4b3-d12d-488a-be83-5fe3ba4b2956:20 dk.dst c9e5c4b3-d12d-488a-be83-5fe3ba4b2956 20 dk.dst 4e6f5ca2-51d1-42ee-bb9e-81ac23cb2fca 3 Category 12.00 urn:ddi:dk.dst:c65b11dc-ba5c-4314-8f22-676c722536e0:20 dk.dst c65b11dc-ba5c-4314-8f22-676c722536e0 20 dk.dst ad89896e-6c81-4a62-a044-ab777176c672 3 Category 12.00.00 urn:ddi:dk.dst:d6e8d5d9-833b-4af7-ade0-18c8e1d85e80:20 dk.dst d6e8d5d9-833b-4af7-ade0-18c8e1d85e80 20 dk.dst 42471856-8268-4932-90af-7cff0c59869a 3 Category CB urn:ddi:dk.dst:dc0b6bd3-ce67-4386-9bd8-da4235c3a46c:20 dk.dst dc0b6bd3-ce67-4386-9bd8-da4235c3a46c 20 dk.dst 07634ed2-248e-4b55-8369-79df625ea801 3 Category 13 urn:ddi:dk.dst:b322c19c-8aed-4e68-be19-43746001e4cf:20 dk.dst b322c19c-8aed-4e68-be19-43746001e4cf 20 dk.dst 0a51766e-7133-4e68-9e39-6e1a1573ed5f 3 Category 13.1 urn:ddi:dk.dst:26bdf881-c883-4914-a7f6-80723cc62f63:20 dk.dst 26bdf881-c883-4914-a7f6-80723cc62f63 20 dk.dst ad80f6be-9184-4668-a4ed-9c02c849a48f 3 Category 13.10 urn:ddi:dk.dst:0ed9144e-4091-4302-890b-a13ccf1bc65d:20 dk.dst 0ed9144e-4091-4302-890b-a13ccf1bc65d 20 dk.dst 1303d026-8427-46d2-87ee-53c83ddb386c 3 Category 13.10.00 urn:ddi:dk.dst:af7a437d-d4fa-43dc-90d5-2ff39841b4f1:20 dk.dst af7a437d-d4fa-43dc-90d5-2ff39841b4f1 20 dk.dst e96b9ca5-36e4-4ad8-bdbb-245a050d1f21 3 Category 13.2 urn:ddi:dk.dst:a4df0943-bcbb-4cdc-908e-6cc4295c003d:20 dk.dst a4df0943-bcbb-4cdc-908e-6cc4295c003d 20 dk.dst 4051c81c-d016-4ec6-8fe3-323e193e6a09 3 Category 13.20 urn:ddi:dk.dst:9adf9f0e-0dbb-4ca5-9aba-2956e57af256:20 dk.dst 9adf9f0e-0dbb-4ca5-9aba-2956e57af256 20 dk.dst 57fee1b3-5735-4e12-bd69-82e9901b40db 3 Category 13.20.00 urn:ddi:dk.dst:cdfbdcf6-aa51-433e-a584-2f630be7eb6a:20 dk.dst cdfbdcf6-aa51-433e-a584-2f630be7eb6a 20 dk.dst 2a9ff3a9-474a-4b3f-9316-23f968b5d067 3 Category 14 urn:ddi:dk.dst:c1e03230-d87b-4f1d-a9d1-ee4da82b365f:20 dk.dst c1e03230-d87b-4f1d-a9d1-ee4da82b365f 20 dk.dst c78f1604-93e0-4adc-be50-e706ace7459e 3 Category 14.1 urn:ddi:dk.dst:f98f1eae-380a-4919-87fd-659d2f8ebce9:20 dk.dst f98f1eae-380a-4919-87fd-659d2f8ebce9 20 dk.dst 4f79ddca-ab1e-4dd5-a935-833fd226b9ba 3 Category 14.11 urn:ddi:dk.dst:13bd6f19-dafe-4d2e-90cc-18c0f8634e05:20 dk.dst 13bd6f19-dafe-4d2e-90cc-18c0f8634e05 20 dk.dst 2184f012-c2ad-4c9b-aef4-fd731344a204 3 Category 14.11.10 urn:ddi:dk.dst:7120c1ce-a64e-4985-9787-514bfdaf7740:20 dk.dst 7120c1ce-a64e-4985-9787-514bfdaf7740 20 dk.dst be938f8d-11de-4482-8691-f52be73166fa 3 Category 14.11.20 urn:ddi:dk.dst:64dd695c-7bc3-48d9-94da-83e120f223b2:20 dk.dst 64dd695c-7bc3-48d9-94da-83e120f223b2 20 dk.dst 323facc9-e79f-4300-bb83-0d2bb9655ad7 3 Category 14.12 urn:ddi:dk.dst:6db34c9f-af36-448a-9d19-ec8fa2f13ca6:20 dk.dst 6db34c9f-af36-448a-9d19-ec8fa2f13ca6 20 dk.dst b8f81926-b873-46d2-931a-b07983088a67 3 Category 14.12.00 urn:ddi:dk.dst:51fd215e-ee8d-4785-9f98-5909bd7e0f6c:20 dk.dst 51fd215e-ee8d-4785-9f98-5909bd7e0f6c 20 dk.dst 907b9200-f1c9-4cc6-a424-304bb2df60b9 3 Category 14.13 urn:ddi:dk.dst:ee84dd00-8367-4d90-8941-026e36cc41ce:20 dk.dst ee84dd00-8367-4d90-8941-026e36cc41ce 20 dk.dst 603c34e5-d9bf-4440-8e8c-ac3237bb8dc7 3 Category 14.13.00 urn:ddi:dk.dst:6cb7b031-76a8-4c26-a52e-7e20523a2a6c:20 dk.dst 6cb7b031-76a8-4c26-a52e-7e20523a2a6c 20 dk.dst dcc4236b-d89f-42fc-842a-5c4dd865d67c 3 Category 14.2 urn:ddi:dk.dst:31abb22d-3b54-49e1-8458-b4bfcc29a598:20 dk.dst 31abb22d-3b54-49e1-8458-b4bfcc29a598 20 dk.dst dbfdd6da-aea4-46f5-82e8-cec3e2b63231 3 Category 14.21 urn:ddi:dk.dst:3408eec8-35ef-4b92-92c6-7fd06b8b0994:20 dk.dst 3408eec8-35ef-4b92-92c6-7fd06b8b0994 20 dk.dst 50f49ced-09e8-4574-b5c6-42feca083d98 3 Category 14.21.00 urn:ddi:dk.dst:0dc06697-ebdd-4da2-980f-229d513dac28:20 dk.dst 0dc06697-ebdd-4da2-980f-229d513dac28 20 dk.dst 078d48ab-926b-41f0-8986-60fc119e5e01 3 Category 14.22 urn:ddi:dk.dst:cd78cfc3-d910-4711-8989-bd4cbdc06b8b:20 dk.dst cd78cfc3-d910-4711-8989-bd4cbdc06b8b 20 dk.dst 1266c80a-a4fb-45f5-86eb-304667402d8d 3 Category 14.22.00 urn:ddi:dk.dst:72255d1f-1103-49a7-a11d-1c61745c58b0:20 dk.dst 72255d1f-1103-49a7-a11d-1c61745c58b0 20 dk.dst ef13971c-87df-4dc1-b519-7703e4b55248 3 Category 14.3 urn:ddi:dk.dst:87e307ae-cc2f-4f9c-8295-bc7c3a857cd0:20 dk.dst 87e307ae-cc2f-4f9c-8295-bc7c3a857cd0 20 dk.dst ac787c57-dade-4436-a91b-1bc8d89665f6 3 Category 14.30 urn:ddi:dk.dst:bfb73a22-ff20-4418-9760-5b77d08de291:20 dk.dst bfb73a22-ff20-4418-9760-5b77d08de291 20 dk.dst b98387da-90eb-46a3-9f22-bff92675f9c7 3 Category 14.30.00 urn:ddi:dk.dst:e73893c0-26e4-448e-8f13-c4e427fdfdf6:20 dk.dst e73893c0-26e4-448e-8f13-c4e427fdfdf6 20 dk.dst ca306e42-d62d-4cf6-a8d1-af59c1150adf 3 Category 14.4 urn:ddi:dk.dst:2fff9c64-fd48-4c77-a603-69b2f11a25a3:20 dk.dst 2fff9c64-fd48-4c77-a603-69b2f11a25a3 20 dk.dst 3320f268-84b4-4d83-aa7a-1b4de22dbac5 3 Category 14.40 urn:ddi:dk.dst:b87cd8c5-12f1-46d1-be59-06f680499483:20 dk.dst b87cd8c5-12f1-46d1-be59-06f680499483 20 dk.dst 28dbd964-1d48-4091-911c-a7e8f2e26d0a 3 Category 14.40.00 urn:ddi:dk.dst:3e1b7951-bbca-4d09-b8b9-7a9385378b05:20 dk.dst 3e1b7951-bbca-4d09-b8b9-7a9385378b05 20 dk.dst 46e85106-0eee-44a2-8d5e-90f449dbefb7 3 Category 14.5 urn:ddi:dk.dst:1b9d7a98-932c-4c55-9cf6-ca733225a130:20 dk.dst 1b9d7a98-932c-4c55-9cf6-ca733225a130 20 dk.dst d610a0ee-558a-4c74-ac48-7683595f0725 3 Category 14.50 urn:ddi:dk.dst:80c32457-c4c1-4d85-95dc-bad0b99f61cf:20 dk.dst 80c32457-c4c1-4d85-95dc-bad0b99f61cf 20 dk.dst eae743cf-df0a-4c12-8032-7d72a58ea521 3 Category 14.50.00 urn:ddi:dk.dst:b7d17520-1ccd-40b9-9e97-5026b364773b:20 dk.dst b7d17520-1ccd-40b9-9e97-5026b364773b 20 dk.dst df497d9c-1411-446d-9ddb-3a3fa75db173 3 Category D urn:ddi:dk.dst:6d4e8179-cd13-47fd-bd19-b2c571188969:20 dk.dst 6d4e8179-cd13-47fd-bd19-b2c571188969 20 dk.dst d6b69d9a-4129-4f51-b273-05504b978cdc 3 Category DA urn:ddi:dk.dst:237fee59-12ca-4154-a5da-b1d0f4ac6184:20 dk.dst 237fee59-12ca-4154-a5da-b1d0f4ac6184 20 dk.dst 628513a1-564c-4472-85cf-5934439a4c8a 3 Category 15 urn:ddi:dk.dst:d3c73e19-6183-4932-a99d-d9058edb7481:20 dk.dst d3c73e19-6183-4932-a99d-d9058edb7481 20 dk.dst e0544a5d-b195-4c08-b5e4-a103b612f204 3 Category 15.1 urn:ddi:dk.dst:bbd03b7c-2453-4647-bf58-64b31f5bd6d4:20 dk.dst bbd03b7c-2453-4647-bf58-64b31f5bd6d4 20 dk.dst 6ae8353c-3fff-4344-8459-c33f4ccedb1c 3 Category 15.11 urn:ddi:dk.dst:057870c0-f8d8-476a-b578-d646523f3357:20 dk.dst 057870c0-f8d8-476a-b578-d646523f3357 20 dk.dst bbfec195-49a9-477d-b9c7-0fe5b8f42cf2 3 Category 15.11.10 urn:ddi:dk.dst:67dbd428-c3c1-4a6d-8e35-39ca021d1162:20 dk.dst 67dbd428-c3c1-4a6d-8e35-39ca021d1162 20 dk.dst 58d6a3c6-3bef-4f5a-b9a9-3f0c45f551f2 3 Category 15.11.20 urn:ddi:dk.dst:4fa266cd-958c-496d-943c-e3fc2ed053eb:20 dk.dst 4fa266cd-958c-496d-943c-e3fc2ed053eb 20 dk.dst 65c1f314-2ad6-43d8-9983-ca462d43a12b 3 Category 15.11.30 urn:ddi:dk.dst:d5e0555a-7881-44ef-a65f-27a539aeaa23:20 dk.dst d5e0555a-7881-44ef-a65f-27a539aeaa23 20 dk.dst 44c1347c-b24b-43bc-98ea-fd262df56869 3 Category 15.11.40 urn:ddi:dk.dst:2b57a0e1-556e-4f35-8d46-9c0f6eb7fb48:20 dk.dst 2b57a0e1-556e-4f35-8d46-9c0f6eb7fb48 20 dk.dst 587056be-965a-4cd6-a30e-fe159f5e44ca 3 Category 15.12 urn:ddi:dk.dst:f0828f0b-850b-415d-a1cd-db742220f1be:20 dk.dst f0828f0b-850b-415d-a1cd-db742220f1be 20 dk.dst 6ed69597-8b26-43ae-8176-c1c729133d13 3 Category 15.12.00 urn:ddi:dk.dst:b4692cc6-5711-4239-add9-b177e06055b2:20 dk.dst b4692cc6-5711-4239-add9-b177e06055b2 20 dk.dst db39c342-7c12-4958-877f-5cac1f8ee810 3 Category 15.13 urn:ddi:dk.dst:55ad7a11-3379-4947-b5a5-9c3dfb9373a2:20 dk.dst 55ad7a11-3379-4947-b5a5-9c3dfb9373a2 20 dk.dst d24ae1db-5c77-45bf-b11c-e315167bb9b0 3 Category 15.13.10 urn:ddi:dk.dst:9843089c-d5ab-40cc-a59f-2260c4f0aa22:20 dk.dst 9843089c-d5ab-40cc-a59f-2260c4f0aa22 20 dk.dst 408757c3-dd2f-4379-b388-afd743691558 3 Category 15.13.90 urn:ddi:dk.dst:e7c3c752-4bab-44e5-8254-9dae51c121dd:20 dk.dst e7c3c752-4bab-44e5-8254-9dae51c121dd 20 dk.dst 555660cf-5f23-4c0d-96a4-80221553b756 3 Category 15.2 urn:ddi:dk.dst:7c2803ba-91db-44c0-86d7-cbf04f418145:20 dk.dst 7c2803ba-91db-44c0-86d7-cbf04f418145 20 dk.dst 20b081ba-7e81-44ab-9ef8-b9cb0114d422 3 Category 15.20 urn:ddi:dk.dst:5077ab6e-eb64-4900-93c1-db6d443e8c15:20 dk.dst 5077ab6e-eb64-4900-93c1-db6d443e8c15 20 dk.dst 42989f1e-44a9-455a-b69e-ae8999160110 3 Category 15.20.10 urn:ddi:dk.dst:d82e4792-16bc-4208-acca-6c64e7ed2b01:20 dk.dst d82e4792-16bc-4208-acca-6c64e7ed2b01 20 dk.dst 34abd5fd-ab47-46da-b9fc-8cd34a3a5f93 3 Category 15.20.20 urn:ddi:dk.dst:e5b19950-3e94-4b0a-9d7b-9656b54505c7:20 dk.dst e5b19950-3e94-4b0a-9d7b-9656b54505c7 20 dk.dst 0379c354-081c-4d10-9a35-89ff0c8dff86 3 Category 15.20.30 urn:ddi:dk.dst:3441bd94-57d1-4887-84db-cc91a22e41aa:20 dk.dst 3441bd94-57d1-4887-84db-cc91a22e41aa 20 dk.dst 8af98cb5-2784-4233-b344-7e90353725fb 3 Category 15.3 urn:ddi:dk.dst:a2e795a6-bf70-4628-87e3-904d91ccee72:20 dk.dst a2e795a6-bf70-4628-87e3-904d91ccee72 20 dk.dst 55161864-7607-4bac-9ffd-89c7d20e0cd6 3 Category 15.31 urn:ddi:dk.dst:732f5d33-d9d7-45c6-bd48-038b51b825e3:20 dk.dst 732f5d33-d9d7-45c6-bd48-038b51b825e3 20 dk.dst 8fd6b4c9-e75a-414f-ad7f-8277e9c57dea 3 Category 15.31.00 urn:ddi:dk.dst:c6bb8079-5a6c-4abf-940f-1fa2172248d8:20 dk.dst c6bb8079-5a6c-4abf-940f-1fa2172248d8 20 dk.dst 16ce476d-df04-4ab4-8896-389d306bd0a8 3 Category 15.32 urn:ddi:dk.dst:dbbf0ba0-b386-4d57-921f-a55372285058:20 dk.dst dbbf0ba0-b386-4d57-921f-a55372285058 20 dk.dst a2f266f1-e5a2-4e2d-bafe-0e0805833f08 3 Category 15.32.00 urn:ddi:dk.dst:40fcf1e6-94a9-40ce-8e3c-6c7bd62ed985:20 dk.dst 40fcf1e6-94a9-40ce-8e3c-6c7bd62ed985 20 dk.dst 3dd7f8ff-8922-4e25-89d6-e27290334bc2 3 Category 15.33 urn:ddi:dk.dst:799b71b6-dfa9-4895-b9ee-56511efa961f:20 dk.dst 799b71b6-dfa9-4895-b9ee-56511efa961f 20 dk.dst 33da21f7-1de6-4d8e-abcb-da6a455f41df 3 Category 15.33.00 urn:ddi:dk.dst:4f4b6fd7-2614-4a6e-8ad3-cfec199155e1:20 dk.dst 4f4b6fd7-2614-4a6e-8ad3-cfec199155e1 20 dk.dst d2a818fd-ed4d-4b62-86a6-b409c0ff4c1b 3 Category 15.4 urn:ddi:dk.dst:e510723a-22ab-42ed-8cd9-adb8d74142df:20 dk.dst e510723a-22ab-42ed-8cd9-adb8d74142df 20 dk.dst 44ffcbba-ecfd-4951-bd03-f716996d255a 3 Category 15.41 urn:ddi:dk.dst:e1d94614-cd9d-4864-a555-939cc910d22f:20 dk.dst e1d94614-cd9d-4864-a555-939cc910d22f 20 dk.dst 79101f48-e035-4620-ba64-a8839063ab55 3 Category 15.41.00 urn:ddi:dk.dst:425ae4c8-65fc-4068-aa67-71fa1cce7a1a:20 dk.dst 425ae4c8-65fc-4068-aa67-71fa1cce7a1a 20 dk.dst 970872f9-0c6d-443b-abed-20b30805e42e 3 Category 15.42 urn:ddi:dk.dst:23156396-ed3d-4c03-a006-c2c3d9816d4e:20 dk.dst 23156396-ed3d-4c03-a006-c2c3d9816d4e 20 dk.dst 2f39dd38-6dd1-4ef3-9757-15b2cdd48775 3 Category 15.42.00 urn:ddi:dk.dst:390676ee-3942-447a-9bde-4647f5cb807a:20 dk.dst 390676ee-3942-447a-9bde-4647f5cb807a 20 dk.dst f2c56a9b-a0d0-4bcc-be51-70e9f68539a6 3 Category 15.43 urn:ddi:dk.dst:2db6ca6d-aaf8-49d0-8279-c72256585de5:20 dk.dst 2db6ca6d-aaf8-49d0-8279-c72256585de5 20 dk.dst 89f1589f-d00a-4b15-bb9d-9b0b3bc25240 3 Category 15.43.00 urn:ddi:dk.dst:294f0d37-9d1c-4b01-8c24-f493c89a5ff9:20 dk.dst 294f0d37-9d1c-4b01-8c24-f493c89a5ff9 20 dk.dst b19f79a8-487d-48e2-8262-34c3cd7fd61b 3 Category 15.5 urn:ddi:dk.dst:9dbf5712-45b9-4f62-a13d-6007807d7c4e:20 dk.dst 9dbf5712-45b9-4f62-a13d-6007807d7c4e 20 dk.dst 834b3b95-a8eb-45bf-9530-00c0a42f5002 3 Category 15.51 urn:ddi:dk.dst:0be58483-7d73-4d08-9a6c-79096edadd4b:20 dk.dst 0be58483-7d73-4d08-9a6c-79096edadd4b 20 dk.dst 34df172b-f579-4a48-9184-b688e364d409 3 Category 15.51.10 urn:ddi:dk.dst:8f1fa0bc-88de-4c87-8b4d-496b722f2905:20 dk.dst 8f1fa0bc-88de-4c87-8b4d-496b722f2905 20 dk.dst d80bef11-3a9d-4a4b-9a74-e34ca629434f 3 Category 15.51.20 urn:ddi:dk.dst:c85aebe7-7486-4868-8654-f4531afa4fc9:20 dk.dst c85aebe7-7486-4868-8654-f4531afa4fc9 20 dk.dst 4e590b09-23a4-46e1-aaca-db7736bd958d 3 Category 15.52 urn:ddi:dk.dst:189415bd-1dc1-4e93-8922-428809365840:20 dk.dst 189415bd-1dc1-4e93-8922-428809365840 20 dk.dst 2670fc4d-c67d-4e68-8eba-969ee974e6e4 3 Category 15.52.00 urn:ddi:dk.dst:bccf4e17-a1c2-43a9-9e5e-3b95b8c0a8b2:20 dk.dst bccf4e17-a1c2-43a9-9e5e-3b95b8c0a8b2 20 dk.dst 006b2629-ae87-451a-b4b5-4e37f5ea04b2 3 Category 15.6 urn:ddi:dk.dst:217c64b5-7819-4277-b27f-a1e87426c8b5:20 dk.dst 217c64b5-7819-4277-b27f-a1e87426c8b5 20 dk.dst e056b3ca-16ed-4f76-ab61-242edf581bec 3 Category 15.61 urn:ddi:dk.dst:24bf7b83-9dc3-408f-ab98-9e7399f938b5:20 dk.dst 24bf7b83-9dc3-408f-ab98-9e7399f938b5 20 dk.dst fb5e3a14-eb0e-4a9c-87f2-f95fac5a75df 3 Category 15.61.00 urn:ddi:dk.dst:c77aa998-374f-43f0-a553-ed564c1e9158:20 dk.dst c77aa998-374f-43f0-a553-ed564c1e9158 20 dk.dst 60db08b9-0a87-470c-9e47-579ca9f67413 3 Category 15.62 urn:ddi:dk.dst:1fe15eb2-9137-49cf-bce3-916d32164428:20 dk.dst 1fe15eb2-9137-49cf-bce3-916d32164428 20 dk.dst 4cd84fca-85a3-4e91-899c-3dbdc6cfdfef 3 Category 15.62.00 urn:ddi:dk.dst:a078690e-b01e-4dd6-8df0-e0cadb82f5a3:20 dk.dst a078690e-b01e-4dd6-8df0-e0cadb82f5a3 20 dk.dst ddd47afd-1c89-433e-81a0-78a258d76d83 3 Category 15.7 urn:ddi:dk.dst:54de815a-7ec8-478b-9d2c-d582e5c58445:20 dk.dst 54de815a-7ec8-478b-9d2c-d582e5c58445 20 dk.dst 7b59cba0-ca81-4480-8b14-96035b425b77 3 Category 15.71 urn:ddi:dk.dst:a8a6a4ec-48e5-47e4-8118-3042b4c5faff:20 dk.dst a8a6a4ec-48e5-47e4-8118-3042b4c5faff 20 dk.dst 5abd797e-ea7a-4d53-b3e4-df2da75c2b40 3 Category 15.71.10 urn:ddi:dk.dst:e847af74-2ad2-4142-850b-d98ecd129974:20 dk.dst e847af74-2ad2-4142-850b-d98ecd129974 20 dk.dst 774b17bd-432c-4676-88d0-283776258a0e 3 Category 15.71.20 urn:ddi:dk.dst:0964f409-cbd2-474b-950e-d32ef93a1cde:20 dk.dst 0964f409-cbd2-474b-950e-d32ef93a1cde 20 dk.dst 802889ee-5cbd-4868-9005-179278c5ca6e 3 Category 15.72 urn:ddi:dk.dst:f59fa864-909b-490c-8ad9-ec525de2c02c:20 dk.dst f59fa864-909b-490c-8ad9-ec525de2c02c 20 dk.dst 525b3824-3d47-4cbf-b5e7-2bf2b83410c2 3 Category 15.72.00 urn:ddi:dk.dst:6afffd65-3c4b-42a0-9284-007976f88abb:20 dk.dst 6afffd65-3c4b-42a0-9284-007976f88abb 20 dk.dst 538bd02e-cb6b-44e8-8a45-3f3040ce13e8 3 Category 15.8 urn:ddi:dk.dst:a699db18-d9a8-4f5e-99f8-cdf698bd7ff6:20 dk.dst a699db18-d9a8-4f5e-99f8-cdf698bd7ff6 20 dk.dst 3c771b2f-db9b-46d1-89c7-71bb7f35d70d 3 Category 15.81 urn:ddi:dk.dst:a0395cae-78dc-49e3-916b-105989c150a5:20 dk.dst a0395cae-78dc-49e3-916b-105989c150a5 20 dk.dst c3a806d6-fd18-46c4-a1a6-7327910a10af 3 Category 15.81.10 urn:ddi:dk.dst:4a81e5e3-3be1-47da-a05a-be9069d2e762:20 dk.dst 4a81e5e3-3be1-47da-a05a-be9069d2e762 20 dk.dst aeb9c0ee-9cb9-417c-b17b-ddf91a33839c 3 Category 15.81.20 urn:ddi:dk.dst:fa1ad7d3-caf9-438a-a74c-87f8a6b41529:20 dk.dst fa1ad7d3-caf9-438a-a74c-87f8a6b41529 20 dk.dst bec66ac6-9c28-47b3-a2e9-a5b6614a0d74 3 Category 15.82 urn:ddi:dk.dst:15376e1c-b4d3-4bdb-85e3-9841577ec2ad:20 dk.dst 15376e1c-b4d3-4bdb-85e3-9841577ec2ad 20 dk.dst fdc8235b-a4b9-47a3-883a-c21c6942e469 3 Category 15.82.00 urn:ddi:dk.dst:918984e0-b2de-41b5-af92-dcf2c25c0e59:20 dk.dst 918984e0-b2de-41b5-af92-dcf2c25c0e59 20 dk.dst 312c82fc-b213-49c0-bfa4-1af193ed591e 3 Category 15.83 urn:ddi:dk.dst:4135803a-8cc2-4649-9582-04b2c842fa6f:20 dk.dst 4135803a-8cc2-4649-9582-04b2c842fa6f 20 dk.dst 187412cf-46ae-467b-9cc7-ce407748153a 3 Category 15.83.00 urn:ddi:dk.dst:77eb8863-2b76-4af6-b226-922336412394:20 dk.dst 77eb8863-2b76-4af6-b226-922336412394 20 dk.dst 9f822124-c7bf-4010-a11b-79d4050ae5a1 3 Category 15.84 urn:ddi:dk.dst:e7bc3ac8-9866-4b54-8331-d89864d694d7:20 dk.dst e7bc3ac8-9866-4b54-8331-d89864d694d7 20 dk.dst 93c7eb0b-9792-4b08-b8a0-95614197c7b0 3 Category 15.84.00 urn:ddi:dk.dst:6432f942-fd1d-4d38-92ab-0c7935312dd8:20 dk.dst 6432f942-fd1d-4d38-92ab-0c7935312dd8 20 dk.dst 584b6b8d-86df-41a2-90d8-84c1f256c7b4 3 Category 15.85 urn:ddi:dk.dst:a49468bd-ae15-4961-af13-30140f463272:20 dk.dst a49468bd-ae15-4961-af13-30140f463272 20 dk.dst 1b1e193b-2a96-4192-9790-008fd4fd68ff 3 Category 15.85.00 urn:ddi:dk.dst:1b2051bf-186b-40cd-ace9-ba3add8f9279:20 dk.dst 1b2051bf-186b-40cd-ace9-ba3add8f9279 20 dk.dst 6182c235-4203-4022-b4e0-4c86baf29390 3 Category 15.86 urn:ddi:dk.dst:b1b5b8ab-c8ac-4227-9aa1-752d20460f23:20 dk.dst b1b5b8ab-c8ac-4227-9aa1-752d20460f23 20 dk.dst f8e365c0-af9d-4da3-a0ab-7c62ea42b519 3 Category 15.86.00 urn:ddi:dk.dst:2af69247-dd2a-41a3-9fdc-d9fd37b50d71:20 dk.dst 2af69247-dd2a-41a3-9fdc-d9fd37b50d71 20 dk.dst a80a4446-14f7-4736-a782-cd94f73af517 3 Category 15.87 urn:ddi:dk.dst:5ab8dd04-0218-40ca-bb30-75275627ceda:20 dk.dst 5ab8dd04-0218-40ca-bb30-75275627ceda 20 dk.dst 658a9b33-ff37-4760-815e-e88302f0e5e0 3 Category 15.87.00 urn:ddi:dk.dst:d765eee6-ae08-4023-a166-f48d673f1106:20 dk.dst d765eee6-ae08-4023-a166-f48d673f1106 20 dk.dst fa2b8a03-d419-4bd3-9e31-9a6d49edd278 3 Category 15.88 urn:ddi:dk.dst:5b6ea653-e113-4a37-b2b3-e1ba3ac198dd:20 dk.dst 5b6ea653-e113-4a37-b2b3-e1ba3ac198dd 20 dk.dst 411d17ca-76bc-4551-ad51-801a1d774fec 3 Category 15.88.00 urn:ddi:dk.dst:37123209-14ee-437c-a80a-c394ef15cef1:20 dk.dst 37123209-14ee-437c-a80a-c394ef15cef1 20 dk.dst 9350bc1e-69de-49d3-aecf-332e8ae85a76 3 Category 15.89 urn:ddi:dk.dst:86f02690-1663-4f10-81d5-2e3bbd9e44c1:20 dk.dst 86f02690-1663-4f10-81d5-2e3bbd9e44c1 20 dk.dst 71a0bb4d-3e24-4947-a6f0-85c36d27ab7f 3 Category 15.89.00 urn:ddi:dk.dst:fc01e3b4-88ee-4215-ab83-0b7bf997971c:20 dk.dst fc01e3b4-88ee-4215-ab83-0b7bf997971c 20 dk.dst 9f11bc11-dd61-46b9-97f4-925da5a614d6 3 Category 15.9 urn:ddi:dk.dst:381ca420-3ca5-48c5-9d9c-0685a2e3841d:20 dk.dst 381ca420-3ca5-48c5-9d9c-0685a2e3841d 20 dk.dst d4dd7ecc-8d02-4163-be8d-3b7ba103c57c 3 Category 15.91 urn:ddi:dk.dst:3cabb5b0-2f98-4c0a-8f0b-f9d8d43edb86:20 dk.dst 3cabb5b0-2f98-4c0a-8f0b-f9d8d43edb86 20 dk.dst 99ca20fd-978e-4d23-9fa2-67587a87534b 3 Category 15.91.00 urn:ddi:dk.dst:754fecf2-7eab-4743-b4fb-9ff026eb887f:20 dk.dst 754fecf2-7eab-4743-b4fb-9ff026eb887f 20 dk.dst 9e171cb0-e26d-4c17-988d-5e4c4a5bdb14 3 Category 15.92 urn:ddi:dk.dst:9fd40965-080e-4fb9-98bb-578a555e6164:20 dk.dst 9fd40965-080e-4fb9-98bb-578a555e6164 20 dk.dst 611738cd-9d84-442d-a223-152de32a0b32 3 Category 15.92.00 urn:ddi:dk.dst:bffce66b-5aea-4a1f-8d62-83e1c5f86e1a:20 dk.dst bffce66b-5aea-4a1f-8d62-83e1c5f86e1a 20 dk.dst ac89e85a-6ce9-4bf0-ad5d-4605cac33a55 3 Category 15.93 urn:ddi:dk.dst:413e6238-8f9c-4c74-8e61-87ec6cafb0ee:20 dk.dst 413e6238-8f9c-4c74-8e61-87ec6cafb0ee 20 dk.dst a10904ec-038c-4368-9c2c-72e2b1b4f644 3 Category 15.93.00 urn:ddi:dk.dst:e8a54b0f-1caf-4d66-8543-48b7ca69dc78:20 dk.dst e8a54b0f-1caf-4d66-8543-48b7ca69dc78 20 dk.dst 0f11993c-f6a2-4754-a04f-5d1e922d846f 3 Category 15.94 urn:ddi:dk.dst:3fa0eb8f-cc3c-49c9-92b9-8a7c8e8ea8a6:20 dk.dst 3fa0eb8f-cc3c-49c9-92b9-8a7c8e8ea8a6 20 dk.dst 6b716b36-9990-4733-9a2f-2240f9b0c2ac 3 Category 15.94.00 urn:ddi:dk.dst:f038ee14-585b-4209-a4cc-b6a6bfdb9c43:20 dk.dst f038ee14-585b-4209-a4cc-b6a6bfdb9c43 20 dk.dst c1a8f725-2f9f-4c1d-9688-bab389ae652c 3 Category 15.95 urn:ddi:dk.dst:c019fce5-efe4-42c5-8a49-abeb13d0572c:20 dk.dst c019fce5-efe4-42c5-8a49-abeb13d0572c 20 dk.dst 9497cf38-1610-4183-ace9-5169aee94457 3 Category 15.95.00 urn:ddi:dk.dst:77f566dd-9576-4097-84ec-4cc52db731cd:20 dk.dst 77f566dd-9576-4097-84ec-4cc52db731cd 20 dk.dst 017a94ce-2e0f-43f6-8254-e8d9c0c3b13b 3 Category 15.96 urn:ddi:dk.dst:a3d948eb-8ef4-4eff-9f85-98aa78e2a3a7:20 dk.dst a3d948eb-8ef4-4eff-9f85-98aa78e2a3a7 20 dk.dst e3c68895-40e7-49a4-b898-9f532a051cdf 3 Category 15.96.00 urn:ddi:dk.dst:3099be6b-eea5-4dbc-9df4-23c242f6afde:20 dk.dst 3099be6b-eea5-4dbc-9df4-23c242f6afde 20 dk.dst f2f8e6f8-912c-4a30-8560-222af221c5ec 3 Category 15.97 urn:ddi:dk.dst:b0262e3e-281c-43f3-b6da-57818b19ec65:20 dk.dst b0262e3e-281c-43f3-b6da-57818b19ec65 20 dk.dst 1a0928d9-b4c2-4a6d-b6d7-d3628eeb3499 3 Category 15.97.00 urn:ddi:dk.dst:b63fd0f8-09a9-4508-87ed-1ad73d31dc7c:20 dk.dst b63fd0f8-09a9-4508-87ed-1ad73d31dc7c 20 dk.dst e62f05c9-2f75-4e8f-b9a0-979ae0169a95 3 Category 15.98 urn:ddi:dk.dst:89aeb533-baef-4ca9-92dc-5c1e5986211e:20 dk.dst 89aeb533-baef-4ca9-92dc-5c1e5986211e 20 dk.dst 0f9e1fb7-8c06-4206-8a24-5500f1ccdb70 3 Category 15.98.00 urn:ddi:dk.dst:f8ab963a-3fe6-4c29-933c-7ab34a2ac3d7:20 dk.dst f8ab963a-3fe6-4c29-933c-7ab34a2ac3d7 20 dk.dst 9ae37507-9abf-4949-a734-736cb34569e3 3 Category 16 urn:ddi:dk.dst:536ca250-7053-4eab-86a1-2ce162d22e5f:20 dk.dst 536ca250-7053-4eab-86a1-2ce162d22e5f 20 dk.dst b937be1c-5bb8-4cb4-8225-231477dbcb64 3 Category 16.0 urn:ddi:dk.dst:cf704c42-6dda-454a-b7c8-3a0875c7aa12:20 dk.dst cf704c42-6dda-454a-b7c8-3a0875c7aa12 20 dk.dst f7598952-1c32-4b1a-89e7-f896deaf624d 3 Category 16.00 urn:ddi:dk.dst:fbc38b03-5b17-4824-a431-fb0189f6fa9b:20 dk.dst fbc38b03-5b17-4824-a431-fb0189f6fa9b 20 dk.dst 3d330157-6780-4027-8034-ef82c214b2bb 3 Category 16.00.00 urn:ddi:dk.dst:b052e959-c69d-47d0-861e-5fa786c7a9c1:20 dk.dst b052e959-c69d-47d0-861e-5fa786c7a9c1 20 dk.dst ab46066e-9524-47b9-b106-69e28b6477bb 3 Category DB urn:ddi:dk.dst:fb6c79dc-7b2c-48db-9fbc-cb2afa9f0d9c:20 dk.dst fb6c79dc-7b2c-48db-9fbc-cb2afa9f0d9c 20 dk.dst ccd8abc2-2e78-472e-978a-e014f6d0975a 3 Category 17 urn:ddi:dk.dst:e1668c2a-06ad-4d22-b4e4-5df91fbeedf0:20 dk.dst e1668c2a-06ad-4d22-b4e4-5df91fbeedf0 20 dk.dst dab0468c-6916-407d-b173-a5bc198fc877 3 Category 17.1 urn:ddi:dk.dst:516ca25d-7aa8-4d7a-8d45-a0f513618040:20 dk.dst 516ca25d-7aa8-4d7a-8d45-a0f513618040 20 dk.dst d4867928-b28c-400b-bb76-e0c78096d229 3 Category 17.10 urn:ddi:dk.dst:cc57ea1a-9ff8-4b1b-b446-535daa9dcffd:20 dk.dst cc57ea1a-9ff8-4b1b-b446-535daa9dcffd 20 dk.dst fa1ff578-78d6-4861-bf0b-d61617d1396e 3 Category 17.10.00 urn:ddi:dk.dst:886b2813-673a-400b-ac4e-42526bee87ba:20 dk.dst 886b2813-673a-400b-ac4e-42526bee87ba 20 dk.dst b274cf56-da78-49eb-8637-0539c9b274a9 3 Category 17.2 urn:ddi:dk.dst:8a6d2c0e-4543-4d20-9e8f-d64d93d81203:20 dk.dst 8a6d2c0e-4543-4d20-9e8f-d64d93d81203 20 dk.dst 33fd1fbe-e8cf-4ef2-a0fc-00826dcdd052 3 Category 17.20 urn:ddi:dk.dst:f229e77f-6482-4281-bb33-4c8325b96773:20 dk.dst f229e77f-6482-4281-bb33-4c8325b96773 20 dk.dst c975e14e-c4bb-4f3e-aca5-0be3c594d667 3 Category 17.20.00 urn:ddi:dk.dst:5e5120b8-684d-490c-86c5-cdc7493c7bfd:20 dk.dst 5e5120b8-684d-490c-86c5-cdc7493c7bfd 20 dk.dst 5310ab26-413b-4a85-9d09-7f949adaead3 3 Category 17.3 urn:ddi:dk.dst:dc302383-4a68-46e2-a583-ccb4b233c069:20 dk.dst dc302383-4a68-46e2-a583-ccb4b233c069 20 dk.dst d911a0fa-fb83-40d6-ae9f-1936394f5371 3 Category 17.30 urn:ddi:dk.dst:1f1bbdf4-8bbd-48e6-8483-b36ce28d65cb:20 dk.dst 1f1bbdf4-8bbd-48e6-8483-b36ce28d65cb 20 dk.dst 7419e08e-9080-42ab-afd2-5de7de7d2372 3 Category 17.30.00 urn:ddi:dk.dst:4d3964f2-4a71-4f1d-9093-fae588e6731b:20 dk.dst 4d3964f2-4a71-4f1d-9093-fae588e6731b 20 dk.dst c3ddbdec-f7de-4131-8eff-580520acace5 3 Category 17.4 urn:ddi:dk.dst:dbb31ac7-5837-4046-a265-6dff8a703dd0:20 dk.dst dbb31ac7-5837-4046-a265-6dff8a703dd0 20 dk.dst 0354d5c8-f819-48bd-a110-8d58168c9b94 3 Category 17.40 urn:ddi:dk.dst:5de1b8bb-7463-41e6-af24-700e52227a75:20 dk.dst 5de1b8bb-7463-41e6-af24-700e52227a75 20 dk.dst 0effbd4f-3c86-4ea9-b928-ac9f4a93d307 3 Category 17.40.10 urn:ddi:dk.dst:469c57e2-370a-4313-8b4b-5e0eb9b96dba:20 dk.dst 469c57e2-370a-4313-8b4b-5e0eb9b96dba 20 dk.dst 7d150ced-eb25-41c1-b709-839471fcc98a 3 Category 17.40.20 urn:ddi:dk.dst:94fa7121-78b3-4fc2-9c09-f4e9df46d215:20 dk.dst 94fa7121-78b3-4fc2-9c09-f4e9df46d215 20 dk.dst 2b24e8bb-02b6-43d5-9033-3f3e8a0cba36 3 Category 17.40.90 urn:ddi:dk.dst:835615d0-d905-4d11-b2bf-f8fd7bd726e3:20 dk.dst 835615d0-d905-4d11-b2bf-f8fd7bd726e3 20 dk.dst 50056f01-7377-4616-84ab-54f4536c2028 3 Category 17.5 urn:ddi:dk.dst:ba87854f-1ea6-45e1-98ee-9459cddc87f1:20 dk.dst ba87854f-1ea6-45e1-98ee-9459cddc87f1 20 dk.dst 8a35c72e-1704-43e2-8daa-28aeb7e0328a 3 Category 17.51 urn:ddi:dk.dst:e999bc90-7890-4152-b3a6-60db1086f85a:20 dk.dst e999bc90-7890-4152-b3a6-60db1086f85a 20 dk.dst edc30a70-8fb0-4735-9c54-8347320d477a 3 Category 17.51.00 urn:ddi:dk.dst:14e4d97d-e635-42d1-837f-aa86dbdc177f:20 dk.dst 14e4d97d-e635-42d1-837f-aa86dbdc177f 20 dk.dst 05d637b6-7a0f-45d9-b311-b7922fdd7148 3 Category 17.52 urn:ddi:dk.dst:57420af2-73b3-4e25-8c4c-3782b3e1d359:20 dk.dst 57420af2-73b3-4e25-8c4c-3782b3e1d359 20 dk.dst 73e64419-64f0-41cb-8445-f4fa5f1a64b9 3 Category 17.52.10 urn:ddi:dk.dst:a567604b-1d74-4d3d-b9f3-b19195e7ca49:20 dk.dst a567604b-1d74-4d3d-b9f3-b19195e7ca49 20 dk.dst afa76099-9fd0-4677-8e9f-8fd34dde1a2a 3 Category 17.52.20 urn:ddi:dk.dst:2f10653a-dd28-4d61-8e2a-f5e1d024b645:20 dk.dst 2f10653a-dd28-4d61-8e2a-f5e1d024b645 20 dk.dst 7bea75a4-582b-453d-b9fb-c9aa7cf23e49 3 Category 17.53 urn:ddi:dk.dst:e112de7b-98e8-450f-b7cd-c201d1cacaa8:20 dk.dst e112de7b-98e8-450f-b7cd-c201d1cacaa8 20 dk.dst c9839d75-3a1f-45f9-a475-403c77d71a5c 3 Category 17.53.00 urn:ddi:dk.dst:f3f63419-1b4c-4ff7-9c6f-0d9515f95dd2:20 dk.dst f3f63419-1b4c-4ff7-9c6f-0d9515f95dd2 20 dk.dst 908bddc1-d116-4d4a-bc8a-ed1ffc8b86dc 3 Category 17.54 urn:ddi:dk.dst:e0882fc9-eb21-40b0-854a-17735e930a92:20 dk.dst e0882fc9-eb21-40b0-854a-17735e930a92 20 dk.dst c0f82942-91f9-422e-a821-8cb8388e4fd8 3 Category 17.54.00 urn:ddi:dk.dst:928233e4-dfdd-4abd-95fe-e7e09159062c:20 dk.dst 928233e4-dfdd-4abd-95fe-e7e09159062c 20 dk.dst a9323455-f33c-47d1-8435-e1bdf6027887 3 Category 17.6 urn:ddi:dk.dst:d302fa3b-bec3-40bc-961d-a245cf43902d:20 dk.dst d302fa3b-bec3-40bc-961d-a245cf43902d 20 dk.dst 0a9b2d0b-2f1b-4e25-b90f-b324ddc67d91 3 Category 17.60 urn:ddi:dk.dst:e2831e71-7a90-473d-90f3-3d8532085540:20 dk.dst e2831e71-7a90-473d-90f3-3d8532085540 20 dk.dst 78447e7b-0e37-4414-849a-9c3c46ea57d4 3 Category 17.60.00 urn:ddi:dk.dst:6f25857d-a01a-467a-aa3a-4826a2b15263:20 dk.dst 6f25857d-a01a-467a-aa3a-4826a2b15263 20 dk.dst 3aed152c-41ec-41d9-a8a9-b30c6c0947fe 3 Category 17.7 urn:ddi:dk.dst:88cffdf7-1549-4d5c-8a78-9668c3023289:20 dk.dst 88cffdf7-1549-4d5c-8a78-9668c3023289 20 dk.dst 9115673c-c015-4775-a738-1560eb7eee79 3 Category 17.71 urn:ddi:dk.dst:d52f44cf-a783-4fce-bb27-75ef8643ad0a:20 dk.dst d52f44cf-a783-4fce-bb27-75ef8643ad0a 20 dk.dst f3bcca6c-32b0-4ecc-bb40-c4f594c3b2dd 3 Category 17.71.00 urn:ddi:dk.dst:5dcca194-5b8d-42ed-b780-ff77c5cd80d4:20 dk.dst 5dcca194-5b8d-42ed-b780-ff77c5cd80d4 20 dk.dst f09ab1b9-e5e5-4f95-ae53-93861cc4de05 3 Category 17.72 urn:ddi:dk.dst:a25102e8-0ec7-45e7-87c7-8140e5ae3d98:20 dk.dst a25102e8-0ec7-45e7-87c7-8140e5ae3d98 20 dk.dst 4d9cfc22-22a1-4010-984e-be58dfdc95e6 3 Category 17.72.00 urn:ddi:dk.dst:6aae5174-fa0f-4c6f-9fe5-c1ccac629235:20 dk.dst 6aae5174-fa0f-4c6f-9fe5-c1ccac629235 20 dk.dst 3bdbeab2-b3f1-460a-9e25-6e8c561710bc 3 Category 18 urn:ddi:dk.dst:999286e7-5d68-44de-b1e9-a566909d6b93:20 dk.dst 999286e7-5d68-44de-b1e9-a566909d6b93 20 dk.dst e4f89f2a-db47-4256-92d2-bb337097908b 3 Category 18.1 urn:ddi:dk.dst:c4a09d5f-4263-45fb-82f4-9eabe66acc37:20 dk.dst c4a09d5f-4263-45fb-82f4-9eabe66acc37 20 dk.dst 51f7fac1-7090-48a3-a531-bf298e8aca1e 3 Category 18.10 urn:ddi:dk.dst:b7bbfddc-c283-4e52-92a8-f1ea23a00e1f:20 dk.dst b7bbfddc-c283-4e52-92a8-f1ea23a00e1f 20 dk.dst 240e70ee-f8ef-400b-8331-f8cf6684259d 3 Category 18.10.00 urn:ddi:dk.dst:ecc3ff7a-80d9-46ef-9a66-5a4704bbd19f:20 dk.dst ecc3ff7a-80d9-46ef-9a66-5a4704bbd19f 20 dk.dst dc313144-18fa-4e26-bb1b-ca906c15502f 3 Category 18.2 urn:ddi:dk.dst:2675cdcb-e9f1-41d8-9e1b-86e33059d001:20 dk.dst 2675cdcb-e9f1-41d8-9e1b-86e33059d001 20 dk.dst 28ba7cd5-b82a-474f-bb4a-ac067904b29d 3 Category 18.21 urn:ddi:dk.dst:74fcb805-c6cb-498e-b8ee-e956185813df:20 dk.dst 74fcb805-c6cb-498e-b8ee-e956185813df 20 dk.dst bab68bfb-4b92-407e-839a-ca19f068d266 3 Category 18.21.00 urn:ddi:dk.dst:ad4e7398-cb2c-48da-ba36-dfd27da56467:20 dk.dst ad4e7398-cb2c-48da-ba36-dfd27da56467 20 dk.dst 733c5493-fcaa-4b8c-bd14-3ad6129f6508 3 Category 18.22 urn:ddi:dk.dst:a43bb7be-9c50-4085-86a7-eb9f4367ce9b:20 dk.dst a43bb7be-9c50-4085-86a7-eb9f4367ce9b 20 dk.dst cbf42c15-ee67-469a-8afc-959650c1032c 3 Category 18.22.10 urn:ddi:dk.dst:8441e468-e79f-4924-9a05-83d088a63775:20 dk.dst 8441e468-e79f-4924-9a05-83d088a63775 20 dk.dst 27166716-6043-483b-ab2e-d73894d84a17 3 Category 18.22.20 urn:ddi:dk.dst:6a232e6f-0781-4e34-8be8-7b508aeabf8e:20 dk.dst 6a232e6f-0781-4e34-8be8-7b508aeabf8e 20 dk.dst 97a280f0-5330-4462-bbbc-b1220151f415 3 Category 18.22.30 urn:ddi:dk.dst:0617e93d-f108-41cc-bb2b-088eb9853fd5:20 dk.dst 0617e93d-f108-41cc-bb2b-088eb9853fd5 20 dk.dst 135b9dce-b0ce-4479-8990-3277a4760b66 3 Category 18.23 urn:ddi:dk.dst:6963f04b-fdc3-492b-bfe0-3d358569d3de:20 dk.dst 6963f04b-fdc3-492b-bfe0-3d358569d3de 20 dk.dst 18bd4679-0610-4311-9be3-4f400b3256ce 3 Category 18.23.10 urn:ddi:dk.dst:6968a525-3809-429c-84a6-755ed918da7c:20 dk.dst 6968a525-3809-429c-84a6-755ed918da7c 20 dk.dst c84b7626-482e-4bd2-831d-b29c7033f8bc 3 Category 18.23.90 urn:ddi:dk.dst:6bd7ae75-ac2e-4d06-bdc0-1e26fa8b449b:20 dk.dst 6bd7ae75-ac2e-4d06-bdc0-1e26fa8b449b 20 dk.dst ec5f309d-4252-4163-b4a9-b540d4f37c6a 3 Category 18.24 urn:ddi:dk.dst:cf4b41a2-1d75-4778-ab21-f1335d641f38:20 dk.dst cf4b41a2-1d75-4778-ab21-f1335d641f38 20 dk.dst 2436112b-9b3f-45b9-a52c-26e17d75eb2e 3 Category 18.24.10 urn:ddi:dk.dst:fd11a89c-6176-4c75-a1bb-cf38b83b83f8:20 dk.dst fd11a89c-6176-4c75-a1bb-cf38b83b83f8 20 dk.dst ec32bba5-99e7-4cde-a2e3-89d745d33217 3 Category 18.24.90 urn:ddi:dk.dst:0540489c-1b0e-4d9a-82c1-39d070dde46b:20 dk.dst 0540489c-1b0e-4d9a-82c1-39d070dde46b 20 dk.dst fc863f7c-07c3-4675-80db-42f45f6421c6 3 Category 18.3 urn:ddi:dk.dst:c3c0fb7f-1421-4e61-a562-3baf7d055b79:20 dk.dst c3c0fb7f-1421-4e61-a562-3baf7d055b79 20 dk.dst 828fa24c-687c-46cd-a5fb-acd168c78926 3 Category 18.30 urn:ddi:dk.dst:6e2c0e3c-4a12-47fb-b365-4ac098217710:20 dk.dst 6e2c0e3c-4a12-47fb-b365-4ac098217710 20 dk.dst 2572aef7-f815-4912-a873-2ab51a2cb99f 3 Category 18.30.00 urn:ddi:dk.dst:c256a50b-e9c2-4196-87a8-05ea783da630:20 dk.dst c256a50b-e9c2-4196-87a8-05ea783da630 20 dk.dst 5341ffca-f699-4642-8929-8a68ca5beffc 3 Category DC urn:ddi:dk.dst:35c6ea1d-7b9c-40ed-b503-3a93672bdbcc:20 dk.dst 35c6ea1d-7b9c-40ed-b503-3a93672bdbcc 20 dk.dst d87a8f4c-288f-46d7-bee2-f8118bbbd6d8 3 Category 19 urn:ddi:dk.dst:10caad0a-f55d-43dd-afd3-d4e91f71f551:20 dk.dst 10caad0a-f55d-43dd-afd3-d4e91f71f551 20 dk.dst 5ac9b784-de92-40f1-adb1-be218441eac2 3 Category 19.1 urn:ddi:dk.dst:aff15a48-2c6f-4d2a-9016-5719635ab91b:20 dk.dst aff15a48-2c6f-4d2a-9016-5719635ab91b 20 dk.dst 9daa8738-b34b-4386-a3cd-4faa982b4f70 3 Category 19.10 urn:ddi:dk.dst:298a05e4-7cff-49be-9d35-6fd20c0e1392:20 dk.dst 298a05e4-7cff-49be-9d35-6fd20c0e1392 20 dk.dst a97aa208-ba69-4eaa-941c-e4d9ac86bf90 3 Category 19.10.00 urn:ddi:dk.dst:8373146f-0c23-4f29-afd0-ee182b54cba7:20 dk.dst 8373146f-0c23-4f29-afd0-ee182b54cba7 20 dk.dst b1b3eb4f-6f86-4fbb-823b-e4fe815675d1 3 Category 19.2 urn:ddi:dk.dst:5ca0884e-1718-433a-94e7-1c55d87bb417:20 dk.dst 5ca0884e-1718-433a-94e7-1c55d87bb417 20 dk.dst 888352a5-84a0-4a4c-a81e-68e9f2880577 3 Category 19.20 urn:ddi:dk.dst:494d2cbc-18fe-4de7-83f0-58e6050ac78a:20 dk.dst 494d2cbc-18fe-4de7-83f0-58e6050ac78a 20 dk.dst 20772560-5f34-4590-8ea2-a20494470aca 3 Category 19.20.00 urn:ddi:dk.dst:c10d5876-8f42-4c60-8c4d-44a8ba7eb10c:20 dk.dst c10d5876-8f42-4c60-8c4d-44a8ba7eb10c 20 dk.dst 01b064a5-6ea3-4ca9-8419-6c86213f0922 3 Category 19.3 urn:ddi:dk.dst:76580572-0733-4645-bcf4-ce03b2933545:20 dk.dst 76580572-0733-4645-bcf4-ce03b2933545 20 dk.dst 1f5faa38-9f99-4c0d-ae72-1f4edd56c466 3 Category 19.30 urn:ddi:dk.dst:0529c9c5-8644-47fe-abf2-93737565e823:20 dk.dst 0529c9c5-8644-47fe-abf2-93737565e823 20 dk.dst 8fd7fcbd-1309-4162-ad72-4e2336c57236 3 Category 19.30.10 urn:ddi:dk.dst:d0c46c82-ab88-4f47-a77b-dedb4d0f37c0:20 dk.dst d0c46c82-ab88-4f47-a77b-dedb4d0f37c0 20 dk.dst 46b71405-f36f-4c77-b8d3-ee26e54b7c89 3 Category 19.30.20 urn:ddi:dk.dst:de8cf71c-47e2-4f80-8cf1-b44486a81caf:20 dk.dst de8cf71c-47e2-4f80-8cf1-b44486a81caf 20 dk.dst 3364ef5d-30d7-4a4a-a4b8-b37c05891ac7 3 Category DD urn:ddi:dk.dst:9b8aa323-6798-45ec-8d2d-1464965ced15:20 dk.dst 9b8aa323-6798-45ec-8d2d-1464965ced15 20 dk.dst 7a1fe52e-14b4-4884-8e88-389408089a99 3 Category 20 urn:ddi:dk.dst:30be3022-d33b-42fe-a603-92fb1f8ca507:20 dk.dst 30be3022-d33b-42fe-a603-92fb1f8ca507 20 dk.dst bc7d6fad-e50d-4e90-927e-660b07b91ac4 3 Category 20.1 urn:ddi:dk.dst:9794ac2f-7151-4cb9-ac06-d781e7f78366:20 dk.dst 9794ac2f-7151-4cb9-ac06-d781e7f78366 20 dk.dst 88152eff-a5c6-4902-8c18-c3b082318259 3 Category 20.10 urn:ddi:dk.dst:2a6feba0-dfae-41ef-b2ab-0d834c63bb32:20 dk.dst 2a6feba0-dfae-41ef-b2ab-0d834c63bb32 20 dk.dst e9a1132d-7688-4908-8f79-edb52fcb194c 3 Category 20.10.10 urn:ddi:dk.dst:d2ffd30d-964f-4576-b652-17f94f8066d5:20 dk.dst d2ffd30d-964f-4576-b652-17f94f8066d5 20 dk.dst 6866fa95-931d-42a2-8bd4-409cfde1c0ee 3 Category 20.10.20 urn:ddi:dk.dst:3fc2ec1b-dc24-4e0c-993a-1fe473dbe90a:20 dk.dst 3fc2ec1b-dc24-4e0c-993a-1fe473dbe90a 20 dk.dst dc07401d-d6d5-4aa0-ab6b-177afb543dd3 3 Category 20.2 urn:ddi:dk.dst:e08d3cdb-c7f1-423e-a761-9f52e8389a5d:20 dk.dst e08d3cdb-c7f1-423e-a761-9f52e8389a5d 20 dk.dst 65fcfb5c-3d47-402a-8e8a-c574c7f1903a 3 Category 20.20 urn:ddi:dk.dst:44f1ae01-798c-4bbe-aa43-1974fda6ad8a:20 dk.dst 44f1ae01-798c-4bbe-aa43-1974fda6ad8a 20 dk.dst 7accc308-7764-442f-acfd-66445b9a45a5 3 Category 20.20.00 urn:ddi:dk.dst:d8be1f30-57ca-4793-81f7-23a0a43ab3c7:20 dk.dst d8be1f30-57ca-4793-81f7-23a0a43ab3c7 20 dk.dst 42cd8dac-d798-468b-9504-c8c718d78996 3 Category 20.3 urn:ddi:dk.dst:b3e6dea5-87da-4fd7-890b-cef79b2f0356:20 dk.dst b3e6dea5-87da-4fd7-890b-cef79b2f0356 20 dk.dst 3b377d97-2e02-4f5e-9d08-a743c40ec493 3 Category 20.30 urn:ddi:dk.dst:9c08f765-e68e-428e-8b62-b4aa55b7fcb8:20 dk.dst 9c08f765-e68e-428e-8b62-b4aa55b7fcb8 20 dk.dst eddac33c-8a37-4c53-accf-57b9c3bc89e0 3 Category 20.30.10 urn:ddi:dk.dst:2717c2cf-e4c2-4716-9e2f-e64b02521975:20 dk.dst 2717c2cf-e4c2-4716-9e2f-e64b02521975 20 dk.dst c9e51dd3-958c-4075-8884-ce50ff76d428 3 Category 20.30.20 urn:ddi:dk.dst:3885c5bf-10ac-4922-a7ce-0e01ebfe58c5:20 dk.dst 3885c5bf-10ac-4922-a7ce-0e01ebfe58c5 20 dk.dst 1148b15e-3218-47b3-ba0c-98ec8bb89d6d 3 Category 20.30.30 urn:ddi:dk.dst:15c54e0c-69dd-4357-ac67-7655dad76d15:20 dk.dst 15c54e0c-69dd-4357-ac67-7655dad76d15 20 dk.dst 587a7cf9-1b8c-435a-8108-18b432974b63 3 Category 20.4 urn:ddi:dk.dst:c0fc0ada-5ca1-4917-bacd-8d407acc4cb0:20 dk.dst c0fc0ada-5ca1-4917-bacd-8d407acc4cb0 20 dk.dst c636c472-e17b-4279-9364-75007e1bc427 3 Category 20.40 urn:ddi:dk.dst:bfbae492-b020-4263-adc0-5f5ded0a91bc:20 dk.dst bfbae492-b020-4263-adc0-5f5ded0a91bc 20 dk.dst ecabb433-56f3-4742-8d29-8417b2e10e1e 3 Category 20.40.00 urn:ddi:dk.dst:3d72cb3c-4a4b-4cf6-8f88-a4b6c5750871:20 dk.dst 3d72cb3c-4a4b-4cf6-8f88-a4b6c5750871 20 dk.dst b9cec05f-0fbe-4956-adfc-10a9ef67a45a 3 Category 20.5 urn:ddi:dk.dst:a0c967a6-0d8b-464d-993a-2eb0d920eb2d:20 dk.dst a0c967a6-0d8b-464d-993a-2eb0d920eb2d 20 dk.dst b4934df3-d9dc-4877-a7b8-fafb15c2c55e 3 Category 20.51 urn:ddi:dk.dst:16722523-3619-47d2-a3eb-c95035fcb584:20 dk.dst 16722523-3619-47d2-a3eb-c95035fcb584 20 dk.dst 821130b9-b258-46e3-8354-5dbc5f846671 3 Category 20.51.10 urn:ddi:dk.dst:d4bb5329-8572-4992-95d8-9521b0dfe718:20 dk.dst d4bb5329-8572-4992-95d8-9521b0dfe718 20 dk.dst 86c9e4bd-0106-43a9-959e-dc7d7af90086 3 Category 20.51.20 urn:ddi:dk.dst:5ff37c34-d423-419f-8b34-65eabf5dffda:20 dk.dst 5ff37c34-d423-419f-8b34-65eabf5dffda 20 dk.dst 3be3d3f4-1e35-401e-91a9-c6b9b015a5bb 3 Category 20.51.90 urn:ddi:dk.dst:8d28c32e-6d77-469d-b34f-89f02572f67a:20 dk.dst 8d28c32e-6d77-469d-b34f-89f02572f67a 20 dk.dst c1654709-d4d3-47f8-9762-00b752d0dad5 3 Category 20.52 urn:ddi:dk.dst:830be53c-3d7d-40d0-89af-df85feaeee19:20 dk.dst 830be53c-3d7d-40d0-89af-df85feaeee19 20 dk.dst 302f9b57-9636-4925-9954-a0f69db77f24 3 Category 20.52.00 urn:ddi:dk.dst:3d64788c-6591-4c3c-82f6-4e3232199da0:20 dk.dst 3d64788c-6591-4c3c-82f6-4e3232199da0 20 dk.dst b7eb0211-8916-40de-97ba-c88796c62717 3 Category DE urn:ddi:dk.dst:0129e876-e4c1-4ea9-9a82-856158e967a4:20 dk.dst 0129e876-e4c1-4ea9-9a82-856158e967a4 20 dk.dst 5cbc83d7-d60b-468c-8fa5-8e140a37b9ec 3 Category 21 urn:ddi:dk.dst:767ffe39-8b84-4559-aa03-ba7f84194844:20 dk.dst 767ffe39-8b84-4559-aa03-ba7f84194844 20 dk.dst 7a5080cb-ffc4-4dff-a6bf-b6fff97b4632 3 Category 21.1 urn:ddi:dk.dst:129f4ff1-d2eb-4427-a16c-b0b2aadf2d6d:20 dk.dst 129f4ff1-d2eb-4427-a16c-b0b2aadf2d6d 20 dk.dst b2ac790f-21ee-417c-9cbb-a6a989ae3f08 3 Category 21.11 urn:ddi:dk.dst:16d8e2eb-394f-4258-89a2-0f3c5c029c7e:20 dk.dst 16d8e2eb-394f-4258-89a2-0f3c5c029c7e 20 dk.dst 430c7d0a-cab6-4a9a-a7e7-cd59fec3b78f 3 Category 21.11.00 urn:ddi:dk.dst:43822dda-24c6-4f7c-bb41-cca98f694bef:20 dk.dst 43822dda-24c6-4f7c-bb41-cca98f694bef 20 dk.dst 501ae26d-8d51-404d-abcc-f1fa42326649 3 Category 21.12 urn:ddi:dk.dst:ad234d82-34c9-4a92-94ee-e56fed02d368:20 dk.dst ad234d82-34c9-4a92-94ee-e56fed02d368 20 dk.dst 8310278b-3caa-41e9-934c-6815c9a7d1db 3 Category 21.12.00 urn:ddi:dk.dst:77e11209-044c-4c6e-b9c5-65e791dc0629:20 dk.dst 77e11209-044c-4c6e-b9c5-65e791dc0629 20 dk.dst 0051fed6-7aab-4067-9583-c07a7143055d 3 Category 21.2 urn:ddi:dk.dst:ee27cbc4-5c43-461f-9af2-88adf41b4695:20 dk.dst ee27cbc4-5c43-461f-9af2-88adf41b4695 20 dk.dst 7f3a70f7-32c6-40f8-94df-f96afcdea14b 3 Category 21.21 urn:ddi:dk.dst:ef70ca4f-a239-4adc-a12e-c76d2a5ee6d2:20 dk.dst ef70ca4f-a239-4adc-a12e-c76d2a5ee6d2 20 dk.dst 44d6fbae-f557-4320-9f70-39e173c7a338 3 Category 21.21.00 urn:ddi:dk.dst:e5ae1aa3-e6a5-428b-b012-66ae56122fba:20 dk.dst e5ae1aa3-e6a5-428b-b012-66ae56122fba 20 dk.dst d6b2d3ee-a61a-4699-b56d-6e4091788167 3 Category 21.22 urn:ddi:dk.dst:e13d1b49-c27a-40e7-b273-2b70c0b54344:20 dk.dst e13d1b49-c27a-40e7-b273-2b70c0b54344 20 dk.dst 1b0cf671-8f54-4597-b057-788ff1c380b5 3 Category 21.22.00 urn:ddi:dk.dst:5ff3aeb7-bd11-4bb6-950a-cb1b554ee1aa:20 dk.dst 5ff3aeb7-bd11-4bb6-950a-cb1b554ee1aa 20 dk.dst c3a5143b-14af-4425-86be-fa8c0d05c9fe 3 Category 21.23 urn:ddi:dk.dst:5740eb42-7b66-45a6-9b53-847cc971aac2:20 dk.dst 5740eb42-7b66-45a6-9b53-847cc971aac2 20 dk.dst 6095eb21-09d3-4466-ab34-5e268594a9f7 3 Category 21.23.10 urn:ddi:dk.dst:0c693b68-2a2e-436d-b2b0-dcb0f25dd2cf:20 dk.dst 0c693b68-2a2e-436d-b2b0-dcb0f25dd2cf 20 dk.dst 2806c814-c921-4218-bc33-c97a7a133629 3 Category 21.23.90 urn:ddi:dk.dst:c142bd5b-89b9-4358-966e-af68f4a77140:20 dk.dst c142bd5b-89b9-4358-966e-af68f4a77140 20 dk.dst 8eff02f4-6457-4850-a9cd-333fb28918ca 3 Category 21.24 urn:ddi:dk.dst:3e775ea4-de5e-469f-a57b-4eba049e3bfe:20 dk.dst 3e775ea4-de5e-469f-a57b-4eba049e3bfe 20 dk.dst fc4a9c82-a645-4e06-bf1b-a25e88cb2f90 3 Category 21.24.00 urn:ddi:dk.dst:9d837626-01e9-49b2-aa49-49966a6bd93d:20 dk.dst 9d837626-01e9-49b2-aa49-49966a6bd93d 20 dk.dst f8c7ef60-22cc-4b9b-ac06-e43aec662c75 3 Category 21.25 urn:ddi:dk.dst:411b29a1-f028-4b96-80ab-09c1d1f535e0:20 dk.dst 411b29a1-f028-4b96-80ab-09c1d1f535e0 20 dk.dst 7720daa0-f33d-45b3-a48b-5ae45229ff7c 3 Category 21.25.00 urn:ddi:dk.dst:4c43734c-5324-4d7a-afd8-0fee8842415d:20 dk.dst 4c43734c-5324-4d7a-afd8-0fee8842415d 20 dk.dst e2bc1dfe-55ab-4550-8f44-1d6cbfd1559f 3 Category 22 urn:ddi:dk.dst:4bc83c78-f765-4320-af02-ad26a03f4e62:20 dk.dst 4bc83c78-f765-4320-af02-ad26a03f4e62 20 dk.dst e96d1581-22db-4a16-b6de-eca26e806efd 3 Category 22.1 urn:ddi:dk.dst:cc122a30-985a-40b9-b6e0-44c7751ed692:20 dk.dst cc122a30-985a-40b9-b6e0-44c7751ed692 20 dk.dst 8596758d-b82b-4380-aa7c-4261b57455f7 3 Category 22.11 urn:ddi:dk.dst:cfb33b4c-ff7b-4207-92b6-1e47ba590fd1:20 dk.dst cfb33b4c-ff7b-4207-92b6-1e47ba590fd1 20 dk.dst 83dcce6d-da63-4876-b5bf-9d3c17be1410 3 Category 22.11.10 urn:ddi:dk.dst:b660f732-11a7-464f-8c4f-44b34846b217:20 dk.dst b660f732-11a7-464f-8c4f-44b34846b217 20 dk.dst e4c33f71-db15-453e-a73c-51be30f4fda5 3 Category 22.11.20 urn:ddi:dk.dst:5d30ea82-5a07-4a03-9faf-bf26730258ff:20 dk.dst 5d30ea82-5a07-4a03-9faf-bf26730258ff 20 dk.dst 3f212d4e-7f79-415c-bf0c-db1d6a19cd78 3 Category 22.12 urn:ddi:dk.dst:7db22131-0f09-4619-a0a5-073416d90248:20 dk.dst 7db22131-0f09-4619-a0a5-073416d90248 20 dk.dst a7186997-bd1b-419f-ade5-f954ebbe35b8 3 Category 22.12.10 urn:ddi:dk.dst:2f2fe5b6-c322-4b32-8fd0-208ee6c01445:20 dk.dst 2f2fe5b6-c322-4b32-8fd0-208ee6c01445 20 dk.dst 7c44b940-66fb-44d0-b851-1b253e2eb282 3 Category 22.12.20 urn:ddi:dk.dst:c5b1b84a-16b1-482a-8d4c-5b69799f7356:20 dk.dst c5b1b84a-16b1-482a-8d4c-5b69799f7356 20 dk.dst 84ac9eb7-8f56-4e95-a607-69a3261ce36e 3 Category 22.13 urn:ddi:dk.dst:8e33627b-6756-4fa4-a1cc-38a07e7deba8:20 dk.dst 8e33627b-6756-4fa4-a1cc-38a07e7deba8 20 dk.dst c4bd9f71-dc28-4c17-96ea-9d152da86456 3 Category 22.13.10 urn:ddi:dk.dst:62751cdf-14c1-47f4-b617-f0196bcc04cf:20 dk.dst 62751cdf-14c1-47f4-b617-f0196bcc04cf 20 dk.dst ca511539-177d-472f-a3b4-b2fa214cb988 3 Category 22.13.20 urn:ddi:dk.dst:5cc0d99d-ae81-4654-a192-5eb29c569d66:20 dk.dst 5cc0d99d-ae81-4654-a192-5eb29c569d66 20 dk.dst 1cd50f37-79f5-4343-8809-508a58969176 3 Category 22.13.30 urn:ddi:dk.dst:5712e316-bc37-4f2d-80d2-7ef86f197906:20 dk.dst 5712e316-bc37-4f2d-80d2-7ef86f197906 20 dk.dst 1ae41855-4fc5-4577-a193-9d6f909b0d01 3 Category 22.13.40 urn:ddi:dk.dst:dcd55999-af1f-4ef3-bb87-db0a7155ec07:20 dk.dst dcd55999-af1f-4ef3-bb87-db0a7155ec07 20 dk.dst 0d77d64a-fb45-4594-8295-a737d3d75764 3 Category 22.14 urn:ddi:dk.dst:11555369-4fc8-4761-992d-76c4d68f8eac:20 dk.dst 11555369-4fc8-4761-992d-76c4d68f8eac 20 dk.dst 18daa591-60ed-4161-a742-9005babc9a02 3 Category 22.14.00 urn:ddi:dk.dst:f0b24d1e-56a1-4303-b560-9606ec66281e:20 dk.dst f0b24d1e-56a1-4303-b560-9606ec66281e 20 dk.dst 107b69f8-c5b7-49f4-a900-44565391413b 3 Category 22.15 urn:ddi:dk.dst:6d86ff00-7948-455d-a065-8303ed5d1b60:20 dk.dst 6d86ff00-7948-455d-a065-8303ed5d1b60 20 dk.dst 3fda9b1d-206c-403e-8dfb-dac2ba3fefa5 3 Category 22.15.00 urn:ddi:dk.dst:a23c34bf-c725-44f9-ba60-c32093a8dc24:20 dk.dst a23c34bf-c725-44f9-ba60-c32093a8dc24 20 dk.dst 41eadefa-3eb4-4caf-b5d8-23818ebb8dc2 3 Category 22.2 urn:ddi:dk.dst:11c9ee64-6900-401b-82c7-7d83d7825eea:20 dk.dst 11c9ee64-6900-401b-82c7-7d83d7825eea 20 dk.dst f88eed89-49c3-4542-aa0d-46d52645b8eb 3 Category 22.21 urn:ddi:dk.dst:06a1f61c-d2e1-44ca-958c-714ae53a814b:20 dk.dst 06a1f61c-d2e1-44ca-958c-714ae53a814b 20 dk.dst 02b0b575-2719-4a60-9c95-c77b217134e0 3 Category 22.21.00 urn:ddi:dk.dst:72bcae67-df45-4e67-a478-d847db4b8f76:20 dk.dst 72bcae67-df45-4e67-a478-d847db4b8f76 20 dk.dst 2fe5ac22-10a5-4fcf-8342-7f60b2ae54aa 3 Category 22.22 urn:ddi:dk.dst:0efffe7b-c54c-4517-afa9-e66a0b4ca896:20 dk.dst 0efffe7b-c54c-4517-afa9-e66a0b4ca896 20 dk.dst 1f69bf7c-b746-40a9-ac8b-37980f286631 3 Category 22.22.10 urn:ddi:dk.dst:263481e6-7425-4029-aa79-862614f71f9e:20 dk.dst 263481e6-7425-4029-aa79-862614f71f9e 20 dk.dst e754427a-2a33-41c0-b827-5f160bec1728 3 Category 22.22.30 urn:ddi:dk.dst:359f6289-efde-4c6d-b0e9-1bd013d0f0d7:20 dk.dst 359f6289-efde-4c6d-b0e9-1bd013d0f0d7 20 dk.dst 7535a39e-399c-4092-8695-8567fa420888 3 Category 22.22.90 urn:ddi:dk.dst:88a9f66c-d3e8-4ea0-81a4-36ca9a21b391:20 dk.dst 88a9f66c-d3e8-4ea0-81a4-36ca9a21b391 20 dk.dst f68faa66-769c-4ec4-8b16-009ecb4e2e6f 3 Category 22.23 urn:ddi:dk.dst:65ec5a60-f193-4b98-877e-fb59519de31c:20 dk.dst 65ec5a60-f193-4b98-877e-fb59519de31c 20 dk.dst 1e22f205-04cf-46a0-afa4-1ac7b2315ee3 3 Category 22.23.00 urn:ddi:dk.dst:39116834-88bd-45ea-91f3-6b7d6097500b:20 dk.dst 39116834-88bd-45ea-91f3-6b7d6097500b 20 dk.dst cd395910-d29b-415c-9508-b4a667f4aba9 3 Category 22.24 urn:ddi:dk.dst:d995d56a-8b82-4ad4-8b13-d8f8c3c5a249:20 dk.dst d995d56a-8b82-4ad4-8b13-d8f8c3c5a249 20 dk.dst 3d690369-695b-4951-90a1-79ffe4845048 3 Category 22.24.10 urn:ddi:dk.dst:8c13617e-8b1f-43bf-9ab5-13c62827139c:20 dk.dst 8c13617e-8b1f-43bf-9ab5-13c62827139c 20 dk.dst 049ff1d2-ab89-46bd-b410-0637b349c03f 3 Category 22.24.20 urn:ddi:dk.dst:26e7e3c0-4f3e-41be-b3f7-aaf495ed72f1:20 dk.dst 26e7e3c0-4f3e-41be-b3f7-aaf495ed72f1 20 dk.dst 3f9b2c1c-8f78-4739-aa41-633816693eb7 3 Category 22.25 urn:ddi:dk.dst:dbaedf11-3ee2-4386-961f-24253a396dad:20 dk.dst dbaedf11-3ee2-4386-961f-24253a396dad 20 dk.dst 299a238f-547c-46cf-b715-30b37fa77c3e 3 Category 22.25.00 urn:ddi:dk.dst:6ded03b8-0c52-4969-ba96-4a1422fc6665:20 dk.dst 6ded03b8-0c52-4969-ba96-4a1422fc6665 20 dk.dst 22c7b1b0-ad7d-41a2-bbc2-341a185eeda7 3 Category 22.3 urn:ddi:dk.dst:056a2bd4-94b0-46c5-b40c-b69c7e57d8e5:20 dk.dst 056a2bd4-94b0-46c5-b40c-b69c7e57d8e5 20 dk.dst 8be1e483-6149-44b1-99d2-8f8ece1ac00a 3 Category 22.31 urn:ddi:dk.dst:bb671899-2975-40df-9c57-181428e67237:20 dk.dst bb671899-2975-40df-9c57-181428e67237 20 dk.dst b2dc60d0-bbd8-42cd-a05b-34b19a705b24 3 Category 22.31.00 urn:ddi:dk.dst:ac643274-feaa-493f-bd7b-29e07446efe5:20 dk.dst ac643274-feaa-493f-bd7b-29e07446efe5 20 dk.dst 575074bb-8073-4ca7-b2c3-6b30975a6b29 3 Category 22.32 urn:ddi:dk.dst:6ca222e8-22aa-4515-8c9f-0bd4fecf8286:20 dk.dst 6ca222e8-22aa-4515-8c9f-0bd4fecf8286 20 dk.dst f9bd822d-52fa-4ca4-8a08-9f5942ac1841 3 Category 22.32.00 urn:ddi:dk.dst:df83faa0-389c-4ccd-a3ec-b3391bde98e2:20 dk.dst df83faa0-389c-4ccd-a3ec-b3391bde98e2 20 dk.dst 3822be1b-1173-4c0d-8504-d2e5a85ef085 3 Category 22.33 urn:ddi:dk.dst:4e99a212-8ee1-4f2a-917f-26eb8b96325f:20 dk.dst 4e99a212-8ee1-4f2a-917f-26eb8b96325f 20 dk.dst a10486d4-bb21-42d8-a7df-94e4c26ca482 3 Category 22.33.00 urn:ddi:dk.dst:f8a91a54-86cd-47d5-94a4-d7b6081f3abc:20 dk.dst f8a91a54-86cd-47d5-94a4-d7b6081f3abc 20 dk.dst d0460664-e0d3-4046-ab79-31a101348e06 3 Category DF urn:ddi:dk.dst:a6fd752b-afd1-436c-941d-e3e8a941b86e:20 dk.dst a6fd752b-afd1-436c-941d-e3e8a941b86e 20 dk.dst b7a5407e-297b-4622-97d1-b68d59982739 3 Category 23 urn:ddi:dk.dst:7f516110-5cc4-436e-88e1-a3c301b0b50b:20 dk.dst 7f516110-5cc4-436e-88e1-a3c301b0b50b 20 dk.dst 9ff9d733-44c4-4957-acd1-a7201925d439 3 Category 23.1 urn:ddi:dk.dst:5324bc6e-bb4f-45b6-a664-cec351b0fe67:20 dk.dst 5324bc6e-bb4f-45b6-a664-cec351b0fe67 20 dk.dst 87d2b44b-91d7-414e-a3c2-de1d29ec845b 3 Category 23.10 urn:ddi:dk.dst:16998908-8fd5-4b46-9ef8-13963c65d96a:20 dk.dst 16998908-8fd5-4b46-9ef8-13963c65d96a 20 dk.dst a278b3fb-b897-4fcc-aada-f95fb093716d 3 Category 23.10.00 urn:ddi:dk.dst:cc8e35a4-24a3-4461-b0a5-41c00d53c2d7:20 dk.dst cc8e35a4-24a3-4461-b0a5-41c00d53c2d7 20 dk.dst 805a0665-85fa-4bb6-87b9-5c4748aa82be 3 Category 23.2 urn:ddi:dk.dst:1365f95c-7124-451e-92ef-58d9cfde910a:20 dk.dst 1365f95c-7124-451e-92ef-58d9cfde910a 20 dk.dst d1c761fc-8901-4dc6-87e5-760aa72eb17e 3 Category 23.20 urn:ddi:dk.dst:c35984ed-6ca3-4040-bb4d-cf90d6158f5a:20 dk.dst c35984ed-6ca3-4040-bb4d-cf90d6158f5a 20 dk.dst d5c7ed73-5c85-4b32-a12c-7baeedc229bd 3 Category 23.20.00 urn:ddi:dk.dst:bc1721a4-2644-49d8-8d92-aa6ee89cdaee:20 dk.dst bc1721a4-2644-49d8-8d92-aa6ee89cdaee 20 dk.dst e122a20f-8d60-4bd8-b037-4cbe02282ec1 3 Category 23.3 urn:ddi:dk.dst:f5d5c53c-26e2-4c4f-9aed-962573a815ce:20 dk.dst f5d5c53c-26e2-4c4f-9aed-962573a815ce 20 dk.dst 198ffb82-0eb0-4411-a9f7-8e34b02678ac 3 Category 23.30 urn:ddi:dk.dst:4defca46-4004-449c-8d4b-82e536efb4a8:20 dk.dst 4defca46-4004-449c-8d4b-82e536efb4a8 20 dk.dst ec48a5c6-a88e-469a-baf6-1088d15c5079 3 Category 23.30.00 urn:ddi:dk.dst:380ac538-9205-4cbd-81ae-23bf2c585ef1:20 dk.dst 380ac538-9205-4cbd-81ae-23bf2c585ef1 20 dk.dst c2d2fd62-89e5-411b-a3fb-93229ffaa5a2 3 Category 24 urn:ddi:dk.dst:6505d6fd-04f4-4571-81dd-d1c8897d3f37:20 dk.dst 6505d6fd-04f4-4571-81dd-d1c8897d3f37 20 dk.dst 61611b3e-7332-4400-96dc-e2e0f9e9f95c 3 Category 24.1 urn:ddi:dk.dst:94bf4a19-533f-46ac-a8fc-5b7237ae7174:20 dk.dst 94bf4a19-533f-46ac-a8fc-5b7237ae7174 20 dk.dst 5fe31718-6486-48e0-9783-9467673dd38f 3 Category 24.11 urn:ddi:dk.dst:d0c6a88c-ece6-4e69-9fa6-27a8d7ee89d6:20 dk.dst d0c6a88c-ece6-4e69-9fa6-27a8d7ee89d6 20 dk.dst 32ea2c76-9fa0-4a83-a6af-de6950bf5c6a 3 Category 24.11.00 urn:ddi:dk.dst:964a1076-9142-4ab4-afb9-8a2021296a92:20 dk.dst 964a1076-9142-4ab4-afb9-8a2021296a92 20 dk.dst e37a181d-6e09-439b-9b8f-1af5c8984ec8 3 Category 24.12 urn:ddi:dk.dst:542336f6-a987-4d55-ac7e-79e009ef65df:20 dk.dst 542336f6-a987-4d55-ac7e-79e009ef65df 20 dk.dst 291723fb-931b-4aa1-852d-6c926f9c0ec0 3 Category 24.12.00 urn:ddi:dk.dst:13544b77-b0f8-4718-b011-8259bca6520b:20 dk.dst 13544b77-b0f8-4718-b011-8259bca6520b 20 dk.dst 653a3f66-9aed-4db2-ac03-7d5db3d76c32 3 Category 24.13 urn:ddi:dk.dst:248e13cb-3c23-4caf-8196-cbe7f04a7384:20 dk.dst 248e13cb-3c23-4caf-8196-cbe7f04a7384 20 dk.dst 18348978-2eec-43fd-8bfd-21ce0773c2f6 3 Category 24.13.00 urn:ddi:dk.dst:b1d6e6c9-7a74-4aea-8f55-5a9edbc9506a:20 dk.dst b1d6e6c9-7a74-4aea-8f55-5a9edbc9506a 20 dk.dst 21f8e333-9ce4-4da5-9a5d-cc4326831a13 3 Category 24.14 urn:ddi:dk.dst:f71082a5-59c7-4a05-b416-a2b4e9ce8145:20 dk.dst f71082a5-59c7-4a05-b416-a2b4e9ce8145 20 dk.dst 87aab4dc-aec1-4e04-aff5-598dd6f9cc03 3 Category 24.14.00 urn:ddi:dk.dst:38e01ec2-d52f-4136-bc8f-5d56c8c2d8fd:20 dk.dst 38e01ec2-d52f-4136-bc8f-5d56c8c2d8fd 20 dk.dst 5744e043-d42d-4989-8735-2e81c214f6a0 3 Category 24.15 urn:ddi:dk.dst:2b18dfa6-8a8f-48fd-b012-813ca5360c40:20 dk.dst 2b18dfa6-8a8f-48fd-b012-813ca5360c40 20 dk.dst 6163cbb8-fdae-43e6-a258-54ef556eb49d 3 Category 24.15.00 urn:ddi:dk.dst:e030cab6-df9e-42aa-a991-5e0bae2081b7:20 dk.dst e030cab6-df9e-42aa-a991-5e0bae2081b7 20 dk.dst 5119947d-3479-430b-9da8-ad11d0c22c25 3 Category 24.16 urn:ddi:dk.dst:e5221b81-b5fc-4da5-89a3-bf8e69f5da30:20 dk.dst e5221b81-b5fc-4da5-89a3-bf8e69f5da30 20 dk.dst 06487f42-a630-40a4-bffa-8c2bdf9c091a 3 Category 24.16.00 urn:ddi:dk.dst:f1eb11d3-1d02-4cee-841a-d82833131a6f:20 dk.dst f1eb11d3-1d02-4cee-841a-d82833131a6f 20 dk.dst 3d88dccc-59d3-4dac-ae14-eed19d65f23f 3 Category 24.17 urn:ddi:dk.dst:0e1daade-fdca-4c06-b947-420e7900b100:20 dk.dst 0e1daade-fdca-4c06-b947-420e7900b100 20 dk.dst ccbbe17b-5db3-4298-bf7a-84bcf67f27fd 3 Category 24.17.00 urn:ddi:dk.dst:3cce43aa-5ea9-4c61-9bbd-da5945d5ecd9:20 dk.dst 3cce43aa-5ea9-4c61-9bbd-da5945d5ecd9 20 dk.dst 04f70d51-b507-4d9a-aff8-f71db7e618c0 3 Category 24.2 urn:ddi:dk.dst:9122259e-8e9c-43ac-a5a6-f10c237ce8d9:20 dk.dst 9122259e-8e9c-43ac-a5a6-f10c237ce8d9 20 dk.dst 0893a466-f1eb-421f-955b-38970f49fb60 3 Category 24.20 urn:ddi:dk.dst:2e50908d-10b9-48ec-b43c-ea8193814042:20 dk.dst 2e50908d-10b9-48ec-b43c-ea8193814042 20 dk.dst a148e5f0-514f-4cb1-8b3c-bd035d791c5b 3 Category 24.20.00 urn:ddi:dk.dst:511cdff9-9cf4-40ed-9790-5236ebbfef4d:20 dk.dst 511cdff9-9cf4-40ed-9790-5236ebbfef4d 20 dk.dst be381302-0bd9-4974-a8a6-d73027407731 3 Category 24.3 urn:ddi:dk.dst:963773d6-a56f-424b-9048-220dc3971798:20 dk.dst 963773d6-a56f-424b-9048-220dc3971798 20 dk.dst f17a4a1e-3713-450b-bc2a-9e6224ba0066 3 Category 24.30 urn:ddi:dk.dst:1f557dba-ac0d-4de1-8447-ca62150d6c66:20 dk.dst 1f557dba-ac0d-4de1-8447-ca62150d6c66 20 dk.dst fbae8341-71a3-4e09-93ef-9b25d63a0be4 3 Category 24.30.00 urn:ddi:dk.dst:f56eaec6-ddd0-48d0-8aa2-b9424a74abc8:20 dk.dst f56eaec6-ddd0-48d0-8aa2-b9424a74abc8 20 dk.dst 9b227c11-f079-431a-9f57-91ed5a117257 3 Category 24.4 urn:ddi:dk.dst:209fb8a3-1403-422f-ac34-3290672b7216:20 dk.dst 209fb8a3-1403-422f-ac34-3290672b7216 20 dk.dst 36b32a98-638a-49ec-abed-069ffdf854d0 3 Category 24.41 urn:ddi:dk.dst:02a2e7aa-68a9-4965-820e-9cbdf8eaecd6:20 dk.dst 02a2e7aa-68a9-4965-820e-9cbdf8eaecd6 20 dk.dst 7b70791b-fe07-47d9-837d-c446993cdc3f 3 Category 24.41.00 urn:ddi:dk.dst:6d710894-1e13-4a4d-aec0-a9c3d2ebf2b3:20 dk.dst 6d710894-1e13-4a4d-aec0-a9c3d2ebf2b3 20 dk.dst dac7a21b-a8ec-4536-8f07-4b81c0d0f7f1 3 Category 24.42 urn:ddi:dk.dst:a138c383-fad0-4799-b2fc-8664dacfb521:20 dk.dst a138c383-fad0-4799-b2fc-8664dacfb521 20 dk.dst 6c3ad435-a1ab-4f27-a37a-2c4bbe656b09 3 Category 24.42.00 urn:ddi:dk.dst:5169f5fd-ffd0-4c71-abc5-109eab26f163:20 dk.dst 5169f5fd-ffd0-4c71-abc5-109eab26f163 20 dk.dst eb32ffe1-60d7-48e7-8adc-aada70e8dd5b 3 Category 24.5 urn:ddi:dk.dst:d53db72e-5306-45d9-a1aa-33f26eb0cd0e:20 dk.dst d53db72e-5306-45d9-a1aa-33f26eb0cd0e 20 dk.dst 6cb87174-9404-4d0a-907c-45c3d208c842 3 Category 24.51 urn:ddi:dk.dst:6807e7c1-a59c-4aae-99e2-98568f115bc4:20 dk.dst 6807e7c1-a59c-4aae-99e2-98568f115bc4 20 dk.dst 4aaf0f3e-3e02-44f6-bfe9-7b7dc3d089ce 3 Category 24.51.10 urn:ddi:dk.dst:c44d5245-5d8c-4694-bd06-7acbda24045e:20 dk.dst c44d5245-5d8c-4694-bd06-7acbda24045e 20 dk.dst b6c1fa94-952c-400f-96bd-0f48fb37c250 3 Category 24.51.20 urn:ddi:dk.dst:11828eb6-5bcf-46a3-ab5a-f7d40de236a3:20 dk.dst 11828eb6-5bcf-46a3-ab5a-f7d40de236a3 20 dk.dst 3ef13ca0-926d-4454-97ba-ff10751ee7dc 3 Category 24.52 urn:ddi:dk.dst:0399b137-0519-440a-bf8d-41b85bae3b0b:20 dk.dst 0399b137-0519-440a-bf8d-41b85bae3b0b 20 dk.dst 673eb1c0-aeab-4ec1-943f-bb3f612f1ce4 3 Category 24.52.00 urn:ddi:dk.dst:4d3ffcf1-414d-4fa4-b3b0-d0e07bdfa2f9:20 dk.dst 4d3ffcf1-414d-4fa4-b3b0-d0e07bdfa2f9 20 dk.dst 44d54166-9f25-48aa-a620-83e6a907d0a5 3 Category 24.6 urn:ddi:dk.dst:9fa81c20-f4f9-4147-9d5b-7bfffc4750ec:20 dk.dst 9fa81c20-f4f9-4147-9d5b-7bfffc4750ec 20 dk.dst 806ee26f-d500-47ef-999d-34af64b008a6 3 Category 24.61 urn:ddi:dk.dst:8aee7d96-7d2c-4116-8908-4c7729897af2:20 dk.dst 8aee7d96-7d2c-4116-8908-4c7729897af2 20 dk.dst e0e6c821-87b3-47be-b2e3-284325de9ecb 3 Category 24.61.00 urn:ddi:dk.dst:36731073-0100-4d75-ad07-471df9d82450:20 dk.dst 36731073-0100-4d75-ad07-471df9d82450 20 dk.dst bb582ee3-3a60-48e8-b393-32c908bd097d 3 Category 24.62 urn:ddi:dk.dst:e4a99dc7-cfe3-4088-9ba2-4199205c781b:20 dk.dst e4a99dc7-cfe3-4088-9ba2-4199205c781b 20 dk.dst 6a204197-1d60-4561-a432-6aaadce449ca 3 Category 24.62.00 urn:ddi:dk.dst:d578a7b2-59d5-47ba-813e-854e612f79bf:20 dk.dst d578a7b2-59d5-47ba-813e-854e612f79bf 20 dk.dst ea5089d1-9693-40b9-885c-d11397bd5be0 3 Category 24.63 urn:ddi:dk.dst:344c58da-885c-483f-9d79-77d98a3f488e:20 dk.dst 344c58da-885c-483f-9d79-77d98a3f488e 20 dk.dst 840913fe-39e8-498b-a3bc-3304447389c0 3 Category 24.63.00 urn:ddi:dk.dst:cd32d82f-57ad-463a-9082-d3851cb6b593:20 dk.dst cd32d82f-57ad-463a-9082-d3851cb6b593 20 dk.dst 4b7870da-cafd-47d3-a34c-a721b13c63f1 3 Category 24.64 urn:ddi:dk.dst:4dcaf8b1-a389-479e-bd6e-ee5f32ad8006:20 dk.dst 4dcaf8b1-a389-479e-bd6e-ee5f32ad8006 20 dk.dst 1107d1cf-d2d8-4a14-9a57-bd644c0637c8 3 Category 24.64.00 urn:ddi:dk.dst:de5f7b5e-24fc-4386-838b-c40f5a6d34fb:20 dk.dst de5f7b5e-24fc-4386-838b-c40f5a6d34fb 20 dk.dst 18aa9d12-a247-4ecb-a208-b4fdf8018c30 3 Category 24.65 urn:ddi:dk.dst:ce1ff5ec-ef23-4948-b148-3fadb363b1fb:20 dk.dst ce1ff5ec-ef23-4948-b148-3fadb363b1fb 20 dk.dst 70028995-76ef-4a8f-95b4-d9dc9bb26cc6 3 Category 24.65.00 urn:ddi:dk.dst:c0bc46ae-1ebb-44b6-96c8-d0b10aab5ba7:20 dk.dst c0bc46ae-1ebb-44b6-96c8-d0b10aab5ba7 20 dk.dst fd81fee9-6043-4949-915a-0853947372ff 3 Category 24.66 urn:ddi:dk.dst:bd35b5ae-f71d-4f87-b9c0-e64ea30a9eae:20 dk.dst bd35b5ae-f71d-4f87-b9c0-e64ea30a9eae 20 dk.dst 53979efa-cd8a-4e69-9de0-c60c367bf1d8 3 Category 24.66.00 urn:ddi:dk.dst:f7e8e804-7cdd-406a-89e4-acd1aebdc6c9:20 dk.dst f7e8e804-7cdd-406a-89e4-acd1aebdc6c9 20 dk.dst a3c5dd38-5f0f-4fcf-a44a-fa6daa40c64b 3 Category 24.7 urn:ddi:dk.dst:8e13acda-fddf-482a-9132-25ba7951b95a:20 dk.dst 8e13acda-fddf-482a-9132-25ba7951b95a 20 dk.dst 450eb84e-badc-475e-a18e-7d4b68c4aa24 3 Category 24.70 urn:ddi:dk.dst:3b8afc56-4516-44d1-999b-f09df605012f:20 dk.dst 3b8afc56-4516-44d1-999b-f09df605012f 20 dk.dst 43e4f1a6-c89d-47ae-9736-679f9a477d99 3 Category 24.70.00 urn:ddi:dk.dst:4c4eb833-a655-441d-b966-1d33cbea3cc4:20 dk.dst 4c4eb833-a655-441d-b966-1d33cbea3cc4 20 dk.dst ac4b4ddd-dd77-42d3-8454-95ebf12c2357 3 Category DH urn:ddi:dk.dst:630669ac-fee8-4108-8e7e-abd22d3ce6ef:20 dk.dst 630669ac-fee8-4108-8e7e-abd22d3ce6ef 20 dk.dst 75cb946b-8f68-4733-b263-83724d902940 3 Category 25 urn:ddi:dk.dst:79947878-c516-4fe8-93bc-5ce1eec80c2e:20 dk.dst 79947878-c516-4fe8-93bc-5ce1eec80c2e 20 dk.dst ce5f9bd2-6ec1-4cf8-97e6-1fb5ab139123 3 Category 25.1 urn:ddi:dk.dst:0be68d90-3908-4fcf-9043-5f2f6595af6c:20 dk.dst 0be68d90-3908-4fcf-9043-5f2f6595af6c 20 dk.dst 62264b68-fb7c-4f49-81d2-0974a8b05e74 3 Category 25.11 urn:ddi:dk.dst:39b93e80-0399-4b13-86fc-fd65ce4c71f4:20 dk.dst 39b93e80-0399-4b13-86fc-fd65ce4c71f4 20 dk.dst 598a0ebd-7550-4565-9160-5c14d59e227d 3 Category 25.11.00 urn:ddi:dk.dst:9439c18d-d521-4a3d-a51b-04b4e49f0b87:20 dk.dst 9439c18d-d521-4a3d-a51b-04b4e49f0b87 20 dk.dst 6f6793dd-a7c3-4eb2-b9f5-6c705318ac22 3 Category 25.12 urn:ddi:dk.dst:0a357127-a626-4073-bbcb-27a3959872e4:20 dk.dst 0a357127-a626-4073-bbcb-27a3959872e4 20 dk.dst c25c504a-6115-4fb0-a6af-b5db6a6b9337 3 Category 25.12.00 urn:ddi:dk.dst:8890c231-6d65-4ffe-8f66-441064eed26e:20 dk.dst 8890c231-6d65-4ffe-8f66-441064eed26e 20 dk.dst 9e17a918-7a94-4fe8-ba05-a77fb13632b1 3 Category 25.13 urn:ddi:dk.dst:6c609ebe-0d87-4341-b490-65f3bf7e601e:20 dk.dst 6c609ebe-0d87-4341-b490-65f3bf7e601e 20 dk.dst b87d9663-db03-4fcf-ac63-87b2a6e6daee 3 Category 25.13.00 urn:ddi:dk.dst:e48a252b-83b9-48dd-813e-d86ebbe6bb58:20 dk.dst e48a252b-83b9-48dd-813e-d86ebbe6bb58 20 dk.dst 4e5b2b33-0692-4a43-a56c-c4ca17834e4b 3 Category 25.2 urn:ddi:dk.dst:243dc946-1a30-4011-a75b-7656a6af7e4b:20 dk.dst 243dc946-1a30-4011-a75b-7656a6af7e4b 20 dk.dst ab559040-f085-43e5-ad9e-ba7de7e35cfc 3 Category 25.21 urn:ddi:dk.dst:054d06ad-a58b-4bce-af20-48a72cb0ea70:20 dk.dst 054d06ad-a58b-4bce-af20-48a72cb0ea70 20 dk.dst c8f1bd59-37d1-486c-8bb6-7b0ef6e07056 3 Category 25.21.10 urn:ddi:dk.dst:8c1313a2-5abb-4468-bd98-c3a98fcf944a:20 dk.dst 8c1313a2-5abb-4468-bd98-c3a98fcf944a 20 dk.dst 0b373cea-1b47-4841-a52a-6a733f194f27 3 Category 25.21.20 urn:ddi:dk.dst:4a86cce0-d135-4995-b010-2892b59228ef:20 dk.dst 4a86cce0-d135-4995-b010-2892b59228ef 20 dk.dst b19844d4-4fb3-4b49-ad14-8870cd9956d9 3 Category 25.21.30 urn:ddi:dk.dst:c2ac5d66-7c5f-4032-ae1b-e71114954d3b:20 dk.dst c2ac5d66-7c5f-4032-ae1b-e71114954d3b 20 dk.dst d5941895-5396-4907-8fcb-accc10117072 3 Category 25.22 urn:ddi:dk.dst:16abca5c-ee13-4ba5-8f4f-bb648d2881ac:20 dk.dst 16abca5c-ee13-4ba5-8f4f-bb648d2881ac 20 dk.dst 42f9a13f-a660-4de5-b642-fffac9319a17 3 Category 25.22.00 urn:ddi:dk.dst:4d0ef070-5f99-4d0f-b01f-d9fd2e455484:20 dk.dst 4d0ef070-5f99-4d0f-b01f-d9fd2e455484 20 dk.dst 821d7993-0eae-4320-89c2-2b06e2098fa2 3 Category 25.23 urn:ddi:dk.dst:1e8acbcb-6d82-41fd-9ae8-22290dbe5666:20 dk.dst 1e8acbcb-6d82-41fd-9ae8-22290dbe5666 20 dk.dst ed5edb76-bdb1-46fd-8406-e1bd5e4a5009 3 Category 25.23.10 urn:ddi:dk.dst:21dbed15-7126-4c42-b6be-5a736d274730:20 dk.dst 21dbed15-7126-4c42-b6be-5a736d274730 20 dk.dst ca5bd95f-8703-4058-9c9e-0a7ac7397f3c 3 Category 25.23.90 urn:ddi:dk.dst:5d080fee-4e51-4978-a9b8-c7f050e54c97:20 dk.dst 5d080fee-4e51-4978-a9b8-c7f050e54c97 20 dk.dst 37ef0578-f176-4b19-a52f-09b0b8bf6436 3 Category 25.24 urn:ddi:dk.dst:4c3d985f-787b-4547-9651-9d90f20ff0c1:20 dk.dst 4c3d985f-787b-4547-9651-9d90f20ff0c1 20 dk.dst 9a6d7d6b-2d5c-4d1a-aa05-0323c2b34019 3 Category 25.24.10 urn:ddi:dk.dst:b8da54bf-25c9-41ce-b1bd-2674be032316:20 dk.dst b8da54bf-25c9-41ce-b1bd-2674be032316 20 dk.dst 5494efed-3a2f-4208-b9fb-d00a76097ff7 3 Category 25.24.20 urn:ddi:dk.dst:bc940d52-3a42-4fa5-88be-82e84178479c:20 dk.dst bc940d52-3a42-4fa5-88be-82e84178479c 20 dk.dst f238f748-398d-4f3e-8bbb-2c2ec99c0f2c 3 Category 25.24.90 urn:ddi:dk.dst:e4dc94c0-7dbc-43b0-997a-39015fd02e84:20 dk.dst e4dc94c0-7dbc-43b0-997a-39015fd02e84 20 dk.dst a3ae71f5-5468-483f-98e8-8adbedf34f0c 3 Category DI urn:ddi:dk.dst:99d1c0c4-2688-49a3-a16f-b63b7ec04a27:20 dk.dst 99d1c0c4-2688-49a3-a16f-b63b7ec04a27 20 dk.dst 18df7b3b-073e-4876-87ce-59c1796b1fc1 3 Category 26 urn:ddi:dk.dst:e5869ac0-7fad-4e54-9ca5-b2f0d4c74877:20 dk.dst e5869ac0-7fad-4e54-9ca5-b2f0d4c74877 20 dk.dst c1ad8c56-5772-4ce3-b57a-f6e1ced18f37 3 Category 26.1 urn:ddi:dk.dst:79fe6fb8-4941-4eec-992c-fd45f8c4995d:20 dk.dst 79fe6fb8-4941-4eec-992c-fd45f8c4995d 20 dk.dst 779525ec-1170-4caa-a076-0aa305fa1e11 3 Category 26.11 urn:ddi:dk.dst:442d466c-1d80-45aa-babe-0971d9a0f8d1:20 dk.dst 442d466c-1d80-45aa-babe-0971d9a0f8d1 20 dk.dst 6f66a053-5f1f-4b56-af9d-5cb4c72d83b8 3 Category 26.11.00 urn:ddi:dk.dst:37811e22-d052-4327-a4a5-4a6e5b84fdf0:20 dk.dst 37811e22-d052-4327-a4a5-4a6e5b84fdf0 20 dk.dst 4e0e9c44-fc69-43bc-ba30-ffeb040f21a7 3 Category 26.12 urn:ddi:dk.dst:33ee3971-e7b0-4b33-97cb-f61a38c3b94b:20 dk.dst 33ee3971-e7b0-4b33-97cb-f61a38c3b94b 20 dk.dst 2b32e94c-e682-4dd5-8bd9-f166c511e9c4 3 Category 26.12.00 urn:ddi:dk.dst:6b234cb3-096e-4fe1-b53d-d8027b305b57:20 dk.dst 6b234cb3-096e-4fe1-b53d-d8027b305b57 20 dk.dst 4a896485-45d4-44f3-a18a-fd21d2c62bca 3 Category 26.13 urn:ddi:dk.dst:ab0d6934-e73f-4e5d-b473-ec4429692f0c:20 dk.dst ab0d6934-e73f-4e5d-b473-ec4429692f0c 20 dk.dst 025d82b0-6c02-41c8-a772-dbbf642f1484 3 Category 26.13.00 urn:ddi:dk.dst:53ba9164-7180-49a2-972b-dc5f474f0e07:20 dk.dst 53ba9164-7180-49a2-972b-dc5f474f0e07 20 dk.dst 0e3c0c15-eb65-425a-853e-49b49795af77 3 Category 26.14 urn:ddi:dk.dst:672f12fa-9127-4a46-8b99-d9ede060abd5:20 dk.dst 672f12fa-9127-4a46-8b99-d9ede060abd5 20 dk.dst d0949c03-d04f-43df-8894-178c005ef446 3 Category 26.14.00 urn:ddi:dk.dst:a419495f-4e84-452d-9fbf-722c84539f52:20 dk.dst a419495f-4e84-452d-9fbf-722c84539f52 20 dk.dst 75f1edfd-d662-4b91-b930-73011acfa352 3 Category 26.15 urn:ddi:dk.dst:824f1dd2-e42b-43c9-bcae-2831db2aa2df:20 dk.dst 824f1dd2-e42b-43c9-bcae-2831db2aa2df 20 dk.dst 195baa38-b3d5-4c85-ab29-70c59d4317a6 3 Category 26.15.00 urn:ddi:dk.dst:4c2f18ba-4bef-4780-8c05-0af604eb2922:20 dk.dst 4c2f18ba-4bef-4780-8c05-0af604eb2922 20 dk.dst 0ce131e1-ddd1-4de3-8603-76f953c36dc5 3 Category 26.2 urn:ddi:dk.dst:0272a65b-a11f-4ebc-9670-9db1c4a161dc:20 dk.dst 0272a65b-a11f-4ebc-9670-9db1c4a161dc 20 dk.dst 0aa525c0-4082-427f-a04f-ff6736f27539 3 Category 26.21 urn:ddi:dk.dst:2b365448-ba09-4c7c-a755-86f8ce374ea2:20 dk.dst 2b365448-ba09-4c7c-a755-86f8ce374ea2 20 dk.dst 4096f2ff-4fe2-41d6-b1d7-e6c4f6de2cb5 3 Category 26.21.00 urn:ddi:dk.dst:072fc073-5a23-4e1d-80fc-9716f951ffe0:20 dk.dst 072fc073-5a23-4e1d-80fc-9716f951ffe0 20 dk.dst 14417512-d931-41d5-ba0a-04146f2b0e82 3 Category 26.22 urn:ddi:dk.dst:278028db-c7d9-4482-b8a9-5f7d5fca3067:20 dk.dst 278028db-c7d9-4482-b8a9-5f7d5fca3067 20 dk.dst 17e09c35-2665-499f-9aff-aa3d4471eed8 3 Category 26.22.00 urn:ddi:dk.dst:292d50d1-58ab-4406-ab74-a6e17b139ff6:20 dk.dst 292d50d1-58ab-4406-ab74-a6e17b139ff6 20 dk.dst 696239bc-f070-4461-9cf0-6cccf8783ee4 3 Category 26.23 urn:ddi:dk.dst:a33a4031-af6a-493a-a179-ccebc399da55:20 dk.dst a33a4031-af6a-493a-a179-ccebc399da55 20 dk.dst a63c7819-5237-420b-ae2a-4f305cd0a2d6 3 Category 26.23.00 urn:ddi:dk.dst:d7af686e-b468-4393-a006-33946c0090a2:20 dk.dst d7af686e-b468-4393-a006-33946c0090a2 20 dk.dst 5f627e09-be5f-42aa-8861-0cf6f64c8635 3 Category 26.24 urn:ddi:dk.dst:eb797ab2-31d1-4ebb-b143-064c2655c048:20 dk.dst eb797ab2-31d1-4ebb-b143-064c2655c048 20 dk.dst d1c91867-1872-4335-9a77-28e106571fdc 3 Category 26.24.00 urn:ddi:dk.dst:1ec0c9d9-6ef9-460a-ba0b-4aa9bab6ff3c:20 dk.dst 1ec0c9d9-6ef9-460a-ba0b-4aa9bab6ff3c 20 dk.dst a5ecef9f-cc71-4beb-986d-e4f953a88316 3 Category 26.25 urn:ddi:dk.dst:9c857401-ee87-4406-95b8-6b7ab371bad6:20 dk.dst 9c857401-ee87-4406-95b8-6b7ab371bad6 20 dk.dst 1d9c3552-8b86-44bd-afc2-e4620dd536cc 3 Category 26.25.00 urn:ddi:dk.dst:463654f1-de19-4b31-98ad-db62056c7832:20 dk.dst 463654f1-de19-4b31-98ad-db62056c7832 20 dk.dst 4b81e2a5-d94d-48b3-add3-30ad875df069 3 Category 26.26 urn:ddi:dk.dst:368f78bd-c470-49eb-95e0-d4afb077a873:20 dk.dst 368f78bd-c470-49eb-95e0-d4afb077a873 20 dk.dst 589bf20d-46ec-4b92-99b9-4f1c26a796f8 3 Category 26.26.00 urn:ddi:dk.dst:cfd3b7f5-6dca-4d2e-9725-b5111b354876:20 dk.dst cfd3b7f5-6dca-4d2e-9725-b5111b354876 20 dk.dst 48847872-357b-445f-90b2-8e008e1c890c 3 Category 26.3 urn:ddi:dk.dst:18f0b012-4de8-47c0-8057-135bd952e48f:20 dk.dst 18f0b012-4de8-47c0-8057-135bd952e48f 20 dk.dst 20959fa2-939a-4b93-9075-371172637ced 3 Category 26.30 urn:ddi:dk.dst:fc85c965-500e-438b-b39f-670ae4a67cd8:20 dk.dst fc85c965-500e-438b-b39f-670ae4a67cd8 20 dk.dst b2b7d785-d623-4792-bf7d-1614edacf103 3 Category 26.30.00 urn:ddi:dk.dst:4279bc38-0767-4ea4-8119-62e5d3297532:20 dk.dst 4279bc38-0767-4ea4-8119-62e5d3297532 20 dk.dst b249bc5c-37be-4a5a-8a90-78a91127e5af 3 Category 26.4 urn:ddi:dk.dst:067bb7f8-c7fe-4551-8ef7-e480a53fb4ca:20 dk.dst 067bb7f8-c7fe-4551-8ef7-e480a53fb4ca 20 dk.dst 5232376a-7ca3-47b6-a180-b091e5592c12 3 Category 26.40 urn:ddi:dk.dst:1f5a6eab-bc9c-4fc7-8264-70c64fb80e38:20 dk.dst 1f5a6eab-bc9c-4fc7-8264-70c64fb80e38 20 dk.dst 7afe7c99-556d-4102-a557-b5f8250aabf7 3 Category 26.40.00 urn:ddi:dk.dst:4f58d084-46fc-4309-8efe-462e42de3fdf:20 dk.dst 4f58d084-46fc-4309-8efe-462e42de3fdf 20 dk.dst 3e4d458d-0158-40ef-b1ee-555d601b9ad6 3 Category 26.5 urn:ddi:dk.dst:2f11a111-7263-4633-b20b-fb4cd3027e01:20 dk.dst 2f11a111-7263-4633-b20b-fb4cd3027e01 20 dk.dst 6a5b55b0-f3af-476e-997e-d4d57457b181 3 Category 26.51 urn:ddi:dk.dst:c1c67f03-d0dd-4202-95b4-e59e983c8872:20 dk.dst c1c67f03-d0dd-4202-95b4-e59e983c8872 20 dk.dst 74120c35-d97f-441a-8a2d-15071b0c4501 3 Category 26.51.00 urn:ddi:dk.dst:932a4398-d081-425b-b106-7a36b8e69355:20 dk.dst 932a4398-d081-425b-b106-7a36b8e69355 20 dk.dst f7f609a9-17f9-4bbb-8b9b-c9d455e33b18 3 Category 26.52 urn:ddi:dk.dst:b869ce6b-4107-4328-92de-79397d198b10:20 dk.dst b869ce6b-4107-4328-92de-79397d198b10 20 dk.dst 1d766d1e-c786-470d-a070-993c2dbd112e 3 Category 26.52.00 urn:ddi:dk.dst:4d6c2d4f-8d01-4c21-be9c-c40728a6b65a:20 dk.dst 4d6c2d4f-8d01-4c21-be9c-c40728a6b65a 20 dk.dst 5df6a6ae-6383-47eb-8cce-7e01536a82a9 3 Category 26.53 urn:ddi:dk.dst:5ca0c93b-37ef-473c-bc5d-444091a61d15:20 dk.dst 5ca0c93b-37ef-473c-bc5d-444091a61d15 20 dk.dst ba4b42a1-e557-4311-aaeb-beaf07e74a3e 3 Category 26.53.00 urn:ddi:dk.dst:f5b282d7-a021-4dad-bdbe-ea8667bdc77d:20 dk.dst f5b282d7-a021-4dad-bdbe-ea8667bdc77d 20 dk.dst 0157d272-c2fb-4fbc-8a4b-75e68f69390b 3 Category 26.6 urn:ddi:dk.dst:db70fe53-05e7-4815-98d9-29620be3dab1:20 dk.dst db70fe53-05e7-4815-98d9-29620be3dab1 20 dk.dst 7ae49349-faee-40a5-b381-494ddb262837 3 Category 26.61 urn:ddi:dk.dst:337cebeb-bc2f-431d-a72a-80ef427d3ee4:20 dk.dst 337cebeb-bc2f-431d-a72a-80ef427d3ee4 20 dk.dst c231a13b-88dc-4b2d-9245-e5013c41f2a7 3 Category 26.61.10 urn:ddi:dk.dst:4c3d9c2e-d868-4e89-8c90-8c6bba800eb7:20 dk.dst 4c3d9c2e-d868-4e89-8c90-8c6bba800eb7 20 dk.dst b202b2e7-39c7-48a0-8a39-502b303e7c94 3 Category 26.61.20 urn:ddi:dk.dst:fae5bce1-0761-45e6-b6aa-b4d6341654d2:20 dk.dst fae5bce1-0761-45e6-b6aa-b4d6341654d2 20 dk.dst cd90b0b2-ba88-452d-8be5-f14892230d24 3 Category 26.62 urn:ddi:dk.dst:bf46e779-5b4a-4aeb-b5d0-4dfdf7a19043:20 dk.dst bf46e779-5b4a-4aeb-b5d0-4dfdf7a19043 20 dk.dst 0a5fe181-6b5b-4ab8-8e39-a7aa4a3a3458 3 Category 26.62.00 urn:ddi:dk.dst:9ddf0707-e16d-40c6-9564-ff5ad04ebc4d:20 dk.dst 9ddf0707-e16d-40c6-9564-ff5ad04ebc4d 20 dk.dst 6f195e31-1ed7-4489-907c-86ef560f662d 3 Category 26.63 urn:ddi:dk.dst:e2b32651-89be-49ed-8f9f-fba3ef9a2204:20 dk.dst e2b32651-89be-49ed-8f9f-fba3ef9a2204 20 dk.dst ec1a3a02-fa70-4947-8664-5623e2726c4d 3 Category 26.63.00 urn:ddi:dk.dst:8f7476e5-de49-46a9-b173-2ade94bd0842:20 dk.dst 8f7476e5-de49-46a9-b173-2ade94bd0842 20 dk.dst b2eedb60-4ab4-43b0-bd5b-c306018ecda6 3 Category 26.64 urn:ddi:dk.dst:c37bc01c-c9f2-4924-a36e-8938a6d982e3:20 dk.dst c37bc01c-c9f2-4924-a36e-8938a6d982e3 20 dk.dst efc7d9a7-4f19-4ea9-961d-7f4b9d6288b3 3 Category 26.64.00 urn:ddi:dk.dst:bf5eaeea-fba4-4207-a843-601005c4fb50:20 dk.dst bf5eaeea-fba4-4207-a843-601005c4fb50 20 dk.dst ee6f741c-d498-4524-a673-a3fd694eb79a 3 Category 26.65 urn:ddi:dk.dst:8b35e642-94dd-47a8-9735-6a873b09867a:20 dk.dst 8b35e642-94dd-47a8-9735-6a873b09867a 20 dk.dst bbf99813-fe7b-40cf-8a20-9cfad26635b2 3 Category 26.65.00 urn:ddi:dk.dst:0a418460-be63-4123-8bb1-5c70c51b352c:20 dk.dst 0a418460-be63-4123-8bb1-5c70c51b352c 20 dk.dst 088c72d9-6827-4b62-8575-d0e48922e50e 3 Category 26.66 urn:ddi:dk.dst:8ed099c4-f9b4-42ec-a77b-6bb1f2b52bf0:20 dk.dst 8ed099c4-f9b4-42ec-a77b-6bb1f2b52bf0 20 dk.dst 5a7e066d-d9f9-4170-8e62-bece91d37cb5 3 Category 26.66.00 urn:ddi:dk.dst:5b46d12e-9115-4d53-b46a-cc68ff30f605:20 dk.dst 5b46d12e-9115-4d53-b46a-cc68ff30f605 20 dk.dst d18a0cf8-63df-4f8d-8721-3fb0f0337225 3 Category 26.7 urn:ddi:dk.dst:959c9c30-fc76-4e36-9b95-a914748949ad:20 dk.dst 959c9c30-fc76-4e36-9b95-a914748949ad 20 dk.dst 8235ed28-ba48-4018-bce2-7567882697e9 3 Category 26.70 urn:ddi:dk.dst:927c45f3-df0e-4fbe-a9fb-64e11fa1845d:20 dk.dst 927c45f3-df0e-4fbe-a9fb-64e11fa1845d 20 dk.dst e071e516-d41f-4086-94a6-607a91acbb31 3 Category 26.70.00 urn:ddi:dk.dst:3e96b4cf-cfd1-4b45-828b-8b361f7055ff:20 dk.dst 3e96b4cf-cfd1-4b45-828b-8b361f7055ff 20 dk.dst b577ff3a-44a2-4200-9ce2-61733956da0f 3 Category 26.8 urn:ddi:dk.dst:97dbfe6c-6d5f-4d3e-b099-83b00afe31a9:20 dk.dst 97dbfe6c-6d5f-4d3e-b099-83b00afe31a9 20 dk.dst 9686c236-94dd-48fb-9eff-28794cd806ec 3 Category 26.81 urn:ddi:dk.dst:4f2ee9d1-3bd6-4b3c-9f9b-aa97ef8b0e7c:20 dk.dst 4f2ee9d1-3bd6-4b3c-9f9b-aa97ef8b0e7c 20 dk.dst a8f2b8ea-efcf-4098-bf1a-f7465b03a53f 3 Category 26.81.00 urn:ddi:dk.dst:4893a27e-1901-4ea4-a5f2-83540ed78adb:20 dk.dst 4893a27e-1901-4ea4-a5f2-83540ed78adb 20 dk.dst 6bf2c5ca-80ef-40f0-b20d-fa7d344df581 3 Category 26.82 urn:ddi:dk.dst:c9b50488-ffe7-4b4a-a04c-498ccf598df8:20 dk.dst c9b50488-ffe7-4b4a-a04c-498ccf598df8 20 dk.dst ca560742-5c5a-43ba-818b-3a5b88ee62e5 3 Category 26.82.10 urn:ddi:dk.dst:dac9b8b5-dd81-453b-9137-b022bb31fb05:20 dk.dst dac9b8b5-dd81-453b-9137-b022bb31fb05 20 dk.dst a8c41dc8-87ef-4edf-a2e5-13d74311e887 3 Category 26.82.20 urn:ddi:dk.dst:ffbafbca-1cc1-41b7-94b2-c3901e2f5be4:20 dk.dst ffbafbca-1cc1-41b7-94b2-c3901e2f5be4 20 dk.dst e315f8ef-e9d0-41ac-8075-4b4ab786acd3 3 Category 26.82.90 urn:ddi:dk.dst:37a7f1d3-fb4d-4300-b7f0-2236ea037766:20 dk.dst 37a7f1d3-fb4d-4300-b7f0-2236ea037766 20 dk.dst be71233c-756c-4bc7-a3c9-e9b788bd372d 3 Category DJ urn:ddi:dk.dst:dd2bfea0-62a1-463d-89b9-07f9b3a07fa6:20 dk.dst dd2bfea0-62a1-463d-89b9-07f9b3a07fa6 20 dk.dst 9027c3ce-cd96-4d49-8fb0-badadcfe3d45 3 Category 27 urn:ddi:dk.dst:3ba71c45-59ef-44e3-af0c-6053a8f32110:20 dk.dst 3ba71c45-59ef-44e3-af0c-6053a8f32110 20 dk.dst ba1e085f-c6ed-4cbf-9d4c-846e828f014f 3 Category 27.1 urn:ddi:dk.dst:570f927e-9762-4379-82b5-dc0617360808:20 dk.dst 570f927e-9762-4379-82b5-dc0617360808 20 dk.dst f7ca45f9-77c2-4db0-a44c-1eb1505d32da 3 Category 27.10 urn:ddi:dk.dst:1efab442-357a-4168-9133-778ed59bf9ba:20 dk.dst 1efab442-357a-4168-9133-778ed59bf9ba 20 dk.dst 48b3a16f-a892-41df-89cf-3a3f09989190 3 Category 27.10.00 urn:ddi:dk.dst:e3f22853-6733-42be-8713-08bdc6e9ef82:20 dk.dst e3f22853-6733-42be-8713-08bdc6e9ef82 20 dk.dst 17716e1a-3129-464f-a314-3b7917ea1f95 3 Category 27.2 urn:ddi:dk.dst:2a40a1c2-51a2-438b-8185-4108d3e8d25c:20 dk.dst 2a40a1c2-51a2-438b-8185-4108d3e8d25c 20 dk.dst 905589b0-9931-4151-a201-99ca8ba8b749 3 Category 27.21 urn:ddi:dk.dst:de56c9ff-61d2-427d-acaf-8e5ce51c6f59:20 dk.dst de56c9ff-61d2-427d-acaf-8e5ce51c6f59 20 dk.dst a77114f4-6cfa-4317-bb2f-3baff82045bf 3 Category 27.21.00 urn:ddi:dk.dst:04f2908a-a98b-4116-b622-6d0d4249dc11:20 dk.dst 04f2908a-a98b-4116-b622-6d0d4249dc11 20 dk.dst 642e321a-fcb1-4fe4-973e-4fff11a260c0 3 Category 27.22 urn:ddi:dk.dst:68909332-312c-4661-8b17-9fb4f3e3abfa:20 dk.dst 68909332-312c-4661-8b17-9fb4f3e3abfa 20 dk.dst 2d5db05f-fc10-4d3e-9268-29e31167b685 3 Category 27.22.00 urn:ddi:dk.dst:11c4ed7f-5c18-4dd1-88d4-22526cee225b:20 dk.dst 11c4ed7f-5c18-4dd1-88d4-22526cee225b 20 dk.dst 38622e6f-3c29-483b-9b0e-a3bae17a08c7 3 Category 27.3 urn:ddi:dk.dst:0f43129d-9848-4762-95a7-5cdde0e4048f:20 dk.dst 0f43129d-9848-4762-95a7-5cdde0e4048f 20 dk.dst b5416e51-cc64-423a-a8e2-b37f03041bd6 3 Category 27.31 urn:ddi:dk.dst:5c4fb3cc-2186-46e6-9e12-f6edf61924cb:20 dk.dst 5c4fb3cc-2186-46e6-9e12-f6edf61924cb 20 dk.dst 92dac5ba-29b2-45a4-82d4-149e62da7ddd 3 Category 27.31.00 urn:ddi:dk.dst:8883723b-e274-4514-80e7-c43e20681d11:20 dk.dst 8883723b-e274-4514-80e7-c43e20681d11 20 dk.dst a4df95ac-ad78-425a-9ec9-ea605717d56f 3 Category 27.32 urn:ddi:dk.dst:cf5403f9-8b9e-4f4c-a9a7-935c006d3cb2:20 dk.dst cf5403f9-8b9e-4f4c-a9a7-935c006d3cb2 20 dk.dst 1e9353cf-9a73-4fc7-8a73-2c3be4443cb2 3 Category 27.32.00 urn:ddi:dk.dst:1135683c-2171-40e7-9639-1592641bf540:20 dk.dst 1135683c-2171-40e7-9639-1592641bf540 20 dk.dst 286f9eeb-5cf0-41c7-b044-c32ae3c4757c 3 Category 27.33 urn:ddi:dk.dst:11d89e9e-3d92-4750-a510-9a93eebb8ea7:20 dk.dst 11d89e9e-3d92-4750-a510-9a93eebb8ea7 20 dk.dst d75783ad-8556-4c2c-bed5-edb5f3203a44 3 Category 27.33.00 urn:ddi:dk.dst:f3c0ad54-75d8-4cde-9865-d7f54eeb847e:20 dk.dst f3c0ad54-75d8-4cde-9865-d7f54eeb847e 20 dk.dst 7eec11db-4481-46e2-8298-c1f41e8741dd 3 Category 27.34 urn:ddi:dk.dst:3ab64a40-b6b4-48ab-8a71-06f2fdd06d85:20 dk.dst 3ab64a40-b6b4-48ab-8a71-06f2fdd06d85 20 dk.dst f2d14c6d-480b-4209-94a1-96b2d634b5b3 3 Category 27.34.00 urn:ddi:dk.dst:15a376d2-45a2-4897-a15a-08a0f9949472:20 dk.dst 15a376d2-45a2-4897-a15a-08a0f9949472 20 dk.dst b0cf3ae6-1cc0-4871-897a-e04ffb1074a0 3 Category 27.35 urn:ddi:dk.dst:5eeaa080-c0d4-4519-9cd2-ccbf97afa60f:20 dk.dst 5eeaa080-c0d4-4519-9cd2-ccbf97afa60f 20 dk.dst 7f461b18-70d3-4caa-85d0-f55cbbe0939a 3 Category 27.35.00 urn:ddi:dk.dst:b6d5cd2d-0df0-4209-a0be-3387cad208a1:20 dk.dst b6d5cd2d-0df0-4209-a0be-3387cad208a1 20 dk.dst 9340047a-5e43-4ac6-ad9d-2dba83f4f94c 3 Category 27.4 urn:ddi:dk.dst:6a2c0b13-46c8-4dff-98fc-e10f2e63bfd3:20 dk.dst 6a2c0b13-46c8-4dff-98fc-e10f2e63bfd3 20 dk.dst cb5a208e-c680-4b2c-8314-ef6a80aa4ef9 3 Category 27.41 urn:ddi:dk.dst:174d2ee7-9ea0-4900-8215-45e5a8bd7130:20 dk.dst 174d2ee7-9ea0-4900-8215-45e5a8bd7130 20 dk.dst 9a88501e-c1b7-40db-b02d-52f72ae8b9f7 3 Category 27.41.00 urn:ddi:dk.dst:c939b0e5-e6b5-42ea-b60f-3ded89a10935:20 dk.dst c939b0e5-e6b5-42ea-b60f-3ded89a10935 20 dk.dst 2ff1e6ca-fd2c-4738-9824-18d37419df4e 3 Category 27.42 urn:ddi:dk.dst:a48b6a21-9297-4dfb-87fa-b1fbbb504fe6:20 dk.dst a48b6a21-9297-4dfb-87fa-b1fbbb504fe6 20 dk.dst 3a201bf2-9b0e-4f51-95b7-8a39979f08da 3 Category 27.42.00 urn:ddi:dk.dst:4c86dfa8-da64-40eb-a981-e58d9264a3da:20 dk.dst 4c86dfa8-da64-40eb-a981-e58d9264a3da 20 dk.dst 33555ef7-e136-4f2e-9308-4aecee85a685 3 Category 27.43 urn:ddi:dk.dst:15663373-f267-4b73-a5d6-035a9073ddb0:20 dk.dst 15663373-f267-4b73-a5d6-035a9073ddb0 20 dk.dst 0bbe22da-f91a-4545-aaf1-b9648bbb8fe5 3 Category 27.43.00 urn:ddi:dk.dst:8711d794-45a6-4f72-baba-2fc195d491ec:20 dk.dst 8711d794-45a6-4f72-baba-2fc195d491ec 20 dk.dst 53d32a94-6aeb-4b88-aaa9-20bfaeef7adc 3 Category 27.44 urn:ddi:dk.dst:122e1a06-0b6d-4c1c-8f2c-b72cb5f86a76:20 dk.dst 122e1a06-0b6d-4c1c-8f2c-b72cb5f86a76 20 dk.dst e454cc18-8b17-470b-a004-9b1051f86b8e 3 Category 27.44.00 urn:ddi:dk.dst:0de68f49-0096-4d08-9afb-a30a7846c66b:20 dk.dst 0de68f49-0096-4d08-9afb-a30a7846c66b 20 dk.dst 7dceeea0-f82c-4c7b-832f-c579dd5780f4 3 Category 27.45 urn:ddi:dk.dst:0df10523-12bd-4d20-af33-c79e6347e003:20 dk.dst 0df10523-12bd-4d20-af33-c79e6347e003 20 dk.dst 28b3f463-4591-4867-9e04-05c6a9bd2d66 3 Category 27.45.00 urn:ddi:dk.dst:59a4f4d2-5e19-4cc6-80f8-d8b71c850af4:20 dk.dst 59a4f4d2-5e19-4cc6-80f8-d8b71c850af4 20 dk.dst f5affb53-3a26-4c80-8d59-1fe6a27c49c2 3 Category 27.5 urn:ddi:dk.dst:b485c2fd-3626-477f-969c-84abcfd7d1f0:20 dk.dst b485c2fd-3626-477f-969c-84abcfd7d1f0 20 dk.dst cd090527-927d-4b90-84f2-0d9a7727af27 3 Category 27.51 urn:ddi:dk.dst:0e1a01ac-65da-47d3-a266-be648ace913c:20 dk.dst 0e1a01ac-65da-47d3-a266-be648ace913c 20 dk.dst faa75baa-3f25-486f-9031-5bf613be0ae1 3 Category 27.51.00 urn:ddi:dk.dst:a91298d7-8330-4ba0-8517-b7957bbb95fd:20 dk.dst a91298d7-8330-4ba0-8517-b7957bbb95fd 20 dk.dst b061e2b4-04c9-4829-afea-423b85b3c741 3 Category 27.52 urn:ddi:dk.dst:9e7dd996-a3ad-44cc-87e1-9cb798be4376:20 dk.dst 9e7dd996-a3ad-44cc-87e1-9cb798be4376 20 dk.dst add557a6-87ac-41b2-8607-c40f74723dec 3 Category 27.52.00 urn:ddi:dk.dst:50bc7962-6697-457f-80f3-5886b00defbd:20 dk.dst 50bc7962-6697-457f-80f3-5886b00defbd 20 dk.dst 97e5aef1-ece2-4e70-82f7-1d18d8a27819 3 Category 27.53 urn:ddi:dk.dst:8a689b8d-efc9-4402-8bff-3483a3360266:20 dk.dst 8a689b8d-efc9-4402-8bff-3483a3360266 20 dk.dst 31df578e-b2e3-45c8-819a-f4a4c8408301 3 Category 27.53.00 urn:ddi:dk.dst:b4bd4256-3869-4ff7-8ae1-bfa7ab2eca83:20 dk.dst b4bd4256-3869-4ff7-8ae1-bfa7ab2eca83 20 dk.dst 5101de49-ee97-44b8-afa4-0063ed855ebf 3 Category 27.54 urn:ddi:dk.dst:2a46a45a-b802-417a-8d0e-ae7e1116f5c3:20 dk.dst 2a46a45a-b802-417a-8d0e-ae7e1116f5c3 20 dk.dst 6a4d1d75-89d8-4b23-8e34-89a99a450970 3 Category 27.54.00 urn:ddi:dk.dst:0e55b474-a8ef-48fa-9f85-36fb4fb94d43:20 dk.dst 0e55b474-a8ef-48fa-9f85-36fb4fb94d43 20 dk.dst b87a6249-2e39-45a4-8015-070fec311a3d 3 Category 28 urn:ddi:dk.dst:acf3890f-6f34-4a98-b42b-5f29b1d4f529:20 dk.dst acf3890f-6f34-4a98-b42b-5f29b1d4f529 20 dk.dst bcb897ff-aa93-4730-86a1-02e17f6dc649 3 Category 28.1 urn:ddi:dk.dst:519d9343-8bde-46a2-bc33-161ef4291bf5:20 dk.dst 519d9343-8bde-46a2-bc33-161ef4291bf5 20 dk.dst cf08d204-5492-4cd6-99a5-adb3f6d7ea32 3 Category 28.11 urn:ddi:dk.dst:2dc07ce5-1ae2-47ea-9a91-bb459af498c8:20 dk.dst 2dc07ce5-1ae2-47ea-9a91-bb459af498c8 20 dk.dst 26798ca3-8a73-47ab-8795-916c52edda48 3 Category 28.11.00 urn:ddi:dk.dst:77786155-69ea-44eb-b952-e5d4306f7b29:20 dk.dst 77786155-69ea-44eb-b952-e5d4306f7b29 20 dk.dst 77cd88f6-7950-4f19-934b-384d5ad36751 3 Category 28.12 urn:ddi:dk.dst:c64176bc-74cb-41a7-859d-13695a8ade3f:20 dk.dst c64176bc-74cb-41a7-859d-13695a8ade3f 20 dk.dst 3996b798-03a7-4ff6-85fb-63863b6aba18 3 Category 28.12.00 urn:ddi:dk.dst:443418bf-d2ce-4f83-b67f-57306db92582:20 dk.dst 443418bf-d2ce-4f83-b67f-57306db92582 20 dk.dst 530aa76f-be7c-4813-8880-132b026eb295 3 Category 28.2 urn:ddi:dk.dst:b10130b8-7199-4676-9947-11b421590cf5:20 dk.dst b10130b8-7199-4676-9947-11b421590cf5 20 dk.dst d0b1b31a-e816-4693-9fce-464528031316 3 Category 28.21 urn:ddi:dk.dst:505e649a-94a1-499e-b8c5-8b373eb9ced0:20 dk.dst 505e649a-94a1-499e-b8c5-8b373eb9ced0 20 dk.dst 82991a86-0f13-4478-8153-2fb547cbf67b 3 Category 28.21.00 urn:ddi:dk.dst:736c7687-63ad-47f3-99e8-b1a461b94066:20 dk.dst 736c7687-63ad-47f3-99e8-b1a461b94066 20 dk.dst 425415ff-108c-442f-90f7-b7d0cdd66acb 3 Category 28.22 urn:ddi:dk.dst:00c317d4-33bd-4a52-aa5e-8a003a174131:20 dk.dst 00c317d4-33bd-4a52-aa5e-8a003a174131 20 dk.dst 5d9c9014-3e89-497c-a9c0-be03c7315d7e 3 Category 28.22.00 urn:ddi:dk.dst:632d1044-0593-498f-949a-fe82fa6cf026:20 dk.dst 632d1044-0593-498f-949a-fe82fa6cf026 20 dk.dst ebdaef1b-0c04-4f2f-b470-ca6cfb64151b 3 Category 28.3 urn:ddi:dk.dst:6114d806-ee61-4953-ae3d-89cb1ae71d78:20 dk.dst 6114d806-ee61-4953-ae3d-89cb1ae71d78 20 dk.dst ac73e275-104f-4273-9cfa-7d4af5ec255f 3 Category 28.30 urn:ddi:dk.dst:780f5647-1824-4ba0-8f41-bdcd7d4255eb:20 dk.dst 780f5647-1824-4ba0-8f41-bdcd7d4255eb 20 dk.dst 4d49053a-ef82-4dbf-9559-aebe0204d2e7 3 Category 28.30.00 urn:ddi:dk.dst:a892df72-f783-4b3d-b113-ad58a24ca8b3:20 dk.dst a892df72-f783-4b3d-b113-ad58a24ca8b3 20 dk.dst 023d7e5b-0eec-4942-94b6-b8ca633f3921 3 Category 28.4 urn:ddi:dk.dst:96f60e9d-4806-4d26-b85f-597ac51c5847:20 dk.dst 96f60e9d-4806-4d26-b85f-597ac51c5847 20 dk.dst 622004ac-8a04-4d6a-bf5a-822e5fd8dec5 3 Category 28.40 urn:ddi:dk.dst:d63c9eee-d1df-48ad-b5ab-bbc57f76f440:20 dk.dst d63c9eee-d1df-48ad-b5ab-bbc57f76f440 20 dk.dst 873ae529-d96f-4192-a319-64d674b63c88 3 Category 28.40.00 urn:ddi:dk.dst:d7b4f395-1f77-448f-9c54-520a2611d576:20 dk.dst d7b4f395-1f77-448f-9c54-520a2611d576 20 dk.dst df77203a-579e-424d-95cd-82c856611e3f 3 Category 28.5 urn:ddi:dk.dst:a54a7e70-a185-4728-921e-d8d447b47f75:20 dk.dst a54a7e70-a185-4728-921e-d8d447b47f75 20 dk.dst 86b967d2-bba4-417f-a74f-03d714f70011 3 Category 28.51 urn:ddi:dk.dst:4029913e-0857-46ae-be3b-e3cf2c81f890:20 dk.dst 4029913e-0857-46ae-be3b-e3cf2c81f890 20 dk.dst 0774052f-2363-41ff-8055-de78597e3132 3 Category 28.51.00 urn:ddi:dk.dst:a8838757-7514-4182-ae8c-f9d8b05fde6e:20 dk.dst a8838757-7514-4182-ae8c-f9d8b05fde6e 20 dk.dst 1d92b1d4-4a34-470a-9157-fb4c04fe03ee 3 Category 28.52 urn:ddi:dk.dst:e934d8d5-77e5-4e17-8660-aaf69fe3ce4e:20 dk.dst e934d8d5-77e5-4e17-8660-aaf69fe3ce4e 20 dk.dst a2b7cdc4-40ab-496d-ae37-0c055770727f 3 Category 28.52.00 urn:ddi:dk.dst:9a92a93c-c0a7-4fb5-a1c7-5c76debce91c:20 dk.dst 9a92a93c-c0a7-4fb5-a1c7-5c76debce91c 20 dk.dst dfcea165-fcd8-4a44-b283-2af1a460ea6c 3 Category 28.6 urn:ddi:dk.dst:30f9a951-a997-436f-b82b-e8a128d18851:20 dk.dst 30f9a951-a997-436f-b82b-e8a128d18851 20 dk.dst 41936640-c29f-49d5-9d23-734ba225a980 3 Category 28.61 urn:ddi:dk.dst:ac30b28c-8d8a-4c66-835e-319e0780ff19:20 dk.dst ac30b28c-8d8a-4c66-835e-319e0780ff19 20 dk.dst 9a0571ea-d258-48b7-83fa-34babc39e7d1 3 Category 28.61.00 urn:ddi:dk.dst:e5ba3fd5-4bc0-42b4-89a7-23d070726777:20 dk.dst e5ba3fd5-4bc0-42b4-89a7-23d070726777 20 dk.dst 699ef65a-58d5-479e-95e4-aefaf6d36873 3 Category 28.62 urn:ddi:dk.dst:bdc83d04-c1b5-40c6-89d4-c3480f1b105e:20 dk.dst bdc83d04-c1b5-40c6-89d4-c3480f1b105e 20 dk.dst 2b16552f-a2f7-4c37-91a8-1914755ea230 3 Category 28.62.00 urn:ddi:dk.dst:2e003c3c-7793-46e0-850a-e9475f82a04f:20 dk.dst 2e003c3c-7793-46e0-850a-e9475f82a04f 20 dk.dst 57b727f2-83de-4b55-84dd-f5acd4aae754 3 Category 28.63 urn:ddi:dk.dst:e03058ae-050c-4b2d-8403-d3aba1fe0b2c:20 dk.dst e03058ae-050c-4b2d-8403-d3aba1fe0b2c 20 dk.dst 70f88079-37d7-44a5-9325-a722b9ef9f78 3 Category 28.63.10 urn:ddi:dk.dst:0b8f1d90-65f1-423e-a902-5f22d7fcbc7b:20 dk.dst 0b8f1d90-65f1-423e-a902-5f22d7fcbc7b 20 dk.dst 3047eeb9-f23c-4e72-8315-9acebafbfd60 3 Category 28.63.20 urn:ddi:dk.dst:1eb9b643-2591-4756-9528-bd48dbcfb160:20 dk.dst 1eb9b643-2591-4756-9528-bd48dbcfb160 20 dk.dst 7ea021fc-42d0-4889-bfac-f21af1c0341b 3 Category 28.7 urn:ddi:dk.dst:0740c355-6509-4e85-812b-dc36f3775040:20 dk.dst 0740c355-6509-4e85-812b-dc36f3775040 20 dk.dst 4e7a07fc-c91d-44f9-bdfc-3638c16ef92c 3 Category 28.71 urn:ddi:dk.dst:1abfac53-138d-411a-b0cc-14330ff40cc0:20 dk.dst 1abfac53-138d-411a-b0cc-14330ff40cc0 20 dk.dst 4b9efeb5-70bc-46b3-bfd2-dac79e29d0c1 3 Category 28.71.00 urn:ddi:dk.dst:6832071f-91af-4a18-9fa1-325aa8d06bbe:20 dk.dst 6832071f-91af-4a18-9fa1-325aa8d06bbe 20 dk.dst 4fa40c4d-2f69-4a43-a3be-d2874c03e7f0 3 Category 28.72 urn:ddi:dk.dst:99628405-ac0c-4f05-9e41-0f355b62d771:20 dk.dst 99628405-ac0c-4f05-9e41-0f355b62d771 20 dk.dst b856775f-4e14-41be-86ae-47a9dabf6cfb 3 Category 28.72.00 urn:ddi:dk.dst:be96cbd5-4f3c-496c-83fc-80a304f46cf2:20 dk.dst be96cbd5-4f3c-496c-83fc-80a304f46cf2 20 dk.dst fffc9f06-a3ff-4c42-8623-e6b5da717707 3 Category 28.73 urn:ddi:dk.dst:e02a5647-9cd9-49ae-9140-145a61e9dab2:20 dk.dst e02a5647-9cd9-49ae-9140-145a61e9dab2 20 dk.dst aabda769-9468-42de-af76-b40df649d8ee 3 Category 28.73.00 urn:ddi:dk.dst:9160ad7a-71fb-4843-8a7c-75d2228f8ac1:20 dk.dst 9160ad7a-71fb-4843-8a7c-75d2228f8ac1 20 dk.dst 01ff581c-bf55-40c0-9647-9328414042bc 3 Category 28.74 urn:ddi:dk.dst:396b507b-d299-4d78-b6a1-48d863743104:20 dk.dst 396b507b-d299-4d78-b6a1-48d863743104 20 dk.dst 1970536c-7680-443c-9502-f3d38e133872 3 Category 28.74.00 urn:ddi:dk.dst:e6e905d6-094c-4ea3-b808-ac6490920cee:20 dk.dst e6e905d6-094c-4ea3-b808-ac6490920cee 20 dk.dst ae11faca-7055-4d43-b169-a0744ce5f501 3 Category 28.75 urn:ddi:dk.dst:61de6e77-5cb4-4b02-9ba5-e113c49256ea:20 dk.dst 61de6e77-5cb4-4b02-9ba5-e113c49256ea 20 dk.dst 52c26dc1-4212-42d6-9adf-f2514db32446 3 Category 28.75.10 urn:ddi:dk.dst:f7f13a2a-2fd4-41c2-af40-ff2569defede:20 dk.dst f7f13a2a-2fd4-41c2-af40-ff2569defede 20 dk.dst 20f9b4ac-012b-4756-8669-a98a534a03db 3 Category 28.75.20 urn:ddi:dk.dst:8495daa5-59a5-4b67-ba69-a492912d6bfb:20 dk.dst 8495daa5-59a5-4b67-ba69-a492912d6bfb 20 dk.dst fee97ff3-3893-4338-beba-0dd8bc90000e 3 Category 28.75.90 urn:ddi:dk.dst:918f0bde-d2ed-4abd-9bb4-a7edf61d71d4:20 dk.dst 918f0bde-d2ed-4abd-9bb4-a7edf61d71d4 20 dk.dst ae668841-b85f-4810-8388-8754a3fd346c 3 Category DK urn:ddi:dk.dst:885fd402-586f-487e-8df0-3c8cad90a5e6:20 dk.dst 885fd402-586f-487e-8df0-3c8cad90a5e6 20 dk.dst 4367026b-6213-48e0-9b83-21d5bfdf0f71 3 Category 29 urn:ddi:dk.dst:f3089f76-818f-409e-91d2-837bbd36ead3:20 dk.dst f3089f76-818f-409e-91d2-837bbd36ead3 20 dk.dst ad2a316d-dfeb-4c0a-969c-73741cff27ef 3 Category 29.1 urn:ddi:dk.dst:a662432d-02f1-4e89-9c0e-e9dc05e00c80:20 dk.dst a662432d-02f1-4e89-9c0e-e9dc05e00c80 20 dk.dst 7378e849-65cb-4dc6-b78a-a9edc949aee3 3 Category 29.11 urn:ddi:dk.dst:d9e74e8c-35d1-4c65-88a6-547941b05c95:20 dk.dst d9e74e8c-35d1-4c65-88a6-547941b05c95 20 dk.dst c0022321-09a2-49ce-85bc-3d7f0edbb6b1 3 Category 29.11.10 urn:ddi:dk.dst:0a8694b6-7a38-4bea-9054-b33d1b2ce7dc:20 dk.dst 0a8694b6-7a38-4bea-9054-b33d1b2ce7dc 20 dk.dst 010854fe-5230-47ee-9cc0-02d533c1047e 3 Category 29.11.20 urn:ddi:dk.dst:90f60d47-622f-4084-8f33-c69474f7b7c1:20 dk.dst 90f60d47-622f-4084-8f33-c69474f7b7c1 20 dk.dst 938e6ff7-986d-44ab-9416-3858bea9a09c 3 Category 29.11.90 urn:ddi:dk.dst:e1044d64-9959-4991-afba-8f5dfead52aa:20 dk.dst e1044d64-9959-4991-afba-8f5dfead52aa 20 dk.dst a5cf3b03-999c-43f2-b075-fedd2644f383 3 Category 29.12 urn:ddi:dk.dst:3b90e302-a471-4f8f-b2cb-13aae11f45ac:20 dk.dst 3b90e302-a471-4f8f-b2cb-13aae11f45ac 20 dk.dst ea23550e-aa19-4768-acb3-51dc1e8b6408 3 Category 29.12.10 urn:ddi:dk.dst:3b97228b-0ea0-44ce-9626-29f2dc109557:20 dk.dst 3b97228b-0ea0-44ce-9626-29f2dc109557 20 dk.dst 9baaa8d5-e8c5-425d-8d77-1b5e01b7b8f3 3 Category 29.12.20 urn:ddi:dk.dst:64b91bf7-e84d-4ae9-9ca3-72234580b326:20 dk.dst 64b91bf7-e84d-4ae9-9ca3-72234580b326 20 dk.dst 2fec38db-91f3-4ad9-866e-e3119b103548 3 Category 29.12.30 urn:ddi:dk.dst:fa369042-a0c1-462a-a67f-7315a41311c0:20 dk.dst fa369042-a0c1-462a-a67f-7315a41311c0 20 dk.dst a833502a-c78d-41d7-ba36-b006b75411d2 3 Category 29.13 urn:ddi:dk.dst:0ff8ff56-d57a-4b5e-9138-9a1ba2813eee:20 dk.dst 0ff8ff56-d57a-4b5e-9138-9a1ba2813eee 20 dk.dst 6ae7e608-aa5b-4524-b802-7ff019858a37 3 Category 29.13.00 urn:ddi:dk.dst:54d66983-752a-4c8d-af18-da693504840c:20 dk.dst 54d66983-752a-4c8d-af18-da693504840c 20 dk.dst bd15ca2c-c598-447f-9956-9432d2a675ac 3 Category 29.14 urn:ddi:dk.dst:67aa42dd-626d-4d62-8394-c84ee2bac98f:20 dk.dst 67aa42dd-626d-4d62-8394-c84ee2bac98f 20 dk.dst 86c62aae-4e16-464e-8666-627f653b1566 3 Category 29.14.00 urn:ddi:dk.dst:efa21122-1d1b-4802-a564-a4240d9d0f00:20 dk.dst efa21122-1d1b-4802-a564-a4240d9d0f00 20 dk.dst eaa103fd-c678-4a9c-a912-e4ae02fe37e1 3 Category 29.2 urn:ddi:dk.dst:18a3d29d-69d2-415c-a1a2-7b0d43e42a84:20 dk.dst 18a3d29d-69d2-415c-a1a2-7b0d43e42a84 20 dk.dst ee4fa79d-4cb1-4d87-b2b5-a79bac4f12ac 3 Category 29.21 urn:ddi:dk.dst:df46b362-e6a5-4ef1-bd80-cd2432024d52:20 dk.dst df46b362-e6a5-4ef1-bd80-cd2432024d52 20 dk.dst 8e66b59d-84d6-4da8-a9a6-8e983f2129cd 3 Category 29.21.00 urn:ddi:dk.dst:dc43b970-1ece-4f2b-bcee-d2ffd5a4816a:20 dk.dst dc43b970-1ece-4f2b-bcee-d2ffd5a4816a 20 dk.dst 62a348c4-ed08-46eb-b1ff-3645066fb78b 3 Category 29.22 urn:ddi:dk.dst:e9589f89-eeeb-48bc-a36d-6d959643137f:20 dk.dst e9589f89-eeeb-48bc-a36d-6d959643137f 20 dk.dst 6c450b4a-1407-4fcf-818f-34337f7e8c4e 3 Category 29.22.10 urn:ddi:dk.dst:272763a3-4ea0-43a9-bdae-2977fed2af39:20 dk.dst 272763a3-4ea0-43a9-bdae-2977fed2af39 20 dk.dst fea33c1c-2b44-4304-a9d5-e00ba2d0495c 3 Category 29.22.20 urn:ddi:dk.dst:86aa10ff-7e43-45ee-844f-a7a0426eef18:20 dk.dst 86aa10ff-7e43-45ee-844f-a7a0426eef18 20 dk.dst 9005e1d3-2613-4f7c-959d-9e303380ec3b 3 Category 29.22.30 urn:ddi:dk.dst:0ecd8ef5-b03d-438a-a441-faeea48f304f:20 dk.dst 0ecd8ef5-b03d-438a-a441-faeea48f304f 20 dk.dst 2fd3cd37-5968-4006-9461-8bfa1b068ad8 3 Category 29.22.90 urn:ddi:dk.dst:98870831-c460-4330-80ce-ea251c43253b:20 dk.dst 98870831-c460-4330-80ce-ea251c43253b 20 dk.dst 6c26dac5-25c8-4853-887a-e5ce38727f70 3 Category 29.23 urn:ddi:dk.dst:0fb68ee4-1cde-4798-95dd-c5717f328dc2:20 dk.dst 0fb68ee4-1cde-4798-95dd-c5717f328dc2 20 dk.dst 33c67d20-4b49-44c4-934a-04b40b8e4510 3 Category 29.23.10 urn:ddi:dk.dst:e4e36439-9ccd-4da2-9433-b35d81689a8a:20 dk.dst e4e36439-9ccd-4da2-9433-b35d81689a8a 20 dk.dst 19d846da-bd4b-404e-8ff4-bc2ab1914810 3 Category 29.23.20 urn:ddi:dk.dst:bba4ef18-bf13-434c-9c2c-f629f1157bcc:20 dk.dst bba4ef18-bf13-434c-9c2c-f629f1157bcc 20 dk.dst 227037d7-a56b-44f8-bb9d-070ce6c22c6d 3 Category 29.24 urn:ddi:dk.dst:7243d6a1-dd57-4947-879c-04f555f5764d:20 dk.dst 7243d6a1-dd57-4947-879c-04f555f5764d 20 dk.dst 2d34e6dd-9335-4e75-9fe3-d05e9a427c53 3 Category 29.24.10 urn:ddi:dk.dst:df0eb1b9-e093-4221-ba48-825d60b208bd:20 dk.dst df0eb1b9-e093-4221-ba48-825d60b208bd 20 dk.dst a853289e-dadb-471a-9b4c-7cc497897c8f 3 Category 29.24.20 urn:ddi:dk.dst:d27b631d-f80f-4bdc-ab6e-58f80284203c:20 dk.dst d27b631d-f80f-4bdc-ab6e-58f80284203c 20 dk.dst b5c81c93-61cd-43fc-8113-580f3ab9ce6b 3 Category 29.24.30 urn:ddi:dk.dst:21c949de-849b-487d-ba07-02f998e7dcde:20 dk.dst 21c949de-849b-487d-ba07-02f998e7dcde 20 dk.dst 50275bfe-092c-48ee-b922-4af5d8ba1a46 3 Category 29.24.90 urn:ddi:dk.dst:9232cea4-33c1-4c43-9678-42241fe748da:20 dk.dst 9232cea4-33c1-4c43-9678-42241fe748da 20 dk.dst 92369f74-7e02-4862-b665-cd99c821870c 3 Category 29.3 urn:ddi:dk.dst:a6aa5d86-112a-4e3e-987a-7a38cb0e9c7f:20 dk.dst a6aa5d86-112a-4e3e-987a-7a38cb0e9c7f 20 dk.dst 552d1fe2-7107-4f7d-ac49-e4b4f0b069b8 3 Category 29.31 urn:ddi:dk.dst:c53b2d77-5c99-4c15-8714-1a4b1d72a083:20 dk.dst c53b2d77-5c99-4c15-8714-1a4b1d72a083 20 dk.dst 3c8e3975-a0ab-4902-92fb-e497f9799168 3 Category 29.31.00 urn:ddi:dk.dst:3e324e8b-a752-4751-9179-6f404db33664:20 dk.dst 3e324e8b-a752-4751-9179-6f404db33664 20 dk.dst 2ff282ae-9c7a-414e-ad2a-5fc7f1e4819f 3 Category 29.32 urn:ddi:dk.dst:82c99592-ca02-47d6-ac0e-edacbf9824bb:20 dk.dst 82c99592-ca02-47d6-ac0e-edacbf9824bb 20 dk.dst fc26d470-505f-4e8c-ad09-58b1b9f85c8e 3 Category 29.32.10 urn:ddi:dk.dst:a67dce49-f61c-434f-a9ad-6f14c8c0a999:20 dk.dst a67dce49-f61c-434f-a9ad-6f14c8c0a999 20 dk.dst 720af4d4-5e09-474c-81af-75cf095861cd 3 Category 29.32.20 urn:ddi:dk.dst:88a754fc-b1f5-4421-8c5d-d5f45d3375c6:20 dk.dst 88a754fc-b1f5-4421-8c5d-d5f45d3375c6 20 dk.dst e0925f53-51f7-4d99-86a9-97d616e2eac2 3 Category 29.32.30 urn:ddi:dk.dst:fe7cfeb7-1862-46ff-8c63-4c540078c1e8:20 dk.dst fe7cfeb7-1862-46ff-8c63-4c540078c1e8 20 dk.dst 031641b6-0c67-43d6-9735-4d80c53d75c9 3 Category 29.32.40 urn:ddi:dk.dst:29f79c76-00c7-46e8-8b77-c7a9ed1dbb27:20 dk.dst 29f79c76-00c7-46e8-8b77-c7a9ed1dbb27 20 dk.dst d56d5985-e692-43c7-9bee-982717409d25 3 Category 29.4 urn:ddi:dk.dst:dac73cfb-e674-4ce6-bec5-c3c27cc095e8:20 dk.dst dac73cfb-e674-4ce6-bec5-c3c27cc095e8 20 dk.dst af325a07-b514-4e99-ae62-7c28b09a7244 3 Category 29.40 urn:ddi:dk.dst:59814eaa-697e-4d16-8940-1e4fbbdf17c2:20 dk.dst 59814eaa-697e-4d16-8940-1e4fbbdf17c2 20 dk.dst 82ed2719-f318-4c22-9587-1cd805ff99df 3 Category 29.40.00 urn:ddi:dk.dst:52f15eab-1ac0-462e-850e-db0124ab0c15:20 dk.dst 52f15eab-1ac0-462e-850e-db0124ab0c15 20 dk.dst 9f509738-d66f-444a-9e37-a88f4b57936e 3 Category 29.5 urn:ddi:dk.dst:3cf52921-87ad-4faf-a449-5899ea9cf079:20 dk.dst 3cf52921-87ad-4faf-a449-5899ea9cf079 20 dk.dst 88548fca-ddaf-4342-8a23-488a7b85be60 3 Category 29.51 urn:ddi:dk.dst:d152be6a-2017-496d-b2e2-275049eea960:20 dk.dst d152be6a-2017-496d-b2e2-275049eea960 20 dk.dst 23061210-0e27-4e03-afa9-7a22bde315f5 3 Category 29.51.00 urn:ddi:dk.dst:d19ba545-ef3a-4f9f-ae55-3f89e14a37f7:20 dk.dst d19ba545-ef3a-4f9f-ae55-3f89e14a37f7 20 dk.dst 9400fbba-7537-4f31-b23f-c4f0a1d8fd1c 3 Category 29.52 urn:ddi:dk.dst:ce5c72e6-4237-44b2-bae0-50be51170f9c:20 dk.dst ce5c72e6-4237-44b2-bae0-50be51170f9c 20 dk.dst be592379-93d9-47fe-8689-7fe50eed08d4 3 Category 29.52.10 urn:ddi:dk.dst:fde0986b-0ed1-4270-91da-f5ad3b23d45a:20 dk.dst fde0986b-0ed1-4270-91da-f5ad3b23d45a 20 dk.dst 8ca8b23f-071b-4e38-9639-42a1f8ddbf7d 3 Category 29.52.90 urn:ddi:dk.dst:aacb00c3-b377-4264-9ea2-f9262a6c7e21:20 dk.dst aacb00c3-b377-4264-9ea2-f9262a6c7e21 20 dk.dst 7f7751c9-f778-483b-a8fc-7658cf7f40c5 3 Category 29.53 urn:ddi:dk.dst:06b2beec-ca66-4df3-a1cc-f4f812f4417b:20 dk.dst 06b2beec-ca66-4df3-a1cc-f4f812f4417b 20 dk.dst 5e41a1a1-e475-47f1-9364-8c247e461941 3 Category 29.53.10 urn:ddi:dk.dst:221d80dd-002d-449a-8c81-7159104833ec:20 dk.dst 221d80dd-002d-449a-8c81-7159104833ec 20 dk.dst f017e550-37ba-4ee3-8529-7f68096ff609 3 Category 29.53.20 urn:ddi:dk.dst:978a5df6-be88-4eaa-a5ab-5070cc3b0294:20 dk.dst 978a5df6-be88-4eaa-a5ab-5070cc3b0294 20 dk.dst ef3fc6e9-b4aa-4231-9e66-89fa0d972d0a 3 Category 29.53.30 urn:ddi:dk.dst:76869a96-3965-4ade-9cd5-436ce692a472:20 dk.dst 76869a96-3965-4ade-9cd5-436ce692a472 20 dk.dst 232227c8-715f-4866-8a03-2cedff80299d 3 Category 29.53.40 urn:ddi:dk.dst:e5e4ab6a-c1f6-4cb1-9481-cab2d115c478:20 dk.dst e5e4ab6a-c1f6-4cb1-9481-cab2d115c478 20 dk.dst c69c6166-a44a-49ed-9890-0370c703679f 3 Category 29.53.90 urn:ddi:dk.dst:722fb88b-6304-45f8-b2bf-5b497ea3040b:20 dk.dst 722fb88b-6304-45f8-b2bf-5b497ea3040b 20 dk.dst 17731418-aa86-45ac-89bc-7d352587f7d4 3 Category 29.54 urn:ddi:dk.dst:ce13d8d9-bc51-4f2b-b188-a7ae2878b403:20 dk.dst ce13d8d9-bc51-4f2b-b188-a7ae2878b403 20 dk.dst 5ab71b70-59f6-4f16-9942-86161ab5e7a8 3 Category 29.54.00 urn:ddi:dk.dst:f3eee7cf-6386-4b3e-aacf-2007a922de0b:20 dk.dst f3eee7cf-6386-4b3e-aacf-2007a922de0b 20 dk.dst eb4bc14a-a581-4391-b419-c1f59f40ad64 3 Category 29.55 urn:ddi:dk.dst:4ad11838-e90f-42c9-adbb-73b9ba34ba4b:20 dk.dst 4ad11838-e90f-42c9-adbb-73b9ba34ba4b 20 dk.dst 17cad682-a52a-4579-bfdc-760bede0b01b 3 Category 29.55.00 urn:ddi:dk.dst:3a2753cc-cb3f-4091-90bd-1f1c83999136:20 dk.dst 3a2753cc-cb3f-4091-90bd-1f1c83999136 20 dk.dst c6ad908a-4803-4345-a968-c896548d48dd 3 Category 29.56 urn:ddi:dk.dst:99d3096b-95e5-4139-b450-c5c17931f4f1:20 dk.dst 99d3096b-95e5-4139-b450-c5c17931f4f1 20 dk.dst 794f0ec5-22eb-4caf-a659-5b5aed2b1be7 3 Category 29.56.10 urn:ddi:dk.dst:730b02a1-8aa9-4d9c-a6a0-5d618da32ea1:20 dk.dst 730b02a1-8aa9-4d9c-a6a0-5d618da32ea1 20 dk.dst 55e90577-6e2f-41b8-b15f-767fbfef7559 3 Category 29.56.20 urn:ddi:dk.dst:fdc675f8-7b59-4269-92f3-61ec2288cd36:20 dk.dst fdc675f8-7b59-4269-92f3-61ec2288cd36 20 dk.dst 79c71682-8b5b-422d-890b-d03cc712a693 3 Category 29.56.90 urn:ddi:dk.dst:93f0e326-b087-4af5-9554-1c354406c9bd:20 dk.dst 93f0e326-b087-4af5-9554-1c354406c9bd 20 dk.dst 8b6c28b6-f1d8-4edd-9203-8621ad3ae290 3 Category 29.6 urn:ddi:dk.dst:460d7891-99c2-4e05-91b3-28da3861c3aa:20 dk.dst 460d7891-99c2-4e05-91b3-28da3861c3aa 20 dk.dst 52b7f263-d382-435d-8a8e-4a556c06449a 3 Category 29.60 urn:ddi:dk.dst:23c4f12e-0747-4346-8e5c-20139c837981:20 dk.dst 23c4f12e-0747-4346-8e5c-20139c837981 20 dk.dst 317d653e-92b8-4ccc-8dfd-632af77b38b4 3 Category 29.60.00 urn:ddi:dk.dst:e304cfe4-4463-44c6-8a51-076fd50c6af5:20 dk.dst e304cfe4-4463-44c6-8a51-076fd50c6af5 20 dk.dst f8154747-04fe-4cb9-a952-41e473c0bbba 3 Category 29.7 urn:ddi:dk.dst:43ea5207-adb5-4ee8-80ed-bab3c5677535:20 dk.dst 43ea5207-adb5-4ee8-80ed-bab3c5677535 20 dk.dst 53a2e322-d819-46b9-8110-122397929b13 3 Category 29.71 urn:ddi:dk.dst:1f5d200f-e1d4-4599-afc3-07cdf8fdece4:20 dk.dst 1f5d200f-e1d4-4599-afc3-07cdf8fdece4 20 dk.dst 91691ea8-2f83-4c87-80bb-1cf23d48c1dd 3 Category 29.71.10 urn:ddi:dk.dst:ea538135-dee1-4384-a5e2-a9f43f8fa3c6:20 dk.dst ea538135-dee1-4384-a5e2-a9f43f8fa3c6 20 dk.dst cbd51b2b-5133-4e0b-8176-04472867ad57 3 Category 29.71.20 urn:ddi:dk.dst:d84d535c-23cf-4d56-bab3-1581df05b655:20 dk.dst d84d535c-23cf-4d56-bab3-1581df05b655 20 dk.dst 1e668f8e-fe90-4251-8e0f-d42f4509dabb 3 Category 29.71.30 urn:ddi:dk.dst:b84f8c5c-5577-4873-8c83-ff3565f8dd1b:20 dk.dst b84f8c5c-5577-4873-8c83-ff3565f8dd1b 20 dk.dst d6aa61e8-817d-4f6c-803b-2eb474289d31 3 Category 29.71.90 urn:ddi:dk.dst:2ab227d1-67a5-4fc7-a5c1-5c780f9d083c:20 dk.dst 2ab227d1-67a5-4fc7-a5c1-5c780f9d083c 20 dk.dst dab27e72-000e-4c0b-b7bd-b5785e87c191 3 Category 29.72 urn:ddi:dk.dst:166c1dc8-0f1a-4fbf-a3bc-e8376a8a50d2:20 dk.dst 166c1dc8-0f1a-4fbf-a3bc-e8376a8a50d2 20 dk.dst d0d7c24c-ea81-476a-b419-461f9ee6a944 3 Category 29.72.00 urn:ddi:dk.dst:91e31f52-5d0c-4b1f-ad82-f37cd819339f:20 dk.dst 91e31f52-5d0c-4b1f-ad82-f37cd819339f 20 dk.dst 583602e8-2260-4d9f-9d60-5ef01e5d7220 3 Category DL urn:ddi:dk.dst:fae4d311-9107-4ca1-9567-17692def9b4f:20 dk.dst fae4d311-9107-4ca1-9567-17692def9b4f 20 dk.dst 182497fd-efc5-477a-a77b-4f11ee52040d 3 Category 30 urn:ddi:dk.dst:674798b5-b494-4699-a9f5-cd0bb6e676d6:20 dk.dst 674798b5-b494-4699-a9f5-cd0bb6e676d6 20 dk.dst 7f1018d8-3662-4c88-b485-29893d76a9b0 3 Category 30.0 urn:ddi:dk.dst:1ff14976-c6de-4e14-b199-78fca9609ced:20 dk.dst 1ff14976-c6de-4e14-b199-78fca9609ced 20 dk.dst 5802a9f0-5dac-4182-ac2c-d04f57dede6e 3 Category 30.01 urn:ddi:dk.dst:2761b844-6d0b-44a6-8655-9294b3477325:20 dk.dst 2761b844-6d0b-44a6-8655-9294b3477325 20 dk.dst 8deaaf6f-730e-43ba-b13e-44001d7d48b5 3 Category 30.01.00 urn:ddi:dk.dst:10e84372-4a24-4ae3-b4bc-e708b3e7ad63:20 dk.dst 10e84372-4a24-4ae3-b4bc-e708b3e7ad63 20 dk.dst a18297f1-f5e1-4544-b5c4-430bca900b04 3 Category 30.02 urn:ddi:dk.dst:2a1e7692-f424-4323-ac5f-b72536f4d1f1:20 dk.dst 2a1e7692-f424-4323-ac5f-b72536f4d1f1 20 dk.dst a26ac31c-0d9a-42a3-87ec-8bfb028b0093 3 Category 30.02.00 urn:ddi:dk.dst:72f10bf7-d0a8-462b-899f-b8679147b707:20 dk.dst 72f10bf7-d0a8-462b-899f-b8679147b707 20 dk.dst 918ef246-329d-4a04-aa25-be6497650774 3 Category 31 urn:ddi:dk.dst:bdfa7bcb-370d-46b3-b0d0-59bd981a20aa:20 dk.dst bdfa7bcb-370d-46b3-b0d0-59bd981a20aa 20 dk.dst c99c8cb1-7e2a-4330-9952-98a32d7ce427 3 Category 31.1 urn:ddi:dk.dst:0c1fb9ed-6763-45c3-b38f-0d8bf7df0a7c:20 dk.dst 0c1fb9ed-6763-45c3-b38f-0d8bf7df0a7c 20 dk.dst e1fcd270-e41f-4093-a813-94bbdd7b53c9 3 Category 31.10 urn:ddi:dk.dst:d0868f1e-4247-4c2a-9027-f31197c67bcc:20 dk.dst d0868f1e-4247-4c2a-9027-f31197c67bcc 20 dk.dst 52998e8b-7606-4187-9d94-8a0db5968232 3 Category 31.10.10 urn:ddi:dk.dst:47172b20-df1d-48dc-839a-f872f59546a0:20 dk.dst 47172b20-df1d-48dc-839a-f872f59546a0 20 dk.dst a7724418-2ce4-4fb5-8531-823e1c8cdec5 3 Category 31.10.20 urn:ddi:dk.dst:d689bbbb-9874-4456-a3d4-4575bd47a02a:20 dk.dst d689bbbb-9874-4456-a3d4-4575bd47a02a 20 dk.dst d6453c97-db75-4d79-881b-2e87ffd002d4 3 Category 31.10.30 urn:ddi:dk.dst:ad02cad8-cff3-4b67-b8c5-2a809d7b8893:20 dk.dst ad02cad8-cff3-4b67-b8c5-2a809d7b8893 20 dk.dst 920c9201-b5c5-4676-afe0-19e1bc9d982b 3 Category 31.10.40 urn:ddi:dk.dst:2e5f359f-4dff-40d6-9fc2-eea55c1f1c32:20 dk.dst 2e5f359f-4dff-40d6-9fc2-eea55c1f1c32 20 dk.dst 053a9034-0b0e-404c-a69c-f03a5d0b245e 3 Category 31.2 urn:ddi:dk.dst:18015e08-2764-4cdb-abc7-9a372c10dbac:20 dk.dst 18015e08-2764-4cdb-abc7-9a372c10dbac 20 dk.dst 7a56ddd7-dd30-4797-aab5-303a2dcc7ff8 3 Category 31.20 urn:ddi:dk.dst:d9421039-8340-4ea9-8759-1230ef161d4c:20 dk.dst d9421039-8340-4ea9-8759-1230ef161d4c 20 dk.dst 015da5c9-6484-4c34-b9d0-045dc452fbda 3 Category 31.20.10 urn:ddi:dk.dst:f65929bb-fb0a-4c0a-832c-c600e05dc7f7:20 dk.dst f65929bb-fb0a-4c0a-832c-c600e05dc7f7 20 dk.dst 16d7474a-bd67-4ab1-89ab-7894e0961cc5 3 Category 31.20.90 urn:ddi:dk.dst:15336d4c-a1bd-40d7-8ab1-3a46748c741b:20 dk.dst 15336d4c-a1bd-40d7-8ab1-3a46748c741b 20 dk.dst cfdeb236-940f-4155-99ac-c49f12b0577e 3 Category 31.3 urn:ddi:dk.dst:e4e4d395-37d4-413e-a242-7098bab81940:20 dk.dst e4e4d395-37d4-413e-a242-7098bab81940 20 dk.dst 2e56decb-3911-451b-80ea-79c2e9d1bd09 3 Category 31.30 urn:ddi:dk.dst:f50733e4-d5cd-4e52-a3a0-460990572ee4:20 dk.dst f50733e4-d5cd-4e52-a3a0-460990572ee4 20 dk.dst c3d957b4-0468-4edd-aac8-79635304afdf 3 Category 31.30.00 urn:ddi:dk.dst:0a473fb4-3069-43d5-8079-0fef98d19298:20 dk.dst 0a473fb4-3069-43d5-8079-0fef98d19298 20 dk.dst de0276bd-f4a4-4d87-a86a-256460a4fc00 3 Category 31.4 urn:ddi:dk.dst:fb83139d-9e99-4d45-a2b1-a9dbb9296402:20 dk.dst fb83139d-9e99-4d45-a2b1-a9dbb9296402 20 dk.dst 6169adaa-dae5-439c-9226-ba4c761221da 3 Category 31.40 urn:ddi:dk.dst:06f9a08e-1946-4598-8aa0-1562392eb211:20 dk.dst 06f9a08e-1946-4598-8aa0-1562392eb211 20 dk.dst ec331865-a371-45fe-b952-9b4d6f3a2fdd 3 Category 31.40.00 urn:ddi:dk.dst:ac1cfd3b-82e9-4324-b260-6558dc6633b7:20 dk.dst ac1cfd3b-82e9-4324-b260-6558dc6633b7 20 dk.dst ebcf98a3-c131-4ba8-8240-508e187b51c8 3 Category 31.5 urn:ddi:dk.dst:d951a901-a7ad-4964-94ed-36bd5110a7b3:20 dk.dst d951a901-a7ad-4964-94ed-36bd5110a7b3 20 dk.dst b32b9f44-d3a3-460f-8ae1-6c23ec465758 3 Category 31.50 urn:ddi:dk.dst:36d11486-af17-4b45-adc9-695e14f72e60:20 dk.dst 36d11486-af17-4b45-adc9-695e14f72e60 20 dk.dst 9e3b3d91-2e65-41ae-aa92-6dc709cd36a5 3 Category 31.50.00 urn:ddi:dk.dst:5bf58524-900e-47c9-98c0-8da655cb3b87:20 dk.dst 5bf58524-900e-47c9-98c0-8da655cb3b87 20 dk.dst cbbf9c2e-1782-4056-8a6d-88b1cdb2800c 3 Category 31.6 urn:ddi:dk.dst:ce639354-15fd-4624-a1fe-a223486bd03e:20 dk.dst ce639354-15fd-4624-a1fe-a223486bd03e 20 dk.dst efcfd17e-d1ff-4d0c-8d27-8b6fc5346ac5 3 Category 31.61 urn:ddi:dk.dst:19563d3b-af9c-4967-b52d-e49b92fc8e48:20 dk.dst 19563d3b-af9c-4967-b52d-e49b92fc8e48 20 dk.dst 2cb9c0a9-f330-4bb6-9801-e9b102b5afe3 3 Category 31.61.00 urn:ddi:dk.dst:895cc94e-f730-4360-9a7d-8b2403c9d3a0:20 dk.dst 895cc94e-f730-4360-9a7d-8b2403c9d3a0 20 dk.dst 2230ab68-4973-43e3-bfde-4fbc3ce40fa0 3 Category 31.62 urn:ddi:dk.dst:80224e53-0234-435f-b76d-9e4c78b05dab:20 dk.dst 80224e53-0234-435f-b76d-9e4c78b05dab 20 dk.dst b935f3f3-046e-42fa-bc66-0d61ca5e33cb 3 Category 31.62.10 urn:ddi:dk.dst:3c836978-573f-4afd-bd2c-7fe2b1ba7431:20 dk.dst 3c836978-573f-4afd-bd2c-7fe2b1ba7431 20 dk.dst 5dc964ee-fbaa-44b6-9a22-2d1127651406 3 Category 31.62.20 urn:ddi:dk.dst:57ea15dd-63a3-411f-82f7-acf9f8d865f3:20 dk.dst 57ea15dd-63a3-411f-82f7-acf9f8d865f3 20 dk.dst eb8f2748-9a02-4726-9b84-9b025b1c04fc 3 Category 31.62.90 urn:ddi:dk.dst:d1ae9747-d4aa-4ced-8102-5bbd25014c7b:20 dk.dst d1ae9747-d4aa-4ced-8102-5bbd25014c7b 20 dk.dst 551b4f1c-594b-44b3-8d61-b14a3610fd8d 3 Category 32 urn:ddi:dk.dst:c4cc90ab-61ea-465e-abe9-7ab4e3cfcda8:20 dk.dst c4cc90ab-61ea-465e-abe9-7ab4e3cfcda8 20 dk.dst d7285304-530b-4475-b25f-6b4b0784bca3 3 Category 32.1 urn:ddi:dk.dst:cd9d94a0-b63a-4008-a43c-c7f55666f631:20 dk.dst cd9d94a0-b63a-4008-a43c-c7f55666f631 20 dk.dst 6fe95518-55ec-433e-9735-f6562689e37b 3 Category 32.10 urn:ddi:dk.dst:9d8f52ac-8f1a-4898-a631-e46fc2dcd227:20 dk.dst 9d8f52ac-8f1a-4898-a631-e46fc2dcd227 20 dk.dst 7af1591e-77c4-4816-88c8-c32bfd720303 3 Category 32.10.10 urn:ddi:dk.dst:cbfcc314-78ca-477c-bf54-049eaf69be01:20 dk.dst cbfcc314-78ca-477c-bf54-049eaf69be01 20 dk.dst 723817b4-eaf3-4c99-83da-4269cfbe54d3 3 Category 32.10.90 urn:ddi:dk.dst:b288575e-e15f-4c14-9ecf-2d342f193e3e:20 dk.dst b288575e-e15f-4c14-9ecf-2d342f193e3e 20 dk.dst e7f01d12-1720-48ef-9a34-438a610296bf 3 Category 32.2 urn:ddi:dk.dst:01ebd031-eeac-42a6-a4f3-328bad8fc499:20 dk.dst 01ebd031-eeac-42a6-a4f3-328bad8fc499 20 dk.dst 3f1c37ad-8621-4c4a-8f39-070e64145e75 3 Category 32.20 urn:ddi:dk.dst:5391b0e8-dae8-4581-9f43-0e7fe5ee06d0:20 dk.dst 5391b0e8-dae8-4581-9f43-0e7fe5ee06d0 20 dk.dst 7a1da18d-2fd7-4849-8c9d-feb7d34a17ee 3 Category 32.20.10 urn:ddi:dk.dst:5ad2c978-b6bf-4ba4-8990-f99c4c5780ca:20 dk.dst 5ad2c978-b6bf-4ba4-8990-f99c4c5780ca 20 dk.dst c6e76762-bc68-42cc-9e0c-ff2d4980dfb7 3 Category 32.20.20 urn:ddi:dk.dst:7cc5ebb1-2e9a-4517-bf9b-cf42c27f5663:20 dk.dst 7cc5ebb1-2e9a-4517-bf9b-cf42c27f5663 20 dk.dst 26a9141c-f1c0-42b2-b9c2-0d2951815319 3 Category 32.3 urn:ddi:dk.dst:ff916d77-7464-4688-9da0-160f2db53dc1:20 dk.dst ff916d77-7464-4688-9da0-160f2db53dc1 20 dk.dst c8a73990-2418-4d8b-bf4d-a82008fad993 3 Category 32.30 urn:ddi:dk.dst:f422d069-0e62-4ffc-8173-8f902cfe7aeb:20 dk.dst f422d069-0e62-4ffc-8173-8f902cfe7aeb 20 dk.dst b49ea2e6-22ef-4428-afb7-addd3ee42e36 3 Category 32.30.10 urn:ddi:dk.dst:bd7c5352-a22f-4268-b9e5-2e863a833673:20 dk.dst bd7c5352-a22f-4268-b9e5-2e863a833673 20 dk.dst 50e6a871-1571-492d-9fb0-9e210700f804 3 Category 32.30.20 urn:ddi:dk.dst:3c7ebe48-cea2-4b62-850c-069788005099:20 dk.dst 3c7ebe48-cea2-4b62-850c-069788005099 20 dk.dst eab43610-efae-4e46-b342-4293e83298c9 3 Category 32.30.30 urn:ddi:dk.dst:975b7192-5eee-4e29-bdba-73b886a69d2c:20 dk.dst 975b7192-5eee-4e29-bdba-73b886a69d2c 20 dk.dst 26e63dfc-d25b-47ca-b735-d1ab8305e7c3 3 Category 33 urn:ddi:dk.dst:e62021b6-0628-47ce-89ba-e11d9fbe28f5:20 dk.dst e62021b6-0628-47ce-89ba-e11d9fbe28f5 20 dk.dst 419f9698-e577-43d4-a66d-d75a756c71b5 3 Category 33.1 urn:ddi:dk.dst:0a6f4693-131f-45e7-bc72-1552e6ef3ca6:20 dk.dst 0a6f4693-131f-45e7-bc72-1552e6ef3ca6 20 dk.dst d49ffc2a-b23b-4277-8904-d724d1314353 3 Category 33.10 urn:ddi:dk.dst:6800af12-ba37-489b-b853-e6fb888b06ee:20 dk.dst 6800af12-ba37-489b-b853-e6fb888b06ee 20 dk.dst 200453c4-9323-4f0d-b82c-63a61c86a574 3 Category 33.10.10 urn:ddi:dk.dst:f25fb114-3cb7-4fc9-9755-f26b9cd828e5:20 dk.dst f25fb114-3cb7-4fc9-9755-f26b9cd828e5 20 dk.dst 052fc2d3-e544-4462-b366-3bcc60fbf648 3 Category 33.10.20 urn:ddi:dk.dst:cf006b25-b0f1-4a81-897d-df223146a72e:20 dk.dst cf006b25-b0f1-4a81-897d-df223146a72e 20 dk.dst 2878530f-de30-492f-8164-b8eca4d3c6d1 3 Category 33.10.30 urn:ddi:dk.dst:9a98460f-7e97-4dc4-bb6d-e925b738ae72:20 dk.dst 9a98460f-7e97-4dc4-bb6d-e925b738ae72 20 dk.dst 642403be-3f52-42d1-aae7-094621b006ed 3 Category 33.10.40 urn:ddi:dk.dst:0793991d-a369-49a0-86d9-9150f88c47ba:20 dk.dst 0793991d-a369-49a0-86d9-9150f88c47ba 20 dk.dst 9d159e1b-a3bf-4ae4-b8e6-e8a9514513e3 3 Category 33.10.90 urn:ddi:dk.dst:9eb8f31e-c4b9-4ee4-8520-20003fa685be:20 dk.dst 9eb8f31e-c4b9-4ee4-8520-20003fa685be 20 dk.dst 3efb8a1b-2ee8-4a30-9780-d2a1a920239e 3 Category 33.2 urn:ddi:dk.dst:e34fa66d-8f8b-453e-aa78-d78b627329a2:20 dk.dst e34fa66d-8f8b-453e-aa78-d78b627329a2 20 dk.dst 6a391911-b892-4860-8611-141201fe35ad 3 Category 33.20 urn:ddi:dk.dst:9ecbdb72-d7de-43f4-a897-7cf9801dbf15:20 dk.dst 9ecbdb72-d7de-43f4-a897-7cf9801dbf15 20 dk.dst 3d3b6883-b074-41f5-91c2-8e9b1f9f8085 3 Category 33.20.10 urn:ddi:dk.dst:dde1330f-e72a-4060-9592-7843e0f3f94a:20 dk.dst dde1330f-e72a-4060-9592-7843e0f3f94a 20 dk.dst 85c8663e-3e48-4b4f-885f-0193e03ca517 3 Category 33.20.20 urn:ddi:dk.dst:d2297aef-b9eb-47ec-a550-9044556d4bfb:20 dk.dst d2297aef-b9eb-47ec-a550-9044556d4bfb 20 dk.dst f0ed6036-e4ac-4133-9d75-41bf45a13803 3 Category 33.20.30 urn:ddi:dk.dst:1fd5d5e4-04b5-435c-a81f-4991eae504a1:20 dk.dst 1fd5d5e4-04b5-435c-a81f-4991eae504a1 20 dk.dst 07c26704-e100-44aa-b421-e92e0b528bfb 3 Category 33.20.40 urn:ddi:dk.dst:0edb7dd9-d218-44fe-aba0-5f7f14dcca8f:20 dk.dst 0edb7dd9-d218-44fe-aba0-5f7f14dcca8f 20 dk.dst 8ce2ef0e-a24c-4d29-a86d-50ed2a216d70 3 Category 33.20.90 urn:ddi:dk.dst:cf0d2773-dd09-4b4d-a872-139563043c9f:20 dk.dst cf0d2773-dd09-4b4d-a872-139563043c9f 20 dk.dst 7bea6509-4bad-4cfb-b008-26285f6aca39 3 Category 33.3 urn:ddi:dk.dst:3125f99f-0f09-4638-b71d-6ff6bebc68a3:20 dk.dst 3125f99f-0f09-4638-b71d-6ff6bebc68a3 20 dk.dst 6ae2403b-c82e-472a-abf8-983d7b0aeef5 3 Category 33.30 urn:ddi:dk.dst:4d965ef8-faaa-420f-9f59-0b88fae4c959:20 dk.dst 4d965ef8-faaa-420f-9f59-0b88fae4c959 20 dk.dst 196fa64a-c20e-4236-a1f1-31ea2437dd0c 3 Category 33.30.00 urn:ddi:dk.dst:eb09fe1b-fe7d-467a-a31f-90b85d676c41:20 dk.dst eb09fe1b-fe7d-467a-a31f-90b85d676c41 20 dk.dst 8919a45e-5ee4-4ea8-9aaa-325f547fdf4f 3 Category 33.4 urn:ddi:dk.dst:13480702-4234-4202-b5ac-72b31126388f:20 dk.dst 13480702-4234-4202-b5ac-72b31126388f 20 dk.dst 70e96f89-f129-4c1c-af89-eb0402407ae9 3 Category 33.40 urn:ddi:dk.dst:b732f365-fd8a-4728-b8fd-f3c0f86c82f3:20 dk.dst b732f365-fd8a-4728-b8fd-f3c0f86c82f3 20 dk.dst 2bf8a34c-b472-4234-a5c4-79ece85eec30 3 Category 33.40.10 urn:ddi:dk.dst:5eacfc5e-02f0-4b04-af5b-12c933be4c1e:20 dk.dst 5eacfc5e-02f0-4b04-af5b-12c933be4c1e 20 dk.dst e95ebd23-bf64-41c5-911a-83dea2238724 3 Category 33.40.20 urn:ddi:dk.dst:35648c5d-a7af-4bc6-8356-b0499f1b44a7:20 dk.dst 35648c5d-a7af-4bc6-8356-b0499f1b44a7 20 dk.dst 9b4d85e0-f801-415d-8d37-878384713a6b 3 Category 33.40.90 urn:ddi:dk.dst:3926b5bb-8ec3-4db4-a838-fe53698aadf9:20 dk.dst 3926b5bb-8ec3-4db4-a838-fe53698aadf9 20 dk.dst 7ee5ccee-9c3e-40b5-831f-92aba946000d 3 Category 33.5 urn:ddi:dk.dst:306a625e-3663-4a1d-8e8a-c6988c2b651a:20 dk.dst 306a625e-3663-4a1d-8e8a-c6988c2b651a 20 dk.dst e0f3620f-77eb-4b12-bcb3-51e0e8487207 3 Category 33.50 urn:ddi:dk.dst:ff617331-9ce6-4d04-9ca3-2e52db29c6d0:20 dk.dst ff617331-9ce6-4d04-9ca3-2e52db29c6d0 20 dk.dst ee7246b1-cc39-403b-afc4-c4adb7bfe147 3 Category 33.50.00 urn:ddi:dk.dst:efe50e45-bef8-4075-9759-11b6bb06d584:20 dk.dst efe50e45-bef8-4075-9759-11b6bb06d584 20 dk.dst 672114d9-6330-4cf7-9134-5195f6103289 3 Category DM urn:ddi:dk.dst:8ed03ffb-4ccc-483e-b268-e0bf190d64f1:20 dk.dst 8ed03ffb-4ccc-483e-b268-e0bf190d64f1 20 dk.dst d7c6b36d-87b4-4d43-b096-4eddc14bbfb7 3 Category 34 urn:ddi:dk.dst:30ac18bc-f345-48b2-a1bf-5958e7c1364e:20 dk.dst 30ac18bc-f345-48b2-a1bf-5958e7c1364e 20 dk.dst f19d9539-dfc7-4ff6-8b86-9ef1211211b2 3 Category 34.1 urn:ddi:dk.dst:d10c5e98-bf04-4f83-be6c-52eae8b94673:20 dk.dst d10c5e98-bf04-4f83-be6c-52eae8b94673 20 dk.dst a6fc50b2-f5ee-4bf8-bd96-9d535d0b8ba5 3 Category 34.10 urn:ddi:dk.dst:bf2e194c-e383-4757-920a-4ae576c95646:20 dk.dst bf2e194c-e383-4757-920a-4ae576c95646 20 dk.dst 5d37a873-d1df-43ce-bbf6-94909fe5599b 3 Category 34.10.00 urn:ddi:dk.dst:73ede323-da9d-4af4-a36c-e503b1b8d6ce:20 dk.dst 73ede323-da9d-4af4-a36c-e503b1b8d6ce 20 dk.dst 67e87623-060d-4f09-bb3c-bd28594d7a8e 3 Category 34.2 urn:ddi:dk.dst:3e47a3de-dfe6-4bab-b030-f10e350e8cd6:20 dk.dst 3e47a3de-dfe6-4bab-b030-f10e350e8cd6 20 dk.dst 3d06bac6-d3fa-4232-8449-4f3446f30f8f 3 Category 34.20 urn:ddi:dk.dst:2422feec-c97b-4879-b631-34cfc17cec0c:20 dk.dst 2422feec-c97b-4879-b631-34cfc17cec0c 20 dk.dst f60147fb-2780-439c-857a-8fc2c767ad1a 3 Category 34.20.00 urn:ddi:dk.dst:44e30693-866f-4493-b818-231a17a8cae0:20 dk.dst 44e30693-866f-4493-b818-231a17a8cae0 20 dk.dst 60b616f8-01ef-4dd4-acbc-89f65f473aec 3 Category 34.3 urn:ddi:dk.dst:727f5ff1-4445-48ca-bf51-ab9f6923072f:20 dk.dst 727f5ff1-4445-48ca-bf51-ab9f6923072f 20 dk.dst 4a13cc42-1140-44b3-8d4c-9af2d605eb56 3 Category 34.30 urn:ddi:dk.dst:7cdd7228-b490-4632-9015-f1605557c6ed:20 dk.dst 7cdd7228-b490-4632-9015-f1605557c6ed 20 dk.dst 4381bc61-7ca4-40e5-b976-a8543ed1f0f7 3 Category 34.30.00 urn:ddi:dk.dst:015e4a94-c17f-427b-af2e-036b775b636b:20 dk.dst 015e4a94-c17f-427b-af2e-036b775b636b 20 dk.dst 8154c027-f992-4684-bc76-635642484d99 3 Category 35 urn:ddi:dk.dst:831e8e82-6ea0-4428-a53a-08b4f70c2c63:20 dk.dst 831e8e82-6ea0-4428-a53a-08b4f70c2c63 20 dk.dst c589d970-4e0f-499b-a7ec-41e837bce1d6 3 Category 35.1 urn:ddi:dk.dst:585000ee-5531-4fe0-9982-4727e2501fe2:20 dk.dst 585000ee-5531-4fe0-9982-4727e2501fe2 20 dk.dst aa4c511b-fe33-4da1-a2e0-bc42006fb60c 3 Category 35.11 urn:ddi:dk.dst:2aee8f11-3d10-4769-a610-acb0cc0c5223:20 dk.dst 2aee8f11-3d10-4769-a610-acb0cc0c5223 20 dk.dst 2b09e49a-1267-41ad-aaf6-1cd1828c0257 3 Category 35.11.00 urn:ddi:dk.dst:1774957c-ba31-482d-af16-3d1099026e56:20 dk.dst 1774957c-ba31-482d-af16-3d1099026e56 20 dk.dst 98675460-e241-4b1f-854e-58e87f390f86 3 Category 35.12 urn:ddi:dk.dst:e64ffdb1-8361-4b75-bffd-b7d844441342:20 dk.dst e64ffdb1-8361-4b75-bffd-b7d844441342 20 dk.dst e2931433-41c9-4898-a763-be25737a34a4 3 Category 35.12.00 urn:ddi:dk.dst:5ae00e57-61ee-4dcd-892e-6038d9e3bb5d:20 dk.dst 5ae00e57-61ee-4dcd-892e-6038d9e3bb5d 20 dk.dst ba7de664-2643-44e9-af19-bf4193b26305 3 Category 35.2 urn:ddi:dk.dst:af0c8203-b98c-4462-8633-918f894e9b2d:20 dk.dst af0c8203-b98c-4462-8633-918f894e9b2d 20 dk.dst 9f21dd99-a376-43ae-a197-0a8d67f9cff3 3 Category 35.20 urn:ddi:dk.dst:88db679a-20aa-40ad-8811-6f279a86836f:20 dk.dst 88db679a-20aa-40ad-8811-6f279a86836f 20 dk.dst 428bc8e6-28a6-4539-b933-ab68da6abb8f 3 Category 35.20.00 urn:ddi:dk.dst:7d80115c-478c-4603-b57e-2a28fcf668fe:20 dk.dst 7d80115c-478c-4603-b57e-2a28fcf668fe 20 dk.dst 3460fe5f-d6ff-4efa-8013-eab71ce9cf56 3 Category 35.3 urn:ddi:dk.dst:eca34fa8-0358-40a3-8eed-37ce0a3787d8:20 dk.dst eca34fa8-0358-40a3-8eed-37ce0a3787d8 20 dk.dst 7a920252-f989-4e10-86e5-664e9d3499e3 3 Category 35.30 urn:ddi:dk.dst:5186ec8f-3408-42fe-a4d7-ffa4d6524b53:20 dk.dst 5186ec8f-3408-42fe-a4d7-ffa4d6524b53 20 dk.dst 2dd33b96-d44d-45c7-902e-aa5fbb202638 3 Category 35.30.00 urn:ddi:dk.dst:e84dd8fe-7ed2-4e1e-bad5-22b82446025e:20 dk.dst e84dd8fe-7ed2-4e1e-bad5-22b82446025e 20 dk.dst c6f812bc-49ec-4208-a1d0-a621a7a652b8 3 Category 35.4 urn:ddi:dk.dst:d6e67d24-00b6-498d-9950-7c7155cb3b5b:20 dk.dst d6e67d24-00b6-498d-9950-7c7155cb3b5b 20 dk.dst cc2eb91d-cd64-40b8-873f-7652ed5fe78b 3 Category 35.41 urn:ddi:dk.dst:3799cff1-effe-4091-8834-195486d57ae6:20 dk.dst 3799cff1-effe-4091-8834-195486d57ae6 20 dk.dst 220ed489-3285-45cc-938a-da03a9575486 3 Category 35.41.00 urn:ddi:dk.dst:7031d3d6-3d89-4b6c-a3af-e52dfc318844:20 dk.dst 7031d3d6-3d89-4b6c-a3af-e52dfc318844 20 dk.dst 58e8643b-db56-4d57-bf18-962eb11c5640 3 Category 35.42 urn:ddi:dk.dst:9caf5878-a050-4a39-b4c8-7ff02aa5119f:20 dk.dst 9caf5878-a050-4a39-b4c8-7ff02aa5119f 20 dk.dst bd5fa95f-e40d-46af-92f5-b47568754959 3 Category 35.42.00 urn:ddi:dk.dst:ebedd9c9-594d-40da-bac9-a41ac206fe4f:20 dk.dst ebedd9c9-594d-40da-bac9-a41ac206fe4f 20 dk.dst 64f140d0-3a5b-40c2-a943-94cc307ed646 3 Category 35.43 urn:ddi:dk.dst:5bcfb1f6-3bb8-4adf-93b0-88cc68d2a4e3:20 dk.dst 5bcfb1f6-3bb8-4adf-93b0-88cc68d2a4e3 20 dk.dst f76b6d71-1dbf-4889-b79a-a6c6f54c0fd3 3 Category 35.43.00 urn:ddi:dk.dst:146f9f69-ba19-4bcc-b5ae-e2f05447eda5:20 dk.dst 146f9f69-ba19-4bcc-b5ae-e2f05447eda5 20 dk.dst 5ac628a2-1503-4ed0-8038-3477d662f9e3 3 Category 35.5 urn:ddi:dk.dst:230badb7-9887-4baf-be45-1fd6a4e5de12:20 dk.dst 230badb7-9887-4baf-be45-1fd6a4e5de12 20 dk.dst 28a9256d-2bf7-42bf-a343-6370fef13b03 3 Category 35.50 urn:ddi:dk.dst:497dc833-d8c9-492d-ae1d-1feb9716e39e:20 dk.dst 497dc833-d8c9-492d-ae1d-1feb9716e39e 20 dk.dst 905d8604-40d2-437c-a8ef-ef993d4106ba 3 Category 35.50.00 urn:ddi:dk.dst:504eacfa-5f25-4bc1-bf68-bb6ecdad59cf:20 dk.dst 504eacfa-5f25-4bc1-bf68-bb6ecdad59cf 20 dk.dst 661f4ebf-b260-4ed5-bc36-cde84261a546 3 Category DN urn:ddi:dk.dst:f719db70-f994-469f-a1e4-0434a31db006:20 dk.dst f719db70-f994-469f-a1e4-0434a31db006 20 dk.dst c1ec070e-5aca-443e-a228-bf872ad11ef6 3 Category 36 urn:ddi:dk.dst:3f7edcf8-871d-412e-9921-4573dade67ba:20 dk.dst 3f7edcf8-871d-412e-9921-4573dade67ba 20 dk.dst 6591cecd-c149-4d2f-ba18-9898e6df0f9e 3 Category 36.1 urn:ddi:dk.dst:b09b595c-45ef-4ca7-942c-8fa508f08790:20 dk.dst b09b595c-45ef-4ca7-942c-8fa508f08790 20 dk.dst a476c42e-98e3-449e-b115-b3e30fa711e6 3 Category 36.11 urn:ddi:dk.dst:08da790d-9f35-48fe-ab11-a74c852de5b6:20 dk.dst 08da790d-9f35-48fe-ab11-a74c852de5b6 20 dk.dst bc9e5263-3f6f-4bdf-8d8a-dbbd1c5175d5 3 Category 36.11.10 urn:ddi:dk.dst:bc95020c-f0bd-40bf-98bd-9b4d6a9d15d0:20 dk.dst bc95020c-f0bd-40bf-98bd-9b4d6a9d15d0 20 dk.dst c20a48de-f4ed-4607-85ae-90bdc2e1b1a1 3 Category 36.11.20 urn:ddi:dk.dst:5d5dd7f7-7392-4984-8416-0c0baae4d4a0:20 dk.dst 5d5dd7f7-7392-4984-8416-0c0baae4d4a0 20 dk.dst 91eda791-5cb9-4683-9cbf-44796c5482d8 3 Category 36.12 urn:ddi:dk.dst:9ea19114-b1ff-4f40-986d-70b75cc7d811:20 dk.dst 9ea19114-b1ff-4f40-986d-70b75cc7d811 20 dk.dst c6241240-fbe3-42a9-9d96-f07b58d89628 3 Category 36.12.00 urn:ddi:dk.dst:a8a9041b-5b84-4d2e-9f99-79b5a2a98112:20 dk.dst a8a9041b-5b84-4d2e-9f99-79b5a2a98112 20 dk.dst 26f98b37-e944-4fba-87e9-ec75aa3869e6 3 Category 36.13 urn:ddi:dk.dst:8ff2cab1-d531-4db5-aeb3-b37934fbd347:20 dk.dst 8ff2cab1-d531-4db5-aeb3-b37934fbd347 20 dk.dst e178f3d7-7195-40b7-aed3-16f56f2758ba 3 Category 36.13.00 urn:ddi:dk.dst:36f17952-9791-4be3-ad3a-19050a1f1520:20 dk.dst 36f17952-9791-4be3-ad3a-19050a1f1520 20 dk.dst 4501271f-190c-43f0-8f30-1ef5eaf7ce1d 3 Category 36.14 urn:ddi:dk.dst:8f36d154-1814-475a-9213-f64f8c54e081:20 dk.dst 8f36d154-1814-475a-9213-f64f8c54e081 20 dk.dst 536cd0fa-ef5c-486b-8558-7fb778e7fb40 3 Category 36.14.10 urn:ddi:dk.dst:41f8a31c-00c5-4f3b-8365-c3dcf5ff4861:20 dk.dst 41f8a31c-00c5-4f3b-8365-c3dcf5ff4861 20 dk.dst 0b7cf24d-7086-40b3-8d1c-06679e3f113b 3 Category 36.14.90 urn:ddi:dk.dst:6661ef8b-054d-48f8-8f9f-384dff96ab68:20 dk.dst 6661ef8b-054d-48f8-8f9f-384dff96ab68 20 dk.dst 7974a612-b781-46fe-a369-1f28500a350c 3 Category 36.15 urn:ddi:dk.dst:a21fe8cc-b33e-426c-a6df-40b4777daeed:20 dk.dst a21fe8cc-b33e-426c-a6df-40b4777daeed 20 dk.dst 52944189-d6fe-4fe6-b2b0-d4bdb263cc2c 3 Category 36.15.00 urn:ddi:dk.dst:2a228f24-ea37-4129-a1e2-408eba51e4ec:20 dk.dst 2a228f24-ea37-4129-a1e2-408eba51e4ec 20 dk.dst 448313a4-acaa-466c-b182-0fd61aa1f0ca 3 Category 36.2 urn:ddi:dk.dst:e9292ede-0bed-4c47-a49c-c627b0fa3ea3:20 dk.dst e9292ede-0bed-4c47-a49c-c627b0fa3ea3 20 dk.dst adcd5fb9-4068-46b8-9ee2-92fb2d8d6b31 3 Category 36.21 urn:ddi:dk.dst:940dbff8-65ff-4115-9182-01622b75a2d9:20 dk.dst 940dbff8-65ff-4115-9182-01622b75a2d9 20 dk.dst 1c0cacc6-6245-4b72-85a6-c1d6c27a2e84 3 Category 36.21.00 urn:ddi:dk.dst:275d2a53-1dd0-4f66-8331-1f0661b7d0fd:20 dk.dst 275d2a53-1dd0-4f66-8331-1f0661b7d0fd 20 dk.dst e1f01447-d225-4320-864a-d24125b0e129 3 Category 36.22 urn:ddi:dk.dst:c88e26e4-588b-4d29-add6-44075d1f3ca9:20 dk.dst c88e26e4-588b-4d29-add6-44075d1f3ca9 20 dk.dst 5f6b2927-a9c1-48a9-88ad-ca263baf161e 3 Category 36.22.10 urn:ddi:dk.dst:82027d77-b22b-493e-bcb6-2dbb1f44d0d7:20 dk.dst 82027d77-b22b-493e-bcb6-2dbb1f44d0d7 20 dk.dst 73b1ddcc-50b5-4b25-9883-6ac83a63b634 3 Category 36.22.20 urn:ddi:dk.dst:abd4835c-82fc-43e0-8b27-e6aa52bc5a1c:20 dk.dst abd4835c-82fc-43e0-8b27-e6aa52bc5a1c 20 dk.dst 8e798c92-e54f-4cb7-9cc3-04fe19c14006 3 Category 36.3 urn:ddi:dk.dst:efa92e6c-5bc1-4cb5-9ff0-40b0dee1658f:20 dk.dst efa92e6c-5bc1-4cb5-9ff0-40b0dee1658f 20 dk.dst 5bdaf056-224c-4a32-b72e-f84cea4df44b 3 Category 36.30 urn:ddi:dk.dst:b95640e9-248d-4daa-86a4-d2b9a60aa5a1:20 dk.dst b95640e9-248d-4daa-86a4-d2b9a60aa5a1 20 dk.dst e2cacadc-71c9-4eb4-b81a-9eeb6a6d19f9 3 Category 36.30.00 urn:ddi:dk.dst:832681bb-28a2-4646-9d1a-12d96ef8b1b6:20 dk.dst 832681bb-28a2-4646-9d1a-12d96ef8b1b6 20 dk.dst e274b52a-12ea-409b-8a3b-548d420dd085 3 Category 36.4 urn:ddi:dk.dst:66f19a35-71e3-428b-88e1-da60c227aace:20 dk.dst 66f19a35-71e3-428b-88e1-da60c227aace 20 dk.dst e10f6db6-255b-464b-bfac-9c5d3f00e532 3 Category 36.40 urn:ddi:dk.dst:5f661892-b63a-4f59-9d42-07b91e6f4627:20 dk.dst 5f661892-b63a-4f59-9d42-07b91e6f4627 20 dk.dst 60ee7c23-4b4e-4c9d-b582-87e62bc07a73 3 Category 36.40.00 urn:ddi:dk.dst:c5ea70f1-c793-4659-aadb-e44e142310fd:20 dk.dst c5ea70f1-c793-4659-aadb-e44e142310fd 20 dk.dst 9b245602-726d-4ca9-89fb-1675a5e6d689 3 Category 36.5 urn:ddi:dk.dst:0349eee6-39e3-4be8-8cb1-6935c3295656:20 dk.dst 0349eee6-39e3-4be8-8cb1-6935c3295656 20 dk.dst 11c41a32-9abe-4a16-85a1-b50369c17a20 3 Category 36.50 urn:ddi:dk.dst:5e3e7dff-cf07-473c-bad9-aefc2a9afa32:20 dk.dst 5e3e7dff-cf07-473c-bad9-aefc2a9afa32 20 dk.dst 7c7d40a1-ec21-4508-81e9-e6a66df5a0e4 3 Category 36.50.00 urn:ddi:dk.dst:583d66eb-5d74-4069-b67b-dcfbd02660a4:20 dk.dst 583d66eb-5d74-4069-b67b-dcfbd02660a4 20 dk.dst d38f198a-1c46-4d37-81d3-3753b0606470 3 Category 36.6 urn:ddi:dk.dst:9814153f-2b3f-4e8d-aea7-eca00817cf1c:20 dk.dst 9814153f-2b3f-4e8d-aea7-eca00817cf1c 20 dk.dst b9fceb81-fd95-4f17-8d1e-b78469ac01af 3 Category 36.61 urn:ddi:dk.dst:458b682b-2921-4f7b-8e08-83928334f8fc:20 dk.dst 458b682b-2921-4f7b-8e08-83928334f8fc 20 dk.dst 35e30b97-1d69-436e-b78b-f2d7a82a812a 3 Category 36.61.00 urn:ddi:dk.dst:76b2f0ba-2626-4c5a-af96-2909c1cb6eac:20 dk.dst 76b2f0ba-2626-4c5a-af96-2909c1cb6eac 20 dk.dst 23a8dc79-4d9e-4ecd-acb1-7370fa4c284e 3 Category 36.62 urn:ddi:dk.dst:ae17e0f1-ca6e-416c-a397-a3233cfadc3a:20 dk.dst ae17e0f1-ca6e-416c-a397-a3233cfadc3a 20 dk.dst ac66d2b3-47bc-4a42-acf9-7cdcfb91b18d 3 Category 36.62.00 urn:ddi:dk.dst:517ad569-351c-497c-97b6-76c35fa65074:20 dk.dst 517ad569-351c-497c-97b6-76c35fa65074 20 dk.dst 732cd21e-ebee-4802-8b84-4fbded91f7cd 3 Category 36.63 urn:ddi:dk.dst:2f89c080-edf7-4646-9cf7-0470e2c37a83:20 dk.dst 2f89c080-edf7-4646-9cf7-0470e2c37a83 20 dk.dst 2e365acd-cc65-40f9-adbd-8f8e0221150d 3 Category 36.63.10 urn:ddi:dk.dst:82cd3051-0476-457e-9e48-e9238c73970d:20 dk.dst 82cd3051-0476-457e-9e48-e9238c73970d 20 dk.dst 944dc861-edb9-434c-888d-1dedc02c7273 3 Category 36.63.90 urn:ddi:dk.dst:04e81e7e-e187-46f2-a3c6-9ade6a3b7b92:20 dk.dst 04e81e7e-e187-46f2-a3c6-9ade6a3b7b92 20 dk.dst 6857085b-e3b7-46a0-b484-53d19c2de8e4 3 Category 37 urn:ddi:dk.dst:e2ac7e6c-3a7e-4d28-bbe1-f25811dff895:20 dk.dst e2ac7e6c-3a7e-4d28-bbe1-f25811dff895 20 dk.dst be72afd9-2a37-480a-a39a-0b629712d934 3 Category 37.1 urn:ddi:dk.dst:eb070e67-6de6-4cc7-a60c-803eea294605:20 dk.dst eb070e67-6de6-4cc7-a60c-803eea294605 20 dk.dst 96652df2-75f4-49f5-82a8-c2f9d27b4174 3 Category 37.10 urn:ddi:dk.dst:f786093f-79a9-4533-abb8-da2f7dd1542d:20 dk.dst f786093f-79a9-4533-abb8-da2f7dd1542d 20 dk.dst aabe05f3-6dfb-49bf-90fc-affaad4f383e 3 Category 37.10.00 urn:ddi:dk.dst:4f001571-2f21-46f5-8cbe-adc1f223d603:20 dk.dst 4f001571-2f21-46f5-8cbe-adc1f223d603 20 dk.dst e820d4ae-0c9e-4c14-a02b-6ef178d55320 3 Category 37.2 urn:ddi:dk.dst:305a9f3f-16e7-4ced-b458-4d1a51b736cf:20 dk.dst 305a9f3f-16e7-4ced-b458-4d1a51b736cf 20 dk.dst b35e7d24-157f-4568-8c76-660aa0a7955b 3 Category 37.20 urn:ddi:dk.dst:3caee302-483d-4bce-b7b9-a6515500ec40:20 dk.dst 3caee302-483d-4bce-b7b9-a6515500ec40 20 dk.dst e651a01b-5641-48ce-9dd5-7f27c68e9c03 3 Category 37.20.00 urn:ddi:dk.dst:247bbe78-7124-4e3c-b134-dc65e312f16d:20 dk.dst 247bbe78-7124-4e3c-b134-dc65e312f16d 20 dk.dst 021a8ab3-d0ae-4cd5-a9f5-be9305c92b34 3 Category E urn:ddi:dk.dst:65caf38c-ba6e-47a5-a9a5-bad026d4a07f:20 dk.dst 65caf38c-ba6e-47a5-a9a5-bad026d4a07f 20 dk.dst e049adc8-256b-499d-b59b-eaa88e08c890 3 Category 40 urn:ddi:dk.dst:034b70b1-9491-4ecd-bb19-7ffd8ef94030:20 dk.dst 034b70b1-9491-4ecd-bb19-7ffd8ef94030 20 dk.dst 16df8eab-7163-4d44-bb3d-825179d3532e 3 Category 40.1 urn:ddi:dk.dst:ef64c598-e577-457b-9c69-ae40dce386c8:20 dk.dst ef64c598-e577-457b-9c69-ae40dce386c8 20 dk.dst 20292328-bdb7-4097-bc22-b7119a4ff689 3 Category 40.10 urn:ddi:dk.dst:aed2172c-ca03-4f55-b26f-17d37985dc15:20 dk.dst aed2172c-ca03-4f55-b26f-17d37985dc15 20 dk.dst 0f616d79-afda-4857-99e9-0414dff47b0f 3 Category 40.10.00 urn:ddi:dk.dst:f1bb126e-a8a6-478e-ba74-c1294026c05f:20 dk.dst f1bb126e-a8a6-478e-ba74-c1294026c05f 20 dk.dst 6e1c3c8a-4149-41f5-bcb9-446444117720 3 Category 40.2 urn:ddi:dk.dst:8386ebeb-91f0-4eac-9fc5-cf48608b0c66:20 dk.dst 8386ebeb-91f0-4eac-9fc5-cf48608b0c66 20 dk.dst da2deaac-545b-44b2-9939-435a4d4c3cda 3 Category 40.20 urn:ddi:dk.dst:8e803041-0718-41ad-911d-127ffb14d660:20 dk.dst 8e803041-0718-41ad-911d-127ffb14d660 20 dk.dst 68d4b85d-b869-48f3-a7d9-fcd2c1e3b821 3 Category 40.20.00 urn:ddi:dk.dst:adc88cbd-b684-449e-97ba-1c29072281b1:20 dk.dst adc88cbd-b684-449e-97ba-1c29072281b1 20 dk.dst 93c5cc1f-a1e7-41fe-b65c-66f867aaf6fc 3 Category 40.3 urn:ddi:dk.dst:5d0e7ddf-3b24-4ede-88d4-2f32b82aed04:20 dk.dst 5d0e7ddf-3b24-4ede-88d4-2f32b82aed04 20 dk.dst dd6edd8e-bec8-4bc5-aa1f-3424c50b73af 3 Category 40.30 urn:ddi:dk.dst:f3f428ad-18f4-487f-a0e0-4de0167ae3de:20 dk.dst f3f428ad-18f4-487f-a0e0-4de0167ae3de 20 dk.dst 3b424dfd-d5a0-4cba-b069-72fd5fcbea03 3 Category 40.30.00 urn:ddi:dk.dst:8fe95546-080c-440b-93ac-118280f10f46:20 dk.dst 8fe95546-080c-440b-93ac-118280f10f46 20 dk.dst d75579b8-0ac0-4e43-bcde-4419f8bd2919 3 Category 41 urn:ddi:dk.dst:419244ef-4c57-4ef3-bdfd-50417e60754e:20 dk.dst 419244ef-4c57-4ef3-bdfd-50417e60754e 20 dk.dst 3550abe6-72f0-4f4e-a59e-065ef49db6cd 3 Category 41.0 urn:ddi:dk.dst:09312d85-b1c2-4ab6-b069-addd5ed9c277:20 dk.dst 09312d85-b1c2-4ab6-b069-addd5ed9c277 20 dk.dst c62eeb76-7432-48ba-84ca-061a2cbf6571 3 Category 41.00 urn:ddi:dk.dst:bc3119a8-caaf-491b-8e05-5c0522fa0fe4:20 dk.dst bc3119a8-caaf-491b-8e05-5c0522fa0fe4 20 dk.dst f0604702-028d-41f5-863b-c12a1c18a3e8 3 Category 41.00.00 urn:ddi:dk.dst:06586c1d-4654-4874-be31-4ef3c0d7f2d3:20 dk.dst 06586c1d-4654-4874-be31-4ef3c0d7f2d3 20 dk.dst 058fd6ed-e0cd-41e6-8565-e9697da0ed5e 3 Category F urn:ddi:dk.dst:76dd8345-418f-4929-b8ed-318ce583370e:20 dk.dst 76dd8345-418f-4929-b8ed-318ce583370e 20 dk.dst e7c56b62-d602-4ea2-a9d7-7b75fabdf217 3 Category 45 urn:ddi:dk.dst:6f2bbeda-8d86-415f-b006-9b55f7e0c711:20 dk.dst 6f2bbeda-8d86-415f-b006-9b55f7e0c711 20 dk.dst 3a2c0553-f603-4bb3-9992-984207a4841b 3 Category 45.1 urn:ddi:dk.dst:ba3b62d5-4ded-471d-8468-5b7a823c9461:20 dk.dst ba3b62d5-4ded-471d-8468-5b7a823c9461 20 dk.dst 6a291045-299e-4899-a05b-defbc7051d0a 3 Category 45.11 urn:ddi:dk.dst:415c9bed-895a-44af-9518-608eca0b1ce8:20 dk.dst 415c9bed-895a-44af-9518-608eca0b1ce8 20 dk.dst 580690a6-3694-4edd-9d12-15bf96e2097a 3 Category 45.11.00 urn:ddi:dk.dst:5016b8b2-3392-4ffe-baff-7861b4c25b6b:20 dk.dst 5016b8b2-3392-4ffe-baff-7861b4c25b6b 20 dk.dst 3bb6304f-5e5d-4d31-b099-4d3032ab633f 3 Category 45.12 urn:ddi:dk.dst:0b72e71c-d927-4b23-b6ce-4779da879da4:20 dk.dst 0b72e71c-d927-4b23-b6ce-4779da879da4 20 dk.dst b4e54c37-cb6b-4987-bf1f-7220df3ecc98 3 Category 45.12.00 urn:ddi:dk.dst:ef504b5e-170d-4e2c-a8f1-66adb47993ae:20 dk.dst ef504b5e-170d-4e2c-a8f1-66adb47993ae 20 dk.dst 2ff63cca-de11-4013-891a-b6ad64edd457 3 Category 45.2 urn:ddi:dk.dst:eebcfb6c-b234-4aba-9c1f-b6de7a6ef356:20 dk.dst eebcfb6c-b234-4aba-9c1f-b6de7a6ef356 20 dk.dst b88d3c65-4303-4f6e-aa89-ee8d1b85836b 3 Category 45.21 urn:ddi:dk.dst:ee3cbf1d-ef28-4575-a9e6-e7ca0b20d9d0:20 dk.dst ee3cbf1d-ef28-4575-a9e6-e7ca0b20d9d0 20 dk.dst 04bca22e-35d1-4781-92e3-6603ec32eb9c 3 Category 45.21.00 urn:ddi:dk.dst:e1926782-44f7-40d8-88a6-df375a367797:20 dk.dst e1926782-44f7-40d8-88a6-df375a367797 20 dk.dst 09d268a5-c5bb-4ba2-a698-982dcd00823a 3 Category 45.22 urn:ddi:dk.dst:7e49af81-6384-4efa-9842-097e55eadf61:20 dk.dst 7e49af81-6384-4efa-9842-097e55eadf61 20 dk.dst 85be998f-49f9-4474-9fc3-85b702893211 3 Category 45.22.00 urn:ddi:dk.dst:9d33ec4d-7f39-4afc-9d5d-eea0fb39d3ba:20 dk.dst 9d33ec4d-7f39-4afc-9d5d-eea0fb39d3ba 20 dk.dst afaaef97-97fb-4b9d-9007-084a49cadf71 3 Category 45.25 urn:ddi:dk.dst:c45e926b-75b4-4c5e-9e13-e847046a3e1a:20 dk.dst c45e926b-75b4-4c5e-9e13-e847046a3e1a 20 dk.dst cbe38750-7158-4e68-9245-4b6ba9e992bc 3 Category 45.25.10 urn:ddi:dk.dst:0a42d2cd-876a-4bf2-9371-5da51a754906:20 dk.dst 0a42d2cd-876a-4bf2-9371-5da51a754906 20 dk.dst d7c9610e-1738-49ef-ba70-d06e45e768d5 3 Category 45.25.20 urn:ddi:dk.dst:08e045e6-6b2a-422f-86d3-d9660fd1c720:20 dk.dst 08e045e6-6b2a-422f-86d3-d9660fd1c720 20 dk.dst 3a2e518c-0f47-493a-8113-cfe14053b6b8 3 Category 45.25.30 urn:ddi:dk.dst:9c53c690-1be9-42bb-88d6-ccf7c0402b4d:20 dk.dst 9c53c690-1be9-42bb-88d6-ccf7c0402b4d 20 dk.dst 11aef56d-87af-4984-884f-b269621cbd29 3 Category 45.25.40 urn:ddi:dk.dst:bff86822-ee62-4a19-ad18-1da4acb9a2bb:20 dk.dst bff86822-ee62-4a19-ad18-1da4acb9a2bb 20 dk.dst a8c0d878-706a-4a11-8167-bef550c85be8 3 Category 45.25.90 urn:ddi:dk.dst:8abb8b63-d5e2-4e60-a353-031d86383383:20 dk.dst 8abb8b63-d5e2-4e60-a353-031d86383383 20 dk.dst 0bfb3eac-a81b-47ee-8971-84ee323890b4 3 Category 45.3 urn:ddi:dk.dst:401cece2-3ac5-4188-95da-3fe020014348:20 dk.dst 401cece2-3ac5-4188-95da-3fe020014348 20 dk.dst 0f8b1366-312e-41ae-ab28-ece4bc780d74 3 Category 45.31 urn:ddi:dk.dst:9eb95dbd-b5f8-4cbc-9ed8-e89547cdfeea:20 dk.dst 9eb95dbd-b5f8-4cbc-9ed8-e89547cdfeea 20 dk.dst 0748781c-abf5-4721-b354-882935c8518c 3 Category 45.31.00 urn:ddi:dk.dst:c0dc5afc-391e-436b-b934-b9394c9e6917:20 dk.dst c0dc5afc-391e-436b-b934-b9394c9e6917 20 dk.dst 3d7d1235-d775-468a-8c3d-acbca84a63be 3 Category 45.32 urn:ddi:dk.dst:c2d11173-77c2-44e1-8144-328802307025:20 dk.dst c2d11173-77c2-44e1-8144-328802307025 20 dk.dst 607c9fa4-0fa9-4817-885c-9b04c1c24064 3 Category 45.32.00 urn:ddi:dk.dst:3e5c7617-bd08-4fa5-931b-8d9ae15d4def:20 dk.dst 3e5c7617-bd08-4fa5-931b-8d9ae15d4def 20 dk.dst 509aab09-1685-4d28-9085-c1c657b8fbda 3 Category 45.33 urn:ddi:dk.dst:46d06023-2c9b-474f-ad67-4041ab7c4a92:20 dk.dst 46d06023-2c9b-474f-ad67-4041ab7c4a92 20 dk.dst 887ea576-82c7-47d0-b6e4-870f88d07f79 3 Category 45.33.00 urn:ddi:dk.dst:4cae3dfb-da59-4b25-89ec-04702ab98f8a:20 dk.dst 4cae3dfb-da59-4b25-89ec-04702ab98f8a 20 dk.dst 1cc33aa5-9359-4b54-8e99-6cd95b2e478c 3 Category 45.4 urn:ddi:dk.dst:1efe3218-f64a-4315-8638-37ead39667a1:20 dk.dst 1efe3218-f64a-4315-8638-37ead39667a1 20 dk.dst df6fd614-6dc4-4103-9814-ce98cd3b79c6 3 Category 45.41 urn:ddi:dk.dst:d3d75dce-952c-46ec-a131-ca080d48f8ef:20 dk.dst d3d75dce-952c-46ec-a131-ca080d48f8ef 20 dk.dst d005d9a2-43a5-482d-8997-412b04bf4e48 3 Category 45.41.00 urn:ddi:dk.dst:94c8e8a0-7aef-48e0-8e60-f0ad7aa8eb7d:20 dk.dst 94c8e8a0-7aef-48e0-8e60-f0ad7aa8eb7d 20 dk.dst cb3c433c-bc28-4680-a08a-c5dad1614f22 3 Category 45.42 urn:ddi:dk.dst:025d0f7a-9b6d-412f-badf-febff7337ef9:20 dk.dst 025d0f7a-9b6d-412f-badf-febff7337ef9 20 dk.dst 51cec172-c2b4-479e-af54-65807e40cefb 3 Category 45.42.00 urn:ddi:dk.dst:40f61738-eb03-4c53-8301-7fee09d80a98:20 dk.dst 40f61738-eb03-4c53-8301-7fee09d80a98 20 dk.dst 4968e514-8e9f-411b-96ab-a7f00c5f9727 3 Category 45.43 urn:ddi:dk.dst:c5932cbc-908e-48ae-9656-dda705f3fdfc:20 dk.dst c5932cbc-908e-48ae-9656-dda705f3fdfc 20 dk.dst 364d66cb-4248-48c8-93f5-cea2d0e8fbd9 3 Category 45.43.10 urn:ddi:dk.dst:5fb25a6b-c32b-4494-966f-3aa9ebd5148d:20 dk.dst 5fb25a6b-c32b-4494-966f-3aa9ebd5148d 20 dk.dst b2015b40-f059-4a81-9e59-9d6a558424a7 3 Category 45.43.20 urn:ddi:dk.dst:bd5e4147-398b-46e6-a307-e6a8cfaa6bd1:20 dk.dst bd5e4147-398b-46e6-a307-e6a8cfaa6bd1 20 dk.dst 784756fb-4e38-479f-839c-4830a0936d01 3 Category 45.44 urn:ddi:dk.dst:69fff0e6-dbfd-447e-85cd-7ec9b40fb5ee:20 dk.dst 69fff0e6-dbfd-447e-85cd-7ec9b40fb5ee 20 dk.dst e809076e-f727-4bd0-b584-9c8839319e23 3 Category 45.44.10 urn:ddi:dk.dst:854fd163-cbea-475d-a36a-c98629a6346e:20 dk.dst 854fd163-cbea-475d-a36a-c98629a6346e 20 dk.dst 7996f88d-2f1c-4288-bd9d-78f894e30599 3 Category 45.44.20 urn:ddi:dk.dst:0d709ed6-e739-484e-b7f7-e7ae883083ec:20 dk.dst 0d709ed6-e739-484e-b7f7-e7ae883083ec 20 dk.dst 291ca9ec-d2a8-4896-936f-117c8dd60c1b 3 Category 45.45 urn:ddi:dk.dst:27a4c2a3-859b-4aad-874e-1e4b21ea25f7:20 dk.dst 27a4c2a3-859b-4aad-874e-1e4b21ea25f7 20 dk.dst 71bd0733-8e03-4453-96e9-ecaa28eac1b5 3 Category 45.45.00 urn:ddi:dk.dst:2e185f7d-8066-4502-8919-88134728b1a9:20 dk.dst 2e185f7d-8066-4502-8919-88134728b1a9 20 dk.dst ff85c278-d713-450a-8fc1-f380f57393a7 3 Category 45.5 urn:ddi:dk.dst:eb49c6ac-4757-452b-b6cb-60ca8a34fa1f:20 dk.dst eb49c6ac-4757-452b-b6cb-60ca8a34fa1f 20 dk.dst 29680cf0-b484-4fac-bc5c-5caede1d7767 3 Category 45.50 urn:ddi:dk.dst:69867426-038d-451d-9c4f-2996f4482d20:20 dk.dst 69867426-038d-451d-9c4f-2996f4482d20 20 dk.dst 7b2eb458-e147-4934-9505-468e162859fb 3 Category 45.50.00 urn:ddi:dk.dst:ca3e9a0a-884d-45ae-b596-44c83eb6209d:20 dk.dst ca3e9a0a-884d-45ae-b596-44c83eb6209d 20 dk.dst 3f6bacd6-1a66-4448-8d67-8f37cc15188f 3 Category G urn:ddi:dk.dst:066647f7-0fa6-477d-8f26-2136f7a398dd:20 dk.dst 066647f7-0fa6-477d-8f26-2136f7a398dd 20 dk.dst 32faf45c-ba19-4943-aa67-415dc6dad968 3 Category 50 urn:ddi:dk.dst:e9d190bc-a2a9-4732-84f4-b776e0873268:20 dk.dst e9d190bc-a2a9-4732-84f4-b776e0873268 20 dk.dst c7dae9b7-871e-4e51-8a83-23568323d469 3 Category 50.1 urn:ddi:dk.dst:8763eaa9-1685-4952-89c7-a2e706b7f819:20 dk.dst 8763eaa9-1685-4952-89c7-a2e706b7f819 20 dk.dst 101afbc3-9407-4ca7-bf20-976065304cfa 3 Category 50.10 urn:ddi:dk.dst:95ae8b90-7078-4eb7-bf38-581638f81942:20 dk.dst 95ae8b90-7078-4eb7-bf38-581638f81942 20 dk.dst 0cddd411-2934-4d9e-9f9e-5cc72da09c89 3 Category 50.10.10 urn:ddi:dk.dst:196d3e87-72a5-42e4-ab54-577c75baab9e:20 dk.dst 196d3e87-72a5-42e4-ab54-577c75baab9e 20 dk.dst 6a2903ed-ba44-49e4-b5ba-afe24fa04d07 3 Category 50.10.20 urn:ddi:dk.dst:8e4a2f0e-e289-4c9b-a0ae-17d6bbba5fbf:20 dk.dst 8e4a2f0e-e289-4c9b-a0ae-17d6bbba5fbf 20 dk.dst b6c69c7c-4dcd-43e6-bb24-a87f3abfa501 3 Category 50.10.30 urn:ddi:dk.dst:519db8c6-9ee8-4a0a-9fe8-13755da4d42c:20 dk.dst 519db8c6-9ee8-4a0a-9fe8-13755da4d42c 20 dk.dst aef2880f-297d-4211-9326-3d6bcc17dfcb 3 Category 50.2 urn:ddi:dk.dst:b6f7b159-73ca-41af-96b0-98cf4bbed717:20 dk.dst b6f7b159-73ca-41af-96b0-98cf4bbed717 20 dk.dst 68d54a1e-9482-4c51-94c7-b5cdc418c636 3 Category 50.20 urn:ddi:dk.dst:b1142207-e05f-4429-b9a3-5794403491b7:20 dk.dst b1142207-e05f-4429-b9a3-5794403491b7 20 dk.dst a4ad5254-fd34-4391-9209-5551ed075d44 3 Category 50.20.10 urn:ddi:dk.dst:50cf4325-8dad-4e9f-99c0-140e22ee5bb2:20 dk.dst 50cf4325-8dad-4e9f-99c0-140e22ee5bb2 20 dk.dst 693c5017-7208-47ac-830a-e609703c1cf0 3 Category 50.20.20 urn:ddi:dk.dst:fce560b2-1088-4326-afad-fa9f20a71d63:20 dk.dst fce560b2-1088-4326-afad-fa9f20a71d63 20 dk.dst 987afb17-3205-4aff-832f-478e4f7b269c 3 Category 50.20.30 urn:ddi:dk.dst:4badc42d-7c13-4921-b651-481846f304ac:20 dk.dst 4badc42d-7c13-4921-b651-481846f304ac 20 dk.dst 04065885-aee4-403a-b3af-0e89fd8c6c3a 3 Category 50.20.40 urn:ddi:dk.dst:ef0f39bb-7491-46a0-8cfb-24cc1511844a:20 dk.dst ef0f39bb-7491-46a0-8cfb-24cc1511844a 20 dk.dst 68b6e31c-a57b-4ecb-9a27-b36f8d5c9b4b 3 Category 50.20.50 urn:ddi:dk.dst:305561d0-99db-4489-8b97-28d42acb2fee:20 dk.dst 305561d0-99db-4489-8b97-28d42acb2fee 20 dk.dst de46ff9c-1029-4563-b5f7-5e2a9d5b09c0 3 Category 50.20.60 urn:ddi:dk.dst:1d1c607f-8593-486d-bd7e-af0eaae07154:20 dk.dst 1d1c607f-8593-486d-bd7e-af0eaae07154 20 dk.dst 3fd68e24-6dca-4bb9-87ae-d954792622ae 3 Category 50.20.90 urn:ddi:dk.dst:535b3209-6c0c-44e3-98bf-55fdbdae519d:20 dk.dst 535b3209-6c0c-44e3-98bf-55fdbdae519d 20 dk.dst 2e11a913-b01a-4832-8c86-f76481be948d 3 Category 50.3 urn:ddi:dk.dst:e227ec58-74b5-4140-af23-7bb502880caf:20 dk.dst e227ec58-74b5-4140-af23-7bb502880caf 20 dk.dst f5e6fd3f-718d-4185-a0f7-ea17227bf0c9 3 Category 50.30 urn:ddi:dk.dst:8d3bf830-52b8-4582-b652-568933332906:20 dk.dst 8d3bf830-52b8-4582-b652-568933332906 20 dk.dst c2720981-34f0-4a82-94b3-ac516b3f250b 3 Category 50.30.10 urn:ddi:dk.dst:43edc54f-068b-423c-883f-f5b5b2543dc1:20 dk.dst 43edc54f-068b-423c-883f-f5b5b2543dc1 20 dk.dst 8cbe5f14-425c-4110-a014-f8b12b6d1e66 3 Category 50.30.20 urn:ddi:dk.dst:a686d461-875b-45e5-a220-b8ea3738849b:20 dk.dst a686d461-875b-45e5-a220-b8ea3738849b 20 dk.dst 598acabb-f645-4ca9-b2a8-f95a94fea68f 3 Category 50.4 urn:ddi:dk.dst:aedcfc3f-add8-47e1-bc4b-ed6fa24d34be:20 dk.dst aedcfc3f-add8-47e1-bc4b-ed6fa24d34be 20 dk.dst 5900f511-18fb-4cdc-9ecb-a889c50bab7d 3 Category 50.40 urn:ddi:dk.dst:18fb843a-fe76-41bf-aae1-c59b9d60609d:20 dk.dst 18fb843a-fe76-41bf-aae1-c59b9d60609d 20 dk.dst 2e60eb07-1e32-4be9-812e-c991c24b6ab1 3 Category 50.40.00 urn:ddi:dk.dst:bc66218c-cae6-41a5-b703-7b2cfa3e6513:20 dk.dst bc66218c-cae6-41a5-b703-7b2cfa3e6513 20 dk.dst 16c018e7-2d0e-4b86-a54c-4dd3b58abaf9 3 Category 50.5 urn:ddi:dk.dst:40025953-be0b-46fe-a914-dcac49978a07:20 dk.dst 40025953-be0b-46fe-a914-dcac49978a07 20 dk.dst 10c42710-60b2-4d28-a116-b770c6adb715 3 Category 50.50 urn:ddi:dk.dst:47b9e861-bb1d-441e-a1b2-5222241fb720:20 dk.dst 47b9e861-bb1d-441e-a1b2-5222241fb720 20 dk.dst 19a14b7b-f855-4fa0-9609-1ff4a2795cb3 3 Category 50.50.10 urn:ddi:dk.dst:0895601d-0a7a-46b9-94f9-e0ac0fc89fed:20 dk.dst 0895601d-0a7a-46b9-94f9-e0ac0fc89fed 20 dk.dst e18bdb31-6f70-4405-bd21-3e12a1343a59 3 Category 50.50.20 urn:ddi:dk.dst:f5680e48-7900-4d98-952a-49f0dce0a4b2:20 dk.dst f5680e48-7900-4d98-952a-49f0dce0a4b2 20 dk.dst 9ce7b0bd-dc0c-422a-a91e-a63e9aa66f17 3 Category 51 urn:ddi:dk.dst:8398efc0-4194-4917-bcd2-7d151e6495cd:20 dk.dst 8398efc0-4194-4917-bcd2-7d151e6495cd 20 dk.dst f7f24ddb-4341-4332-a873-3031033f67a0 3 Category 51.1 urn:ddi:dk.dst:d55f4b9b-587f-447c-a004-12f69730a2a2:20 dk.dst d55f4b9b-587f-447c-a004-12f69730a2a2 20 dk.dst 48384032-c926-4db6-8f6d-e8b78fc6edd8 3 Category 51.11 urn:ddi:dk.dst:8005ec41-d16d-4f8f-93b6-acb8520a832a:20 dk.dst 8005ec41-d16d-4f8f-93b6-acb8520a832a 20 dk.dst 8aac6179-0393-45b0-a9ac-e57fbe2935d7 3 Category 51.11.00 urn:ddi:dk.dst:a115503a-2333-47d9-8bcd-15e252e581bf:20 dk.dst a115503a-2333-47d9-8bcd-15e252e581bf 20 dk.dst 4228a62f-6dae-4aa9-a281-552f426d522d 3 Category 51.12 urn:ddi:dk.dst:7eba18f9-e227-4819-8901-51893a24ef30:20 dk.dst 7eba18f9-e227-4819-8901-51893a24ef30 20 dk.dst fbc0a889-0d09-4420-9a1b-2af8ee1997e1 3 Category 51.12.00 urn:ddi:dk.dst:cfbea924-779e-4af2-a344-a8d410d8836e:20 dk.dst cfbea924-779e-4af2-a344-a8d410d8836e 20 dk.dst a1f6c304-9d63-44ec-9751-8f056de3589f 3 Category 51.13 urn:ddi:dk.dst:65f4de70-5c97-483b-a520-6a7109f72fa7:20 dk.dst 65f4de70-5c97-483b-a520-6a7109f72fa7 20 dk.dst 91688fd3-4e54-438a-9958-13d5e7c3db52 3 Category 51.13.00 urn:ddi:dk.dst:ea0414ff-41b0-4334-9557-38a721b06316:20 dk.dst ea0414ff-41b0-4334-9557-38a721b06316 20 dk.dst fef84464-532d-4570-a934-52a49c4a0b01 3 Category 51.14 urn:ddi:dk.dst:e6cce4c8-08a0-4197-96a9-81ac9de9b21d:20 dk.dst e6cce4c8-08a0-4197-96a9-81ac9de9b21d 20 dk.dst ac994e96-dec1-432f-8404-29bfac32a390 3 Category 51.14.00 urn:ddi:dk.dst:a5131b2a-af61-41cb-8431-0d186e3b066e:20 dk.dst a5131b2a-af61-41cb-8431-0d186e3b066e 20 dk.dst 33d43a17-8289-4f83-93b5-242454e4140d 3 Category 51.15 urn:ddi:dk.dst:64c635c6-c208-4a82-9d20-2b3bd0701bbb:20 dk.dst 64c635c6-c208-4a82-9d20-2b3bd0701bbb 20 dk.dst e4851845-3861-463c-9802-a72e28ab07d6 3 Category 51.15.00 urn:ddi:dk.dst:919aa522-03c4-448f-b132-3c7196a90ba5:20 dk.dst 919aa522-03c4-448f-b132-3c7196a90ba5 20 dk.dst 01b9e85b-11be-45de-b02f-c02b2838babf 3 Category 51.16 urn:ddi:dk.dst:740d7728-df04-4d10-961a-f4ebc59ac4ae:20 dk.dst 740d7728-df04-4d10-961a-f4ebc59ac4ae 20 dk.dst 03b884aa-80c8-44e6-b187-5352ef81eec3 3 Category 51.16.00 urn:ddi:dk.dst:2f4ed764-ab9b-4d79-8863-008f18651bbd:20 dk.dst 2f4ed764-ab9b-4d79-8863-008f18651bbd 20 dk.dst ff2221a6-d6b0-45cd-86a1-15c245c46b43 3 Category 51.17 urn:ddi:dk.dst:08e6e0dd-be38-4626-822d-0cfca199178f:20 dk.dst 08e6e0dd-be38-4626-822d-0cfca199178f 20 dk.dst 6eda4b6a-d96a-42e2-b44f-23fe288eda86 3 Category 51.17.10 urn:ddi:dk.dst:22c3cdf8-c722-461a-887e-1498839b8fcb:20 dk.dst 22c3cdf8-c722-461a-887e-1498839b8fcb 20 dk.dst 6fe74df2-2ff2-454b-9e54-53e8c9b457f2 3 Category 51.17.90 urn:ddi:dk.dst:81d75189-1bf5-4866-8a01-39819dff5258:20 dk.dst 81d75189-1bf5-4866-8a01-39819dff5258 20 dk.dst cfaa7ae4-e663-466d-b7f0-6fe8ebb85c3c 3 Category 51.18 urn:ddi:dk.dst:9efb609a-b3df-49f8-9e12-d53f180494bc:20 dk.dst 9efb609a-b3df-49f8-9e12-d53f180494bc 20 dk.dst bdbe6c14-5f05-4461-93c5-b23b9487a79c 3 Category 51.18.00 urn:ddi:dk.dst:46eaee97-453b-43c0-9a27-d6a22907350f:20 dk.dst 46eaee97-453b-43c0-9a27-d6a22907350f 20 dk.dst f44569db-2eb6-4fe9-91db-8d1a344bad92 3 Category 51.19 urn:ddi:dk.dst:32602421-656b-48d9-9eb2-19062b654779:20 dk.dst 32602421-656b-48d9-9eb2-19062b654779 20 dk.dst cbfa20bb-93e0-4fb3-9f62-07c38048079a 3 Category 51.19.00 urn:ddi:dk.dst:a6a70694-fff6-4517-a15e-8361013b450b:20 dk.dst a6a70694-fff6-4517-a15e-8361013b450b 20 dk.dst 20778872-4d2c-4f9e-9529-67d01d74b144 3 Category 51.2 urn:ddi:dk.dst:34d6f391-e082-4fc9-b745-7a8bea41cce5:20 dk.dst 34d6f391-e082-4fc9-b745-7a8bea41cce5 20 dk.dst 50c3ca08-ffda-4940-89d4-bfbea744139f 3 Category 51.21 urn:ddi:dk.dst:cea42e03-e671-4e11-9c3c-e9ca755eadfd:20 dk.dst cea42e03-e671-4e11-9c3c-e9ca755eadfd 20 dk.dst 6f8c6566-df40-4627-982c-deae3c114c16 3 Category 51.21.00 urn:ddi:dk.dst:f0c87cb7-4ad9-40a0-8c66-be7b59fb1267:20 dk.dst f0c87cb7-4ad9-40a0-8c66-be7b59fb1267 20 dk.dst 4457eb7f-a2e6-4579-8e04-de6a3322327a 3 Category 51.22 urn:ddi:dk.dst:843a340e-e12a-44db-9b06-9709c0eba1c0:20 dk.dst 843a340e-e12a-44db-9b06-9709c0eba1c0 20 dk.dst f714666c-9ddf-4220-aaf7-a7672f75fa26 3 Category 51.22.00 urn:ddi:dk.dst:a619d333-4471-4ab4-9601-1932ce561e91:20 dk.dst a619d333-4471-4ab4-9601-1932ce561e91 20 dk.dst 7e0d8d1b-de46-4991-8668-bd961fe09201 3 Category 51.23 urn:ddi:dk.dst:2ca418f4-42d3-4d81-916b-59527b34be02:20 dk.dst 2ca418f4-42d3-4d81-916b-59527b34be02 20 dk.dst 869d2022-1555-4650-a285-1b762b6e5bda 3 Category 51.23.00 urn:ddi:dk.dst:6459ebcd-3d4c-4529-b017-57e1a70bc62c:20 dk.dst 6459ebcd-3d4c-4529-b017-57e1a70bc62c 20 dk.dst 56359c29-c690-4b46-8543-5460a438115b 3 Category 51.24 urn:ddi:dk.dst:6c3e75eb-0ee9-4881-a7b0-bd33e8ea99f8:20 dk.dst 6c3e75eb-0ee9-4881-a7b0-bd33e8ea99f8 20 dk.dst 7fc1c900-cd7b-46f7-af12-f8edeba6e639 3 Category 51.24.00 urn:ddi:dk.dst:ea253522-2bcb-4851-b477-864d7c1ba494:20 dk.dst ea253522-2bcb-4851-b477-864d7c1ba494 20 dk.dst 5a624f9c-6642-47fe-9033-13bc01e1db27 3 Category 51.25 urn:ddi:dk.dst:e830a834-dade-4104-9d1f-c05f2747df54:20 dk.dst e830a834-dade-4104-9d1f-c05f2747df54 20 dk.dst 9d0a470e-f68c-42c7-9d01-bf8f3a187ab5 3 Category 51.25.00 urn:ddi:dk.dst:40d72e25-a6a2-4b92-9218-95544763f1ac:20 dk.dst 40d72e25-a6a2-4b92-9218-95544763f1ac 20 dk.dst 100c31e2-2325-4ebe-b3cc-1441ed4ff170 3 Category 51.3 urn:ddi:dk.dst:addb7036-6e88-46cc-9e94-8faea5b5f93a:20 dk.dst addb7036-6e88-46cc-9e94-8faea5b5f93a 20 dk.dst 0736ca7e-c776-4339-9a3e-9db941381a9e 3 Category 51.31 urn:ddi:dk.dst:e36de7a4-d163-4655-858e-870b8cc958aa:20 dk.dst e36de7a4-d163-4655-858e-870b8cc958aa 20 dk.dst 2195ba43-4221-47a4-b27d-f95903bdb4df 3 Category 51.31.00 urn:ddi:dk.dst:4d6c4e4a-0bb4-4ef8-b975-f25a44978099:20 dk.dst 4d6c4e4a-0bb4-4ef8-b975-f25a44978099 20 dk.dst 62749ade-a6e6-4c6b-bae3-944b30bcdb68 3 Category 51.32 urn:ddi:dk.dst:cbd25394-542c-4caa-9a61-35d3efbc4e25:20 dk.dst cbd25394-542c-4caa-9a61-35d3efbc4e25 20 dk.dst 9b4ae92e-1c97-467b-960d-334a7988c2d2 3 Category 51.32.00 urn:ddi:dk.dst:89bb5bc5-19b6-4ffd-a43e-f48d5588a447:20 dk.dst 89bb5bc5-19b6-4ffd-a43e-f48d5588a447 20 dk.dst 4ac9c871-f017-43e1-9209-66ee78d39f4d 3 Category 51.33 urn:ddi:dk.dst:3d796820-b654-43b5-8c1a-af1647ed7658:20 dk.dst 3d796820-b654-43b5-8c1a-af1647ed7658 20 dk.dst 578af666-772d-47b3-8af1-b3be49ff2dbf 3 Category 51.33.00 urn:ddi:dk.dst:4c8a7cd3-8adc-4ef4-9c3f-ea6a388cc7b4:20 dk.dst 4c8a7cd3-8adc-4ef4-9c3f-ea6a388cc7b4 20 dk.dst b6fa4e9d-54c7-4398-9d00-a7489a38fb9d 3 Category 51.34 urn:ddi:dk.dst:fd8d2ed2-3bbd-4c9c-93ea-805bda2b5423:20 dk.dst fd8d2ed2-3bbd-4c9c-93ea-805bda2b5423 20 dk.dst 2e03fd48-1700-494b-951d-ee7be48f2e87 3 Category 51.34.10 urn:ddi:dk.dst:44d8c967-e317-47d8-a255-5f554d39ee46:20 dk.dst 44d8c967-e317-47d8-a255-5f554d39ee46 20 dk.dst 70846589-dd7f-4e7f-b94c-314b4fd4d591 3 Category 51.34.20 urn:ddi:dk.dst:744e0c4d-dbb1-469e-8da1-1f62edfecec4:20 dk.dst 744e0c4d-dbb1-469e-8da1-1f62edfecec4 20 dk.dst b2edfc79-9557-4d35-9e86-1a34c43a474a 3 Category 51.34.90 urn:ddi:dk.dst:091bab56-df64-4964-97a6-92da8d267c69:20 dk.dst 091bab56-df64-4964-97a6-92da8d267c69 20 dk.dst 5468324d-1184-466c-a8b4-e9ba1e54d376 3 Category 51.35 urn:ddi:dk.dst:7b9a2633-33a6-409b-977a-bff6cae42bff:20 dk.dst 7b9a2633-33a6-409b-977a-bff6cae42bff 20 dk.dst ea549eab-ad02-4c3a-93d0-3de24b24ca3c 3 Category 51.35.00 urn:ddi:dk.dst:7abd9446-9243-4e1a-ad0e-c202c3f03f0a:20 dk.dst 7abd9446-9243-4e1a-ad0e-c202c3f03f0a 20 dk.dst 93910f08-0fd7-42b5-8892-20a0a1c06f20 3 Category 51.36 urn:ddi:dk.dst:2d97dc9f-ca37-4440-83b0-52bb18d530c5:20 dk.dst 2d97dc9f-ca37-4440-83b0-52bb18d530c5 20 dk.dst d5367823-bb91-41c1-b573-a9ce6d2bf895 3 Category 51.36.00 urn:ddi:dk.dst:582ba90d-e20e-4ea0-a10e-90cb490f57bb:20 dk.dst 582ba90d-e20e-4ea0-a10e-90cb490f57bb 20 dk.dst c57fc1f3-edd9-4fa6-a7a3-514ffb4d6e67 3 Category 51.37 urn:ddi:dk.dst:2c7b9c7d-266e-4b0b-af66-ccb166ce32dd:20 dk.dst 2c7b9c7d-266e-4b0b-af66-ccb166ce32dd 20 dk.dst 84131eca-277d-4038-9f82-c4ff3206cb74 3 Category 51.37.00 urn:ddi:dk.dst:d225fa0d-8280-4770-beb9-7679b179f0fa:20 dk.dst d225fa0d-8280-4770-beb9-7679b179f0fa 20 dk.dst abf28814-1dd1-4612-993b-1fe03a96a0ac 3 Category 51.38 urn:ddi:dk.dst:dea99b8d-c76b-47ad-91a8-3d7314c362e1:20 dk.dst dea99b8d-c76b-47ad-91a8-3d7314c362e1 20 dk.dst 3c03d4d1-b698-40dc-8d14-7340dfb6b7ff 3 Category 51.38.10 urn:ddi:dk.dst:e6b67860-63c0-46ec-9927-2d2a9ba48034:20 dk.dst e6b67860-63c0-46ec-9927-2d2a9ba48034 20 dk.dst f708b559-e8eb-4c77-a74f-d10d49126030 3 Category 51.38.20 urn:ddi:dk.dst:a7493d16-1e17-491c-abb4-0efb0c436b0f:20 dk.dst a7493d16-1e17-491c-abb4-0efb0c436b0f 20 dk.dst 4e7d9cf3-e250-4c74-8df0-ac36da1841bf 3 Category 51.38.30 urn:ddi:dk.dst:a190f789-50de-4273-9f68-f985bbcab91d:20 dk.dst a190f789-50de-4273-9f68-f985bbcab91d 20 dk.dst 3c4cfb3d-aa20-4bff-a3cc-fb799a8a9956 3 Category 51.38.90 urn:ddi:dk.dst:9e806388-eca6-4357-a200-ffc516f62157:20 dk.dst 9e806388-eca6-4357-a200-ffc516f62157 20 dk.dst b536fcb3-6376-4a1b-955c-1080e0eb70b3 3 Category 51.39 urn:ddi:dk.dst:6a562df3-d51c-4320-85b3-674167e26b88:20 dk.dst 6a562df3-d51c-4320-85b3-674167e26b88 20 dk.dst 474371e9-2fac-472a-83fa-e271416ada46 3 Category 51.39.00 urn:ddi:dk.dst:fc64450a-8ad0-401b-a82a-4618c9b352d2:20 dk.dst fc64450a-8ad0-401b-a82a-4618c9b352d2 20 dk.dst 7b19cad3-3954-4105-8259-282b30e08836 3 Category 51.4 urn:ddi:dk.dst:196b2998-1e29-4c03-9f2f-93145ad7dd06:20 dk.dst 196b2998-1e29-4c03-9f2f-93145ad7dd06 20 dk.dst aac119e9-613d-4551-afd7-5ce7e59cba1d 3 Category 51.41 urn:ddi:dk.dst:86e9d5c8-7e2d-4c72-a426-ec87635929f9:20 dk.dst 86e9d5c8-7e2d-4c72-a426-ec87635929f9 20 dk.dst ed58cb14-aa19-4bad-bbe6-b6599a678577 3 Category 51.41.00 urn:ddi:dk.dst:7a03be6c-ac99-4c66-8719-23a4c2128512:20 dk.dst 7a03be6c-ac99-4c66-8719-23a4c2128512 20 dk.dst 762bd501-faec-4584-9a9b-ebb8c3d49008 3 Category 51.42 urn:ddi:dk.dst:2fb768e8-4190-4c63-aa65-7e979663ac72:20 dk.dst 2fb768e8-4190-4c63-aa65-7e979663ac72 20 dk.dst 65a94f72-7e7d-484c-a7fd-6e5477fe506e 3 Category 51.42.10 urn:ddi:dk.dst:bd9ff1b7-7abd-4ccd-a6fd-fb477bf2910a:20 dk.dst bd9ff1b7-7abd-4ccd-a6fd-fb477bf2910a 20 dk.dst 6acc8d34-1a2b-40bc-b128-dbb4bc9a82a7 3 Category 51.42.20 urn:ddi:dk.dst:c9503b64-d7ee-42de-a11e-a28bcb8c8350:20 dk.dst c9503b64-d7ee-42de-a11e-a28bcb8c8350 20 dk.dst f7077bcc-9bec-4a15-a772-bf19bc6696de 3 Category 51.43 urn:ddi:dk.dst:9f42a39e-e266-48cf-a70c-ee6e17676c20:20 dk.dst 9f42a39e-e266-48cf-a70c-ee6e17676c20 20 dk.dst c62d95da-30cf-4339-aea0-dbdb665a272d 3 Category 51.43.10 urn:ddi:dk.dst:a56c82b3-a6b9-470b-aa22-64dac78439a5:20 dk.dst a56c82b3-a6b9-470b-aa22-64dac78439a5 20 dk.dst bff38264-b72f-4ae9-8f21-d9138bf00522 3 Category 51.43.20 urn:ddi:dk.dst:87c2eded-d643-452c-9fae-ebecfddde9ec:20 dk.dst 87c2eded-d643-452c-9fae-ebecfddde9ec 20 dk.dst b2ce2eb7-a6c3-491d-b2fd-ce92c0e1919f 3 Category 51.43.30 urn:ddi:dk.dst:28e2d207-6c7d-4190-af3a-131df6ab5966:20 dk.dst 28e2d207-6c7d-4190-af3a-131df6ab5966 20 dk.dst 3a40a148-84e7-4419-9e8c-91343bf29880 3 Category 51.43.40 urn:ddi:dk.dst:1817082b-bd27-4229-b845-8b9aba6797e7:20 dk.dst 1817082b-bd27-4229-b845-8b9aba6797e7 20 dk.dst a2dbc7c6-92bf-44d5-9c50-784487c5870c 3 Category 51.44 urn:ddi:dk.dst:914bb922-b08a-4f61-902f-6e0a62598752:20 dk.dst 914bb922-b08a-4f61-902f-6e0a62598752 20 dk.dst 4aefb959-3477-448e-8b14-8bc6a775796b 3 Category 51.44.10 urn:ddi:dk.dst:42c6417a-3f3b-4f3a-90ff-1d034a32903b:20 dk.dst 42c6417a-3f3b-4f3a-90ff-1d034a32903b 20 dk.dst a026a6ca-ae1f-4cff-9a2e-bd65a52c7de3 3 Category 51.44.20 urn:ddi:dk.dst:b1cdfa01-982b-45cc-9902-aa422c2d237e:20 dk.dst b1cdfa01-982b-45cc-9902-aa422c2d237e 20 dk.dst a5f845d4-5731-408f-83d1-5d48ee4aa6ba 3 Category 51.45 urn:ddi:dk.dst:b9826830-a0f9-49aa-b4fb-299de2d458ea:20 dk.dst b9826830-a0f9-49aa-b4fb-299de2d458ea 20 dk.dst 2aee0104-fac5-4e42-8007-7aae8275e6d4 3 Category 51.45.00 urn:ddi:dk.dst:8f84e08e-5ed1-4155-a1f2-19efb0038c98:20 dk.dst 8f84e08e-5ed1-4155-a1f2-19efb0038c98 20 dk.dst 21944461-82de-4bb1-a0e7-fa6927b4b31b 3 Category 51.46 urn:ddi:dk.dst:4cb35148-bb6e-4632-ae75-5bdeb563f224:20 dk.dst 4cb35148-bb6e-4632-ae75-5bdeb563f224 20 dk.dst 50fddb8b-de37-489e-847d-91ce1ff9a968 3 Category 51.46.10 urn:ddi:dk.dst:5b0bba5a-d5bf-412f-a142-5b938e22406f:20 dk.dst 5b0bba5a-d5bf-412f-a142-5b938e22406f 20 dk.dst 3c2cd2bd-9e2f-46ec-8658-6f5dfdc7c3c8 3 Category 51.46.20 urn:ddi:dk.dst:94fd5d01-e989-4953-8fc5-1a091e12899c:20 dk.dst 94fd5d01-e989-4953-8fc5-1a091e12899c 20 dk.dst da94e1fa-9d4c-4aac-89b8-161b37c11737 3 Category 51.47 urn:ddi:dk.dst:ce2d5267-1ea5-47bd-8f8d-7ea5f455740d:20 dk.dst ce2d5267-1ea5-47bd-8f8d-7ea5f455740d 20 dk.dst 5ba9870e-f2aa-402b-bbf2-6322287c47c1 3 Category 51.47.05 urn:ddi:dk.dst:63bf2e79-77bb-4639-969c-310564beceab:20 dk.dst 63bf2e79-77bb-4639-969c-310564beceab 20 dk.dst ed87b5fd-7c1d-45c0-aad4-dd531f2cbf4c 3 Category 51.47.10 urn:ddi:dk.dst:9f6561d1-6be8-4f89-993f-e7a9162d7157:20 dk.dst 9f6561d1-6be8-4f89-993f-e7a9162d7157 20 dk.dst 985a1291-1333-4ecf-9124-a9bd5bc4fc4c 3 Category 51.47.15 urn:ddi:dk.dst:143e8f0a-2591-4c65-a7dc-fccd6d5745ea:20 dk.dst 143e8f0a-2591-4c65-a7dc-fccd6d5745ea 20 dk.dst f7f55fdd-0efc-4775-8745-16edb4cf0378 3 Category 51.47.20 urn:ddi:dk.dst:ed24ed9a-e4f4-4ab3-83ee-868bb187cf3e:20 dk.dst ed24ed9a-e4f4-4ab3-83ee-868bb187cf3e 20 dk.dst d60fc0e3-65ff-4093-bccb-a5f232653e8f 3 Category 51.47.25 urn:ddi:dk.dst:c6769939-efd9-4669-8b1a-ad885d35eeb8:20 dk.dst c6769939-efd9-4669-8b1a-ad885d35eeb8 20 dk.dst 8e71a261-aee7-4c9e-b470-868b3b62ea79 3 Category 51.47.30 urn:ddi:dk.dst:ca459b48-ddcd-49c4-a81b-8938a19825c5:20 dk.dst ca459b48-ddcd-49c4-a81b-8938a19825c5 20 dk.dst 9a39d14e-a49e-44ac-a647-4a7bb2e3296b 3 Category 51.47.35 urn:ddi:dk.dst:0ae692c3-f66f-4255-98f5-418c1cdd6843:20 dk.dst 0ae692c3-f66f-4255-98f5-418c1cdd6843 20 dk.dst aa73b7bf-9d1b-4493-ba0a-59044c55e492 3 Category 51.47.40 urn:ddi:dk.dst:3efd16bc-d46b-44de-a7f3-7000de199f6f:20 dk.dst 3efd16bc-d46b-44de-a7f3-7000de199f6f 20 dk.dst cc799f7a-8c7a-48cc-8b9e-1bdbf528152c 3 Category 51.47.45 urn:ddi:dk.dst:01be040a-3bd7-44f3-bf23-42ff5586e8c0:20 dk.dst 01be040a-3bd7-44f3-bf23-42ff5586e8c0 20 dk.dst 0b73adfe-9d56-4c30-82c4-e66d3d388f9b 3 Category 51.47.50 urn:ddi:dk.dst:f4b9c11c-95e2-4ac8-be05-049393ecedb8:20 dk.dst f4b9c11c-95e2-4ac8-be05-049393ecedb8 20 dk.dst 258de7e3-2a08-4e63-90d8-f962e191e29b 3 Category 51.47.90 urn:ddi:dk.dst:eb893fcd-b271-4a51-9dcc-f03a5525353b:20 dk.dst eb893fcd-b271-4a51-9dcc-f03a5525353b 20 dk.dst 553fd3d8-2587-415f-92dd-efe713df3553 3 Category 51.5 urn:ddi:dk.dst:dbde99c6-c113-42f1-a525-4e48ae3c5ade:20 dk.dst dbde99c6-c113-42f1-a525-4e48ae3c5ade 20 dk.dst 782668c4-57cd-4a8f-93d0-ff3b888b3f64 3 Category 51.51 urn:ddi:dk.dst:0b3ac4ff-05b1-4dba-96b8-d2cbed9cb38c:20 dk.dst 0b3ac4ff-05b1-4dba-96b8-d2cbed9cb38c 20 dk.dst 2c6be4f2-20a6-4de8-82aa-e03f61a6eede 3 Category 51.51.00 urn:ddi:dk.dst:8df636ba-6e19-4ca6-b6b7-caf39a60b271:20 dk.dst 8df636ba-6e19-4ca6-b6b7-caf39a60b271 20 dk.dst 9e09c3a4-d3d6-49ac-9745-288253239258 3 Category 51.52 urn:ddi:dk.dst:f91b38a5-5901-4921-9933-c3f10152464a:20 dk.dst f91b38a5-5901-4921-9933-c3f10152464a 20 dk.dst e393b06a-0306-4658-a785-c190e2f39872 3 Category 51.52.00 urn:ddi:dk.dst:0497ec0a-efa2-4634-8a8e-9a3c7d7c7c94:20 dk.dst 0497ec0a-efa2-4634-8a8e-9a3c7d7c7c94 20 dk.dst 6fecc957-2aad-46ff-addc-a34f00e6ef12 3 Category 51.53 urn:ddi:dk.dst:6a8d1996-070b-41f8-b0cc-24dc60fd789b:20 dk.dst 6a8d1996-070b-41f8-b0cc-24dc60fd789b 20 dk.dst cc301a5a-49db-4339-858a-090f6cfe0eaf 3 Category 51.53.10 urn:ddi:dk.dst:5abc25e4-1253-47c0-b5a4-e2a1c5a9d279:20 dk.dst 5abc25e4-1253-47c0-b5a4-e2a1c5a9d279 20 dk.dst fdd548dd-f86c-4f46-8b1f-931c5844d0a5 3 Category 51.53.20 urn:ddi:dk.dst:8c6da737-dead-4155-917b-f62d864fe857:20 dk.dst 8c6da737-dead-4155-917b-f62d864fe857 20 dk.dst ed5694e7-af04-4caf-a821-3f4ab0f8f876 3 Category 51.54 urn:ddi:dk.dst:2f19c197-a659-4d01-80cb-d295205dfa59:20 dk.dst 2f19c197-a659-4d01-80cb-d295205dfa59 20 dk.dst 8003eb0d-4d7a-428a-8469-20ef3588a6a3 3 Category 51.54.00 urn:ddi:dk.dst:2540bca8-3b1e-4010-80fb-d1f4831beeee:20 dk.dst 2540bca8-3b1e-4010-80fb-d1f4831beeee 20 dk.dst 5ab1d7ae-0dd1-4e7c-a23b-8bb15fdcb9a0 3 Category 51.55 urn:ddi:dk.dst:7108542a-8ab6-4935-a4c8-d11e58e8cd9b:20 dk.dst 7108542a-8ab6-4935-a4c8-d11e58e8cd9b 20 dk.dst 6d940aaf-d3fb-4b6b-b154-ad9097a9ce88 3 Category 51.55.00 urn:ddi:dk.dst:31a376e1-5558-4d88-a563-0ecafccd773b:20 dk.dst 31a376e1-5558-4d88-a563-0ecafccd773b 20 dk.dst 5461c752-ffe8-41bd-8295-faca7aba45d6 3 Category 51.56 urn:ddi:dk.dst:47dccde1-7ec8-4c28-b856-bd1499d4c7db:20 dk.dst 47dccde1-7ec8-4c28-b856-bd1499d4c7db 20 dk.dst 4f682a7a-e1e2-4d86-ae7c-5b79a024d6d3 3 Category 51.56.10 urn:ddi:dk.dst:058f3098-8e62-4ca3-bf43-fa78601128ce:20 dk.dst 058f3098-8e62-4ca3-bf43-fa78601128ce 20 dk.dst cef5d5c0-b459-492f-a7dc-8e3a07747234 3 Category 51.56.90 urn:ddi:dk.dst:bfd64a93-e490-40ed-9c70-2d33f7af081d:20 dk.dst bfd64a93-e490-40ed-9c70-2d33f7af081d 20 dk.dst 4be4f8ff-de73-45d9-8025-6ffdcc091d16 3 Category 51.57 urn:ddi:dk.dst:71cd84ab-fa6c-43bb-a4a4-007050f137f2:20 dk.dst 71cd84ab-fa6c-43bb-a4a4-007050f137f2 20 dk.dst 00c728ba-7532-4e32-af18-82418ee3a615 3 Category 51.57.00 urn:ddi:dk.dst:4da23257-4f2a-40df-be04-26eff8c54c5b:20 dk.dst 4da23257-4f2a-40df-be04-26eff8c54c5b 20 dk.dst 71320202-a09a-4b47-83ed-4b0af3ba81c0 3 Category 51.6 urn:ddi:dk.dst:d2183366-3500-4e6f-9717-90468f46d212:20 dk.dst d2183366-3500-4e6f-9717-90468f46d212 20 dk.dst ba5d75d2-ed8a-42d5-a784-91a9a4af358f 3 Category 51.61 urn:ddi:dk.dst:47e00ee9-d0b6-4586-9659-942dcfe374cd:20 dk.dst 47e00ee9-d0b6-4586-9659-942dcfe374cd 20 dk.dst 09ba52b2-4eb7-4731-9181-6f657085e7ad 3 Category 51.61.00 urn:ddi:dk.dst:7b625d26-d3e6-4595-8ead-5d3d8bdf6d12:20 dk.dst 7b625d26-d3e6-4595-8ead-5d3d8bdf6d12 20 dk.dst 68ca2ee9-f1a3-493f-b534-147aa7000535 3 Category 51.62 urn:ddi:dk.dst:f2318429-a8dc-46f9-b233-7db4039c67b1:20 dk.dst f2318429-a8dc-46f9-b233-7db4039c67b1 20 dk.dst bbbd8a3c-8aa8-4dc6-8549-897cdde10400 3 Category 51.62.00 urn:ddi:dk.dst:f483256d-2e5b-4424-8fa9-426151bcc974:20 dk.dst f483256d-2e5b-4424-8fa9-426151bcc974 20 dk.dst d4be2e56-e9e8-4812-b8d9-686484edc07d 3 Category 51.63 urn:ddi:dk.dst:20474847-bc0f-4085-98d7-967d28a0a7c8:20 dk.dst 20474847-bc0f-4085-98d7-967d28a0a7c8 20 dk.dst 670183c2-f986-4165-ab3b-66126a6b9485 3 Category 51.63.00 urn:ddi:dk.dst:bc465990-8d67-4581-8bf0-8e9ebff71f79:20 dk.dst bc465990-8d67-4581-8bf0-8e9ebff71f79 20 dk.dst bd5c5d85-06e8-4235-a2e7-600705e642dd 3 Category 51.64 urn:ddi:dk.dst:394c904f-8a4c-4aaf-8f0d-b715e0a1a19c:20 dk.dst 394c904f-8a4c-4aaf-8f0d-b715e0a1a19c 20 dk.dst debad012-eb0e-4143-b3a8-9a6ded560d47 3 Category 51.64.10 urn:ddi:dk.dst:cbf401c6-6bee-429b-8f41-350a43509ca0:20 dk.dst cbf401c6-6bee-429b-8f41-350a43509ca0 20 dk.dst bd1d1f5b-5ad0-4d62-a198-d70242eaa5b7 3 Category 51.64.20 urn:ddi:dk.dst:d0ebd270-f972-433a-928b-3a10a9af1ec8:20 dk.dst d0ebd270-f972-433a-928b-3a10a9af1ec8 20 dk.dst 122a3985-560d-406c-9753-07328c88b6c1 3 Category 51.65 urn:ddi:dk.dst:adafee3f-c96a-4665-bad4-43ffd5e7a2d4:20 dk.dst adafee3f-c96a-4665-bad4-43ffd5e7a2d4 20 dk.dst 72b07e88-5b5a-4bf1-889b-f7372852f4af 3 Category 51.65.10 urn:ddi:dk.dst:e04970f1-11ae-4258-b415-ec7457cc8d5c:20 dk.dst e04970f1-11ae-4258-b415-ec7457cc8d5c 20 dk.dst 46cb6109-4269-454d-be2b-2b278b413195 3 Category 51.65.20 urn:ddi:dk.dst:d1523725-5aab-4ea6-bd47-e2f4fd3237bb:20 dk.dst d1523725-5aab-4ea6-bd47-e2f4fd3237bb 20 dk.dst 59e1f1d1-ed70-43eb-9039-fef8ee350b18 3 Category 51.65.90 urn:ddi:dk.dst:ce800399-afeb-4d44-985b-715069226dfc:20 dk.dst ce800399-afeb-4d44-985b-715069226dfc 20 dk.dst c2c6681e-11fa-4892-890f-8d0ae27de4c1 3 Category 51.66 urn:ddi:dk.dst:9cc4d62a-ad2f-4570-a7c5-84961062526b:20 dk.dst 9cc4d62a-ad2f-4570-a7c5-84961062526b 20 dk.dst 38b62a90-6cb4-4be5-ab94-5e601970ca8c 3 Category 51.66.00 urn:ddi:dk.dst:22f01881-4f61-4517-9b39-654ada5e984e:20 dk.dst 22f01881-4f61-4517-9b39-654ada5e984e 20 dk.dst 5a6d49d9-62cb-4b54-9096-106c7cd3317c 3 Category 51.7 urn:ddi:dk.dst:20592f96-09a6-4c26-bf2b-f7a2379488b7:20 dk.dst 20592f96-09a6-4c26-bf2b-f7a2379488b7 20 dk.dst b4a286fb-295a-4cb3-b237-6f77850bb53d 3 Category 51.70 urn:ddi:dk.dst:83910b6c-f686-4754-8e46-3aad88082c9b:20 dk.dst 83910b6c-f686-4754-8e46-3aad88082c9b 20 dk.dst 7609b5ad-85dc-45df-a48d-e71203ee0234 3 Category 51.70.00 urn:ddi:dk.dst:f81ab3f6-813f-4a5a-a1f5-9478757efaec:20 dk.dst f81ab3f6-813f-4a5a-a1f5-9478757efaec 20 dk.dst 31657aa5-f54e-4399-a0fb-61849c2628bf 3 Category 52 urn:ddi:dk.dst:d8433863-a211-4971-80a4-1f416fd1ef49:20 dk.dst d8433863-a211-4971-80a4-1f416fd1ef49 20 dk.dst 9d9bf4e9-0409-495c-bd6e-ab16048ac73e 3 Category 52.1 urn:ddi:dk.dst:4f04585b-790d-42ab-809f-bcdb6254dee4:20 dk.dst 4f04585b-790d-42ab-809f-bcdb6254dee4 20 dk.dst 98443df9-2abb-4693-abf1-f19e495a4690 3 Category 52.11 urn:ddi:dk.dst:5e8f2c7f-301c-4442-8202-1ce8f5770ba1:20 dk.dst 5e8f2c7f-301c-4442-8202-1ce8f5770ba1 20 dk.dst 70249292-602a-48ab-8896-f64d1bbe9194 3 Category 52.11.10 urn:ddi:dk.dst:26d6a06f-af78-48fd-ade9-c4dd4c94321f:20 dk.dst 26d6a06f-af78-48fd-ade9-c4dd4c94321f 20 dk.dst 13cf7c9c-a017-45e4-a67c-f272c3dd7cd0 3 Category 52.11.20 urn:ddi:dk.dst:4c443617-c001-461d-8286-4f9436680db4:20 dk.dst 4c443617-c001-461d-8286-4f9436680db4 20 dk.dst f463ff7e-7898-48ec-85e2-963ea38611f0 3 Category 52.11.30 urn:ddi:dk.dst:14a4933d-0cd5-46cb-aa00-1f364b548264:20 dk.dst 14a4933d-0cd5-46cb-aa00-1f364b548264 20 dk.dst d362623a-e7ab-4978-86e0-ee0e2efcfc3b 3 Category 52.12 urn:ddi:dk.dst:8ecf76b3-29a1-41ba-a964-fec2c66ce772:20 dk.dst 8ecf76b3-29a1-41ba-a964-fec2c66ce772 20 dk.dst 890da5aa-3122-46d6-bdc1-28c7fa73ad0a 3 Category 52.12.10 urn:ddi:dk.dst:e727dda6-28be-4ad8-b212-043efaa4c804:20 dk.dst e727dda6-28be-4ad8-b212-043efaa4c804 20 dk.dst 4fe9e8a3-066e-43d2-9754-bde411430183 3 Category 52.12.20 urn:ddi:dk.dst:0ff21e45-26ce-4bbb-86ab-9dfec5f3cb78:20 dk.dst 0ff21e45-26ce-4bbb-86ab-9dfec5f3cb78 20 dk.dst 8469e363-f69e-48d3-bf64-7d4cbdc83063 3 Category 52.2 urn:ddi:dk.dst:43dee00a-080b-4309-a69e-b9662b863319:20 dk.dst 43dee00a-080b-4309-a69e-b9662b863319 20 dk.dst 6b4d4b6e-c56f-41e2-af16-e0d7dbb10c38 3 Category 52.21 urn:ddi:dk.dst:909d5d85-a4a6-4bd6-a2a9-944dff21f6eb:20 dk.dst 909d5d85-a4a6-4bd6-a2a9-944dff21f6eb 20 dk.dst 3a9a180b-5fb6-4d22-9eae-7a77e29216cf 3 Category 52.21.00 urn:ddi:dk.dst:67029c44-c46e-430b-b808-4de2c0267b9f:20 dk.dst 67029c44-c46e-430b-b808-4de2c0267b9f 20 dk.dst 11f9f85f-9071-4257-af16-219af6e3eee3 3 Category 52.22 urn:ddi:dk.dst:a2f28c6e-64da-4498-a268-3cf4c3626538:20 dk.dst a2f28c6e-64da-4498-a268-3cf4c3626538 20 dk.dst ec31ceac-f485-4110-be60-5fc7f6c34dc7 3 Category 52.22.00 urn:ddi:dk.dst:59b7796d-c8ed-4e91-8baa-0bc724e3011d:20 dk.dst 59b7796d-c8ed-4e91-8baa-0bc724e3011d 20 dk.dst 23997750-1c66-4cae-a6ff-63fb05eb7373 3 Category 52.23 urn:ddi:dk.dst:a961ad15-1726-4942-8eab-01c7094af094:20 dk.dst a961ad15-1726-4942-8eab-01c7094af094 20 dk.dst 6a130754-3e6a-4fb2-a6d7-09bc642f852b 3 Category 52.23.00 urn:ddi:dk.dst:0f6ed088-bf15-4ac9-842e-8168a743db3b:20 dk.dst 0f6ed088-bf15-4ac9-842e-8168a743db3b 20 dk.dst 6831da0a-1313-4ae3-b665-7b60201b3c71 3 Category 52.24 urn:ddi:dk.dst:27c19db5-e538-4062-8c35-06eff7db4c4a:20 dk.dst 27c19db5-e538-4062-8c35-06eff7db4c4a 20 dk.dst 406e86f9-fb32-4b1f-8bd2-12066f6461a9 3 Category 52.24.10 urn:ddi:dk.dst:b9bf7cae-6114-4c54-ba10-e75f1b4043c0:20 dk.dst b9bf7cae-6114-4c54-ba10-e75f1b4043c0 20 dk.dst fb7fa8c1-283d-4956-92f1-59c85ac8b5b6 3 Category 52.24.20 urn:ddi:dk.dst:b27632d6-30f4-4909-a49e-6b48a1e8bcc4:20 dk.dst b27632d6-30f4-4909-a49e-6b48a1e8bcc4 20 dk.dst 673c730a-97d8-42d0-b872-53a664cc36e6 3 Category 52.25 urn:ddi:dk.dst:e930afcb-b26b-449f-a225-841d8a83830d:20 dk.dst e930afcb-b26b-449f-a225-841d8a83830d 20 dk.dst 135d34d7-411c-4c88-bf65-f636ac7e54c5 3 Category 52.25.00 urn:ddi:dk.dst:4148dcb9-ca0b-4875-91d5-045d72b93087:20 dk.dst 4148dcb9-ca0b-4875-91d5-045d72b93087 20 dk.dst 1f4367fb-bdf3-4576-9d42-3921bf5acafb 3 Category 52.26 urn:ddi:dk.dst:6db77e5a-7afd-4d86-82cf-1ce9a617896a:20 dk.dst 6db77e5a-7afd-4d86-82cf-1ce9a617896a 20 dk.dst 748af7d5-70e0-4adf-bdbc-1f082827d1c1 3 Category 52.26.00 urn:ddi:dk.dst:7ea26391-fdcc-4fb4-9b3e-e91cb5dea276:20 dk.dst 7ea26391-fdcc-4fb4-9b3e-e91cb5dea276 20 dk.dst 663a9013-d7c3-4b74-9369-e9aa3b869547 3 Category 52.27 urn:ddi:dk.dst:7e8f3c31-57b7-4116-9a96-fe2364a43052:20 dk.dst 7e8f3c31-57b7-4116-9a96-fe2364a43052 20 dk.dst 5b4e9d8c-491f-41b8-b391-20e063fed152 3 Category 52.27.10 urn:ddi:dk.dst:b46d76e0-f3b7-4215-9aef-6e7a890189a7:20 dk.dst b46d76e0-f3b7-4215-9aef-6e7a890189a7 20 dk.dst 6669b50c-0469-4ef9-bf99-62e5e0f7c9ab 3 Category 52.27.30 urn:ddi:dk.dst:6c57b005-6f94-4648-86e5-31527cdf142c:20 dk.dst 6c57b005-6f94-4648-86e5-31527cdf142c 20 dk.dst 4c5d9a74-20ba-4981-ad31-783fb0d038f4 3 Category 52.27.90 urn:ddi:dk.dst:a12e97ef-92cf-43bf-91be-2deb2c493a71:20 dk.dst a12e97ef-92cf-43bf-91be-2deb2c493a71 20 dk.dst 67c455d1-dcd5-411e-a043-197ca8a5c37e 3 Category 52.3 urn:ddi:dk.dst:201df028-1a26-490e-9b00-783825017bfc:20 dk.dst 201df028-1a26-490e-9b00-783825017bfc 20 dk.dst 4685e2b9-cc7b-4ed1-88e4-9427f01596e5 3 Category 52.31 urn:ddi:dk.dst:3f0f876a-ef14-4c1e-b8a6-e9580a92773c:20 dk.dst 3f0f876a-ef14-4c1e-b8a6-e9580a92773c 20 dk.dst a1435896-2114-4b93-b2a1-d088a81d6338 3 Category 52.31.00 urn:ddi:dk.dst:7867cb3f-87b1-44c0-be80-670255a7309e:20 dk.dst 7867cb3f-87b1-44c0-be80-670255a7309e 20 dk.dst e9a02db6-4522-4512-98e1-b37b36270191 3 Category 52.32 urn:ddi:dk.dst:d9581bd7-c50b-49e3-a6e0-19db8fce7bcd:20 dk.dst d9581bd7-c50b-49e3-a6e0-19db8fce7bcd 20 dk.dst 771e3fed-02e8-4356-9f08-ef637cd4f07b 3 Category 52.32.00 urn:ddi:dk.dst:0cbbfcb5-2180-4b29-91bd-b5fce07fc2e7:20 dk.dst 0cbbfcb5-2180-4b29-91bd-b5fce07fc2e7 20 dk.dst 9e481f2f-5fc0-4d9d-b68b-3b08a537276d 3 Category 52.33 urn:ddi:dk.dst:0f7b8e3d-c8ce-428d-9997-bd8a49d85321:20 dk.dst 0f7b8e3d-c8ce-428d-9997-bd8a49d85321 20 dk.dst af443689-3fd0-4014-9aca-56713e5ed9b6 3 Category 52.33.10 urn:ddi:dk.dst:2c237ca7-327d-451f-b3d6-09fb1dc944e8:20 dk.dst 2c237ca7-327d-451f-b3d6-09fb1dc944e8 20 dk.dst caccd7f3-2269-42bd-8c1c-69dd6f93bb82 3 Category 52.33.20 urn:ddi:dk.dst:ab098aae-0a38-4885-8cc4-ad4c38b85029:20 dk.dst ab098aae-0a38-4885-8cc4-ad4c38b85029 20 dk.dst ce1c5855-cb93-4d54-b183-2015c3f10599 3 Category 52.4 urn:ddi:dk.dst:54ff3d10-61de-440b-9b87-320bddd7cfd6:20 dk.dst 54ff3d10-61de-440b-9b87-320bddd7cfd6 20 dk.dst 0403275f-43a5-4c5b-9d5d-614c36c66c2d 3 Category 52.41 urn:ddi:dk.dst:bdb9145c-d00d-4786-aaae-7dab775c5813:20 dk.dst bdb9145c-d00d-4786-aaae-7dab775c5813 20 dk.dst 3c5acacb-149e-4131-901a-c9ee94dd2af8 3 Category 52.41.00 urn:ddi:dk.dst:9e57c125-1d1d-4c2b-90ca-862bbf61ed12:20 dk.dst 9e57c125-1d1d-4c2b-90ca-862bbf61ed12 20 dk.dst 042a4dda-02e9-493e-be9e-feea6f6dd0c8 3 Category 52.42 urn:ddi:dk.dst:eba0674c-1c5b-4ca9-a59b-5041a1c6737a:20 dk.dst eba0674c-1c5b-4ca9-a59b-5041a1c6737a 20 dk.dst 72d8212d-8b05-4c41-9a24-0c5b1c95b95f 3 Category 52.42.10 urn:ddi:dk.dst:415353da-b149-4e63-a1a8-82c60192aa85:20 dk.dst 415353da-b149-4e63-a1a8-82c60192aa85 20 dk.dst 8fab2ad8-d80d-408a-93d8-e8bfd58cd1c0 3 Category 52.42.20 urn:ddi:dk.dst:39e077cb-f741-4492-8e8d-4e8f6fe222a8:20 dk.dst 39e077cb-f741-4492-8e8d-4e8f6fe222a8 20 dk.dst 9e452d67-6d6c-45ea-b55d-0322c5ce5e87 3 Category 52.42.30 urn:ddi:dk.dst:1b0bc215-531c-4469-9b1f-79ac95e9b679:20 dk.dst 1b0bc215-531c-4469-9b1f-79ac95e9b679 20 dk.dst 0b1899ea-39b1-4fb2-bba6-04bdfc021aec 3 Category 52.42.40 urn:ddi:dk.dst:220b423f-0902-4818-b75a-f2b077ea9971:20 dk.dst 220b423f-0902-4818-b75a-f2b077ea9971 20 dk.dst c5ceacee-748f-4a21-8cd7-e9be08f121f4 3 Category 52.43 urn:ddi:dk.dst:40dd87d4-a948-428a-94c7-7bda9082f2c1:20 dk.dst 40dd87d4-a948-428a-94c7-7bda9082f2c1 20 dk.dst 8050868b-83aa-4432-b929-988ac99ddeed 3 Category 52.43.10 urn:ddi:dk.dst:569efc82-0270-44d6-abec-9b0aac568090:20 dk.dst 569efc82-0270-44d6-abec-9b0aac568090 20 dk.dst 85f28084-095a-4693-a707-aca47f8b6ff0 3 Category 52.43.20 urn:ddi:dk.dst:616ff01a-86b4-433f-b01b-fb89f0138ab1:20 dk.dst 616ff01a-86b4-433f-b01b-fb89f0138ab1 20 dk.dst b8392fa7-8834-4645-95dd-44cae55900af 3 Category 52.44 urn:ddi:dk.dst:c7bcb8e1-0f31-44a8-8d71-7f92d05f5e0d:20 dk.dst c7bcb8e1-0f31-44a8-8d71-7f92d05f5e0d 20 dk.dst 939d4973-72a9-4523-8982-7411eb7d85a6 3 Category 52.44.10 urn:ddi:dk.dst:ea59806a-a680-4491-bcad-83e52041e85b:20 dk.dst ea59806a-a680-4491-bcad-83e52041e85b 20 dk.dst ad2f35a0-da96-49a9-8c41-0457370e861e 3 Category 52.44.20 urn:ddi:dk.dst:f20d74ce-5fcc-4092-9a03-ea0deee445b2:20 dk.dst f20d74ce-5fcc-4092-9a03-ea0deee445b2 20 dk.dst b20af578-6c78-4959-ac0f-2b51aa065bb0 3 Category 52.44.30 urn:ddi:dk.dst:782d2f54-856c-4fc2-881a-8ab24e4a86d1:20 dk.dst 782d2f54-856c-4fc2-881a-8ab24e4a86d1 20 dk.dst 57d1919c-21c2-4651-9418-e228bee2f938 3 Category 52.44.40 urn:ddi:dk.dst:5662048e-0294-4fbf-8d46-3adc1eeb6d82:20 dk.dst 5662048e-0294-4fbf-8d46-3adc1eeb6d82 20 dk.dst b85c3b64-5d96-4dd1-96a3-0ce9ba5279d7 3 Category 52.44.50 urn:ddi:dk.dst:4667794d-be51-40eb-ac11-69ce407b7d20:20 dk.dst 4667794d-be51-40eb-ac11-69ce407b7d20 20 dk.dst 817b497c-236f-43eb-86a4-6e4ea3c1f8f8 3 Category 52.45 urn:ddi:dk.dst:3e8420d8-e183-448c-bb5a-5dec8961a17a:20 dk.dst 3e8420d8-e183-448c-bb5a-5dec8961a17a 20 dk.dst d7f7c0ed-7c97-4e96-8019-231e1c645dfe 3 Category 52.45.10 urn:ddi:dk.dst:f12b3d16-d83f-492d-8c49-04d825a58a85:20 dk.dst f12b3d16-d83f-492d-8c49-04d825a58a85 20 dk.dst 7bd4ae17-d861-4a9a-9cf5-301ddd7afde7 3 Category 52.45.20 urn:ddi:dk.dst:cd35e7a7-6997-4c3c-bad4-8be21a17a609:20 dk.dst cd35e7a7-6997-4c3c-bad4-8be21a17a609 20 dk.dst 99a49bf0-ee10-470c-b32e-b53263d87cce 3 Category 52.45.30 urn:ddi:dk.dst:2aa5f936-6b16-4e31-bb19-71bf8382a722:20 dk.dst 2aa5f936-6b16-4e31-bb19-71bf8382a722 20 dk.dst 3c0e953d-6e3e-4224-974a-b789ced1224d 3 Category 52.45.40 urn:ddi:dk.dst:074f7eb0-c3d0-4179-925e-4d1806cebb0a:20 dk.dst 074f7eb0-c3d0-4179-925e-4d1806cebb0a 20 dk.dst b53dc958-c0b4-44ea-8bbd-310f46d5e6c9 3 Category 52.46 urn:ddi:dk.dst:bb4cc57a-6d2c-4cc5-a19e-02bb0532b294:20 dk.dst bb4cc57a-6d2c-4cc5-a19e-02bb0532b294 20 dk.dst fc820c4c-3da5-4222-91d6-a3bc48611ffc 3 Category 52.46.10 urn:ddi:dk.dst:9d7e7047-e07b-4543-9a09-d43b50547b4a:20 dk.dst 9d7e7047-e07b-4543-9a09-d43b50547b4a 20 dk.dst d5053dab-5d65-4ccf-8c45-989f589dd5b3 3 Category 52.46.20 urn:ddi:dk.dst:aa70aae9-7ab9-483e-9726-89000ea735fc:20 dk.dst aa70aae9-7ab9-483e-9726-89000ea735fc 20 dk.dst 87d16547-7030-43bb-9605-46368d7bba88 3 Category 52.46.30 urn:ddi:dk.dst:2ed8d1db-b725-43a2-946f-3cf3a73605b8:20 dk.dst 2ed8d1db-b725-43a2-946f-3cf3a73605b8 20 dk.dst ed04e755-531c-4e62-b320-94262761e267 3 Category 52.47 urn:ddi:dk.dst:b7d5052a-dc69-4168-8b2d-57223619b30b:20 dk.dst b7d5052a-dc69-4168-8b2d-57223619b30b 20 dk.dst f8c05185-0fb7-48a4-bd60-d0724a810495 3 Category 52.47.00 urn:ddi:dk.dst:a6f07575-e326-406e-958e-45a4c52b8669:20 dk.dst a6f07575-e326-406e-958e-45a4c52b8669 20 dk.dst c56269f4-eb0c-4e9b-9396-4b7ababe3cf7 3 Category 52.48 urn:ddi:dk.dst:23632b19-76ec-4297-bbda-219c389582fe:20 dk.dst 23632b19-76ec-4297-bbda-219c389582fe 20 dk.dst b6e153bf-3643-4ad9-830e-6fa968e6f7f5 3 Category 52.48.05 urn:ddi:dk.dst:310a6c27-6a88-4e57-b10b-a2016dce10de:20 dk.dst 310a6c27-6a88-4e57-b10b-a2016dce10de 20 dk.dst d82683de-9270-4a80-ab93-05929c2c8301 3 Category 52.48.10 urn:ddi:dk.dst:9edcfc61-860e-4c39-803f-a1aa17c54e80:20 dk.dst 9edcfc61-860e-4c39-803f-a1aa17c54e80 20 dk.dst 218a1bf6-5c8c-46a2-9958-550c15f4f725 3 Category 52.48.15 urn:ddi:dk.dst:fcc43e1a-4c08-43a7-8d49-1275d388dc1b:20 dk.dst fcc43e1a-4c08-43a7-8d49-1275d388dc1b 20 dk.dst 6787a288-fd7b-4de1-9fd9-54821b409a74 3 Category 52.48.20 urn:ddi:dk.dst:8ba611cc-df68-4c35-b50e-577423c1b52d:20 dk.dst 8ba611cc-df68-4c35-b50e-577423c1b52d 20 dk.dst 786f2864-69ea-461f-b625-d0148f569b0c 3 Category 52.48.25 urn:ddi:dk.dst:18d6e1a4-e5c6-42c6-b521-74ccac2ddd41:20 dk.dst 18d6e1a4-e5c6-42c6-b521-74ccac2ddd41 20 dk.dst 895d6c03-574a-4acb-985a-1c9831d8f367 3 Category 52.48.30 urn:ddi:dk.dst:00397d27-4014-4177-b2a0-85a99593cb24:20 dk.dst 00397d27-4014-4177-b2a0-85a99593cb24 20 dk.dst 4b8c8c0a-9c7c-4c1f-bad0-78a8f1870d6b 3 Category 52.48.35 urn:ddi:dk.dst:224c8267-8b2a-4010-b724-5194895390c5:20 dk.dst 224c8267-8b2a-4010-b724-5194895390c5 20 dk.dst a56e6d54-23e0-48f2-8448-2abd2f2a3bf1 3 Category 52.48.40 urn:ddi:dk.dst:86754289-ccbb-4922-aa89-5b10ee98c91d:20 dk.dst 86754289-ccbb-4922-aa89-5b10ee98c91d 20 dk.dst 8f8bb217-1b4b-4b30-a402-40da769b9022 3 Category 52.48.45 urn:ddi:dk.dst:4dbc86b5-938f-4518-85af-7c83cee683f8:20 dk.dst 4dbc86b5-938f-4518-85af-7c83cee683f8 20 dk.dst 17dfa269-ed3a-4a81-b0ae-eac1990f1a47 3 Category 52.48.50 urn:ddi:dk.dst:18048fc1-ff21-4a64-8fd2-97a2b69e5b84:20 dk.dst 18048fc1-ff21-4a64-8fd2-97a2b69e5b84 20 dk.dst a8b3fdd5-aecf-4856-92c0-65f984898b31 3 Category 52.48.55 urn:ddi:dk.dst:81afff70-e5d1-460e-b7cd-d5d4b246cc52:20 dk.dst 81afff70-e5d1-460e-b7cd-d5d4b246cc52 20 dk.dst a46b7ae2-6658-488c-a491-43c12cb6dfde 3 Category 52.48.60 urn:ddi:dk.dst:74d09d91-ac4f-495f-a1b9-c967c335365f:20 dk.dst 74d09d91-ac4f-495f-a1b9-c967c335365f 20 dk.dst 1be3f427-f41d-445c-b0e4-4ea2ef7c15e8 3 Category 52.48.65 urn:ddi:dk.dst:0638eaaf-bead-426b-b62a-50fe956f2ea1:20 dk.dst 0638eaaf-bead-426b-b62a-50fe956f2ea1 20 dk.dst 0902cc29-b6d7-4154-96fe-6659af636024 3 Category 52.48.70 urn:ddi:dk.dst:e5b274fa-93b0-465e-b422-5ae33b2e27f3:20 dk.dst e5b274fa-93b0-465e-b422-5ae33b2e27f3 20 dk.dst d08ba75c-de50-4b59-9aec-6f99661d9da6 3 Category 52.48.75 urn:ddi:dk.dst:7b6029cf-c67d-4051-9843-17b2a03c2bcd:20 dk.dst 7b6029cf-c67d-4051-9843-17b2a03c2bcd 20 dk.dst 93176a30-2062-49e2-a73e-0e1f0deaddee 3 Category 52.48.80 urn:ddi:dk.dst:7669f944-92ed-44ea-9a06-80a2bbdf1b4f:20 dk.dst 7669f944-92ed-44ea-9a06-80a2bbdf1b4f 20 dk.dst 5a0c8c28-8afe-4ba7-9ce7-4bac30ed3067 3 Category 52.48.85 urn:ddi:dk.dst:4ad83b2b-cd9e-4b35-82c2-96a805e46d09:20 dk.dst 4ad83b2b-cd9e-4b35-82c2-96a805e46d09 20 dk.dst 1c97b67e-dbfc-4148-b451-b5fe3ab71310 3 Category 52.48.90 urn:ddi:dk.dst:6bfecfe6-afe1-4ea2-9178-e888faea6974:20 dk.dst 6bfecfe6-afe1-4ea2-9178-e888faea6974 20 dk.dst f981bf86-f0f6-4cd6-949c-d635e60872ce 3 Category 52.48.95 urn:ddi:dk.dst:2fa28f63-32f6-43aa-8e53-bcf0516ddcab:20 dk.dst 2fa28f63-32f6-43aa-8e53-bcf0516ddcab 20 dk.dst 13bb24c8-c9ee-4977-8657-73c8a2e7969e 3 Category 52.48.99 urn:ddi:dk.dst:e3b19fa2-c247-42a5-83f1-e2f84234b3be:20 dk.dst e3b19fa2-c247-42a5-83f1-e2f84234b3be 20 dk.dst b6928882-bf18-411e-9d0c-025de497451d 3 Category 52.5 urn:ddi:dk.dst:b1d59e9e-109e-47a7-9123-c2e3743525b3:20 dk.dst b1d59e9e-109e-47a7-9123-c2e3743525b3 20 dk.dst b8cdb040-4a34-40cf-abe3-f272906b7c03 3 Category 52.50 urn:ddi:dk.dst:c06e47f3-7ed7-49fd-a8c1-84e51114a398:20 dk.dst c06e47f3-7ed7-49fd-a8c1-84e51114a398 20 dk.dst 8d6f8239-31a3-4996-ae46-29282285a8bf 3 Category 52.50.10 urn:ddi:dk.dst:fcb00b2f-5362-4938-a9bf-14676e1beba6:20 dk.dst fcb00b2f-5362-4938-a9bf-14676e1beba6 20 dk.dst 2c386dce-47df-4361-a48e-107415f1155f 3 Category 52.50.20 urn:ddi:dk.dst:c6bd695f-08b3-437b-a5c5-6f52edada6af:20 dk.dst c6bd695f-08b3-437b-a5c5-6f52edada6af 20 dk.dst 012f2903-c956-4e74-a5fa-31f6a77bc8d1 3 Category 52.50.90 urn:ddi:dk.dst:944243d8-ab66-4c90-b14d-240211bb5429:20 dk.dst 944243d8-ab66-4c90-b14d-240211bb5429 20 dk.dst 44001a6b-7960-421b-adc6-2fea0a53f3b1 3 Category 52.6 urn:ddi:dk.dst:d527aaa5-2111-4589-a764-0866cef4646c:20 dk.dst d527aaa5-2111-4589-a764-0866cef4646c 20 dk.dst 54101ddc-3bd3-4598-a97a-cf7d0d421013 3 Category 52.61 urn:ddi:dk.dst:a0bb7019-e680-49bb-bbc9-98193434fd64:20 dk.dst a0bb7019-e680-49bb-bbc9-98193434fd64 20 dk.dst 8e27d11b-897f-47d5-943a-4fcb900dec1e 3 Category 52.61.00 urn:ddi:dk.dst:f2b57cdf-9c63-4772-b31f-7205df2de695:20 dk.dst f2b57cdf-9c63-4772-b31f-7205df2de695 20 dk.dst 4ba540c8-c9a8-48da-ba4f-6c6d36bbcc5a 3 Category 52.62 urn:ddi:dk.dst:61c637b5-4093-46b1-bb4f-bab6f6cdb06c:20 dk.dst 61c637b5-4093-46b1-bb4f-bab6f6cdb06c 20 dk.dst 905eab2c-472b-45df-9fff-69529b43230c 3 Category 52.62.10 urn:ddi:dk.dst:2da9a5c1-29b2-48c1-b0d2-8ecf4fe326d1:20 dk.dst 2da9a5c1-29b2-48c1-b0d2-8ecf4fe326d1 20 dk.dst bdea13ab-d4be-4d5e-896e-cdb606a1510c 3 Category 52.62.90 urn:ddi:dk.dst:4be799dd-64f9-4e93-9daf-b54df281e129:20 dk.dst 4be799dd-64f9-4e93-9daf-b54df281e129 20 dk.dst 8169c629-7c76-4332-8607-5fd00ab93618 3 Category 52.63 urn:ddi:dk.dst:774a39e2-49f4-4ded-b7a4-ecd57b21a0e8:20 dk.dst 774a39e2-49f4-4ded-b7a4-ecd57b21a0e8 20 dk.dst 11575bff-ae2e-41ce-8409-ea1feeb37fca 3 Category 52.63.00 urn:ddi:dk.dst:a9454a90-21c6-434d-b2cd-8a563aa48a69:20 dk.dst a9454a90-21c6-434d-b2cd-8a563aa48a69 20 dk.dst 885393bd-895f-4bdc-9b0d-212e2d57d946 3 Category 52.7 urn:ddi:dk.dst:7a742dfb-fd37-4423-8ebc-2eb79b69b845:20 dk.dst 7a742dfb-fd37-4423-8ebc-2eb79b69b845 20 dk.dst c7736838-cb4d-470a-a11c-f244b6f42d21 3 Category 52.71 urn:ddi:dk.dst:0a42f123-c25f-453b-a193-25d4ed587193:20 dk.dst 0a42f123-c25f-453b-a193-25d4ed587193 20 dk.dst 9bdfce38-ca53-43d6-bd26-5328ca431a69 3 Category 52.71.00 urn:ddi:dk.dst:3d117afa-6643-41b1-aa74-53b9b571745d:20 dk.dst 3d117afa-6643-41b1-aa74-53b9b571745d 20 dk.dst d80580b6-2000-4ae1-8cbb-325492750063 3 Category 52.72 urn:ddi:dk.dst:d35cf4b0-4ec1-4b00-8b02-01ba40c73f1d:20 dk.dst d35cf4b0-4ec1-4b00-8b02-01ba40c73f1d 20 dk.dst 27f801ec-a13a-4b25-afac-b2a2deae2feb 3 Category 52.72.10 urn:ddi:dk.dst:f91671c6-b41d-43db-ae03-f16f727ae5e6:20 dk.dst f91671c6-b41d-43db-ae03-f16f727ae5e6 20 dk.dst 36708c8e-bc06-497c-a787-dba2f2261f51 3 Category 52.72.20 urn:ddi:dk.dst:62fc6e10-1ee4-4569-92f3-d19adb590bbc:20 dk.dst 62fc6e10-1ee4-4569-92f3-d19adb590bbc 20 dk.dst 8ca086bf-39d7-4834-8fcf-fb4d0b9f6524 3 Category 52.73 urn:ddi:dk.dst:ed63a566-fe04-434b-9b31-79ea2163e261:20 dk.dst ed63a566-fe04-434b-9b31-79ea2163e261 20 dk.dst 8576bc9b-b887-45d7-8f6f-f75dfe976eaa 3 Category 52.73.00 urn:ddi:dk.dst:528a0b39-db6a-4d0b-9320-6285d5ac1ad3:20 dk.dst 528a0b39-db6a-4d0b-9320-6285d5ac1ad3 20 dk.dst 4d9ff8ce-cf48-4b34-9fef-a94e00d72dfe 3 Category 52.74 urn:ddi:dk.dst:95132d69-200d-4126-86a0-15e5f602fcfb:20 dk.dst 95132d69-200d-4126-86a0-15e5f602fcfb 20 dk.dst b0ff66b9-23bc-4131-b712-7914494b4b7b 3 Category 52.74.10 urn:ddi:dk.dst:0e5c6397-5cf2-42c2-b09c-7de0cef62d0c:20 dk.dst 0e5c6397-5cf2-42c2-b09c-7de0cef62d0c 20 dk.dst 2e6ff3f3-8e9b-43b2-878b-0c0aea75b0c1 3 Category 52.74.20 urn:ddi:dk.dst:738f8447-e5c1-4d91-b6ee-b88f33aec767:20 dk.dst 738f8447-e5c1-4d91-b6ee-b88f33aec767 20 dk.dst 94c36a5c-ff78-4583-9acf-957ee810fdfd 3 Category 52.74.90 urn:ddi:dk.dst:6d802882-69b6-4c40-9625-0fcbd7cd1b5b:20 dk.dst 6d802882-69b6-4c40-9625-0fcbd7cd1b5b 20 dk.dst 346db721-fb44-498a-952a-c26ad717891b 3 Category H urn:ddi:dk.dst:2cb1d9fa-48e3-4098-92d3-ef83019674fc:20 dk.dst 2cb1d9fa-48e3-4098-92d3-ef83019674fc 20 dk.dst 93150f5d-3ce6-49bb-a65c-bd562f9d8f8e 3 Category 55 urn:ddi:dk.dst:3cc3b290-b805-46c0-b67b-1cb149f10707:20 dk.dst 3cc3b290-b805-46c0-b67b-1cb149f10707 20 dk.dst a359c0d9-287e-4d6d-b6ad-973925e31a87 3 Category 55.1 urn:ddi:dk.dst:07b4026e-b16d-478d-9630-12ac6bbb7b17:20 dk.dst 07b4026e-b16d-478d-9630-12ac6bbb7b17 20 dk.dst 4494d5ee-43be-4cc1-a2fa-0e5d762d4d18 3 Category 55.11 urn:ddi:dk.dst:bdb24d17-d858-4a89-b128-f9a67bb4c904:20 dk.dst bdb24d17-d858-4a89-b128-f9a67bb4c904 20 dk.dst 8d521b88-31ba-4107-8654-f9cfadf010c8 3 Category 55.11.10 urn:ddi:dk.dst:3c88b729-4e13-4bf7-8f41-9dfc6a5cb347:20 dk.dst 3c88b729-4e13-4bf7-8f41-9dfc6a5cb347 20 dk.dst 3fdf86d4-afb3-416f-9064-5eacc7bf1156 3 Category 55.11.20 urn:ddi:dk.dst:c9b46bf1-e527-4918-b0c5-ed59ada68ec9:20 dk.dst c9b46bf1-e527-4918-b0c5-ed59ada68ec9 20 dk.dst ae28ed1a-ee32-4952-adf4-ac28365c44cd 3 Category 55.12 urn:ddi:dk.dst:26887365-b558-4ae3-82b9-0d51a7ea618a:20 dk.dst 26887365-b558-4ae3-82b9-0d51a7ea618a 20 dk.dst b9f2321e-11e7-4048-ad91-3090fe7f153f 3 Category 55.12.00 urn:ddi:dk.dst:d00e284e-1d00-4e01-98a4-aa3501e17a23:20 dk.dst d00e284e-1d00-4e01-98a4-aa3501e17a23 20 dk.dst 4b2fb0d3-6497-4299-a5e3-65744740e1e2 3 Category 55.2 urn:ddi:dk.dst:8b21f2ac-3a76-4687-ad6d-52c444c9c89f:20 dk.dst 8b21f2ac-3a76-4687-ad6d-52c444c9c89f 20 dk.dst ae7e1eee-03b3-4a84-8298-200adfb0ebce 3 Category 55.21 urn:ddi:dk.dst:aec50a42-3c8c-437b-8938-45f058c0c836:20 dk.dst aec50a42-3c8c-437b-8938-45f058c0c836 20 dk.dst bdab0878-db1e-41f4-afa6-742e6567eda1 3 Category 55.21.00 urn:ddi:dk.dst:c5236ceb-eb8c-4b94-8828-9933dd31b80c:20 dk.dst c5236ceb-eb8c-4b94-8828-9933dd31b80c 20 dk.dst c5d50058-99ec-4c1a-ad5d-5ea7a31d4edb 3 Category 55.22 urn:ddi:dk.dst:97c0b0e8-3c39-4c8b-a427-bf360ffc59ea:20 dk.dst 97c0b0e8-3c39-4c8b-a427-bf360ffc59ea 20 dk.dst 6c96bd1d-664c-4aef-bd20-bbd3b089cc9d 3 Category 55.22.00 urn:ddi:dk.dst:bb2d3013-95f5-4cb8-86d6-bfea4cf5e37f:20 dk.dst bb2d3013-95f5-4cb8-86d6-bfea4cf5e37f 20 dk.dst 6f53c569-521b-4044-943a-069f3cbb8115 3 Category 55.23 urn:ddi:dk.dst:bfef360c-3bab-4a07-8ef5-c94639afe855:20 dk.dst bfef360c-3bab-4a07-8ef5-c94639afe855 20 dk.dst 0c3624af-dbbc-434b-9f55-8ebdf5b7b7d1 3 Category 55.23.10 urn:ddi:dk.dst:b73f2bff-8320-451e-a245-714aa01c33b8:20 dk.dst b73f2bff-8320-451e-a245-714aa01c33b8 20 dk.dst 4cc406b5-ba1e-46ac-b1be-d1280f6cbed2 3 Category 55.23.90 urn:ddi:dk.dst:3cca9cc1-1c93-4d38-9753-83e90bc321fb:20 dk.dst 3cca9cc1-1c93-4d38-9753-83e90bc321fb 20 dk.dst fa0ee26b-a01a-477e-9c69-3e1bb9066074 3 Category 55.3 urn:ddi:dk.dst:aa287547-a7e5-4dbc-9299-9f3f43e55893:20 dk.dst aa287547-a7e5-4dbc-9299-9f3f43e55893 20 dk.dst c13bbfa7-6412-4adb-95dc-f2d3baab981a 3 Category 55.30 urn:ddi:dk.dst:2fcc91ef-aa14-4a5a-afc5-43b21a10022f:20 dk.dst 2fcc91ef-aa14-4a5a-afc5-43b21a10022f 20 dk.dst f0bbfd13-eb6d-4dab-aecc-580bd7f91299 3 Category 55.30.10 urn:ddi:dk.dst:979cf395-1d39-4bce-9c4b-0e3c01f8d77d:20 dk.dst 979cf395-1d39-4bce-9c4b-0e3c01f8d77d 20 dk.dst 3aa9601a-0dea-456d-aec2-ec1342c6dba9 3 Category 55.30.20 urn:ddi:dk.dst:12ed4841-4bc2-4cd5-9272-84531060cb8e:20 dk.dst 12ed4841-4bc2-4cd5-9272-84531060cb8e 20 dk.dst 7c20dd48-6d71-4c3f-9eef-8f43c157752f 3 Category 55.30.90 urn:ddi:dk.dst:f33fb05a-b40e-4364-8a97-ef5d87babda5:20 dk.dst f33fb05a-b40e-4364-8a97-ef5d87babda5 20 dk.dst b2fbe12b-ca1f-4aea-8505-b572c68d19fa 3 Category 55.4 urn:ddi:dk.dst:e3cec199-814f-45b1-9b77-e999d1a7f087:20 dk.dst e3cec199-814f-45b1-9b77-e999d1a7f087 20 dk.dst 88ea56ab-e00c-416c-ae3c-1e0fac3d4072 3 Category 55.40 urn:ddi:dk.dst:e27e2a4b-c329-43d5-af62-1c944e6f7809:20 dk.dst e27e2a4b-c329-43d5-af62-1c944e6f7809 20 dk.dst ebd176fb-ef7d-48c2-afd2-95f29dafcf38 3 Category 55.40.10 urn:ddi:dk.dst:4295ecbb-fd2d-4b6f-972f-100d7ea0994f:20 dk.dst 4295ecbb-fd2d-4b6f-972f-100d7ea0994f 20 dk.dst d4185766-5ece-46f9-81c7-7fbecca56e8e 3 Category 55.40.20 urn:ddi:dk.dst:b39c2720-44d3-4e6a-bbb9-a1674372199b:20 dk.dst b39c2720-44d3-4e6a-bbb9-a1674372199b 20 dk.dst 5ba9929d-bb4c-4b1c-8a9b-78e69653505b 3 Category 55.40.90 urn:ddi:dk.dst:20e6479d-97df-455c-a2b7-4dc946b2a3ef:20 dk.dst 20e6479d-97df-455c-a2b7-4dc946b2a3ef 20 dk.dst 548231ef-a65f-4d75-ad08-de1632fab10a 3 Category 55.5 urn:ddi:dk.dst:781e8e04-56de-4301-a61a-aaa1fc162798:20 dk.dst 781e8e04-56de-4301-a61a-aaa1fc162798 20 dk.dst 1f76297a-c895-4e85-82a4-70da2b0800c4 3 Category 55.51 urn:ddi:dk.dst:9f75cecc-3876-437d-83c7-4d44e1dfa3f3:20 dk.dst 9f75cecc-3876-437d-83c7-4d44e1dfa3f3 20 dk.dst b7d39aec-ea3e-44e0-9faf-a8586d640909 3 Category 55.51.00 urn:ddi:dk.dst:d9ba648e-f405-4f0d-bbc3-08cfa29b3386:20 dk.dst d9ba648e-f405-4f0d-bbc3-08cfa29b3386 20 dk.dst a2101d86-25ed-443e-a9fb-b21125e2b0a4 3 Category 55.52 urn:ddi:dk.dst:64820fc5-ae99-48fd-98c4-d1ac15a7a1c4:20 dk.dst 64820fc5-ae99-48fd-98c4-d1ac15a7a1c4 20 dk.dst 5e813b6f-e70d-4cf0-b729-1860e9dbb943 3 Category 55.52.00 urn:ddi:dk.dst:cd89f35a-14ac-42ff-8803-719968d91288:20 dk.dst cd89f35a-14ac-42ff-8803-719968d91288 20 dk.dst 4fe747d6-1df2-4991-a914-6fa0e66ef91a 3 Category I urn:ddi:dk.dst:4bbd7775-435c-4aaa-bc71-438fb4e60bc7:20 dk.dst 4bbd7775-435c-4aaa-bc71-438fb4e60bc7 20 dk.dst c9e60b32-e75f-482c-8b99-db5fef8783dd 3 Category 60 urn:ddi:dk.dst:aeead6bd-d0ca-439d-b93e-01d0d08847f7:20 dk.dst aeead6bd-d0ca-439d-b93e-01d0d08847f7 20 dk.dst 8989be71-1b1d-401b-a9a8-7e031476d7fa 3 Category 60.1 urn:ddi:dk.dst:9cde4552-f380-4d6e-87a4-ae8d36980d88:20 dk.dst 9cde4552-f380-4d6e-87a4-ae8d36980d88 20 dk.dst cfa2efe2-a319-4a33-b111-2fe4b50f3b66 3 Category 60.10 urn:ddi:dk.dst:ddc2264f-78e4-47b7-843b-9a133cec5215:20 dk.dst ddc2264f-78e4-47b7-843b-9a133cec5215 20 dk.dst 1e029c44-cfe3-4e51-8354-9c415fed97d3 3 Category 60.10.00 urn:ddi:dk.dst:10306df8-a86e-4f61-a75e-23f9efc4b8e7:20 dk.dst 10306df8-a86e-4f61-a75e-23f9efc4b8e7 20 dk.dst 1b8909a4-fef2-4b3e-bcd2-9e44c86a6839 3 Category 60.2 urn:ddi:dk.dst:3df44407-07a1-447e-9987-533cbc796860:20 dk.dst 3df44407-07a1-447e-9987-533cbc796860 20 dk.dst 33dc4072-930a-4b81-8845-9ea2aa027dcd 3 Category 60.21 urn:ddi:dk.dst:f8a66a47-f2f5-49f3-b9ce-2f753bde2e8f:20 dk.dst f8a66a47-f2f5-49f3-b9ce-2f753bde2e8f 20 dk.dst 7b399ced-8345-4a12-8517-7604dffda873 3 Category 60.21.00 urn:ddi:dk.dst:301a9641-591c-4f73-ac36-195936737c86:20 dk.dst 301a9641-591c-4f73-ac36-195936737c86 20 dk.dst 71c2d517-b691-4227-909d-cad16e5dbfec 3 Category 60.22 urn:ddi:dk.dst:27181191-7a6c-47a9-8d48-ee82a4ec0343:20 dk.dst 27181191-7a6c-47a9-8d48-ee82a4ec0343 20 dk.dst 170b4ca6-427c-4284-8f7c-085b143e9e7d 3 Category 60.22.00 urn:ddi:dk.dst:bd2e43a6-30b1-4341-ad80-9a3b676c576d:20 dk.dst bd2e43a6-30b1-4341-ad80-9a3b676c576d 20 dk.dst 0908216e-5dee-46b7-a7d9-56ac739aa45e 3 Category 60.23 urn:ddi:dk.dst:67785a02-d7bf-4eb9-8f6c-428b289cae6b:20 dk.dst 67785a02-d7bf-4eb9-8f6c-428b289cae6b 20 dk.dst c4f72a81-44af-4fe2-8f6d-f576f35c60a7 3 Category 60.23.00 urn:ddi:dk.dst:cc99434a-e0de-4dab-b59f-c3751e8d1c84:20 dk.dst cc99434a-e0de-4dab-b59f-c3751e8d1c84 20 dk.dst fe73bdcf-5ab0-48d2-b7aa-20431a897e4f 3 Category 60.24 urn:ddi:dk.dst:a0330790-9eac-4f4b-a72d-a5dd36fa1386:20 dk.dst a0330790-9eac-4f4b-a72d-a5dd36fa1386 20 dk.dst e49c41dd-8762-468a-be86-b55e68e07192 3 Category 60.24.10 urn:ddi:dk.dst:1b45b332-1171-4b7f-b394-0dd0666ccdff:20 dk.dst 1b45b332-1171-4b7f-b394-0dd0666ccdff 20 dk.dst 2c35b24e-42d3-4149-b9dd-89c416b984ac 3 Category 60.24.20 urn:ddi:dk.dst:17187aa1-a2bc-42c8-a251-692351bb1533:20 dk.dst 17187aa1-a2bc-42c8-a251-692351bb1533 20 dk.dst 2b2dff9e-80dc-4117-953b-f4ca4bdf4883 3 Category 60.3 urn:ddi:dk.dst:9acfaa25-d1de-4027-9b7a-7b8438066130:20 dk.dst 9acfaa25-d1de-4027-9b7a-7b8438066130 20 dk.dst 30e91ddf-0d2d-482f-8870-6a132bf0d575 3 Category 60.30 urn:ddi:dk.dst:f903c3e9-cd17-4f2b-9d65-2880ff4725d7:20 dk.dst f903c3e9-cd17-4f2b-9d65-2880ff4725d7 20 dk.dst a270d97f-7995-4a3b-8384-e51b7f16c96d 3 Category 60.30.00 urn:ddi:dk.dst:9c5a6bc4-e028-43f7-a7fc-44689664ec50:20 dk.dst 9c5a6bc4-e028-43f7-a7fc-44689664ec50 20 dk.dst c6479a37-e7f2-4865-8e8a-aaa2887526bf 3 Category 61 urn:ddi:dk.dst:48f083b8-009e-4106-ba73-e2da897f364b:20 dk.dst 48f083b8-009e-4106-ba73-e2da897f364b 20 dk.dst 22c11800-99b0-4b6e-8a9d-d6eb128513a6 3 Category 61.1 urn:ddi:dk.dst:bf32045f-9cdf-4277-8ab1-b28b9fe156ba:20 dk.dst bf32045f-9cdf-4277-8ab1-b28b9fe156ba 20 dk.dst 22e936ba-8a5a-4628-9876-013657946348 3 Category 61.10 urn:ddi:dk.dst:cf0bdd49-f2cd-414d-9114-560a14a0a76c:20 dk.dst cf0bdd49-f2cd-414d-9114-560a14a0a76c 20 dk.dst 377e2f38-a022-4ae9-8aa7-e9b2cb3fddc3 3 Category 61.10.10 urn:ddi:dk.dst:01b10abb-7275-4156-a293-f95611558031:20 dk.dst 01b10abb-7275-4156-a293-f95611558031 20 dk.dst 33c1f4d3-1e16-424b-a22c-2d1176f8dfdb 3 Category 61.10.20 urn:ddi:dk.dst:e720b055-ff63-42e7-8102-a0b04cc3d0f3:20 dk.dst e720b055-ff63-42e7-8102-a0b04cc3d0f3 20 dk.dst af3e5cbf-cb42-4131-bf9f-4c856a6acfe4 3 Category 61.2 urn:ddi:dk.dst:d8d4a9e7-d856-4d48-9466-8cb9bc7e7501:20 dk.dst d8d4a9e7-d856-4d48-9466-8cb9bc7e7501 20 dk.dst ed3efa54-6a35-4447-8c5f-4b364c3bddd1 3 Category 61.20 urn:ddi:dk.dst:ab42e2b9-dde7-448f-95fc-5abe85f48f61:20 dk.dst ab42e2b9-dde7-448f-95fc-5abe85f48f61 20 dk.dst 618795cc-419f-444c-8218-4b54ea65fbae 3 Category 61.20.00 urn:ddi:dk.dst:b9479769-eeb3-4011-b6e3-150bf907852b:20 dk.dst b9479769-eeb3-4011-b6e3-150bf907852b 20 dk.dst a17fa451-3853-4205-8ab8-388b5532f1e1 3 Category 62 urn:ddi:dk.dst:da415ccd-ab1a-4780-ba0b-48489419144a:20 dk.dst da415ccd-ab1a-4780-ba0b-48489419144a 20 dk.dst 1442238d-a108-43f6-a691-1b023249d17a 3 Category 62.1 urn:ddi:dk.dst:3a84195f-6344-4110-829f-cb2d92d0ac13:20 dk.dst 3a84195f-6344-4110-829f-cb2d92d0ac13 20 dk.dst 1c0c8dce-8dd7-474d-a789-ea965d306cbd 3 Category 62.10 urn:ddi:dk.dst:1d6f509f-8a9b-46ca-b56f-af791e48f9d0:20 dk.dst 1d6f509f-8a9b-46ca-b56f-af791e48f9d0 20 dk.dst 278d37c1-6f47-4954-9ea3-a21df3bd33c8 3 Category 62.10.00 urn:ddi:dk.dst:94581aae-e793-49cf-a2d4-8021b273d57d:20 dk.dst 94581aae-e793-49cf-a2d4-8021b273d57d 20 dk.dst e65653d9-948d-4a79-bf51-cd7b447e0caf 3 Category 62.2 urn:ddi:dk.dst:62252a44-6a0f-479e-a048-6c314d1f7d3f:20 dk.dst 62252a44-6a0f-479e-a048-6c314d1f7d3f 20 dk.dst 03b3c590-3ab3-4cf3-8965-913d07f20ff9 3 Category 62.20 urn:ddi:dk.dst:f201a1a4-be0b-445d-9742-6fae5cd159ec:20 dk.dst f201a1a4-be0b-445d-9742-6fae5cd159ec 20 dk.dst ba70d7fc-2a44-437c-a49b-64d76985365e 3 Category 62.20.10 urn:ddi:dk.dst:8e9216e3-4ef9-4de8-aa92-2af07c854bb8:20 dk.dst 8e9216e3-4ef9-4de8-aa92-2af07c854bb8 20 dk.dst 7185abb3-b7ec-4fd1-a65c-d73875318706 3 Category 62.20.20 urn:ddi:dk.dst:eb950d89-dc93-4cc8-b770-ed5dfbbc4037:20 dk.dst eb950d89-dc93-4cc8-b770-ed5dfbbc4037 20 dk.dst d9debec3-90d5-471c-975f-860e030521a9 3 Category 62.20.30 urn:ddi:dk.dst:8edc6e15-3395-4978-ae27-9f45c1e5f0f7:20 dk.dst 8edc6e15-3395-4978-ae27-9f45c1e5f0f7 20 dk.dst ab9419b5-0386-4791-a925-1caf68c73667 3 Category 62.3 urn:ddi:dk.dst:72fe73ad-7af0-4b44-a464-5cc4d0d6b84d:20 dk.dst 72fe73ad-7af0-4b44-a464-5cc4d0d6b84d 20 dk.dst 54a9f674-0da3-4132-9ae6-4d0e72e327c5 3 Category 62.30 urn:ddi:dk.dst:873e569d-a241-4db2-bb76-f4c90a664c51:20 dk.dst 873e569d-a241-4db2-bb76-f4c90a664c51 20 dk.dst a194c875-7c57-405a-a2cc-f66188f9c7e8 3 Category 62.30.00 urn:ddi:dk.dst:43142799-bfe1-474e-8fc6-5d804688c23c:20 dk.dst 43142799-bfe1-474e-8fc6-5d804688c23c 20 dk.dst c78cb881-00c7-4ef9-a0dd-097c1ce8773e 3 Category 63 urn:ddi:dk.dst:afa4fb78-865a-4115-a5a2-7773c85b8322:20 dk.dst afa4fb78-865a-4115-a5a2-7773c85b8322 20 dk.dst 6d757edf-e804-4ac4-aabe-d100aa93c0d5 3 Category 63.1 urn:ddi:dk.dst:9e32c66a-8660-43ec-afa6-b883fccf3e43:20 dk.dst 9e32c66a-8660-43ec-afa6-b883fccf3e43 20 dk.dst 6f861bd5-15fe-4a15-81bb-d01595375b7f 3 Category 63.11 urn:ddi:dk.dst:6f2bd0f6-1484-4ed8-a615-55b96cc8f2a2:20 dk.dst 6f2bd0f6-1484-4ed8-a615-55b96cc8f2a2 20 dk.dst 79b94153-961b-4f5b-8f7c-fe79627e768e 3 Category 63.11.00 urn:ddi:dk.dst:d5f84179-4c5f-4305-b15f-f8fa9ec0be00:20 dk.dst d5f84179-4c5f-4305-b15f-f8fa9ec0be00 20 dk.dst 603ee3a2-52f2-41ae-821c-1e17295f7158 3 Category 63.12 urn:ddi:dk.dst:8cc30bd8-88a5-4472-9d38-bba20fab78e7:20 dk.dst 8cc30bd8-88a5-4472-9d38-bba20fab78e7 20 dk.dst 35c3efa9-9d7e-4bb0-9843-b71ed278a305 3 Category 63.12.00 urn:ddi:dk.dst:44e85fe3-7318-49a9-aeb3-8dc71e7817ad:20 dk.dst 44e85fe3-7318-49a9-aeb3-8dc71e7817ad 20 dk.dst fa8d375e-fa2e-4bfe-b069-59a2441f336e 3 Category 63.2 urn:ddi:dk.dst:5fdb16af-f239-46d2-a2a1-f05f545fcde8:20 dk.dst 5fdb16af-f239-46d2-a2a1-f05f545fcde8 20 dk.dst fa998fc4-910f-4e95-9afd-e98c867337be 3 Category 63.21 urn:ddi:dk.dst:48fb5703-eab8-4497-916c-c26a78ed7520:20 dk.dst 48fb5703-eab8-4497-916c-c26a78ed7520 20 dk.dst de43d059-9a37-4921-9d94-d858d8fc8891 3 Category 63.21.10 urn:ddi:dk.dst:eb786050-352d-4abb-aaaa-2f93c746c748:20 dk.dst eb786050-352d-4abb-aaaa-2f93c746c748 20 dk.dst 793c96b0-d4f1-4efa-b3f5-e8f4bcff2612 3 Category 63.21.20 urn:ddi:dk.dst:1f97f939-1840-4497-b6db-f38fe6c909f0:20 dk.dst 1f97f939-1840-4497-b6db-f38fe6c909f0 20 dk.dst bb3f5957-6a9e-4e26-9e3a-61d90f0298c9 3 Category 63.21.30 urn:ddi:dk.dst:226bb92d-e802-4980-8939-6f248b3272a9:20 dk.dst 226bb92d-e802-4980-8939-6f248b3272a9 20 dk.dst 810ad426-872f-4430-b048-105d47b05c1f 3 Category 63.22 urn:ddi:dk.dst:f37a2f30-9d19-4566-bdaf-7aeb637d564e:20 dk.dst f37a2f30-9d19-4566-bdaf-7aeb637d564e 20 dk.dst 871e8092-a739-4c8d-aea0-08906ecb01ad 3 Category 63.22.10 urn:ddi:dk.dst:ec274fcd-9f9f-48c1-bb26-6392b639a0c2:20 dk.dst ec274fcd-9f9f-48c1-bb26-6392b639a0c2 20 dk.dst 4b234a9f-220a-4f0d-a641-a4601d24c3c5 3 Category 63.22.20 urn:ddi:dk.dst:2c5538ac-1030-4334-abe8-a1cd4ebfeacc:20 dk.dst 2c5538ac-1030-4334-abe8-a1cd4ebfeacc 20 dk.dst 4b0d3894-4151-4981-8165-4473ef56995b 3 Category 63.22.30 urn:ddi:dk.dst:228179fb-a0ad-439a-a6ae-c2160a765d27:20 dk.dst 228179fb-a0ad-439a-a6ae-c2160a765d27 20 dk.dst bc86e5fd-1404-4dfa-9ccb-c6a8f3a80129 3 Category 63.22.40 urn:ddi:dk.dst:78db7307-c7e0-4df3-926a-674b3fe2f984:20 dk.dst 78db7307-c7e0-4df3-926a-674b3fe2f984 20 dk.dst fb6d011c-fc30-48ef-bb79-a8b8366304f5 3 Category 63.23 urn:ddi:dk.dst:451221f4-11e6-4cb8-80a5-39cdb87e69a3:20 dk.dst 451221f4-11e6-4cb8-80a5-39cdb87e69a3 20 dk.dst 3b8418e1-dc9f-4695-9f82-c502a4113368 3 Category 63.23.00 urn:ddi:dk.dst:990e2785-429e-46d7-9b21-3f53b2e8b1b1:20 dk.dst 990e2785-429e-46d7-9b21-3f53b2e8b1b1 20 dk.dst 775dda41-dbfe-4689-9216-f7a4c627a778 3 Category 63.3 urn:ddi:dk.dst:cde6b66d-617e-4be7-b011-17ce7cd02f78:20 dk.dst cde6b66d-617e-4be7-b011-17ce7cd02f78 20 dk.dst f52d0284-51a3-44c0-8529-bf21646b6f17 3 Category 63.30 urn:ddi:dk.dst:81bca9f9-9e82-4dc6-96ae-31b4169e7f25:20 dk.dst 81bca9f9-9e82-4dc6-96ae-31b4169e7f25 20 dk.dst c809793a-4c71-4392-96a1-b686c4064aff 3 Category 63.30.10 urn:ddi:dk.dst:d9ef78b1-fca1-494d-a878-357a22815b28:20 dk.dst d9ef78b1-fca1-494d-a878-357a22815b28 20 dk.dst 58121470-1224-4631-908d-f25a718e0935 3 Category 63.30.20 urn:ddi:dk.dst:862702f5-cc0c-481f-b139-8f299e9cc0a8:20 dk.dst 862702f5-cc0c-481f-b139-8f299e9cc0a8 20 dk.dst a7965de9-47ec-41c9-8ab6-d4c12ce05be3 3 Category 63.30.30 urn:ddi:dk.dst:c5ee4ce7-9241-4bab-b8e0-ed8d15aebbe3:20 dk.dst c5ee4ce7-9241-4bab-b8e0-ed8d15aebbe3 20 dk.dst 42f014f9-d7c6-47a7-8019-8f84927dd6d1 3 Category 63.30.40 urn:ddi:dk.dst:cb0eea2b-a528-417a-995c-90d8276e20ad:20 dk.dst cb0eea2b-a528-417a-995c-90d8276e20ad 20 dk.dst 1a87200d-a30d-4988-b0ad-75227d2a04c4 3 Category 63.4 urn:ddi:dk.dst:404241c1-eb65-4d5b-860d-756f6d28605c:20 dk.dst 404241c1-eb65-4d5b-860d-756f6d28605c 20 dk.dst 04b01ee3-6474-4275-8e52-e23ab0022f83 3 Category 63.40 urn:ddi:dk.dst:6717732e-2ecf-4589-8ec0-569fb910c82d:20 dk.dst 6717732e-2ecf-4589-8ec0-569fb910c82d 20 dk.dst e7658926-8df8-4ad6-89d7-35eff6435659 3 Category 63.40.10 urn:ddi:dk.dst:c85057da-b07d-42ae-a87c-b8337550603a:20 dk.dst c85057da-b07d-42ae-a87c-b8337550603a 20 dk.dst edcc6a48-dbd9-4223-9a48-e031715863b6 3 Category 63.40.20 urn:ddi:dk.dst:1559bb12-9468-4e9c-ba8a-ac839000980a:20 dk.dst 1559bb12-9468-4e9c-ba8a-ac839000980a 20 dk.dst 60d861e3-d17b-4bd7-9be2-4d17cef17373 3 Category 63.40.30 urn:ddi:dk.dst:c72f8cbc-80bb-4f60-8c30-436a97d71ab1:20 dk.dst c72f8cbc-80bb-4f60-8c30-436a97d71ab1 20 dk.dst 9869a6f1-b366-4c9d-ada7-5dc5679978f0 3 Category 63.40.90 urn:ddi:dk.dst:906f6bbb-e6c9-4383-b76b-f0d4e3f18b78:20 dk.dst 906f6bbb-e6c9-4383-b76b-f0d4e3f18b78 20 dk.dst b3ac6326-d3c8-4a54-8a11-046df6adf95d 3 Category 64 urn:ddi:dk.dst:ebf29a10-0c17-4136-a1a8-ed83a535ed1c:20 dk.dst ebf29a10-0c17-4136-a1a8-ed83a535ed1c 20 dk.dst 669335a7-111b-4e25-8dc6-6c8cd599cd4d 3 Category 64.1 urn:ddi:dk.dst:23e6e17c-e833-4fd6-af25-8df00b4cd84b:20 dk.dst 23e6e17c-e833-4fd6-af25-8df00b4cd84b 20 dk.dst 6e9c4d3a-9e72-489e-8f48-70b0b942195f 3 Category 64.11 urn:ddi:dk.dst:addb5b36-7d11-4694-949f-fb0af9fb50a2:20 dk.dst addb5b36-7d11-4694-949f-fb0af9fb50a2 20 dk.dst 56a6bbd4-1643-4a63-ac44-5c85aa27927c 3 Category 64.11.00 urn:ddi:dk.dst:949ed6e1-30ff-4727-9be3-4dda0e558fd4:20 dk.dst 949ed6e1-30ff-4727-9be3-4dda0e558fd4 20 dk.dst 482a1782-13e6-4794-a282-5fb723d4eff6 3 Category 64.12 urn:ddi:dk.dst:faa82d80-cc2d-4993-9fc7-ed7d2d020d57:20 dk.dst faa82d80-cc2d-4993-9fc7-ed7d2d020d57 20 dk.dst 347c64fc-1a4c-4aad-b6f8-f9a23dd2ada3 3 Category 64.12.00 urn:ddi:dk.dst:ac16a4f3-c3d8-4cd4-a54b-565d48dd3cd1:20 dk.dst ac16a4f3-c3d8-4cd4-a54b-565d48dd3cd1 20 dk.dst ff107224-013e-4105-806e-942e7d15e213 3 Category 64.2 urn:ddi:dk.dst:d28fa5b1-7f09-484b-a837-a0dfc314473a:20 dk.dst d28fa5b1-7f09-484b-a837-a0dfc314473a 20 dk.dst 198c5efb-ca85-4f38-8652-a936cef23b33 3 Category 64.20 urn:ddi:dk.dst:8b79f035-fcd1-4dd3-a467-4ad56278ccc7:20 dk.dst 8b79f035-fcd1-4dd3-a467-4ad56278ccc7 20 dk.dst 8ff32a07-20ce-4524-a87f-c8f6169dcf41 3 Category 64.20.00 urn:ddi:dk.dst:87a1730e-ee5c-4791-9416-3d00e6134761:20 dk.dst 87a1730e-ee5c-4791-9416-3d00e6134761 20 dk.dst a5d328d1-8e93-44a9-8f99-ba9d92bcf749 3 Category J urn:ddi:dk.dst:a07babfb-d136-4947-a036-6379ee1ab932:20 dk.dst a07babfb-d136-4947-a036-6379ee1ab932 20 dk.dst 26d54e53-6db1-41ab-a7dd-2631137e548d 3 Category 65 urn:ddi:dk.dst:7bf946fd-a4aa-4e9e-96fa-4d81303c373e:20 dk.dst 7bf946fd-a4aa-4e9e-96fa-4d81303c373e 20 dk.dst 36ae980a-e12c-4247-9b54-a679b5e8a234 3 Category 65.1 urn:ddi:dk.dst:58de28f7-ec46-47aa-ba4c-220eb536793c:20 dk.dst 58de28f7-ec46-47aa-ba4c-220eb536793c 20 dk.dst b1f4c169-48ce-4d4a-887a-57b32662ef8c 3 Category 65.11 urn:ddi:dk.dst:3971613d-d24b-4034-96ca-909de8a394c4:20 dk.dst 3971613d-d24b-4034-96ca-909de8a394c4 20 dk.dst 3dde7a71-3c82-46e4-bea8-0fe3c75c5d4e 3 Category 65.11.00 urn:ddi:dk.dst:4f5aba83-cd32-480b-a99d-5a7622d5db38:20 dk.dst 4f5aba83-cd32-480b-a99d-5a7622d5db38 20 dk.dst 1830cc2c-d661-444b-b67c-1f12a2d30652 3 Category 65.12 urn:ddi:dk.dst:04e1fcc8-9012-4e79-9d83-437102975e81:20 dk.dst 04e1fcc8-9012-4e79-9d83-437102975e81 20 dk.dst a05aaf0f-156d-41c8-9650-7e1a20bfe7db 3 Category 65.12.00 urn:ddi:dk.dst:d0cabb1f-73b7-4e13-8be8-45a35161c57c:20 dk.dst d0cabb1f-73b7-4e13-8be8-45a35161c57c 20 dk.dst cec524b0-a493-42b0-b982-c39b9e5821c1 3 Category 65.2 urn:ddi:dk.dst:bb124e03-f71b-41d3-af71-8f1306cfcf1e:20 dk.dst bb124e03-f71b-41d3-af71-8f1306cfcf1e 20 dk.dst 402df481-8236-4e0f-908c-5644b6159531 3 Category 65.21 urn:ddi:dk.dst:f66bbbc2-fbae-4561-b32f-183ebfd50933:20 dk.dst f66bbbc2-fbae-4561-b32f-183ebfd50933 20 dk.dst 57b1da21-48a7-4928-befc-29555632d1c5 3 Category 65.21.00 urn:ddi:dk.dst:565d1467-2201-453d-b976-fe9efb416ef1:20 dk.dst 565d1467-2201-453d-b976-fe9efb416ef1 20 dk.dst d002d25c-daa7-4956-a1ea-771baa481942 3 Category 65.22 urn:ddi:dk.dst:d634bf41-e748-4665-bec8-e4e6f0b61a09:20 dk.dst d634bf41-e748-4665-bec8-e4e6f0b61a09 20 dk.dst 81f38ddc-bcb8-4f6c-9b3b-3e2cc211807c 3 Category 65.22.30 urn:ddi:dk.dst:30ece4f6-97c1-41c5-ac9a-df4305bbf3cd:20 dk.dst 30ece4f6-97c1-41c5-ac9a-df4305bbf3cd 20 dk.dst e35fc5dc-34eb-4ff9-ae18-24fad949b908 3 Category 65.22.40 urn:ddi:dk.dst:0edc05ed-5e80-4d8f-9ba0-af4e6aca80d2:20 dk.dst 0edc05ed-5e80-4d8f-9ba0-af4e6aca80d2 20 dk.dst c4a9349e-809b-4668-b84e-31ffae06e07a 3 Category 65.22.50 urn:ddi:dk.dst:e38e180b-09b0-4bce-92f0-49628825e6d4:20 dk.dst e38e180b-09b0-4bce-92f0-49628825e6d4 20 dk.dst b06141b2-06ab-4057-ac4e-b72d9cc40b5c 3 Category 65.22.60 urn:ddi:dk.dst:94df7bb9-4210-495d-b669-f5e889ebf1bc:20 dk.dst 94df7bb9-4210-495d-b669-f5e889ebf1bc 20 dk.dst 33223cb8-5716-46a2-a047-a3b7516a7ce1 3 Category 65.22.95 urn:ddi:dk.dst:0cf8fe7d-a8b5-4518-82d2-c64039e3366e:20 dk.dst 0cf8fe7d-a8b5-4518-82d2-c64039e3366e 20 dk.dst 7e66f87e-0603-458a-9546-a9e88d120f86 3 Category 65.23 urn:ddi:dk.dst:8cedb9c9-ddf1-42c7-a211-c8b2e38833b7:20 dk.dst 8cedb9c9-ddf1-42c7-a211-c8b2e38833b7 20 dk.dst f842a8a2-3807-40dd-8dcb-c97d0ce04eb2 3 Category 65.23.10 urn:ddi:dk.dst:4b1d2bef-cc05-4c34-a355-7f5da53926b9:20 dk.dst 4b1d2bef-cc05-4c34-a355-7f5da53926b9 20 dk.dst 98058526-dd60-4925-9721-9a9e51001361 3 Category 65.23.20 urn:ddi:dk.dst:f7783f50-fb31-483c-bf64-bbb0594b3f4e:20 dk.dst f7783f50-fb31-483c-bf64-bbb0594b3f4e 20 dk.dst 0e54c045-9921-4886-90d0-b7151483869a 3 Category 65.23.30 urn:ddi:dk.dst:80fb0a22-62d6-481d-a0c5-d34e0c33212e:20 dk.dst 80fb0a22-62d6-481d-a0c5-d34e0c33212e 20 dk.dst c3513f6a-d20c-41af-a995-7ab2149dedb3 3 Category 65.23.40 urn:ddi:dk.dst:bf520f1c-6545-4285-bdcb-f78c61e04be1:20 dk.dst bf520f1c-6545-4285-bdcb-f78c61e04be1 20 dk.dst 2fede665-c328-4eb8-ac1b-c01fad06df42 3 Category 65.23.95 urn:ddi:dk.dst:dfc1cc64-03c6-4419-b51b-5a825fc3dac0:20 dk.dst dfc1cc64-03c6-4419-b51b-5a825fc3dac0 20 dk.dst 265a9f02-54c1-40a3-abbe-18209937e32a 3 Category 66 urn:ddi:dk.dst:31491d76-e1b7-4b0a-ac28-dc4d1966e8c7:20 dk.dst 31491d76-e1b7-4b0a-ac28-dc4d1966e8c7 20 dk.dst b57d6078-4fd1-4dc6-827d-23b6b8529f81 3 Category 66.0 urn:ddi:dk.dst:7e244508-9b05-4900-839f-b0b9e7d4d826:20 dk.dst 7e244508-9b05-4900-839f-b0b9e7d4d826 20 dk.dst 216cc6f0-9a61-4247-bf32-9095e1ee7f26 3 Category 66.01 urn:ddi:dk.dst:8a225fdc-03be-4ae3-9811-26004c43ba42:20 dk.dst 8a225fdc-03be-4ae3-9811-26004c43ba42 20 dk.dst 097afee5-01c4-4e5a-938a-4deefb1b0367 3 Category 66.01.00 urn:ddi:dk.dst:85eb37e8-b182-4634-a786-cf92da27089d:20 dk.dst 85eb37e8-b182-4634-a786-cf92da27089d 20 dk.dst 32b6c77e-9a95-4827-a90a-ddf0a6545537 3 Category 66.02 urn:ddi:dk.dst:102a23d0-cadb-4194-9e2e-19a6a14744ab:20 dk.dst 102a23d0-cadb-4194-9e2e-19a6a14744ab 20 dk.dst 38b934f7-db3d-4b23-9faa-14e552769131 3 Category 66.02.10 urn:ddi:dk.dst:479668d3-556b-4bbc-a7e6-aaa8e1de9e9f:20 dk.dst 479668d3-556b-4bbc-a7e6-aaa8e1de9e9f 20 dk.dst ea679e48-11d3-409e-9d5d-6693620a6385 3 Category 66.02.90 urn:ddi:dk.dst:16573d67-2354-4405-aee3-d2211e55c179:20 dk.dst 16573d67-2354-4405-aee3-d2211e55c179 20 dk.dst e1d2f571-157f-478d-a215-3648b85443d3 3 Category 66.03 urn:ddi:dk.dst:018bfe59-e2ec-4e34-b634-e77cfd91ac8c:20 dk.dst 018bfe59-e2ec-4e34-b634-e77cfd91ac8c 20 dk.dst 63708dcf-2b5e-4293-840f-ae08806ae53b 3 Category 66.03.10 urn:ddi:dk.dst:d787dff9-daeb-415e-b429-4813c8f32e18:20 dk.dst d787dff9-daeb-415e-b429-4813c8f32e18 20 dk.dst 0b0eb317-ec57-43b5-b2e3-e5510de1940c 3 Category 66.03.20 urn:ddi:dk.dst:38e6a6af-e417-4aa4-8c3e-7c9c2e55919b:20 dk.dst 38e6a6af-e417-4aa4-8c3e-7c9c2e55919b 20 dk.dst d05d1000-7923-457c-b697-f24710c8eddd 3 Category 66.03.90 urn:ddi:dk.dst:8b599dee-883d-4033-93c7-f0f0eb1ad3ec:20 dk.dst 8b599dee-883d-4033-93c7-f0f0eb1ad3ec 20 dk.dst 6d9de47c-d3e2-457e-94c1-09d4308371bb 3 Category 67 urn:ddi:dk.dst:deddbc4c-e697-4ad8-8944-9c66de0e4252:20 dk.dst deddbc4c-e697-4ad8-8944-9c66de0e4252 20 dk.dst 301ace49-0629-454b-9a58-4f315f3ad0fa 3 Category 67.1 urn:ddi:dk.dst:dcc8ab82-19b8-424b-a08a-36256aad9262:20 dk.dst dcc8ab82-19b8-424b-a08a-36256aad9262 20 dk.dst 89ba6383-e56a-436b-9249-7713d80b997a 3 Category 67.11 urn:ddi:dk.dst:f5807457-9293-41bf-aa64-edbc3453c2d5:20 dk.dst f5807457-9293-41bf-aa64-edbc3453c2d5 20 dk.dst 9ab43f4c-e82f-45bf-9a60-b72a371c1f34 3 Category 67.11.00 urn:ddi:dk.dst:3ca6c7fb-e87b-4b50-8948-e11b7fad61e7:20 dk.dst 3ca6c7fb-e87b-4b50-8948-e11b7fad61e7 20 dk.dst 07c1622e-ee9d-4058-ab7f-2446f3cd4830 3 Category 67.12 urn:ddi:dk.dst:35f024c4-e2d7-484d-84b4-880c21b6130f:20 dk.dst 35f024c4-e2d7-484d-84b4-880c21b6130f 20 dk.dst 206b8f51-4169-41a5-8840-f00fe0b3aa68 3 Category 67.12.00 urn:ddi:dk.dst:4b59e989-f9bd-40dc-a718-ba759f35b7f9:20 dk.dst 4b59e989-f9bd-40dc-a718-ba759f35b7f9 20 dk.dst 20d29340-ced4-49e1-a0c6-507b2e08cb28 3 Category 67.13 urn:ddi:dk.dst:3eba46d9-1ab2-4d2b-9a5c-ee0f07c86f33:20 dk.dst 3eba46d9-1ab2-4d2b-9a5c-ee0f07c86f33 20 dk.dst 781c26c4-7295-49be-a65e-8a26ef1ab290 3 Category 67.13.00 urn:ddi:dk.dst:492697dd-8245-4609-9c9c-666e9389e528:20 dk.dst 492697dd-8245-4609-9c9c-666e9389e528 20 dk.dst 37c4c4b2-7ca1-47f9-8a17-89d9f719471e 3 Category 67.2 urn:ddi:dk.dst:47e527fb-9a88-4f86-a4ed-9a2eea4f6e2a:20 dk.dst 47e527fb-9a88-4f86-a4ed-9a2eea4f6e2a 20 dk.dst cd2c436e-a1af-4812-bb95-1183a41a5373 3 Category 67.20 urn:ddi:dk.dst:7a8d0891-6f1f-486a-8ef8-1a55d2622083:20 dk.dst 7a8d0891-6f1f-486a-8ef8-1a55d2622083 20 dk.dst 41a64449-e063-4998-aff1-d8eb798143ec 3 Category 67.20.10 urn:ddi:dk.dst:521d554c-aa8a-4ce4-831b-ac2342482d6f:20 dk.dst 521d554c-aa8a-4ce4-831b-ac2342482d6f 20 dk.dst 74cc2880-b836-4af4-b363-a38612441aef 3 Category 67.20.90 urn:ddi:dk.dst:34ba3e36-18f3-4ac2-8874-84ca56ac6cc8:20 dk.dst 34ba3e36-18f3-4ac2-8874-84ca56ac6cc8 20 dk.dst fad7dea9-e4a3-4a1e-89c6-d15cad5eb16e 3 Category K urn:ddi:dk.dst:7110f709-e382-4665-8215-f49a06640cd1:20 dk.dst 7110f709-e382-4665-8215-f49a06640cd1 20 dk.dst e3dcccb8-4b31-4a3d-9e47-605fc208f0a9 3 Category 70 urn:ddi:dk.dst:dcf07346-df92-43ec-b2eb-d8d4327b3872:20 dk.dst dcf07346-df92-43ec-b2eb-d8d4327b3872 20 dk.dst 4a3c6e1f-8691-4efa-82e2-49016264c633 3 Category 70.1 urn:ddi:dk.dst:bb70c33d-4208-4405-a454-15faa71de91d:20 dk.dst bb70c33d-4208-4405-a454-15faa71de91d 20 dk.dst eca60518-a1b1-4e46-a1a8-4502ba01aaf9 3 Category 70.11 urn:ddi:dk.dst:1b2c8cb1-ab9a-4209-b792-023d7b7520fe:20 dk.dst 1b2c8cb1-ab9a-4209-b792-023d7b7520fe 20 dk.dst 05544039-d977-4cbb-b0cc-413e6e8b7a8c 3 Category 70.11.00 urn:ddi:dk.dst:9b4deaad-e200-46ec-aeb4-43ac1085470e:20 dk.dst 9b4deaad-e200-46ec-aeb4-43ac1085470e 20 dk.dst bfef84c3-5da7-4897-9788-9694c4e0cfcb 3 Category 70.12 urn:ddi:dk.dst:cf7d089d-8879-4cc2-bbe0-0a4b2cff80ce:20 dk.dst cf7d089d-8879-4cc2-bbe0-0a4b2cff80ce 20 dk.dst afca4028-5b21-43bb-83a4-4a544547bbaf 3 Category 70.12.00 urn:ddi:dk.dst:119a16d4-45d7-4c4b-a9b0-61ee3c0e3d5e:20 dk.dst 119a16d4-45d7-4c4b-a9b0-61ee3c0e3d5e 20 dk.dst 1839804c-5483-4b5e-ae34-2eb1490033d4 3 Category 70.2 urn:ddi:dk.dst:62933e2e-6282-4157-8a1f-121deb01f3b7:20 dk.dst 62933e2e-6282-4157-8a1f-121deb01f3b7 20 dk.dst fd1a453d-493c-4a7a-9bf1-5b492e5f446c 3 Category 70.20 urn:ddi:dk.dst:97d9d7e6-8b60-4324-81ca-ba66d550d570:20 dk.dst 97d9d7e6-8b60-4324-81ca-ba66d550d570 20 dk.dst a0f0965a-8c8f-41c9-8187-e9c1933c54dc 3 Category 70.20.10 urn:ddi:dk.dst:ef35f922-fb37-4dc0-9db6-a56d0267727c:20 dk.dst ef35f922-fb37-4dc0-9db6-a56d0267727c 20 dk.dst 037df517-d2d5-44c9-a0df-0075633882c1 3 Category 70.20.20 urn:ddi:dk.dst:6a9ff9a5-5547-4a7a-a90c-033dc37958f6:20 dk.dst 6a9ff9a5-5547-4a7a-a90c-033dc37958f6 20 dk.dst a9a32222-86ce-4b5e-bedc-88c2f325cb16 3 Category 70.20.30 urn:ddi:dk.dst:7eab054b-1e2e-4044-9316-2a6fe4d1b42d:20 dk.dst 7eab054b-1e2e-4044-9316-2a6fe4d1b42d 20 dk.dst f661c642-6333-4ab4-b9df-8d9e07895ef4 3 Category 70.20.40 urn:ddi:dk.dst:e3529732-2b75-47b2-a5de-158ceba1a151:20 dk.dst e3529732-2b75-47b2-a5de-158ceba1a151 20 dk.dst d4e925ef-4604-4533-804a-8e463d1bce55 3 Category 70.3 urn:ddi:dk.dst:106657da-7bce-4982-af0c-211918c89c80:20 dk.dst 106657da-7bce-4982-af0c-211918c89c80 20 dk.dst f4d66e74-9480-4e40-bd24-daf6b80564c4 3 Category 70.31 urn:ddi:dk.dst:db74d9e1-417e-42d2-a804-c6e15e219cea:20 dk.dst db74d9e1-417e-42d2-a804-c6e15e219cea 20 dk.dst 6734619b-4c7a-473d-a8ea-aaf41b45fcb2 3 Category 70.31.10 urn:ddi:dk.dst:97023351-26ed-47c5-a60d-e00046a5c9e0:20 dk.dst 97023351-26ed-47c5-a60d-e00046a5c9e0 20 dk.dst 1aca0942-0749-4387-a647-2848fff452a6 3 Category 70.31.20 urn:ddi:dk.dst:79567a80-d33e-4004-a6b5-05159aa9bf2e:20 dk.dst 79567a80-d33e-4004-a6b5-05159aa9bf2e 20 dk.dst d37471d7-7356-46e2-931d-22e31d3526fb 3 Category 70.31.30 urn:ddi:dk.dst:5d1f415e-5875-4b87-b16f-d53ab6acc50c:20 dk.dst 5d1f415e-5875-4b87-b16f-d53ab6acc50c 20 dk.dst fdc089a1-dd8c-4f25-94ba-5db8c74e9033 3 Category 70.32 urn:ddi:dk.dst:f3a9b372-3387-4e70-a233-97e896946383:20 dk.dst f3a9b372-3387-4e70-a233-97e896946383 20 dk.dst 73645e60-1347-42f1-bf23-b0b6a9a8a93e 3 Category 70.32.10 urn:ddi:dk.dst:57725f1f-2363-4a2e-add0-ebb49e1b14fa:20 dk.dst 57725f1f-2363-4a2e-add0-ebb49e1b14fa 20 dk.dst 3b331152-008c-48a0-96bc-7e5f29e04540 3 Category 70.32.20 urn:ddi:dk.dst:c3abed5c-fdc5-4074-8f66-b947241d3933:20 dk.dst c3abed5c-fdc5-4074-8f66-b947241d3933 20 dk.dst 582e5baf-9b81-43f4-8c66-a7621a57b00f 3 Category 71 urn:ddi:dk.dst:525c3e12-0860-48bc-959d-bda9022d868b:20 dk.dst 525c3e12-0860-48bc-959d-bda9022d868b 20 dk.dst 5dadfd9d-0d5a-468b-9206-8c2d3e46a49f 3 Category 71.1 urn:ddi:dk.dst:741a3304-01ce-45ba-9386-425bc3fb0f3f:20 dk.dst 741a3304-01ce-45ba-9386-425bc3fb0f3f 20 dk.dst 34f7a62e-7239-480c-91c7-fc9bd71ac36d 3 Category 71.10 urn:ddi:dk.dst:f92bcd07-ad44-41f4-b2c7-7eafd9b4cd09:20 dk.dst f92bcd07-ad44-41f4-b2c7-7eafd9b4cd09 20 dk.dst b4e5e224-55f5-4c49-a48b-19447b4f6e23 3 Category 71.10.00 urn:ddi:dk.dst:61aecddb-c9fc-4626-b052-8b5b0cb8b008:20 dk.dst 61aecddb-c9fc-4626-b052-8b5b0cb8b008 20 dk.dst 4e05f33d-8f47-4045-a0cc-14ab550ddeb3 3 Category 71.2 urn:ddi:dk.dst:2790debb-c841-4bbb-9288-9758b5f34cd3:20 dk.dst 2790debb-c841-4bbb-9288-9758b5f34cd3 20 dk.dst 9e19c3b8-eaac-4eff-b873-e20283e38698 3 Category 71.21 urn:ddi:dk.dst:9a363246-a3b7-4812-9837-6281ed858608:20 dk.dst 9a363246-a3b7-4812-9837-6281ed858608 20 dk.dst ddb3861a-baf0-4220-88a6-02ab499e4b91 3 Category 71.21.10 urn:ddi:dk.dst:76960ba5-eb4f-4fba-8188-0ceb592524ee:20 dk.dst 76960ba5-eb4f-4fba-8188-0ceb592524ee 20 dk.dst bc40b4bf-2877-4aef-bc9e-b1b042de987a 3 Category 71.21.90 urn:ddi:dk.dst:c7fe1b6f-19d4-422c-a361-562399e9bffa:20 dk.dst c7fe1b6f-19d4-422c-a361-562399e9bffa 20 dk.dst 0935f960-d608-4019-b5f9-b3fa37f5f3a7 3 Category 71.22 urn:ddi:dk.dst:287009bf-8331-44a9-b08f-4453749a9115:20 dk.dst 287009bf-8331-44a9-b08f-4453749a9115 20 dk.dst 9a113238-cdc8-40b8-b1af-d3b10913a5b2 3 Category 71.22.00 urn:ddi:dk.dst:4793c85d-c35f-40e1-a653-609424f2a218:20 dk.dst 4793c85d-c35f-40e1-a653-609424f2a218 20 dk.dst eeaeb850-cfa6-49cf-870b-c0981132985f 3 Category 71.23 urn:ddi:dk.dst:d17ba0f9-743a-438e-8de3-42786ef93dd6:20 dk.dst d17ba0f9-743a-438e-8de3-42786ef93dd6 20 dk.dst 2417f9ba-f0fd-4bce-b434-38b5e1f00711 3 Category 71.23.00 urn:ddi:dk.dst:a27caa79-7ab4-4a8d-841a-03bc58656dca:20 dk.dst a27caa79-7ab4-4a8d-841a-03bc58656dca 20 dk.dst 1a5ab81d-fadb-433b-8826-3501f4a29523 3 Category 71.3 urn:ddi:dk.dst:cefea07f-a857-4544-8582-b4b58a4660d5:20 dk.dst cefea07f-a857-4544-8582-b4b58a4660d5 20 dk.dst c6b1ec50-b70a-4033-bd5b-682fe2d0a668 3 Category 71.31 urn:ddi:dk.dst:755d0eae-e0a3-4a64-b7d1-bc7278303a5a:20 dk.dst 755d0eae-e0a3-4a64-b7d1-bc7278303a5a 20 dk.dst 03557ee6-3c57-4296-a525-254482957019 3 Category 71.31.00 urn:ddi:dk.dst:9cd39ec9-dc72-4799-8ab0-52bcda034290:20 dk.dst 9cd39ec9-dc72-4799-8ab0-52bcda034290 20 dk.dst 5a08c5b3-abdd-40f0-8984-1eef6478b3dd 3 Category 71.32 urn:ddi:dk.dst:72df2c53-3995-41b2-b118-b1b88a2841d3:20 dk.dst 72df2c53-3995-41b2-b118-b1b88a2841d3 20 dk.dst 6948afce-5950-42e1-a2cd-4e738fc577af 3 Category 71.32.00 urn:ddi:dk.dst:2f67fba8-21b6-4676-b23f-f5566dbeaf6e:20 dk.dst 2f67fba8-21b6-4676-b23f-f5566dbeaf6e 20 dk.dst 23026a8d-dbf7-4d1a-aea3-77b81125062e 3 Category 71.33 urn:ddi:dk.dst:2d542ad2-bfa3-4a04-b9b5-c4f41ca07742:20 dk.dst 2d542ad2-bfa3-4a04-b9b5-c4f41ca07742 20 dk.dst 834be191-402d-4ac7-aad6-3066b30e2dbe 3 Category 71.33.10 urn:ddi:dk.dst:e3b64fba-3f5a-43a3-beb0-f9724835120c:20 dk.dst e3b64fba-3f5a-43a3-beb0-f9724835120c 20 dk.dst 207ec9e2-41be-4e17-b2a8-43f8a2e26ec3 3 Category 71.33.20 urn:ddi:dk.dst:9da89ab9-50b2-4d61-b597-d1fa56178693:20 dk.dst 9da89ab9-50b2-4d61-b597-d1fa56178693 20 dk.dst 77c0e915-02b4-4f89-bd7e-6d96a5a930fa 3 Category 71.34 urn:ddi:dk.dst:df079c5a-cd9a-4a82-be70-c332073d0b7d:20 dk.dst df079c5a-cd9a-4a82-be70-c332073d0b7d 20 dk.dst 698c6fce-901c-41b2-993a-3af702a75e65 3 Category 71.34.00 urn:ddi:dk.dst:85e509b5-0da6-4b3c-adab-4f38cfd068cb:20 dk.dst 85e509b5-0da6-4b3c-adab-4f38cfd068cb 20 dk.dst dceba3e8-3099-4513-87d7-39df6ef96fbf 3 Category 71.4 urn:ddi:dk.dst:9f1b626b-f9aa-473d-9ed3-24f434814e15:20 dk.dst 9f1b626b-f9aa-473d-9ed3-24f434814e15 20 dk.dst 6f31074a-5fe4-43ec-95af-2f66fa8fa227 3 Category 71.40 urn:ddi:dk.dst:504cb476-43fb-4890-83a4-24197a86e111:20 dk.dst 504cb476-43fb-4890-83a4-24197a86e111 20 dk.dst c3928a62-72f7-4bb0-b423-a299234a3470 3 Category 71.40.10 urn:ddi:dk.dst:6a34c2fd-29d5-48fc-bc17-e8d31bb93f1a:20 dk.dst 6a34c2fd-29d5-48fc-bc17-e8d31bb93f1a 20 dk.dst 5be16916-717c-48fb-ba64-38c1f4a67250 3 Category 71.40.90 urn:ddi:dk.dst:1980252a-1241-478d-aeaa-305a8a1d813f:20 dk.dst 1980252a-1241-478d-aeaa-305a8a1d813f 20 dk.dst 49ffe2b5-29bd-467d-9bbb-abbb9bdfa65e 3 Category 72 urn:ddi:dk.dst:c72a5b9a-ae28-4e39-84d3-c5f279a5b081:20 dk.dst c72a5b9a-ae28-4e39-84d3-c5f279a5b081 20 dk.dst 1028b45f-b178-4138-89bd-ec3717ff5868 3 Category 72.1 urn:ddi:dk.dst:426c1116-1731-4292-b76c-726fa23c8e92:20 dk.dst 426c1116-1731-4292-b76c-726fa23c8e92 20 dk.dst e5d69d44-c2b0-466f-bf8b-923c5ad9ae02 3 Category 72.10 urn:ddi:dk.dst:e60c0b3e-4a31-4c29-871c-0418f01005d1:20 dk.dst e60c0b3e-4a31-4c29-871c-0418f01005d1 20 dk.dst 0f5615e1-f6ce-4c05-9d4a-cba064ac0f70 3 Category 72.10.00 urn:ddi:dk.dst:6c483356-ccb2-4d79-a0eb-65ea9eeda7af:20 dk.dst 6c483356-ccb2-4d79-a0eb-65ea9eeda7af 20 dk.dst 4c7d5786-a1c2-49b9-8fa1-4add6e9fa070 3 Category 72.2 urn:ddi:dk.dst:01126b09-f974-4498-b99f-76fa7ca74b06:20 dk.dst 01126b09-f974-4498-b99f-76fa7ca74b06 20 dk.dst 9cc93155-f80a-4fec-82ed-5ece950dfde0 3 Category 72.20 urn:ddi:dk.dst:754d0e4f-c815-45e9-b130-d343b9fe3c49:20 dk.dst 754d0e4f-c815-45e9-b130-d343b9fe3c49 20 dk.dst e5e9fb51-05d5-4ad2-925a-1f93ef854469 3 Category 72.20.00 urn:ddi:dk.dst:2f899a67-2412-4316-9745-991f311f6eef:20 dk.dst 2f899a67-2412-4316-9745-991f311f6eef 20 dk.dst 13e56ab2-3ad3-4fc6-a0ec-ba9ab4f619ce 3 Category 72.3 urn:ddi:dk.dst:a31ccdbd-8d8e-4d13-bcc6-decf8c540487:20 dk.dst a31ccdbd-8d8e-4d13-bcc6-decf8c540487 20 dk.dst 16bd390e-1b5a-40d1-869c-82296039c1f5 3 Category 72.30 urn:ddi:dk.dst:7cb05251-4a5a-4b18-8250-b8e061e02bb2:20 dk.dst 7cb05251-4a5a-4b18-8250-b8e061e02bb2 20 dk.dst ffe692f3-173c-45e6-a7b0-d91de733494d 3 Category 72.30.00 urn:ddi:dk.dst:408222b9-ffe9-4a13-a2f6-0161cfebb2fd:20 dk.dst 408222b9-ffe9-4a13-a2f6-0161cfebb2fd 20 dk.dst e4f01d13-fc43-40ba-9e8f-a8800b1d8783 3 Category 72.4 urn:ddi:dk.dst:07d8542a-90f9-4f04-a040-0ed963e95342:20 dk.dst 07d8542a-90f9-4f04-a040-0ed963e95342 20 dk.dst 58c58c2e-5354-4f90-b7e6-9a6400907329 3 Category 72.40 urn:ddi:dk.dst:d87c73bc-fbe0-4da7-8bb4-c792f98bece5:20 dk.dst d87c73bc-fbe0-4da7-8bb4-c792f98bece5 20 dk.dst c6df7770-c01c-428d-9b5c-5034d1900719 3 Category 72.40.00 urn:ddi:dk.dst:2cfa4d33-749f-448f-92d3-4695827efa1e:20 dk.dst 2cfa4d33-749f-448f-92d3-4695827efa1e 20 dk.dst f580c5ce-6c56-4f9a-bf1a-1427def18aae 3 Category 72.5 urn:ddi:dk.dst:e6a140d2-7aa2-45b9-a986-3352f320b933:20 dk.dst e6a140d2-7aa2-45b9-a986-3352f320b933 20 dk.dst 7f32c1b8-340a-4535-8f68-de86228fbbf4 3 Category 72.50 urn:ddi:dk.dst:1e5df370-f2d9-4b78-bbda-e05fc4331f75:20 dk.dst 1e5df370-f2d9-4b78-bbda-e05fc4331f75 20 dk.dst a5041689-8e84-49ca-ace3-012576e6d31d 3 Category 72.50.00 urn:ddi:dk.dst:869db724-b9ff-45ee-bcd0-bf4b19e69ae4:20 dk.dst 869db724-b9ff-45ee-bcd0-bf4b19e69ae4 20 dk.dst 074306e0-5e98-4288-a291-f939e6a6e4d8 3 Category 72.6 urn:ddi:dk.dst:d3e78e90-51f1-4091-929b-06514faa7714:20 dk.dst d3e78e90-51f1-4091-929b-06514faa7714 20 dk.dst 812cf407-9f95-47c8-8606-09becf3547b8 3 Category 72.60 urn:ddi:dk.dst:a57722d9-4a05-4ee0-aa70-c3d6f9297802:20 dk.dst a57722d9-4a05-4ee0-aa70-c3d6f9297802 20 dk.dst 6cbe22b4-513d-41e3-8d4d-5bdfe0ca4777 3 Category 72.60.00 urn:ddi:dk.dst:487b3161-d7db-4958-b3ad-5dff2d51f33f:20 dk.dst 487b3161-d7db-4958-b3ad-5dff2d51f33f 20 dk.dst 9ecb9715-d4ec-4e75-ace9-99c6f0770efc 3 Category 73 urn:ddi:dk.dst:880d78fa-d040-4249-9366-8588ae9deffa:20 dk.dst 880d78fa-d040-4249-9366-8588ae9deffa 20 dk.dst 25200d6a-419a-43c9-a036-7d3b9f3a7a64 3 Category 73.1 urn:ddi:dk.dst:48d57db5-c96a-4b7f-90c7-16fd482ef962:20 dk.dst 48d57db5-c96a-4b7f-90c7-16fd482ef962 20 dk.dst 9662090f-c24f-4d00-bcbd-2bf190d8e7da 3 Category 73.10 urn:ddi:dk.dst:e70e0f75-327a-4f3b-9305-849cb0b711c6:20 dk.dst e70e0f75-327a-4f3b-9305-849cb0b711c6 20 dk.dst 7655162f-4f58-4f8f-8bed-4adfd7cc36dd 3 Category 73.10.00 urn:ddi:dk.dst:6ce87a0b-12fc-4e1c-8696-2654bce41e38:20 dk.dst 6ce87a0b-12fc-4e1c-8696-2654bce41e38 20 dk.dst 8854183a-073f-48bc-924b-ba2a7ffc64c9 3 Category 73.2 urn:ddi:dk.dst:872974c5-59c6-44f2-992d-e55eb9f0b88d:20 dk.dst 872974c5-59c6-44f2-992d-e55eb9f0b88d 20 dk.dst c630e78d-abe9-46a9-ae75-7542dd849622 3 Category 73.20 urn:ddi:dk.dst:c977eabf-2451-447d-877a-34d60bd8a79d:20 dk.dst c977eabf-2451-447d-877a-34d60bd8a79d 20 dk.dst 68f64df1-f3ba-43b8-9600-51be397ef482 3 Category 73.20.00 urn:ddi:dk.dst:cf33aa88-b31e-465f-80cf-7ed2511659a2:20 dk.dst cf33aa88-b31e-465f-80cf-7ed2511659a2 20 dk.dst 1476d5f1-9645-4a33-bc47-853968ff09d8 3 Category 74 urn:ddi:dk.dst:cff79881-1d78-4a47-8152-384f4993e495:20 dk.dst cff79881-1d78-4a47-8152-384f4993e495 20 dk.dst facae2c8-1f48-453d-8a0a-e015e24f362a 3 Category 74.1 urn:ddi:dk.dst:53fcd6cc-3d84-4550-b660-05d300e23e84:20 dk.dst 53fcd6cc-3d84-4550-b660-05d300e23e84 20 dk.dst a6688b06-295e-4e48-8497-d0599ff45b34 3 Category 74.11 urn:ddi:dk.dst:8cc99e1e-b7d9-4daa-91f3-4f737a273255:20 dk.dst 8cc99e1e-b7d9-4daa-91f3-4f737a273255 20 dk.dst 063e9bdd-9c5d-4f54-b8a3-31a656c798c8 3 Category 74.11.00 urn:ddi:dk.dst:29c50c56-79d9-40a8-bb7c-f136c9df375b:20 dk.dst 29c50c56-79d9-40a8-bb7c-f136c9df375b 20 dk.dst 0b7c269f-cd1e-4099-b506-654214ee36f6 3 Category 74.12 urn:ddi:dk.dst:e3134e9e-2229-479a-b11e-f77858740953:20 dk.dst e3134e9e-2229-479a-b11e-f77858740953 20 dk.dst 18cad347-6223-48c7-b398-82f252c767f7 3 Category 74.12.00 urn:ddi:dk.dst:b86d4b0d-8c25-4b97-8860-a540f15e8689:20 dk.dst b86d4b0d-8c25-4b97-8860-a540f15e8689 20 dk.dst 6b9072e4-cb61-45e3-9a4b-13a7e6ff36d5 3 Category 74.13 urn:ddi:dk.dst:061a941c-f4a5-49bd-a219-a50a88cebaad:20 dk.dst 061a941c-f4a5-49bd-a219-a50a88cebaad 20 dk.dst 7d23f02c-a4ed-40b4-a4b2-3df9acf4147d 3 Category 74.13.00 urn:ddi:dk.dst:eda243fe-7eb6-44bc-887b-83fa3a3346e5:20 dk.dst eda243fe-7eb6-44bc-887b-83fa3a3346e5 20 dk.dst f7f0e15c-a031-43d9-b71d-f2a85dc2b2d9 3 Category 74.14 urn:ddi:dk.dst:e07de187-bab1-4e0e-b4a1-ec36c5ddf299:20 dk.dst e07de187-bab1-4e0e-b4a1-ec36c5ddf299 20 dk.dst 5a112d61-510f-455b-a9ab-b9dadad22c8f 3 Category 74.14.10 urn:ddi:dk.dst:90715fb7-07da-4ae9-bf62-ab97c45916f1:20 dk.dst 90715fb7-07da-4ae9-bf62-ab97c45916f1 20 dk.dst db8fc6b6-a7df-49ec-9ade-cac5113d035d 3 Category 74.14.90 urn:ddi:dk.dst:937614ea-ec08-4fc2-9fdb-969fdde4cfbd:20 dk.dst 937614ea-ec08-4fc2-9fdb-969fdde4cfbd 20 dk.dst 30add306-2e37-4f9b-9bb8-927dd7c91d16 3 Category 74.15 urn:ddi:dk.dst:51bca20c-7095-455c-9d34-37cc9936c675:20 dk.dst 51bca20c-7095-455c-9d34-37cc9936c675 20 dk.dst 7679b91d-995b-4a05-908b-8268846a1f19 3 Category 74.15.00 urn:ddi:dk.dst:fb60a974-1a7b-445d-953c-2609666aed97:20 dk.dst fb60a974-1a7b-445d-953c-2609666aed97 20 dk.dst 0e10b52c-eee0-419d-b2f0-b3a247b2ba7f 3 Category 74.2 urn:ddi:dk.dst:5971e32c-4997-4f7b-8b92-a15f212b4f28:20 dk.dst 5971e32c-4997-4f7b-8b92-a15f212b4f28 20 dk.dst e6fd00f6-e812-4731-8f0e-ece10f4625f7 3 Category 74.20 urn:ddi:dk.dst:30e3e692-aaf8-4cd9-8713-503bef6ac84b:20 dk.dst 30e3e692-aaf8-4cd9-8713-503bef6ac84b 20 dk.dst 15459513-5fe0-4380-8672-dc88a6b90954 3 Category 74.20.10 urn:ddi:dk.dst:78083d98-e488-402f-80ad-5eb16bdd64c3:20 dk.dst 78083d98-e488-402f-80ad-5eb16bdd64c3 20 dk.dst 5caeb4ea-104a-4b90-bc0d-42dfec878779 3 Category 74.20.20 urn:ddi:dk.dst:b200aaab-d9bd-466d-90ad-63e3f3a5fac5:20 dk.dst b200aaab-d9bd-466d-90ad-63e3f3a5fac5 20 dk.dst 95207adc-97a4-4066-8360-ba6b9d1fcee0 3 Category 74.20.30 urn:ddi:dk.dst:a26b9055-987f-4e0c-ae55-7f84211f6721:20 dk.dst a26b9055-987f-4e0c-ae55-7f84211f6721 20 dk.dst 38280014-fc91-4ad9-abbe-f8b0e4392f10 3 Category 74.20.40 urn:ddi:dk.dst:ebe15576-68a3-467c-b748-e8488b61c0c2:20 dk.dst ebe15576-68a3-467c-b748-e8488b61c0c2 20 dk.dst 9e628b3c-0dae-4635-b125-612a49d3efef 3 Category 74.20.50 urn:ddi:dk.dst:104c84b6-0963-4541-95a7-9e0e729a861b:20 dk.dst 104c84b6-0963-4541-95a7-9e0e729a861b 20 dk.dst e111f02b-2f73-4a8e-89fb-65faef00b052 3 Category 74.20.60 urn:ddi:dk.dst:0e578fcd-44bd-4c5c-9fa8-31718ad9ea2d:20 dk.dst 0e578fcd-44bd-4c5c-9fa8-31718ad9ea2d 20 dk.dst 4f4f93ee-ecaf-4925-9bb0-7c2fb3ece2c1 3 Category 74.20.70 urn:ddi:dk.dst:a8ce7c32-b5be-48dd-8b25-0436f18fd2d6:20 dk.dst a8ce7c32-b5be-48dd-8b25-0436f18fd2d6 20 dk.dst 3e969a7e-053c-49ca-b733-fab1544a2ec0 3 Category 74.20.80 urn:ddi:dk.dst:aba5790c-8ddd-4792-8b37-a0672c4893aa:20 dk.dst aba5790c-8ddd-4792-8b37-a0672c4893aa 20 dk.dst 1a01b088-e1d1-4b18-aa20-546210b67359 3 Category 74.20.90 urn:ddi:dk.dst:417084a4-86cf-4b51-b1f3-f5b558432148:20 dk.dst 417084a4-86cf-4b51-b1f3-f5b558432148 20 dk.dst dc9108f0-2079-4256-9341-c6eae0c5ef6e 3 Category 74.3 urn:ddi:dk.dst:0afc160a-7eb8-4434-84bd-3e884e7dc05d:20 dk.dst 0afc160a-7eb8-4434-84bd-3e884e7dc05d 20 dk.dst 9185c832-d058-4b00-b8b5-a98e8b595da5 3 Category 74.30 urn:ddi:dk.dst:0f1f07f6-46a6-459b-be23-5aa31996e5d1:20 dk.dst 0f1f07f6-46a6-459b-be23-5aa31996e5d1 20 dk.dst 549b71e7-e92a-42b6-ac71-a03ea09b3a34 3 Category 74.30.10 urn:ddi:dk.dst:e1a4477f-2590-4c06-a1b9-247084f4eeee:20 dk.dst e1a4477f-2590-4c06-a1b9-247084f4eeee 20 dk.dst 5695112f-a53e-477c-8d45-9ae0824dffd3 3 Category 74.30.20 urn:ddi:dk.dst:a7d2e607-0fe1-474d-9cb4-ca09ae34fe01:20 dk.dst a7d2e607-0fe1-474d-9cb4-ca09ae34fe01 20 dk.dst 66b01436-88e3-4a1a-8ec4-5037355a71d7 3 Category 74.30.30 urn:ddi:dk.dst:7267f7d3-6af2-49ec-bb53-fb3807e8a235:20 dk.dst 7267f7d3-6af2-49ec-bb53-fb3807e8a235 20 dk.dst c7af0934-882f-4752-ac60-1430e917c311 3 Category 74.30.90 urn:ddi:dk.dst:6e227c3d-2a51-4cc4-9797-b996d563a4ed:20 dk.dst 6e227c3d-2a51-4cc4-9797-b996d563a4ed 20 dk.dst 647eb41b-4247-49a2-bd3a-22e1f586f4d0 3 Category 74.4 urn:ddi:dk.dst:f164b875-c5b6-4b1b-a4d0-078c74c135d3:20 dk.dst f164b875-c5b6-4b1b-a4d0-078c74c135d3 20 dk.dst 06004077-8644-4175-9921-24ffb9523a93 3 Category 74.40 urn:ddi:dk.dst:1de272c4-a4db-452c-839f-ac15f37602ac:20 dk.dst 1de272c4-a4db-452c-839f-ac15f37602ac 20 dk.dst 7b29fe4f-929f-481a-9614-0c63b9e87ce4 3 Category 74.40.10 urn:ddi:dk.dst:f1e90fb4-2ca6-4b68-a3d4-de4a6ed09d20:20 dk.dst f1e90fb4-2ca6-4b68-a3d4-de4a6ed09d20 20 dk.dst 64e53b55-a87a-4666-b4a1-3e6660273dcc 3 Category 74.40.90 urn:ddi:dk.dst:081e16f4-7f15-4c87-8d45-64ea3353b7f5:20 dk.dst 081e16f4-7f15-4c87-8d45-64ea3353b7f5 20 dk.dst 798b4475-5056-4d9e-9269-8388ed4aa88b 3 Category 74.5 urn:ddi:dk.dst:97bf2871-6ad7-4af8-9f57-eaaf99b32847:20 dk.dst 97bf2871-6ad7-4af8-9f57-eaaf99b32847 20 dk.dst 70bab80c-7ff8-48b5-ac76-c89e7ca359f8 3 Category 74.50 urn:ddi:dk.dst:e8ce47a2-ab15-4b17-bd5e-ae7ddeea34ae:20 dk.dst e8ce47a2-ab15-4b17-bd5e-ae7ddeea34ae 20 dk.dst 85d5375d-45b9-4c04-b96f-7764febc8136 3 Category 74.50.10 urn:ddi:dk.dst:c7bec32e-7397-4deb-8b01-5b3809ec1df3:20 dk.dst c7bec32e-7397-4deb-8b01-5b3809ec1df3 20 dk.dst 17d17958-615b-4a01-be98-a8acfbeb5fda 3 Category 74.50.20 urn:ddi:dk.dst:5b393112-91fa-4fbc-9716-e989fb7cfe95:20 dk.dst 5b393112-91fa-4fbc-9716-e989fb7cfe95 20 dk.dst 082f9ed1-2312-4df4-9de5-0cd5feaa5137 3 Category 74.50.30 urn:ddi:dk.dst:68481dba-cec9-4a4a-8a02-85fc29f5853e:20 dk.dst 68481dba-cec9-4a4a-8a02-85fc29f5853e 20 dk.dst 03abbd08-3895-4fe2-8151-cefb47fb4bf8 3 Category 74.6 urn:ddi:dk.dst:a64f925c-920a-465c-b4d5-3f3f4dbb5b29:20 dk.dst a64f925c-920a-465c-b4d5-3f3f4dbb5b29 20 dk.dst ba1d990e-3977-49b9-94ce-70aae5b95d69 3 Category 74.60 urn:ddi:dk.dst:e238721a-7495-4a97-97cb-43a597f15ce7:20 dk.dst e238721a-7495-4a97-97cb-43a597f15ce7 20 dk.dst 63838b4d-9c07-4875-88f2-5272e77bc037 3 Category 74.60.00 urn:ddi:dk.dst:30321c2a-c61c-4720-b1b0-976cac928a6e:20 dk.dst 30321c2a-c61c-4720-b1b0-976cac928a6e 20 dk.dst 7e0a893b-098e-4c55-84f6-696391de54c1 3 Category 74.7 urn:ddi:dk.dst:1ac82a8a-3ed5-46b6-987f-cc7b88eb50af:20 dk.dst 1ac82a8a-3ed5-46b6-987f-cc7b88eb50af 20 dk.dst 6e1f79af-2f0b-4271-831c-da1b4a58317b 3 Category 74.70 urn:ddi:dk.dst:95751f73-2572-43f9-8be9-b05a6383cd7e:20 dk.dst 95751f73-2572-43f9-8be9-b05a6383cd7e 20 dk.dst ecde50af-69ff-4045-a03a-dc8cc90f9845 3 Category 74.70.10 urn:ddi:dk.dst:3a149894-dce0-45a7-b622-8767a0d183b2:20 dk.dst 3a149894-dce0-45a7-b622-8767a0d183b2 20 dk.dst 4a921c94-8fed-4f13-87c8-dd1b06d2f730 3 Category 74.70.20 urn:ddi:dk.dst:db56866a-e035-4d72-9b82-b2bd15133fa5:20 dk.dst db56866a-e035-4d72-9b82-b2bd15133fa5 20 dk.dst c6ec1d29-2458-4718-8f03-339ff42042c5 3 Category 74.70.30 urn:ddi:dk.dst:e3afd0fa-0aee-4164-856d-de210c688039:20 dk.dst e3afd0fa-0aee-4164-856d-de210c688039 20 dk.dst 901e9a08-e417-4653-81ac-82b5bbfcfe94 3 Category 74.70.40 urn:ddi:dk.dst:2b778a29-ee84-42e2-b2d6-ce08dd6ec49d:20 dk.dst 2b778a29-ee84-42e2-b2d6-ce08dd6ec49d 20 dk.dst d7df87e5-70e0-4f71-a7ab-1571a6009c9d 3 Category 74.70.50 urn:ddi:dk.dst:ef849614-ee8c-4214-9c3e-786160cb8438:20 dk.dst ef849614-ee8c-4214-9c3e-786160cb8438 20 dk.dst d55e8237-6819-43c7-9c70-42ecc069f223 3 Category 74.8 urn:ddi:dk.dst:fd69e728-95f7-406d-a938-bdf8cfb10b0b:20 dk.dst fd69e728-95f7-406d-a938-bdf8cfb10b0b 20 dk.dst ced7efdf-ea0b-4d51-9f96-6a96ac48fce1 3 Category 74.81 urn:ddi:dk.dst:1d82798e-6d65-4149-8de4-f0002115d453:20 dk.dst 1d82798e-6d65-4149-8de4-f0002115d453 20 dk.dst cb776427-d83e-4093-a28f-428955fb6557 3 Category 74.81.10 urn:ddi:dk.dst:5e2b092f-35ab-478b-9d9a-880c71015657:20 dk.dst 5e2b092f-35ab-478b-9d9a-880c71015657 20 dk.dst fdb9a0d0-154d-4def-a739-0e3791e3d9dc 3 Category 74.81.20 urn:ddi:dk.dst:7b213e30-0033-4729-9275-7b17d5b20a67:20 dk.dst 7b213e30-0033-4729-9275-7b17d5b20a67 20 dk.dst 1e8116f1-4c00-4c19-984d-feadb27e3e8f 3 Category 74.82 urn:ddi:dk.dst:966c45bb-00a0-4735-9bd3-069557f95a76:20 dk.dst 966c45bb-00a0-4735-9bd3-069557f95a76 20 dk.dst 55014ff4-44a7-4c69-8396-a3c69ee293c4 3 Category 74.82.00 urn:ddi:dk.dst:1bcc308e-9708-41db-9999-7657154beeda:20 dk.dst 1bcc308e-9708-41db-9999-7657154beeda 20 dk.dst 7faaa497-93b1-4900-86c5-0bba11657f98 3 Category 74.83 urn:ddi:dk.dst:75b01c2d-656f-4cb1-b86a-3031fddde916:20 dk.dst 75b01c2d-656f-4cb1-b86a-3031fddde916 20 dk.dst 4899a896-ebac-4b75-9e13-043ed1821091 3 Category 74.83.10 urn:ddi:dk.dst:73edaf93-3d41-4099-aadd-fc6c182b4fa6:20 dk.dst 73edaf93-3d41-4099-aadd-fc6c182b4fa6 20 dk.dst 3beffba4-4bb1-4220-be09-548f92fe630a 3 Category 74.83.20 urn:ddi:dk.dst:9010d825-8558-40e5-9674-81b326327b7d:20 dk.dst 9010d825-8558-40e5-9674-81b326327b7d 20 dk.dst b08d1356-6233-403b-b446-6f566e549fdb 3 Category 74.83.90 urn:ddi:dk.dst:24a02044-d310-4265-8378-23653f3fd5a4:20 dk.dst 24a02044-d310-4265-8378-23653f3fd5a4 20 dk.dst 00792e4f-8512-4223-b74b-ccded3ec4712 3 Category 74.84 urn:ddi:dk.dst:d3773e93-058a-4435-94fd-577664d658f6:20 dk.dst d3773e93-058a-4435-94fd-577664d658f6 20 dk.dst 2c9504ce-89da-4a50-be30-a4b696eef5a4 3 Category 74.84.10 urn:ddi:dk.dst:db51fdcc-67e9-41cc-9998-0f70b0f5964c:20 dk.dst db51fdcc-67e9-41cc-9998-0f70b0f5964c 20 dk.dst d7c37a5c-4653-43cd-8cbc-5c84af2d8cee 3 Category 74.84.20 urn:ddi:dk.dst:558f7644-2f9b-452e-b569-761462453f6e:20 dk.dst 558f7644-2f9b-452e-b569-761462453f6e 20 dk.dst 9356a574-7ead-4560-82b0-d83dd10a3701 3 Category 74.84.30 urn:ddi:dk.dst:ecbe16dc-424b-4e4f-8328-db976b4dd6e9:20 dk.dst ecbe16dc-424b-4e4f-8328-db976b4dd6e9 20 dk.dst 031a0503-6cad-4971-91a0-36ff990834ae 3 Category 74.84.40 urn:ddi:dk.dst:fb8d48d4-43d5-4268-888e-603d7d4f8d2e:20 dk.dst fb8d48d4-43d5-4268-888e-603d7d4f8d2e 20 dk.dst da109289-8c54-432b-8044-87ba84843871 3 Category 74.84.90 urn:ddi:dk.dst:5e928e02-3cd0-4492-9fb3-fb3695186c90:20 dk.dst 5e928e02-3cd0-4492-9fb3-fb3695186c90 20 dk.dst ec202491-9ed9-4b0c-913c-72bf6c0f258a 3 Category L urn:ddi:dk.dst:fe2b0939-3711-49a4-abe9-2251b3494f86:20 dk.dst fe2b0939-3711-49a4-abe9-2251b3494f86 20 dk.dst cc8a112c-41b5-4226-8513-979762eaa734 3 Category 75 urn:ddi:dk.dst:16c3129d-d499-4632-96cd-7cce3b404a2d:20 dk.dst 16c3129d-d499-4632-96cd-7cce3b404a2d 20 dk.dst 72656b35-d52e-4973-883e-297dbe6a38ea 3 Category 75.1 urn:ddi:dk.dst:8324f0d2-a603-4309-aba5-db724503ef63:20 dk.dst 8324f0d2-a603-4309-aba5-db724503ef63 20 dk.dst 04b94ce0-e90b-49fd-9d20-584f7597fcd7 3 Category 75.11 urn:ddi:dk.dst:804c05a0-6c69-415f-90ed-116d95720663:20 dk.dst 804c05a0-6c69-415f-90ed-116d95720663 20 dk.dst a970b366-82b1-49bc-8094-5fdd3d93417c 3 Category 75.11.00 urn:ddi:dk.dst:ace0f107-e30e-4d67-8e86-3394fa1500f1:20 dk.dst ace0f107-e30e-4d67-8e86-3394fa1500f1 20 dk.dst ecc13345-0118-4cb2-aa67-20e31badcd70 3 Category 75.12 urn:ddi:dk.dst:19f8c2ae-0b85-43f0-a377-f241348b9946:20 dk.dst 19f8c2ae-0b85-43f0-a377-f241348b9946 20 dk.dst c6db5d4f-bc1e-4402-8267-b8aea972c32b 3 Category 75.12.00 urn:ddi:dk.dst:848a9adc-9803-4483-9cc4-8e7b0e8ef3af:20 dk.dst 848a9adc-9803-4483-9cc4-8e7b0e8ef3af 20 dk.dst 939c897d-807a-4eb2-8e15-1586d9edfaa2 3 Category 75.13 urn:ddi:dk.dst:ccea150f-85a5-4c89-99b1-444aa9ace962:20 dk.dst ccea150f-85a5-4c89-99b1-444aa9ace962 20 dk.dst 01ec196c-bad5-4df3-903e-ff8b9d69adab 3 Category 75.13.00 urn:ddi:dk.dst:855a4883-ce2e-4a05-b719-7c9fd15f9a7c:20 dk.dst 855a4883-ce2e-4a05-b719-7c9fd15f9a7c 20 dk.dst 9c1859b2-0b8d-455f-90e9-af102f70b681 3 Category 75.14 urn:ddi:dk.dst:b2bd26cb-b8ac-4f83-8867-714cc053d5bb:20 dk.dst b2bd26cb-b8ac-4f83-8867-714cc053d5bb 20 dk.dst 21b34e1d-082f-43c7-b694-61d16efbb0ab 3 Category 75.14.00 urn:ddi:dk.dst:7113187a-adc5-4259-81f9-381a8ecac8d5:20 dk.dst 7113187a-adc5-4259-81f9-381a8ecac8d5 20 dk.dst 8baa1ee7-ff10-4dbf-9276-68721ca80dd4 3 Category 75.2 urn:ddi:dk.dst:cb62d73b-227a-4651-b507-2f0f0a2ea087:20 dk.dst cb62d73b-227a-4651-b507-2f0f0a2ea087 20 dk.dst f91e84b8-ea8c-4a24-affe-6de296ab2a64 3 Category 75.21 urn:ddi:dk.dst:468d6c04-8583-4f92-bef9-c2dc0fba8ebc:20 dk.dst 468d6c04-8583-4f92-bef9-c2dc0fba8ebc 20 dk.dst 1d02d871-46f1-44f8-91ae-45b50afc6551 3 Category 75.21.00 urn:ddi:dk.dst:65354de7-1fd6-45cc-a70f-cfd278ccd75e:20 dk.dst 65354de7-1fd6-45cc-a70f-cfd278ccd75e 20 dk.dst 8fe71b95-ee7e-46e2-9e1d-065a7fe65223 3 Category 75.22 urn:ddi:dk.dst:01264ada-6ecb-4d78-8560-4fc3e3625868:20 dk.dst 01264ada-6ecb-4d78-8560-4fc3e3625868 20 dk.dst 30f14339-3731-495c-a2ed-cc7edfe640db 3 Category 75.22.00 urn:ddi:dk.dst:5a0f92bc-d2ba-4d71-8186-c7a476c1fabf:20 dk.dst 5a0f92bc-d2ba-4d71-8186-c7a476c1fabf 20 dk.dst 6c686673-6946-4e17-b7f5-606e5ba8e262 3 Category 75.23 urn:ddi:dk.dst:6204882a-ae28-4a4d-871a-58970c76cc74:20 dk.dst 6204882a-ae28-4a4d-871a-58970c76cc74 20 dk.dst 60e70948-bcc3-49d2-8fd6-5da20f2121ac 3 Category 75.23.10 urn:ddi:dk.dst:71b9684a-2c0b-426a-8caf-8ab4b594a13a:20 dk.dst 71b9684a-2c0b-426a-8caf-8ab4b594a13a 20 dk.dst 9bd2ec95-25d8-4037-a59a-250f09047aa8 3 Category 75.23.20 urn:ddi:dk.dst:fef8e401-bf3a-4b97-b36c-be75dce77ad2:20 dk.dst fef8e401-bf3a-4b97-b36c-be75dce77ad2 20 dk.dst cbab3293-5013-4bb8-9a6b-43b99ac7cae4 3 Category 75.24 urn:ddi:dk.dst:13ae6e64-9e40-4799-9f13-cf34689e52f8:20 dk.dst 13ae6e64-9e40-4799-9f13-cf34689e52f8 20 dk.dst dfd77957-8770-42b7-8bd2-4a73e0a1288f 3 Category 75.24.00 urn:ddi:dk.dst:d2805195-86c5-4c43-8589-7f283cf9d5aa:20 dk.dst d2805195-86c5-4c43-8589-7f283cf9d5aa 20 dk.dst 57dda7e5-a932-4845-ada8-f45205c42640 3 Category 75.25 urn:ddi:dk.dst:b77eccc8-360a-4687-b879-8d18ffdf79cf:20 dk.dst b77eccc8-360a-4687-b879-8d18ffdf79cf 20 dk.dst e76868b1-d713-44fb-b529-7a204e4a1273 3 Category 75.25.00 urn:ddi:dk.dst:9241967c-0baa-4d77-a579-00399761db7a:20 dk.dst 9241967c-0baa-4d77-a579-00399761db7a 20 dk.dst 0b172688-9248-4123-9757-40b41a00f79f 3 Category 75.3 urn:ddi:dk.dst:0fecf234-b749-4f63-bc6d-7d6f122314b1:20 dk.dst 0fecf234-b749-4f63-bc6d-7d6f122314b1 20 dk.dst 20e31c9b-ce7a-4377-96fa-82d2c08242d8 3 Category 75.30 urn:ddi:dk.dst:8e8cbe2a-81f9-4015-8961-9a0aa2626d71:20 dk.dst 8e8cbe2a-81f9-4015-8961-9a0aa2626d71 20 dk.dst 8ec85d10-269f-4e5f-8b71-cd5d62a368c2 3 Category 75.30.00 urn:ddi:dk.dst:ab1d5bc5-92c6-4e2e-9a21-07f1939ee6a2:20 dk.dst ab1d5bc5-92c6-4e2e-9a21-07f1939ee6a2 20 dk.dst e7afa925-7190-47b4-9426-889d98ffe2ef 3 Category M urn:ddi:dk.dst:9d2f9ea8-2fbd-44a5-982e-5268f56b2f2b:20 dk.dst 9d2f9ea8-2fbd-44a5-982e-5268f56b2f2b 20 dk.dst 7c9697c6-c241-4ee2-862f-b43a52316e4e 3 Category 80 urn:ddi:dk.dst:7bd948bb-c7ce-49d0-b4fc-c267bb96d867:20 dk.dst 7bd948bb-c7ce-49d0-b4fc-c267bb96d867 20 dk.dst 72649f90-3fe6-4c74-ba58-e5d6ec884fc4 3 Category 80.1 urn:ddi:dk.dst:322b4b2c-40c2-4da0-a94e-6fa0b38324c4:20 dk.dst 322b4b2c-40c2-4da0-a94e-6fa0b38324c4 20 dk.dst fbe2272c-262d-40ca-a322-90d8ba858514 3 Category 80.10 urn:ddi:dk.dst:cb9eff21-ed0c-45f3-973d-a4ec3208d499:20 dk.dst cb9eff21-ed0c-45f3-973d-a4ec3208d499 20 dk.dst 669a5db1-82cb-4ce0-b2a1-0c3625eab12b 3 Category 80.10.10 urn:ddi:dk.dst:d3badf92-e720-4ffb-9f92-2231a9946404:20 dk.dst d3badf92-e720-4ffb-9f92-2231a9946404 20 dk.dst 6f8309f6-7a6c-4b36-860b-727c64b5686d 3 Category 80.10.20 urn:ddi:dk.dst:9effca09-140e-4f4f-b869-7f29fa12d1b9:20 dk.dst 9effca09-140e-4f4f-b869-7f29fa12d1b9 20 dk.dst f03add07-e082-4a34-bdf9-ddd269b66444 3 Category 80.10.30 urn:ddi:dk.dst:74f68bc6-c453-4d5e-809e-571b0116abaf:20 dk.dst 74f68bc6-c453-4d5e-809e-571b0116abaf 20 dk.dst f34fbe98-4a5e-4652-bb6c-5b847923b679 3 Category 80.2 urn:ddi:dk.dst:70dd768c-adb4-4790-b60b-b54d6e25461e:20 dk.dst 70dd768c-adb4-4790-b60b-b54d6e25461e 20 dk.dst 2dcce710-1468-4539-9ad9-a813207ae622 3 Category 80.21 urn:ddi:dk.dst:1b6e4ee1-7f0a-4414-82ab-ff548d7a5eba:20 dk.dst 1b6e4ee1-7f0a-4414-82ab-ff548d7a5eba 20 dk.dst 3c1720e1-6cfa-469c-b74f-582672bb2963 3 Category 80.21.00 urn:ddi:dk.dst:6b98bb8d-144d-4acc-9961-8356d08d6957:20 dk.dst 6b98bb8d-144d-4acc-9961-8356d08d6957 20 dk.dst adcf4734-8d23-4d69-b464-5091983fb414 3 Category 80.22 urn:ddi:dk.dst:033e61c0-303d-4363-b2e3-1f10604376ce:20 dk.dst 033e61c0-303d-4363-b2e3-1f10604376ce 20 dk.dst 338a824f-7fdc-4b79-b463-4b8440db4d9f 3 Category 80.22.10 urn:ddi:dk.dst:751bebc0-9d19-465e-ae84-2cc26e589b58:20 dk.dst 751bebc0-9d19-465e-ae84-2cc26e589b58 20 dk.dst 37c60f15-961f-43a8-b184-078f778b067e 3 Category 80.22.20 urn:ddi:dk.dst:0035295f-f2bf-477e-9b64-371240c9f002:20 dk.dst 0035295f-f2bf-477e-9b64-371240c9f002 20 dk.dst d712b75c-2612-479f-89bf-c75e667d9570 3 Category 80.22.30 urn:ddi:dk.dst:58cd25ae-9125-4481-a2fc-fd696872af9f:20 dk.dst 58cd25ae-9125-4481-a2fc-fd696872af9f 20 dk.dst db0ad5d2-26fa-49ca-b1ba-88b6aedced42 3 Category 80.22.40 urn:ddi:dk.dst:1c54ce2c-06e2-496b-b7d9-9e479cf5fb51:20 dk.dst 1c54ce2c-06e2-496b-b7d9-9e479cf5fb51 20 dk.dst a6a3e513-ce4b-4f16-8c8f-51f12aeba18c 3 Category 80.22.50 urn:ddi:dk.dst:62cdfbea-d300-4971-ab33-c44f37663103:20 dk.dst 62cdfbea-d300-4971-ab33-c44f37663103 20 dk.dst 551806e0-266d-478c-ba4f-66ff1e8139a5 3 Category 80.22.60 urn:ddi:dk.dst:5ae65a95-77a2-4fb5-84cf-4960e081c78a:20 dk.dst 5ae65a95-77a2-4fb5-84cf-4960e081c78a 20 dk.dst 8c3ee3f9-4c26-4891-9d5b-07cc52b9eb98 3 Category 80.22.70 urn:ddi:dk.dst:f42fcacf-30a1-4f52-ae19-5e000e66a549:20 dk.dst f42fcacf-30a1-4f52-ae19-5e000e66a549 20 dk.dst 257c70ee-a889-4984-920b-8ac156b1719c 3 Category 80.3 urn:ddi:dk.dst:e7394fab-2173-4867-8b36-b3256514d54d:20 dk.dst e7394fab-2173-4867-8b36-b3256514d54d 20 dk.dst 2eb0d42a-1127-4556-b055-825327472e92 3 Category 80.30 urn:ddi:dk.dst:bd5995d3-48cb-4470-b1f4-2b1fec1f67b4:20 dk.dst bd5995d3-48cb-4470-b1f4-2b1fec1f67b4 20 dk.dst 4edd7ed0-462e-4a5d-a3d3-32db8f71abbb 3 Category 80.30.10 urn:ddi:dk.dst:d02e776f-b9e7-424e-a2a5-8ac71a0cee59:20 dk.dst d02e776f-b9e7-424e-a2a5-8ac71a0cee59 20 dk.dst fbd0eff4-eb21-472a-a079-f5023021bbab 3 Category 80.30.20 urn:ddi:dk.dst:df042c33-0ae5-47ec-97b0-51c476a93fa0:20 dk.dst df042c33-0ae5-47ec-97b0-51c476a93fa0 20 dk.dst 079c656d-683d-43ec-8fc3-114326852ab5 3 Category 80.30.30 urn:ddi:dk.dst:4ea623bb-efba-41fe-a148-d175a77d442a:20 dk.dst 4ea623bb-efba-41fe-a148-d175a77d442a 20 dk.dst b163c2ac-eb34-469a-97b8-86a5b7581e67 3 Category 80.30.40 urn:ddi:dk.dst:ca1f99af-b7fc-495c-889e-bb7bec068537:20 dk.dst ca1f99af-b7fc-495c-889e-bb7bec068537 20 dk.dst f87187f5-baa5-45ab-83b0-67545f246158 3 Category 80.30.50 urn:ddi:dk.dst:629acd01-d2d1-4c73-9dd5-cb6db75db559:20 dk.dst 629acd01-d2d1-4c73-9dd5-cb6db75db559 20 dk.dst bef988df-5428-4d74-815a-c9aa80fc035f 3 Category 80.30.60 urn:ddi:dk.dst:f10620aa-fe07-4a41-bfd6-ef96d9d3c1e4:20 dk.dst f10620aa-fe07-4a41-bfd6-ef96d9d3c1e4 20 dk.dst 856e90ce-3fce-4957-96b9-76e580e654ac 3 Category 80.30.70 urn:ddi:dk.dst:8b5e74fb-6933-4d7c-9a91-8c531db1d3bb:20 dk.dst 8b5e74fb-6933-4d7c-9a91-8c531db1d3bb 20 dk.dst e7025299-a110-426c-8166-d00eeaf00285 3 Category 80.30.80 urn:ddi:dk.dst:69a383cf-4745-4b35-abe3-3abde1135869:20 dk.dst 69a383cf-4745-4b35-abe3-3abde1135869 20 dk.dst a8c8aceb-9c1f-4a2a-95b9-3e3b33e1311b 3 Category 80.4 urn:ddi:dk.dst:aa2bbc28-2f60-4a65-b49b-7704e6f39ca4:20 dk.dst aa2bbc28-2f60-4a65-b49b-7704e6f39ca4 20 dk.dst 7478ce74-4215-42a0-8c97-843b957446eb 3 Category 80.41 urn:ddi:dk.dst:e80b8f67-c964-46f9-8cd0-0a9ad0070d46:20 dk.dst e80b8f67-c964-46f9-8cd0-0a9ad0070d46 20 dk.dst 452301d8-3939-4be1-a7e4-4edef7cfd6b2 3 Category 80.41.00 urn:ddi:dk.dst:895e145a-30bc-42aa-9cea-fdedcb14fa45:20 dk.dst 895e145a-30bc-42aa-9cea-fdedcb14fa45 20 dk.dst 3cea413c-a578-44e9-9695-01903ec7fa67 3 Category 80.42 urn:ddi:dk.dst:c1fd4487-b32f-4982-893b-5d86bc457c4f:20 dk.dst c1fd4487-b32f-4982-893b-5d86bc457c4f 20 dk.dst e7823fde-1801-4d58-826d-533c57ac9112 3 Category 80.42.10 urn:ddi:dk.dst:3c52e545-82ba-4714-b7d1-8165c710732b:20 dk.dst 3c52e545-82ba-4714-b7d1-8165c710732b 20 dk.dst 06443a98-8100-4f8b-92cd-635c2b6ae446 3 Category 80.42.20 urn:ddi:dk.dst:65216f06-f239-4c47-9147-f09b5be78772:20 dk.dst 65216f06-f239-4c47-9147-f09b5be78772 20 dk.dst abcdedf2-4f31-40d9-92fd-371f47ffd0cf 3 Category 80.42.30 urn:ddi:dk.dst:3cee3e9a-f2ac-4d4b-bbdc-c42aaae53275:20 dk.dst 3cee3e9a-f2ac-4d4b-bbdc-c42aaae53275 20 dk.dst 4c3e3546-4ae2-4d69-8098-5fefe65b7ed2 3 Category 80.42.90 urn:ddi:dk.dst:f4ca69b0-89cf-4486-96b8-7462c4e52f4e:20 dk.dst f4ca69b0-89cf-4486-96b8-7462c4e52f4e 20 dk.dst 09515c95-6097-4996-8bd6-240636544834 3 Category N urn:ddi:dk.dst:3508f886-9ae3-44c3-aee3-4aab884c9c4e:20 dk.dst 3508f886-9ae3-44c3-aee3-4aab884c9c4e 20 dk.dst a59646e0-ac06-4694-acb4-11225d1a0d4c 3 Category 85 urn:ddi:dk.dst:af980baa-9d67-4a81-9075-c85ab6ed4108:20 dk.dst af980baa-9d67-4a81-9075-c85ab6ed4108 20 dk.dst d4bbe38a-a1e0-411d-94d5-0129298c3d8c 3 Category 85.1 urn:ddi:dk.dst:d9e26419-dbc7-40cb-8c99-364b073932e5:20 dk.dst d9e26419-dbc7-40cb-8c99-364b073932e5 20 dk.dst 8b2c3541-0b5b-4cd8-83af-dfeda0a32a18 3 Category 85.11 urn:ddi:dk.dst:f220a25c-5ada-4454-872c-9cdf06504b43:20 dk.dst f220a25c-5ada-4454-872c-9cdf06504b43 20 dk.dst ffdcd72f-bba6-402a-8b69-60fb077d8a0e 3 Category 85.11.00 urn:ddi:dk.dst:924ea913-3ef1-44e2-a6c2-27cbf2a830ab:20 dk.dst 924ea913-3ef1-44e2-a6c2-27cbf2a830ab 20 dk.dst a77dc4ac-4936-47a3-a01b-e2ed87997de8 3 Category 85.12 urn:ddi:dk.dst:78bf75fe-364c-45b2-a2a5-d8141e82a007:20 dk.dst 78bf75fe-364c-45b2-a2a5-d8141e82a007 20 dk.dst 73cd0324-da7c-45b5-9722-a33256da184f 3 Category 85.12.10 urn:ddi:dk.dst:d6453629-6fb7-42d7-895f-4eb2060ad1ff:20 dk.dst d6453629-6fb7-42d7-895f-4eb2060ad1ff 20 dk.dst 7e5776e2-6f58-4e96-b47b-1c8acac47952 3 Category 85.12.20 urn:ddi:dk.dst:295965f0-288b-45e5-ac11-6e383679d4dc:20 dk.dst 295965f0-288b-45e5-ac11-6e383679d4dc 20 dk.dst e8307eb1-c041-4033-bb44-82ee0d6051fb 3 Category 85.13 urn:ddi:dk.dst:0298d917-9ba9-4cf0-b35c-127b5710a40f:20 dk.dst 0298d917-9ba9-4cf0-b35c-127b5710a40f 20 dk.dst 0e565fe2-c1fb-417d-b3ad-589d84698556 3 Category 85.13.10 urn:ddi:dk.dst:25a5e6c8-dbab-42ab-9133-d9f35b50b11f:20 dk.dst 25a5e6c8-dbab-42ab-9133-d9f35b50b11f 20 dk.dst 2a4d4baf-2802-422f-bbe3-e2eb407a6535 3 Category 85.13.20 urn:ddi:dk.dst:9b8ca45e-b3bc-45a5-9c32-2696957f1c60:20 dk.dst 9b8ca45e-b3bc-45a5-9c32-2696957f1c60 20 dk.dst 1a21da3f-d06b-49e3-ab0d-2adf5ae88cab 3 Category 85.14 urn:ddi:dk.dst:d1110ff6-7040-4136-8b77-18270509e846:20 dk.dst d1110ff6-7040-4136-8b77-18270509e846 20 dk.dst 71083fae-2b42-4ad0-bd7c-717ebed7826a 3 Category 85.14.10 urn:ddi:dk.dst:0a567a23-cbc9-4a30-834a-416823338197:20 dk.dst 0a567a23-cbc9-4a30-834a-416823338197 20 dk.dst 9ec9f1e6-04db-4a59-a80a-0e010d336977 3 Category 85.14.20 urn:ddi:dk.dst:26a3305d-680c-443a-a24a-cdca678d1a8a:20 dk.dst 26a3305d-680c-443a-a24a-cdca678d1a8a 20 dk.dst af55d6eb-8a93-431a-9bc9-b30ecddbd616 3 Category 85.14.30 urn:ddi:dk.dst:489ad6dd-4905-4a12-89ce-1f3a2cc241d8:20 dk.dst 489ad6dd-4905-4a12-89ce-1f3a2cc241d8 20 dk.dst f841b054-69cc-41ea-a1ec-f4d14deabf1e 3 Category 85.14.40 urn:ddi:dk.dst:d437c716-cffa-47cf-acbb-b0e1dfdd1a3c:20 dk.dst d437c716-cffa-47cf-acbb-b0e1dfdd1a3c 20 dk.dst d1ce516c-c45f-495e-858a-eda797a359bd 3 Category 85.14.50 urn:ddi:dk.dst:5c0b3412-7123-40ca-b6d8-1dcc2339d6cb:20 dk.dst 5c0b3412-7123-40ca-b6d8-1dcc2339d6cb 20 dk.dst 5ffba967-b81d-4192-92b5-5a7311d72aac 3 Category 85.14.60 urn:ddi:dk.dst:8ad8ee4e-d8a6-4d5c-aa7f-0e8165622d6d:20 dk.dst 8ad8ee4e-d8a6-4d5c-aa7f-0e8165622d6d 20 dk.dst 7837100e-a50e-4099-9136-f232d6785d7d 3 Category 85.14.70 urn:ddi:dk.dst:2571094d-540c-49d0-b734-7fd22002e541:20 dk.dst 2571094d-540c-49d0-b734-7fd22002e541 20 dk.dst f4dddb4b-c873-432d-8101-99fe2f0fecb6 3 Category 85.14.80 urn:ddi:dk.dst:e0c0840e-68c0-43b3-95c2-26dcb1b8d8b3:20 dk.dst e0c0840e-68c0-43b3-95c2-26dcb1b8d8b3 20 dk.dst d10259a6-d0d4-44e4-aa5b-ad9317b7e5c8 3 Category 85.14.90 urn:ddi:dk.dst:bdb2992b-8588-4d51-beab-dd2ee79689d1:20 dk.dst bdb2992b-8588-4d51-beab-dd2ee79689d1 20 dk.dst 9971eec7-eb73-49e1-9bba-896b48858301 3 Category 85.2 urn:ddi:dk.dst:4829f55f-33fb-4369-90a5-4299ba669196:20 dk.dst 4829f55f-33fb-4369-90a5-4299ba669196 20 dk.dst adabc6b0-b751-4bb0-a536-392312fb7293 3 Category 85.20 urn:ddi:dk.dst:f44d0d0f-1f70-4c95-ba8e-409af5fe0c89:20 dk.dst f44d0d0f-1f70-4c95-ba8e-409af5fe0c89 20 dk.dst 0bcbf36d-6732-4374-93e0-7c73003dd2e1 3 Category 85.20.00 urn:ddi:dk.dst:f1c34be8-fd72-445d-915f-00bd9e826c7b:20 dk.dst f1c34be8-fd72-445d-915f-00bd9e826c7b 20 dk.dst 36eb3188-4a1c-4045-9771-c44a1c5becfc 3 Category 85.3 urn:ddi:dk.dst:cf1c3cba-a0e2-4895-9cec-479a7cc378f6:20 dk.dst cf1c3cba-a0e2-4895-9cec-479a7cc378f6 20 dk.dst 6481d87c-430f-4587-af14-400ad9cacdb5 3 Category 85.31 urn:ddi:dk.dst:2f3096e0-19ca-4c3a-af3c-8036421c0f1d:20 dk.dst 2f3096e0-19ca-4c3a-af3c-8036421c0f1d 20 dk.dst a3bcb186-b6b9-402f-83f0-e7296140beda 3 Category 85.31.10 urn:ddi:dk.dst:ecd62b33-e60c-49c6-84c4-6f4d4aae1ead:20 dk.dst ecd62b33-e60c-49c6-84c4-6f4d4aae1ead 20 dk.dst 428d657e-44f6-4598-9fed-619fd8f8245b 3 Category 85.31.20 urn:ddi:dk.dst:e14205dd-410d-45e8-90aa-7a79bf6fdbfc:20 dk.dst e14205dd-410d-45e8-90aa-7a79bf6fdbfc 20 dk.dst 1be6fdd0-8876-439f-8c1a-14169cc468e2 3 Category 85.31.30 urn:ddi:dk.dst:bbaf0000-4b78-4ef6-b2c8-b30e986c4863:20 dk.dst bbaf0000-4b78-4ef6-b2c8-b30e986c4863 20 dk.dst f11125b6-f801-458e-a140-98ddc1737906 3 Category 85.31.40 urn:ddi:dk.dst:b4c5f33b-3a04-4ba9-ad1e-9f766683bbfc:20 dk.dst b4c5f33b-3a04-4ba9-ad1e-9f766683bbfc 20 dk.dst 6f5e45bb-ebd6-49ba-a320-f6a427164739 3 Category 85.31.50 urn:ddi:dk.dst:f49b5f67-f384-4fe6-8059-7033524c40d1:20 dk.dst f49b5f67-f384-4fe6-8059-7033524c40d1 20 dk.dst 803b28db-2a20-40ef-8c05-5648b28d745e 3 Category 85.31.60 urn:ddi:dk.dst:100162e2-d74f-4937-82d5-7379198002ea:20 dk.dst 100162e2-d74f-4937-82d5-7379198002ea 20 dk.dst a606847b-1749-4ea5-95b7-cd6fb5a97368 3 Category 85.31.90 urn:ddi:dk.dst:8e0e5574-ddc8-459f-8922-22a561c50199:20 dk.dst 8e0e5574-ddc8-459f-8922-22a561c50199 20 dk.dst 25d21393-5f90-433b-aefa-c0dbf2ae3800 3 Category 85.32 urn:ddi:dk.dst:89245b44-39ec-4220-8e7b-40fab38ebf1c:20 dk.dst 89245b44-39ec-4220-8e7b-40fab38ebf1c 20 dk.dst 85b27d94-34ab-43e1-b992-cbc95cb8b5bf 3 Category 85.32.05 urn:ddi:dk.dst:4f18ce07-5ae7-44b1-9ecb-009de963f89b:20 dk.dst 4f18ce07-5ae7-44b1-9ecb-009de963f89b 20 dk.dst 150733f7-1b74-49eb-930a-bae18bf50564 3 Category 85.32.10 urn:ddi:dk.dst:f433ccb6-2eff-4b93-a499-93b1a3e03cf3:20 dk.dst f433ccb6-2eff-4b93-a499-93b1a3e03cf3 20 dk.dst 78656cd6-9abb-4029-b14a-0d6e0c26d8df 3 Category 85.32.15 urn:ddi:dk.dst:5b8eae4a-563f-4ca2-819c-a9617328c712:20 dk.dst 5b8eae4a-563f-4ca2-819c-a9617328c712 20 dk.dst a303c6f6-05a7-4d9d-afea-8ea03508407e 3 Category 85.32.20 urn:ddi:dk.dst:22f2ed0e-bdab-4a87-b72a-1ee728ef6906:20 dk.dst 22f2ed0e-bdab-4a87-b72a-1ee728ef6906 20 dk.dst d71b82cf-5b38-4ae6-ba87-0e0628650f9f 3 Category 85.32.25 urn:ddi:dk.dst:fc812b6d-b4d9-4672-8382-cbbfe307c488:20 dk.dst fc812b6d-b4d9-4672-8382-cbbfe307c488 20 dk.dst ebb3cfca-2db3-4747-a82c-488baf32c79c 3 Category 85.32.30 urn:ddi:dk.dst:30d24bb0-b3ee-40d1-bc46-0bac2b461613:20 dk.dst 30d24bb0-b3ee-40d1-bc46-0bac2b461613 20 dk.dst ce05f995-b45c-4724-8000-110ca4a2e7c5 3 Category 85.32.35 urn:ddi:dk.dst:a83ea181-54f1-45a9-8549-436f926e4912:20 dk.dst a83ea181-54f1-45a9-8549-436f926e4912 20 dk.dst ef34f78f-9482-48c1-a343-d33830fb9744 3 Category 85.32.40 urn:ddi:dk.dst:15c89ebb-0ffc-4cbc-953b-1b7dbe6bea57:20 dk.dst 15c89ebb-0ffc-4cbc-953b-1b7dbe6bea57 20 dk.dst aa01cf59-bcba-48b9-bbc2-5bbcb3fa4d83 3 Category 85.32.45 urn:ddi:dk.dst:764bbc8a-525c-4631-9ff8-a597f4d79a78:20 dk.dst 764bbc8a-525c-4631-9ff8-a597f4d79a78 20 dk.dst b92395d9-3726-4f47-9533-9a67715651ab 3 Category 85.32.50 urn:ddi:dk.dst:d41098d8-b0ee-4397-aaaf-e7f6288a0922:20 dk.dst d41098d8-b0ee-4397-aaaf-e7f6288a0922 20 dk.dst 084fbc43-4d3f-450e-b238-bdb9d91eef1e 3 Category 85.32.55 urn:ddi:dk.dst:33009500-31fe-4446-b906-c4877986e58d:20 dk.dst 33009500-31fe-4446-b906-c4877986e58d 20 dk.dst 276676ea-e65f-429d-9e24-98ed6be495ce 3 Category 85.32.60 urn:ddi:dk.dst:899dcbe9-af9f-4d63-bd3b-60912215f503:20 dk.dst 899dcbe9-af9f-4d63-bd3b-60912215f503 20 dk.dst 29fce909-ab9d-424b-b1f7-1fe614ddbcba 3 Category 85.32.90 urn:ddi:dk.dst:c01726e1-c42b-46dd-a314-c1a7611cee3b:20 dk.dst c01726e1-c42b-46dd-a314-c1a7611cee3b 20 dk.dst 9bff5ec9-a4b2-476b-b3c5-aaa38974b09c 3 Category O urn:ddi:dk.dst:15dd00f8-b36f-415b-9e47-47bcfbce21ac:20 dk.dst 15dd00f8-b36f-415b-9e47-47bcfbce21ac 20 dk.dst f7ed9073-2413-4457-be8a-f5d380d0d11a 3 Category 90 urn:ddi:dk.dst:5be00cdb-1fd2-4650-9a81-42c4228c6b7c:20 dk.dst 5be00cdb-1fd2-4650-9a81-42c4228c6b7c 20 dk.dst afa888c1-0d76-4606-8b81-b249c8fcb622 3 Category 90.0 urn:ddi:dk.dst:40e32355-e136-4494-a68d-ae113595f35e:20 dk.dst 40e32355-e136-4494-a68d-ae113595f35e 20 dk.dst cf591ab9-e6fb-4aba-a49d-9ad5060c1739 3 Category 90.00 urn:ddi:dk.dst:189ce7f2-4ffa-48b0-b9a5-056f8d7c7d29:20 dk.dst 189ce7f2-4ffa-48b0-b9a5-056f8d7c7d29 20 dk.dst df2c14ac-7ce7-4419-912e-fe58461aa6f9 3 Category 90.00.10 urn:ddi:dk.dst:febcdb3d-fedc-4df8-a989-850bec59c868:20 dk.dst febcdb3d-fedc-4df8-a989-850bec59c868 20 dk.dst 16f8f856-af66-46a7-9e90-0ceadd1fdd41 3 Category 90.00.20 urn:ddi:dk.dst:b45432d1-c887-4d2c-b30c-881f6a9f32ca:20 dk.dst b45432d1-c887-4d2c-b30c-881f6a9f32ca 20 dk.dst ac7f6ad0-92a6-45fd-b767-d178816213c2 3 Category 90.00.30 urn:ddi:dk.dst:7d8996d7-0df2-4689-8e6f-f2518bb0b0cd:20 dk.dst 7d8996d7-0df2-4689-8e6f-f2518bb0b0cd 20 dk.dst 21f91ff4-5c3a-493b-8988-c7c7ae050e41 3 Category 91 urn:ddi:dk.dst:5ca1aff9-aac4-41f4-bbfe-8a2bed38ecdd:20 dk.dst 5ca1aff9-aac4-41f4-bbfe-8a2bed38ecdd 20 dk.dst c663acba-21d5-4f91-89f6-62da469779f5 3 Category 91.1 urn:ddi:dk.dst:efdd38d5-0164-495d-b9c7-7131883c4c66:20 dk.dst efdd38d5-0164-495d-b9c7-7131883c4c66 20 dk.dst 502cc9a0-0b76-4a56-8f8f-ac7e8eef76e4 3 Category 91.11 urn:ddi:dk.dst:a2d81efa-13f4-42e9-a8de-675f437de16f:20 dk.dst a2d81efa-13f4-42e9-a8de-675f437de16f 20 dk.dst ede1975e-f2fa-4d3d-9651-5cf4de018da3 3 Category 91.11.00 urn:ddi:dk.dst:e83304de-84d1-4c00-b9bd-a688e43fb874:20 dk.dst e83304de-84d1-4c00-b9bd-a688e43fb874 20 dk.dst 2432a04e-d734-49ff-86fc-29f251e639be 3 Category 91.12 urn:ddi:dk.dst:68a621fc-ac0d-4238-92f1-bf505e2bc39e:20 dk.dst 68a621fc-ac0d-4238-92f1-bf505e2bc39e 20 dk.dst 62648b64-9e26-45de-934c-c49447b5f86b 3 Category 91.12.00 urn:ddi:dk.dst:38f6ee6c-576d-44e8-af71-282648d07e8e:20 dk.dst 38f6ee6c-576d-44e8-af71-282648d07e8e 20 dk.dst 66a76d91-fe2a-4967-8079-c52192ccdca2 3 Category 91.2 urn:ddi:dk.dst:032018f9-7137-4dc5-ae42-c06acae3bd65:20 dk.dst 032018f9-7137-4dc5-ae42-c06acae3bd65 20 dk.dst c967a196-bf3c-4b76-aacf-ded81123185b 3 Category 91.20 urn:ddi:dk.dst:10f02b73-6f43-41ab-adc0-747eb70dcb3a:20 dk.dst 10f02b73-6f43-41ab-adc0-747eb70dcb3a 20 dk.dst 32994bf3-45db-4ddb-b542-5c3608d4f011 3 Category 91.20.00 urn:ddi:dk.dst:1079826f-4414-4a0b-85e6-2ffae3323e08:20 dk.dst 1079826f-4414-4a0b-85e6-2ffae3323e08 20 dk.dst f8dbef6f-f507-40e9-a3ef-31cb010159c1 3 Category 91.3 urn:ddi:dk.dst:682befde-84cf-48db-a97d-bb716b6e7957:20 dk.dst 682befde-84cf-48db-a97d-bb716b6e7957 20 dk.dst c759a854-ad33-40fd-a69e-0777b1b7d64f 3 Category 91.31 urn:ddi:dk.dst:6a8d0377-9ae6-43d3-9d2b-495d146b7f31:20 dk.dst 6a8d0377-9ae6-43d3-9d2b-495d146b7f31 20 dk.dst e8751b3e-8caf-43ae-8ea6-c5ace4f3c12c 3 Category 91.31.00 urn:ddi:dk.dst:5ee90d03-5b61-4a48-866a-8d02b952710e:20 dk.dst 5ee90d03-5b61-4a48-866a-8d02b952710e 20 dk.dst 290315a9-03f6-496f-9f43-7483c17f57a1 3 Category 91.32 urn:ddi:dk.dst:7bfaeda6-a57a-468a-9bda-6b043409f16c:20 dk.dst 7bfaeda6-a57a-468a-9bda-6b043409f16c 20 dk.dst 193d77cf-6494-4cce-803e-433f53ab5093 3 Category 91.32.00 urn:ddi:dk.dst:83d51705-56fd-4436-aef6-768139b40879:20 dk.dst 83d51705-56fd-4436-aef6-768139b40879 20 dk.dst becfe4cf-083d-49f8-bbb4-a13110c26c6b 3 Category 91.33 urn:ddi:dk.dst:996a8aec-6c5c-48dd-90f3-1a99f9a869a0:20 dk.dst 996a8aec-6c5c-48dd-90f3-1a99f9a869a0 20 dk.dst 4afd4d47-6217-4eed-8e83-4d7f6562a047 3 Category 91.33.10 urn:ddi:dk.dst:c671fe87-a66b-403a-9692-ec24bb3c7dc8:20 dk.dst c671fe87-a66b-403a-9692-ec24bb3c7dc8 20 dk.dst 18c06da8-8728-4688-89f9-0a448902dfff 3 Category 91.33.20 urn:ddi:dk.dst:2509d00c-7b90-4e68-beaa-921bbd5bd1c5:20 dk.dst 2509d00c-7b90-4e68-beaa-921bbd5bd1c5 20 dk.dst ccb23523-05a5-45f7-8c56-290484a06f84 3 Category 91.33.30 urn:ddi:dk.dst:45674172-aac5-4947-bbd0-444af64eda29:20 dk.dst 45674172-aac5-4947-bbd0-444af64eda29 20 dk.dst 382faa8e-4336-49c4-8d04-3ef3e807ff75 3 Category 91.33.40 urn:ddi:dk.dst:eededbba-926f-446d-83cf-237303291cfc:20 dk.dst eededbba-926f-446d-83cf-237303291cfc 20 dk.dst d35f94c2-af73-4572-ae88-3bf38e2b2e3a 3 Category 91.33.90 urn:ddi:dk.dst:72d7ac9a-f5a7-4dbb-a98b-d993d3c8ee5c:20 dk.dst 72d7ac9a-f5a7-4dbb-a98b-d993d3c8ee5c 20 dk.dst 08dbbb4a-3098-41e2-a5d7-f7ceb980fec0 3 Category 92 urn:ddi:dk.dst:ce593787-1d93-42e5-a757-44bede793184:20 dk.dst ce593787-1d93-42e5-a757-44bede793184 20 dk.dst 9a3da2d2-fb22-42c5-a474-ae3cc04b0968 3 Category 92.1 urn:ddi:dk.dst:74717632-fd19-420a-ba6c-45b1c8919460:20 dk.dst 74717632-fd19-420a-ba6c-45b1c8919460 20 dk.dst ac72ec69-81f2-41d6-99ed-3dae39bdc827 3 Category 92.11 urn:ddi:dk.dst:a6306c3e-8906-4a90-a366-091abd80e705:20 dk.dst a6306c3e-8906-4a90-a366-091abd80e705 20 dk.dst bcbb6c9a-7108-4f07-b775-28c8587265c3 3 Category 92.11.00 urn:ddi:dk.dst:ecba8cbd-9583-4bb0-ba3e-de61aed9b77e:20 dk.dst ecba8cbd-9583-4bb0-ba3e-de61aed9b77e 20 dk.dst 636c64b3-4d90-47c7-a12f-ef4066bf5246 3 Category 92.12 urn:ddi:dk.dst:d97bb2bb-f77b-4300-b61d-34035d43370f:20 dk.dst d97bb2bb-f77b-4300-b61d-34035d43370f 20 dk.dst b4dde344-c9a9-47d9-80a8-69f887e86f34 3 Category 92.12.00 urn:ddi:dk.dst:8fe7aa12-26cb-4205-abd8-c6ae71612f9d:20 dk.dst 8fe7aa12-26cb-4205-abd8-c6ae71612f9d 20 dk.dst 969952a5-c902-4fc2-adc3-d8060a89e72f 3 Category 92.13 urn:ddi:dk.dst:28df7a81-6261-40cf-8b62-c72ba42652f9:20 dk.dst 28df7a81-6261-40cf-8b62-c72ba42652f9 20 dk.dst 72ae6efc-06ef-4adf-be6b-1ffb563affde 3 Category 92.13.00 urn:ddi:dk.dst:5925f964-ee29-424b-9cbb-7e5216bf8505:20 dk.dst 5925f964-ee29-424b-9cbb-7e5216bf8505 20 dk.dst 0c30a0f0-26f6-4e6f-b310-9b3a951fdc88 3 Category 92.2 urn:ddi:dk.dst:8a44d32a-3c67-4eac-ac39-4b8b453dd7a0:20 dk.dst 8a44d32a-3c67-4eac-ac39-4b8b453dd7a0 20 dk.dst 97e40742-23e4-4b6d-90bb-a1c5c0f645e6 3 Category 92.20 urn:ddi:dk.dst:614be017-39a1-4b44-a1e9-bafca76285aa:20 dk.dst 614be017-39a1-4b44-a1e9-bafca76285aa 20 dk.dst d0c0bca1-14a8-4a67-a03b-1c74e55b298e 3 Category 92.20.00 urn:ddi:dk.dst:8878c347-c767-4953-a118-2f76b8de18bd:20 dk.dst 8878c347-c767-4953-a118-2f76b8de18bd 20 dk.dst ff7f0e60-8561-4e5f-9fe8-cef5d659f11f 3 Category 92.3 urn:ddi:dk.dst:8de74ef9-6048-4232-8dd5-260c76467981:20 dk.dst 8de74ef9-6048-4232-8dd5-260c76467981 20 dk.dst 4179ce10-6418-4e21-b31b-aace16e30357 3 Category 92.31 urn:ddi:dk.dst:1a41c6c7-8df4-41b2-afc1-9659ca4756a6:20 dk.dst 1a41c6c7-8df4-41b2-afc1-9659ca4756a6 20 dk.dst 7666a180-5dd7-4f19-a3b3-ff9192abb48f 3 Category 92.31.10 urn:ddi:dk.dst:69bf602e-07b7-4a6a-b704-2d1a507edd75:20 dk.dst 69bf602e-07b7-4a6a-b704-2d1a507edd75 20 dk.dst d37ff2fa-e679-4342-8e12-12647223ba8b 3 Category 92.31.20 urn:ddi:dk.dst:ddf00d73-7d50-4a91-b43a-74f8ff3523b9:20 dk.dst ddf00d73-7d50-4a91-b43a-74f8ff3523b9 20 dk.dst f7f8e33d-d653-4e2b-82a2-5eca41f58d28 3 Category 92.32 urn:ddi:dk.dst:da5ff58f-c61f-47b9-89f0-d58d06b6a4da:20 dk.dst da5ff58f-c61f-47b9-89f0-d58d06b6a4da 20 dk.dst c2f69b73-d489-4412-9587-23ed699b763c 3 Category 92.32.00 urn:ddi:dk.dst:ab743d33-c673-4e0c-ab15-14d9b2a20c0b:20 dk.dst ab743d33-c673-4e0c-ab15-14d9b2a20c0b 20 dk.dst 2efb4b7c-89b5-4743-9fb9-5524f7dd072b 3 Category 92.33 urn:ddi:dk.dst:c5ff35ba-4d9e-4649-914c-477018aa4433:20 dk.dst c5ff35ba-4d9e-4649-914c-477018aa4433 20 dk.dst bb62fd28-490f-4b7b-91e4-b77d7edc0fd9 3 Category 92.33.00 urn:ddi:dk.dst:4be96178-6c0a-4d15-b4b2-78d4ca9b515f:20 dk.dst 4be96178-6c0a-4d15-b4b2-78d4ca9b515f 20 dk.dst 298d2f0f-e811-4e72-8cca-626de5db4c67 3 Category 92.34 urn:ddi:dk.dst:b087220b-8647-40d5-97f9-3354187024c4:20 dk.dst b087220b-8647-40d5-97f9-3354187024c4 20 dk.dst 7729a60e-4ebc-4a9b-9116-1971d4fde2ef 3 Category 92.34.00 urn:ddi:dk.dst:d8386f7d-947b-4e41-9724-af40c65559e1:20 dk.dst d8386f7d-947b-4e41-9724-af40c65559e1 20 dk.dst c577cf41-b1c0-4a31-b437-60016b86e730 3 Category 92.4 urn:ddi:dk.dst:4ad8f22d-534f-4a80-9d97-31746b23ec4c:20 dk.dst 4ad8f22d-534f-4a80-9d97-31746b23ec4c 20 dk.dst 1b326cb0-9a11-4034-9f5b-b472174cbf7f 3 Category 92.40 urn:ddi:dk.dst:b39beef1-01c6-477d-ac87-1d8b1eeefbd1:20 dk.dst b39beef1-01c6-477d-ac87-1d8b1eeefbd1 20 dk.dst 59c0882a-e887-4657-8781-47e01c654e60 3 Category 92.40.00 urn:ddi:dk.dst:2be8e1df-45be-407f-baac-e72d0983b63e:20 dk.dst 2be8e1df-45be-407f-baac-e72d0983b63e 20 dk.dst c42de9a7-68c6-49d3-bee6-23be0dfa0ac9 3 Category 92.5 urn:ddi:dk.dst:5556e48f-eb39-4ccf-8b5b-1a68ac46b664:20 dk.dst 5556e48f-eb39-4ccf-8b5b-1a68ac46b664 20 dk.dst a13515a6-6e99-49d9-9a1b-91e16d4d57ac 3 Category 92.51 urn:ddi:dk.dst:bf1f040c-4f15-4fbf-b66f-1e9e24ef0911:20 dk.dst bf1f040c-4f15-4fbf-b66f-1e9e24ef0911 20 dk.dst f812e254-5947-4898-802a-fe3ba170f638 3 Category 92.51.10 urn:ddi:dk.dst:2e901867-0f8d-450b-b659-6ed2a72cef96:20 dk.dst 2e901867-0f8d-450b-b659-6ed2a72cef96 20 dk.dst 12c13bb6-27ad-490f-b16e-6a105bae7431 3 Category 92.51.20 urn:ddi:dk.dst:b0c5814b-4e74-40e9-a722-6b2ac984bbda:20 dk.dst b0c5814b-4e74-40e9-a722-6b2ac984bbda 20 dk.dst 25e5697b-e5bb-4068-8ca3-9f3094dedc5a 3 Category 92.51.30 urn:ddi:dk.dst:9324ae88-757d-43f5-a7c9-41b99c6800f2:20 dk.dst 9324ae88-757d-43f5-a7c9-41b99c6800f2 20 dk.dst a6dc8b84-7680-4bee-ad8d-91b321b33d95 3 Category 92.52 urn:ddi:dk.dst:9cf67fdd-f4f1-4a6f-b849-b8b192e61903:20 dk.dst 9cf67fdd-f4f1-4a6f-b849-b8b192e61903 20 dk.dst e66b836c-00de-4d6b-895a-5146c85e63fb 3 Category 92.52.00 urn:ddi:dk.dst:c8198e0d-2c3c-488c-a239-c2b8b5714aab:20 dk.dst c8198e0d-2c3c-488c-a239-c2b8b5714aab 20 dk.dst 07ba961d-8964-4c34-b7a3-d87d09f6f69a 3 Category 92.53 urn:ddi:dk.dst:dcc1c3fb-6b9c-4ffe-848c-555208cf7e31:20 dk.dst dcc1c3fb-6b9c-4ffe-848c-555208cf7e31 20 dk.dst c918bce7-c8e6-4029-9451-e8ab0774e1ba 3 Category 92.53.00 urn:ddi:dk.dst:a6b71313-dabf-415d-80ed-a4ca4d1d8f5d:20 dk.dst a6b71313-dabf-415d-80ed-a4ca4d1d8f5d 20 dk.dst 9b5203c9-a362-4f96-9975-f118f0e6fa67 3 Category 92.6 urn:ddi:dk.dst:f3d37d57-5772-4bc0-b3cf-35ca8543c437:20 dk.dst f3d37d57-5772-4bc0-b3cf-35ca8543c437 20 dk.dst c06cc9c5-9cef-4483-af1f-10d509a2eb68 3 Category 92.61 urn:ddi:dk.dst:5244ef74-78a4-482c-82a9-e95ec881241c:20 dk.dst 5244ef74-78a4-482c-82a9-e95ec881241c 20 dk.dst 1fdabd4e-6fd9-44cb-825f-ad4a8c12cce8 3 Category 92.61.10 urn:ddi:dk.dst:a78221af-7283-4c0c-a1e7-a850cc9cab59:20 dk.dst a78221af-7283-4c0c-a1e7-a850cc9cab59 20 dk.dst cc86bb50-31ea-452a-88ee-fdd87f45c3b4 3 Category 92.61.90 urn:ddi:dk.dst:29df935c-bbca-40c9-b886-8cd5130fb8af:20 dk.dst 29df935c-bbca-40c9-b886-8cd5130fb8af 20 dk.dst 5a854fb7-0b8c-4046-9310-1a1a6356dbad 3 Category 92.62 urn:ddi:dk.dst:5f46626a-ce66-4bb0-a022-0a02ab56cc1e:20 dk.dst 5f46626a-ce66-4bb0-a022-0a02ab56cc1e 20 dk.dst 6aea037c-d695-4ef2-af82-2e6357f0d41e 3 Category 92.62.10 urn:ddi:dk.dst:d10933b6-f250-4059-b9b5-4de7fe3b4fc1:20 dk.dst d10933b6-f250-4059-b9b5-4de7fe3b4fc1 20 dk.dst c539b2db-b51c-474b-99b3-6dc953a5accd 3 Category 92.62.90 urn:ddi:dk.dst:d689a033-09c6-4672-9a6b-87d65c1e141d:20 dk.dst d689a033-09c6-4672-9a6b-87d65c1e141d 20 dk.dst 2d6d1234-acf1-4fbd-aec0-d95158dc1459 3 Category 92.7 urn:ddi:dk.dst:7531f519-5a3b-44ee-b0a9-f019738b1c5c:20 dk.dst 7531f519-5a3b-44ee-b0a9-f019738b1c5c 20 dk.dst f4a4e8f6-c949-444f-8ae8-892e2f2cec3e 3 Category 92.71 urn:ddi:dk.dst:38b0296a-ab09-417c-85ac-cc0827a75dde:20 dk.dst 38b0296a-ab09-417c-85ac-cc0827a75dde 20 dk.dst 1c79ebce-3f61-4865-ae6c-31a9d5f47950 3 Category 92.71.00 urn:ddi:dk.dst:35fb8b86-b12e-49df-bf9c-bb66f80cf0f8:20 dk.dst 35fb8b86-b12e-49df-bf9c-bb66f80cf0f8 20 dk.dst 0c58b07f-952b-412f-8258-0321d85f4119 3 Category 92.72 urn:ddi:dk.dst:4570dfc9-2c1d-448c-b397-e7760a78bc14:20 dk.dst 4570dfc9-2c1d-448c-b397-e7760a78bc14 20 dk.dst b2898303-07ee-4546-bec5-d7863c6f3408 3 Category 92.72.00 urn:ddi:dk.dst:ba84b1b7-53f7-4908-a1db-e3177b97a505:20 dk.dst ba84b1b7-53f7-4908-a1db-e3177b97a505 20 dk.dst 52d24100-85fb-4e33-b6ef-0f61aac4be80 3 Category 93 urn:ddi:dk.dst:da4c0e62-3e90-4458-b0fd-03186c93588e:20 dk.dst da4c0e62-3e90-4458-b0fd-03186c93588e 20 dk.dst 87d155a6-7e07-4243-9b66-6ea90d135f2c 3 Category 93.0 urn:ddi:dk.dst:9b05c33e-5558-4f30-b5b2-0a8daddbe931:20 dk.dst 9b05c33e-5558-4f30-b5b2-0a8daddbe931 20 dk.dst cc4744b9-8454-42e5-a6df-ee3b7af154d6 3 Category 93.01 urn:ddi:dk.dst:35e0d6cb-d5f3-4eef-9f52-dc8592bda919:20 dk.dst 35e0d6cb-d5f3-4eef-9f52-dc8592bda919 20 dk.dst 4b07b013-b44d-487d-9728-ae789abe1b77 3 Category 93.01.10 urn:ddi:dk.dst:25fd3adc-1a7e-41e5-a065-02c0dae18907:20 dk.dst 25fd3adc-1a7e-41e5-a065-02c0dae18907 20 dk.dst a8d27691-7df7-490f-a330-bdba298aefb6 3 Category 93.01.20 urn:ddi:dk.dst:a1d0b129-f447-4afc-bb9d-4f9d9db78527:20 dk.dst a1d0b129-f447-4afc-bb9d-4f9d9db78527 20 dk.dst 1c582a03-9daa-4353-80ea-9c30f5983bff 3 Category 93.01.30 urn:ddi:dk.dst:619d10be-0f11-4125-808c-3945b61f5cbe:20 dk.dst 619d10be-0f11-4125-808c-3945b61f5cbe 20 dk.dst 79dc5466-cde7-4bed-8222-a9a53afa3a7b 3 Category 93.02 urn:ddi:dk.dst:098679f8-2f77-4368-a059-33284d8b1f6f:20 dk.dst 098679f8-2f77-4368-a059-33284d8b1f6f 20 dk.dst cf7ee40f-153b-4dca-bcf2-d265a82b95d1 3 Category 93.02.10 urn:ddi:dk.dst:e84f1e2f-b05e-4a9b-9965-d4e884adce7b:20 dk.dst e84f1e2f-b05e-4a9b-9965-d4e884adce7b 20 dk.dst 837bf5a4-12b2-4bef-9128-8d427140ee21 3 Category 93.02.20 urn:ddi:dk.dst:a60a20f9-796f-4dd0-914e-2a435058d64f:20 dk.dst a60a20f9-796f-4dd0-914e-2a435058d64f 20 dk.dst 1bef25cf-e1ad-4fa3-be4f-1ab9750ddedd 3 Category 93.03 urn:ddi:dk.dst:8876bc98-ef80-4951-ac99-09a3b496bb7e:20 dk.dst 8876bc98-ef80-4951-ac99-09a3b496bb7e 20 dk.dst e6d184ba-72ec-493b-ba04-ff69a1b25fc2 3 Category 93.03.10 urn:ddi:dk.dst:dcf89852-1270-4601-9885-c1644fa749de:20 dk.dst dcf89852-1270-4601-9885-c1644fa749de 20 dk.dst 94e9d2df-10d8-48a3-87b8-3b23ed3860a4 3 Category 93.03.20 urn:ddi:dk.dst:da73ce95-39e8-4da9-ae1b-b655343870ca:20 dk.dst da73ce95-39e8-4da9-ae1b-b655343870ca 20 dk.dst a48b4b4a-b876-4891-bba8-4bb8b10c9632 3 Category 93.04 urn:ddi:dk.dst:b6612e65-8621-4f6c-bcc0-743eb8a93566:20 dk.dst b6612e65-8621-4f6c-bcc0-743eb8a93566 20 dk.dst 542ba18b-2a70-455d-ad67-962d147c9568 3 Category 93.04.00 urn:ddi:dk.dst:fb93b79d-b284-40c2-b4db-62ac67e0f093:20 dk.dst fb93b79d-b284-40c2-b4db-62ac67e0f093 20 dk.dst 1020f12d-a944-451c-a3a2-cdda51627ad5 3 Category 93.05 urn:ddi:dk.dst:ae2d384a-51a2-4257-860a-996adc2b3eea:20 dk.dst ae2d384a-51a2-4257-860a-996adc2b3eea 20 dk.dst 412c01f3-56fd-44d5-a8a3-411a4ad2cdf9 3 Category 93.05.00 urn:ddi:dk.dst:43fb5128-c20e-451d-a3dd-d13d4c678af2:20 dk.dst 43fb5128-c20e-451d-a3dd-d13d4c678af2 20 dk.dst 05ae2058-2d80-4ad3-bffc-09c15a097675 3 Category P urn:ddi:dk.dst:fdf2d232-d26d-4461-98d4-607207d75502:20 dk.dst fdf2d232-d26d-4461-98d4-607207d75502 20 dk.dst ba7c8666-ff56-4726-91a3-2e98d5905c2e 3 Category 95 urn:ddi:dk.dst:7225cfe8-af4b-4674-86b7-33b6c12e87e3:20 dk.dst 7225cfe8-af4b-4674-86b7-33b6c12e87e3 20 dk.dst 684c0db6-44bf-44d3-8501-07dc45bfbf0b 3 Category 95.0 urn:ddi:dk.dst:7640030f-cfb0-40a6-b5f3-3f4399f92701:20 dk.dst 7640030f-cfb0-40a6-b5f3-3f4399f92701 20 dk.dst 8b1e03f6-a554-4f6a-b23e-ec6e36065fa1 3 Category 95.00 urn:ddi:dk.dst:9fac4d7a-ee3b-48a6-9f36-37d203041585:20 dk.dst 9fac4d7a-ee3b-48a6-9f36-37d203041585 20 dk.dst 32abf48e-b668-42f0-af45-b6c0ae4e9fdf 3 Category 95.00.00