dk.dst 82f0fee5-2769-43bc-83fc-79117ee135ae 27 CodeList urn:ddi:dk.dst:82f0fee5-2769-43bc-83fc-79117ee135ae:27 dk.dst 82f0fee5-2769-43bc-83fc-79117ee135ae 27 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2020-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2020-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2020-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2020-12-31"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Udenrigsøkonomi","en":"External economy"} cm:ContactPerson {"da":"SFB","en":"SFB"} cm:IsCurrent False DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi KN_V1_2020 KN_V1_2020 Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2020 The Combined Nomenclature (CN), v1:2020 Den Kombinerede Nomenklatur (KN) er EU's varenomenklatur, som opfylder kravene til statistik over udenrigshandelen. Nomenklaturen, der især er henvendt til oplysningspligtige i forbindelse med samhandel inden for EU, indeholder den komplette KN (dog uden toldsatserne) og de dermed forbundne supplerende enheder. [Søg i KN på dele af varekoder eller fritekst](https://dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/intrastat/vareopslag) [Søgning efter varekoder eller fritekst på engelsk ](https://eurostat.prod.3ceonline.com/) The Combined Nomenclature (CN) is the EU Product Nomenclature, which meets the requirements for foreign trade statistics. The Nomenclature, which is specifically addressed to information providers in intra-EU trade, contains the complete CN (without duty rates) and the associated additional units. KN_AFSNIT KN_AFSNIT Nominal KN_KAPITEL KN_KAPITEL Nominal KN_4 KN_4 Nominal KN_6 KN_6 Nominal KN_8 KN_8 Nominal urn:ddi:dk.dst:02ba231d-c073-45b8-8f8f-762e1318a8db:27 dk.dst 02ba231d-c073-45b8-8f8f-762e1318a8db 27 dk.dst 38917c54-a896-4bc2-9b00-9baf80d69199 3 Category I urn:ddi:dk.dst:6801c4cc-1208-4994-bc98-6d88fb4322f8:27 dk.dst 6801c4cc-1208-4994-bc98-6d88fb4322f8 27 dk.dst cf602e71-d8d5-4194-b1bc-f50a1e8ac5f3 3 Category 01 urn:ddi:dk.dst:58e17173-d506-4aca-813f-0835dd8ed5c8:27 dk.dst 58e17173-d506-4aca-813f-0835dd8ed5c8 27 dk.dst 15393e27-be4c-459c-8717-3e414ff1f3e5 3 Category 0101 urn:ddi:dk.dst:8464570a-b642-46b8-8fa1-75f845c84d70:27 dk.dst 8464570a-b642-46b8-8fa1-75f845c84d70 27 dk.dst 1139c53d-8f52-4f55-acc3-f4a95e8b81f2 3 Category 0101 21 urn:ddi:dk.dst:8ba9aa9f-5714-47c6-85d8-5214fb63ea38:27 dk.dst 8ba9aa9f-5714-47c6-85d8-5214fb63ea38 27 dk.dst fccf9873-c27b-47ec-9194-db177a25962a 3 Category 0101 21 00 urn:ddi:dk.dst:6c5f2f62-691e-4e18-bbfd-ccfab0b43205:27 dk.dst 6c5f2f62-691e-4e18-bbfd-ccfab0b43205 27 dk.dst cb14aa8e-25df-4586-a67a-bb91ea107966 3 Category 0101 29 urn:ddi:dk.dst:20ee9513-1544-4570-993d-499cd02aa90d:27 dk.dst 20ee9513-1544-4570-993d-499cd02aa90d 27 dk.dst bb660080-9348-4bef-b79b-1361b08233f9 3 Category 0101 29 10 urn:ddi:dk.dst:29546459-51b7-4bb5-8639-a8df2645618c:27 dk.dst 29546459-51b7-4bb5-8639-a8df2645618c 27 dk.dst 36fa8d6d-7545-49a1-82cd-4debda61f81a 3 Category 0101 29 90 urn:ddi:dk.dst:91080a60-0c05-45d4-85e2-3c69a072f379:27 dk.dst 91080a60-0c05-45d4-85e2-3c69a072f379 27 dk.dst a3ab3ec5-3af3-441b-addd-919f2f67073a 3 Category 0101 30 urn:ddi:dk.dst:aeea9dac-7b9c-46b2-b152-d14d3e678bbd:27 dk.dst aeea9dac-7b9c-46b2-b152-d14d3e678bbd 27 dk.dst 0b8f352a-5d7c-4976-a799-d09914ee9681 3 Category 0101 30 00 urn:ddi:dk.dst:9783a2bb-868a-4c0a-8182-59a1d6b691e6:27 dk.dst 9783a2bb-868a-4c0a-8182-59a1d6b691e6 27 dk.dst 9ba56da8-45f4-4f53-8a86-2b733349f6af 3 Category 0101 90 urn:ddi:dk.dst:82ea3be8-cfa7-46a3-ad7c-6d1b43c995c9:27 dk.dst 82ea3be8-cfa7-46a3-ad7c-6d1b43c995c9 27 dk.dst 1883ba60-9530-441a-870d-2870651497b8 3 Category 0101 90 00 urn:ddi:dk.dst:5efe3b8d-ac1a-4456-84c0-e9fd04cd89e0:27 dk.dst 5efe3b8d-ac1a-4456-84c0-e9fd04cd89e0 27 dk.dst 6c2631d5-47df-42f7-813d-53731e6836b5 3 Category 0102 urn:ddi:dk.dst:87604512-13ab-424a-9f65-3cfafb8b50cc:27 dk.dst 87604512-13ab-424a-9f65-3cfafb8b50cc 27 dk.dst e7f1c03e-81a6-42d3-8f59-21e378d312a1 3 Category 0102 21 urn:ddi:dk.dst:346ccafd-ac40-418a-ad59-cf1f684ef30b:27 dk.dst 346ccafd-ac40-418a-ad59-cf1f684ef30b 27 dk.dst 85247c22-b80e-4297-bb1e-93cf1573c099 3 Category 0102 21 10 urn:ddi:dk.dst:4ab128cf-bdfe-4a91-8a4a-9b879e64f856:27 dk.dst 4ab128cf-bdfe-4a91-8a4a-9b879e64f856 27 dk.dst 7dad1a3e-d76f-4e26-b5a9-99a6b9f9f1df 3 Category 0102 21 30 urn:ddi:dk.dst:d78126ee-76aa-4c41-89b1-2f86ebda02b3:27 dk.dst d78126ee-76aa-4c41-89b1-2f86ebda02b3 27 dk.dst 56e170e9-9660-41a5-8040-bdd7cb36648b 3 Category 0102 21 90 urn:ddi:dk.dst:e5b6f89c-4710-4a8e-8309-4907fdf5d400:27 dk.dst e5b6f89c-4710-4a8e-8309-4907fdf5d400 27 dk.dst 9f0d9366-8e96-48fc-9edf-8ad1efd6e6a6 3 Category 0102 29 urn:ddi:dk.dst:320539e6-1e7f-428f-9276-b06b8d343925:27 dk.dst 320539e6-1e7f-428f-9276-b06b8d343925 27 dk.dst d443d5c7-eaf6-47e2-9381-c28497d09735 3 Category 0102 29 05 urn:ddi:dk.dst:ff323b21-b486-4683-b237-734767a12824:27 dk.dst ff323b21-b486-4683-b237-734767a12824 27 dk.dst 06e006e1-6d42-409d-8f1d-969663c5abc5 3 Category 0102 29 10 urn:ddi:dk.dst:74db97c8-1b73-4ce5-8939-05b6c7af08ed:27 dk.dst 74db97c8-1b73-4ce5-8939-05b6c7af08ed 27 dk.dst e5338e09-06f8-4ba6-aabc-aa8afdde2f9b 3 Category 0102 29 21 urn:ddi:dk.dst:111bc253-562a-4798-9c9a-c4370c693fa4:27 dk.dst 111bc253-562a-4798-9c9a-c4370c693fa4 27 dk.dst fde0d256-a057-4861-a533-846f4eb056cf 3 Category 0102 29 29 urn:ddi:dk.dst:95a61500-1a2f-4e27-a98f-091fa6460b25:27 dk.dst 95a61500-1a2f-4e27-a98f-091fa6460b25 27 dk.dst 2e9d7519-5144-4635-b3e1-30bd08c667b8 3 Category 0102 29 41 urn:ddi:dk.dst:730710d5-b64e-42b1-a405-1f7cee18b37f:27 dk.dst 730710d5-b64e-42b1-a405-1f7cee18b37f 27 dk.dst 184c5636-fbf3-440f-8a9c-8d0b18752f56 3 Category 0102 29 49 urn:ddi:dk.dst:4329f33c-4a51-4bf4-8735-b80eb51c932f:27 dk.dst 4329f33c-4a51-4bf4-8735-b80eb51c932f 27 dk.dst e9809674-5878-442c-ba1d-b4c6716777d7 3 Category 0102 29 51 urn:ddi:dk.dst:5074dcf0-6aaa-4c71-9058-c1001a6afa41:27 dk.dst 5074dcf0-6aaa-4c71-9058-c1001a6afa41 27 dk.dst 41474644-bb21-4954-addc-bdc13361aa2d 3 Category 0102 29 59 urn:ddi:dk.dst:395359fa-4781-4b88-b9f4-92237e906e9d:27 dk.dst 395359fa-4781-4b88-b9f4-92237e906e9d 27 dk.dst fb413a45-c603-4ec2-8722-b1a180828cd7 3 Category 0102 29 61 urn:ddi:dk.dst:04e065bc-d7ca-4145-911e-5e4fb452a573:27 dk.dst 04e065bc-d7ca-4145-911e-5e4fb452a573 27 dk.dst f8ac21c3-5384-44dd-927a-134a2721381b 3 Category 0102 29 69 urn:ddi:dk.dst:6077e524-9e41-4d81-96d4-aac0bcb88818:27 dk.dst 6077e524-9e41-4d81-96d4-aac0bcb88818 27 dk.dst 2080862c-1cd0-40eb-b223-a5e9abec1e39 3 Category 0102 29 91 urn:ddi:dk.dst:bea21ce8-8835-4e6a-809f-f1c5a5497ffa:27 dk.dst bea21ce8-8835-4e6a-809f-f1c5a5497ffa 27 dk.dst 22a43e9c-af3e-4884-8473-d40026223b41 3 Category 0102 29 99 urn:ddi:dk.dst:b3956c1d-8d43-4600-b043-342f22b36e23:27 dk.dst b3956c1d-8d43-4600-b043-342f22b36e23 27 dk.dst 8a2c9e98-4c8e-427e-a47e-c8cce67adf0e 3 Category 0102 31 urn:ddi:dk.dst:30c8bc7c-8b8f-4c98-95fe-1729f50cf3bf:27 dk.dst 30c8bc7c-8b8f-4c98-95fe-1729f50cf3bf 27 dk.dst 3457a0f7-eec7-464c-9d1e-fbab76c00adf 3 Category 0102 31 00 urn:ddi:dk.dst:4f02163a-f2ba-4388-822b-2bbbafe5936f:27 dk.dst 4f02163a-f2ba-4388-822b-2bbbafe5936f 27 dk.dst 6bcc931a-f057-4575-a601-f8b20cf79a57 3 Category 0102 39 urn:ddi:dk.dst:036c8de8-15bf-4967-bd92-e14d1f99fe94:27 dk.dst 036c8de8-15bf-4967-bd92-e14d1f99fe94 27 dk.dst 97c736ca-1394-4ed5-a432-2c896ec7b93d 3 Category 0102 39 10 urn:ddi:dk.dst:9163f186-7c16-40da-a49c-add4f84dbe08:27 dk.dst 9163f186-7c16-40da-a49c-add4f84dbe08 27 dk.dst da57e8a7-a0da-4468-8a56-881cd94621de 3 Category 0102 39 90 urn:ddi:dk.dst:a5bd5edb-088c-458f-a0fd-98e55475f80a:27 dk.dst a5bd5edb-088c-458f-a0fd-98e55475f80a 27 dk.dst 6fdab865-a144-4e92-9fbb-e3424f6e360d 3 Category 0102 90 urn:ddi:dk.dst:35bdf4af-da19-4f3d-835d-f34a952b4d49:27 dk.dst 35bdf4af-da19-4f3d-835d-f34a952b4d49 27 dk.dst 41389cf9-cb35-4e0a-b92c-e8984c0ae152 3 Category 0102 90 20 urn:ddi:dk.dst:cb9870d5-7f52-4bee-a8b4-a4f2f6c9e747:27 dk.dst cb9870d5-7f52-4bee-a8b4-a4f2f6c9e747 27 dk.dst 822a611d-c801-43d7-a257-01ed864df68d 3 Category 0102 90 91 urn:ddi:dk.dst:33bcf8ca-7b56-40b2-8bf7-f22cc493b13d:27 dk.dst 33bcf8ca-7b56-40b2-8bf7-f22cc493b13d 27 dk.dst 258cbe79-d7ea-4f44-b996-cb9688a05089 3 Category 0102 90 99 urn:ddi:dk.dst:2f9ad1d3-7891-4c89-bc9a-33f30a6e05b5:27 dk.dst 2f9ad1d3-7891-4c89-bc9a-33f30a6e05b5 27 dk.dst 79b4e2d5-cbd0-45be-8fbf-e388205b8cca 3 Category 0103 urn:ddi:dk.dst:887312e1-a0f3-4a52-bd68-b9538b09a863:27 dk.dst 887312e1-a0f3-4a52-bd68-b9538b09a863 27 dk.dst 1f7c3b79-42fc-4b69-a5e3-ead31befd8f4 3 Category 0103 10 urn:ddi:dk.dst:cccd483e-4d39-4dda-a4b9-ac312a9bad01:27 dk.dst cccd483e-4d39-4dda-a4b9-ac312a9bad01 27 dk.dst cd0fd35b-1ffd-4a22-b280-7b1a0737ad73 3 Category 0103 10 00 urn:ddi:dk.dst:3e73ed61-5a8c-45c0-8f98-1208b9e9e10c:27 dk.dst 3e73ed61-5a8c-45c0-8f98-1208b9e9e10c 27 dk.dst 2798e2b9-48b6-464b-8c3f-6a17324c28ad 3 Category 0103 91 urn:ddi:dk.dst:dda61d9f-544a-44b9-93c6-1c23ed00373f:27 dk.dst dda61d9f-544a-44b9-93c6-1c23ed00373f 27 dk.dst bb874b6f-91b1-4478-bfcc-8b04866b8b7a 3 Category 0103 91 10 urn:ddi:dk.dst:edbc93f4-2469-4caf-831e-45a5bc64f6d2:27 dk.dst edbc93f4-2469-4caf-831e-45a5bc64f6d2 27 dk.dst 517638b4-669c-4949-94ee-e5a689b1b3fa 3 Category 0103 91 90 urn:ddi:dk.dst:f9ea57e2-a4d9-430f-a5fe-b48657135889:27 dk.dst f9ea57e2-a4d9-430f-a5fe-b48657135889 27 dk.dst 49b4e11b-043a-4079-9f4e-470036a89c0f 3 Category 0103 92 urn:ddi:dk.dst:439e272d-f435-46e9-92f0-0b48842de481:27 dk.dst 439e272d-f435-46e9-92f0-0b48842de481 27 dk.dst cedfa8c4-cf09-49fa-a7bf-ce1536df0406 3 Category 0103 92 11 urn:ddi:dk.dst:a604276a-fb31-4da6-bc98-18e55fd63b5d:27 dk.dst a604276a-fb31-4da6-bc98-18e55fd63b5d 27 dk.dst cccdec43-3d42-4670-8c87-b76e97d6b92e 3 Category 0103 92 19 urn:ddi:dk.dst:d987c0b4-e01c-4dcd-acd8-9d30517a7a80:27 dk.dst d987c0b4-e01c-4dcd-acd8-9d30517a7a80 27 dk.dst ae550e86-7be4-40b7-ac18-2062ea9c8ae9 3 Category 0103 92 90 urn:ddi:dk.dst:b51bdf5d-0e02-4ac4-97fd-59f1934e90c8:27 dk.dst b51bdf5d-0e02-4ac4-97fd-59f1934e90c8 27 dk.dst d9a2fa7d-5155-4eb5-b210-f2c673b2655b 3 Category 0104 urn:ddi:dk.dst:3a3bd6ee-a20e-43a9-8931-c0f7924681c0:27 dk.dst 3a3bd6ee-a20e-43a9-8931-c0f7924681c0 27 dk.dst 4449100e-303e-4cf5-8f79-304fdd32c043 3 Category 0104 10 urn:ddi:dk.dst:68af69c2-16cc-4d18-b504-b9f9e923dbc6:27 dk.dst 68af69c2-16cc-4d18-b504-b9f9e923dbc6 27 dk.dst d9824d32-6598-440b-b0d2-a8eb4435db57 3 Category 0104 10 10 urn:ddi:dk.dst:ad9d7d9e-36e8-4de5-9cdf-e8a113e3d8a3:27 dk.dst ad9d7d9e-36e8-4de5-9cdf-e8a113e3d8a3 27 dk.dst 4fc92d09-32b9-4e7e-9b68-3db259d4aac7 3 Category 0104 10 30 urn:ddi:dk.dst:7395c37a-0880-4f87-b060-c895a69adc16:27 dk.dst 7395c37a-0880-4f87-b060-c895a69adc16 27 dk.dst 6c506922-7e64-4315-a2d6-c3c3cb1f0f06 3 Category 0104 10 80 urn:ddi:dk.dst:0b03ec23-f4ec-4564-9073-0d0b8e365242:27 dk.dst 0b03ec23-f4ec-4564-9073-0d0b8e365242 27 dk.dst b429bd1a-ac8c-484e-aaad-513846ad5dd4 3 Category 0104 20 urn:ddi:dk.dst:b6c31ec3-a66d-40ed-8763-4765bc3c0381:27 dk.dst b6c31ec3-a66d-40ed-8763-4765bc3c0381 27 dk.dst 39c3d1be-8fb5-47ff-928e-f52f7dd462e0 3 Category 0104 20 10 urn:ddi:dk.dst:a2a41a3f-5745-4983-8fa7-77dafffd926b:27 dk.dst a2a41a3f-5745-4983-8fa7-77dafffd926b 27 dk.dst 3c8faed3-fa00-4647-9b41-a008dc4e81e5 3 Category 0104 20 90 urn:ddi:dk.dst:d2bc3ec4-0010-4262-ab4b-adb35d75f0eb:27 dk.dst d2bc3ec4-0010-4262-ab4b-adb35d75f0eb 27 dk.dst ec23d0f8-746c-4b28-a93a-6aece23dd301 3 Category 0105 urn:ddi:dk.dst:a28d0c6c-f8bf-4cfb-8f4a-139487038b47:27 dk.dst a28d0c6c-f8bf-4cfb-8f4a-139487038b47 27 dk.dst 3a0c3afc-b090-46d2-81fc-93f92b341239 3 Category 0105 11 urn:ddi:dk.dst:ba00841f-2031-47b3-a125-eff1d2112e80:27 dk.dst ba00841f-2031-47b3-a125-eff1d2112e80 27 dk.dst b8f97608-bb0b-49ec-8522-53c52c15300d 3 Category 0105 11 11 urn:ddi:dk.dst:7ade203c-7830-41dd-b897-83901a82f716:27 dk.dst 7ade203c-7830-41dd-b897-83901a82f716 27 dk.dst ce5447f9-562f-49a4-bbae-aea530cfbaf3 3 Category 0105 11 19 urn:ddi:dk.dst:bd72ed99-ba53-4822-8122-5aa2ffcc50ce:27 dk.dst bd72ed99-ba53-4822-8122-5aa2ffcc50ce 27 dk.dst ae6f2549-ee50-4243-9b0f-430aed0398ac 3 Category 0105 11 91 urn:ddi:dk.dst:f62977a3-048a-4b58-9aea-4b0e2523b484:27 dk.dst f62977a3-048a-4b58-9aea-4b0e2523b484 27 dk.dst cd1de63b-2e5c-4d41-954c-3f42b280c8a3 3 Category 0105 11 99 urn:ddi:dk.dst:22b09955-6926-49b0-86b8-a166a32f483d:27 dk.dst 22b09955-6926-49b0-86b8-a166a32f483d 27 dk.dst 4fd719b4-5d5c-4fd7-944a-3256ce0544a1 3 Category 0105 12 urn:ddi:dk.dst:771d07d7-fc93-4cd9-8c3b-5fc67832553c:27 dk.dst 771d07d7-fc93-4cd9-8c3b-5fc67832553c 27 dk.dst c90e1b5d-ff9b-47ed-bbe2-424eba5d9dd8 3 Category 0105 12 00 urn:ddi:dk.dst:5154bff4-12fb-4b36-b4e7-1501f2082e49:27 dk.dst 5154bff4-12fb-4b36-b4e7-1501f2082e49 27 dk.dst 59117f62-3c2d-4734-9d66-b7c732339e32 3 Category 0105 13 urn:ddi:dk.dst:46133b44-b893-4117-8dd4-bb6c1c6a5e20:27 dk.dst 46133b44-b893-4117-8dd4-bb6c1c6a5e20 27 dk.dst 2a1c1eea-d27a-41bd-914e-47b728045428 3 Category 0105 13 00 urn:ddi:dk.dst:3e68760a-d5a4-4e0f-aa55-c2ab120f4bc6:27 dk.dst 3e68760a-d5a4-4e0f-aa55-c2ab120f4bc6 27 dk.dst 0c5aa2f9-1184-47e8-bde3-3d091eb04ce3 3 Category 0105 14 urn:ddi:dk.dst:8c1c25b4-9df6-4e80-8cd2-298b30d61e83:27 dk.dst 8c1c25b4-9df6-4e80-8cd2-298b30d61e83 27 dk.dst 6a240fc3-3927-49ef-bb26-3d1fe61aa47f 3 Category 0105 14 00 urn:ddi:dk.dst:d913036f-f1a9-419d-993d-b5e972a30350:27 dk.dst d913036f-f1a9-419d-993d-b5e972a30350 27 dk.dst d6263b8c-35bc-464e-9e7c-1a25b34d9d3f 3 Category 0105 15 urn:ddi:dk.dst:5fc516ba-bba7-4be0-9757-9a3f81d173e8:27 dk.dst 5fc516ba-bba7-4be0-9757-9a3f81d173e8 27 dk.dst 08f5ef81-f8c1-444f-b955-311dbe0eee44 3 Category 0105 15 00 urn:ddi:dk.dst:abc84787-7634-4510-925c-cb0f5d347f83:27 dk.dst abc84787-7634-4510-925c-cb0f5d347f83 27 dk.dst ad8c9fb1-e0e0-4f08-b39c-58fdffdd4367 3 Category 0105 94 urn:ddi:dk.dst:c576c492-aed2-49c9-8a27-8d79c29d9444:27 dk.dst c576c492-aed2-49c9-8a27-8d79c29d9444 27 dk.dst 99eb1fa5-99d9-4aec-94d0-36026bf8614e 3 Category 0105 94 00 urn:ddi:dk.dst:70d56dbc-d7a3-4baf-89b3-87988e5d42df:27 dk.dst 70d56dbc-d7a3-4baf-89b3-87988e5d42df 27 dk.dst dafcdcc7-cbd8-4e92-aef0-a727bf577a53 3 Category 0105 99 urn:ddi:dk.dst:7378530d-8b85-4f45-bf5b-8ab53c73cb38:27 dk.dst 7378530d-8b85-4f45-bf5b-8ab53c73cb38 27 dk.dst f1e95eff-4d24-491a-a799-324816534946 3 Category 0105 99 10 urn:ddi:dk.dst:85f8f664-af60-45ff-b3eb-29fd569e0026:27 dk.dst 85f8f664-af60-45ff-b3eb-29fd569e0026 27 dk.dst 02f6d1ac-0d98-4dbc-95d7-e8bb178cf3da 3 Category 0105 99 20 urn:ddi:dk.dst:caa85fbb-8060-498f-8f90-70964178e5e1:27 dk.dst caa85fbb-8060-498f-8f90-70964178e5e1 27 dk.dst 2df99bc4-c1f5-41f5-a0c4-3ab7b28e48d5 3 Category 0105 99 30 urn:ddi:dk.dst:4f6f1dda-a05b-466a-a264-db2faa8f3385:27 dk.dst 4f6f1dda-a05b-466a-a264-db2faa8f3385 27 dk.dst dc772b4f-1d6b-4286-b0ee-e462bce71d60 3 Category 0105 99 50 urn:ddi:dk.dst:c0e6343c-557b-4dee-ab23-c30737f87a12:27 dk.dst c0e6343c-557b-4dee-ab23-c30737f87a12 27 dk.dst 67998b8c-638c-421d-b962-666ecda3f132 3 Category 0106 urn:ddi:dk.dst:9cb0ea41-5480-4ed7-a352-577f9f9fed47:27 dk.dst 9cb0ea41-5480-4ed7-a352-577f9f9fed47 27 dk.dst b1f2be3f-74a5-405a-ae63-99b0c26cea6d 3 Category 0106 11 urn:ddi:dk.dst:19455a4a-caf9-4833-b5ed-68b0d1a2a324:27 dk.dst 19455a4a-caf9-4833-b5ed-68b0d1a2a324 27 dk.dst a7f3b5c5-b6ff-4fea-a31c-eba09d7441d2 3 Category 0106 11 00 urn:ddi:dk.dst:71ad8ba1-5e3d-4fb9-9546-dfa7588ff92f:27 dk.dst 71ad8ba1-5e3d-4fb9-9546-dfa7588ff92f 27 dk.dst a4f52508-c7c9-4327-9bfc-16d9a4462a07 3 Category 0106 12 urn:ddi:dk.dst:42cc1bb1-7ea7-427d-be44-a8db497cdd64:27 dk.dst 42cc1bb1-7ea7-427d-be44-a8db497cdd64 27 dk.dst 72503bef-a055-4678-b348-795c808c692f 3 Category 0106 12 00 urn:ddi:dk.dst:313c70a6-127b-4b7f-97f5-307cadd6df13:27 dk.dst 313c70a6-127b-4b7f-97f5-307cadd6df13 27 dk.dst ec86b453-ebc3-459d-9f00-febcb1e4218e 3 Category 0106 13 urn:ddi:dk.dst:06e44639-beb6-4f63-91c1-6d37b8205fd6:27 dk.dst 06e44639-beb6-4f63-91c1-6d37b8205fd6 27 dk.dst 632dab3f-f39f-439e-b42c-836727b259b8 3 Category 0106 13 00 urn:ddi:dk.dst:2a0878ae-04ae-4946-aa8c-e214847389e2:27 dk.dst 2a0878ae-04ae-4946-aa8c-e214847389e2 27 dk.dst a2eb6ff3-e5bb-448d-921f-6f2064307fe7 3 Category 0106 14 urn:ddi:dk.dst:9a5b69e4-aeaf-4764-aaae-d705fee3bd1c:27 dk.dst 9a5b69e4-aeaf-4764-aaae-d705fee3bd1c 27 dk.dst 07bde3cd-bbd3-437b-a421-ee34e8a057dc 3 Category 0106 14 10 urn:ddi:dk.dst:7659851b-6b3e-44c7-8a49-f48001a247cc:27 dk.dst 7659851b-6b3e-44c7-8a49-f48001a247cc 27 dk.dst 2ae6d7d6-5773-4a14-8995-b7f2596a30cc 3 Category 0106 14 90 urn:ddi:dk.dst:d2fda448-0a1e-4193-92dd-df63625d5241:27 dk.dst d2fda448-0a1e-4193-92dd-df63625d5241 27 dk.dst 1a9f0e49-ff63-4ad1-b483-d1969b9cb6ec 3 Category 0106 19 urn:ddi:dk.dst:52f59b05-24ca-486c-8c70-53b170114122:27 dk.dst 52f59b05-24ca-486c-8c70-53b170114122 27 dk.dst 729f65df-7538-47ee-86f4-e51071e048e4 3 Category 0106 19 00 urn:ddi:dk.dst:dd42ef85-3220-4ded-9411-edd90d90838b:27 dk.dst dd42ef85-3220-4ded-9411-edd90d90838b 27 dk.dst c7018382-aac9-4716-8c86-2da3fe0aeaf1 3 Category 0106 20 urn:ddi:dk.dst:2701fe15-7e1c-470a-8b82-f011eeb8c314:27 dk.dst 2701fe15-7e1c-470a-8b82-f011eeb8c314 27 dk.dst dd7e86bd-a784-4512-8522-cbdf4370b965 3 Category 0106 20 00 urn:ddi:dk.dst:7b059664-a291-40da-94e1-6c57b23b9881:27 dk.dst 7b059664-a291-40da-94e1-6c57b23b9881 27 dk.dst 475ff3b0-fb2e-4e01-b715-98fe51152faf 3 Category 0106 31 urn:ddi:dk.dst:bee7bc54-9dc6-43a8-82e9-44f81d258e5b:27 dk.dst bee7bc54-9dc6-43a8-82e9-44f81d258e5b 27 dk.dst b9ceeb27-1b9f-408f-bb71-6663c7399181 3 Category 0106 31 00 urn:ddi:dk.dst:65b734f3-1779-4aac-8651-29fa8a90a379:27 dk.dst 65b734f3-1779-4aac-8651-29fa8a90a379 27 dk.dst 882a051a-738a-4ea6-9d07-2ca350fff674 3 Category 0106 32 urn:ddi:dk.dst:872a6a3a-ea14-4879-bbd5-49b4879cf391:27 dk.dst 872a6a3a-ea14-4879-bbd5-49b4879cf391 27 dk.dst 77a65cd9-ebcb-4217-8458-8e6074090b3d 3 Category 0106 32 00 urn:ddi:dk.dst:2d2d9c4a-4933-4d57-88ff-a2197b22ccc2:27 dk.dst 2d2d9c4a-4933-4d57-88ff-a2197b22ccc2 27 dk.dst 7225469f-e055-44b9-8d7e-e80ffe2f6260 3 Category 0106 33 urn:ddi:dk.dst:685484f0-ca6d-4ad9-a208-d41cda8d23b1:27 dk.dst 685484f0-ca6d-4ad9-a208-d41cda8d23b1 27 dk.dst f8ea2ea4-b73b-4032-8191-35eb8fafadb9 3 Category 0106 33 00 urn:ddi:dk.dst:72d668cd-fe5b-4bab-b6a1-43786c3cd986:27 dk.dst 72d668cd-fe5b-4bab-b6a1-43786c3cd986 27 dk.dst 9c51f6f5-804e-4b26-a86b-c63a46fbc5e6 3 Category 0106 39 urn:ddi:dk.dst:56a9937e-9929-47c0-834c-df15fd365301:27 dk.dst 56a9937e-9929-47c0-834c-df15fd365301 27 dk.dst ad9b4382-686c-4cc5-88e9-3656f64cd2aa 3 Category 0106 39 10 urn:ddi:dk.dst:2e16397e-f2d1-41ca-929c-6fc44cb5416c:27 dk.dst 2e16397e-f2d1-41ca-929c-6fc44cb5416c 27 dk.dst 589d8a77-3317-4162-9078-cc1618ecc414 3 Category 0106 39 80 urn:ddi:dk.dst:e9ee9dfd-9745-4958-8780-2ee2d68bdde3:27 dk.dst e9ee9dfd-9745-4958-8780-2ee2d68bdde3 27 dk.dst 337ff058-3ed5-4d90-a93c-e03f925e1dc1 3 Category 0106 41 urn:ddi:dk.dst:e59dfdc9-062f-4338-b408-3140832a79b8:27 dk.dst e59dfdc9-062f-4338-b408-3140832a79b8 27 dk.dst 72deb71c-ca24-40ec-9e4e-cc99b2e1745e 3 Category 0106 41 00 urn:ddi:dk.dst:977569c8-52f3-4f2d-860b-3e68d126d48e:27 dk.dst 977569c8-52f3-4f2d-860b-3e68d126d48e 27 dk.dst 5fd1970d-b97e-4178-8d9f-d4d7bfcb58b2 3 Category 0106 49 urn:ddi:dk.dst:8c96f451-605a-4e93-89dd-edf94fdbf2f7:27 dk.dst 8c96f451-605a-4e93-89dd-edf94fdbf2f7 27 dk.dst 908ce787-7f09-4883-82e2-9f86770bd8ed 3 Category 0106 49 00 urn:ddi:dk.dst:b2dc31a8-13f0-4a2c-bf57-53b3189d96bb:27 dk.dst b2dc31a8-13f0-4a2c-bf57-53b3189d96bb 27 dk.dst 2fb7daaf-cce2-4f86-bc95-f0eee74bee2e 3 Category 0106 90 urn:ddi:dk.dst:763d13f6-7184-4094-aefa-e6386baf2544:27 dk.dst 763d13f6-7184-4094-aefa-e6386baf2544 27 dk.dst dc996247-942c-4a7b-9bde-afbdcfcb4ad8 3 Category 0106 90 00 urn:ddi:dk.dst:216d065b-d858-485a-901f-68fbde4c90f2:27 dk.dst 216d065b-d858-485a-901f-68fbde4c90f2 27 dk.dst d890d3d0-d48b-4fbe-b0f9-62e49cf4b4c9 3 Category 02 urn:ddi:dk.dst:1ab1ba5d-2d14-41fd-9b31-200619aeeadf:27 dk.dst 1ab1ba5d-2d14-41fd-9b31-200619aeeadf 27 dk.dst b108f1f7-6e46-4e67-bd9d-b167a0a2b1a0 3 Category 0201 urn:ddi:dk.dst:9d04a087-8268-4f71-9f84-324435221c18:27 dk.dst 9d04a087-8268-4f71-9f84-324435221c18 27 dk.dst 685eb6ed-6bec-41ba-9c00-3abc1872a2ed 3 Category 0201 10 urn:ddi:dk.dst:552b16dd-39a3-4a5f-8ee0-1415f8ec171a:27 dk.dst 552b16dd-39a3-4a5f-8ee0-1415f8ec171a 27 dk.dst b18329f5-3ba0-4b86-95f8-53f38a294e0f 3 Category 0201 10 00 urn:ddi:dk.dst:e61c8a45-08f0-46cc-8953-1a70f117ca6d:27 dk.dst e61c8a45-08f0-46cc-8953-1a70f117ca6d 27 dk.dst b4f52299-a4be-4530-bbcb-70332e339baa 3 Category 0201 20 urn:ddi:dk.dst:876d08b6-8796-44a8-be5e-36b1c7b8121e:27 dk.dst 876d08b6-8796-44a8-be5e-36b1c7b8121e 27 dk.dst 34af8a03-b64f-48e8-9a5b-e34027d503dd 3 Category 0201 20 20 urn:ddi:dk.dst:38d33bef-0b58-43bc-ac36-a9e4258537ac:27 dk.dst 38d33bef-0b58-43bc-ac36-a9e4258537ac 27 dk.dst 5395a8e6-bbb2-4cb7-9f21-5d08896fd2fe 3 Category 0201 20 30 urn:ddi:dk.dst:2cf4ab80-e728-443a-8837-497971a8622f:27 dk.dst 2cf4ab80-e728-443a-8837-497971a8622f 27 dk.dst 53c46229-41fa-4b46-ab31-9d218f946ad6 3 Category 0201 20 50 urn:ddi:dk.dst:c81c7e13-659f-4107-8f0f-bbd3b9569d9a:27 dk.dst c81c7e13-659f-4107-8f0f-bbd3b9569d9a 27 dk.dst 318d77b3-3c9a-4719-a70f-e89c412614f9 3 Category 0201 20 90 urn:ddi:dk.dst:c3bcaac1-6758-4314-88a5-dfc717f23088:27 dk.dst c3bcaac1-6758-4314-88a5-dfc717f23088 27 dk.dst de518c0f-81e5-4439-948f-6051859e4f61 3 Category 0201 30 urn:ddi:dk.dst:468efd86-c911-47b6-b650-2e26ffea21f9:27 dk.dst 468efd86-c911-47b6-b650-2e26ffea21f9 27 dk.dst ebc945b7-c634-4760-b19a-c9e0b0348e0e 3 Category 0201 30 00 urn:ddi:dk.dst:6c5abdb7-2984-4a45-9365-a4c0f43859fe:27 dk.dst 6c5abdb7-2984-4a45-9365-a4c0f43859fe 27 dk.dst 3375ab4a-4713-4d1a-852a-d3f9ac9ad8b5 3 Category 0202 urn:ddi:dk.dst:fa94e75b-ad27-480a-8237-b0f3aac8a64b:27 dk.dst fa94e75b-ad27-480a-8237-b0f3aac8a64b 27 dk.dst 37a66d3d-3a52-41b9-bf39-afb6ac5c55aa 3 Category 0202 10 urn:ddi:dk.dst:b08dc57b-7cd8-46a9-90d7-4ffe132e51ba:27 dk.dst b08dc57b-7cd8-46a9-90d7-4ffe132e51ba 27 dk.dst 9084ab94-a9b8-45be-8587-2da5d7dd9447 3 Category 0202 10 00 urn:ddi:dk.dst:1c5d8a37-b5a8-4635-884e-0690744e7d3e:27 dk.dst 1c5d8a37-b5a8-4635-884e-0690744e7d3e 27 dk.dst 0dc069e5-7f3a-4dcb-b310-d84b6e42632d 3 Category 0202 20 urn:ddi:dk.dst:aba24e0d-9261-4ecd-bcc6-8d770162e934:27 dk.dst aba24e0d-9261-4ecd-bcc6-8d770162e934 27 dk.dst 7ff74a23-15f5-4188-9365-7eec99733b0a 3 Category 0202 20 10 urn:ddi:dk.dst:39f781c5-baff-4c71-8c58-fc0aa558e498:27 dk.dst 39f781c5-baff-4c71-8c58-fc0aa558e498 27 dk.dst a0b45767-aa1a-4bac-9315-71e2f138d1f8 3 Category 0202 20 30 urn:ddi:dk.dst:fda68853-7bda-4023-833f-7f1043a39157:27 dk.dst fda68853-7bda-4023-833f-7f1043a39157 27 dk.dst 5d8d6950-a612-468b-8a96-cc47f029ed56 3 Category 0202 20 50 urn:ddi:dk.dst:46ed57c6-edf7-4d47-99c3-a7f84300c8eb:27 dk.dst 46ed57c6-edf7-4d47-99c3-a7f84300c8eb 27 dk.dst bef7eede-04f8-4256-9036-3a6d63da2c3f 3 Category 0202 20 90 urn:ddi:dk.dst:2dc908cf-857d-46a6-847c-54d66539af03:27 dk.dst 2dc908cf-857d-46a6-847c-54d66539af03 27 dk.dst 82da98fc-658f-4b66-8f7f-b187b55ee4ac 3 Category 0202 30 urn:ddi:dk.dst:885f3f73-e2e9-431d-a465-64e79b4618f2:27 dk.dst 885f3f73-e2e9-431d-a465-64e79b4618f2 27 dk.dst 647df4da-0d5e-41bb-93e1-616e91517101 3 Category 0202 30 10 urn:ddi:dk.dst:462aec4d-5f6e-4153-a2c4-9ff3cd622391:27 dk.dst 462aec4d-5f6e-4153-a2c4-9ff3cd622391 27 dk.dst a1dc89d2-ada4-450c-845a-6665622fdbc5 3 Category 0202 30 50 urn:ddi:dk.dst:8517a572-84b3-4d17-aaca-556abe2f1b98:27 dk.dst 8517a572-84b3-4d17-aaca-556abe2f1b98 27 dk.dst cec6c48a-fb99-4fe7-90a3-f234850f8835 3 Category 0202 30 90 urn:ddi:dk.dst:b82b3658-7b36-4319-9cf9-3a603d5d7971:27 dk.dst b82b3658-7b36-4319-9cf9-3a603d5d7971 27 dk.dst fe23a266-129e-404b-b582-20afe8e5eeb5 3 Category 0203 urn:ddi:dk.dst:a363cbbc-8a03-458b-ae05-ac342cbcee6e:27 dk.dst a363cbbc-8a03-458b-ae05-ac342cbcee6e 27 dk.dst 31a277c3-bf30-42c3-aed4-6aa78c1b51ef 3 Category 0203 11 urn:ddi:dk.dst:cf9eb915-2e71-4a4b-b474-835b2bfeac73:27 dk.dst cf9eb915-2e71-4a4b-b474-835b2bfeac73 27 dk.dst ee4d4ac7-9206-4bbb-bfd9-8c2596720f5b 3 Category 0203 11 10 urn:ddi:dk.dst:d85c5fd5-29ab-4d21-8849-582ec094fe17:27 dk.dst d85c5fd5-29ab-4d21-8849-582ec094fe17 27 dk.dst 138a78e1-d3fe-4e62-bfed-5a92c3e10a4b 3 Category 0203 11 90 urn:ddi:dk.dst:8f1cdbbc-8271-4a94-a822-9669d6839201:27 dk.dst 8f1cdbbc-8271-4a94-a822-9669d6839201 27 dk.dst 6e43ae4b-ea57-4eee-a791-38a8769399a8 3 Category 0203 12 urn:ddi:dk.dst:130175bd-6cf9-4733-8eb7-4a3bb2de0f2c:27 dk.dst 130175bd-6cf9-4733-8eb7-4a3bb2de0f2c 27 dk.dst a3e6110f-bb70-4eea-b197-1c5e33d2c514 3 Category 0203 12 11 urn:ddi:dk.dst:0a8d0eaf-5b00-4809-8f33-6a1157d47417:27 dk.dst 0a8d0eaf-5b00-4809-8f33-6a1157d47417 27 dk.dst 51ba1b83-4812-4097-90fe-59f37c2e6d7d 3 Category 0203 12 19 urn:ddi:dk.dst:3c55cb09-b1cb-43d1-a67c-7997d4d842d8:27 dk.dst 3c55cb09-b1cb-43d1-a67c-7997d4d842d8 27 dk.dst 7621c814-a128-4e71-a759-77313e74a16c 3 Category 0203 12 90 urn:ddi:dk.dst:e755539c-e06e-44c8-81cf-d590db1e88de:27 dk.dst e755539c-e06e-44c8-81cf-d590db1e88de 27 dk.dst 9e93d658-5695-485e-86e7-00c58f5b92dc 3 Category 0203 19 urn:ddi:dk.dst:c0359afc-fc7b-4df8-a820-c536c7bff723:27 dk.dst c0359afc-fc7b-4df8-a820-c536c7bff723 27 dk.dst 607e7c04-9158-4ecf-92bd-dfc7ac4de301 3 Category 0203 19 11 urn:ddi:dk.dst:7ebf3b85-7bf4-41b8-af9c-cffcba41d817:27 dk.dst 7ebf3b85-7bf4-41b8-af9c-cffcba41d817 27 dk.dst 4d84f66e-345f-4d46-9e7f-aa1c0a10906f 3 Category 0203 19 13 urn:ddi:dk.dst:c1ac490d-f0cf-4719-9d21-2fb62d527cf0:27 dk.dst c1ac490d-f0cf-4719-9d21-2fb62d527cf0 27 dk.dst 5623b4e5-f4f6-497f-8cb2-bb3daf0a76ac 3 Category 0203 19 15 urn:ddi:dk.dst:fb85460b-24b0-4bda-9d2b-2a9492e5ac6a:27 dk.dst fb85460b-24b0-4bda-9d2b-2a9492e5ac6a 27 dk.dst da875648-0ccc-4e87-a4af-46c8180507fc 3 Category 0203 19 55 urn:ddi:dk.dst:ca189352-70eb-434a-b1aa-a9085424a9a5:27 dk.dst ca189352-70eb-434a-b1aa-a9085424a9a5 27 dk.dst cf874870-a635-4661-b6c7-b77bbeafdfdb 3 Category 0203 19 59 urn:ddi:dk.dst:f75fbe33-f42b-4f15-8690-16a95db9ab1a:27 dk.dst f75fbe33-f42b-4f15-8690-16a95db9ab1a 27 dk.dst 427a7c6b-b522-40b1-af13-cdc2ca20884f 3 Category 0203 19 90 urn:ddi:dk.dst:0d802d58-a03b-4393-8f42-87722fb18162:27 dk.dst 0d802d58-a03b-4393-8f42-87722fb18162 27 dk.dst 1b5e8962-1fa3-4463-b909-808f97c113e6 3 Category 0203 21 urn:ddi:dk.dst:482c6b7f-2633-441b-9859-6b2bd94ac993:27 dk.dst 482c6b7f-2633-441b-9859-6b2bd94ac993 27 dk.dst b12fca1c-3648-4427-9d34-f90b7a3d1d29 3 Category 0203 21 10 urn:ddi:dk.dst:28e553ce-691e-4ee9-8413-57f94abc23f2:27 dk.dst 28e553ce-691e-4ee9-8413-57f94abc23f2 27 dk.dst 07cf39e3-dc3e-4c60-9fcd-c6e15eda7c75 3 Category 0203 21 90 urn:ddi:dk.dst:5a6f4672-5bc8-47e6-92ee-8dbf9a34328e:27 dk.dst 5a6f4672-5bc8-47e6-92ee-8dbf9a34328e 27 dk.dst c242f0f0-c4be-45f9-82a9-1cdafd0767dd 3 Category 0203 22 urn:ddi:dk.dst:5f263a2b-88c6-4396-add7-18a89298df5d:27 dk.dst 5f263a2b-88c6-4396-add7-18a89298df5d 27 dk.dst 8db251f4-b76b-48db-b202-4356120af044 3 Category 0203 22 11 urn:ddi:dk.dst:8c3ec3b6-774d-429a-a73a-e18c0988d4a7:27 dk.dst 8c3ec3b6-774d-429a-a73a-e18c0988d4a7 27 dk.dst 300102b7-bc14-4638-9c77-93e9a673e334 3 Category 0203 22 19 urn:ddi:dk.dst:824c38ff-4ca3-4b22-8d30-f154d8e205d4:27 dk.dst 824c38ff-4ca3-4b22-8d30-f154d8e205d4 27 dk.dst 7b96a4b0-7261-40dc-a5ba-9db4328c5a5d 3 Category 0203 22 90 urn:ddi:dk.dst:08bc1ec5-b658-412b-87c0-66add7c14632:27 dk.dst 08bc1ec5-b658-412b-87c0-66add7c14632 27 dk.dst de2f8a99-1d8d-42b0-aba9-2a558c38ec4c 3 Category 0203 29 urn:ddi:dk.dst:513826ad-fd62-425d-aed6-d705bfac9a69:27 dk.dst 513826ad-fd62-425d-aed6-d705bfac9a69 27 dk.dst f0d74257-0f46-4fa3-97e1-adf0db7901d6 3 Category 0203 29 11 urn:ddi:dk.dst:d6f2c4af-de7f-488c-bccd-3fee9651617c:27 dk.dst d6f2c4af-de7f-488c-bccd-3fee9651617c 27 dk.dst 73ff620d-c386-46f4-a752-df0393f145ba 3 Category 0203 29 13 urn:ddi:dk.dst:741798d2-c09d-48c1-a317-f31a8152a292:27 dk.dst 741798d2-c09d-48c1-a317-f31a8152a292 27 dk.dst 4bab8f3a-391b-4690-b09c-35d6c4aba1ed 3 Category 0203 29 15 urn:ddi:dk.dst:8b354dfc-3622-458e-83e4-18102886b022:27 dk.dst 8b354dfc-3622-458e-83e4-18102886b022 27 dk.dst 42e5b01e-d300-45e7-a8d6-b3323f483985 3 Category 0203 29 55 urn:ddi:dk.dst:cb564ad2-a0ae-4a10-915a-6a577041a26c:27 dk.dst cb564ad2-a0ae-4a10-915a-6a577041a26c 27 dk.dst 86ba5d45-4659-4e62-b4d2-a7a30f2601b9 3 Category 0203 29 59 urn:ddi:dk.dst:08174f22-64d8-46ad-a504-3b285b3222f4:27 dk.dst 08174f22-64d8-46ad-a504-3b285b3222f4 27 dk.dst e384241d-32ef-4d8d-8492-aefe5b791059 3 Category 0203 29 90 urn:ddi:dk.dst:13f0dda4-bfbf-45b1-a4de-53a28aa083f3:27 dk.dst 13f0dda4-bfbf-45b1-a4de-53a28aa083f3 27 dk.dst e68bfa6c-6c5a-4a09-899c-26747a5b6063 3 Category 0204 urn:ddi:dk.dst:805ccd46-8d8e-46e4-8d8a-338108b31ebd:27 dk.dst 805ccd46-8d8e-46e4-8d8a-338108b31ebd 27 dk.dst 3c2fbb49-651c-4040-b6c0-5c65f4179643 3 Category 0204 10 urn:ddi:dk.dst:57687dc0-9e57-44f1-8fbf-940e92bd0b95:27 dk.dst 57687dc0-9e57-44f1-8fbf-940e92bd0b95 27 dk.dst e59951f6-817a-4647-9da7-65919623191f 3 Category 0204 10 00 urn:ddi:dk.dst:71c7a2c6-46fe-4f28-b7b9-6e0a42f719e6:27 dk.dst 71c7a2c6-46fe-4f28-b7b9-6e0a42f719e6 27 dk.dst b37447a9-1e7f-4959-ae12-cd6d20bd1b1c 3 Category 0204 21 urn:ddi:dk.dst:d013ad4c-fda4-4e3c-b9b4-33971638b06f:27 dk.dst d013ad4c-fda4-4e3c-b9b4-33971638b06f 27 dk.dst c29abf9d-1867-485d-bf00-73691d4dc0c7 3 Category 0204 21 00 urn:ddi:dk.dst:7d8f5ec8-b97d-4de0-b505-43fe5c249a29:27 dk.dst 7d8f5ec8-b97d-4de0-b505-43fe5c249a29 27 dk.dst 97b3a2fe-1248-498d-9e2c-060ccc593c4e 3 Category 0204 22 urn:ddi:dk.dst:0583c6dc-0ee6-4794-b5c6-7c4ee20ab869:27 dk.dst 0583c6dc-0ee6-4794-b5c6-7c4ee20ab869 27 dk.dst b0b9a3c2-b349-4c26-9ca2-aea0bb49c685 3 Category 0204 22 10 urn:ddi:dk.dst:8c63a90e-cf66-4d01-9a7f-21dcc7c7f0a8:27 dk.dst 8c63a90e-cf66-4d01-9a7f-21dcc7c7f0a8 27 dk.dst 7426b338-14b1-4b9e-9d98-a38587a26431 3 Category 0204 22 30 urn:ddi:dk.dst:cc786913-7f8b-4386-9d38-0cd868219a11:27 dk.dst cc786913-7f8b-4386-9d38-0cd868219a11 27 dk.dst a34a0d61-cbb7-4c38-a1b3-423bf05d24cf 3 Category 0204 22 50 urn:ddi:dk.dst:efe64f59-4c56-4128-8f15-87395d9b8069:27 dk.dst efe64f59-4c56-4128-8f15-87395d9b8069 27 dk.dst 2f211088-f22d-4b41-a2d5-28cacb28f541 3 Category 0204 22 90 urn:ddi:dk.dst:e72177af-7381-40e4-9b4b-79d81b07c891:27 dk.dst e72177af-7381-40e4-9b4b-79d81b07c891 27 dk.dst e1083c31-4388-408f-b4f4-2a1511392688 3 Category 0204 23 urn:ddi:dk.dst:81e36bed-194e-481e-95b2-c7ecd03e3443:27 dk.dst 81e36bed-194e-481e-95b2-c7ecd03e3443 27 dk.dst 9b322879-0efa-493b-9e73-744d73f96cc0 3 Category 0204 23 00 urn:ddi:dk.dst:de34d5da-4930-4da0-b12c-fd84c529c272:27 dk.dst de34d5da-4930-4da0-b12c-fd84c529c272 27 dk.dst 29122c45-a0b9-46cb-9ddd-4f92b150c798 3 Category 0204 30 urn:ddi:dk.dst:462131d8-21b5-4f42-a954-2c2913770048:27 dk.dst 462131d8-21b5-4f42-a954-2c2913770048 27 dk.dst 39291745-1f51-4328-a595-ac6a0b3d0d38 3 Category 0204 30 00 urn:ddi:dk.dst:ed436a63-3c22-4a66-99e5-56d21cdf11f4:27 dk.dst ed436a63-3c22-4a66-99e5-56d21cdf11f4 27 dk.dst ad88637c-a1e7-468f-aae7-947bb18423d5 3 Category 0204 41 urn:ddi:dk.dst:65add3cc-b5ff-4ca1-8536-bbaa8685f76f:27 dk.dst 65add3cc-b5ff-4ca1-8536-bbaa8685f76f 27 dk.dst 1d30a43a-31a7-4bc2-a648-ece646834da4 3 Category 0204 41 00 urn:ddi:dk.dst:0f3917cf-6294-4c08-9e73-6a261cdc219e:27 dk.dst 0f3917cf-6294-4c08-9e73-6a261cdc219e 27 dk.dst b897921f-d38e-4d21-8a0d-3b97234c80e7 3 Category 0204 42 urn:ddi:dk.dst:b2d72502-4bbc-474f-b5d5-2e58d7d489cf:27 dk.dst b2d72502-4bbc-474f-b5d5-2e58d7d489cf 27 dk.dst e4c7bd9e-5218-4d90-a60d-73ab5c2770bd 3 Category 0204 42 10 urn:ddi:dk.dst:d612bf4b-a464-4721-8ecf-2a4cc87fa81a:27 dk.dst d612bf4b-a464-4721-8ecf-2a4cc87fa81a 27 dk.dst 84767dae-c50a-4e06-ad3e-83c34a7ae965 3 Category 0204 42 30 urn:ddi:dk.dst:070ee56d-cdf4-41d3-93ef-5544087e758e:27 dk.dst 070ee56d-cdf4-41d3-93ef-5544087e758e 27 dk.dst d1006c76-6af5-4e0c-93b8-651832708950 3 Category 0204 42 50 urn:ddi:dk.dst:545363b2-d896-4dec-b47c-0924dc86c96f:27 dk.dst 545363b2-d896-4dec-b47c-0924dc86c96f 27 dk.dst b45a9046-86ba-437a-8fc1-644c1c4d5e78 3 Category 0204 42 90 urn:ddi:dk.dst:7ff3dd9d-bbb2-41a2-93d4-79304b70502c:27 dk.dst 7ff3dd9d-bbb2-41a2-93d4-79304b70502c 27 dk.dst 265af0c7-2473-4a0a-9d5a-f6e7084c5ca8 3 Category 0204 43 urn:ddi:dk.dst:a806048b-e6e6-496e-a701-e0deff873c7d:27 dk.dst a806048b-e6e6-496e-a701-e0deff873c7d 27 dk.dst b97914be-a57f-485e-8a6c-7ee07d5474b9 3 Category 0204 43 10 urn:ddi:dk.dst:4181f03f-0208-4d22-984c-23987502b317:27 dk.dst 4181f03f-0208-4d22-984c-23987502b317 27 dk.dst 4f45388f-c38c-4bdd-b6c2-11afbb1878b2 3 Category 0204 43 90 urn:ddi:dk.dst:b4e7801f-715b-4158-b588-0e997e0900ef:27 dk.dst b4e7801f-715b-4158-b588-0e997e0900ef 27 dk.dst cc74f892-38fc-4c8f-885f-6b63e9290f86 3 Category 0204 50 urn:ddi:dk.dst:89f35c06-b74f-4042-9b36-b8049ec0eb79:27 dk.dst 89f35c06-b74f-4042-9b36-b8049ec0eb79 27 dk.dst f5c391f8-6ece-427d-a85a-7e93cf5787e4 3 Category 0204 50 11 urn:ddi:dk.dst:ff5c7cae-80eb-4efd-90e2-7102b92875e7:27 dk.dst ff5c7cae-80eb-4efd-90e2-7102b92875e7 27 dk.dst d074f624-23f2-4bcb-b68a-79e7a18d3a88 3 Category 0204 50 13 urn:ddi:dk.dst:99979277-d0fe-4f91-b6b0-c6d6cd7fb662:27 dk.dst 99979277-d0fe-4f91-b6b0-c6d6cd7fb662 27 dk.dst 31d44789-755f-4a38-b0e5-8623154bb840 3 Category 0204 50 15 urn:ddi:dk.dst:15798832-a8f6-4ef6-97e6-fe2acfbc1027:27 dk.dst 15798832-a8f6-4ef6-97e6-fe2acfbc1027 27 dk.dst 6ae2499a-a758-4341-8433-a4855aed6b29 3 Category 0204 50 19 urn:ddi:dk.dst:e303896c-4639-44fe-83b9-d30feaaf3cfb:27 dk.dst e303896c-4639-44fe-83b9-d30feaaf3cfb 27 dk.dst 84f3fe35-0df0-4b09-8263-f3fac410f6b0 3 Category 0204 50 31 urn:ddi:dk.dst:0956a455-1b8e-406d-a430-703771526809:27 dk.dst 0956a455-1b8e-406d-a430-703771526809 27 dk.dst f45a5243-3586-401d-90c7-755ca1486e96 3 Category 0204 50 39 urn:ddi:dk.dst:0e802f7c-b820-4cdd-9d9f-18eae07700ac:27 dk.dst 0e802f7c-b820-4cdd-9d9f-18eae07700ac 27 dk.dst 76572ddc-b88f-4a72-803e-f3d0be1eee3a 3 Category 0204 50 51 urn:ddi:dk.dst:997227c7-e01b-4594-bd26-a3a2784f174f:27 dk.dst 997227c7-e01b-4594-bd26-a3a2784f174f 27 dk.dst b0c2edb8-b8c4-466f-a776-474005b3a20f 3 Category 0204 50 53 urn:ddi:dk.dst:d11e685d-d83a-49c5-85b4-db6fbb1d4e31:27 dk.dst d11e685d-d83a-49c5-85b4-db6fbb1d4e31 27 dk.dst d20b8bf0-04c7-44d9-9b23-f38dccd7baa2 3 Category 0204 50 55 urn:ddi:dk.dst:ee94cdb1-cac9-4fa7-b414-1560783d0efe:27 dk.dst ee94cdb1-cac9-4fa7-b414-1560783d0efe 27 dk.dst 943f5861-2485-4c9f-904d-810d65c92442 3 Category 0204 50 59 urn:ddi:dk.dst:0b76187e-3ea7-4768-aac1-e8106fe73192:27 dk.dst 0b76187e-3ea7-4768-aac1-e8106fe73192 27 dk.dst f0fcbbe8-1da4-4c42-866a-02baac329f77 3 Category 0204 50 71 urn:ddi:dk.dst:cb26f824-f183-4415-b078-d42c53cbd223:27 dk.dst cb26f824-f183-4415-b078-d42c53cbd223 27 dk.dst 72092332-bc0d-47fd-a9ff-bf8529d7d273 3 Category 0204 50 79 urn:ddi:dk.dst:ff2d5a19-a904-45b5-8a5e-a9ffeb22c22c:27 dk.dst ff2d5a19-a904-45b5-8a5e-a9ffeb22c22c 27 dk.dst 64cff26e-fb1f-47e7-ab32-f009fd2bfc24 3 Category 0205 urn:ddi:dk.dst:14832d68-774e-447b-8ad0-63535120bb10:27 dk.dst 14832d68-774e-447b-8ad0-63535120bb10 27 dk.dst 24df0c23-7086-4bae-84f8-f2e4344538ab 3 Category 0205 00 urn:ddi:dk.dst:854a5863-ba54-4fd8-921c-02cc543dcc6f:27 dk.dst 854a5863-ba54-4fd8-921c-02cc543dcc6f 27 dk.dst ecea025a-373a-42a1-9e4e-56a69251f151 3 Category 0205 00 20 urn:ddi:dk.dst:9c778e0a-b880-453e-8c8c-6069114acec8:27 dk.dst 9c778e0a-b880-453e-8c8c-6069114acec8 27 dk.dst dad5e37d-dc05-4995-80ef-92d2a50ab5ca 3 Category 0205 00 80 urn:ddi:dk.dst:6170c077-12c5-442a-9221-f24b614e05cf:27 dk.dst 6170c077-12c5-442a-9221-f24b614e05cf 27 dk.dst 93f37358-d9bc-4891-b030-0649e677f1e7 3 Category 0206 urn:ddi:dk.dst:44eec44c-8df9-40ce-ad1b-3227de1cb9b1:27 dk.dst 44eec44c-8df9-40ce-ad1b-3227de1cb9b1 27 dk.dst ec9aeba3-f3b0-4c35-9097-47f7006ffe6c 3 Category 0206 10 urn:ddi:dk.dst:1f5bb135-5556-41b8-97d6-93d07afb7b3b:27 dk.dst 1f5bb135-5556-41b8-97d6-93d07afb7b3b 27 dk.dst 786bb701-e426-4886-b75d-1af41ffd758f 3 Category 0206 10 10 urn:ddi:dk.dst:ac74c402-1118-4fd6-adda-2ba19cc3d3df:27 dk.dst ac74c402-1118-4fd6-adda-2ba19cc3d3df 27 dk.dst 7d06146e-4a83-4f9a-babb-b6b704acfb38 3 Category 0206 10 95 urn:ddi:dk.dst:7882756a-2fbe-449c-ab7a-1ec66b583c5d:27 dk.dst 7882756a-2fbe-449c-ab7a-1ec66b583c5d 27 dk.dst c7f43540-7a42-4499-90a3-4a4252cca0e0 3 Category 0206 10 98 urn:ddi:dk.dst:4abdfae5-41e9-4c99-9df3-8667983be904:27 dk.dst 4abdfae5-41e9-4c99-9df3-8667983be904 27 dk.dst e63ef981-ce5e-4453-8ac5-25695c164f75 3 Category 0206 21 urn:ddi:dk.dst:5ae8985d-244a-44c1-b722-c8a3ebc7430f:27 dk.dst 5ae8985d-244a-44c1-b722-c8a3ebc7430f 27 dk.dst 91c3c074-43f1-4059-a7bc-d95b8ec48e57 3 Category 0206 21 00 urn:ddi:dk.dst:19a77e80-d9cc-4872-8401-d741d6221663:27 dk.dst 19a77e80-d9cc-4872-8401-d741d6221663 27 dk.dst c2438cfa-c996-42d7-b905-1c937786e059 3 Category 0206 22 urn:ddi:dk.dst:689aa009-dbcb-42e8-a9eb-e217e0e01cd9:27 dk.dst 689aa009-dbcb-42e8-a9eb-e217e0e01cd9 27 dk.dst 7b6611e0-de8a-4b66-8803-f06c9d78c6d5 3 Category 0206 22 00 urn:ddi:dk.dst:81206c69-a557-43fb-afa3-d3a938369d44:27 dk.dst 81206c69-a557-43fb-afa3-d3a938369d44 27 dk.dst 2a31a3f1-090a-46ed-a76c-cc0ce566dab5 3 Category 0206 29 urn:ddi:dk.dst:d2d976d0-5ef9-4cdb-9e68-8d9a62362704:27 dk.dst d2d976d0-5ef9-4cdb-9e68-8d9a62362704 27 dk.dst 8520a029-4f11-46b8-8fad-e9185b377f23 3 Category 0206 29 10 urn:ddi:dk.dst:e036970c-44b0-47eb-97de-eab3d7eb7309:27 dk.dst e036970c-44b0-47eb-97de-eab3d7eb7309 27 dk.dst d1122c61-89fd-4d2a-bf19-a29c64299b3b 3 Category 0206 29 91 urn:ddi:dk.dst:2f1d7260-c8cf-44d0-914e-1508e0efbd21:27 dk.dst 2f1d7260-c8cf-44d0-914e-1508e0efbd21 27 dk.dst 4b1397fc-06b1-4f21-91da-dcfc4f728ac8 3 Category 0206 29 99 urn:ddi:dk.dst:21d8ba75-3e17-4b1d-9c8d-f494d9b34853:27 dk.dst 21d8ba75-3e17-4b1d-9c8d-f494d9b34853 27 dk.dst 58a3f5de-e5a9-4f53-93b9-c027d1ab223a 3 Category 0206 30 urn:ddi:dk.dst:eb0d0173-29cf-4fc7-8fd6-db1357985418:27 dk.dst eb0d0173-29cf-4fc7-8fd6-db1357985418 27 dk.dst d7a974fb-7725-4ecb-8fe2-5b8f8bc27b90 3 Category 0206 30 00 urn:ddi:dk.dst:dded9599-5727-4afe-8289-1dd1e9a9f120:27 dk.dst dded9599-5727-4afe-8289-1dd1e9a9f120 27 dk.dst 43ef1a9a-11d0-4768-b1f5-9c784157a805 3 Category 0206 41 urn:ddi:dk.dst:d579d664-eb9e-45d9-b053-f071fadba6f4:27 dk.dst d579d664-eb9e-45d9-b053-f071fadba6f4 27 dk.dst 5e7b3e74-9238-4a3f-9c85-86f6c4cee3d0 3 Category 0206 41 00 urn:ddi:dk.dst:c93b7f8b-60e2-44ed-b574-817fc9d33c74:27 dk.dst c93b7f8b-60e2-44ed-b574-817fc9d33c74 27 dk.dst b67aa257-2f07-4a31-b73e-06b676680547 3 Category 0206 49 urn:ddi:dk.dst:4632bf22-5810-4450-861b-0c029cd24707:27 dk.dst 4632bf22-5810-4450-861b-0c029cd24707 27 dk.dst d58be5ce-b56e-4cca-be34-793e4bda2fd9 3 Category 0206 49 00 urn:ddi:dk.dst:40db7094-fdf4-4f4a-b2b8-085b6d8e0018:27 dk.dst 40db7094-fdf4-4f4a-b2b8-085b6d8e0018 27 dk.dst 4f75b2bc-eb92-47be-a196-8ed1f8d5a823 3 Category 0206 80 urn:ddi:dk.dst:c6d884ce-4eb3-4b22-a89e-d5eed32aded6:27 dk.dst c6d884ce-4eb3-4b22-a89e-d5eed32aded6 27 dk.dst 626c17cd-7e14-42da-bffb-86daf3f5ef82 3 Category 0206 80 10 urn:ddi:dk.dst:1e0a8549-9441-411c-863f-b6ba0488f15c:27 dk.dst 1e0a8549-9441-411c-863f-b6ba0488f15c 27 dk.dst 212905a6-e79f-42db-9ea6-f71596c5b9d7 3 Category 0206 80 91 urn:ddi:dk.dst:6b1e7291-0c3d-4204-b047-3d40cb34d8e1:27 dk.dst 6b1e7291-0c3d-4204-b047-3d40cb34d8e1 27 dk.dst 8cea3c2b-2da9-4475-9a50-9c06bf344b5a 3 Category 0206 80 99 urn:ddi:dk.dst:da7a3572-3460-4e5b-86d0-57f25fa2dcbc:27 dk.dst da7a3572-3460-4e5b-86d0-57f25fa2dcbc 27 dk.dst fff1c259-b9a2-4a76-99f9-cb2c946e3767 3 Category 0206 90 urn:ddi:dk.dst:525ced8d-be8f-4d60-980b-9e707048ea4d:27 dk.dst 525ced8d-be8f-4d60-980b-9e707048ea4d 27 dk.dst af0d5a79-c8a6-4728-9024-af3f93f826d7 3 Category 0206 90 10 urn:ddi:dk.dst:a426adf5-19cd-4100-b4e0-5dfd779bda01:27 dk.dst a426adf5-19cd-4100-b4e0-5dfd779bda01 27 dk.dst 40fbaba3-8e73-46dd-bb2e-54621ec49e67 3 Category 0206 90 91 urn:ddi:dk.dst:8ba21c2a-5264-46aa-9971-a08da53ff794:27 dk.dst 8ba21c2a-5264-46aa-9971-a08da53ff794 27 dk.dst 1e292927-71ff-4a26-ac5d-da97294d52aa 3 Category 0206 90 99 urn:ddi:dk.dst:6a49b8bc-ff5f-4048-ae5b-dac124ac1621:27 dk.dst 6a49b8bc-ff5f-4048-ae5b-dac124ac1621 27 dk.dst 386f3e02-cd22-49cb-ac3c-7832d11c8cda 3 Category 0207 urn:ddi:dk.dst:fcc3318d-256a-460d-b052-d4f2fd9ed320:27 dk.dst fcc3318d-256a-460d-b052-d4f2fd9ed320 27 dk.dst ee99ce8d-0052-4f7a-8552-8e2ee147c486 3 Category 0207 11 urn:ddi:dk.dst:93047dbe-bf7a-4d6c-899d-1295b2b35001:27 dk.dst 93047dbe-bf7a-4d6c-899d-1295b2b35001 27 dk.dst 2a3f5f1a-7c17-4e0c-840e-0ef0d1cf64fa 3 Category 0207 11 10 urn:ddi:dk.dst:a373f8b4-586a-4dd3-a264-35d0add99b9c:27 dk.dst a373f8b4-586a-4dd3-a264-35d0add99b9c 27 dk.dst d14c33c7-74f5-4d4c-9667-175e782616e9 3 Category 0207 11 30 urn:ddi:dk.dst:0799a6f2-a952-486d-a18a-28320e521a01:27 dk.dst 0799a6f2-a952-486d-a18a-28320e521a01 27 dk.dst a17ac2a0-e696-43bf-a900-f28751d19656 3 Category 0207 11 90 urn:ddi:dk.dst:2e913d69-746c-444a-8d51-df46dff40d2a:27 dk.dst 2e913d69-746c-444a-8d51-df46dff40d2a 27 dk.dst d205306c-ee90-4451-84e5-c8d76979345a 3 Category 0207 12 urn:ddi:dk.dst:42b30b5a-be0e-4706-bc99-bbff2acb4cbc:27 dk.dst 42b30b5a-be0e-4706-bc99-bbff2acb4cbc 27 dk.dst d8045f9c-a11e-4d40-894e-31b80ab57989 3 Category 0207 12 10 urn:ddi:dk.dst:440df165-8caf-430a-945a-13506e0639d5:27 dk.dst 440df165-8caf-430a-945a-13506e0639d5 27 dk.dst 1be474e3-7ec7-4101-9ee5-b797c68eaa13 3 Category 0207 12 90 urn:ddi:dk.dst:f80c1f52-00d9-4b44-8a93-fc60d9ef9d11:27 dk.dst f80c1f52-00d9-4b44-8a93-fc60d9ef9d11 27 dk.dst be0ced7b-d220-4841-9b2a-19193b8ba1b4 3 Category 0207 13 urn:ddi:dk.dst:d9668231-3b30-4217-a04a-a44a51ef6021:27 dk.dst d9668231-3b30-4217-a04a-a44a51ef6021 27 dk.dst 9a4a51f4-9030-4e5d-a5f5-fe67e415ac1f 3 Category 0207 13 10 urn:ddi:dk.dst:5959058d-99cd-46b5-b29a-f1f9a5262e63:27 dk.dst 5959058d-99cd-46b5-b29a-f1f9a5262e63 27 dk.dst 08b304ed-e1a4-448a-99c3-e118efd7fb35 3 Category 0207 13 20 urn:ddi:dk.dst:d250e3e7-5e0f-4645-b9a8-406ac02b2267:27 dk.dst d250e3e7-5e0f-4645-b9a8-406ac02b2267 27 dk.dst 03b6ce89-7177-4304-8e13-96be7b22afef 3 Category 0207 13 30 urn:ddi:dk.dst:23e03b06-eaf7-4fbb-ad58-eeba907fc7d4:27 dk.dst 23e03b06-eaf7-4fbb-ad58-eeba907fc7d4 27 dk.dst 428aa36c-b720-4f9c-be27-d6d70ff0884b 3 Category 0207 13 40 urn:ddi:dk.dst:16a0114b-97c4-4bb9-af2e-aaad37f0e9d3:27 dk.dst 16a0114b-97c4-4bb9-af2e-aaad37f0e9d3 27 dk.dst 63d2e4a7-d283-4758-9007-b1d20d150af6 3 Category 0207 13 50 urn:ddi:dk.dst:2d87ab5a-cc5b-4a3d-b584-04e930ad3838:27 dk.dst 2d87ab5a-cc5b-4a3d-b584-04e930ad3838 27 dk.dst d7855c23-deed-4842-b6e4-6b2bb44fced2 3 Category 0207 13 60 urn:ddi:dk.dst:30d26d79-04eb-4df2-93f1-cd793ef34e42:27 dk.dst 30d26d79-04eb-4df2-93f1-cd793ef34e42 27 dk.dst b4869381-aee0-47ad-8414-8e662a619e4a 3 Category 0207 13 70 urn:ddi:dk.dst:c134838f-379e-4eae-9c4f-1941ea7757ad:27 dk.dst c134838f-379e-4eae-9c4f-1941ea7757ad 27 dk.dst 3e16fc2f-7e2c-4ec8-b30d-bf14b8bb57e0 3 Category 0207 13 91 urn:ddi:dk.dst:7a7c772f-a6f5-4c33-9c6e-081dd292bc84:27 dk.dst 7a7c772f-a6f5-4c33-9c6e-081dd292bc84 27 dk.dst ff7c08bf-ff7b-46fb-9c47-084991ade716 3 Category 0207 13 99 urn:ddi:dk.dst:bf3daafc-463c-400f-a75d-da3ca47ac4cf:27 dk.dst bf3daafc-463c-400f-a75d-da3ca47ac4cf 27 dk.dst 398f1415-46ff-4a2e-a8c2-6f70b1357375 3 Category 0207 14 urn:ddi:dk.dst:986e5649-32cc-4014-aaf6-1687b945c3eb:27 dk.dst 986e5649-32cc-4014-aaf6-1687b945c3eb 27 dk.dst 11baaefd-72bf-42aa-a114-296345836004 3 Category 0207 14 10 urn:ddi:dk.dst:7646b92f-6bd8-4379-905a-a1f035827541:27 dk.dst 7646b92f-6bd8-4379-905a-a1f035827541 27 dk.dst 2d82def9-593f-43c8-ba99-ced8c3c797d1 3 Category 0207 14 20 urn:ddi:dk.dst:bbc5aacc-4c13-479c-8e24-479a3d9a2443:27 dk.dst bbc5aacc-4c13-479c-8e24-479a3d9a2443 27 dk.dst 8cbe986c-9b87-44da-be44-7c99f080a5f9 3 Category 0207 14 30 urn:ddi:dk.dst:ef54e4b9-f016-4fb4-a6b9-bc0525f07695:27 dk.dst ef54e4b9-f016-4fb4-a6b9-bc0525f07695 27 dk.dst b6179942-0285-4f1c-9363-ed087ca872e4 3 Category 0207 14 40 urn:ddi:dk.dst:5d004ddb-3ce7-4f0d-aa35-303d0cefcb9e:27 dk.dst 5d004ddb-3ce7-4f0d-aa35-303d0cefcb9e 27 dk.dst 4e5631f7-02d6-47da-b1d4-255b8a16c1b7 3 Category 0207 14 50 urn:ddi:dk.dst:48814155-1c98-408f-88de-b85be083bb05:27 dk.dst 48814155-1c98-408f-88de-b85be083bb05 27 dk.dst 306aac73-02fc-48d8-b4fc-ef5dc802c290 3 Category 0207 14 60 urn:ddi:dk.dst:c5cc76b1-e8f4-46e5-bf11-932ce52dfc4e:27 dk.dst c5cc76b1-e8f4-46e5-bf11-932ce52dfc4e 27 dk.dst d5d8f326-7eb1-4fe0-ba9e-7688fc740145 3 Category 0207 14 70 urn:ddi:dk.dst:b3c7a1a6-4faf-462b-8a7c-94bde146a836:27 dk.dst b3c7a1a6-4faf-462b-8a7c-94bde146a836 27 dk.dst d3a153e1-7b8d-4588-80b2-08f6761050c5 3 Category 0207 14 91 urn:ddi:dk.dst:b8ac7f79-e3e2-4700-88c8-0e880ac678d7:27 dk.dst b8ac7f79-e3e2-4700-88c8-0e880ac678d7 27 dk.dst d91150fe-01c9-43b7-9699-ab05ebff897a 3 Category 0207 14 99 urn:ddi:dk.dst:ac34bc75-27bd-48e9-9f57-b968f20c46bd:27 dk.dst ac34bc75-27bd-48e9-9f57-b968f20c46bd 27 dk.dst e526d06e-a320-40db-a405-85aa43737bb4 3 Category 0207 24 urn:ddi:dk.dst:7cc3d691-fcd6-45c3-8f41-e659f2646f13:27 dk.dst 7cc3d691-fcd6-45c3-8f41-e659f2646f13 27 dk.dst b4959b1b-1f80-47c4-8c7f-34b31b13d179 3 Category 0207 24 10 urn:ddi:dk.dst:34921830-8aa6-47e5-a222-875e45e2f846:27 dk.dst 34921830-8aa6-47e5-a222-875e45e2f846 27 dk.dst 8a3c4301-80e6-4215-a22e-b4a87a664682 3 Category 0207 24 90 urn:ddi:dk.dst:c73ad747-e4a4-42cb-a2ea-0fc4dd2ad3bd:27 dk.dst c73ad747-e4a4-42cb-a2ea-0fc4dd2ad3bd 27 dk.dst cf3c4056-0ec8-4159-ae70-f214b878f7ae 3 Category 0207 25 urn:ddi:dk.dst:5ce5e556-f217-404d-bb7f-a21ccb58ffdf:27 dk.dst 5ce5e556-f217-404d-bb7f-a21ccb58ffdf 27 dk.dst 859ed103-5d57-484d-8acc-904c2e96f625 3 Category 0207 25 10 urn:ddi:dk.dst:627068a4-41f2-4de5-bc7a-5def69cc8300:27 dk.dst 627068a4-41f2-4de5-bc7a-5def69cc8300 27 dk.dst cb8c173d-9514-4bf3-80c1-639ab43e39c4 3 Category 0207 25 90 urn:ddi:dk.dst:8a869757-cf40-40cb-b2ba-3070d4e22186:27 dk.dst 8a869757-cf40-40cb-b2ba-3070d4e22186 27 dk.dst 4427aa4f-bb25-4bb9-ac0f-afbe902adb18 3 Category 0207 26 urn:ddi:dk.dst:91802b85-f665-4ea1-ba96-4a6c97e03c33:27 dk.dst 91802b85-f665-4ea1-ba96-4a6c97e03c33 27 dk.dst 01f3d091-13d1-4cef-b5b3-2cd985821cd1 3 Category 0207 26 10 urn:ddi:dk.dst:74cb6231-0197-4622-9d60-33aa88992b7e:27 dk.dst 74cb6231-0197-4622-9d60-33aa88992b7e 27 dk.dst d8213414-e98f-4e46-b182-921ae89cedeb 3 Category 0207 26 20 urn:ddi:dk.dst:44e43af2-bee1-444b-b288-d85333778ef4:27 dk.dst 44e43af2-bee1-444b-b288-d85333778ef4 27 dk.dst 68bea30f-4df7-4845-9209-d072b0269288 3 Category 0207 26 30 urn:ddi:dk.dst:5cf85c74-6756-4ddf-8ee7-864620ab88a3:27 dk.dst 5cf85c74-6756-4ddf-8ee7-864620ab88a3 27 dk.dst b5da4f5b-3ea7-4687-8def-e920848dd455 3 Category 0207 26 40 urn:ddi:dk.dst:1a9eae2a-aabf-49c1-ae52-b48bab2fe96c:27 dk.dst 1a9eae2a-aabf-49c1-ae52-b48bab2fe96c 27 dk.dst 068589a1-7f2a-4aea-ad0b-cfd74fa77d35 3 Category 0207 26 50 urn:ddi:dk.dst:5e7163ad-b64f-4f67-8f72-37e486c9dd34:27 dk.dst 5e7163ad-b64f-4f67-8f72-37e486c9dd34 27 dk.dst f0d1d886-dff5-4007-9752-e60f364c10a7 3 Category 0207 26 60 urn:ddi:dk.dst:722f0ad9-11e0-4fc1-9466-4f66def27924:27 dk.dst 722f0ad9-11e0-4fc1-9466-4f66def27924 27 dk.dst d20e0b62-ba77-4ade-b77b-de26538f55db 3 Category 0207 26 70 urn:ddi:dk.dst:07c162b5-614d-4da4-a272-3e8afa55f583:27 dk.dst 07c162b5-614d-4da4-a272-3e8afa55f583 27 dk.dst f12ba4fa-2e16-4a03-9543-e0d5fbe3dfe8 3 Category 0207 26 80 urn:ddi:dk.dst:40d0404f-3a1f-4ac5-a2a8-381cfa5547d7:27 dk.dst 40d0404f-3a1f-4ac5-a2a8-381cfa5547d7 27 dk.dst e57c36c6-ffc8-4870-96c0-9ff879a3b9b7 3 Category 0207 26 91 urn:ddi:dk.dst:768f0e25-edff-4a09-9098-18f4674d592d:27 dk.dst 768f0e25-edff-4a09-9098-18f4674d592d 27 dk.dst 8a4814a9-c5e9-405a-98b6-d2a1e8e06084 3 Category 0207 26 99 urn:ddi:dk.dst:744ed8a4-39f4-4734-a2e2-e5159aef5a3e:27 dk.dst 744ed8a4-39f4-4734-a2e2-e5159aef5a3e 27 dk.dst a5c76869-816d-4d3a-a4ac-498f83861b4a 3 Category 0207 27 urn:ddi:dk.dst:7fe39417-55cb-46c1-863a-0fcf9577e7fd:27 dk.dst 7fe39417-55cb-46c1-863a-0fcf9577e7fd 27 dk.dst a400aebd-3ce8-41fa-9534-943ca71ae18b 3 Category 0207 27 10 urn:ddi:dk.dst:aa875d6c-64a3-449a-bd8f-de4f1334d886:27 dk.dst aa875d6c-64a3-449a-bd8f-de4f1334d886 27 dk.dst 6e332d80-8746-41b3-a33c-4eb609e3e554 3 Category 0207 27 20 urn:ddi:dk.dst:23d8f6db-9362-48d8-bebc-5bbf84b4a1c2:27 dk.dst 23d8f6db-9362-48d8-bebc-5bbf84b4a1c2 27 dk.dst 09fa835a-0523-4e6d-8508-8ea9652bfca3 3 Category 0207 27 30 urn:ddi:dk.dst:a5b78057-9f85-43f5-ae69-c8788e66f93f:27 dk.dst a5b78057-9f85-43f5-ae69-c8788e66f93f 27 dk.dst 389970f4-36c8-4478-af8f-56df5ad711e7 3 Category 0207 27 40 urn:ddi:dk.dst:de88c05b-94b2-451b-aa13-af6bad79330e:27 dk.dst de88c05b-94b2-451b-aa13-af6bad79330e 27 dk.dst 76a1a661-2444-4aed-82dd-6f4155575d6e 3 Category 0207 27 50 urn:ddi:dk.dst:ed721911-7cd1-47f0-920b-a084ea172f30:27 dk.dst ed721911-7cd1-47f0-920b-a084ea172f30 27 dk.dst f01d726a-356b-49f2-beaf-3047288effc1 3 Category 0207 27 60 urn:ddi:dk.dst:a280e9a0-9872-4a18-887a-7ed76a87a16f:27 dk.dst a280e9a0-9872-4a18-887a-7ed76a87a16f 27 dk.dst ea65dbe1-22f2-43a4-aae7-e4832706db38 3 Category 0207 27 70 urn:ddi:dk.dst:95cb8c98-9d78-4570-9e8a-d2be4939ef42:27 dk.dst 95cb8c98-9d78-4570-9e8a-d2be4939ef42 27 dk.dst 12fcdd38-dd5e-43c1-81ba-e74868bc2dd6 3 Category 0207 27 80 urn:ddi:dk.dst:dc490f28-b853-4ff2-be5e-ddd61be2c96d:27 dk.dst dc490f28-b853-4ff2-be5e-ddd61be2c96d 27 dk.dst 4d79f0b9-68ed-4671-b64d-affbf076dd3f 3 Category 0207 27 91 urn:ddi:dk.dst:a7ec8017-8129-4c4a-aec0-72f3bcf1dc70:27 dk.dst a7ec8017-8129-4c4a-aec0-72f3bcf1dc70 27 dk.dst 776df816-1369-42fd-9b80-683ce479023f 3 Category 0207 27 99 urn:ddi:dk.dst:4a1c2422-a533-4b22-bf19-d5328fa5d0ff:27 dk.dst 4a1c2422-a533-4b22-bf19-d5328fa5d0ff 27 dk.dst c4a5ef29-9c97-4d07-a435-634828feecdf 3 Category 0207 41 urn:ddi:dk.dst:47f2f730-bf4d-40dd-b5e8-2c869c6cf869:27 dk.dst 47f2f730-bf4d-40dd-b5e8-2c869c6cf869 27 dk.dst 33cb95ae-d885-4bad-ac2b-86c447f8b155 3 Category 0207 41 20 urn:ddi:dk.dst:d0321d3b-d552-4514-ba6a-94f71982082d:27 dk.dst d0321d3b-d552-4514-ba6a-94f71982082d 27 dk.dst b9e34735-c537-4453-b6b0-362ef59c45d7 3 Category 0207 41 30 urn:ddi:dk.dst:928ac183-4877-4c8b-9726-ce0cf747955c:27 dk.dst 928ac183-4877-4c8b-9726-ce0cf747955c 27 dk.dst 9fcf2848-fe4f-4f94-9a4e-750c7c733bb4 3 Category 0207 41 80 urn:ddi:dk.dst:b3fc6273-1732-493a-a01e-5a3b52342bd7:27 dk.dst b3fc6273-1732-493a-a01e-5a3b52342bd7 27 dk.dst e2ab082e-0700-4493-ba66-3a1c80f80813 3 Category 0207 42 urn:ddi:dk.dst:d59a6129-00b1-4ad9-b2d8-ad82847b13bc:27 dk.dst d59a6129-00b1-4ad9-b2d8-ad82847b13bc 27 dk.dst 81abb1ef-84e7-4616-8870-190a975c08fa 3 Category 0207 42 30 urn:ddi:dk.dst:90a6301c-6616-455a-8207-2134b4e9fcd3:27 dk.dst 90a6301c-6616-455a-8207-2134b4e9fcd3 27 dk.dst 0b5b0b37-c2e0-4472-ac13-a6f00b6b1584 3 Category 0207 42 80 urn:ddi:dk.dst:10c18149-2b76-4158-b117-a477b78faace:27 dk.dst 10c18149-2b76-4158-b117-a477b78faace 27 dk.dst 89ae13fc-607a-4b42-9d55-cf24583137b3 3 Category 0207 43 urn:ddi:dk.dst:20c12c3b-7b53-41f2-aaef-c3e3b493493c:27 dk.dst 20c12c3b-7b53-41f2-aaef-c3e3b493493c 27 dk.dst a5ae75e9-3f01-446a-bbfd-646428aa34e9 3 Category 0207 43 00 urn:ddi:dk.dst:7b6b5c7e-4a91-4292-a42f-9b20020dd618:27 dk.dst 7b6b5c7e-4a91-4292-a42f-9b20020dd618 27 dk.dst d9d261b2-2f62-430b-8ad0-c9aa0c97bac6 3 Category 0207 44 urn:ddi:dk.dst:d5318e79-01ec-418c-a11e-2e502e4e2771:27 dk.dst d5318e79-01ec-418c-a11e-2e502e4e2771 27 dk.dst d788ad76-10f8-482b-b9fe-df15d106366f 3 Category 0207 44 10 urn:ddi:dk.dst:2390ea0c-e3f6-43f3-bcc1-11b27d745e42:27 dk.dst 2390ea0c-e3f6-43f3-bcc1-11b27d745e42 27 dk.dst 5bb48fa5-82ee-4031-9145-67f38ad1f630 3 Category 0207 44 21 urn:ddi:dk.dst:f0fd7a47-15df-4d23-9a9d-9ec2fd73a633:27 dk.dst f0fd7a47-15df-4d23-9a9d-9ec2fd73a633 27 dk.dst d9d3ac67-90d2-460a-b850-675e2ee957be 3 Category 0207 44 31 urn:ddi:dk.dst:49c40c62-6330-4b45-b07e-0d466269191b:27 dk.dst 49c40c62-6330-4b45-b07e-0d466269191b 27 dk.dst 6447f643-9ac3-4c01-a297-ec22e54e7bd9 3 Category 0207 44 41 urn:ddi:dk.dst:73bad998-aa15-41c2-bd7a-b1054b119727:27 dk.dst 73bad998-aa15-41c2-bd7a-b1054b119727 27 dk.dst 0b715d7a-d8ac-489b-a6d1-c136db542426 3 Category 0207 44 51 urn:ddi:dk.dst:ee607ed3-3f80-4c98-96ab-87233ad1457a:27 dk.dst ee607ed3-3f80-4c98-96ab-87233ad1457a 27 dk.dst 4fd5134f-c18a-44fc-8628-80f8eec82052 3 Category 0207 44 61 urn:ddi:dk.dst:4680cb41-5f39-400f-89a1-c75a9b11a1b9:27 dk.dst 4680cb41-5f39-400f-89a1-c75a9b11a1b9 27 dk.dst a1d8fa73-391a-4029-a748-281a7e0dd6b7 3 Category 0207 44 71 urn:ddi:dk.dst:027c2524-3829-4769-a193-441279997307:27 dk.dst 027c2524-3829-4769-a193-441279997307 27 dk.dst 7adb2604-9504-4ef0-907c-a9754a99cc8f 3 Category 0207 44 81 urn:ddi:dk.dst:1e255569-3dbe-4a4b-a0c3-7253b7ad9810:27 dk.dst 1e255569-3dbe-4a4b-a0c3-7253b7ad9810 27 dk.dst 662c9d68-740c-4d20-8c3d-83af8646ab2c 3 Category 0207 44 91 urn:ddi:dk.dst:026252f5-467d-4063-89a7-f37ab8f39484:27 dk.dst 026252f5-467d-4063-89a7-f37ab8f39484 27 dk.dst f6c6a37c-911c-4891-bc97-e893b77d1cbe 3 Category 0207 44 99 urn:ddi:dk.dst:f5dfef16-c65d-40db-b5ad-4638de8b5ae8:27 dk.dst f5dfef16-c65d-40db-b5ad-4638de8b5ae8 27 dk.dst 0eaffe67-9535-4209-bf22-6d023beaa7c3 3 Category 0207 45 urn:ddi:dk.dst:92774887-73bf-4694-a9f1-ed602914f0ca:27 dk.dst 92774887-73bf-4694-a9f1-ed602914f0ca 27 dk.dst 67843018-8b69-4a05-969c-b962c821ed40 3 Category 0207 45 10 urn:ddi:dk.dst:6e069374-61ed-4dff-a00a-c3ce806c42d5:27 dk.dst 6e069374-61ed-4dff-a00a-c3ce806c42d5 27 dk.dst 477021e2-f681-4e97-bf8d-d6aab6bc6273 3 Category 0207 45 21 urn:ddi:dk.dst:216429c2-2b0f-430b-8135-a8e5b9a0dc15:27 dk.dst 216429c2-2b0f-430b-8135-a8e5b9a0dc15 27 dk.dst 8695f37d-38ed-4143-8592-fb3e8af30cbd 3 Category 0207 45 31 urn:ddi:dk.dst:dfd18330-2d41-4516-8de3-2f94560f7f0c:27 dk.dst dfd18330-2d41-4516-8de3-2f94560f7f0c 27 dk.dst 71d30f04-148c-42dc-8211-e439deb98b2a 3 Category 0207 45 41 urn:ddi:dk.dst:92c6af1a-6a81-48f0-a541-87c1b277d954:27 dk.dst 92c6af1a-6a81-48f0-a541-87c1b277d954 27 dk.dst 4c401e12-daae-4bf3-806a-5b6074591907 3 Category 0207 45 51 urn:ddi:dk.dst:d25296f0-86a2-4bcd-a1ac-71c2cf71b680:27 dk.dst d25296f0-86a2-4bcd-a1ac-71c2cf71b680 27 dk.dst e389d6f1-9244-4034-a5ee-3f68212fa042 3 Category 0207 45 61 urn:ddi:dk.dst:a0e1647b-9dae-415c-9d56-b58dee24d2c0:27 dk.dst a0e1647b-9dae-415c-9d56-b58dee24d2c0 27 dk.dst eacaf367-e4d8-46a7-8c62-3a6f2a12ec26 3 Category 0207 45 71 urn:ddi:dk.dst:6d891ec1-5d83-44ad-b2ee-cfaa4da045ec:27 dk.dst 6d891ec1-5d83-44ad-b2ee-cfaa4da045ec 27 dk.dst 22856120-6255-460a-a968-d43c24890a4e 3 Category 0207 45 81 urn:ddi:dk.dst:c5aa87e0-20ff-41ae-9e65-b38fce05961c:27 dk.dst c5aa87e0-20ff-41ae-9e65-b38fce05961c 27 dk.dst 520e0b7a-0181-4ec2-b2f9-12b43b452ffb 3 Category 0207 45 93 urn:ddi:dk.dst:6e49c7a2-cfc1-471f-b42c-4e50fc1f2e34:27 dk.dst 6e49c7a2-cfc1-471f-b42c-4e50fc1f2e34 27 dk.dst 3830b6b5-96b0-456a-96ce-5930a25d65e0 3 Category 0207 45 95 urn:ddi:dk.dst:3f78160a-5356-4ea8-934c-6e3b2d78554f:27 dk.dst 3f78160a-5356-4ea8-934c-6e3b2d78554f 27 dk.dst 4ea4d238-1957-4947-bcb2-395bc4fbec64 3 Category 0207 45 99 urn:ddi:dk.dst:a441dac4-9b76-46fc-85ce-516cc32429cc:27 dk.dst a441dac4-9b76-46fc-85ce-516cc32429cc 27 dk.dst 76994b21-041e-4904-8de0-7a50f459e130 3 Category 0207 51 urn:ddi:dk.dst:093c1a67-b4bf-4f5b-9631-35de2caa04b7:27 dk.dst 093c1a67-b4bf-4f5b-9631-35de2caa04b7 27 dk.dst d9394611-f8f8-478e-ae27-8a0440db1ac4 3 Category 0207 51 10 urn:ddi:dk.dst:26591976-4330-4720-afd0-327e48b1e4f2:27 dk.dst 26591976-4330-4720-afd0-327e48b1e4f2 27 dk.dst 9f5bf9ea-a91e-4f0d-932b-500c010335f0 3 Category 0207 51 90 urn:ddi:dk.dst:ca3fd63e-899c-446f-91d2-fec48e4126eb:27 dk.dst ca3fd63e-899c-446f-91d2-fec48e4126eb 27 dk.dst 26bac770-c2c9-4c74-9b04-9d1425465d86 3 Category 0207 52 urn:ddi:dk.dst:d30a1811-0efd-43f1-966d-c86c811160c0:27 dk.dst d30a1811-0efd-43f1-966d-c86c811160c0 27 dk.dst a1b8ddbf-6e6d-4dd0-9d40-5e765f0b4fb3 3 Category 0207 52 10 urn:ddi:dk.dst:69bf6f58-4cf9-42f8-8f28-8550c7bbaccd:27 dk.dst 69bf6f58-4cf9-42f8-8f28-8550c7bbaccd 27 dk.dst acc8c990-ecf2-4755-994a-d2ed649809ba 3 Category 0207 52 90 urn:ddi:dk.dst:2db4533b-7163-4a6b-aa66-5e4a031fc362:27 dk.dst 2db4533b-7163-4a6b-aa66-5e4a031fc362 27 dk.dst b3b604f2-d3fe-4ab4-ab72-f0066b0b47e7 3 Category 0207 53 urn:ddi:dk.dst:87f9ae15-87f7-47fc-9096-b8c9251ee512:27 dk.dst 87f9ae15-87f7-47fc-9096-b8c9251ee512 27 dk.dst 3348515c-39a0-4f93-809c-ce9aa1a31f17 3 Category 0207 53 00 urn:ddi:dk.dst:cfc2e23c-2ea9-4d6b-9f4d-2f63eab327dd:27 dk.dst cfc2e23c-2ea9-4d6b-9f4d-2f63eab327dd 27 dk.dst 211bfa79-e810-49f8-909b-cdf2400dec5a 3 Category 0207 54 urn:ddi:dk.dst:9d3ee189-a1b7-406c-9c9a-a0b6d73e216c:27 dk.dst 9d3ee189-a1b7-406c-9c9a-a0b6d73e216c 27 dk.dst 5be305e3-d3dd-4d4e-8502-9c6f88db00f9 3 Category 0207 54 10 urn:ddi:dk.dst:9ebd6662-ec9d-42dc-ab5a-4e2431954f99:27 dk.dst 9ebd6662-ec9d-42dc-ab5a-4e2431954f99 27 dk.dst 4981458d-e388-4bba-b545-75dbe6a7a8f5 3 Category 0207 54 21 urn:ddi:dk.dst:d6e34232-5972-4de9-9eea-a3f6caf42782:27 dk.dst d6e34232-5972-4de9-9eea-a3f6caf42782 27 dk.dst 1574a81a-d613-4cce-a701-fdbedfd4c3f3 3 Category 0207 54 31 urn:ddi:dk.dst:a7d9ca42-d49f-4c54-a210-0cb278fa97ca:27 dk.dst a7d9ca42-d49f-4c54-a210-0cb278fa97ca 27 dk.dst 901294fb-5e7d-49ae-aa59-89ed40d41caa 3 Category 0207 54 41 urn:ddi:dk.dst:3982c234-d3e7-4843-87e5-bd5ebc87f151:27 dk.dst 3982c234-d3e7-4843-87e5-bd5ebc87f151 27 dk.dst d534c010-803e-4759-8d60-fe2de333544f 3 Category 0207 54 51 urn:ddi:dk.dst:aa0099a2-07b6-431f-b6e5-67fc2714effc:27 dk.dst aa0099a2-07b6-431f-b6e5-67fc2714effc 27 dk.dst b5e37855-7977-4d83-af76-0a8aa51a4f98 3 Category 0207 54 61 urn:ddi:dk.dst:6dba511d-6b10-46bb-91a3-bba2187ac395:27 dk.dst 6dba511d-6b10-46bb-91a3-bba2187ac395 27 dk.dst 73a9b9a4-8901-4d13-8490-68f6e2f4ad03 3 Category 0207 54 71 urn:ddi:dk.dst:b4fc1824-a41c-4435-9281-2a242717935d:27 dk.dst b4fc1824-a41c-4435-9281-2a242717935d 27 dk.dst c86108b9-0137-4529-87c3-f0c88d1d7101 3 Category 0207 54 81 urn:ddi:dk.dst:677deff4-4a56-4c12-919b-3fa6dfd0f360:27 dk.dst 677deff4-4a56-4c12-919b-3fa6dfd0f360 27 dk.dst 9a36f586-0b46-4d7a-8298-22ad0356d6c2 3 Category 0207 54 91 urn:ddi:dk.dst:58f145e9-5c27-4ede-af13-4a0e0c12428a:27 dk.dst 58f145e9-5c27-4ede-af13-4a0e0c12428a 27 dk.dst 79316a75-f73b-4280-9c17-168e3e612061 3 Category 0207 54 99 urn:ddi:dk.dst:14db0aff-baad-482a-98ae-d42b6b223d65:27 dk.dst 14db0aff-baad-482a-98ae-d42b6b223d65 27 dk.dst ef8e04a8-67c4-4397-a336-4e4901d9992a 3 Category 0207 55 urn:ddi:dk.dst:1e9a3313-8fd9-42a4-a505-5a7dda35e6bc:27 dk.dst 1e9a3313-8fd9-42a4-a505-5a7dda35e6bc 27 dk.dst 785765a7-1b93-4bf7-850d-6ccbcb1c6d89 3 Category 0207 55 10 urn:ddi:dk.dst:d9f5feff-945d-414d-9dd5-25d6c34ace51:27 dk.dst d9f5feff-945d-414d-9dd5-25d6c34ace51 27 dk.dst 3da854fb-82d7-4592-9def-947ea70a233b 3 Category 0207 55 21 urn:ddi:dk.dst:f67f8f4b-2d28-4bf7-a338-e2b6e329aa46:27 dk.dst f67f8f4b-2d28-4bf7-a338-e2b6e329aa46 27 dk.dst 0279d889-dbc3-4951-9ffd-cf888ab3523f 3 Category 0207 55 31 urn:ddi:dk.dst:e1773d73-ed18-4cb5-9af3-c1f06ab62185:27 dk.dst e1773d73-ed18-4cb5-9af3-c1f06ab62185 27 dk.dst 93a9fa5f-55e3-4555-9ef3-792e29f3c4d5 3 Category 0207 55 41 urn:ddi:dk.dst:1d1cc529-d805-440b-9596-006e5d9570df:27 dk.dst 1d1cc529-d805-440b-9596-006e5d9570df 27 dk.dst 1d271350-9564-4bc8-a2e7-bf0d6bc4553d 3 Category 0207 55 51 urn:ddi:dk.dst:fda36c36-d3fb-4110-90c6-03f95aa9749a:27 dk.dst fda36c36-d3fb-4110-90c6-03f95aa9749a 27 dk.dst 0207d3c9-3973-411e-8e14-d89a31ae6cf4 3 Category 0207 55 61 urn:ddi:dk.dst:f83d78b3-569e-4d08-b60f-1ac51086ca36:27 dk.dst f83d78b3-569e-4d08-b60f-1ac51086ca36 27 dk.dst 661e8725-c74c-4890-b31b-ae4ada3603fa 3 Category 0207 55 71 urn:ddi:dk.dst:21d2720e-92f9-429f-a585-ea2ddd0d4862:27 dk.dst 21d2720e-92f9-429f-a585-ea2ddd0d4862 27 dk.dst 1493726f-ab09-4562-8757-4d98b589c525 3 Category 0207 55 81 urn:ddi:dk.dst:e12aa93f-c013-4787-bee3-b09868968523:27 dk.dst e12aa93f-c013-4787-bee3-b09868968523 27 dk.dst d11fe63a-2f43-4918-87c6-2861cc33233e 3 Category 0207 55 93 urn:ddi:dk.dst:8d7e5909-29cc-4fc7-89c0-bb6aa67e0ff6:27 dk.dst 8d7e5909-29cc-4fc7-89c0-bb6aa67e0ff6 27 dk.dst b40784de-8021-402f-b669-7516113354bf 3 Category 0207 55 95 urn:ddi:dk.dst:2d7cbae3-4433-4931-b0b1-02423034d71f:27 dk.dst 2d7cbae3-4433-4931-b0b1-02423034d71f 27 dk.dst c366f56a-e2e4-4599-9f60-b7a754cdb5f1 3 Category 0207 55 99 urn:ddi:dk.dst:cbcb7622-048e-4a72-9284-cda89d91c92d:27 dk.dst cbcb7622-048e-4a72-9284-cda89d91c92d 27 dk.dst bc618f14-6b56-44b2-905c-e6e5214d9dcc 3 Category 0207 60 urn:ddi:dk.dst:83f2229c-dc0a-451e-bd79-b2e770725697:27 dk.dst 83f2229c-dc0a-451e-bd79-b2e770725697 27 dk.dst 6526a1d8-a35c-457e-b4c1-3e65afea65b0 3 Category 0207 60 05 urn:ddi:dk.dst:6c5094bd-5bc9-4a15-bb9b-c08199f40ef0:27 dk.dst 6c5094bd-5bc9-4a15-bb9b-c08199f40ef0 27 dk.dst c860e791-85fb-45a0-9185-aa896ad44a08 3 Category 0207 60 10 urn:ddi:dk.dst:ce495f90-890c-4f92-8eeb-477c26ba8066:27 dk.dst ce495f90-890c-4f92-8eeb-477c26ba8066 27 dk.dst a54226b6-d5f7-45f5-9dbf-e6547dbf65bd 3 Category 0207 60 21 urn:ddi:dk.dst:85000a28-82df-468c-9763-09e232739835:27 dk.dst 85000a28-82df-468c-9763-09e232739835 27 dk.dst 22f77a3b-75cc-41d0-80ee-ab8edd42e92d 3 Category 0207 60 31 urn:ddi:dk.dst:4e4be49a-4537-4b47-85d8-59e62b350fa0:27 dk.dst 4e4be49a-4537-4b47-85d8-59e62b350fa0 27 dk.dst 314a15cb-ac9a-4e0b-8a67-06edee9678ab 3 Category 0207 60 41 urn:ddi:dk.dst:880f985c-c8a0-46bf-9b70-570125daebc4:27 dk.dst 880f985c-c8a0-46bf-9b70-570125daebc4 27 dk.dst b2a3124d-36c2-4ca7-b8c3-6e9b60d8b59d 3 Category 0207 60 51 urn:ddi:dk.dst:e08ff92c-33ef-4f41-96d9-1d2962899282:27 dk.dst e08ff92c-33ef-4f41-96d9-1d2962899282 27 dk.dst 6127e05e-5c81-4a6f-98b1-7c999d57b2a5 3 Category 0207 60 61 urn:ddi:dk.dst:f7ac768f-e0cf-4c59-9ed2-6ec047cf2771:27 dk.dst f7ac768f-e0cf-4c59-9ed2-6ec047cf2771 27 dk.dst 64040193-d853-4e51-b276-9bffae3304b9 3 Category 0207 60 81 urn:ddi:dk.dst:6e23d78d-93ed-4dab-8e19-b8e28326fdd6:27 dk.dst 6e23d78d-93ed-4dab-8e19-b8e28326fdd6 27 dk.dst 9531c79e-29e9-4a61-92b6-dd123f68c7fe 3 Category 0207 60 91 urn:ddi:dk.dst:95d7433c-9463-4dbe-93e0-e60a8bf7d151:27 dk.dst 95d7433c-9463-4dbe-93e0-e60a8bf7d151 27 dk.dst ed1481fd-5892-489a-8705-03a5689b9cd6 3 Category 0207 60 99 urn:ddi:dk.dst:27026c24-bd2b-4563-badd-4770a4a2c2da:27 dk.dst 27026c24-bd2b-4563-badd-4770a4a2c2da 27 dk.dst 0e0d63e5-3b68-4ad8-ad4a-cb766a1dc7cf 3 Category 0208 urn:ddi:dk.dst:638f8337-4cc8-4d05-ad61-b174ac2b9586:27 dk.dst 638f8337-4cc8-4d05-ad61-b174ac2b9586 27 dk.dst 8b8e669c-f3d9-41f8-acef-dfc95af6fcc8 3 Category 0208 10 urn:ddi:dk.dst:f3f74ff6-300b-4fed-8e7d-fdc4c828a89b:27 dk.dst f3f74ff6-300b-4fed-8e7d-fdc4c828a89b 27 dk.dst 283eae96-94e1-4b49-b591-f72382289912 3 Category 0208 10 10 urn:ddi:dk.dst:eef759e4-2834-4025-9522-ce282b18a351:27 dk.dst eef759e4-2834-4025-9522-ce282b18a351 27 dk.dst 0b1366b3-3ddf-4aa2-a84b-6838f849e1da 3 Category 0208 10 90 urn:ddi:dk.dst:7d920dbf-18a3-4064-8da2-21590596560a:27 dk.dst 7d920dbf-18a3-4064-8da2-21590596560a 27 dk.dst eb7c2997-9777-405d-93a2-efcf5238454e 3 Category 0208 30 urn:ddi:dk.dst:19dea7f5-f307-497a-a857-89f726b2d5f7:27 dk.dst 19dea7f5-f307-497a-a857-89f726b2d5f7 27 dk.dst f0a01497-9976-4a9e-9b92-c1b17bb42b98 3 Category 0208 30 00 urn:ddi:dk.dst:cb91baa4-6fe2-4bcf-b4e6-1a601b0f6e32:27 dk.dst cb91baa4-6fe2-4bcf-b4e6-1a601b0f6e32 27 dk.dst 5f307a44-664d-4d5d-b5c3-e8321bff3825 3 Category 0208 40 urn:ddi:dk.dst:de8cb202-c030-46a8-a0fc-d11ad17e9f68:27 dk.dst de8cb202-c030-46a8-a0fc-d11ad17e9f68 27 dk.dst 703f3dc9-779b-4521-b170-d7bdc1f6c8d7 3 Category 0208 40 10 urn:ddi:dk.dst:5a6f46dc-3694-4ca2-98bb-e3a0de8b173d:27 dk.dst 5a6f46dc-3694-4ca2-98bb-e3a0de8b173d 27 dk.dst 9b317b9c-8cc3-4c62-8dda-3f9416fe178e 3 Category 0208 40 20 urn:ddi:dk.dst:c34f8bd9-d92d-4b36-a378-4ece2b7490fe:27 dk.dst c34f8bd9-d92d-4b36-a378-4ece2b7490fe 27 dk.dst c6e5c222-58ed-43b8-b752-7466ab750214 3 Category 0208 40 80 urn:ddi:dk.dst:71300893-295a-4459-b1b2-e045143d5453:27 dk.dst 71300893-295a-4459-b1b2-e045143d5453 27 dk.dst ccab7561-d92e-4e50-9775-ad3c5d4758a8 3 Category 0208 50 urn:ddi:dk.dst:50667089-dfd6-4963-ae3c-7c9ccefd5efd:27 dk.dst 50667089-dfd6-4963-ae3c-7c9ccefd5efd 27 dk.dst 8ec391d0-99e5-4247-b1d0-66c05bf365db 3 Category 0208 50 00 urn:ddi:dk.dst:14030ce4-07ea-4b38-a766-27da7391dd5a:27 dk.dst 14030ce4-07ea-4b38-a766-27da7391dd5a 27 dk.dst f993761a-a8c3-4393-940c-d876f37958c2 3 Category 0208 60 urn:ddi:dk.dst:e96cbc55-f9f0-49fd-8e42-a201f9413aa6:27 dk.dst e96cbc55-f9f0-49fd-8e42-a201f9413aa6 27 dk.dst efecdc78-e659-4cc4-b852-38278c68c1e6 3 Category 0208 60 00 urn:ddi:dk.dst:0d157cab-2609-4773-9a2c-680a1dd9b942:27 dk.dst 0d157cab-2609-4773-9a2c-680a1dd9b942 27 dk.dst aab69010-8a6c-4326-9dbe-a56879c83f66 3 Category 0208 90 urn:ddi:dk.dst:c565dc0a-9eec-4d20-835d-c1e5cf7b0515:27 dk.dst c565dc0a-9eec-4d20-835d-c1e5cf7b0515 27 dk.dst a128285f-b169-4e5a-9b27-2012513c42ef 3 Category 0208 90 10 urn:ddi:dk.dst:2451cc97-835f-40ae-9c19-5b89a5b6517e:27 dk.dst 2451cc97-835f-40ae-9c19-5b89a5b6517e 27 dk.dst 7be485ab-ec0c-43df-bde5-c6d7126dfd2c 3 Category 0208 90 30 urn:ddi:dk.dst:c0ffdaa6-00ef-4a7d-b99e-879afc9d07e5:27 dk.dst c0ffdaa6-00ef-4a7d-b99e-879afc9d07e5 27 dk.dst aed60d71-d7bb-42a9-8f4c-321c5070d822 3 Category 0208 90 60 urn:ddi:dk.dst:6feca627-267b-4eac-965e-880468fe8d31:27 dk.dst 6feca627-267b-4eac-965e-880468fe8d31 27 dk.dst 5ec68276-c912-40d8-b8b0-ca462a47a7a5 3 Category 0208 90 70 urn:ddi:dk.dst:ce48433b-51dc-46e1-bf6a-62a457c8a0b8:27 dk.dst ce48433b-51dc-46e1-bf6a-62a457c8a0b8 27 dk.dst 60d815ff-d155-4105-a06e-d123416b1ee5 3 Category 0208 90 98 urn:ddi:dk.dst:1760f086-3589-4f0a-8f09-0c8534728a65:27 dk.dst 1760f086-3589-4f0a-8f09-0c8534728a65 27 dk.dst 1c0a184e-25e9-41ea-8b5a-72edec542eeb 3 Category 0209 urn:ddi:dk.dst:bd21c349-41e0-49bf-adc4-5c7314344c65:27 dk.dst bd21c349-41e0-49bf-adc4-5c7314344c65 27 dk.dst ce3fa970-c0b2-4aee-8893-4b2c881ab73a 3 Category 0209 10 urn:ddi:dk.dst:db6f41fe-92b2-4bd7-829b-c36ca5d31be2:27 dk.dst db6f41fe-92b2-4bd7-829b-c36ca5d31be2 27 dk.dst 66b3ca57-7722-4d26-8e0c-e5c4d0ea1f9f 3 Category 0209 10 11 urn:ddi:dk.dst:f7049fe4-5022-47d6-933b-43f07a743176:27 dk.dst f7049fe4-5022-47d6-933b-43f07a743176 27 dk.dst 08c38ad7-d9c8-4961-b49e-7ca1e338bc8d 3 Category 0209 10 19 urn:ddi:dk.dst:e3f3337b-adf8-498b-a88d-85b9dc2e3248:27 dk.dst e3f3337b-adf8-498b-a88d-85b9dc2e3248 27 dk.dst d5bface2-dda3-4a77-8a65-d7415f9dac2d 3 Category 0209 10 90 urn:ddi:dk.dst:e9c4463b-469d-44a8-82c7-b49d23299958:27 dk.dst e9c4463b-469d-44a8-82c7-b49d23299958 27 dk.dst 44bbc2c6-e608-44aa-8d98-2a45f6e3ca94 3 Category 0209 90 urn:ddi:dk.dst:7ac0cc0f-45dd-4d24-892a-4bc8fd98a62c:27 dk.dst 7ac0cc0f-45dd-4d24-892a-4bc8fd98a62c 27 dk.dst 2e96ae2d-74a5-43b3-a55f-e6f19f998b77 3 Category 0209 90 00 urn:ddi:dk.dst:9e37b806-931c-4f45-a1af-f730e1e51d7e:27 dk.dst 9e37b806-931c-4f45-a1af-f730e1e51d7e 27 dk.dst 28a0125e-9ce0-40db-ba3b-092397fad8cc 3 Category 0210 urn:ddi:dk.dst:60256c0e-3a79-4b61-9714-2fa8d652ee09:27 dk.dst 60256c0e-3a79-4b61-9714-2fa8d652ee09 27 dk.dst 2b2f86db-c4cf-44c5-9d93-f248d0669cde 3 Category 0210 11 urn:ddi:dk.dst:14ebedfd-dcea-40fa-9013-debcb4a5dfaa:27 dk.dst 14ebedfd-dcea-40fa-9013-debcb4a5dfaa 27 dk.dst aaf26a1f-99cc-412a-9a08-a9bf4fdb2cfe 3 Category 0210 11 11 urn:ddi:dk.dst:a938eea7-b112-4c29-be9c-b5e1958f4c5b:27 dk.dst a938eea7-b112-4c29-be9c-b5e1958f4c5b 27 dk.dst bd37f17b-92e8-4405-9b38-823cfbb2a7ef 3 Category 0210 11 19 urn:ddi:dk.dst:a6d4ccec-573d-424f-9f7d-70e7a7eb4e1c:27 dk.dst a6d4ccec-573d-424f-9f7d-70e7a7eb4e1c 27 dk.dst 8b7a4c73-5f3e-4e8f-87f4-30bc43b41f41 3 Category 0210 11 31 urn:ddi:dk.dst:5857f92e-5f02-4bdb-8156-3d52b7c8ee86:27 dk.dst 5857f92e-5f02-4bdb-8156-3d52b7c8ee86 27 dk.dst adbae6a2-4693-4d9e-80ab-9c795c7a52d9 3 Category 0210 11 39 urn:ddi:dk.dst:dc31085e-c7e6-4d39-80c4-20fcf166916c:27 dk.dst dc31085e-c7e6-4d39-80c4-20fcf166916c 27 dk.dst 038665af-ae2e-4718-80d8-6c9ae6fdd6f4 3 Category 0210 11 90 urn:ddi:dk.dst:759956a1-88cf-44d5-b12e-49eee04c180c:27 dk.dst 759956a1-88cf-44d5-b12e-49eee04c180c 27 dk.dst edc5a91e-b1bf-4350-a57e-49d11ad9cd0f 3 Category 0210 12 urn:ddi:dk.dst:453fe05d-ca41-4983-84bc-5c8bbabc7d69:27 dk.dst 453fe05d-ca41-4983-84bc-5c8bbabc7d69 27 dk.dst 5771acd8-12b2-4745-96c4-fa55a2400798 3 Category 0210 12 11 urn:ddi:dk.dst:58c59a30-a113-41cf-a70b-b2ec3d9a3e42:27 dk.dst 58c59a30-a113-41cf-a70b-b2ec3d9a3e42 27 dk.dst a10224b2-a5a5-4f91-b73c-c7d91038b468 3 Category 0210 12 19 urn:ddi:dk.dst:2b0e26c4-a262-482f-bdc7-64f4730dec84:27 dk.dst 2b0e26c4-a262-482f-bdc7-64f4730dec84 27 dk.dst 6757a5bf-a221-4ea9-a42f-f56914eb4669 3 Category 0210 12 90 urn:ddi:dk.dst:353c3624-b2b9-4185-848e-5ec3d3ba6b46:27 dk.dst 353c3624-b2b9-4185-848e-5ec3d3ba6b46 27 dk.dst b82857a2-e097-40e7-99f8-71f61ac7e87d 3 Category 0210 19 urn:ddi:dk.dst:47389cba-5826-447b-aaf8-398b03f6d830:27 dk.dst 47389cba-5826-447b-aaf8-398b03f6d830 27 dk.dst cd7cc49b-c9e1-41ba-98e0-3d4b3eaecf5c 3 Category 0210 19 10 urn:ddi:dk.dst:7fe0e5f2-ef2a-4697-8884-e9a9d2a96d47:27 dk.dst 7fe0e5f2-ef2a-4697-8884-e9a9d2a96d47 27 dk.dst 46e91ba2-c43a-4bc4-96b8-58ae2e8c802c 3 Category 0210 19 20 urn:ddi:dk.dst:7ad8c0cb-8f74-4a53-b8f9-49caabef39ac:27 dk.dst 7ad8c0cb-8f74-4a53-b8f9-49caabef39ac 27 dk.dst 885d349b-56bf-46f0-81d2-a28d2407c882 3 Category 0210 19 30 urn:ddi:dk.dst:9abb9612-b7fc-41f1-98a6-e4538b2d6ddf:27 dk.dst 9abb9612-b7fc-41f1-98a6-e4538b2d6ddf 27 dk.dst a7855a7f-238d-464a-856c-1b6261a11bdd 3 Category 0210 19 40 urn:ddi:dk.dst:41429bc9-a8e4-4ec9-93a9-a8bddca6aa57:27 dk.dst 41429bc9-a8e4-4ec9-93a9-a8bddca6aa57 27 dk.dst a4aab29c-621d-4d20-96e2-5d2f3f91fd77 3 Category 0210 19 50 urn:ddi:dk.dst:12c69fd3-259c-41e9-afad-9e032a6f0916:27 dk.dst 12c69fd3-259c-41e9-afad-9e032a6f0916 27 dk.dst e9781d1e-9031-4632-a0d8-15ac740aa1e3 3 Category 0210 19 60 urn:ddi:dk.dst:87f6fabf-ecdb-4f90-b7fa-f6ceadee42e7:27 dk.dst 87f6fabf-ecdb-4f90-b7fa-f6ceadee42e7 27 dk.dst 486f3652-3964-4317-881b-020efade6ba8 3 Category 0210 19 70 urn:ddi:dk.dst:f2d2fd60-d56d-4ee4-ba08-607c9c9c5a76:27 dk.dst f2d2fd60-d56d-4ee4-ba08-607c9c9c5a76 27 dk.dst c80bb50a-fea1-4012-a082-0adcb9740195 3 Category 0210 19 81 urn:ddi:dk.dst:c785b266-3dd0-49b8-98a3-bd1006f87ed1:27 dk.dst c785b266-3dd0-49b8-98a3-bd1006f87ed1 27 dk.dst 0676358d-cda7-4ac6-a7f3-3f3b3b9e4abc 3 Category 0210 19 89 urn:ddi:dk.dst:7d3c2f59-4f7d-42e0-840d-eb18b438e9e8:27 dk.dst 7d3c2f59-4f7d-42e0-840d-eb18b438e9e8 27 dk.dst 36a96bba-47ee-40ea-998e-bcca7e060859 3 Category 0210 19 90 urn:ddi:dk.dst:6ff2fa8a-2702-42fb-8e3b-63e7df6e0002:27 dk.dst 6ff2fa8a-2702-42fb-8e3b-63e7df6e0002 27 dk.dst daff80e8-31f0-498d-ad34-3335829dc4fe 3 Category 0210 20 urn:ddi:dk.dst:c9698b0b-730d-4b24-bb62-a669ff8a49fc:27 dk.dst c9698b0b-730d-4b24-bb62-a669ff8a49fc 27 dk.dst 1e98a56c-8e4a-42a1-bc19-345fb6353c06 3 Category 0210 20 10 urn:ddi:dk.dst:1e507c00-c095-4756-82b3-da78dd561b1d:27 dk.dst 1e507c00-c095-4756-82b3-da78dd561b1d 27 dk.dst 77b5cd97-1235-466b-b865-0adc9433909f 3 Category 0210 20 90 urn:ddi:dk.dst:62f31c77-4193-4bf6-a4ab-66fac9c8c852:27 dk.dst 62f31c77-4193-4bf6-a4ab-66fac9c8c852 27 dk.dst 678c444b-6d41-47b0-ac4c-bda2796d9984 3 Category 0210 91 urn:ddi:dk.dst:f40ce81c-3464-48ce-90f4-55350180e1ca:27 dk.dst f40ce81c-3464-48ce-90f4-55350180e1ca 27 dk.dst 628478d6-5688-4736-bbb4-3f3fcf770fa7 3 Category 0210 91 00 urn:ddi:dk.dst:71757011-b876-4215-8498-7503aee70af9:27 dk.dst 71757011-b876-4215-8498-7503aee70af9 27 dk.dst d179ef96-7a05-4664-861a-87398e55b60d 3 Category 0210 92 urn:ddi:dk.dst:d33cb9a9-0dc1-44fa-8799-ca5d2a2d276b:27 dk.dst d33cb9a9-0dc1-44fa-8799-ca5d2a2d276b 27 dk.dst 8a8f0b07-b57e-4ec0-abe8-453cd7c6a1bf 3 Category 0210 92 10 urn:ddi:dk.dst:40c15d1d-8b83-409b-b517-8ee4b12cfe76:27 dk.dst 40c15d1d-8b83-409b-b517-8ee4b12cfe76 27 dk.dst e7a5060b-d09c-4b43-8c55-9f210696e1e9 3 Category 0210 92 91 urn:ddi:dk.dst:86754ec9-2a67-496a-8401-4727f1275192:27 dk.dst 86754ec9-2a67-496a-8401-4727f1275192 27 dk.dst a5d14d4f-5263-4cb7-855c-057d3241f57d 3 Category 0210 92 92 urn:ddi:dk.dst:6b848a14-9739-4f3b-9e66-7473964dce55:27 dk.dst 6b848a14-9739-4f3b-9e66-7473964dce55 27 dk.dst eed37125-1d5e-4b6f-9a87-6feba4133077 3 Category 0210 92 99 urn:ddi:dk.dst:705b9a3d-a0fe-4686-b058-ff0f59c88cf3:27 dk.dst 705b9a3d-a0fe-4686-b058-ff0f59c88cf3 27 dk.dst 6289dd46-5054-4d42-97dc-3d1ae9452e05 3 Category 0210 93 urn:ddi:dk.dst:0099db4b-4a38-4a8f-82ac-95ebcb227907:27 dk.dst 0099db4b-4a38-4a8f-82ac-95ebcb227907 27 dk.dst 96221b8c-7344-4e9a-ba5a-4138631a518f 3 Category 0210 93 00 urn:ddi:dk.dst:c5240287-ab89-46b5-b147-04f869c2d84d:27 dk.dst c5240287-ab89-46b5-b147-04f869c2d84d 27 dk.dst 3a2b1855-ff7e-46c3-bec3-99e658871ebf 3 Category 0210 99 urn:ddi:dk.dst:39ed29bb-5dcc-44d3-9847-a7b2e2bcaee9:27 dk.dst 39ed29bb-5dcc-44d3-9847-a7b2e2bcaee9 27 dk.dst 9e88291c-f718-4cda-b5d1-3aa2da61df05 3 Category 0210 99 10 urn:ddi:dk.dst:fc8bdd43-feb7-41a2-a756-9f8e62511271:27 dk.dst fc8bdd43-feb7-41a2-a756-9f8e62511271 27 dk.dst 0859093b-2e3d-4c97-9868-7199a9667645 3 Category 0210 99 21 urn:ddi:dk.dst:a88afecf-ba84-4178-992a-004097c67fe6:27 dk.dst a88afecf-ba84-4178-992a-004097c67fe6 27 dk.dst 9f939a3a-3fc8-4a79-bacb-7aa27621c2eb 3 Category 0210 99 29 urn:ddi:dk.dst:bdcc9bc6-d230-4dce-a1db-4be7b5cdef67:27 dk.dst bdcc9bc6-d230-4dce-a1db-4be7b5cdef67 27 dk.dst 2baa8161-382d-45dc-9d1a-07ade20e6403 3 Category 0210 99 31 urn:ddi:dk.dst:56693388-1569-4770-89e8-2fbcf8759114:27 dk.dst 56693388-1569-4770-89e8-2fbcf8759114 27 dk.dst 92513dab-b965-4fbd-a7a0-d7a266e311f2 3 Category 0210 99 39 urn:ddi:dk.dst:a49c037d-bfb6-4349-803c-2eb5c2b3a411:27 dk.dst a49c037d-bfb6-4349-803c-2eb5c2b3a411 27 dk.dst b4e187b0-8dac-412f-b6cd-360c6af6401b 3 Category 0210 99 41 urn:ddi:dk.dst:6ceae91d-2150-416a-8b7e-7a76151ac642:27 dk.dst 6ceae91d-2150-416a-8b7e-7a76151ac642 27 dk.dst 1fec048e-2dab-42de-aaa3-21c56d4110a6 3 Category 0210 99 49 urn:ddi:dk.dst:f3164943-e865-41b7-a3df-82bd7c78a15e:27 dk.dst f3164943-e865-41b7-a3df-82bd7c78a15e 27 dk.dst 15b2d322-66fd-4046-8016-424f33464e53 3 Category 0210 99 51 urn:ddi:dk.dst:2113e31b-bf76-4406-82ab-37d2bd41ee05:27 dk.dst 2113e31b-bf76-4406-82ab-37d2bd41ee05 27 dk.dst ff87a3cb-49e0-4e3b-8fb3-84bf65b879af 3 Category 0210 99 59 urn:ddi:dk.dst:2c32b7cb-c79b-4a1c-a240-8d82cc7a1961:27 dk.dst 2c32b7cb-c79b-4a1c-a240-8d82cc7a1961 27 dk.dst 88a0f55d-94b1-4efc-b2a0-436b073fe526 3 Category 0210 99 71 urn:ddi:dk.dst:6072136d-c36b-42de-abdb-40c2abd3ff33:27 dk.dst 6072136d-c36b-42de-abdb-40c2abd3ff33 27 dk.dst cdd944c8-f638-464e-b8ff-41633d3f0136 3 Category 0210 99 79 urn:ddi:dk.dst:7b0736e8-da1e-49dc-a6b5-10e59c7f2446:27 dk.dst 7b0736e8-da1e-49dc-a6b5-10e59c7f2446 27 dk.dst f727d91f-b73b-4286-848d-f4bca2ea446a 3 Category 0210 99 85 urn:ddi:dk.dst:76e7fd1f-8774-473f-802b-b9bf5b771b34:27 dk.dst 76e7fd1f-8774-473f-802b-b9bf5b771b34 27 dk.dst c11bae62-0d59-4c58-9eb2-885585f283fc 3 Category 0210 99 90 urn:ddi:dk.dst:fab5b68f-487d-4a47-bf3e-689fe5e127b1:27 dk.dst fab5b68f-487d-4a47-bf3e-689fe5e127b1 27 dk.dst 7875b4d3-2913-4fcb-a77a-a1725a37102e 3 Category 03 urn:ddi:dk.dst:136c8489-bd8b-4555-ad5f-792cb0d8a1ff:27 dk.dst 136c8489-bd8b-4555-ad5f-792cb0d8a1ff 27 dk.dst 34cf9ab4-d8c8-46e3-b794-3015e9af3fde 3 Category 0301 urn:ddi:dk.dst:dff549a1-a61d-4160-9df7-6f9524f03a49:27 dk.dst dff549a1-a61d-4160-9df7-6f9524f03a49 27 dk.dst 57fdfb0c-cd21-4330-81e0-a25e5157b146 3 Category 0301 11 urn:ddi:dk.dst:f017d41f-fcb5-4c9a-94d2-d8f96effde94:27 dk.dst f017d41f-fcb5-4c9a-94d2-d8f96effde94 27 dk.dst 758a69ad-a58b-4e2f-a71d-1b5f30277de8 3 Category 0301 11 00 urn:ddi:dk.dst:679e6510-1e8a-4bad-a360-eca41b5b1e9b:27 dk.dst 679e6510-1e8a-4bad-a360-eca41b5b1e9b 27 dk.dst da878987-97fa-4ecc-a3b4-21aaf3a9b795 3 Category 0301 19 urn:ddi:dk.dst:5c150c0b-bd3e-40bc-ad45-eee8bac9fd56:27 dk.dst 5c150c0b-bd3e-40bc-ad45-eee8bac9fd56 27 dk.dst 16a23135-1506-46f4-8db1-40fac1d6ef0e 3 Category 0301 19 00 urn:ddi:dk.dst:1e67b8c1-7491-428a-9b75-af774e5a88d0:27 dk.dst 1e67b8c1-7491-428a-9b75-af774e5a88d0 27 dk.dst a33c24c2-516c-435b-aaf3-f547905c62ca 3 Category 0301 91 urn:ddi:dk.dst:c876b7ba-70b6-4250-b8a3-232113118c4c:27 dk.dst c876b7ba-70b6-4250-b8a3-232113118c4c 27 dk.dst 4a96d46c-4a85-4548-aadc-7ae8a4f83f76 3 Category 0301 91 10 urn:ddi:dk.dst:cb9e9674-d024-4872-be17-5491e408354f:27 dk.dst cb9e9674-d024-4872-be17-5491e408354f 27 dk.dst 02d47cc8-2d5b-4161-b0fd-2a106cf0093a 3 Category 0301 91 90 urn:ddi:dk.dst:96190b70-e9b8-4a9d-989c-4981c35a5f91:27 dk.dst 96190b70-e9b8-4a9d-989c-4981c35a5f91 27 dk.dst c741e3af-b0b2-4bff-bf9e-33ee9c34c1fc 3 Category 0301 92 urn:ddi:dk.dst:8083a859-8524-4d42-bb75-5ad029672db1:27 dk.dst 8083a859-8524-4d42-bb75-5ad029672db1 27 dk.dst 94dfb31d-049c-4f90-a4fa-03e8222a91de 3 Category 0301 92 10 urn:ddi:dk.dst:c0b57e4d-3f2d-4bbc-8e6e-aee35858ff0a:27 dk.dst c0b57e4d-3f2d-4bbc-8e6e-aee35858ff0a 27 dk.dst 6cb4b28d-7121-4e96-8405-33d81f74b30b 3 Category 0301 92 30 urn:ddi:dk.dst:22c3bdd8-fa53-4c77-80a6-b01d173484a5:27 dk.dst 22c3bdd8-fa53-4c77-80a6-b01d173484a5 27 dk.dst daa58659-0023-4760-b85e-8f347e0468f4 3 Category 0301 92 90 urn:ddi:dk.dst:489c9b5b-9936-4d14-af4d-df6fa4703483:27 dk.dst 489c9b5b-9936-4d14-af4d-df6fa4703483 27 dk.dst 1dd471c0-bea7-473e-8c52-e26dd15a0b94 3 Category 0301 93 urn:ddi:dk.dst:780d800d-48c3-4b9f-b730-d41253c294a8:27 dk.dst 780d800d-48c3-4b9f-b730-d41253c294a8 27 dk.dst 0e3c57ae-9e88-4877-b6d9-315b90304f15 3 Category 0301 93 00 urn:ddi:dk.dst:88015c83-3eb3-483a-9835-19390e576a43:27 dk.dst 88015c83-3eb3-483a-9835-19390e576a43 27 dk.dst f02944e8-cb28-4dc2-877a-197a5efe554a 3 Category 0301 94 urn:ddi:dk.dst:c1a8e746-498a-447f-81a5-1e4d4807a82c:27 dk.dst c1a8e746-498a-447f-81a5-1e4d4807a82c 27 dk.dst 033545c1-d21c-411a-9247-473c31d32650 3 Category 0301 94 10 urn:ddi:dk.dst:7705f4c2-d1e3-47e1-a3ab-aecbb1d1fd66:27 dk.dst 7705f4c2-d1e3-47e1-a3ab-aecbb1d1fd66 27 dk.dst fd5ec1ee-c0bd-4d79-877e-1e0d70ab1553 3 Category 0301 94 90 urn:ddi:dk.dst:87249bf5-7093-4e07-b082-afbf92c3c399:27 dk.dst 87249bf5-7093-4e07-b082-afbf92c3c399 27 dk.dst 2c53b7e2-be7b-4e25-83ef-2c6f97d276db 3 Category 0301 95 urn:ddi:dk.dst:9c50b43f-1d18-4908-9a58-bd561008cf77:27 dk.dst 9c50b43f-1d18-4908-9a58-bd561008cf77 27 dk.dst 0d6c1e78-266f-462c-b6cc-dd719401e8ed 3 Category 0301 95 00 urn:ddi:dk.dst:4446923a-109a-4eea-a88e-19f2cd0b35f3:27 dk.dst 4446923a-109a-4eea-a88e-19f2cd0b35f3 27 dk.dst dd3029c7-f08b-49a9-ab8a-8c11a8154ad0 3 Category 0301 99 urn:ddi:dk.dst:fb97d71a-2313-4caf-9129-fab2f8f316a0:27 dk.dst fb97d71a-2313-4caf-9129-fab2f8f316a0 27 dk.dst d474e6b1-167d-49e3-a7ea-546c17b73519 3 Category 0301 99 11 urn:ddi:dk.dst:42479542-e70b-443a-b31f-dc045da72f58:27 dk.dst 42479542-e70b-443a-b31f-dc045da72f58 27 dk.dst e82b72e7-e9fc-4b4c-bc12-1b07c189d336 3 Category 0301 99 17 urn:ddi:dk.dst:0075a905-4659-4bce-a294-c4cd103b116f:27 dk.dst 0075a905-4659-4bce-a294-c4cd103b116f 27 dk.dst 856383b7-620b-4ce4-be5e-35bfbf0a2978 3 Category 0301 99 85 urn:ddi:dk.dst:22504f3f-48dc-468f-95ca-1b2ee18c80f3:27 dk.dst 22504f3f-48dc-468f-95ca-1b2ee18c80f3 27 dk.dst e1752a15-aed3-43ed-ae65-e0b02b77df57 3 Category 0302 urn:ddi:dk.dst:6c67b3df-c504-429e-a899-7003ea7ae652:27 dk.dst 6c67b3df-c504-429e-a899-7003ea7ae652 27 dk.dst 5f3ed876-b6bb-49ce-bab4-597e312752e3 3 Category 0302 11 urn:ddi:dk.dst:3648ed54-c88f-46ce-9f34-c7fc3f8baece:27 dk.dst 3648ed54-c88f-46ce-9f34-c7fc3f8baece 27 dk.dst 6ee1d326-fcc8-4dea-8f6f-373cfc893641 3 Category 0302 11 10 urn:ddi:dk.dst:832d5537-45ea-4785-a263-0169b4124bcd:27 dk.dst 832d5537-45ea-4785-a263-0169b4124bcd 27 dk.dst d21b1405-d03e-4af7-8358-36db34673b9b 3 Category 0302 11 20 urn:ddi:dk.dst:79f5a559-1433-4f77-bbaf-6d41b9318f55:27 dk.dst 79f5a559-1433-4f77-bbaf-6d41b9318f55 27 dk.dst fa4ef358-59ab-4e24-9fe7-f3198134a21b 3 Category 0302 11 80 urn:ddi:dk.dst:9964f14f-d03c-4062-9511-aed9fa6376da:27 dk.dst 9964f14f-d03c-4062-9511-aed9fa6376da 27 dk.dst 8348fe52-7911-4807-bfb8-7613c59a4df1 3 Category 0302 13 urn:ddi:dk.dst:2ea75738-1e4d-4db1-aefa-89c0e59485a6:27 dk.dst 2ea75738-1e4d-4db1-aefa-89c0e59485a6 27 dk.dst 79e929ae-4639-426c-8910-d2be5b9e865c 3 Category 0302 13 00 urn:ddi:dk.dst:c80a6e2a-51c9-4015-8dd9-2b12560efa9d:27 dk.dst c80a6e2a-51c9-4015-8dd9-2b12560efa9d 27 dk.dst 354d28b2-8b99-4ac8-a63c-e4fff39e33a2 3 Category 0302 14 urn:ddi:dk.dst:1df80a61-d8ba-48b4-bbe1-ddb15e3926a0:27 dk.dst 1df80a61-d8ba-48b4-bbe1-ddb15e3926a0 27 dk.dst 155a4bbd-be70-4e36-9a1b-4cbd9f1cbbaa 3 Category 0302 14 00 urn:ddi:dk.dst:328ed940-d985-46f5-b76f-0c4c8dec2fe5:27 dk.dst 328ed940-d985-46f5-b76f-0c4c8dec2fe5 27 dk.dst be616d71-3e7a-4c36-88d8-50efb4407a4a 3 Category 0302 19 urn:ddi:dk.dst:4914d642-21c0-4b45-9146-689295f19c79:27 dk.dst 4914d642-21c0-4b45-9146-689295f19c79 27 dk.dst f8a97d2f-f636-4be4-b826-3fc2c162f653 3 Category 0302 19 00 urn:ddi:dk.dst:78206446-35d2-4eb4-b104-f63206b046ec:27 dk.dst 78206446-35d2-4eb4-b104-f63206b046ec 27 dk.dst 0192ce04-73c3-489d-9d63-b8d1e67d5151 3 Category 0302 21 urn:ddi:dk.dst:bccbac4b-d6ad-4212-8fb1-c5cd0260f3fa:27 dk.dst bccbac4b-d6ad-4212-8fb1-c5cd0260f3fa 27 dk.dst 5eebdad0-8777-4b6d-b46b-6e88e1b95030 3 Category 0302 21 10 urn:ddi:dk.dst:7b825dfc-f3a7-4921-9b51-14f0ffcc7d2e:27 dk.dst 7b825dfc-f3a7-4921-9b51-14f0ffcc7d2e 27 dk.dst 6c780eda-2050-4e41-9d79-dc40ec49a154 3 Category 0302 21 30 urn:ddi:dk.dst:5ea5c287-5407-426f-86bf-6d2292eee365:27 dk.dst 5ea5c287-5407-426f-86bf-6d2292eee365 27 dk.dst a5e921d2-abfa-412b-ac4d-88a62edd7e53 3 Category 0302 21 90 urn:ddi:dk.dst:1ec8e365-de5b-4f07-8adb-03d518e4e6e3:27 dk.dst 1ec8e365-de5b-4f07-8adb-03d518e4e6e3 27 dk.dst 676cc019-24ef-4d45-9e3e-462cab427e50 3 Category 0302 22 urn:ddi:dk.dst:d168a007-8133-4c1e-a095-6323bd894b9d:27 dk.dst d168a007-8133-4c1e-a095-6323bd894b9d 27 dk.dst c1fd66c7-8514-4db0-bb62-160eeaa49c3d 3 Category 0302 22 00 urn:ddi:dk.dst:404855ba-a072-45c3-8a67-2a3a76c0f8ed:27 dk.dst 404855ba-a072-45c3-8a67-2a3a76c0f8ed 27 dk.dst 34027185-34ec-4cb7-a57c-10fdcc93bf81 3 Category 0302 23 urn:ddi:dk.dst:f1317453-c139-43e3-bdf0-ed12d68de47f:27 dk.dst f1317453-c139-43e3-bdf0-ed12d68de47f 27 dk.dst eec472a2-e353-4a0b-b4e0-1c1624983102 3 Category 0302 23 00 urn:ddi:dk.dst:ab608d89-2fb6-45fb-bf3e-21a1564ba352:27 dk.dst ab608d89-2fb6-45fb-bf3e-21a1564ba352 27 dk.dst 1da8ed9d-4d9a-4318-873e-b457de5e4f0a 3 Category 0302 24 urn:ddi:dk.dst:ce43d240-59a3-4d7a-b241-d1db3a68d562:27 dk.dst ce43d240-59a3-4d7a-b241-d1db3a68d562 27 dk.dst 27bd4ce1-04dd-4581-abf8-cc756573d670 3 Category 0302 24 00 urn:ddi:dk.dst:f8b752bc-1c85-404c-9c08-a57631f71d01:27 dk.dst f8b752bc-1c85-404c-9c08-a57631f71d01 27 dk.dst c96a6284-4d97-4b5d-b7c2-76c735c79adb 3 Category 0302 29 urn:ddi:dk.dst:3ed9edb8-e122-4f17-a624-af00c5af10ee:27 dk.dst 3ed9edb8-e122-4f17-a624-af00c5af10ee 27 dk.dst 8bdf4213-c052-477e-a769-20a514f4d8b6 3 Category 0302 29 10 urn:ddi:dk.dst:daf30b27-3eaa-43cd-9afc-70b104735d7d:27 dk.dst daf30b27-3eaa-43cd-9afc-70b104735d7d 27 dk.dst 767a7a27-2291-42b3-8afa-5e2111bc370d 3 Category 0302 29 80 urn:ddi:dk.dst:cf386c79-2f56-4d95-b469-e75d5eee57d7:27 dk.dst cf386c79-2f56-4d95-b469-e75d5eee57d7 27 dk.dst e6b4722f-c51f-4a17-9ace-5eae2b5159ea 3 Category 0302 31 urn:ddi:dk.dst:a348d189-7554-4e6b-aaf7-8c74909854c2:27 dk.dst a348d189-7554-4e6b-aaf7-8c74909854c2 27 dk.dst 720b9a50-e54c-4a92-8d75-77f02f29f67d 3 Category 0302 31 10 urn:ddi:dk.dst:ba800bd7-e318-4453-a489-4e7647f3c7de:27 dk.dst ba800bd7-e318-4453-a489-4e7647f3c7de 27 dk.dst 6e2cac9d-aca1-476f-a3b5-7bd172d74721 3 Category 0302 31 90 urn:ddi:dk.dst:212836a0-a3de-4045-8b59-3c71a9805ab6:27 dk.dst 212836a0-a3de-4045-8b59-3c71a9805ab6 27 dk.dst 77be29ec-d96e-4f72-b2e5-9a25ba88988c 3 Category 0302 32 urn:ddi:dk.dst:4e3bec0f-d05e-413f-af0e-1c77051dc057:27 dk.dst 4e3bec0f-d05e-413f-af0e-1c77051dc057 27 dk.dst 668eacf5-9502-4f33-8076-d5ceffe52cac 3 Category 0302 32 10 urn:ddi:dk.dst:281425e8-5efd-42b4-adce-be6c5468916a:27 dk.dst 281425e8-5efd-42b4-adce-be6c5468916a 27 dk.dst ae7a77a7-9176-496b-b4cd-566dcd4b1277 3 Category 0302 32 90 urn:ddi:dk.dst:e2e27674-b122-4b10-bcb0-982a9c8e222b:27 dk.dst e2e27674-b122-4b10-bcb0-982a9c8e222b 27 dk.dst 18a9a136-4ddf-48ae-b3e0-687adb044f0a 3 Category 0302 33 urn:ddi:dk.dst:32ce9b23-2385-4e81-b9e5-a20b6dc6f5fc:27 dk.dst 32ce9b23-2385-4e81-b9e5-a20b6dc6f5fc 27 dk.dst cea3ed3d-4370-4918-8b34-631d6e020866 3 Category 0302 33 10 urn:ddi:dk.dst:e1123113-888d-4970-96f7-f0f034de4734:27 dk.dst e1123113-888d-4970-96f7-f0f034de4734 27 dk.dst 87fe4ef2-e27a-419c-a31d-1d07b53adbf8 3 Category 0302 33 90 urn:ddi:dk.dst:a93716f4-4e73-40ac-a21a-6cda5a84702c:27 dk.dst a93716f4-4e73-40ac-a21a-6cda5a84702c 27 dk.dst f2f05054-d87b-4549-a145-baa92f489914 3 Category 0302 34 urn:ddi:dk.dst:0252c683-802d-4c7e-9e51-3b59a9567165:27 dk.dst 0252c683-802d-4c7e-9e51-3b59a9567165 27 dk.dst e2cb5b2f-4c91-4f1f-9803-53b2ea92ff74 3 Category 0302 34 10 urn:ddi:dk.dst:1a9793b3-79a0-4fc6-a8cd-528f5818a684:27 dk.dst 1a9793b3-79a0-4fc6-a8cd-528f5818a684 27 dk.dst 7cc5420e-2141-44e1-b895-c6e8c98b7e34 3 Category 0302 34 90 urn:ddi:dk.dst:7a0a5a03-3028-4111-8044-2f252ffa5a41:27 dk.dst 7a0a5a03-3028-4111-8044-2f252ffa5a41 27 dk.dst e35494b6-4501-490c-84bf-30d9c14c2d60 3 Category 0302 35 urn:ddi:dk.dst:3b4d7362-4e58-4072-b287-0fc3514358ef:27 dk.dst 3b4d7362-4e58-4072-b287-0fc3514358ef 27 dk.dst b0818e44-c9eb-497b-b270-9bc3cb952479 3 Category 0302 35 11 urn:ddi:dk.dst:a607d3ff-a953-490a-b403-56e3c2d2db10:27 dk.dst a607d3ff-a953-490a-b403-56e3c2d2db10 27 dk.dst adc0f8f3-17af-4b28-8b99-143e4800ea24 3 Category 0302 35 19 urn:ddi:dk.dst:a02835aa-8642-44ea-8edd-53b6e84cc598:27 dk.dst a02835aa-8642-44ea-8edd-53b6e84cc598 27 dk.dst 05202405-f0eb-4e88-b8c0-a8be13b1922b 3 Category 0302 35 91 urn:ddi:dk.dst:d0521d8e-26f5-437d-9bfb-37fad0f3c297:27 dk.dst d0521d8e-26f5-437d-9bfb-37fad0f3c297 27 dk.dst 78667de7-d3b5-4537-95d1-a066d39fcf10 3 Category 0302 35 99 urn:ddi:dk.dst:caf97c28-dd1a-4c0d-8ef0-a82ec64b35b9:27 dk.dst caf97c28-dd1a-4c0d-8ef0-a82ec64b35b9 27 dk.dst 449011ca-cccb-47d8-a9bb-343410fc86ec 3 Category 0302 36 urn:ddi:dk.dst:5179a0c0-9a18-4df2-85ab-5d2a6a5aa23c:27 dk.dst 5179a0c0-9a18-4df2-85ab-5d2a6a5aa23c 27 dk.dst c67e1059-6039-426e-a978-702d7ef502bf 3 Category 0302 36 10 urn:ddi:dk.dst:df3e18d1-52b5-49ce-950e-52c21ac45330:27 dk.dst df3e18d1-52b5-49ce-950e-52c21ac45330 27 dk.dst 5a13700f-8a29-4afa-b1d3-b7108be46e18 3 Category 0302 36 90 urn:ddi:dk.dst:aed4cbb0-1383-40c9-b952-2f73e108ad52:27 dk.dst aed4cbb0-1383-40c9-b952-2f73e108ad52 27 dk.dst 6aa9b3a0-0a14-4e02-9a5f-5d78b30eeff9 3 Category 0302 39 urn:ddi:dk.dst:bb06bfb5-89d2-49f3-95b5-c37f6dacbf57:27 dk.dst bb06bfb5-89d2-49f3-95b5-c37f6dacbf57 27 dk.dst 8c5d3ce4-a7e1-4303-943b-84ca671e37a5 3 Category 0302 39 20 urn:ddi:dk.dst:6b440922-03e7-4880-b263-c2bd90e37c15:27 dk.dst 6b440922-03e7-4880-b263-c2bd90e37c15 27 dk.dst 9854e4d9-fb43-492d-b3d3-356d9c26999e 3 Category 0302 39 80 urn:ddi:dk.dst:e317aaba-a22b-432e-92ba-f836b4fd7d4d:27 dk.dst e317aaba-a22b-432e-92ba-f836b4fd7d4d 27 dk.dst 457ca47e-ed45-4fe2-9dcf-7ab5989531ae 3 Category 0302 41 urn:ddi:dk.dst:c575efa5-e79e-48e5-a51b-f5d1b39b46b2:27 dk.dst c575efa5-e79e-48e5-a51b-f5d1b39b46b2 27 dk.dst e455ec75-5fc0-4448-9ba9-13426988366e 3 Category 0302 41 00 urn:ddi:dk.dst:a72ef7c1-f877-4021-9dc1-269b9fb33ec6:27 dk.dst a72ef7c1-f877-4021-9dc1-269b9fb33ec6 27 dk.dst 0defc6f2-f47c-4ac9-adde-55132f0f6f0e 3 Category 0302 42 urn:ddi:dk.dst:bca7ab47-5af9-4e96-ba54-af0c5bc26b9a:27 dk.dst bca7ab47-5af9-4e96-ba54-af0c5bc26b9a 27 dk.dst 47dfdfed-1db8-4766-9cd5-3e166444d8c6 3 Category 0302 42 00 urn:ddi:dk.dst:1fe35817-e50c-495d-b1f9-5b2752674a0e:27 dk.dst 1fe35817-e50c-495d-b1f9-5b2752674a0e 27 dk.dst 05d30cec-6651-4aac-b089-e6fc8a73bcda 3 Category 0302 43 urn:ddi:dk.dst:9f58b0f6-141a-4502-8fba-70b83c5789f4:27 dk.dst 9f58b0f6-141a-4502-8fba-70b83c5789f4 27 dk.dst 15f4986c-8b90-40a8-b6b8-21f1ef510a91 3 Category 0302 43 10 urn:ddi:dk.dst:f52205c6-fb14-452d-9155-e5f007ee5734:27 dk.dst f52205c6-fb14-452d-9155-e5f007ee5734 27 dk.dst 14fbf524-8220-450e-93d4-f77216a11597 3 Category 0302 43 30 urn:ddi:dk.dst:a864c50c-2a29-456f-bd23-0623884c76ae:27 dk.dst a864c50c-2a29-456f-bd23-0623884c76ae 27 dk.dst 29b7c4d0-260c-4164-b0b6-e745d21748cf 3 Category 0302 43 90 urn:ddi:dk.dst:b51df48f-04a3-4b4f-9cf8-1f2562467e2c:27 dk.dst b51df48f-04a3-4b4f-9cf8-1f2562467e2c 27 dk.dst ff424522-e53d-4c9e-9a9e-dd97e55d91a8 3 Category 0302 44 urn:ddi:dk.dst:8b42de8a-2e6e-405d-942d-3953e439ab8c:27 dk.dst 8b42de8a-2e6e-405d-942d-3953e439ab8c 27 dk.dst 128efdf0-0454-4753-a08e-3091e8abbbdc 3 Category 0302 44 00 urn:ddi:dk.dst:d1279996-c6a5-40ea-a494-c35e897ea46a:27 dk.dst d1279996-c6a5-40ea-a494-c35e897ea46a 27 dk.dst 22843d11-79e1-4f93-8468-e67c114db80a 3 Category 0302 45 urn:ddi:dk.dst:8418c18a-dbaa-4ec2-9f3d-0dcbbf5ce44b:27 dk.dst 8418c18a-dbaa-4ec2-9f3d-0dcbbf5ce44b 27 dk.dst 40189ac3-7106-4dda-9e11-4e0c410cb0d9 3 Category 0302 45 10 urn:ddi:dk.dst:547ec93c-7e83-4a18-9f68-80619e60b7ca:27 dk.dst 547ec93c-7e83-4a18-9f68-80619e60b7ca 27 dk.dst b5ebef6f-2927-4d47-9a05-536c1345b283 3 Category 0302 45 30 urn:ddi:dk.dst:c2146207-854b-4bf2-af53-4e26697e7280:27 dk.dst c2146207-854b-4bf2-af53-4e26697e7280 27 dk.dst 5fd01950-bdd0-46a0-b912-5e351eed5f9f 3 Category 0302 45 90 urn:ddi:dk.dst:b14bf4af-c8ba-4d90-8947-879b0bd065c6:27 dk.dst b14bf4af-c8ba-4d90-8947-879b0bd065c6 27 dk.dst 3d200b5d-eb32-4e89-bbd4-ebfabd818d6b 3 Category 0302 46 urn:ddi:dk.dst:6dc28a51-c3b3-4769-8090-94fc0ba678f9:27 dk.dst 6dc28a51-c3b3-4769-8090-94fc0ba678f9 27 dk.dst 1cb2fbea-ce31-463f-8af2-001e8ba7688a 3 Category 0302 46 00 urn:ddi:dk.dst:b97249a9-f365-4094-824b-7fc53c099fd0:27 dk.dst b97249a9-f365-4094-824b-7fc53c099fd0 27 dk.dst b0b669aa-d740-4cba-850f-bc27d6084cd5 3 Category 0302 47 urn:ddi:dk.dst:f61b19c2-b34c-4443-8449-7f2dcb11313c:27 dk.dst f61b19c2-b34c-4443-8449-7f2dcb11313c 27 dk.dst 2cda92ea-9660-47c8-8102-68378d6a0f09 3 Category 0302 47 00 urn:ddi:dk.dst:4c863467-6ed4-414c-9a2e-53890c015cee:27 dk.dst 4c863467-6ed4-414c-9a2e-53890c015cee 27 dk.dst 2d51cf41-fc08-476d-b905-f16425e3e9f8 3 Category 0302 49 urn:ddi:dk.dst:b89b0481-b3c3-4a49-932d-f55a3afe3359:27 dk.dst b89b0481-b3c3-4a49-932d-f55a3afe3359 27 dk.dst b1c9adcd-ee99-4401-a31b-718bc9024341 3 Category 0302 49 11 urn:ddi:dk.dst:fb2d9793-5d8e-4930-b307-5c015da0f85b:27 dk.dst fb2d9793-5d8e-4930-b307-5c015da0f85b 27 dk.dst b5b7c982-ca1f-481b-9ad6-73831046b406 3 Category 0302 49 19 urn:ddi:dk.dst:e134c852-0469-4420-b552-993204df6b10:27 dk.dst e134c852-0469-4420-b552-993204df6b10 27 dk.dst 8f80f26a-5999-49c9-ba98-c07c6b67e121 3 Category 0302 49 90 urn:ddi:dk.dst:8b63d4a2-f8ff-4fe7-ad45-9747ae281345:27 dk.dst 8b63d4a2-f8ff-4fe7-ad45-9747ae281345 27 dk.dst 61e5f72b-21b6-4035-9cf9-5b063292e054 3 Category 0302 51 urn:ddi:dk.dst:3e5b714e-690e-45f3-8258-62e3ae44ae6e:27 dk.dst 3e5b714e-690e-45f3-8258-62e3ae44ae6e 27 dk.dst e0a5bc5c-61f4-4b5c-a08e-86c9e1680405 3 Category 0302 51 10 urn:ddi:dk.dst:b27aa02f-44c3-4c9c-8625-a4e880d0e00b:27 dk.dst b27aa02f-44c3-4c9c-8625-a4e880d0e00b 27 dk.dst 8ffeab7c-f5f3-4484-8fe3-3ce33ee1041e 3 Category 0302 51 90 urn:ddi:dk.dst:2cb6400b-c18a-4783-846c-7b5fd2ec5a26:27 dk.dst 2cb6400b-c18a-4783-846c-7b5fd2ec5a26 27 dk.dst 86c4a2bf-7071-46d9-9db6-0b3a1f85e553 3 Category 0302 52 urn:ddi:dk.dst:354b80a9-21a9-4539-bc4e-b598671bb418:27 dk.dst 354b80a9-21a9-4539-bc4e-b598671bb418 27 dk.dst a4b360e9-e28c-4bbb-b7a1-e64ea7b3b845 3 Category 0302 52 00 urn:ddi:dk.dst:87950cb4-95dc-4678-a807-28a72d1c8ff2:27 dk.dst 87950cb4-95dc-4678-a807-28a72d1c8ff2 27 dk.dst e2785e1a-8a30-4b2d-a37f-4237c4a15f28 3 Category 0302 53 urn:ddi:dk.dst:7d0e730a-87ca-4d03-b244-f34a0750a4bd:27 dk.dst 7d0e730a-87ca-4d03-b244-f34a0750a4bd 27 dk.dst 22140d6c-2e26-4ea4-a83e-917e9613f95a 3 Category 0302 53 00 urn:ddi:dk.dst:9b687a1f-069c-41a3-bb81-60fe0eb448f9:27 dk.dst 9b687a1f-069c-41a3-bb81-60fe0eb448f9 27 dk.dst cf5c1e85-5f8a-4dc8-ab28-f3a09c4570b5 3 Category 0302 54 urn:ddi:dk.dst:ee61b123-4bae-4472-b916-74a6799478bc:27 dk.dst ee61b123-4bae-4472-b916-74a6799478bc 27 dk.dst 019ce3ec-f89a-4efa-bc6b-1d0521546c48 3 Category 0302 54 11 urn:ddi:dk.dst:626e996e-6215-4ec1-bcd3-354cd78b2cd1:27 dk.dst 626e996e-6215-4ec1-bcd3-354cd78b2cd1 27 dk.dst 0ea2b995-9686-40ad-9bf0-2c6eeec6c15f 3 Category 0302 54 15 urn:ddi:dk.dst:9b0d400d-0b3d-4ed9-bc91-7a881110f23e:27 dk.dst 9b0d400d-0b3d-4ed9-bc91-7a881110f23e 27 dk.dst 99c624ff-1b46-4c05-ab95-05ce9fd26424 3 Category 0302 54 19 urn:ddi:dk.dst:ba824948-b4d0-4406-bdf2-43c3fb1f8fc4:27 dk.dst ba824948-b4d0-4406-bdf2-43c3fb1f8fc4 27 dk.dst c1951855-5ee9-4c74-942e-b138ccb8b92b 3 Category 0302 54 90 urn:ddi:dk.dst:4127c245-cc9b-4502-b5f6-373c46210188:27 dk.dst 4127c245-cc9b-4502-b5f6-373c46210188 27 dk.dst 862c81b9-7ead-4814-befd-cbec8976251e 3 Category 0302 55 urn:ddi:dk.dst:a4ae98dd-ee42-4305-a60d-9547599e16e4:27 dk.dst a4ae98dd-ee42-4305-a60d-9547599e16e4 27 dk.dst 1c4b991f-f8f4-4003-bb6e-490fa726fc15 3 Category 0302 55 00 urn:ddi:dk.dst:d3fac6ce-382d-4d81-8c7b-2d1193ffb6f1:27 dk.dst d3fac6ce-382d-4d81-8c7b-2d1193ffb6f1 27 dk.dst 1ce22c62-30d5-4ad1-911f-de9664bf1bd7 3 Category 0302 56 urn:ddi:dk.dst:30083773-f25b-43e5-b8db-b30eaebd6506:27 dk.dst 30083773-f25b-43e5-b8db-b30eaebd6506 27 dk.dst 90ed4e1f-6d46-4aac-907f-0b7eedc4d0f8 3 Category 0302 56 00 urn:ddi:dk.dst:fa36af01-60cc-421b-9e0a-612b28394cbd:27 dk.dst fa36af01-60cc-421b-9e0a-612b28394cbd 27 dk.dst 618cd23a-e39f-449b-9c19-a783191e1fa0 3 Category 0302 59 urn:ddi:dk.dst:feca6d27-0e36-40a7-993f-5459ae967fc4:27 dk.dst feca6d27-0e36-40a7-993f-5459ae967fc4 27 dk.dst 575c4fd8-5f1b-420c-bba7-ac06a10cf9fc 3 Category 0302 59 10 urn:ddi:dk.dst:15c28904-9065-43c5-a6b9-37e23c051691:27 dk.dst 15c28904-9065-43c5-a6b9-37e23c051691 27 dk.dst 1f4bdc68-4eb3-4f24-ae96-b5bd459f85a4 3 Category 0302 59 20 urn:ddi:dk.dst:6865d07c-8d12-40d5-81a8-47784b594343:27 dk.dst 6865d07c-8d12-40d5-81a8-47784b594343 27 dk.dst fe1ff5da-9b23-4847-b122-72786e4bbd2d 3 Category 0302 59 30 urn:ddi:dk.dst:26a7700e-6c6b-4281-b93c-e0a960b7cb53:27 dk.dst 26a7700e-6c6b-4281-b93c-e0a960b7cb53 27 dk.dst a4e83b81-ed65-4b9a-a896-f40491a5f108 3 Category 0302 59 40 urn:ddi:dk.dst:27ec5928-02b2-436d-bba1-d86074510e26:27 dk.dst 27ec5928-02b2-436d-bba1-d86074510e26 27 dk.dst be65cf60-677c-4425-8ac1-1bf2d63e9ebd 3 Category 0302 59 90 urn:ddi:dk.dst:9240e3dd-864f-4f8e-ba19-69b3957434bd:27 dk.dst 9240e3dd-864f-4f8e-ba19-69b3957434bd 27 dk.dst 4646484d-69a8-480d-8b9e-68214ecb71f2 3 Category 0302 71 urn:ddi:dk.dst:ab917456-8b5c-4ac9-a51a-15a64e16cd19:27 dk.dst ab917456-8b5c-4ac9-a51a-15a64e16cd19 27 dk.dst 7fe22b06-49d6-4ac4-a512-22f5a4e10e2b 3 Category 0302 71 00 urn:ddi:dk.dst:56bf1a3a-183a-4718-8a4c-2db5adc5b381:27 dk.dst 56bf1a3a-183a-4718-8a4c-2db5adc5b381 27 dk.dst 15a80822-dad3-4f60-83ff-916d2cef0a96 3 Category 0302 72 urn:ddi:dk.dst:ebdcb0e5-ea1a-4269-a0e7-fe65e5fdefb1:27 dk.dst ebdcb0e5-ea1a-4269-a0e7-fe65e5fdefb1 27 dk.dst d454832d-5a3c-4201-aff2-b431f0f199ec 3 Category 0302 72 00 urn:ddi:dk.dst:2f24ec9c-eb59-408b-a3bd-ae327e80a3bc:27 dk.dst 2f24ec9c-eb59-408b-a3bd-ae327e80a3bc 27 dk.dst cff2a813-2b9a-486d-8b97-ff9ffa1e0a01 3 Category 0302 73 urn:ddi:dk.dst:683a0fb9-3386-40d5-9111-5337616c5f3c:27 dk.dst 683a0fb9-3386-40d5-9111-5337616c5f3c 27 dk.dst cd4f2e73-d7f6-415f-8006-c0983a503fd4 3 Category 0302 73 00 urn:ddi:dk.dst:1b6b2f61-cfdb-4396-81b7-802df570ce6b:27 dk.dst 1b6b2f61-cfdb-4396-81b7-802df570ce6b 27 dk.dst f4cfa7c2-968f-445f-ae18-a801f0193d08 3 Category 0302 74 urn:ddi:dk.dst:f2c32d22-d025-4b22-b95b-551ec395899c:27 dk.dst f2c32d22-d025-4b22-b95b-551ec395899c 27 dk.dst bc0ca5cd-0dae-40cb-ac80-22f353986774 3 Category 0302 74 00 urn:ddi:dk.dst:42e9037b-fd9b-4927-81bf-aa88f62958c9:27 dk.dst 42e9037b-fd9b-4927-81bf-aa88f62958c9 27 dk.dst 467b3996-2d1f-4504-abfe-d395e890ca2f 3 Category 0302 79 urn:ddi:dk.dst:49aed2ae-d369-43a8-8d93-e2d9e31a19e1:27 dk.dst 49aed2ae-d369-43a8-8d93-e2d9e31a19e1 27 dk.dst f5bbf181-f1c3-49c7-a9a2-52dc8ba1b77f 3 Category 0302 79 00 urn:ddi:dk.dst:3e78cd0a-9532-47c1-8fac-c0c2ee3bbf5b:27 dk.dst 3e78cd0a-9532-47c1-8fac-c0c2ee3bbf5b 27 dk.dst 76760ebd-a6cd-4b1f-87ec-117108409666 3 Category 0302 81 urn:ddi:dk.dst:bb98bb83-30b1-439c-9ac5-77979285f31d:27 dk.dst bb98bb83-30b1-439c-9ac5-77979285f31d 27 dk.dst e4bd5ce3-e5bd-4b12-b8fb-a4ff090e4da2 3 Category 0302 81 15 urn:ddi:dk.dst:b7fdafc6-cdc6-4217-976d-8a579593fc7d:27 dk.dst b7fdafc6-cdc6-4217-976d-8a579593fc7d 27 dk.dst 7d59a8b1-41c3-43ea-8915-f841c9b9ea89 3 Category 0302 81 30 urn:ddi:dk.dst:6d07de75-c11a-44e7-a34d-a8596b32f9c2:27 dk.dst 6d07de75-c11a-44e7-a34d-a8596b32f9c2 27 dk.dst 63cbe1f2-5731-4a14-befc-7ca56814ee53 3 Category 0302 81 40 urn:ddi:dk.dst:9c33aa6e-2960-4982-b6a2-1d6698aef779:27 dk.dst 9c33aa6e-2960-4982-b6a2-1d6698aef779 27 dk.dst 3127fdc2-d7df-4450-8347-794766f7c7b6 3 Category 0302 81 80 urn:ddi:dk.dst:2d59a019-6fae-4a16-83f2-264dcbd02837:27 dk.dst 2d59a019-6fae-4a16-83f2-264dcbd02837 27 dk.dst 2762112e-c760-4b81-ad74-c1d48340c19c 3 Category 0302 82 urn:ddi:dk.dst:1d2c1046-52ad-4857-a4d2-bc90c1b575f5:27 dk.dst 1d2c1046-52ad-4857-a4d2-bc90c1b575f5 27 dk.dst cf9d940d-368d-4e61-8794-f6c8df09bbbb 3 Category 0302 82 00 urn:ddi:dk.dst:f4741145-c843-40f3-9a6a-40b6aa650524:27 dk.dst f4741145-c843-40f3-9a6a-40b6aa650524 27 dk.dst 79020b79-aa08-4446-8054-abd162d1dfba 3 Category 0302 83 urn:ddi:dk.dst:3134bf0f-2027-4e53-9ed8-8031a48921ee:27 dk.dst 3134bf0f-2027-4e53-9ed8-8031a48921ee 27 dk.dst 6bcb3799-31a9-4f1d-8409-1b4cb016e248 3 Category 0302 83 00 urn:ddi:dk.dst:12db03d7-1dbf-4b29-93ad-9dd3faea41d4:27 dk.dst 12db03d7-1dbf-4b29-93ad-9dd3faea41d4 27 dk.dst 4ae42247-7650-45bc-9c63-837e4c54a0e2 3 Category 0302 84 urn:ddi:dk.dst:443baee3-cc66-4cdf-9a52-c847eb1b5ab9:27 dk.dst 443baee3-cc66-4cdf-9a52-c847eb1b5ab9 27 dk.dst 9622d5a7-d268-41ed-8bb4-9a868aea0d55 3 Category 0302 84 10 urn:ddi:dk.dst:ff516c55-28b0-4e43-9268-f5ee71a25742:27 dk.dst ff516c55-28b0-4e43-9268-f5ee71a25742 27 dk.dst d3e4f82a-5e02-4ac7-be69-fe49af62742f 3 Category 0302 84 90 urn:ddi:dk.dst:846bf2e7-f3ce-45a6-83bc-8cdfa19f1ca0:27 dk.dst 846bf2e7-f3ce-45a6-83bc-8cdfa19f1ca0 27 dk.dst 7ecf9e5d-f63c-4565-aca2-31eff940f6b0 3 Category 0302 85 urn:ddi:dk.dst:482239bb-7d99-48fe-8e7f-1c1bf6ff4cc3:27 dk.dst 482239bb-7d99-48fe-8e7f-1c1bf6ff4cc3 27 dk.dst 9bf143ef-00f7-4ecf-85dd-b5ce498eef38 3 Category 0302 85 10 urn:ddi:dk.dst:09b0d3a2-07a5-438b-9666-86ed8588f3ba:27 dk.dst 09b0d3a2-07a5-438b-9666-86ed8588f3ba 27 dk.dst 421759c9-d764-4a12-a53f-54246e1531b7 3 Category 0302 85 30 urn:ddi:dk.dst:8d34618e-9047-4337-aa59-68d48de93d22:27 dk.dst 8d34618e-9047-4337-aa59-68d48de93d22 27 dk.dst b2302cb4-1f39-4f32-9061-9615261f0f99 3 Category 0302 85 90 urn:ddi:dk.dst:6eccd2f0-07a6-42dc-acf8-3f9a068932b2:27 dk.dst 6eccd2f0-07a6-42dc-acf8-3f9a068932b2 27 dk.dst ec93eedc-1c37-4ea4-a179-b164a00d5d6a 3 Category 0302 89 urn:ddi:dk.dst:8c7e138e-3841-4a74-baaa-e38eea842551:27 dk.dst 8c7e138e-3841-4a74-baaa-e38eea842551 27 dk.dst 7b1ca45b-342b-4005-817f-1ea376ce8f01 3 Category 0302 89 10 urn:ddi:dk.dst:320ad042-948a-460a-848b-95e25de7f178:27 dk.dst 320ad042-948a-460a-848b-95e25de7f178 27 dk.dst 8f5cd83b-7273-40b6-914b-89f14cc470a2 3 Category 0302 89 21 urn:ddi:dk.dst:1ea9191d-68c5-4df3-bbea-0300414ea761:27 dk.dst 1ea9191d-68c5-4df3-bbea-0300414ea761 27 dk.dst 26528c48-11cd-486e-a8e2-240332cb5417 3 Category 0302 89 29 urn:ddi:dk.dst:5d44e445-b55e-493e-995a-1c9be058fbb0:27 dk.dst 5d44e445-b55e-493e-995a-1c9be058fbb0 27 dk.dst 9c189480-d8b2-4b87-bea2-a0184bd5084d 3 Category 0302 89 31 urn:ddi:dk.dst:512bbe9c-e3e6-400c-8136-71167b2c53d4:27 dk.dst 512bbe9c-e3e6-400c-8136-71167b2c53d4 27 dk.dst 76c5a386-af76-4221-86d3-0dc26e8e58f0 3 Category 0302 89 39 urn:ddi:dk.dst:0fbd7d65-2a72-4dcc-ab40-4dad53d36f12:27 dk.dst 0fbd7d65-2a72-4dcc-ab40-4dad53d36f12 27 dk.dst d7a73f65-2faf-4f8f-b8fd-d3f1f6f70586 3 Category 0302 89 40 urn:ddi:dk.dst:7af3e12f-83ae-42e7-8e60-fc76fbae1fbf:27 dk.dst 7af3e12f-83ae-42e7-8e60-fc76fbae1fbf 27 dk.dst 2ed93895-22c7-4457-8087-0eecca376092 3 Category 0302 89 50 urn:ddi:dk.dst:64f82f4c-b434-45fa-971c-41795106ed90:27 dk.dst 64f82f4c-b434-45fa-971c-41795106ed90 27 dk.dst bf6f3a15-7d0e-4428-b449-478ef390717d 3 Category 0302 89 60 urn:ddi:dk.dst:2da292c8-4e0d-4fd1-bf0f-cca2adab29c2:27 dk.dst 2da292c8-4e0d-4fd1-bf0f-cca2adab29c2 27 dk.dst beaace2e-3d5f-4b59-8193-34f291d83857 3 Category 0302 89 90 urn:ddi:dk.dst:8870929e-8630-4d5e-a5f8-90367f4c282c:27 dk.dst 8870929e-8630-4d5e-a5f8-90367f4c282c 27 dk.dst e87afe40-438b-4fa5-8544-4cf5e8b0de8f 3 Category 0302 91 urn:ddi:dk.dst:2c781a70-5c7d-4c8d-be34-fc6928021c5a:27 dk.dst 2c781a70-5c7d-4c8d-be34-fc6928021c5a 27 dk.dst 22ce007d-5572-4dfd-8647-92e9734e0277 3 Category 0302 91 00 urn:ddi:dk.dst:2118ecc9-1617-4152-b652-743b00abba08:27 dk.dst 2118ecc9-1617-4152-b652-743b00abba08 27 dk.dst b73df246-b3d0-4296-a6f1-0abc7a0f7886 3 Category 0302 92 urn:ddi:dk.dst:172257f0-2759-4984-bc98-61ea77aa20e0:27 dk.dst 172257f0-2759-4984-bc98-61ea77aa20e0 27 dk.dst 53f3efb1-b768-4f86-a03b-b1190491c933 3 Category 0302 92 00 urn:ddi:dk.dst:91764943-1d53-42d8-b331-4bd31403209b:27 dk.dst 91764943-1d53-42d8-b331-4bd31403209b 27 dk.dst 908a1746-28ed-4d1b-a0ad-8a1f7ec9ded9 3 Category 0302 99 urn:ddi:dk.dst:73b5772f-c36f-4856-b02e-5480d9360192:27 dk.dst 73b5772f-c36f-4856-b02e-5480d9360192 27 dk.dst c8a07542-4374-42bc-8c93-1b03a86497fd 3 Category 0302 99 00 urn:ddi:dk.dst:b9138251-2e59-461b-85d5-870af0614838:27 dk.dst b9138251-2e59-461b-85d5-870af0614838 27 dk.dst 1e5763cb-731e-4edd-a28e-d791328a24ff 3 Category 0303 urn:ddi:dk.dst:979bdd32-332c-4748-ba01-1f22c09d3152:27 dk.dst 979bdd32-332c-4748-ba01-1f22c09d3152 27 dk.dst 40dc9093-bc28-4044-a4ba-aad5c5570332 3 Category 0303 11 urn:ddi:dk.dst:ed22a6f5-652d-4727-84ac-aa80e4272fec:27 dk.dst ed22a6f5-652d-4727-84ac-aa80e4272fec 27 dk.dst d06d8792-7e6c-4996-885a-69cbe279bcb7 3 Category 0303 11 00 urn:ddi:dk.dst:a14fb291-3bfa-40e6-a731-46ffabb9a77d:27 dk.dst a14fb291-3bfa-40e6-a731-46ffabb9a77d 27 dk.dst a00c4208-b0fc-4f41-a566-7dd5dbe5003e 3 Category 0303 12 urn:ddi:dk.dst:f7d39e8e-9b5e-4a6a-a098-08ceab02ecf8:27 dk.dst f7d39e8e-9b5e-4a6a-a098-08ceab02ecf8 27 dk.dst 1fd9dce5-cc35-433d-9b09-40ca669d6da2 3 Category 0303 12 00 urn:ddi:dk.dst:05f99559-46c4-43b7-8198-5a29d9a99917:27 dk.dst 05f99559-46c4-43b7-8198-5a29d9a99917 27 dk.dst 25c6aa2e-6655-45ae-ab41-1f528c529167 3 Category 0303 13 urn:ddi:dk.dst:f3add7f3-0c27-492e-866c-3b5c853c67e7:27 dk.dst f3add7f3-0c27-492e-866c-3b5c853c67e7 27 dk.dst 6433f0fe-1f81-4fb0-ac23-ec468ef79fa7 3 Category 0303 13 00 urn:ddi:dk.dst:163f484a-9dfc-4c9c-a25c-e50baaf480a3:27 dk.dst 163f484a-9dfc-4c9c-a25c-e50baaf480a3 27 dk.dst 512e172f-be24-441d-850b-607577b7adce 3 Category 0303 14 urn:ddi:dk.dst:9664d19c-d10b-4fbe-9a07-fa08ded519b3:27 dk.dst 9664d19c-d10b-4fbe-9a07-fa08ded519b3 27 dk.dst c3e692bc-7cea-4ecb-ba37-d5aba673bd6a 3 Category 0303 14 10 urn:ddi:dk.dst:f119151a-63b1-4328-9ced-4ef66d9b3c2e:27 dk.dst f119151a-63b1-4328-9ced-4ef66d9b3c2e 27 dk.dst 0d6c8d73-e819-4959-86ea-c3ea73f8cc9a 3 Category 0303 14 20 urn:ddi:dk.dst:8fdcac22-0348-4573-a827-ee5accb244e7:27 dk.dst 8fdcac22-0348-4573-a827-ee5accb244e7 27 dk.dst 61b445b9-b13b-4085-90e7-9f2109d3c3f1 3 Category 0303 14 90 urn:ddi:dk.dst:c166825d-380d-44f4-8b03-609304dc104a:27 dk.dst c166825d-380d-44f4-8b03-609304dc104a 27 dk.dst 2cc742e8-3699-4b57-b191-031b67bc5be2 3 Category 0303 19 urn:ddi:dk.dst:ecfaed36-0870-47a7-8fa4-664d2a020c5f:27 dk.dst ecfaed36-0870-47a7-8fa4-664d2a020c5f 27 dk.dst 867bc692-52b1-48bc-9e56-43798b15ee1b 3 Category 0303 19 00 urn:ddi:dk.dst:f10d683e-c487-4842-a81c-7e60bbb0ef69:27 dk.dst f10d683e-c487-4842-a81c-7e60bbb0ef69 27 dk.dst 1275a54a-c0a5-4a93-93fc-96924d5b56ac 3 Category 0303 23 urn:ddi:dk.dst:bc9537f4-543d-46d4-8ab1-3490ad5b8881:27 dk.dst bc9537f4-543d-46d4-8ab1-3490ad5b8881 27 dk.dst cdc3192c-aed3-4d63-86ec-ed5e557f5f91 3 Category 0303 23 00 urn:ddi:dk.dst:34451eb2-4d7c-487c-a036-fafb17a5c55a:27 dk.dst 34451eb2-4d7c-487c-a036-fafb17a5c55a 27 dk.dst 23e7ee72-aeb0-4448-9011-ab4a2d08d698 3 Category 0303 24 urn:ddi:dk.dst:c0c5c978-25ad-4419-b62c-fc335b9b6844:27 dk.dst c0c5c978-25ad-4419-b62c-fc335b9b6844 27 dk.dst 7718fb0e-4017-4f0f-b83b-fd93daef3445 3 Category 0303 24 00 urn:ddi:dk.dst:5887ee32-cd9b-4844-bf51-319c03750bdf:27 dk.dst 5887ee32-cd9b-4844-bf51-319c03750bdf 27 dk.dst cfdd36f3-d40d-49fd-b3d3-a01f71332ba4 3 Category 0303 25 urn:ddi:dk.dst:12460af5-2168-4d8b-8422-7d362965abb1:27 dk.dst 12460af5-2168-4d8b-8422-7d362965abb1 27 dk.dst 1db046e1-8060-4356-af6f-0db7b1fb362e 3 Category 0303 25 00 urn:ddi:dk.dst:78b74cdd-56df-4c73-9f6c-3f4b2b0c0f65:27 dk.dst 78b74cdd-56df-4c73-9f6c-3f4b2b0c0f65 27 dk.dst 788424b0-0868-406b-8d6e-58845c6e0ceb 3 Category 0303 26 urn:ddi:dk.dst:66d19835-e21c-4cfc-a3d0-6f8636821723:27 dk.dst 66d19835-e21c-4cfc-a3d0-6f8636821723 27 dk.dst c00933b1-ecfa-49b3-a440-c923688e2281 3 Category 0303 26 00 urn:ddi:dk.dst:7adf29ab-293d-4f58-9bc8-b657d76d1aeb:27 dk.dst 7adf29ab-293d-4f58-9bc8-b657d76d1aeb 27 dk.dst aaad3b21-56fb-42bd-a374-553750afc67a 3 Category 0303 29 urn:ddi:dk.dst:d9d03e71-741f-40e8-8225-8d8493fbfd61:27 dk.dst d9d03e71-741f-40e8-8225-8d8493fbfd61 27 dk.dst 2b2a723c-92e4-497a-a84c-d1975af2fc84 3 Category 0303 29 00 urn:ddi:dk.dst:d1fc8f5d-d71e-4b4a-9a4e-6e3598344294:27 dk.dst d1fc8f5d-d71e-4b4a-9a4e-6e3598344294 27 dk.dst 85c94a50-c231-42da-9259-a5669ce9d555 3 Category 0303 31 urn:ddi:dk.dst:59781b8f-68f0-4c58-b86e-aedcc71841f1:27 dk.dst 59781b8f-68f0-4c58-b86e-aedcc71841f1 27 dk.dst acd9f205-559d-499b-a2b0-802c7f65faaf 3 Category 0303 31 10 urn:ddi:dk.dst:e0065233-9aa6-47b3-bb56-a9412ef0fe5d:27 dk.dst e0065233-9aa6-47b3-bb56-a9412ef0fe5d 27 dk.dst 8dc8bd6e-daf2-4fe7-89c1-d8a2d8492abb 3 Category 0303 31 30 urn:ddi:dk.dst:d3e94e59-37d7-44d7-a63b-cd26e7a69308:27 dk.dst d3e94e59-37d7-44d7-a63b-cd26e7a69308 27 dk.dst 67d198a3-9847-424e-86b5-42f62b6b8534 3 Category 0303 31 90 urn:ddi:dk.dst:a1190a61-cf3e-4251-96d1-d41bbda7eeed:27 dk.dst a1190a61-cf3e-4251-96d1-d41bbda7eeed 27 dk.dst 5839b004-22b3-4f9a-a659-e146904ddbeb 3 Category 0303 32 urn:ddi:dk.dst:8c5f8b5c-8b1a-413a-83ef-17bba62d73f1:27 dk.dst 8c5f8b5c-8b1a-413a-83ef-17bba62d73f1 27 dk.dst a346ba5b-108d-4345-9054-41f377239ddb 3 Category 0303 32 00 urn:ddi:dk.dst:d018079a-3400-4f64-b8df-7fac643bbeae:27 dk.dst d018079a-3400-4f64-b8df-7fac643bbeae 27 dk.dst bf0d9df3-f852-4a57-afa3-1d4ac3c9c074 3 Category 0303 33 urn:ddi:dk.dst:cd404dd1-ae03-4a71-abdf-6807a18d4715:27 dk.dst cd404dd1-ae03-4a71-abdf-6807a18d4715 27 dk.dst 28193302-2e23-4bc1-96c4-10148268c651 3 Category 0303 33 00 urn:ddi:dk.dst:666a4b26-5a39-4a0f-bf87-f5e4a4d9b802:27 dk.dst 666a4b26-5a39-4a0f-bf87-f5e4a4d9b802 27 dk.dst 00ae61fc-57ff-498d-869b-bf9639615726 3 Category 0303 34 urn:ddi:dk.dst:f82056c6-8de8-4abe-825a-e0a372bff29f:27 dk.dst f82056c6-8de8-4abe-825a-e0a372bff29f 27 dk.dst f9237ac3-45e9-4cb1-a762-e6d6d8f29a5c 3 Category 0303 34 00 urn:ddi:dk.dst:338837ba-3d92-4a01-b110-6b5c9b983093:27 dk.dst 338837ba-3d92-4a01-b110-6b5c9b983093 27 dk.dst 797464fb-595d-4f37-a105-6025d26120bc 3 Category 0303 39 urn:ddi:dk.dst:85b804a1-b6ee-4929-ac6c-1b9d6a7d0bd5:27 dk.dst 85b804a1-b6ee-4929-ac6c-1b9d6a7d0bd5 27 dk.dst 81263fcc-98b1-402e-a11e-57b7375a379e 3 Category 0303 39 10 urn:ddi:dk.dst:25c8ee7c-7187-48d6-9f29-f6895d4c62d6:27 dk.dst 25c8ee7c-7187-48d6-9f29-f6895d4c62d6 27 dk.dst 472808a1-15e8-4912-b6ff-4e554f04cfa7 3 Category 0303 39 30 urn:ddi:dk.dst:37e7fac1-e6af-406a-8677-2748d09f24f4:27 dk.dst 37e7fac1-e6af-406a-8677-2748d09f24f4 27 dk.dst f79f5682-d5eb-4250-a03c-2ad5cac160a6 3 Category 0303 39 50 urn:ddi:dk.dst:c1fc6be6-4de9-40fa-9d82-81df329f76cd:27 dk.dst c1fc6be6-4de9-40fa-9d82-81df329f76cd 27 dk.dst 48c9de43-9b1b-4bfd-9aa1-e4174dcecdf3 3 Category 0303 39 85 urn:ddi:dk.dst:e8010ed6-030d-4f22-9401-f46455e29784:27 dk.dst e8010ed6-030d-4f22-9401-f46455e29784 27 dk.dst 7c58e2b3-1f40-40d3-980d-22ef73c04c81 3 Category 0303 41 urn:ddi:dk.dst:c9017c86-e46c-44b8-a2a8-2e4a3de0b76a:27 dk.dst c9017c86-e46c-44b8-a2a8-2e4a3de0b76a 27 dk.dst d0d0e1f5-d3ee-46e7-ba3e-5efb62b05fbc 3 Category 0303 41 10 urn:ddi:dk.dst:360e60d8-fa90-4342-a1b2-075b810ccbd8:27 dk.dst 360e60d8-fa90-4342-a1b2-075b810ccbd8 27 dk.dst 1bf296c8-19d1-495a-965d-78d5245ede7b 3 Category 0303 41 90 urn:ddi:dk.dst:8700f9c6-0518-4fd9-a683-df9a694cd2a4:27 dk.dst 8700f9c6-0518-4fd9-a683-df9a694cd2a4 27 dk.dst 6805fe04-6e1d-4e5b-920b-25b544636de8 3 Category 0303 42 urn:ddi:dk.dst:7fe47d37-0888-47c4-9ba2-d106274f82d4:27 dk.dst 7fe47d37-0888-47c4-9ba2-d106274f82d4 27 dk.dst 2ef3e836-c321-41ed-92df-0afd49fd34ed 3 Category 0303 42 20 urn:ddi:dk.dst:78e1be46-c913-4bdd-bb28-75c26f32c9e6:27 dk.dst 78e1be46-c913-4bdd-bb28-75c26f32c9e6 27 dk.dst 671f1bcd-be91-43dd-8b7f-f2fd3504fe49 3 Category 0303 42 90 urn:ddi:dk.dst:b617a4d0-a7c5-468d-bcaf-7295d84a7b69:27 dk.dst b617a4d0-a7c5-468d-bcaf-7295d84a7b69 27 dk.dst 507f2f44-8c71-491d-909b-d150c2024aef 3 Category 0303 43 urn:ddi:dk.dst:ebf9e7b8-4221-4863-bb58-e25259b93f82:27 dk.dst ebf9e7b8-4221-4863-bb58-e25259b93f82 27 dk.dst 1f018364-10ca-409d-9d16-24012c1e407b 3 Category 0303 43 10 urn:ddi:dk.dst:d6234353-978d-4e0f-9314-d6b24d9211d7:27 dk.dst d6234353-978d-4e0f-9314-d6b24d9211d7 27 dk.dst eecb40ea-5264-4fae-81e7-e24e721b17fc 3 Category 0303 43 90 urn:ddi:dk.dst:db3d8c3e-2510-4b21-8a5e-1d27c388c31b:27 dk.dst db3d8c3e-2510-4b21-8a5e-1d27c388c31b 27 dk.dst 663bc9f9-6e94-496d-a5d5-d34dc508f556 3 Category 0303 44 urn:ddi:dk.dst:96f3d1b2-b6c6-41cc-aa30-68b1f3765285:27 dk.dst 96f3d1b2-b6c6-41cc-aa30-68b1f3765285 27 dk.dst 7b842a1c-07bc-47ca-a5cf-931096ec0230 3 Category 0303 44 10 urn:ddi:dk.dst:95f40d3d-7717-48db-83dd-98bd96d9b62a:27 dk.dst 95f40d3d-7717-48db-83dd-98bd96d9b62a 27 dk.dst 6d5d6d62-f6f0-49e7-8862-2e6b1b6779dd 3 Category 0303 44 90 urn:ddi:dk.dst:25a49a1e-3f2e-4251-8c4d-0fef461300b5:27 dk.dst 25a49a1e-3f2e-4251-8c4d-0fef461300b5 27 dk.dst 2d8b71df-351f-45a2-8cd2-1f11d1a9aa54 3 Category 0303 45 urn:ddi:dk.dst:975ca2c8-982b-4680-b53c-5f7d106339a3:27 dk.dst 975ca2c8-982b-4680-b53c-5f7d106339a3 27 dk.dst 5407d382-8ccd-4e83-b447-9d4ea6a25d0c 3 Category 0303 45 12 urn:ddi:dk.dst:59af29f2-9cd0-4820-8bf3-d407d8da587a:27 dk.dst 59af29f2-9cd0-4820-8bf3-d407d8da587a 27 dk.dst d4796a66-dd54-4d94-9a23-5e50b1330804 3 Category 0303 45 18 urn:ddi:dk.dst:e8406f6b-fb18-49be-a92c-2f12936605e8:27 dk.dst e8406f6b-fb18-49be-a92c-2f12936605e8 27 dk.dst 82b32d4b-6a88-4900-9d64-43eec7782db0 3 Category 0303 45 91 urn:ddi:dk.dst:c45f9103-4468-4f7d-abac-04bfca65245b:27 dk.dst c45f9103-4468-4f7d-abac-04bfca65245b 27 dk.dst 91f71a36-2bfe-4a47-8212-e65e0a152faa 3 Category 0303 45 99 urn:ddi:dk.dst:402f43bc-ea06-41dd-8cca-8090b0bd79e3:27 dk.dst 402f43bc-ea06-41dd-8cca-8090b0bd79e3 27 dk.dst 7d22fc0b-e375-429b-90fa-70749bea576b 3 Category 0303 46 urn:ddi:dk.dst:73679be1-5007-4442-bba1-7c4e0f44186d:27 dk.dst 73679be1-5007-4442-bba1-7c4e0f44186d 27 dk.dst 2fee5708-ff00-4eee-9fe8-4900592ac1e4 3 Category 0303 46 10 urn:ddi:dk.dst:e4f682a6-eb5b-47ea-9328-3059cf6214a6:27 dk.dst e4f682a6-eb5b-47ea-9328-3059cf6214a6 27 dk.dst f7e27e5c-001e-4591-a1bc-9f5a8009ba3b 3 Category 0303 46 90 urn:ddi:dk.dst:10bcceae-aea6-4656-9484-fbc6c6242bb0:27 dk.dst 10bcceae-aea6-4656-9484-fbc6c6242bb0 27 dk.dst 5afc6aeb-a0e4-4ef1-9a46-23549647b8fd 3 Category 0303 49 urn:ddi:dk.dst:ae7bf04c-80aa-4563-9906-0d508666226c:27 dk.dst ae7bf04c-80aa-4563-9906-0d508666226c 27 dk.dst 87353770-7da1-453b-9213-93e4d084ff4a 3 Category 0303 49 20 urn:ddi:dk.dst:26ccd655-3fd7-4606-91ab-94d09faece4e:27 dk.dst 26ccd655-3fd7-4606-91ab-94d09faece4e 27 dk.dst 24b35ec5-885b-4f36-887b-11e9db31c07a 3 Category 0303 49 85 urn:ddi:dk.dst:9fc52c4d-f898-4910-b301-71805491b002:27 dk.dst 9fc52c4d-f898-4910-b301-71805491b002 27 dk.dst 4b9fdad4-490e-4c1a-978b-dc2f0830ef69 3 Category 0303 51 urn:ddi:dk.dst:b23cd0f3-21d8-4dab-a517-57d6f9523d78:27 dk.dst b23cd0f3-21d8-4dab-a517-57d6f9523d78 27 dk.dst 06203189-f350-4ca9-aabc-34f08bb6d5a9 3 Category 0303 51 00 urn:ddi:dk.dst:e52189e3-8c91-490e-b417-c6a68226ff16:27 dk.dst e52189e3-8c91-490e-b417-c6a68226ff16 27 dk.dst a20feaf7-afde-4bfb-802d-c300116e1322 3 Category 0303 53 urn:ddi:dk.dst:80760ae8-5f89-4887-8382-ac7d810117af:27 dk.dst 80760ae8-5f89-4887-8382-ac7d810117af 27 dk.dst 3b1cbd41-043d-4b37-a20f-737c8b95cbf3 3 Category 0303 53 10 urn:ddi:dk.dst:7d086456-7fdc-49f0-9687-ce199579230f:27 dk.dst 7d086456-7fdc-49f0-9687-ce199579230f 27 dk.dst 71738da4-4267-4abd-8b78-a3a73e3e67f3 3 Category 0303 53 30 urn:ddi:dk.dst:30fb6728-c346-479c-b141-739988035dcf:27 dk.dst 30fb6728-c346-479c-b141-739988035dcf 27 dk.dst 2a71ac78-8c74-4b24-baf2-3f761941ed04 3 Category 0303 53 90 urn:ddi:dk.dst:a27f9659-3179-4d50-8c63-866261d6d53a:27 dk.dst a27f9659-3179-4d50-8c63-866261d6d53a 27 dk.dst ef46d43f-0290-4d99-934b-22b52cd8c942 3 Category 0303 54 urn:ddi:dk.dst:7a32a7ba-163a-4666-becd-796deec8088e:27 dk.dst 7a32a7ba-163a-4666-becd-796deec8088e 27 dk.dst f9997105-a3b6-4f40-bc23-6fe7247fa70b 3 Category 0303 54 10 urn:ddi:dk.dst:ee7b9288-2521-40f2-bed5-ae99b0cce450:27 dk.dst ee7b9288-2521-40f2-bed5-ae99b0cce450 27 dk.dst 49337ea0-2c0e-4edf-a1de-e5ce3b0af170 3 Category 0303 54 90 urn:ddi:dk.dst:479dbe74-88ce-4dfd-b9da-87538d5b033b:27 dk.dst 479dbe74-88ce-4dfd-b9da-87538d5b033b 27 dk.dst 5316493b-fd37-48b6-9138-8822e23a17fc 3 Category 0303 55 urn:ddi:dk.dst:88b9ee98-956f-45b6-8d94-519558f9ff56:27 dk.dst 88b9ee98-956f-45b6-8d94-519558f9ff56 27 dk.dst 0cfbf240-8126-43a6-b8c6-2e7ddf9db629 3 Category 0303 55 10 urn:ddi:dk.dst:3a15b8b9-f022-403c-a8de-3781dc328adf:27 dk.dst 3a15b8b9-f022-403c-a8de-3781dc328adf 27 dk.dst 964cb58d-3b6a-4c42-b77b-9b02c7337dac 3 Category 0303 55 30 urn:ddi:dk.dst:38e73175-0c7c-4ef8-a4c1-6a38140bb197:27 dk.dst 38e73175-0c7c-4ef8-a4c1-6a38140bb197 27 dk.dst 6ad3cb04-b533-4a25-abe8-83b507d227ba 3 Category 0303 55 90 urn:ddi:dk.dst:4e6e8c3c-30ff-47a8-8108-c293b40050df:27 dk.dst 4e6e8c3c-30ff-47a8-8108-c293b40050df 27 dk.dst b97f1aba-4608-4f15-bd5a-27b573b636f5 3 Category 0303 56 urn:ddi:dk.dst:cef4aba5-006b-4667-aee3-31fe95f95a7c:27 dk.dst cef4aba5-006b-4667-aee3-31fe95f95a7c 27 dk.dst 8a2972cf-d739-457b-ade8-2c5415de26ea 3 Category 0303 56 00 urn:ddi:dk.dst:608f36ac-5ab5-4d61-9eeb-9122fe56a77c:27 dk.dst 608f36ac-5ab5-4d61-9eeb-9122fe56a77c 27 dk.dst fc63eeb9-cbbf-4d9f-ab6c-fec79d0a2cc4 3 Category 0303 57 urn:ddi:dk.dst:f3117d4e-f974-49ed-93b1-37f78431b297:27 dk.dst f3117d4e-f974-49ed-93b1-37f78431b297 27 dk.dst 728d8268-fb1f-419d-b9a8-f1722b586d82 3 Category 0303 57 00 urn:ddi:dk.dst:e8e0991d-718d-4027-851e-4e656b76e193:27 dk.dst e8e0991d-718d-4027-851e-4e656b76e193 27 dk.dst c38fc006-6f5d-43cc-9378-f8fdf32e6aa3 3 Category 0303 59 urn:ddi:dk.dst:95b9a530-decf-4cd3-82a5-8710c713bfbe:27 dk.dst 95b9a530-decf-4cd3-82a5-8710c713bfbe 27 dk.dst 8dd99ad3-5cbe-4b0e-acb8-02c92f184fef 3 Category 0303 59 10 urn:ddi:dk.dst:39d4e393-a234-4889-84e8-96d5e8da1b5f:27 dk.dst 39d4e393-a234-4889-84e8-96d5e8da1b5f 27 dk.dst 7b14a720-a513-484b-a96f-b5855033e53e 3 Category 0303 59 21 urn:ddi:dk.dst:7d905881-2f33-466f-ab36-5b5cba179646:27 dk.dst 7d905881-2f33-466f-ab36-5b5cba179646 27 dk.dst e4f8aa37-098e-41b6-9a8c-ee6285bc0568 3 Category 0303 59 29 urn:ddi:dk.dst:dfd7cc7e-1f3e-4940-a279-b7bb8dcaf0bc:27 dk.dst dfd7cc7e-1f3e-4940-a279-b7bb8dcaf0bc 27 dk.dst 2b38f4fe-d043-453f-b388-db4111812cba 3 Category 0303 59 90 urn:ddi:dk.dst:faead3a2-2b00-48aa-b964-567779c13582:27 dk.dst faead3a2-2b00-48aa-b964-567779c13582 27 dk.dst 723cf222-9f45-4e94-9209-1ee9b709f615 3 Category 0303 63 urn:ddi:dk.dst:4c1de4dd-d29a-440b-877b-0eb55742222b:27 dk.dst 4c1de4dd-d29a-440b-877b-0eb55742222b 27 dk.dst b4360aff-0773-4645-a6c1-753ed474f8f0 3 Category 0303 63 10 urn:ddi:dk.dst:d90cf3c3-2890-4c5c-ba28-0d9b07eed4e0:27 dk.dst d90cf3c3-2890-4c5c-ba28-0d9b07eed4e0 27 dk.dst ae7154d0-7187-4b84-a54a-af6c62d4e521 3 Category 0303 63 30 urn:ddi:dk.dst:9156d04f-c78b-490e-9680-59a123906b55:27 dk.dst 9156d04f-c78b-490e-9680-59a123906b55 27 dk.dst 84dd5ede-b71c-4b67-80b4-45da8f700e6c 3 Category 0303 63 90 urn:ddi:dk.dst:43dfea41-8465-4b1d-bb6c-a964a39ea6bf:27 dk.dst 43dfea41-8465-4b1d-bb6c-a964a39ea6bf 27 dk.dst 7351d26f-3a9b-4ea0-84fe-915ddadd37b9 3 Category 0303 64 urn:ddi:dk.dst:774b70f7-0daf-4f62-bb95-943cf6a570fc:27 dk.dst 774b70f7-0daf-4f62-bb95-943cf6a570fc 27 dk.dst ff1fcba6-5b7d-4dca-8f89-9f20021ae826 3 Category 0303 64 00 urn:ddi:dk.dst:25adb80f-1186-48d1-9b04-2bb767563b16:27 dk.dst 25adb80f-1186-48d1-9b04-2bb767563b16 27 dk.dst 09f41d39-67a0-4d43-9adb-d01dedf10038 3 Category 0303 65 urn:ddi:dk.dst:afdf4e4f-045a-42c2-b0db-ddbb4819c9d8:27 dk.dst afdf4e4f-045a-42c2-b0db-ddbb4819c9d8 27 dk.dst 5ac08c43-af7e-4639-96c0-35a80350b443 3 Category 0303 65 00 urn:ddi:dk.dst:96b23cef-4aa5-421f-9158-4e26969b6245:27 dk.dst 96b23cef-4aa5-421f-9158-4e26969b6245 27 dk.dst 5140a668-d749-457b-9e2f-b5e734dae816 3 Category 0303 66 urn:ddi:dk.dst:cd2081eb-6f87-4883-af02-4d10a10ed4b8:27 dk.dst cd2081eb-6f87-4883-af02-4d10a10ed4b8 27 dk.dst e70ac459-4614-41ee-83b1-02ec9335d6d2 3 Category 0303 66 11 urn:ddi:dk.dst:08c05d74-bffb-49e3-a41c-3dd1d3c2b73c:27 dk.dst 08c05d74-bffb-49e3-a41c-3dd1d3c2b73c 27 dk.dst 39bca02b-83a1-4f3f-827b-365df072a02f 3 Category 0303 66 12 urn:ddi:dk.dst:e49183ff-7982-4af0-823e-4ee585a4642e:27 dk.dst e49183ff-7982-4af0-823e-4ee585a4642e 27 dk.dst 5d562e95-e311-444d-a1b8-8871882773f5 3 Category 0303 66 13 urn:ddi:dk.dst:993e0a92-4ffd-4c57-8488-b1bf85afdada:27 dk.dst 993e0a92-4ffd-4c57-8488-b1bf85afdada 27 dk.dst 5c37bdd4-435a-4974-831b-6103a6c9b06a 3 Category 0303 66 19 urn:ddi:dk.dst:679f488b-82bd-4bb1-98aa-bb3e02ba5e38:27 dk.dst 679f488b-82bd-4bb1-98aa-bb3e02ba5e38 27 dk.dst 2b7d7838-47b7-47c5-805e-b47a88f17e00 3 Category 0303 66 90 urn:ddi:dk.dst:e6121ff1-793f-48f4-80e7-025027bdf935:27 dk.dst e6121ff1-793f-48f4-80e7-025027bdf935 27 dk.dst 0bb927dd-be00-4572-a02a-c0764593ef0b 3 Category 0303 67 urn:ddi:dk.dst:6da4e3d2-a5ff-4865-989c-87ec3294e105:27 dk.dst 6da4e3d2-a5ff-4865-989c-87ec3294e105 27 dk.dst 93cdf562-4ea3-4f09-bb88-b42fdbf01e7c 3 Category 0303 67 00 urn:ddi:dk.dst:38a3f3b3-1394-45e6-96ca-04ae5904bab4:27 dk.dst 38a3f3b3-1394-45e6-96ca-04ae5904bab4 27 dk.dst 935d74ed-9872-4f4b-93eb-5868fd34f2b9 3 Category 0303 68 urn:ddi:dk.dst:cdc8b5cb-3dd6-47fd-86e1-4f350cd7cbce:27 dk.dst cdc8b5cb-3dd6-47fd-86e1-4f350cd7cbce 27 dk.dst 95505dc9-6eae-40d6-a8db-e0a40d25cba6 3 Category 0303 68 10 urn:ddi:dk.dst:8476d27d-5e45-460c-9ac7-e98594349d29:27 dk.dst 8476d27d-5e45-460c-9ac7-e98594349d29 27 dk.dst 19b338eb-5106-4192-9bb2-21b86e2ae88c 3 Category 0303 68 90 urn:ddi:dk.dst:a96fdb37-8402-497b-9234-496f62353546:27 dk.dst a96fdb37-8402-497b-9234-496f62353546 27 dk.dst b3631dce-087c-4ef2-ab79-e2c320dd532d 3 Category 0303 69 urn:ddi:dk.dst:5cb058f5-bfe3-4e5d-a9ba-f5d5a82d5d22:27 dk.dst 5cb058f5-bfe3-4e5d-a9ba-f5d5a82d5d22 27 dk.dst d65e79da-4c1a-4314-b198-f8d9a3dadffc 3 Category 0303 69 10 urn:ddi:dk.dst:90474945-2ede-45b3-a748-d87b53cfa2d8:27 dk.dst 90474945-2ede-45b3-a748-d87b53cfa2d8 27 dk.dst 05ac1360-f466-4cd7-8c55-b04376752853 3 Category 0303 69 30 urn:ddi:dk.dst:8f6f0c0a-5ade-4d0e-b12d-5cb73ececac5:27 dk.dst 8f6f0c0a-5ade-4d0e-b12d-5cb73ececac5 27 dk.dst eeaf5445-e63d-49f0-a792-bf9d5c3f9f78 3 Category 0303 69 50 urn:ddi:dk.dst:fbca09af-12c4-4911-ab6d-f028b62c4728:27 dk.dst fbca09af-12c4-4911-ab6d-f028b62c4728 27 dk.dst 1b3498e2-458a-4f67-80d1-10eb816f9c8b 3 Category 0303 69 70 urn:ddi:dk.dst:29c76123-2216-4ce9-8eaa-ada8404ed03e:27 dk.dst 29c76123-2216-4ce9-8eaa-ada8404ed03e 27 dk.dst 84ecdadd-0691-4bfb-8ed6-a61ad661fe63 3 Category 0303 69 80 urn:ddi:dk.dst:902b7afa-e0b8-4088-a6d3-41e963caa0f7:27 dk.dst 902b7afa-e0b8-4088-a6d3-41e963caa0f7 27 dk.dst 6c48a56a-6c08-4ec2-95c5-3e943e8c31af 3 Category 0303 69 90 urn:ddi:dk.dst:00ce02a2-66b9-47d9-b2aa-4531bc571d66:27 dk.dst 00ce02a2-66b9-47d9-b2aa-4531bc571d66 27 dk.dst ec7508e7-237f-4db5-bddb-add2ab5bf641 3 Category 0303 81 urn:ddi:dk.dst:f81f8572-3a8f-4762-a6e8-06df9ab5bfa9:27 dk.dst f81f8572-3a8f-4762-a6e8-06df9ab5bfa9 27 dk.dst 11b631ab-099a-4ee3-9523-8aff53ebfb15 3 Category 0303 81 15 urn:ddi:dk.dst:9459c752-9277-4d14-9498-781b4846625a:27 dk.dst 9459c752-9277-4d14-9498-781b4846625a 27 dk.dst cc4f0b5a-6f3f-4afb-b924-fbccad227b26 3 Category 0303 81 30 urn:ddi:dk.dst:c9ab77d3-57d5-4378-bf50-81a00d6babb2:27 dk.dst c9ab77d3-57d5-4378-bf50-81a00d6babb2 27 dk.dst 556c8155-53e6-4f7a-ab8e-f8b3e6a27f99 3 Category 0303 81 40 urn:ddi:dk.dst:abc2db44-51b1-499d-b790-a712e852b393:27 dk.dst abc2db44-51b1-499d-b790-a712e852b393 27 dk.dst 63bd5cd3-d2b0-4336-9ab9-1f8dfe43e2df 3 Category 0303 81 90 urn:ddi:dk.dst:dda56ca4-dd5f-4ea0-a85a-05b41d377528:27 dk.dst dda56ca4-dd5f-4ea0-a85a-05b41d377528 27 dk.dst db2bd2f1-9ae5-481b-9ec3-8d4b70910d34 3 Category 0303 82 urn:ddi:dk.dst:f67a73f5-072a-4b03-9689-55a6021d4cfe:27 dk.dst f67a73f5-072a-4b03-9689-55a6021d4cfe 27 dk.dst fb5d9fd7-1796-4451-b583-2706328cc469 3 Category 0303 82 00 urn:ddi:dk.dst:c82a1d1c-5e69-4530-af4b-d2a5195c7f6f:27 dk.dst c82a1d1c-5e69-4530-af4b-d2a5195c7f6f 27 dk.dst 5c51c0f6-ca8b-443a-ba14-2d55da0f2833 3 Category 0303 83 urn:ddi:dk.dst:31e2c3fb-84e6-4aea-b2ef-7925e231696e:27 dk.dst 31e2c3fb-84e6-4aea-b2ef-7925e231696e 27 dk.dst 0cf59664-787c-41eb-a52f-3db56cfa2363 3 Category 0303 83 00 urn:ddi:dk.dst:1e0941a8-104e-4cf1-951f-f497f75a9b37:27 dk.dst 1e0941a8-104e-4cf1-951f-f497f75a9b37 27 dk.dst 8b6e6b53-21ce-42dc-b776-d2f1ef406f44 3 Category 0303 84 urn:ddi:dk.dst:693e9ef7-31b8-4afd-9d17-a7080198a7f9:27 dk.dst 693e9ef7-31b8-4afd-9d17-a7080198a7f9 27 dk.dst 007f5540-bf2a-4f01-b4bf-2e75913a701e 3 Category 0303 84 10 urn:ddi:dk.dst:29be2230-ced6-44b2-9b72-a9feab348841:27 dk.dst 29be2230-ced6-44b2-9b72-a9feab348841 27 dk.dst cd37bfaf-acb2-437f-bf76-23f6e295905b 3 Category 0303 84 90 urn:ddi:dk.dst:2be3b0b3-0a4b-46aa-9709-5cb0eaaf7eab:27 dk.dst 2be3b0b3-0a4b-46aa-9709-5cb0eaaf7eab 27 dk.dst 9cb01e8f-55e5-4f70-9886-357f9a8b5348 3 Category 0303 89 urn:ddi:dk.dst:cec4c3b0-4ec8-45a3-a62e-46b81d106422:27 dk.dst cec4c3b0-4ec8-45a3-a62e-46b81d106422 27 dk.dst 8c17a43d-4881-4d1c-9cc2-e588f2f54c71 3 Category 0303 89 10 urn:ddi:dk.dst:7b53e1b8-6397-4112-aa5c-1a690d88ef6e:27 dk.dst 7b53e1b8-6397-4112-aa5c-1a690d88ef6e 27 dk.dst b5b134cc-323c-483c-8884-8597da59abf0 3 Category 0303 89 21 urn:ddi:dk.dst:622dc6e6-3d4b-4f28-88a5-bcf46b7e6865:27 dk.dst 622dc6e6-3d4b-4f28-88a5-bcf46b7e6865 27 dk.dst eb8bf1dd-19e6-4152-978e-c934a71333e8 3 Category 0303 89 29 urn:ddi:dk.dst:2a08bdbf-dae9-4207-b279-573a585dacc9:27 dk.dst 2a08bdbf-dae9-4207-b279-573a585dacc9 27 dk.dst 0b900d2d-ff3a-4ebb-9f43-ab86abbb17ae 3 Category 0303 89 31 urn:ddi:dk.dst:91e00f62-c8f8-453d-8c8a-d9e8ec4ff3ad:27 dk.dst 91e00f62-c8f8-453d-8c8a-d9e8ec4ff3ad 27 dk.dst c2de7f60-f077-4f7c-a246-a619a68e3d8a 3 Category 0303 89 39 urn:ddi:dk.dst:808182ee-8dfa-40bb-a4b0-34e84a0b1fb7:27 dk.dst 808182ee-8dfa-40bb-a4b0-34e84a0b1fb7 27 dk.dst 8ad7abed-e4ae-45b0-9213-7ed45716e5d5 3 Category 0303 89 40 urn:ddi:dk.dst:8ab16cdc-3616-49b5-8f98-315d2f33ec13:27 dk.dst 8ab16cdc-3616-49b5-8f98-315d2f33ec13 27 dk.dst 36114b6a-03cb-4b41-a34d-da64d7314693 3 Category 0303 89 50 urn:ddi:dk.dst:f158a115-7431-4f0c-9376-596b9fe969e7:27 dk.dst f158a115-7431-4f0c-9376-596b9fe969e7 27 dk.dst 1abfee6b-21fc-4879-8986-6428b6d7e6f5 3 Category 0303 89 55 urn:ddi:dk.dst:caea1b73-9463-4d9b-aaa1-5a509418da6a:27 dk.dst caea1b73-9463-4d9b-aaa1-5a509418da6a 27 dk.dst 153789cf-8443-4725-b246-3497351813f1 3 Category 0303 89 60 urn:ddi:dk.dst:3dba47f4-174f-4a8f-a5f5-1d1310e33677:27 dk.dst 3dba47f4-174f-4a8f-a5f5-1d1310e33677 27 dk.dst 57ecda18-bf65-4d7e-99f2-3515eb45fec0 3 Category 0303 89 65 urn:ddi:dk.dst:27743326-8094-494f-8fb5-29b77bae5877:27 dk.dst 27743326-8094-494f-8fb5-29b77bae5877 27 dk.dst 5a3c54a8-898a-4382-bf07-3bc34dad0516 3 Category 0303 89 70 urn:ddi:dk.dst:86628858-b3de-4702-b39b-0762fc1232b7:27 dk.dst 86628858-b3de-4702-b39b-0762fc1232b7 27 dk.dst f9f19b33-1ea3-4df4-8334-7f1f123cce81 3 Category 0303 89 90 urn:ddi:dk.dst:bb558cc2-bfb6-4365-89c2-4f505da04726:27 dk.dst bb558cc2-bfb6-4365-89c2-4f505da04726 27 dk.dst 2c2529ea-901f-472a-8d3f-25bb10f5cb1b 3 Category 0303 91 urn:ddi:dk.dst:564a9e25-0819-4ca1-978c-0f4430f7cede:27 dk.dst 564a9e25-0819-4ca1-978c-0f4430f7cede 27 dk.dst 2ea4a569-dc0e-4888-8d17-97e5fb004648 3 Category 0303 91 10 urn:ddi:dk.dst:6cfca117-c303-4778-a164-0b2c0291f3ae:27 dk.dst 6cfca117-c303-4778-a164-0b2c0291f3ae 27 dk.dst d87b3886-50a5-4135-912a-974d9620eb18 3 Category 0303 91 90 urn:ddi:dk.dst:f3deb540-ccb7-4b8c-a196-035b10b7e6b5:27 dk.dst f3deb540-ccb7-4b8c-a196-035b10b7e6b5 27 dk.dst 7711bfa4-b45b-44a1-9189-147bf7bd670f 3 Category 0303 92 urn:ddi:dk.dst:d230fd91-61d7-4a8a-aa75-00c1f7067364:27 dk.dst d230fd91-61d7-4a8a-aa75-00c1f7067364 27 dk.dst 889f665f-d095-4742-a175-163fbe1640f4 3 Category 0303 92 00 urn:ddi:dk.dst:e540d5c2-b6e1-4b34-ac45-53649b08afb7:27 dk.dst e540d5c2-b6e1-4b34-ac45-53649b08afb7 27 dk.dst f5ef451e-98a2-4764-8935-989609578d6e 3 Category 0303 99 urn:ddi:dk.dst:d32b2de4-45dc-401d-8cdd-7cc08c2e931e:27 dk.dst d32b2de4-45dc-401d-8cdd-7cc08c2e931e 27 dk.dst 68f3113c-4ace-410f-a5c0-c21befc17ffc 3 Category 0303 99 00 urn:ddi:dk.dst:1a1729da-2216-45c3-94b5-5f9d458b8706:27 dk.dst 1a1729da-2216-45c3-94b5-5f9d458b8706 27 dk.dst 833269cd-0cb5-4da6-9558-6439d0e7ba1a 3 Category 0304 urn:ddi:dk.dst:b3b091e3-f0dc-4b01-868c-187eb71ad4d0:27 dk.dst b3b091e3-f0dc-4b01-868c-187eb71ad4d0 27 dk.dst 2bb572ef-030d-49ac-837d-f0abb1f7f7a2 3 Category 0304 31 urn:ddi:dk.dst:f3d7c7e0-f253-4329-b468-4cc361de36c6:27 dk.dst f3d7c7e0-f253-4329-b468-4cc361de36c6 27 dk.dst dd54db1f-f785-4e9a-9e4a-3f4fd75858eb 3 Category 0304 31 00 urn:ddi:dk.dst:e4f874c1-66fb-43a4-a0e2-be0a2483c93d:27 dk.dst e4f874c1-66fb-43a4-a0e2-be0a2483c93d 27 dk.dst 02b1be39-fcc3-41de-8530-a74580de158f 3 Category 0304 32 urn:ddi:dk.dst:f68b91da-9e44-4559-9485-f963e9d580c4:27 dk.dst f68b91da-9e44-4559-9485-f963e9d580c4 27 dk.dst 20324ca5-b33d-485e-858f-0b7f6fa537ee 3 Category 0304 32 00 urn:ddi:dk.dst:8de22335-5039-4c0c-8065-b02d9013c54a:27 dk.dst 8de22335-5039-4c0c-8065-b02d9013c54a 27 dk.dst 8d011a77-2834-4c6c-8861-a65f333bae0f 3 Category 0304 33 urn:ddi:dk.dst:a53a5f59-57ea-41d6-a056-71a64acc10e3:27 dk.dst a53a5f59-57ea-41d6-a056-71a64acc10e3 27 dk.dst 15e32986-34b9-4bc1-b78a-774835d545dd 3 Category 0304 33 00 urn:ddi:dk.dst:7cd6d160-3f3a-43b4-9c30-c2b1581b064f:27 dk.dst 7cd6d160-3f3a-43b4-9c30-c2b1581b064f 27 dk.dst f7eed198-5099-47fd-ab05-daf42d226f87 3 Category 0304 39 urn:ddi:dk.dst:908c9856-97d6-4904-97b1-b2dae301a44e:27 dk.dst 908c9856-97d6-4904-97b1-b2dae301a44e 27 dk.dst f655cb72-63f0-4405-b1e9-0bd8fef7bdf4 3 Category 0304 39 00 urn:ddi:dk.dst:e33f3479-3c03-4755-972a-cfd4d32d5b91:27 dk.dst e33f3479-3c03-4755-972a-cfd4d32d5b91 27 dk.dst d13a084d-e11b-4a3c-ad57-7dc30330e7b5 3 Category 0304 41 urn:ddi:dk.dst:985d2a19-f983-4167-91df-44ae9eef336e:27 dk.dst 985d2a19-f983-4167-91df-44ae9eef336e 27 dk.dst e5457485-cbdd-4a54-8ea7-a175ee6a38e0 3 Category 0304 41 00 urn:ddi:dk.dst:0f325ec4-84a8-4b08-b527-31fb3aca2486:27 dk.dst 0f325ec4-84a8-4b08-b527-31fb3aca2486 27 dk.dst 69b5776f-ce3f-44a5-898d-e316ac1915b3 3 Category 0304 42 urn:ddi:dk.dst:55c2f568-6916-47a9-941e-653159b2a9d0:27 dk.dst 55c2f568-6916-47a9-941e-653159b2a9d0 27 dk.dst dd312a64-3372-4c17-acab-ea8c23f4f8ee 3 Category 0304 42 10 urn:ddi:dk.dst:9110a49c-22b6-4ff3-8a8c-1dece2006b06:27 dk.dst 9110a49c-22b6-4ff3-8a8c-1dece2006b06 27 dk.dst 522925d0-6313-4d14-aff3-79aef6cc523d 3 Category 0304 42 50 urn:ddi:dk.dst:f92297a8-e67f-44e3-8b33-9d353e038fcb:27 dk.dst f92297a8-e67f-44e3-8b33-9d353e038fcb 27 dk.dst 114a8eae-f57a-466d-8c54-24046d0a968d 3 Category 0304 42 90 urn:ddi:dk.dst:5b877a8c-0696-476a-9196-f865fde3bf38:27 dk.dst 5b877a8c-0696-476a-9196-f865fde3bf38 27 dk.dst e0af21bf-db2b-453e-835c-fffcf6e27bd6 3 Category 0304 43 urn:ddi:dk.dst:794862a1-7fa8-4841-86d7-18ea3e391ce2:27 dk.dst 794862a1-7fa8-4841-86d7-18ea3e391ce2 27 dk.dst 0e2cb590-4d4f-4a78-ab27-885016188f00 3 Category 0304 43 00 urn:ddi:dk.dst:d82987e9-76fc-428c-800e-a76536884e08:27 dk.dst d82987e9-76fc-428c-800e-a76536884e08 27 dk.dst 8e763e6e-c60d-41f8-b335-f3633a97a478 3 Category 0304 44 urn:ddi:dk.dst:e2f8dbbd-90a1-4a0d-8dfc-3fbf325765c2:27 dk.dst e2f8dbbd-90a1-4a0d-8dfc-3fbf325765c2 27 dk.dst cca37e3f-c44f-4a7b-a323-0199e24caf39 3 Category 0304 44 10 urn:ddi:dk.dst:2274e3fe-77c9-4cc8-a4db-3b4f0c076244:27 dk.dst 2274e3fe-77c9-4cc8-a4db-3b4f0c076244 27 dk.dst 0f21c313-42a4-4004-8ddf-5d8771b9676d 3 Category 0304 44 30 urn:ddi:dk.dst:a314eefb-99cf-431a-b566-7c233c82c151:27 dk.dst a314eefb-99cf-431a-b566-7c233c82c151 27 dk.dst 128ab7b2-784f-45cc-80d5-40b783eda9d1 3 Category 0304 44 90 urn:ddi:dk.dst:a30ef73d-eefb-41dc-b7cf-b3d1bc7abfae:27 dk.dst a30ef73d-eefb-41dc-b7cf-b3d1bc7abfae 27 dk.dst 7c888d2c-e557-4497-972e-96b3633de4aa 3 Category 0304 45 urn:ddi:dk.dst:f6aff15b-cb6e-4ae5-9bbb-304c418cbde9:27 dk.dst f6aff15b-cb6e-4ae5-9bbb-304c418cbde9 27 dk.dst 6278df57-aadf-44be-a051-18675d7c35fd 3 Category 0304 45 00 urn:ddi:dk.dst:3420e0ea-7853-4863-9e0e-076a407cf348:27 dk.dst 3420e0ea-7853-4863-9e0e-076a407cf348 27 dk.dst 9a720823-926c-440b-97cb-9e1b5df96df0 3 Category 0304 46 urn:ddi:dk.dst:d48a9cd5-bdd2-4e16-a0cc-105d4479f300:27 dk.dst d48a9cd5-bdd2-4e16-a0cc-105d4479f300 27 dk.dst bb4af8d4-a233-454a-a5df-2f6f03fd7db6 3 Category 0304 46 00 urn:ddi:dk.dst:2518b0bb-f7ad-4fec-9685-8c4095445f99:27 dk.dst 2518b0bb-f7ad-4fec-9685-8c4095445f99 27 dk.dst a278a2bc-b10f-4b1f-8a4b-ef7fbac66a15 3 Category 0304 47 urn:ddi:dk.dst:a47885bb-41e6-4a8d-b2ca-f9cd180d756f:27 dk.dst a47885bb-41e6-4a8d-b2ca-f9cd180d756f 27 dk.dst 2b7be9f9-06f4-4684-9719-a9e21283e6c9 3 Category 0304 47 10 urn:ddi:dk.dst:cab639b6-9b69-47e3-a485-5f6ce6729947:27 dk.dst cab639b6-9b69-47e3-a485-5f6ce6729947 27 dk.dst 10441840-1382-47a2-8482-300c676949f1 3 Category 0304 47 20 urn:ddi:dk.dst:878b5e28-0b1a-4ff8-834b-cff7d167ad8a:27 dk.dst 878b5e28-0b1a-4ff8-834b-cff7d167ad8a 27 dk.dst c41780de-409d-47a0-a853-4dfeb2df31d1 3 Category 0304 47 30 urn:ddi:dk.dst:750531a6-4609-4a96-833e-b4623e1142a6:27 dk.dst 750531a6-4609-4a96-833e-b4623e1142a6 27 dk.dst 8e31b302-9789-4a6d-8d2e-e13900a4b46a 3 Category 0304 47 90 urn:ddi:dk.dst:ed7aea99-2889-46c6-adff-99c69c5fbe49:27 dk.dst ed7aea99-2889-46c6-adff-99c69c5fbe49 27 dk.dst 5ecb1988-c564-4017-bf65-7bd7802a6497 3 Category 0304 48 urn:ddi:dk.dst:54bc3641-6b5c-4718-965e-2950de3b9e68:27 dk.dst 54bc3641-6b5c-4718-965e-2950de3b9e68 27 dk.dst 82086645-a333-494d-805c-c74680124528 3 Category 0304 48 00 urn:ddi:dk.dst:5c4aa7e0-70e1-4aa6-8720-a231a163a85d:27 dk.dst 5c4aa7e0-70e1-4aa6-8720-a231a163a85d 27 dk.dst 8fb3cf48-8dc2-4328-a972-6cd2bebfd012 3 Category 0304 49 urn:ddi:dk.dst:6fbb6267-5d68-430b-aea5-ad2c563963e7:27 dk.dst 6fbb6267-5d68-430b-aea5-ad2c563963e7 27 dk.dst be60ca92-b0bb-40b3-940a-d3e439ba582a 3 Category 0304 49 10 urn:ddi:dk.dst:dd3bec0a-d96f-47e1-8bc9-9e8aef6dfc46:27 dk.dst dd3bec0a-d96f-47e1-8bc9-9e8aef6dfc46 27 dk.dst a1be2d7e-04ee-4771-993e-ff3db8d061ab 3 Category 0304 49 50 urn:ddi:dk.dst:3f01653d-fa11-4da6-8210-e1af39e4381d:27 dk.dst 3f01653d-fa11-4da6-8210-e1af39e4381d 27 dk.dst 57a5e080-d8ca-450c-906e-ce997273e263 3 Category 0304 49 90 urn:ddi:dk.dst:c0c81339-2f8d-4ba5-bfd0-9cafd42ee985:27 dk.dst c0c81339-2f8d-4ba5-bfd0-9cafd42ee985 27 dk.dst 7296919c-9624-4a0c-a910-4e9c846442f5 3 Category 0304 51 urn:ddi:dk.dst:5b6b993c-18a9-47d1-8db4-741dc72f16b6:27 dk.dst 5b6b993c-18a9-47d1-8db4-741dc72f16b6 27 dk.dst 5b1405d9-9b8a-433d-a3c5-6fcc4bcae08b 3 Category 0304 51 00 urn:ddi:dk.dst:ac91aa5a-75db-434b-ac16-a911e6b1e126:27 dk.dst ac91aa5a-75db-434b-ac16-a911e6b1e126 27 dk.dst ea9fc13f-f581-4c71-95ff-b7bc921caefc 3 Category 0304 52 urn:ddi:dk.dst:b6061a12-1c48-4d33-aa01-b8b41b9ef306:27 dk.dst b6061a12-1c48-4d33-aa01-b8b41b9ef306 27 dk.dst d9650b58-0c2d-42b5-ab81-27814a3b8c81 3 Category 0304 52 00 urn:ddi:dk.dst:ebb09e72-1dc5-4897-8508-28739dd1b8df:27 dk.dst ebb09e72-1dc5-4897-8508-28739dd1b8df 27 dk.dst d9041eeb-c8bd-4dab-882e-62c0c175403c 3 Category 0304 53 urn:ddi:dk.dst:e4fac557-5ae8-44c7-ac71-5d59621d28ea:27 dk.dst e4fac557-5ae8-44c7-ac71-5d59621d28ea 27 dk.dst a27c787f-121c-45b9-8cf7-4b146bfcfd32 3 Category 0304 53 00 urn:ddi:dk.dst:5fa52a87-feaf-4838-bb5d-e67832894d4a:27 dk.dst 5fa52a87-feaf-4838-bb5d-e67832894d4a 27 dk.dst a2b47c9e-6d24-4344-bcd8-10737c5f1c1f 3 Category 0304 54 urn:ddi:dk.dst:d091faf2-a8e3-4e14-8802-b8e9d34c8527:27 dk.dst d091faf2-a8e3-4e14-8802-b8e9d34c8527 27 dk.dst 82873f86-328a-4f51-a036-38160d0ec5dc 3 Category 0304 54 00 urn:ddi:dk.dst:548d9b62-a741-4c02-8976-a02a0a977602:27 dk.dst 548d9b62-a741-4c02-8976-a02a0a977602 27 dk.dst 9f500c53-490a-4b50-82be-633a643afc77 3 Category 0304 55 urn:ddi:dk.dst:9e587fad-d481-41ce-b364-516e918bff0e:27 dk.dst 9e587fad-d481-41ce-b364-516e918bff0e 27 dk.dst 0ad6092b-042f-4967-89ab-9a708fb30d9a 3 Category 0304 55 00 urn:ddi:dk.dst:202b1c94-6ce5-4b6a-95e8-94ea034980b5:27 dk.dst 202b1c94-6ce5-4b6a-95e8-94ea034980b5 27 dk.dst 7934004c-8a56-4161-8758-c2ae837efcff 3 Category 0304 56 urn:ddi:dk.dst:8c18a97c-c37c-4cb9-baf7-5877ac143d89:27 dk.dst 8c18a97c-c37c-4cb9-baf7-5877ac143d89 27 dk.dst f5e5bee8-7872-4ae0-853d-6f71c975faba 3 Category 0304 56 10 urn:ddi:dk.dst:7ff46063-93dd-4a1a-8e46-51979a64cdde:27 dk.dst 7ff46063-93dd-4a1a-8e46-51979a64cdde 27 dk.dst 57593665-ce0a-4766-9dd3-b6ce5b16b84a 3 Category 0304 56 20 urn:ddi:dk.dst:69f960f3-a6e3-4390-ae33-22439856430a:27 dk.dst 69f960f3-a6e3-4390-ae33-22439856430a 27 dk.dst d3854ac1-2326-4237-99e1-952844fe15c9 3 Category 0304 56 30 urn:ddi:dk.dst:0237d5d4-a9dd-463b-8b23-1acd5ebcd913:27 dk.dst 0237d5d4-a9dd-463b-8b23-1acd5ebcd913 27 dk.dst 2d644cf0-842a-41b2-afbd-5dc189a024bf 3 Category 0304 56 90 urn:ddi:dk.dst:d2443aea-42c3-4bd2-aae3-e137409793b0:27 dk.dst d2443aea-42c3-4bd2-aae3-e137409793b0 27 dk.dst 97fc69fe-96a6-4a09-8ff5-4df213ce753c 3 Category 0304 57 urn:ddi:dk.dst:2b17e684-e359-4370-9007-194771fbe2b0:27 dk.dst 2b17e684-e359-4370-9007-194771fbe2b0 27 dk.dst c4b8318a-9d23-4b12-a0f4-37233ecfb0c4 3 Category 0304 57 00 urn:ddi:dk.dst:859182f1-a266-4152-b8b8-3978e1937532:27 dk.dst 859182f1-a266-4152-b8b8-3978e1937532 27 dk.dst 5d9cdc75-f87c-489e-93dc-dda8679fa69c 3 Category 0304 59 urn:ddi:dk.dst:149a4d80-e490-4bbf-8ecb-3e26fe038fb5:27 dk.dst 149a4d80-e490-4bbf-8ecb-3e26fe038fb5 27 dk.dst 6ef59ede-6ea0-4167-8559-66750a010c41 3 Category 0304 59 10 urn:ddi:dk.dst:93e05d6f-70b1-41a4-9266-890398f287f1:27 dk.dst 93e05d6f-70b1-41a4-9266-890398f287f1 27 dk.dst 051a9f58-f8ce-4d73-9d5b-24619f46f5bd 3 Category 0304 59 50 urn:ddi:dk.dst:1f7bbcfb-c735-4155-bd9a-6ea2458a343f:27 dk.dst 1f7bbcfb-c735-4155-bd9a-6ea2458a343f 27 dk.dst 2e829cae-e744-4b5a-9ff1-89357e11b216 3 Category 0304 59 90 urn:ddi:dk.dst:324b2818-e684-4fd0-b640-a6fe317e2c0e:27 dk.dst 324b2818-e684-4fd0-b640-a6fe317e2c0e 27 dk.dst 193b0943-c3ed-485b-a817-764faa088997 3 Category 0304 61 urn:ddi:dk.dst:f5f305f4-44ae-4eb4-9988-9dcb9a366416:27 dk.dst f5f305f4-44ae-4eb4-9988-9dcb9a366416 27 dk.dst c6bd6866-90ce-4209-9809-51034f7cd1e6 3 Category 0304 61 00 urn:ddi:dk.dst:9c6948c5-3da4-479b-bf35-c892219d4554:27 dk.dst 9c6948c5-3da4-479b-bf35-c892219d4554 27 dk.dst eea00465-5c93-4ca6-b89a-a98ff0a4b616 3 Category 0304 62 urn:ddi:dk.dst:b8d4f15c-8780-4320-8b78-ab6bb08f99d3:27 dk.dst b8d4f15c-8780-4320-8b78-ab6bb08f99d3 27 dk.dst 71ede637-ca45-4243-b5ae-bff8927da819 3 Category 0304 62 00 urn:ddi:dk.dst:ff1d3a0e-06c2-4ebe-91a8-bf612760b7c2:27 dk.dst ff1d3a0e-06c2-4ebe-91a8-bf612760b7c2 27 dk.dst 500708b8-7f44-43d0-857c-b6b48739d4ba 3 Category 0304 63 urn:ddi:dk.dst:b7baa69a-c2de-474e-889d-3634680d9e02:27 dk.dst b7baa69a-c2de-474e-889d-3634680d9e02 27 dk.dst 89e63e95-df2b-4971-9290-719032a1bbe1 3 Category 0304 63 00 urn:ddi:dk.dst:a81c2347-788e-456a-b770-00bafb05702f:27 dk.dst a81c2347-788e-456a-b770-00bafb05702f 27 dk.dst 0444322d-92d3-4bb6-ac95-e111f9349f60 3 Category 0304 69 urn:ddi:dk.dst:b9c8b3b9-b4f2-4cd4-985b-1766b52e6486:27 dk.dst b9c8b3b9-b4f2-4cd4-985b-1766b52e6486 27 dk.dst 494a43d5-706a-47e7-a0dd-3586b6a90870 3 Category 0304 69 00 urn:ddi:dk.dst:f119ce45-ff2f-4c66-bbfb-730ac72a0cf5:27 dk.dst f119ce45-ff2f-4c66-bbfb-730ac72a0cf5 27 dk.dst 0e5484c5-8347-4b20-b168-927533889c6b 3 Category 0304 71 urn:ddi:dk.dst:d5864a3d-7813-4cbf-a0dc-6d9c57a45d2c:27 dk.dst d5864a3d-7813-4cbf-a0dc-6d9c57a45d2c 27 dk.dst 7bafed01-fbed-461e-8d34-ba9dec2fc74b 3 Category 0304 71 10 urn:ddi:dk.dst:96a8ec25-0578-4c9e-b546-1d11e80402ad:27 dk.dst 96a8ec25-0578-4c9e-b546-1d11e80402ad 27 dk.dst 11325bf6-0146-4a36-be51-79fe0ec81b51 3 Category 0304 71 90 urn:ddi:dk.dst:124c38ef-b2bb-4409-8a77-a262ccc45518:27 dk.dst 124c38ef-b2bb-4409-8a77-a262ccc45518 27 dk.dst 85c793df-d640-436c-b0ee-6c0faaeb52d1 3 Category 0304 72 urn:ddi:dk.dst:b0016d83-001a-4ddf-a283-c9f71613a370:27 dk.dst b0016d83-001a-4ddf-a283-c9f71613a370 27 dk.dst 93f00c28-efc0-4493-a9ac-104793156901 3 Category 0304 72 00 urn:ddi:dk.dst:a902844a-60b8-43b1-97cd-8ee93c3aaa28:27 dk.dst a902844a-60b8-43b1-97cd-8ee93c3aaa28 27 dk.dst b824ec66-ac83-40f5-85d5-2acba630d4dc 3 Category 0304 73 urn:ddi:dk.dst:97eee475-9207-4839-8f91-3c6ecd9551bf:27 dk.dst 97eee475-9207-4839-8f91-3c6ecd9551bf 27 dk.dst da8d58c3-f8c0-486f-b2bd-4abfdaaa0167 3 Category 0304 73 00 urn:ddi:dk.dst:5af5a2ab-69c6-4cf6-8bbe-d60be7936480:27 dk.dst 5af5a2ab-69c6-4cf6-8bbe-d60be7936480 27 dk.dst cbbb8794-09cb-4b2e-9c54-027376c3e25e 3 Category 0304 74 urn:ddi:dk.dst:2a2b03c2-93db-4574-840d-a1f2328dd9ba:27 dk.dst 2a2b03c2-93db-4574-840d-a1f2328dd9ba 27 dk.dst 763bc4a5-6088-4c53-8816-10795501e070 3 Category 0304 74 11 urn:ddi:dk.dst:cc8a6771-01c4-4823-9412-a8d4bc61a32c:27 dk.dst cc8a6771-01c4-4823-9412-a8d4bc61a32c 27 dk.dst 1ffaff53-7d96-403f-8bc8-e470bbb8bce7 3 Category 0304 74 15 urn:ddi:dk.dst:bc88e15a-6c3f-4a4a-b38e-c94d9ef807ad:27 dk.dst bc88e15a-6c3f-4a4a-b38e-c94d9ef807ad 27 dk.dst 6a71c844-1009-4be4-b071-dad07089c4d3 3 Category 0304 74 19 urn:ddi:dk.dst:66271914-b149-43b3-8157-c6ff89e3dbec:27 dk.dst 66271914-b149-43b3-8157-c6ff89e3dbec 27 dk.dst b762d9a8-955f-44df-8c8e-809db429aedd 3 Category 0304 74 90 urn:ddi:dk.dst:e99e0fc3-b544-4614-869b-221dfe2539cf:27 dk.dst e99e0fc3-b544-4614-869b-221dfe2539cf 27 dk.dst c65b0300-0998-4104-8e16-9004114739b6 3 Category 0304 75 urn:ddi:dk.dst:f5268657-daf9-4324-a5f6-25b4fd73aef4:27 dk.dst f5268657-daf9-4324-a5f6-25b4fd73aef4 27 dk.dst 6a5d5c81-fa3c-449e-9358-5b48e954a488 3 Category 0304 75 00 urn:ddi:dk.dst:e2c31ce3-6ae9-45d3-9b6c-21afdfb53aa2:27 dk.dst e2c31ce3-6ae9-45d3-9b6c-21afdfb53aa2 27 dk.dst 5375bf24-39c5-47db-9e82-f349b37496d3 3 Category 0304 79 urn:ddi:dk.dst:44d3ec73-a5d6-4397-80ca-37edb11f6bda:27 dk.dst 44d3ec73-a5d6-4397-80ca-37edb11f6bda 27 dk.dst 4dc86a7b-9aa1-4cfc-99d6-9761450fadc4 3 Category 0304 79 10 urn:ddi:dk.dst:a1830f5a-312d-4e0d-9066-158e77c1543f:27 dk.dst a1830f5a-312d-4e0d-9066-158e77c1543f 27 dk.dst c468e7aa-5a49-46f3-9965-9a3fc1d24252 3 Category 0304 79 30 urn:ddi:dk.dst:630a66d3-e1dd-4eea-9617-6d206c0b517e:27 dk.dst 630a66d3-e1dd-4eea-9617-6d206c0b517e 27 dk.dst 9a2c22a3-bd51-4aa0-a91d-6746072cf473 3 Category 0304 79 50 urn:ddi:dk.dst:c9d589ca-77ad-49a0-8375-80d2e7a2ec54:27 dk.dst c9d589ca-77ad-49a0-8375-80d2e7a2ec54 27 dk.dst 9e9ad2f5-715b-4bbf-b19e-8a50fddafe46 3 Category 0304 79 80 urn:ddi:dk.dst:e2b21e84-c574-4023-a5ec-452e8e7382ca:27 dk.dst e2b21e84-c574-4023-a5ec-452e8e7382ca 27 dk.dst 9b2b536d-5592-4ee1-b4ad-e29e62a9ff16 3 Category 0304 79 90 urn:ddi:dk.dst:d933d842-2890-4281-afd3-394c2d7d7906:27 dk.dst d933d842-2890-4281-afd3-394c2d7d7906 27 dk.dst 91e5dc4a-44a5-4c8c-b5f4-b0be8e0e940a 3 Category 0304 81 urn:ddi:dk.dst:55457de2-59ee-4f1f-9304-ea1668375f0a:27 dk.dst 55457de2-59ee-4f1f-9304-ea1668375f0a 27 dk.dst 0d031060-0117-45f6-84f0-a490475dc083 3 Category 0304 81 00 urn:ddi:dk.dst:db50847e-2987-42da-95f4-25a7ad111755:27 dk.dst db50847e-2987-42da-95f4-25a7ad111755 27 dk.dst d2dca51b-be5b-42fb-afa2-b1fb234de88a 3 Category 0304 82 urn:ddi:dk.dst:2aaaa999-63d9-43cc-9d89-e375d730c7b2:27 dk.dst 2aaaa999-63d9-43cc-9d89-e375d730c7b2 27 dk.dst 4076f60f-0319-46a4-b93a-a8b529619c7b 3 Category 0304 82 10 urn:ddi:dk.dst:4b530a20-ad74-4917-b8f1-aeb3c318a0a6:27 dk.dst 4b530a20-ad74-4917-b8f1-aeb3c318a0a6 27 dk.dst be665a84-ecc5-4ce7-a665-6907d5a0721d 3 Category 0304 82 50 urn:ddi:dk.dst:27612bd1-4987-4435-a9fa-c95113d7e7b5:27 dk.dst 27612bd1-4987-4435-a9fa-c95113d7e7b5 27 dk.dst 7e3d34a0-ab34-4cdf-bd1c-93d6d6260f84 3 Category 0304 82 90 urn:ddi:dk.dst:9e7f4f37-c551-46c6-a26a-9287dc29ce43:27 dk.dst 9e7f4f37-c551-46c6-a26a-9287dc29ce43 27 dk.dst 4e4a451f-eb07-4a5c-b971-c35c939b39a0 3 Category 0304 83 urn:ddi:dk.dst:c20f79d8-b3ef-4145-bed3-485a106fa6f6:27 dk.dst c20f79d8-b3ef-4145-bed3-485a106fa6f6 27 dk.dst 9a947eee-0435-4ef0-b0a4-8021fd92e88a 3 Category 0304 83 10 urn:ddi:dk.dst:bd0953a9-43e0-437c-b5eb-0ae17ff81375:27 dk.dst bd0953a9-43e0-437c-b5eb-0ae17ff81375 27 dk.dst 60741a1a-82da-408c-8079-6536f66e8114 3 Category 0304 83 30 urn:ddi:dk.dst:789f066e-ec9e-49ce-be5f-c285f9dc39cd:27 dk.dst 789f066e-ec9e-49ce-be5f-c285f9dc39cd 27 dk.dst 60ec36d8-af05-483b-bd53-2feaa4d4dcf8 3 Category 0304 83 50 urn:ddi:dk.dst:112dc982-2153-4210-8961-9310e483cc9b:27 dk.dst 112dc982-2153-4210-8961-9310e483cc9b 27 dk.dst 9870d335-2663-4490-a7e5-042ccc50a902 3 Category 0304 83 90 urn:ddi:dk.dst:99dc14ac-4e83-4df6-b635-c6e9329fe755:27 dk.dst 99dc14ac-4e83-4df6-b635-c6e9329fe755 27 dk.dst aabec30e-7ddd-44b2-9728-30a47e940fa0 3 Category 0304 84 urn:ddi:dk.dst:44d00cd2-f6d1-44fb-8362-77ccb03bf628:27 dk.dst 44d00cd2-f6d1-44fb-8362-77ccb03bf628 27 dk.dst a5b53b33-37c4-4912-ab5a-f605426decc7 3 Category 0304 84 00 urn:ddi:dk.dst:6dbe3bb3-3640-4e6d-8e26-02470c34a626:27 dk.dst 6dbe3bb3-3640-4e6d-8e26-02470c34a626 27 dk.dst 32003078-f622-44b7-9b5f-b00b96f8fadb 3 Category 0304 85 urn:ddi:dk.dst:8414fa9e-a439-4d97-aed3-1de3d6ebaa89:27 dk.dst 8414fa9e-a439-4d97-aed3-1de3d6ebaa89 27 dk.dst cba9c13c-3b9f-4fd8-a173-fbd77bfce4c6 3 Category 0304 85 00 urn:ddi:dk.dst:be7053f8-d96c-4540-8edf-5b4158b350ac:27 dk.dst be7053f8-d96c-4540-8edf-5b4158b350ac 27 dk.dst 8681eda9-ff45-4482-9967-3b22c2bc5e8c 3 Category 0304 86 urn:ddi:dk.dst:746a970a-50c1-4714-bbc4-602cc190e204:27 dk.dst 746a970a-50c1-4714-bbc4-602cc190e204 27 dk.dst 9b537b69-4cb1-4b73-b9cb-936866ac2ece 3 Category 0304 86 00 urn:ddi:dk.dst:d709c42d-a37e-4473-af6a-f8b9837bfe68:27 dk.dst d709c42d-a37e-4473-af6a-f8b9837bfe68 27 dk.dst bcbbb023-5f12-44b1-adfa-aa8f42266a02 3 Category 0304 87 urn:ddi:dk.dst:efd54cb3-32d5-4f72-a2dd-6fafbecc05fc:27 dk.dst efd54cb3-32d5-4f72-a2dd-6fafbecc05fc 27 dk.dst a23b042b-58c5-4e08-aba7-5590a5d9b0ae 3 Category 0304 87 00 urn:ddi:dk.dst:490e8fe3-3944-4b61-af27-7a4c2e7a33f9:27 dk.dst 490e8fe3-3944-4b61-af27-7a4c2e7a33f9 27 dk.dst 8abc1258-04fe-4044-b7db-f5b9dd76eac4 3 Category 0304 88 urn:ddi:dk.dst:cf11759b-9c05-4f18-a5bb-fc4aaa6344af:27 dk.dst cf11759b-9c05-4f18-a5bb-fc4aaa6344af 27 dk.dst 5409f128-7629-46f8-afe9-56826a0b0f15 3 Category 0304 88 11 urn:ddi:dk.dst:5c1f4b30-1bf3-40ea-971b-08a8b74470eb:27 dk.dst 5c1f4b30-1bf3-40ea-971b-08a8b74470eb 27 dk.dst b9133904-ad58-4bc3-83a2-2f9527fc33e1 3 Category 0304 88 15 urn:ddi:dk.dst:c5939b1b-2ee7-4716-8183-9fe8863ce65f:27 dk.dst c5939b1b-2ee7-4716-8183-9fe8863ce65f 27 dk.dst 7b6d9654-4723-47ae-b63a-e3f1ae2bd68b 3 Category 0304 88 18 urn:ddi:dk.dst:e5d253fd-7ad1-43f5-b47d-f0cc2338f185:27 dk.dst e5d253fd-7ad1-43f5-b47d-f0cc2338f185 27 dk.dst 03983737-e546-4177-ad78-87ff00372341 3 Category 0304 88 19 urn:ddi:dk.dst:9bc158b1-689d-4433-be71-73361d54f022:27 dk.dst 9bc158b1-689d-4433-be71-73361d54f022 27 dk.dst 2edf479d-c4fd-4182-974d-bf7cb44dd2fe 3 Category 0304 88 90 urn:ddi:dk.dst:acfbd1c5-d651-4112-a3a9-ef95de568849:27 dk.dst acfbd1c5-d651-4112-a3a9-ef95de568849 27 dk.dst f2cafccf-f299-4df1-85ce-26722f79173e 3 Category 0304 89 urn:ddi:dk.dst:f881fe2b-9999-4624-9dea-c9cca8d60177:27 dk.dst f881fe2b-9999-4624-9dea-c9cca8d60177 27 dk.dst 5f68e2b1-d164-4131-9ae8-f1c96e247ab5 3 Category 0304 89 10 urn:ddi:dk.dst:ce39e0f5-cbfd-4473-a398-86be35cb3f6c:27 dk.dst ce39e0f5-cbfd-4473-a398-86be35cb3f6c 27 dk.dst 78f79c23-133d-4a9b-941b-080b0b76286e 3 Category 0304 89 21 urn:ddi:dk.dst:d1495c5b-e129-4f73-a5eb-668449fbfc03:27 dk.dst d1495c5b-e129-4f73-a5eb-668449fbfc03 27 dk.dst 32c426ae-ecd7-4e94-91c9-0d21f755f45b 3 Category 0304 89 29 urn:ddi:dk.dst:77fabf45-b21f-4629-b46f-21da4253544e:27 dk.dst 77fabf45-b21f-4629-b46f-21da4253544e 27 dk.dst bee0fe56-13bd-4062-9550-0adb934d4244 3 Category 0304 89 30 urn:ddi:dk.dst:be3c50c7-f497-4e46-9c51-5ecc8d8b3bbf:27 dk.dst be3c50c7-f497-4e46-9c51-5ecc8d8b3bbf 27 dk.dst d5d6bbb4-f8a4-428b-8b6d-68d061919316 3 Category 0304 89 41 urn:ddi:dk.dst:806e904b-056c-4049-9329-5dec8ceac07a:27 dk.dst 806e904b-056c-4049-9329-5dec8ceac07a 27 dk.dst 877d63c3-471b-44de-a6c4-01e6bd9d5e9f 3 Category 0304 89 49 urn:ddi:dk.dst:c270e80d-6868-4ff9-9297-ac495e33f9b8:27 dk.dst c270e80d-6868-4ff9-9297-ac495e33f9b8 27 dk.dst 5ea22b53-2ba1-421f-b671-1262e617e109 3 Category 0304 89 60 urn:ddi:dk.dst:e22faf98-a212-4b47-b004-1d1c9937def1:27 dk.dst e22faf98-a212-4b47-b004-1d1c9937def1 27 dk.dst ea0e74d7-824e-42d2-adff-d80d71c89b95 3 Category 0304 89 90 urn:ddi:dk.dst:c484dc58-e0b3-4f02-9dce-2d3f6e937304:27 dk.dst c484dc58-e0b3-4f02-9dce-2d3f6e937304 27 dk.dst 811be22f-6fde-40d4-86d1-f801e607265a 3 Category 0304 91 urn:ddi:dk.dst:a981f391-4df8-416c-a5ff-9119493e66b0:27 dk.dst a981f391-4df8-416c-a5ff-9119493e66b0 27 dk.dst 884086c0-c5b3-4ce4-88d0-744843e57f7b 3 Category 0304 91 00 urn:ddi:dk.dst:0c50adbc-2e0f-4457-8bfd-4e2199ff137b:27 dk.dst 0c50adbc-2e0f-4457-8bfd-4e2199ff137b 27 dk.dst 46dc6414-4d63-4972-9fe7-3480e551c505 3 Category 0304 92 urn:ddi:dk.dst:8645caa3-f3f3-49c8-af6f-094a05979d4d:27 dk.dst 8645caa3-f3f3-49c8-af6f-094a05979d4d 27 dk.dst 7967d273-3bef-4acf-a264-d41b2374a98c 3 Category 0304 92 00 urn:ddi:dk.dst:75b35f00-daf1-4332-b201-adce061c32ca:27 dk.dst 75b35f00-daf1-4332-b201-adce061c32ca 27 dk.dst a095ad00-8d51-4815-84ef-1b2e699955a6 3 Category 0304 93 urn:ddi:dk.dst:b374e0f4-d566-4a93-b6dc-8fa52d8eefd0:27 dk.dst b374e0f4-d566-4a93-b6dc-8fa52d8eefd0 27 dk.dst 1672ea0e-b633-47f5-8c25-e9619955a236 3 Category 0304 93 10 urn:ddi:dk.dst:2105dbdc-18ef-4180-9135-5d1df8c75986:27 dk.dst 2105dbdc-18ef-4180-9135-5d1df8c75986 27 dk.dst 2fc7116f-9cde-4a56-b55e-b18595607e2e 3 Category 0304 93 90 urn:ddi:dk.dst:1b13d652-8116-4585-9063-ba9e731ec1df:27 dk.dst 1b13d652-8116-4585-9063-ba9e731ec1df 27 dk.dst dbdaf094-0184-4187-9ac5-f7dbfb22327c 3 Category 0304 94 urn:ddi:dk.dst:19b227bb-8b47-4a19-8f3e-8c9f76e529e0:27 dk.dst 19b227bb-8b47-4a19-8f3e-8c9f76e529e0 27 dk.dst 28089a71-ac60-4b22-a6da-7dde7ab75d56 3 Category 0304 94 10 urn:ddi:dk.dst:c874c955-c725-425b-8f2e-edd55a674d40:27 dk.dst c874c955-c725-425b-8f2e-edd55a674d40 27 dk.dst de01b77d-ab08-4244-ba27-0aa6113e2726 3 Category 0304 94 90 urn:ddi:dk.dst:96113c8a-b25d-419e-b238-a8870e91a7b0:27 dk.dst 96113c8a-b25d-419e-b238-a8870e91a7b0 27 dk.dst f8fca55c-9a01-4763-b151-ab9de6a5a044 3 Category 0304 95 urn:ddi:dk.dst:94284c55-a131-45e3-9564-ca454a3a666d:27 dk.dst 94284c55-a131-45e3-9564-ca454a3a666d 27 dk.dst 3677c8b9-6b87-42a4-beca-a39e092fe6cd 3 Category 0304 95 10 urn:ddi:dk.dst:0a7cb9e4-4422-45d5-856d-31446839b9ec:27 dk.dst 0a7cb9e4-4422-45d5-856d-31446839b9ec 27 dk.dst b78d9f3f-6caf-4d1e-9f73-936e86c70df6 3 Category 0304 95 21 urn:ddi:dk.dst:f8795cde-cbdb-480e-88b0-980c80464b28:27 dk.dst f8795cde-cbdb-480e-88b0-980c80464b28 27 dk.dst 7425afe5-87ca-4d3f-a43e-4463392e5de1 3 Category 0304 95 25 urn:ddi:dk.dst:e17f0717-f6dd-4b95-a1e2-da7bc2601a55:27 dk.dst e17f0717-f6dd-4b95-a1e2-da7bc2601a55 27 dk.dst 332c249a-3eaa-47c7-9a0d-6a6493d14706 3 Category 0304 95 29 urn:ddi:dk.dst:e3c04279-84ac-478a-966b-a63f9e070440:27 dk.dst e3c04279-84ac-478a-966b-a63f9e070440 27 dk.dst ea0a5c03-f2ff-4020-803f-90bc35d1aa67 3 Category 0304 95 30 urn:ddi:dk.dst:2a4af659-654c-4e7e-a48e-2a76b09d7dc8:27 dk.dst 2a4af659-654c-4e7e-a48e-2a76b09d7dc8 27 dk.dst 51732bc3-bb97-498d-93c3-705f6dce0262 3 Category 0304 95 40 urn:ddi:dk.dst:850e2495-3aea-4a56-b4fa-c309da727cc3:27 dk.dst 850e2495-3aea-4a56-b4fa-c309da727cc3 27 dk.dst 5236dc1b-3005-4c94-8798-709260240b01 3 Category 0304 95 50 urn:ddi:dk.dst:9b356ee1-71d0-424a-b9af-e31be4970e1a:27 dk.dst 9b356ee1-71d0-424a-b9af-e31be4970e1a 27 dk.dst 43eb384d-dfda-4e2a-b0f9-6c748b004470 3 Category 0304 95 60 urn:ddi:dk.dst:e75d0ca5-f7c4-43bf-9ee4-0d168dd6b5fc:27 dk.dst e75d0ca5-f7c4-43bf-9ee4-0d168dd6b5fc 27 dk.dst 14bb8939-64fb-45a8-a518-b085f8f41380 3 Category 0304 95 90 urn:ddi:dk.dst:08eaad0f-19c0-42b5-a984-4fef50061238:27 dk.dst 08eaad0f-19c0-42b5-a984-4fef50061238 27 dk.dst 7e332855-ba03-4afe-94fa-691055fa389e 3 Category 0304 96 urn:ddi:dk.dst:1db85987-bb29-4dbb-bb3f-283c3edc35e2:27 dk.dst 1db85987-bb29-4dbb-bb3f-283c3edc35e2 27 dk.dst 592a8fc0-3e0a-4bed-ae5d-2fad81f20063 3 Category 0304 96 10 urn:ddi:dk.dst:c03267d9-63f6-42f3-8a1a-96f27b508180:27 dk.dst c03267d9-63f6-42f3-8a1a-96f27b508180 27 dk.dst 745ef747-cdb9-4309-9836-9267ece9bff1 3 Category 0304 96 20 urn:ddi:dk.dst:6d3a6c7f-77ee-42e7-95e6-328638785b88:27 dk.dst 6d3a6c7f-77ee-42e7-95e6-328638785b88 27 dk.dst ff9e1f40-4d31-4e36-8a46-e5d29711693e 3 Category 0304 96 30 urn:ddi:dk.dst:16b40d04-2d99-464f-a0ec-051253519daf:27 dk.dst 16b40d04-2d99-464f-a0ec-051253519daf 27 dk.dst d5fdefc7-a7c6-4c6d-9c22-ae1fd7621074 3 Category 0304 96 90 urn:ddi:dk.dst:b7466fe5-854c-4a86-9924-6ed8635db7a2:27 dk.dst b7466fe5-854c-4a86-9924-6ed8635db7a2 27 dk.dst 129eff96-cbd6-4309-9b48-887881d1dd69 3 Category 0304 97 urn:ddi:dk.dst:c5e51b36-862a-4060-8455-f79a77688281:27 dk.dst c5e51b36-862a-4060-8455-f79a77688281 27 dk.dst 35bcf44d-baf4-40ab-9537-07f7fa2b8603 3 Category 0304 97 00 urn:ddi:dk.dst:cb2d013d-2df6-44be-992c-0df2e79a8914:27 dk.dst cb2d013d-2df6-44be-992c-0df2e79a8914 27 dk.dst 6d6df048-30ce-42d3-bf77-360693cca1fe 3 Category 0304 99 urn:ddi:dk.dst:75e26b7c-3d81-4194-bc95-6cd8cb337e12:27 dk.dst 75e26b7c-3d81-4194-bc95-6cd8cb337e12 27 dk.dst c6ba4530-78ba-4923-b83c-348eff839743 3 Category 0304 99 10 urn:ddi:dk.dst:f32f8025-352b-42b4-bf03-1a4819c55306:27 dk.dst f32f8025-352b-42b4-bf03-1a4819c55306 27 dk.dst 568db795-d1f7-4293-aa9e-ce31d8a65a15 3 Category 0304 99 21 urn:ddi:dk.dst:5ecb1312-f097-4124-8554-3e7b3ad56927:27 dk.dst 5ecb1312-f097-4124-8554-3e7b3ad56927 27 dk.dst 21f9ff64-b2aa-4f0b-b00c-c395ed3b6bc7 3 Category 0304 99 23 urn:ddi:dk.dst:8360c1a5-a505-488a-bd12-73e568e01181:27 dk.dst 8360c1a5-a505-488a-bd12-73e568e01181 27 dk.dst 3358408e-b907-46fc-bdde-44259cc60963 3 Category 0304 99 29 urn:ddi:dk.dst:ca9733ca-d5f0-4785-8585-f9cddd9d3b6c:27 dk.dst ca9733ca-d5f0-4785-8585-f9cddd9d3b6c 27 dk.dst 8af30686-e377-494a-ae65-f71fc3e47faa 3 Category 0304 99 55 urn:ddi:dk.dst:2eaa189d-834d-4413-8af9-b746a50108fa:27 dk.dst 2eaa189d-834d-4413-8af9-b746a50108fa 27 dk.dst b1b93991-66f2-4c95-b0b3-fa1b8492af04 3 Category 0304 99 61 urn:ddi:dk.dst:0e6a21d7-41d0-47c6-9074-21f96f9670fa:27 dk.dst 0e6a21d7-41d0-47c6-9074-21f96f9670fa 27 dk.dst f92fb02f-59b5-49a9-8915-5faa573d4f4a 3 Category 0304 99 65 urn:ddi:dk.dst:481f9e64-8366-4f9c-8e3b-a9ebfdb90a58:27 dk.dst 481f9e64-8366-4f9c-8e3b-a9ebfdb90a58 27 dk.dst 5438385a-d121-46a7-9d1c-e1dcdcaa16ba 3 Category 0304 99 99 urn:ddi:dk.dst:74608664-6715-4457-a559-79927e372792:27 dk.dst 74608664-6715-4457-a559-79927e372792 27 dk.dst bc264aa1-efb6-48d8-adc1-793009b661ff 3 Category 0305 urn:ddi:dk.dst:76ff9ea0-f348-48db-a52b-8f02c423d703:27 dk.dst 76ff9ea0-f348-48db-a52b-8f02c423d703 27 dk.dst 488fe1ba-ef54-41dd-a72f-0d933b30bbe2 3 Category 0305 10 urn:ddi:dk.dst:a99a4681-6551-4350-8473-7e20615088f9:27 dk.dst a99a4681-6551-4350-8473-7e20615088f9 27 dk.dst b8508eba-5aaa-4fcf-9e8a-8f003b4bc430 3 Category 0305 10 00 urn:ddi:dk.dst:2e1ef717-a185-44b3-916a-cd1f701e826a:27 dk.dst 2e1ef717-a185-44b3-916a-cd1f701e826a 27 dk.dst ce8c3321-4ceb-4a85-816f-0d1fcc30e33c 3 Category 0305 20 urn:ddi:dk.dst:d9d7ba84-5d46-4209-86b3-77478ffba8b6:27 dk.dst d9d7ba84-5d46-4209-86b3-77478ffba8b6 27 dk.dst 4730ab8a-359f-43a4-b8b3-b1e182a3188f 3 Category 0305 20 00 urn:ddi:dk.dst:5e0b85bb-5a75-48e6-bb48-a385239bcf68:27 dk.dst 5e0b85bb-5a75-48e6-bb48-a385239bcf68 27 dk.dst 339a2eec-4c7a-46fd-ae21-9c7d99de3089 3 Category 0305 31 urn:ddi:dk.dst:e213bdbf-4f08-4500-b309-8fb673b551d8:27 dk.dst e213bdbf-4f08-4500-b309-8fb673b551d8 27 dk.dst a5b30d95-d424-4716-9a4c-c34bdb545583 3 Category 0305 31 00 urn:ddi:dk.dst:719ea38c-a60d-41d4-a998-c6ff3dfe8952:27 dk.dst 719ea38c-a60d-41d4-a998-c6ff3dfe8952 27 dk.dst a8400bbc-8b23-4ed6-a081-f03e097d7280 3 Category 0305 32 urn:ddi:dk.dst:86670ef0-1fc0-4cb9-8a2d-e32fc60bbead:27 dk.dst 86670ef0-1fc0-4cb9-8a2d-e32fc60bbead 27 dk.dst 50e6fd6a-55e1-4dc1-8a17-8bbd9c55a90e 3 Category 0305 32 11 urn:ddi:dk.dst:9ec7ba91-c77b-4bc0-a42c-ce7d55b4587a:27 dk.dst 9ec7ba91-c77b-4bc0-a42c-ce7d55b4587a 27 dk.dst 4821ca52-9f69-4cb9-bd9f-118aeb613add 3 Category 0305 32 19 urn:ddi:dk.dst:8e924649-1994-48ee-8619-29736b1353c3:27 dk.dst 8e924649-1994-48ee-8619-29736b1353c3 27 dk.dst 3758648e-d41e-42b8-bc08-9d670a87550b 3 Category 0305 32 90 urn:ddi:dk.dst:74abe1ba-441a-41d2-89c0-39ab75deb285:27 dk.dst 74abe1ba-441a-41d2-89c0-39ab75deb285 27 dk.dst 64a16516-2ea0-48cd-aea9-263a1ff4ceef 3 Category 0305 39 urn:ddi:dk.dst:5d554849-19ee-422e-81c7-39a6b9b552f7:27 dk.dst 5d554849-19ee-422e-81c7-39a6b9b552f7 27 dk.dst 51d6ae0c-eb2b-4a58-b079-48275760ee88 3 Category 0305 39 10 urn:ddi:dk.dst:1716eb88-9aba-4b2f-8bbb-2e8fa63e03cd:27 dk.dst 1716eb88-9aba-4b2f-8bbb-2e8fa63e03cd 27 dk.dst 70307178-a359-486b-8fce-d52453bd9d59 3 Category 0305 39 50 urn:ddi:dk.dst:8e449388-9df7-4f30-aeb9-069c5fb6f270:27 dk.dst 8e449388-9df7-4f30-aeb9-069c5fb6f270 27 dk.dst 9a06d461-aaf1-41cc-b359-492e762f03ac 3 Category 0305 39 90 urn:ddi:dk.dst:cee5f86e-5e0b-41f3-8317-6eddfdab4a35:27 dk.dst cee5f86e-5e0b-41f3-8317-6eddfdab4a35 27 dk.dst c696f933-23c1-4ac7-ab32-6d435b05eae2 3 Category 0305 41 urn:ddi:dk.dst:4549d348-b46f-43bb-9d6c-63ece16b6115:27 dk.dst 4549d348-b46f-43bb-9d6c-63ece16b6115 27 dk.dst 6906b1fe-b814-428c-9302-c87c195498df 3 Category 0305 41 00 urn:ddi:dk.dst:bc902614-b64e-4793-bada-91169a6bdc51:27 dk.dst bc902614-b64e-4793-bada-91169a6bdc51 27 dk.dst 81ed5454-5954-4d93-9dac-322e95e8a1be 3 Category 0305 42 urn:ddi:dk.dst:2cb52e1f-a849-4969-aa3f-b0655773dbfb:27 dk.dst 2cb52e1f-a849-4969-aa3f-b0655773dbfb 27 dk.dst 8be804c0-bfdd-465d-8c25-b57c9684975d 3 Category 0305 42 00 urn:ddi:dk.dst:46166a76-a4ea-4c15-9c1a-df01e04f72a6:27 dk.dst 46166a76-a4ea-4c15-9c1a-df01e04f72a6 27 dk.dst 92204003-22da-45bc-a848-5fdb3ae07da1 3 Category 0305 43 urn:ddi:dk.dst:25cf56b2-137e-45a1-8523-5395f0fb2d1d:27 dk.dst 25cf56b2-137e-45a1-8523-5395f0fb2d1d 27 dk.dst 5cc2a18c-a61c-4b22-86a9-e94c3ba78a65 3 Category 0305 43 00 urn:ddi:dk.dst:a235ad38-ff06-4e31-a27b-e49e334d821f:27 dk.dst a235ad38-ff06-4e31-a27b-e49e334d821f 27 dk.dst 1b1a91d2-baef-474b-9d97-663a9b0b0451 3 Category 0305 44 urn:ddi:dk.dst:1b7f6898-a3de-495d-bbe3-f3c776f5fb4c:27 dk.dst 1b7f6898-a3de-495d-bbe3-f3c776f5fb4c 27 dk.dst f5e3a27e-e3db-4381-ad47-15059c444fb5 3 Category 0305 44 10 urn:ddi:dk.dst:a97e6d25-7b73-428d-b505-3e230ce535d4:27 dk.dst a97e6d25-7b73-428d-b505-3e230ce535d4 27 dk.dst 36f72598-b9e1-4813-bbf7-e059f16403c4 3 Category 0305 44 90 urn:ddi:dk.dst:0a1f9013-160b-4a72-8793-f849e831e7fa:27 dk.dst 0a1f9013-160b-4a72-8793-f849e831e7fa 27 dk.dst 45c1efce-0314-4f83-ad25-c31740c956c5 3 Category 0305 49 urn:ddi:dk.dst:4bd4cf53-1112-423a-91ec-7f625b66c04a:27 dk.dst 4bd4cf53-1112-423a-91ec-7f625b66c04a 27 dk.dst 2ac8672c-912d-431f-9016-1eb8eed25307 3 Category 0305 49 10 urn:ddi:dk.dst:2b5935ff-b31d-4904-af01-64e7ab44edcf:27 dk.dst 2b5935ff-b31d-4904-af01-64e7ab44edcf 27 dk.dst 6be63eb2-6f27-4945-b7c1-53b5d783a9c6 3 Category 0305 49 20 urn:ddi:dk.dst:ee9b7588-3148-4ab1-9c10-8bd8b21ab642:27 dk.dst ee9b7588-3148-4ab1-9c10-8bd8b21ab642 27 dk.dst a0b0c6cc-e437-44c3-b459-696ad1616676 3 Category 0305 49 30 urn:ddi:dk.dst:f31e8a68-c6cf-4009-99ed-372182c66a6f:27 dk.dst f31e8a68-c6cf-4009-99ed-372182c66a6f 27 dk.dst 93e4af4f-1486-4a54-9c7b-a758673a5e5e 3 Category 0305 49 80 urn:ddi:dk.dst:ff36f0fb-de73-4810-83cc-ac2fa9385cfd:27 dk.dst ff36f0fb-de73-4810-83cc-ac2fa9385cfd 27 dk.dst f2fa068d-40b5-4139-a606-f355aa530e50 3 Category 0305 51 urn:ddi:dk.dst:68568928-62f0-4819-aed0-f0610ec50e99:27 dk.dst 68568928-62f0-4819-aed0-f0610ec50e99 27 dk.dst eace01e0-eddd-4d96-bd94-01e05acf94aa 3 Category 0305 51 10 urn:ddi:dk.dst:0b83d94e-0a94-4b8f-8ec6-4afa3b911dc7:27 dk.dst 0b83d94e-0a94-4b8f-8ec6-4afa3b911dc7 27 dk.dst 85d1b47b-ed1d-45e3-901d-e1640f6d1ff1 3 Category 0305 51 90 urn:ddi:dk.dst:a791f85d-8f48-48cf-ae6d-8aa8951ffb36:27 dk.dst a791f85d-8f48-48cf-ae6d-8aa8951ffb36 27 dk.dst 7226f4c5-05b9-4a39-83da-f968bb7c0f1e 3 Category 0305 52 urn:ddi:dk.dst:ef727dc7-4ca5-4902-85aa-5906b15c0b5c:27 dk.dst ef727dc7-4ca5-4902-85aa-5906b15c0b5c 27 dk.dst 93abc9c6-82ce-472b-8168-cf8bfd861de7 3 Category 0305 52 00 urn:ddi:dk.dst:c9c0e7b6-f41e-4963-a062-66b5478b551d:27 dk.dst c9c0e7b6-f41e-4963-a062-66b5478b551d 27 dk.dst cfb54b3a-1996-4dc7-8ca5-731e66477738 3 Category 0305 53 urn:ddi:dk.dst:b269114a-5076-43e6-9253-8cad218f23d6:27 dk.dst b269114a-5076-43e6-9253-8cad218f23d6 27 dk.dst fb064a50-0b75-4ecc-b62a-60b6685b46f3 3 Category 0305 53 10 urn:ddi:dk.dst:6d04cf45-9424-4e5f-a667-64a6d6198732:27 dk.dst 6d04cf45-9424-4e5f-a667-64a6d6198732 27 dk.dst dee1f5a1-721b-405c-8fdd-5b39d2b8f880 3 Category 0305 53 90 urn:ddi:dk.dst:7fd34af4-9885-4433-b659-24e09122332e:27 dk.dst 7fd34af4-9885-4433-b659-24e09122332e 27 dk.dst e8a2e1b5-1537-4ba1-aa85-b7e708e3b940 3 Category 0305 54 urn:ddi:dk.dst:817621eb-663c-4b3e-9235-6f39130f339a:27 dk.dst 817621eb-663c-4b3e-9235-6f39130f339a 27 dk.dst 311536c4-3cd0-4e09-a644-d27a228d6a21 3 Category 0305 54 30 urn:ddi:dk.dst:35295027-6480-495b-a1e3-8b019021e113:27 dk.dst 35295027-6480-495b-a1e3-8b019021e113 27 dk.dst 78959648-c522-4941-988b-569f7948f0e6 3 Category 0305 54 50 urn:ddi:dk.dst:07f12ed8-bac7-4504-b7ae-7b40fb868f54:27 dk.dst 07f12ed8-bac7-4504-b7ae-7b40fb868f54 27 dk.dst 0afc84c4-d2c6-4c2f-9786-0b47eb257eef 3 Category 0305 54 90 urn:ddi:dk.dst:4d3af6f5-26e9-4a31-ae6e-ef98fe912190:27 dk.dst 4d3af6f5-26e9-4a31-ae6e-ef98fe912190 27 dk.dst 687764e7-6d03-4ae9-ba17-220ded8774d3 3 Category 0305 59 urn:ddi:dk.dst:25316c0a-08e3-4e32-9fa9-0c7c6d6f0859:27 dk.dst 25316c0a-08e3-4e32-9fa9-0c7c6d6f0859 27 dk.dst 81bf2d94-bcdd-495d-bdb8-4ec10fc86750 3 Category 0305 59 70 urn:ddi:dk.dst:783d030d-adbb-4232-a8ae-b47185d74480:27 dk.dst 783d030d-adbb-4232-a8ae-b47185d74480 27 dk.dst 1a03f5ed-6a57-40c5-bc11-38718632a135 3 Category 0305 59 85 urn:ddi:dk.dst:f24161a6-7181-46ad-8502-46c476442fd8:27 dk.dst f24161a6-7181-46ad-8502-46c476442fd8 27 dk.dst 8c95f306-0f4c-4acc-8666-e48e3742a41a 3 Category 0305 61 urn:ddi:dk.dst:743f8776-27a6-4455-bc77-b4112f5d7e17:27 dk.dst 743f8776-27a6-4455-bc77-b4112f5d7e17 27 dk.dst 18e6041b-bb6d-4aca-a333-a88316902871 3 Category 0305 61 00 urn:ddi:dk.dst:058aa058-666c-4dc0-985b-767f527ca4af:27 dk.dst 058aa058-666c-4dc0-985b-767f527ca4af 27 dk.dst b901482e-8292-4bbc-828b-3b1ac17a8fe4 3 Category 0305 62 urn:ddi:dk.dst:0a8a53d1-e202-4435-9bc0-0167b7c59489:27 dk.dst 0a8a53d1-e202-4435-9bc0-0167b7c59489 27 dk.dst c9688250-8e61-40dd-9fb5-81f18f20f8b8 3 Category 0305 62 00 urn:ddi:dk.dst:dd6121fa-50e4-4b5f-aaa3-2b7f094661d2:27 dk.dst dd6121fa-50e4-4b5f-aaa3-2b7f094661d2 27 dk.dst c5ecaad6-b397-4d01-9160-8f4ae3a2f298 3 Category 0305 63 urn:ddi:dk.dst:3fed5a9c-9dfa-47d2-83fd-d1cce6648af0:27 dk.dst 3fed5a9c-9dfa-47d2-83fd-d1cce6648af0 27 dk.dst bf286916-bd58-4057-9bdf-3e9f0645f81f 3 Category 0305 63 00 urn:ddi:dk.dst:a72759d0-e5cc-4c5f-8dee-15c452c7b29b:27 dk.dst a72759d0-e5cc-4c5f-8dee-15c452c7b29b 27 dk.dst cf2fc9ac-ce4c-4ec6-ab36-981a8e991961 3 Category 0305 64 urn:ddi:dk.dst:9d787d68-dbfc-454d-a956-f173212054dd:27 dk.dst 9d787d68-dbfc-454d-a956-f173212054dd 27 dk.dst b5a56a63-9205-42c4-b1e1-6a76b7281c71 3 Category 0305 64 00 urn:ddi:dk.dst:71775b80-4037-43ba-965e-2cacc774e4ba:27 dk.dst 71775b80-4037-43ba-965e-2cacc774e4ba 27 dk.dst 72c108b2-aec8-4557-9d95-9f339f0e7d15 3 Category 0305 69 urn:ddi:dk.dst:beaf726b-dfa4-4d15-b255-e0b972c674ef:27 dk.dst beaf726b-dfa4-4d15-b255-e0b972c674ef 27 dk.dst 7f574908-34a1-49af-99ce-8ceba7054853 3 Category 0305 69 10 urn:ddi:dk.dst:6b4ecb71-b695-4dd1-a853-6a58b2f9f70e:27 dk.dst 6b4ecb71-b695-4dd1-a853-6a58b2f9f70e 27 dk.dst 20ef727b-69df-4113-b8b5-7d883c6e1e76 3 Category 0305 69 30 urn:ddi:dk.dst:f3cf1781-0781-445c-98c7-d9fc98a825ea:27 dk.dst f3cf1781-0781-445c-98c7-d9fc98a825ea 27 dk.dst c33e545d-9c9e-4799-9206-d935eedb9005 3 Category 0305 69 50 urn:ddi:dk.dst:e4f9955a-8a15-4d85-a73e-ae41c1bec8e3:27 dk.dst e4f9955a-8a15-4d85-a73e-ae41c1bec8e3 27 dk.dst 642dd34d-0cf0-4ded-986d-e7d761c3a74f 3 Category 0305 69 80 urn:ddi:dk.dst:4061b830-56ac-4223-81c2-36d9adef9419:27 dk.dst 4061b830-56ac-4223-81c2-36d9adef9419 27 dk.dst 37cb5e94-ae83-41f6-abca-d91890cdcd38 3 Category 0305 71 urn:ddi:dk.dst:f1ebc5b7-9db4-48c7-829f-4fd6e45e1738:27 dk.dst f1ebc5b7-9db4-48c7-829f-4fd6e45e1738 27 dk.dst 2a2dcecd-cef4-4d43-adfe-db1e3c53f892 3 Category 0305 71 00 urn:ddi:dk.dst:70a190f7-51d7-44df-9aac-0c07f9814fbd:27 dk.dst 70a190f7-51d7-44df-9aac-0c07f9814fbd 27 dk.dst 2065f012-60d6-457c-8bc2-c10728ec870b 3 Category 0305 72 urn:ddi:dk.dst:4bb6a7c3-8337-451f-9e9b-aa9fcc3187aa:27 dk.dst 4bb6a7c3-8337-451f-9e9b-aa9fcc3187aa 27 dk.dst 8689998e-4bde-450e-9735-7fbd3e49104c 3 Category 0305 72 00 urn:ddi:dk.dst:aa9bf853-2cc8-49f1-be0b-7f90132b98cf:27 dk.dst aa9bf853-2cc8-49f1-be0b-7f90132b98cf 27 dk.dst a502b600-ecff-459b-ba99-baed0570106e 3 Category 0305 79 urn:ddi:dk.dst:d6756d27-045d-4878-b335-19a364f832cd:27 dk.dst d6756d27-045d-4878-b335-19a364f832cd 27 dk.dst d9f15b3d-941c-40b0-aedf-605c38041ecb 3 Category 0305 79 00 urn:ddi:dk.dst:2741f05c-36dd-4483-af9e-5815699326aa:27 dk.dst 2741f05c-36dd-4483-af9e-5815699326aa 27 dk.dst 4fba1062-4be7-45a7-b618-c625268fd2e6 3 Category 0306 urn:ddi:dk.dst:129c885f-b405-4125-bfec-3b73a19f4acd:27 dk.dst 129c885f-b405-4125-bfec-3b73a19f4acd 27 dk.dst e371cb09-52f3-4e46-baff-3a0e208bd339 3 Category 0306 11 urn:ddi:dk.dst:779f02d5-fa06-4289-8c3c-79591bc67bde:27 dk.dst 779f02d5-fa06-4289-8c3c-79591bc67bde 27 dk.dst 70e55e6e-78ab-4845-9d71-fb6ca48757ea 3 Category 0306 11 10 urn:ddi:dk.dst:86c96604-967d-4d63-a8dd-7fd64e7fc171:27 dk.dst 86c96604-967d-4d63-a8dd-7fd64e7fc171 27 dk.dst 374cc086-7e49-44ae-a04d-19b47323ae5f 3 Category 0306 11 90 urn:ddi:dk.dst:f2be36af-403c-4da1-b3f0-06b20e531b58:27 dk.dst f2be36af-403c-4da1-b3f0-06b20e531b58 27 dk.dst fa2c68da-05d9-4529-a92b-5bfea9c1b044 3 Category 0306 12 urn:ddi:dk.dst:76649b06-056f-4b51-94d1-5071ef23ef8c:27 dk.dst 76649b06-056f-4b51-94d1-5071ef23ef8c 27 dk.dst ec437f12-5a8e-40b4-9359-23c365a72bf8 3 Category 0306 12 10 urn:ddi:dk.dst:964fb01a-98f3-4f31-8fe8-515936d3faab:27 dk.dst 964fb01a-98f3-4f31-8fe8-515936d3faab 27 dk.dst 06cc18a0-fa62-40fc-90c3-9f7730e00f45 3 Category 0306 12 90 urn:ddi:dk.dst:01143acc-c0b7-46af-86e9-0ee4399ca02b:27 dk.dst 01143acc-c0b7-46af-86e9-0ee4399ca02b 27 dk.dst d4dfa81a-6de3-4abc-a5e6-77a788881e6e 3 Category 0306 14 urn:ddi:dk.dst:3681733e-c741-4a3a-b196-6bcf05dbafbe:27 dk.dst 3681733e-c741-4a3a-b196-6bcf05dbafbe 27 dk.dst aaf550fa-2345-4876-9238-c5cf48adc420 3 Category 0306 14 10 urn:ddi:dk.dst:8fa6770a-c019-4c28-8c5d-497fb6b171fb:27 dk.dst 8fa6770a-c019-4c28-8c5d-497fb6b171fb 27 dk.dst 178bdebe-2c8a-4ef9-ae9c-b5ef7ced5162 3 Category 0306 14 30 urn:ddi:dk.dst:a2e178df-0bd7-4ba6-aa9d-78f0893594ac:27 dk.dst a2e178df-0bd7-4ba6-aa9d-78f0893594ac 27 dk.dst e8cb76cd-af88-4a49-84ef-497328ba0ec8 3 Category 0306 14 90 urn:ddi:dk.dst:fed36328-3bb2-45bd-b145-8e54a08faffe:27 dk.dst fed36328-3bb2-45bd-b145-8e54a08faffe 27 dk.dst 5366ee4d-f7f5-47be-aa5e-a5477bff8afa 3 Category 0306 15 urn:ddi:dk.dst:b839ac04-93c9-4e9e-918e-1b5bfb14d057:27 dk.dst b839ac04-93c9-4e9e-918e-1b5bfb14d057 27 dk.dst 218f6983-62ec-44a6-ad61-72b47cb45f25 3 Category 0306 15 00 urn:ddi:dk.dst:995bfec1-3114-4616-8877-136b48936e9f:27 dk.dst 995bfec1-3114-4616-8877-136b48936e9f 27 dk.dst 6fe62226-2ee1-4095-881b-4c7d0f22bb96 3 Category 0306 16 urn:ddi:dk.dst:8c811543-c658-4f2c-8903-3fdc8cc4dbcc:27 dk.dst 8c811543-c658-4f2c-8903-3fdc8cc4dbcc 27 dk.dst 2a5b00e3-386a-4c0a-8463-0c8f31cd535e 3 Category 0306 16 91 urn:ddi:dk.dst:5c816aca-286c-49c8-85fb-14c2c5512b1b:27 dk.dst 5c816aca-286c-49c8-85fb-14c2c5512b1b 27 dk.dst f0e7ad7d-d5b4-473d-8768-6379c1f44485 3 Category 0306 16 99 urn:ddi:dk.dst:ad6f14d3-6b9a-4213-8e98-a3ef20e90617:27 dk.dst ad6f14d3-6b9a-4213-8e98-a3ef20e90617 27 dk.dst 815435be-3fbd-4d70-aef8-85e1e6f44d05 3 Category 0306 17 urn:ddi:dk.dst:ee116045-2a2b-46cd-a4c4-8688acdf84e3:27 dk.dst ee116045-2a2b-46cd-a4c4-8688acdf84e3 27 dk.dst 923b017f-61ce-435c-ab28-d8aac23b465c 3 Category 0306 17 91 urn:ddi:dk.dst:3402fd17-183e-48f1-b149-82b3de84b63b:27 dk.dst 3402fd17-183e-48f1-b149-82b3de84b63b 27 dk.dst 58b7073e-d4d2-4b3d-b773-c09f2dc48b6d 3 Category 0306 17 92 urn:ddi:dk.dst:6e660254-a43f-4364-bb11-403fdf32a170:27 dk.dst 6e660254-a43f-4364-bb11-403fdf32a170 27 dk.dst f15bcbb3-aa2d-429d-9df3-4e6b54e82f30 3 Category 0306 17 93 urn:ddi:dk.dst:4f004b95-cdb5-4af1-bed7-1c6ab8eabc41:27 dk.dst 4f004b95-cdb5-4af1-bed7-1c6ab8eabc41 27 dk.dst 0f6aac35-2089-4d22-8eef-686548c8d9f9 3 Category 0306 17 94 urn:ddi:dk.dst:3860b54b-8b8a-48bf-b7a5-815302e4d071:27 dk.dst 3860b54b-8b8a-48bf-b7a5-815302e4d071 27 dk.dst a77d0296-2454-4107-ba6f-b5ff188c3cbe 3 Category 0306 17 99 urn:ddi:dk.dst:7051886f-5f0e-4d5d-ab32-3c29df4be9a8:27 dk.dst 7051886f-5f0e-4d5d-ab32-3c29df4be9a8 27 dk.dst 5eb4b88f-efc3-4df9-8572-378683ed65ab 3 Category 0306 19 urn:ddi:dk.dst:57067fe2-eb35-4d14-8e15-0f0ae6a9da8e:27 dk.dst 57067fe2-eb35-4d14-8e15-0f0ae6a9da8e 27 dk.dst 6ced6e1f-240c-4a33-9f6d-16ee45ece117 3 Category 0306 19 10 urn:ddi:dk.dst:eba8262d-63fc-4f8d-b4dd-5c77fdffd7d3:27 dk.dst eba8262d-63fc-4f8d-b4dd-5c77fdffd7d3 27 dk.dst da66d328-a6de-4449-a386-0f61a0c77306 3 Category 0306 19 90 urn:ddi:dk.dst:714ef792-ad3b-4d14-8b58-28ad8eeb5f96:27 dk.dst 714ef792-ad3b-4d14-8b58-28ad8eeb5f96 27 dk.dst 9e6e4eba-4f1a-49cd-a30b-5950574fdd5b 3 Category 0306 31 urn:ddi:dk.dst:3254f99c-8647-4053-b472-d1456c0c1358:27 dk.dst 3254f99c-8647-4053-b472-d1456c0c1358 27 dk.dst fd6f7232-8b9e-4398-a7c2-134e678f2bef 3 Category 0306 31 00 urn:ddi:dk.dst:b6492e43-e123-4852-b22e-0ded2c32f0a3:27 dk.dst b6492e43-e123-4852-b22e-0ded2c32f0a3 27 dk.dst a0b067af-01c6-427c-bdc2-da60fc793ad4 3 Category 0306 32 urn:ddi:dk.dst:d9adb8b7-e6ac-4721-8e30-9f16685b00e1:27 dk.dst d9adb8b7-e6ac-4721-8e30-9f16685b00e1 27 dk.dst ee48b29b-cd31-4752-8495-92a0541292a2 3 Category 0306 32 10 urn:ddi:dk.dst:b93b82e5-3f7a-4433-b6ba-4591767b0534:27 dk.dst b93b82e5-3f7a-4433-b6ba-4591767b0534 27 dk.dst 72a83c23-856d-4761-a108-f4172b9ee276 3 Category 0306 32 91 urn:ddi:dk.dst:40caf66d-0e65-45d9-b833-6a6532d2bea5:27 dk.dst 40caf66d-0e65-45d9-b833-6a6532d2bea5 27 dk.dst c47dfaf3-91e5-4c3c-b7ba-5b5fb4413797 3 Category 0306 32 99 urn:ddi:dk.dst:fcf64a1b-0401-441a-8083-b3a2adf6b17d:27 dk.dst fcf64a1b-0401-441a-8083-b3a2adf6b17d 27 dk.dst 1fe5f488-3ebf-4aa3-bf91-a15192190eb5 3 Category 0306 33 urn:ddi:dk.dst:b959c7c7-8504-4e38-865e-c72464ff39f6:27 dk.dst b959c7c7-8504-4e38-865e-c72464ff39f6 27 dk.dst cf497598-b99a-4d48-8405-06d979032311 3 Category 0306 33 10 urn:ddi:dk.dst:4ee62b8d-9451-4fea-b30b-258699bd0543:27 dk.dst 4ee62b8d-9451-4fea-b30b-258699bd0543 27 dk.dst 509d1017-fb94-468b-a4df-fd80ab65e4ec 3 Category 0306 33 90 urn:ddi:dk.dst:cc438995-eb32-475f-ab90-f115cfb0e114:27 dk.dst cc438995-eb32-475f-ab90-f115cfb0e114 27 dk.dst c7c6d93d-8ace-4df6-abe7-e1f321eb4e87 3 Category 0306 34 urn:ddi:dk.dst:b79d5ae4-0638-4ec2-b16e-983b47e2f01f:27 dk.dst b79d5ae4-0638-4ec2-b16e-983b47e2f01f 27 dk.dst abaae389-6ce5-43ec-8284-4e7603fdb8a0 3 Category 0306 34 00 urn:ddi:dk.dst:80dd94b4-62e2-4443-8b64-e2eba1aa8a38:27 dk.dst 80dd94b4-62e2-4443-8b64-e2eba1aa8a38 27 dk.dst 16e53939-4473-4323-a70c-186a1af7b792 3 Category 0306 35 urn:ddi:dk.dst:d891af56-28f9-4a20-aed4-4f9c866788e1:27 dk.dst d891af56-28f9-4a20-aed4-4f9c866788e1 27 dk.dst 7dd1f0f7-197e-43d1-bb8b-2aaac0f59f58 3 Category 0306 35 10 urn:ddi:dk.dst:619ae722-e96d-4e9b-bfde-28ed2bf1c4b8:27 dk.dst 619ae722-e96d-4e9b-bfde-28ed2bf1c4b8 27 dk.dst ca1b1972-2bc2-4bae-b96e-89fd8859d3c4 3 Category 0306 35 50 urn:ddi:dk.dst:548716b6-8d25-49c4-b2f5-86de451b8773:27 dk.dst 548716b6-8d25-49c4-b2f5-86de451b8773 27 dk.dst b254ebad-0640-427f-9a65-f62c53b439a7 3 Category 0306 35 90 urn:ddi:dk.dst:7e8c888b-90dd-44b3-acc5-8f186aeeca9f:27 dk.dst 7e8c888b-90dd-44b3-acc5-8f186aeeca9f 27 dk.dst 7f2c0ea0-df0f-4720-9854-554f89b15a20 3 Category 0306 36 urn:ddi:dk.dst:0a9fb6d6-8436-447e-bfa6-704ada609ed0:27 dk.dst 0a9fb6d6-8436-447e-bfa6-704ada609ed0 27 dk.dst 993f3377-c2ca-4eaa-90c1-3a60767983ad 3 Category 0306 36 10 urn:ddi:dk.dst:70b82dc8-e936-4346-b22b-3de0d21f6755:27 dk.dst 70b82dc8-e936-4346-b22b-3de0d21f6755 27 dk.dst 0787741a-325e-4db2-8c24-39bc6592d09a 3 Category 0306 36 50 urn:ddi:dk.dst:08a98ae7-1be7-43f5-8f68-43d1692de285:27 dk.dst 08a98ae7-1be7-43f5-8f68-43d1692de285 27 dk.dst cd9692f8-1d84-46f6-a321-25877ea3433a 3 Category 0306 36 90 urn:ddi:dk.dst:203edf9f-89b6-40e6-8aca-946a899dbae3:27 dk.dst 203edf9f-89b6-40e6-8aca-946a899dbae3 27 dk.dst bf702e63-3e04-4c28-8d63-fdc1ee78ef91 3 Category 0306 39 urn:ddi:dk.dst:93255858-0e5c-4958-8b1c-530fbbd6af38:27 dk.dst 93255858-0e5c-4958-8b1c-530fbbd6af38 27 dk.dst ba30a4e0-470d-40b9-b492-6e6ed775d4c1 3 Category 0306 39 10 urn:ddi:dk.dst:e4ba1b3b-7075-4049-b042-83a64cbcd1ee:27 dk.dst e4ba1b3b-7075-4049-b042-83a64cbcd1ee 27 dk.dst e04fb06b-02ee-4464-ba62-21d2cb7dcdb7 3 Category 0306 39 90 urn:ddi:dk.dst:aaef223f-10d1-4aca-b99c-3be2b1e691ff:27 dk.dst aaef223f-10d1-4aca-b99c-3be2b1e691ff 27 dk.dst ddd20507-2478-4fcf-ac4b-007b3119f2c7 3 Category 0306 91 urn:ddi:dk.dst:57134252-91c4-4308-bee9-cd4747056415:27 dk.dst 57134252-91c4-4308-bee9-cd4747056415 27 dk.dst b90a63ab-4dc7-46fe-bd56-4b1b7f053cdd 3 Category 0306 91 00 urn:ddi:dk.dst:108796f7-0041-4a63-897b-8c28bc2544cd:27 dk.dst 108796f7-0041-4a63-897b-8c28bc2544cd 27 dk.dst a10fc313-da22-4049-abd6-375b4aa4e252 3 Category 0306 92 urn:ddi:dk.dst:91e7db45-278b-4519-809b-30c19539cc3b:27 dk.dst 91e7db45-278b-4519-809b-30c19539cc3b 27 dk.dst 14fb4f8e-7890-464b-a585-9dc98fb6945c 3 Category 0306 92 10 urn:ddi:dk.dst:1d6e4aa7-147d-478c-b29a-f62364b5ccc0:27 dk.dst 1d6e4aa7-147d-478c-b29a-f62364b5ccc0 27 dk.dst 415f0db9-694f-467a-92d0-aa5d73155c63 3 Category 0306 92 90 urn:ddi:dk.dst:06ba4ef6-8ceb-40d7-bc67-59aed9eef2f1:27 dk.dst 06ba4ef6-8ceb-40d7-bc67-59aed9eef2f1 27 dk.dst 0849798e-7c4a-4718-b3e2-bc6f25228b65 3 Category 0306 93 urn:ddi:dk.dst:42d77ae4-1de6-4646-9f91-bde76e52d1e3:27 dk.dst 42d77ae4-1de6-4646-9f91-bde76e52d1e3 27 dk.dst 62440d08-840b-4080-8320-90b01a398407 3 Category 0306 93 10 urn:ddi:dk.dst:669c17a4-95e9-4b05-b733-ba95d0659c67:27 dk.dst 669c17a4-95e9-4b05-b733-ba95d0659c67 27 dk.dst 7f1b591d-7706-47f3-af26-a734ceba3db7 3 Category 0306 93 90 urn:ddi:dk.dst:7ee0e3dd-309b-419b-99cf-d636341b1d83:27 dk.dst 7ee0e3dd-309b-419b-99cf-d636341b1d83 27 dk.dst 41372f7e-2c89-41e3-a40f-47d3f194d63b 3 Category 0306 94 urn:ddi:dk.dst:e2925656-cd03-46b8-ae97-0b62a0575c8c:27 dk.dst e2925656-cd03-46b8-ae97-0b62a0575c8c 27 dk.dst 6d7294ec-2d8d-492a-9242-675b2abaf50b 3 Category 0306 94 00 urn:ddi:dk.dst:94f5dee8-5607-4325-ad21-54b1740dd4b7:27 dk.dst 94f5dee8-5607-4325-ad21-54b1740dd4b7 27 dk.dst 654ce11d-01c7-4993-873c-df82c0237734 3 Category 0306 95 urn:ddi:dk.dst:ef03c004-a962-4ef9-baa1-675adcd05429:27 dk.dst ef03c004-a962-4ef9-baa1-675adcd05429 27 dk.dst 38ba0f8b-464e-4fa9-b281-bc7b8cca8d7f 3 Category 0306 95 11 urn:ddi:dk.dst:3181f494-f341-404c-9f23-417b90a33853:27 dk.dst 3181f494-f341-404c-9f23-417b90a33853 27 dk.dst 2c37a387-6ea4-4355-be83-c781acdff146 3 Category 0306 95 19 urn:ddi:dk.dst:cb4ea1eb-2517-47db-a4ce-79796345b195:27 dk.dst cb4ea1eb-2517-47db-a4ce-79796345b195 27 dk.dst a8139a40-d4e1-4442-90cc-5bd9ed66e245 3 Category 0306 95 20 urn:ddi:dk.dst:ea45b44d-794d-4650-9400-4caecfe1a204:27 dk.dst ea45b44d-794d-4650-9400-4caecfe1a204 27 dk.dst 60aaead5-39ea-44cd-a24b-cce1f9956d46 3 Category 0306 95 30 urn:ddi:dk.dst:9975d4c4-d880-4c9e-98f4-354380a7b17e:27 dk.dst 9975d4c4-d880-4c9e-98f4-354380a7b17e 27 dk.dst 76c6398e-86f6-4325-a3f7-9388e2143f1c 3 Category 0306 95 40 urn:ddi:dk.dst:21068994-627e-476f-bbf3-89b47075c1d0:27 dk.dst 21068994-627e-476f-bbf3-89b47075c1d0 27 dk.dst aeda3d16-2667-417a-9f36-a3044f4f0aa6 3 Category 0306 95 90 urn:ddi:dk.dst:8f932b0f-42ac-4fcb-b259-a26771c87daf:27 dk.dst 8f932b0f-42ac-4fcb-b259-a26771c87daf 27 dk.dst 152f39d4-f11a-45ef-9e7f-c9097c67cee7 3 Category 0306 99 urn:ddi:dk.dst:dda26c90-2251-44b6-a760-84f38a9c4d18:27 dk.dst dda26c90-2251-44b6-a760-84f38a9c4d18 27 dk.dst a26338dd-c0e3-4580-93cf-f4491b01d23c 3 Category 0306 99 10 urn:ddi:dk.dst:6c6a30b4-ee09-46ac-a04b-2510a940b3b5:27 dk.dst 6c6a30b4-ee09-46ac-a04b-2510a940b3b5 27 dk.dst b23db3bb-0e6a-4137-8ea9-ebb38881e3b4 3 Category 0306 99 90 urn:ddi:dk.dst:011d05d9-2ae6-4d64-95dc-2647e58e63f4:27 dk.dst 011d05d9-2ae6-4d64-95dc-2647e58e63f4 27 dk.dst d4c326e0-5761-4c0b-a08d-5c7256a736cf 3 Category 0307 urn:ddi:dk.dst:2faf677d-b1b4-4bcc-a835-445b6e154785:27 dk.dst 2faf677d-b1b4-4bcc-a835-445b6e154785 27 dk.dst 2392e7df-7762-4dc5-84aa-db1db786455e 3 Category 0307 11 urn:ddi:dk.dst:271596ef-213b-4cda-b9e9-8a9f4091b5b0:27 dk.dst 271596ef-213b-4cda-b9e9-8a9f4091b5b0 27 dk.dst acd454b4-024f-40ff-ac55-cb9423ecce93 3 Category 0307 11 10 urn:ddi:dk.dst:f141f292-ce0d-4317-b9fb-70b27e38b43b:27 dk.dst f141f292-ce0d-4317-b9fb-70b27e38b43b 27 dk.dst 17e65058-5627-4177-a164-d7754f349fbf 3 Category 0307 11 90 urn:ddi:dk.dst:4015ea70-6be5-48d1-880e-eb223d3791a5:27 dk.dst 4015ea70-6be5-48d1-880e-eb223d3791a5 27 dk.dst afc65e5d-26a2-4228-9591-b5223477eb5f 3 Category 0307 12 urn:ddi:dk.dst:f589ec18-03c3-404f-803f-6a6b9ce666db:27 dk.dst f589ec18-03c3-404f-803f-6a6b9ce666db 27 dk.dst 773f3e84-133e-4c93-8cee-1324b69df2be 3 Category 0307 12 00 urn:ddi:dk.dst:1aba7a2b-efa8-4ae7-bec1-ac3b75e2e8d0:27 dk.dst 1aba7a2b-efa8-4ae7-bec1-ac3b75e2e8d0 27 dk.dst a963fd04-cd48-4153-a8e8-8efe8bdeb59e 3 Category 0307 19 urn:ddi:dk.dst:647843c3-7843-48f2-a8f9-6146277f85eb:27 dk.dst 647843c3-7843-48f2-a8f9-6146277f85eb 27 dk.dst e4eec7e4-58be-4a5e-9bc5-27dea1fcf6a3 3 Category 0307 19 00 urn:ddi:dk.dst:04e03bb8-fe3a-4628-8145-d3f3a9f4383b:27 dk.dst 04e03bb8-fe3a-4628-8145-d3f3a9f4383b 27 dk.dst 223db84d-ddc4-4dde-9037-43c59410d9e8 3 Category 0307 21 urn:ddi:dk.dst:631dd3ce-2015-4624-8595-91e5dea926e2:27 dk.dst 631dd3ce-2015-4624-8595-91e5dea926e2 27 dk.dst bfda003c-56a3-4e5d-9e8f-094c6b4174b4 3 Category 0307 21 00 urn:ddi:dk.dst:a24dc209-ae77-4ece-b54f-19b9db9abe45:27 dk.dst a24dc209-ae77-4ece-b54f-19b9db9abe45 27 dk.dst 384a3cc3-7932-4489-9383-e854c183494e 3 Category 0307 22 urn:ddi:dk.dst:d911f524-2fba-47b9-be61-db1f9123cb94:27 dk.dst d911f524-2fba-47b9-be61-db1f9123cb94 27 dk.dst 31352e63-2ba9-43b9-896a-201618333601 3 Category 0307 22 10 urn:ddi:dk.dst:a95ce8d0-3274-473f-8e4a-4293de9cd413:27 dk.dst a95ce8d0-3274-473f-8e4a-4293de9cd413 27 dk.dst 2e265b4b-4b7c-42b6-8938-5e04fe58ab34 3 Category 0307 22 90 urn:ddi:dk.dst:75f7ae85-661d-4fed-ad7c-a8c2c2045562:27 dk.dst 75f7ae85-661d-4fed-ad7c-a8c2c2045562 27 dk.dst 136296c6-d411-4dbd-8487-1c79f4e0d73d 3 Category 0307 29 urn:ddi:dk.dst:04a043a6-6c43-4ebd-9073-0ea870df544a:27 dk.dst 04a043a6-6c43-4ebd-9073-0ea870df544a 27 dk.dst f7c309ab-e15f-4f0b-a913-a3bd38e7f64a 3 Category 0307 29 00 urn:ddi:dk.dst:014bb5f3-b6d9-49ab-8dd1-30961464794e:27 dk.dst 014bb5f3-b6d9-49ab-8dd1-30961464794e 27 dk.dst ddd13f15-2ddc-43dc-97b5-8b33a4b62f8e 3 Category 0307 31 urn:ddi:dk.dst:af516f5e-f4f8-4dc7-bf74-f73f3a42efd5:27 dk.dst af516f5e-f4f8-4dc7-bf74-f73f3a42efd5 27 dk.dst e99aa67d-bfc7-4f12-97f4-6bf8e34f8989 3 Category 0307 31 10 urn:ddi:dk.dst:0139a9c4-6ac0-4c66-8833-36fce9370172:27 dk.dst 0139a9c4-6ac0-4c66-8833-36fce9370172 27 dk.dst e3bb336a-537e-4486-b5f4-33be936a0e5e 3 Category 0307 31 90 urn:ddi:dk.dst:86a8c8bf-a884-4fd4-b844-95a5428db040:27 dk.dst 86a8c8bf-a884-4fd4-b844-95a5428db040 27 dk.dst 4a5dcfa8-54bd-42ea-bd9a-f23a24b19141 3 Category 0307 32 urn:ddi:dk.dst:887e8592-eebe-42d9-b58f-990a59510dd5:27 dk.dst 887e8592-eebe-42d9-b58f-990a59510dd5 27 dk.dst 57c995d3-0448-43f6-a203-26e7faba592b 3 Category 0307 32 10 urn:ddi:dk.dst:f85cc6b3-239f-46dd-b1d6-74aa74348755:27 dk.dst f85cc6b3-239f-46dd-b1d6-74aa74348755 27 dk.dst bc770098-1b2d-4df8-a5f2-e6fc65faa90d 3 Category 0307 32 90 urn:ddi:dk.dst:7d603d31-7a23-4ee4-9e8c-41f3bacabec8:27 dk.dst 7d603d31-7a23-4ee4-9e8c-41f3bacabec8 27 dk.dst eb88ee93-ce64-41dc-af74-62115b93804e 3 Category 0307 39 urn:ddi:dk.dst:53de26e0-1eaa-4035-8048-493389d93308:27 dk.dst 53de26e0-1eaa-4035-8048-493389d93308 27 dk.dst 7e9477fb-08cd-41c3-b4cb-20128c0bb515 3 Category 0307 39 20 urn:ddi:dk.dst:55b8b6ce-be25-4a4c-bffc-31d2688ac830:27 dk.dst 55b8b6ce-be25-4a4c-bffc-31d2688ac830 27 dk.dst ebb870a0-debf-4ffe-a2bd-050e212e8890 3 Category 0307 39 80 urn:ddi:dk.dst:d4541ef7-f585-42b6-bb16-ef662d5da493:27 dk.dst d4541ef7-f585-42b6-bb16-ef662d5da493 27 dk.dst 104c8446-059a-4b76-8caf-ae22cb98a7c9 3 Category 0307 42 urn:ddi:dk.dst:5c75f554-0234-46d1-bf18-d3fc6ad3edea:27 dk.dst 5c75f554-0234-46d1-bf18-d3fc6ad3edea 27 dk.dst 7ab7b910-dfdc-47fa-b6ba-979da42a916a 3 Category 0307 42 10 urn:ddi:dk.dst:cc8f419e-2387-4bd2-8de9-8ced34ca1e0f:27 dk.dst cc8f419e-2387-4bd2-8de9-8ced34ca1e0f 27 dk.dst 40a92093-bbf5-4a8c-bcfc-ac04046c7e42 3 Category 0307 42 20 urn:ddi:dk.dst:c1df42ec-241a-473b-9427-3589b5811dd6:27 dk.dst c1df42ec-241a-473b-9427-3589b5811dd6 27 dk.dst 1b87e454-d65f-4a58-acc3-545df7dec19c 3 Category 0307 42 30 urn:ddi:dk.dst:3736237c-12f3-48fa-9c70-5e35b3466952:27 dk.dst 3736237c-12f3-48fa-9c70-5e35b3466952 27 dk.dst 5fa824ee-aad8-456d-92a9-b93bd1bdcbc0 3 Category 0307 42 40 urn:ddi:dk.dst:7226f2e2-f42a-45ae-974b-333ce7bb5d29:27 dk.dst 7226f2e2-f42a-45ae-974b-333ce7bb5d29 27 dk.dst 38b17c38-3184-4c34-a489-6e3a53b96fcd 3 Category 0307 42 90 urn:ddi:dk.dst:7efc20ac-9628-47bf-b2b0-892601a4c8a4:27 dk.dst 7efc20ac-9628-47bf-b2b0-892601a4c8a4 27 dk.dst 8ef8c813-56d6-417f-a8f6-439e3e52e328 3 Category 0307 43 urn:ddi:dk.dst:580ea589-4c9e-405b-afcd-7fc041a387be:27 dk.dst 580ea589-4c9e-405b-afcd-7fc041a387be 27 dk.dst 03347202-cacb-47cf-8690-c626142834bc 3 Category 0307 43 21 urn:ddi:dk.dst:f11ed535-5ec7-450c-a6a3-8a5aad1d593c:27 dk.dst f11ed535-5ec7-450c-a6a3-8a5aad1d593c 27 dk.dst 92ac450b-2e65-48bd-9380-2bca98070fd7 3 Category 0307 43 25 urn:ddi:dk.dst:2ad2fc08-34e7-4ba8-a55b-997883502670:27 dk.dst 2ad2fc08-34e7-4ba8-a55b-997883502670 27 dk.dst 89e38779-c094-4938-92ea-efba1e77adf7 3 Category 0307 43 29 urn:ddi:dk.dst:87c3d2e6-13d9-4992-adec-3e92863eb51f:27 dk.dst 87c3d2e6-13d9-4992-adec-3e92863eb51f 27 dk.dst 23414b71-b69a-4a0d-8c7d-781e23aa0afa 3 Category 0307 43 31 urn:ddi:dk.dst:55710dc6-64a1-462f-bc32-4440e3e219cb:27 dk.dst 55710dc6-64a1-462f-bc32-4440e3e219cb 27 dk.dst e245faed-1deb-47a7-8f7e-770ffcd89ce5 3 Category 0307 43 33 urn:ddi:dk.dst:0380a3c4-ab18-4e8e-85a3-f71800d3ad42:27 dk.dst 0380a3c4-ab18-4e8e-85a3-f71800d3ad42 27 dk.dst 3638806c-7229-4098-97aa-00014e7d210a 3 Category 0307 43 35 urn:ddi:dk.dst:6e636a3e-19b0-4156-80b1-c70ab950efad:27 dk.dst 6e636a3e-19b0-4156-80b1-c70ab950efad 27 dk.dst aec40a3a-4810-439e-9be2-121fa27e59f3 3 Category 0307 43 38 urn:ddi:dk.dst:7919163f-ce54-43af-b76d-2cc414b38800:27 dk.dst 7919163f-ce54-43af-b76d-2cc414b38800 27 dk.dst a0285358-6bfb-4dcf-bcc9-8cd60abab680 3 Category 0307 43 91 urn:ddi:dk.dst:b6ef3b1e-5164-4469-8b2c-89ad8ad6e9e3:27 dk.dst b6ef3b1e-5164-4469-8b2c-89ad8ad6e9e3 27 dk.dst 47532b97-ba0f-444b-ad7b-258a39df81ac 3 Category 0307 43 92 urn:ddi:dk.dst:ab0ba9c0-68cf-4c32-9763-486c7f745bad:27 dk.dst ab0ba9c0-68cf-4c32-9763-486c7f745bad 27 dk.dst 03d1c912-76d5-40f5-8a60-58c5a85bd7dc 3 Category 0307 43 95 urn:ddi:dk.dst:64f2ce7b-128c-4d94-a105-0b7b519e69d9:27 dk.dst 64f2ce7b-128c-4d94-a105-0b7b519e69d9 27 dk.dst 0b4f98a8-2c7a-4dc8-95a7-b5d75d24c5ef 3 Category 0307 43 99 urn:ddi:dk.dst:b60ecdbd-6701-43bf-a7cf-2bf4c846226b:27 dk.dst b60ecdbd-6701-43bf-a7cf-2bf4c846226b 27 dk.dst 2b172d53-31d2-4b77-83f7-2e3d9ef585d8 3 Category 0307 49 urn:ddi:dk.dst:ab0121c7-4eb5-4f5c-8163-0222b5b0b0d6:27 dk.dst ab0121c7-4eb5-4f5c-8163-0222b5b0b0d6 27 dk.dst f811e3f8-9e1c-4fc5-8bc1-8da2759dbbee 3 Category 0307 49 20 urn:ddi:dk.dst:311f3abe-5dce-4b45-9c62-87aedbe70d58:27 dk.dst 311f3abe-5dce-4b45-9c62-87aedbe70d58 27 dk.dst cb72dbf4-8c64-414a-b3cd-3b811c87b476 3 Category 0307 49 40 urn:ddi:dk.dst:08fda98c-ecd6-4b8f-9df0-0040e5300f25:27 dk.dst 08fda98c-ecd6-4b8f-9df0-0040e5300f25 27 dk.dst ff5322df-e206-4eec-8630-3c3e03c2fdfb 3 Category 0307 49 50 urn:ddi:dk.dst:4241de63-6b2d-4dce-9d73-46478dcbeff4:27 dk.dst 4241de63-6b2d-4dce-9d73-46478dcbeff4 27 dk.dst 384f88ff-482c-4cb7-8b45-e6c2730ee499 3 Category 0307 49 60 urn:ddi:dk.dst:4efe2bf3-a3d5-4a8a-af53-8cfa28a654c9:27 dk.dst 4efe2bf3-a3d5-4a8a-af53-8cfa28a654c9 27 dk.dst 1afaf755-a871-4da6-8b13-42b46adc1c4c 3 Category 0307 49 80 urn:ddi:dk.dst:f2503848-696a-43eb-9259-0a0fdb21880a:27 dk.dst f2503848-696a-43eb-9259-0a0fdb21880a 27 dk.dst 0ef356d2-d7a7-4d21-8411-ed2df134d117 3 Category 0307 51 urn:ddi:dk.dst:ff790f1f-954f-4638-89d8-9bc5df65d0e1:27 dk.dst ff790f1f-954f-4638-89d8-9bc5df65d0e1 27 dk.dst 3f0ad6a8-3654-4609-8c02-ab8238b35310 3 Category 0307 51 00 urn:ddi:dk.dst:c376359b-91ac-47f7-b8e6-51ce49e04b84:27 dk.dst c376359b-91ac-47f7-b8e6-51ce49e04b84 27 dk.dst f731d30d-a8d1-4a3d-be5b-a138b5e1490c 3 Category 0307 52 urn:ddi:dk.dst:9171cac3-d7ff-468e-9af4-569b81cd8a25:27 dk.dst 9171cac3-d7ff-468e-9af4-569b81cd8a25 27 dk.dst 6a7519d6-61ac-45e3-8241-1a1b89d9394f 3 Category 0307 52 00 urn:ddi:dk.dst:18e30496-48fe-47a2-9ef2-6b205e2c87d5:27 dk.dst 18e30496-48fe-47a2-9ef2-6b205e2c87d5 27 dk.dst 0a617950-f518-49a5-be72-a241b96e9874 3 Category 0307 59 urn:ddi:dk.dst:723f5fb1-ba25-4c47-8a6e-bb735f838308:27 dk.dst 723f5fb1-ba25-4c47-8a6e-bb735f838308 27 dk.dst 121c77b7-e867-4ad3-b6bf-aff5553f30fe 3 Category 0307 59 00 urn:ddi:dk.dst:2b46feec-938b-4a6c-a3be-231034b92c06:27 dk.dst 2b46feec-938b-4a6c-a3be-231034b92c06 27 dk.dst e6b2c1c8-3eb3-437e-806c-448abac43fec 3 Category 0307 60 urn:ddi:dk.dst:78b91a8f-c625-4e1e-ac80-27906c92f8ae:27 dk.dst 78b91a8f-c625-4e1e-ac80-27906c92f8ae 27 dk.dst 1cf35d16-c945-481a-a317-e50a32e7a9ff 3 Category 0307 60 00 urn:ddi:dk.dst:211075d7-517c-4eb8-9243-2aa58eb96bf8:27 dk.dst 211075d7-517c-4eb8-9243-2aa58eb96bf8 27 dk.dst 838449ce-6150-4b0f-8c44-dec6acf3105d 3 Category 0307 71 urn:ddi:dk.dst:def000a1-44c9-4d24-bb49-ed3907ba39ba:27 dk.dst def000a1-44c9-4d24-bb49-ed3907ba39ba 27 dk.dst fecacd97-f1d2-4453-8389-46b6ff4d84ea 3 Category 0307 71 00 urn:ddi:dk.dst:9acdf66d-c273-4ae8-aa48-f2a6eab8fdb6:27 dk.dst 9acdf66d-c273-4ae8-aa48-f2a6eab8fdb6 27 dk.dst aa7e5e21-8192-4b60-8e71-c3e1045f2839 3 Category 0307 72 urn:ddi:dk.dst:7dfba851-b319-4f54-8c41-92ca72b89625:27 dk.dst 7dfba851-b319-4f54-8c41-92ca72b89625 27 dk.dst c6feb500-9267-4de1-ac73-3faa8ecdeede 3 Category 0307 72 10 urn:ddi:dk.dst:e27e56a9-1578-4f87-b14e-b20a1553c0f0:27 dk.dst e27e56a9-1578-4f87-b14e-b20a1553c0f0 27 dk.dst 1a232b2d-f913-4a58-a175-89cc62451741 3 Category 0307 72 90 urn:ddi:dk.dst:827adbf2-020c-401a-964c-8f4d8f3cc79d:27 dk.dst 827adbf2-020c-401a-964c-8f4d8f3cc79d 27 dk.dst f5bc0b2c-7ed4-491e-a498-d27e372b7345 3 Category 0307 79 urn:ddi:dk.dst:8fa883ea-75e2-40dd-8a8c-020df7f831a1:27 dk.dst 8fa883ea-75e2-40dd-8a8c-020df7f831a1 27 dk.dst c24fa0a1-9b5b-493d-ad4b-27b955d326dc 3 Category 0307 79 00 urn:ddi:dk.dst:cb3d9035-e8c9-454b-b319-0c4c4b0b8ad2:27 dk.dst cb3d9035-e8c9-454b-b319-0c4c4b0b8ad2 27 dk.dst bc3d0f57-ca99-4059-b1d8-b42d09278ec2 3 Category 0307 81 urn:ddi:dk.dst:7485b37b-f74b-462f-b6ab-51fc7308f7c5:27 dk.dst 7485b37b-f74b-462f-b6ab-51fc7308f7c5 27 dk.dst 98b671a8-45be-4575-aea8-8d61546e6079 3 Category 0307 81 00 urn:ddi:dk.dst:6c2112c8-facf-4b2e-bcfa-3d7862ed4744:27 dk.dst 6c2112c8-facf-4b2e-bcfa-3d7862ed4744 27 dk.dst 61870b07-eb49-4a42-86ce-4dfcd87691b1 3 Category 0307 82 urn:ddi:dk.dst:533148d2-3354-46b8-99e5-e34d1c4ddcd8:27 dk.dst 533148d2-3354-46b8-99e5-e34d1c4ddcd8 27 dk.dst bcf45500-14ab-46db-94c4-f91fe3c47e3b 3 Category 0307 82 00 urn:ddi:dk.dst:80a4ddf0-a6fb-4b44-aa25-817becedeb54:27 dk.dst 80a4ddf0-a6fb-4b44-aa25-817becedeb54 27 dk.dst 9f356556-1518-478f-a9a2-0baec7f2baca 3 Category 0307 83 urn:ddi:dk.dst:c314d8e0-3fb6-413b-84b9-64959d284c72:27 dk.dst c314d8e0-3fb6-413b-84b9-64959d284c72 27 dk.dst c3f390ec-6929-429c-91b7-eeda397757c7 3 Category 0307 83 00 urn:ddi:dk.dst:dfcd4bae-cc76-4049-8690-ed07f13a683f:27 dk.dst dfcd4bae-cc76-4049-8690-ed07f13a683f 27 dk.dst 511ed638-659f-4518-aeee-442528fd0167 3 Category 0307 84 urn:ddi:dk.dst:8f5ba3fb-65cb-4332-a407-1473e7fd5342:27 dk.dst 8f5ba3fb-65cb-4332-a407-1473e7fd5342 27 dk.dst 0d773ede-24c9-4a34-99af-ce1ab64c2349 3 Category 0307 84 00 urn:ddi:dk.dst:30b52f2f-566b-4dee-8225-a9fd829b7f20:27 dk.dst 30b52f2f-566b-4dee-8225-a9fd829b7f20 27 dk.dst d595ebef-748d-48b3-8839-cc501c6cd691 3 Category 0307 87 urn:ddi:dk.dst:a42872a5-51d2-487f-b892-ca515aca994d:27 dk.dst a42872a5-51d2-487f-b892-ca515aca994d 27 dk.dst 3e4265d8-45f8-48de-a008-fdc9c630c24f 3 Category 0307 87 00 urn:ddi:dk.dst:ee212aac-4abd-4e12-8b3b-8680d414ba3b:27 dk.dst ee212aac-4abd-4e12-8b3b-8680d414ba3b 27 dk.dst 26616384-179a-4a27-b897-13ba2dc3575f 3 Category 0307 88 urn:ddi:dk.dst:f7735b58-abf0-4715-86d7-13e17f4cf4e1:27 dk.dst f7735b58-abf0-4715-86d7-13e17f4cf4e1 27 dk.dst e6517d50-4401-4926-9dd6-171765045794 3 Category 0307 88 00 urn:ddi:dk.dst:0709929e-d524-4ca4-94b5-e07e5d3294bd:27 dk.dst 0709929e-d524-4ca4-94b5-e07e5d3294bd 27 dk.dst 522d365d-f61d-4a90-9e9d-2bc00f9c76bc 3 Category 0307 91 urn:ddi:dk.dst:b5e2ffe5-dbcf-488a-ab87-efa0371862f3:27 dk.dst b5e2ffe5-dbcf-488a-ab87-efa0371862f3 27 dk.dst 893ff148-d3b6-4d69-a334-34caea38c6ca 3 Category 0307 91 00 urn:ddi:dk.dst:b2d7984d-6796-4388-bb46-ba4119a7167d:27 dk.dst b2d7984d-6796-4388-bb46-ba4119a7167d 27 dk.dst e7e313b2-ffe7-4444-b0f8-013766e54d93 3 Category 0307 92 urn:ddi:dk.dst:ac5e270a-8c09-4340-9b74-f5f2ca1edb50:27 dk.dst ac5e270a-8c09-4340-9b74-f5f2ca1edb50 27 dk.dst 74b95baf-1e7b-4aed-94c2-c2751a76bb4d 3 Category 0307 92 00 urn:ddi:dk.dst:5ed5e3f9-3854-4045-9998-0ae4a8d93fc9:27 dk.dst 5ed5e3f9-3854-4045-9998-0ae4a8d93fc9 27 dk.dst bab0bc38-48d7-4970-bd9f-fa8bb8ad97df 3 Category 0307 99 urn:ddi:dk.dst:8b0438d4-2267-4502-b523-765fca888edf:27 dk.dst 8b0438d4-2267-4502-b523-765fca888edf 27 dk.dst 46d8ebf4-e051-4294-983f-5a615321de07 3 Category 0307 99 00 urn:ddi:dk.dst:ceee2ee0-503b-4f88-9a1f-2ec86eb48087:27 dk.dst ceee2ee0-503b-4f88-9a1f-2ec86eb48087 27 dk.dst 1355e765-ef88-45b3-a0c1-34949524bec0 3 Category 0308 urn:ddi:dk.dst:9bdb7f29-1aac-4ec9-8deb-07a22773e085:27 dk.dst 9bdb7f29-1aac-4ec9-8deb-07a22773e085 27 dk.dst c15b37f1-ae4a-4587-baf4-4e427669358c 3 Category 0308 11 urn:ddi:dk.dst:239c79e0-fbe8-47e9-8c25-157815d0c0be:27 dk.dst 239c79e0-fbe8-47e9-8c25-157815d0c0be 27 dk.dst 6a17b6e8-84d5-468d-bd67-8c62bc2fd64a 3 Category 0308 11 00 urn:ddi:dk.dst:9cef976c-b4dc-4535-9e85-3144540349e3:27 dk.dst 9cef976c-b4dc-4535-9e85-3144540349e3 27 dk.dst 9d3336c7-6e82-4117-9a01-f2bd0f2bf96b 3 Category 0308 12 urn:ddi:dk.dst:b4f7b261-4cb8-4675-a6fb-9de7b0b5f5b0:27 dk.dst b4f7b261-4cb8-4675-a6fb-9de7b0b5f5b0 27 dk.dst 77555720-a2f8-48ae-a9f3-b2699b9d3e92 3 Category 0308 12 00 urn:ddi:dk.dst:e480ad64-bc90-427a-992c-1f29b8de6298:27 dk.dst e480ad64-bc90-427a-992c-1f29b8de6298 27 dk.dst e6f0b2e6-00ac-481a-8a6a-85c84d999d3f 3 Category 0308 19 urn:ddi:dk.dst:ea0712c3-4946-49c7-8910-56990e1472f7:27 dk.dst ea0712c3-4946-49c7-8910-56990e1472f7 27 dk.dst 0fe85d92-0b2d-4853-b4b7-dfa04fcd005e 3 Category 0308 19 00 urn:ddi:dk.dst:644f563c-2074-4be2-95e8-36ef084bc850:27 dk.dst 644f563c-2074-4be2-95e8-36ef084bc850 27 dk.dst 07df5090-827f-4414-9d7c-2bc169d521a1 3 Category 0308 21 urn:ddi:dk.dst:c75b1ce0-360a-426a-810b-b4180eda75de:27 dk.dst c75b1ce0-360a-426a-810b-b4180eda75de 27 dk.dst b7e97384-2635-4824-bdcf-824f44bc6546 3 Category 0308 21 00 urn:ddi:dk.dst:e3750d97-dcb7-4b40-ae3f-3658e367e77f:27 dk.dst e3750d97-dcb7-4b40-ae3f-3658e367e77f 27 dk.dst 5317c3bc-2fec-4515-ae5e-2420163649c7 3 Category 0308 22 urn:ddi:dk.dst:ba881ebf-d4bf-4144-a2b3-7ba733428035:27 dk.dst ba881ebf-d4bf-4144-a2b3-7ba733428035 27 dk.dst e9ef43eb-71a1-4882-9eb3-80c43a7bf435 3 Category 0308 22 00 urn:ddi:dk.dst:90c2ceba-c417-4667-bdcc-eadb4bedaca5:27 dk.dst 90c2ceba-c417-4667-bdcc-eadb4bedaca5 27 dk.dst cbdb0991-0f49-427c-9f9d-e821892ca452 3 Category 0308 29 urn:ddi:dk.dst:7a8ea134-6afe-407f-9340-9facbcb77535:27 dk.dst 7a8ea134-6afe-407f-9340-9facbcb77535 27 dk.dst 526d4baf-8924-4d2e-bef4-7c272ff586d1 3 Category 0308 29 00 urn:ddi:dk.dst:fdc99578-1e1a-4ce0-a4a5-c2c567478e93:27 dk.dst fdc99578-1e1a-4ce0-a4a5-c2c567478e93 27 dk.dst 429b59a0-216d-4271-bc19-9392f25a8e2e 3 Category 0308 30 urn:ddi:dk.dst:dcdc1ac2-1ce2-4abf-9ad7-471632fade5b:27 dk.dst dcdc1ac2-1ce2-4abf-9ad7-471632fade5b 27 dk.dst 0478af90-574e-4041-aa04-9fa3a910996c 3 Category 0308 30 50 urn:ddi:dk.dst:81ce713d-3869-4a50-b9f2-c7b875ccd064:27 dk.dst 81ce713d-3869-4a50-b9f2-c7b875ccd064 27 dk.dst 0091401a-5856-4f75-a9c0-e2bb5a91c501 3 Category 0308 30 80 urn:ddi:dk.dst:36567cf7-cd25-4d19-bd56-f79d152aa253:27 dk.dst 36567cf7-cd25-4d19-bd56-f79d152aa253 27 dk.dst 8621a6be-839b-44ac-801f-bcfceae39f98 3 Category 0308 90 urn:ddi:dk.dst:e3583a81-02ba-411b-9262-a1255c917b64:27 dk.dst e3583a81-02ba-411b-9262-a1255c917b64 27 dk.dst 6a394c9b-bd3a-40f6-9d31-b1799ab8fdcd 3 Category 0308 90 10 urn:ddi:dk.dst:4ad59a51-632c-4656-b56a-ef3270549b3c:27 dk.dst 4ad59a51-632c-4656-b56a-ef3270549b3c 27 dk.dst 44c5dbe5-115a-48d8-a5fb-887b96575328 3 Category 0308 90 50 urn:ddi:dk.dst:60e4787e-4aa9-4ce8-a786-ee0dd6942131:27 dk.dst 60e4787e-4aa9-4ce8-a786-ee0dd6942131 27 dk.dst 81b0b353-475f-4090-a503-f4d91fc8bd10 3 Category 0308 90 90 urn:ddi:dk.dst:122bc2a5-ed0d-481b-ba28-4eebe5121f38:27 dk.dst 122bc2a5-ed0d-481b-ba28-4eebe5121f38 27 dk.dst 425659a5-6132-40a2-8709-16f4e4a74e6a 3 Category 04 urn:ddi:dk.dst:c552848a-040a-4fb2-a897-f2e4a906fe11:27 dk.dst c552848a-040a-4fb2-a897-f2e4a906fe11 27 dk.dst d68d6ebc-4b21-4652-a715-2ed6bab6109f 3 Category 0401 urn:ddi:dk.dst:ecab8e94-8005-4139-a5fe-26e671d563de:27 dk.dst ecab8e94-8005-4139-a5fe-26e671d563de 27 dk.dst cf167494-0498-452d-98b6-c6b0bb189caa 3 Category 0401 10 urn:ddi:dk.dst:8b7a7275-eceb-421d-b0af-49e47138840e:27 dk.dst 8b7a7275-eceb-421d-b0af-49e47138840e 27 dk.dst 30e17f4e-3baa-4d84-904c-aa486995213b 3 Category 0401 10 10 urn:ddi:dk.dst:7b8edc9b-9dfc-4c76-9643-867d8e74832a:27 dk.dst 7b8edc9b-9dfc-4c76-9643-867d8e74832a 27 dk.dst 93f5e478-a37c-40f1-adbf-85e549a63006 3 Category 0401 10 90 urn:ddi:dk.dst:ccec3347-9667-4280-b0d6-2958f8f8f4f9:27 dk.dst ccec3347-9667-4280-b0d6-2958f8f8f4f9 27 dk.dst 4cf4ebf6-4439-4bf9-a1bd-747161ad8912 3 Category 0401 20 urn:ddi:dk.dst:41bb847a-1b90-4411-b0fc-6582d4f384e9:27 dk.dst 41bb847a-1b90-4411-b0fc-6582d4f384e9 27 dk.dst 0e295c6e-fdd8-4f63-a9e7-3c95a2a990e6 3 Category 0401 20 11 urn:ddi:dk.dst:59d37d27-3694-4099-ba4a-02a94c3ac021:27 dk.dst 59d37d27-3694-4099-ba4a-02a94c3ac021 27 dk.dst af385cce-b5b9-4af8-a37a-ffffdd7e0ad7 3 Category 0401 20 19 urn:ddi:dk.dst:fdde9cae-34e3-4d0e-805e-59ec683e3c2b:27 dk.dst fdde9cae-34e3-4d0e-805e-59ec683e3c2b 27 dk.dst 196e7fa7-e1d0-48a7-a744-4acef34cf2a6 3 Category 0401 20 91 urn:ddi:dk.dst:4bae181f-8042-431d-9fea-d0d2ce02adc7:27 dk.dst 4bae181f-8042-431d-9fea-d0d2ce02adc7 27 dk.dst ecbbf22f-4fc8-4b8c-b6da-d667fb906940 3 Category 0401 20 99 urn:ddi:dk.dst:af2d6e4e-1515-4b19-9257-fcbc8b2ae5e3:27 dk.dst af2d6e4e-1515-4b19-9257-fcbc8b2ae5e3 27 dk.dst fe1631eb-e0d9-448f-a5b1-1e6d712875d6 3 Category 0401 40 urn:ddi:dk.dst:3b23a33f-f898-48bc-b8af-cf43add549c3:27 dk.dst 3b23a33f-f898-48bc-b8af-cf43add549c3 27 dk.dst 196d6b3a-dc26-496a-a010-6a4ab5ec2753 3 Category 0401 40 10 urn:ddi:dk.dst:58ae0f63-238d-43a1-87cb-b0f782eb5e30:27 dk.dst 58ae0f63-238d-43a1-87cb-b0f782eb5e30 27 dk.dst a7d2f6f1-16d5-43fb-b52b-7cf81b3aa811 3 Category 0401 40 90 urn:ddi:dk.dst:6c2db61d-a0e8-47e5-a157-733f6e3c49dd:27 dk.dst 6c2db61d-a0e8-47e5-a157-733f6e3c49dd 27 dk.dst 5e34317f-75ce-4286-93d3-2ef9b6108919 3 Category 0401 50 urn:ddi:dk.dst:ff2f5a34-d3a3-43b3-aca7-14b27382124d:27 dk.dst ff2f5a34-d3a3-43b3-aca7-14b27382124d 27 dk.dst ce655e5d-299a-4985-9624-78aedaf40165 3 Category 0401 50 11 urn:ddi:dk.dst:849be4ae-c48e-4cc9-b551-172536757896:27 dk.dst 849be4ae-c48e-4cc9-b551-172536757896 27 dk.dst e8bc872c-4c5d-44a1-b728-27275278e9be 3 Category 0401 50 19 urn:ddi:dk.dst:4f81f8ae-d99a-40da-a8d9-200b02f0b18c:27 dk.dst 4f81f8ae-d99a-40da-a8d9-200b02f0b18c 27 dk.dst c11973b2-cbed-4b42-8d1e-410d9a5f2ff9 3 Category 0401 50 31 urn:ddi:dk.dst:a2a14a46-30b6-40ec-8c8b-46a2f3acbc3c:27 dk.dst a2a14a46-30b6-40ec-8c8b-46a2f3acbc3c 27 dk.dst b794c2ee-5e5d-43f7-896a-0fdad1de95e8 3 Category 0401 50 39 urn:ddi:dk.dst:3d8dbc13-3650-43af-8ed1-563f2a2d77c4:27 dk.dst 3d8dbc13-3650-43af-8ed1-563f2a2d77c4 27 dk.dst 241856c2-72c5-4794-8c31-0ace669493c8 3 Category 0401 50 91 urn:ddi:dk.dst:e0d1c722-9e7f-4f03-85df-4d2cea506e09:27 dk.dst e0d1c722-9e7f-4f03-85df-4d2cea506e09 27 dk.dst 85442058-00a9-46ff-afa7-8b29dc64df48 3 Category 0401 50 99 urn:ddi:dk.dst:3215fa0a-10a9-40a4-b782-7973c2a85257:27 dk.dst 3215fa0a-10a9-40a4-b782-7973c2a85257 27 dk.dst 684ffc98-4214-4d88-a20a-b5c118f8c320 3 Category 0402 urn:ddi:dk.dst:76193dd7-e18a-4c66-ab8d-cd03a1e3b2f1:27 dk.dst 76193dd7-e18a-4c66-ab8d-cd03a1e3b2f1 27 dk.dst 6a4bba05-c88c-4476-84eb-91f5d154ade1 3 Category 0402 10 urn:ddi:dk.dst:ce926e85-9026-4e32-bd53-ae9f43fbe77e:27 dk.dst ce926e85-9026-4e32-bd53-ae9f43fbe77e 27 dk.dst cfc820c8-9e93-4363-a5f1-c18a1699c263 3 Category 0402 10 11 urn:ddi:dk.dst:0ae5f682-fb65-4922-bc64-f7ad7f01ff90:27 dk.dst 0ae5f682-fb65-4922-bc64-f7ad7f01ff90 27 dk.dst f54dfe3a-e8c8-4082-85e5-a26d2544ae28 3 Category 0402 10 19 urn:ddi:dk.dst:bf492f74-46c5-4391-b78a-796c45383c33:27 dk.dst bf492f74-46c5-4391-b78a-796c45383c33 27 dk.dst 1ddaae29-475b-4799-94b6-74f81ab79652 3 Category 0402 10 91 urn:ddi:dk.dst:a9e187ab-3ce2-43cc-b0c2-c36add19745a:27 dk.dst a9e187ab-3ce2-43cc-b0c2-c36add19745a 27 dk.dst 528d95e6-f311-477e-97ef-c9b143b9ee18 3 Category 0402 10 99 urn:ddi:dk.dst:b20f18fb-2664-4bd5-9240-91580d7db390:27 dk.dst b20f18fb-2664-4bd5-9240-91580d7db390 27 dk.dst 9209d624-5f03-43b3-8545-310b22c3cf54 3 Category 0402 21 urn:ddi:dk.dst:8ad98f5b-9073-4714-bbcc-4ae72b016268:27 dk.dst 8ad98f5b-9073-4714-bbcc-4ae72b016268 27 dk.dst 3a2f99eb-db9f-40b9-a200-82353e058820 3 Category 0402 21 11 urn:ddi:dk.dst:f06197b0-2dc0-416e-b538-ab0f84359c7d:27 dk.dst f06197b0-2dc0-416e-b538-ab0f84359c7d 27 dk.dst 03380417-aef8-4626-8e1e-ca84fe4a0888 3 Category 0402 21 18 urn:ddi:dk.dst:0bb48274-6bb1-4414-9f04-3a454a862c3e:27 dk.dst 0bb48274-6bb1-4414-9f04-3a454a862c3e 27 dk.dst c60ac4d4-f749-4fe7-833b-ad2d7acd9fd7 3 Category 0402 21 91 urn:ddi:dk.dst:341797cb-f9e1-4729-977c-333b0384c3cb:27 dk.dst 341797cb-f9e1-4729-977c-333b0384c3cb 27 dk.dst 3bfab9d4-3025-4bab-b272-ca06a57aa9fd 3 Category 0402 21 99 urn:ddi:dk.dst:d8de7c89-6f05-4a3d-8da0-e5bf3b3bb6a5:27 dk.dst d8de7c89-6f05-4a3d-8da0-e5bf3b3bb6a5 27 dk.dst 295316bb-85c9-4c74-a0f6-bb4806071ead 3 Category 0402 29 urn:ddi:dk.dst:2b91e3ed-0d19-4c93-99c5-877b0dec2733:27 dk.dst 2b91e3ed-0d19-4c93-99c5-877b0dec2733 27 dk.dst c78ef663-3fd9-4631-830a-445558235112 3 Category 0402 29 11 urn:ddi:dk.dst:56f59806-1346-477e-9f73-436b1d38f88a:27 dk.dst 56f59806-1346-477e-9f73-436b1d38f88a 27 dk.dst b8e44682-1724-41e0-9437-3a702c42ee12 3 Category 0402 29 15 urn:ddi:dk.dst:1f6fe0e7-98f6-48f8-8481-fa169d8daf70:27 dk.dst 1f6fe0e7-98f6-48f8-8481-fa169d8daf70 27 dk.dst 135624e8-5d9d-4631-8286-72a6280797e1 3 Category 0402 29 19 urn:ddi:dk.dst:f55bf45f-3547-43a7-a771-68d9241767b6:27 dk.dst f55bf45f-3547-43a7-a771-68d9241767b6 27 dk.dst aa1e6879-fcd4-4cf2-ab1b-f0689aa17186 3 Category 0402 29 91 urn:ddi:dk.dst:8f009c4e-77fd-4c89-b598-a8bcf6e6a22f:27 dk.dst 8f009c4e-77fd-4c89-b598-a8bcf6e6a22f 27 dk.dst fca09571-794f-4dac-84ba-08868edf3844 3 Category 0402 29 99 urn:ddi:dk.dst:9e898e2f-f440-43d5-8093-2e0001e9f683:27 dk.dst 9e898e2f-f440-43d5-8093-2e0001e9f683 27 dk.dst b193cfb4-beb2-46da-90db-d0be8fb2c2cf 3 Category 0402 91 urn:ddi:dk.dst:61119036-7829-46a2-9f0d-008df8098688:27 dk.dst 61119036-7829-46a2-9f0d-008df8098688 27 dk.dst 5c47827a-4895-4906-9a4b-4d2c67397e00 3 Category 0402 91 10 urn:ddi:dk.dst:9bcafcfd-acac-4cb5-8f31-066515c58a46:27 dk.dst 9bcafcfd-acac-4cb5-8f31-066515c58a46 27 dk.dst 2121033b-867d-4849-9b69-af48ce502cf1 3 Category 0402 91 30 urn:ddi:dk.dst:0480530b-e7e2-4866-907b-e4d8d4ac9a42:27 dk.dst 0480530b-e7e2-4866-907b-e4d8d4ac9a42 27 dk.dst 422192c1-dc04-4181-a468-19617b1addf3 3 Category 0402 91 51 urn:ddi:dk.dst:e1f87af2-8cc0-4a8f-bfd1-d87fa77a53dc:27 dk.dst e1f87af2-8cc0-4a8f-bfd1-d87fa77a53dc 27 dk.dst b42cb98d-19a6-42af-8dfe-2d826089880e 3 Category 0402 91 59 urn:ddi:dk.dst:9b2c3782-e15c-40ff-bad0-627ce0e02c86:27 dk.dst 9b2c3782-e15c-40ff-bad0-627ce0e02c86 27 dk.dst 41eec379-8463-4a02-ac04-1647360211dd 3 Category 0402 91 91 urn:ddi:dk.dst:48575371-87d7-4dad-b8d1-1b0efc4250fe:27 dk.dst 48575371-87d7-4dad-b8d1-1b0efc4250fe 27 dk.dst 3499475f-63ed-4922-9a91-eeb26769ad7e 3 Category 0402 91 99 urn:ddi:dk.dst:583dbf2d-dceb-423c-b44b-beaeb43c1703:27 dk.dst 583dbf2d-dceb-423c-b44b-beaeb43c1703 27 dk.dst 7696bfb8-77e3-40b6-9206-f65ad5677c36 3 Category 0402 99 urn:ddi:dk.dst:f44d1bb9-40a1-4520-86b3-370df143b2cf:27 dk.dst f44d1bb9-40a1-4520-86b3-370df143b2cf 27 dk.dst b1fffed1-d755-4206-a3e3-bef188373894 3 Category 0402 99 10 urn:ddi:dk.dst:3ae19795-9420-4e47-af38-6760a0226ac3:27 dk.dst 3ae19795-9420-4e47-af38-6760a0226ac3 27 dk.dst 4ca90112-f9f9-4b4b-b690-641e63ee2295 3 Category 0402 99 31 urn:ddi:dk.dst:3a07e127-3d99-4b86-8c35-ce2454ee43a8:27 dk.dst 3a07e127-3d99-4b86-8c35-ce2454ee43a8 27 dk.dst d66010dd-98cb-46cc-b794-9976ba570afb 3 Category 0402 99 39 urn:ddi:dk.dst:ffa6abdd-33be-4818-bac3-1bbe82bd04c2:27 dk.dst ffa6abdd-33be-4818-bac3-1bbe82bd04c2 27 dk.dst 5c907992-2f0b-4606-922d-bfc8d7396450 3 Category 0402 99 91 urn:ddi:dk.dst:d34357aa-88dd-445f-ba26-613f0bc9e0f4:27 dk.dst d34357aa-88dd-445f-ba26-613f0bc9e0f4 27 dk.dst 7843fd0d-107c-4b84-95a9-521c12261dfd 3 Category 0402 99 99 urn:ddi:dk.dst:051ea3e8-8481-43cc-841a-0ee972e38d86:27 dk.dst 051ea3e8-8481-43cc-841a-0ee972e38d86 27 dk.dst 1a023b9a-96fd-4c68-864f-35fdc55d9ec3 3 Category 0403 urn:ddi:dk.dst:f4bae4e5-0d06-48f7-ab34-d46630e40464:27 dk.dst f4bae4e5-0d06-48f7-ab34-d46630e40464 27 dk.dst d48cd765-006b-4054-88fb-146953fab52f 3 Category 0403 10 urn:ddi:dk.dst:62b59b3b-827a-4f71-86c6-adac29c1a2d1:27 dk.dst 62b59b3b-827a-4f71-86c6-adac29c1a2d1 27 dk.dst eca28265-2d31-4728-a1b2-659452dc9677 3 Category 0403 10 11 urn:ddi:dk.dst:8215a3ec-b2df-4885-a70c-9b83e934b96a:27 dk.dst 8215a3ec-b2df-4885-a70c-9b83e934b96a 27 dk.dst 936be3e4-84f9-46e1-90bc-26550484f7dd 3 Category 0403 10 13 urn:ddi:dk.dst:2bb47c1e-3703-4763-87e6-25aa2b49e240:27 dk.dst 2bb47c1e-3703-4763-87e6-25aa2b49e240 27 dk.dst ef21a1b5-9cd8-41a4-80e9-3955ef26043e 3 Category 0403 10 19 urn:ddi:dk.dst:c07293ac-7e2c-4c93-a2d3-229d29c4d7e7:27 dk.dst c07293ac-7e2c-4c93-a2d3-229d29c4d7e7 27 dk.dst 60d181e1-bedf-4fbe-a50c-03a518ebd1ba 3 Category 0403 10 31 urn:ddi:dk.dst:15118404-26bc-47dd-a193-6dcff33700fd:27 dk.dst 15118404-26bc-47dd-a193-6dcff33700fd 27 dk.dst 1f3b908b-d51c-4dd4-8cee-ab90878eb1ab 3 Category 0403 10 33 urn:ddi:dk.dst:bb39d707-ce87-47e1-8c0b-df3d2f39309e:27 dk.dst bb39d707-ce87-47e1-8c0b-df3d2f39309e 27 dk.dst 8c2735ee-e44e-40fb-8745-70e1ea9e2e7c 3 Category 0403 10 39 urn:ddi:dk.dst:0994cb78-5558-4ceb-8aa3-8929e0bae17a:27 dk.dst 0994cb78-5558-4ceb-8aa3-8929e0bae17a 27 dk.dst 049da2a7-72f3-4951-a3cc-a5a594b67a8a 3 Category 0403 10 51 urn:ddi:dk.dst:53fd526e-23af-4ff1-8c36-6b740c070d8c:27 dk.dst 53fd526e-23af-4ff1-8c36-6b740c070d8c 27 dk.dst a52ab7a6-27ac-45ae-8c43-d4fb0f2e5292 3 Category 0403 10 53 urn:ddi:dk.dst:5cd1418c-bff6-4a7f-9ceb-afeff0a331b2:27 dk.dst 5cd1418c-bff6-4a7f-9ceb-afeff0a331b2 27 dk.dst 5a1e24b4-b34c-4c9e-b0a0-1697e9fdb1e3 3 Category 0403 10 59 urn:ddi:dk.dst:e8805159-b498-43ea-b65f-6efc18774072:27 dk.dst e8805159-b498-43ea-b65f-6efc18774072 27 dk.dst 91d66e67-5982-43de-8ed3-ecdbf2957708 3 Category 0403 10 91 urn:ddi:dk.dst:934a9fbc-5e11-4762-b4f8-68cdfa4dc918:27 dk.dst 934a9fbc-5e11-4762-b4f8-68cdfa4dc918 27 dk.dst 49d8fddc-6300-4b36-a09a-298ce82c11a2 3 Category 0403 10 93 urn:ddi:dk.dst:e6bc6592-50c8-439f-93b2-51b26ad83a11:27 dk.dst e6bc6592-50c8-439f-93b2-51b26ad83a11 27 dk.dst 731114bc-d2d0-4d7e-9e97-8596e4bba5a5 3 Category 0403 10 99 urn:ddi:dk.dst:4d20e55e-aec5-4e37-acb2-1b6a145c7bd5:27 dk.dst 4d20e55e-aec5-4e37-acb2-1b6a145c7bd5 27 dk.dst b8f49ffd-7d77-4f60-9205-c8bea1c6af28 3 Category 0403 90 urn:ddi:dk.dst:374991e9-4ce4-4e7e-9004-5bf282054228:27 dk.dst 374991e9-4ce4-4e7e-9004-5bf282054228 27 dk.dst b96ba2d0-a59c-459d-93d3-b88dd9aeb891 3 Category 0403 90 11 urn:ddi:dk.dst:eac618c0-bd90-4741-9337-e5a3b1e3ad5f:27 dk.dst eac618c0-bd90-4741-9337-e5a3b1e3ad5f 27 dk.dst b7720358-46fd-4c4e-8129-db99f7a19745 3 Category 0403 90 13 urn:ddi:dk.dst:d4622a0a-2b7c-4915-bbf5-703531e635a5:27 dk.dst d4622a0a-2b7c-4915-bbf5-703531e635a5 27 dk.dst aa2ceedc-4af2-4746-b259-7376899c88a3 3 Category 0403 90 19 urn:ddi:dk.dst:ffed06bc-64af-4ef5-99c3-d805826180fd:27 dk.dst ffed06bc-64af-4ef5-99c3-d805826180fd 27 dk.dst 221403c9-c150-487d-90bf-a094ff5cf65b 3 Category 0403 90 31 urn:ddi:dk.dst:fcad2222-75af-4846-b179-1d4b6e2df039:27 dk.dst fcad2222-75af-4846-b179-1d4b6e2df039 27 dk.dst 0b3ab2b3-c738-4f4f-ab6a-055cacb669ee 3 Category 0403 90 33 urn:ddi:dk.dst:128c74b8-051c-47bb-84bb-409fe7d1e4fd:27 dk.dst 128c74b8-051c-47bb-84bb-409fe7d1e4fd 27 dk.dst ae916fd1-b85c-45ad-9ece-d2703273149e 3 Category 0403 90 39 urn:ddi:dk.dst:3b7f262e-1863-449d-808b-008ae6f8db1f:27 dk.dst 3b7f262e-1863-449d-808b-008ae6f8db1f 27 dk.dst bbf112e7-868c-4184-aa32-6a5bf579097c 3 Category 0403 90 51 urn:ddi:dk.dst:d47f71b5-dcfd-47e4-9910-821e40c34511:27 dk.dst d47f71b5-dcfd-47e4-9910-821e40c34511 27 dk.dst a320da6d-b67b-472e-9d92-4784f5aa5bb0 3 Category 0403 90 53 urn:ddi:dk.dst:88220cfe-bf1e-4c2a-98c9-36c27fd96468:27 dk.dst 88220cfe-bf1e-4c2a-98c9-36c27fd96468 27 dk.dst bd4e5e65-fcee-41fb-a604-fa925278dc0d 3 Category 0403 90 59 urn:ddi:dk.dst:d41a6097-e46f-4e26-a723-02a73cbc4017:27 dk.dst d41a6097-e46f-4e26-a723-02a73cbc4017 27 dk.dst a00c9eb8-956c-4ffd-a43d-477b76191a65 3 Category 0403 90 61 urn:ddi:dk.dst:768d28cb-0ca1-43df-bd67-46eda609344b:27 dk.dst 768d28cb-0ca1-43df-bd67-46eda609344b 27 dk.dst 5356533d-bc23-4279-b2a0-feebc0f32a27 3 Category 0403 90 63 urn:ddi:dk.dst:bc90a413-a25a-4969-81e8-362e4081074a:27 dk.dst bc90a413-a25a-4969-81e8-362e4081074a 27 dk.dst d5f2621f-5f49-4385-a309-f127611dd60a 3 Category 0403 90 69 urn:ddi:dk.dst:f4fc2d09-9991-413f-9aa9-388ec1812689:27 dk.dst f4fc2d09-9991-413f-9aa9-388ec1812689 27 dk.dst d7b001c5-4952-4507-b82e-c4e27c0abcdd 3 Category 0403 90 71 urn:ddi:dk.dst:33a9a25e-c496-4893-b839-55e1c07adc33:27 dk.dst 33a9a25e-c496-4893-b839-55e1c07adc33 27 dk.dst a324a365-221c-47b9-af5b-0cb36e5e9283 3 Category 0403 90 73 urn:ddi:dk.dst:359c1ce6-b9d3-4396-9025-b12217d95714:27 dk.dst 359c1ce6-b9d3-4396-9025-b12217d95714 27 dk.dst 488efb50-d0f8-4a9a-baaf-8d2fd569630d 3 Category 0403 90 79 urn:ddi:dk.dst:0ce00e73-3d14-475f-8acd-140a4d02a09a:27 dk.dst 0ce00e73-3d14-475f-8acd-140a4d02a09a 27 dk.dst b773761c-5f4d-4039-9912-23f300537157 3 Category 0403 90 91 urn:ddi:dk.dst:8ba4d5a7-f3b9-40a4-8ed6-eff761d4c9fa:27 dk.dst 8ba4d5a7-f3b9-40a4-8ed6-eff761d4c9fa 27 dk.dst 748091b7-aeb5-4940-9d4b-c77f546b209f 3 Category 0403 90 93 urn:ddi:dk.dst:2d644624-848c-414f-b625-eab42293953f:27 dk.dst 2d644624-848c-414f-b625-eab42293953f 27 dk.dst 18195316-0752-4498-a835-26dcbc1d1703 3 Category 0403 90 99 urn:ddi:dk.dst:92a7ec6f-d8e0-406d-9e9c-487e0ff9e35a:27 dk.dst 92a7ec6f-d8e0-406d-9e9c-487e0ff9e35a 27 dk.dst a1216ff7-f87f-4576-adc5-e82e2a3da785 3 Category 0404 urn:ddi:dk.dst:5e91bd3e-da6b-4a34-a36b-322549ff22aa:27 dk.dst 5e91bd3e-da6b-4a34-a36b-322549ff22aa 27 dk.dst c89c2167-95f3-44da-a271-e2fb29d875b3 3 Category 0404 10 urn:ddi:dk.dst:697fd536-53d7-4646-aba5-d7868a2b1f32:27 dk.dst 697fd536-53d7-4646-aba5-d7868a2b1f32 27 dk.dst 9ea89624-de95-461d-af3b-1c9bd4daaf9a 3 Category 0404 10 02 urn:ddi:dk.dst:36dad5f7-e7ed-49aa-a1bd-01cd3afcf03e:27 dk.dst 36dad5f7-e7ed-49aa-a1bd-01cd3afcf03e 27 dk.dst ad0ae961-b2f4-437b-a846-ffc82a508797 3 Category 0404 10 04 urn:ddi:dk.dst:fea861a0-a5eb-451f-8738-bb1dd48db18b:27 dk.dst fea861a0-a5eb-451f-8738-bb1dd48db18b 27 dk.dst 4660ff39-93cd-4741-826d-4ef47b6c8995 3 Category 0404 10 06 urn:ddi:dk.dst:e9b51464-2f47-40e8-b883-e84330e65e41:27 dk.dst e9b51464-2f47-40e8-b883-e84330e65e41 27 dk.dst 2a0fd157-1a96-49a3-bd10-40cf65c8e69d 3 Category 0404 10 12 urn:ddi:dk.dst:c16cd160-41c9-4c33-a8a0-9d769fe0bc04:27 dk.dst c16cd160-41c9-4c33-a8a0-9d769fe0bc04 27 dk.dst b5313c0d-c80f-4143-8e2e-225eb10344eb 3 Category 0404 10 14 urn:ddi:dk.dst:e41bb5bf-5b3e-44d5-a501-37c875a27a69:27 dk.dst e41bb5bf-5b3e-44d5-a501-37c875a27a69 27 dk.dst 37a52d34-1c73-4b10-b659-05468b3f0696 3 Category 0404 10 16 urn:ddi:dk.dst:2649a3ad-69e9-4e9f-b294-0e5d23dbf173:27 dk.dst 2649a3ad-69e9-4e9f-b294-0e5d23dbf173 27 dk.dst ac32b6e9-c7b6-4ef7-bbe5-bc279057d2db 3 Category 0404 10 26 urn:ddi:dk.dst:98a6bb7f-f8cd-464b-a303-5c20fa4bb451:27 dk.dst 98a6bb7f-f8cd-464b-a303-5c20fa4bb451 27 dk.dst 46d64a42-74f9-45c7-8ac8-c4ce4a0530c3 3 Category 0404 10 28 urn:ddi:dk.dst:77600b1f-c98d-4952-bfe7-072ce27d15f8:27 dk.dst 77600b1f-c98d-4952-bfe7-072ce27d15f8 27 dk.dst e8613944-8474-4011-af9a-c09cf92f63fe 3 Category 0404 10 32 urn:ddi:dk.dst:c56e44c8-2955-4423-9bee-3b28fa824e3c:27 dk.dst c56e44c8-2955-4423-9bee-3b28fa824e3c 27 dk.dst 5d3a784a-32e5-4d07-85cb-e4a0183806e2 3 Category 0404 10 34 urn:ddi:dk.dst:a0b1f244-e18d-40e6-8381-8732053ab265:27 dk.dst a0b1f244-e18d-40e6-8381-8732053ab265 27 dk.dst af7dc8d3-8742-4b23-9238-cb6d1e79368e 3 Category 0404 10 36 urn:ddi:dk.dst:7414925c-65b9-4c78-bd38-7eed37a3f082:27 dk.dst 7414925c-65b9-4c78-bd38-7eed37a3f082 27 dk.dst 6ab09f17-9c8f-4224-afa7-6e1231579224 3 Category 0404 10 38 urn:ddi:dk.dst:79b392c5-339c-410d-829e-d8db2a756d7e:27 dk.dst 79b392c5-339c-410d-829e-d8db2a756d7e 27 dk.dst 3ec80359-61f3-4f1c-a23f-0a8449817c31 3 Category 0404 10 48 urn:ddi:dk.dst:06f5c97e-80d5-4a01-a499-7aeae0e907a2:27 dk.dst 06f5c97e-80d5-4a01-a499-7aeae0e907a2 27 dk.dst 6a0c7159-1d1d-45eb-9ff0-bbafa9b0501a 3 Category 0404 10 52 urn:ddi:dk.dst:7a55a06e-6e0e-4fee-9d30-dd3f66105d58:27 dk.dst 7a55a06e-6e0e-4fee-9d30-dd3f66105d58 27 dk.dst 358a4cf8-7582-4c38-94f3-d1c31c60e2d5 3 Category 0404 10 54 urn:ddi:dk.dst:56973d4e-a6b1-4602-89bb-53d794c5d318:27 dk.dst 56973d4e-a6b1-4602-89bb-53d794c5d318 27 dk.dst c0fca561-8053-4a20-a97d-a90d5e858aa4 3 Category 0404 10 56 urn:ddi:dk.dst:f3ed5142-6b6e-4875-8f43-97397471f41a:27 dk.dst f3ed5142-6b6e-4875-8f43-97397471f41a 27 dk.dst 30de15ac-43d2-45bb-b0b7-510ce8c06788 3 Category 0404 10 58 urn:ddi:dk.dst:422494e5-e7ac-4a33-b445-553d0e393404:27 dk.dst 422494e5-e7ac-4a33-b445-553d0e393404 27 dk.dst 79f5d197-9a9d-42f1-9685-dba721f38ebf 3 Category 0404 10 62 urn:ddi:dk.dst:424230df-f5be-4be0-8701-7accd1b4df02:27 dk.dst 424230df-f5be-4be0-8701-7accd1b4df02 27 dk.dst 3758c7b8-e4b7-4303-9593-be9cde6c0f38 3 Category 0404 10 72 urn:ddi:dk.dst:fd67ddea-ba50-4896-9b04-5678f3d03f99:27 dk.dst fd67ddea-ba50-4896-9b04-5678f3d03f99 27 dk.dst dc9ba480-bd12-406b-82a5-d4bb903afc59 3 Category 0404 10 74 urn:ddi:dk.dst:c77c9fc0-61ab-4512-9256-093093bb0ac1:27 dk.dst c77c9fc0-61ab-4512-9256-093093bb0ac1 27 dk.dst f97aa630-39d8-4ce2-a9c9-4a6468deda48 3 Category 0404 10 76 urn:ddi:dk.dst:0644664b-a487-4bec-9e8f-9f294e5b2c8e:27 dk.dst 0644664b-a487-4bec-9e8f-9f294e5b2c8e 27 dk.dst c09096ef-e37a-4398-9237-ddb89c4b8af4 3 Category 0404 10 78 urn:ddi:dk.dst:476f32b7-e775-4bbe-bc22-ee2d9ffc128c:27 dk.dst 476f32b7-e775-4bbe-bc22-ee2d9ffc128c 27 dk.dst 47ff383c-fc8d-4ae3-8932-d158bc04e3e4 3 Category 0404 10 82 urn:ddi:dk.dst:4aa4f300-71ff-4443-8c10-1761b817c36b:27 dk.dst 4aa4f300-71ff-4443-8c10-1761b817c36b 27 dk.dst f790c01a-35e5-48d9-b870-31d70c95afcc 3 Category 0404 10 84 urn:ddi:dk.dst:b77b6bf5-9616-4276-b930-1bbdc6adf995:27 dk.dst b77b6bf5-9616-4276-b930-1bbdc6adf995 27 dk.dst 3e45f7cf-b045-4108-80cd-1869d6618af5 3 Category 0404 90 urn:ddi:dk.dst:d94eff52-046e-4075-8c05-a900d10e0afc:27 dk.dst d94eff52-046e-4075-8c05-a900d10e0afc 27 dk.dst 42f1f0be-b214-4a76-ae1e-ffc6fd098af8 3 Category 0404 90 21 urn:ddi:dk.dst:401927ad-3e9c-4f5a-992f-70b22ee820a8:27 dk.dst 401927ad-3e9c-4f5a-992f-70b22ee820a8 27 dk.dst 7e6a6f44-c935-4c20-9840-bce90e727d20 3 Category 0404 90 23 urn:ddi:dk.dst:1ea85196-e946-4475-a6e7-7f30ebdb6308:27 dk.dst 1ea85196-e946-4475-a6e7-7f30ebdb6308 27 dk.dst cfc2c229-1ed6-4c84-a4ff-6b3809f3a5ff 3 Category 0404 90 29 urn:ddi:dk.dst:379051f3-eb05-487e-9111-2f3e6297569f:27 dk.dst 379051f3-eb05-487e-9111-2f3e6297569f 27 dk.dst 43eff638-864e-48a1-89eb-cd8c3b443d7b 3 Category 0404 90 81 urn:ddi:dk.dst:58e78a65-8964-4e3c-b9fb-d82ee9e1e804:27 dk.dst 58e78a65-8964-4e3c-b9fb-d82ee9e1e804 27 dk.dst 2cf4c890-a80d-4a64-a5a4-472addcc5053 3 Category 0404 90 83 urn:ddi:dk.dst:b3701042-6b9a-4fc8-8e01-893f50d688b9:27 dk.dst b3701042-6b9a-4fc8-8e01-893f50d688b9 27 dk.dst 18bd40d5-de87-40e3-8963-9cd69c13b1c0 3 Category 0404 90 89 urn:ddi:dk.dst:413c7ba3-d4c8-4eb8-bd57-c62dc44bb5d3:27 dk.dst 413c7ba3-d4c8-4eb8-bd57-c62dc44bb5d3 27 dk.dst b65a3aa3-3247-4e8f-88d0-787c52f8d574 3 Category 0405 urn:ddi:dk.dst:970afa57-069c-4ee2-9228-28b8134a15d4:27 dk.dst 970afa57-069c-4ee2-9228-28b8134a15d4 27 dk.dst 1e9d0d45-bd49-4501-8233-06759643f885 3 Category 0405 10 urn:ddi:dk.dst:c2fa0dfa-af3a-4a66-a98b-48623440d7e9:27 dk.dst c2fa0dfa-af3a-4a66-a98b-48623440d7e9 27 dk.dst 504905e7-dbf3-4fa6-ac9e-9afa17ed4464 3 Category 0405 10 11 urn:ddi:dk.dst:c2dcfd85-6983-479a-b4f6-ebc9ac3febc7:27 dk.dst c2dcfd85-6983-479a-b4f6-ebc9ac3febc7 27 dk.dst 2414281d-956c-4156-b49b-62c6f7bbe6f1 3 Category 0405 10 19 urn:ddi:dk.dst:ba063ea5-147a-437b-8dbb-7bf25753aa63:27 dk.dst ba063ea5-147a-437b-8dbb-7bf25753aa63 27 dk.dst 18cfb224-e1ff-4e65-83b0-ffbea1cb12da 3 Category 0405 10 30 urn:ddi:dk.dst:e96bfb57-b26e-4a77-a3fa-fb92ceeb0845:27 dk.dst e96bfb57-b26e-4a77-a3fa-fb92ceeb0845 27 dk.dst 4dabd783-45c3-411b-bbfe-51c56516c6b2 3 Category 0405 10 50 urn:ddi:dk.dst:7bef0d11-1f40-4598-82cc-80ff79979493:27 dk.dst 7bef0d11-1f40-4598-82cc-80ff79979493 27 dk.dst 4cc15cb9-be46-4322-81ca-7122f57a051d 3 Category 0405 10 90 urn:ddi:dk.dst:cfb61b08-27f2-4204-8db0-89fbb9d3aa79:27 dk.dst cfb61b08-27f2-4204-8db0-89fbb9d3aa79 27 dk.dst 30374b3b-4238-40ed-8abc-15d99c25480b 3 Category 0405 20 urn:ddi:dk.dst:1e672de4-e5c3-488b-a382-74b239e9b8f0:27 dk.dst 1e672de4-e5c3-488b-a382-74b239e9b8f0 27 dk.dst a311f7ad-0321-4570-b265-9e34cace3ae5 3 Category 0405 20 10 urn:ddi:dk.dst:441a794c-5ebc-408d-b19f-da7a12d241e5:27 dk.dst 441a794c-5ebc-408d-b19f-da7a12d241e5 27 dk.dst 3bfa0af4-8309-4cf4-a883-2e23920058a1 3 Category 0405 20 30 urn:ddi:dk.dst:3ed19d54-87fa-436f-81ab-9a3cb7e13e25:27 dk.dst 3ed19d54-87fa-436f-81ab-9a3cb7e13e25 27 dk.dst 737c2d73-b877-45b4-aac4-0f18320cba10 3 Category 0405 20 90 urn:ddi:dk.dst:f4843653-e712-475d-bac5-746435bd1b34:27 dk.dst f4843653-e712-475d-bac5-746435bd1b34 27 dk.dst 3ef9d8b6-4c24-4377-b1d0-3862f36571ce 3 Category 0405 90 urn:ddi:dk.dst:408b3837-c740-4ad6-bb9b-b2f292e338f7:27 dk.dst 408b3837-c740-4ad6-bb9b-b2f292e338f7 27 dk.dst 1c748e17-0242-46b3-8d96-9c376cd4fb20 3 Category 0405 90 10 urn:ddi:dk.dst:decb09be-f44a-4a6f-8cbf-4975075bd031:27 dk.dst decb09be-f44a-4a6f-8cbf-4975075bd031 27 dk.dst 1e26184f-22c5-46f8-8039-36b93630a294 3 Category 0405 90 90 urn:ddi:dk.dst:6d154bb8-3249-4c4b-a622-697d44027087:27 dk.dst 6d154bb8-3249-4c4b-a622-697d44027087 27 dk.dst 8039f65e-0a89-495e-a950-b0154808106a 3 Category 0406 urn:ddi:dk.dst:80e683ae-9a41-435c-bacf-8879197ad196:27 dk.dst 80e683ae-9a41-435c-bacf-8879197ad196 27 dk.dst 5750da58-226b-4a7e-b633-3c8c741d6195 3 Category 0406 10 urn:ddi:dk.dst:0467364b-7367-4533-8b59-d57d13a0cb6b:27 dk.dst 0467364b-7367-4533-8b59-d57d13a0cb6b 27 dk.dst fd5813fb-16d3-4d70-99e7-1d5c296cb0d9 3 Category 0406 10 30 urn:ddi:dk.dst:e3b341ac-1ea6-4e21-8a07-71cde2e21e20:27 dk.dst e3b341ac-1ea6-4e21-8a07-71cde2e21e20 27 dk.dst 16a5a606-64d4-4792-b5bb-fd919029a46b 3 Category 0406 10 50 urn:ddi:dk.dst:45955907-9eef-47f6-aaf3-01ab06f98434:27 dk.dst 45955907-9eef-47f6-aaf3-01ab06f98434 27 dk.dst 77fd9d39-477d-4f8c-8f21-2da64607f5f6 3 Category 0406 10 80 urn:ddi:dk.dst:6e762390-6a9d-42be-8b1d-95cc604aeca6:27 dk.dst 6e762390-6a9d-42be-8b1d-95cc604aeca6 27 dk.dst 944de76c-e0a3-41e2-9a1e-1fa7805e73f8 3 Category 0406 20 urn:ddi:dk.dst:11498df8-2fa4-4d11-9ca9-25c022ab86b8:27 dk.dst 11498df8-2fa4-4d11-9ca9-25c022ab86b8 27 dk.dst a4f6af63-182f-4aaa-a2ac-f2d401106dbb 3 Category 0406 20 00 urn:ddi:dk.dst:b6a14f2d-40da-481e-831b-9ece1edcc78e:27 dk.dst b6a14f2d-40da-481e-831b-9ece1edcc78e 27 dk.dst 65905cc1-ce61-4579-9c29-8e6fefdb953f 3 Category 0406 30 urn:ddi:dk.dst:bc66bba4-cf8d-4e99-8f3b-d51d55480f9f:27 dk.dst bc66bba4-cf8d-4e99-8f3b-d51d55480f9f 27 dk.dst 2e80b5ea-e05f-428b-906c-2eae9b716f43 3 Category 0406 30 10 urn:ddi:dk.dst:d44299d2-3b08-44b8-bb54-3cb0ba8c3ef3:27 dk.dst d44299d2-3b08-44b8-bb54-3cb0ba8c3ef3 27 dk.dst 85780041-121b-4561-b40c-6fd3c27c5ab9 3 Category 0406 30 31 urn:ddi:dk.dst:fe7da6f3-91c7-4783-a7e0-49792b6dab7b:27 dk.dst fe7da6f3-91c7-4783-a7e0-49792b6dab7b 27 dk.dst 0cd81591-5e01-4168-842f-fed76a3d943d 3 Category 0406 30 39 urn:ddi:dk.dst:0e704176-fcae-4c80-a6b5-f62a318f4f4b:27 dk.dst 0e704176-fcae-4c80-a6b5-f62a318f4f4b 27 dk.dst fa300755-7696-495d-b4c7-e269a11c411a 3 Category 0406 30 90 urn:ddi:dk.dst:d76ec0f5-42c8-44d8-8b46-21dfd9ce6bf1:27 dk.dst d76ec0f5-42c8-44d8-8b46-21dfd9ce6bf1 27 dk.dst a212749b-17ed-435c-82a8-f58493a7f1e4 3 Category 0406 40 urn:ddi:dk.dst:e14e8e13-9e09-410b-9ff9-fb20996a644f:27 dk.dst e14e8e13-9e09-410b-9ff9-fb20996a644f 27 dk.dst 2a3855fa-64f8-42e8-b4b2-75c81d46ee65 3 Category 0406 40 10 urn:ddi:dk.dst:1b2ac7e9-ca70-4f10-825b-5d983a7c2de6:27 dk.dst 1b2ac7e9-ca70-4f10-825b-5d983a7c2de6 27 dk.dst 3700de54-5cfc-4e14-8746-9ae8d5a3da13 3 Category 0406 40 50 urn:ddi:dk.dst:46be78a9-c7e9-416e-866a-a37917c1a4a3:27 dk.dst 46be78a9-c7e9-416e-866a-a37917c1a4a3 27 dk.dst e4fec5f6-476b-4c73-93fd-bd88dece8640 3 Category 0406 40 90 urn:ddi:dk.dst:088a5dac-c9c8-4501-96c1-56f70d51ee3e:27 dk.dst 088a5dac-c9c8-4501-96c1-56f70d51ee3e 27 dk.dst 8ffb3dbc-b55c-42c1-9eb0-b7ad3fa7e4ff 3 Category 0406 90 urn:ddi:dk.dst:3a96ebf6-457f-4637-bfc5-2e957d14decb:27 dk.dst 3a96ebf6-457f-4637-bfc5-2e957d14decb 27 dk.dst 6116f85f-8e52-4cae-ae75-65c8292bba82 3 Category 0406 90 01 urn:ddi:dk.dst:dcc7f3d0-cb15-4964-af4b-da453d015dbd:27 dk.dst dcc7f3d0-cb15-4964-af4b-da453d015dbd 27 dk.dst b3b2d5aa-4fe4-4651-9cf9-f962abfb8b55 3 Category 0406 90 13 urn:ddi:dk.dst:2b4c109b-a3dd-4cf2-b14e-a3c7c75e1f24:27 dk.dst 2b4c109b-a3dd-4cf2-b14e-a3c7c75e1f24 27 dk.dst bb824f4e-856e-4992-a7d7-d47e363534e8 3 Category 0406 90 15 urn:ddi:dk.dst:4497c10d-0d0c-467e-8002-67dff24c889e:27 dk.dst 4497c10d-0d0c-467e-8002-67dff24c889e 27 dk.dst 402f7184-55e8-48c7-8346-c23315bddc05 3 Category 0406 90 17 urn:ddi:dk.dst:6d914e4f-3632-4b37-895b-93f63b5607fe:27 dk.dst 6d914e4f-3632-4b37-895b-93f63b5607fe 27 dk.dst 8efc6da0-f871-4702-ba32-1e75dddd50ba 3 Category 0406 90 18 urn:ddi:dk.dst:78d742df-37f0-4faf-bc24-517a57196861:27 dk.dst 78d742df-37f0-4faf-bc24-517a57196861 27 dk.dst 25815a59-8d35-4c82-862b-faa9961e0ef4 3 Category 0406 90 21 urn:ddi:dk.dst:efaf3851-3574-4816-bce1-eb1049f43ddf:27 dk.dst efaf3851-3574-4816-bce1-eb1049f43ddf 27 dk.dst 8b3e6515-2eb4-4183-bdcf-fcb9a1103cd1 3 Category 0406 90 23 urn:ddi:dk.dst:d53db839-8af0-4dcd-8c31-72ca3633787c:27 dk.dst d53db839-8af0-4dcd-8c31-72ca3633787c 27 dk.dst 6f073fd8-b534-49d5-9639-8b31a47ebb43 3 Category 0406 90 25 urn:ddi:dk.dst:6203271c-d898-428e-a8c5-26e30aa6a804:27 dk.dst 6203271c-d898-428e-a8c5-26e30aa6a804 27 dk.dst 7c8a5471-6348-4ef0-8318-af6c4642ed47 3 Category 0406 90 29 urn:ddi:dk.dst:e0aeb81f-26da-428d-a076-01be2b73057a:27 dk.dst e0aeb81f-26da-428d-a076-01be2b73057a 27 dk.dst cd4c8d14-006c-4ecc-a095-599a61ae7c99 3 Category 0406 90 32 urn:ddi:dk.dst:9a7f6396-501b-4f5d-b4a2-5b2c012d3d3c:27 dk.dst 9a7f6396-501b-4f5d-b4a2-5b2c012d3d3c 27 dk.dst 1d87d820-8418-47fc-8f75-ac924b210e80 3 Category 0406 90 35 urn:ddi:dk.dst:7681689f-be4e-4f4f-88e5-15ebf081fd6c:27 dk.dst 7681689f-be4e-4f4f-88e5-15ebf081fd6c 27 dk.dst 91d486de-2c23-452d-a451-1f3fe0019e77 3 Category 0406 90 37 urn:ddi:dk.dst:800b06ed-0071-45fa-89c9-801bc7c55577:27 dk.dst 800b06ed-0071-45fa-89c9-801bc7c55577 27 dk.dst de6cffa5-36e8-49fe-9212-92087620c210 3 Category 0406 90 39 urn:ddi:dk.dst:bb120830-004b-42f0-9a45-9dba80853c69:27 dk.dst bb120830-004b-42f0-9a45-9dba80853c69 27 dk.dst 2b75ad25-691c-443d-a6ab-bc0d8275a0d8 3 Category 0406 90 50 urn:ddi:dk.dst:eef85faf-d022-4744-b25f-f908e148d62d:27 dk.dst eef85faf-d022-4744-b25f-f908e148d62d 27 dk.dst 86f2cf9b-982c-42cb-bb7a-9b07514c0998 3 Category 0406 90 61 urn:ddi:dk.dst:5c962af2-70ff-4802-aa16-ad9ed6e43889:27 dk.dst 5c962af2-70ff-4802-aa16-ad9ed6e43889 27 dk.dst 07008b10-a194-4775-b486-bb6e2e112d7e 3 Category 0406 90 63 urn:ddi:dk.dst:af9cdd84-4c42-4636-915f-d9622de723ee:27 dk.dst af9cdd84-4c42-4636-915f-d9622de723ee 27 dk.dst 277a8343-654d-451d-bbbe-efafa0526e37 3 Category 0406 90 69 urn:ddi:dk.dst:7666e4f5-3897-45d9-a807-82c581ad0809:27 dk.dst 7666e4f5-3897-45d9-a807-82c581ad0809 27 dk.dst fdc0ee41-2fac-4af9-a427-de3ee5fc6754 3 Category 0406 90 73 urn:ddi:dk.dst:dd62be2a-c432-4537-83a8-dfa3d9cae145:27 dk.dst dd62be2a-c432-4537-83a8-dfa3d9cae145 27 dk.dst 310846c0-6d38-4911-a50a-bc586b009f70 3 Category 0406 90 74 urn:ddi:dk.dst:205972f5-f8f0-4314-bcc7-895aa9e19563:27 dk.dst 205972f5-f8f0-4314-bcc7-895aa9e19563 27 dk.dst ebca5db8-b1f6-45f4-8c49-6d803506c514 3 Category 0406 90 75 urn:ddi:dk.dst:36cf8924-b34e-4ab8-b494-05dbf27a2382:27 dk.dst 36cf8924-b34e-4ab8-b494-05dbf27a2382 27 dk.dst 37d70b3a-d7d1-4d61-8ec1-696c98ac13ce 3 Category 0406 90 76 urn:ddi:dk.dst:5d799cf5-8afe-4ab0-aff6-4afbf3e59f28:27 dk.dst 5d799cf5-8afe-4ab0-aff6-4afbf3e59f28 27 dk.dst fb7aac68-c8f4-4e49-8def-010cd855a549 3 Category 0406 90 78 urn:ddi:dk.dst:2242b230-9ca3-4dce-9a50-0fce1ac04ceb:27 dk.dst 2242b230-9ca3-4dce-9a50-0fce1ac04ceb 27 dk.dst a920e2ae-205a-4b9d-9e38-755b15767c1f 3 Category 0406 90 79 urn:ddi:dk.dst:9b8831f8-a0a6-4c6e-9b11-53484a0c01f2:27 dk.dst 9b8831f8-a0a6-4c6e-9b11-53484a0c01f2 27 dk.dst b77731e1-92b9-46b6-8bf0-356bab5b1df6 3 Category 0406 90 81 urn:ddi:dk.dst:6269dde9-a5b1-4b4e-840a-a1101b5ba882:27 dk.dst 6269dde9-a5b1-4b4e-840a-a1101b5ba882 27 dk.dst 3f900461-396c-40b1-aedd-a7e0d4c3f26f 3 Category 0406 90 82 urn:ddi:dk.dst:e2f5b9ca-e63d-4b86-b3b0-ebccc4a69ab3:27 dk.dst e2f5b9ca-e63d-4b86-b3b0-ebccc4a69ab3 27 dk.dst 93bae5c0-d254-4e26-8f19-7ffa63fe5a7b 3 Category 0406 90 84 urn:ddi:dk.dst:d3e5962f-2d7c-4bf7-854a-20d1ffd81129:27 dk.dst d3e5962f-2d7c-4bf7-854a-20d1ffd81129 27 dk.dst f692f2d2-2bce-474f-917d-0e1bf37851a0 3 Category 0406 90 85 urn:ddi:dk.dst:c4e149e3-5988-418e-be76-3d79695b9794:27 dk.dst c4e149e3-5988-418e-be76-3d79695b9794 27 dk.dst 2cd6328e-a079-4317-a15f-f91e10952e31 3 Category 0406 90 86 urn:ddi:dk.dst:30c5db14-8a07-40fe-b532-57d918c750be:27 dk.dst 30c5db14-8a07-40fe-b532-57d918c750be 27 dk.dst 134eea9e-f3e9-4d2d-830e-de38e9d1f75c 3 Category 0406 90 89 urn:ddi:dk.dst:ea97416f-fb9d-4554-86d4-b6ee26e75f89:27 dk.dst ea97416f-fb9d-4554-86d4-b6ee26e75f89 27 dk.dst c2479545-9702-47b3-9cc0-8425785acac8 3 Category 0406 90 92 urn:ddi:dk.dst:42b2f0de-0e9d-4096-9829-de5ceabd0c15:27 dk.dst 42b2f0de-0e9d-4096-9829-de5ceabd0c15 27 dk.dst 09c8fbd3-406f-42ec-8f2b-c80159cae07c 3 Category 0406 90 93 urn:ddi:dk.dst:8697ebaf-dc64-4e5c-9135-2007aa3b8d63:27 dk.dst 8697ebaf-dc64-4e5c-9135-2007aa3b8d63 27 dk.dst 8eddeb4f-b3bb-4671-9505-3fa40c04454f 3 Category 0406 90 99 urn:ddi:dk.dst:798aec11-3f77-4af5-be55-643b5178486e:27 dk.dst 798aec11-3f77-4af5-be55-643b5178486e 27 dk.dst 2b510cce-c237-46a6-9565-973b2b0e240d 3 Category 0407 urn:ddi:dk.dst:1f6ed710-da16-4567-a72f-1f5a96cb95ed:27 dk.dst 1f6ed710-da16-4567-a72f-1f5a96cb95ed 27 dk.dst adb4cda2-c2ea-4a8a-a5d7-1912fc82088f 3 Category 0407 11 urn:ddi:dk.dst:57ee816c-bc45-4c31-b5d8-95864454359c:27 dk.dst 57ee816c-bc45-4c31-b5d8-95864454359c 27 dk.dst 8ff43943-5692-4e6e-9967-b2c6050d645c 3 Category 0407 11 00 urn:ddi:dk.dst:3f092c13-da97-4ebb-9e19-2872ac8c2acd:27 dk.dst 3f092c13-da97-4ebb-9e19-2872ac8c2acd 27 dk.dst 468a275c-e753-4d79-aa55-50787ef65771 3 Category 0407 19 urn:ddi:dk.dst:bfc40001-4a77-46e3-a6d1-6583ae0417b4:27 dk.dst bfc40001-4a77-46e3-a6d1-6583ae0417b4 27 dk.dst 751110ae-b1d8-41bb-8a62-7a4d4f4a1ac8 3 Category 0407 19 11 urn:ddi:dk.dst:763f2c9d-332d-4200-b8fa-987b16f2f83a:27 dk.dst 763f2c9d-332d-4200-b8fa-987b16f2f83a 27 dk.dst 5366bf8f-44fb-45ad-b9e4-3981712444eb 3 Category 0407 19 19 urn:ddi:dk.dst:35887fd0-7454-47ee-b4e3-01f9a1dfe425:27 dk.dst 35887fd0-7454-47ee-b4e3-01f9a1dfe425 27 dk.dst 123aeb7e-b7a7-4842-8579-176c5c25d966 3 Category 0407 19 90 urn:ddi:dk.dst:d9f46460-5c35-47fe-aff7-74713c2d2435:27 dk.dst d9f46460-5c35-47fe-aff7-74713c2d2435 27 dk.dst 02399051-01cf-49ee-ae2a-85aee5a6f46c 3 Category 0407 21 urn:ddi:dk.dst:9b5d3e5b-800e-4c2c-958b-042e935ebc0d:27 dk.dst 9b5d3e5b-800e-4c2c-958b-042e935ebc0d 27 dk.dst 9dbe8d5b-09d0-4570-a276-01263b2d5566 3 Category 0407 21 00 urn:ddi:dk.dst:3a176cce-6313-44be-b2cf-88a4991cb426:27 dk.dst 3a176cce-6313-44be-b2cf-88a4991cb426 27 dk.dst f1eff9a5-5648-47d7-b45c-f5100d86ae2d 3 Category 0407 29 urn:ddi:dk.dst:75634664-03ac-4878-9973-364278afcb55:27 dk.dst 75634664-03ac-4878-9973-364278afcb55 27 dk.dst cf62de6e-9fcb-4bcf-b37d-c60c175b60fc 3 Category 0407 29 10 urn:ddi:dk.dst:38460a1b-3344-4dfc-9e3a-c4a378c9fc8d:27 dk.dst 38460a1b-3344-4dfc-9e3a-c4a378c9fc8d 27 dk.dst 79ae1dd5-8871-48a2-ab71-a521251e1c43 3 Category 0407 29 90 urn:ddi:dk.dst:e2c555cc-ab67-458b-8f3b-430fac8886b2:27 dk.dst e2c555cc-ab67-458b-8f3b-430fac8886b2 27 dk.dst d78485ee-8630-4be5-9ffa-915ebc24f0e6 3 Category 0407 90 urn:ddi:dk.dst:bcfaa7a3-69ad-4bbd-9746-709390536629:27 dk.dst bcfaa7a3-69ad-4bbd-9746-709390536629 27 dk.dst d885c91e-2d1d-4258-8502-3d838b5c1396 3 Category 0407 90 10 urn:ddi:dk.dst:3d3372e3-b8ed-48cb-8dd4-ae9f238714ff:27 dk.dst 3d3372e3-b8ed-48cb-8dd4-ae9f238714ff 27 dk.dst fe6d76d3-ef45-4391-a3da-d0604dcbf3a3 3 Category 0407 90 90 urn:ddi:dk.dst:e5321807-b7fb-4c51-ae38-6dcaf3af12ab:27 dk.dst e5321807-b7fb-4c51-ae38-6dcaf3af12ab 27 dk.dst 99a29e40-9e55-4297-a87b-04e7f544208b 3 Category 0408 urn:ddi:dk.dst:c110c862-f034-42e4-b1bb-f341a9c8edf7:27 dk.dst c110c862-f034-42e4-b1bb-f341a9c8edf7 27 dk.dst 513838e5-397c-4716-862c-a0327d843ffc 3 Category 0408 11 urn:ddi:dk.dst:8cd18e6d-8d2f-4a98-b0f0-743bcb64d36d:27 dk.dst 8cd18e6d-8d2f-4a98-b0f0-743bcb64d36d 27 dk.dst c287fcc4-e2fa-4cfd-8b02-99ead62f2df4 3 Category 0408 11 20 urn:ddi:dk.dst:713bce99-5f62-4fa2-8841-18f718710fd3:27 dk.dst 713bce99-5f62-4fa2-8841-18f718710fd3 27 dk.dst 2a19baaf-9409-4977-b855-a43461aa05ab 3 Category 0408 11 80 urn:ddi:dk.dst:b4f4b65c-ad16-4512-9f31-e7bc0f06de01:27 dk.dst b4f4b65c-ad16-4512-9f31-e7bc0f06de01 27 dk.dst 1085625e-5e77-4a9f-955d-572eb8ac99ce 3 Category 0408 19 urn:ddi:dk.dst:6886429d-be9b-49eb-9a38-10f87b1aa68a:27 dk.dst 6886429d-be9b-49eb-9a38-10f87b1aa68a 27 dk.dst 246e413a-95b1-4f66-af33-713ec48a6aa0 3 Category 0408 19 20 urn:ddi:dk.dst:650e834e-c65e-4f76-94db-975dac644547:27 dk.dst 650e834e-c65e-4f76-94db-975dac644547 27 dk.dst d6e99082-b95a-4289-8b91-76db44b3cf97 3 Category 0408 19 81 urn:ddi:dk.dst:fcb2c106-de0c-479b-836b-7dd8bcee0064:27 dk.dst fcb2c106-de0c-479b-836b-7dd8bcee0064 27 dk.dst 778b4810-7ec3-470b-b41e-5b641670b043 3 Category 0408 19 89 urn:ddi:dk.dst:4b4328c8-6213-46c0-81ca-e70bd8a4b1a8:27 dk.dst 4b4328c8-6213-46c0-81ca-e70bd8a4b1a8 27 dk.dst 90571423-f8fa-483f-87f9-a1d29767b84f 3 Category 0408 91 urn:ddi:dk.dst:cfd53d15-79dc-4009-8b22-58c06581a77f:27 dk.dst cfd53d15-79dc-4009-8b22-58c06581a77f 27 dk.dst 83c16193-6f56-459d-82ca-b721497ac266 3 Category 0408 91 20 urn:ddi:dk.dst:1d15b0a0-4baf-40a6-a258-5285e7f78ab9:27 dk.dst 1d15b0a0-4baf-40a6-a258-5285e7f78ab9 27 dk.dst a4ce1c71-c371-4dbc-850b-1f7d0dc3e661 3 Category 0408 91 80 urn:ddi:dk.dst:21d5b9c4-7d1c-4a70-8f19-cef1b8b70420:27 dk.dst 21d5b9c4-7d1c-4a70-8f19-cef1b8b70420 27 dk.dst eb885448-86ad-4c57-8223-3f6bd14b01e4 3 Category 0408 99 urn:ddi:dk.dst:9a1bb3e4-3568-4cd4-b482-3987436a8ac6:27 dk.dst 9a1bb3e4-3568-4cd4-b482-3987436a8ac6 27 dk.dst 7a5c920d-0f88-4495-bcd0-a71f7c15c6cc 3 Category 0408 99 20 urn:ddi:dk.dst:c7093b8f-804f-4f1b-be75-753c17e7a236:27 dk.dst c7093b8f-804f-4f1b-be75-753c17e7a236 27 dk.dst 18c63f9d-510b-4c6e-bc36-42d0bbd451e1 3 Category 0408 99 80 urn:ddi:dk.dst:2766c25f-6eee-43fc-9bb0-8ee1b8521df6:27 dk.dst 2766c25f-6eee-43fc-9bb0-8ee1b8521df6 27 dk.dst 9c7fa513-5f96-45b4-890c-95ba3cb02e55 3 Category 0409 urn:ddi:dk.dst:64aac54d-5fbb-49e9-95d9-5c4152b54660:27 dk.dst 64aac54d-5fbb-49e9-95d9-5c4152b54660 27 dk.dst b925dac2-41be-4aa7-985c-c198451ba29f 3 Category 0409 00 urn:ddi:dk.dst:03547740-3e80-41d3-9657-7e79b02ac179:27 dk.dst 03547740-3e80-41d3-9657-7e79b02ac179 27 dk.dst f9c4e08b-63f4-479d-a447-31f821399a85 3 Category 0409 00 00 urn:ddi:dk.dst:4dab3579-4bce-47d0-9840-9eb5b5a352b2:27 dk.dst 4dab3579-4bce-47d0-9840-9eb5b5a352b2 27 dk.dst 1370d40c-7ca8-4366-8b90-618f2a2b0cfd 3 Category 0410 urn:ddi:dk.dst:12012f3b-489c-4db5-a230-9643f129ced0:27 dk.dst 12012f3b-489c-4db5-a230-9643f129ced0 27 dk.dst 0cd32793-9549-4f53-be02-ddf7afd7545f 3 Category 0410 00 urn:ddi:dk.dst:24999988-3e23-4cbe-8e04-a74b09145fdf:27 dk.dst 24999988-3e23-4cbe-8e04-a74b09145fdf 27 dk.dst 88166d3b-bb38-44e0-9e09-868a9a41ddb7 3 Category 0410 00 00 urn:ddi:dk.dst:6d2d896e-e27e-4b8a-8627-ca78a7be15f9:27 dk.dst 6d2d896e-e27e-4b8a-8627-ca78a7be15f9 27 dk.dst e2979493-85b2-4db1-aad4-b18a9c2592de 3 Category 05 urn:ddi:dk.dst:2a2a96e8-b49b-4254-af3f-4904bf3c6a95:27 dk.dst 2a2a96e8-b49b-4254-af3f-4904bf3c6a95 27 dk.dst 6a847fbd-3a9c-4082-8a85-5f36b398d388 3 Category 0501 urn:ddi:dk.dst:925d3c63-1263-470d-872d-f65de869be13:27 dk.dst 925d3c63-1263-470d-872d-f65de869be13 27 dk.dst 409ce7a9-a594-45be-821d-11b4ecfd63c5 3 Category 0501 00 urn:ddi:dk.dst:a9f2a2c8-0e2f-45a0-b237-e626709550ce:27 dk.dst a9f2a2c8-0e2f-45a0-b237-e626709550ce 27 dk.dst e1e40787-f632-4513-a8a7-cb4f78442331 3 Category 0501 00 00 urn:ddi:dk.dst:b8202492-f496-484c-980e-c719e877a1d7:27 dk.dst b8202492-f496-484c-980e-c719e877a1d7 27 dk.dst 96ec4567-8588-46f5-acc4-5529ae61cf09 3 Category 0502 urn:ddi:dk.dst:5c0c9f04-31d8-4a0a-856d-b11fd48656ec:27 dk.dst 5c0c9f04-31d8-4a0a-856d-b11fd48656ec 27 dk.dst 4517d728-8c29-4b6d-b087-1dfd6eb102b9 3 Category 0502 10 urn:ddi:dk.dst:4acde606-4b09-4b45-968c-e013e366cfc4:27 dk.dst 4acde606-4b09-4b45-968c-e013e366cfc4 27 dk.dst 30782761-090f-42f9-ad6a-461c7bd686dc 3 Category 0502 10 00 urn:ddi:dk.dst:392a0391-80c8-422f-bbb0-55710556408b:27 dk.dst 392a0391-80c8-422f-bbb0-55710556408b 27 dk.dst d761b051-5c29-48db-a2d4-4f398524cf36 3 Category 0502 90 urn:ddi:dk.dst:ce02e755-95d7-4003-af15-6a771cb6aa7f:27 dk.dst ce02e755-95d7-4003-af15-6a771cb6aa7f 27 dk.dst 562eb838-a10a-49a6-abec-840e6460a299 3 Category 0502 90 00 urn:ddi:dk.dst:fb3d87d5-11de-4d74-99fd-53dfa0c08de3:27 dk.dst fb3d87d5-11de-4d74-99fd-53dfa0c08de3 27 dk.dst 451fc970-6385-4fa0-aaff-1ef08f49332a 3 Category 0504 urn:ddi:dk.dst:d14fdef1-3217-40c9-9ead-e7cf36ecb7d9:27 dk.dst d14fdef1-3217-40c9-9ead-e7cf36ecb7d9 27 dk.dst 8b4600c3-7e5f-428f-903a-cfd59b8e6b8e 3 Category 0504 00 urn:ddi:dk.dst:8843ab25-9529-49e7-a224-4d94872cd5c2:27 dk.dst 8843ab25-9529-49e7-a224-4d94872cd5c2 27 dk.dst 30658de9-d5a7-4bd9-8bfa-5406cc15b94a 3 Category 0504 00 00 urn:ddi:dk.dst:0b6b0c4f-8835-44b2-b68b-b0d3868e208b:27 dk.dst 0b6b0c4f-8835-44b2-b68b-b0d3868e208b 27 dk.dst f0a01c8b-02d3-4f5f-98df-78673208a5d2 3 Category 0505 urn:ddi:dk.dst:7fd0d737-49df-4bf0-8806-9701f4ccee23:27 dk.dst 7fd0d737-49df-4bf0-8806-9701f4ccee23 27 dk.dst 898005ae-c84c-43a2-ad51-adb845a11f95 3 Category 0505 10 urn:ddi:dk.dst:b375cfe1-d410-4996-8215-07244ef4149c:27 dk.dst b375cfe1-d410-4996-8215-07244ef4149c 27 dk.dst 351210ca-79e6-48a8-90d0-7b154ee2dee0 3 Category 0505 10 10 urn:ddi:dk.dst:2f818cad-c441-40b5-a164-eeddb83e25bb:27 dk.dst 2f818cad-c441-40b5-a164-eeddb83e25bb 27 dk.dst 9e12133e-52f1-4fc5-9797-477a7f5c1788 3 Category 0505 10 90 urn:ddi:dk.dst:0c47a300-b908-4312-8836-bd34fe0479f2:27 dk.dst 0c47a300-b908-4312-8836-bd34fe0479f2 27 dk.dst 0c7f2d04-00e9-4a94-a697-31d70f6e39f1 3 Category 0505 90 urn:ddi:dk.dst:7402e454-346a-4aec-99a5-c5edffedcb59:27 dk.dst 7402e454-346a-4aec-99a5-c5edffedcb59 27 dk.dst 7076a324-e92a-4a31-ac1c-8cfed1fd3b8b 3 Category 0505 90 00 urn:ddi:dk.dst:a1d788b8-12de-452b-9efd-6a7a9f696ddf:27 dk.dst a1d788b8-12de-452b-9efd-6a7a9f696ddf 27 dk.dst 18cf320a-ba31-4dae-a6d0-feb7e6a939a6 3 Category 0506 urn:ddi:dk.dst:990359fa-e05b-405d-bbdf-07948235f009:27 dk.dst 990359fa-e05b-405d-bbdf-07948235f009 27 dk.dst 2decf4d1-9e3d-4e10-9e52-143098e26c85 3 Category 0506 10 urn:ddi:dk.dst:5400c42d-f814-473d-89da-33661bf28ded:27 dk.dst 5400c42d-f814-473d-89da-33661bf28ded 27 dk.dst 096fdcca-5f5c-48df-bd78-750b3903b75d 3 Category 0506 10 00 urn:ddi:dk.dst:c23f9f37-1575-482d-bc30-6fe8084d463c:27 dk.dst c23f9f37-1575-482d-bc30-6fe8084d463c 27 dk.dst c5a03298-68c7-4b38-9b0c-b6eb6a34ff4f 3 Category 0506 90 urn:ddi:dk.dst:5fe5ebb2-bfe5-4ea0-8887-db7c25daef66:27 dk.dst 5fe5ebb2-bfe5-4ea0-8887-db7c25daef66 27 dk.dst 721aa240-d3aa-4459-ad13-7fe7e21bda8c 3 Category 0506 90 00 urn:ddi:dk.dst:340a7442-5024-4c4b-8217-7365b9c84825:27 dk.dst 340a7442-5024-4c4b-8217-7365b9c84825 27 dk.dst 5a14a1fd-8fe6-4a2f-ac15-ed8c82f97b71 3 Category 0507 urn:ddi:dk.dst:fb000df8-18b2-4cd2-9542-5770558f5bcd:27 dk.dst fb000df8-18b2-4cd2-9542-5770558f5bcd 27 dk.dst 01cfddbe-be4a-45ee-9271-0db455c298ce 3 Category 0507 10 urn:ddi:dk.dst:4ddbf28c-c571-4b5e-9f68-6319dd4aaf64:27 dk.dst 4ddbf28c-c571-4b5e-9f68-6319dd4aaf64 27 dk.dst ee0f21da-f084-44c4-a54d-eb6285ec99ca 3 Category 0507 10 00 urn:ddi:dk.dst:e5d532f3-4c1b-46de-a577-e1a7ecabbbd3:27 dk.dst e5d532f3-4c1b-46de-a577-e1a7ecabbbd3 27 dk.dst 20061e83-f6f6-4fb2-9291-a88c6bc4f588 3 Category 0507 90 urn:ddi:dk.dst:e9f25ffa-6629-4b59-9509-7dabfa61515d:27 dk.dst e9f25ffa-6629-4b59-9509-7dabfa61515d 27 dk.dst e8e2fae3-cb64-4a4d-8cd0-4b96b905b1b5 3 Category 0507 90 00 urn:ddi:dk.dst:4a82a508-cbc7-4615-bb0e-320b2b4bad9f:27 dk.dst 4a82a508-cbc7-4615-bb0e-320b2b4bad9f 27 dk.dst 71a5d5e2-ea9c-4728-8c84-f7ec7712c344 3 Category 0508 urn:ddi:dk.dst:8f6e729a-ec67-4684-b479-76f703f18a9e:27 dk.dst 8f6e729a-ec67-4684-b479-76f703f18a9e 27 dk.dst ab01e1d5-1175-4db5-8113-a951ba56ff6f 3 Category 0508 00 urn:ddi:dk.dst:c492ef39-765c-40e4-b3d2-48a1cdbf4577:27 dk.dst c492ef39-765c-40e4-b3d2-48a1cdbf4577 27 dk.dst fb716fb7-627e-49ec-96c0-e22ea87e6584 3 Category 0508 00 00 urn:ddi:dk.dst:341487c8-5bab-41b0-a92f-3fd61ab65800:27 dk.dst 341487c8-5bab-41b0-a92f-3fd61ab65800 27 dk.dst 2eb61d8b-0bc0-4820-b8e2-61a8b7ebc5f8 3 Category 0510 urn:ddi:dk.dst:7c8ebd04-37b9-41e7-b60d-a85adeda6780:27 dk.dst 7c8ebd04-37b9-41e7-b60d-a85adeda6780 27 dk.dst 9ed23e6d-ceae-45b0-8761-bc0c62c922ee 3 Category 0510 00 urn:ddi:dk.dst:02aab690-d6d4-4602-98c7-5bfc1fbe41b0:27 dk.dst 02aab690-d6d4-4602-98c7-5bfc1fbe41b0 27 dk.dst 585dba03-4fec-463a-82f2-fd131e27d9e2 3 Category 0510 00 00 urn:ddi:dk.dst:7b742ac1-6ff4-4aed-aecd-d63ada3a3620:27 dk.dst 7b742ac1-6ff4-4aed-aecd-d63ada3a3620 27 dk.dst 0fdd4887-d0d7-4fec-ad7d-6ab297725e13 3 Category 0511 urn:ddi:dk.dst:b0bc300e-9cf1-4618-9840-f1fa4382ece2:27 dk.dst b0bc300e-9cf1-4618-9840-f1fa4382ece2 27 dk.dst 1102607e-56b4-48cb-b132-f2b35603c6e6 3 Category 0511 10 urn:ddi:dk.dst:791c5698-1158-4d59-9da9-9ae572c77aa3:27 dk.dst 791c5698-1158-4d59-9da9-9ae572c77aa3 27 dk.dst 3cae21f5-3eaf-45f1-b22a-5a625c4c2887 3 Category 0511 10 00 urn:ddi:dk.dst:4aa50ee1-2ed2-4383-a725-4628a869a341:27 dk.dst 4aa50ee1-2ed2-4383-a725-4628a869a341 27 dk.dst d54762a1-6282-492b-8e3e-9178196af359 3 Category 0511 91 urn:ddi:dk.dst:70c56622-1408-401d-9125-e283943c7e88:27 dk.dst 70c56622-1408-401d-9125-e283943c7e88 27 dk.dst 35a8dcf1-b3b8-41d2-9098-178cd44c1c4b 3 Category 0511 91 10 urn:ddi:dk.dst:1eb491eb-06e2-4e48-b900-5fe542b86c13:27 dk.dst 1eb491eb-06e2-4e48-b900-5fe542b86c13 27 dk.dst 1b3f0856-850d-4a58-9787-eafb9fcf3ce4 3 Category 0511 91 90 urn:ddi:dk.dst:0474fa95-b469-4c1d-830f-5bdf7449a3f9:27 dk.dst 0474fa95-b469-4c1d-830f-5bdf7449a3f9 27 dk.dst e883024b-fd99-4903-8273-bbc383b6e1b0 3 Category 0511 99 urn:ddi:dk.dst:34254191-5cc0-4c5e-b283-cee37c540f96:27 dk.dst 34254191-5cc0-4c5e-b283-cee37c540f96 27 dk.dst db567816-a187-4a7d-b72c-7baff2899223 3 Category 0511 99 10 urn:ddi:dk.dst:57e54f73-bd7c-4c83-9137-410078f243e9:27 dk.dst 57e54f73-bd7c-4c83-9137-410078f243e9 27 dk.dst 96c3124a-4ca6-4381-9daa-4afd965dc5ad 3 Category 0511 99 31 urn:ddi:dk.dst:62f54230-09da-4b7c-b00c-b830ac51ae9a:27 dk.dst 62f54230-09da-4b7c-b00c-b830ac51ae9a 27 dk.dst fab2a5e6-8666-42cb-8195-dbd841835c6b 3 Category 0511 99 39 urn:ddi:dk.dst:c1945868-0d07-414c-adf7-05b1c4f5773c:27 dk.dst c1945868-0d07-414c-adf7-05b1c4f5773c 27 dk.dst 0d130901-a878-4092-81a4-7822903d9763 3 Category 0511 99 85 urn:ddi:dk.dst:749adc8c-76a5-4c1a-b952-5bae0d074fda:27 dk.dst 749adc8c-76a5-4c1a-b952-5bae0d074fda 27 dk.dst 902f505d-59b5-4fbf-8607-df47ffb6ff41 3 Category II urn:ddi:dk.dst:7778c7dc-260f-458c-bad4-812e8855ce00:27 dk.dst 7778c7dc-260f-458c-bad4-812e8855ce00 27 dk.dst 7719e751-758a-4fc6-ba3e-203964a08de9 3 Category 06 urn:ddi:dk.dst:4e9f275c-a2a4-4f98-ab20-172068f14c75:27 dk.dst 4e9f275c-a2a4-4f98-ab20-172068f14c75 27 dk.dst 8a8bb943-44cc-4a86-8797-e00279e3f922 3 Category 0601 urn:ddi:dk.dst:5dffb01c-1216-44de-b568-1599f65889df:27 dk.dst 5dffb01c-1216-44de-b568-1599f65889df 27 dk.dst 5efa6e25-f0e3-42e0-9e6e-d9305f43fcdf 3 Category 0601 10 urn:ddi:dk.dst:fe9b9a2b-79bb-41dc-8896-25f06b95902b:27 dk.dst fe9b9a2b-79bb-41dc-8896-25f06b95902b 27 dk.dst e7633b2a-3d34-47d6-8d50-9fb3b2b38e88 3 Category 0601 10 10 urn:ddi:dk.dst:93094240-e40e-4be7-9648-07ed7e17b401:27 dk.dst 93094240-e40e-4be7-9648-07ed7e17b401 27 dk.dst 0fd1aa26-ebfe-47da-b5e4-903da776c3ef 3 Category 0601 10 20 urn:ddi:dk.dst:9585349a-29f9-4022-aefa-9d03c45f34f8:27 dk.dst 9585349a-29f9-4022-aefa-9d03c45f34f8 27 dk.dst 842e04e3-cf05-4f03-b44b-2276353f208d 3 Category 0601 10 30 urn:ddi:dk.dst:49ae0976-0458-45b5-83fc-a162842d2296:27 dk.dst 49ae0976-0458-45b5-83fc-a162842d2296 27 dk.dst daa89316-4c57-4b50-9cc3-7ae0105b6f41 3 Category 0601 10 40 urn:ddi:dk.dst:bb826047-bd54-45d4-914a-96a8abd4288e:27 dk.dst bb826047-bd54-45d4-914a-96a8abd4288e 27 dk.dst d0b340f0-ff29-4388-950d-4fcf19ae018e 3 Category 0601 10 90 urn:ddi:dk.dst:0166db77-f759-43a2-9210-3642e16226dc:27 dk.dst 0166db77-f759-43a2-9210-3642e16226dc 27 dk.dst db207efe-c1ab-4ea8-86dc-f0c818fdfcce 3 Category 0601 20 urn:ddi:dk.dst:8a9476a3-a8be-444e-a072-7d8bf1854e59:27 dk.dst 8a9476a3-a8be-444e-a072-7d8bf1854e59 27 dk.dst 9ea03798-96fb-4054-a4e4-c87695f52115 3 Category 0601 20 10 urn:ddi:dk.dst:bc63cf35-bd60-415c-9de3-8db3015eafc9:27 dk.dst bc63cf35-bd60-415c-9de3-8db3015eafc9 27 dk.dst 98e821ed-793a-4e46-bf26-64bd6d056906 3 Category 0601 20 30 urn:ddi:dk.dst:232edb04-3f87-4753-a218-a5183ec2a997:27 dk.dst 232edb04-3f87-4753-a218-a5183ec2a997 27 dk.dst 1e4b0786-712d-4e7a-8a76-bcf3d4e70225 3 Category 0601 20 90 urn:ddi:dk.dst:405ffc9a-37fd-4be3-bac9-a2d88250af3a:27 dk.dst 405ffc9a-37fd-4be3-bac9-a2d88250af3a 27 dk.dst aa97b3db-3374-4a1b-966d-de78994f1e64 3 Category 0602 urn:ddi:dk.dst:4f924128-d666-4ea2-9be5-c76c7a9115d6:27 dk.dst 4f924128-d666-4ea2-9be5-c76c7a9115d6 27 dk.dst 75c7ddd7-a662-48ac-8f8e-f948b901034a 3 Category 0602 10 urn:ddi:dk.dst:3c016e5a-a82e-4197-ba18-97f9b4de7933:27 dk.dst 3c016e5a-a82e-4197-ba18-97f9b4de7933 27 dk.dst be5c1294-5473-4d12-b55d-f0a3bd228b3b 3 Category 0602 10 10 urn:ddi:dk.dst:5e29f5b3-68fc-4a80-9788-f0e03413108c:27 dk.dst 5e29f5b3-68fc-4a80-9788-f0e03413108c 27 dk.dst caf1abe0-fb21-4fa6-9900-da5595f50f91 3 Category 0602 10 90 urn:ddi:dk.dst:afab109d-9fe3-4128-acc0-6176ed6c1c57:27 dk.dst afab109d-9fe3-4128-acc0-6176ed6c1c57 27 dk.dst 4d161b16-c92e-472c-8791-3b7e340fb528 3 Category 0602 20 urn:ddi:dk.dst:0a7f45ec-2bc9-476e-9d48-f1ff51cc473b:27 dk.dst 0a7f45ec-2bc9-476e-9d48-f1ff51cc473b 27 dk.dst 049cd63f-4de1-4a70-8fa3-e6513d9f31c3 3 Category 0602 20 10 urn:ddi:dk.dst:220da0bd-848a-4db0-b16f-f63a151e6949:27 dk.dst 220da0bd-848a-4db0-b16f-f63a151e6949 27 dk.dst fa72c203-d5a0-453b-8dd3-17dd9f19489f 3 Category 0602 20 20 urn:ddi:dk.dst:ee868d29-2133-4118-a4e0-ef263a825107:27 dk.dst ee868d29-2133-4118-a4e0-ef263a825107 27 dk.dst 010c9040-c532-4b7a-b98c-78199594a6a5 3 Category 0602 20 30 urn:ddi:dk.dst:cf0b8321-0c89-48b0-b833-ae8b811c150a:27 dk.dst cf0b8321-0c89-48b0-b833-ae8b811c150a 27 dk.dst aaadbe5b-4801-4a16-80b3-9f68e5eac730 3 Category 0602 20 80 urn:ddi:dk.dst:41883a32-26bd-4d93-b089-8c68abcbb61d:27 dk.dst 41883a32-26bd-4d93-b089-8c68abcbb61d 27 dk.dst 54c3f987-bf56-457d-9dd9-12b7a7d806f2 3 Category 0602 30 urn:ddi:dk.dst:fa32c336-ed52-4101-ad49-d8e8be5f459f:27 dk.dst fa32c336-ed52-4101-ad49-d8e8be5f459f 27 dk.dst a902f273-ae21-40f5-818d-7d71bd683d31 3 Category 0602 30 00 urn:ddi:dk.dst:ccc212c2-1b74-417e-b271-48764fa43c6e:27 dk.dst ccc212c2-1b74-417e-b271-48764fa43c6e 27 dk.dst fe62a29f-c8f7-409b-b9ec-6aa71b90dd29 3 Category 0602 40 urn:ddi:dk.dst:5cc78211-7bb5-4664-8914-d6a4069ccd8d:27 dk.dst 5cc78211-7bb5-4664-8914-d6a4069ccd8d 27 dk.dst c3404b4b-a585-477a-8f77-eb486fbf8873 3 Category 0602 40 00 urn:ddi:dk.dst:4f63e114-8e14-41e6-8839-6d4c15e8cb67:27 dk.dst 4f63e114-8e14-41e6-8839-6d4c15e8cb67 27 dk.dst 4ff6f270-fc05-4d74-80c7-1ad0b5f808c0 3 Category 0602 90 urn:ddi:dk.dst:6d0aacb3-82b5-4d4d-b424-657fd46bc125:27 dk.dst 6d0aacb3-82b5-4d4d-b424-657fd46bc125 27 dk.dst 50b7b03d-27ec-4839-9d2e-0d337f1d2576 3 Category 0602 90 10 urn:ddi:dk.dst:c444d1a0-bd33-4886-8917-3a36b44eb23f:27 dk.dst c444d1a0-bd33-4886-8917-3a36b44eb23f 27 dk.dst ea106b37-5308-475b-bf61-439a58c8f821 3 Category 0602 90 20 urn:ddi:dk.dst:e1307647-cce2-4e6e-a235-d67c18b32bb9:27 dk.dst e1307647-cce2-4e6e-a235-d67c18b32bb9 27 dk.dst 6989ab42-05f7-4a2e-89e1-5c44e18ed9e0 3 Category 0602 90 30 urn:ddi:dk.dst:8cee4358-3f20-47fa-8681-4cc30363f100:27 dk.dst 8cee4358-3f20-47fa-8681-4cc30363f100 27 dk.dst c488d9bf-ca47-4dbc-90f5-bd9155817c50 3 Category 0602 90 41 urn:ddi:dk.dst:80c48ef0-c089-4735-964c-0b1a76a85bc9:27 dk.dst 80c48ef0-c089-4735-964c-0b1a76a85bc9 27 dk.dst c79591c4-5e8d-488e-a668-e0b5f92054d2 3 Category 0602 90 45 urn:ddi:dk.dst:920ea15c-f4c4-4b3c-8ba0-81e2de11b29b:27 dk.dst 920ea15c-f4c4-4b3c-8ba0-81e2de11b29b 27 dk.dst 35a6743a-5746-48cf-b1fe-d94542a43eaf 3 Category 0602 90 46 urn:ddi:dk.dst:46679792-2fcb-49cb-a56c-f69210172481:27 dk.dst 46679792-2fcb-49cb-a56c-f69210172481 27 dk.dst efeb1bec-f7bf-42b0-bfaa-88a78f7d3d72 3 Category 0602 90 47 urn:ddi:dk.dst:25c62181-e914-43c2-a02c-1144bc27c0d1:27 dk.dst 25c62181-e914-43c2-a02c-1144bc27c0d1 27 dk.dst 913de76c-6a08-44d0-ae3b-c0b88c72f327 3 Category 0602 90 48 urn:ddi:dk.dst:283dd9f0-4e19-407a-81cd-6d2df93acb93:27 dk.dst 283dd9f0-4e19-407a-81cd-6d2df93acb93 27 dk.dst 57e6ba73-c077-4717-9a46-3d04c2deb9b2 3 Category 0602 90 50 urn:ddi:dk.dst:b279147b-47b9-48eb-8c7b-bc930bd17559:27 dk.dst b279147b-47b9-48eb-8c7b-bc930bd17559 27 dk.dst a1b1d428-71a3-4e2b-8fa1-5b4397dcb00a 3 Category 0602 90 70 urn:ddi:dk.dst:69b3f3a0-eea2-4fdb-939c-930e415a9655:27 dk.dst 69b3f3a0-eea2-4fdb-939c-930e415a9655 27 dk.dst cac634af-c964-47f1-a266-d0b8aca59c87 3 Category 0602 90 91 urn:ddi:dk.dst:83aeb634-2230-4d34-aa46-03b0df51f074:27 dk.dst 83aeb634-2230-4d34-aa46-03b0df51f074 27 dk.dst a91042df-5797-4aa8-a310-9fba11466b5f 3 Category 0602 90 99 urn:ddi:dk.dst:5d08c672-f0ff-4aba-b826-a43d5adb9989:27 dk.dst 5d08c672-f0ff-4aba-b826-a43d5adb9989 27 dk.dst eee5f4ac-1e32-48de-b565-dfefa016d14a 3 Category 0603 urn:ddi:dk.dst:44ad57a9-3f2a-4138-995f-72f74a6f7823:27 dk.dst 44ad57a9-3f2a-4138-995f-72f74a6f7823 27 dk.dst 3390eb46-e24f-49d1-b056-ce9446c96e9f 3 Category 0603 11 urn:ddi:dk.dst:4c0c59c1-0639-418e-a9e4-62e320a4d276:27 dk.dst 4c0c59c1-0639-418e-a9e4-62e320a4d276 27 dk.dst b546ef69-8170-4b4a-aa2c-afde0654621c 3 Category 0603 11 00 urn:ddi:dk.dst:0ed5ed88-4b7a-4a37-bd73-dc6dd08ea213:27 dk.dst 0ed5ed88-4b7a-4a37-bd73-dc6dd08ea213 27 dk.dst 54f76ffa-e0bf-4e3a-b312-54b7a6fea3e7 3 Category 0603 12 urn:ddi:dk.dst:e9cd2979-6d53-4f89-9aba-a88880212411:27 dk.dst e9cd2979-6d53-4f89-9aba-a88880212411 27 dk.dst ff898477-f77f-4c01-9391-dab9129531ee 3 Category 0603 12 00 urn:ddi:dk.dst:40e95fb3-f0ae-49b0-ad3a-ab95fb05c415:27 dk.dst 40e95fb3-f0ae-49b0-ad3a-ab95fb05c415 27 dk.dst b09e754c-a533-4424-a632-d67d2e9cf4c7 3 Category 0603 13 urn:ddi:dk.dst:be89827a-4499-4922-92b3-979b588808b2:27 dk.dst be89827a-4499-4922-92b3-979b588808b2 27 dk.dst feaa94de-2076-424a-af5f-1cfab15bfcfc 3 Category 0603 13 00 urn:ddi:dk.dst:49687757-b13d-4d7f-abfa-12d913c4b442:27 dk.dst 49687757-b13d-4d7f-abfa-12d913c4b442 27 dk.dst ef356e8c-c6e4-432a-bad7-7aae73884743 3 Category 0603 14 urn:ddi:dk.dst:4b0aa7d1-e133-43f3-873f-edf5cf228ddf:27 dk.dst 4b0aa7d1-e133-43f3-873f-edf5cf228ddf 27 dk.dst f79c3959-1fc9-45cb-8f36-774d2b1d1787 3 Category 0603 14 00 urn:ddi:dk.dst:115e352d-b402-4c5e-a3d5-6274f4413a11:27 dk.dst 115e352d-b402-4c5e-a3d5-6274f4413a11 27 dk.dst fd7ac962-1e46-4d34-91e5-e116a2b4c199 3 Category 0603 15 urn:ddi:dk.dst:30ea3059-9cf7-46b5-b144-a00e8499b030:27 dk.dst 30ea3059-9cf7-46b5-b144-a00e8499b030 27 dk.dst 4e73f7b8-2a67-46d8-bd62-afd89f92dd62 3 Category 0603 15 00 urn:ddi:dk.dst:7d1abad2-6b27-4578-becd-8f40f717d8e0:27 dk.dst 7d1abad2-6b27-4578-becd-8f40f717d8e0 27 dk.dst 917e97f0-2999-4330-a2e6-aa4bfef081ea 3 Category 0603 19 urn:ddi:dk.dst:77bac52c-da1c-4a1c-a8a9-c1285b7c3b64:27 dk.dst 77bac52c-da1c-4a1c-a8a9-c1285b7c3b64 27 dk.dst 8f5c45ed-cb08-4851-ba4b-a07585d7395c 3 Category 0603 19 10 urn:ddi:dk.dst:ce064891-9401-4c82-b96d-ddbec8f7d332:27 dk.dst ce064891-9401-4c82-b96d-ddbec8f7d332 27 dk.dst 558389e5-3b2d-4917-a75b-ef8030fad537 3 Category 0603 19 20 urn:ddi:dk.dst:2b0349bb-63aa-49b5-aeba-7b6c28566409:27 dk.dst 2b0349bb-63aa-49b5-aeba-7b6c28566409 27 dk.dst d1331587-a875-4522-9cac-d1a9225991ff 3 Category 0603 19 70 urn:ddi:dk.dst:e07e73c4-2895-4a72-8c07-5bcdebae73b1:27 dk.dst e07e73c4-2895-4a72-8c07-5bcdebae73b1 27 dk.dst 18e78e3e-b18f-4e99-8928-8b63367f3a52 3 Category 0603 90 urn:ddi:dk.dst:614f23ac-784e-4c54-af45-8f85ef4fe1ea:27 dk.dst 614f23ac-784e-4c54-af45-8f85ef4fe1ea 27 dk.dst 9f023be8-9af1-4c46-9a29-487bac1deccc 3 Category 0603 90 00 urn:ddi:dk.dst:90c79f9b-98e9-42a8-b1fa-29aea1264324:27 dk.dst 90c79f9b-98e9-42a8-b1fa-29aea1264324 27 dk.dst b073d1ea-8bcc-48fa-9fbb-2257d31b9c17 3 Category 0604 urn:ddi:dk.dst:d8a5d5ec-8f24-4dea-99ca-efafe86f0349:27 dk.dst d8a5d5ec-8f24-4dea-99ca-efafe86f0349 27 dk.dst f2811d60-c31c-48ba-a3ba-55d41a56d9ee 3 Category 0604 20 urn:ddi:dk.dst:499077de-ef67-4698-b17a-fbdd83fb5a90:27 dk.dst 499077de-ef67-4698-b17a-fbdd83fb5a90 27 dk.dst ae5c8ad0-e891-47b6-8a3d-40951aab8198 3 Category 0604 20 11 urn:ddi:dk.dst:e070f2ba-72d3-4a4d-9982-884bf0933dbf:27 dk.dst e070f2ba-72d3-4a4d-9982-884bf0933dbf 27 dk.dst cb805c92-623a-4f08-8cc3-ad393c9cf56a 3 Category 0604 20 19 urn:ddi:dk.dst:0b368463-8667-4151-bb3a-2d7c4f4b3295:27 dk.dst 0b368463-8667-4151-bb3a-2d7c4f4b3295 27 dk.dst eab47b23-81a3-4869-8a46-ae996528e1cc 3 Category 0604 20 20 urn:ddi:dk.dst:20395687-690c-4b19-a6dc-fbc3b18b5e10:27 dk.dst 20395687-690c-4b19-a6dc-fbc3b18b5e10 27 dk.dst 45a744a9-6f61-4a4c-bc57-bf024cb79dc4 3 Category 0604 20 40 urn:ddi:dk.dst:e4764450-5af8-44e4-aa96-0d84213f612a:27 dk.dst e4764450-5af8-44e4-aa96-0d84213f612a 27 dk.dst af795c39-27bb-41a5-864e-c17ed6d46d9e 3 Category 0604 20 90 urn:ddi:dk.dst:8e5df712-abd4-4675-b834-3175dcc86b05:27 dk.dst 8e5df712-abd4-4675-b834-3175dcc86b05 27 dk.dst e9e3c024-7522-4d34-b739-a91f74baaafe 3 Category 0604 90 urn:ddi:dk.dst:99a63931-fd13-4f20-adf5-0082bf233535:27 dk.dst 99a63931-fd13-4f20-adf5-0082bf233535 27 dk.dst dc95f2bb-5fb4-493f-b833-5f3a411d42d1 3 Category 0604 90 11 urn:ddi:dk.dst:e546f9a6-10f6-4a1d-aaae-8314dd27f8d0:27 dk.dst e546f9a6-10f6-4a1d-aaae-8314dd27f8d0 27 dk.dst dc896304-0007-48e5-b158-8a06ac2dec54 3 Category 0604 90 19 urn:ddi:dk.dst:9dff0474-aa1a-49d2-a9a8-75de846ad876:27 dk.dst 9dff0474-aa1a-49d2-a9a8-75de846ad876 27 dk.dst 7100da30-eb9d-4a02-b431-73caa259fd15 3 Category 0604 90 91 urn:ddi:dk.dst:a62c7124-caa4-48c7-9061-05ff607c4e6d:27 dk.dst a62c7124-caa4-48c7-9061-05ff607c4e6d 27 dk.dst 0751015e-5791-42f8-b940-fdbf79226b17 3 Category 0604 90 99 urn:ddi:dk.dst:a98368e0-94a1-4dbe-bc88-a6feccfa1974:27 dk.dst a98368e0-94a1-4dbe-bc88-a6feccfa1974 27 dk.dst 8628e406-d2e7-4cf9-9a93-7bb0d175f36e 3 Category 07 urn:ddi:dk.dst:b695c805-f098-4fe5-9326-eba2c3b50931:27 dk.dst b695c805-f098-4fe5-9326-eba2c3b50931 27 dk.dst a30f424c-db1f-4c47-9800-be682aecf277 3 Category 0701 urn:ddi:dk.dst:efa2c792-4780-491f-9eca-b4ba66854983:27 dk.dst efa2c792-4780-491f-9eca-b4ba66854983 27 dk.dst c479acdb-9285-43ff-b90a-b709703d432d 3 Category 0701 10 urn:ddi:dk.dst:0509d573-723a-479a-818d-68c98241a01a:27 dk.dst 0509d573-723a-479a-818d-68c98241a01a 27 dk.dst f25dc61b-8f47-4f1f-9942-9b519121ca87 3 Category 0701 10 00 urn:ddi:dk.dst:084664dd-7a28-4f19-bbd8-fe2fb111a3ba:27 dk.dst 084664dd-7a28-4f19-bbd8-fe2fb111a3ba 27 dk.dst 8054a874-78c0-48a6-8826-24899880b2dc 3 Category 0701 90 urn:ddi:dk.dst:1d8044bf-788a-498d-ad17-565366abe1f6:27 dk.dst 1d8044bf-788a-498d-ad17-565366abe1f6 27 dk.dst 8e6bb769-8b88-4944-9cd8-c823ef40bf39 3 Category 0701 90 10 urn:ddi:dk.dst:1fb99b88-3f69-4b55-949d-48ec593dd3e3:27 dk.dst 1fb99b88-3f69-4b55-949d-48ec593dd3e3 27 dk.dst 4d3ae010-ee7b-4da6-b0f2-777721c2adf8 3 Category 0701 90 50 urn:ddi:dk.dst:a63bb6d1-7745-420a-ba23-591093c11498:27 dk.dst a63bb6d1-7745-420a-ba23-591093c11498 27 dk.dst 336a81f8-fda7-420b-8d2f-fb6667b100fa 3 Category 0701 90 90 urn:ddi:dk.dst:b73d3258-2213-47bc-b118-c7b644a7220f:27 dk.dst b73d3258-2213-47bc-b118-c7b644a7220f 27 dk.dst 5513dcba-0cf5-445e-aa06-767d7db875c3 3 Category 0702 urn:ddi:dk.dst:c58c7b36-4069-4b63-9586-dde8fbcfc92c:27 dk.dst c58c7b36-4069-4b63-9586-dde8fbcfc92c 27 dk.dst a161d44e-a6bb-446f-b73c-2b50495a66ae 3 Category 0702 00 urn:ddi:dk.dst:ebe5e2a6-4eb2-48e9-9905-de38313b934e:27 dk.dst ebe5e2a6-4eb2-48e9-9905-de38313b934e 27 dk.dst c4c93690-fb8d-47ea-9bfe-93d3b83ea0df 3 Category 0702 00 00 urn:ddi:dk.dst:ee4a2d8b-1273-472f-b2e1-d3ae67dba9df:27 dk.dst ee4a2d8b-1273-472f-b2e1-d3ae67dba9df 27 dk.dst 10b44c34-2353-4ef0-b634-ca9d3a753705 3 Category 0703 urn:ddi:dk.dst:be341723-b784-48e7-a86e-57b2e39b4917:27 dk.dst be341723-b784-48e7-a86e-57b2e39b4917 27 dk.dst 10d71b67-2936-4810-9ca3-92561aaa96c8 3 Category 0703 10 urn:ddi:dk.dst:53e1552c-06fc-47a7-b7d8-1063a3bd4acc:27 dk.dst 53e1552c-06fc-47a7-b7d8-1063a3bd4acc 27 dk.dst 4fc85e6b-1057-473d-b631-ee0f21ca7cba 3 Category 0703 10 11 urn:ddi:dk.dst:6562eeb6-4294-4d3e-a31c-d86e16bf3b8a:27 dk.dst 6562eeb6-4294-4d3e-a31c-d86e16bf3b8a 27 dk.dst 43cb52b7-f051-4a77-9338-b4e711554632 3 Category 0703 10 19 urn:ddi:dk.dst:afb80f10-189b-4758-b9a4-b281da260fd5:27 dk.dst afb80f10-189b-4758-b9a4-b281da260fd5 27 dk.dst 356df5e6-39cf-42f0-8c3d-ce2502d9b4e3 3 Category 0703 10 90 urn:ddi:dk.dst:6c9db8e8-0b68-4ce9-9f49-ab26fafcb328:27 dk.dst 6c9db8e8-0b68-4ce9-9f49-ab26fafcb328 27 dk.dst 4ce02efc-51fc-4463-8e1a-ecca2a060512 3 Category 0703 20 urn:ddi:dk.dst:01bb0843-9748-47ac-9706-bae946d0d4b6:27 dk.dst 01bb0843-9748-47ac-9706-bae946d0d4b6 27 dk.dst 79ed7d4f-e169-447e-a4b6-8a01101c3108 3 Category 0703 20 00 urn:ddi:dk.dst:1c89b8ce-57bf-407a-93ba-c6cb1cbd1248:27 dk.dst 1c89b8ce-57bf-407a-93ba-c6cb1cbd1248 27 dk.dst d89d7775-2409-489a-b81c-e96ac1eb9788 3 Category 0703 90 urn:ddi:dk.dst:ed7243b3-d0a4-400a-b007-3d5f85791968:27 dk.dst ed7243b3-d0a4-400a-b007-3d5f85791968 27 dk.dst 4022d1c5-0651-4e1f-9b86-51f846212042 3 Category 0703 90 00 urn:ddi:dk.dst:5f2f54ca-eeae-434b-b9fe-5f0091ebe4fb:27 dk.dst 5f2f54ca-eeae-434b-b9fe-5f0091ebe4fb 27 dk.dst ceabb08e-4cba-458b-9419-1ea45ae0e512 3 Category 0704 urn:ddi:dk.dst:673bcf6a-0935-4e6a-9b28-dea5755e43f2:27 dk.dst 673bcf6a-0935-4e6a-9b28-dea5755e43f2 27 dk.dst 0338bc88-f483-4ea9-bd9d-3befda2d19d8 3 Category 0704 10 urn:ddi:dk.dst:06e890a8-c778-4e39-a3f8-ee06f8488ce4:27 dk.dst 06e890a8-c778-4e39-a3f8-ee06f8488ce4 27 dk.dst 001216f6-ed91-4ffb-83ce-02329cdb4e68 3 Category 0704 10 00 urn:ddi:dk.dst:2ecd02d8-bd48-4c04-b6bc-ca07fc3a32fd:27 dk.dst 2ecd02d8-bd48-4c04-b6bc-ca07fc3a32fd 27 dk.dst 6cbd4243-10e1-4cfe-80d1-db792411123d 3 Category 0704 20 urn:ddi:dk.dst:1c66f158-76c4-4819-9ebe-35ddffec79b9:27 dk.dst 1c66f158-76c4-4819-9ebe-35ddffec79b9 27 dk.dst 154a99ee-45a4-44dd-8ac7-940f51e24b89 3 Category 0704 20 00 urn:ddi:dk.dst:b3549dbd-9878-42dd-8601-fbbcca36ed28:27 dk.dst b3549dbd-9878-42dd-8601-fbbcca36ed28 27 dk.dst c95179e1-9a5c-4968-bd2b-db81cce7ea75 3 Category 0704 90 urn:ddi:dk.dst:259d306b-9b0b-438a-a87e-90e6236a3fcd:27 dk.dst 259d306b-9b0b-438a-a87e-90e6236a3fcd 27 dk.dst 0d32cbed-63ce-4811-914d-acac06ab6318 3 Category 0704 90 10 urn:ddi:dk.dst:b49e9f17-1d20-46dc-bfee-ff3c8bf66ae3:27 dk.dst b49e9f17-1d20-46dc-bfee-ff3c8bf66ae3 27 dk.dst 27213e6e-46fa-4b60-bdc3-ea4dd8bb8813 3 Category 0704 90 90 urn:ddi:dk.dst:d2074127-c8c5-48fc-a3df-999a52377496:27 dk.dst d2074127-c8c5-48fc-a3df-999a52377496 27 dk.dst 758443c5-aafc-49fc-b7d6-4826bb73f317 3 Category 0705 urn:ddi:dk.dst:3756b5a0-4045-49cb-ba49-d4ccbd6ded2d:27 dk.dst 3756b5a0-4045-49cb-ba49-d4ccbd6ded2d 27 dk.dst 49bf5898-0c9b-439e-a04e-c4c3da51fc05 3 Category 0705 11 urn:ddi:dk.dst:04de39a8-e101-4e7e-8f12-c880030309bd:27 dk.dst 04de39a8-e101-4e7e-8f12-c880030309bd 27 dk.dst a4f6a4df-f949-415c-93d4-fc15e42b7c48 3 Category 0705 11 00 urn:ddi:dk.dst:c0d742fd-3d48-4533-a006-94b22a4ed846:27 dk.dst c0d742fd-3d48-4533-a006-94b22a4ed846 27 dk.dst ce3cb9f1-7c7e-4967-9d77-bad517091061 3 Category 0705 19 urn:ddi:dk.dst:1fd7952a-fe7c-4cae-8892-9aa2a4a948c8:27 dk.dst 1fd7952a-fe7c-4cae-8892-9aa2a4a948c8 27 dk.dst 73d3fc07-0485-4c6d-be2e-04a00e9db4dd 3 Category 0705 19 00 urn:ddi:dk.dst:35112632-fdbb-4c78-8fe3-dd662be141d7:27 dk.dst 35112632-fdbb-4c78-8fe3-dd662be141d7 27 dk.dst d41f8d10-d065-481b-8afc-d91ee65032e7 3 Category 0705 21 urn:ddi:dk.dst:76f5277d-14f2-4705-8eda-1bf966f51954:27 dk.dst 76f5277d-14f2-4705-8eda-1bf966f51954 27 dk.dst c7cae0ac-6ae6-4732-ad2a-ed86d9e9ccc9 3 Category 0705 21 00 urn:ddi:dk.dst:43e6e3f4-df66-4f08-891e-4a96feda60b0:27 dk.dst 43e6e3f4-df66-4f08-891e-4a96feda60b0 27 dk.dst f9cc1f0f-bb5c-441c-a046-f8baa7dc5dbe 3 Category 0705 29 urn:ddi:dk.dst:5c8be732-aa03-4e67-9cb2-0d2c50ae39a7:27 dk.dst 5c8be732-aa03-4e67-9cb2-0d2c50ae39a7 27 dk.dst 404c4c97-6204-4e47-877d-b89b772d6263 3 Category 0705 29 00 urn:ddi:dk.dst:79657954-87be-4c96-bc77-c5124340412a:27 dk.dst 79657954-87be-4c96-bc77-c5124340412a 27 dk.dst 21b0883e-5cb6-4e1a-9cdb-29c2185bf983 3 Category 0706 urn:ddi:dk.dst:62c9ee2d-2661-4ec8-be76-4eab6ac89283:27 dk.dst 62c9ee2d-2661-4ec8-be76-4eab6ac89283 27 dk.dst f783c8ed-8f28-4e48-8417-5161155896bc 3 Category 0706 10 urn:ddi:dk.dst:69498950-729e-4dcc-bdb5-ccbf82410231:27 dk.dst 69498950-729e-4dcc-bdb5-ccbf82410231 27 dk.dst ba5793b4-404c-4bab-a48b-4117dc02e2ee 3 Category 0706 10 00 urn:ddi:dk.dst:7c6a7dc1-1004-40fe-a290-40c7de439d99:27 dk.dst 7c6a7dc1-1004-40fe-a290-40c7de439d99 27 dk.dst 216653b1-f420-4385-9fe6-db4eebd432f3 3 Category 0706 90 urn:ddi:dk.dst:3479c41e-2713-4365-84f1-ca2693105040:27 dk.dst 3479c41e-2713-4365-84f1-ca2693105040 27 dk.dst 265b1303-d77a-4bad-97de-d7e1ee7bb07f 3 Category 0706 90 10 urn:ddi:dk.dst:2449becb-36bb-4d76-acc2-a0abc3f447b7:27 dk.dst 2449becb-36bb-4d76-acc2-a0abc3f447b7 27 dk.dst 0c01471d-06d3-487e-a7dc-0d4ba1c88071 3 Category 0706 90 30 urn:ddi:dk.dst:7a21f07c-3d4b-42c5-b7fb-c150a5182fab:27 dk.dst 7a21f07c-3d4b-42c5-b7fb-c150a5182fab 27 dk.dst d764927f-e32d-4d5e-9f2f-9712858d9e95 3 Category 0706 90 90 urn:ddi:dk.dst:8857bda7-a86e-4e48-b87b-3a3be66c9a94:27 dk.dst 8857bda7-a86e-4e48-b87b-3a3be66c9a94 27 dk.dst 14e4e44a-4281-48bd-b130-08658eebdff1 3 Category 0707 urn:ddi:dk.dst:36cc7648-8b5d-4879-88a6-c2bbbea50f87:27 dk.dst 36cc7648-8b5d-4879-88a6-c2bbbea50f87 27 dk.dst 2bb3a034-ac3c-4326-bc7a-ceddfdc694e1 3 Category 0707 00 urn:ddi:dk.dst:a8530765-1cee-4fa0-838a-ca73fce7f98e:27 dk.dst a8530765-1cee-4fa0-838a-ca73fce7f98e 27 dk.dst 187319f7-8e1d-43be-9ff7-5ec6b1931607 3 Category 0707 00 05 urn:ddi:dk.dst:1200c5e3-e002-4494-9b37-1f9792908ad5:27 dk.dst 1200c5e3-e002-4494-9b37-1f9792908ad5 27 dk.dst 9d7f4983-15eb-46b1-a0fb-4011c191e2c3 3 Category 0707 00 90 urn:ddi:dk.dst:c28d1a45-1ee6-4eac-a31a-6c02e580a8f1:27 dk.dst c28d1a45-1ee6-4eac-a31a-6c02e580a8f1 27 dk.dst 4267e127-7637-48da-ab39-1ba38062f141 3 Category 0708 urn:ddi:dk.dst:2c4aacbf-2971-4420-a99e-5da01b8c4d9d:27 dk.dst 2c4aacbf-2971-4420-a99e-5da01b8c4d9d 27 dk.dst 55d383ca-2df8-4db2-baac-e962d66e7ebd 3 Category 0708 10 urn:ddi:dk.dst:e8af05e2-2bdb-47b5-a50d-c92cf12c52b6:27 dk.dst e8af05e2-2bdb-47b5-a50d-c92cf12c52b6 27 dk.dst afd638da-ac35-4c89-8702-9f76ac9f1c52 3 Category 0708 10 00 urn:ddi:dk.dst:0f39a30c-83a2-4f16-b96c-ca1342d97e62:27 dk.dst 0f39a30c-83a2-4f16-b96c-ca1342d97e62 27 dk.dst 264e05ec-ee9f-4bd7-9686-e97a7f299fcf 3 Category 0708 20 urn:ddi:dk.dst:4afbc7bb-8030-4113-9eb9-c08fb24982bb:27 dk.dst 4afbc7bb-8030-4113-9eb9-c08fb24982bb 27 dk.dst 1c7d7c29-7043-44e5-9c45-be35d56fc19b 3 Category 0708 20 00 urn:ddi:dk.dst:9de683d9-289e-465a-9653-e9e5150704f7:27 dk.dst 9de683d9-289e-465a-9653-e9e5150704f7 27 dk.dst 94112421-09bd-4f76-9d05-b9e96024338b 3 Category 0708 90 urn:ddi:dk.dst:1ee86184-9b60-40f5-894e-2f05a3096527:27 dk.dst 1ee86184-9b60-40f5-894e-2f05a3096527 27 dk.dst 4f6aa74b-f397-4e5e-a585-5bd170bf0d88 3 Category 0708 90 00 urn:ddi:dk.dst:9147a829-cdd7-4df9-8019-9e4e741e886e:27 dk.dst 9147a829-cdd7-4df9-8019-9e4e741e886e 27 dk.dst cd9efb9f-a9c2-4a22-9e44-19d1fa48c484 3 Category 0709 urn:ddi:dk.dst:f160aadf-ea5f-46f1-92f0-14f95eb10667:27 dk.dst f160aadf-ea5f-46f1-92f0-14f95eb10667 27 dk.dst 4c7e1701-d652-4e1c-8fd6-aabae7b53fbc 3 Category 0709 20 urn:ddi:dk.dst:b997f1de-8447-4b0b-babc-6591ee4ec076:27 dk.dst b997f1de-8447-4b0b-babc-6591ee4ec076 27 dk.dst 49842ee8-590b-4073-ba83-56cb35770df2 3 Category 0709 20 00 urn:ddi:dk.dst:a049e9a5-07f8-4052-988d-ff61eaf2a830:27 dk.dst a049e9a5-07f8-4052-988d-ff61eaf2a830 27 dk.dst 85bdd465-d891-4ac7-87d1-b2eb6492c18b 3 Category 0709 30 urn:ddi:dk.dst:9026bdb4-33a1-4804-8fba-c2f8165556c4:27 dk.dst 9026bdb4-33a1-4804-8fba-c2f8165556c4 27 dk.dst 1f8e174f-e6a8-4290-835b-6b2ae8bc7b44 3 Category 0709 30 00 urn:ddi:dk.dst:c6f6d82f-beae-45f7-a64f-b832bbf2de4d:27 dk.dst c6f6d82f-beae-45f7-a64f-b832bbf2de4d 27 dk.dst ee787c70-e0d3-44a8-b011-5cc8d0d5096a 3 Category 0709 40 urn:ddi:dk.dst:828a1322-c034-47d0-a20d-487984ef828a:27 dk.dst 828a1322-c034-47d0-a20d-487984ef828a 27 dk.dst 99f722f1-ba49-4a75-a481-b02efc81a609 3 Category 0709 40 00 urn:ddi:dk.dst:dd5edb34-6d2b-477d-8a87-86e3e16eac08:27 dk.dst dd5edb34-6d2b-477d-8a87-86e3e16eac08 27 dk.dst 63f0d21a-902c-4cf6-a1ab-a0ca422e8b10 3 Category 0709 51 urn:ddi:dk.dst:36d13957-684a-4c67-8281-710782055d02:27 dk.dst 36d13957-684a-4c67-8281-710782055d02 27 dk.dst 878fea64-03b0-4fdc-8d0e-230e5cb22954 3 Category 0709 51 00 urn:ddi:dk.dst:88312e0d-fff2-4bef-883f-d5a9f45baf27:27 dk.dst 88312e0d-fff2-4bef-883f-d5a9f45baf27 27 dk.dst e4e9e967-77ef-47a4-b1b8-f07a7bc41e73 3 Category 0709 59 urn:ddi:dk.dst:3e24ee6b-61dc-4e25-acc4-c653604ddaea:27 dk.dst 3e24ee6b-61dc-4e25-acc4-c653604ddaea 27 dk.dst 111f35e4-cb4f-41c2-99c8-5736656d1c7a 3 Category 0709 59 10 urn:ddi:dk.dst:db1a3c95-5609-4b33-8546-01732a3a45de:27 dk.dst db1a3c95-5609-4b33-8546-01732a3a45de 27 dk.dst d5925951-dfdc-4764-b4d6-623816b9263e 3 Category 0709 59 30 urn:ddi:dk.dst:47c13d9f-a50b-45b2-9486-1963774a22f3:27 dk.dst 47c13d9f-a50b-45b2-9486-1963774a22f3 27 dk.dst 383d9894-6b60-49dd-94a9-a9a938ece620 3 Category 0709 59 50 urn:ddi:dk.dst:b069b0ba-4e14-4698-acb8-7ab570a1cb66:27 dk.dst b069b0ba-4e14-4698-acb8-7ab570a1cb66 27 dk.dst 842ae4ac-2886-4b1e-bb7a-2d4892c54579 3 Category 0709 59 90 urn:ddi:dk.dst:1d802f09-2292-43e7-b446-9ccd184fc98e:27 dk.dst 1d802f09-2292-43e7-b446-9ccd184fc98e 27 dk.dst be68490e-9c9c-4122-afca-27535b609f69 3 Category 0709 60 urn:ddi:dk.dst:d3e04cbb-23d5-48b9-a2fd-88954d8a1486:27 dk.dst d3e04cbb-23d5-48b9-a2fd-88954d8a1486 27 dk.dst 68256b22-a742-4b2b-90d8-53ebe51629c3 3 Category 0709 60 10 urn:ddi:dk.dst:db8fafad-bf07-4e21-87d8-50b6481f99cc:27 dk.dst db8fafad-bf07-4e21-87d8-50b6481f99cc 27 dk.dst d2d171cb-d160-4c9e-b4e2-42b0b40a760d 3 Category 0709 60 91 urn:ddi:dk.dst:abfcf4c2-2129-4467-ad2c-c0e1746f58a4:27 dk.dst abfcf4c2-2129-4467-ad2c-c0e1746f58a4 27 dk.dst 292b4cd4-ad77-4f9d-ac1c-e08172279645 3 Category 0709 60 95 urn:ddi:dk.dst:7503243b-1d4a-4c6c-be88-3458b2a6613f:27 dk.dst 7503243b-1d4a-4c6c-be88-3458b2a6613f 27 dk.dst 37ef9e0f-425a-49ed-8cc1-f24ef983244b 3 Category 0709 60 99 urn:ddi:dk.dst:e0a66c32-8a2d-4071-b6ba-f7c3bbdfc3cd:27 dk.dst e0a66c32-8a2d-4071-b6ba-f7c3bbdfc3cd 27 dk.dst 51ced58c-7fff-4d08-9bac-e2f17641277b 3 Category 0709 70 urn:ddi:dk.dst:c74c4bc0-7052-45b2-8caf-89de32170830:27 dk.dst c74c4bc0-7052-45b2-8caf-89de32170830 27 dk.dst 8e56cee9-046b-4213-995b-050c00b26835 3 Category 0709 70 00 urn:ddi:dk.dst:86788181-c86d-4075-826c-79838dba57d6:27 dk.dst 86788181-c86d-4075-826c-79838dba57d6 27 dk.dst b4301867-903f-41cb-9eeb-1f1c5c3b050c 3 Category 0709 91 urn:ddi:dk.dst:04495364-cbc8-44e9-8d05-3262367ff359:27 dk.dst 04495364-cbc8-44e9-8d05-3262367ff359 27 dk.dst da8ea252-76d2-4fa6-9e7b-72731676760f 3 Category 0709 91 00 urn:ddi:dk.dst:e50a476f-d46f-4aa8-9c8b-915cccd04d45:27 dk.dst e50a476f-d46f-4aa8-9c8b-915cccd04d45 27 dk.dst 06675065-76bb-4cba-9fc8-f860693eea52 3 Category 0709 92 urn:ddi:dk.dst:6ce61257-a104-47c1-8bf1-00324ef1282a:27 dk.dst 6ce61257-a104-47c1-8bf1-00324ef1282a 27 dk.dst d030da79-4230-4850-9100-635c0cbf7068 3 Category 0709 92 10 urn:ddi:dk.dst:07ba3143-4293-44bd-b4db-f44f1f94ec30:27 dk.dst 07ba3143-4293-44bd-b4db-f44f1f94ec30 27 dk.dst 0e336485-296a-420a-8bf1-c3e2e008c098 3 Category 0709 92 90 urn:ddi:dk.dst:2cf36d1a-fc3f-415b-a504-80a2ebb54033:27 dk.dst 2cf36d1a-fc3f-415b-a504-80a2ebb54033 27 dk.dst ed755151-d5e8-44fd-87e8-a6a50ee5a119 3 Category 0709 93 urn:ddi:dk.dst:e7cb41a6-511b-4620-a180-063c29791b7e:27 dk.dst e7cb41a6-511b-4620-a180-063c29791b7e 27 dk.dst 212a0ea2-97ca-424f-b904-41053c0a5906 3 Category 0709 93 10 urn:ddi:dk.dst:2ca78422-67a0-4ebe-804f-5718806d514a:27 dk.dst 2ca78422-67a0-4ebe-804f-5718806d514a 27 dk.dst 2e2764ad-52a2-4ae4-9229-c58d1d4f7de5 3 Category 0709 93 90 urn:ddi:dk.dst:08338310-3a4a-4499-bfb6-05490aa27c42:27 dk.dst 08338310-3a4a-4499-bfb6-05490aa27c42 27 dk.dst 215829c2-de4b-4447-8b1d-c44b8aa08f3a 3 Category 0709 99 urn:ddi:dk.dst:7c1a1d2f-1f13-45da-974c-9f3ee5dcb6b3:27 dk.dst 7c1a1d2f-1f13-45da-974c-9f3ee5dcb6b3 27 dk.dst d7f9a90d-fc79-43af-bd41-0c4329451981 3 Category 0709 99 10 urn:ddi:dk.dst:1aca8897-1b72-425b-8d05-252f72b69b4d:27 dk.dst 1aca8897-1b72-425b-8d05-252f72b69b4d 27 dk.dst 2bd24254-b33e-41dd-8b54-48ca13072a4e 3 Category 0709 99 20 urn:ddi:dk.dst:cc5b44d3-7bd4-4d7e-a2e6-1ac81a70a83e:27 dk.dst cc5b44d3-7bd4-4d7e-a2e6-1ac81a70a83e 27 dk.dst 0ef77a30-4b65-4378-82bc-993a3328b2ad 3 Category 0709 99 40 urn:ddi:dk.dst:83d2c641-e515-475b-bd52-6e55fec81825:27 dk.dst 83d2c641-e515-475b-bd52-6e55fec81825 27 dk.dst a6529984-158f-41c9-88ca-bc93ca2e5746 3 Category 0709 99 50 urn:ddi:dk.dst:e210df76-55da-4648-8a0e-304120b03693:27 dk.dst e210df76-55da-4648-8a0e-304120b03693 27 dk.dst ef6d783b-e1b5-40f4-ad3f-41c9ded21002 3 Category 0709 99 60 urn:ddi:dk.dst:902e8ab8-60a7-4a3e-8da9-ff21a17d9170:27 dk.dst 902e8ab8-60a7-4a3e-8da9-ff21a17d9170 27 dk.dst 0540d977-2dcc-4325-9f3c-5f764b299d27 3 Category 0709 99 90 urn:ddi:dk.dst:d539222c-2970-4be2-8d0e-dc4b9f1bf95e:27 dk.dst d539222c-2970-4be2-8d0e-dc4b9f1bf95e 27 dk.dst c150632b-6355-449c-b9b2-9799a2c3aac6 3 Category 0710 urn:ddi:dk.dst:9fe40069-ec2a-4975-acd2-76085c3db25c:27 dk.dst 9fe40069-ec2a-4975-acd2-76085c3db25c 27 dk.dst d90f12b4-913f-4c8c-a759-1962b25828bf 3 Category 0710 10 urn:ddi:dk.dst:26b3a131-1b4e-447d-ae62-028bfadcf406:27 dk.dst 26b3a131-1b4e-447d-ae62-028bfadcf406 27 dk.dst 85d0775b-6331-4005-a9e7-1988805e9e80 3 Category 0710 10 00 urn:ddi:dk.dst:2cb4cb46-bb79-460e-9e30-8e09e2cd81d0:27 dk.dst 2cb4cb46-bb79-460e-9e30-8e09e2cd81d0 27 dk.dst de887804-d7eb-4a52-b817-ee22453ac0af 3 Category 0710 21 urn:ddi:dk.dst:d2c10553-50f2-4bb8-99b7-498950cccf02:27 dk.dst d2c10553-50f2-4bb8-99b7-498950cccf02 27 dk.dst 624632a0-6f8a-4e6f-bbba-bdd1e1a17a3f 3 Category 0710 21 00 urn:ddi:dk.dst:34646dc7-2260-4bf5-8a38-0050471164ea:27 dk.dst 34646dc7-2260-4bf5-8a38-0050471164ea 27 dk.dst c4f10c3f-2a2a-44ee-a16a-2affa6bf4797 3 Category 0710 22 urn:ddi:dk.dst:774ff97b-82c5-411e-ac79-8a45242cf105:27 dk.dst 774ff97b-82c5-411e-ac79-8a45242cf105 27 dk.dst f893f675-e279-4653-b98c-61c62d5860a5 3 Category 0710 22 00 urn:ddi:dk.dst:4ba68026-09bb-4c7f-a05b-59c1f290a372:27 dk.dst 4ba68026-09bb-4c7f-a05b-59c1f290a372 27 dk.dst 3fe58bf0-c3c9-4459-b9df-ba8f6649eab2 3 Category 0710 29 urn:ddi:dk.dst:1619c9de-d737-4f09-9217-be6932d76c78:27 dk.dst 1619c9de-d737-4f09-9217-be6932d76c78 27 dk.dst efc74f98-5b07-47e9-9ecc-cb9de6f62375 3 Category 0710 29 00 urn:ddi:dk.dst:64e5e999-507b-4b3d-9192-834c051af5a1:27 dk.dst 64e5e999-507b-4b3d-9192-834c051af5a1 27 dk.dst fb5304a8-13fa-4916-a1d0-bf19a6df4210 3 Category 0710 30 urn:ddi:dk.dst:ba7cb9ac-c190-4e79-adc2-f2638543084e:27 dk.dst ba7cb9ac-c190-4e79-adc2-f2638543084e 27 dk.dst d080f0c6-93f6-4916-bcd2-7129ad434768 3 Category 0710 30 00 urn:ddi:dk.dst:771d4a03-300f-4781-8064-d8d851540613:27 dk.dst 771d4a03-300f-4781-8064-d8d851540613 27 dk.dst 86679114-f6d4-4f19-b906-78b3bd20ebbc 3 Category 0710 40 urn:ddi:dk.dst:6994ee50-8d64-43ae-8bfa-16961ff0bc72:27 dk.dst 6994ee50-8d64-43ae-8bfa-16961ff0bc72 27 dk.dst 34529c4b-8e48-40a8-b80f-b29b3166e7c1 3 Category 0710 40 00 urn:ddi:dk.dst:a2e1df88-8eea-410d-9775-579bf8217bb8:27 dk.dst a2e1df88-8eea-410d-9775-579bf8217bb8 27 dk.dst 29909934-cf9e-411f-a4d6-be223552f634 3 Category 0710 80 urn:ddi:dk.dst:e5ee209b-2681-4583-9e8c-12cba5da6970:27 dk.dst e5ee209b-2681-4583-9e8c-12cba5da6970 27 dk.dst ed175d89-9ae0-48e5-9719-347b7dcb66b0 3 Category 0710 80 10 urn:ddi:dk.dst:631f581f-aad4-4733-9edb-049359e54e68:27 dk.dst 631f581f-aad4-4733-9edb-049359e54e68 27 dk.dst e6a2d467-a091-443c-aacb-67dc0fb156d1 3 Category 0710 80 51 urn:ddi:dk.dst:556774bb-6b7a-40d9-b28a-2a50ae3b2586:27 dk.dst 556774bb-6b7a-40d9-b28a-2a50ae3b2586 27 dk.dst 69ffb1fc-c860-4016-b7c5-d90dd1aa283b 3 Category 0710 80 59 urn:ddi:dk.dst:2e23e28b-3718-431e-a2e1-f34dea079252:27 dk.dst 2e23e28b-3718-431e-a2e1-f34dea079252 27 dk.dst 7546dc28-0a02-448c-8bbb-f9d25113dabf 3 Category 0710 80 61 urn:ddi:dk.dst:4e066395-6e3c-4387-a5e6-54228803f1f9:27 dk.dst 4e066395-6e3c-4387-a5e6-54228803f1f9 27 dk.dst 07937d45-3961-46f5-b4ae-d03f7c2cd0f7 3 Category 0710 80 69 urn:ddi:dk.dst:ecdfca6e-ad37-4488-bba9-87b40359f592:27 dk.dst ecdfca6e-ad37-4488-bba9-87b40359f592 27 dk.dst 010a0ce3-326e-485c-bd54-0e224b460c55 3 Category 0710 80 70 urn:ddi:dk.dst:2fdacd41-e5ed-4248-b357-d13df19b697d:27 dk.dst 2fdacd41-e5ed-4248-b357-d13df19b697d 27 dk.dst 0d6983c4-62fa-41be-b751-88e2be5a4740 3 Category 0710 80 80 urn:ddi:dk.dst:53250b4e-fae3-48bd-94d4-9b8f6c6d7833:27 dk.dst 53250b4e-fae3-48bd-94d4-9b8f6c6d7833 27 dk.dst 80f3ddf9-f466-4bcb-aec4-3a8ff1ddc459 3 Category 0710 80 85 urn:ddi:dk.dst:d62fa409-4f40-480f-808a-921af603d554:27 dk.dst d62fa409-4f40-480f-808a-921af603d554 27 dk.dst ba239836-b77f-4653-b7e4-5a7a1aa802d3 3 Category 0710 80 95 urn:ddi:dk.dst:35b1c64e-10ca-4ca8-af26-11547ca4d9e2:27 dk.dst 35b1c64e-10ca-4ca8-af26-11547ca4d9e2 27 dk.dst 81b7f7b7-f899-4202-bbf0-19c15cdf02ee 3 Category 0710 90 urn:ddi:dk.dst:673f60a1-5d6e-410c-b0d1-b5564112cc9d:27 dk.dst 673f60a1-5d6e-410c-b0d1-b5564112cc9d 27 dk.dst 78a84111-ad36-45a0-b994-7f49982aa22d 3 Category 0710 90 00 urn:ddi:dk.dst:4012a75a-6a19-44d3-b53b-bf4e27cb5b01:27 dk.dst 4012a75a-6a19-44d3-b53b-bf4e27cb5b01 27 dk.dst 04ab673a-b8f5-4c0e-b5be-0ee6ee6274a6 3 Category 0711 urn:ddi:dk.dst:b7b27a8e-0fa2-43ea-8956-81eb86387ac6:27 dk.dst b7b27a8e-0fa2-43ea-8956-81eb86387ac6 27 dk.dst d8de7b53-6b34-4225-8ea3-2f40c205fd2e 3 Category 0711 20 urn:ddi:dk.dst:4576d938-d472-488c-8d20-ff71d5519ccf:27 dk.dst 4576d938-d472-488c-8d20-ff71d5519ccf 27 dk.dst 9b733104-d007-4c24-bae9-4e5b3caab677 3 Category 0711 20 10 urn:ddi:dk.dst:16818da6-96be-486c-9d9f-20e35b84b12f:27 dk.dst 16818da6-96be-486c-9d9f-20e35b84b12f 27 dk.dst 3672e2fe-bcea-46cd-a0c3-be29fb98a24c 3 Category 0711 20 90 urn:ddi:dk.dst:32ad5a9f-ee29-41df-b761-e1dbef57661a:27 dk.dst 32ad5a9f-ee29-41df-b761-e1dbef57661a 27 dk.dst aaaa3d74-0932-40c9-987d-9c2cb180e90e 3 Category 0711 40 urn:ddi:dk.dst:d731371e-182c-4e37-8126-7cdd3d86e0b6:27 dk.dst d731371e-182c-4e37-8126-7cdd3d86e0b6 27 dk.dst 754451c5-a4a8-4ef2-b04c-f3f9d6ad2417 3 Category 0711 40 00 urn:ddi:dk.dst:10ea0f2a-c1d8-4dfb-91bb-29adfcac51e5:27 dk.dst 10ea0f2a-c1d8-4dfb-91bb-29adfcac51e5 27 dk.dst c7d2a49a-afed-444a-9b9e-ba2f0cef61e5 3 Category 0711 51 urn:ddi:dk.dst:f4a5ec66-ca95-4d6f-8f88-e2c6d41048cd:27 dk.dst f4a5ec66-ca95-4d6f-8f88-e2c6d41048cd 27 dk.dst fe3860d0-b426-44ca-99cd-347d42f20674 3 Category 0711 51 00 urn:ddi:dk.dst:da586564-17de-409c-bfdd-7f53f01e5229:27 dk.dst da586564-17de-409c-bfdd-7f53f01e5229 27 dk.dst eae48f5b-3c41-4139-8ffa-ccb8f81e08b3 3 Category 0711 59 urn:ddi:dk.dst:b2df3bd3-a6bb-44d6-8326-feb762d0152f:27 dk.dst b2df3bd3-a6bb-44d6-8326-feb762d0152f 27 dk.dst 6deb4ced-ecd7-4e24-8d23-7c4db0edd604 3 Category 0711 59 00 urn:ddi:dk.dst:c09d1232-2369-47de-b535-6216190e0dea:27 dk.dst c09d1232-2369-47de-b535-6216190e0dea 27 dk.dst 51239383-ce87-439e-b2ab-17169406b44e 3 Category 0711 90 urn:ddi:dk.dst:f5025de1-6dad-45a1-b315-34776e743a44:27 dk.dst f5025de1-6dad-45a1-b315-34776e743a44 27 dk.dst 4a71ee62-f31d-422f-969f-3ca17fe56cfd 3 Category 0711 90 10 urn:ddi:dk.dst:a1b033a0-a6ba-4708-bea9-e886cf02dab6:27 dk.dst a1b033a0-a6ba-4708-bea9-e886cf02dab6 27 dk.dst 045b6cd0-04e4-4cc7-8c75-b4fc5bb55246 3 Category 0711 90 30 urn:ddi:dk.dst:fbb31b1f-8c1c-4cdc-91ab-c1a55b22d6a9:27 dk.dst fbb31b1f-8c1c-4cdc-91ab-c1a55b22d6a9 27 dk.dst c668d739-e92d-44df-8c78-96d469652c3f 3 Category 0711 90 50 urn:ddi:dk.dst:faf83853-0891-46d1-af90-ab4e5403f81a:27 dk.dst faf83853-0891-46d1-af90-ab4e5403f81a 27 dk.dst f748c67e-57f2-4580-9448-8804b7effcdb 3 Category 0711 90 70 urn:ddi:dk.dst:18c8b68d-1588-4039-a916-29fd01a916ea:27 dk.dst 18c8b68d-1588-4039-a916-29fd01a916ea 27 dk.dst 58898ef3-b593-424d-aa74-e4f0d1884207 3 Category 0711 90 80 urn:ddi:dk.dst:5d3186e7-7537-42c1-9c08-7646887a2a53:27 dk.dst 5d3186e7-7537-42c1-9c08-7646887a2a53 27 dk.dst 59410f5e-438b-46c0-86ae-e9ed09942240 3 Category 0711 90 90 urn:ddi:dk.dst:f03c6c21-8277-463c-b5dc-20b13d8c0f1f:27 dk.dst f03c6c21-8277-463c-b5dc-20b13d8c0f1f 27 dk.dst a9a432f6-5a41-425a-bb30-a8cb0a094979 3 Category 0712 urn:ddi:dk.dst:d70e092a-69f1-4a0a-9768-2ad692bcf4a7:27 dk.dst d70e092a-69f1-4a0a-9768-2ad692bcf4a7 27 dk.dst 1535dc99-323a-4ef7-94af-b0e4562d2e72 3 Category 0712 20 urn:ddi:dk.dst:8b71178d-9854-4c57-ba69-3e9222122944:27 dk.dst 8b71178d-9854-4c57-ba69-3e9222122944 27 dk.dst db29fdf8-7dab-4c16-9cb6-845f65220a23 3 Category 0712 20 00 urn:ddi:dk.dst:57212350-422d-4208-a392-d663c7fdb0b5:27 dk.dst 57212350-422d-4208-a392-d663c7fdb0b5 27 dk.dst d9a7bf39-6f02-479f-9cc2-38fd50d33cfb 3 Category 0712 31 urn:ddi:dk.dst:b728f018-edfc-48f1-a131-0375ef2a614a:27 dk.dst b728f018-edfc-48f1-a131-0375ef2a614a 27 dk.dst 15852dd1-314c-4307-ac6a-621b4b4d17ca 3 Category 0712 31 00 urn:ddi:dk.dst:89a63c37-f740-4670-8a3b-704b564c96f8:27 dk.dst 89a63c37-f740-4670-8a3b-704b564c96f8 27 dk.dst d2cc9b82-73b8-476f-beca-d205d292aaae 3 Category 0712 32 urn:ddi:dk.dst:d86a58c7-c9f7-44c4-8e41-ecc93e5e7e17:27 dk.dst d86a58c7-c9f7-44c4-8e41-ecc93e5e7e17 27 dk.dst 1c84f164-fe59-4431-924f-0ed09c009103 3 Category 0712 32 00 urn:ddi:dk.dst:7d625650-843c-4670-bbb1-c39f2bdfe067:27 dk.dst 7d625650-843c-4670-bbb1-c39f2bdfe067 27 dk.dst 1d89e6f3-f748-4817-b604-2a45a064dd7f 3 Category 0712 33 urn:ddi:dk.dst:a5f80ff5-ab65-4eca-836e-cb620ec84214:27 dk.dst a5f80ff5-ab65-4eca-836e-cb620ec84214 27 dk.dst c7bcdb69-c843-4596-a6f1-e91cd4babd0a 3 Category 0712 33 00 urn:ddi:dk.dst:15581846-d313-4d60-8287-ad15165b4739:27 dk.dst 15581846-d313-4d60-8287-ad15165b4739 27 dk.dst b7be1634-7816-46aa-8627-d3517b267dc3 3 Category 0712 39 urn:ddi:dk.dst:c39a042e-1a6b-42d8-88fb-e5efc1f5cd88:27 dk.dst c39a042e-1a6b-42d8-88fb-e5efc1f5cd88 27 dk.dst 9b33bd4d-6ef1-4d14-a5dd-ae7d55055b83 3 Category 0712 39 00 urn:ddi:dk.dst:be4a58e8-7e70-41dc-9022-9accab7d0ed4:27 dk.dst be4a58e8-7e70-41dc-9022-9accab7d0ed4 27 dk.dst fd7def41-0348-49ff-9f78-dda6c06d6f71 3 Category 0712 90 urn:ddi:dk.dst:1d308dce-c75b-4f0c-9d01-f967f2c90c18:27 dk.dst 1d308dce-c75b-4f0c-9d01-f967f2c90c18 27 dk.dst e581346a-dbd9-43ea-a407-6bade3000a02 3 Category 0712 90 05 urn:ddi:dk.dst:9c0cea35-f004-42f3-8ef6-f701b7766406:27 dk.dst 9c0cea35-f004-42f3-8ef6-f701b7766406 27 dk.dst 5f366d46-6ee6-46fc-8f7e-2b1f199c59b6 3 Category 0712 90 11 urn:ddi:dk.dst:172a1ded-c65f-45f7-a3cb-305e538e01fe:27 dk.dst 172a1ded-c65f-45f7-a3cb-305e538e01fe 27 dk.dst 2e95506b-994e-4cc5-8421-89bf1e0ab46a 3 Category 0712 90 19 urn:ddi:dk.dst:d8af5cc6-60cd-47ac-b2c1-751020ec3cfe:27 dk.dst d8af5cc6-60cd-47ac-b2c1-751020ec3cfe 27 dk.dst e5734716-2603-4099-9dbd-906467051ae8 3 Category 0712 90 30 urn:ddi:dk.dst:76f82a16-386d-445b-8c4b-85bdbb074ab4:27 dk.dst 76f82a16-386d-445b-8c4b-85bdbb074ab4 27 dk.dst be7b43a4-14a4-4967-9456-7e691848bfd6 3 Category 0712 90 50 urn:ddi:dk.dst:f74691bf-8631-49d8-a826-e6bb48417083:27 dk.dst f74691bf-8631-49d8-a826-e6bb48417083 27 dk.dst a8c11ce1-d126-4cea-b743-ccec4831d2c9 3 Category 0712 90 90 urn:ddi:dk.dst:f6fba126-5313-4d1d-b566-06a194f0d16c:27 dk.dst f6fba126-5313-4d1d-b566-06a194f0d16c 27 dk.dst 2daf97c5-350e-4ceb-8cff-d73127d34e79 3 Category 0713 urn:ddi:dk.dst:75d3a083-f22a-4aa5-95f8-fa85f41fde13:27 dk.dst 75d3a083-f22a-4aa5-95f8-fa85f41fde13 27 dk.dst 85480d2d-3ca6-499a-b74f-7c7c3c066cb8 3 Category 0713 10 urn:ddi:dk.dst:4e568390-8e0b-4d93-b9a5-20e40d1e8871:27 dk.dst 4e568390-8e0b-4d93-b9a5-20e40d1e8871 27 dk.dst 82e78d2e-a336-4493-ad7b-c8da0d82f40c 3 Category 0713 10 10 urn:ddi:dk.dst:69fe19ff-abe6-4c42-a4b8-98f391d55aa1:27 dk.dst 69fe19ff-abe6-4c42-a4b8-98f391d55aa1 27 dk.dst d328922e-e304-486b-820f-e811e529d26e 3 Category 0713 10 90 urn:ddi:dk.dst:8ddb2bff-cf1e-4abd-a065-07c1c3d115bb:27 dk.dst 8ddb2bff-cf1e-4abd-a065-07c1c3d115bb 27 dk.dst 012a15ac-48cc-4284-8454-1c815c79628e 3 Category 0713 20 urn:ddi:dk.dst:fa9c7561-3e05-44a9-a71d-217454a2f703:27 dk.dst fa9c7561-3e05-44a9-a71d-217454a2f703 27 dk.dst 508086c3-0e3a-4c22-a045-1a7844429041 3 Category 0713 20 00 urn:ddi:dk.dst:25ca7a71-0355-40e1-8366-527233fde50a:27 dk.dst 25ca7a71-0355-40e1-8366-527233fde50a 27 dk.dst 74f7850c-200c-469b-b33a-a33c73d5da0c 3 Category 0713 31 urn:ddi:dk.dst:ad9e9b5a-ed64-4d2d-a2a8-64b959d54b3d:27 dk.dst ad9e9b5a-ed64-4d2d-a2a8-64b959d54b3d 27 dk.dst 3f03da8c-e0cc-4e70-9570-463e4a163127 3 Category 0713 31 00 urn:ddi:dk.dst:bc1f925b-7e1b-45be-a955-a952e4073b75:27 dk.dst bc1f925b-7e1b-45be-a955-a952e4073b75 27 dk.dst 011e434d-90bb-4a78-936d-f6edad7ce46d 3 Category 0713 32 urn:ddi:dk.dst:c50a23c7-8a86-4d35-a9c5-241847d70b15:27 dk.dst c50a23c7-8a86-4d35-a9c5-241847d70b15 27 dk.dst 2fa53314-3e31-4fa6-a727-baa0884384b0 3 Category 0713 32 00 urn:ddi:dk.dst:3e70d612-1c70-4c0c-886e-7c45b8e4740c:27 dk.dst 3e70d612-1c70-4c0c-886e-7c45b8e4740c 27 dk.dst 0c26f9c2-0922-4449-b97c-