YWE optræder endogent flere gange! Der er læst 7243=7243 forskellige navne Venstreside: 5312 Ikke-venstreside: 1932 NB! Jf. ovenfor er der ens venstresidenavne. De udgør 1 som ikke er med i tælleren "venstreside". ********** Liste med samtlige variabelnavne ********** AFCO endogen (3838), ikke-bestemmende. AFCP endogen (3837), ikke-bestemmende. AFE endogen (3836), ikke-bestemmende. AFIBH endogen (3842), ikke-bestemmende. AFIFP1XH endogen (3840), ikke-bestemmende. AFIL endogen (3843), ikke-bestemmende. AFIO1 endogen (3841), ikke-bestemmende. AFIP1 endogen (3839), ikke-bestemmende. AFM endogen (3835), ikke-bestemmende. * AM01_CB endogen (1089), feed-back : 1089:AM01_CB 1081:AXNF_CB 1660:FAM01 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 4666:JDAM01_CB 5159:JDAXNF_CB 4513:JSPM_CB 3489:M_CB 1538:PNCB 2366:SPM_CB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3646:TJKD_M01 3537:TJKFMZ01 * AM01_CE endogen (1047), feed-back : 1047:AM01_CE 1039:AXNF_CE 1660:FAM01 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 4667:JDAM01_CE 5160:JDAXNF_CE 4511:JSPM_CE 3487:M_CE 1536:PNCE 2364:SPM_CE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3646:TJKD_M01 3537:TJKFMZ01 * AM01_CF endogen (1005), feed-back : 1005:AM01_CF 997:AXNF_CF 1660:FAM01 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 4668:JDAM01_CF 5161:JDAXNF_CF 4509:JSPM_CF 3485:M_CF 1534:PNCF 2362:SPM_CF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3646:TJKD_M01 3537:TJKFMZ01 * AM01_CG endogen (1068), feed-back : 1068:AM01_CG 1060:AXNF_CG 1660:FAM01 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 4669:JDAM01_CG 5162:JDAXNF_CG 4512:JSPM_CG 3488:M_CG 1537:PNCG 2365:SPM_CG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3646:TJKD_M01 3537:TJKFMZ01 * AM01_CH endogen (1110), feed-back : 1110:AM01_CH 1102:AXNF_CH 1660:FAM01 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 4670:JDAM01_CH 5163:JDAXNF_CH 4514:JSPM_CH 3490:M_CH 1539:PNCH 2367:SPM_CH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3646:TJKD_M01 3537:TJKFMZ01 * AM01_CO endogen (1150), feed-back : 1150:AM01_CO 1144:AXNF_CO 1660:FAM01 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 664:FXO_CO 4671:JDAM01_CO 5164:JDAXNF_CO 4516:JSPM_CO 3492:M_CO 665:PXO_CO 2369:SPM_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3646:TJKD_M01 3537:TJKFMZ01 * AM01_CS endogen (1131), feed-back : 1131:AM01_CS 1123:AXNF_CS 1660:FAM01 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 4672:JDAM01_CS 5165:JDAXNF_CS 4515:JSPM_CS 3491:M_CS 1540:PNCS 2368:SPM_CS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3646:TJKD_M01 3537:TJKFMZ01 * AM01_CV endogen (1026), feed-back : 1026:AM01_CV 1018:AXNF_CV 1660:FAM01 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 4673:JDAM01_CV 5166:JDAXNF_CV 4510:JSPM_CV 3486:M_CV 1535:PNCV 2363:SPM_CV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3646:TJKD_M01 3537:TJKFMZ01 * AM01_E01 endogen (1251), feed-back : 1251:AM01_E01 2426:FDSPXZ_E 1688:FM01 4674:JDAM01_E01 4521:JSPM_E01 3498:M_E01 1650:PXANF 2374:SPM_E01 3580:TJKD_E01 3646:TJKD_M01 * AM01_E2 endogen (1272), feed-back : 1272:AM01_E2 2426:FDSPXZ_E 1688:FM01 4675:JDAM01_E2 4522:JSPM_E2 3499:M_E2 1651:PE2 2375:SPM_E2 3581:TJKD_E2 3646:TJKD_M01 * AM01_E3X endogen (1292), feed-back : 1292:AM01_E3X 2426:FDSPXZ_E 1688:FM01 4676:JDAM01_E3X 4523:JSPM_E3 3500:M_E3 189:PE3X 2376:SPM_E3 3582:TJKD_E3 3646:TJKD_M01 * AM01_E59 endogen (1313), feed-back : 1313:AM01_E59 2426:FDSPXZ_E 1688:FM01 4677:JDAM01_E59 4524:JSPM_E59 3501:M_E59 1652:PE59 2377:SPM_E59 3583:TJKD_E59 3646:TJKD_M01 * AM01_E7Y endogen (1334), feed-back : 1334:AM01_E7Y 2426:FDSPXZ_E 1688:FM01 4678:JDAM01_E7Y 4525:JSPM_E7Y 3502:M_E7Y 1653:PE7Y 2378:SPM_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3646:TJKD_M01 * AM01_ESQ endogen (1354), feed-back : 1354:AM01_ESQ 2426:FDSPXZ_E 1688:FM01 4679:JDAM01_ESQ 4526:JSPM_ES 3503:M_ES 1654:PESQ 2379:SPM_ES 3585:TJKD_ES 3646:TJKD_M01 * AM01_IB endogen (1190), feed-back : 1190:AM01_IB 1660:FAM01 2425:FDSPXZ_I 1688:FM01 4680:JDAM01_IB 4517:JSPM_IB 3494:M_IB 1542:PNIB 2370:SPM_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3646:TJKD_M01 3537:TJKFMZ01 3562:TJKIB * AM01_IKN endogen (1232), feed-back : 1232:AM01_IKN 2425:FDSPXZ_I 1688:FM01 4681:JDAM01_IKN 4519:JSPM_IKN 3496:M_IKN 1543:PIKN 2372:SPM_IKN 3590:TJKD_IKN 3646:TJKD_M01 3563:TJKIKN * AM01_IMXO7Y endogen (1170), feed-back : 1170:AM01_IMXO7Y 1163:AXNF_IMXO7Y 1660:FAM01 2425:FDSPXZ_I 1688:FM01 4682:JDAM01_IMXO7Y 5174:JDAXNF_IMXO7Y 4518:JSPM_IM 3493:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2371:SPM_IM 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3646:TJKD_M01 3537:TJKFMZ01 3561:TJKIMXO7Y * AM01_IT endogen (1211), feed-back : 1211:AM01_IT 1688:FM01 4683:JDAM01_IT 3495:M_IT 1550:PIT 3594:TJKD_IT 3646:TJKD_M01 * AM01_VMA endogen ( 753), feed-back : 753:AM01_VMA 745:AXNF_VMA 1660:FAM01 2411:FDSPXZ_VA 1688:FM01 4684:JDAM01_VMA 5176:JDAXNF_VMA 4497:JSPM_XA 3473:M_XA 1477:PVA 2350:SPM_XA 3646:TJKD_M01 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3537:TJKFMZ01 3542:TJKVA * AM01_VMB endogen ( 879), feed-back : 879:AM01_VMB 871:AXNF_VMB 1660:FAM01 2417:FDSPXZ_VB 1688:FM01 4685:JDAM01_VMB 5177:JDAXNF_VMB 4503:JSPM_XB 3479:M_XB 1482:PVB 2356:SPM_XB 3646:TJKD_M01 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3537:TJKFMZ01 3547:TJKVB * AM01_VME endogen ( 774), feed-back : 774:AM01_VME 2412:FDSPXZ_VE 1688:FM01 4686:JDAM01_VME 4498:JSPM_XE 3474:M_XE 1483:PVE 2351:SPM_XE 3646:TJKD_M01 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3548:TJKVE * AM01_VMH endogen ( 963), feed-back : 963:AM01_VMH 955:AXNF_VMH 1660:FAM01 2421:FDSPXZ_VH 1688:FM01 4687:JDAM01_VMH 5179:JDAXNF_VMH 4507:JSPM_XH 3483:M_XH 1488:PVH 2360:SPM_XH 3646:TJKD_M01 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3537:TJKFMZ01 3553:TJKVH * AM01_VMNE endogen ( 816), feed-back : 816:AM01_VMNE 808:AXNF_VMNE 1660:FAM01 2414:FDSPXZ_VNE 1688:FM01 4688:JDAM01_VMNE 5180:JDAXNF_VMNE 4500:JSPM_XNE 3476:M_XNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 2353:SPM_XNE 3646:TJKD_M01 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3537:TJKFMZ01 3544:TJKVNE * AM01_VMNF endogen ( 837), feed-back : 837:AM01_VMNF 829:AXNF_VMNF 1660:FAM01 2415:FDSPXZ_VNF 1688:FM01 4689:JDAM01_VMNF 5181:JDAXNF_VMNF 4501:JSPM_XNF 3477:M_XNF 1480:PVNF 2354:SPM_XNF 3646:TJKD_M01 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3537:TJKFMZ01 3545:TJKVNF * AM01_VMNG endogen ( 795), feed-back : 795:AM01_VMNG 787:AXNF_VMNG 1660:FAM01 2413:FDSPXZ_VNG 1688:FM01 4690:JDAM01_VMNG 5182:JDAXNF_VMNG 4499:JSPM_XNG 3475:M_XNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 2352:SPM_XNG 3646:TJKD_M01 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3537:TJKFMZ01 3543:TJKVNG * AM01_VMNZ endogen ( 858), feed-back : 858:AM01_VMNZ 850:AXNF_VMNZ 1660:FAM01 2416:FDSPXZ_VNZ 1688:FM01 4691:JDAM01_VMNZ 5183:JDAXNF_VMNZ 4502:JSPM_XNZ 3478:M_XNZ 1481:PVNZ 2355:SPM_XNZ 3646:TJKD_M01 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3537:TJKFMZ01 3546:TJKVNZ * AM01_VMO endogen ( 984), feed-back : 984:AM01_VMO 2422:FDSPXZ_VO 1688:FM01 4692:JDAM01_VMO 4508:JSPM_XO 3484:M_XO 1487:PVO 2361:SPM_XO 3646:TJKD_M01 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3552:TJKVO * AM01_VMQF endogen ( 942), feed-back : 942:AM01_VMQF 934:AXNF_VMQF 1660:FAM01 2420:FDSPXZ_VQF 1688:FM01 4693:JDAM01_VMQF 5185:JDAXNF_VMQF 4506:JSPM_XQF 3482:M_XQF 1486:PVQF 2359:SPM_XQF 3646:TJKD_M01 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3537:TJKFMZ01 3551:TJKVQF * AM01_VMQS endogen ( 921), feed-back : 921:AM01_VMQS 913:AXNF_VMQS 1660:FAM01 2419:FDSPXZ_VQS 1688:FM01 4694:JDAM01_VMQS 5186:JDAXNF_VMQS 4505:JSPM_XQS 3481:M_XQS 1485:PVQS 2358:SPM_XQS 3646:TJKD_M01 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3537:TJKFMZ01 3550:TJKVQS * AM01_VMQZ endogen ( 900), feed-back : 900:AM01_VMQZ 892:AXNF_VMQZ 1660:FAM01 2418:FDSPXZ_VQZ 1688:FM01 4695:JDAM01_VMQZ 5187:JDAXNF_VMQZ 4504:JSPM_XQZ 3480:M_XQZ 1484:PVQZ 2357:SPM_XQZ 3646:TJKD_M01 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3537:TJKFMZ01 3549:TJKVQZ * AM2_CB endogen (1090), feed-back : 1090:AM2_CB 1082:AXNZ_CB 1661:FAM2 2424:FDSPXZ_C 1689:FM2 4696:JDAM2_CB 5218:JDAXNZ_CB 4513:JSPM_CB 3489:M_CB 1538:PNCB 2366:SPM_CB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3647:TJKD_M2 3538:TJKFMZ2 * AM2_CE endogen (1048), feed-back : 1048:AM2_CE 1040:AXNZ_CE 1661:FAM2 2424:FDSPXZ_C 1689:FM2 4697:JDAM2_CE 5219:JDAXNZ_CE 4511:JSPM_CE 3487:M_CE 1536:PNCE 2364:SPM_CE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3647:TJKD_M2 3538:TJKFMZ2 * AM2_CF endogen (1006), feed-back : 1006:AM2_CF 998:AXNZ_CF 1661:FAM2 2424:FDSPXZ_C 1689:FM2 4698:JDAM2_CF 5220:JDAXNZ_CF 4509:JSPM_CF 3485:M_CF 1534:PNCF 2362:SPM_CF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3647:TJKD_M2 3538:TJKFMZ2 * AM2_CG endogen (1069), feed-back : 1069:AM2_CG 1061:AXNZ_CG 1661:FAM2 2424:FDSPXZ_C 1689:FM2 4699:JDAM2_CG 5221:JDAXNZ_CG 4512:JSPM_CG 3488:M_CG 1537:PNCG 2365:SPM_CG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3647:TJKD_M2 3538:TJKFMZ2 * AM2_CH endogen (1111), feed-back : 1111:AM2_CH 1103:AXNZ_CH 1661:FAM2 2424:FDSPXZ_C 1689:FM2 4700:JDAM2_CH 5222:JDAXNZ_CH 4514:JSPM_CH 3490:M_CH 1539:PNCH 2367:SPM_CH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3647:TJKD_M2 3538:TJKFMZ2 * AM2_CO endogen (1151), feed-back : 1151:AM2_CO 1145:AXNZ_CO 1661:FAM2 2424:FDSPXZ_C 1689:FM2 664:FXO_CO 4701:JDAM2_CO 5223:JDAXNZ_CO 4516:JSPM_CO 3492:M_CO 665:PXO_CO 2369:SPM_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3647:TJKD_M2 3538:TJKFMZ2 * AM2_CS endogen (1132), feed-back : 1132:AM2_CS 1124:AXNZ_CS 1661:FAM2 2424:FDSPXZ_C 1689:FM2 4702:JDAM2_CS 5224:JDAXNZ_CS 4515:JSPM_CS 3491:M_CS 1540:PNCS 2368:SPM_CS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3647:TJKD_M2 3538:TJKFMZ2 * AM2_CV endogen (1027), feed-back : 1027:AM2_CV 1019:AXNZ_CV 1661:FAM2 2424:FDSPXZ_C 1689:FM2 4703:JDAM2_CV 5225:JDAXNZ_CV 4510:JSPM_CV 3486:M_CV 1535:PNCV 2363:SPM_CV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3647:TJKD_M2 3538:TJKFMZ2 * AM2_E01 endogen (1252), feed-back : 1252:AM2_E01 2426:FDSPXZ_E 1689:FM2 4704:JDAM2_E01 4521:JSPM_E01 3498:M_E01 1650:PXANF 2374:SPM_E01 3580:TJKD_E01 3647:TJKD_M2 * AM2_E2 endogen (1273), feed-back : 1273:AM2_E2 2426:FDSPXZ_E 206:FE2 3329:FE2W 1689:FM2 4705:JDAM2_E2 4522:JSPM_E2 3499:M_E2 1651:PE2 2375:SPM_E2 3581:TJKD_E2 3647:TJKD_M2 * AM2_E3X endogen (1293), feed-back : 1293:AM2_E3X 2426:FDSPXZ_E 1689:FM2 4706:JDAM2_E3X 4523:JSPM_E3 3500:M_E3 189:PE3X 2376:SPM_E3 3582:TJKD_E3 3647:TJKD_M2 * AM2_E59 endogen (1314), feed-back : 1314:AM2_E59 2426:FDSPXZ_E 1689:FM2 4707:JDAM2_E59 4524:JSPM_E59 3501:M_E59 1652:PE59 2377:SPM_E59 3583:TJKD_E59 3647:TJKD_M2 * AM2_E7Y endogen (1335), feed-back : 1335:AM2_E7Y 2426:FDSPXZ_E 1689:FM2 4708:JDAM2_E7Y 4525:JSPM_E7Y 3502:M_E7Y 1653:PE7Y 2378:SPM_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3647:TJKD_M2 * AM2_ESQ endogen (1355), feed-back : 1355:AM2_ESQ 2426:FDSPXZ_E 1689:FM2 4709:JDAM2_ESQ 4526:JSPM_ES 3503:M_ES 1654:PESQ 2379:SPM_ES 3585:TJKD_ES 3647:TJKD_M2 * AM2_IB endogen (1191), feed-back : 1191:AM2_IB 1661:FAM2 2425:FDSPXZ_I 1689:FM2 4710:JDAM2_IB 4517:JSPM_IB 3494:M_IB 1542:PNIB 2370:SPM_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3647:TJKD_M2 3538:TJKFMZ2 3562:TJKIB * AM2_IKN endogen (1233), feed-back : 1233:AM2_IKN 2425:FDSPXZ_I 1689:FM2 4711:JDAM2_IKN 4519:JSPM_IKN 3496:M_IKN 1543:PIKN 2372:SPM_IKN 3590:TJKD_IKN 3647:TJKD_M2 3563:TJKIKN * AM2_IMXO7Y endogen (1171), feed-back : 1171:AM2_IMXO7Y 1164:AXNZ_IMXO7Y 1661:FAM2 2425:FDSPXZ_I 1689:FM2 4712:JDAM2_IMXO7Y 5234:JDAXNZ_IMXO7Y 4518:JSPM_IM 3493:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2371:SPM_IM 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3647:TJKD_M2 3538:TJKFMZ2 3561:TJKIMXO7Y * AM2_IT endogen (1212), feed-back : 1212:AM2_IT 1689:FM2 4713:JDAM2_IT 3495:M_IT 3594:TJKD_IT 3647:TJKD_M2 * AM2_VMA endogen ( 754), feed-back : 754:AM2_VMA 746:AXNZ_VMA 1661:FAM2 2411:FDSPXZ_VA 1689:FM2 4714:JDAM2_VMA 5236:JDAXNZ_VMA 4497:JSPM_XA 3473:M_XA 1477:PVA 2350:SPM_XA 3647:TJKD_M2 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3538:TJKFMZ2 3542:TJKVA * AM2_VMB endogen ( 880), feed-back : 880:AM2_VMB 872:AXNZ_VMB 1661:FAM2 2417:FDSPXZ_VB 1689:FM2 4715:JDAM2_VMB 5237:JDAXNZ_VMB 4503:JSPM_XB 3479:M_XB 1482:PVB 2356:SPM_XB 3647:TJKD_M2 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3538:TJKFMZ2 3547:TJKVB * AM2_VME endogen ( 775), feed-back : 775:AM2_VME 2412:FDSPXZ_VE 1689:FM2 4716:JDAM2_VME 4498:JSPM_XE 3474:M_XE 1483:PVE 2351:SPM_XE 3647:TJKD_M2 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3548:TJKVE * AM2_VMH endogen ( 964), feed-back : 964:AM2_VMH 956:AXNZ_VMH 1661:FAM2 2421:FDSPXZ_VH 1689:FM2 4717:JDAM2_VMH 5239:JDAXNZ_VMH 4507:JSPM_XH 3483:M_XH 1488:PVH 2360:SPM_XH 3647:TJKD_M2 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3538:TJKFMZ2 3553:TJKVH * AM2_VMNE endogen ( 817), feed-back : 817:AM2_VMNE 809:AXNZ_VMNE 1661:FAM2 2414:FDSPXZ_VNE 1689:FM2 4718:JDAM2_VMNE 5240:JDAXNZ_VMNE 4500:JSPM_XNE 3476:M_XNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 2353:SPM_XNE 3647:TJKD_M2 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3538:TJKFMZ2 3544:TJKVNE * AM2_VMNF endogen ( 838), feed-back : 838:AM2_VMNF 830:AXNZ_VMNF 1661:FAM2 2415:FDSPXZ_VNF 1689:FM2 4719:JDAM2_VMNF 5241:JDAXNZ_VMNF 4501:JSPM_XNF 3477:M_XNF 1480:PVNF 2354:SPM_XNF 3647:TJKD_M2 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3538:TJKFMZ2 3545:TJKVNF * AM2_VMNG endogen ( 796), feed-back : 796:AM2_VMNG 788:AXNZ_VMNG 1661:FAM2 2413:FDSPXZ_VNG 1689:FM2 4720:JDAM2_VMNG 5242:JDAXNZ_VMNG 4499:JSPM_XNG 3475:M_XNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 2352:SPM_XNG 3647:TJKD_M2 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3538:TJKFMZ2 3543:TJKVNG * AM2_VMNZ endogen ( 859), feed-back : 859:AM2_VMNZ 851:AXNZ_VMNZ 1661:FAM2 2416:FDSPXZ_VNZ 1689:FM2 4721:JDAM2_VMNZ 5243:JDAXNZ_VMNZ 4502:JSPM_XNZ 3478:M_XNZ 1481:PVNZ 2355:SPM_XNZ 3647:TJKD_M2 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3538:TJKFMZ2 3546:TJKVNZ * AM2_VMO endogen ( 985), feed-back : 985:AM2_VMO 2422:FDSPXZ_VO 1689:FM2 4722:JDAM2_VMO 4508:JSPM_XO 3484:M_XO 1487:PVO 2361:SPM_XO 3647:TJKD_M2 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3552:TJKVO * AM2_VMQF endogen ( 943), feed-back : 943:AM2_VMQF 935:AXNZ_VMQF 1661:FAM2 2420:FDSPXZ_VQF 1689:FM2 4723:JDAM2_VMQF 5245:JDAXNZ_VMQF 4506:JSPM_XQF 3482:M_XQF 1486:PVQF 2359:SPM_XQF 3647:TJKD_M2 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3538:TJKFMZ2 3551:TJKVQF * AM2_VMQS endogen ( 922), feed-back : 922:AM2_VMQS 914:AXNZ_VMQS 1661:FAM2 2419:FDSPXZ_VQS 1689:FM2 4724:JDAM2_VMQS 5246:JDAXNZ_VMQS 4505:JSPM_XQS 3481:M_XQS 1485:PVQS 2358:SPM_XQS 3647:TJKD_M2 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3538:TJKFMZ2 3550:TJKVQS * AM2_VMQZ endogen ( 901), feed-back : 901:AM2_VMQZ 893:AXNZ_VMQZ 1661:FAM2 2418:FDSPXZ_VQZ 1689:FM2 4725:JDAM2_VMQZ 5247:JDAXNZ_VMQZ 4504:JSPM_XQZ 3480:M_XQZ 1484:PVQZ 2357:SPM_XQZ 3647:TJKD_M2 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3538:TJKFMZ2 3549:TJKVQZ * AM3K_CB endogen (1092), feed-back : 1092:AM3K_CB 2424:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4726:JDAM3K_CB 4513:JSPM_CB 3489:M_CB 1538:PNCB 2366:SPM_CB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3649:TJKD_M3K * AM3K_CE endogen (1050), feed-back : 1050:AM3K_CE 2424:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4727:JDAM3K_CE 4511:JSPM_CE 3487:M_CE 1536:PNCE 2364:SPM_CE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3649:TJKD_M3K * AM3K_CF endogen (1008), feed-back : 1008:AM3K_CF 2424:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4728:JDAM3K_CF 4509:JSPM_CF 3485:M_CF 1534:PNCF 2362:SPM_CF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3649:TJKD_M3K * AM3K_CG endogen (1071), feed-back : 1071:AM3K_CG 2424:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4729:JDAM3K_CG 4512:JSPM_CG 3488:M_CG 1537:PNCG 2365:SPM_CG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3649:TJKD_M3K * AM3K_CH endogen (1113), feed-back : 1113:AM3K_CH 2424:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4730:JDAM3K_CH 4514:JSPM_CH 3490:M_CH 1539:PNCH 2367:SPM_CH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3649:TJKD_M3K * AM3K_CO endogen (1153), feed-back : 1153:AM3K_CO 2424:FDSPXZ_C 1691:FM3K 664:FXO_CO 4731:JDAM3K_CO 4516:JSPM_CO 3492:M_CO 665:PXO_CO 2369:SPM_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3649:TJKD_M3K * AM3K_CS endogen (1134), feed-back : 1134:AM3K_CS 2424:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4732:JDAM3K_CS 4515:JSPM_CS 3491:M_CS 1540:PNCS 2368:SPM_CS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3649:TJKD_M3K * AM3K_CV endogen (1029), feed-back : 1029:AM3K_CV 2424:FDSPXZ_C 1691:FM3K 4733:JDAM3K_CV 4510:JSPM_CV 3486:M_CV 1535:PNCV 2363:SPM_CV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3649:TJKD_M3K * AM3K_E01 endogen (1254), feed-back : 1254:AM3K_E01 2426:FDSPXZ_E 1691:FM3K 4734:JDAM3K_E01 4521:JSPM_E01 3498:M_E01 1650:PXANF 2374:SPM_E01 3580:TJKD_E01 3649:TJKD_M3K * AM3K_E2 endogen (1275), feed-back : 1275:AM3K_E2 2426:FDSPXZ_E 1691:FM3K 4735:JDAM3K_E2 4522:JSPM_E2 3499:M_E2 1651:PE2 2375:SPM_E2 3581:TJKD_E2 3649:TJKD_M3K * AM3K_E3X endogen (1295), feed-back : 1295:AM3K_E3X 2426:FDSPXZ_E 1691:FM3K 4736:JDAM3K_E3X 4523:JSPM_E3 3500:M_E3 189:PE3X 2376:SPM_E3 3582:TJKD_E3 3649:TJKD_M3K * AM3K_E59 endogen (1316), feed-back : 1316:AM3K_E59 2426:FDSPXZ_E 1691:FM3K 4737:JDAM3K_E59 4524:JSPM_E59 3501:M_E59 1652:PE59 2377:SPM_E59 3583:TJKD_E59 3649:TJKD_M3K * AM3K_E7Y endogen (1337), feed-back : 1337:AM3K_E7Y 2426:FDSPXZ_E 1691:FM3K 4738:JDAM3K_E7Y 4525:JSPM_E7Y 3502:M_E7Y 1653:PE7Y 2378:SPM_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3649:TJKD_M3K * AM3K_ESQ endogen (1357), feed-back : 1357:AM3K_ESQ 2426:FDSPXZ_E 1691:FM3K 4739:JDAM3K_ESQ 4526:JSPM_ES 3503:M_ES 1654:PESQ 2379:SPM_ES 3585:TJKD_ES 3649:TJKD_M3K * AM3K_IB endogen (1193), feed-back : 1193:AM3K_IB 2425:FDSPXZ_I 1691:FM3K 4740:JDAM3K_IB 4517:JSPM_IB 3494:M_IB 1542:PNIB 2370:SPM_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3649:TJKD_M3K 3562:TJKIB * AM3K_IKN endogen (1235), feed-back : 1235:AM3K_IKN 2425:FDSPXZ_I 1691:FM3K 4741:JDAM3K_IKN 4519:JSPM_IKN 3496:M_IKN 1543:PIKN 2372:SPM_IKN 3590:TJKD_IKN 3649:TJKD_M3K 3563:TJKIKN * AM3K_IMXO7Y endogen (1173), feed-back : 1173:AM3K_IMXO7Y 2425:FDSPXZ_I 1691:FM3K 4742:JDAM3K_IMXO7Y 4518:JSPM_IM 3493:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2371:SPM_IM 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3649:TJKD_M3K 3561:TJKIMXO7Y * AM3K_IT endogen (1214), feed-back : 1214:AM3K_IT 1691:FM3K 4743:JDAM3K_IT 3495:M_IT 3594:TJKD_IT 3649:TJKD_M3K * AM3K_VEA endogen ( 756), feed-back : 756:AM3K_VEA 2411:FDSPXZ_VA 1691:FM3K 4744:JDAM3K_VEA 4497:JSPM_XA 3473:M_XA 1477:PVA 1489:PVEA 2350:SPM_XA 3649:TJKD_M3K 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3542:TJKVA * AM3K_VEB endogen ( 882), feed-back : 882:AM3K_VEB 2417:FDSPXZ_VB 1691:FM3K 4745:JDAM3K_VEB 4503:JSPM_XB 3479:M_XB 1482:PVB 1494:PVEB 2356:SPM_XB 3649:TJKD_M3K 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3547:TJKVB * AM3K_VEE endogen ( 777), feed-back : 777:AM3K_VEE 2412:FDSPXZ_VE 1691:FM3K 4746:JDAM3K_VEE 4498:JSPM_XE 3474:M_XE 1483:PVE 1497:PVEE 2351:SPM_XE 3649:TJKD_M3K 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3548:TJKVE * AM3K_VEH endogen ( 966), feed-back : 966:AM3K_VEH 2421:FDSPXZ_VH 1691:FM3K 4747:JDAM3K_VEH 4507:JSPM_XH 3483:M_XH 1499:PVEH 1488:PVH 2360:SPM_XH 3649:TJKD_M3K 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3553:TJKVH * AM3K_VENE endogen ( 819), feed-back : 819:AM3K_VENE 2414:FDSPXZ_VNE 1691:FM3K 4748:JDAM3K_VENE 4500:JSPM_XNE 3476:M_XNE 1479:PVNE 2353:SPM_XNE 3649:TJKD_M3K 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3544:TJKVNE * AM3K_VENF endogen ( 840), feed-back : 840:AM3K_VENF 2415:FDSPXZ_VNF 1691:FM3K 4749:JDAM3K_VENF 4501:JSPM_XNF 3477:M_XNF 1492:PVENF 1480:PVNF 2354:SPM_XNF 3649:TJKD_M3K 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3545:TJKVNF * AM3K_VENG endogen ( 798), feed-back : 798:AM3K_VENG 2413:FDSPXZ_VNG 1691:FM3K 4750:JDAM3K_VENG 4499:JSPM_XNG 3475:M_XNG 1478:PVNG 2352:SPM_XNG 3649:TJKD_M3K 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3543:TJKVNG * AM3K_VENZ endogen ( 861), feed-back : 861:AM3K_VENZ 2416:FDSPXZ_VNZ 1691:FM3K 4751:JDAM3K_VENZ 4502:JSPM_XNZ 3478:M_XNZ 1493:PVENZ 1481:PVNZ 2355:SPM_XNZ 3649:TJKD_M3K 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3546:TJKVNZ * AM3K_VEO endogen ( 987), feed-back : 987:AM3K_VEO 2422:FDSPXZ_VO 1691:FM3K 4752:JDAM3K_VEO 4508:JSPM_XO 3484:M_XO 1500:PVEO 1487:PVO 2361:SPM_XO 3649:TJKD_M3K 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3552:TJKVO * AM3K_VEQF endogen ( 945), feed-back : 945:AM3K_VEQF 2420:FDSPXZ_VQF 1691:FM3K 4753:JDAM3K_VEQF 4506:JSPM_XQF 3482:M_XQF 1498:PVEQF 1486:PVQF 2359:SPM_XQF 3649:TJKD_M3K 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3551:TJKVQF * AM3K_VEQS endogen ( 924), feed-back : 924:AM3K_VEQS 2419:FDSPXZ_VQS 1691:FM3K 4754:JDAM3K_VEQS 4505:JSPM_XQS 3481:M_XQS 1496:PVEQS 1485:PVQS 2358:SPM_XQS 3649:TJKD_M3K 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3550:TJKVQS * AM3K_VEQZ endogen ( 903), feed-back : 903:AM3K_VEQZ 2418:FDSPXZ_VQZ 1691:FM3K 4755:JDAM3K_VEQZ 4504:JSPM_XQZ 3480:M_XQZ 1495:PVEQZ 1484:PVQZ 2357:SPM_XQZ 3649:TJKD_M3K 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3549:TJKVQZ * AM3Q_CB endogen (1093), feed-back : 1093:AM3Q_CB 1079:AXNG_CB 1662:FAM3Q 2424:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4756:JDAM3Q_CB 5188:JDAXNG_CB 4513:JSPM_CB 3489:M_CB 1538:PNCB 2366:SPM_CB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3650:TJKD_M3Q 3539:TJKFMZ3Q * AM3Q_CE endogen (1051), feed-back : 1051:AM3Q_CE 1037:AXNG_CE 1662:FAM3Q 2424:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4757:JDAM3Q_CE 5189:JDAXNG_CE 4511:JSPM_CE 3487:M_CE 1536:PNCE 2364:SPM_CE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3650:TJKD_M3Q 3539:TJKFMZ3Q * AM3Q_CF endogen (1009), feed-back : 1009:AM3Q_CF 995:AXNG_CF 1662:FAM3Q 2424:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4758:JDAM3Q_CF 5190:JDAXNG_CF 4509:JSPM_CF 3485:M_CF 1534:PNCF 2362:SPM_CF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3650:TJKD_M3Q 3539:TJKFMZ3Q * AM3Q_CG endogen (1072), feed-back : 1072:AM3Q_CG 1058:AXNG_CG 1662:FAM3Q 2424:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4759:JDAM3Q_CG 5191:JDAXNG_CG 4512:JSPM_CG 3488:M_CG 1537:PNCG 2365:SPM_CG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3650:TJKD_M3Q 3539:TJKFMZ3Q * AM3Q_CH endogen (1114), feed-back : 1114:AM3Q_CH 1100:AXNG_CH 1662:FAM3Q 2424:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4760:JDAM3Q_CH 5192:JDAXNG_CH 4514:JSPM_CH 3490:M_CH 1539:PNCH 2367:SPM_CH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3650:TJKD_M3Q 3539:TJKFMZ3Q * AM3Q_CO endogen (1154), feed-back : 1154:AM3Q_CO 1142:AXNG_CO 1662:FAM3Q 2424:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 664:FXO_CO 4761:JDAM3Q_CO 5193:JDAXNG_CO 4516:JSPM_CO 3492:M_CO 665:PXO_CO 2369:SPM_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3650:TJKD_M3Q 3539:TJKFMZ3Q * AM3Q_CS endogen (1135), feed-back : 1135:AM3Q_CS 1121:AXNG_CS 1662:FAM3Q 2424:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4762:JDAM3Q_CS 5194:JDAXNG_CS 4515:JSPM_CS 3491:M_CS 1540:PNCS 2368:SPM_CS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3650:TJKD_M3Q 3539:TJKFMZ3Q * AM3Q_CV endogen (1030), feed-back : 1030:AM3Q_CV 1016:AXNG_CV 1662:FAM3Q 2424:FDSPXZ_C 1692:FM3Q 4763:JDAM3Q_CV 5195:JDAXNG_CV 4510:JSPM_CV 3486:M_CV 1535:PNCV 2363:SPM_CV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3650:TJKD_M3Q 3539:TJKFMZ3Q * AM3Q_E01 endogen (1255), feed-back : 1255:AM3Q_E01 2426:FDSPXZ_E 1692:FM3Q 4764:JDAM3Q_E01 4521:JSPM_E01 3498:M_E01 1650:PXANF 2374:SPM_E01 3580:TJKD_E01 3650:TJKD_M3Q * AM3Q_E2 endogen (1276), feed-back : 1276:AM3Q_E2 2426:FDSPXZ_E 1692:FM3Q 4765:JDAM3Q_E2 4522:JSPM_E2 3499:M_E2 1651:PE2 2375:SPM_E2 3581:TJKD_E2 3650:TJKD_M3Q * AM3Q_E3X endogen (1296), feed-back : 1296:AM3Q_E3X 2426:FDSPXZ_E 1692:FM3Q 4766:JDAM3Q_E3X 4523:JSPM_E3 3500:M_E3 189:PE3X 2376:SPM_E3 3582:TJKD_E3 3650:TJKD_M3Q * AM3Q_E59 endogen (1317), feed-back : 1317:AM3Q_E59 2426:FDSPXZ_E 1692:FM3Q 4767:JDAM3Q_E59 4524:JSPM_E59 3501:M_E59 1652:PE59 2377:SPM_E59 3583:TJKD_E59 3650:TJKD_M3Q * AM3Q_E7Y endogen (1338), feed-back : 1338:AM3Q_E7Y 2426:FDSPXZ_E 1692:FM3Q 4768:JDAM3Q_E7Y 4525:JSPM_E7Y 3502:M_E7Y 1653:PE7Y 2378:SPM_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3650:TJKD_M3Q * AM3Q_ESQ endogen (1358), feed-back : 1358:AM3Q_ESQ 2426:FDSPXZ_E 1692:FM3Q 4769:JDAM3Q_ESQ 4526:JSPM_ES 3503:M_ES 1654:PESQ 2379:SPM_ES 3585:TJKD_ES 3650:TJKD_M3Q * AM3Q_IB endogen (1194), feed-back : 1194:AM3Q_IB 1180:AXNG_IB 1662:FAM3Q 2425:FDSPXZ_I 1692:FM3Q 4770:JDAM3Q_IB 5202:JDAXNG_IB 4517:JSPM_IB 3494:M_IB 1542:PNIB 2370:SPM_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3650:TJKD_M3Q 3539:TJKFMZ3Q 3562:TJKIB * AM3Q_IKN endogen (1236), feed-back : 1236:AM3Q_IKN 2425:FDSPXZ_I 1692:FM3Q 4771:JDAM3Q_IKN 4519:JSPM_IKN 3496:M_IKN 1543:PIKN 2372:SPM_IKN 3590:TJKD_IKN 3650:TJKD_M3Q 3563:TJKIKN * AM3Q_IMXO7Y endogen (1174), feed-back : 1174:AM3Q_IMXO7Y 1161:AXNG_IMXO7Y 1662:FAM3Q 2425:FDSPXZ_I 1692:FM3Q 4772:JDAM3Q_IMXO7Y 5204:JDAXNG_IMXO7Y 4518:JSPM_IM 3493:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2371:SPM_IM 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3650:TJKD_M3Q 3539:TJKFMZ3Q 3561:TJKIMXO7Y * AM3Q_IT endogen (1215), feed-back : 1215:AM3Q_IT 1692:FM3Q 4773:JDAM3Q_IT 3495:M_IT 3594:TJKD_IT 3650:TJKD_M3Q * AM3Q_VEA endogen ( 757), feed-back : 757:AM3Q_VEA 743:AXNG_VEA 1662:FAM3Q 2411:FDSPXZ_VA 1692:FM3Q 4774:JDAM3Q_VEA 5206:JDAXNG_VEA 4497:JSPM_XA 3473:M_XA 1477:PVA 1489:PVEA 2350:SPM_XA 3650:TJKD_M3Q 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3539:TJKFMZ3Q 3542:TJKVA * AM3Q_VEB endogen ( 883), feed-back : 883:AM3Q_VEB 869:AXNG_VEB 1662:FAM3Q 2417:FDSPXZ_VB 1692:FM3Q 4775:JDAM3Q_VEB 5207:JDAXNG_VEB 4503:JSPM_XB 3479:M_XB 1482:PVB 1494:PVEB 2356:SPM_XB 3650:TJKD_M3Q 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3539:TJKFMZ3Q 3547:TJKVB * AM3Q_VEE endogen ( 778), feed-back : 778:AM3Q_VEE 2412:FDSPXZ_VE 1692:FM3Q 4776:JDAM3Q_VEE 4498:JSPM_XE 3474:M_XE 1483:PVE 1497:PVEE 2351:SPM_XE 3650:TJKD_M3Q 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3548:TJKVE * AM3Q_VEH endogen ( 967), feed-back : 967:AM3Q_VEH 953:AXNG_VEH 1662:FAM3Q 2421:FDSPXZ_VH 1692:FM3Q 4777:JDAM3Q_VEH 5209:JDAXNG_VEH 4507:JSPM_XH 3483:M_XH 1499:PVEH 1488:PVH 2360:SPM_XH 3650:TJKD_M3Q 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3539:TJKFMZ3Q 3553:TJKVH * AM3Q_VENE endogen ( 820), feed-back : 820:AM3Q_VENE 806:AXNG_VENE 1662:FAM3Q 2414:FDSPXZ_VNE 1692:FM3Q 4778:JDAM3Q_VENE 5210:JDAXNG_VENE 4500:JSPM_XNE 3476:M_XNE 1479:PVNE 2353:SPM_XNE 3650:TJKD_M3Q 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3539:TJKFMZ3Q 3544:TJKVNE * AM3Q_VENF endogen ( 841), feed-back : 841:AM3Q_VENF 827:AXNG_VENF 1662:FAM3Q 2415:FDSPXZ_VNF 1692:FM3Q 4779:JDAM3Q_VENF 5211:JDAXNG_VENF 4501:JSPM_XNF 3477:M_XNF 1492:PVENF 1480:PVNF 2354:SPM_XNF 3650:TJKD_M3Q 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3539:TJKFMZ3Q 3545:TJKVNF * AM3Q_VENG endogen ( 799), feed-back : 799:AM3Q_VENG 2413:FDSPXZ_VNG 1692:FM3Q 4780:JDAM3Q_VENG 4499:JSPM_XNG 3475:M_XNG 1478:PVNG 2352:SPM_XNG 3650:TJKD_M3Q 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3543:TJKVNG * AM3Q_VENZ endogen ( 862), feed-back : 862:AM3Q_VENZ 848:AXNG_VENZ 1662:FAM3Q 2416:FDSPXZ_VNZ 1692:FM3Q 4781:JDAM3Q_VENZ 5213:JDAXNG_VENZ 4502:JSPM_XNZ 3478:M_XNZ 1493:PVENZ 1481:PVNZ 2355:SPM_XNZ 3650:TJKD_M3Q 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3539:TJKFMZ3Q 3546:TJKVNZ * AM3Q_VEO endogen ( 988), feed-back : 988:AM3Q_VEO 2422:FDSPXZ_VO 1692:FM3Q 4782:JDAM3Q_VEO 4508:JSPM_XO 3484:M_XO 1500:PVEO 1487:PVO 2361:SPM_XO 3650:TJKD_M3Q 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3552:TJKVO * AM3Q_VEQF endogen ( 946), feed-back : 946:AM3Q_VEQF 932:AXNG_VEQF 1662:FAM3Q 2420:FDSPXZ_VQF 1692:FM3Q 4783:JDAM3Q_VEQF 5215:JDAXNG_VEQF 4506:JSPM_XQF 3482:M_XQF 1498:PVEQF 1486:PVQF 2359:SPM_XQF 3650:TJKD_M3Q 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3539:TJKFMZ3Q 3551:TJKVQF * AM3Q_VEQS endogen ( 925), feed-back : 925:AM3Q_VEQS 2419:FDSPXZ_VQS 1692:FM3Q 4784:JDAM3Q_VEQS 4505:JSPM_XQS 3481:M_XQS 1496:PVEQS 1485:PVQS 2358:SPM_XQS 3650:TJKD_M3Q 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3550:TJKVQS * AM3Q_VEQZ endogen ( 904), feed-back : 904:AM3Q_VEQZ 890:AXNG_VEQZ 1662:FAM3Q 2418:FDSPXZ_VQZ 1692:FM3Q 4785:JDAM3Q_VEQZ 5217:JDAXNG_VEQZ 4504:JSPM_XQZ 3480:M_XQZ 1495:PVEQZ 1484:PVQZ 2357:SPM_XQZ 3650:TJKD_M3Q 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3539:TJKFMZ3Q 3549:TJKVQZ * AM3R_CB endogen (1091), feed-back : 1091:AM3R_CB 2424:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5111:JDAM3R_CB 4513:JSPM_CB 3489:M_CB 1538:PNCB 2366:SPM_CB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3648:TJKD_M3R * AM3R_CE endogen (1049), feed-back : 1049:AM3R_CE 2424:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5112:JDAM3R_CE 4511:JSPM_CE 3487:M_CE 1536:PNCE 2364:SPM_CE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3648:TJKD_M3R * AM3R_CF endogen (1007), feed-back : 1007:AM3R_CF 2424:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5113:JDAM3R_CF 4509:JSPM_CF 3485:M_CF 1534:PNCF 2362:SPM_CF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3648:TJKD_M3R * AM3R_CG endogen (1070), feed-back : 1070:AM3R_CG 2424:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5114:JDAM3R_CG 4512:JSPM_CG 3488:M_CG 1537:PNCG 2365:SPM_CG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3648:TJKD_M3R * AM3R_CH endogen (1112), feed-back : 1112:AM3R_CH 2424:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5115:JDAM3R_CH 4514:JSPM_CH 3490:M_CH 1539:PNCH 2367:SPM_CH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3648:TJKD_M3R * AM3R_CO endogen (1152), feed-back : 1152:AM3R_CO 2424:FDSPXZ_C 1690:FM3R 664:FXO_CO 5116:JDAM3R_CO 4516:JSPM_CO 3492:M_CO 665:PXO_CO 2369:SPM_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3648:TJKD_M3R * AM3R_CS endogen (1133), feed-back : 1133:AM3R_CS 2424:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5117:JDAM3R_CS 4515:JSPM_CS 3491:M_CS 1540:PNCS 2368:SPM_CS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3648:TJKD_M3R * AM3R_CV endogen (1028), feed-back : 1028:AM3R_CV 2424:FDSPXZ_C 1690:FM3R 5118:JDAM3R_CV 4510:JSPM_CV 3486:M_CV 1535:PNCV 2363:SPM_CV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3648:TJKD_M3R * AM3R_E01 endogen (1253), feed-back : 1253:AM3R_E01 2426:FDSPXZ_E 1690:FM3R 5119:JDAM3R_E01 4521:JSPM_E01 3498:M_E01 1650:PXANF 2374:SPM_E01 3580:TJKD_E01 3648:TJKD_M3R * AM3R_E2 endogen (1274), feed-back : 1274:AM3R_E2 2426:FDSPXZ_E 1690:FM3R 5120:JDAM3R_E2 4522:JSPM_E2 3499:M_E2 1651:PE2 2375:SPM_E2 3581:TJKD_E2 3648:TJKD_M3R * AM3R_E3X endogen (1294), feed-back : 1294:AM3R_E3X 2426:FDSPXZ_E 1690:FM3R 5121:JDAM3R_E3X 4523:JSPM_E3 3500:M_E3 189:PE3X 2376:SPM_E3 3582:TJKD_E3 3648:TJKD_M3R * AM3R_E59 endogen (1315), feed-back : 1315:AM3R_E59 2426:FDSPXZ_E 1690:FM3R 5122:JDAM3R_E59 4524:JSPM_E59 3501:M_E59 1652:PE59 2377:SPM_E59 3583:TJKD_E59 3648:TJKD_M3R * AM3R_E7Y endogen (1336), feed-back : 1336:AM3R_E7Y 2426:FDSPXZ_E 1690:FM3R 5123:JDAM3R_E7Y 4525:JSPM_E7Y 3502:M_E7Y 1653:PE7Y 2378:SPM_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3648:TJKD_M3R * AM3R_ESQ endogen (1356), feed-back : 1356:AM3R_ESQ 2426:FDSPXZ_E 1690:FM3R 5124:JDAM3R_ESQ 4526:JSPM_ES 3503:M_ES 1654:PESQ 2379:SPM_ES 3585:TJKD_ES 3648:TJKD_M3R * AM3R_IB endogen (1192), feed-back : 1192:AM3R_IB 2425:FDSPXZ_I 1690:FM3R 5125:JDAM3R_IB 4517:JSPM_IB 3494:M_IB 1542:PNIB 2370:SPM_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3648:TJKD_M3R 3562:TJKIB * AM3R_IKN endogen (1234), feed-back : 1234:AM3R_IKN 2425:FDSPXZ_I 1690:FM3R 5126:JDAM3R_IKN 4519:JSPM_IKN 3496:M_IKN 1543:PIKN 2372:SPM_IKN 3590:TJKD_IKN 3648:TJKD_M3R 3563:TJKIKN * AM3R_IMXO7Y endogen (1172), feed-back : 1172:AM3R_IMXO7Y 2425:FDSPXZ_I 1690:FM3R 5127:JDAM3R_IMXO7Y 4518:JSPM_IM 3493:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2371:SPM_IM 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3648:TJKD_M3R 3561:TJKIMXO7Y * AM3R_IT endogen (1213), feed-back : 1213:AM3R_IT 1690:FM3R 5128:JDAM3R_IT 3495:M_IT 3594:TJKD_IT 3648:TJKD_M3R * AM3R_VEA endogen ( 755), feed-back : 755:AM3R_VEA 2411:FDSPXZ_VA 1690:FM3R 5129:JDAM3R_VEA 4497:JSPM_XA 3473:M_XA 1477:PVA 1489:PVEA 2350:SPM_XA 3648:TJKD_M3R 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3542:TJKVA * AM3R_VEB endogen ( 881), feed-back : 881:AM3R_VEB 2417:FDSPXZ_VB 1690:FM3R 5130:JDAM3R_VEB 4503:JSPM_XB 3479:M_XB 1482:PVB 1494:PVEB 2356:SPM_XB 3648:TJKD_M3R 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3547:TJKVB * AM3R_VEE endogen ( 776), feed-back : 776:AM3R_VEE 2412:FDSPXZ_VE 1690:FM3R 5131:JDAM3R_VEE 4498:JSPM_XE 3474:M_XE 1483:PVE 1497:PVEE 2351:SPM_XE 3648:TJKD_M3R 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3548:TJKVE * AM3R_VEH endogen ( 965), feed-back : 965:AM3R_VEH 2421:FDSPXZ_VH 1690:FM3R 5132:JDAM3R_VEH 4507:JSPM_XH 3483:M_XH 1499:PVEH 1488:PVH 2360:SPM_XH 3648:TJKD_M3R 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3553:TJKVH * AM3R_VENE endogen ( 818), feed-back : 818:AM3R_VENE 2414:FDSPXZ_VNE 1690:FM3R 5133:JDAM3R_VENE 4500:JSPM_XNE 3476:M_XNE 1479:PVNE 2353:SPM_XNE 3648:TJKD_M3R 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3544:TJKVNE * AM3R_VENF endogen ( 839), feed-back : 839:AM3R_VENF 2415:FDSPXZ_VNF 1690:FM3R 5134:JDAM3R_VENF 4501:JSPM_XNF 3477:M_XNF 1492:PVENF 1480:PVNF 2354:SPM_XNF 3648:TJKD_M3R 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3545:TJKVNF * AM3R_VENG endogen ( 797), feed-back : 797:AM3R_VENG 2413:FDSPXZ_VNG 1690:FM3R 5135:JDAM3R_VENG 4499:JSPM_XNG 3475:M_XNG 1478:PVNG 2352:SPM_XNG 3648:TJKD_M3R 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3543:TJKVNG * AM3R_VENZ endogen ( 860), feed-back : 860:AM3R_VENZ 2416:FDSPXZ_VNZ 1690:FM3R 5136:JDAM3R_VENZ 4502:JSPM_XNZ 3478:M_XNZ 1493:PVENZ 1481:PVNZ 2355:SPM_XNZ 3648:TJKD_M3R 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3546:TJKVNZ * AM3R_VEO endogen ( 986), feed-back : 986:AM3R_VEO 2422:FDSPXZ_VO 1690:FM3R 5137:JDAM3R_VEO 4508:JSPM_XO 3484:M_XO 1500:PVEO 1487:PVO 2361:SPM_XO 3648:TJKD_M3R 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3552:TJKVO * AM3R_VEQF endogen ( 944), feed-back : 944:AM3R_VEQF 2420:FDSPXZ_VQF 1690:FM3R 5138:JDAM3R_VEQF 4506:JSPM_XQF 3482:M_XQF 1498:PVEQF 1486:PVQF 2359:SPM_XQF 3648:TJKD_M3R 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3551:TJKVQF * AM3R_VEQS endogen ( 923), feed-back : 923:AM3R_VEQS 2419:FDSPXZ_VQS 1690:FM3R 5139:JDAM3R_VEQS 4505:JSPM_XQS 3481:M_XQS 1496:PVEQS 1485:PVQS 2358:SPM_XQS 3648:TJKD_M3R 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3550:TJKVQS * AM3R_VEQZ endogen ( 902), feed-back : 902:AM3R_VEQZ 2418:FDSPXZ_VQZ 1690:FM3R 5140:JDAM3R_VEQZ 4504:JSPM_XQZ 3480:M_XQZ 1495:PVEQZ 1484:PVQZ 2357:SPM_XQZ 3648:TJKD_M3R 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3549:TJKVQZ * AM59_CB endogen (1096), feed-back : 1096:AM59_CB 1082:AXNZ_CB 1663:FAM59 2424:FDSPXZ_C 1693:FM59 4786:JDAM59_CB 5218:JDAXNZ_CB 4513:JSPM_CB 3489:M_CB 1538:PNCB 2366:SPM_CB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3651:TJKD_M59 3540:TJKFMZ59 * AM59_CE endogen (1054), feed-back : 1054:AM59_CE 1040:AXNZ_CE 1663:FAM59 2424:FDSPXZ_C 1693:FM59 4787:JDAM59_CE 5219:JDAXNZ_CE 4511:JSPM_CE 3487:M_CE 1536:PNCE 2364:SPM_CE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3651:TJKD_M59 3540:TJKFMZ59 * AM59_CF endogen (1012), feed-back : 1012:AM59_CF 998:AXNZ_CF 1663:FAM59 2424:FDSPXZ_C 1693:FM59 4788:JDAM59_CF 5220:JDAXNZ_CF 4509:JSPM_CF 3485:M_CF 1534:PNCF 2362:SPM_CF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3651:TJKD_M59 3540:TJKFMZ59 * AM59_CG endogen (1075), feed-back : 1075:AM59_CG 1061:AXNZ_CG 1663:FAM59 2424:FDSPXZ_C 1693:FM59 4789:JDAM59_CG 5221:JDAXNZ_CG 4512:JSPM_CG 3488:M_CG 1537:PNCG 2365:SPM_CG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3651:TJKD_M59 3540:TJKFMZ59 * AM59_CH endogen (1117), feed-back : 1117:AM59_CH 1103:AXNZ_CH 1663:FAM59 2424:FDSPXZ_C 1693:FM59 4790:JDAM59_CH 5222:JDAXNZ_CH 4514:JSPM_CH 3490:M_CH 1539:PNCH 2367:SPM_CH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3651:TJKD_M59 3540:TJKFMZ59 * AM59_CO endogen (1157), feed-back : 1157:AM59_CO 1145:AXNZ_CO 1663:FAM59 2424:FDSPXZ_C 1693:FM59 664:FXO_CO 4791:JDAM59_CO 5223:JDAXNZ_CO 4516:JSPM_CO 3492:M_CO 665:PXO_CO 2369:SPM_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3651:TJKD_M59 3540:TJKFMZ59 * AM59_CS endogen (1138), feed-back : 1138:AM59_CS 1124:AXNZ_CS 1663:FAM59 2424:FDSPXZ_C 1693:FM59 4792:JDAM59_CS 5224:JDAXNZ_CS 4515:JSPM_CS 3491:M_CS 1540:PNCS 2368:SPM_CS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3651:TJKD_M59 3540:TJKFMZ59 * AM59_CV endogen (1033), feed-back : 1033:AM59_CV 1019:AXNZ_CV 1663:FAM59 2424:FDSPXZ_C 1693:FM59 4793:JDAM59_CV 5225:JDAXNZ_CV 4510:JSPM_CV 3486:M_CV 1535:PNCV 2363:SPM_CV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3651:TJKD_M59 3540:TJKFMZ59 * AM59_E01 endogen (1258), feed-back : 1258:AM59_E01 2426:FDSPXZ_E 1693:FM59 4794:JDAM59_E01 4521:JSPM_E01 3498:M_E01 1650:PXANF 2374:SPM_E01 3580:TJKD_E01 3651:TJKD_M59 * AM59_E2 endogen (1279), feed-back : 1279:AM59_E2 2426:FDSPXZ_E 1693:FM59 4795:JDAM59_E2 4522:JSPM_E2 3499:M_E2 1651:PE2 2375:SPM_E2 3581:TJKD_E2 3651:TJKD_M59 * AM59_E3X endogen (1299), feed-back : 1299:AM59_E3X 2426:FDSPXZ_E 1693:FM59 4796:JDAM59_E3X 4523:JSPM_E3 3500:M_E3 189:PE3X 2376:SPM_E3 3582:TJKD_E3 3651:TJKD_M59 * AM59_E59 endogen (1320), feed-back : 1320:AM59_E59 2426:FDSPXZ_E 1693:FM59 4797:JDAM59_E59 4524:JSPM_E59 3501:M_E59 1652:PE59 2377:SPM_E59 3583:TJKD_E59 3651:TJKD_M59 * AM59_E7Y endogen (1341), feed-back : 1341:AM59_E7Y 2426:FDSPXZ_E 1693:FM59 4798:JDAM59_E7Y 4525:JSPM_E7Y 3502:M_E7Y 1653:PE7Y 2378:SPM_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3651:TJKD_M59 * AM59_ESQ endogen (1361), feed-back : 1361:AM59_ESQ 2426:FDSPXZ_E 1693:FM59 4799:JDAM59_ESQ 4526:JSPM_ES 3503:M_ES 1654:PESQ 2379:SPM_ES 3585:TJKD_ES 3651:TJKD_M59 * AM59_IB endogen (1197), feed-back : 1197:AM59_IB 1663:FAM59 2425:FDSPXZ_I 1693:FM59 4800:JDAM59_IB 4517:JSPM_IB 3494:M_IB 1542:PNIB 2370:SPM_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3651:TJKD_M59 3540:TJKFMZ59 3562:TJKIB * AM59_IKN endogen (1239), feed-back : 1239:AM59_IKN 2425:FDSPXZ_I 1693:FM59 4801:JDAM59_IKN 4519:JSPM_IKN 3496:M_IKN 1543:PIKN 2372:SPM_IKN 3590:TJKD_IKN 3651:TJKD_M59 3563:TJKIKN * AM59_IMXO7Y endogen (1176), feed-back : 1176:AM59_IMXO7Y 1164:AXNZ_IMXO7Y 1663:FAM59 2425:FDSPXZ_I 1693:FM59 4802:JDAM59_IMXO7Y 5234:JDAXNZ_IMXO7Y 4518:JSPM_IM 3493:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2371:SPM_IM 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3651:TJKD_M59 3540:TJKFMZ59 3561:TJKIMXO7Y * AM59_IT endogen (1218), feed-back : 1218:AM59_IT 1693:FM59 4803:JDAM59_IT 3495:M_IT 3594:TJKD_IT 3651:TJKD_M59 * AM59_VMA endogen ( 760), feed-back : 760:AM59_VMA 746:AXNZ_VMA 1663:FAM59 2411:FDSPXZ_VA 1693:FM59 4804:JDAM59_VMA 5236:JDAXNZ_VMA 4497:JSPM_XA 3473:M_XA 1477:PVA 2350:SPM_XA 3651:TJKD_M59 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3540:TJKFMZ59 3542:TJKVA * AM59_VMB endogen ( 886), feed-back : 886:AM59_VMB 872:AXNZ_VMB 1663:FAM59 2417:FDSPXZ_VB 1693:FM59 4805:JDAM59_VMB 5237:JDAXNZ_VMB 4503:JSPM_XB 3479:M_XB 1482:PVB 2356:SPM_XB 3651:TJKD_M59 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3540:TJKFMZ59 3547:TJKVB * AM59_VME endogen ( 781), feed-back : 781:AM59_VME 2412:FDSPXZ_VE 1693:FM59 4806:JDAM59_VME 4498:JSPM_XE 3474:M_XE 1483:PVE 2351:SPM_XE 3651:TJKD_M59 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3548:TJKVE * AM59_VMH endogen ( 970), feed-back : 970:AM59_VMH 956:AXNZ_VMH 1663:FAM59 2421:FDSPXZ_VH 1693:FM59 4807:JDAM59_VMH 5239:JDAXNZ_VMH 4507:JSPM_XH 3483:M_XH 1488:PVH 2360:SPM_XH 3651:TJKD_M59 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3540:TJKFMZ59 3553:TJKVH * AM59_VMNE endogen ( 823), feed-back : 823:AM59_VMNE 809:AXNZ_VMNE 1663:FAM59 2414:FDSPXZ_VNE 1693:FM59 4808:JDAM59_VMNE 5240:JDAXNZ_VMNE 4500:JSPM_XNE 3476:M_XNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 2353:SPM_XNE 3651:TJKD_M59 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3540:TJKFMZ59 3544:TJKVNE * AM59_VMNF endogen ( 844), feed-back : 844:AM59_VMNF 830:AXNZ_VMNF 1663:FAM59 2415:FDSPXZ_VNF 1693:FM59 4809:JDAM59_VMNF 5241:JDAXNZ_VMNF 4501:JSPM_XNF 3477:M_XNF 1480:PVNF 2354:SPM_XNF 3651:TJKD_M59 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3540:TJKFMZ59 3545:TJKVNF * AM59_VMNG endogen ( 802), feed-back : 802:AM59_VMNG 788:AXNZ_VMNG 1663:FAM59 2413:FDSPXZ_VNG 1693:FM59 4810:JDAM59_VMNG 5242:JDAXNZ_VMNG 4499:JSPM_XNG 3475:M_XNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 2352:SPM_XNG 3651:TJKD_M59 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3540:TJKFMZ59 3543:TJKVNG * AM59_VMNZ endogen ( 865), feed-back : 865:AM59_VMNZ 851:AXNZ_VMNZ 1663:FAM59 2416:FDSPXZ_VNZ 1693:FM59 4811:JDAM59_VMNZ 5243:JDAXNZ_VMNZ 4502:JSPM_XNZ 3478:M_XNZ 1481:PVNZ 2355:SPM_XNZ 3651:TJKD_M59 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3540:TJKFMZ59 3546:TJKVNZ * AM59_VMO endogen ( 991), feed-back : 991:AM59_VMO 2422:FDSPXZ_VO 1693:FM59 4812:JDAM59_VMO 4508:JSPM_XO 3484:M_XO 1487:PVO 2361:SPM_XO 3651:TJKD_M59 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3552:TJKVO * AM59_VMQF endogen ( 949), feed-back : 949:AM59_VMQF 935:AXNZ_VMQF 1663:FAM59 2420:FDSPXZ_VQF 1693:FM59 4813:JDAM59_VMQF 5245:JDAXNZ_VMQF 4506:JSPM_XQF 3482:M_XQF 1486:PVQF 2359:SPM_XQF 3651:TJKD_M59 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3540:TJKFMZ59 3551:TJKVQF * AM59_VMQS endogen ( 928), feed-back : 928:AM59_VMQS 914:AXNZ_VMQS 1663:FAM59 2419:FDSPXZ_VQS 1693:FM59 4814:JDAM59_VMQS 5246:JDAXNZ_VMQS 4505:JSPM_XQS 3481:M_XQS 1485:PVQS 2358:SPM_XQS 3651:TJKD_M59 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3540:TJKFMZ59 3550:TJKVQS * AM59_VMQZ endogen ( 907), feed-back : 907:AM59_VMQZ 893:AXNZ_VMQZ 1663:FAM59 2418:FDSPXZ_VQZ 1693:FM59 4815:JDAM59_VMQZ 5247:JDAXNZ_VMQZ 4504:JSPM_XQZ 3480:M_XQZ 1484:PVQZ 2357:SPM_XQZ 3651:TJKD_M59 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3540:TJKFMZ59 3549:TJKVQZ * AM7B_CB endogen (1094), feed-back : 1094:AM7B_CB 2424:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4816:JDAM7B_CB 4513:JSPM_CB 3489:M_CB 1538:PNCB 2366:SPM_CB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3652:TJKD_M7B * AM7B_CE endogen (1052), feed-back : 1052:AM7B_CE 2424:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4817:JDAM7B_CE 4511:JSPM_CE 3487:M_CE 1536:PNCE 2364:SPM_CE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3652:TJKD_M7B * AM7B_CF endogen (1010), feed-back : 1010:AM7B_CF 2424:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4818:JDAM7B_CF 4509:JSPM_CF 3485:M_CF 1534:PNCF 2362:SPM_CF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3652:TJKD_M7B * AM7B_CG endogen (1073), feed-back : 1073:AM7B_CG 2424:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4819:JDAM7B_CG 4512:JSPM_CG 3488:M_CG 1537:PNCG 2365:SPM_CG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3652:TJKD_M7B * AM7B_CH endogen (1115), feed-back : 1115:AM7B_CH 2424:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4820:JDAM7B_CH 4514:JSPM_CH 3490:M_CH 1539:PNCH 2367:SPM_CH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3652:TJKD_M7B * AM7B_CO endogen (1155), feed-back : 1155:AM7B_CO 2424:FDSPXZ_C 1694:FM7B 664:FXO_CO 4821:JDAM7B_CO 4516:JSPM_CO 3492:M_CO 665:PXO_CO 2369:SPM_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3652:TJKD_M7B * AM7B_CS endogen (1136), feed-back : 1136:AM7B_CS 2424:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4822:JDAM7B_CS 4515:JSPM_CS 3491:M_CS 1540:PNCS 2368:SPM_CS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3652:TJKD_M7B * AM7B_CV endogen (1031), feed-back : 1031:AM7B_CV 2424:FDSPXZ_C 1694:FM7B 4823:JDAM7B_CV 4510:JSPM_CV 3486:M_CV 1535:PNCV 2363:SPM_CV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3652:TJKD_M7B * AM7B_E01 endogen (1256), feed-back : 1256:AM7B_E01 2426:FDSPXZ_E 1694:FM7B 4824:JDAM7B_E01 4521:JSPM_E01 3498:M_E01 1650:PXANF 2374:SPM_E01 3580:TJKD_E01 3652:TJKD_M7B * AM7B_E2 endogen (1277), feed-back : 1277:AM7B_E2 2426:FDSPXZ_E 1694:FM7B 4825:JDAM7B_E2 4522:JSPM_E2 3499:M_E2 1651:PE2 2375:SPM_E2 3581:TJKD_E2 3652:TJKD_M7B * AM7B_E3X endogen (1297), feed-back : 1297:AM7B_E3X 2426:FDSPXZ_E 1694:FM7B 4826:JDAM7B_E3X 4523:JSPM_E3 3500:M_E3 189:PE3X 2376:SPM_E3 3582:TJKD_E3 3652:TJKD_M7B * AM7B_E59 endogen (1318), feed-back : 1318:AM7B_E59 2426:FDSPXZ_E 1694:FM7B 4827:JDAM7B_E59 4524:JSPM_E59 3501:M_E59 1652:PE59 2377:SPM_E59 3583:TJKD_E59 3652:TJKD_M7B * AM7B_E7Y endogen (1339), feed-back : 1339:AM7B_E7Y 2426:FDSPXZ_E 1694:FM7B 4828:JDAM7B_E7Y 4525:JSPM_E7Y 3502:M_E7Y 1653:PE7Y 2378:SPM_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3652:TJKD_M7B * AM7B_ESQ endogen (1359), feed-back : 1359:AM7B_ESQ 2426:FDSPXZ_E 1694:FM7B 4829:JDAM7B_ESQ 4526:JSPM_ES 3503:M_ES 1654:PESQ 2379:SPM_ES 3585:TJKD_ES 3652:TJKD_M7B * AM7B_IB endogen (1195), feed-back : 1195:AM7B_IB 2425:FDSPXZ_I 1694:FM7B 4830:JDAM7B_IB 4517:JSPM_IB 3494:M_IB 1542:PNIB 2370:SPM_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3652:TJKD_M7B 3562:TJKIB * AM7B_IKN endogen (1237), feed-back : 1237:AM7B_IKN 2425:FDSPXZ_I 1694:FM7B 4831:JDAM7B_IKN 4519:JSPM_IKN 3496:M_IKN 1543:PIKN 2372:SPM_IKN 3590:TJKD_IKN 3652:TJKD_M7B 3563:TJKIKN * AM7B_IMXO7Y endogen (1175), feed-back : 1175:AM7B_IMXO7Y 2425:FDSPXZ_I 1694:FM7B 4832:JDAM7B_IMXO7Y 4518:JSPM_IM 3493:M_IM 1541:PNIMXO7Y 2371:SPM_IM 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3652:TJKD_M7B 3561:TJKIMXO7Y * AM7B_IT endogen (1216), feed-back : 1216:AM7B_IT 1694:FM7B 4833:JDAM7B_IT 3495:M_IT 3594:TJKD_IT 3652:TJKD_M7B * AM7B_VMA endogen ( 758), feed-back : 758:AM7B_VMA 2411:FDSPXZ_VA 1694:FM7B 4834:JDAM7B_VMA 4497:JSPM_XA 3473:M_XA 1477:PVA 2350:SPM_XA 3652:TJKD_M7B 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3542:TJKVA * AM7B_VMB endogen ( 884), feed-back : 884:AM7B_VMB 2417:FDSPXZ_VB 1694:FM7B 4835:JDAM7B_VMB 4503:JSPM_XB 3479:M_XB 1482:PVB 2356:SPM_XB 3652:TJKD_M7B 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3547:TJKVB * AM7B_VME endogen ( 779), feed-back : 779:AM7B_VME 2412:FDSPXZ_VE 1694:FM7B 4836:JDAM7B_VME 4498:JSPM_XE 3474:M_XE 1483:PVE 2351:SPM_XE 3652:TJKD_M7B 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3548:TJKVE * AM7B_VMH endogen ( 968), feed-back : 968:AM7B_VMH 2421:FDSPXZ_VH 1694:FM7B 4837:JDAM7B_VMH 4507:JSPM_XH 3483:M_XH 1488:PVH 2360:SPM_XH 3652:TJKD_M7B 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3553:TJKVH * AM7B_VMNE endogen ( 821), feed-back : 821:AM7B_VMNE 2414:FDSPXZ_VNE 1694:FM7B 4838:JDAM7B_VMNE 4500:JSPM_XNE 3476:M_XNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 2353:SPM_XNE 3652:TJKD_M7B 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3544:TJKVNE * AM7B_VMNF endogen ( 842), feed-back : 842:AM7B_VMNF 2415:FDSPXZ_VNF 1694:FM7B 4839:JDAM7B_VMNF 4501:JSPM_XNF 3477:M_XNF 1480:PVNF 2354:SPM_XNF 3652:TJKD_M7B 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3545:TJKVNF * AM7B_VMNG endogen ( 800), feed-back : 800:AM7B_VMNG 2413:FDSPXZ_VNG 1694:FM7B 4840:JDAM7B_VMNG 4499:JSPM_XNG 3475:M_XNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 2352:SPM_XNG 3652:TJKD_M7B 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3543:TJKVNG * AM7B_VMNZ endogen ( 863), feed-back : 863:AM7B_VMNZ 2416:FDSPXZ_VNZ 1694:FM7B 4841:JDAM7B_VMNZ 4502:JSPM_XNZ 3478:M_XNZ 1481:PVNZ 2355:SPM_XNZ 3652:TJKD_M7B 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3546:TJKVNZ * AM7B_VMO endogen ( 989), feed-back : 989:AM7B_VMO 2422:FDSPXZ_VO 1694:FM7B 4842:JDAM7B_VMO 4508:JSPM_XO 3484:M_XO 1487:PVO 2361:SPM_XO 3652:TJKD_M7B 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3552:TJKVO * AM7B_VMQF endogen ( 947), feed-back : 947:AM7B_VMQF 2420:FDSPXZ_VQF 1694:FM7B 4843:JDAM7B_VMQF 4506:JSPM_XQF 3482:M_XQF 1486:PVQF 2359:SPM_XQF 3652:TJKD_M7B 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3551:TJKVQF * AM7B_VMQS endogen ( 926), feed-back : 926:AM7B_VMQS 2419:FDSPXZ_VQS 1694:FM7B 4844:JDAM7B_VMQS 4505:JSPM_XQS 3481:M_XQS 1485:PVQS 2358:SPM_XQS 3652:TJKD_M7B 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3550:TJKVQS * AM7B_VMQZ endogen ( 905), feed-back : 905:AM7B_VMQZ 2418:FDSPXZ_VQZ 1694:FM7B 4845:JDAM7B_VMQZ 4504:JSPM_XQZ 3480:M_XQZ 1484:PVQZ 2357:SPM_XQZ 3652:TJKD_M7B 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3549:TJKVQZ * AM7Y_CB endogen (1095), feed-back : 1095:AM7Y_CB 2424:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4846:JDAM7Y_CB 4513:JSPM_CB 3489:M_CB 1538:PNCB 2366:SPM_CB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_CE endogen (1053), feed-back : 1053:AM7Y_CE 2424:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4847:JDAM7Y_CE 4511:JSPM_CE 3487:M_CE 1536:PNCE 2364:SPM_CE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_CF endogen (1011), feed-back : 1011:AM7Y_CF 2424:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4848:JDAM7Y_CF 4509:JSPM_CF 3485:M_CF 1534:PNCF 2362:SPM_CF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_CG endogen (1074), feed-back : 1074:AM7Y_CG 2424:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4849:JDAM7Y_CG 4512:JSPM_CG 3488:M_CG 1537:PNCG 2365:SPM_CG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_CH endogen (1116), feed-back : 1116:AM7Y_CH 2424:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4850:JDAM7Y_CH 4514:JSPM_CH 3490:M_CH 1539:PNCH 2367:SPM_CH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_CO endogen (1156), feed-back : 1156:AM7Y_CO 2424:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 664:FXO_CO 4851:JDAM7Y_CO 4516:JSPM_CO 3492:M_CO 665:PXO_CO 2369:SPM_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_CS endogen (1137), feed-back : 1137:AM7Y_CS 2424:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4852:JDAM7Y_CS 4515:JSPM_CS 3491:M_CS 1540:PNCS 2368:SPM_CS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_CV endogen (1032), feed-back : 1032:AM7Y_CV 2424:FDSPXZ_C 1698:FM7YXIM 4853:JDAM7Y_CV 4510:JSPM_CV 3486:M_CV 1535:PNCV 2363:SPM_CV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_E01 endogen (1257), feed-back : 1257:AM7Y_E01 2426:FDSPXZ_E 1698:FM7YXIM 4854:JDAM7Y_E01 4521:JSPM_E01 3498:M_E01 1650:PXANF 2374:SPM_E01 3580:TJKD_E01 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_E2 endogen (1278), feed-back : 1278:AM7Y_E2 2426:FDSPXZ_E 1698:FM7YXIM 4855:JDAM7Y_E2 4522:JSPM_E2 3499:M_E2 1651:PE2 2375:SPM_E2 3581:TJKD_E2 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_E3X endogen (1298), feed-back : 1298:AM7Y_E3X 2426:FDSPXZ_E 1698:FM7YXIM 4856:JDAM7Y_E3X 4523:JSPM_E3 3500:M_E3 189:PE3X 2376:SPM_E3 3582:TJKD_E3 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_E59 endogen (1319), feed-back : 1319:AM7Y_E59 2426:FDSPXZ_E 1698:FM7YXIM 4857:JDAM7Y_E59 4524:JSPM_E59 3501:M_E59 1652:PE59 2377:SPM_E59 3583:TJKD_E59 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_E7Y endogen (1340), feed-back : 1340:AM7Y_E7Y 2426:FDSPXZ_E 1698:FM7YXIM 4858:JDAM7Y_E7Y 4525:JSPM_E7Y 3502:M_E7Y 1653:PE7Y 2378:SPM_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_ESQ endogen (1360), feed-back : 1360:AM7Y_ESQ 2426:FDSPXZ_E 1698:FM7YXIM 4859:JDAM7Y_ESQ 4526:JSPM_ES 3503:M_ES 1654:PESQ 2379:SPM_ES 3585:TJKD_ES 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_IB endogen (1196), feed-back : 1196:AM7Y_IB 2425:FDSPXZ_I 1698:FM7YXIM 4860:JDAM7Y_IB 4517:JSPM_IB 3494:M_IB 1542:PNIB 2370:SPM_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3653:TJKD_M7Y 3562:TJKIB * AM7Y_IKN endogen (1238), feed-back : 1238:AM7Y_IKN 2425:FDSPXZ_I 1698:FM7YXIM 4861:JDAM7Y_IKN 4519:JSPM_IKN 3496:M_IKN 1543:PIKN 2372:SPM_IKN 3590:TJKD_IKN 3653:TJKD_M7Y 3563:TJKIKN * AM7Y_IT endogen (1217), feed-back : 1217:AM7Y_IT 1698:FM7YXIM 4862:JDAM7Y_IT 3495:M_IT 3594:TJKD_IT 3653:TJKD_M7Y * AM7Y_VMA endogen ( 759), feed-back : 759:AM7Y_VMA 2411:FDSPXZ_VA 1698:FM7YXIM 4863:JDAM7Y_VMA 4497:JSPM_XA 3473:M_XA 1477:PVA 2350:SPM_XA 3653:TJKD_M7Y 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3542:TJKVA * AM7Y_VMB endogen ( 885), feed-back : 885:AM7Y_VMB 2417:FDSPXZ_VB 1698:FM7YXIM 4864:JDAM7Y_VMB 4503:JSPM_XB 3479:M_XB 1482:PVB 2356:SPM_XB 3653:TJKD_M7Y 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3547:TJKVB * AM7Y_VME endogen ( 780), feed-back : 780:AM7Y_VME 2412:FDSPXZ_VE 1698:FM7YXIM 4865:JDAM7Y_VME 4498:JSPM_XE 3474:M_XE 1483:PVE 2351:SPM_XE 3653:TJKD_M7Y 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3548:TJKVE * AM7Y_VMH endogen ( 969), feed-back : 969:AM7Y_VMH 2421:FDSPXZ_VH 1698:FM7YXIM 4866:JDAM7Y_VMH 4507:JSPM_XH 3483:M_XH 1488:PVH 2360:SPM_XH 3653:TJKD_M7Y 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3553:TJKVH * AM7Y_VMNE endogen ( 822), feed-back : 822:AM7Y_VMNE 2414:FDSPXZ_VNE 1698:FM7YXIM 4867:JDAM7Y_VMNE 4500:JSPM_XNE 3476:M_XNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 2353:SPM_XNE 3653:TJKD_M7Y 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3544:TJKVNE * AM7Y_VMNF endogen ( 843), feed-back : 843:AM7Y_VMNF 2415:FDSPXZ_VNF 1698:FM7YXIM 4868:JDAM7Y_VMNF 4501:JSPM_XNF 3477:M_XNF 1480:PVNF 2354:SPM_XNF 3653:TJKD_M7Y 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3545:TJKVNF * AM7Y_VMNG endogen ( 801), feed-back : 801:AM7Y_VMNG 2413:FDSPXZ_VNG 1698:FM7YXIM 4869:JDAM7Y_VMNG 4499:JSPM_XNG 3475:M_XNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 2352:SPM_XNG 3653:TJKD_M7Y 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3543:TJKVNG * AM7Y_VMNZ endogen ( 864), feed-back : 864:AM7Y_VMNZ 2416:FDSPXZ_VNZ 1698:FM7YXIM 4870:JDAM7Y_VMNZ 4502:JSPM_XNZ 3478:M_XNZ 1481:PVNZ 2355:SPM_XNZ 3653:TJKD_M7Y 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3546:TJKVNZ * AM7Y_VMO endogen ( 990), feed-back : 990:AM7Y_VMO 2422:FDSPXZ_VO 1698:FM7YXIM 4871:JDAM7Y_VMO 4508:JSPM_XO 3484:M_XO 1487:PVO 2361:SPM_XO 3653:TJKD_M7Y 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3552:TJKVO * AM7Y_VMQF endogen ( 948), feed-back : 948:AM7Y_VMQF 2420:FDSPXZ_VQF 1698:FM7YXIM 4872:JDAM7Y_VMQF 4506:JSPM_XQF 3482:M_XQF 1486:PVQF 2359:SPM_XQF 3653:TJKD_M7Y 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3551:TJKVQF * AM7Y_VMQS endogen ( 927), feed-back : 927:AM7Y_VMQS 2419:FDSPXZ_VQS 1698:FM7YXIM 4873:JDAM7Y_VMQS 4505:JSPM_XQS 3481:M_XQS 1485:PVQS 2358:SPM_XQS 3653:TJKD_M7Y 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3550:TJKVQS * AM7Y_VMQZ endogen ( 906), feed-back : 906:AM7Y_VMQZ 2418:FDSPXZ_VQZ 1698:FM7YXIM 4874:JDAM7Y_VMQZ 4504:JSPM_XQZ 3480:M_XQZ 1484:PVQZ 2357:SPM_XQZ 3653:TJKD_M7Y 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3549:TJKVQZ * AMS_CB endogen (1097), feed-back : 1097:AMS_CB 1084:AXQZ_CB 1664:FAMS 1703:FMS 4875:JDAMS_CB 3489:M_CB 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3654:TJKD_MS 3541:TJKFMZS * AMS_CE endogen (1055), feed-back : 1055:AMS_CE 1042:AXQZ_CE 1664:FAMS 1703:FMS 4876:JDAMS_CE 3487:M_CE 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3654:TJKD_MS 3541:TJKFMZS * AMS_CF endogen (1013), feed-back : 1013:AMS_CF 1000:AXQZ_CF 1664:FAMS 1703:FMS 4877:JDAMS_CF 3485:M_CF 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3654:TJKD_MS 3541:TJKFMZS * AMS_CG endogen (1076), feed-back : 1076:AMS_CG 1063:AXQZ_CG 1664:FAMS 1703:FMS 4878:JDAMS_CG 3488:M_CG 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3654:TJKD_MS 3541:TJKFMZS * AMS_CH endogen (1118), feed-back : 1118:AMS_CH 1105:AXQZ_CH 1664:FAMS 1703:FMS 4879:JDAMS_CH 3490:M_CH 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3654:TJKD_MS 3541:TJKFMZS * AMS_CO endogen (1158), feed-back : 1158:AMS_CO 1664:FAMS 1703:FMS 664:FXO_CO 4880:JDAMS_CO 3492:M_CO 665:PXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3654:TJKD_MS 3541:TJKFMZS * AMS_CS endogen (1139), feed-back : 1139:AMS_CS 1126:AXQZ_CS 1664:FAMS 1703:FMS 4881:JDAMS_CS 3491:M_CS 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3654:TJKD_MS 3541:TJKFMZS * AMS_CV endogen (1034), feed-back : 1034:AMS_CV 1021:AXQZ_CV 1664:FAMS 1703:FMS 4882:JDAMS_CV 3486:M_CV 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3654:TJKD_MS 3541:TJKFMZS * AMS_E01 endogen (1259), feed-back : 1259:AMS_E01 1703:FMS 4883:JDAMS_E01 3498:M_E01 1650:PXANF 3580:TJKD_E01 3654:TJKD_MS * AMS_E2 endogen (1280), feed-back : 1280:AMS_E2 1703:FMS 4884:JDAMS_E2 3499:M_E2 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3654:TJKD_MS * AMS_E3X endogen (1300), feed-back : 1300:AMS_E3X 1703:FMS 4885:JDAMS_E3X 3500:M_E3 189:PE3X 3582:TJKD_E3 3654:TJKD_MS * AMS_E59 endogen (1321), feed-back : 1321:AMS_E59 1703:FMS 4886:JDAMS_E59 3501:M_E59 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3654:TJKD_MS * AMS_E7Y endogen (1342), feed-back : 1342:AMS_E7Y 1703:FMS 4887:JDAMS_E7Y 3502:M_E7Y 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3654:TJKD_MS * AMS_ESQ endogen (1362), feed-back : 1362:AMS_ESQ 1703:FMS 4888:JDAMS_ESQ 3503:M_ES 1654:PESQ 3585:TJKD_ES 3654:TJKD_MS * AMS_ESS endogen (1364), feed-back : 1364:AMS_ESS 1703:FMS 4889:JDAMS_ESS 1655:PESS 3585:TJKD_ES 3654:TJKD_MS * AMS_IB endogen (1198), feed-back : 1198:AMS_IB 1185:AXQZ_IB 1664:FAMS 1703:FMS 4890:JDAMS_IB 3494:M_IB 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3654:TJKD_MS 3541:TJKFMZS 3562:TJKIB * AMS_IKN endogen (1240), feed-back : 1240:AMS_IKN 1703:FMS 4891:JDAMS_IKN 3496:M_IKN 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3654:TJKD_MS 3563:TJKIKN * AMS_IMXO7Y endogen (1177), feed-back : 1177:AMS_IMXO7Y 1166:AXQZ_IMXO7Y 1664:FAMS 1703:FMS 4892:JDAMS_IMXO7Y 3493:M_IM 1541:PNIMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3654:TJKD_MS 3541:TJKFMZS 3561:TJKIMXO7Y * AMS_IT endogen (1219), feed-back : 1219:AMS_IT 1703:FMS 4893:JDAMS_IT 3495:M_IT 3594:TJKD_IT 3654:TJKD_MS * AMS_VMA endogen ( 761), feed-back : 761:AMS_VMA 748:AXQZ_VMA 1664:FAMS 1703:FMS 4894:JDAMS_VMA 3473:M_XA 1477:PVA 3654:TJKD_MS 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3541:TJKFMZS 3542:TJKVA * AMS_VMB endogen ( 887), feed-back : 887:AMS_VMB 874:AXQZ_VMB 1664:FAMS 1703:FMS 4895:JDAMS_VMB 3479:M_XB 1482:PVB 3654:TJKD_MS 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3541:TJKFMZS 3547:TJKVB * AMS_VME endogen ( 782), feed-back : 782:AMS_VME 769:AXQZ_VME 1703:FMS 4896:JDAMS_VME 3474:M_XE 1483:PVE 3654:TJKD_MS 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3548:TJKVE * AMS_VMH endogen ( 971), feed-back : 971:AMS_VMH 958:AXQZ_VMH 1664:FAMS 1703:FMS 4897:JDAMS_VMH 3483:M_XH 1488:PVH 3654:TJKD_MS 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3541:TJKFMZS 3553:TJKVH * AMS_VMNE endogen ( 824), feed-back : 824:AMS_VMNE 811:AXQZ_VMNE 1664:FAMS 1703:FMS 4898:JDAMS_VMNE 3476:M_XNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3654:TJKD_MS 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3541:TJKFMZS 3544:TJKVNE * AMS_VMNF endogen ( 845), feed-back : 845:AMS_VMNF 1664:FAMS 1703:FMS 4899:JDAMS_VMNF 3477:M_XNF 1480:PVNF 3654:TJKD_MS 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3541:TJKFMZS 3545:TJKVNF * AMS_VMNG endogen ( 803), feed-back : 803:AMS_VMNG 790:AXQZ_VMNG 1664:FAMS 1703:FMS 4900:JDAMS_VMNG 3475:M_XNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3654:TJKD_MS 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3541:TJKFMZS 3543:TJKVNG * AMS_VMNZ endogen ( 866), feed-back : 866:AMS_VMNZ 853:AXQZ_VMNZ 1664:FAMS 1703:FMS 4901:JDAMS_VMNZ 3478:M_XNZ 1481:PVNZ 3654:TJKD_MS 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3541:TJKFMZS 3546:TJKVNZ * AMS_VMO endogen ( 992), feed-back : 992:AMS_VMO 1703:FMS 4902:JDAMS_VMO 3484:M_XO 1487:PVO 3654:TJKD_MS 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3552:TJKVO * AMS_VMQF endogen ( 950), feed-back : 950:AMS_VMQF 937:AXQZ_VMQF 1664:FAMS 1703:FMS 4903:JDAMS_VMQF 3482:M_XQF 1486:PVQF 3654:TJKD_MS 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3541:TJKFMZS 3551:TJKVQF * AMS_VMQS endogen ( 929), feed-back : 929:AMS_VMQS 1703:FMS 4904:JDAMS_VMQS 3481:M_XQS 1485:PVQS 3654:TJKD_MS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3550:TJKVQS * AMS_VMQZ endogen ( 908), feed-back : 908:AMS_VMQZ 895:AXQZ_VMQZ 1664:FAMS 1703:FMS 4905:JDAMS_VMQZ 3480:M_XQZ 1484:PVQZ 3654:TJKD_MS 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3541:TJKFMZS 3549:TJKVQZ ARFCP_FCB endogen (3226), ikke-bestemmende. ARFCP_FCE endogen (3227), ikke-bestemmende. ARFCP_FCF endogen (3224), ikke-bestemmende. ARFCP_FCFV endogen (3223), ikke-bestemmende. ARFCP_FCG endogen (3228), ikke-bestemmende. ARFCP_FCH endogen (3229), ikke-bestemmende. ARFCP_FCS endogen (3230), ikke-bestemmende. ARFCP_FCT endogen (3231), ikke-bestemmende. ARFCP_FCV endogen (3225), ikke-bestemmende. ARFCP_FET endogen (3232), ikke-bestemmende. * AXANF_E01 endogen (1366), feed-back : 1366:AXANF_E01 192:FE01 4934:JDAXANF_E01 1650:PXANF 3580:TJKD_E01 * AXA_CB endogen (1077), feed-back : 1077:AXA_CB 4906:JDAXA_CB 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3365:XA_CP 179:XA_E01 3459:X_CB * AXA_CE endogen (1035), feed-back : 1035:AXA_CE 4907:JDAXA_CE 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3365:XA_CP 179:XA_E01 3457:X_CE * AXA_CF endogen ( 993), feed-back : 993:AXA_CF 4908:JDAXA_CF 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3365:XA_CP 179:XA_E01 3455:X_CF * AXA_CG endogen (1056), feed-back : 1056:AXA_CG 4909:JDAXA_CG 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3365:XA_CP 179:XA_E01 3458:X_CG * AXA_CH endogen (1098), feed-back : 1098:AXA_CH 4910:JDAXA_CH 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3365:XA_CP 179:XA_E01 3460:X_CH * AXA_CO endogen (1140), feed-back : 1140:AXA_CO 664:FXO_CO 4911:JDAXA_CO 665:PXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3377:XA_C 179:XA_E01 * AXA_CS endogen (1119), feed-back : 1119:AXA_CS 4912:JDAXA_CS 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3365:XA_CP 179:XA_E01 3461:X_CS * AXA_CV endogen (1014), feed-back : 1014:AXA_CV 4913:JDAXA_CV 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3365:XA_CP 179:XA_E01 3456:X_CV AXA_E01 endogen (3351) : 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3401:XA_E 3467:X_E01 * AXA_E2 endogen (1260), feed-back : 1260:AXA_E2 4914:JDAXA_E2 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3401:XA_E 179:XA_E01 3468:X_E2 * AXA_E3X endogen (1281), feed-back : 1281:AXA_E3X 4915:JDAXA_E3X 189:PE3X 3582:TJKD_E3 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3401:XA_E 179:XA_E01 3469:X_E3 * AXA_E59 endogen (1301), feed-back : 1301:AXA_E59 4916:JDAXA_E59 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3401:XA_E 179:XA_E01 3470:X_E59 * AXA_E7Y endogen (1322), feed-back : 1322:AXA_E7Y 4917:JDAXA_E7Y 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3401:XA_E 179:XA_E01 3471:X_E7Y * AXA_ESQ endogen (1343), feed-back : 1343:AXA_ESQ 4918:JDAXA_ESQ 1654:PESQ 3585:TJKD_ES 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3401:XA_E 179:XA_E01 3472:X_ES * AXA_IB endogen (1178), feed-back : 1178:AXA_IB 4919:JDAXA_IB 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3562:TJKIB 179:XA_E01 3389:XA_I 3463:X_IB * AXA_IKN endogen (1220), feed-back : 1220:AXA_IKN 4920:JDAXA_IKN 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3563:TJKIKN 179:XA_E01 3389:XA_I 3465:X_IKN * AXA_IMXO7Y endogen (1159), feed-back : 1159:AXA_IMXO7Y 4921:JDAXA_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3561:TJKIMXO7Y 179:XA_E01 3389:XA_I 3462:X_IM * AXA_IT endogen (1199), feed-back : 1199:AXA_IT 1550:PIT 3594:TJKD_IT 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 179:XA_E01 3389:XA_I 3464:X_IT * AXA_VENE endogen ( 804), feed-back : 804:AXA_VENE 4922:JDAXA_VENE 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3544:TJKVNE 179:XA_E01 3353:XA_X 3446:X_XNE * AXA_VMA endogen ( 741), feed-back : 741:AXA_VMA 4923:JDAXA_VMA 1477:PVA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3542:TJKVA 179:XA_E01 3353:XA_X 3443:X_XA * AXA_VMB endogen ( 867), feed-back : 867:AXA_VMB 4924:JDAXA_VMB 1482:PVB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3547:TJKVB 179:XA_E01 3353:XA_X 3449:X_XB * AXA_VME endogen ( 762), feed-back : 762:AXA_VME 4925:JDAXA_VME 1483:PVE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3548:TJKVE 179:XA_E01 3353:XA_X 3444:X_XE * AXA_VMH endogen ( 951), feed-back : 951:AXA_VMH 4926:JDAXA_VMH 1488:PVH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3553:TJKVH 179:XA_E01 3353:XA_X 3453:X_XH * AXA_VMNF endogen ( 825), feed-back : 825:AXA_VMNF 4927:JDAXA_VMNF 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3545:TJKVNF 179:XA_E01 3353:XA_X 3447:X_XNF * AXA_VMNG endogen ( 783), feed-back : 783:AXA_VMNG 4928:JDAXA_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3543:TJKVNG 179:XA_E01 3353:XA_X 3445:X_XNG * AXA_VMNZ endogen ( 846), feed-back : 846:AXA_VMNZ 4929:JDAXA_VMNZ 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3546:TJKVNZ 179:XA_E01 3353:XA_X 3448:X_XNZ * AXA_VMO endogen ( 972), feed-back : 972:AXA_VMO 4930:JDAXA_VMO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3552:TJKVO 179:XA_E01 3353:XA_X 3454:X_XO * AXA_VMQF endogen ( 930), feed-back : 930:AXA_VMQF 4931:JDAXA_VMQF 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3551:TJKVQF 179:XA_E01 3353:XA_X 3452:X_XQF * AXA_VMQS endogen ( 909), feed-back : 909:AXA_VMQS 4932:JDAXA_VMQS 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3550:TJKVQS 179:XA_E01 3353:XA_X 3451:X_XQS * AXA_VMQZ endogen ( 888), feed-back : 888:AXA_VMQZ 4933:JDAXA_VMQZ 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3549:TJKVQZ 179:XA_E01 3353:XA_X 3450:X_XQZ * AXB_CB endogen (1083), feed-back : 1083:AXB_CB 1416:FXB 4935:JDAXB_CB 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3371:XB_CP 3459:X_CB * AXB_CE endogen (1041), feed-back : 1041:AXB_CE 1416:FXB 4936:JDAXB_CE 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3371:XB_CP 3457:X_CE * AXB_CF endogen ( 999), feed-back : 999:AXB_CF 1416:FXB 4937:JDAXB_CF 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3371:XB_CP 3455:X_CF * AXB_CG endogen (1062), feed-back : 1062:AXB_CG 1416:FXB 4938:JDAXB_CG 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3371:XB_CP 3458:X_CG * AXB_CH endogen (1104), feed-back : 1104:AXB_CH 1416:FXB 4939:JDAXB_CH 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3371:XB_CP 3460:X_CH * AXB_CO endogen (1146), feed-back : 1146:AXB_CO 1416:FXB 664:FXO_CO 4940:JDAXB_CO 665:PXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3383:XB_C * AXB_CS endogen (1125), feed-back : 1125:AXB_CS 1416:FXB 4941:JDAXB_CS 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3371:XB_CP 3461:X_CS * AXB_CV endogen (1020), feed-back : 1020:AXB_CV 1416:FXB 4942:JDAXB_CV 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3371:XB_CP 3456:X_CV * AXB_E01 endogen (1245), feed-back : 1245:AXB_E01 1416:FXB 4943:JDAXB_E01 1650:PXANF 3580:TJKD_E01 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3407:XB_E 3467:X_E01 * AXB_E2 endogen (1266), feed-back : 1266:AXB_E2 1416:FXB 4944:JDAXB_E2 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3407:XB_E 3468:X_E2 * AXB_E3X endogen (1286), feed-back : 1286:AXB_E3X 1416:FXB 4945:JDAXB_E3X 189:PE3X 3582:TJKD_E3 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3407:XB_E 3469:X_E3 * AXB_E59 endogen (1307), feed-back : 1307:AXB_E59 1416:FXB 4946:JDAXB_E59 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3407:XB_E 3470:X_E59 * AXB_E7Y endogen (1328), feed-back : 1328:AXB_E7Y 1416:FXB 4947:JDAXB_E7Y 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3407:XB_E 3471:X_E7Y * AXB_ESQ endogen (1349), feed-back : 1349:AXB_ESQ 1416:FXB 4948:JDAXB_ESQ 1654:PESQ 3585:TJKD_ES 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3407:XB_E 3472:X_ES * AXB_IB endogen (1184), feed-back : 1184:AXB_IB 1416:FXB 4949:JDAXB_IB 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3562:TJKIB 3395:XB_I 3463:X_IB * AXB_IKN endogen (1226), feed-back : 1226:AXB_IKN 1416:FXB 4950:JDAXB_IKN 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3563:TJKIKN 3395:XB_I 3465:X_IKN * AXB_IMXO7Y endogen (1165), feed-back : 1165:AXB_IMXO7Y 1416:FXB 4951:JDAXB_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3561:TJKIMXO7Y 3395:XB_I 3462:X_IM * AXB_IT endogen (1205), feed-back : 1205:AXB_IT 1416:FXB 4952:JDAXB_IT 3594:TJKD_IT 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3395:XB_I 3464:X_IT * AXB_VMA endogen ( 747), feed-back : 747:AXB_VMA 1416:FXB 4953:JDAXB_VMA 1477:PVA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3542:TJKVA 3359:XB_X 3443:X_XA * AXB_VMB endogen ( 873), feed-back : 873:AXB_VMB 1416:FXB 4954:JDAXB_VMB 1482:PVB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3547:TJKVB 3359:XB_X 3449:X_XB * AXB_VME endogen ( 768), feed-back : 768:AXB_VME 1416:FXB 4955:JDAXB_VME 1483:PVE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3548:TJKVE 3359:XB_X 3444:X_XE * AXB_VMH endogen ( 957), feed-back : 957:AXB_VMH 1416:FXB 4956:JDAXB_VMH 1488:PVH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3553:TJKVH 3359:XB_X 3453:X_XH * AXB_VMNE endogen ( 810), feed-back : 810:AXB_VMNE 1416:FXB 4957:JDAXB_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3544:TJKVNE 3359:XB_X 3446:X_XNE * AXB_VMNF endogen ( 831), feed-back : 831:AXB_VMNF 1416:FXB 4958:JDAXB_VMNF 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3545:TJKVNF 3359:XB_X 3447:X_XNF * AXB_VMNG endogen ( 789), feed-back : 789:AXB_VMNG 1416:FXB 4959:JDAXB_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3543:TJKVNG 3359:XB_X 3445:X_XNG * AXB_VMNZ endogen ( 852), feed-back : 852:AXB_VMNZ 1416:FXB 4960:JDAXB_VMNZ 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3546:TJKVNZ 3359:XB_X 3448:X_XNZ * AXB_VMO endogen ( 978), feed-back : 978:AXB_VMO 1416:FXB 4961:JDAXB_VMO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3552:TJKVO 3359:XB_X 3454:X_XO * AXB_VMQF endogen ( 936), feed-back : 936:AXB_VMQF 1416:FXB 4962:JDAXB_VMQF 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3551:TJKVQF 3359:XB_X 3452:X_XQF * AXB_VMQS endogen ( 915), feed-back : 915:AXB_VMQS 1416:FXB 4963:JDAXB_VMQS 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3550:TJKVQS 3359:XB_X 3451:X_XQS * AXB_VMQZ endogen ( 894), feed-back : 894:AXB_VMQZ 1416:FXB 4964:JDAXB_VMQZ 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3549:TJKVQZ 3359:XB_X 3450:X_XQZ * AXE_CB endogen (1078), feed-back : 1078:AXE_CB 181:FXEXE3 4965:JDAXE_CB 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3366:XE_CP 3459:X_CB * AXE_CE endogen (1036), feed-back : 1036:AXE_CE 181:FXEXE3 4966:JDAXE_CE 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3366:XE_CP 3457:X_CE * AXE_CF endogen ( 994), feed-back : 994:AXE_CF 181:FXEXE3 4967:JDAXE_CF 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3366:XE_CP 3455:X_CF * AXE_CG endogen (1057), feed-back : 1057:AXE_CG 181:FXEXE3 4968:JDAXE_CG 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3366:XE_CP 3458:X_CG * AXE_CH endogen (1099), feed-back : 1099:AXE_CH 181:FXEXE3 4969:JDAXE_CH 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3366:XE_CP 3460:X_CH * AXE_CO endogen (1141), feed-back : 1141:AXE_CO 181:FXEXE3 664:FXO_CO 4970:JDAXE_CO 665:PXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3378:XE_C * AXE_CS endogen (1120), feed-back : 1120:AXE_CS 181:FXEXE3 4971:JDAXE_CS 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3366:XE_CP 3461:X_CS * AXE_CV endogen (1015), feed-back : 1015:AXE_CV 181:FXEXE3 4972:JDAXE_CV 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3366:XE_CP 3456:X_CV * AXE_E01 endogen (1241), feed-back : 1241:AXE_E01 181:FXEXE3 4973:JDAXE_E01 1650:PXANF 3580:TJKD_E01 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3402:XE_E 3467:X_E01 * AXE_E2 endogen (1261), feed-back : 1261:AXE_E2 181:FXEXE3 4974:JDAXE_E2 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3402:XE_E 3468:X_E2 * AXE_E59 endogen (1302), feed-back : 1302:AXE_E59 181:FXEXE3 4975:JDAXE_E59 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3402:XE_E 3470:X_E59 * AXE_E7Y endogen (1323), feed-back : 1323:AXE_E7Y 181:FXEXE3 4976:JDAXE_E7Y 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3402:XE_E 3471:X_E7Y * AXE_ESQ endogen (1344), feed-back : 1344:AXE_ESQ 181:FXEXE3 4977:JDAXE_ESQ 1654:PESQ 3585:TJKD_ES 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3402:XE_E 3472:X_ES * AXE_IB endogen (1179), feed-back : 1179:AXE_IB 181:FXEXE3 4978:JDAXE_IB 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3562:TJKIB 3390:XE_I 3463:X_IB * AXE_IKN endogen (1221), feed-back : 1221:AXE_IKN 181:FXEXE3 4979:JDAXE_IKN 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3563:TJKIKN 3390:XE_I 3465:X_IKN * AXE_IMXO7Y endogen (1160), feed-back : 1160:AXE_IMXO7Y 181:FXEXE3 4980:JDAXE_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3561:TJKIMXO7Y 3390:XE_I 3462:X_IM * AXE_IT endogen (1200), feed-back : 1200:AXE_IT 181:FXEXE3 4981:JDAXE_IT 3594:TJKD_IT 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3390:XE_I 3464:X_IT * AXE_VEA endogen ( 742), feed-back : 742:AXE_VEA 181:FXEXE3 4982:JDAXE_VEA 1477:PVA 1489:PVEA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3542:TJKVA 3354:XE_X 3443:X_XA * AXE_VEB endogen ( 868), feed-back : 868:AXE_VEB 181:FXEXE3 4983:JDAXE_VEB 1482:PVB 1494:PVEB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3547:TJKVB 3354:XE_X 3449:X_XB * AXE_VEE endogen ( 763), feed-back : 763:AXE_VEE 181:FXEXE3 4984:JDAXE_VEE 1483:PVE 1497:PVEE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3548:TJKVE 3354:XE_X 3444:X_XE * AXE_VEH endogen ( 952), feed-back : 952:AXE_VEH 181:FXEXE3 4985:JDAXE_VEH 1499:PVEH 1488:PVH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3553:TJKVH 3354:XE_X 3453:X_XH * AXE_VENE endogen ( 805), feed-back : 819:AM3K_VENE 181:FXEXE3 4748:JDAM3K_VENE 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3544:TJKVNE 3354:XE_X 3446:X_XNE * AXE_VENF endogen ( 826), feed-back : 826:AXE_VENF 181:FXEXE3 4986:JDAXE_VENF 1492:PVENF 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3545:TJKVNF 3354:XE_X 3447:X_XNF * AXE_VENG endogen ( 784), feed-back : 797:AM3R_VENG 181:FXEXE3 5135:JDAM3R_VENG 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3543:TJKVNG 3354:XE_X 3445:X_XNG * AXE_VENZ endogen ( 847), feed-back : 847:AXE_VENZ 181:FXEXE3 4987:JDAXE_VENZ 1493:PVENZ 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3546:TJKVNZ 3354:XE_X 3448:X_XNZ * AXE_VEO endogen ( 973), feed-back : 973:AXE_VEO 181:FXEXE3 4988:JDAXE_VEO 1500:PVEO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3552:TJKVO 3354:XE_X 3454:X_XO * AXE_VEQF endogen ( 931), feed-back : 931:AXE_VEQF 181:FXEXE3 4989:JDAXE_VEQF 1498:PVEQF 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3551:TJKVQF 3354:XE_X 3452:X_XQF * AXE_VEQS endogen ( 910), feed-back : 910:AXE_VEQS 181:FXEXE3 4990:JDAXE_VEQS 1496:PVEQS 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3550:TJKVQS 3354:XE_X 3451:X_XQS * AXE_VEQZ endogen ( 889), feed-back : 889:AXE_VEQZ 181:FXEXE3 4991:JDAXE_VEQZ 1495:PVEQZ 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3549:TJKVQZ 3354:XE_X 3450:X_XQZ * AXH_CB endogen (1087), feed-back : 1087:AXH_CB 1422:FCH 4992:JDAXH_CB 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3375:XH_CP 3459:X_CB * AXH_CE endogen (1045), feed-back : 1045:AXH_CE 1422:FCH 4993:JDAXH_CE 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3375:XH_CP 3457:X_CE * AXH_CF endogen (1003), feed-back : 1003:AXH_CF 1422:FCH 4994:JDAXH_CF 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3375:XH_CP 3455:X_CF * AXH_CG endogen (1066), feed-back : 1066:AXH_CG 1422:FCH 4995:JDAXH_CG 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3375:XH_CP 3458:X_CG * AXH_CH endogen (1108), feed-back : 1108:AXH_CH 1422:FCH 4996:JDAXH_CH 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3375:XH_CP 3460:X_CH * AXH_CO endogen (1149), feed-back : 1149:AXH_CO 1422:FCH 664:FXO_CO 4997:JDAXH_CO 665:PXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3387:XH_C * AXH_CS endogen (1129), feed-back : 1129:AXH_CS 1422:FCH 4998:JDAXH_CS 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3375:XH_CP 3461:X_CS * AXH_CV endogen (1024), feed-back : 1024:AXH_CV 1422:FCH 4999:JDAXH_CV 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3375:XH_CP 3456:X_CV * AXH_E01 endogen (1249), feed-back : 1249:AXH_E01 1422:FCH 5000:JDAXH_E01 1650:PXANF 3580:TJKD_E01 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3411:XH_E 3467:X_E01 * AXH_E2 endogen (1270), feed-back : 1270:AXH_E2 1422:FCH 5001:JDAXH_E2 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3411:XH_E 3468:X_E2 * AXH_E3X endogen (1290), feed-back : 1290:AXH_E3X 1422:FCH 5002:JDAXH_E3X 189:PE3X 3582:TJKD_E3 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3411:XH_E 3469:X_E3 * AXH_E59 endogen (1311), feed-back : 1311:AXH_E59 1422:FCH 5003:JDAXH_E59 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3411:XH_E 3470:X_E59 * AXH_E7Y endogen (1332), feed-back : 1332:AXH_E7Y 1422:FCH 5004:JDAXH_E7Y 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3411:XH_E 3471:X_E7Y * AXH_ESQ endogen (1352), feed-back : 1352:AXH_ESQ 1422:FCH 5005:JDAXH_ESQ 1654:PESQ 3585:TJKD_ES 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3411:XH_E 3472:X_ES * AXH_IB endogen (1188), feed-back : 1188:AXH_IB 1422:FCH 5006:JDAXH_IB 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3562:TJKIB 3399:XH_I 3463:X_IB * AXH_IKN endogen (1230), feed-back : 1230:AXH_IKN 1422:FCH 5007:JDAXH_IKN 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3563:TJKIKN 3399:XH_I 3465:X_IKN * AXH_IMXO7Y endogen (1169), feed-back : 1169:AXH_IMXO7Y 1422:FCH 5008:JDAXH_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3561:TJKIMXO7Y 3399:XH_I 3462:X_IM * AXH_IT endogen (1209), feed-back : 1209:AXH_IT 1422:FCH 5009:JDAXH_IT 3594:TJKD_IT 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3399:XH_I 3464:X_IT * AXH_VMA endogen ( 751), feed-back : 751:AXH_VMA 1422:FCH 5010:JDAXH_VMA 1477:PVA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3542:TJKVA 3363:XH_X 3443:X_XA * AXH_VMB endogen ( 877), feed-back : 877:AXH_VMB 1422:FCH 5011:JDAXH_VMB 1482:PVB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3547:TJKVB 3363:XH_X 3449:X_XB * AXH_VME endogen ( 772), feed-back : 772:AXH_VME 1422:FCH 5012:JDAXH_VME 1483:PVE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3548:TJKVE 3363:XH_X 3444:X_XE * AXH_VMH endogen ( 961), feed-back : 961:AXH_VMH 1422:FCH 5013:JDAXH_VMH 1488:PVH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3553:TJKVH 3363:XH_X 3453:X_XH * AXH_VMNE endogen ( 814), feed-back : 814:AXH_VMNE 1422:FCH 5014:JDAXH_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3544:TJKVNE 3363:XH_X 3446:X_XNE * AXH_VMNF endogen ( 835), feed-back : 835:AXH_VMNF 1422:FCH 5015:JDAXH_VMNF 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3545:TJKVNF 3363:XH_X 3447:X_XNF * AXH_VMNG endogen ( 793), feed-back : 793:AXH_VMNG 1422:FCH 5016:JDAXH_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3543:TJKVNG 3363:XH_X 3445:X_XNG * AXH_VMNZ endogen ( 856), feed-back : 856:AXH_VMNZ 1422:FCH 5017:JDAXH_VMNZ 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3546:TJKVNZ 3363:XH_X 3448:X_XNZ * AXH_VMO endogen ( 982), feed-back : 982:AXH_VMO 1422:FCH 5018:JDAXH_VMO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3552:TJKVO 3363:XH_X 3454:X_XO * AXH_VMQF endogen ( 940), feed-back : 940:AXH_VMQF 1422:FCH 5019:JDAXH_VMQF 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3551:TJKVQF 3363:XH_X 3452:X_XQF * AXH_VMQS endogen ( 919), feed-back : 919:AXH_VMQS 1422:FCH 5020:JDAXH_VMQS 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3550:TJKVQS 3363:XH_X 3451:X_XQS * AXH_VMQZ endogen ( 898), feed-back : 898:AXH_VMQZ 1422:FCH 5021:JDAXH_VMQZ 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3549:TJKVQZ 3363:XH_X 3450:X_XQZ * AXNE_CB endogen (1080), feed-back : 1080:AXNE_CB 1414:FXNE 5141:JDAXNE_CB 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3368:XNE_CP 3459:X_CB * AXNE_CE endogen (1038), feed-back : 1038:AXNE_CE 1414:FXNE 5142:JDAXNE_CE 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3368:XNE_CP 3457:X_CE * AXNE_CF endogen ( 996), feed-back : 996:AXNE_CF 1414:FXNE 5143:JDAXNE_CF 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3368:XNE_CP 3455:X_CF * AXNE_CG endogen (1059), feed-back : 1059:AXNE_CG 1414:FXNE 5144:JDAXNE_CG 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3368:XNE_CP 3458:X_CG * AXNE_CH endogen (1101), feed-back : 1101:AXNE_CH 1414:FXNE 5145:JDAXNE_CH 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3368:XNE_CP 3460:X_CH * AXNE_CO endogen (1143), feed-back : 1143:AXNE_CO 1414:FXNE 664:FXO_CO 5146:JDAXNE_CO 665:PXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3380:XNE_C * AXNE_CS endogen (1122), feed-back : 1122:AXNE_CS 1414:FXNE 5147:JDAXNE_CS 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3368:XNE_CP 3461:X_CS * AXNE_CV endogen (1017), feed-back : 1017:AXNE_CV 1414:FXNE 5148:JDAXNE_CV 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3368:XNE_CP 3456:X_CV * AXNE_E01 endogen (1243), feed-back : 1243:AXNE_E01 1414:FXNE 5149:JDAXNE_E01 1650:PXANF 3580:TJKD_E01 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3404:XNE_E 3467:X_E01 * AXNE_E2 endogen (1263), feed-back : 1263:AXNE_E2 1414:FXNE 5150:JDAXNE_E2 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3404:XNE_E 3468:X_E2 * AXNE_E3X endogen (1283), feed-back : 1283:AXNE_E3X 1414:FXNE 5151:JDAXNE_E3X 189:PE3X 3582:TJKD_E3 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3404:XNE_E 3469:X_E3 * AXNE_E59 endogen (1304), feed-back : 1304:AXNE_E59 1414:FXNE 5152:JDAXNE_E59 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3404:XNE_E 3470:X_E59 * AXNE_E7Y endogen (1325), feed-back : 1325:AXNE_E7Y 1414:FXNE 5153:JDAXNE_E7Y 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3404:XNE_E 3471:X_E7Y * AXNE_ESQ endogen (1346), feed-back : 1346:AXNE_ESQ 1414:FXNE 5154:JDAXNE_ESQ 1654:PESQ 3585:TJKD_ES 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3404:XNE_E 3472:X_ES * AXNE_IB endogen (1181), feed-back : 1181:AXNE_IB 1414:FXNE 5155:JDAXNE_IB 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3562:TJKIB 3392:XNE_I 3463:X_IB * AXNE_IKN endogen (1223), feed-back : 1223:AXNE_IKN 1414:FXNE 5156:JDAXNE_IKN 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3563:TJKIKN 3392:XNE_I 3465:X_IKN * AXNE_IMXO7Y endogen (1162), feed-back : 1162:AXNE_IMXO7Y 1414:FXNE 5157:JDAXNE_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3561:TJKIMXO7Y 3392:XNE_I 3462:X_IM * AXNE_IT endogen (1202), feed-back : 1202:AXNE_IT 1414:FXNE 5158:JDAXNE_IT 3594:TJKD_IT 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3392:XNE_I 3464:X_IT * AXNE_VEA endogen ( 744), feed-back : 744:AXNE_VEA 1414:FXNE 1477:PVA 1489:PVEA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3542:TJKVA 3356:XNE_X 3443:X_XA * AXNE_VEB endogen ( 870), feed-back : 870:AXNE_VEB 1414:FXNE 1482:PVB 1494:PVEB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3547:TJKVB 3356:XNE_X 3449:X_XB * AXNE_VEE endogen ( 765), feed-back : 765:AXNE_VEE 1414:FXNE 1483:PVE 1497:PVEE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3548:TJKVE 3356:XNE_X 3444:X_XE * AXNE_VEH endogen ( 954), feed-back : 954:AXNE_VEH 1414:FXNE 1499:PVEH 1488:PVH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3553:TJKVH 3356:XNE_X 3453:X_XH * AXNE_VENE endogen ( 807), feed-back : 807:AXNE_VENE 1414:FXNE 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3544:TJKVNE 3356:XNE_X 3446:X_XNE * AXNE_VENF endogen ( 828), feed-back : 828:AXNE_VENF 1414:FXNE 1492:PVENF 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3545:TJKVNF 3356:XNE_X 3447:X_XNF * AXNE_VENG endogen ( 786), feed-back : 786:AXNE_VENG 1414:FXNE 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3543:TJKVNG 3356:XNE_X 3445:X_XNG * AXNE_VENZ endogen ( 849), feed-back : 849:AXNE_VENZ 1414:FXNE 1493:PVENZ 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3546:TJKVNZ 3356:XNE_X 3448:X_XNZ * AXNE_VEO endogen ( 975), feed-back : 975:AXNE_VEO 1414:FXNE 1500:PVEO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3552:TJKVO 3356:XNE_X 3454:X_XO * AXNE_VEQF endogen ( 933), feed-back : 933:AXNE_VEQF 1414:FXNE 1498:PVEQF 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3551:TJKVQF 3356:XNE_X 3452:X_XQF * AXNE_VEQS endogen ( 912), feed-back : 912:AXNE_VEQS 1414:FXNE 1496:PVEQS 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3550:TJKVQS 3356:XNE_X 3451:X_XQS * AXNE_VEQZ endogen ( 891), feed-back : 891:AXNE_VEQZ 1414:FXNE 1495:PVEQZ 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3549:TJKVQZ 3356:XNE_X 3450:X_XQZ * AXNF_CB endogen (1081), feed-back : 1081:AXNF_CB 5159:JDAXNF_CB 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3459:X_CB * AXNF_CE endogen (1039), feed-back : 1039:AXNF_CE 5160:JDAXNF_CE 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3457:X_CE * AXNF_CF endogen ( 997), feed-back : 997:AXNF_CF 5161:JDAXNF_CF 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3455:X_CF * AXNF_CG endogen (1060), feed-back : 1060:AXNF_CG 5162:JDAXNF_CG 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3458:X_CG * AXNF_CH endogen (1102), feed-back : 1102:AXNF_CH 5163:JDAXNF_CH 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3460:X_CH * AXNF_CO endogen (1144), feed-back : 1144:AXNF_CO 664:FXO_CO 5164:JDAXNF_CO 665:PXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3381:XNF_C 180:XNF_E01 * AXNF_CS endogen (1123), feed-back : 1123:AXNF_CS 5165:JDAXNF_CS 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3461:X_CS * AXNF_CV endogen (1018), feed-back : 1018:AXNF_CV 5166:JDAXNF_CV 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3456:X_CV AXNF_E01 endogen (3352) : 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3405:XNF_E 3467:X_E01 * AXNF_E2 endogen (1264), feed-back : 1264:AXNF_E2 5167:JDAXNF_E2 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3405:XNF_E 180:XNF_E01 3468:X_E2 * AXNF_E3X endogen (1284), feed-back : 1284:AXNF_E3X 5168:JDAXNF_E3X 189:PE3X 3582:TJKD_E3 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3405:XNF_E 180:XNF_E01 3469:X_E3 * AXNF_E59 endogen (1305), feed-back : 1305:AXNF_E59 5169:JDAXNF_E59 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3405:XNF_E 180:XNF_E01 3470:X_E59 * AXNF_E7Y endogen (1326), feed-back : 1326:AXNF_E7Y 5170:JDAXNF_E7Y 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3405:XNF_E 180:XNF_E01 3471:X_E7Y * AXNF_ESQ endogen (1347), feed-back : 1347:AXNF_ESQ 5171:JDAXNF_ESQ 1654:PESQ 3585:TJKD_ES 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3405:XNF_E 180:XNF_E01 3472:X_ES * AXNF_IB endogen (1182), feed-back : 1182:AXNF_IB 5172:JDAXNF_IB 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3562:TJKIB 180:XNF_E01 3393:XNF_I 3463:X_IB * AXNF_IKN endogen (1224), feed-back : 1224:AXNF_IKN 5173:JDAXNF_IKN 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3563:TJKIKN 180:XNF_E01 3393:XNF_I 3465:X_IKN * AXNF_IMXO7Y endogen (1163), feed-back : 1163:AXNF_IMXO7Y 5174:JDAXNF_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3561:TJKIMXO7Y 180:XNF_E01 3393:XNF_I 3462:X_IM * AXNF_IT endogen (1203), feed-back : 1203:AXNF_IT 5175:JDAXNF_IT 3594:TJKD_IT 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 180:XNF_E01 3393:XNF_I 3464:X_IT * AXNF_VMA endogen ( 745), feed-back : 745:AXNF_VMA 5176:JDAXNF_VMA 1477:PVA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3542:TJKVA 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3443:X_XA * AXNF_VMB endogen ( 871), feed-back : 871:AXNF_VMB 5177:JDAXNF_VMB 1482:PVB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3547:TJKVB 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3449:X_XB * AXNF_VME endogen ( 766), feed-back : 766:AXNF_VME 5178:JDAXNF_VME 1483:PVE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3548:TJKVE 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3444:X_XE * AXNF_VMH endogen ( 955), feed-back : 955:AXNF_VMH 5179:JDAXNF_VMH 1488:PVH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3553:TJKVH 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3453:X_XH * AXNF_VMNE endogen ( 808), feed-back : 808:AXNF_VMNE 5180:JDAXNF_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3544:TJKVNE 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3446:X_XNE * AXNF_VMNF endogen ( 829), feed-back : 829:AXNF_VMNF 5181:JDAXNF_VMNF 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3545:TJKVNF 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3447:X_XNF * AXNF_VMNG endogen ( 787), feed-back : 787:AXNF_VMNG 5182:JDAXNF_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3543:TJKVNG 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3445:X_XNG * AXNF_VMNZ endogen ( 850), feed-back : 850:AXNF_VMNZ 5183:JDAXNF_VMNZ 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3546:TJKVNZ 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3448:X_XNZ * AXNF_VMO endogen ( 976), feed-back : 976:AXNF_VMO 5184:JDAXNF_VMO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3552:TJKVO 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3454:X_XO * AXNF_VMQF endogen ( 934), feed-back : 934:AXNF_VMQF 5185:JDAXNF_VMQF 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3551:TJKVQF 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3452:X_XQF * AXNF_VMQS endogen ( 913), feed-back : 913:AXNF_VMQS 5186:JDAXNF_VMQS 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3550:TJKVQS 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3451:X_XQS * AXNF_VMQZ endogen ( 892), feed-back : 892:AXNF_VMQZ 5187:JDAXNF_VMQZ 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3549:TJKVQZ 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3450:X_XQZ * AXNG_CB endogen (1079), feed-back : 1079:AXNG_CB 1413:FXNG 5188:JDAXNG_CB 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3367:XNG_CP 3459:X_CB * AXNG_CE endogen (1037), feed-back : 1037:AXNG_CE 1413:FXNG 5189:JDAXNG_CE 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3367:XNG_CP 3457:X_CE * AXNG_CF endogen ( 995), feed-back : 995:AXNG_CF 1413:FXNG 5190:JDAXNG_CF 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3367:XNG_CP 3455:X_CF * AXNG_CG endogen (1058), feed-back : 1058:AXNG_CG 1413:FXNG 5191:JDAXNG_CG 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3367:XNG_CP 3458:X_CG * AXNG_CH endogen (1100), feed-back : 1100:AXNG_CH 1413:FXNG 5192:JDAXNG_CH 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3367:XNG_CP 3460:X_CH * AXNG_CO endogen (1142), feed-back : 1142:AXNG_CO 1413:FXNG 664:FXO_CO 5193:JDAXNG_CO 665:PXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3379:XNG_C * AXNG_CS endogen (1121), feed-back : 1121:AXNG_CS 1413:FXNG 5194:JDAXNG_CS 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3367:XNG_CP 3461:X_CS * AXNG_CV endogen (1016), feed-back : 1016:AXNG_CV 1413:FXNG 5195:JDAXNG_CV 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3367:XNG_CP 3456:X_CV * AXNG_E01 endogen (1242), feed-back : 1242:AXNG_E01 1413:FXNG 5196:JDAXNG_E01 1650:PXANF 3580:TJKD_E01 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3403:XNG_E 3467:X_E01 * AXNG_E2 endogen (1262), feed-back : 1262:AXNG_E2 1413:FXNG 5197:JDAXNG_E2 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3403:XNG_E 3468:X_E2 * AXNG_E3X endogen (1282), feed-back : 1282:AXNG_E3X 1413:FXNG 5198:JDAXNG_E3X 189:PE3X 3582:TJKD_E3 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3403:XNG_E 3469:X_E3 * AXNG_E59 endogen (1303), feed-back : 1303:AXNG_E59 1413:FXNG 5199:JDAXNG_E59 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3403:XNG_E 3470:X_E59 * AXNG_E7Y endogen (1324), feed-back : 1324:AXNG_E7Y 1413:FXNG 5200:JDAXNG_E7Y 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3403:XNG_E 3471:X_E7Y * AXNG_ESQ endogen (1345), feed-back : 1345:AXNG_ESQ 1413:FXNG 5201:JDAXNG_ESQ 1654:PESQ 3585:TJKD_ES 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3403:XNG_E 3472:X_ES * AXNG_IB endogen (1180), feed-back : 1180:AXNG_IB 1413:FXNG 5202:JDAXNG_IB 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3562:TJKIB 3391:XNG_I 3463:X_IB * AXNG_IKN endogen (1222), feed-back : 1222:AXNG_IKN 1413:FXNG 5203:JDAXNG_IKN 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3563:TJKIKN 3391:XNG_I 3465:X_IKN * AXNG_IMXO7Y endogen (1161), feed-back : 1161:AXNG_IMXO7Y 1413:FXNG 5204:JDAXNG_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3561:TJKIMXO7Y 3391:XNG_I 3462:X_IM * AXNG_IT endogen (1201), feed-back : 1201:AXNG_IT 1413:FXNG 5205:JDAXNG_IT 3594:TJKD_IT 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3391:XNG_I 3464:X_IT * AXNG_VEA endogen ( 743), feed-back : 743:AXNG_VEA 1413:FXNG 5206:JDAXNG_VEA 1477:PVA 1489:PVEA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3542:TJKVA 3355:XNG_X 3443:X_XA * AXNG_VEB endogen ( 869), feed-back : 869:AXNG_VEB 1413:FXNG 5207:JDAXNG_VEB 1482:PVB 1494:PVEB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3547:TJKVB 3355:XNG_X 3449:X_XB * AXNG_VEE endogen ( 764), feed-back : 764:AXNG_VEE 1413:FXNG 5208:JDAXNG_VEE 1483:PVE 1497:PVEE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3548:TJKVE 3355:XNG_X 3444:X_XE * AXNG_VEH endogen ( 953), feed-back : 953:AXNG_VEH 1413:FXNG 5209:JDAXNG_VEH 1499:PVEH 1488:PVH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3553:TJKVH 3355:XNG_X 3453:X_XH * AXNG_VENE endogen ( 806), feed-back : 806:AXNG_VENE 1413:FXNG 5210:JDAXNG_VENE 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3544:TJKVNE 3355:XNG_X 3446:X_XNE * AXNG_VENF endogen ( 827), feed-back : 827:AXNG_VENF 1413:FXNG 5211:JDAXNG_VENF 1492:PVENF 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3545:TJKVNF 3355:XNG_X 3447:X_XNF * AXNG_VENG endogen ( 785), feed-back : 785:AXNG_VENG 1413:FXNG 5212:JDAXNG_VENG 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3543:TJKVNG 3355:XNG_X 3445:X_XNG * AXNG_VENZ endogen ( 848), feed-back : 848:AXNG_VENZ 1413:FXNG 5213:JDAXNG_VENZ 1493:PVENZ 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3546:TJKVNZ 3355:XNG_X 3448:X_XNZ * AXNG_VEO endogen ( 974), feed-back : 974:AXNG_VEO 1413:FXNG 5214:JDAXNG_VEO 1500:PVEO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3552:TJKVO 3355:XNG_X 3454:X_XO * AXNG_VEQF endogen ( 932), feed-back : 932:AXNG_VEQF 1413:FXNG 5215:JDAXNG_VEQF 1498:PVEQF 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3551:TJKVQF 3355:XNG_X 3452:X_XQF * AXNG_VEQS endogen ( 911), feed-back : 911:AXNG_VEQS 1413:FXNG 5216:JDAXNG_VEQS 1496:PVEQS 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3550:TJKVQS 3355:XNG_X 3451:X_XQS * AXNG_VEQZ endogen ( 890), feed-back : 890:AXNG_VEQZ 1413:FXNG 5217:JDAXNG_VEQZ 1495:PVEQZ 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3549:TJKVQZ 3355:XNG_X 3450:X_XQZ * AXNZ_CB endogen (1082), feed-back : 1082:AXNZ_CB 1415:FXNZ 5218:JDAXNZ_CB 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3370:XNZ_CP 3459:X_CB * AXNZ_CE endogen (1040), feed-back : 1040:AXNZ_CE 1415:FXNZ 5219:JDAXNZ_CE 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3370:XNZ_CP 3457:X_CE * AXNZ_CF endogen ( 998), feed-back : 998:AXNZ_CF 1415:FXNZ 5220:JDAXNZ_CF 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3370:XNZ_CP 3455:X_CF * AXNZ_CG endogen (1061), feed-back : 1061:AXNZ_CG 1415:FXNZ 5221:JDAXNZ_CG 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3370:XNZ_CP 3458:X_CG * AXNZ_CH endogen (1103), feed-back : 1103:AXNZ_CH 1415:FXNZ 5222:JDAXNZ_CH 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3370:XNZ_CP 3460:X_CH * AXNZ_CO endogen (1145), feed-back : 1145:AXNZ_CO 1415:FXNZ 664:FXO_CO 5223:JDAXNZ_CO 665:PXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3382:XNZ_C * AXNZ_CS endogen (1124), feed-back : 1124:AXNZ_CS 1415:FXNZ 5224:JDAXNZ_CS 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3370:XNZ_CP 3461:X_CS * AXNZ_CV endogen (1019), feed-back : 1019:AXNZ_CV 1415:FXNZ 5225:JDAXNZ_CV 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3370:XNZ_CP 3456:X_CV * AXNZ_E01 endogen (1244), feed-back : 1244:AXNZ_E01 1415:FXNZ 5226:JDAXNZ_E01 1650:PXANF 3580:TJKD_E01 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3406:XNZ_E 3467:X_E01 * AXNZ_E2 endogen (1265), feed-back : 1265:AXNZ_E2 1415:FXNZ 5227:JDAXNZ_E2 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3406:XNZ_E 3468:X_E2 * AXNZ_E3X endogen (1285), feed-back : 1285:AXNZ_E3X 1415:FXNZ 5228:JDAXNZ_E3X 189:PE3X 3582:TJKD_E3 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3406:XNZ_E 3469:X_E3 * AXNZ_E59 endogen (1306), feed-back : 1306:AXNZ_E59 1415:FXNZ 5229:JDAXNZ_E59 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3406:XNZ_E 3470:X_E59 * AXNZ_E7Y endogen (1327), feed-back : 1327:AXNZ_E7Y 1415:FXNZ 5230:JDAXNZ_E7Y 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3406:XNZ_E 3471:X_E7Y * AXNZ_ESQ endogen (1348), feed-back : 1348:AXNZ_ESQ 1415:FXNZ 5231:JDAXNZ_ESQ 1654:PESQ 3585:TJKD_ES 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3406:XNZ_E 3472:X_ES * AXNZ_IB endogen (1183), feed-back : 1183:AXNZ_IB 1415:FXNZ 5232:JDAXNZ_IB 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3562:TJKIB 3394:XNZ_I 3463:X_IB * AXNZ_IKN endogen (1225), feed-back : 1225:AXNZ_IKN 1415:FXNZ 5233:JDAXNZ_IKN 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3563:TJKIKN 3394:XNZ_I 3465:X_IKN * AXNZ_IMXO7Y endogen (1164), feed-back : 1164:AXNZ_IMXO7Y 1415:FXNZ 5234:JDAXNZ_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3561:TJKIMXO7Y 3394:XNZ_I 3462:X_IM * AXNZ_IT endogen (1204), feed-back : 1204:AXNZ_IT 1415:FXNZ 5235:JDAXNZ_IT 3594:TJKD_IT 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3394:XNZ_I 3464:X_IT * AXNZ_VMA endogen ( 746), feed-back : 746:AXNZ_VMA 1415:FXNZ 5236:JDAXNZ_VMA 1477:PVA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3542:TJKVA 3358:XNZ_X 3443:X_XA * AXNZ_VMB endogen ( 872), feed-back : 872:AXNZ_VMB 1415:FXNZ 5237:JDAXNZ_VMB 1482:PVB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3547:TJKVB 3358:XNZ_X 3449:X_XB * AXNZ_VME endogen ( 767), feed-back : 767:AXNZ_VME 1415:FXNZ 5238:JDAXNZ_VME 1483:PVE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3548:TJKVE 3358:XNZ_X 3444:X_XE * AXNZ_VMH endogen ( 956), feed-back : 956:AXNZ_VMH 1415:FXNZ 5239:JDAXNZ_VMH 1488:PVH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3553:TJKVH 3358:XNZ_X 3453:X_XH * AXNZ_VMNE endogen ( 809), feed-back : 809:AXNZ_VMNE 1415:FXNZ 5240:JDAXNZ_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3544:TJKVNE 3358:XNZ_X 3446:X_XNE * AXNZ_VMNF endogen ( 830), feed-back : 830:AXNZ_VMNF 1415:FXNZ 5241:JDAXNZ_VMNF 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3545:TJKVNF 3358:XNZ_X 3447:X_XNF * AXNZ_VMNG endogen ( 788), feed-back : 788:AXNZ_VMNG 1415:FXNZ 5242:JDAXNZ_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3543:TJKVNG 3358:XNZ_X 3445:X_XNG * AXNZ_VMNZ endogen ( 851), feed-back : 851:AXNZ_VMNZ 1415:FXNZ 5243:JDAXNZ_VMNZ 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3546:TJKVNZ 3358:XNZ_X 3448:X_XNZ * AXNZ_VMO endogen ( 977), feed-back : 977:AXNZ_VMO 1415:FXNZ 5244:JDAXNZ_VMO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3552:TJKVO 3358:XNZ_X 3454:X_XO * AXNZ_VMQF endogen ( 935), feed-back : 935:AXNZ_VMQF 1415:FXNZ 5245:JDAXNZ_VMQF 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3551:TJKVQF 3358:XNZ_X 3452:X_XQF * AXNZ_VMQS endogen ( 914), feed-back : 914:AXNZ_VMQS 1415:FXNZ 5246:JDAXNZ_VMQS 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3550:TJKVQS 3358:XNZ_X 3451:X_XQS * AXNZ_VMQZ endogen ( 893), feed-back : 893:AXNZ_VMQZ 1415:FXNZ 5247:JDAXNZ_VMQZ 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3549:TJKVQZ 3358:XNZ_X 3450:X_XQZ * AXO_CB endogen (1088), feed-back : 1088:AXO_CB 3348:FXOXC 662:FXO_P 5022:JDAXO_CB 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3376:XO_CP 3459:X_CB * AXO_CE endogen (1046), feed-back : 1046:AXO_CE 3348:FXOXC 662:FXO_P 5023:JDAXO_CE 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3376:XO_CP 3457:X_CE * AXO_CF endogen (1004), feed-back : 1004:AXO_CF 3348:FXOXC 662:FXO_P 5024:JDAXO_CF 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3376:XO_CP 3455:X_CF * AXO_CG endogen (1067), feed-back : 1067:AXO_CG 3348:FXOXC 662:FXO_P 5025:JDAXO_CG 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3376:XO_CP 3458:X_CG * AXO_CH endogen (1109), feed-back : 1109:AXO_CH 3348:FXOXC 662:FXO_P 5026:JDAXO_CH 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3376:XO_CP 3460:X_CH * AXO_CS endogen (1130), feed-back : 1130:AXO_CS 3348:FXOXC 662:FXO_P 5027:JDAXO_CS 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3376:XO_CP 3461:X_CS * AXO_CV endogen (1025), feed-back : 1025:AXO_CV 3348:FXOXC 662:FXO_P 5028:JDAXO_CV 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3376:XO_CP 3456:X_CV * AXO_E01 endogen (1250), feed-back : 1250:AXO_E01 3348:FXOXC 662:FXO_P 5029:JDAXO_E01 1650:PXANF 3580:TJKD_E01 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3412:XO_E 3467:X_E01 * AXO_E2 endogen (1271), feed-back : 1271:AXO_E2 3348:FXOXC 662:FXO_P 5030:JDAXO_E2 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3412:XO_E 3468:X_E2 * AXO_E3X endogen (1291), feed-back : 1291:AXO_E3X 3348:FXOXC 662:FXO_P 5031:JDAXO_E3X 189:PE3X 3582:TJKD_E3 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3412:XO_E 3469:X_E3 * AXO_E59 endogen (1312), feed-back : 1312:AXO_E59 3348:FXOXC 662:FXO_P 5032:JDAXO_E59 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3412:XO_E 3470:X_E59 * AXO_E7Y endogen (1333), feed-back : 1333:AXO_E7Y 3348:FXOXC 662:FXO_P 5033:JDAXO_E7Y 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3412:XO_E 3471:X_E7Y * AXO_ESQ endogen (1353), feed-back : 1353:AXO_ESQ 3348:FXOXC 662:FXO_P 5034:JDAXO_ESQ 1654:PESQ 3585:TJKD_ES 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3412:XO_E 3472:X_ES * AXO_IB endogen (1189), feed-back : 1189:AXO_IB 3348:FXOXC 662:FXO_P 5035:JDAXO_IB 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3562:TJKIB 3400:XO_I 3463:X_IB * AXO_IKN endogen (1231), feed-back : 1231:AXO_IKN 662:FXO_P 5036:JDAXO_IKN 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3563:TJKIKN 3400:XO_I 3465:X_IKN * AXO_IT endogen (1210), feed-back : 1210:AXO_IT 3348:FXOXC 662:FXO_P 5037:JDAXO_IT 3594:TJKD_IT 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3400:XO_I 3464:X_IT * AXO_VMA endogen ( 752), feed-back : 752:AXO_VMA 3348:FXOXC 662:FXO_P 5038:JDAXO_VMA 1477:PVA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3542:TJKVA 3364:XO_X 3443:X_XA * AXO_VMB endogen ( 878), feed-back : 878:AXO_VMB 3348:FXOXC 662:FXO_P 5039:JDAXO_VMB 1482:PVB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3547:TJKVB 3364:XO_X 3449:X_XB * AXO_VME endogen ( 773), feed-back : 773:AXO_VME 3348:FXOXC 662:FXO_P 5040:JDAXO_VME 1483:PVE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3548:TJKVE 3364:XO_X 3444:X_XE * AXO_VMH endogen ( 962), feed-back : 962:AXO_VMH 3348:FXOXC 662:FXO_P 5041:JDAXO_VMH 1488:PVH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3553:TJKVH 3364:XO_X 3453:X_XH * AXO_VMNE endogen ( 815), feed-back : 815:AXO_VMNE 3348:FXOXC 662:FXO_P 5042:JDAXO_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3544:TJKVNE 3364:XO_X 3446:X_XNE * AXO_VMNF endogen ( 836), feed-back : 836:AXO_VMNF 3348:FXOXC 662:FXO_P 5043:JDAXO_VMNF 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3545:TJKVNF 3364:XO_X 3447:X_XNF * AXO_VMNG endogen ( 794), feed-back : 794:AXO_VMNG 3348:FXOXC 662:FXO_P 5044:JDAXO_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3543:TJKVNG 3364:XO_X 3445:X_XNG * AXO_VMNZ endogen ( 857), feed-back : 857:AXO_VMNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 5045:JDAXO_VMNZ 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3546:TJKVNZ 3364:XO_X 3448:X_XNZ * AXO_VMO endogen ( 983), feed-back : 983:AXO_VMO 3348:FXOXC 662:FXO_P 5046:JDAXO_VMO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3552:TJKVO 3364:XO_X 3454:X_XO * AXO_VMQF endogen ( 941), feed-back : 941:AXO_VMQF 3348:FXOXC 662:FXO_P 5047:JDAXO_VMQF 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3551:TJKVQF 3364:XO_X 3452:X_XQF * AXO_VMQS endogen ( 920), feed-back : 920:AXO_VMQS 3348:FXOXC 662:FXO_P 5048:JDAXO_VMQS 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3550:TJKVQS 3364:XO_X 3451:X_XQS * AXO_VMQZ endogen ( 899), feed-back : 899:AXO_VMQZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 5049:JDAXO_VMQZ 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3549:TJKVQZ 3364:XO_X 3450:X_XQZ * AXQF_CB endogen (1086), feed-back : 1086:AXQF_CB 1421:FXQF 5050:JDAXQF_CB 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3374:XQF_CP 3459:X_CB * AXQF_CE endogen (1044), feed-back : 1044:AXQF_CE 1421:FXQF 5051:JDAXQF_CE 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3374:XQF_CP 3457:X_CE * AXQF_CF endogen (1002), feed-back : 1002:AXQF_CF 1421:FXQF 5052:JDAXQF_CF 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3374:XQF_CP 3455:X_CF * AXQF_CG endogen (1065), feed-back : 1065:AXQF_CG 1421:FXQF 5053:JDAXQF_CG 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3374:XQF_CP 3458:X_CG * AXQF_CH endogen (1107), feed-back : 1107:AXQF_CH 1421:FXQF 5054:JDAXQF_CH 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3374:XQF_CP 3460:X_CH * AXQF_CO endogen (1148), feed-back : 1148:AXQF_CO 664:FXO_CO 1421:FXQF 5055:JDAXQF_CO 665:PXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3386:XQF_C * AXQF_CS endogen (1128), feed-back : 1128:AXQF_CS 1421:FXQF 5056:JDAXQF_CS 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3374:XQF_CP 3461:X_CS * AXQF_CV endogen (1023), feed-back : 1023:AXQF_CV 1421:FXQF 5057:JDAXQF_CV 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3374:XQF_CP 3456:X_CV * AXQF_E01 endogen (1248), feed-back : 1248:AXQF_E01 1421:FXQF 5058:JDAXQF_E01 1650:PXANF 3580:TJKD_E01 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3410:XQF_E 3467:X_E01 * AXQF_E2 endogen (1269), feed-back : 1269:AXQF_E2 1421:FXQF 5059:JDAXQF_E2 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3410:XQF_E 3468:X_E2 * AXQF_E3X endogen (1289), feed-back : 1289:AXQF_E3X 1421:FXQF 5060:JDAXQF_E3X 189:PE3X 3582:TJKD_E3 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3410:XQF_E 3469:X_E3 * AXQF_E59 endogen (1310), feed-back : 1310:AXQF_E59 1421:FXQF 5061:JDAXQF_E59 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3410:XQF_E 3470:X_E59 * AXQF_E7Y endogen (1331), feed-back : 1331:AXQF_E7Y 1421:FXQF 5062:JDAXQF_E7Y 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3410:XQF_E 3471:X_E7Y * AXQF_ESQ endogen (1351), feed-back : 1351:AXQF_ESQ 1421:FXQF 5063:JDAXQF_ESQ 1654:PESQ 3585:TJKD_ES 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3410:XQF_E 3472:X_ES * AXQF_IB endogen (1187), feed-back : 1187:AXQF_IB 1421:FXQF 5064:JDAXQF_IB 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3562:TJKIB 3398:XQF_I 3463:X_IB * AXQF_IKN endogen (1229), feed-back : 1229:AXQF_IKN 1421:FXQF 5065:JDAXQF_IKN 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3563:TJKIKN 3398:XQF_I 3465:X_IKN * AXQF_IMXO7Y endogen (1168), feed-back : 1168:AXQF_IMXO7Y 1421:FXQF 5066:JDAXQF_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3561:TJKIMXO7Y 3398:XQF_I 3462:X_IM * AXQF_IT endogen (1208), feed-back : 1208:AXQF_IT 1421:FXQF 5067:JDAXQF_IT 3594:TJKD_IT 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3398:XQF_I 3464:X_IT * AXQF_VMA endogen ( 750), feed-back : 750:AXQF_VMA 1421:FXQF 5068:JDAXQF_VMA 1477:PVA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3542:TJKVA 3362:XQF_X 3443:X_XA * AXQF_VMB endogen ( 876), feed-back : 876:AXQF_VMB 1421:FXQF 5069:JDAXQF_VMB 1482:PVB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3547:TJKVB 3362:XQF_X 3449:X_XB * AXQF_VME endogen ( 771), feed-back : 771:AXQF_VME 1421:FXQF 5070:JDAXQF_VME 1483:PVE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3548:TJKVE 3362:XQF_X 3444:X_XE * AXQF_VMH endogen ( 960), feed-back : 960:AXQF_VMH 1421:FXQF 5071:JDAXQF_VMH 1488:PVH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3553:TJKVH 3362:XQF_X 3453:X_XH * AXQF_VMNE endogen ( 813), feed-back : 813:AXQF_VMNE 1421:FXQF 5072:JDAXQF_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3544:TJKVNE 3362:XQF_X 3446:X_XNE * AXQF_VMNF endogen ( 834), feed-back : 834:AXQF_VMNF 1421:FXQF 5073:JDAXQF_VMNF 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3545:TJKVNF 3362:XQF_X 3447:X_XNF * AXQF_VMNG endogen ( 792), feed-back : 792:AXQF_VMNG 1421:FXQF 5074:JDAXQF_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3543:TJKVNG 3362:XQF_X 3445:X_XNG * AXQF_VMNZ endogen ( 855), feed-back : 855:AXQF_VMNZ 1421:FXQF 5075:JDAXQF_VMNZ 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3546:TJKVNZ 3362:XQF_X 3448:X_XNZ * AXQF_VMO endogen ( 981), feed-back : 981:AXQF_VMO 1421:FXQF 5076:JDAXQF_VMO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3552:TJKVO 3362:XQF_X 3454:X_XO * AXQF_VMQF endogen ( 939), feed-back : 939:AXQF_VMQF 1421:FXQF 5077:JDAXQF_VMQF 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3551:TJKVQF 3362:XQF_X 3452:X_XQF * AXQF_VMQS endogen ( 918), feed-back : 918:AXQF_VMQS 1421:FXQF 5078:JDAXQF_VMQS 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3550:TJKVQS 3362:XQF_X 3451:X_XQS * AXQF_VMQZ endogen ( 897), feed-back : 897:AXQF_VMQZ 1421:FXQF 5079:JDAXQF_VMQZ 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3549:TJKVQZ 3362:XQF_X 3450:X_XQZ * AXQS_CB endogen (1085), feed-back : 1085:AXQS_CB 1420:FXQS 5080:JDAXQS_CB 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3373:XQS_CP 3459:X_CB * AXQS_CE endogen (1043), feed-back : 1043:AXQS_CE 1420:FXQS 5081:JDAXQS_CE 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3373:XQS_CP 3457:X_CE * AXQS_CF endogen (1001), feed-back : 1001:AXQS_CF 1420:FXQS 5082:JDAXQS_CF 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3373:XQS_CP 3455:X_CF * AXQS_CG endogen (1064), feed-back : 1064:AXQS_CG 1420:FXQS 5083:JDAXQS_CG 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3373:XQS_CP 3458:X_CG * AXQS_CH endogen (1106), feed-back : 1106:AXQS_CH 1420:FXQS 5084:JDAXQS_CH 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3373:XQS_CP 3460:X_CH * AXQS_CO endogen (1147), feed-back : 1147:AXQS_CO 664:FXO_CO 1420:FXQS 5085:JDAXQS_CO 665:PXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3385:XQS_C * AXQS_CS endogen (1127), feed-back : 1127:AXQS_CS 1420:FXQS 5086:JDAXQS_CS 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3373:XQS_CP 3461:X_CS * AXQS_CV endogen (1022), feed-back : 1022:AXQS_CV 1420:FXQS 5087:JDAXQS_CV 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3373:XQS_CP 3456:X_CV * AXQS_E01 endogen (1247), feed-back : 1247:AXQS_E01 1420:FXQS 5088:JDAXQS_E01 1650:PXANF 3580:TJKD_E01 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3409:XQS_E 3467:X_E01 * AXQS_E2 endogen (1268), feed-back : 1268:AXQS_E2 1420:FXQS 5089:JDAXQS_E2 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3409:XQS_E 3468:X_E2 * AXQS_E3X endogen (1288), feed-back : 1288:AXQS_E3X 1420:FXQS 5090:JDAXQS_E3X 189:PE3X 3582:TJKD_E3 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3409:XQS_E 3469:X_E3 * AXQS_E59 endogen (1309), feed-back : 1309:AXQS_E59 1420:FXQS 5091:JDAXQS_E59 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3409:XQS_E 3470:X_E59 * AXQS_E7Y endogen (1330), feed-back : 1330:AXQS_E7Y 1420:FXQS 5092:JDAXQS_E7Y 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3409:XQS_E 3471:X_E7Y * AXQS_ESS endogen (1363), feed-back : 1363:AXQS_ESS 1420:FXQS 5093:JDAXQS_ESS 1655:PESS 3585:TJKD_ES 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 * AXQS_IB endogen (1186), feed-back : 1186:AXQS_IB 1420:FXQS 5094:JDAXQS_IB 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3562:TJKIB 3397:XQS_I 3463:X_IB * AXQS_IKN endogen (1228), feed-back : 1228:AXQS_IKN 1420:FXQS 5095:JDAXQS_IKN 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3563:TJKIKN 3397:XQS_I 3465:X_IKN * AXQS_IMXO7Y endogen (1167), feed-back : 1167:AXQS_IMXO7Y 1420:FXQS 5096:JDAXQS_IMXO7Y 1541:PNIMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3561:TJKIMXO7Y 3397:XQS_I 3462:X_IM * AXQS_IT endogen (1207), feed-back : 1207:AXQS_IT 1420:FXQS 5097:JDAXQS_IT 3594:TJKD_IT 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3397:XQS_I 3464:X_IT * AXQS_VMA endogen ( 749), feed-back : 749:AXQS_VMA 1420:FXQS 5098:JDAXQS_VMA 1477:PVA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3542:TJKVA 3361:XQS_X 3443:X_XA * AXQS_VMB endogen ( 875), feed-back : 875:AXQS_VMB 1420:FXQS 5099:JDAXQS_VMB 1482:PVB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3547:TJKVB 3361:XQS_X 3449:X_XB * AXQS_VME endogen ( 770), feed-back : 770:AXQS_VME 1420:FXQS 5100:JDAXQS_VME 1483:PVE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3548:TJKVE 3361:XQS_X 3444:X_XE * AXQS_VMH endogen ( 959), feed-back : 959:AXQS_VMH 1420:FXQS 5101:JDAXQS_VMH 1488:PVH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3553:TJKVH 3361:XQS_X 3453:X_XH * AXQS_VMNE endogen ( 812), feed-back : 812:AXQS_VMNE 1420:FXQS 5102:JDAXQS_VMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3544:TJKVNE 3361:XQS_X 3446:X_XNE * AXQS_VMNF endogen ( 833), feed-back : 833:AXQS_VMNF 1420:FXQS 5103:JDAXQS_VMNF 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3545:TJKVNF 3361:XQS_X 3447:X_XNF * AXQS_VMNG endogen ( 791), feed-back : 791:AXQS_VMNG 1420:FXQS 5104:JDAXQS_VMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3543:TJKVNG 3361:XQS_X 3445:X_XNG * AXQS_VMNZ endogen ( 854), feed-back : 854:AXQS_VMNZ 1420:FXQS 5105:JDAXQS_VMNZ 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3546:TJKVNZ 3361:XQS_X 3448:X_XNZ * AXQS_VMO endogen ( 980), feed-back : 980:AXQS_VMO 1420:FXQS 5106:JDAXQS_VMO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3552:TJKVO 3361:XQS_X 3454:X_XO * AXQS_VMQF endogen ( 938), feed-back : 938:AXQS_VMQF 1420:FXQS 5107:JDAXQS_VMQF 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3551:TJKVQF 3361:XQS_X 3452:X_XQF * AXQS_VMQS endogen ( 917), feed-back : 917:AXQS_VMQS 1420:FXQS 5108:JDAXQS_VMQS 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3550:TJKVQS 3361:XQS_X 3451:X_XQS * AXQS_VMQZ endogen ( 896), feed-back : 896:AXQS_VMQZ 1420:FXQS 5109:JDAXQS_VMQZ 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3549:TJKVQZ 3361:XQS_X 3450:X_XQZ * AXQZ_CB endogen (1084), feed-back : 1084:AXQZ_CB 1417:FXQZXO 1538:PNCB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3372:XQZ_CP 3459:X_CB * AXQZ_CE endogen (1042), feed-back : 1042:AXQZ_CE 1417:FXQZXO 1536:PNCE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3372:XQZ_CP 3457:X_CE * AXQZ_CF endogen (1000), feed-back : 1000:AXQZ_CF 1417:FXQZXO 1534:PNCF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3372:XQZ_CP 3455:X_CF * AXQZ_CG endogen (1063), feed-back : 1063:AXQZ_CG 1417:FXQZXO 1537:PNCG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3372:XQZ_CP 3458:X_CG * AXQZ_CH endogen (1105), feed-back : 1105:AXQZ_CH 1417:FXQZXO 1539:PNCH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3372:XQZ_CP 3460:X_CH * AXQZ_CS endogen (1126), feed-back : 1126:AXQZ_CS 1417:FXQZXO 1540:PNCS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3372:XQZ_CP 3461:X_CS * AXQZ_CV endogen (1021), feed-back : 1021:AXQZ_CV 1417:FXQZXO 1535:PNCV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3372:XQZ_CP 3456:X_CV * AXQZ_E01 endogen (1246), feed-back : 1246:AXQZ_E01 1417:FXQZXO 1650:PXANF 3580:TJKD_E01 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3408:XQZ_E 3467:X_E01 * AXQZ_E2 endogen (1267), feed-back : 1267:AXQZ_E2 1417:FXQZXO 1651:PE2 3581:TJKD_E2 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3408:XQZ_E 3468:X_E2 * AXQZ_E3X endogen (1287), feed-back : 1287:AXQZ_E3X 1417:FXQZXO 189:PE3X 3582:TJKD_E3 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3408:XQZ_E 3469:X_E3 * AXQZ_E59 endogen (1308), feed-back : 1308:AXQZ_E59 1417:FXQZXO 1652:PE59 3583:TJKD_E59 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3408:XQZ_E 3470:X_E59 * AXQZ_E7Y endogen (1329), feed-back : 1329:AXQZ_E7Y 1417:FXQZXO 1653:PE7Y 3584:TJKD_E7Y 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3408:XQZ_E 3471:X_E7Y * AXQZ_ESQ endogen (1350), feed-back : 1350:AXQZ_ESQ 1417:FXQZXO 1654:PESQ 3585:TJKD_ES 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3408:XQZ_E 3472:X_ES * AXQZ_ESS endogen (1365), feed-back : 1365:AXQZ_ESS 1417:FXQZXO 1655:PESS 3585:TJKD_ES 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 * AXQZ_IB endogen (1185), feed-back : 1185:AXQZ_IB 1417:FXQZXO 1542:PNIB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3562:TJKIB 3396:XQZ_I 3463:X_IB * AXQZ_IKN endogen (1227), feed-back : 1227:AXQZ_IKN 1417:FXQZXO 1543:PIKN 3590:TJKD_IKN 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3563:TJKIKN 3396:XQZ_I 3465:X_IKN * AXQZ_IMXO7Y endogen (1166), feed-back : 1166:AXQZ_IMXO7Y 1417:FXQZXO 1541:PNIMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3561:TJKIMXO7Y 3396:XQZ_I 3462:X_IM * AXQZ_IT endogen (1206), feed-back : 1206:AXQZ_IT 1417:FXQZXO 5110:JDAXQZ_IT 3594:TJKD_IT 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3396:XQZ_I 3464:X_IT * AXQZ_VMA endogen ( 748), feed-back : 748:AXQZ_VMA 1417:FXQZXO 1477:PVA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3542:TJKVA 3360:XQZ_X 3443:X_XA * AXQZ_VMB endogen ( 874), feed-back : 874:AXQZ_VMB 1417:FXQZXO 1482:PVB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3547:TJKVB 3360:XQZ_X 3449:X_XB * AXQZ_VME endogen ( 769), feed-back : 769:AXQZ_VME 1417:FXQZXO 1483:PVE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3548:TJKVE 3360:XQZ_X 3444:X_XE * AXQZ_VMH endogen ( 958), feed-back : 958:AXQZ_VMH 1417:FXQZXO 1488:PVH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3553:TJKVH 3360:XQZ_X * AXQZ_VMNE endogen ( 811), feed-back : 811:AXQZ_VMNE 1417:FXQZXO 1491:PVMNE 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3544:TJKVNE 3360:XQZ_X 3446:X_XNE * AXQZ_VMNF endogen ( 832), feed-back : 832:AXQZ_VMNF 1417:FXQZXO 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3545:TJKVNF 3360:XQZ_X 3447:X_XNF * AXQZ_VMNG endogen ( 790), feed-back : 790:AXQZ_VMNG 1417:FXQZXO 1490:PVMNG 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3543:TJKVNG 3360:XQZ_X 3445:X_XNG * AXQZ_VMNZ endogen ( 853), feed-back : 853:AXQZ_VMNZ 1417:FXQZXO 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3546:TJKVNZ 3360:XQZ_X 3448:X_XNZ * AXQZ_VMO endogen ( 979), feed-back : 979:AXQZ_VMO 1417:FXQZXO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3552:TJKVO 3360:XQZ_X 3454:X_XO * AXQZ_VMQF endogen ( 937), feed-back : 937:AXQZ_VMQF 1417:FXQZXO 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3551:TJKVQF 3360:XQZ_X 3452:X_XQF * AXQZ_VMQS endogen ( 916), feed-back : 916:AXQZ_VMQS 1417:FXQZXO 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3550:TJKVQS 3360:XQZ_X 3451:X_XQS * AXQZ_VMQZ endogen ( 895), feed-back : 895:AXQZ_VMQZ 1417:FXQZXO 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3549:TJKVQZ 3360:XQZ_X 3450:X_XQZ * BAFD endogen ( 98), feed-back : 97:BUIBHX BCP endogen (3215), ikke-bestemmende. BCPUXH endogen (3213), ikke-bestemmende. BCPXH endogen (3214), ikke-bestemmende. BCPY endogen (3216), ikke-bestemmende. BCPYD_H endogen (3233), ikke-bestemmende. BCPYF endogen (3217), ikke-bestemmende. BEF eksogen : 2522:TPEF BES eksogen : 3566:TJKD_CB 3568:TJKD_CE 3564:TJKD_CF 3570:TJKD_CG 3572:TJKD_CH 3574:TJKD_CO 3576:TJKD_CS 3578:TJKD_CV 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES BETB eksogen : 13:FETB BETE eksogen : 14:FETE BETF eksogen : 15:FETF BETG eksogen : 12:FETG BETS eksogen : 18:FETS BETT eksogen : 17:FETT BETV eksogen : 16:FETV * BFCBU endogen ( 53), feed-back : 53:BFCBU 61:FCBU 4417:JRBFCBU 59:KFC 4408:ZBFCBU * BFCBUW endogen ( 46), feed-back : 53:BFCBU 44:DTBFCS 4417:JRBFCBU BFCBUWX endogen ( 32) : 53:BFCBU 46:BFCBUW 4417:JRBFCBU * BFCE endogen ( 54), feed-back : 54:BFCE 62:FCE 4418:JRBFCE 59:KFC 4409:ZBFCE * BFCEW endogen ( 47), feed-back : 54:BFCE 44:DTBFCS 4418:JRBFCE BFCEWX endogen ( 33) : 54:BFCE 47:BFCEW 4418:JRBFCE * BFCF endogen ( 55), feed-back : 55:BFCF 63:FCF 4419:JRBFCF 59:KFC 4410:ZBFCF * BFCFW endogen ( 48), feed-back : 55:BFCF 44:DTBFCS 4419:JRBFCF BFCFWX endogen ( 34) : 55:BFCF 48:BFCFW 4419:JRBFCF * BFCGU endogen ( 52), feed-back : 52:BFCGU 60:FCGU 4416:JRBFCGU 59:KFC 4407:ZBFCGU * BFCGUW endogen ( 45), feed-back : 52:BFCGU 44:DTBFCS 4416:JRBFCGU BFCGUWX endogen ( 31) : 52:BFCGU 45:BFCGUW 4416:JRBFCGU * BFCS endogen ( 58), feed-back : 58:BFCS 66:FCS 4422:JRBFCS 59:KFC 4413:ZBFCS BFCSW endogen ( 51) : 58:BFCS 4422:JRBFCS BFCSWX endogen ( 37) : 58:BFCS 51:BFCSW 44:DTBFCS 4422:JRBFCS * BFCT endogen ( 57), feed-back : 57:BFCT 65:FCT 4421:JRBFCT 59:KFC 4412:ZBFCT * BFCTW endogen ( 50), feed-back : 57:BFCT 44:DTBFCS 4421:JRBFCT BFCTWX endogen ( 36) : 57:BFCT 50:BFCTW 4421:JRBFCT * BFCV endogen ( 56), feed-back : 56:BFCV 64:FCV 4420:JRBFCV 59:KFC 4411:ZBFCV * BFCVW endogen ( 49), feed-back : 56:BFCV 44:DTBFCS 4420:JRBFCV BFCVWX endogen ( 35) : 56:BFCV 49:BFCVW 4420:JRBFCV BFINVBA eksogen : 211:BFINVBAE 235:FIBA 236:FINVBA * BFINVBAE endogen ( 211), feed-back : 211:BFINVBAE 212:UIBA BFINVBB eksogen : 252:BFINVBBE 276:FIBB 277:FINVBB * BFINVBBE endogen ( 252), feed-back : 252:BFINVBBE 253:UIBB BFINVBE eksogen : 701:BFINVBEE 712:FINVBE 708:FKNBE * BFINVBEE endogen ( 701), feed-back : 701:BFINVBEE 702:UIBE BFINVBH eksogen : 93:BFINVBHE 117:FINVBH 115:FKNBHL 737:PXH * BFINVBHE endogen ( 93), feed-back : 93:BFINVBHE 97:BUIBHX BFINVBNE eksogen : 458:BFINVBNEE 482:FIBNE 483:FINVBNE * BFINVBNEE endogen ( 458), feed-back : 458:BFINVBNEE 459:UIBNE BFINVBNF eksogen : 293:BFINVBNFE 317:FIBNF 318:FINVBNF * BFINVBNFE endogen ( 293), feed-back : 293:BFINVBNFE 294:UIBNF BFINVBNG eksogen : 499:BFINVBNGE 523:FIBNG 524:FINVBNG * BFINVBNGE endogen ( 499), feed-back : 499:BFINVBNGE 500:UIBNG BFINVBNZ eksogen : 334:BFINVBNZE 358:FIBNZ 359:FINVBNZ * BFINVBNZE endogen ( 334), feed-back : 334:BFINVBNZE 335:UIBNZ BFINVBO eksogen : 651:BFINVBOE 658:FINVBO 660:FKNBO BFINVBO1 eksogen : 592:FINVBO1 585:FKNBO1 * BFINVBOE endogen ( 651), feed-back : 651:BFINVBOE 652:UIBO BFINVBQF eksogen : 375:BFINVBQFE 399:FIBQF 400:FINVBQF * BFINVBQFE endogen ( 375), feed-back : 375:BFINVBQFE 376:UIBQF BFINVBQS eksogen : 540:BFINVBQSE 564:FIBQS 565:FINVBQS * BFINVBQSE endogen ( 540), feed-back : 540:BFINVBQSE 541:UIBQS BFINVBQZ eksogen : 416:BFINVBQZE 440:FIBQZ 441:FINVBQZ * BFINVBQZE endogen ( 416), feed-back : 416:BFINVBQZE 417:UIBQZ BFINVCB eksogen : 53:BFCBU 8:BFINVCBE 27:CPUXH 70:FCB 4415:JRCPUXH 4414:ZFCP * BFINVCBE endogen ( 8), feed-back : 8:BFINVCBE 9:UCB BFINVMA eksogen : 214:BFINVMAE 237:FIMA 238:FINVMA * BFINVMAE endogen ( 214), feed-back : 214:BFINVMAE 215:UIMA BFINVMB eksogen : 255:BFINVMBE 278:FIMB 279:FINVMB * BFINVMBE endogen ( 255), feed-back : 255:BFINVMBE 256:UIMB BFINVME eksogen : 704:BFINVMEE 711:FINVME 709:FKNME * BFINVMEE endogen ( 704), feed-back : 704:BFINVMEE 705:UIME BFINVMNE eksogen : 461:BFINVMNEE 484:FIMNE 485:FINVMNE * BFINVMNEE endogen ( 461), feed-back : 461:BFINVMNEE 462:UIMNE BFINVMNF eksogen : 296:BFINVMNFE 319:FIMNF 320:FINVMNF * BFINVMNFE endogen ( 296), feed-back : 296:BFINVMNFE 297:UIMNF BFINVMNG eksogen : 502:BFINVMNGE 525:FIMNG 526:FINVMNG * BFINVMNGE endogen ( 502), feed-back : 502:BFINVMNGE 503:UIMNG BFINVMNZ eksogen : 337:BFINVMNZE 360:FIMNZ 361:FINVMNZ * BFINVMNZE endogen ( 337), feed-back : 337:BFINVMNZE 338:UIMNZ BFINVMO eksogen : 654:BFINVMOE 659:FINVMO 661:FKNMO BFINVMO1 eksogen : 591:FINVMO1 586:FKNMO1 * BFINVMOE endogen ( 654), feed-back : 654:BFINVMOE 655:UIMO BFINVMQF eksogen : 378:BFINVMQFE 401:FIMQF 402:FINVMQF * BFINVMQFE endogen ( 378), feed-back : 378:BFINVMQFE 379:UIMQF BFINVMQS eksogen : 543:BFINVMQSE 566:FIMQS 567:FINVMQS * BFINVMQSE endogen ( 543), feed-back : 543:BFINVMQSE 544:UIMQS BFINVMQZ eksogen : 419:BFINVMQZE 442:FIMQZ 443:FINVMQZ * BFINVMQZE endogen ( 419), feed-back : 419:BFINVMQZE 420:UIMQZ BFIVBH eksogen : 105:FIVBH 104:FKBH BFM endogen (3317), ikke-bestemmende. BFMZ59 endogen (3319), ikke-bestemmende. BFREK endogen (3679), ikke-bestemmende. BHVEA eksogen : 1489:PVEA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3598:TJKD_VMA BHVEB eksogen : 1494:PVEB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 BHVEE eksogen : 1497:PVEE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 BHVEH eksogen : 1499:PVEH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 BHVENE eksogen : 1491:PVMNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 BHVENF eksogen : 1492:PVENF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 BHVENG eksogen : 1490:PVMNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 BHVENZ eksogen : 1493:PVENZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 BHVEO eksogen : 1500:PVEO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 BHVEQF eksogen : 1498:PVEQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 BHVEQS eksogen : 1496:PVEQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 BHVEQZ eksogen : 1495:PVEQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 BI9 endogen (4294), ikke-bestemmende. BIB9 endogen (4293), ikke-bestemmende. BIBBY endogen (4296), ikke-bestemmende. BIBY endogen (4297), ikke-bestemmende. BIM9 endogen (4292), ikke-bestemmende. BIMBY endogen (4295), ikke-bestemmende. BIPBP endogen (4299), ikke-bestemmende. BIPMP endogen (4298), ikke-bestemmende. BIVBP eksogen : 174:BIVBU 177:BIVBU1 1917:IVBPS BIVBP0 eksogen : 174:BIVBU 177:BIVBU1 1917:IVBPS BIVBP1 eksogen : 174:BIVBU 177:BIVBU1 BIVBPW eksogen : 174:BIVBU 177:BIVBU1 1917:IVBPS BIVBU endogen ( 174) : 212:UIBA 253:UIBB 702:UIBE 459:UIBNE 294:UIBNF 500:UIBNG 335:UIBNZ 652:UIBO 376:UIBQF 541:UIBQS 417:UIBQZ BIVBU1 endogen ( 177) : 212:UIBA 253:UIBB 702:UIBE 459:UIBNE 294:UIBNF 500:UIBNG 335:UIBNZ 652:UIBO 376:UIBQF 541:UIBQS 417:UIBQZ BIVMP eksogen : 173:BIVMU 176:BIVMU1 1916:IVMPS BIVMP0 eksogen : 173:BIVMU 176:BIVMU1 1916:IVMPS BIVMP1 eksogen : 173:BIVMU 176:BIVMU1 1916:IVMPS BIVMU endogen ( 173) : 215:UIMA 256:UIMB 705:UIME 462:UIMNE 297:UIMNF 503:UIMNG 338:UIMNZ 655:UIMO 379:UIMQF 544:UIMQS 420:UIMQZ BIVMU1 endogen ( 176) : 215:UIMA 256:UIMB 705:UIME 462:UIMNE 297:UIMNF 503:UIMNG 338:UIMNZ 655:UIMO 379:UIMQF 544:UIMQS 420:UIMQZ BIVSK eksogen : 1919:IVSK * BIWB endogen (2478), feed-back : 3192:TICP_CF_Z 2468:TIIN_CR 2466:TIIN_E 2467:TIIN_H 2469:TIIN_OK 2470:TIIN_OO 3204:TIIP_H 2474:TII_Z_OS 3150:TIPCR_ATP 2986:TIP_B 2987:TIP_BXH 2985:TIP_F BKS eksogen : 2514:TRKS BM endogen (3318), ikke-bestemmende. BM7Y_IL eksogen : 4469:JM7Y_IL 1446:M7Y_IL BMS_IL eksogen : 4470:JMS_IL 1447:MS_IL BNBS eksogen : 102:NBS BOBL eksogen : 98:BAFD BOBL30 eksogen : 97:BUIBHX BOBLANNU eksogen : 98:BAFD BOIL eksogen : 2614:PEE3R * BOWB endogen (2967), feed-back : 2860:OWBCP_Z_CF 2864:OWBP_Z_CF 2804:OWBP_Z_H 2901:OWB_Z_OS 2868:OWNBR_CF 2803:OWNBR_H 2834:OWNB_CR 2925:OWNB_OK 2936:OWNB_OO 2792:TFBP_Z_H * BOWBM endogen (2965), feed-back : 2967:BOWB 2871:OWBM_CF_Z 2879:WBM_CF_Z 2890:WLM_CF_CF 2839:WLM_CR_CF 2951:WLM_E_CF 2812:WLM_H_CF 2929:WLM_OK_CF BOWBS endogen (2966) : 2967:BOWB BOWP_B endogen (2970), ikke-bestemmende. * BOWSD endogen (2969), feed-back : 3153:OWPSDK_ATP 2995:OWPSDK_F 3006:OWPSD_B 2861:OWSCP_D_CF 2865:OWSP_D_CF 2807:OWSP_D_H 2869:OWSR_D_CF 2805:OWSR_D_H 2835:OWS_D_CR 2937:OWS_X_OO 2793:TFSP_D_H BOWSDX eksogen : 2982:IWP_BF 5259:JDWPSDK_ATP 5251:JDWPSDK_F 5255:JDWPSD_B 5258:JDWPSE_ATP 5254:JDWPSE_B 5250:JDWPSE_F 2977:OWN_CFX 2975:OWN_CRX 2980:OWN_OX 2856:TFNBR_CF 2831:TFNB_CR 2855:TFNF_CF 2830:TFNF_CR 2857:TFSR_D_CF 2798:TFSR_D_H 2858:TFSR_E_CF 2832:TFS_D_CR 2938:WNB_OO 3159:WPB_ATP 3011:WPB_B 3000:WPB_F 3158:WPSDK_ATP 2999:WPSDK_F 3010:WPSD_B 3157:WPSE_ATP 3009:WPSE_B 2998:WPSE_F 2939:WS_X_OO * BOWSE endogen (2968), feed-back : 3151:OWPSE_ATP 3004:OWPSE_B 2993:OWPSE_F 2806:OWSR_E_H 2794:TFSP_E_H BOWSEX eksogen : 2982:IWP_BF 5259:JDWPSDK_ATP 5251:JDWPSDK_F 5255:JDWPSD_B 5258:JDWPSE_ATP 5254:JDWPSE_B 5250:JDWPSE_F 2977:OWN_CFX 2975:OWN_CRX 2980:OWN_OX 2856:TFNBR_CF 2831:TFNB_CR 2855:TFNF_CF 2830:TFNF_CR 2857:TFSR_D_CF 2858:TFSR_E_CF 2797:TFSR_E_H 2832:TFS_D_CR 2924:TFS_E_OK 3159:WPB_ATP 3011:WPB_B 3000:WPB_F 3158:WPSDK_ATP 2999:WPSDK_F 3010:WPSD_B 3157:WPSE_ATP 3009:WPSE_B 2998:WPSE_F BPE endogen (3323), ikke-bestemmende. BPE59 endogen (3325), ikke-bestemmende. BPES endogen (3327), ikke-bestemmende. BPEST endogen (3328), ikke-bestemmende. BPET endogen (3326), ikke-bestemmende. BPEV endogen (3324), ikke-bestemmende. BPR endogen (4376), ikke-bestemmende. BPRA endogen (4361), ikke-bestemmende. BPRB endogen (4367), ikke-bestemmende. BPRE endogen (4362), ikke-bestemmende. BPRH endogen (4371), ikke-bestemmende. BPRN endogen (4374), ikke-bestemmende. BPRNE endogen (4364), ikke-bestemmende. BPRNF endogen (4365), ikke-bestemmende. BPRNG endogen (4363), ikke-bestemmende. BPRNZ endogen (4366), ikke-bestemmende. BPRO endogen (4372), ikke-bestemmende. BPRP endogen (4375), ikke-bestemmende. BPRQ endogen (4373), ikke-bestemmende. BPRQF endogen (4370), ikke-bestemmende. BPRQS endogen (4369), ikke-bestemmende. BPRQZ endogen (4368), ikke-bestemmende. BPWBVL endogen (2642) : 4440:JRPXB 2645:PXB BPWBVV endogen (2643) : 4440:JRPXB 2645:PXB BPWNEVL endogen (2650) : 4443:JRPXNE 2653:PXNE BPWNEVV endogen (2651) : 4443:JRPXNE 2653:PXNE BPWNFVL endogen (2634), ikke-bestemmende. BPWNFVV endogen (2635), ikke-bestemmende. BPWNZVL endogen (2658) : 4446:JRPXNZ 2661:PXNZ BPWNZVV endogen (2659) : 4446:JRPXNZ 2661:PXNZ BPWQFVL endogen (2666) : 4449:JRPXQF 2669:PXQF BPWQFVV endogen (2667) : 4449:JRPXQF 2669:PXQF BPWQZVL endogen (2674) : 4452:JRPXQZ 2677:PXQZ BPWQZVV endogen (2675) : 4452:JRPXQZ 2677:PXQZ BQ eksogen : 1788:HAK 2381:SPZAUD 2197:SYAUD 2521:TPAF 3144:TPATPA 2522:TPEF BQLTF eksogen : 1729:QLTF BQLTJD eksogen : 1726:QLTJD BQLTJK eksogen : 1727:QLTJK BQLTJKI eksogen : 1759:QLTJKI BQLTR eksogen : 1731:QLTR BQLTS eksogen : 1730:QLTS BQN eksogen : 1837:LNAHK 1835:LNAK 1834:LNAKK BQO eksogen : 2204:SAQO BQP eksogen : 2205:SAQP BQS9 endogen (3710), ikke-bestemmende. BQSA eksogen : 2782:FKNCR 1810:HGA 149:IF_H 150:IL_H 2781:KNCR 2787:KNUH 239:QA 241:QSA 2735:YR_H BQSB eksogen : 1816:HGB 149:IF_H 280:QB 282:QSB 2735:YR_H BQSBY endogen (3711), ikke-bestemmende. BQSE eksogen : 1811:HGE 149:IF_H 713:QE 715:QSE 2735:YR_H BQSH eksogen : 1820:HGH 728:QH 730:QSH 2735:YR_H BQSN endogen (3708), ikke-bestemmende. BQSNE eksogen : 1813:HGNE 486:QNE 488:QSNE BQSNF eksogen : 1814:HGNF 321:QNF 323:QSNF 2735:YR_H BQSNG eksogen : 1812:HGNG 149:IF_H 527:QNG 529:QSNG 2735:YR_H BQSNZ eksogen : 1815:HGNZ 149:IF_H 362:QNZ 364:QSNZ 2735:YR_H BQSO eksogen : 1821:HGO 688:HQO 685:QSO BQSP endogen (1781) : 2782:FKNCR 2781:KNCR 2787:KNUH BQSQ endogen (3709), ikke-bestemmende. BQSQF eksogen : 2779:FKNCF 1819:HGQF 2778:KNCF 2786:KNUCF 403:QQF 405:QSQF 2735:YR_H BQSQS eksogen : 1818:HGQS 149:IF_H 568:QQS 570:QSQS 2735:YR_H BQSQZ eksogen : 1817:HGQZ 149:IF_H 150:IL_H 444:QQZ 447:QSQZ 2735:YR_H BRWBD_OS_Z eksogen : 2473:GWBD_OS_Z 2916:NWBD_OS_ZSLOG 2909:PWBS 2915:TFBGD_OS_Z 2472:TIID_OS_Z BRWBE_OS_Z eksogen : 2906:PWBSE 2914:TFBGE_OS_Z 2471:TIIE_OS_Z BRWBM_CF_Z eksogen : 2476:TIIM_CF_X BS endogen (3768), ikke-bestemmende. BSB endogen (3776), ikke-bestemmende. BSF endogen (3772), ikke-bestemmende. BSP endogen (3766), ikke-bestemmende. BSPB endogen (3774), ikke-bestemmende. BSPF endogen (3770), ikke-bestemmende. BSPPPSO_CE eksogen : 2249:SPPPSO_CE BSPPPSO_E3 eksogen : 2248:SPPPSO_E3 BSPPPSO_VEA eksogen : 4655:JSPPPSO_VEA 2250:SPPPSO_VEA BSPPPSO_VEB eksogen : 4661:JSPPPSO_VEB 2256:SPPPSO_VEB BSPPPSO_VEE eksogen : 4656:JSPPPSO_VEE 2251:SPPPSO_VEE BSPPPSO_VEH eksogen : 4664:JSPPPSO_VEH 2259:SPPPSO_VEH BSPPPSO_VENE eksogen : 4658:JSPPPSO_VENE 2253:SPPPSO_VENE BSPPPSO_VENF eksogen : 4659:JSPPPSO_VENF 2254:SPPPSO_VENF BSPPPSO_VENG eksogen : 4657:JSPPPSO_VENG 2252:SPPPSO_VENG BSPPPSO_VENZ eksogen : 4660:JSPPPSO_VENZ 2255:SPPPSO_VENZ BSPPPSO_VEO eksogen : 4665:JSPPPSO_VEO 2260:SPPPSO_VEO BSPPPSO_VEQF eksogen : 4663:JSPPPSO_VEQF 2258:SPPPSO_VEQF BSPPPSO_VEQS eksogen : 4662:JSPPPSO_VEQS 2257:SPPPSO_VEQS BSPTR endogen (3762), ikke-bestemmende. BSPZAB_XA eksogen : 2585:SPZL_XA BSPZAB_XB eksogen : 2591:SPZL_XB BSPZAB_XE eksogen : 2586:SPZL_XE BSPZAB_XH eksogen : 2594:SPZL_XH BSPZAB_XNE eksogen : 2588:SPZL_XNE BSPZAB_XNF eksogen : 2589:SPZL_XNF BSPZAB_XNG eksogen : 2587:SPZL_XNG BSPZAB_XNZ eksogen : 2590:SPZL_XNZ BSPZAB_XO eksogen : 2595:SPZL_XO BSPZAB_XQF eksogen : 2593:SPZL_XQF BSPZAB_XQS eksogen : 2592:SPZL_XQS BSPZAM_XA eksogen : 2585:SPZL_XA BSPZAM_XB eksogen : 2591:SPZL_XB BSPZAM_XE eksogen : 2586:SPZL_XE BSPZAM_XH eksogen : 2594:SPZL_XH BSPZAM_XNE eksogen : 2588:SPZL_XNE BSPZAM_XNF eksogen : 2589:SPZL_XNF BSPZAM_XNG eksogen : 2587:SPZL_XNG BSPZAM_XNZ eksogen : 2590:SPZL_XNZ BSPZAM_XO eksogen : 2595:SPZL_XO BSPZAM_XQF eksogen : 2593:SPZL_XQF BSPZAM_XQS eksogen : 2592:SPZL_XQS BSPZAUD_XA eksogen : 2585:SPZL_XA BSPZAUD_XB eksogen : 2591:SPZL_XB BSPZAUD_XE eksogen : 2586:SPZL_XE BSPZAUD_XH eksogen : 2594:SPZL_XH BSPZAUD_XNE eksogen : 2588:SPZL_XNE BSPZAUD_XNF eksogen : 2589:SPZL_XNF BSPZAUD_XNG eksogen : 2587:SPZL_XNG BSPZAUD_XNZ eksogen : 2590:SPZL_XNZ BSPZAUD_XO eksogen : 2595:SPZL_XO BSPZAUD_XQF eksogen : 2593:SPZL_XQF BSPZAUD_XQS eksogen : 2592:SPZL_XQS BSPZCO2_XA eksogen : 2598:SPZ_XA BSPZCO2_XB eksogen : 2604:SPZ_XB BSPZCO2_XE eksogen : 2599:SPZ_XE BSPZCO2_XH eksogen : 2607:SPZ_XH BSPZCO2_XNE eksogen : 2601:SPZ_XNE BSPZCO2_XNF eksogen : 2602:SPZ_XNF BSPZCO2_XNG eksogen : 2600:SPZ_XNG BSPZCO2_XNZ eksogen : 2603:SPZ_XNZ BSPZCO2_XO eksogen : 2608:SPZ_XO BSPZCO2_XQF eksogen : 2606:SPZ_XQF BSPZCO2_XQS eksogen : 2605:SPZ_XQS BSPZEJ_XA eksogen : 2610:BSPZEJ_XQZ 4345:PWA 2622:PWAW 2598:SPZ_XA BSPZEJ_XB eksogen : 2610:BSPZEJ_XQZ 4351:PWB 2639:PWBW 2604:SPZ_XB BSPZEJ_XE eksogen : 2610:BSPZEJ_XQZ 4346:PWE 2599:SPZ_XE BSPZEJ_XH eksogen : 2610:BSPZEJ_XQZ 2607:SPZ_XH BSPZEJ_XNE eksogen : 2610:BSPZEJ_XQZ 4348:PWNE 2647:PWNEW 2601:SPZ_XNE BSPZEJ_XNF eksogen : 2610:BSPZEJ_XQZ 4349:PWNF 2631:PWNFW 2602:SPZ_XNF BSPZEJ_XNG eksogen : 2610:BSPZEJ_XQZ 4347:PWNG 4341:PWNGW 2600:SPZ_XNG BSPZEJ_XNZ eksogen : 2610:BSPZEJ_XQZ 4350:PWNZ 2655:PWNZW 2603:SPZ_XNZ BSPZEJ_XO eksogen : 2610:BSPZEJ_XQZ 4356:PWO 2608:SPZ_XO BSPZEJ_XQF eksogen : 2610:BSPZEJ_XQZ 4354:PWQF 2663:PWQFW 2606:SPZ_XQF BSPZEJ_XQS eksogen : 2610:BSPZEJ_XQZ 4353:PWQS 4342:PWQSW 2605:SPZ_XQS BSPZEJ_XQZ endogen (2610) : 4352:PWQZ 2671:PWQZW BSPZR_XA eksogen : 2598:SPZ_XA BSPZR_XB eksogen : 2604:SPZ_XB BSPZR_XE eksogen : 2599:SPZ_XE BSPZR_XH eksogen : 2607:SPZ_XH BSPZR_XNE eksogen : 2601:SPZ_XNE BSPZR_XNF eksogen : 2602:SPZ_XNF BSPZR_XNG eksogen : 2600:SPZ_XNG BSPZR_XNZ eksogen : 2603:SPZ_XNZ BSPZR_XO eksogen : 2608:SPZ_XO BSPZR_XQF eksogen : 2606:SPZ_XQF BSPZR_XQS eksogen : 2605:SPZ_XQS BSPZUL_XA eksogen : 2585:SPZL_XA BSPZUL_XB eksogen : 2591:SPZL_XB BSPZUL_XE eksogen : 2586:SPZL_XE BSPZUL_XH eksogen : 2594:SPZL_XH BSPZUL_XNE eksogen : 2588:SPZL_XNE BSPZUL_XNF eksogen : 2589:SPZL_XNF BSPZUL_XNG eksogen : 2587:SPZL_XNG BSPZUL_XNZ eksogen : 2590:SPZL_XNZ BSPZUL_XO eksogen : 2595:SPZL_XO BSPZUL_XQF eksogen : 2593:SPZL_XQF BSPZUL_XQS eksogen : 2592:SPZL_XQS BSPZUQ_XA eksogen : 2598:SPZ_XA BSPZUQ_XB eksogen : 2604:SPZ_XB BSPZUQ_XE eksogen : 2599:SPZ_XE BSPZUQ_XH eksogen : 2607:SPZ_XH BSPZUQ_XNE eksogen : 2601:SPZ_XNE BSPZUQ_XNF eksogen : 2602:SPZ_XNF BSPZUQ_XNG eksogen : 2600:SPZ_XNG BSPZUQ_XNZ eksogen : 2603:SPZ_XNZ BSPZUQ_XO eksogen : 2608:SPZ_XO BSPZUQ_XQF eksogen : 2606:SPZ_XQF BSPZUQ_XQS eksogen : 2605:SPZ_XQS BSPZV_XA eksogen : 2598:SPZ_XA BSPZV_XB eksogen : 2604:SPZ_XB BSPZV_XE eksogen : 2599:SPZ_XE BSPZV_XH eksogen : 2607:SPZ_XH BSPZV_XNE eksogen : 2601:SPZ_XNE BSPZV_XNF eksogen : 2602:SPZ_XNF BSPZV_XNG eksogen : 2600:SPZ_XNG BSPZV_XNZ eksogen : 2603:SPZ_XNZ BSPZV_XO eksogen : 2608:SPZ_XO BSPZV_XQF eksogen : 2606:SPZ_XQF BSPZV_XQS eksogen : 2605:SPZ_XQS BSP_CP endogen (3763), ikke-bestemmende. BSSYN0 eksogen : 1933:SSYN BSSYN1 eksogen : 1933:SSYN BSY endogen (3765), ikke-bestemmende. BSYB endogen (3773), ikke-bestemmende. BSYC eksogen : 2180:SYC_CF 2181:SYC_CR 171:TSYCU BSYF endogen (3769), ikke-bestemmende. BSYP endogen (3767), ikke-bestemmende. BSYPB endogen (3775), ikke-bestemmende. BSYPF endogen (3771), ikke-bestemmende. BSYPTYPCO1_LD eksogen : 2196:SYP BSYPTYPCO2_LD eksogen : 2196:SYP BSYPTYPCR_ATP eksogen : 2196:SYP 1915:YAS 1939:YASP BSYPTYPCR_SP eksogen : 2196:SYP 1915:YAS 1939:YASP BSYPTYPO1_BF eksogen : 2196:SYP BSYPTYPO2_BF eksogen : 2196:SYP BSYPTYPR_BF eksogen : 2196:SYP 1915:YAS 1939:YASP * BSYWP endogen (2988), feed-back : 2990:IWPD_B 2989:IWPD_BF 2991:IWPD_F 82:KWPS 2192:SYWP_BF 2193:SYWP_F BSYWPC_F eksogen : 3197:TPC_Z_CF BTB endogen (1842) : 1914:PCRS 1843:PTTYL BTFS_CF eksogen : 2894:PWS_CF BTFS_CR eksogen : 2847:PWS_CR BTGCB eksogen : 1568:PCB 2339:SPG_CB BTGCE eksogen : 1564:PCE 2334:SPG_CE BTGCF eksogen : 1562:PCF 2332:SPG_CF BTGCG eksogen : 1565:PCG 2335:SPG_CG BTGCH eksogen : 1566:PCH 2336:SPG_CH BTGCO eksogen : 2338:SPG_CO BTGCS eksogen : 1567:PCS 2337:SPG_CS BTGCV eksogen : 1563:PCV 2333:SPG_CV BTGIBH eksogen : 2425:FDSPXZ_I 1573:PIBH 2340:SPG_IBH 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH BTGIBO1 eksogen : 2425:FDSPXZ_I 1572:PIBO1 2342:SPG_IBO1 3586:TJKD_IB 3587:TJKD_IBO1 BTGIBP1 eksogen : 2425:FDSPXZ_I 1571:PIBP1 2341:SPG_IBP1 3738:SPG_IP1 3586:TJKD_IB 3589:TJKD_IBP1 BTGIKN eksogen : 2348:SPG_IKN BTGIL eksogen : 2425:FDSPXZ_I 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1551:PIL 2347:SPG_IL BTGIMO1 eksogen : 2425:FDSPXZ_I 2344:SPG_IMO1 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 BTGIMP1 eksogen : 2425:FDSPXZ_I 2343:SPG_IMP1 3738:SPG_IP1 3591:TJKD_IM 3593:TJKD_IMP1 BTGXA eksogen : 1489:PVEA 2320:SPG_XA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3598:TJKD_VMA BTGXB eksogen : 1494:PVEB 2326:SPG_XB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 BTGXE eksogen : 1497:PVEE 2321:SPG_XE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 BTGXH eksogen : 1499:PVEH 2330:SPG_XH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 BTGXNE eksogen : 1491:PVMNE 2323:SPG_XNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 BTGXNF eksogen : 1492:PVENF 2324:SPG_XNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 BTGXNG eksogen : 1490:PVMNG 2322:SPG_XNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 BTGXNZ eksogen : 1493:PVENZ 2325:SPG_XNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 BTGXO eksogen : 1500:PVEO 2331:SPG_XO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 BTGXQF eksogen : 1498:PVEQF 2329:SPG_XQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 BTGXQS eksogen : 1496:PVEQS 2328:SPG_XQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 BTGXQZ eksogen : 1495:PVEQZ 2327:SPG_XQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 BTIIN_CF endogen (3889), ikke-bestemmende. BTIIN_CR endogen (3883), ikke-bestemmende. BTIIN_E endogen (3881), ikke-bestemmende. BTIIN_H endogen (3882), ikke-bestemmende. BTIIN_OK endogen (3884), ikke-bestemmende. BTIIN_OO endogen (3885), ikke-bestemmende. BTIIR_Z_OS endogen (3888), ikke-bestemmende. BTIPC_F eksogen : 3194:TIPC_FATP BTISUI endogen (3887), ikke-bestemmende. BTISUU endogen (3886), ikke-bestemmende. BTPAF eksogen : 2521:TPAF BTPATPO eksogen : 1844:PTTYO BTPCO1_BF eksogen : 3034:TPCO1_BF BTPCO2_BF eksogen : 3053:TPCO2_BF BTPCR_BF eksogen : 3015:TPCR_BF BTPCR_SP eksogen : 3167:TPCR_SP BTPC_F eksogen : 3196:TPC_FATP 3201:TP_B 2519:TP_F 3050:WPCO1_B 3051:WPCO1_F 3069:WPCO2_B 3070:WPCO2_F 3031:WPCR_B 3032:WPCR_F BTPEF eksogen : 2522:TPEF BTPIO1_BF eksogen : 3097:TPIO1_BF BTPIO1_F eksogen : 3201:TP_B 2519:TP_F 3113:WPIO1_B 3114:WPIO1_F BTPIO2_BF eksogen : 3116:TPIO2_BF BTPIR_BF eksogen : 3078:TPIR_BF BTPI_F eksogen : 3201:TP_B 2519:TP_F 3132:WPIO2_B 3133:WPIO2_F 3094:WPIR_B 3095:WPIR_F BTYD endogen (1825) : 1826:BTYDE 1832:BULBW BTYDE endogen (1826) : 1832:BULBW BTYPCO1E_B eksogen : 3035:BTYPCO1_B 5270:JBTYPCO1_B BTYPCO1E_F eksogen : 3037:BTYPCO1_F 5271:JBTYPCO1_F BTYPCO1_B endogen (3035) : 5270:JBTYPCO1_B 5274:JTYPCO1_B 3036:TYPCO1_B 5268:ZBTYPCO1_B BTYPCO1_BF endogen (3040), ikke-bestemmende. BTYPCO1_F endogen (3037) : 5271:JBTYPCO1_F 5275:JTYPCO1_F 3038:TYPCO1_F 5269:ZBTYPCO1_F BTYPCO1_LD eksogen : 3172:TYPCO1_LD BTYPCO2E_B eksogen : 3054:BTYPCO2_B 5278:JBTYPCO2_B BTYPCO2E_F eksogen : 3056:BTYPCO2_F 5279:JBTYPCO2_F BTYPCO2_B endogen (3054) : 5278:JBTYPCO2_B 5282:JTYPCO2_B 3055:TYPCO2_B 5276:ZBTYPCO2_B BTYPCO2_BF endogen (3059), ikke-bestemmende. BTYPCO2_F endogen (3056) : 5279:JBTYPCO2_F 5283:JTYPCO2_F 3057:TYPCO2_F 5277:ZBTYPCO2_F BTYPCO2_LD eksogen : 3176:TYPCO2_LD BTYPCRE_ATP eksogen : 3148:BTYPCR_ATP 5311:JBTYPCR_ATP BTYPCRE_B eksogen : 3016:BTYPCR_B 5262:JBTYPCR_B BTYPCRE_F eksogen : 3018:BTYPCR_F 5263:JBTYPCR_F BTYPCR_ATP endogen (3148) : 5311:JBTYPCR_ATP 5310:JRTYPCR_ATP 3149:TYPCR_ATP 5308:ZBTYPCR_ATP BTYPCR_B endogen (3016) : 5262:JBTYPCR_B 5266:JTYPCR_B 3017:TYPCR_B 5260:ZBTYPCR_B BTYPCR_BF endogen (3021), ikke-bestemmende. BTYPCR_DMP eksogen : 3163:TYPCR_DMP BTYPCR_F endogen (3018) : 5263:JBTYPCR_F 5267:JTYPCR_F 3019:TYPCR_F 5261:ZBTYPCR_F BTYPCR_SP eksogen : 3168:TYPCR_SP BTYPC_F eksogen : 3198:TYPC_FATP BTYPIO1E_B eksogen : 3098:BTYPIO1_B 5294:JBTYPIO1_B BTYPIO1E_F eksogen : 3100:BTYPIO1_F 5295:JBTYPIO1_F BTYPIO1_B endogen (3098) : 5294:JBTYPIO1_B 5298:JTYPIO1_B 3099:TYPIO1_B 5292:ZBTYPIO1_B BTYPIO1_BF endogen (3103), ikke-bestemmende. BTYPIO1_F endogen (3100) : 5295:JBTYPIO1_F 5299:JTYPIO1_F 3101:TYPIO1_F 5293:ZBTYPIO1_F BTYPIO2E_B eksogen : 3117:BTYPIO2_B 5302:JBTYPIO2_B BTYPIO2E_F eksogen : 3119:BTYPIO2_F 5303:JBTYPIO2_F BTYPIO2_B endogen (3117) : 5302:JBTYPIO2_B 5306:JTYPIO2_B 3118:TYPIO2_B 5300:ZBTYPIO2_B BTYPIO2_BF endogen (3122), ikke-bestemmende. BTYPIO2_F endogen (3119) : 5303:JBTYPIO2_F 5307:JTYPIO2_F 3120:TYPIO2_F 5301:ZBTYPIO2_F BTYPIRE_B eksogen : 3079:BTYPIR_B 5286:JBTYPIR_B BTYPIRE_F eksogen : 3081:BTYPIR_F 5287:JBTYPIR_F BTYPIR_B endogen (3079) : 5286:JBTYPIR_B 5290:JTYPIR_B 3080:TYPIR_B 5284:ZBTYPIR_B BTYPIR_BF endogen (3084), ikke-bestemmende. BTYPIR_F endogen (3081) : 5287:JBTYPIR_F 5291:JTYPIR_F 3082:TYPIR_F 5285:ZBTYPIR_F BUADA eksogen : 1733:UADA BUADR eksogen : 1734:UADR BUAKBI eksogen : 1725:BULB 1723:UAKB BUAKBR eksogen : 1725:BULB 1723:UAKB BUAKI eksogen : 1761:UAKI BUAKK eksogen : 1737:UAKK BUAKLY eksogen : 1762:UAKLY BUAKRY eksogen : 1763:UAKRY BUAKS eksogen : 1764:UAKS BUAKU eksogen : 1736:UAKU BUIBHX endogen ( 97) : 99:FKBHW 100:PHK 3271:UIBHX BUL endogen (1714), ikke-bestemmende. BULA endogen (4334), ikke-bestemmende. BULB endogen (1725) : 1833:LNA BULBA endogen (4335), ikke-bestemmende. BULBW endogen (1832) : 1833:LNA BULDA eksogen : 1716:ULDA BULKI eksogen : 1766:ULKI BULKU eksogen : 1719:ULKU BULU endogen (1739) : 1741:BUUXA 1740:BUUXAW * BUUXA endogen (1741), feed-back : 1741:BUUXA 1742:UUXA BUUXAW endogen (1740) : 1741:BUUXA BVE endogen (4162), ikke-bestemmende. BVE9 endogen (4272), ikke-bestemmende. BVEA endogen (3913), ikke-bestemmende. BVEB endogen (3914), ikke-bestemmende. BVEBY endogen (4273), ikke-bestemmende. BVEE endogen (4018), ikke-bestemmende. BVEH endogen (4019), ikke-bestemmende. BVEN endogen (4159), ikke-bestemmende. BVENE endogen (3915), ikke-bestemmende. BVENF endogen (3916), ikke-bestemmende. BVENG endogen (3917), ikke-bestemmende. BVENZ endogen (3918), ikke-bestemmende. BVEO endogen (4020), ikke-bestemmende. BVEP endogen (4161), ikke-bestemmende. BVEQ endogen (4160), ikke-bestemmende. BVEQF endogen (3919), ikke-bestemmende. BVEQS endogen (3920), ikke-bestemmende. BVEQZ endogen (3921), ikke-bestemmende. BWBS_Z_OS eksogen : 2572:WZZOMUXA BWCP endogen (3218), ikke-bestemmende. BXB_IL eksogen : 4471:JXB_IL 1448:XB_IL BXE_VENE eksogen : 805:AXE_VENE BXE_VENG eksogen : 784:AXE_VENG BXH_IL eksogen : 4472:JXH_IL 1449:XH_IL BXO_IL eksogen : 4475:JXO_IL 1452:XO_IL BXQF_IL eksogen : 4473:JXQF_IL 1450:XQF_IL BXQS_IL eksogen : 4474:JXQS_IL 1451:XQS_IL BYD_HNR endogen (3235), ikke-bestemmende. BYD_HNRX endogen (3236), ikke-bestemmende. * BYRHH endogen ( 121), feed-back : 2782:FKNCR 149:IF_H 2175:IPS 2177:IPS_CR 2781:KNCR 2787:KNUH 6:YDK_C 5:YDK_H 1920:YRR 2735:YR_H BYS10 endogen (2116) : 4547:BYS10E 2136:KBYS1 2158:TSS0 2141:YS1 * BYS10E endogen (4547), feed-back : 2116:BYS10 BYS10EF eksogen : 2116:BYS10 2032:YSEF1 BYS10FP eksogen : 2116:BYS10 2059:YSFP1 BYS10L eksogen : 2116:BYS10 2005:YSL1 BYS10Q eksogen : 2116:BYS10 2086:YSQ1 BYS10S eksogen : 2116:BYS10 1951:YSS1 BYS10W eksogen : 2116:BYS10 1978:YSW1 BYS11 endogen (2121) : 4552:BYS11E 4562:JBYS11 2136:KBYS1 2159:TSS1 2141:YS1 * BYS11E endogen (4552), feed-back : 2121:BYS11 BYS11EF eksogen : 2121:BYS11 4562:JBYS11 2032:YSEF1 BYS11FP eksogen : 2121:BYS11 4562:JBYS11 2059:YSFP1 BYS11L eksogen : 2121:BYS11 4562:JBYS11 2005:YSL1 BYS11Q eksogen : 2121:BYS11 4562:JBYS11 2086:YSQ1 BYS11S eksogen : 2121:BYS11 4562:JBYS11 1951:YSS1 BYS11W eksogen : 2121:BYS11 4562:JBYS11 1978:YSW1 BYS20 endogen (2117) : 4548:BYS20E 2137:KBYS2 2158:TSS0 2142:YS2 * BYS20E endogen (4548), feed-back : 2117:BYS20 BYS20EF eksogen : 2117:BYS20 2033:YSEF2 BYS20FP eksogen : 2117:BYS20 2060:YSFP2 BYS20L eksogen : 2117:BYS20 2006:YSL2 BYS20Q eksogen : 2117:BYS20 2087:YSQ2 BYS20S eksogen : 2117:BYS20 1952:YSS2 BYS20W eksogen : 2117:BYS20 1979:YSW2 BYS21 endogen (2122) : 4553:BYS21E 4563:JBYS21 2137:KBYS2 2159:TSS1 2142:YS2 * BYS21E endogen (4553), feed-back : 2122:BYS21 BYS21EF eksogen : 2122:BYS21 4563:JBYS21 2033:YSEF2 BYS21FP eksogen : 2122:BYS21 4563:JBYS21 2060:YSFP2 BYS21L eksogen : 2122:BYS21 4563:JBYS21 2006:YSL2 BYS21Q eksogen : 2122:BYS21 4563:JBYS21 2087:YSQ2 BYS21S eksogen : 2122:BYS21 4563:JBYS21 1952:YSS2 BYS21W eksogen : 2122:BYS21 4563:JBYS21 1979:YSW2 BYS30 endogen (2118) : 4549:BYS30E 2138:KBYS3 2158:TSS0 2143:YS3 * BYS30E endogen (4549), feed-back : 2118:BYS30 BYS30EF eksogen : 2118:BYS30 2034:YSEF3 BYS30FP eksogen : 2118:BYS30 2061:YSFP3 BYS30L eksogen : 2118:BYS30 2007:YSL3 BYS30Q eksogen : 2118:BYS30 2088:YSQ3 BYS30S eksogen : 2118:BYS30 1953:YSS3 BYS30W eksogen : 2118:BYS30 1980:YSW3 BYS31 endogen (2123) : 4554:BYS31E 4564:JBYS31 2138:KBYS3 2159:TSS1 2143:YS3 * BYS31E endogen (4554), feed-back : 2123:BYS31 BYS31EF eksogen : 2123:BYS31 4564:JBYS31 2034:YSEF3 BYS31FP eksogen : 2123:BYS31 4564:JBYS31 2061:YSFP3 BYS31L eksogen : 2123:BYS31 4564:JBYS31 2007:YSL3 BYS31Q eksogen : 2123:BYS31 4564:JBYS31 2088:YSQ3 BYS31S eksogen : 2123:BYS31 4564:JBYS31 1953:YSS3 BYS31W eksogen : 2123:BYS31 4564:JBYS31 1980:YSW3 BYS40 endogen (2119) : 4550:BYS40E 2139:KBYS4 2158:TSS0 2144:YS4 * BYS40E endogen (4550), feed-back : 2119:BYS40 BYS40EF eksogen : 2119:BYS40 2035:YSEF4 BYS40FP eksogen : 2119:BYS40 2062:YSFP4 BYS40L eksogen : 2119:BYS40 2008:YSL4 BYS40Q eksogen : 2119:BYS40 2089:YSQ4 BYS40S eksogen : 2119:BYS40 1954:YSS4 BYS40W eksogen : 2119:BYS40 1981:YSW4 BYS41 endogen (2124) : 4555:BYS41E 4565:JBYS41 2139:KBYS4 2159:TSS1 2144:YS4 * BYS41E endogen (4555), feed-back : 2124:BYS41 BYS41EF eksogen : 2124:BYS41 4565:JBYS41 2035:YSEF4 BYS41FP eksogen : 2124:BYS41 4565:JBYS41 2062:YSFP4 BYS41L eksogen : 2124:BYS41 4565:JBYS41 2008:YSL4 BYS41Q eksogen : 2124:BYS41 4565:JBYS41 2089:YSQ4 BYS41S eksogen : 2124:BYS41 4565:JBYS41 1954:YSS4 BYS41W eksogen : 2124:BYS41 4565:JBYS41 1981:YSW4 BYS50 endogen (2120) : 4551:BYS50E 2140:KBYS5 2158:TSS0 2145:YS5 * BYS50E endogen (4551), feed-back : 2120:BYS50 BYS50EF eksogen : 2120:BYS50 2036:YSEF5 BYS50FP eksogen : 2120:BYS50 2063:YSFP5 BYS50L eksogen : 2120:BYS50 2009:YSL5 BYS50Q eksogen : 2120:BYS50 2090:YSQ5 BYS50S eksogen : 2120:BYS50 1955:YSS5 BYS50W eksogen : 2120:BYS50 1982:YSW5 BYS51 endogen (2125) : 4556:BYS51E 4566:JBYS51 2140:KBYS5 2159:TSS1 2145:YS5 * BYS51E endogen (4556), feed-back : 2125:BYS51 BYS51EF eksogen : 2125:BYS51 4566:JBYS51 2036:YSEF5 BYS51FP eksogen : 2125:BYS51 4566:JBYS51 2063:YSFP5 BYS51L eksogen : 2125:BYS51 4566:JBYS51 2009:YSL5 BYS51Q eksogen : 2125:BYS51 4566:JBYS51 2090:YSQ5 BYS51S eksogen : 2125:BYS51 4566:JBYS51 1955:YSS5 BYS51W eksogen : 2125:BYS51 4566:JBYS51 1982:YSW5 BYSP10 endogen (2106) : 4537:BYSP10E 2126:KBYSP1 2156:TSSP0 2131:YSP1 * BYSP10E endogen (4537), feed-back : 2106:BYSP10 BYSP10EF eksogen : 2106:BYSP10 2027:YSPEF1 BYSP10FP eksogen : 2106:BYSP10 2054:YSPFP1 BYSP10L eksogen : 2106:BYSP10 2000:YSPL1 BYSP10Q eksogen : 2106:BYSP10 2081:YSPQ1 BYSP10S eksogen : 2106:BYSP10 1946:YSPS1 BYSP10W eksogen : 2106:BYSP10 1973:YSPW1 BYSP11 endogen (2111) : 4542:BYSP11E 4557:JBYSP11 2126:KBYSP1 2157:TSSP1 2131:YSP1 * BYSP11E endogen (4542), feed-back : 2111:BYSP11 BYSP11EF eksogen : 2111:BYSP11 4557:JBYSP11 2027:YSPEF1 BYSP11FP eksogen : 2111:BYSP11 4557:JBYSP11 2054:YSPFP1 BYSP11L eksogen : 2111:BYSP11 4557:JBYSP11 2000:YSPL1 BYSP11Q eksogen : 2111:BYSP11 4557:JBYSP11 2081:YSPQ1 BYSP11S eksogen : 2111:BYSP11 4557:JBYSP11 1946:YSPS1 BYSP11W eksogen : 2111:BYSP11 4557:JBYSP11 1973:YSPW1 BYSP20 endogen (2107) : 4538:BYSP20E 2127:KBYSP2 2156:TSSP0 2132:YSP2 * BYSP20E endogen (4538), feed-back : 2107:BYSP20 BYSP20EF eksogen : 2107:BYSP20 2028:YSPEF2 BYSP20FP eksogen : 2107:BYSP20 2055:YSPFP2 BYSP20L eksogen : 2107:BYSP20 2001:YSPL2 BYSP20Q eksogen : 2107:BYSP20 2082:YSPQ2 BYSP20S eksogen : 2107:BYSP20 1947:YSPS2 BYSP20W eksogen : 2107:BYSP20 1974:YSPW2 BYSP21 endogen (2112) : 4543:BYSP21E 4558:JBYSP21 2127:KBYSP2 2157:TSSP1 2132:YSP2 * BYSP21E endogen (4543), feed-back : 2112:BYSP21 BYSP21EF eksogen : 2112:BYSP21 4558:JBYSP21 2028:YSPEF2 BYSP21FP eksogen : 2112:BYSP21 4558:JBYSP21 2055:YSPFP2 BYSP21L eksogen : 2112:BYSP21 4558:JBYSP21 2001:YSPL2 BYSP21Q eksogen : 2112:BYSP21 4558:JBYSP21 2082:YSPQ2 BYSP21S eksogen : 2112:BYSP21 4558:JBYSP21 1947:YSPS2 BYSP21W eksogen : 2112:BYSP21 4558:JBYSP21 1974:YSPW2 BYSP30 endogen (2108) : 4539:BYSP30E 2128:KBYSP3 2156:TSSP0 2133:YSP3 * BYSP30E endogen (4539), feed-back : 2108:BYSP30 BYSP30EF eksogen : 2108:BYSP30 2029:YSPEF3 BYSP30FP eksogen : 2108:BYSP30 2056:YSPFP3 BYSP30L eksogen : 2108:BYSP30 2002:YSPL3 BYSP30Q eksogen : 2108:BYSP30 2083:YSPQ3 BYSP30S eksogen : 2108:BYSP30 1948:YSPS3 BYSP30W eksogen : 2108:BYSP30 1975:YSPW3 BYSP31 endogen (2113) : 4544:BYSP31E 4559:JBYSP31 2128:KBYSP3 2157:TSSP1 2133:YSP3 * BYSP31E endogen (4544), feed-back : 2113:BYSP31 BYSP31EF eksogen : 2113:BYSP31 4559:JBYSP31 2029:YSPEF3 BYSP31FP eksogen : 2113:BYSP31 4559:JBYSP31 2056:YSPFP3 BYSP31L eksogen : 2113:BYSP31 4559:JBYSP31 2002:YSPL3 BYSP31Q eksogen : 2113:BYSP31 4559:JBYSP31 2083:YSPQ3 BYSP31S eksogen : 2113:BYSP31 4559:JBYSP31 1948:YSPS3 BYSP31W eksogen : 2113:BYSP31 4559:JBYSP31 1975:YSPW3 BYSP40 endogen (2109) : 4540:BYSP40E 2129:KBYSP4 2156:TSSP0 2134:YSP4 * BYSP40E endogen (4540), feed-back : 2109:BYSP40 BYSP40EF eksogen : 2109:BYSP40 2030:YSPEF4 BYSP40FP eksogen : 2109:BYSP40 2057:YSPFP4 BYSP40L eksogen : 2109:BYSP40 2003:YSPL4 BYSP40Q eksogen : 2109:BYSP40 2084:YSPQ4 BYSP40S eksogen : 2109:BYSP40 1949:YSPS4 BYSP40W eksogen : 2109:BYSP40 1976:YSPW4 BYSP41 endogen (2114) : 4545:BYSP41E 4560:JBYSP41 2129:KBYSP4 2157:TSSP1 2134:YSP4 * BYSP41E endogen (4545), feed-back : 2114:BYSP41 BYSP41EF eksogen : 2114:BYSP41 4560:JBYSP41 2030:YSPEF4 BYSP41FP eksogen : 2114:BYSP41 4560:JBYSP41 2057:YSPFP4 BYSP41L eksogen : 2114:BYSP41 4560:JBYSP41 2003:YSPL4 BYSP41Q eksogen : 2114:BYSP41 4560:JBYSP41 2084:YSPQ4 BYSP41S eksogen : 2114:BYSP41 4560:JBYSP41 1949:YSPS4 BYSP41W eksogen : 2114:BYSP41 4560:JBYSP41 1976:YSPW4 BYSP50 endogen (2110) : 4541:BYSP50E 2130:KBYSP5 2156:TSSP0 2135:YSP5 * BYSP50E endogen (4541), feed-back : 2110:BYSP50 BYSP50EF eksogen : 2110:BYSP50 2031:YSPEF5 BYSP50FP eksogen : 2110:BYSP50 2058:YSPFP5 BYSP50L eksogen : 2110:BYSP50 2004:YSPL5 BYSP50Q eksogen : 2110:BYSP50 2085:YSPQ5 BYSP50S eksogen : 2110:BYSP50 1950:YSPS5 BYSP50W eksogen : 2110:BYSP50 1977:YSPW5 BYSP51 endogen (2115) : 4546:BYSP51E 4561:JBYSP51 2130:KBYSP5 2157:TSSP1 2135:YSP5 * BYSP51E endogen (4546), feed-back : 2115:BYSP51 BYSP51EF eksogen : 2115:BYSP51 4561:JBYSP51 2031:YSPEF5 BYSP51FP eksogen : 2115:BYSP51 4561:JBYSP51 2058:YSPFP5 BYSP51L eksogen : 2115:BYSP51 4561:JBYSP51 2004:YSPL5 BYSP51Q eksogen : 2115:BYSP51 4561:JBYSP51 2085:YSPQ5 BYSP51S eksogen : 2115:BYSP51 4561:JBYSP51 1950:YSPS5 BYSP51W eksogen : 2115:BYSP51 4561:JBYSP51 1977:YSPW5 BYW endogen (3718), ikke-bestemmende. BYWA endogen (2621), ikke-bestemmende. BYWB endogen (2638) : 2645:PXB 4442:ZBYWB BYWE endogen (2626), ikke-bestemmende. BYWH endogen (2629), ikke-bestemmende. BYWNE endogen (2646) : 2653:PXNE 4445:ZBYWNE BYWNF endogen (2630), ikke-bestemmende. BYWNG endogen (2627), ikke-bestemmende. BYWNZ endogen (2654) : 2661:PXNZ 4448:ZBYWNZ BYWO endogen (3721), ikke-bestemmende. BYWO1 endogen (3722), ikke-bestemmende. BYWP endogen (3723), ikke-bestemmende. BYWP1 endogen (3724), ikke-bestemmende. BYWQ endogen (3719), ikke-bestemmende. BYWQF endogen (2662) : 2669:PXQF 4451:ZBYWQF BYWQS endogen (3720), ikke-bestemmende. BYWQZ endogen (2670) : 2677:PXQZ 4454:ZBYWQZ CB endogen ( 73) : 3226:ARFCP_FCB 3213:BCPUXH CBU endogen ( 74), ikke-bestemmende. CE endogen ( 75) : 3227:ARFCP_FCE 2334:SPG_CE CF endogen ( 76) : 3224:ARFCP_FCF 3219:CFV 2332:SPG_CF CFV endogen (3219) : 3223:ARFCP_FCFV 3221:PCFV CG endogen ( 72) : 3228:ARFCP_FCG 2335:SPG_CG CH endogen ( 80) : 3229:ARFCP_FCH 2336:SPG_CH CO endogen ( 639) : 3838:AFCO 2569:COK 3890:COY 646:COZ 641:PCO 645:PCOGL 2338:SPG_CO 3874:TFD_OS_Z 2538:TFD_O_Z 2540:TFNY_O_Z 2542:TFN_O 2575:Y COI endogen (3350), ikke-bestemmende. * COII endogen ( 635), feed-back : 3350:COI 635:COII COIM endogen ( 634) : 639:CO 3350:COI 2540:TFNY_O_Z * COK endogen (2569), feed-back : 3867:TFD_OK_Z 3874:TFD_OS_Z 2560:TFN_OK 2561:TR_OS_OK COO eksogen : 3871:TFD_OO_Z 3874:TFD_OS_Z 2557:TFN_OO COY endogen (3890), ikke-bestemmende. COZ endogen ( 646) : 648:PCOZ 650:PCOZGL CP endogen ( 86) : 3837:AFCP 3226:ARFCP_FCB 3227:ARFCP_FCE 3224:ARFCP_FCF 3223:ARFCP_FCFV 3228:ARFCP_FCG 3229:ARFCP_FCH 3230:ARFCP_FCS 3231:ARFCP_FCT 3225:ARFCP_FCV 3232:ARFCP_FET 3215:BCP 3213:BCPUXH 3214:BCPXH 3216:BCPY 3233:BCPYD_H 3217:BCPYF 3763:BSP_CP 3209:CPXH 87:PCP 2548:TFN_H 2575:Y 3234:YD_HNR CPDK endogen ( 88) : 90:PCPDK CPUETXH endogen ( 29) : 30:FCPUETXH * CPUXH endogen ( 27), feed-back : 29:CPUETXH 27:CPUXH 28:FCPUXH 99:FKBHW 4415:JRCPUXH 100:PHK CPUXHW endogen ( 26) : 27:CPUXH 4415:JRCPUXH CPXH endogen (3209) : 3211:PCPXH CS endogen ( 79) : 3230:ARFCP_FCS 2337:SPG_CS CT endogen ( 78) : 3231:ARFCP_FCT CV endogen ( 77) : 3225:ARFCP_FCV 3219:CFV 2333:SPG_CV D00 eksogen : 96:TSUIH D01 eksogen : 96:TSUIH D06 eksogen : 100:PHK D4703 eksogen : 2507:TIRE_O 2508:TIRK 1892:TYRBF D4706 eksogen : 1772:UAKY 1768:UKIY 1773:ULKY 1769:ULYY 1771:UMSY 1770:URYY D4707 eksogen : 1741:BUUXA 1740:BUUXAW D4708 eksogen : 27:CPUXH 26:CPUXHW 4415:JRCPUXH D4711 eksogen : 1933:SSYN 1931:TSSYN 96:TSUIH D4794 eksogen : 2572:WZZOMUXA D4799 eksogen : 2104:KKYS 2103:KKYSP D6608 eksogen : 104:FKBH D7184 eksogen : 1758:UA D8291 eksogen : 1917:IVBPS 1916:IVMPS 172:IWBZSU 175:IWBZSU1 D84 eksogen : 2186:TSYWP D8587 eksogen : 1833:LNA D93 eksogen : 4577:JKBYSP 4567:JKBYSP1 4568:JKBYSP2 4569:JKBYSP3 4570:JKBYSP4 4571:JKBYSP5 2160:KBYSP 2126:KBYSP1 2127:KBYSP2 2128:KBYSP3 2129:KBYSP4 2130:KBYSP5 D9498 eksogen : 96:TSUIH DBFCBU eksogen : 53:BFCBU DBFCE eksogen : 54:BFCE DBFCF eksogen : 55:BFCF DBFCGU eksogen : 52:BFCGU DBFCS eksogen : 58:BFCS DBFCT eksogen : 57:BFCT DBFCV eksogen : 56:BFCV DBTYPCO1_B eksogen : 3035:BTYPCO1_B DBTYPCO1_F eksogen : 3037:BTYPCO1_F DBTYPCO2_B eksogen : 3054:BTYPCO2_B DBTYPCO2_F eksogen : 3056:BTYPCO2_F DBTYPCR_ATP eksogen : 3148:BTYPCR_ATP DBTYPCR_B eksogen : 3016:BTYPCR_B DBTYPCR_F eksogen : 3018:BTYPCR_F DBTYPIO1_B eksogen : 3098:BTYPIO1_B DBTYPIO1_F eksogen : 3100:BTYPIO1_F DBTYPIO2_B eksogen : 3117:BTYPIO2_B DBTYPIO2_F eksogen : 3119:BTYPIO2_F DBTYPIR_B eksogen : 3079:BTYPIR_B DBTYPIR_F eksogen : 3081:BTYPIR_F DBYW eksogen : 2638:BYWB 2646:BYWNE 2654:BYWNZ 2662:BYWQF 2670:BYWQZ 2645:PXB 2653:PXNE 2661:PXNZ 2669:PXQF 2677:PXQZ DCO eksogen : 582:FIBO1 583:FIMO1 584:FIMRO1 581:QO1 DDEU eksogen : 201:FE2K 197:FE2KW 202:FE59 198:FE59W 200:FESQW 199:FETW DDLOGLNA endogen (1830) : 1833:LNA DEUSPM eksogen : 2407:SPTEU 2442:T_Z_EU DFCB eksogen : 53:BFCBU 27:CPUXH 4415:JRCPUXH 59:KFC 4414:ZFCP DFCE eksogen : 54:BFCE 27:CPUXH 4415:JRCPUXH 59:KFC 4414:ZFCP DFCF eksogen : 55:BFCF 27:CPUXH 4415:JRCPUXH 59:KFC 4414:ZFCP DFCG eksogen : 52:BFCGU 27:CPUXH 4415:JRCPUXH 59:KFC 4414:ZFCP DFCP eksogen : 27:CPUXH DFCS eksogen : 58:BFCS 27:CPUXH 4415:JRCPUXH 59:KFC 4414:ZFCP DFCT eksogen : 57:BFCT 27:CPUXH 4415:JRCPUXH 59:KFC 4414:ZFCP DFCV eksogen : 56:BFCV 27:CPUXH 4415:JRCPUXH 59:KFC 4414:ZFCP DFIL eksogen : 1439:M01_IL 1440:M2_IL 1441:M3K_IL 1443:M3Q_IL 1442:M3R_IL 1444:M59_IL 1445:M7B_IL 1446:M7Y_IL 1447:MS_IL 1432:XA_IL 1448:XB_IL 1433:XE_IL 1449:XH_IL 1434:XNE_IL 1435:XNF_IL 1436:XNG_IL 1437:XNZ_IL 1452:XO_IL 1450:XQF_IL 1451:XQS_IL 1438:XQZ_IL DFYFU eksogen : 195:FYFU DGEJ eksogen : 2386:SPZEJ DLISA eksogen : 1841:RLISA DPXB eksogen : 2645:PXB DPXNE eksogen : 2653:PXNE DPXNZ eksogen : 2661:PXNZ DPXQF eksogen : 2669:PXQF DPXQZ eksogen : 2677:PXQZ DRML eksogen : 2458:IWLO DSK1 eksogen : 4530:JUSY 2162:KBYS 2160:KBYSP 2163:SSYS 2161:SSYSP 2158:TSS0 2159:TSS1 2156:TSSP0 2157:TSSP1 2105:USY DSK2 eksogen : 2116:BYS10 2121:BYS11 2117:BYS20 2122:BYS21 2118:BYS30 2123:BYS31 2119:BYS40 2124:BYS41 2120:BYS50 2125:BYS51 2106:BYSP10 2111:BYSP11 2107:BYSP20 2112:BYSP21 2108:BYSP30 2113:BYSP31 2109:BYSP40 2114:BYSP41 2110:BYSP50 2115:BYSP51 4530:JUSY 2136:KBYS1 2137:KBYS2 2138:KBYS3 2139:KBYS4 2140:KBYS5 2026:KBYSEF 2053:KBYSFP 1999:KBYSL 2126:KBYSP1 2127:KBYSP2 2128:KBYSP3 2129:KBYSP4 2130:KBYSP5 2025:KBYSPEF 2052:KBYSPFP 1998:KBYSPL 2079:KBYSPQ 1944:KBYSPS 1971:KBYSPW 2080:KBYSQ 1945:KBYSS 1972:KBYSW 2151:SSYS1 2152:SSYS2 2153:SSYS3 2154:SSYS4 2155:SSYS5 2146:SSYSP1 2147:SSYSP2 2148:SSYSP3 2149:SSYSP4 2150:SSYSP5 2105:USY 2141:YS1 2142:YS2 2143:YS3 2144:YS4 2145:YS5 2131:YSP1 2132:YSP2 2133:YSP3 2134:YSP4 2135:YSP5 DSR2 eksogen : 1843:PTTYL 1887:TYRKI 1885:TYRKK 1890:TYRKR 1889:TYRKRR 1888:TYRKRS 1886:TYRKU * DT9 endogen (4332), feed-back : 4332:DT9 * DTA endogen (4003), feed-back : 4003:DTA * DTB endogen (4004), feed-back : 4004:DTB * DTB9 endogen (4326), feed-back : 4332:DT9 4326:DTB9 4330:PKLEBM9 DTBA eksogen : 4003:DTA 4326:DTB9 4311:DTBP 221:FKNBAWX 218:PKLEBA 219:PKLEBMA DTBB eksogen : 4004:DTB 4326:DTB9 4327:DTBBY 4311:DTBP 262:FKNBBWX 259:PKLEBB 260:PKLEBMB * DTBBY endogen (4327), feed-back : 4327:DTBBY 4333:DTBY 4331:PKLEBMBY DTBFCBU endogen ( 39) : 46:BFCBUW DTBFCE endogen ( 40) : 54:BFCE 47:BFCEW 4418:JRBFCE DTBFCF endogen ( 41) : 48:BFCFW DTBFCGU endogen ( 38) : 45:BFCGUW DTBFCS endogen ( 44) : 51:BFCSW DTBFCT endogen ( 43) : 50:BFCTW DTBFCV endogen ( 42) : 49:BFCVW * DTBN endogen (4309), feed-back : 4326:DTB9 4327:DTBBY 4309:DTBN 4311:DTBP 4317:DTN 4315:PKLEBMN DTBNE eksogen : 4309:DTBN 4005:DTNE 469:FKNBNEWX 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE DTBNF eksogen : 4309:DTBN 4006:DTNF 303:FKNBNFWX 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF DTBNG eksogen : 4309:DTBN 4007:DTNG 510:FKNBNGWX 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG DTBNZ eksogen : 4309:DTBN 4008:DTNZ 344:FKNBNZWX 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ * DTBO endogen ( 675), feed-back : 675:DTBO DTBO1 eksogen : 675:DTBO 616:FXO1 * DTBP endogen (4311), feed-back : 4311:DTBP 4319:DTP * DTBQ endogen (4310), feed-back : 4326:DTB9 4327:DTBBY 4311:DTBP 4310:DTBQ 4318:DTQ 4316:PKLEBMQ DTBQF eksogen : 4310:DTBQ 4009:DTQF 385:FKNBQFWX 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF DTBQS eksogen : 4327:DTBBY 4310:DTBQ 4010:DTQS 551:FKNBQSWX 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS DTBQZ eksogen : 4310:DTBQ 4011:DTQZ 426:FKNBQZWX 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ * DTBY endogen (4333), feed-back : 4333:DTBY * DTE9 endogen (4324), feed-back : 4332:DT9 4324:DTE9 4330:PKLEBM9 DTEA eksogen : 4003:DTA 4324:DTE9 4308:DTEP 222:FVEAWX 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA DTEB eksogen : 4004:DTB 4324:DTE9 4325:DTEBY 4308:DTEP 263:FVEBWX 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB * DTEBY endogen (4325), feed-back : 4333:DTBY 4325:DTEBY 4331:PKLEBMBY DTEH eksogen : 4308:DTEP 726:FVEH * DTEN endogen (4306), feed-back : 4324:DTE9 4325:DTEBY 4306:DTEN 4308:DTEP 4317:DTN 4315:PKLEBMN DTENE eksogen : 4306:DTEN 4005:DTNE 467:FVENEWX 466:PKLBMENE DTENF eksogen : 4306:DTEN 4006:DTNF 304:FVENFWX 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF DTENG eksogen : 4306:DTEN 4007:DTNG 508:FVENGWX 507:PKLBMENG DTENZ eksogen : 4306:DTEN 4008:DTNZ 345:FVENZWX 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ * DTEO endogen ( 676), feed-back : 676:DTEO 678:FVEO DTEO1 eksogen : 676:DTEO 678:FVEO 620:FVEO1 616:FXO1 * DTEP endogen (4308), feed-back : 4308:DTEP 4319:DTP * DTEQ endogen (4307), feed-back : 4324:DTE9 4325:DTEBY 4308:DTEP 4307:DTEQ 4318:DTQ 4316:PKLEBMQ DTEQF eksogen : 4307:DTEQ 4009:DTQF 386:FVEQFWX 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF DTEQS eksogen : 4325:DTEBY 4307:DTEQ 4010:DTQS 549:FVEQSWX 548:PKLBMEQS DTEQZ eksogen : 4307:DTEQ 4011:DTQZ 427:FVEQZWX 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ DTFETW eksogen : 199:FETW DTFN_OK eksogen : 2560:TFN_OK 2561:TR_OS_OK * DTK9 endogen (4320), feed-back : 4332:DT9 4320:DTK9 4330:PKLEBM9 DTKA eksogen : 4003:DTA 4320:DTK9 4302:DTKP 223:FKNMAWX 216:PKLA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA DTKB eksogen : 4004:DTB 4320:DTK9 4321:DTKBY 4302:DTKP 264:FKNMBWX 257:PKLB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB * DTKBY endogen (4321), feed-back : 4333:DTBY 4321:DTKBY 4331:PKLEBMBY DTKE eksogen : 4302:DTKP 706:FIME * DTKN endogen (4300), feed-back : 4320:DTK9 4321:DTKBY 4300:DTKN 4302:DTKP 4317:DTN 4315:PKLEBMN DTKNE eksogen : 4300:DTKN 4005:DTNE 470:FKNMNEWX 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE 463:PKLNE DTKNF eksogen : 4300:DTKN 4006:DTNF 305:FKNMNFWX 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 298:PKLNF DTKNG eksogen : 4300:DTKN 4007:DTNG 511:FKNMNGWX 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG 504:PKLNG DTKNZ eksogen : 4300:DTKN 4008:DTNZ 346:FKNMNZWX 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 339:PKLNZ * DTKO endogen ( 674), feed-back : 674:DTKO DTKO1 eksogen : 674:DTKO 616:FXO1 * DTKP endogen (4302), feed-back : 4302:DTKP 4319:DTP * DTKQ endogen (4301), feed-back : 4320:DTK9 4321:DTKBY 4302:DTKP 4301:DTKQ 4318:DTQ 4316:PKLEBMQ DTKQF eksogen : 4301:DTKQ 4009:DTQF 387:FKNMQFWX 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 380:PKLQF DTKQS eksogen : 4321:DTKBY 4301:DTKQ 4010:DTQS 552:FKNMQSWX 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS 545:PKLQS DTKQZ eksogen : 4301:DTKQ 4011:DTQZ 428:FKNMQZWX 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 421:PKLQZ * DTL9 endogen (4322), feed-back : 4332:DT9 4322:DTL9 4330:PKLEBM9 DTLA eksogen : 4003:DTA 4322:DTL9 4305:DTLP 224:HQAWX 216:PKLA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA DTLB eksogen : 4004:DTB 4322:DTL9 4323:DTLBY 4305:DTLP 265:HQBWX 257:PKLB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB * DTLBY endogen (4323), feed-back : 4333:DTBY 4323:DTLBY 4331:PKLEBMBY DTLE eksogen : 4305:DTLP 710:HQE DTLH eksogen : 4305:DTLP 727:HQH * DTLN endogen (4303), feed-back : 4322:DTL9 4323:DTLBY 4303:DTLN 4305:DTLP 4317:DTN 4315:PKLEBMN DTLNE eksogen : 4303:DTLN 4005:DTNE 471:HQNEWX 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE 463:PKLNE DTLNF eksogen : 4303:DTLN 4006:DTNF 306:HQNFWX 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 298:PKLNF DTLNG eksogen : 4303:DTLN 4007:DTNG 512:HQNGWX 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG 504:PKLNG DTLNZ eksogen : 4303:DTLN 4008:DTNZ 347:HQNZWX 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 339:PKLNZ * DTLO endogen ( 673), feed-back : 673:DTLO 683:QO DTLO1 eksogen : 673:DTLO 616:FXO1 683:QO * DTLP endogen (4305), feed-back : 4305:DTLP 4319:DTP * DTLQ endogen (4304), feed-back : 4322:DTL9 4323:DTLBY 4305:DTLP 4304:DTLQ 4318:DTQ 4316:PKLEBMQ DTLQF eksogen : 4304:DTLQ 4009:DTQF 388:HQQFWX 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 380:PKLQF DTLQS eksogen : 4323:DTLBY 4304:DTLQ 4010:DTQS 553:HQQSWX 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS 545:PKLQS DTLQZ eksogen : 4304:DTLQ 4011:DTQZ 429:HQQZWX 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 421:PKLQZ * DTM9 endogen (4328), feed-back : 4332:DT9 4328:DTM9 4330:PKLEBM9 DTMA eksogen : 4003:DTA 4328:DTM9 4314:DTMP 220:FVMAWX 219:PKLEBMA DTMB eksogen : 4004:DTB 4328:DTM9 4329:DTMBY 4314:DTMP 261:FVMBWX 260:PKLEBMB * DTMBY endogen (4329), feed-back : 4333:DTBY 4329:DTMBY 4331:PKLEBMBY DTME eksogen : 4314:DTMP 707:FVME DTMH eksogen : 4314:DTMP 725:FVMH * DTMN endogen (4312), feed-back : 4328:DTM9 4329:DTMBY 4312:DTMN 4314:DTMP 4317:DTN 4315:PKLEBMN DTMNE eksogen : 4312:DTMN 4005:DTNE 468:FVMNEWX 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE DTMNF eksogen : 4312:DTMN 4006:DTNF 302:FVMNFWX 301:PKLEBMNF DTMNG eksogen : 4312:DTMN 4007:DTNG 509:FVMNGWX 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG DTMNZ eksogen : 4312:DTMN 4008:DTNZ 343:FVMNZWX 342:PKLEBMNZ * DTMO endogen ( 677), feed-back : 677:DTMO 679:FVMO DTMO1 eksogen : 677:DTMO 679:FVMO 621:FVMO1 616:FXO1 * DTMP endogen (4314), feed-back : 4314:DTMP 4319:DTP * DTMQ endogen (4313), feed-back : 4328:DTM9 4329:DTMBY 4314:DTMP 4313:DTMQ 4318:DTQ 4316:PKLEBMQ DTMQF eksogen : 4313:DTMQ 4009:DTQF 384:FVMQFWX 383:PKLEBMQF DTMQS eksogen : 4329:DTMBY 4313:DTMQ 4010:DTQS 550:FVMQSWX 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS DTMQZ eksogen : 4313:DTMQ 4011:DTQZ 425:FVMQZWX 424:PKLEBMQZ * DTN endogen (4317), feed-back : 4317:DTN * DTNE endogen (4005), feed-back : 4005:DTNE * DTNF endogen (4006), feed-back : 4006:DTNF * DTNG endogen (4007), feed-back : 4007:DTNG * DTNZ endogen (4008), feed-back : 4008:DTNZ * DTP endogen (4319), feed-back : 4319:DTP DTP1 eksogen : 2213:TPCB 2212:TPCF 2214:TPCH 2217:TPCO 2216:TPCS 2215:TPCV 2220:TPIBH 2222:TPIBO1 2221:TPIBP1 2223:TPIL 2218:TPIMO1 2219:TPIMP1 2224:TPP_VMA 2225:TPP_VMNF 2230:TVMB 2226:TVME 2234:TVMH 2228:TVMNE 2227:TVMNG 2229:TVMNZ 2235:TVMO 2232:TVMQF 2231:TVMQS 2233:TVMQZ DTP2 eksogen : 2210:TPCEX 2211:TPCG 2236:TVEAX 2242:TVEBX 2237:TVEEX 2246:TVEHX 2239:TVENEX 2240:TVENFX 2238:TVENGX 2241:TVENZX 2247:TVEOX 2244:TVEQFX 2243:TVEQSX 2245:TVEQZX * DTQ endogen (4318), feed-back : 4318:DTQ * DTQF endogen (4009), feed-back : 4009:DTQF * DTQS endogen (4010), feed-back : 4010:DTQS * DTQZ endogen (4011), feed-back : 4011:DTQZ DTSYA eksogen : 2382:TSPZAB 2171:TSYA * DTTIIN_CR endogen (2462), feed-back : 2462:DTTIIN_CR 2468:TIIN_CR * DTTIIN_E endogen (2460), feed-back : 2460:DTTIIN_E 2466:TIIN_E * DTTIIN_H endogen (2461), feed-back : 2461:DTTIIN_H 2467:TIIN_H * DTTIIN_OK endogen (2463), feed-back : 2463:DTTIIN_OK 2469:TIIN_OK * DTTIIN_OO endogen (2464), feed-back : 2464:DTTIIN_OO 2470:TIIN_OO * DTTII_Z_OS endogen (2465), feed-back : 2465:DTTII_Z_OS 2474:TII_Z_OS * DTTIP_CF_Z endogen (2479), feed-back : 2479:DTTIP_CF_Z 3150:TIPCR_ATP 2987:TIP_BXH 2985:TIP_F DTYPCO1_B eksogen : 3035:BTYPCO1_B 3036:TYPCO1_B DTYPCO1_F eksogen : 3037:BTYPCO1_F 3038:TYPCO1_F DTYPCO2_B eksogen : 3054:BTYPCO2_B 3055:TYPCO2_B DTYPCO2_F eksogen : 3056:BTYPCO2_F 3057:TYPCO2_F DTYPCR_ATP eksogen : 3148:BTYPCR_ATP 3149:TYPCR_ATP DTYPCR_B eksogen : 3016:BTYPCR_B 3017:TYPCR_B DTYPCR_F eksogen : 3018:BTYPCR_F 3019:TYPCR_F DTYPIO1_B eksogen : 3098:BTYPIO1_B 3099:TYPIO1_B DTYPIO1_F eksogen : 3100:BTYPIO1_F 3101:TYPIO1_F DTYPIO2_B eksogen : 3117:BTYPIO2_B 3118:TYPIO2_B DTYPIO2_F eksogen : 3119:BTYPIO2_F 3120:TYPIO2_F DTYPIR_B eksogen : 3079:BTYPIR_B 3080:TYPIR_B DTYPIR_F eksogen : 3081:BTYPIR_F 3082:TYPIR_F DUSY eksogen : 2105:USY DUWXA eksogen : 1757:UWXA DW86 eksogen : 2458:IWLO DWPS_ATP eksogen : 3159:WPB_ATP 3158:WPSDK_ATP 3157:WPSE_ATP DWPS_B eksogen : 3011:WPB_B 3010:WPSD_B 3009:WPSE_B DWPS_F eksogen : 3000:WPB_F 2999:WPSDK_F 2998:WPSE_F DWRAD eksogen : 2457:IWDE DWRAL eksogen : 2458:IWLO DWS eksogen : 2845:RWS_CR 2893:WS_CF_Z E endogen (2431) : 3836:AFE 3323:BPE 3762:BSPTR 2439:EN 2433:PE 2449:TFN_E 2575:Y 2582:YTR E01 endogen ( 193), ikke-bestemmende. E2 endogen (3286) : 3298:E237Y E237Y endogen (3298) : 3300:PE237Y E3 endogen (3287) : 3298:E237Y 3295:EVX3 E59 endogen (3288), ikke-bestemmende. E7Y endogen (3289) : 3298:E237Y EFREK endogen (3678), ikke-bestemmende. EKPFE2K eksogen : 201:FE2K EKPFE59 eksogen : 202:FE59 EKPFESQ eksogen : 204:FESQ EKPFET eksogen : 203:FET EKPFXA eksogen : 1409:FXA EKYFE2K eksogen : 201:FE2K EKYFE59 eksogen : 202:FE59 EKYFESQ eksogen : 204:FESQ EKYFET eksogen : 203:FET ELFYFU eksogen : 196:KFEE ELPFE2K eksogen : 197:FE2KW ELPFE59 eksogen : 198:FE59W ELPFESQ eksogen : 200:FESQW ELPFET eksogen : 199:FETW ELPFXA eksogen : 1408:FXAW EN endogen (2439), ikke-bestemmende. EN01 endogen (3285), ikke-bestemmende. ENL endogen (2450) : 3831:ENLY ENLRES eksogen : 2450:ENL ENLY endogen (3831), ikke-bestemmende. ENST endogen (3827) : 3830:ENSTY ENSTY endogen (3830), ikke-bestemmende. ENV endogen (3826) : 3829:ENVY ENVY endogen (3829), ikke-bestemmende. ES endogen (2429) : 3328:BPEST 2431:E 3827:ENST 3292:EST 3294:PEST ESQ endogen (3290), ikke-bestemmende. ESS endogen (3291) : 3409:XQS_E 3472:X_ES EST endogen (3292), ikke-bestemmende. * ET endogen (2430), feed-back : 3232:ARFCP_FET 3328:BPEST 2431:E 3827:ENST 3292:EST 13:FETB 14:FETE 15:FETF 12:FETG 18:FETS 17:FETT 16:FETV 3294:PEST EV endogen (2428) : 3324:BPEV 2431:E 3826:ENV 3295:EVX3 2432:PEV EVX3 endogen (3295) : 3297:PEVX3 EWEU eksogen : 2906:PWBSE EWUS eksogen : 2614:PEE3R * FAM01 endogen (1660), feed-back : 1660:FAM01 1674:FMZ01 1670:FMZ01W 1683:KFMZ01 * FAM2 endogen (1661), feed-back : 1661:FAM2 1675:FMZ2 1671:FMZ2W 1684:KFMZ2 * FAM3Q endogen (1662), feed-back : 1662:FAM3Q 1678:FMZ3Q 1685:KFMZ3Q * FAM59 endogen (1663), feed-back : 3319:BFMZ59 1663:FAM59 1676:FMZ59 1672:FMZ59W 1686:KFMZ59 * FAMS endogen (1664), feed-back : 1664:FAMS 1677:FMZSNR 1673:FMZSNRW 1687:KFMZS * FCB endogen ( 70), feed-back : 3226:ARFCP_FCB 3763:BSP_CP 73:CB 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 85:FCP 89:FCPDK 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4513:JSPM_CB 3489:M_CB 2185:PCPN 1538:PNCB 2339:SPG_CB 2366:SPM_CB 2300:SPP_CB 2315:SPR_CB 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3539:TJKFMZ3Q 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3365:XA_CP 179:XA_E01 3371:XB_CP 3366:XE_CP 3375:XH_CP 3368:XNE_CP 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3367:XNG_CP 3370:XNZ_CP 3376:XO_CP 3374:XQF_CP 3373:XQS_CP 3372:XQZ_CP 3459:X_CB 4401:ZFCB 4414:ZFCP * FCBU endogen ( 61), feed-back : 74:CBU 27:CPUXH 67:FKNCB 24:PCGBU 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 4414:ZFCP * FCE endogen ( 62), feed-back : 3227:ARFCP_FCE 3763:BSP_CP 75:CE 86:CP 88:CPDK 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 85:FCP 89:FCPDK 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4511:JSPM_CE 3487:M_CE 22:PCEFVTS 2185:PCPN 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 1536:PNCE 2364:SPM_CE 2295:SPP_CE 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3539:TJKFMZ3Q 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 2263:TPCE 3365:XA_CP 179:XA_E01 3371:XB_CP 3366:XE_CP 3375:XH_CP 3368:XNE_CP 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3367:XNG_CP 3370:XNZ_CP 3376:XO_CP 3374:XQF_CP 3373:XQS_CP 3372:XQZ_CP 3457:X_CE 4402:ZFCE * FCF endogen ( 63), feed-back : 3224:ARFCP_FCF 3763:BSP_CP 76:CF 86:CP 88:CPDK 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 3220:FCFV 1422:FCH 85:FCP 89:FCPDK 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4509:JSPM_CF 3485:M_CF 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 2185:PCPN 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 1534:PNCF 2362:SPM_CF 2293:SPP_CF 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3539:TJKFMZ3Q 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3365:XA_CP 179:XA_E01 3371:XB_CP 3366:XE_CP 3375:XH_CP 3368:XNE_CP 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3367:XNG_CP 3370:XNZ_CP 3376:XO_CP 3374:XQF_CP 3373:XQS_CP 3372:XQZ_CP 3455:X_CF 4403:ZFCF FCFV endogen (3220) : 3223:ARFCP_FCFV 3221:PCFV FCG endogen ( 71) : 3228:ARFCP_FCG 3763:BSP_CP 72:CG 86:CP 88:CPDK 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 85:FCP 89:FCPDK 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4512:JSPM_CG 3488:M_CG 2185:PCPN 1537:PNCG 2365:SPM_CG 2296:SPP_CG 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3539:TJKFMZ3Q 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3365:XA_CP 179:XA_E01 3371:XB_CP 3366:XE_CP 3375:XH_CP 3368:XNE_CP 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3367:XNG_CP 3370:XNZ_CP 3376:XO_CP 3374:XQF_CP 3373:XQS_CP 3372:XQZ_CP 3458:X_CG 4400:ZFCG * FCGU endogen ( 60), feed-back : 71:FCG 24:PCGBU 25:PCPUETXH 23:PCPUXH * FCH endogen (1422), feed-back : 3229:ARFCP_FCH 3213:BCPUXH 3214:BCPXH 3763:BSP_CP 80:CH 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 3209:CPXH 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 85:FCP 89:FCPDK 3210:FCPXH 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4514:JSPM_CH 3490:M_CH 2185:PCPN 1539:PNCH 2367:SPM_CH 2297:SPP_CH 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3539:TJKFMZ3Q 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3365:XA_CP 179:XA_E01 3371:XB_CP 3366:XE_CP 3375:XH_CP 3368:XNE_CP 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3367:XNG_CP 3370:XNZ_CP 3376:XO_CP 3374:XQF_CP 3373:XQS_CP 3372:XQZ_CP 3460:X_CH 4414:ZFCP * FCO endogen ( 640), feed-back : 3838:AFCO 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 632:FCOIM 647:FCOZ 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 664:FXO_CO 1421:FXQF 1420:FXQS 1418:FXQZ_CO 2576:FY 4527:JFSPXZ 4516:JSPM_CO 3492:M_CO 641:PCO 665:PXO_CO 2369:SPM_CO 2299:SPP_CO 2316:SPR_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3539:TJKFMZ3Q 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3377:XA_C 179:XA_E01 3383:XB_C 3378:XE_C 3387:XH_C 3380:XNE_C 3381:XNF_C 180:XNF_E01 3379:XNG_C 3382:XNZ_C 3386:XQF_C 3385:XQS_C FCOGL endogen ( 644) : 649:FCOZGL 645:PCOGL * FCOIM endogen ( 632), feed-back : 634:COIM 640:FCO 644:FCOGL 632:FCOIM 1418:FXQZ_CO 2678:PXQZ_CO FCOZ endogen ( 647) : 648:PCOZ FCOZGL endogen ( 649) : 650:PCOZGL FCP endogen ( 85) : 3837:AFCP 3210:FCPXH 2576:FY 87:PCP 3222:RFCP 4414:ZFCP FCPDK endogen ( 89) : 90:PCPDK FCPUETXH endogen ( 30), ikke-bestemmende. FCPUXH endogen ( 28) : 53:BFCBU 54:BFCE 55:BFCF 52:BFCGU 58:BFCS 57:BFCT 56:BFCV 39:DTBFCBU 40:DTBFCE 41:DTBFCF 38:DTBFCGU 43:DTBFCT 42:DTBFCV 61:FCBU 62:FCE 63:FCF 60:FCGU 66:FCS 65:FCT 64:FCV 104:FKBH 4417:JRBFCBU 4418:JRBFCE 4419:JRBFCF 4416:JRBFCGU 4422:JRBFCS 4421:JRBFCT 4420:JRBFCV FCPXH endogen (3210) : 3211:PCPXH * FCS endogen ( 66), feed-back : 3230:ARFCP_FCS 3763:BSP_CP 86:CP 88:CPDK 79:CS 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 85:FCP 89:FCPDK 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4515:JSPM_CS 3491:M_CS 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 2185:PCPN 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 19:PCTS 20:PCVTS 1540:PNCS 2368:SPM_CS 2395:SPPUR 2298:SPP_CS 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3539:TJKFMZ3Q 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3365:XA_CP 179:XA_E01 3371:XB_CP 3366:XE_CP 3375:XH_CP 3368:XNE_CP 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3367:XNG_CP 3370:XNZ_CP 3376:XO_CP 3374:XQF_CP 3373:XQS_CP 3372:XQZ_CP 3461:X_CS 4406:ZFCS * FCT endogen ( 65), feed-back : 3231:ARFCP_FCT 86:CP 78:CT 85:FCP 1681:FMT 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 2185:PCPN 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 19:PCTS 20:PCVTS 4405:ZFCT * FCV endogen ( 64), feed-back : 3225:ARFCP_FCV 3763:BSP_CP 86:CP 88:CPDK 77:CV 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 3220:FCFV 1422:FCH 85:FCP 89:FCPDK 2424:FDSPXZ_C 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4510:JSPM_CV 3486:M_CV 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 2185:PCPN 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 20:PCVTS 1535:PNCV 2363:SPM_CV 2294:SPP_CV 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3539:TJKFMZ3Q 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3365:XA_CP 179:XA_E01 3371:XB_CP 3366:XE_CP 3375:XH_CP 3368:XNE_CP 3369:XNF_CP 180:XNF_E01 3367:XNG_CP 3370:XNZ_CP 3376:XO_CP 3374:XQF_CP 3373:XQS_CP 3372:XQZ_CP 3456:X_CV 4404:ZFCV FDIL endogen (1459) : 1460:FIL 3621:TJKD_DIL FDSPXZ_C endogen (2424) : 2427:FSPXZ1 4528:JFSPXZ1 FDSPXZ_E endogen (2426) : 2427:FSPXZ1 4528:JFSPXZ1 FDSPXZ_I endogen (2425) : 2427:FSPXZ1 4528:JFSPXZ1 FDSPXZ_V endogen (2423) : 2427:FSPXZ1 4528:JFSPXZ1 FDSPXZ_VA endogen (2411) : 2423:FDSPXZ_V FDSPXZ_VB endogen (2417) : 2423:FDSPXZ_V FDSPXZ_VE endogen (2412) : 2423:FDSPXZ_V FDSPXZ_VH endogen (2421) : 2423:FDSPXZ_V FDSPXZ_VNE endogen (2414) : 2423:FDSPXZ_V FDSPXZ_VNF endogen (2415) : 2423:FDSPXZ_V FDSPXZ_VNG endogen (2413) : 2423:FDSPXZ_V FDSPXZ_VNZ endogen (2416) : 2423:FDSPXZ_V FDSPXZ_VO endogen (2422) : 2423:FDSPXZ_V FDSPXZ_VQF endogen (2420) : 2423:FDSPXZ_V FDSPXZ_VQS endogen (2419) : 2423:FDSPXZ_V FDSPXZ_VQZ endogen (2418) : 2423:FDSPXZ_V FE endogen ( 209) : 3836:AFE 3323:BPE 2576:FY 2581:FYTR 2433:PE * FE01 endogen ( 192), feed-back : 3351:AXA_E01 3352:AXNF_E01 193:E01 3285:EN01 2428:EV 1422:FCH 2426:FDSPXZ_E 194:FE01K 208:FEV 3331:FEVW 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4521:JSPM_E01 3498:M_E01 1656:PNE01 1650:PXANF 2374:SPM_E01 2280:SPP_E01 3580:TJKD_E01 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3401:XA_E 3407:XB_E 3402:XE_E 3411:XH_E 3404:XNE_E 3405:XNF_E 3403:XNG_E 3406:XNZ_E 3412:XO_E 3410:XQF_E 3409:XQS_E 3408:XQZ_E 3467:X_E01 FE01K endogen ( 194), ikke-bestemmende. * FE2 endogen ( 206), feed-back : 3286:E2 2428:EV 1422:FCH 2426:FDSPXZ_E 206:FE2 3299:FE237Y 3329:FE2W 208:FEV 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4522:JSPM_E2 3499:M_E2 1651:PE2 2375:SPM_E2 2310:SPP_E2 3581:TJKD_E2 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3401:XA_E 179:XA_E01 3407:XB_E 3402:XE_E 3411:XH_E 3404:XNE_E 3405:XNF_E 180:XNF_E01 3403:XNG_E 3406:XNZ_E 3412:XO_E 3410:XQF_E 3409:XQS_E 3408:XQZ_E 3468:X_E2 FE237Y endogen (3299) : 3300:PE237Y * FE2K endogen ( 201), feed-back : 206:FE2 201:FE2K FE2KW endogen ( 197) : 201:FE2K 3329:FE2W FE2W endogen (3329) : 3331:FEVW * FE3 endogen ( 191), feed-back : 3287:E3 2428:EV 3299:FE237Y 208:FEV 3331:FEVW 3296:FEVX3 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 190:PE3 3582:TJKD_E3 FE3X eksogen : 1422:FCH 2426:FDSPXZ_E 191:FE3 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4523:JSPM_E3 3500:M_E3 190:PE3 189:PE3X 2376:SPM_E3 2395:SPPUR 2311:SPP_E3 3582:TJKD_E3 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 2262:TPE3 3401:XA_E 179:XA_E01 3407:XB_E 3411:XH_E 3404:XNE_E 3405:XNF_E 180:XNF_E01 3403:XNG_E 3406:XNZ_E 3412:XO_E 3410:XQF_E 3409:XQS_E 3408:XQZ_E 3469:X_E3 * FE59 endogen ( 202), feed-back : 3288:E59 2428:EV 1422:FCH 2426:FDSPXZ_E 202:FE59 207:FE7Y 3330:FE7YW 208:FEV 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4524:JSPM_E59 3501:M_E59 1652:PE59 2377:SPM_E59 2312:SPP_E59 3583:TJKD_E59 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3401:XA_E 179:XA_E01 3407:XB_E 3402:XE_E 3411:XH_E 3404:XNE_E 3405:XNF_E 180:XNF_E01 3403:XNG_E 3406:XNZ_E 3412:XO_E 3410:XQF_E 3409:XQS_E 3408:XQZ_E 3470:X_E59 FE59W endogen ( 198) : 202:FE59 3330:FE7YW 3331:FEVW * FE7Y endogen ( 207), feed-back : 3289:E7Y 2428:EV 1422:FCH 2426:FDSPXZ_E 3299:FE237Y 3330:FE7YW 208:FEV 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4525:JSPM_E7Y 3502:M_E7Y 1653:PE7Y 2378:SPM_E7Y 2313:SPP_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3401:XA_E 179:XA_E01 3407:XB_E 3402:XE_E 3411:XH_E 3404:XNE_E 3405:XNF_E 180:XNF_E01 3403:XNG_E 3406:XNZ_E 3412:XO_E 3410:XQF_E 3409:XQS_E 3408:XQZ_E 3471:X_E7Y FE7YW endogen (3330) : 3331:FEVW FEE2 eksogen : 201:FE2K 197:FE2KW FEE59 eksogen : 202:FE59 198:FE59W FEESQ eksogen : 204:FESQ 200:FESQW FEET eksogen : 203:FET 199:FETW FES endogen (1657) : 3328:BPEST 2429:ES 3293:FEST 1658:PES 2314:SPP_ES 3585:TJKD_ES * FESQ endogen ( 204), feed-back : 3290:ESQ 1422:FCH 2426:FDSPXZ_E 209:FE 1657:FES 204:FESQ 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1417:FXQZXO 4527:JFSPXZ 4526:JSPM_ES 3503:M_ES 1658:PES 1654:PESQ 2379:SPM_ES 3585:TJKD_ES 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3401:XA_E 179:XA_E01 3407:XB_E 3402:XE_E 3411:XH_E 3404:XNE_E 3405:XNF_E 180:XNF_E01 3403:XNG_E 3406:XNZ_E 3412:XO_E 3410:XQF_E 3408:XQZ_E 3472:X_ES FESQW endogen ( 200) : 204:FESQ 3332:FEW FESS endogen ( 205) : 3291:ESS 209:FE 1657:FES 3332:FEW 1703:FMS 1420:FXQS 1417:FXQZXO 1658:PES 3585:TJKD_ES 3654:TJKD_MS 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 FESSE eksogen : 205:FESS FEST endogen (3293) : 3294:PEST * FET endogen ( 203), feed-back : 3232:ARFCP_FET 3328:BPEST 86:CP 29:CPUETXH 2430:ET 85:FCP 209:FE 3293:FEST 203:FET 4414:ZFCP FETB endogen ( 13) : 53:BFCBU 27:CPUXH 70:FCB 61:FCBU 67:FKNCB 4415:JRCPUXH 24:PCGBU 23:PCPUXH 1659:PET FETE endogen ( 14) : 54:BFCE 27:CPUXH 62:FCE 4415:JRCPUXH 22:PCEFVTS 23:PCPUXH 1659:PET FETF endogen ( 15) : 55:BFCF 27:CPUXH 63:FCF 4415:JRCPUXH 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 23:PCPUXH 1659:PET FETG endogen ( 12) : 52:BFCGU 27:CPUXH 60:FCGU 4415:JRCPUXH 24:PCGBU 23:PCPUXH 1659:PET FETS endogen ( 18) : 58:BFCS 27:CPUXH 66:FCS 4415:JRCPUXH 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 23:PCPUXH 19:PCTS 20:PCVTS 1659:PET FETT endogen ( 17) : 57:BFCT 27:CPUXH 65:FCT 4415:JRCPUXH 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 23:PCPUXH 19:PCTS 20:PCVTS 1659:PET FETV endogen ( 16) : 56:BFCV 27:CPUXH 64:FCV 4415:JRCPUXH 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 23:PCPUXH 20:PCVTS 1659:PET FETW endogen ( 199) : 203:FET 3332:FEW FEV endogen ( 208) : 3324:BPEV 209:FE 3296:FEVX3 2432:PEV FEVW endogen (3331) : 3332:FEW FEVX3 endogen (3296) : 3297:PEVX3 FEW endogen (3332), ikke-bestemmende. FI endogen ( 164) : 2576:FY 165:PI FIB endogen ( 125) : 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2425:FDSPXZ_I 136:FIBP1 3276:FIBP1NY 168:FIF 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 1548:IB 4527:JFSPXZ 4517:JSPM_IB 3494:M_IB 1549:PIB 1601:PIBP 1542:PNIB 1558:PNIBP1 2370:SPM_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3539:TJKFMZ3Q 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3562:TJKIB 179:XA_E01 3389:XA_I 3395:XB_I 3390:XE_I 3399:XH_I 3392:XNE_I 180:XNF_E01 3393:XNF_I 3391:XNG_I 3394:XNZ_I 3400:XO_I 3398:XQF_I 3397:XQS_I 3396:XQZ_I 3463:X_IB FIB9 endogen (4226) : 4228:PIB9 * FIBA endogen ( 235), feed-back : 4226:FIB9 123:FIBP 3931:FIFA 248:IBA 149:IF_H 1587:KKPIB * FIBB endogen ( 276), feed-back : 4226:FIB9 4227:FIBBY 123:FIBP 3932:FIFB 289:IBB 149:IF_H 1587:KKPIB FIBBY endogen (4227) : 4229:PIBBY FIBE eksogen : 123:FIBP 4023:FIFE 708:FKNBE 721:IBE 149:IF_H 1587:KKPIB FIBH endogen ( 106) : 3842:AFIBH 2425:FDSPXZ_I 164:FI 125:FIB 3260:FIBHE 136:FIBP1 3276:FIBP1NY 4024:FIFH 3241:FIFP 3250:FIFP1 3238:FIP 3253:FIP1 114:FKNBH 2410:FSPXZ 163:I 151:IBH 3281:IBP1NY 3240:IFP 149:IF_H 3282:IMP1NY 3237:IP 2175:IPS 2177:IPS_CR 4527:JFSPXZ 109:KBH 1587:KKPIB 112:KNBH 1601:PIBP 1558:PNIBP1 2340:SPG_IBH 2301:SPP_IBH 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 1920:YRR FIBHE endogen (3260), ikke-bestemmende. FIBHL endogen ( 107) : 3260:FIBHE 115:FKNBHL FIBN endogen (4078) : 4226:FIB9 4227:FIBBY 4080:PIBN * FIBNE endogen ( 482), feed-back : 4078:FIBN 123:FIBP 3933:FIFNE 495:IBNE 1587:KKPIB * FIBNF endogen ( 317), feed-back : 4078:FIBN 123:FIBP 3934:FIFNF 330:IBNF 1587:KKPIB * FIBNG endogen ( 523), feed-back : 4078:FIBN 123:FIBP 3935:FIFNG 536:IBNG 149:IF_H 1587:KKPIB * FIBNZ endogen ( 358), feed-back : 4078:FIBN 123:FIBP 3936:FIFNZ 371:IBNZ 149:IF_H 1587:KKPIB * FIBO endogen ( 656), feed-back : 125:FIB 3244:FIFO 3247:FIO 660:FKNBO 693:IBO 3243:IFO 1587:KKPIB 1601:PIBP * FIBO1 endogen ( 582), feed-back : 2425:FDSPXZ_I 164:FI 656:FIBO 582:FIBO1 147:FIBO1NY 136:FIBP1 3258:FIFO1 141:FIFO1NY 144:FIFRO1NY 3256:FIO1 585:FKNBO1 2410:FSPXZ 163:I 600:IBO1 4527:JFSPXZ 4434:JRFIBO1 1558:PNIBP1 2342:SPG_IBO1 2303:SPP_IBO1 3741:SPP_IO1 3586:TJKD_IB 3587:TJKD_IBO1 4435:ZFIBO1 FIBO1NY endogen ( 147) : 3276:FIBP1NY 3272:FIMO1NY 3273:IBO1NY FIBP endogen ( 123) : 125:FIB 3241:FIFP 3263:FIFPXH 3238:FIP 3240:IFP 3262:IFPXH 3237:IP 1601:PIBP FIBP1 endogen ( 136) : 4299:BIPBP 2425:FDSPXZ_I 164:FI 582:FIBO1 3250:FIFP1 3266:FIFP1XH 3253:FIP1 2410:FSPXZ 163:I 3255:IBP1 3265:IFP1XH 1917:IVBPS 4527:JFSPXZ 4434:JRFIBO1 1558:PNIBP1 2341:SPG_IBP1 3738:SPG_IP1 2302:SPP_IBP1 3740:SPP_IP1 3586:TJKD_IB 3589:TJKD_IBP1 FIBP1NY endogen (3276) : 3283:PIBP1NY FIBQ endogen (4079) : 4226:FIB9 4227:FIBBY 4081:PIBQ * FIBQF endogen ( 399), feed-back : 123:FIBP 4079:FIBQ 3937:FIFQF 412:IBQF 1587:KKPIB * FIBQS endogen ( 564), feed-back : 4227:FIBBY 123:FIBP 4079:FIBQ 3938:FIFQS 577:IBQS 149:IF_H 1587:KKPIB * FIBQZ endogen ( 440), feed-back : 123:FIBP 4079:FIBQ 3939:FIFQZ 454:IBQZ 149:IF_H 1587:KKPIB FIF endogen ( 168) : 3279:FIFP1NY 169:PIF FIF9 endogen (4248) : 4250:PIF9 FIFA endogen (3931) : 4248:FIF9 3940:PIFA FIFB endogen (3932) : 4248:FIF9 4249:FIFBY 3941:PIFB FIFBY endogen (4249) : 4251:PIFBY FIFE endogen (4023) : 4025:PIFE FIFH endogen (4024) : 4026:PIFH FIFN endogen (4108) : 4248:FIF9 4249:FIFBY 4110:PIFN FIFNE endogen (3933) : 4108:FIFN 3942:PIFNE FIFNF endogen (3934) : 4108:FIFN 3943:PIFNF FIFNG endogen (3935) : 4108:FIFN 3944:PIFNG FIFNZ endogen (3936) : 4108:FIFN 3945:PIFNZ FIFO endogen (3244) : 3245:PIFO FIFO1 endogen (3258) : 3259:PIFO1 FIFO1NY endogen ( 141) : 3279:FIFP1NY 3272:FIMO1NY 143:PIFO1NY FIFP endogen (3241) : 3242:PIFP FIFP1 endogen (3250) : 3251:PIFP1 FIFP1NY endogen (3279) : 3280:PIFP1NY FIFP1XH endogen (3266) : 3840:AFIFP1XH 3267:PIFP1XH FIFPXH endogen (3263) : 3264:PIFPXH FIFQ endogen (4109) : 4248:FIF9 4249:FIFBY 4111:PIFQ FIFQF endogen (3937) : 4109:FIFQ 3946:PIFQF FIFQS endogen (3938) : 4249:FIFBY 4109:FIFQ 3947:PIFQS FIFQZ endogen (3939) : 4109:FIFQ 3948:PIFQZ FIFRO1NY endogen ( 144) : 146:PIFRO1NY FIKN eksogen : 1422:FCH 2425:FDSPXZ_I 164:FI 3238:FIP 3253:FIP1 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 2410:FSPXZ 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 163:I 167:IF 166:IKN 2549:IKN_H 3237:IP 4527:JFSPXZ 4519:JSPM_IKN 3496:M_IKN 1543:PIKN 2348:SPG_IKN 2372:SPM_IKN 2309:SPP_IKN 3590:TJKD_IKN 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3563:TJKIKN 179:XA_E01 3389:XA_I 3395:XB_I 3390:XE_I 3399:XH_I 3392:XNE_I 180:XNF_E01 3393:XNF_I 3391:XNG_I 3394:XNZ_I 3400:XO_I 3398:XQF_I 3397:XQS_I 3396:XQZ_I 3465:X_IKN * FIL endogen (1460), feed-back : 3843:AFIL 2425:FDSPXZ_I 164:FI 1460:FIL 3238:FIP 3253:FIP1 2410:FSPXZ 3863:FYTRXIL 163:I 167:IF 3237:IP 4527:JFSPXZ 1544:PNIL 2347:SPG_IL 2308:SPP_IL 3621:TJKD_DIL FILO endogen (1455) : 3247:FIO FILO1 endogen (1458) : 3256:FIO1 FIM endogen ( 124) : 168:FIF 156:FIMD 135:FIMP1 3277:FIMP1NY 126:FIMX 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1547:PIM 1600:PIMP 3591:TJKD_IM FIM9 endogen (4204) : 4206:PIM9 * FIMA endogen ( 237), feed-back : 3931:FIFA 4204:FIM9 122:FIMP 149:IF_H 251:IMA 1599:KKPIM * FIMB endogen ( 278), feed-back : 3932:FIFB 4204:FIM9 4205:FIMBY 122:FIMP 149:IF_H 292:IMB 1599:KKPIM FIMBY endogen (4205) : 4207:PIMBY * FIMD endogen ( 156), feed-back : 156:FIMD 160:FIMDP1 158:IMD FIMDP1 endogen ( 160) : 161:PIMDP1 * FIME endogen ( 706), feed-back : 4023:FIFE 706:FIME 122:FIMP 709:FKNME 149:IF_H 724:IME 1599:KKPIM FIMN endogen (4051) : 4204:FIM9 4205:FIMBY 4053:PIMN * FIMNE endogen ( 484), feed-back : 3933:FIFNE 4051:FIMN 122:FIMP 498:IMNE 1599:KKPIM * FIMNF endogen ( 319), feed-back : 3934:FIFNF 4051:FIMN 122:FIMP 333:IMNF 1599:KKPIM * FIMNG endogen ( 525), feed-back : 3935:FIFNG 4051:FIMN 122:FIMP 149:IF_H 539:IMNG 1599:KKPIM * FIMNZ endogen ( 360), feed-back : 3936:FIFNZ 4051:FIMN 122:FIMP 149:IF_H 374:IMNZ 1599:KKPIM * FIMO endogen ( 657), feed-back : 3244:FIFO 124:FIM 3247:FIO 661:FKNMO 3243:IFO 696:IMO 1599:KKPIM 1600:PIMP * FIMO1 endogen ( 583), feed-back : 164:FI 3258:FIFO1 141:FIFO1NY 657:FIMO 583:FIMO1 133:FIMO1X 135:FIMP1 584:FIMRO1 3256:FIO1 586:FKNMO1 2410:FSPXZ 163:I 602:IMO1 132:IMO1X 4527:JFSPXZ 4436:JRFIMO1 1569:PIMO1 1553:PNIMO1 3741:SPP_IO1 3592:TJKD_IMO1 4437:ZFIMRO1 FIMO1NY endogen (3272) : 3277:FIMP1NY 3275:PIMO1NY FIMO1X endogen ( 133) : 2425:FDSPXZ_I 134:PIMO1X 1553:PNIMO1 1555:PNIMP1 1554:PNIMP1X7Y 2344:SPG_IMO1 2306:SPP_IMO1 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 FIMP endogen ( 122) : 3241:FIFP 3263:FIFPXH 124:FIM 3238:FIP 3240:IFP 3262:IFPXH 3237:IP 1600:PIMP FIMP1 endogen ( 135) : 4298:BIPMP 164:FI 3250:FIFP1 3266:FIFP1XH 583:FIMO1 139:FIMP1X7Y 3253:FIP1 2410:FSPXZ 163:I 3265:IFP1XH 137:IMP1 4527:JFSPXZ 4436:JRFIMO1 1570:PIMP1 1555:PNIMP1 3738:SPG_IP1 3740:SPP_IP1 3593:TJKD_IMP1 FIMP1NY endogen (3277) : 3284:PIMP1NY FIMP1X7Y endogen ( 139) : 2425:FDSPXZ_I 140:PIMP1X7Y 1554:PNIMP1X7Y 2343:SPG_IMP1 2305:SPP_IMP1 2317:SPR_IMP1 3591:TJKD_IM 3593:TJKD_IMP1 FIMQ endogen (4052) : 4204:FIM9 4205:FIMBY 4054:PIMQ * FIMQF endogen ( 401), feed-back : 3937:FIFQF 122:FIMP 4052:FIMQ 415:IMQF 1599:KKPIM * FIMQS endogen ( 566), feed-back : 3938:FIFQS 4205:FIMBY 122:FIMP 4052:FIMQ 1695:FM7Y_IM 149:IF_H 580:IMQS 1599:KKPIM * FIMQZ endogen ( 442), feed-back : 3939:FIFQZ 122:FIMP 4052:FIMQ 149:IF_H 457:IMQZ 1599:KKPIM * FIMRO1 endogen ( 584), feed-back : 144:FIFRO1NY 583:FIMO1 601:PIMRO1 FIMX endogen ( 126) : 129:FIMXO7Y 128:PIMX FIMXO7Y endogen ( 129) : 1660:FAM01 1661:FAM2 1662:FAM3Q 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2425:FDSPXZ_I 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1703:FMS 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 1546:IM 4518:JSPM_IM 3493:M_IM 131:PIMXO7Y 1555:PNIMP1 1554:PNIMP1X7Y 1541:PNIMXO7Y 2371:SPM_IM 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3539:TJKFMZ3Q 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3561:TJKIMXO7Y 179:XA_E01 3389:XA_I 3395:XB_I 3390:XE_I 3399:XH_I 3392:XNE_I 180:XNF_E01 3393:XNF_I 3391:XNG_I 3394:XNZ_I 3398:XQF_I 3397:XQS_I 3396:XQZ_I 3462:X_IM FIN endogen (4141) : 4142:IN FINB1 endogen (4095), ikke-bestemmende. FINBH endogen (4096), ikke-bestemmende. FINBP endogen (4094), ikke-bestemmende. FINBQ endogen (4093), ikke-bestemmende. FINM endogen (4067), ikke-bestemmende. FINMP endogen (4066), ikke-bestemmende. FINV endogen (4115) : 4124:PINV FINV9 endogen (4252) : 4256:PINV9 FINVA endogen (3949) : 4252:FINV9 3967:PINVA FINVB endogen (3950) : 4252:FINV9 4253:FINVBY 3968:PINVB FINVB1 endogen (4085) : 4092:PINVB1 FINVB9 endogen (4230) : 4234:PINVB9 FINVBA endogen ( 236) : 3949:FINVA 4230:FINVB9 4084:FINVBP 247:INVBA FINVBB endogen ( 277) : 3950:FINVB 4230:FINVB9 4231:FINVBBY 4084:FINVBP 288:INVBB FINVBBY endogen (4231) : 4235:PINVBBY FINVBE endogen ( 712) : 4084:FINVBP 4027:FINVE 720:INVBE * FINVBH endogen ( 117), feed-back : 4115:FINV 4028:FINVH 4114:FINVP 114:FKNBH 120:INVBH 112:KNBH FINVBN endogen (4082) : 4230:FINVB9 4231:FINVBBY 4084:FINVBP 4089:PINVBN FINVBNE endogen ( 483) : 4082:FINVBN 3951:FINVNE 494:INVBNE FINVBNF endogen ( 318) : 4082:FINVBN 3952:FINVNF 329:INVBNF FINVBNG endogen ( 524) : 4082:FINVBN 3953:FINVNG 535:INVBNG FINVBNZ endogen ( 359) : 4082:FINVBN 3954:FINVNZ 370:INVBNZ FINVBO endogen ( 658) : 4115:FINV 4085:FINVB1 4029:FINVO 692:INVBO FINVBO1 endogen ( 592) : 593:FINVO1 616:FXO1 598:INVBO1 FINVBP endogen (4084) : 4115:FINV 4085:FINVB1 4114:FINVP 4116:FINVPXH 4091:PINVBP FINVBQ endogen (4083) : 4230:FINVB9 4231:FINVBBY 4084:FINVBP 4090:PINVBQ FINVBQF endogen ( 400) : 4083:FINVBQ 3955:FINVQF 411:INVBQF FINVBQS endogen ( 565) : 4231:FINVBBY 4083:FINVBQ 3956:FINVQS 576:INVBQS FINVBQZ endogen ( 441) : 4083:FINVBQ 3957:FINVQZ 453:INVBQZ FINVBY endogen (4253) : 4257:PINVBY FINVE endogen (4027) : 4033:PINVE FINVH endogen (4028) : 4034:PINVH FINVM endogen (4064) : 4065:PINVM FINVM9 endogen (4209) : 4210:PINVM9 FINVMA endogen ( 238) : 3949:FINVA 4209:FINVM9 4061:FINVMP 250:INVMA FINVMB endogen ( 279) : 3950:FINVB 4209:FINVM9 4212:FINVMBY 4061:FINVMP 291:INVMB FINVMBY endogen (4212) : 4213:PINVMBY FINVME endogen ( 711) : 4027:FINVE 4061:FINVMP 723:INVME FINVMN endogen (4056) : 4209:FINVM9 4212:FINVMBY 4061:FINVMP 4057:PINVMN FINVMNE endogen ( 485) : 4056:FINVMN 3951:FINVNE 497:INVMNE FINVMNF endogen ( 320) : 4056:FINVMN 3952:FINVNF 332:INVMNF FINVMNG endogen ( 526) : 4056:FINVMN 3953:FINVNG 538:INVMNG FINVMNZ endogen ( 361) : 4056:FINVMN 3954:FINVNZ 373:INVMNZ FINVMO endogen ( 659) : 4115:FINV 4064:FINVM 4029:FINVO 695:INVMO FINVMO1 endogen ( 591) : 593:FINVO1 616:FXO1 599:INVMO1 FINVMP endogen (4061) : 4115:FINV 4064:FINVM 4114:FINVP 4116:FINVPXH 4062:PINVMP FINVMQ endogen (4059) : 4209:FINVM9 4212:FINVMBY 4061:FINVMP 4060:PINVMQ FINVMQF endogen ( 402) : 4059:FINVMQ 3955:FINVQF 414:INVMQF FINVMQS endogen ( 567) : 4212:FINVMBY 4059:FINVMQ 3956:FINVQS 579:INVMQS FINVMQZ endogen ( 443) : 4059:FINVMQ 3957:FINVQZ 456:INVMQZ FINVN endogen (4112) : 4252:FINV9 4253:FINVBY 4121:PINVN FINVNE endogen (3951) : 4112:FINVN 3969:PINVNE FINVNF endogen (3952) : 4112:FINVN 3970:PINVNF FINVNG endogen (3953) : 4112:FINVN 3971:PINVNG FINVNZ endogen (3954) : 4112:FINVN 3972:PINVNZ FINVO endogen (4029) : 4035:PINVO FINVO1 endogen ( 593) : 647:FCOZ 649:FCOZGL 612:FYFO1GL 607:PINVO1 FINVP endogen (4114) : 4123:PINVP FINVPXH endogen (4116) : 4125:PINVPXH FINVQ endogen (4113) : 4252:FINV9 4253:FINVBY 4122:PINVQ FINVQF endogen (3955) : 4113:FINVQ 3973:PINVQF FINVQS endogen (3956) : 4253:FINVBY 4113:FINVQ 3974:PINVQS FINVQZ endogen (3957) : 4113:FINVQ 3975:PINVQZ FIO endogen (3247) : 3248:PIO FIO1 endogen (3256) : 3841:AFIO1 3257:PIO1 FIP endogen (3238) : 3239:PIP FIP1 endogen (3253) : 3839:AFIP1 3254:PIP1 FIT eksogen : 1422:FCH 164:FI 168:FIF 3241:FIFP 3250:FIFP1 3266:FIFP1XH 3263:FIFPXH 3238:FIP 3253:FIP1 738:FKNT 1688:FM01 1689:FM2 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 1416:FXB 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 163:I 3240:IFP 3265:IFP1XH 3262:IFPXH 3282:IMP1NY 3237:IP 3261:IT 3495:M_IT 1550:PIT 3594:TJKD_IT 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 179:XA_E01 3389:XA_I 3395:XB_I 3390:XE_I 3399:XH_I 3392:XNE_I 180:XNF_E01 3393:XNF_I 3391:XNG_I 3394:XNZ_I 3400:XO_I 3398:XQF_I 3397:XQS_I 3396:XQZ_I 3464:X_IT FIVBH endogen ( 105) : 106:FIBH 109:KBH * FKBH endogen ( 104), feed-back : 106:FIBH 105:FIVBH 104:FKBH 4104:FKNBHW 109:KBH 102:NBS 100:PHK 110:PKBH FKBHW endogen ( 99) : 4104:FKNBHW 100:PHK FKN endogen (4129) : 4141:FIN 4136:PKN FKN9 endogen (4258) : 4262:PKN9 FKNA endogen (3976) : 4258:FKN9 3994:PKNA FKNB endogen (3977) : 4258:FKN9 4259:FKNBY 3995:PKNB 4100:UIB FKNB1 endogen (2773) : 4095:FINB1 2782:FKNCR 2777:PKNB1 FKNB1W endogen (4105), ikke-bestemmende. FKNB9 endogen (4236) : 4332:DT9 4326:DTB9 4330:PKLEBM9 4240:PKNB9 4242:UIB9 FKNB9W endogen (4244), ikke-bestemmende. * FKNBA endogen ( 231), feed-back : 4003:DTA 4326:DTB9 4311:DTBP 235:FIBA 236:FINVBA 3976:FKNA 4236:FKNB9 231:FKNBA 2772:FKNBP 246:KNBA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA 4345:PWA 4242:UIB9 4099:UIBP FKNBAW endogen ( 226) : 4244:FKNB9W 231:FKNBA 4103:FKNBPW 2622:PWAW FKNBAWX endogen ( 221) : 231:FKNBA 226:FKNBAW * FKNBB endogen ( 272), feed-back : 4004:DTB 4326:DTB9 4327:DTBBY 4311:DTBP 276:FIBB 277:FINVBB 3977:FKNB 4236:FKNB9 272:FKNBB 4237:FKNBBY 2772:FKNBP 287:KNBB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB 4351:PWB 4242:UIB9 4243:UIBBY 4099:UIBP FKNBBW endogen ( 267) : 4244:FKNB9W 272:FKNBB 4245:FKNBBYW 4103:FKNBPW 2639:PWBW FKNBBWX endogen ( 262) : 272:FKNBB 267:FKNBBW FKNBBY endogen (4237) : 4327:DTBBY 4333:DTBY 4331:PKLEBMBY 4241:PKNBBY 4243:UIBBY FKNBBYW endogen (4245), ikke-bestemmende. * FKNBE endogen ( 708), feed-back : 4311:DTBP 712:FINVBE 708:FKNBE 2772:FKNBP 4103:FKNBPW 4036:FKNE 719:KNBE 4346:PWE 4099:UIBP * FKNBH endogen ( 114), feed-back : 97:BUIBHX 106:FIBH 4096:FINBH 117:FINVBH 4129:FKN 2773:FKNB1 114:FKNBH 116:FKNBHE 4104:FKNBHW 2782:FKNCR 4037:FKNH 4128:FKNP 735:FXH 109:KBH 113:PKNBH 4355:PWH 737:PXH 4100:UIB * FKNBHE endogen ( 116), feed-back : 97:BUIBHX 119:KNBHE 83:KNBHK_H 737:PXH 2164:SSYEJ 1926:YRPHS * FKNBHL endogen ( 115), feed-back : 116:FKNBHE 115:FKNBHL 118:KNBHL 737:PXH FKNBHR eksogen : 106:FIBH 114:FKNBH 109:KBH 112:KNBH FKNBHW endogen (4104) : 4105:FKNB1W FKNBN endogen (2770) : 4326:DTB9 4327:DTBBY 4309:DTBN 4311:DTBP 4317:DTN 4236:FKNB9 4237:FKNBBY 2772:FKNBP 4315:PKLEBMN 2774:PKNBN 4242:UIB9 4243:UIBBY 4097:UIBN 4099:UIBP * FKNBNE endogen ( 479), feed-back : 4309:DTBN 4005:DTNE 482:FIBNE 483:FINVBNE 2770:FKNBN 479:FKNBNE 3978:FKNNE 493:KNBNE 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE 4348:PWNE 4097:UIBN FKNBNEW endogen ( 474) : 479:FKNBNE 4101:FKNBNW 2647:PWNEW FKNBNEWX endogen ( 469) : 479:FKNBNE 474:FKNBNEW * FKNBNF endogen ( 313), feed-back : 4309:DTBN 4006:DTNF 317:FIBNF 318:FINVBNF 2770:FKNBN 313:FKNBNF 3979:FKNNF 328:KNBNF 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 4349:PWNF 4097:UIBN FKNBNFW endogen ( 308) : 313:FKNBNF 4101:FKNBNW 2631:PWNFW FKNBNFWX endogen ( 303) : 313:FKNBNF 308:FKNBNFW * FKNBNG endogen ( 520), feed-back : 4309:DTBN 4007:DTNG 523:FIBNG 524:FINVBNG 2770:FKNBN 520:FKNBNG 3980:FKNNG 534:KNBNG 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG 4347:PWNG 4097:UIBN FKNBNGW endogen ( 515) : 520:FKNBNG 4101:FKNBNW 4341:PWNGW FKNBNGWX endogen ( 510) : 520:FKNBNG 515:FKNBNGW FKNBNW endogen (4101) : 4244:FKNB9W 4245:FKNBBYW 4103:FKNBPW * FKNBNZ endogen ( 354), feed-back : 4309:DTBN 4008:DTNZ 358:FIBNZ 359:FINVBNZ 2770:FKNBN 354:FKNBNZ 3981:FKNNZ 369:KNBNZ 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 4350:PWNZ 4097:UIBN FKNBNZW endogen ( 349) : 4101:FKNBNW 354:FKNBNZ 2655:PWNZW FKNBNZWX endogen ( 344) : 354:FKNBNZ 349:FKNBNZW * FKNBO endogen ( 660), feed-back : 658:FINVBO 4129:FKN 2773:FKNB1 4105:FKNB1W 660:FKNBO 4038:FKNO 691:KNBO 4356:PWO 4100:UIB * FKNBO1 endogen ( 585), feed-back : 592:FINVBO1 585:FKNBO1 2782:FKNCR 596:KNBO1 FKNBP endogen (2772) : 4311:DTBP 4319:DTP 4094:FINBP 4093:FINBQ 4129:FKN 2773:FKNB1 2782:FKNCR 4128:FKNP 4130:FKNPXH 2776:PKNBP 4100:UIB 4099:UIBP FKNBPW endogen (4103) : 4105:FKNB1W FKNBQ endogen (2771) : 4326:DTB9 4327:DTBBY 4311:DTBP 4310:DTBQ 4318:DTQ 4236:FKNB9 4237:FKNBBY 2772:FKNBP 4316:PKLEBMQ 2775:PKNBQ 4242:UIB9 4243:UIBBY 4099:UIBP 4098:UIBQ * FKNBQF endogen ( 395), feed-back : 4310:DTBQ 4009:DTQF 399:FIBQF 400:FINVBQF 2771:FKNBQ 395:FKNBQF 2779:FKNCF 3982:FKNQF 410:KNBQF 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 4354:PWQF 4098:UIBQ FKNBQFW endogen ( 390) : 395:FKNBQF 4102:FKNBQW 2663:PWQFW FKNBQFWX endogen ( 385) : 395:FKNBQF 390:FKNBQFW * FKNBQS endogen ( 561), feed-back : 4327:DTBBY 4310:DTBQ 4010:DTQS 564:FIBQS 565:FINVBQS 4237:FKNBBY 2771:FKNBQ 561:FKNBQS 3983:FKNQS 575:KNBQS 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS 4353:PWQS 4243:UIBBY 4098:UIBQ FKNBQSW endogen ( 556) : 4245:FKNBBYW 561:FKNBQS 4102:FKNBQW 4342:PWQSW FKNBQSWX endogen ( 551) : 561:FKNBQS 556:FKNBQSW FKNBQW endogen (4102) : 4244:FKNB9W 4245:FKNBBYW 4103:FKNBPW * FKNBQZ endogen ( 436), feed-back : 4310:DTBQ 4011:DTQZ 440:FIBQZ 441:FINVBQZ 2771:FKNBQ 436:FKNBQZ 3984:FKNQZ 452:KNBQZ 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 4352:PWQZ 4098:UIBQ FKNBQZW endogen ( 431) : 4102:FKNBQW 436:FKNBQZ 2671:PWQZW FKNBQZWX endogen ( 426) : 436:FKNBQZ 431:FKNBQZW FKNBY endogen (4259) : 4263:PKNBY * FKNCB endogen ( 67), feed-back : 3213:BCPUXH 53:BFCBU 27:CPUXH 70:FCB 4415:JRCPUXH 69:KNCB 68:NKCB 2198:SYV 9:UCB 4414:ZFCP FKNCF endogen (2779) : 2782:FKNCR 2780:PKNCF 2894:PWS_CF FKNCR endogen (2782) : 2783:PKNCR 2847:PWS_CR FKNE endogen (4036) : 4042:PKNE FKNH endogen (4037) : 4043:PKNH FKNM endogen (2761) : 4067:FINM 2782:FKNCR 2765:PKNM FKNM9 endogen (4216) : 4332:DT9 4320:DTK9 4330:PKLEBM9 4218:PKNM9 4220:UIM9 FKNM9W endogen (4222), ikke-bestemmende. * FKNMA endogen ( 233), feed-back : 4003:DTA 4320:DTK9 4302:DTKP 237:FIMA 238:FINVMA 3976:FKNA 4216:FKNM9 233:FKNMA 2760:FKNMP 249:KNMA 216:PKLA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA 4345:PWA 4220:UIM9 4070:UIMP FKNMAW endogen ( 228) : 4222:FKNM9W 233:FKNMA 4074:FKNMPW 2622:PWAW FKNMAWX endogen ( 223) : 233:FKNMA 228:FKNMAW * FKNMB endogen ( 274), feed-back : 4004:DTB 4320:DTK9 4321:DTKBY 4302:DTKP 278:FIMB 279:FINVMB 3977:FKNB 4216:FKNM9 274:FKNMB 4217:FKNMBY 2760:FKNMP 290:KNMB 257:PKLB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB 4351:PWB 4220:UIM9 4221:UIMBY 4070:UIMP FKNMBW endogen ( 269) : 4222:FKNM9W 274:FKNMB 4223:FKNMBYW 4074:FKNMPW 2639:PWBW FKNMBWX endogen ( 264) : 274:FKNMB 269:FKNMBW FKNMBY endogen (4217) : 4333:DTBY 4321:DTKBY 4331:PKLEBMBY 4219:PKNMBY 4221:UIMBY FKNMBYW endogen (4223), ikke-bestemmende. * FKNME endogen ( 709), feed-back : 4302:DTKP 711:FINVME 4036:FKNE 709:FKNME 2760:FKNMP 4074:FKNMPW 722:KNME 4346:PWE 4070:UIMP FKNMN endogen (2758) : 4320:DTK9 4321:DTKBY 4300:DTKN 4302:DTKP 4317:DTN 4216:FKNM9 4217:FKNMBY 2760:FKNMP 4315:PKLEBMN 2762:PKNMN 4220:UIM9 4221:UIMBY 4068:UIMN 4070:UIMP * FKNMNE endogen ( 480), feed-back : 4300:DTKN 4005:DTNE 484:FIMNE 485:FINVMNE 2758:FKNMN 480:FKNMNE 3978:FKNNE 496:KNMNE 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE 463:PKLNE 4348:PWNE 4068:UIMN FKNMNEW endogen ( 475) : 480:FKNMNE 4072:FKNMNW 2647:PWNEW FKNMNEWX endogen ( 470) : 480:FKNMNE 475:FKNMNEW * FKNMNF endogen ( 315), feed-back : 4300:DTKN 4006:DTNF 319:FIMNF 320:FINVMNF 2758:FKNMN 315:FKNMNF 3979:FKNNF 331:KNMNF 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 298:PKLNF 4349:PWNF 4068:UIMN FKNMNFW endogen ( 310) : 315:FKNMNF 4072:FKNMNW 2631:PWNFW FKNMNFWX endogen ( 305) : 315:FKNMNF 310:FKNMNFW * FKNMNG endogen ( 521), feed-back : 4300:DTKN 4007:DTNG 525:FIMNG 526:FINVMNG 2758:FKNMN 521:FKNMNG 3980:FKNNG 537:KNMNG 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG 504:PKLNG 4347:PWNG 4068:UIMN FKNMNGW endogen ( 516) : 521:FKNMNG 4072:FKNMNW 4341:PWNGW FKNMNGWX endogen ( 511) : 521:FKNMNG 516:FKNMNGW FKNMNW endogen (4072) : 4222:FKNM9W 4223:FKNMBYW 4074:FKNMPW * FKNMNZ endogen ( 356), feed-back : 4300:DTKN 4008:DTNZ 360:FIMNZ 361:FINVMNZ 2758:FKNMN 356:FKNMNZ 3981:FKNNZ 372:KNMNZ 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 339:PKLNZ 4350:PWNZ 4068:UIMN FKNMNZW endogen ( 351) : 4072:FKNMNW 356:FKNMNZ 2655:PWNZW FKNMNZWX endogen ( 346) : 356:FKNMNZ 351:FKNMNZW * FKNMO endogen ( 661), feed-back : 659:FINVMO 4129:FKN 2761:FKNM 661:FKNMO 4075:FKNMW 4038:FKNO 694:KNMO 4356:PWO 4071:UIM * FKNMO1 endogen ( 586), feed-back : 591:FINVMO1 2782:FKNCR 586:FKNMO1 597:KNMO1 FKNMP endogen (2760) : 4302:DTKP 4319:DTP 4066:FINMP 4129:FKN 2782:FKNCR 2761:FKNM 4128:FKNP 4130:FKNPXH 2764:PKNMP 4071:UIM 4070:UIMP FKNMPW endogen (4074) : 4075:FKNMW FKNMQ endogen (2759) : 4320:DTK9 4321:DTKBY 4302:DTKP 4301:DTKQ 4318:DTQ 4216:FKNM9 4217:FKNMBY 2760:FKNMP 4316:PKLEBMQ 2763:PKNMQ 4220:UIM9 4221:UIMBY 4070:UIMP 4069:UIMQ * FKNMQF endogen ( 397), feed-back : 4301:DTKQ 4009:DTQF 401:FIMQF 402:FINVMQF 2779:FKNCF 2759:FKNMQ 397:FKNMQF 3982:FKNQF 413:KNMQF 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 380:PKLQF 4354:PWQF 4069:UIMQ FKNMQFW endogen ( 392) : 397:FKNMQF 4073:FKNMQW 2663:PWQFW FKNMQFWX endogen ( 387) : 397:FKNMQF 392:FKNMQFW * FKNMQS endogen ( 562), feed-back : 4321:DTKBY 4301:DTKQ 4010:DTQS 566:FIMQS 567:FINVMQS 4217:FKNMBY 2759:FKNMQ 562:FKNMQS 3983:FKNQS 578:KNMQS 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS 545:PKLQS 4353:PWQS 4221:UIMBY 4069:UIMQ FKNMQSW endogen ( 557) : 4223:FKNMBYW 562:FKNMQS 4073:FKNMQW 4342:PWQSW FKNMQSWX endogen ( 552) : 562:FKNMQS 557:FKNMQSW FKNMQW endogen (4073) : 4222:FKNM9W 4223:FKNMBYW 4074:FKNMPW * FKNMQZ endogen ( 438), feed-back : 4301:DTKQ 4011:DTQZ 442:FIMQZ 443:FINVMQZ 2759:FKNMQ 438:FKNMQZ 3984:FKNQZ 455:KNMQZ 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 421:PKLQZ 4352:PWQZ 4069:UIMQ FKNMQZW endogen ( 433) : 4073:FKNMQW 438:FKNMQZ 2671:PWQZW FKNMQZWX endogen ( 428) : 438:FKNMQZ 433:FKNMQZW FKNMW endogen (4075), ikke-bestemmende. FKNN endogen (4126) : 4258:FKN9 4259:FKNBY 4137:PKNN FKNNE endogen (3978) : 4126:FKNN 3996:PKNNE FKNNF endogen (3979) : 4126:FKNN 3997:PKNNF FKNNG endogen (3980) : 4126:FKNN 3998:PKNNG FKNNZ endogen (3981) : 4126:FKNN 3999:PKNNZ FKNO endogen (4038) : 4044:PKNO FKNP endogen (4128) : 4139:PKNP FKNPXH endogen (4130) : 4140:PKNPXH FKNQ endogen (4127) : 4258:FKN9 4259:FKNBY 4138:PKNQ FKNQF endogen (3982) : 4127:FKNQ 4000:PKNQF FKNQS endogen (3983) : 4259:FKNBY 4127:FKNQ 4001:PKNQS FKNQZ endogen (3984) : 4127:FKNQ 4002:PKNQZ * FKNT endogen ( 738), feed-back : 4129:FKN 2782:FKNCR 4128:FKNP 4130:FKNPXH 738:FKNT 740:KNT FM endogen (1682) : 3835:AFM 3317:BFM 3323:BPE 2576:FY 3823:FYST 2581:FYTR 2437:PM * FM01 endogen (1688), feed-back : 1680:FMV 4462:JM01_IL 1704:M01 1439:M01_IL 2434:MV 3646:TJKD_M01 * FM2 endogen (1689), feed-back : 3315:FM237Y 1680:FMV 4463:JM2_IL 1705:M2 1440:M2_IL 2434:MV 3647:TJKD_M2 FM237Y endogen (3315) : 3316:PM237Y FM3 endogen (3302) : 3315:FM237Y 3309:FMVX3 3303:PM3 * FM3K endogen (1691), feed-back : 3302:FM3 1680:FMV 4464:JM3K_IL 1707:M3K 1441:M3K_IL 2434:MV 3649:TJKD_M3K * FM3Q endogen (1692), feed-back : 3302:FM3 1680:FMV 4466:JM3Q_IL 1708:M3Q 1443:M3Q_IL 2434:MV 3650:TJKD_M3Q * FM3R endogen (1690), feed-back : 3302:FM3 1680:FMV 4465:JM3R_IL 1706:M3R 1442:M3R_IL 2434:MV 3648:TJKD_M3R * FM59 endogen (1693), feed-back : 3312:FM597B 1680:FMV 4467:JM59_IL 1709:M59 1444:M59_IL 2434:MV 3651:TJKD_M59 FM597B endogen (3312) : 3313:PM597B * FM7B endogen (1694), feed-back : 3312:FM597B 1680:FMV 4468:JM7B_IL 1710:M7B 1445:M7B_IL 2434:MV 3652:TJKD_M7B * FM7Y endogen (1700), feed-back : 3315:FM237Y 1680:FMV 4469:JM7Y_IL 1446:M7Y_IL 2434:MV 1702:PM7Y 3653:TJKD_M7Y FM7YXIM endogen (1698) : 1700:FM7Y 1699:M7YXIM * FM7Y_IM endogen (1695), feed-back : 2425:FDSPXZ_I 139:FIMP1X7Y 129:FIMXO7Y 1700:FM7Y 1546:IM 130:IMXO7Y 4518:JSPM_IM 1697:M7Y_IM 3493:M_IM 1555:PNIMP1 1541:PNIMXO7Y 2371:SPM_IM 3591:TJKD_IM 3593:TJKD_IMP1 3653:TJKD_M7Y * FMS endogen (1703), feed-back : 3328:BPEST 1682:FM 3305:FMST 4470:JMS_IL 1711:MS 1447:MS_IL 3654:TJKD_MS FMST endogen (3305) : 3306:PMST FMT endogen (1681) : 3328:BPEST 1682:FM 3305:FMST 2435:MT FMV endogen (1680) : 3324:BPEV 1682:FM 3309:FMVX3 2438:PMV FMVX3 endogen (3309) : 3310:PMVX3 FMZ endogen (3307), ikke-bestemmende. * FMZ01 endogen (1674), feed-back : 1660:FAM01 3307:FMZ 1674:FMZ01 1683:KFMZ01 3537:TJKFMZ01 FMZ01W endogen (1670) : 1674:FMZ01 * FMZ2 endogen (1675), feed-back : 1661:FAM2 3307:FMZ 1675:FMZ2 1684:KFMZ2 3538:TJKFMZ2 FMZ2W endogen (1671) : 1675:FMZ2 * FMZ3Q endogen (1678), feed-back : 1662:FAM3Q 3307:FMZ 1678:FMZ3Q 1685:KFMZ3Q 3539:TJKFMZ3Q * FMZ59 endogen (1676), feed-back : 3319:BFMZ59 1663:FAM59 3307:FMZ 1676:FMZ59 1686:KFMZ59 3540:TJKFMZ59 FMZ59W endogen (1672) : 1676:FMZ59 * FMZS endogen (1679), feed-back : 1664:FAMS 3307:FMZ 1687:KFMZS 3541:TJKFMZS * FMZSNR endogen (1677), feed-back : 1679:FMZS 1677:FMZSNR FMZSNRW endogen (1673) : 1677:FMZSNR * FSPXZ endogen (2410), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 3535:TJKFYF * FSPXZ1 endogen (2427), feed-back : 2427:FSPXZ1 4528:JFSPXZ1 3536:TJKFYF1 * FSPZ_XO endogen ( 699), feed-back : 699:FSPZ_XO 700:PSPZ_XO * FSPZ_XO1 endogen ( 610), feed-back : 699:FSPZ_XO 610:FSPZ_XO1 616:FXO1 612:FYFO1GL 611:PSPZ_XO1 FV endogen (4192) : 4196:PV FV9 endogen (4288) : 4290:PV9 FVA endogen (1466) : 2411:FDSPXZ_VA 2410:FSPXZ 4288:FV9 4191:FVP 4527:JFSPXZ 1477:PVA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3542:TJKVA 1501:VA 1513:VMA FVB endogen (1472) : 2417:FDSPXZ_VB 2410:FSPXZ 4288:FV9 4289:FVBY 4191:FVP 4527:JFSPXZ 1482:PVB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3547:TJKVB 1506:VB 1518:VMB FVBY endogen (4289) : 4291:PVBY FVE endogen (1467) : 2412:FDSPXZ_VE 2410:FSPXZ 4191:FVP 4527:JFSPXZ 1483:PVE 1531:PVME 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3548:TJKVE 1507:VE FVE1 endogen (4150) : 4154:PVE1 FVE1W endogen (4158), ikke-bestemmende. FVE9 endogen (4266) : 4332:DT9 4324:DTE9 4330:PKLEBM9 4268:PVE9 4274:TVE9 FVE9W endogen (4270), ikke-bestemmende. * FVEA endogen ( 232), feed-back : 4003:DTA 4324:DTE9 4308:DTEP 1662:FAM3Q 2411:FDSPXZ_VA 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1466:FVA 4266:FVE9 232:FVEA 4149:FVEP 4198:FVEX 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2682:FYFA 4497:JSPM_XA 3473:M_XA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA 1477:PVA 4345:PWA 2350:SPM_XA 2395:SPPUR 2276:SPP_VEA 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3598:TJKD_VMA 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3539:TJKFMZ3Q 3542:TJKVA 2264:TVEA 3906:VEA 1513:VMA 3354:XE_X 3356:XNE_X 3355:XNG_X 3443:X_XA FVEAW endogen ( 227) : 4270:FVE9W 232:FVEA 4157:FVEPW 2622:PWAW FVEAWX endogen ( 222) : 232:FVEA 227:FVEAW * FVEB endogen ( 273), feed-back : 4004:DTB 4324:DTE9 4325:DTEBY 4308:DTEP 1662:FAM3Q 2417:FDSPXZ_VB 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1472:FVB 4266:FVE9 273:FVEB 4267:FVEBY 4149:FVEP 4198:FVEX 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2688:FYFB 4503:JSPM_XB 3479:M_XB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB 1482:PVB 4351:PWB 2356:SPM_XB 3750:SPP_VEB 2287:SPP_XB 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3539:TJKFMZ3Q 3547:TJKVB 2270:TVEB 3907:VEB 1518:VMB 3354:XE_X 3356:XNE_X 3355:XNG_X 3449:X_XB FVEBW endogen ( 268) : 4270:FVE9W 273:FVEB 4271:FVEBYW 4157:FVEPW 2641:PWBVV 2639:PWBW FVEBWX endogen ( 263) : 273:FVEB 268:FVEBW FVEBY endogen (4267) : 4333:DTBY 4325:DTEBY 4331:PKLEBMBY 4269:PVEBY 4275:TVEBY FVEBYW endogen (4271), ikke-bestemmende. FVEE eksogen : 4018:BVEE 4308:DTEP 2412:FDSPXZ_VE 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 1467:FVE 4149:FVEP 4157:FVEPW 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2683:FYFE 4498:JSPM_XE 3474:M_XE 1483:PVE 1531:PVME 4346:PWE 2351:SPM_XE 3742:SPP_VEE 2283:SPP_XE 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3548:TJKVE 2265:TVEE 4015:VEE 3354:XE_X 3356:XNE_X 3355:XNG_X 3444:X_XE * FVEH endogen ( 726), feed-back : 4019:BVEH 4308:DTEP 1662:FAM3Q 2421:FDSPXZ_VH 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 726:FVEH 4149:FVEP 4157:FVEPW 4198:FVEX 1476:FVH 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 736:FYFH 4507:JSPM_XH 3483:M_XH 1488:PVH 1532:PVMH 4355:PWH 2360:SPM_XH 3758:SPP_VEH 2291:SPP_XH 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3539:TJKFMZ3Q 3553:TJKVH 2274:TVEH 4016:VEH 3354:XE_X 3356:XNE_X 3355:XNG_X 3453:X_XH FVEN endogen (4147) : 4324:DTE9 4325:DTEBY 4306:DTEN 4308:DTEP 4317:DTN 4266:FVE9 4267:FVEBY 4149:FVEP 4315:PKLEBMN 4151:PVEN 4163:TVEN * FVENE endogen ( 477), feed-back : 805:AXE_VENE 4306:DTEN 4005:DTNE 1662:FAM3Q 2414:FDSPXZ_VNE 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4147:FVEN 477:FVENE 1469:FVNE 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2685:FYFNE 4500:JSPM_XNE 3476:M_XNE 466:PKLBMENE 1524:PVENE 1491:PVMNE 1479:PVNE 4348:PWNE 2353:SPM_XNE 3746:SPP_VENE 2285:SPP_XNE 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3539:TJKFMZ3Q 3544:TJKVNE 2267:TVENE 179:XA_E01 3353:XA_X 3354:XE_X 3356:XNE_X 3355:XNG_X 3446:X_XNE FVENEW endogen ( 472) : 477:FVENE 4155:FVENW 2649:PWNEVV 2647:PWNEW FVENEWX endogen ( 467) : 477:FVENE 472:FVENEW * FVENF endogen ( 314), feed-back : 4306:DTEN 4006:DTNF 1662:FAM3Q 2415:FDSPXZ_VNF 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4147:FVEN 314:FVENF 4198:FVEX 1470:FVNF 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2686:FYFNF 4501:JSPM_XNF 3477:M_XNF 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 1480:PVNF 4349:PWNF 2354:SPM_XNF 2277:SPP_VENF 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3539:TJKFMZ3Q 3545:TJKVNF 2268:TVENF 3908:VENF 1516:VMNF 3354:XE_X 3356:XNE_X 3355:XNG_X 3447:X_XNF FVENFW endogen ( 309) : 314:FVENF 4155:FVENW 2633:PWNFVV 2631:PWNFW FVENFWX endogen ( 304) : 314:FVENF 309:FVENFW * FVENG endogen ( 518), feed-back : 784:AXE_VENG 4306:DTEN 4007:DTNG 2413:FDSPXZ_VNG 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4147:FVEN 518:FVENG 1468:FVNG 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2684:FYFNG 4499:JSPM_XNG 3475:M_XNG 507:PKLBMENG 1523:PVENG 1490:PVMNG 1478:PVNG 4347:PWNG 2352:SPM_XNG 3744:SPP_VENG 2284:SPP_XNG 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3543:TJKVNG 2266:TVENG 3354:XE_X 3356:XNE_X 3355:XNG_X 3445:X_XNG FVENGW endogen ( 513) : 518:FVENG 4155:FVENW 4341:PWNGW FVENGWX endogen ( 508) : 518:FVENG 513:FVENGW FVENW endogen (4155) : 4270:FVE9W 4271:FVEBYW 4157:FVEPW * FVENZ endogen ( 355), feed-back : 4306:DTEN 4008:DTNZ 1662:FAM3Q 2416:FDSPXZ_VNZ 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4147:FVEN 355:FVENZ 4198:FVEX 1471:FVNZ 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2687:FYFNZ 4502:JSPM_XNZ 3478:M_XNZ 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 1481:PVNZ 4350:PWNZ 2355:SPM_XNZ 3748:SPP_VENZ 2286:SPP_XNZ 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3539:TJKFMZ3Q 3546:TJKVNZ 2269:TVENZ 3909:VENZ 1517:VMNZ 3354:XE_X 3356:XNE_X 3355:XNG_X 3448:X_XNZ FVENZW endogen ( 350) : 4155:FVENW 355:FVENZ 2657:PWNZVV 2655:PWNZW FVENZWX endogen ( 345) : 355:FVENZ 350:FVENZW * FVEO endogen ( 678), feed-back : 4020:BVEO 2422:FDSPXZ_VO 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4150:FVE1 4158:FVE1W 678:FVEO 4198:FVEX 680:FVO 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 682:FYFO 4508:JSPM_XO 3484:M_XO 1533:PVMO 1487:PVO 4356:PWO 2361:SPM_XO 3760:SPP_VEO 2292:SPP_XO 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3552:TJKVO 2275:TVEO 4017:VEO 3354:XE_X 3356:XNE_X 3355:XNG_X 3454:X_XO * FVEO1 endogen ( 620), feed-back : 678:FVEO 620:FVEO1 626:FVO1 616:FXO1 624:VEO1 FVEP endogen (4149) : 4308:DTEP 4319:DTP 4150:FVE1 4153:PVEP 4165:TVEP FVEPW endogen (4157) : 4158:FVE1W FVEQ endogen (4148) : 4324:DTE9 4325:DTEBY 4308:DTEP 4307:DTEQ 4318:DTQ 4266:FVE9 4267:FVEBY 4149:FVEP 4316:PKLEBMQ 4152:PVEQ 4164:TVEQ * FVEQF endogen ( 396), feed-back : 4307:DTEQ 4009:DTQF 1662:FAM3Q 2420:FDSPXZ_VQF 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4148:FVEQ 396:FVEQF 4198:FVEX 1474:FVQF 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2691:FYFQF 4506:JSPM_XQF 3482:M_XQF 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 1486:PVQF 4354:PWQF 2359:SPM_XQF 3756:SPP_VEQF 2290:SPP_XQF 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3539:TJKFMZ3Q 3551:TJKVQF 2272:TVEQF 3910:VEQF 1521:VMQF 3354:XE_X 3356:XNE_X 3355:XNG_X 3452:X_XQF FVEQFW endogen ( 391) : 396:FVEQF 4156:FVEQW 2665:PWQFVV 2663:PWQFW FVEQFWX endogen ( 386) : 396:FVEQF 391:FVEQFW * FVEQS endogen ( 559), feed-back : 4325:DTEBY 4307:DTEQ 4010:DTQS 2419:FDSPXZ_VQS 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4267:FVEBY 4148:FVEQ 559:FVEQS 4198:FVEX 1475:FVQS 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2690:FYFQS 4505:JSPM_XQS 3481:M_XQS 548:PKLBMEQS 1485:PVQS 4353:PWQS 2358:SPM_XQS 3754:SPP_VEQS 2289:SPP_XQS 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3550:TJKVQS 2271:TVEQS 3911:VEQS 1520:VMQS 3354:XE_X 3356:XNE_X 3355:XNG_X 3451:X_XQS FVEQSW endogen ( 554) : 4271:FVEBYW 559:FVEQS 4156:FVEQW 4342:PWQSW FVEQSWX endogen ( 549) : 559:FVEQS 554:FVEQSW FVEQW endogen (4156) : 4270:FVE9W 4271:FVEBYW 4157:FVEPW * FVEQZ endogen ( 437), feed-back : 4307:DTEQ 4011:DTQZ 1662:FAM3Q 2418:FDSPXZ_VQZ 1691:FM3K 1692:FM3Q 1690:FM3R 4148:FVEQ 437:FVEQZ 4198:FVEX 1473:FVQZ 181:FXEXE3 1414:FXNE 1413:FXNG 2689:FYFQZ 4504:JSPM_XQZ 3480:M_XQZ 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 1484:PVQZ 4352:PWQZ 2357:SPM_XQZ 2395:SPPUR 3752:SPP_VEQZ 2288:SPP_XQZ 3649:TJKD_M3K 3650:TJKD_M3Q 3648:TJKD_M3R 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3539:TJKFMZ3Q 3549:TJKVQZ 2273:TVEQZ 3912:VEQZ 1519:VMQZ 3354:XE_X 3356:XNE_X 3355:XNG_X 3450:X_XQZ FVEQZW endogen ( 432) : 4156:FVEQW 437:FVEQZ 2673:PWQZVV 2671:PWQZW FVEQZWX endogen ( 427) : 437:FVEQZ 432:FVEQZW FVEX endogen (4198) : 4199:PVEX FVH endogen (1476) : 2421:FDSPXZ_VH 2410:FSPXZ 4191:FVP 4527:JFSPXZ 1488:PVH 1532:PVMH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3553:TJKVH 1508:VH FVM endogen (4173) : 4177:PVM FVM9 endogen (4278) : 4332:DT9 4328:DTM9 4330:PKLEBM9 4280:PVM9 4284:TVM9 FVM9W endogen (4282), ikke-bestemmende. * FVMA endogen ( 230), feed-back : 4003:DTA 4328:DTM9 4314:DTMP 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2411:FDSPXZ_VA 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 1466:FVA 4278:FVM9 230:FVMA 4172:FVMP 1416:FXB 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2682:FYFA 4497:JSPM_XA 3473:M_XA 219:PKLEBMA 1477:PVA 1522:PVMA 4345:PWA 2350:SPM_XA 2395:SPPUR 2278:SPP_VMA 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3542:TJKVA 179:XA_E01 3353:XA_X 3359:XB_X 3363:XH_X 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3358:XNZ_X 3364:XO_X 3362:XQF_X 3361:XQS_X 3360:XQZ_X 3443:X_XA FVMAW endogen ( 225) : 4282:FVM9W 230:FVMA 4180:FVMPW 2622:PWAW FVMAWX endogen ( 220) : 230:FVMA 225:FVMAW * FVMB endogen ( 271), feed-back : 4004:DTB 4328:DTM9 4329:DTMBY 4314:DTMP 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2417:FDSPXZ_VB 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 1472:FVB 4278:FVM9 271:FVMB 4279:FVMBY 4172:FVMP 1416:FXB 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2688:FYFB 4503:JSPM_XB 3479:M_XB 260:PKLEBMB 1482:PVB 1529:PVMB 4351:PWB 2356:SPM_XB 3751:SPP_VMB 2287:SPP_XB 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3547:TJKVB 179:XA_E01 3353:XA_X 3359:XB_X 3363:XH_X 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3358:XNZ_X 3364:XO_X 3362:XQF_X 3361:XQS_X 3360:XQZ_X 3449:X_XB FVMBW endogen ( 266) : 4282:FVM9W 271:FVMB 4283:FVMBYW 4180:FVMPW 2641:PWBVV 2639:PWBW FVMBWX endogen ( 261) : 271:FVMB 266:FVMBW FVMBY endogen (4279) : 4333:DTBY 4329:DTMBY 4331:PKLEBMBY 4281:PVMBY 4285:TVMBY FVMBYW endogen (4283), ikke-bestemmende. * FVME endogen ( 707), feed-back : 4314:DTMP 1422:FCH 2412:FDSPXZ_VE 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 1467:FVE 707:FVME 4172:FVMP 4180:FVMPW 1416:FXB 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2683:FYFE 4498:JSPM_XE 3474:M_XE 1483:PVE 1531:PVME 4346:PWE 2351:SPM_XE 3743:SPP_VME 2283:SPP_XE 2509:TIRO 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3548:TJKVE 4012:VME 179:XA_E01 3353:XA_X 3359:XB_X 3363:XH_X 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3358:XNZ_X 3364:XO_X 3362:XQF_X 3361:XQS_X 3360:XQZ_X 3444:X_XE * FVMH endogen ( 725), feed-back : 4314:DTMP 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2421:FDSPXZ_VH 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 1476:FVH 725:FVMH 4172:FVMP 4180:FVMPW 1416:FXB 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 736:FYFH 4507:JSPM_XH 3483:M_XH 1488:PVH 1532:PVMH 4355:PWH 2360:SPM_XH 3759:SPP_VMH 2291:SPP_XH 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3553:TJKVH 4013:VMH 179:XA_E01 3353:XA_X 3359:XB_X 3363:XH_X 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3358:XNZ_X 3364:XO_X 3362:XQF_X 3361:XQS_X 3360:XQZ_X 3453:X_XH FVMN endogen (4170) : 4328:DTM9 4329:DTMBY 4312:DTMN 4314:DTMP 4317:DTN 4278:FVM9 4279:FVMBY 4172:FVMP 4315:PKLEBMN 4174:PVMN 4182:TVMN * FVMNE endogen ( 478), feed-back : 4312:DTMN 4005:DTNE 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2414:FDSPXZ_VNE 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4170:FVMN 478:FVMNE 1469:FVNE 1416:FXB 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2685:FYFNE 3476:M_XNE 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 1491:PVMNE 1479:PVNE 4348:PWNE 3747:SPP_VMNE 2285:SPP_XNE 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3544:TJKVNE 1515:VENE 3904:VMNE 3359:XB_X 3363:XH_X 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3358:XNZ_X 3364:XO_X 3362:XQF_X 3361:XQS_X 3360:XQZ_X 3446:X_XNE FVMNEW endogen ( 473) : 478:FVMNE 4178:FVMNW 2649:PWNEVV 2647:PWNEW FVMNEWX endogen ( 468) : 478:FVMNE 473:FVMNEW * FVMNF endogen ( 312), feed-back : 4312:DTMN 4006:DTNF 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2415:FDSPXZ_VNF 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4170:FVMN 312:FVMNF 1470:FVNF 1416:FXB 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2686:FYFNF 4501:JSPM_XNF 3477:M_XNF 301:PKLEBMNF 1525:PVMNF 1480:PVNF 4349:PWNF 2354:SPM_XNF 2279:SPP_VMNF 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3545:TJKVNF 179:XA_E01 3353:XA_X 3359:XB_X 3363:XH_X 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3358:XNZ_X 3364:XO_X 3362:XQF_X 3361:XQS_X 3360:XQZ_X 3447:X_XNF FVMNFW endogen ( 307) : 312:FVMNF 4178:FVMNW 2633:PWNFVV 2631:PWNFW FVMNFWX endogen ( 302) : 312:FVMNF 307:FVMNFW * FVMNG endogen ( 519), feed-back : 4312:DTMN 4007:DTNG 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2414:FDSPXZ_VNE 2413:FDSPXZ_VNG 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4170:FVMN 519:FVMNG 1468:FVNG 1416:FXB 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2684:FYFNG 4500:JSPM_XNE 4499:JSPM_XNG 3475:M_XNG 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 1490:PVMNG 1478:PVNG 4347:PWNG 2353:SPM_XNE 2352:SPM_XNG 3745:SPP_VMNG 2284:SPP_XNG 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3543:TJKVNG 1514:VENG 3905:VMNG 179:XA_E01 3353:XA_X 3359:XB_X 3363:XH_X 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3358:XNZ_X 3364:XO_X 3362:XQF_X 3361:XQS_X 3360:XQZ_X 3445:X_XNG FVMNGW endogen ( 514) : 519:FVMNG 4178:FVMNW 4341:PWNGW FVMNGWX endogen ( 509) : 519:FVMNG 514:FVMNGW FVMNW endogen (4178) : 4282:FVM9W 4283:FVMBYW 4180:FVMPW * FVMNZ endogen ( 353), feed-back : 4312:DTMN 4008:DTNZ 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2416:FDSPXZ_VNZ 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4170:FVMN 353:FVMNZ 1471:FVNZ 1416:FXB 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2687:FYFNZ 4502:JSPM_XNZ 3478:M_XNZ 342:PKLEBMNZ 1526:PVMNZ 1481:PVNZ 4350:PWNZ 2355:SPM_XNZ 3749:SPP_VMNZ 2286:SPP_XNZ 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3546:TJKVNZ 179:XA_E01 3353:XA_X 3359:XB_X 3363:XH_X 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3358:XNZ_X 3364:XO_X 3362:XQF_X 3361:XQS_X 3360:XQZ_X 3448:X_XNZ FVMNZW endogen ( 348) : 4178:FVMNW 353:FVMNZ 2657:PWNZVV 2655:PWNZW FVMNZWX endogen ( 343) : 353:FVMNZ 348:FVMNZW * FVMO endogen ( 679), feed-back : 1422:FCH 2422:FDSPXZ_VO 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4173:FVM 679:FVMO 4181:FVMW 680:FVO 1416:FXB 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 682:FYFO 4508:JSPM_XO 3484:M_XO 1533:PVMO 1487:PVO 4356:PWO 2361:SPM_XO 3761:SPP_VMO 2292:SPP_XO 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3552:TJKVO 4014:VMO 179:XA_E01 3353:XA_X 3359:XB_X 3363:XH_X 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3358:XNZ_X 3364:XO_X 3362:XQF_X 3361:XQS_X 3360:XQZ_X 3454:X_XO * FVMO1 endogen ( 621), feed-back : 679:FVMO 621:FVMO1 626:FVO1 616:FXO1 625:VMO1 FVMP endogen (4172) : 4314:DTMP 4319:DTP 4173:FVM 4176:PVMP 4184:TVMP FVMPW endogen (4180) : 4181:FVMW FVMQ endogen (4171) : 4328:DTM9 4329:DTMBY 4314:DTMP 4313:DTMQ 4318:DTQ 4278:FVM9 4279:FVMBY 4172:FVMP 4316:PKLEBMQ 4175:PVMQ 4183:TVMQ * FVMQF endogen ( 394), feed-back : 4313:DTMQ 4009:DTQF 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2420:FDSPXZ_VQF 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4171:FVMQ 394:FVMQF 1474:FVQF 1416:FXB 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2691:FYFQF 4506:JSPM_XQF 3482:M_XQF 383:PKLEBMQF 1527:PVMQF 1486:PVQF 4354:PWQF 2359:SPM_XQF 3757:SPP_VMQF 2290:SPP_XQF 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3551:TJKVQF 179:XA_E01 3353:XA_X 3359:XB_X 3363:XH_X 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3358:XNZ_X 3364:XO_X 3362:XQF_X 3361:XQS_X 3360:XQZ_X 3452:X_XQF FVMQFW endogen ( 389) : 394:FVMQF 4179:FVMQW 2665:PWQFVV 2663:PWQFW FVMQFWX endogen ( 384) : 394:FVMQF 389:FVMQFW * FVMQS endogen ( 560), feed-back : 4329:DTMBY 4313:DTMQ 4010:DTQS 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1422:FCH 2419:FDSPXZ_VQS 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4279:FVMBY 4171:FVMQ 560:FVMQS 1475:FVQS 1416:FXB 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2690:FYFQS 4505:JSPM_XQS 3481:M_XQS 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 1530:PVMQS 1485:PVQS 4353:PWQS 2358:SPM_XQS 3755:SPP_VMQS 2289:SPP_XQS 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3540:TJKFMZ59 3550:TJKVQS 179:XA_E01 3353:XA_X 3359:XB_X 3363:XH_X 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3358:XNZ_X 3364:XO_X 3362:XQF_X 3361:XQS_X 3360:XQZ_X 3451:X_XQS FVMQSW endogen ( 555) : 4283:FVMBYW 560:FVMQS 4179:FVMQW 4342:PWQSW FVMQSWX endogen ( 550) : 560:FVMQS 555:FVMQSW FVMQW endogen (4179) : 4282:FVM9W 4283:FVMBYW 4180:FVMPW * FVMQZ endogen ( 435), feed-back : 4313:DTMQ 4011:DTQZ 1660:FAM01 1661:FAM2 1663:FAM59 1664:FAMS 1422:FCH 2418:FDSPXZ_VQZ 1688:FM01 1689:FM2 1693:FM59 1694:FM7B 1698:FM7YXIM 1703:FMS 4171:FVMQ 435:FVMQZ 1473:FVQZ 1416:FXB 1415:FXNZ 3348:FXOXC 662:FXO_P 1421:FXQF 1420:FXQS 1417:FXQZXO 2689:FYFQZ 4504:JSPM_XQZ 3480:M_XQZ 424:PKLEBMQZ 1528:PVMQZ 1484:PVQZ 4352:PWQZ 2357:SPM_XQZ 2395:SPPUR 3753:SPP_VMQZ 2288:SPP_XQZ 3646:TJKD_M01 3647:TJKD_M2 3651:TJKD_M59 3652:TJKD_M7B 3653:TJKD_M7Y 3654:TJKD_MS 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3537:TJKFMZ01 3538:TJKFMZ2 3540:TJKFMZ59 3541:TJKFMZS 3549:TJKVQZ 179:XA_E01 3353:XA_X 3359:XB_X 3363:XH_X 180:XNF_E01 3357:XNF_X 3358:XNZ_X 3364:XO_X 3362:XQF_X 3361:XQS_X 3360:XQZ_X 3450:X_XQZ FVMQZW endogen ( 430) : 4179:FVMQW 435:FVMQZ 2673:PWQZVV 2671:PWQZW FVMQZWX endogen ( 425) : 435:FVMQZ 430:FVMQZW FVMW endogen (4181), ikke-bestemmende. FVN endogen (4189) : 4288:FV9 4289:FVBY 4191:FVP 4193:PVN FVNE endogen (1469) : 2414:FDSPXZ_VNE 2410:FSPXZ 4189:FVN 4527:JFSPXZ 1479:PVNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3544:TJKVNE 1515:VENE 1503:VNE FVNF endogen (1470) : 2415:FDSPXZ_VNF 2410:FSPXZ 4189:FVN 4527:JFSPXZ 1480:PVNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3545:TJKVNF 1516:VMNF 1504:VNF FVNG endogen (1468) : 2413:FDSPXZ_VNG 2410:FSPXZ 4189:FVN 4527:JFSPXZ 1478:PVNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3543:TJKVNG 1514:VENG 1502:VNG FVNZ endogen (1471) : 2416:FDSPXZ_VNZ 2410:FSPXZ 4189:FVN 4527:JFSPXZ 1481:PVNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3546:TJKVNZ 1517:VMNZ 1505:VNZ FVO endogen ( 680) : 2422:FDSPXZ_VO 2410:FSPXZ 4192:FV 4527:JFSPXZ 1533:PVMO 1487:PVO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3552:TJKVO 1512:VO * FVO1 endogen ( 626), feed-back : 613:FXO1GL 619:FYFO1 628:PVO1 FVP endogen (4191) : 4192:FV 4195:PVP FVQ endogen (4190) : 4288:FV9 4289:FVBY 4191:FVP 4194:PVQ FVQF endogen (1474) : 2420:FDSPXZ_VQF 2410:FSPXZ 4190:FVQ 4527:JFSPXZ 1486:PVQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3551:TJKVQF 1521:VMQF 1511:VQF FVQS endogen (1475) : 2419:FDSPXZ_VQS 2410:FSPXZ 4289:FVBY 4190:FVQ 4527:JFSPXZ 1485:PVQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3550:TJKVQS 1520:VMQS 1510:VQS FVQZ endogen (1473) : 2418:FDSPXZ_VQZ 2410:FSPXZ 4190:FVQ 4527:JFSPXZ 1484:PVQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3549:TJKVQZ 1519:VMQZ 1509:VQZ FWCP endogen (3208), ikke-bestemmende. FX endogen (3336) : 4360:PW 3338:PX FX9 endogen (3343) : 3344:PX9 * FXA endogen (1409), feed-back : 231:FKNBA 226:FKNBAW 233:FKNMA 228:FKNMAW 232:FVEA 227:FVEAW 230:FVMA 225:FVMAW 3336:FX 3343:FX9 1409:FXA 1410:FXNF 3340:FXP 2682:FYFA 234:HQA 229:HQAW 4455:JXA_IL 4360:PW 4345:PWA 2625:PWAV 2624:PWAVL 2623:PWAVV 2622:PWAW 4359:PWP 3656:QXA 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3523:TJKSXA 1411:XA 179:XA_E01 1432:XA_IL 2695:YFA FXAE eksogen : 1409:FXA 1408:FXAW FXAW endogen (1408) : 1409:FXA * FXB endogen (1416), feed-back : 272:FKNBB 267:FKNBBW 274:FKNMB 269:FKNMBW 273:FVEB 268:FVEBW 271:FVMB 266:FVMBW 3336:FX 3343:FX9 3346:FXBY 3340:FXP 2688:FYFB 275:HQB 270:HQBW 4471:JXB_IL 4360:PW 4351:PWB 2640:PWBVL 2641:PWBVV 2639:PWBW 4359:PWP 2645:PXB 3662:QXB 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3529:TJKSXB 1426:XB 1448:XB_IL 2701:YFB FXBY endogen (3346) : 3347:PXBY FXE eksogen : 805:AXE_VENE 784:AXE_VENG 706:FIME 707:FVME 3336:FX 184:FXE_E3 3340:FXP 2683:FYFE 710:HQE 4360:PW 4346:PWE 4359:PWP 188:PXE 3657:QXE 2507:TIRE_O 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3524:TJKSXE 2696:YFE FXEXE3 endogen ( 181) : 184:FXE_E3 4456:JXE_IL 183:XEXE3 1433:XE_IL FXE_E3 endogen ( 184) : 191:FE3 190:PE3 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 186:XE_E3 * FXH endogen ( 735), feed-back : 1422:FCH 3336:FX 735:FXH 3340:FXP 736:FYFH 4472:JXH_IL 4360:PW 4355:PWH 4359:PWP 3666:QXH 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3533:TJKSXH 1430:XH 1449:XH_IL 2705:YFH FXN endogen (1431) : 3336:FX 3343:FX9 3346:FXBY 3340:FXP 3655:KHN 4357:PWN 4343:PWNW * FXNE endogen (1414), feed-back : 479:FKNBNE 474:FKNBNEW 480:FKNMNE 475:FKNMNEW 477:FVENE 472:FVENEW 478:FVMNE 473:FVMNEW 1431:FXN 2685:FYFNE 481:HQNE 476:HQNEW 4457:JXNE_IL 4360:PW 4357:PWN 4348:PWNE 2648:PWNEVL 2649:PWNEVV 2647:PWNEW 4343:PWNW 4359:PWP 2680:PXN 2653:PXNE 3668:QXN 3659:QXNE 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3527:TJKSXNE 1424:XNE 1434:XNE_IL 2698:YFNE * FXNF endogen (1410), feed-back : 313:FKNBNF 308:FKNBNFW 315:FKNMNF 310:FKNMNFW 314:FVENF 309:FVENFW 312:FVMNF 307:FVMNFW 1431:FXN 2686:FYFNF 316:HQNF 311:HQNFW 4458:JXNF_IL 4360:PW 4357:PWN 4349:PWNF 2632:PWNFVL 2633:PWNFVV 2631:PWNFW 4343:PWNW 4359:PWP 2680:PXN 3668:QXN 3660:QXNF 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3525:TJKSXNF 1412:XNF 180:XNF_E01 1435:XNF_IL 2699:YFNF * FXNG endogen (1413), feed-back : 520:FKNBNG 515:FKNBNGW 521:FKNMNG 516:FKNMNGW 518:FVENG 513:FVENGW 519:FVMNG 514:FVMNGW 1431:FXN 2684:FYFNG 522:HQNG 517:HQNGW 4459:JXNG_IL 4360:PW 4357:PWN 4347:PWNG 4341:PWNGW 4343:PWNW 4359:PWP 2680:PXN 3668:QXN 3658:QXNG 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3526:TJKSXNG 1423:XNG 1436:XNG_IL 2697:YFNG * FXNZ endogen (1415), feed-back : 354:FKNBNZ 349:FKNBNZW 356:FKNMNZ 351:FKNMNZW 355:FVENZ 350:FVENZW 353:FVMNZ 348:FVMNZW 1431:FXN 2687:FYFNZ 357:HQNZ 352:HQNZW 4460:JXNZ_IL 4360:PW 4357:PWN 4343:PWNW 4350:PWNZ 2656:PWNZVL 2657:PWNZVV 2655:PWNZW 4359:PWP 2680:PXN 2661:PXNZ 3668:QXN 3661:QXNZ 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3528:TJKSXNZ 1425:XNZ 1437:XNZ_IL 2700:YFNZ FXO endogen ( 669) : 678:FVEO 679:FVMO 3336:FX 682:FYFO 4475:JXO_IL 4360:PW 4356:PWO 670:PXO 3667:QXO 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3534:TJKSXO 1452:XO_IL FXO1 endogen ( 616) : 640:FCO 678:FVEO 620:FVEO1 679:FVMO 621:FVMO1 636:FXO1I 619:FYFO1 617:PXO1 FXO1GL endogen ( 613) : 644:FCOGL 614:PXO1GL * FXO1I endogen ( 636), feed-back : 640:FCO 644:FCOGL 160:FIMDP1 583:FIMO1 584:FIMRO1 636:FXO1I 666:FXO_IM 638:XO1I 4437:ZFIMRO1 * FXO1_P endogen ( 629), feed-back : 640:FCO 629:FXO1_P 642:FXO1_PGL 631:XO1_P FXO1_PGL endogen ( 642) : 644:FCOGL FXOXC endogen (3348), ikke-bestemmende. FXO_CO endogen ( 664) : 669:FXO 665:PXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 668:XO 3349:XOXC 3388:XO_C * FXO_IM endogen ( 666), feed-back : 133:FIMO1X 126:FIMX 669:FXO 3348:FXOXC 666:FXO_IM 1546:IM 132:IMO1X 127:IMX 1553:PNIMO1 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 668:XO 3400:XO_I 3462:X_IM * FXO_P endogen ( 662), feed-back : 669:FXO 629:FXO1_P 668:XO FXP endogen (3340) : 4359:PWP 3341:PXP FXQ endogen (3337) : 3343:FX9 3346:FXBY 3340:FXP 4358:PWQ 4344:PWQW * FXQF endogen (1421), feed-back : 395:FKNBQF 390:FKNBQFW 397:FKNMQF 392:FKNMQFW 396:FVEQF 391:FVEQFW 394:FVMQF 389:FVMQFW 3336:FX 3337:FXQ 2691:FYFQF 398:HQQF 393:HQQFW 4473:JXQF_IL 4360:PW 4359:PWP 4358:PWQ 4354:PWQF 2664:PWQFVL 2665:PWQFVV 2663:PWQFW 4344:PWQW 2681:PXQ 2669:PXQF 3669:QXQ 3664:QXQF 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3532:TJKSXQF 1429:XQF 1450:XQF_IL 2704:YFQF * FXQS endogen (1420), feed-back : 561:FKNBQS 556:FKNBQSW 562:FKNMQS 557:FKNMQSW 559:FVEQS 554:FVEQSW 560:FVMQS 555:FVMQSW 3336:FX 3346:FXBY 3337:FXQ 2690:FYFQS 563:HQQS 558:HQQSW 4474:JXQS_IL 4360:PW 4359:PWP 4358:PWQ 4353:PWQS 4342:PWQSW 4344:PWQW 2681:PXQ 3669:QXQ 3663:QXQS 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3531:TJKSXQS 1428:XQS 1451:XQS_IL 2703:YFQS * FXQZ endogen (1419), feed-back : 436:FKNBQZ 431:FKNBQZW 438:FKNMQZ 433:FKNMQZW 437:FVEQZ 432:FVEQZW 435:FVMQZ 430:FVMQZW 3336:FX 3337:FXQ 2689:FYFQZ 439:HQQZ 434:HQQZW 4360:PW 4359:PWP 4358:PWQ 4344:PWQW 4352:PWQZ 2672:PWQZVL 2673:PWQZVV 2671:PWQZW 2681:PXQ 2677:PXQZ 2679:PXQZXO 3669:QXQ 3665:QXQZ 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3530:TJKSXQZ 1427:XQZ FXQZXO endogen (1417) : 1419:FXQZ 4461:JXQZ_IL 2679:PXQZXO 1438:XQZ_IL 2702:YFQZ * FXQZ_CO endogen (1418), feed-back : 664:FXO_CO 1419:FXQZ 1418:FXQZ_CO 665:PXO_CO 2679:PXQZXO 2678:PXQZ_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3384:XQZ_C 2702:YFQZ FY endogen (2576) : 3317:BFM 3823:FYST 2581:FYTR 2577:PY 2752:QFY 3834:RFY 3535:TJKFYF 3536:TJKFYF1 FYDP endogen (3205), ikke-bestemmende. FYDPH endogen (3206), ikke-bestemmende. FYDPS endogen (3207), ikke-bestemmende. * FYF endogen (2694), feed-back : 3845:FYFP 3848:FYFP1 2750:KQYF 2579:PYF 2751:QFYF 3535:TJKFYF 3536:TJKFYF1 FYF9 endogen (3854) : 3858:KQYF9 3856:PYF9 FYFA endogen (2682) : 2694:FYF 3854:FYF9 2736:KQYFA 2706:PYFA * FYFB endogen (2688), feed-back : 2694:FYF 3854:FYF9 3855:FYFBY 2742:KQYFB 2712:PYFB 1831:PYFBX FYFBY endogen (3855) : 3859:KQYFBY 3857:PYFBY FYFE endogen (2683) : 2694:FYF 2737:KQYFE 2707:PYFE * FYFH endogen ( 736), feed-back : 726:FVEH 725:FVMH 2694:FYF 727:HQH 2746:KQYFH 2716:PYFH FYFN endogen (2692) : 3854:FYF9 3855:FYFBY 2718:PYFN FYFNE endogen (2685) : 2694:FYF 2692:FYFN 2748:KQYFN 2739:KQYFNE 2709:PYFNE * FYFNF endogen (2686), feed-back : 2694:FYF 2692:FYFN 2748:KQYFN 2740:KQYFNF 1831:PYFBX 2710:PYFNF FYFNG endogen (2684) : 2694:FYF 2692:FYFN 2748:KQYFN 2738:KQYFNG 2708:PYFNG * FYFNZ endogen (2687), feed-back : 2694:FYF 2692:FYFN 2748:KQYFN 2741:KQYFNZ 1831:PYFBX 2711:PYFNZ FYFO endogen ( 682) : 2694:FYF 3845:FYFP 2747:KQYFO 2717:PYFO 683:QO FYFO1 endogen ( 619) : 3848:FYFP1 2720:PYFO1 683:QO FYFO1GL endogen ( 612) : 613:FXO1GL 2721:PYFO1GL FYFP endogen (3845) : 3860:KQYFP 3846:PYFP FYFP1 endogen (3848) : 3861:KQYFP1 3849:PYFP1 FYFQ endogen (2693) : 3854:FYF9 3855:FYFBY 2719:PYFQ FYFQF endogen (2691) : 2694:FYF 2693:FYFQ 2749:KQYFQ 2744:KQYFQF 2715:PYFQF FYFQS endogen (2690) : 2694:FYF 3855:FYFBY 2693:FYFQ 2749:KQYFQ 2743:KQYFQS 2714:PYFQS * FYFQZ endogen (2689), feed-back : 2694:FYF 2693:FYFQ 2749:KQYFQ 2745:KQYFQZ 1831:PYFBX 2713:PYFQZ FYFU endogen ( 195) : 4424:JRFYFU 196:KFEE 4423:ZFYFU FYST endogen (3823) : 3825:PYST FYTR endogen (2581) : 3863:FYTRXIL 2583:PYTR FYTRXIL endogen (3863) : 3864:PYTRXIL FYWO1GL endogen ( 609) : 610:FSPZ_XO1 616:FXO1 612:FYFO1GL FYWOGL endogen ( 698), ikke-bestemmende. GBFCBU eksogen : 53:BFCBU 4417:JRBFCBU GBFCE eksogen : 54:BFCE 4418:JRBFCE GBFCF eksogen : 55:BFCF 4419:JRBFCF GBFCGU eksogen : 52:BFCGU 4416:JRBFCGU GBFCS eksogen : 58:BFCS 4422:JRBFCS GBFCT eksogen : 57:BFCT 4421:JRBFCT GBFCV eksogen : 56:BFCV 4420:JRBFCV GBUUXA eksogen : 1741:BUUXA GCPUXH eksogen : 27:CPUXH 4415:JRCPUXH GFE2K eksogen : 201:FE2K GFE59 eksogen : 202:FE59 GFESQ eksogen : 204:FESQ GFET eksogen : 203:FET GFKBH eksogen : 104:FKBH GFKNBA eksogen : 231:FKNBA GFKNBB eksogen : 272:FKNBB GFKNBNE eksogen : 479:FKNBNE GFKNBNF eksogen : 313:FKNBNF GFKNBNG eksogen : 520:FKNBNG GFKNBNZ eksogen : 354:FKNBNZ GFKNBQF eksogen : 395:FKNBQF GFKNBQS eksogen : 561:FKNBQS GFKNBQZ eksogen : 436:FKNBQZ GFKNMA eksogen : 233:FKNMA GFKNMB eksogen : 274:FKNMB GFKNMNE eksogen : 480:FKNMNE GFKNMNF eksogen : 315:FKNMNF GFKNMNG eksogen : 521:FKNMNG GFKNMNZ eksogen : 356:FKNMNZ GFKNMQF eksogen : 397:FKNMQF GFKNMQS eksogen : 562:FKNMQS GFKNMQZ eksogen : 438:FKNMQZ GFMZ01 eksogen : 1674:FMZ01 GFMZ2 eksogen : 1675:FMZ2 GFMZ59 eksogen : 1676:FMZ59 GFMZS eksogen : 1677:FMZSNR GFVEA eksogen : 232:FVEA GFVEB eksogen : 273:FVEB GFVENE eksogen : 477:FVENE GFVENF eksogen : 314:FVENF GFVENG eksogen : 518:FVENG GFVENZ eksogen : 355:FVENZ GFVEQF eksogen : 396:FVEQF GFVEQS eksogen : 559:FVEQS GFVEQZ eksogen : 437:FVEQZ GFVMA eksogen : 230:FVMA GFVMB eksogen : 271:FVMB GFVMNE eksogen : 478:FVMNE GFVMNF eksogen : 312:FVMNF GFVMNG eksogen : 519:FVMNG GFVMNZ eksogen : 353:FVMNZ GFVMQF eksogen : 394:FVMQF GFVMQS eksogen : 560:FVMQS GFVMQZ eksogen : 435:FVMQZ GHQA eksogen : 234:HQA GHQB eksogen : 275:HQB GHQNE eksogen : 481:HQNE GHQNF eksogen : 316:HQNF GHQNG eksogen : 522:HQNG GHQNZ eksogen : 357:HQNZ GHQQF eksogen : 398:HQQF GHQQS eksogen : 563:HQQS GHQQZ eksogen : 439:HQQZ GLNA eksogen : 1833:LNA GPHK eksogen : 100:PHK GPM3K eksogen : 2619:PM3K GPM3Q eksogen : 2620:PM3Q GPM3R eksogen : 2618:PM3R GPXB eksogen : 4440:JRPXB 2645:PXB GPXNE eksogen : 4443:JRPXNE 2653:PXNE GPXNZ eksogen : 4446:JRPXNZ 2661:PXNZ GPXQF eksogen : 4449:JRPXQF 2669:PXQF GPXQZ eksogen : 4452:JRPXQZ 2677:PXQZ GRADDAG eksogen : 40:DTBFCE GSPZEJ eksogen : 2386:SPZEJ * GWBD_OS_Z endogen (2473), feed-back : 2473:GWBD_OS_Z 2472:TIID_OS_Z GWZ eksogen : 2848:OWG_E_CF 2977:OWN_CFX 2845:RWS_CR 2952:TFLM_E_CF 2920:TFLM_OK_CF 2796:TFNBR_H 2922:TFNB_OK 2855:TFNF_CF 2899:TFNQ_OS 2798:TFSR_D_H 2797:TFSR_E_H 2923:TFS_D_OK 2924:TFS_E_OK 2898:TFS_X_OS 2471:TIIE_OS_Z 2476:TIIM_CF_X 2468:TIIN_CR 2466:TIIN_E 2467:TIIN_H 2469:TIIN_OK 2470:TIIN_OO 2474:TII_Z_OS 2484:TIU_CF_Z 2483:TIU_CR_Z 2893:WS_CF_Z HA eksogen : 1788:HAK 1836:LAH 1841:RLISA * HAK endogen (1788), feed-back : 587:HGO1 1802:HGSA 1805:HGSB 1808:HGSH 1803:HGSNF 1804:HGSNZ 1809:HGSO 1807:HGSQS 1806:HGSQZ 1789:HGWA 1795:HGWB 1790:HGWE 1799:HGWH 1792:HGWNE 1793:HGWNF 1791:HGWNG 1794:HGWNZ 1800:HGWO 1798:HGWQF 1797:HGWQS 1796:HGWQZ HDAG eksogen : 1788:HAK * HG endogen (1824), feed-back : 195:FYFU 4424:JRFYFU 196:KFEE 2750:KQYF HG9 endogen (3700), ikke-bestemmende. HGA endogen (1810) : 1824:HG 3700:HG9 3692:HGP HGB endogen (1816) : 1824:HG 3700:HG9 3707:HGBY 3692:HGP HGBY endogen (3707), ikke-bestemmende. HGE endogen (1811) : 1824:HG 3692:HGP HGH endogen (1820) : 1824:HG 3692:HGP HGN endogen (1822) : 1824:HG 3700:HG9 3707:HGBY 3692:HGP HGNE endogen (1813) : 1822:HGN HGNF endogen (1814) : 1822:HGN HGNG endogen (1812) : 1822:HGN HGNZ endogen (1815) : 1822:HGN HGO endogen (1821) : 1824:HG * HGO1 endogen ( 587), feed-back : 587:HGO1 590:HQO1 HGP endogen (3692), ikke-bestemmende. HGP1 endogen (3693), ikke-bestemmende. HGQ endogen (1823) : 1824:HG 3700:HG9 3707:HGBY 3692:HGP HGQF endogen (1819) : 1823:HGQ HGQS endogen (1818) : 3707:HGBY 1823:HGQ HGQZ endogen (1817) : 1823:HGQ HGS endogen (3691), ikke-bestemmende. HGS9 endogen (3699), ikke-bestemmende. * HGSA endogen (1802), feed-back : 1810:HGA 3699:HGS9 1802:HGSA 3690:HGSP 239:QA * HGSB endogen (1805), feed-back : 1816:HGB 3699:HGS9 1805:HGSB 3706:HGSBY 3690:HGSP 280:QB HGSBY endogen (3706), ikke-bestemmende. HGSE eksogen : 1811:HGE 713:QE * HGSH endogen (1808), feed-back : 1820:HGH 1808:HGSH 3690:HGSP 728:QH HGSN endogen (3688) : 3699:HGS9 3706:HGSBY 3690:HGSP HGSNE eksogen : 1813:HGNE 486:QNE * HGSNF endogen (1803), feed-back : 1814:HGNF 3688:HGSN 1803:HGSNF 321:QNF HGSNG eksogen : 1812:HGNG 527:QNG * HGSNZ endogen (1804), feed-back : 1815:HGNZ 3688:HGSN 1804:HGSNZ 362:QNZ * HGSO endogen (1809), feed-back : 1821:HGO 3691:HGS 1809:HGSO 688:HQO HGSP endogen (3690) : 3691:HGS HGSQ endogen (3689) : 3699:HGS9 3706:HGSBY 3690:HGSP HGSQF eksogen : 1819:HGQF 403:QQF * HGSQS endogen (1807), feed-back : 1818:HGQS 3706:HGSBY 3689:HGSQ 1807:HGSQS 568:QQS * HGSQZ endogen (1806), feed-back : 1817:HGQZ 3689:HGSQ 1806:HGSQZ 444:QQZ HGW endogen (3687), ikke-bestemmende. HGW9 endogen (3698), ikke-bestemmende. * HGWA endogen (1789), feed-back : 1810:HGA 3698:HGW9 1789:HGWA 3686:HGWP 244:LA 239:QA 243:YWA * HGWB endogen (1795), feed-back : 1816:HGB 3698:HGW9 1795:HGWB 3705:HGWBY 3686:HGWP 285:LB 280:QB 284:YWB HGWBY endogen (3705), ikke-bestemmende. * HGWE endogen (1790), feed-back : 1811:HGE 1790:HGWE 3686:HGWP 713:QE 717:YWE * HGWH endogen (1799), feed-back : 1820:HGH 1799:HGWH 3686:HGWP 733:LH 728:QH 732:YWH HGWN endogen (1801) : 3698:HGW9 3705:HGWBY 3686:HGWP 1837:LNAHK 1835:LNAK 1834:LNAKK 1828:TTPATP * HGWNE endogen (1792), feed-back : 1813:HGNE 1801:HGWN 1792:HGWNE 491:LNE 486:QNE 490:YWNE * HGWNF endogen (1793), feed-back : 1814:HGNF 1801:HGWN 1793:HGWNF 326:LNF 321:QNF 325:YWNF * HGWNG endogen (1791), feed-back : 1812:HGNG 1801:HGWN 1791:HGWNG 532:LNG 527:QNG 531:YWNG * HGWNZ endogen (1794), feed-back : 1815:HGNZ 1801:HGWN 1794:HGWNZ 367:LNZ 362:QNZ 366:YWNZ * HGWO endogen (1800), feed-back : 1821:HGO 3687:HGW 1800:HGWO 688:HQO 690:LO HGWP endogen (3686) : 3687:HGW HGWQ endogen (3685) : 3698:HGW9 3705:HGWBY 3686:HGWP * HGWQF endogen (1798), feed-back : 1819:HGQF 3685:HGWQ 1798:HGWQF 408:LQF 403:QQF 407:YWQF * HGWQS endogen (1797), feed-back : 1818:HGQS 3705:HGWBY 3685:HGWQ 1797:HGWQS 573:LQS 568:QQS 572:YWQS * HGWQZ endogen (1796), feed-back : 1817:HGQZ 3685:HGWQ 1796:HGWQZ 450:LQZ 444:QQZ 449:YWQZ HOSTKOR eksogen : 194:FE01K 231:FKNBA 226:FKNBAW 233:FKNMA 228:FKNMAW 232:FVEA 227:FVEAW 230:FVMA 225:FVMAW 1410:FXNF 234:HQA 229:HQAW 4455:JXA_IL 1432:XA_IL HQ endogen (3683) : 3684:HQP1 3728:L HQ9 endogen (3694) : 4332:DT9 4322:DTL9 3858:KQYF9 3729:L9 4330:PKLEBM9 HQ9W endogen (4200), ikke-bestemmende. * HQA endogen ( 234), feed-back : 4003:DTA 4322:DTL9 4305:DTLP 3694:HQ9 234:HQA 3682:HQP 2736:KQYFA 3729:L9 3727:LP 216:PKLA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA 4345:PWA 2625:PWAV 2624:PWAVL 239:QA HQAW endogen ( 229) : 4200:HQ9W 234:HQA 4047:HQPW 2622:PWAW HQAWX endogen ( 224) : 234:HQA 229:HQAW * HQB endogen ( 275), feed-back : 4004:DTB 4322:DTL9 4323:DTLBY 4305:DTLP 3694:HQ9 275:HQB 3701:HQBY 3682:HQP 2742:KQYFB 3729:L9 3730:LBY 3727:LP 257:PKLB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB 4351:PWB 280:QB HQBW endogen ( 270) : 4200:HQ9W 275:HQB 4201:HQBYW 4047:HQPW 2640:PWBVL 2639:PWBW HQBWX endogen ( 265) : 275:HQB 270:HQBW HQBY endogen (3701) : 4333:DTBY 4323:DTLBY 3859:KQYFBY 3730:LBY 4331:PKLEBMBY HQBYW endogen (4201), ikke-bestemmende. * HQE endogen ( 710), feed-back : 4305:DTLP 710:HQE 3682:HQP 4047:HQPW 2737:KQYFE 3727:LP 4346:PWE 713:QE * HQH endogen ( 727), feed-back : 4305:DTLP 727:HQH 3682:HQP 4047:HQPW 2746:KQYFH 3727:LP 4355:PWH 728:QH HQN endogen (3680) : 4322:DTL9 4323:DTLBY 4303:DTLN 4305:DTLP 4317:DTN 3694:HQ9 3701:HQBY 3682:HQP 3729:L9 3730:LBY 3725:LN 3727:LP 4315:PKLEBMN * HQNE endogen ( 481), feed-back : 4303:DTLN 4005:DTNE 3680:HQN 481:HQNE 3655:KHN 2748:KQYFN 2739:KQYFNE 3725:LN 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE 463:PKLNE 4348:PWNE 486:QNE HQNEW endogen ( 476) : 481:HQNE 4045:HQNW 2648:PWNEVL 2647:PWNEW HQNEWX endogen ( 471) : 481:HQNE 476:HQNEW * HQNF endogen ( 316), feed-back : 4303:DTLN 4006:DTNF 3680:HQN 316:HQNF 3655:KHN 2748:KQYFN 2740:KQYFNF 3725:LN 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 298:PKLNF 4349:PWNF 321:QNF HQNFW endogen ( 311) : 316:HQNF 4045:HQNW 2632:PWNFVL 2631:PWNFW HQNFWX endogen ( 306) : 316:HQNF 311:HQNFW * HQNG endogen ( 522), feed-back : 4303:DTLN 4007:DTNG 3680:HQN 522:HQNG 3655:KHN 2748:KQYFN 2738:KQYFNG 3725:LN 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG 504:PKLNG 4347:PWNG 527:QNG HQNGW endogen ( 517) : 522:HQNG 4045:HQNW 4341:PWNGW HQNGWX endogen ( 512) : 522:HQNG 517:HQNGW HQNW endogen (4045) : 4200:HQ9W 4201:HQBYW 4047:HQPW * HQNZ endogen ( 357), feed-back : 4303:DTLN 4008:DTNZ 3680:HQN 357:HQNZ 3655:KHN 2748:KQYFN 2741:KQYFNZ 3725:LN 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 339:PKLNZ 4350:PWNZ 362:QNZ HQNZW endogen ( 352) : 4045:HQNW 357:HQNZ 2656:PWNZVL 2655:PWNZW HQNZWX endogen ( 347) : 357:HQNZ 352:HQNZW HQO endogen ( 688) : 3683:HQ 4048:HQW 2747:KQYFO 3728:L 4356:PWO 689:YWO HQO1 endogen ( 590) : 3684:HQP1 595:LO1 594:YWO1 HQP endogen (3682) : 4305:DTLP 4319:DTP 3683:HQ 3860:KQYFP 3728:L 3727:LP HQP1 endogen (3684) : 3693:HGP1 3861:KQYFP1 HQPW endogen (4047) : 4048:HQW HQQ endogen (3681) : 4322:DTL9 4323:DTLBY 4305:DTLP 4304:DTLQ 4318:DTQ 3694:HQ9 3701:HQBY 3682:HQP 3729:L9 3730:LBY 3727:LP 3726:LQ 4316:PKLEBMQ * HQQF endogen ( 398), feed-back : 4304:DTLQ 4009:DTQF 3681:HQQ 398:HQQF 2749:KQYFQ 2744:KQYFQF 3726:LQ 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 380:PKLQF 4354:PWQF 403:QQF HQQFW endogen ( 393) : 398:HQQF 4046:HQQW 2664:PWQFVL 2663:PWQFW HQQFWX endogen ( 388) : 398:HQQF 393:HQQFW * HQQS endogen ( 563), feed-back : 4323:DTLBY 4304:DTLQ 4010:DTQS 3701:HQBY 3681:HQQ 563:HQQS 2749:KQYFQ 2743:KQYFQS 3730:LBY 3726:LQ 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS 545:PKLQS 4353:PWQS 568:QQS HQQSW endogen ( 558) : 4201:HQBYW 563:HQQS 4046:HQQW 4342:PWQSW HQQSWX endogen ( 553) : 563:HQQS 558:HQQSW HQQW endogen (4046) : 4200:HQ9W 4201:HQBYW 4047:HQPW * HQQZ endogen ( 439), feed-back : 4304:DTLQ 4011:DTQZ 3681:HQQ 439:HQQZ 2749:KQYFQ 2745:KQYFQZ 3726:LQ 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 421:PKLQZ 4352:PWQZ 444:QQZ HQQZW endogen ( 434) : 4046:HQQW 439:HQQZ 2672:PWQZVL 2671:PWQZW HQQZWX endogen ( 429) : 439:HQQZ 434:HQQZW HQW endogen (4048), ikke-bestemmende. I endogen ( 163) : 167:IF 3252:IP1 165:PI 2575:Y IB endogen (1548) : 3281:IBP1NY 1587:KKPIB 1549:PIB IB9 endogen (4224) : 4293:BIB9 4228:PIB9 * IBA endogen ( 248), feed-back : 4224:IB9 152:IBP 3922:IFA * IBB endogen ( 289), feed-back : 4224:IB9 4225:IBBY 152:IBP 3923:IFB IBBY endogen (4225) : 4296:BIBBY 4229:PIBBY * IBE endogen ( 721), feed-back : 152:IBP 4021:IFE 1919:IVSK IBH endogen ( 151) : 4022:IFH IBN endogen (4076) : 4224:IB9 4225:IBBY 4080:PIBN * IBNE endogen ( 495), feed-back : 4076:IBN 152:IBP 3924:IFNE * IBNF endogen ( 330), feed-back : 4076:IBN 152:IBP 3925:IFNF * IBNG endogen ( 536), feed-back : 4076:IBN 152:IBP 3926:IFNG * IBNZ endogen ( 371), feed-back : 4076:IBN 152:IBP 3927:IFNZ IBO endogen ( 693) : 3246:IO * IBO1 endogen ( 600), feed-back : 604:IFO1 145:IFRO1NY 605:IO1 IBO1NY endogen (3273) : 3281:IBP1NY 3274:IMO1NY IBP endogen ( 152), ikke-bestemmende. IBP1 endogen (3255), ikke-bestemmende. IBP1NY endogen (3281) : 3282:IMP1NY 3283:PIBP1NY IBQ endogen (4077) : 4224:IB9 4225:IBBY 4081:PIBQ * IBQF endogen ( 412), feed-back : 152:IBP 4077:IBQ 3928:IFQF 2553:I_CF * IBQS endogen ( 577), feed-back : 4225:IBBY 152:IBP 4077:IBQ 3929:IFQS * IBQZ endogen ( 454), feed-back : 152:IBP 4077:IBQ 3930:IFQZ IF endogen ( 167) : 3249:IFP1 3278:IFP1NY 2175:IPS 169:PIF IF9 endogen (4246) : 4294:BI9 4250:PIF9 IFA endogen (3922) : 4246:IF9 3940:PIFA IFB endogen (3923) : 4246:IF9 4247:IFBY 3941:PIFB IFBY endogen (4247) : 4297:BIBY 4251:PIFBY IFE endogen (4021) : 4025:PIFE IFH endogen (4022) : 4026:PIFH IFN endogen (4106) : 4246:IF9 4247:IFBY 4110:PIFN IFNE endogen (3924) : 4106:IFN 3942:PIFNE IFNF endogen (3925) : 4106:IFN 3943:PIFNF IFNG endogen (3926) : 4106:IFN 3944:PIFNG IFNZ endogen (3927) : 4106:IFN 3945:PIFNZ IFO endogen (3243) : 3245:PIFO * IFO1 endogen ( 604), feed-back : 142:IFO1NY 3249:IFP1 2175:IPS 3259:PIFO1 2539:TFK_O_Z 2542:TFN_O IFO1NY endogen ( 142) : 3278:IFP1NY 3274:IMO1NY 143:PIFO1NY IFP endogen (3240) : 3242:PIFP IFP1 endogen (3249) : 3251:PIFP1 IFP1NY endogen (3278) : 3282:IMP1NY 3280:PIFP1NY IFP1XH endogen (3265) : 3840:AFIFP1XH 3267:PIFP1XH IFPXH endogen (3262) : 3264:PIFPXH IFQ endogen (4107) : 4246:IF9 4247:IFBY 4111:PIFQ IFQF endogen (3928) : 4107:IFQ 3946:PIFQF IFQS endogen (3929) : 4247:IFBY 4107:IFQ 3947:PIFQS IFQZ endogen (3930) : 4107:IFQ 3948:PIFQZ IFRO1NY endogen ( 145) : 146:PIFRO1NY IF_H endogen ( 149) : 2177:IPS_CR 2550:I_H 2548:TFN_H 1920:YRR IF_OK eksogen : 3876:TFK_OS_Z 2560:TFN_OK 2561:TR_OS_OK IF_OO eksogen : 3876:TFK_OS_Z 2557:TFN_OO IKN endogen ( 166), ikke-bestemmende. * IKN_E endogen (2451), feed-back : 2450:ENL 2449:TFN_E * IKN_H endogen (2549), feed-back : 2550:I_H 2548:TFN_H IKN_O endogen (2534) : 2539:TFK_O_Z * IL endogen (1461), feed-back : 3843:AFIL 1460:FIL 1544:PNIL 3862:YTRXIL ILM endogen (1464), ikke-bestemmende. ILN endogen (1462), ikke-bestemmende. ILO endogen (1453) : 1455:FILO 3246:IO * ILO1 endogen (1456), feed-back : 1458:FILO1 605:IO1 3876:TFK_OS_Z 2539:TFK_O_Z 2542:TFN_O ILQ endogen (1463), ikke-bestemmende. ILX endogen (1465), ikke-bestemmende. IL_H endogen ( 150) : 2550:I_H 2548:TFN_H * IM endogen (1546), feed-back : 127:IMX 1599:KKPIM 1547:PIM IM9 endogen (4202) : 4292:BIM9 4206:PIM9 * IMA endogen ( 251), feed-back : 3922:IFA 4202:IM9 153:IMP * IMB endogen ( 292), feed-back : 3923:IFB 4202:IM9 4203:IMBY 153:IMP IMBY endogen (4203) : 4295:BIMBY 4207:PIMBY IMD endogen ( 158) : 159:IMDP1 IMDP1 endogen ( 159) : 173:BIVMU 176:BIVMU1 162:IMPXD1 1916:IVMPS 161:PIMDP1 * IME endogen ( 724), feed-back : 4021:IFE 153:IMP 1919:IVSK IMN endogen (4049) : 4202:IM9 4203:IMBY 4053:PIMN * IMNE endogen ( 498), feed-back : 3924:IFNE 4049:IMN 153:IMP * IMNF endogen ( 333), feed-back : 3925:IFNF 4049:IMN 153:IMP * IMNG endogen ( 539), feed-back : 3926:IFNG 4049:IMN 153:IMP * IMNZ endogen ( 374), feed-back : 3927:IFNZ 4049:IMN 153:IMP IMO endogen ( 696) : 3246:IO IMO1 endogen ( 602) : 604:IFO1 603:IMRO1 605:IO1 IMO1NY endogen (3274) : 3275:PIMO1NY IMO1X endogen ( 132) : 134:PIMO1X IMP endogen ( 153), ikke-bestemmende. IMP1 endogen ( 137) : 173:BIVMU 176:BIVMU1 138:IMP1X7Y 162:IMPXD1 IMP1NY endogen (3282) : 3284:PIMP1NY IMP1X7Y endogen ( 138) : 140:PIMP1X7Y IMPXD1 endogen ( 162) : 173:BIVMU 176:BIVMU1 1916:IVMPS IMQ endogen (4050) : 4202:IM9 4203:IMBY 4054:PIMQ * IMQF endogen ( 415), feed-back : 3928:IFQF 153:IMP 4050:IMQ 2553:I_CF * IMQS endogen ( 580), feed-back : 3929:IFQS 4203:IMBY 153:IMP 4050:IMQ * IMQZ endogen ( 457), feed-back : 3930:IFQZ 153:IMP 4050:IMQ * IMRO1 endogen ( 603), feed-back : 145:IFRO1NY 601:PIMRO1 IMX endogen ( 127) : 130:IMXO7Y 128:PIMX IMXO7Y endogen ( 130) : 131:PIMXO7Y IN endogen (4142), ikke-bestemmende. * INV endogen ( 170), feed-back : 4124:PINV 4:YDL_HC INV9 endogen (4254) : 4256:PINV9 INVA endogen (3958) : 4254:INV9 3967:PINVA INVB endogen (3959) : 4254:INV9 4255:INVBY 3968:PINVB INVB1 endogen (4088) : 4092:PINVB1 INVB9 endogen (4232) : 4234:PINVB9 * INVBA endogen ( 247), feed-back : 3958:INVA 4088:INVB1 4232:INVB9 155:INVBP * INVBB endogen ( 288), feed-back : 3959:INVB 4088:INVB1 4232:INVB9 4233:INVBBY 155:INVBP INVBBY endogen (4233) : 4235:PINVBBY * INVBE endogen ( 720), feed-back : 4088:INVB1 155:INVBP 4030:INVE INVBH endogen ( 120) : 170:INV 4031:INVH 4119:INVP INVBN endogen (4086) : 4088:INVB1 4232:INVB9 4233:INVBBY 4089:PINVBN * INVBNE endogen ( 494), feed-back : 4086:INVBN 155:INVBP 3960:INVNE * INVBNF endogen ( 329), feed-back : 4086:INVBN 155:INVBP 3961:INVNF * INVBNG endogen ( 535), feed-back : 4086:INVBN 155:INVBP 3962:INVNG * INVBNZ endogen ( 370), feed-back : 4086:INVBN 155:INVBP 3963:INVNZ * INVBO endogen ( 692), feed-back : 170:INV 4088:INVB1 4032:INVO INVBO1 endogen ( 598) : 606:INVO1 INVBP endogen ( 155) : 170:INV 4119:INVP 4120:INVPXH 4091:PINVBP INVBQ endogen (4087) : 4088:INVB1 4232:INVB9 4233:INVBBY 4090:PINVBQ * INVBQF endogen ( 411), feed-back : 155:INVBP 4087:INVBQ 3964:INVQF * INVBQS endogen ( 576), feed-back : 4233:INVBBY 155:INVBP 4087:INVBQ 3965:INVQS * INVBQZ endogen ( 453), feed-back : 155:INVBP 4087:INVBQ 3966:INVQZ INVBY endogen (4255) : 4257:PINVBY INVE endogen (4030) : 4033:PINVE INVH endogen (4031) : 4034:PINVH INVM endogen (4063) : 4065:PINVM INVM9 endogen (4208) : 4210:PINVM9 * INVMA endogen ( 250), feed-back : 3958:INVA 4063:INVM 4208:INVM9 154:INVMP * INVMB endogen ( 291), feed-back : 3959:INVB 4063:INVM 4208:INVM9 4211:INVMBY 154:INVMP INVMBY endogen (4211) : 4213:PINVMBY * INVME endogen ( 723), feed-back : 4030:INVE 4063:INVM 154:INVMP INVMN endogen (4055) : 4063:INVM 4208:INVM9 4211:INVMBY 4057:PINVMN * INVMNE endogen ( 497), feed-back : 4055:INVMN 154:INVMP 3960:INVNE * INVMNF endogen ( 332), feed-back : 4055:INVMN 154:INVMP 3961:INVNF * INVMNG endogen ( 538), feed-back : 4055:INVMN 154:INVMP 3962:INVNG * INVMNZ endogen ( 373), feed-back : 4055:INVMN 154:INVMP 3963:INVNZ * INVMO endogen ( 695), feed-back : 170:INV 4063:INVM 4032:INVO INVMO1 endogen ( 599) : 606:INVO1 INVMP endogen ( 154) : 170:INV 4119:INVP 4120:INVPXH 4062:PINVMP INVMQ endogen (4058) : 4063:INVM 4208:INVM9 4211:INVMBY 4060:PINVMQ * INVMQF endogen ( 414), feed-back : 154:INVMP 4058:INVMQ 3964:INVQF * INVMQS endogen ( 579), feed-back : 4211:INVMBY 154:INVMP 4058:INVMQ 3965:INVQS * INVMQZ endogen ( 456), feed-back : 154:INVMP 4058:INVMQ 3966:INVQZ INVN endogen (4117) : 4254:INV9 4255:INVBY 4121:PINVN INVNE endogen (3960) : 4117:INVN 3969:PINVNE INVNF endogen (3961) : 4117:INVN 3970:PINVNF INVNG endogen (3962) : 4117:INVN 3971:PINVNG INVNZ endogen (3963) : 4117:INVN 3972:PINVNZ INVO endogen (4032) : 4035:PINVO * INVO1 endogen ( 606), feed-back : 646:COZ 2568:IVOK 607:PINVO1 2527:TFD_Z_O 3878:TFD_Z_OS 2536:TFNY_Z_O 615:XO1 4:YDL_HC 2543:YD_HC 2541:YD_O 3716:YRO1 2173:YR_C INVP endogen (4119) : 4123:PINVP INVPXH endogen (4120) : 4125:PINVPXH INVQ endogen (4118) : 4254:INV9 4255:INVBY 4122:PINVQ INVQF endogen (3964) : 4118:INVQ 3973:PINVQF INVQS endogen (3965) : 4255:INVBY 4118:INVQ 3974:PINVQS INVQZ endogen (3966) : 4118:INVQ 3975:PINVQZ IO endogen (3246) : 3248:PIO 3566:TJKD_CB 3568:TJKD_CE 3564:TJKD_CF 3570:TJKD_CG 3572:TJKD_CH 3574:TJKD_CO 3576:TJKD_CS 3578:TJKD_CV 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES IO1 endogen ( 605) : 3841:AFIO1 3252:IP1 3257:PIO1 3876:TFK_OS_Z IO1A eksogen : 141:FIFO1NY 144:FIFRO1NY 142:IFO1NY 145:IFRO1NY IP endogen (3237) : 3239:PIP IP1 endogen (3252) : 3839:AFIP1 3254:PIP1 * IPS endogen (2175), feed-back : 2177:IPS_CR 1920:YRR 2178:YSYC_CF 2179:YSYC_CR IPS_CF endogen (2176) : 2177:IPS_CR 2178:YSYC_CF IPS_CR endogen (2177) : 2179:YSYC_CR IT endogen (3261), ikke-bestemmende. * IUWCP endogen (3193), feed-back : 2466:TIIN_E 2467:TIIN_H 3204:TIIP_H IUWP endogen (2481) : 2482:TIP_CF_H IUWSD endogen (2486) : 3192:TICP_CF_Z 3150:TIPCR_ATP 2986:TIP_B 2987:TIP_BXH 2985:TIP_F 3203:TIUP_H 2490:TIU_Z_CR 2489:TIU_Z_E 2491:TIU_Z_H 2492:TIU_Z_OO 2493:TIU_Z_OS IUWSDK eksogen : 2486:IUWSD 2494:TIU_Z_OK IUWSE eksogen : 3192:TICP_CF_Z 3150:TIPCR_ATP 2986:TIP_B 2987:TIP_BXH 2985:TIP_F 3203:TIUP_H 2485:TIU_E_Z 2490:TIU_Z_CR 2491:TIU_Z_H 2494:TIU_Z_OK * IVBPS endogen (1917), feed-back : 1917:IVBPS 1918:IVPS * IVMPS endogen (1916), feed-back : 1916:IVMPS 1918:IVPS * IVOK endogen (2568), feed-back : 3868:TFD_Z_OK 3878:TFD_Z_OS 2561:TR_OS_OK 2558:YD_OK IVOO eksogen : 3872:TFD_Z_OO 3878:TFD_Z_OS 2556:YD_OO IVPS endogen (1918) : 1920:YRR 2178:YSYC_CF 2179:YSYC_CR * IVSK endogen (1919), feed-back : 1919:IVSK 2507:TIRE_O 2508:TIRK IWB30 endogen ( 94) : 98:BAFD 97:BUIBHX * IWBEU endogen (2459), feed-back : 2453:IWBOS 2444:IWBU IWBFLX endogen ( 95) : 97:BUIBHX IWBID eksogen : 97:BUIBHX IWBOS endogen (2453) : 2455:IWBOSU 2454:IWBZ 2472:TIID_OS_Z 2471:TIIE_OS_Z IWBOSU endogen (2455) : 2909:PWBS IWBR endogen (2184) : 2186:TSYWP IWBU endogen (2444), ikke-bestemmende. IWBUS eksogen : 2444:IWBU * IWBZ endogen (2454), feed-back : 94:IWB30 95:IWBFLX 2184:IWBR 2454:IWBZ 3268:IWBZH 172:IWBZSU 175:IWBZSU1 2457:IWDE 2458:IWLO 82:KWPS 737:PXH 2165:SSYA 2476:TIIM_CF_X 212:UIBA 253:UIBB 702:UIBE 459:UIBNE 294:UIBNF 500:UIBNG 335:UIBNZ 652:UIBO 376:UIBQF 541:UIBQS 417:UIBQZ IWBZH endogen (3268), ikke-bestemmende. IWBZSU endogen ( 172) : 174:BIVBU 173:BIVMU IWBZSU1 endogen ( 175) : 177:BIVBU1 176:BIVMU1 IWDE endogen (2457), ikke-bestemmende. IWDI eksogen : 2457:IWDE 2458:IWLO 2474:TII_Z_OS IWEU eksogen : 2459:IWBEU 2456:IWMM 2906:PWBSE * IWLO endogen (2458), feed-back : 2457:IWDE 9:UCB 215:UIMA 256:UIMB 705:UIME 462:UIMNE 297:UIMNF 503:UIMNG 338:UIMNZ 655:UIMO 379:UIMQF 544:UIMQS 420:UIMQZ IWMM endogen (2456) : 2457:IWDE 2458:IWLO 2468:TIIN_CR 2466:TIIN_E 2467:TIIN_H 2469:TIIN_OK 2470:TIIN_OO IWPD_B endogen (2990) : 3016:BTYPCR_B 3079:BTYPIR_B 5266:JTYPCR_B 5290:JTYPIR_B 3017:TYPCR_B 3080:TYPIR_B IWPD_BF endogen (2989) : 3021:BTYPCR_BF 3084:BTYPIR_BF IWPD_F endogen (2991) : 3018:BTYPCR_F 3081:BTYPIR_F 5267:JTYPCR_F 5291:JTYPIR_F 3019:TYPCR_F 3082:TYPIR_F IWPE_B eksogen : 3035:BTYPCO1_B 3054:BTYPCO2_B 3016:BTYPCR_B 3098:BTYPIO1_B 3117:BTYPIO2_B 3079:BTYPIR_B 5270:JBTYPCO1_B 5278:JBTYPCO2_B 5262:JBTYPCR_B 5294:JBTYPIO1_B 5302:JBTYPIO2_B 5286:JBTYPIR_B IWPE_BF eksogen : 3148:BTYPCR_ATP 5311:JBTYPCR_ATP IWPE_F eksogen : 3037:BTYPCO1_F 3056:BTYPCO2_F 3018:BTYPCR_F 3100:BTYPIO1_F 3119:BTYPIO2_F 3081:BTYPIR_F 5271:JBTYPCO1_F 5279:JBTYPCO2_F 5263:JBTYPCR_F 5295:JBTYPIO1_F 5303:JBTYPIO2_F 5287:JBTYPIR_F IWP_B endogen (2983) : 3035:BTYPCO1_B 3054:BTYPCO2_B 3016:BTYPCR_B 3098:BTYPIO1_B 3117:BTYPIO2_B 3079:BTYPIR_B 2990:IWPD_B 5270:JBTYPCO1_B 5278:JBTYPCO2_B 5262:JBTYPCR_B 5294:JBTYPIO1_B 5302:JBTYPIO2_B 5286:JBTYPIR_B 3041:TIPCO1_B 3173:TIPCO1_LD 3060:TIPCO2_B 3177:TIPCO2_LD 3022:TIPCR_B 3104:TIPIO1_B 3123:TIPIO2_B 3085:TIPIR_B IWP_BF endogen (2982) : 3148:BTYPCR_ATP 2989:IWPD_BF 5311:JBTYPCR_ATP 3164:TIPCR_DMP 3169:TIPCR_SP IWP_F endogen (2984) : 3037:BTYPCO1_F 3056:BTYPCO2_F 3018:BTYPCR_F 3100:BTYPIO1_F 3119:BTYPIO2_F 3081:BTYPIR_F 2991:IWPD_F 5271:JBTYPCO1_F 5279:JBTYPCO2_F 5263:JBTYPCR_F 5295:JBTYPIO1_F 5303:JBTYPIO2_F 5287:JBTYPIR_F 3042:TIPCO1_F 3061:TIPCO2_F 3023:TIPCR_F 3105:TIPIO1_F 3124:TIPIO2_F 3086:TIPIR_F IZN_CF eksogen : 2554:TFN_CF IZN_E eksogen : 2450:ENL 2449:TFN_E IZN_H eksogen : 2548:TFN_H IZN_O eksogen : 3876:TFK_OS_Z 2539:TFK_O_Z 2542:TFN_O IZN_OK eksogen : 3876:TFK_OS_Z 2560:TFN_OK 2561:TR_OS_OK * I_CF endogen (2553), feed-back : 2176:IPS_CF 2554:TFN_CF I_H endogen (2550), ikke-bestemmende. * JBTYPCO1_B endogen (5270), feed-back : 3035:BTYPCO1_B * JBTYPCO1_F endogen (5271), feed-back : 3037:BTYPCO1_F * JBTYPCO2_B endogen (5278), feed-back : 3054:BTYPCO2_B * JBTYPCO2_F endogen (5279), feed-back : 3056:BTYPCO2_F * JBTYPCR_ATP endogen (5311), feed-back : 3148:BTYPCR_ATP * JBTYPCR_B endogen (5262), feed-back : 3016:BTYPCR_B * JBTYPCR_F endogen (5263), feed-back : 3018:BTYPCR_F * JBTYPIO1_B endogen (5294), feed-back : 3098:BTYPIO1_B * JBTYPIO1_F endogen (5295), feed-back : 3100:BTYPIO1_F * JBTYPIO2_B endogen (5302), feed-back : 3117:BTYPIO2_B * JBTYPIO2_F endogen (5303), feed-back : 3119:BTYPIO2_F * JBTYPIR_B endogen (5286), feed-back : 3079:BTYPIR_B * JBTYPIR_F endogen (5287), feed-back : 3081:BTYPIR_F * JBYS11 endogen (4562), feed-back : 2121:BYS11 * JBYS21 endogen (4563), feed-back : 2122:BYS21 * JBYS31 endogen (4564), feed-back : 2123:BYS31 * JBYS41 endogen (4565), feed-back : 2124:BYS41 * JBYS51 endogen (4566), feed-back : 2125:BYS51 * JBYSP11 endogen (4557), feed-back : 2111:BYSP11 * JBYSP21 endogen (4558), feed-back : 2112:BYSP21 * JBYSP31 endogen (4559), feed-back : 2113:BYSP31 * JBYSP41 endogen (4560), feed-back : 2114:BYSP41 * JBYSP51 endogen (4561), feed-back : 2115:BYSP51 JCPUXH eksogen : 27:CPUXH 4415:JRCPUXH * JDAM01_CB endogen (4666), feed-back : 1089:AM01_CB 1081:AXNF_CB 5159:JDAXNF_CB * JDAM01_CE endogen (4667), feed-back : 1047:AM01_CE 1039:AXNF_CE 5160:JDAXNF_CE * JDAM01_CF endogen (4668), feed-back : 1005:AM01_CF 997:AXNF_CF 5161:JDAXNF_CF * JDAM01_CG endogen (4669), feed-back : 1068:AM01_CG 1060:AXNF_CG 5162:JDAXNF_CG * JDAM01_CH endogen (4670), feed-back : 1110:AM01_CH 1102:AXNF_CH 5163:JDAXNF_CH * JDAM01_CO endogen (4671), feed-back : 1150:AM01_CO 1144:AXNF_CO 5164:JDAXNF_CO * JDAM01_CS endogen (4672), feed-back : 1131:AM01_CS 1123:AXNF_CS 5165:JDAXNF_CS * JDAM01_CV endogen (4673), feed-back : 1026:AM01_CV 1018:AXNF_CV 5166:JDAXNF_CV * JDAM01_E01 endogen (4674), feed-back : 1251:AM01_E01 1246:AXQZ_E01 * JDAM01_E2 endogen (4675), feed-back : 1272:AM01_E2 1267:AXQZ_E2 * JDAM01_E3X endogen (4676), feed-back : 1292:AM01_E3X 1287:AXQZ_E3X * JDAM01_E59 endogen (4677), feed-back : 1313:AM01_E59 1308:AXQZ_E59 * JDAM01_E7Y endogen (4678), feed-back : 1334:AM01_E7Y 1329:AXQZ_E7Y * JDAM01_ESQ endogen (4679), feed-back : 1354:AM01_ESQ 1350:AXQZ_ESQ * JDAM01_IB endogen (4680), feed-back : 1190:AM01_IB 1182:AXNF_IB 5172:JDAXNF_IB * JDAM01_IKN endogen (4681), feed-back : 1232:AM01_IKN 1224:AXNF_IKN 5173:JDAXNF_IKN * JDAM01_IMXO7Y endogen (4682), feed-back : 1170:AM01_IMXO7Y 1163:AXNF_IMXO7Y 5174:JDAXNF_IMXO7Y * JDAM01_IT endogen (4683), feed-back : 1211:AM01_IT 1369:RJAXA_IT * JDAM01_VMA endogen (4684), feed-back : 753:AM01_VMA 745:AXNF_VMA 5176:JDAXNF_VMA * JDAM01_VMB endogen (4685), feed-back : 879:AM01_VMB 871:AXNF_VMB 5177:JDAXNF_VMB * JDAM01_VME endogen (4686), feed-back : 774:AM01_VME 766:AXNF_VME 5178:JDAXNF_VME * JDAM01_VMH endogen (4687), feed-back : 963:AM01_VMH 955:AXNF_VMH 5179:JDAXNF_VMH * JDAM01_VMNE endogen (4688), feed-back : 816:AM01_VMNE 808:AXNF_VMNE 5180:JDAXNF_VMNE * JDAM01_VMNF endogen (4689), feed-back : 837:AM01_VMNF 829:AXNF_VMNF 5181:JDAXNF_VMNF * JDAM01_VMNG endogen (4690), feed-back : 795:AM01_VMNG 787:AXNF_VMNG 5182:JDAXNF_VMNG * JDAM01_VMNZ endogen (4691), feed-back : 858:AM01_VMNZ 850:AXNF_VMNZ 5183:JDAXNF_VMNZ * JDAM01_VMO endogen (4692), feed-back : 984:AM01_VMO 976:AXNF_VMO 5184:JDAXNF_VMO * JDAM01_VMQF endogen (4693), feed-back : 942:AM01_VMQF 934:AXNF_VMQF 5185:JDAXNF_VMQF * JDAM01_VMQS endogen (4694), feed-back : 921:AM01_VMQS 913:AXNF_VMQS 5186:JDAXNF_VMQS * JDAM01_VMQZ endogen (4695), feed-back : 900:AM01_VMQZ 892:AXNF_VMQZ 5187:JDAXNF_VMQZ * JDAM2_CB endogen (4696), feed-back : 1090:AM2_CB 1082:AXNZ_CB 5218:JDAXNZ_CB * JDAM2_CE endogen (4697), feed-back : 1048:AM2_CE 1040:AXNZ_CE 5219:JDAXNZ_CE * JDAM2_CF endogen (4698), feed-back : 1006:AM2_CF 998:AXNZ_CF 5220:JDAXNZ_CF * JDAM2_CG endogen (4699), feed-back : 1069:AM2_CG 1061:AXNZ_CG 5221:JDAXNZ_CG * JDAM2_CH endogen (4700), feed-back : 1111:AM2_CH 1103:AXNZ_CH 5222:JDAXNZ_CH * JDAM2_CO endogen (4701), feed-back : 1151:AM2_CO 1145:AXNZ_CO 5223:JDAXNZ_CO * JDAM2_CS endogen (4702), feed-back : 1132:AM2_CS 1124:AXNZ_CS 5224:JDAXNZ_CS * JDAM2_CV endogen (4703), feed-back : 1027:AM2_CV 1019:AXNZ_CV 5225:JDAXNZ_CV * JDAM2_E01 endogen (4704), feed-back : 1252:AM2_E01 1244:AXNZ_E01 5226:JDAXNZ_E01 * JDAM2_E2 endogen (4705), feed-back : 1273:AM2_E2 1265:AXNZ_E2 5227:JDAXNZ_E2 * JDAM2_E3X endogen (4706), feed-back : 1293:AM2_E3X 1285:AXNZ_E3X 5228:JDAXNZ_E3X * JDAM2_E59 endogen (4707), feed-back : 1314:AM2_E59 1306:AXNZ_E59 5229:JDAXNZ_E59 * JDAM2_E7Y endogen (4708), feed-back : 1335:AM2_E7Y 1327:AXNZ_E7Y 5230:JDAXNZ_E7Y * JDAM2_ESQ endogen (4709), feed-back : 1355:AM2_ESQ 1348:AXNZ_ESQ 5231:JDAXNZ_ESQ * JDAM2_IB endogen (4710), feed-back : 1191:AM2_IB 1183:AXNZ_IB 5232:JDAXNZ_IB * JDAM2_IKN endogen (4711), feed-back : 1233:AM2_IKN 1227:AXQZ_IKN * JDAM2_IMXO7Y endogen (4712), feed-back : 1171:AM2_IMXO7Y 1164:AXNZ_IMXO7Y 5234:JDAXNZ_IMXO7Y * JDAM2_IT endogen (4713), feed-back : 1212:AM2_IT * JDAM2_VMA endogen (4714), feed-back : 754:AM2_VMA 746:AXNZ_VMA 5236:JDAXNZ_VMA * JDAM2_VMB endogen (4715), feed-back : 880:AM2_VMB 872:AXNZ_VMB 5237:JDAXNZ_VMB * JDAM2_VME endogen (4716), feed-back : 775:AM2_VME 767:AXNZ_VME 5238:JDAXNZ_VME * JDAM2_VMH endogen (4717), feed-back : 964:AM2_VMH 956:AXNZ_VMH 5239:JDAXNZ_VMH * JDAM2_VMNE endogen (4718), feed-back : 817:AM2_VMNE 809:AXNZ_VMNE 5240:JDAXNZ_VMNE * JDAM2_VMNF endogen (4719), feed-back : 838:AM2_VMNF 830:AXNZ_VMNF 5241:JDAXNZ_VMNF * JDAM2_VMNG endogen (4720), feed-back : 796:AM2_VMNG 788:AXNZ_VMNG 5242:JDAXNZ_VMNG * JDAM2_VMNZ endogen (4721), feed-back : 859:AM2_VMNZ 851:AXNZ_VMNZ 5243:JDAXNZ_VMNZ * JDAM2_VMO endogen (4722), feed-back : 985:AM2_VMO 977:AXNZ_VMO 5244:JDAXNZ_VMO * JDAM2_VMQF endogen (4723), feed-back : 943:AM2_VMQF 935:AXNZ_VMQF 5245:JDAXNZ_VMQF * JDAM2_VMQS endogen (4724), feed-back : 922:AM2_VMQS 914:AXNZ_VMQS 5246:JDAXNZ_VMQS * JDAM2_VMQZ endogen (4725), feed-back : 901:AM2_VMQZ 893:AXNZ_VMQZ 5247:JDAXNZ_VMQZ * JDAM3K_CB endogen (4726), feed-back : 1092:AM3K_CB 1080:AXNE_CB 5141:JDAXNE_CB * JDAM3K_CE endogen (4727), feed-back : 1050:AM3K_CE 1038:AXNE_CE 5142:JDAXNE_CE * JDAM3K_CF endogen (4728), feed-back : 1008:AM3K_CF 996:AXNE_CF 5143:JDAXNE_CF * JDAM3K_CG endogen (4729), feed-back : 1071:AM3K_CG 1059:AXNE_CG 5144:JDAXNE_CG * JDAM3K_CH endogen (4730), feed-back : 1113:AM3K_CH 1101:AXNE_CH 5145:JDAXNE_CH * JDAM3K_CO endogen (4731), feed-back : 1153:AM3K_CO 1143:AXNE_CO 5146:JDAXNE_CO * JDAM3K_CS endogen (4732), feed-back : 1134:AM3K_CS 1122:AXNE_CS 5147:JDAXNE_CS * JDAM3K_CV endogen (4733), feed-back : 1029:AM3K_CV 1017:AXNE_CV 5148:JDAXNE_CV * JDAM3K_E01 endogen (4734), feed-back : 1254:AM3K_E01 1243:AXNE_E01 5149:JDAXNE_E01 * JDAM3K_E2 endogen (4735), feed-back : 1275:AM3K_E2 1263:AXNE_E2 5150:JDAXNE_E2 * JDAM3K_E3X endogen (4736), feed-back : 1295:AM3K_E3X 1283:AXNE_E3X 5151:JDAXNE_E3X * JDAM3K_E59 endogen (4737), feed-back : 1316:AM3K_E59 1304:AXNE_E59 5152:JDAXNE_E59 * JDAM3K_E7Y endogen (4738), feed-back : 1337:AM3K_E7Y 1325:AXNE_E7Y 5153:JDAXNE_E7Y * JDAM3K_ESQ endogen (4739), feed-back : 1357:AM3K_ESQ 1346:AXNE_ESQ 5154:JDAXNE_ESQ * JDAM3K_IB endogen (4740), feed-back : 1193:AM3K_IB 1181:AXNE_IB 5155:JDAXNE_IB * JDAM3K_IKN endogen (4741), feed-back : 1235:AM3K_IKN 1223:AXNE_IKN 5156:JDAXNE_IKN * JDAM3K_IMXO7Y endogen (4742), feed-back : 1173:AM3K_IMXO7Y 1162:AXNE_IMXO7Y 5157:JDAXNE_IMXO7Y * JDAM3K_IT endogen (4743), feed-back : 1214:AM3K_IT * JDAM3K_VEA endogen (4744), feed-back : 756:AM3K_VEA 744:AXNE_VEA * JDAM3K_VEB endogen (4745), feed-back : 882:AM3K_VEB 870:AXNE_VEB * JDAM3K_VEE endogen (4746), feed-back : 777:AM3K_VEE 765:AXNE_VEE * JDAM3K_VEH endogen (4747), feed-back : 966:AM3K_VEH 954:AXNE_VEH * JDAM3K_VENE endogen (4748), feed-back : 819:AM3K_VENE 807:AXNE_VENE * JDAM3K_VENF endogen (4749), feed-back : 840:AM3K_VENF 828:AXNE_VENF * JDAM3K_VENG endogen (4750), feed-back : 798:AM3K_VENG 786:AXNE_VENG * JDAM3K_VENZ endogen (4751), feed-back : 861:AM3K_VENZ 849:AXNE_VENZ * JDAM3K_VEO endogen (4752), feed-back : 987:AM3K_VEO 975:AXNE_VEO * JDAM3K_VEQF endogen (4753), feed-back : 945:AM3K_VEQF 933:AXNE_VEQF * JDAM3K_VEQS endogen (4754), feed-back : 924:AM3K_VEQS 912:AXNE_VEQS * JDAM3K_VEQZ endogen (4755), feed-back : 903:AM3K_VEQZ 891:AXNE_VEQZ * JDAM3Q_CB endogen (4756), feed-back : 1093:AM3Q_CB 1079:AXNG_CB 5188:JDAXNG_CB * JDAM3Q_CE endogen (4757), feed-back : 1051:AM3Q_CE 1037:AXNG_CE 5189:JDAXNG_CE * JDAM3Q_CF endogen (4758), feed-back : 1009:AM3Q_CF 995:AXNG_CF 5190:JDAXNG_CF * JDAM3Q_CG endogen (4759), feed-back : 1072:AM3Q_CG 1058:AXNG_CG 5191:JDAXNG_CG * JDAM3Q_CH endogen (4760), feed-back : 1114:AM3Q_CH 1100:AXNG_CH 5192:JDAXNG_CH * JDAM3Q_CO endogen (4761), feed-back : 1154:AM3Q_CO 1142:AXNG_CO 5193:JDAXNG_CO * JDAM3Q_CS endogen (4762), feed-back : 1135:AM3Q_CS 1121:AXNG_CS 5194:JDAXNG_CS * JDAM3Q_CV endogen (4763), feed-back : 1030:AM3Q_CV 1016:AXNG_CV 5195:JDAXNG_CV * JDAM3Q_E01 endogen (4764), feed-back : 1255:AM3Q_E01 1242:AXNG_E01 5196:JDAXNG_E01 * JDAM3Q_E2 endogen (4765), feed-back : 1276:AM3Q_E2 1262:AXNG_E2 5197:JDAXNG_E2 * JDAM3Q_E3X endogen (4766), feed-back : 1296:AM3Q_E3X 1282:AXNG_E3X 5198:JDAXNG_E3X * JDAM3Q_E59 endogen (4767), feed-back : 1317:AM3Q_E59 1303:AXNG_E59 5199:JDAXNG_E59 * JDAM3Q_E7Y endogen (4768), feed-back : 1338:AM3Q_E7Y 1324:AXNG_E7Y 5200:JDAXNG_E7Y * JDAM3Q_ESQ endogen (4769), feed-back : 1358:AM3Q_ESQ 1345:AXNG_ESQ 5201:JDAXNG_ESQ * JDAM3Q_IB endogen (4770), feed-back : 1194:AM3Q_IB 1180:AXNG_IB 5202:JDAXNG_IB * JDAM3Q_IKN endogen (4771), feed-back : 1236:AM3Q_IKN 1222:AXNG_IKN 5203:JDAXNG_IKN * JDAM3Q_IMXO7Y endogen (4772), feed-back : 1174:AM3Q_IMXO7Y 1161:AXNG_IMXO7Y 5204:JDAXNG_IMXO7Y * JDAM3Q_IT endogen (4773), feed-back : 1215:AM3Q_IT * JDAM3Q_VEA endogen (4774), feed-back : 757:AM3Q_VEA 743:AXNG_VEA 5206:JDAXNG_VEA * JDAM3Q_VEB endogen (4775), feed-back : 883:AM3Q_VEB 869:AXNG_VEB 5207:JDAXNG_VEB * JDAM3Q_VEE endogen (4776), feed-back : 778:AM3Q_VEE 764:AXNG_VEE 5208:JDAXNG_VEE * JDAM3Q_VEH endogen (4777), feed-back : 967:AM3Q_VEH 953:AXNG_VEH 5209:JDAXNG_VEH * JDAM3Q_VENE endogen (4778), feed-back : 820:AM3Q_VENE 806:AXNG_VENE 5210:JDAXNG_VENE * JDAM3Q_VENF endogen (4779), feed-back : 841:AM3Q_VENF 827:AXNG_VENF 5211:JDAXNG_VENF * JDAM3Q_VENG endogen (4780), feed-back : 799:AM3Q_VENG 785:AXNG_VENG 5212:JDAXNG_VENG * JDAM3Q_VENZ endogen (4781), feed-back : 862:AM3Q_VENZ 848:AXNG_VENZ 5213:JDAXNG_VENZ * JDAM3Q_VEO endogen (4782), feed-back : 988:AM3Q_VEO 974:AXNG_VEO 5214:JDAXNG_VEO * JDAM3Q_VEQF endogen (4783), feed-back : 946:AM3Q_VEQF 932:AXNG_VEQF 5215:JDAXNG_VEQF * JDAM3Q_VEQS endogen (4784), feed-back : 925:AM3Q_VEQS 911:AXNG_VEQS 5216:JDAXNG_VEQS * JDAM3Q_VEQZ endogen (4785), feed-back : 904:AM3Q_VEQZ 890:AXNG_VEQZ 5217:JDAXNG_VEQZ * JDAM3R_CB endogen (5111), feed-back : 1091:AM3R_CB 1080:AXNE_CB 5141:JDAXNE_CB * JDAM3R_CE endogen (5112), feed-back : 1049:AM3R_CE 1038:AXNE_CE 5142:JDAXNE_CE * JDAM3R_CF endogen (5113), feed-back : 1007:AM3R_CF 996:AXNE_CF 5143:JDAXNE_CF * JDAM3R_CG endogen (5114), feed-back : 1070:AM3R_CG 1059:AXNE_CG 5144:JDAXNE_CG * JDAM3R_CH endogen (5115), feed-back : 1112:AM3R_CH 1101:AXNE_CH 5145:JDAXNE_CH * JDAM3R_CO endogen (5116), feed-back : 1152:AM3R_CO 1143:AXNE_CO 5146:JDAXNE_CO * JDAM3R_CS endogen (5117), feed-back : 1133:AM3R_CS 1122:AXNE_CS 5147:JDAXNE_CS * JDAM3R_CV endogen (5118), feed-back : 1028:AM3R_CV 1017:AXNE_CV 5148:JDAXNE_CV * JDAM3R_E01 endogen (5119), feed-back : 1253:AM3R_E01 1243:AXNE_E01 5149:JDAXNE_E01 * JDAM3R_E2 endogen (5120), feed-back : 1274:AM3R_E2 1263:AXNE_E2 5150:JDAXNE_E2 * JDAM3R_E3X endogen (5121), feed-back : 1294:AM3R_E3X 1283:AXNE_E3X 5151:JDAXNE_E3X * JDAM3R_E59 endogen (5122), feed-back : 1315:AM3R_E59 1304:AXNE_E59 5152:JDAXNE_E59 * JDAM3R_E7Y endogen (5123), feed-back : 1336:AM3R_E7Y 1325:AXNE_E7Y 5153:JDAXNE_E7Y * JDAM3R_ESQ endogen (5124), feed-back : 1356:AM3R_ESQ 1346:AXNE_ESQ 5154:JDAXNE_ESQ * JDAM3R_IB endogen (5125), feed-back : 1192:AM3R_IB 1181:AXNE_IB 5155:JDAXNE_IB * JDAM3R_IKN endogen (5126), feed-back : 1234:AM3R_IKN 1223:AXNE_IKN 5156:JDAXNE_IKN * JDAM3R_IMXO7Y endogen (5127), feed-back : 1172:AM3R_IMXO7Y 1162:AXNE_IMXO7Y 5157:JDAXNE_IMXO7Y * JDAM3R_IT endogen (5128), feed-back : 1213:AM3R_IT * JDAM3R_VEA endogen (5129), feed-back : 755:AM3R_VEA 744:AXNE_VEA * JDAM3R_VEB endogen (5130), feed-back : 881:AM3R_VEB 870:AXNE_VEB * JDAM3R_VEE endogen (5131), feed-back : 776:AM3R_VEE 765:AXNE_VEE * JDAM3R_VEH endogen (5132), feed-back : 965:AM3R_VEH 954:AXNE_VEH * JDAM3R_VENE endogen (5133), feed-back : 818:AM3R_VENE 807:AXNE_VENE * JDAM3R_VENF endogen (5134), feed-back : 839:AM3R_VENF 828:AXNE_VENF * JDAM3R_VENG endogen (5135), feed-back : 797:AM3R_VENG 786:AXNE_VENG * JDAM3R_VENZ endogen (5136), feed-back : 860:AM3R_VENZ 849:AXNE_VENZ * JDAM3R_VEO endogen (5137), feed-back : 986:AM3R_VEO 975:AXNE_VEO * JDAM3R_VEQF endogen (5138), feed-back : 944:AM3R_VEQF 933:AXNE_VEQF * JDAM3R_VEQS endogen (5139), feed-back : 923:AM3R_VEQS 912:AXNE_VEQS * JDAM3R_VEQZ endogen (5140), feed-back : 902:AM3R_VEQZ 891:AXNE_VEQZ * JDAM59_CB endogen (4786), feed-back : 1096:AM59_CB 1082:AXNZ_CB 5218:JDAXNZ_CB * JDAM59_CE endogen (4787), feed-back : 1054:AM59_CE 1040:AXNZ_CE 5219:JDAXNZ_CE * JDAM59_CF endogen (4788), feed-back : 1012:AM59_CF 998:AXNZ_CF 5220:JDAXNZ_CF * JDAM59_CG endogen (4789), feed-back : 1075:AM59_CG 1061:AXNZ_CG 5221:JDAXNZ_CG * JDAM59_CH endogen (4790), feed-back : 1117:AM59_CH 1103:AXNZ_CH 5222:JDAXNZ_CH * JDAM59_CO endogen (4791), feed-back : 1157:AM59_CO 1145:AXNZ_CO 5223:JDAXNZ_CO * JDAM59_CS endogen (4792), feed-back : 1138:AM59_CS 1124:AXNZ_CS 5224:JDAXNZ_CS * JDAM59_CV endogen (4793), feed-back : 1033:AM59_CV 1019:AXNZ_CV 5225:JDAXNZ_CV * JDAM59_E01 endogen (4794), feed-back : 1258:AM59_E01 1244:AXNZ_E01 5226:JDAXNZ_E01 * JDAM59_E2 endogen (4795), feed-back : 1279:AM59_E2 1265:AXNZ_E2 5227:JDAXNZ_E2 * JDAM59_E3X endogen (4796), feed-back : 1299:AM59_E3X 1285:AXNZ_E3X 5228:JDAXNZ_E3X * JDAM59_E59 endogen (4797), feed-back : 1320:AM59_E59 1306:AXNZ_E59 5229:JDAXNZ_E59 * JDAM59_E7Y endogen (4798), feed-back : 1341:AM59_E7Y 1327:AXNZ_E7Y 5230:JDAXNZ_E7Y * JDAM59_ESQ endogen (4799), feed-back : 1361:AM59_ESQ 1348:AXNZ_ESQ 5231:JDAXNZ_ESQ * JDAM59_IB endogen (4800), feed-back : 1197:AM59_IB 1183:AXNZ_IB 5232:JDAXNZ_IB * JDAM59_IKN endogen (4801), feed-back : 1239:AM59_IKN 1225:AXNZ_IKN 5233:JDAXNZ_IKN * JDAM59_IMXO7Y endogen (4802), feed-back : 1176:AM59_IMXO7Y 1164:AXNZ_IMXO7Y 5234:JDAXNZ_IMXO7Y * JDAM59_IT endogen (4803), feed-back : 1218:AM59_IT * JDAM59_VMA endogen (4804), feed-back : 760:AM59_VMA 746:AXNZ_VMA 5236:JDAXNZ_VMA * JDAM59_VMB endogen (4805), feed-back : 886:AM59_VMB 872:AXNZ_VMB 5237:JDAXNZ_VMB * JDAM59_VME endogen (4806), feed-back : 781:AM59_VME 767:AXNZ_VME 5238:JDAXNZ_VME * JDAM59_VMH endogen (4807), feed-back : 970:AM59_VMH 956:AXNZ_VMH 5239:JDAXNZ_VMH * JDAM59_VMNE endogen (4808), feed-back : 823:AM59_VMNE 809:AXNZ_VMNE 5240:JDAXNZ_VMNE * JDAM59_VMNF endogen (4809), feed-back : 844:AM59_VMNF 830:AXNZ_VMNF 5241:JDAXNZ_VMNF * JDAM59_VMNG endogen (4810), feed-back : 802:AM59_VMNG 788:AXNZ_VMNG 5242:JDAXNZ_VMNG * JDAM59_VMNZ endogen (4811), feed-back : 865:AM59_VMNZ 851:AXNZ_VMNZ 5243:JDAXNZ_VMNZ * JDAM59_VMO endogen (4812), feed-back : 991:AM59_VMO 977:AXNZ_VMO 5244:JDAXNZ_VMO * JDAM59_VMQF endogen (4813), feed-back : 949:AM59_VMQF 935:AXNZ_VMQF 5245:JDAXNZ_VMQF * JDAM59_VMQS endogen (4814), feed-back : 928:AM59_VMQS 914:AXNZ_VMQS 5246:JDAXNZ_VMQS * JDAM59_VMQZ endogen (4815), feed-back : 907:AM59_VMQZ 893:AXNZ_VMQZ 5247:JDAXNZ_VMQZ * JDAM7B_CB endogen (4816), feed-back : 1094:AM7B_CB 1084:AXQZ_CB * JDAM7B_CE endogen (4817), feed-back : 1052:AM7B_CE 1042:AXQZ_CE * JDAM7B_CF endogen (4818), feed-back : 1010:AM7B_CF 1000:AXQZ_CF * JDAM7B_CG endogen (4819), feed-back : 1073:AM7B_CG 1063:AXQZ_CG * JDAM7B_CH endogen (4820), feed-back : 1115:AM7B_CH 1105:AXQZ_CH * JDAM7B_CO endogen (4821), feed-back : 1155:AM7B_CO * JDAM7B_CS endogen (4822), feed-back : 1136:AM7B_CS 1126:AXQZ_CS * JDAM7B_CV endogen (4823), feed-back : 1031:AM7B_CV 1021:AXQZ_CV * JDAM7B_E01 endogen (4824), feed-back : 1256:AM7B_E01 1246:AXQZ_E01 * JDAM7B_E2 endogen (4825), feed-back : 1277:AM7B_E2 1267:AXQZ_E2 * JDAM7B_E3X endogen (4826), feed-back : 1297:AM7B_E3X 1287:AXQZ_E3X * JDAM7B_E59 endogen (4827), feed-back : 1318:AM7B_E59 1308:AXQZ_E59 * JDAM7B_E7Y endogen (4828), feed-back : 1339:AM7B_E7Y 1329:AXQZ_E7Y * JDAM7B_ESQ endogen (4829), feed-back : 1359:AM7B_ESQ 1350:AXQZ_ESQ * JDAM7B_IB endogen (4830), feed-back : 1195:AM7B_IB 1185:AXQZ_IB * JDAM7B_IKN endogen (4831), feed-back : 1237:AM7B_IKN 1227:AXQZ_IKN * JDAM7B_IMXO7Y endogen (4832), feed-back : 1175:AM7B_IMXO7Y 1166:AXQZ_IMXO7Y * JDAM7B_IT endogen (4833), feed-back : 1216:AM7B_IT * JDAM7B_VMA endogen (4834), feed-back : 758:AM7B_VMA 748:AXQZ_VMA * JDAM7B_VMB endogen (4835), feed-back : 884:AM7B_VMB 874:AXQZ_VMB * JDAM7B_VME endogen (4836), feed-back : 779:AM7B_VME 769:AXQZ_VME * JDAM7B_VMH endogen (4837), feed-back : 968:AM7B_VMH 958:AXQZ_VMH * JDAM7B_VMNE endogen (4838), feed-back : 821:AM7B_VMNE 811:AXQZ_VMNE * JDAM7B_VMNF endogen (4839), feed-back : 842:AM7B_VMNF 832:AXQZ_VMNF * JDAM7B_VMNG endogen (4840), feed-back : 800:AM7B_VMNG 790:AXQZ_VMNG * JDAM7B_VMNZ endogen (4841), feed-back : 863:AM7B_VMNZ 853:AXQZ_VMNZ * JDAM7B_VMO endogen (4842), feed-back : 989:AM7B_VMO 979:AXQZ_VMO * JDAM7B_VMQF endogen (4843), feed-back : 947:AM7B_VMQF 937:AXQZ_VMQF * JDAM7B_VMQS endogen (4844), feed-back : 926:AM7B_VMQS 916:AXQZ_VMQS * JDAM7B_VMQZ endogen (4845), feed-back : 905:AM7B_VMQZ 895:AXQZ_VMQZ * JDAM7Y_CB endogen (4846), feed-back : 1095:AM7Y_CB 1084:AXQZ_CB * JDAM7Y_CE endogen (4847), feed-back : 1053:AM7Y_CE 1042:AXQZ_CE * JDAM7Y_CF endogen (4848), feed-back : 1011:AM7Y_CF 1000:AXQZ_CF * JDAM7Y_CG endogen (4849), feed-back : 1074:AM7Y_CG 1063:AXQZ_CG * JDAM7Y_CH endogen (4850), feed-back : 1116:AM7Y_CH 1105:AXQZ_CH * JDAM7Y_CO endogen (4851), feed-back : 1156:AM7Y_CO * JDAM7Y_CS endogen (4852), feed-back : 1137:AM7Y_CS 1126:AXQZ_CS * JDAM7Y_CV endogen (4853), feed-back : 1032:AM7Y_CV 1021:AXQZ_CV * JDAM7Y_E01 endogen (4854), feed-back : 1257:AM7Y_E01 1244:AXNZ_E01 5226:JDAXNZ_E01 * JDAM7Y_E2 endogen (4855), feed-back : 1278:AM7Y_E2 1265:AXNZ_E2 5227:JDAXNZ_E2 * JDAM7Y_E3X endogen (4856), feed-back : 1298:AM7Y_E3X 1285:AXNZ_E3X 5228:JDAXNZ_E3X * JDAM7Y_E59 endogen (4857), feed-back : 1319:AM7Y_E59 1306:AXNZ_E59 5229:JDAXNZ_E59 * JDAM7Y_E7Y endogen (4858), feed-back : 1340:AM7Y_E7Y 1327:AXNZ_E7Y 5230:JDAXNZ_E7Y * JDAM7Y_ESQ endogen (4859), feed-back : 1360:AM7Y_ESQ 1348:AXNZ_ESQ 5231:JDAXNZ_ESQ * JDAM7Y_IB endogen (4860), feed-back : 1196:AM7Y_IB 1185:AXQZ_IB * JDAM7Y_IKN endogen (4861), feed-back : 1238:AM7Y_IKN 1227:AXQZ_IKN * JDAM7Y_IT endogen (4862), feed-back : 1217:AM7Y_IT * JDAM7Y_VMA endogen (4863), feed-back : 759:AM7Y_VMA 748:AXQZ_VMA * JDAM7Y_VMB endogen (4864), feed-back : 885:AM7Y_VMB 874:AXQZ_VMB * JDAM7Y_VME endogen (4865), feed-back : 780:AM7Y_VME 769:AXQZ_VME * JDAM7Y_VMH endogen (4866), feed-back : 969:AM7Y_VMH 958:AXQZ_VMH * JDAM7Y_VMNE endogen (4867), feed-back : 822:AM7Y_VMNE 811:AXQZ_VMNE * JDAM7Y_VMNF endogen (4868), feed-back : 843:AM7Y_VMNF 832:AXQZ_VMNF * JDAM7Y_VMNG endogen (4869), feed-back : 801:AM7Y_VMNG 790:AXQZ_VMNG * JDAM7Y_VMNZ endogen (4870), feed-back : 864:AM7Y_VMNZ 853:AXQZ_VMNZ * JDAM7Y_VMO endogen (4871), feed-back : 990:AM7Y_VMO 979:AXQZ_VMO * JDAM7Y_VMQF endogen (4872), feed-back : 948:AM7Y_VMQF 937:AXQZ_VMQF * JDAM7Y_VMQS endogen (4873), feed-back : 927:AM7Y_VMQS 916:AXQZ_VMQS * JDAM7Y_VMQZ endogen (4874), feed-back : 906:AM7Y_VMQZ 895:AXQZ_VMQZ * JDAMS_CB endogen (4875), feed-back : 1097:AMS_CB 1084:AXQZ_CB * JDAMS_CE endogen (4876), feed-back : 1055:AMS_CE 1042:AXQZ_CE * JDAMS_CF endogen (4877), feed-back : 1013:AMS_CF 1000:AXQZ_CF * JDAMS_CG endogen (4878), feed-back : 1076:AMS_CG 1063:AXQZ_CG * JDAMS_CH endogen (4879), feed-back : 1118:AMS_CH 1105:AXQZ_CH * JDAMS_CO endogen (4880), feed-back : 1158:AMS_CO * JDAMS_CS endogen (4881), feed-back : 1139:AMS_CS 1126:AXQZ_CS * JDAMS_CV endogen (4882), feed-back : 1034:AMS_CV 1021:AXQZ_CV * JDAMS_E01 endogen (4883), feed-back : 1259:AMS_E01 1246:AXQZ_E01 * JDAMS_E2 endogen (4884), feed-back : 1280:AMS_E2 1267:AXQZ_E2 * JDAMS_E3X endogen (4885), feed-back : 1300:AMS_E3X 1287:AXQZ_E3X * JDAMS_E59 endogen (4886), feed-back : 1321:AMS_E59 1308:AXQZ_E59 * JDAMS_E7Y endogen (4887), feed-back : 1342:AMS_E7Y 1329:AXQZ_E7Y * JDAMS_ESQ endogen (4888), feed-back : 1362:AMS_ESQ 1350:AXQZ_ESQ * JDAMS_ESS endogen (4889), feed-back : 1364:AMS_ESS 1365:AXQZ_ESS * JDAMS_IB endogen (4890), feed-back : 1198:AMS_IB 1185:AXQZ_IB * JDAMS_IKN endogen (4891), feed-back : 1240:AMS_IKN 1227:AXQZ_IKN * JDAMS_IMXO7Y endogen (4892), feed-back : 1177:AMS_IMXO7Y 1166:AXQZ_IMXO7Y * JDAMS_IT endogen (4893), feed-back : 1219:AMS_IT * JDAMS_VMA endogen (4894), feed-back : 761:AMS_VMA 748:AXQZ_VMA * JDAMS_VMB endogen (4895), feed-back : 887:AMS_VMB 874:AXQZ_VMB * JDAMS_VME endogen (4896), feed-back : 782:AMS_VME 769:AXQZ_VME * JDAMS_VMH endogen (4897), feed-back : 971:AMS_VMH 958:AXQZ_VMH * JDAMS_VMNE endogen (4898), feed-back : 824:AMS_VMNE 811:AXQZ_VMNE * JDAMS_VMNF endogen (4899), feed-back : 845:AMS_VMNF 832:AXQZ_VMNF * JDAMS_VMNG endogen (4900), feed-back : 803:AMS_VMNG 790:AXQZ_VMNG * JDAMS_VMNZ endogen (4901), feed-back : 866:AMS_VMNZ 853:AXQZ_VMNZ * JDAMS_VMO endogen (4902), feed-back : 992:AMS_VMO 979:AXQZ_VMO * JDAMS_VMQF endogen (4903), feed-back : 950:AMS_VMQF 937:AXQZ_VMQF * JDAMS_VMQS endogen (4904), feed-back : 929:AMS_VMQS 916:AXQZ_VMQS * JDAMS_VMQZ endogen (4905), feed-back : 908:AMS_VMQZ 895:AXQZ_VMQZ * JDAXANF_E01 endogen (4934), feed-back : 1366:AXANF_E01 * JDAXA_CB endogen (4906), feed-back : 1077:AXA_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXA_CE endogen (4907), feed-back : 1035:AXA_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXA_CF endogen (4908), feed-back : 993:AXA_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXA_CG endogen (4909), feed-back : 1056:AXA_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXA_CH endogen (4910), feed-back : 1098:AXA_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXA_CO endogen (4911), feed-back : 1140:AXA_CO * JDAXA_CS endogen (4912), feed-back : 1119:AXA_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXA_CV endogen (4913), feed-back : 1014:AXA_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXA_E2 endogen (4914), feed-back : 1260:AXA_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXA_E3X endogen (4915), feed-back : 1281:AXA_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXA_E59 endogen (4916), feed-back : 1301:AXA_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXA_E7Y endogen (4917), feed-back : 1322:AXA_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXA_ESQ endogen (4918), feed-back : 1343:AXA_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXA_IB endogen (4919), feed-back : 1178:AXA_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXA_IKN endogen (4920), feed-back : 1220:AXA_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXA_IMXO7Y endogen (4921), feed-back : 1159:AXA_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXA_VENE endogen (4922), feed-back : 804:AXA_VENE 1407:RJAXNE_VENE * JDAXA_VMA endogen (4923), feed-back : 741:AXA_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXA_VMB endogen (4924), feed-back : 867:AXA_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXA_VME endogen (4925), feed-back : 762:AXA_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXA_VMH endogen (4926), feed-back : 951:AXA_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXA_VMNF endogen (4927), feed-back : 825:AXA_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXA_VMNG endogen (4928), feed-back : 783:AXA_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXA_VMNZ endogen (4929), feed-back : 846:AXA_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXA_VMO endogen (4930), feed-back : 972:AXA_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXA_VMQF endogen (4931), feed-back : 930:AXA_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXA_VMQS endogen (4932), feed-back : 909:AXA_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXA_VMQZ endogen (4933), feed-back : 888:AXA_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXB_CB endogen (4935), feed-back : 1083:AXB_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXB_CE endogen (4936), feed-back : 1041:AXB_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXB_CF endogen (4937), feed-back : 999:AXB_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXB_CG endogen (4938), feed-back : 1062:AXB_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXB_CH endogen (4939), feed-back : 1104:AXB_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXB_CO endogen (4940), feed-back : 1146:AXB_CO * JDAXB_CS endogen (4941), feed-back : 1125:AXB_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXB_CV endogen (4942), feed-back : 1020:AXB_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXB_E01 endogen (4943), feed-back : 1245:AXB_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXB_E2 endogen (4944), feed-back : 1266:AXB_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXB_E3X endogen (4945), feed-back : 1286:AXB_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXB_E59 endogen (4946), feed-back : 1307:AXB_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXB_E7Y endogen (4947), feed-back : 1328:AXB_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXB_ESQ endogen (4948), feed-back : 1349:AXB_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXB_IB endogen (4949), feed-back : 1184:AXB_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXB_IKN endogen (4950), feed-back : 1226:AXB_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXB_IMXO7Y endogen (4951), feed-back : 1165:AXB_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXB_IT endogen (4952), feed-back : 1205:AXB_IT * JDAXB_VMA endogen (4953), feed-back : 747:AXB_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXB_VMB endogen (4954), feed-back : 873:AXB_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXB_VME endogen (4955), feed-back : 768:AXB_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXB_VMH endogen (4956), feed-back : 957:AXB_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXB_VMNE endogen (4957), feed-back : 810:AXB_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXB_VMNF endogen (4958), feed-back : 831:AXB_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXB_VMNG endogen (4959), feed-back : 789:AXB_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXB_VMNZ endogen (4960), feed-back : 852:AXB_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXB_VMO endogen (4961), feed-back : 978:AXB_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXB_VMQF endogen (4962), feed-back : 936:AXB_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXB_VMQS endogen (4963), feed-back : 915:AXB_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXB_VMQZ endogen (4964), feed-back : 894:AXB_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXE_CB endogen (4965), feed-back : 1078:AXE_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXE_CE endogen (4966), feed-back : 1036:AXE_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXE_CF endogen (4967), feed-back : 994:AXE_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXE_CG endogen (4968), feed-back : 1057:AXE_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXE_CH endogen (4969), feed-back : 1099:AXE_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXE_CO endogen (4970), feed-back : 1141:AXE_CO * JDAXE_CS endogen (4971), feed-back : 1120:AXE_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXE_CV endogen (4972), feed-back : 1015:AXE_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXE_E01 endogen (4973), feed-back : 1253:AM3R_E01 1241:AXE_E01 5119:JDAM3R_E01 * JDAXE_E2 endogen (4974), feed-back : 1274:AM3R_E2 1261:AXE_E2 5120:JDAM3R_E2 * JDAXE_E59 endogen (4975), feed-back : 1315:AM3R_E59 1302:AXE_E59 5122:JDAM3R_E59 * JDAXE_E7Y endogen (4976), feed-back : 1336:AM3R_E7Y 1323:AXE_E7Y 5123:JDAM3R_E7Y * JDAXE_ESQ endogen (4977), feed-back : 1356:AM3R_ESQ 1344:AXE_ESQ 5124:JDAM3R_ESQ * JDAXE_IB endogen (4978), feed-back : 1179:AXE_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXE_IKN endogen (4979), feed-back : 1221:AXE_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXE_IMXO7Y endogen (4980), feed-back : 1160:AXE_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXE_IT endogen (4981), feed-back : 1200:AXE_IT * JDAXE_VEA endogen (4982), feed-back : 742:AXE_VEA 1396:RJAXNE_VEA * JDAXE_VEB endogen (4983), feed-back : 868:AXE_VEB 1397:RJAXNE_VEB * JDAXE_VEE endogen (4984), feed-back : 763:AXE_VEE 1398:RJAXNE_VEE * JDAXE_VEH endogen (4985), feed-back : 952:AXE_VEH 1399:RJAXNE_VEH JDAXE_VENE eksogen : 1407:RJAXNE_VENE * JDAXE_VENF endogen (4986), feed-back : 826:AXE_VENF 1400:RJAXNE_VENF JDAXE_VENG eksogen : 1401:RJAXNE_VENG * JDAXE_VENZ endogen (4987), feed-back : 847:AXE_VENZ 1402:RJAXNE_VENZ * JDAXE_VEO endogen (4988), feed-back : 973:AXE_VEO 1403:RJAXNE_VEO * JDAXE_VEQF endogen (4989), feed-back : 931:AXE_VEQF 1404:RJAXNE_VEQF * JDAXE_VEQS endogen (4990), feed-back : 910:AXE_VEQS 1405:RJAXNE_VEQS * JDAXE_VEQZ endogen (4991), feed-back : 889:AXE_VEQZ 1406:RJAXNE_VEQZ * JDAXH_CB endogen (4992), feed-back : 1087:AXH_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXH_CE endogen (4993), feed-back : 1045:AXH_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXH_CF endogen (4994), feed-back : 1003:AXH_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXH_CG endogen (4995), feed-back : 1066:AXH_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXH_CH endogen (4996), feed-back : 1108:AXH_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXH_CO endogen (4997), feed-back : 1149:AXH_CO * JDAXH_CS endogen (4998), feed-back : 1129:AXH_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXH_CV endogen (4999), feed-back : 1024:AXH_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXH_E01 endogen (5000), feed-back : 1249:AXH_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXH_E2 endogen (5001), feed-back : 1270:AXH_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXH_E3X endogen (5002), feed-back : 1290:AXH_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXH_E59 endogen (5003), feed-back : 1311:AXH_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXH_E7Y endogen (5004), feed-back : 1332:AXH_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXH_ESQ endogen (5005), feed-back : 1352:AXH_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXH_IB endogen (5006), feed-back : 1188:AXH_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXH_IKN endogen (5007), feed-back : 1230:AXH_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXH_IMXO7Y endogen (5008), feed-back : 1169:AXH_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXH_IT endogen (5009), feed-back : 1209:AXH_IT * JDAXH_VMA endogen (5010), feed-back : 751:AXH_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXH_VMB endogen (5011), feed-back : 877:AXH_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXH_VME endogen (5012), feed-back : 772:AXH_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXH_VMH endogen (5013), feed-back : 961:AXH_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXH_VMNE endogen (5014), feed-back : 814:AXH_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXH_VMNF endogen (5015), feed-back : 835:AXH_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXH_VMNG endogen (5016), feed-back : 793:AXH_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXH_VMNZ endogen (5017), feed-back : 856:AXH_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXH_VMO endogen (5018), feed-back : 982:AXH_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXH_VMQF endogen (5019), feed-back : 940:AXH_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXH_VMQS endogen (5020), feed-back : 919:AXH_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXH_VMQZ endogen (5021), feed-back : 898:AXH_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXNE_CB endogen (5141), feed-back : 1080:AXNE_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXNE_CE endogen (5142), feed-back : 1038:AXNE_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXNE_CF endogen (5143), feed-back : 996:AXNE_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXNE_CG endogen (5144), feed-back : 1059:AXNE_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXNE_CH endogen (5145), feed-back : 1101:AXNE_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXNE_CO endogen (5146), feed-back : 1143:AXNE_CO * JDAXNE_CS endogen (5147), feed-back : 1122:AXNE_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXNE_CV endogen (5148), feed-back : 1017:AXNE_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXNE_E01 endogen (5149), feed-back : 1243:AXNE_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXNE_E2 endogen (5150), feed-back : 1263:AXNE_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXNE_E3X endogen (5151), feed-back : 1283:AXNE_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXNE_E59 endogen (5152), feed-back : 1304:AXNE_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXNE_E7Y endogen (5153), feed-back : 1325:AXNE_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXNE_ESQ endogen (5154), feed-back : 1346:AXNE_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXNE_IB endogen (5155), feed-back : 1181:AXNE_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXNE_IKN endogen (5156), feed-back : 1223:AXNE_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXNE_IMXO7Y endogen (5157), feed-back : 1162:AXNE_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXNE_IT endogen (5158), feed-back : 1202:AXNE_IT * JDAXNF_CB endogen (5159), feed-back : 1081:AXNF_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXNF_CE endogen (5160), feed-back : 1039:AXNF_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXNF_CF endogen (5161), feed-back : 997:AXNF_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXNF_CG endogen (5162), feed-back : 1060:AXNF_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXNF_CH endogen (5163), feed-back : 1102:AXNF_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXNF_CO endogen (5164), feed-back : 1144:AXNF_CO * JDAXNF_CS endogen (5165), feed-back : 1123:AXNF_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXNF_CV endogen (5166), feed-back : 1018:AXNF_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXNF_E2 endogen (5167), feed-back : 1264:AXNF_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXNF_E3X endogen (5168), feed-back : 1284:AXNF_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXNF_E59 endogen (5169), feed-back : 1305:AXNF_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXNF_E7Y endogen (5170), feed-back : 1326:AXNF_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXNF_ESQ endogen (5171), feed-back : 1347:AXNF_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXNF_IB endogen (5172), feed-back : 1182:AXNF_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXNF_IKN endogen (5173), feed-back : 1224:AXNF_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXNF_IMXO7Y endogen (5174), feed-back : 1163:AXNF_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXNF_IT endogen (5175), feed-back : 1203:AXNF_IT * JDAXNF_VMA endogen (5176), feed-back : 745:AXNF_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXNF_VMB endogen (5177), feed-back : 871:AXNF_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXNF_VME endogen (5178), feed-back : 766:AXNF_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXNF_VMH endogen (5179), feed-back : 955:AXNF_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXNF_VMNE endogen (5180), feed-back : 808:AXNF_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXNF_VMNF endogen (5181), feed-back : 829:AXNF_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXNF_VMNG endogen (5182), feed-back : 787:AXNF_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXNF_VMNZ endogen (5183), feed-back : 850:AXNF_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXNF_VMO endogen (5184), feed-back : 976:AXNF_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXNF_VMQF endogen (5185), feed-back : 934:AXNF_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXNF_VMQS endogen (5186), feed-back : 913:AXNF_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXNF_VMQZ endogen (5187), feed-back : 892:AXNF_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXNG_CB endogen (5188), feed-back : 1079:AXNG_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXNG_CE endogen (5189), feed-back : 1037:AXNG_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXNG_CF endogen (5190), feed-back : 995:AXNG_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXNG_CG endogen (5191), feed-back : 1058:AXNG_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXNG_CH endogen (5192), feed-back : 1100:AXNG_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXNG_CO endogen (5193), feed-back : 1142:AXNG_CO * JDAXNG_CS endogen (5194), feed-back : 1121:AXNG_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXNG_CV endogen (5195), feed-back : 1016:AXNG_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXNG_E01 endogen (5196), feed-back : 1242:AXNG_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXNG_E2 endogen (5197), feed-back : 1262:AXNG_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXNG_E3X endogen (5198), feed-back : 1282:AXNG_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXNG_E59 endogen (5199), feed-back : 1303:AXNG_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXNG_E7Y endogen (5200), feed-back : 1324:AXNG_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXNG_ESQ endogen (5201), feed-back : 1345:AXNG_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXNG_IB endogen (5202), feed-back : 1180:AXNG_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXNG_IKN endogen (5203), feed-back : 1222:AXNG_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXNG_IMXO7Y endogen (5204), feed-back : 1161:AXNG_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXNG_IT endogen (5205), feed-back : 1201:AXNG_IT * JDAXNG_VEA endogen (5206), feed-back : 743:AXNG_VEA 1396:RJAXNE_VEA * JDAXNG_VEB endogen (5207), feed-back : 869:AXNG_VEB 1397:RJAXNE_VEB * JDAXNG_VEE endogen (5208), feed-back : 764:AXNG_VEE 1398:RJAXNE_VEE * JDAXNG_VEH endogen (5209), feed-back : 953:AXNG_VEH 1399:RJAXNE_VEH * JDAXNG_VENE endogen (5210), feed-back : 806:AXNG_VENE 1407:RJAXNE_VENE * JDAXNG_VENF endogen (5211), feed-back : 827:AXNG_VENF 1400:RJAXNE_VENF * JDAXNG_VENG endogen (5212), feed-back : 785:AXNG_VENG 1401:RJAXNE_VENG * JDAXNG_VENZ endogen (5213), feed-back : 848:AXNG_VENZ 1402:RJAXNE_VENZ * JDAXNG_VEO endogen (5214), feed-back : 974:AXNG_VEO 1403:RJAXNE_VEO * JDAXNG_VEQF endogen (5215), feed-back : 932:AXNG_VEQF 1404:RJAXNE_VEQF * JDAXNG_VEQS endogen (5216), feed-back : 911:AXNG_VEQS 1405:RJAXNE_VEQS * JDAXNG_VEQZ endogen (5217), feed-back : 890:AXNG_VEQZ 1406:RJAXNE_VEQZ * JDAXNZ_CB endogen (5218), feed-back : 1082:AXNZ_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXNZ_CE endogen (5219), feed-back : 1040:AXNZ_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXNZ_CF endogen (5220), feed-back : 998:AXNZ_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXNZ_CG endogen (5221), feed-back : 1061:AXNZ_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXNZ_CH endogen (5222), feed-back : 1103:AXNZ_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXNZ_CO endogen (5223), feed-back : 1145:AXNZ_CO * JDAXNZ_CS endogen (5224), feed-back : 1124:AXNZ_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXNZ_CV endogen (5225), feed-back : 1019:AXNZ_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXNZ_E01 endogen (5226), feed-back : 1244:AXNZ_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXNZ_E2 endogen (5227), feed-back : 1265:AXNZ_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXNZ_E3X endogen (5228), feed-back : 1285:AXNZ_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXNZ_E59 endogen (5229), feed-back : 1306:AXNZ_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXNZ_E7Y endogen (5230), feed-back : 1327:AXNZ_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXNZ_ESQ endogen (5231), feed-back : 1348:AXNZ_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXNZ_IB endogen (5232), feed-back : 1183:AXNZ_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXNZ_IKN endogen (5233), feed-back : 1225:AXNZ_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXNZ_IMXO7Y endogen (5234), feed-back : 1164:AXNZ_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXNZ_IT endogen (5235), feed-back : 1204:AXNZ_IT * JDAXNZ_VMA endogen (5236), feed-back : 746:AXNZ_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXNZ_VMB endogen (5237), feed-back : 872:AXNZ_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXNZ_VME endogen (5238), feed-back : 767:AXNZ_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXNZ_VMH endogen (5239), feed-back : 956:AXNZ_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXNZ_VMNE endogen (5240), feed-back : 809:AXNZ_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXNZ_VMNF endogen (5241), feed-back : 830:AXNZ_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXNZ_VMNG endogen (5242), feed-back : 788:AXNZ_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXNZ_VMNZ endogen (5243), feed-back : 851:AXNZ_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXNZ_VMO endogen (5244), feed-back : 977:AXNZ_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXNZ_VMQF endogen (5245), feed-back : 935:AXNZ_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXNZ_VMQS endogen (5246), feed-back : 914:AXNZ_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXNZ_VMQZ endogen (5247), feed-back : 893:AXNZ_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXO_CB endogen (5022), feed-back : 1088:AXO_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXO_CE endogen (5023), feed-back : 1046:AXO_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXO_CF endogen (5024), feed-back : 1004:AXO_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXO_CG endogen (5025), feed-back : 1067:AXO_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXO_CH endogen (5026), feed-back : 1109:AXO_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXO_CS endogen (5027), feed-back : 1130:AXO_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXO_CV endogen (5028), feed-back : 1025:AXO_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXO_E01 endogen (5029), feed-back : 1250:AXO_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXO_E2 endogen (5030), feed-back : 1271:AXO_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXO_E3X endogen (5031), feed-back : 1291:AXO_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXO_E59 endogen (5032), feed-back : 1312:AXO_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXO_E7Y endogen (5033), feed-back : 1333:AXO_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXO_ESQ endogen (5034), feed-back : 1353:AXO_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXO_IB endogen (5035), feed-back : 1189:AXO_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXO_IKN endogen (5036), feed-back : 1231:AXO_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXO_IT endogen (5037), feed-back : 1210:AXO_IT * JDAXO_VMA endogen (5038), feed-back : 752:AXO_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXO_VMB endogen (5039), feed-back : 878:AXO_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXO_VME endogen (5040), feed-back : 773:AXO_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXO_VMH endogen (5041), feed-back : 962:AXO_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXO_VMNE endogen (5042), feed-back : 815:AXO_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXO_VMNF endogen (5043), feed-back : 836:AXO_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXO_VMNG endogen (5044), feed-back : 794:AXO_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXO_VMNZ endogen (5045), feed-back : 857:AXO_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXO_VMO endogen (5046), feed-back : 983:AXO_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXO_VMQF endogen (5047), feed-back : 941:AXO_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXO_VMQS endogen (5048), feed-back : 920:AXO_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXO_VMQZ endogen (5049), feed-back : 899:AXO_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXQF_CB endogen (5050), feed-back : 1086:AXQF_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXQF_CE endogen (5051), feed-back : 1044:AXQF_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXQF_CF endogen (5052), feed-back : 1002:AXQF_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXQF_CG endogen (5053), feed-back : 1065:AXQF_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXQF_CH endogen (5054), feed-back : 1107:AXQF_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXQF_CO endogen (5055), feed-back : 1148:AXQF_CO * JDAXQF_CS endogen (5056), feed-back : 1128:AXQF_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXQF_CV endogen (5057), feed-back : 1023:AXQF_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXQF_E01 endogen (5058), feed-back : 1248:AXQF_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXQF_E2 endogen (5059), feed-back : 1269:AXQF_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXQF_E3X endogen (5060), feed-back : 1289:AXQF_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXQF_E59 endogen (5061), feed-back : 1310:AXQF_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXQF_E7Y endogen (5062), feed-back : 1331:AXQF_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXQF_ESQ endogen (5063), feed-back : 1351:AXQF_ESQ 1383:RJAXQZ_ESQ * JDAXQF_IB endogen (5064), feed-back : 1187:AXQF_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXQF_IKN endogen (5065), feed-back : 1229:AXQF_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXQF_IMXO7Y endogen (5066), feed-back : 1168:AXQF_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXQF_IT endogen (5067), feed-back : 1208:AXQF_IT * JDAXQF_VMA endogen (5068), feed-back : 750:AXQF_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXQF_VMB endogen (5069), feed-back : 876:AXQF_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXQF_VME endogen (5070), feed-back : 771:AXQF_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXQF_VMH endogen (5071), feed-back : 960:AXQF_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXQF_VMNE endogen (5072), feed-back : 813:AXQF_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXQF_VMNF endogen (5073), feed-back : 834:AXQF_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXQF_VMNG endogen (5074), feed-back : 792:AXQF_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXQF_VMNZ endogen (5075), feed-back : 855:AXQF_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXQF_VMO endogen (5076), feed-back : 981:AXQF_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXQF_VMQF endogen (5077), feed-back : 939:AXQF_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXQF_VMQS endogen (5078), feed-back : 918:AXQF_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXQF_VMQZ endogen (5079), feed-back : 897:AXQF_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXQS_CB endogen (5080), feed-back : 1085:AXQS_CB 1371:RJAXQZ_CB * JDAXQS_CE endogen (5081), feed-back : 1043:AXQS_CE 1372:RJAXQZ_CE * JDAXQS_CF endogen (5082), feed-back : 1001:AXQS_CF 1373:RJAXQZ_CF * JDAXQS_CG endogen (5083), feed-back : 1064:AXQS_CG 1374:RJAXQZ_CG * JDAXQS_CH endogen (5084), feed-back : 1106:AXQS_CH 1375:RJAXQZ_CH * JDAXQS_CO endogen (5085), feed-back : 1147:AXQS_CO * JDAXQS_CS endogen (5086), feed-back : 1127:AXQS_CS 1376:RJAXQZ_CS * JDAXQS_CV endogen (5087), feed-back : 1022:AXQS_CV 1377:RJAXQZ_CV * JDAXQS_E01 endogen (5088), feed-back : 1247:AXQS_E01 1378:RJAXQZ_E01 * JDAXQS_E2 endogen (5089), feed-back : 1268:AXQS_E2 1379:RJAXQZ_E2 * JDAXQS_E3X endogen (5090), feed-back : 1288:AXQS_E3X 1380:RJAXQZ_E3X * JDAXQS_E59 endogen (5091), feed-back : 1309:AXQS_E59 1381:RJAXQZ_E59 * JDAXQS_E7Y endogen (5092), feed-back : 1330:AXQS_E7Y 1382:RJAXQZ_E7Y * JDAXQS_ESS endogen (5093), feed-back : 1363:AXQS_ESS 1365:AXQZ_ESS * JDAXQS_IB endogen (5094), feed-back : 1186:AXQS_IB 1367:RJAXQZ_IB * JDAXQS_IKN endogen (5095), feed-back : 1228:AXQS_IKN 1370:RJAXQZ_IKN * JDAXQS_IMXO7Y endogen (5096), feed-back : 1167:AXQS_IMXO7Y 1368:RJAXQZ_IMXO7Y * JDAXQS_IT endogen (5097), feed-back : 1207:AXQS_IT * JDAXQS_VMA endogen (5098), feed-back : 749:AXQS_VMA 1384:RJAXQZ_VMA * JDAXQS_VMB endogen (5099), feed-back : 875:AXQS_VMB 1385:RJAXQZ_VMB * JDAXQS_VME endogen (5100), feed-back : 770:AXQS_VME 1386:RJAXQZ_VME * JDAXQS_VMH endogen (5101), feed-back : 959:AXQS_VMH 1387:RJAXQZ_VMH * JDAXQS_VMNE endogen (5102), feed-back : 812:AXQS_VMNE 1388:RJAXQZ_VMNE * JDAXQS_VMNF endogen (5103), feed-back : 833:AXQS_VMNF 1389:RJAXQZ_VMNF * JDAXQS_VMNG endogen (5104), feed-back : 791:AXQS_VMNG 1390:RJAXQZ_VMNG * JDAXQS_VMNZ endogen (5105), feed-back : 854:AXQS_VMNZ 1391:RJAXQZ_VMNZ * JDAXQS_VMO endogen (5106), feed-back : 980:AXQS_VMO 1392:RJAXQZ_VMO * JDAXQS_VMQF endogen (5107), feed-back : 938:AXQS_VMQF 1393:RJAXQZ_VMQF * JDAXQS_VMQS endogen (5108), feed-back : 917:AXQS_VMQS 1394:RJAXQZ_VMQS * JDAXQS_VMQZ endogen (5109), feed-back : 896:AXQS_VMQZ 1395:RJAXQZ_VMQZ * JDAXQZ_IT endogen (5110), feed-back : 1206:AXQZ_IT * JDTPCB endogen (4619), feed-back : 2213:TPCB * JDTPCEX endogen (4617), feed-back : 2210:TPCEX * JDTPCF endogen (4618), feed-back : 2212:TPCF * JDTPCG endogen (4621), feed-back : 2211:TPCG * JDTPCH endogen (4620), feed-back : 2214:TPCH * JDTPCO endogen (4624), feed-back : 2217:TPCO * JDTPCS endogen (4623), feed-back : 2216:TPCS * JDTPCV endogen (4622), feed-back : 2215:TPCV * JDTPIBH endogen (4627), feed-back : 2220:TPIBH * JDTPIBO1 endogen (4629), feed-back : 2222:TPIBO1 * JDTPIBP1 endogen (4628), feed-back : 2221:TPIBP1 * JDTPIL endogen (4630), feed-back : 2223:TPIL * JDTPIMO1 endogen (4625), feed-back : 2218:TPIMO1 * JDTPIMP1 endogen (4626), feed-back : 2219:TPIMP1 * JDTPP_VMA endogen (4631), feed-back : 2224:TPP_VMA * JDTPP_VMNF endogen (4632), feed-back : 2225:TPP_VMNF * JDTVEAX endogen (4643), feed-back : 2236:TVEAX * JDTVEBX endogen (4649), feed-back : 2242:TVEBX * JDTVEEX endogen (4644), feed-back : 2237:TVEEX * JDTVEHX endogen (4653), feed-back : 2246:TVEHX * JDTVENEX endogen (4646), feed-back : 2239:TVENEX * JDTVENFX endogen (4647), feed-back : 2240:TVENFX * JDTVENGX endogen (4645), feed-back : 2238:TVENGX * JDTVENZX endogen (4648), feed-back : 2241:TVENZX * JDTVEOX endogen (4654), feed-back : 2247:TVEOX * JDTVEQFX endogen (4651), feed-back : 2244:TVEQFX * JDTVEQSX endogen (4650), feed-back : 2243:TVEQSX * JDTVEQZX endogen (4652), feed-back : 2245:TVEQZX * JDTVMB endogen (4637), feed-back : 2230:TVMB * JDTVME endogen (4633), feed-back : 2226:TVME * JDTVMH endogen (4641), feed-back : 2234:TVMH * JDTVMNE endogen (4635), feed-back : 2228:TVMNE * JDTVMNG endogen (4634), feed-back : 2227:TVMNG * JDTVMNZ endogen (4636), feed-back : 2229:TVMNZ * JDTVMO endogen (4642), feed-back : 2235:TVMO * JDTVMQF endogen (4639), feed-back : 2232:TVMQF * JDTVMQS endogen (4638), feed-back : 2231:TVMQS * JDTVMQZ endogen (4640), feed-back : 2233:TVMQZ * JDWPSDK_ATP endogen (5259), feed-back : 3159:WPB_ATP 3158:WPSDK_ATP * JDWPSDK_F endogen (5251), feed-back : 3000:WPB_F 2999:WPSDK_F * JDWPSD_B endogen (5255), feed-back : 3011:WPB_B 3010:WPSD_B * JDWPSE_ATP endogen (5258), feed-back : 3159:WPB_ATP 3157:WPSE_ATP * JDWPSE_B endogen (5254), feed-back : 3011:WPB_B 3009:WPSE_B * JDWPSE_F endogen (5250), feed-back : 3000:WPB_F 2998:WPSE_F JFIBHL eksogen : 107:FIBHL * JFSPXZ endogen (4527), feed-back : 2410:FSPXZ * JFSPXZ1 endogen (4528), feed-back : 2427:FSPXZ1 JFXO_CO eksogen : 664:FXO_CO * JKBYS endogen (4578), feed-back : 2162:KBYS * JKBYS1 endogen (4572), feed-back : 2136:KBYS1 * JKBYS2 endogen (4573), feed-back : 2137:KBYS2 * JKBYS3 endogen (4574), feed-back : 2138:KBYS3 * JKBYS4 endogen (4575), feed-back : 2139:KBYS4 * JKBYS5 endogen (4576), feed-back : 2140:KBYS5 * JKBYSP endogen (4577), feed-back : 2160:KBYSP * JKBYSP1 endogen (4567), feed-back : 2126:KBYSP1 * JKBYSP2 endogen (4568), feed-back : 2127:KBYSP2 * JKBYSP3 endogen (4569), feed-back : 2128:KBYSP3 * JKBYSP4 endogen (4570), feed-back : 2129:KBYSP4 * JKBYSP5 endogen (4571), feed-back : 2130:KBYSP5 JLED eksogen : 3566:TJKD_CB 3568:TJKD_CE 3564:TJKD_CF 3570:TJKD_CG 3572:TJKD_CH 3574:TJKD_CO 3576:TJKD_CS 3578:TJKD_CV 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES * JM01_IL endogen (4462), feed-back : 1439:M01_IL * JM2_IL endogen (4463), feed-back : 1440:M2_IL * JM3K_IL endogen (4464), feed-back : 1441:M3K_IL * JM3Q_IL endogen (4466), feed-back : 1443:M3Q_IL * JM3R_IL endogen (4465), feed-back : 1442:M3R_IL * JM59_IL endogen (4467), feed-back : 1444:M59_IL * JM7B_IL endogen (4468), feed-back : 1445:M7B_IL * JM7Y_IL endogen (4469), feed-back : 1446:M7Y_IL * JMS_IL endogen (4470), feed-back : 1447:MS_IL * JRBFCBU endogen (4417), feed-back : 53:BFCBU * JRBFCE endogen (4418), feed-back : 54:BFCE * JRBFCF endogen (4419), feed-back : 55:BFCF * JRBFCGU endogen (4416), feed-back : 52:BFCGU * JRBFCS endogen (4422), feed-back : 58:BFCS * JRBFCT endogen (4421), feed-back : 57:BFCT * JRBFCV endogen (4420), feed-back : 56:BFCV * JRCPUXH endogen (4415), feed-back : 27:CPUXH JRFESS eksogen : 205:FESS * JRFIBO1 endogen (4434), feed-back : 582:FIBO1 * JRFIMO1 endogen (4436), feed-back : 583:FIMO1 * JRFYFU endogen (4424), feed-back : 195:FYFU JRPM01_CB eksogen : 1089:AM01_CB 1688:FM01 4666:JDAM01_CB 3566:TJKD_CB JRPM01_CE eksogen : 1047:AM01_CE 1688:FM01 4667:JDAM01_CE 3568:TJKD_CE JRPM01_CF eksogen : 1005:AM01_CF 1688:FM01 4668:JDAM01_CF 3564:TJKD_CF JRPM01_CG eksogen : 1068:AM01_CG 1688:FM01 4669:JDAM01_CG 3570:TJKD_CG JRPM01_CH eksogen : 1110:AM01_CH 1688:FM01 4670:JDAM01_CH 3572:TJKD_CH JRPM01_CO eksogen : 1150:AM01_CO 1688:FM01 4671:JDAM01_CO 3574:TJKD_CO JRPM01_CS eksogen : 1131:AM01_CS 1688:FM01 4672:JDAM01_CS 3576:TJKD_CS JRPM01_CV eksogen : 1026:AM01_CV 1688:FM01 4673:JDAM01_CV 3578:TJKD_CV JRPM01_E01 eksogen : 1251:AM01_E01 1688:FM01 4674:JDAM01_E01 3580:TJKD_E01 JRPM01_E2 eksogen : 1272:AM01_E2 1688:FM01 4675:JDAM01_E2 3581:TJKD_E2 JRPM01_E3X eksogen : 1292:AM01_E3X 1688:FM01 4676:JDAM01_E3X 3582:TJKD_E3 JRPM01_E59 eksogen : 1313:AM01_E59 1688:FM01 4677:JDAM01_E59 3583:TJKD_E59 JRPM01_E7Y eksogen : 1334:AM01_E7Y 1688:FM01 4678:JDAM01_E7Y 3584:TJKD_E7Y JRPM01_ESQ eksogen : 1354:AM01_ESQ 1688:FM01 4679:JDAM01_ESQ 3585:TJKD_ES JRPM01_IB eksogen : 1190:AM01_IB 1688:FM01 4680:JDAM01_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 JRPM01_IKN eksogen : 1232:AM01_IKN 1688:FM01 4681:JDAM01_IKN 3590:TJKD_IKN JRPM01_IMXO7Y eksogen : 1170:AM01_IMXO7Y 1688:FM01 4682:JDAM01_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 JRPM01_IT eksogen : 1211:AM01_IT 1688:FM01 4683:JDAM01_IT 3594:TJKD_IT JRPM01_VMA eksogen : 753:AM01_VMA 1688:FM01 4684:JDAM01_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA JRPM01_VMB eksogen : 879:AM01_VMB 1688:FM01 4685:JDAM01_VMB 3599:TJKD_VB JRPM01_VME eksogen : 774:AM01_VME 1688:FM01 4686:JDAM01_VME 3601:TJKD_VE JRPM01_VMH eksogen : 963:AM01_VMH 1688:FM01 4687:JDAM01_VMH 3603:TJKD_VH JRPM01_VMNE eksogen : 816:AM01_VMNE 1688:FM01 4688:JDAM01_VMNE 3605:TJKD_VNE JRPM01_VMNF eksogen : 837:AM01_VMNF 1688:FM01 4689:JDAM01_VMNF 3607:TJKD_VNF JRPM01_VMNG eksogen : 795:AM01_VMNG 1688:FM01 4690:JDAM01_VMNG 3609:TJKD_VNG JRPM01_VMNZ eksogen : 858:AM01_VMNZ 1688:FM01 4691:JDAM01_VMNZ 3611:TJKD_VNZ JRPM01_VMO eksogen : 984:AM01_VMO 1688:FM01 4692:JDAM01_VMO 3619:TJKD_VO JRPM01_VMQF eksogen : 942:AM01_VMQF 1688:FM01 4693:JDAM01_VMQF 3613:TJKD_VQF JRPM01_VMQS eksogen : 921:AM01_VMQS 1688:FM01 4694:JDAM01_VMQS 3615:TJKD_VQS JRPM01_VMQZ eksogen : 900:AM01_VMQZ 1688:FM01 4695:JDAM01_VMQZ 3617:TJKD_VQZ JRPM2_CB eksogen : 1090:AM2_CB 1689:FM2 4696:JDAM2_CB 3566:TJKD_CB JRPM2_CE eksogen : 1048:AM2_CE 1689:FM2 4697:JDAM2_CE 3568:TJKD_CE JRPM2_CF eksogen : 1006:AM2_CF 1689:FM2 4698:JDAM2_CF 3564:TJKD_CF JRPM2_CG eksogen : 1069:AM2_CG 1689:FM2 4699:JDAM2_CG 3570:TJKD_CG JRPM2_CH eksogen : 1111:AM2_CH 1689:FM2 4700:JDAM2_CH 3572:TJKD_CH JRPM2_CO eksogen : 1151:AM2_CO 1689:FM2 4701:JDAM2_CO 3574:TJKD_CO JRPM2_CS eksogen : 1132:AM2_CS 1689:FM2 4702:JDAM2_CS 3576:TJKD_CS JRPM2_CV eksogen : 1027:AM2_CV 1689:FM2 4703:JDAM2_CV 3578:TJKD_CV JRPM2_E01 eksogen : 1252:AM2_E01 1689:FM2 4704:JDAM2_E01 3580:TJKD_E01 JRPM2_E2 eksogen : 1273:AM2_E2 1689:FM2 4705:JDAM2_E2 3581:TJKD_E2 JRPM2_E3X eksogen : 1293:AM2_E3X 1689:FM2 4706:JDAM2_E3X 3582:TJKD_E3 JRPM2_E59 eksogen : 1314:AM2_E59 1689:FM2 4707:JDAM2_E59 3583:TJKD_E59 JRPM2_E7Y eksogen : 1335:AM2_E7Y 1689:FM2 4708:JDAM2_E7Y 3584:TJKD_E7Y JRPM2_ESQ eksogen : 1355:AM2_ESQ 1689:FM2 4709:JDAM2_ESQ 3585:TJKD_ES JRPM2_IB eksogen : 1191:AM2_IB 1689:FM2 4710:JDAM2_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 JRPM2_IKN eksogen : 1233:AM2_IKN 1689:FM2 4711:JDAM2_IKN 3590:TJKD_IKN JRPM2_IMXO7Y eksogen : 1171:AM2_IMXO7Y 1689:FM2 4712:JDAM2_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 JRPM2_IT eksogen : 1212:AM2_IT 1689:FM2 4713:JDAM2_IT 3594:TJKD_IT JRPM2_VMA eksogen : 754:AM2_VMA 1689:FM2 4714:JDAM2_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA JRPM2_VMB eksogen : 880:AM2_VMB 1689:FM2 4715:JDAM2_VMB 3599:TJKD_VB JRPM2_VME eksogen : 775:AM2_VME 1689:FM2 4716:JDAM2_VME 3601:TJKD_VE JRPM2_VMH eksogen : 964:AM2_VMH 1689:FM2 4717:JDAM2_VMH 3603:TJKD_VH JRPM2_VMNE eksogen : 817:AM2_VMNE 1689:FM2 4718:JDAM2_VMNE 3605:TJKD_VNE JRPM2_VMNF eksogen : 838:AM2_VMNF 1689:FM2 4719:JDAM2_VMNF 3607:TJKD_VNF JRPM2_VMNG eksogen : 796:AM2_VMNG 1689:FM2 4720:JDAM2_VMNG 3609:TJKD_VNG JRPM2_VMNZ eksogen : 859:AM2_VMNZ 1689:FM2 4721:JDAM2_VMNZ 3611:TJKD_VNZ JRPM2_VMO eksogen : 985:AM2_VMO 1689:FM2 4722:JDAM2_VMO 3619:TJKD_VO JRPM2_VMQF eksogen : 943:AM2_VMQF 1689:FM2 4723:JDAM2_VMQF 3613:TJKD_VQF JRPM2_VMQS eksogen : 922:AM2_VMQS 1689:FM2 4724:JDAM2_VMQS 3615:TJKD_VQS JRPM2_VMQZ eksogen : 901:AM2_VMQZ 1689:FM2 4725:JDAM2_VMQZ 3617:TJKD_VQZ JRPM3K_CB eksogen : 1092:AM3K_CB 1691:FM3K 4726:JDAM3K_CB 3566:TJKD_CB JRPM3K_CE eksogen : 1050:AM3K_CE 1691:FM3K 4727:JDAM3K_CE 3568:TJKD_CE JRPM3K_CF eksogen : 1008:AM3K_CF 1691:FM3K 4728:JDAM3K_CF 3564:TJKD_CF JRPM3K_CG eksogen : 1071:AM3K_CG 1691:FM3K 4729:JDAM3K_CG 3570:TJKD_CG JRPM3K_CH eksogen : 1113:AM3K_CH 1691:FM3K 4730:JDAM3K_CH 3572:TJKD_CH JRPM3K_CO eksogen : 1153:AM3K_CO 1691:FM3K 4731:JDAM3K_CO 3574:TJKD_CO JRPM3K_CS eksogen : 1134:AM3K_CS 1691:FM3K 4732:JDAM3K_CS 3576:TJKD_CS JRPM3K_CV eksogen : 1029:AM3K_CV 1691:FM3K 4733:JDAM3K_CV 3578:TJKD_CV JRPM3K_E01 eksogen : 1254:AM3K_E01 1691:FM3K 4734:JDAM3K_E01 3580:TJKD_E01 JRPM3K_E2 eksogen : 1275:AM3K_E2 1691:FM3K 4735:JDAM3K_E2 3581:TJKD_E2 JRPM3K_E3X eksogen : 1295:AM3K_E3X 1691:FM3K 4736:JDAM3K_E3X 3582:TJKD_E3 JRPM3K_E59 eksogen : 1316:AM3K_E59 1691:FM3K 4737:JDAM3K_E59 3583:TJKD_E59 JRPM3K_E7Y eksogen : 1337:AM3K_E7Y 1691:FM3K 4738:JDAM3K_E7Y 3584:TJKD_E7Y JRPM3K_ESQ eksogen : 1357:AM3K_ESQ 1691:FM3K 4739:JDAM3K_ESQ 3585:TJKD_ES JRPM3K_IB eksogen : 1193:AM3K_IB 1691:FM3K 4740:JDAM3K_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 JRPM3K_IKN eksogen : 1235:AM3K_IKN 1691:FM3K 4741:JDAM3K_IKN 3590:TJKD_IKN JRPM3K_IMXO7Y eksogen : 1173:AM3K_IMXO7Y 1691:FM3K 4742:JDAM3K_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 JRPM3K_IT eksogen : 1214:AM3K_IT 1691:FM3K 4743:JDAM3K_IT 3594:TJKD_IT JRPM3K_VEA eksogen : 756:AM3K_VEA 798:AM3K_VENG 1691:FM3K 4744:JDAM3K_VEA 4750:JDAM3K_VENG 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA JRPM3K_VEB eksogen : 882:AM3K_VEB 1691:FM3K 4745:JDAM3K_VEB 3599:TJKD_VB JRPM3K_VEE eksogen : 777:AM3K_VEE 1691:FM3K 4746:JDAM3K_VEE 3601:TJKD_VE JRPM3K_VEH eksogen : 966:AM3K_VEH 1691:FM3K 4747:JDAM3K_VEH 3603:TJKD_VH JRPM3K_VENE eksogen : 819:AM3K_VENE 1691:FM3K 4748:JDAM3K_VENE 3605:TJKD_VNE JRPM3K_VENF eksogen : 840:AM3K_VENF 1691:FM3K 4749:JDAM3K_VENF 3607:TJKD_VNF JRPM3K_VENG eksogen : 1691:FM3K 5135:JDAM3R_VENG 3609:TJKD_VNG JRPM3K_VENZ eksogen : 861:AM3K_VENZ 1691:FM3K 4751:JDAM3K_VENZ 3611:TJKD_VNZ JRPM3K_VEO eksogen : 987:AM3K_VEO 1691:FM3K 4752:JDAM3K_VEO 3619:TJKD_VO JRPM3K_VEQF eksogen : 945:AM3K_VEQF 1691:FM3K 4753:JDAM3K_VEQF 3613:TJKD_VQF JRPM3K_VEQS eksogen : 924:AM3K_VEQS 1691:FM3K 4754:JDAM3K_VEQS 3615:TJKD_VQS JRPM3K_VEQZ eksogen : 903:AM3K_VEQZ 1691:FM3K 4755:JDAM3K_VEQZ 3617:TJKD_VQZ JRPM3Q_CB eksogen : 1093:AM3Q_CB 1692:FM3Q 4756:JDAM3Q_CB 3566:TJKD_CB JRPM3Q_CE eksogen : 1051:AM3Q_CE 1692:FM3Q 4757:JDAM3Q_CE 3568:TJKD_CE JRPM3Q_CF eksogen : 1009:AM3Q_CF 1692:FM3Q 4758:JDAM3Q_CF 3564:TJKD_CF JRPM3Q_CG eksogen : 1072:AM3Q_CG 1692:FM3Q 4759:JDAM3Q_CG 3570:TJKD_CG JRPM3Q_CH eksogen : 1114:AM3Q_CH 1692:FM3Q 4760:JDAM3Q_CH 3572:TJKD_CH JRPM3Q_CO eksogen : 1154:AM3Q_CO 1692:FM3Q 4761:JDAM3Q_CO 3574:TJKD_CO JRPM3Q_CS eksogen : 1135:AM3Q_CS 1692:FM3Q 4762:JDAM3Q_CS 3576:TJKD_CS JRPM3Q_CV eksogen : 1030:AM3Q_CV 1692:FM3Q 4763:JDAM3Q_CV 3578:TJKD_CV JRPM3Q_E01 eksogen : 1255:AM3Q_E01 1692:FM3Q 4764:JDAM3Q_E01 3580:TJKD_E01 JRPM3Q_E2 eksogen : 1276:AM3Q_E2 1692:FM3Q 4765:JDAM3Q_E2 3581:TJKD_E2 JRPM3Q_E3X eksogen : 1296:AM3Q_E3X 1692:FM3Q 4766:JDAM3Q_E3X 3582:TJKD_E3 JRPM3Q_E59 eksogen : 1317:AM3Q_E59 1692:FM3Q 4767:JDAM3Q_E59 3583:TJKD_E59 JRPM3Q_E7Y eksogen : 1338:AM3Q_E7Y 1692:FM3Q 4768:JDAM3Q_E7Y 3584:TJKD_E7Y JRPM3Q_ESQ eksogen : 1358:AM3Q_ESQ 1692:FM3Q 4769:JDAM3Q_ESQ 3585:TJKD_ES JRPM3Q_IB eksogen : 1194:AM3Q_IB 1692:FM3Q 4770:JDAM3Q_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 JRPM3Q_IKN eksogen : 1236:AM3Q_IKN 1692:FM3Q 4771:JDAM3Q_IKN 3590:TJKD_IKN JRPM3Q_IMXO7Y eksogen : 1174:AM3Q_IMXO7Y 1692:FM3Q 4772:JDAM3Q_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 JRPM3Q_IT eksogen : 1215:AM3Q_IT 1692:FM3Q 4773:JDAM3Q_IT 3594:TJKD_IT JRPM3Q_VEA eksogen : 757:AM3Q_VEA 1692:FM3Q 4774:JDAM3Q_VEA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA JRPM3Q_VEB eksogen : 883:AM3Q_VEB 1692:FM3Q 4775:JDAM3Q_VEB 3599:TJKD_VB JRPM3Q_VEE eksogen : 778:AM3Q_VEE 1692:FM3Q 4776:JDAM3Q_VEE 3601:TJKD_VE JRPM3Q_VEH eksogen : 967:AM3Q_VEH 1692:FM3Q 4777:JDAM3Q_VEH 3603:TJKD_VH JRPM3Q_VENE eksogen : 820:AM3Q_VENE 1692:FM3Q 4778:JDAM3Q_VENE 3605:TJKD_VNE JRPM3Q_VENF eksogen : 841:AM3Q_VENF 1692:FM3Q 4779:JDAM3Q_VENF 3607:TJKD_VNF JRPM3Q_VENG eksogen : 799:AM3Q_VENG 1692:FM3Q 4780:JDAM3Q_VENG 3609:TJKD_VNG JRPM3Q_VENZ eksogen : 862:AM3Q_VENZ 1692:FM3Q 4781:JDAM3Q_VENZ 3611:TJKD_VNZ JRPM3Q_VEO eksogen : 988:AM3Q_VEO 1692:FM3Q 4782:JDAM3Q_VEO 3619:TJKD_VO JRPM3Q_VEQF eksogen : 946:AM3Q_VEQF 1692:FM3Q 4783:JDAM3Q_VEQF 3613:TJKD_VQF JRPM3Q_VEQS eksogen : 925:AM3Q_VEQS 1692:FM3Q 4784:JDAM3Q_VEQS 3615:TJKD_VQS JRPM3Q_VEQZ eksogen : 904:AM3Q_VEQZ 1692:FM3Q 4785:JDAM3Q_VEQZ 3617:TJKD_VQZ JRPM3R_CB eksogen : 1091:AM3R_CB 1690:FM3R 5111:JDAM3R_CB 3566:TJKD_CB JRPM3R_CE eksogen : 1049:AM3R_CE 1690:FM3R 5112:JDAM3R_CE 3568:TJKD_CE JRPM3R_CF eksogen : 1007:AM3R_CF 1690:FM3R 5113:JDAM3R_CF 3564:TJKD_CF JRPM3R_CG eksogen : 1070:AM3R_CG 1690:FM3R 5114:JDAM3R_CG 3570:TJKD_CG JRPM3R_CH eksogen : 1112:AM3R_CH 1690:FM3R 5115:JDAM3R_CH 3572:TJKD_CH JRPM3R_CO eksogen : 1152:AM3R_CO 1690:FM3R 5116:JDAM3R_CO 3574:TJKD_CO JRPM3R_CS eksogen : 1133:AM3R_CS 1690:FM3R 5117:JDAM3R_CS 3576:TJKD_CS JRPM3R_CV eksogen : 1028:AM3R_CV 1690:FM3R 5118:JDAM3R_CV 3578:TJKD_CV JRPM3R_E01 eksogen : 1253:AM3R_E01 1690:FM3R 5119:JDAM3R_E01 3580:TJKD_E01 JRPM3R_E2 eksogen : 1274:AM3R_E2 1690:FM3R 5120:JDAM3R_E2 3581:TJKD_E2 JRPM3R_E3X eksogen : 1294:AM3R_E3X 1690:FM3R 5121:JDAM3R_E3X 3582:TJKD_E3 JRPM3R_E59 eksogen : 1315:AM3R_E59 1690:FM3R 5122:JDAM3R_E59 3583:TJKD_E59 JRPM3R_E7Y eksogen : 1336:AM3R_E7Y 1690:FM3R 5123:JDAM3R_E7Y 3584:TJKD_E7Y JRPM3R_ESQ eksogen : 1356:AM3R_ESQ 1690:FM3R 5124:JDAM3R_ESQ 3585:TJKD_ES JRPM3R_IB eksogen : 1192:AM3R_IB 1690:FM3R 5125:JDAM3R_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 JRPM3R_IKN eksogen : 1234:AM3R_IKN 1690:FM3R 5126:JDAM3R_IKN 3590:TJKD_IKN JRPM3R_IMXO7Y eksogen : 1172:AM3R_IMXO7Y 1690:FM3R 5127:JDAM3R_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 JRPM3R_IT eksogen : 1213:AM3R_IT 1690:FM3R 5128:JDAM3R_IT 3594:TJKD_IT JRPM3R_VEA eksogen : 755:AM3R_VEA 1690:FM3R 5129:JDAM3R_VEA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA JRPM3R_VEB eksogen : 881:AM3R_VEB 1690:FM3R 5130:JDAM3R_VEB 3599:TJKD_VB JRPM3R_VEE eksogen : 776:AM3R_VEE 1690:FM3R 5131:JDAM3R_VEE 3601:TJKD_VE JRPM3R_VEH eksogen : 965:AM3R_VEH 1690:FM3R 5132:JDAM3R_VEH 3603:TJKD_VH JRPM3R_VENE eksogen : 818:AM3R_VENE 1690:FM3R 5133:JDAM3R_VENE 3605:TJKD_VNE JRPM3R_VENF eksogen : 839:AM3R_VENF 1690:FM3R 5134:JDAM3R_VENF 3607:TJKD_VNF JRPM3R_VENG eksogen : 797:AM3R_VENG 1690:FM3R 3609:TJKD_VNG JRPM3R_VENZ eksogen : 860:AM3R_VENZ 1690:FM3R 5136:JDAM3R_VENZ 3611:TJKD_VNZ JRPM3R_VEO eksogen : 986:AM3R_VEO 1690:FM3R 5137:JDAM3R_VEO 3619:TJKD_VO JRPM3R_VEQF eksogen : 944:AM3R_VEQF 1690:FM3R 5138:JDAM3R_VEQF 3613:TJKD_VQF JRPM3R_VEQS eksogen : 923:AM3R_VEQS 1690:FM3R 5139:JDAM3R_VEQS 3615:TJKD_VQS JRPM3R_VEQZ eksogen : 902:AM3R_VEQZ 1690:FM3R 5140:JDAM3R_VEQZ 3617:TJKD_VQZ JRPM59_CB eksogen : 1096:AM59_CB 1693:FM59 4786:JDAM59_CB 3566:TJKD_CB JRPM59_CE eksogen : 1054:AM59_CE 1693:FM59 4787:JDAM59_CE 3568:TJKD_CE JRPM59_CF eksogen : 1012:AM59_CF 1693:FM59 4788:JDAM59_CF 3564:TJKD_CF JRPM59_CG eksogen : 1075:AM59_CG 1693:FM59 4789:JDAM59_CG 3570:TJKD_CG JRPM59_CH eksogen : 1117:AM59_CH 1693:FM59 4790:JDAM59_CH 3572:TJKD_CH JRPM59_CO eksogen : 1157:AM59_CO 1693:FM59 4791:JDAM59_CO 3574:TJKD_CO JRPM59_CS eksogen : 1138:AM59_CS 1693:FM59 4792:JDAM59_CS 3576:TJKD_CS JRPM59_CV eksogen : 1033:AM59_CV 1693:FM59 4793:JDAM59_CV 3578:TJKD_CV JRPM59_E01 eksogen : 1258:AM59_E01 1693:FM59 4794:JDAM59_E01 3580:TJKD_E01 JRPM59_E2 eksogen : 1279:AM59_E2 1693:FM59 4795:JDAM59_E2 3581:TJKD_E2 JRPM59_E3X eksogen : 1299:AM59_E3X 1693:FM59 4796:JDAM59_E3X 3582:TJKD_E3 JRPM59_E59 eksogen : 1320:AM59_E59 1693:FM59 4797:JDAM59_E59 3583:TJKD_E59 JRPM59_E7Y eksogen : 1341:AM59_E7Y 1693:FM59 4798:JDAM59_E7Y 3584:TJKD_E7Y JRPM59_ESQ eksogen : 1361:AM59_ESQ 1693:FM59 4799:JDAM59_ESQ 3585:TJKD_ES JRPM59_IB eksogen : 1197:AM59_IB 1693:FM59 4800:JDAM59_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 JRPM59_IKN eksogen : 1239:AM59_IKN 1693:FM59 4801:JDAM59_IKN 3590:TJKD_IKN JRPM59_IMXO7Y eksogen : 1176:AM59_IMXO7Y 1693:FM59 4802:JDAM59_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 JRPM59_IT eksogen : 1218:AM59_IT 1693:FM59 4803:JDAM59_IT 3594:TJKD_IT JRPM59_VMA eksogen : 760:AM59_VMA 1693:FM59 4804:JDAM59_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA JRPM59_VMB eksogen : 886:AM59_VMB 1693:FM59 4805:JDAM59_VMB 3599:TJKD_VB JRPM59_VME eksogen : 781:AM59_VME 1693:FM59 4806:JDAM59_VME 3601:TJKD_VE JRPM59_VMH eksogen : 970:AM59_VMH 1693:FM59 4807:JDAM59_VMH 3603:TJKD_VH JRPM59_VMNE eksogen : 823:AM59_VMNE 1693:FM59 4808:JDAM59_VMNE 3605:TJKD_VNE JRPM59_VMNF eksogen : 844:AM59_VMNF 1693:FM59 4809:JDAM59_VMNF 3607:TJKD_VNF JRPM59_VMNG eksogen : 802:AM59_VMNG 1693:FM59 4810:JDAM59_VMNG 3609:TJKD_VNG JRPM59_VMNZ eksogen : 865:AM59_VMNZ 1693:FM59 4811:JDAM59_VMNZ 3611:TJKD_VNZ JRPM59_VMO eksogen : 991:AM59_VMO 1693:FM59 4812:JDAM59_VMO 3619:TJKD_VO JRPM59_VMQF eksogen : 949:AM59_VMQF 1693:FM59 4813:JDAM59_VMQF 3613:TJKD_VQF JRPM59_VMQS eksogen : 928:AM59_VMQS 1693:FM59 4814:JDAM59_VMQS 3615:TJKD_VQS JRPM59_VMQZ eksogen : 907:AM59_VMQZ 1693:FM59 4815:JDAM59_VMQZ 3617:TJKD_VQZ JRPM7B_CB eksogen : 1094:AM7B_CB 1694:FM7B 4816:JDAM7B_CB 3566:TJKD_CB JRPM7B_CE eksogen : 1052:AM7B_CE 1694:FM7B 4817:JDAM7B_CE 3568:TJKD_CE JRPM7B_CF eksogen : 1010:AM7B_CF 1694:FM7B 4818:JDAM7B_CF 3564:TJKD_CF JRPM7B_CG eksogen : 1073:AM7B_CG 1694:FM7B 4819:JDAM7B_CG 3570:TJKD_CG JRPM7B_CH eksogen : 1115:AM7B_CH 1694:FM7B 4820:JDAM7B_CH 3572:TJKD_CH JRPM7B_CO eksogen : 1155:AM7B_CO 1694:FM7B 4821:JDAM7B_CO 3574:TJKD_CO JRPM7B_CS eksogen : 1136:AM7B_CS 1694:FM7B 4822:JDAM7B_CS 3576:TJKD_CS JRPM7B_CV eksogen : 1031:AM7B_CV 1694:FM7B 4823:JDAM7B_CV 3578:TJKD_CV JRPM7B_E01 eksogen : 1256:AM7B_E01 1694:FM7B 4824:JDAM7B_E01 3580:TJKD_E01 JRPM7B_E2 eksogen : 1277:AM7B_E2 1694:FM7B 4825:JDAM7B_E2 3581:TJKD_E2 JRPM7B_E3X eksogen : 1297:AM7B_E3X 1694:FM7B 4826:JDAM7B_E3X 3582:TJKD_E3 JRPM7B_E59 eksogen : 1694:FM7B 3583:TJKD_E59 JRPM7B_E7Y eksogen : 1339:AM7B_E7Y 1694:FM7B 4828:JDAM7B_E7Y 3584:TJKD_E7Y JRPM7B_ESQ eksogen : 1359:AM7B_ESQ 1694:FM7B 4829:JDAM7B_ESQ 3585:TJKD_ES JRPM7B_IB eksogen : 1195:AM7B_IB 1694:FM7B 4830:JDAM7B_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 JRPM7B_IKN eksogen : 1237:AM7B_IKN 1694:FM7B 4831:JDAM7B_IKN 3590:TJKD_IKN JRPM7B_IMXO7Y eksogen : 1175:AM7B_IMXO7Y 1694:FM7B 4832:JDAM7B_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 JRPM7B_IT eksogen : 1216:AM7B_IT 1694:FM7B 4833:JDAM7B_IT 3594:TJKD_IT JRPM7B_VMA eksogen : 758:AM7B_VMA 1694:FM7B 4834:JDAM7B_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA JRPM7B_VMB eksogen : 884:AM7B_VMB 1694:FM7B 4835:JDAM7B_VMB 3599:TJKD_VB JRPM7B_VME eksogen : 779:AM7B_VME 1694:FM7B 4836:JDAM7B_VME 3601:TJKD_VE JRPM7B_VMH eksogen : 968:AM7B_VMH 1694:FM7B 4837:JDAM7B_VMH 3603:TJKD_VH JRPM7B_VMNE eksogen : 821:AM7B_VMNE 1694:FM7B 4838:JDAM7B_VMNE 3605:TJKD_VNE JRPM7B_VMNF eksogen : 842:AM7B_VMNF 1694:FM7B 4839:JDAM7B_VMNF 3607:TJKD_VNF JRPM7B_VMNG eksogen : 800:AM7B_VMNG 1694:FM7B 4840:JDAM7B_VMNG 3609:TJKD_VNG JRPM7B_VMNZ eksogen : 863:AM7B_VMNZ 1694:FM7B 4841:JDAM7B_VMNZ 3611:TJKD_VNZ JRPM7B_VMO eksogen : 989:AM7B_VMO 1694:FM7B 4842:JDAM7B_VMO 3619:TJKD_VO JRPM7B_VMQF eksogen : 947:AM7B_VMQF 1694:FM7B 4843:JDAM7B_VMQF 3613:TJKD_VQF JRPM7B_VMQS eksogen : 926:AM7B_VMQS 1694:FM7B 4844:JDAM7B_VMQS 3615:TJKD_VQS JRPM7B_VMQZ eksogen : 905:AM7B_VMQZ 1694:FM7B 4845:JDAM7B_VMQZ 3617:TJKD_VQZ JRPM7YXIM_CB eksogen : 3566:TJKD_CB JRPM7YXIM_CE eksogen : 3568:TJKD_CE JRPM7YXIM_CF eksogen : 3564:TJKD_CF JRPM7YXIM_CG eksogen : 3570:TJKD_CG JRPM7YXIM_CH eksogen : 3572:TJKD_CH JRPM7YXIM_CO eksogen : 3574:TJKD_CO JRPM7YXIM_CS eksogen : 3576:TJKD_CS JRPM7YXIM_CV eksogen : 3578:TJKD_CV JRPM7YXIM_E01 eksogen : 3580:TJKD_E01 JRPM7YXIM_E2 eksogen : 3581:TJKD_E2 JRPM7YXIM_E3X eksogen : 3582:TJKD_E3 JRPM7YXIM_E59 eksogen : 3583:TJKD_E59 JRPM7YXIM_E7Y eksogen : 3584:TJKD_E7Y JRPM7YXIM_ESQ eksogen : 3585:TJKD_ES JRPM7Y_CB eksogen : 1095:AM7Y_CB 1698:FM7YXIM 4846:JDAM7Y_CB 3566:TJKD_CB JRPM7Y_CE eksogen : 1053:AM7Y_CE 1698:FM7YXIM 4847:JDAM7Y_CE 3568:TJKD_CE JRPM7Y_CF eksogen : 1011:AM7Y_CF 1698:FM7YXIM 4848:JDAM7Y_CF 3564:TJKD_CF JRPM7Y_CG eksogen : 1074:AM7Y_CG 1698:FM7YXIM 4849:JDAM7Y_CG 3570:TJKD_CG JRPM7Y_CH eksogen : 1116:AM7Y_CH 1698:FM7YXIM 4850:JDAM7Y_CH 3572:TJKD_CH JRPM7Y_CO eksogen : 1156:AM7Y_CO 1698:FM7YXIM 4851:JDAM7Y_CO 3574:TJKD_CO JRPM7Y_CS eksogen : 1137:AM7Y_CS 1698:FM7YXIM 4852:JDAM7Y_CS 3576:TJKD_CS JRPM7Y_CV eksogen : 1032:AM7Y_CV 1698:FM7YXIM 4853:JDAM7Y_CV 3578:TJKD_CV JRPM7Y_E01 eksogen : 1257:AM7Y_E01 1698:FM7YXIM 4854:JDAM7Y_E01 3580:TJKD_E01 JRPM7Y_E2 eksogen : 1278:AM7Y_E2 1698:FM7YXIM 4855:JDAM7Y_E2 3581:TJKD_E2 JRPM7Y_E3X eksogen : 1298:AM7Y_E3X 1698:FM7YXIM 4856:JDAM7Y_E3X 3582:TJKD_E3 JRPM7Y_E59 eksogen : 1318:AM7B_E59 1319:AM7Y_E59 1698:FM7YXIM 4827:JDAM7B_E59 4857:JDAM7Y_E59 3583:TJKD_E59 JRPM7Y_E7Y eksogen : 1340:AM7Y_E7Y 1698:FM7YXIM 4858:JDAM7Y_E7Y 3584:TJKD_E7Y JRPM7Y_ESQ eksogen : 1360:AM7Y_ESQ 1698:FM7YXIM 4859:JDAM7Y_ESQ 3585:TJKD_ES JRPM7Y_IB eksogen : 1196:AM7Y_IB 1698:FM7YXIM 4860:JDAM7Y_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 JRPM7Y_IKN eksogen : 1238:AM7Y_IKN 1698:FM7YXIM 4861:JDAM7Y_IKN 3590:TJKD_IKN JRPM7Y_IT eksogen : 1217:AM7Y_IT 1698:FM7YXIM 4862:JDAM7Y_IT 3594:TJKD_IT JRPM7Y_VMA eksogen : 759:AM7Y_VMA 1698:FM7YXIM 4863:JDAM7Y_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA JRPM7Y_VMB eksogen : 885:AM7Y_VMB 1698:FM7YXIM 4864:JDAM7Y_VMB 3599:TJKD_VB JRPM7Y_VME eksogen : 780:AM7Y_VME 1698:FM7YXIM 4865:JDAM7Y_VME 3601:TJKD_VE JRPM7Y_VMH eksogen : 969:AM7Y_VMH 1698:FM7YXIM 4866:JDAM7Y_VMH 3603:TJKD_VH JRPM7Y_VMNE eksogen : 822:AM7Y_VMNE 1698:FM7YXIM 4867:JDAM7Y_VMNE 3605:TJKD_VNE JRPM7Y_VMNF eksogen : 843:AM7Y_VMNF 1698:FM7YXIM 4868:JDAM7Y_VMNF 3607:TJKD_VNF JRPM7Y_VMNG eksogen : 801:AM7Y_VMNG 1698:FM7YXIM 4869:JDAM7Y_VMNG 3609:TJKD_VNG JRPM7Y_VMNZ eksogen : 864:AM7Y_VMNZ 1698:FM7YXIM 4870:JDAM7Y_VMNZ 3611:TJKD_VNZ JRPM7Y_VMO eksogen : 990:AM7Y_VMO 1698:FM7YXIM 4871:JDAM7Y_VMO 3619:TJKD_VO JRPM7Y_VMQF eksogen : 948:AM7Y_VMQF 1698:FM7YXIM 4872:JDAM7Y_VMQF 3613:TJKD_VQF JRPM7Y_VMQS eksogen : 927:AM7Y_VMQS 1698:FM7YXIM 4873:JDAM7Y_VMQS 3615:TJKD_VQS JRPM7Y_VMQZ eksogen : 906:AM7Y_VMQZ 1698:FM7YXIM 4874:JDAM7Y_VMQZ 3617:TJKD_VQZ JRPMS_CB eksogen : 1097:AMS_CB 1703:FMS 4875:JDAMS_CB 3566:TJKD_CB JRPMS_CE eksogen : 1055:AMS_CE 1703:FMS 4876:JDAMS_CE 3568:TJKD_CE JRPMS_CF eksogen : 1013:AMS_CF 1703:FMS 4877:JDAMS_CF 3564:TJKD_CF JRPMS_CG eksogen : 1076:AMS_CG 1703:FMS 4878:JDAMS_CG 3570:TJKD_CG JRPMS_CH eksogen : 1118:AMS_CH 1703:FMS 4879:JDAMS_CH 3572:TJKD_CH JRPMS_CO eksogen : 1158:AMS_CO 1703:FMS 4880:JDAMS_CO 3574:TJKD_CO JRPMS_CS eksogen : 1139:AMS_CS 1703:FMS 4881:JDAMS_CS 3576:TJKD_CS JRPMS_CV eksogen : 1034:AMS_CV 1703:FMS 4882:JDAMS_CV 3578:TJKD_CV JRPMS_E01 eksogen : 1259:AMS_E01 1703:FMS 4883:JDAMS_E01 3580:TJKD_E01 JRPMS_E2 eksogen : 1280:AMS_E2 1703:FMS 4884:JDAMS_E2 3581:TJKD_E2 JRPMS_E3X eksogen : 1300:AMS_E3X 1703:FMS 4885:JDAMS_E3X 3582:TJKD_E3 JRPMS_E59 eksogen : 1321:AMS_E59 1703:FMS 4886:JDAMS_E59 3583:TJKD_E59 JRPMS_E7Y eksogen : 1342:AMS_E7Y 1703:FMS 4887:JDAMS_E7Y 3584:TJKD_E7Y JRPMS_ESQ eksogen : 1362:AMS_ESQ 1703:FMS 4888:JDAMS_ESQ 3585:TJKD_ES JRPMS_ESS eksogen : 1364:AMS_ESS 1703:FMS 4889:JDAMS_ESS 3585:TJKD_ES JRPMS_IB eksogen : 1198:AMS_IB 1703:FMS 4890:JDAMS_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 JRPMS_IKN eksogen : 1240:AMS_IKN 1703:FMS 4891:JDAMS_IKN 3590:TJKD_IKN JRPMS_IMXO7Y eksogen : 1177:AMS_IMXO7Y 1703:FMS 4892:JDAMS_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 JRPMS_IT eksogen : 1219:AMS_IT 1703:FMS 4893:JDAMS_IT 3594:TJKD_IT JRPMS_VMA eksogen : 761:AMS_VMA 1703:FMS 4894:JDAMS_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA JRPMS_VMB eksogen : 887:AMS_VMB 1703:FMS 4895:JDAMS_VMB 3599:TJKD_VB JRPMS_VME eksogen : 782:AMS_VME 1703:FMS 4896:JDAMS_VME 3601:TJKD_VE JRPMS_VMH eksogen : 971:AMS_VMH 1703:FMS 4897:JDAMS_VMH 3603:TJKD_VH JRPMS_VMNE eksogen : 824:AMS_VMNE 1703:FMS 4898:JDAMS_VMNE 3605:TJKD_VNE JRPMS_VMNF eksogen : 845:AMS_VMNF 1703:FMS 4899:JDAMS_VMNF 3607:TJKD_VNF JRPMS_VMNG eksogen : 803:AMS_VMNG 1703:FMS 4900:JDAMS_VMNG 3609:TJKD_VNG JRPMS_VMNZ eksogen : 866:AMS_VMNZ 1703:FMS 4901:JDAMS_VMNZ 3611:TJKD_VNZ JRPMS_VMO eksogen : 992:AMS_VMO 1703:FMS 4902:JDAMS_VMO 3619:TJKD_VO JRPMS_VMQF eksogen : 950:AMS_VMQF 1703:FMS 4903:JDAMS_VMQF 3613:TJKD_VQF JRPMS_VMQS eksogen : 929:AMS_VMQS 1703:FMS 4904:JDAMS_VMQS 3615:TJKD_VQS JRPMS_VMQZ eksogen : 908:AMS_VMQZ 1703:FMS 4905:JDAMS_VMQZ 3617:TJKD_VQZ JRPTTYP eksogen : 1845:PTTYP JRPVEA eksogen : 3597:TJKD_VEA 3598:TJKD_VMA JRPXANF_E01 eksogen : 1366:AXANF_E01 4934:JDAXANF_E01 3580:TJKD_E01 JRPXA_CB eksogen : 1077:AXA_CB 4906:JDAXA_CB 3566:TJKD_CB 3622:TJKD_XA JRPXA_CE eksogen : 1035:AXA_CE 4907:JDAXA_CE 3568:TJKD_CE 3622:TJKD_XA JRPXA_CF eksogen : 993:AXA_CF 4908:JDAXA_CF 3564:TJKD_CF 3622:TJKD_XA JRPXA_CG eksogen : 1056:AXA_CG 4909:JDAXA_CG 3570:TJKD_CG 3622:TJKD_XA JRPXA_CH eksogen : 1098:AXA_CH 4910:JDAXA_CH 3572:TJKD_CH 3622:TJKD_XA JRPXA_CO eksogen : 1140:AXA_CO 4911:JDAXA_CO 3574:TJKD_CO 3622:TJKD_XA JRPXA_CS eksogen : 1119:AXA_CS 4912:JDAXA_CS 3576:TJKD_CS 3622:TJKD_XA JRPXA_CV eksogen : 1014:AXA_CV 4913:JDAXA_CV 3578:TJKD_CV 3622:TJKD_XA JRPXA_E01 eksogen : 3622:TJKD_XA JRPXA_E2 eksogen : 1260:AXA_E2 4914:JDAXA_E2 3581:TJKD_E2 3622:TJKD_XA JRPXA_E3X eksogen : 1281:AXA_E3X 4915:JDAXA_E3X 3582:TJKD_E3 3622:TJKD_XA JRPXA_E59 eksogen : 1301:AXA_E59 4916:JDAXA_E59 3583:TJKD_E59 3622:TJKD_XA JRPXA_E7Y eksogen : 1322:AXA_E7Y 4917:JDAXA_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3622:TJKD_XA JRPXA_ESQ eksogen : 1343:AXA_ESQ 4918:JDAXA_ESQ 3585:TJKD_ES 3622:TJKD_XA JRPXA_IB eksogen : 1178:AXA_IB 4919:JDAXA_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3622:TJKD_XA JRPXA_IKN eksogen : 1220:AXA_IKN 4920:JDAXA_IKN 3590:TJKD_IKN 3622:TJKD_XA JRPXA_IMXO7Y eksogen : 1159:AXA_IMXO7Y 4921:JDAXA_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3622:TJKD_XA JRPXA_IT eksogen : 1199:AXA_IT 3594:TJKD_IT 3622:TJKD_XA JRPXA_VENE eksogen : 804:AXA_VENE 4922:JDAXA_VENE 3605:TJKD_VNE 3622:TJKD_XA JRPXA_VMA eksogen : 741:AXA_VMA 4923:JDAXA_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3622:TJKD_XA JRPXA_VMB eksogen : 867:AXA_VMB 4924:JDAXA_VMB 3599:TJKD_VB 3622:TJKD_XA JRPXA_VME eksogen : 762:AXA_VME 4925:JDAXA_VME 3601:TJKD_VE 3622:TJKD_XA JRPXA_VMH eksogen : 951:AXA_VMH 4926:JDAXA_VMH 3603:TJKD_VH 3622:TJKD_XA JRPXA_VMNF eksogen : 825:AXA_VMNF 4927:JDAXA_VMNF 3607:TJKD_VNF 3622:TJKD_XA JRPXA_VMNG eksogen : 783:AXA_VMNG 4928:JDAXA_VMNG 3609:TJKD_VNG 3622:TJKD_XA JRPXA_VMNZ eksogen : 846:AXA_VMNZ 4929:JDAXA_VMNZ 3611:TJKD_VNZ 3622:TJKD_XA JRPXA_VMO eksogen : 972:AXA_VMO 4930:JDAXA_VMO 3619:TJKD_VO 3622:TJKD_XA JRPXA_VMQF eksogen : 930:AXA_VMQF 4931:JDAXA_VMQF 3613:TJKD_VQF 3622:TJKD_XA JRPXA_VMQS eksogen : 909:AXA_VMQS 4932:JDAXA_VMQS 3615:TJKD_VQS 3622:TJKD_XA JRPXA_VMQZ eksogen : 888:AXA_VMQZ 4933:JDAXA_VMQZ 3617:TJKD_VQZ 3622:TJKD_XA * JRPXB endogen (4440), feed-back : 2645:PXB JRPXB_CB eksogen : 1083:AXB_CB 1416:FXB 4935:JDAXB_CB 3566:TJKD_CB 3626:TJKD_XB JRPXB_CE eksogen : 1041:AXB_CE 1416:FXB 4936:JDAXB_CE 3568:TJKD_CE 3626:TJKD_XB JRPXB_CF eksogen : 999:AXB_CF 1416:FXB 4937:JDAXB_CF 3564:TJKD_CF 3626:TJKD_XB JRPXB_CG eksogen : 1062:AXB_CG 1416:FXB 4938:JDAXB_CG 3570:TJKD_CG 3626:TJKD_XB JRPXB_CH eksogen : 1104:AXB_CH 1416:FXB 4939:JDAXB_CH 3572:TJKD_CH 3626:TJKD_XB JRPXB_CO eksogen : 1146:AXB_CO 1416:FXB 4940:JDAXB_CO 3574:TJKD_CO 3626:TJKD_XB JRPXB_CS eksogen : 1125:AXB_CS 1416:FXB 4941:JDAXB_CS 3576:TJKD_CS 3626:TJKD_XB JRPXB_CV eksogen : 1020:AXB_CV 1416:FXB 4942:JDAXB_CV 3578:TJKD_CV 3626:TJKD_XB JRPXB_E01 eksogen : 1245:AXB_E01 1416:FXB 4943:JDAXB_E01 3580:TJKD_E01 3626:TJKD_XB JRPXB_E2 eksogen : 1266:AXB_E2 1416:FXB 4944:JDAXB_E2 3581:TJKD_E2 3626:TJKD_XB JRPXB_E3X eksogen : 1286:AXB_E3X 1416:FXB 4945:JDAXB_E3X 3582:TJKD_E3 3626:TJKD_XB JRPXB_E59 eksogen : 1307:AXB_E59 1416:FXB 4946:JDAXB_E59 3583:TJKD_E59 3626:TJKD_XB JRPXB_E7Y eksogen : 1328:AXB_E7Y 1416:FXB 4947:JDAXB_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3626:TJKD_XB JRPXB_ESQ eksogen : 1349:AXB_ESQ 1416:FXB 4948:JDAXB_ESQ 3585:TJKD_ES 3626:TJKD_XB JRPXB_IB eksogen : 1184:AXB_IB 1416:FXB 4949:JDAXB_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3626:TJKD_XB JRPXB_IKN eksogen : 1226:AXB_IKN 1416:FXB 4950:JDAXB_IKN 3590:TJKD_IKN 3626:TJKD_XB JRPXB_IMXO7Y eksogen : 1165:AXB_IMXO7Y 1416:FXB 4951:JDAXB_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3626:TJKD_XB JRPXB_IT eksogen : 1205:AXB_IT 1416:FXB 4952:JDAXB_IT 3594:TJKD_IT 3626:TJKD_XB JRPXB_VMA eksogen : 747:AXB_VMA 1416:FXB 4953:JDAXB_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3626:TJKD_XB JRPXB_VMB eksogen : 873:AXB_VMB 1416:FXB 4954:JDAXB_VMB 3599:TJKD_VB 3626:TJKD_XB JRPXB_VME eksogen : 768:AXB_VME 1416:FXB 4955:JDAXB_VME 3601:TJKD_VE 3626:TJKD_XB JRPXB_VMH eksogen : 957:AXB_VMH 1416:FXB 4956:JDAXB_VMH 3603:TJKD_VH 3626:TJKD_XB JRPXB_VMNE eksogen : 810:AXB_VMNE 1416:FXB 4957:JDAXB_VMNE 3605:TJKD_VNE 3626:TJKD_XB JRPXB_VMNF eksogen : 831:AXB_VMNF 1416:FXB 4958:JDAXB_VMNF 3607:TJKD_VNF 3626:TJKD_XB JRPXB_VMNG eksogen : 789:AXB_VMNG 1416:FXB 4959:JDAXB_VMNG 3609:TJKD_VNG 3626:TJKD_XB JRPXB_VMNZ eksogen : 852:AXB_VMNZ 1416:FXB 4960:JDAXB_VMNZ 3611:TJKD_VNZ 3626:TJKD_XB JRPXB_VMO eksogen : 978:AXB_VMO 1416:FXB 4961:JDAXB_VMO 3619:TJKD_VO 3626:TJKD_XB JRPXB_VMQF eksogen : 936:AXB_VMQF 1416:FXB 4962:JDAXB_VMQF 3613:TJKD_VQF 3626:TJKD_XB JRPXB_VMQS eksogen : 915:AXB_VMQS 1416:FXB 4963:JDAXB_VMQS 3615:TJKD_VQS 3626:TJKD_XB JRPXB_VMQZ eksogen : 894:AXB_VMQZ 1416:FXB 4964:JDAXB_VMQZ 3617:TJKD_VQZ 3626:TJKD_XB JRPXEXE3_CB eksogen : 3566:TJKD_CB JRPXEXE3_CE eksogen : 3568:TJKD_CE JRPXEXE3_CF eksogen : 3564:TJKD_CF JRPXEXE3_CG eksogen : 3570:TJKD_CG JRPXEXE3_CH eksogen : 3572:TJKD_CH JRPXEXE3_CO eksogen : 3574:TJKD_CO JRPXEXE3_CS eksogen : 3576:TJKD_CS JRPXEXE3_CV eksogen : 3578:TJKD_CV JRPXEXE3_E01 eksogen : 3580:TJKD_E01 JRPXEXE3_E2 eksogen : 3581:TJKD_E2 JRPXEXE3_E59 eksogen : 3583:TJKD_E59 JRPXEXE3_E7Y eksogen : 3584:TJKD_E7Y JRPXEXE3_ESQ eksogen : 3585:TJKD_ES JRPXE_CB eksogen : 1078:AXE_CB 181:FXEXE3 4965:JDAXE_CB 3566:TJKD_CB 3644:TJKD_XE JRPXE_CE eksogen : 1036:AXE_CE 181:FXEXE3 4966:JDAXE_CE 3568:TJKD_CE 3644:TJKD_XE JRPXE_CF eksogen : 994:AXE_CF 181:FXEXE3 4967:JDAXE_CF 3564:TJKD_CF 3644:TJKD_XE JRPXE_CG eksogen : 1057:AXE_CG 181:FXEXE3 4968:JDAXE_CG 3570:TJKD_CG 3644:TJKD_XE JRPXE_CH eksogen : 1099:AXE_CH 181:FXEXE3 4969:JDAXE_CH 3572:TJKD_CH 3644:TJKD_XE JRPXE_CO eksogen : 1141:AXE_CO 181:FXEXE3 4970:JDAXE_CO 3574:TJKD_CO 3644:TJKD_XE JRPXE_CS eksogen : 1120:AXE_CS 181:FXEXE3 4971:JDAXE_CS 3576:TJKD_CS 3644:TJKD_XE JRPXE_CV eksogen : 1015:AXE_CV 181:FXEXE3 4972:JDAXE_CV 3578:TJKD_CV 3644:TJKD_XE JRPXE_E01 eksogen : 1241:AXE_E01 181:FXEXE3 4973:JDAXE_E01 3580:TJKD_E01 3644:TJKD_XE JRPXE_E2 eksogen : 1261:AXE_E2 181:FXEXE3 4974:JDAXE_E2 3581:TJKD_E2 3644:TJKD_XE JRPXE_E59 eksogen : 1302:AXE_E59 181:FXEXE3 4975:JDAXE_E59 3583:TJKD_E59 3644:TJKD_XE JRPXE_E7Y eksogen : 1323:AXE_E7Y 181:FXEXE3 4976:JDAXE_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3644:TJKD_XE JRPXE_ESQ eksogen : 1344:AXE_ESQ 181:FXEXE3 4977:JDAXE_ESQ 3585:TJKD_ES 3644:TJKD_XE JRPXE_IB eksogen : 1179:AXE_IB 181:FXEXE3 4978:JDAXE_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3644:TJKD_XE JRPXE_IKN eksogen : 1221:AXE_IKN 181:FXEXE3 4979:JDAXE_IKN 3590:TJKD_IKN 3644:TJKD_XE JRPXE_IMXO7Y eksogen : 1160:AXE_IMXO7Y 181:FXEXE3 4980:JDAXE_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3644:TJKD_XE JRPXE_IT eksogen : 1200:AXE_IT 181:FXEXE3 4981:JDAXE_IT 3594:TJKD_IT 3644:TJKD_XE JRPXE_VEA eksogen : 742:AXE_VEA 181:FXEXE3 4982:JDAXE_VEA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3644:TJKD_XE JRPXE_VEB eksogen : 868:AXE_VEB 181:FXEXE3 4983:JDAXE_VEB 3599:TJKD_VB 3644:TJKD_XE JRPXE_VEE eksogen : 763:AXE_VEE 181:FXEXE3 4984:JDAXE_VEE 3601:TJKD_VE 3644:TJKD_XE JRPXE_VEH eksogen : 952:AXE_VEH 181:FXEXE3 4985:JDAXE_VEH 3603:TJKD_VH 3644:TJKD_XE JRPXE_VENE eksogen : 805:AXE_VENE 181:FXEXE3 3605:TJKD_VNE 3644:TJKD_XE JRPXE_VENF eksogen : 826:AXE_VENF 181:FXEXE3 4986:JDAXE_VENF 3607:TJKD_VNF 3644:TJKD_XE JRPXE_VENG eksogen : 784:AXE_VENG 181:FXEXE3 3609:TJKD_VNG 3644:TJKD_XE JRPXE_VENZ eksogen : 847:AXE_VENZ 181:FXEXE3 4987:JDAXE_VENZ 3611:TJKD_VNZ 3644:TJKD_XE JRPXE_VEO eksogen : 973:AXE_VEO 181:FXEXE3 4988:JDAXE_VEO 3619:TJKD_VO 3644:TJKD_XE JRPXE_VEQF eksogen : 931:AXE_VEQF 181:FXEXE3 4989:JDAXE_VEQF 3613:TJKD_VQF 3644:TJKD_XE JRPXE_VEQS eksogen : 910:AXE_VEQS 181:FXEXE3 4990:JDAXE_VEQS 3615:TJKD_VQS 3644:TJKD_XE JRPXE_VEQZ eksogen : 889:AXE_VEQZ 181:FXEXE3 4991:JDAXE_VEQZ 3617:TJKD_VQZ 3644:TJKD_XE JRPXH_CB eksogen : 1087:AXH_CB 1422:FCH 4992:JDAXH_CB 3566:TJKD_CB 3642:TJKD_XH JRPXH_CE eksogen : 1045:AXH_CE 1422:FCH 4993:JDAXH_CE 3568:TJKD_CE 3642:TJKD_XH JRPXH_CF eksogen : 1003:AXH_CF 1422:FCH 4994:JDAXH_CF 3564:TJKD_CF 3642:TJKD_XH JRPXH_CG eksogen : 1066:AXH_CG 1422:FCH 4995:JDAXH_CG 3570:TJKD_CG 3642:TJKD_XH JRPXH_CH eksogen : 1108:AXH_CH 1422:FCH 4996:JDAXH_CH 3572:TJKD_CH 3642:TJKD_XH JRPXH_CO eksogen : 1149:AXH_CO 1422:FCH 4997:JDAXH_CO 3574:TJKD_CO 3642:TJKD_XH JRPXH_CS eksogen : 1129:AXH_CS 1422:FCH 4998:JDAXH_CS 3576:TJKD_CS 3642:TJKD_XH JRPXH_CV eksogen : 1024:AXH_CV 1422:FCH 4999:JDAXH_CV 3578:TJKD_CV 3642:TJKD_XH JRPXH_E01 eksogen : 1249:AXH_E01 1422:FCH 5000:JDAXH_E01 3580:TJKD_E01 3642:TJKD_XH JRPXH_E2 eksogen : 1270:AXH_E2 1422:FCH 5001:JDAXH_E2 3581:TJKD_E2 3642:TJKD_XH JRPXH_E3X eksogen : 1290:AXH_E3X 1422:FCH 5002:JDAXH_E3X 3582:TJKD_E3 3642:TJKD_XH JRPXH_E59 eksogen : 1311:AXH_E59 1422:FCH 5003:JDAXH_E59 3583:TJKD_E59 3642:TJKD_XH JRPXH_E7Y eksogen : 1332:AXH_E7Y 1422:FCH 5004:JDAXH_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3642:TJKD_XH JRPXH_ESQ eksogen : 1352:AXH_ESQ 1422:FCH 5005:JDAXH_ESQ 3585:TJKD_ES 3642:TJKD_XH JRPXH_IB eksogen : 1188:AXH_IB 1422:FCH 5006:JDAXH_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3642:TJKD_XH JRPXH_IKN eksogen : 1230:AXH_IKN 1422:FCH 5007:JDAXH_IKN 3590:TJKD_IKN 3642:TJKD_XH JRPXH_IMXO7Y eksogen : 1169:AXH_IMXO7Y 1422:FCH 5008:JDAXH_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3642:TJKD_XH JRPXH_IT eksogen : 1209:AXH_IT 1422:FCH 5009:JDAXH_IT 3594:TJKD_IT 3642:TJKD_XH JRPXH_VMA eksogen : 751:AXH_VMA 1422:FCH 5010:JDAXH_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3642:TJKD_XH JRPXH_VMB eksogen : 877:AXH_VMB 1422:FCH 5011:JDAXH_VMB 3599:TJKD_VB 3642:TJKD_XH JRPXH_VME eksogen : 772:AXH_VME 1422:FCH 5012:JDAXH_VME 3601:TJKD_VE 3642:TJKD_XH JRPXH_VMH eksogen : 961:AXH_VMH 1422:FCH 5013:JDAXH_VMH 3603:TJKD_VH 3642:TJKD_XH JRPXH_VMNE eksogen : 814:AXH_VMNE 1422:FCH 5014:JDAXH_VMNE 3605:TJKD_VNE 3642:TJKD_XH JRPXH_VMNF eksogen : 835:AXH_VMNF 1422:FCH 5015:JDAXH_VMNF 3607:TJKD_VNF 3642:TJKD_XH JRPXH_VMNG eksogen : 793:AXH_VMNG 1422:FCH 5016:JDAXH_VMNG 3609:TJKD_VNG 3642:TJKD_XH JRPXH_VMNZ eksogen : 856:AXH_VMNZ 1422:FCH 5017:JDAXH_VMNZ 3611:TJKD_VNZ 3642:TJKD_XH JRPXH_VMO eksogen : 982:AXH_VMO 1422:FCH 5018:JDAXH_VMO 3619:TJKD_VO 3642:TJKD_XH JRPXH_VMQF eksogen : 940:AXH_VMQF 1422:FCH 5019:JDAXH_VMQF 3613:TJKD_VQF 3642:TJKD_XH JRPXH_VMQS eksogen : 919:AXH_VMQS 1422:FCH 5020:JDAXH_VMQS 3615:TJKD_VQS 3642:TJKD_XH JRPXH_VMQZ eksogen : 898:AXH_VMQZ 1422:FCH 5021:JDAXH_VMQZ 3617:TJKD_VQZ 3642:TJKD_XH * JRPXNE endogen (4443), feed-back : 2653:PXNE JRPXNE_CB eksogen : 1080:AXNE_CB 1414:FXNE 5141:JDAXNE_CB 3566:TJKD_CB 3628:TJKD_XNE JRPXNE_CE eksogen : 1038:AXNE_CE 1414:FXNE 5142:JDAXNE_CE 3568:TJKD_CE 3628:TJKD_XNE JRPXNE_CF eksogen : 996:AXNE_CF 1414:FXNE 5143:JDAXNE_CF 3564:TJKD_CF 3628:TJKD_XNE JRPXNE_CG eksogen : 1059:AXNE_CG 1414:FXNE 5144:JDAXNE_CG 3570:TJKD_CG 3628:TJKD_XNE JRPXNE_CH eksogen : 1101:AXNE_CH 1414:FXNE 5145:JDAXNE_CH 3572:TJKD_CH 3628:TJKD_XNE JRPXNE_CO eksogen : 1143:AXNE_CO 1414:FXNE 5146:JDAXNE_CO 3574:TJKD_CO 3628:TJKD_XNE JRPXNE_CS eksogen : 1122:AXNE_CS 1414:FXNE 5147:JDAXNE_CS 3576:TJKD_CS 3628:TJKD_XNE JRPXNE_CV eksogen : 1017:AXNE_CV 1414:FXNE 5148:JDAXNE_CV 3578:TJKD_CV 3628:TJKD_XNE JRPXNE_E01 eksogen : 1243:AXNE_E01 1414:FXNE 5149:JDAXNE_E01 3580:TJKD_E01 3628:TJKD_XNE JRPXNE_E2 eksogen : 1263:AXNE_E2 1414:FXNE 5150:JDAXNE_E2 3581:TJKD_E2 3628:TJKD_XNE JRPXNE_E3X eksogen : 1283:AXNE_E3X 1414:FXNE 5151:JDAXNE_E3X 3582:TJKD_E3 3628:TJKD_XNE JRPXNE_E59 eksogen : 1304:AXNE_E59 1414:FXNE 5152:JDAXNE_E59 3583:TJKD_E59 3628:TJKD_XNE JRPXNE_E7Y eksogen : 1325:AXNE_E7Y 1414:FXNE 5153:JDAXNE_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3628:TJKD_XNE JRPXNE_ESQ eksogen : 1346:AXNE_ESQ 1414:FXNE 5154:JDAXNE_ESQ 3585:TJKD_ES 3628:TJKD_XNE JRPXNE_IB eksogen : 1181:AXNE_IB 1414:FXNE 5155:JDAXNE_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3628:TJKD_XNE JRPXNE_IKN eksogen : 1223:AXNE_IKN 1414:FXNE 5156:JDAXNE_IKN 3590:TJKD_IKN 3628:TJKD_XNE JRPXNE_IMXO7Y eksogen : 1162:AXNE_IMXO7Y 1414:FXNE 5157:JDAXNE_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3628:TJKD_XNE JRPXNE_IT eksogen : 1202:AXNE_IT 1414:FXNE 5158:JDAXNE_IT 3594:TJKD_IT 3628:TJKD_XNE JRPXNE_VEA eksogen : 744:AXNE_VEA 1414:FXNE 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3628:TJKD_XNE JRPXNE_VEB eksogen : 870:AXNE_VEB 1414:FXNE 3599:TJKD_VB 3628:TJKD_XNE JRPXNE_VEE eksogen : 765:AXNE_VEE 1414:FXNE 3601:TJKD_VE 3628:TJKD_XNE JRPXNE_VEH eksogen : 954:AXNE_VEH 1414:FXNE 3603:TJKD_VH 3628:TJKD_XNE JRPXNE_VENE eksogen : 807:AXNE_VENE 1414:FXNE 3605:TJKD_VNE 3628:TJKD_XNE JRPXNE_VENF eksogen : 828:AXNE_VENF 1414:FXNE 3607:TJKD_VNF 3628:TJKD_XNE JRPXNE_VENG eksogen : 786:AXNE_VENG 1414:FXNE 3609:TJKD_VNG 3628:TJKD_XNE JRPXNE_VENZ eksogen : 849:AXNE_VENZ 1414:FXNE 3611:TJKD_VNZ 3628:TJKD_XNE JRPXNE_VEO eksogen : 975:AXNE_VEO 1414:FXNE 3619:TJKD_VO 3628:TJKD_XNE JRPXNE_VEQF eksogen : 933:AXNE_VEQF 1414:FXNE 3613:TJKD_VQF 3628:TJKD_XNE JRPXNE_VEQS eksogen : 912:AXNE_VEQS 1414:FXNE 3615:TJKD_VQS 3628:TJKD_XNE JRPXNE_VEQZ eksogen : 891:AXNE_VEQZ 1414:FXNE 3617:TJKD_VQZ 3628:TJKD_XNE JRPXNF_CB eksogen : 1081:AXNF_CB 5159:JDAXNF_CB 3566:TJKD_CB 3624:TJKD_XNF JRPXNF_CE eksogen : 1039:AXNF_CE 5160:JDAXNF_CE 3568:TJKD_CE 3624:TJKD_XNF JRPXNF_CF eksogen : 997:AXNF_CF 5161:JDAXNF_CF 3564:TJKD_CF 3624:TJKD_XNF JRPXNF_CG eksogen : 1060:AXNF_CG 5162:JDAXNF_CG 3570:TJKD_CG 3624:TJKD_XNF JRPXNF_CH eksogen : 1102:AXNF_CH 5163:JDAXNF_CH 3572:TJKD_CH 3624:TJKD_XNF JRPXNF_CO eksogen : 1144:AXNF_CO 5164:JDAXNF_CO 3574:TJKD_CO 3624:TJKD_XNF JRPXNF_CS eksogen : 1123:AXNF_CS 5165:JDAXNF_CS 3576:TJKD_CS 3624:TJKD_XNF JRPXNF_CV eksogen : 1018:AXNF_CV 5166:JDAXNF_CV 3578:TJKD_CV 3624:TJKD_XNF JRPXNF_E01 eksogen : 3624:TJKD_XNF JRPXNF_E2 eksogen : 1264:AXNF_E2 5167:JDAXNF_E2 3581:TJKD_E2 3624:TJKD_XNF JRPXNF_E3X eksogen : 1284:AXNF_E3X 5168:JDAXNF_E3X 3582:TJKD_E3 3624:TJKD_XNF JRPXNF_E59 eksogen : 1305:AXNF_E59 5169:JDAXNF_E59 3583:TJKD_E59 3624:TJKD_XNF JRPXNF_E7Y eksogen : 1326:AXNF_E7Y 5170:JDAXNF_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3624:TJKD_XNF JRPXNF_ESQ eksogen : 1347:AXNF_ESQ 5171:JDAXNF_ESQ 3585:TJKD_ES 3624:TJKD_XNF JRPXNF_IB eksogen : 1182:AXNF_IB 5172:JDAXNF_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3624:TJKD_XNF JRPXNF_IKN eksogen : 1224:AXNF_IKN 5173:JDAXNF_IKN 3590:TJKD_IKN 3624:TJKD_XNF JRPXNF_IMXO7Y eksogen : 1163:AXNF_IMXO7Y 5174:JDAXNF_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3624:TJKD_XNF JRPXNF_IT eksogen : 1203:AXNF_IT 5175:JDAXNF_IT 3594:TJKD_IT 3624:TJKD_XNF JRPXNF_VMA eksogen : 745:AXNF_VMA 5176:JDAXNF_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3624:TJKD_XNF JRPXNF_VMB eksogen : 871:AXNF_VMB 5177:JDAXNF_VMB 3599:TJKD_VB 3624:TJKD_XNF JRPXNF_VME eksogen : 766:AXNF_VME 5178:JDAXNF_VME 3601:TJKD_VE 3624:TJKD_XNF JRPXNF_VMH eksogen : 955:AXNF_VMH 5179:JDAXNF_VMH 3603:TJKD_VH 3624:TJKD_XNF JRPXNF_VMNE eksogen : 808:AXNF_VMNE 5180:JDAXNF_VMNE 3605:TJKD_VNE 3624:TJKD_XNF JRPXNF_VMNF eksogen : 829:AXNF_VMNF 5181:JDAXNF_VMNF 3607:TJKD_VNF 3624:TJKD_XNF JRPXNF_VMNG eksogen : 787:AXNF_VMNG 5182:JDAXNF_VMNG 3609:TJKD_VNG 3624:TJKD_XNF JRPXNF_VMNZ eksogen : 850:AXNF_VMNZ 5183:JDAXNF_VMNZ 3611:TJKD_VNZ 3624:TJKD_XNF JRPXNF_VMO eksogen : 976:AXNF_VMO 5184:JDAXNF_VMO 3619:TJKD_VO 3624:TJKD_XNF JRPXNF_VMQF eksogen : 934:AXNF_VMQF 5185:JDAXNF_VMQF 3613:TJKD_VQF 3624:TJKD_XNF JRPXNF_VMQS eksogen : 913:AXNF_VMQS 5186:JDAXNF_VMQS 3615:TJKD_VQS 3624:TJKD_XNF JRPXNF_VMQZ eksogen : 892:AXNF_VMQZ 5187:JDAXNF_VMQZ 3617:TJKD_VQZ 3624:TJKD_XNF JRPXNG_CB eksogen : 1079:AXNG_CB 1413:FXNG 5188:JDAXNG_CB 3566:TJKD_CB 3630:TJKD_XNG JRPXNG_CE eksogen : 1037:AXNG_CE 1413:FXNG 5189:JDAXNG_CE 3568:TJKD_CE 3630:TJKD_XNG JRPXNG_CF eksogen : 995:AXNG_CF 1413:FXNG 5190:JDAXNG_CF 3564:TJKD_CF 3630:TJKD_XNG JRPXNG_CG eksogen : 1058:AXNG_CG 1413:FXNG 5191:JDAXNG_CG 3570:TJKD_CG 3630:TJKD_XNG JRPXNG_CH eksogen : 1100:AXNG_CH 1413:FXNG 5192:JDAXNG_CH 3572:TJKD_CH 3630:TJKD_XNG JRPXNG_CO eksogen : 1142:AXNG_CO 1413:FXNG 5193:JDAXNG_CO 3574:TJKD_CO 3630:TJKD_XNG JRPXNG_CS eksogen : 1121:AXNG_CS 1413:FXNG 5194:JDAXNG_CS 3576:TJKD_CS 3630:TJKD_XNG JRPXNG_CV eksogen : 1016:AXNG_CV 1413:FXNG 5195:JDAXNG_CV 3578:TJKD_CV 3630:TJKD_XNG JRPXNG_E01 eksogen : 1242:AXNG_E01 1413:FXNG 5196:JDAXNG_E01 3580:TJKD_E01 3630:TJKD_XNG JRPXNG_E2 eksogen : 1262:AXNG_E2 1413:FXNG 5197:JDAXNG_E2 3581:TJKD_E2 3630:TJKD_XNG JRPXNG_E3X eksogen : 1282:AXNG_E3X 1413:FXNG 5198:JDAXNG_E3X 3582:TJKD_E3 3630:TJKD_XNG JRPXNG_E59 eksogen : 1303:AXNG_E59 1413:FXNG 5199:JDAXNG_E59 3583:TJKD_E59 3630:TJKD_XNG JRPXNG_E7Y eksogen : 1324:AXNG_E7Y 1413:FXNG 5200:JDAXNG_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3630:TJKD_XNG JRPXNG_ESQ eksogen : 1345:AXNG_ESQ 1413:FXNG 5201:JDAXNG_ESQ 3585:TJKD_ES 3630:TJKD_XNG JRPXNG_IB eksogen : 1180:AXNG_IB 1413:FXNG 5202:JDAXNG_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3630:TJKD_XNG JRPXNG_IKN eksogen : 1222:AXNG_IKN 1413:FXNG 5203:JDAXNG_IKN 3590:TJKD_IKN 3630:TJKD_XNG JRPXNG_IMXO7Y eksogen : 1161:AXNG_IMXO7Y 1413:FXNG 5204:JDAXNG_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3630:TJKD_XNG JRPXNG_IT eksogen : 1201:AXNG_IT 1413:FXNG 5205:JDAXNG_IT 3594:TJKD_IT 3630:TJKD_XNG JRPXNG_VEA eksogen : 743:AXNG_VEA 1413:FXNG 5206:JDAXNG_VEA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3630:TJKD_XNG JRPXNG_VEB eksogen : 869:AXNG_VEB 1413:FXNG 5207:JDAXNG_VEB 3599:TJKD_VB 3630:TJKD_XNG JRPXNG_VEE eksogen : 764:AXNG_VEE 1413:FXNG 5208:JDAXNG_VEE 3601:TJKD_VE 3630:TJKD_XNG JRPXNG_VEH eksogen : 953:AXNG_VEH 1413:FXNG 5209:JDAXNG_VEH 3603:TJKD_VH 3630:TJKD_XNG JRPXNG_VENE eksogen : 806:AXNG_VENE 1413:FXNG 5210:JDAXNG_VENE 3605:TJKD_VNE 3630:TJKD_XNG JRPXNG_VENF eksogen : 827:AXNG_VENF 1413:FXNG 5211:JDAXNG_VENF 3607:TJKD_VNF 3630:TJKD_XNG JRPXNG_VENG eksogen : 785:AXNG_VENG 1413:FXNG 5212:JDAXNG_VENG 3609:TJKD_VNG 3630:TJKD_XNG JRPXNG_VENZ eksogen : 848:AXNG_VENZ 1413:FXNG 5213:JDAXNG_VENZ 3611:TJKD_VNZ 3630:TJKD_XNG JRPXNG_VEO eksogen : 974:AXNG_VEO 1413:FXNG 5214:JDAXNG_VEO 3619:TJKD_VO 3630:TJKD_XNG JRPXNG_VEQF eksogen : 932:AXNG_VEQF 1413:FXNG 5215:JDAXNG_VEQF 3613:TJKD_VQF 3630:TJKD_XNG JRPXNG_VEQS eksogen : 911:AXNG_VEQS 1413:FXNG 5216:JDAXNG_VEQS 3615:TJKD_VQS 3630:TJKD_XNG JRPXNG_VEQZ eksogen : 890:AXNG_VEQZ 1413:FXNG 5217:JDAXNG_VEQZ 3617:TJKD_VQZ 3630:TJKD_XNG * JRPXNZ endogen (4446), feed-back : 2661:PXNZ JRPXNZ_CB eksogen : 1082:AXNZ_CB 1415:FXNZ 5218:JDAXNZ_CB 3566:TJKD_CB 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_CE eksogen : 1040:AXNZ_CE 1415:FXNZ 5219:JDAXNZ_CE 3568:TJKD_CE 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_CF eksogen : 998:AXNZ_CF 1415:FXNZ 5220:JDAXNZ_CF 3564:TJKD_CF 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_CG eksogen : 1061:AXNZ_CG 1415:FXNZ 5221:JDAXNZ_CG 3570:TJKD_CG 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_CH eksogen : 1103:AXNZ_CH 1415:FXNZ 5222:JDAXNZ_CH 3572:TJKD_CH 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_CO eksogen : 1145:AXNZ_CO 1415:FXNZ 5223:JDAXNZ_CO 3574:TJKD_CO 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_CS eksogen : 1124:AXNZ_CS 1415:FXNZ 5224:JDAXNZ_CS 3576:TJKD_CS 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_CV eksogen : 1019:AXNZ_CV 1415:FXNZ 5225:JDAXNZ_CV 3578:TJKD_CV 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_E01 eksogen : 1244:AXNZ_E01 1415:FXNZ 5226:JDAXNZ_E01 3580:TJKD_E01 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_E2 eksogen : 1265:AXNZ_E2 1415:FXNZ 5227:JDAXNZ_E2 3581:TJKD_E2 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_E3X eksogen : 1285:AXNZ_E3X 1415:FXNZ 5228:JDAXNZ_E3X 3582:TJKD_E3 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_E59 eksogen : 1306:AXNZ_E59 1415:FXNZ 5229:JDAXNZ_E59 3583:TJKD_E59 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_E7Y eksogen : 1327:AXNZ_E7Y 1415:FXNZ 5230:JDAXNZ_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_ESQ eksogen : 1348:AXNZ_ESQ 1415:FXNZ 5231:JDAXNZ_ESQ 3585:TJKD_ES 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_IB eksogen : 1183:AXNZ_IB 1415:FXNZ 5232:JDAXNZ_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_IKN eksogen : 1225:AXNZ_IKN 1415:FXNZ 5233:JDAXNZ_IKN 3590:TJKD_IKN 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_IMXO7Y eksogen : 1164:AXNZ_IMXO7Y 1415:FXNZ 5234:JDAXNZ_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_IT eksogen : 1204:AXNZ_IT 1415:FXNZ 5235:JDAXNZ_IT 3594:TJKD_IT 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMA eksogen : 746:AXNZ_VMA 1415:FXNZ 5236:JDAXNZ_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMB eksogen : 872:AXNZ_VMB 1415:FXNZ 5237:JDAXNZ_VMB 3599:TJKD_VB 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_VME eksogen : 767:AXNZ_VME 1415:FXNZ 5238:JDAXNZ_VME 3601:TJKD_VE 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMH eksogen : 956:AXNZ_VMH 1415:FXNZ 5239:JDAXNZ_VMH 3603:TJKD_VH 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMNE eksogen : 809:AXNZ_VMNE 1415:FXNZ 5240:JDAXNZ_VMNE 3605:TJKD_VNE 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMNF eksogen : 830:AXNZ_VMNF 1415:FXNZ 5241:JDAXNZ_VMNF 3607:TJKD_VNF 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMNG eksogen : 788:AXNZ_VMNG 1415:FXNZ 5242:JDAXNZ_VMNG 3609:TJKD_VNG 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMNZ eksogen : 851:AXNZ_VMNZ 1415:FXNZ 5243:JDAXNZ_VMNZ 3611:TJKD_VNZ 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMO eksogen : 977:AXNZ_VMO 1415:FXNZ 5244:JDAXNZ_VMO 3619:TJKD_VO 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMQF eksogen : 935:AXNZ_VMQF 1415:FXNZ 5245:JDAXNZ_VMQF 3613:TJKD_VQF 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMQS eksogen : 914:AXNZ_VMQS 1415:FXNZ 5246:JDAXNZ_VMQS 3615:TJKD_VQS 3632:TJKD_XNZ JRPXNZ_VMQZ eksogen : 893:AXNZ_VMQZ 1415:FXNZ 5247:JDAXNZ_VMQZ 3617:TJKD_VQZ 3632:TJKD_XNZ JRPXO_CB eksogen : 1088:AXO_CB 662:FXO_P 5022:JDAXO_CB 3566:TJKD_CB 3640:TJKD_XO JRPXO_CE eksogen : 1046:AXO_CE 662:FXO_P 5023:JDAXO_CE 3568:TJKD_CE 3640:TJKD_XO JRPXO_CF eksogen : 1004:AXO_CF 662:FXO_P 5024:JDAXO_CF 3564:TJKD_CF 3640:TJKD_XO JRPXO_CG eksogen : 1067:AXO_CG 662:FXO_P 5025:JDAXO_CG 3570:TJKD_CG 3640:TJKD_XO JRPXO_CH eksogen : 1109:AXO_CH 662:FXO_P 5026:JDAXO_CH 3572:TJKD_CH 3640:TJKD_XO JRPXO_CS eksogen : 1130:AXO_CS 662:FXO_P 5027:JDAXO_CS 3576:TJKD_CS 3640:TJKD_XO JRPXO_CV eksogen : 1025:AXO_CV 662:FXO_P 5028:JDAXO_CV 3578:TJKD_CV 3640:TJKD_XO JRPXO_E01 eksogen : 1250:AXO_E01 662:FXO_P 5029:JDAXO_E01 3580:TJKD_E01 3640:TJKD_XO JRPXO_E2 eksogen : 1271:AXO_E2 662:FXO_P 5030:JDAXO_E2 3581:TJKD_E2 3640:TJKD_XO JRPXO_E3X eksogen : 1291:AXO_E3X 662:FXO_P 5031:JDAXO_E3X 3582:TJKD_E3 3640:TJKD_XO JRPXO_E59 eksogen : 1312:AXO_E59 662:FXO_P 5032:JDAXO_E59 3583:TJKD_E59 3640:TJKD_XO JRPXO_E7Y eksogen : 1333:AXO_E7Y 662:FXO_P 5033:JDAXO_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3640:TJKD_XO JRPXO_ESQ eksogen : 1353:AXO_ESQ 662:FXO_P 5034:JDAXO_ESQ 3585:TJKD_ES 3640:TJKD_XO JRPXO_IB eksogen : 1189:AXO_IB 662:FXO_P 5035:JDAXO_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3640:TJKD_XO JRPXO_IKN eksogen : 1231:AXO_IKN 662:FXO_P 5036:JDAXO_IKN 3590:TJKD_IKN 3640:TJKD_XO JRPXO_IT eksogen : 1210:AXO_IT 662:FXO_P 5037:JDAXO_IT 3594:TJKD_IT 3640:TJKD_XO JRPXO_P_CB eksogen : 3566:TJKD_CB JRPXO_P_CE eksogen : 3568:TJKD_CE JRPXO_P_CF eksogen : 3564:TJKD_CF JRPXO_P_CG eksogen : 3570:TJKD_CG JRPXO_P_CH eksogen : 3572:TJKD_CH JRPXO_P_CO eksogen : 3574:TJKD_CO JRPXO_P_CS eksogen : 3576:TJKD_CS JRPXO_P_CV eksogen : 3578:TJKD_CV JRPXO_P_E01 eksogen : 3580:TJKD_E01 JRPXO_P_E2 eksogen : 3581:TJKD_E2 JRPXO_P_E3 eksogen : 3582:TJKD_E3 JRPXO_P_E59 eksogen : 3583:TJKD_E59 JRPXO_P_E7Y eksogen : 3584:TJKD_E7Y JRPXO_P_ESQ eksogen : 3585:TJKD_ES JRPXO_VMA eksogen : 752:AXO_VMA 662:FXO_P 5038:JDAXO_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3640:TJKD_XO JRPXO_VMB eksogen : 878:AXO_VMB 662:FXO_P 5039:JDAXO_VMB 3599:TJKD_VB 3640:TJKD_XO JRPXO_VME eksogen : 773:AXO_VME 662:FXO_P 5040:JDAXO_VME 3601:TJKD_VE 3640:TJKD_XO JRPXO_VMH eksogen : 962:AXO_VMH 662:FXO_P 5041:JDAXO_VMH 3603:TJKD_VH 3640:TJKD_XO JRPXO_VMNE eksogen : 815:AXO_VMNE 662:FXO_P 5042:JDAXO_VMNE 3605:TJKD_VNE 3640:TJKD_XO JRPXO_VMNF eksogen : 836:AXO_VMNF 662:FXO_P 5043:JDAXO_VMNF 3607:TJKD_VNF 3640:TJKD_XO JRPXO_VMNG eksogen : 794:AXO_VMNG 662:FXO_P 5044:JDAXO_VMNG 3609:TJKD_VNG 3640:TJKD_XO JRPXO_VMNZ eksogen : 857:AXO_VMNZ 662:FXO_P 5045:JDAXO_VMNZ 3611:TJKD_VNZ 3640:TJKD_XO JRPXO_VMO eksogen : 983:AXO_VMO 662:FXO_P 5046:JDAXO_VMO 3619:TJKD_VO 3640:TJKD_XO JRPXO_VMQF eksogen : 941:AXO_VMQF 662:FXO_P 5047:JDAXO_VMQF 3613:TJKD_VQF 3640:TJKD_XO JRPXO_VMQS eksogen : 920:AXO_VMQS 662:FXO_P 5048:JDAXO_VMQS 3615:TJKD_VQS 3640:TJKD_XO JRPXO_VMQZ eksogen : 899:AXO_VMQZ 662:FXO_P 5049:JDAXO_VMQZ 3617:TJKD_VQZ 3640:TJKD_XO * JRPXQF endogen (4449), feed-back : 2669:PXQF JRPXQF_CB eksogen : 1086:AXQF_CB 1421:FXQF 5050:JDAXQF_CB 3566:TJKD_CB 3634:TJKD_XQF JRPXQF_CE eksogen : 1044:AXQF_CE 1421:FXQF 5051:JDAXQF_CE 3568:TJKD_CE 3634:TJKD_XQF JRPXQF_CF eksogen : 1002:AXQF_CF 1421:FXQF 5052:JDAXQF_CF 3564:TJKD_CF 3634:TJKD_XQF JRPXQF_CG eksogen : 1065:AXQF_CG 1421:FXQF 5053:JDAXQF_CG 3570:TJKD_CG 3634:TJKD_XQF JRPXQF_CH eksogen : 1107:AXQF_CH 1421:FXQF 5054:JDAXQF_CH 3572:TJKD_CH 3634:TJKD_XQF JRPXQF_CO eksogen : 1148:AXQF_CO 1421:FXQF 5055:JDAXQF_CO 3574:TJKD_CO 3634:TJKD_XQF JRPXQF_CS eksogen : 1128:AXQF_CS 1421:FXQF 5056:JDAXQF_CS 3576:TJKD_CS 3634:TJKD_XQF JRPXQF_CV eksogen : 1023:AXQF_CV 1421:FXQF 5057:JDAXQF_CV 3578:TJKD_CV 3634:TJKD_XQF JRPXQF_E01 eksogen : 1248:AXQF_E01 1421:FXQF 5058:JDAXQF_E01 3580:TJKD_E01 3634:TJKD_XQF JRPXQF_E2 eksogen : 1269:AXQF_E2 1421:FXQF 5059:JDAXQF_E2 3581:TJKD_E2 3634:TJKD_XQF JRPXQF_E3X eksogen : 1289:AXQF_E3X 1421:FXQF 5060:JDAXQF_E3X 3582:TJKD_E3 3634:TJKD_XQF JRPXQF_E59 eksogen : 1310:AXQF_E59 1421:FXQF 5061:JDAXQF_E59 3583:TJKD_E59 3634:TJKD_XQF JRPXQF_E7Y eksogen : 1331:AXQF_E7Y 1421:FXQF 5062:JDAXQF_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3634:TJKD_XQF JRPXQF_ESQ eksogen : 1351:AXQF_ESQ 1421:FXQF 5063:JDAXQF_ESQ 3585:TJKD_ES 3634:TJKD_XQF JRPXQF_IB eksogen : 1187:AXQF_IB 1421:FXQF 5064:JDAXQF_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3634:TJKD_XQF JRPXQF_IKN eksogen : 1229:AXQF_IKN 1421:FXQF 5065:JDAXQF_IKN 3590:TJKD_IKN 3634:TJKD_XQF JRPXQF_IMXO7Y eksogen : 1168:AXQF_IMXO7Y 1421:FXQF 5066:JDAXQF_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3634:TJKD_XQF JRPXQF_IT eksogen : 1208:AXQF_IT 1421:FXQF 5067:JDAXQF_IT 3594:TJKD_IT 3634:TJKD_XQF JRPXQF_VMA eksogen : 750:AXQF_VMA 1421:FXQF 5068:JDAXQF_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3634:TJKD_XQF JRPXQF_VMB eksogen : 876:AXQF_VMB 1421:FXQF 5069:JDAXQF_VMB 3599:TJKD_VB 3634:TJKD_XQF JRPXQF_VME eksogen : 771:AXQF_VME 1421:FXQF 5070:JDAXQF_VME 3601:TJKD_VE 3634:TJKD_XQF JRPXQF_VMH eksogen : 960:AXQF_VMH 1421:FXQF 5071:JDAXQF_VMH 3603:TJKD_VH 3634:TJKD_XQF JRPXQF_VMNE eksogen : 813:AXQF_VMNE 1421:FXQF 5072:JDAXQF_VMNE 3605:TJKD_VNE 3634:TJKD_XQF JRPXQF_VMNF eksogen : 834:AXQF_VMNF 1421:FXQF 5073:JDAXQF_VMNF 3607:TJKD_VNF 3634:TJKD_XQF JRPXQF_VMNG eksogen : 792:AXQF_VMNG 1421:FXQF 5074:JDAXQF_VMNG 3609:TJKD_VNG 3634:TJKD_XQF JRPXQF_VMNZ eksogen : 855:AXQF_VMNZ 1421:FXQF 5075:JDAXQF_VMNZ 3611:TJKD_VNZ 3634:TJKD_XQF JRPXQF_VMO eksogen : 981:AXQF_VMO 1421:FXQF 5076:JDAXQF_VMO 3619:TJKD_VO 3634:TJKD_XQF JRPXQF_VMQF eksogen : 939:AXQF_VMQF 1421:FXQF 5077:JDAXQF_VMQF 3613:TJKD_VQF 3634:TJKD_XQF JRPXQF_VMQS eksogen : 918:AXQF_VMQS 1421:FXQF 5078:JDAXQF_VMQS 3615:TJKD_VQS 3634:TJKD_XQF JRPXQF_VMQZ eksogen : 897:AXQF_VMQZ 1421:FXQF 5079:JDAXQF_VMQZ 3617:TJKD_VQZ 3634:TJKD_XQF JRPXQS_CB eksogen : 1085:AXQS_CB 1420:FXQS 5080:JDAXQS_CB 3566:TJKD_CB 3636:TJKD_XQS JRPXQS_CE eksogen : 1043:AXQS_CE 1420:FXQS 5081:JDAXQS_CE 3568:TJKD_CE 3636:TJKD_XQS JRPXQS_CF eksogen : 1001:AXQS_CF 1420:FXQS 5082:JDAXQS_CF 3564:TJKD_CF 3636:TJKD_XQS JRPXQS_CG eksogen : 1064:AXQS_CG 1420:FXQS 5083:JDAXQS_CG 3570:TJKD_CG 3636:TJKD_XQS JRPXQS_CH eksogen : 1106:AXQS_CH 1420:FXQS 5084:JDAXQS_CH 3572:TJKD_CH 3636:TJKD_XQS JRPXQS_CO eksogen : 1147:AXQS_CO 1420:FXQS 5085:JDAXQS_CO 3574:TJKD_CO 3636:TJKD_XQS JRPXQS_CS eksogen : 1127:AXQS_CS 1420:FXQS 5086:JDAXQS_CS 3576:TJKD_CS 3636:TJKD_XQS JRPXQS_CV eksogen : 1022:AXQS_CV 1420:FXQS 5087:JDAXQS_CV 3578:TJKD_CV 3636:TJKD_XQS JRPXQS_E01 eksogen : 1247:AXQS_E01 1420:FXQS 5088:JDAXQS_E01 3580:TJKD_E01 3636:TJKD_XQS JRPXQS_E2 eksogen : 1268:AXQS_E2 1420:FXQS 5089:JDAXQS_E2 3581:TJKD_E2 3636:TJKD_XQS JRPXQS_E3X eksogen : 1288:AXQS_E3X 1420:FXQS 5090:JDAXQS_E3X 3582:TJKD_E3 3636:TJKD_XQS JRPXQS_E59 eksogen : 1309:AXQS_E59 1420:FXQS 5091:JDAXQS_E59 3583:TJKD_E59 3636:TJKD_XQS JRPXQS_E7Y eksogen : 1330:AXQS_E7Y 1420:FXQS 5092:JDAXQS_E7Y 3584:TJKD_E7Y 3636:TJKD_XQS JRPXQS_ESS eksogen : 1363:AXQS_ESS 1420:FXQS 5093:JDAXQS_ESS 3585:TJKD_ES 3636:TJKD_XQS JRPXQS_IB eksogen : 1186:AXQS_IB 1420:FXQS 5094:JDAXQS_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3636:TJKD_XQS JRPXQS_IKN eksogen : 1228:AXQS_IKN 1420:FXQS 5095:JDAXQS_IKN 3590:TJKD_IKN 3636:TJKD_XQS JRPXQS_IMXO7Y eksogen : 1167:AXQS_IMXO7Y 1420:FXQS 5096:JDAXQS_IMXO7Y 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3636:TJKD_XQS JRPXQS_IT eksogen : 1207:AXQS_IT 1420:FXQS 5097:JDAXQS_IT 3594:TJKD_IT 3636:TJKD_XQS JRPXQS_VMA eksogen : 749:AXQS_VMA 1420:FXQS 5098:JDAXQS_VMA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3636:TJKD_XQS JRPXQS_VMB eksogen : 875:AXQS_VMB 1420:FXQS 5099:JDAXQS_VMB 3599:TJKD_VB 3636:TJKD_XQS JRPXQS_VME eksogen : 770:AXQS_VME 1420:FXQS 5100:JDAXQS_VME 3601:TJKD_VE 3636:TJKD_XQS JRPXQS_VMH eksogen : 959:AXQS_VMH 1420:FXQS 5101:JDAXQS_VMH 3603:TJKD_VH 3636:TJKD_XQS JRPXQS_VMNE eksogen : 812:AXQS_VMNE 1420:FXQS 5102:JDAXQS_VMNE 3605:TJKD_VNE 3636:TJKD_XQS JRPXQS_VMNF eksogen : 833:AXQS_VMNF 1420:FXQS 5103:JDAXQS_VMNF 3607:TJKD_VNF 3636:TJKD_XQS JRPXQS_VMNG eksogen : 791:AXQS_VMNG 1420:FXQS 5104:JDAXQS_VMNG 3609:TJKD_VNG 3636:TJKD_XQS JRPXQS_VMNZ eksogen : 854:AXQS_VMNZ 1420:FXQS 5105:JDAXQS_VMNZ 3611:TJKD_VNZ 3636:TJKD_XQS JRPXQS_VMO eksogen : 980:AXQS_VMO 1420:FXQS 5106:JDAXQS_VMO 3619:TJKD_VO 3636:TJKD_XQS JRPXQS_VMQF eksogen : 938:AXQS_VMQF 1420:FXQS 5107:JDAXQS_VMQF 3613:TJKD_VQF 3636:TJKD_XQS JRPXQS_VMQS eksogen : 917:AXQS_VMQS 1420:FXQS 5108:JDAXQS_VMQS 3615:TJKD_VQS 3636:TJKD_XQS JRPXQS_VMQZ eksogen : 896:AXQS_VMQZ 1420:FXQS 5109:JDAXQS_VMQZ 3617:TJKD_VQZ 3636:TJKD_XQS * JRPXQZ endogen (4452), feed-back : 2677:PXQZ JRPXQZXO_CB eksogen : 3566:TJKD_CB JRPXQZXO_CE eksogen : 3568:TJKD_CE JRPXQZXO_CF eksogen : 3564:TJKD_CF JRPXQZXO_CG eksogen : 3570:TJKD_CG JRPXQZXO_CH eksogen : 3572:TJKD_CH JRPXQZXO_CS eksogen : 3576:TJKD_CS JRPXQZXO_CV eksogen : 3578:TJKD_CV JRPXQZXO_E01 eksogen : 3580:TJKD_E01 JRPXQZXO_E2 eksogen : 3581:TJKD_E2 JRPXQZXO_E3X eksogen : 3582:TJKD_E3 JRPXQZXO_E59 eksogen : 3583:TJKD_E59 JRPXQZXO_E7Y eksogen : 3584:TJKD_E7Y JRPXQZXO_ESQ eksogen : 3585:TJKD_ES JRPXQZXO_ESS eksogen : 3585:TJKD_ES JRPXQZ_CB eksogen : 1084:AXQZ_CB 1417:FXQZXO 3566:TJKD_CB 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_CE eksogen : 1042:AXQZ_CE 1417:FXQZXO 3568:TJKD_CE 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_CF eksogen : 1000:AXQZ_CF 1417:FXQZXO 3564:TJKD_CF 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_CG eksogen : 1063:AXQZ_CG 1417:FXQZXO 3570:TJKD_CG 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_CH eksogen : 1105:AXQZ_CH 1417:FXQZXO 3572:TJKD_CH 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_CS eksogen : 1126:AXQZ_CS 1417:FXQZXO 3576:TJKD_CS 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_CV eksogen : 1021:AXQZ_CV 1417:FXQZXO 3578:TJKD_CV 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_E01 eksogen : 1246:AXQZ_E01 1417:FXQZXO 3580:TJKD_E01 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_E2 eksogen : 1267:AXQZ_E2 1417:FXQZXO 3581:TJKD_E2 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_E3X eksogen : 1287:AXQZ_E3X 1417:FXQZXO 3582:TJKD_E3 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_E59 eksogen : 1308:AXQZ_E59 1417:FXQZXO 3583:TJKD_E59 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_E7Y eksogen : 1329:AXQZ_E7Y 1417:FXQZXO 3584:TJKD_E7Y 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_ESQ eksogen : 1350:AXQZ_ESQ 1417:FXQZXO 3585:TJKD_ES 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_ESS eksogen : 1365:AXQZ_ESS 1417:FXQZXO 3585:TJKD_ES 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_IB eksogen : 1185:AXQZ_IB 1417:FXQZXO 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_IKN eksogen : 1227:AXQZ_IKN 1417:FXQZXO 3590:TJKD_IKN 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_IMXO7Y eksogen : 1166:AXQZ_IMXO7Y 1417:FXQZXO 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_IT eksogen : 1206:AXQZ_IT 1417:FXQZXO 5110:JDAXQZ_IT 3594:TJKD_IT 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMA eksogen : 748:AXQZ_VMA 1417:FXQZXO 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMB eksogen : 874:AXQZ_VMB 1417:FXQZXO 3599:TJKD_VB 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_VME eksogen : 769:AXQZ_VME 1417:FXQZXO 3601:TJKD_VE 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMH eksogen : 958:AXQZ_VMH 1417:FXQZXO 3603:TJKD_VH 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMNE eksogen : 811:AXQZ_VMNE 1417:FXQZXO 3605:TJKD_VNE 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMNF eksogen : 832:AXQZ_VMNF 1417:FXQZXO 3607:TJKD_VNF 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMNG eksogen : 790:AXQZ_VMNG 1417:FXQZXO 3609:TJKD_VNG 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMNZ eksogen : 853:AXQZ_VMNZ 1417:FXQZXO 3611:TJKD_VNZ 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMO eksogen : 979:AXQZ_VMO 1417:FXQZXO 3619:TJKD_VO 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMQF eksogen : 937:AXQZ_VMQF 1417:FXQZXO 3613:TJKD_VQF 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMQS eksogen : 916:AXQZ_VMQS 1417:FXQZXO 3615:TJKD_VQS 3638:TJKD_XQZ JRPXQZ_VMQZ eksogen : 895:AXQZ_VMQZ 1417:FXQZXO 3617:TJKD_VQZ 3638:TJKD_XQZ JRQLTF eksogen : 1729:QLTF JRQLTJD eksogen : 1726:QLTJD JRQLTJK eksogen : 1727:QLTJK JRQLTR eksogen : 1731:QLTR JRQLTS eksogen : 1730:QLTS * JRQO1 endogen (4438), feed-back : 581:QO1 JRSPZAM eksogen : 2388:SPZAM JRSSSYEJ eksogen : 2164:SSYEJ JRSSYS eksogen : 2163:SSYS JRSSYS1 eksogen : 2151:SSYS1 JRSSYS2 eksogen : 2152:SSYS2 JRSSYS3 eksogen : 2153:SSYS3 JRSSYS4 eksogen : 2154:SSYS4 JRSSYS5 eksogen : 2155:SSYS5 JRSSYSP eksogen : 2161:SSYSP JRSSYSP1 eksogen : 2146:SSYSP1 JRSSYSP2 eksogen : 2147:SSYSP2 JRSSYSP3 eksogen : 2148:SSYSP3 2149:SSYSP4 2150:SSYSP5 JRTIPCO1_B eksogen : 3041:TIPCO1_B JRTIPCO1_F eksogen : 3042:TIPCO1_F JRTIPCO1_LD eksogen : 3173:TIPCO1_LD JRTIPCO2_B eksogen : 3060:TIPCO2_B JRTIPCO2_F eksogen : 3061:TIPCO2_F JRTIPCO2_LD eksogen : 3177:TIPCO2_LD JRTIPCR_ATP eksogen : 3150:TIPCR_ATP JRTIPCR_B eksogen : 3022:TIPCR_B JRTIPCR_DMP eksogen : 3164:TIPCR_DMP JRTIPCR_F eksogen : 3023:TIPCR_F JRTIPCR_SP eksogen : 3169:TIPCR_SP JRTIPIO1_B eksogen : 3104:TIPIO1_B JRTIPIO1_F eksogen : 3105:TIPIO1_F JRTIPIO2_B eksogen : 3123:TIPIO2_B JRTIPIO2_F eksogen : 3124:TIPIO2_F JRTIPIR_B eksogen : 3085:TIPIR_B JRTIPIR_F eksogen : 3086:TIPIR_F JRTPCO1_BF eksogen : 3034:TPCO1_BF JRTPCO2_BF eksogen : 3053:TPCO2_BF JRTPCR_BF eksogen : 3015:TPCR_BF JRTPIO1_BF eksogen : 3097:TPIO1_BF JRTPIO2_BF eksogen : 3116:TPIO2_BF JRTPIR_BF eksogen : 3078:TPIR_BF * JRTYPCR_ATP endogen (5310), feed-back : 3148:BTYPCR_ATP 3149:TYPCR_ATP JRTYPCR_DMP eksogen : 3163:TYPCR_DMP JRTYPCR_SP eksogen : 3168:TYPCR_SP JRUADA eksogen : 1733:UADA JRUADR eksogen : 1734:UADR JRUAKK eksogen : 1737:UAKK JRUAKU eksogen : 1736:UAKU * JSPM_CB endogen (4513), feed-back : 2424:FDSPXZ_C 2366:SPM_CB * JSPM_CE endogen (4511), feed-back : 2424:FDSPXZ_C 2364:SPM_CE * JSPM_CF endogen (4509), feed-back : 2424:FDSPXZ_C 2362:SPM_CF * JSPM_CG endogen (4512), feed-back : 2424:FDSPXZ_C 2365:SPM_CG * JSPM_CH endogen (4514), feed-back : 2424:FDSPXZ_C 2367:SPM_CH * JSPM_CO endogen (4516), feed-back : 2424:FDSPXZ_C 2369:SPM_CO * JSPM_CS endogen (4515), feed-back : 2424:FDSPXZ_C 2368:SPM_CS * JSPM_CV endogen (4510), feed-back : 2424:FDSPXZ_C 2363:SPM_CV * JSPM_E01 endogen (4521), feed-back : 2426:FDSPXZ_E 2374:SPM_E01 * JSPM_E2 endogen (4522), feed-back : 2426:FDSPXZ_E 2375:SPM_E2 * JSPM_E3 endogen (4523), feed-back : 2426:FDSPXZ_E 2376:SPM_E3 * JSPM_E59 endogen (4524), feed-back : 2426:FDSPXZ_E 2377:SPM_E59 * JSPM_E7Y endogen (4525), feed-back : 2426:FDSPXZ_E 2378:SPM_E7Y * JSPM_ES endogen (4526), feed-back : 2426:FDSPXZ_E 2379:SPM_ES * JSPM_IB endogen (4517), feed-back : 2425:FDSPXZ_I 2370:SPM_IB 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 * JSPM_IKN endogen (4519), feed-back : 2425:FDSPXZ_I 2372:SPM_IKN * JSPM_IL endogen (4520), feed-back : 2425:FDSPXZ_I 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2373:SPM_IL * JSPM_IM endogen (4518), feed-back : 2425:FDSPXZ_I 2371:SPM_IM 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 * JSPM_XA endogen (4497), feed-back : 2411:FDSPXZ_VA 2350:SPM_XA 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA * JSPM_XB endogen (4503), feed-back : 2417:FDSPXZ_VB 2356:SPM_XB 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 * JSPM_XE endogen (4498), feed-back : 2412:FDSPXZ_VE 2351:SPM_XE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 * JSPM_XH endogen (4507), feed-back : 2421:FDSPXZ_VH 2360:SPM_XH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 * JSPM_XNE endogen (4500), feed-back : 2414:FDSPXZ_VNE 2353:SPM_XNE 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 * JSPM_XNF endogen (4501), feed-back : 2415:FDSPXZ_VNF 2354:SPM_XNF 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 * JSPM_XNG endogen (4499), feed-back : 2413:FDSPXZ_VNG 2352:SPM_XNG 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 * JSPM_XNZ endogen (4502), feed-back : 2416:FDSPXZ_VNZ 2355:SPM_XNZ 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 * JSPM_XO endogen (4508), feed-back : 2422:FDSPXZ_VO 2361:SPM_XO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 * JSPM_XQF endogen (4506), feed-back : 2420:FDSPXZ_VQF 2359:SPM_XQF 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 * JSPM_XQS endogen (4505), feed-back : 2419:FDSPXZ_VQS 2358:SPM_XQS 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 * JSPM_XQZ endogen (4504), feed-back : 2418:FDSPXZ_VQZ 2357:SPM_XQZ 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 * JSPPPSO_VEA endogen (4655), feed-back : 2250:SPPPSO_VEA * JSPPPSO_VEB endogen (4661), feed-back : 2256:SPPPSO_VEB * JSPPPSO_VEE endogen (4656), feed-back : 2251:SPPPSO_VEE * JSPPPSO_VEH endogen (4664), feed-back : 2259:SPPPSO_VEH * JSPPPSO_VENE endogen (4658), feed-back : 2253:SPPPSO_VENE * JSPPPSO_VENF endogen (4659), feed-back : 2254:SPPPSO_VENF * JSPPPSO_VENG endogen (4657), feed-back : 2252:SPPPSO_VENG * JSPPPSO_VENZ endogen (4660), feed-back : 2255:SPPPSO_VENZ * JSPPPSO_VEO endogen (4665), feed-back : 2260:SPPPSO_VEO * JSPPPSO_VEQF endogen (4663), feed-back : 2258:SPPPSO_VEQF * JSPPPSO_VEQS endogen (4662), feed-back : 2257:SPPPSO_VEQS * JTYPCO1_B endogen (5274), feed-back : 3036:TYPCO1_B * JTYPCO1_F endogen (5275), feed-back : 3038:TYPCO1_F * JTYPCO2_B endogen (5282), feed-back : 3055:TYPCO2_B * JTYPCO2_F endogen (5283), feed-back : 3057:TYPCO2_F * JTYPCR_B endogen (5266), feed-back : 3017:TYPCR_B * JTYPCR_F endogen (5267), feed-back : 3019:TYPCR_F * JTYPIO1_B endogen (5298), feed-back : 3099:TYPIO1_B * JTYPIO1_F endogen (5299), feed-back : 3101:TYPIO1_F * JTYPIO2_B endogen (5306), feed-back : 3118:TYPIO2_B * JTYPIO2_F endogen (5307), feed-back : 3120:TYPIO2_F * JTYPIR_B endogen (5290), feed-back : 3080:TYPIR_B * JTYPIR_F endogen (5291), feed-back : 3082:TYPIR_F * JUSY endogen (4530), feed-back : 4532:KUSY7083 4531:KUSY8499 2105:USY * JXA_IL endogen (4455), feed-back : 1432:XA_IL * JXB_IL endogen (4471), feed-back : 1448:XB_IL * JXE_IL endogen (4456), feed-back : 1433:XE_IL * JXH_IL endogen (4472), feed-back : 1449:XH_IL * JXNE_IL endogen (4457), feed-back : 1434:XNE_IL * JXNF_IL endogen (4458), feed-back : 1435:XNF_IL * JXNG_IL endogen (4459), feed-back : 1436:XNG_IL * JXNZ_IL endogen (4460), feed-back : 1437:XNZ_IL * JXO_IL endogen (4475), feed-back : 1452:XO_IL * JXQF_IL endogen (4473), feed-back : 1450:XQF_IL * JXQS_IL endogen (4474), feed-back : 1451:XQS_IL * JXQZ_IL endogen (4461), feed-back : 1438:XQZ_IL * KBH endogen ( 109), feed-back : 109:KBH 108:OKBH 110:PKBH KBSSYN endogen (1932) : 1933:SSYN KBSYO endogen (3764), ikke-bestemmende. KBSYWP eksogen : 2988:BSYWP KBULU eksogen : 1739:BULU KBYRHH eksogen : 121:BYRHH KBYS endogen (2162) : 4578:JKBYS 2163:SSYS KBYS1 endogen (2136) : 4572:JKBYS1 2141:YS1 KBYS2 endogen (2137) : 4573:JKBYS2 2142:YS2 KBYS3 endogen (2138) : 4574:JKBYS3 2143:YS3 KBYS4 endogen (2139) : 4575:JKBYS4 2144:YS4 KBYS5 endogen (2140) : 4576:JKBYS5 2145:YS5 KBYSEF endogen (2026) : 2032:YSEF1 2033:YSEF2 2034:YSEF3 2035:YSEF4 2036:YSEF5 KBYSFP endogen (2053) : 2059:YSFP1 2060:YSFP2 2061:YSFP3 2062:YSFP4 2063:YSFP5 KBYSL endogen (1999) : 2005:YSL1 2006:YSL2 2007:YSL3 2008:YSL4 2009:YSL5 KBYSP endogen (2160) : 4577:JKBYSP 2161:SSYSP KBYSP1 endogen (2126) : 4567:JKBYSP1 2131:YSP1 KBYSP2 endogen (2127) : 4568:JKBYSP2 2132:YSP2 KBYSP3 endogen (2128) : 4569:JKBYSP3 2133:YSP3 KBYSP4 endogen (2129) : 4570:JKBYSP4 2134:YSP4 KBYSP5 endogen (2130) : 4571:JKBYSP5 2135:YSP5 KBYSPEF endogen (2025) : 2027:YSPEF1 2028:YSPEF2 2029:YSPEF3 2030:YSPEF4 2031:YSPEF5 KBYSPFP endogen (2052) : 2054:YSPFP1 2055:YSPFP2 2056:YSPFP3 2057:YSPFP4 2058:YSPFP5 KBYSPL endogen (1998) : 2000:YSPL1 2001:YSPL2 2002:YSPL3 2003:YSPL4 2004:YSPL5 KBYSPQ endogen (2079) : 2081:YSPQ1 2082:YSPQ2 2083:YSPQ3 2084:YSPQ4 2085:YSPQ5 KBYSPS endogen (1944) : 1946:YSPS1 1947:YSPS2 1948:YSPS3 1949:YSPS4 1950:YSPS5 KBYSPW endogen (1971) : 1973:YSPW1 1974:YSPW2 1975:YSPW3 1976:YSPW4 1977:YSPW5 KBYSQ endogen (2080) : 2086:YSQ1 2087:YSQ2 2088:YSQ3 2089:YSQ4 2090:YSQ5 KBYSS endogen (1945) : 1951:YSS1 1952:YSS2 1953:YSS3 1954:YSS4 1955:YSS5 KBYSW endogen (1972) : 1978:YSW1 1979:YSW2 1980:YSW3 1981:YSW4 1982:YSW5 KCOK eksogen : 2569:COK KDWBD_OS_Z eksogen : 2473:GWBD_OS_Z KENY endogen (3903), ikke-bestemmende. * KFC endogen ( 59), feed-back : 53:BFCBU 54:BFCE 55:BFCF 52:BFCGU 58:BFCS 57:BFCT 56:BFCV 61:FCBU 62:FCE 63:FCF 60:FCGU 66:FCS 65:FCT 64:FCV KFCB eksogen : 53:BFCBU 27:CPUXH 70:FCB 4415:JRCPUXH 4414:ZFCP KFEE endogen ( 196) : 197:FE2KW 198:FE59W 200:FESQW 205:FESS 199:FETW 1408:FXAW KFIBO eksogen : 656:FIBO KFIBO1NY eksogen : 147:FIBO1NY KFIFO1NY eksogen : 141:FIFO1NY 144:FIFRO1NY KFIME eksogen : 706:FIME KFIMO eksogen : 657:FIMO KFKNT eksogen : 738:FKNT KFM7Y_IM eksogen : 1695:FM7Y_IM * KFMZ01 endogen (1683), feed-back : 1089:AM01_CB 1047:AM01_CE 1005:AM01_CF 1068:AM01_CG 1110:AM01_CH 1150:AM01_CO 1131:AM01_CS 1026:AM01_CV 1170:AM01_IMXO7Y 753:AM01_VMA 879:AM01_VMB 963:AM01_VMH 816:AM01_VMNE 837:AM01_VMNF 795:AM01_VMNG 858:AM01_VMNZ 942:AM01_VMQF 921:AM01_VMQS 900:AM01_VMQZ 1081:AXNF_CB 1039:AXNF_CE 997:AXNF_CF 1060:AXNF_CG 1102:AXNF_CH 1144:AXNF_CO 1123:AXNF_CS 1018:AXNF_CV 1163:AXNF_IMXO7Y 745:AXNF_VMA 871:AXNF_VMB 955:AXNF_VMH 808:AXNF_VMNE 829:AXNF_VMNF 787:AXNF_VMNG 850:AXNF_VMNZ 934:AXNF_VMQF 913:AXNF_VMQS 892:AXNF_VMQZ 4666:JDAM01_CB 4667:JDAM01_CE 4668:JDAM01_CF 4669:JDAM01_CG 4670:JDAM01_CH 4671:JDAM01_CO 4672:JDAM01_CS 4673:JDAM01_CV 4682:JDAM01_IMXO7Y 4684:JDAM01_VMA 4685:JDAM01_VMB 4687:JDAM01_VMH 4688:JDAM01_VMNE 4689:JDAM01_VMNF 4690:JDAM01_VMNG 4691:JDAM01_VMNZ 4693:JDAM01_VMQF 4694:JDAM01_VMQS 4695:JDAM01_VMQZ 5159:JDAXNF_CB 5160:JDAXNF_CE 5161:JDAXNF_CF 5162:JDAXNF_CG 5163:JDAXNF_CH 5164:JDAXNF_CO 5165:JDAXNF_CS 5166:JDAXNF_CV 5174:JDAXNF_IMXO7Y 5176:JDAXNF_VMA 5177:JDAXNF_VMB 5179:JDAXNF_VMH 5180:JDAXNF_VMNE 5181:JDAXNF_VMNF 5182:JDAXNF_VMNG 5183:JDAXNF_VMNZ 5185:JDAXNF_VMQF 5186:JDAXNF_VMQS 5187:JDAXNF_VMQZ * KFMZ2 endogen (1684), feed-back : 1090:AM2_CB 1048:AM2_CE 1006:AM2_CF 1069:AM2_CG 1111:AM2_CH 1151:AM2_CO 1132:AM2_CS 1027:AM2_CV 1171:AM2_IMXO7Y 754:AM2_VMA 880:AM2_VMB 964:AM2_VMH 817:AM2_VMNE 838:AM2_VMNF 796:AM2_VMNG 859:AM2_VMNZ 943:AM2_VMQF 922:AM2_VMQS 901:AM2_VMQZ 1082:AXNZ_CB 1040:AXNZ_CE 998:AXNZ_CF 1061:AXNZ_CG 1103:AXNZ_CH 1145:AXNZ_CO 1124:AXNZ_CS 1019:AXNZ_CV 1164:AXNZ_IMXO7Y 746:AXNZ_VMA 872:AXNZ_VMB 956:AXNZ_VMH 809:AXNZ_VMNE 830:AXNZ_VMNF 788:AXNZ_VMNG 851:AXNZ_VMNZ 935:AXNZ_VMQF 914:AXNZ_VMQS 893:AXNZ_VMQZ 4696:JDAM2_CB 4697:JDAM2_CE 4698:JDAM2_CF 4699:JDAM2_CG 4700:JDAM2_CH 4701:JDAM2_CO 4702:JDAM2_CS 4703:JDAM2_CV 4712:JDAM2_IMXO7Y 4714:JDAM2_VMA 4715:JDAM2_VMB 4717:JDAM2_VMH 4718:JDAM2_VMNE 4719:JDAM2_VMNF 4720:JDAM2_VMNG 4721:JDAM2_VMNZ 4723:JDAM2_VMQF 4724:JDAM2_VMQS 4725:JDAM2_VMQZ 5218:JDAXNZ_CB 5219:JDAXNZ_CE 5220:JDAXNZ_CF 5221:JDAXNZ_CG 5222:JDAXNZ_CH 5223:JDAXNZ_CO 5224:JDAXNZ_CS 5225:JDAXNZ_CV 5234:JDAXNZ_IMXO7Y 5236:JDAXNZ_VMA 5237:JDAXNZ_VMB 5239:JDAXNZ_VMH 5240:JDAXNZ_VMNE 5241:JDAXNZ_VMNF 5242:JDAXNZ_VMNG 5243:JDAXNZ_VMNZ 5245:JDAXNZ_VMQF 5246:JDAXNZ_VMQS 5247:JDAXNZ_VMQZ * KFMZ3Q endogen (1685), feed-back : 1093:AM3Q_CB 1051:AM3Q_CE 1009:AM3Q_CF 1072:AM3Q_CG 1114:AM3Q_CH 1154:AM3Q_CO 1135:AM3Q_CS 1030:AM3Q_CV 1194:AM3Q_IB 1174:AM3Q_IMXO7Y 757:AM3Q_VEA 883:AM3Q_VEB 967:AM3Q_VEH 820:AM3Q_VENE 841:AM3Q_VENF 862:AM3Q_VENZ 946:AM3Q_VEQF 904:AM3Q_VEQZ 1079:AXNG_CB 1037:AXNG_CE 995:AXNG_CF 1058:AXNG_CG 1100:AXNG_CH 1142:AXNG_CO 1121:AXNG_CS 1016:AXNG_CV 1180:AXNG_IB 1161:AXNG_IMXO7Y 743:AXNG_VEA 869:AXNG_VEB 953:AXNG_VEH 806:AXNG_VENE 827:AXNG_VENF 848:AXNG_VENZ 932:AXNG_VEQF 890:AXNG_VEQZ 4756:JDAM3Q_CB 4757:JDAM3Q_CE 4758:JDAM3Q_CF 4759:JDAM3Q_CG 4760:JDAM3Q_CH 4761:JDAM3Q_CO 4762:JDAM3Q_CS 4763:JDAM3Q_CV 4770:JDAM3Q_IB 4772:JDAM3Q_IMXO7Y 4774:JDAM3Q_VEA 4775:JDAM3Q_VEB 4777:JDAM3Q_VEH 4778:JDAM3Q_VENE 4779:JDAM3Q_VENF 4781:JDAM3Q_VENZ 4783:JDAM3Q_VEQF 4785:JDAM3Q_VEQZ 5188:JDAXNG_CB 5189:JDAXNG_CE 5190:JDAXNG_CF 5191:JDAXNG_CG 5192:JDAXNG_CH 5193:JDAXNG_CO 5194:JDAXNG_CS 5195:JDAXNG_CV 5202:JDAXNG_IB 5204:JDAXNG_IMXO7Y 5206:JDAXNG_VEA 5207:JDAXNG_VEB 5209:JDAXNG_VEH 5210:JDAXNG_VENE 5211:JDAXNG_VENF 5213:JDAXNG_VENZ 5215:JDAXNG_VEQF 5217:JDAXNG_VEQZ * KFMZ59 endogen (1686), feed-back : 1096:AM59_CB 1054:AM59_CE 1012:AM59_CF 1075:AM59_CG 1117:AM59_CH 1157:AM59_CO 1138:AM59_CS 1033:AM59_CV 1176:AM59_IMXO7Y 760:AM59_VMA 886:AM59_VMB 970:AM59_VMH 823:AM59_VMNE 844:AM59_VMNF 802:AM59_VMNG 865:AM59_VMNZ 949:AM59_VMQF 928:AM59_VMQS 907:AM59_VMQZ 1082:AXNZ_CB 1040:AXNZ_CE 998:AXNZ_CF 1061:AXNZ_CG 1103:AXNZ_CH 1145:AXNZ_CO 1124:AXNZ_CS 1019:AXNZ_CV 1164:AXNZ_IMXO7Y 746:AXNZ_VMA 872:AXNZ_VMB 956:AXNZ_VMH 809:AXNZ_VMNE 830:AXNZ_VMNF 788:AXNZ_VMNG 851:AXNZ_VMNZ 935:AXNZ_VMQF 914:AXNZ_VMQS 893:AXNZ_VMQZ 4786:JDAM59_CB 4787:JDAM59_CE 4788:JDAM59_CF 4789:JDAM59_CG 4790:JDAM59_CH 4791:JDAM59_CO 4792:JDAM59_CS 4793:JDAM59_CV 4802:JDAM59_IMXO7Y 4804:JDAM59_VMA 4805:JDAM59_VMB 4807:JDAM59_VMH 4808:JDAM59_VMNE 4809:JDAM59_VMNF 4810:JDAM59_VMNG 4811:JDAM59_VMNZ 4813:JDAM59_VMQF 4814:JDAM59_VMQS 4815:JDAM59_VMQZ 5218:JDAXNZ_CB 5219:JDAXNZ_CE 5220:JDAXNZ_CF 5221:JDAXNZ_CG 5222:JDAXNZ_CH 5223:JDAXNZ_CO 5224:JDAXNZ_CS 5225:JDAXNZ_CV 5234:JDAXNZ_IMXO7Y 5236:JDAXNZ_VMA 5237:JDAXNZ_VMB 5239:JDAXNZ_VMH 5240:JDAXNZ_VMNE 5241:JDAXNZ_VMNF 5242:JDAXNZ_VMNG 5243:JDAXNZ_VMNZ 5245:JDAXNZ_VMQF 5246:JDAXNZ_VMQS 5247:JDAXNZ_VMQZ * KFMZS endogen (1687), feed-back : 1097:AMS_CB 1055:AMS_CE 1013:AMS_CF 1076:AMS_CG 1118:AMS_CH 1158:AMS_CO 1139:AMS_CS 1034:AMS_CV 1198:AMS_IB 1177:AMS_IMXO7Y 761:AMS_VMA 887:AMS_VMB 971:AMS_VMH 824:AMS_VMNE 845:AMS_VMNF 803:AMS_VMNG 866:AMS_VMNZ 950:AMS_VMQF 908:AMS_VMQZ 1084:AXQZ_CB 1042:AXQZ_CE 1000:AXQZ_CF 1063:AXQZ_CG 1105:AXQZ_CH 1126:AXQZ_CS 1021:AXQZ_CV 1185:AXQZ_IB 1166:AXQZ_IMXO7Y 748:AXQZ_VMA 874:AXQZ_VMB 769:AXQZ_VME 958:AXQZ_VMH 811:AXQZ_VMNE 790:AXQZ_VMNG 853:AXQZ_VMNZ 937:AXQZ_VMQF 895:AXQZ_VMQZ 4875:JDAMS_CB 4876:JDAMS_CE 4877:JDAMS_CF 4878:JDAMS_CG 4879:JDAMS_CH 4880:JDAMS_CO 4881:JDAMS_CS 4882:JDAMS_CV 4890:JDAMS_IB 4892:JDAMS_IMXO7Y 4894:JDAMS_VMA 4895:JDAMS_VMB 4897:JDAMS_VMH 4898:JDAMS_VMNE 4899:JDAMS_VMNF 4900:JDAMS_VMNG 4901:JDAMS_VMNZ 4903:JDAMS_VMQF 4905:JDAMS_VMQZ KFXA eksogen : 1409:FXA 1408:FXAW KHN endogen (3655), ikke-bestemmende. KIF_H eksogen : 149:IF_H 2175:IPS 2177:IPS_CR 1920:YRR KIVOK eksogen : 2568:IVOK KIWB30 eksogen : 94:IWB30 KIWBEU eksogen : 2459:IWBEU KIWBFLX eksogen : 95:IWBFLX KIWBND eksogen : 2472:TIID_OS_Z KIWBNU eksogen : 2471:TIIE_OS_Z KIWBOS eksogen : 2453:IWBOS KIWMM eksogen : 2456:IWMM KIWP_BF eksogen : 2982:IWP_BF KI_CF eksogen : 2553:I_CF KKNBEJ eksogen : 2384:KNBEJ KKNBHL eksogen : 84:WCP KKP endogen (2753), ikke-bestemmende. * KKPIB endogen (1587), feed-back : 1577:PIBA 1583:PIBB 1578:PIBE 1580:PIBNE 1581:PIBNF 1579:PIBNG 1582:PIBNZ 1585:PIBQF 1584:PIBQS 1586:PIBQZ * KKPIM endogen (1599), feed-back : 1589:PIMA 1595:PIMB 1590:PIME 1592:PIMNE 1593:PIMNF 1591:PIMNG 1594:PIMNZ 1597:PIMQF 1596:PIMQS 1598:PIMQZ * KKYS endogen (2104), feed-back : 2104:KKYS 2024:YSEF 2051:YSFP 1997:YSL 2078:YSQ 1943:YSS 1970:YSW * KKYSP endogen (2103), feed-back : 2103:KKYSP 2023:YSPEF 2050:YSPFP 1996:YSPL 2077:YSPQ 1942:YSPS 1969:YSPW KLA eksogen : 243:YWA KLB eksogen : 284:YWB KLE eksogen : 717:YWE KLH eksogen : 732:YWH KLNE eksogen : 490:YWNE KLNF eksogen : 325:YWNF KLNG eksogen : 531:YWNG KLNZ eksogen : 366:YWNZ * KLO endogen ( 671), feed-back : 671:KLO 697:PYWOGL 689:YWO KLO1 eksogen : 671:KLO 608:PYWO1GL 594:YWO1 KLQF eksogen : 407:YWQF KLQS eksogen : 572:YWQS KLQZ eksogen : 449:YWQZ KN endogen (4134) : 4136:PKN KN9 endogen (4260) : 4262:PKN9 KNA endogen (3985) : 4260:KN9 3994:PKNA KNB endogen (3986) : 4260:KN9 4261:KNBY 3995:PKNB KNB1 endogen (2769) : 2781:KNCR 2784:KNU 2777:PKNB1 KNB9 endogen (4238) : 4240:PKNB9 KNBA endogen ( 246) : 3985:KNA 4238:KNB9 2768:KNBP KNBB endogen ( 287) : 3986:KNB 4238:KNB9 4239:KNBBY 2768:KNBP KNBBY endogen (4239) : 4241:PKNBBY KNBE endogen ( 719) : 2768:KNBP 4039:KNE KNBEJ endogen (2384) : 2386:SPZEJ 2385:SPZEJW * KNBH endogen ( 112), feed-back : 121:BYRHH 4134:KN 2769:KNB1 2384:KNBEJ 112:KNBH 2781:KNCR 4040:KNH 4133:KNP 2787:KNUH 111:OKNBH 113:PKNBH 2387:SPZEJH 2790:TFLM_H_CF KNBHE endogen ( 119) : 121:BYRHH * KNBHK_H endogen ( 83), feed-back : 83:KNBHK_H 84:WCP * KNBHL endogen ( 118), feed-back : 84:WCP KNBN endogen (2766) : 4238:KNB9 4239:KNBBY 2768:KNBP 2774:PKNBN KNBNE endogen ( 493) : 2766:KNBN 3987:KNNE KNBNF endogen ( 328) : 2766:KNBN 3988:KNNF KNBNG endogen ( 534) : 2766:KNBN 3989:KNNG KNBNZ endogen ( 369) : 2766:KNBN 3990:KNNZ KNBO endogen ( 691) : 4134:KN 2769:KNB1 4041:KNO KNBO1 endogen ( 596) : 2781:KNCR 2785:KNUO1 * KNBP endogen (2768), feed-back : 4134:KN 2769:KNB1 2384:KNBEJ 2781:KNCR 4133:KNP 4135:KNPXH 2787:KNUH 2776:PKNBP 2387:SPZEJH 2165:SSYA KNBQ endogen (2767) : 4238:KNB9 4239:KNBBY 2768:KNBP 2775:PKNBQ KNBQF endogen ( 410) : 2767:KNBQ 2778:KNCF 3991:KNQF 2786:KNUCF KNBQS endogen ( 575) : 4239:KNBBY 2767:KNBQ 3992:KNQS KNBQZ endogen ( 452) : 2767:KNBQ 3993:KNQZ KNBY endogen (4261) : 4263:PKNBY KNCB endogen ( 69) : 84:WCP KNCF endogen (2778) : 2781:KNCR 2780:PKNCF KNCR endogen (2781) : 2783:PKNCR KNE endogen (4039) : 4042:PKNE KNH endogen (4040) : 4043:PKNH KNM endogen (2757) : 2781:KNCR 2784:KNU 2765:PKNM KNM9 endogen (4214) : 4218:PKNM9 KNMA endogen ( 249) : 3985:KNA 4214:KNM9 2756:KNMP KNMB endogen ( 290) : 3986:KNB 4214:KNM9 4215:KNMBY 2756:KNMP KNMBY endogen (4215) : 4219:PKNMBY KNME endogen ( 722) : 4039:KNE 2756:KNMP KNMN endogen (2754) : 4214:KNM9 4215:KNMBY 2756:KNMP 2762:PKNMN KNMNE endogen ( 496) : 2754:KNMN 3987:KNNE KNMNF endogen ( 331) : 2754:KNMN 3988:KNNF KNMNG endogen ( 537) : 2754:KNMN 3989:KNNG KNMNZ endogen ( 372) : 2754:KNMN 3990:KNNZ KNMO endogen ( 694) : 4134:KN 2757:KNM 4041:KNO KNMO1 endogen ( 597) : 2781:KNCR 2785:KNUO1 * KNMP endogen (2756), feed-back : 4134:KN 2781:KNCR 2757:KNM 4133:KNP 4135:KNPXH 2787:KNUH 2764:PKNMP 2165:SSYA KNMQ endogen (2755) : 4214:KNM9 4215:KNMBY 2756:KNMP 2763:PKNMQ KNMQF endogen ( 413) : 2778:KNCF 2755:KNMQ 3991:KNQF 2786:KNUCF KNMQS endogen ( 578) : 4215:KNMBY 2755:KNMQ 3992:KNQS KNMQZ endogen ( 455) : 2755:KNMQ 3993:KNQZ KNN endogen (4131) : 4260:KN9 4261:KNBY 4137:PKNN KNNE endogen (3987) : 4131:KNN 3996:PKNNE KNNF endogen (3988) : 4131:KNN 3997:PKNNF KNNG endogen (3989) : 4131:KNN 3998:PKNNG KNNZ endogen (3990) : 4131:KNN 3999:PKNNZ KNO endogen (4041) : 4044:PKNO KNP endogen (4133) : 4139:PKNP KNPXH endogen (4135) : 4140:PKNPXH KNQ endogen (4132) : 4260:KN9 4261:KNBY 4138:PKNQ KNQF endogen (3991) : 4132:KNQ 4000:PKNQF KNQS endogen (3992) : 4261:KNBY 4132:KNQ 4001:PKNQS KNQZ endogen (3993) : 4132:KNQ 4002:PKNQZ KNT endogen ( 740) : 4134:KN 2781:KNCR 4133:KNP 4135:KNPXH 2784:KNU 2787:KNUH KNU endogen (2784) : 2788:KNUCR KNUCF endogen (2786) : 2788:KNUCR 2852:TFLM_CF_CF 2892:WSI_CF_Z KNUCR endogen (2788) : 2827:TFLM_CR_CF 2844:WSI_CR_Z KNUH endogen (2787) : 2788:KNUCR KNUO1 endogen (2785) : 2788:KNUCR KNWB_Z_OS eksogen : 2903:NWB_Z_OS KP2E endogen (3320), ikke-bestemmende. KP59E endogen (3321), ikke-bestemmende. KPCGU eksogen : 11:PCGU KPEE3R eksogen : 2614:PEE3R KPFIBA eksogen : 235:FIBA KPFIBB eksogen : 276:FIBB KPFIBE eksogen : 708:FKNBE KPFIBH eksogen : 115:FKNBHL KPFIBNE eksogen : 482:FIBNE KPFIBNF eksogen : 317:FIBNF KPFIBNG eksogen : 523:FIBNG KPFIBNZ eksogen : 358:FIBNZ KPFIBO eksogen : 660:FKNBO KPFIBO1 eksogen : 585:FKNBO1 KPFIBQF eksogen : 399:FIBQF KPFIBQS eksogen : 564:FIBQS KPFIBQZ eksogen : 440:FIBQZ KPFIMA eksogen : 237:FIMA KPFIMB eksogen : 278:FIMB KPFIME eksogen : 709:FKNME KPFIMNE eksogen : 484:FIMNE KPFIMNF eksogen : 319:FIMNF KPFIMNG eksogen : 525:FIMNG KPFIMNZ eksogen : 360:FIMNZ KPFIMO eksogen : 661:FKNMO KPFIMO1 eksogen : 586:FKNMO1 KPFIMQF eksogen : 401:FIMQF KPFIMQS eksogen : 566:FIMQS KPFIMQZ eksogen : 442:FIMQZ KPFINVBA eksogen : 236:FINVBA KPFINVBB eksogen : 277:FINVBB KPFINVBE eksogen : 712:FINVBE KPFINVBNE eksogen : 483:FINVBNE KPFINVBNF eksogen : 318:FINVBNF KPFINVBNG eksogen : 524:FINVBNG KPFINVBNZ eksogen : 359:FINVBNZ KPFINVBO eksogen : 658:FINVBO KPFINVBO1 eksogen : 592:FINVBO1 KPFINVBQF eksogen : 400:FINVBQF KPFINVBQS eksogen : 565:FINVBQS KPFINVBQZ eksogen : 441:FINVBQZ KPFINVMA eksogen : 238:FINVMA KPFINVMB eksogen : 279:FINVMB KPFINVME eksogen : 711:FINVME KPFINVMNE eksogen : 485:FINVMNE KPFINVMNF eksogen : 320:FINVMNF KPFINVMNG eksogen : 526:FINVMNG KPFINVMNZ eksogen : 361:FINVMNZ KPFINVMO eksogen : 659:FINVMO KPFINVMO1 eksogen : 591:FINVMO1 KPFINVMQF eksogen : 402:FINVMQF KPFINVMQS eksogen : 567:FINVMQS KPFINVMQZ eksogen : 443:FINVMQZ KPHGK eksogen : 101:PHGK KPHV eksogen : 91:PHV KPIBA eksogen : 1577:PIBA KPIBB eksogen : 1583:PIBB KPIBE eksogen : 1578:PIBE KPIBNE eksogen : 1580:PIBNE KPIBNF eksogen : 1581:PIBNF KPIBNG eksogen : 1579:PIBNG KPIBNZ eksogen : 1582:PIBNZ KPIBO eksogen : 1576:PIBO KPIBO1NY eksogen : 148:PIBO1NY KPIBQF eksogen : 1585:PIBQF KPIBQS eksogen : 1584:PIBQS KPIBQZ eksogen : 1586:PIBQZ KPIMA eksogen : 1589:PIMA KPIMB eksogen : 1595:PIMB KPIME eksogen : 1590:PIME KPIMNE eksogen : 1592:PIMNE KPIMNF eksogen : 1593:PIMNF KPIMNG eksogen : 1591:PIMNG KPIMNZ eksogen : 1594:PIMNZ KPIMO eksogen : 1588:PIMO KPIMQF eksogen : 1597:PIMQF KPIMQS eksogen : 1596:PIMQS KPIMQZ eksogen : 1598:PIMQZ KPKNT eksogen : 739:PKNT KPNIBH eksogen : 1557:PNIBH 3588:TJKD_IBH KPNIBO1 eksogen : 1556:PNIBO1 3587:TJKD_IBO1 KPNIBP1 endogen (1561) : 3589:TJKD_IBP1 KPNIMO1X eksogen : 1552:PNIMO1X 3592:TJKD_IMO1 KPNIMP1 endogen (1560), ikke-bestemmende. KPNIMP1X7Y endogen (1559) : 3593:TJKD_IMP1 KPTE endogen (3322), ikke-bestemmende. KPVEO1 eksogen : 622:PVEO1 KPVMO1 eksogen : 623:PVMO1 KQMXA eksogen : 240:QMXA KQMXB eksogen : 281:QMXB KQMXE eksogen : 714:QMXE KQMXH eksogen : 729:QMXH KQMXNE eksogen : 487:QMXNE KQMXNF eksogen : 322:QMXNF KQMXNG eksogen : 528:QMXNG KQMXNZ eksogen : 363:QMXNZ KQMXO eksogen : 686:QMXO KQMXQF eksogen : 404:QMXQF KQMXQS eksogen : 569:QMXQS KQPFO eksogen : 1746:QPFO KQPFP eksogen : 1743:QPFP KQPTP eksogen : 1749:QPTP * KQYF endogen (2750), feed-back : 195:FYFU 4424:JRFYFU 196:KFEE KQYF9 endogen (3858), ikke-bestemmende. KQYFA endogen (2736), ikke-bestemmende. KQYFB endogen (2742), ikke-bestemmende. KQYFBY endogen (3859), ikke-bestemmende. KQYFE endogen (2737), ikke-bestemmende. KQYFH endogen (2746), ikke-bestemmende. KQYFN endogen (2748), ikke-bestemmende. KQYFNE endogen (2739), ikke-bestemmende. KQYFNF endogen (2740), ikke-bestemmende. KQYFNG endogen (2738), ikke-bestemmende. KQYFNZ endogen (2741), ikke-bestemmende. KQYFO endogen (2747), ikke-bestemmende. KQYFP endogen (3860), ikke-bestemmende. KQYFP1 endogen (3861), ikke-bestemmende. KQYFQ endogen (2749), ikke-bestemmende. KQYFQF endogen (2744), ikke-bestemmende. KQYFQS endogen (2743), ikke-bestemmende. KQYFQZ endogen (2745), ikke-bestemmende. KSPPTPSO eksogen : 2397:SPPTPSO KSPPUR eksogen : 2395:SPPUR KSPT_OK eksogen : 2564:SPT_OK KSPZAB eksogen : 2383:SPZAB KSPZL_XO1 eksogen : 2612:SPZU_XO1 KSPZ_XO1 eksogen : 2611:SPZ_XO1 KSP_OK_Z eksogen : 2565:SPU_OK KSSYA eksogen : 2165:SSYA KSSYEJ eksogen : 2164:SSYEJ KSSYS eksogen : 2162:KBYS 2163:SSYS KSSYSP eksogen : 2160:KBYSP 2161:SSYSP KSSYV eksogen : 2166:SSYV KSYA eksogen : 2202:SAQWY 2172:SYA 3167:TPCR_SP KSYAS eksogen : 1924:SYAS KSYC_CF eksogen : 2180:SYC_CF KSYC_CR eksogen : 2181:SYC_CR KSYC_H eksogen : 2182:SYC_H KSYM eksogen : 2199:SYM KSYP eksogen : 2196:SYP KSYPCO_LD eksogen : 2196:SYP KSYWPATP eksogen : 2191:SYWPCR_ATP KSYWPDMP eksogen : 2189:SYWPCR_DMP KSYWPLD1 eksogen : 2187:SYWPCO1_LD KSYWPLD2 eksogen : 2188:SYWPCO2_LD KSYWPSP eksogen : 2190:SYWPCR_SP KSYWP_BF eksogen : 2192:SYWP_BF KSYWP_F eksogen : 2193:SYWP_F KSY_OK eksogen : 2566:SY_OK KTFBE_OS_Z eksogen : 2904:TFBE_OS_Z KTFBGD_OS_Z eksogen : 2916:NWBD_OS_ZSLOG 2472:TIID_OS_Z KTFBGE_OS_Z eksogen : 2471:TIIE_OS_Z KTFBGSLOG eksogen : 2915:TFBGD_OS_Z KTFLM_CF_X eksogen : 2476:TIIM_CF_X KTFP eksogen : 2849:TFCP_CF_X 2850:TFP_CF_X KTIPC_F eksogen : 3195:TIPC_CF_H KTIPPPS eksogen : 1927:TIPPPS KTIRE_O eksogen : 2507:TIRE_O KTIRK eksogen : 2508:TIRK KTOPS eksogen : 1922:TOPS KTPATPA eksogen : 3144:TPATPA KTPATPD eksogen : 3141:TPATPD KTPATPK eksogen : 3142:TPATPK KTPATPQ eksogen : 3143:TPATPQ KTPATPTY eksogen : 3145:TPATPTY KTPC_F eksogen : 3197:TPC_Z_CF KTPS eksogen : 1928:YLWS KTRR_O_E eksogen : 2528:TRR_O_E KTR_OO_OS eksogen : 2563:TRN_OS_OO 3869:TR_OO_OS KTR_OS_OO eksogen : 2563:TRN_OS_OO 3870:TR_OS_OO KTSYC eksogen : 2180:SYC_CF 2181:SYC_CR 171:TSYCU KTYPC_CF_E eksogen : 2448:TYPC_CF_E KTYPC_F eksogen : 3199:TYPC_CF_Z KTYRMC eksogen : 1894:TYRMC KTY_OK eksogen : 2567:TY_OK KTY_O_E eksogen : 1903:TY_O_E KUEFSY eksogen : 2022:UEFSY KUFPSY eksogen : 2049:UFPSY KULD eksogen : 1715:ULD KULF eksogen : 1721:ULF KULSY eksogen : 1995:ULSY KUPFOU eksogen : 1748:UPFOU KUPFPU eksogen : 1745:UPFPU KUPTPU eksogen : 1751:UPTPU KUQSY eksogen : 2076:UQSY KUSSY eksogen : 1941:USSY * KUSY7083 endogen (4532), feed-back : 4530:JUSY 2105:USY * KUSY8499 endogen (4531), feed-back : 4530:JUSY 2105:USY KUWSY eksogen : 1968:UWSY KWFGEU eksogen : 2444:IWBU KWFGUS eksogen : 2444:IWBU KWPS endogen ( 82) : 84:WCP KYAS eksogen : 1915:YAS 1937:YASD 1938:YASE 1939:YASP 1936:YASW KYL3S eksogen : 1929:YL3S KYLWS eksogen : 1928:YLWS KYRPHS eksogen : 1926:YRPHS KYRPSS eksogen : 1921:YRPSS KYR_CF eksogen : 2552:YR_CF KYR_H eksogen : 6:YDK_C 5:YDK_H 1920:YRR 2735:YR_H KYSEF eksogen : 2024:YSEF KYSFP eksogen : 2051:YSFP KYSL eksogen : 1997:YSL KYSPEF eksogen : 2023:YSPEF KYSPFP eksogen : 2050:YSPFP KYSPL eksogen : 1996:YSPL KYSPPS eksogen : 1923:YSPPS KYSPQ eksogen : 2077:YSPQ KYSPRS eksogen : 1925:YSPRS KYSPS eksogen : 1942:YSPS KYSPW eksogen : 1969:YSPW KYSQ eksogen : 2078:YSQ KYSRS eksogen : 1930:YSRS KYSS eksogen : 1943:YSS KYSW eksogen : 1970:YSW L endogen (3728), ikke-bestemmende. L9 endogen (3729) : 4332:DT9 4322:DTL9 4330:PKLEBM9 * LA endogen ( 244), feed-back : 4003:DTA 4322:DTL9 4305:DTLP 224:HQAWX 3729:L9 3727:LP 216:PKLA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA 4345:PWA 2625:PWAV 2624:PWAVL 2622:PWAW * LAH endogen (1836), feed-back : 1825:BTYD * LB endogen ( 285), feed-back : 4004:DTB 4322:DTL9 4323:DTLBY 4305:DTLP 265:HQBWX 3729:L9 3730:LBY 3727:LP 257:PKLB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB 4351:PWB 2640:PWBVL 2639:PWBW LBY endogen (3730) : 4333:DTBY 4323:DTLBY 4331:PKLEBMBY LH endogen ( 733) : 4305:DTLP 3727:LP 4355:PWH * LIH endogen (1838), feed-back : 1838:LIH 1841:RLISA LN endogen (3725) : 4322:DTL9 4323:DTLBY 4303:DTLN 4305:DTLP 4317:DTN 3729:L9 3730:LBY 3727:LP 4315:PKLEBMN * LNA endogen (1833), feed-back : 1830:DDLOGLNA 1836:LAH 1834:LNAKK 1829:LNAP LNAHK endogen (1837), ikke-bestemmende. LNAK endogen (1835) : 1837:LNAHK * LNAKK endogen (1834), feed-back : 1835:LNAK 608:PYWO1GL 697:PYWOGL 2206:STPT 2447:TPC_E_Z 243:YWA 284:YWB 717:YWE 732:YWH 490:YWNE 325:YWNF 531:YWNG 366:YWNZ 689:YWO 594:YWO1 407:YWQF 572:YWQS 449:YWQZ LNAP endogen (1829) : 1838:LIH * LNE endogen ( 491), feed-back : 4303:DTLN 4005:DTNE 471:HQNEWX 3725:LN 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 464:PKLBNE 463:PKLNE 4348:PWNE 2648:PWNEVL 2647:PWNEW * LNF endogen ( 326), feed-back : 4303:DTLN 4006:DTNF 306:HQNFWX 3725:LN 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 298:PKLNF 4349:PWNF 2632:PWNFVL 2631:PWNFW * LNG endogen ( 532), feed-back : 4303:DTLN 4007:DTNG 512:HQNGWX 3725:LN 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 505:PKLBNG 504:PKLNG 4347:PWNG 4341:PWNGW * LNZ endogen ( 367), feed-back : 4303:DTLN 4008:DTNZ 347:HQNZWX 3725:LN 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 339:PKLNZ 4350:PWNZ 2656:PWNZVL 2655:PWNZW LO endogen ( 690) : 3728:L 4356:PWO LO1 endogen ( 595), ikke-bestemmende. LP endogen (3727) : 4305:DTLP 4319:DTP 3728:L LQ endogen (3726) : 4322:DTL9 4323:DTLBY 4305:DTLP 4304:DTLQ 4318:DTQ 3729:L9 3730:LBY 3727:LP 4316:PKLEBMQ * LQF endogen ( 408), feed-back : 4304:DTLQ 4009:DTQF 388:HQQFWX 3726:LQ 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 380:PKLQF 4354:PWQF 2664:PWQFVL 2663:PWQFW * LQS endogen ( 573), feed-back : 4323:DTLBY 4304:DTLQ 4010:DTQS 553:HQQSWX 3730:LBY 3726:LQ 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 546:PKLBQS 545:PKLQS 4353:PWQS 4342:PWQSW * LQZ endogen ( 450), feed-back : 4304:DTLQ 4011:DTQZ 429:HQQZWX 3726:LQ 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 421:PKLQZ 4352:PWQZ 2672:PWQZVL 2671:PWQZW M endogen (2436) : 3835:AFM 3318:BM 3323:BPE 3762:BSPTR 2439:EN 2437:PM 2449:TFN_E 2575:Y 3824:YST 2582:YTR M01 endogen (1704), ikke-bestemmende. * M01_IL endogen (1439), feed-back : 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 1688:FM01 2410:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 150:IL_H 4527:JFSPXZ 4462:JM01_IL 4520:JSPM_IL 1439:M01_IL 3497:M_IL 2373:SPM_IL 3646:TJKD_M01 4482:ZM01_IL M2 endogen (1705) : 3314:M237Y M237Y endogen (3314) : 3316:PM237Y * M2_IL endogen (1440), feed-back : 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 1689:FM2 2410:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 4527:JFSPXZ 4463:JM2_IL 4520:JSPM_IL 1440:M2_IL 3497:M_IL 2373:SPM_IL 3647:TJKD_M2 4483:ZM2_IL M3 endogen (3301) : 3314:M237Y 3308:MVX3 3303:PM3 M3K endogen (1707) : 3301:M3 * M3K_IL endogen (1441), feed-back : 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 1691:FM3K 2410:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 4527:JFSPXZ 4464:JM3K_IL 4520:JSPM_IL 1441:M3K_IL 3497:M_IL 2373:SPM_IL 3649:TJKD_M3K 4484:ZM3K_IL M3Q endogen (1708) : 3301:M3 * M3Q_IL endogen (1443), feed-back : 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 1692:FM3Q 2410:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 4527:JFSPXZ 4466:JM3Q_IL 4520:JSPM_IL 1443:M3Q_IL 3497:M_IL 2373:SPM_IL 3650:TJKD_M3Q 4486:ZM3Q_IL M3R endogen (1706) : 3301:M3 * M3R_IL endogen (1442), feed-back : 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 1690:FM3R 2410:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 4527:JFSPXZ 4465:JM3R_IL 4520:JSPM_IL 1442:M3R_IL 3497:M_IL 2373:SPM_IL 3648:TJKD_M3R 4485:ZM3R_IL M59 endogen (1709) : 3311:M597B M597B endogen (3311) : 3313:PM597B * M59_IL endogen (1444), feed-back : 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 1693:FM59 2410:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 4527:JFSPXZ 4467:JM59_IL 4520:JSPM_IL 1444:M59_IL 3497:M_IL 2373:SPM_IL 3651:TJKD_M59 4487:ZM59_IL M7B endogen (1710) : 3311:M597B * M7B_IL endogen (1445), feed-back : 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 1694:FM7B 1461:IL 1464:ILM 4468:JM7B_IL 4520:JSPM_IL 1445:M7B_IL 3497:M_IL 2373:SPM_IL 3652:TJKD_M7B 4488:ZM7B_IL M7Y endogen (1701) : 3314:M237Y 1702:PM7Y M7YXIM endogen (1699) : 1701:M7Y * M7Y_IL endogen (1446), feed-back : 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 1698:FM7YXIM 2410:FSPXZ 1461:IL 1464:ILM 4527:JFSPXZ 4469:JM7Y_IL 4520:JSPM_IL 1446:M7Y_IL 3497:M_IL 2373:SPM_IL 3653:TJKD_M7Y 4489:ZM7Y_IL * M7Y_IM endogen (1697), feed-back : 138:IMP1X7Y 1701:M7Y MS endogen (1711) : 3328:BPEST 3827:ENST 2436:M 3304:MST 3306:PMST MST endogen (3304), ikke-bestemmende. * MS_IL endogen (1447), feed-back : 1459:FDIL 1703:FMS 1461:IL 1464:ILM 4470:JMS_IL 1447:MS_IL 3497:M_IL 3654:TJKD_MS 4490:ZMS_IL MT endogen (2435) : 3328:BPEST 3827:ENST 2436:M 3304:MST 3306:PMST MV endogen (2434) : 3324:BPEV 3826:ENV 2436:M 3308:MVX3 2438:PMV MVX3 endogen (3308) : 3310:PMVX3 M_C endogen (3515), ikke-bestemmende. M_CB endogen (3489) : 3515:M_C M_CE endogen (3487) : 3515:M_C M_CF endogen (3485) : 3515:M_C M_CG endogen (3488) : 3515:M_C M_CH endogen (3490) : 3515:M_C M_CO endogen (3492), ikke-bestemmende. M_CS endogen (3491) : 3515:M_C M_CV endogen (3486) : 3515:M_C M_E endogen (3517), ikke-bestemmende. M_E01 endogen (3498) : 3517:M_E M_E2 endogen (3499) : 3517:M_E M_E3 endogen (3500) : 3517:M_E M_E59 endogen (3501) : 3517:M_E M_E7Y endogen (3502) : 3517:M_E M_ES endogen (3503) : 3517:M_E M_I endogen (3516), ikke-bestemmende. M_IB endogen (3494) : 3516:M_I M_IKN endogen (3496) : 3516:M_I M_IL endogen (3497) : 3516:M_I M_IM endogen (3493) : 3516:M_I M_IT endogen (3495) : 3516:M_I M_X endogen (3514), ikke-bestemmende. M_X9 endogen (3509) : 3513:M_XP M_XA endogen (3473) : 3509:M_X9 M_XB endogen (3479) : 3509:M_X9 3511:M_XBY M_XBY endogen (3511), ikke-bestemmende. M_XE endogen (3474) : 3513:M_XP M_XH endogen (3483) : 3513:M_XP M_XN endogen (3505) : 3509:M_X9 3511:M_XBY M_XNE endogen (3476) : 3505:M_XN M_XNF endogen (3477) : 3505:M_XN M_XNG endogen (3475) : 3505:M_XN M_XNZ endogen (3478) : 3505:M_XN M_XO endogen (3484) : 3514:M_X M_XP endogen (3513) : 3514:M_X M_XQ endogen (3507) : 3509:M_X9 3511:M_XBY M_XQF endogen (3482) : 3507:M_XQ M_XQS endogen (3481) : 3511:M_XBY 3507:M_XQ M_XQZ endogen (3480) : 3507:M_XQ NBS endogen ( 102) : 107:FIBHL 104:FKBH NHL eksogen : 3016:BTYPCR_B 3021:BTYPCR_BF 3018:BTYPCR_F 3079:BTYPIR_B 3084:BTYPIR_BF 3081:BTYPIR_F 5266:JTYPCR_B 5267:JTYPCR_F 5290:JTYPIR_B 5291:JTYPIR_F 3017:TYPCR_B 3019:TYPCR_F 3080:TYPIR_B 3082:TYPIR_F NHLA eksogen : 98:BAFD NHLO eksogen : 98:BAFD NIVSK eksogen : 1919:IVSK NKCB endogen ( 68), ikke-bestemmende. * NWBD_OS_ZSLOG endogen (2916), feed-back : 2916:NWBD_OS_ZSLOG 2915:TFBGD_OS_Z 2918:WN_OSSLOG * NWB_Z_OS endogen (2903), feed-back : 2903:NWB_Z_OS 2918:WN_OSSLOG 2572:WZZOMUXA OAB_OO_CF eksogen : 2945:OWNB_E 2934:TFNB_OO 2938:WNB_OO OAS_OO_CF eksogen : 2946:OWS_Z_E 2935:TFS_X_OO 2939:WS_X_OO OKBH endogen ( 108) : 109:KBH OKNBH endogen ( 111) : 112:KNBH OMD eksogen : 3566:TJKD_CB 3568:TJKD_CE 3564:TJKD_CF 3570:TJKD_CG 3572:TJKD_CH 3574:TJKD_CO 3576:TJKD_CS 3578:TJKD_CV 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES OWBCP_Z_CF endogen (2860) : 2970:BOWP_B 2863:OWCP_CF_X 2945:OWNB_E OWBD_OS_Z endogen (2910) : 2945:OWNB_E 2979:OWN_O 2911:WBD_OS_Z OWBE_OS_Z endogen (2907) : 2945:OWNB_E 2979:OWN_O 2908:WBE_OS_Z OWBM_CF_Z endogen (2871) : 2945:OWNB_E OWBP_Z_CF endogen (2864) : 2945:OWNB_E OWBP_Z_H endogen (2804) : 2945:OWNB_E 2978:OWN_H 2813:WBP_Z_H OWB_Z_OS endogen (2901) : 2945:OWNB_E 2979:OWN_O 2902:WB_Z_OS OWCP_CF_E endogen (2944) : 2981:OWN_E OWCP_CF_H endogen (2800) : 2944:OWCP_CF_E 2978:OWN_H 2802:WCP_CF_H * OWCP_CF_X endogen (2863), feed-back : 2944:OWCP_CF_E 2801:PWP_WCP OWG_E_CF endogen (2848) : 2873:WG_E_CF OWNBR_CF endogen (2868) : 2945:OWNB_E 2976:OWN_CF 2878:WNBR_CF OWNBR_H endogen (2803) : 2945:OWNB_E 2978:OWN_H 2811:WNBR_H OWNB_CR endogen (2834) : 2945:OWNB_E 2974:OWN_CR 2838:WNB_CR OWNB_E endogen (2945) : 2981:OWN_E 2958:TFNB_E OWNB_OK endogen (2925) : 2945:OWNB_E 2979:OWN_O 2928:WNB_OK * OWNB_OO endogen (2936), feed-back : 2945:OWNB_E 2979:OWN_O 2934:TFNB_OO 2938:WNB_OO OWNQ_E endogen (2948) : 2981:OWN_E 2962:TFNQ_E OWN_CF endogen (2976), ikke-bestemmende. * OWN_CFX endogen (2977), feed-back : 2484:TIU_CF_Z OWN_CR endogen (2974), ikke-bestemmende. * OWN_CRX endogen (2975), feed-back : 2483:TIU_CR_Z OWN_E endogen (2981), ikke-bestemmende. OWN_H endogen (2978), ikke-bestemmende. OWN_O endogen (2979), ikke-bestemmende. OWN_OX endogen (2980), ikke-bestemmende. * OWPB_ATP endogen (3155), feed-back : 3156:OWPCR_ATP 3160:PWP_ATP 2191:SYWPCR_ATP 3159:WPB_ATP OWPB_B endogen (3008) : 3014:PWP_B 3011:WPB_B * OWPB_F endogen (2997), feed-back : 4399:OWP_F 3002:PWP_F 2193:SYWP_F 3000:WPB_F * OWPCO1_B endogen (3047), feed-back : 3035:BTYPCO1_B 5274:JTYPCO1_B 3049:OWPCO1_BF 3202:OWP_B 3036:TYPCO1_B 3050:WPCO1_B * OWPCO1_BF endogen (3049), feed-back : 3040:BTYPCO1_BF 3076:OWPCO_BF * OWPCO1_F endogen (3048), feed-back : 3037:BTYPCO1_F 5275:JTYPCO1_F 3049:OWPCO1_BF 3038:TYPCO1_F 3051:WPCO1_F * OWPCO1_LD endogen (3174), feed-back : 3184:OWPCO_LD 2187:SYWPCO1_LD 3172:TYPCO1_LD 3175:WPCO1_LD * OWPCO2_B endogen (3066), feed-back : 3054:BTYPCO2_B 5282:JTYPCO2_B 3068:OWPCO2_BF 3202:OWP_B 3055:TYPCO2_B 3069:WPCO2_B * OWPCO2_BF endogen (3068), feed-back : 3059:BTYPCO2_BF 3076:OWPCO_BF * OWPCO2_F endogen (3067), feed-back : 3056:BTYPCO2_F 5283:JTYPCO2_F 3068:OWPCO2_BF 3057:TYPCO2_F 3070:WPCO2_F * OWPCO2_LD endogen (3178), feed-back : 3184:OWPCO_LD 2188:SYWPCO2_LD 3176:TYPCO2_LD 3179:WPCO2_LD * OWPCO_BF endogen (3076), feed-back : 2192:SYWP_BF OWPCO_LD endogen (3184), ikke-bestemmende. * OWPCR_ATP endogen (3156), feed-back : 3148:BTYPCR_ATP 5310:JRTYPCR_ATP 3149:TYPCR_ATP * OWPCR_B endogen (3028), feed-back : 3016:BTYPCR_B 5266:JTYPCR_B 3030:OWPCR_BF 3202:OWP_B 3017:TYPCR_B 3031:WPCR_B * OWPCR_BF endogen (3030), feed-back : 3021:BTYPCR_BF 2192:SYWP_BF * OWPCR_DMP endogen (3165), feed-back : 2189:SYWPCR_DMP 3163:TYPCR_DMP 3166:WPCR_DMP * OWPCR_F endogen (3029), feed-back : 3018:BTYPCR_F 5267:JTYPCR_F 3030:OWPCR_BF 3019:TYPCR_F 3032:WPCR_F * OWPCR_SP endogen (3170), feed-back : 2190:SYWPCR_SP 3168:TYPCR_SP 3171:WPCR_SP * OWPIO1_B endogen (3110), feed-back : 3098:BTYPIO1_B 5298:JTYPIO1_B 3112:OWPIO1_BF 3202:OWP_B 3099:TYPIO1_B 3113:WPIO1_B * OWPIO1_BF endogen (3112), feed-back : 3103:BTYPIO1_BF 3139:OWPIO_BF * OWPIO1_F endogen (3111), feed-back : 3100:BTYPIO1_F 5299:JTYPIO1_F 3112:OWPIO1_BF 3101:TYPIO1_F 3114:WPIO1_F * OWPIO2_B endogen (3129), feed-back : 3117:BTYPIO2_B 5306:JTYPIO2_B 3131:OWPIO2_BF 3202:OWP_B 3118:TYPIO2_B 3132:WPIO2_B * OWPIO2_BF endogen (3131), feed-back : 3122:BTYPIO2_BF 3139:OWPIO_BF * OWPIO2_F endogen (3130), feed-back : 3119:BTYPIO2_F 5307:JTYPIO2_F 3131:OWPIO2_BF 3120:TYPIO2_F 3133:WPIO2_F * OWPIO_BF endogen (3139), feed-back : 2192:SYWP_BF * OWPIR_B endogen (3091), feed-back : 3079:BTYPIR_B 5290:JTYPIR_B 3093:OWPIR_BF 3202:OWP_B 3080:TYPIR_B 3094:WPIR_B * OWPIR_BF endogen (3093), feed-back : 3084:BTYPIR_BF 2192:SYWP_BF * OWPIR_F endogen (3092), feed-back : 3081:BTYPIR_F 5291:JTYPIR_F 3093:OWPIR_BF 3082:TYPIR_F 3095:WPIR_F * OWPSDK_ATP endogen (3153), feed-back : 5259:JDWPSDK_ATP 3156:OWPCR_ATP 3160:PWP_ATP 2191:SYWPCR_ATP 3154:TFPSDK_ATP 3159:WPB_ATP 3158:WPSDK_ATP * OWPSDK_F endogen (2995), feed-back : 5251:JDWPSDK_F 4399:OWP_F 3002:PWP_F 2193:SYWP_F 2996:TFPSDK_F 3000:WPB_F 2999:WPSDK_F OWPSD_B endogen (3006) : 5255:JDWPSD_B 3014:PWP_B 3007:TFPSD_B 3011:WPB_B 3010:WPSD_B * OWPSE_ATP endogen (3151), feed-back : 5258:JDWPSE_ATP 3156:OWPCR_ATP 3160:PWP_ATP 2191:SYWPCR_ATP 3152:TFPSE_ATP 3159:WPB_ATP 3157:WPSE_ATP OWPSE_B endogen (3004) : 5254:JDWPSE_B 3014:PWP_B 3005:TFPSE_B 3011:WPB_B 3009:WPSE_B * OWPSE_F endogen (2993), feed-back : 5250:JDWPSE_F 4399:OWP_F 3002:PWP_F 2193:SYWP_F 2994:TFPSE_F 3000:WPB_F 2998:WPSE_F OWP_B endogen (3202), ikke-bestemmende. OWP_CF_E endogen (2947) : 2981:OWN_E OWP_CF_H endogen (2809) : 2978:OWN_H 2947:OWP_CF_E 2818:WP_CF_H * OWP_CF_X endogen (2867), feed-back : 2947:OWP_CF_E 2810:PWP_WP OWP_F endogen (4399), ikke-bestemmende. OWSCP_D_CF endogen (2861) : 2970:BOWP_B 2863:OWCP_CF_X 2946:OWS_Z_E OWSCP_E_CF endogen (2862) : 2970:BOWP_B 2863:OWCP_CF_X OWSP_D_CF endogen (2865) : 2946:OWS_Z_E OWSP_D_H endogen (2807) : 2978:OWN_H 2946:OWS_Z_E 2817:WSP_D_H OWSP_E_CF endogen (2866), ikke-bestemmende. OWSP_E_H endogen (2808) : 2978:OWN_H 2816:WSP_E_H OWSR_D_CF endogen (2869) : 2976:OWN_CF 2946:OWS_Z_E 2882:WSR_D_CF OWSR_D_H endogen (2805) : 2978:OWN_H 2946:OWS_Z_E 2815:WSR_D_H OWSR_E_CF endogen (2870) : 2976:OWN_CF 2883:WSR_E_CF OWSR_E_H endogen (2806) : 2978:OWN_H 2814:WSR_E_H * OWS_CF_Z endogen (2872), feed-back : 2969:BOWSD 2976:OWN_CF 2946:OWS_Z_E 2851:TFS_CF_Z * OWS_CR_Z endogen (2837), feed-back : 2969:BOWSD 2974:OWN_CR 2946:OWS_Z_E 2828:TFS_CR_Z OWS_D_CR endogen (2835) : 2974:OWN_CR 2946:OWS_Z_E 2840:WS_D_CR * OWS_D_OK endogen (2927), feed-back : 2837:OWS_CR_Z 2931:WS_D_OK OWS_E_CR endogen (2836) : 2974:OWN_CR 2841:WS_E_CR OWS_E_OK endogen (2926) : 2979:OWN_O 2930:WS_E_OK OWS_E_Z endogen (2943) : 2981:OWN_E 2960:TFS_E_Z * OWS_X_OO endogen (2937), feed-back : 2979:OWN_O 2946:OWS_Z_E 2935:TFS_X_OO 2898:TFS_X_OS 2939:WS_X_OO * OWS_X_OS endogen (2896), feed-back : 2837:OWS_CR_Z 2895:WS_X_OS OWS_Z_E endogen (2946) : 2981:OWN_E 2959:TFS_Z_E * PCB endogen (1568), feed-back : 53:BFCBU 3763:BSP_CP 73:CB 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 70:FCB 85:FCP 89:FCPDK 2424:FDSPXZ_C 4415:JRCPUXH 1575:PKNCB 2339:SPG_CB 2300:SPP_CB 2315:SPR_CB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 9:UCB 4414:ZFCP * PCBU endogen ( 10), feed-back : 53:BFCBU 32:BFCBUWX 74:CBU 27:CPUXH 44:DTBFCS 70:FCB 13:FETB 67:FKNCB 4415:JRCPUXH 59:KFC 10:PCBU 24:PCGBU 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 1659:PET 4414:ZFCP * PCE endogen (1564), feed-back : 33:BFCEWX 75:CE 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 44:DTBFCS 85:FCP 89:FCPDK 14:FETE 4415:JRCPUXH 59:KFC 22:PCEFVTS 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 1659:PET 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 4414:ZFCP * PCEFVTS endogen ( 22), feed-back : 33:BFCEWX 34:BFCFWX 37:BFCSWX 36:BFCTWX 35:BFCVWX 22:PCEFVTS * PCF endogen (1562), feed-back : 34:BFCFWX 76:CF 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 44:DTBFCS 3220:FCFV 85:FCP 89:FCPDK 15:FETF 4415:JRCPUXH 59:KFC 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 1659:PET 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 4414:ZFCP * PCFV endogen (3221), feed-back : 3220:FCFV * PCFVTS endogen ( 21), feed-back : 34:BFCFWX 37:BFCSWX 36:BFCTWX 35:BFCVWX 21:PCFVTS * PCG endogen (1565), feed-back : 52:BFCGU 72:CG 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 71:FCG 85:FCP 89:FCPDK 4415:JRCPUXH 11:PCGU 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 4414:ZFCP * PCGBU endogen ( 24), feed-back : 32:BFCBUWX 31:BFCGUWX 24:PCGBU PCGU endogen ( 11) : 52:BFCGU 31:BFCGUWX 27:CPUXH 44:DTBFCS 71:FCG 12:FETG 4415:JRCPUXH 59:KFC 24:PCGBU 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 1659:PET * PCH endogen (1566), feed-back : 3213:BCPUXH 3214:BCPXH 80:CH 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 3209:CPXH 85:FCP 89:FCPDK 3210:FCPXH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 4414:ZFCP * PCO endogen ( 641), feed-back : 640:FCO 647:FCOZ 2424:FDSPXZ_C 664:FXO_CO 2576:FY 665:PXO_CO 2299:SPP_CO 2316:SPR_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 * PCOGL endogen ( 645), feed-back : 644:FCOGL 649:FCOZGL * PCOIM endogen ( 633), feed-back : 634:COIM 640:FCO 644:FCOGL 633:PCOIM 2678:PXQZ_CO * PCOZ endogen ( 648), feed-back : 647:FCOZ * PCOZGL endogen ( 650), feed-back : 649:FCOZGL * PCP endogen ( 87), feed-back : 27:CPUXH 85:FCP 3210:FCPXH 3208:FWCP 2576:FY 3205:FYDP 3206:FYDPH 3207:FYDPS 4414:ZFCP * PCPDK endogen ( 90), feed-back : 89:FCPDK 1845:PTTYP * PCPN endogen (2185), feed-back : 4619:JDTPCB 4617:JDTPCEX 4618:JDTPCF 4621:JDTPCG 4620:JDTPCH 4624:JDTPCO 4623:JDTPCS 4622:JDTPCV 4627:JDTPIBH 4629:JDTPIBO1 4628:JDTPIBP1 4630:JDTPIL 4625:JDTPIMO1 4626:JDTPIMP1 4631:JDTPP_VMA 4632:JDTPP_VMNF 4643:JDTVEAX 4649:JDTVEBX 4644:JDTVEEX 4653:JDTVEHX 4646:JDTVENEX 4647:JDTVENFX 4645:JDTVENGX 4648:JDTVENZX 4654:JDTVEOX 4651:JDTVEQFX 4650:JDTVEQSX 4652:JDTVEQZX 4637:JDTVMB 4633:JDTVME 4641:JDTVMH 4635:JDTVMNE 4634:JDTVMNG 4636:JDTVMNZ 4642:JDTVMO 4639:JDTVMQF 4638:JDTVMQS 4640:JDTVMQZ 1833:LNA 2185:PCPN 1841:RLISA 2213:TPCB 2210:TPCEX 2212:TPCF 2211:TPCG 2214:TPCH 2217:TPCO 2216:TPCS 2215:TPCV 2220:TPIBH 2222:TPIBO1 2221:TPIBP1 2223:TPIL 2218:TPIMO1 2219:TPIMP1 2224:TPP_VMA 2225:TPP_VMNF 2186:TSYWP 2236:TVEAX 2242:TVEBX 2237:TVEEX 2246:TVEHX 2239:TVENEX 2240:TVENFX 2238:TVENGX 2241:TVENZX 2247:TVEOX 2244:TVEQFX 2243:TVEQSX 2245:TVEQZX 2230:TVMB 2226:TVME 2234:TVMH 2228:TVMNE 2227:TVMNG 2229:TVMNZ 2235:TVMO 2232:TVMQF 2231:TVMQS 2233:TVMQZ * PCPUETXH endogen ( 25), feed-back : 30:FCPUETXH 25:PCPUETXH * PCPUXH endogen ( 23), feed-back : 32:BFCBUWX 33:BFCEWX 34:BFCFWX 31:BFCGUWX 37:BFCSWX 36:BFCTWX 35:BFCVWX 27:CPUXH 26:CPUXHW 44:DTBFCS 28:FCPUXH 99:FKBHW 4415:JRCPUXH 59:KFC 23:PCPUXH 100:PHK * PCPXH endogen (3211), feed-back : 3210:FCPXH * PCRS endogen (1914), feed-back : 4578:JKBYS 4572:JKBYS1 4573:JKBYS2 4574:JKBYS3 4575:JKBYS4 4576:JKBYS5 4577:JKBYSP 4567:JKBYSP1 4568:JKBYSP2 4569:JKBYSP3 4570:JKBYSP4 4571:JKBYSP5 2162:KBYS 2136:KBYS1 2137:KBYS2 2138:KBYS3 2139:KBYS4 2140:KBYS5 2026:KBYSEF 2053:KBYSFP 1999:KBYSL 2160:KBYSP 2126:KBYSP1 2127:KBYSP2 2128:KBYSP3 2129:KBYSP4 2130:KBYSP5 2025:KBYSPEF 2052:KBYSPFP 1998:KBYSPL 2079:KBYSPQ 1944:KBYSPS 1971:KBYSPW 2080:KBYSQ 1945:KBYSS 1972:KBYSW 1914:PCRS PCRSE eksogen : 4578:JKBYS 4572:JKBYS1 4573:JKBYS2 4574:JKBYS3 4575:JKBYS4 4576:JKBYS5 4577:JKBYSP 4567:JKBYSP1 4568:JKBYSP2 4569:JKBYSP3 4570:JKBYSP4 4571:JKBYSP5 2162:KBYS 2136:KBYS1 2137:KBYS2 2138:KBYS3 2139:KBYS4 2140:KBYS5 2026:KBYSEF 2053:KBYSFP 1999:KBYSL 2160:KBYSP 2126:KBYSP1 2127:KBYSP2 2128:KBYSP3 2129:KBYSP4 2130:KBYSP5 2025:KBYSPEF 2052:KBYSPFP 1998:KBYSPL 2079:KBYSPQ 1944:KBYSPS 1971:KBYSPW 2080:KBYSQ 1945:KBYSS 1972:KBYSW * PCS endogen (1567), feed-back : 37:BFCSWX 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 79:CS 44:DTBFCS 85:FCP 89:FCPDK 18:FETS 4415:JRCPUXH 59:KFC 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 19:PCTS 20:PCVTS 1659:PET 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 4414:ZFCP * PCT endogen (1545), feed-back : 36:BFCTWX 86:CP 27:CPUXH 78:CT 44:DTBFCS 85:FCP 17:FETT 4415:JRCPUXH 59:KFC 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 2185:PCPN 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 19:PCTS 20:PCVTS 1659:PET 4414:ZFCP * PCTS endogen ( 19), feed-back : 37:BFCSWX 36:BFCTWX 19:PCTS * PCV endogen (1563), feed-back : 35:BFCVWX 86:CP 88:CPDK 27:CPUXH 77:CV 44:DTBFCS 3220:FCFV 85:FCP 89:FCPDK 16:FETV 4415:JRCPUXH 59:KFC 22:PCEFVTS 21:PCFVTS 25:PCPUETXH 23:PCPUXH 20:PCVTS 1659:PET 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 4414:ZFCP * PCVTS endogen ( 20), feed-back : 37:BFCSWX 36:BFCTWX 35:BFCVWX 20:PCVTS * PE endogen (2433), feed-back : 209:FE 3332:FEW 2576:FY 2581:FYTR PE01 eksogen : 193:E01 2428:EV 208:FEV 3331:FEVW 1656:PNE01 3580:TJKD_E01 * PE2 endogen (1651), feed-back : 3286:E2 2428:EV 206:FE2 3299:FE237Y 201:FE2K 197:FE2KW 3329:FE2W 208:FEV 3331:FEVW 3320:KP2E 3581:TJKD_E2 * PE237Y endogen (3300), feed-back : 3299:FE237Y PE3 endogen ( 190) : 3287:E3 2428:EV 3299:FE237Y 191:FE3 208:FEV 3331:FEVW 3296:FEVX3 3582:TJKD_E3 PE3X endogen ( 189) : 191:FE3 190:PE3 * PE59 endogen (1652), feed-back : 3325:BPE59 3288:E59 2428:EV 202:FE59 198:FE59W 208:FEV 3331:FEVW 3321:KP59E 3583:TJKD_E59 * PE7Y endogen (1653), feed-back : 3289:E7Y 2428:EV 3299:FE237Y 208:FEV 3331:FEVW 3584:TJKD_E7Y PEE2 eksogen : 201:FE2K 197:FE2KW 3320:KP2E PEE3R endogen (2614) : 2619:PM3K 2616:PM3KW 2620:PM3Q 2617:PM3QW 2618:PM3R 2615:PM3RW PEE59 eksogen : 202:FE59 198:FE59W 3321:KP59E PEESQ eksogen : 204:FESQ 200:FESQW PEET eksogen : 203:FET 199:FETW 3322:KPTE * PES endogen (1658), feed-back : 3327:BPES 2429:ES 1657:FES 3293:FEST 3585:TJKD_ES * PESQ endogen (1654), feed-back : 3290:ESQ 209:FE 1657:FES 204:FESQ 200:FESQW 3332:FEW 1658:PES * PESS endogen (1655), feed-back : 3291:ESS 209:FE 1657:FES 3332:FEW 1658:PES * PEST endogen (3294), feed-back : 3293:FEST * PET endogen (1659), feed-back : 3326:BPET 86:CP 29:CPUETXH 2430:ET 85:FCP 209:FE 3293:FEST 203:FET 199:FETW 3332:FEW 3322:KPTE 1659:PET 4414:ZFCP * PEV endogen (2432), feed-back : 209:FE 208:FEV 3331:FEVW 3296:FEVX3 3332:FEW * PEVX3 endogen (3297), feed-back : 3296:FEVX3 PHGK endogen ( 101) : 104:FKBH 2384:KNBEJ 103:PHKW 3269:PIBHG * PHK endogen ( 100), feed-back : 97:BUIBHX 104:FKBH 99:FKBHW 83:KNBHK_H 101:PHGK 100:PHK 3270:PHKHG 91:PHV 2790:TFLM_H_CF 3271:UIBHX PHKHG endogen (3270), ikke-bestemmende. PHKW endogen ( 103) : 104:FKBH PHV endogen ( 91) : 2164:SSYEJ 1926:YRPHS * PI endogen ( 165), feed-back : 164:FI 4141:FIN 2576:FY 4142:IN * PIB endogen (1549), feed-back : 125:FIB 136:FIBP1 3276:FIBP1NY 168:FIF 4095:FINB1 2784:KNU 1601:PIBP 3586:TJKD_IB * PIB9 endogen (4228), feed-back : 4226:FIB9 * PIBA endogen (1577), feed-back : 4226:FIB9 235:FIBA 123:FIBP 3931:FIFA 248:IBA 149:IF_H 1587:KKPIB 1605:PINVBA 1602:PKNBA 212:UIBA * PIBB endogen (1583), feed-back : 4226:FIB9 276:FIBB 4227:FIBBY 123:FIBP 3932:FIFB 289:IBB 149:IF_H 1587:KKPIB 1629:PINVBB 1626:PKNBB 253:UIBB * PIBBY endogen (4229), feed-back : 4227:FIBBY * PIBE endogen (1578), feed-back : 123:FIBP 4023:FIFE 708:FKNBE 721:IBE 149:IF_H 1587:KKPIB 1609:PINVBE 1606:PKNBE 702:UIBE * PIBH endogen (1573), feed-back : 3842:AFIBH 2425:FDSPXZ_I 164:FI 125:FIB 106:FIBH 136:FIBP1 3276:FIBP1NY 3241:FIFP 3250:FIFP1 4096:FINBH 3238:FIP 3253:FIP1 104:FKBH 114:FKNBH 115:FKNBHL 163:I 151:IBH 3281:IBP1NY 3240:IFP 149:IF_H 3282:IMP1NY 3237:IP 2175:IPS 2177:IPS_CR 109:KBH 1587:KKPIB 2384:KNBEJ 112:KNBH 2787:KNUH 108:OKBH 111:OKNBH 103:PHKW 3269:PIBHG 1601:PIBP 1574:PINVBH 737:PXH 92:RPIBHE 2340:SPG_IBH 2790:TFLM_H_CF 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 1920:YRR PIBHG endogen (3269) : 3270:PHKHG * PIBN endogen (4080), feed-back : 4226:FIB9 4227:FIBBY 4078:FIBN * PIBNE endogen (1580), feed-back : 4078:FIBN 482:FIBNE 123:FIBP 3933:FIFNE 495:IBNE 1587:KKPIB 1617:PINVBNE 1614:PKNBNE 459:UIBNE * PIBNF endogen (1581), feed-back : 4078:FIBN 317:FIBNF 123:FIBP 3934:FIFNF 330:IBNF 1587:KKPIB 1621:PINVBNF 1618:PKNBNF 294:UIBNF * PIBNG endogen (1579), feed-back : 4078:FIBN 523:FIBNG 123:FIBP 3935:FIFNG 536:IBNG 149:IF_H 1587:KKPIB 1613:PINVBNG 1610:PKNBNG 500:UIBNG * PIBNZ endogen (1582), feed-back : 4078:FIBN 358:FIBNZ 123:FIBP 3936:FIFNZ 371:IBNZ 149:IF_H 1587:KKPIB 1625:PINVBNZ 1622:PKNBNZ 335:UIBNZ * PIBO endogen (1576), feed-back : 125:FIB 3244:FIFO 3247:FIO 660:FKNBO 693:IBO 3243:IFO 1587:KKPIB 1601:PIBP 1645:PINVBO 1642:PKNBO 652:UIBO * PIBO1 endogen (1572), feed-back : 2425:FDSPXZ_I 164:FI 136:FIBP1 3258:FIFO1 141:FIFO1NY 144:FIFRO1NY 3256:FIO1 585:FKNBO1 163:I 600:IBO1 2785:KNUO1 1576:PIBO 148:PIBO1NY 1647:PINVBO1 1649:PKNBO1 2342:SPG_IBO1 3586:TJKD_IB 3587:TJKD_IBO1 PIBO1NY endogen ( 148) : 3276:FIBP1NY 3272:FIMO1NY 3273:IBO1NY * PIBP endogen (1601), feed-back : 125:FIB 123:FIBP 3241:FIFP 3263:FIFPXH 4094:FINBP 4093:FINBQ 3238:FIP 3240:IFP 3262:IFPXH 3237:IP 2787:KNUH 210:RPIBPE * PIBP1 endogen (1571), feed-back : 4299:BIPBP 2425:FDSPXZ_I 164:FI 136:FIBP1 3250:FIFP1 3266:FIFP1XH 3253:FIP1 163:I 3255:IBP1 3265:IFP1XH 1917:IVBPS 1577:PIBA 1583:PIBB 1578:PIBE 1580:PIBNE 1581:PIBNF 1579:PIBNG 1582:PIBNZ 1585:PIBQF 1584:PIBQS 1586:PIBQZ 2341:SPG_IBP1 3738:SPG_IP1 3586:TJKD_IB 3589:TJKD_IBP1 * PIBP1NY endogen (3283), feed-back : 3276:FIBP1NY * PIBQ endogen (4081), feed-back : 4226:FIB9 4227:FIBBY 4079:FIBQ * PIBQF endogen (1585), feed-back : 123:FIBP 4079:FIBQ 399:FIBQF 3937:FIFQF 412:IBQF 1587:KKPIB 2786:KNUCF 1641:PINVBQF 1638:PKNBQF 376:UIBQF * PIBQS endogen (1584), feed-back : 4227:FIBBY 123:FIBP 4079:FIBQ 564:FIBQS 3938:FIFQS 577:IBQS 149:IF_H 1587:KKPIB 1637:PINVBQS 1634:PKNBQS 541:UIBQS * PIBQZ endogen (1586), feed-back : 123:FIBP 4079:FIBQ 440:FIBQZ 3939:FIFQZ 454:IBQZ 149:IF_H 1587:KKPIB 1633:PINVBQZ 1630:PKNBQZ 417:UIBQZ * PIF endogen ( 169), feed-back : 168:FIF 3279:FIFP1NY * PIF9 endogen (4250), feed-back : 4248:FIF9 * PIFA endogen (3940), feed-back : 4248:FIF9 3931:FIFA * PIFB endogen (3941), feed-back : 4248:FIF9 3932:FIFB 4249:FIFBY * PIFBY endogen (4251), feed-back : 4249:FIFBY * PIFE endogen (4025), feed-back : 4023:FIFE PIFH endogen (4026), ikke-bestemmende. * PIFN endogen (4110), feed-back : 4248:FIF9 4249:FIFBY 4108:FIFN * PIFNE endogen (3942), feed-back : 4108:FIFN 3933:FIFNE * PIFNF endogen (3943), feed-back : 4108:FIFN 3934:FIFNF * PIFNG endogen (3944), feed-back : 4108:FIFN 3935:FIFNG * PIFNZ endogen (3945), feed-back : 4108:FIFN 3936:FIFNZ * PIFO endogen (3245), feed-back : 3244:FIFO * PIFO1 endogen (3259), feed-back : 3258:FIFO1 * PIFO1NY endogen ( 143), feed-back : 141:FIFO1NY 3279:FIFP1NY 3272:FIMO1NY * PIFP endogen (3242), feed-back : 3241:FIFP * PIFP1 endogen (3251), feed-back : 3250:FIFP1 * PIFP1NY endogen (3280), feed-back : 3279:FIFP1NY * PIFP1XH endogen (3267), feed-back : 3266:FIFP1XH * PIFPXH endogen (3264), feed-back : 3263:FIFPXH * PIFQ endogen (4111), feed-back : 4248:FIF9 4249:FIFBY 4109:FIFQ * PIFQF endogen (3946), feed-back : 4109:FIFQ 3937:FIFQF * PIFQS endogen (3947), feed-back : 4249:FIFBY 4109:FIFQ 3938:FIFQS * PIFQZ endogen (3948), feed-back : 4109:FIFQ 3939:FIFQZ * PIFRO1NY endogen ( 146), feed-back : 144:FIFRO1NY * PIKN endogen (1543), feed-back : 164:FI 3238:FIP 3253:FIP1 163:I 167:IF 166:IKN 2549:IKN_H 3237:IP 2348:SPG_IKN 3590:TJKD_IKN 3563:TJKIKN * PIL endogen (1551), feed-back : 2425:FDSPXZ_I 164:FI 3238:FIP 3253:FIP1 2410:FSPXZ 3863:FYTRXIL 163:I 167:IF 3237:IP 4527:JFSPXZ 2347:SPG_IL 3621:TJKD_DIL PILO endogen (1454) : 1455:FILO 3247:FIO PILO1 endogen (1457) : 1458:FILO1 3256:FIO1 * PIM endogen (1547), feed-back : 168:FIF 124:FIM 135:FIMP1 3277:FIMP1NY 126:FIMX 4067:FINM 2784:KNU 157:PIMD 1600:PIMP 3591:TJKD_IM * PIM9 endogen (4206), feed-back : 4204:FIM9 * PIMA endogen (1589), feed-back : 3931:FIFA 4204:FIM9 237:FIMA 122:FIMP 149:IF_H 251:IMA 1599:KKPIM 1604:PINVMA 1603:PKNMA 213:RPIMAE 215:UIMA * PIMB endogen (1595), feed-back : 3932:FIFB 4204:FIM9 278:FIMB 4205:FIMBY 122:FIMP 149:IF_H 292:IMB 1599:KKPIM 1628:PINVMB 1627:PKNMB 254:RPIMBE 256:UIMB * PIMBY endogen (4207), feed-back : 4205:FIMBY * PIMD endogen ( 157), feed-back : 160:FIMDP1 158:IMD 157:PIMD * PIMDP1 endogen ( 161), feed-back : 160:FIMDP1 * PIME endogen (1590), feed-back : 4023:FIFE 122:FIMP 709:FKNME 149:IF_H 724:IME 1599:KKPIM 1608:PINVME 1607:PKNME 703:RPIMEE 705:UIME * PIMN endogen (4053), feed-back : 4204:FIM9 4205:FIMBY 4051:FIMN * PIMNE endogen (1592), feed-back : 3933:FIFNE 4051:FIMN 484:FIMNE 122:FIMP 498:IMNE 1599:KKPIM 1616:PINVMNE 1615:PKNMNE 460:RPIMNEE 462:UIMNE * PIMNF endogen (1593), feed-back : 3934:FIFNF 4051:FIMN 319:FIMNF 122:FIMP 333:IMNF 1599:KKPIM 1620:PINVMNF 1619:PKNMNF 295:RPIMNFE 297:UIMNF * PIMNG endogen (1591), feed-back : 3935:FIFNG 4051:FIMN 525:FIMNG 122:FIMP 149:IF_H 539:IMNG 1599:KKPIM 1612:PINVMNG 1611:PKNMNG 501:RPIMNGE 503:UIMNG * PIMNZ endogen (1594), feed-back : 3936:FIFNZ 4051:FIMN 360:FIMNZ 122:FIMP 149:IF_H 374:IMNZ 1599:KKPIM 1624:PINVMNZ 1623:PKNMNZ 336:RPIMNZE 338:UIMNZ * PIMO endogen (1588), feed-back : 3244:FIFO 124:FIM 3247:FIO 661:FKNMO 3243:IFO 696:IMO 1599:KKPIM 1600:PIMP 1644:PINVMO 1643:PKNMO 653:RPIMOE 655:UIMO * PIMO1 endogen (1569), feed-back : 164:FI 3258:FIFO1 141:FIFO1NY 583:FIMO1 133:FIMO1X 135:FIMP1 584:FIMRO1 3256:FIO1 586:FKNMO1 163:I 602:IMO1 132:IMO1X 2785:KNUO1 1588:PIMO 1646:PINVMO1 1648:PKNMO1 3592:TJKD_IMO1 4437:ZFIMRO1 * PIMO1NY endogen (3275), feed-back : 3272:FIMO1NY 3277:FIMP1NY * PIMO1X endogen ( 134), feed-back : 2425:FDSPXZ_I 133:FIMO1X 2344:SPG_IMO1 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 * PIMP endogen (1600), feed-back : 3241:FIFP 3263:FIFPXH 124:FIM 122:FIMP 4066:FINMP 3238:FIP 3240:IFP 3262:IFPXH 3237:IP 2787:KNUH * PIMP1 endogen (1570), feed-back : 4298:BIPMP 164:FI 3250:FIFP1 3266:FIFP1XH 135:FIMP1 139:FIMP1X7Y 3253:FIP1 163:I 3265:IFP1XH 137:IMP1 1589:PIMA 1595:PIMB 1590:PIME 1592:PIMNE 1593:PIMNF 1591:PIMNG 1594:PIMNZ 1597:PIMQF 1596:PIMQS 1598:PIMQZ 3738:SPG_IP1 3740:SPP_IP1 3593:TJKD_IMP1 * PIMP1NY endogen (3284), feed-back : 3277:FIMP1NY * PIMP1X7Y endogen ( 140), feed-back : 2425:FDSPXZ_I 139:FIMP1X7Y 2343:SPG_IMP1 2305:SPP_IMP1 2317:SPR_IMP1 3591:TJKD_IM 3593:TJKD_IMP1 * PIMQ endogen (4054), feed-back : 4204:FIM9 4205:FIMBY 4052:FIMQ * PIMQF endogen (1597), feed-back : 3937:FIFQF 122:FIMP 4052:FIMQ 401:FIMQF 415:IMQF 1599:KKPIM 2786:KNUCF 1640:PINVMQF 1639:PKNMQF 377:RPIMQFE 379:UIMQF * PIMQS endogen (1596), feed-back : 3938:FIFQS 4205:FIMBY 122:FIMP 4052:FIMQ 566:FIMQS 149:IF_H 580:IMQS 1599:KKPIM 1636:PINVMQS 1635:PKNMQS 542:RPIMQSE 544:UIMQS * PIMQZ endogen (1598), feed-back : 3939:FIFQZ 122:FIMP 4052:FIMQ 442:FIMQZ 149:IF_H 457:IMQZ 1599:KKPIM 1632:PINVMQZ 1631:PKNMQZ 418:RPIMQZE 420:UIMQZ * PIMRO1 endogen ( 601), feed-back : 144:FIFRO1NY 583:FIMO1 584:FIMRO1 4437:ZFIMRO1 * PIMX endogen ( 128), feed-back : 126:FIMX 129:FIMXO7Y * PIMXO7Y endogen ( 131), feed-back : 129:FIMXO7Y * PINV endogen (4124), feed-back : 4115:FINV * PINV9 endogen (4256), feed-back : 4252:FINV9 * PINVA endogen (3967), feed-back : 4252:FINV9 3949:FINVA * PINVB endogen (3968), feed-back : 4252:FINV9 3950:FINVB 4253:FINVBY * PINVB1 endogen (4092), feed-back : 4085:FINVB1 * PINVB9 endogen (4234), feed-back : 4230:FINVB9 * PINVBA endogen (1605), feed-back : 3949:FINVA 4230:FINVB9 236:FINVBA 4084:FINVBP 247:INVBA 1605:PINVBA * PINVBB endogen (1629), feed-back : 3950:FINVB 4230:FINVB9 277:FINVBB 4231:FINVBBY 4084:FINVBP 288:INVBB 1629:PINVBB * PINVBBY endogen (4235), feed-back : 4231:FINVBBY * PINVBE endogen (1609), feed-back : 712:FINVBE 4084:FINVBP 4027:FINVE 720:INVBE 1609:PINVBE * PINVBH endogen (1574), feed-back : 4115:FINV 4114:FINVP 114:FKNBH 120:INVBH 112:KNBH 1574:PINVBH * PINVBN endogen (4089), feed-back : 4230:FINVB9 4231:FINVBBY 4082:FINVBN 4084:FINVBP * PINVBNE endogen (1617), feed-back : 4082:FINVBN 483:FINVBNE 3951:FINVNE 494:INVBNE 1617:PINVBNE * PINVBNF endogen (1621), feed-back : 4082:FINVBN 318:FINVBNF 3952:FINVNF 329:INVBNF 1621:PINVBNF * PINVBNG endogen (1613), feed-back : 4082:FINVBN 524:FINVBNG 3953:FINVNG 535:INVBNG 1613:PINVBNG * PINVBNZ endogen (1625), feed-back : 4082:FINVBN 359:FINVBNZ 3954:FINVNZ 370:INVBNZ 1625:PINVBNZ * PINVBO endogen (1645), feed-back : 4115:FINV 4085:FINVB1 658:FINVBO 4029:FINVO 692:INVBO 1645:PINVBO * PINVBO1 endogen (1647), feed-back : 592:FINVBO1 593:FINVO1 616:FXO1 598:INVBO1 1647:PINVBO1 * PINVBP endogen (4091), feed-back : 4115:FINV 4085:FINVB1 4084:FINVBP 4114:FINVP 4116:FINVPXH * PINVBQ endogen (4090), feed-back : 4230:FINVB9 4231:FINVBBY 4084:FINVBP 4083:FINVBQ * PINVBQF endogen (1641), feed-back : 4083:FINVBQ 400:FINVBQF 3955:FINVQF 411:INVBQF 1641:PINVBQF * PINVBQS endogen (1637), feed-back : 4231:FINVBBY 4083:FINVBQ 565:FINVBQS 3956:FINVQS 576:INVBQS 1637:PINVBQS * PINVBQZ endogen (1633), feed-back : 4083:FINVBQ 441:FINVBQZ 3957:FINVQZ 453:INVBQZ 1633:PINVBQZ * PINVBY endogen (4257), feed-back : 4253:FINVBY * PINVE endogen (4033), feed-back : 4027:FINVE PINVH endogen (4034), ikke-bestemmende. * PINVM endogen (4065), feed-back : 4064:FINVM * PINVM9 endogen (4210), feed-back : 4209:FINVM9 * PINVMA endogen (1604), feed-back : 3949:FINVA 4209:FINVM9 238:FINVMA 4061:FINVMP 250:INVMA 1604:PINVMA * PINVMB endogen (1628), feed-back : 3950:FINVB 4209:FINVM9 279:FINVMB 4212:FINVMBY 4061:FINVMP 291:INVMB 1628:PINVMB * PINVMBY endogen (4213), feed-back : 4212:FINVMBY * PINVME endogen (1608), feed-back : 4027:FINVE 711:FINVME 4061:FINVMP 723:INVME 1608:PINVME * PINVMN endogen (4057), feed-back : 4209:FINVM9 4212:FINVMBY 4056:FINVMN 4061:FINVMP * PINVMNE endogen (1616), feed-back : 4056:FINVMN 485:FINVMNE 3951:FINVNE 497:INVMNE 1616:PINVMNE * PINVMNF endogen (1620), feed-back : 4056:FINVMN 320:FINVMNF 3952:FINVNF 332:INVMNF 1620:PINVMNF * PINVMNG endogen (1612), feed-back : 4056:FINVMN 526:FINVMNG 3953:FINVNG 538:INVMNG 1612:PINVMNG * PINVMNZ endogen (1624), feed-back : 4056:FINVMN 361:FINVMNZ 3954:FINVNZ 373:INVMNZ 1624:PINVMNZ * PINVMO endogen (1644), feed-back : 4115:FINV 4064:FINVM 659:FINVMO 4029:FINVO 695:INVMO 1644:PINVMO * PINVMO1 endogen (1646), feed-back : 591:FINVMO1 593:FINVO1 616:FXO1 599:INVMO1 1646:PINVMO1 * PINVMP endogen (4062), feed-back : 4115:FINV 4064:FINVM 4061:FINVMP 4114:FINVP 4116:FINVPXH * PINVMQ endogen (4060), feed-back : 4209:FINVM9 4212:FINVMBY 4061:FINVMP 4059:FINVMQ * PINVMQF endogen (1640), feed-back : 4059:FINVMQ 402:FINVMQF 3955:FINVQF 414:INVMQF 1640:PINVMQF * PINVMQS endogen (1636), feed-back : 4212:FINVMBY 4059:FINVMQ 567:FINVMQS 3956:FINVQS 579:INVMQS 1636:PINVMQS * PINVMQZ endogen (1632), feed-back : 4059:FINVMQ 443:FINVMQZ 3957:FINVQZ 456:INVMQZ 1632:PINVMQZ * PINVN endogen (4121), feed-back : 4252:FINV9 4253:FINVBY 4112:FINVN * PINVNE endogen (3969), feed-back : 4112:FINVN 3951:FINVNE * PINVNF endogen (3970), feed-back : 4112:FINVN 3952:FINVNF * PINVNG endogen (3971), feed-back : 4112:FINVN 3953:FINVNG * PINVNZ endogen (3972), feed-back : 4112:FINVN 3954:FINVNZ * PINVO endogen (4035), feed-back : 4029:FINVO * PINVO1 endogen ( 607), feed-back : 647:FCOZ 649:FCOZGL 593:FINVO1 612:FYFO1GL * PINVP endogen (4123), feed-back : 4114:FINVP * PINVPXH endogen (4125), feed-back : 4116:FINVPXH * PINVQ endogen (4122), feed-back : 4252:FINV9 4253:FINVBY 4113:FINVQ * PINVQF endogen (3973), feed-back : 4113:FINVQ 3955:FINVQF * PINVQS endogen (3974), feed-back : 4253:FINVBY 4113:FINVQ 3956:FINVQS * PINVQZ endogen (3975), feed-back : 4113:FINVQ 3957:FINVQZ * PIO endogen (3248), feed-back : 3247:FIO * PIO1 endogen (3257), feed-back : 3256:FIO1 * PIP endogen (3239), feed-back : 3238:FIP * PIP1 endogen (3254), feed-back : 3253:FIP1 * PIT endogen (1550), feed-back : 164:FI 168:FIF 3241:FIFP 3250:FIFP1 3266:FIFP1XH 3263:FIFPXH 3238:FIP 3253:FIP1 738:FKNT 163:I 3240:IFP 3265:IFP1XH 3262:IFPXH 3282:IMP1NY 3237:IP 3261:IT 739:PKNT 3594:TJKD_IT * PKBH endogen ( 110), feed-back : 106:FIBH * PKLA endogen ( 216), feed-back : 223:FKNMAWX 224:HQAWX 216:PKLA * PKLB endogen ( 257), feed-back : 264:FKNMBWX 265:HQBWX 257:PKLB * PKLBMENE endogen ( 466), feed-back : 469:FKNBNEWX 470:FKNMNEWX 467:FVENEWX 468:FVMNEWX 471:HQNEWX 466:PKLBMENE * PKLBMENG endogen ( 507), feed-back : 510:FKNBNGWX 511:FKNMNGWX 508:FVENGWX 509:FVMNGWX 512:HQNGWX 507:PKLBMENG * PKLBMEQS endogen ( 548), feed-back : 551:FKNBQSWX 552:FKNMQSWX 549:FVEQSWX 550:FVMQSWX 553:HQQSWX 548:PKLBMEQS * PKLBMNE endogen ( 465), feed-back : 469:FKNBNEWX 470:FKNMNEWX 468:FVMNEWX 471:HQNEWX 465:PKLBMNE * PKLBMNG endogen ( 506), feed-back : 510:FKNBNGWX 511:FKNMNGWX 509:FVMNGWX 512:HQNGWX 506:PKLBMNG * PKLBMQS endogen ( 547), feed-back : 551:FKNBQSWX 552:FKNMQSWX 550:FVMQSWX 553:HQQSWX 547:PKLBMQS * PKLBNE endogen ( 464), feed-back : 469:FKNBNEWX 470:FKNMNEWX 471:HQNEWX 464:PKLBNE * PKLBNG endogen ( 505), feed-back : 510:FKNBNGWX 511:FKNMNGWX 512:HQNGWX 505:PKLBNG * PKLBQS endogen ( 546), feed-back : 551:FKNBQSWX 552:FKNMQSWX 553:HQQSWX 546:PKLBQS * PKLEA endogen ( 217), feed-back : 223:FKNMAWX 222:FVEAWX 224:HQAWX 217:PKLEA * PKLEB endogen ( 258), feed-back : 264:FKNMBWX 263:FVEBWX 265:HQBWX 258:PKLEB * PKLEBA endogen ( 218), feed-back : 221:FKNBAWX 223:FKNMAWX 222:FVEAWX 224:HQAWX 218:PKLEBA * PKLEBB endogen ( 259), feed-back : 262:FKNBBWX 264:FKNMBWX 263:FVEBWX 265:HQBWX 259:PKLEBB * PKLEBM9 endogen (4330), feed-back : 4330:PKLEBM9 * PKLEBMA endogen ( 219), feed-back : 221:FKNBAWX 223:FKNMAWX 222:FVEAWX 220:FVMAWX 224:HQAWX 219:PKLEBMA * PKLEBMB endogen ( 260), feed-back : 262:FKNBBWX 264:FKNMBWX 263:FVEBWX 261:FVMBWX 265:HQBWX 260:PKLEBMB * PKLEBMBY endogen (4331), feed-back : 4331:PKLEBMBY * PKLEBMN endogen (4315), feed-back : 4315:PKLEBMN * PKLEBMNF endogen ( 301), feed-back : 303:FKNBNFWX 305:FKNMNFWX 304:FVENFWX 302:FVMNFWX 306:HQNFWX 301:PKLEBMNF * PKLEBMNZ endogen ( 342), feed-back : 344:FKNBNZWX 346:FKNMNZWX 345:FVENZWX 343:FVMNZWX 347:HQNZWX 342:PKLEBMNZ * PKLEBMQ endogen (4316), feed-back : 4316:PKLEBMQ * PKLEBMQF endogen ( 383), feed-back : 385:FKNBQFWX 387:FKNMQFWX 386:FVEQFWX 384:FVMQFWX 388:HQQFWX 383:PKLEBMQF * PKLEBMQZ endogen ( 424), feed-back : 426:FKNBQZWX 428:FKNMQZWX 427:FVEQZWX 425:FVMQZWX 429:HQQZWX 424:PKLEBMQZ * PKLEBNF endogen ( 300), feed-back : 303:FKNBNFWX 305:FKNMNFWX 304:FVENFWX 306:HQNFWX 300:PKLEBNF * PKLEBNZ endogen ( 341), feed-back : 344:FKNBNZWX 346:FKNMNZWX 345:FVENZWX 347:HQNZWX 341:PKLEBNZ * PKLEBQF endogen ( 382), feed-back : 385:FKNBQFWX 387:FKNMQFWX 386:FVEQFWX 388:HQQFWX 382:PKLEBQF * PKLEBQZ endogen ( 423), feed-back : 426:FKNBQZWX 428:FKNMQZWX 427:FVEQZWX 429:HQQZWX 423:PKLEBQZ * PKLENF endogen ( 299), feed-back : 305:FKNMNFWX 304:FVENFWX 306:HQNFWX 299:PKLENF * PKLENZ endogen ( 340), feed-back : 346:FKNMNZWX 345:FVENZWX 347:HQNZWX 340:PKLENZ * PKLEQF endogen ( 381), feed-back : 387:FKNMQFWX 386:FVEQFWX 388:HQQFWX 381:PKLEQF * PKLEQZ endogen ( 422), feed-back : 428:FKNMQZWX 427:FVEQZWX 429:HQQZWX 422:PKLEQZ * PKLNE endogen ( 463), feed-back : 470:FKNMNEWX 471:HQNEWX 463:PKLNE * PKLNF endogen ( 298), feed-back : 305:FKNMNFWX 306:HQNFWX 298:PKLNF * PKLNG endogen ( 504), feed-back : 511:FKNMNGWX 512:HQNGWX 504:PKLNG * PKLNZ endogen ( 339), feed-back : 346:FKNMNZWX 347:HQNZWX 339:PKLNZ * PKLQF endogen ( 380), feed-back : 387:FKNMQFWX 388:HQQFWX 380:PKLQF * PKLQS endogen ( 545), feed-back : 552:FKNMQSWX 553:HQQSWX 545:PKLQS * PKLQZ endogen ( 421), feed-back : 428:FKNMQZWX 429:HQQZWX 421:PKLQZ * PKN endogen (4136), feed-back : 4141:FIN 4129:FKN * PKN9 endogen (4262), feed-back : 4258:FKN9 * PKNA endogen (3994), feed-back : 4258:FKN9 3976:FKNA * PKNB endogen (3995), feed-back : 4258:FKN9 3977:FKNB 4259:FKNBY * PKNB1 endogen (2777), feed-back : 4095:FINB1 2773:FKNB1 4105:FKNB1W 2782:FKNCR * PKNB9 endogen (4240), feed-back : 4236:FKNB9 4244:FKNB9W * PKNBA endogen (1602), feed-back : 235:FIBA 236:FINVBA 3976:FKNA 4236:FKNB9 4244:FKNB9W 2772:FKNBP 4103:FKNBPW 246:KNBA 1602:PKNBA * PKNBB endogen (1626), feed-back : 276:FIBB 277:FINVBB 3977:FKNB 4236:FKNB9 4244:FKNB9W 4237:FKNBBY 4245:FKNBBYW 2772:FKNBP 4103:FKNBPW 287:KNBB 1626:PKNBB * PKNBBY endogen (4241), feed-back : 4237:FKNBBY 4245:FKNBBYW * PKNBE endogen (1606), feed-back : 712:FINVBE 708:FKNBE 2772:FKNBP 4103:FKNBPW 4036:FKNE 719:KNBE 1606:PKNBE PKNBH endogen ( 113) : 4096:FINBH 4129:FKN 2773:FKNB1 4105:FKNB1W 114:FKNBH 116:FKNBHE 115:FKNBHL 2782:FKNCR 4128:FKNP 119:KNBHE 118:KNBHL * PKNBN endogen (2774), feed-back : 4236:FKNB9 4244:FKNB9W 4237:FKNBBY 4245:FKNBBYW 2770:FKNBN 4101:FKNBNW 2772:FKNBP 4103:FKNBPW * PKNBNE endogen (1614), feed-back : 482:FIBNE 483:FINVBNE 2770:FKNBN 4101:FKNBNW 3978:FKNNE 493:KNBNE 1614:PKNBNE * PKNBNF endogen (1618), feed-back : 317:FIBNF 318:FINVBNF 2770:FKNBN 4101:FKNBNW 3979:FKNNF 328:KNBNF 1618:PKNBNF * PKNBNG endogen (1610), feed-back : 523:FIBNG 524:FINVBNG 2770:FKNBN 4101:FKNBNW 3980:FKNNG 534:KNBNG 1610:PKNBNG * PKNBNZ endogen (1622), feed-back : 358:FIBNZ 359:FINVBNZ 2770:FKNBN 4101:FKNBNW 3981:FKNNZ 369:KNBNZ 1622:PKNBNZ * PKNBO endogen (1642), feed-back : 658:FINVBO 4129:FKN 2773:FKNB1 4105:FKNB1W 660:FKNBO 4038:FKNO 691:KNBO 1642:PKNBO * PKNBO1 endogen (1649), feed-back : 592:FINVBO1 585:FKNBO1 2782:FKNCR 596:KNBO1 1649:PKNBO1 * PKNBP endogen (2776), feed-back : 4094:FINBP 4093:FINBQ 4129:FKN 2773:FKNB1 4105:FKNB1W 2772:FKNBP 4103:FKNBPW 2782:FKNCR 4128:FKNP 4130:FKNPXH * PKNBQ endogen (2775), feed-back : 4236:FKNB9 4244:FKNB9W 4237:FKNBBY 4245:FKNBBYW 2772:FKNBP 4103:FKNBPW 2771:FKNBQ 4102:FKNBQW * PKNBQF endogen (1638), feed-back : 399:FIBQF 400:FINVBQF 2771:FKNBQ 4102:FKNBQW 2779:FKNCF 3982:FKNQF 410:KNBQF 1638:PKNBQF * PKNBQS endogen (1634), feed-back : 564:FIBQS 565:FINVBQS 4237:FKNBBY 4245:FKNBBYW 2771:FKNBQ 4102:FKNBQW 3983:FKNQS 575:KNBQS 1634:PKNBQS * PKNBQZ endogen (1630), feed-back : 440:FIBQZ 441:FINVBQZ 2771:FKNBQ 4102:FKNBQW 3984:FKNQZ 452:KNBQZ 1630:PKNBQZ * PKNBY endogen (4263), feed-back : 4259:FKNBY * PKNCB endogen (1575), feed-back : 53:BFCBU 27:CPUXH 70:FCB 4415:JRCPUXH 69:KNCB 1575:PKNCB 4414:ZFCP * PKNCF endogen (2780), feed-back : 2779:FKNCF 2782:FKNCR * PKNCR endogen (2783), feed-back : 2782:FKNCR * PKNE endogen (4042), feed-back : 4036:FKNE PKNH endogen (4043), ikke-bestemmende. * PKNM endogen (2765), feed-back : 4067:FINM 2782:FKNCR 2761:FKNM 4075:FKNMW * PKNM9 endogen (4218), feed-back : 4216:FKNM9 4222:FKNM9W * PKNMA endogen (1603), feed-back : 237:FIMA 238:FINVMA 3976:FKNA 4216:FKNM9 4222:FKNM9W 2760:FKNMP 4074:FKNMPW 249:KNMA 1603:PKNMA * PKNMB endogen (1627), feed-back : 278:FIMB 279:FINVMB 3977:FKNB 4216:FKNM9 4222:FKNM9W 4217:FKNMBY 4223:FKNMBYW 2760:FKNMP 4074:FKNMPW 290:KNMB 1627:PKNMB * PKNMBY endogen (4219), feed-back : 4217:FKNMBY 4223:FKNMBYW * PKNME endogen (1607), feed-back : 711:FINVME 4036:FKNE 709:FKNME 2760:FKNMP 4074:FKNMPW 722:KNME 1607:PKNME * PKNMN endogen (2762), feed-back : 4216:FKNM9 4222:FKNM9W 4217:FKNMBY 4223:FKNMBYW 2758:FKNMN 4072:FKNMNW 2760:FKNMP 4074:FKNMPW * PKNMNE endogen (1615), feed-back : 484:FIMNE 485:FINVMNE 2758:FKNMN 4072:FKNMNW 3978:FKNNE 496:KNMNE 1615:PKNMNE * PKNMNF endogen (1619), feed-back : 319:FIMNF 320:FINVMNF 2758:FKNMN 4072:FKNMNW 3979:FKNNF 331:KNMNF 1619:PKNMNF * PKNMNG endogen (1611), feed-back : 525:FIMNG 526:FINVMNG 2758:FKNMN 4072:FKNMNW 3980:FKNNG 537:KNMNG 1611:PKNMNG * PKNMNZ endogen (1623), feed-back : 360:FIMNZ 361:FINVMNZ 2758:FKNMN 4072:FKNMNW 3981:FKNNZ 372:KNMNZ 1623:PKNMNZ * PKNMO endogen (1643), feed-back : 659:FINVMO 4129:FKN 2761:FKNM 661:FKNMO 4075:FKNMW 4038:FKNO 694:KNMO 1643:PKNMO * PKNMO1 endogen (1648), feed-back : 591:FINVMO1 2782:FKNCR 586:FKNMO1 597:KNMO1 1648:PKNMO1 * PKNMP endogen (2764), feed-back : 4066:FINMP 4129:FKN 2782:FKNCR 2761:FKNM 2760:FKNMP 4074:FKNMPW 4075:FKNMW 4128:FKNP 4130:FKNPXH * PKNMQ endogen (2763), feed-back : 4216:FKNM9 4222:FKNM9W 4217:FKNMBY 4223:FKNMBYW 2760:FKNMP 4074:FKNMPW 2759:FKNMQ 4073:FKNMQW * PKNMQF endogen (1639), feed-back : 401:FIMQF 402:FINVMQF 2779:FKNCF 2759:FKNMQ 4073:FKNMQW 3982:FKNQF 413:KNMQF 1639:PKNMQF * PKNMQS endogen (1635), feed-back : 566:FIMQS 567:FINVMQS 4217:FKNMBY 4223:FKNMBYW 2759:FKNMQ 4073:FKNMQW 3983:FKNQS 578:KNMQS 1635:PKNMQS * PKNMQZ endogen (1631), feed-back : 442:FIMQZ 443:FINVMQZ 2759:FKNMQ 4073:FKNMQW 3984:FKNQZ 455:KNMQZ 1631:PKNMQZ * PKNN endogen (4137), feed-back : 4258:FKN9 4259:FKNBY 4126:FKNN * PKNNE endogen (3996), feed-back : 4126:FKNN 3978:FKNNE * PKNNF endogen (3997), feed-back : 4126:FKNN 3979:FKNNF * PKNNG endogen (3998), feed-back : 4126:FKNN 3980:FKNNG * PKNNZ endogen (3999), feed-back : 4126:FKNN 3981:FKNNZ * PKNO endogen (4044), feed-back : 4038:FKNO * PKNP endogen (4139), feed-back : 4128:FKNP * PKNPXH endogen (4140), feed-back : 4130:FKNPXH * PKNQ endogen (4138), feed-back : 4258:FKN9 4259:FKNBY 4127:FKNQ * PKNQF endogen (4000), feed-back : 4127:FKNQ 3982:FKNQF * PKNQS endogen (4001), feed-back : 4259:FKNBY 4127:FKNQ 3983:FKNQS * PKNQZ endogen (4002), feed-back : 4127:FKNQ 3984:FKNQZ * PKNT endogen ( 739), feed-back : 4129:FKN 2782:FKNCR 4128:FKNP 4130:FKNPXH 738:FKNT 740:KNT * PM endogen (2437), feed-back : 1682:FM 3307:FMZ 2576:FY 3823:FYST 2581:FYTR PM01 eksogen : 1081:AXNF_CB 1039:AXNF_CE 997:AXNF_CF 1060:AXNF_CG 1102:AXNF_CH 1144:AXNF_CO 1123:AXNF_CS 1018:AXNF_CV 1182:AXNF_IB 1224:AXNF_IKN 1163:AXNF_IMXO7Y 745:AXNF_VMA 871:AXNF_VMB 766:AXNF_VME 955:AXNF_VMH 808:AXNF_VMNE 829:AXNF_VMNF 787:AXNF_VMNG 850:AXNF_VMNZ 976:AXNF_VMO 934:AXNF_VMQF 913:AXNF_VMQS 892:AXNF_VMQZ 1246:AXQZ_E01 1267:AXQZ_E2 1287:AXQZ_E3X 1308:AXQZ_E59 1329:AXQZ_E7Y 1350:AXQZ_ESQ 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 1688:FM01 1680:FMV 3307:FMZ 2410:FSPXZ 664:FXO_CO 5159:JDAXNF_CB 5160:JDAXNF_CE 5161:JDAXNF_CF 5162:JDAXNF_CG 5163:JDAXNF_CH 5164:JDAXNF_CO 5165:JDAXNF_CS 5166:JDAXNF_CV 5172:JDAXNF_IB 5173:JDAXNF_IKN 5174:JDAXNF_IMXO7Y 5176:JDAXNF_VMA 5177:JDAXNF_VMB 5178:JDAXNF_VME 5179:JDAXNF_VMH 5180:JDAXNF_VMNE 5181:JDAXNF_VMNF 5182:JDAXNF_VMNG 5183:JDAXNF_VMNZ 5184:JDAXNF_VMO 5185:JDAXNF_VMQF 5186:JDAXNF_VMQS 5187:JDAXNF_VMQZ 4527:JFSPXZ 4462:JM01_IL 4520:JSPM_IL 1704:M01 1439:M01_IL 2434:MV 3489:M_CB 3487:M_CE 3485:M_CF 3488:M_CG 3490:M_CH 3492:M_CO 3491:M_CS 3486:M_CV 3498:M_E01 3499:M_E2 3500:M_E3 3501:M_E59 3502:M_E7Y 3503:M_ES 3494:M_IB 3496:M_IKN 3493:M_IM 3495:M_IT 3473:M_XA 3479:M_XB 3474:M_XE 3483:M_XH 3476:M_XNE 3477:M_XNF 3475:M_XNG 3478:M_XNZ 3484:M_XO 3482:M_XQF 3481:M_XQS 3480:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1550:PIT 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 1665:PXM01 665:PXO_CO 1369:RJAXA_IT 2373:SPM_IL 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3646:TJKD_M01 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ PM2 eksogen : 1082:AXNZ_CB 1040:AXNZ_CE 998:AXNZ_CF 1061:AXNZ_CG 1103:AXNZ_CH 1145:AXNZ_CO 1124:AXNZ_CS 1019:AXNZ_CV 1244:AXNZ_E01 1265:AXNZ_E2 1285:AXNZ_E3X 1306:AXNZ_E59 1327:AXNZ_E7Y 1348:AXNZ_ESQ 1183:AXNZ_IB 1164:AXNZ_IMXO7Y 746:AXNZ_VMA 872:AXNZ_VMB 767:AXNZ_VME 956:AXNZ_VMH 809:AXNZ_VMNE 830:AXNZ_VMNF 788:AXNZ_VMNG 851:AXNZ_VMNZ 977:AXNZ_VMO 935:AXNZ_VMQF 914:AXNZ_VMQS 893:AXNZ_VMQZ 1227:AXQZ_IKN 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 206:FE2 3329:FE2W 1689:FM2 3315:FM237Y 1680:FMV 3307:FMZ 2410:FSPXZ 664:FXO_CO 5218:JDAXNZ_CB 5219:JDAXNZ_CE 5220:JDAXNZ_CF 5221:JDAXNZ_CG 5222:JDAXNZ_CH 5223:JDAXNZ_CO 5224:JDAXNZ_CS 5225:JDAXNZ_CV 5226:JDAXNZ_E01 5227:JDAXNZ_E2 5228:JDAXNZ_E3X 5229:JDAXNZ_E59 5230:JDAXNZ_E7Y 5231:JDAXNZ_ESQ 5232:JDAXNZ_IB 5234:JDAXNZ_IMXO7Y 5236:JDAXNZ_VMA 5237:JDAXNZ_VMB 5238:JDAXNZ_VME 5239:JDAXNZ_VMH 5240:JDAXNZ_VMNE 5241:JDAXNZ_VMNF 5242:JDAXNZ_VMNG 5243:JDAXNZ_VMNZ 5244:JDAXNZ_VMO 5245:JDAXNZ_VMQF 5246:JDAXNZ_VMQS 5247:JDAXNZ_VMQZ 4527:JFSPXZ 4463:JM2_IL 4520:JSPM_IL 1705:M2 1440:M2_IL 2434:MV 3489:M_CB 3487:M_CE 3485:M_CF 3488:M_CG 3490:M_CH 3492:M_CO 3491:M_CS 3486:M_CV 3498:M_E01 3499:M_E2 3500:M_E3 3501:M_E59 3502:M_E7Y 3503:M_ES 3494:M_IB 3496:M_IKN 3493:M_IM 3495:M_IT 3473:M_XA 3479:M_XB 3474:M_XE 3483:M_XH 3476:M_XNE 3477:M_XNF 3475:M_XNG 3478:M_XNZ 3484:M_XO 3482:M_XQF 3481:M_XQS 3480:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 1666:PXM2 665:PXO_CO 2373:SPM_IL 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3647:TJKD_M2 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ * PM237Y endogen (3316), feed-back : 3315:FM237Y * PM3 endogen (3303), feed-back : 3315:FM237Y 3302:FM3 3309:FMVX3 * PM3K endogen (2619), feed-back : 819:AM3K_VENE 1080:AXNE_CB 1038:AXNE_CE 996:AXNE_CF 1059:AXNE_CG 1101:AXNE_CH 1143:AXNE_CO 1122:AXNE_CS 1017:AXNE_CV 1243:AXNE_E01 1263:AXNE_E2 1283:AXNE_E3X 1304:AXNE_E59 1325:AXNE_E7Y 1346:AXNE_ESQ 1181:AXNE_IB 1223:AXNE_IKN 1162:AXNE_IMXO7Y 744:AXNE_VEA 870:AXNE_VEB 765:AXNE_VEE 954:AXNE_VEH 807:AXNE_VENE 828:AXNE_VENF 786:AXNE_VENG 849:AXNE_VENZ 975:AXNE_VEO 933:AXNE_VEQF 912:AXNE_VEQS 891:AXNE_VEQZ 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 3302:FM3 1691:FM3K 1680:FMV 2410:FSPXZ 664:FXO_CO 4748:JDAM3K_VENE 5141:JDAXNE_CB 5142:JDAXNE_CE 5143:JDAXNE_CF 5144:JDAXNE_CG 5145:JDAXNE_CH 5146:JDAXNE_CO 5147:JDAXNE_CS 5148:JDAXNE_CV 5149:JDAXNE_E01 5150:JDAXNE_E2 5151:JDAXNE_E3X 5152:JDAXNE_E59 5153:JDAXNE_E7Y 5154:JDAXNE_ESQ 5155:JDAXNE_IB 5156:JDAXNE_IKN 5157:JDAXNE_IMXO7Y 4527:JFSPXZ 4464:JM3K_IL 4520:JSPM_IL 1707:M3K 1441:M3K_IL 2434:MV 3489:M_CB 3487:M_CE 3485:M_CF 3488:M_CG 3490:M_CH 3492:M_CO 3491:M_CS 3486:M_CV 3498:M_E01 3499:M_E2 3500:M_E3 3501:M_E59 3502:M_E7Y 3503:M_ES 3494:M_IB 3496:M_IKN 3493:M_IM 3495:M_IT 3473:M_XA 3479:M_XB 3474:M_XE 3483:M_XH 3476:M_XNE 3477:M_XNF 3475:M_XNG 3478:M_XNZ 3484:M_XO 3482:M_XQF 3481:M_XQS 3480:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 2619:PM3K 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 2373:SPM_IL 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3649:TJKD_M3K 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3597:TJKD_VEA 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ PM3KW endogen (2616) : 2619:PM3K * PM3Q endogen (2620), feed-back : 1079:AXNG_CB 1037:AXNG_CE 995:AXNG_CF 1058:AXNG_CG 1100:AXNG_CH 1142:AXNG_CO 1121:AXNG_CS 1016:AXNG_CV 1242:AXNG_E01 1262:AXNG_E2 1282:AXNG_E3X 1303:AXNG_E59 1324:AXNG_E7Y 1345:AXNG_ESQ 1180:AXNG_IB 1222:AXNG_IKN 1161:AXNG_IMXO7Y 743:AXNG_VEA 869:AXNG_VEB 764:AXNG_VEE 953:AXNG_VEH 806:AXNG_VENE 827:AXNG_VENF 785:AXNG_VENG 848:AXNG_VENZ 974:AXNG_VEO 932:AXNG_VEQF 911:AXNG_VEQS 890:AXNG_VEQZ 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 3302:FM3 1692:FM3Q 1680:FMV 3307:FMZ 2410:FSPXZ 664:FXO_CO 5188:JDAXNG_CB 5189:JDAXNG_CE 5190:JDAXNG_CF 5191:JDAXNG_CG 5192:JDAXNG_CH 5193:JDAXNG_CO 5194:JDAXNG_CS 5195:JDAXNG_CV 5196:JDAXNG_E01 5197:JDAXNG_E2 5198:JDAXNG_E3X 5199:JDAXNG_E59 5200:JDAXNG_E7Y 5201:JDAXNG_ESQ 5202:JDAXNG_IB 5203:JDAXNG_IKN 5204:JDAXNG_IMXO7Y 5206:JDAXNG_VEA 5207:JDAXNG_VEB 5208:JDAXNG_VEE 5209:JDAXNG_VEH 5210:JDAXNG_VENE 5211:JDAXNG_VENF 5212:JDAXNG_VENG 5213:JDAXNG_VENZ 5214:JDAXNG_VEO 5215:JDAXNG_VEQF 5216:JDAXNG_VEQS 5217:JDAXNG_VEQZ 4527:JFSPXZ 4466:JM3Q_IL 4520:JSPM_IL 1708:M3Q 1443:M3Q_IL 2434:MV 3489:M_CB 3487:M_CE 3485:M_CF 3488:M_CG 3490:M_CH 3492:M_CO 3491:M_CS 3486:M_CV 3498:M_E01 3499:M_E2 3500:M_E3 3501:M_E59 3502:M_E7Y 3503:M_ES 3494:M_IB 3496:M_IKN 3493:M_IM 3495:M_IT 3473:M_XA 3479:M_XB 3474:M_XE 3483:M_XH 3476:M_XNE 3477:M_XNF 3475:M_XNG 3478:M_XNZ 3484:M_XO 3482:M_XQF 3481:M_XQS 3480:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 2620:PM3Q 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 2373:SPM_IL 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3650:TJKD_M3Q 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3597:TJKD_VEA 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ PM3QW endogen (2617) : 2620:PM3Q * PM3R endogen (2618), feed-back : 1253:AM3R_E01 1274:AM3R_E2 1315:AM3R_E59 1336:AM3R_E7Y 1356:AM3R_ESQ 797:AM3R_VENG 1080:AXNE_CB 1038:AXNE_CE 996:AXNE_CF 1059:AXNE_CG 1101:AXNE_CH 1143:AXNE_CO 1122:AXNE_CS 1017:AXNE_CV 1243:AXNE_E01 1263:AXNE_E2 1283:AXNE_E3X 1304:AXNE_E59 1325:AXNE_E7Y 1346:AXNE_ESQ 1181:AXNE_IB 1223:AXNE_IKN 1162:AXNE_IMXO7Y 744:AXNE_VEA 870:AXNE_VEB 765:AXNE_VEE 954:AXNE_VEH 807:AXNE_VENE 828:AXNE_VENF 786:AXNE_VENG 849:AXNE_VENZ 975:AXNE_VEO 933:AXNE_VEQF 912:AXNE_VEQS 891:AXNE_VEQZ 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 3302:FM3 1690:FM3R 1680:FMV 2410:FSPXZ 664:FXO_CO 5119:JDAM3R_E01 5120:JDAM3R_E2 5122:JDAM3R_E59 5123:JDAM3R_E7Y 5124:JDAM3R_ESQ 5135:JDAM3R_VENG 5141:JDAXNE_CB 5142:JDAXNE_CE 5143:JDAXNE_CF 5144:JDAXNE_CG 5145:JDAXNE_CH 5146:JDAXNE_CO 5147:JDAXNE_CS 5148:JDAXNE_CV 5149:JDAXNE_E01 5150:JDAXNE_E2 5151:JDAXNE_E3X 5152:JDAXNE_E59 5153:JDAXNE_E7Y 5154:JDAXNE_ESQ 5155:JDAXNE_IB 5156:JDAXNE_IKN 5157:JDAXNE_IMXO7Y 4527:JFSPXZ 4465:JM3R_IL 4520:JSPM_IL 1706:M3R 1442:M3R_IL 2434:MV 3489:M_CB 3487:M_CE 3485:M_CF 3488:M_CG 3490:M_CH 3492:M_CO 3491:M_CS 3486:M_CV 3498:M_E01 3499:M_E2 3500:M_E3 3501:M_E59 3502:M_E7Y 3503:M_ES 3494:M_IB 3496:M_IKN 3493:M_IM 3495:M_IT 3473:M_XA 3479:M_XB 3474:M_XE 3483:M_XH 3476:M_XNE 3477:M_XNF 3475:M_XNG 3478:M_XNZ 3484:M_XO 3482:M_XQF 3481:M_XQS 3480:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 2618:PM3R 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 182:PXEXE3 2628:PXNG 665:PXO_CO 2373:SPM_IL 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3648:TJKD_M3R 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3597:TJKD_VEA 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ PM3RW endogen (2615) : 2618:PM3R PM59 eksogen : 1082:AXNZ_CB 1040:AXNZ_CE 998:AXNZ_CF 1061:AXNZ_CG 1103:AXNZ_CH 1145:AXNZ_CO 1124:AXNZ_CS 1019:AXNZ_CV 1244:AXNZ_E01 1265:AXNZ_E2 1285:AXNZ_E3X 1306:AXNZ_E59 1327:AXNZ_E7Y 1348:AXNZ_ESQ 1183:AXNZ_IB 1225:AXNZ_IKN 1164:AXNZ_IMXO7Y 746:AXNZ_VMA 872:AXNZ_VMB 767:AXNZ_VME 956:AXNZ_VMH 809:AXNZ_VMNE 830:AXNZ_VMNF 788:AXNZ_VMNG 851:AXNZ_VMNZ 977:AXNZ_VMO 935:AXNZ_VMQF 914:AXNZ_VMQS 893:AXNZ_VMQZ 3325:BPE59 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 1693:FM59 3312:FM597B 1680:FMV 3307:FMZ 2410:FSPXZ 664:FXO_CO 5218:JDAXNZ_CB 5219:JDAXNZ_CE 5220:JDAXNZ_CF 5221:JDAXNZ_CG 5222:JDAXNZ_CH 5223:JDAXNZ_CO 5224:JDAXNZ_CS 5225:JDAXNZ_CV 5226:JDAXNZ_E01 5227:JDAXNZ_E2 5228:JDAXNZ_E3X 5229:JDAXNZ_E59 5230:JDAXNZ_E7Y 5231:JDAXNZ_ESQ 5232:JDAXNZ_IB 5233:JDAXNZ_IKN 5234:JDAXNZ_IMXO7Y 5236:JDAXNZ_VMA 5237:JDAXNZ_VMB 5238:JDAXNZ_VME 5239:JDAXNZ_VMH 5240:JDAXNZ_VMNE 5241:JDAXNZ_VMNF 5242:JDAXNZ_VMNG 5243:JDAXNZ_VMNZ 5244:JDAXNZ_VMO 5245:JDAXNZ_VMQF 5246:JDAXNZ_VMQS 5247:JDAXNZ_VMQZ 4527:JFSPXZ 4467:JM59_IL 4520:JSPM_IL 1709:M59 1444:M59_IL 2434:MV 3489:M_CB 3487:M_CE 3485:M_CF 3488:M_CG 3490:M_CH 3492:M_CO 3491:M_CS 3486:M_CV 3498:M_E01 3499:M_E2 3500:M_E3 3501:M_E59 3502:M_E7Y 3503:M_ES 3494:M_IB 3496:M_IKN 3493:M_IM 3495:M_IT 3473:M_XA 3479:M_XB 3474:M_XE 3483:M_XH 3476:M_XNE 3477:M_XNF 3475:M_XNG 3478:M_XNZ 3484:M_XO 3482:M_XQF 3481:M_XQS 3480:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 1667:PXM59 665:PXO_CO 2373:SPM_IL 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3651:TJKD_M59 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ * PM597B endogen (3313), feed-back : 3312:FM597B PM7B eksogen : 1084:AXQZ_CB 1042:AXQZ_CE 1000:AXQZ_CF 1063:AXQZ_CG 1105:AXQZ_CH 1126:AXQZ_CS 1021:AXQZ_CV 1246:AXQZ_E01 1267:AXQZ_E2 1287:AXQZ_E3X 1308:AXQZ_E59 1329:AXQZ_E7Y 1350:AXQZ_ESQ 1185:AXQZ_IB 1227:AXQZ_IKN 1166:AXQZ_IMXO7Y 748:AXQZ_VMA 874:AXQZ_VMB 769:AXQZ_VME 958:AXQZ_VMH 811:AXQZ_VMNE 832:AXQZ_VMNF 790:AXQZ_VMNG 853:AXQZ_VMNZ 979:AXQZ_VMO 937:AXQZ_VMQF 916:AXQZ_VMQS 895:AXQZ_VMQZ 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 3312:FM597B 1694:FM7B 1680:FMV 664:FXO_CO 4468:JM7B_IL 4520:JSPM_IL 1710:M7B 1445:M7B_IL 2434:MV 3489:M_CB 3487:M_CE 3485:M_CF 3488:M_CG 3490:M_CH 3492:M_CO 3491:M_CS 3486:M_CV 3498:M_E01 3499:M_E2 3500:M_E3 3501:M_E59 3502:M_E7Y 3503:M_ES 3494:M_IB 3496:M_IKN 3493:M_IM 3495:M_IT 3473:M_XA 3479:M_XB 3474:M_XE 3483:M_XH 3476:M_XNE 3477:M_XNF 3475:M_XNG 3478:M_XNZ 3484:M_XO 3482:M_XQF 3481:M_XQS 3480:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 7:RPCBE 2373:SPM_IL 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3652:TJKD_M7B 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ * PM7Y endogen (1702), feed-back : 1244:AXNZ_E01 1265:AXNZ_E2 1285:AXNZ_E3X 1306:AXNZ_E59 1327:AXNZ_E7Y 1348:AXNZ_ESQ 1084:AXQZ_CB 1042:AXQZ_CE 1000:AXQZ_CF 1063:AXQZ_CG 1105:AXQZ_CH 1126:AXQZ_CS 1021:AXQZ_CV 1185:AXQZ_IB 1227:AXQZ_IKN 748:AXQZ_VMA 874:AXQZ_VMB 769:AXQZ_VME 958:AXQZ_VMH 811:AXQZ_VMNE 832:AXQZ_VMNF 790:AXQZ_VMNG 853:AXQZ_VMNZ 979:AXQZ_VMO 937:AXQZ_VMQF 916:AXQZ_VMQS 895:AXQZ_VMQZ 1459:FDIL 2425:FDSPXZ_I 3315:FM237Y 1700:FM7Y 1698:FM7YXIM 1680:FMV 2410:FSPXZ 5226:JDAXNZ_E01 5227:JDAXNZ_E2 5228:JDAXNZ_E3X 5229:JDAXNZ_E59 5230:JDAXNZ_E7Y 5231:JDAXNZ_ESQ 4527:JFSPXZ 4469:JM7Y_IL 1446:M7Y_IL 2434:MV 3653:TJKD_M7Y PM7YXIM eksogen : 1700:FM7Y 664:FXO_CO 4520:JSPM_IL 1699:M7YXIM 3489:M_CB 3487:M_CE 3485:M_CF 3488:M_CG 3490:M_CH 3492:M_CO 3491:M_CS 3486:M_CV 3498:M_E01 3499:M_E2 3500:M_E3 3501:M_E59 3502:M_E7Y 3503:M_ES 3494:M_IB 3496:M_IKN 3495:M_IT 3473:M_XA 3479:M_XB 3474:M_XE 3483:M_XH 3476:M_XNE 3477:M_XNF 3475:M_XNG 3478:M_XNZ 3484:M_XO 3482:M_XQF 3481:M_XQS 3480:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 2373:SPM_IL 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3594:TJKD_IT 3653:TJKD_M7Y 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ * PM7Y_IM endogen (1696), feed-back : 139:FIMP1X7Y 129:FIMXO7Y 1700:FM7Y 1546:IM 130:IMXO7Y 1697:M7Y_IM 3493:M_IM 1555:PNIMP1 3591:TJKD_IM 3593:TJKD_IMP1 3653:TJKD_M7Y PMS eksogen : 1084:AXQZ_CB 1042:AXQZ_CE 1000:AXQZ_CF 1063:AXQZ_CG 1105:AXQZ_CH 1126:AXQZ_CS 1021:AXQZ_CV 1246:AXQZ_E01 1267:AXQZ_E2 1287:AXQZ_E3X 1308:AXQZ_E59 1329:AXQZ_E7Y 1350:AXQZ_ESQ 1365:AXQZ_ESS 1185:AXQZ_IB 1227:AXQZ_IKN 1166:AXQZ_IMXO7Y 748:AXQZ_VMA 874:AXQZ_VMB 769:AXQZ_VME 958:AXQZ_VMH 811:AXQZ_VMNE 832:AXQZ_VMNF 790:AXQZ_VMNG 853:AXQZ_VMNZ 979:AXQZ_VMO 937:AXQZ_VMQF 916:AXQZ_VMQS 895:AXQZ_VMQZ 3327:BPES 1459:FDIL 1682:FM 1703:FMS 3305:FMST 3307:FMZ 664:FXO_CO 4470:JMS_IL 1711:MS 1447:MS_IL 3489:M_CB 3487:M_CE 3485:M_CF 3488:M_CG 3490:M_CH 3492:M_CO 3491:M_CS 3486:M_CV 3498:M_E01 3499:M_E2 3500:M_E3 3501:M_E59 3502:M_E7Y 3503:M_ES 3494:M_IB 3496:M_IKN 3493:M_IM 3495:M_IT 3473:M_XA 3479:M_XB 3474:M_XE 3483:M_XH 3476:M_XNE 3477:M_XNF 3475:M_XNG 3478:M_XNZ 3484:M_XO 3482:M_XQF 3481:M_XQS 3480:M_XQZ 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1655:PESS 1543:PIKN 1668:PMSNR 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3654:TJKD_MS 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ PMSNR endogen (1668) : 1669:PXMS * PMST endogen (3306), feed-back : 3305:FMST PMT eksogen : 3326:BPET 1682:FM 3305:FMST 2435:MT 1545:PCT * PMV endogen (2438), feed-back : 1682:FM 1680:FMV 3309:FMVX3 * PMVX3 endogen (3310), feed-back : 3309:FMVX3 PNCB endogen (1538) : 1568:PCB 2185:PCPN 3558:TJKCB PNCE endogen (1536) : 1564:PCE 2185:PCPN 3556:TJKCE PNCF endogen (1534) : 1562:PCF 2185:PCPN 3554:TJKCF PNCG endogen (1537) : 1565:PCG 2185:PCPN 3557:TJKCG PNCH endogen (1539) : 1566:PCH 2185:PCPN 3559:TJKCH PNCS endogen (1540) : 2185:PCPN 1567:PCS 3560:TJKCS PNCV endogen (1535) : 2185:PCPN 1563:PCV 3555:TJKCV * PNE01 endogen (1656), feed-back : 3285:EN01 1409:FXA 1408:FXAW 1650:PXANF PNIB endogen (1542) : 1548:IB 1561:KPNIBP1 1557:PNIBH 1556:PNIBO1 1558:PNIBP1 3562:TJKIB PNIBH endogen (1557) : 1573:PIBH 1558:PNIBP1 PNIBO1 endogen (1556) : 1572:PIBO1 1558:PNIBP1 PNIBP1 endogen (1558) : 1561:KPNIBP1 1571:PIBP1 PNIL endogen (1544) : 1551:PIL PNIMO1 endogen (1553) : 1569:PIMO1 PNIMO1X endogen (1552) : 1553:PNIMO1 1555:PNIMP1 1554:PNIMP1X7Y PNIMP1 endogen (1555) : 1560:KPNIMP1 1570:PIMP1 PNIMP1X7Y endogen (1554) : 1559:KPNIMP1X7Y PNIMXO7Y endogen (1541) : 1546:IM 1560:KPNIMP1 1559:KPNIMP1X7Y 1552:PNIMO1X 1555:PNIMP1 1554:PNIMP1X7Y 3561:TJKIMXO7Y PNM7Y_IM eksogen : 1696:PM7Y_IM PSPZ_XO endogen ( 700), ikke-bestemmende. PSPZ_XO1 endogen ( 611) : 616:FXO1 612:FYFO1GL * PTTYL endogen (1843), feed-back : 1825:BTYD 1917:IVBPS 1916:IVMPS 172:IWBZSU 175:IWBZSU1 1843:PTTYL 1844:PTTYO 2389:SPZUL 2199:SYM 3146:TPATPO 2529:TRR_O_H 1847:TYDA 1846:TYDD 1863:TYMB 1861:TYMLF 1864:TYMO 1865:TYMR 1862:TYMS 1872:TYPEF 1870:TYPFO 1871:TYPFO_E 1868:TYPFP 1869:TYPFP_E 1874:TYPFY 1881:TYPI 1873:TYPOV 1880:TYPPT 1882:TYPQ 1878:TYPT 1876:TYPTP 1877:TYPTP_E 1892:TYRBF 1895:TYRHS 1896:TYRHY 1885:TYRKK 1890:TYRKR 1889:TYRKRR 1888:TYRKRS 1886:TYRKU 1894:TYRMC 1899:TYRRR 1898:TYRRS 1851:TYUADA 1852:TYUADJ 1853:TYUADR 1856:TYUAKR 1855:TYUAKU 1850:TYULY 1858:TYURY 1859:TYUSU 1937:YASD 1938:YASE 1936:YASW * PTTYO endogen (1844), feed-back : 1825:BTYD 1844:PTTYO 2521:TPAF 3146:TPATPO 2522:TPEF 1887:TYRKI 1937:YASD 1938:YASE 1936:YASW * PTTYP endogen (1845), feed-back : 1845:PTTYP 1892:TYRBF * PV endogen (4196), feed-back : 4192:FV * PV9 endogen (4290), feed-back : 4288:FV9 * PVA endogen (1477), feed-back : 4288:FV9 1466:FVA 4191:FVP 3542:TJKVA 1501:VA 1513:VMA * PVB endogen (1482), feed-back : 4288:FV9 1472:FVB 4289:FVBY 4191:FVP 3547:TJKVB 1506:VB 1518:VMB * PVBY endogen (4291), feed-back : 4289:FVBY * PVE endogen (1483), feed-back : 1467:FVE 4191:FVP 1531:PVME 3548:TJKVE 1507:VE * PVE1 endogen (4154), feed-back : 4150:FVE1 4158:FVE1W * PVE9 endogen (4268), feed-back : 4332:DT9 4324:DTE9 4266:FVE9 4270:FVE9W 4330:PKLEBM9 * PVEA endogen (1489), feed-back : 4003:DTA 4324:DTE9 4308:DTEP 1466:FVA 4266:FVE9 4270:FVE9W 222:FVEAWX 4149:FVEP 4157:FVEPW 4198:FVEX 2682:FYFA 217:PKLEA 218:PKLEBA 219:PKLEBMA 4345:PWA 2622:PWAW 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3597:TJKD_VEA 3598:TJKD_VMA 3906:VEA 1513:VMA * PVEB endogen (1494), feed-back : 4004:DTB 4324:DTE9 4325:DTEBY 4308:DTEP 1472:FVB 4266:FVE9 4270:FVE9W 263:FVEBWX 4267:FVEBY 4271:FVEBYW 4149:FVEP 4157:FVEPW 4198:FVEX 2688:FYFB 258:PKLEB 259:PKLEBB 260:PKLEBMB 4351:PWB 2641:PWBVV 2639:PWBW 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3907:VEB 1518:VMB * PVEBY endogen (4269), feed-back : 4333:DTBY 4325:DTEBY 4267:FVEBY 4271:FVEBYW 4331:PKLEBMBY * PVEE endogen (1497), feed-back : 4018:BVEE 4308:DTEP 1467:FVE 4149:FVEP 4157:FVEPW 2683:FYFE 1531:PVME 4346:PWE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 4015:VEE * PVEH endogen (1499), feed-back : 4019:BVEH 4308:DTEP 4149:FVEP 4157:FVEPW 4198:FVEX 1476:FVH 736:FYFH 1532:PVMH 4355:PWH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 4016:VEH * PVEN endogen (4151), feed-back : 4324:DTE9 4325:DTEBY 4306:DTEN 4308:DTEP 4317:DTN 4266:FVE9 4270:FVE9W 4267:FVEBY 4271:FVEBYW 4147:FVEN 4155:FVENW 4149:FVEP 4157:FVEPW 4315:PKLEBMN * PVENE endogen (1524), feed-back : 4306:DTEN 4005:DTNE 4147:FVEN 467:FVENEWX 4155:FVENW 1469:FVNE 2685:FYFNE 466:PKLBMENE 4348:PWNE 2649:PWNEVV 2647:PWNEW 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 * PVENF endogen (1492), feed-back : 4306:DTEN 4006:DTNF 4147:FVEN 304:FVENFWX 4155:FVENW 4198:FVEX 1470:FVNF 2686:FYFNF 301:PKLEBMNF 300:PKLEBNF 299:PKLENF 4349:PWNF 2633:PWNFVV 2631:PWNFW 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3908:VENF 1516:VMNF * PVENG endogen (1523), feed-back : 4306:DTEN 4007:DTNG 4147:FVEN 508:FVENGWX 4155:FVENW 1468:FVNG 2684:FYFNG 507:PKLBMENG 4347:PWNG 4341:PWNGW 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 * PVENZ endogen (1493), feed-back : 4306:DTEN 4008:DTNZ 4147:FVEN 4155:FVENW 345:FVENZWX 4198:FVEX 1471:FVNZ 2687:FYFNZ 342:PKLEBMNZ 341:PKLEBNZ 340:PKLENZ 4350:PWNZ 2657:PWNZVV 2655:PWNZW 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3909:VENZ 1517:VMNZ * PVEO endogen (1500), feed-back : 4020:BVEO 4150:FVE1 4158:FVE1W 4198:FVEX 680:FVO 682:FYFO 622:PVEO1 1533:PVMO 4356:PWO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 4017:VEO * PVEO1 endogen ( 622), feed-back : 626:FVO1 616:FXO1 624:VEO1 * PVEP endogen (4153), feed-back : 4308:DTEP 4319:DTP 4150:FVE1 4158:FVE1W 4149:FVEP 4157:FVEPW * PVEQ endogen (4152), feed-back : 4324:DTE9 4325:DTEBY 4308:DTEP 4307:DTEQ 4318:DTQ 4266:FVE9 4270:FVE9W 4267:FVEBY 4271:FVEBYW 4149:FVEP 4157:FVEPW 4148:FVEQ 4156:FVEQW 4316:PKLEBMQ * PVEQF endogen (1498), feed-back : 4307:DTEQ 4009:DTQF 4148:FVEQ 386:FVEQFWX 4156:FVEQW 4198:FVEX 1474:FVQF 2691:FYFQF 383:PKLEBMQF 382:PKLEBQF 381:PKLEQF 4354:PWQF 2665:PWQFVV 2663:PWQFW 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3910:VEQF 1521:VMQF * PVEQS endogen (1496), feed-back : 4325:DTEBY 4307:DTEQ 4010:DTQS 4267:FVEBY 4271:FVEBYW 4148:FVEQ 549:FVEQSWX 4156:FVEQW 4198:FVEX 1475:FVQS 2690:FYFQS 548:PKLBMEQS 4353:PWQS 4342:PWQSW 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3911:VEQS 1520:VMQS * PVEQZ endogen (1495), feed-back : 4307:DTEQ 4011:DTQZ 4148:FVEQ 4156:FVEQW 427:FVEQZWX 4198:FVEX 1473:FVQZ 2689:FYFQZ 424:PKLEBMQZ 423:PKLEBQZ 422:PKLEQZ 4352:PWQZ 2673:PWQZVV 2671:PWQZW 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3912:VEQZ 1519:VMQZ * PVEX endogen (4199), feed-back : 4198:FVEX * PVH endogen (1488), feed-back : 1476:FVH 4191:FVP 1532:PVMH 3553:TJKVH 1508:VH * PVM endogen (4177), feed-back : 4173:FVM 4181:FVMW * PVM9 endogen (4280), feed-back : 4332:DT9 4328:DTM9 4278:FVM9 4282:FVM9W 4330:PKLEBM9 * PVMA endogen (1522), feed-back : 4003:DTA 4328:DTM9 4314:DTMP 1466:FVA 4278:FVM9 4282:FVM9W 220:FVMAWX 4172:FVMP 4180:FVMPW 2682:FYFA 219:PKLEBMA 4345:PWA 2622:PWAW 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA * PVMB endogen (1529), feed-back : 4004:DTB 4328:DTM9 4329:DTMBY 4314:DTMP 1472:FVB 4278:FVM9 4282:FVM9W 261:FVMBWX 4279:FVMBY 4283:FVMBYW 4172:FVMP 4180:FVMPW 2688:FYFB 260:PKLEBMB 4351:PWB 2641:PWBVV 2639:PWBW 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 * PVMBY endogen (4281), feed-back : 4333:DTBY 4329:DTMBY 4279:FVMBY 4283:FVMBYW 4331:PKLEBMBY * PVME endogen (1531), feed-back : 4314:DTMP 1467:FVE 4172:FVMP 4180:FVMPW 2683:FYFE 4346:PWE 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 4012:VME * PVMH endogen (1532), feed-back : 4314:DTMP 1476:FVH 4172:FVMP 4180:FVMPW 736:FYFH 4355:PWH 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 4013:VMH * PVMN endogen (4174), feed-back : 4328:DTM9 4329:DTMBY 4312:DTMN 4314:DTMP 4317:DTN 4278:FVM9 4282:FVM9W 4279:FVMBY 4283:FVMBYW 4170:FVMN 4178:FVMNW 4172:FVMP 4180:FVMPW 4315:PKLEBMN * PVMNE endogen (1491), feed-back : 4312:DTMN 4005:DTNE 4170:FVMN 468:FVMNEWX 4178:FVMNW 1469:FVNE 2685:FYFNE 466:PKLBMENE 465:PKLBMNE 4348:PWNE 2649:PWNEVV 2647:PWNEW 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 1515:VENE 3904:VMNE * PVMNF endogen (1525), feed-back : 4312:DTMN 4006:DTNF 4170:FVMN 302:FVMNFWX 4178:FVMNW 1470:FVNF 2686:FYFNF 301:PKLEBMNF 4349:PWNF 2633:PWNFVV 2631:PWNFW 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 * PVMNG endogen (1490), feed-back : 4312:DTMN 4007:DTNG 4170:FVMN 509:FVMNGWX 4178:FVMNW 1468:FVNG 2684:FYFNG 507:PKLBMENG 506:PKLBMNG 4347:PWNG 4341:PWNGW 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 1514:VENG 3905:VMNG * PVMNZ endogen (1526), feed-back : 4312:DTMN 4008:DTNZ 4170:FVMN 4178:FVMNW 343:FVMNZWX 1471:FVNZ 2687:FYFNZ 342:PKLEBMNZ 4350:PWNZ 2657:PWNZVV 2655:PWNZW 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 * PVMO endogen (1533), feed-back : 4173:FVM 4181:FVMW 680:FVO 682:FYFO 623:PVMO1 4356:PWO 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 4014:VMO * PVMO1 endogen ( 623), feed-back : 626:FVO1 616:FXO1 625:VMO1 * PVMP endogen (4176), feed-back : 4314:DTMP 4319:DTP 4173:FVM 4172:FVMP 4180:FVMPW 4181:FVMW * PVMQ endogen (4175), feed-back : 4328:DTM9 4329:DTMBY 4314:DTMP 4313:DTMQ 4318:DTQ 4278:FVM9 4282:FVM9W 4279:FVMBY 4283:FVMBYW 4172:FVMP 4180:FVMPW 4171:FVMQ 4179:FVMQW 4316:PKLEBMQ * PVMQF endogen (1527), feed-back : 4313:DTMQ 4009:DTQF 4171:FVMQ 384:FVMQFWX 4179:FVMQW 1474:FVQF 2691:FYFQF 383:PKLEBMQF 4354:PWQF 2665:PWQFVV 2663:PWQFW 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 * PVMQS endogen (1530), feed-back : 4329:DTMBY 4313:DTMQ 4010:DTQS 4279:FVMBY 4283:FVMBYW 4171:FVMQ 550:FVMQSWX 4179:FVMQW 1475:FVQS 2690:FYFQS 548:PKLBMEQS 547:PKLBMQS 4353:PWQS 4342:PWQSW 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 * PVMQZ endogen (1528), feed-back : 4313:DTMQ 4011:DTQZ 4171:FVMQ 4179:FVMQW 425:FVMQZWX 1473:FVQZ 2689:FYFQZ 424:PKLEBMQZ 4352:PWQZ 2673:PWQZVV 2671:PWQZW 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 * PVN endogen (4193), feed-back : 4288:FV9 4289:FVBY 4189:FVN 4191:FVP * PVNE endogen (1479), feed-back : 4189:FVN 1469:FVNE 3544:TJKVNE 1515:VENE 1503:VNE * PVNF endogen (1480), feed-back : 4189:FVN 1470:FVNF 3545:TJKVNF 1516:VMNF 1504:VNF * PVNG endogen (1478), feed-back : 4189:FVN 1468:FVNG 3543:TJKVNG 1514:VENG 1502:VNG * PVNZ endogen (1481), feed-back : 4189:FVN 1471:FVNZ 3546:TJKVNZ 1517:VMNZ 1505:VNZ * PVO endogen (1487), feed-back : 4192:FV 680:FVO 1533:PVMO 3552:TJKVO 1512:VO * PVO1 endogen ( 628), feed-back : 626:FVO1 613:FXO1GL 619:FYFO1 * PVP endogen (4195), feed-back : 4192:FV 4191:FVP * PVQ endogen (4194), feed-back : 4288:FV9 4289:FVBY 4191:FVP 4190:FVQ * PVQF endogen (1486), feed-back : 4190:FVQ 1474:FVQF 3551:TJKVQF 1521:VMQF 1511:VQF * PVQS endogen (1485), feed-back : 4289:FVBY 4190:FVQ 1475:FVQS 3550:TJKVQS 1520:VMQS 1510:VQS * PVQZ endogen (1484), feed-back : 4190:FVQ 1473:FVQZ 3549:TJKVQZ 1519:VMQZ 1509:VQZ PW endogen (4360) : 4376:BPR PWA endogen (4345) : 4361:BPRA 4360:PW 4359:PWP PWANV endogen (4336), ikke-bestemmende. * PWAV endogen (2625), feed-back : 1409:FXA PWAVL endogen (2624) : 4336:PWANV PWAVV endogen (2623) : 4336:PWANV * PWAW endogen (2622), feed-back : 1408:FXAW PWB endogen (4351) : 4367:BPRB 4360:PW 4359:PWP * PWBM endogen (2971), feed-back : 2965:BOWBM 3155:OWPB_ATP 3008:OWPB_B 2997:OWPB_F PWBNV endogen (4339), ikke-bestemmende. * PWBS endogen (2909), feed-back : 2966:BOWBS 2910:OWBD_OS_Z 2971:PWBM 2909:PWBS * PWBSE endogen (2906), feed-back : 2907:OWBE_OS_Z 2906:PWBSE PWBVL endogen (2640) : 2642:BPWBVL 4440:JRPXB 4339:PWBNV 2645:PXB PWBVV endogen (2641) : 2643:BPWBVV 4440:JRPXB 4339:PWBNV 2645:PXB PWBW endogen (2639) : 2644:PXBW PWE endogen (4346) : 4362:BPRE 4360:PW 4359:PWP PWH endogen (4355) : 4371:BPRH 4360:PW 4359:PWP PWN endogen (4357) : 4374:BPRN PWNE endogen (4348) : 4364:BPRNE 4360:PW 4357:PWN 4359:PWP PWNEVL endogen (2648) : 2650:BPWNEVL 4443:JRPXNE 2653:PXNE PWNEVV endogen (2649) : 2651:BPWNEVV 4443:JRPXNE 2653:PXNE PWNEW endogen (2647) : 4343:PWNW 2652:PXNEW PWNF endogen (4349) : 4365:BPRNF 4360:PW 4357:PWN 4359:PWP PWNFNV endogen (4337), ikke-bestemmende. PWNFVL endogen (2632) : 2634:BPWNFVL 4337:PWNFNV PWNFVV endogen (2633) : 2635:BPWNFVV 4337:PWNFNV PWNFW endogen (2631) : 4343:PWNW 2636:PXNFW PWNG endogen (4347) : 4363:BPRNG 4360:PW 4357:PWN 4359:PWP PWNGW endogen (4341) : 4343:PWNW PWNW endogen (4343), ikke-bestemmende. PWNZ endogen (4350) : 4366:BPRNZ 4360:PW 4357:PWN 4359:PWP PWNZNV endogen (4338), ikke-bestemmende. PWNZVL endogen (2656) : 2658:BPWNZVL 4446:JRPXNZ 4338:PWNZNV 2661:PXNZ PWNZVV endogen (2657) : 2659:BPWNZVV 4446:JRPXNZ 4338:PWNZNV 2661:PXNZ PWNZW endogen (2655) : 4343:PWNW 2660:PXNZW PWO endogen (4356) : 4372:BPRO 4360:PW PWP endogen (4359) : 4375:BPRP * PWP_ATP endogen (3160), feed-back : 3165:OWPCR_DMP 3170:OWPCR_SP 3160:PWP_ATP * PWP_B endogen (3014), feed-back : 3047:OWPCO1_B 3174:OWPCO1_LD 3066:OWPCO2_B 3178:OWPCO2_LD 3028:OWPCR_B 3110:OWPIO1_B 3129:OWPIO2_B 3091:OWPIR_B 3014:PWP_B * PWP_F endogen (3002), feed-back : 3048:OWPCO1_F 3067:OWPCO2_F 3029:OWPCR_F 3111:OWPIO1_F 3130:OWPIO2_F 3092:OWPIR_F 3002:PWP_F * PWP_WCP endogen (2801), feed-back : 2800:OWCP_CF_H 2801:PWP_WCP * PWP_WP endogen (2810), feed-back : 2809:OWP_CF_H 2810:PWP_WP PWQ endogen (4358) : 4373:BPRQ PWQF endogen (4354) : 4370:BPRQF 4360:PW 4359:PWP 4358:PWQ PWQFVL endogen (2664) : 2666:BPWQFVL 4449:JRPXQF 2669:PXQF PWQFVV endogen (2665) : 2667:BPWQFVV 4449:JRPXQF 2669:PXQF PWQFW endogen (2663) : 4344:PWQW 2668:PXQFW PWQS endogen (4353) : 4369:BPRQS 4360:PW 4359:PWP 4358:PWQ PWQSW endogen (4342) : 4344:PWQW PWQW endogen (4344), ikke-bestemmende. PWQZ endogen (4352) : 4368:BPRQZ 4360:PW 4359:PWP 4358:PWQ PWQZNV endogen (4340), ikke-bestemmende. PWQZVL endogen (2672) : 2674:BPWQZVL 4452:JRPXQZ 4340:PWQZNV 2677:PXQZ PWQZVV endogen (2673) : 2675:BPWQZVV 4452:JRPXQZ 4340:PWQZNV 2677:PXQZ PWQZW endogen (2671) : 4344:PWQW 2676:PXQZW * PWS_CF endogen (2894), feed-back : 2872:OWS_CF_Z 2894:PWS_CF 2973:PWS_D 2972:PWS_KAX * PWS_CR endogen (2847), feed-back : 2837:OWS_CR_Z 2847:PWS_CR 2973:PWS_D 2972:PWS_KAX * PWS_D endogen (2973), feed-back : 2973:PWS_D * PWS_KAX endogen (2972), feed-back : 2972:PWS_KAX PWS_LSE eksogen : 2968:BOWSE 2862:OWSCP_E_CF 2866:OWSP_E_CF 2808:OWSP_E_H 2870:OWSR_E_CF 2836:OWS_E_CR 2926:OWS_E_OK 2943:OWS_E_Z * PWULO endogen ( 672), feed-back : 672:PWULO 697:PYWOGL PWULO1 eksogen : 672:PWULO 608:PYWO1GL * PX endogen (3338), feed-back : 4376:BPR 3336:FX * PX9 endogen (3344), feed-back : 3343:FX9 * PXA endogen ( 178), feed-back : 3351:AXA_E01 4361:BPRA 1459:FDIL 3336:FX 3343:FX9 664:FXO_CO 3340:FXP 2682:FYFA 4455:JXA_IL 2784:KNU 2787:KNUH 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1550:PIT 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 178:PXA 665:PXO_CO 1369:RJAXA_IT 1407:RJAXNE_VENE 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3622:TJKD_XA 3623:TJKD_XA1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3523:TJKSXA 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ 1411:XA 3377:XA_C 3365:XA_CP 3401:XA_E 179:XA_E01 3389:XA_I 1432:XA_IL 3353:XA_X 3459:X_CB 3457:X_CE 3455:X_CF 3458:X_CG 3460:X_CH 3461:X_CS 3456:X_CV 3467:X_E01 3468:X_E2 3469:X_E3 3470:X_E59 3471:X_E7Y 3472:X_ES 3463:X_IB 3465:X_IKN 3462:X_IM 3464:X_IT 3443:X_XA 3449:X_XB 3444:X_XE 3453:X_XH 3446:X_XNE 3447:X_XNF 3445:X_XNG 3448:X_XNZ 3454:X_XO 3452:X_XQF 3451:X_XQS 3450:X_XQZ 2695:YFA * PXANF endogen (1650), feed-back : 192:FE01 178:PXA 3580:TJKD_E01 * PXB endogen (2645), feed-back : 4367:BPRB 2642:BPWBVL 2643:BPWBVV 1459:FDIL 3336:FX 3343:FX9 1416:FXB 3346:FXBY 664:FXO_CO 3340:FXP 2688:FYFB 4440:JRPXB 4471:JXB_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 2645:PXB 665:PXO_CO 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3626:TJKD_XB 3627:TJKD_XB1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3529:TJKSXB 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ 1426:XB 3383:XB_C 3371:XB_CP 3407:XB_E 3395:XB_I 1448:XB_IL 3359:XB_X 3459:X_CB 3457:X_CE 3455:X_CF 3458:X_CG 3460:X_CH 3461:X_CS 3456:X_CV 3467:X_E01 3468:X_E2 3469:X_E3 3470:X_E59 3471:X_E7Y 3472:X_ES 3463:X_IB 3465:X_IKN 3462:X_IM 3464:X_IT 3443:X_XA 3449:X_XB 3444:X_XE 3453:X_XH 3446:X_XNE 3447:X_XNF 3445:X_XNG 3448:X_XNZ 3454:X_XO 3452:X_XQF 3451:X_XQS 3450:X_XQZ 2701:YFB 4441:ZPXB PXBW endogen (2644) : 4440:JRPXB 2645:PXB * PXBY endogen (3347), feed-back : 3346:FXBY * PXE endogen ( 188), feed-back : 4362:BPRE 3336:FX 184:FXE_E3 3340:FXP 2683:FYFE 2507:TIRE_O 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3524:TJKSXE 2696:YFE * PXEXE3 endogen ( 182), feed-back : 819:AM3K_VENE 1253:AM3R_E01 1274:AM3R_E2 1315:AM3R_E59 1336:AM3R_E7Y 1356:AM3R_ESQ 797:AM3R_VENG 1459:FDIL 181:FXEXE3 184:FXE_E3 664:FXO_CO 4748:JDAM3K_VENE 5119:JDAM3R_E01 5120:JDAM3R_E2 5122:JDAM3R_E59 5123:JDAM3R_E7Y 5124:JDAM3R_ESQ 5135:JDAM3R_VENG 4456:JXE_IL 1651:PE2 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 182:PXEXE3 185:PXE_E3 665:PXO_CO 1396:RJAXNE_VEA 1397:RJAXNE_VEB 1398:RJAXNE_VEE 1399:RJAXNE_VEH 1407:RJAXNE_VENE 1400:RJAXNE_VENF 1401:RJAXNE_VENG 1402:RJAXNE_VENZ 1403:RJAXNE_VEO 1404:RJAXNE_VEQF 1405:RJAXNE_VEQS 1406:RJAXNE_VEQZ 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3597:TJKD_VEA 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ 183:XEXE3 3378:XE_C 3366:XE_CP 3402:XE_E 3390:XE_I 1433:XE_IL 3354:XE_X 3459:X_CB 3457:X_CE 3455:X_CF 3458:X_CG 3460:X_CH 3461:X_CS 3456:X_CV 3467:X_E01 3468:X_E2 3470:X_E59 3471:X_E7Y 3472:X_ES 3463:X_IB 3465:X_IKN 3462:X_IM 3464:X_IT 3443:X_XA 3449:X_XB 3444:X_XE 3453:X_XH 3446:X_XNE 3447:X_XNF 3445:X_XNG 3448:X_XNZ 3454:X_XO 3452:X_XQF 3451:X_XQS 3450:X_XQZ * PXE_E3 endogen ( 185), feed-back : 191:FE3 184:FXE_E3 190:PE3 185:PXE_E3 3582:TJKD_E3 3644:TJKD_XE 3645:TJKD_XE1 186:XE_E3 * PXH endogen ( 737), feed-back : 4371:BPRH 1422:FCH 3336:FX 664:FXO_CO 3340:FXP 736:FYFH 4472:JXH_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3642:TJKD_XH 3643:TJKD_XH1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3533:TJKSXH 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ 1430:XH 3387:XH_C 3375:XH_CP 3411:XH_E 3399:XH_I 1449:XH_IL 3363:XH_X 3459:X_CB 3457:X_CE 3455:X_CF 3458:X_CG 3460:X_CH 3461:X_CS 3456:X_CV 3467:X_E01 3468:X_E2 3469:X_E3 3470:X_E59 3471:X_E7Y 3472:X_ES 3463:X_IB 3465:X_IKN 3462:X_IM 3464:X_IT 3443:X_XA 3449:X_XB 3444:X_XE 3453:X_XH 3446:X_XNE 3447:X_XNF 3445:X_XNG 3448:X_XNZ 3454:X_XO 3452:X_XQF 3451:X_XQS 3450:X_XQZ 2705:YFH PXM01 endogen (1665) : 1674:FMZ01 1670:FMZ01W PXM2 endogen (1666) : 1675:FMZ2 1671:FMZ2W PXM59 endogen (1667) : 1676:FMZ59 1672:FMZ59W PXMS endogen (1669) : 1677:FMZSNR 1673:FMZSNRW * PXN endogen (2680), feed-back : 4374:BPRN 3336:FX 3343:FX9 3346:FXBY 1431:FXN 3340:FXP 2680:PXN 3668:QXN * PXNE endogen (2653), feed-back : 1080:AXNE_CB 1038:AXNE_CE 996:AXNE_CF 1059:AXNE_CG 1101:AXNE_CH 1143:AXNE_CO 1122:AXNE_CS 1017:AXNE_CV 1243:AXNE_E01 1263:AXNE_E2 1283:AXNE_E3X 1304:AXNE_E59 1325:AXNE_E7Y 1346:AXNE_ESQ 1181:AXNE_IB 1223:AXNE_IKN 1162:AXNE_IMXO7Y 744:AXNE_VEA 870:AXNE_VEB 765:AXNE_VEE 954:AXNE_VEH 807:AXNE_VENE 828:AXNE_VENF 786:AXNE_VENG 849:AXNE_VENZ 975:AXNE_VEO 933:AXNE_VEQF 912:AXNE_VEQS 891:AXNE_VEQZ 4364:BPRNE 2650:BPWNEVL 2651:BPWNEVV 1459:FDIL 1431:FXN 1414:FXNE 664:FXO_CO 2685:FYFNE 5141:JDAXNE_CB 5142:JDAXNE_CE 5143:JDAXNE_CF 5144:JDAXNE_CG 5145:JDAXNE_CH 5146:JDAXNE_CO 5147:JDAXNE_CS 5148:JDAXNE_CV 5149:JDAXNE_E01 5150:JDAXNE_E2 5151:JDAXNE_E3X 5152:JDAXNE_E59 5153:JDAXNE_E7Y 5154:JDAXNE_ESQ 5155:JDAXNE_IB 5156:JDAXNE_IKN 5157:JDAXNE_IMXO7Y 4443:JRPXNE 4457:JXNE_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 2680:PXN 2653:PXNE 665:PXO_CO 3668:QXN 1396:RJAXNE_VEA 1397:RJAXNE_VEB 1398:RJAXNE_VEE 1399:RJAXNE_VEH 1407:RJAXNE_VENE 1400:RJAXNE_VENF 1401:RJAXNE_VENG 1402:RJAXNE_VENZ 1403:RJAXNE_VEO 1404:RJAXNE_VEQF 1405:RJAXNE_VEQS 1406:RJAXNE_VEQZ 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3597:TJKD_VEA 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3628:TJKD_XNE 3629:TJKD_XNE1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3527:TJKSXNE 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ 1424:XNE 3380:XNE_C 3368:XNE_CP 3404:XNE_E 3392:XNE_I 1434:XNE_IL 3356:XNE_X 3459:X_CB 3457:X_CE 3455:X_CF 3458:X_CG 3460:X_CH 3461:X_CS 3456:X_CV 3467:X_E01 3468:X_E2 3469:X_E3 3470:X_E59 3471:X_E7Y 3472:X_ES 3463:X_IB 3465:X_IKN 3462:X_IM 3464:X_IT 3443:X_XA 3449:X_XB 3444:X_XE 3453:X_XH 3446:X_XNE 3447:X_XNF 3445:X_XNG 3448:X_XNZ 3454:X_XO 3452:X_XQF 3451:X_XQS 3450:X_XQZ 2698:YFNE 4444:ZPXNE PXNEW endogen (2652) : 4443:JRPXNE 2653:PXNE * PXNF endogen (2637), feed-back : 1081:AXNF_CB 1039:AXNF_CE 997:AXNF_CF 1060:AXNF_CG 1102:AXNF_CH 1144:AXNF_CO 1123:AXNF_CS 1018:AXNF_CV 3352:AXNF_E01 1182:AXNF_IB 1224:AXNF_IKN 1163:AXNF_IMXO7Y 745:AXNF_VMA 871:AXNF_VMB 766:AXNF_VME 955:AXNF_VMH 808:AXNF_VMNE 829:AXNF_VMNF 787:AXNF_VMNG 850:AXNF_VMNZ 976:AXNF_VMO 934:AXNF_VMQF 913:AXNF_VMQS 892:AXNF_VMQZ 4365:BPRNF 2634:BPWNFVL 2635:BPWNFVV 1459:FDIL 1431:FXN 664:FXO_CO 2686:FYFNF 5159:JDAXNF_CB 5160:JDAXNF_CE 5161:JDAXNF_CF 5162:JDAXNF_CG 5163:JDAXNF_CH 5164:JDAXNF_CO 5165:JDAXNF_CS 5166:JDAXNF_CV 5172:JDAXNF_IB 5173:JDAXNF_IKN 5174:JDAXNF_IMXO7Y 5176:JDAXNF_VMA 5177:JDAXNF_VMB 5178:JDAXNF_VME 5179:JDAXNF_VMH 5180:JDAXNF_VMNE 5181:JDAXNF_VMNF 5182:JDAXNF_VMNG 5183:JDAXNF_VMNZ 5184:JDAXNF_VMO 5185:JDAXNF_VMQF 5186:JDAXNF_VMQS 5187:JDAXNF_VMQZ 4458:JXNF_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 178:PXA 1665:PXM01 1666:PXM2 2680:PXN 665:PXO_CO 3668:QXN 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3624:TJKD_XNF 3625:TJKD_XNF1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3525:TJKSXNF 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ 1412:XNF 3381:XNF_C 3369:XNF_CP 3405:XNF_E 180:XNF_E01 3393:XNF_I 1435:XNF_IL 3357:XNF_X 3459:X_CB 3457:X_CE 3455:X_CF 3458:X_CG 3460:X_CH 3461:X_CS 3456:X_CV 3467:X_E01 3468:X_E2 3469:X_E3 3470:X_E59 3471:X_E7Y 3472:X_ES 3463:X_IB 3465:X_IKN 3462:X_IM 3464:X_IT 3443:X_XA 3449:X_XB 3444:X_XE 3453:X_XH 3446:X_XNE 3447:X_XNF 3445:X_XNG 3448:X_XNZ 3454:X_XO 3452:X_XQF 3451:X_XQS 3450:X_XQZ 2699:YFNF PXNFW endogen (2636) : 2637:PXNF * PXNG endogen (2628), feed-back : 1079:AXNG_CB 1037:AXNG_CE 995:AXNG_CF 1058:AXNG_CG 1100:AXNG_CH 1142:AXNG_CO 1121:AXNG_CS 1016:AXNG_CV 1242:AXNG_E01 1262:AXNG_E2 1282:AXNG_E3X 1303:AXNG_E59 1324:AXNG_E7Y 1345:AXNG_ESQ 1180:AXNG_IB 1222:AXNG_IKN 1161:AXNG_IMXO7Y 743:AXNG_VEA 869:AXNG_VEB 764:AXNG_VEE 953:AXNG_VEH 806:AXNG_VENE 827:AXNG_VENF 785:AXNG_VENG 848:AXNG_VENZ 974:AXNG_VEO 932:AXNG_VEQF 911:AXNG_VEQS 890:AXNG_VEQZ 4363:BPRNG 1459:FDIL 1431:FXN 1413:FXNG 664:FXO_CO 2684:FYFNG 5188:JDAXNG_CB 5189:JDAXNG_CE 5190:JDAXNG_CF 5191:JDAXNG_CG 5192:JDAXNG_CH 5193:JDAXNG_CO 5194:JDAXNG_CS 5195:JDAXNG_CV 5196:JDAXNG_E01 5197:JDAXNG_E2 5198:JDAXNG_E3X 5199:JDAXNG_E59 5200:JDAXNG_E7Y 5201:JDAXNG_ESQ 5202:JDAXNG_IB 5203:JDAXNG_IKN 5204:JDAXNG_IMXO7Y 5206:JDAXNG_VEA 5207:JDAXNG_VEB 5208:JDAXNG_VEE 5209:JDAXNG_VEH 5210:JDAXNG_VENE 5211:JDAXNG_VENF 5212:JDAXNG_VENG 5213:JDAXNG_VENZ 5214:JDAXNG_VEO 5215:JDAXNG_VEQF 5216:JDAXNG_VEQS 5217:JDAXNG_VEQZ 4459:JXNG_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 2680:PXN 2628:PXNG 665:PXO_CO 3668:QXN 1396:RJAXNE_VEA 1397:RJAXNE_VEB 1398:RJAXNE_VEE 1399:RJAXNE_VEH 1407:RJAXNE_VENE 1400:RJAXNE_VENF 1401:RJAXNE_VENG 1402:RJAXNE_VENZ 1403:RJAXNE_VEO 1404:RJAXNE_VEQF 1405:RJAXNE_VEQS 1406:RJAXNE_VEQZ 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3597:TJKD_VEA 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3630:TJKD_XNG 3631:TJKD_XNG1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3526:TJKSXNG 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ 1423:XNG 3379:XNG_C 3367:XNG_CP 3403:XNG_E 3391:XNG_I 1436:XNG_IL 3355:XNG_X 3459:X_CB 3457:X_CE 3455:X_CF 3458:X_CG 3460:X_CH 3461:X_CS 3456:X_CV 3467:X_E01 3468:X_E2 3469:X_E3 3470:X_E59 3471:X_E7Y 3472:X_ES 3463:X_IB 3465:X_IKN 3462:X_IM 3464:X_IT 3443:X_XA 3449:X_XB 3444:X_XE 3453:X_XH 3446:X_XNE 3447:X_XNF 3445:X_XNG 3448:X_XNZ 3454:X_XO 3452:X_XQF 3451:X_XQS 3450:X_XQZ 2697:YFNG * PXNZ endogen (2661), feed-back : 1082:AXNZ_CB 1040:AXNZ_CE 998:AXNZ_CF 1061:AXNZ_CG 1103:AXNZ_CH 1145:AXNZ_CO 1124:AXNZ_CS 1019:AXNZ_CV 1244:AXNZ_E01 1265:AXNZ_E2 1285:AXNZ_E3X 1306:AXNZ_E59 1327:AXNZ_E7Y 1348:AXNZ_ESQ 1183:AXNZ_IB 1164:AXNZ_IMXO7Y 746:AXNZ_VMA 872:AXNZ_VMB 767:AXNZ_VME 956:AXNZ_VMH 809:AXNZ_VMNE 830:AXNZ_VMNF 788:AXNZ_VMNG 851:AXNZ_VMNZ 977:AXNZ_VMO 935:AXNZ_VMQF 914:AXNZ_VMQS 893:AXNZ_VMQZ 1227:AXQZ_IKN 4366:BPRNZ 2658:BPWNZVL 2659:BPWNZVV 1459:FDIL 1431:FXN 1415:FXNZ 664:FXO_CO 2687:FYFNZ 5218:JDAXNZ_CB 5219:JDAXNZ_CE 5220:JDAXNZ_CF 5221:JDAXNZ_CG 5222:JDAXNZ_CH 5223:JDAXNZ_CO 5224:JDAXNZ_CS 5225:JDAXNZ_CV 5226:JDAXNZ_E01 5227:JDAXNZ_E2 5228:JDAXNZ_E3X 5229:JDAXNZ_E59 5230:JDAXNZ_E7Y 5231:JDAXNZ_ESQ 5232:JDAXNZ_IB 5234:JDAXNZ_IMXO7Y 5236:JDAXNZ_VMA 5237:JDAXNZ_VMB 5238:JDAXNZ_VME 5239:JDAXNZ_VMH 5240:JDAXNZ_VMNE 5241:JDAXNZ_VMNF 5242:JDAXNZ_VMNG 5243:JDAXNZ_VMNZ 5244:JDAXNZ_VMO 5245:JDAXNZ_VMQF 5246:JDAXNZ_VMQS 5247:JDAXNZ_VMQZ 4446:JRPXNZ 4460:JXNZ_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 1667:PXM59 2680:PXN 2661:PXNZ 665:PXO_CO 3668:QXN 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3632:TJKD_XNZ 3633:TJKD_XNZ1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3528:TJKSXNZ 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ 1425:XNZ 3382:XNZ_C 3370:XNZ_CP 3406:XNZ_E 3394:XNZ_I 1437:XNZ_IL 3358:XNZ_X 3459:X_CB 3457:X_CE 3455:X_CF 3458:X_CG 3460:X_CH 3461:X_CS 3456:X_CV 3467:X_E01 3468:X_E2 3469:X_E3 3470:X_E59 3471:X_E7Y 3472:X_ES 3463:X_IB 3465:X_IKN 3462:X_IM 3464:X_IT 3443:X_XA 3449:X_XB 3444:X_XE 3453:X_XH 3446:X_XNE 3447:X_XNF 3445:X_XNG 3448:X_XNZ 3454:X_XO 3452:X_XQF 3451:X_XQS 3450:X_XQZ 2700:YFNZ 4447:ZPXNZ PXNZW endogen (2660) : 4446:JRPXNZ 2661:PXNZ * PXO endogen ( 670), feed-back : 4372:BPRO 3336:FX 669:FXO 3348:FXOXC 682:FYFO 4475:JXO_IL 1454:PILO 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3534:TJKSXO 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ * PXO1 endogen ( 617), feed-back : 640:FCO 616:FXO1 619:FYFO1 633:PCOIM 1457:PILO1 637:PXO1I 630:PXO1_P 2678:PXQZ_CO * PXO1GL endogen ( 614), feed-back : 644:FCOGL 613:FXO1GL 643:PXO1_PGL * PXO1I endogen ( 637), feed-back : 640:FCO 644:FCOGL 160:FIMDP1 583:FIMO1 584:FIMRO1 637:PXO1I 667:PXO_IM 638:XO1I 4437:ZFIMRO1 * PXO1_P endogen ( 630), feed-back : 640:FCO 642:FXO1_PGL 630:PXO1_P 663:PXO_P 631:XO1_P * PXO1_PGL endogen ( 643), feed-back : 644:FCOGL 642:FXO1_PGL 643:PXO1_PGL * PXO_CO endogen ( 665), feed-back : 669:FXO 664:FXO_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 668:XO 3349:XOXC 3388:XO_C * PXO_IM endogen ( 667), feed-back : 133:FIMO1X 126:FIMX 669:FXO 3348:FXOXC 1546:IM 132:IMO1X 127:IMX 1553:PNIMO1 667:PXO_IM 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 668:XO 3400:XO_I 3462:X_IM * PXO_P endogen ( 663), feed-back : 1459:FDIL 669:FXO 662:FXO_P 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 663:PXO_P 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3594:TJKD_IT 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3640:TJKD_XO 3641:TJKD_XO1 668:XO 3376:XO_CP 3412:XO_E 3400:XO_I 1452:XO_IL 3364:XO_X 3459:X_CB 3457:X_CE 3455:X_CF 3458:X_CG 3460:X_CH 3461:X_CS 3456:X_CV 3467:X_E01 3468:X_E2 3469:X_E3 3470:X_E59 3471:X_E7Y 3472:X_ES 3463:X_IB 3465:X_IKN 3464:X_IT 3443:X_XA 3449:X_XB 3444:X_XE 3453:X_XH 3446:X_XNE 3447:X_XNF 3445:X_XNG 3448:X_XNZ 3454:X_XO 3452:X_XQF 3451:X_XQS 3450:X_XQZ * PXP endogen (3341), feed-back : 4375:BPRP 3340:FXP * PXQ endogen (2681), feed-back : 4373:BPRQ 3343:FX9 3346:FXBY 3340:FXP 3337:FXQ 2681:PXQ 3669:QXQ * PXQF endogen (2669), feed-back : 4370:BPRQF 2666:BPWQFVL 2667:BPWQFVV 1459:FDIL 3336:FX 664:FXO_CO 3337:FXQ 1421:FXQF 2691:FYFQF 4449:JRPXQF 4473:JXQF_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 2681:PXQ 2669:PXQF 3669:QXQ 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3634:TJKD_XQF 3635:TJKD_XQF1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3532:TJKSXQF 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ 1429:XQF 3386:XQF_C 3374:XQF_CP 3410:XQF_E 3398:XQF_I 1450:XQF_IL 3362:XQF_X 3459:X_CB 3457:X_CE 3455:X_CF 3458:X_CG 3460:X_CH 3461:X_CS 3456:X_CV 3467:X_E01 3468:X_E2 3469:X_E3 3470:X_E59 3471:X_E7Y 3472:X_ES 3463:X_IB 3465:X_IKN 3462:X_IM 3464:X_IT 3443:X_XA 3449:X_XB 3444:X_XE 3453:X_XH 3446:X_XNE 3447:X_XNF 3445:X_XNG 3448:X_XNZ 3454:X_XO 3452:X_XQF 3451:X_XQS 3450:X_XQZ 2704:YFQF 4450:ZPXQF PXQFW endogen (2668) : 4449:JRPXQF 2669:PXQF PXQS eksogen : 1365:AXQZ_ESS 4369:BPRQS 1459:FDIL 3336:FX 3346:FXBY 664:FXO_CO 3337:FXQ 1420:FXQS 2690:FYFQS 4474:JXQS_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1655:PESS 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 665:PXO_CO 2681:PXQ 3669:QXQ 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3636:TJKD_XQS 3637:TJKD_XQS1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3531:TJKSXQS 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ 1428:XQS 3385:XQS_C 3373:XQS_CP 3409:XQS_E 3397:XQS_I 1451:XQS_IL 3361:XQS_X 3459:X_CB 3457:X_CE 3455:X_CF 3458:X_CG 3460:X_CH 3461:X_CS 3456:X_CV 3467:X_E01 3468:X_E2 3469:X_E3 3470:X_E59 3471:X_E7Y 3463:X_IB 3465:X_IKN 3462:X_IM 3464:X_IT 3443:X_XA 3449:X_XB 3444:X_XE 3453:X_XH 3446:X_XNE 3447:X_XNF 3445:X_XNG 3448:X_XNZ 3454:X_XO 3452:X_XQF 3451:X_XQS 3450:X_XQZ 2703:YFQS * PXQZ endogen (2677), feed-back : 4368:BPRQZ 2674:BPWQZVL 2675:BPWQZVV 3336:FX 3337:FXQ 1419:FXQZ 2689:FYFQZ 4452:JRPXQZ 2681:PXQ 2677:PXQZ 2679:PXQZXO 3669:QXQ 3558:TJKCB 3556:TJKCE 3554:TJKCF 3557:TJKCG 3559:TJKCH 3560:TJKCS 3555:TJKCV 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3562:TJKIB 3563:TJKIKN 3561:TJKIMXO7Y 3530:TJKSXQZ 3542:TJKVA 3547:TJKVB 3548:TJKVE 3553:TJKVH 3544:TJKVNE 3545:TJKVNF 3543:TJKVNG 3546:TJKVNZ 3552:TJKVO 3551:TJKVQF 3550:TJKVQS 3549:TJKVQZ 1427:XQZ 3372:XQZ_CP 3408:XQZ_E 3396:XQZ_I 3360:XQZ_X 3459:X_CB 3457:X_CE 3455:X_CF 3458:X_CG 3460:X_CH 3461:X_CS 3456:X_CV 3467:X_E01 3468:X_E2 3469:X_E3 3470:X_E59 3471:X_E7Y 3472:X_ES 3463:X_IB 3465:X_IKN 3462:X_IM 3464:X_IT 3443:X_XA 3449:X_XB 3444:X_XE 3446:X_XNE 3447:X_XNF 3445:X_XNG 3448:X_XNZ 3454:X_XO 3452:X_XQF 3451:X_XQS 3450:X_XQZ 4453:ZPXQZ PXQZW endogen (2676) : 4452:JRPXQZ 2677:PXQZ * PXQZXO endogen (2679), feed-back : 1225:AXNZ_IKN 1084:AXQZ_CB 1042:AXQZ_CE 1000:AXQZ_CF 1063:AXQZ_CG 1105:AXQZ_CH 1126:AXQZ_CS 1021:AXQZ_CV 1246:AXQZ_E01 1267:AXQZ_E2 1287:AXQZ_E3X 1308:AXQZ_E59 1329:AXQZ_E7Y 1350:AXQZ_ESQ 1365:AXQZ_ESS 1185:AXQZ_IB 1227:AXQZ_IKN 1166:AXQZ_IMXO7Y 748:AXQZ_VMA 874:AXQZ_VMB 769:AXQZ_VME 958:AXQZ_VMH 811:AXQZ_VMNE 832:AXQZ_VMNF 790:AXQZ_VMNG 853:AXQZ_VMNZ 979:AXQZ_VMO 937:AXQZ_VMQF 916:AXQZ_VMQS 895:AXQZ_VMQZ 1459:FDIL 1419:FXQZ 1417:FXQZXO 5233:JDAXNZ_IKN 4461:JXQZ_IL 1651:PE2 189:PE3X 1652:PE59 1653:PE7Y 1654:PESQ 1655:PESS 1543:PIKN 1538:PNCB 1536:PNCE 1534:PNCF 1537:PNCG 1539:PNCH 1540:PNCS 1535:PNCV 1542:PNIB 1541:PNIMXO7Y 1477:PVA 1482:PVB 1483:PVE 1489:PVEA 1494:PVEB 1497:PVEE 1499:PVEH 1492:PVENF 1493:PVENZ 1500:PVEO 1498:PVEQF 1496:PVEQS 1495:PVEQZ 1488:PVH 1491:PVMNE 1490:PVMNG 1479:PVNE 1480:PVNF 1478:PVNG 1481:PVNZ 1487:PVO 1486:PVQF 1485:PVQS 1484:PVQZ 1650:PXANF 1669:PXMS 1371:RJAXQZ_CB 1372:RJAXQZ_CE 1373:RJAXQZ_CF 1374:RJAXQZ_CG 1375:RJAXQZ_CH 1376:RJAXQZ_CS 1377:RJAXQZ_CV 1378:RJAXQZ_E01 1379:RJAXQZ_E2 1380:RJAXQZ_E3X 1381:RJAXQZ_E59 1382:RJAXQZ_E7Y 1383:RJAXQZ_ESQ 1367:RJAXQZ_IB 1370:RJAXQZ_IKN 1368:RJAXQZ_IMXO7Y 1384:RJAXQZ_VMA 1385:RJAXQZ_VMB 1386:RJAXQZ_VME 1387:RJAXQZ_VMH 1388:RJAXQZ_VMNE 1389:RJAXQZ_VMNF 1390:RJAXQZ_VMNG 1391:RJAXQZ_VMNZ 1392:RJAXQZ_VMO 1393:RJAXQZ_VMQF 1394:RJAXQZ_VMQS 1395:RJAXQZ_VMQZ 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3580:TJKD_E01 3581:TJKD_E2 3582:TJKD_E3 3583:TJKD_E59 3584:TJKD_E7Y 3585:TJKD_ES 3586:TJKD_IB 3588:TJKD_IBH 3587:TJKD_IBO1 3589:TJKD_IBP1 3590:TJKD_IKN 3591:TJKD_IM 3592:TJKD_IMO1 3593:TJKD_IMP1 3594:TJKD_IT 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3599:TJKD_VB 3600:TJKD_VB1 3601:TJKD_VE 3602:TJKD_VE1 3597:TJKD_VEA 3603:TJKD_VH 3604:TJKD_VH1 3598:TJKD_VMA 3605:TJKD_VNE 3606:TJKD_VNE1 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 3609:TJKD_VNG 3610:TJKD_VNG1 3611:TJKD_VNZ 3612:TJKD_VNZ1 3619:TJKD_VO 3620:TJKD_VO1 3613:TJKD_VQF 3614:TJKD_VQF1 3615:TJKD_VQS 3616:TJKD_VQS1 3617:TJKD_VQZ 3618:TJKD_VQZ1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 1438:XQZ_IL 2702:YFQZ * PXQZ_CO endogen (2678), feed-back : 664:FXO_CO 1419:FXQZ 665:PXO_CO 2679:PXQZXO 2678:PXQZ_CO 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3638:TJKD_XQZ 3639:TJKD_XQZ1 3384:XQZ_C 2702:YFQZ * PY endogen (2577), feed-back : 2576:FY 3823:FYST 2581:FYTR 3535:TJKFYF 3536:TJKFYF1 PYF endogen (2579) : 2694:FYF 3845:FYFP 3848:FYFP1 3535:TJKFYF 3536:TJKFYF1 * PYF9 endogen (3856), feed-back : 3854:FYF9 * PYFA endogen (2706), feed-back : 2694:FYF 3854:FYF9 2682:FYFA * PYFB endogen (2712), feed-back : 2694:FYF 3854:FYF9 2688:FYFB 3855:FYFBY 1831:PYFBX * PYFBX endogen (1831), feed-back : 1833:LNA 1831:PYFBX * PYFBY endogen (3857), feed-back : 3855:FYFBY * PYFE endogen (2707), feed-back : 2694:FYF 2683:FYFE * PYFH endogen (2716), feed-back : 2694:FYF 736:FYFH * PYFN endogen (2718), feed-back : 3854:FYF9 3855:FYFBY 2692:FYFN 2748:KQYFN * PYFNE endogen (2709), feed-back : 2694:FYF 2692:FYFN 2685:FYFNE 2748:KQYFN * PYFNF endogen (2710), feed-back : 2694:FYF 2692:FYFN 2686:FYFNF 2748:KQYFN 1831:PYFBX * PYFNG endogen (2708), feed-back : 2694:FYF 2692:FYFN 2684:FYFNG 2748:KQYFN * PYFNZ endogen (2711), feed-back : 2694:FYF 2692:FYFN 2687:FYFNZ 2748:KQYFN 1831:PYFBX * PYFO endogen (2717), feed-back : 2694:FYF 682:FYFO 3845:FYFP * PYFO1 endogen (2720), feed-back : 619:FYFO1 3848:FYFP1 * PYFO1GL endogen (2721), feed-back : 613:FXO1GL 612:FYFO1GL * PYFP endogen (3846), feed-back : 3845:FYFP * PYFP1 endogen (3849), feed-back : 3848:FYFP1 * PYFQ endogen (2719), feed-back : 3854:FYF9 3855:FYFBY 2693:FYFQ 2749:KQYFQ * PYFQF endogen (2715), feed-back : 2694:FYF 2693:FYFQ 2691:FYFQF 2749:KQYFQ * PYFQS endogen (2714), feed-back : 2694:FYF 3855:FYFBY 2693:FYFQ 2690:FYFQS 2749:KQYFQ * PYFQZ endogen (2713), feed-back : 2694:FYF 2693:FYFQ 2689:FYFQZ 2749:KQYFQ 1831:PYFBX * PYST endogen (3825), feed-back : 3823:FYST * PYTR endogen (2583), feed-back : 2581:FYTR 3863:FYTRXIL * PYTRXIL endogen (3864), feed-back : 3863:FYTRXIL * PYWO1GL endogen ( 608), feed-back : 616:FXO1 612:FYFO1GL 609:FYWO1GL 608:PYWO1GL * PYWOGL endogen ( 697), feed-back : 698:FYWOGL 697:PYWOGL * Q endogen (1774), feed-back : 3679:BFREK 1781:BQSP 195:FYFU 1824:HG 4424:JRFYFU 4438:JRQO1 196:KFEE 2750:KQYF 1787:QB1 2752:QFY 2751:QFYF 1731:QLTR 1784:QMB 1782:QMS 240:QMXA 281:QMXB 714:QMXE 729:QMXH 487:QMXNE 322:QMXNF 528:QMXNG 363:QMXNZ 686:QMXO 404:QMXQF 569:QMXQS 581:QO1 3677:QP1 3676:QSU 3675:QU 1778:QW 3144:TPATPA 1712:UAW 1713:UL 1941:USSY Q9 endogen (3695) : 3710:BQS9 3700:HG9 QA endogen ( 239) : 1824:HG 3700:HG9 3692:HGP 1774:Q 3695:Q9 245:QBA 240:QMXA 3670:QP 241:QSA 3675:QU 242:QWA 3656:QXA QB endogen ( 280) : 1824:HG 3700:HG9 3707:HGBY 3692:HGP 1774:Q 3695:Q9 286:QBB 3702:QBY 281:QMXB 3670:QP 282:QSB 283:QWB 3662:QXB QB1 endogen (1787), ikke-bestemmende. QBA endogen ( 245), ikke-bestemmende. QBB endogen ( 286), ikke-bestemmende. QBE endogen ( 718), ikke-bestemmende. QBH endogen ( 734), ikke-bestemmende. QBNE endogen ( 492), ikke-bestemmende. QBNF endogen ( 327), ikke-bestemmende. QBNG endogen ( 533), ikke-bestemmende. QBNZ endogen ( 368), ikke-bestemmende. QBO endogen ( 687), ikke-bestemmende. QBO1 endogen ( 589), ikke-bestemmende. QBQF endogen ( 409), ikke-bestemmende. QBQS endogen ( 574), ikke-bestemmende. QBQZ endogen ( 451), ikke-bestemmende. QBY endogen (3702) : 3711:BQSBY 3707:HGBY QE endogen ( 713) : 1824:HG 3692:HGP 1774:Q 718:QBE 714:QMXE 3670:QP 715:QSE 3675:QU 716:QWE 3657:QXE QFY endogen (2752), ikke-bestemmende. QFYF endogen (2751), ikke-bestemmende. QH endogen ( 728) : 1824:HG 3692:HGP 1774:Q 734:QBH 729:QMXH 3670:QP 730:QSH 731:QWH 3666:QXH QLT endogen (1732) : 2389:SPZUL 3734:UO QLTF endogen (1729) : 1732:QLT QLTJ endogen (1728) : 1732:QLT * QLTJD endogen (1726), feed-back : 1728:QLTJ 1852:TYUADJ 1722:UADB * QLTJK endogen (1727), feed-back : 1725:BULB 1728:QLTJ 1759:QLTJKI 1760:QLTJKR 1723:UAKB QLTJKI endogen (1759) : 1760:QLTJKR 1768:UKIY QLTJKR endogen (1760), ikke-bestemmende. QLTR endogen (1731) : 1732:QLT QLTS endogen (1730) : 1732:QLT * QM endogen (1786), feed-back : 1787:QB1 240:QMXA 281:QMXB 714:QMXE 729:QMXH 487:QMXNE 322:QMXNF 528:QMXNG 363:QMXNZ 686:QMXO 404:QMXQF 569:QMXQS 445:QMXQZ QMB endogen (1784) : 1786:QM 1785:UMBXA QMO eksogen : 1786:QM QMR eksogen : 1786:QM 446:QMRQZ 240:QMXA 281:QMXB 714:QMXE 729:QMXH 487:QMXNE 322:QMXNF 528:QMXNG 363:QMXNZ 686:QMXO 404:QMXQF 569:QMXQS QMRA eksogen : 446:QMRQZ 240:QMXA QMRB eksogen : 446:QMRQZ 281:QMXB QMRE eksogen : 446:QMRQZ 714:QMXE QMRH eksogen : 446:QMRQZ 729:QMXH QMRNE eksogen : 446:QMRQZ 487:QMXNE QMRNF eksogen : 446:QMRQZ 322:QMXNF QMRNG eksogen : 446:QMRQZ 528:QMXNG QMRNZ eksogen : 446:QMRQZ 363:QMXNZ QMRO eksogen : 446:QMRQZ 686:QMXO QMRQF eksogen : 446:QMRQZ 404:QMXQF QMRQS eksogen : 446:QMRQZ 569:QMXQS QMRQZ endogen ( 446), ikke-bestemmende. QMS endogen (1782) : 1786:QM 1783:UMSXA QMXA endogen ( 240) : 245:QBA 445:QMXQZ QMXB endogen ( 281) : 286:QBB 445:QMXQZ * QMXE endogen ( 714), feed-back : 718:QBE 445:QMXQZ * QMXH endogen ( 729), feed-back : 734:QBH 445:QMXQZ * QMXNE endogen ( 487), feed-back : 492:QBNE 445:QMXQZ QMXNF endogen ( 322) : 327:QBNF 445:QMXQZ * QMXNG endogen ( 528), feed-back : 533:QBNG 445:QMXQZ QMXNZ endogen ( 363) : 368:QBNZ 445:QMXQZ * QMXO endogen ( 686), feed-back : 687:QBO 588:QMXO1 445:QMXQZ QMXO1 endogen ( 588) : 589:QBO1 QMXQF endogen ( 404) : 409:QBQF 445:QMXQZ * QMXQS endogen ( 569), feed-back : 574:QBQS 445:QMXQZ QMXQZ endogen ( 445) : 451:QBQZ QN endogen (1775) : 3708:BQSN 1824:HG 3700:HG9 3707:HGBY 3692:HGP 3695:Q9 3702:QBY 3670:QP QNE endogen ( 486) : 1822:HGN 1774:Q 492:QBNE 487:QMXNE 1775:QN 488:QSNE 489:QWNE 3668:QXN 3659:QXNE QNF endogen ( 321) : 1822:HGN 1774:Q 327:QBNF 322:QMXNF 1775:QN 323:QSNF 324:QWNF 3668:QXN 3660:QXNF QNG endogen ( 527) : 1822:HGN 1774:Q 533:QBNG 528:QMXNG 1775:QN 529:QSNG 530:QWNG 3668:QXN 3658:QXNG QNZ endogen ( 362) : 1822:HGN 1774:Q 368:QBNZ 363:QMXNZ 1775:QN 364:QSNZ 365:QWNZ 3668:QXN 3661:QXNZ * QO endogen ( 683), feed-back : 1781:BQSP 1824:HG 688:HQO 1774:Q 687:QBO 686:QMXO 588:QMXO1 683:QO 684:QWO 3667:QXO * QO1 endogen ( 581), feed-back : 590:HQO1 4438:JRQO1 589:QBO1 588:QMXO1 683:QO 581:QO1 3677:QP1 4439:ZQO1 QP endogen (3670) : 3692:HGP QP1 endogen (3677) : 3693:HGP1 QPFO endogen (1746) : 3146:TPATPO 3145:TPATPTY 1870:TYPFO 3734:UO 1747:UPFOI 1748:UPFOU QPFP endogen (1743) : 1868:TYPFP 3734:UO 1744:UPFPI 1745:UPFPU QPTP endogen (1749) : 1876:TYPTP 3734:UO 1750:UPTPI 1751:UPTPU QQ endogen (1776) : 3709:BQSQ 1824:HG 3700:HG9 3707:HGBY 3692:HGP 3695:Q9 3702:QBY 3670:QP 3674:QSQ QQF endogen ( 403) : 1823:HGQ 1774:Q 409:QBQF 404:QMXQF 1776:QQ 405:QSQF 406:QWQF 3669:QXQ 3664:QXQF QQS endogen ( 568) : 3707:HGBY 1823:HGQ 1774:Q 574:QBQS 3702:QBY 569:QMXQS 1776:QQ 570:QSQS 571:QWQS 3669:QXQ 3663:QXQS QQZ endogen ( 444) : 1823:HGQ 1774:Q 451:QBQZ 1776:QQ 447:QSQZ 448:QWQZ 3669:QXQ 3665:QXQZ QRES eksogen : 1774:Q QS endogen (1777) : 3691:HGS 1780:QSP 1778:QW 2521:TPAF 2522:TPEF QS9 endogen (3697) : 3710:BQS9 3699:HGS9 QSA endogen ( 241) : 3699:HGS9 3690:HGSP 1777:QS 3697:QS9 3676:QSU 242:QWA QSB endogen ( 282) : 3699:HGS9 3706:HGSBY 3690:HGSP 1777:QS 3697:QS9 3704:QSBY 283:QWB QSBY endogen (3704) : 3711:BQSBY 3706:HGSBY QSE endogen ( 715) : 1777:QS 716:QWE QSH endogen ( 730) : 3690:HGSP 1777:QS 731:QWH QSN endogen (3673) : 3708:BQSN 3699:HGS9 3706:HGSBY 3688:HGSN 3690:HGSP 3697:QS9 3704:QSBY QSNE endogen ( 488) : 1777:QS 3673:QSN 489:QWNE QSNF endogen ( 323) : 3688:HGSN 1777:QS 3673:QSN 324:QWNF QSNG endogen ( 529) : 1777:QS 3673:QSN 530:QWNG QSNZ endogen ( 364) : 3688:HGSN 1777:QS 3673:QSN 365:QWNZ * QSO endogen ( 685), feed-back : 3691:HGS 1777:QS 1780:QSP 684:QWO QSP endogen (1780) : 1781:BQSP 3691:HGS 3690:HGSP QSQ endogen (3674) : 3709:BQSQ 3699:HGS9 3706:HGSBY 3690:HGSP 3689:HGSQ 3697:QS9 3704:QSBY QSQF endogen ( 405) : 1777:QS 406:QWQF QSQS endogen ( 570) : 3706:HGSBY 3689:HGSQ 1777:QS 3704:QSBY 571:QWQS QSQZ endogen ( 447) : 3689:HGSQ 1777:QS 448:QWQZ QSU endogen (3676), ikke-bestemmende. QU endogen (3675), ikke-bestemmende. * QW endogen (1778), feed-back : 3687:HGW 3676:QSU 1779:QWP 2201:SAQWLG 2381:SPZAUD 2197:SYAUD 2521:TPAF 2522:TPEF 1839:TPZAB 1828:TTPATP 1712:UAW 1941:USSY 1968:UWSY QW9 endogen (3696) : 3698:HGW9 QWA endogen ( 242) : 3698:HGW9 3686:HGWP 244:LA 3696:QW9 243:YWA QWB endogen ( 283) : 3698:HGW9 3705:HGWBY 3686:HGWP 285:LB 3696:QW9 3703:QWBY 284:YWB QWBY endogen (3703) : 3705:HGWBY QWE endogen ( 716) : 3686:HGWP 717:YWE QWH endogen ( 731) : 3686:HGWP 733:LH 732:YWH QWN endogen (3671) : 3698:HGW9 3705:HGWBY 3686:HGWP 3696:QW9 3703:QWBY QWNE endogen ( 489) : 1801:HGWN 491:LNE 3671:QWN 490:YWNE QWNF endogen ( 324) : 1801:HGWN 326:LNF 3671:QWN 325:YWNF QWNG endogen ( 530) : 1801:HGWN 532:LNG 3671:QWN 531:YWNG QWNZ endogen ( 365) : 1801:HGWN 367:LNZ 3671:QWN 366:YWNZ QWO endogen ( 684) : 3687:HGW 690:LO 685:QSO 1779:QWP 2204:SAQO QWP endogen (1779) : 3687:HGW 3686:HGWP 2205:SAQP QWQ endogen (3672) : 3698:HGW9 3705:HGWBY 3686:HGWP 3685:HGWQ 3674:QSQ 3696:QW9 3703:QWBY QWQF endogen ( 406) : 3685:HGWQ 408:LQF 3672:QWQ 407:YWQF QWQS endogen ( 571) : 3705:HGWBY 3685:HGWQ 573:LQS 3703:QWBY 3672:QWQ 572:YWQS QWQZ endogen ( 448) : 3685:HGWQ 450:LQZ 3672:QWQ 449:YWQZ QXA endogen (3656), ikke-bestemmende. QXB endogen (3662), ikke-bestemmende. QXE endogen (3657), ikke-bestemmende. QXH endogen (3666), ikke-bestemmende. QXN endogen (3668), ikke-bestemmende. QXNE endogen (3659), ikke-bestemmende. QXNF endogen (3660), ikke-bestemmende. QXNG endogen (3658), ikke-bestemmende. QXNZ endogen (3661), ikke-bestemmende. QXO endogen (3667), ikke-bestemmende. QXQ endogen (3669), ikke-bestemmende. QXQF endogen (3664), ikke-bestemmende. QXQS endogen (3663), ikke-bestemmende. QXQZ endogen (3665), ikke-bestemmende. RFCP endogen (3222), ikke-bestemmende. RFY endogen (3834), ikke-bestemmende. RHOTII eksogen : 2462:DTTIIN_CR 2460:DTTIIN_E 2461:DTTIIN_H 2463:DTTIIN_OK 2464:DTTIIN_OO 2465:DTTII_Z_OS 2479:DTTIP_CF_Z * RJAXA_IT endogen (1369), feed-back : 1199:AXA_IT * RJAXNE_VEA endogen (1396), feed-back : 744:AXNE_VEA * RJAXNE_VEB endogen (1397), feed-back : 870:AXNE_VEB * RJAXNE_VEE endogen (1398), feed-back : 765:AXNE_VEE * RJAXNE_VEH endogen (1399), feed-back : 954:AXNE_VEH * RJAXNE_VENE endogen (1407), feed-back : 807:AXNE_VENE * RJAXNE_VENF endogen (1400), feed-back : 828:AXNE_VENF * RJAXNE_VENG endogen (1401), feed-back : 786:AXNE_VENG * RJAXNE_VENZ endogen (1402), feed-back : 849:AXNE_VENZ * RJAXNE_VEO endogen (1403), feed-back : 975:AXNE_VEO * RJAXNE_VEQF endogen (1404), feed-back : 933:AXNE_VEQF * RJAXNE_VEQS endogen (1405), feed-back : 912:AXNE_VEQS * RJAXNE_VEQZ endogen (1406), feed-back : 891:AXNE_VEQZ * RJAXQZ_CB endogen (1371), feed-back : 1084:AXQZ_CB * RJAXQZ_CE endogen (1372), feed-back : 1042:AXQZ_CE * RJAXQZ_CF endogen (1373), feed-back : 1000:AXQZ_CF * RJAXQZ_CG endogen (1374), feed-back : 1063:AXQZ_CG * RJAXQZ_CH endogen (1375), feed-back : 1105:AXQZ_CH * RJAXQZ_CS endogen (1376), feed-back : 1126:AXQZ_CS * RJAXQZ_CV endogen (1377), feed-back : 1021:AXQZ_CV * RJAXQZ_E01 endogen (1378), feed-back : 1246:AXQZ_E01 * RJAXQZ_E2 endogen (1379), feed-back : 1267:AXQZ_E2 * RJAXQZ_E3X endogen (1380), feed-back : 1287:AXQZ_E3X * RJAXQZ_E59 endogen (1381), feed-back : 1308:AXQZ_E59 * RJAXQZ_E7Y endogen (1382), feed-back : 1329:AXQZ_E7Y * RJAXQZ_ESQ endogen (1383), feed-back : 1350:AXQZ_ESQ * RJAXQZ_IB endogen (1367), feed-back : 1185:AXQZ_IB * RJAXQZ_IKN endogen (1370), feed-back : 1227:AXQZ_IKN * RJAXQZ_IMXO7Y endogen (1368), feed-back : 1166:AXQZ_IMXO7Y * RJAXQZ_VMA endogen (1384), feed-back : 748:AXQZ_VMA * RJAXQZ_VMB endogen (1385), feed-back : 874:AXQZ_VMB * RJAXQZ_VME endogen (1386), feed-back : 769:AXQZ_VME * RJAXQZ_VMH endogen (1387), feed-back : 958:AXQZ_VMH * RJAXQZ_VMNE endogen (1388), feed-back : 811:AXQZ_VMNE * RJAXQZ_VMNF endogen (1389), feed-back : 832:AXQZ_VMNF * RJAXQZ_VMNG endogen (1390), feed-back : 790:AXQZ_VMNG * RJAXQZ_VMNZ endogen (1391), feed-back : 853:AXQZ_VMNZ * RJAXQZ_VMO endogen (1392), feed-back : 979:AXQZ_VMO * RJAXQZ_VMQF endogen (1393), feed-back : 937:AXQZ_VMQF * RJAXQZ_VMQS endogen (1394), feed-back : 916:AXQZ_VMQS * RJAXQZ_VMQZ endogen (1395), feed-back : 895:AXQZ_VMQZ RLISA endogen (1841) : 1914:PCRS 1843:PTTYL * RPCBE endogen ( 7), feed-back : 7:RPCBE 9:UCB * RPIBHE endogen ( 92), feed-back : 97:BUIBHX 737:PXH 92:RPIBHE * RPIBPE endogen ( 210), feed-back : 210:RPIBPE 212:UIBA 253:UIBB 702:UIBE 459:UIBNE 294:UIBNF 500:UIBNG 335:UIBNZ 652:UIBO 376:UIBQF 541:UIBQS 417:UIBQZ * RPIMAE endogen ( 213), feed-back : 213:RPIMAE 215:UIMA * RPIMBE endogen ( 254), feed-back : 254:RPIMBE 256:UIMB * RPIMEE endogen ( 703), feed-back : 703:RPIMEE 705:UIME * RPIMNEE endogen ( 460), feed-back : 460:RPIMNEE 462:UIMNE * RPIMNFE endogen ( 295), feed-back : 295:RPIMNFE 297:UIMNF * RPIMNGE endogen ( 501), feed-back : 501:RPIMNGE 503:UIMNG * RPIMNZE endogen ( 336), feed-back : 336:RPIMNZE 338:UIMNZ * RPIMOE endogen ( 653), feed-back : 653:RPIMOE 655:UIMO * RPIMQFE endogen ( 377), feed-back : 377:RPIMQFE 379:UIMQF * RPIMQSE endogen ( 542), feed-back : 542:RPIMQSE 544:UIMQS * RPIMQZE endogen ( 418), feed-back : 418:RPIMQZE 420:UIMQZ RWS_CR endogen (2845) : 2846:WS_CR_Z S endogen (2209) : 3768:BS 3776:BSB 3772:BSF 3764:KBSYO 3782:SY SA endogen (2208) : 2209:S * SAQO endogen (2204), feed-back : 2207:STP_O 1915:YAS 1936:YASW * SAQP endogen (2205), feed-back : 2207:STP_O 2170:TARN 1915:YAS 1936:YASW SAQW endogen (2203) : 2207:STP_O 2556:YD_OO SAQWLG endogen (2201) : 2203:SAQW * SAQWY endogen (2202), feed-back : 2203:SAQW 1923:YSPPS SASR eksogen : 2207:STP_O 3872:TFD_Z_OO 3878:TFD_Z_OS SKSI eksogen : 2168:SYK SK_H_O eksogen : 2208:SA 2548:TFN_H 2532:TK_Z_O * SK_OK endogen (2559), feed-back : 2559:SK_OK 2560:TFN_OK 2561:TR_OS_OK SP endogen (2394) : 3766:BSP 3774:BSPB 3770:BSPF 3762:BSPTR 3767:BSYP 3775:BSYPB 3771:BSYPF 2406:SPT 3778:SPY 3781:SYPY 2578:YF SPG endogen (2349) : 2394:SP 2409:SPXZ 3519:TJKSPG 2441:TRG_O_EU SPG_CB endogen (2339) : 2424:FDSPXZ_C 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2349:SPG 3737:SPG_CP 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3519:TJKSPG SPG_CE endogen (2334) : 2424:FDSPXZ_C 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2349:SPG 3737:SPG_CP 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3519:TJKSPG SPG_CF endogen (2332) : 2424:FDSPXZ_C 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2349:SPG 3737:SPG_CP 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3519:TJKSPG SPG_CG endogen (2335) : 2424:FDSPXZ_C 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2349:SPG 3737:SPG_CP 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3519:TJKSPG SPG_CH endogen (2336) : 2424:FDSPXZ_C 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2349:SPG 3737:SPG_CP 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3519:TJKSPG * SPG_CO endogen (2338), feed-back : 2424:FDSPXZ_C 2410:FSPXZ 664:FXO_CO 4527:JFSPXZ 665:PXO_CO 2349:SPG 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3519:TJKSPG SPG_CP endogen (3737) : 3763:BSP_CP 3739:SP_CP SPG_CS endogen (2337) : 2424:FDSPXZ_C 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2349:SPG 3737:SPG_CP 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3519:TJKSPG SPG_CV endogen (2333) : 2424:FDSPXZ_C 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2349:SPG 3737:SPG_CP 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3519:TJKSPG * SPG_IB endogen (2345), feed-back : 1548:IB 2349:SPG 3519:TJKSPG SPG_IBH endogen (2340) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2345:SPG_IB SPG_IBO1 endogen (2342) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2345:SPG_IB SPG_IBP1 endogen (2341) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2345:SPG_IB * SPG_IKN endogen (2348), feed-back : 2425:FDSPXZ_I 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1543:PIKN 2349:SPG 3590:TJKD_IKN 3519:TJKSPG * SPG_IL endogen (2347), feed-back : 1459:FDIL 1461:IL 1544:PNIL 2349:SPG 3519:TJKSPG * SPG_IM endogen (2346), feed-back : 1546:IM 2349:SPG 3519:TJKSPG * SPG_IMO1 endogen (2344), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1569:PIMO1 2346:SPG_IM * SPG_IMP1 endogen (2343), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1570:PIMP1 2346:SPG_IM SPG_IP1 endogen (3738), ikke-bestemmende. SPG_IT eksogen : 1550:PIT 3594:TJKD_IT * SPG_XA endogen (2320), feed-back : 2411:FDSPXZ_VA 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1477:PVA 2349:SPG 3519:TJKSPG 3542:TJKVA * SPG_XB endogen (2326), feed-back : 2417:FDSPXZ_VB 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1482:PVB 2349:SPG 3519:TJKSPG 3547:TJKVB * SPG_XE endogen (2321), feed-back : 2412:FDSPXZ_VE 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1483:PVE 2349:SPG 3519:TJKSPG 3548:TJKVE * SPG_XH endogen (2330), feed-back : 2421:FDSPXZ_VH 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1488:PVH 2349:SPG 3519:TJKSPG 3553:TJKVH * SPG_XNE endogen (2323), feed-back : 2414:FDSPXZ_VNE 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1479:PVNE 2349:SPG 3519:TJKSPG 3544:TJKVNE * SPG_XNF endogen (2324), feed-back : 2415:FDSPXZ_VNF 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1480:PVNF 2349:SPG 3519:TJKSPG 3545:TJKVNF * SPG_XNG endogen (2322), feed-back : 2413:FDSPXZ_VNG 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1478:PVNG 2349:SPG 3519:TJKSPG 3543:TJKVNG * SPG_XNZ endogen (2325), feed-back : 2416:FDSPXZ_VNZ 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1481:PVNZ 2349:SPG 3519:TJKSPG 3546:TJKVNZ * SPG_XO endogen (2331), feed-back : 2422:FDSPXZ_VO 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1487:PVO 2349:SPG 3519:TJKSPG 3552:TJKVO * SPG_XQF endogen (2329), feed-back : 2420:FDSPXZ_VQF 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1486:PVQF 2349:SPG 3519:TJKSPG 3551:TJKVQF * SPG_XQS endogen (2328), feed-back : 2419:FDSPXZ_VQS 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1485:PVQS 2349:SPG 3519:TJKSPG 3550:TJKVQS * SPG_XQZ endogen (2327), feed-back : 2418:FDSPXZ_VQZ 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1484:PVQZ 2349:SPG 3519:TJKSPG 3549:TJKVQZ SPM endogen (2380) : 2394:SP 2407:SPTEU 2409:SPXZ 3520:TJKSPM 2442:T_Z_EU * SPM_CB endogen (2366), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4513:JSPM_CB 1538:PNCB 2380:SPM 3558:TJKCB 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3520:TJKSPM * SPM_CE endogen (2364), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4511:JSPM_CE 1536:PNCE 2380:SPM 3556:TJKCE 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3520:TJKSPM * SPM_CF endogen (2362), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4509:JSPM_CF 1534:PNCF 2380:SPM 3554:TJKCF 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3520:TJKSPM * SPM_CG endogen (2365), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4512:JSPM_CG 1537:PNCG 2380:SPM 3557:TJKCG 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3520:TJKSPM * SPM_CH endogen (2367), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4514:JSPM_CH 1539:PNCH 2380:SPM 3559:TJKCH 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3520:TJKSPM * SPM_CO endogen (2369), feed-back : 2410:FSPXZ 664:FXO_CO 4527:JFSPXZ 4516:JSPM_CO 665:PXO_CO 2380:SPM 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3520:TJKSPM * SPM_CS endogen (2368), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4515:JSPM_CS 1540:PNCS 2380:SPM 3560:TJKCS 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3520:TJKSPM * SPM_CV endogen (2363), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4510:JSPM_CV 1535:PNCV 2380:SPM 3555:TJKCV 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3520:TJKSPM * SPM_E01 endogen (2374), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4521:JSPM_E01 1650:PXANF 2380:SPM 3580:TJKD_E01 3520:TJKSPM * SPM_E2 endogen (2375), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4522:JSPM_E2 1651:PE2 2380:SPM 3581:TJKD_E2 3520:TJKSPM * SPM_E3 endogen (2376), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4523:JSPM_E3 189:PE3X 2380:SPM 3582:TJKD_E3 3520:TJKSPM * SPM_E59 endogen (2377), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4524:JSPM_E59 1652:PE59 2380:SPM 3583:TJKD_E59 3520:TJKSPM * SPM_E7Y endogen (2378), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4525:JSPM_E7Y 1653:PE7Y 2380:SPM 3584:TJKD_E7Y 3520:TJKSPM * SPM_ES endogen (2379), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4526:JSPM_ES 1654:PESQ 2380:SPM 3585:TJKD_ES 3520:TJKSPM * SPM_IB endogen (2370), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4517:JSPM_IB 1542:PNIB 2380:SPM 3562:TJKIB 3520:TJKSPM * SPM_IKN endogen (2372), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4519:JSPM_IKN 1543:PIKN 2380:SPM 3590:TJKD_IKN 3563:TJKIKN 3520:TJKSPM * SPM_IL endogen (2373), feed-back : 1459:FDIL 1461:IL 4520:JSPM_IL 2380:SPM 3520:TJKSPM * SPM_IM endogen (2371), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4518:JSPM_IM 1541:PNIMXO7Y 2380:SPM 3561:TJKIMXO7Y 3520:TJKSPM SPM_IT eksogen : 1550:PIT 3594:TJKD_IT * SPM_XA endogen (2350), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4497:JSPM_XA 1477:PVA 2380:SPM 3520:TJKSPM 3542:TJKVA * SPM_XB endogen (2356), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4503:JSPM_XB 1482:PVB 2380:SPM 3520:TJKSPM 3547:TJKVB * SPM_XE endogen (2351), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4498:JSPM_XE 1483:PVE 2380:SPM 3520:TJKSPM 3548:TJKVE * SPM_XH endogen (2360), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4507:JSPM_XH 1488:PVH 2380:SPM 3520:TJKSPM 3553:TJKVH * SPM_XNE endogen (2353), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4500:JSPM_XNE 1479:PVNE 2380:SPM 3520:TJKSPM 3544:TJKVNE * SPM_XNF endogen (2354), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4501:JSPM_XNF 1480:PVNF 2380:SPM 3520:TJKSPM 3545:TJKVNF * SPM_XNG endogen (2352), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4499:JSPM_XNG 1478:PVNG 2380:SPM 3520:TJKSPM 3543:TJKVNG * SPM_XNZ endogen (2355), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4502:JSPM_XNZ 1481:PVNZ 2380:SPM 3520:TJKSPM 3546:TJKVNZ * SPM_XO endogen (2361), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4508:JSPM_XO 1487:PVO 2380:SPM 3520:TJKSPM 3552:TJKVO * SPM_XQF endogen (2359), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4506:JSPM_XQF 1486:PVQF 2380:SPM 3520:TJKSPM 3551:TJKVQF * SPM_XQS endogen (2358), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4505:JSPM_XQS 1485:PVQS 2380:SPM 3520:TJKSPM 3550:TJKVQS * SPM_XQZ endogen (2357), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 4504:JSPM_XQZ 1484:PVQZ 2380:SPM 3520:TJKSPM 3549:TJKVQZ SPP endogen (2319) : 2394:SP 2401:SPPT 2409:SPXZ 3518:TJKSPP * SPPPSO endogen (2398), feed-back : 4655:JSPPPSO_VEA 4661:JSPPPSO_VEB 4656:JSPPPSO_VEE 4664:JSPPPSO_VEH 4658:JSPPPSO_VENE 4659:JSPPPSO_VENF 4657:JSPPPSO_VENG 4660:JSPPPSO_VENZ 4665:JSPPPSO_VEO 4663:JSPPPSO_VEQF 4662:JSPPPSO_VEQS 2249:SPPPSO_CE 2250:SPPPSO_VEA 2256:SPPPSO_VEB 2251:SPPPSO_VEE 2259:SPPPSO_VEH 2253:SPPPSO_VENE 2254:SPPPSO_VENF 2252:SPPPSO_VENG 2255:SPPPSO_VENZ 2260:SPPPSO_VEO 2258:SPPPSO_VEQF 2257:SPPPSO_VEQS 2261:SPPPSO_VEQZ SPPPSO_CE endogen (2249) : 4655:JSPPPSO_VEA 4661:JSPPPSO_VEB 4656:JSPPPSO_VEE 4664:JSPPPSO_VEH 4658:JSPPPSO_VENE 4659:JSPPPSO_VENF 4657:JSPPPSO_VENG 4660:JSPPPSO_VENZ 4665:JSPPPSO_VEO 4663:JSPPPSO_VEQF 4662:JSPPPSO_VEQS 2250:SPPPSO_VEA 2256:SPPPSO_VEB 2251:SPPPSO_VEE 2259:SPPPSO_VEH 2253:SPPPSO_VENE 2254:SPPPSO_VENF 2252:SPPPSO_VENG 2255:SPPPSO_VENZ 2260:SPPPSO_VEO 2258:SPPPSO_VEQF 2257:SPPPSO_VEQS 2261:SPPPSO_VEQZ 2263:TPCE SPPPSO_E3 endogen (2248) : 4655:JSPPPSO_VEA 4661:JSPPPSO_VEB 4656:JSPPPSO_VEE 4664:JSPPPSO_VEH 4658:JSPPPSO_VENE 4659:JSPPPSO_VENF 4657:JSPPPSO_VENG 4660:JSPPPSO_VENZ 4665:JSPPPSO_VEO 4663:JSPPPSO_VEQF 4662:JSPPPSO_VEQS 2249:SPPPSO_CE 2250:SPPPSO_VEA 2256:SPPPSO_VEB 2251:SPPPSO_VEE 2259:SPPPSO_VEH 2253:SPPPSO_VENE 2254:SPPPSO_VENF 2252:SPPPSO_VENG 2255:SPPPSO_VENZ 2260:SPPPSO_VEO 2258:SPPPSO_VEQF 2257:SPPPSO_VEQS 2261:SPPPSO_VEQZ 2262:TPE3 SPPPSO_VEA endogen (2250) : 4655:JSPPPSO_VEA 2261:SPPPSO_VEQZ 2264:TVEA SPPPSO_VEB endogen (2256) : 4661:JSPPPSO_VEB 2261:SPPPSO_VEQZ 2270:TVEB SPPPSO_VEE endogen (2251) : 4656:JSPPPSO_VEE 2261:SPPPSO_VEQZ 2265:TVEE SPPPSO_VEH endogen (2259) : 4664:JSPPPSO_VEH 2261:SPPPSO_VEQZ 2274:TVEH SPPPSO_VENE endogen (2253) : 4658:JSPPPSO_VENE 2261:SPPPSO_VEQZ 2267:TVENE SPPPSO_VENF endogen (2254) : 4659:JSPPPSO_VENF 2261:SPPPSO_VEQZ 2268:TVENF SPPPSO_VENG endogen (2252) : 4657:JSPPPSO_VENG 2261:SPPPSO_VEQZ 2266:TVENG SPPPSO_VENZ endogen (2255) : 4660:JSPPPSO_VENZ 2261:SPPPSO_VEQZ 2269:TVENZ SPPPSO_VEO endogen (2260) : 4665:JSPPPSO_VEO 2261:SPPPSO_VEQZ 2275:TVEO SPPPSO_VEQF endogen (2258) : 4663:JSPPPSO_VEQF 2261:SPPPSO_VEQZ 2272:TVEQF SPPPSO_VEQS endogen (2257) : 4662:JSPPPSO_VEQS 2261:SPPPSO_VEQZ 2271:TVEQS SPPPSO_VEQZ endogen (2261) : 2273:TVEQZ SPPT endogen (2401) : 2402:SPPT_O SPPTEU eksogen : 2402:SPPT_O 2407:SPTEU 2442:T_Z_EU SPPTPSO endogen (2397) : 2398:SPPPSO SPPT_O endogen (2402), ikke-bestemmende. SPPU endogen (2399) : 2401:SPPT 2400:SPPU_O 2403:SPU 2565:SPU_OK SPPUEU endogen (2396) : 2399:SPPU 2400:SPPU_O 2404:SPUEU 2565:SPU_OK 2443:TN_EU SPPUEUA eksogen : 2411:FDSPXZ_VA 2415:FDSPXZ_VNF 2396:SPPUEU 2280:SPP_E01 2278:SPP_VMA 2279:SPP_VMNF 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 SPPUEUE eksogen : 2396:SPPUEU 2280:SPP_E01 SPPUEUR eksogen : 2411:FDSPXZ_VA 2415:FDSPXZ_VNF 2396:SPPUEU 2280:SPP_E01 2278:SPP_VMA 2279:SPP_VMNF 3595:TJKD_VA 3596:TJKD_VA1 3598:TJKD_VMA 3607:TJKD_VNF 3608:TJKD_VNF1 SPPUKTO eksogen : 2399:SPPU SPPUPSO eksogen : 2398:SPPPSO 2248:SPPPSO_E3 2397:SPPTPSO 2399:SPPU SPPUR endogen (2395) : 2399:SPPU SPPU_O endogen (2400), ikke-bestemmende. SPP_CB endogen (2300) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2319:SPP 3739:SP_CP 3566:TJKD_CB 3567:TJKD_CB1 3518:TJKSPP SPP_CE endogen (2295) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2319:SPP 3739:SP_CP 3568:TJKD_CE 3569:TJKD_CE1 3518:TJKSPP SPP_CF endogen (2293) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2319:SPP 3739:SP_CP 3564:TJKD_CF 3565:TJKD_CF1 3518:TJKSPP SPP_CG endogen (2296) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2319:SPP 3739:SP_CP 3570:TJKD_CG 3571:TJKD_CG1 3518:TJKSPP SPP_CH endogen (2297) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2319:SPP 3739:SP_CP 3572:TJKD_CH 3573:TJKD_CH1 3518:TJKSPP * SPP_CO endogen (2299), feed-back : 2410:FSPXZ 664:FXO_CO 4527:JFSPXZ 665:PXO_CO 2319:SPP 3574:TJKD_CO 3575:TJKD_CO1 3518:TJKSPP SPP_CS endogen (2298) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2319:SPP 3739:SP_CP 3576:TJKD_CS 3577:TJKD_CS1 3518:TJKSPP SPP_CV endogen (2294) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2319:SPP 3739:SP_CP 3578:TJKD_CV 3579:TJKD_CV1 3518:TJKSPP * SPP_E01 endogen (2280), feed-back : 3762:BSPTR 2426:FDSPXZ_E 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1656:PNE01 2319:SPP 3580:TJKD_E01 3518:TJKSPP * SPP_E2 endogen (2310), feed-back : 2426:FDSPXZ_E 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1651:PE2 2319:SPP 3581:TJKD_E2 3518:TJKSPP * SPP_E3 endogen (2311), feed-back : 2426:FDSPXZ_E 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 189:PE3X 2319:SPP 3582:TJKD_E3 3518:TJKSPP * SPP_E59 endogen (2312), feed-back : 2426:FDSPXZ_E 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1652:PE59 2319:SPP 3583:TJKD_E59 3518:TJKSPP * SPP_E7Y endogen (2313), feed-back : 3762:BSPTR 2426:FDSPXZ_E 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1653:PE7Y 2319:SPP 2399:SPPU 3584:TJKD_E7Y 3518:TJKSPP * SPP_ES endogen (2314), feed-back : 2426:FDSPXZ_E 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1654:PESQ 2319:SPP 3585:TJKD_ES 3518:TJKSPP * SPP_IB endogen (2304), feed-back : 1548:IB 2319:SPP 3518:TJKSPP SPP_IBH endogen (2301) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2304:SPP_IB SPP_IBO1 endogen (2303) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2304:SPP_IB SPP_IBP1 endogen (2302) : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 2304:SPP_IB * SPP_IKN endogen (2309), feed-back : 2425:FDSPXZ_I 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1543:PIKN 2319:SPP 3590:TJKD_IKN 3518:TJKSPP * SPP_IL endogen (2308), feed-back : 1459:FDIL 1461:IL 1544:PNIL 2319:SPP 3518:TJKSPP * SPP_IM endogen (2307), feed-back : 1546:IM 2319:SPP 3518:TJKSPP * SPP_IMO1 endogen (2306), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1569:PIMO1 2307:SPP_IM * SPP_IMP1 endogen (2305), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1570:PIMP1 2307:SPP_IM SPP_IO1 endogen (3741), ikke-bestemmende. SPP_IP1 endogen (3740), ikke-bestemmende. SPP_IT eksogen : 1550:PIT 3594:TJKD_IT SPP_VE endogen (3798), ikke-bestemmende. SPP_VE9 endogen (3806) : 4274:TVE9 SPP_VEA endogen (2276) : 3806:SPP_VE9 3797:SPP_VEP 2281:SPP_XA SPP_VEB endogen (3750) : 3806:SPP_VE9 3809:SPP_VEBY 3797:SPP_VEP SPP_VEBY endogen (3809) : 4275:TVEBY SPP_VEE endogen (3742) : 3797:SPP_VEP SPP_VEH endogen (3758) : 3797:SPP_VEP SPP_VEN endogen (3795) : 3806:SPP_VE9 3809:SPP_VEBY 3797:SPP_VEP 4163:TVEN SPP_VENE endogen (3746) : 3795:SPP_VEN SPP_VENF endogen (2277) : 3795:SPP_VEN 2282:SPP_XNF SPP_VENG endogen (3744) : 3795:SPP_VEN SPP_VENZ endogen (3748) : 3795:SPP_VEN SPP_VEO endogen (3760) : 3798:SPP_VE SPP_VEP endogen (3797) : 3798:SPP_VE 4165:TVEP SPP_VEQ endogen (3796) : 3806:SPP_VE9 3809:SPP_VEBY 3797:SPP_VEP 4164:TVEQ SPP_VEQF endogen (3756) : 3796:SPP_VEQ SPP_VEQS endogen (3754) : 3809:SPP_VEBY 3796:SPP_VEQ SPP_VEQZ endogen (3752) : 3796:SPP_VEQ SPP_VM endogen (3802), ikke-bestemmende. SPP_VM9 endogen (3807) : 4284:TVM9 SPP_VMA endogen (2278) : 3807:SPP_VM9 3801:SPP_VMP 2281:SPP_XA SPP_VMB endogen (3751) : 3807:SPP_VM9 3810:SPP_VMBY 3801:SPP_VMP SPP_VMBY endogen (3810) : 4285:TVMBY SPP_VME endogen (3743) : 3801:SPP_VMP SPP_VMH endogen (3759) : 3801:SPP_VMP SPP_VMN endogen (3799) : 3807:SPP_VM9 3810:SPP_VMBY 3801:SPP_VMP 4182:TVMN SPP_VMNE endogen (3747) : 3799:SPP_VMN SPP_VMNF endogen (2279) : 3799:SPP_VMN 2282:SPP_XNF SPP_VMNG endogen (3745) : 3799:SPP_VMN SPP_VMNZ endogen (3749) : 3799:SPP_VMN SPP_VMO endogen (3761) : 3802:SPP_VM SPP_VMP endogen (3801) : 3802:SPP_VM 4184:TVMP SPP_VMQ endogen (3800) : 3807:SPP_VM9 3810:SPP_VMBY 3801:SPP_VMP 4183:TVMQ SPP_VMQF endogen (3757) : 3800:SPP_VMQ SPP_VMQS endogen (3755) : 3810:SPP_VMBY 3800:SPP_VMQ SPP_VMQZ endogen (3753) : 3800:SPP_VMQ SPP_X9 endogen (3808), ikke-bestemmende. * SPP_XA endogen (2281), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1477:PVA 2319:SPP 3808:SPP_X9 3805:SPP_XP 3518:TJKSPP 3542:TJKVA * SPP_XB endogen (2287), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1482:PVB 2319:SPP 3808:SPP_X9 3805:SPP_XP 3518:TJKSPP 3547:TJKVB * SPP_XE endogen (2283), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1483:PVE 2319:SPP 3805:SPP_XP 3518:TJKSPP 3548:TJKVE * SPP_XH endogen (2291), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1488:PVH 2319:SPP 3805:SPP_XP 3518:TJKSPP 3553:TJKVH SPP_XN endogen (3803) : 3808:SPP_X9 3805:SPP_XP * SPP_XNE endogen (2285), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1479:PVNE 2319:SPP 3803:SPP_XN 3518:TJKSPP 3544:TJKVNE * SPP_XNF endogen (2282), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1480:PVNF 2319:SPP 3803:SPP_XN 3518:TJKSPP 3545:TJKVNF * SPP_XNG endogen (2284), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1478:PVNG 2319:SPP 3803:SPP_XN 3518:TJKSPP 3543:TJKVNG * SPP_XNZ endogen (2286), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1481:PVNZ 2319:SPP 3803:SPP_XN 3518:TJKSPP 3546:TJKVNZ * SPP_XO endogen (2292), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1487:PVO 2319:SPP 3518:TJKSPP 3552:TJKVO SPP_XP endogen (3805), ikke-bestemmende. SPP_XQ endogen (3804) : 3808:SPP_X9 3805:SPP_XP * SPP_XQF endogen (2290), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1486:PVQF 2319:SPP 3804:SPP_XQ 3518:TJKSPP 3551:TJKVQF * SPP_XQS endogen (2289), feed-back : 2410:FSPXZ 4527:JFSPXZ 1485:PVQS 2319